WorldWideScience

Sample records for transkript protokolu pre

 1. Linked biogenesis and degradation of human non-coding RNAs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Peter Refsing

  2012-01-01

  funktionelle roller majoriteten af disse transkripter spiller. De molekylære mekanismer bag dannelsen og nedbrydningen af både de nye klasser af ikke-kodende RNA transkripter og af flere etablerede klasser af ikke-kodende RNA transkripter er relativt ukendte i humane celler. Vi har undersøgt flere aspekter af......-5’ exoribonukleaseaktivitet i organismer så forskel¬lige som gær og mennesker. Gennem dette arbejde har vi vist at de fleste små RNAs molekyler, der oprinder fra humane protein-kodende gener (fraregnet mikroRNAer og introniske snoRNAer) repræsenterer RNA-nedbrydningssignaturer af specifikke molekylære processeringshændelser...... i dannelsen af pre-messenger RNA. Endvidere har vi fundet at 3’-forlængede humane introniske snoRNA-transkripter er substrater for RNA exosomet, men at produktionen af modne introniske snoRNAer ikke er afhængig af RNA exosomet, hvilket er ulig mekanismerne i gær, som man ellers have regnet med ville...

 2. Implementace protokolu ACP do operačního systému L4

  OpenAIRE

  Kolarík, Tomáš

  2012-01-01

  Práce se zabývá implementací protokolu ACP, který slouží k řízení přístupu pro operační systém založený na mikrojádře L4. Teoretická část práce se zabývá možnostmi řízení přístupu v počítačových sítích. Pozornost je se přitom soustřeďuje na AAA systémy, které řízení přístupu umožňují. Následně je podrobně popsán protokol ACP, typy jeho zpráv a reakce na ně. Druhá část teoretické přípravy je věnována operačním systémům kde se podrobněji zabývá jejich architekturou a službami. Následně je blíže...

 3. Vývoj protokolu o pozorování dovedností pro sledge hokej - pilotní studie Development of a skills observation protocol for sledge ice hockey - pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yves Vanlandewijck

  2007-02-01

  Full Text Available V průběhu několika posledních let vzrostly možnosti jedinců s tělesným postiženým zapojit se do fyzických činností. Z tohoto důvodu je uznáván význam zvládnutí sportovních dovedností ještě před samotnou účastí v soutěžích. O stále oblíbenějším sledge hokeji bylo dosud provedeno málo výzkumů. Hlavní složkou výkonu je analýza dovedností. Vzhledem k její uznávané důležitosti a současnému nedostatku příslušných výzkumů na tomto poli jsme při této studii využili videozáznamů z paralympijského sledge hokejového turnaje z Turína v roce 2006, které nám poskytly možnost vytvořit protokol o pozorování s podrobnými kritérii toho, co utváří vyspělé profesionální sledge hokejové dovednosti. Proběhly konzultace s odborníky z tohoto odvětví a jejich zpětná vazba nám umožnila vytvořit tento nástroj. Po dokončení protokolu jsme provedli pilotní vyhodnocení, pro které byli hráči vybíráni na základě statistik z paralympijských her. Tito hráči byli poté pomocí našeho protokolu hodnoceni. Bylo prokázáno, že protokol dokáže úspěšně rozlišovat hráče vyšší a nižší úrovně. Over the past few years opportunities have been increasing for individuals with physical disabilities to become involved in physical activities; hence there is a recognition of the importance of mastering sport skills before participation. Currently there is little research that has been performed on the increasingly popular sport of sledge hockey. A major component of performance is skill analysis. Having recognised its importance and the current unavailability of relevant research in the area, this study used video recordings of the Torino 2006 Paralympic sledge ice hockey tournament to provide a setting in which to produce a skill observation protocol with detailed criteria of what constitutes a mature professional sledge ice hockey skill. Experts in the field were

 4. Polohová regulace motoru pomocí 8bit uP

  OpenAIRE

  Janda, Petr

  2010-01-01

  Práce se zabývá polohovým řízením DC motoru Icla D065 firmy SIG Positec Automation GmbH pomocí sběrnice CAN a protokolu CANopen. Jednotlivé části popisují obecné principy a standardy sběrnice CAN a mezinárodně normovaného vysokoúrovňového protokolu pro ovládání systémů CANopen. Pro řízení výše uvedeného motoru byl použit mikrořadič firmy Microchip PIC18F4685 a vývojové prostředí MPLAB® IDE. S využitím programovacího jazyka C byl vytvořen program pro MCU řídící komunikaci s motorem CANopen a o...

 5. In vitro und in vivo Charakterisierung von Endothelvorläuferzellen

  OpenAIRE

  Frauenschuh, Jörg

  2006-01-01

  Die Bedeutung der klinischen Forschung an Stamm- und Vorläuferzellen besonders im Bereich der Geweberegeneration hat im Laufe der letzten Jahre deutlich zugenommen. Stammzellen aus adulten Organismen werden in endodermale, ectodermale und mesodermale Stammzellen, welche endotheliale Vorläuferzellen bilden, unterschieden. Diese Vorläuferzellen wurden in der vorliegenden Arbeit auf Transkriptions- und Translationsebene charakterisiert. Ihre Funktion bei der Angiogenese, speziell der Tumorangiog...

 6. Molekulare Charakterisierung von Glykosyltransferasen in Vitis vinifera

  OpenAIRE

  Frotscher, Johanna

  2014-01-01

  Terpenoide spielen eine wichtige Rolle für das Aroma von Weinbeeren (Vitis vinifera). Glykosyltransferasen katalysieren die Übertragung von Zuckerresten auf Terpenoide, was diese geruchlos werden lässt. Um die verantwortlichen Enzyme zu identifizieren wurde deren Genfamilie in silico untersucht, 15 Kandidatengene ausgewählt, deren Transkription analysiert und die Ergebnisse mit Terpenoidprofilen verglichen. Dadurch konnten fünf Gene ausgewählt werden, deren offener Leserahmen sequenziert wurd...

 7. Immer nur die zweitbeste Lösung? Protokolle als Dokumentationsmethode für qualitative Interviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dita Vogel

  2017-12-01

  Full Text Available In der methodischen Literatur zu qualitativen Interviews wird als Standardverfahren oft die Aufzeichnung mit einem Aufnahmegerät und anschließende wortgetreue Verschriftlichung (Transkription empfohlen. Protokolle werden als Mittel der Interviewdokumentation zumeist als zweitbeste Lösung für den Fall dargestellt, dass Mitschnitte nicht möglich sind. Diese Position stellen wir in diesem Beitrag aufgrund theoretischer Überlegungen und empirischer Erfahrungen infrage. Vor- und Nachteile der Dokumentationsformen "Audiomitschnitt + Transkription" und "Notizen + Protokollierung" werden systematisch gegenübergestellt. Anschließend wird anhand von zwei Studien exemplarisch verdeutlicht, dass die Protokollierung die beste Lösung zur Dokumentation der Interviewdaten sein kann. In beiden Studien wurden in Interviews sensible Themen behandelt und die Erhebung grundlegender Informationen über Prozesse und Routinen bezweckt. Grundsätzlich kann Protokollierung angezeigt sein, wenn weniger die Interpretation des Gesagten als vielmehr dessen Intention im Fokus der Forschung ist. Außerdem sollte eine Protokollierung erwogen werden, wenn eine Aufnahme besonders interessante InterviewpartnerInnen von der Teilnahme abhalten oder ein offenes Gespräch verhindern könnte. Mit diesem Beitrag wollen wir zu einer Auseinandersetzung darüber anregen, wann Protokollieren angemessen ist und wie es methodisch angelegt sein sollte.

 8. Robotika u neurorehabilitaciji: jučer, danas, sutra

  OpenAIRE

  SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea

  2016-01-01

  Robotika u neurorehabilitaciji osoba nakon moždanog udara ima svoje mjesto u rehabilitacijskom protokolu. Iako postoje različiti dizajni i vrste robota, dvije su osnovne grupe: egzoskeletni roboti, te roboti koji aktiviraju distalni, krajnji dio uda (od engl. end-effector robot). Obje vrste robota koriste se za rehabilitaciju hemiparetične ruke, te za rehabilitaciju hoda kod hemiparetične noge i oštećenja ravnoteže. Glavni cilj je robotom usmjerena vježba dostizanja zadataka...

 9. PRE-DIABETES

  OpenAIRE

  Akula Annapurna

  2013-01-01

  Pre-diabetes is a condition where the body's cells begin to show resistance to insulin. Glucose circulates in the blood instead of being used by the cells for energy. Blood sugar levels become elevated. Increased weight, unhealthy diet and a sedentary lifestyle can lead to pre-diabetes. WHAT IS PRE-DIABETES A diagnosis of pre-diabetes means that the cells in your body are becoming resistant to insulin and your blood glucose levels are higher than they should be. Since the levels aren't as hig...

 10. Pre-symptomatic increase in urine-orosomucoid excretion in pre-eclamptic women

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg, Camilla Skovhus; Allen, Jim; Vittinghus, Erik

  2007-01-01

  , 32 women developed pre-eclampsia, and 5 controls for every case of pre-eclampsia were found. Blood samples were collected 4 times and urine samples 6 times from the 18/19th week and throughout pregnancy. Orosomucoid and albumin in plasma were analysed by standard methods, and in urine by sandwich...... in orosomucoid. In the plasma samples, orosomucoid was significantly higher late in pre-eclamptic pregnancies (>or=36th week, p=0.0275). CONCLUSIONS: Pre-eclampsia is associated with a pre-symptomatic increase in the urine excretion of orosomucoid, and orosomucoid excretion precedes that of albumin. Orosomucoid...... excretion can probably be used as a prognostic tool in combination with other screening methods, and seems to be a more sensitive marker for evolving pre-eclampsia than albumin. Plasma orosomucoid is significantly increased late in pre-eclampsia. Thus, the increased excretion of orosomucoid must primarily...

 11. PreCam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Allam, Sahar S. [Fermilab; Tucker, Douglas L. [Fermilab

  2015-01-01

  The Dark Energy Survey (DES) will be taking the next step in probing the properties of Dark Energy and in understanding the physics of cosmic acceleration. A step towards the photometric calibration of DES is to have a quick, bright survey in the DES footprint (PreCam), using a pre-production set of the Dark Energy Camera (DECam) CCDs and a set of 100 mm×100 mm DES filters. The objective of the PreCam Survey is to create a network of calibrated DES grizY standard stars that will be used for DES nightly calibrations and to improve the DES global relative calibrations. Here, we describe the first year of PreCam observation, results, and photometric calibrations.

 12. Existující útoky na SSL/TLS

  OpenAIRE

  Lysoněk, Milan

  2017-01-01

  SSL/TLS je moderní kryptografický protokol, který zabezpečuje komunikaci mezi klientem a serverem. Avšak na tento protokol existují útoky, které mohou ohrozit komunikaci buď odposloucháváním nebo jejím narušením. Obrana proti těmto útokům a testování zranitelností protokolů je ale značně náročný proces. Tato práce popisuje zranitelnosti SSL/TLS protokolu a implementuje vybrané útoky v tlsfuzzeru --- nástroj pro testování SSL/TLS implementací. Výsledná implementace útoků je demonstrována na tř...

 13. Aristotelian pre-Socratics, A glance at Aristotle's Narrative from pre-Socratics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehdi Qavam Safari

  2015-02-01

  Full Text Available In this article, it's tried to study Aristotle's narrative of  pre-Socratics on the base of Aristotle's texts and mainly using  metaphysics, physics, genesis and decadence books. It is also tried to show how Aristotle has interpreted all the pre-Socratics in one way and on the base of his own philosophy framework. He interprets pre-Socratic Arche as an element that means comprehensive matter which is nothing itself, but everything is combination of it and even considers that as substance and the other things as accident. He interprets the distinction of Arche and other things on the basis of this contrast in his philosophy. Aristotle, also analyzes pre-Socratics' viewpoint to change on the base of his distinction among change, genesis and corruption. All these cases show that Aristotle has interpreted the pre-Socratics on the basis of his thought, as Aristotelians. On this basis, since Aristotle's thoughts are the first and the most important sources of pre-Socratic philosophy, Aristotle's role should be considered in studies.

 14. Prevalence and risk factors of pre-hypertension in Congolese pre ...

  African Journals Online (AJOL)

  Prevalence and risk factors of pre-hypertension in Congolese pre and post menopausal women. M.J.S. Muchanga, F.B. Lepira, R Tozin, E.P. Mbelambela, N.R. Ngatu, E.K. Sumaili, J.R. Makulo, N Suganuma ...

 15. Comparing the IRT Pre-equating and Section Pre-equating: A Simulation Study.

  Science.gov (United States)

  Hwang, Chi-en; Cleary, T. Anne

  The results obtained from two basic types of pre-equatings of tests were compared: the item response theory (IRT) pre-equating and section pre-equating (SPE). The simulated data were generated from a modified three-parameter logistic model with a constant guessing parameter. Responses of two replication samples of 3000 examinees on two 72-item…

 16. Analyzátor kvality hovorů VoIP

  OpenAIRE

  Basel, Martin

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro hodnocení kvality hovorů VoIP. Je zde vysvětlen rozbor protokolu RTP/RTCP a následné počítání statistik potřebných pro určení kvality hovorů. V této práci je také popsána metoda, která byla implementována do pluginů pro sondu FlowMon. Budete zde seznámeni s výsledky a s porovnáním s ostatními programy. This bachelor's thesis focuses on methods for evaluating quality of VoIP calls. You can read about analysis of RTP/RTCP packets and use this know...

 17. Pre: Surgical orthopedic pre-maxillary alignment in bilateral cleft lip and palate patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vijaya Prasad Kamavaram Ellore

  2012-01-01

  Full Text Available Pre-surgical orthopedic appliances are mainly used to retract and align the protruded and deviated pre-maxilla and to facilitate initial lip repair. This article presents a case report of a five year old male child patient with bilateral cleft lip and palate in whom a special custom made pre-surgical orthopedic appliance was delivered. Use of a special custom made presurgical orthopedic appliance for repositioning pre-maxilla in bilateral cleft lip and palate patient is discussed in this article.

 18. Flashback resistant pre-mixer assembly

  Science.gov (United States)

  Laster, Walter R [Oviedo, FL; Gambacorta, Domenico [Oviedo, FL

  2012-02-14

  A pre-mixer assembly associated with a fuel supply system for mixing of air and fuel upstream from a main combustion zone in a gas turbine engine. The pre-mixer assembly includes a swirler assembly disposed about a fuel injector of the fuel supply system and a pre-mixer transition member. The swirler assembly includes a forward end defining an air inlet and an opposed aft end. The pre-mixer transition member has a forward end affixed to the aft end of the swirler assembly and an opposed aft end defining an outlet of the pre-mixer assembly. The aft end of the pre-mixer transition member is spaced from a base plate such that a gap is formed between the aft end of the pre-mixer transition member and the base plate for permitting a flow of purge air therethrough to increase a velocity of the air/fuel mixture exiting the pre-mixer assembly.

 19. Aristotelian pre-Socratics, A glance at Aristotle's Narrative from pre-Socratics

  OpenAIRE

  Mehdi Qavam Safari; M.B Ghomi

  2015-01-01

  In this article, it's tried to study Aristotle's narrative of  pre-Socratics on the base of Aristotle's texts and mainly using  metaphysics, physics, genesis and decadence books. It is also tried to show how Aristotle has interpreted all the pre-Socratics in one way and on the base of his own philosophy framework. He interprets pre-Socratic Arche as an element that means comprehensive matter which is nothing itself, but everything is combination of it and even considers that as substance and ...

 20. Pre-1989 epidemiological surveys of low-level dose pre-conception irradiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rose, K.S.B.

  1990-01-01

  Information from 59 pre-1989 epidemiological surveys concerning pre-conception irradiation at doses less than 0.1 Gy has been collated to determine whether any consistent patterns of health effects emerge. The surveys are considered in three groups: childhood malignancies, Down's syndrome and indicators of reproductive damage. Although a pattern is observed for Down's syndrome, no reliable associations are apparent for childhood malignancies (where all surveys pre-date the Gardner survey at Sellafield) or indications of reproductive damage. The twelve surveys of Down's syndrome in relation to maternal pre-conception irradiation received for medical reasons show a pattern consistent with a doubling dose of about 20 mGy. This doubling dose value is, however, not based on individual measurements of ovarian dose and is inconsistent with results from high-level dose surveys. There is no association between paternal irradiation and Down's syndrome. (author)

 1. Pre-Algebra Essentials For Dummies

  CERN Document Server

  Zegarelli, Mark

  2010-01-01

  Many students worry about starting algebra. Pre-Algebra Essentials For Dummies provides an overview of critical pre-algebra concepts to help new algebra students (and their parents) take the next step without fear. Free of ramp-up material, Pre-Algebra Essentials For Dummies contains content focused on key topics only. It provides discrete explanations of critical concepts taught in a typical pre-algebra course, from fractions, decimals, and percents to scientific notation and simple variable equations. This guide is also a perfect reference for parents who need to review critical pre-algebra

 2. Pre-cementation of deep shaft

  Science.gov (United States)

  Heinz, W. F.

  1988-12-01

  Pre-cementation or pre-grouting of deep shafts in South Africa is an established technique to improve safety and reduce water ingress during shaft sinking. The recent completion of several pre-cementation projects for shafts deeper than 1000m has once again highlighted the effectiveness of pre-grouting of shafts utilizing deep slimline boreholes and incorporating wireline technique for drilling and conventional deep borehole grouting techniques for pre-cementation. Pre-cementation of deep shaft will: (i) Increase the safety of shaft sinking operation (ii) Minimize water and gas inflow during shaft sinking (iii) Minimize the time lost due to additional grouting operations during sinking of the shaft and hence minimize costly delays and standing time of shaft sinking crews and equipment. (iv) Provide detailed information of the geology of the proposed shaft site. Informations on anomalies, dykes, faults as well as reef (gold bearing conglomerates) intersections can be obtained from the evaluation of cores of the pre-cementation boreholes. (v) Provide improved rock strength for excavations in the immediate vicinity of the shaft area. The paper describes pre-cementation techniques recently applied successfully from surface and some conclusions drawn for further considerations.

 3. Prevalence of pre-diabetes, diabetes, pre-hypertension, and hypertension in children weighing more than normal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Priti Phatale

  2012-01-01

  Full Text Available Aim: Prevalence of pre-diabetes, diabetes, pre-hypertension (pre-HT, and hypertension (HT in children weighing more than normal. Materials and Methods: Three- to eighteen-year old children weighing more than normal were included. Pathological short children were excluded. According to Centre for Disease Control (CDC, children are grouped into overweight (OW and obese (OB. Indian B.P. reference tables are used for defining HT and pre-HT. [2] HbA1c by HPLC (BIO RAD method was used to define pre-diabetes and diabetes. [3] Children with HbA1c ≥6.5 were subjected for Glucose Tolerance Test (GTT. C-peptide assay was done to rule out (r/o IDDM. Observations: When we compare this with our earlier presentation at PEDICON 2011, we found that hypertension (HTN (22.9% vs. 23.07% is not significantly different but pre-HTN (28.09% vs. 33.9%, pre-diabetes mellitus (pre-DM (3.7% vs. 64.3%, and diabetes mellitus (DM (0.35% vs. 3.8% are significantly high in this study. Conclusion: (1 Prevalence of HT (22.90% vs. 23.07% is similar in both groups but pre-HT (33.9% vs. 28.09% is high in this study. (2 Significant rise in prevalence of diabetes (3.84% vs. 0.35% and pre-diabetes (64.33% vs. 3.7% is seen in this study. (3 This change is because of using HbA1c as screening tool in children weighing more than normal.

 4. Pre-Algebra Lexicon.

  Science.gov (United States)

  Hayden, Dunstan; Cuevas, Gilberto

  The pre-algebra lexicon is a set of classroom exercises designed to teach the technical words and phrases of pre-algebra mathematics, and includes the terms most commonly found in related mathematics courses. The lexicon has three parts, each with its own introduction. The first introduces vocabulary items in three groups forming a learning…

 5. Do pre-drinkers consume more alcohol than non-pre-drinkers on an event-specific night out?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jeanette; Skov, Peter Rohde

  2014-01-01

  Introduction and Aims Young people drinking heavily before going out to bars and clubs is associated with alcohol-related harm and therefore of great public concern. This study examines whether pre-drinkers consume more alcohol than non-pre-drinkers on an event-specific night out in England...... demographics, socioeconomic status, frequency of intoxication and alcohol unit intake before and during the young people's night out. Results A mixed linear model performed on the panel mobile survey shows that pre-drinkers in England and Denmark consume 9.185 (P ..., respectively, more than the non-pre-drinkers. However, in both countries pre-drinkers consume 3.430 (P alcohol on-premises than the non-pre-drinkers. Discussion and Conclusion Pre-drinking is a widespread phenomenon in England and Denmark, with more than half of young...

 6. Analiza karakteristika MPLS simulatora / Characteristics analyse of the MPLS network simulator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boban Pavlović

  2005-05-01

  Full Text Available U ovom radu predstavljena je arhitektura i analizirane su karakteristike MPLS mrežnog simulatora MNS (Multiprotocol Label Switching Network Simulator, koji se koristi u projektovanju paketskih mreža zasnovanih na IP (Internet Protocol protokolu koje moraju podržavati saobraćaj u realnom vremenu i multimedijalni saobraćaj. Na bazi mrežnog simulatora prikazane su i opisane procedure simulacije saobraćaja različitog QoS, kao i simulacija posluživanja saobraćaja višeg prioriteta. / In this article are presented architecture and characteristics analyze of the MPLS Network Simulator (MNS. MNS is used for design packet networks based on Internet Protocol (IP which must support Real-time Traffic and Multimedia. In this document are presented and described simulation procedure for traffics -with different QoS and simulation for resource preemption.

 7. Changes in cognitive control in pre-manifest Huntington's disease examined using pre-saccadic EEG potentials - a longitudinal study.

  Science.gov (United States)

  Ness, Vanessa; Bestgen, Anne-Kathrin; Saft, Carsten; Beste, Christian

  2014-01-01

  It is well-known that Huntington's disease (HD) affects saccadic processing. However, saccadic dysfunctions in HD may be seen as a result of dysfunctional processes occurring at the oculomotor level prior to the execution of saccades, i.e., at a pre-saccadic level. Virtually nothing is known about possible changes in pre-saccadic processes in HD. This study examines pre-saccadic processing in pre-manifest HD gene mutation carriers (pre-HDs) by using clinically available EEG measures. Error rates, pre-saccadic EEG potentials and saccade onset EEG potentials were measured in 14 pre-HDs and case-matched controls performing prosaccades and antisaccades in a longitudinal study over a 15-month period. The results show that pre-saccadic potentials were changed in pre-HDs, relative to controls and also revealed changes across the 15-month longitudinal period. In particular, pre-saccadic ERP in pre-HDs were characterized by lower amplitudes and longer latencies, which revealed longitudinal changes. These changes were observed for anti-saccades, but not for pro-saccades. Overt saccadic trajectories (potentials) were not different to those in controls, showing that pre-saccadic processes are sensitive to subtle changes in fronto-striatal networks in pre-HDs. Deficits in pre-saccadic processes prior the execution of an erroneous anti-saccade can be seen as an effect of dysfunctional cognitive control in HD. This may underlie saccadic abnormalities and hence a major phenotype of HD. Pre-saccadic EEG potentials preceding erroneous anti-saccades are sensitive to pre-manifest disease progression in HD.

 8. Pre-hospital critical care by anaesthesiologist-staffed pre-hospital services in Scandinavia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krüger, A J; Lossius, H M; Mikkelsen, S

  2013-01-01

  All Scandinavian countries provide anaesthesiologist-staffed pre-hospital services. Little is known of the incidence of critical illness or injury attended by these services. We aimed to investigate anaesthesiologist-staffed pre-hospital services in Scandinavia with special emphasis on incidence...

 9. JPP: A Java Pre-Processor

  OpenAIRE

  Kiniry, Joseph R.; Cheong, Elaine

  1998-01-01

  The Java Pre-Processor, or JPP for short, is a parsing pre-processor for the Java programming language. Unlike its namesake (the C/C++ Pre-Processor, cpp), JPP provides functionality above and beyond simple textual substitution. JPP's capabilities include code beautification, code standard conformance checking, class and interface specification and testing, and documentation generation.

 10. CHARACTERIZATIONS OF FUZZY SOFT PRE SEPARATION AXIOMS

  OpenAIRE

  El-Latif, Alaa Mohamed Abd

  2015-01-01

  − The notions of fuzzy pre open soft sets and fuzzy pre closed soft sets were introducedby Abd El-latif et al. [2]. In this paper, we continue the study on fuzzy soft topological spaces andinvestigate the properties of fuzzy pre open soft sets, fuzzy pre closed soft sets and study variousproperties and notions related to these structures. In particular, we study the relationship betweenfuzzy pre soft interior fuzzy pre soft closure. Moreover, we study the properties of fuzzy soft pre regulars...

 11. (AGA) Pre Term Babies

  African Journals Online (AJOL)

  Haematological Indices in Healthy Appropriate For-Gestational-Age (AGA) Pre Term Babies. ... International Journal of Medicine and Health Development. Journal Home ... Patient and Methods: All consecutive healthy pre-term new born babies delivered at UNTH and admitted into the hospital NBSCU were included.

 12. Pre-OSART mission highlights. 1988-1990

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-09-01

  The IAEA Pre-Operational Safety Review Teams (Pre-OSART) programme is part of the Operational Safety Review teams (OSART) programme and provides advice and assistance to Member States for enhancing the operational safety of nuclear power plants. OSART and Pre-OSART reviews are available to all countries with nuclear power plants in operation or approaching operation. Most of these countries have participated in the programme, by hosting one or more OSART or Pre-OSART missions or by making experts available to participate in missions. This document, which summarizes the finding of Pre-OSART reviews, covers the period from January 1988 to December 1990, and it is intended that further such documents will be prepared to cover subsequent Pre-OSART reviews

 13. Pre-Calculus For Dummies

  CERN Document Server

  Kuang, Yang

  2012-01-01

  The fun and easy way to learn pre-calculus Getting ready for calculus but still feel a bit confused? Have no fear. Pre-Calculus For Dummies is an un-intimidating, hands-on guide that walks you through all the essential topics, from absolute value and quadratic equations to logarithms and exponential functions to trig identities and matrix operations. With this guide's help you'll quickly and painlessly get a handle on all of the concepts - not just the number crunching - and understand how to perform all pre-calc tasks, from graphing to tackling proofs. You'll also get a new appreciation for

 14. Sulphur cement pre-composition and process for preparing such sulphur cement pre-composition

  NARCIS (Netherlands)

  2013-01-01

  The invention provides a process for the preparation of a sulphur cement pre-composition comprising reacting sulphur modifier with polysulphide-containing organosilane to obtain in the presence of sulphur the sulphur cement pre-composition, wherein the organosilane has the general molecular formula:

 15. Pre-Diabetes Non-Modifiable Risk Factors

  Science.gov (United States)

  ... Artery Disease Venous Thromboembolism Aortic Aneurysm More Pre-diabetes Non-modifiable Risk Factors Updated:Nov 9,2015 ... This content was last reviewed August 2015. Pre-diabetes • Introduction • About Pre-diabetes • What's the Problem? Intro ...

 16. 40 CFR 1065.520 - Pre-test verification procedures and pre-test data collection.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... corrective action does not resolve the deficiency, you may request to use the contaminated system as an... 40 Protection of Environment 32 2010-07-01 2010-07-01 false Pre-test verification procedures and pre-test data collection. 1065.520 Section 1065.520 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION...

 17. Self Test of FlowMon Probe

  OpenAIRE

  Kříž, Blažej

  2009-01-01

  Cílem této práce je navrhnout a implementovat autotest sondy FlowMon, monitorující síťový provoz na základě IP toků, která byla vyvinuta během projektu Liberouter. Práce se věnuje teorii testování a kategoriím testů, které nejvíce souvisejí s vyvíjeným autotestem. Zde se také nachází stručný popis monitorování sítí pomocí NetFlow protokolu, spolu s popisem architektury sondy FlowMon. Práce dále obsahuje samotný návrh a řešení autotestu. Součástí řešení jsou dva programové celky. První předsta...

 18. PRE: A framework for enterprise integration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Whiteside, R.A.; Friedman-Hill, E.J. [Sandia National Labs., Livermore, CA (United States); Detry, R.J. [Sandia National Labs., Albuquerque, NM (United States)

  1998-03-01

  Sandia National Laboratories` Product Realization Environment (PRE) is a lightweight, CORBA based framework for the integration of a broad variety of applications. These applications are wrapped for use in the PRE framework as reusable components. For example, some of the PRE components currently available include: (1) product data management (PDM) system, (2) human resources database, several finite element analysis programs, and (3) a variety of image and document format converters. PRE enables the development of end user applications (as Java applets, for example) that use these components as building blocks. To aid such development, the PreLib library (available in both C++ and Java) permits both wrapping and using these components without knowledge of either CORBA or the security mechanisms used.

 19. Pre-tuning of TRISTAN superconducting RF cavities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tajima, Tsuyoshi; Furuya, Takaaki; Suzuki, Toshiji; Iino, Yohsuke.

  1990-01-01

  Pre-tuning of thirty-two TRISTAN superconducting cavities has been done. In this paper are described the pre-tuning system and the results of all the cavities. The average field flatness was 1.4 % after pre-tuning. From our experience, the followings are important, 1) to evacuate the cavity during the process of the pre-tuning to avoid the uncertainty in evacuation, 2) pre-tuning is needed after annealing because it causes changes of the cell length and the field profile and 3) field flatness sometimes changes when expanded and 4) cells should not be expanded more than 1.5 mm after pre-tuning since inelastic deformation occurs. (author)

 20. Pre-test analysis results of a PWR steel lined pre-stressed concrete containment model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Basha, S.M.; Ghosh, Barnali; Patnaik, R.; Ramanujam, S.; Singh, R.K.; Kushwaha, H.S.; Venkat Raj, V.

  2000-02-01

  Pre-stressed concrete nuclear containment serves as the ultimate barrier against the release of radioactivity to the environment. This ultimate barrier must be checked for its ultimate load carrying capacity. BARC participated in a Round Robin analysis activity which is co-sponsored by Sandia National Laboratory, USA and Nuclear Power Engineering Corporation Japan for the pre-test prediction of a 1:4 size Pre-stressed Concrete Containment Vessel. In house finite element code ULCA was used to make the test predictions of displacements and strains at the standard output locations. The present report focuses on the important landmarks of the pre-test results, in sequential terms of first crack appearance, loss of pre-stress, first through thickness crack, rebar and liner yielding and finally liner tearing at the ultimate load. Global and local failure modes of the containment have been obtained from the analysis. Finally sensitivity of the numerical results with respect to different types of liners and different constitutive models in terms of bond strength between concrete and steel and tension-stiffening parameters are examined. The report highlights the important features which could be observed during the test and guidelines are given for improving the prediction in the post test computation after the test data is available. (author)

 1. Pre-task music improves swimming performance.

  Science.gov (United States)

  Smirmaul, B P; Dos Santos, R V; Da Silva Neto, L V

  2015-12-01

  The purpose of this study was to investigate the effects of pre-task music on swimming performance and other psychological variables. A randomized counterbalanced within-subjects (experimental and control condition) design was employed. Eighteen regional level male swimmers performed two 200-m freestyle swimming time trials. Participants were exposed to either 5 minutes of self-selected music (pre-task music condition) or 5 minutes of silence (control condition) and, after 1 minute, performed the swimming task. Swimming time was significantly shorter (-1.44%) in the pre-task music condition. Listening to pre-task music increased motivation to perform the swimming task, while arousal remained unchanged. While fatigue increased after the swimming task in both conditions, vigor, ratings of perceived exertion and affective valence were unaltered. It is concluded, for the first time, that pre-task music improves swimming performance.

 2. An anaesthetic pre-operative assessment clinic reduces pre-operative inpatient stay in patients requiring major vascular surgery.

  LENUS (Irish Health Repository)

  O'Connor, D B

  2012-02-01

  BACKGROUND: Patients undergoing major vascular surgery (MVS) require extensive anaesthetic assessment. This can require extended pre-operative stays. AIMS: We investigated whether a newly established anaesthetic pre-operative assessment clinic (PAC) would reduce the pre-operative inpatient stay, avoid unnecessary investigations and facilitate day before surgery (DBS) admissions for patients undergoing MVS. PATIENT AND METHODS: One year following and preceding the establishment of the PAC the records of patients undergoing open or endovascular aortic aneurysm repair, carotid endarterectomy and infra-inguinal bypass were reviewed to measure pre-operative length of stay (LoS). RESULTS: Pre-operative LoS was significantly reduced in the study period (1.85 vs. 4.2 days, respectively, P < 0.0001). Only 12 out of 61 patients in 2007 were admitted on the DBS and this increased to 33 out of 63 patients (P = 0.0002). No procedure was cancelled for medical reasons. CONCLUSION: The PAC has facilitated accurate outpatient anaesthetic assessment for patients requiring MVS. The pre-operative in-patient stay has been significantly reduced.

 3. Serum 8-isoprostane increased in pre-eclampsia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Besari Adi Pramono

  2012-04-01

  Full Text Available Background The main causes of maternal mortality in Indonesia are pre-eclampsia, hemorrhage, and infection. Oxidative stress has a primary role in pre-eclampsia and one of its parameters is 8-isoprostane serum level. The objective of this study is to measure 8-isoprostane and to analyze the relationship between 8-isoprostane level and birth weight in pre-eclampsia. Methods A cross-sectional study involving 23 pre-eclampsia and 29 normotensive pregnant women with normal or cesarean delivery at Dr. Kariadi Hospital Semarang from January to May 2011. Collected maternal blood samples were assessed for 8-Isoprostane levels by means of a specific ELISA kit. Neonatal birth weight was measured immediately after delivery by means of calibrated baby scales. Differences in 8-isoprostane levels between pre-eclampsia and normotensive women were assessed using independent t-test for normal distributed data, and the Mann-Whitney test for non-normally distributed data. Results Mean 8-isoprostane level was significantly higher in women with pre-eclampsia than in normotensive women (62.52 ± 12.19 pg/mL vs 28.64 ± 8.81 pg/mL (p<0.05. Low birth weight was twice as frequent in pre-eclampsia than in normotensives. There was no correlation between 8-isoprostane serum level and neonatal birth weight in pre-eclampsia. Conclusion The level of 8-isoprostane was higher in pre-eclampsia than in normotensives. It is recommended to conduct further studies to determine whether 8-isoprostane may be used as a predictive marker of pre-eclampsia.

 4. Pre-prosthetic surgery: Mandible

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veeramalai Naidu Devaki

  2012-01-01

  Full Text Available Pre-prosthetic surgery is that part of oral and maxillofacial surgery which restores oral function and facial form. This is concerned with surgical modification of the alveolar process and its surrounding structures to enable the fabrication of a well-fitting, comfortable, and esthetic dental prosthesis. The ultimate goal of pre-prosthetic surgery is to prepare a mouth to receive a dental prosthesis by redesigning and smoothening bony edges.

 5. Are pre-treatment psychological characteristics influenced by pre-surgical orthodontics?

  Science.gov (United States)

  Cunningham, S J; Gilthorpe, M S; Hunt, N P

  2001-12-01

  A number of investigations have looked at psychological changes occurring in association with orthognathic treatment. However, most of these studies have used a pre-surgery questionnaire as the baseline measurement. There is little data relating to the true baseline, i.e. that prior to any active treatment. Until this aspect is investigated, it is not possible to assume that pre-surgery is an acceptable baseline. This questionnaire based study aimed to assess changes in six psychological outcome measures between T1 (prior to any active treatment) and T2 (following pre-surgical orthodontics/prior to surgery). The outcome variables were: state anxiety, trait anxiety, depression, self-esteem, body image, and facial body image. Sixty-two patients (39 females and 23 males) completed both questionnaires. The results showed that intervention, in the form of orthodontic treatment, had a minimal effect on the chosen psychometric outcome variables. There was a significant reduction in satisfaction with body image amongst patients who initially reported mild to moderate dental/facial problems, whilst a moderate increase in satisfaction occurred in those patients reporting severe conditions initially. Also of note were significant increases in state anxiety amongst older patients whilst trait anxiety showed greater increases in females than males.

 6. Nutritional practices in full-day-care pre-schools.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Jennings, A

  2011-06-01

  Full-day-care pre-schools contribute significantly to the nutritional intake and acquisition of dietary habits of the pre-school child. The present study investigated nutritional practices in full-day-care pre-schools in Dublin, Ireland, aiming to determine the nutritional support that pre-school managers deem necessary, thereby facilitating the amelioration of existing pre-school nutritional training and practices.

 7. Pre-operative haematological investigations in paediatric orofacial ...

  African Journals Online (AJOL)

  Pre-operative haematological investigations in paediatric orofacial cleft repair: Any relevance to management outcome? ... Aim and Objectives: To determine the value of routine pre-operative haematologic investigations in children undergoing orofacial cleft repair. Background: Although routine pre-operative laboratory ...

 8. Who are the young adult Danish pre-drinkers and why do they pre-drink before a night out?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jeanette; Andrade, Stefan Bastholm

  2014-01-01

  cannot explain whether a young person will pre-drink on an event-specific night out, young people's income level and their motives explain the quantities they consume. Lower-earning males who pre-drank to save money consumed larger quantities of alcohol at home, but lower-earning females pre-drank larger...

 9. Understanding Pre-Quantitative Risk in Projects

  Science.gov (United States)

  Cooper, Lynne P.

  2011-01-01

  Standard approaches to risk management in projects depend on the ability of teams to identify risks and quantify the probabilities and consequences of these risks (e.g., the 5 x 5 risk matrix). However, long before quantification does - or even can - occur, and long after, teams make decisions based on their pre-quantitative understanding of risk. These decisions can have long-lasting impacts on the project. While significant research has looked at the process of how to quantify risk, our understanding of how teams conceive of and manage pre-quantitative risk is lacking. This paper introduces the concept of pre-quantitative risk and discusses the implications of addressing pre-quantitative risk in projects.

 10. Možnosti přenosu signalizace SS7 přes IP síť s využitím ústředny YATE

  OpenAIRE

  Al-Anqari, Mhannad

  2013-01-01

  Diplomová Práce se věnuje problematikou signalizačního systému číslo 7 (SS7), a to zejména přenosem signalizace SS7 přes sítě na bázi IP protokolu. K ověření možností přenosu byla vytvořena konvergovaná síť s využitím Open Source PBX YATE, kde jsou potřebné protokoly implementovány. V úvodu diplomové práce je uveden popis signalizačního systému SS7, který je následován vysvětlením funkce každé z vrstev (MTP2 až aplikační) a přenášených zpráv síti SS7. Dále byla věnována pozornost protokolům, ...

 11. Převodník Ethernet na RS-232

  OpenAIRE

  Dreiseitel, Jiří

  2012-01-01

  Práce je věnována problematice konstrukce převodníku Ethernet na RS-232 za pomocí jednočipového mikrokontroléru. Cílem je seznámit čtenáře se síťovou technologií Ethernet a technologií pro sériový přenos založený na protokolu RS-232 a zároveň s technologií vestavěných systémů pro konstrukci zařízení. Součástí práce je kompletní návrh převodníku Ethernet na RS-232 včetně návrhu a implementace firmware v jazyce C za využití LwIP TCP/IP stacku. Převodník je postaven na základě vývojového kitu ST...

 12. Uticaj transportnih protokola na efikasnost namenskih radio-komunikacija

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ljubiša S. Nedeljković

  2014-04-01

  Full Text Available Savremene namenske radio-komunikacije zasnivaju se na internet protokolu. Efikasnost namenskih radio-komunikacija zavisi od propusnosti. Na propusnost namenskih radio-komunikacija utiču i transportni protokoli. U radu je analizirana propusnost transportnih protokola TCP (Transport Control Protocol i UDP (User Datagram Protocol u VF (visoko frekvencijskim i VVF (vrlo visoko- frekvencijskim namenskim radio-komunikacijama sa očekivanim vremenima kašnjenja i verovatnoćom greške po paketu podataka. Ocenjena je mogućnost njihove primene u namenskim radio-komunikacijama. Pri tome je uzet u obzir uticaj sledećih faktora: vreme povratnog puta, veličina paketa podataka, veličina prozora i verovatnoća greške po paketu podataka. Transportni protokol sa većom propusnošću pogodniji je za primenu u namenskim radio-komunikacijama. Veća propusnost transportnih protokola znači da je veća i propusnost namenskih radio-komunikacija. 

 13. Review on pre-eclampsia

  OpenAIRE

  Schlembach, Dietmar

  2003-01-01

  Pre-eclampsia is still one of the leading causes of maternal and fetal morbidity and mortality. Despite active research for many decades, the etiology of this disorder exclusive to human pregnancy is an enigma. Recent evidence suggests there may be several underlying causes or predispositions leading to endothelial dysfunction and causing the signs of hypertension, proteinuria, and edema--findings that allow us to make the diagnosis of the "syndrome" of pre-eclampsia. It is obvious that a sin...

 14. Pre-Assessment: Promises and Cautions

  Science.gov (United States)

  Guskey, Thomas R.; McTighe, Jay

  2016-01-01

  Nearly every modern instructional planning model, differentiation approach, and personalized learning system incorporates some form of re-assessment. Yet there's scant research evidence that teachers use pre-assessment in ways that improve learning, according to Guskey and McTighe. To increase the likelihood that pre-assessment will be worth the…

 15. The Pre-IPO Dividend Puzzle

  NARCIS (Netherlands)

  Martin, J.; Zeckhauser, R.

  2011-01-01

  We investigate dividend payments of companies prior to their IPOs. U.S. companies conducting an IPO between 1990 through 2006 comprise our sample. Pre-IPO dividend payments are significant both in number and size in the quarter leading up to the IPO. We find support for the hypothesis that pre-IPO

 16. Pre-T Cell Receptors (Pre-TCRs) Leverage Vβ Complementarity Determining Regions (CDRs) and Hydrophobic Patch in Mechanosensing Thymic Self-ligands.

  Science.gov (United States)

  Das, Dibyendu Kumar; Mallis, Robert J; Duke-Cohan, Jonathan S; Hussey, Rebecca E; Tetteh, Paul W; Hilton, Mark; Wagner, Gerhard; Lang, Matthew J; Reinherz, Ellis L

  2016-12-02

  The pre-T cell receptor (pre-TCR) is a pTα-β heterodimer functioning in early αβ T cell development. Although once thought to be ligand-autonomous, recent studies show that pre-TCRs participate in thymic repertoire formation through recognition of peptides bound to major histocompatibility molecules (pMHC). Using optical tweezers, we probe pre-TCR bonding with pMHC at the single molecule level. Like the αβTCR, the pre-TCR is a mechanosensor undergoing force-based structural transitions that dynamically enhance bond lifetimes and exploiting allosteric control regulated via the Cβ FG loop region. The pre-TCR structural transitions exhibit greater reversibility than TCRαβ and ordered force-bond lifetime curves. Higher piconewton force requires binding through both complementarity determining region loops and hydrophobic Vβ patch apposition. This patch functions in the pre-TCR as a surrogate Vα domain, fostering ligand promiscuity to favor development of β chains with self-reactivity but is occluded by α subunit replacement of pTα upon αβTCR formation. At the double negative 3 thymocyte stage where the pre-TCR is first expressed, pre-TCR interaction with self-pMHC ligands imparts growth and survival advantages as revealed in thymic stromal cultures, imprinting fundamental self-reactivity in the T cell repertoire. Collectively, our data imply the existence of sequential mechanosensor αβTCR repertoire tuning via the pre-TCR. © 2016 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

 17. Early pre-eclampsia unmasks underlying IgA nephropathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mona Singh

  2010-12-01

  Full Text Available Mona Singh, Akhenaton Pappoe, Burl R DonDivision of Nephrology, University of California Davis Medical Center, Sacramento, CA, USAAbstract: Pre-eclampsia is the most ominous complication of pregnancy, and primary glomerular diseases can mimic pre-eclampsia in presentation. A patient presented at 21 weeks gestation with signs and symptoms of both pre-eclampsia and primary glomerular nephropathy. A critical clinical decision whether to continue or terminate the pregnancy was dependent on results of a renal biopsy. The biopsy noted the presence of both pre-eclampsia and immunoglobulin A (IgA nephropathy. Thus, the onset of pre-eclampsia unmasked the presence of unrecognized IgA nephropathy, and the IgA nephropathy was a risk factor for this patient developing pre-eclampsia. The results of a renal biopsy are key in distinguishing pre-eclampsia from other kidney diseases and instituting appropriate clinical management.Keywords: proteinuria, IgA nephropathy, renal biopsy, pre-eclampsia

 18. IRIS pre-application licensing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carelli, Mario D.; Kling, Charles L.; Ritterbusch, Stanley E.

  2003-01-01

  This paper presents the approach to pre-application licensing by the International Reactor Innovative and Secure (IRIS), and advanced, integral reactor design with a thermal power of 1000 MW. The rationale for the pre-application licensing is discussed. Since IRIS technology is based on proven LWR experience, the project will rely on AP600/AP1000 precedent and will focus during the pre-application on long lead and novel items. A discussion of the evolution of the project to significantly reduce licensing issues is provided, followed by a summary of the IRIS safety-by-design which provides a formidable first step in the Defense in Depth approach. The effects of the safety-by-design, as well as of passive systems, on the IRIS safety will be investigated in a proposed testing program that will be reviewed by NRC during the pre-application. Documentation to be provided to NRC is discussed. Early design analyses indicate that the benefits of the IRIS safety-by-design approach are so significant that the basic premise of current emergency planning regulations (i.e., likelihood of core damage) will be reduced to the extent that special emergency response planning beyond the exclusion area boundary may not be needed. How this very significant outcome can be effected through a highly risk-informed licensing is discussed. (author)

 19. The Impact of Enactive /Vicarious pre-reading Tasks on Reading Comprehension and Self-Efficacy of Iranian Pre-Intermediate EFL Learners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arezoo Eshghipour

  2016-01-01

  Full Text Available This study investigated the effect of enactive pre-reading tasks on Iranian pre-intermediate EFL learners’ reading comprehension and self-efficacy. Moreover, it explored whether Iranian per-intermediate EFL learners’ reading comprehension and self-efficacy are influenced by vicarious pre-reading tasks. The required data was gathered through a reading comprehension passage entailing 20 comprehension questions and a 30-item self-efficacy questionnaire with 5-point Likert-scale response options. A total of 66 participants (including 34 individuals in the enactive group and 32 leaners in the vicarious one took part in this study. The Pearson formula, an independent T-Test, paired T-test, and the Mann-Whitney U test were used to analyze the data. Based on the findings of the study, enactive pre-reading tasks played a key role in the Iranian pre-intermediate EFL learners’ reading comprehension ability. Moreover, it was found that vicarious pre-reading tasks served an important role in the Iranian pre-intermediate EFL learners’ self-efficacy.

 20. Pre-operative biliary drainage for obstructive jaundice

  Science.gov (United States)

  Fang, Yuan; Gurusamy, Kurinchi Selvan; Wang, Qin; Davidson, Brian R; Lin, He; Xie, Xiaodong; Wang, Chaohua

  2014-01-01

  Background Patients with obstructive jaundice have various pathophysiological changes that affect the liver, kidney, heart, and the immune system. There is considerable controversy as to whether temporary relief of biliary obstruction prior to major definitive surgery (pre-operative biliary drainage) is of any benefit to the patient. Objectives To assess the benefits and harms of pre-operative biliary drainage versus no pre-operative biliary drainage (direct surgery) in patients with obstructive jaundice (irrespective of a benign or malignant cause). Search methods We searched the Cochrane Hepato-Biliary Group Controlled Trials Register, Cochrane Central Register of Controlled Clinical Trials (CENTRAL) in The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, and Science Citation Index Expanded until February 2012. Selection criteria We included all randomised clinical trials comparing biliary drainage followed by surgery versus direct surgery, performed for obstructive jaundice, irrespective of the sample size, language, and publication status. Data collection and analysis Two authors independently assessed trials for inclusion and extracted data. We calculated the risk ratio (RR), rate ratio (RaR), or mean difference (MD) with 95% confidence intervals (CI) based on the available patient analyses. We assessed the risk of bias (systematic overestimation of benefit or systematic underestimation of harm) with components of the Cochrane risk of bias tool. We assessed the risk of play of chance (random errors) with trial sequential analysis. Main results We included six trials with 520 patients comparing pre-operative biliary drainage (265 patients) versus no pre-operative biliary drainage (255 patients). Four trials used percutaneous transhepatic biliary drainage and two trials used endoscopic sphincterotomy and stenting as the method of pre-operative biliary drainage. The risk of bias was high in all trials. The proportion of patients with malignant obstruction varied between 60

 1. 22 CFR 226.11 - Pre-award policies.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 22 Foreign Relations 1 2010-04-01 2010-04-01 false Pre-award policies. 226.11 Section 226.11 Foreign Relations AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION OF ASSISTANCE AWARDS TO U.S. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS Pre-award Requirements § 226.11 Pre-award policies. (a) Use of grants and...

 2. Pre-migration Trauma Exposure and Psychological Distress for Asian American Immigrants: Linking the Pre- and Post-migration Contexts.

  Science.gov (United States)

  Li, Miao; Anderson, James G

  2016-08-01

  Drawing on the life course perspective and the assumptive world theory, this paper examines whether pre-migration trauma exposure is associated with psychological distress through post-migration perceived discrimination for Asian American immigrants. The study is based on cross-sectional data from the National Latino and Asian American Study (N = 1639). Structural equation model is used to estimate the relationship between pre-migration trauma, post-migration perceived discrimination, and psychological distress. Additional models are estimated to explore possible variations across ethnic groups as well as across different types of pre-migration trauma experience. Pre-migration trauma exposure is associated with higher levels of psychological distress, both directly and indirectly through higher level of perceived discrimination, even after controlling for demographic/acculturative factors and post-migration trauma exposure. This pattern holds for the following sub-types of pre-migration trauma: political trauma, crime victimization, physical violence, accidental trauma, and relational trauma. Multi-group analyses show that this pattern holds for all Asian immigrant subgroups except the Vietnamese. Studies of immigrant mental health primarily focus on post-migration stressors. Few studies have considered the link between pre- and post-migration contexts in assessing mental health outcomes. The study illustrates the usefulness of bridging the pre- and post-migration context in identifying the mental health risks along the immigrant life course.

 3. Pre-college education

  Science.gov (United States)

  Stein, Sylvia

  1990-01-01

  Pre-college education efforts are many and varied, involving the teachers, students, parents, museums, and youth groups. However, it is necessary to reach out to school administration at all levels if teachers are to be innovative in their approaches. This introductory meeting clearly indicated that more interaction between the participants would be profitable. It is clear that the science pipeline leading from kindergarten to college entry needs to be filled with students. What is not clear is how we can do it. The plethora of projects being pursued by the NASA Space Grant College Fellowship (NSGC) programs to accomplish that goal are heartening and exciting. However, this large gamut of programs may also indicate how new we are in this game and how little anyone knows about creating a pre-college interest in science and engineering. In a way, it resembles the situation of the common cold--there is no known cure yet, so there are many so-called remedies. Unfortunately, the time we had together was entirely too short to address the evaluation situation, so that we can in the future zero in on the most effective approaches. This report is a summary of the many ways the different NSGC' s are approaching pre-college education and a list of suggestions.

 4. Pre-crastination in the pigeon.

  Science.gov (United States)

  Wasserman, Edward A; Brzykcy, Stephen J

  2015-08-01

  Procrastination is the tendency to delay initiating or completing tasks. Rosenbaum et al. (Psychological Science, May 8, 2014) recently documented the opposite of procrastination: pre-crastination, the tendency to begin or to finish tasks as soon as possible. We devised a simple two-alternative forced-choice task, in which pigeons could choose to switch response location either sooner or later in a sequence of actions eventuating in food reward. Even though there was no economic advantage for doing so, pigeons chose to switch response location sooner rather than later in the sequence, showing pre-crastination to be quite general. Pre-crastination thus joins other anticipatory learning phenomena in challenging rational or optimal accounts of behavioral adaptation.

 5. Clinical target volume delineation in glioblastomas: pre-operative versus post-operative/pre-radiotherapy MRI

  Science.gov (United States)

  Farace, P; Giri, M G; Meliadò, G; Amelio, D; Widesott, L; Ricciardi, G K; Dall'Oglio, S; Rizzotti, A; Sbarbati, A; Beltramello, A; Maluta, S; Amichetti, M

  2011-01-01

  Objectives Delineation of clinical target volume (CTV) is still controversial in glioblastomas. In order to assess the differences in volume and shape of the radiotherapy target, the use of pre-operative vs post-operative/pre-radiotherapy T1 and T2 weighted MRI was compared. Methods 4 CTVs were delineated in 24 patients pre-operatively and post-operatively using T1 contrast-enhanced (T1PRECTV and T1POSTCTV) and T2 weighted images (T2PRECTV and T2POSTCTV). Pre-operative MRI examinations were performed the day before surgery, whereas post-operative examinations were acquired 1 month after surgery and before chemoradiation. A concordance index (CI) was defined as the ratio between the overlapping and composite volumes. Results The volumes of T1PRECTV and T1POSTCTV were not statistically different (248 ± 88 vs 254 ± 101), although volume differences >100 cm3 were observed in 6 out of 24 patients. A marked increase due to tumour progression was shown in three patients. Three patients showed a decrease because of a reduced mass effect. A significant reduction occurred between pre-operative and post-operative T2 volumes (139 ± 68 vs 78 ± 59). Lack of concordance was observed between T1PRECTV and T1POSTCTV (CI = 0.67 ± 0.09), T2PRECTV and T2POSTCTV (CI = 0.39 ± 0.20) and comparing the portion of the T1PRECTV and T1POSTCTV not covered by that defined on T2PRECTV images (CI = 0.45 ± 0.16 and 0.44 ± 0.17, respectively). Conclusion Using T2 MRI, huge variations can be observed in peritumoural oedema, which are probably due to steroid treatment. Using T1 MRI, brain shifts after surgery and possible progressive enhancing lesions produce substantial differences in CTVs. Our data support the use of post-operative/pre-radiotherapy T1 weighted MRI for planning purposes. PMID:21045069

 6. Pre-inflation physics and scalar perturbations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hirai, Shiro

  2005-01-01

  The effect of pre-inflation physics on the power spectrum of scalar perturbations is investigated. Considering various pre-inflation models with radiation-dominated or matter-dominated periods before inflation, the power spectra of curvature perturbations for large scales are calculated, and the spectral index and running spectral index are derived. It is shown that pre-inflation models in which the length of inflation is near 60 e-folds may reproduce some key properties implied by the Wilkinson microwave anisotropy probe data

 7. Pre-eclampsia: a life-threatening pregnancy syndrom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Brazdova

  2014-10-01

  Full Text Available Pre-eclampsia is a serious pathological state affecting 5-10% of pregnant women. Currently, it is diagnosed in the second half of pregnancy, particularly after the 20th week. Symptoms mostly correspond to the changes of blood vessels and kidneys. The severity of pre-eclampsia is proportional to symptomatic manifestations, thus the more symptoms present, the higher is of pre-eclampsia development. Although there are several studies dealing with pre-eclampsia pathology, the complete etiology is still unknown. In this review paper, several theories are presented and discussed.

 8. 7 CFR 58.919 - Pre-heat, pasteurization.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Pre-heat, pasteurization. 58.919 Section 58.919... Procedures § 58.919 Pre-heat, pasteurization. When pasteurization is intended or required by either the vat... requirements outlined in § 58.128. Pre-heat temperatures prior to ultra pasteurization will be those that have...

 9. Pre-heating mitigates composite degradation.

  Science.gov (United States)

  Silva, Jessika Calixto da; Rogério Vieira, Reges; Rege, Inara Carneiro Costa; Cruz, Carlos Alberto dos Santos; Vaz, Luís Geraldo; Estrela, Carlos; Castro, Fabrício Luscino Alves de

  2015-01-01

  Dental composites cured at high temperatures show improved properties and higher degrees of conversion; however, there is no information available about the effect of pre-heating on material degradation. Objectives This study evaluated the effect of pre-heating on the degradation of composites, based on the analysis of radiopacity and silver penetration using scanning electron microscopy/energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDS). Material and Methods Thirty specimens were fabricated using a metallic matrix (2x8 mm) and the composites Durafill VS (Heraeus Kulzer), Z-250 (3M/ESPE), and Z-350 (3M/ESPE), cured at 25°C (no pre-heating) or 60°C (pre-heating). Specimens were stored sequentially in the following solutions: 1) water for 7 days (60°C), plus 0.1 N sodium hydroxide (NaOH) for 14 days (60°C); 2) 50% silver nitrate (AgNO3) for 10 days (60°C). Specimens were radiographed at baseline and after each storage time, and the images were evaluated in gray scale. After the storage protocol, samples were analyzed using SEM/EDS to check the depth of silver penetration. Radiopacity and silver penetration data were analyzed using ANOVA and Tukey's tests (α=5%). Results Radiopacity levels were as follows: Durafill VSZ-350>Z-250 (pheated specimens presented higher radiopacity values than non-pre-heated specimens (pheated specimens (pheating at 60°C mitigated the degradation of composites based on analysis of radiopacity and silver penetration depth.

 10. Cloning and characterization of pre-miR159a and pre-miR1123 from ...

  African Journals Online (AJOL)

  Although many miRNA genes are conserved across the plant species, the same gene family varies significantly in size and genomic organization in different species. ... Sequence identity matrix suggests 43-82% variation in precursor of Tae AL pre-miR159a (Tae Agra local pre-miR159a) across the species. On the other ...

 11. Prevalence and risk factors of pre-hypertension in Congolese pre ...

  African Journals Online (AJOL)

  viduals with pre-hypertension are at high risk of develop- ing clinical hypertension .... blood pressure (BP) was measured on the left arm from each subject with the ... In contrast, no statistically significant differences were found between the ...

 12. Pre-operative evaluation for thorax surgery

  International Nuclear Information System (INIS)

  Silva Luis, Saenz; Morales, Oscar Alberto

  2002-01-01

  A pre-operative analysis of the function of the breathing system is made in the patient that will be taken to thorax surgery. The paper includes risk factors, pre-operative clinical evaluation and of breathing and cardiovascular system

 13. Delayed hydride cracking: alternative pre-cracking method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mieza, Juan I.; Ponzoni, Lucio M.E.; Vigna, Gustavo L.; Domizzi, Gladys

  2009-01-01

  The internal components of nuclear reactors built-in Zr alloys are prone to a failure mechanism known as Delayed Hydride Cracking (DHC). This situation has triggered numerous scientific studies in order to measure the crack propagation velocity and the threshold stress intensity factor associated to DHC. Tests are carried out on fatigued pre-crack samples to ensure similar test conditions and comparable results. Due to difficulties in implementing the fatigue pre-crack method it would be desirable to replace it with a pre-crack produced by the same process of DHC, for which is necessary to demonstrate equivalence of this two methods. In this work tests on samples extracted from two Zr-2.5 Nb tubes were conducted. Some of the samples were heat treated to obtain a range in their metallurgical properties as well as different DHC velocities. A comparison between velocities measured in test samples pre-cracked by fatigue and RDIH is done, demonstrating that the pre-cracking method does not affect the measured velocity value. In addition, the incubation (t inc ), which is the time between the application of the load and the first signal of crack propagation, in samples pre-cracked by RDIH, was measured. It was found that these times are sufficiently short, even in the worst cases (lower speed) and similar to the ones of fatigued pre-cracked samples. (author)

 14. Pre-exposure rabies prophylaxis: a systematic review

  Science.gov (United States)

  Recuenco, Sergio; Navarro-Vela, Ana Maria; Deray, Raffy; Vigilato, Marco; Ertl, Hildegund; Durrheim, David; Rees, Helen; Nel, Louis H; Abela-Ridder, Bernadette; Briggs, Deborah

  2017-01-01

  Abstract Objective To review the safety and immunogenicity of pre-exposure rabies prophylaxis (including accelerated schedules, co-administration with other vaccines and booster doses), its cost–effectiveness and recommendations for use, particularly in high-risk settings. Methods We searched the PubMed, Centre for Agriculture and Biosciences International, Cochrane Library and Web of Science databases for papers on pre-exposure rabies prophylaxis published between 2007 and 29 January 2016. We reviewed field data from pre-exposure prophylaxis campaigns in Peru and the Philippines. Findings Pre-exposure rabies prophylaxis was safe and immunogenic in children and adults, also when co-administered with routine childhood vaccinations and the Japanese encephalitis vaccine. The evidence available indicates that shorter regimens and regimens involving fewer doses are safe and immunogenic and that booster intervals could be extended up to 10 years. The few studies on cost suggest that, at current vaccine and delivery costs, pre-exposure prophylaxis campaigns would not be cost-effective in most situations. Although pre-exposure prophylaxis has been advocated for high-risk populations, only Peru and the Philippines have implemented appropriate national programmes. In the future, accelerated regimens and novel vaccines could simplify delivery and increase affordability. Conclusion Pre-exposure rabies prophylaxis is safe and immunogenic and should be considered: (i) where access to postexposure prophylaxis is limited or delayed; (ii) where the risk of exposure is high and may go unrecognized; and (iii) where controlling rabies in the animal reservoir is difficult. Pre-exposure prophylaxis should not distract from canine vaccination efforts, provision of postexposure prophylaxis or education to increase rabies awareness in local communities. PMID:28250534

 15. Pre-migration trauma and HIV-risk behavior.

  Science.gov (United States)

  Steel, Jennifer; Herlitz, Claes; Matthews, Jesse; Snyder, Wendy; Mazzaferro, Kathryn; Baum, Andy; Theorell, Töres

  2003-03-01

  This study examined the relationship between pre-migration trauma and HIV-risk behavior in refugees from sub-Saharan Africa. The sample comprised 122 persons who had emigrated from sub-Saharan Africa and were currently residing in Sweden. Qualitative methods including individual interviews, focus groups, and interviews with key informants addressed questions regarding trauma experience and HIV-risk behavior. A history of pre-migration trauma was found to be associated with HIV-risk behavior. According to the participants, symptoms associated with post-traumatic stress disorder, depression, adjustment disorder, and substance use mediated the relationship between pre-migration trauma and sexual risk behavior. In contrast, a minority of the participants who reported pre-migration trauma but not psychological sequelae, or experienced post-traumatic growth, reported safer sexual practices. It appears that for some individuals, pre-migration trauma resulted in psychiatric sequelae, which may increase an individual's risk to be infected with HIV. Interventions targeted at individuals at increased risk (i.e. pre-migration trauma with unresolved psychiatric symptomatology) may facilitate the prevention of HIV and other sexually transmitted diseases in this population. Integration of multiple psychosocial and health issues is recommended for comprehensive treatment and prevention programs.

 16. Developing Pre-service Teachers' Technology Integration ...

  African Journals Online (AJOL)

  Developing Pre-service Teachers' Technology Integration Competencies in Science and Mathematics Teaching: Experiences from Tanzania and Uganda. ... This study investigated the ICT integration practices in pre-service teacher education in the School of Education at Makerere University (College of Education and ...

 17. Practical Secure Computation with Pre-Processing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zakarias, Rasmus Winther

  Secure Multiparty Computation has been divided between protocols best suited for binary circuits and protocols best suited for arithmetic circuits. With their MiniMac protocol in [DZ13], Damgård and Zakarias take an important step towards bridging these worlds with an arithmetic protocol tuned...... space for pre-processing material than computing the non-linear parts online (depends on the quality of circuit of course). Surprisingly, even for our optimized AES-circuit this is not the case. We further improve the design of the pre-processing material and end up with only 10 megabyes of pre...... a protocol for small field arithmetic to do fast large integer multipli- cations. This is achieved by devising pre-processing material that allows the Toom-Cook multiplication algorithm to run between the parties with linear communication complexity. With this result computation on the CPU by the parties...

 18. Periodontal disease and pre-eclampsia: a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Kunnen, Alina; van Doormaal, Jasper J; Abbas, Frank; Aarnoudse, Jan G; van Pampus, Maria G; Faas, Marijke M

  2010-12-01

  This review evaluates the possible relationship between periodontal disease and pre-eclampsia, a major pregnancy complication. A generalized inflammatory response plays an important role in the pathogenesis of pre-eclampsia. Because periodontal disease is a low-grade inflammatory state, periodontal disease might contribute to the pathogenesis of pre-eclampsia. A literature search of PubMed, EMBASE and CINAHL until August 2010 revealed 12 eligible observational studies and three randomized-controlled trials (RCTs). It appeared difficult to compare these studies, due to variations in definitions of periodontal disease and pre-eclampsia, timing of periodontal examination and inadequate control for confounding factors. Eight observational studies reported a positive association, while four studies found no association. None of the RTCs reported reductions in pre-eclamptic rate after periodontal therapy during pregnancy. Therefore, it is questionable whether periodontal disease plays a causal role in the pathogenesis of pre-eclampsia. The observed association in eight observational studies might be the result of induction of periodontal disease due to the pre-eclamptic state or it may be an epiphenomenon of an exaggerated inflammatory response to pregnancy. Larger RCTs with pre-eclampsia as the primary outcome and pathophysiological studies are required to explore causality and to dissect biological mechanisms involved. © 2010 John Wiley & Sons A/S.

 19. Combined Screening for Early Detection of Pre-Eclampsia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hee Jin Park

  2015-08-01

  Full Text Available Although the precise pathophysiology of pre-eclampsia remains unknown, this condition continues to be a major cause of maternal and fetal mortality. Early prediction of pre-eclampsia would allow for timely initiation of preventive therapy. A combination of biophysical and biochemical markers are superior to other tests for early prediction of the development of pre-eclampsia. Apart from the use of parameters in first-trimester aneuploidy screening, cell-free fetal DNA quantification is emerging as a promising marker for prediction of pre-eclampsia. This article reviews the current research of the most important strategies for prediction of pre-eclampsia, including the use of maternal risk factors, mean maternal arterial pressure, ultrasound parameters, and biomarkers.

 20. Maternal pre-pregnancy obesity and neuropsychological development in pre-school children: a prospective cohort study.

  Science.gov (United States)

  Casas, Maribel; Forns, Joan; Martínez, David; Guxens, Mònica; Fernandez-Somoano, Ana; Ibarluzea, Jesus; Lertxundi, Nerea; Murcia, Mario; Rebagliato, Marisa; Tardon, Adonina; Sunyer, Jordi; Vrijheid, Martine

  2017-10-01

  BackgroundMaternal pre-pregnancy obesity may impair infant neuropsychological development, but it is unclear whether intrauterine or confounding factors drive this association.MethodsWe assessed whether maternal pre-pregnancy obesity was associated with neuropsychological development in 1,827 Spanish children. At 5 years, cognitive and psychomotor development was assessed using McCarthy Scales of Children's Abilities, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) symptoms using the Criteria of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, and autism spectrum disorder symptoms using the Childhood Asperger Syndrome Test. Models were adjusted for sociodemographic factors and maternal intelligence quotient. We used paternal obesity as negative control exposure as it involves the same source of confounding than maternal obesity.ResultsThe percentage of obese mothers and fathers was 8% and 12%, respectively. In unadjusted models, children of obese mothers had lower scores than children of normal weight mothers in all McCarthy subscales. After adjustment, only the verbal subscale remained statistically significantly reduced (β: -2.8; 95% confidence interval: -5.3, -0.2). No associations were observed among obese fathers. Maternal and paternal obesity were associated with an increase in ADHD-related symptoms. Parental obesity was not associated with autism symptoms.ConclusionMaternal pre-pregnancy obesity was associated with a reduction in offspring verbal scores at pre-school age.

 1. A Conversation on Data Mining Strategies in LC-MS Untargeted Metabolomics: Pre-Processing and Pre-Treatment Steps

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fidele Tugizimana

  2016-11-01

  Full Text Available Untargeted metabolomic studies generate information-rich, high-dimensional, and complex datasets that remain challenging to handle and fully exploit. Despite the remarkable progress in the development of tools and algorithms, the “exhaustive” extraction of information from these metabolomic datasets is still a non-trivial undertaking. A conversation on data mining strategies for a maximal information extraction from metabolomic data is needed. Using a liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS-based untargeted metabolomic dataset, this study explored the influence of collection parameters in the data pre-processing step, scaling and data transformation on the statistical models generated, and feature selection, thereafter. Data obtained in positive mode generated from a LC-MS-based untargeted metabolomic study (sorghum plants responding dynamically to infection by a fungal pathogen were used. Raw data were pre-processed with MarkerLynxTM software (Waters Corporation, Manchester, UK. Here, two parameters were varied: the intensity threshold (50–100 counts and the mass tolerance (0.005–0.01 Da. After the pre-processing, the datasets were imported into SIMCA (Umetrics, Umea, Sweden for more data cleaning and statistical modeling. In addition, different scaling (unit variance, Pareto, etc. and data transformation (log and power methods were explored. The results showed that the pre-processing parameters (or algorithms influence the output dataset with regard to the number of defined features. Furthermore, the study demonstrates that the pre-treatment of data prior to statistical modeling affects the subspace approximation outcome: e.g., the amount of variation in X-data that the model can explain and predict. The pre-processing and pre-treatment steps subsequently influence the number of statistically significant extracted/selected features (variables. Thus, as informed by the results, to maximize the value of untargeted metabolomic data

 2. 49 CFR 663.23 - Description of pre-award audit.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 7 2010-10-01 2010-10-01 false Description of pre-award audit. 663.23 Section 663.23 Transportation Other Regulations Relating to Transportation (Continued) FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PRE-AWARD AND POST-DELIVERY AUDITS OF ROLLING STOCK PURCHASES Pre-Award Audits § 663.23 Description of pre-award...

 3. Pre-K as School Turnaround Strategy

  Science.gov (United States)

  Buenafe, Anthony Q.

  2011-01-01

  Both state and local school systems, recognizing the strong and growing evidence of pre-kindergarten's effectiveness in closing achievement gaps, are implementing early learning programs as part of their education reform efforts. In low-performing districts, pre-k has emerged as a promising turnaround strategy, reaching children before they become…

 4. Pre-crash system validation with PRESCAN and VEHIL

  NARCIS (Netherlands)

  Gietelink, O.J.; Verburg, D.J.; Labibes, K.; Oostendorp, A.F.

  2004-01-01

  This paper presents the tools for design and validation of Pre-Crash Systems: the software tool PRE-crash SCenario ANalyzer (PRESCAN) and the VEhicle-Hardware-In-the-Loop (VEHIL) facility. PRESCAN allows to investigate a pre-crash scenario in simulation. This scenario can then be compared with tests

 5. Development of a pre-ignition submodel for hydrogen engines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Al-Baghdadi, Sadiq [University of Babylon (Iraq). Dept. of Mechanical Engineering

  2005-10-15

  In hydrogen-fuelled spark ignition engine applications, the onset of pre-ignition remains one of the prime limitations that needs to be addressed to avoid its incidence and achieve superior performance. This paper describes a new pre-ignition submodel for engine modelling codes. The effects of changes in key operating variables, such as compression ratio, spark timing, intake pressure, and temperature on pre-ignition limiting equivalence ratios are established both analytically and experimentally. With the established pre-ignition model, it is possible not only to investigate whether pre-ignition is observed with changing operating and design parameters, but also to evaluate those parameters' effects on the maximum possible pre-ignition intensity. (author)

 6. Slovenian Pre-Service Teachers' Prototype Biography

  Science.gov (United States)

  Lipovec, Alenka; Antolin, Darja

  2014-01-01

  In this article we apply narrative methodology to the study of pre-service elementary teachers' school-time memories connected to mathematics education. In the first phase of our empirical study we asked 214 Slovenian pre-service teachers to write their mathematical autobiographies. On the basis of the mathematical autobiographies we constructed a…

 7. Pre-employment medical testing in Brazil: ethical challenges.

  Science.gov (United States)

  Palhares, Dario; Laurentino dos Santos, Ivone

  2012-01-01

  Pre-employment medical tests, considered to be a practice within the subspecialty of occupational medicine, are ordered by physicians on behalf of employers. Candidates for a job may be rejected if they are found to suffer from a condition that can be worsened by the job, or one that may put other workers at risk. As the physician who orders pre-employment tests is chosen by the employer, pre-employment tests can violate both the autonomy and the privacy of the individual. This paper discusses ethical conflicts inherent in pre-employment medical testing.

 8. Pre-equilibrium complex particle emission

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bĕták, E.

  2002-01-01

  Semi-classical (phenomenological) pre-equilibrium emission of clusters of nucleons (complex particles) such as deuterons, tritons, helions and α particles from reactions induced by light projectiles (nucleons to α’s) is addressed. The main attention is given to the hard components in the emission energetic spectra, which play an increasing role at incident energies above 20 MeV, and are currently attributed to a presence of some kind of pre-equilibrium processes. In addition, the mechanisms of cluster reactions show special features such as the competition between pickup and knockout processes and the contributions of several successive steps in the reaction. The main frame used here to illustrate the processes and interplays of the competing mechanisms of pre-equilibrium cluster formation and emission, namely the coalescence, pick-up and knock-out, is the pre-equilibrium exciton model. It obviously contains the process of clusterization itself as its organic part. The most important case of complex particles with the largest amount of experimental data is that of alpha emission, which therefore naturally attracts most of the attention and where the widest range of possible mechanisms is available on the market. The loosely bound ejectiles, on the other side, are usually not able to demonstrate all features of the whole spectrum of contributing mechanisms, but they are nevertheless an important link between the nucleon emission and the cluster one.

 9. Pre-Service Teachers' Conceptions of Probability

  Science.gov (United States)

  Odafe, Victor U.

  2011-01-01

  Probability knowledge and skills are needed in science and in making daily decisions that are sometimes made under uncertain conditions. Hence, there is the need to ensure that the pre-service teachers of our children are well prepared to teach probability. Pre-service teachers' conceptions of probability are identified, and ways of helping them…

 10. Monitoring Pre-Stressed Composites Using Optical Fibre Sensors.

  Science.gov (United States)

  Krishnamurthy, Sriram; Badcock, Rodney A; Machavaram, Venkata R; Fernando, Gerard F

  2016-05-28

  Residual stresses in fibre reinforced composites can give rise to a number of undesired effects such as loss of dimensional stability and premature fracture. Hence, there is significant merit in developing processing techniques to mitigate the development of residual stresses. However, tracking and quantifying the development of these fabrication-induced stresses in real-time using conventional non-destructive techniques is not straightforward. This article reports on the design and evaluation of a technique for manufacturing pre-stressed composite panels from unidirectional E-glass/epoxy prepregs. Here, the magnitude of the applied pre-stress was monitored using an integrated load-cell. The pre-stressing rig was based on a flat-bed design which enabled autoclave-based processing. A method was developed to end-tab the laminated prepregs prior to pre-stressing. The development of process-induced residual strain was monitored in-situ using embedded optical fibre sensors. Surface-mounted electrical resistance strain gauges were used to measure the strain when the composite was unloaded from the pre-stressing rig at room temperature. Four pre-stress levels were applied prior to processing the laminated preforms in an autoclave. The results showed that the application of a pre-stress of 108 MPa to a unidirectional [0]16 E-glass/913 epoxy preform, reduced the residual strain in the composite from -600 µε (conventional processing without pre-stress) to approximately zero. A good correlation was observed between the data obtained from the surface-mounted electrical resistance strain gauge and the embedded optical fibre sensors. In addition to "neutralising" the residual stresses, superior axial orientation of the reinforcement can be obtained from pre-stressed composites. A subsequent publication will highlight the consequences of pres-stressing on fibre alignment, the tensile, flexural, compressive and fatigue performance of unidirectional E-glass composites.

 11. Monitoring Pre-Stressed Composites Using Optical Fibre Sensors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sriram Krishnamurthy

  2016-05-01

  Full Text Available Residual stresses in fibre reinforced composites can give rise to a number of undesired effects such as loss of dimensional stability and premature fracture. Hence, there is significant merit in developing processing techniques to mitigate the development of residual stresses. However, tracking and quantifying the development of these fabrication-induced stresses in real-time using conventional non-destructive techniques is not straightforward. This article reports on the design and evaluation of a technique for manufacturing pre-stressed composite panels from unidirectional E-glass/epoxy prepregs. Here, the magnitude of the applied pre-stress was monitored using an integrated load-cell. The pre-stressing rig was based on a flat-bed design which enabled autoclave-based processing. A method was developed to end-tab the laminated prepregs prior to pre-stressing. The development of process-induced residual strain was monitored in-situ using embedded optical fibre sensors. Surface-mounted electrical resistance strain gauges were used to measure the strain when the composite was unloaded from the pre-stressing rig at room temperature. Four pre-stress levels were applied prior to processing the laminated preforms in an autoclave. The results showed that the application of a pre-stress of 108 MPa to a unidirectional [0]16 E-glass/913 epoxy preform, reduced the residual strain in the composite from −600 µε (conventional processing without pre-stress to approximately zero. A good correlation was observed between the data obtained from the surface-mounted electrical resistance strain gauge and the embedded optical fibre sensors. In addition to “neutralising” the residual stresses, superior axial orientation of the reinforcement can be obtained from pre-stressed composites. A subsequent publication will highlight the consequences of pres-stressing on fibre alignment, the tensile, flexural, compressive and fatigue performance of unidirectional E

 12. Monitoring Pre-Stressed Composites Using Optical Fibre Sensors

  Science.gov (United States)

  Krishnamurthy, Sriram; Badcock, Rodney A.; Machavaram, Venkata R.; Fernando, Gerard F.

  2016-01-01

  Residual stresses in fibre reinforced composites can give rise to a number of undesired effects such as loss of dimensional stability and premature fracture. Hence, there is significant merit in developing processing techniques to mitigate the development of residual stresses. However, tracking and quantifying the development of these fabrication-induced stresses in real-time using conventional non-destructive techniques is not straightforward. This article reports on the design and evaluation of a technique for manufacturing pre-stressed composite panels from unidirectional E-glass/epoxy prepregs. Here, the magnitude of the applied pre-stress was monitored using an integrated load-cell. The pre-stressing rig was based on a flat-bed design which enabled autoclave-based processing. A method was developed to end-tab the laminated prepregs prior to pre-stressing. The development of process-induced residual strain was monitored in-situ using embedded optical fibre sensors. Surface-mounted electrical resistance strain gauges were used to measure the strain when the composite was unloaded from the pre-stressing rig at room temperature. Four pre-stress levels were applied prior to processing the laminated preforms in an autoclave. The results showed that the application of a pre-stress of 108 MPa to a unidirectional [0]16 E-glass/913 epoxy preform, reduced the residual strain in the composite from −600 µε (conventional processing without pre-stress) to approximately zero. A good correlation was observed between the data obtained from the surface-mounted electrical resistance strain gauge and the embedded optical fibre sensors. In addition to “neutralising” the residual stresses, superior axial orientation of the reinforcement can be obtained from pre-stressed composites. A subsequent publication will highlight the consequences of pres-stressing on fibre alignment, the tensile, flexural, compressive and fatigue performance of unidirectional E-glass composites. PMID

 13. Pre-Service Teachers' Opinions on Teaching Thinking Skills

  Science.gov (United States)

  Akinoglu, Orhan; Karsantik, Yasemin

  2016-01-01

  The purpose of the present study is to determine pre-service teachers' opinions on teaching thinking skills. 134 senior pre-service pre-school, English and mathematics teachers studying at a state university in Istanbul participated in the study which is designed based on survey model. A questionnaire which was developed by the researchers was…

 14. Pre-anaesthetic screening of geriatric dogs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K.E. Joubert

  2007-05-01

  Full Text Available Pre-anaesthetic screening has been advocated as a valuable tool for improving anaesthetic safety and determining anaesthetic risk. This study was done determine whether pre-anaesthetic screening result in cancellation of anaesthesia and the diagnosis of new clinical conditions in geriatric dogs. One hundred and one dogs older than 7 years of age provided informed owner consent were included in the study. Each dog was weighed, and its temperature, pulse and respiration recorded. An abdominal palpation, examination of the mouth, including capillary refill time and mucous membranes, auscultation, body condition and habitus was performed and assessed. A cephalic catheter was placed and blood drawn for pre-anaesthetic testing. A micro-haematocrit tube was filled and the packed cell volume determined. The blood placed was in a test tube, centrifuged and then analysed on an in-house blood analyser. Alkaline phosphatase, alanine transferase, urea, creatinine, glucose and total protein were determined. A urine sample was then obtained by cystocentesis, catheterisation or free-flow for analysis. The urine specific gravity was determined with a refractometer. A small quantity of urine was then placed on a dip stick. Any new diagnoses made during the pre-anaesthetic screening were recorded. The average age of the dogs was 10.99+2.44 years and the weight was 19.64+15.78 kg. There were 13 dogs with pre-existing medical conditions. A total of 30 new diagnoses were made on the basis of the pre-anaesthetic screening. The most common conditions were neoplasia, chronic kidney disease and Cushing's disease. Of the 30 patients with a new diagnosis, 13 did not undergo anaesthesia as result of the new diagnosis. From this study it can be concluded that screening of geriatric patients is important and that sub-clinical disease could be present in nearly 30 % of these patients. The value of screening before anaesthesia is perhaps more questionable in terms of

 15. Linac pre-injector

  CERN Multimedia

  CERN PhotoLab

  1965-01-01

  New accelerating column of the linac pre-injector, supporting frame and pumping system. This new system uses two mercury diffusion pumps (in the centre) and forms part of the modifications intended to increase the intensity of the linac. View taken during assembly in the workshop.

 16. Silane pre-treatments on copper and aluminium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deflorian, F.; Rossi, S.; Fedrizzi, L.

  2006-01-01

  A large part of aluminium products are coated with an organic layer in order to improve the corrosion resistance. Copper surfaces are also sometimes protected with an organic coating to improve the durability or the aesthetic properties. Examples of industrial applications are household appliances and heat exchanger components. For these applications it is not rare to have the industrial need to treat at the same time components made of aluminium and copper. In order to extend the service life of the organic coated copper a specific surface pre-treatment is often required. Nevertheless, probably because of the limited market of this application, no specific pre-treatments for copper are industrially developed, with the exception of cleaning procedures, but simply extensions of existing pre-treatments optimised for other metals (aluminium, zinc) are used. The application of silane pre-treatments as adhesion promoters for organic coated metals is remarkably increasing in the last decade, because silanes offer very good performance together with high environmental compatibility. The idea is therefore to try to develop a specific silane based pre-treatment for copper. The starting point is the existing silane products for aluminium, optimising the composition and the application conditions (concentration, temperature, pH of the bath, etc.) in order to develop a high performance copper alloy pre-treatment increasing the protective properties and the adhesion of a successively applied organic coating. Moreover these pre-treatments could be used for aluminium alloys too and therefore could be suggested for multi-metals components. The deposits were analysed using FTIR spectroscopy and optical and electron microscopic observations. A careful electrochemical characterisation, mainly by electrochemical impedance spectroscopy measurements (EIS) was carried out to highlight the presence of silane and to evaluate the performance of the different deposits. In order to study an

 17. Pre-service teachers’ awareness of child abuse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihal TUNCA

  2015-12-01

  Full Text Available The purpose of this study is to determine the awareness of pre-service teachers from different departments related to the concept of child abuse. This study aims to determine pre-service teachers’ awareness of child abuse as a qualitative study, conducted in line with phenomenological design. In the study, one of the purposeful sampling methods, maximum diversity sampling method, was employed. The participants of the study are 15 pre-service teachers attending the departments of Psychological Counseling and Guidance, Teacher Education for the Intellectually Disabled, Pre-school Teacher Education, Social Studies, Art Teaching, Computer and Instructional Technologies, German Language Teaching, French Language Teaching, and Teacher Education for the Hearing Impaired, all within the Education Faculty of Anatolian University, Turkey. The data of the study was collected through the focus-group interview technique. The data collected from two different focus-group interviews were analyzed by content analysis technique using the NVivo 8 data analysis program. As a result of the analysis of the data, it was concluded that the pre-service teachers explained the concept of child abuse by most strongly emphasizing emotional abuse and least strongly by emphasizing economic abuse. In light of the pre-service teachers’ opinions, it was also concluded that the culture constructed by society through the meanings attached to genders, society’s view of sexuality, child marriage, proverbs and idioms specific to the local society and superstitions lead to incidences of child abuse. The current study revealed that child abuse can be prevented by providing training to raise the awareness of child abuse primarily for families then children, teachers and other concerned people. It was also found that the majority of pre-service teachers do not have enough information about how to act in the face of an incidence of child abuse.

 18. Pre-big bang cosmology and quantum fluctuations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ghosh, A.; Pollifrone, G.; Veneziano, G.

  2000-01-01

  The quantum fluctuations of a homogeneous, isotropic, open pre-big bang model are discussed. By solving exactly the equations for tensor and scalar perturbations we find that particle production is negligible during the perturbative Pre-Big Bang phase

 19. pre-art guidelines

  African Journals Online (AJOL)

  Enrique

  2004-11-01

  Nov 1, 2004 ... As these guidelines address pre-ART issues, only conditions that occur at ... All HIV-infected adults who are immunosuppressed, i.e. ... therefore recommended that HIV-infected health care ... vaccine in severely immunosuppressed persons, i.e. those ... with residual insecticides, the use of larvicides, and.

 20. Areas and Volumes in Pre-Calculus

  Science.gov (United States)

  Jarrett, Joscelyn A.

  2008-01-01

  This article suggests the introduction of the concepts of areas bounded by plane curves and the volumes of solids of revolution in Pre-calculus. It builds on the basic knowledge that students bring to a pre-calculus class, derives a few more formulas, and gives examples of some problems on plane areas and the volumes of solids of revolution that…

 1. Probing the pre-big bang universe

  International Nuclear Information System (INIS)

  Veneziano, G.

  2000-01-01

  Superstring theory suggests a new cosmology whereby a long inflationary phase preceded a non singular big bang-like event. After discussing how pre-big bang inflation naturally arises from an almost trivial initial state of the Universe, I will describe how present or near-future experiments can provide sensitive probes of how the Universe behaved in the pre-bang era

 2. C/EBPα Activates Pre-existing and De Novo Macrophage Enhancers during Induced Pre-B Cell Transdifferentiation and Myelopoiesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chris van Oevelen

  2015-08-01

  Full Text Available Transcription-factor-induced somatic cell conversions are highly relevant for both basic and clinical research yet their mechanism is not fully understood and it is unclear whether they reflect normal differentiation processes. Here we show that during pre-B-cell-to-macrophage transdifferentiation, C/EBPα binds to two types of myeloid enhancers in B cells: pre-existing enhancers that are bound by PU.1, providing a platform for incoming C/EBPα; and de novo enhancers that are targeted by C/EBPα, acting as a pioneer factor for subsequent binding by PU.1. The order of factor binding dictates the upregulation kinetics of nearby genes. Pre-existing enhancers are broadly active throughout the hematopoietic lineage tree, including B cells. In contrast, de novo enhancers are silent in most cell types except in myeloid cells where they become activated by C/EBP factors. Our data suggest that C/EBPα recapitulates physiological developmental processes by short-circuiting two macrophage enhancer pathways in pre-B cells.

 3. The legal consequences of the breach of pre-emption right

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Janků

  2013-01-01

  Full Text Available Pre-emption right may be agreed in the contract on sale as one of the collateral clauses. General rules concerning the pre-emption right are included in the Civil Code. These general rules apply in both the pre-emptive right stipulated in the contract between the parties (the contractual right of first refusal, as well as for pre-emptive right arising under the law (statutory right of first refusal. It can also be used in the field of commercial obligations. Generally speaking we can state that the legislation concerning the pre-emption rights is very austere, unsystematically arranged and therefore allowing for too broad interpretation with undefined limits. It means at the same time a considerable legal uncertainty in its application. Participants of the legal relationship may often find only subsequently through the case law in which cases the violation of pre-emption law occurred. The aim of this paper is to analyse individual cases of violation of pre-emptive rights, both pre-emptive right with effects of an obligation and pre-emptive rights with effects of right in rem.

 4. Construction environment education development activity for children pre-school

  OpenAIRE

  MA. TRAN THI THUY NGA; MA. PHAM THI YEN

  2015-01-01

  Education motor development contribute to the comprehensive development of pre-school children. Building educational environment for young athletes develop in pre-school is one of many issues of concern in the current stage of pre-school education in Vietnam.

 5. Is human placenta proteoglycan remodeling involved in pre-eclampsia?

  OpenAIRE

  Warda, Mohamad; Zhang, Fuming; Radwan, Moustafa; Zhang, Zhenqing; Kim, Nari; Kim, Young Nam; Linhardt, Robert J.; Han, Jin

  2007-01-01

  Impaired placento-fetal communication is a coherent symptom of exaggerated pre-eclampsia. The impact of the cellular expression of different glycosaminoglycans (GAGs) in this event on the placenta in pre-eclampsia is still obscure. This is the first study aimed at discovering the relationship between structural alterations of different sulfated GAGs at the molecular level and the development of pre-eclampsia in inflicted placenta. Sulfated GAGs were isolated and purified from control and pre-...

 6. 14 CFR 414.9 - Pre-application consultation.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 4 2010-01-01 2010-01-01 false Pre-application consultation. 414.9 Section 414.9 Aeronautics and Space COMMERCIAL SPACE TRANSPORTATION, FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION LICENSING SAFETY APPROVALS Application Procedures § 414.9 Pre-application...

 7. 14 CFR 413.5 - Pre-application consultation.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 4 2010-01-01 2010-01-01 false Pre-application consultation. 413.5 Section 413.5 Aeronautics and Space COMMERCIAL SPACE TRANSPORTATION, FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION LICENSING LICENSE APPLICATION PROCEDURES § 413.5 Pre-application consultation. A...

 8. Long-terrn follow-up after pre-eclampsia/HELLP syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Pampus, M; Slager, E; Fauser, B; VanGeijn, H; Brolmann, H; Vervest, H

  2005-01-01

  Women with pre-eclampsia history are at increased risk for cardiovascular disease later in life. As pre-eclampsia is considered a vascular endothelial disease, the current interest in late cardiovascular complications is obvious. Moreover, there is much evidence that pre-eclampsia and cardiovascular

 9. Advanced CANDU reactor pre-licensing progress

  International Nuclear Information System (INIS)

  Popov, N.K.; West, J.; Snell, V.G.; Ion, R.; Archinoff, G.; Xu, C.

  2005-01-01

  The Advanced CANDU Reactor (ACR) is an evolutionary advancement of the current CANDU 6 reactor, aimed at producing electrical power for a capital cost and at a unit-energy cost significantly less than that of the current reactor designs. The Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) staff are currently reviewing the ACR design to determine whether, in their opinion, there are any fundamental barriers that would prevent the licensing of the design in Canada. This CNSC licensability review will not constitute a licence, but is expected to reduce regulatory risk. The CNSC pre-licensing review started in September 2003, and was focused on identifying topics and issues for ACR-700 that will require a more detailed review. CNSC staff reviewed about 120 reports, and issued to AECL 65 packages of questions and comments. Currently CNSC staff is reviewing AECL responses to all packages of comments. AECL has recently refocused the design efforts to the ACR-1000, which is a larger version of the ACR design. During the remainder of the pre-licensing review, the CNSC review will be focused on the ACR-1000. AECL Technologies Inc. (AECLT), a wholly-owned US subsidiary of AECL, is engaged in a pre-application process for the ACR-700 with the US Nuclear Regulatory Commission (USNRC) to identify and resolve major issues prior to entering a formal process to obtain standard design certification. To date, the USNRC has produced a Pre-Application Safety Assessment Report (PASAR), which contains their reviews of key focus topics. During the remainder of the pre-application phase, AECLT will address the issues identified in the PASAR. Pursuant to the bilateral agreement between AECL and the Chinese nuclear regulator, the National Nuclear Safety Administration (NNSA) and its Nuclear Safety Center (NSC), NNSA/NSC are reviewing the ACR in seven focus areas. The review started in September 2004, and will take three years. The main objective of the review is to determine how the ACR complies

 10. Isotope heterogeneity of Pre-Holocene groundwater in Iceland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sveinbjörnsdóttir, Á.E.; Arnorsson, S.; Heinemeier, Jan

  2007-01-01

  In recent years, it has been shown that groundwater with a Pre-Holocene component is more common in the Icelandic bedrock than previously thought. Some of the Pre-Holocene water samples are more depleted in delta H-2 and delta O-18 than any mean annual precipitation in Iceland today due to the cold...... climate at that time. However, most often Pre-Holocene water components cannot be detected based on the water isotopes alone due to mixing with younger and isotopically heavier water. The Cl concentration in relation to the water isotopes in specific areas has proved to be a good indicator of a Pre......-Holocene component in the groundwater. The deuterium excess value may also help to identify water from a different climate regime, if no oxygen shift has occurred. The relative abundance of a Pre-Holocene water component of the Icelandic groundwater has led to the understanding that combined interpretation of water...

 11. Prediction and primary prevention of pre-eclampsia

  NARCIS (Netherlands)

  Thangaratinam, Shakila; Langenveld, Josie; Mol, Ben W.; Khan, Khalid S.

  2011-01-01

  Pre-eclampsia is associated with increased maternal and perinatal mortality and morbidity. Early recognition of women at risk of pre-eclampsia will enable the identification of high-risk women who may benefit from enhanced surveillance and prophylaxis. In this chapter, we summarise the accuracy of

 12. Pre-glow phenomenon origin and its scaling for ECRIS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Izotov, I.; Sidorov, A.; Skalyga, V.; Zorin, V.

  2012-01-01

  Pre-glow is the multi-charged ion current burst that may occur at the beginning of the beam pulse. Pre-glow effect investigation is one of topical directions of ECR ion sources development at present. Pre-glow is of interest for efficient short-pulsed multicharged ion source creation. Particularly, such source of intense beams of short living radioactive isotopes multi-charged ions is one of key elements in 'Beta-Beam' European project. The use of Pre-glow-generating regime of an ECRIS operation is a promising way of pulsed high-intense multi-charged ion beams production with much shorter edges in comparison with usual operation regime. Numerical simulations made with the updated theoretical model allow authors to propose more physical and intuitive explanations of Pre-glow phenomenon origins. The obtained dependences of Pre-glow characteristics on experimental conditions offer a scaling for a wide range of ECRIS. The propose scaling demonstrates that an ECR source with plasma heating by radiation at frequency of 37 GHz and higher seems to be the most effective in terms of currents, pre-glow intensity and mean ion charge. The paper is followed by the slides of the presentation

 13. Linking pre-meeting communication to meeting effectiveness

  NARCIS (Netherlands)

  Allen, J.A.; Lehmann-Willenbrock, N.K.; Landowski, N.

  2014-01-01

  Purpose – The purpose of this paper is to investigate the importance of communication that occurs just before workplace meetings (i.e. pre-meeting talk). The paper explores how four specific types of pre-meeting talk (small talk, work talk, meeting preparatory talk, and shop talk) impact

 14. Preventive effectiveness of pre-employment medical assessments

  NARCIS (Netherlands)

  de Kort, W.; van Dijk, F.

  1997-01-01

  Health gain, prevention of health loss, and avoidance of financial risk all seem to be driving forces for the use of pre-employment medical assessment. An attempt is made to measure the effect of implementing the pre-employment medical assessment on these end points. The anticipated maximum

 15. Scale development for pre-service mathematics teachers ...

  African Journals Online (AJOL)

  The purpose of this study is to develop a scale to determine pre-service mathematics teachers' perceptions related to their pedagogical content knowledge. Firstly, a preliminary perception scale of pedagogical content knowledge was constructed and then administered to 112 pre-service mathematics teachers who were ...

 16. Atopic dermatitis-like pre-Sézary syndrome

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sokolowska-Wojdylo, Malgorzata; Baranska-Rybak, Wioletta; Cegielska, Agnieszka

  2011-01-01

  histology without presence of atypical cells). In our patients, overt Sézary syndrome developed after immunosuppressive treatment (including cyclosporine). These cases support the validity of the concept of pre-Sézary syndrome, which is a long-lasting, pre-malignant condition, and which may develop to true...

 17. A phenomenological model for pre-stressed piezoelectric ceramic stack actuators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, D H; Zhu, W

  2011-01-01

  In order to characterize the hysteretic characteristics between the output displacement and applied voltage of pre-stressed piezoelectric ceramic stack actuators (PCSAs), this paper considers that a linear force and a hysteretic force will be generated by a linear extension and a hysteretic extension, respectively, due to the applied voltage to a pre-stressed PCSA and the total force will result in the forced vibration of the single-degree-of-freedom (DOF) system composed of the mass of the pre-stressed PCSA and the equivalent spring and damper of the pre-stressed mechanism, which lets the PCSA be pre-stressed to endure enough tension. On this basis, the phenomenological model to characterize the hysteretic behavior of the pre-stressed PCSA is put forward by using the Bouc–Wen hysteresis operator to model the hysteretic extension. The parameter identification method in a least-squares sense is established by identifying the parameters for the linear and hysteretic components separately with the step and periodic responses of the pre-stressed PCSA, respectively. The performance of the proposed phenomenological model with the corresponding parameter identification method is experimentally verified by the established experimental set-up. The research results show that the phenomenological model for the pre-stressed PCSA with the corresponding parameter identification method can accurately portray the hysteretic characteristics of the pre-stressed PCSA. In addition, the phenomenological model for PCSAs can be deduced from the phenomenological model for pre-stressed PCSAs by removing the terms related to the pre-stressed mechanisms

 18. Warm pre-stressing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hedner, G.

  1983-01-01

  Literature survey and critical evaluation of the phenomenon of warm pre-stressing (WPS) is presented. It is found that the cause of it is not clear and a calculated control is missing. The effect of irradiation is unknown, and the influence of WPS on the behaviour of reactor vessels is discussed. (G.B.)

 19. Pre-Acting Control for Shock and Impact Isolation Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.V. Balandin

  2005-01-01

  Full Text Available Pre-acting control in shock/impact isolation systems is studied. With pre-acting control, the isolation system begins to respond to an impact before this impact has been applied to the base. The limiting performance of the isolator with pre-acting control is investigated for a single-degree-of-freedom system subject to an instantaneous impact. The isolation performance index is defined as the maximum of the absolute value of the displacement of the object to be isolated relative to the base, provided that the magnitude of the control force transmitted to the object does not exceed a prescribed value. It is shown that there is a substantial advantage in the use of pre-acting isolators over isolators without pre-action. Particular attention is given to a pre-acting isolator based on a passive elastic element (a spring separating the object to be protected from the base. An example illustrates the calculation of the design parameters of such an isolator.

 20. evaluation and retiming of a pre evaluation and retiming of a pre

  African Journals Online (AJOL)

  eobe

  1,1,1,1, 2,2,2,2, 3333 DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING,UNIVERSITY OF BENIN, BENIN ... This study evaluates and retimes a pre-timed traffic signal using the current volume of ... operation of traffic lights provides an effective method.

 1. Basic math and pre-algebra practice problems for dummies

  CERN Document Server

  Zegarelli, Mark

  2013-01-01

  1001 Basic Math & Pre- Algebra Practice Problems For  Dummies   Practice makes perfect-and helps deepen your understanding of basic math and pre-algebra 1001 Basic Math & Pre-Algebra Practice Problems For Dummies, with free access to online practice problems, takes you beyond the instruction and guidance offered in Basic Math & Pre-Algebra For Dummies, giving you 1,001 opportunities to practice solving problems from the major topics in your math course. You begin with some basic arithmetic practice, move on to fractions, decimals, and per

 2. Pre-calculus workbook for dummies

  CERN Document Server

  Kuang, Yang

  2011-01-01

  Get the confidence and math skills you need to get started with calculus Are you preparing for calculus? This hands-on workbook helps you master basic pre-calculus concepts and practice the types of problems you'll encounter in the course. You'll get hundreds of valuable exercises, problem-solving shortcuts, plenty of workspace, and step-by-step solutions to every problem. You'll also memorize the most frequently used equations, see how to avoid common mistakes, understand tricky trig proofs, and much more. Pre-Calculus Workbook For Dummies is the perfect tool for anyone who wa

 3. 24 CFR 108.15 - Pre-occupancy conference.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... plan and may schedule a pre-occupancy conference. Such pre-occupancy conference shall be held prior to initiation of sales or rental marketing activities. At this conference, the previously approved AFHM plan... days prior to engaging in sales or rental marketing activities. Upon receipt of the Notification of...

 4. 24 CFR 203.370 - Pre-foreclosure sales.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 24 Housing and Urban Development 2 2010-04-01 2010-04-01 false Pre-foreclosure sales. 203.370...-foreclosure sales. (a) General. HUD will pay FHA insurance benefits to mortgagees in cases where, in accordance with all regulations and procedures applicable to pre-foreclosure sales, the mortgaged property is...

 5. Intelligence: Pre-Theory and Post-Theory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James R. Flynn

  2014-02-01

  Full Text Available Defining “intelligence” exemplifies a mistake that has historical precedent: confusing the role of pre-theory and post-theory definitions. In every area, pre-theory concepts give broad directions for investigation: are the movements of heavenly bodies affected by the existence of other heavenly bodies? Post-theory concepts add precision and predictability. The mistake occurs when a successful theory like Newton’s demands that its peculiar and precise theory-imbedded concept forbids competing theories: Einstein was impossible (warping of space so long as it was assumed that all theories must be in accord with Newton’s concept (attraction across space. In psychology, Arthur Jensen made the same mistake. He gave his theory-embedded concept of g the role of executioner: the significance of every phenomenon had to be interpreted by its compatibility with g; and thus trivialized the significance of IQ gains over time. This is only one instance of a perennial demand: give us a precise definition of “intelligence” to guide our research. However, precision comes after research has generated a theory and its very precision stifles competing research. Be happy with a broad definition on the pre-theory level that lets many competing theories bloom: pre-theory precision equals post-theory poverty.

 6. 25 CFR 170.415 - What is pre-project planning?

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 25 Indians 1 2010-04-01 2010-04-01 false What is pre-project planning? 170.415 Section 170.415... PROGRAM Planning, Design, and Construction of Indian Reservation Roads Program Facilities Long-Range Transportation Planning § 170.415 What is pre-project planning? (a) Pre-project planning is part of overall...

 7. Risk of early or severe pre-eclampsia related to pre-existing conditions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Catov, Janet M; Ness, Roberta B; Kip, Kevin E

  2007-01-01

  BACKGROUND: Preeclampsia (PE), especially severe or early PE, is a leading cause of morbidity and mortality among mothers and infants. We estimated the population attributable fractions of severe or early PE associated with pre-existing conditions among nulliparous and multiparous women. METHODS...

 8. 40 CFR 89.406 - Pre-test procedures.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 20 2010-07-01 2010-07-01 false Pre-test procedures. 89.406 Section 89.406 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED... Procedures § 89.406 Pre-test procedures. (a) Allow a minimum of 30 minutes warmup in the standby or operating...

 9. CULTURAL INFLUENCES ON PRE-PAY MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES USERS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georgeta-Madalina MEGHISAN

  2015-06-01

  Full Text Available Purpose: The purpose of this research paper is to identify the preferences of the pre-pay mobile telecommunications services young users from Romania. Approach/ methodology: The analysis of the pre-pay mobile telecommunications services was made using statistical functions: descriptive statistics, t test, correlation and factor analysis. Results: According to the analysis made, we could underline the habits of usage from the part of pre-pay mobile telecommunications services consumers. Originality: The paper drew an objective analysis on the pre-pay mobile telecommunications services from the perspective of young consumers.

 10. An Investigation of School Violence and Pre-Service Teachers

  Science.gov (United States)

  McCaleb, Karen Nykorchuk; Andersen, Amy; Hueston, Harry

  2008-01-01

  All educators need to be aware of issues regarding school violence. Recent years have shown that violence can happen in a variety of school settings. This study conducted a one-group, pretest-posttest, pre-experimental design to explore pre-service teachers' perceptions regarding school violence. First, pre-service educators were asked to complete…

 11. Reproductive and Productive Performance of Iraqi Buffaloes as Influenced by Pre-Mating and Pre-Calving Concentrate Supplementation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Talal Anwer Abdulkareem*, Sawsan Ali Al-Sharifi, Sajeda Mahdi Eidan and R.G. Sasser1

  2012-06-01

  Full Text Available The objective of the present study was to investigate the influence of pre-mating and pre-calving concentrate supplementation of Iraqi buffaloes on some of the reproductive (estrus, mating, pregnancy and calving rates and productive (daily milk yield and calves birth weight traits. This study was carried out in 4 Iraqi South-central governorates using 596 pre-mating and 628 pregnant buffaloes (during the last two months of gestation. Pre-mating buffaloes were divided randomly into 496 concentrate-supplemented buffaloes (Flushing and 100 control ones. Additionally, pregnant buffaloes were also divided into 528 concentrate- supplemented buffaloes (Steaming up and 100 controls. Each buffalo within the flushing and steaming up groups were fed daily on 7 Kg of concentrate diet (13% crude protein and 1.70 Mcal of net energy for 60 days. The control buffaloes were nourished only on low-quality roughages of the area and wheat bran. Higher estrus (+15%, P<0.01, pregnancy (+23.8%, P<0.05 and calving rates (+30.8%, P<0.01 were observed in concentrate-supplemented buffaloes as compared with controls. An obvious increase in (P<0.05 calving rate (+14.7%, daily milk yield (+44.8% and calf birth weight (+25.6% were noted in steaming up buffaloes in comparison with control buffaloes. Results indicated that improvement in feeding schedule of Iraqi buffaloes during pre-mating and late gestation periods enhanced the reproductive performance and increased milk production of subsequent lactation and calf birth weight. These improvements increased owner income ($174=209,000 Iraqi dinar /buffalo from the sale of meat and milk.

 12. Punctiform and Polychromatophilic Dominant Pre-Descemet Corneal Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Lagrou, Lisa; Midgley, Julian; Romanchuk, Kenneth Gerald

  2016-04-01

  To describe the slit-lamp appearance and corneal confocal microscopy of autosomal dominant punctiform and polychromatophilic pre-Descemet corneal dystrophy in 3 members of the same family. Slit-lamp examination of a 9-year-old boy showed bilateral polychromatophilic corneal opacities in a pre-Descemet membrane location evenly deposited limbus to limbus, both horizontally and vertically, with an intervening clear cornea. The corneal endothelium was normal on corneal confocal microscopy, with hyperreflective opacities of various sizes located pre-Descemet membrane. Slit-lamp examination of the patient's father and brother revealed identical crystalline deposition in the pre-Descemet corneal stroma. The remainders of the eye examinations were otherwise normal in all 3 individuals, and all were asymptomatic. The general physical examination and laboratory investigations of the patient were all normal, as were the laboratory investigations of the other 2 family members. There was no progression in the corneal findings over 6 months of follow-up. These patients likely illustrate a rare autosomal dominant pre-Descemet crystalline keratopathy that has been reported only once previously.

 13. Is a pre-analytical process for urinalysis required?

  Science.gov (United States)

  Petit, Morgane; Beaudeux, Jean-Louis; Majoux, Sandrine; Hennequin, Carole

  2017-10-01

  For the reliable urinary measurement of calcium, phosphate and uric acid, a pre-analytical process by adding acid or base to urine samples at laboratory is recommended in order to dissolve precipitated solutes. Several studies on different kind of samples and analysers have previously shown that a such pre-analytical treatment is useless. The objective was to study the necessity of pre-analytical treatment of urine on samples collected using the V-Monovette ® (Sarstedt) system and measured on the analyser Architect C16000 (Abbott Diagnostics). Sixty urinary samples of hospitalized patients were selected (n=30 for calcium and phosphate, and n=30 for uric acid). After acidification of urine samples for measurement of calcium and phosphate, and alkalinisation for measurement of uric acid respectively, differences between results before and after the pre-analytical treatment were compared to acceptable limits recommended by the French society of clinical biology (SFBC). No difference in concentration between before and after pre-analytical treatment of urine samples exceeded acceptable limits from SFBC for measurement of calcium and uric acid. For phosphate, only one sample exceeded these acceptable limits, showing a result paradoxically lower after acidification. In conclusion, in agreement with previous study, our results show that acidification or alkalinisation of urine samples from 24 h urines or from urination is not a pre-analytical necessity for measurement of calcium, phosphate and uric acid.

 14. 28 CFR 345.81 - Pre-industrial training.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... training is available and the worker has not completed both the skill training and orientation phases of... pre-industrial training is not available, new FPI assignees will receive on-the-job training in pre-industrial pay status for a period of at least 30 days before being promoted into available fourth grade jobs. ...

 15. Bats and wind turbines : pre-siting and pre-construction survey protocols

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lausen, C.; Baerwald, E.; Gruver, J.; Barclay, R. [Calgary Univ., AB (Canada)

  2008-05-15

  Studies have shown that a number of bats are killed by moving wind turbine blades at wind farms throughout North America. The studies have shown that over 80 per cent of the fatalities involve migratory bat species. Hoary bats, eastern red bats, and silver-haired bats dominate the fatalities during the fall migration period. Fatality rates vary among wind energy developments. Some data suggest that fatalities are higher on nights with lower wind speeds, and increased fatalities have been associated with taller wind turbines. This report outlined pre-construction survey requirements for preventing bat fatalities at wind power plants. A pre-construction survey was recommended to achieve a representative sampling of bat activity and determine the relative risk to bats. The study suggested that monitoring data from locations across the province should be pooled to provide a better understanding of the landscape-scale patterns of bat migration. Monitoring for bats should be conducted continuously due to the sporadic nature of peaks in bat activity, the influence of temperature, moon phase, and weather variables. Sampling techniques for acoustic detection, radar tracking, and mist-netting should be implemented to determine the abundance of susceptible species and the location of migration routes. All existing meteorological towers should be used as sampling stations with bat detectors installed at ground level and near the top of the tower. Additional detector stations should be distributed throughout the wind resource area. Specialized anabat microphones should be calibrated to record bat activity. Acoustic data should be presented as total bat passes and mean passes per night and matched with corresponding meteorological data. It was concluded that pre-construction monitoring data should be gathered and made available for collaborative and cumulative research efforts. 28 refs., 1 fig.

 16. Decentralized Planning for Pre-Conflict and Post-Conflict ...

  African Journals Online (AJOL)

  Decentralized Planning for Pre-Conflict and Post-Conflict Management in the Bawku Municipal ... institutional arrangements for conflict monitoring and evaluation. Such processes are 'sine qua non' to pre-conflict and post-conflict prevention.

 17. Efficacy of postal communication with patients who have cryopreserved pre-embryos.

  Science.gov (United States)

  Brzyski, R G

  1998-11-01

  To compare the characteristics of patients who did and did not respond to a request for information regarding their cryopreserved pre-embryos. Mail survey. Academic-assisted reproductive technology program. One hundred thirty-six patients with cryopreserved pre-embryos. Patients were surveyed by first-class mail regarding their plans for their cryopreserved pre-embryos and their interest in embryo donation. Age, number of stored pre-embryos, and duration of storage of responders and nonresponders at 6 weeks after mailing. Eighty-three patients (62%) did not respond to the survey. Compared with responders, nonresponders were significantly older at the time of embryo cryopreservation, had fewer pre-embryos cryopreserved, and had the pre-embryos cryopreserved for a longer duration. Five responders (9%) expressed an interest in embryo donation. Three patients requested disposal of pre-embryos. Sixteen surveys (12%) were returned as undeliverable. As a group, these patients had the fewest pre-embryos cryopreserved and had the longest duration of storage. A disturbing number of patients with cryopreserved pre-embryos ignored efforts by our program to maintain contact. Older patients with few cryopreserved pre-embryos may require special attention to avoid abandonment.

 18. Cosmological imprints of pre-inflationary particles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fialkov, Anastasia; Itzhaki, Nissan; Kovetz, Ely D., E-mail: anastasia.fialkov@gmail.com, E-mail: nitzhaki@post.tau.ac.il, E-mail: elykovetz@gmail.com [Tel-Aviv University, Ramat-Aviv, 69978 (Israel)

  2010-02-01

  We study some of the cosmological imprints of pre-inflationary particles. We show that each such particle provides a seed for a spherically symmetric cosmic defect. The profile of this cosmic defect is fixed and its magnitude is linear in a single parameter that is determined by the mass of the pre-inflationary particle. We study the CMB and peculiar velocity imprints of this cosmic defect and suggest that it could explain some of the large scale cosmological anomalies.

 19. Cosmological imprints of pre-inflationary particles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fialkov, Anastasia; Itzhaki, Nissan; Kovetz, Ely D.

  2010-01-01

  We study some of the cosmological imprints of pre-inflationary particles. We show that each such particle provides a seed for a spherically symmetric cosmic defect. The profile of this cosmic defect is fixed and its magnitude is linear in a single parameter that is determined by the mass of the pre-inflationary particle. We study the CMB and peculiar velocity imprints of this cosmic defect and suggest that it could explain some of the large scale cosmological anomalies

 20. Pre-Service Science and Mathematics Teachers' Thoughts about Technology

  Science.gov (United States)

  Aran, Özge Can; Derman, Ipek; Yagci, Esed

  2016-01-01

  This study aims to investigate pre-service teachers' opinions about the technology. In this respect, the opinions of pre-service science and mathematics teachers were taken. The study was carried out at a university, located in the capital of Turkey. The data were collected from 20 pre-service teachers in the department of secondary school science…

 1. Vascular corrosion casting of normal and pre-eclamptic placentas.

  Science.gov (United States)

  Yin, Geping; Chen, Ming; Li, Juan; Zhao, Xiaoli; Yang, Shujun; Li, Xiuyun; Yuan, Zheng; Wu, Aifang

  2017-12-01

  Pre-eclampsia is an important cause of maternal and fetal morbidity and mortality that is associated with decreased placental perfusion. In the present study, vascular corrosion casting was used to investigate the differences in structural changes of the fetoplacental vasculature between normal and pre-eclamptic placentas. An improved epoxy resin vascular casting technique was used in the present study. Casting media were infused into 40 normal and 40 pre-eclamptic placentas through umbilical arteries and veins in order to construct three dimensional fetoplacental vasculatures. The number of branches, diameter, morphology and peripheral artery-to-vein ratio were measured for each specimen. The results indicated that the venous system of normal placentas was divided into 5-7 grades of branches and the volume of the vascular bed was 155.5±45.3 ml. In severe pre-eclamptic placentas, the volume was 106.4±36.1 ml, which was significantly lower compared with normal placentas (P<0.01). The venous system of pre-eclamptic placentas was divided into 4-5 grades of branches, which was much more sparse compared with normal placentas. In additions, the diameters of grade 1-3 veins and grade 2-3 arteries were significantly smaller in severe pre-eclampsia (P<0.05). In conclusion, pre-eclamptic placentas displayed a decreased volume of vascular bed, smaller diameters of grade 1-3 veins and grade 2-3 arteries, and an increased peripheral artery-to-vein ratio, which may be a cause of the placental dysfunction during severe pre-eclampsia.

 2. Decision making about pre-medication to children.

  Science.gov (United States)

  Proczkowska-Björklund, M; Runeson, I; Gustafsson, P A; Svedin, C G

  2008-11-01

  Inviting the child to participate in medical decisions regarding common medical procedures might influence the child's behaviour during the procedures. We wanted to study nurse decision-making communication regarding pre-medication before ear, nose and throat (ENT) surgery. In total, 102 children (3-6 years) signed for ENT surgery were video-filmed during the pre-medication process. The nurse decision-making communication was identified, transcribed and grouped in six main categories dependent on the level of participation (self-determination, compromise, negotiation, questioning, information, lack of communication). Associations between child factors (age, gender, verbal communication and non-verbal communication) and different nurse decision-making communication were studied. Associations between the decision-making communication and verbal hesitation and/or the child's compliance in taking pre-medication were also studied. Totally, information was the most frequently used category of decision making communication followed by negotiation and questioning. To the children showing signs of shyness, the nurse used more negotiation, questions and self-determination communication and less information. The nurse used more compromise, negotiation and gave less information to children with less compliance. No specific type of nurse decision-making communication was associated with verbal hesitation. The most important predictors for verbal hesitation were none or hesitant eye contact with nurse (OR = 4.5) and placement nearby or in parent's lap (OR = 4.7). Predictors for less compliance in taking pre-medication were verbal hesitation from the child (OR = 22.7) and children who did not give any verbal answer to nurse initial questions (OR = 5.5). Decision-making communication could not predict the child's compliance during pre-medication. Although negotiation, questioning and self-determination communication were associated with more unwillingness to take pre

 3. Pre-Irradiation Chemotherapy in High Risk Medulloblastoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abd-El-Aal, H.

  2006-01-01

  Rationale: The present study evaluates the effect of pre-irradiation chemotherapy in pediatric patients with high risk medulloblastoma. Twenty-four (24) pediatric patients attended the pediatric unit of Kasr-EI-Aini Center of Radiation Oncology and Nuclear Medicine (NEMROCK) from January 2000 to January 2003. Patients and Methods: Our patients were 13 boys and II girls aged 3-12 years with a median of 6.5 years. According to Chang staging system 6 cases had T2, 14 cases had T3 A and 4 cases had T3 B, 20 cases were M0, 3 cases were M I and I case was M2. All patients were treated by initial surgery, 2 cycles of pre-irradiation chemotherapy followed by craniospinal radiation then by 4 cycles of post-radiation chemotherapy. Results: Fifteen out of the 20 patients with M0 had objective response (10CR + 5PR) and no one had disease progression after pre-irradiation chemotherapy. Among 4 patients with M0 disease, 2 patients had PR and 2 had S.D. There was no disease progression among patients who received pre-irradiation chemotherapy. The 3-year overall survival and 3-year progression-free survival; (PFS) were 50% and 51 %, respectively, Myelosuppression was the main toxic effect observed during pre-irradiation chemotherapy; however, there was no delay or interruption of craniospinal irradiation. Conclusion: Pre-irradiation chemotherapy is effective in high risk medulloblastoma and is associated with acceptable side effects. The delay in craniospinal irradiation (CSI) for about 5 weeks to receive 2 courses of chemotherapy will not significantly increase disease progression. Multiple cycles of post-irradiation chemotherapy can be given safely after C51. A larger number of patients and longer follow-up is needed to confirm the results

 4. Investigation of Pre-Service Teachers' Communication Skills

  Science.gov (United States)

  Kana, Fatih

  2015-01-01

  The purpose of this study is to determine the levels of Turkish language pre-service teachers' communication skills. Descriptive survey model was used in this study. 218 pre-service Turkish language teachers, who are studying at Department of Turkish Language Teaching at a university in the west of Turkey, participated in the study. Criterion…

 5. Pre-aggregation for Probability Distributions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Timko, Igor; Dyreson, Curtis E.; Pedersen, Torben Bach

  Motivated by the increasing need to analyze complex uncertain multidimensional data (e.g., in order to optimize and personalize location-based services), this paper proposes novel types of {\\em probabilistic} OLAP queries that operate on aggregate values that are probability distributions...... and the techniques to process these queries. The paper also presents the methods for computing the probability distributions, which enables pre-aggregation, and for using the pre-aggregated distributions for further aggregation. In order to achieve good time and space efficiency, the methods perform approximate...... multidimensional data analysis that is considered in this paper (i.e., approximate processing of probabilistic OLAP queries over probability distributions)....

 6. 31 CFR 544.702 - Pre-Penalty Notice; settlement.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... set forth in this paragraph. The failure to submit a response within the applicable time period set... envelope in which the Pre-Penalty Notice was mailed. If the Pre-Penalty Notice was personally delivered by...

 7. Evaluation of bias associated with high-multiplex, target-specific pre-amplification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steven T. Okino

  2016-01-01

  Full Text Available We developed a novel PCR-based pre-amplification (PreAmp technology that can increase the abundance of over 350 target genes one million-fold. To assess potential bias introduced by PreAmp we utilized ERCC RNA reference standards, a model system that quantifies measurement error in RNA analysis. We assessed three types of bias: amplification bias, dynamic range bias and fold-change bias. We show that our PreAmp workflow introduces only minimal amplification and fold-change bias under stringent conditions. We do detect dynamic range bias if a target gene is highly abundant and PreAmp occurred for 16 or more PCR cycles; however, this type of bias is easily correctable. To assess PreAmp bias in a gene expression profiling experiment, we analyzed a panel of genes that are regulated during differentiation using the NTera2 stem cell model system. We find that results generated using PreAmp are similar to results obtained using standard qPCR (without the pre-amplification step. Importantly, PreAmp maintains patterns of gene expression changes across samples; the same biological insights would be derived from a PreAmp experiment as with a standard gene expression profiling experiment. We conclude that our PreAmp technology can facilitate analysis of extremely limited samples in gene expression quantification experiments.

 8. ELECTRON BEAM ION SOURCE PRE-INJECTOR DIGNOSTICS

  International Nuclear Information System (INIS)

  WILINSKI, M.; ALESSI, J.; BEEBE, E.; BELLAVIA, S.; PIKIN, A.

  2006-01-01

  A new ion pre-injector line is currently under design at Brookhaven National Laboratory (BNL) for the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) and the NASA Space Radiation Laboratory (NSRL,). Collectively, this new line is referred to as the EBIS project. This pre-injector is based on an Electron Beam Ion Source (EBIS), a Radio Frequency Quadrupole (R-FQ) accelerator, and a linear accelerator. The new EBIS will be able to produce a wide range of heavy ion species as well as rapidly switching between species. To aid in operation of the pre-injector line, a suite of diagnostics is currently proposed which includes faraday cups, current transformers, profile monitors, and a pepperpot emittance measurement device

 9. Pre-exposure Prophylaxis Against Human Immunodeficiency Virus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Güle ÇINAR

  2018-03-01

  Full Text Available According to the Center for Disease Control and Prevention (CDC, there were 2.1 million new human immunodeficiency virus (HIV cases reported worldwide in 2015, which shows that siginificant work needs to be done to prevent the transmission of HIV. Research to date has focused mainly on high-risk men who have sex with men, but many women around the world are also at a high risk for HIV transmissions. In studies conducted, the incidence of HIV infection in high-risk individuals decreases over 90% when high-risk individuals use pre-exposure prophylaxis (PreP HIV, tenofovir disoproxil fumarate-emtricitabine (TDF-FTC safely. Current data and studies on pre-exposure prophylaxis were discussed in this review.

 10. Pre-Employment Course: A Partnership for Success?

  Science.gov (United States)

  Pepper, Ian K.; McGrath, Ruth

  2010-01-01

  Purpose: The purpose of this paper is to examine the benefits of pre-employment education and training and its impact on the students' choice of career paths. It focuses on a programme delivered in partnership between Teesside University and a North East Police Force, and provides a model for future pre-employment education and training.…

 11. Promoting Diversity in STEM through Active Recruiting and Mentoring: The Pre-Major in Astronomy Program (Pre-MAP) at the University of Washington

  Science.gov (United States)

  Schwieterman, Edward; Binder, Breanna; Tremmel, Michael; Garofali, Kristen; Agol, Eric; Meadows, Victoria

  2015-11-01

  The Pre-Major in Astronomy Program (Pre-MAP) is a research and mentoring program for underclassmen and transfer students offered by the University of Washington Astronomy Department since 2005. The primary goal of Pre-MAP is to recruit and retain students from groups traditionally underrepresented in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) through early exposure to research. The Pre-MAP seminar is the core component of the program and offers instruction in computing skills, data manipulation, science writing, statistical analysis, and scientific speaking and presentation skills. Students choose research projects proposed by faculty, post-docs and graduate students in areas related to astrophysics, planetary science, and astrobiology. Pre-MAP has been successful in retaining underrepresented students in STEM fields relative to the broader UW population, and we've found these students are more likely to graduate and excel academically than their peers. As of spring 2015, more than one hundred students have taken the Pre-MAP seminar, and both internal and external evaluations have shown that all groups of participating students report an increased interest in astronomy and science careers at the end of the seminar. Several former Pre-MAP students have obtained or are pursuing doctoral and master’s degrees in STEM fields; many more work at NASA centers, teaching colleges, or as engineers or data analysts. Pre- MAP student research has produced dozens of publications in peer-reviewed research journals. This talk will provide an overview of the program: the structure of the seminar, examples of projects completed by students, cohort-building activities outside the seminar, funding sources, recruitment strategies, and the aggregate demographic and achievement data of our students. It is our hope that similar programs may be adopted successfully at other institutions.

 12. Social games with pre-school children

  OpenAIRE

  Tomažin, Maja

  2013-01-01

  The aim of the thesis Social games with pre-school children is to present social games as one of the work methods for relational learning. The theoretical part defines the social development of pre-school children and focuses on social skills that begin to emerge in the preschool period and of course social games. The purpose of social games is active learning, meaning they provide concrete situations, through which children actively learn as well as use social skills and express their views ...

 13. Molecular analysis of Hepatitis B virus sub-genotypes and incidence of preS1/preS2 region mutations in HBV-infected Egyptian patients from Mansoura.

  Science.gov (United States)

  El-Mowafy, Mohammed; Elgaml, Abdelaziz; El-Mesery, Mohamed; Elegezy, Mohamed

  2017-09-01

  Hepatitis B virus (HBV) is one of the major causes of viral hepatitis worldwide. Despite the prevalence of HBV infection in Egypt, few studies have focused on sub-genotyping of the virus. Moreover, no studies are available regarding the mutational analysis of the preS1/preS2 region of the viral genome, or its impact on hepatocellular carcinoma (HCC) development in Egypt. In this study, we have analyzed the sub-genotypes and incidence of mutations in the preS1/preS2 region of HBV present in HBV-infected patients, from Mansoura city (located in the center of Nile Delta region of Egypt), via partial sequencing of this specific region. Moreover, we have investigated the impact of these mutations on HCC development by measuring serum alpha fetoprotein (AFP) level and abdominal ultrasound examination of the HBV-infected patients. According to our results, all samples were genotype D in which sub-genotype D1 was predominant. In addition, the results revealed mutations in the preS1/preS2 region, which could result in either immature preS1 protein or completely inhibit the translation of the preS2 protein. However, there was no incidence of HCC development in patients infected with mutated HBV in the preS1/preS2 region. In summary, for the first time our work has proved the predominance of sub-genotype D1 among HBV-infected Egyptian patients in Mansoura city, Nile Delta region, Egypt, and incidence of mutations in the preS1/preS2 region of HBV genome. This current study opens up research opportunities to discuss the impact of HBV mutations on the development of HCC in Egypt. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 14. Pre-produsage and the remediation of virtual products

  Science.gov (United States)

  Skågeby, Jörgen

  2011-04-01

  This paper introduces and explores cycles of pre-produsage and produsage. It reports on the results from an online ethnographical study of the Apple iPad conducted before the public release of the material product. Consequently, most users had not physically interacted with the device in question. Nevertheless, the release of the technical specifications and marketing material generated a massive amount of produsage-related online discussion. As such this paper explores the concept of pre-produsage. Pre-produsage is a form of predicted or expected use, relating to products or services that are only accessible to users as a form of representation (e.g. technical specification, virtual prototype, and design sketch), but with an added element of user-generated design suggestions, conflict coordination, and software development. Remediation-the process by which new digital media technologies reuses qualities of previous technologies and enters an existing media ecology-is a prevalent theme in pre-produsage and involves a tension between features that support protracted use and features that provide total innovation. The paper argues that an analysis of pre-produsage can provide insights that relate to both anticipated and actual user experience (UX). More specifically, pre-produsage analysis can trace the underlying reasons for a certain problem, intention, or concern and connect it to a specific set of features and potential solutions. Finally, the paper shows how proprietary products become subject to produsage, resulting in artifacts negotiated by cycles of produsage.

 15. Decreased Serum 25-Hydroxycalciferol Levels in Pre-diabetic Adults

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ain, Q. A.; Khan, D. A.; Ijaz, A.; Khan, F. A.; Latif, A.

  2016-01-01

  Objective: To determine the serum 25-hydroxycalciferol levels [25(OH)D] in adults with pre-diabetes and normoglycaemia to examine a possible association of vitamin D deficiency with pre-diabetes. Study Design: Case control study. Place and Duration of Study: Armed Forces Institute of Pathology, Rawalpindi, from November 2012 to July 2013. Methodology: A total of 272 adults including 136 pre-diabetics and 136 normoglycaemics of either gender aged 20 years and above were consecutively inducted. Patients with diabetes mellitus, pregnancy, rickets and osteomalacia, ischemic heart disease, chronic kidney disease and chronic liver disease were excluded. Fasting Plasma Glucose (FPG) was estimated with hexokinase method on Modular p800 Roche chemistry analyzer while serum 25(OH)D was measured on Diasorin Liaison immunoassay analyzer using the chemiluminescent technique. Mean 25(OH)D levels in pre-diabetic and normoglycaemic groups were compared using Mann-Whitney U test. Spearman's correlation coefficient 'rs' was determined between serum 25(OH)D and FPG. Odds ratio for vitamin D deficiency was also calculated. Results: Mean serum 25(OH)D level was low in pre-diabetics (23.2 nmol/L) as compared to normoglycaemics (29 nmol/L; p=0.001). Serum 25(OH)D level had inverse correlation with FPG (rs = -0.448, p=0.000). There was also significant association of vitamin D deficiency with pre-diabetes compared with normoglycaemia (OR: 2.21, p= 0.016; 95 percentage CI: 1.15-4.27). Conclusion: Vitamin D deficiency with pre-diabetes suggested that vitamin D may have an important role in pathogenesis of pre-diabetes. (author)

 16. Fire-free land use in pre-1492 Amazonian savannas.

  Science.gov (United States)

  Iriarte, José; Power, Mitchell J; Rostain, Stéphen; Mayle, Francis E; Jones, Huw; Watling, Jennifer; Whitney, Bronwen S; McKey, Doyle B

  2012-04-24

  The nature and scale of pre-Columbian land use and the consequences of the 1492 "Columbian Encounter" (CE) on Amazonia are among the more debated topics in New World archaeology and paleoecology. However, pre-Columbian human impact in Amazonian savannas remains poorly understood. Most paleoecological studies have been conducted in neotropical forest contexts. Of studies done in Amazonian savannas, none has the temporal resolution needed to detect changes induced by either climate or humans before and after A.D. 1492, and only a few closely integrate paleoecological and archaeological data. We report a high-resolution 2,150-y paleoecological record from a French Guianan coastal savanna that forces reconsideration of how pre-Columbian savanna peoples practiced raised-field agriculture and how the CE impacted these societies and environments. Our combined pollen, phytolith, and charcoal analyses reveal unexpectedly low levels of biomass burning associated with pre-A.D. 1492 savanna raised-field agriculture and a sharp increase in fires following the arrival of Europeans. We show that pre-Columbian raised-field farmers limited burning to improve agricultural production, contrasting with extensive use of fire in pre-Columbian tropical forest and Central American savanna environments, as well as in present-day savannas. The charcoal record indicates that extensive fires in the seasonally flooded savannas of French Guiana are a post-Columbian phenomenon, postdating the collapse of indigenous populations. The discovery that pre-Columbian farmers practiced fire-free savanna management calls into question the widely held assumption that pre-Columbian Amazonian farmers pervasively used fire to manage and alter ecosystems and offers fresh perspectives on an emerging alternative approach to savanna land use and conservation that can help reduce carbon emissions.

 17. Spontaneous bending of pre-stretched bilayers.

  Science.gov (United States)

  DeSimone, Antonio

  2018-01-01

  We discuss spontaneously bent configurations of pre-stretched bilayer sheets that can be obtained by tuning the pre-stretches in the two layers. The two-dimensional nonlinear plate model we use for this purpose is an adaptation of the one recently obtained for thin sheets of nematic elastomers, by means of a rigorous dimensional reduction argument based on the theory of Gamma-convergence (Agostiniani and DeSimone in Meccanica. doi:10.1007/s11012-017-0630-4, 2017, Math Mech Solids. doi:10.1177/1081286517699991, arXiv:1509.07003, 2017). We argue that pre-stretched bilayer sheets provide us with an interesting model system to study shape programming and morphing of surfaces in other, more complex systems, where spontaneous deformations are induced by swelling due to the absorption of a liquid, phase transformations, thermal or electro-magnetic stimuli. These include bio-mimetic structures inspired by biological systems from both the plant and the animal kingdoms.

 18. Rotational inhomogeneities from pre-big bang?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Giovannini, Massimo

  2005-01-01

  The evolution of the rotational inhomogeneities is investigated in the specific framework of four-dimensional pre-big bang models. While minimal (dilaton-driven) scenarios do not lead to rotational fluctuations, in the case of non-minimal (string-driven) models, fluid sources are present in the pre-big bang phase. The rotational modes of the geometry, coupled to the divergenceless part of the velocity field, can then be amplified depending upon the value of the barotropic index of the perfect fluids. In the light of a possible production of rotational inhomogeneities, solutions describing the coupled evolution of the dilaton field and of the fluid sources are scrutinized in both the string and Einstein frames. In semi-realistic scenarios, where the curvature divergences are regularized by means of a non-local dilaton potential, the rotational inhomogeneities are amplified during the pre-big bang phase but they decay later on. Similar analyses can also be performed when a contraction occurs directly in the string frame metric

 19. Rotational inhomogeneities from pre-big bang?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Giovannini, Massimo [Department of Physics, Theory Division, CERN, 1211 Geneva 23 (Switzerland)

  2005-01-21

  The evolution of the rotational inhomogeneities is investigated in the specific framework of four-dimensional pre-big bang models. While minimal (dilaton-driven) scenarios do not lead to rotational fluctuations, in the case of non-minimal (string-driven) models, fluid sources are present in the pre-big bang phase. The rotational modes of the geometry, coupled to the divergenceless part of the velocity field, can then be amplified depending upon the value of the barotropic index of the perfect fluids. In the light of a possible production of rotational inhomogeneities, solutions describing the coupled evolution of the dilaton field and of the fluid sources are scrutinized in both the string and Einstein frames. In semi-realistic scenarios, where the curvature divergences are regularized by means of a non-local dilaton potential, the rotational inhomogeneities are amplified during the pre-big bang phase but they decay later on. Similar analyses can also be performed when a contraction occurs directly in the string frame metric.

 20. 49 CFR 222.41 - How does this rule affect Pre-Rule Quiet Zones and Pre-Rule Partial Quiet Zones?

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ...-Rule Quiet Zone may be established by automatic approval and remain in effect, subject to § 222.51, if... Zone may be established by automatic approval and remain in effect, subject to § 222.51, if the Pre... 49 Transportation 4 2010-10-01 2010-10-01 false How does this rule affect Pre-Rule Quiet Zones and...

 1. Decentralized Planning for Pre-Conflict and Post-Conflict ...

  African Journals Online (AJOL)

  2012-10-02

  Oct 2, 2012 ... Such processes are 'sine qua non' to pre-conflict and post-conflict prevention. .... A Basic Approach to Pre-Conflict Management Planning ... and also factor in an evaluation of perception variables that help us to understand ...

 2. Gene expression profiling of placentas affected by pre-eclampsia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoegh, Anne Mette; Borup, Rehannah; Nielsen, Finn Cilius

  2010-01-01

  Several studies point to the placenta as the primary cause of pre-eclampsia. Our objective was to identify placental genes that may contribute to the development of pre-eclampsia. RNA was purified from tissue biopsies from eleven pre-eclamptic placentas and eighteen normal controls. Messenger RNA...... expression from pooled samples was analysed by microarrays. Verification of the expression of selected genes was performed using real-time PCR. A surprisingly low number of genes (21 out of 15,000) were identified as differentially expressed. Among these were genes not previously associated with pre-eclampsia...... as bradykinin B1 receptor and a 14-3-3 protein, but also genes that have already been connected with pre-eclampsia, for example, inhibin beta A subunit and leptin. A low number of genes were repeatedly identified as differentially expressed, because they may represent the endpoint of a cascade of events...

 3. Bootstrapping pre-averaged realized volatility under market microstructure noise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hounyo, Ulrich; Goncalves, Sílvia; Meddahi, Nour

  The main contribution of this paper is to propose a bootstrap method for inference on integrated volatility based on the pre-averaging approach of Jacod et al. (2009), where the pre-averaging is done over all possible overlapping blocks of consecutive observations. The overlapping nature of the pre......-averaged returns implies that these are kn-dependent with kn growing slowly with the sample size n. This motivates the application of a blockwise bootstrap method. We show that the "blocks of blocks" bootstrap method suggested by Politis and Romano (1992) (and further studied by Bühlmann and Künsch (1995......)) is valid only when volatility is constant. The failure of the blocks of blocks bootstrap is due to the heterogeneity of the squared pre-averaged returns when volatility is stochastic. To preserve both the dependence and the heterogeneity of squared pre-averaged returns, we propose a novel procedure...

 4. Method of producing a diesel fuel blend having a pre-determined flash-point and pre-determined increase in cetane number

  Science.gov (United States)

  Waller, Francis Joseph; Quinn, Robert

  2004-07-06

  The present invention relates to a method of producing a diesel fuel blend having a pre-determined flash-point and a pre-determined increase in cetane number over the stock diesel fuel. Upon establishing the desired flash-point and increase in cetane number, an amount of a first oxygenate with a flash-point less than the flash-point of the stock diesel fuel and a cetane number equal to or greater than the cetane number of the stock diesel fuel is added to the stock diesel fuel in an amount sufficient to achieve the pre-determined increase in cetane number. Thereafter, an amount of a second oxygenate with a flash-point equal to or greater than the flash-point of the stock diesel fuel and a cetane number greater than the cetane number of the stock diesel fuel is added to the stock diesel fuel in an amount sufficient to achieve the pre-determined increase in cetane number.

 5. Pre-reading activities in EFL/ESL reading textbooks and Turkish preparatory school teachers' attitudes toward pre-reading activities

  OpenAIRE

  Jecksembieyva, Nurgaisha

  1993-01-01

  Ankara : Faculty of Humanities and Letters and the Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University, 1993. Thesis (Master's) -- -Bilkent University, 1993. Includes bibliographical references leaves 35-40. The main focus of this study was to investigate pre-reading activities in EFL/ESL reading textbooks and to determine teachers' attitudes toward pre-reading activities. Fifteen reading textbooks for EFL/ESL students for different proficiency levels (beginning, interm...

 6. Periodontal disease and pre-eclampsia : a systematic review

  NARCIS (Netherlands)

  Kunnen, Alina; van Doormaal, Jasper J.; Abbas, Frank; Aarnoudse, Jan G.; van Pampus, Maria; Faas, Marijke M.

  2010-01-01

  P>Aim This review evaluates the possible relationship between periodontal disease and pre-eclampsia, a major pregnancy complication. A generalized inflammatory response plays an important role in the pathogenesis of pre-eclampsia. Because periodontal disease is a low-grade inflammatory state,

 7. Cognitive function after pre-eclampsia: an explorative study.

  NARCIS (Netherlands)

  Baecke, M.; Spaanderman, M.E.A.; Werf, S.P. van der

  2009-01-01

  BACKGROUND: Pre-eclampsia and eclampsia relate to cerebral damage. Memory and concentration problems are frequently reported after these pregnancy-related vascular complications. We tested the hypothesis that in formerly pre-eclamptic women cognitive functioning is impaired as compared with healthy

 8. Pre-School Education in Morocco and Algeria

  Science.gov (United States)

  Bouzoubaa, Khadija; Benghabrit-Remaoun, Nouria

  2004-01-01

  This article is an analysis of the current state of early childhood care in the Maghreb, in particular in Morocco and Algeria, where the pre-schooling rate for 5-year-olds is on the increase. Extending pre-school infrastructures and the need to create unified curricula have been among the most urgent questions to be tackled over the last decade in…

 9. Pre-service teachers' metaphorical perceptions of "physics" as a concept

  Science.gov (United States)

  Aykutlu, Isil; Bayrak, Celal; Bezen, Sevim

  2018-02-01

  In this study, the aim is to reveal pre-service biology, chemistry and mathematics teachers' metaphorical perceptions for physics. This study was patterned by employing phenomenology, which is one of the qualitative research methods. Sampling of the study consists of 90 pre-service teachers enrolled at the departments of biology, chemistry, and mathematics education at the faculty of education of a state university in Ankara. A metaphor form was prepared to determine pre-service teachers' mental metaphors for the physics concept. Then, it was determined that a total of 80 pre-service teachers generated 34 different metaphors for physics concept. As a result of the study, 34 metaphors generated by pre-service teachers for "physics" concept were gathered under seven different categories. Also, it was determined that pre-service teachers express most frequently "life" (26,25%) and "a difficult to solve problem"(21,25%) which take place in conceptual categories.

 10. Functional description of PreSRM v1.3. Technical manual for use of PreSRM (Preprocessor Standard Calculation Methods); Functionele omschrijving PreSRM v1.3. Technische handleiding voor gebruik van PreSRM (Preprocessor Standaard RekenMethoden)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, A.T. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-07-15

  The PreSRM software library is prescribed in The Netherlands by the government to be used in the dispersion modeling of air pollution when evaluating air quality guidelines in outside air. The code is maintained by ECN and needs to be updated annually. This technical manual describes the use of PreSRM by programmers and documents the update for the current year 2013, including all updated meteorological and air quality background information for the year 2012 [Dutch] PreSRM is een software bibliotheek voor rekenmodellen gebruikt bij de beoordeling van luchtkwaliteit. In Nederland schrijft de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) voor onder welke condities welke rekenmethodes gebruikt moeten worden om aan de luchtkwaliteitsnormen te toetsen. In de RBL worden drie Standaard RekenMethodes (SRM's) beschreven. Tevens wordt daarin vastgesteld welke invoergegevens gebruikt moeten worden voor emissies, achtergrondconcentraties, meteorologie en terreinruwheid. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Dit rapport is een technische handleiding voor de programmeurs en ontwikkelaars van de implementaties van standaard rekenmethoden en systeembeheerders van gebruikers en beschrijft aanpassingen in de huidige versie van de bibliotheek.

 11. Pre-compound emission in low-energy heavy-ion interactions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumar Sharma Manoj

  2017-01-01

  Full Text Available Recent experimental studies have shown the presence of pre-compound emission component in heavy ion reactions at low projectile energy ranging from 4 to 7 MeV/nucleons. In earlier measurements strength of the pre-compound component has been estimated from the difference in forward-backward distributions of emitted particles. Present measurement is a part of an ongoing program on the study of reaction dynamics of heavy ion interactions at low energies aimed at investigating the effect of momentum transfer in compound, precompound, complete and incomplete fusion processes in heavy ion reactions. In the present work on the basis of momentum transfer the measurement of the recoil range distributions of heavy residues has been used to decipher the components of compound and pre-compound emission processes in the fusion of 16O projectile with 159Tb and 169Tm targets. The analysis of recoil range distribution measurements show two distinct linear momentum transfer components corresponding to pre-compound and compound nucleus processes are involved. In order to obtain the mean input angular momentum associated with compound and pre-compound emission processes, an online measurement of the spin distributions of the residues has been performed. The analysis of spin distribution indicate that the mean input angular momentum associated with pre-compound products is found to be relatively lower than that associated with compound nucleus process. The pre-compound components obtained from the present analysis are consistent with those obtained from the analysis of excitation functions.

 12. Pre-compound emission in low-energy heavy-ion interactions

  Science.gov (United States)

  Sharma, Manoj Kumar; Shuaib, Mohd.; Sharma, Vijay R.; Yadav, Abhishek; Singh, Pushpendra P.; Singh, Devendra P.; Unnati; Singh, B. P.; Prasad, R.

  2017-11-01

  Recent experimental studies have shown the presence of pre-compound emission component in heavy ion reactions at low projectile energy ranging from 4 to 7 MeV/nucleons. In earlier measurements strength of the pre-compound component has been estimated from the difference in forward-backward distributions of emitted particles. Present measurement is a part of an ongoing program on the study of reaction dynamics of heavy ion interactions at low energies aimed at investigating the effect of momentum transfer in compound, precompound, complete and incomplete fusion processes in heavy ion reactions. In the present work on the basis of momentum transfer the measurement of the recoil range distributions of heavy residues has been used to decipher the components of compound and pre-compound emission processes in the fusion of 16O projectile with 159Tb and 169Tm targets. The analysis of recoil range distribution measurements show two distinct linear momentum transfer components corresponding to pre-compound and compound nucleus processes are involved. In order to obtain the mean input angular momentum associated with compound and pre-compound emission processes, an online measurement of the spin distributions of the residues has been performed. The analysis of spin distribution indicate that the mean input angular momentum associated with pre-compound products is found to be relatively lower than that associated with compound nucleus process. The pre-compound components obtained from the present analysis are consistent with those obtained from the analysis of excitation functions.

 13. Pilot scale digestion of source-sorted household waste as a tool for evaluation of different pre-sorting and pre-treatment strategies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svärd, Å; Gruvberger, C.; Aspegren, H.

  2002-01-01

  Pilot scale digestion of the organic fraction of source-sorted household waste from Sweden and Denmark was performed during one year. The study includes 17 waste types with differences in originating municipality, housing type, kitchen wrapping, sack type, pre-treatment method and season. The pilot...... scale digestion has been carried out in systems with a 35-litres digester connected to a 77-litres gas tank. Four rounds of digestion were performed including start-up periods, full operation periods for evaluation and post-digestion periods without feeding. Different pre-sorting and pre-treatment...

 14. Effect of pre-task music on sports or exercise performance.

  Science.gov (United States)

  Smirmaul, Bruno P

  2017-01-01

  Pre-task music is a very common strategy among sports competitors. However, as opposed to in-task music, the scientific evidence to support its ergogenic effects on either sports or exercise performance is limited. This brief review critically addresses the existing literature investigating the effects of pre-task music on sports and exercise performance, focusing on the methods and results of experimental studies, and offers basic and practical recommendations. In July 2015, a comprehensive literature search was performed in Web of Science, PubMed, and Google Scholar using the following key words in combination: "pre-task music," "pre-test music," "pre-exercise music," "exercise performance," "sports performance." The literature search was further expanded by both hand searching review articles on the topic and by searching the reference lists from the articles retrieved for any relevant references. Overall, a total of 15 studies in 14 articles were included. Pre-task music research has been unsystematic, methodologically limited and infrequent. Using this review as a starting point to overcome previous methodological limitations when designing future experiments may contribute to the development of pre-task music research, which is still in its infancy. Currently, there is no sufficient evidence to support the overall ergogenic effects of pre-task music on sports or exercise performance. Nonetheless, pre-task music has showed a likely ergogenic effect on shorter and predominantly anaerobic tasks such as grip strength, Wingate test, and short-duration sports or sports-like tasks, in contrast to longer and predominantly aerobic tasks.

 15. WebQuest experience: Pre-Service secondary maths and chemistry teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erdoğan Halat

  2016-04-01

  Full Text Available The aim of this study was to examine the impact of developing WebQuests on the attention, confidence, relevance and satisfaction, or motivation, of pre-service secondary mathematics and chemistry teachers in the instructional technologies and material design course. There were a total of 67 pre-service teachers, 32 pre-service secondary mathematics teachers and 35 pre-service secondary chemistry teachers involved in this study, which took place over seven weeks. The pre-service teachers in both groups designed their WebQuests suitable for the level of high-school students. The researcher used a questionnaire in the collection of the data to find the motivational level of the participants. It was given to the participants by the researcher before and after the instruction during a single class period. The paired-samples t-test, independent samples t-test and ANCOVA were used in the analysis of the quantitative data. The study showed that designing WebQuests had more effect on the attention, confidence and relevance of the pre-service chemistry teachers than of the pre-service mathematics teachers. However, in general, although developing WebQuests had positive effects on the motivational levels of both pre-service secondary maths and chemistry teachers, there were no statistically significant differences found in relation to the motivational levels of both groups.

 16. Method for pre-heating lmfbr type reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yokozawa, Atsushi; Kataoka, Hajime.

  1978-01-01

  Purpose: To enable pre-heating for the inside of the reactor container and the inside of the coolant recycling system with no additional facilities. Method: The coolant recycling system is composed of a heat exchanger, a mechanical pump, a check valve, a flow meter or the like and it is connected in series by way of a pipe line to a reactor container. The mechanical pump is used as a gas recycling device upon pre-heating and it is designed so that a blower such as a fan can be replaced for the impeller of the pump. The inside of the reactor container and the inside of the coolant recycling system is at first filled with an inert gas such as for use with cover gas. Then, nuclear fuels are loaded to attain criticality. Simultaneously, the blower is started and the control rods are operated while cooling the nuclear fuel with the inert gas thus to obtain heat required for pre-heating the pipe line or the like from the nuclear fuels. After the completion of the pre-heating, the liquid metal is charged. (Ikeda, J.)

 17. Space gravitational wave detector DECIGO/pre-DECIGO

  Science.gov (United States)

  Musha, Mitsuru

  2017-09-01

  The gravitational wave (GW) is ripples in gravitational fields caused by the motion of mass such as inspiral and merger of blackhole binaries or explosion of super novae, which was predicted by A.Einstein in his general theory of relativity. In Japan, besides the ground-base GW detector, KAGRA, the space gravitational wave detector, DECIGO, is also promoted for detecting GW at lower frequency range. DECIGO (DECi-heltz Gravitational-wave Observatory) consists of 3 satellites, forming a 1000-km triangle-shaped Fabry-Perot laser interferometer whose designed strain sensitivity is ?l/l planned a milestone mission for DECIGO named Pre-DECIGO, which has almost the same configuration as DECIGO with shorter arm length of 100 km. Pre-DECIGO is aimed for detecting GW from merger of blackhole binaries with less sensitivity as DECIGO, and also for feasibility test of key technologies for realizing DECIGO. Pre-DECIGO is now under designing and developing for launching in late 2020s, with the financial support of JAXA and JSPS. In our presentation, we will review DECIGO project, and show the design and current status of Pre-DECIGO.

 18. Cardiac diastolic function after recovery from pre-eclampsia.

  Science.gov (United States)

  Soma-Pillay, P; Louw, M C; Adeyemo, A O; Makin, J; Pattinson, R C

  Pre-eclampsia is associated with significant changes to the cardiovascular system during pregnancy. Eccentric and concentric remodelling of the left ventricle occurs, resulting in impaired contractility and diastolic dysfunction. It is unclear whether these structural and functional changes resolve completely after delivery. The objective of the study was to determine cardiac diastolic function at delivery and one year post-partum in women with severe pre-eclampsia, and to determine possible future cardiovascular risk. This was a descriptive study performed at Steve Biko Academic Hospital, a tertiary referral hospital in Pretoria, South Africa. Ninety-six women with severe preeclampsia and 45 normotensive women with uncomplicated pregnancies were recruited during the delivery admission. Seventy-four (77.1%) women in the pre-eclamptic group were classified as a maternal near miss. Transthoracic Doppler echocardiography was performed at delivery and one year post-partum. At one year post-partum, women with pre-eclampsia had a higher diastolic blood pressure (p = 0.001) and body mass index (p = 0.02) than women in the normotensive control group. Women with early onset pre-eclampsia requiring delivery prior to 34 weeks' gestation had an increased risk of diastolic dysfunction at one year post-partum (RR 3.41, 95% CI: 1.11-10.5, p = 0.04) and this was irrespective of whether the patient had chronic hypertension or not. Women who develop early-onset pre-eclampsia requiring delivery before 34 weeks are at a significant risk of developing cardiac diastolic dysfunction one year after delivery compared to normotensive women with a history of a low-risk pregnancy.

 19. Undiagnosed Diabetes and Pre-Diabetes in Health Disparities.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susan P Fisher-Hoch

  Full Text Available Globally half of all diabetes mellitus is undiagnosed. We sought to determine the extent and characteristics of undiagnosed type 2 diabetes mellitus and pre-diabetes in Mexican Americans residing in the United States. This disadvantaged population with 50% lifetime risk of diabetes is a microcosm of the current pandemic. We accessed baseline data between 2004 and 2014 from 2,838 adults recruited to our Cameron County Hispanic Cohort (CCHC; a two-stage randomly selected 'Framingham-like' cohort of Mexican Americans on the US Mexico border with severe health disparities. We examined prevalence, risk factors and metabolic health in diagnosed and undiagnosed diabetes and pre-diabetes. Two thirds of this Mexican American population has diabetes or pre-diabetes. Diabetes prevalence was 28.0%, nearly half undiagnosed, and pre-diabetes 31.6%. Mean BMI among those with diabetes was 33.5 kg/m2 compared with 29.0 kg/m2 for those without diabetes. Significant risk factors were low income and educational levels. Most with diabetes had increased waist/hip ratio. Lack of insurance and access to health services played a decisive role in failure to have diabetes diagnosed. Participants with undiagnosed diabetes and pre-diabetes had similar measures of poor metabolic health similar but generally not as severe as those with diagnosed diabetes. More than 50% of a minority Mexican American population in South Texas has diabetes or pre-diabetes and is metabolically unhealthy. Only a third of diabetes cases were diagnosed. Sustained efforts are imperative to identify, diagnose and treat individuals in underserved communities.

 20. Pre-Service Physics Teachers' Metacognitive Knowledge about Their Instructional Practices

  Science.gov (United States)

  Yerdelen-Damar, Sevda; Özdemir, Ömer Faruk; Ünal, Cezmi

  2015-01-01

  This study aims to investigate pre-service physics teachers' metacognitive knowledge about their teaching practices. The participants included six pre-service physics teachers. A taxonomy of metacognition for teaching was developed to analyze the level of pre-service physics teachers' metacognitive knowledge about their teaching practices.…

 1. Pre-operative fasting guidelines: an update

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søreide, E; Eriksson, L I; Hirlekar, G

  2005-01-01

  Liberal pre-operative fasting routines have been implemented in most countries. In general, clear fluids are allowed up to 2 h before anaesthesia, and light meals up to 6 h. The same recommendations apply for children and pregnant women not in labour. In children......Liberal pre-operative fasting routines have been implemented in most countries. In general, clear fluids are allowed up to 2 h before anaesthesia, and light meals up to 6 h. The same recommendations apply for children and pregnant women not in labour. In children...

 2. Pre-calculus 1,001 practice problems for dummies

  CERN Document Server

  Sterling, Mary Jane; Sterling

  2014-01-01

  Prepare for calculus the smart way, with customizable pre-calculus practice 1,001 Pre-Calculus Practice Problems For Dummies offers 1,001 opportunities to gain confidence in your math skills. Much more than a workbook, this study aid provides pre-calculus problems ranked from easy to advanced, with detailed explanations and step-by-step solutions for each one. The companion website gives you free online access to all 1,001 practice problems and solutions, and you can track your progress and ID where you should focus your study time. Accessible on the go by smart phone, tablet, o

 3. Pre-maxillary complex morphology in bilateral cleft and hypothesis on laterality of deviated pre-maxilla

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jyotsna Murthy

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction: Pre-maxillary complex (pre-maxilla [PMX] + vomer morphology in bilateral complete cleft of primary and secondary palate (BCLCP is very complex and less reviewed in literature. Materials and Methods: In this retrospective cross-sectional study, 200 consecutive BCLCP patients were selected. Their pre-operative clinical photographs and dental casts were evaluated by a single investigator at two different points of time, to study the morphology of PMX and vomer with special emphasis on deviation of vomer and rotation of PMX. Results: It is found that in above 70% of patients, PMX and vomer both displaced or deviated towards left side in horizontal plane and PMX rotated anticlockwise at PMX vomerine suture (PVS. In 10% of cases, both PMX and vomer are displaced towards the right side, PMX rotated clockwise at PVS. In 11% of cases, vomer is displaced towards the left side, but PMX rotated clockwise at PVS. In 5% of cases, vomer is displaced towards the right side, but PMX rotated anticlockwise at PVS. Both PMX and vomer are in midline in 4% of cases. Conclusion: Specific morphological deviation of vomer and PMX has been studied. We put forward the probable hypothesis to explain the deviation and rotation of PMX.

 4. Applications of human hepatitis B virus preS domain in bio- and nanotechnology.

  Science.gov (United States)

  Toita, Riki; Kawano, Takahito; Kang, Jeong-Hun; Murata, Masaharu

  2015-06-28

  Human hepatitis B virus (HBV) is a member of the family Hepadnaviridae, and causes acute and chronic infections of the liver. The hepatitis B surface antigen (HBsAg) contains the large (L), middle (M), and small (S) surface proteins. The L protein consists of the S protein, preS1, and preS2. In HBsAg, the preS domain (preS1 + preS2) plays a key role in the infection of hepatocytic cells by HBV and has several immunogenic epitopes. Based on these characteristics of preS, several preS-based diagnostic and therapeutic materials and systems have been developed. PreS1-specific monoclonal antibodies (e.g., MA18/7 and KR127) can be used to inhibit HBV infection. A myristoylated preS1 peptide (amino acids 2-48) also inhibits the attachment of HBV to HepaRG cells, primary human hepatocytes, and primary tupaia hepatocytes. Antibodies and antigens related to the components of HBsAg, preS (preS1 + preS2), or preS1 can be available as diagnostic markers of acute and chronic HBV infections. Hepatocyte-targeting delivery systems for therapeutic molecules (drugs, genes, or proteins) are very important for increasing the clinical efficacy of these molecules and in reducing their adverse effects on other organs. The selective delivery of diagnostic molecules to target hepatocytic cells can also improve the efficiency of diagnosis. In addition to the full-length HBV vector, preS (preS1 + preS2), preS1, and preS1-derived fragments can be useful in hepatocyte-specific targeting. In this review, we discuss the literature concerning the applications of the HBV preS domain in bio- and nanotechnology.

 5. Pre-equilibrium gamma emissions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ghosh, Sudip

  1993-01-01

  Together with the direct reaction and the compound nuclear emissions the pre-equilibrium (PEQ) or pre-compound processes give a fairly complete picture of nuclear reactions induced by light ions at energies of some tens of MeV. PEQ particle emissions covering the higher energy continuum spectra have been investigated in detail both experimentally and theoretically. In contrast, very little work has been done on PEQ γ- emissions. The reason is that in spite of extensive work done on PEQ particle emissions, the mechanism is not yet fully understood. Also, the PEQ γ-emission cross-sections (∼ micro barns) are very small compared to the PEQ particle emission cross-sections (∼ milli barns). Yet apart from the academic interest the understanding of PEQ γ-emissions is important for applied fusion research etc. In this paper the PEQ γ-emissions is discussed and the work done in this field is reviewed. (author). 14 refs

 6. Pre-service teachers' mathematical knowledge for teaching basic ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study measured pre-service teachers' mathematical knowledge for teaching (MKT) basic school mathematics. MKT multiple-choice test was administered to 100 pre-service teachers from two colleges of education (located at Mampong in the Ashanti Region of Ghana) to assess their mathematical knowledge for ...

 7. Pre-service teachers’ challenges in presenting mathematical problems

  Science.gov (United States)

  Desfitri, R.

  2018-01-01

  The purpose of this study was to analyzed how pre-service teachers prepare and assigned tasks or assignments in teaching practice situations. This study was also intended to discuss about kind of tasks or assignments they gave to students. Participants of this study were 15 selected pre-service mathematics teachers from mathematics education department who took part on microteaching class as part of teaching preparation program. Based on data obtained, it was occasionally found that there were hidden errors on questions or tasks assigned by pre-service teachers which might lead their students not to be able to reach a logical or correct answer. Although some answers might seem to be true, they were illogical or unfavourable. It is strongly recommended that pre-service teachers be more careful when posing mathematical problems so that students do not misunderstand the problems or the concepts, since both teachers and students were sometimes unaware of errors in problems being worked on.

 8. American Elementary Education Pre-Service Teachers' Attitudes towards Biotechnology Processes

  Science.gov (United States)

  Chabalengula, Vivien Mweene; Mumba, Frackson; Chitiyo, Jonathan

  2011-01-01

  This study examined elementary education pre-service teachers' attitudes towards biotechnology processes. A sample comprised 88 elementary education pre-service teachers at a mid-sized university in the Midwest of the USA. Sixty and 28 of these pre-service teachers were enrolled in Introductory Science Methods course and Advance Science Methods…

 9. Examining Primary Pre-Service Teachers' Perspectives on Teaching Practice Courses

  Science.gov (United States)

  Basturk, Savas

  2016-01-01

  The courses "school experience" and "teaching practice" are undoubtedly among the central courses to be received by pre-service teachers who will be future teachers. Through them, pre-service teachers obtain the realistic information about their profession. Therefore, the aim of this study was to examine pre-service teachers'…

 10. Policy implications of the widespread practice of 'pre-drinking' or 'pre-gaming' before going to public drinking establishments: are current prevention strategies backfiring?

  Science.gov (United States)

  Wells, Samantha; Graham, Kathryn; Purcell, John

  2009-01-01

  To describe the research, policy and prevention implications of pre-drinking or pre-gaming; that is, planned heavy drinking prior to going to a public drinking establishment. The authors describe the phenomenon of pre-drinking, motivations for pre-drinking and its associated risks using available research literature, media and popular internet vehicles. Heavy drinking prior to going out has emerged as a common and celebrated practice among young adults around the world. Apparent motivations are: (i) to avoid paying for high priced drinks at commercial drinking establishments; (ii) to achieve drunkenness and enhance and extend the night out; and (iii) to socialize with friends, reduce social anxiety or enhance male group bonding before going out. Limited existing research on pre-drinking suggests that it is associated with heavy drinking and harmful consequences. We argue that policies focused upon reducing drinking in licensed premises may have the unintended consequence of displacing drinking to pre-drinking environments, possibly resulting in greater harms. Effective policy and prevention for drinking in licensed premises requires a comprehensive approach that takes into account the entire drinking occasion (not just drinking that occurs in the licensed environment), as well as the 'determined drunkenness' goal of some young people.

 11. Multistable wireless micro-actuator based on antagonistic pre-shaped double beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, X; Lamarque, F; Doré, E; Pouille, P

  2015-01-01

  This paper presents a monolithic multistable micro-actuator based on antagonistic pre-shaped double beams. The designed micro-actuator is formed by two rows of bistable micro-actuators providing four stable positions. The bistable mechanism for each row is a pair of antagonistic pre-shaped beams. This bistable mechanism has an easier pre-load operation compared to the pre-compressed bistable beams method. Furthermore, it solves the asymmetrical force output problem of parallel pre-shaped bistable double beams. At the same time, the geometrical limit is lower than parallel pre-shaped bistable double beams, which ensures a smaller stroke of the micro-actuator with the same dimensions. The designed micro-actuator is fabricated using laser cutting machine on medium density fiberboard (MDF). The bistability and merits of antagonistic pre-shaped double beams are experimentally validated. Finally, a contactless actuation test is performed using 660 nm wavelength laser heating shape memory alloy (SMA) active elements. (paper)

 12. Multistable wireless micro-actuator based on antagonistic pre-shaped double beams

  Science.gov (United States)

  Liu, X.; Lamarque, F.; Doré, E.; Pouille, P.

  2015-07-01

  This paper presents a monolithic multistable micro-actuator based on antagonistic pre-shaped double beams. The designed micro-actuator is formed by two rows of bistable micro-actuators providing four stable positions. The bistable mechanism for each row is a pair of antagonistic pre-shaped beams. This bistable mechanism has an easier pre-load operation compared to the pre-compressed bistable beams method. Furthermore, it solves the asymmetrical force output problem of parallel pre-shaped bistable double beams. At the same time, the geometrical limit is lower than parallel pre-shaped bistable double beams, which ensures a smaller stroke of the micro-actuator with the same dimensions. The designed micro-actuator is fabricated using laser cutting machine on medium density fiberboard (MDF). The bistability and merits of antagonistic pre-shaped double beams are experimentally validated. Finally, a contactless actuation test is performed using 660 nm wavelength laser heating shape memory alloy (SMA) active elements.

 13. Pre-Service Teachers' Concept Images on Fractal Dimension

  Science.gov (United States)

  Karakus, Fatih

  2016-01-01

  The analysis of pre-service teachers' concept images can provide information about their mental schema of fractal dimension. There is limited research on students' understanding of fractal and fractal dimension. Therefore, this study aimed to investigate the pre-service teachers' understandings of fractal dimension based on concept image. The…

 14. Pre-service teachers' content knowledge and pedagogical content ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study investigated pre-service teachers' content and pedagogical knowledge in teaching geometric transformation. Eighty-two pre-service teachers from two Colleges of Education in the Ashanti region of Ghana consisted the sample size. The study was a quantitative study which employed survey as a strategy of ...

 15. Old and new aspects in the pathophysiology of pre-eclampsia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Federico Prefumo

  2007-12-01

  Full Text Available Pre-eclampsia is a condition affecting the feto-placental unit and the mother. Three to five percent of pregnancies are complicated by pre-eclampsia, a multisystem disorder characterized by hypertension and proteinuria that occurs after 20 weeks of pregnancy. Pre-eclampsia is associated with substantial risks. For the fetus, these include intrauterine growth restriction, death, and prematurity with attendant complications, whereas the mother is at risk for complications of widespread alterations in endothelial function such as seizures (eclampsia, renal failure, pulmonary edema, stroke, and death. The establishment of pathological uterine perfusion raises the problem of stage two. The problem at stage three describes pre-eclampsia as a syndrome with the global maternal endothelial damage as the central pathophysiological feature.\tIt has been suggested that the pathophysiology of pre-eclampsia can be thought of as a ‘three-stage problem’, where each stage generates one, so far unsolved problem. An impaired trophoblast invasion is thought to be the central factor (first step regarding the etiology of pre-eclampsia. An increased uterine artery Doppler findings (PI, RI, lower maternal serum PAPP-A and free ßhCG levels, ischaemia modified albumin (IMA may be associated with pre-eclampsia.

 16. Pre-Service Mathematics Teachers' Noticing Skills and Scaffolding Practices

  Science.gov (United States)

  Kilic, Hulya

  2018-01-01

  A 14-week course program was designed to investigate pre-service teachers' noticing skills and scaffolding practices. Six pre-service teachers were matched with a pair of sixth grade students to observe and scaffold students' mathematical understanding while they were working on the given tasks. Data was collected through pre-service teachers' own…

 17. Effect of pre-cooling and heat treatment on antioxidant enzymes ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effect of pre-cooling and heat treatment on antioxidant enzymes profile of mango and banana. ... In banana, pre-cooling treatment (8 ºC) and heat treatment followed by cooling reduced CAT activity in peel and pulp, whereas POX activity increased. Pre-cooling and heat treatments altered normal homeostasis of these fruits, ...

 18. What is the place of pre-exposure prophylaxis in HIV prevention?

  Science.gov (United States)

  De Man, Jeroen; Colebunders, Robert; Florence, Eric; Laga, Marie; Kenyon, Christopher

  2013-01-01

  New tools are needed to bring down ongoing high HIV incidence. This review aims to evaluate the place of one of these new tools (pre-exposure prophylaxis) in a comprehensive prevention strategy. Several trials have demonstrated the safety and the efficacy of pre-exposure prophylaxis in HIV prevention. Two large trials have, however, failed to show such efficacy. This was likely due to poor adherence in these trials. New forms of long-acting pre-exposure prophylaxis currently in trials may deal with these problems of low adherence. Pre-exposure prophylaxis has been demonstrated to be cost-effective within certain settings. The introduction of pre-exposure prophylaxis into prevention programs needs to be carefully thought through. For example, pre-exposure prophylaxis-induced risk compensation, at both an individual and population level, could undermine other aspects of a comprehensive HIV prevention program. In conclusion, pre-exposure prophylaxis could be a useful additional tool for the prevention of HIV in specific high-risk groups. It should be implemented in a way that deals with issues such as ensuring high adherence and ensuring that pre-exposure prophylaxis does not detract from, but complements, other more fundamental elements of HIV prevention programs.

 19. Evaluating the cost of adult voluntary medical male circumcision in a mixed (surgical and PrePex site compared to a hypothetical PrePex-only site in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hae-Young Kim

  2015-12-01

  Full Text Available Background: Several circumcision devices have been evaluated for a safe and simplified male circumcision among adults. The PrePex device was prequalified for voluntary male medical circumcision (VMMC in May 2013 by the World Health Organization and is expected to simplify the procedure safely while reducing cost. South Africa is scaling up VMMC. Objective: To evaluate the overall unit cost of VMMC at a mixed site vs. a hypothetical PrePex-only site in South Africa. Design: We evaluated the overall unit cost of VMMC at a mixed site where PrePex VMMC procedure was added to routine forceps-guided scalpel-based VMMC in Soweto, South Africa. We abstracted costs and then modeled these costs for a hypothetical PrePex-only site, at which 9,600 PrePex circumcisions per year could be done. We examined cost drivers and modeled costs, varying the price of the PrePex device. The healthcare system perspective was used. Results: In both sites, the main contributors of cost were personnel and consumables. If 10% of all VMMC were by PrePex at the mixed site, the overall costs of the surgical method and PrePex were similar – US$59.62 and $59.53, respectively. At the hypothetical PrePex-only site, the unit cost was US$51.10 with PrePex circumcisions having markedly lower personnel and biohazardous waste management costs. In sensitivity analysis with the cost of PrePex kit reduced to US$10 and $2, the cost of VMMC was further reduced. Conclusions: Adding PrePex to an existing site did not necessarily reduce the overall costs of VMMC. However, starting a new PrePex-only site is feasible and may significantly reduce the overall cost by lowering both personnel and capital costs, thus being cost-effective in the long term. Achieving a lower cost for PrePex will be an important contributor to the scale-up of VMMC.

 20. Functional imaging in pre-motor Parkinson’s disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arnaldi, D.; Picco, A.; Ferrara, M.; Nobili, F.; Famà, F.; Buschiazzo, A.; Morbelli, S.; De Carli, F.

  2014-01-01

  Several non motor symptoms (NMS) can precede the onset of the classical motor Parkinson’s disease (PD) syndrome. The existence of pre-motor and even pre-clinical PD stages has been proposed but the best target population to be screened to disclose PD patients in a pre-clinical, thus asymptomatic, stage is still matter of debate. The REM sleep behavior disorder (RBD) often affects PD patients at different stages of the disease and could precede the onset of motor symptoms by several years. However, RBD could also precede other synucleinopathies (namely, dementia with Lewy bodies and multisystem atrophy), and less frequently could be related to other neurological conditions or remain idiopathic. Moreover, not all PD patients exhibit RBD. Despite these caveats, RBD probably represents the best feature to disclose pre-motor PD patients given its high-risk of developing a full motor syndrome. Other clinical clues in the premotor stages of PD undergoing active investigation include hyposmia, depression, and autonomic dysfunction. Effective biomarkers are needed in order to improve the diagnostic accuracy in the pre-motor stage of PD, to monitor disease progression and to plan both pharmacological and non-pharmacological intervention. Functional imaging, in particular radionuclide methodologies, has been often used to investigate dopaminergic and non-dopaminergic features as well as cortical functioning in patients with RBD in its idiopathic form (iRBD) and/or associated with PD. Recently, new tracers to image α-synuclein pathologies are under development. Functional imaging in pre-motor PD, and in particular in iRBD, could improve our knowledge about the underlying mechanisms and the neurodegenerative progress of PD

 1. Preços futuros do café: uma análise de cointegração entre o preço interno e o preço externo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo A. Arbex

  2013-12-01

  Full Text Available O Brasil ainda é o maior produtor mundial de café, porém não ocupa mais a posição de semi-monopolista no mercado internacional. Por conta de uma política de sustentação de preços no mercado mundial, o Brasil involuntariamente incentivou concorrentes e, conseqüentemente, perdeu a hegemonia que até então possuía. A convergência dos maiores produtores de café para o mercado norte-americano, grande consumidor de café, torna os mercados à vista e futuro mais atrativos nesse país. A grande presença de hedgers e especuladores na CSCE, em Nova York, faz com que o contrato futuro de café negociado nessa bolsa de mercadorias tenha uma elevada liquidez, tornando esse mercado ainda mais atrativo para os agentes que negociam tal commodity. Analisando o comportamento dos preços futuros internos, cotados na BM&F, e externos do café, é possível observar que eles possuem um comportamento semelhante no período compreendido entre agosto de 1991 e junho de 1996. Outra observação interessante é que as elevações e quedas de preço do contrato futuro de café negociado na BM&F ocorrem após as elevações e quedas dos preços cotados na CSCE. Através da análise de cointegração, é possível verificar que existe uma relação de equilíbrio de longo prazo entre os preços futuros de café internos e externos. A dinâmica de curto prazo entre essas duas variáveis apresenta um desequilíbrio, o qual é corrigido por mecanismo de correção de erro, de forma que o comportamento dessas séries caminhe em direção ao equilíbrio de longo prazo.

 2. Promoting Inclusivity in STEM through Active Recruiting and Mentoring: The Pre-Major in Astronomy Program (Pre-MAP) at the University of Washington

  Science.gov (United States)

  Schwieterman, Edward; Binder, Breanna A.; Pre-Major in Astronomy Program

  2016-01-01

  The Pre-Major in Astronomy Program (Pre-MAP) is a research and mentoring program for entering undergraduate students offered by the University of Washington Astronomy Department since 2005. The primary goal of Pre-MAP is to recruit and retain students from groups traditionally underrepresented in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) through early exposure to guided research projects. The Pre-MAP seminar is the core component of the program and offers instruction in computing skills, data manipulation, science writing, statistical analysis, and scientific speaking and presentation skills. Students choose research projects proposed by faculty, post-docs and graduate students in areas related to astrophysics, planetary science, and astrobiology. Pre-MAP has been successful in retaining underrepresented students in STEM fields relative to the broader UW population, and we've found these students are more likely to graduate and excel academically than their peers. As of fall 2015, more than one hundred students have taken the Pre-MAP seminar, and both internal and external evaluations have shown that all groups of participating students report an increased interest in astronomy and science careers at the end of the seminar. This talk will provide an overview of the program and the structure of the core seminar. In particular, the talk will focus on additions and revisions to the seminar course over the last few years, such as the introduction of a public speaking coach, career and internship modules, and the formalization of external lab tours.

 3. Stress, pre-term labour and birth outcomes.

  Science.gov (United States)

  MacKey, M C; Williams, C A; Tiller, C M

  2000-09-01

  Stress, pre-term labour and birth outcomes Preliminary studies have suggested that stress may be associated with the onset, treatment and outcomes of pre-term labour; however, a systematic comparison of the stress of women with and without pre-term labour has not been reported. Therefore, the purpose of this exploratory study was to compare the stress (daily hassles and mood states) and birth outcomes of black and white women who experienced pre-term labour (PTL) during pregnancy with those who did not. The convenience sample consisted of 35 pregnant women hospitalized in 1996-1997 for the treatment of PTL (24-35 weeks gestation) and 35 controls matched on age, race, parity, gestational age and method of hospital payment. Women in the PTL group had significantly higher tension-anxiety and depression-dejection on the Profile of Mood States (POMS), lower mean birthweight and mean gestational age, and a higher percentage of babies born <37 weeks and weighing 2500 g or less. Black women in the PTL group and white women in the control group had significantly higher scores on the fatigue sub-scale of the POMS and the work and future security sub-scales of the Daily Hassles Scale. Women in the PTL group whose babies weighed 2500 g or less had significantly higher scores on the health, inner concern and financial responsibility sub-scales of the Daily Hassles Scale. The findings from this study indicate the need for further exploration of the interaction of race and stress in understanding and preventing PTL and low birthweight and the need to examine the role of social support in preventing pre-term birth after an episode of PTL.

 4. 10 CFR 26.65 - Pre-access drug and alcohol testing.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 10 Energy 1 2010-01-01 2010-01-01 false Pre-access drug and alcohol testing. 26.65 Section 26.65... § 26.65 Pre-access drug and alcohol testing. (a) Purpose. This section contains pre-access testing... days. If an individual has negative results from drug and alcohol tests that were conducted under the...

 5. Biopharmaceutical formulations for pre-filled delivery devices.

  Science.gov (United States)

  Jezek, Jan; Darton, Nicholas J; Derham, Barry K; Royle, Nikki; Simpson, Iain

  2013-06-01

  Pre-filled syringes are becoming an increasingly popular format for delivering biotherapeutics conveniently and cost effectively. The device design and stable liquid formulations required to enable this pre-filled syringe format are technically challenging. In choosing the materials and process conditions to fabricate the syringe unit, their compatibility with the biotherapeutic needs to be carefully assessed. The biothereaputic stability demanded for the production of syringe-compatible low-viscosity liquid solutions requires critical excipient choices to be made. The purpose of this review is to discuss key issues related to the stability aspects of biotherapeutics in pre-filled devices. This includes effects on both physical and chemical stability due to a number of stress conditions the product is subjected to, as well as interactions with the packaging system. Particular attention is paid to the control of stability by formulation. We anticipate that there will be a significant move towards polymer primary packaging for most drugs in the longer term. The timescales for this will depend on a number of factors and hence will be hard to predict. Formulation will play a critical role in developing successful products in the pre-filled syringe format, particularly with the trend towards concentrated biotherapeutics. Development of novel, smart formulation technologies will, therefore, be increasingly important.

 6. Effect of pre-swelling of coal on its liquefaction properties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hengfu Shui; Zhicai Wang; Meixia Cao [Anhui University of Technology, Ma' anshan (China). School of Chemistry & Chemical Engineering

  2007-07-01

  The effects of pre-swelling of Shenhua coal on its liquefaction property were studied in this paper. It was found that pre-swelling treatments of Shenhua coal in three solvents, i.e toluene (TOL), N-methyl-2-pyrrolidinone (NMP) and tetralin (THN) increased its liquefaction conversion, and the liquefied product distributions were also quite different. Removal of the pre-swelling solvent from the swollen coals further increased the liquefaction conversion compared to that of the swollen coals with the swelling solvent existed in them. It was found that oil and gas yields for the liquefaction of swollen coals in NMP and TOL with swelling solvent existed dramatically decreased. Pre-swelling in THN at 120{sup o}C gave the highest liquefaction conversion, however the liquefaction conversion decreased with the increase of pre-swelling temperature in the case of NMP. TG and FTIR analyses of raw coal, the swollen coals and liquefied products were carried out and the mechanism of the effects of pre-swelling of coal on its extraction and liquefaction behaviors were probed in the paper. 12 refs., 6 figs., 3 tabs.

 7. Pre-Service Secondary Teachers' Attitudes towards Inclusive Education

  Science.gov (United States)

  Costello, Shane; Boyle, Christopher

  2013-01-01

  The attitudes held by pre-service teachers have been shown to affect their willingness and ability to implement an inclusive approach to education. A sample consisting of 193 pre-service secondary teachers enrolled in secondary education courses at an Australian university were surveyed to determine their attitudes towards inclusive education,…

 8. Science and Mathematics Teaching Efficacy Beliefs of Pre-School Teachers

  Science.gov (United States)

  Aydogdu, Bülent; Peker, Murat

  2016-01-01

  The aim of this research was to examine science and mathematics teaching efficacy beliefs of pre-school teachers in terms of some variables. The sample of the study was comprised of 191 pre-school teachers working in a city in Aegean Region of Turkey. Since it attempted to define self-efficacy beliefs of pre-school teachers toward science and…

 9. 29 CFR 1604.7 - Pre-employment inquiries as to sex.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 4 2010-07-01 2010-07-01 false Pre-employment inquiries as to sex. 1604.7 Section 1604.7... DISCRIMINATION BECAUSE OF SEX § 1604.7 Pre-employment inquiries as to sex. A pre-employment inquiry may ask “Male... directly or indirectly any limitation, specification, or discrimination as to sex shall be unlawful unless...

 10. Pre-Trip Notification Database (PTNS)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The PTNS contains pre-trip notification data from vessels participating in the Northeast Multispecies groundfish fishery from 2010 to present and the Longfin squid...

 11. Pre-consumer apparel waste mangement in Macedonia

  OpenAIRE

  Tomovska, Elena; Jordeva, Sonja; Trajković, Dušan; Zafirova, Koleta

  2014-01-01

  By its origine textile waste can bi divided in two broad categories: post-consumer waste derived from householda, and pre consumer waste generated during the manifacturing process. The division of the clothing supply chain between developed consumer markets and developing countries where apparel production capacities are out outsources implies that post-consumer waste is present in the former countries, whereas the later generate more pre-consumer waste. To effectively utilize the textile was...

 12. Pre-big-bang model on the brane

  International Nuclear Information System (INIS)

  Foffa, Stefano

  2002-01-01

  The equations of motion and junction conditions for a gravidilaton brane world scenario are studied in the string frame. It is shown that they allow Kasner-like solutions on the brane, which makes the dynamics of the brane very similar to the low curvature phase of pre-big-bang cosmology. Analogies and differences of this scenario with the Randall-Sundrum one and with the standard bulk pre-big-bang dynamics are also discussed

 13. 26 CFR 1.679-5 - Pre-immigration trusts.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 26 Internal Revenue 8 2010-04-01 2010-04-01 false Pre-immigration trusts. 1.679-5 Section 1.679-5 Internal Revenue INTERNAL REVENUE SERVICE, DEPARTMENT OF THE TREASURY (CONTINUED) INCOME TAX (CONTINUED) INCOME TAXES Grantors and Others Treated As Substantial Owners § 1.679-5 Pre-immigration trusts. (a) In...

 14. Turkish Pre-Service Physics Teachers' Preferred Learning Styles

  Science.gov (United States)

  Kandil Ingec, Sebnem

  2015-01-01

  This study aims to determine the dominant learning styles of pre-service physics teachers and to examine them in terms of variables such as gender, information and communication technologies skills, academic achievement and type of motivation. Survey model was used. The sample composed of 50 pre-service physics teachers. The data were collected…

 15. 20 CFR 655.15 - Required pre-filing recruitment.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 3 2010-04-01 2010-04-01 false Required pre-filing recruitment. 655.15... States (H-2B Workers) § 655.15 Required pre-filing recruitment. (a) Time of filing of application. An... recruitment steps set forth in this section have been fully satisfied, except where specifically exempted from...

 16. Preparation and procedures of pre-commissioning on DECY-13 cyclotron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Silakhuddin

  2016-01-01

  A preparation and procedures for pre-commissioning of DECY-13 Cyclotron have been discussed and the steps for these have been arranged. Pre-commissioning is a testing stage of individual subsystems when all subsystems have been integrated into a cyclotron system. The discussion was taken from references, the next the readiness of devices was studied and then the preparation and procedures of the pre-commissioning were arranged. The results of the discussion are that for doing the pre-commissioning of the cyclotron DECY-13 still requires the completion of RF-dee subsystem and some components for testing are still to be completed. (author)

 17. Elementary Pre-Service Teacher Perceptions of the Greenhouse Effect.

  Science.gov (United States)

  Groves, Fred H.; Pugh, Ava F.

  1999-01-01

  Expands on earlier work to examine pre-service teachers' views on environmental issues, especially global warming and the related term "greenhouse effect." Suggests that pre-service elementary teachers hold many misconceptions about environmental issues. (DDR)

 18. Obesity and pre-hypertension in family medicine: Implications for quality improvement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anderson Gregory J

  2007-12-01

  Full Text Available Abstract Background. Prevention of pre-hypertension is an important goal for primary care patients. Obesity is a risk factor for hypertension, but has not been addressed for pre-hypertension in primary care populations. The objective of this study was to assess the degree to which obesity independently is associated with risk for pre-hypertension in family medicine patients. Methods. This study was a retrospective analysis of information abstracted from medical records of 707 adult patients. Multivariable logistic regression was used to test the relationship between body mass index (BMI and pre-hypertension, after adjustment for comorbidity and demographic characteristics. Pre-hypertension was defined as systolic pressure between 120 and 139 mm Hg or diastolic pressure between 80 and 89 mm Hg. Results. In our sample, 42.9% of patients were pre-hypertensive. Logistic regression analysis revealed that, in comparison to patients with normal body mass, patients with BMI > 35 had higher adjusted odds of being pre-hypertensive (OR = 4.5, CI 2.55–8.11, p Conclusion. In our sample of family medicine patients, elevated BMI is a risk factor for pre-hypertension, especially BMI > 35. This relationship appears to be independent of age, gender, marital status and comorbidity. Weight loss intervention for obese patients, including patient education or referral to weight loss programs, might be effective for prevention of pre-hypertension and thus should be considered as a potential quality indicator.

 19. Dynamics of pre-strained bi-material elastic systems linearized three-dimensional approach

  CERN Document Server

  Akbarov, Surkay D

  2015-01-01

  This book deals with dynamics of pre-stressed or pre-strained bi-material elastic systems consisting of stack of pre-stressed layers, stack of pre-stressed layers and pre-stressed half space (or half plane), stack of pre-stressed layers as well as absolute rigid foundation, pre-stressed compound solid and hollow cylinders and pre-stressed sandwich hollow cylinders. The problems considered in the book relate to the dynamics of a moving and oscillating moving load, forced vibration caused by linearly located or point located time-harmonic forces acting to the foregoing systems. Moreover, a considerable part of the book relate to the problems regarding the near surface, torsional and axisymmetric longitudinal waves propagation and dispersion in the noted above bi-material elastic systems. The book carries out the investigations within the framework of the piecewise homogeneous body model with the use of the Three-Dimensional Linearized Theory of Elastic Waves in Initially Stressed Bodies.

 20. Pre-Service Teachers Designing Virtual World Learning Environments

  Science.gov (United States)

  Jacka, Lisa; Booth, Kate

  2012-01-01

  Integrating Information Technology Communications in the classroom has been an important part of pre-service teacher education for over a decade. The advent of virtual worlds provides the pre-service teacher with an opportunity to study teaching and learning in a highly immersive 3D computer-based environment. Virtual worlds also provide a place…

 1. Policy implications of considering pre-commitments in U.S. aggregate energy demand system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rowland, Christopher S.; Mjelde, James W.; Dharmasena, Senarath

  2017-01-01

  Linear approximations of the Generalized Almost Ideal Demand System and Almost Ideal Demand System for U.S. energy are compared to contrast the explicit inclusion and exclusion of pre-committed consumption levels. Results indicate that pre-commitment levels, the quantity of a good that is consumed in the short run with little regard for price, helps to better explain energy demand in the U.S. compared to the system that does not explicitly consider pre-commitments. Policy implications are if pre-commitments are a legitimate assumption, larger price changes are necessary to achieve a given policy objective than if there are no pre-commitments. - Highlights: • Pre-commitments are the quantity that is consumed with little regard for price. • Demand systems with pre-commitment levels better explain energy demand. • Elasticities from assuming pre-commitments are more elastic. • Estimated elasticities apply to discretionary and not pre-commitment consumption. • Pre-commitments require larger price changes to achieve a given policy objective.

 2. FUNCTIONALLY UNIVENTRICULAR HEARTS: IMPACT OF PRE-NATAL DIAGNOSIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Francesco Corno

  2015-02-01

  Full Text Available Within the last few decades the pre-natal echocardiographic diagnosis of congenital heart defects has made substantial progresses, particularly for the identification of complex malformation. Functionally univentricular hearts categorize a huge variety of heart malformations. Since no one of the patients with these congenital heart defects can ever undergo a bi-ventricular type of repair, early recognition and decision-making from the neonatal period are required in order to allow for appropriate multiple-step diagnostic and treatment procedures, either of interventional cardiology and/or surgery, on the pathway of univentricular heart. In the literature strong disagreements exist about the potential impact of the pre-natal diagnosis on the early and late outcomes of complex congenital heart defects. This review of the recent reports has been undertaken to better understand the impact of pre-natal diagnosis in functionally univentricular hearts taking into consideration the following topics:•pre-natal screening•outcomes and survival•general morbidity•neurologic and developmental consequences•pregnancy management and delivery planning•resources utilization and costs/benefits issues•ethical implications, parents counseling, interruption of pregnancy versus treatment

 3. A method of pre-surgical oral orthopaedics.

  Science.gov (United States)

  DiBiase, D D; Hunter, S B

  1983-01-01

  A preliminary report of a technique of pre-surgical treatment in cleft lip and palate patients is outlined utilizing an adjustable intra-oral appliance with extra-oral strapping. The appliance is constructed with an adjustable spring for expansion and two shelves overlapping in the midline to allow palatal continuity during treatment. Frequently, only one appliance for each patient is required. The techniques of appliance construction, pre-surgical management and surgical repair of the lip are outlined.

 4. Figure 1. Associations between pre-ART clinical and laboratory ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  First page Back Continue Last page Graphics. Figure 1. Associations between pre-ART clinical and laboratory characteristics with subsequent TB-IRIS events. Figure 1. Associations between pre-ART clinical and laboratory characteristics with subsequent TB-IRIS events.

 5. Guidelines for system modeling: pre-accident human errors, rev.0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kang, Dae Il; Jung, W. D.; Lee, Y. H.; Hwang, M. J.; Yang, J. E

  2004-01-01

  The evaluation results of Human Reliability Analysis (HRA) of pre-accident human errors in the probabilistic safety assessment (PSA) for the Korea Standard Nuclear Power Plant (KSNP) using the ASME PRA standard show that more than 50% of 10 items to be improved are related to the identification and screening analysis for them. Thus, we developed a guideline for modeling pre-accident human errors for the system analyst to resolve some items to be improved for them. The developed guideline consists of modeling criteria for the pre-accident human errors (identification, qualitative screening, and common restoration errors) and detailed guidelines for pre-accident human errors relating to testing, maintenance, and calibration works of nuclear power plants (NPPs). The system analyst use the developed guideline and he or she applies it to the system which he or she takes care of. The HRA analyst review the application results of the system analyst. We applied the developed guideline to the auxiliary feed water system of the KSNP to show the usefulness of it. The application results of the developed guideline show that more than 50% of the items to be improved for pre-accident human errors of auxiliary feed water system are resolved. The guideline for modeling pre-accident human errors developed in this study can be used for other NPPs as well as the KSNP. It is expected that both use of the detailed procedure, to be developed in the future, for the quantification of pre-accident human errors and the guideline developed in this study will greatly enhance the PSA quality in the HRA of pre-accident human errors.

 6. Guidelines for system modeling: pre-accident human errors, rev.0

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kang, Dae Il; Jung, W. D.; Lee, Y. H.; Hwang, M. J.; Yang, J. E.

  2004-01-01

  The evaluation results of Human Reliability Analysis (HRA) of pre-accident human errors in the probabilistic safety assessment (PSA) for the Korea Standard Nuclear Power Plant (KSNP) using the ASME PRA standard show that more than 50% of 10 items to be improved are related to the identification and screening analysis for them. Thus, we developed a guideline for modeling pre-accident human errors for the system analyst to resolve some items to be improved for them. The developed guideline consists of modeling criteria for the pre-accident human errors (identification, qualitative screening, and common restoration errors) and detailed guidelines for pre-accident human errors relating to testing, maintenance, and calibration works of nuclear power plants (NPPs). The system analyst use the developed guideline and he or she applies it to the system which he or she takes care of. The HRA analyst review the application results of the system analyst. We applied the developed guideline to the auxiliary feed water system of the KSNP to show the usefulness of it. The application results of the developed guideline show that more than 50% of the items to be improved for pre-accident human errors of auxiliary feed water system are resolved. The guideline for modeling pre-accident human errors developed in this study can be used for other NPPs as well as the KSNP. It is expected that both use of the detailed procedure, to be developed in the future, for the quantification of pre-accident human errors and the guideline developed in this study will greatly enhance the PSA quality in the HRA of pre-accident human errors

 7. Pre-Service Teachers and Climate Change: A Stalemate?

  Science.gov (United States)

  Boon, Helen J.

  2016-01-01

  Findings from the second phase of a study of pre-service teachers' attitudes to environmental education and knowledge of climate change are reported in this paper. A sample of 87 pre-service teachers participated in a survey study in the last year of their Bachelor of Education degree to examine developments to their attitudes to environmental…

 8. Working hours and risk of gestational hypertension and pre-eclampsia.

  Science.gov (United States)

  Chang, Pei-Jen; Chu, Li-Ching; Hsieh, Wu-Shiun; Chuang, Yi-Li; Lin, Shio-Jean; Chen, Pau-Chung

  2010-01-01

  The potential impact of employment on maternal health, particularly in relation to gestational hypertension and pre-eclampsia, has been subject to research. However, there is limited evidence on associations between shift work and long working hours on the incidence of these conditions. To evaluate potential associations between maternal shift work and long working hours during pregnancy and gestational hypertension or pre-eclampsia. Multistage stratified systematic sampling was used to recruit 24 200 post-partum women from the Taiwan national birth registration database in 2005. Subjects underwent home interview 6 months after their deliveries by structured questionnaire to obtain characteristics of maternal employment and potential confounders. Diagnosis of gestational hypertension and pre-eclampsia was obtained from the birth registration. There was no association between employment status and gestational hypertension or pre-eclampsia. Also, no significant association between gestational hypertension or pre-eclampsia and maternal shift work or long working hours during pregnancy was found in all or primiparous women. There was no convincing evidence that maternal shift work or long working hours had a higher risk of gestational hypertension or pre-eclampsia. However, further research is warranted to confirm these negative findings.

 9. Comparison of pre-processing methods for multiplex bead-based immunoassays.

  Science.gov (United States)

  Rausch, Tanja K; Schillert, Arne; Ziegler, Andreas; Lüking, Angelika; Zucht, Hans-Dieter; Schulz-Knappe, Peter

  2016-08-11

  High throughput protein expression studies can be performed using bead-based protein immunoassays, such as the Luminex® xMAP® technology. Technical variability is inherent to these experiments and may lead to systematic bias and reduced power. To reduce technical variability, data pre-processing is performed. However, no recommendations exist for the pre-processing of Luminex® xMAP® data. We compared 37 different data pre-processing combinations of transformation and normalization methods in 42 samples on 384 analytes obtained from a multiplex immunoassay based on the Luminex® xMAP® technology. We evaluated the performance of each pre-processing approach with 6 different performance criteria. Three performance criteria were plots. All plots were evaluated by 15 independent and blinded readers. Four different combinations of transformation and normalization methods performed well as pre-processing procedure for this bead-based protein immunoassay. The following combinations of transformation and normalization were suitable for pre-processing Luminex® xMAP® data in this study: weighted Box-Cox followed by quantile or robust spline normalization (rsn), asinh transformation followed by loess normalization and Box-Cox followed by rsn.

 10. Development of pre-critical excore detector linear subchannel calibration method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choi, Yoo Sun; Goo, Bon Seung; Cha, Kyun Ho; Lee, Chang Seop; Kim, Yong Hee; Ahn, Chul Soo; Kim, Man Soo

  2001-01-01

  The improved pre-critical excore detector linear subchannel calibration method has been developed to improve the applicability of pre-critical calibration method. The existing calibration method does not always guarantee the accuracy of pre-critical calibration because the calibration results of the previous cycle are not reflected into the current cycle calibration. The developed method has a desirable feature that calibration error would not be propagated in the following cycles since the calibration data determined in previous cycle is incorporated in the current cycle calibration. The pre-critical excore detector linear calibration is tested for YGN unit 3 and UCN unit 3 to evaluate its characteristics and accuracy

 11. Return to work after cancer and pre-cancer job dissatisfaction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heinesen, Eskil; Kolodziejczyk, Christophe; Ladenburg, Jacob

  2017-01-01

  We investigate the association between pre-cancer job dissatisfaction and return-to-work probability 3 years after a cancer diagnosis. We use a Danish data set combining administrative data and a survey to breast and colon cancer survivors. We find that the return-to-work probability has a negative...... correlation with pre-cancer job dissatisfaction with mental demands (where the correlation is driven by the high-educated) and with physical demands and the superior (where the correlation is driven by the low-educated). Educational gradients in the probability of returning to work after cancer...... are not significantly affected by controlling for pre-cancer job dissatisfaction and pre-cancer ability to work....

 12. Improving the Leadership Skills of Pre-Service School Librarians through Leadership Pre-Assessment

  Science.gov (United States)

  Smith, Daniella

  2014-01-01

  School librarian guidelines encourage active leadership in schools. Two ways school librarian educators can encourage school librarians to be leaders are to embed the standards into the certification curriculum and to assess the leadership potential of pre-service school librarians in order to adapt the curriculum to their needs. This mixed-method…

 13. Pre-surgical register of tobacco consumption.

  Science.gov (United States)

  Gavilán, Eva; Moreno, Montse; Pérez, Àngels; Castellano, Yolanda; Fernández, Esteve; Martínez, Cristina

  2018-03-24

  Smoking cessation before surgery decreases the risk of complications. The aim of this study was to analyse the smoking register, associated variables and a short talk given to smokers in pre-surgical visits. Cross-sectional study. The pre-surgical records of 680 patients were assessed. We selected patient sociodemographic variables, surgical intervention characteristics, smoking status and consumption pattern. Logistic regression was used to study the variables association with smoking. A percentage of 97.2 of the pre-surgical records include information on tobacco consumption. Overall 20% of surgical patients are smokers. The probability of smoking is higher among men (adjusted odds ratio [aOR] 2.6, 95% confidence interval [CI] 1.7-4.0) and≤60 years (aOR 5.4, 95% CI 3.2-9.1). None of the records had information regarding a short talk given to patients to give up smoking. Smoking consumption was prevalent, but the characterisation of a smoker's profile and short talk given to patient before surgery was practically nonexistent. Ensuring that patients who smokes receives a short talk to give up smoking before surgery is necessary. Copyright © 2018 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 14. Pre-Service Teachers Methods of Teaching Science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr. Raquel C. Pambid

  2015-02-01

  Full Text Available The study described the teaching methods used by pre-service teachers in Science. It focused on the strategies, techniques, materials, innovative methods and pattern of teaching science used by the pre-service teachers as described in their lesson plans. The qualitative and quantitative design was used in the study. The books, teacher hand-outs from classroom lectures were the sources of methods, strategies and techniques. The chalkboard and self-made drawings and charts were the materials often used. Conventional methods like lecture, open class discussion and demonstration were commonly employed. The strategies included group discussion, use of motivating questions and stories to arouse the interest of students. The direct eye contact, body expressions, jokes and news/trivia were frequent techniques. Integration of values in the lesson became less as the year level increases. The pattern of teaching drawn followed the formal style: I Objectives, II Subject matter, III Learning Tasks, IV Synthesis of the lesson, V Assessment and VI Enrichment. The conventional method and pattern of teaching by the pre-service teachers of PSU suggest that students in the College of Teacher Education should be trained to be more innovative and open in trying out more advanced teaching methods. Furthermore, PSU science pre-service teachers should use methods which can develop higher order thinking skills among high school students.

 15. The 1996 ENDF pre-processing codes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cullen, D.E.

  1996-01-01

  The codes are named 'the Pre-processing' codes, because they are designed to pre-process ENDF/B data, for later, further processing for use in applications. This is a modular set of computer codes, each of which reads and writes evaluated nuclear data in the ENDF/B format. Each code performs one or more independent operations on the data, as described below. These codes are designed to be computer independent, and are presently operational on every type of computer from large mainframe computer to small personal computers, such as IBM-PC and Power MAC. The codes are available from the IAEA Nuclear Data Section, free of charge upon request. (author)

 16. Book review: Pre-Clovis in the Americas: International Science Conference Proceedings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jennifer Anderson

  2016-03-01

  Full Text Available This volume is comprised of papers presented at the “Pre-Clovis in the Americas” conference, held in 2012 at the Smithsonian Institution in Washington, D.C. The conference was convened to discuss the current state of research concerning Pre-Clovis occupations in the Americas. The goals of the conference were twofold: to gain a better understanding of Pre-Clovis artifact assemblages and to identify possible patterning in those assemblages that could point to the origin or origins of Pre-Clovis. The eleven papers in this volume present data from numerous Pre-Clovis sites across North and South America and offer unique suggestions for identifying new sites and assemblages that predate Clovis occupations in the Americas.

 17. ASSOCIATION OF ANGIOTENSINOGEN GENE M235T VARIANT IN PRE-ECLAMPSIA

  International Nuclear Information System (INIS)

  MAREI, E.S.; SAUDI, A.KH.; ANEES, L.M.; MOHAMMED, S.K.

  2007-01-01

  Pre-eclampsia (PE) is multisystem and multifactorial complication of pregnancy. The precise cause of pre-eclampsia has not been determined but mal adoption of the rennin and angiotensinogen (AGT) system may play a role. The products of genes involving the components of this system may be potential candidates for pre-eclampsia and hypertension related to pregnancy. This study was designed to determine whether the M235T variants of AGT gene were associated with the prevalence of pre-eclampsia and also to evaluate the role of plasma AGT in the development of the disease. Hence, developed, rapid and reliable PCR based assay was used to screen individuals for the M235T alleles. This assay was also used to genotype prospectively both recruited pregnant women with pre-eclampsia (n=24) and controls (n=11). Plasma AGT was determined by radioimmunoassay (RIA). The results of the PCR based assay revealed a significant association of 235T allele with the prevalence of all pre-eclamptic patients, Chi-square (x2) = 3.714, P 0.05). Also, pre-eclamptic women exhibited significant higher levels of plasma AGT (52.15 ± 1.63) versus controls (44.76 ± 4.6) with P value < 0.001. This gave clear evidence that T235T allele and plasma AGT contributed to the development of pre-eclampsia with pregnancy and correlated with severity of the disease

 18. Elasticidade-preço da demanda por etanol no Brasil: como renda e preços relativos explicam diferenças entre estados

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veronica Fernandez Orellano

  2013-12-01

  Full Text Available Este artigo estuda a demanda por etanol no Brasil no período 2001-2009, considerando as características regionais de renda e de preços relativos. Essas características explicam variação relevante na elasticidade-preço da demanda, aspecto até então desconsiderado em estudos anteriores. Foi estimado um modelo econométrico a partir de um painel de dados estaduais mensais, no qual variáveis instrumentais foram usadas para controlar a endogeneidade na análise da demanda. Conclui-se que a demanda é mais elástica em estados mais pobres e em que o preço relativo está próximo a 70%, a taxa técnica de substituição entre etanol e gasolina, parâmetro relevante para as decisões de consumo de proprietários de veículos flex-fuel. Essas regiões apresentam maiores elasticidades-preço da demanda, em última análise, por conta de diferenças logísticas e tributárias, as quais definem o preço relativo. Esses resultados diferem daqueles obtidos por Salvo e Huse (2013, pois identificam diferenças regionais que independem da heterogeneidade das preferências dos consumidores, mas decorrem da configuração logística e de renda. Os resultados sugerem implicações para as políticas tributária e de infraestrutura logística, as quais, ao afetarem o nível de preços relativos de etanol e gasolina, afetam a sensibilidade da demanda com relação às variações de preço.

 19. Convergence and accommodation development is pre-programmed in premature infants

  Science.gov (United States)

  Horwood, Anna M; Toor, Sonia S; Riddell, Patricia M

  2015-01-01

  Purpose This study investigated whether vergence and accommodation development in pre-term infants is pre-programmed or is driven by experience. Methods 32 healthy infants, born at mean 34 weeks gestation (range 31.2-36 weeks) were compared with 45 healthy full-term infants (mean 40.0 weeks) over a 6 month period, starting at 4-6 weeks post-natally. Simultaneous accommodation and convergence to a detailed target were measured using a Plusoptix PowerRefII infra-red photorefractor as a target moved between 0.33m and 2m. Stimulus/response gains and responses at 0.33m and 2m were compared by both corrected (gestational) age and chronological (post-natal) age. Results When compared by their corrected age, pre-term and full-term infants showed few significant differences in vergence and accommodation responses after 6-7 weeks of age. However, when compared by chronological age, pre-term infants’ responses were more variable, with significantly reduced vergence gains, reduced vergence response at 0.33m, reduced accommodation gain, and increased accommodation at 2m, compared to full-term infants between 8-13 weeks after birth. Conclusions When matched by corrected age, vergence and accommodation in pre-term infants show few differences from full-term infants’ responses. Maturation appears pre-programmed and is not advanced by visual experience. Longer periods of immature visual responses might leave pre-term infants more at risk of development of oculomotor deficits such as strabismus. PMID:26275135

 20. Pre-fire planning for nuclear power plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Talbert, J.H.

  1980-01-01

  Regardless of the fire prevention measures which are taken, plant experience indicates that fires will occur in a nuclear power plant. When a fire occurs, the plant staff must handle the fire emergency. Pre-fire planning is a method of developing detailed fire attack plans and salvage operations to protect equipment from damage due to fire and fire fighting operations. This paper describes the purpose and use of a pre-fire plan to achieve these goals in nuclear power plants

 1. Aero-Assisted Pre-Stage for Ballistic and Aero-Assisted Launch Vehicles

  Science.gov (United States)

  Ustinov, Eugene A.

  2012-01-01

  A concept of an aero-assisted pre-stage is proposed, which enables launch of both ballistic and aero-assisted launch vehicles from conventional runways. The pre-stage can be implemented as a delta-wing with a suitable undercarriage, which is mated with the launch vehicle, so that their flight directions are coaligned. The ample wing area of the pre-stage combined with the thrust of the launch vehicle ensure prompt roll-out and take-off of the stack at airspeeds typical for a conventional jet airliner. The launch vehicle is separated from the pre-stage as soon as safe altitude is achieved, and the desired ascent trajectory is reached. Nominally, the pre-stage is non-powered. As an option, to save the propellant of the launch vehicle, the pre-stage may have its own short-burn propulsion system, whereas the propulsion system of the launch vehicle is activated at the separation point. A general non-dimensional analysis of performance of the pre-stage from roll-out to separation is carried out and applications to existing ballistic launch vehicle and hypothetical aero-assisted vehicles (spaceplanes) are considered.

 2. MATERNAL AND FETAL OUTCOME IN PRE-ECLAMPSIA AND ECLAMPSIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sipra

  2015-11-01

  Full Text Available BACKGROUND Pre-Eclampsia and Eclampsia are the leading causes of maternal and perinatal morbidity and mortality worldwide. In developed countries, much lower incidences have been achieved through aggressive screening and management of Pre-Eclampsia. In developing countries like India, there is a wide gap in quality of health care in cities and rural area. The present study was done to evaluate the incidence of hypertensive disorders and maternal and fetal outcome in a tertiary care centre catering to poor people of Bihar, Bengal and neighboring country, Nepal. MATERIALS AND METHODS This is an observational descriptive study. After obtaining institutional ethical committee approval and informed consent from patients, all the patients presenting to our institution for delivery with Pre-Eclampsia and Eclampsia were included in the study. Socio-economic status, frequency of ANC, age, parity and period of gestation were recorded. Investigations included complete blood count, urinary protein, coagulation profile, liver function tests and kidney function tests. Mode of conduct of delivery and maternal and fetal outcome were thoroughly recorded and described. Data was presented in the form of n (%. RESULTS 64.28% cases with Pre-Eclampsia and 95.12% cases with Eclampsia were from low socio-economic status. 95.12% cases with Eclampsia and 67.5% cases with Pre-Eclampsia had no ANC throughout the pregnancy. Most of the patients were in the age group of 20-25 years. 86.11% cases with Eclampsia and 66.68% with Pre-Eclampsia were primigravida. Most of the patients presented with 37 weeks of gestation. 54.76% Pre-Eclampsia cases and 58.94% Eclampsia delivered by L.S.C.S. Pulmonary edema and acute renal failure were the most common complications. Maternal mortality was 25.60% in Eclampsia cases. The most common cause of maternal mortality was pulmonary edema. Incidence of IUD+ stillbirth was 16.66% in Pre-Eclampsia cases and 34.14% in Eclampsia cases. Overall

 3. Supraspliceosomes at Defined Functional States Portray the Pre-Assembled Nature of the Pre-mRNA Processing Machine in the Cell Nucleus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hani Kotzer-Nevo

  2014-06-01

  Full Text Available When isolated from mammalian cell nuclei, all nuclear pre-mRNAs are packaged in multi-subunit large ribonucleoprotein complexes—supraspliceosomes—composed of four native spliceosomes interconnected by the pre-mRNA. Supraspliceosomes contain all five spliceosomal U snRNPs, together with other splicing factors, and are functional in splicing. Supraspliceosomes studied thus far represent the steady-state population of nuclear pre-mRNAs that were isolated at different stages of the splicing reaction. To analyze specific splicing complexes, here, we affinity purified Pseudomonas aeruginosa phage 7 (PP7-tagged splicing complexes assembled in vivo on Adenovirus Major Late (AdML transcripts at specific functional stages, and characterized them using molecular techniques including mass spectrometry. First, we show that these affinity purified splicing complexes assembled on PP7-tagged AdML mRNA or on PP7-tagged AdML pre-mRNA are assembled in supraspliceosomes. Second, similar to the general population of supraspliceosomes, these defined supraspliceosomes populations are assembled with all five U snRNPs at all splicing stages. This study shows that dynamic changes in base-pairing interactions of U snRNA:U snRNA and U snRNA:pre-mRNA that occur in vivo during the splicing reaction do not require changes in U snRNP composition of the supraspliceosome. Furthermore, there is no need to reassemble a native spliceosome for the splicing of each intron, and rearrangements of the interactions will suffice.

 4. Enhanced Age Strengthening of Mg-Nd-Zn-Zr Alloy via Pre-Stretching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erjun Guo

  2016-08-01

  Full Text Available Pre-stretching was carried out to modify the microstructure of Mg-Nd-Zn-Zr alloy to enhance its age strengthening. The results indicated that more heterogeneous nucleation sites can be provided by the high density of dislocations caused by the plastic pre-stretching deformation, as well as speeding up the growth rate of precipitates. Comparison of microstructure in non-pre-stretched specimens after artificial aging showed that pre-stretched specimens exhibited a higher number density of precipitates. The fine and coarse plate-shaped precipitates were found in the matrix. Due to an increase in the number density of precipitates, the dislocation slipping during the deformation process is effectively hindered, and the matrix is strengthened. The yield strength stabilizes at 4% pre-stretching condition, and then the evolution is stable within the error bars. The 8% pre-stretched specimens can achieve an ultimate tensile strength of 297 MPa. However, further pre-stretching strains after 8% cannot supply any increase in strength. Tensile fracture surfaces of specimens subjected to pre-stretching strain mainly exhibit a trans-granular cleavage fracture. This work indicated that a small amount of pre-stretching strain can further increase strength of alloy and also effectively enhance the formation of precipitates, which can expand the application fields of this alloy.

 5. From Rota-Baxter algebras to pre-Lie algebras

  International Nuclear Information System (INIS)

  An Huihui; Ba, Chengming

  2008-01-01

  Rota-Baxter algebras were introduced to solve some analytic and combinatorial problems and have appeared in many fields in mathematics and mathematical physics. Rota-Baxter algebras provide a construction of pre-Lie algebras from associative algebras. In this paper, we give all Rota-Baxter operators of weight 1 on complex associative algebras in dimension ≤3 and their corresponding pre-Lie algebras

 6. Superior pre-attentive auditory processing in musicians.

  Science.gov (United States)

  Koelsch, S; Schröger, E; Tervaniemi, M

  1999-04-26

  The present study focuses on influences of long-term experience on auditory processing, providing the first evidence for pre-attentively superior auditory processing in musicians. This was revealed by the brain's automatic change-detection response, which is reflected electrically as the mismatch negativity (MMN) and generated by the operation of sensoric (echoic) memory, the earliest cognitive memory system. Major chords and single tones were presented to both professional violinists and non-musicians under ignore and attend conditions. Slightly impure chords, presented among perfect major chords elicited a distinct MMN in professional musicians, but not in non-musicians. This demonstrates that compared to non-musicians, musicians are superior in pre-attentively extracting more information out of musically relevant stimuli. Since effects of long-term experience on pre-attentive auditory processing have so far been reported for language-specific phonemes only, results indicate that sensory memory mechanisms can be modulated by training on a more general level.

 7. Acrylamide generation in pre-treated potato chips

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedreschi, Franco; Kaack, Karl; Granby, Kit

  2008-01-01

  Acrylamide formation in potato slices fried at two different temperatures ( 170 and 190 degrees C) was investigated under different pre-processing conditions. Potato slices (Saturna variety, diameter: 37 mm, width: 2.2 mm) were either fried at 170 degrees C per 5 min or 190 degrees C per 3.5 min...... to reach a final moisture content of 1.8 g water/100g ( wet basis). Prior to frying, potato slices were treated in one of the following ways: (i) Raw slices without any pre-treatment were considered as the control; (ii) Blanching: which was accomplished in 2 temperature-time combinations: 60 degrees C....... Acrylamide content in potato chips was determined after frying at 170 or 190 degrees C. Frying at 190 degrees C increased by almost 130 percent the acrylamide content of all the pre-treated samples ( average value) fried at 170 degrees C. Soaking of blanched potato slices in the 3 g/100 g of NaCl solution...

 8. Interactions between pre- and post-emergence weed harrowing in spring cereals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandsæter, L.O.; Mangerud, K.; Rasmussen, Jesper

  2012-01-01

  that pre- and post-emergence harrowing interact positively, that a combination gives more stable weed control effects than pre- and post-emergence weed harrowing used alone, and that a harrow type with bent tines is more aggressive and suitable on hard-packed soils than a harrow with strait tines...... the average effect of post-emergence harrowing was 47% on weed density and 41% on weed biomass. The combined effect of pre- and post-emergence weed harrowing was 61% on weed density and 54% on weed biomass. The combination did not give more stable weed control effects than pre- and post-emergence weed...... harrowing used alone. Pre-emergence harrowing increased the average crop yield by 6.2%, post-emergence harrowing by 4.0% and the combined effect was 10%. Crop yield was mainly increased on hard-packed soils. Weed and crop responses varied strongly among experiments, but the efficacy of pre- and post...

 9. FLAT FEET OF DHE CHILDREN IN PRE-SCHOOL AGE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Admira Koničanin

  2011-03-01

  Full Text Available Subjekt : Of this research are flat feet of the children of both sexes in pre-school age children Aim : Of the research is confirm wheter is exists or flat feel of the children of both sexes in pre-school age.

 10. Pre-calculus essentials

  CERN Document Server

  Woodward, Ernest

  2012-01-01

  REA's Essentials provide quick and easy access to critical information in a variety of different fields, ranging from the most basic to the most advanced. As its name implies, these concise, comprehensive study guides summarize the essentials of the field covered. Essentials are helpful when preparing for exams, doing homework and will remain a lasting reference source for students, teachers, and professionals. Pre-Calculus reviews sets, numbers, operations and properties, coordinate geometry, fundamental algebraic topics, solving equations and inequalities, functions, trigonometry, exponents

 11. The relevance of pre-motor symptoms in Parkinson's disease.

  Science.gov (United States)

  Visanji, Naomi; Marras, Connie

  2015-10-01

  Parkinson's disease (PD) has a wide range of non-motor symptoms including; constipation, sleep disturbance, deficits in vision and olfaction, mood disorders and cardiac autonomic dysfunction. Several of these non-motor symptoms can manifest prior to the onset of motor symptoms. Recognizing these pre-motor symptoms may enable early diagnosis of PD. Currently, no single pre-motor symptom is able to predict the development of PD with 100% sensitivity or specificity. Ongoing studies in several independent at-risk cohorts should reveal the potential of combinations of pre-motor symptoms and multi-stage screening strategies to identify individuals at increased risk of PD. PD progression may be governed by a prion-like spread of a-syn throughout the nervous system. Identifying individuals at the earliest stage will likely be critical to preventing the pathological progression of PD, highlighting the relevance of pre-motor symptoms in the future treatment of the disease.

 12. Pre-Service Teachers Identify Connections between Teaching-Learning and Literacy Strategies

  Science.gov (United States)

  Liu, Kimy; Robinson, Quintin; Braun-Monegan, Jenelle

  2016-01-01

  This study explores the transformation of pre-service teachers in their attainment of effective teaching skills. Pre-service teachers learn about the learning-to-read process and implementations of component skills of teaching reading within the practicum. More importantly, pre-service teachers achieve a meaningful understanding of the…

 13. Influence of Pre-trimethylindium flow treatment on blue light emitting diode

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xu, Bing; Zhao, Jun Liang; Dai, Hai Tao; Wang, Shu Guo; Lin, Ray-Ming; Chu, Fu-Chuan; Huang, Chou-Hsiung; Yu, Sheng-Fu; Sun, Xiao Wei

  2014-01-01

  The effects of Pre-trimethylindium (TMIn) flow treatment prior to quantum well growth on blue light emitting diode properties were investigated. High-resolution X-ray diffraction indicated that Pre-TMIn flow treatment did not change the composition of indium in quantum wells, but influenced electrical and optical properties of blue light emitting diode. Electroluminescence exhibited redshift with increasing TMIn treatment time. Though, the forward voltage became a little larger with longer Pre-TMIn treatment time due to the slight phase separation and indium aggregation, the efficiency droop of the device was improved effectively. - Highlights: • Pre-trimethylindium treatment can lead to longer wavelength. • External quantum efficiency can be improved effectively. • Electrical properties are not decreased using Pre-trimethylindium treatment

 14. Influence of Pre-trimethylindium flow treatment on blue light emitting diode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Xu, Bing; Zhao, Jun Liang [Tianjin Key Laboratory of Low Dimensional Materials Physics and Preparing Technology, School of Science, Tianjin University, Tianjin 300072 (China); Dai, Hai Tao, E-mail: htdai@tju.edu.cn [Tianjin Key Laboratory of Low Dimensional Materials Physics and Preparing Technology, School of Science, Tianjin University, Tianjin 300072 (China); Wang, Shu Guo [Tianjin Key Laboratory of Low Dimensional Materials Physics and Preparing Technology, School of Science, Tianjin University, Tianjin 300072 (China); Lin, Ray-Ming, E-mail: rmlin@mail.cgu.edu.tw [Graduate Institute of Electronic Engineering and Green Technology Research Center, Chang Gung University, Taoyuan 333, Taiwan (China); Chu, Fu-Chuan; Huang, Chou-Hsiung [Graduate Institute of Electronic Engineering and Green Technology Research Center, Chang Gung University, Taoyuan 333, Taiwan (China); Yu, Sheng-Fu [Institute of Microelectronics and Department of Electrical Engineering, Center for Micro/Nano Science and Technology, Advanced Optoelectronic Technology Center, National Cheng Kung University, Tainan 70101, Taiwan (China); Sun, Xiao Wei, E-mail: xwsun@sustc.edu.cn [South University of Science and Technology of China, Shenzhen, Guangdong (China)

  2014-01-31

  The effects of Pre-trimethylindium (TMIn) flow treatment prior to quantum well growth on blue light emitting diode properties were investigated. High-resolution X-ray diffraction indicated that Pre-TMIn flow treatment did not change the composition of indium in quantum wells, but influenced electrical and optical properties of blue light emitting diode. Electroluminescence exhibited redshift with increasing TMIn treatment time. Though, the forward voltage became a little larger with longer Pre-TMIn treatment time due to the slight phase separation and indium aggregation, the efficiency droop of the device was improved effectively. - Highlights: • Pre-trimethylindium treatment can lead to longer wavelength. • External quantum efficiency can be improved effectively. • Electrical properties are not decreased using Pre-trimethylindium treatment.

 15. Pre-treating Seed to Enhance Germination of Desert Shrubs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  W. K. Ostler; D. C. Anderson; D. J. Hansen

  2002-06-01

  Creosotebush [Larrea tridentata (D.C.) Cav.] and white bursage [Ambrosia dumosa (A. Gray) W.W. Payne] seeds were subjected to pre-treatments of rinsing and soaking in water and thiourea to enhance germination in laboratory experiments. The effects of darkness, temperature, seed source, and soil moisture were also evaluated in the laboratory. The best pre-treatment from the laboratory experiments, rinsing with water for 36 hours followed by drying, was field-tested at Fort Irwin, California. Two sites and two seeding dates (early March and mid April) were determined for each site. Five mulch treatments (no mulch, straw, gravel, chemical stabilizer, and plastic) were evaluated in combination with the seed pre-treatments. Field emergence was greatly enhanced with the seed pre-treatment for white bursage during the March (18-42% increase in germination) and April seedings (16-23% increase in germination). Creosotebush showed poor germination during March (2-5%) when soil temperatures averaged 15 C, but germination increased during the April trials (6-43%) when soil temperatures averaged 23 C. The seed pre-treatment during the April trials increased germination from 16-23%. The plastic mulch treatment increased germination dramatically during both the March and April trials. The plastic mulch increased soil temperatures (8-10 C)and maintained high humidity during germination. Both the chemical stabilizer and the gravel mulches improved germination over the control while the straw mulch decreased germination. These results suggest that seed pre-treatments combined with irrigation and mulch are effective techniques to establish these two dominant Mojave Desert species from seed.

 16. Child’s creativity in transition from pre-school to school

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kopas-Vukašinović Emina

  2005-01-01

  Full Text Available This longitudinal research started from the conclusion reached by different authors. According to them the time when a child leaves a pre-school institution to start primary school is marked by stagnation of and decrease in child’s creativity, seen as a personality potential. The aim of the research was to establish creativity levels shown by children in both pre-school institution and primary school, and then to conclude if difference between pre-school and school teachers` attitudes influence the development of a child’s creativity. Data was collected from a judgment scale given to pre-school and school teachers and arts creativity task given to children. It was concluded that the level of children’s creativity started to drop after they started primary school. Different understanding of the idea of creativity between pre-school and primary school teachers could be a possible reason leading to the phenomenon of decreasing creative expression in children starting primary school. On the basis of previous theoretical assumptions and the research results it is possible to define measures to be taken in view of teacher training, both at pre-school and primary school level. It is also important to check the validity of suggested measures in future research.

 17. Cardiovascular risk factor assessment after pre-eclampsia in primary care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Numans Mattijs E

  2009-12-01

  Full Text Available Abstract Background Pre-eclampsia is associated with an increased risk of development of cardiovascular disease later in life. It is not known how general practitioners in the Netherlands care for these women after delivery with respect to cardiovascular risk factor management. Methods Review of medical records of 1196 women in four primary health care centres, who were registered from January 2000 until July 2007 with an International Classification of Primary Care (ICPC code indicating pregnancy. Records were searched for indicators of pre-eclampsia. Of those who experienced pre-eclampsia and of a random sample of 150 women who did not, the following information on cardiovascular risk factor management after pregnancy was extracted from the records: frequency and timing of blood pressure, cholesterol and glucose measurements - and vascular diagnoses. Additionally the sensitivity and specificity of ICPC coding for pre-eclampsia were determined. Results 35 women experienced pre-eclampsia. Blood pressure was more often checked after pregnancy in these women than in controls (57.1% vs. 12.0%, p Conclusion Despite the evidence of increased risk of future cardiovascular disease in women with a history of pre-eclampsia, follow-up of these women is insufficient and undeveloped in primary care in the Netherlands.

 18. Socioscientific Argumentation of Pre-Service Teachers about Genetically Modified Organisms

  Science.gov (United States)

  Herawati, D.; Ardianto, D.

  2017-09-01

  This study aims to investigate socioscientific argumentation of pre-service teachers of science and non-science major regarding Genetically Modified Organisms (GMOs) issue. We used descriptive study and involved second-year pre-service teachers from two major, 28 pre-service science teachers (PSTs) and 28 pre-service non-science teachers (PNSTs) as participants. Paper and pencil test was administered in order to obtain the data of PSTs’ and PNSTs’ argument about GMOs. All of the data were analyzed by descriptive analysis. We applied Toulmin Argumentation Pattern (TAP) as a basic framework to identify the argumentation component. The result showed that both PSTs and PNSTs were able to propose an argument with a claim, data, and/or warrant.. Most of their argument contain data which provided in the text, without any further reasoning or relevant scientific knowledge. So, the coherency between argumentation component in both PSTs and PNSTs was limited. However, PSTs are more able to propose coherent arguments than PNSTs. These findings indicated that educational background and learning experiences may influence to pre-service teacher argumentation in the context of GMOs. Beside that, teaching and learning process which focused on the socioscientific issues is necessary to develop pre-service teachers’ argumentation

 19. Predictive potential of pre-operative functional neuroimaging in patients treated with subthalamic stimulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sestini, Stelvio; Castagnoli, Antonio; Pupi, Alberto; Sciagra, Roberto; Ammannati, Franco; Ramat, Silvia; Sorbi, Sandro; Mansi, Luigi

  2010-01-01

  The aim of this study was to investigate the predictive potential of pre-operative regional cerebral blood flow (rCBF) in the pre-supplementary motor area (pre-SMA) and clinical factors in Parkinson's disease (PD) patients treated with subthalamic nucleus (STN) stimulation. Ten patients underwent rCBF SPECT and motor Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) pre- and post-operatively during stimulation at 5 and 42 months. Statistical parametric mapping (SPM) was used to extract rCBF values in the pre-SMA because it is related with motor improvement. Post-operative outcomes included motor response to stimulation and percent improvement in UPDRS. Pre-operative predictors were explored by correlation test, linear regression and multivariate analyses. Higher pre-operative rCBF in the pre-SMA and younger age were associated with favourable outcomes at 5 and 42 months. Pre-operative rCBF results were significantly associated with baseline clinical factors. This study shows that PD patients with younger age have higher rCBF values in the pre-SMA and better outcome, thus giving the rationale to the hypothesis that STN stimulation could be considered early in the course of disease. (orig.)

 20. Predictive potential of pre-operative functional neuroimaging in patients treated with subthalamic stimulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sestini, Stelvio; Castagnoli, Antonio [Ospedale Misericordia e Dolce, Department of Diagnostic Imaging, Nuclear Medicine Unit, Prato (Italy); Pupi, Alberto; Sciagra, Roberto [University of Florence, Department of Clinical Physiopathology, Nuclear Medicine Unit, Florence (Italy); Ammannati, Franco; Ramat, Silvia; Sorbi, Sandro [University of Florence, Department of Neurological and Psychiatric Sciences, Florence (Italy); Mansi, Luigi [University II Naples, Department of Diagnostic Imaging, Nuclear Medicine Unit, Naples (Italy)

  2010-01-15

  The aim of this study was to investigate the predictive potential of pre-operative regional cerebral blood flow (rCBF) in the pre-supplementary motor area (pre-SMA) and clinical factors in Parkinson's disease (PD) patients treated with subthalamic nucleus (STN) stimulation. Ten patients underwent rCBF SPECT and motor Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) pre- and post-operatively during stimulation at 5 and 42 months. Statistical parametric mapping (SPM) was used to extract rCBF values in the pre-SMA because it is related with motor improvement. Post-operative outcomes included motor response to stimulation and percent improvement in UPDRS. Pre-operative predictors were explored by correlation test, linear regression and multivariate analyses. Higher pre-operative rCBF in the pre-SMA and younger age were associated with favourable outcomes at 5 and 42 months. Pre-operative rCBF results were significantly associated with baseline clinical factors. This study shows that PD patients with younger age have higher rCBF values in the pre-SMA and better outcome, thus giving the rationale to the hypothesis that STN stimulation could be considered early in the course of disease. (orig.)

 1. Dietary patterns and nutritional status of pre-school children in Nairobi

  African Journals Online (AJOL)

  Objective: To determine the dietary patterns and nutritional status of pre-school children in Nairobi, Kenya. Design: A cross-sectional study. Setting: Pre-schools in Nairobi, Kenya. Subjects: Three hundred and four pre-school children (149 males and 155 females) aged three to five years were assessed. Results: About 96% ...

 2. Super-low dose endotoxin pre-conditioning exacerbates sepsis mortality.

  Science.gov (United States)

  Chen, Keqiang; Geng, Shuo; Yuan, Ruoxi; Diao, Na; Upchurch, Zachary; Li, Liwu

  2015-04-01

  Sepsis mortality varies dramatically in individuals of variable immune conditions, with poorly defined mechanisms. This phenomenon complements the hypothesis that innate immunity may adopt rudimentary memory, as demonstrated in vitro with endotoxin priming and tolerance in cultured monocytes. However, previous in vivo studies only examined the protective effect of endotoxin tolerance in the context of sepsis. In sharp contrast, we report herein that pre-conditionings with super-low or low dose endotoxin lipopolysaccharide (LPS) cause strikingly opposite survival outcomes. Mice pre-conditioned with super-low dose LPS experienced severe tissue damage, inflammation, increased bacterial load in circulation, and elevated mortality when they were subjected to cecal-ligation and puncture (CLP). This is in opposite to the well-reported protective phenomenon with CLP mice pre-conditioned with low dose LPS. Mechanistically, we demonstrated that super-low and low dose LPS differentially modulate the formation of neutrophil extracellular trap (NET) in neutrophils. Instead of increased ERK activation and NET formation in neutrophils pre-conditioned with low dose LPS, we observed significantly reduced ERK activation and compromised NET generation in neutrophils pre-conditioned with super-low dose LPS. Collectively, our findings reveal a novel mechanism potentially responsible for the dynamic programming of innate immunity in vivo as it relates to sepsis risks.

 3. Super-low Dose Endotoxin Pre-conditioning Exacerbates Sepsis Mortality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keqiang Chen

  2015-04-01

  Full Text Available Sepsis mortality varies dramatically in individuals of variable immune conditions, with poorly defined mechanisms. This phenomenon complements the hypothesis that innate immunity may adopt rudimentary memory, as demonstrated in vitro with endotoxin priming and tolerance in cultured monocytes. However, previous in vivo studies only examined the protective effect of endotoxin tolerance in the context of sepsis. In sharp contrast, we report herein that pre-conditioning with super-low or low dose endotoxin lipopolysaccharide (LPS cause strikingly opposite survival outcomes. Mice pre-conditioned with super-low dose LPS experienced severe tissue damage, inflammation, increased bacterial load in circulation, and elevated mortality when they were subjected to cecal-ligation and puncture (CLP. This is in contrast to the well-reported protective phenomenon with CLP mice pre-conditioned with low dose LPS. Mechanistically, we demonstrated that super-low and low dose LPS differentially modulate the formation of neutrophil extracellular trap (NET in neutrophils. Instead of increased ERK activation and NET formation in neutrophils pre-conditioned with low dose LPS, we observed significantly reduced ERK activation and compromised NET generation in neutrophils pre-conditioned with super-low dose LPS. Collectively, our findings reveal a mechanism potentially responsible for the dynamic programming of innate immunity in vivo as it relates to sepsis risks.

 4. MULTIMODAL FEEDBACK PROVISION IN IMPROVING PRE-SERVICE TEACHERS’ COMPETENCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fazri Nur Yusuf

  2017-09-01

  Full Text Available Studies on potentials of feedback over English language teaching seem not to have not been well-revealed, including studies on the use of feedback to improve English pre-service teachers’ competence. The present study investigates to what extent a multimodal feedback can influence pre-service teachers’ teaching, and which teaching aspects are influenced. Twenty five pre-service teachers taking Microteaching Course served as respondents supervised by a course advisor. The data were collected by teacher observation in a rating-scale form, self-appraisal, and interviews. The data were analyzed by using correlated sample t-test and the eight teaching components proposed by Brown (2001. The results showed that after multimodal feedback provision, pre-service teachers indicated an improvement significantly in seven out of eight teaching aspects. The provision of multimodal feedback could improve their teaching competence on preparation, instructional objective elicitation, mastery of instructional materials, use of media, and classroom management, including classroom language. But, the results do not indicate that they perform well on reflection and follow-up due to some reasons. In addition, the results evince that multimodal feedback provision could improve pre-service teachers’ pedagogical competence when the multimodal feedback is integrated with content, interpersonal relationship, and management.

 5. Investigation By Skills of Pre-Service Science Teachers' Reflective Thinking From Journals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ufuk TÖMAN

  2014-12-01

  Full Text Available The aim of this study is to determine reflective thinking skills of the pre-service science teachers according to data gathered from the journals in teacher training portfolios. Participants were third grade pre-service science teachers at Bayburt University, Faculty of Education, Department of Elementary Science Teacher Training Program. The data of this study were composed of totally 32 journals which 32 pre-service science teachers’ wrote in their teacher training portfolios. The journal of the pre-service science teachers were investigated through the method of document analysis. The statements in their journals were descriptively analyzed. From the statements in the pre-service science teachers’ journals, it was concluded that most of the pre-service science teachers’ technical reflective thinking skills were better than critical reflective thinking skills. In the area of critical reflective thinking skills that have almost no noteworthy. Work towards the development of pre-service teachers' reflective thinking skills are complemented by recommendations.

 6. Pre-cometary ice composition from hot core chemistry.

  Science.gov (United States)

  Tornow, Carmen; Kührt, Ekkehard; Motschmann, Uwe

  2005-10-01

  Pre-cometary ice located around star-forming regions contains molecules that are pre-biotic compounds or pre-biotic precursors. Molecular line surveys of hot cores provide information on the composition of the ice since it sublimates near these sites. We have combined a hydrostatic hot core model with a complex network of chemical reactions to calculate the time-dependent abundances of molecules, ions, and radicals. The model considers the interaction between the ice and gas phase. It is applied to the Orion hot core where high-mass star formation occurs, and to the solar-mass binary protostar system IRAS 16293-2422. Our calculations show that at the end of the hot core phase both star-forming sites produce the same prebiotic CN-bearing molecules. However, in the Orion hot core these molecules are formed in larger abundances. A comparison of the calculated values with the abundances derived from the observed line data requires a chemically unprocessed molecular cloud as the initial state of hot core evolution. Thus, it appears that these objects are formed at a much younger cloud stage than previously thought. This implies that the ice phase of the young clouds does not contain CN-bearing molecules in large abundances before the hot core has been formed. The pre-biotic molecules synthesized in hot cores cause a chemical enrichment in the gas phase and in the pre-cometary ice. This enrichment is thought to be an important extraterrestrial aspect of the formation of life on Earth and elsewhere.

 7. Research on pre-scientific concept of light in children's cognitive activity

  Science.gov (United States)

  Lan, Zhigao; Yu, Yang; Yan, Dan; Yang, Shulin

  2017-08-01

  Based on the theory of Ausubel's meaningful learning and cognitive characteristic of childens pre-scientific concept, two students of Huang Gang Middle School have been interviewed continuously about cognition of interaction between light and matter. Comprehension degree of childens pre-scientific concept about interaction between light and matter has been deeply understood, formation of strategy of childens pre-scientific concept has been discussed. Several influence factors related to formation of childens pre-scientific concept have been analyzed, such as sex, family environment, and learning experience of kindergarten and primary school.

 8. Solving the pre-marshalling problem to optimality with A* and IDA*

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tierney, Kevin; Pacino, Dario; Voß, Stefan

  2017-01-01

  We present a novel solution approach to the container pre-marshalling problem using the A* and IDA* algorithms combined with several novel branching and symmetry breaking rules that significantly increases the number of pre-marshalling instances that can be solved to optimality. A* and IDA......* are graph search algorithms that use heuristics combined with a complete graph search to find optimal solutions to problems. The container pre-marshalling problem is a key problem for container terminals seeking to reduce delays of inter-modal container transports. The goal of the container pre...

 9. Extension of the pre-retirement programmes

  CERN Multimedia

  2015-01-01

  Following a recommendation by the Standing Concertation Commitee at its meeting on 9 November 2015 and approval by the Director-General, please note that:   the Progressive Retirement Programme has been extended by one year, from 1 April 2016 until 31 March 2017;   the Scheme of Part-Time Work as a Pre-retirement Measure has also been extended by one year, from 1 January 2016 until 31 December 2016. Further information is available from the following sites: - https://admin-eguide.web.cern.ch/en/procedure/progressive-retirement-programme-prp - https://admin-eguide.web.cern.ch/en/procedure/part-time-work-pre-retirement-measure-ptp Human Resources Department Tel.: 79257 / 73903

 10. JPSS-1 VIIRS Pre-Launch Radiometric Performance

  Science.gov (United States)

  Oudrari, Hassan; McIntire, Jeff; Xiong, Xiaoxiong; Butler, James; Efremova, Boryana; Ji, Jack; Lee, Shihyan; Schwarting, Tom

  2015-01-01

  The Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) on-board the first Joint Polar Satellite System (JPSS) completed its sensor level testing on December 2014. The JPSS-1 (J1) mission is scheduled to launch in December 2016, and will be very similar to the Suomi-National Polar-orbiting Partnership (SNPP) mission. VIIRS instrument was designed to provide measurements of the globe twice daily. It is a wide-swath (3,040 kilometers) cross-track scanning radiometer with spatial resolutions of 370 and 740 meters at nadir for imaging and moderate bands, respectively. It covers the wavelength spectrum from reflective to long-wave infrared through 22 spectral bands [0.412 microns to 12.01 microns]. VIIRS observations are used to generate 22 environmental data products (EDRs). This paper will briefly describe J1 VIIRS characterization and calibration performance and methodologies executed during the pre-launch testing phases by the independent government team, to generate the at-launch baseline radiometric performance, and the metrics needed to populate the sensor data record (SDR) Look-Up-Tables (LUTs). This paper will also provide an assessment of the sensor pre-launch radiometric performance, such as the sensor signal to noise ratios (SNRs), dynamic range, reflective and emissive bands calibration performance, polarization sensitivity, bands spectral performance, response-vs-scan (RVS), near field and stray light responses. A set of performance metrics generated during the pre-launch testing program will be compared to the SNPP VIIRS pre-launch performance.

 11. Mechanism of waste biomass pyrolysis: Effect of physical and chemical pre-treatments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Das, Oisik; Sarmah, Ajit K.

  2015-01-01

  To impart usability in waste based biomass through thermo-chemical reactions, several physical and chemical pre-treatments were conducted to gain an insight on their mode of action, effect on the chemistry and the change in thermal degradation profiles. Two different waste biomasses (Douglas fir, a softwood and hybrid poplar, a hardwood) were subjected to four different pre-treatments, namely, hot water pre-treatment, torrefaction, acid (sulphuric acid) and salt (ammonium phosphate) doping. Post pre-treatments, the changes in the biomass structure, chemistry, and thermal makeup were studied through electron microscopy, atomic absorption/ultra violet spectroscopy, ion exchange chromatography, and thermogravimetry. The pre-treatments significantly reduced the amounts of inorganic ash, extractives, metals, and hemicellulose from both the biomass samples. Furthermore, hot water and torrefaction pre-treatment caused mechanical disruption in biomass fibres leading to smaller particle sizes. Torrefaction of Douglas fir wood yielded more solid product than hybrid poplar. Finally, the salt pre-treatment increased the activation energies of the biomass samples (especially Douglas fir) to a great extent. Thus, salt pre-treatment was found to bestow thermal stability in the biomass. - Highlights: • Pre-treatments reduce ash, extractives, alkalines and hemicellulose from biomass. • Torrefaction of Douglas fir yields more solid product than hybrid poplar. • Salt pretreatment significantly increases the activation energy of biomass. • Acid and salt pretreatment bestows thermal stability in biomass.

 12. Mechanism of waste biomass pyrolysis: Effect of physical and chemical pre-treatments

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Das, Oisik [Department of Biological Systems Engineering, Washington State University, Pullman 99164-6120, WA (United States); Department of Civil and Environmental Engineering, University of Auckland, Auckland 1142 (New Zealand); Sarmah, Ajit K., E-mail: a.sarmah@auckland.ac.nz [Department of Civil and Environmental Engineering, University of Auckland, Auckland 1142 (New Zealand)

  2015-12-15

  To impart usability in waste based biomass through thermo-chemical reactions, several physical and chemical pre-treatments were conducted to gain an insight on their mode of action, effect on the chemistry and the change in thermal degradation profiles. Two different waste biomasses (Douglas fir, a softwood and hybrid poplar, a hardwood) were subjected to four different pre-treatments, namely, hot water pre-treatment, torrefaction, acid (sulphuric acid) and salt (ammonium phosphate) doping. Post pre-treatments, the changes in the biomass structure, chemistry, and thermal makeup were studied through electron microscopy, atomic absorption/ultra violet spectroscopy, ion exchange chromatography, and thermogravimetry. The pre-treatments significantly reduced the amounts of inorganic ash, extractives, metals, and hemicellulose from both the biomass samples. Furthermore, hot water and torrefaction pre-treatment caused mechanical disruption in biomass fibres leading to smaller particle sizes. Torrefaction of Douglas fir wood yielded more solid product than hybrid poplar. Finally, the salt pre-treatment increased the activation energies of the biomass samples (especially Douglas fir) to a great extent. Thus, salt pre-treatment was found to bestow thermal stability in the biomass. - Highlights: • Pre-treatments reduce ash, extractives, alkalines and hemicellulose from biomass. • Torrefaction of Douglas fir yields more solid product than hybrid poplar. • Salt pretreatment significantly increases the activation energy of biomass. • Acid and salt pretreatment bestows thermal stability in biomass.

 13. Pre-hospital treatment of acute poisonings in Oslo

  Science.gov (United States)

  Heyerdahl, Fridtjof; Hovda, Knut E; Bjornaas, Mari A; Nore, Anne K; Figueiredo, Jose CP; Ekeberg, Oivind; Jacobsen, Dag

  2008-01-01

  Background Poisoned patients are often treated in and discharged from pre-hospital health care settings. Studies of poisonings should therefore not only include hospitalized patients. Aims: To describe the acutely poisoned patients treated by ambulance personnel and in an outpatient clinic; compare patients transferred to a higher treatment level with those discharged without transfer; and study the one-week mortality after pre-hospital discharge. Methods A one-year multi-centre study with prospective inclusion of all acutely poisoned patients ≥ 16 years of age treated in ambulances, an outpatient clinic, and hospitals in Oslo. Results A total of 3757 health service contacts from 2997 poisoning episodes were recorded: 1860 were treated in ambulances, of which 15 died and 750 (40%) were discharged without transfer; 956 were treated in outpatient clinic, of which 801 (84%) were discharged without transfer; and 941 episodes were treated in hospitals. Patients discharged alive after ambulance treatment were mainly poisoned by opiates (70%), were frequently comatose (35%), had respiratory depression (37%), and many received naloxone (49%). The majority of the patients discharged from the outpatient clinic were poisoned by ethanol (55%), fewer were comatose (10%), and they rarely had respiratory depression (4%). Among the hospitalized, pharmaceutical poisonings were most common (58%), 23% were comatose, and 7% had respiratory depression. Male patients comprised 69% of the pre-hospital discharges, but only 46% of the hospitalized patients. Except for one patient, who died of a new heroin overdose two days following discharge from an ambulance, there were no deaths during the first week after the poisonings in the 90% of the pre-hospital discharged patients with known identity. Conclusion More than half of the poisoned patients treated in pre-hospital treatment settings were discharged without transfer to higher levels. These poisonings were more often caused by drug and

 14. Pre-hospital treatment of acute poisonings in Oslo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nore Anne K

  2008-11-01

  Full Text Available Abstract Background Poisoned patients are often treated in and discharged from pre-hospital health care settings. Studies of poisonings should therefore not only include hospitalized patients. Aims: To describe the acutely poisoned patients treated by ambulance personnel and in an outpatient clinic; compare patients transferred to a higher treatment level with those discharged without transfer; and study the one-week mortality after pre-hospital discharge. Methods A one-year multi-centre study with prospective inclusion of all acutely poisoned patients ≥ 16 years of age treated in ambulances, an outpatient clinic, and hospitals in Oslo. Results A total of 3757 health service contacts from 2997 poisoning episodes were recorded: 1860 were treated in ambulances, of which 15 died and 750 (40% were discharged without transfer; 956 were treated in outpatient clinic, of which 801 (84% were discharged without transfer; and 941 episodes were treated in hospitals. Patients discharged alive after ambulance treatment were mainly poisoned by opiates (70%, were frequently comatose (35%, had respiratory depression (37%, and many received naloxone (49%. The majority of the patients discharged from the outpatient clinic were poisoned by ethanol (55%, fewer were comatose (10%, and they rarely had respiratory depression (4%. Among the hospitalized, pharmaceutical poisonings were most common (58%, 23% were comatose, and 7% had respiratory depression. Male patients comprised 69% of the pre-hospital discharges, but only 46% of the hospitalized patients. Except for one patient, who died of a new heroin overdose two days following discharge from an ambulance, there were no deaths during the first week after the poisonings in the 90% of the pre-hospital discharged patients with known identity. Conclusion More than half of the poisoned patients treated in pre-hospital treatment settings were discharged without transfer to higher levels. These poisonings were more often

 15. Crop size influences pre-dispersal seed predation in the Brazilian Cerrado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander V. Christianini

  2017-11-01

  Full Text Available ABSTRACT Many pre-dispersal seed predators are specialized insects that rely on seeds for larval development. These insects may respond to the amount of seeds produced by a plant (i.e. crop size, increasing the proportion of seeds damaged with increases in seed numbers. Large seeds have more resources and spend more time in plants to complete their development and are probably more prone to be preyed on by those insects than small seeds. Here I tested how crop size and seed mass influence pre-dispersal seed predation in plants from the Cerrado savannas of Brazil. I related plant crop size to pre-dispersal seed predation for Xylopia aromatica and Erythroxylum pelleterianum. A literature review was performed to test if seed mass may explain among-species differences in pre-dispersal seed predation. Pre-dispersal losses increased proportionally to crop size in the two species investigated, but some species show positive or no density-dependent seed predation in literature, indicating that seed losses are not a simple function of crop sizes. Seed mass did not explain pre-dispersal seed loss differences among 14 species with data available. Pre-dispersal losses are often small and probably less important than seed dispersal and establishment limitation for plant recruitment in Cerrado savannas.

 16. Factors influencing the incidence of pre-term birth in Calabar, Nigeria

  African Journals Online (AJOL)

  Women who had pre-term birth in the University of Calabar Teaching Hospital, Calabar, over a 2 ½ year period were studied. The aim was to establish the factors influencing the incidence of pre-term birth in Calabar. Factors which significantly increase the incidence of pre-term delivery included: previous induced abortion ...

 17. Dissection in Pre-college Education

  OpenAIRE

  Buyukmihci, NC

  2017-01-01

  This paper discusses the educational and ethical issues surrounding dissection of non-human animals in pre-college education. It argues that this exercise has no benefits to students that could possibly be outweighed by the death of healthy animals killed for this purpose.

 18. 32 CFR 1800.14 - Fee estimates (pre-request option).

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 32 National Defense 6 2010-07-01 2010-07-01 false Fee estimates (pre-request option). 1800.14 Section 1800.14 National Defense Other Regulations Relating to National Defense NATIONAL... Requests § 1800.14 Fee estimates (pre-request option). In order to avoid unanticipated or potentially large...

 19. Implementation of Pre-Operative Checklist: An Effort to Reduce ...

  African Journals Online (AJOL)

  Implementation of Pre-Operative Checklist: An Effort to Reduce Delays in. Surgery and ... insight to develop a pre-operative checklist to ensure that patients were prepared for surgery and to minimize disruptions ... documentation audit was conducted in May 2014, showing 59% compliance in completing the checklist. Since.

 20. Inclusion in Early Childhood Education: Pre-Service Teachers Voices

  Science.gov (United States)

  Majoko, Tawanda

  2016-01-01

  This study examined pre-service teachers' understanding, attitudes, preparation and concerns regarding inclusion in early childhood education (ECE) in Zimbabwe. Entrenched within inclusive pedagogy, this descriptive study draws on a sample of 24 pre-service teachers purposively selected from the largest teachers' college with the oldest…

 1. Effectiveness of different pre-treatments in recovering pre-burial isotopic ratios of charred plants.

  Science.gov (United States)

  Brinkkemper, O; Braadbaart, F; van Os, B; van Hoesel, A; van Brussel, A A N; Fernandes, R

  2018-02-15

  Isotopic analysis of archaeological charred plant remains offers useful archaeological information. However, adequate sample pre-treatment protocols may be necessary to provide a contamination-free isotopic signal while limiting sample loss and achieving a high throughput. Under these constraints, research was undertaken to compare the performance of different pre-treatment protocols. Charred archaeological plant material was selected for isotopic analysis (δ 13 C and δ 15 N values) by isotope ratio mass spectrometry from a variety of plant species, time periods and soil conditions. Preservation conditions and the effectiveness of cleaning protocols were assessed through Fourier transform infrared spectroscopy and X-ray fluorescence (XRF) spectrometry. An acid-base-acid protocol, successfully employed in radiocarbon dating, was used to define a contamination-free isotopic reference. Acid-base-acid isotopic measurements were compared with those obtained from untreated material and an acid-only protocol. The isotopic signals of untreated material and the acid-only protocol typically did not differ more than 1‰ from those of the acid-base-acid reference. There were no significant isotopic offsets between acid-base-acid and acid-only or untreated samples. Sample losses in the acid-base-acid protocol were on average 50 ± 17% (maximum = 98.4%). Elemental XRF measurements showed promising results in the detection of more contaminated samples albeit with a high rate of false positives. For the large range of preservation conditions described in the study, untreated charred plant samples, water cleaned of sediments, provide reliable stable isotope ratios of carbon and nitrogen. The use of pre-treatments may be necessary under different preservation conditions or more conservative measurement uncertainties should be reported. Copyright © 2017 John Wiley & Sons, Ltd.

 2. Quality assurance of pre-operative assessment--a review of quality assurance activities related to pre-operative assessment in nine hospitals in The Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Klazinga, N. S.; Helsloot, R.

  1989-01-01

  Pre-operative assessment of patients for surgery is one of the most prevalent topics for quality assurance by peer-review in Dutch hospitals. This article describes the experiences with pre-operative assessment in nine hospitals. It is discussed why preoperative assessment is performed, what tests

 3. Perspective: Recommendations for benchmarking pre-clinical studies of nanomedicines

  Science.gov (United States)

  Dawidczyk, Charlene M.; Russell, Luisa M.; Searson, Peter C.

  2015-01-01

  Nanoparticle-based delivery systems provide new opportunities to overcome the limitations associated with traditional small molecule drug therapy for cancer, and to achieve both therapeutic and diagnostic functions in the same platform. Pre-clinical trials are generally designed to assess therapeutic potential and not to optimize the design of the delivery platform. Consequently, progress in developing design rules for cancer nanomedicines has been slow, hindering progress in the field. Despite the large number of pre-clinical trials, several factors restrict comparison and benchmarking of different platforms, including variability in experimental design, reporting of results, and the lack of quantitative data. To solve this problem, we review the variables involved in the design of pre-clinical trials and propose a protocol for benchmarking that we recommend be included in in vivo pre-clinical studies of drug delivery platforms for cancer therapy. This strategy will contribute to building the scientific knowledge base that enables development of design rules and accelerates the translation of new technologies. PMID:26249177

 4. Pre-metastatic niches

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peinado, Héctor; Zhang, Haiying; Matei, Irina R.

  2017-01-01

  It is well established that organs of future metastasis are not passive receivers of circulating tumour cells, but are instead selectively and actively modified by the primary tumour before metastatic spread has even occurred. Sowing the 'seeds' of metastasis requires the action of tumour......-secreted factors and tumour-shed extracellular vesicles that enable the 'soil' at distant metastatic sites to encourage the outgrowth of incoming cancer cells. In this Review, we summarize the main processes and new mechanisms involved in the formation of the pre-metastatic niche....

 5. Anti-pre-S responses and viral clearance in chronic hepatitis B virus infection.

  Science.gov (United States)

  Budkowska, A; Dubreuil, P; Poynard, T; Marcellin, P; Loriot, M A; Maillard, P; Pillot, J

  1992-01-01

  Serial sera were collected prospectively during the clinical course of 13 HBsAg carriers with chronic liver disease and analyzed for ALT levels, pre-S1 and pre-S2 antigens and corresponding antibodies and other serological hepatitis B virus markers. In five patients, anti-pre-S1 and anti-pre-S2 antibodies became detectable in multiple serum samples, whereas in eight patients anti-pre-S was never detected or only appeared transiently during the follow-up. The first pattern was associated with normalization of ALT levels and undetectable pre-S antigens and viral DNA by the polymerase chain reaction assay at final follow-up. HBsAg clearance occurred in two of the five patients. The second pattern was one of persistence of HBsAg and pre-S antigens, associated with the presence of serum HBV DNA detectable by spot hybridization or polymerase chain reaction regardless of clinical outcome. These findings demonstrate the occurrence of anti-pre-S antibodies in chronic hepatitis B virus-induced liver disease and associate anti-pre-S appearance with the clearance of hepatitis B virus from serum.

 6. Diagnostic criteria and reporting procedures for pre-eclampsia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klemmensen, Ase K; Olsen, Sjurdur F.; Wengel, Christina M

  2005-01-01

  OBJECTIVE: A precondition for the rational use of obstetric databases in biomedical research is detailed knowledge on how data are being generated. We identified the diagnostic procedures and criteria for pre-eclampsia (PE) and assessed the level of obstetric training of the personnel responsible...... of pregnancy diagnoses to the National Patient Registry differed widely in training. For complicated pregnancies, departments ranged from having only specialists reporting all cases to secretaries reporting up to 50%. Cut off limits of blood pressure (BP) and protein loss used to diagnose pre-eclampsia showed...... large differences across departments. The diagnoses given to three case stories showed little correlation to the criteria the departments reported using. CONCLUSION: Even in a small country like Denmark with 34 obstetrical departments, there was little consensus on the diagnostic criteria for pre-eclampsia...

 7. Looking at sexual education in pre-school education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Estrella García Quintero

  2015-05-01

  Full Text Available The paper provides the framework supporting the training of educative agents to influence upon sexual education of boys and girls in pre-school age as a way to attain high quality standard in the education. These rationale starts from the assumption that it is possible to favor the training process of educative agents on the topic by means of integrating actions with a gender centered approach. The proposal is the result of a thorough study based on the socio-historical cultural approach resulting from the doctoral dissertation already presented by the first authoress. At the same time, these results contribute to the research project “Training the family for the intellectual stimulus of pre-school children. Additionally it offers the stages of sexual education at pre-school age.

 8. The clinical significance of detection of serum Pre-S1 antigen

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jiang Xuehua; Huang Zhuqing; Han Yi; Gong Shoujun

  2003-01-01

  To study the clinical significance of detection of serum Pre-S 1 Ag, the serum Pre-S 1 Ag, HBV-marks and HBV-DNA were detected in 338 patients with hepatitis B. The positive rate and the relationship between them were analyzed and compared. In 338 patients, the positive rate of serum Pre-S 1 Ag, HBeAg, HBV-DNA was 63.02%, 48.52%, 68.05% respectively, and the co-positive rate of Pre-S 1 Ag with HBV-DNA, HBeAg was 78.56%, 81.17% respectively. There was a significant correlation between Pre-S 1 Ag, HBeAg and HBV-DNA (P 1 Ag could well reflect the reproductive status of hepatitis B virus, and so it could be used as the clinical marker of the reproductive status of hepatitis B virus

 9. [Energy and macronutrients intake from pre-packaged foods among urban residents].

  Science.gov (United States)

  Zhang, Jiguo; Huang, Feifei; Wang, Huijun; Zhai, Feigying; Zhang, Bing

  2015-03-01

  To analyze the energy and macronutrients intake from pre-packaged foods among urban residents in China. The adult subjects were selected from 9 cities of Beijing, Shanghai, Chongqing, Shenyang, Harbin, Jinan, Zhengzhou, Changsha, Nanning. The recording method for 7 consecutive days was used to collect pre-packaged foods consumption information. Among subjects, the median intake of energy, protein, fat and carbohydrate from pre-packaged foods were 628. 8kJ/d, 5.0 g/d, 6.7 g/d and 17.0 g/d, respectively. Among consumers, the median intake of energy, protein, fat and carbohydrate from pre-packaged foods were 745. 3 kJ/d, 6. 0 g/d, 7. 7 g/d and 20. 7 g/d, respectively. The energy and macronutrients intake from pre-packaged foods were at low level.

 10. Building Adjustable Pre-storm Reservoir Flood-control Release Rules

  Science.gov (United States)

  Yang, Shun-Nien; Chang, Li-Chiu; Chang, Fi-John; Hsieh, Cheng-Daw

  2017-04-01

  Typhoons hit Taiwan several times every year, which could cause serious flood disasters. Because mountainous terrains and steep landforms can rapidly accelerate the speed of flood flow during typhoon events, rivers cannot be a stable source of water supply. Reservoirs become the most effective floodwater storage facilities for alleviating flood damages in Taiwan. The pre-storm flood-control release can significantly increase reservoir storage capacity available to store floodwaters for reducing downstream flood damage, while the uncertainties of total forecasted rainfalls are very high in different stages of an oncoming typhoon, which may cause the risk of water shortage in the future. This study proposes adjustable pre-storm reservoir flood-control release rules in three designed operating stages with various hydrological conditions in the Feitsui Reservoir, a pivot reservoir for water supply to Taipei metropolitan in Taiwan, not only to reduce the risk of reservoir flood control and downstream flooding but also to consider water supply. The three operating stages before an oncoming typhoon are defined upon the timings when: (1) typhoon news is issued (3-7days before typhoon hit); (2) the sea warning is issued (2-4 days before typhoon hit); and (3) the land warning is issued (1-2 days before typhoon hit). We simulate 95 historical typhoon events with 3000 initial water levels and build some pre-storm flood-control release rules to adjust the amount of pre-release based on the total forecasted rainfalls at different operating stages. A great number of simulations (68.4 millions) are conducted to extract their major consequences and then build the adjustable pre-storm reservoir flood-control release rules. Accordingly, given a total forecasted rainfall and a water level, reservoir decision makers can easily identify the corresponding rule to tell the amount of pre-release in any stage. The results show that the proposed adjustable pre-release rules can effectively

 11. Study of potential advantages of pre-soaking on the properties of pre-cast concrete made with recycled coarse aggregate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sánchez-Roldán, Z.

  2016-03-01

  Full Text Available Recycled aggregate (RA from construction and demolition waste is traditionally used for the manufacture of concrete for different applications. Due primarily to high water content required by RA, the quality of the concrete is determined by the amount of replacement RA. The aim of this study is to determine if RA pre-soaking enhances the properties of pre-cast concrete for street furniture, with low mechanical and structural requirements, in which 100% of the coarse fraction is replaced. The results of physical and mechanical tests performed on concrete specimens in which the RA was pre-soaked using five different methods applied are compared with a reference concrete sample and a concrete sample made with non-pre-soaked RA. The results show that non-pre-soaked RA offers improved physical-mechanical properties for pre-cast concrete, except for the workability; problems arising from poorer workability could be improved with the use of plasticizers, which can be easily included in the production process.El árido reciclado (AR procedente de residuos de construcción y demolición se utiliza tradicionalmente en la elaboración de hormigón para diferentes aplicaciones. Debido principalmente al mayor contenido en agua requerido por el AR, la calidad del hormigón está determinada por la cantidad de AR reemplazado. El objetivo de este estudio es determinar si el AR premojado mejora las propiedades del hormigón prefabricado para mobiliario urbano, con bajas exigencias mecánicas y estructurales, en el que se sustituye el 100% de la fracción gruesa. Los resultados de los ensayos físicos y mecánicos realizados sobre muestras de hormigón en las cuales el AR se ha premojado usando cinco métodos diferentes se han comparado con una muestra de hormigón de referencia y una muestra de hormigón fabricada con AR no premojado. Los resultados muestran que el AR no premojado proporciona propiedades físico-mecánicas mejoradas en el hormigón prefabricado

 12. Serum Magnesium Levels in Non-Pregnant, Pregnant And Pre ...

  African Journals Online (AJOL)

  The objective of this study was to compare the serum magnesium levels in normal pregnancy and pregnancy complicated by pre-eclampsia since magnesium has been implicated in the pathogenesis of vascular dysfunction. We measured serum magnesium levels in patients with pre-eclampsia (n=36), patients with normal ...

 13. 32 CFR 1900.14 - Fee estimates (pre-request option).

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 32 National Defense 6 2010-07-01 2010-07-01 false Fee estimates (pre-request option). 1900.14 Section 1900.14 National Defense Other Regulations Relating to National Defense CENTRAL INTELLIGENCE... § 1900.14 Fee estimates (pre-request option). In order to avoid unanticipated or potentially large fees...

 14. Comparative Study of Pre-Germination Treatments and their Effects ...

  African Journals Online (AJOL)

  FIRST LADY

  of leaves (10.05) respectively. Pre-germination treatments of seeds soaked in running water (SRW) for 24 hours were found to be more effective in seedlings growth and biomass production. Keywords: Tectona grandis, pre-germination treatment, seed dormancy, seedling growth. Introduction. Tectona grandis is one of the ...

 15. Implications of Schema-based Pre-Reading Tasks in Facilitating ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ethiopian Journal of Education and Sciences ... A One-Group Pre-Test-Post-test Design (Creswell, 2009:160) was used to test the significance of schema-based pre-reading tasks (SBPRT) in facilitating reading comprehension. ... It was meant to identify the level of achievement of the students in reading comprehension.

 16. Technology Acceptance among Pre-Service Teachers: Does Gender Matter?

  Science.gov (United States)

  Teo, Timothy; Fan, Xitao; Du, Jianxia

  2015-01-01

  This study examined possible gender differences in pre-service teachers' perceived acceptance of technology in their professional work under the framework of the technology acceptance model (TAM). Based on a sample of pre-service teachers, a series of progressively more stringent measurement invariance tests (configural, metric, and scalar…

 17. Variable volume combustor with pre-nozzle fuel injection system

  Science.gov (United States)

  Keener, Christopher Paul; Johnson, Thomas Edward; McConnaughhay, Johnie Franklin; Ostebee, Heath Michael

  2016-09-06

  The present application provides a combustor for use with a gas turbine engine. The combustor may include a number of fuel nozzles, a pre-nozzle fuel injection system supporting the fuel nozzles, and a linear actuator to maneuver the fuel nozzles and the pre-nozzle fuel injection system.

 18. Regularized Pre-image Estimation for Kernel PCA De-noising

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abrahamsen, Trine Julie; Hansen, Lars Kai

  2011-01-01

  The main challenge in de-noising by kernel Principal Component Analysis (PCA) is the mapping of de-noised feature space points back into input space, also referred to as “the pre-image problem”. Since the feature space mapping is typically not bijective, pre-image estimation is inherently illposed...

 19. A pre-Hispanic head.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raffaella Bianucci

  Full Text Available This report on a male head revealed biologic rhythms, as gleaned from hydrogen isotope ratios in hair, consistent with a South-American origin and Atomic Mass Spectrometry radiocarbon dating (AMS compatible with the last pre-Hispanic period (1418-1491 AD, 95.4% probability. Biopsies showed exceptionally well-preserved tissues. The hair contained high levels of toxic elements (lead, arsenic and mercury incompatible with life. There was no evidence for lead deposition in bone consistent with post-mortem accumulation of this toxic element in the hair. We propose that the high content of metals in hair was the result of metabolic activity of bacteria leading to metal complexation in extra cellular polymeric substances (EPS. This is a recognized protective mechanism for bacteria that thrive in toxic environments. This mechanism may account for the tissues preservation and gives a hint at soil composition where the head was presumably buried. Our results have implications for forensic toxicology which has, hitherto, relied on hair analyses as one means to reconstruct pre-mortem metabolism and for detecting toxic elements accumulated during life. Our finding also has implications for other archaeological specimens where similar circumstances may distort the results of toxicological studies.

 20. A pre-Hispanic head.

  Science.gov (United States)

  Bianucci, Raffaella; Jeziorska, Maria; Lallo, Rudy; Mattutino, Grazia; Massimelli, Massimo; Phillips, Genevieve; Appenzeller, Otto

  2008-04-30

  This report on a male head revealed biologic rhythms, as gleaned from hydrogen isotope ratios in hair, consistent with a South-American origin and Atomic Mass Spectrometry radiocarbon dating (AMS) compatible with the last pre-Hispanic period (1418-1491 AD, 95.4% probability). Biopsies showed exceptionally well-preserved tissues. The hair contained high levels of toxic elements (lead, arsenic and mercury) incompatible with life. There was no evidence for lead deposition in bone consistent with post-mortem accumulation of this toxic element in the hair. We propose that the high content of metals in hair was the result of metabolic activity of bacteria leading to metal complexation in extra cellular polymeric substances (EPS). This is a recognized protective mechanism for bacteria that thrive in toxic environments. This mechanism may account for the tissues preservation and gives a hint at soil composition where the head was presumably buried. Our results have implications for forensic toxicology which has, hitherto, relied on hair analyses as one means to reconstruct pre-mortem metabolism and for detecting toxic elements accumulated during life. Our finding also has implications for other archaeological specimens where similar circumstances may distort the results of toxicological studies.

 1. Framing Pre-Service Teachers' Professional Learning Using Web2.0 Tools: Positioning Pre-Service Teachers as Agents of Cultural and Technological Change

  Science.gov (United States)

  Kidd, Warren

  2013-01-01

  This article addresses key issues in pre-service teachers' professional learning. The argument explores pre-service teachers' learning and practice, which is both informed by technology and which uses technologically enhanced practices in classrooms as learning and teaching strategies. The article is contextualized by current…

 2. Supporting pre-service science teachers in developing culturally relevant pedagogy

  Science.gov (United States)

  Krajeski, Stephen

  This study employed a case study methodology to investigate a near-authentic intervention program designed to support the development of culturally relevant pedagogy and its impact on pre-service science teachers' notions of culturally relevant pedagogy. The unit of analysis for this study was the discourse of pre-service science teachers enrolled in a second semester science methods course, which was the site of the intervention program. Data for this study was collected from videos of classroom observations, audio recordings of personal interviews, and artifacts created by the pre-service science teachers during the class. To determine how effective science teacher certification programs are at supporting the development of culturally relevant pedagogy without an immersion aspect, two research questions were investigated: 1) How do pre-service science teachers view and design pedagogy while participating in an intervention designed to support the development of culturally relevant pedagogy? 2) How do pre-service science teachers view the importance of culturally relevant pedagogy for supporting student learning? How do their practices in the field change these initial views?

 3. tracing changes in pre-service English as a foreign language ...

  African Journals Online (AJOL)

  This longitudinal study aimed to trace changes in Turkish pre-service English as a foreign language teachers' self-efficacy ... Keywords:pre-service teachers; school observation; sources of teacher efficacy; student ...... International Journal.

 4. Charged particle counters in the pre-modern period

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beringer, R.

  1979-01-01

  The history of nuclear particle and radiation counting techniques divides itself naturally into three epochs that may be labeled: Early, Pre-Modern, and Modern. The Pre-Modern era is designated as the period starting in the 1930's during which the several types of gas-ionization counters of the Early period were perfected and coupled to vacuum tube circuits and recording apparatus. These developments are briefly discussed. (Auth.)

 5. Pre-Shipment Preparations at the Savannah River Site

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thomas, J.E.

  2000-01-01

  This paper will provide a detailed description of each of the pre-shipment process steps WSRC performs to produce the technical basis for approving the receipt and storage of spent nuclear fuel at the Savannah River Site. It is intended to be a guide to reactor operators who plan on returning ''U.S. origin'' SNF and to emphasize the need for accurate and timely completion of pre-shipment activities

 6. Choosing Pre-conception Planning for Women/Families: Counselling and Informed Consent (Part 2) - Pre-conception Reproductive Planning, Lifestyle, Immunization, and Psychosocial Issues.

  Science.gov (United States)

  Wilson, R Douglas

  2017-12-06

  To inform reproductive and other health care providers about pre-conception evaluation, including considerations for reproductive planning, lifestyle modification, immunization status and attitudes, and psychosocial issues. This counselling information can be used for patient education and planning and possible pre-conception and/or prenatal testing. This information may allow for improved risk assessment when pre-conception counselling for individual patients and their families is used. CONSIDERATIONS FOR PRE-CONCEPTION CARE (PART 2) REGARDING PRE-CONCEPTION REPRODUCTIVE PLANNING, LIFESTYLE, IMMUNIZATIONS, AND PSYCHOSOCIAL ISSUES: CONSIDERATION FOR CARE STATEMENTS: For this review article, the Consideration for Care Statements use the Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations strength and quality principles because they are comparable for the clinician and the patient/public user. For example, "Strong" for clinicians is defined as "the recommendation would apply to most individuals. Formal discussion aids are not likely to be needed to help individuals make decisions consistent with their values and preferences." For patients/the public, "Strong" is defined as, "we believe most people in this situation would want the recommended course of actions and only a small number would not." Quality of evidence (High, Moderate, Low) is based on the confidence that the true effect lies close to that of the estimate of the effect. In addition, the Canadian Task Force on Preventive Health Care key to evidence statements and grading of recommendations are included. PubMed, Medline, and the Cochrane Database were searched until May 2017, using appropriate key words (i.e., preconception, reproductive planning, lifestyle modification, immunization risks and benefits, psychosocial pregnancy factors/issues). Grey (unpublished) literature was identified through searching websites of health technology assessment and health technology assessment

 7. Improving enzymatic saccharification of cassava stem using peroxide and microwave assisted pre-treatment techniques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sudha A.

  2017-01-01

  Full Text Available The effectiveness of microwave assisted alkali (MAA and alkaline hydrogen peroxide (AHP pre-treatment methods in improving the enzymatic saccharification of cassava stem was investigated. Ground cassava stems were by MAA method by varying microwave power, NaOH concentration and pre-treatment time. AHP method was performed at various H2O2 concentrations, pre-treatment temperatures and times. The results showed that reducing sugar yield was higher from MAA pretreated stem when compared with AHP pre-treatment, which demonstrated that MAA pre-treatment was effective in releasing sugars. SEM studies on the pre-treated samples revealed extensive distortion of fibres in MAA pre-treated than AHP pre-treated samples, which showed pores and cracks in the fibrous structure. Spectral studies showed the change in the chemical structure of pre-treated samples. The work revealed that the studied pre-treatment methods were effective in improving the enzymatic saccharification of cassava stem.

 8. Who pre-drinks before a night out and why?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jeanette; Andrade, Stefan Bastholm

  2014-01-01

  models were used on a survey of 628 people (aged 18–35) conducted on-site in 26 bars, clubs and pubs in four cities and towns. Results: Young males drink on average 9.8 and females 7.4 standard units of alcohol before a night out. Saving money is the most prevalent motive for pre-drinking. Although lower...... income levels cannot explain whether a young person will pre-drink on an event-specific night out, young people’s income level and their motives explain the quantities they consume. Lower-earning males who pre-drank to save money consumed larger quantities of alcohol at home and lower-earning females...

 9. Pre-operative pain and sensory function in groin hernia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aasvang, Eske K; Hansen, Jeanette B; Kehlet, Henrik

  2009-01-01

  BACKGROUND: Although persistent postherniotomy occurs in 5-10% of patients, pathogenic mechanisms remain debatable. Since pre-operative pain has been demonstrated to be a risk factor for persistent postherniotomy pain, pre-operative alterations in nociceptive function may be a potential pathogenic...... mechanism. AIMS: To investigate the correlation between pre-operative pain intensity and sensory functions in the groin hernia area. METHODS: Patients with unilateral groin hernia were examined preoperatively by quantitative sensory testing (thermal, mechanical, and pressure [detection and pain thresholds...... (7%), all whom experienced no pain or pain less than weekly. Only cool detection thresholds were significantly lower between the hernia vs. contralateral side (poperative groin hernia...

 10. Impact of pre-hospital antibiotic use on community-acquired pneumonia.

  Science.gov (United States)

  Simonetti, A F; Viasus, D; Garcia-Vidal, C; Grillo, S; Molero, L; Dorca, J; Carratalà, J

  2014-09-01

  Information on the influence of pre-hospital antibiotic treatment on the causative organisms, clinical features and outcomes of patients with community-acquired pneumonia (CAP) remains scarce. We performed an observational study of a prospective cohort of non-immunosuppressed adults hospitalized with CAP between 2003 and 2012. Patients were divided into two groups: those who had received pre-hospital antibiotic treatment for the same episode of CAP and those who had not. A propensity score was used to match patients. Of 2179 consecutive episodes of CAP, 376 (17.3%) occurred in patients who had received pre-hospital antibiotic treatment. After propensity score matching, Legionella pneumophila was more frequently identified in patients with pre-hospital antibiotic treatment, while Streptococcus pneumoniae was less common (p sensitivity and specificity of the pneumococcal urinary antigen test for diagnosing pneumococcal pneumonia were similar in the two groups. Patients with pre-hospital antibiotic treatment were less likely to present fever (p 0.02) or leucocytosis (p 0.001). Conversely, chest X-ray cavitation was more frequent in these patients (p 0.04). No significant differences were found in the frequency of patients classified into high-risk Pneumonia Severity Index classes, in intensive care unit admission, or in 30-day mortality between the groups. In conclusion, L. pneumophila occurrence was nearly three times higher in patients who received pre-hospital antibiotics. After a propensity-adjusted analysis, no significant differences were found in prognosis between study groups. Pre-hospital antibiotic use should be considered when choosing aetiological diagnostic tests and empirical antibiotic therapy in patients with CAP. © 2013 The Authors Clinical Microbiology and Infection © 2013 European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.

 11. Pre-operative skin preparation practices: results of the 2007 French national assessment.

  Science.gov (United States)

  Borgey, F; Thibon, P; Ertzscheid, M-A; Bernet, C; Gautier, C; Mourens, C; Bettinger, A; Aggoune, M; Galy, E; Lejeune, B; Kadi, Z

  2012-05-01

  Pre-operative skin preparation, aimed at reducing the endogenous microbial flora, is one of the main preventive measures employed to decrease the likelihood of surgical site infection. National recommendations on pre-operative management of infection risks were issued in France in 2004. To assess compliance with the French national guidelines for pre-operative skin preparation in 2007. A prospective audit was undertaken in French hospitals through interviews with patients and staff, and observation of professional practice. Compliance with five major criteria selected from the guidelines was studied: patient information, pre-operative showering, pre-operative hair removal, surgical site disinfection and documentation of these procedures. Data for 41,188 patients from all specialties at 609 facilities were analysed. Patients were issued with information about pre-operative showering in 88.2% of cases [95% confidence interval (CI) 87.9-88.5]. The recommended procedure for pre-operative showering, including hairwashing, with an antiseptic skin wash solution was followed by 70.3% of patients (95% CI 69.9-70.8); this percentage was higher when patients had received appropriate information (P pre-operative surgical hygiene, 82.3% of cases; and pre-operative site disinfection, 71.7% of cases. The essential content of the French guidelines seems to be understood, but reminders need to be issued. Some recommendations may need to be adapted for certain specialties. Copyright © 2012 The Healthcare Infection Society. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. Pre-Service Teachers' Mental Models of Basic Astronomy Concepts

  Science.gov (United States)

  Arslan, A. Saglam; Durikan, U.

  2016-01-01

  The aim of the present study is to determine pre-service teachers' mental models related to basic astronomy concepts. The study was conducted using a survey method with 293 pre-service teachers from 4 different departments; physics education, science education, primary teacher education and early childhood education. An achievement test with…

 13. Opportunities to Align California's PreK-3 Education System

  Science.gov (United States)

  Policy Analysis for California Education, PACE, 2016

  2016-01-01

  "PreK-3 Alignment in California's Education System: Obstacles and Opportunities" by Rachel Valentino and Deborah J. Stipek reviews the opportunities and challenges that must be addressed to better align PreK-3 education in California. The report describes policies and practices that districts have implemented to strengthen alignment, and…

 14. Pre-Service Physics Teachers' Conceptions of Nature of Science

  Science.gov (United States)

  Buaraphan, Khajornsak

  2011-01-01

  Understanding of NOS (nature of science) appears as a prerequisite of a scientifically literate person. Promoting adequate understanding of NOS in pre-service physics teachers is, therefore, an important task of science educators. Before doing that, science educators must have information concerning their pre-service teachers' conceptions of NOS.…

 15. Pre-1970 transuranic solid waste at the Hanford Site

  International Nuclear Information System (INIS)

  Greenhalgh, W.O.

  1995-01-01

  The document is based on a search of pre-1970 Hanford Solid Waste Records. The available data indicates seven out of thirty-one solid waste burial sites used for pre-1970 waste appear to be Transuranic (TRU). A burial site defined to be TRU contains >100 nCi/gm Transuranic nuclides

 16. Teaching a Psychology-Based Study Abroad Pre-Departure Course

  Science.gov (United States)

  Goldstein, Susan B.

  2017-01-01

  In response to recent research indicating that the benefits of study abroad are significantly enhanced by pre-departure training, tertiary institutions are increasingly offering pre-departure courses to students preparing to study abroad. Teachers of psychology are well positioned to contribute to such courses in that a large number of…

 17. 41 CFR 105-56.008 - Pre-offset paper hearing.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 41 Public Contracts and Property Management 3 2010-07-01 2010-07-01 false Pre-offset paper hearing. 105-56.008 Section 105-56.008 Public Contracts and Property Management Federal Property Management... General Services Administration Employees § 105-56.008 Pre-offset paper hearing. If a hearing is to be...

 18. Changing Pre-Service Elementary Teachers' Beliefs about Mathematical Knowledge

  Science.gov (United States)

  Stohlmann, Micah; Moore, Tamara; Cramer, Kathleen; Maiorca, Cathrine

  2015-01-01

  Studies have reported that pre-service teachers often enter teacher preparation programs with beliefs and attitudes not conducive to teaching the subject conceptually. In the USA, the Common Core State Standards for Mathematics have brought a renewed focus on procedural and conceptual understanding. However, many U.S. pre-service teachers have…

 19. Are pre-crater mounds gas-inflated?

  Science.gov (United States)

  Leibman, Marina; Kizyakov, Alexandr; Khomutov, Artem; Dvornikov, Yury; Babkina, Elena; Arefiev, Stanislav; Khairullin, Rustam

  2017-04-01

  Gas-emission craters (GEC) on Yamal peninsula, which occupied minds of researches for the last couple of years since first discovered in 2014, appeared to form on the place of specifically shaped mounds. There was a number of hypotheses involving pingo as an origin of these mounds. This arouse an interest in mapping pingo thus marking the areas of GEC formation risk. Our field research allows us to suggest that remote-sensing-based mapping of pingo may result in mix up of mounds of various origin. Thus, we started with classification of the mounds based on remote-sensing, field observations and survey from helicopter. Then we compared indicators of mounds of various classes to the properties of pre-crater mounds to conclude on their origin. Summarizing field experience, there are three main mound types on Yamal. (1) Outliers (remnant hills), separated from the main geomorphic landform by erosion. Often these mounds comprise polygonal blocks, kind of "baydzherakh". Their indicators are asymmetry (short gentle slope towards the main landform, and steep slope often descending into a small pond of thermokarst-nivation origin), often quadrangle or conic shape, and large size. (2) Pingo, appear within the khasyrei (drain lake basin); often are characterized by open cracks resulting from expansion of polygonal network formed when re-freezing of lake talik prior to pingo formation; old pingo may bear traces of collapse on the top, with depression which differs from the GEC by absence of parapet. (3) Frost-heave mounds (excluding pingo) may form on deep active layer, reducing due to moss-peat formation and forming ice lenses from an active layer water, usually they appear in the drainage hollows, valley bottoms, drain-lake basins periphery. These features are smaller than the first two types of mounds. Their tops as a rule are well vegetated. We were unable to find a single or a set of indicators unequivocally defining any specific mound type, thus indicators of pre

 20. Early Predictors of First-Year Academic Success at University: Pre-University Effort, Pre-University Self-Efficacy, and Pre-University Reasons for Attending University

  Science.gov (United States)

  van Herpen, Sanne G. A.; Meeuwisse, Marieke; Hofman, W. H. Adriaan; Severiens, Sabine E.; Arends, Lidia R.

  2017-01-01

  Given the large number of dropouts in the 1st year at university, it is important to identify early predictors of 1st-year academic success. The present study (n = 453 first-year students) contributes to literature on the transition from secondary to higher education by investigating how the non-cognitive factors "pre-university" effort…

 1. Between-Day Reliability of Pre-Participation Screening Components in Pre-Professional Ballet and Contemporary Dancers.

  Science.gov (United States)

  Kenny, Sarah J; Palacios-Derflingher, Luz; Owoeye, Oluwatoyosi B A; Whittaker, Jackie L; Emery, Carolyn A

  2018-03-15

  Critical appraisal of research investigating risk factors for musculoskeletal injury in dancers suggests high quality reliability studies are lacking. The purpose of this study was to determine between-day reliability of pre-participation screening (PPS) components in pre-professional ballet and contemporary dancers. Thirty-eight dancers (35 female, 3 male; median age; 18 years; range: 11 to 30 years) participated. Screening components (Athletic Coping Skills Inventory-28, body mass index, percent total body fat, total bone mineral density, Foot Posture Index-6, hip and ankle range of motion, three lumbopelvic control tasks, unipedal dynamic balance, and the Y-Balance Test) were conducted one week apart. Intra-class correlation coefficients (ICCs: 95% confidence intervals), standard error of measurement, minimal detectable change (MDC), Bland-Altman methods of agreement [95% limits of agreement (LOA)], Cohen's kappa coefficients, standard error, and percent agreements were calculated. Depending on the screening component, ICC estimates ranged from 0.51 to 0.98, kappa coefficients varied between -0.09 and 0.47, and percent agreement spanned 71% to 95%. Wide 95% LOA were demonstrated by Foot Posture Index-6 (right: -6.06, 7.31), passive hip external rotation (right: -9.89, 16.54), and passive supine turnout (left: -15.36, 17.58). The PPS components examined demonstrated moderate to excellent relative reliability with mean between-day differences less than MDC, or sufficient percent agreement, across all assessments. However, due to wide 95% limits of agreement, the Foot Posture Index-6 and passive hip range of motion are not recommended for screening injury risk in pre-professional dancers.

 2. Fruit and vegetable intake and pre-diabetes: a case-control study.

  Science.gov (United States)

  Safabakhsh, Maryam; Koohdani, Fariba; Bagheri, Fariba; Siassi, Fereydoun; Khajehnasiri, Farahnaz; Sotoudeh, Gity

  2017-12-04

  Few studies have evaluated the association of fruit and vegetable (FV) intake and pre-diabetes. However, these studies are very limited and incomplete. Therefore, the aim of our study was to compare FV consumption and their subgroups between pre-diabetic and control subjects. This case-control study included 300 individuals, 150 subjects with normal fasting blood glucose (FBG), and 150 pre-diabetic subjects who were matched for sex and age. We collected the participants' anthropometric and physical activity data and measured their blood glucose level. A 168 items semi-quantitative food frequency questionnaire (FFQ) was used for estimating the FV intake. After adjustment for confounding variables, participants in the lower quartiles of FV and total fruit intake were more likely to experience pre-diabetes compared with those in the higher quartiles (p trend < 0.007). In addition, cruciferous vegetables, other vegetables, and berries were inversely associated with pre-diabetes (p < 0.05), although a distinct dose-response relationship was not found. Unexpectedly, higher intake of dark yellow vegetables was significantly associated with a higher chance of pre-diabetes (p trend = 0.006). Other vegetable and fruit subgroups did not show any significant relationship with this disorder. Our findings suggest that higher intake of total FV and total fruits might be associated with lower odds ratio of pre-diabetes.

 3. Fabrication of indium tin oxide (ITO) thin film with pre-treated sol coating

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hong, Sung-Jei; Han, Jeong-In

  2004-01-01

  A new pre-treated sol-coating method to fabricate an indium tin oxide (ITO) thin film is introduced in this paper. The pre-treatment sol-coating method is to form a seed layer on the substrate before spin coating of ITO sol. The pre-treatment was carried out at room temperature in order not to damage the substrate during the pre-treatment. It is effective to enhance the formation of the ITO sol film on the substrate, owing to the seed layer. The seed layer consists of ultrafine grains, which are observed at the pre-treated substrate. For the optimal pre-treatment condition, we used pre-treatment times of 24, 48, 72, and 96 hours to observe the effect on the characteristics of ITO sol film. As a result, the lowest resistance could be achieved with a pre-treatment time of 72 hours. The optical transmittance of the ITO sol film with the pre-treatment time of 72 hours exceeded 80 % at a wavelength of 400 nm. So, an ITO sol film with good electrical and optical properties could be fabricated by using the pretreatment sol coating.

 4. Performance of Pre-processing Schemes with Imperfect Channel State Information

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Søren Skovgaard; Kyritsi, Persa; De Carvalho, Elisabeth

  2006-01-01

  Pre-processing techniques have several benefits when the CSI is perfect. In this work we investigate three linear pre-processing filters, assuming imperfect CSI caused by noise degradation and channel temporal variation. Results indicate, that the LMMSE filter achieves the lowest BER and the high......Pre-processing techniques have several benefits when the CSI is perfect. In this work we investigate three linear pre-processing filters, assuming imperfect CSI caused by noise degradation and channel temporal variation. Results indicate, that the LMMSE filter achieves the lowest BER...... and the highest SINR when the CSI is perfect, whereas the simple matched filter may be a good choice when the CSI is imperfect. Additionally the results give insight into the inherent trade-off between robustness against CSI imperfections and spatial focusing ability....

 5. Correlation between the e-antigen, Pre-S2 antigen and DNA of hepatitis B virus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cai Changhui; Liang Jinsheng

  2006-01-01

  Objective: To study the relationship between the hepatitis B e-antigen (HBeAg), Pre-S1 antigen (Pre-S1), Pre-S2 antigen (Pre-S2) and DNA of hepatitis B virus (HBV). Methods: The blood samples of 268 cases of viral B hepatitis were collected. The HBV DNA of all samples were tested by fluorescent-quantitating PCR method, and HBeAg were assayed by time-resolved fluoro-immunoassay method, and their Pre-S1 and Pre-S2 were assayed by enzyme linked immunosorbentassay method. Results: The positive rates of HBeAg, Pre-S1 and Pre-S2 in HBV DNA positive group were 48.2%, 76.4% and 100% respectively, and 1.6%, 36.3% and 32.3% respectively in HBV DNA negative group. There was significantly difference between the HBeAg, Pre-S1 and Pre-S2 positive rates of the two groups (Chi-square test, P<0.01). Conclusions: There was positive relationship between the HBeAg, Pre-S1, Pre-S2 and DNA which all were indicators of HBV reproduction. Comparing to HBV DNA, Pre-S2 was the most, Pre-S1 the second, and HBeAg the third sensitive indicator for evaluating HBV reproduction. Pre-S1 and Pre-S2 could be used as the supplementary indicator for the reproduction of HBV. (authors)

 6. CHEMICAL AND ENERGETIC CONTENT OF CORN BEFORE AND AFTER PRE-CLEANING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Iara Furtado Costa Rodrigues

  2015-04-01

  Full Text Available The poultry industry normally has little control over the raw material that arrives at the processing plant. This experiment aimed to evaluate chemical and energetic quality of corn obtained in a feed mill before and after pre-cleaning. Twenty samples of 30 kg of corn each were taken from trucks delivering corn to the mill. The trucks were then unloaded and the material passed through a pre-cleaning process when another sample was taken. Samples were graded and physical properties evaluated: density (g/L, grain percentages of foreign material, impurities, fragments, broken, soft, insect damaged, fire-burnt, fermented, damaged, cracked and fine particles, as well as chemical composition analysis: Apparent metabolizable energy for poultry (AME, ether extract (EE, crude fiber (CF, starch (STA, water activity (WA, crude protein (CP, digestible and total lysine, methionine, cystine, threonine, tryptophan, valine, isoleucine, leucine, phenylalanine, histidine and arginine. The experiment was a randomized design with two treatments (before and after pre-cleaning and twenty replications. Data was analyzed using SAS ® and treatment differences obtained using F test. Correlations and principal components were calculated. There was a decrease in density after the pre-cleaning process, which was probably due to the removal of earth and stones rather than grain and its fractions. Significant increases were found for insect damage, fermented and damaged grain while fire-burn was significantly reduced after the pre-cleaning process. Starch increased after pre-cleaning which is a result of contaminants that normally are poor in this carbohydrate, but fiber levels increased too. Apparent metabolizable energy, aminoacids, digestible (P<0.05 and total (P<0.05 histidine, total lysine and methionine (P<0.1 levels were reduced after pre-cleaning. Density was higher when there were fewer impurities such as straw, husk or small grains. Broken corn was positively

 7. Stability of the Tonks–Langmuir discharge pre-sheath

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tskhakaya, D. D. [Fusion@ÖAW, Institute of Applied Physics, TU Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Vienna (Austria); Kos, L. [LECAD Laboratory, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, SI-1000 Ljubljana (Slovenia); Tskhakaya, D. [Fusion@ÖAW, Institute of Applied Physics, TU Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Vienna (Austria); Institute for Theoretical Physics, University of Innsbruck, A-6020 Innsbruck (Austria)

  2016-03-15

  The article formulates the stability problem of the plasma sheath in the Tonks–Langmuir discharge. Using the kinetic description of the ion gas, i.e., the stability of the potential shape in the quasi-neutral pre-sheath regarding the high and low frequency, the perturbations are investigated. The electrons are assumed to be Maxwell–Boltzmann distributed. Regarding high-frequency perturbations, the pre-sheath is shown to be stable. The stability problem regarding low-frequency perturbations can be reduced to an analysis of the “diffusion like” equation, which results in the instability of the potential distribution in the pre-sheath. By means of the Particle in Cell simulations, also the nonlinear stage of low frequency oscillations is investigated. Comparing the figure obtained with the figure for linear stage, one can find obvious similarity in the spatial-temporal behavior of the potential.

 8. Pre-cold stress increases acid stress resistance and induces amino ...

  African Journals Online (AJOL)

  Pre-cold stress increases acid stress resistance and induces amino acid homeostasis in Lactococcus lactis NZ9000. ... Purpose: To investigate the effects of pre-cold stress treatments on subsequent acid stress resistance ... from 32 Countries:.

 9. Examination of Pre-Service Teacher's Training through Tutoring Approach

  Science.gov (United States)

  Wu, Hsiao-ping; Guerra, Myriam Jimena

  2017-01-01

  Pre-service teacher preparation in the United States is becoming progressively more challenging with respect to the demands on teachers. This study examined the impact of tutoring approach on pre-service teachers? skills to work with English language learners through a qualitative research design. Content analysis was used at the thematic level on…

 10. Algebraic Generalization Strategies Used by Kuwaiti Pre-Service Teachers

  Science.gov (United States)

  Alajmi, Amal Hussain

  2016-01-01

  This study reports on the algebraic generalization strategies used by elementary and middle/high school pre-service mathematics teachers in Kuwait. They were presented with 9 tasks that involved linear, exponential, and quadratic situations. The results showed that these pre-service teachers had difficulty in generalizing algebraic rules in all 3…

 11. Depression, Fatigue, and Pre-Sleep Arousal: A Mediation Model

  Science.gov (United States)

  Karlson, Cynthia W.; Stevens, Natalie R.; Olson, Christy A.; Hamilton, Nancy A.

  2010-01-01

  Fatigue is a common and debilitating symptom of clinical depression; however, the causes are not well understood. The present study was designed to test the hypotheses that subjective sleep, objective sleep, and arousal in the pre-sleep state would mediate the relationship between depression status and fatigue. Sleep, pre-sleep arousal, and…

 12. Pre-Service Teachers Designing and Constructing "Good Digital Games"

  Science.gov (United States)

  Artym, Corbett; Carbonaro, Mike; Boechler, Patricia

  2016-01-01

  There is a growing interest in the application of digital games to enhance learning across many educational levels. This paper investigates pre-service teachers' ability to operationalize the learning principles that are considered part of a good digital game (Gee, 2007) by designing digital games in Scratch. Forty pre-service teachers, enrolled…

 13. The Structure of Pre-Adolescents' Perceptions of Their Teacher's Interpersonal Behaviours and Their Relation to Pre-Adolescents' Learning Outcomes

  Science.gov (United States)

  Charalampous, Kyriakos; Kokkinos, Constantinos M.

  2018-01-01

  Previous studies have offered indications that the way pre-adolescents (fifth and sixth graders) structure their perceptions of their teacher's interaction in terms of Agency and Communion differs from adolescents. The purpose of this study was to delineate previous findings by thoroughly examining the structure of pre-adolescents' perceptions of…

 14. Improper nutrition and diseases in pre-school children

  OpenAIRE

  Panova, Gordana; Taseva, Lence; Sumanov, Gorgi; Dzidrova, Violeta

  2017-01-01

  For healthy generation it is healthy and orderly development from early childhood. It needs proper nutrition, proper care and personal hygiene. Early childhood is the most vulnerable period in the development stage of man. Improper diet and disease in children from pre-school age are a problem for both children and parents. It is therefore important to undertake measures for proper nutrition and prevention of diseases. Described as improper diet affects children from pre-school...

 15. Pre-eclampsia Diagnosis and Treatment Options: A Review of Published Economic Assessments.

  Science.gov (United States)

  Zakiyah, Neily; Postma, Maarten J; Baker, Philip N; van Asselt, Antoinette D I

  2015-10-01

  Pre-eclampsia is a pregnancy complication affecting both mother and fetus. Although there is no proven effective method to prevent pre-eclampsia, early identification of women at risk of pre-eclampsia could enhance appropriate application of antenatal care, management and treatment. Very little is known about the cost effectiveness of these and other tests for pre-eclampsia, mainly because there is no clear treatment path. The aim of this study was to provide a comprehensive overview of the existing evidence on the health economics of screening, diagnosis and treatment options in pre-eclampsia. We searched three electronic databases (PubMed, EMBASE and the Cochrane Library) for studies on screening, diagnosis, treatment or prevention of pre-eclampsia, published between 1994 and 2014. Only full papers written in English containing complete economic assessments in pre-eclampsia were included. From an initial total of 138 references, six papers fulfilled the inclusion criteria. Three studies were on the cost effectiveness of treatment of pre-eclampsia, two of which evaluated magnesium sulphate for prevention of seizures and the third evaluated the cost effectiveness of induction of labour versus expectant monitoring. The other three studies were aimed at screening and diagnosis, in combination with subsequent preventive measures. The two studies on magnesium sulphate were equivocal on the cost effectiveness in non-severe cases, and the other study suggested that induction of labour in term pre-eclampsia was more cost effective than expectant monitoring. The screening studies were quite diverse in their objectives as well as in their conclusions. One study concluded that screening is probably not worthwhile, while two other studies stated that in certain scenarios it may be cost effective to screen all pregnant women and prophylactically treat those who are found to be at high risk of developing pre-eclampsia. This study is the first to provide a comprehensive overview

 16. Analysis of Driven Pile Capacity within Pre-Bored Soil : Research Project Capsule

  Science.gov (United States)

  2017-10-01

  Pre-boring is a method used to facilitate large displacement pile driving in hard/dense soils (see Figure 1). By pre-boring a pilot hole, the end bearing and side friction within the pre-bored zone are reduced, thus aiding pile driving installation. ...

 17. Pre-breakdown light emission phenomena in low-pressure argon between parabolic electrodes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wagenaars, E [Department of Applied Physics, Eindhoven University of Technology, PO Box 513, 5600 MB Eindhoven (Netherlands); Perriens, N W B [Department of Applied Physics, Eindhoven University of Technology, PO Box 513, 5600 MB Eindhoven (Netherlands); Brok, W J M [Department of Applied Physics, Eindhoven University of Technology, PO Box 513, 5600 MB Eindhoven (Netherlands); Bowden, M D [Department of Physics and Astronomy, The Open University, Milton Keynes, MK7 6AA (United Kingdom); Veldhuizen, E M van [Department of Applied Physics, Eindhoven University of Technology, PO Box 513, 5600 MB Eindhoven (Netherlands); Kroesen, G M W [Department of Applied Physics, Eindhoven University of Technology, PO Box 513, 5600 MB Eindhoven (Netherlands)

  2006-09-07

  An experimental study on pre-breakdown light emission in low-pressure argon gas was performed. In a pulsed discharge, pre-breakdown phenomena were observed for repetition rates between 100 and 2000 Hz and pulse duration of 100 {mu}s. These phenomena were studied with time-resolved emission imaging using an intensified charge coupled device camera. The origin of the pre-breakdown emission was identified as diffusion of volume charges left over from previous discharges. These charges were accelerated towards the anode in small electron avalanches causing excitation of argon atoms. Different spatial distributions of the pre-breakdown light emission for different times between discharges were measured and the effects of the pre-breakdown phenomena on the main breakdown phase were studied using a double voltage pulse. The observed effects were attributed to the distribution of volume charges, left over from previous discharges, in the discharge gap during the pre-breakdown phase.

 18. Pre-Extreme Automotive Anti-Lock Brake Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. G. Ivanov

  2004-01-01

  Full Text Available Designing of systems ensuring active safety of automobiles with intellectual functions requires usage of new control principles for wheel and automobile operation. One of such principles is a preextreme control strategy. Its aim is to ensure wheel work in pre-extreme, stable area of «tire grip coefficient wheel slip coefficient» dependence. The simplest realization of pre-extreme control in automotive anti-lock brake systems consists in the threshold and gradient algorithms. A comparative analysis of these algorithms which has been made on simulation results of bus braking with various anti-lock brake systems has revealed their high efficiency.

 19. Effects of Borax on the Reduction of Pre-oxidized Panzhihua Ilmenite

  Science.gov (United States)

  Guo, Yufeng; Zheng, Fuqiang; Jiang, Tao; Chen, Feng; Wang, Shuai; Qiu, Guanzhou

  2018-01-01

  The effects of borax (sodium borate) on the enhancement reduction of pre-oxidized Panzhihua ilmenite were investigated. The effects of borax on the mineral phase transformation, microstructures, crystal cell parameter, melting point and Mg distribution were studied to reveal the mechanism of enhancement reduction. Under the constant reduction conditions, the borax could reduce the reduction activation energy of pre-oxidized ilmenite. The reduction kinetics analysis indicated that the reduction rate was controlled by interfacial chemical reaction. The reduction activation energy of the pre-oxidized ilmenite with 4% borax was 80.263 kJ/mol, which was 28.585 kJ/mol less than that of the pre-oxidized ilmenite without borax. Borax could eliminate the migration of Mg into the reduced particle center. The crystal cell parameter of the reduced product was increased by adding borax. Borax could improve the growth of dendritic crystals in the pre-oxidized ilmenite.

 20. Thermal Decompositon Studies Of Pre-Irradiated Nickel (II) Azides ...

  African Journals Online (AJOL)

  The effect of pre-irradiation on the thermal decomposition of three samples of nickel (II) azide was studied. It was found that the rates of thermal decomposition of Ni(OH)N3 increased substantially with increase in pre-irradiation dosage. The initial reaction rates change from time-dependant nucleation law for the unirradiated ...

 1. Pre-Existing Condition Insurance Plan Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Affordable Care Act created the new Pre-Existing Condition Insurance Plan (PCIP) program to make health insurance available to Americans denied coverage by...

 2. Ni/YSZ anode – Effect of pre-treatments on cell degradation and microstructures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauch, Anne; Jørgensen, Peter Stanley; Brodersen, Karen

  2011-01-01

  ,TPB) was decreased to ¼ or less for the pre-treated and fuel cell tested cells when compared with a non-pre-treated reference tested cell; all operated at the same fuel cell test conditions. Scanning electron microscopy and image analyses for the non-pre-treated reference tested cell and selected pre-treated cells...

 3. Microstructural study of pre-treated and enzymatic hydrolyzed bamboo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Funsho O. KOLAWOLE

  2016-07-01

  Full Text Available Bamboo was used as biomass feedstock which was pre-treated using dilute acid hydrolysis followed by enzymatic hydrolysis. The bamboo was mechanical ground to particle sizes 212–500µm, followed by pre-treatment with dilute sulfuric acid at a concentration of 0.5 and 1.0 (%v/v at temperatures of 25, 110, 120, 150 and 200°C with time intervals of 2 and 4 hours. Pre-hydrolyzate was later analyzed for reducing sugar using UV-Vis spectrophotometry. Under the above conditions, a maximum glucose yield of 153.1 mg/g was obtained at 200°C and acid concentrations of 1% for 4 hours. Water insoluble solids obtained were subsequently hydrolyzed with Celluclast (Trichoderma reesi and β-glucosidase (Novozyme 188 for 72 hours. Optical Microscope and ESEM images of bamboo samples were obtained at various stages of pre-treatment and enzymatic hydrolysis. Result reveals a breakdown in the ligno-cellulosic structure of the bamboo during exposure to dilute acid and enzymatic hydrolysis.

 4. [DNA quantification of blood samples pre-treated with pyramidon].

  Science.gov (United States)

  Zhu, Chuan-Hong; Zheng, Dao-Li; Ni, Rao-Zhi; Wang, Hai-Sheng; Ning, Ping; Fang, Hui; Liu, Yan

  2014-06-01

  To study DNA quantification and STR typing of samples pre-treated with pyramidon. The blood samples of ten unrelated individuals were anticoagulated in EDTA. The blood stains were made on the filter paper. The experimental groups were divided into six groups in accordance with the storage time, 30 min, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h and 24h after pre-treated with pyramidon. DNA was extracted by three methods: magnetic bead-based extraction, QIAcube DNA purification method and Chelex-100 method. The quantification of DNA was made by fluorescent quantitative PCR. STR typing was detected by PCR-STR fluorescent technology. In the same DNA extraction method, the sample DNA decreased gradually with times after pre-treatment with pyramidon. In the same storage time, the DNA quantification in different extraction methods had significant differences. Sixteen loci DNA typing were detected in 90.56% of samples. Pyramidon pre-treatment could cause DNA degradation, but effective STR typing can be achieved within 24 h. The magnetic bead-based extraction is the best method for STR profiling and DNA extraction.

 5. Nuclear choice: are health and safety issues pre-empted

  International Nuclear Information System (INIS)

  Henderson, G.B. II.

  1980-01-01

  This article examines the scope of the NRC's regulatory jurisdiction under the Atomic Energy Act in order to determine its proper effect on state siting laws. At the outset, a brief history of federal regulation of commercial nuclear power plants is set forth, and the cases that have dealt with the pre-emption issue in this area are reviewed. Next, an examination of the doctrine of federal pre-emption is conducted, focussing on the legal principles as they have been developed by the Supreme Court. Since the application of the pre-emption doctrine turns largely on the intent of Congress, the Atomic Energy Act and other pertinent federal legislation are examined to discern how far Congress has sought to extend its power over regulation of nuclear power. Some policy questions are also explored to determine whether it is appropriate to imply an intent on the part of Congress to pre-empt the field. Finally, a conclusion having been reached, the practical problems of what types of evidence may be admitted into the state siting agency's hearing are discussed and some solutions offered

 6. Pre-Service Teachers’ Responses to Student Behavior in a Mixed-Reality Environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jillian Black

  2016-02-01

  Full Text Available This study examined whether student gender and the type of student misbehavior affected the classroom management techniques of pre-service teachers. Participants were pre-service teachers who interacted with avatar students controlled by an actor in a mixed-reality environment. Avatar students’ behaviors were systematically coded along with their gender. Pre-service teachers’ responses were organized into four categories: coercion, retreatism, normative, and remunerative. Pre-service teachers’ use of proximity and tone of voice were also recorded. Data were analyzed using chi-square and ANOVA tests. Significant differences in pre-service teacher responses were found for type of avatar student misbehavior but not avatar student gender. Results and implications for future research are discussed.

 7. The Ratios of Pre-emulsified Duck Skin for Optimized Processing of Restructured Ham.

  Science.gov (United States)

  Shim, Jae-Yun; Kim, Tae-Kyung; Kim, Young-Boong; Jeon, Ki-Hong; Ahn, Kwang-Il; Paik, Hyun-Dong; Choi, Yun-Sang

  2018-02-01

  The purpose of this study was to investigate the quality of duck ham formulated with duck skin through the pre-emulsification process. The experiments to investigate the quality characteristics of duck ham were carried out to measure proximate composition, cooking loss, emulsion stability, pH, color, texture profile analysis, apparent viscosity, and sensory characteristics. Duck ham was prepared with various ratios of duck skin in pre-emulsion as follows: Control (duct skin 30%), T1 (duck skin 20% + pre-emulsified duck skin 10%), T2 (duck skin 15% + pre-emulsified duck skin 15%), T3 (duck skin 10% + pre-emulsified duck skin 20%), and T4 (pre-emulsified duck skin 30%). As the ratio of duck skin to pre-emulsified skin changed, the quality of duck ham in terms of moisture content, fat content, cooking loss, emulsion stability, lightness, textural analysis, apparent viscosity, and overall acceptability changed. The moisture content of T2 was the highest ( p ham and 1:1 ratio of duck skin and pre-emulsified skin was the proper ratio to improve the quality characteristics of duck ham.

 8. Changes in neural circuitry associated with depression at pre-clinical, pre-motor and early motor phases of Parkinson's disease.

  Science.gov (United States)

  Borgonovo, Janina; Allende-Castro, Camilo; Laliena, Almudena; Guerrero, Néstor; Silva, Hernán; Concha, Miguel L

  2017-02-01

  Although Parkinson's Disease (PD) is mostly considered a motor disorder, it can present at early stages as a non-motor pathology. Among the non-motor clinical manifestations, depression shows a high prevalence and can be one of the first clinical signs to appear, even a decade before the onset of motor symptoms. Here, we review the evidence of early dysfunction in neural circuitry associated with depression in the context of PD, focusing on pre-clinical, pre-motor and early motor phases of the disease. In the pre-clinical phase, structural and functional changes in the substantia nigra, basal ganglia and limbic structures are already observed. Some of these changes are linked to motor compensation mechanisms while others correspond to pathological processes common to PD and depression and thus could underlie the appearance of depressive symptoms during the pre-motor phase. Studies of the early motor phase (less than five years post diagnosis) reveal an association between the extent of damage in different monoaminergic systems and the appearance of emotional disorders. We propose that the limbic loop of the basal ganglia and the lateral habenula play key roles in the early genesis of depression in PD. Alterations in the neural circuitry linked with emotional control might be sensitive markers of the ongoing neurodegenerative process and thus may serve to facilitate an early diagnosis of this disease. To take advantage of this, we need to improve the clinical criteria and develop biomarkers to identify depression, which could be used to determine individuals at risk to develop PD. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 9. Moving House for Education in the Pre-School Years

  Science.gov (United States)

  Hansen, Kirstine

  2014-01-01

  This paper uses data from the Millennium Cohort Study (MCS) to examine house moves that take place in the pre-school years, focusing on families who move for the education of their children. We present results showing that education- related house moves do indeed occur in the pre-school years with particular types of parents making these…

 10. Measuring the Economic Value of Pre-MBA Work Experience

  Science.gov (United States)

  Yeaple, Ronald N.; Johnston, Mark W.; Whittingham, Keith L.

  2010-01-01

  Pre-MBA work experience is required for admission to many graduate schools of business. In the present study, MBA graduates with a wide range of pre-MBA work experience were surveyed to assess the economic value of such work experience. No evidence was found of a systematic financial advantage to students from working for several years before…

 11. Size Effect on Failure of Pre-stretched Free-Standing Nanomembranes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cheng Wenlong

  2010-01-01

  Full Text Available Abstract Free-standing nanomembranes are two-dimensional materials with nanometer thickness but can have macroscopic lateral dimensions. We develop a fracture model to evaluate a pre-stretched free standing circular ultrathin nanomembrane and establish a relation between the energy release rate of a circumferential interface crack and the pre-strain in the membrane. Our results demonstrate that detachment cannot occur when the radius of the membrane is smaller than a critical size. This critical radius is inversely proportional to the Young’s modulus and square of the pre-strain of the membrane.

 12. Influence of pre-infarction angina, collateral flow, and pre-procedural TIMI flow on myocardial salvage index by cardiac magnetic resonance in patients with ST-segment elevation myocardial infarction.

  Science.gov (United States)

  Lønborg, Jacob; Kelbæk, Henning; Vejlstrup, Niels; Bøtker, Hans Erik; Kim, Won Yong; Holmvang, Lene; Jørgensen, Erik; Helqvist, Steffen; Saunamäki, Kari; Thuesen, Leif; Krusell, Lars Romer; Clemmensen, Peter; Engstrøm, Thomas

  2012-05-01

  In patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) pre-infarction angina, pre-procedural TIMI flow and collateral flow to the myocardium supplied by the infarct related artery are suggested to be cardioprotective. We evaluated the effect of these factors on myocardial salvage index (MSI) and infarct size adjusting for area at risk in patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention. Cardiac magnetic resonance (CMR) was used to measure myocardial area at risk within 1-7 days and final infarct size 90 ± 21 days after the STEMI in 200 patients. MSI was calculated as (area-at-risk infarct size) / area-at-risk. Patients with pre-infarction angina had a median MSI of 0.80 (IQR 0.67 to 0.86) versus 0.72 (0.61 to 0.80) in those without pre-infarction angina, P = 0.004). In a regression analysis of the infarct size plotted against the area-at-risk there was a strong trend that the line for the pre-infarction angina group was below the one for the non-angina group (P = 0.05). Patients with pre-procedural TIMI flow 0/1, 2 and 3 had a median MSI of (0.69 (IQR 0.59 to 0.76), 0.78 (0.68 to 0.86) and 0.85 (0.77 to 0.91), respectively (PCollateral flow did not change MSI (P = 0.45) nor area-at-risk (P = 0.40) and no significant difference in infarct size adjusted for area at risk (P = 0.25) was observed. Pre-infarction angina increases MSI in patients with STEMI supporting the theory that pre-infarction angina leads to ischemic preconditioning. As opposed to the presence of angiographically visible collateral flow to the infarct area pre-procedural TIMI flow is strongly associated with MSI.

 13. What Guides PreK Programs?

  Science.gov (United States)

  Graue, Elizabeth; Ryan, Sharon; Wilinski, Bethany; Northey, Kaitlin; Nocera, Amato

  2018-01-01

  Background/Context: Early childhood education joined the standards movement in 2002 with the Good Start, Grow Smart initiative (Brown, 2007), with advocates arguing that standards were a tool for creating more continuity and coherence in PreK systems (Bowman, 2006; Kagan 2012). Critics posed concerns about a perceived poor fit between…

 14. Conversation on data mining strategies in LC-MS untargeted metabolomics: pre-processing and pre-treatment steps

  CSIR Research Space (South Africa)

  Tugizimana, F

  2016-11-01

  Full Text Available -MS)-based untargeted metabolomic dataset, this study explored the influence of collection parameters in the data pre-processing step, scaling and data transformation on the statistical models generated, and feature selection, thereafter. Data obtained in positive mode...

 15. An overview of pre-surgical evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kurupath Radhakrishnan

  2014-01-01

  Full Text Available The success of an epilepsy surgery program depends upon the early identification of potential surgical candidates and selecting from them, ideal candidates for surgery, who are destined to have a post-operative seizure-free outcome without any unacceptable neurological deficits. Since epilepsy surgery centers in resource-poor countries will lack the full range of state-of-the-art technologies usually available in resource-rich countries to perform pre-surgical evaluation, cost-effectively utilization of the locally available investigative facilities to select the surgical candidates becomes challenging. In the present era of rapid electronic communications and telemedicine, it has become possible for epilepsy surgery centers to pool their technological and human resources and to partner with centers nationally and internationally in implementing pre-surgical evaluation strategies.

 16. An Online Tutorial vs. Pre-Recorded Lecture for Reducing Incidents of Plagiarism

  Science.gov (United States)

  Henslee, Amber M.; Goldsmith, Jacob; Stone, Nancy J.; Krueger, Merilee

  2015-01-01

  The current study compared an online academic integrity tutorial modified from Belter & du Pre (2009) to a pre-recorded online academic integrity lecture in reducing incidents of plagiarism among undergraduate students at a science and technology university. Participants were randomized to complete either the tutorial or the pre-recorded…

 17. Assessing Pre-Service Physics Teachers’ Energy Literacy: An Application of Rasch measurement

  Science.gov (United States)

  Yusup, M.; Setiawan, A.; Rustaman, N. Y.; Kaniawati, I.

  2017-09-01

  This paper aims to present a summary of pre-service physics teachers’ responses on energy literacy assessment. A total of 123 pre-service physics teacher in first through third year of education participated. Data were analyzed using Rasch modeling. Research findings indicate that pre-service physics teachers show their low self-system toward energy conservation. They were also still lack of metacognitive and cognitive competencies. These finding provide information for the future development of curriculum, teaching and learning that can improve pre-service physics teachers’ energy literacy.

 18. Pre-eclampsia: Factores de riesgo. Estudio en el Hospital Nacional Cayetano Heredia.

  OpenAIRE

  Salviz Salhuana, Manuel; Cordero Muñoz, Luis; Saona Ugarte, Pedro

  1996-01-01

  Objetivo: El objetivo fue evaluar los factores de riesgo asociados a pre-eclampsia en nuestro hospital. Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo, de tipo caso-control concurrente en 88 pacientes con pre-eclampsia e igual número de controles. El trabajo se llevó a cabo en el Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Cayetano Heredia entre los meses de marzo a agosto de 1993. Resultados: Los factores asociados a pre-eclampsia fueron el antecedente previo a pre-eclampsia (OR:17)...

 19. Cardiovascular mortality after pre-eclampsia in one child mothers: prospective, population based cohort study.

  Science.gov (United States)

  Skjaerven, Rolv; Wilcox, Allen J; Klungsøyr, Kari; Irgens, Lorentz M; Vikse, Bjørn Egil; Vatten, Lars J; Lie, Rolv Terje

  2012-11-27

  To assess the association of pre-eclampsia with later cardiovascular death in mothers according to their lifetime number of pregnancies, and particularly after only one child. Prospective, population based cohort study. Medical Birth Registry of Norway. We followed 836,147 Norwegian women with a first singleton birth between 1967 and 2002 for cardiovascular mortality through linkage to the national Cause of Death Registry. About 23,000 women died by 2009, of whom 3891 died from cardiovascular causes. Associations between pre-eclampsia and cardiovascular death were assessed by hazard ratios, estimated by Cox regression analyses. Hazard ratios were adjusted for maternal education (three categories), maternal age at first birth, and year of first birth The rate of cardiovascular mortality among women with preterm pre-eclampsia was 9.2% after having only one child, falling to 1.1% for those with two or more children. With term pre-eclampsia, the rates were 2.8% and 1.1%, respectively. Women with pre-eclampsia in their first pregnancy had higher rates of cardiovascular death than those who did not have the condition at first birth (adjusted hazard ratio 1.6 (95% confidence interval 1.4 to 2.0) after term pre-eclampsia; 3.7 (2.7 to 4.8) after preterm pre-eclampsia). Among women with only one lifetime pregnancy, the increase in risk of cardiovascular death was higher than for those with two or more children (3.4 (2.6 to 4.6) after term pre-eclampsia; 9.4 (6.5 to 13.7) after preterm pre-eclampsia). The risk of cardiovascular death was only moderately elevated among women with pre-eclamptic first pregnancies who went on to have additional children (1.5 (1.2 to 2.0) after term pre-eclampsia; 2.4 (1.5 to 3.9) after preterm pre-eclampsia). There was little evidence of additional risk after recurrent pre-eclampsia. All cause mortality for women with two or more lifetime births, who had pre-eclampsia in first pregnancy, was not elevated, even with preterm pre-eclampsia in first

 20. Characterization of pre-gelatinized rice and bean flour

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Vânia Carvalho

  2013-06-01

  Full Text Available The objective of this study was to develop a pre-gelatinized flour using a mixture of broken rice and split beans by thermoplastic extrusion, and to evaluate the physicochemical, nutritional, and technological quality of the final product. The extrusion parameters were maintained using three heating zones with temperatures of 30 ºC, 40 ºC, and 70 ºC; screw speed of 177 rpm; feed rate of 257 g/m, and circular matrix of 3.85 mm. The following characterization analyses were performed: physicochemical, nutritional, water absorption index (WAI, water solubility index (WSI, and paste viscosity. The pre-gelatinized rice and bean flour had an intermediate value of WAI, 7.51 g/g, and high WSI value, 24.61%. Regarding proteins, it was verified an average content of 12.9% in the final product. The amino acid contents found in the pre-gelatinized flour indicate that the mixture has the essential amino acids. It was also found that the pre-gelatinized flour supplies more than 60% of the essential amino acids recommended for children aged one to three years old. The gelatinized flour composed of broken rice and split beans is an alternative to the use of these by-products of the manufacture process of rice and beans to obtain a product with viable technological characteristics and high nutritional value.

 1. FEATURES OF FOREIGN STUDENTS PRE-UNIVERSITY MATHEMATICAL TRAINING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Наталья Александровна Пыхтина

  2017-12-01

  Full Text Available The aim of improving the international competitiveness of the higher education Russian system at the global level by increasing the number of foreign students leads to the fact, that pre-university training is becoming essential for next years at higher educational programmes.Pre-university mathematical training of international students contributes to the scientific style formation of speech skills, which is so useful in higher educational institute. This article highlights some of the features of foreign students pre-university mathematical training.Design of “Mathematics” course methodical ware for preparatory departments of higher educational institutions is an important element of the educational process. Features of mathematics teaching are shown by the example of such important for foreign students pre-university mathematical training branch of mathematics like the set theory.The article also gives consideration to such aspects of mathematics teaching for foreign students as the inclusion of text mathematical problems in the “Mathematics” course programme for helping to achieve lexical skills and abilities, as well as the organization of individual work of the students with the use of information and communication technologies.The paper refers to the collection of exercises and tasks for the “Mathematics” course for foreign citizens studying at the preparatory departments of higher educational institutions, it additionally gives the themes of the course.

 2. Pre- and postoperative MR imaging of craniopharyngiomas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hald, J.K. [Rijkshospitalet, Oslo (Norway). Dept. of Radiology; Eldevik, O.P. [Rijkshospitalet, Oslo (Norway). Dept. of Neurosurgery; Quint, D.J. [Rijkshospitalet, Oslo (Norway). Dept. of Neurosurgery; Chandler, W.F. [Univ. of Michigan Hospital, Ann Arbor, MI (United States). Dept. of Radiology; Kollevold, T. [Univ. of Michigan Hospital, Ann Arbor, MI (United States). Dept. of Neurosurgery

  1996-09-01

  Purpose: To compare the pre- and postoperative MR appearance of craniopharyngiomas with respect to lesion size, tumour morphology and identification of surrounding normal structures. Material and Methods: MR images obtained prior to and following craniopharyngioma resection were evaluated retrospectively in 10 patients. Tumour signal charcteristics, size and extension with particular reference to the optic chiasm, the pituitary gland, the pituitary stalk and the third ventricle were evaluated. Results: Following surgery, tumour volume was reduced in all patients. In 6 patients there was further tumour volume reduction between the first and second postoperative images. Two of these patients received radiation therapy between the 2 postoperative studies, while 4 had no adjuvant treatment to the surgical intervention. There was improved visualization of the optic chiasm, in 3, the pituitary stalk in one, and the third ventricle in 9 of the 10 patients. The pituitary gland was identified preoperatively only in one patient, postoperatively only in another, pre- and postoperatively in 5, and neither pre- nor postoperatively in 3 patients. In 3 patients MR imaging 0-7 days postoperatively identified tumour remnants not seen at the end of the surgical procedure. The signal intensities of solid and cystic tumour components were stable from pre- to the first postoperative MR images. Optic tract increased signal prior to surgery was gone 28 days postoperatively in one patient, but persisted on the left side for 197 days after surgery in another. Conclusion: Postoperative MR imaging of craniopharyngiomas demonstrated tumour volume reduction and tumour remnants not seen at surgery. Early postoperative MR imaging of craniopharyngiomas may overestimate the size of residual tumour. Improved visualization of peritumoral structures may be achieved. (orig.).

 3. Enhancement of quality in chemical inquiry by pre-university students.

  NARCIS (Netherlands)

  van Rens, L.; Pilot, A.; van Dijk, H.

  2005-01-01

  Our pre-university chemistry students face problems achieving sufficient quality in chemical inquiry. To try to enhance the quality of student performance in chemical inquiry, Dutch pre-university chemistry students (age 17) carried out an authentic research project on 'Diffusion of ions in

 4. Enhancement of quality in chemical inquiry by pre-university students

  NARCIS (Netherlands)

  van Rens, L.; Pilot, A.; van Dijk, H.

  2004-01-01

  Our pre-university chemistry students face problems achieving sufficient quality in chemical inquiry. To try to enhance the quality of student performance in chemical inquiry, Dutch pre-university chemistry students (age 17) carried out an authentic research project on 'Diffusion of ions in

 5. Indigenous education during the pre-colonial period in Southern Africa

  African Journals Online (AJOL)

  ... process was intimately integrated with the social, cultural, artistic, religious and recreational life of the indigenous peoples. This article discusses different forms of indigenous education that existed in Southern Africa during the pre-colonial period. Keywords: Pre-colonial period, indigenous education, indigenous people,

 6. Pre-school manager training: a cost-effective tool to promote nutrition- and health-related practice improvements in the Irish full-day-care pre-school setting.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Johnston Molloy, Charlotte

  2013-10-18

  To evaluate the impact on nutrition- and health-related practice of two methods of delivery of a nutrition and health intervention in Irish full-day-care pre-schools: training of pre-school managers only or training of managers and their staff.

 7. Effects of pre-creep on the dislocations of 316LN Austenite stainless steel

  Science.gov (United States)

  Pei, Hai-xiang; Hui, Jun; Hua, Hou; Feng, Zai-xin; Xu, Xiao-long

  2017-09-01

  The 316LN Austenite stainless steels (316LNASS) were pre-creep treated, the evolution of microstructure were investigated. The samples were pre-creep at 593 K and from 500 to 2000 h at 873 K with a stress in the range of 20 to 150 MPa, Then the evolution of microstructure and precipitation were investigated by optical microscope (OM), and transmission electron microscope (TEM). The results show that the crystal surface slipping resulted in dislocations and original dislocations decomposition during the pre-creep process, and generate quadrilateral or hexagonal dislocation network was obviously. The sub-grain boundary gradually became narrow with the increasing of pre-creep treatment time and temperature. When the pre-creep temperature was 593 K and 873 K, dislocation network gradually disappear with the increasing of pre-creep time and load. When the pre-creep temperature was 873 K under 120 MPa, and the treatment time was 2000 h, the hexagonal dislocation network (HDN) would completely disappeared. When the pre-creep temperature was 593 K under 20 MPa, and the treatment time was 500 h, the quadrilateral dislocation network (QDN) would completely disappeared.

 8. Becoming Reflective Practitioners: A Case Study of Three Beginning Pre-Service Teachers

  Science.gov (United States)

  Tiainen, Outi; Korkeamäki, Riitta-Liisa; Dreher, Mariam Jean

  2018-01-01

  This case study examined three pre-service teachers' reflection processes during their first teaching practicum. During the six-week practicum, the pre-service teachers reflected on their own as well as their peers' teaching in group mentoring meetings several times a week. Unstructured stimulated recall facilitated pre-service teacher-initiated…

 9. How to conduct External Quality Assessment Schemes for the pre-analytical phase?

  Science.gov (United States)

  Kristensen, Gunn B B; Aakre, Kristin Moberg; Kristoffersen, Ann Helen; Sandberg, Sverre

  2014-01-01

  In laboratory medicine, several studies have described the most frequent errors in the different phases of the total testing process, and a large proportion of these errors occur in the pre-analytical phase. Schemes for registration of errors and subsequent feedback to the participants have been conducted for decades concerning the analytical phase by External Quality Assessment (EQA) organizations operating in most countries. The aim of the paper is to present an overview of different types of EQA schemes for the pre-analytical phase, and give examples of some existing schemes. So far, very few EQA organizations have focused on the pre-analytical phase, and most EQA organizations do not offer pre-analytical EQA schemes (EQAS). It is more difficult to perform and standardize pre-analytical EQAS and also, accreditation bodies do not ask the laboratories for results from such schemes. However, some ongoing EQA programs for the pre-analytical phase do exist, and some examples are given in this paper. The methods used can be divided into three different types; collecting information about pre-analytical laboratory procedures, circulating real samples to collect information about interferences that might affect the measurement procedure, or register actual laboratory errors and relate these to quality indicators. These three types have different focus and different challenges regarding implementation, and a combination of the three is probably necessary to be able to detect and monitor the wide range of errors occurring in the pre-analytical phase.

 10. The importance of pre-planning for large hydrostatic test programs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bennett, Andrew Keith [WorleyParsons Calgary, Calgary, AB (Canada); Wong, Everett Clementi [Enbridge Pipelines Inc., Edmonton, AB (Canada)

  2010-07-01

  During the design phase of a pipeline project, large hydrostatic test programs are required to locate and secure water sources. Many companies complete hydrostatic test planning through high level desktop analysis, however this technique can result in important unplanned costs and schedule delays. The aim of this paper is to assess the cost benefits of pre-planning large hydrostatic test programs versus the costs of unplanned delays in the execution of hydrostatic testing. This comparison was based on the successful application of pre-planning of 57 mainline hydrostatic tests in the construction of the Line 4 Extension and Alberta Clipper Expansion oil pipelines by Enbridge Pipelines Inc. Results showed that costs of delays and uncertainty during construction far outweigh the costs of pre-planning. This study highlighted that pre-planning for large hydrostatic test programs should be carried out in the execution of large pipeline projects to ensure success.

 11. Gradient waveform pre-emphasis based on the gradient system transfer function.

  Science.gov (United States)

  Stich, Manuel; Wech, Tobias; Slawig, Anne; Ringler, Ralf; Dewdney, Andrew; Greiser, Andreas; Ruyters, Gudrun; Bley, Thorsten A; Köstler, Herbert

  2018-02-25

  The gradient system transfer function (GSTF) has been used to describe the distorted k-space trajectory for image reconstruction. The purpose of this work was to use the GSTF to determine the pre-emphasis for an undistorted gradient output and intended k-space trajectory. The GSTF of the MR system was determined using only standard MR hardware without special equipment such as field probes or a field camera. The GSTF was used for trajectory prediction in image reconstruction and for a gradient waveform pre-emphasis. As test sequences, a gradient-echo sequence with phase-encoding gradient modulation and a gradient-echo sequence with a spiral read-out trajectory were implemented and subsequently applied on a structural phantom and in vivo head measurements. Image artifacts were successfully suppressed by applying the GSTF-based pre-emphasis. Equivalent results are achieved with images acquired using GSTF-based post-correction of the trajectory as a part of image reconstruction. In contrast, the pre-emphasis approach allows reconstruction using the initially intended trajectory. The artifact suppression shown for two sequences demonstrates that the GSTF can serve for a novel pre-emphasis. A pre-emphasis based on the GSTF information can be applied to any arbitrary sequence type. © 2018 International Society for Magnetic Resonance in Medicine.

 12. User manual Dieka PreProcessor

  NARCIS (Netherlands)

  Valkering, Kasper

  2000-01-01

  This is the user manual belonging to the Dieka-PreProcessor. This application was written by Wenhua Cao and revised and expanded by Kasper Valkering. The aim of this preproccesor is to be able to draw and mesh extrusion dies in ProEngineer, and do the FE-calculation in Dieka. The preprocessor makes

 13. Unexpected brain finding in pre-autopsy postmortem CT.

  Science.gov (United States)

  Chatzaraki, Vasiliki; Bolliger, Stephan A; Thali, Michael J; Eggert, Sebastian; Ruder, Thomas D

  2017-09-01

  A case is presented in which pre-autopsy postmortem computed tomography (PMCT) revealed an unexpected brain abscess with a related frontal sinusitis and an erosion of the posterior wall of the frontal sinus. PMCT findings enabled the forensic pathologists to adapt protective measures during autopsy and protect their health from infection. Pre-autopsy PMCT has been also useful in the early differential diagnosis procedure. The complementary use of postmortem imaging and autopsy can improve the quality of forensic death investigations.

 14. Transforming a University "Entomology" Course into an Elementary Pre-service Teachers Training Course

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chow-Chin Lu

  2017-06-01

  Full Text Available As elementary school pre-service teachers are required to learn the pedagogical content knowledge of natural field, "Entomology" course offered at the teacher training department was transformed into elementary pre-service teachers’ training course to early cultivate science teachers. This study adopted a mixed method research design. Forty-three pre-service teachers participated in the study and took the "Entomology" teacher training course. The course covers insect concepts, concept map drawing, insect feeding skills, outdoors teaching skills for insect survey, assessment for insect science fairs and designing science lesson plans. Both quantitative data and qualitative data were collected and analyzed to investigate the development of pre-service teachers’ pedagogical content knowledge. The results were as follows: 1 ICTS pre- and post-testing t test results show that pre-service teachers gained more insect cognitive concepts from the Entomology course. 2 In the pre-service teachers’ drawings of conceptual diagrams, the class framework was partially correct, but the conjunctions were accurately presented. 3 Pre-service teachers demonstrated skills of rearing insects, outdoors teaching skills for insect, assessing insect science fairs, and designing science lesson plans. 4 The transformation of the Entomology course into a teacher training course was feasible; however, entomology experimental activities may be added into the curriculum when pre-service teachers assessed insect science fairs.

 15. Probing contextuality with pre- and post-selection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tollaksen, Jeff

  2007-01-01

  By analyzing the concept of contextuality (Bell-Kochen-Specker) in terms of pre-and-post-selection (PPS), it is possible to assign definite values to observables in a new way. Physical reasons are presented for restrictions on these assignments. When measurements are performed which do not disturb the pre- and post-selection (i.e. weak measurements), then novel experimental aspects of contextuality can be demonstrated including a proof that every PPS-paradox with definite predictions implies contextuality. Certain results of these measurements (eccentric weak values with e.g. negative values outside the spectrum), however, cannot be explained by a 'classical-like' hidden variable theory. Surprising theoretical implications are discussed

 16. Pre-Darcy flow in tight and shale formations

  Science.gov (United States)

  Dejam, Morteza; Hassanzadeh, Hassan; Chen, Zhangxin

  2017-11-01

  There are evidences that the fluid flow in tight and shale formations does not follow Darcy law, which is identified as pre-Darcy flow. Here, the unsteady linear flow of a slightly compressible fluid under the action of pre-Darcy flow is modeled and a generalized Boltzmann transformation technique is used to solve the corresponding highly nonlinear diffusivity equation analytically. The effect of pre-Darcy flow on the pressure diffusion in a homogenous formation is studied in terms of the nonlinear exponent, m, and the threshold pressure gradient, G1. In addition, the pressure gradient, flux, and cumulative production per unit area for different m and G1 are compared with the classical solution of the diffusivity equation based on Darcy flow. Department of Petroleum Engineering in College of Engineering and Applied Science at University of Wyoming and NSERC/AI-EES(AERI)/Foundation CMG and AITF (iCORE) Chairs in Department of Chemical and Petroleum Engineering at University of Calgary.

 17. A Solid Foundation: Key Capacities of Construction Pre-Apprenticeship Programs

  Science.gov (United States)

  Helmer, Matt; Blair, Amy; Gerber, Allison

  2012-01-01

  This publication shares research from site visits conducted to construction pre-apprenticeship programs in Baltimore, Hartford, Milwaukee and Portland (OR). Findings from the site visits, which included interviews and focus groups with pre-apprenticeship program staff, public officials, philanthropic leaders, construction industry leaders and…

 18. Methylenetetrahydrofolate C677T polymorphism and pre-eclamptic Egyptian women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zakia Mahdy Ibrahim

  2012-06-01

  Conclusion: C677T polymorphism of MTHFR gene was found to be associated with the development of pre-eclampsia. Mutant T allele and TT genotypes of C677T may be considered genetic risk factors for the development of pre-eclampsia among Egyptian pregnant women.

 19. Pre-Metric Spaces Along with Different Types of Triangle Inequalities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hsien-Chung Wu

  2018-05-01

  Full Text Available The T 1 -spaces induced by the pre-metric spaces along with many forms of triangle inequalities are investigated in this paper. The limits in pre-metric spaces are also studied to demonstrate the consistency of limit concept in the induced topologies.

 20. Pre-K Physical Education: Universal Initiatives and Teacher Preparation Recommendations

  Science.gov (United States)

  Ross, Susan M.

  2013-01-01

  The "National Physical Activity Plan", as well as professional and government agencies (NASPE, 2008a; US Department of Health and Human Services, 2000) acknowledge pre-kindergarten (pre-K) children should be part of comprehensive school physical activity initiatives anchored in quality physical education programming. These…

 1. Solutions for Liquid Nitrogen Pre-Cooling in Helium Refrigeration Cycles

  CERN Document Server

  Wagner, U

  2000-01-01

  Pre-cooling of helium by means of liquid nitrogen is the oldest and one of the most common process features used in helium liquefiers and refrigerators. Its two principle tasks are to allow or increase the rate of pure liquefaction, and to permit the initial cool-down of large masses to about 80 K. Several arrangements for the pre-cooling process are possible depending on the desired application. Each arrangement has its proper advantages and drawbacks. The aim of this paper is to review the possible process solutions for liquid nitrogen pre-cooling and their particularities.

 2. Design of a pre-collimator system for neutronics benchmark experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cai Xinggang; Liu Jiantao; Nie Yangbo; Bao Jie; Ruan Xichao; Lu Yanxia

  2013-01-01

  Benchmark experiment is an important means to inspect the reliability and accuracy of the evaluated nuclear data, the effect/background ratios are the important parameters to weight the quality of experimental data. In order to obtain higher effect/background ratios, a pre-collimator system was designed for benchmark experiment. This system mainly consists of a pre-collimator and a shadow cone, The MCNP-4C code was used to simulate the background spectra under various conditions, from the results we found that with the pre-collimator system have a very marked improvement in the effect/background ratios. (authors)

 3. Predicting Athletes’ Pre-Exercise Fluid Intake: A Theoretical Integration Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chunxiao Li

  2018-05-01

  Full Text Available Pre-exercise fluid intake is an important healthy behavior for maintaining athletes’ sports performances and health. However, athletes’ behavioral adherence to fluid intake and its underlying psychological mechanisms have not been investigated. This prospective study aimed to use a health psychology model that integrates the self-determination theory and the theory of planned behavior for understanding pre-exercise fluid intake among athletes. Participants (n = 179 were athletes from college sport teams who completed surveys at two time points. Baseline (Time 1 assessment comprised psychological variables of the integrated model (i.e., autonomous and controlled motivation, attitude, subjective norm, perceived behavioral control, and intention and fluid intake (i.e., behavior was measured prospectively at one month (Time 2. Path analysis showed that the positive association between autonomous motivation and intention was mediated by subjective norm and perceived behavioral control. Controlled motivation positively predicted the subjective norm. Intentions positively predicted pre-exercise fluid intake behavior. Overall, the pattern of results was generally consistent with the integrated model, and it was suggested that athletes’ pre-exercise fluid intake behaviors were associated with the motivational and social cognitive factors of the model. The research findings could be informative for coaches and sport scientists to promote athletes’ pre-exercise fluid intake behaviors.

 4. Optimization of Saccharification Conditions of Lignocellulosic Biomass under Alkaline Pre-Treatment and Enzymatic Hydrolysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Łukajtis

  2018-04-01

  Full Text Available Pre-treatment is a significant step in the production of second-generation biofuels from waste lignocellulosic materials. Obtaining biofuels as a result of fermentation processes requires appropriate pre-treatment conditions ensuring the highest possible degree of saccharification of the feed material. An influence of the following process parameters were investigated for alkaline pre-treatment of Salix viminalis L.: catalyst concentration (NaOH, temperature, pre-treatment time and granulation. For this purpose, experiments were carried out in accordance to the Box-Behnken design for four factors. In the saccharification process of the pre-treated biomass, cellulolytic enzymes immobilized on diatomaceous earth were used. Based on the obtained results, a mathematical model for the optimal conditions of alkaline pre-treatment prediction is proposed. The optimal conditions of alkaline pre-treatment are established as follows: granulation 0.75 mm, catalyst concentration 7%, pre-treatment time 6 h and temperature 65 °C if the saccharification efficiency and cost analysis are considered. An influence of the optimized pre-treatment on both the chemical composition and structural changes for six various lignocellulosic materials (energetic willow, energetic poplar, beech, triticale, meadow grass, corncobs was investigated. SEM images of raw and pre-treated biomass samples are included in order to follow the changes in the biomass structure during hydrolysis.

 5. Knowledge Levels of Pre-Service Science Teachers on Radioactivity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zehra Molu

  2016-09-01

  Full Text Available This study aims to determine the knowledge levels of pre-service science teachers about radioactivity. A knowledge test was administered to 56 pre-service science teachers participated in the General Chemistry I course in the fall semester of 2014-15 academic year. Papers derived from the pre-service science teachers were read and evaluated, and the responses were classified as “accurate", "misconception", "wrong" and "empty" categories for open-ended questions and the responses to the multiple-choice questions were classified as "right" and "wrong". The pre-service science teachers’ correct response rates were between 9 % (definition of “nuclear radiation” concept, question 15 and 86 % (radioactivity uses, question 14 in open-ended questions whereas in multiple choice questions the ratio of correct answers ranged from 5 % (concept definition and nuclear reactions, questions 21, 23 and 33 to 98 % (sample of concept, question 20. Students hold misconceptions on the radioactivity, warning picture, nuclear power plant (questions 1, 13, and 16; isotopes (question 4; natural and artificial nucleus reaction (question 6; age of the rocks (question 8; atomic bomb (question 10; hydrogen bomb (question 11 and core irradiation (question 15.

 6. Performance of seeds Crambe exposed to pre-germination treatments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rocha Cardoso, Rebeca; Costa Nobre, Danubia Aparecida; Santos de Souza David, Andreia Marcia; Ribeiro Amaro, Hugo Tiago; Borghetti, Renato Antonio; Costa, Marcia Regina

  2014-01-01

  Encouraging the production and use of biodiesel, seeds of crambe today constitute one of the best options for the supply of raw material, is also an excellent alternative for autumn-winter crop rotation order. The aim of this study was to evaluate the efficiency of combined pre-germination treatments on the seed behavior of Crambe. From a seed sample of FMS Brilhante cultivar, an experimental design completely randomized with a 2 x 5 factorial arrangement was performed. it was formed from combination of two structural conditions, seeds with or without pericarp, and treatments with or without giberelic acid, being: control (no treatment); seeds pre-soaked in distilled water for 24 hours as control; and seeds pre-soaked in gibberellic acid at 4 % at different concentrations (400, 500 and 600 mg.L"-1). Water content, first count germination, germination, seedling emergence and emergence rate index were determined. From these results it is concluded that removal of the pericarp in seed of Crambe, cultivar FMS brilhante, accelerated the germination rate, however, decreased your final percentage. The pre-soaking in gibberellic acid (400, 500 and 600 mg L"-1) for 24 hours, increased the germination and seed vigor crambe with pericarp.

 7. Examination of Pre-Service Science Teachers' Activities Using Problem Based Learning Method

  Science.gov (United States)

  Ekici, Didem Inel

  2016-01-01

  In this study, both the activities prepared by pre-service science teachers regarding the Problem Based Learning method and the pre-service science teachers' views regarding the method were examined before and after applying their activities in a real class environment. 69 pre-service science teachers studying in the 4th grade of the science…

 8. File list: Unc.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Unc.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 Unclassified Embryo Pre-somitic mesoderm ...http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Unc.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 9. File list: Unc.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Unc.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 Unclassified Embryo Pre-somitic mesoderm ...http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Unc.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 10. File list: Unc.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Unc.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 Unclassified Embryo Pre-somitic mesoderm ...http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Unc.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 11. Pre-eclampsia: Factores de riesgo. Estudio en el Hospital Nacional Cayetano Heredia.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Salviz Salhuana

  1996-01-01

  Full Text Available Objetivo: El objetivo fue evaluar los factores de riesgo asociados a pre-eclampsia en nuestro hospital. Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo, de tipo caso-control concurrente en 88 pacientes con pre-eclampsia e igual número de controles. El trabajo se llevó a cabo en el Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Cayetano Heredia entre los meses de marzo a agosto de 1993. Resultados: Los factores asociados a pre-eclampsia fueron el antecedente previo a pre-eclampsia (OR:17, el índice de masa corporal elevado (OR:9.6, la raza predominantemente blanca (OR:6.4, el antecedente familiar de hipertensión arterial (OR: 5.2, la falta de control pre-natal y la nuliparidad (OR: 2.5. La incidencia de pre-eclampsia fue 4.11%, y requirieron parto por cesárea el 69.3% de las pacientes. Presentaron complicaciones en el puerperio inmediato 28.4% de los casos, siendo más frecuentes las infecciones. (Rev Med Hered 1996; 7: 24-31.

 12. INTRINSIC COLORS, TEMPERATURES, AND BOLOMETRIC CORRECTIONS OF PRE-MAIN-SEQUENCE STARS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pecaut, Mark J.; Mamajek, Eric E. [University of Rochester, Department of Physics and Astronomy, Rochester, NY 14627-0171 (United States)

  2013-09-01

  We present an analysis of the intrinsic colors and temperatures of 5-30 Myr old pre-main-sequence (pre-MS) stars using the F0- through M9-type members of nearby, negligibly reddened groups: the η Cha cluster, the TW Hydra Association, the β Pic Moving Group, and the Tucana-Horologium Association. To check the consistency of spectral types from the literature, we estimate new spectral types for 52 nearby pre-MS stars with spectral types F3 through M4 using optical spectra taken with the SMARTS 1.5 m telescope. Combining these new types with published spectral types and photometry from the literature (Johnson-Cousins BVI{sub C} , 2MASS JHK{sub S} and WISE W1, W2, W3, and W4), we derive a new empirical spectral type-color sequence for 5-30 Myr old pre-MS stars. Colors for pre-MS stars match dwarf colors for some spectral types and colors, but for other spectral types and colors, deviations can exceed 0.3 mag. We estimate effective temperatures (T {sub eff}) and bolometric corrections (BCs) for our pre-MS star sample through comparing their photometry to synthetic photometry generated using the BT-Settl grid of model atmosphere spectra. We derive a new T {sub eff} and BC scale for pre-MS stars, which should be a more appropriate match for T Tauri stars than often-adopted dwarf star scales. While our new T {sub eff} scale for pre-MS stars is within ≅100 K of dwarfs at a given spectral type for stars pre-MS stars are ∼250 K cooler than their MS counterparts. Lastly, we present (1) a modern T {sub eff}, optical/IR color, and BC sequence for O9V-M9V MS stars based on an extensive literature survey, (2) a revised Q-method relation for dereddening UBV photometry of OB-type stars, and (3) introduce two candidate spectral standard stars as representatives of spectral types K8V and K9V.

 13. Recent trends in pre-monsoon daily temperature extremes over India

  Indian Academy of Sciences (India)

  e-mail: kotha@tropmet.res.in. Extreme climate and weather events are increasingly being recognized as key aspects of climate change. Pre-monsoon season ... change in day-to-day magnitude of fluctuations of pre-monsoon maximum and minimum tempera- tures. ... by high exceedence counts during drought periods.

 14. Secondary Pre-Service Teachers' Perceptions of an Ideal Classroom Environment

  Science.gov (United States)

  Bartelheim, Frederick J.; Conn, Daniel R.

  2014-01-01

  The classroom environment can impact students' motivation and engagement, and can influence students' academic learning. In some cases, pre-service teachers' influence on the classroom environment may not always be conducive for student learning. This exploratory study investigated pre-service teachers' perceptions of an ideal classroom…

 15. Pre-operative clinical assessment for anaesthesia and the effect of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background. HIV infection is common in South Africa, often remaining clinically latent and liable to be missed during clinical pre-operative assessment, despite the patient having a severe degree of immune compromise. Objectives. The primary objective was to determine the pre-operative physical status of patients ...

 16. Surface pre-treatment for barrier coatings on polyethylene terephthalate

  Science.gov (United States)

  Bahre, H.; Bahroun, K.; Behm, H.; Steves, S.; Awakowicz, P.; Böke, M.; Hopmann, Ch; Winter, J.

  2013-02-01

  Polymers have favourable properties such as light weight, flexibility and transparency. Consequently, this makes them suitable for food packaging, organic light-emitting diodes and flexible solar cells. Nonetheless, raw plastics do not possess sufficient barrier functionality against oxygen and water vapour, which is of paramount importance for most applications. A widespread solution is to deposit thin silicon oxide layers using plasma processes. However, silicon oxide layers do not always fulfil the requirements concerning adhesion and barrier performance when deposited on films. Thus, plasma pre-treatment is often necessary. To analyse the influence of a plasma-based pre-treatment on barrier performance, different plasma pre-treatments on three reactor setups were applied to a very smooth polyethylene terephthalate film before depositing a silicon oxide barrier layer. In this paper, the influence of oxygen and argon plasma pre-treatments towards the barrier performance is discussed examining the chemical and topological change of the film. It was observed that a short one-to-ten-second plasma treatment can reduce the oxygen transmission rate by a factor of five. The surface chemistry and the surface topography change significantly for these short treatment times, leading to an increased surface energy. The surface roughness rises slowly due to the development of small spots in the nanometre range. For very long treatment times, surface roughness of the order of the barrier layer's thickness results in a complete loss of barrier properties. During plasma pre-treatment, the trade-off between surface activation and roughening of the surface has to be carefully considered.

 17. Surface pre-treatment for barrier coatings on polyethylene terephthalate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bahre, H; Böke, M; Winter, J; Bahroun, K; Behm, H; Hopmann, Ch; Steves, S; Awakowicz, P

  2013-01-01

  Polymers have favourable properties such as light weight, flexibility and transparency. Consequently, this makes them suitable for food packaging, organic light-emitting diodes and flexible solar cells. Nonetheless, raw plastics do not possess sufficient barrier functionality against oxygen and water vapour, which is of paramount importance for most applications. A widespread solution is to deposit thin silicon oxide layers using plasma processes. However, silicon oxide layers do not always fulfil the requirements concerning adhesion and barrier performance when deposited on films. Thus, plasma pre-treatment is often necessary. To analyse the influence of a plasma-based pre-treatment on barrier performance, different plasma pre-treatments on three reactor setups were applied to a very smooth polyethylene terephthalate film before depositing a silicon oxide barrier layer. In this paper, the influence of oxygen and argon plasma pre-treatments towards the barrier performance is discussed examining the chemical and topological change of the film. It was observed that a short one-to-ten-second plasma treatment can reduce the oxygen transmission rate by a factor of five. The surface chemistry and the surface topography change significantly for these short treatment times, leading to an increased surface energy. The surface roughness rises slowly due to the development of small spots in the nanometre range. For very long treatment times, surface roughness of the order of the barrier layer's thickness results in a complete loss of barrier properties. During plasma pre-treatment, the trade-off between surface activation and roughening of the surface has to be carefully considered. (paper)

 18. Defining Academic Dishonesty Behaviors According to Pre-Service Teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammet ÖZDEN

  2015-04-01

  Full Text Available The aim of this study is to determine academic dishonesty behaviors based on the opinions of pre-service elementary and social studies teachers. This study was designed using a student self-report survey questionnaire. The sample of this study consisted of 445 pre-service teachers. The research data was collected using “the academic dishonesty behaviors opinion survey” developed for this research. The research data was analyzed using descriptive statistical techniques and chi-square test. Results indicated 23 items that pre-service teachers agreed on were about academic dishonesty. Of these 10 items were about academic cheating and 13 items were about plagiarism in assignments. The top three academic dishonesty behaviors based on participants opinion were respectively having another person take the test on behalf, stealing exam materials and handing in someone else's essay with his/her name on it. Most pre-service teachers did not accept 4 items as an academic dishonest behavior. These items were using old exam questions in order to prepare an exam, using someone else's notes in order to prepare an exam, to give information to other class students after taking the exam, and taking an exam after receiving information from students who already took the exam. In this study, another important finding was about gender differences; female preservice teachers showed more concern than male pre-service teachers about academic dishonesty behaviors. There were also a few limited significant differences both in grade and class level in all academic dishonesty behaviors.

 19. Pre-Equilibrium Cluster Emission with Pickup and Knockout

  International Nuclear Information System (INIS)

  Betak, E.

  2005-01-01

  We present a generalization of the Iwamoto-Harada-Bisplinghoff pre-equilibrium model of light cluster formation and emission, which is enhanced by allowing for possible admixtures of knockout for strongly coupled ejectiles, like α's. The model is able to attain the Weisskopf-Ewing formula for compound-nucleus decay at long-time limit; it keeps the philosophy of pre-equilibrium decay during the equilibration stage and it describes the initial phase of a reaction as direct process(es) expressed using the language of the exciton model

 20. OLYMPUS system and development of its pre-processor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Okamoto, Masao; Takeda, Tatsuoki; Tanaka, Masatoshi; Asai, Kiyoshi; Nakano, Koh.

  1977-08-01

  The OLYMPUS SYSTEM developed by K. V. Roverts et al. was converted and introduced in computer system FACOM 230/75 of the JAERI Computing Center. A pre-processor was also developed for the OLYMPUS SYSTEM. The OLYMPUS SYSTEM is very useful for development, standardization and exchange of programs in thermonuclear fusion research and plasma physics. The pre-processor developed by the present authors is not only essential for the JAERI OLYMPUS SYSTEM, but also useful in manipulation, creation and correction of program files. (auth.)

 1. The fate of paternal mitochondria in marmoset pre-implantation embryos.

  Science.gov (United States)

  Luetjens, C M; Wesselmann, R

  2008-06-01

  Sperm-derived mitochondria are integrated into the oocyte at fertilization but seem to vanish during the early cleavage phase. The developmental potential of pre-implantation embryos seems to be closely related to their ability to induce degeneration of these mitochondria, but the mechanisms underlying their loss of function are not yet understood. This study focuses on the fate of paternal mitochondria in pre-implantation embryos. Stimulation, collection and in vitro culture of oocytes from Callithrix jacchus, allows the study of the destiny of paternal mitochondria by utilizing immunostaining of pre-implantation embryos, fluorescence and laserscanning microscopy. Live pre-implantation embryos were stained with a fluorescence indicator reflecting mitochondrial membrane potential. Evidence indicating the loss of mitochondrial function was not found nor that apoptosis pathways were involved in the disappearance of paternally derived mitochondria. These findings may have implications for mitochondrially inherited diseases and could lead to new strategies for improving assisted reproduction.

 2. Pre-aspiration in Welsh English: a case study of Aberystwyth

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hejná, Michaela

  -aspiration would be manifested as a h sound inserted in the following words as indicated: paht, peht, piht, poht, puht, mahp, mahtt, mahck, ohff, mohth, mahss, mahsh. Because the sound is understudied in English, the work focuses on what other sounds condition the presence of the phenomenon and its duration......Lay abstract This thesis examines pre-aspiration in English spoken in Aberystwyth, mid Wales. Pre-aspiration is a sound very similar to h (as in honey), and it can be found mainly in the sequences of vowels (a, e, i, o, u, etc.) and certain consonants (p, t, k, f, th, s, sh). In English, pre......, if it is sensitive to social factors such as age or gender as well, and it suggests some implications for sound changes including pre-aspiration. Chapter 1 summarises the questions addressed in this thesis and outlines where this work is positioned with respect to our current knowledge of the phenomenon...

 3. Pre-Service Teachers’ Metaphorical Perceptions Regarding the Concept of Curriculum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pre-Service Teachers’ Metaphorical Perceptions Regarding the Concept of Curriculum

  2017-04-01

  Full Text Available The purpose of this study was to reveal pre-service teachers’ perceptions regarding the concept of ‘curriculum’ through metaphors. Phenomenology, which is one of the qualitative research designs, was used in the study. Data of the study was obtained by asking a total of 123 pre-service teachers, including 84 females and 39 males and studying at various departments in Ataturk Faculty of Education at Marmara University in Turkey in the spring semester of 2013-2014 academic year, to complete the statement “Curriculum is like …….. Because…….”. The collected data was analysed by content analysis technique and interpreted. According to the findings of the study, pre-service teachers produced a total number of 107 valid metaphors regarding the concept of ‘curriculum’, which were then categorized by considering their common features. Eight categories were obtained for the concept of ‘curriculum’. In general, pre-service teachers were found to have positive perceptions regarding the concept of ‘curriculum’

 4. Research on pre-staining gel electrophoresis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhong Ruibo; Liu Yushuang; Zhang Ping; Liu Jingran; Zhao Guofen; Zhang Feng

  2014-01-01

  Background: Gel electrophoresis is a powerful biochemical separation technique. Most biological molecules are completely transparent in the visible region of light, so it is necessary to use staining to show the results after gel electrophoresis, and the general steps of conventional staining methods are time-consuming. Purpose: We try to develop a novel approach to simplify the gel electrophoresis: Pre-Staining Gel Electrophoresis (PSGE), which can make the gel electrophoresis results monitored in real time. Methods: Pre-stain the protein samples with Coomassie Brilliant Blue (CBB) for 30 min before loading the sample into the gel well. Results and Conclusion: PSGE can be successfully used to analyze the binding efficiency of Bovine Serum Albumin (BSA) and amphiphilic polymer via chemical coupling and physical absorption, and the double PSGE also shows a great potential in bio-analytical chemistry. (authors)

 5. Pre-Service Teachers’ Opinions Regarding Using Films in Social Studies Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuba Cengelci

  2011-05-01

  Full Text Available Fundamental knowledge, skills, attitudes and values for community life are taught students through various courses in elementary school. Social studies course play an important role in teaching process of mentioned knowledge, skills, attitudes and values to students in primary education level. Various learning resources are used in social studies course for introducing students past, today and future with people, places and cultures. Films are powerful pedagogical tools for social studies teachers. Films play an important role in introducing historical, cultural, geographical, social, politic issues, perspectives and characteristics belong to people, society, or nations. This study was aimed at examining advantages and disadvantages of using film in social studies education from the perspective of social studies pre-service teachers.The purpose of the study is to examine pre-service teachers’ understandings about using films in social studies course. Within the scope of the main purpose of the present study, the following research questions were addressed:•What do pre-service teachers think about using film in social studies? •What do pre-service teachers think about contributions of films to social studies education?•What do pre-service teachers think about problems can be encountered when using film in social studies? •What are pre-service teachers’ recommendations about using film in social studies?Qualitative research methods were used in the study. Participants of the study were 3rd and 4th grade pre-service teachers enrolled in social studies teacher training program. Focus group interview was used in the study. First group consisted of 8 pre-service teachers from the 3rd grade, and second group had 6 pre-service teachers from the 4th grade. In the analysis of data, content analysis technique was used.Findings were examined under the four main themes which were classified as “using film in social studies”,

 6. The Effects of Spatial Endogenous Pre-cueing across Eccentricities.

  Science.gov (United States)

  Feng, Jing; Spence, Ian

  2017-01-01

  Frequently, we use expectations about likely locations of a target to guide the allocation of our attention. Despite the importance of this attentional process in everyday tasks, examination of pre-cueing effects on attention, particularly endogenous pre-cueing effects, has been relatively little explored outside an eccentricity of 20°. Given the visual field has functional subdivisions that attentional processes can differ significantly among the foveal, perifoveal, and more peripheral areas, how endogenous pre-cues that carry spatial information of targets influence our allocation of attention across a large visual field (especially in the more peripheral areas) remains unclear. We present two experiments examining how the expectation of the location of the target shapes the distribution of attention across eccentricities in the visual field. We measured participants' ability to pick out a target among distractors in the visual field after the presentation of a highly valid cue indicating the size of the area in which the target was likely to occur, or the likely direction of the target (left or right side of the display). Our first experiment showed that participants had a higher target detection rate with faster responses, particularly at eccentricities of 20° and 30°. There was also a marginal advantage of pre-cueing effects when trials of the same size cue were blocked compared to when trials were mixed. Experiment 2 demonstrated a higher target detection rate when the target occurred at the cued direction. This pre-cueing effect was greater at larger eccentricities and with a longer cue-target interval. Our findings on the endogenous pre-cueing effects across a large visual area were summarized using a simple model to assist in conceptualizing the modifications of the distribution of attention over the visual field. We discuss our finding in light of cognitive penetration of perception, and highlight the importance of examining attentional process across

 7. The Effects of Spatial Endogenous Pre-cueing across Eccentricities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jing Feng

  2017-06-01

  Full Text Available Frequently, we use expectations about likely locations of a target to guide the allocation of our attention. Despite the importance of this attentional process in everyday tasks, examination of pre-cueing effects on attention, particularly endogenous pre-cueing effects, has been relatively little explored outside an eccentricity of 20°. Given the visual field has functional subdivisions that attentional processes can differ significantly among the foveal, perifoveal, and more peripheral areas, how endogenous pre-cues that carry spatial information of targets influence our allocation of attention across a large visual field (especially in the more peripheral areas remains unclear. We present two experiments examining how the expectation of the location of the target shapes the distribution of attention across eccentricities in the visual field. We measured participants’ ability to pick out a target among distractors in the visual field after the presentation of a highly valid cue indicating the size of the area in which the target was likely to occur, or the likely direction of the target (left or right side of the display. Our first experiment showed that participants had a higher target detection rate with faster responses, particularly at eccentricities of 20° and 30°. There was also a marginal advantage of pre-cueing effects when trials of the same size cue were blocked compared to when trials were mixed. Experiment 2 demonstrated a higher target detection rate when the target occurred at the cued direction. This pre-cueing effect was greater at larger eccentricities and with a longer cue-target interval. Our findings on the endogenous pre-cueing effects across a large visual area were summarized using a simple model to assist in conceptualizing the modifications of the distribution of attention over the visual field. We discuss our finding in light of cognitive penetration of perception, and highlight the importance of examining

 8. Pre-existing and Postoperative Intimal Hyperplasia and Arteriovenous Fistula Outcomes.

  Science.gov (United States)

  Tabbara, Marwan; Duque, Juan C; Martinez, Laisel; Escobar, Luis A; Wu, Wensong; Pan, Yue; Fernandez, Natasha; Velazquez, Omaida C; Jaimes, Edgar A; Salman, Loay H; Vazquez-Padron, Roberto I

  2016-09-01

  The contribution of intimal hyperplasia (IH) to arteriovenous fistula (AVF) failure is uncertain. This observational study assessed the relationship between pre-existing, postoperative, and change in IH over time and AVF outcomes. Prospective cohort study with longitudinal assessment of IH at the time of AVF creation (pre-existing) and transposition (postoperative). Patients were followed up for up to 3.3 years. 96 patients from a single center who underwent AVF surgery initially planned as a 2-stage procedure. Veins and AVF samples were collected from 66 and 86 patients, respectively. Matched-pair tissues were available from 56 of these patients. Pre-existing, postoperative, and change in IH over time. Anatomic maturation failure was defined as an AVF that never reached a diameter > 6mm. Primary unassisted patency was defined as the time elapsed from the second-stage surgery to the first intervention. Maximal intimal thickness in veins and AVFs and change in intimal thickness over time. Pre-existing IH (>0.05mm) was present in 98% of patients. In this group, the median intimal thickness increased 4.40-fold (IQR, 2.17- to 4.94-fold) between AVF creation and transposition. However, this change was not associated with pre-existing thickness (r(2)=0.002; P=0.7). Ten of 96 (10%) AVFs never achieved maturation, whereas 70% of vascular accesses remained patent at the end of the observational period. Postoperative IH was not associated with anatomic maturation failure using univariate logistic regression. Pre-existing, postoperative, and change in IH over time had no effects on primary unassisted patency. The small number of patients from whom longitudinal tissue samples were available and low incidence of anatomic maturation failure, which decreased the statistical power to find associations between end points and IH. Pre-existing, postoperative, and change in IH over time were not associated with 2-stage AVF outcomes. Copyright © 2016 National Kidney Foundation, Inc

 9. Effects of hot water pre-extraction on surface properties of bagasse soda pulp.

  Science.gov (United States)

  Cordeiro, Nereida; Ashori, Alireza; Hamzeh, Yahya; Faria, Marisa

  2013-03-01

  In this work, the effects of hot water pre-extraction of depithed bagasse on the soda pulping and surface properties were studied. The conditions of hot water pre-extraction were: maximum temperature 170 °C, heat-up time 90 min, time at maximum temperature 10 min, and solid to liquor ratio (S:L) 1:8. Consequently, the pre-extracted and un-extracted bagasse chips were subjected to soda pulping at 160 °C for 1h with 11, 14 and 17% active alkali charge and an S:L of 1:5. The results showed that the hot water pre-extraction increased bagasse surface texture porosity by hemicellulose degradation. Therefore, the delignification was faster for pulping of pre-extracted samples. At a certain charge of alkali, pre-extracted samples showed higher screened yield and lower Kappa number. For instance, at 17% alkali charge, pre-extracted bagasse gave 11.3% higher pulp yield compared with the un-extracted ones. Inverse gas chromatography (IGC) results showed that the hot water pre-extraction changed the active sites on the bagasse surface, decreasing the dispersive energy and the basicity character, and affected the particle morphology. The pulping process decreased the hydrophobicity and the basicity of the bagasse surface. The surfaces of un-extracted and pre-extracted bagasse pulps had similar properties but different morphology. The pulps present higher surface area and permeability with more reactive capacity. Copyright © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 10. File list: Pol.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Pol.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 RNA polymerase Embryo Pre-somitic mesoder...m http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Pol.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 11. File list: DNS.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available DNS.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 DNase-seq Embryo Pre-somitic mesoderm htt...p://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/DNS.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 12. File list: Pol.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Pol.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 RNA polymerase Embryo Pre-somitic mesoder...m http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Pol.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 13. File list: DNS.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available DNS.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 DNase-seq Embryo Pre-somitic mesoderm htt...p://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/DNS.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 14. File list: DNS.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available DNS.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 DNase-seq Embryo Pre-somitic mesoderm htt...p://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/DNS.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 15. File list: Pol.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Pol.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 RNA polymerase Embryo Pre-somitic mesoder...m http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Pol.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 16. File list: DNS.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available DNS.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 DNase-seq Embryo Pre-somitic mesoderm htt...p://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/DNS.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 17. Analysis of pre-service and in-service views of evolution of Serbian teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisavljević Jelena

  2015-01-01

  Full Text Available We analysed the potential differences between the conceptions of Serbian pre-service and in-service teachers using controlled parameters such as acceptance of the evolution theory. Our sample includes Primary School teachers as well as Secondary School teachers of Biology and of Language. We show that the ideas of pre-service (PreB and in-service biology teachers (InB are more evolutionary than those of their colleagues. In contrast, most creationist responses came from the groups of pre-service language (PreL and pre-service primary teachers (PreP. The agnostic teachers are more evolutionist than other teachers. The more a teacher believes in God and practices religion, the more creationist he or she is, but a great number of teachers who believe in God are evolutionist or simultaneously evolutionist and creationist. There is a positive correlation between evolutionist answers and the attitude that „Science and religion should be separated“, and „religion and politics should be separated“. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173038 i br. III 43001

 18. Effects of pre-irradiation on isogeneic and semi-isogeneic CFU growth

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buurman, W.A.; Bruggen, I. Van.

  1977-01-01

  The genetic resistance to a parental bone marrow transplant as demonstrated, when transplantation were performed early after irradiation, failed to occur if the interval between irradiation and transplantation was increased to 4 days. A similar radiation induced weakening of genetic resistance to a parental bone marrow graft in spleen and bone marrow would be demonstrated in mice, which has been irradiated with a sublethal dose at 7 days prior to the lethal irradiation and transplantation. The pre-irradiation of the recipient with a sublethal dose induced an enhancement of the growth in spleen and bone marrow of isogenic transplanted CFU. The pre-irradiation of a single tibia also resulted in a significant weakening of the resistance in the spleen. The experiments with partial body pre-irradiation suggested a local effect of the pre-irradiation, but it could be shown that the enhanced CFU growth is not caused by an enhanced seeding of CFU in pre-irradiation bone marrow. The role of microenvironment in the phenomenon of genetic resistance is discussed. (author)

 19. Maternal serum copeptin concentrations in early- and late-onset pre-eclampsia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdullah Tuten

  2015-08-01

  Conclusion: Our results suggest that copeptin levels might be useful in the evaluation of the severity of pre-eclampsia. However, copeptin might be involved in early- rather than late-onset pre-eclampsia.

 20. File list: Oth.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 TFs and others Embryo Pre-somitic mesoder...m http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 1. File list: Oth.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 TFs and others Embryo Pre-somitic mesoder...m http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 2. File list: Oth.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 TFs and others Embryo Pre-somitic mesoder...m http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 3. File list: Oth.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 TFs and others Embryo Pre-somitic mesoder...m http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 4. Character education in perspective of chemistry pre-service teacher

  Science.gov (United States)

  Merdekawati, Krisna

  2017-12-01

  As one of the pre-service teacher education programs, Chemistry Education Department Islamic University of Indonesia (UII) is committed to providing quality education. It is an education that can produce competent and characteristic chemistry pre-service teacher. The focus of research is to describe the perception of students as a potential teacher of chemistry on character education and achievement of character education. The research instruments include questionnaires and observation sheets. Research data show that students have understood the importance of character education and committed to organizing character education later in schools. Students have understood the ways in which character education can be used. The students stated that Chemistry Education Department has tried to equip students with character education. The observation result shows that students generally have character as a pre-service teacher.

 5. Pre-admission antibiotics for suspected cases of meningococcal disease.

  Science.gov (United States)

  Sudarsanam, Thambu D; Rupali, Priscilla; Tharyan, Prathap; Abraham, Ooriapadickal Cherian; Thomas, Kurien

  2017-06-14

  Meningococcal disease can lead to death or disability within hours after onset. Pre-admission antibiotics aim to reduce the risk of serious disease and death by preventing delays in starting therapy before confirmation of the diagnosis. To study the effectiveness and safety of pre-admission antibiotics versus no pre-admission antibiotics or placebo, and different pre-admission antibiotic regimens in decreasing mortality, clinical failure, and morbidity in people suspected of meningococcal disease. We searched CENTRAL (6 January 2017), MEDLINE (1966 to 6 January 2017), Embase (1980 to 6 January 2017), Web of Science (1985 to 6 January 2017), LILACS (1982 to 6 January 2017), and prospective trial registries to January 2017. We previously searched CAB Abstracts from 1985 to June 2015, but did not update this search in January 2017. Randomised controlled trials (RCTs) or quasi-RCTs comparing antibiotics versus placebo or no intervention, in people with suspected meningococcal infection, or different antibiotics administered before admission to hospital or confirmation of the diagnosis. Two review authors independently assessed trial quality and extracted data from the search results. We calculated the risk ratio (RR) and 95% confidence interval (CI) for dichotomous data. We included only one trial and so did not perform data synthesis. We assessed the overall quality of the evidence using the GRADE approach. We found no RCTs comparing pre-admission antibiotics versus no pre-admission antibiotics or placebo. We included one open-label, non-inferiority RCT with 510 participants, conducted during an epidemic in Niger, evaluating a single dose of intramuscular ceftriaxone versus a single dose of intramuscular long-acting (oily) chloramphenicol. Ceftriaxone was not inferior to chloramphenicol in reducing mortality (RR 1.21, 95% CI 0.57 to 2.56; N = 503; 308 confirmed meningococcal meningitis; 26 deaths; moderate-quality evidence), clinical failures (RR 0.83, 95% CI 0.32 to

 6. Pennsylvania Pre-K Counts: End of Year Report, 2009-2010

  Science.gov (United States)

  Pennsylvania Department of Education, 2010

  2010-01-01

  Pennsylvania Pre-K Counts was created to provide research-based, high quality pre-kindergarten opportunities to at-risk children across the commonwealth by leveraging the existing early education services in schools, Keystone STARS child care programs, Head Start, and licensed nursery schools. The standards are high and the accountability…

 7. 75 FR 11873 - Notice of Fuel Cell Pre-Solicitation Workshop

  Science.gov (United States)

  2010-03-12

  ... Cell Pre-Solicitation Workshop. SUMMARY: The Fuel Cell Technologies Program, under the DOE Office of... transportation applications as well as cross-cutting stack and balance of plant component technology. Input from.... ADDRESSES: The Pre-Solicitation Workshop will be held at the Sheraton Denver West Hotel, 360 Union Blvd...

 8. Optimization of Pre-Treatment Process Parameters to Generate Biodiesel from Microalga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chukwuma Onumaegbu

  2018-03-01

  Full Text Available Cell disruption is an integral part of microalga production process, which improves the release of intracellular products that are essential for biofuel production. In this work, pre-treatment parameters that will enhance the efficiency of lipid production using high-pressure homogenizer on microalgae biomass will be investigated. The high-pressure homogenizer that is considered is a GYB40-10S/GY60-6S; with a pre-treatment pressure of 1000 psi, 2000 psi, and 3000 psi, the number of passes; 1, 2, and 3, a reaction time of 3, 3.5, and 4 h. Pressure and cavitation increase the efficiency of the pre-treatment process of the homogenizer. In addition, homogenization shear force and pressure are the basic significant factors that enhance the efficiency of microalgae cell rupture. Also, the use of modelling to simulate pre-treatment processes (Response Surface Methodology (RSM, Box-Behnken Designs (BBD, and design of experiment (DOE for process optimization will be adopted in this study. The results clearly demonstrate that high-pressure homogenization pre-treatment can effectively disrupt microalga cell walls to enhance lipid recovery efficiency, with a relatively short extraction time, both that are essential for maintaining a good quality of lipids for biofuel production. A maximum of 18% lipid yields were obtained after 3 h of HPH pre-treatment at 3000 psi.

 9. File list: ALL.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ALL.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 All antigens Embryo Pre-somitic mesoderm ...SRX474258,SRX474259 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/ALL.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 10. File list: ALL.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ALL.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 All antigens Embryo Pre-somitic mesoderm ...SRX474258,SRX474259 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/ALL.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 11. File list: ALL.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ALL.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 All antigens Embryo Pre-somitic mesoderm ...SRX474258,SRX474259 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/ALL.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 12. File list: His.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 Histone Embryo Pre-somitic mesoderm SRX47...4258,SRX474259 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/His.Emb.10.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 13. File list: ALL.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ALL.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 All antigens Embryo Pre-somitic mesoderm ...SRX474258,SRX474259 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/ALL.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 14. File list: His.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 Histone Embryo Pre-somitic mesoderm SRX47...4258,SRX474259 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/His.Emb.05.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 15. File list: His.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 Histone Embryo Pre-somitic mesoderm SRX47...4258,SRX474259 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/His.Emb.50.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 16. File list: His.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm mm9 Histone Embryo Pre-somitic mesoderm SRX47...4258,SRX474259 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/His.Emb.20.AllAg.Pre-somitic_mesoderm.bed ...

 17. A Multiethnic Study of Pre-Diabetes and Diabetes in LMIC.

  Science.gov (United States)

  Shen, Jia; Kondal, Dimple; Rubinstein, Adolfo; Irazola, Vilma; Gutierrez, Laura; Miranda, J Jaime; Bernabé-Ortiz, Antonio; Lazo-Porras, María; Levitt, Naomi; Steyn, Krisela; Bobrow, Kirsten; Ali, Mohammed K; Prabhakaran, Dorairaj; Tandon, Nikhil

  2016-03-01

  Diabetes mellitus is one of the leading causes of death and disability worldwide. Approximately three-quarters of people with diabetes live in low- and middle-income countries, and these countries are projected to experience the greatest increase in diabetes burden. We sought to compare the prevalence, awareness, treatment, and control of diabetes in 3 urban and periurban regions: the Southern Cone of Latin America and Peru, South Asia, and South Africa. In addition, we examined the relationship between diabetes and pre-diabetes with known cardiovascular and metabolic risk factors. A total of 26,680 participants (mean age, 47.7 ± 14.0 years; 45.9% male) were enrolled in 4 sites (Southern Cone of Latin America = 7,524; Peru = 3,601; South Asia = 11,907; South Africa = 1,099). Detailed demographic, anthropometric, and biochemical data were collected. Diabetes and pre-diabetes were defined as a fasting plasma glucose ≥126 mg/dl and 100 to 125 mg/dl, respectively. Diabetes control was defined as fasting plasma glucose diabetes and pre-diabetes was 14.0% (95% confidence interval [CI]: 13.2% to 14.8%) and 17.8% (95% CI: 17.0% to 18.7%) in the Southern Cone of Latin America, 9.8% (95% CI: 8.8% to 10.9%) and 17.1% (95% CI: 15.9% to 18.5%) in Peru, 19.0% (95% CI: 18.4% to 19.8%) and 24.0% (95% CI: 23.2% to 24.7%) in South Asia, and 13.8% (95% CI: 11.9% to 16.0%) and 9.9% (95% CI: 8.3% to 11.8%) in South Africa. The age- and sex-specific prevalence of diabetes and pre-diabetes for all countries increased with age (p Peru, and South Africa the prevalence of pre-diabetes rose sharply at 35 to 44 years. In South Asia, the sharpest rise in pre-diabetes prevalence occurred younger at 25 to 34 years. The prevalence of diabetes rose sharply at 45 to 54 years in the Southern Cone of Latin America, Peru, and South Africa, and at 35 to 44 years in South Asia. Diabetes and pre-diabetes prevalence increased with body mass index. South Asians had the highest prevalence of diabetes and

 18. Civil engineering: calculations of pre-stressed concrete structures using CodeAster

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gerard, B.; Ulm, F.

  1997-11-01

  This document presents an analysis of the different calculation methods for pre-stressed concrete structure which can be performed by using finite element methods. Two methods of calculating the pre-stressing of concrete structures with finite elements have been determined. The equivalent method which consists of replacing the action of pre-stressing the concrete by equivalent forces. These method is well suited to dimensioning and studying the overall stability of a structure. It is not an easy matter to take into account the coupled or time-varying phenomena. This approach ignores the evolution of the interaction between the pre-stressing and the concrete. The explicit method which consists of including the mechanical resolution of the pre-stressed cables in that of a concrete structure. Not only does this allow a local study of the pre-stressed to be made, it also allows the coupling which developed over time to be determined, e.g. slip, deferred deformation and coupling between the steel and concrete behaviours. This method enables non-linear phenomena with varying degrees of complexity, such as fracture or yielding of the steels, drying out of the concrete, creep, etc to be described. The two methods are complementary. This document presents the mathematical and computer developments relating to each of this method. In the case of the explicit method, certain of the Code-Aster functions already make it possible to meet several EDF application requirements. Several couplings can be taken into account, such as thermomechanical, shrinkage in drying, creep, relaxation and injection of the cables. Three immediate developments of Code-Aster are proposed for the following applications: - a procedure for calculating the pre-stress losses along the pre-stressing cables; - a command to allocate these forces in the form of an initial force field in the bar elements associated with the cables; - a procedure for linking elements whose nodes do not coincide with each other

 19. Review of Pre-Analytical Errors in Oral Glucose Tolerance Testing in a Tertiary Care Hospital.

  Science.gov (United States)

  Nanda, Rachita; Patel, Suprava; Sahoo, Sibashish; Mohapatra, Eli

  2018-03-13

  The pre-pre-analytical and pre-analytical phases form a major chunk of the errors in a laboratory. The process has taken into consideration a very common procedure which is the oral glucose tolerance test to identify the pre-pre-analytical errors. Quality indicators provide evidence of quality, support accountability and help in the decision making of laboratory personnel. The aim of this research is to evaluate pre-analytical performance of the oral glucose tolerance test procedure. An observational study that was conducted overa period of three months, in the phlebotomy and accessioning unit of our laboratory using questionnaire that examined the pre-pre-analytical errors through a scoring system. The pre-analytical phase was analyzed for each sample collected as per seven quality indicators. About 25% of the population gave wrong answer with regard to the question that tested the knowledge of patient preparation. The appropriateness of test result QI-1 had the most error. Although QI-5 for sample collection had a low error rate, it is a very important indicator as any wrongly collected sample can alter the test result. Evaluating the pre-analytical and pre-pre-analytical phase is essential and must be conducted routinely on a yearly basis to identify errors and take corrective action and to facilitate their gradual introduction into routine practice.

 20. System and method for pre-cooling of buildings

  Science.gov (United States)

  Springer, David A.; Rainer, Leo I.

  2011-08-09

  A method for nighttime pre-cooling of a building comprising inputting one or more user settings, lowering the indoor temperature reading of the building during nighttime by operating an outside air ventilation system followed, if necessary, by a vapor compression cooling system. The method provides for nighttime pre-cooling of a building that maintains indoor temperatures within a comfort range based on the user input settings, calculated operational settings, and predictions of indoor and outdoor temperature trends for a future period of time such as the next day.

 1. Prices, wages and fertility in pre-industrial England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klemp, Marc Patrick Brag

  2012-01-01

  and relative prices to affect fertility. The model is estimated using new data for the pre-industrial period in England, and the analysis reveals a strong, positive effect of agricultural wages as well as a nonnegative effect of real agricultural prices on fertility. Furthermore, it is demonstrated......To shed light on the economic-demographic mechanisms operating in the epoch of pre-industrial economic stagnation, a two-sector Malthusian model is formulated in terms of a cointegrated vector autoregressive model on error correction form. The model allows for both agricultural product wages...

 2. Case report: pre-eruptive intra-coronal radiolucencies revisited.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Counihan, K P

  2012-08-01

  Pre-eruptive intra-coronal radiolucency (PEIR) describes a radiolucent lesion located in the coronal dentine, just beneath the enamel-dentine junction of unerupted teeth. The prevalence of this lesion varies depending on the type and quality of radiographic exposure and age of patients used for assessment. The aetiology of pre-eruptive intra-coronal radiolucent lesions is not fully understood, but published clinical and histological evidence suggest that these lesions are resorptive in nature. Issues around the diagnosis, treatment planning and clinical management of this lesion are explored using previously unreported cases.

 3. Blocking peptides against HBV: PreS1 protein selected from a phage display library

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, Wei; Liu, Yang; Zu, Xiangyang; Jin, Rui; Xiao, Gengfu

  2011-01-01

  Highlights: → Successfully selected specific PreS1-interacting peptides by using phage displayed library. → Alignment of the positive phage clones revealed a consensus PreS1 binding motif. → A highly enriched peptide named P7 had a strong binding ability for PreS1. → P7 could block PreS1 attachment. -- Abstract: The PreS1 protein is present on the outermost part of the hepatitis B virus (HBV) surface and has been shown to have a pivotal function in viral infectivity and assembly. The development of reagents with high affinity and specificity for PreS1 is of great significance for early diagnosis and treatment of HBV infection. A phage display library of dodecapeptide was screened for interactions with purified PreS1 protein. Alignment of the positive phage clones revealed a putative consensus PreS1 binding motif of HX n HX m HP/R. Moreover, a peptide named P7 (KHMHWHPPALNT) was highly enriched and occurred with a surprisingly high frequency of 72%. A thermodynamic study revealed that P7 has a higher binding affinity to PreS1 than the other peptides. Furthermore, P7 was able to abrogate the binding of HBV virions to the PreS1 antibody, suggesting that P7 covers key functional sites on the native PreS1 protein. This newly isolated peptide may, therefore, be a new therapeutic candidate for the treatment of HBV. The consensus motif could be modified to deliver imaging, diagnostic, and therapeutic agents to tissues affected by HBV.

 4. Blocking peptides against HBV: PreS1 protein selected from a phage display library

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wang, Wei; Liu, Yang; Zu, Xiangyang; Jin, Rui [State Key Laboratory of Virology, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071 (China); Xiao, Gengfu, E-mail: xiaogf@wh.iov.cn [State Key Laboratory of Virology, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071 (China)

  2011-09-09

  Highlights: {yields} Successfully selected specific PreS1-interacting peptides by using phage displayed library. {yields} Alignment of the positive phage clones revealed a consensus PreS1 binding motif. {yields} A highly enriched peptide named P7 had a strong binding ability for PreS1. {yields} P7 could block PreS1 attachment. -- Abstract: The PreS1 protein is present on the outermost part of the hepatitis B virus (HBV) surface and has been shown to have a pivotal function in viral infectivity and assembly. The development of reagents with high affinity and specificity for PreS1 is of great significance for early diagnosis and treatment of HBV infection. A phage display library of dodecapeptide was screened for interactions with purified PreS1 protein. Alignment of the positive phage clones revealed a putative consensus PreS1 binding motif of HX{sub n}HX{sub m}HP/R. Moreover, a peptide named P7 (KHMHWHPPALNT) was highly enriched and occurred with a surprisingly high frequency of 72%. A thermodynamic study revealed that P7 has a higher binding affinity to PreS1 than the other peptides. Furthermore, P7 was able to abrogate the binding of HBV virions to the PreS1 antibody, suggesting that P7 covers key functional sites on the native PreS1 protein. This newly isolated peptide may, therefore, be a new therapeutic candidate for the treatment of HBV. The consensus motif could be modified to deliver imaging, diagnostic, and therapeutic agents to tissues affected by HBV.

 5. Trace spaces in a pre-cubical complex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raussen, Martin

  2009-01-01

  In directed algebraic topology, directed irreversible (d)-paths and spaces consisting of d-paths are studied from a topological and from a categorical point of view. Motivated by models for concurrent computation, we study in this paper spaces of d-paths in a pre-cubical complex. Such paths...... are equipped with a natural arc length which moreover is shown to be invariant under directed homotopies. D-paths up to reparametrization (called traces) can thus be represented by arc length parametrized d-paths. Under weak additional conditions, it is shown that trace spaces in a pre-cubical complex...... are separable metric spaces which are locally contractible and locally compact. Moreover, they have the homotopy type of a CW-complex....

 6. Research on pre-processing of QR Code

  Science.gov (United States)

  Sun, Haixing; Xia, Haojie; Dong, Ning

  2013-10-01

  QR code encodes many kinds of information because of its advantages: large storage capacity, high reliability, full arrange of utter-high-speed reading, small printing size and high-efficient representation of Chinese characters, etc. In order to obtain the clearer binarization image from complex background, and improve the recognition rate of QR code, this paper researches on pre-processing methods of QR code (Quick Response Code), and shows algorithms and results of image pre-processing for QR code recognition. Improve the conventional method by changing the Souvola's adaptive text recognition method. Additionally, introduce the QR code Extraction which adapts to different image size, flexible image correction approach, and improve the efficiency and accuracy of QR code image processing.

 7. Technology Education Benefits from the Inclusion of Pre-Engineering Education

  Science.gov (United States)

  Rogers, Steve; Rogers, George E.

  2005-01-01

  Technology education is being taught today in almost every high school and middle school in America. Over 1000 technology education departments are now including pre-engineering education in their programs. According to these authors, the time has come for the profession to agree that including pre-engineering education in technology education…

 8. How Pre-Service Teachers' Understand and Perform Science Process Skills

  Science.gov (United States)

  Chabalengula, Vivien Mweene; Mumba, Frackson; Mbewe, Simeon

  2012-01-01

  This study explored pre-service teachers' conceptual understanding and performance on science process skills. A sample comprised 91 elementary pre-service teachers at a university in the Midwest of the USA. Participants were enrolled in two science education courses; introductory science teaching methods course and advanced science methods course.…

 9. Elementary Pre-Service Teachers' Mathematics Anxiety and Mathematics Teaching Anxiety

  Science.gov (United States)

  Haciomeroglu, Guney

  2014-01-01

  The present study examined the structure of elementary pre-service teachers' mathematics anxiety and mathematics teaching anxiety by asking whether the two systems of anxiety are related. The Turkish Mathematics Anxiety Rating Scale Short Version and the Mathematics Teaching Anxiety Scale were administered to 260 elementary pre-service teachers.…

 10. Pre- and In-Service Preschool Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs

  Science.gov (United States)

  Aslan, Durmus; Tas, Isil; Ogul, Irem Gürgah

  2016-01-01

  In this study, pre- and in-service preschool teachers' science teaching efficacy beliefs were investigated. The sample included 100 pre-service (50 first grades and 50 last grades) and 73 in-service preschool teachers. As a data collection tool "Science Teaching Efficacy Belief Instrument" was used. Findings indicated that in-service…

 11. Pre-colonial transport systems: A veritable instrument for inter-group ...

  African Journals Online (AJOL)

  It thinks that pre-colonial transport systems, due to its commercial and strategic importance, were extensively used by farmers and traders, who participated actively in both internal and long distance commerce. This paper submits that, pre-colonial transport systems such as human porterage on land and dug-out canoe on ...

 12. COMMUNICATION WITH PARENTS PRE-SCHOOL EDUCATION VIA MODERN TECHNOLOGY

  OpenAIRE

  KOZLOVÁ, Lucie

  2009-01-01

  My bachelor thesis address the question of communication with parents in the pre-school education using modern technologies in our and other countries. In this thesis I tried to determine the real state of usage of modern communication technologies at chosen pre-school education facilities by interview research. Based on this research I suggest the optimal solution of this communication problem on the level of current modern communication technologies.

 13. The Effects of Spatial Endogenous Pre-cueing across Eccentricities

  OpenAIRE

  Feng, Jing; Spence, Ian

  2017-01-01

  Frequently, we use expectations about likely locations of a target to guide the allocation of our attention. Despite the importance of this attentional process in everyday tasks, examination of pre-cueing effects on attention, particularly endogenous pre-cueing effects, has been relatively little explored outside an eccentricity of 20°. Given the visual field has functional subdivisions that attentional processes can differ significantly among the foveal, perifoveal, and more peripheral areas...

 14. Pre-Conflict Management Tools: Winning the Peace

  National Research Council Canada - National Science Library

  Frank, Aaron B

  2005-01-01

  The Pre-Conflict Management Tools (PCMT) Program was developed to transform how intelligence analysts, policy analysts, operational planners, and decisionmakers interact when confronting highly complex strategic problems...

 15. Teaching the pre-primary child reading and writing: a challenge for ...

  African Journals Online (AJOL)

  Teaching the pre-primary child reading and writing: a challenge for pre-primary school teachers in rivers state, Nigeria. ... Global Journal of Educational Research ... of the child's interactive learning and emphasizes specific teaching methods ...

 16. Sludge pre-treatment with pulsed electric fields

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kopplow, O.; Barjenbruch, M.; Heinz, V.

  2003-07-01

  The anaerobic stabilization process depends - among others - on the bio-availability of organic carbon. Through pre-treatment of the sludge which leads to the destruction of micro-organisms and to the setting-free of cell content substances (disintegration), the carbon can be microbially converted better and faster. Moreover, effects on the digestion are likely. However, only little experience is available in the sludge treatment with pulsed electric fields. Laboratory-scale digestion tests have been run to analyse the influence of pulsed electric fields on the properties of sludge, anaerobic degradation, sludge water reload and foaming of digesters. The results will be compared with those of other disintegration methods (high pressure homogenise, thermal treatment). The effect of pre-treatment on the sludge is shown by the COD release. Degrees of disintegration have been achieved up to 20%. The specific energy input was high. The energy consumption has been decreased by initial improvements (pre-heating to 55{sup o}C). The filament bacteria were partially destroyed. The foam reduction in the digesters was marginal. The anaerobic degradation performance has been improved in every case. The degradation rate of organic matter increased about 9%. Due to the increase of degradation, there is a higher reload of the sludge-water with COD and nitrogen compounds. (author)

 17. Pre- and in-Service Teachers Reading and Discussing Informational Texts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Theresa A. Deeney

  2016-05-01

  Full Text Available This study investigates U.S. elementary (kindergarten-Grade 6, ages 5-12 pre- and in-service teachers’ discussions of informational texts to understand current practices and identify needs with respect to how teachers support students in building knowledge from complex informational text as specified in the grade-level expectations of the Common Core State Standards adopted in many U.S. states. Transcripts and reflections from 17 in-service and 31 pre-service teachers’ informational text discussions were analyzed for teachers’ focus on the text, background knowledge, and text/background knowledge. In addition, transcripts were analyzed for the types of text ideas teachers targeted (details/main ideas, the comprehension demands placed on students, how teachers used follow-up moves to encourage higher level thinking, and how teachers use transcripts of their discussions to analyze and critique their own practice. Findings suggest that both pre- and in-service teachers draw heavily on students’ background knowledge and text details in their questioning; but differences exist in how pre- and in-service teachers use follow-up responses to promote knowledge building. Findings also suggest that both pre- and in-service teachers can use their transcripts to recognize areas of need, and offer themselves suggestions to better support students’ understanding. Implications are offered for teacher education and professional development.

 18. Validation of the Preverbal Visual Assessment (PreViAs) questionnaire.

  Science.gov (United States)

  García-Ormaechea, Inés; González, Inmaculada; Duplá, María; Andres, Eva; Pueyo, Victoria

  2014-10-01

  Visual cognitive integrative functions need to be evaluated by a behavioral assessment, which requires an experienced evaluator. The Preverbal Visual Assessment (PreViAs) questionnaire was designed to evaluate these functions, both in general pediatric population or in children with high risk of visual cognitive problems, through primary caregivers' answers. We aimed to validate the PreViAs questionnaire by comparing caregiver reports with results from a comprehensive clinical protocol. A total of 220 infants (visual development, as determined by the clinical protocol. Their primary caregivers completed the PreViAs questionnaire, which consists of 30 questions related to one or more visual domains: visual attention, visual communication, visual-motor coordination, and visual processing. Questionnaire answers were compared with results of behavioral assessments performed by three pediatric ophthalmologists. Results of the clinical protocol classified 128 infants as having normal visual maturation, and 92 as having abnormal visual maturation. The specificity of PreViAs questionnaire was >80%, and sensitivity was 64%-79%. More than 80% of the infants were correctly classified, and test-retest reliability exceeded 0.9 for all domains. The PreViAs questionnaire is useful to detect abnormal visual maturation in infants from birth to 24months of age. It improves the anamnesis process in infants at risk of visual dysfunctions. Copyright © 2014. Published by Elsevier Ireland Ltd.

 19. Geometrically exact nonlinear analysis of pre-twisted composite rotor blades

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li'na SHANG

  2018-02-01

  Full Text Available Modeling of pre-twisted composite rotor blades is very complicated not only because of the geometric non-linearity, but also because of the cross-sectional warping and the transverse shear deformation caused by the anisotropic material properties. In this paper, the geometrically exact nonlinear modeling of a generalized Timoshenko beam with arbitrary cross-sectional shape, generally anisotropic material behavior and large deflections has been presented based on Hodges’ method. The concept of decomposition of rotation tensor was used to express the strain in the beam. The variational asymptotic method was used to determine the arbitrary warping of the beam cross section. The generalized Timoshenko strain energy was derived from the equilibrium equations and the second-order asymptotically correct strain energy. The geometrically exact nonlinear equations of motion were established by Hamilton’s principle. The established modeling was used for the static and dynamic analysis of pre-twisted composite rotor blades, and the analytical results were validated based on experimental data. The influences of the transverse shear deformation on the pre-twisted composite rotor blade were investigated. The results indicate that the influences of the transverse shear deformation on the static deformation and the natural frequencies of the pre-twisted composite rotor blade are related to the length to chord ratio of the blade. Keywords: Geometrically exact, Nonlinear, Pre-twisted composite blade, Transverse shear deformation, Variational asymptotic, Warping

 20. Pulmonary venous abnormalities encountered on pre ...

  African Journals Online (AJOL)

  Multidetector computed tomography (MDCT) elegantly renders pulmonary venous anatomy. With increasing numbers of radiofrequency ablation procedures being performed, there is now a greater emphasis on pre-procedure imaging to delineate this anatomy. Pulmonary venous mapping studies can be performed with or ...

 1. Het pre-insolventieakkoord : grondslagen en raamwerk

  NARCIS (Netherlands)

  Tollenaar, Nicolaes

  2016-01-01

  Background and topicality Legislation is currently being prepared, at both the European and the national levels, to introduce proceedings that aim to rescue ailing businesses before formal insolvency proceedings are begun. Such proceedings are commonly referred to as “pre-insolvency” proceedings.

 2. Which Fall Ascertainment Method Captures Most Falls in Pre-Frail and Frail Seniors?

  Science.gov (United States)

  Teister, Corina J; Chocano-Bedoya, Patricia O; Orav, Endel J; Dawson-Hughes, Bess; Meyer, Ursina; Meyer, Otto W; Freystaetter, Gregor; Gagesch, Michael; Rizzoli, Rene; Egli, Andreas; Theiler, Robert; Kanis, John A; Bischoff-Ferrari, Heike A

  2018-06-15

  There is no consensus on most reliable falls ascertainment method. Therefore, we investigated which method captures most falls among pre-frail and frail seniors from two randomized controlled trials conducted in Zurich, Switzerland, a 18-month trial (2009-2010) including 200 community-dwelling pre-frail seniors with a prior fall and a 12-month trial (2005-2008) including 173 frail seniors with acute hip fracture. Both included the same fall ascertainment methods: monthly active-asking, daily self-report diary, and a call-in hotline. We compared number of falls reported and estimated overall and positive percent agreement between methods. Pre-frail seniors reported 499 falls (rate = 2.5/year) and frail seniors reported 205 falls (rate = 1.4/year). Most falls were reported by active-asking: 81% of falls in pre-frail, and 78% in frail seniors. Among pre-frail seniors, diaries captured additional 19% falls, while hotline added none. Among frail seniors, hotline added 16% falls, while diaries added 6%. The positive percent agreement between active-asking and diary was 100% among pre-frail and 88% among frail seniors. While monthly active-asking captures most falls in both groups, this method alone missed 19% of falls in pre-frail and 22% in frail seniors. Thus, a combination of active-asking and diaries for pre-frail, and active-asking and the hotline for frail seniors is warranted.

 3. Six psychotropics for pre-symptomatic & early Alzheimer's (MCI, Parkinson's, and Huntington's disease modification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edward C Lauterbach

  2016-01-01

  Full Text Available The quest for neuroprotective drugs to slow the progression of neurodegenerative diseases (NDDs, including Alzheimer's disease (AD, Parkinson's disease (PD, and Huntington's disease (HD, has been largely unrewarding. Preclinical evidence suggests that repurposing quetiapine, lithium, valproate, fluoxetine, donepezil, and memantine for early and pre-symptomatic disease-modification in NDDs may be promising and can spare regulatory barriers. The literature of these psychotropics in early stage and pre-symptomatic AD, PD, and HD is reviewed and propitious findings follow. Mild cognitive impairment (MCI phase of AD: salutary human randomized controlled trial findings for low-dose lithium and, in selected patients, donepezil await replication. Pre-symptomatic AD: human epidemiological data indicate that lithium reduces AD risk. Animal model studies (AMS reveal encouraging results for quetiapine, lithium, donepezil, and memantine. Early PD: valproate AMS findings show promise. Pre-symptomatic PD: lithium and valproate AMS findings are encouraging. Early HD: uncontrolled clinical data indicate non-progression with lithium, fluoxetine, donepezil, and memantine. Pre-symptomatic HD: lithium and valproate are auspicious in AMS. Many other promising findings awaiting replication (valproate in MCI; lithium, valproate, fluoxetine in pre-symptomatic AD; lithium in early PD; lithium, valproate, fluoxetine in pre-symptomatic PD; donepezil in early HD; lithium, fluoxetine, memantine in pre-symptomatic HD are reviewed. Dose- and stage-dependent effects are considered. Suggestions for signal-enhancement in human trials are provided for each NDD stage.

 4. Mathematics Anxiety and Beliefs of Turkish Pre-Service Elementary Teachers

  Science.gov (United States)

  Uysal, Figen; Dede, Yüksel

  2016-01-01

  The purpose of this study was to investigate the relationship between pre-service elementary teachers' mathematics teaching beliefs and mathematics anxiety. The participants of the study consist of 96 pre-service elementary teachers from a department of primary education in a state university in Turkey during the 2010-2011 spring term. Mathematics…

 5. Pre-Sleep Arousal and Sleep Problems of Anxiety-Disordered Youth

  Science.gov (United States)

  Alfano, Candice A.; Pina, Armando A.; Zerr, Argero A.; Villalta, Ian K.

  2010-01-01

  The current study examined sleep problems and pre-sleep arousal among 52 anxious children and adolescents, aged 7-14 years, in relation to age, sex, ethnicity, and primary anxiety disorder. Assessment included structured diagnostic interviews and parent and child completed measures of sleep problems and pre-sleep arousal. Overall, 85% of parents…

 6. Primary School Pre-Service Mathematics Teachers' Views on Mathematical Modeling

  Science.gov (United States)

  Karali, Diren; Durmus, Soner

  2015-01-01

  The current study aimed to identify the views of pre-service teachers, who attended a primary school mathematics teaching department but did not take mathematical modeling courses. The mathematical modeling activity used by the pre-service teachers was developed with regards to the modeling activities utilized by Lesh and Doerr (2003) in their…

 7. Investigating Classroom Teaching Competencies of Pre Service Elementary Mathematics Teachers

  Science.gov (United States)

  Gokalp, Murat

  2016-01-01

  The study has sought answers to two major questions: What is the current situation in Elementary Mathematics Education programs at Faculty of Education in terms of classroom teaching competencies? To what extent do pre service teachers acquire these competencies? The research was conducted on 202 senior pre service teachers studying at the…

 8. Effect of pre-treatments on seed germination of Parkia biglobosa ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effect of pre-treatments on seed germination of Parkia biglobosa (Benth) ... There has been emphasis on the use of indigenous tree species to check land ... out to investigate the most effective pre-sowing treatments to break seed dormancy and to ... Matured seeds of P. biglobosa were collected from farmers at Mbalagh ...

 9. Developmental Profiles of Mucosal Immunity in Pre-school Children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Ewing

  2010-01-01

  Full Text Available This study investigated the effect of attending pre-school on mucosal immunity. Children 3.5 to 5 years of age who attended pre-school were observed for a 10 month period. Demographic information was collected on previous childcare experiences, the home environment and clinical information relating to the child and the family. A daily illness log was kept for each child. A multivariate longitudinal analysis of the relation between immunoglobulins in saliva and age, gender, childcare experience, pre-school exposure, number of siblings, environmental tobacco smoke (ETS, atopy and hospitalisation was conducted. There was a positive association of higher IgA levels with the winter season and with children being older than 4 years (<.001, having attended childcare prior to commencing pre-school (<.05, and having been exposed to ETS at home (<.05. Lower IgA levels were associated with being atopic (<.05. Higher IgG levels were associated with exposure to ETS (<.001, while lower levels were associated to having atopy. Higher IgM levels were associated with previous childcare experience (<.01 whilst having been hospitalised was associated with having low salivary IgM levels (<.01. Lagged analyses demonstrated that immunological parameters were affected by the number of respiratory infections in the preceding 2 months.

 10. Pre-exposure to wheel running disrupts taste aversion conditioning.

  Science.gov (United States)

  Salvy, Sarah-Jeanne; Pierce, W David; Heth, Donald C; Russell, James C

  2002-05-01

  When rats are given access to a running wheel after drinking a flavored solution, they subsequently drink less of that flavor solution. It has been suggested that running produces a conditioned taste aversion (CTA). This study explored whether CTA is eliminated by prior exposure to wheel running [i.e., unconditioned stimulus (UCS) pre-exposure effect]. The rats in the experimental group (UW) were allowed to wheel run for 1 h daily for seven consecutive days of pre-exposure. Rats in the two other groups had either access to locked wheels (LW group) or were maintained in their home cages (HC group) during the pre-exposure days. All rats were then exposed to four paired and four unpaired trials using a "ABBAABBA" design. Conditioning trials were composed of one flavored liquid followed by 60-min access to wheel running. For the unpaired trials, rats received a different flavor not followed by the opportunity to run. All rats were then initially tested for water consumption followed by tests of the two flavors (paired or unpaired) in a counterbalanced design. Rats in the UW group show no CTA to the liquid paired with wheel running, whereas LW and HC groups developed CTA. These results indicate that pre-exposure to wheel running (i.e., the UCS), eliminates subsequent CTA.

 11. Spatial Skill Profile of Mathematics Pre-Service Teachers

  Science.gov (United States)

  Putri, R. O. E.

  2018-01-01

  This study is aimed to investigate the spatial intelligence of mathematics pre-service teachers and find the best instructional strategy that facilitates this aspect. Data were collected from 35 mathematics pre-service teachers. The Purdue Spatial Visualization Test (PSVT) was used to identify the spatial skill of mathematics pre-service teachers. Statistical analysis indicate that more than 50% of the participants possessed spatial skill in intermediate level, whereas the other were in high and low level of spatial skill. The result also shows that there is a positive correlation between spatial skill and mathematics ability, especially in geometrical problem solving. High spatial skill students tend to have better mathematical performance compare to those in two other levels. Furthermore, qualitative analysis reveals that most students have difficulty in manipulating geometrical objects mentally. This problem mostly appears in intermediate and low-level spatial skill students. The observation revealed that 3-D geometrical figures is the best method that can overcome the mentally manipulation problem and develop the spatial visualization. Computer application can also be used to improve students’ spatial skill.

 12. Carbenoxolone induced depression of rhythmogenesis in the pre-Bötzinger Complex

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  VanDam Richard J

  2008-05-01

  Full Text Available Abstract Background Carbenoxolone (CBX, a gap junction uncoupler, alters the functioning of the pre-Bötzinger Complex (preBötC, a central pattern generating neuronal network important for the production of respiratory rhythm in mammals. Even when isolated in a 1/2 mm-thick slice of medulla oblongata from neonatal mouse the preBötC continues producing periodic bursts of action potentials, termed population bursts that are thought to be important in generating various patterns of inspiration, in vivo. Whether gap junction communication contributes to preBötC rhythmogenesis remains unresolved, largely because existing gap junction uncouplers exert numerous non-specific effects (e.g., inhibition of active transport, alteration of membrane conductances. Here, we determined whether CBX alters preBötC rhythmogenesis by altering membrane properties including input resistance (Rin, voltage-gated Na+ current (INa, and/or voltage-gated K+ current (IK, rather than by blocking gap junction communication. To do so we used a medullary slice preparation, network-level recordings, whole-cell voltage clamp, and glycyrrhizic acid (GZA; a substance used as a control for CBX, since it is similar in structure and does not block gap junctions. Results Whereas neither of the control treatments [artificial cerebrospinal fluid (aCSF or GZA (50 μM] noticeably affected preBötC rhythmogenesis, CBX (50 μM decreased the frequency, area and amplitude of population bursts, eventually terminating population burst production after 45–60 min. Both CBX and GZA decreased neuronal Rin and induced an outward holding current. Although neither agent altered the steady state component of IK evoked by depolarizing voltage steps, CBX, but not GZA, increased peak INa. Conclusion The data presented herein are consistent with the notion that gap junction communication is important for preBötC rhythmogenesis. By comparing the effects of CBX and GZA on membrane properties our data a

 13. Pre-eclampsia research in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Magnus

  2014-12-01

  Full Text Available Pre-eclampsia is a pregnancy disorder of unknown origin. In Norway, pre-eclampsia is reported in 3 to 4 per cent of registered births. At present, November 2014, a series of investigations into the etiology of preeclampsia have been published internationally from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa, and several studies are ongoing. The intention of this paper is to give a short summary of what has been accomplished, and to discuss future avenues of research concerning causes, mechanisms and consequences of pre-eclampsia. The papers that have been published up to now include seven that concern life-styles (physical activity, tobacco and diet, six that include prior pregnancies, infection, gestational weight gain, toxicants and tryptophan metabolism, and two studies concerning issues of selection and validity. Major findings are that tobacco smoking is only associated with reduced risk of pre-eclampsia when it occurs in the last trimester; that processed food and sugar-sweetened beverages are associated with increased risk while vegetables, vitamin D and probiotics are associated with reduced risk; and that prior induced abortions have the same risk-reducing effect as a prior pregnancy. For future studies, we suggest that better use should be made of the family structure built into MoBa. This includes better use of the discordant pregnancy design. A series of ongoing genetic studies, partly in international consortia, will hopefully open new etiological insights. The indications that pre-eclampsia is related to cardiovascular disease and other complex disorders should be further investigated through systematic follow-up of pre-eclamptic women and controls. Finally, MoBa is eminently suited to study the influences that pre-eclampsia can have on the growing child.

 14. Reducing ultrafiltration membrane fouling during potable water reuse using pre-ozonation.

  Science.gov (United States)

  Wang, Hui; Park, Minkyu; Liang, Heng; Wu, Shimin; Lopez, Israel J; Ji, Weikang; Li, Guibai; Snyder, Shane A

  2017-11-15

  Wastewater reclamation has increasingly become popular to secure potable water supply. Low-pressure membrane processes such as microfiltration (MF) and ultrafiltration (UF) play imperative roles as a barrier of macromolecules for such purpose, but are often limited by membrane fouling. Effluent organic matter (EfOM), including biopolymers and particulates, in secondary wastewater effluents have been known to be major foulants in low-pressure membrane processes. Hence, the primary aim of this study was to investigate the effects of pre-ozonation as a pre-treatment for UF on the membrane fouling caused by EfOM in secondary wastewater effluents for hydrophilic regenerated cellulose (RC) and hydrophobic polyethersulfone (PES) UF membranes. It was found that greater fouling reduction was achieved by pre-ozonation for the hydrophilic RC membrane than the hydrophobic PES membrane at increasing ozone doses. In addition, the physicochemical property changes of EfOM, including biopolymer fractions, by pre-ozonation were systemically investigated. The classical pore blocking model and the extended Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (XDLVO) theories were employed to scrutinize the fouling alleviation mechanism by pre-ozonation. As a result, the overarching mechanisms of fouling reduction were attributed to the following key reasons: (1) Ozone degraded macromolecules such as biopolymers like proteins and polysaccharides into smaller fractions, thereby increasing free energy of cohesion of EfOM and rendering them more hydrophilic and stable; (2) pre-ozonation augmented the interfacial free energy of adhesion between foulants and the RC/PES membranes, leading to the increase of repulsions and/or the decrease of attractions; and (3) pre-ozonation prolonged the transition from pore blocking to cake filtration that was a dominant fouling mechanism, thereby reducing fouling. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Visual awareness suppression by pre-stimulus brain stimulation; a neural effect.

  Science.gov (United States)

  Jacobs, Christianne; Goebel, Rainer; Sack, Alexander T

  2012-01-02

  Transcranial magnetic stimulation (TMS) has established the functional relevance of early visual cortex (EVC) for visual awareness with great temporal specificity non-invasively in conscious human volunteers. Many studies have found a suppressive effect when TMS was applied over EVC 80-100 ms after the onset of the visual stimulus (post-stimulus TMS time window). Yet, few studies found task performance to also suffer when TMS was applied even before visual stimulus presentation (pre-stimulus TMS time window). This pre-stimulus TMS effect, however, remains controversially debated and its origin had mainly been ascribed to TMS-induced eye-blinking artifacts. Here, we applied chronometric TMS over EVC during the execution of a visual discrimination task, covering an exhaustive range of visual stimulus-locked TMS time windows ranging from -80 pre-stimulus to 300 ms post-stimulus onset. Electrooculographical (EoG) recordings, sham TMS stimulation, and vertex TMS stimulation controlled for different types of non-neural TMS effects. Our findings clearly reveal TMS-induced masking effects for both pre- and post-stimulus time windows, and for both objective visual discrimination performance and subjective visibility. Importantly, all effects proved to be still present after post hoc removal of eye blink trials, suggesting a neural origin for the pre-stimulus TMS suppression effect on visual awareness. We speculate based on our data that TMS exerts its pre-stimulus effect via generation of a neural state which interacts with subsequent visual input. Copyright © 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. EMS Adherence to a Pre-hospital Cervical Spine Clearance Protocol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johnson, David

  2001-10-01

  Full Text Available Purpose: To determine the degree of adherence to a cervical spine (c-spine clearance protocol by pre-hospital Emergency Medical Services (EMS personnel by both self-assessment and receiving hospital assessment, to describe deviations from the protocol, and to determine if the rate of compliance by paramedic self-assessment differed from receiving hospital assessment. Methods: A retrospective sample of pre-hospital (consecutive series and receiving hospital (convenience sample assessments of the compliance with and appropriateness of c-spine immobilization. The c-spine clearance protocol was implemented for Orange County EMS just prior to the April-November 1999 data collection period. Results: We collected 396 pre-hospital and 162 receiving hospital data forms. From the pre-hospital data sheet. the percentage deviation from the protocol was 4.096 (16/396. Only one out of 16 cases that did not comply with the protocol was due to over immobilization (0.2%. The remaining 15 cases were under immobilized, according to protocol. Nine of the under immobilized cases (66% that should have been placed in c-spine precautions met physical assessment criteria in the protocol, while the other five cases met mechanism of injury criteria. The rate of deviations from protocol did not differ over time. The receiving hospital identified 8.0% (13/162; 6/16 over immobilized, 7/16 under immobilized of patients with deviations from the protocol; none was determined to have actual c-spine injury. Conclusion: The implementation of a pre-hospital c-spine clearance protocol in Orange County was associated with a moderate overall adherence rate (96% from the pre-hospital perspective, and 92% from the hospital perspective, p=.08 for the two evaluation methods. Most patients who deviated from protocol were under immobilized, but no c-spine injuries were missed. The rate of over immobilization was better than previously reported, implying a saving of resources.

 17. Exploring Pre-Service Elementary Teachers' Mental Models of the Environment

  Science.gov (United States)

  Taskin-Ekici, Fatma; Ekici, Erhan; Cokadar, Hulusi

  2015-01-01

  This study aims to explore pre-service elementary teachers' understandings of the environment. A survey method was carried out in this study. A close-ended questionnaire and Draw-An-Environment Test (DAET) are administered to pre-service teachers (N = 255) after instruction of an Environmental Education course. A rubric (DAET-R) is used for…

 18. The acceptance of gamma irradiated pre-cooked processed chicken meat products

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seri Chempaka Mohd Yusof; Muhamad Lebai Juri; Foziah Ali; Salahbiah Abdul Majida; Mariani Deraman; Ros Anita Ahmad Ramli; Rohaizah Ahmad; Zainab Harun; Abdul Salam Babji

  2009-01-01

  A study was carried out to determine suitable dose, microbiological counts including pathogens and sensory evaluation of pre-cooked chicken meat products in assessing the acceptability of irradiated pre-cooked chicken meat products. Packed pre-cooked chicken sausages and burger samples (sealed individually in plastic-polyethylene pouches) were irradiated at the following doses: 2.5 kGy, 3.5 kGy and 5.5 kGy using 60 Co gamma irradiation at MINTec-Sinagama. Acceptability of the sausages was determined through sensory evaluation by 30 members of untrained panelists comprising staff of Malaysian Nuclear Agency. A 5-points hedonic rating scale was used. The attributes evaluated were taste, texture, chewiness, juiciness, aroma, colour, shape and overall acceptance. Samples irradiated with dose of 5.5 kGy were the most acceptable, followed by samples irradiated at 3.5 kGy and 10 kGy. Irradiation at doses up to 3.5 kGy render undetectable microorganisms/fungi and pathogens (faecal coliforms, Salmonella sp., Escherichia coli and Staphylococcus aureus) in pre-cooked chicken sausages, and doses up to 5.5 kGy for pre-cooked chicken burgers

 19. COMPETENCE CONDITIONS ENABLING EDUCATION IN PRE-SCHOOL EDUCATION ESTABLISHMENTS: PARENTS’ EVALUATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Skaistė Kovienė

  2017-04-01

  Full Text Available Competence, psychological and material-organisational conditions determine favourable educational environment for parent education in pre-school education establishments. The aim of this research is - to identify competence conditions determining favourable educational environment for parent education in pre-school education establishment. Competence conditions, determining favourable educational environment for parent education in pre-school education establishments, which are formed of pedagogues and parents’ collaboration and parents’ communication between themselves, have been examined in the research. One of the determining factors, forming favourable educational environment for parent education is- pre-school educational establishment pedagogues, therefore both professional and personal pedagogues’ abilities were analysed to apply the most suitable communication and collaboration forms with parents in a concrete situation, to give parents pedagogical-psychological support. Standardised interview was applied for the research (for gathering empiric research data and content analysis (empiric data analysis. Parents of the children attending pre-school education establishments participated in the research. The obtained results allowed making concrete conclusions about competence conditions determining favourable environment for parent education and to identify, according to parents, the most necessary for parents’ education improvement educational environment area, – pedagogues and parents’ communication and collaboration.

 20. Pre-reforming of natural gas in solid oxide fuel-cell systems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peters, R.; Riensche, E.; Cremer, P. [Institute for Materials and Processes Systems IWV 3: Energy Process Engineering, Forschungszentrum Juelich (Germany)

  2000-03-01

  Several measures concerning fuel processing in a solid oxide fuel cell (SOFC) system offer the possibility of significant cost reduction and higher system efficiencies. For SOFC systems, the ratio between internal and pre-reforming has to be optimized on the basis of experimental performance data. Furthermore, anode gas recycling by an injector in front of the pre-reformer can eliminate the steam generator and the corresponding heat of evaporation. A detailed study is carried out on pre-reforming in a reformer of considerable size (10 kW{sub el}). Simulating anode gas recycling with an injector, the influence of carbon dioxide on reactor performance was studied. Also, the dependence of the methanol conversion on mass flow and temperature will be discussed. In addition, some results concerning the dynamic behaviour of the pre-reformer are given. (orig.)

 1. NH3 (10-00) in the pre-stellar core L1544

  DEFF Research Database (Denmark)

  Caselli, P.; Bizzocchi, L.; Keto, E.

  2017-01-01

  GHz and study the abundance profile of ammonia across the pre-stellar core L1544 to test current theories of its physical and chemical structure. Recently calculated collisional coefficients have been included in our non-LTE radiative transfer code to reproduce Herschel observations. A gas......Pre-stellar cores represent the initial conditions in the process of star and planet formation, therefore it is important to study their physical and chemical structure. Because of their volatility, nitrogen-bearing molecules are key to study the dense and cold gas present in pre-stellar cores....... The NH3 rotational transition detected with Herschel-HIFI provides a unique combination of sensitivity and spectral resolution to further investigate physical and chemical processes in pre-stellar cores. Here we present the velocity-resolved Herschel-HIFI observations of the ortho-NH3(10-00) line at 572...

 2. Initiation of microporosity from pre-existing bubbles: a computational study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sasikumar, Roschen; Savithri, S; Walker, Michael J; Sundarraj, Suresh

  2008-01-01

  Representation of the pore nucleation phenomenon has been a weak link in models of microporosity formation in castings. Porosity models in the literature use different criteria for the stage at which a pore first appears. Pre-existence of microbubbles in the melt has been proposed by many as the reason for non-classical nucleation of pores at low supersaturations. However, nucleation of pores from pre-existing bubbles has not been explicitly modeled or included in models of microporosity. In this paper we present a model for initiation of hydrogen porosity by diffusion of hydrogen into pre-existing bubbles containing insoluble gas. We find that small pre-existing microbubbles have a quiescent stage of very slow growth until a critical supersaturation is built up, followed by a stage of rapid growth that exhausts most of the built-up supersaturation. After that the growth takes place at a small supersaturation until the end of solidification. The phenomenon is analogous to the undercooling and recalescence that occurs during nucleation and growth of solid grains

 3. Pre-operative irradiation with rectal carcinoma - clinical practices and results

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rendl, H.

  1986-01-01

  The goal of this work is to portray the effect of a high-dosed short-timed pre-irradiation on intra- and post-operative therapy of rectal carcinoma and the appearance of recidivistic tumors, respectively distant metastasis. This intermediate balance should help make the decision easier as to whether to continue to use this combined treatment form. The subjects consisted of 65 rectal carcinoma patients - pre-irradiated and operated - and 95 only operated patients. The irradiation was completed using a 8 MeV linear accelerator with ultra hard x-radiation. Dosing - (more than 80%) as short-timed irradiation with 16 Gy (4 x 4 Gy in 2 days) - 25 Gy (10 x 2,5 Gy in 12 days); average field size 150 mm x 150 mm. There were no significant differences with regard to intra- and post-operative complications, late complications or distant metastasis, but there was with tumor recidivision reduced with pre-irradiated. Regarding the survival rate, there was a slight tendency in favor of the pre-irradiated. (orig./MG) [de

 4. Inhomogeneous Pre-Big Bang String Cosmology

  OpenAIRE

  Veneziano, Gabriele

  1997-01-01

  An inhomogeneous version of pre--Big Bang cosmology emerges, within string theory, from quite generic initial conditions, provided they lie deeply inside the weak-coupling, low-curvature regime. Large-scale homogeneity, flatness, and isotropy appear naturally as late-time outcomes of such an evolution.

 5. Pre-big bang in M-theory

  OpenAIRE

  Cavaglia, Marco

  2001-01-01

  We discuss a simple cosmological model derived from M-theory. Three assumptions lead naturally to a pre-big bang scenario: (a) 11-dimensional supergravity describes the low-energy world; (b) non-gravitational fields live on a three-dimensional brane; and (c) asymptotically past triviality.

 6. Pre-Service Physics and Chemistry Teachers' Conceptual Integration of Physics and Chemistry Concepts

  Science.gov (United States)

  Tuysuz, Mustafa; Bektas, Oktay; Geban, Omer; Ozturk, Gokhan; Yalvac, Bugrahan

  2016-01-01

  This study examines the pre-service teachers' opinions about conceptual integration (CI) and their understanding of it. A qualitative phenomenology design was used in the study. Data was collected through in-depth semi-structured interviews comprising ten guiding questions. Three pre-service physics and three pre-service chemistry teachers…

 7. An innovative pre-targeting strategy for tumor cell specific imaging and therapy.

  Science.gov (United States)

  Qin, Si-Yong; Peng, Meng-Yun; Rong, Lei; Jia, Hui-Zhen; Chen, Si; Cheng, Si-Xue; Feng, Jun; Zhang, Xian-Zheng

  2015-09-21

  A programmed pre-targeting system for tumor cell imaging and targeting therapy was established based on the "biotin-avidin" interaction. In this programmed functional system, transferrin-biotin can be actively captured by tumor cells with the overexpression of transferrin receptors, thus achieving the pre-targeting modality. Depending upon avidin-biotin recognition, the attachment of multivalent FITC-avidin to biotinylated tumor cells not only offered the rapid fluorescence labelling, but also endowed the pre-targeted cells with targeting sites for the specifically designed biotinylated peptide nano-drug. Owing to the successful pre-targeting, tumorous HepG2 and HeLa cells were effectively distinguished from the normal 3T3 cells via fluorescence imaging. In addition, the self-assembled peptide nano-drug resulted in enhanced cell apoptosis in the observed HepG2 cells. The tumor cell specific pre-targeting strategy is applicable for a variety of different imaging and therapeutic agents for tumor treatments.

 8. Effects of Whey Protein Supplementation Pre- or Post-Resistance Training on Muscle Mass, Muscular Strength, and Functional Capacity in Pre-Conditioned Older Women: A Randomized Clinical Trial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hellen C. G. Nabuco

  2018-05-01

  Full Text Available Aging is associated with sarcopenia and dynapenia, with both processes contributing to functional dependence and mortality in older adults. Resistance training (RT and increased protein intake are strategies that may contribute to health improvements in older adults. Therefore, the aim was to investigate the effects of whey protein (WP supplementation consumed either immediately pre- or post-RT on skeletal muscle mass (SMM, muscular strength, and functional capacity in pre-conditioned older women. Seventy older women participated in this investigation and were randomly assigned to one of three groups: whey protein pre-RT and placebo post-RT (WP-PLA, n = 24, placebo pre-RT and whey protein post-RT (PLA-WP, n = 23, and placebo pre- and post-RT (PLA-PLA, n = 23. Each group ingested 35 g of WP or PLA. The RT program was carried out over 12 weeks (three times per week; 3 × 8–12 repetition maximum. Body composition, muscular strength, functional capacity, and dietary intake were assessed pre- and post-intervention. Two-way analysis of covariance (ANCOVA for repeated measures, with baseline scores as covariates were used for data analysis. A time vs. group interaction (p < 0.05 was observed with WP-PLA and PLA-WP presenting greater increases compared with PLA-PLA for SMM (WP-PLA = 3.4%; PLA-WP = 4.2%; PLA-PLA = 2.0%, strength (WP-PLA = 8.1%; PLA-WP = 8.3%; PLA-PLA = 7.0%, and the 10-m walk test (WP-PLA = −10.8%; PLA-WP = −11.8%; PLA-PLA = −4.3%. Whey protein supplementation was effective in promoting increases in SMM, muscular strength, and functional capacity in pre-conditioned older women, regardless of supplementation timing. This trial was registered at ClinicalTrials.gov: NCT03247192.

 9. Perinatal fluoxetine effects on social play, the HPA system, and hippocampal plasticity in pre-adolescent male and female rats: Interactions with pre-gestational maternal stress.

  Science.gov (United States)

  Gemmel, Mary; Hazlett, Mariah; Bögi, Eszter; De Lacalle, Sonsoles; Hill, Lesley A; Kokras, Nikolaos; Hammond, Geoffrey L; Dalla, Christina; Charlier, Thierry D; Pawluski, Jodi L

  2017-10-01

  Selective serotonin reuptake inhibitor medications (SSRIs) are the first lines of treatment for maternal affective disorders, and are prescribed to up to 10% of pregnant women. Concern has been raised about how perinatal exposure to these medications affect offspring neurobehavioral outcomes, particularly those related to social interactions, as recent research has reported conflicting results related to autism spectrum disorder (ASD) risk in children prenatally exposed to SSRIs. Therefore, the aim of this work was to investigate the effects of perinatal exposure to the SSRI fluoxetine on social play behaviors and the hypothalamic pituitary adrenal system, using a model of pre-gestational maternal stress. We also investigated synaptic proteins in the CA2, CA3, and dentate gyrus of the hippocampus, as well as number of immature neurons in the granule cell layer, as both measures of plasticity in the hippocampus have been linked to social behaviors. In pre-adolescent male and female Sprague-Dawley rat offspring, main findings show that perinatal fluoxetine prevents the negative effect of maternal stress on sibling play behavior. However, perinatal fluoxetine increased social aggressive play with a novel conspecific in both sexes and decreased time grooming a novel conspecific in males only. Perinatal fluoxetine also increased serum corticosteroid binding globulin levels, 5-HT levels in the hippocampus, and pre-synaptic density assessed via synaptophysin in the dentate gyrus. Social interaction was significantly correlated with changes in plasticity in the CA2 region of the hippocampus. Pre-gestational maternal stress exposure resulted in significantly decreased rates of hippocampal neurogenesis and synaptophysin density in the dentate gyrus of pre-adolescent males, but not females. Together, these results further characterize the role of perinatal SSRIs, maternal stress prior to conception, and sex/gender on developing social behaviors and related plasticity in the

 10. Application of ceramic membranes for seawater reverse osmosis (SWRO) pre-treatment

  KAUST Repository

  Hamad, Juma; Ha, Changwon; Kennedy, Maria Dolores; Amy, Gary L.

  2013-01-01

  and particulate fouling materials (algae, suspended and colloidal particles). Also, a pre-treatment barrier reduces organics and provides better feed water quality for RO membranes. MF and UF pre-treatment prior to SWRO provides Low Silt Density Index (SDI) values

 11. Influence of Pre-etching Times on Fatigue Strength of Self-etch Adhesives to Enamel.

  Science.gov (United States)

  Takamizawa, Toshiki; Barkmeier, Wayne W; Tsujimoto, Akimasa; Endo, Hajime; Tsuchiya, Kenji; Erickson, Robert L; Latta, Mark A; Miyazaki, Masashi

  To use shear bond strength (SBS) and shear fatigue strength (SFS) testing to determine the influence of phosphoric acid pre-etching times prior to application of self-etch adhesives on enamel bonding. Two single-step self-etch universal adhesives (Prime&Bond Elect and Scotchbond Universal), a conventional single-step self-etch adhesive (G-ӕnial Bond), and a conventional two-step self-etch adhesive (OptiBond XTR) were used. The SBS and SFS were obtained with phosphoric acid pre-etching for 3, 10, or 15 s prior to application of the adhesives, and without pre-etching (0 s) as a control. A staircase method was used to determine the SFS with 10 Hz frequency for 50,000 cycles or until failure occurred. The mean demineralization depth for each treated enamel surface was also measured using a profilometer. For all the adhesives, the groups with pre-etching showed significantly higher SBS and SFS than groups without pre-etching. However, there was no significant difference in SBS and SFS among groups with > 3 s of preetching. In addition, although the groups with pre-etching showed significantly deeper demineralization depths than groups without pre-etching, there was no significant difference in depth among groups with > 3 s of pre-etching. Three seconds of phosphoric acid pre-etching prior to application of self-etch adhesive can enhance enamel bonding effectiveness.

 12. Feasibility of Pulse Oximetry Pre-discharge Screening ...

  African Journals Online (AJOL)

  Feasibility of Pulse Oximetry Pre-discharge Screening Implementation for detecting Critical Congenital heart Lesions in newborns in a secondary-level maternity hospital in the Western Cape, South Africa: The 'POPSICLe' study.

 13. Acute maternal infection and risk of pre-eclampsia: a population-based case-control study.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Minassian

  Full Text Available Infection in pregnancy may be involved in the aetiology of pre-eclampsia. However, a clear association between acute maternal infection and pre-eclampsia has not been established. We assessed whether acute urinary tract infection, respiratory tract infection, and antibiotic drug prescriptions in pregnancy (a likely proxy for maternal infection are associated with an increased risk of pre-eclampsia.We used a matched nested case-control design and data from the UK General Practice Research Database to examine the association between maternal infection and pre-eclampsia. Primiparous women aged at least 13 years and registered with a participating practice between January 1987 and October 2007 were eligible for inclusion. We selected all cases of pre-eclampsia and a random sample of primiparous women without pre-eclampsia (controls. Cases (n=1533 were individually matched with up to ten controls (n=14236 on practice and year of delivery. We calculated odds ratios and 95% confidence intervals for pre-eclampsia comparing women exposed and unexposed to infection using multivariable conditional logistic regression. After adjusting for maternal age, pre-gestational hypertension, diabetes, renal disease and multifetal gestation, the odds of pre-eclampsia were increased in women prescribed antibiotic drugs (adjusted odds ratio 1.28;1.14-1.44 and in women with urinary tract infection (adjusted odds ratio 1.22;1.03-1.45. We found no association with maternal respiratory tract infection (adjusted odds ratio 0.91;0.72-1.16. Further adjustment for maternal smoking and pre-pregnancy body mass index made no difference to our findings.Women who acquire a urinary infection during pregnancy, but not those who have a respiratory infection, are at an increased risk of pre-eclampsia. Maternal antibiotic prescriptions are also associated with an increased risk. Further research is required to elucidate the underlying mechanism of this association and to determine

 14. Aberrant approach-avoidance conflict resolution following repeated cocaine pre-exposure.

  Science.gov (United States)

  Nguyen, David; Schumacher, Anett; Erb, Suzanne; Ito, Rutsuko

  2015-10-01

  Addiction is characterized by persistence to seek drug reinforcement despite negative consequences. Drug-induced aberrations in approach and avoidance processing likely facilitate the sustenance of addiction pathology. Currently, the effects of repeated drug exposure on the resolution of conflicting approach and avoidance motivational signals have yet to be thoroughly investigated. The present study sought to investigate the effects of cocaine pre-exposure on conflict resolution using novel approach-avoidance paradigms. We used a novel mixed-valence conditioning paradigm to condition cocaine-pre-exposed rats to associate visuo-tactile cues with either the delivery of sucrose reward or shock punishment in the arms in which the cues were presented. Following training, exploration of an arm containing a superimposition of the cues was assessed as a measure of conflict resolution behavior. We also used a mixed-valence runway paradigm wherein cocaine-pre-exposed rats traversed an alleyway toward a goal compartment to receive a pairing of sucrose reward and shock punishment. Latency to enter the goal compartment across trials was taken as a measure of motivational conflict. Our results reveal that cocaine pre-exposure attenuated learning for the aversive cue association in our conditioning paradigm and enhanced preference for mixed-valence stimuli in both paradigms. Repeated cocaine pre-exposure allows appetitive approach motivations to gain greater influence over behavioral output in the context of motivational conflict, due to aberrant positive and negative incentive motivational processing.

 15. Gratitude influences sleep through the mechanism of pre-sleep cognitions.

  Science.gov (United States)

  Wood, Alex M; Joseph, Stephen; Lloyd, Joanna; Atkins, Samuel

  2009-01-01

  To test whether individual differences in gratitude are related to sleep after controlling for neuroticism and other traits. To test whether pre-sleep cognitions are the mechanism underlying this relationship. A cross-sectional questionnaire study was conducted with a large (186 males, 215 females) community sample (ages=18-68 years, mean=24.89, S.D.=9.02), including 161 people (40%) scoring above 5 on the Pittsburgh Sleep Quality Index, indicating clinically impaired sleep. Measures included gratitude, the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), self-statement test of pre-sleep cognitions, the Mini-IPIP scales of Big Five personality traits, and the Social Desirability Scale. Gratitude predicted greater subjective sleep quality and sleep duration, and less sleep latency and daytime dysfunction. The relationship between gratitude and each of the sleep variables was mediated by more positive pre-sleep cognitions and less negative pre-sleep cognitions. All of the results were independent of the effect of the Big Five personality traits (including neuroticism) and social desirability. This is the first study to show that a positive trait is related to good sleep quality above the effect of other personality traits, and to test whether pre-sleep cognitions are the mechanism underlying the relationship between any personality trait and sleep. The study is also the first to show that trait gratitude is related to sleep and to explain why this occurs, suggesting future directions for research, and novel clinical implications.

 16. Medication or Lifestyle for Pre-Diabetes

  Science.gov (United States)

  ... Disease Venous Thromboembolism Aortic Aneurysm More Medication or Lifestyle Changes for Pre-diabetes Updated:Aug 30,2016 What’s best? Medication or ... doesn’t “fix” things, or make a healthy lifestyle less important. Some people with diabetes will always need some help from medications, but ...

 17. The 1989 ENDF pre-processing codes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cullen, D.E.; McLaughlin, P.K.

  1989-12-01

  This document summarizes the 1989 version of the ENDF pre-processing codes which are required for processing evaluated nuclear data coded in the format ENDF-4, ENDF-5, or ENDF-6. The codes are available from the IAEA Nuclear Data Section, free of charge upon request. (author)

 18. Effect of Pre-Strain on the Dielectric and Dynamic Mechanical Properties of HSIII Silicone

  National Research Council Canada - National Science Library

  Szabo, J. P; Underhill, R. S; Rawji, M; Keough, I. A

  2006-01-01

  ...% uni-axial pre strain. The mechanical loss factor was unaffected by pre strain. The real and imaginary parts of the complex dielectric permittivity were also unaffected by the application of a biaxial pre strain...

 19. Residential Pre-Cooling: Mechanical Cooling and Air-Side Economizers:

  OpenAIRE

  Turner, William J.N; Walker, Iain S.; Roux, Jordan

  2012-01-01

  This study used an advanced airflow, energy and humidity modeling tool to evaluate residential air-side economizers and mechanical pre-cooling strategies using the air conditioner, in all US DOE Climate Zones for a typical new home with ASHRAE Standard 62.2 compliant ventilation. A residential air-side economizer is a large supply fan used for night ventilation. Mechanical pre-cooling used the building air conditioner operating at lower than usual set before the peak demand period. The simula...

 20. A Weakest Pre-Expectation Semantics for Mixed-Sign Expectations

  OpenAIRE

  Kaminski, Benjamin Lucien; Katoen, Joost-Pieter

  2017-01-01

  We present a weakest-precondition-style calculus for reasoning about the expected values (pre-expectations) of \\emph{mixed-sign unbounded} random variables after execution of a probabilistic program. The semantics of a while-loop is well-defined as the limit of iteratively applying a functional to a zero-element just as in the traditional weakest pre-expectation calculus, even though a standard least fixed point argument is not applicable in this context. A striking feature of our semantics i...