WorldWideScience

Sample records for ter voorkoming van

 1. Toepassing van alternatieve kooibodems te voorkoming van voetzoolbeschadigingen bij voedsters in de commerciele konijnenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rommers, J.M.; Meijerhof, R.; Someren, van G.

  1996-01-01

  Onderzoek is verricht naar de toepassing van alternatieve kooibodems ter preventie van voetzoolbeschadigingen bij voedsters. Acht verschillende typen alternatieve kooibodems zijn onderzocht en vergeleken met de traditionele gaasbodem (controle). Zes typen alternatieve kooibodems waren afkomstig uit

 2. Gemeenskapsbetrokkenheid ter bevordering van onderwys in skole

  African Journals Online (AJOL)

  10 September 2000. Pretoria: Vista University. (unpublished). Walter GA 1985. Culture collisions in mergers and acquisitions. In: Frost PJ, Moore LF,. Louis MR, Lundberg CC & Martin J 1985. Organizational culture. Beverley. Hills: Sage. Gemeenskapsbetrokkenheid ter bevordering van onderwys in skole. M.A.J. Olivier.

 3. Sal die ‘ewolusie’ vanaf biologie na lewenswetenskappe ‘uitsterwing’ van die vakgebied voorkom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna G. Ferreira

  2012-03-01

  Full Text Available In hierdie artikel word die wysiging van die skoolvak van ‘biologie’ na ‘lewenswetenskappe’ bespreek, asook die gepaardgaande en verwagte implikasies van die verandering. Die vraag word gestel of die beoogde wysiging wel noemenswaardig is en of dit enigsins ‘n verskil aan die dalende belangstelling in die lewenswetenskappe op tersiêre vlak sal maak. Die wysigings in die nuwe kurrikula verhoog die relevansie van die vakinhoud vir leerders en vir die gemeenskap, maar sekere kwessies kry nie aandag nie. Voorstelle word gemaak om die kurrikulum te wysig en onderrigmetodes aan te pas om die nodige vaardighede by leerders te vestig.

 4. Vragenlijst ter beoordeling van beeldschermtekenfuncties (CAD)

  NARCIS (Netherlands)

  Berndsen, M.B.; Vaas, F.

  1990-01-01

  Deze vragenlijst is een hulpmiddel om beeldscherm-tekenfuncties (CAD) waarbij gebruik wordt gemaakt van CAD-apparatuur, te beoordelen. Het gaat hierbij om functies waarin bij de hoofdtaken intensief met een beeldscherm wordt gewerkt, zoals het geval is bij de CAD-tekenaar, de CAD-instructeur en de

 5. Het grootste woordenboek ter wereld | van Wyk | Lexikos

  African Journals Online (AJOL)

  F. Heyvaert, A. Moerdijk, M. Mooijaart, M. Smits en R. Tempelaars (redactie). Het grootste woordenboek ter wereld: Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), s.j., 434 pp. ISBN 90 75566 96 4. URL: http://www.sdu.nl. Den Haag: SDU Uitgevers / Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

 6. Voorkoming en beheersing van gebreksverschijnselen in de bloembollenteelt : teelt en afbroeiproeven met als doel het voorkomen van ijzergebrek bij tulpen, hyacinten en narcissen van mangaangebrek bij tulpen en van vervroegde afsterving bij lelies

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van A.M.; Dam, van M.F.N.; Bruin, P.N.A.

  2004-01-01

  Door veranderingen in de teelten en de aanscherping van het overheidsbeleid t.a.v. het gebruik van met name dierlijke mest kunnen zich bij de teelt van bloembollen verschijnselen voordoen die mogelijk samenhangen met een gebreksituatie. PPO heeft in dit project een aantal van deze verschijnselen

 7. Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijl.2: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Lemna minor (eendekroos) voor routine toxiciteitsonderzoek en vergelijking van deze waterplant met eencellige groenalgen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM; de Zwart D

  1984-01-01

  Als aanvulling op het project "Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen" werd vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en gevoeligheid van eendekroos (Lemna minor) als toetsorganisme. Deze

 8. Ontwikkeling van een toets ter detectie groene schimmel in compost

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Rutjens, A.J.; Mumm, R.

  2011-01-01

  Sinds het voorjaar van 2006 komen op champignonteeltbedrijven met een zekere regelmaat infecties voor met een agressieve groene schimmel; Trichoderma aggressivum. De infectie treedt al op op de compostbedrijven, maar is op het moment waarop compost wordt uitgeleverd aan teeltbedrijven nog niet

 9. Kennisuitwisseling en governancestudies ter bevordering van droogte-adaptatie

  NARCIS (Netherlands)

  Bressers, Nanny; Bressers, Johannes T.A.

  2015-01-01

  Droogte in ‘kikkerland Nederland’? Droogte is een probleem waar we het in Nederland en de rest van Noordwest-Europa weinig over hebben, zeker in vergelijking met het tegenovergestelde probleem: een teveel aan water. Nederland staat bekend om de strijd tegen het water en de vernieuwende oplossingen

 10. Abstracties van Planning : Over processen en modellen ter beïnvloeding van de fysieke leefomgeving

  NARCIS (Netherlands)

  de Roo, Gert

  2013-01-01

  Dit boek gaat over processen en modellen van planning. Het zijn processen en modellen om de fysieke leefomgeving te beïnvloeden. Ook gaat het over de rol die planologen daarbij spelen. Geen gemakkelijke rol, omdat de complexiteit van een planningproces groot is. Verschillende typen processen worden

 11. ter wille van 'n stabiele familie: die literêre konteks van levitikus 18 ...

  African Journals Online (AJOL)

  lations. The prohibitions against homosexual acts finally belong to the legislation that was given by Yahweh to Moses at Sinai. Therefore Israel had to take them seriously. 1. INLEIDING. 'n Nuwe kommentaar op die boek Levitikus verskyn in 1993 as deel van die bekende Das Alte Testament Deutsch. Dié kommentaar deur.

 12. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe.

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Infecties van tarwe door toxigene Fusarium spp. kunnen leiden tot contaminatie van graan met diverse mycotoxines. Voorkoming van mycotoxinebesmetting is uit oogpunt van voedselveiligheid, diergezondheid, maar ook bedrijfseconomisch, vereist. Voor vier Fusariumsoorten is een kwantitatieve detectie

 13. Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. II. Reproduktie door de regenwormen Eisenia fetida en Eisenia andrei in een kunstgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Gestel CAM van; Dis WA van; Breemen EM van

  1988-01-01

  Nagegaan werd of coconproduktie-experimenten uitgevoerd kunnen worden met de voor acuut toxiciteitsonderzoek met regenwormen aanbevolen kunstgrond en regenwormsoorten. Uiteindelijke doel van het onderzoek is te komen tot een toets waarmee het effect van chemische stoffen op de reproduktie van

 14. Eerste Hulp Ter Plaatse-ritten en Spoedzorg. Eindrapportage van een onderzoek naar oorzaken van de stijging van het aantal Eerste Hulp Ter Plaatse-ritten en het toegenomen beroep op de spoedzorg

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, R.H.; Verhage, V.; Dijkstra G.J., [No Value; Oostijen, J.; Bouma, J.

  2010-01-01

  In meerdere Westers georiënteerde landen is de vraag naar spoedzorg de afgelopen jaren spectaculair toegenomen en bestaat de verwachting dat deze toename zich ook de komende eeuw zal voortzetten. Ook in de regio Drenthe is een groei van het beroep op de spoedzorg waarneembaar. In dat kader hebben

 15. Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in ...

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in menige van die stories voorkom. Hier is dit die onvermydelike aftakelingsproses van die liggaam (en verstand) wat 'n beduidende invloed op die skrywer het. In verhale soos “Wat 'n lieflike geraas”, “Die ou met die overall”, “Lofredes en ...

 16. Inventory of Materials to be Used in Explosive Effects Mitigating Structures (Inventarisatie van materialen te gebruiken in constructies ter afscherming van explosie-effecten)

  Science.gov (United States)

  2008-11-01

  F +31 15 284 39 91 info-DenV@tno.nl TNO-rapportnummer TNO-DV 2008 A357 Opdrachtnummer Datum november 2008 Auteur (s) ir. O.C. van der Jagt...een keramisch materiaal (ZrSiO.*). TNO-rapport | TNO-DV 2008 A357 32/44 K, 04 035 0.3 0 25 02 0 15 01 005 0 O a 0 X A • • Theory ...47] Molinari. A., et al., Modeling plastic shocks in periodic laminates with gradient plasticity theories . Journal of the Mechanics and Physics of

 17. Process Control Security in het Informatieknooppunt Cybercrime NICC : Eén publiekprivate geïntegreerde aanpak. Eén sluitende nationale infrastructuur ter bestrijding van cybercrime.

  OpenAIRE

  Luiijf, H.A.M.

  2009-01-01

  Opsporing en vervolging van cybercrime? Heel belangrijk, maar niet dé oplossing voor het probleem. Voorkómen is beter! De sectoren die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Cybercrime hebben de (informatie)beveiliging van procescontrolesystemen (PCS), waaronder SCADA, als uitdaging opgepakt. Deze publicatie maakt duidelijk waarom het noodzakelijk is dat organisaties de controle hebben en houden over de beveiliging van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in hun procesbesturin...

 18. Produktie van pigmenten

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Duesmann HB; Eijssen PHM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over de produktie van pigmenten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het

 19. B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van ...

  African Journals Online (AJOL)

  B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Djakarta. 1955. 280 bls.

 20. Process Control Security in het Informatieknooppunt Cybercrime NICC : Eén publiekprivate geïntegreerde aanpak. Eén sluitende nationale infrastructuur ter bestrijding van cybercrime.

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2009-01-01

  Opsporing en vervolging van cybercrime? Heel belangrijk, maar niet dé oplossing voor het probleem. Voorkómen is beter! De sectoren die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Cybercrime hebben de (informatie)beveiliging van procescontrolesystemen (PCS), waaronder SCADA, als uitdaging opgepakt.

 1. De fysica van polymere materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Struik, L.C.E.

  1987-01-01

  Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de fysica van polymere materialen aan de Universitelt Twente op donderdag 22 januarì 1987 door Dr.lr. L.C.E. Struik.

 2. Pylstertmotte (Lepidoptera: Sphingidae van die Nasionale Krugerwildtuin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. van den Berg

  1975-07-01

  Full Text Available 'n Totaal van 42 spesies van pylstertmotte is in die Nasionale Krugerwildtuin versamel. Die bekendste hiervan is die patatrusper (Herse convolvuli (L en die dood-skedelmot (Acherontia atropos (L. Die volgende spesies wat versamel is, se voorkoms is nog nie voorheen vir die Republiek van Suid-Afrika aangemeld nie nl. Pemba flavillacea (Walk., Praedora plagiata (R. &J., Leptoclanis basalis (Walk., Polyptychus calcareus (R. &J., Polyptychus compar (R. &J., Nephele aequivalens (Walk., Nephele peneus (Cram., Hippotion roseipennis (Butler en Xenosphingia jansei (Jord.. Die verspreiding van Oligographa juniperi (Bsd. wat langs die kusgebiede van Natal en die Oos-Kaap aangetrefword, is op verskeie plekke in die Krugerwildtuin versamel.

 3. The printerless office. A study on the use of e-readers to replace printed paper; Het printerloos kantoor. Een studie naar het gebruik van e-readers ter vervanging van geprint papier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.M.; Sevenster, M.N.

  2011-03-15

  A life-cycle analysis was conducted to compare the environmental burden of e-readers with printed paper. The turning point when the e-reader starts to offer environmental benefits over printed paper, at an operational life of two years, lies between 3,000 and 13,000 prints per year. [Dutch] Door middel van levenscyclusanalyse is de milieubelasting van e-readers en geprint papier bepaald en met elkaar vergeleken. Het kantelpunt waarop een e-reader, bij gebruiksduur van 2 jaar, milieuvoordeel gaat bieden boven papieren prints, ligt tussen de 3.000 en 13.000 printjes per jaar.

 4. A. Moerdijk en R. Tempelaars (redactie). Van A tot Z en verder ...

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  op CD-ROM en elektroniese databasisse as redes vir sy optimistiese toekoms- perspektief. Volgens Moerdijk kan die leemtes wat in die gedrukte weergawe van die. WNT voorkom, aangevul word met die elektroniese weergawe wat in 1995 op. CD-ROM verskyn het. Deur gebruik te maak van die CD-ROM is aanvullende.

 5. ’n Perspektief op die voorkoms van dissiplineprobleme in Afrikaanse skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Mentz

  2003-08-01

  Full Text Available Discipline problems in Afrikaans schools – a perspective The aim of this article is to report on an investigation into the incidence and extent of discipline problems in Afrikaans schools, especially in the light of fundamental changes that have occurred during the past ten years within these schools. This report is also placed in the context of a reformational perspective on discipline, disciplinary problems and the role of educators in eradicating such problems. An empirical investigation was conducted, in which the experience of 76 principals of Afrikaans schools was probed by means of two questionnaires. The responses revealed that the overwhelming majority of principals opined that the discipline situation at their schools was either average or good, and that feelings of despondence and defaitism regarding discipline did not exist. In line with new official education policy, they had implemented new procedures, in order to address discipline problems. The incidence of disciplinary problems was not higher in multicultural schools. The incidence was, however, higher at urban than in rural schools. Parental involvement was identified as an essential factor in combatting disciplinary problems in schools. It was also found, on the basis of a Biblically-based view of education, that parents and other educators had a significant role to play in eradicating such problems.

 6. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 7. Gewenst beleid tegen ongewenst gedrag : onveiligheid binnen de organisatie kan leiden tot ziekteverzuim

  NARCIS (Netherlands)

  Dalen, E.J. van; Nuyens, M.

  2005-01-01

  Indimidatie en agressie en geweld op het werk kunnen leiden tot gevoelens van onveiligheid en ziekteverzuim. Bepalingen in de Arbowet hebben onvoldoende effect op beleidsvorming ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. Goede praktijkvoorbeelden van beleid tegen ongewenst gedrag kunnen

 8. Hycycle. The feasibility of the introduction of the hydrogen bicycle to the Dutch citizen to promote social acceptance of the hydrogen economy; Hycycle. De haalbaarheid van de introductie van de waterstoffiets aan de Nederlandse burger ter bevordering van de maatschappelijke acceptatie van de waterstofeconomie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Makkus, R.C. [ECN Brandstofcel Technologie, Petten (Netherlands); Van Hoeven, K. [Van Hoeven Consult, Beuningen (Netherlands); Bastianen, H. [Sparta, Apeldoorn (Netherlands); D' Herripon, B. [IDbike, Goirle (Netherlands); Smolenaars, J.; Westendorp, G. [Hexion, Arnhem (Netherlands); De Wit, H. [Hoek Loos, Schiedam (Netherlands)

  2005-04-01

  A feasibility study has been carried out to develop a pedal assisted bicycle for which the required electrical energy is supplied by a PEM Fuel Cell system, the 'hycycle'. The bicycle is based on the existing electric Sparta Ion bicycle. It is concluded that such a 'hycycle' is technically and economically feasible, if the PEM Fuel Cell system is produced on a large scale. However, technical developments are needed before entering into a demonstration project. [Dutch] Hycycle is het concept van een waterstoffiets, gebaseerd op de bestaande elektrische Sparta Ion fiets. Hycycle wordt een trapbekrachtigde fiets die de benodigde (elektrische) energie uit waterstof haalt middels een brandstofcelsysteem. Hycycle is een haalbaarheidsstudie in her kader van het onderzoek naar transitiemogelijkheden naar een duurzame energiehuishouding in Nederland. Deze studie wordt verricht door een coalitie van Sparta, IDbike, ECN, Hexion, Hoek Loos en Van Hoeven Consult. Het project is uitgevoerd in de periode augustus 2004 tot en met februari 2005. Het doel van het onderzoek is om de haalbaarheid na te gaan van een praktisch demonstratieproject in Nederland van het gebruik van de waterstoffiets.

 9. Die invloed van 'n fisieke aktiwiteitsintervensieprogram op die selfkonsep en voorkoms van obesiteit by adolessente : PLAY studie / Dollien Naude

  OpenAIRE

  Naude, Dollien

  2006-01-01

  The prevalence of obesity is a growing problem for children and adolescents worldwide (Schwellnus & Derman, 2003:12; Verster, 2001:15; Cameron, 1999:75). Obesity contributes to primary and secondary health risks such as coronary heart disease and diabetes (Kalk, 2001:576). Obesity is inheritable as well as the health disorders associated with the type of obesity (Kalk, 2001:576; Dietz, 1995:157; Garfinkel & Cosina, 1990:511; Bouchard et a/., 1985:64). A possible cause for the ...

 10. Europees procesrecht en fundamentele procedurele vereisten: de rol van artikel 6 EVRM ter invulling van de openbare orde toets onder het EEX : Een beschouwing naar aanleiding van England and Wales Court of Appeal (Civil Division 29 mei 2002 (Maronier v. Larmer))

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2004-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt een uitspraak van het Engelse Court of Appeal (Maronier v. Larmer, 29 mei 2002) geanalyseerd waarin de erkenning en tenuitvoerlegging van een Neder-lands vonnis wordt geweigerd op grond van strijd met de procedurele openbare orde in de zin van art. 27 sub 1

 11. DR. ƒ. H. KROEZE, De TVancf op Jen Afoncf. Verklaring van het ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  wel moeilikste van die Outestamentiese geskrifte. Hy ontleen die titel van sy studie aan 'n uitdrukking wat driemaal in die boek voorkom. (21:5, 29:9 en 39:37, Hebr. 40:5) en veral aan die laasgenoemde plek, waar dit die uiteindelike ootmoedige houding weergee waartoe die redes van die Here die Iyer gebring het: „Dit is ...

 12. Het paranormale ter discussie

  NARCIS (Netherlands)

  Haakma, S.; Doorman, S.J.; Beloff, J.; Millar, B.; Blackmore, S.; Vermeersch, E.; Kampen, N.G. van; Pam, M.

  Wie kent niet de fascinatie van paranormale verschijnselen of gebeurtenissen, die worden toegeschreven aan buitennatuurlijke krachten, onvoorspelbaar, onverklaarbaar en ver buiten ons begripsvermogen? Haast wekelijks worden we door de media op de hoogte gehouden van ongewone verschijnselen als

 13. Remsystemen van zware voertuigen : mogelijkheden ter verbetering.

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, J.P.M.

  1992-01-01

  This report deals with the functioning of the braking system of heavy vehicles and with possible problems in this context. A brief description of the problem of six subthemes is given. One subtheme - controls - is worked out in more detail whereby attention is paid to anti-lock systems and braking

 14. Gemeenskapsbetrokkenheid ter bevordering van onderwys in skole ...

  African Journals Online (AJOL)

  Community involvement in the promotion of education in schools. Community involvement in education is an issue that has gained greater momentum in recent decades and is regarded as a big asset in promoting education in schools. It ranks very high on the South African education agenda, as is clearly illustrated by the ...

 15. Beleidsaanbevelingen ter ondersteuning van ondernemers in moeilijkheden

  OpenAIRE

  Van Caillie, Didier; Lambrecht, Johan

  2012-01-01

  This study proposes an extended discussion of 7 measures adapted for increasing the efficiency of administrative and legal measures taken in Belgium in order to sustain entrepreneurs confrontated to the first steps of a business decline 1ère

 16. Gemeenskapsbetrokkenheid ter bevordering van onderwys in skole

  African Journals Online (AJOL)

  Merging icebergs. Marketing Mix, 8:24-26. Pereira P 1999. Winds of change blow Asmal's agenda. Finance Week, 20 August. 1999:22. Pocorobba JS 1999. Schools team up for technology. American School and University,. 72:309-311. Price L 1999. Helping people to stay on their feet during mergers and acquisitions.

 17. Hendrik-Jan de tuinman moet eruit! : mobbing, een zaak van het hele bedrijf?

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, H.; Nossent, S.; Hark, T. ter

  2005-01-01

  Wat begint als een geintje met een persoon ontaardt in pesten, intimideren of 'mobbing' door een groep collega's. Hoe voorkom je dat het zover komt? In dit artikel geven deskundigen hier, naar aanleiding van een rollenspel, hun mening over. Als belangrijkste tips komen naar voren: snel ingrijpen,

 18. Flower Life: ontwikkeling duurzame bloembehandelingstechnologieën

  NARCIS (Netherlands)

  Woltering, E.J.; Harkema, H.

  2012-01-01

  Adequate behandeling van snijbloemen ter voorkoming van ethyleeneffecten, vatverstopping en blad(vergelings)problemen is een noodzaak bij langdurige bewaring en transport. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn worden toegepast als voorbehandeling, transportbehandeling of nabehandeling. Een

 19. Die funksies en toepassings van retoriese vrae | van der Merwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit kan byvoorbeeld in ekspressiewe funksie aangewend word ter be- klemtoning, ter oorreding en ter uiting van emosies. Hierdie soort vrae kom voor in mondelinge kommunikasie (bv. toesprake, didaktiese redevoering en gemoedelike gesprekvoering) en geskrewe taal (bv. in die media en die letterkunde). Die retoriese ...

 20. Stroming en samenstelling van de sprengen en het grondwater van de Veluwe in 1996; een vergelijking met de toestand van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Meinardi CR; LBG

  1999-01-01

  Monsters water uit sprengen en grondwater van de Veluwe zijn onderzocht op concentraties van hoofdcomponenten en van microcomponenten (bepalingen door NITG). Onderzoek is gedaan ter bepaling van verblijftijden in de bodem van grondwater en van het water in sprengen. De intrekgebieden van de

 1. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Dit het dus ook te doen met lewenstandaard, aangesien lewenstandaard `n bepalende faktor is met betrekking tot die optimale ontwikkeling van menslike potensiaal. Ander minder materiële aspekte van menslike potensiaal het te doen met menslike vryheid, waaronder vryheid van spraak, beweging en keuse ter sake is.

 2. Effectiviteit van facultatief aansluitonderwijs wiskunde in de transitie van voortgezet naar hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Tempelaar, D.T.; Rienties, B.; Kaper, W.; Giesbers, B.; Gastel, van L.J.; Vrie, van de E.M.; Kooij, van der H.; Cuypers, H.

  2011-01-01

  Samenvatting Wat is het effect van vrijwillig aansluitonderwijs, zoals het remediërend wiskundeonderwijs dat op veel instellingen voor hoger onderwijs wordt gegeven ter verbetering van de doorstroom? Bepaling van de doelmatigheid van dit onderwijs wordt bemoeilijkt door selectie-effecten die kunnen

 3. De economische kracht van de baggerindustrie: clusterstudie met behulp van de 'methode Porter'

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, D.; Limpens, I.; Kuijper, J.; Ven, B. van de

  1993-01-01

  Deze clusterstudie van de Nederlands-Belgische baggerindustrie is uitgevoerd in opdracht van IHC Holland, de belangrijkste bouwer van baggerschepen ter wereld, en de Vereniging Centrale Baggerbedrijf, de branche-organisatie van aannemers in de bagger. De bedoeling is een beter inzicht te krijgen in

 4. 'n narratiewe teologiese verkenning van negatiewe koronêre ...

  African Journals Online (AJOL)

  maar daar het 'n verdeling gekom, juis vanweë die ontwikkeling van die wetenskap (Van Erp 2009: 63). Geneeskunde en in die besonder die chirurgiese uitkomste wat ter sprake is, is 'n bron van herbesinning oor godsdiens (Van Erp 2009: 62). As ondersoek na die spirituele belewenis van 'n chirurg is die primêre doel ...

 5. De eeuw van de Beeldenstorm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  1988-01-01

  Full Text Available P. van Boheemen, N.P.J. van der Lof, E. van Meurs, Het boek in Nederland in de 16e eeuw S. Groenveld, Ketters en papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de zestiende eeuw R. Kistemaker, M. Jonker, De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de Beeldenstorm W.Th. Kloek, Kunst voor de Beeldenstorm. Noord-Nederlandse kunst ca 1525-1580, [I], Inleiding, [II, Catalogus] J.R. ter Molen, A.P.E. Ruempol, A.G.A. Dongen, Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16e eeuwse boedelinventaris M. de Roever, B. Bakker, Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de Beeldenstorm I.M. Veldman, Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck

 6. Dr. E.S. Mulder, Die Teologie van die Jesaja-apokalipse (Jes. 24-27 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dr. E.S. Mulder, Die Teologie van die Jesaja-apokalipse (Jes. 24-27). Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen, J. B. Wolters, 1954, 125 bis.

 7. Frank-ter harr syndrome

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saeed, M.; Shair, Q.A.; Saleem, S.M.

  2011-01-01

  Frank-Ter Haar Syndrome (FTHS) is a rare hereditary inherited disorder with many abnormalities. The main clinical features are brachycephaly, wide fontanels, prominent forehead, hypertelorism, prominent eyes, macrocornea with or without glaucoma, full cheeks, small chin, congenital heart defects, kyphoscoliosis, skeletal dysplasia, developmental delay, coccygeal skin folds and flexion deformity of the fingers. This case report describes Frank-Ter Haar syndrome in a 4 months old girl suffering from club foot, dysmorphism, prominent coccyx with skin fold, atrial septal defect, patent ductus asteriosus and megalocornea. (author)

 8. Frank-Ter Haar Syndrome.

  Science.gov (United States)

  Saeed, Muhammad; Shair, Qamar Ali; Saleem, Shah Masabat

  2011-04-01

  Frank-Ter Haar Syndrome (FTHS) is a rare hereditary inherited disorder with many abnormalities. The main clinical features are brachycephaly, wide fontanels, prominent forehead, hypertelorism, prominent eyes, macrocornea with or without glaucoma, full cheeks, small chin, congenital heart defects, kyphoscoliosis, skeletal dysplasia, developmental delay, coccygeal skin folds and flexion deformity of the fingers. This case report describes Frank-Ter Haar syndrome in a 4 months old girl suffering from club foot, dysmorphism, prominent coccyx with skin fold, atrial septal defect, patent ductus asteriosus and megalocornea.

 9. Follikel-stimulerende hormoon en interstisieelsel-stimulerende hormoon in die hipofisevoorlob van die ooi en die voorkoms van oestrus en ovulasie

  NARCIS (Netherlands)

  Marincowitz, G.

  1964-01-01

  In the Netherlands, separate activities of FSH and ICSH in the pituitary, morphological changes in ovaries and vaginal smears were examined in Texel ewes during the oestrus cycle. Both FSH and ICSH content of the pituitary decreased very sharply in late dioestrus. Immediately after ovulation, FSH

 10. Karen Avetovich Ter-Martirosyan

  Science.gov (United States)

  Shifman, M.

  2013-06-01

  One can say that Karen Avetovich Ter-Martirosyan was one of the stars in the brilliant constellation of theoretical physicists dating back to the golden era of Soviet physics: a disciple of Yakov Frenkel and Lev Landau, he was one of the creators of the theory of (soft) strong interactions at high energies...

 11. M erw e . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  B. J. van der M erw e . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de God geleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters,. Groningen, Djakarta. 1955. 280 bis. Met hierdie deur die uitgewer in verskillende duidelike lettertipes.

 12. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 13. Implementatie van het diabetes-jaargesprek

  NARCIS (Netherlands)

  Rutten, Guy; van Vugt, Heidi; de Weerdt, Inge; de Koning, Eelco

  2018-01-01

  Inleiding Steeds breder wordt erkend dat een persoonsgerichte aanpak en gedeelde besluitvorming onontbeerlijk zijn in de diabeteszorg. De Nederlandse Diabetes Federatie ontwikkelde een model voor een diabetes-jaargesprek ter vervanging van de jaarcontrole, wij onderzochten de toepassing,

 14. 'N perd van 'n ander kleur sas somerset (1942-1986) | Wessels ...

  African Journals Online (AJOL)

  Naas die bekende vlootvaartuie soos byvoorbeeld duikbote, vliegdekskepe en missieldraende aanvalsvaartuie, is daar in die meeste vlote ter werêld ander vaartuigtipes wat soms 'n groot deel van hul leeftyd hawegebonde is, maar nogtans waardevolle diens ten behoewe van ander skepe of ter beskerming van hawens ...

 15. 'N PERD VAN 'N ANDER KLEUR SAS SOMERSET (1942-1986)

  African Journals Online (AJOL)

  Naas die bekende vlootvaartuie soos byvoorbeeld duikbote, vliegdekskepe en missieldraende aanvalsvaartuie, is daar in die meeste vlote ter wereld ander vaartuigtipes wat soms 'n groot deel van hul leeftyd hawegebonde is, maar nogtans waardevolle diens ten behoewe van ander skepe of ter beskerming van hawens ...

 16. Test ter bepaling van de effectiviteit van reiniging van flexibele endoscopen

  NARCIS (Netherlands)

  Orzechowski T; Bruijn A de; Wassenaar C; LGM

  2003-01-01

  Hospital visitations of the Dutch Health Care Inspectorate in 1999 showed the cleaning and disinfection procedures in endoscopy departments to be neither completely validated nor integrated as a part of a quality system. One reason that insufficient attention was paid to the validation of the

 17. Biologische consumptie-aardappelrassen : smaaktoetsing van gekookt product : meerjarige toetsing op smaakeigenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2010-01-01

  In 2007 is daarom vanuit Bioconnect Innovatiegroep Productkwaliteit een project gestart ter verbetering van de productkwaliteit bij een aantal grotere biologische gewassen. Het doel van het project was: 1. Verhoging van de productkwaliteit van het biologische product door ontwikkeling van nieuwe

 18. Maatregelen ter reductie van ammoniakemissie in bestaande varkensstallen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.; Ellen, H.; Bokma, S.

  2017-01-01

  The ambition of Global Gap Add-on to reduce ammonia emission exceed the legal standards. Scrubber systems comply with the standards, but are not preferable. Alternatives to reduce ammonia emission on existing farms has been mapped out. A combination of measurements from Rav and PAS lead to different

 19. Raamwerkwetgewing ter Verwesenliking van die Reg op Toegang ...

  African Journals Online (AJOL)

  Various South African government reports list food security as a development priority. Despite this prioritisation and despite the fact that South Africa is currently food self-sufficient, ongoing food shortages remain a daily reality for approximately 35 percent of the South African population. The government's commitment to ...

 20. Kleingroepe ter fasilitering van spiritualiteit in die kerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. W. Oostenbrink

  1998-06-01

  Full Text Available In this article is argued that due to different social, philosophical and ecclesiastical changes in society the practice of small groups could be the solution to the need of koinonia (fellowship among believers. The involvement of believers in small groups could likewise be instrumental in the deepening of their faith. The advantages and dynamics of small groups - for instance as a place where God could be listened to, an opportunity for koinonia, becoming sensitive towards the world and its needs and the addressing of socio-emotional needs, are expounded. The conclusion arrived at is that small groups can be an important factor in facilitating spirituality and the experience that "God is among us."

 1. Een methode ter bepaling van de respiratieaktiviteit in marien plankton

  NARCIS (Netherlands)

  Lambeck, R.H.D.

  1973-01-01

  The usefulness of a method, described by T.T. Packard (1971), for the determination of the potential respiratory rate in marine plankton, based on the use of tetrazolium dye, was tested. Especially the influence of a few aspects of the homogenisation procedure on the final results was investigated.

 2. Goed Gietwater: Werkpakket 2: Kwaliteit gietwater en groeiprestaties

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, C.; IJdo, M.L.; Maas, van der A.A.; Marrewijk, van I.

  2012-01-01

  Referaat De opkweeksector stelt hoge eisen aan de kwaliteit van gietwater ter voorkoming van groeiremming en ziekten. Lozingen en emissies zijn soms een uitweg om risico’s te mijden. Het project Goed Gietwater beoogt de ontwikkeling van een duurzame watertechnologie voor opkweekbedrijven in de

 3. Verkennende bacteriologische zwemwaterbeoordeling volgens EU richtlijn 2006/7/EG

  NARCIS (Netherlands)

  Slijkerman, D.M.E.; Heusinkveld, J.H.T.

  2007-01-01

  Op 24 maart 2006 trad de nieuwe zwemwaterrichtlijn (76/160/EEG) in werking. Deze richt zich op de bescherming van de gezondheid van de zwemmer. De richtlijn toetst op bacteriologische parameters (totaal coliformen en fecale coliformen) ter voorkoming van maag- en darmklachten, maar ook meer

 4. Analyse van de vervormingen van de Fusee Ceramique daken van de productiehallen in Dongen : Rapport met bevindingen betreffende de vervormingen van de Fuseedaken van de productiehallen van Coca Cola in Dongen

  NARCIS (Netherlands)

  Kamerling, M.W.

  2014-01-01

  In 1962 werden in Dongen bedrijfshallen gemaakt met cilindervormige overkappingen waarin ter besparing van gewicht en cement ceramische elementen, de Fusée's Ceramique, werden gelegd. De schalen worden ondersteund met balken 450*750 mm2 en kolommen 450 * 450 mm2 op een raster van 5,6 m * 20,4 m. Het

 5. Rechtsvorm en gebruik van LLp's en LLC's

  NARCIS (Netherlands)

  Blanco Fernández, J.M.; Olffen, M. van

  2007-01-01

  Het onderzoek heeft willen nagaan of uit die stelsels lessen kunnen worden getrokken ter verbetering van het Nederlandse ondernemingsrecht. Het ging daarbij om ondernemingen met een besloten kring van vennoten/aandeelhouders. Het onderzoek heeft zich gericht op de Limited Liability Partnership (LLP)

 6. Meetprocedure voor de bepaling van Acid Volatile Sulfide en Simultaneously Extracted Metals in sediment en bodem

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander HA; van den Hoop MAGT; ECO

  1994-01-01

  Ter ondersteuning bij Integrale Normstelling (INS) wordt in het project ECOROUTING onderzoek uitgevoerd naar de toepasbaarheid van het evenwichtspartitieconcept bij de harmonisatie van milieukwaliteitsdoelstellingen voor de compartimenten bodem en sediment. Het onderzoek beperkt zich tot de

 7. Verspreiding en habitats van Lymnaea natalensis, tussengasheerslak van die lewerbot Fasciola gigantica, in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. N. de Kock

  2001-09-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die geografiese verspreiding en die habitats van Lymnaea natalensis, die slaktussengasheer van die lewerbot, Fasciola gigantica, soos gereflekteer deur die vindplekke van sy 4 552 monsters wat tans in die Nasionale Varswaterslakversameling (NVV van Suid-Afrika op rekord is. Alhoewel hierdie spesie in’n verskeidenheid van waterliggame aangetref is, was die meerderheid van die monsters (±70% afkomstig vanuit riviere, spruite en damme en is die water in 70.8% van die gevalle as standhoudend en in 71.8% van die gevalle as stadigvloeiend, of staande beskryf.  Die resultate van lewenstabeleksperimente deur verskeie outeurs het daarop gedui dat temperatuur ’n minder belangrike bepalende faktor in sy geografiese verspreiding blyk te wees, maar dat die beskikbaarheid van standhoudende water deurslaggewend vir sy voorkoms in ’n gegewe habitat mag wees. Hierdie resultate strook met die bevinding dat slegs 7.5% van die monsters van hierdie spesie in die NVV in habitats wat as seisoenaal beskryf is, versamel is. Verder bied dit’n logiese verklaring vir die sporadiese voorkoms, of totale afwesigheid van hierdie spesie in die droër streke van Suid-Afrika.  Opgaardamme en besproeiingsnetwerke dra grootliks by tot die skepping van permanente habitats wat geskik sou wees vir L. natalensis.  As tussengasheer vir een van die lewerbotspesies wat reeds ’n ekonomiese faktor in Suid-Afrika is, is dit ’n aspek waarmee beslis rekening gehou behoort te word in die beplanning en konstruksie van nuwe besproeiingsprojekte.AbstractDistribution and habitats of Lymnaea natalensis, snail intermediate host of the liver fluke Fasciola gigantica, in South Africa This paper focuses on the geographical distribution and the habitats of Lymnaea natalensis, the snail intermediate host of the liver fluke, Fasciola gigantica, as reflected by the collection sites of its 4 552 samples currently on record in the National Freshwater Snail Collection

 8. Wat kunnen we in Nederland leren van Silicon Valley

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. P. Ester

  2016-01-01

  De aantrekkingskracht van de hightech innovatieregio Silicon Valley, in de strook van pakweg 90 kilometer tussen San Francisco en San Jose, is groot. Een regio met de meeste startups ter wereld. En ook ons land wil de borst vooruit steken. Of dat gaat lukken is geen kwestie van copy & paste, maar

 9. ~nKort kroniek van die Suid-Afrikaanse Weennag

  African Journals Online (AJOL)

  Cheetahs" in. November. 1950 by K-24-lugbasis naby die. Noord-Koreaanse hoofstad van Pyongyang ont- plooi as deel van die Amerikaanse. Lugmag se. 6 002de Taktiese Ondersteuningsvleuel. Die Suid-Afrikaanse vlieeniers is onmiddellik aangewend ter ondersteuning van die aanrukkende. VN-magte, maar met die ...

 10. Evaluatie van de campagne `Voorkom nekletsel' : onderzoek naar het gebruik van hoofdsteunen in personenauto's door bestuurders en voorpassagiers, uitgevoerd door middel van observatie en een in de zomer van 1996 gehouden enquête.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C.

  1996-01-01

  In the autumn of 1995, the nationwide `Prevent neck injury' publicity campaign commenced in the Netherlands. This campaign was designed to focus attention on the importance of the correct use of head rests by passenger car occupants in the interests of safety. This report discusses whether the

 11. Die funksie van die belydenis in die struktuur van die kerk en die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ter wille van die argument wat in hierdie voordrag na vore gebring word, word vier sodanige konstituerende elemente van die kerklike struktuur onderskei, te wete die belydenis, die teologie, die verkondi- ging (meer bepaald die prediking) en die kerkorde (kerkwet volgens ons terminologie). Ons gaan nou elkeen hiervan ...

 12. Verspreiding en habitats van Bulinus tropicus, tussengasheerslak van die peervormige bot Calicophoron microbothrium, in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. N. de Kock

  2002-09-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die geografiese verspreiding en habitats van Bulinus tropicus, die slaktussengasheer van die peervormige bot, Calicophoron microbothrium. Bulinus tropicus is die varswaterslakspesie met verreweg die wydste geografiese verspreiding, soos gereflekteer deur die vindplekke van die 7 992 monsters wat tans in die databasis van die Nasionale Varswaterslakversameling (NVV van Suid-Afrika op rekord is. Die voorkoms van hierdie spesie is deur versamelaars in ’n totaal van 14 waterliggaamtipes opgeteken, maar die grootste getal monsters is in damme en spruite en in habitats waarvan die water as staande, helder en vars beskryf is, versamel. Die effekgrootte van elke veranderlike is afsonderlik bereken om die rol daarvan in die bepaling van die verspreiding van hierdie spesie vas te stel. Die data in die databasis is verder verwerk en aangepas om ’n geïntegreerde besluitnemingsboom saam te stel. Dit is ’n statistiese model waarvolgens ’n seleksie van veranderlikes gemaak kan word wat maksimaal kan diskrimineer tussen die voorkomsfrekwensie van ’n gegewe spesie en die res van die spesies in die databasis. Die sukses van B. tropicus soos gereflekteer deur sy omvangryke geografiese verspreiding, is waarskynlik toe te skryf aan die omstandigheid dat hierdie spesie grootliks r-geselekteerd is soos onteenseglik in bevolkingsdinamikastudies deur verskeie outeurs bevind is. Daarbenewens beskik die spesie oor’n besondere vermoë om opdroging van ’n habitat vir relatief lang tydperke te kan oorleef. Dit kom egter voor asof sy beperkte verdraagsaamheid ten opsigte van water met ’n relatief lae geleidingsvermoë, moontlik as ’n beperkende faktor vir sy besetting van bepaalde gebiede in Suid-Afrika mag optree. As tussengasheer vir C. microbothrium, wat paramphistomose by vee veroorsaak en soms tot groot verliese kan lei, het die wye verspreiding van B. tropicus in Suid-Afrika egter ook ekonomiese implikasies, veral vir inwoners

 13. Telecommunicatie in de jaren negentig: van de Big Bang naar een geordend heelal of een nieuw zwart gat

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.J.; Franken, H.

  2003-01-01

  Ter afsluiting van het onderzoeksprogramma van ITeR (Informatietechnologie en recht) analyseert dit essay wat er de laatste tien jaar met de telecommunicatie is gebeurd en hoe zich dit verhoudt tot de regulering. Het essay doet ook enige toekomstverkenningen.

 14. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  v a k t a a l k w a l i £ i k a s i e s ) neem d i e I n s t i t u t t a l l e take waar ter u i t b r e i d i n g van kennis van die Duitse taal in die buiteland. Sedert 1964 publiseer die. Institut die tydskrif Deutsch als Fremdsprache met die bylae Sprachpraxis, asook 'n handboek met die titel Deutsch - eln Lehrbuch Eur Auslander (Duits.

 15. Silver nanowires for highly reproducible cantilever based AFM-TERS microscopy: towards a universal TERS probe.

  Science.gov (United States)

  Walke, Peter; Fujita, Yasuhiko; Peeters, Wannes; Toyouchi, Shuichi; Frederickx, Wout; De Feyter, Steven; Uji-I, Hiroshi

  2018-04-26

  Tip-enhanced Raman scattering (TERS) microscopy is a unique analytical tool to provide complementary chemical and topographic information of surfaces with nanometric resolution. However, difficulties in reliably producing the necessary metallized scanning probe tips has limited its widespread utilisation, particularly in the case of cantilever-based atomic force microscopy. Attempts to alleviate tip related issues using colloidal or bottom-up engineered tips have so far not reported consistent probes for both Raman and topographic imaging. Here we demonstrate the reproducible fabrication of cantilever-based high-performance TERS probes for both topographic and Raman measurements, based on an approach that utilises noble metal nanowires as the active TERS probe. The tips show 10 times higher TERS contrasts than the most typically used electrochemically-etched tips, and show a reproducibility for TERS greater than 90%, far greater than found with standard methods. We show that TERS can be performed in tapping as well as contact AFM mode, with optical resolutions around or below 15 nm, and with a maximum resolution achieved in tapping-mode of 6 nm. Our work illustrates that superior TERS probes can be produced in a fast and cost-effective manner using simple wet-chemistry methods, leading to reliable and reproducible high-resolution and high-sensitivity TERS, and thus renders the technique applicable for a broad community.

 16. Die ontwikkeling en evaluering van 'n kapasiteitsbouprogram vir boere ter fasilitering van lewenskwaliteit / Abraham Carel Botma

  OpenAIRE

  Botma, Abraham Carel

  2004-01-01

  The origin of this study is due to research Botma (1999) undertook among Free State farmers in order to determine what the global level of perceived stress was, but also to determine which specific stressors they experienced and what its intensity was. With this study Botma (1999) found that the stressors by which the farmers are confronted, hold negative implications for their quality of life. The purpose of the current study namely to develop a capacity building programme ...

 17. De middeleeuwse ambachtelijke wijk van Pamele (stad Oudenaarde, Oost-Vlaanderen). Het onderzoek in het Huis de Lalaing. 1. De pottenbakkersovens

  OpenAIRE

  De Groote, K.

  1994-01-01

  In april 1988 werd pottenbakkersafval aangetroffen bij graafwerken op de binnenkoer van het Huis de Lalaing te Oudenaarde. Dankzij de snelle tussenkomst van het stadsbestuur, en in het bijzonder van de toenmalige schepen van cultuur, Jean-Pierre Van der Meiren, werden de werken stilgelegd. Het bedreigde terrein, dat eigendom is van de stad, werd voor archeologisch onderzoek ter beschikking gesteld van het I.A.P.. De opgravingen werden voltooid in januari 1989

 18. Vitamine K voor zuigelingen: overzicht van het huidige beleid

  OpenAIRE

  Cornelissen, E.A.M.; Hirasing, R.A.; Jonge, G.A. de

  1994-01-01

  Orale toediening van vitamine K aan borstgevoede zuigelingen tot 12 weken, ter preventie van bloedingen, blijkt een eenvoudige en effectieve maatregel te zijn. Een onbekend percentage zuigelingen met borstvoeding krijgt echter nog geen goede vitamine-K-profylaxe. In dit artikel wordt het huidige beleid geschetst.

 19. 'N Pragmatiese benadering tot die Ontwikkeling van Geweegde Aansoekvorm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. J. Fick

  1975-11-01

  Full Text Available Simplified procedures for the development of a weighted application blank to combat labour turnover of co loured employees in the clothing industry are outlined and discussed.   Opsomming Vereenvoudigde prosedures vir die ontwikkeling van ‘n geweegde aansoekvorm ter bekamping van arbeidsomset onder gekleurde werknemers in die klerasiebedryf, word sistematies bespreek.

 20. Was Hendrick ter Brugghen a melancholic?

  NARCIS (Netherlands)

  Bok, M.J.

  2009-01-01

  Very few contemporary authors have written about the Utrecht painter Hendrick ter Brugghen. This makes the few words devoted to him by Joachim von Sandrart particularly precious to scholarship, especially because Sandrart characterized him as a man with "profound but melancholic thoughts"

 1. Allemaal digitaal : Een overzicht van digitale spelvormen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Alyssa de Kruif; Carly Kuijper; Josje Louisse

  Voor u ligt een overzicht van vrij toegankelijke digitale spelvormen ter bevordering van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking. In dit overzicht vindt u digitale spelvormen die beschikbaar zijn als website en/of als applicatie voor op de smartphone of tablet. Voor de

 2. Beantwoording vragen : plan van aanpak : verbeteren welzijn in de sector paardenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, K.J.; Dierendonck, van M.; Neijenhuis, F.

  2008-01-01

  De Nederlandse Paardensector (SRP) is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd een plan van aanpak te schrijven ter verbetering van het paardenwelzijn. Daartoe heeft het ministerie WUR+ASG gevraagd om dit plan met wetenschappelijke kennis te onderbouwen. De onderwerpen

 3. De zomerexcursie-1961 van de Kon. Ned. Botanische Vereniging naar de Langstraat

  NARCIS (Netherlands)

  Reichgelt, Th.J.

  1962-01-01

  De jaarlijkse zomerexcursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland werd gehouden van 17 tot 22 juli 1961, met als standplaats Vlijmen. Het aantal deelnemers bedroeg 17, en doordat er een voldoend aantal auto’s ter beschikking was en de excursie enige malen gesplitst werd, was

 4. De dubbele paradox van de Iraanse energiesector

  NARCIS (Netherlands)

  Schippers, J.L.; Geuns, van L.

  2010-01-01

  In Iran bestaat wat betreft de energievoorziening een paradoxale situatie. Het land is, na Saoedi-Arabië, de tweede olieproducent van de OPEC-landen en de vierde grootste olie-exporteur ter wereld. Iran heeft verder, na Rusland, de grootse aardgasreserve. Onder meer door te weinig

 5. Die skrifbeskouing van feministiese teoloë, in die besonder dié van Fiorenza, Brenner en Van Dijk-Hemmes – beoordeel in die lig van die gereformeerde teologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alta E. Swart

  2013-10-01

  Full Text Available Dit wil voorkom asof die feministiese Skrifbeskouing op die beginsel van selektiewe Skrifgesag berus. Dit beteken dat slegs dié dele in die Bybel wat met die feministiese ideologie ooreenstem, as gesaghebbend aanvaar word. Dit is veral die sogenaamde androsentriese taalgebruik wat dit vir aanhangers van hierdie benadering moeilik maak om die hele Skrif as gesaghebbend te erken. Hermeneuties vertoon hierdie benadering groot ooreenkomste met die Postmodernisme, waarin geen vaste reëls bestaan om die betekenis van tekste te bepaal nie. Gesien in die lig van die gereformeerde teologie, soos veranker in die Woord en belydenisskrifte, vertoon die feministiese teologie ernstige leemtes. Die bydraes (Skrifbeskouing van drie prominente feministiese teoloë – Fiorenza, Brenner en Van Dijk-Hemmes – word onder die loep geneem en teologies-krities geëvalueer ten einde hierdie leemtes uit te wys. It appears that the feminist view of Scripture is based on the principle of selective authority of the Scriptures, which means that only the parts of the Bible corresponding with the feminist ideology are accepted as authoritative. The use of androcentric language, in particular, makes it difficult for followers of feminism to accept the whole Bible as authoritative. Hermeneutically, their approach resembles Postmodernism, interpreting without any rules. Viewed from the paradigm of the reformed theology, which is anchored in Scripture and the articles of faith, feminist theology shows serious shortfalls. The contributions of three prominent feminist theologians – Fiorenza, Brenner and Van Dijk-Hemmes – are studied closely and evaluated critically in the light of the reformed theology, to underline these shortfalls.

 6. Engflåter fundet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bødker, Rene; Chriél, Mariann; Isbrand, Anastasia

  2017-01-01

  Da en guldsjakal sidste år blev nedlagt på en rævejagt i Vestjylland, havde den flyttet sig så hurtigt fra Østeuropa til Danmark, at 21 flåter stadig sad i pelsen. Dermacentor reticulartus - "engflåten" blev derfor for første gang fundet i dansk natur. Engflåten kan blive et problem for danske hu...

 7. Obituary for Péter Csizmadia

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  This conference proceedings is dedicated to the memory of our colleague and friend Péter Csizmadia a young physicist, a computer expert and one of the best Hungarian mountaineers who has been missing since the end of October 2009 and whose last scientific presentation occurred during the 5th Workshop of Young Researchers in Astronomy and Astrophysics, 2-4 September 2009, Budapest. Péter Csizmadia Péter Csizmadia 1972-2009 The accident: Péter Csizmadia, along with three other young Hungarian mountaineers (Kata Tolnay, Vera Mikolovits, and Balázs Pechtol) disappeared in China's Sichuan region near the Ren Zhong Feng peak of the Himalayas, in the early morning of 23 October 2009. A huge part of a glacier fell, resulting in an extraordinary ice and stone avalanche that covered the valley where they had their camp for the night. Neither their bodies nor their belongings were found by the ground and helicopter rescue teams. A brief CV: Péter Csizmadia was born in 1972. He received an MSc in physics (1996) and a PhD in heavy ion physics (2003) both of these degrees were issued by Eötvös University (Budapest, Hungary). At the beginning of his career his main research interest was centred around quark hadronization (1995-2005). Later he joined the relativity group of RMKI and worked on numerical simulations in general relativity, investigating problems such as cosmological inflation and gravitational collapse in general relativity (2005-2009). In 2005, Péter joined to our relativity group and started to work on the first version of a high precision adaptive mesh refinement (AMR) code, called GridRipper. He was the founder and he remained the main developer of GridRipper until his disappearance. Due to his efforts GridRipper became a fourth order precision AMR code implemented as C++/Java classes for solving hyperbolic systems of partial differential equations numerically. The already implemented and tested applications include the study of various dynamical systems

 8. Die meting van die gelyktydige hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke eienskap in 'n verskeidenheid van Beroepe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. S. de Villiers

  1983-11-01

  Min informasie bestaan omtrent die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke vermoë in vele werksituasies. Met hierdie ondersoek is daar gepoog om die konstruk te omlyn en aan 'n empiriese verifiering te onderwerp. ‘n Meetinstrument (posmandjie is ontwikkel om die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting te meet en is saam met ander meetinstrumente ter omlyning van die genoemde konstruk aan twee groepe proefpersone geadministreer. Daar is vasgestel dat hierdie vermoë verband hou met intellektuele vermoëns en sensories kognitiewe oordeel en nie met sekere persoonlikheids- en ander determinante van mens like gedrag nie en dat dit na alle waarskynlikheid dui op die bestaan van 'n afsonderlike werksvermoë of konstruk.

 9. Markus 16:1-8 in die konteks van 'n konstniksie van die Markaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  Aangesien ons in die geval van Markus nie oor 'n voorhande bron ter ... geringgeskat word wanneer ons ons die Markaanse gemeentekonteks probeer voorstel nie. Linnemann suggests ... that there must be some control exercised over ..... ëaxai náuxa)v ëaxaxoq Kai návxioi' 8i0kovo(; (Mark 9: 35), dit wil sê as mens.

 10. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries le Roux du Plooy

  2012-10-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas. The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 11. Voedingpraktyke en behoeftes van hulpbron-arm gemeenskappe deur die oë van laerskoolonderwysers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronel Ferreira

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel bespreek ons die persepsies van onderwysers (n = 45 wat betref die voedingpraktyke van ’n steekproef laerskoolleerders en hul gesinne in ’n hulpbron-arm gemeenskap. Ons fokus spesifiek op die behoeftes, praktyke en verwagtings ten opsigte van die gebruik van voedsel, wat die produksie, keuse en voorbereiding van voedsel impliseer. Ons studie vorm die eerste deel van ’n groter institusionele navorsingprojek. Vir die doel van ons studie het ons deelnemende refleksie en aksie-gebaseerde werkwinkels gehou om data te genereer en tydens die interpretasie van bevindinge op interpretivisme staatgemaak. Hierdie studie beklemtoon die behoeftes van hulpbron-arm en werklose gemeenskapslede wat dikwels genoodsaak is om teen verlaagde pryse voedsel te koop waarvan die kwaliteit nie optimaal is nie. ’n Verskraalde ontbyt, middagete of aandete waarvan die keuse algemeen beperk is tot swart tee, pap en een of twee snye ou brood, bevestig die manifestasies van armoede in hulpbron-arm gemeenskappe. Maaltye is dikwels beperk tot groot hoeveelhede koolhidrate, min groente, ingelegde vis, pap met inkomazi en marog. Hoenderpote en afval vul soms die spyskaart aan. Onderwysers beklemtoon die feit dat gemeenskapslede tipies op skenkings van werkgewers, kerke en kruidenierswinkels staatmaak om hul voedselbegroting aan te vul. Onderwysers fokus verder op die behoeftes aan opleiding vir gemeenskapslede. Na hulle mening moet gemeenskappe ingelig word oor voedselproduksie, groentetuine, die wyses waarop die kwaliteit van grond bepaal kan word, besproeiing en die toepassing van volhoubare wisselbou. Die artikel word afgesluit met uitvoerbare en leersame wenke vir die opleiding van landelike gemeenskappe. Op grond van dié navorsingsbevindinge word ’n intervensieprogram tans ontwikkel, met die doel om dit in die onderskeie deelnemende skole te implementeer ter bevordering van gesonde voedselverwante gedrag en welsyn.

 12. 'Publieksvriendelijk' versnellen van innovatie in netwerksectoren: een exploratie van wetstechnische mogelijkheden ter bevordering van innovatie in de telecomsector, met behoud van de bescherming van publieke belangen

  NARCIS (Netherlands)

  Broos, Lesley Constantinus Petrus

  2014-01-01

  The objective of network regulation is to achieve an optimal mix of public values, such as the prevention of infrastructure related nuisance, the availability of high quality universal services for reasonable prices and innovation of networks and services. This study’s aim is to expose potential

 13. Voorkom Xanthomonas in vaste planten

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Kerkvliet, J.J.P.; Meekes, E.

  2015-01-01

  Bij diagnostisch onderzoek blijkt regelmatig dat bladvlekken in vaste planten niet door een schimmel, maar door een bacterie worden veroorzaakt. Bestrijding is niet mogelijk, dus voorkomen is de enige oplossing.

 14. Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, P.M.J.

  1993-01-01

  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met

 15. Onderzoek naar voorkomen van zachte vruchten bij courgette in de afzetketen door optimale watergift

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Wilms, J.A.M.

  2008-01-01

  Vochttekort tijdens de teelt werd door de telers als mogelijke oorzaak gezien. Het ‘weer’ is geen groeifactor waarop de tuinder kan sturen. Vochttekort is wel bij te sturen door water geven. Ter toetsing van de invloed van vochttekort is in 2006 in een late zomer/herfstteelt een proef aangelegd in

 16. Die invloed van gesondheidsopvoeding op die prevalensie van skistosoombesmettings by leerders in ’n skistosoom - endemiese gebied in die Limpopoprovinsie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corrie Wolmarans

  2008-09-01

  besmetting by laasgenoemde metode ook betekenisvol van die kontrolegroep verskil het, was bykans 50% van die “leerkragte” naeen jaar nie meer betrokke nie en wil dit voorkom asof bemagtiging van plaaslike inwoners omskistosomose te help bekamp, soos in hierdie studie gepoog is, nie veel potensiaal inhou nie.

 17. Eerste inschatting van vrijkomen van plastics als gevolg van slijtage van Mosselzaad-Invagsystemen (MZI's)

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, E.; Brink, van den A.M.; Kamermans, P.

  2014-01-01

  IMARES heeft onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan en de aanwezigheid van microplastic zwerfvuil afkomstig van mosselzaad invangsystemen (hierna MZI’s genoemd). Deze studie is onderdeel van een opdracht van het ministerie van EL&I, om de ecologische effecten van opschaling van MZI’s in de

 18. Jeugdige ongeschoolden : een sociologische beschouwing over een aantal factoren die de mogelijkheid tot sociale en culturele integratie van jeugdige ongeschoolden uit het sociaal zwakke milieu belemmeren

  NARCIS (Netherlands)

  Feitsma, Hendrik

  1960-01-01

  In het kader van de beperkingen, die ik mij in deze studie gesteld heb,werd in dit hoofdstuk ter beantwoording van de in de probleemsteIling genoemde vragen, ruim aandacht geschonken aan de gezinssituatie en de gezinsfuncties. Bij de beschouwing van de gezinsfuncties kwamen twee punten steeds weer

 19. Strategische marketing : De tien geboden van het gezonden verstand

  NARCIS (Netherlands)

  Moenaert, R.K.; Robben, M.

  2007-01-01

  Door de jaren heen is de klassieke strategische doctrine nogal eens ter discussie gesteld. En het boek ‘Blue Ocean Strategy’ versterkt die trend alleen maar. In het boek staat waarde-innovatie centraal en het biedt, in tegenstelling tot eerdere werken zoals het pamflettistisch-kritische betoog van

 20. DE VERWOESTINGEN VAN BABYLON DOOR DARIUS I EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Het is alles behalve gemakkelijk deze bedreigingen in hun historisch verband te rangschikken. Bij een profetie als Jes. 21: „Gevallen, gevallen is Babel en al haar afgodsbeelden heeft. Hij ter aarde verbrijzeld”—zou men nog aan de eerste berichten kunnen denken, die Jeruzalem omtrent de verwoesting van Babylon door ...

 1. Leren van games? Educatieve online games met EMERGO

  NARCIS (Netherlands)

  Nadolski, Rob

  2015-01-01

  Veel kinderen en volwassenen spelen regelmatig spellen (games) ter ontspanning en in toenemende mate zijn dit digitale games. Hoewel de mensheid al heel lang zulke entertainment games speelt is het pas relatief recent (ongeveer sinds de eerste helft van de vorige eeuw ) dat er aandacht is gekomen

 2. Die vroeë kommunikasieontwikkeling van ’n groep babas met pediatriese MIV/VIGS in sorgsentrums

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Bam

  2003-11-01

  Full Text Available The high prevalence and serious sequelae of the pediatric human immunodeficiency virus (HIV/AIDS in South Africa pose great challenges for clinicians involved in early intervention to develop appropriate interdisciplinary programmes for primary prevention of transmission of the virus as well as secondary interventions directed at the early management of the unique combination of serious health problems, neuro-developmental needs and caregiving circumstances of the infants. Opsomming Die hoë prevalensie en ernstige gevolge van die pediatriese menslike immuniteitsgebrek-virus (MIV/VIGS in Suid-Afrika stel groot uitdagings aan klinici betrokke by vroeë intervensie om toepaslike interdissiplinêre programme te ontwikkel vir primêre voorkoming van oordrag van die virus asook sekondêre intervensies gerig op die vroeë hantering van die babas se unieke kombinasie van ernstige Gesondheids-probleme, neuro-ontwikkelingsbehoeftes en versorgingsomstandighede. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 3. Vervanging van Dosanex vooronkruidbestrijding in iris : onderzoek naar de onkruidbestrijding en fytotoxiciteit van alternatieve herbiciden in iris

  NARCIS (Netherlands)

  Bulle, A.A.E.; Koster, A.T.J.; Dijkema, M.H.G.E.

  2009-01-01

  In een tweejarig project zijn vier alternatieve middelen voor Dosanex onderzocht op hun selectiviteit en op hun werkzaamheid. Dit om in 2009/10 een nieuw advies te kunnen geven ter vervanging van Dosanex. De onderzochte middelen zijn: - Stomp (pendimethalin), bodemherbicide, vanaf eind 2005

 4. Katalytisch verbranden van varkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, J.

  1995-01-01

  Door het verbranden van mest kan het mestvolume worden verkleind. Binnenkort gaat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel onderzoek van start om de mogelijkheden van het katalytisch verbranden van varkensmest te bekijken.

 5. monumente ter gedagtenis aan lt. kol henning pn pretorius (1844 ...

  African Journals Online (AJOL)

  1844-1897). IN DIE TRANSVAALSE. HOOFSTAD. Kol Dr Jan Ploeger*. 1. Die Agtergrond. Die korps 'Staatsartillerie van die ZA Republiek' se benaming is aan Wet No. 1 van 1896 ontleen en het vanaf sy ontstaan in 1881 'n verwarrende.

 6. TRADISI TER-ATER DAN DAMPAK EKONOMI BAGI MASYARAKAT MADURA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moh. Wardi Moh. Wardi

  2014-04-01

  Full Text Available Abstrak:Ter-ater merupakan bagian dari budaya lokal yang membuat banyak orang menyimpulkan bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat yang ramah, dermawan, komunikatif, baik hati, dan memiliki solidaritas yang tinggi pada sesama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tradisi ter-ater dalam tinjauan agama, budaya, dan ekonomi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis. Data diperoleh dari hasil observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan tahap kesimpulan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat, pedagang dan tokoh masyarakat di Desa Bakiong, Guluk-Guluk, Sumenep. Hasil penelitian menunjukan bahwa ter-ater merupakan salah satu upaya mempererat hubungan kekeluargaan dan sarana ukhuwwah Islâmiyyah sebagaimana anjuran dalam agama Islam. Secara budaya, orang dianggap kurang lengkap tradisi keberagamaannya jika tidak pernah mengeluarkan sebagian hartanya dalam hal ini adalah ter-ater. Secara ekonomi, pelaksanaan tradisi ter-ater memberikan dampak ekonomi yang cukup berarti. Pertama, dalam setiap perayaan keagamaan yang kemudian diikuti dengan praktik ter-ater, kebutuhan ekonomi masyarakat sangat meningkat, ini dapat dilihat dari neraca transaksi perdagangan yang meningkat pula. Bisa di pastikan pada kondisi seperti ini menjadi momentum kesejahteraan para pedagang. Kedua, bahwa ter-ater merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan motif dalam ekonomi, motif memenuhi kebutuhan, motif memperoleh keuntungan, motif mendapatkan kekuasaan ekonomi, motif sosial, dan motif memperoleh penghargaan.Abstract:Ter-ater is part of the local culture that leads many people to conclude that the Madurese are the people who are friendly, generous, communicative, kind, and has a high solidarity to others. The purpose of this study is to investigate and explain the tradition of ter-ater in

 7. Etiese perspektiewe op haatspraak in die lig van die derde gebod

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakobus M. (Koos Vorster

  2014-03-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die implikasies van die derde gebod met betrekking tot haatspraak in Suid-Afrika (SA vandag. Die artikel gaan uit van die standpunt dat die name van God op sy wese dui. Die name van God soos dit in die bybelse openbaringsgeskiedenis ontwikkel word, druk die gemeenskapskarakter van God se verhouding met mense en die skepping uit. Die betekenis van die name kulmineer in die Nuwe-Testamentiese uitdrukkings Vader en God is liefde. Alle verbale gedrag wat hierdie gemeenskaps- en liefdesverhouding inhibeer, oortree die derde gebod. Die misbruik van die Naam van God vind onder andere plaas wanneer mense, wat na die beeld van God geskep is, gedegradeer word deur haatspraak, omdat sodanige degradering die gemeenskap en liefde tussen God en die mens skend. Ten slotte word sekere gevalle van haatspraak soos dit vandag in Suid-Afrika voorkom, teologies-eties belig teen die agtergrond van die betekenis van die derde gebod. Hierdie vorms sluit religieuse, rassistiese, xenofobiese, seksistiese en homofobiese haatspraak in. This article focuses on the implications of the third commandment for hate speech in modern-day South Africa. The article contends that the names of God are expressions of his Being. The names of God as they are developed in the biblical history of revelation express his creation of covenantal community and restored relations with humankind and creation. The meaning of the names of God culminates in the New Testament expressions Father and God is love. Verbal actions that inhibit the new community created by God or violate love transgress the third commandment. Misuse of the name of God occurs among others when people, created in the image of God, are verbally degraded by hate speech because such degradation violates the community of love between God and humankind. In conclusion, the article indicates forms of hate speech in South Africa that should be dealt with in the light of the third commandment. These are acts

 8. Die ontwikkeling van die bestuursmotiveringsvraelys (BMV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. S. Engelbrecht

  1991-06-01

  konsekwentheid op twee steekproewe (a = 0,90, N = 360; a = 0,91, N = 535 gedemonstreer het, en waarvan die items in die subskale almal relatief suiwer metings van die geisoleerde faktore is. Alhoewel sekere bewyse ter ondersteuning van die betroubaarheid van die BMV gevind is, bestaan daar nog 'n behoefte aan verdere navorsing oor die konstrukgeldigheid van bestuursmotivering.

 9. Belewenis van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – ’n Pastorale ondersoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerhardus J. Niemann

  2013-05-01

  Full Text Available Die doel met hierdie artikel is om vas te stel wat die belewenis van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA is. Deur middel van kwantitatiewe empiriese navorsing is vasgestel wat die vlak van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die GKSA is. Met die navorsing is vasgestel dat 75% van die nagraadse teologiese studente wat aan die studie deelgeneem het, ’n mate van emosionele uitbranding beleef. Van hierdie 75% het 35% van die deelnemers akute uitbranding beleef en ’n verdere 15% kan binne die ineenstortingstadium van uitbranding gekategoriseer word. Verskeie faktore is geïdentifiseer wat moontlik tot die nagraadse teologiese studente se belewenis van uitbranding kan bydra. Hierdie faktore sluit onder meer in die oneffektiewe bestuur van die werkslading; die belewenis van werksoorlading en ’n gebrek aan die beheer en bestuur van hulle akademiese werkslading; ’n persepsie dat hulle nie genoeg erkenning vir hulle bydrae en of insette ontvang nie; persoonlike probleme in die private lewe van die studente; ’n verlies aan werksvreugde en gebrekkige interpersoonlike verhoudings; ’n gebrek aan die opleiding van emosionele vaardighede en interpersoonlike verhoudings in die kurrikulum; ’n gebrek aan die handhawing van gesonde emosionele grense en die volhoubare ontwikkeling van die student se eie geestelike lewe; asook ’n tekort aan die vervulling van persoonlike doelwitte. 1 Konings 19 word as bybelse vertrekpunt gebruik vir die behandeling en voorkoming van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die GKSA. The aim of this article is to establish to what extent the postgraduate theological students of the Reformed Churches in South Africa (RCSA experience burnout. Quantitative empirical research was conducted to establish their levels of burnout. The researcher found that 75% of the postgraduate students had experienced burnout to some extent. Out of these 75

 10. Verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen

  NARCIS (Netherlands)

  van Orden, Claudia Y.D.

  Posterpresentatie over IAG4-project 'Functional Fitness Monitor', een methodiek voor het verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen door een combinatie van meten, presenteren van feedback en coaching. Gepresenteerd op Symposium Healthy Work: Good for Business, gehouden op 29 april 2016

 11. Ontwikkeling van een alternatief voor de Radio Immuno Assay kit ter bepaling van humaan complement factor C3A

  NARCIS (Netherlands)

  Orzechowski TJH; Bisschop A

  1989-01-01

  Due to the present developments in the field of biocompatibility of medical devices, the need for the availability of sensitive test methods with a high predictive value becomes more and more urgent. Commercial available RIA-testkits for measurement of complement activation are very expensive

 12. Geen meetbaar effect van tilgordel en tilinstructies ter preventie van lage rugklachten op de werkplek; een gerandomiseerde, gecontroleerde trial

  NARCIS (Netherlands)

  Van Poppel, M. N.M.; Koes, B. W.; Van Der Ploeg, G. E.; Smid, T.; Bouter, L. M.

  1999-01-01

  Objective. To assess the efficacy of lumbar supports and education in the prevention of low back pain in industry. Design. A randomized controlled trial with a factorial design. Method. In the Cargo Department of the Royal Dutch Airlines (KLM) 312 workers were randomly assigned to four groups after

 13. Cloud computing: Grijs of Groen? over energie-efficiëntie en duurzaamheid van Infrastructure as a Service

  NARCIS (Netherlands)

  Spitzer, A.M.; Worm, D.T.H.; Bomhof, F.W.; Bastiaans, M.

  2012-01-01

  Cloud computing is het op afroep, dynamisch ontsluiten van een verzameling ICT-middelen (zoals netwerken, opslag, verwerking, applicaties en diensten) over een netwerk. In dit rapport is uitgegaan van “Infrastructure as a Service”-clouds: opslag- en verwerkingscapaciteit wordt als dienst ter

 14. Definitiestudie relatie rijsnelheden en verkeersveiligheid. Fase 4: notitie met aandachtspunten ter voorbereiding van de besluitvorming.

  NARCIS (Netherlands)

  Roszbach, R.

  1994-01-01

  This is the final report of a four-part study in preparation of research into the relationship between driving speeds and road safety. The report prepares for decision making on the research to be performed. The report contains brief summaries of the three preceding phases. The report discusses the

 15. Onderzoek naar bruikbare kenmerken ter identificatie van boomen naar hun bast

  NARCIS (Netherlands)

  Thorenaar, A.

  1926-01-01

  To facilitate further discussions and to inform tropical forestry experts, the formation and anatomy of bark were reviewed in association with its terminology. Sections deal with: secondary phloem; dilation and sclerosis; their influence on primary bark parts and on secondary phloem; interxylary

 16. Een gezonde omgeving ter preventie van gewichtsstijging: nationale en lokale mogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Storm I; Nijboer C; Wendel-Vos GCW; Visscher TLS; Schuit AJ; Nationaal Instituut voor; Instituut voor Gezondheidswetenschappen VU; VTV; PZO

  2006-01-01

  Like in most other western countries, the physical and social environment in the Netherlands has developed in such a way that it has become easy to choose for an inactive lifestyle and excessive consumption of energy dense foods. Both lifestyle factors play an important role in the development of

 17. Achter de geraniums of achter het computerscherm? ICT als middel ter bestrijding van eenzaamheid bij ouderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tineke Fokkema

  2005-06-01

  Full Text Available For several years now, loneliness of elderly people is high on the social agenda. Senior citizens are not specifically more lonely than younger citizens, but have a more vulnerable position in society. While their needs for care increase, their social network decreases as a result of e.g. the death of partners and relatives. While new media were long considered to strengthen processes towards loneliness, currently internet and other communication tools become instruments in the fight against loneliness. The evaluation results of a recent internet-at-home pilot among chronically ill elderly citizens in the Netherlands indicate that approach can be effective.

 18. Maatregelen ter beperking van energiegebruik en broeikasgasemissies in de melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Schooten, van H.A.; Bos, J.F.F.P.; Wel, van der C.; Voort, van der M.P.J.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt getracht de beschikbare kennis over maatregelen in de biologische melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op een rij te zetten. Aspecten uit de keten zijn buiten beschouwing gelaten. Er is voor gekozen om de ca 20 meest effectieve maatregelen te beschrijven die

 19. Frank-ter Haar syndrome with unusual clinical features.

  Science.gov (United States)

  Dundar, Munis; Saatci, Cetin; Tasdemir, Sener; Akcakus, Mustafa; Caglayan, Ahmet Okay; Ozkul, Yusuf

  2009-01-01

  Frank-ter Haar syndrome first recognized by Frank et al. [Y. Frank, M. Ziprkowski, A. Romano, R. Stein, M.B. Katznelson, B. Cohen, R.M. Goodman, Megalocornea associated with multiple skeletal anomalies: a new genetic syndrome?, J. Genet. Hum. 21 (1973) 67-72.] and subsequently confirmed by ter Haar et al. [B. Ter Haar, B. Hamel, J. Hendriks, J. de Jager, Melnick-Needles syndrome: indication for an autosomal recessive form, Am. J. Med. Genet. 13 (1982) 469-477.]. The main clinical features of the syndrome are brachycephaly, wide fontanels, prominent forehead, hypertelorism, prominent eyes, macro cornea with or without glaucoma, full cheeks, small chin, bowing of the long bones, and flexion deformity of the fingers [S.M. Maas, H. Kayserili, J. Lam, M.Y. Apak, R.C. Hennekam, Further delineation of Frank-ter Haar syndrome, Am. J. Med. Genet. 131 (2004) 127-133.]. We report a child with Frank-ter Haar syndrome presenting unusual clinical features. Hypopigmented areas in hair, bilateral adducted thumb, bilateral contractures in elbows and pelvic limb, atrial septal defect have not been described previously in the literature. Our patient also had double-outlet right ventricle.

 20. Optimaliseren van een biovergister

  NARCIS (Netherlands)

  van der Bij, Joost; Rademaker, Mark; Visser, Klaas; de Vries, Herman

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft onderzoek van conversie van biomassa in een Swill-gasser geplaatst bij het Van der Valk restaurant in Cuijk. De Swill-gasser is een biomassa vergister voor restaurant afval. Het onderzoek heeft zich gericht op het optimaliseren van de data acquisitie en op het bepalen van de

 1. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 2. Kosten van allogene stamceltransplantaties

  NARCIS (Netherlands)

  M. van Agthoven (Michel); M.T. Groot (Martijn); C.A. Uyl-de Groot (Carin)

  2001-01-01

  textabstractAllogene stamceltransplantatie is een topspecialistische procedure die met succes kan worden ingezet in de behandeling van (hematologische) maligniteiten, met name bij leukemie. Van oudsher worden transplantaten van verwante donoren gebruikt, maar met de mogelijkheden om transplantaten

 3. Peitattujen teräslevyjen korroosiosuojauksen kehittäminen

  OpenAIRE

  Pulli, Mikko

  2012-01-01

  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Ruukki Metals Oy. Peitattujen teräslevyjen korroosiosuojauksen kehitystarpeet tekivät opinnäytetyön tekemisen aiheelliseksi. Työn tavoite oli löytää korroosiota aiheuttavat tekijät teräslevyjen varastoinnin ja kuljetuksen aikana sekä valita tai kehittää tarvittavat parannukset korroosiosuojaukseen ja pakkaamiseen. Käytettävä tietoperusta saatiin Ruukki Metalsin tuotannon ja tutkimuskeskuksen henkilöstöltä, OAMK:n Raahen kampuksen ja Ruukki Metalsin Raahen...

 4. Frank-ter Haar syndrome--additional findings?

  Science.gov (United States)

  Köse, Taha Emre; İşler, Cemil; Şenel, Ş Neslihan; Şitilci, Tolga; Özcan, İlknur; Aksakallı, Nihan

  2016-01-01

  Frank-ter Haar syndrome is a genetic disease that is transmitted by autosomal recessive pattern with characteristic features such as megalocornea or glaucoma, a prominent coccyx, heart defects, developmental delays, brachycephaly, a wide anterior fontanel, finger flexion deformities, full cheeks and micrognathia. Dentomaxillofacial features of this syndrome are not well documented in the literature. We present of a 21-year-old male with Frank-ter Haar syndrome and some features that may be linked with this syndrome not reported before in the literature.

 5. Frank–ter Haar syndrome—additional findings?

  Science.gov (United States)

  İşler, Cemil; Şenel, Ş Neslihan; Şitilci, Tolga; Özcan, İlknur; Aksakallı, Nihan

  2016-01-01

  Frank–ter Haar syndrome is a genetic disease that is transmitted by autosomal recessive pattern with characteristic features such as megalocornea or glaucoma, a prominent coccyx, heart defects, developmental delays, brachycephaly, a wide anterior fontanel, finger flexion deformities, full cheeks and micrognathia. Dentomaxillofacial features of this syndrome are not well documented in the literature. We present of a 21-year-old male with Frank–ter Haar syndrome and some features that may be linked with this syndrome not reported before in the literature. PMID:26582053

 6. Essays in theoretical physics in honour of Dirk Ter Haar

  CERN Document Server

  Parry, W E

  2013-01-01

  Essays in Theoretical Physics: In Honour of Dirk ter Haar is devoted to Dirk ter Haar, detailing the breadth of Dirk's interest in physics. The book contains 15 chapters, with some chapters elucidating stellar dynamics with non-classical integrals; a mean-field treatment of charge density waves in a strong magnetic field; electrodynamics of two-dimensional (surface) superconductors; and the Bethe Ansatz and exact solutions of the Kondo and related magnetic impurity models. Other chapters focus on probing the interiors of neutron stars; macroscopic quantum tunneling; unitary transformation meth

 7. Differential Tus-Ter binding and lock formation: implications for DNA replication termination in Escherichia coli.

  Science.gov (United States)

  Moreau, Morgane J J; Schaeffer, Patrick M

  2012-10-01

  In E. coli, DNA replication termination occurs at Ter sites and is mediated by Tus. Two clusters of five Ter sites are located on each side of the terminus region and constrain replication forks in a polar manner. The polarity is due to the formation of the Tus-Ter-lock intermediate. Recently, it has been shown that DnaB helicase which unwinds DNA at the replication fork is preferentially stopped at the non-permissive face of a Tus-Ter complex without formation of the Tus-Ter-lock and that fork pausing efficiency is sequence dependent, raising two essential questions: Does the affinity of Tus for the different Ter sites correlate with fork pausing efficiency? Is formation of the Tus-Ter-lock the key factor in fork pausing? The combined use of surface plasmon resonance and GFP-Basta showed that Tus binds strongly to TerA-E and G, moderately to TerH-J and weakly to TerF. Out of these ten Ter sites only two, TerF and H, were not able to form significant Tus-Ter-locks. Finally, Tus's resistance to dissociation from Ter sites and the strength of the Tus-Ter-locks correlate with the differences in fork pausing efficiency observed for the different Ter sites by Duggin and Bell (2009).

 8. A. D. DE APOSTOLISCHE KERK. Theologische Bijdragen ter ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Dr. J. Ridderbos open die ry van artikels met 'n beskouing oor Oud en Nieuui Verbond. Vanuit die voor-apostoliese O.T. gee die skrywer 'n uiteensetting van die verbondenheid tussen O.T. en N.T. en wil daarop wys dat die apostoliese openbaring steeds nou verbind was aan die ou bedeling (blz. 7). Hierdie artikel is een ...

 9. Een revisie van de taxonomie van gifkikkers

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Recent kwam het lang verwachte ruim tweehonderdvijftig pagina`s tellende manuscript uit met daarin een revisie van de taxonomie van gifkikkers. De auteurs onder leiding van Taran Grant stellen een nieuwe taxonomie voor, die de familie Dendrobatidae met haar tien algemener geaccepteerde genera

 10. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 11. K. a. Ter-Martirosyan as i Remember him

  Science.gov (United States)

  Smilga, A. V.

  2013-06-01

  Karen Avetovich Ter-Martirosyan was a remarkable physicist, one of the creators of the great ITEP theoretical physics school. He was a teacher of many brilliant theorists. The most known of them are probably three Alexanders: Alexander Polyakov, Alexander Migdal and Alexander Zamolodchikov. He was also one of my teachers and it is an honor and pleasure for me to write these notes...

 12. Frank-Ter Haar syndrome in a newborn.

  Science.gov (United States)

  Femitha, P; Joy, Rojo; Gane, Bahubali D; Adhisivam, B; Bhat, B Vishnu

  2012-08-01

  Frank-Ter Haar syndrome is an unusual type of skeletal dysplasia with megalocornea and developmental delay. It is usually transmitted as autosomal recessive disorder. Only a few cases have been reported in the literature and none from India. The authors report a case with other unusual features and a short review of the condition.

 13. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 14. Ziekten van het ruggenmerg

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, Robertus; Kuks, Joannes; Snoek, Jozef; Kuks, Jan B.M.; Snoek, Jos W.

  2016-01-01

  Er zijn vele oorzaken voor een myelopathie. Beschadiging van het myelum kan compleet zijn (zoals in het geval van een complete dwarslaesie), maar is vaker incompleet (zoals bij een incomplete traumatische dwarslaesie en de meeste vormen van myelopathie op basis van niet-traumatische oorzaken). Er

 15. Economische gevolgen van ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts

 16. Van die Gasredakteur

  African Journals Online (AJOL)

  cherish and teach.'1. Die Fakulteit Geneeskunde van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat het pragtig gegroei ge- durende die eerste 21 jaar van sy bestaan. Die entoesiasme, doelgerigtheid, harde werk en inisia- tiewe van 'n groot aantal persone was hiervoor verantwoordelik. 'If we see a bit more clearly than they, it is ...

 17. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie

 18. Geochemische bodematlas van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, G.; Spijker, J.H.; Gaans, van P.; Römkens, P.F.A.M.

  2012-01-01

  Deze Geochemische bodematlas geeft een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland. Bodemmonsters van meer dan 350 locaties zijn geanalyseerd op meer dan 40 chemische elementen. De atlas geeft niet alleen informatie over de door de mens beïnvloede toplaag van de bodem,

 19. Neurotoxische effecten van broomcyclohexaan

  NARCIS (Netherlands)

  Velsen; F.L.van; Danse; L.H.J.C.; Vries; L.J.de; Liefde; A.de

  1984-01-01

  Kortdurende toediening (4-7 dagen) van broomcyclohexaan (BCH) veroorzaakt in een dosering van 1200 mg/kg lichaamsgewicht (per maagsonde) necrose van gegranuleerde cellen in de korrellaag van de kleine hersenen. In deze doseringen zijn ook gedragsafwijkingen waargenomen d.m.v. een objectieve

 20. Die rol van alkohol- en dwelmmisbruik by vrouemishandeling: 'n Maatskaplikewerk-perspektief

  OpenAIRE

  Slabbert, Ilze

  2015-01-01

  Vrouemishandeling bied 'n groot uitdaging vir maatskaplike werkers. In Suid-Afrika word na berekening elke 6 ure 'n vrou vermoor deur haar lewensmaat, die hoogste voorkomssyfer ter wêreld. Navorsing toon 'n verband tussen vrouemishandeling en alkohol- en dwelmmisbruik. Vanuit die ekologiese perspektief word die sosiale omgewing van 'n persoon as onlosmaaklik deel van haar beskou en dit is dus 'n geskikte teoretiese uitgangspunt vir hierdie studie. 'n Kwalitatiewe studie is gedoen, en etiese k...

 1. Pastorale begeleiding van kinders wat rou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wentzel C. Coetzer

  2015-07-01

  Full Text Available In die literatuur word dikwels na kinders as die sogenaamde ‘forgotten grievers’ verwys. Wat pastorale berading betref is daar in die verlede tydens sterfgevalle in ’n gesin soms meer op die volwassenes as op die kinders gefokus. Verliese wat egter nie tydens die kinderjare verwerk word nie, het ’n impak op die res van so ’n persoon se lewe. In hierdie artikel word die belangrikheid van kinders as volle lede van die geloofsgemeenskap (ook wat hulle emosies betref beklemtoon. Aspekte soos die sinvraag, die beskermende- en helende effek van spiritualiteit en geloof, asook die belangrikheid van ’n Skrifgedeelte soos Lukas 18:15–17 met betrekking tot kleiner kinders kom vervolgens aan die orde. Die belangrikheid van die integrering van spiritualiteit en kreatiewe, ekspressiewe tegnieke en strategieë word ook uitgelig. Voorbeelde van laasgenoemde tegnieke word vervolgens aan die orde gestel terwyl ’n aantal praktiese riglyne ten opsigte van geloofsaspekte ter begeleiding van die kind wat ’n verlies ervaar het, ook daarna aandag geniet. Pastoral care of grieving children. Literature often refers to children as the so called forgotten grievers. In the past, during deaths in a family, pastoral counselling was sometimes more focused on the adults than on children. However, losses that are not processed during childhood will have an impact on the rest of such a person’s life. In this article, the importance of children as full members of the community of faith (also regarding their emotions is emphasised. Aspects such as the question on meaning, the protective and healing effect of spirituality and faith, and the importance of a passage like Luke 18:15–17 with respect to smaller children are discussed. The importance of the integration of spirituality and creative expressive techniques and strategies are also explored. Examples of the latter techniques are discussed, while a number of practical guidelines on religious issues for

 2. Ferriittinen ruostumaton teräs syvävetoprosessissa

  OpenAIRE

  Oksanen, Kyösti

  2011-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee ferriittisen ruostumattoman teräksen soveltamista syvävetoprosessiin. Työ tehdään Stala Oy:lle. Työn tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta soveltaa hinnaltaan edullisempaa ferriittistä ruostumatonta terästä nyt käytetyn austeniittisen laadun sijasta. Sovelluskohteena on Stala P40R -allaskomponentti. Ferriittinen materiaali on tyypiltään EN 1.4509. Opinnäytetyön ensimmäinen osio käsittelee Stala Oy – yritystä, syvävetämisen teoriaa ja EN 1.4509 ominaisuuksis...

 3. Implementace algoritmu LoD terénu

  OpenAIRE

  Radil, Přemek

  2012-01-01

  Tato práce pojednává o implementaci algoritmu pro LoD vizualizaci terénu Seamless Patches for GPU-Based Terrain Rendering jako rozšíření knihovny Coin3D. Prezentuje postupy, za pomoci kterých tento algoritmus zobrazuje rozsáhlé terénní datasety. Celý terén je složen z plátů, které jsou uloženy v hierarchické struktuře. Hierarchie plátů je pak za běhu programu procházena jsou z ní generovány aktivní pláty na základě pozice pozorovatele. Každý plát se skládá z předem definovaných dlaždic a spoj...

 4. Overview of the ArbiTER edge plasma eigenvalue code

  Science.gov (United States)

  Baver, Derek; Myra, James; Umansky, Maxim

  2011-10-01

  The Arbitrary Topology Equation Reader, or ArbiTER, is a flexible eigenvalue solver that is currently under development for plasma physics applications. The ArbiTER code builds on the equation parser framework of the existing 2DX code, extending it to include a topology parser. This will give the code the capability to model problems with complicated geometries (such as multiple X-points and scrape-off layers) or model equations with arbitrary numbers of dimensions (e.g. for kinetic analysis). In the equation parser framework, model equations are not included in the program's source code. Instead, an input file contains instructions for building a matrix from profile functions and elementary differential operators. The program then executes these instructions in a sequential manner. These instructions may also be translated into analytic form, thus giving the code transparency as well as flexibility. We will present an overview of how the ArbiTER code is to work, as well as preliminary results from early versions of this code. Work supported by the U.S. DOE.

 5. Een snelheidsmeetnet ter ondersteuning van het verkeersveiligheidsbeleid : een overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Oei, H.-l. & Kooi, R.M. van der

  1999-01-01

  The purpose of this study is to present a coherent overview of the possibilities of a speed measurement network to support road safety policy. Use has been made of those previous SWOV Institute for Road Safety Research reports which deal with measuring speeds and the design of provincial networks.

 6. Productie- en handelsdata voor fytosanitair beleid : inventarisatie ten behoeve van risicomanagement

  NARCIS (Netherlands)

  Benninga, J.; Hennen, W.H.G.J.; Galen, van M.A.

  2008-01-01

  Ter onderbouwing van fytosanitair risicomanagement zijn betrouwbare gegevens noodzakelijk. In dit onderzoek is aangegeven welke gegevens gewenst zijn in relatie tot bepaalde vragen met fytosanitaire achtergrond, waar deze gegevens te vinden zijn en aan welke eisen de gegevens voldoen. In grote

 7. Het planetarium van Hartog van Laun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Hooijmaaijers

  2009-12-01

  Full Text Available The instrument maker Hartog van Laun devised a special table for an orrery, a lunarium and a tellurium. Van Laun made these instruments for educational purposes, but what makes his planetariums so interesting is the great variety and accuracy of demonstrations one can perform with them. In this paper I will deal with Van Laun and his instrument makers business. I will outline the design of the planetarium and some of the firm’s other instruments. Furthermore I will demonstrate that the detailed description of the planetarium made by Professor Jan Hendrik van Swinden boosted the spread of the instrument.

 8. Mogelijkheden tot productie van beertjes

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.; Huiskes, J.

  1994-01-01

  In opdracht van het Produktschap Vee en Vlees is het project Mogelijkheden tot productie van vleesbeertjes en afzet van vlees en vleesproducten hiervan uitgevoerd. De afzetmogelijkheden voor vlees van beertjes zijn en blijven vooralsnog minimaal

 9. Van verenigingsondersteuning naar verenigingsontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Slender, Hans; Meijburg, Heleen; Boven, Magda; Dijk, Bake; de Jong, Johan

  2017-01-01

  Sportverenigingen staan momenteel voor grote uitdagingen zoals bijvoorbeeld vermeend consumentgedrag van leden (Van der Roest, 2015), steeds meer eisen vanuit de overheid om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken (Waardenburg, 2016) en teruglopende ledenaantal in krimpregio’s. Enkele

 10. Die Ontstaan en Ontwikkeling van die Pan-Afrikanisme en due implikasies daarvan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J.H. van der Walt

  1961-03-01

  Full Text Available Dit was nie voor 1880 dat tropiese Afrika, dil is die grootste gedeelte van Wes-, Oos- en Midde-Afrika, deur ontdekkingsreisigers,handelaars en sendelinge tot so ’11 mate ontsluit is, dat dit in die vaarwater van die wêreldpolitiek geraak het nie. Lank voor hierdie tyd is natuurlik steunpunte aan die Wes-, Suid- en Ooskusdeur die Portugese en later die Nederlanders en Engelse eset ter wille van óf dieslawehandel en/óf as steunpunte op dielarig handelsweg na die ryke Ooste.

 11. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een

 12. Het presteren van FM

  NARCIS (Netherlands)

  van der Voordt, D.J.M.

  2008-01-01

  Prestatieafspraken. Prestatiespecificaties. Prestatiecontracten. Het woord prestatie duikt steeds vaker op in de wereld van FM. Maar wat bedoelen we er nu precies mee? En kunnen we de prestaties van FM wel op een betrouwbare en valide manier meten? Een beschouwing vanuit de wereld van een

 13. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen envooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedtinput voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemenom het aanbieden van rauw

 14. De Smartcard van 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Hartel, Pieter H.; Jacobs, Bart

  2001-01-01

  Aan de universiteiten van Twente en Nijmegen zijn twee onderzoeksgroepen onder leiding van de auteurs intensief bezig met smartcards. Beide auteurs zijn eerder dit jaar betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe Europese onderzoeksagenda voor smartcards, binnen het zogenaamde zesde kader

 15. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 16. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  University education was beyond reach for van der Waals as he had to work for earning his daily bread ... languages, which was a prerequisite for entering a University those days. van der Waals worked as a school ... take academic examinations at the University yet, van der Waals continued studying at Leiden. University ...

 17. De keuze van Vincent

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, Chris

  2003-01-01

  Official publication to accompany the important exhibition Vincent's Choice, Van Gogh's 'musee imaginaire' at the Van Gogh Museum, Amsterdam marking the 150th anniversary of the artist's birth.Thanks to van Gogh's correspondence, it has been possible to identify the works he knew and admired. The

 18. Cyber Crime – Der digitalisierte Täter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reindl-Krauskopf, Susanne

  2017-12-01

  Full Text Available „Smart Home: Hacker übernehmen Kontrolle über Thermostat“,„Medjacking – Attacke auf Herzschrittmacher“, „Inside the Cunning, Unprecedented Hack of Ukraine’s Power Grid“, „Ransomware: Erpressung per Lösegeld-Trojaner“, „Tesla’s Self-Driving System Cleared in Deadly Crash.“ Schlagzeilen wie diese beschreiben den digitalisierten Täter der heutigen Zeit. Die Liste der Beispiele an modernen Straftaten lässt sich zwanglos erweitern durch Phänomene wie Online-Pornographie, Online-Glückspiel und Geldwäsche, digitale Erpressung, Cybermobbing und überhaupt Hate speech im Internet oder durch Eingriffe in die Privatsphäre über das Internet. Wie stets, wenn der technische Fortschritt für den Einzelnen und die Gesellschaft Vorteile bringt, zeigt sich auch bei der fortschreitenden Digitalisierung die Kehrseite der Medaille, nämlich der Kriminelle, der die neu eröffneten Möglichkeiten zu verpönten Zwecken nutzt. Was der solcherart digitalisierte Täter für das gerichtliche Strafrecht bedeutet, möchte ich im Folgenden exemplarisch beleuchten.

 19. Versterking van de loopbaanladder van leraren : wat kunnen we leren van Singapore?

  NARCIS (Netherlands)

  Elffers, L.

  2015-01-01

  In de Lerarenagenda 2013-2020 is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de loopbaan en professionele ontwikkeling van leraren. Enerzijds wordt ingezet op het stimuleren van professionalisering van leraren na hun initiële opleiding, anderzijds op het versterken van

 20. Tetrahymena telomerase protein p65 induces conformational changes throughout telomerase RNA (TER) and rescues telomerase reverse transcriptase and TER assembly mutants.

  Science.gov (United States)

  Berman, Andrea J; Gooding, Anne R; Cech, Thomas R

  2010-10-01

  The biogenesis of the Tetrahymena telomerase ribonucleoprotein particle (RNP) is enhanced by p65, a La family protein. Single-molecule and biochemical studies have uncovered a hierarchical assembly of the RNP, wherein the binding of p65 to stems I and IV of telomerase RNA (TER) causes a conformational change that facilitates the subsequent binding of telomerase reverse transcriptase (TERT) to TER. We used purified p65 and variants of TERT and TER to investigate the conformational rearrangements that occur during RNP assembly. Nuclease protection assays and mutational analysis revealed that p65 interacts with and stimulates conformational changes in regions of TER beyond stem IV. Several TER mutants exhibited telomerase activity only in the presence of p65, revealing the importance of p65 in promoting the correct RNP assembly pathway. In addition, p65 rescued TERT assembly mutants but not TERT activity mutants. Taken together, these results suggest that p65 stimulates telomerase assembly and activity in two ways. First, by sequestering stems I and IV, p65 limits the ensemble of structural conformations of TER, thereby presenting TERT with the active conformation of TER. Second, p65 acts as a molecular buttress within the assembled RNP, mutually stabilizing TER and TERT in catalytically active conformations.

 1. Skedulering van gade-vermydende gemengde - dubbels rondomtalie - tennistoernooie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. P. Burger

  2009-09-01

  Full Text Available By die opstel van ’n gade-vermydende gemengde-dubbels rondomtalie-tennistoernooi van orde n worddaar gesoek na ’n spelskedule waarvolgens n getroude pare op s´ o ’n manier in gemengde-dubbelstennispotte kragte meet dat geen speler saam met sy/haar eggenoot in ’n span afgepaar word nie,geen speler teen sy/haar eggenoot te staan kom nie, elke speler presies een keer teen elke anderspeler van dieselfde geslag te staan kom, elke speler presies een keer saam met elke speler van dieteenoorgestelde geslag (behalwe sy/haar gade in ’n span afgepaar word, en elke speler presies eenkeer teen elke speler van die teenoorgestelde geslag (behalwe sy/haar gade te staan kom. Hierdiepotte moet boonop in die kleinste moontlike aantal rondtes ingedeel word sodat geen speler in meeras een pot per rondte meeding nie, en sodat die aantal potte per rondte dieselfde en ’n maksimumis. Spelskedules vir sulke toernooie word vir n ≤ 20 opgestel en ter wille van naslaandoeleindes op ’ngebruikersvriendelike manier gedokumenteer.

 2. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Als etymologisch woordenboek bezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaald door het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woorden die in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals ...

 3. Res amissa e o ter-lugar da linguagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga de Sá

  2013-07-01

  Full Text Available Esse estudo tem por objetivo discutir a poética de Giorgio Caproni à luz das ideias do filósofo Agamben. Em sua trajetória, o poeta procura um tópos, onde pretende ancorar sua poesia, isenta de rótulo, de status definido, tão somente possibilidade, potência pura do querer –dizer. A proposta desse trabalho consiste em verificar a maneira como Caproni, pela via poética, vai em busca do ter-lugar da linguagem, ou seja, sua infância, onde todo começou. Seria esse local o do silencio? Do nada?

 4. Verslag van de voorstudie: Paddenstoelen bedrijf van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Tuijl, van B.A.J.; Bos, A.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2013-01-01

  Het rapport ‘Paddenstoelenbedrijf van de toekomst’ is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek en geeft de eerste aanzet tot het creëren van gemeenschappelijke visie van de sector op een betere toekomst voor paddenstoelenkwekerijen. Het rapport doet verslag van een reeks interviews en een

 5. Onderzoek naar vermindering van de bijvangst van een boomkortuig

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Duijn, van J.B.

  2005-01-01

  In het kader van EU-project RECOVERY werden vergelijkende visserij- en selectiviteitsproeven uitgevoerd in 2002 en 2003 aan boord van MS “Tridens” aan 12 m boomkortuigen. De resultaten van een negental vistuigproeven zijn hier gegeven, gericht op het bepalen van het effect van een grote mazen kap

 6. Verdeling van oxytetraxycline (afkomstig van versleping) in diervoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Stolker, A.A.M.; Zuidema, T.; Egmond, van H.J.; Jong, de J.; Haelermans, P.J.M.; Hooglugt, J.H.

  2012-01-01

  De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de mogelijke bijdrage van therapeutisch gebruik van antibiotica in de dierhouderij op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Een additionele bron van blootstelling van landbouwhuisdieren aan antibiotica is versleping via diervoeders. In

 7. Selectie van Italiaanse werkwoordsvormen op basis van frequentieonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een vroege recensie (mei 1972) van het LIF, de frequentielijst van IBM Italia uit 1971. De auteur concentreert zich op de verschillen met het project van Juilland, dat als uitgangspunt voor het LIF heeft gefungeerd. Op grond van de gegevens van het LIF is een basislijst

 8. n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... Die eerste maal wat dit as deel van die teks van 1 Johannes aangehaal word, is in die. 4de eeu in 'n Latynse teks, Liber Apologeticus (hf 4). Eers aan die einde van die 16de eeu is dit in 'n amptelike Katolieke uitgawe van die Vulgaat ingesluit. Die doel van die Johannesbriewe. Waarom is die Briewe ...

 9. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 10. BAX-mediated cell death affects early germ cell loss and incidence of testicular teratomas in Dnd1(Ter/Ter) mice.

  Science.gov (United States)

  Cook, Matthew S; Coveney, Douglas; Batchvarov, Iordan; Nadeau, Joseph H; Capel, Blanche

  2009-04-15

  A homozygous nonsense mutation (Ter) in murine Dnd1 (Dnd1(Ter/Ter)) results in a significant early loss of primordial germ cells (PGCs) prior to colonization of the gonad in both sexes and all genetic backgrounds tested. The same mutation also leads to testicular teratomas only on the 129Sv/J background. Male mutants on other genetic backgrounds ultimately lose all PGCs with no incidence of teratoma formation. It is not clear how these PGCs are lost or what factors directly control the strain-specific phenotype variation. To determine the mechanism underlying early PGC loss we crossed Dnd1(Ter/Ter) embryos to a Bax-null background and found that germ cells were partially rescued. Surprisingly, on a mixed genetic background, rescued male germ cells also generated fully developed teratomas at a high rate. Double-mutant females on a mixed background did not develop teratomas, but were fertile and produced viable off-spring. However, when Dnd1(Ter/Ter) XX germ cells developed in a testicular environment they gave rise to the same neoplastic clusters as mutant XY germ cells in a testis. We conclude that BAX-mediated apoptosis plays a role in early germ cell loss and protects from testicular teratoma formation on a mixed genetic background.

 11. 09 Van Coller 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  29 Jul 2010 ... strangeness, awakening in it a drama whose actors are all those assumptions and operations which make the text the work of another period”. Die spore van Raka: Oor herskrywing en kanonisering. (Deel 2). H.P. van Coller en A. van Jaarsveld. H. P. van Coller is hoof van die Departement. Afrikaans ...

 12. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 13. De zin en onzin van fair value in de jaarrekening : de zoektocht naar natuurlijke breuklijnen in het historische kostprijsoppervlak

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeven, R.L. ter

  2006-01-01

  Ter Hoeven stelt dat fair value in de regelgeving van de International Accounting Standards Board (IASB) is ingevoerd zonder een onderliggende theoretische onderbouwing. Dit heeft geleid tot inconsistenties in de wijze waarop de fair value moet worden bepaald. “Het is onbegrijpelijk dat pas

 14. Atheïstische religiositeit : Een pragmatische analyse in de geest van William James, Erich Fromm en Leo Apostel

  NARCIS (Netherlands)

  Moer, Van Wim

  2012-01-01

  Atheïsme en religiositeit lijken elkaars absolute tegenpolen. Filosoof Wim Van Moer stelt deze intuïtieve, ook onder atheïsten wijdverspreide overtuiging ter discussie. Deze analyse onthult dat de religieuze ervaring niet verbonden hoeft te zijn met een geloof in een bovennatuurlijke entiteit of

 15. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 16. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 17. Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. R. Fouché

  1985-05-01

  Full Text Available Benewens die omvangryke en nasionale manifestasies van die oorspronklike onsterflikheidsgedagte in die Romeinse gemeenskap, vind ons by die Romein op kleiner skaal in groepe of indiwidueel ’n strewe na onsterflikheid langs die weg van memoria. Soos aangetoon sal word, verskil die pogings van die verskillende groepe radikaal van mekaar, hoewel die strewe en einddoel dieselfde bly, naamlik om deur die daarstelling van memoria op die gebied van woord of daad onsterflikheid te bekom.

 18. Duurzame inzetbaarheid van ouderen: resultaten van de eerste twee metingen van STREAM

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, S. van den; Ybema, J.F; Leijten, F.; Wind, A. de

  2013-01-01

  In deze notitie richten we ons op voorspellers van duurzame inzetbaarheid, waarbij we gebruik maken van de resultaten van de eerste twee metingen van STREAM en van een interviewstudie bij deelnemers aan STREAM. Meer specifiek gaan we na hoe personen met gezondheidsproblemen toch productief kunnen

 19. De democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen’

  NARCIS (Netherlands)

  Boogers, Marcel; Reynaert, Herwig

  2018-01-01

  Gemeenteraadsverkiezingen horen ertoe bij te dragen dat het lokale beleid overeenkomt met de beleidsvoorkeuren van inwoners. Dat is immers de democratische functie van verkiezingen. De gedachte hierachter is dat als kiezers zich uitspreken over de beleidsprestaties en verkiezingsbeloften van

 20. Late effecten van kankerbehandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, Nelia E.

  2004-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de lange termijn effecten van kanker op de kinderleeftijd. Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste late gevolgen die kunnen optreden na een oncologische behandeling met radio- en/of chemotherapie toegepast in de kinderleeftijd. Er wordt kort

 1. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 2. Een kwestie van vertrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Bastiaansen, H.J.M.; Wijk, Y.W. van; Wortmann, H.; Bakkers, J.P.

  2013-01-01

  Generieke Logius-producten en diensten zoals DigiD en Digipoort zijn onderdeel van een ICT-keten waarin veel organisaties samenwerken. Deze diensten moeten continu in de lucht zijn om bijvoorbeeld een uitkering bij UWV te kunnen aanvragen of goederen bij de Douane in te voeren. Als er bij een van de

 3. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  in the world without learning the 'van der Waals equation'. ... theory”. Those days, however, molecules were assumed to be point masses occupying no .... was 36 to obtain his PhD due to the prevailing social conditions. van der Waals died in ...

 4. 'De 'lijmwaarde' van merken

  NARCIS (Netherlands)

  Mossinkoff, Marco

  2013-01-01

  Marketingwetenschap en -praktijk lijken in een crisis te verkeren: de consument en haar koopgedrag lijken steeds minder voorspelbaar, met alle nadelige gevolgen van dien voor het aanzien van marketing als vakgebied. Bij nadere beschouwing blijkt die onvoorspelbaarheid echter vooral betrekking te

 5. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 6. De magie van plekken

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers, Gerrit J.

  2015-01-01

  Maakt het in deze tijd eigenlijk nog uit waar we ons bevinden? Sommige experts beweren van niet. Ze bespeuren een death of distance: onder invloed van informatie- en communicatietechnologie zou afstand steeds minder relevant worden. Door mobiele telefonie, internet, Facebook en Skype lijkt het niet

 7. TIEN VAN DO

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Sadhana. TIEN VAN DO. Articles written in Sadhana. Volume 41 Issue 8 August 2016 pp 817-823. A closed-form solution for a two-server heterogeneous retrial queue with threshold policy · TIEN VAN DO DENES PAPP RAM CHAKKA JINTING WANG JANOS SZTRIK · More Details Abstract Fulltext PDF.

 8. De aantrekkingskracht van gebouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Frank van Enckevort; Ronald Beckers

  2012-01-01

  Hogescholen zijn de laatste jaren flink bezig met de ontwikkeling van gebouwen, met de nodige investeringen. In rap tempo worden er ultramoderne gebouwen neergezet of worden oude gebouwen gerenoveerd. Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen in eerste instantie gericht op het nog beter ondersteunen van

 9. Praktijkevaluatie van 'piglet snatching'

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, J.M.; Binnendijk, G.P.; Eijck, I.A.J.M.

  2002-01-01

  Bij piglet snatching worden biggen van een zeug direct bij de geboorte weggevangen en overgelegd naar een zeug op een ander bedrijf. In de praktijk is dit een goede, welzijnsvriendelijke manier om biggen van een bedrijf met een lage ziektevrij-status maar met een hoge genetische waarde over te

 10. Keuzeprocessen van Consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend)

  1987-01-01

  textabstractVoor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren.

 11. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 12. VPLIV VAN DER WAALSOVIH SIL NA TVORBO ASOCIIRANIH MOLEKUL

  OpenAIRE

  Kuster, Bernarda

  2014-01-01

  Namen diplomske naloge je preučiti vpliv van der Waalsovih sil na tvorbo asociiranih molekul. V ta namen smo izbrali površinsko aktivne snovi, ki imajo amfifilne lastnosti in vplivajo na povšinske in medfazne napetosti ter pri določeni koncentraciji, imenovani kritična micelna koncentracija (CMC), tvorijo molekulske skupke, ki jim pravimo micele. Kritično micelno koncentracijo smo določili trem površinsko aktivnim snovem: heksadeciltrimetilamonijevemu bromidu, tetradeciltrimetilamonijevemu b...

 13. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 14. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Stijn Verhagen

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met

 15. Tumor-Induced Generation of Splenic Erythroblast-like Ter-Cells Promotes Tumor Progression.

  Science.gov (United States)

  Han, Yanmei; Liu, Qiuyan; Hou, Jin; Gu, Yan; Zhang, Yi; Chen, Zhubo; Fan, Jia; Zhou, Weiping; Qiu, Shuangjian; Zhang, Yonghong; Dong, Tao; Li, Ning; Jiang, Zhengping; Zhu, Ha; Zhang, Qian; Ma, Yuanwu; Zhang, Lianfeng; Wang, Qingqing; Yu, Yizhi; Li, Nan; Cao, Xuetao

  2018-04-19

  Identifying tumor-induced leukocyte subsets and their derived circulating factors has been instrumental in understanding cancer as a systemic disease. Nevertheless, how primary tumor-induced non-leukocyte populations in distal organs contribute to systemic spread remains poorly defined. Here, we report one population of tumor-inducible, erythroblast-like cells (Ter-cells) deriving from megakaryocyte-erythroid progenitor cells with a unique Ter-119 + CD45 - CD71 + phenotype. Ter-cells are enriched in the enlarged spleen of hosts bearing advanced tumors and facilitate tumor progression by secreting neurotrophic factor artemin into the blood. Transforming growth factor β (TGF-β) and Smad3 activation are important in Ter-cell generation. In vivo blockade of Ter-cell-derived artemin inhibits hepatocellular carcinoma (HCC) growth, and artemin deficiency abolishes Ter-cells' tumor-promoting ability. We confirm the presence of splenic artemin-positive Ter-cells in human HCC patients and show that significantly elevated serum artemin correlates with poor prognosis. We propose that Ter-cells and the secreted artemin play important roles in cancer progression with prognostic and therapeutic implications. Copyright © 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van

 17. Tus-Ter as a tool to study site-specific DNA replication perturbation in eukaryotes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Nicolai B; Hickson, Ian D; Mankouri, Hocine W

  2014-01-01

  The high-affinity binding of the Tus protein to specific 21-bp sequences, called Ter, causes site-specific, and polar, DNA replication fork arrest in E coli. The Tus-Ter complex serves to coordinate DNA replication with chromosome segregation in this organism. A number of recent and ongoing studies...... have demonstrated that Tus-Ter can be used as a heterologous tool to generate site-specific perturbation of DNA replication when reconstituted in eukaryotes. Here, we review these recent findings and explore the molecular mechanism by which Tus-Ter mediates replication fork (RF) arrest in the budding...... yeast, S. cerevisiae. We propose that Tus-Ter is a versatile, genetically tractable, and regulatable RF blocking system that can be utilized for disrupting DNA replication in a diverse range of host cells....

 18. Tus-Ter as a tool to study site-specific DNA replication perturbation in eukaryotes.

  Science.gov (United States)

  Larsen, Nicolai B; Hickson, Ian D; Mankouri, Hocine W

  2014-01-01

  The high-affinity binding of the Tus protein to specific 21-bp sequences, called Ter, causes site-specific, and polar, DNA replication fork arrest in E coli. The Tus-Ter complex serves to coordinate DNA replication with chromosome segregation in this organism. A number of recent and ongoing studies have demonstrated that Tus-Ter can be used as a heterologous tool to generate site-specific perturbation of DNA replication when reconstituted in eukaryotes. Here, we review these recent findings and explore the molecular mechanism by which Tus-Ter mediates replication fork (RF) arrest in the budding yeast, S. cerevisiae. We propose that Tus-Ter is a versatile, genetically tractable, and regulatable RF blocking system that can be utilized for disrupting DNA replication in a diverse range of host cells.

 19. Bepaling van de optredende temperaturen bij tunnelcompostering van geitenmest

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Sauvage, de G.J.; Roest, H.I.J.

  2010-01-01

  Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de composteerbaarheid van geitenmest en het hiermee samenhangende temperatuursverloop . Bepaald dient te worden welke temperaturen tijdens het composteren van geitenmest worden bereikt om op basis daarvan een inschatting te kunnen maken van de

 20. Kleinschalige raffinage van bietenblad : eerste verkenning van de moglijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, de P.L.; Visser, de C.L.M.; Keijsers, E.R.P.; Meesters, K.P.H.; Heesakkers, J.W.M.; Aerts, M.

  2013-01-01

  Doelstelling van de eerste fase van het onderzoek was ‘het verkennen van kleinschalige keten(s) voor de raffinage van bietenblad’, met aandacht voor de technologische en economische haalbaarheid. Deze verkenning vormt de basis voor de volgende fase, waarin kansrijke opties verder worden uitgewerkt

 1. Inclusie door interprofessionele samenwerking. : Resultaten van de proeftuinen van PACT.

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Fukkink, Ruben; van Yperen, Tom; Balledux, Mariëlle; Spoelstra, Jolanda; Verseveld, Marloes

  2017-01-01

  Deze rapportage gaat over de resultaten van de PACT-proeftuinen waaraan in opdracht van Het Kinderopvangfonds van 2015 tot 2017 is gewerkt. PACT-proeftuinen zijn innovatieve praktijken waarin door middel van interprofessionele samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de zorg wordt

 2. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 3. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  2000-01-01

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 4. A. VAN SELMS. LUKAS SE SEGSMAN VIR DIE GESKIEDENIS VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  oordele aan die eerste drie hoofstukke van sy Evangelie, het Lukas onder „van ..... Simon te onderskei van Simon Petrus, hoef ons nie erns te maak nie. .... op hulle beurt vereenselwig met Mosa van Jos. .... i&) Lukas der Arzt. Leipzig, 1906.

 5. Die tema van God se spraak in Hebreërs se inleidingsformules

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albert J. Coetsee

  2015-03-01

  Full Text Available Alhoewel die voorkoms en gebruik van die Ou Testament in die meeste navorsing oor Hebreërs besonder baie aandag geniet, is dit nie die geval met die Hebreërskrywer se gebruik van inleidingsformules vir sy Ou-Testamentiese aanhalings nie. Die gevolg is dat daar tot op hede betreklik min selfstandige navorsing oor die Hebreërskrywer se tema van God se spraak by sy inleidingsformules gedoen is. In hierdie artikel word Hebreërs se inleidingsformules in besonderhede nagegaan om te bepaal wat die aard en inhoud van die Hebreërskrywer se verwysings na die tema van God se spraak in sy inleidingsformules is. Daar word onder andere bepaal dat Hebreërs 38 direkte aanhalings vanuit die Ou Testament bevat, dat die Hebreërskrywer, met slegs een uitsondering, elke inleidingsformule met ’n werkwoord van sêinlei, dat ’n Persoon van die Drie-eenheid in 34 van die 38 direkte aanhalings (± 89% die onderwerp en gevolglike Spreker van die Ou-Testamentiese woorde is, dat die Hebreërskrywer al drie Persone van die Drie-eenheid as God beskou, en dat die Hebreërskrywer oortuig is dat die Ou Testament geïnspireer is en God se geldige en relevante openbaring bly. The theme of God’s speech in Hebrews’ introduction formulae. Whilst the occurance and function of the Old Testament in research on Hebrews enjoys a lot of attention, this is not the case for the writer of Hebrews’ use of introduction formulae for his Old Testament quotations. The result is that up to date relatively few independent studies have been made on the writer of Hebrews’ theme of God’s speech in his introduction formulae. In this article the introduction formulae in Hebrews are researched in detail to determine the nature and content of the writer of Hebrews’ reference to the theme of God’s speech in his introduction formulae. Amongst other things it is determined that Hebrews has 38 direct quotations from the Old Testament, that with the exception of one

 6. ForM@Ter: a solid Earth thematic pole

  Science.gov (United States)

  Ostanciaux, Emilie; Jamet, Olivier; Mandea, Mioara; Diament, Michel

  2014-05-01

  Over the last years, several notable initiatives have been developed to provide Solid Earth sciences with an efficient research e-infrastructure. The EPOS project (European Plate Observing System) was included in the EFSRI roadmap in 2008. The 7th European frame program funded an e-science environment such as the Virtual Earthquake and Seismology Research Community in Europe (VERCE). GEO supports the development of the Geohazard SuperSites and Natural Laboratories portal, while the ESA SSEP project (SuperSites exploitation plateform) is developing as an Helix Nebula usecase. Meanwhile, operational use of space data for emergency management is in constant progress, within the Copernicus services. This rich activity is still leaving some gaps between the data availability and its scientific use, either for technical reasons (big data issues) or due to the need for a better support in term of expert knowledge on the data, of software availability, or of data cost. French infrastructures for data distribution are organized around National Observatory Services (in situ data), scientific services participating to the International association of geodesy data centres and wider research infrastructures such as the Réseau Sismologique et géodésique Français (RESIF) that is contributing to EPOS. The need for thematic cooperative platforms has been underlined over tha last years. In 2009, after a scientific prospective of the French national space agency (CNES) it becomes clear the urgent need to create thematic centres designed to federate the scientific community of Earth observation. Four thematic data centres are currently developing in France in the field of ocean , atmosphere, critical zone and solid Earth sciences. For Solid Earth research, the project - named ForM@Ter - was initiated at the beginning of 2012 to design, with the scientific community, the perimeter, structure and functions of such a thematic centre. It was launched by the CNES and the National

 7. Computersystemen ter ondersteuning en vervanging van industriele persoonlijke verkoop : een studie vanuit de marktkunde, informatica en operationele research

  NARCIS (Netherlands)

  Kerkhoven, J.

  1991-01-01

  This thesis concerns computer systems which can either support or replace Industrial Personal Selling (IPS)

  The objective of this study is to determine how IPS can be supported or replaced efficiently and effectively by computer systems. IPS is defined here as all activities aimed at face-to-face

 8. Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Fort Hare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Botha

  1977-11-01

  Full Text Available Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare is 'n relatiewe jong departement en het eers in 1965 tot stand gekom. Voor hierdie datum is Bedryfsielkunde as 'n kort kursus deur die departement van suiwer Sielkunde aangebied en een van die destydse dosente, Dr. W. Backer, het die inisiatief geneem om 'n selfstandige departement van Bedryfsielkunde in die Fakulteit van Ekonomiese Wetenskappe op die been te bring.

 9. Controle van spectrofotometers in ziekenhuislaboratoria

  NARCIS (Netherlands)

  Ham; W.A.van den; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Terlingen; J.B.A.

  1985-01-01

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek dat door twee medewerkers van het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie werd ingesteld naar de toestand van 22 fotometers in ziekenhuislaboratoria. Onderzocht werden: - juistheid van de golflengte-instelling - juistheid

 10. Siektes van peroksisome - 'n oorsig

  African Journals Online (AJOL)

  (x 14 SOO). Peroksisoomsiektes2. ,3,5.6. Ongeveer 12 genetiese siektes wat as gevolg van foute in die ontwikkeling of in die samestelling van peroksisome antstaan, is reeds beskryf. Volgens die omvang van die biogenetiese fout en die graad van verlies aan peroksisoomfunksies word hierdie sindrome in 3 groepe.

 11. Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, R; Valk, P.

  2006-01-01

  Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het

 12. Algemene principes van palliatieve zorg

  NARCIS (Netherlands)

  de Graeff, A; Jobse, A.; Teunissen, SCCM; Verkuijlen, S.; Vissers, K.C.P.; Zylicz, Z; Gilsing, M.

  2017-01-01

  Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten (kinderen en volwassenen) en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en

 13. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 14. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 15. Bestrijding van duist in wintertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.

  2006-01-01

  Duist, en speciaal resistente duist, is één van de grootste problemen in het graantelend gebied het Oldambt. De wintertarwegewassen ondervinden sterke concurrentie van de groeiende duistpopulatie, hetgeen ten koste gaat van de opbrengst. De inzet en kosten van de toegepaste herbiciden nemen toe

 16. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 17. ’n Ondersoek na fasette van leerders in ’n privaat skool se studieoriëntasie en die verband daarvan met wiskunde- prestasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. G. Maree

  2005-09-01

  Full Text Available Ontoereikende prestasie in wiskunde is ’n enorme probleem in postapartheid Suid-Afrika. In die onderhawige artikel word hierdie verskynsel bespreek en word etlike moontlike redes hiervoor aangedui. Die primêre doel van hierdie studie is onder meer die verkenning van die verband tussen leerders in ’n Suid-Afrikaanse privaat skool se wiskundeprestasie en hul studieoriëntasie. Die Studieoriëntasievraelys in Wiskunde (SOW is vir die doel van die studie as meetinstrument gebruik. Daar is bevind dat die proporsie leerders met beter studiegewoontes hoër is by vroulike leerders as by manlike leerders. Dit wil voorkom of wiskundeangs, probleemoplossingsgedrag, asook studieomgewing betekenisvolle voorspellers van leerderprestasie in die betrokke privaatskoolkonteks is. Laastens blyk dit dat wiskundeprestasie toeneem met ’n afname in wiskundeangs, maar dat hierdie toename nielineêr is en afplat namate wiskundeangs afneem.AbstractAn investigation into facets of study orientation of learners in a private school and its link with achievement in mathematics Inadequate achievement in mathematics appears to be a major problem in post-apartheid South Africa. In the current article this phenomenon is discussed and possible reasons are indicated. The primary aim of the article is an investigation into the relationship between achievement in mathematics of learners in a South African private school and their study orientation. For this purpose the Study Orientation Questionnaire in Mathematics (SOM was used as a measuring instrument. It was found that the proportion of learners with more adequate study habits is higher in the case of female learners than in the case of male learners. Mathematics anxiety, problem-solving behaviour and study environment appear to be significant predictors of learner achievement in the private school context corncerned. Lastly, it seems as if mathematics achievement increases with a decrease in mathematics anxiety. However

 18. Ondersteuning van mobiele hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in 't Veld, M.M.A.; Streefkerk, J.W.

  2007-01-01

  TNO onderzoekt hoe mobiele hulpverleners beter ondersteund kunnen worden. Wat is de visie van TNO? Twee praktijkvoorbeelden geven inzicht. In het project "Decision Support Tools" zijn twee typen beslisondersteuningsconcepten ontwikkeld en getest, een Simulatie tool (CFSim) en een Critical Thinking

 19. Ontwerpen van productkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Boxtel, van A.J.B.; Stigter, J.D.; Entius, S.D.J.

  2004-01-01

  Bij het ontwerpen van productie- en voedselbereidingsapparatuur worden fysische grootheden als uitgangspunt genomen. Het ligt echter meer voor de hand om de berekeningen op de beoogde producteigenschappen te baseren. Tot nu toe zijn de rekenmethoden voor complexere producten ontoereikend. Wageningen

 20. Effectief leren van multimedia

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 1. Ellis Van Creveld syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shilpy S

  2007-05-01

  Full Text Available Ellis Van Creveld syndrome is a rare disorder and is a form of short-limbed dwarfism. It is an autosomal recessive disorder characterized by tetrad of disproportionate dwarfism, post-axial polydactyly, ectodermal dysplasia and heart defects. This case report presents a classical case of a seven-year-old boy with Ellis Van Creveld syndrome presented with discrete clinical findings.

 2. Wavelet to predict bacterial ori and ter: a tendency towards a physical balance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ware Antony

  2003-05-01

  Full Text Available Abstract Background Chromosomal DNA replication in bacteria starts at the origin (ori and the two replicores propagate in opposite directions up to the terminus (ter region. We hypothesize that the two replicores need to reach ter at the same time to maintain a physical balance; DNA insertion would disrupt such a balance, requiring chromosomal rearrangements to restore the balance. To test this hypothesis, we needed to demonstrate that ori and ter are in a physical balance in bacterial chromosomes. Using wavelet analysis, we documented GC skew, AT skew, purine excess and keto excess on the published bacterial genomic sequences to locate the turning (minimum and maximum points on the curves. Previously, the minimum point had been supposed to correlate with ori and the maximum to correlate with ter. Results We observed a strong tendency of the bacterial chromosomes towards a physical balance, with the minima and maxima corresponding to the known or putative ori and ter and being about half chromosome separated in most of the bacteria studied. A nonparametric method based on wavelet transformation was employed to perform significance tests for the predicted loci. Conclusions The wavelet approach can reliably predict the ori and ter regions and the bacterial chromosomes have a strong tendency towards a physical balance between ori and ter.

 3. Space Van system update

  Science.gov (United States)

  Cormier, Len

  1992-07-01

  The Space Van is a proposed commercial launch vehicle that is designed to carry 1150 kg to a space-station orbit for a price of $1,900,000 per flight in 1992 dollars. This price includes return on preoperational investment. Recurring costs are expected to be about $840,000 per flight. The Space Van is a fully reusable, assisted-single-stage-to orbit system. The most innovative new feature of the Space Van system is the assist-stage concept. The assist stage uses only airbreathing engines for vertical takeoff and vertical landing in the horizontal attitude and for launching the rocket-powered orbiter stage at mach 0.8 and an altitude of about 12 km. The primary version of the orbiter is designed for cargo-only without a crew. However, a passenger version of the Space Van should be able to carry a crew of two plus six passengers to a space-station orbit. Since the Space Van is nearly single-stage, performance to polar orbit drops off significantly. The cargo version should be capable of carrying 350 kg to a 400-km polar orbit. In the passenger version, the Space Van should be able to carry two crew members - or one crew member plus a passenger.

 4. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van

 5. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een

 6. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 7. Konepajatyön laadun vaikutus teräsrakenteen kuumasinkitykseen

  OpenAIRE

  Ahola, Kimmo

  2008-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Konepajatyön vaikutus teräsrakenteen kuumasinkitykseen. Lujien teräksien käytöllä saavutetaan säästöjä materiaalikustannuksissa ja valmistuksessa. Lopputuotteiden kapasiteettia käyttötarkoituksessa saadaan joissain tapauksissa nostettua. Uusimman sukupolven lujia teräksiä käyttämällä on mahdollista muotoilla yhä lujempia ja kevyempiä rakenteita. Muovattavien ja hitsattavien rakenneterästen myötölujuusluokka on saatu nostettua jo suuruusluokkaan 1000MPa. K...

 8. [Coenzyme Q10 (Q-ter) in treatment of functional voice disorders].

  Science.gov (United States)

  Sensini, M; Corvino, A; Passeri, L; Gallone, G O; Landolfo, V; Raimondo, L; Giordano, C

  2011-01-01

  Aim of this study was to evaluate the effectivness of Coenzyme Q-Ter and Vitamin A in functional voice disorders. Twenty two patients were treated with CoQ10-ter and vitamin A twice a day for ten days. A general otolaryngological/foniatric and logopedic examination were performed. Videolaringostroboscopy, GIRBAS, Voice Handicap Index questionnaire and Multi-Dimensional Voice analysis were carried out before and after treatment. In all patients an improvement was observed in almost all parameters considered after treatment. CoQ10-ter and Vitamin A risulted effective in treatment of patients with functional voice disorders (caused by vocal "malmenage" or "surmenage").

 9. Common dental features and craniofacial development of three siblings with Ter Haar syndrome.

  Science.gov (United States)

  Parker, K; Pabla, R; Hay, N; Ayliffe, P

  2014-02-01

  Ter Haar syndrome is a rare genetic syndrome with <30 cases reported worldwide. There is nothing within the published literature regarding the dental development and dental features of these patients. This case series examines three patients with Ter Haar syndrome and tracks their dental development and identifies common dental and skeletal features. All three patients received dental treatment and regular follow-up at Great Ormond Street Hospital Dental Department. These patients have many common dental and craniofacial features which poses the question as to whether these features are due to Ter Haar syndrome.

 10. Comparative genomics of the pIPO2/pSB102 family of environmental plasmids : sequence, evolution, and ecology of pTer331 isolated from Collimonas fungivorans Ter331

  NARCIS (Netherlands)

  Mela, Francesca; Fritsche, Kathrin; Boersma, Hidde; van Elsas, Jan D.; Bartels, Daniela; Meyer, Folker; de Boer, Wietse; van Veen, Johannes A.; Leveau, Johan H. J.

  2008-01-01

  Plasmid pTer331 from the bacterium Collimonas fungivorans Ter331 is a new member of the pIPO2/pSB102 family of environmental plasmids. The 40 457-bp sequence of pTer331 codes for 44 putative ORFs, most of which represent genes involved in replication, partitioning and transfer of the plasmid. We

 11. Beklemd in de scharnieren van de tijd. Beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet-gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984

  NARCIS (Netherlands)

  van den Boomen, N.; Dane, Jacques; Hilevych, Yuliya; Hoedemaeckers, Joost; Walhout, E.; Kok, Jan

  2017-01-01

  In Dutch with English summary. Scientific report for the Dutch Ministry of Security and Justice, WODC-Onderzoek 2707. ISBN: 978-94-92380-40-1 This is an exploratory research into the effects of Dutch relinquishing practices and the lessons to be drawn from these for today. This report is the final

 12. Beklemd in de scharnieren van de tijd. Beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet-gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984

  OpenAIRE

  van den Boomen, N.; Dane, Jacques; Hilevych, Yuliya; Hoedemaeckers, Joost; Walhout, E.; Kok, Jan

  2017-01-01

  In Dutch with English summary. Scientific report for the Dutch Ministry of Security and Justice, WODC-Onderzoek 2707. ISBN: 978-94-92380-40-1 This is an exploratory research into the effects of Dutch relinquishing practices and the lessons to be drawn from these for today. This report is the final outcome of this exploratory research. This study focuses on the period between 1956, the year when the Adoption Act was introduced, and 1984, the year when abortion was legalised under the Terminati...

 13. Alles naar wens? Observaties naar aanleiding van het conceptwetsvoorstel ter aanvulling van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, Renée

  Since 2005, Dutch victims of serious crime have the right to make an oral statement in court (‘spreekrecht’). In the past decade, the Dutch criminal justice system has accommodated this right to make an oral statement with regard to the consequences of the crime; no major problems have occurred.

 14. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 15. Two mechanisms coordinate replication termination by the Escherichia coli Tus–Ter complex

  KAUST Repository

  Pandey, Manjula; Elshenawy, Mohamed; Jergic, Slobodan; Takahashi, Masateru; Dixon, Nicholas E.; Hamdan, Samir; Patel, Smita S.

  2015-01-01

  The Escherichia coli replication terminator protein (Tus) binds to Ter sequences to block replication forks approaching from one direction. Here, we used single molecule and transient state kinetics to study responses of the heterologous phage T7

 16. Site-specific covalent attachment of DNA to proteins using a photoactivatable Tus-Ter complex.

  Science.gov (United States)

  Dahdah, Dahdah B; Morin, Isabelle; Moreau, Morgane J J; Dixon, Nicholas E; Schaeffer, Patrick M

  2009-06-07

  Investigations into the photocrosslinking kinetics of the protein Tus with various bromodeoxyuridine-substituted Ter DNA variants highlight the potential use of this complex as a photoactivatable connector between proteins of interest and specific DNA sequences.

 17. Congenital glaucoma as an ophthalmic manifestation of Frank-Ter Haar syndrome.

  Science.gov (United States)

  Aktas, Zeynep; Karaca, Emine Esra; Dogan, Nurcan; Çakmak, Tugba; Unlu, Metin; Tok, Levent; Hasanreisoglu, Murat

  2014-04-01

  We report on a patient with Frank-Ter Haar syndrome that is associated with high intraocular pressures. A 21-day-old male patient was referred to our clinic for surgical treatment of congenital glaucoma. On ophthalmic examination, he had buphthalmos, mild corneal edema and high IOP readings in both eyes. The patient underwent uneventful trabeculotomy surgery, bilaterally. Marked bilateral anterior iris insertion was noted during the surgery. Childhood glaucoma may be associated with Frank-Ter Haar syndrome.

 18. De auteursrechtelijke aansprakelijkheid van intermediairs, het kabelpiratenarrest revisited in de tijd van Internet

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.J.; Verkade, D.W.F.; Visser, D.J.G.

  1998-01-01

  Het kabelpiratenarrest vestigde de auteursrechtelijke aansprakelijkheid van de kabelexploitant voor het verspreiden van gestolen films die clandestien na de uitzendingen van de reguliere omroepen werden uitgezonden met gebruikmaking van de centrale antenne-inrichting van KTA. Zouden wij de

 19. Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Boschman, Ferry; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 20. Richtlijnen voor selectie en weergave van residugehaltes van bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; van Hoeven-Arentzen PH; Ossendorp BC; CSR

  2002-01-01

  Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te leggen. MRLs worden afgeleid uit de resultaten van die residuproeven met bestrijdingsmiddelen die volgens kritisch "Good Agricultural Practice" zijn

 1. Frank-ter Haar syndrome associated with sagittal craniosynostosis and raised intracranial pressure.

  Science.gov (United States)

  Bendon, Charlotte L; Fenwick, Aimée L; Hurst, Jane A; Nürnberg, Gudrun; Nürnberg, Peter; Wall, Steven A; Wilkie, Andrew O M; Johnson, David

  2012-11-09

  Frank-ter Haar syndrome is a rare disorder associated with skeletal, cardiac, ocular and craniofacial features including hypertelorism and brachycephaly. The most common underlying genetic defect in Frank-ter Haar syndrome appears to be a mutation in the SH3PXD2B gene on chromosome 5q35.1. Craniosynostosis, or premature fusion of the calvarial sutures, has not previously been described in Frank-ter Haar syndrome. We present a family of three affected siblings born to consanguineous parents with clinical features in keeping with a diagnosis of Frank-ter Haar syndrome. All three siblings have a novel mutation caused by the deletion of exon 13 of the SH3PXD2B gene. Two of the three siblings also have non-scaphocephalic sagittal synostosis associated with raised intracranial pressure. The clinical features of craniosynostosis and raised intracranial pressure in this family with a confirmed diagnosis of Frank-ter Haar syndrome expand the clinical spectrum of the disease. The abnormal cranial proportions in a mouse model of the disease suggests that the association is not coincidental. The possibility of craniosynostosis should be considered in individuals with a suspected diagnosis of Frank-ter Haar syndrome.

 2. Study on energy efficient mushroom business in 2010. Highest feasible level of energy conservation and energy efficiency; Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010. Hoogst haalbare niveau van energiereductie en energie-efficiency

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M.; Mikkers, E. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2010-06-15

  Targets of Dutch mushroom cultivation businesses include an energy efficiency improvement of 2.5% annually, implementation of sustainable energy options, and climate-neutral and economically viable cultivation by new mushroom cultivation businesses that are to be built in 2020. This report describes the measures that could be implemented in support of these targets [Dutch] De doelstellingen voor paddestoelenbedrijven zijn een energie-efficientie verbetering van 2,5% per jaar, implementatie van duurzame energieopties, en klimaatneutrale en economisch rendabele teelt van de in 2020 nieuw te bouwen paddenstoelenbedrijven. In dit rapport staan de maatregelen beschreven die genomen kunnen worden ter ondersteuning van de doelstellingen.

 3. Onderrig van Generasie Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 4. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 5. De verleidelijkheid van het grote gebaar : Het werk van Dogma

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2013-01-01

  In vier portacabins op het parkeerterrein van de Delftse Faculteit Bouwkunde is nog tot volgende week de tentoonstelling 11+1 projects te zien, een overzichtstentoonstelling van het intrigerende werk van het Brusselse bureau Dogma. Met de tentoonstelling zet de faculteit na de brand in 2008 weer een

 6. ʼn Kritiese evaluering van wetgewing wat die gesondheid van ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  gereguleer wat "basiese watervoorsiening" omskryf as "die voorgeskrewe minimum standaard van watervoorsieningsdienste wat nodig is vir die betroubare voorsiening van ʼn toereikende hoeveelheid en gehalte water aan huishoudings, met inbegrip van informele huishoudings, om lewe en persoonlike higiëne te steun".

 7. Prediking aan die hand van die metafoor van fiksieskryf

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  HTS 64(3) 2008 siening van die self en waarheid. In die pre-moderne paradigma kan die dominante metafoor verstaan word aan die hand van 'n spieël wat die lig uit 'n transendente oorsprong weerkaats, terwyl die moderne paradigma uitgedruk word met die metafoor van 'n lamp wat 'n eie, oorspronklike lig binne die self.

 8. "Die beiteltjie" van N.P. van Wyk Louw en

  African Journals Online (AJOL)

  Tom

  belangrike kenmerk van die postmodernisme is, wil ek dit nie tot abso- lute kenmerk verhef nie. Een van die .... oorgang vanaf 'n epistemologiese ingesteldheid tot 'n ontologiese ingesteldheid demonstreer en ..... the neglected and a whole range of phenomena which have been denied a history. Die formulering van die ...

 9. Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming

  NARCIS (Netherlands)

  Calvert, S.C.; Van Stralen, W.; Molin, E.J.E.

  2013-01-01

  Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming Het is bekend dat het weer invloed heeft op het verkeer op snelwegen, en in het bijzonder filevorming. Op de eerste plaats wordt de wegcapaciteit tijdelijk beïnvloed door een verandering in rijgedrag van bestuurders. Ten tweede

 10. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 11. Beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Lamers, J.G.

  2009-01-01

  In 2007 en 2008 heeft PPO-agv in opdracht van het Productwschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar de beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie. Diverse fungicidentoepassingen zijn in staat om de peterselie (in meer of mindere mate) tegen valse meeldauw te beschermen.

 12. De afschaffing van de bezwaarfase bij boetebesluiten van de ACM

  NARCIS (Netherlands)

  Jans, J.H.; Outhuijse, A.

  Per 1 maart 2013 ontstaat door samenvoeging van de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt. Om de ACM slagvaardig te laten functioneren, wordt voorgesteld het handhavingsinstrumentarium m.b.t. het markttoezicht van de ACM te vereenvoudigen. Eén van de voorstellen

 13. Invioed van de zuurtegraad van varkensurine op de ammoniakemissie

  NARCIS (Netherlands)

  Eizing, A.; Aarnink, A.J.A.

  1996-01-01

  Dit rapport beschrijft het effect van een lagere urine-pH op de ammoniakemissie in een varkensstal. Het onderzoek is uitgevoerd in een modelopstelling met de zogenaamde stalsimulator, waarbij de invloed van de urine-pH op de ammoniakemissie werd onderzocht. Hiervoor werd de urine van vleesvarkens op

 14. DIE ROL VAN DIE TAALWETENSKAP IN DIE ONTWIKKELING VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  aanslag op die sogenaamde "Intentional Fallacy", heelwat verder. n. Mens sou hier eintlik ook op die invloed van Lacan se toepassing van. De Sacs sure op Freud moet wys, en op Macherey se Theory of Literary. Production. Barthes is naamlik besig om repressie teen te werk, en die teks as produksieproses in stede van ...

 15. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek | Boshoff ...

  African Journals Online (AJOL)

  A lecture on hermeneutics by Adrianus van Seims This article is the content of a lecture on hermeneutics given by A van Seims. After a few opening words on the introduction to the lecture and its content, the presentation is reproduced in its entirety. Van Seims considers that hermeneutics is concerned not only with ...

 16. Implementatie van de Surviving Sepsis Campaign bundels : Monitoring van ervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Lilian Vloet; J. Schouten; N. Stevens; A. Rensen; A. Willems; F. Zeegers

  2011-01-01

  Sepsis komt vaak voor in ziekenhuizen. Ernstige sepsis is verantwoordelijk voor 10 - 20% van alle Intensive Care (IC) opnames en is de belangrijkste doodsoorzaak op niet-cardiale IC?s. De gemiddelde mortaliteit van volwassenen met ernstige sepsis op de IC is 33% en van volwassenen met septische

 17. Kwaliteitskosten door niet nuchter afleveren van vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskes, J.

  1998-01-01

  Voor het maken en verkopen van kwaliteitsham moet de vleeskwaliteit van het karkas na het slachten goed zijn. De vleesvarkenshouder speelt een belangrijke rol in het vormen van de juiste omstandigheden voor het verkrijgen van de gewenste vleeskwaliteit.

 18. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de

 19. Nederlands pensioenstelsel verre van af

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.

  2008-01-01

  Het Nederlandse pensioenstelsel wordt verblijd met een nieuw type pensioeninstelling, de API (Algemene Pensioeninstelling). In optimale vrijheid moet deze kunnen functioneren met een toezichtregime dat aansluit op zowel dat van verzekeraars als dat van pensioenfondsen. Het pensioenstelsel is daarmee

 20. Maatskaplike aspekte van geriatriese sorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Louw

  1979-09-01

  Full Text Available Dit is maar enkele dekades gelede dat Westerse gemeenskappe bewus geword het van die besondere behoeftes van die relatief groot en nog steeds groeiende persentasie bejaardes in hulle midde. Nie alleen het die liggaamlike behoeftes van liggaamlike afgetakelde bejaardes die aandag getrek nie maar die gemeenskappe het ook bewus geword van die maatskaplike behoeftes van ouerwordendes in ’n tydperk wat gekenmerk is deur die dramatiese veranderings in die lewenswyses van ons mense — veranderinge wat in baie opsigte ’n negatiewe invloed gehad het op die lewensomstandighede van ’n groot groep bejaardes. Welsynsbeplanners het besef dat hulle in hulle beplanning spesiale voorsiening moes maak vir die lewensbehoeftes van hierdie groep in die gemeenskap en dat hulle in die verband ’n groot agterstand het om in te haal. Geneeshere wat belang begin stel het in die gesondheidsbehoeftes van bejaardes het ook besef dat gevestigde geneeskundige praktyke geensins voldoen aan die spesifieke behoeftes van ’n groot groep bejaardes nie en dat groot aanpassings gemaak moes word met betrekking tot hulle benaderings en metodes van behandeling van hierdie pasiente.

 1. Effect van Moddus op graszaad

  NARCIS (Netherlands)

  Borm, G.E.L.

  2005-01-01

  Het onderzoek was de eerste jaren gericht op het verkrijgen van een brede toelating van de groeiregulator Moddus in graszaadgewassen en in de laatste jaren op het optimaliseren van de toepassing hiervan. Moddus kan goed worden ingezet in graszaadgewassen, maar het optimale toepassingtijdstip is

 2. Energie- en eiwitbehoefte van schapen

  NARCIS (Netherlands)

  Sebek, L.B.J.; Gosselink, J.M.J.

  2006-01-01

  In 2004 is een literatuuronderzoek uitgevoerd om een betere onderbouwing en eventuele aanpassing van de behoeftenormen voor schapen mogelijk te maken. Op basis van deze literatuurstudie is aanpassing van de normen mogelijk. Het rapport levert echter geen ‘kant-en-klare’ voedernormen voor schapen,

 3. Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften

  NARCIS (Netherlands)

  Adriaanse, P.C.; Barkhuysen, T.; Boswijk, P.; Habib, K.; Kruif, C. de; Luchtman, M.J.J.P.; Ouden, W. den; Prechal, A.; Steunenberg, B.; Vervaele, J.A.E.; Voermans, W.J.M.; Vries, S.A. de; Widdershoven, R.J.G.M.

  2008-01-01

  Na een verkennend onderzoek op twaalf beleidsterreinen naar aard, wijze en variatie van de EU/EG-beïnvloeding van nationale handhaving, zijn aan de hand van ‘beïnvloedingsscores’ acht beleidsterreinen geselecteerd voor nadere analyse. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:Hoe is de

 4. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 5. Van de leestafel

  NARCIS (Netherlands)

  Hedrén, M.

  1996-01-01

  Door middel van allo-enzymstudies toont de Zweedse auteur aan dat D. praetermissa een permanente tetraploide hybride is die is ontstaan uit D. incarnata en D. maculata/ fuchsii, een resultaat dat eerdere studies gebaseerd op morfologische eigenschappen ondersteunt. Daarnaast noemt de auteur het

 6. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Science.gov (United States)

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 7. Beheersing van het Schmallenbergvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Poel, van der W.H.M.

  2013-01-01

  Schmallenbergvirus (SVB) werd in 2011 voor het eerst in Europa gezien en veroorzaakte een epidemie van aangeboren afwijkingen, vooral misvormde ledematen en hersenafwijkingen, bij kalveren en lammeren. Het ging om een niet eerder gevonden virus, dat om die reden aanvankelijk moeilijk onderkend kon

 8. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 9. Van Gogh's Sunflowers

  Science.gov (United States)

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 10. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 11. Najaarsteelt van leeuwebek (Antirrhinum)

  NARCIS (Netherlands)

  Krogt, van der T.M.

  1982-01-01

  Een sortiment handelsrassen dat ook in de voorjaarsteelt gebruikt wordt, is getoetst op de gebruiksmogelijkheden in het najaar. Met enkele kultivars is een temperatuurproef gedaan. In de twee daaropvolgende jaren is een gekombineerde zaaitijden-rassenproef genomen, waarbij gebruik werd gemaakt van

 12. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 13. Kalibemesting van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2003-01-01

  Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere

 14. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.M.A.; Beek, van C.G.E.M.; Boesten, J.J.T.I.; Leistra, M.; Meinardi, C.R.; Puijker, L.M.

  1999-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de omzettingssnelheid

 15. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden AMA van der; Beek CGEM van; Boesten JJTI; Leistra M; Meinardi CR; Puijker LM; LBG

  1994-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de

 16. Databank van de lithografische opbouw en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden van de Midden-Waal

  NARCIS (Netherlands)

  Hebinck, K.A.

  2008-01-01

  In de uiterwaarden zijn de komende decennia veel ingrepen gepland. Een goede kennis van de sedimentatiedynamiek en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden is daarbij een vereiste. Daartoe is een digitale databank (op CD bij dit rapport) opgesteld van de opbouw en geomorfologische ontwikkeling

 17. Fluorescentievingerafdruk van Aardappel, Melganzenvoet en Mais : Eerste resultaten van plantonderscheid met behulp van fluorescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.

  2012-01-01

  Als het spectrum van één “soort” (gewas) vergeleken wordt met de rest (onkruid) neemt het onderscheid van het “gewas” af tot 70%. Het lijkt dus nodig ook de spectra van alle soorten onkruid in het veld te kennen om een goed onderscheid mogelijk te maken. De doelstelling voor deze metingen is een

 18. Die nabyheid van die Koninkryk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.J. Snyman

  1963-03-01

  Full Text Available Vanweë die belangrikheid daarvan volg hier ’n breër bespreking van die proefskrif van dr. Tjaart van der Walt oor die nabyheid van die Koninkryk as wat in ’n gewone resensie kan geskied. Die vraagstuk wat onder oë gesien word is so oud as die kerk en die teologie, soms minder en soms meer op die voorgrond. Tans kan gesê word, staan dit in die middelpunt. Daarby is dit nie maar ’n akademiese vraagstuk nie, maar ’n vraagstuk waarvoor elke nadenkende leser van die Skrif te staan kom.

 19. Afbouw van het Wsw-bestand: actualisatie op basis van Wsw-gegevens ultimo 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2014-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van

 20. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF,

 1. An outline of the Dutch Waste sector and its market structure; Een verkenning van de Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reezigt, M.J.A.

  2009-03-15

  The research question of this study is: is the current situation in the waste industry in the Netherlands reason to implement new regulations to improve the market in this sector? After the introduction and a view on the governmental policy follows a survey of the market and an overview of recent developments in the industry. Then follows an elaboration of the specific sub-sectors. These are separately analyzed on the basis of the SCP-model (Structure-Conduct-Performance framework) of Bain (1951), which provides information about the structural elements of the sector specific markets [Dutch] De onderzoeksvraag van deze studie luidt: geeft de huidige situatie in de afvalbranche aanleiding om tot nieuwe reguleringen over te gaan ter bevordering van de marktwerking in deze branche? Na de inleiding en een blik op het overheidsbeleid volgt een verkenning van de markt en een overzicht van recente ontwikkelingen binnen de branche. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de specifieke deelsectoren. Deze worden los van elkaar geanalyseerd aan de hand van het SGR-model (Structuur-Gedrag-Resultaatschema) van Bain (1951), wat informatie verschaft over de structuurelementen van de sectorspecifieke markten.

 2. Sensitiewe relasievorming as bestuursdimensie: Die evaluering van 'n ontwikkelingsprogram

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. V. N. Cilliers

  1993-06-01

  Full Text Available Sensitive relationship forming as managerial dimension; the evaluation of a developmental programme. Interpersonal effectiveness in management is conceptualised as sensitive relationship forming with respect, realness, empathy and concreteness are core behavioural dimensions. As concurrent characteristics to these skills/ psychological optimal functioning is described with its specific intrapersonal, interpersonal and work-related characteristics. A developmental programme for the stimulation of sensitive relationship forming is constructed and applied to three groups of middle managers. The psychological evaluation shows a significant increase in all four core behavioural dimensions as well as psychological optimal functioning in terms of reality contact, emotional maturity and internal locus of control. Opsomming Interpersoonlike effektiwiteit in bestuur word as sensitiewe relasievorming gekonseptualiseer met respek, egtheid, empatie en konkreetheid as kerngedragsdimensies. As saamvallende kenmerke tot hierdie vaardighede, word psigologies optimale funksionering omskryf, met spesifieke intrapersoonlike, interpersoonlike en werksgerigte kenmerke. 'n Ontwikkelingsprogram ter stimulering van sensitiewe relasievorming is saamgestel en op drie groepe middelbestuurders toegepas. Die psigometriese evaluering dui op 'n beduidende toename in al vier kerngedragsdimensies asook psigologies-optimale funksionering in terme van realiteitskontak, emosionele volwassenheid en interne lokus van kontrole.

 3. Tailoring of mobility advices to consumers. Executive summary; Tailoring van mobiliteitsadviezen aan consumenten. Managementsamenvatting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Weerdt, I.; Jonkers, R. [ResCon, Haarlem (Netherlands)

  2003-09-01

  An outline is given of the options to apply so-called computer tailoring in the field of mobility. A feasibility study has been carried out for the realization of a computerized tailored mobility programme. Tailoring is a method, based on social-scientific theories on behavioral change, by means of which information is tailored to individual circumstances, preferences and motivation. [Dutch] De mogelijkheden van computer tailoring (tailoring is een methodiek die gebaseerd is op sociaal-wetenschappelijke theorieen over gedragsverandering, waarbij de aangeboden informatie is afgestemd op individuele omstandigheden, preferenties en motivaties) op het gebied van mobiliteit worden verkend. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd ter voorbereiding op de realisatie van een computer tailored mobiliteitsprogramma. In dit onderzoek is nagegaan: of consumenten belangstelling hebben voor informatie op maat over mobiliteit; waar consumenten zelf de meeste mogelijkheden zien om hun mobiliteitspatroon te veranderen (en dus meer duurzame mobiliteitsopties toe te passen); hoe het gedrag van consumenten m.b.t. mobiliteit d.m.v. een tailoring systeem gericht beinvloed kan worden; of er organisaties te vinden zijn die de exploitatie van een tailoring systeem m.b.t. mobiliteit op zich zouden willen nemen; of de ontwikkeling van een dergelijk systeem kosten effectief kan zijn.

 4. Tailoring of mobility advices to consumers. A determinants survey; Tailoring van mobiliteitsadviezen aan consumenten. Een determinantenonderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Weerdt, I.; Jonkers, R. [ResCon, Haarlem (Netherlands)

  2003-08-01

  An outline is given of the options to apply so-called computer tailoring in the field of mobility. A feasibility study has been carried out for the realization of a computerized tailored mobility programme. Tailoring is a method, based on social-scientific theories on behavioral change, by means of which information is tailored to individual circumstances, preferences and motivation. [Dutch] De mogelijkheden van computer tailoring (tailoring is een methodiek die gebaseerd is op sociaal-wetenschappelijke theorieen over gedragsverandering, waarbij de aangeboden informatie is afgestemd op individuele omstandigheden, preferenties en motivaties) op het gebied van mobiliteit worden verkend. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd ter voorbereiding op de realisatie van een computer tailored mobiliteitsprogramma. In dit onderzoek is nagegaan: of consumenten belangstelling hebben voor informatie op maat over mobiliteit; waar consumenten zelf de meeste mogelijkheden zien om hun mobiliteitspatroon te veranderen (en dus meer duurzame mobiliteitsopties toe te passen); hoe het gedrag van consumenten m.b.t. mobiliteit d.m.v. een tailoring systeem gericht beinvloed kan worden; of er organisaties te vinden zijn die de exploitatie van een tailoring systeem m.b.t. mobiliteit op zich zouden willen nemen; of de ontwikkeling van een dergelijk systeem kosten effectief kan zijn.

 5. Die identifisering van maatstawwe vir die navorsingsprestasie van akademici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. A. Labuschagne

  1990-06-01

  Full Text Available Identification of criteria for academic research performance. At South African universities, the achievement of objectives is usually measured in terms of so-called "process criteria" (e.g. pass rates, instead of performance criteria which reflect the quality of academic personnel. Stimulated by the need to identify valid indices of research performance, as a component of academic performance, this study investigated the dimensionality of several criteria, identified from empirical and literature studies. It was found that various valid criteria could be represented by six constructs, viz.: the stature of the researcher as scientist; scientific contributions; enhancement of own profession; community development; participation in research projects; and giving advice to persons or institutions outside the university. Opsomming By Suid-Afrikaanse universiteite word doelwitbereiking gewoonlik aan die hand van sogenaamde "prosesmaat-stawwe" (bv. slaagsyfers in plaas van prestasiemaatstawwe wat die gehalte van akademiese personeel weerspieel, gemeet. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering van geldige rigtingwysers vir navorsingsprestasie as 'n komponent van akademiese prestasie, is daar ondersoek ingestel na die dimensionaliteit van verskillende maatstawwe wat vooraf deur middel van empiriese- en literatuurstudies geidentifiseer is. Daar is gevind dat verskeie geldige maatstawwe deur ses konstrukte verteenwoordig word, te wete: die statuur van die navorser as wetenskaplike, wetenskaplike bydraes, uitbouing van eie professie, gemeenskapsontwikkeling, deelname aan navorsingsprojekte en advieslewering aan persone of instellings buite die Universiteit.

 6. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 7. Lecturers’ Commitment And Students’ Academic Achievement: Case Study From Existing Teaching Evaluation Result (TER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tengku Noorainun Tengku Shahdan

  2012-09-01

  Full Text Available This study reported herein is the used of TER as the basis to ascertain if the commitment of the lecturers can lead to academic excellence of the students.  The TER is comprised of questionnaires in which the foundation students are the respondents (N=433 in assessing the courses as well as the lecturers.  The performances of the students in the form of final exam grades are also used. The respondents were comprised of 85% Indian, 10% Malay and 5% Chinese.  There are more than 30% of the students who have obtained a grade of A- and better, the TER was < 80%.  Due to the limitation and the unavailability of matching each student to their evaluation towards the lecturers, the results presented above is weakly conclusive. It is recommended that future research in similar areas to incorporate the matching of students be made with the lecturers to obtain reliable and conclusive result.

 8. ER stress in retinal degeneration in S334ter Rho rats.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vishal M Shinde

  Full Text Available The S334ter rhodopsin (Rho rat (line 4 bears the rhodopsin gene with an early termination codon at residue 334 that is a model for several such mutations found in human patients with autosomal dominant retinitis pigmentosa (ADRP. The Unfolded Protein Response (UPR is implicated in the pathophysiology of several retinal disorders including ADRP in P23H Rho rats. The aim of this study was to examine the onset of UPR gene expression in S334ter Rho retinas to determine if UPR is activated in ADRP animal models and to investigate how the activation of UPR molecules leads to the final demise of S334ter Rho photoreceptors. RT-PCR was performed to evaluate the gene expression profiles for the P10, P12, P15, and P21 stages of the development and progression of ADRP in S334ter Rho photoreceptors. We determined that during the P12-P15 period, ER stress-related genes are strongly upregulated in transgenic retinas, resulting in the activation of the UPR that was confirmed using western blot analysis and RT-PCR. The activation of UPR was associated with the increased expression of JNK, Bik, Bim, Bid, Noxa, and Puma genes and cleavage of caspase-12 that together with activated calpains presumably compromise the integrity of the mitochondrial MPTP, leading to the release of pro-apoptotic AIF1 into the cytosol of S334ter Rho photoreceptor cells. Therefore, two major cross-talking pathways, the UPR and mitochondrial MPTP occur in S334ter-4 Rho retina concomitantly and eventually promote the death of the photoreceptor cells.

 9. Ellis-van Creveld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 10. Leren van ver weg

  NARCIS (Netherlands)

  Switzer, Andrew

  2016-01-01

  Van de week kreeg ik in mijn klushuis in de Bijlmer bezoek over de vloer: een onderzoekster uit het verre São Paulo die samen met collega’s aan een project over zel ouw werkt. Wie aan zel ouw in Brazilië denkt, komt al snel uit op de favela’s en het valt te betwijfelen of er vraag is naar dit soort

 11. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Dulmen, S. van; Ribbe, M.; Bensing, J.

  2004-01-01

  Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen

 12. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Wyk

  1998-04-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 13. Toepassing van finite difference- en finite element methoden voor het oplossen van een aantal stationaire grondwaterstromingsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, J.G.

  1977-01-01

  In dit verslag worden de oplossingsmethoden met de bijbehorende zelfontwikkelde FORTRAN computerprogramma's van de volgende stationaire grondwaterstromingsgevallen gegeven: - Analyse van de grondwaterstroming in een horizontaal vlak over een gedeelte van de Astense Aa, waar van plaats tot plaats

 14. Advies voor de toepassing van ground-penetrating radar bij de inventarisatie van de grondwaterdynamiek

  NARCIS (Netherlands)

  Knotters, M.

  2001-01-01

  Ground-penetrating radar (GPR) biedt mogelijk een nauwkeurig alternatief voor arbeidsintensieve metingen van de grondwaterstand in boorgaten. De GPR-metingen kunnen als hulpinformatie dienen bij geostatistische interpolatie van grondwaterstanden. Op basis van literatuurstudie en verkenning van het

 15. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 16. Kansen voor conflictbemiddeling : Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

  NARCIS (Netherlands)

  Geveke, Henk; Plant, Ernelies; Thieme, Marianneke; Verberk, Marielle

  1998-01-01

  In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een specifieke vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR): conflictbemiddeling (mediation). De onderzoeksopdracht was als volgt: het

 17. Chloroplast DNA haplotype samenstelling van eikenopstanden (categorie "van bekende origine") van de Rassenlijst van Bomen; een aanvullende methode voor identificatie van autochtoniteit

  NARCIS (Netherlands)

  Buiteveld, J.; Boerwinkel, M.C.; Bovenschen, J.; Kranenborg, K.G.; Vries, de S.M.G.

  2005-01-01

  Tegenwoordig kan autochtoon materiaal op de Rassenlijst van Bomen geplaatst worden in de categorie `van bekende origine¿ en heeft daardoor een `officiële¿ status. Identificatie van autochtone opstanden blijft echter nog een lastige zaak. Momenteel worden autochtone opstanden geïdentificeerd met de

 18. Bepaling van 14C in afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra YS; Kwakman PJM; Nissan LN; Aldenkamp FJ; LSO

  1998-01-01

  In opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiene van het ministerie van VROM heeft LSO een methode ontwikkeld om 14C in afvalwater van nucleaire installaties te bepalen. De methode meet organisch gebonden-14C en anorganisch-14C in de vorm van carbonaat (14CO32-) in afvalwater. Het rapport

 19. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de

 20. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, I.; Bossers, A.; Roest, H.I.J.; Rotterdam, van B.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, in kaart te

 1. Studentopinie als onderdeel van Cursuskwaliteit : Quickscan

  NARCIS (Netherlands)

  Elzinga, Hanny; Groenewoud, Jan; Ike, Paul; Loth, Betram; Reitsma, Sieuwke; Schotanus, Janke; Schuurman, Mieke; Steur, Jessica

  2015-01-01

  In het kader van dit onderzoek is een quickscan (15 vragen) opgesteld met als doel die informatie te verzamelen die nodig is om een eerste indicatie te krijgen van de kwaliteit van een cursus (vak). De quickscan is gebaseerd op literatuuronderzoek en best practices van de faculteiten van de

 2. Effectiviteit van markting management support systemen

  OpenAIRE

  Bruggen, Gerrit; Smidts, Ale; Wierenga, Berend

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste vraag positief worden beantwoord. Omstandigheden als tijdsdruk, ervaring in het nemen van marketingbeslissingen en de analytische capaciteiten van de gebruikers vormen een belangrijk aandachtspunt ...

 3. Results of the speleological exploration on Pešter plateau

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nešić Dragan

  2015-01-01

  Full Text Available During the period 2006-2008, basic speleological research was done on Pešter Plateau in Southwestern Serbia. On that occasion, 40 caves were surveyed, 11 of which were measured in detail. Registered caves were grouped on the basis of landscape characteristics and morphogenetic relations. Based on the location and general characteristics of the Pešter karst, it is considered that the objects near Boljare and in the ponor (sinking area of Boroštica are connected to the drainage system of the Pećina nad Vražjim firovima (Vražiji firovi Cave. In morphological terms, the cave Bezdan Kaćunova ravan (Kaćunova Cave near Boljare with its imposing hall is the most important object on Pešter Plateau for the time being. Realized research on Pešter Plateau has the character of basic or initial speleological research, which should be continued in order to solve different problems of karst in this area.

 4. Research in Progress--Update April 1990. Occasional Paper InTER/14/90.

  Science.gov (United States)

  Boots, Maureen, Comp.

  This document contains abstracts of 29 research projects in progress in Great Britain divided into six sections: (1) the current phase of Information Technology in Education Research (InTER) programs on groupwork with computers, tools for exploratory learning, conceptual change in science, and bubble dialogue as an ethnographic research tool; (2)…

 5. Two mechanisms coordinate replication termination by the Escherichia coli Tus-Ter complex.

  Science.gov (United States)

  Pandey, Manjula; Elshenawy, Mohamed M; Jergic, Slobodan; Takahashi, Masateru; Dixon, Nicholas E; Hamdan, Samir M; Patel, Smita S

  2015-07-13

  The Escherichia coli replication terminator protein (Tus) binds to Ter sequences to block replication forks approaching from one direction. Here, we used single molecule and transient state kinetics to study responses of the heterologous phage T7 replisome to the Tus-Ter complex. The T7 replisome was arrested at the non-permissive end of Tus-Ter in a manner that is explained by a composite mousetrap and dynamic clamp model. An unpaired C(6) that forms a lock by binding into the cytosine binding pocket of Tus was most effective in arresting the replisome and mutation of C(6) removed the barrier. Isolated helicase was also blocked at the non-permissive end, but unexpectedly the isolated polymerase was not, unless C(6) was unpaired. Instead, the polymerase was blocked at the permissive end. This indicates that the Tus-Ter mechanism is sensitive to the translocation polarity of the DNA motor. The polymerase tracking along the template strand traps the C(6) to prevent lock formation; the helicase tracking along the other strand traps the complementary G(6) to aid lock formation. Our results are consistent with the model where strand separation by the helicase unpairs the GC(6) base pair and triggers lock formation immediately before the polymerase can sequester the C(6) base. © The Author(s) 2015. Published by Oxford University Press on behalf of Nucleic Acids Research.

 6. Ter/Haver-Existential Clauses in Brazilian Portuguese: Variation and Change.

  Science.gov (United States)

  Callou, Dinah

  This paper discusses the details of existential sentences constructed with the Portuguese verbs "ter" and "haver" in the interpersonal form. The uses of these verbs are discussed and analyzed in detail. The history and evolution of linguistic changes in Brazilian Portuguese are discussed in an attempt to detect historical…

 7. Two mechanisms coordinate replication termination by the Escherichia coli Tus–Ter complex

  KAUST Repository

  Pandey, Manjula

  2015-07-13

  The Escherichia coli replication terminator protein (Tus) binds to Ter sequences to block replication forks approaching from one direction. Here, we used single molecule and transient state kinetics to study responses of the heterologous phage T7 replisome to the Tus–Ter complex. The T7 replisome was arrested at the non-permissive end of Tus–Ter in a manner that is explained by a composite mousetrap and dynamic clamp model. An unpaired C(6) that forms a lock by binding into the cytosine binding pocket of Tus was most effective in arresting the replisome and mutation of C(6) removed the barrier. Isolated helicase was also blocked at the non-permissive end, but unexpectedly the isolated polymerase was not, unless C(6) was unpaired. Instead, the polymerase was blocked at the permissive end. This indicates that the Tus–Ter mechanism is sensitive to the translocation polarity of the DNA motor. The polymerase tracking along the template strand traps the C(6) to prevent lock formation; the helicase tracking along the other strand traps the complementary G(6) to aid lock formation. Our results are consistent with the model where strand separation by the helicase unpairs the GC(6) base pair and triggers lock formation immediately before the polymerase can sequester the C(6) base.

 8. Towards a Multilingual Dictionary of Academic Words Op weg na 'n meertalige woordeboek van akademiese woorde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julia Read

  2012-09-01

  tersiêre vlak te enkodeer en te dekodeer, en dit het as basis vir die beplande woordeboek gedien. Hierdie lys moet egter vergelyk en opgedateer word met materiaal uit 'n Suid-Afrikaanse akademiese korpus. 'n Voorlopige vergelykende studie is gedoen op basis van outentieke Suid-Afrikaanse data, en 'n hersiene lys is opgestel. Die woordeboek sal nie vakspesifiek wees nie, maar gerig wees op die algemene, subtegniese woordeskat. Volledige definisies in al vier tale sal verskaf word, sowel as vertaalekwivalente, met Engels as die ankertaal. Waar leksikale gapings voorkom, sal vertaalekwivalente geskep word met die hulp van geskikte kundiges. Op hierdie manier sal die woordeboek bydra tot noodsaaklike korpusontwikkeling in die Afrikatale. Dit behoort ook 'n waardevolle naslaangids vir sowel onderwysers as studente te wees.

   

 9. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook

 10. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 11. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 12. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden

 13. Het dichtwerk van Jan van Foreest (1585-1651)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, M. de

  2007-01-01

  The dissertation consists of an edition of Jan van Foreest's Greek poems and the greater part of those written in Latin, provided with translations and a succinct commentary in Dutch. A number of the Latin poems appears in print for the first time ever. Jan van Foreest (1586-1651) studied arts at

 14. Prestatiemeting ten tijde van economische crisis: de aanpak van DSM

  NARCIS (Netherlands)

  van Rinsum, M.; den Dekker, R.; Maas, V.

  2011-01-01

  Deze studie besteedt aandacht aan de gevolgen van de financiële crisis voor het prestatiemeetsysteem van een onderneming. Vanwege de financiële crisis hebben veel ondernemingen naast langetermijndoelstellingen ook een aantal kortetermijndoelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op hun

 15. Stabilisatie en samenstelling van het glycosidenmengsel van Folia digitalis

  NARCIS (Netherlands)

  Tattje, Derk Hendrik Evert

  1952-01-01

  Na een korte inleiding wordt een omschrijving van het begrip stabilisatie gegeven en besproken hoe deze stabilisatie, dit is het irreversibel inactiveren van de enzymen, in het algemeen tot stand kan worden gebracht. Tevens wordt nagegaan of ook door verschillende oplosmiddelen reeds bij gewone

 16. Verzuring van bodem en grondwater als gevolg van atmosferische depositie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeks, J.

  1983-01-01

  In het kader van de Tweede-Kamer-rapportage over verzuring door atmosferische depositie heeft het ICW een bijdrage geleverd aan het deelrapport over effecten op bodem en grondwater. Deze ICW-notitie is hier nu nader uitgewerkt, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de methode om effecten van

 17. die rol van die unieverdedigingsmag in die onderdrukking van die

  African Journals Online (AJOL)

  agv regeringsoptrede nie.39. Siotsom. In die geskiedenis van die Unieverdedigings- mag word die gebeure random die 1914-staking oorskadu deur die Rebellie en Suid-Afrika se deelname aan die Eerste Wereldoorlog. Tog was dit 'n belangrike mylpaal in die geskiedenis van die organisasie, omdat dit sy eerste optrede ...

 18. Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A. J.J. Erasmus. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's ...

 19. Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de

 20. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  70. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde beroepsvroue *. Martha Kok en Priscilla Botha. ABSTRACT. The purpose of this research is to understand and describe the context in which career women choose, purchase and use convenience food (CF). A person is rarely isolated from or unaffected by.

 1. De beoordeling van arbeidsongeschiktheid in Engeland

  NARCIS (Netherlands)

  Zuidam, W.; Cremer, R.; Brenninkmeijer, V.; Boer, W. de

  2003-01-01

  In het kader van een studie naar verschillende vormen van claimbeoordeling in 14 landen bezochten Wendy Zuidam en Roel Cremer Engeland om daar de privaat uitgevoerde arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in kaart te brengen. In dit artikel wordt verslag gedaan van hun bevindingen.

 2. Medische begeleiding produktiepersoneel uit oogpunt van produktbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Boot R; Bremer VHP; Hannik CA; Middelkoop-Selman YB; van Steenis G

  1986-01-01

  Dit rapport bevat globale richtlijnen betreffende gezondheidsaspecten van personeel, binnen het RIVM betrokken bij de bereiding van biologische prudkten voor humane toepassing, gericht op bescherming van deze produkten. In het rapport : a) wordt het betreffende produktiepersoneel (PP) nader

 3. Genetiese parameters van speenkafrf^ eienskappe by ...

  African Journals Online (AJOL)

  Genetiese en. Omgewingsparameters van 'n VIeisraskudde. Ph.D.-tesis,. Univ. van die Oranje-Vrystaat. VAN MARLE, J., 1964. Untersuchungen tiber Einfltisse von. Umwelt und Erbanlage auf die Gewichtsentwicklung von. Fleischrinden unter extensiven Weidebedingungen der. Versuchstation Armoedsvlakte in Stidafrika.

 4. 3D-computersimulatie van het verhardingsproces

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk, van R.J.; Brouwers, H.J.H.

  2000-01-01

  De ontwikkeling van geavanceerde meettechnieken heeft het mogelijk gemaakt de structuur van cement en zijn hydratatieproducten te volgen en zo meer inzicht te krijgen in het ingewikkelde hydratatieproces. De beschikbaarheid van rekenkracht en vernieuwde kennis over de hydratatieproducten en

 5. Effectiviteit van markting management support systemen

  NARCIS (Netherlands)

  G.H. van Bruggen (Gerrit); A. Smidts (Ale); B. Wierenga (Berend)

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste

 6. Afscheid van de stapelmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.W. Veluwenkamp

  2003-01-01

  Full Text Available C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 Farewell to the Staple Market, Jan Willem VeluwenkampLesger argues that Amsterdam's essential function in international trade in the seventeenth century was turnover promotion through price stabilisation. Claiming that the relevant mechanism involved information provision rather than stockpiling, he convincingly bids farewell to the historiographical tradition of the Amsterdam staple market and introduces Amsterdamas the centre of information provision. I contest two aspects of Lesger's argument. Unlike him, I do not think that information provision was decisive in Amsterdam's commercial expansion around 1600: Prior to 1585, information exchange and expansion were characteristic for Antwerp too. The Amsterdam acceleration essentially involved the penetration of Asia and the Atlantic area, which was mainly provoked by the war. In addition, I think that Lesger underestimates the Dutch intermediate trade. On the one hand, Dutch industry-related import and export were more significant than he indicates. On the other hand, he attaches too little meaning to the fact that Dutchmen dominated international commerce even when they did not steer all commodity flows via the Dutch Republic.

 7. Ter queda!

  OpenAIRE

  Encarnação, José d'

  2017-01-01

  É a apresentação do livro, em que se assinala, naturalmente, a importância do seu conteúdo. Salienta-se o inovador trabalho de investigação levado a cabo pelo Autor, em cuidadoso regresso aos monumentos, não hesitando em lançar novas hipóteses de interpretação. Servido por uma linguagem extremamente depurada. Uma obra, esta sua tese de doutoramento, de futura referência obrigatória.

 8. De metafoor van het washandje. Column

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolan Koster-Dreese

  2007-03-01

  Full Text Available In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995 dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.

 9. Overleving van pathogenen bij mestverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksma, P.; Rutjes, S.; Aarnink, A.J.A.; Blaak, H.; Buisonjé, de F.E.

  2016-01-01

  In de producten van verschillende mestverwerkingsprocessen zijn de concentraties gemeten van een aantal pathogenen. De resultaten laten zien dat mechanische scheiding vrijwel geen effect heeft op het aantal pathogenen. Vergisting heeft weinig effect op virussen en grampositieve bacteriën, maar

 10. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-05-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 11. Fractioneren van gras en luzerne

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  1998-01-01

  Gewasfractionering is de mechanische scheiding van gewassen in een aantal fracties voor een betere benutting van het oorspronkelijke materiaal. Het is een proces waarbij de bladrijke plant sterk gekneusd en samengeperst wordt. Hierdoor ontstaat een relatief eiwitrijke en een vezelarme sapfractie en

 12. DIE GESKIEDENIS VAN AFDELING LOGISTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  1 Aug 1978 ... dan ook aangebied, Agv die probleem wat ont- staan het met die gebrek aan goedgekeurde poste vir die Afdeling en as gevolg van die ver- wagte vertraging met die ondersoek van die. DOS-span, het die Afdeling Logistiek en Afde- ling Personeel oorleg gepleeg en laasgenoemde het ingestem dat die ...

 13. prosesseringsmetodes op die voedingswaarde van

  African Journals Online (AJOL)

  gebring is, kon geen betekenisvolle verskille tussen die drie monsters gevind word nie. Volgens Opstvedt (1976) kan ME waardes ook dien as 'n kriteria van proteien- kwaliteit, hoofsaaklik a.g.v. die verhoogde stikstofuit- skeiding in die urine wat sal plaasvind a.g.v. beskadiging van aminosure. De Groote (1968) het gevind ...

 14. De stijl van gewoon proza

  NARCIS (Netherlands)

  Fagel-de Werd, Suzanne

  2015-01-01

  Ook gewóón proza heeft stijl. Dat is de argumentatieve stelling die in de titel van dit proefschrift verborgen zit. Vaak wordt stijl gelijkgesteld met het gebruik van stijlfiguren en wordt daarnaast aangenomen dat er dus ook zoiets bestaat als proza zonder stijl. Dat ook ‘gewoon’ proza stijl heeft

 15. Integrale diergezondheid : beheersing van leverbot

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Verkaik, J.C.; Verwer, C.M.; Smolders, E.A.A.; Wagenaar, J.P.

  2014-01-01

  Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van melkvee en andere herkauwers. Bestrijding en/of behandeling van leverbot kent de volgende beperkingen: de besmettingscyclus is complex, beschikbare geneesmiddelen zijn in Nederland nagenoeg niet inzetbaar bij dieren die

 16. De materiaaleigenschappen van houtachtige materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuilen, J.W.G. van de

  2000-01-01

  Naast gezaagd hout en gelamineerd hout is een uitgebreid palet aan houtachtige (plaat)materialen ontwikkeld, waarvan triplex en Oriented Strand Board tot de meest gebruikte behoren. Een van de eerste typen plaatmateriaal ontwikkeld op basis van hout is triplex. Daarna zijn vele typen platen

 17. De prijsgevoeligheid van huishoudelijk watergebruik.

  NARCIS (Netherlands)

  Kooreman, P.

  1993-01-01

  Het kabinet wil het mogelijk maken dat huishoudens een rekening krijgen voor waterverbruik, rioolrechten en zuiveringsheffing. De hoogte van die rekening moet geheel afhankelijk zijn van de hoeveelheid water die het huishouden verbruikt. De achterliggende gedachte hierbij is dat dit mensen ertoe zal

 18. Aernout van Buchel in Napels

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Jan; Kemper, J.A.R.

  2012-01-01

  Aernout van Buchel a Napoli Il 18 ottobre 1587, dopo un viaggio in Germania, il giovane studioso olandese Aernout van Buchel (Buchellio/Arnoldus Buchellius) da Utrecht arrivò in Italia. Il suo scopo fu visitare Roma ed esaminare, con i propri occhi, i monumenti e le iscrizioni dell’Antichità. Fin da

 19. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 20. Management control van ondersteunende diensten

  NARCIS (Netherlands)

  Vosselman, E.G.J.

  1996-01-01

  In dit artikel worden alternatieve inrichtingstypen van ‘management control’-systemen voor ondersteunende (facilitaire) diensten algeleid. Daaraan voorafgaand wordt de ‘management control’-functie in algemene zin beschreven. Het oorspronkelijke ‘management control’ raamwerk van Anthony (1988) wordt

 1. Meningen van kinderen over natuurverlies

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  1999-01-01

  Ongeveer 400 leerlingen van basisonderwijs en middelbaar onderwijs (MAVO en MAVO/VBO) in de regio Amerongen-Veenendaal werden geenqueteerd over hun gevoelens m.b.t. natuurverlies (uitsterven van soorten; bossterfte) en milieuverontreiniging (water-, bodem- en luchtverontreiniging; kernramp). Verder

 2. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 3. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 4. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 5. Overzicht van de onderzoekresultaten van kroketten, bitterballen en frikandellen van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.

  1987-01-01

  In 1986 werden in opdracht van de AID 54 monsters frikandellen en 237 monsters kroketten en bitterballen door het RIKILT onderzocht op de eisen, zoals die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsverordening Kroketten, Bitterballen en Frika(n)dellen. In dit verslag zijn de analyseresultaten van deze monsters

 6. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 7. ’n Voorgestelde matriks vir die pastorale berading van die verwonde geloofsvervreemde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wentzel C. Coetzer

  2013-04-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die rol van pastorale berading aan die emosioneel-verwonde en geloofsvervreemde persoon deur middel van die redding in Christus. Die rol van God Drie-enig en die sentrale posisie van die Skrif word ondersoek. Verder word aspekte wat ’n Skrifgefundeerde mensbeeld onderlê, gekonstrueer. Die verband tussen emosionele trauma en geloofsvervreemding, asook die aspek van reg en geregtigheid, word hierna ondersoek. Die belangrikheid van die heil in Christus in die geestelike genesingsproses word ook bespreek. Ter afsluiting word ’n pastoraal-terapeutiese matriks voorgestel vir ingrype in die huidige lewenskrisis en die bestaande geloofsvervreemding met inagneming van die traumageskiedenis. Praktiese riglyne word verder verskaf as hulpmiddel vir begeleiding in die ondersteuningsproses. A proposed matrix regarding the pastoral counselling of the wounded faith-estranged. This article focuses on the role of the pastoral counselling of the emotionally wounded and faith-estranged person through the mediation of the salvation in Christ. The role of the Triune God and the central position of Scripture in mediating the salvation in Christ are also examined and the Scriptural view of man is constructed. The role of emotional trauma in the estrangement from God as well as the importance of justice and retribution are examined as it relates to the spiritual and emotional healing of the wounded faith-estranged. The article also discusses the prominence of the salvation in Christ in the spiritual healing process. In conclusion, a pastoral-therapeutic matrix of intervention is proposed to help in addressing the present life crisis and current faith-estrangement within the context of the trauma history, with a view to find healing from the woundedness and the faith-estrangement through salvation in Christ. Practical guidelines are offered to guide this supporting process.

 8. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 9. Identidade homossexual e homoerotismo em Terça-Feira Gorda, de Caio Fernando Abreu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adair Marques Filho

  2007-01-01

  Full Text Available In this article, we aimed, ina first moment, to evidence some social,historical and cultural aspectsrelated to the sexuality in the Occident,in matter, to the homosexualidentity. In a second moment, we willanalyse the short story “Terça-FeiraGorda”, from the writer CaioFernando Abreu, to examine the homoeroticrelationship among the twomale characters and, above all, highlightthe existent prejudice in relationto the homosexual in our society.

 10. V-FOR-WaTer - a new virtual research environment for environmental research

  Science.gov (United States)

  Strobl, Marcus; Azmi, Elnaz; Hassler, Sibylle; Mälicke, Mirko; Meyer, Jörg; Zehe, Erwin

  2017-04-01

  The preparation of heterogeneous datasets for scientific analysis is still a demanding task. Data preprocessing for hydrological models typically involves gathering datasets from different sources, extensive work within geoinformation systems, data transformation, the generation of computational grids and the definition of initial and boundary conditions. V-FOR-WaTer, a standardized and scalable data hub with compatible analysis tools, will ease comprehensive studies and significantly reduce data preparation time. The idea behind V-FOR-WaTer is to bring together various datasets (e.g. point measurements, 2D/3D data, time series data) from different sources (e.g. gathered in research projects, or as part of regular monitoring of state offices) and to provide common as well as innovative scaling tools in space and time to generate a coherent data grid. Each dataset holds detailed standardized metadata to ensure usability of the data, offer a comprehensive search function and provide reference information for appropriate citation of the dataset creators. V-FOR-WaTer includes a basis of data and tools, but its purpose is to grow by users who extend the virtual research environment with their own tools and research data. Researchers who upload new data or tools can receive a digital object identifier, or protect their data and tools from others until publication. Access to data and tools provided from V-FOR-WaTer happens via an easy-to-use web portal. Due to its modular architecture the portal is ready to be extended with new tools and features and also offers interfaces to Matlab, Python and R.

 11. Star-shaped ladder-type ter(p-phenylene)s for efficient multiphoton absorption.

  Science.gov (United States)

  Guo, Lei; Li, King Fai; Wong, Man Shing; Cheah, Kok Wai

  2013-05-04

  Star-shaped ladder-type ter(p-phenylene)s exhibit remarkably efficient multiphoton absorption properties with 2PA cross-section up to 2579 GM at 700 nm and 3PA cross-section up to 3.35 × 10(-76) cm(6) s(2) in the femtosecond regime for a blue-emissive molecule despite having such a short π-conjugated framework.

 12. Over Rattus rattus roquei Sody met beschrijving van een nieuw ras van Rattus rattus van Soemba

  NARCIS (Netherlands)

  Sody, H.J.V.

  1930-01-01

  Geen der op Java voorkomende soorten heeft wellicht den werkers in Javaansche ratten zooveel determinatie-zorgen gekost als de voor kort door mij 1) met roquei benoemde Javaansche „boomrat" 2). Door enkele auteurs 3) werd de vorm oorspronkelijk slechts aangeduid als Mus sp. of Rattus sp., ter

 13. Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel I)

  NARCIS (Netherlands)

  Okhuizen, E.C.G.

  2013-01-01

  De omkering van de bewijslast als processuele sanctie op het niet nakomen van de aangifteplicht en de daaraan verbonden bijkomende verplichtingen lijken niet weg te denken uit ons belastingrecht. De sanctie kwam al voor in de fiscale wetgeving die dateert van vóór de invoering van de Algemene wet

 14. The SERS and TERS effects obtained by gold droplets on top of Si nanowires.

  Science.gov (United States)

  Becker, M; Sivakov, V; Andrä, G; Geiger, R; Schreiber, J; Hoffmann, S; Michler, J; Milenin, A P; Werner, P; Christiansen, S H

  2007-01-01

  We show that hemispherical gold droplets on top of silicon nanowires when grown by the vapor-liquid-solid (VLS) mechanism, can produce a significant enhancement of Raman scattered signals. Signal enhancement for a few or even just single gold droplets is demonstrated by analyzing the enhanced Raman signature of malachite green molecules. For this experiment, trenches (approximately 800 nm wide) were etched in a silicon-on-insulator (SOI) wafer along crystallographic directions that constitute sidewalls ({110} surfaces) suitable for the growth of silicon nanowires in directions with the intention that the gold droplets on the silicon nanowires can meet somewhere in the trench when growth time is carefully selected. Another way to realize gold nanostructures in close vicinity is to attach a silicon nanowire with a gold droplet onto an atomic force microscopy (AFM) tip and to bring this tip toward another gold-coated AFM tip where malachite green molecules were deposited prior to the measurements. In both experiments, signal enhancement of characteristic Raman bands of malachite green molecules was observed. This indicates that silicon nanowires with gold droplets atop can act as efficient probes for tip-enhanced Raman spectroscopy (TERS). In our article, we show that a nanowire TERS probe can be fabricated by welding nanowires with gold droplets to AFM tips in a scanning electron microscope (SEM). TERS tips made from nanowires could improve the spatial resolution of Raman spectroscopy so that measurements on the nanometer scale are possible.

 15. Replisome speed determines the efficiency of the Tus−Ter replication termination barrier

  KAUST Repository

  Elshenawy, Mohamed; Jergic, Slobodan; Xu, Zhi Qiang; Sobhy, Mohamed Abdelmaboud; Takahashi, Masateru; Oakley, Aaron J.; Dixon, Nicholas E.; Hamdan, Samir

  2015-01-01

  In all domains of life, DNA synthesis occurs bidirectionally from replication origins. Despite variable rates of replication fork progression, fork convergence often occurs at specific sites. Escherichia coli sets a 'replication fork trap' that allows the first arriving fork to enter but not to leave the terminus region. The trap is set by oppositely oriented Tus-bound Ter sites that block forks on approach from only one direction. However, the efficiency of fork blockage by Tus-Ter does not exceed 50% in vivo despite its apparent ability to almost permanently arrest replication forks in vitro. Here we use data from single-molecule DNA replication assays and structural studies to show that both polarity and fork-arrest efficiency are determined by a competition between rates of Tus displacement and rearrangement of Tus-Ter interactions that leads to blockage of slower moving replisomes by two distinct mechanisms. To our knowledge this is the first example where intrinsic differences in rates of individual replisomes have different biological outcomes. ©2015 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved.

 16. Replisome speed determines the efficiency of the Tus−Ter replication termination barrier

  KAUST Repository

  Elshenawy, Mohamed

  2015-08-31

  In all domains of life, DNA synthesis occurs bidirectionally from replication origins. Despite variable rates of replication fork progression, fork convergence often occurs at specific sites. Escherichia coli sets a \\'replication fork trap\\' that allows the first arriving fork to enter but not to leave the terminus region. The trap is set by oppositely oriented Tus-bound Ter sites that block forks on approach from only one direction. However, the efficiency of fork blockage by Tus-Ter does not exceed 50% in vivo despite its apparent ability to almost permanently arrest replication forks in vitro. Here we use data from single-molecule DNA replication assays and structural studies to show that both polarity and fork-arrest efficiency are determined by a competition between rates of Tus displacement and rearrangement of Tus-Ter interactions that leads to blockage of slower moving replisomes by two distinct mechanisms. To our knowledge this is the first example where intrinsic differences in rates of individual replisomes have different biological outcomes. ©2015 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved.

 17. Kompetence zdravstvene nege ter opredelitev strategij razvoja kompetenc na dodiplomskem študiju zdravstvene nege

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Trobec

  2014-12-01

  Full Text Available Uvod: Obseg znanja, ki ga medicinske sestre potrebujejo pri svojem delu, se stalno povečuje in s tem se spreminjajo tudi njihove kompetence. Naloga izobraževalnih ustanov je usposobiti diplomante za učinkovito soočanje z vse kompleksnejšimi zahtevami delovnega okolja in družbe. Osnovni namen pregleda literature je bil preučiti kompetence zdravstvene nege ter vpliv učnih metod na razvoj kompetenc. Metode: Opravljen je bil pregled literature, objavljene v obdobju 2000 do 2012. Uporabljene so bile baze podatkov CINAHL, Medline, ERIC, Academic Search Premier in Health Source: Nursing/Academic Edition, dostopne preko podatkovnih zbirk EBSCOhost/EIFL Direct, vzajemna bibliografska-kataložna baza podatkov COBIB.SI, relevantne spletne strani strokovnih organizacij zdravstvene nege ter elektronski in drugi tiskani viri. Rezultati: Identificiranih je bilo pet opisnih kategorij: kompetence zdravstvene nege, podlage v kompetence usmerjenega učenja, učenje in razvoj kompetenc, učenje v kliničnem okolju ter spremljanje in ocenjevanje kompetenc. Diskusija in zaključek: Preučevanje kompetenc v zdravstveni negi je aktualna tema, saj so ključne pri opredelitvi sposobnosti, spretnosti in znanj, ki jih medicinske sestre potrebujejo za zagotavljanje učinkovite in kakovostne zdravstvene nege.

 18. Water-soluble coenzyme Q10 formulation (Q-TER(®)) in the treatment of presbycusis.

  Science.gov (United States)

  Salami, Angelo; Mora, Renzo; Dellepiane, Massimo; Manini, Giorgio; Santomauro, Valentina; Barettini, Luciano; Guastini, Luca

  2010-10-01

  These preliminary data are encouraging for a larger clinical trial to collect additional evidence on the effect of Q-TER(®) in preventing the development of hearing loss in subjects with presbycusis. The purpose of this study was to evaluate the efficiency and applicability of a water-soluble formulation of CoQ10 (Q-TER(®)) in subjects with presbycusis. A total of 60 patients with presbycusis were included and divided into three numerically equal groups. Group A underwent therapy with Q-TER(®), 160 mg, once a day for 30 days; group B underwent therapy with vitamin E (50 mg), once a day for 30 days; group C received placebo, once a day for 30 days. Before and at the end of the treatment, all patients underwent pure tone audiometry, transient evoked otoacoustic emissions, otoacoustic products of distortion, auditory brainstem response, and speech audiometry. Compared with group B, at the end of the treatment in group A the liminar tonal audiometry showed a significant improvement of the air and bone thresholds at the 1000 (14/20 vs 9/20), 2000 (14/20 vs 7/20), 4000 (15/20 vs 6/20), and 8000 Hz (13/20 vs 5/20). We found no significant differences in the other parameters and in group C.

 19. Lecturers’ Commitment And Students’ Academic Achievement: Case Study From Existing Teaching Evaluation Result (TER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tengku Noorainun Tengku Shahdan

  2012-09-01

  Full Text Available

  This study reported herein is the used of TER as the basis to ascertain if the commitment of the lecturers can lead to academic excellence of the students.  The TER is comprised of questionnaires in which the foundation students are the respondents (N=433 in assessing the courses as well as the lecturers.  The performances of the students in the form of final exam grades are also used. The respondents were comprised of 85% Indian, 10% Malay and 5% Chinese.  There are more than 30% of the students who have obtained a grade of A- and better, the TER was < 80%.  Due to the limitation and the unavailability of matching each student to their evaluation towards the lecturers, the results presented above is weakly conclusive. It is recommended that future research in similar areas to incorporate the matching of students be made with the lecturers to obtain reliable and conclusive result.

 20. Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: indicatieve evaluatie van positieve ionisatie van uitgaande ventilatielucht = Measures to reduce fine dust emission from poultry: indicative evaluation of positive ionization of exhaust air

  NARCIS (Netherlands)

  Winkel, A.; Ogink, N.W.M.

  2010-01-01

  In this study a positive ionization system (end of pipe technique) is indicatively evaluated for its potential to remove fine dust from exhaust air of poultry houses. From this study it is concluded that the system can be effective and applicable.

 1. Sociale marketing van de verkeersveiligheid : een beschouwing over toepassingsmogelijkheden van principes uit de sociale marketing voor de verkeersveiligheid, ter gelegenheid van het Nationaal VerkeersVeiligheids Congres NVVC, 4 april 1996 in Amsterdam, georganisserd door de ANWB en de SWOV.

  NARCIS (Netherlands)

  Wittink, R.D. & Goldenbeld, C.

  2007-01-01

  `Marketing' is a strategy for changing behaviour. `Social marketing' focuses on social objectives, such as health, quality of life and safety. This report argues that `social marketing' is a welcome additional method toward promoting safety. Marketing distinguishes itself from other approaches in

 2. Ontwateren van zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Thelosen, J.; Gastel, van J.; Cuyck, van J.

  1992-01-01

  In periodiek nummer 1 (februari 1991) is het proces van omgekeerde osmose reeds beschreven. In het kort komt omgekeerde osmose op het volgende neer: de te ontwateren vloeistof wordt onder hoge druk (55 bar) door filterbuizen gepompt.

 3. Verteerbaarheid van katoensaadbevattende diete en die effek van ...

  African Journals Online (AJOL)

  , 15 and 20% whole cottonseed respectively, was determined in sheep at a feeding level of ... Die skynbare verteerbaarheid van droe materie (DM), organiese materie (OM), totale ruproteien (TRP), ruvesel (RV), neutraalbestande vesel (NBV), ...

 4. 'n Kwalitatiewe ondersoek na die invloed van aspekte van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  S Blignaut

  ISSN 0378-5254 Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol 26: No1, 1998. 15 ...... van byvoorbeeld die televisie en gedrukte media 'n invloed op die .... fashion promotion and advertising. New York. ... Consumer behaviour to-.

 5. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed op de ziektegevoeligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  Het onderzoek dat in dit verslag is beschreven heeft betrekking op de relatie tussen het calciumgehalte in de knol en het optreden van de ziekten Fusarium spp, Helminthosporium solani, Phytophthora infestans en Erwinia spp.

 6. Achtergrondconcentraties van 17 sporenmetalen in het grondwater van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Fraters B; Boumans LJM; Prins HP; LBG

  2002-01-01

  Er worden achtergrondconcentraties gegeven van 17 sporenmetalen in het grondwater in Nederland. De drie typen achtergrondconcentraties die onderscheiden worden, zijn: natuurlijk, semi-natuurlijk en regionaal. De natuurlijke achtergrondconcentratie is de concentratie zoals die gemeten zou worden op

 7. The ter mutation in the rat Dnd1 gene initiates gonadal teratomas and infertility in both genders.

  Science.gov (United States)

  Northrup, Emily; Zschemisch, Nils-Holger; Eisenblätter, Regina; Glage, Silke; Wedekind, Dirk; Cuppen, Edwin; Dorsch, Martina; Hedrich, Hans-Jürgen

  2012-01-01

  A spontaneous mutation leading to the formation of congenital ovarian and testicular tumors was detected in the WKY/Ztm rat strain. The histological evaluation revealed derivatives from all three germ layers, thereby identifying these tumors as teratomas. Teratocarcinogenesis was accompanied by infertility and the underlying mutation was termed ter. Linkage analysis of 58 (WKY-ter×SPRD-Cu3) F2 rats associated the ter mutation with RNO18 (LOD = 3.25). Sequencing of candidate genes detected a point mutation in exon 4 of the dead-end homolog 1 gene (Dnd1), which introduces a premature stop codon assumed to cause a truncation of the Dnd1 protein. Genotyping of the recessive ter mutation revealed a complete penetrance of teratocarcinogenesis and infertility in homozygous ter rats of both genders. Morphologically non-tumorous testes of homozygous ter males were reduced in both size and weight. This testicular malformation was linked to a lack of spermatogenesis using immunohistochemical and histological staining. Our WKY-Dnd1(ter)/Ztm rat is a novel animal model to investigate gonadal teratocarcinogenesis and the molecular mechanisms involved in germ cell development of both genders.

 8. Energy efficient ice rink Thialf in Heerenveen, Netherlands; Ecosysteem maakt van Thialf een energiezuinige ijsbaan voor toptijden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijman, J.N.M. (ed.)

  2002-01-01

  The ice rink Thialf in Heerenveen, Netherlands, has been renovated, using a so-called Ecosystem. An overview is given of the installations, energy savings, improvement of the comfort and the main product: ice for world records in skating. [Dutch] Het ijsstadion Thialf heeft dit jaar een uitgebreide facelift ondergaan. De oude Heerenveense ijsvloer, bestaande uit 1200 m{sup 3} beton, is gesloopt en vernieuwd. In totaal is er nu 11.000 m{sup 2} ijs (400-meterbaan een tweede baan van 360 meter en een grabbelbaan). Het middenterrein is ter bescherming van de 400 meter baan met een tunnel te bereiken. Tevens is de vriesinstallatie en de klimaatinstallatie vervangen. Bertus Butter is als adviseur nauw betrokken bij de realisatie. Zijn opdracht was het realiseren van een energiebesparing van 40 tot 60% en zorgen voor wereldrecords. Andere doelstellingen bij de renovatie zijn het creeren van beter ijs en meer comfort. Door het ontwikkelen van een ecosysteem voor Thialf lijkt men in de doelstellingen te slagen. De energiebesparing en het comfort zijn zeker geslaagd, de wereldrecords zullen zich tijdens de topwedstrijden moeten melden.

 9. Prevalencia de bacteriemias relacionadas con el catéter de hemodiálisis en una unidad hospitalaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Arribas Cobo

  2013-12-01

  Full Text Available En la actualidad ha aumentado el uso de catéteres tunelizados como acceso vascular permanente para los pacientes en hemodiálisis a pesar de las complicaciones que tiene asociadas, como puede ser la bacteriemia relacionada con el catéter. El objetivo de este trabajo es mostrar la tasa de prevalencia de bacteriemia relacionada con el catéter para hemodiálisis, obtenida con la aplicación estricta de un protocolo de cuidados del catéter tunelizado por un personal bien entrenado en la unidad de hemodiálisis del Hospital Universitario Infanta Leonor entre abril de 2008 y abril de 2013, así como describir las posibles causas de bacteriemia relacionada con el catéter, la relación con alguna de las variables y su evolución en los últimos años. Durante los 5 años de estudio tuvimos 9 episodios de bacteriemia relacionada con el catéter, lo que supone una tasa global de prevalencia de 0,25/1000 días de catéter. La tasa por cada uno de los años fue menor de 1/1000 días de catéter. Los pacientes que tuvieron una bacteriemia relacionada con el catéter tuvieron implantados mayor número de catéteres que los que no la tuvieron, siendo esta diferencia significativa (p=0,027. No se encontraron diferencias con respecto a la edad, el sexo, la diabetes mellitus, el índice de comorbilidad de Charlson y la localización de los catéteres entre los pacientes que padecieron una bacteriemia relacionada con el catéter de los que no.

 10. Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, C.; Seiffert, L.

  2016-01-01

  Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de

 11. Effecten van wintergewassen op verliezen en benutting van stikstof bij de teelt van snijmaos; verslag van onderzoek op ROC Aver-Heino tussen voorjaar 1991 en najaar 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schröder, J.J.; Holte, ten L.; Groot, de W.J.M.

  1995-01-01

  Tussen 1988 en 1994 is onderzoek verricht naar de effecten van wintergewassen (winterrogge en onderzaai van gras) op de verliezen en benutting van stikstof bij continuteelt van snijmaos op zandgrond. Gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode nam zowel rogge als gras 30-40 kg/ha op in de

 12. Van Varroa jacobsoni naar Varroa destructor

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, Johan

  2002-01-01

  Resultaten van onderzoek naar de verschillende voortplantingsstrategieën van Varroa jacobsoni en Varroa destructor in respectievelijk de Oosterse honigbij (Apis cerana) en de Westerse honingbij (Apis mellifera). Het hygiënisch gedrag van de Oosterse honingbij (leegruimen van aangetaste

 13. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 14. Mechanische preventie van tarweopslag in graszaadteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Wever, A.C.; Borm, G.E.L.

  2003-01-01

  Voor de chemische bestrijding van tarwe in veldbeemdgras is, na het vervallen van de toelating van diuron in juni '99, alleen chloorprofam nog toegelaten. Van beide middelen is een vrij grote kans op schade en is de effectiviteit tegen tarwe matig en zeer wisselend. Omdat de kans op nieuwe

 15. De kern van HRM. - 2e dr.

  NARCIS (Netherlands)

  Verburg, R.; den Hartog, D.

  2008-01-01

  In dit boek staat de kern van HRM centraal. Op basis van praktijkvoorbeelden, toonaangevende internationale publicaties en onderzoek in Nederland worden essentiële thema's van HRM belicht. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde: - De oorsprong van HRM - De veranderende relatie tussen werkgever

 16. Numerieke simulatie van de blastbelasting op vlucht MH17 van Malaysia Airlines als gevolg van de detonatie van een gevechtslading (U)

  NARCIS (Netherlands)

  2015-01-01

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die plaatsvond op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De OVV wil een duidelijk beeld geven van de oorzaak van de crash. Een mogelijke oorzaak is fatale schade aan het vliegtuig als

 17. Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Brouwers, M.

  1992-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opzet, doelstellingen en uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat is verbonden aan de landelijke invoering van Alcohol Verkeer Cursussen (AVC's). Het verslag geeft een globaal en beschrijvend beeld van de belangrijkste kenmerken (deelname en

 18. Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  Krooshof, G.H.; Kester, H.C.M.; Burgers, K.; Benen, J.A.E.

  2003-01-01

  In dit artikel samenvattingen van lezingen van zeven presentaties van zestien onderzoekers van de KNPV-werkgroep Botrytis die op 18 september 2002 hun jaarlijkse bijeenkomst op het PPO Bomen in Boskoop hielden. De lezingen hadden de volgende onderwerpen: 1) Botrytis problems in hardy ornamentals; 2)

 19. Die teologiese arbeid van Antonius HJ Gunneweg

  African Journals Online (AJOL)

  En dis 'n klein treetjie van klagte na aanklag en na protes teen die gode, die heersers wat die mens vernietig deur hom oor sy ware lewe te bedrieg. Die ideologie eis dan ook dienooreenkomstig die bevryding en emansipasie van die mens van die gode en van God (1983: 118—119). Volgens die Jahwis is dit die slang wat, ...

 20. De polders van Nederland: een geologisch succesverhaal?

  NARCIS (Netherlands)

  Cohen, K.M.

  Overal in Nederland is de gesteldheid van de ondergrond het gevolg van landschapsvorming door de natuur, en van bedoelde en onbedoelde acties door de mens. Dat is nog eens extra waar in de poldergebieden van de kustvlakte en het rivierengebied. Al in de Romeinse tijd lagen daar lokaal de nodige

 1. De Balanced Scorecard, van theorie naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo

  2004-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en zij geven het belang aan van het meten van prestaties en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit meten in de praktijk worden gebracht? Aan

 2. Over de zin en onzin van ecolabels

  NARCIS (Netherlands)

  Duim, van der V.R.

  2004-01-01

  In dit forum een discussie over de zin en onzin van ecolabels en keurmerken in toerisme. Voorstanders van eco-labeling plaatsen het debat in de context van een brede visie op milieuverandering. Labels zijn voor duurzame ontwikkeling een essentieel instrument om de belangen van burger-consumenten in

 3. Die Subjektiewe en Objektiewe doelwitte van Arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Veldsman

  1982-11-01

  Die artikel gee aandag aan die subjektiewe en objektiewe doelwitte van arbeid. Hul plek en funksie binne 'n voorgestelde geïntegreerde motiveringsmodel word eerstens aangedui. Vervolgens word die verwantskap tussen die twee doelwitte uitgelig, gevolg deur 'n bespreking van die aard van die objektiewe doel. Laastens word die invloed van moderne arbeid op hierdie doelwitte uitgestippel.

 4. De fysiologische tremor van de hand

  NARCIS (Netherlands)

  Weerden, Tiemen Willem van

  1989-01-01

  Bij het innemen van een houding, zoals het willekeurig horizontaal gestrekt houden van de hand, vertoont het betrokken lichaamsdeel kleine fluctuaties in positie: de fysiologische tremor. Het doel van het proefschrift is, naast een beschrijving van het fenomeen, inzicht te geven in de oorzakelijke

 5. Stabiliteit van drijvende lichamen; anti-slingertanks

  NARCIS (Netherlands)

  Bourgingnon, G.P.

  1980-01-01

  Het dempen van de slingerbewegingen (roll) van een drijvend lichaam door middel van tanks met een vrije vloeistofoppervlakte. In de scheepsbouwkunde is vrij veel bekend over het toepassen van anti-slingertanks. De anti-slingertank, die ook dempt bij een stilliggend schip (in tegenstelling tot

 6. HISTORIESE OORSIG VAN DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING ...

  African Journals Online (AJOL)

  In 1933 belas Rykskanselier. Hitler vir. Goering, Minister van Lugvaart, in die geheim met die skepping van die Luftwaffe. Die basis in Rusland is gesluit en toekomstige vlieeniers is nou in die geheim na Italie waar hulle elke aspek van moderne oorlog- voering oefen en die Blitzkrieg-gedagte, deur op ondersteuning van 'n.

 7. Biobrood van eigen bodem: een ketenproject

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, R.; Bakker, den A.; Derksen, V.; Kruiger, K.; Maassen, J.; Osman, A.M.; Schepers, H.E.

  2008-01-01

  In 2007 is het ketenproject “Biobrood van eigen bodem” uitgevoerd in het kader van het coinnovatieprogramma biologische afzetketens. Het betrof een samenwerkingsproject van een aantal ketenpartijen uit de biologische broodketen en een aantal kennisinstellingen. Het doel van het project was gericht

 8. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een

 9. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, T.; van den Bergh, H.

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 10. Tranen van bloed : Het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629

  NARCIS (Netherlands)

  Cauwer, de Peter

  2008-01-01

  Het beleg van 's-Hertogenbosch en de veldtocht van 1629 staat in de Nederlandse geschiedschrijving te boek als een van de meest roemruchte gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Het beeld en de interpretaties van deze gebeurtenis zijn de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Toch bleven de

 11. Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhuizen, P.T.M.; Schoemakers, N.; Vos, J.; Versteegen, F.; Landeweert, R.; Karssen, G.

  2007-01-01

  Hier volgen de samenvattingen van de bijeenkomst van 20 maart 2007 van de KNPV-werkgroep Meloidogyne. 1) Kwantitatieve multiplexdetectie van aaltjes; 2). Meloidogyne chitwoodi en M. fallax: vergelijking visuele beoordeling en Taqman-PCR aan pootaardappelen; 3) Detectie van Meloidogyne spp. in

 12. Kroniek van de intellectuele eigendom

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, D.J.G.

  2015-01-01

  Het online doorverkopen en uitlenen van e-books is omstreden. De thuiskopieheffing blijft een kostbaar hoofdpijndossier. Een parodie vereist een humoristische bedoeling. Onpersoonlijke geschriften en verweesde werken zijn niet meer beschermd. Een stoel is geen merk, maar een winkelinrichting

 13. Voedingsgewoonten van overvloed en onbehagen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den A.P.

  1996-01-01

  Vijf artikelen waarin de volgende aspecten zijn belicht: -) vijftig jaar eten in Nederland; -) sociale klasseverschillen in (op)voeding; -) voedingsaankopen in het gezin; -) invloed sociale omgeving; -) effectiviteit van vet- en suikervervangers

 14. Gezondheidsaspecten van Legionella in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; de Roda Husman AM; MGB

  2004-01-01

  Legionella pneumophila is een veroorzaker van ernstige longontsteking bij mensen. Legionella bacterien blijken overal in waterige milieus aanwezig te zijn. Met name in kunstmatige waterige milieus kunnen mensen blootgesteld worden aan aerosolen waarin Legionella aanwezig is. Dit beknopte

 15. Tandem Van de Graaff facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Completed in 1970, the Tandem Van de Graaff facility was for many years the world's largest electrostatic accelerator facility. It can provide researchers with beams...

 16. Gentegreerde woordeboekgebruik van vakwoordeboeke vir ...

  African Journals Online (AJOL)

  Riette Ruthven

  word bespreek asook daardie vakwoordeboeke wat op aanleerders van sowel 'n taal as die vak gerig is. ... Abstract: Integrated Dictionary Use of Specialised Dictionaries for Learn- ers. ...... Applied Language Studies 25(3): 319-331. Gouws ...

 17. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 18. Mediamonitering in die bestuur van korporatiewe beeld

  OpenAIRE

  2012-01-01

  M.Comm. Die waarde van hierdie ondersoek hou verband met die bemarking van 'n onderneming en die handhawing van 'n mededingende voordeel deur die projektering van 'n positiewe beeld (Anon., 1995a:92; Bateman & Zeithaml, 1993:75; Caminiti, 1992:50; Kotler & Armstrong, 1991:240). Hierdie aspek neem toe in belangrikheid soos wat die besigheidsmilieu in Suid-Afrika verander, veral wat betref die toetrede van buitelandse maatskappye tot die Suid-Afrikaanse mark.

 19. Van Hove singularities revisited

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dzyaloshinskii, I.

  1987-07-01

  Beginning with the work of Hirsch and Scalapino the importance of ln 2 -Van Hove singularity in T c -enhancement in La 2 CuO 4 -based compounds was realized, which is nicely reviewed by Rice. However, the theoretical treatment carried out before is incomplete. Two things were apparently not paid due attention to: interplay of particle-particle and particle-hole channels and Umklapp processes. In what follows a two-dimensional weak coupling model of LaCuO 4 will be solved exactly in the ln 2 -approximation. The result in the Hubbard limit (one bare charge) is that the system is unstable at any sign of interaction. Symmetry breaking moreover is pretty peculiar. Of course, there are separate singlet superconducting pairings in the pp-channel (attraction) and SDW (repulsion) and CDW (attraction) in the ph-channel. It is natural that Umklapps produce an SDW + CDW mixture at either sign of the interaction. What is unusual is that both the pp-ph interplay and the Umklapps give rise to a monster-coherent SS + SDW + CDW mixture, again at either sign of the bare charge. In the general model where all 4 charges involved are substantially different, the system might remain metallic. A more realistic approach which takes into account dopping in La-M-Cu-O and interlayer interaction provides at least a qualitative understanding of the experimental picture. 10 refs, 5 figs

 20. SLAM in a van

  Science.gov (United States)

  Binns, Lewis A.; Valachis, Dimitris; Anderson, Sean; Gough, David W.; Nicholson, David; Greenway, Phil

  2002-07-01

  We have developed techniques for Simultaneous Localization and Map Building based on the augmented state Kalman filter, and demonstrated this in real time using laboratory robots. Here we report the results of experiments conducted out doors in an unstructured, unknown, representative environment, using a van equipped with a laser range finder for sensing the external environment, and GPS to provide an estimate of ground truth. The goal is simultaneously to build a map of an unknown environment and to use that map to navigate a vehicle that otherwise would have no way of knowing its location. In this paper we describe the system architecture, the nature of the experimental set up, and the results obtained. These are compared with the estimated ground truth. We show that SLAM is both feasible and useful in real environments. In particular, we explore its repeatability and accuracy, and discuss some practical implementation issues. Finally, we look at the way forward for a real implementation on ground and air vehicles operating in very demanding, harsh environments.

 1. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 2. ‘n Kritiese bespreking van roskam se seining van apartheid as grondslag van die Suid-afrikaanse samelewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. van Loggerenberg

  1963-03-01

  Full Text Available Segregasie is al deur vele ondersoekers histories tot ’n tradisie uit die stigtingsjaar 1652 met die aankoms van Jan van Riebeeck herlei. Roskam sion dit egter as 'n beleid wat veel later aanvaar is. Hy sien dit as beleid wat bepaalde groepe van die bevolking as 'n politieke eenheid, kragtens ’n sosiale hiërargie, van mekaar wil afskei, isoleer. Dit is vir  hom duidelik dat die politieke eenheid van Ordinansie 50 van 1828 nooit werklikheid geword het nie, en die tradisie van blanke heerskappy pas vir liom as heleid beter in die huidige situasic as segregasie. Roskam is dan van oordeel dat ..white supremacy” daarom die juiste en omskrywende betekenis van segregasie is.

 3. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 4. Resultaten van de proeftuinen van PACT : inclusie door interprofessionele samenwerking in kindvoorzieningen 0-6 jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Balledux, Marielle; Fukkink, Ruben; Spoelstra, Jolanda; van Verseveld, Marloes; van Yperen, Tom

  2018-01-01

  In deze bijdrage worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van de ontwikkelingen in de PACT-proeftuinen om door middel van interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg inclusie van elk kind te realiseren.

 5. Rapport van het onderzoek naar de kosten, verbonden aan het bewaren van consumptie-aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1941-01-01

  Het doel van deit rapport is vast te stellen hoe het verloop van den prijs van consumptie-aardappelen gedurende den winter en het voorjaar moet zijn om de gemaakte kosten en het verlies aan product goed te maken.

 6. Lange termijneffecten van jeugdparticipatie : Persistente effecten van deelname aan jeugdverenigingen in Nederland en de Verenigde Staten

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, René; Hooghe, Marc; Stolle, Dietlind

  2004-01-01

  Gelet op het belang van primaire socialisatieprocessen, kan men van de verwachting uitgaan dat participatie in jeugdverenigingen persistente effecten zal hebben op latere gedrags- en attitudinale actoren. Deze effecten kunnen zowel verklaard worden vanuit een sociale integratie- (interiorisatie van

 7. Leven en werken van Geert Reinders. De grondlegger van de immunologie.

  NARCIS (Netherlands)

  Bruins, Luitje Hendrik

  1951-01-01

  De levensgeschiedenis van Geert Reinders is het relaas van de vele prestaties, waartoe deze man ondanks een zeer gebrekkige schoolopleiding in staat was. Hij was werkzaam als molenaar, boer, koopman, redger, gemeentesecretaris, secretaris en ontvanger van een groot zijlvest, veeartsenijdeskundige;

 8. A critical evaluation of the paradigm approach in Sepedi lemmatisation

  African Journals Online (AJOL)

  Die paradigma wat vir -roba aangebied word, sal in terme van struktuur, werklike gebruik deur moedertaalsprekers, voorkoms in Sepedikorpusse, gebruikersvriendelikheid, kontekstualisering versus dekontekstualisering ten opsigte van die kruisverwysingstelsel en ruimtebenutting geëvalueer word. Die byeenbring, en ...

 9. CRaTER: The Cosmic Ray Telescope for the Effects of Radiation Experiment on the Lunar Reconnaissance Orbiter Mission

  OpenAIRE

  Spence, H. E.; Case, A. W.; Golightly, M. J.; Heine, T.; Larsen, B. A.; Blake, J. B.; Caranza, P.; Crain, W. R.; George, J.; Lalic, M.; Lin, A.; Looper, M. D.; Mazur, J. E.; Salvaggio, D.; Kasper, J. C.

  2009-01-01

  The Cosmic Ray Telescope for the Effects of Radiation (CRaTER) on the Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) characterizes the radiation environment to be experienced by humans during future lunar missions. CRaTER measures the effects of ionizing energy loss in matter due to penetrating solar energetic protons (SEP) and galactic cosmic rays (GCR), specifically in silicon solid-state detectors and after interactions with tissue-equivalent plastic (TEP), a synthetic analog of human tissue. The CRaT...

 10. Surface characterization of insulin protofilaments and fibril polymorphs using tip-enhanced Raman spectroscopy (TERS).

  Science.gov (United States)

  Kurouski, Dmitry; Deckert-Gaudig, Tanja; Deckert, Volker; Lednev, Igor K

  2014-01-07

  Amyloid fibrils are β-sheet-rich protein aggregates that are strongly associated with a variety of neurodegenerative maladies, such as Alzheimer's and Parkinson's diseases. Even if the secondary structure of such fibrils is well characterized, a thorough understanding of their surface organization still remains elusive. Tip-enhanced Raman spectroscopy (TERS) is one of a few techniques that allow the direct characterization of the amino acid composition and the protein secondary structure of the amyloid fibril surface. Herein, we investigated the surfaces of two insulin fibril polymorphs with flat (flat) and left-twisted (twisted) morphology. It was found that the two differ substantially in both amino acid composition and protein secondary structure. For example, the amounts of Tyr, Pro, and His differ, as does the number of carboxyl groups on the respective surfaces, whereas the amounts of Phe and of positively charged amino and imino groups remain similar. In addition, the surface of protofilaments, the precursors of the mature flat and twisted fibrils, was investigated using TERS. The results show substantial differences with respect to the mature fibrils. A correlation of amino acid frequencies and protein secondary structures on the surface of protofilaments and on flat and twisted fibrils allowed us to propose a hypothetical mechanism for the propagation to specific fibril polymorphs. This knowledge can shed a light on the toxicity of amyloids and define the key factors responsible for fibril polymorphism. Finally, this work demonstrates the potential of TERS for the surface characterization of amyloid fibril polymorphs. Copyright © 2014 Biophysical Society. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 11. Long-range chromosome organization in E. coli: a site-specific system isolates the Ter macrodomain.

  Science.gov (United States)

  Thiel, Axel; Valens, Michèle; Vallet-Gely, Isabelle; Espéli, Olivier; Boccard, Frédéric

  2012-01-01

  The organization of the Escherichia coli chromosome into a ring composed of four macrodomains and two less-structured regions influences the segregation of sister chromatids and the mobility of chromosomal DNA. The structuring of the terminus region (Ter) into a macrodomain relies on the interaction of the protein MatP with a 13-bp target called matS repeated 23 times in the 800-kb-long domain. Here, by using a new method that allows the transposition of any chromosomal segment at a defined position on the genetic map, we reveal a site-specific system that restricts to the Ter region a constraining process that reduces DNA mobility and delays loci segregation. Remarkably, the constraining process is regulated during the cell cycle and occurs only when the Ter MD is associated with the division machinery at mid-cell. The change of DNA properties does not rely on the presence of a trans-acting mechanism but rather involves a cis-effect acting at a long distance from the Ter region. Two specific 12-bp sequences located in the flanking Left and Right macrodomains and a newly identified protein designated YfbV conserved with MatP through evolution are required to impede the spreading of the constraining process to the rest of the chromosome. Our results unravel a site-specific system required to restrict to the Ter region the consequences of anchoring the Ter MD to the division machinery.

 12. The putative Leishmania telomerase RNA (LeishTER undergoes trans-splicing and contains a conserved template sequence.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elton J R Vasconcelos

  Full Text Available Telomerase RNAs (TERs are highly divergent between species, varying in size and sequence composition. Here, we identify a candidate for the telomerase RNA component of Leishmania genus, which includes species that cause leishmaniasis, a neglected tropical disease. Merging a thorough computational screening combined with RNA-seq evidence, we mapped a non-coding RNA gene localized in a syntenic locus on chromosome 25 of five Leishmania species that shares partial synteny with both Trypanosoma brucei TER locus and a putative TER candidate-containing locus of Crithidia fasciculata. Using target-driven molecular biology approaches, we detected a ∼2,100 nt transcript (LeishTER that contains a 5' spliced leader (SL cap, a putative 3' polyA tail and a predicted C/D box snoRNA domain. LeishTER is expressed at similar levels in the logarithmic and stationary growth phases of promastigote forms. A 5'SL capped LeishTER co-immunoprecipitated and co-localized with the telomerase protein component (TERT in a cell cycle-dependent manner. Prediction of its secondary structure strongly suggests the existence of a bona fide single-stranded template sequence and a conserved C[U/C]GUCA motif-containing helix II, representing the template boundary element. This study paves the way for further investigations on the biogenesis of parasite TERT ribonucleoproteins (RNPs and its role in parasite telomere biology.

 13. Ophthalmic findings in Frank-ter Haar syndrome: report of a sibling pair.

  Science.gov (United States)

  Chang, Ta C; Bauer, Mislen; Puerta, Herminia S; Greenberg, Matthew B; Cavuoto, Kara M

  2017-12-01

  Frank-ter Haar syndrome (FTHS) is an autosomal recessive disorder characterized by abnormalities that affect the development of bone, heart, and eyes. We report a sibling pair with FTHS caused by a homozygous, novel mutation pLys133Glnfs*13 in the SH3PXD2B gene: one sibling had bilateral ocular hypertension and unilateral colobomas of iris, choroid and retina; the other, unilateral myelinated nerve fiber layer of the optic disk and papilledema due to idiopathic intracranial hypertension. Both children had refractive amblyopia and megalocornea. Copyright © 2017 American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 14. Oblikovanje kuhinjskega tekstila s termokromnim barvilom ter nanos vodo in oljeodbojne apreture

  OpenAIRE

  Brenčič, Katja

  2017-01-01

  Z združevanjem slovenske in sirske motivike vezenin sem za potisk kuhinjskega tekstila oblikovala različne kolekcije vzorcev. Poglobila sem se v izvor in pomen posameznih motivov slovenske in tuje kulturne dediščine ter jih kot poziv k strpnosti in ozaveščanju združila v celoto. Za potisk sem uporabila navadne pigmente in termokromno barvilo. Pri slednjem me je predvsem zanimala možnost mešanja z navadnimi tiskarskimi pigmenti. Izbrane tiskarske paste sem testirala na blagu, ki sem ga kasneje...

 15. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan

 16. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2009-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters

 17. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde

 18. "Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Jacques

  1966-01-01

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg

 19. Structural inhibition and reactivation of Escherichia coli septation by elements of the SOS and TER pathways

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dopazo, A.; Tormo, A.; Aldea, M.; Vicente, M.

  1987-01-01

  The inhibition of cell division caused by induction of the SOS pathway in Escherichia coli structurally blocks septation, as deduced from two sets of results. Potential septation sites active at the time of SOS induction became inactivated, while those initiated during the following doubling time were active. Penicillin resistance increased in wild-type UV light-irradiated cells, a behavior similar to that observed in mutants in which structural blocks were introduced by inactivation of FtsA. Potential septation sites that have been structurally blocked by either the SOS division inhibitor, furazlocillin inhibition of PBP3, or inactivation of a TER pathway component, FtsA3, could be reactivated one doubling time after removal of the inhibitory agent in the presence of an active lon gene product. Reactivation of potential septation sites blocked by the presence of an inactivated FtsA3 was significantly lower when the lon protease was not active, suggesting that Lon plays a role in the removal of inactivated TER pathway products from the blocked potential septation sites

 20. Frank-ter Haar syndrome protein Tks4 regulates epidermal growth factor-dependent cell migration.

  Science.gov (United States)

  Bögel, Gábor; Gujdár, Annamária; Geiszt, Miklós; Lányi, Árpád; Fekete, Anna; Sipeki, Szabolcs; Downward, Julian; Buday, László

  2012-09-07

  Mutations in the SH3PXD2B gene coding for the Tks4 protein are responsible for the autosomal recessive Frank-ter Haar syndrome. Tks4, a substrate of Src tyrosine kinase, is implicated in the regulation of podosome formation. Here, we report a novel role for Tks4 in the EGF signaling pathway. In EGF-treated cells, Tks4 is tyrosine-phosphorylated and associated with the activated EGF receptor. This association is not direct but requires the presence of Src tyrosine kinase. In addition, treatment of cells with LY294002, an inhibitor of PI 3-kinase, or mutations of the PX domain reduces tyrosine phosphorylation and membrane translocation of Tks4. Furthermore, a PX domain mutant (R43W) Tks4 carrying a reported point mutation in a Frank-ter Haar syndrome patient showed aberrant intracellular expression and reduced phosphoinositide binding. Finally, silencing of Tks4 was shown to markedly inhibit HeLa cell migration in a Boyden chamber assay in response to EGF or serum. Our results therefore reveal a new function for Tks4 in the regulation of growth factor-dependent cell migration.

 1. Vergelijkingen en verbindingen De arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland en Nederlands-Indië, 1813-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elise van Nederveen Meerkerk

  2015-06-01

  Sociale Quaestie’ en de Ethische Politiek, beïnvloedde de wetgeving en praktijk van de arbeid van vrouwen in moederland en kolonie. De retoriek hierachter was meestal bevoogdend, en bevatte elementen van klasse, etniciteit en gender ter verantwoording van het ingrijpen (en de verschillen daarin in beide delen van het koloniale rijk.

 2. Bestrijdingsmiddelen en teelten; een verkenning van de risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen binnen enkele landbouwkundige teelten

  NARCIS (Netherlands)

  Deneer, J.W.

  2003-01-01

  Voor de vijftien landbouwkundige gewassen met het grootste areaal in Nederland is geonventarisseerd tot welke toxische belasting de driftbelasting met bestrijdingsmiddelen zal leiden. Slechts bij twee van de vijftien onderzochte teelten bleeft de belasting van algen, kreeftachtigen en vissen beneden

 3. Ellis-van Creveld Syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Rajendra

  2010-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld syndrome also known as chondroectodermal dysplasia is a rare genetic disorder of the skeletal dysplasia type, first described by Richard WS Ellis and Simon van Creveld in 1940. The syndrome manifests with several skeletal anomalies, oral mucosal and dental anomalies, congenital cardiac defects, nail dysplasia and polydactyly of one or both limbs. It is caused by mutation of EVC1 and EVC2 genes located in a head-to-head configuration on chromosome 4p16, which has been identified as the causative. The EVC phenotype is variable and affects multiple organs. The presence of oral mucosal and dental alterations, like the presence of numerous frenulum, oligodontia, bellshaped anterior teeth, hypoplastic erupted teeth with high-caries index, will confirm the diagnosis of Ellis-van Creveld syndrome and hence its importance to dentists.

 4. ’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Donald

  2003-06-01

  Full Text Available Die vroeë bakterisidiese aktiwiteit (VBA van ’n antituberkulosemiddel is die daaglikse afname van M tuberculosis in log10 kolonievormende eenhede per ml sputum, tydens die eerste twee dae van behandeling met die middel. Dit weerspieël die vermoë van ’n middel om aktief metaboliserende organismes in tuberkulose-longholtes te dood. Dit is ’n relatief goedkoop metode om in ’n klein groep pasiënte die antituberkulose-aktiwiteit van ’n middel, binne maande, in vivo te evalueer. Hierdie artikel som ons ondervinding op tydens sewe gepubliseerde VBA-studies, en die bronne van variasie in die prosedure word identifiseer. Die pasiënte in hierdie studies was gemiddeld 33 jaar oud, met ’n gemiddelde gewig van 50 kg en 55% het ekstensiewe of massiewe longaantasting gehad. Die hoogste VBA-waardes (0,50-0,66 is gevind in pasiënte wat isoniasied ontvang het, en die laagste waardes (0,05 en 0,09 respektiewelik was gevind in pasiënte wat die aminoglikosiede amikasien en paromomisien, albei in doserings van 15 mg/kg liggaamsgewig, ontvang het. Die algehele variasie in die VBA van 248 pasiënte was 0,0312, en die variasie toegeskryf aan die proses van sputumproduksie en -versameling was 0,0223. Dit blyk dat die verskillende aspekte van sputumproduksie en -versameling, betrokke by die lewering van ’n verteenwoordigende sputummonster, ’n groter bydrae maak tot variasie tydens die prosedure as die laboratoriumaspekte van die tegniek. Die keuring van pasiënte vir insluiting in VBA-studies, en hulle vermoë om saam te werk om ’n verteenwoordigende sputummonster te produseer, is van deurslaggewende belang in die suksesvolle voltooiing van VBA-studies.

 5. Use of liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry to study the degradation pathways of terbuthylazine (TER) by Typha latifolia in constructed wetlands: identification of a new TER metabolite.

  Science.gov (United States)

  Gikas, Evagelos; Papadopoulos, Nikolaos G; Bazoti, Fotini N; Zalidis, Georgios; Tsarbopoulos, Anthony

  2012-01-30

  S-Triazines are used worldwide as herbicides for agricultural and non-agricultural purposes. Although terbuthylazine (TER) is the second most frequently used S-triazine, there is limited information on its metabolism. For this reason, an analytical method based on liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI MS/MS) has been developed aiming at the identification of TER and its five major metabolites (desisopropyl-hydroxy-atrazine, desethyl-hydroxy-terbuthylazine, desisopropyl-atrazine, hydroxy-terbuthylazine and desethyl-terbuthylazine) in constructed wetland water samples. The separation of TER and its major metabolites was performed by reversed-phase high-performance liquid chromatography (HPLC) on a C(8) column using a gradient elution of aqueous acetic acid 1% (solvent A) and acetonitrile (solvent B), followed by MS/MS analysis on a triple quadrupole mass spectrometer. The data-depended analysis (DDA) scan approach has been employed and the main degradation pathways of both hydroxyl and chloro (dealkylated and alkylated) metabolites are elucidated through the tandem mass spectral (MS/MS) interpretation of triazine fragments under CID conditions. In addition, another major metabolite of TER, namely N2-tert-butyl-N4-ethyl-6-methoxy-1,3,5-triazine-2,4-diamine, has been identified. This methodology can be further employed in biodegradation studies of TER, thus assisting the assessment of its environmental impact. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

 6. De werking van de hydro- en acetylverbindingen van kinidine en kinine op het hart van Rana esculenta

  NARCIS (Netherlands)

  Sibie, Johan Dirk

  1942-01-01

  In hoofdstuk I werd een inleiding gegeven betreffende de geschiedenis van de kina en van het begin der kinacultuur op Java, de chemie der kinaälkaloïden en enkele aspecten der pharmacologische werking van de kinaderivaten. ... Zie: Samenvatting

 7. Bereiding van gevriesdroogd cholesterolcalibratie en -controleserum ten behoeve van de Stichting Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse ten behoeve van Epidemiologisch Onderzoek (KCA)

  NARCIS (Netherlands)

  Dreumel; H.J.van; Wikkeling; R.H.; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C.

  1986-01-01

  In het kader van de samenwerking tussen het RIVM en de Stichting KCA (Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse t.b.v. Epidemiologisch Onderzoek) werden drie partijen cholesterolserum bereid. Uitgegaan werd van menselijk serum (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst). Door uit een deel

 8. De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden als luitenant-stadhouder van Stad en Lande 1541-1557

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, F.

  2005-01-01

  Maarten van Naarden’s failed mission as lieutenant-stadholder of the province of Groningen, 1541-1557 In November 1557, Maarten van Naarden resigned from his post as lieutenant-stadholder of the province of Groningen and left the province after staying there for sixteen years. Van Naarden’s

 9. N HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE VERTALING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  aangetoon het, 'n huis in Kapernaum gehad en hierdie geskiedenis speel in Kapernaum of daar digby af. Jesus en sy dissipele het namelik, volgens 6:35 geland by Gennesaret, net suid van Kapernaum Die gevolgtrekking word ondersteun deur Joh. 6:17 waarvolgens die dissi pele na die spysiging op Kapernaum gevaar ...

 10. Die pastorale begeleiding van predikante van die Nederduitse ...

  African Journals Online (AJOL)

  21 Jan 2013 ... Stone, M.F., 1999, Coaching, counselling & mentoring: How to choose & use the right technique to boost employee performance, AMACOM, New York. Strydom, W.A., 2011, 'Pastoraat aan getraumatiseerde kinders in die intensiewesorgeenheid: 'n Gestalt benadering', DD tesis, Universiteit van Suid-. Afrika ...

 11. Stapeling van stigma? Interculturele aspecten van stigma bij psychische problemen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogsteder, M; Veling, Willem; van Weeghel, Jaap; Pijnenborg, Marieke; van 't Veer, Job; Kienhorst, Gerdie

  2015-01-01

  Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma op psychische problemen speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfs nadat mensen hersteld zijn. Daarnaast heeft het stigma vaak

 12. Invloed van mielieaanvulling en weidruk op produksie van ooie en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Massaveranderinge van ooie en lammers met verskillende tipe energieaanvullings op gespaarde wintersuurveld is vir drie opeenvolgende winterseisoene ondersoek in 'n 3 X 2 X 2-faktoriale proefontwerp. Veldkampe is vir 60 dae in Junie tot Augustus bewei teen 3 of 6 kg beskikbare DM/ooi/d. Mieliegraan teen 300 g en ...

 13. De bijdrage van ecologisch milieubeheer aan de kwaliteit van natuurgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Eijsackers, H.J.P.

  2008-01-01

  Natuurbeheer heeft drie relaties met milieubeheer. Namelijk: 1. via man-made ecosystemen; 2. via de invloed van negatieve milieuomstandigheden op de natuur; 3. via de mogelijkheid om natuurlijke processen in te zetten om verontreiniging in natuurgebieden op te ruimen. In dit artikel komen alle drie

 14. Die helende krag van regverdige vergifnis, sonder kondonering van ...

  African Journals Online (AJOL)

  22 Jul 2016 ... Scan this QR code with your .... respond to the wrongdoer based on the moral principle of ..... van mag, maar aan die ander kant tree mense wat onreg ervaar ..... One of the achievements of Christian ethics has been to extend.

 15. Effecten van zuurbelasting op de grondwaterkwaliteit van een pyriethoudende ondergrond

  NARCIS (Netherlands)

  Kanb, W.C.J.P.

  1985-01-01

  Onderzoek naar de gevolgen van zure depositie vanuit de atmosfeer beperkt zich in het algemeen tot de bovengrond. Het in deze nota beschreven onderzoek was in het bijzonder gericht op de ondergrond. Essentieel hierbij is, dat de experimenten onder anaërobe omstandigheden zijn uitgevoerd. Het doel

 16. De mythe van moederliefde. Geschiedenis van een gevoel.

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Pauline Naber

  2014-01-01

  Column over Elisabeth Badinter in Pedagogiek in de Praktijk. 81 (20), 24-27. Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je leven

 17. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de

 18. Evaluering van Suid-Afrikaanse protelenbronne: Gebruik van ...

  African Journals Online (AJOL)

  binding as measure of protein quality in fish-meal South. African fish-meals differing in origin, composition and ... technique could serve as a quality control measure at the processing plants in the fish-meal industry. .... aangepas tot 'n vlak wat verseker dat die. Prometerlesing heer isas 'n kleurstotbinding van 2,0 mmol.l - 1.

 19. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek

  African Journals Online (AJOL)

  Differen-en ignoriert werden sollten, sondern so, dass, indem man sie fest im Blick behalt, die Einheit als eine lebendige und spannungsreiche zur Erscheinung kommt'. (Bultmann 1929:196). Sover ek weet, was Van Seims se lesing oor hermeneutiek die eerste geleent- heid waar hy, nadat hy die Hervormde Kerk verlaat ...

 20. Mediaplanning : Van marketingcommunicatieplan tot mediaplanning en –inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Babs van Teylingen-Geerlings

  2010-01-01

  Het boek Mediaplanning verschaft snel inzicht in het gehele mediaplanningsproces: van mediabriefing, het selecteren van de mediumtypen aan de hand van de mediumbeoordelingscriteria, media- en planningsschema, budgetverdeling tot media-inkoop. Kennis van het mediaplanningsproces alleen is echter niet

 1. Databestanden van de opgraving Colmont-Ponderosa 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Verpoorte, A.; Voormolen, B.

  2005-01-01

  Het veldwerk bestond uit vier onderdelen: oppervlaktekartering van de vindplaats Colmont-Ponderosa, geo-archeologisch booronderzoek, een archeologische proefopgraving, en een veldkartering in de omgeving (zgn. Eiland van Ubachsberg). In het kader van de waardering van oppervlaktevindplaatsen uit het

 2. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 3. Altijd wat te doen bij het sluisje van Dorkwerd

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus; van Dam, Vanessa; Langenberg, Sjaak

  2006-01-01

  Ooggetuigeverslagen van 84 Nederlandse auteurs die op 1 september 2006 van 11.00 tot 17.00 uur langs de 118 kilometer lange vaarroute van Lemmer naar Delfzijl (Prinses Margrietkanaal, Van Starkenborg-kanaal, Eemskanaal) zaten.

 4. Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen; monitoring 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Dijk-Hooyer, van O.M.; Zweers, A.J.; Bouwman, L.A.; Ma, W.C.; Bodt, J.M.

  2002-01-01

  De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)

 5. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria

 6. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  OpenAIRE

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van auteurschap.

 7. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van

 8. Persoonlikheidskorrelate van posttraumatiese stresversteuring by polisiebeamptes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C Sophia Henning

  2000-10-01

  Die doelstelling van die onderhawige studie was om die persoonlikheidskorrelate van posttaumatiese stresversteuring (PTSV by polisiebeamptes te ondersoek. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 9. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen

 10. Verkorting kiemrust en vervroeging van groeikracht.

  NARCIS (Netherlands)

  Ittersum, van M.K.; Scholte, K.

  1993-01-01

  Een gewasbespuiting met gibberellinezuur 3-6 dagen voor de loofvernietiging van het pootgoedgewas en bewaartemperatuurregimes, onmiddelijk na de oogst toegepast, kunnen de kiemrustduur van pootgoed met maanden verkorten. Dezelfde behandelingen hebben een zeer positief effect op de groeikracht bij

 11. Van Goghi kirjavahetus näitusel

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  2010. aastal avatakse Londoni Royal Academys näitus Vincent van Goghi kirjadest. Näitusega kaasneb raamat "The Complete Correspondence of Van Gogh", mis sisaldab kirju originaalkeeles koos ingliskeelse tõlkega

 12. Open access: Financiering van de APC

  NARCIS (Netherlands)

  Bonder, K.A.

  2014-01-01

  Hoe worden de kosten van BioMedCentral’s Article Processing Charges gedekt, hoe worden verantwoordelijkheden omtrent de betaling daarvan gedeeld, en wat zijn de opvattingen van deze auteurs over Open Access? Enquête.

 13. Het effect van het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens op de slachtrendementen

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.

  1994-01-01

  Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens staat momenteel volop in de belangstelling. Redenen hiervoor zijn de lage prijs van de tarwe en het positieve effect dat tarwe kan hebben op de resultaten en gezondheid van de koppel. Door het bijvoeren van tarwe wordt de werking van de spiermaag en de ontwikkeling

 14. 'Uytnemende Schilder van Antwerpen' : Joos van Cleve: atelier, productie en werkmethoden

  NARCIS (Netherlands)

  Leeflang, Micha

  2007-01-01

  Joos van Cleve (ca. 1480-1541) was een van de meest invloedrijke Antwerpse schilders in de eerste helft van dezestiende eeuw. Hij kreeg belangrijke opdrachten voor portretten en altaarstukken van onder anderen de Franse koning Frans I. Micha Leeflang onderzocht met name de materieel-technische

 15. Reductie van het kiemgetal van bacteriën op champignons : literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat een literatuurstudie waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbare literatuur m.b.t. hoogte van het kiemgetal van bacteriën op champignons en de grondstoffen voor de champignonteelt, aanwezigheid van pathogene bacteriën op champignons die in de retail worden aangeboden en

 16. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 17. Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling van onbehandelde bossen

  NARCIS (Netherlands)

  Olsthoorn, A.F.M.; Berg, van den C.A.; Gruijter, de J.J.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Na

 18. Vergelijking van vangsten van een 12 m pulskor met een conventionele wekkerboomkor

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Kraayenoord, A.; Vries, de M.; Rink, G.J.

  2005-01-01

  In het kader van de ontwikkeling van een pulskor als alternatief voor de conventionele boomkor met wekkerkettingen werd in nov-dec 2004 en jan 2005 onderzoek uitgevoerd op het visserij-onderzoekingsvaartuig “Tridens” naar de vangstverschillen van beide visserijtechnieken en de overleving van door

 19. Introductie van de Chevon : een zoektocht naar de afzet van geitenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld, I.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  Het afmesten en afzetten van lammeren op een biologisch bedrijf is geen gemakkelijke weg. Aan de smaak van het vlees zal het niet liggen. De chevon, lammeren met een leeftijd van 5 tot 7 maand, geven vlees met karakter: een vleugje geit! De onbekendheid van het vlees vereist een zorgvuldige

 20. Esperanto: een taal van mij, een taal om van te houden = Esperanto: lingvo malfremda, lingvo amida

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, W.

  2010-01-01

  Onderstaande tekst vormt de artikelversie van mijn op 4 september 2009 gehouden oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (Jansen, 2009). Ten opzichte van de oorspronkelijke oratie is de nu volgende tekst op

 1. Opname van nicotine door kippen en overdracht naar eieren bij toepassing van nicotine tegen bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Rijk, de T.C.; Zomer, P.; Vos Van Avezathe, A.; Kan, C.A.; Zeilmaker, M.; Hoogenboom, L.A.P.

  2005-01-01

  Uit onderzoek van de AID blijkt nicotine gebruikt te worden voor de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dit levert mogelijk gezondheidsrisico's op voor de consument van het kippenvlees of de eieren. Omdat niet duidelijk is of het nicotine na de bestrijding van bloedluis in het vlees of eieren

 2. Vervluchtiging van EPTC, tri-allaat en parathion na bespuiting van een kleigrond

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, G.; Berg, van den F.; Smelt, J.H.; Peppel-Groen, van de A.E.; Leistra, M.

  1995-01-01

  Op tien tijdstippen na de bespuiting van een onbegroeide kleigrond met EPTC, tri-allaat en parathion werden de snelheden van vervluchtiging van deze middelen bepaald met de kapmethode en de theoretisch-profielmethode (TP-methode). De vervluchtiging was het hoogst op de dag van toepassing. In de

 3. Verspreiding van zout bij het terugwinnen van zeezand uit een depot in het Haringvliet

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, C.

  1991-01-01

  Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnen van het zand, de verspreiding door stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de

 4. Naar meer bruto nationaal sportgeluk? Verkenning van de rol van sport in geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Dool, R. van den; Breedveld, K.

  2017-01-01

  Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden streven, als onderdeel van het 'transitietraject', ernaar om duidelijker voor het

 5. Een nieuwe ondersoort van Zosterops montana afkomstig van de Goenoeng Papandajan (West Java)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerwerf, A.; Boer, de L.E.

  1947-01-01

  In zijn laatste revisie van het genus Zosterops (Journ. für Orn., vol. 87, 1939, p. 156-164) geeft Stresemann o.a. een schematische voorstelling van de horizontale en verticale verspreiding binnen deze Archipel van de vier voornaamste groepen van dit geslacht: montana, atricapilla, palpebrosa en

 6. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 7. Vloeistof-vloeistof verdeling als onderzoekmethode bij de vergelijking van enige rassen van digitalis purpurea L.

  NARCIS (Netherlands)

  Henning, Gerardus Johannes

  1962-01-01

  De samenstelling van het glycosidenmengsel van drie rassen van Digitalis purpura L. werd in verschillende groeistadia onderzocht. Door extractie met chloroform van een waterige oplossing der in het gefermenteerde blad voorkomende glycosiden werden deze in twee groepen verdeeld, een in chloroform

 8. Enkele hydrologische aspecten van een bodem- en grondwaterverontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Mulschlegel; J.; Kusse; A.A.M.

  1984-01-01

  De Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene voor Zuid-Holland verzocht RIVM-LBG inzicht te geven in de eventuele verbreiding van een verontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam. Bij het uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal

 9. Het gebruik van antropometrische gegevens bij het opstellen van normen voor kantoorstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.D. de; Voorbij, A.I.M.; Molenbroek, J.F.M.

  2003-01-01

  De fysieke belasting van werknemers is bij het invoeren van de personal computer veranderd. De werkplekken zijn zitplekken geworden. Het aantal gebruikers van kantoorstoelen is daarmee enorm toegenomen. Achter een monitor zitten mensen vaak lang achter elkaar in dezelfde houding, wat in weerwil van

 10. De opdeling van Centraal-Afrika, 1875-1885 : een analyse van twee territoriale conflicten

  NARCIS (Netherlands)

  Foeken, D.W.J.

  1992-01-01

  Deze studie beschrijft een politiek-historisch proces en vormt een bijdrage aan de systematische studie van internationale territoriale conflicten vanuit het gezichtspunt van de politieke geografie. Tevens worden aspecten van het Europese imperialisme van de late 19e eeuw nader verklaard. De

 11. die impak van metodologie op die verstaan van die nuwe testament

  African Journals Online (AJOL)

  voorbeeld eers een maal deur die bril van die vorm- en redaksiekritiek na die Evangelies gekyk het, dink jy vir altyd anders oor hulle tot- standkoming. Inderdaad, nuwe metodes lei tot nuwe perspektiewe! Dit is dan ook waar die fokus van hierdie artikel val: die impak van metodologie op die verstaan van die Nuwe ...

 12. Onderdeel: Kwaliteit van uitleg, deel uitmakend van het onderzoek naar: Corporate governance in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Schutte-Veenstra, J.N.; Boschma, H.E.

  2011-01-01

  De wijze en mate van naleving en toepasing van de principes en best practices van de nederlandse corporate governance code door de Nederlandse beursgenoteede vennootschappen in ht boekjaar 2010, alsmede de redengeving van eventuele afwijkingen, d.d. 21 september 2011.

 13. Van strafbaar tot huwbaar : homorecht wereldwijd (presentatie op Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag)

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2015-01-01

  Met de door hem ontwikkelde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) geeft Kees Waaldijk op een schaal van nul tot acht aan, hoe ver een land is met het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit, met het verbieden van homodiscriminatie en met het erkennen van

 14. Effect minerale samenstelling van bodem en plant op de expressie van bladnecrose bij Freesia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorduin, J.C.; Bos, van den A.L.

  2003-01-01

  Freesiatelers veronderstellen een relatie tussen de voedingstoestand in de grond, de minerale samenstelling van de plant en de expressie van bladnecrose bij freesia. Op verzoek van de Landelijke Freesiacommissie van LTO is een inventarisatie uitgevoerd op ‘gezonde’ en ‘necrose’ bedrijven naar de

 15. VT-NRK Toepassing bioplastics : verbeteren van de technische eigenschappen van PLA-folies

  NARCIS (Netherlands)

  Molenveld, K.; Schennink, G.G.J.

  2009-01-01

  Het doel van dit project, VT-NRK toepassing bioplastics, is het genereren en verspreiden van kennis met betrekking tot het verbeteren van de technische eigenschappen van PLA folies. De kennis is bedoeld voor de bedrijven die binnen de kunststofindustrie aangesloten zijn bij de MJA én folies

 16. Lysine analoga; bereiding en enzymatische hydrolyse van peptide derivaten van lysine en lysine analoga

  NARCIS (Netherlands)

  Tesser, Godefridus Ignatius

  1961-01-01

  De synthese van enkele structuuranaloga van lysine wordt beschreven. Aangetoond wordt dat zij lysine in substraten voor trypsine, cathepsine B en papaine kan vervangen. Daar de structuur van de analoga O-(Beta-aminoaethyl)serine en S-(Beta-aminoaethyl) cysteine die van lysine dicht nadert, wordt

 17. Vaporizador artesanal de éter para cirurgia experimental em pequenos roedores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcus Vinicius Henriques Brito

  1998-01-01

  Full Text Available O presente trabalho descreve modelo experimental de vaporizador artesanal de éter, modificado a partir do modelo de WAYNFORTH & FLECKNELL, a fim de manter fluxo contínuo e homogêneo do anestésico em cirurgias onde se utiliza roedores de pequeno porte como animais de experimentação. O sistema é construído a partir de material encontrado em casas de materiais para aquários, sonda e tubo de ensaio de uso hospitalar, base de madeira e campânula de vidro confeccionada em vidraçaria. Como vantagens do sistema pode-se citar a manutenção do animal em plano anestésico sem que haja necessidade de contínuas "induções" com algodão embebido em éter e ofertado por via nasal, com perda do excesso para o meio ambiente e inalação do mesmo por quem conduz o experimento. Diminui-se assim quantidade de anestésico total gasto, devido manter-se níveis de oferta mais homogêneas por um fluxo contínuo de acordo com o plano anestésico do animal. Consegue-se também através do consumo aferido no tubo de ensaio, calcular aproximadamente o volume / minuto inalado, consumindo-se em média 5 ml de éter em uma hora de anestesia para ratos com 300g, obtendo com isto economia da substância, melhor controle da quantidade inalada pelo animal e redução da poluição do meio ambiente pelo mesmo.This paper described a homemade ether vaporizer, changed from WAYNFORTH & FLECKNELL model for small animals. The device is build with hospital material and products bought in aquarium’s shops. Their advantages are maintenance of anesthetic level without successive "inductions" by inhalatory nasal ether ; ether consumption of 5 ml per hour in animals with 300 g ; smaller ambient pollution and small cost. The disadvantages are a hardness and reduction of the plastic tubes after approximately 150 hour in use, by ether action and the necessity of experience acquisition in anesthetic manipulation with the device

 18. Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e Milieuverkenning met het model STONE

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek GBJ; Grinsven JJM; Roelsma J; Groenendijk P; Egmond PM van; Beusen AHW; LBG; LAE; CIM

  2001-01-01

  Ten behoeve van de vijfde milieuverkenning is de voorgenomen Integrale Aanpak van de Mestproblematiek van de Nederlandse regering doorgerekend met het model STONE naar landsdekkende milieueffecten op bodem, bovenste grondwater en belasting van het regionale oppervlaktewater voor de periode

 19. Van strijdtonelen en luchtkastelen. Gedachten en observaties over de rol van communicatie bij innovatie in het publieke domein

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwis, C.

  2003-01-01

  In een bewerkte versie van de inaugurele rede, die de auteur heeft uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Communicatie en Innovatie Studies aan Wageningen Universiteit, volgt een schets van de veranderingen in het denken over communicatie

 20. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 1. Modelle in die onderrig van fisika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. A. Smit

  1998-07-01

  Full Text Available Die rol van modelle in die onderrig van fisika is sedert die vroeë tagtigerjare erken. In die onderrig word die absent op die kwantitaiewe aspekte van die vak geplaas, terwyl die kwatitatiewe aspekte min aandag kry.

 2. Vruchtzetting paprika spel van vraag en aanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.; Heuvelink, E.

  2005-01-01

  Voor een goede productie bij paprika is niet het aantal bloemen, maar het aantal gezette vruchten de beperkende factor. De zetting wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van assimilaten. Die beschikbaarheid wordt bepaald door de aanmaak van deze suikers en de vraag ernaar van al gezette

 3. Kwantificatie van PCB-componenten in krachtvoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Mazijk, van R.J.; Munsteren, van A.J.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1981-01-01

  Met behulp van individuele chloorbifenylstandaarden is het PCB-gehalte van een aantal krachtvoeders bepaald, waarbij voor de onbekende componenten een geschatte waarde is gebruikt. Uit deze gehalten is met behulp van omrekeningsfactoren de theoretische DCB-opbrengst bij perchloreren berekend. Dit

 4. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 5. Liberia : van vrijheidsideaal naar verloren paradijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaij, van der F.

  2013-01-01

  Als enthousiaste twintiger vertrekt de schrijver in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar het West-Afrikaanse land Liberia. Hij gaat er les geven aan de Universiteit van Liberia. Onder zijn studenten bevinden zich latere ministers; een van zijn studenten ontpopt zich als een gevreesde warlord.

 6. Gebruik en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg SW; Venhuis BJ; Buurma EJM; Rompelberg CJM; L& G; V& Z

  2018-01-01

  In Nederland gebruiken weinig mensen doping en sportvoedingssupplementen. In 2016 gaf 0,5 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan dat zij in het voorgaande jaar een prestatieverhogend middel hadden gebruikt. Naar schatting komt dat neer op 65.000 mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het

 7. Vertaling en bewerking van de Pioetim

  NARCIS (Netherlands)

  van Bekkum, W.J.; Rosenberg, A.W.

  1998-01-01

  Gebedenboek voor het Pesachfeest met Hebreeuwse (resp. Aramese) tekst rechts en Nederlandse vertaling of parafrase links; voorzien van toelichtingen en praktische aanwijzingen vert. [uit het Hebreeuws] en bew. I. Dasberg ; vert. en bew. van de pioetim W.J. van Bekkum ; red. A.W. Rosenberg

 8. Kansrijk ; verbeteren van Leerlingprestaties door schoolontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Kuijpers, J.M.; Mijs, T.J.E.

  2004-01-01

  Zes onderwijskansenscholen zijn onder begeleiding van het Christelijk Pedagogische Studiecentrum (CPS) hard aan het werk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Er zijn vier hoofdoorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de prestaties op onderwijskansenscholen. Deze zijn: een

 9. Duurzaam functioneren van populatienetwerken in de stad

  NARCIS (Netherlands)

  Snep, R.P.H.; Opdam, P.F.M.; Kwak, R.G.M.

  2000-01-01

  In een case-studie voor een deel van het Rotterdamse havengebied is voor enige vogelsoorten onderzocht in hoeverre habitatnetwerken van populaties (metapopulaties) duurzaam kunnen functioneren in het stedelijk gebied. Daarvoor is gebruik gemaakt van het model LARCH (Landschapsecologische Analyse en

 10. Opstandige biologische bestrijder van het wortelknobbelaaltje

  NARCIS (Netherlands)

  Wurff, van der A.W.G.

  2007-01-01

  Uit een in vitro toets blijkt dat de bacterie Pasteuria penetrans een veelbelovende bestrijder is van het wortelknobbelaaltje. De bacterie heeft echter een sterke voorkeur voor bepaalde stammen uit een kas van een bioteler van kasgroenten. Knobbelaaltjes bij andere biotelers lieten de bacterie links

 11. De genetica van grauwe schimmelresistentie in tomaat

  NARCIS (Netherlands)

  Finkers, H.J.

  2010-01-01

  Resistentie tegen Botrytis cinerea is gevonden in wilde verwanten van tomaat en deze resistentie was meestal kwantitatief. Het doel van dit promotieonderzoek was om kwantitatieve loci (QTLs) te identificeren die bijdragen aan resistentie tegen B. cinerea. Met behulp van DNA-merkertechnologie en een

 12. MENSWAARDIGHEID NA TIEN JAAR VAN REGSTAATLIKHEID IN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  rasionele mens daarvoor moet hê. Outonomie is gevolglik die grondslag van die waardigheid van die menslike natuur en van iedere rasionele skepsel. 11. Bekende Angelsaksiese regsfilosowe onderskryf 'n soortgelyke benadering. Volgens Ronald. Dworkin, wat deels vir John Rawls aanhaal, is die gelyke respek wat aan ...

 13. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Schrijven JF; Bruin HAM de; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van

 14. Productie en kwaliteit krulpeterselie: invloed van teeltmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2001-01-01

  Bij akkerbouwmatige teelt van krulpeterselie voor industriële verwerking (drogerij of invriezen) wordt de kwaliteit van de grondstof steeds belangrijker. PPO onderzocht de afgelopen jaren de invloed van teeltmaatregelen (gebruikte peterselie-selectie; zaaidichtheid; vroeg, normaal of laat oogsten;

 15. Digilanid C by die behandeling van hartlyers

  NARCIS (Netherlands)

  Snyman, Hendrik Willem

  1942-01-01

  In die voorafgaande word 'n literatuur studie oor die ontwikkeling en huidige stand van die chemie en farmakologie van die Digitalis purpurea en Digitalis lanata gegee, waarin spesiaal gelet word op die chemiese samestelling en farmakologiese aktiwiteit van die Digitalis lanata glikoside. Daarna

 16. Katholieken en de Vrede van Munster

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans, J.W.

  1997-01-01

  De tweede helft van de zeventiende eeuw geldt als een periode waarin de katholieken het in de Republiek wat makkelijker kregen. Van vervolgingen was al langer geen sprake meer. De vergaand anti-katholieke wetgeving zoals die in de plakkaten was vervat, was en bleef formeel van kracht. Zij werd

 17. Netwerkneutraliteit : stand van zaken in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, R.N.A.; Brennenraedts, R.; Smeets, S.J.J.; te Velde, R.

  2009-01-01

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken - directie Telecommarkt deed Dialogic onderzoek naar NetwerkNeutraliteit in Nederland. Het onderzoek richtte zich allereerst op de vraag of schendingen van NetwerkNeutraliteit in Nederland voor komen. Dat komen ze - getuige ook voornoemde

 18. Aspekte van mikrostrukturele verskeidenheid en inkonsekwentheid

  African Journals Online (AJOL)

  Information Technology

  splintering in die tekssamehang van 'n semantiese subkommentaar a.g.v. die afstandsadressering tussen koteksinskrywing en betekenisparafrase of vertaal- ekwivalent. Alhoewel die gebrek aan onmiddellike adressering die samehang versteur, word 'n mate van kohesie steeds behou deur 'n duidelike markering van die ...

 19. De toekomst van Real Time Intelligence

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, J. van den; Berg, C.H. van den

  2013-01-01

  Al direct vanaf de start van de Nationale Politie is gewerkt aan het opzetten van tien real-time intelligence centra in Nederland. Van daaruit worden 24 uur per dag en zeven dagen in de week agenten op straat actief ondersteund met real-time informatie bij de melding waar ze op af gaan. In de visie

 20. Het effect van framing op pensioenperceptie

  NARCIS (Netherlands)

  Prast, Henriette; Teppa, F.

  2017-01-01

  Het communiceren van het te verwachten pensioen in termen van een percentage van het huidige inkomen heeft een ander effect dan de gebruikelijke communicatie in euro’s. Deelnemers denken bij communicatie in procenten vaker dat het te bereiken pensioen te laag is. Communicatie in procenten kan het