WorldWideScience

Sample records for teorii ehlektroslabogo vzaimodejstviya

 1.  Przyczynek do teorii ugruntowanej rozwoju rachunkowości. Analiza przypadku Armenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Karmańska

  2015-06-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zarys koncepcyjny i doświadczenia związane z przeprowadzaniem badania naukowego, którego celem jest: 1 poznanie – u źródeł – przyczyn i okoliczności towarzyszących rozwojowi prawa bilansowego w państwach postkomunistycznych; 2 podjęcie próby sformułowania teorii ugruntowanej w tym obszarze. Badanie jest w trakcie realizacji zgodnie z koncepcją metodologii teorii ugruntowanej i z wykorzystaniem metody analizy przypadku. W niniejszym tekście prezentuje się wybrane ustalenia odnoszące się do Armenii, której praktyka rozwoju prawa rachunkowości – w tym badaniu – traktowana jest jako pierwsza analiza przypadku. Dzieląc się praktycznym doświadczeniem, autorka prezentuje przykład tzw. noty początkowej występującej w metodologii teorii ugruntowanej na etapie gromadzenia danych. Przy tej okazji nakreśla obraz rozwoju rachunkowości w tym kraju. 

 2. Oblicza wojny w kontekście teorii mediów Marshalla McLuhana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kalina Kukiełko-Rogozińska

  2017-12-01

  Full Text Available Faces of war in the context of Marshall McLuhan's media theory The article shows how Marshall McLuhan’s media theory is used to analyze photographs taken with an iPhone. The reflections were inspired by the blog of the Canadian photographer Rita Leistner, who participated in the media project aimed at familiarizing American soldiers’ families and friends with everyday life of the military contingent in Afghanistan. Leistner, for the first time in her career, used a smartphone instead of professional photographic equipment. Her decision was motivated by the need to edit photographs easily and publish them quickly on the Internet. The result of her work was a blog, titled Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan. To describe her photographs, Leistner uses selected concepts defined by McLuhan in the second half of the 20th century: probe, extension of man or figure-background dichotomy. In consequence, the technological face of war can be better understood by the viewers of the materials she prepared.   Oblicza wojny w kontekście teorii mediów Marshalla McLuhana W artykule przedstawiono sposób wykorzystania teorii mediów Marshalla McLuhana do analizy zdjęć wykonanych iPhone’em. Inspiracją do tych rozważań jest blog kanadyjskiej fotografki Rity Leistner, uczestniczki projektu medialnego, którego celem było zapoznanie rodzin i przyjaciół amerykańskich żołnierzy z codziennym życiem wojskowego kontyngentu w Afganistanie. Leistner, po raz pierwszy w karierze, używała smartfonu zamiast profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Wynikało to z konieczności łatwego edytowania zdjęć i ich szybkiego umieszczania w internecie. Efektem tej pracy jest blog zatytułowany Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan. Aby opisać swoje fotografie, Leistner użyła bowiem wybranych koncepcji sformułowanych przez kanadyjskiego myśliciela w drugiej połowie XX wieku: sondy, przedłużenia człowieka czy dychotomii figura/tło. Dzi

 3. Historia przeciw teorii: komentarz do Marksowskiej metody z Kapitału

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Harvey

  2015-04-01

  Full Text Available Między teoretycznymi pismami Marksa z zakresu ekonomii politycznej (takimi jak, na przykład, trzy księgi Kapitału a jego pismami historycznymi (jak Osiemnasty Brumaire’a czy Wojna domowa we Francji istnieje pewna luka, wynikająca z ograniczeń, jakie Marks narzucił swoim badaniom polityczno-ekonomicznym. Ograniczenia te zostały naszkicowane w Zarysie krytyki ekonomii politycznej, gdzie Marks czyni rozróżnienie pomiędzy a uniwersalnością metabolicznej relacji ze światem natury, b ogólnym charakterem praw rządzących ruchem kapitału, c szczególnością podziału i wymiany, a d jednostkowością procesów konsumpcji. Analiza zawartości Kapitału pokazuje, że Marks zasadniczo ograniczył swoje wysiłki do wykazania, że istnieją prawa, którymi rządzi się proces produkcji. Optyka ta pozwoliła mu na identyfikację pewnych prawidłowości w zakresie ruchów kapitału, właściwych każdemu kapitalistycznemu sposobowi produkcji. Zarazem jednak wykluczała ona pozostałe czynniki, przez co nie mogła ustanowić kompletnej teorii kapitalistycznego sposobu produkcji. Lepsze zrozumienie tego, w czym Marks może nam pomóc dzięki swojemu rozpoznaniu ogólnych zasad ruchu prowadzi do znacznie lepszego zrozumienia, co my sami musimy zrobić, jeśli chcemy, by wyniki jego badań dały się zastosować w konkretnych okolicznościach. Takich jak te, które zaistniały w trakcie kryzysu ekonomicznego towarzyszącego nam od 2007 roku.

 4. Spinory v teorii relativity

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pravda, Vojtěch

  2000-01-01

  Roč. 45, č. 4 (2000), s. 284-293 ISSN 0032-2423 R&D Projects: GA ČR GA201/98/1452; GA ČR GA202/00/P030 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1019905; CZ:A05/98:Z1-019-9ii Subject RIV: BA - General Mathematics

 5. BOOK REVIEW - Adrian Liviu Ivan, Teorii și practice ale integrării europene [Theories and Practices of European Integration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian Daniel STAN

  2016-06-01

  Full Text Available Teorii și practice ale integrării europene [Theories and Practices of European Integration] is a genuine contribution to understanding how the European Union’s particular character has been adjusted in more than half of century of institutional growth and development. Professor Ivan`s key argument for this book is that the European Union has been shaped as a functional project taking into consideration the diverse heritage and traditions of its Member States. The opening chapter of this book focuses on the particularities of international relations discipline after the Second World War in order to introduce the theme of European Integration Process. This chapter must be analysed in a series of contributions dedicated to the European Integration process and to the theories that made this integration possible because professor Ivan has previously published books such as: Statele Unite ale Europei [The United States of Europe], Sub zodia Statelor Unite ale Europei [Under the Sign of the United States of Europe], in which he debates the origins of the European construction and brings forward arguments to support the importance of each theoretical and functional pillar of this “Common European Project”.

 6.  Motywy wyboru wartości godziwej do wyceny środków trwałych w świetle pozytywnej teorii rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Bareja

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zidentyfikowanie przyczyn wyboru wartości godziwej do wyceny środków trwałych w świetle trzech podstawowych hipotez pozytywnej teorii rachunkowości, sformułowanych przez Wattsa i Zimmermana. Stwierdzono, że podstawowym motywem jest dążenie do poprawy wskaźnika długu do kapitału własnego. W artykule wykorzystano metodę wnioskowania indukcyjnego.

 7. Teatr czy literatura? O literaturoznawczej teorii teatru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Karasińska

  2007-04-01

  Full Text Available This work undertakes the problem of philological reflection on theatre, placing in the centre of considerations the relations between the word and the stage. Often criticised for its onesidedness, the reflection of specialists in literary studies focuses modern scholars around two leading methodologies - that of semiology and that of phenomenology. In the article the author adduced some selected works of Western theorists - the classic book by Anne Ubersfeld "Reading Theatre", which is a lucid example of "a literary theory of theatre", which in fact ignores the specificity of stage art, and the publications which fo llow the semiological route and are the work of such well-known theatrologists as Erika Fischer Lichte, Keir Elam and Martin Esslin. The philological point of view adopted in these works causes either granting literature a dominant role with respect to theatre, or, in turn, makes it that both disciplines are treated as beings which have been artificially separated, devoid of any relationships. The works mentioned here are the proof of limitations and shortages of the semiological method, which is positively tested exclusively as a tool of the description of a performance and which is always incapable of making over-all attempts to look at a performance and at its semantics.

 8. K feministické kritické teorii zneuznání

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hrubec, Marek

  2007-01-01

  Roč. 8, č. 1 (2007), s. 13-15 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06013 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : feminist * critical * misrecognition Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 9. Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu

  OpenAIRE

  Ćwiklicki, Marek

  2010-01-01

  In the paper the Grounded Theory and its application to management research is discussed. First, the issue of knowledge creating in management science is presented. Next, the scientific approach for creating and confirming theory is presented based on induction and abduction as a proper direction of problem solving in management. As the result the qualitative methods are preferred and on this background methodology of the Grounded Theory is described, with its critics and ...

 10. Abelova cena v roce 2017 udělena za teorii waveletů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křížek, Michal

  2017-01-01

  Roč. 62, č. 3 (2017), s. 161-170 ISSN 0032-2423 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : wavelet * multiresolution analysis * Meyer set * gravitational waves Subject RIV: BA - General Mathematics OBOR OECD: Applied mathematics http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/146921

 11. O zjawisku alienacji w perspektywie rozwoju teorii krytycznej. Feuerbach - Marks - szkoła frankfurcka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malwina Rolka

  2017-01-01

  Full Text Available In my paper I undertake the issue of alienation, that appears at the same sources of modern thought and develops according to the growing consciousness of its conditions and consequences. The first articulation of the phenomenon of alienation we can find in the works of Jean Jacques Rousseau, but its conceptual expression was formulated in the philosophy of Georg Wilhelm Friedrich Hegel. The progress of discourse of alienation in the analyses of Ludwig Feuerbach, Karl Marx and the members of Frankfurt School reveals its essence that depends on the elimination of the personal status of individual. The attempts of overcoming the phenomenon of alienation undertaken by mentioned thinkers leaves the problem unresolved, because of the distinctive feature of all these attempts is mediation the conceptions of human being in limited perspective (concerning individual as mere exemplar of species or as a passive result of an external conditions.

 12. Příspěvek k teorii afektivních procesů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Poláčková Šolcová, Iva; Trnka, R.

  2015-01-01

  Roč. 59, č. 4 (2015), s. 298-314 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GP14-02889P Institutional support: RVO:68081740 Keywords : affect * emotion * mood * affective stream * figure Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.236, year: 2015

 13. Spór wokół teorii ewolucji przed stu laty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Polak

  2007-12-01

  Full Text Available Father Erich Wasmann, a German Jesuit, played the crucial role in the debates with monists on the interpretation of theory of evolution. He showed that monistic interpretation of this theory is not necessary, and he proposed theistic interpretation of evolution. In this paper the history of these debates, that took place in Germany in 1907 was presented together with the philosophical examination of the arguments used by opponents. The second part of this paper presents how those debates influenced philosophical and theological thought in Poland.

 14. Kierunek E-książka.Od teorii do praktyki

  OpenAIRE

  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

  2012-01-01

  Zapis dźwiękowy ze spotkania przebiegającego pod hasłem "Kierunek E-książka" organizowanego przez Bibliotekę UŁ oraz Wydawnictwo UŁ w ramach Międzynarodowego Tygodnia Książki Elektronicznej.

 15. CUNOAŞTEREA ANTROPOLOGICĂ ÎN RAPORT CU TEORII ŞI PRACTICI ALE DEZVOLTĂRII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vera ERHAN

  2015-11-01

  Full Text Available Relaţia ambivalentă dintre antropologie şi dezvoltare îşi are originile în cadrul proiectelor administrative coloniale de guvernare şi limitrofe cu acestea, în proiectele de îmbunătăţire a vieţii sociale, ceea ce a determinat apariţia, imediat primului război mondial, a unei subdiscipline antropologice, şi anume – antropologia aplicată. Mulţi dintre autorii con-sacraţi domeniului descriu relaţia dintre antropologie şi dezvoltare. Chiar şi cu acceptarea antropologilor în echipele marilor agenţii ale dezvoltării, mulţi autori încă descriu relaţia „neliniştită”, „dificilă” dintre câmpul antropologic şi cel al dezvoltării, cel din urmă considerat de către James Ferguson, „diavolul geamăn” al primului. Anume aceste dispute, conform lui Doughty, devin caracteristici integrale ale relaţiei. Dincolo de aportul pe care îl poate avea antropologia în succesul politicilor dezvoltării, reprezentanţi ai acestei paradigme critică însuşi statutul ontologic al dezvoltării, conside-rată timp de decenii ca descriptor adevărat al realităţii, un limbaj neutru care poate fi utilizat în şi pentru diferite contexte politice. Dezvoltarea (socială, internaţională, care serveşte unor scopuri specifice politice, nu este atât de mult preocu-pată de specificul local, cât de (doar producerea unor modele care pot fi aplicate în mai multe situaţii; pentru antropo-logie specific este descoperirea diferenţelor şi adaptarea politicilor după acest sens. De cele mai multe ori, în contextul internaţional politic şi financiar, transferele dintre guverne nu ţin cont de specificul cultural, de analizele comunităţilor beneficiare. Utilizând munca de teren, antropologul poate face o analiză clară a diverselor comportamente, societăţi, oferind observaţii importante întru realizarea cu succes a proiectelor de dezvoltare.ANTHROPOLOGICAL KNOWLEDGE IN RELATION TO THEORIES AND PRACTICES OF DEVELOPMENT Relationship between the anthropology and development theory has its origins in the colonial projects of governmental administration and its ambiguous sense was enhanced by social developmental projects. Today mostly of author describe anthropology and development theory relationship as one of the most “uneasy”, “difficult” or that who is coming from the anthropological field of work called by James Ferguson as “Devil’s twin”. In this sense according to Doughty, those disputes became part of whole relationship. Besides the fact that anthropology can be important to increase the success of development policies, many representatives of Anthropology of Development criticized ontological path of this field, used for many years as main portrayer of social reality. Development serves almost of time to the specific policy purposes, and is not concerned about local conditions, but is interested into the production of models whih can be applied in many situations. While for Anthropology is important to discern the differencies and adoption of those policies which are compatibile with the local societal character. Using terrain work, anthropologist can make a clearer analysis of different societal communities, behaviours; he will bring a greater observation to the economists, or developers, or to other investigations groups.

 16. Abelova cena v roce 2008 udělena za objevy v teorii neabelovských grup

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křížek, Michal; Somer, L.

  2008-01-01

  Roč. 53, č. 3 (2008), s. 177-187 ISSN 0032-2423 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA100190803; GA MŠk 1P05ME749 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503 Keywords : sporadic groups * monster * Leech lattice Subject RIV: BA - General Mathematics

 17. Funkce peněz v teorii hospodářského cyklu

  OpenAIRE

  Smejkal, Tomáš

  2009-01-01

  This bachelor thesis is dealing with the topic money and especially emphasizing its function in business cycles. An ambition of this thesis is to resolve dilemma if money, as an important instrument in the real economy, can influence the fluctuation of economy. This thesis is based on the comparison of two distinct schools of economic thought- Post Keynesian and Austrian school. Both approaches despite different opinion on creation and function of money refuse the theory of money neutrality. ...

 18. Hate speech v české právní teorii a mediální praxi

  OpenAIRE

  Moravová, Veronika

  2012-01-01

  This bachelor thesis deals with the topic of "hate speech" in relation to the freedom of expression. In the first part, I went into the legislation on freedom of expression and hate speech in our legal system. I devoted a considerable part to international treaties concerning this issue that, according to the Constitution, are a part of our laws and base of the national legislation to a great extent. There are two different approaches to the freedom of expression - the American and European o...

 19. Teorie prospektů – alternativa k teorii očekávaného užitku?

  OpenAIRE

  Stanislav Škapa; Martin Vémola

  2013-01-01

  Purpose of the article: Economic theory has long relied on a descriptively sparse model of individuals behavior based on the premise that people are rational and held in accordance with the expected utility theory, but in the reality there are many situations when people behave irrationally (e.g. buying stocks when the prices are too hight and selling stocks when prices sharply drop, underwrite the event with an extremely low probability, playing a lottery). We present a number of empirical d...

 20. Grupy religijne jako kolektywy myślowe. Próba zastosowania teorii Ludwika Flecka w socjologii religii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magda RADWAŃSKA

  2016-06-01

  Full Text Available In his theory of thought style and thought collective, Ludwik Fleck states that every act of cognition is associated with the past of a given field of science and deeply rooted in the cultural context. He also points out that the way of thinking of all exploring individuals is determined by their past and the past of the field of knowledge, which is the object of cognition. The individuals are not autonomous; they constitute a part of a certain thought collective, and they are greatly dependent on it. The objective of this article is to find out whether Ludwik Fleck’s theory can be used to explain religious phenomena and describe the structures of religious groups. The first part of the article presents the arguments against the existence of an objective picture of the religious reality. Moreover, the author tries to prove the thesis, which assumes that every cognition and every religious experience are of a social nature. The second part is devoted to the analysis of the structure of religious groups understood as thought collectives. The third part of the article concerns the inadequacy of thought styles. The author also attempts to answer the question of whether the adoption of the proposed assumptions allows for one to enter into disputes over religious matters.

 1. Systemická psychoterapie v teorii a praxi aneb stávání se psychoterapeutem

  OpenAIRE

  Novotná, Nora

  2007-01-01

  The thesis investigates the process of becoming a psychotherapist in the context of systemic therapy. It outlines philosophical and psychotherapeutic roots of the systemic approach, emphasizing postmodern thinking, in particular poststructuralism, radical and social constructivism and modern biological gnoseology. The work discusses theoretical foundations as well as practical applications of the teaching of the Prague Institute for Systemic Therapy (IST). It covers five main lines of thought...

 2. Teorie prospektů – alternativa k teorii očekávaného užitku?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanislav Škapa

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Economic theory has long relied on a descriptively sparse model of individuals behavior based on the premise that people are rational and held in accordance with the expected utility theory, but in the reality there are many situations when people behave irrationally (e.g. buying stocks when the prices are too hight and selling stocks when prices sharply drop, underwrite the event with an extremely low probability, playing a lottery. We present a number of empirical demonstrations that are inconsistent with the classical theory, expected utility. Scientific aim of this article: The aim of the article is a critically describe the problems related with anomalies of expected utility theory and introduce descriptive theory, a prospect theory, of how individuals choose among risky alternatives. Methodology/methods: The primary and secondary research was applied. Selected scientific articles and other literature published with the theme of expected utility theory and prospect theory are mainly used to support a critical analyse of how individuals choose among risky alternatives. Regarding the primary research the questionaires method was used. Findings: Based on our research, we discovered several situations in the process of individuals decision making among risky alternatives, which are not consistent with some axioms of the theory of expected utility. Therefore, we propose to build on the prospect theory for individuals decision making among risky alternatives. Conclusions: The prospect theory is a descriptive model of decision making under uncertainty. According to this theory, individuals can assess risk through asymmetric valuation function that is defined on gains and losses, is concave to convex on the gains and losses. Prospect theory uses a transformed probability rather than an objective function using weighting. The prospect theory is more representative of human behavior than the expected utility theory.

 3. Neotomistyczna recepcja teorii ewolucji w polsce w latach 1900–1939 w kontekście relacji nauka-wiara

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Polak

  2008-12-01

  Encyclical 'Aeterni Patris' of Leo XIII (1879 caused significant development of neo-scholastic movement in Poland in the beginning of 20th century. This movement was strongly influenced by philosophers from Louvain (Leuven. The struggles between German monists and Jesuit Erich Wasmann in the years 1905-1907 inspired Polish neo-scholastics to take a stand in philosophical discussions about the theory of evolution. The aim of this paper is to show how Polish neo-scholastics resolved problems of relations between 'fides' and 'ratio' with respect to the theory of evolution. In this paper there are presented some ideas of such philosophers as Franciszek Gabryl (1866-1914, Kazimierz Wais(1865-1934, Feliks Hortynski SJ (1869-1927 and Konstanty Michalski (1879-1947. Their ideas show how philosophical, historical and sociological background of the theory of evolution's reception in Poland looked like.

 4. Kontexty znaku a (ne)záměrnosti v teorii Jana Mukařovského

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubínová, Marie

  2010-01-01

  Roč. 58, č. 6 (2010), s. 783-789 ISSN 0009-0468 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : theory of literature * structuralism * Mukařovský, Jan * sign * intentionality * unintentionality Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 5. Rozważania kosmologiczne na temat ogólnej teorii względności

  OpenAIRE

  Albert Einstein

  2017-01-01

  A. Einstein, “Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie” (“Cosmological considerations on the general theory of relativity”), Sitzung der Physikalisch-mathematischen Klasse vom 8. Februar 1917, „Sitzungsberichte der Preußischen Akad. d. Wissenschaften, 1917”, pp. 142–152. Translated to Polish from original German work by Robert Janusz.

 6. Filozofia moralności Immanuela Kanta w świetle teorii językoznawstwa kognitywnego

  OpenAIRE

  Gierszewska, Magdalena

  2011-01-01

  The purpose of this article is to present unusually novel approach to Kantian ethics. Linguists George Lakoff and philosopher Mark Johnson are describing the most important concepts of the Kantian work of morality, thanks to their development of cognitive theory of metaphors. It helps the readers to discover its assumptions and aims in much more understandable way. The article shows the phenomenon of the theory of metaphors in the Kantian ethics.

 7. Rozważania kosmologiczne na temat ogólnej teorii względności

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albert Einstein

  2017-12-01

  Full Text Available A. Einstein, “Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie” (“Cosmological considerations on the general theory of relativity”, Sitzung der Physikalisch-mathematischen Klasse vom 8. Februar 1917, „Sitzungsberichte der Preußischen Akad. d. Wissenschaften, 1917”, pp. 142–152. Translated to Polish from original German work by Robert Janusz.

 8. Cesta k "teorii všeho": sjednocování fyzikálních teorií

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Niederle, Jiří

  2006-01-01

  Roč. 85, č. 8 (2006), s. 480-484 ISSN 0042-4544 Keywords : merging of physical theories * theory of weak interactions * theory of electromagnetic interactions * theory of electroweak interactions * theory of gravitation * supergravitation * string theory * M- theory

 9. Rosyjski Kościół Prawosławny a nauka. XX-wieczne debaty wokół teorii ewolucji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teresa Obolevitch

  2007-12-01

  Full Text Available In this article the author considers an attitude of the Russian Orthodox Church towards the theory of evolution beginning with the year of publication of Darwin 'The Evolution of Species' until contemporary times. The orthodox theology relies upon the thought of Greek Fathers of the Church who emphasized a difference between the incomprehensible essence of God and His actions (energies, by which He reveals Himself in the created world. In the light of the above conception the Orthodox Church acknowledges every scientific theory as an reflexion of this revelation, if only it doesn't trespass its relevant boundaries. Thus, the Russian Orthodox Church has never condemned the evolution theory itself, although some of her theologians have been criticizing some of its aspects. In the last part the author presents contemporary polemics between orthodox evolutionists and creationists. He also suggests some insight into their arguments exposing their limitations.In this article the author considers an attitude of the Russian Orthodox Church towards the theory of evolution beginning with the year of publication of Darwin 'The Evolution of Species' until contemporary times. The orthodox theology relies upon the thought of Greek Fathers of the Church who emphasized a difference between the incomprehensible essence of God and His actions (energies, by which He reveals Himself in the created world. In the light of the above conception the Orthodox Church acknowledges every scientific theory as an reflexion of this revelation, if only it doesn't trespass its relevant boundaries. Thus, the Russian Orthodox Church has never condemned the evolution theory itself, although some of her theologians have been criticizing some of its aspects. In the last part the author presents contemporary polemics between orthodox evolutionists and creationists. He also suggests some insight into their arguments exposing their limitations.

 10. Proč Wittgenstein opustil traktátovskou teorii jazyka, a proč bychom jej my měli následovat

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Peregrin, Jaroslav

  -, - (2002), s. 14-22 ISSN 1335-0668. [Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava, 07.06.2001-08.06.2001] R&D Projects: GA AV ČR IAA0009001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908 Keywords : Wittgenstein * language games Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 11. Zmiany w rachunkowości zarządczej w kontekście teorii kosztów transakcyjnych

  OpenAIRE

  Sobańska, Irena

  2011-01-01

  The paper reviews changes that are taking place in transaction cost theory, management, and management accounting systems used in enterprises employing lean production methods and forming long-term relationships with suppliers. In Williamson's transaction cost theory, these relations are defined as a hybrid form. Results of empirical research published in international literature suggest that interorganizational relationships create a new spectrum ...

 12. Možnosti možných světů v literární teorii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2006-01-01

  Roč. 10, č. 1 (2006), s. 183-187 ISSN 1212-5547 R&D Projects: GA ČR GA405/04/1095 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : possible worlds * Ruth Ronan * semiotics Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 13. O konwencjonalnym charakterze pojęcia jednoczesności w Szczególnej Teorii Względności

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadeusz Pabjan

  2005-12-01

  Full Text Available To be able to determine the simultaneity of distant events, one has to make use of a convention. Einstein's famous definition of simultaneity, which sets e=1/2 , is a case of such a convention. The problem, dealt with in this paper, is to answer the question of whether the choice of such a convention is obligatory or not. The partisans of conventionality of simultaneity argue, that the standard synchronization procedure of clocks, based on the Einstein's definition, is not necessitated by facts concerning the physical universe, but can be replaced by any procedure originating from the definition of simultaneity, given 0 < e < 1. The present article contains some arguments in favor of, as well as against, the conventionality of simultaneity. Apart from Einstein's standard synchronization procedure, special attention is paid to Reichenbach's definition of simultaneity and Malament's theorem. Some attempts at giving an absolute definition of simultaneity are also presented. Finally, an argument from the rationality of the world is formulated.

 14. Pojęcie „świata” w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2015-01-01

  Roč. 30, č. 1 (2015), s. 107-123 ISSN 1508-6305 R&D Projects: GA AV ČR KJB9056305 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : The Prague School * Doležel, Lubomír * Vodička, Felix * literary theory Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 15. Nerovnováha na peněžním trhu v teorii endogenních peněz

  OpenAIRE

  Korda, Jan

  2007-01-01

  The thesis deals with monetary disequilibrium in the theory of endogenous money. In the new consensus economics, money is endogenous and passive. Money market is not considered and if yes, then only in an implicit equilibrium, whereas mechanisms ensuring this equilibrium are not discussed. In post-Keynesian economics, there is an explicit discussion, whether monetary disequilibrium may occur. Horizontalists argued for equality of money supply and money demand. On the other hand, arguments of ...

 16. Od polityki i teorii do literatury. Wokół „Théorie d'ensemble" grupy Tel Quel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Dziadek

  2007-02-01

  Full Text Available This text aims at a description of the famous manifesto published by the group Tel Quel in France in 1968. The author gives a short analysis of chosen texts by Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes and particularly Julia Kristeva. The analysis shows important links between politics and literary theory of the Tel Quel. It also shows the way that politics and theory (based on such intertexts as Marx, Freud and Lacan influenced new notion of the text, of the intertextuality and the others.

 17. Ke kritické teorii globálních interakcí: zneuznání potřeb

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hrubec, Marek

  2014-01-01

  Roč. 7, č. 2 (2014), s. 62-76 ISSN 1337-8163 R&D Projects: GA ČR GA14-19416S Institutional support: RVO:67985955 Keywords : critical theory * global * recognition Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 18. An Estimation of Profitability of Investment Projects in The Oil and Gas Industry Using Real Options Theory / Ocena Opłacalności Projektów Inwestycyjnych W Przemyśle Naftowym Z Wykorzystaniem Teorii Opcji Realnych

  Science.gov (United States)

  Kosowski, Piotr; Stopa, Jerzy

  2012-11-01

  Paper discusses issues relating to the valuation of investment efficiency in the oil and gas industry using a real options theory. The example of investment pricing using real options was depicted and it was confronted with the analysis executed with the use of traditional methods. Indicators commonly used to evaluate profitability of investment projects, based on a discounted cash flow method, have a few significant drawbacks, the most meaningful of which is staticity which means that any changes resulting from a decision process during the time of investment cannot be taken into consideration. In accordance with a methodology that is currently used, investment projects are analysed in a way that all the key decisions are made at the beginning and are irreversible. This approach assumes, that all the cash flows are specified and does not let the fact that during the time of investment there may appear new information, which could change its original form. What is also not analysed is the possibility of readjustment, due to staff managment's decisions, to the current market conditions, by expanding, speeding up/slowing down, abandoning or changing an outline of the undertaking. In result, traditional methods of investment projects valuation may lead to taking wrong decisions, e.g. giving up an owned exploitation licence or untimely liquidation of boreholes, which seem to be unprofitable. Due to all the above-mentioned there appears the necessity of finding some other methods which would let one make real and adequate estimations about investments in a petroleum industry especially when it comes to unconventional resources extraction. One of the methods which has been recently getting more and more approval in a world petroleum economics, is a real options pricing method. A real option is a right (but not an obligation) to make a decision connected with an investment in a specified time or time interval. According to the method a static model of pricing using DCF is no longer used; an investment project is divided into a series of steps and after each one there is a range of possible investment decisions, technical and organizational issues and all the others called `real options'. This lets one take many different varieties of modyfiying a strategy while pricing the project. This also makes it possible to react to the changing inner and outer situation and introducing new information while accomplishing the investment project. Owing to those, the decision process is a continuous operation, what is an actual vision of a real investment project management in the petroleum industry.

 19. Klastery v institucional'noj proekcii: k teorii i metodologii lokal'nogo social'no-jekonomicheskogo razvitija [Clusters in the institutional perspective: on the theory and methodology of local socioeconomic development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gareev Timur

  2012-01-01

  Full Text Available This article addresses the problem of definition and identification of clusters as localized mesoeconomic systems with fuzzy boundaries that stimulate the development of these systems. The author analyses the influence of the inductive approach to the formation of cluster theory and juxtaposes different typologies of clusters and other types of localized economic systems. The article offers an overview of the existing methodological approaches to the problem of cluster identification and emphasises the major role of institutional dimension in the identification (and functioning of clusters, especially in comparison to cluster formation theory based on the technological connection of adjacent units. The author comes to a conclusion that, without the inclusion of institutional factors, alongside localising and technological ones (demonstrated through different variables, it is virtually impossible to develop an independent cluster theory, different from the general agglomeration theory. For the first time, a hierarchy of institutions affecting the formation of local economic systems is considered against the background of the identification of institutional levels, whose full development makes it possible to speak of the formation of clusters as most successful mesoeconomic systems. At the same time, the author emphasizes that, in economies gravitating towards the market type of organisation, the development of mesoeconomic systems is closely connected to competition for innovative rent. The article outlines the methodology for cluster studies, which makes it possible to consider such relatively new to the regional science phenomena as innovative and “transborder” clusters.

 20. The constancy and variability of parenting style in the family – in the educational theory and practice [Stałość i zmienność stylu wychowania w rodzinie w teorii i praktyce edukacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta OPOZDA

  2017-11-01

  Full Text Available The article deals with the problem of the topicality of parenting style in the family and its meaning in the theory and practice of family pedagogy. It is an attempt to provide an answer to what is constant and what is variable in parenting styles. The answer takes into account the issues: the understanding of the term, the criteria and classifications of the parenting style, kinds of the parenting style and the determinants of changes. The main classifications of parenting style are presented in the lecture (M. Ryś, D. Baumrind, E. Maccoby, J. Martin, G. Schmidchen. They show the basic criteria of parenting styles division and their importance for the education processes. The category of parenting style applied in pedagogy is still current. It enables the describing, explaining, understanding and interpreting of the reality of upbringing. An important function in the educational theory and practice is still the traditional classification of parenting styles, in which there are distinguished an autocratic style, an authoritative style and a permissive style. In the text there are also presented other classifications, which are slightly different in the criteria and type of parenting styles. Nowadays, important issues are changes and evolution of parenting style. In the article, there are questions submitted about the direction of changes and their importance in the upbringing of children and young persons. Also presented are the results of research and analysis of such authors as J. Mariański, T. Szendlak, M. Kohn, Coleman. The results show an expansive tendency of an inert and permissive parenting style. These data show the intense changes in the pattern of the current generation upbringing. Changes occur not only in the upbringing in the family but also in the educational institutions. Today, the issue of parenting styles is a topical and important challenge for educational theory and practice. The lecture is an attempt to present just certain issues and considering those in the synthetic way from a pedagogical prospect, mainly the family pedagogy

 1. Vnitřní monology a vnitřní dialogy, ich-forma, du-forma a er-forma (ve vztahu k teorii subjektů a perspektivizačních center Aleny Macurové)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hoffmannová, Jana

  2017-01-01

  Roč. 8, č. 1 (2017), s. 21-31 ISSN 1804-3240 R&D Projects: GA ČR GA15-01116S Institutional support: RVO:68378092 Keywords : direct/indirect speech/thought * free direct/indirect speech/thought * internal monologue * perspective centre * reported speech/thought * subjectivization of the narrative Subject RIV: AI - Linguistics OBOR OECD: Linguistics

 2. Once more on adaptation: A response to Seweryna Wysłouch

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Hendrykowski

  2015-11-01

  Full Text Available Marek Hendrykowski’s paper provides certain remarks and necessary explanations in response to Seweryna Wysłouch’s polemic (“A film adaptation – a translation or montage?”, published in Przestrzenie Teorii no. 22, 2014.

 3. Forecasting in Military Affairs. A Soviet View,

  Science.gov (United States)

  1975-01-01

  nomics, which in simple or well-studied systems (for example, mechanical systems) is difficult and often impossible. Morgenstern indicates two prin- cipal...Metodologicheskiye problemy voyennoy teorii i praktiki [Methodological Problems of Military Theory and Practice]. Moscow: Voyenizdat, 1966. 36. Morgenstern ... Oskar . 0 tochnosti ekonomiko-statisticheskikh nablyudeniy [On the Ac- curacy of Economic-Statistical Observations]. Moscow: Statistika, 1968. [Published

 4.  Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2014-04-01

  Full Text Available  Celem artykułu jest przypomnienie znaczenia dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwo-ju teorii rachunkowości, badań naukowych w tej dyscyplinie oraz praktyki rachunkowości w Polsce. Przedmiotem artykułu są definicje, tezy, poglądy i koncepcje teoretyczne systemu rachunkowości oraz systemu rachunku kosztów formułowane przez Profesor Burzym, które stanowią znaczący wkład w rozwój teorii rachunkowości w Polsce. W artykule objaśniono na przykładzie z literatury skutki roz-wiązywania problemów rachunkowości z perspektywy proceduralno-formalnej, a nie merytorycznej, która dominowała w opracowaniach naukowych Profesor Burzym.

 5. Przemoc i religia. Bluźnierstwo w islamie w przekazach polskich portali internetowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Popow

  2016-01-01

  Full Text Available Violence and religion. Blasphemy in Islam presented on Polish web portals The aim of the paper is to analyse the representations of blasphemy in Islam presented on popular Polish web portals. Critical Discourse Analysis was applied. The analysis included representations of the bla­sphemy cases and of the accused, both male and female. The analysed material was interpreted in the light of Judith Butler theory and postcolonial theory.   Przemoc i religia. Bluźnierstwo w islamie w przekazach polskich portali internetowych Celem niniejszego tekstu jest analiza wizerunku bluźnierstwa w islamie prezentowanego na po­pularnych polskich portalach internetowych. Autorka zastosowała krytyczną analizę dyskursu. Analizowała przypadki bluźnierstw i oskarżonych o bluźnierstwo kobiet i mężczyzn. Materiał zinterpretowała przy pomocy teorii Judith Butler oraz teorii postkolonialnej.

 6. Eske K. Mathiesen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skiveren, Tobias; Gregersen, Martin

  I monografien tegner Martin Gregersen og Tobias Skiveren et portræt af Eske K. Mathiesens særegne forfattervirke gennem en tæt sammenvævning af humorfilosofi, økokritiske perspektiver og kritisk teori.......I monografien tegner Martin Gregersen og Tobias Skiveren et portræt af Eske K. Mathiesens særegne forfattervirke gennem en tæt sammenvævning af humorfilosofi, økokritiske perspektiver og kritisk teori....

 7. Michał Głuszkowski, Socjologia w badaniach dwujęzyczności, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, 272 ss.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Zielińska

  2015-12-01

  Książka Michała Głuszkowskiego Socjologia w badaniach dwujęzyczności, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku 2013 jest pierwszą w Polsce teoretyczną rozprawą omawiającą kierunki i rozwój badań nad dwujęzycznością w językoznawstwie światowym. Autor skoncentrował się na aspektach socjologicznych, dokonując przeglądu literatury światowej pod kątem uwzględniania wpływu czynników pozajęzykowych na strukturę języków funkcjonujących w kontakcie. Książka składa się z trzech głównych rozdziałów (rozdział I: „Teoretyczne podstawy dla wykorzystania teorii socjologicznych w badaniach dwujęzyczności”, rozdział II: „Socjologiczne uzupełnienie teorii kontaktów językowych”, rozdział III: „Teoria a praktyka. Przykłady zastosowania teorii socjologicznych w badaniach nad dwujęzycznością”, wstępu, zakończenia, streszczeń w językach rosyjskim i angielskim oraz bibliografii.

 8. Firmy rodzinne w Polsce w dobie globalizacji

  OpenAIRE

  Zalewska, Agnieszka

  2016-01-01

  Celem publikacji jest ukazanie dorobku naukowego, głównie polskich i ukraińskich uczonych, w zakresie uwarunkowań procesów i rezultatów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz jej wpływu na funkcjonowanie biznesu w dobie globalizacji. Opracowanie stanowi istotny wkład w zakresie teorii i praktyki w proces restrukturyzacji przedsiębiorstw w kierunku ich internacjonalizacji. Może posłużyć jako inspiracja do stworzenia strategii opartej na poszukiwaniach (prospector strategy), co będzie sprzyja...

 9. The school as an arena of political contestation: education policy from a post-Marxist perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Wright

  2013-01-01

  Full Text Available Marksizm był i wciąż zdaje się być dominującą perspektywą teoretyczną w obrębie krytycznej analizy polityki edukacyjnej. Autor opisuje zróżnicowane „obrazy” szkoły obecne w teorii marksistowskiej, a krytykowane za determinizm ekonomiczny i redukcjonizm klasowy. Odwołując się do prac Ernesto Laclaua, prezentuje alternatywne dla marksizmu ramy teoretyczne, które można wykorzystać w krytycznych badaniach produkcji i implementacji polityki edukacyjnej. Z tej perspektywy, szkoła oraz polityka edukacyjna postrzegane są jako przestrzenie politycznej kontestacji i walki o hegemonię.

 10. Marketing stavební společnosti

  OpenAIRE

  Zela, Ondřej

  2011-01-01

  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix stavební společnosti. V první části se věnuji samotné teorii marketingového mixu, v druhé části analyzuji současný marketing společnosti Inter-Stav, spol. s r.o. Závěrečná část uvádí, jakým způsobem můžeme sestavit marketingový mix na nový produkt společnosti, kterým je ubytovací služba typu hostel. My bachelor thesis is focused on marketing mix of a building company. In the first part I deal with the theory of marketing mix as such, in the ...

 11. Relational Resources As A Source Of Regional Competitive Advantage. Illustrated By The Examples Of The Lodzkie Voivodship And The Novosibirsk Oblast / Zasoby Relacyjne Jako Źródło Przewagi Konkurencyjnej Regionów Na Przykładzie Województwa Łódzkiego Oraz Obwodu Novosybirskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudolf Wawrzyniec

  2015-08-01

  Full Text Available Artykuł ma na celu pokazanie zasobów relacyjnych, jako nabierającego na znaczeniu czynnika konkurencyjności terytoriów. Autorzy starają się wykazać, że regiony chcące zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną powinny podejmować działania, aby ułatwiać tworzenie bazy wiedzy oraz otoczenia instytucjonalnego. W artykule oparto się na teorii zależności od zasobów, wykorzystywanej zwłaszcza dla analizowania relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Opracowanie ma charakter teoretyczny z wykorzystaniem metody desk research przy użyciu szerokiej, światowej literatury przedmiotu. Rozważania kończy prezentacja dwóch deskryptywnych studiów przypadku.

 12. A potential theory approach to an algorithm of conceptual space partitioning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roman Urban

  2017-12-01

  Full Text Available A potential theory approach to an algorithm of conceptual space partitioning This paper proposes a new classification algorithm for the partitioning of a conceptual space. All the algorithms which have been used until now have mostly been based on the theory of Voronoi diagrams. This paper proposes an approach based on potential theory, with the criteria for measuring similarities between objects in the conceptual space being based on the Newtonian potential function. The notion of a fuzzy prototype, which generalizes the previous definition of a prototype, is introduced. Furthermore, the necessary conditions that a natural concept must meet are discussed. Instead of convexity, as proposed by Gärdenfors, the notion of geodesically convex sets is used. Thus, if a concept corresponds to a set which is geodesically convex, it is a natural concept. This definition applies, for example, if the conceptual space is an Euclidean space. As a by-product of the construction of the algorithm, an extension of the conceptual space to d-dimensional Riemannian manifolds is obtained.   Algorytm podziału przestrzeni konceptualnych przy użyciu teorii potencjału W niniejszej pracy zaproponowany został nowy algorytm podziału przestrzeni konceptualnej. Dotąd podział taki zazwyczaj wykorzystywał teorię diagramów Voronoi. Nasze podejście do problemu oparte jest na teorii potencjału Miara podobieństwa pomiędzy elementami przestrzeni konceptualnej bazuje na Newtonowskiej funkcji potencjału. Definiujemy pojęcie rozmytego prototypu, który uogólnia dotychczas stosowane definicje prototypu. Ponadto zajmujemy się warunkiem koniecznym, który musi spełniać naturalny koncept. Zamiast wypukłości zaproponowanej przez Gärdenforsa, rozważamy linie geodezyjne w obszarze odpowiadającym danemu konceptowi naturalnemu, otrzymując warunek mówiący, że koncept jest konceptem naturalnym, jeżeli zbiór odpowiadający temu konceptowi jest geodezyjnie wypuk

 13. Seeking realistic upper-bounds for internal reliability of systems with uncorrelated observations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prószyński Witold

  2014-06-01

  Full Text Available Z teorii niezawodności wynika, że im większy jest nadmiar obserwacyjny w sieci, tym wyższy poziom jej niezawodności wewnętrznej. Biorąc jednakże pod uwagę fi zykalną naturę procesu pomiaru można zauważyć, że projektowane dodatkowe obserwacje mogą zwiększyć liczbę potencjalnych błędów grubych w sieci, nie podnosząc niezawodności wewnętrznej do oczekiwanego według teorii poziomu. Niezbędne jest zatem ustalenie realistycznych poziomów górnych dla liczby obserwacji w sieci. W niniejszym artykule podjęta jest próba sformułowania zasad ustalania takich poziomów. Jako punkt wyjściowy w analizie przyjęto uzyskaną na drodze empirycznej formułę (Adamczewski 2003, nazwaną prawem błędów grubych, pozwalającą wyznaczyć prawdopodobieństwo wystąpienia w sieci określonej liczby błędów grubych. Przy użyciu pomocniczej zależności wyprowadzonej na podstawie gaussowskiego rozkładu błędów dokonano modyfikacji formuły Adamczewskiego, przekształcając ją w jawną funkcję liczby obserwacji w sieci. Umożliwiło to skonstruowanie narzędzi niezbędnych do analizy, i ostatecznie sformułowanie wskazań co do wyznaczania górnych limitów niezawodności wewnętrznej sieci. Ponieważ formuła Adamczewskiego uzyskana została dla sieci klasycznych, wskazania niniejsze powinny być potraktowane jako wstępna propozycja wymagająca sprawdzenia w odniesieniu do nowoczesnych technik pomiarowych.

 14. Geneza i dokonania pedagogiki resocjalizacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Szecówka

  2010-12-01

  Full Text Available Geneza i rozwój teorii resocjalizacji w środowisku Uniwersytetu Wrocławskiego wiąże się z przełomem lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego wieku. Prekursorami tej dziedziny byli prof. dr Witold świda – prawnik, ówczesny rektor UWr i prof. dr hab. Lidia Mościcka – pierwszy kierownik Zakładu Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki. Dokonania naukowe teoretyczne i eksperymentalno-empirycz ne pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego koncen trują się wokół optymalizacji oddziaływań resocjalizacyjnych, badań postaw nieletnich wobec resocjalizacji, zaburzeń zachowania młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej, systemowej konsultacji resocjalizacyjnej, prawno-kryminologicznych aspektów resocjalizacji, kurateli sądowej, diagnozowania i terapii uzależnień i in. Pracownicy współczesnego Zakładu Resocjalizacji współpracują niemal ze wszystkimi polskimi i wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi i placówkami, w których resocjalizacja, penitencjarystyka i profilaktyka społeczna są przedmiotem twórczych przedsięwzięć naukowych i ich weryfikacji w praktyce.

 15. Pisanie o pracy akademickiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joss Winn

  2015-12-01

  Full Text Available Niniejszy tekst wzywa do powrotu do teorii pracy rozwijanej przez Marksa, czy raczej do Marksowskiej negatywnej krytyki pracy oraz jej „decydującej” roli w rozumieniu ekonomii politycznej szkolnictwa wyższego. Autor twierdzi, że krytyka kapitalizmu i jego pozornej złożoności musi zostać podjęta w oparciu o bezpośrednią krytykę pracy, nie zaś z punktu widzenia pracy, jak miało to miejsce zarówno w marksistowskich, jak i nie-marksistowskich badaniach nad pracą. Przyglądając się egzemplarycznym artykułom poświęconym „pracy akademickiej”, niniejszy artykuł zwraca uwagę na fundamentalne znaczenie stosowania Marksowskiej metody abstrakcji w celu zrozumienia konkretnego społecznego świata kapitału. Na koniec sugeruje, że przyszłość pracy akademickiej leży raczej w jej zaprzeczeniu i przekroczeniu niż w wysiłkach mających na celu oparcie się „logice” pomnażania wartości.

 16. Tchnąć nowe życie w kognitywistykę

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tom Froese

  2011-08-01

  Full Text Available [Przekład] W artykule tym opowiadam się za zunifikowaną kognitywistyką, przyjmując dla swej argumentacji niecodzienny punkt wyjścia: stanowisko określane czasem jako „teza o kontinuum życia-umysłu”. Zamiast więc traktować jako pewnik powszechnie akceptowane założenia początkowe, a następnie proponować odpowiedzi na pewne dobrze określone pytania, muszę najpierw dowieść, że koncepcja kontinuum życia-umysłu może w ogóle stanowić właściwy punkt startowy. Zacznę zatem od oceny pojęciowych narzędzi, odpowiednich do budowania teorii umysłu na tej podstawie. Czerpiąc spostrzeżenia z wielu różnych dziedzin – szczególnie z połączenia egzystencjalistycznej fenomenologii ze skoncentrowaną na organizmie biologią – dowodzę, że można pojmować umysł jako zakorzeniony w życiu, ale tylko wtedy, gdy równocześnie zgodzimy się, że interakcja społeczna gra konstytutywną rolę w naszych zdolnościach poznawczych.

 17. Teoria interesariuszy a informacja sprawozdawcza na przykładzie pryzmatu dokonań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Nita

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest objaśnienie teorii interesariuszy w kontekście pomiaru dokonań przedsiębiorstwa w nurcie sprawozdawczości zintegrowanej. Podstawowe metody badawcze zastosowane w artykule obejmują metody wnioskowania logicznego, krytycznej analizy literatury oraz metodę obserwacji. Zasadnicze wyniki prowadzonych rozważań sprowadzają się do stwierdzenia, że teoria interesariuszy na gruncie rachunkowości znajduje odzwierciedlenie w nurcie tzw. sprawozdawczości zintegrowanej, a spośród wielu metod pomiaru dokonań, takich jak balanced scorecard i innych, jedynie koncepcję performance prism można uznać za metodę, która w pełni uwzględnia oczekiwania szerokiego kręgu interesariuszy. Na tle przeprowadzonej analizy można wnioskować, że rozwój rachunkowości uwzględnia cele organi- zacji w kontekście tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu oraz raportowanie dokonań zorientowane na komunikowanie się organizacji z otoczeniem i różnymi grupami interesariuszy.

 18. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 19. Percepcja klimatu uczenia się w szkole i poczucie zaspokojenia potrzeb a tożsamość uczniów w okresie dorastania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Kram

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego roli klimatu uczenia się i zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych, w ujęciu teorii autodeterminacji, w kontekście procesu formowania się tożsamości. Badaniu poddano 75 uczniów będących w okresie dorastania (13–20 lat, uczących się w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których realizowany był tutoring. Posłużono się trzema kwestionariuszami: Kwestionariuszem klimatu uczenia się (LCQ, Skalą podstawowych potrzeb psychicznych (BPNS oraz Skalą wymiarów rozwoju tożsamości (DIDS/PL. Wykazano, że spostrzeganie szkoły jako wspierającej autonomię ucznia oraz zaspokojenie potrzeby autonomii pozwala przewidywać większe natężenie podejmowania zobowiązań oraz identyfikacji z nimi, a niższe – eksploracji ruminacyjnej. Zaspokojenie potrzeby kompetencji okazało się natomiast istotne dla identyfikacji ze zobowiązaniami. Wykazano, że poczucie zaspokojenia potrzeb jest mediatorem pomiędzy klimatem uczenia się a wymiarami tożsamości.

 20. The Impact of Propeller on Aerodynamics of Aircraft / Wpływ Śmigła Na Aerodynamikę Samolotu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zalewski Wiesław

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę numeryczną wpływu pracujących śmigieł na aerodynamikę samolotu na przykładzie dwusilnikowego, bezzałogowego samolotu o napędzie elektrycznym. Analiza koncentrowała się głównie na symulacji wzajemnego oddziaływania układu skrzydło-śmigło samolotu. Badano i porównywano trzy konfiguracje: samolot bez śmigieł, samolot ze śmigłami pchającymi i samolot ze śmigłami ciągnącym. Dla każdej konfiguracji wyznaczono rozkłady współczynników aerodynamicznych wzdłuż rozpiętości skrzydła oraz ich globalne wartości dla całego samolotu. Obliczenia wykonano za pomocą programu Fluent z implementacja modelu śmigła opartą na Teorii Elementu Łopaty.

 1. Řešení diferenciálních rovnic metodou Laplaceovy transformace

  OpenAIRE

  Klimeš, Lubomír

  2008-01-01

  Laplaceova transformace je velmi silným matematickým nástrojem pro řešení obyčejných lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Její využití je široké - lze ji použít na lineární rovnice prvního i vyšších řádů, velmi vhodná je pro řešení diferenciálních rovnic s více pravými stranami (a to i nespojitými) a v neposlední řadě ji lze také aplikovat na soustavy ODR. Laplaceova transformace se intenzivně využívá především v teorii řízení, kde transformace odpovídající diferenciá...

 2. Do fabryki! Lenin Negriego i cięcie podmiotowe (1968-1973

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Hardt

  2016-06-01

  Full Text Available Tekst stanowi fragment doktoratu Michaela Hardta Sztuka organizacji: źródła ontologii politycznej u Gilles'a Deleuze'a i Antonio Negriego. Autor analizuje w nim dialog, jaki Antonio Negri podejmuje z pismami Włodzimierza Lenina w okresie intensywnych walk społecznych i przekształceń składu klasowego we Włoszech w latach 1968-1973. Doszukując się w tym spotkaniu kluczowego zwrotu teoretycznego w myśli włoskiego marksisty, Hardt przekonuje, że to właśnie w tekstach rosyjskiego rewolucjonisty Negri odnalazł narzędzia pozwalające mu wyjść poza ograniczenia krytycznego marksizmu, uznającego klasę robotniczą przede wszystkim za obiekt wyzysku, przez uczynienie kwestii jej podmiotowości centralnym zagadnieniem i punktem wyjścia teorii.

 3. Potenciální mikrobiologické nebezpečí v současných trendech kosmetiky - bio, vegan, raw.

  OpenAIRE

  Jančíková, Simona

  2017-01-01

  Bio-, vegan- a raw-kosmetika patří k stále oblíbenějším druhům kosmetických produktů z důvodu absence syntetických látek a konzervantů, z tohoto hlediska se ale zvyšuje pravděpodobnost mikrobiální kontaminace. Předmětem práce je tedy především praktické zjištění potenciální mikrobiologické kontaminace pomocí zátěžového testu a také stanovení aktivních složek v kosmetických přípravcích. V teorii byla zpracována legislativa kosmetických přípravků, a také informace o certifikátech, které se pro ...

 4. Wczesna historia coachingu: poszukiwanie definicji i interferencji idei

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Michał Zemełka

  2016-12-01

  Full Text Available Pomimo swojej popularności – coaching nie doczekał się jak dotąd zarysu historycznego w polskim piśmiennictwie, wyłączając publikacje powielające lakoniczny przegląd ważniejszych wydarzeń w kształtowaniu się tej metody. Celem przedłożonego artykułu jest przedstawienie koncepcji, jakie wywarły szczególny wpływ na genezę wczesnej formy coachingu. Przenikanie się tych różnorodnych założeń i teorii nazwano interferencją idei, gdyż coaching powstał na styku kilku dziedzin – przede wszystkim psychologii sportu, zarządzania oraz counselingu. Podjęto nadto próbę weryfikacji uproszczeń i przeinaczeń, jakie występują w piśmiennictwie dotyczącym coachingu. Za cezurę uznano rok 1974, w którym ukazała się książka Timothy’ego Gallweya The inner game of tennis, uważana przez wielu autorów za przełomową dla opisywanej przedmiotu. Niniejszy artykuł stanowi polemikę z tym stanowiskiem.

 5. Subjektivní měření QoE streamovaného videa se zaměřením na opakované načítáni streamovaného videa

  OpenAIRE

  Hůrek, Marek

  2017-01-01

  Bakalářská práce se zabývá především vytvořením webového nástroje pro subjektivní hodnocení kvality videa při počátečním a opakovaném načítání videa do vyrovnávací paměti. Simulace adaptivního streamování, zaměřené na načítání videa do vyrovnávací paměti, jsou provedena na základě vytvořených scénářů v databázi, které jsou náhodně generována a implementována do vytvořeného nástroje. V samotné teorii jsou rozebrány různé druhy streamování, následně služby pro streamování a nakonec služba QoE, ...

 6. Self Test of FlowMon Probe

  OpenAIRE

  Kříž, Blažej

  2009-01-01

  Cílem této práce je navrhnout a implementovat autotest sondy FlowMon, monitorující síťový provoz na základě IP toků, která byla vyvinuta během projektu Liberouter. Práce se věnuje teorii testování a kategoriím testů, které nejvíce souvisejí s vyvíjeným autotestem. Zde se také nachází stručný popis monitorování sítí pomocí NetFlow protokolu, spolu s popisem architektury sondy FlowMon. Práce dále obsahuje samotný návrh a řešení autotestu. Součástí řešení jsou dva programové celky. První předsta...

 7. Zestawienie tytułów profesorskich, prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu rachunkowości obronionych w Polsce w latach 2007-2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Sojak

  2017-07-01

  Full Text Available Z inspiracji Komisji Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP w tomie 37 (93 „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR, opublikowanym w 2007 r., ukazało się zestawienie prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu rachunkowości obronionych w Polsce w latach 1948–2006, a w tomie 74 (130 ZTR, wydanym w 2013 r., za lata 2007–2012. II Kongres Rachunkowości w Polsce, który odbył się 5–6 czerwca 2017 r. w 110-lecie SKwP, jest okazją do kolejnej prezentacji dorobku polskiego środowiska naukowego – tym razem za okres od I Kongresu, który odbył się 28–29 maja 2007 roku w 100-lecie SKwP. Zestawienie to po raz pierwszy wzbogacamy o wykaz nadanych w tym okresie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tytułów naukowych profesora.

 8. Słowa kluczowe, tagi…, i co dalej?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiesław Babik

  2014-12-01

  ówno pod względem strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Wymienione zasoby słownictwa zostały zaprezentowane z punktu widzenia teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz teorii wyszukiwania informacji. Biorąc pod uwagę przyszłość omawianych języków, zaprezentowano folksonomie oraz możliwości wykorzystania omówionych zbiorów słownictwa w budowie narzędzi do semantyzacji środowiska wyszukiwawczego w Internecie, w tym do budowy ontologii i map myśli. Szczególną uwagę zwrócono na to, że słowa kluczowe i tagi to w praktyce swoistego rodzaju „języki”, które, podobnie jak język naturalny, podlegają ciągłym zmianom, stąd potrzeba stałego śledzenia i uwzględniania pragmatyki ich stosowania w opisie i wyszukiwaniu dokumentów i informacji. Prace nad słowami kluczowymi stanowią krok w kierunku budowy lingwistycznych narzędzi na potrzeby semantycznego Web-u. Artykuł stanowi głos w dyskusji nad tworzonymi w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie słownikami słów kluczowych stanowiącymi element systemu slawistycznej informacji bibliograficznej.

 9. Dyskretna przekora Giorgia Agambena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Zawisza

  2015-04-01

  Full Text Available Wielu krytyków zarzucało myśli Giorgia Agambena ahistoryczność. Ostatnio podobne oskarżenia wysunął Alberto Toscano, formułując je przez przywołanie krytyki Hansa Blumenberga względem tezy o sekularyzacji oraz jego teorii zmiany epokowej. Według Toscano, z powodu akceptacji dla Schmittiańskiego pojęcia sekularyzacji, bazującego na substancjalizmie historycznym, Agamben nie tylko sprzeniewierza się metodologii Michela Foucaulta – którą deklaratywnie przyjmuje – ale także ciąży ku uznaniu dominacji pojęć teologicznych jako źródła całej filozoficznej tradycji Zachodu oraz jego instytucji politycznych. Moim zamiarem jest pokazanie, że nawet poniekąd powierzchowne stwierdzenia Agambena na temat sekularyzacji są równoważone przez podjęty przez niego podwójny wysiłek. Po pierwsze, chociaż przyznaje on znaczenie dziedzictwu teologicznemu, to jednocześnie odrzuca pierwszeństwo religii jako niezbędnego fundamentu etyki i polityki. Co więcej, jego skrupulatne i bardzo gęste studia nad teologią chrześcijańską sytuują go na pozycji najbardziej przenikliwego ze współczesnych krytyków kościoła katolickiego oraz jakichkolwiek teologiczno-politycznych hybryd ukonstytuowanych poprzez nadużycie władzy.

 10. BIOGRAMY POLSKICH MYŚLICIELI RACHUNKOWOŚCI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Biadacz

  2009-09-01

  Full Text Available Fragmenty artykułu: Włodzimierz Brzezin (1926–2008, profesor zwyczajny, doktor habilitowany, urodził się 1 lipca 1926 r. w Wieluniu, zmarł 29 grudnia 2008 r. w Częstochowie. (... Bilans działalności i osiągnięć Profesora Brzezina jest bardzo bogaty i trudno go przedstawić w skrócie. Należy jednak zaznaczyć, że jedną z cech charakteryzujących całokształt Jego zainteresowań naukowych jest szeroki krąg tematyczny. Obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne rachunkowości, zarówno sensu stricte, jak i sensu largo, jak również problematykę teorii pomiaru, analizy finansowej, controllingu, polityki bilansowej, wykorzystania rachunku kosztów przez kadrę inżynierską. Zdzisław Kołaczyk (1927–2008 docent doktor, urodził się 15 czerwca 1927 r. w Częstochowie, zmarł 9 lipca 2008 r. w Poznaniu. (... Działalność naukowa doc. dr Z. Kołaczyka skupiała się głównie na rachunkowości finansowej. Początkowo Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych. Z tego zakresu opublikował kilka interesujących artykułów naukowych, zamieszczonych w Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym oraz w Zeszytach Naukowych WSE w Poznaniu. W kolejnych latach doc. dra Z. Kołaczyka interesował rozwój rachunkowości jako nauki i działalności praktycznej

 11. Lekcje rewolucjonisty: Lenin czyta Hegla

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Wójcik

  2016-06-01

  Full Text Available W tekście podjęty zostaje problem relacji wzajemnego, dialektycznego zapośredniczania się Heglowskiej spekulacji i Leninowskiej praktyki teoretycznej. Punktem wyjścia analizy jest anegdota o Leninie, który po katastrofie roku 1914 postanawia całkowicie wycofać się i wyjeżdża do Berna, by w tamtejszej bibliotece czytać Naukę logiki Hegla. Podczas tej wzmożonej pracy teoretycznej nad niemieckim idealistą zrozpaczony Lenin dostrzega niepowtarzalną szansę na rewolucję, zadając tym samym kłam ewolucyjnemu determinizmowi Drugiej Międzynarodówki. Artykuł usiłuje odpowiedzieć na pytanie, na ile Leninowska lektura Hegla mogła mieć wpływ na uformowanie się heterodoksyjnej względem marksistowskiej tradycji teorii rewolucji („najsłabszego łańcucha w ogniwie”? Czy to właśnie powrót od Marksa do Hegla otworzył drogę leninowskiemu wydarzeniu? Próbom odpowiedzi na te pytania towarzyszą rozważania nad drugą stroną dialektycznej relacji wzajemnego oddziaływania, tj. nad wnioskami z leninowskiej lektury dla samego rozumienia Hegla. Lenin w Zeszytach filozoficznych „stara się czytać Hegla materialistycznie” antycypując tym samym jedną z kluczowych dwudziestowiecznych wykładni Heglowskiej dialektyki Lukácsa, a nawet współczesne materialistyczne interpretacje (np. S. Žižka czy S. Kouvelakisa.

 12. THE CONTEMPORARY METHODOLOGICAL APPROACHES AND THEORIES EXPLAINING INTERNATIONAL TOURISM FLOWS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zorina SISCAN

  2017-08-01

  Full Text Available Proceeding from the fact that international tourism is in permanent growth the last decades, and contributes signi­ficantly to the development of contemporary national economies, the authors of the article have focused on methodo­logical and theoretical frame that allows deeper understanding of the touristic flows from various aspects. In doing so, the first author has launched some methodological approaches that allow deepening a perspective research on touristic flows while the second author has concentrated upon grouping and analysis of existing theories used to explain touristic flows. As an outcome, the authors recommend a blend of those approaches and theories to be used for an adequate understanding and managing the existing and perspective touristic flows.ABORDDĂRI METODOLOGICE ȘI TEORII CONTEMPORANE CARE EXPLICĂ FLUXURILE DE TURISM INTERNAȚIONALPornind de la faptul că turismul internațional manifestă permanentă creștere în ultimele decenii, precum și contribuie semnificativ la dezvoltarea economiilor naționale contemporane, autorii articolului s-au axat pe cadrul metodologic și teoretic ce ar permite conceperea aprofundată a fluxurilor de turism internațional. Primul autor a lansat unele abordări metodologice care ar contribui la aprofundarea cercetărilor de perspectivă ale fluxurilor turistice, iar cel de-al doilea autor și-a concentrat atenția asupra grupării și analizei teoriilor existente în care se explică natura fluxurilor de turism. Ca rezultat, autorii recomandă utilizarea îmbinării organice a abordărilor și teoriilor considerate pentru perceperea și gestionarea adecvată a fluxurilor de turism existente și de perspectivă.

 13. Doświadczenie deportacji: Przemoc orężem suwerenności

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Radziwinowiczówna

  2016-09-01

  Full Text Available Literatura dotycząca nowoczesnej państwowości wskazuje, iż zarówno deportacje, jak i sama możliwość ich dokonania, czyli deportowalność migrantów, wytwarzają suwerenność w obliczu niezgodnych z prawem międzynarodowych migracji, które postrzegane są jako „utrata kontroli”. W artykule podejmuje się, przy użyciu koncepcji „państwa jako przeżywanego doświadczenia”, próbę dialektycznego połączenia teorii dotyczących państwowej suwerenności z indywidualnym doświadczeniem osób deportowanych. Autorka, bazując na zebranych w Meksyku narracjach byłych deportowanych ze Stanów Zjednoczonych, opisuje, jak kontinuum przemocy doświadczanej przez migrantów w trakcie i po deportacji rekonstruuje amerykańską suwerenność w miejscu pozalegalnej strefy wytworzonej wraz z ich „nielegalnym” przekroczeniem granicy terytorium państwa amerykańskiego. W państwach narodowych przemoc wobec deportowanych odtwarza symboliczną granicę wspólnoty narodowej, natomiast nieobywateli dyscyplinuje, wytwarzając potrzebną suwerenowi rządomyślność. Ma ona transnarodowy charakter, bowiem bolesne doświadczenie deportowanych może ich zniechęcać do powrotu do Stanów Zjednoczonych oraz powstrzymywać niemigrantów przed „nielegalną” migracją.

 14. Analiza jakościowa procesów erozji i sedymentacji na wybranym odcinku koryta rzeki Wisły zachodzących w czasie przejścia wielkiej wody

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Siuta

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej dwuwymiarowego pola przepływu i potencjalnych zmian morfologicznych dna w złożonym korycie rzeki Wisły w okolicy Wawelu na skutek przejścia wielkiej wody. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy model CCHE2D. W artykule zwrócono szczególną uwagę na lokalne zmiany w układzie zwierciadła i w rozkładzie naprężeń ścinających na skutek złożonej geometrii bulwarów wiślanych oraz znaczącej zmiany kierunku biegu rzeki w rejonie Wawelu. Efektem przeprowadzonych analiz było wyodrębnienie obszarów szczególnie zagrożonych erozją, których lokalizacja poddana została konfrontacji z obszarami lokalnych uszkodzeń konstrukcji bulwaru niskiego, udokumentowanych po powodzi z maja 2010 r. Ponadto, przedstawiono analizę jakościową zmian morfologicznych koryta, dokonując w ten sposób wstępnej oceny stabilności badanego odcinka koryta rzeki. W świetle uzyskanych wyników obliczeń numerycznych i teorii przepływów wtórnych w korytach meandrujących, podjęto również próbę interpretacji przyczyny powstania lokalnych przegłębień dna wzdłuż zakola Wisły w obrębie koryta głównego.

 15. Alicja w krainie nierówności. Recenzja książki Alicji Zawistowskiej: Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2012, stron 229

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Sawiński

  2013-03-01

  Full Text Available Autorka rozpoczyna od omówienia teorii nierówności edukacyjnych, które pojawiły się na świecie w ciągu ostatniego półwiecza. Przegląd ten jest aktualny i kompletny, przez co stanowi użyteczne kompendium wiedzy dla badaczy i polityków oświatowych. W celu poddania analizie danych empirycznych autorka wybrała ujęcie horyzontalne, w którym bada się czynniki wyboru jednej z alternatywnych ścieżek kształcenia. Zamieszczone w książce analizy dotyczą wpływu środowiska społecznego uczniów na: (a wybór gimnazjum (w podziale na publiczne i prywatne, (b wybór szkoły ponadgimnazjalnej oraz (c wybór uczelni i kierunku studiów. Książka w przekonujący sposób uzasadnia korzyści z zastosowania ujęcia horyzontalnego do analizy nierówności edukacyjnych w Polsce, mimo że prezentowane wnioski mają charakter fragmentaryczny i nie składają się na obraz całej edukacji. Wynika to ze słabości dostępnych danych, które pochodzą z badań prowadzonych w ramach różnych perspektyw metodologicznych, zaś ich część ma zasięg lokalny. Pomimo tych ograniczeń, książka stanowi wartościowe podsumowanie aktualnej wiedzy na temat nierówności horyzontalnych w Polsce a zarazem wskazuje obszary, które wymagają dalszych badań.

 16. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  Science.gov (United States)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  This paper comments on the recently published work dealing with the problem in the determination of the theoretical output of the bucket wheel excavator. It also includes remarks on the inadequacy in the problem approach and highlights the mistakes in the mathematical model. This work emphasizes the demand for a much wider and deeper approach to the problem of determining the output of the bucket wheel excavator. Opublikowany niedawno artykuł autorstwa Che i Chena (2014) poświecony jest ważnej kwestii jaką jest określenie teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej. W załączonym przeglądzie literatury Che i Chen (2014) nie umieścili pozycji odnoszących się do metod urabiania, parametrów pracy koparki oraz teoretycznej wydajności wydobycia i być może to właśnie jest przyczyną pewnych niedokładności powstałych w trakcie rozwiązywania problemu. Intencją autora obecnej publikacji było: • Odniesienie się do krytycyzmu wyrażonego przez Che i Chena (2014) dotyczącego procedury obliczania prędkości w ruchu łukowym podanej w cytowanej literaturze przedmiotu (Pajer i in., 1971; Vetrov, 1971; Rasper, 1975; Durst i Vogt, 1988); • Zbadanie różnic pomiędzy procedurą określania teoretycznej wydajności zaproponowaną w pracy Che i Chena (2014) a odpowiednimi rozwiązaniami podanymi w literaturze; • Określenie prawidłowości i stosowalności teorii zaprezentowanej w pracy Che i Chena (2014) poprzez porównanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem ich teorii oraz teorii podanych w wymienionych pozycjach literatury. W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym " Uprzednio stosowane metody określania teoretycznej wydajności pracy koparki kołowej wielonaczyniowej" autorzy nie podali głównych odniesień literaturowych z których zaczerpnięte zostały równania (1)-(6)**. Ponadto, nie podali charakterystyki modelu działania koparki, na podstawie którego wyprowadzone zostały rzeczone równania, co stanowi powa

 17. ABORDAREA PSIHOLINGVISTICĂ ŞI SOCIOLINGVISTICĂ A CONCEPTULUI EMOŢIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica LIFARI

  2015-12-01

  Full Text Available În ultimul timp categoria conceptuală a emoţiilor este cercetată în contextul studiilor interdisciplinare şi al celor interculturale. Atât în domeniul psihologiei, cât şi în cel al lingvisticii savanţii se împart în mai multe şcoli, bunăoară: reprezentanţii teoriei despre universalitatea emoţiilor şi cei care accentuează impactul sociocultural al dezvoltării şi cul­ti­vării categoriilor conceptuale ale emoţiilor în cadrul unei etnii sau culturi.În articolul de faţă autorul pune în discuţie opiniile savanţilor antropologi şi lingvişti cu privire la modelarea concep­tului de emoţie în cadrul unei culturi şi posibilitatea de a analiza acest concept prin prisma ambelor teorii: atât a celei de universalitate a conceptului de emoţie, cât şi a teoriei despre individualitatea acestuia. THE PSYCHO-LINGUISTIC AND SOCIO-LINGUISTIC APPROACH TO THE CONCEPT OF EMOTION The conceptual category of emotions has recently more often been studied on the cross-cultural level. This type of research has been done among both psychologists and linguists who are further representing different schools or ideas, as for example the adherents of the theory of universal emotions and those that emphasize the socio-cultural impact of the development of the concept of emotion within a certain ethnic community or culture.The article under discussion offers the reader the ideas and points of view of researchers in the field of psychology, anthropology and linguistics concerning the concept of emotions within a certain culture and the possibility to analyse the given concept through the prism of both theories: that of the universality of emotions on the one hand and that of the cultural specificity of emotion on the other one.

 18. Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Wolniewicz-Slomka

  2016-12-01

  Full Text Available Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia The goal of this article is to examine how different events and phenomena related to the Second World War and the Holocaust are framed via Wikipedia articles written in Polish, Hebrew and English. Departing from the pillars of the theory of framing in mass media, the article conducts a content analysis of three articles, in three different languages. The articles under analysis are the following: “Auschwitz-Birkenau Camp”, “The Pogrom in Jedwabne”, and “Righteous Among the Nations”. The analysis will use the four roles of frames as categories, determined by Entman: definition of the problem/phenomenon, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. Analyzing how the articles fulfill each of the roles in the different languages, the research hypothesis is that the framing of the phenomena will differ between the versions, and each version will follow pillars of the collective memory of the Holocaust in its respective country. Findings, however, are not in complete compliance with this hypothesis.   Kształtowanie popularnej wiedzy o Holocauście na przykładzie trzech artykułów z polskiej, hebrajskiej i angielskiej Wikipedii Celem artykułu jest zbadanie, jak przedstawiane są wybrane wydarzenia i zjawiska, związane z historią II wojny światowej oraz Holokaustem, w internetowej encyklopedii „Wikipedia” w różnych językach. Prezentowana analiza treści opiera się na teorii framingu w mass mediach i obejmuje trzy artykuły: „Auschwitz-Birkenau”, „Pogrom w Jedwabnem” oraz „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, opublikowane w językach polskim, angielskim oraz hebrajskim. W analizie wykorzystano cztery role „ram” (frames, sformułowane przez Entmana: definicja problemu/zjawiska, interpretacja przyczyn, ewaluacja moralna oraz propozycja rozwiązań. Autor, badając to, jak

 19. Choroba refluksowa przełyku a astma oskrzelowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Patyk

  2009-09-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa i choroba refluksowa przełyku są często współwystępującymi jednostkami chorobowymi. Uważa się, że refluks stanowi potencjalny czynnik wywołujący lub zaostrzający astmę. Hipoteza ta opiera się zarówno na przesłankach patofizjologicznych, jak i badaniach klinicznych. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że zakwaszanie dolnej części przełyku powoduje wzmożoną reaktywność oskrzeli. Powstało kilka teorii wyjaśniających to zjawisko, do najistotniejszych należą teoria nerwowa, zapalna i mikroaspiracji. Wykazano również, że nieswoiste testy nadreaktywności oskrzeli mogą indukować epizody refluksu, co przemawia za udziałem samej astmy w promowaniu GERD. Do osłabienia mechanizmów antyrefluksowych prowadzą związane z zaostrzeniami astmy wzrost ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej oraz „pułapka powietrzna”, a także niektóre doustne leki rozszerzające oskrzela, zwłaszcza teofilina. Obie choroby mogą oddziaływać na siebie na zasadzie błędnego koła, co pociąga za sobą implikacje terapeutyczne. Nie ma jednak jednoznacznych danych z badań randomizowanych o skuteczności antyrefluksowej terapii farmakologicznej i chirurgicznej. Najnowsze dane z piśmiennictwa nie potwierdzają pozytywnych rezultatów takiej terapii w grupie astmy trudnej, w której dotąd rekomendowano wdrożenie leczenia dużymi dawkami IPP. Nadal brak jest przekonywają- cych danych dotyczących roli niekwaśnego i/lub żółciowego refluksu w astmie. Konieczne jest udoskonalenie i standaryzacja metod diagnostycznych oraz protokołów terapeutycznych pozwalających wyodrębnić grupę pacjentów, u których terapia antyrefluksowa przyniesie najlepsze efekty dla kontroli astmy.

 20. Towards Application of Speech Act Theory to Opinion Mining

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Magdalena Pluwak

  2016-12-01

  Full Text Available Towards the Application of Speech Act Theory to Opinion Mining The paper refers to the pragmatics’ perspective on opinion mining in Polish and English, inspired by the discrepancy between the coverage of sentiment analysis and the market demand. An analysis of speech acts expressed in opinion texts reveals that almost half of all opinions include ways of indirect evaluation that might not get extracted while applying traditional methods of sentiment analysis based on direct evaluative vocabulary and polarity lexicons. Coding of sentiment with respect to speech acts could vastly broaden data mining results within an NLP-system.   O zastosowaniu teorii aktów mowy w ekstrakcji danych z tekstów opinii internetowych Jedno z aktualnych zagadnień językoznawstwa komputerowego, jakim jest automatyczne badanie wydźwięku wypowiedzi, nie uwzględniło dotychczas w wystarczającym stopniu pragmatyki językoznawczej, np. aktów mowy Austina (1961 i Searla (1969, a zatem również implicytnych sposobów wyrażania ewaluacji. Tymczasem podejście od pragmatyki ku konstrukcjom przełożonym na reguły programistyczne umożliwiłoby nie tylko szersze spojrzenie na analizę sentymentu, ale też zbliżyłoby automat do sposobu, w jaki odbiera go człowiek. W szczególności chodzi tu sposoby wyrażania (niezadowolenia wykraczające poza poziom leksykalny (bez nacechowanej negatywnie leksyki, typu Nigdy więcej tam nie pójdę. Artykuł prezentuje: 1. aktualne podejścia do analizy wydźwięku w lingwistyce komputerowej, 2. propozycję zastosowania podejścia pragmatycznego, 3. wyniki badania próbki tekstów opinii internetowych pod kątem występowania w nich aktów mowy, 4. propozycję utworzenia reguł ekstrakcji danych na ich podstawie. Zaprezentowane podejście zakłada hipotezę wtórnej oralności, czyli tego, że język opinii jest zapisanym językiem mówionym.

 1. Struktura postojů k integraci žáků s tělesným postižením v TV v revidovaném dotazníku ATIPDPE-R u budoucích učitelů v České republice Components of attitudes toward inclusion of students with physical disabilities in physical education in the revised

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2007-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo prozkoumat strukturu revidované postojové škály dotazníku ATIPDPE-R, který je založen na Ajzenově (2000 teorii plánovaného jednání (Theory of planned behavior. Této studie se účastnilo 214 budoucích učitelů (155 žen a 59 mužů průměrného věku 21,83 let, kteří studovali studijní obor učitelství TV na čtyřech univerzitách, studijní obor aplikovaná tělesná výchova, speciální pedagogika a učitelství prvního stupně základní školy v České republice. Analýza postojové škály ATIPDPE-R poukázala na tři psychologické ukazatele (komponenty. Zmíněné komponenty (na základě analýzy základních komponent – principal component analysis objasňují více než 65 % variance. Tři komponenty jsou: a pozitivní důsledky pro studenty, b negativní důsledky pro učitele a c negativní důsledky pro studenty. The purpose of the study was to examine the structure of the revised attitudinal scale of the ATIPDPE-R, an instrument based on the theory of planned behavior (TPB of Ajzen (2000. Participants were 214 prospective educators (155 females and 59 males of an average age of 21.83 years enrolled in physical education teacher preparation programs at four universities, in one adapted physical education program, one special education program and one general education program in the Czech Republic. Based on analysis, the attitudinal scale of ATIPDPE-R measures III psychological properties (components. Three components, which come from principal component analysis, explain more than 65% of the variance. The three components are: a positive outcomes for students, b negative outcomes for teachers, and c negative outcomes for students.

 2. Modele culturale de standardizare lingvistică

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dirk Geeraerts

  2016-02-01

  Full Text Available În acord cu tendințele din teoria culturală (vezi Burke et al., 2000, lingvistica cognitivă evidențiază faptul că noi înțelegem realitatea socială prin prisma unor modele, „modele culturale” sau „teorii naive (populare”, și, de la Holland & Quinn (1987 la Lakoff (1996 și Palmer (1998 pînă la Dirven et al. (2001a, 2001b, specialiștii în lingvistică cognitivă au demonstrat că instrumentarul tehnic al lingvisticii cognitive poate fi utilizat pentru a arăta că perspectivele noastre asupra realității sociale sînt modelate pe baza unor de tipare de gîndire. Însă, dacă limba este o realitate socială și culturală, ce modele ne formează concepția despre limbă? Mai exact, care sînt modelele care formează modul nostru de a gîndi despre limbă ca fenomen social? Care sînt paradigmele pe care le folosim pentru a gîndi despre limbă, nu neapărat ca structură lingvistică (așa cum se observă în Reddy 1979, ci ca variație lingvistică, adică modelele despre felul în care varietățile lingvistice sînt răspîndite într-o comunitate lingvistică și maniera prin care această distribuție ar trebui evaluată?Scopul lucrării de față este de a discuta existența a două modele de bază: cel raționalist și cel romantic. Voi cartografia modalitățile prin care aceste două modele interacționează, voi descrie evoluția lor în curgerea timpului și voi explora modul în care ele pot fi întrebuințate pentru a analiza variația lingvistică actuală.

 3. Zaburzenia więzi i krzywdzenie dzieci jako problem towarzyszący zaburzeniu hiperkinetycznemu (ADHD i zaburzeniom zachowania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Brzozowska

  2011-09-01

  Full Text Available Zaburzenie hiperkinetyczne (w klasyfikacji amerykańskiej DSM-IV używa się nazwy: zespół nadpobudliwości psychoruchowej – attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD charakteryzuje stały wzór zachowania, na który składają się zaburzenia uwagi, nadmierna impulsywność oraz nadruchliwość w istotny sposób pogarszające funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i szkolnym. Zaburzeniu hiperkinetycznemu często towarzyszą inne zaburzenia, m.in. zaburzenia zachowania. Autorki pracy poruszają zagadnienie współwystępowania obu zaburzeń oraz patogenezy określonych podtypów ADHD (podtypu z przewagą impulsywności i mieszanego wkontekście zaburzeń więzi i/lub krzywdzenia dziecka. Według teorii przywiązania związek pomię- dzy dzieckiem a najbliższym opiekunem kształtuje sposób, w jaki dziecko będzie później postrzegało siebie i innych. Zwrócono uwagę na zjawisko nacechowanej negatywnymi emocjami interakcji pomiędzy dzieckiem z ADHD a jego opiekunem, co zwiększa ryzyko wystąpienia krzywdzenia w związku z nadpobudliwością dziecka oraz indywidualnymi cechami opiekuna. Występująca w wielu rodzinach dzieci z ADHD przemoc fizyczna, emocjonalna oraz zaniedbanie mogą mieć również wymiar transgeneracyjny i być wyrazem wielopokoleniowych zaburzeń więzi. W literaturze podkreśla się znaczenie traumatycznych doświadczeń szeroko rozumianej przemocy dla rozwoju emocjonalnego, samokontroli oraz relacji społecznych. W niektórych przypadkach związek między doznawaniem przemocy w dzieciństwie i stosowaniem jej wobec własnych dzieci może być skutkiem zbyt słabych relacji z własnym rodzicem i zakłóceń w tworzeniu się bezpiecznego przywiązania. Autorki postulują indywidualne podej- ście do terapii dziecka z ADHD uwzględniające wyżej wymienione problemy dziecka i jego rodziny.

 4. SYNAMET - A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Anna Zawisławska

  2016-12-01

  Full Text Available SYNAMET - A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse This article describes the preliminary premises of metaphor annotation in SYNAMET - the developing microcorpus of synesthetic metaphors. The analysis is based on the CLST theory (Context-Limited Simulation Theory put forward by D. Ritchie. According to this theory, the metaphor’s vehicle may activate various types of associations between words: semantic relations, perceptual sensations, or emotional simulations. The range of potential associations evoked by the vehicle is limited by the topic, i.e. the lexical context in which the metaphor appears. The relations between the vehicle and the topic may be presented in the form of a semantic frame. To reconstruct the frames within the project, linguistic works devoted to sensory perception- vision, hearing, smell and taste- will be utilized. The corpus annotation will consist of the following stages: 1 metaphor identification, 2 indication of the metaphor cluster (CM - a phrase or a passage of the text, centered around one referent, 3 isolation of the metaphorical units (MU - word forms or phrases combining lexemes primarily belonging to different perceptual frames. The outcome of the MU analysis will include: a general metaphorical scheme of the MU, lexical items activating the frame of the MU (together with their grammatical description, a detailed metaphor scheme of the MU, and the semantic and grammatical categorization of the MU.   SYNAMET – mikrokorpus metafor synestezyjnych. Wstępne założenia opisu metafory w dyskursie Artykuł opisuje wstępne założenia anotacji metafor w powstającym mikrokorpusie metafor synestezyjnych SYNAMET. Podstawą metody opisu będzie teoria CLST (Context-Limited Simulation Theory D. Ritchie’go. W myśl tej teorii nośnik metafory (vehicle może aktywować różne typy powiązania między wyrazami: semantyczne, zmysłowe lub emocjonalne

 5. Reliability Analysis of Drilling Operation in Open Pit Mines / Analiza niezawodności urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych

  Science.gov (United States)

  Rahimdel, M. J.; Ataei, M.; Kakaei, R.; Hoseinie, S. H.

  2013-06-01

  możliwych stanów działania, a prawdopodobieństwa znalezienia się jednego z urządzeń wiertniczych w każdym z podanych stanów obliczono z wykorzystaniem teorii Markowa. Wyniki pokazują, że poziom prawdopodobieństwa tego, że wszystkie urządzenia wiertnicze znajdować się będą w stanie gwarantującym ich właściwe działanie wynosi 77.2%. Biorąc pod uwagę 360 dni roboczych w roku, oznacza to, że prace wiertnicze prowadzone być mogą w warunkach niezawodności przez 277.92 dni w roku.

 6. Jaką teorią jest Marksowska teoria wartości opartej na pracy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Nowak-Posadzy

  2015-12-01

  Full Text Available Tak zwana teoria wartości opartej na pracy (odtąd LTV, niegdyś powód do dumy całego środowiska marksistowskiego, stawała się z upływem lat przedmiotem jego zakłopotania. Jej odrzucenie w ramach tradycji lewicowej, zarówno przez część filozofów, jak i ekonomistów, wpisuje się w szersze zjawisko zwane „kryzysem marksizmu”. Wówczas to filozoficzna część środowiska marksistowskiego, chcąc uwolnić marksizm od wad „ekonomizmu”, odcięła go także od zalet mogących płynąć z przyjęcia perspektywy ekonomii teoretycznej. Natomiast część ekonomiczna przywołanego środowiska, chcąc uwolnić ekonomię marksistowską od niedociągnięć tkwiących w LTV, odcięła ją także od szczególnego statusu przypisywanego w tej tradycji intelektualnej pojęciu pracy. Chociaż uniewinniono później LTV od zarzutu o domniemaną logiczną sprzeczność, to jedynie po to, aby skazać ją następnie na zapomnienie za jej rzekomą zbyteczność. W niniejszym artykule omówiona zostanie specyfika Marksowskiej wersji LTV. We wstępie podane zostaną cztery jakościowe założenia, które, zdaniem autora, przesądzają o charakterze Marksowskiej wersji LTV, W pierwszej części zarysowane zostanie miejsce LTV w historii myśli ekonomicznej. Druga część dotyczyć będzie losów Marksowskiej wersji LTV w ramach samej tradycji marksistowskiej. W trzeciej części omówiony zostanie problem wartości i jej pomiaru. Czwarta część zostanie poświęcona analizie problemu pracy i wyboru jednostki jej pomiaru, a także próbie zrekonstruowania Marksowskiej teorii reprodukcji pracowników za pomocą pracy. W części piątej podjęta zostanie kwestia tego, jak interpretuje się współcześnie status metodologiczny marksowskiej wersji LTV. Artykuł kończy podsumowanie.

 7. Co się stało z klasą?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neil Smith

  2013-01-01

  Full Text Available Chociaż problem klas społecznych przyczynił się znacząco do wyłonienia się teorii społecznej w geografii w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku, to przestał ostatnio funkcjonować jako pryzmat, przez który spogląda się na kwestie społecznej konstrukcji przestrzeni, miejsca oraz natury. Przyczyny odejścia od perspektywy klasowej leżą po części we wzroście alternatywnego politycznego spojrzenia na tożsamość, przekierowującego politykę nie w stronę ekonomii, a raczej kultury. Biorą się one także z osłabienia marksizmu pod koniec dwudziestego wieku. Przyczyniły się do tego również pozornie bezklasowa polityka, która wyłoniła się z niektórych ruchów lat sześćdziesiątych, jak i niezwykle potężne reakcje przeciwko owym ruchom. Opór ten jednak ustąpił, a my znaleźliśmy się bez wysublimowanego języka klasy dokładnie wtedy, gdy ze zdwojoną siłą potwierdza ona swoje znaczenie. Od ekonomicznego boomu, poprzez kryzys  lat 1997–1999 i kolejny boom w Azji, do utwierdzenia pozycji klasowych w Meksyku i Europie Wschodniej czy też dramatycznego formowania się klas w postkolonialnej Afryce Południowej (nie wspominając już o Wielkiej Brytanii Blaira czy Stanach Zjednoczonych Clintona, klasa przedstawia sobą kluczowy, polityczny wymiar różnic społecznych. Multikulturalizm zaczyna jawić się jako usprawiedliwienie kapitalistycznej „różnorodności”, podczas gdy w kręgach akademickich polityka jest coraz częściej utożsamiana ze wspólnym, liberalnym mianownikiem moralności. Prezentowane tu stanowisko nie jest ograniczonym apelem o powrót do klasy, ale raczej twierdzeniem, że musimy znaleźć sposób na ponowne włączenie zagadnienia klasy do problematyki tożsamości i polityki kulturowej. To one, z bardzo słusznych powodów, nieprzypadkowo stanowiły pierwszoplanowe kwestie polityki ostatnich lat.

 8. Nie tylko Dzierżon: wprowadzenie do bibliografii piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roman Tomaszewski

  2011-01-01

  Full Text Available Zadaniem artykułu jest ukazanie dorobku piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku. Pretekstem do poruszenia tego tematu jest przypadająca w 2011 roku dwusetna rocznica urodzin wybitnego pszczelarza Jana Dzierżona. Osoba i dokonania najsłynniejszego chyba w świecie Ślązaka do tego stopnia zdominowały historię pszczelarstwa tego regionu, że właściwie bardzo niewiele mówi się o dorobku innych działających aktywnie śląskich pszczelarzach praktykach i publicystach. Tymczasem dorobek ten jest imponujący. W części pierwszej artykułu przypomniano Nickela Jacoba ze Szprotawy, autora pierwszej wydanej na Śląsku książki pszczelarskiej, uznanego jednocześnie za ojca niemieckiej bibliografii pszczelarskiej. Wśród pionierów niemieckiej literatury fachowej dotyczącej pszczół znajduje się też Johann Coler ze Złotoryi. W XVIII wieku swą działalność praktyczną i publicystyczną w znacznej mierze związali ze Śląskiem Łużyczanin Adam Gottlieb Schirach i Niemiec Johann Riem. W dziełach innych autorów z zakresu gospodarstwa wiejskiego pojawiają się również fragmenty poświęcone pszczelarstwu. Dorobek swych poprzedników wzbogacił i swą działalnością rozsławił śląskie pszczelarstwo ksiądz dr Jan Dzierżon, odkrywca partenogenezy, konstruktor nowoczesnego ula, autor licznych publikacji. „Księciu pszczół” poświęcona została druga część artykułu. Przedstawiono w niej pokrótce jego życie i działalność, dzieje walki o uznanie teorii partenogenezy, ogromny dorobek publicystyczny. Wskazano jednocześnie na brak opracowania pełnej bibliografii podmiotowej. Dzierżon był wydawcą jednego z pierwszych na Śląsku czasopism pszczelarskich. Dorobek śląskiego czasopiśmiennictwa pszczelarskiego jest bogaty i dziwi fakt, że właściwie w bardzo małym dotychczas stopniu został poznany. Część trzecią poświęcono niemieckim i polskim czasopismom pszczelarskim wydawanym na Śląsku. Uwzgl

 9. BIOGRAMY POLSKICH MYŚLICIELI NIERUCHOMOŚCI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edyta Łazarowicz

  2009-11-01

  Full Text Available Fragment artykułu: [b]Andrzej Bieniek[/b] (1895-1944, doktor, urodził się 17 października 1895 r. w Bratucicach (powiat Bochnia, rozstrzelany 26 lipca 1944 roku w ruinach getta w Warszawie. (...Doktor A. Bieniek zajmował się głównie problemami organizacji księgowości w przedsiębiorstwach oraz rachunkiem kosztów. Był autorem m.in. następujących publikacji: Polska metoda księgowości oparta na ekonomicznym systemie Taylora (Biblioteka Państwowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi, Łódź 1927, Kantor wzorowy w szkołach handlowych (Biblioteka Państwowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi, Warszawa-Łódź 1928, Księgowość w przedsiębiorstwach przemysłowych (Biblioteka Rady Głównej Zrzeszeń Księgowych i Rzeczoznawców Księgowości w Polsce, Warszawa 1935, Zasady inwentaryzacji i bilansowania (Związek Księgowych w Polsce, Warszawa 1936, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach przemysłowych ((Związek Księgowych w Polsce, Warszawa 1939, Zasady analizy bilansów (Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Zawodowych. Sekcja Główna Handlowa, Warszawa 1939. [b]Zygmunt Stefan Kossut[/b] (1922–1984 profesor doktor habilitowany, syn Wiktora Kossuta i Henryki Serafin, urodził się 16 kwietnia 1922 r. (.. Do dzisiaj znane jest profesjonalistom zdanie E. Terebuchy, że „on pierwszy (Z. Kossut – M.G. przeorał ugór w naszej nauce rachunkowości, wykonując próbę sformułowania nowych poglądów na metody badawcze w dziedzinie teorii rachunkowości.” [b]Kazimierz Sowa[/b] (1915–1972, profesor nadzwyczajny, doktor, urodził się 2 października 1915 roku w Krakowie w rodzinie chłopskiej, zmarł 17 grudnia 1972 r. w Krakowie. Był żonaty, bezdzietny. (... Okres pracy zawodowej Kazimiera Sowy (1938–1972 był bardzo zróżnicowany i przebiegał wielotorowo. Była to praca naukowo-dydaktyczna w szkolnictwie wyższym, praca redakcyjno-popularyzatorska, organizacyjno-kierownicza w Stowarzyszeniu Księgowych w

 10. The soul in the mediaeval Psalter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Lis

  2016-06-01

  Full Text Available The soul in the mediaeval Psalter The paper is an attempt to examine what lies at the heart and soul of the mediaeval Psalter in the contemporaneous approach(es to its vernacularisations. In particular, the paper investigates the applications of the mediaeval translation theory in relation to a 12th-century Anglo-Norman, a 15th-century Middle French and four 14th-century Middle English prose Psalter renditions, with a view to locate them within the spirit of the attitude to biblical translations current in the Middle Ages and against the backdrop of the position of the Psalter in the period. In practical terms, the analysis is conducted on the basis of the equivalent selection strategies for rendering four Latin nouns central to the Psalter: anima, animae ‘soul,’ cor, cordis ‘heart’ and, perhaps surprisingly, ren, renis ‘kidney’ and lumbus, lumbi ‘loins’. All cases of variation in this respect are studied closely from intra- as well as extra-textual perspectives in order to establish the possible reasons behind the divergences, as these constitute exceptions rather than the rule, even in apparently heterodox renditions.   Dusza w średniowiecznym Psałterzu Artykuł stanowi próbę bliższego przyjrzenia się podstawowym zasadom średniowiecznego podejścia do tłumaczenia psałterza na języki wernakularne. Przedstawiono w nim analizę zastosowania mediewalnej teorii tłumaczeń w odniesieniu do dwunastowiecznego Psałterza anglo-normandzkiego, piętnastowiecznego Psałterza średniofrancuskiego i czterech czternastowiecznych tłumaczeń Księgi Psalmów na średnioangielski. Celem było wykazanie, w jakim stopniu analizowane teksty odzwierciedlają ówczesne podejście do tłumaczeń biblijnych w kontekście znaczenia psałterza w średniowieczu. Badanie przeprowadzone jest na podstawie doboru ekwiwalentów w tłumaczeniu czterech – niezwykle istotnych z powodu rangi tych tekstów w średniowieczu – łacińskich rzeczownik

 11. The Category of Neighbourhood in Islamic Modernism of Yugoslavia. "Fetve" of Husein Đozo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olimpia Dragouni

  2015-12-01

  intellectual legacy of Semitic Abrahamic faiths (like in the case of Baha’i faith which incorporates such figures as Krishna and Buddha, results in exclusion from the category of neighbourhood. Thus, the spatial and social proximity forms the core of neighbourhood classification. The paper is based on rich exemplification of fatwas that reveal the absorption of Judeo-Christian heritage into the Islamic thought, and explains the theoretical and theological framework of this process. It presents the perception of neighbour and neighbourhood in the Islam of socialist Yugoslavia, and – to some extent – the intellectual outcome of Judeo-Christian and Islamic neighbourhood in terms of spatial and theological vicinity. Finally, the article shows that the Yugoslav Islamic stance towards the once classified neighbour is inclusive, welcoming and hospitable. Intellectual background of this attitude is formed by the tradition of Islamic Modernism of early 20th century Egypt, and the influence of such Islamic thinkers as Jamāl ad-Dīn al-Afghānī, Muḥammad ‘Abduh, Muḥammad Rašīd Riḍā, Maḥmūd Šaltūt. Hence, the article implicitly poses a question on the intellectual origins of the Islamic openness towards the neighbour, inherent to Titoist Bosnia.   Kategoria sąsiedztwa w islamskim modernizmie w Jugosławii."Fetve" Huseina Đozo Wychodząc od twierdzenia Carla Schmitta, że wszystkie znaczące pojęcia współczesnej teorii państwa to zsekularyzowane pojęcia teologiczne, autor próbuje odtworzyć polityczną i etyczną teorię sąsiedztwa, obecną w koranicznych komentarzach i fatwach (fatāwā Huseina Đozo, głównego przedstawiciela modernizmu islamskiego w byłej Jugosławii. Równocześnie stara się ustanowić relację między teoretycznymi ramami dogmatów teologicznych a codzienną praktyką, zachowaną w formule fatwy jako gatunku religijnej literatury islamskiej, która poprzez odpowiedzi na pytania wiernych muzułmanów tworzy dialog o władzy i spo

 12. Становление антропоцентристских теорий в современном языкознании

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Михаил [Mikhail] Лабащук [Labashchuk

  2015-12-01

  structure, essentially describable on three logical and prototypical levels: – the hypernimic (generic, abstract-logical level, – the base (generic-particular, mental-imaginary level (whose prototypical structure is the centre-periphery, and – the hyponymic (particular, mixed, syncretic level. Alexander Kiklevich's theory proposes a classification of scientific paradigms; discusses the pragmatics and functionality of language in communication; emphasises the peculiarity of the conceptualising of information on the basic, supra-basic and sub-basic levels of communication; criticises the content of modern conceptology; finally, it develops and elaborates a distinctive approach to the issues of language polysemy and metaphor. Anthropocentric theories of modern linguistics strengthen the long-stipulated leading position of the discipline among the human sciences.   Kształtowanie się teorii antropocentrycznych we współczesnym językoznawstwie Artykuł zwraca uwagę na specyfikę teorii antropocentrycznych we współczesnym językoznawstwie. Jako przykład tendencji rządzących kształtowaniem się funkcjonalnych aspektów idiolektycznych teorii języka analizie poddane zostaje podejście gnozeologiczne w językoznawstwie Aleksandra Kiklewicza. Antropocentryczne teorie lingwistyczne przeciwstawiane są w dzisiejszym językoznawstwie antropologicznym teoriom języka. Podstawową kategorią tych ostatnich jest socjolekt jako zjawisko ponadjednostkowe. Podstawową kategorią teorii antropocentrycznych w językoznawstwie jest z kolei idiolekt jako ontologicznie niepowtarzalna kategoria wyjściowa istnienia jednostki i społeczeństwa. W przypadku podejścia funkcjonalnego w ramach teorii antropocentrycznych sama kategoria socjolektu uznana zostaje za część idio­lektu, nie zaś odwrotnie, jak ma to miejsce w teoriach socjologicznych. Termin kategoria określa się tradycyjnie za pomocą dwóch kryteriów czy też podejść: 1 logicznego (z pespektywy racjonalno

 13. Entre la loi et la norme. Sur les difficulté d’une théories généalogique du pouvoir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilba Corneliu

  2006-06-01

  exercită asupra vieţii fără să se poată debarasa de vechea formă a suveranităţii individualizante. Din acest motiv, un număr important de autori l-au criticat pe Foucault pentru ambiguitatea unei teorii care nu reuşeşte să definească puterea. Dintre obiecţiile cele mai importante care au fost adresate lui Foucault am reţinut în special întrebarea lui Nancy Fraser: „cum se poate trece de la drept la normă fără a face apel la o teorie liberală?”. Am arătat că teoria lui Foucault ocoleşte o astfel de întrebare, din pricină că nu are suficiente resurse pentru a răspunde. Motivul ar fi că Foucault a aplicat la analiza puterii un model lingvistic, concepând „jocurile puterii” ca pe un fel de „jocuri de limbaj. Dar aplicarea grilei lingvistice la jocurile puterii nu ţine cont de distincţia (operată de Searle, cu privire la limbaj dintre reguli constitutive şi reguli normative. La Foucault, dreptul nu e constitutiv, ci normativ; în schimb norma nu e normativă, ci constitutivă. Mai precis, individul nu este atom liber (constituant de relaţii, ci e deja investit cu raporturi de forţă care îl constituie ca individ şi sujet de droit. Dacă regulile juridice pot forma diferite „jocuri” este pentru că, de fapt, ele sunt rezultatele unor practici guvernate de o putere normalizatoare văzută ca Marele Joc al tuturor jocurilor de putere. De aici rezultă caracterul paradoxal al termenului „drept”, care o nedumerea pe Nancy Fraser.

 14. Components of attitudes toward the inclusion of students with disabilities in physical education in the ATIPDPE-GR instrument for Greek physical educators [Názory na začlenění studentů s postižením do hodin tělesné výchovy v nástroji ATIPDPE-GR pro řecké učitele tělesné výchovy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2010-12-01

  ánovaného chování (TPCH poskytuje užitečný rámec pro studium postojů k lidem s postižením. CÍLE: Účelem studie bylo posoudit strukturu postojové škály, modifikované pro Řecko, dle nástroje Attitudes Toward Inclusion of Individuals with Physical Disabilities in Physical Education - Greece (ATIPDPE-GR, založeného na teorii plánovaného chování (TPCH Ajzena (2000. Škála je určena pro měření postojů řeckých učitelů tělesné výchovy. METODIKA: Zúčastnilo se 155 učitelů tělesné výchovy (85 žen a 70 mužů v průměrném věku 37,68 let, kteří vyučují buď tělesnou výchovu (TV nebo olympijskou a paralympijskou výchovu (OPV v sedmi různých prefekturách Řecka. VÝSLEDKY: Na základě jednocestné ANOVA postojové škály ATIPDPE-GR měří dvě psychologické charakteristiky (komponenty. Dva komponenty, jež pocházejí z analýzy hlavních komponentů, objasňují více než 42 % rozptylu. Jedná se o a pozitivní výsledky pro studenty a b negativní výsledky pro učitele a studenty. ZÁVĚRY: Naše závěry indikují, že ATIPDPE-GR lze považovat za spolehlivý nástroj pro měření postojů učitelů TV a že teorie plánovaného chování může poskytnout solidní teoretický rámec pro studium postojů učitelů tělesné výchovy.

 15. Sports context of the original families of three generations of national football team players [Sportovní kontext původních rodin tří generací fotbalových reprezentantů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Válková

  2011-09-01

  in any of the three different generations.[VÝCHODISKA: Rodinný context je považován za podstatný jev, ovlivňující vývoj celoživotní sportivní kariéry. Přes tuto skutečnost je role rodiny v etapách různých historických změn zkoumána zřídka. Výzkumný concept studie je založen na "teorii přechodu" (tj. raná sportovní socializace, na principu "generačního přenosu" (tj. interakce rodiče-děti, a to v rámci různého mikro (rodinného a makro (sociálně-ekonomického kontextu. CÍLE: Cílem studie je nalézt vztahy mezi ukazateli rané socializace v rodinném kontextu fotbalových hráčů - reprezentantů České republiky ve třech rozdílných socio-ekonomických časových obdobích. METODIKA: Byly zkoumány tři generace fotbalových hráčů národní reprezentace. Výzkumný vzorek P (n = 69 sestával ze tří sub-skupin: P1 (n = 23 - současná generace fotbalové reprezentace v letech kolem roku 1991, P2 (n = 23 - generace reprezentující v letech 1981 - 2001 a P3 - generace reprezntující v letech 1965 - 1987. Data byla získána semi-strukturovaným rozhovorem orientovaným na rodinné zázemí v etapě rané sportovní socializace každé generace. Odpovědi byly analyzovány a data tříděna v kategoriální škále (5 domén po 4 kategoriích. Dále byla data zpracována deskriptivní statistikou a srovnání vybraných kategorií mezi generacemi neparametrickým testem Chí-kvadrát na hladině významnosti p < 0,05. VÝSLEDKY: Shodná role otců byla nalezena ve všech třech generacích a take ve shodných kategoriích (typ výchovy, začlenění do fotbalu, motivační přístupy. Role matek byla odlišná ve vztahu ke generační emancipaci žen, ale vždy podporující sportovní vývoj dětí. ZÁVĚRY: Výsledky podtrhují význam rané sportovní socializace v rodině, důležitost generačního přenosu, funkci otce, matky i sourozenců jako motivátorů, a to bez ohledu na příslušnost ke kterékoliv ze t

 16. Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Płonecka

  2017-06-01

  sexually positive life attitude, which means a life of acceptance of oneself and others and creation of a nonviolent space, enables universal self-acceptance and self-development. It is also a proactive social attitude because it requires intellectual and political involvement in regard to emerging reality. I believe that positive sexuality supported by positive sex-ed and social involvement is a very important element of resistance against power relations.    Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna Negatywna seksualność to seksualność, która nie składa się na poczucie tożsamości i samoakceptacji. Jest obarczona wstydem, poczuciem winy i zagrożenia. W polskim społeczeństwie panuje atmosfera negatywnej seksualności. Brak jest tolerancji dla różnorodności i wolności seksualnej rozumianej jako swobodna ekspresja siebie. Jest to sytuacja, która zagraża dobrostanowi psychicznemu. Deprecjonowanie i normatywizowanie ludzkiej seksualności jest uwikłane w relacje władzy, które petryfikują dany stan społeczny. Prowadzi to do totalitarnego zagospodarowania naszej seksualności i utrzymywania tego stanu dzięki psychicznym mechanizmom ulegania władzy totalitarnej. By pokazać te procesy, przywołuję myślicieli i myślicielki takie jak Michel Foucault, Erich Fromm, Theodor Adorno, Wilhelm Reich i Karen Horney. Taka rzeczywistość jest też rezultatem procesów społecznych, które ją ukształtowały. Miały na to wpływ procesy związane z władzą i kulturą. Negatywne wzorce są obecne w naszej kulturze od dawna. Polską kulturę analizuję przez pryzmat kina polskiego epoki PRL-u. Kultywowanie tych negatywnych norm społecznych to bierna postawa społeczna. Pokazuję alternatywy dla atmosfery negatywnej seksualności. Opisuję ruch pozytywnej seksualności i jego zalety dla zdrowia psychicznego jednostki i społeczeństwa. Poddaję w wątpliwość możliwość popularyzowania teorii queer w Polsce. Pokazuję pewne uniwersalne strategie

 17. Příklad e-learningové komunity v celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy An example of an e-learning community for lifelong learning by physical education teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Kolenc

  2008-01-01

  Full Text Available Současné trendy ve světě i v EU vykazují zvyšující se počet skupin, vzdělávajících se prostřednictvím e-learningu, tzv. e-learningových komunit. Tento příspěvek představuje první takovouto e-learningovou komunitu ve Slovinsku, a to v oblasti pedagogické praxe studentů – "Sportfolio.si".Pedagogové, studenti sportu, profesoři a mentoři na školách v rámci e-learningové komunity spolupracují a propojují tak "teorii a praxi". V rámci e-komunity a pomocí blogů (weblogů mohou uživatelé sdílet příklady nejlepších postupů a získávat, rozvíjet a sdílet tak profesní kompetence v oblasti tělesné výchovy. Potvrzují tak myšlenku, že "vlastní vědomosti lze rozvíjet tím, že je sdílíme s ostatními".Takové jsou rovněž trendy v EU, která od pedagogů požaduje neustále přejímat nové role (kompetence a měnit či opouštět některé role dřívější. Pedagogové se tudíž musí neustále starat o vlastní osobnostní a profesní rozvoj. Pomocí tzv. celoživotního vzdělávání se pedagogové stávají nedílnou součástí "učící se společnosti" neboli společnosti vědomostní, která představuje jeden ze zásadních cílů evropské politiky v oblasti výchovy a vzdělávání, kterého má být dosaženo do roku 2010.V budoucnosti by e-learningové komunity mohly představovat účinnou oporu při celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy a podpořit rozvoj sportů všech typů a měřítek. The contemporary trends in the world and in the EU indicate an increase in the number of e-learning communities. This paper presents an example of the first learning community in Slovenia in the field of practical pedagogical training for students, the "Sportfolio.si".The Faculty, sport students, professors, and the mentors at schools cooperate within the e-learning community and in this way interconnect "theory and practice". Within the e-community and by using blogs (web

 18. Ariowie i Turańczycy. Poglądy Franciszka H. Duchińskiego na temat rasy i cywilizacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Wrzesińska

  2015-12-01

  should avoid to evaluate them as better or worse.   Ariowie i Turańczycy. Poglądy Franciszka H. Duchińskiego na temat rasy i cywilizacji Tekst jest poświęcony teorii niesłowiańskiego pochodzenia Rosjan. Jej autor, Franciszek H. Duchiński (1816-1893, uzasadniał odmienność cywilizacyjną Rosjan ich innym od pozostałych ludów Europy pochodzeniem rasowym. Ono, jak uważał, zadecydowało o powstaniu funkcjonujących w opozycji dwóch cywilizacji: wschodniej, stworzonej poprzez pierwiastek mongolski, gdzie dominowało bezprawie i despotyzm, oraz zachodniej, powstałej jako wytwór ludów indoeuropejskich, które respektowały wolność i godność człowieka. Duchiński uzasadniał różnice między nimi w większym stopniu czynnikami zewnętrznymi i mentalnymi niż biologicznymi. Nie wartościował ras i cywilizacji, a pojęcia „rasa” nie definiował. Brak ścisłości w tym względzie był charakterystyczny dla XIX-wiecznego piśmiennictwa. Często stosowano zamiennie pojęcia „rasa”, „naród”, „plemię”, „szczep”. Nie uważano też za naganne hierarchizowania ras. Opinie Duchińskiego na temat azjatyckiej despotii nie odbiegały od powszechnie przyjętych w piśmiennictwie polskim XIX w. Dominujący w nim wątek stanowiło przekonanie o odmienności cywilizacyjnej Rosji i Europy i o trwałym pomiędzy nimi antagonizmie. Działalność Duchińskiego miała służyć uświadomieniu opinii zachodnioeuropejskiej zagrożenia jakie płynęło dla Europy ze strony cywilizacji wschodniej oraz roli Polski na przedmurzu chrześcijaństwa łacińskiego. Spostrzeżenia na temat antynomii wspomnianych cywilizacji są i dziś aktualne. Współcześni badacze problemu przeczą rzecz jasna związkom pomiędzy rasą i cywilizacją. Kładą za to nacisk na różnice w sferze wartości, wierzeń, instytucji i struktur społecznych, które decydują o tożsamości cywilizacyjnej. O ile więc można nie godzić się z argumentacją Duchińskiego, to w sferze