WorldWideScience

Sample records for temporalislap efter maksillektomi

 1. Maksilrekonstruktion med stilket temporalislap efter maksillektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lambertsen, Karin; Bundgaard, Troels

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Removal of the maxilla requires adequate restoration of the maxillary structure to replace form and functions, especially vocal and eating functions. A host of reconstructive options are available to restore the maxilla, most of which include free-flap reconstruction. The aim of thi...... developed oro-nasal/antral fistula, witch were later closed using local flaps. CONCLUSION: The follow-up study of the 27 patients showed a most satisfactory result evaluated objectively as well as subjectively using the EORTC questionnaire. Udgivelsesdato: 2009-Aug-17...

 2. Efter strejkerne -

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamhus, Jørgen; Scheuer, Steen; Christensen, Susanne

  Kan strejker betale sig? Dette klassiske spørgsmål blev rejst fra flere sider efter arbejdskonflikterne i forbindelse med overenskomstfornyelserne i den offentlige sektor foråret 2008. Spørgsmålet blev i pressen overvejende besvaret i generelle vendinger, med et bastant nej, og uden en nærmere vu...

 3. Efter Solingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2013-01-01

  Den 29. maj 1993 blev Tyskland rystet af en brutal mordbrand, der i den grad kom til at præge den offentlige debat om demokratiets vilkår efter murens fald. Stedet hvor attentatet foregik, var Solingen, en by med godt 160.000 indbyggere i den vestlige del af Tyskland. I brandattentatet omkom fem ...

 4. Hel igen efter amputation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  2007-01-01

  aldersgrupper (Dansk Sygeplejeråd 2006) med amputation som mulig konsekvens. Formål Opnå indsigt i • hvad der kan medvirke til, at mennesker kan føle sig hele igen efter en benamputation, føle sig reintegreret i samfundet og opnå et tilfreds-stillende hverdagsliv • kropsforandringers indflydelse på identiteten...... • rehabilitering i rituel belysning med fokus på kroppens rolle Metode og materiale To måneders feltarbejde i 2006 i Danmark blandt ni mennesker, som havde fået amputeret en del af et ben, og som havde fået protese; samt blandt seks sundhedsprofessionelle. Metoderne har været deltagerobservation (passiv, moderat...... frigives plads til at kunne rette opmærksomheden andre steder hen; meget tidligt at oplyse om muligheden for og helst opfordre til at få besøg af en person, der selv har oplevet amputation på egen krop; tilrettelægge tilbud til grupper, så der skabes mulighed for at møde andre i ’samme’ situation; tage...

 5. Nepal efter jordskælvet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hirslund, Dan Vesalainen; Webster, Neil

  2015-01-01

  Efter jordskælvet i Nepal er der behov for nødhjællp, humanitær bistand, genopbygning og udvikling. Og der er behov for at vi fastholder vores fokus på at hjælpe Nepal videre, også når nyhedens interesse har lagt sig.......Efter jordskælvet i Nepal er der behov for nødhjællp, humanitær bistand, genopbygning og udvikling. Og der er behov for at vi fastholder vores fokus på at hjælpe Nepal videre, også når nyhedens interesse har lagt sig....

 6. Nato efter Trump: Posen skal rystes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rynning, Sten; Ringsmose, Jens

  2017-01-01

  Efter valget af Donald Trump bør Danmark komme ind i kampen og involvere sig i Det Europæiske Forsvarsagentur EDA og søge dybere bilateral kontakt til Tyskland og Frankrig, som kommer til at være bannerførere på forsvarsområdet. Det skriver Sten Rynning og Jens Ringsmose i denne analyse....

 7. 4 år efter grundskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dines

  begynde at kaste nyt lys over hvorfor-spørgsmålene. Denne rapport beskæftiger sig med unge 4 år efter grundskolen. Hvor langt er de kommet i deres uddannelsesforløb? Og hvordan kan vi forklare deres placering på dette tidspunkt? Nogle er tilsyneladende ingen veje kommet. De tilhører den uddannelsesmæssige...

 8. Russisk Politik i Arktis efter Ukrainekrisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kristian Søby; Sakstrup, Casper

  Arktis. Udviklingen af Ruslands politik i Arktis er således af afgørende betydning for rigsfællesskabet og betingelserne for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Rapporten undersøger derfor udviklingen i russisk politik i Arktis på to dimensioner – diplomati og militær – før og efter Ukrainekrisen...... diplomati fortsat kan medvirke til at fastholde Arktis som et stabilt geopolitisk område præget af relativt lav spænding....

 9. Hel igen efter amputation - og vejen dertil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  Hel igen efter amputation – og vejen dertil Elisabeth Bomholt Østergaard, PT, Master i sundhedsantropologi, Dip.pæd. Baggrund Sundhedsprofessionelle bør udvikle større opmærksomhed på og forståelse for, hvilke måder mennesker oplever ’inkorporation’ af diverse proteser, som fx pacemaker, benprotese.......000 og 300.000 mennesker type 2- diabetes og forekomsten er kraftigt stigende og forekommer i stadig yngre aldersgrupper (Dansk Sygeplejeråd 2006) med amputation som mulig konsekvens. Formål Opnå indsigt i hvad der kan medvirke til, at mennesker kan føle sig hele igen efter en benamputation, føle sig...... reintegreret i samfundet og opnå et tilfreds-stillende hverdagsliv, kropsforandringers indflydelse på identiteten , rehabilitering i rituel belysning med fokus på kroppens rolle. Metode og materiale To måneders feltarbejde i 2006 i Danmark blandt ni mennesker, som havde fået amputeret en del af et ben, og som...

 10. Poesien efter mælet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjerkegaard, Stefan

  2009-01-01

  Artiklen forsøger at vise, hvordan den danske forfatter Per Højholt i sine sene digte arbejder videre med flere af den franske digter Stéphane Mallarmés tanker. Efter at have skrevet prosafortællinger det meste af 1980’erne vender Højholt i 1989 tilbage til digtningen, men han vender både tilbage...... til sig selv som digter og til Mallarmé; dette til trods for at han allerede i Intethedens grimasser fra 1972 har et opgør med denne. Umiddelbart kan det derfor se det ud som om, at Højholt allerede dropper Mallarmé som forbillede i 1972, men læser man de sene digte mere grundigt, vil man kunne se......, at de, mere eller mindre ubevidst, stadig rummer mange elementer fra Mallarmé, især elementer som knytter sig til en poetik omkring de såkaldte tombeaux-digte (gravmæledigte). Hvad, Mallarmé og Højholt fortsat har til fælles, er en utopisk ambition om at gravlægge poesien som sådan. ...

 11. Ernæringsindsats efter hoftenær fraktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seyfarth, Karin Leena Brita Vallgren

  2009-01-01

  målrettet genoptræningsforløb efter hoftenær fraktur. Der fremkommer fire forenende karakteristika: man spiser ikke ret meget når man er indlagt, der bliver ikke talt om ernæring, madens smag er vigtigst samt man har et eget ansvar. Fundene diskuteres i lyset af videnskabelige artikler samt Patricia Benner...

 12. Soldater - før og efter udsendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyk-Jensen, Stéphanie; Heidemann, Julie; Glad, Ane

  motivationer for udsendelse samt deres økonomiske situation og kriminalitetsrate. 447 soldater, der har været udsendt til Afghanistan eller Libanon i foråret 2011 har besvaret en spørgeskemaundersøgelse før og efter deres udsendelse. Resultaterne viser, at der er forskelle i motivationer, der knytter an til...

 13. Om aktualiteten af T.W.Adornos essay: Opdragelse efter Auschwitz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2017-01-01

  En kommentarartikel om Adorno´s essay "Opdragelse efter Auschwitz" og dets aktualitet. Essayet blev oprindelig holdt som radioforedrag i 1966 og posthumt udgivet i bogform i 1971.......En kommentarartikel om Adorno´s essay "Opdragelse efter Auschwitz" og dets aktualitet. Essayet blev oprindelig holdt som radioforedrag i 1966 og posthumt udgivet i bogform i 1971....

 14. Der er alt for lidt at komme efter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pries-Heje, Jan

  2007-01-01

  For fem år siden blev digital signatur lanceret. Alle danskere skulle med den kunne hente information og service fra det offentlige, samt underskrive ting digitalt. I dag bruger få den digitale signatur jævnligt i relation til det offentlige. Mange har hentet en digital signatur, men kun brugt den...... én eneste gang. Borgere med hyppig rutinemæssig brug af digital signatur er der kun ganske få af. Årsagen er simpel; der er alt for lidt at komme efter!...

 15. Udvikling af antistoffer efter vaccination mod og podning med PRRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Thoning, Henrik

  SEGES Videncenter for Svineproduktion har undersøgt, om det er muligt at opnå den samme udvikling i antistoffer i grise, der var dobbelt-vaccineret med MLV-vaccine mod både PRRSV Type 1 og Type 2 samtidig, sammenlignet med grise, der kun havde fået den ene af vaccinerne. Ud fra forsøget kan vi...... konkludere, at det er muligt at vaccinere med begge PRRS vacciner på samme tid og opnå antistofsvar for begge typer PRRSV. Husk dog altid at give forskellige vacciner i hver sin side af nakken. Blodprøver fra grisene viste, at de havde dannet antistoffer og blev positive i ELISA-testen for PRRSV Type 1 21......-35 dage og PRRSV Type 2 6-14 dage efter vaccination. I IPT-testen testede grisene positive 6-14 dage efter vaccination. Den østeuropæiske PRRSV Type 1 subtype 2 (PRRSV Type Øst), som 1/3 af grisene blev podet med, gav ligeledes anledning til antistofudvikling, der kunne måles i både ELISA-EU og ELISA...

 16. Patienters upplevelser kring deras sexualitet efter att ha fått en stomi : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Oskarsson, Ellinor; Isa, Göransson

  2014-01-01

  Bakgrund: Att få en stomi kan innebära flera olika förändringar i en människas liv. Individens självbild kan förändras efter operationen, till följd av det nya kroppsliga utseendet och dess funktioner. Ett tillfredsställande sexliv är starkt korrelerat till psykosocialt- och fysiskt välbefinnande. Syfte: Syftet med detta arbete var att beskriva patienters upplevelser samt eventuella förändringar som kan uppstå kring deras sexualitet efter att ha erhållit en stomi. Metod: Litte...

 17. Medarbejderes ret til bestyrelsesrepræsentation efter et selskabs grænseoverskridende hjemstedsflytning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone L.

  2013-01-01

  Artiklen analyserer de bestemmelser, der finder anvendelse ved afgørelsen af, om et selskabs medarbejdere har ret til bestyrelsesrepræsentation efter en grænseoverskridende hjemstedsflytning på grundlag af de nye danske regler herom. Reglerne bygger på principperne for grænseoverskridende fusion,...

 18. Den, der vasker gulv efter Teologisk Forenings julefest, kommer i munkekloster i Nordcalifornien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tillisch, Rose Marie

  2009-01-01

  beskriver mødet med klosterlivet i et cisterciensisk-trappist kloster. Sammen med sin kollega, Aage Rydstrøm-Poulsen, drager forfatteren efter konferencen i 2009 til Nordcalifornien, hvor de er blevet indbudt af et munkekloster, Vina, til at komme og holde foredrag. Udgivelsesdato: september 2009...

 19. Særlige dagtilbud til børn efter §32

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Heidemann, Julie; Jensen, Tina Gudrun

  I denne rapport kortlægges de særlige dagtilbud til børn efter Servicelovens § 32. Tilbuddene retter sig mod børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for hjælp eller særlig støtte. Kortlægningen viser, at mellem 2.000 og 3.000 børn befinder sig i et...... dagtilbud efter § 32, og langt de fleste er mellem 3 og 7 år. Børnene går som oftest i enten en specialbørnehave eller i en specialgruppe, som er integreret i en almindelig børnehave. De fleste institutioner tager børn ind med meget forskellige typer handicap, og både specialbørnehaver og integrerede...

 20. Yummy Mummy – et forskningsprojekt om konstruktioner af kropsidentitet efter en fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prinds, Christina Lange; Folmann, Birgitte; Nikolajsen, Helene

  2015-01-01

  “... those extra pounds make you sexyyou don't have to look like Beyonce, test me”. Sådan lød en tekstbid fra Phlake i P3’s “ugens uundgåelige” i uge 39 denne sensommer. Phlake hylder, med et solidt R&B beat, i hittet “Pregnant” hans kærestes gravide krop OG den særprægede længsel efter Oreos og...

 1. Erfarenheter av att leva med stomi efter kolo-/rektalcancer : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Rydelius, Linn; Proena, Antonia

  2015-01-01

  Erfarenheter av att leva med stomi efter kolo-/rektalcancer Bakgrund: Vanligaste orsaken till att en stomi anläggs är kolorektalcancer. En stomioperation kan orsaka förändringar i personens liv. Det kirurgiska ingreppet har stor inverkan på personens kropp. Personen kan uppleva oro, nedsatt självbild och försämrad livskvalitet. Personen med stomi kan även uppleva förändringar i det sociala livet och sexualiteten. Syfte: Syftet med studien var att belysa personers erfarenheter av att leva med...

 2. Forestillingen om mødet efter døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Lene

  2016-01-01

  Forskning viser, at relationer med andre mennesker konstituerer en signifikant kilde til mening for palliative patienter og deres pårørende. Gennem narrativ analyse af empiri, genereret gennem interviews og deltagerobservation på danske hospicer, demonstreres det i artiklen, hvordan patienter på...... hospice og deres pårørende uanset religiøst tilhørsforhold fokuserer på at konstruere meningsskabende fortællinger om en fortsat forbindelse efter døden....

 3. Kan brugerne finde hvad de leder efter - på både PC og mobil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter; Skolnik, Karin

  Danmarks Medie- og journalisthøjskole gennemførte i 2015 en eyetracking-undersøgelse i samarbejde med Fagforbundet 3F. Kernen i undersøgelsen hos 3F var, at brugerne skal finde, hvad de leder efter. Hurtigst og enklest muligt. Det er en radikalt anderledes brugssituation end den, der for eksempel...

 4. Rødekro 2015. Vurdering af udviklingen i den naturlige nedbrydning i nedstrømsforureningsfane efter kildeoprensning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Mette Martina; Badin, Alice; Jacobsen, Carsten S.

  forventes,at den udvidede undersøgelse omfattende stabile isotoper og mikrobiologi kangive essentiel viden om udviklingen i den naturlige nedbrydning i fanen overperioden efter kildeoprensningen. Endvidere forventes kombination af stabile Cog Cl isotoper og mikrobielle analyser at give bedre viden...

 5. Efter mindfulness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stjernholm, Ole; Ehrensvärd, Martin Gustaf

  Tematiserer nogle af de udfordringer, der møder dig, som regelmæssigt praktiserer mindfulness og kommer med bud på, hvad bevidsthedens vaner og mønstre betyder for dybden af stilhed - og hvordan man kan arbejde med den viden.......Tematiserer nogle af de udfordringer, der møder dig, som regelmæssigt praktiserer mindfulness og kommer med bud på, hvad bevidsthedens vaner og mønstre betyder for dybden af stilhed - og hvordan man kan arbejde med den viden....

 6. Anafylaksi efter bi- eller hvepsestik i Region Syddanmark i perioden 2008-2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oropeza, Athamaica Ruiz; Mikkelsen, Søren; Bindslev-Jensen, Carsten

  intramuskulær adrenalin (64 % ifølge Sampson’s skala og 76 % ifølge Muraro’s). Af de 38 patienter der blev set i Odense fik 66 % intravenøs (IV) binyrebarkhormon, 63 % IV antihistamin og 5 % IV adrenalin (blandt dem med moderat til svær anafylaksi fik op til 77 % IV binyrebarkhormon og op til 82 % IV...... antihistamin). Blandt de 55 patienter i resten af Region Syddanmark fik 80 % IV binyrebarkhormon, 78 % IV antihistamin og 7 % IV adrenalin (blandt dem med moderat til svær anafylaksi fik op til 94 % IV binyrebarkhormon og op til 90 %, IV antihistamin). Af dem der fik IV adrenalin havde 2 ud af 2 tidligere fået...... intramuskulær adrenalin i Odense-området og 1 ud af 4 i resten af Region Syddanmark. Konklusion: Over 50 % af de reporterede tilfælde af allergi efter bi- og hvepsestik kunne gradueres som moderat til svær anafylaksi. Lang de fleste fik behandling med IV binyrebarkhormon og antihistamin, men kun omkring 50 % af...

 7. Livet går vidare trots allt : Närståendes sorg efter ett suicid

  OpenAIRE

  Nilsson, Fredrik; Persson, Carina

  2010-01-01

  Bakgrund: Suicid är den vanligaste dödsorsaken i Sverige för män mellan 25-44 år och kvinnor mellan 20-39 år. Vid ett suicid kan så många som 25 närstående beröras. År 2007 begicks 1126 konstaterade suicid vilket kan resultera i över 25 000 berörda i Sverige detta år Syftet: Syftet var att beskriva upplevelser av och vad som påverkar sorgearbetet för närstående efter ett suicid. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes genom sökning av kvantitativa och kvalitativa artiklar. Sammanlagt ni...

 8. Wind interviewet til Ræson om bogen ITU: Europa, vesten og verden efter Trump, Brexit og 10 års kriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Centerleder og professor ved Center for Europæisk Politik Marlene Wind er d.2. februar interviewet til Ræson. Interviewet tog udgangspunkt i den nye bog fra Ræson, som Marlene Wind er medforfatter til, med titlen ”ITU: Europa, vesten og verden efter Trump, Brexit og 10 års kriser”. Her blev Marlene...... kølvandet på Brexit-afstemningen, er nok, at mange europæere i andre EU-lande er blevet mere afklarede i deres holdning til EU. Meningsmålinger foretaget efter Brexit, har jo vist, at rigtig mange af dem, der før var halvskeptiske, nu ikke vil samme vej som briterne. Det kan godt være, at de ikke ligefrem...

 9. Medborgarskapslagstiftningen: : Återkallelse av medborgarskap efter omprövning, rättsäkert eller osäkert?

  OpenAIRE

  Musa, Angelica Zarina

  2014-01-01

  Medborgarskapspolitik har varit och är fortfarande ett väl diskuterat område inom de svenska partierna, inte minst inom Sverigedemokraterna (SD). Under 2004 tillsattes en utredningsgrupp[1] av Socialdemokraterna vars främsta syfte var att se över medborgarskapslagstiftningen och utröna om det är möjligt att återkalla ett svenskt medborgarskap efter omprövning om det skulle visa sig att medborgarskapet förvärvats under felaktiga grunder eller på annat otillbörligt tillvägagångssätt. Förslaget ...

 10. Status efter nye klagenævnsafgørelser og dom om gyldigheden af tilladelser til vindmølleparker og SMV-direktivets retsvirkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh-Rasmussen, Peter

  2017-01-01

  Som en del læsere af Tidsskrift for Miljø nok er bekendt med, betød EU-domstolen dom i oktober 2016 i sag C-290/15, at der blev rejst tvivl om gyldigheden af den danske vindmøllebekendtgørelse, fordi bekendtgørelsen var vedtaget uden forudgående miljøvurdering og offentlig høring efter reglerne i...... begrunde opsættende virkning af klager over tilladelser til vindmølleparker. Endvidere har byretten i dom af 9. oktober 2017 i retssag anlagt af naboer mod Natur- og Miljøklagenævnet om en af nævnet stadfæstet tilladelse til vindmøllepark ved Varde afvist, at klagenævnet er rette sagsøgte for sådanne...

 11. Efter sex og satanistisk hærværk: Er kirken et helligt rum, der kræver særlig beskyttelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob v. H.

  2016-01-01

  Kommentar i forbindelse med landsrettens dom i nylig sag om sex og satanistisk hærværk i flere kirker. Dommen aktualiserer de seneste ti års debat i forbindelse med blasfemiparagraffen: om vi er et sekulært samfund, om der gælder en særlig beskyttelse for religioner, og i givet fald hvorfor...... de sidste ti år, på spidsen: Om vi er et sekulært samfund, om der gælder en særlig beskyttelse for religioner, og i givet fald hvorfor” siger Jakob Holtermann. ”Da man sidste år endelig besluttede sig for at beholde blasfemiparagraffen, gjorde man det efter at have spurgt Straffelovrådet til råds. De...

 12. Nationalhistorie efter modernismen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss/Bøss, Michael

  2014-01-01

  Artiklen viser, at en række nationsforskere gennem de sidste tyve år har svækket det modernistiske paradigmes tidligere dominans. Den argumenterer for, at det stadig er muligt at skrive nationalhistorie, der går længere tilbage i tiden end til den franske revolution, men at man i så fald skal gør...

 13. Lungeemboli efter hugormebid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Martin Ruben Skou; Husted, Steen Elkjær; Pedersen, Gitte

  2014-01-01

  The clinical course after adder bites (Vipera berus) is unpredictable. Antivenom can reduce morbidity markedly. Preventive use of low-molecular-weight heparin is not routinely recommended. We present a case report, where indication for antivenom was not found, and the patient developed pulmonary...

 14. Kompartmentsyndrom efter hugormebid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roed, Casper; Bayer, Lasse Razga; Lebech, Anne-Mette Kjaer

  2009-01-01

  developed fasciotomy-requiring compartment syndrome of the lower and upper limb, respectively. Recognition of this most seldom complication of an adder bite is vital to save the limb. We recommend that the classical signs and symptoms of compartment syndrome serve as indication for surgery. However...

 15. Posttraumatisk stress efter arbejdsulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, K; Lauritsen, Jens; Hansen, O N

  1999-01-01

  This study focuses on post-traumatic stress disorder in a follow up one to two years after the occupational accident. The aim was to estimate the prevalence of PTSD, changes in general health status and issues of compensation. The material was all serious accidents registered in the Danish National...... of posttraumatic stress disorder as a chronic state was 2.8% (102 persons), of whom half had been given compensation. Among the most severe accidents the prevalence was 7.6%. In conclusion, in a large cohort of persons with moderate and severe occupational injuries this study demonstrated that post......-traumatic stress disorder and lasting psychological distress should be a matter for concern in addition to the physical injury....

 16. Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mathilde Maagaard; Sørensen, Jette Led; Lando, Ane

  2010-01-01

  About 5000 babies annually, or 1/12 of all births, are the result of vacuum-assisted delivery in Denmark. Towards the end of the 1990'ies, the US FDA published a national warning concerning increasing complications and mortality after vacuum-assisted delivery, and other countries followed. One...

 17. Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mathilde Maagaard; Sørensen, Jette Led; Lando, Ane

  2010-01-01

  explanation is that training is no longer given the needed focus. Recent introduction of new requirements on Danish specialist training and the fact that vacuum-assisted delivery is an important procedure in obstetrics provides the basis for this article which systematically reviews the neonate consequences...

 18. Hypofyseinsufficiens efter hovedtraumer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klose, Marianne C; Juul, Anders; Poulsgaard, Lars

  2007-01-01

  Brain injury following head trauma is a potential cause of acquired hypopituitarism, although regarded as uncommon. Consequently, such patients do not routinely undergo neuroendocrine evaluation. Recent data suggest hypopituitarism to be more common than previously stated, with a prevalence...... of at least 25% in long-term survivors. As untreated hypopituitarism is likely to delay recovery and rehabilitation, this calls for a change in the current management of patients suffering traumatic brain injury. In this article, we will review current knowledge in this field....

 19. Efter cochlear implant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højen, Anders

  2007-01-01

    Dit barn har netop fået et cochlear implant. Hvad nu? Skal barnet fokusere udelukkende på at lære talt sprog, eller skal det også lære/fortsætte med tegnsprog eller støttetegn? Det er et vanskeligt spørgsmål, og før valget foretages, er det vigtigt at vurdere hvilke konsekvenser valget har, dels...... for den sproglige udvikling isoleret set, og dels for barnets udvikling ud fra en helhedsbetragtning. Dette indlæg fokuserer på, hvilke forventninger man kan have til cochlear implant-brugeres sproglige udvikling med talt sprog alene, hhv. med to sprog (tale og tegn). Disse forventninger er baseret på...

 20. Efter cochlear implant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højen, Anders

  Dit barn har netop fået et cochlear implant. Hvad nu? Skal barnet fokusere udelukkende på at lære talt sprog, eller skal det også lære/fortsætte med tegnsprog eller støttetegn? Det er et vanskeligt spørgsmål, og før valget foretages, er det vigtigt at vurdere hvilke konsekvenser valget har, dels...... for den sproglige udvikling isoleret set, og dels for barnets udvikling ud fra en helhedsbetragtning. Dette indlæg fokuserer på, hvilke forventninger man kan have til cochlear implant-brugeres sproglige udvikling med talt sprog alene, hhv. med to sprog (tale og tegn). Disse forventninger er baseret på...

 1. Hel igen efter benamputation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  2006-01-01

  , andre ikke. Metoderne har været deltagerobservation, observation, fokusgruppediskussion og kvalitative interviews. Mit analytiske perspektiv er antropologisk teori om rituelle overgange og kroppen som subjekt. Konklusion: Alle informanterne følte sig hele. De følte sig hele som personer, hvilket ikke...... afhang af, om de havde protesen på eller ej. Og de følte, at de var blevet sig selv igen – i en ny tilstand. Protesen blev for de flestes vedkommende inkorporeret, så den føltes som en del af dem som person og som en del af kroppen, der forlængede deres følelsesradius. De fleste af informanterne oplevede...... arbejde, en bil, at bruge protesen mest muligt, specifik fysisk træning, oplevelse af sejr, oplevelse af at blive set som en person, møde andre i ’samme’ situation og at opnå og bibeholde fantomfornemmelser. Måske blev der i fysioterapi skabt en fortælling, der rummede håb for fremtiden. En enkelt...

 2. På jagt efter klasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Stine Thidemann

  , som de alle, eller måske især nogle, udviser i forhold til de betingelser, de er underlagt. Teoretisk tager afhandlingen afsæt i den franske sociolog Pierre Bourdieus forståelse af klasse som noget, der produceres i relationer mellem mennesker og som noget der eksisterer både som materielle...

 3. Kompartmentsyndrom efter hugormebid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roed, Casper; Bayer, Lasse; Lebech, Anne-Mette Kjaer

  2009-01-01

  Bites from the adder, Vipera Berus, can have serious clinical consequences due to systemic effects. Meanwhile, the local swelling calls for attention as well. Two cases of seven- and eleven-year-old boys are reported. The first patient was bitten in the 5th toe, the second in the thumb. Both...

 4. Kompartmentsyndrom efter hugormebid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roed, Casper; Bayer, Lasse; Lebech, Anne-Mette Kjaer

  2009-01-01

  developed fasciotomy-requiring compartment syndrome of the lower and upper limb, respectively. Recognition of this most seldom complication of an adder bite is vital to save the limb. We recommend that the classical signs and symptoms of compartment syndrome serve as indication for surgery. However......, compartment pressure measurement can be helpful in the assessment of children....

 5. Terapeutisk hypotermi efter hjertestop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Louise Pape; Kristensen, Klaus Veng; Kirkegaard, Hans

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The objective of the present paper was to examine the association between cerebral status at discharge in patients treated with therapeutic hypothermia (TH) and: 1) time form collapse to initiation of TH, 2) time form collapse to target temperature (32-34 degrees C), 3) time from...... comatose cardiac arrest patients who had received TH. Outcome measures: cerebral status at discharge and 30-day mortality. RESULTS: No significant association was found between cerebral score at discharge and 1) time span from collapse to initiation of TH, 2) time form collapse to target temperature or 3...... in patients aged over 70 years, and in patients with asystole as precipitating arrhythmia. CONCLUSION: Among the factors investigated, only time from attainment of normal body temperature to awakening was significantly associated with cerebral outcome. Udgivelsesdato: 2009-Apr-20...

 6. Akut kulilteforgiftning efter vandpiberygning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulsen, Jakob Felbo; Villads, Kasper von Rosen; Sonne, Morten

  2016-01-01

  Carbon monoxide poisoning is potentially lethal, and early recognition and treatment is essential. An 18-year-old man was admitted due to syncope and a carboxyhaemoglobin level of 17% after water pipe tobacco smoking. He received normo- and hyperbaric oxygen as treatment and was discharged after...... two days without neurological sequelae. This case is the first in Denmark, but recently seven similar cases have been reported. The number of young people smoking water pipe tobacco is increasing, and we fear that more cases like this will occur in the future....

 7. Rekonvalescens efter kejsersnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharif, Heidi; Glavind, Julie; Uldbjerg, Niels

  2009-01-01

  characterized by fatigue caused by lack of sleep due to nursing and breastfeeding of the baby. This paper accounts for the effects of post-operative pain, breastfeeding, fatigue, sexuality and physical recovery in the period of reconvalecence following elective caesarean section. Udgivelsesdato: 2009-Sep-28...

 8. Angiotensinkonverterende enzym efter AMI

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torp-Pedersen, C T; Køber, L

  2001-01-01

  The purpose of this study was to calculate the improvement in life expectancy by treating patients with left ventricular dysfunction after a myocardial infarction with an ACE inhibitor. Life expectancy was estimated as median lifetime and follow up in the TRACE study was prolonged until median li...

 9. Smerter efter apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Troels Staehelin; Klit, Henriette; Marcussen, Ninna Schultz

  2007-01-01

  is a chronic pain, often described as burning or shooting and in some cases associated with pain evoked by light touch or cold. Central pain usually develops within months after the stroke and is located within the area of sensory abnormality corresponding to the CNS region damaged by the stroke....

 10. Hvad leder vi efter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luth, Edda Merete

  2010-01-01

  Starting with the French sociologist Pierre Bourdieu's theories on sociological field analysis this thesis will analyse the field 'management in social work' in Denmark. Pierre Bourdieu's theories are based upon a persistent focus on the battles going on between the positions in the field...... the analysis process. The two authors of this thesis are heads of social work departments, both with a background as social worker, and they relate to this implicitly and explicitly in the construction of the field. The analysis falls into three parts: * A retrospective part analyzing modern organisation...... theory and evidence-based science being key issues in the construction of the field. * A critical discourse analysis of two texts illustrating positions in the field; based on the theory of the British linguist Norman Fairclough. * A combined qualitative and quantitative attitudinal survey among heads...

 11. Akut hjernesyndrom efter meflokinbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønn, A M; Bygbjerg, Ib Christian

  1994-01-01

  It is known that the antimalarial drug mefloquine may cause neurological side-effects. Only few cases of encephalitis ascribed to mefloquine treatment have been reported. We here describe a 34 year-old female patient with symptoms of acute brain syndrome. The patient was initially treated with me...

 12. Rekonvalescens efter kejsersnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharif, Heidi; Glavind, Julie; Uldbjerg, Niels

  2009-01-01

  characterized by fatigue caused by lack of sleep due to nursing and breastfeeding of the baby. This paper accounts for the effects of post-operative pain, breastfeeding, fatigue, sexuality and physical recovery in the period of reconvalecence following elective caesarean section. Udgivelsesdato: 2009-Sep-28......Recommendations for reconvalescence and restriction of physical activity after elective caesarean section are not consistent and there is a lack of evidence on the subject. Although physiological changes are rapidly normalized after the operation, the women experience an extended period...

 13. Kompartmentsyndrom efter hugormebid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roed, Casper; Bayer, Lasse Razga; Lebech, Anne-Mette Kjaer

  2009-01-01

  Bites from the adder, Vipera Berus, can have serious clinical consequences due to systemic effects. Meanwhile, the local swelling calls for attention as well. Two cases of seven- and eleven-year-old boys are reported. The first patient was bitten in the 5th toe, the second in the thumb. Both deve...

 14. Danmark efter Brexit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Catharina; Wivel, Anders

  2017-01-01

  - geografisk og politisk - ved at fremhæve karakteristika ved deres samfund, som de anså for både anderledes og bedre end resten af Europa. Brexit forstærker marginaliseringen af Danmark i EU og samtidig er de danske politiske partier i dag mere EU-skeptiske end tidligere. Danske politiske beslutningstagere er...... Brexit søger Danmark, at skabe nye alliancer med andre små intergovernmentalistiske og atlantisk orienterede EU-medlemslande og at tiltrække arbejdspladser og kapital, der forlader Storbritannien på grund af udmeldelsen....

 15. Klavikelduplikation efter traumatisk klavikelepifysiolyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Lasse; Frich, Lars Henrik

  2009-01-01

  A case of a 15-year-old boy with an injury to the distal clavicle resulting in a "banana peel lesion" and subsequent formation of a "neoclavicle" in the empty periostal sleeve is presented and discussed. Udgivelsesdato: Aug-17......A case of a 15-year-old boy with an injury to the distal clavicle resulting in a "banana peel lesion" and subsequent formation of a "neoclavicle" in the empty periostal sleeve is presented and discussed. Udgivelsesdato: Aug-17...

 16. Intrauterin graviditet efter Cavatermbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shokouh-Amiri, Ali; Kjaergaard, Niels

  2009-01-01

  A case of intrauterine pregnancy occurring after successful balloon thermal endometrial ablation is described. Although rare, pregnancy after endometrial ablation is possible, and use of a supplemental contraceptive method should be planned. In case of pregnancy after endometrial ablation...

 17. Marxismen efter Marx

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karl Marx har fået momentum oven på finanskrisen som kritiker af kapitalismen. Men i Marx og i den marxistiske tradition findes en en teoretisk dybde og analysekraft, der rækker langt ud over den nuværende krise. Karl Marx har både som medspiller og modspiller været inspirationskilde for en lang...... række tænkere og politiske bevægelser. Fælles for disse strømninger er dog, at Marx og hans tanker konstant er blevet brugt i en stillingtagen, tilpasning og kritik af samtiden. Trods dette er Marx forsvundet ud af mange uddannelsers pensum – og dermed ud af mange unges bevidsthed. Bogen gennemgår...... marxismens udvikling fra Marx’ død i 1883 og op gennem det 20. århundredes politiske, økonomiske og sociale historie. Bidragyderne viser de mange forskellige tolkninger og retninger i den senere udvikling af marxismen og introducerer til nogle af de mest indflydelsesrige og toneangivende marxistiske tænkere...

 18. Revisionsprocessen efter clarity standarderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiertzner, Lars

  Nærværende bog omhandler revisionsprocessen som det ene hovedemne. Generelt er bogen baseret på clarity versionerne af processtandarderne RS 315, RS 330 og RS 500, der forventeligt træder i kraft for revision af regnskaber, der afsluttes 15.12. 2010 eller senere. Der indledes med en kort introduk......Nærværende bog omhandler revisionsprocessen som det ene hovedemne. Generelt er bogen baseret på clarity versionerne af processtandarderne RS 315, RS 330 og RS 500, der forventeligt træder i kraft for revision af regnskaber, der afsluttes 15.12. 2010 eller senere. Der indledes med en kort...... introduktion til standardsystemet i kapitel 1, herunder til clarity projektet og dermed til erstatningen af de gældende RS om revision med en helt ny og gennemarbejdet generation. I kapitel 2 præsenteres nyskabelserne i de tre processtandarder i forhold til den tidligere regulering i danske...... revisionsvejledninger.  Kapitel 3 og 4 analyserer revisionsprocessen i dybden, mens kapitel 5 diskuterer tilpasningen af revisionsprocessen i en mindre revisionsopgave, der stadig er den typiske danske sammenhæng. I kapitel 6 behandles bogens andet hovedemne i form af et udblik på ændringerne i de øvrige clarity...

 19. Graviditet efter bariatrisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Mette Mandrup; Torvin-Andersen, Lise Lotte; Dam, Peter

  2018-01-01

  This is a review of the recommendations regarding pregnancy after bariatric surgery from the Danish Society of Obstetrics and Gynaecology. The risk of vitamin/mineral deficiencies should be emphasized and checked with blood samples. Measurements of fetal growth should be offered at gestational age...

 20. Graviditet efter bariatrisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Mette Mandrup; Torvin-Andersen, Lise Lotte; Dam, Peter

  2017-01-01

  This is a review of the recommendations regarding pregnancy after bariatric surgery from the Danish Society of Obstetrics and Gynaecology. The risk of vitamin/mineral deficiencies should be emphasized and checked with blood samples. Measurements of fetal growth should be offered at gestational age...

 1. Graviditet efter bariatrisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Renault, Kristina Martha; Andersen, Lise Lotte Torvin; Kjær, Mette Karie Mandrup

  2012-01-01

  In the latest years the number of pregnant women having undergone bariatric surgery before pregnancy has increased rapidly. In pregnancy, they seem to have a reduced risk of obesity-related complications but an increased risk of mechanical complications causing small bowel obstruction...... and complications due to malabsorption. This article reviews the effect of bariatric surgery before pregnancy on obstetric and neonatal outcomes and provides, based on the limited available evidence, recommendations for the management of pregnancy in these women....

 2. Hypofyseinsufficiens efter hovedtraumer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klose, Marianne C; Juul, Anders; Poulsgaard, Lars

  2007-01-01

  Brain injury following head trauma is a potential cause of acquired hypopituitarism, although regarded as uncommon. Consequently, such patients do not routinely undergo neuroendocrine evaluation. Recent data suggest hypopituitarism to be more common than previously stated, with a prevalence...

 3. Genoptraening efter total knaealloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bente; Kehlet, Henrik

  2009-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after total knee arthroplasty are debatable. A national survey including hospitals in Denmark that perform total knee arthroplasty showed a large variability in indication and regimen for post-knee arthroplasty rehabilitat......The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after total knee arthroplasty are debatable. A national survey including hospitals in Denmark that perform total knee arthroplasty showed a large variability in indication and regimen for post-knee arthroplasty...... rehabilitation. Since hospital stay duration has decreased considerably, the need for post-discharge physiotherapy may also have changed. Thus, the indication for and types of rehabilitation programmes need to be studied within the context of fast-track knee arthroplasty....

 4. Genoptraening efter total knaealloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bente; Kehlet, Henrik

  2009-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after total knee arthroplasty are debatable. A national survey including hospitals in Denmark that perform total knee arthroplasty showed a large variability in indication and regimen for post-knee arthroplasty rehabilitat......The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after total knee arthroplasty are debatable. A national survey including hospitals in Denmark that perform total knee arthroplasty showed a large variability in indication and regimen for post-knee arthroplasty...... rehabilitation. Since hospital stay duration has decreased considerably, the need for post-discharge physiotherapy may also have changed. Thus, the indication for and types of rehabilitation programmes need to be studied within the context of fast-track knee arthroplasty. Udgivelsesdato: 2009-Feb-23...

 5. Kroniske smerter efter lyskebrokkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kehlet, Henrik; Aasvang, Eske Kvanner

  2011-01-01

  Multiple mechanisms are responsible for persistent postherniotomy pain, including preoperative pain hypersensitivity, other chronic pain states and intraoperative nerve injury. Currently, the primary preventive techniques are intraoperative nerve identification/sparing in open surgery or use...

 6. Veteraners psykiske velbefindende 7-8 måneder efter hjemkomst. Undersøgelse af udsendte til Afghanistan i perioden februar-august 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løngaard, Katja; Nielsen, Anni Brit Sternhagen; Andersen, Søren Bo

  Baggrund Denne undersøgelse omhandler det psykiske helbred blandt dansk personel udsendt med International Security Assistance Force (ISAF) hold 15 til Afghanistan fra februar til august 2013. Den har til formål at afdække forekomsten af symptomer på depression og posttraumatisk stresslidelse (PTSD......, der var udsendt til Afghanistan i 2009. Metode Personel, der stod for udsendelse med ISAF15 (N=659) i februar 2013, fik 5-6 uger før planlagt udsendelse udleveret en række validerede spørgeskemaer, som 282 besvarede. Alle udsendte fik udleveret spørgeskemaer igen 2-3 måneder efter hjemkomst (417...... dog borderline signifikant og kan derfor med fordel undersøges i større populationer. Konklusion Undersøgelsen bekræfter tidligere fund af, at størstedelen af udsendte med det danske Forsvar til Afghanistan vender hjem uden nævneværdige symptomer på PTSD eller depression. Samtidig ser vi dog en...

 7. GPS baseret kortlægning af zoo gæsters brug af Aalborg Zoologiske Have, efteråret 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glud, Louise Nørgaard; Harder, Henrik; Horst, Nicolas Rendtlew

  Følgende er en opsummering af hovedresultaterne fra attraktivitetsundersøgelsen i Aalborg Zoo foretaget i oktober 2008. Undersøgelsen blev gennemført over fire dage i efterårsferien: søndag d. 12/10, mandag d. 13/10, torsdag d. 16/10 og fredag d. 17/10 2008. Søndag og fredag var vejret godt med sol...... der deltager i undersøgelsen og som minimum har udfyldt spørgeskemaet. Det totale antal gæster i Aalborg Zoo i undersøgelsesdagene var 8.992 for alle fire dage. Dette tal lå over det forventede antal gæster på 8.000. I alt gik 203 respondenter med GPS. I gennemsnit brugte de 2 timer og 58 minutter i...... Aalborg Zoo på undersøgelsesdagene. 6 (3 %) svarede ikke på spørgsmålet om hvorvidt de var mænd eller kvinder, og 197 (97 %) svarede på spørgsmålet. Den kønsmæssige fordeling blandt de resterende 197 (97 %) respondenter var følgende: 79 (40 %) var mænd og 118 (60 %) var kvinder (bilag O). Ud af de 203...

 8. Upplevelser hos föräldrar till omskurna pojkar vad gäller bemötande på barnhälsovårdscentral/sjukhus efter genomförd omskärelse

  OpenAIRE

  Aman Ali, Shirin

  2016-01-01

  Syfte: Syftet var att undersöka föräldrars upplevelser av bemötande på barnvårdhälsocentral/sjukhus efter genomförd omskärelse av deras son/söner. Metod: Studien hade en kvalitativ och induktiv ansats och genomfördes på en öppen förskola i en förort i Stockholm, hösten 2013 och våren 2014. Urvalet skedde genom att författaren valde föräldrar till barn som hade blivit omskuren och som kunde ge informationsrika beskrivningar av fenomenet. Totalt sju föräldrapar medverkade ...

 9. Tejnefiskeri efter jomfruhummer. Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Rikke; Krag, Ludvig Ahm; Andersen, Bo Sølgaard

  cod, trawling is banned in some areas including areas known as Norway lobster grounds. Creels are highly selective gears both with regards to sizes and species and they lead to high quality landings. Compared to trawling, stationary gears such as creels also have much less impact on the benthic...... habitat and reduce fuel consumption. Commercial creeling for Norway lobster is for example found in Sweden, Norway, Scotland, and the Faroe Islands. However, all available literature report low catch rates and the viability of the fishery therefore depends upon fuel savings and the opportunity to achieve...... a premium price reflecting the high quality of the landings. The fleet consists of vessels up to 12 m with a crew of one to two man. Working with creels requires a spacious deck and an advantageous arrangement in order to set and haul a large number of creels. Creeling for Norway lobster is seasonal and off...

 10. Organisk kataton tilstand efter apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders; Jørgensen, Martin Balslev

  2009-01-01

  , stereotyped movements and repetition of meaningless sounds. The condition responded to benzodiazepine and electroconvulsive therapy. Catatonia should be considered as a differential diagnosis when the described symptoms occur in patients with a known organic cerebral disorder. Udgivelsesdato: 2009-Aug-31...

 11. HRM i Danmark efter krisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bévort, Frans; Holt Larsen, Henrik; Hjalager, Anne-Mette

  Kortlægning af praksis for Human Resource Management (HRM) i alle organisationer i Danmark med mere end 100 ansatte.......Kortlægning af praksis for Human Resource Management (HRM) i alle organisationer i Danmark med mere end 100 ansatte....

 12. Rekonvalescens og sygemelding efter influenza

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Court

  2009-01-01

  Seasonal influenza has a significant impact on individuals and society alike. In otherwise healthy adults, a typical case of seasonal influenza is associated with six to eight days of clinical symptoms, and about four to five days of sick leave. Transmission mainly takes place during the initial...

 13. Insufficient blodtrykskontrol efter koronar revaskularisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roseva-Nielsen, Natasha; Kristensen, Kjeld; Talleruphuus, Ulrik

  2009-01-01

  After coronary revascularization, anti-angina treatment is often withdrawn or reduced while the ejection fraction tends to improve. Both contribute to increase blood pressure (BP). The purpose of the present study was to evaluate BP control in patients after revascularization procedures.......After coronary revascularization, anti-angina treatment is often withdrawn or reduced while the ejection fraction tends to improve. Both contribute to increase blood pressure (BP). The purpose of the present study was to evaluate BP control in patients after revascularization procedures....

 14. Indikation for adrenalinautoinjektor efter anafylaksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malling, Hans-Jørgen; Hansen, Kirsten Skamstrup; Mosbech, Holger

  2012-01-01

  they reach the maintenance dose of allergen-specific immunotherapy, persons with food allergy who are at risk of accidental intakes, persons with anaphylaxis induced by low-intensity physical activity, and idiopathic anaphylaxis. The recommended dose of adrenaline is 0.15 mg for children up to 20 kg and 0.......30 mg for larger children and adults....

 15. Socialisme i Chile efter Pinochet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2008-01-01

  Chile bliver ofte præsenteret som et paradigme for resten af det latinamerikanske kontinent: Et land med høj økonomisk vækst og politisk stabilitet. Landet har endda haft to socialistiske præsidenter siden 2000, den sidste den første kvindelige præsident. Succeshistorien har en bagside: De social...

 16. Hepatocellulaert adenom efter peroral kontraception

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, L L; Vyberg, M; Kruse, V

  1992-01-01

  with certainty by histological examination. The hepatocellular adenoma consists most frequently of large pale hepatocytes in trabeculae surrounded by a net of reticulin and separated by sinusoids. Biliary passage and portal spaces do not occur. The best treatment consists of excision of the tumour...... or embolisation. If invasive treatment is postponed, regular scanning should be performed to observe regression or progression of the tumour and oral contraception and pregnancy should be advised against on account of the risk of growth of the tumour. Udgivelsesdato: 1992-Oct-5...

 17. Angina pectoris efter sumatriptan (Imigran)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abrahamsen, Bo; Christiansen, B D

  1992-01-01

  after sumatriptan self-administration was experienced on two occasions by a 61-year old man with a history of minor myocardial infarction--without post-infarction angina--two years previously. The angina after sumatriptan was accompanied on both occasions by significant ST-segment depression on ECG-monitoring......Developed for the treatment of migraine, sumatriptan is an agonist of 5-hydroxytryptamine-1-receptors. Though a pressure sensation is a common complaint, significant ECG changes have not been reported after subcutaneous administration of sumatriptan. A case history is given where angina pectoris...

 18. Stressfraktur efter epifysiodese i femur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Aubaidi, Zaid; Engell, Vilhelm; Lundgaard, Bjarne

  2010-01-01

  Growth guiding is currently widely practiced for deformity correction in the growing child. Different methods have been developed. In 2007 Stevens described a tension band device (8-plates) as a simple growth control method. Since then it has been widely used, e.g. in hemiepiphysiodesis to correct...... varus or valgus deformities or extension defect in the knee. Temporary epiphysiodesis can also be used to correct leg length discrepancy more accurately. Complications after treatment with 8-plates are well-described. Stress fracture after the usage of this device has to our knowledge not yet been...

 19. Bursitis efter vaccination i skulderregionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bliddal, Henning; Torp-Pedersen, Søren; Falk-Riecke, Birgit

  2017-01-01

  Shoulder pain may develop after vaccination in the deltoid area due to inadvertent injection of the vaccine into the subdeltoid bursa, which may be located close to the skin. As far as we know, such vaccination reactions occur more frequently than officially registered, and doctors may not be aware...... of the problem. We present two of these cases of a suspected inflammatory reaction in the shoulder bursa after vaccination. Injection of cortisone in the bursa may relieve the reaction to some extent, but chronic shoulder pain may develop....

 20. Dansk industris mobilitet efter 1960

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, U.

  Publikationen belyser ændringerne i industriens beliggenhed i tiden fra højkonjunkturen satte ind i begyndelsen af 60'erne og frem til slutningen af 70'erne og i enkelte tilfælde frem til i dag. Desuden diskuteres teorier og bestemmende faktorer herunder statens politik, samt nogle af de konsekve...

 1. Aktinomykose diagnosticeret efter langvarig cancerudredning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yoon, Mie-Ran; Højlyng, Niels; Barfod, Toke S

  2010-01-01

  We describe a prolonged diagnostic process of 7 months before an infection with Actinomyces species could be diagnosed. Initially, a malignant tumour of the pelvic area was suspected. The patient underwent 3 CT-scans, 4 ultrasound scans and 5 biopsies before the diagnosis was suspected. Only...... the fourth microbiological investigation could confirm the diagnosis. This case emphasizes the necessity of microbiological examination of biopsies, when a tumour is found and malignancy cannot be confirmed, and is a reminder of Actinomyces species as an important pathogen in such cases....

 2. Alvorlig korneal skoldningsskade efter vanddampeksplosion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øregaard, Jógvan Suni; Tran, Thuy Linh; Paulsen, Jakob Felbo

  2016-01-01

  Facial burns and scalds are common but the eyes are rarely affected. We present a case of a 40-year-old female patient with severe eye injury due to facial scald. Although initial examination in the emergency department did not reveal signs of serious injury, the patient was referred to the burns...... unit two days later due to suspicion of infection of the facial burns. She was found to have seriously impaired vision and was transferred to a department of ophthalmology. Examination revealed bilateral severe corneal injuries and bilateral limbal ischaemia, presumably leading to permanently impaired...

 3. Organisk kataton tilstand efter apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders; Jørgensen, Martin Balslev

  2009-01-01

  Catatonia is seen in various psychiatric disorders, but also rarely occurs in medical conditions with organic cerebral affection. We present a case of a previously mentally healthy male, who developed catatonia years after a stroke in the right hemisphere. Catatonic symptoms included stupor, mutism......, stereotyped movements and repetition of meaningless sounds. The condition responded to benzodiazepine and electroconvulsive therapy. Catatonia should be considered as a differential diagnosis when the described symptoms occur in patients with a known organic cerebral disorder. Udgivelsesdato: 2009-Aug...

 4. Organisk kataton tilstand efter apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders; Jørgensen, Martin Balslev

  2009-01-01

  Catatonia is seen in various psychiatric disorders, but also rarely occurs in medical conditions with organic cerebral affection. We present a case of a previously mentally healthy male, who developed catatonia years after a stroke in the right hemisphere. Catatonic symptoms included stupor, mutism......, stereotyped movements and repetition of meaningless sounds. The condition responded to benzodiazepine and electroconvulsive therapy. Catatonia should be considered as a differential diagnosis when the described symptoms occur in patients with a known organic cerebral disorder. Udgivelsesdato: 2009-Aug-31...

 5. Resultater efter primaer stapedotomi ved otosklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wanscher, Jens; Grøntved, Aksel; Faber, Christian

  2009-01-01

  performed using small-fenester-technique in the period 1996-2005. Five experienced ear surgeons performed the operations. The surgeons were still in the learning phase with regard to otosclerosis surgery. RESULTS: A significant improvement was found regarding the air-conduction pure tone average (PTA) (52.......8 dB to 31.4 dB), the bone conduction PTA (25.2 dB to 23,1 dB), air-bone gap (27.6 dB to 8.3 dB), and the speech reception threshold (44.8 dB to 22.5 dB). One operation (0.6%) resulted in severe sensory-neural hearing loss, while other types of complications were seen after 7,2% of the operations...

 6. Rekonvalescens og sygemelding efter operation for lyskebrok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay-Nielsen, Morten; Bisgaard, Thue

  2009-01-01

  The duration of convalescence after inguinal hernia repair is determined by a number of factors, among which are information and recommendations given by the surgeon and the general practitioner, level and duration of postoperative pain, type of repair, level of physical activity at work and duri...

 7. Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia A; Abrahamsen, Bo

  2017-01-01

  In most patients, treatment of osteoporosis is a long-term challenge. Because alendronate and zoledronic acid accumulate in bone with some persistent antifracture efficacy after therapy, it is reasonable to consider a "drug holiday" for low-risk patients. It is recommended that the duration...... and length of drug holiday should be individualized for each patient. For all other bisphosphonates data are limited. For other antiresorptive and anabolic agents "drug holiday" is not recommended....

 8. Talen begynder efter døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  2015-01-01

  Anmeldelse af: Speech begins after death. Michel Foucault in conversation with Claude Bonnefoy. University of Minnesota Press, 2013.......Anmeldelse af: Speech begins after death. Michel Foucault in conversation with Claude Bonnefoy. University of Minnesota Press, 2013....

 9. Patienttilfredshed efter bariatrisk og postbariatrisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Lotte; Roessler, Kirsten Kaya; Rose, Michael

  2015-01-01

  Surgical treatment of obesity has led to a large group of patients with massive weight loss. The massive weight loss results in excessive skin, which leads to pain, skin problems, cosmetic discomfort and psychosocial issues. The impact on quality of life of bariatric and body contouring surgery can...

 10. Patientdeltagelse under rehabilitering efter en rygmarvsskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Angel, Sanne

  2010-01-01

  insight into patient participation. The ability and need for participation changed through the six-phased process of regaining meaning after a spinal cord injury; no will to participate, developing/generating strength to participate, need for participation and will to participate in decision......This paper investigates the patient's ability and need for participation during rehabilitation. The application of Ricoeur's phenomenological-hermeneutic interpretation theory with a narrative approach revealed that the rehabilitation process of 12 persons was successful in providing specific...

 11. Senfølger efter torsio testis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, L; Brasso, K; Kay, L

  1995-01-01

  Thirty-five patients were examined six to eleven years after having been operated for torsion of the testis. Loss of testicular tissue was significantly associated with long preoperative duration of symptoms and with a low postoperative spermcount. No indications of autoimmunization affecting fer...... fertility nor evidence of bilateral defects were found. Apparently the reduced semen quality following testicular torsion is a matter of lost testicular tissue more than impairment of the quality of the remaining tissue....

 12. Graviditet i uteruscikatricen efter tidligere sectio

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kathrine Birch; Langhoff-Roos, Jens; Krebs, Lone

  2010-01-01

  Rarely, but with increasing frequency, we detect pregnancies within the uterine scar of a prior Caesarean section. These ectopic pregnancies entail a risk of severe bleeding and uterine rupture, and thus constitute a threat to the pregnant woman's life, underlining the necessity of awareness about...

 13. Spontan bilateral ekstrauterin graviditet efter kejsersnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jesper Friis; Ekelund, Charlotte; Settnes, Annette

  2015-01-01

  contralateral tube. The woman was readmitted three weeks later and had an additional salpingectomy on behalf of an unrecognized tubal pregnancy. Considering the rising caesarean section rates clinicians need to be certain of no additional ectopic pregnancy while performing the primary operation.......We describe a rare case of bilateral tubal pregnancy following natural conception in a woman with no other known risk factor than two former caesarean sections. Intraabdominal adhesions following the caesarean sections complicated the salpingectomy thus diminishing certainty of a healthy...

 14. Plastkirurgi efter stort vægttab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winge, Rikke; Henriksen, Trine Foged; Printzlau, Andreas

  2014-01-01

  Post bariatric body contouring in Denmark is currently a field under development. The scope of this article is to give an overview of existing plastic surgery techniques being used to treat patients with massive weight loss, as well as the current indications for patient referral. Furthermore, we...

 15. Plastikkirurgi efter stort vægttab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winge, Rikke; Henriksen, Trine Foged; Printzlau, Andreas

  2014-01-01

  Post bariatric body contouring in Denmark is currently a field under development. The scope of this article is to give an overview of existing plastic surgery techniques being used to treat patients with massive weight loss, as well as the current indications for patient referral. Furthermore, we...

 16. Hospitalsbehandling efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grand, Johannes; Hassager, Christian; Kjærgaard, Jesper

  2017-01-01

  Survival from out-of-hospital cardiac arrest in Denmark has increased significantly since 2001, and important improvements have been made in the post-resuscitation care. The aim of this article is to summarize the most recent international guidelines for post-resuscitation care in a Danish...

 17. Toksisk hepatitis efter indtagelse af kosttilskuddet purshianabark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claire; Semb, Synne; Kromann-Andersen, Hans

  2009-01-01

  Herbal medicinal products can cause toxic hepatitis. This case report presents a patient who developed severe toxic hepatitis with beginning liver failure following four weeks of consumption of the herbal medicinal product Cascara Sagrada. A similar case was reported from the United States. Cascara...

 18. På vej mod job efter en arbejdsskade:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gensby, Ulrik; Thuesen, Frederik

  afholder rundbordssamtaler ude i kommunerne. Fastholdelsescentret får mange positive ord med på vejen i denne evaluering. De fleste af de interviewede sagsbehandlere, fagforeningsrepræsentanter, arbejdsgivere og borgere mener, at centeret har medvirket til en mere socialt ansvarlig afklaring og en...

 19. Spor efter guldsmede fra vikingetiden i Viborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Hans Krongaard

  1989-01-01

  Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde.......Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde....

 20. Røntgenstereometrisk analyse efter total knaealloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Therbo, Matthias; Lund, Bjarne

  2009-01-01

  -based RSA and fluoroscopic RSA) have been developed, and some have recently been validated. However, the most reliable RSA technique so far is marker-based RSA. A standardization protocol for RSA studies is required. In the future, implant-testing using RSA should be used routinely in selected Danish......In 1974 Selvik introduced marker-based roentgenographic stereogrammetric analysis (RSA), a highly accurate technique for measuring three-dimensional migration of orthopaedic implants. Novel, promising, user-friendly, fast and in some cases noninvasive RSA techniques (model-based RSA, image...

 1. Ventrikelperforation efter indtagelse af flydende kvaelstof

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Anders Riegels; Nielsen, Casper; Christensen, Peter

  2009-01-01

  A 28-year-old male was admitted to hospital with severe abdominal distension and subcutaneous emphysema after ingesting 15 ml liquid nitrogen to produce an impressive burp. A rupture of the stomach at the lesser curvature was sutured by laparotomy. Peroperative gastroscopy showed no signs of cold...

 2. Recovery efter depression set fra et patientperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Stine Leegaard

  2017-01-01

  phenomenological approach. Findings: Four main themes were identified: 1) Experience of change, 2) Loss of integrity, 3) Redefinition of identity and 4) Coping of the future. Conclusion: Depression changes the individual and no simple procedure can lead to recovery. The informants struggle with keeping...

 3. Livstruende haemorrhagia per rectum postoperativt efter appendektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, M A; Lindholt, Jes Sanddal

  1994-01-01

  A case of life-threatening haemorrhage nine days after appendicectomy is described in a 51 year old previously healthy man. Coecotomy revealed a bleeding artery near the invaginated appendiceal stump. The bleeding artery was presumably an intramural branch to the appendix from the posterior coeca...

 4. Amerikansk sikkerhedspolitik efter den kolde krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pall Skött, Jakob; Nielsen Kjær, Anna

  2005-01-01

  Via en Foucaldiansk analyseramme vil artiklen demonstrere et skift i den amerikanske sikkerhedsdiskurs. Derefter vil den fremhæve de nye kontrollerend emagtlogikkers paradoksale konsekvenser for den krig mod terror, der udkæmpes i frihedens og demokratiets navn. Udgivelsesdato: Marts...

 5. Jernmangel og graviditet efter gastrisk bypassoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Eva Christina; Milman, N; Wielandt, Hanne

  2014-01-01

  of the foetus. The article concerns the need for managing the malabsorption syndrome, iron deficiency in particular, both in antenatal care, during pregnancy, delivery and in the lactation period. We suggest frequent follow-up in these patients and intravenous iron therapy, when oral iron treatment......In Denmark, the number of women in reproductive age having Roux-en-Y gastric bypass surgery increased in the period 2007- 2010. The malabsorption related to the operation implies a predisposition to macro- and micronutrient deficiencies, which in pregnancy may influence the development...

 6. Rekonvalescens efter operation for hoftenaer fraktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Palm, Henrik; Foss, Nicolai Bang; Kristensen, Morten Tange

  2009-01-01

  In Denmark, 10,000 patients with hip fractures are annually admitted to hospital. These patients are generally old with a high degree of comorbidities. Current treatment strategies for peri- and postoperative treatment are presented in relation to patient reconvalescence. Overall expected...

 7. Primaer brystrekonstruktion efter mastektomi for cancer mammae

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elberg, J J; Blichert-Toft, M; Drzewiecki, K T

  1995-01-01

  -coverage, a musculocutaneous transposition flap may be used. The aim of breast reconstruction is to prevent the psychosocial sequelae of mastectomy. From experiences with secondary reconstruction, it seems that the reconstruction especially helps correct loss of feminine identity and negative body-image. Certain...

 8. Vellykket konservativ behandling efter knivtraume mod hjertet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wærsted, Stian; Schou-Jensen, Katrine; Jensen, Tim

  2012-01-01

  A five year-old girl was admitted to hospital following an accidental stab wound to the chest, inflicted by a knife placed in a dishwasher's cutlery tray. Investigations revealed a traumatic ventricular septum defect of the heart, with a pericardial effusion. Since the patient remained haemodynam......A five year-old girl was admitted to hospital following an accidental stab wound to the chest, inflicted by a knife placed in a dishwasher's cutlery tray. Investigations revealed a traumatic ventricular septum defect of the heart, with a pericardial effusion. Since the patient remained...

 9. Administrative organisationsforandringer i kommunerne efter krisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghin, Eva Camilla Moll

  2017-01-01

  I denne artikel undersøges det ved hjælp af et sammenlignende casestudie af fem danske kommuner, hvordan krisen og den strammere statslige styring af kommunernes økonomi har bidraget til administrative organisationsforandringer i kommunerne. Der argumenteres for, at krisen og sanktionslovgivningen...... skabte et politisk forandringsvindue i de kommuner, som havde svag udgiftsstyring, og at den samtidig skabte et økonomisk pres, som førte til besparelser på administrative lederstillinger. Begge mekanismer bidrog til en udvikling hen mod en ”koncernmodel”, som tilgodeser tværgående prioriteringer og...

 10. Primaer brystrekonstruktion efter mastektomi for cancer mammae

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elberg, J J; Blichert-Toft, M; Drzewiecki, K T

  1995-01-01

  investigations indicate that primary reconstruction results in a clearly reduced postoperative psychological stress, whereas the extent of social and sexual sequelae seems not to vary when compared to results of secondary reconstruction. Conditions for adjuvant treatment as well as for follow-up concerning loco...

 11. Psykiske og seksuelle problemer efter mandlig sterilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burgaard, L; Simonsen, Erik; Winther, G.

  1986-01-01

  of a questionnaire. The results of psychological testing were compared with a control group from another investigation. The group of sterilized men was characterized by problems of coping with not only aggressive but also sexual impulses. Five out of the 25 must be considered as being borderline psychotic, one......An account is presented of a psychiatric/psychological investigation of 25 men, three years after sterilization. The investigation included a semi-quantitative interview which was recorded on tape, psychological testing independent of this with projective tests (Rorschach and TAT) and completion...... of them was undoubtedly psychotic at the time of sterilization and another developed a reactive psychosis in connection with sterilization. Five further patients had moderately severe nervous symptoms. Considerable accumulation was found in the group of sexual complaints, mainly in the form of premature...

 12. ST-elevations-myokardieinfarkt efter terapeutisk adrenalininjektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rømhild Davidsen, Jesper; Lambrechtsen, Jess; Egstrup, Kenneth

  2006-01-01

  A case of acute myocardial infarction (AMI) following accidental iatrogenic overdose by adrenaline injection is described in a male aged 55 years. This patient was given 1 mg of adrenaline due to anaphylactic symptoms. Afterwards he presented with angina pectoris, dyspnoea and ST-segment elevatio...

 13. Ambulant ST-segmentmonitorering efter akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mickley, H; Junker, A; Friis, E V

  1994-01-01

  Over the last decade the concept of silent myocardial ischaemia has received considerable attention. Without doubt, the increased use of ambulatory ST-segment monitoring is the most important reason for the growing interest in this field. The prevalence of ambulatory ischaemia after myocardial in...

 14. Graviditet efter Mustards operation for transpositio vasorum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pank, Marie; Larsen, Signe Holm; Sørensen, Keld

  2009-01-01

  -operated patients are now adults, and pregnancy has become an important issue. We assessed pregnancy and delivery data in a complete cohort of female patients who had previously undergone a Mustard procedure at Aarhus Hospital in the 1971-1991 period. The women giving birth were compared with those who did not....... MATERIAL AND METHODS: Information on diagnosis, procedure, functional status, pregnancy, delivery and congenital heart disease in the off-spring were found in registers (The National Register of Health, The National Birth Register) and in medical records. Questionnaires were mailed to the 16 surviving...... were they small for their gestational age. CONCLUSION: Pregnancy and delivery are well-tolerated in the vast majority of Mustard-operated women with no deterioration in functional class during or after pregnancy and delivery. Udgivelsesdato: 2009-Feb-16...

 15. Rekonvalescens og funktionstab efter intensiv terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Jesper B; Møller, Kirsten; Perner, Anders

  2009-01-01

  More patients survive critical illness, which emphasises the need to assess outcome measures other than mortality. A prolonged decline in physical function is frequently observed after discharge in the critically ill. Neuromuscular dysfunction and muscle atrophy incurred during intensive care may...... prolong convalescence after discharge. Thus, strategies to counteract neuromuscular dysfunction and to improve physical outcome may reduce the overall burden of critical illness. This review describes the most common predisposing factors and discusses preventative measures and interventions....

 16. Pseudomonas-follikulitis efter badning i spabad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uldall Pallesen, Kristine Appel; Andersen, Klaus Ejner; Mørtz, Charlotte Gotthard

  2012-01-01

  Pseudomonas aeruginosa is a rare cause of folliculitis. Pseudomonas folliculitis can develop after contact with contaminated water from swimming pools, hot tubs and spa baths. Systemic therapy may be indicated in patients with widespread lesions, systemic symptoms or in immunosuppressed patients....... We describe a 23-year-old healthy woman who developed a pustular rash and general malaise after using a spa bath contaminated with Pseudomonas aeruginosa. Bacterial culture from a pustule confirmed Pseudomonas folliculitis and the patient was treated with ciprofloxacin with rapid good effect....

 17. Rekonvalescens og funktionstab efter intensiv terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Jesper B; Møller, Kirsten; Perner, Anders

  2009-01-01

  More patients survive critical illness, which emphasises the need to assess outcome measures other than mortality. A prolonged decline in physical function is frequently observed after discharge in the critically ill. Neuromuscular dysfunction and muscle atrophy incurred during intensive care may...

 18. Sen udvikling af carotisdissektion efter trafikuheld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Mathias; Ljungberg, Merete; Jakobsen, Linda

  2011-01-01

  This case study discusses the clinical manifestations of carotid dissection in a 58-year-old male admitted with minor injuries after a traffic accident. Within 24 hours the patient developed Horner syndrome, hoarseness and possible facial nerve palsy. A CT-angiogram showed dissection of the left...

 19. Pa spaning efter Big Bang i underjorden

  CERN Multimedia

  Granström, Helena

  2008-01-01

  The LHC will start this summer; an accelerator placed in a 27km long annel. The machine will collide particles in order to test the theory of dark matter, dark energy and supersymmetry. We will get to know much more, but maybe understand even less. (4 pages)

 20. Udvikling af posttraumatisk stress efter alvorlige arbejdsulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstensen, O; Rasmussen, K; Hansen, O N

  1999-01-01

  of the occurrence of PTSD following serious nonfatal occupational accidents reports a one to two years prevalence of PTSD of 4.3%. Physicians and safety and health organisations within companies should be aware of the potential for the occurrence of acute and chronic stress conditions following occupational...... accidents, primarily with respect to providing supportive psychological treatment and social support aimed at preventing the development of chronic symptoms....

 1. Overtagelsesværn efter Volkswagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer, hvilken betydning EF-domstolens dom om virkningerne af reglerne om kapitalens frie bevægelighed for overtagelsesværnene i Volkswagen AG  har for stemmeretsbegrænsning, ejerloft, opdeling i A- og B-aktier, forhøjede majoritetskrav mv. i børsnoterede selskaber......Artiklen analyserer, hvilken betydning EF-domstolens dom om virkningerne af reglerne om kapitalens frie bevægelighed for overtagelsesværnene i Volkswagen AG  har for stemmeretsbegrænsning, ejerloft, opdeling i A- og B-aktier, forhøjede majoritetskrav mv. i børsnoterede selskaber...

 2. Bilateral akillesseneruptur efter behandling med ciprofloxacin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Attarzadeh, Amir Pasha; Ryge, Camilla

  2013-01-01

  We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment with cipr......We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment...... with ciprofloxacin 500 mg twice daily and long-term treatment with prednisolon 10 mg once daily. This rare side effect caused by concurrent treatment with steroids and ciprofloxacin should be kept in mind. Any signs of tendinitis following this treatment should arouse the physicians' suspicion towards ciprofloxacin....

 3. Graviditet i uteruscikatricen efter tidligere sectio

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kathrine Birch; Langhoff-Roos, Jens; Krebs, Lone

  2010-01-01

  these complications. Vaginal bleeding and/or mild to moderate lower abdominal pain are symptoms seen in half of the women. The diagnosis is made by sonography and criteria for these are listed. We here present the most recent studies on treatment strategies, follow-up and future fertility.......Rarely, but with increasing frequency, we detect pregnancies within the uterine scar of a prior Caesarean section. These ectopic pregnancies entail a risk of severe bleeding and uterine rupture, and thus constitute a threat to the pregnant woman's life, underlining the necessity of awareness about...

 4. Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Abrahamsen, Bo

  2017-01-01

  In most patients, treatment of osteoporosis is a long-term challenge. Because alendronate and zoledronic acid accumulate in bone with some persistent antifracture efficacy after therapy, it is reasonable to consider a "drug holiday" for low-risk patients. It is recommended that the duration and l...... and length of drug holiday should be individualized for each patient. For all other bisphosphonates data are limited. For other antiresorptive and anabolic agents "drug holiday" is not recommended....

 5. Gastric blow-out: komplikation efter fedmekirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torrens, Ayoe Sabrina; Born, Pernille Wolder; Naver, Lars

  2009-01-01

  Laparoscopic gastric bypass is the most common type of surgery for morbid obesity in Denmark. The most frequent late complications after gastric bypass are ulcer, internal hernia and stenosis. Two cases of stenosis of the bileopancreatic limb with gastric blow-out are described. Urgent diagnosis...

 6. Recovery efter depression. Er det muligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leegaard Jepsen, Stine; Aagaard, Hanne

  2017-01-01

  is transcribed, analyzed and interpreted in the hermeneutic tradition. Findings: Four main themes were identified: 1) Experience of living through depression, 2) Experience of help and addiction, 3) Experience of redefinition of one’s own (illness) identity and 4) Experience and definition of recovery...

 7. Efter Brexit. Tag nu Europas arbejdere alvorligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Jul

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Brexit diskuterer kronikken, hvordan arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU's opleves som en trussel for den del af befolkningen, der mærker presset fra udenlandsk arbejdskraft på både deres jobs og vilkårene for at udføre dem. Det diskuteres endvidere, hvordan det...

 8. Hypotyroidisme efter operation for struma ovarii

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zikkenheimer, Marjoes; Hertz, Jens

  2013-01-01

  Struma ovarii is a rare tumour, most commonly found as part of a mature cystic teratoma (dermoid cyst). The thyroid tissue component comprises more than 50% of the total mass. Struma ovarii is often asymptomatic and found accidentally; it might, however, present symptoms like other ovarian tumours...

 9. At Lede Efter Læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  slagmark, hvor forskellige forandringsambitioner tager livtag med hinanden. Ved at relatere til Harry Potter 5 (som handler om en skolereform), Max Weber og andre interessante værker og forfattere, slår vi til lyd for at skolen må gen-politiseres. Det nytter ikke at én ideologisk dagsorden tager patent på...

 10. Kommende standarder for revisors ydelser - "Efter clarity"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Atiklen præsenterer på et overordnet niveau kommende standarder med videre fra IAASB. Formålet er at give et samlet overblik over, hvad der kan forventes i de kommende år. Den første og største del af artiklen behandler allerede igangsatte projekter, der befinder sig et sted i tilblivelsesprocess...

 11. Kruralt kompartmentsyndrom efter kirurgi i stensnitleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup, Peter-Martin; Rawashdeh, Yazan F

  2008-01-01

  Lower limb compartment syndrome after prolonged surgery in the lithotomy position is a rare but devastating complication which is termed well leg compartment syndrome (WLCS). The pathogenesis comprises increase in intracompartmental pressure and hypoperfusion, resulting in ischemia and necrosis. ....... By reviewing the PubMed database we found 38 case reports with a total of 58 patients who developed WLCS. Every surgeon should know WLCS as early diagnosis and treatment is essential to avoid severe permanent disability. Udgivelsesdato: 2008-Apr-28...

 12. Astmatisk senreaktion efter kontakt med epoxy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Authried, Georg; Al-Asadi, Haifaa; Møller, Ulla

  2013-01-01

  Epoxy resin is a low molecular weight agent, which can cause both acute and delayed allergic reactions. However, it is known causing skin reactions with direct or airborne contact. Rarely it can cause airway reactions like asthma bronchiale. We describe a case of a windmill worker who developed...... delayed asthma bronchiale due to airborne contact with epoxy resin....

 13. En pesticidforurening - 15 åt efter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter R.; Spliid, Niels Henrik

  Ved sammenligning med 15 år gamle målinger viser undersøgelsen, at ukrudtsmidlet MCPA optræder med uændret hyppigheden i morænelerslaget under Skælskør frugtplantage, formentlig som resultat af fortsat anvendelse af stoffet. Samtidig er der fundet høj hyppighed af mechlorprop (MCPP) og BAM, selv om...

 14. Smitteopsporing efter fund af lungetuberkulose hos flyrejsende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Charlotte Duch; Eriksen, Nina Marie Birk; Andersen, Peter Henrik

  2011-01-01

  During international air travel individuals stay in a closed environment which might lead to a risk of transmission of respiratory infectious diseases such as tuberculosis carried by infectious travellers. Tracing exposed passengers requires international cooperation and assistance from relevant...... authorities. We describe an investigation among fellow passengers to a traveller with sputum positive pulmonary tuberculosis....

 15. Perinealsarskomplikationer efter praeoperativ stralebehandling for rectumcancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aldulaymi, B.H.; Mohammad, W.A.; Jess, P.

  2008-01-01

  cancer. MATERIALS AND METHODS: In the period from 2001 to 2005, a total of 49 patients with rectum cancer underwent abdominoperineal excision with primary wound closure. Of these patients, 17 had preoperative radiotherapy. RESULTS: There was a significantly higher incidence of major wound complications......INTRODUCTION: Every year, approximately 1200 new cases of rectal cancer are registered in Denmark. Preoperative radiation therapy alone or in combination with chemotherapy (chemo-radiation) is a gold standard in the treatment of patients with T3 and T4 tumours. Although it carries a good response...... rate, preoperative radiation is associated with significant morbidity including wound infection and delayed healing. The aim of this study is to clarify the effects of preoperative radiotherapy on wound healing in patients who underwent abdominoperineal excision and primary wound closure for rectum...

 16. Primaer brystrekonstruktion efter mastektomi for cancer mammae

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elberg, J J; Blichert-Toft, M; Drzewiecki, K T

  1995-01-01

  Primary breast reconstruction in connection with mastectomy is a well-established procedure. The reconstruction may be carried out by the submuscular implantation of a prosthesis, in some cases preceded by tissue expansion. In situations where there is insufficient skin--or muscle-coverage, a mus...

 17. Specialiserede tilbud til borgere med handicap - efter reformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonfils, Inge Storgaard; Permin Berger, Nichlas

  Som en del af kommunalreformen fik kommunerne i 2007 det fulde ansvar for handicapområdet. AKF har i 2006-2010 undersøgt, hvilke forandringer brugere, medarbejdere og ledere på specialtilbuddene oplevede i forbindelse med reformen. Undersøgelsen viser, at brugerne kun har oplevet få eller ingen æ...

 18. Forum for godtgørelse efter urimelig opsigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone L.

  2012-01-01

  Artiklen behandler kompetenceafgrænsningen mellem domstolene og de fagretlige organer, som på det ansættelses- og arbejdsretlige område giver anledning til betydelige vanskeligheder. Der er inden for de seneste år afsagt en række domme om godtgørelseskrav for urimelig opsigelse, som bidrager til ...

 19. Anafylaktisk shock efter intradermal injektion af steroidpræparat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Martin Willy; Zachariae, Claus; Garvey, Lene Heise

  2015-01-01

  nodularis of Hyde, who reacted with anaphylaxis after intradermal injection of Kenalog 40 mg/ml. Allergy testing showed a positive skin prick test for CMC and the patient was advised to avoid future parenteral exposure to CMC. This case highlights the need to examine excipients in severe cases of drug......Carboxymethylcellulose (CMC) is a derivative of cellulose found in many food products, pharmaceuticals and cosmetics. Allergy to CMC in parenteral corticosteroid preparations leading to anaphylaxis is rare, but has previously been reported. We report a case of a 52-year-old woman with prurigo...... allergy....

 20. Sen migration af mesh til colon efter laparoskopisk hernieoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin; Bisgaard, Thue

  2014-01-01

  Long-term complications after laparoscopic ventral hernia repair with mesh reinforcement are not well documented in the literature. We describe a case of a 63-year-old woman with repeated hernia operations due to a ventral hernia, which ultimately was complicated with mesh migration into the tran...... into the transverse colon....

 1. Langtidskomplikationer efter injektion af permanent vaevsfylder i laeber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sneistrup, Christian; Hölmich, Lisbet Rosenkrantz; Dahlstrøm, Karin

  2009-01-01

  We present two cases with signs of infection and granulomas seen years after injection of permanent fillers to the lips. These side effects are difficult to treat. They resemble an immunological foreign body response and late-onset infection as well as granuloma and scaring depending...... on the substance injected. Steroid injections are indicated in case of granuloma, and antibiotics should be used when infection occurs, but surgical excision can be required. It is important to emphasize this condition in order to give patients proper advice prior to treatment and to recognize symptoms...

 2. Langtidskomplikationer efter injektion af permanent vaevsfylder i laeber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sneistrup, Christian; Hölmich, Lisbet Rosenkrantz; Dahlstrøm, Karin

  2009-01-01

  We present two cases with signs of infection and granulomas seen years after injection of permanent fillers to the lips. These side effects are difficult to treat. They resemble an immunological foreign body response and late-onset infection as well as granuloma and scaring depending...... on the substance injected. Steroid injections are indicated in case of granuloma, and antibiotics should be used when infection occurs, but surgical excision can be required. It is important to emphasize this condition in order to give patients proper advice prior to treatment and to recognize symptoms....

 3. Genoptræning efter brystkræft operation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg Poulsen, Lise; Høgdal, Nina; Sørensen, Lisbeth Villemoes

  2011-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after breast cancer surgery are debatable. A national survey in Denmark performed at hospitals and municipal rehabilitation clinics showed considerable variability in post-breast surgery rehabilitation regimens. As hospita...

 4. Sen perforation af tyndtarm efter laparoskopisk gastrisk bypass

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanager, Lene; Sigild, Ulf Henrik; Neuenschwander, Anders Ulrich

  2010-01-01

  We present two cases in which the patients were admitted to a local hospital with acute abdominal pain four or five months after having undergone laparoscopic gastric bypass. In both cases, operation revealed a perforation of the small bowel close to the distal anastomosis. In the first case...... bypass but as our two cases illustrate they are important to keep in mind....

 5. Anafylaktisk shock efter intradermal injektion af steroidpræparat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Martin Willy; Zachariae, Claus; Garvey, Lene Heise

  2015-01-01

  Carboxymethylcellulose (CMC) is a derivative of cellulose found in many food products, pharmaceuticals and cosmetics. Allergy to CMC in parenteral corticosteroid preparations leading to anaphylaxis is rare, but has previously been reported. We report a case of a 52-year-old woman with prurigo...... nodularis of Hyde, who reacted with anaphylaxis after intradermal injection of Kenalog 40 mg/ml. Allergy testing showed a positive skin prick test for CMC and the patient was advised to avoid future parenteral exposure to CMC. This case highlights the need to examine excipients in severe cases of drug...

 6. Anafylaktisk shock efter intradermal injektion afsteroidpræparat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Martin Willy; Zachariae, Claus; Garvey, Lene Heise

  2015-01-01

  Carboxymethylcellulose (CMC) is a derivative of cellulose found in many food products, pharmaceuticals and cosmetics. Allergy to CMC in parenteral corticosteroid preparations leading to anaphylaxis is rare, but has previously been reported. We report a case of a 52-year-old woman with prurigo...... nodularis of Hyde, who reacted with anaphylaxis after intradermal injection of Kenalog 40 mg/ml. Allergy testing showed a positive skin prick test for CMC and the patient was advised to avoid future parenteral exposure to CMC. This case highlights the need to examine excipients in severe cases of drug...

 7. Anafylaktisk shock efter intradermal injektion af steroidpræparat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Martin Willy; Zachariae, Claus Otto Carl; Garvey, Lene Heise

  2015-01-01

  Anaphylactic shock after intradermal injection of corticosteroid Carboxymethylcellulose (CMC) is a derivative of cellulose found in many food products, pharmaceuticals and cosmetics. Allergy to carboxymethylcellulose in parenteral corticosteroid preparations leading to anaphylaxis is rare, but has...... previously been reported. We report a case of a 52-year-old woman with prurigo nodularis of Hyde, who reacted with anaphylaxis after intradermal injection of Kenalog 40 mg/ml. Allergy testing showed a positive skin prick test for CMC and the patient was advised to avoid future parenteral exposure to CMC...

 8. Udvikling af opticusneuropati efter beskedent øjentraume

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Maria Rene; Gade, Else

  2014-01-01

  Traumatic optic neuropathy (TON) is a rare and potentially vision-threatening condition caused by ocular or head trauma. The treatment of TON is controversial with no evidence-based guidelines. We describe a case of an eight-year-old boy, who lost his vision on the right eye after having had...... a trauma of his left lower eyelid when he fell with a bamboo stick. Vision loss was not detected until ten days after the accident, where there were no light perception and a relative afferent pupillary defect. We attributed the vision loss to TON and no treatment was given. Within months optic disc pallor...

 9. Rekonvalescens efter praeoperativ fysisk traening ved elektiv kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaer, Michael; Krogsgaard, Michael R; Magnusson, Peter

  2009-01-01

  Elective surgery is associated with decreased postoperative musculoskeletal function. High aerobic capacity and muscle strength prior to operation is associated with a shorter and more uncomplicated postoperative period. Pre-operative training as intervention has only showed very limited effect...

 10. Depression remitterede efter subaraknoidal hæmoragi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritsen, Lise; Vinberg, Maj

  2015-01-01

  A 65-year-old man was seen in a specialized ambulatory for mood disorders because of treatment-resistant depression. He was treated throughout a period of three years with selective serotonin reuptake inhibitor, dual action, lithium, nortriptyline, reboxetine, aripiprazole, benzodiazepines...

 11. Den barokke guldalder - eller "Flaskens Længsel efter Proppen"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linnet, Ragni

  2015-01-01

  Artiklen undersøger forholdet mellem det idealistiske, hegelinspirerede billedsyn, Heiberg gør sig til talsmand for i sine kunstteoretiske tekster og de værker, som kommer til syne når man følger hans smagsdomme op: et svulstigt, sanseligt og livsbekræftende, beskuerinddragende univers, langt fra...

 12. 16-årig kvinde med multiorgandysfunktion efter HELLP

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wulff Hauritz, Rasmus; Køhler, Flemming; Jørgensen, Jan Stener

  2010-01-01

  HELLP is a syndrome with haemolysis, elevated liver enzymes and thrombocytopenia. It occurs in 1 to 6 per 1,000 parturient. Approximately 10% of the cases occur post partum. A 16-year-old woman delivered twins in the 34th gestational week. During the following hours, she developed symptoms...

 13. Akut glaukom efter endarterektomi af arteria carotis interna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Jes Sanddal; Klaerke, A

  2000-01-01

  A 71 year-old woman had 85% and 60% stenoses of the right and left internal carotid arteries, respectively. Right-sided endarterectomy was performed because of amaurosis fugax. Two days postoperatively, she developed classical symptoms and signs of acute glaucoma. Right-sided acute angle closure......, and the intraocular pressure has been reported to increase after internal carotid-endarterectomy....

 14. Uventet lang overlevelsestid efter accidentel nedsaenkning i koldt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mantoni, Teit; Belhage, Bo; Pott, Frank Christian

  2006-01-01

  In a recent boat accident, a 25-year-old yachting enthusiast fell overboard and survived for 24 hours in 17 degrees C water. Existing survival models are discussed in this case report. There is a discrepancy regarding survival probability amongst the various models. The calculated survival time...

 15. Akut kompartmentsyndrom efter total knæalloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arenkiel, Bjørn; Kjærgaard, Maj; Lauritsen, Anne Øberg

  2012-01-01

  Acute compartment syndrome is a rare, but severe complication to knee arthroplasty. The main symptoms are extreme pain unrelated to the surgery, pulselessness, and tense and pallid skin. The syndrome can be disguised by an effective pain management, but due to the consequences, an early diagnosis...

 16. Fasciitis necroticans efter artroskopi af præpatellar bursitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlesinger, NH; Friis-Møller, Alice; Hvolris, Jesper

  2007-01-01

  Necrotizing fasciitis (NF) is a life-threatening soft tissue infection in superficial and deep fascias. NF is most often caused by mixed aerobic and anaerobic bacteria. The treatment is early and aggressive surgical debridement, antibiotics and hyperbaric oxygen. In this case description, a nearl...

 17. Behandling af centralnervesystemlymfom efter transplantation med monoklonalt antistof og ganciclovir

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, P.B.; Al-Farra, G.

  2010-01-01

  A 35-year-old female was diagnosed with a primary central nervous system posttransplant Epstein-Barr-virus-associated lymphoproliferative disorder three years after a renal transplantation. The histological diagnosis of the brain tumour was a diffuse large B-cell lymphoma. The patient had had...... diabetes mellitus for 28 years and was treated with four weekly doses of the monoclonal antibody rituximab, the antiviral drug ganciclovir and high-dose prednisolone, and the immune suppression was reduced. After four weeks of treatment, a control magnetic resonance image showed complete regression...

 18. Anafylaktisk shock efter intradermal injektion af steroidpræparat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Martin Willy; Zachariae, Claus; Garvey, Lene Heise

  2015-01-01

  Carboxymethylcellulose (CMC) is a derivative of cellulose found in many food products, pharmaceuticals and cosmetics. Allergy to CMC in parenteral corticosteroid preparations leading to anaphylaxis is rare, but has previously been reported. We report a case of a 52-year-old woman with prurigo nod...

 19. Anafylaktisk shock efter intradermal injektion af steroidpræparat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Martin Willy; Zachariae, Claus Otto Carl; Garvey, Lene Heise

  2015-01-01

  Anaphylactic shock after intradermal injection of corticosteroid Carboxymethylcellulose (CMC) is a derivative of cellulose found in many food products, pharmaceuticals and cosmetics. Allergy to carboxymethylcellulose in parenteral corticosteroid preparations leading to anaphylaxis is rare, but has...

 20. Forskelle mellem hospitaler i prognose efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaergaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Rasmussen, Lars Simon

  2009-01-01

  There are substantial differences in long-term survival of patients resuscitated from out-of-hospital cardiac arrest, and the level of care during hospitalization may be a contributing factor. The purpose of this study was to determine if a difference in long-term prognosis between hospitals could...... be detected in patients surviving cardiac arrest in Copenhagen....

 1. Menière-lignende symptomer efter meningeom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Morten; Klokker, Mads; Fugleholm, Kåre

  2010-01-01

  A 36-year-old woman who presented with a right sided hearing loss, tinnitus and attacks of dizziness was initially diagnosed with Ménière's disease. A meningioma was found along the posterior surface of the petrosal bone, centred partly on the external aperture of the vestibular aqueduct with no ...

 2. Rekonvalescens efter praeoperativ fysisk traening ved elektiv kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaer, Michael; Krogsgaard, Michael R; Magnusson, Peter

  2009-01-01

  Elective surgery is associated with decreased postoperative musculoskeletal function. High aerobic capacity and muscle strength prior to operation is associated with a shorter and more uncomplicated postoperative period. Pre-operative training as intervention has only showed very limited effect i...... in relation to abdominal or alloplastic surgery, whereas strength and coordination training prior to operation has been shown to have a beneficial effect on postoperative movement function after reconstructive ligament surgery of the knee....

 3. Rekonvalescens efter praeoperativ fysisk traening ved elektiv kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaer, Michael; Krogsgaard, Michael R; Magnusson, Peter

  2009-01-01

  Elective surgery is associated with decreased postoperative musculoskeletal function. High aerobic capacity and muscle strength prior to operation is associated with a shorter and more uncomplicated postoperative period. Pre-operative training as intervention has only showed very limited effect i...... in relation to abdominal or alloplastic surgery, whereas strength and coordination training prior to operation has been shown to have a beneficial effect on postoperative movement function after reconstructive ligament surgery of the knee. Udgivelsesdato: 2009-Sep...

 4. Organisation og tidlige operationsresultater efter ileo-pouch-anal-anastomose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ljungmann, Ken; Bendixen, Anette; Laurberg, Søren

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Restorative proctocolectomy and ileal pouch-anal anastomosis (IPAA) has become the operation of choice for patients with ulcerative colitis and familial polyposis. However, the procedure is complex with a long learning curve, and carries a risk of both early and late complications...

 5. Tegnets tid. Fortid, historie og historicitet efter den sproglige vending

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  I Tegnets tid undersøges nyeste videnskabsteoretiske strømninger og deres betydning for historisk forskning. Forfatteren anvender den franske filosof Jacques Derridas teorier til at nyformulere og genåbne hævdvundne problemstillinger i historien: fortidsbegrebet, fagets kildekritiske tradition og...

 6. Rutinemaessig second look-endoskopi efter blodende ulcus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burgdorf, S.K.; Adamsen, S.; Rosenberg, J.

  2008-01-01

  Treatment of peptic duodenal and gastric ulcers has improved in efficiency and become less invasive. There is still a considerable risk of re-bleeding (15-20%) and the mortality remains high (5-14%). A Danish study from 2000 showed that scheduled second look endoscopy (SLE) the day after the prim......Treatment of peptic duodenal and gastric ulcers has improved in efficiency and become less invasive. There is still a considerable risk of re-bleeding (15-20%) and the mortality remains high (5-14%). A Danish study from 2000 showed that scheduled second look endoscopy (SLE) the day after...... the primary intervention decreased the re-bleeding rate. Studies have questioned this and suggest that SLE decreases the risk of re-bleeding, but do not reduce mortality. Since SLE is debated and a recent national survey found a variable practice, the evidence has been reviewed critically Udgivelsesdato: 2008/4/28...

 7. Atypisk debutsymptom i form af perifer emboli efter stumt myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Jakob; Taskiran, Mustafa; Nielsen, Tonni

  2012-01-01

  We report a case with peripheral embolisation as the primary symptom of a painless myocardial infarction with left ventricular mural thrombosis. The patient was suffering from severe pain in his leg due to arterial occlusion. Subsequent electrocardiography and echocardiography documented severe...

 8. Sequelae og død efter pneumokokmeningitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsholm, Jakob; Kristensen, Rasmus Nygård; Heslop, Anders

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The aim was to evaluate prognostic factors and outcome parameters related to otogenic pneumococcal meningitis (OPM). MATERIALS AND METHODS: Retrospective analysis of patients with OPM in Aarhus County from 1994 to 2003. RESULTS: Seventy patients were included, corresponding to an an......INTRODUCTION: The aim was to evaluate prognostic factors and outcome parameters related to otogenic pneumococcal meningitis (OPM). MATERIALS AND METHODS: Retrospective analysis of patients with OPM in Aarhus County from 1994 to 2003. RESULTS: Seventy patients were included, corresponding...... of AOM, especially in adults with early antimicrobials due to their higher relative risk of developing OPM and the related risk of a poor outcome. In addition, maintenance of the previously established treatment regimen in OPM followed by audiological control is recommended. Udgivelsesdato: 2009-Apr-27...

 9. Lemierres syndrom efter peritonsillær absces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthelsen, Rasmus Ehrenfried; Hein, Lars

  2012-01-01

  Lemierre's syndrome is a rare but serious condition, characterized by disseminated infection with Fusobacterium necrophorum, most often originating from the oropharynx. Thrombophlebitis of the internal jugular vein and septic embolisms to various organs is the typical clinical picture. We describe...

 10. Klinisk hjertestop efter akut "direct current"-konvertering af atrieflagren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Diederichsen, Axel Cosmus Pyndt; Christensen, Inge

  2003-01-01

  A rare case of clinical cardiac arrest after acute DC cardioversion is presented. The patient was a 64-year-old man with acute haemodynamically unstable atrial flutter. He was known to have had episodes of atrial flutter requiring DC cardioversion, and he was treated with propafenone (300 mg twic...

 11. Megaduodenum og obstipation efter operation for kongenit tyndtarmsatresi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karstensen, John; Raahave, Dennis; Kirkegaard, Preben

  2011-01-01

  A 33 year-old female presented with constipation and a right-sided palpable abdominal mass, suspected to be the colon. The colonic transit time was prolonged, but the dilated organ was a mega duodenum that had developed after surgery for three jejunal atresies performed one day after birth. The c....... The colon was malrotated, being situated to the left of the columna. Renewed resection surgery was uneventful, and after such surgery the constipation receded and the colonic transit time returned to normal....

 12. Anastomoselaekage efter lav anterior resektion for cancer recti

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, S; Moesgaard, F A; Billesbølle, P

  1997-01-01

  A series of 377 consecutive patients were operated upon with low anterior resection for rectal cancer in the nine Danish departments of surgical gastroenterology during 1992-1993. A retrospective analysis was carried out to calculate the frequency of anastomotic leakage and to evaluate factors...... with a higher leakage rate (p = 0.02), whereas departments with a low number of rectal cancer surgeons had a low rate of anastomotic leakage (p = 0.02). In conclusion, the rather high frequency of anastomotic leakage calls for further clinical and pathogenetic research in this field. Until then, we recommend...... the routine use of a peroperative leakage test and selective use of prophylactic ostomy in cases of unsatisfactory anastomosis. Furthermore, it is recommended that low anterior resection for rectal cancer is limited to few surgeons in each department in order to ensure a uniform quality and hopefully also...

 13. Lungeødem efter kontrastindgift som led i koronarangiografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plambech, Morten; Garvey, Lene Heise

  2012-01-01

  Adverse reactions to radiographic contrast media are relatively rare and occur with a frequency of 0.02-0.04%. We describe a case of isolated pulmonary oedema after computed tomography of the coronary arteries in a 51 year-old man. Initially anaphylaxis was suspected, but due to the clinical pict...

 14. Debut af arvelig metabolisk encefalopati kan ses efter neonatalperioden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Line Carøe; Rehman, Shazia; Lund, Allan Meldgaard

  2016-01-01

  Maple syrup urine disease (MSUD) is an autosomal recessive metabolic disorder causing accumulation of the branched amino acids valin, isoleucin, leucin and their toxic metabolites resulting in ketoacidosis, progressive neurological deterioration and cerebral oedema. The classical form presents in...... in the first days of life. In contrast, the intermittent form of MSUD presents later in childhood and is difficult to diagnose biochemically. Clinical awareness is important due to high mortality if not treated. We here present two cases with late-onset intermittent MSUD....

 15. Langtidskomplikationer efter injektion af permanent vaevsfylder i laeber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sneistrup, Christian; Hölmich, Lisbet Rosenkrantz; Dahlstrøm, Karin

  2009-01-01

  We present two cases with signs of infection and granulomas seen years after injection of permanent fillers to the lips. These side effects are difficult to treat. They resemble an immunological foreign body response and late-onset infection as well as granuloma and scaring depending on the subst...

 16. Bilateral nekrose af caput femoris efter brug af arbejdssele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Nielsen, Reno E Tilgreen; Linnet, Jan A Rørgaard

  2002-01-01

  The case of a 42-year old man, who developed bilateral necrosis of the femoral head from traumatic causes is described. He hung in stirrups, working 4-6 hours a day decorating for three weeks, during which he complained of numbness, fatigue and radiating pain in both legs. X-rays and a bone scan...... were performed and bilateral femoral head necrosis was diagnosed, probably because of repeated temporary hypoxia of the femoral heads caused by the stirrups compressing the blood vessels....

 17. Arsager til behov for genbehandling efter variceoperationer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofoed, S C; Qvamme, G M; Schroeder, T V

  1999-01-01

  ), surgical practice (n = 56) or another varicose vein specialist (n = 104). A significant difference was noted between the three institutions in the use of saphenofemoral resection (78%, 63% and 97%) as well as greater saphenous vein stripping (44%, 14% and 0%). Lack of or insufficiently performed...

 18. HIV hos ældre kvinder efter udlandsrejse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Sanne; Thorsteinsson, Kristina; David, Kim Peter

  2016-01-01

  We report two cases of HIV infection among female travellers of older age. A Danish woman in her eighties was diagnosed with acute HIV infection after travelling to West Africa. A sexual history was not recorded before her third hospital visit. A West African woman in her seventies who had been...... living in Denmark for 40 years was diagnosed with advanced HIV after having been to West Africa for family visits. We want to emphasize that women of older age also have sex that may put them at risk of HIV, that febrile returning travellers should be tested for HIV, and that presence of HIV indicator...... diseases should lead to HIV testing....

 19. Psykiatrilovens krav om samtaler efter tvang efterleves ikke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asp, Stina; Wang, August G; Wium-Andersen, Ida

  2013-01-01

  . A significant rise in the number of effectuated ICs was demonstrated. The patients' contentment underwent no change. The majority of the coercive measures were not followed by an IC. At the next audit of the psychiatric legislation we will suggest an adjustment of the paragraphs concerning ICs....

 20. Rekonvalescens og sygemelding efter operation for hofte- og knaealloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Andersen, Karen V; Søballe, Kjeld

  2009-01-01

  Length of stay has been decreasing after total knee and hip arthroplasty (TKA and THA) in Denmark during recent years, and patients regain functional capacity faster - and it is therefore of importance to reevaluate the sick-leave period and recommendations given. The factors potentially influenc...... influencing recovalescence are limited to pain, swelling, reduced range of motion, postoperative nausea and vomiting and sleep disturbances. This article evaluates these changes and gives recommendations with regard to sick leave and restrictions after operation....

 1. Rekonvalescens og sygemelding efter operation for hofte- og knaealloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Andersen, Karen V; Søballe, Kjeld

  2009-01-01

  influencing recovalescence are limited to pain, swelling, reduced range of motion, postoperative nausea and vomiting and sleep disturbances. This article evaluates these changes and gives recommendations with regard to sick leave and restrictions after operation. Udgivelsesdato: 2009-Sep-28...

 2. Rekonvalescens og sygemelding efter operation for hofte- og knaealloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Andersen, Karen V; Søballe, Kjeld

  2009-01-01

  influencing recovalescence are limited to pain, swelling, reduced range of motion, postoperative nausea and vomiting and sleep disturbances. This article evaluates these changes and gives recommendations with regard to sick leave and restrictions after operation. Udgivelsesdato: 2009-Sep...

 3. Den tidlige rehabilitering efter 3 forskellige typer total hofte alloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Penny, Jeannette Østergaard; Overgaard, Søren; Ovesen, Ole

    Introduction: For patients in employment a fast rehabilitation is important. The reduced risk of dislocation when using a large-head metal-on-metal articulation theoretically offers a faster rehabilitation than a THA with a 28 mm articulation due to no restrictions. The larger surgical incision...... in the resurfacing patient may impair the early rehabilitation. We aimed to investigate early differences in rehabilitation parameters amongst the different groups. Methods:We randomized to resurfacing (n=20), standard 28 mm THA (n=19) and large head MoM THA (n=12). We recorded operation time, blood loss, incision...

 4. Menière-lignende symptomer efter meningeom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Morten; Klokker, Mads; Fugleholm, Kåre

  2010-01-01

  A 36-year-old woman who presented with a right sided hearing loss, tinnitus and attacks of dizziness was initially diagnosed with Ménière's disease. A meningioma was found along the posterior surface of the petrosal bone, centred partly on the external aperture of the vestibular aqueduct with no ......A 36-year-old woman who presented with a right sided hearing loss, tinnitus and attacks of dizziness was initially diagnosed with Ménière's disease. A meningioma was found along the posterior surface of the petrosal bone, centred partly on the external aperture of the vestibular aqueduct...

 5. Behandling af centralnervesystemlymfom efter transplantation med monoklonalt antistof og ganciclovir

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, P.B.; Al-Farra, G.

  2010-01-01

  diabetes mellitus for 28 years and was treated with four weekly doses of the monoclonal antibody rituximab, the antiviral drug ganciclovir and high-dose prednisolone, and the immune suppression was reduced. After four weeks of treatment, a control magnetic resonance image showed complete regression...

 6. Medielandskabet Post Mediasaurus? Udfordringer til medieforskningen efter massemedierne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens F. Jensen

  2000-09-01

  Full Text Available Der er mange bud på, hvilken betydning informationsteknologi vil få for fremtidens medielandskab. Disse bud spænder fra forestillinger om en ny skelsættende medierevolution, som vil få de kendte medier til at for- svinde, til påstande om, at der med de 'nye' multimedier egentligt ikke er noget nyt under solen. I stedet for at kaste sig ud i usikre spådomme om, hvad fremtiden måtte bringe, forsøger Jens F. Jensen i denne artikel at skitsere de aktuelle forandringer i medielandskabet. Desuden diskuteres de udfordringer, som disse forandringer stiller medieforsk- ningen overfor. Det drejer sig omfølgende tematikker: interpersonel kommunikation vs. massekommunikation, mediekonvergens vs. diver- gens, de nye mediers “indhold” og rebalancering af push- og pull-medi- erne. Artiklen munder ud i en påpegning af, hvordan medieforskningens genstandsfelt er ved at forandre sig, idet stadig større dele af hverdags- livet og virkeligheden bliver medierede: indkøb, banktransaktioner, underholdning, “smarte” forbrugsgenstande etc. Dermed bliver de også i det mindste potentielt objekter for kommunikations- og medieforsk- ningen.

 7. Fasciitis necroticans efter artroskopi af præpatellar bursitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlesinger, NH; Friis-Møller, Alice; Hvolris, Jesper

  2007-01-01

  Necrotizing fasciitis (NF) is a life-threatening soft tissue infection in superficial and deep fascias. NF is most often caused by mixed aerobic and anaerobic bacteria. The treatment is early and aggressive surgical debridement, antibiotics and hyperbaric oxygen. In this case description, a nearly...... 60-year-old man developed NF after arthroscopic synovectomy of an infected prepatellar bursa. We stress the point that the endoscopic technique itself might be responsible for the spreading of bacteria to the fascias. This is a subject for further investigation Udgivelsesdato: 30. april...

 8. Hvad skete der med arbejdstiden i Folkeskolen efter Ok13?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Nana Wesley

  2017-01-01

  Lovindgrebet i lærerkonflikten i 2013 ændrede fundamentalt på arbejdstiden på landets Folkeskoler. Flere kommuner har dog siden indgået lokale arbejdstidsaftaler med lærerne. En ny undersøgelse fra FAOS tegner et billede af udviklingen.......Lovindgrebet i lærerkonflikten i 2013 ændrede fundamentalt på arbejdstiden på landets Folkeskoler. Flere kommuner har dog siden indgået lokale arbejdstidsaftaler med lærerne. En ny undersøgelse fra FAOS tegner et billede af udviklingen....

 9. Subkutan atrofi efter steroidinjektion i forbindelse med behandling af springfinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Birk; Tjørnild, Michael Kjeldager

  2014-01-01

  at the site of the annular pulley. The accepted first-line treatment for TF is injection of long-acting corticosteroid in the involved flexor tendon sheath. This treatment is characterized by a high success rate and a low level of reported adverse effects in the literature. We report a case of subcutaneous...

 10. Bilateral suprapubisk abscesdannelse fem år efter inkontinensoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Lenette; Sander, Pia; Lose, Gunnar

  2009-01-01

  recovery. As opposed to the macroporous types (e.g. tension-free vaginal tape), the microporous structure of the IVS-sling causes a higher rate of erosion and infection. Complete sling removal is important in case of IVS-complications. The monitoring of complications related to new medical devices...

 11. 2 år efter starten på Nakuusa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Else

  Justitsvæsen, Grønlands Selvstyre og UNICEF Danmark. Projektet sigter på at forbedre børns vilkår og sikre deres grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med FN’s børnekonvention. De unge har fået stillet samme spørgsmål under Youth Forum i 2011 og igen 2013 med henblik på at undersøge, om der er sket...

 12. Akut glaukom efter endarterektomi af arteria carotis interna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, J S; Klaerke, A

  2000-01-01

  A 71 year-old woman had 85% and 60% stenoses of the right and left internal carotid arteries, respectively. Right-sided endarterectomy was performed because of amaurosis fugax. Two days postoperatively, she developed classical symptoms and signs of acute glaucoma. Right-sided acute angle closure...... glaucoma was diagnosed by tonometry and gonioscopy, and treated with laser-iridectomy. The patient was discharged two days later without neurological or ophthalmological deficits. Manifest acute glaucoma postoperatively seems never to have been reported. However, the choroid is not autoregulated...

 13. Udvikling af trykpneumothorax efter seponering af pleuralt beliggende grisehalekateter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siegel, Hanna; Lauritsen, Anne Oberg

  2014-01-01

  Today, standard treatment of pleural effusion is ultrasound guided insertion of a pleural pigtail catheter. This procedure is known to have a low complication rate, but complications as pneumothorax, haemorrhage and infection are occurring. The most frequent complications are seen at the time...

 14. Menière-lignende symptomer efter meningeom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Morten; Klokker, Mads; Fugleholm, Kåre

  2010-01-01

  A 36-year-old woman who presented with a right sided hearing loss, tinnitus and attacks of dizziness was initially diagnosed with Ménière's disease. A meningioma was found along the posterior surface of the petrosal bone, centred partly on the external aperture of the vestibular aqueduct with no ......A 36-year-old woman who presented with a right sided hearing loss, tinnitus and attacks of dizziness was initially diagnosed with Ménière's disease. A meningioma was found along the posterior surface of the petrosal bone, centred partly on the external aperture of the vestibular aqueduct...... with no relation to the meatal canal. Removal of the meningial tumour improved the hearing but Ménière's-like symptoms recurred after 18 months despite surgery. Ménière's-like symptoms could hypothetically be caused by changes of the endolymphatic duct or the vein of the vestibular aqueduct....

 15. Forbigående tab af balancefunktionen efter cochlear implantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsager, Leise Elisabeth Hviid; Schmidt, Jesper Hvass; Faber, Christian

  2017-01-01

  Loss of vestibular function is a common side effect to cochlear implant (CI) surgery. We present a patient who experienced balance problems and showed a reduced vestibulo-ocular reflex (VOR) gain (0.47 ± 0.10) combined with saccades in the horizontal semicircular canals demonstrated by the video...... head impulse test the day after CI surgery. One month after the operation VOR gain was normal (0.95 ± 0.05) and neither balance problems nor saccades occurred. Our findings indicate that vestibular dysfunction after CI surgery can be reversible, and VOR gain can return to normal....

 16. Funktionel mitralinsufficiens efter His-ablation og pacemakerimplantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Janna; Gill, Sabine

  2012-01-01

  We describe the case of a 63 year-old patient with normal ejection fraction and trivial mitral regurgitation, who developed severe functional mitral incompetence (FMI) with pulmonary oedema the day after uncomplicated His ablation and implantation of VVI pacemaker. Mitral annuloplasty was performed...

 17. Tilbagefald efter seponering af 28 års litiumbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wegmann, Signe Düring; Kessing, Lars Vedel

  2011-01-01

  Lithium has for 60 years been the main mood stabilizer for bipolar disorder and some patients have now been treated with lithium for decades without any symptoms or side effects. We present a case with excellent response to lithium during 28 years and with recurrence of a hypomania and subsequently...... a severe depressive episode following planned discontinuation of lithium. Discontinuation of lithium should be carefully evaluated in patients with a good response to lithium, and the specific reasons for discontinuation should be considered....

 18. Utilfredsstillende langtidsresultater efter konservativ behandling af patellofemoralt smertesyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rathleff, Michael Skovdal; Rasmussen, Sten; Olesen, Jens Lykkegaard

  2012-01-01

  This review overviews the long-term prognosis of conservatively treated patients with patellofemoral pain syndrome (PFPS). Median values of the 16 included studies show that 29% of soldiers, 27.8% of sports active and 24,7% of the general public will become pain free after they are diagnosed...... with PFPS. 21.5% of sports active and 23% of the general public diagnosed with PFPS will stop participating in sports because of knee pain. There is an indication that around one third diagnosed with PFPS will become pain free and one fourth will stop participating in sports because of knee pain....

 19. Forskelle mellem hospitaler i prognose efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaergaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Rasmussen, Lars Simon

  2009-01-01

  hospitals could be detected in patients surviving cardiac arrest in Copenhagen. MATERIAL AND METHODS: The mobile emergency care unit attempted resuscitation in 1,098 patients with out-of-hospital cardiac arrest in the period 2002 to 2006, among whom return of spontaneous circulation occurred in 336 (30...

 20. Usurering af osteosyntesemateriale gennem øsofagus efter anterior cervikalkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiis, Julie Therese; Nittby, Henrietta Carolina; Lauritsen, Anne Oberg

  2014-01-01

  The rare, potentially life-threatening complication to anterior cervical surgery, oesophageal perforation, occurs after surgical trauma or due to erosion by migrating hardware. Symptoms are hoarseness, dysphagia, neck/throat pain, subcutaneous emphysema and fever. Imaging and endoscopic diagnosis...

 1. Forbigående tab af balancefunktionen efter cochlear implantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid Korsager, Leise Elisabeth; Schmidt, Jesper; Faber, Christian

  2017-01-01

  Loss of vestibular function is a common side effect to cochlear implant (CI) surgery. We present a patient who experienced balance problems and showed a reduced vestibulo-ocular reflex (VOR) gain (0.47 ± 0.10) combined with saccades in the horizontal semicircular canals demonstrated by the video ...... head impulse test the day after CI surgery. One month after the operation VOR gain was normal (0.95 ± 0.05) and neither balance problems nor saccades occurred. Our findings indicate that vestibular dysfunction after CI surgery can be reversible, and VOR gain can return to normal....

 2. Perforation af rectum med faekal peritonitis efter staplet haemorideoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beuke, Anna-Christina; Pedersen, Mark Ellebaek; Qvist, Niels

  2008-01-01

  Rectal perforation and faecal peritonitis after stapled operation for grade IV haemorrhoids is described. The complication is rare, but surgeons performing the procedure must be familiar with potential risk factors.......Rectal perforation and faecal peritonitis after stapled operation for grade IV haemorrhoids is described. The complication is rare, but surgeons performing the procedure must be familiar with potential risk factors....

 3. Multiple tarmperforationer efter indtagelse af magnetisk legetøj

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Charlotte Green; Floyd, Andrea K; Lundhus, Eskild

  2007-01-01

  Ingestion of small foreign bodies is common in children, and usually does not cause any harm to the gastrointestinal tract. But ingestion of multiple magnets can be hazardous because of the strong attraction of the magnets through the bowel wall, which may lead to bowel wall necrosis and perforat...... and perforation. We describe the case of a 6-year-old autistic boy who swallowed 4 magnets which led to bowel obstruction and 8 small perforations. It is important to be aware of this potential risk if children ingest small magnetic toys.......Ingestion of small foreign bodies is common in children, and usually does not cause any harm to the gastrointestinal tract. But ingestion of multiple magnets can be hazardous because of the strong attraction of the magnets through the bowel wall, which may lead to bowel wall necrosis...

 4. Kommunernes administrative lederskab efter kommunalreformen.Et kortfattet signalement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle

  I denne rapport er der først og fremmest tale om en beskrivende analyse af kommunernes administrative lederskab, suppleret med vurderinger og spørgsmål til diskussion. Hovedkonklusionerne af den beskrivende analyse er sammenfattet nedenfor. Social baggrund, køn og alder: Den gennemsnitlige...

 5. Fasciitis necroticans efter artroskopi af præpatellar bursitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlesinger, NH; Friis-Møller, Alice; Hvolris, Jesper

  2007-01-01

  Necrotizing fasciitis (NF) is a life-threatening soft tissue infection in superficial and deep fascias. NF is most often caused by mixed aerobic and anaerobic bacteria. The treatment is early and aggressive surgical debridement, antibiotics and hyperbaric oxygen. In this case description, a nearl...... 60-year-old man developed NF after arthroscopic synovectomy of an infected prepatellar bursa. We stress the point that the endoscopic technique itself might be responsible for the spreading of bacteria to the fascias. This is a subject for further investigation Udgivelsesdato: 30. april...

 6. Gener efter behandling af almindeligt forekommende akutte øjenlidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsgaard, M R; Danborg, L; Jensen, P

  1990-01-01

  The aim of the study was to determine the duration of symptoms in patients treated in the emergency room at Glostrup Hospital for acute eye-trouble. Nine common diagnoses were selected for the study. All patients seen during a 2 1/2 month period were asked to complete a questionnaire one week aft...... a prescription for chloramphenicol used this for as long as it had been recommended. Compliance was better to ointment than to eye-drops....

 7. Ætsningsskade efter accidentiel indtagelse af vortefjernemiddel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voorde, Pia Ten; Asklund, Camilla; Venzo, Alessandro

  2014-01-01

  was administered five drops of monochloroacetic acid orally as a result of mistaking a bottle of D-vitamin with a bottle of acid for the removal of warts. She suffered a mild poisoning, chemical burns and required intubation due to oedema of the upper airways, but no long-term effects....

 8. Tidlig intensiv rehabilitering efter meget svaer traumatisk hjerneskade. Opfølgning seks måneder efter udskrivelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebach, Annette; Nordenbo, Annette Mosbaek; Engberg, Aase Worsaae

  2007-01-01

  In September 2000 the Brain Injury Unit at Hvidovre Hospital was established, offering subacute intensive rehabilitation to patients with severe traumatic brain injury. Uptake area: Eastern part of Denmark, the Faroe Islands and Greenland. Outcome 6 months after discharge is presented for patient...

 9. Livet efter en ulykke: Arbejdsliv og forsørgelse efter en ulykke, som blev vurderet i arbejdsskadestyrelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach, Henning Bjerregaard

  Denne rapport beskriver arbejdsliv, indkomst og helbred i 2007 for personer, der har været ude for en ulykke i deres fritid. Den viser, at de, der mister mere end 15 pct. af deres erhvervsevne, oplever en markant forringelse af deres livskvalitet. Og den viser, at muligheden for at opretholde sam...

 10. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas

  2014-01-01

  Penile rehabilitation programmes aim to improve long-term sexual function after nerve-sparing radical prostatectomy. Programmes aim to improve cavernous oxygenation to avoid structural damage in penile tissue. Especially, daily use of phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors has been studied....... The method is effective in animal models, but the results cannot be confirmed in humans. At this time, treatment regimens which actually create erections and allow for sexual intercourse following surgery should be prescribed. These include PDE5 inhibitors, vacuum erection devices, injection therapy......, urethral suppositories and penile implants....

 11. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas

  2015-01-01

  Penile rehabilitation programmes aim to improve long-term sexual function after nerve-sparing radical prostatectomy. Programmes aim to improve cavernous oxygenation to avoid structural damage in penile tissue. Especially, daily use of phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors has been studied....... The method is effective in animal models, but the results cannot be confirmed in humans. At this time, treatment regimens which actually create erections and allow for sexual intercourse following surgery should be prescribed. These include PDE5 inhibitors, vacuum erection devices, injection therapy......, urethral suppositories and penile implants....

 12. Gensyn med Ginir - etiopisk feltarbejde efter 30 års venten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Ib; Weber, Odile

  2014-01-01

  Forfatterne gennemførte i 2013 en måneds feltarbejde i området omkring Ginir, Sheik Hussein, Imi og Dolo Mena in den østlige Oromia og tilgrænsende dele af Somalia Regional States. Ib Friis havde for 30 år siden i forbindelse med det etiopiske floraprojekt forsøgt at arrangere en felttur til områ...

 13. Kræftstamceller - på jagt efter ondets rod

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Malene Krag; Johnsen, Hans Erik; Dahlgaard, Jesper

  2007-01-01

  Ny forskning har vist, at visse former for kræft kan udspringe af nogle enkelte celler, der deler flere egenskaber med stamceller. Forskerne arbejder nu på at identificere kræftstamcellerne for at ramme netop disse med nye behandlinger. Udgivelsesdato: 2007...

 14. Tyske våben og øvrige udrustning i Danmark efter 2. verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertel Rasmussen, Peter

  2016-01-01

  When the Second World War ended in May 1945 the German armed forces left a very large stock of weapons and military equipment in Denmark. For the Danish army this presented a welcome opportunity to used left German arms and military equipment for a limited period in the training of the first Danish...... in marked contrast to the Norwegian experience; Norway had been a British ally during the war and had as such achieved a favourable agreement with the British authorities in 1944 - before the Potsdam–agreements on German weapons. Following that agreement Norway was allowed to keep a significant amount...... of German weapons and military equipment for use by the Norwegian Army. A special problem constituted the large German air bases in Denmark, constructed in the second part of the war as part of the German air defence against the allied bomber offensive against Germany. There was evidence that former Danish...

 15. Om fri-rum og med-rum: på jagt efter en samlende metafor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbeshausen, Hans

  2015-01-01

  etniske udfordringer. Spørgsmål søges besvaret ved at spejle danske erfaringer i canadiske. Hvordan har det canadiske biblioteksvæsen reageret på den øgede tilflytning af etniske minoriteter? Hvilken samlende metafor har bibliotekerne i Canada skabt? Et svar på disse spørgsmål bruges til at se nærmere på...

 16. Benign paroksysmal positionel vertigo kan opstå efter hovedtraumer hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Maria Schøler; Rokkjær, Malene Sine; Berg, Jette

  2015-01-01

  We present an eight-year-old boy with benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) after a head trauma, successfully treated with Epley's manoeuvre. BPPV is a common cause of vestibular vertigo in adults, but it is rarely seen in children. Diagnostic work-up is challenging as children often lack...... the ability to describe their symptoms accurately and to cooperate in clinical examination. The diagnosis should be suspected in children with a relevant medical history and verified by positional testing. BPPV of childhood is treated with otolith repositioning manoeuvres, and the prognosis is good....

 17. Akut pankreatitis hos en 16-årig dreng efter indtag af ibuprofen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruusgaard-Mouritsen, Mads Emil; Leerhøy, Bonna; Hansen, Mark Berner

  2015-01-01

  This is a case report of a 16-year-old boy with possible drug-induced pancreatitis (DIP) caused by ibuprofen. The patient had a history of psychiatric, but no somatic, disease, and he was admitted with a clinical presentation consistent with acute pancreatitis after a bolus ingestion of 10 g...... of ibuprofen in a suicidal attempt. No evidence of other causality for acute pancreatitis was identified. The patient was treated with a standard pancreatitis treatment regime and was discharged against medical advice after four days. The case represents a possible causality between ibuprofen and DIP....

 18. Overlevelse og dødsårsager efter traumatisk rygmarvsskade. Et epidemiologisk langtidsstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartkopp, P A; Brønnum-Hansen, Henrik; Seidenschnur, A M

  1998-01-01

  follow-up over four decades. The survey included a total of 888 individuals who had survived the injury and were rehabilitated at the Centre for the Spinal Cord Injured, East-Denmark between 1.1.1953-31.12.1990. At the end of the follow-up, 31st of December 1992, 236 had died. The most common causes......Life expectancy among individuals with spinal cord injuries (SCI) has remained lower than normal, even with optimal medical management. But improvement has been achieved, as shown by this study of an unselected population of survivors of traumatic SCI, dead or still living. There has been complete...

 19. Perforeret sinus maxillaris efter fald mod nøddeknækker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rye Rasmussen, Eva; Arndal, Helge; Larsen, Per Leganger

  2011-01-01

  We present a case of open fracture of maxillary sinus following fall against a nutcracker. The only pathological findings were a small wound and subcutaneous emphysema in the front of and behind the right maxillary sinus. There was no flattening of the anterior wall of the maxillary sinus......, consequently no surgical intervention was performed. The patient was treated with prophylactic antibiotics and sutures. No sequelae were observed....

 20. Fingermetastase fra brystkræft efter fingerkøling ved adjuverende kemoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brygger, Louise; Cold, Søren

  2015-01-01

  to be a felon, but later diagnosed as a metastasis. Acrometastasis is very rare and is often mistaken for infection. The learning point is to consider acrometastasis when treatment for felon fails in patients with a history of cancer. A possible relationship between frozen gloves and acrometastasis cannot...

 1. Håndtering af keratitis efter laserbehandling adskiller sig fra almindelig keratitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahmed, Shakil; Ahmed, Hassan Javed; Holm, Lars Morten

  2014-01-01

  Keratitis after laser in situ keratomileusis (LASIK) is rare and challenging as patients may present with mild symptoms and initial management differs significantly. Post-LASIK keratitis is usually due to gram-positive bacteria or opportunistic/atypical microorganisms located beneath the corneal...... flap. Due to relative protective interface location it is necessary to lift the corneal flap for cultures and antibiotic irrigation. The case report demonstrates that post-LASIK keratitis requires prompt referral to ophthalmology department as correct initial management is pivotal for good visual...

 2. Fejldiagnostik ved vaginal skanning hos en kvinde, der var gravid efter hormonel follikelstimulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Najami, Issam; Salomon, Søren

  2014-01-01

  We present the case of a 21-year-old woman who developed a simultaneous extra- and intrauterine pregnancy after hormonal induction of ovulation. The case shows a delay in the detection, relying on usual measures as vaginal ultrasound scanning, of the ectopic pregnancy resulting in peritonealia...... and an acute laparoscopy. This is a reminder of the increase in the prevalence of heterotopic pregnancies as a result of hormonal induction of ovulation, and indicates that laparoscopy is the gold standard of detecting the cause of abdominal pain including ectopic pregnancy....

 3. Graviditet efter bariatrisk kirurgi kræver speciel opmærksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Renault, Kristina Martha; Andersen, Lise Lotte; Kjær, Mette Mandrup

  2012-01-01

  In the latest years the number of pregnant women having undergone bariatric surgery before pregnancy has increased rapidly. In pregnancy, they seem to have a reduced risk of obesity-related complications but an increased risk of mechanical complications causing small bowel obstruction and complic......In the latest years the number of pregnant women having undergone bariatric surgery before pregnancy has increased rapidly. In pregnancy, they seem to have a reduced risk of obesity-related complications but an increased risk of mechanical complications causing small bowel obstruction...... and complications due to malabsorption. This article reviews the effect of bariatric surgery before pregnancy on obstetric and neonatal outcomes and provides, based on the limited available evidence, recommendations for the management of pregnancy in these women....

 4. Komplet remission af højmalignt lymfom i ventriklen efter eradikation af Helicobacter pylori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høeg, Rasmus Tetens; Skau, Anne-Marie; Nørgaard, Peter

  2011-01-01

  A 91 year-old man was found to have diffuse large cell B-cell lymphoma (DLBCL), localized to the stomach. Because of his age, his only treatment was anti-Helicobacter pylori therapy. He achieved a complete remission, and six months after the initial presentation, there were no signs of recurrence....... The recommended treatment of DLBCL is chemotherapy followed by involved-field irradiation. However, small prospective trials have shown high rates of complete remission after eradication of H. pylori alone and this treatment is an option in patients of advanced age or with severe co-morbidities....

 5. Benzodiazepiner og cyclopyrroloner før, under og efter hospitalsindlaeggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Stig Ejdrup; Møller, Frederik Trier

  2010-01-01

  The aim was to describe the prescription patterns of benzodiazepines (BZD) and cyclopyrrolones (Z-drugs) in a population of medical and surgical patients prior to, during and after hospital admission.......The aim was to describe the prescription patterns of benzodiazepines (BZD) and cyclopyrrolones (Z-drugs) in a population of medical and surgical patients prior to, during and after hospital admission....

 6. Urininkontinens de første 12 år efter fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viktrup, Lars; Lose, Gunnar

  2009-01-01

  INTRODUCTION: First pregnancy and delivery often result in urinary incontinence. The aim of this 12-year cohort study was to estimate the impact of incontinence and the need for treatment. MATERIAL AND METHODS: A total of 305 women were questioned about lower urinary tract symptoms a few days......, three months, five years and 12 years after their first delivery. RESULTS: A total of 242 women (79%) answered a questionnaire 12 years after their first delivery. Urinary incontinence increased significantly (p 12-year period to a total of 114 symptomatic women (47%); 25 of 102 women...... had stress incontinence (SI) and seven of 49 women had urge incontinence (UI) for at least 12 years. Three of 114 incontinent women (2.6%) had received treatment, while 162 women had exercised the pelvic floor the previous three months. None underwent SI surgery. Eighteen incontinent women wanted...

 7. Konservativ behandling af sårinfektioner efter operation for mammacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lanng, Charlotte; Hoffmann, Jack

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this study was 1) to ascertain how patients with a wound infection after breast surgery are treated in other Danish surgical departments, and 2) to analyse our experience with conservative treatment of wound infections. MATERIAL AND METHODS: 1) A questionnaire sent to sur...

 8. Tranexamsyre reducerer blodtabet efter større elektive ortopædkirurgiske operationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eschen, Camilla Tofte; Tengberg, Peter Toft; Husted, Henrik

  2012-01-01

  Anaemia in surgical patients has been proven to increase morbidity and mortality. Due to the risk of adverse effects and the cost of blood transfusions it is important to reduce the need for transfusions by pre- and intra-operative interventions. Tranexamic acid has long been used in orthopaedic...... surgery as an antifibrinolytic agent. Several studies within the orthopaedic fields have underlined the effect of the drug in reducing blood loss and need for transfusions. However, more studies are needed to examine the optimal dosage and administration along with the risks associated with the drug....

 9. Traumevisitation i Nordsjaelland før og efter indsaettelse af akutlaegebil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meisler, Rikke; Berlac, Peter Anthony

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Prompt and correct triage to a facility capable of providing optimal care is important for survival and functional outcome after major trauma. This study compared the influence of on-scene deployment of physicians with medical telephone counselling of paramedics on the triage...... of trauma patients. MATERIAL AND METHODS: A retrospective study of trauma patients triaged to tertiary treatment outside Frederiksborg County from March 2006 to February 2007. Patients were either triaged directly from the scene of the accident or secondarily transferred from a local hospital. The study...... period was divided into two intervals. Triage in the first interval was based on telephone counselling of paramedics by consultant anaesthesiologists. Triage in the second interval was performed by the same anaesthesiologists deployed in the field. Triage decisions, Injury Severity Score (ISS) and 30-day...

 10. Præhospital blodgasanalyse efter kollaps i forbindelse med deltagelse i triatlon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ettrup-Christensen, Asbjørn; Amstrup-Hansen, Louise; Zwisler, Stine T

  2017-01-01

  Long-distance athletes are at risk of serious fluid and electrolyte disturbances, such as hypernatraemia (dehydration). Recently, cases of serious morbidity have been reported, due to acute exercise-associated hyponatraemia, which can advance to encephalopathy. An arterial blood gas analysis (ABG...

 11. Et tilfælde af brucella spondylodiscitis efter rejse til Libanon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Stig Lønberg; Johansen, Isik Somuncu

  2012-01-01

  Brucellosis is a widespread endemic zoonotic infection affecting more than 500,000 people per year. The disease is very uncommon in Denmark and almost always imported. We present a case of a 57 year-old male with blood culture and magnetic resonance imaging verified brucella spondylodiscitis. Prior...

 12. Tvangslånene. Om fiskale forhold i Slesvig under og efter Treårskrigen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Thomas

  2013-01-01

  . Eventually, the money would be paid back, fully and with interest. The purpose of the first loan, imposed May 1849, was the creation of funds for provisioning the pan-German troops that assisted the Duchies in their war against the Kingdom of Denmark. The collection of the requested amounts took place...... by each district issuing interest-bearing loan certificates to citizens in exchange for cash. They passed the yield on to the Schleswig-Holstein treasury that in its turn issued bonds to the district authorities. The second loan was raised in April 1850 with the purpose of covering the deficit created...... the debt incurred to local units by the former rulers of the territory. At the same time, district authorities, according to legal arrangements made when the loans were raised, were not justified in, let alone obliged to, reimburse the money raised from local citizens on behalf of the – at the time...

 13. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 14. En skola efter behov : Trollhättans första tekniska gymnasium

  OpenAIRE

  Nyström, Daniel

  2011-01-01

  The purpose of this study is to explain the development of the first higher technical education in Trollhättan, with the added perspective of Trollhättans strong industrial profile as a city. The interesting thing being that the city did not try to first and foremost get a regular higher education, but a technical higher education instead. The study describes the political twists and turns the question took from its most early stage in the year 1940 and how the city's industrial profile did i...

 15. Overlevelse efter massiv verapamiloverdosis hos en 48-årig kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Karina K; Belhage, Bo

  2007-01-01

  , was hypotensive, and ECG showed bradycardia with nodal rhythm. The patient was treated with activated charcoal, colloids, crystalloids, norepinephrine, isoprenalin and epinephrine infusion, high dose glucose-insulin infusion and calcium. The patient was discharged for rehabilitation after two weeks....

 16. Overlevelse efter massiv verapamiloverdosis hos en 48-årig kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Karina K; Belhage, Bo

  2007-01-01

  , was hypotensive, and ECG showed bradycardia with nodal rhythm. The patient was treated with activated charcoal, colloids, crystalloids, norepinephrine, isoprenalin and epinephrine infusion, high dose glucose-insulin infusion and calcium. The patient was discharged for rehabilitation after two weeks...

 17. De russiske statsformer og krigsfangenskab under og efter Første Verdenskrig, 1914-1922

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederichsen, Kim

  2014-01-01

  Behandlingen af krigsfanger i Rusland under Første Verdenskrig. Artiklen beskriver hovedinholdet i Haag konventionerne af 1899 og 1907 og diskuterer, hvordan de respektive statsformer i Rusland (zarrusland, de provisoriske regeringer, folkekommisærernes råd henholdsvis de hvide regeriner) søgte a...

 18. Etårig praktisk oplæring efter kandidatuddannelsen i odontologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fiehn, Nils-Erik

  2010-01-01

  I forbindelse med vedtagelsen af autorisationsloven i 2006 bortfaldt ”jus practicandi”-ordningen, og i stedet indførtes et 12-måneders klinisk oplæringsforløb ved ansættelse for nyuddannede tandlæger i såvel børne- og ungdomstandplejen som voksentandplejen. Artiklen fokuserer på de årsager, der l...

 19. Strukturudvikling i den danske agro- og fødevareindustri efter 2. verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2014-01-01

  Agro- og fødevareindustriens strukturudvikling - det vil sige udviklingen i størrelse, antal, specialisering, koncentration, ejerform, globalisering med mere - har været meget markant siden 2. verdenskrig. Store driftsøkonomiske og markedsmæssige kræfter har skubbet branchen i retning af færre, m...

 20. Praenatal screening og diagnostik efter behandling for barnløshed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerris, Anne Cathrine R; Loft, Anne; Pinborg, Anja B

  2007-01-01

  Women who get pregnant after infertility treatment differ from women with naturally conceived pregnancies concerning prenatal screening: on average they are older and therefore they have a greater risk of carrying a child with Down's syndrome, their children have an increased risk of congenital...

 1. Patientaktivitet og indlaeggelsestid efter hoftealloplastik med balanceret smertebehandling og tidlig mobilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møiniche, S; Hansen, B L; Christensen, S E

  1992-01-01

  hours and supplemented by 600 mg ibuprofen every eight hour orally. The analgesic treatment was combined with intensive mobilization regime and altered postoperative care as regards early normalization of daily activities and reduced duration of hospitalization. The patients were found to be effectively...... of slight surgical complications. All of the patients were discharged to their homes and to outpatient rehabilitation for three weeks. Compared with the usual duration of hospitalization of approximately 13 days in corresponding patients, this pilot investigation appears to show that the analgesic regime...... employed was extremely effective but that traditional attitudes and routines in the postoperative care and mobilization must be revised if this is to be utilized for more rapid restitution and reduced duration of hospitalization....

 2. Girards Job-læsning 20 år efter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hans Jørgen Lundager

  2007-01-01

    Abstract: Rereading René Girard's book "Job - the Victim of his People" 20 years after its initial appearance in French, the reader encounters not only the interesting phenomenon of an approach to a central Biblical book from "outside" traditional scholarly Bible exegesis which none the less...... arrives in part at conclusions similar to those of "professional" exegesis, in part at insights traditionally beyond it. But in addition, the book is found to anticipate prevalent trends in recent anthropology and religious studies, first and foremost the focus on cognition....

 3. Svær dehydrering hos nyfødt efter ambulant fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøstesen, Lisbeth Marianne; Fenger-Grøn, Jesper

  2011-01-01

  A nine day-old girl was hospitalised because of breast-feeding problems and life-threatening hypernatremic dehydration; weight loss was 30% of birth weight and s-Na 187 mmol/l. The question is raised whether there could be an association to the current changes in the perinatal health care...... in Denmark. The case emphasizes the necessity of a sufficient safety net beneath the newborn children in order to minimise the risk of breast-feeding problems and re-hospitalizing. Neonatal problems such as marked weight loss, dehydration, hypernatremia and marked jaundice are potentially preventable....

 4. Peritonsillaer absces. Forekomst af operationskraevende sygdom i tilbageblevne tonsil efter unilateral tonsillektomi à chaud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godballe, C; Sørensen, J A; Andersen, N H

  1991-01-01

  The occurrence of disease requiring surgery of the remaining tonsil after unilateral tonsillectomy à chaud in the treatment of peritonsillar abscess was studied in 536 patients. None of the patients histories of previous severe tonsillitis at the time of the unilateral had tonsillectomy. 9.......3% of the patients under 30 years of age were readmitted for surgery on the remaining tonsil during the follow up period. Only 0.5% of the patients over 30 years were readmitted. Previous investigations have shown increasing frequency of pharyngitis after bilateral tonsillectomy. The present authors suggest...

 5. Kan strategien for primaer sundhedstjeneste genoplives 30 år efter Alma-Ata?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Stine; Probst, Helene Bilsted; Bygbjerg, Ib

  2010-01-01

  . Globally, child mortality for under-five-year-olds has been reduced by 50%, but there are still large regional differences. This year the WHO development report is about revitalisation of the primary health care strategy. Recognition of this strategy may be the best instrument to improve health globally....

 6. Overlevelse efter massiv verapamiloverdosis hos en 48-årig kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Karina K; Belhage, Bo

  2007-01-01

  We present a case report of survival from a massive verapamil overdose. The patient, a 48-year-old female, was admitted 12 hours after suicidal ingestion of 10.08 grams of Isoptin Retard, a sustained release calcium channel blocker. On admittance, the patient had altered mental status, was hypote......We present a case report of survival from a massive verapamil overdose. The patient, a 48-year-old female, was admitted 12 hours after suicidal ingestion of 10.08 grams of Isoptin Retard, a sustained release calcium channel blocker. On admittance, the patient had altered mental status...

 7. Danmark efter Brexit: Business as usual eller en ny begyndelse for dansk europapolitik?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catharina Sørensen

  2017-11-01

  Full Text Available Den britiske beslutning om udmeldelse af EU har potentielt alvorlige konsekvenser for Danmark. Danmark og Storbritannien har historisk en nær samarbejdsrelation, og begge lande har haft en tilgang til den europæiske integrationsproces, hvor de har håndteret deres position i udkanten af Europa - geografisk og politisk - ved at fremhæve karakteristika ved deres samfund, som de anså for både anderledes og bedre end resten af Europa. Brexit forstærker marginaliseringen af Danmark i EU, og samtidig er de danske politiske partier i dag mere EU-skeptiske end tidligere. Danske politiske beslutningstagere er bevidste om risikoen for marginalisering af et lille land ude af takt med de toneangivende aktører i EU, men samtidig bundet af det paradoks, at den danske befolkning både er begejstret for EU-medlemskab og skeptiske overfor en tættere tilknytning til kernen. For at imødegå de negative konsekvenser af Brexit søger Danmark at skabe nye alliancer med andre små intergovernmentalistiske og atlantisk orienterede EU-medlemslande og at tiltrække arbejdspladser og kapital, der forlader Storbritannien på grund af udmeldelsen.

 8. Recidiv og overlevelse efter konventionel lav anterior resektion for cancer recti

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, S; Moesgaard, F A; Crone, P O

  2001-01-01

  INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the incidence of recurrence of local cancer, distant metastases and survival after conventional low anterior resection for cure in patients with rectal carcinoma, on the basis of the poor prognosis after colorectal cancer in Denmark. MATERIAL AND...

 9. Cerebral absces med Vibrio cholerae non-01 efter badning i dansk havvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torp-Pedersen, Trine; Nielsen, Xiaohui Chen; Olsen, Katharina E P

  2012-01-01

  We present the first case of intracerebral abscess after blood-borne infection with non-toxigenic Vibrio cholerae (non-01). The patient was a 66 year-old woman who was infected after swimming in Danish seawater during an unusually hot summer. She had predisposing haemochromatosis and a skin lesion...... on the ankle. We treated the patient with meropenem and ciprofloxacin for six weeks followed by ciprofloxacin for four weeks, and she recovered with hemiparesis and speech impairment. Marine Vibrio species may produce intracranial infection in predisposed individuals, even in temperate climate zones....

 10. Livskvalitet mere end fem år efter brystkraeft--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peuckmann, Vera Irina; Grønvold, Mogens; Ekholm, Ola

  2010-01-01

  In this national survey, long-term breast cancer survivors (BCS) (n = 1,316) reported quality of life comparable to data from the general Danish female population, but a significantly higher prevalence of chronic pain (42% versus 32%). Paraesthesia, phantom sensation, allodynia, and swelling of a...

 11. Spinocellulært karcinom opstået ved cikatrice efter Calmette-vaccination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Maria; Andersen, F.; Salskov-Iversen, Maria Luise

  2014-01-01

  Marjolin's ulcer is an aggressive squamous cell carcinoma (SCC) found in chronically inflamed skin. SCC has been reported in smallpox vaccination sites, whereas basal cell carcinomas are more common in scar after bacille Calmette-Guerin (BCG) vaccination. A 72-year-old man presented with a chronic...... ulcer at the site of his childhood BCG vaccination. At the time of examination, a 3 x 1.5 cm fleshy and secreting ulcer was found on the shoulder. Biopsy revealed SCC, and the tumour was surgically removed. In conclusion, chronic ulcers, especially those originating in chronically inflamed skin, should...

 12. Perinealsårskomplikationer efter praeoperativ strålebehandling for rectumcancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aldulaymi, Bahir Hadi; Mohammad, Wael A J; Jess, Per

  2008-01-01

  , preoperative radiation is associated with significant morbidity including wound infection and delayed healing. The aim of this study is to clarify the effects of preoperative radiotherapy on wound healing in patients who underwent abdominoperineal excision and primary wound closure for rectum cancer....

 13. Røde smertefulde fødder efter ophold i svømmehal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bygum, Anette; Fenger-Grøn, Jesper

  2009-01-01

  Idiopathic palmoplantar eccrine hidradenitis is characterised by painful erythematous plantar and/or palmar nodules and is triggered by exposure to wet and cold conditions. The course is benign and self-limiting with a tendency for recurrence. We describe two cases in otherwise healthy children...

 14. Et tilfælde af brucella spondylodiscitis efter rejse til Libanon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Stig Lønberg; Johansen, Isik Somuncu

  2012-01-01

  Brucellosis is a widespread endemic zoonotic infection affecting more than 500,000 people per year. The disease is very uncommon in Denmark and almost always imported. We present a case of a 57 year-old male with blood culture and magnetic resonance imaging verified brucella spondylodiscitis. Pri...... to debut of symptoms the patient had visited Lebanon where he had ingested unpasteurized goat milk. The patient was initially treated with an antimicrobial chemotherapy regimen for 12 weeks, which was prolonged due to inadequate radiological response....

 15. Der kan være længerevarende kognitive gener efter elektrokonvulsiv behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Anne Marie; Miskowiak, Kamilla; Vinberg, Maj

  2013-01-01

  This case study describes a patient who had a unipolar depression and experienced long-lasting cognitive problems after electroconvulsive therapy (ECT). Neuropsychological testing revealed lower scores on measures of learning, memory and sustained attention. These results stress the importance...

 16. Livskvalitet mere end fem år efter brystkraeft--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peuckmann, Vera Irina; Grønvold, Mogens; Ekholm, Ola

  2010-01-01

  In this national survey, long-term breast cancer survivors (BCS) (n = 1,316) reported quality of life comparable to data from the general Danish female population, but a significantly higher prevalence of chronic pain (42% versus 32%). Paraesthesia, phantom sensation, allodynia, and swelling of arm....../shoulder were also reported, and every fifth woman felt that these sequelae limited her daily activities. Health care utilization indicated chronic morbidity. Relatively young age, short education, and former radiotherapy were risk factors for issues such as pain....

 17. To tilfaelde af neonatal meningitis efter indførelse af nyt gentamicinregime

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Anne Sofie; Fenger-Grøn, Jesper; Møller, Jens Kjølseth

  2016-01-01

  Neonates with suspected or proven sepsis are treated with ampicillin and until recently with 5 mg gentamicin/kg every 24 h. New guidelines recommend the same gentamicin dose, but with longer intervals depending on gestational age. Two neonates receiving gentamicin every 48 h improved initially, b...

 18. Visceral leishmaniasis hos to børn efter ferie i Sydeuropa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Castberg, Filip Christian; Poulsen, Anja; Petersen, Bodil Laub

  2013-01-01

  Pancytopenia, fever and splenomegaly are frequent causes for referrals to paediatric haematology departments, on the suspicion of acute leukaemia. We report two cases of Danish children with the tropical disease visceral leishmaniasis (VL) contracted on short vacations in Southern Europe. One...

 19. Hvad skal vi se efter i mundhulen--og hvad kan vi gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dabelsteen, Erik

  2010-01-01

  Patients present with symptoms of the oral cavity at their general practitioner (GP). As a general rule, the GP should refer the patient to a dentist for diagnosis and treatment. However, treatment of acute infections can be started by the GP. In the present paper, the diagnosis and treatment of ...

 20. Tidlige og sene resultater efter operation for abdominalt aorta-aneurisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, P S; Schroeder, T; Perko, M

  1990-01-01

  From 1983-1987, 388 patients were operated upon for abdominal aortic aneurysm. Elective operation was performed on 171 patients (44%) with a mortality of 2.9%. Emergency operation was done in 277 patients of whom 132 (34%) had ruptured aneurysms. The mortality for ruptured aneurysms was 36% and 2...

 1. Coarctatio aortae: 40 års opfølgning efter kirurgisk korrektion - sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høimyr, Hilde; Pedersen, Thais A L; Christensen, Thomas D

  2009-01-01

  Coarctation of the aorta (CoA) was previously considered cured after surgical repair. Among 229 patients operated for CoA in Aarhus between 1965 and 1985, 14 died at surgery and 35 died during 20-40 years of follow-up, mainly due to cardiovascular disease. The mortality among CoA patients was 4...

 2. Systemisk prokinetisk behandling af postoperativ ileus efter abdominalkirurgi. Gennemgang af et Cochrane-review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holte, Kathrine

  2010-01-01

  Based on the evidence presented in the Cochrane review "Systemic prokinetic pharmacologic treatment for postoperative adynamic ileus following abdominal surgery in adults", routine administration of systemic prokinetics for the prevention of postoperative ileus is not recommendable. The potential...... of selective opioid antagonists and intravenous lidocaine should be further investigated, particularly in conjunction with laparoscopic surgery, epidural pain management and fast-track surgery....

 3. Forekomst af håndeksem efter kirurgisk vask og brug af operationshandsker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfred, L; Rasmussen, H H; Andersen, Klaus Ejner

  1993-01-01

  /glove-product with subsequent clearing of the symptoms in 75% of the cases. Dermatological examination and patch tests were performed with European Standard series, gloves, rubber chemicals and selected soap components in 53 persons. Hand eczema was found in 16 persons (7%). Positive patch test reactions to latex gloves were......Contact dermatitis caused by surgical gloves is well known. Contact urticaria and anaphylactoid reactions among hospital personnel and patients following contact with latex gloves and glove dusting powder have previously been reported. A suspected increased frequency of hand eczema among personnel...... using detergents and surgical gloves in operating units initiated the present study. A questionnaire survey was performed in order to examine the frequency and degree of hand eczema among 332 surgeons and nurses working at the surgical units of Odense University Hospital during the period 1...

 4. Urininkontinens de første 12 år efter fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viktrup, Lars; Lose, Gunnar

  2009-01-01

  , three months, five years and 12 years after their first delivery. RESULTS: A total of 242 women (79%) answered a questionnaire 12 years after their first delivery. Urinary incontinence increased significantly (p ... had stress incontinence (SI) and seven of 49 women had urge incontinence (UI) for at least 12 years. Three of 114 incontinent women (2.6%) had received treatment, while 162 women had exercised the pelvic floor the previous three months. None underwent SI surgery. Eighteen incontinent women wanted......INTRODUCTION: First pregnancy and delivery often result in urinary incontinence. The aim of this 12-year cohort study was to estimate the impact of incontinence and the need for treatment. MATERIAL AND METHODS: A total of 305 women were questioned about lower urinary tract symptoms a few days...

 5. Overlevelse efter lynnedslag og behandling af tilstødende komplikationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Malene Lægdsgaard; Uslu, Bülent; Lind, Morten Nikolaj

  2011-01-01

  Lightning strike is an unpredictable weather phenomenon which can cause a variety of injuries to the human body. We present a case report with a 24-year-old male football player, who survived prolonged cardiac arrest after a lighting strike and then presented with multiple organ dysfunction due...... to cellular swelling, extreme rhabdomyolysis and global hypoperfusion. We describe the clinical observations, therapy and injuries which may be expected. Furthermore, the pathophysiology and factors influencing the survival of this patient are discussed....

 6. Traumatisk hofteluksation efter fald på kælk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Halschou-Jensen, Peter Max; Balslev-Clausen, Andreas; Søndergaard, Peter

  2016-01-01

  . They both received a posterior hip dislocation after accident during sledging. Their hips were reduced within six hours in the operating theatre, and the patients were discharged few days later. At the follow-up after six and 12 weeks both patients were doing well, and X-rays were normal.......Traumatic hip dislocation is uncommon in children. Yet, it represents an orthopaedic emergency, because delayed treatment can lead to avascular necrosis of the femoral head. In this case a four-year-old boy and an eight-year-old girl were treated in an emergency department less than two weeks apart...

 7. Zankäpfel. Stridens Æbler, aspekter af tysk kultur efter 1945

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekmann, Bjørn

  1989-01-01

  Tysklandskundskab, samtidshistorie, kulturhistorie, Hans M. Enzenberger, kvindeforskning, Joseph Beuys, fredsbevægelse, myteforskning......Tysklandskundskab, samtidshistorie, kulturhistorie, Hans M. Enzenberger, kvindeforskning, Joseph Beuys, fredsbevægelse, myteforskning...

 8. Livstruende ekstrauterin hjørnegraviditet efter in vitro-fertilisation og bilateral salpingektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Claudi, Anne; Steen-Hansen, Christian; Nørgaard, Lone Nikoline

  2015-01-01

  of an ectopic pregnancy due to the history of salpingectomy. The patient had intraabdominal bleeding and went through emergency surgery because of a ruptured interstitial pregnancy. The purpose of this case report is to recall the risk of interstitial pregnancy in pregnant women with a history of salpingectomy....

 9. Effekt af psykosocial rehabilitering efter akut myokardieinfarkt. En randomiseret undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Susanne Margrete Bølling; Baumbach, Lars A; Jørgensen, Torben

  2003-01-01

  included 200 patients admitted to the unit with a diagnosis of acute myocardial infarction. All patients received usual care. Besides, the intervention group was offered two group based outpatient counselling sessions with focus on reduction of risk factors and psychosocial adjustment after myocardial...... infarction. Coping strategies, anxiety and depression, general health, physical function and number of readmissions were measured on the basis of the questionnaires HAD and mini-MAC. Participants completed questionnaires before discharge and again six weeks and four months after discharge. RESULTS...... to variables not available in this study, such as the type of infarction and changes in lifestyle....

 10. Golfhandikap er en velegnet skala til monitorering af rehabilitering efter apoplexia cerebri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Per; Meden, Per; Knudsen, Lars

  2015-01-01

  A 67-year-old male was examined nine, 35 and 135 days after stroke using conventional stroke scales, 18 holes of golf, functional MRI (fist closures) and translocator protein imaging of microglial function in the brain using single photon emission computed tomography. The data showed that the ove...

 11. Cerebral absces med Vibrio cholerae non-01 efter badning i dansk havvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Trine Torp; Nielsen, Xiaohui Chen; Olsen, Katharina Elisabeth Pribil

  2012-01-01

  We present the first case of intracerebral abscess after blood-borne infection with non-toxigenic Vibrio cholerae (non-01). The patient was a 66 year-old woman who was infected after swimming in Danish seawater during an unusually hot summer. She had predisposing haemochromatosis and a skin lesion...

 12. Arteriovenøs fistel med objektiv tinnitus efter fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fisker, Jacob; Katholm, Morten; Cortsen, Marie

  2011-01-01

  This case-report describes an otherwise healthy younger woman with post partum onset of objective pulsatile tinnitus. Neuroradiological examination revealed a dural fistula that was later closed using endovascular coiling technique, after which the patient's tinnitus disappeared. At 6-month follow......-up the patient was symptom-free. This case report emphasises the importance of examining for objective tinnitus in patients complaining of tinnitus, as the causes of objective pulsatile tinnitus can frequently be treated successfully....

 13. Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole. Delrapport 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Denne rapport beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere elever på Frijsenborg Efterskole. Fælles for eleverne, der deltager i undersøgelsen, er, at de alle har et høretab. Vores mål med undersøgelsen og denne rapport er at belyse, hvordan det går med de hørehæmmede ele...

 14. Udvikling af refraktaert vasodilatorisk shock og permanent horetab efter svaer lithiumforgiftning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moller, A.M.; Plenge, Ulla

  2008-01-01

  organ dysfunction ceased. The patient survived with marked loss of hearing, tinnitus and vertigo as the only sequelae. We discuss the mechanism of lithium's inhibitory effect on the phosphoinositide cascade as the possible explanation for the vasodilatory shock as well as the hearing deficiency...

 15. Udvikling af refraktaert vasodilatorisk shock og permanent høretab efter svaer lithiumforgiftning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plenge, Ulla; Møller, Ann M

  2008-01-01

  organ dysfunction ceased. The patient survived with marked loss of hearing, tinnitus and vertigo as the only sequelae. We discuss the mechanism of lithium's inhibitory effect on the phosphoinositide cascade as the possible explanation for the vasodilatory shock as well as the hearing deficiency....

 16. Auditorisk rytmestøttet gangtræning efter erhvervet hjerneskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hald, Søren Vester

  2016-01-01

  Patienter med erhvervet hjerneskade, Parkinsons sygdom og andre neurologiske sygdomme har ofte behov for genoptræning af gangfunktionen. I artiklen beskrives, hvordan man med en smartphone og apps kan finde musik i det rigtige tempo, så den kan benyttes til at træne patienternes gangfunktion. Hvis...

 17. Om omstødelse og vederlagskrav ved gensidige testamenter efter den nye arvelov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2007-01-01

  I artiklen henledes opmærksomheden på en indgribende overgangsregel i den kommende arvelov, der med virkning fra årsskiftet vil indebære, at en lang række personer, der har arvet i henhold til et gensidigt testamente, fremover vil være begrænset i deres rådighed inter vivos, som sad de i uskiftet...

 18. Akut koronarangiografi er indiceret ved ST-elevation efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Møller, Jacob Eifer

  2013-01-01

  be offered to patients with a high likelihood of thrombotic coronary lesions, i.e. patients with ST-segment elevation in electrocardiogram (ECG) following resuscitation. This article suggests a triage and referral based on electronic transmission of ECG and teleconference with specialized centres in all...

 19. Tvangsanvendelse i psykiatrien efter den nye psykiatrilovs indførelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, M

  1992-01-01

  Investigation of compulsory treatment and mechanical restraint in the Psychiatric Hospital in Arhus reveals that no great changes in the employment of compulsory measures in psychiatry during the period around introduction of the new Danish legislation on October 1 1989 have occurred. The total...... duration of mechanical restraint constituted 0.3% of the entire duration of psychiatric hospitalisation in acute admission wards after the introduction of the legislation. The mean duration of mechanical restraint was 4.3 hours (5 minutes-5.3 days) and was similar in men and women. In 55.5% of the cases...... of mechanical restraint, a waist-belt alone was employed while, in the remaining cases, wrist or ankle cuffs were employed in addition. A doctor was present in 48.9% of the cases when mechanical restraint was applied. No differences were observed between the sexes in the extent of mechanical restraint...

 20. Anstrengelsesinduceret ST-segmentdepression efter akut myokardieinfarkt. Forekomst og prognostisk betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mickley, H; Pless, P; May, O

  1989-01-01

  On the basis of a review of 20 investigations (3,587 patients), the prevalence of significant ST-segment-depression (ST-depr) in patients performing an exercise test 9-30 days after acute myocardial infarction (AMI) was found to be 33% (3-70%). The reason for the considerable variation is due...... test); 3) different procedures for the exercise tests (submaximal vs maximal; few vs several ECG leads). The great variation in the prevalence of ST-depr, is also reflected in the prognostic significance. In about half of the investigations ST-depr has been prognostic for future death and/or cardiac...

 1. Har samlejedebut ændret sig efter "Sikker sex"-kampagnen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wielandt, H B; Jeune, B

  1992-01-01

  at the first coitus. The campaign for "Safe sex" had recommended condoms. In the 1989 investigation, 61.0% of the women and 62.0% of the men had employed condoms at the first coitus as compared with 36.5% of the women and 42.1% of the men, five years previously. Parental advice about contraception had also...... changed as a great many more stated that their parents had advised them to use condoms as a contraceptive measure in the 1989 investigation. Among the young people who had not yet had coitus, 24.4% of the women and 34.7% of the men stated in 1989 that they always had a condom handy when they thought...

 2. Prognostiske faktorer af betydning for den recidivfrie overlevelse efter kirurgisk behandling af hoved-hals-melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, A P; Gottlieb, J; Søndergaard, K

  1993-01-01

  The clinico-pathological and therapeutic data of 512 patients with clinical stage I invasive head and neck melanoma of the skin were re-evaluated. There were 287 females and 225 males. The median age at primary surgery was 65 years, range 18 to 96 years. The median observation period was 5 years......, range 1 month to 25 years. Sex, age, ulcerated tumor and tumor thickness were found by Cox multivariate regression analysis to act as independent prognostic factors for recurrence-free survival. In addition, size of the excision margin was found of no significance for survival without relapse when...

 3. Prognosen for børn født efter assisteret reproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Anna-Karina Aaris; Loft, Anne; Malchau, Sara Sofia

  2012-01-01

  this. However, adverse outcomes persist even in ART singletons. The characteristics of the infertile parents have negative effects on the outcome, but also the hormone stimulation and the in vitro techniques are thought to play a role. A milder hormone stimulation and elective single embryo transfer...

 4. Livstruende underernæring efter gastrisk bypass behandlet med reetablering af normal tarmanatomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Inge Marie; Hansen, Dorte Lindqvist; Grønbæk, Karin Elmegård

  2014-01-01

  We present a case report of a woman who had repeating episodes of severe life-threatening malnutrition four years after a laparoscopic gastric bypass operation for severe overweight. Despite several normal examinations her condition remained unstable. She was offered a laparoscopic operation reve...... of patients in a competent multidisciplinary team....

 5. Styring efter budgetmål: Er benchmarking som motivationsmodel et alternativ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  I denne artikel vil vi fokusere på den rolle motivation og incitamenter har ved fastlæggelse af budgetmål og styring herefter. Artiklen følger op på diskussionen af mål- og budgetstyring ved anvendelse af benchmarking i en tidligere artikel (Bukh, Sandalgaard & Dietrichson, februar 2008 i Control......, der foreslås i Beyond Budgeting (bl.a. Hope & Fraser 2003), kan forventes at have....

 6. To tilfaelde af neonatal meningitis efter indførelse af nyt gentamicinregime

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Anne Sofie; Fenger-Grøn, Jesper; Møller, Jens Kjølseth

  2016-01-01

  Neonates with suspected or proven sepsis are treated with ampicillin and until recently with 5 mg gentamicin/kg every 24 h. New guidelines recommend the same gentamicin dose, but with longer intervals depending on gestational age. Two neonates receiving gentamicin every 48 h improved initially......, but both deteriorated again before the second dose. In both infants ampicillin-resistant but gentamicin-sensitive Escherichia coli was found. In one of the infants a resistant/less sensitive E. coli strain was also found in the cerebrospinal fluid. The rationale for the new dosing guidelines is discussed....

 7. Prognostiske faktorer af betydning for den recidivfrie overlevelse efter kirurgisk behandling af hoved-hals-melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, A P; Gottlieb, J; Søndergaard, K

  1993-01-01

  The clinico-pathological and therapeutic data of 512 patients with clinical stage I invasive head and neck melanoma of the skin were re-evaluated. There were 287 females and 225 males. The median age at primary surgery was 65 years, range 18 to 96 years. The median observation period was 5 years...

 8. Graviditet efter bariatrisk kirurgi kræver speciel opmærksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Renault, Kristina Martha; Andersen, Lise Lotte Torvin; Kjær, Mette Karie Mandrup

  2012-01-01

  In the latest years the number of pregnant women having undergone bariatric surgery before pregnancy has increased rapidly. In pregnancy, they seem to have a reduced risk of obesity-related complications but an increased risk of mechanical complications causing small bowel obstruction...... and complications due to malabsorption. This article reviews the effect of bariatric surgery before pregnancy on obstetric and neonatal outcomes and provides, based on the limited available evidence, recommendations for the management of pregnancy in these women....

 9. Frihedsberøvelse i psykiatrien efter den nye psykiatrilovs indførelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, M

  1992-01-01

  . The commitment rates for men and women were found to be identical after introduction of the new legislation. On the basis of data from the closed wards in the Psychiatric Hospital in Arhus, which receives approximately 11% of all committed patients in Denmark, it was found that the total number of admissions...

 10. Urininkontinens de første 12 år efter fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viktrup, Lars; Lose, Gunnar

  2009-01-01

  INTRODUCTION: First pregnancy and delivery often result in urinary incontinence. The aim of this 12-year cohort study was to estimate the impact of incontinence and the need for treatment. MATERIAL AND METHODS: A total of 305 women were questioned about lower urinary tract symptoms a few days...... had stress incontinence (SI) and seven of 49 women had urge incontinence (UI) for at least 12 years. Three of 114 incontinent women (2.6%) had received treatment, while 162 women had exercised the pelvic floor the previous three months. None underwent SI surgery. Eighteen incontinent women wanted...

 11. Erhvervsprognosen 18 måneder efter et streptokinasebehandlet akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jeppe Hagstrup; Ravn, Lene; Rasmussen, Søren Elkjaer

  1996-01-01

  had continuous chest pain of less than six hours prior to admission and electrocardiographic changes consistent with acute myocardial infarction. The two groups were comparable with respect to medical variables related to their myocardial infarction and to educational level. A total of 17 patients (53...

 12. Livskvalitet mere end fem år efter brystkraeft--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peuckmann, Vera; Grønvold, Mogens; Ekholm, Ola

  2010-01-01

  In this national survey, long-term breast cancer survivors (BCS) (n = 1,316) reported quality of life comparable to data from the general Danish female population, but a significantly higher prevalence of chronic pain (42% versus 32%). Paraesthesia, phantom sensation, allodynia, and swelling of arm....../shoulder were also reported, and every fifth woman felt that these sequelae limited her daily activities. Health care utilization indicated chronic morbidity. Relatively young age, short education, and former radiotherapy were risk factors for issues such as pain. Udgivelsesdato: 2010-Feb-22...

 13. Tunge- og stemmebåndsparese efter endotrakeal intubation for Legionella-pneumoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønnichsen, Rikke; Lauritsen, Anne Oberg

  2013-01-01

  Extracranial involvement of the hypoglossal nerve and recurrent laryngeal branch of the vagal nerve can be a complication of anaesthetic airway management (Tapia's syndrome) or focal involvement due to Legionella infection. We present a patient with bilateral hypoglossal and unilateral recurrent ...

 14. Prospects for Soviet energy export after the perestroika. Utsikter for Sovjetunionens energiexport efter perestrojkan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radetski, M. (SNS Energy (SE))

  1991-01-01

  The prospects for the Soviet energy sector are analyzed and the following questions discussed: How will the continued reformation of the society affect the energy sector, how will production and consumption change, will the exportable surplus increase and what will the consequences be for the world energy markets. The author foresees a very large increase in Soviet energy export after the reform period, wih largest growth of natural gas export and smallest of coal exports. (L.E.) (8 tbls., 21 refs.).

 15. Senbivirkninger efter kurativt anlagt strålebehandling for prostata cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fokdal, Lars; Høyer, Morten

  2005-01-01

  . Fecal       urgency, incontinence and the use of sanitary pads, as well as diarrhoea,       and blood and mucous were significantly more common among the patients.       Thirty-nine percent of the patients reported moderate or worse distress       upon sexual activity, and significantly more patients...

 16. Den militære unioolaritet og det amerikanske imperium efter den Kolde Krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Simon Valentin

  2006-01-01

   The article argues that American power after the Cold War has relied on military strength to a greater degree than immediately after World War Two. Several dynamics are cited which could turn unipolarity into a transitory stage in the evolvement of a multipolar, a bipolar, a regional, or even th......-emption and prevention. The author concludes that even if the outcome is not certain, the United States has the means and the will to fight for its privileged position, rendering a peaceful transition phase highly unlikely....

 17. Golfhandikap er en velegnet skala til monitorering af rehabilitering efter apoplexia cerebri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Per; Meden, Per; Knudsen, Lars V

  2015-01-01

  A 67-year-old male was examined nine, 35 and 135 days after stroke using conventional stroke scales, 18 holes of golf, functional MRI (fist closures) and translocator protein imaging of microglial function in the brain using single photon emission computed tomography. The data showed that the over...... 100-year-old golf handicap scale is better suited for quantifying recovery after stroke than conventional stroke assessment scales, which are prone to ceiling effect. We suggest that rating with golf handicap should be used more widely in stroke research, and we find it tremendously important...

 18. Udvikling af refraktaert vasodilatorisk shock og permanent høretab efter svaer lithiumforgiftning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plenge, Ulla; Møller, Ann M

  2008-01-01

  A case of severe lithium carbonate self-poisoning is described, presenting with sustained vasodilatory shock, DIC and neurologic manifestations. Lengthy and repeated haemodialysis was required to lower lithemia to non-toxic levels in accordance with which the haemodynamic instability and multi...... organ dysfunction ceased. The patient survived with marked loss of hearing, tinnitus and vertigo as the only sequelae. We discuss the mechanism of lithium's inhibitory effect on the phosphoinositide cascade as the possible explanation for the vasodilatory shock as well as the hearing deficiency....

 19. Blødningskomplikationer ved behandling med clopidogrel og acetylsalicylsyre efter akut koronart syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Janus; Larsen, Christian Hastrup; Poulsen, Tina Svenstrup

  2006-01-01

  INTRODUCTION: The Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events (CURE) study showed that patients with unstable angina pectoris (UAP) and non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) benefit from combined therapy with acetylsalicylic acid (ASA) and clopidogrel. However, only...... with the patients treated with clopidogrel and ASA in the CURE study, we also found a three times greater risk of major bleeding in period 2. In particular, patients over 70 years of age and patients undergoing bypass surgery were at heightened risk. The incidence of the primary clinical end point was higher...... in both period 1 and period 2 than in the CURE study. CONCLUSION: Our study demonstrates an increased risk of major bleeding in unselected patients receiving combination therapy with ASA and clopidogrel after UAP or NSTEMI. Major bleeding complications most frequently occur in patients above 70 years...

 20. Bankers prissætning af lån før og efter finanskrisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2010-01-01

  Finanskrisen har for længst udviklet sig til en dyb økonomisk krise, der indtil nu har kostet enorme summer i tabt produktion. I avisartikler hører vi gentagne gange historier om, at virksomheder med sunde projekter ikke kan opnå bankfinansiering. Hvis en sådan kreditklemme ("credit crunch") er en...

 1. Den politiska moms-debatten i Sverige efter 1990 Ett bidrag till studiet av skattereformers politiska hållbarhet

  OpenAIRE

  Johansson, Peter

  2011-01-01

  This working paper presents a historical study on the Swedish parliamentary debate with the purpose to enhance our understanding of the increasing deviations from the VAT tax-norm during the investigated period of time. The central question concerns why the Swedish Parliament – in contrast to the intentions of the tax reform of 1990/91 - has chosen increased tax rate differentiation over a general reduction of the VAT tax rate. No clear differences are found with respect to the general ambiti...

 2. Heterotop graviditet efter IVF-behandling med excision af rumperet interstitiel graviditet og senere kejsersnit nær termin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elers, Jimmi; Zingenberg, Helle; Bing, Mette H

  2016-01-01

  We describe a rare case of heterotopic pregnancy following in vitro fertilization with transferring of two embryos in a 39-year-old woman with previous bilateral salpingectomy. An ultrasound examination was performed on the day before admission showing a vital intrauterine pregnancy and no ectopic...... pregnancy. The woman was admitted with a ruptured cornual pregnancy at ten weeks of gestation. Laparotomy was performed on vital indication with excision of the ruptured haemorrhagic cornual pregnancy. The intrauterine pregnancy continued uneventfully with obstetric and fetal medicine specialist monitoring...

 3. Heterotop graviditet efter IVF-behandling med excision af rumperet interstitiel graviditet og senere kejsersnit nær termin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elers, Jimmi; Zingenberg, Helle; Bing, Mette Hornum

  2017-01-01

  We describe a rare case of heterotopic pregnancy following in vitro fertilization with transferring of two embryos in a 39-year-old woman with previous bilateral salpingectomy. An ultrasound examination was performed on the day before admission showing a vital intrauterine pregnancy and no ectopic...... pregnancy. The woman was admitted with a ruptured cornual pregnancy at ten weeks of gestation. Laparotomy was performed on vital indication with excision of the ruptured haemorrhagic cornual pregnancy. The intrauterine pregnancy continued uneventfully with obstetric and fetal medicine specialist monitoring...

 4. Vem sa vad? : En kvantitativ innehållanalys av utrikesdepartementets, regeringens och resebyråernas kriskommunikation efter Tsunamikatastrofen.

  OpenAIRE

  Hansson, Malin

  2007-01-01

  Abstract Title: Who said what? – A qualitative content analysis regarding the UD’s, the government’s and the travel agencies after the Tsunami disaster. Number of pages: 38 Author: Malin Hansson Tutor: Peder Hård af Segerstad Course: Media and Communication Studies D Period: Autumn 2006 University: Division of Media and Communication, Department of information science, Uppsala University Purpose/Aim: The purpose of the paper is to find out what person said what to the media and public after t...

 5. Håndskydevåbnet. Hvordan har det influeret de synlige præventive tiltag, efter Columbine- skyderiet

  OpenAIRE

  Nygaard, Jeppe Emil; Hansen, Christian Jan Beer

  2014-01-01

  The project investigates the preventive safety measures, which American schools implemented after the School shooting at Columbine High School, on 20 April 1999, and how handguns influenced those measures. The preventive safety measures are analyzed through Actor-network analysis, which explores an action through a network of actors. The handgun is analyzed, as a technological artifact with moral and political character. This is illuminated through the works of Langdon Winner and Bruno Latour...

 6. The EU system for emissions trading after year 2012; EU:s system foer handel med utslaeppsraetter efter 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Normand, Mathias; Mjureke, David (eds.)

  2007-01-15

  The Government has instructed the Swedish Energy Agency and the Swedish Environmental Protection Agency to put forward a proposal for how the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) should be developed after 2012, subject to the overall objective of continuing to reduce emissions with the aim of achieving the long-term objectives of the Convention on Climate Change. In its Council Conclusions (7619/1/05) the EU has interpreted the long-term objectives of the Convention on Climate Change as aiming to achieve emission reductions of 15-30 % in the industrialised countries by 2020. According to Council Conclusions (13435/05), the EU has also decided that the Emissions Trading Scheme should continue after 2012. The starting point for this report is that, after 2012, the Scheme will be a key instrument in achieving cost-efficient emission reductions, not only within the EU but also globally, and regardless of whether, with effect from 2013, the Scheme has become a part of an international climate regime, or is serving as a transition to some future new international climate regime. The purpose of this report is to provide a proposal for how the Emissions Trading Scheme should be developed after 2012. The aim is to construct a system that helps to reduce global emissions of greenhouse gases (maintaining climate integrity), that assists measures being taken where they are cheapest (cost efficiency), that is accepted by parties concerned and by the general public (confidence inspiring), and which does not adversely affect the competitiveness of business or industry (competition-neutral). The Agencies recommend that Sweden should adopt the following standpoints concerning development of the EU Emissions Trading Scheme after 2012. (Recommended changes to the system presuppose a harmonised implementation throughout the EU.): In connection with international negotiations, Sweden should press for the Emissions Trading Scheme to be developed in such a way as to make it possible to achieve emission reductions in line with Council Conclusions (7619/1/05) in the form of total emission reductions of the order of 15-30 % in the industrialised countries by 2020. Sweden should press for the Scheme to be linked with other trading schemes, subject to retention of climate integrity. Linking can strengthen global climate policy ties and influence countries not having internationally binding climate commitments towards participating in some climate policy agreement. Linking also helps to counter international distortion of competition. There should be considerable opportunities for the use of CDM (or equivalent) credits in the Scheme, given that the EU has strict commitments on emission reductions. In order to ensure the system's climate integrity and competition neutrality, efforts should be aimed at ensuring that the total quantity of allowances in the Trading Scheme is decided directly at EU level (i.e. top-down), instead of as today starting from national allocation plans (i.e. bottom-up). Sweden should promote continued expansion of the Scheme to other sectors and for other gases. In 2013, it should be expanded to include emissions of carbon dioxide and PFC from primary and secondary aluminium production, carbon dioxide from certain chemical industry sectors, nitrous oxide from certain chemical industry sectors and methane from active coal mines. The European road transport sector can be included in the Scheme. However, this will pose challenges in respect of the effects on industrial competitiveness and developments within the road transport sector. In order to be able to adopt a firm position in the matter of how the road transport sector should be treated in relation to the EU ETS, Sweden should initiate in-depth studies of consequences of different options, including a separate trading scheme for the European transport sector. Purely biofuelled combustion installations should be excluded from the Scheme, and the monitoring requirements for pure biofuel streams in combustion installations that partly use biofuels should be abolished. Sweden should press for a broad and harmonised definition of the term 'combustion installation', bearing in mind the possible consequences for small installations. Efforts should be made to encourage auction procedures as the basis of allowance allocation for all sectors within the Scheme. However, until competitors outside the EU encounter some form of cost in connection with their carbon dioxide emissions, industry covered by the Scheme can continue to be allocated free allowances, preferably according to benchmarks common to the entire EU. The electricity and district heating sectors within the EU should not be allocated free allowances. These sectors' allowances should be distributed to the market by means of auctions that are open to all parties within the EU ETS. New entrants of the electricity and district heating sectors should be required to purchase their allowances on the market. Until auction procedures are introduced for existing industrial participants in the scheme, new entrants in the industrial sector should be allocated free allowances in accordance with common EU benchmarks where possible. Any surpluses from reserves kept for new entrants should be cancelled. If reserves are maintained for free allocation to new entrants, allocation of allowances to plants that have closed should cease.

 7. Kardiovaskulære komplikationer efter hjertenær strålebehandling af kræftpatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten Melgaard; Borchsenius, Julie I. Helene; Offersen, Birgitte Vrou

  2016-01-01

  Cardiovascular complications following thoracic radio­therapy in patients with cancer are well described. Advance­ments in surgery, radiotherapy and systemic treatments have led to an increasing number of cancer survivors and thus an increasing number of patients with long-term side effects of th...... of their cancer treatments. This article describes the short- and long-term cardiovascular morbidity and mortality following thoracic radiotherapy and further, optimal cardio­vascular assessments and diagnostic tools in asymp­tomatic and symptomatic patients....

 8. Betydningen af PCOS og overvægt for svangerskabs- og fødselskomplikationer efter fertilitetsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Naver, Klara; Nilas, Lisbeth; Jørgensen, Finn Stener

  2013-01-01

  Et klinisk prospektivt multicenterstudie. Projektet består af prægravid karakteristik af kvinder med og uden polycystisk ovariesyndrom (PCOS) før de opstarter fertilitetsbehandling. Når deltagerne er blevet gravide følges de i graviditeten med ultralydskanninger og målinger af insulin resistens...

 9. Thulesagen. Dødelighed og hospitalsindlæggelser efter nedstyrtning af et amerikansk B-52 bombefly i 1968

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, K

  1993-01-01

  In 1968, a B-52 bomber carrying nuclear bombs crashed near the Thule US Air-Base in Greenland. By 1986, many cases of disease had been reported among Danish workers employed at the base. A database has been constructed from staff files of workers employed from 1963 to 1971. Of 4,322 workers, 98.7...

 10. Trandolaprils betydning for overlevelse efter AMI hos patienter med nedsat funktion af venstre ventrikel. TRACE Study Group

  DEFF Research Database (Denmark)

  Køber, L; Torp-Pedersen, C T; Carlsen, J E

  1997-01-01

  infarctions were screened. One thousand seven hundred and forty-nine patients with echocardiographic signs of left ventricular dysfunction were randomized to oral trandolapril (876 patients) or placebo (873 patients) starting from days three to seven following the infarction. Average follow-up was 27 months.......63-0.89) and sudden death (RR 0.76, CI 0.59-0.98). Progression to severe/resistant heart failure was reduced (RR 0.71, CI 0.56-0.90). Recurrent myocardial infarction (fatal or non-fatal) was not significantly reduced (RR 0.86, CI 0.66-1.13). It is concluded that long-term treatment with trandolapril in patients...

 11. Hver femte kirurg vasker ikke hænder efter toiletbesøg – et etnografisk feltstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Jakob; Pommergaard, Hans-Christian; Alamili, Mahdi

  2014-01-01

  INTRODUCTION: Non-compliance with regard to hand hygiene is a major problem in the health-care system especially among surgeons and anaesthetists. The purpose of this study was to examine the hand hygiene routines after toilet visits among participants attending an international surgical congress...... for observing whether hand washing (as a surrogate measure of hand hygiene) was performed after toilet visits by observers. Frequencies were compared using Fisher's exact test. RESULTS: A total of 100 persons were observed (80% males). Of the 50 males observed at the ACS meeting, ten males did not use hand...... hygiene in relation to toilet visits (20%), while only one person at the AMWA meeting out of the 50 observed did not use hand hygiene (2%), p = 0.008. At both congresses only males did not use hand hygiene in relation to toilet visits. CONCLUSION: One in five surgeons did not wash hands after visiting...

 12. Hver femte kirurg vasker ikke hænder efter toiletbesøg-et etnografisk feltstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Jakob; Pommergaard, Hans-Christian; Alamili, Mahdi

  2014-01-01

  INTRODUCTION: Non-compliance with regard to hand hygiene is a major problem in the health-care system especially among surgeons and anaesthetists. The purpose of this study was to examine the hand hygiene routines after toilet visits among participants attending an international surgical congress...... for observing whether hand washing (as a surrogate measure of hand hygiene) was performed after toilet visits by observers. Frequencies were compared using Fisher's exact test. RESULTS: A total of 100 persons were observed (80% males). Of the 50 males observed at the ACS meeting, ten males did not use hand...... hygiene in relation to toilet visits (20%), while only one person at the AMWA meeting out of the 50 observed did not use hand hygiene (2%), p = 0.008. At both congresses only males did not use hand hygiene in relation to toilet visits. CONCLUSION: One in five surgeons did not wash hands after visiting...

 13. En længsel efter fællesskaber og kæft, trit og retning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steno, Anne Mia

  2017-01-01

  viderebearbejdninger og fokuseringer af min ph.d. ”Ungdomsliv i en uddannelsestid” (2015), hvor jeg fulgte grupper af unge, særligt drenge, over en periode på to år, fra de startede på henholdsvis et grundforløb til gastronomi og automekaniker. Afhandlingen handler om deres møder med en ungdomsuddannelse, deres...

 14. Overvågning af bæver Castor fiber efter reintroduktion på Klosterheden Statsskovdistrikt 1999

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthelsen, J. P.

  af omgivelserne i relation til produktionsmæssige aspekter inden for land- og skovbrug. Desuden omtales kort baggrunden og beslutningsgrundlaget for genindførelse af bæver i Danmark samt forhold og erfaringer omkring fangst af bævere i Tyskland og transport og udsætning i Danmark. Rapporten er den....... september skal være større end 1 m for søer med en gennemsnitsdybde på mindre end 3 m, og at søvandets indhold af total fosfor som årsgennemsnit ikke må overstige 0,075 mg/l. Udsætningssøerne er alle, bortset fra Møllesøen, næringsfattige søer med lavt kalkindhold, og er som følge heraf truet af forsuring...

 15. Statsansattes ansættelsesforhold før og efter omdannelsen af en statsvirksomhed til statsejet aktieselskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Postelmans, Erik

  2009-01-01

  will analyze and compare whether the transfer and reconstruction of governmental enterprises into private enterprises has caused any change in the essential rights of the former governmental employees i.e. civil servants and other people employed by the state. This will be done be giving an overview...... because of a fault not attributable to them. Under the law if their post is ‘abolished or terminated’, a new suitable post has to be found or they should be paid three years salary, subsequently a pension should be granted to them. If the civil servant disagrees with the authorities concerning...... will be apt to rule against the civil servant. Another law that protects civil servants and other state employees against among other things, dismissals, is the Danish Public Administration Act. No ‘decision’ concerning an individual can be made without them having had the possibility to be heard...

 16. Kan strategien for primær sundhedstjeneste genoplives 30 år efter Alma-Ata?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Stine; Probst, Helene Bilsted; Bygbjerg, Ib Christian

  2010-01-01

  . Globally, child mortality for under-five-year-olds has been reduced by 50%, but there are still large regional differences. This year the WHO development report is about revitalisation of the primary health care strategy. Recognition of this strategy may be the best instrument to improve health globally....

 17. Tuberkuløs artritis i en hofte 55 år efter primær tuberkulose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Kristoffer; Broeng, Leif; Meyer, Christian Niels

  2011-01-01

  We describe a case concerning tuberculous coxitis 55 years after primary tuberculosis. A 76-year old man developed hip pain, weight loss and a gluteal tumor. After three months he was diagnosed with tuberculous coxitis by ultrasound assisted aspiration from the joint. Anti-tuberculous chemotherap...

 18. Langtidsbehandling med spinal cord-stimulation hos en patient med kronisk regionalt smertesyndrom type 1 og fantomsmerter efter amputation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enggaard, Thomas P.; Scherer, Christian; Nikolajsen, Lone

  2008-01-01

  The development of stump and phantom pain after limb amputation in patients with complex regional pain syndrome (CRPS) is very frequent. Stump pain is typically recurred CRPS and the possibilities for effective pharmacological pain relief are often limited. Spinal cord stimulation (SCS) has a well...

 19. Ældre patienter bør tilbydes fysisk træning tidligt efter kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beyer, Nina; Suetta, Charlotte Arneboe

  2013-01-01

  The use of fast-track regimes has led to a marked decline in complication rates post surgery. Nevertheless, older people have an increased risk of loss of muscle mass and strength and disability post surgery compared to younger adults. Consequently, attempts to counteract these problems seem highly...

 20. Praenatal diagnostik i Arhus og Viborg Amter efter implementering af første trimester-risikovurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Niels; Jølving, Line Riis; Petersen, Olav Bennike Bjørn

  2008-01-01

  In 2004 the Danish National Board of Health issued new guidelines for prenatal diagnostics in Denmark. The guidelines include a general offer to all pregnant women in Denmark of first trimester risk assessment of combined non-invasive tests integrating measurement of nuchal translucency and mater...... and maternal biochemistry for detection of fetal chromosomal abnormalities like trisomy 21, and replacing the screening criteria of > or =35 of age....

 1. Praenatal diagnostik i Arhus og Viborg Amter efter implementering af første trimester-risikovurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Niels; Jølving, Line Riis; Petersen, Olav Bennike Bjørn

  2008-01-01

  translucency and maternal biochemistry for detection of fetal chromosomal abnormalities like trisomy 21, and replacing the screening criteria of > or =35 of age. MATERIALS AND METHODS: The study is based on registered data covering 5,504 pregnancies during the period 1 July 2005 to 31 December 2005 in Aarhus...... and Viborg Counties. RESULTS: 77% of the pregnant women had a complete combined test and only 2% declined the program. At a cut off at 1:400 at term the detection rate for trisomy 21 was 85% (CI: 62.1-96.8%) with a false positive rate of 3.4%. There was a significant reduction in the number of prenatal...

 2. Volar luksation af anden og tredje metacarp erkendt tre måneder efter fald under fodboldspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørup-Petersen, Anne; Ryge, Camilla; Engelund, Dorte

  2015-01-01

  Volar dislocation of the second and third carpometacarpal joint is extremely rare and most often caused by high-energy trauma. In this case a 15-year-old boy fell on his hand while playing soccer. The injury was undiagnosed for three months, perhaps due to an ipsilateral forearm fracture. He...

 3. Kvinnors och mäns sexualliv efter förvärvad ryggmärgsskada

  OpenAIRE

  Ek, Ann-Sofie; Karlsson, Pontus

  2007-01-01

  Background: Spinal Cord Injuries impacts sexuality. In a healthcare environment sexual issues are complicated and not allways easy to answer. Purpose: The purpose has been to highlight how the patient experiences sexuality after sustaining spinal cord injury. Method: A literature study through systematic review of scientific articles. Result: Five main categories were identified: Relationship, Physical problems, Emotional experiences, Coping, Counselling and information. During the first peri...

 4. Akut nyresvigt og hæmolytisk anæmi efter infektiøs mononukleose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brkovic, Natasa; Jørgensen, Kit; Rosenbæk, Jeppe Bakkestrøm

  2015-01-01

  A 19-year-old man was admitted to hospital due to fatigue, nausea, abdominal pain and faint. He was pale and icteric, awake with sufficient respiration and circulation. He had infectious mononucleosis complicated with acute oliguric renal failure and severe haemolytic anaemia with a positive Coombs...

 5. Abdominalt aortaaneurisme i Viborg Amt. Mortaliteten før og efter etableringen af egen karkirurgisk betjening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Jes Sanddal; Henneberg, E W; Fasting, H

  1995-01-01

  %) reached operation, 13 survived (33%) and six (15.4%) died postoperatively. The overall mortality was 67%, the mortality of AAA was 127/million persons over 50 years. Comparing the two periods, deaths, mortality and overall mortality due to ruptured AAA decreased by 32% after the introduction...... as many operations for AAA (104/mill/yr) were carried out after the unit opened. Acute operations increased sevenfold. In 1986-1988 42 persons experienced rupture of AAA. Twenty-six (63%) died outside hospital. Thirteen (32%) died at primary receiving hospitals. Only three patients (7%) were operated. One...

 6. Momsfritagelse for foreninger efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 - en analyse af nyere dansk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eskildsen, Casper Bjerregaard

  2009-01-01

  Nærværende artikel har til formål at analysere national praksis i relation til momslovens (ML) § 13, stk. 1, nr. 4, der i flere tilfælde synes diskutabel. En række afgørelser i relation til foreninger med politiske og fagforeningsmæssige formål anses således enten for at tillægge fritagelsen et v...

 7. Når innovation og fagligt samspil saetter fag under pres - fagdidaktisk kommunikation i det danske gymnasium efter reformen 2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Hobel

  2012-08-01

  Full Text Available After the 2005 reform of the Danish gymnasium, it has become a requirement that students are trained in interdisciplinarity and that their innovative skills are developed. In the public discussion “innovation” has been embedded in two different discourses: a market oriented discourse and a citizenship oriented discourse. This study examines whether the school subjects under this pressure develop and converge into one unified school subject: a market orientated social science. This is examined through a case study of an interdisciplinarian course in the first year of the Danish gymnasium on Corporate Social Responsibility. The students first work with this topic in the context of English, Social Science and Innovation, and then have to advise a Danish concern about how to improve and develop the CSR-strategy of one of its subsidiary companies in India.The data of the study are central documents from political level, from the level of the Ministry of Education, and from the course. These documents are triangulated with interviews with teachers and students. The results of the study are based on a discourse analysis of these documents.The central finding of the study is that the different school subjects do not converge into one market oriented school subject. The students do not limit themselves to give instrumental and means-oriented advices to the concern about how they can use the CSR-strategy as a mean of increasing its profits. The teachers act in a paradigm of challenge oriented didactics. The teachers establish a subject oriented and interdiscipline oriented didactical discussion about how the school subjects in different ways can contribute to a professional debate about epochal core problems (in this course: the enviroment and social inequality, and the students discuss how the subsidiary company can contribute to the solution of these problems. They add that these initiatives will benefit the company. Thus, through didactical reflection and the planning and execution of a course the teachers re-contextualize the requirement about interdisciplinarity and innovation in a way that has Bildungs-Potenzial.

 8. En randomiseret undersøgelse af effekten af telefonisk opfølgning efter hysterektomi i accelereret regime

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Mette; Hornnes, Nete; Møller, Charlotte

  2005-01-01

  after discharge? This randomised controlled trial includes 59 women hysterectomised. The intervention group (n=30) received a follow-up phone call four-six days after discharge. Both groups received a questionnaire two weeks after discharge including questions concerning unsolved problems and the women......'s need for further follow-up. Telephone interviews after two-four months revealed actual resumption of work and reasons for prolonged sick leave. There was no difference between the number of women with questions that remained unanswered or the need for a nurse initiated telephone follow-up in the two...... groups. The women resumed work after median 28 days in the trial group and after median 26 days in the control group. The planned telephone contact did not reduce the number of unsolved problems dramatically, probably because of the variation in time for occurrence of the problems. Considering the number...

 9. Resultater efter ekstrakorporal membranoxygeneringsbehandling af nyfødte og spaedbørn i Danmark 1995-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Vibeke; Helvind, Morten H; Greisen, Gorm

  2007-01-01

  INTRODUCTION: In 1995 extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) was introduced in Denmark as a treatment for critically ill infants. ECMO is primarily used in infants with severe meconium aspiration, but can be used for all kinds of pulmonary and cardiac failures as well. The purpose of our work...... was to evaluate the Danish ECMO-treatment. MATERIALS AND METHODS: We performed a retrospective study of 55 infants receiving ECMO, and the parents of the surviving children were sent questionnaires. All the completed questionnaires were returned except for one from a family that emigrated from Denmark...

 10. Langtidsbehandling med spinal cord-stimulation hos en patient med kronisk regionalt smertesyndrom type 1 og fantomsmerter efter amputation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enggaard, Thomas Peter; Scherer, Christian; Nikolajsen, Lone

  2008-01-01

  The development of stump and phantom pain after limb amputation in patients with complex regional pain syndrome (CRPS) is very frequent. Stump pain is typically recurred CRPS and the possibilities for effective pharmacological pain relief are often limited. Spinal cord stimulation (SCS) has a well......-documented pain relieving effect in patients with CRPS. This case story summarises the long term effect of SCS in a patient with CRPS after two amputations of the right leg. Pharmacological pain therapies as well as Guanethidine blockade were found to be ineffective. Udgivelsesdato: 2008-Feb-4...

 11. Abdominalt aortaaneurisme i Viborg Amt. Mortaliteten før og efter etableringen af egen karkirurgisk betjening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, J S; Henneberg, E W; Fasting, H

  1995-01-01

  In order to analyze the possible benefits on the mortality of abdominal aortic aneurysms (AAA) in Viborg county from the establishment of a specialized vascular unit in the county, the periods just before (1986-1988) and just after (1989-1991) the start of the unit were reviewed. Three times...... survived, making the overall mortality 97.5%. The mortality in this period was 187/million persons over 50 years. In 1989-1991 39 persons experienced rupture. Eleven (28%) died outside hospital. Eight (20.5%) died at primary receiving hospitals. One died preoperatively on the vascular unit. Nineteen (49......%) reached operation, 13 survived (33%) and six (15.4%) died postoperatively. The overall mortality was 67%, the mortality of AAA was 127/million persons over 50 years. Comparing the two periods, deaths, mortality and overall mortality due to ruptured AAA decreased by 32% after the introduction...

 12. Kommunernes valg af administrative organiserings-og styringsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Peter Kragh

  2008-01-01

  Kapitlet omhandler primærkommunernes valg af administrative organiserings- og styringsformer efter kommunalereformen 2007......Kapitlet omhandler primærkommunernes valg af administrative organiserings- og styringsformer efter kommunalereformen 2007...

 13. Salg og markedsføring af brugskunst i EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørdam, Mette Ohm

  2012-01-01

  Brugskunst kan i Danmark beskyttes efter reglerne i ophavsretsloven i indtil 70 år efter ophavsmandens død. I England beskyttes brugskunst kun i 25 år efter designretlige regler. Derfor kan der i England lovligt produceres og sælges brugskunst, der er ophavsretlig beskyttet i Danmark, uden aftale...

 14. Podemos som postkrise-parti

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Oscar Garcia

  2015-01-01

  Podemos er et nyt politisk parti i Spanien, stiftet efter finanskrisen. Partiet har allerede opnået stor tilslutning og forventes at komme til at spille en rolle i spansk politik efter det nationale valg i efteråret 2015. Podemos repræsenterer en ny type venstrefløjsparti med tætte relationer til...

 15. Mellem storpolitik og værkstedsgulv. Den danske arbejder - før, under og efter Den kolde krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Jul

  2004-01-01

   Arbejderbevægelsen har sat et markant præg på udviklingen af såvel velfærdssamfund som velfærdsstat gennem 1900-tallet. Et almindeligt synspunkt er, at en stærk fagbevægelse og et toneangivende Socialdemokrati 'nedefra' - udfra en ideologi om en forbedring af forholdene for den jævne befolkning ......, 1950ernes og -60ernes koldkrigs­klima med benhårde fronter mellem kommuni­ster og social­demokrater, radikali­seringen omkring 1970, til østblokkens sam­menbrud og de sidste årtiers udvikling, der har betydet, at man i dag ikke længere taler om 'arbejdere'....

 16. Macrozoobenthic recolonization of the littoral and the soft bottom after an oil spill. Aaterhaemtning hos makrozoobentos i littoralen och paa mjukbotten efter Eira olyckan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lax, H.J.; Vainio, T.

  1988-01-01

  Two years after the Eira oil spill the oil concentration in the water had returned to its background level (0.5 ug/l) in the open sea areas. On the polluted shores (depth 0.1- 0.5 m) higher concentrations (2.3 ug/l) occurred occasionaly. No clear effects related to the oil spill were noticed on the dominating soft bottom species (Macoma baltica, Pontoporeia affinis). Among the other soft bottom species the crustacean Corophium volutator showed its lowest density immediately after the spill, becoming more and more abundant during the following two years. The effect of the oil spill on the littoral fauna could still be noticed two years after the spill. The crustacean Gammarus duebeni avoided its natural habitat (uppermost littoral zone). Lymnaea palustris showed and increased mortality immediately after the oil spill but recolonized the polluted shores a normal distribution.

 17. I allmänhetens tjänst på Facebook : En undersökning av SVT:s strävan efter dialog

  OpenAIRE

  Avebäck, Erik; Edström, Petter

  2015-01-01

  This study intends to research SVT’s work with dialogical and symmetrical two-way communication with their audience on the social media site Facebook. Because of SVT’s position as the government’s public broadcasting service, they inheret a certain responsibility towards the population of Sweden. With this study we aim to observe and analyze SVT’s communication on Facebook based on theories, interviews and their own policy regarding communication online. To be able to reach our goals with thi...

 18. Koordinatorerne oplever bedre forløb for kræftpatienter efter indførelsen af forløbskoordinationsfunktionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Axelsen, Karina Rahbek; Nafei, Hanne; Jakobsen, Stine Finne

  2014-01-01

  Case managers are increasingly used to optimize trajectories for patients. This study is based on a questionnaire among case managers in cancer care, aiming at the clarification of the function and its impact on especially patient safety, when handing over the responsibility. The results show...... a major variation in how the function is organized, the level of competence and the task to be handled. The responsibility has in general been narrowed to department level. Overall, the case managers believe that the function has optimized pathways for cancer patients and improved safety, but barriers...

 19. After the oil peak - How do we build preparedness with divergent visions of the future?; Efter oljetoppen - Hur bygger vi beredskap naer framtidsbilderna gaar isaer?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Helmfrid, Hillevi; Haden, Andrew

  2006-04-15

  This report was written to highlight important issues regarding the preparedness of Swedish society for a potential scarcity of crude oil and possible rapid increases in energy prices. The report consists of nine chapters covering the following topics: Chapter 1 introduces and describes the purpose of the report. Chapter 2 summarizes the available information related to the future availability of conventional crude oil and describes the theory of oil production 'peak'. Chapter 3 examines estimates of future oil demand using IEA global demand forecasts. Chapter 4 considers the question: 'when will oil production peak'? We examine the assumptions behind the various prognoses. Chapter 5 offers a broad overview of the importance of oil consumption for society. The chapter highlights the concept of Energy Return on Energy Invested (EROEI) as it pertains to fossil and renewable energy sources. The EROEI of conventional crude oil has historically been very high. This is not true of many alternative fuels. In addition to discussing its various current uses, we consider the implications of oil consumption for the current economic order and for international political relations. Chapter 6 deals specifically with the role of oil in the Swedish food system, and the Swedish forestry system, which together comprise the Swedish 'green sector'. As of this writing, much attention is focused on agriculture and forestry as future energy sources for society. At the same time, we know that agriculture and forestry, as practiced today, are large consumers of fossil fuels. How this paradox can be resolved is a central question for modern societies, and implies significant changes for agriculture and forestry systems, and their associated industries. As an illustration, we offer baseline calculations of the amount of land that would need to be dedicated to raw material production for biofuels, given the current productivity of Sweden's agriculture and forestry, and the efficiency of existing technology for converting raw material to biofuels. We estimate the land needed to meet Sweden's gasoline and diesel use in the following forms: ethanol from wheat, biodiesel from rapeseed (RME), dimethyl ether (DME) from woody biomass, ethanol from woody biomass, and biogas produced from dedicated pasture crops. Our calculations indicate that Sweden would require as little as 4 million hectares of dedicated pasture crops to be grown for biogas production to replace its gasoline and diesel consumption, 6 million hectares to produce an equivalent amount of ethanol and RME, or 15 million hectares of forestland to replace this consumption by converting wood into ethanol or DME and/or methanol. Given that Sweden currently has 2.6 million hectares of arable land in active production, and approximately 22.7 million hectares of economically productive forestland, becoming free of oil dependence will be a significant challenge. Chapter 7 presents two future visions from the year 2100. The visions highlight the current diversity of values and expectations that exist in Sweden regarding the future development. The visions take into account three system levels: 1) the global level, 2) Sweden at the national level and, 3) the Swedish 'green sector'. These three system levels are described within two broad future visions: a) the 'high-energy society' and b) the 'low-energy society'. The 'high-energy society' vision is based on the assumption that replacing oil will be relatively easy. In contrast, the 'low-energy society' vision is based on the assumption that today's high level of energy consumption will be impossible to maintain after global oil production peaks, and society will be forced to find new patterns of organization that require less energy consumption. In both visions it is presumed that global solidarity is maintained, and humanity is able to equalize the global income gap, preserve world peace and protect the environment. Chapter 8 looks closer at the two visions and analyzes the risks associated with steering society towards one of the two visions if the fundamental assumptions underlying that vision turn out to be incorrect. The salient features of the high-energy vision stem from assumptions made regarding nature and technology, including: the potential for energy-efficient capture of carbon dioxide, the long-term sustainability of biofuel production, the potential of breakthroughs in solar-hydrogen technology, improved photosynthesis through genetic engineering, increased energy efficiency through information technology solutions, and the potential to close material cycles while maintaining high levels of energy use. The high-energy vision further assumes stable oil prices, that income inequality between nations will automatically be equalized in a free market setting, that we can protect the climate while maintaining high levels of energy use, that efficiency gains will not be nullified through higher consumption, and that society is able to monitor the global ecosystem and thereby avoid unpleasant surprises. The salient features of the low-energy vision stem from the assumption that current economic, political, and institutional realities need to be re-oriented towards post-materialist values, while new ground rules for trade and development are instituted at the global level that promote justice and resource stewardship, thus allowing the global economy to contract in an orderly fashion without collapsing. Chapter 9 presents our conclusions. Our analysis indicates that if the assumptions underlying the high-energy vision prove to be incorrect, there is a risk that the social and ecological consequences could be severe. A primary drawback with the low-energy vision is that it is extremely difficult to imagine when and how this vision would be enacted, given current trends.

 20. Total paratyreoidektomi og autotransplantation af parathyreoideavaev. Vurdering af autotransplantatets funktion 5-10 år efter operationen ved hjoelp af lokal iskoemisk blokade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, L; Brandi, L; Daugaard, H

  1997-01-01

  The aim of the present study was to assess the long-term function of autotransplanted parathyroid tissue. From the medical records of a consecutive series of 21 patients we found that during the time of follow-up (79 months) one patient developed parathyroid graft dependent recurrent...... alternative to the surgical treatment of secondary HPT and that the ischaemic blockade manoeuvre seems suitable for assessment of the function of parathyroid autotransplants....... hyperparathyroidism (HPT) and one patient suffered from hypoparathyroidism. Nine of the patients were available for measurements of the plasma concentrations of intact parathyroid hormone (iPTH) at rest and during a shortlasting ischaemic blockade of the autotransplant. In eight patients, the ischaemic blockade...

 1. Magnetisk resonans-spektroskopi ved fibromyalgi. En undersøgelse af fosfat-31 spektra fra skeletmuskulaturen i hvile, under og efter arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Søren; Jensen, K E; Thomsen, C

  1994-01-01

  /PCr) and pH were calculated from the collected 31P NMR spectra. Resting values of Pi/PCr were normal in the patients. Patients only tolerated 49% of the workload tolerated by the controls (P = 0.005). Patients and controls had similar rates of Pi/PCr and pH changes during work and recovery. The controls were......31phosphorus nuclear magnetic resonance (31P NMR) spectroscopy of painful calf muscle was performed in 12 patients with fibromyalgia and 7 healthy subjects during rest, aerobic and anaerobic exercising conditions, and postexercise recovery. Ratios of inorganic phosphate and creatine phosphate (Pi...... able to change their Pi/PCr and pH more than the patients, due to the greater workload reached. However, statistical significance was only reached for the anaerobic static exercise (P = 0.003). It was concluded that fibromyalgia patients have a reduced voluntary capacity for work...

 2. Patienters oplevelse af deltagelse i et accelereret operationsforløb efter en kolonoperation. En fænomenologisk undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Norlyk, Annelise

  2010-01-01

  . In this process, support from professionals or relatives was a decisive factor. After discharge, the professional recommendations were included in the patients’ daily routines to the extent which suited the individual patient’s everyday life. The findings show that these aspects are of great importance to the way...... Lifeworld Research. Participating in the programme involved facing several dilemmas. It was not always easy for the patients to find the strength, courage, and will to comply with the daily regimen because discomfort and vulnerability could undermine their abilities to follow the recommendations...... in which the patients act and cope with the programme at the hospital and at home....

 3. Tværsektoriel opfølgning for børn og unge efter et selvmordsforsøg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamionka, Stine Lundstrøm; Buus, Niels; Nøhr-Jensen, Peer

  2015-01-01

  I Danmark er børn og unge, der har forsøgt at begå selvmord, ikke sikre på at modtage efterfølgende støtte og behandling. Det er på trods af, at selvmordsforsøget er udløst af akkumulerede psykosociale problemstillinger og på trods af, at opfølgning kan forebygge recidiv. Selvmordstruede børn og...

 4. Rätten till naturaprestation : Bortfaller rätten efter det att ett långvarigt embargo har lyfts?

  OpenAIRE

  Aziz, Diden

  2013-01-01

  Export is a top priority for Sweden's economy but for Swedish companies it may involve uncomfortable risks of exporting without sincere consideration. When the United Nations Security Council puts an embargo against a country, this often mean an import and export restriction. The thought is to push undemocratic regimes into respecting human rights. When the embargo is in force, however, the parties are not able to fulfill their contractual obligations, which practically means that the agreeme...

 5. Kan karkirurgi nedsaette amputationsfrekvensen? En amputationsopgørelse i Viborg Amt før og efter indførelsen af eget karkirurgisk afsnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, J S; Bøvling, S; Fasting, H

  1993-01-01

  In June 1988 a Department of Vascular Surgery was established in the County of Viborg, Denmark. In a retrospective study, 314 patients had 337 major amputations within two time periods: 1986-1987, and 1989-1990. The number of patients seen by a vascular surgeon rose significantly from 19% in the ......In June 1988 a Department of Vascular Surgery was established in the County of Viborg, Denmark. In a retrospective study, 314 patients had 337 major amputations within two time periods: 1986-1987, and 1989-1990. The number of patients seen by a vascular surgeon rose significantly from 19......% in the first period to 49% in the last period, and the number of amputations was concurrently significantly reduced by 25%. The largest reduction was observed in 1990, probably due to an increase of vascular reconstructions of 43%. Assuming there is a latency between diagnosing "critical leg ischaemia......" and amputation, this will further delay the already convincing results showing that vascular surgery does reduce the frequency of amputations. All patients with suspected critical leg ischaemia or threatened by amputation must be seen, or at least conferred with a vascular surgeon. Udgivelsesdato: 1993-Nov-15...

 6. Long-term growth responses of ash addition and liming - Preliminary results from a pilot study; Laangtidseffekter paa skogsproduktion efter askaaterfoering och kalkning - Preliminaera resultat fraan en pilotstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikstroem, Ulf; Jacobson, Staffan (Skogsbrukets Forskningsinstitut (Skogforsk), Uppsala Science Park, SE-751 83 Uppsala (Sweden)); Johansson, Ulf (Swedish University of Agricultural Sciences, The Unit for field-based forest research, Box 17, SE-310 38 Simlaangsdalen (Sweden)); Kukkola, Mikko; Saarsalmi, Anna (Metla, P.O. Box 18, FIN-01301 Vantaa (Finland)); Holt-Hansen, Kjersti (Norsk Institutt for skog og landskap, P.B. 115, NO-1431 Aas (Norway))

  2009-04-15

  Under this pilot study with preliminary results revealed trends in the experimental material which indicated that the addition of ashes or lime in the coniferous forest on mineral soil can lead to reduced stem growth on land with low fertility, unchanged stem growth in medium productive land, while growth may increase land with high fertility. This applied to both periods of 5-15 years and in the longer term (17-23 years; lime). Hence, the hypothesis, regarding the growth being dependent on soil fertility expressed as fertility, could not be rejected. However, previously reported indications of a similar connection with the C/N ratio in the humus was not confirmed in this first evaluation of the material

 7. Vägen till hjärtat går via magen - medelhavskostens betydelse efter en hjärtinfarkt

  OpenAIRE

  Ideborg, Jessica

  2016-01-01

  Background: Myocardial infarction is the disease that most people die of today in Sweden. Research has shown a clear association between diet, atherosclerosis and cardiovascular diseases and proper diet is considered to prevent cardiovascular diseases. The advocated diet has varied over the years and in recent years the Mediterranean diet is highlighted as a possible diet for both primary and secondary prevention of cardiovascular diseases.Objective: The purpose was to investigate the effects...

 8. En förändrad yrkesidentitet: Förskollärares berättelser fyra och tolv år efter examen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger Eline Hensvold

  2011-05-01

  Full Text Available Title: A changed professional identity: Preschools teachers’ narratives twelve years after examination.Abstract: How do preschool-teachers describe their professional work with children four and twelve years after their graduation? The purpose was also to identify important factors concerning their professional development and identity. The empirical data are the narratives of three Swedish preschool-teachers, four and twelve years after their teacher graduation. The narrative is considered, according to Giddens (2008 as an expression of the professional identity, which is regarded as a relational concept and deals with the ability to be occupied with a specific narrative. Three recurrent themes were identified in the narratives, which show a changed professional identity. The first is a changed professional identity concerning a process from adaption to challenge in relation to the preschools self-narratives. The second is about a changed professional identity in relation to care and education. The third theme describes a change from focusing the teacher’s listening to the child into supporting and challenging the child’s learning process.

 9. Efter- och kostnadsberäkning för småhus i skärgården

  OpenAIRE

  Wickholm, Ben

  2010-01-01

  Detta ingenjörsarbete är gjort på begäran av företaget Seasong Travels Oy som fungerar inom turistbranschen. Byggnaderna i det här arbetet är delar av en stugby på holmen Norkulla i Sibbo skärgård. Detta ingenjörsarbete innehåller en efterberäkning på ett tidigare byggnadsskede i stugbyn, kostnadsförslag för bastuns tillbyggnad och restaurangbyggnaden som är baserade på efterberäkningens resultat samt en tidtabell för restaurangbyggnaden. Också ett kalkylblad som underlättar uppföljningen av ...

 10. Opfølgning efter nontyfoid Salmonella-bakteriæmi er vigtig på grund af risiko for endovaskulær infection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sydenham, Thomas Vognbjerg; Andersen, Åse Bengård

  2015-01-01

  An 81-year-old male with atherosclerosis had an episode of bacteraemia with Salmonella dublin six weeks prior to admission to hospital. He presented with confusion, fever and abdominal pain. Blood cultures revealed S. dublin, and an 18F-fluor deoxyglucose positron emission tomography/computed tom......An 81-year-old male with atherosclerosis had an episode of bacteraemia with Salmonella dublin six weeks prior to admission to hospital. He presented with confusion, fever and abdominal pain. Blood cultures revealed S. dublin, and an 18F-fluor deoxyglucose positron emission tomography...

 11. Fælles og gensidige testamenter efter den ny arvelov - med fokus på længstlevende testators testations- og rådighedsbeføjelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2008-01-01

  Ved arveloven indførtes bl.a. nye regler for fælles testamenter, hvilke i væsentlig omfang afviger fra reglerne i den nu ophævede arvelov. I artiklen analyseres føromtalte regler, der er placeret i arvelovens kap. 13, idet den nye definition »fælles testamente«, kritiseres for ikke at indeholde...

 12. Att vara eller inte vara Charlie : En retorisk analys av opinionsmaterial från svenska webbtidningar efter attentatet mot Charlie Hebdos redaktion

  OpenAIRE

  Henrikson, Emilie; Lundholm, Erica

  2015-01-01

  This study aims to examine the argumentation regarding freedom of speech and the statement “je suis Charlie” (“I am Charlie”) in eight opinion articles from different Swedish web magazines. Two doctotral dissertations who’s main topics are the freedom of speech and different types of arguments regarding freedom of speach, was used in this study. The study also uses the actual Swedish law surrounding the freedom of speech, as well as the freedom of the press and breaches of these laws. Also me...

 13. Vi har haft en middelmådig måde at håndtere rygsmerter på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lars Henrik

  2015-01-01

  Ph.d. og professor Peter O’Sullivan langer i dette e-mailinterview ud efter klinikere, der stadig leder efter biomekaniske årsager til langvarige lænderygproblemer. Fysioterapeuten bør fokusere på at styrke patientens evne til selv at håndtere problemet, mener han......Ph.d. og professor Peter O’Sullivan langer i dette e-mailinterview ud efter klinikere, der stadig leder efter biomekaniske årsager til langvarige lænderygproblemer. Fysioterapeuten bør fokusere på at styrke patientens evne til selv at håndtere problemet, mener han...

 14. Kemalismen er truet i Tyrkiet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2016-01-01

  Historisk set. Arven efter det sekulære Tyrkiets landsfader, Mustafa Kemal Atatürk, er truet i det kulturopgør, som præsident Erdogan har iværksat efter det nylige kupforsøg.......Historisk set. Arven efter det sekulære Tyrkiets landsfader, Mustafa Kemal Atatürk, er truet i det kulturopgør, som præsident Erdogan har iværksat efter det nylige kupforsøg....

 15. Arthur Schopenhauers betydning for Johannes Jørgensens omvendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nord, Johan Christian

  2013-01-01

  Artikel om Johannes Jørgensens interesse for Arthur Schopenhauers filosofi i tiden lige op til og efter Jørgensens konversion til katolicismen......Artikel om Johannes Jørgensens interesse for Arthur Schopenhauers filosofi i tiden lige op til og efter Jørgensens konversion til katolicismen...

 16. Profeten og novembersjælen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nord, Johan Christian

  2016-01-01

  En artikel om Johannes Jørgensens læsning af Arthur Schopenhauers filosofi i tiden frem mod og efter hans konversion til katolicismen.......En artikel om Johannes Jørgensens læsning af Arthur Schopenhauers filosofi i tiden frem mod og efter hans konversion til katolicismen....

 17. On the estimation of short- and long-run elasticities in U.S. petroleum consumption : comment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Jan Børsen; Engsted, Tom

  1996-01-01

  Artiklen, der er formet som en kommentar til en tidligere artikel af Clifton Jones i Southern Economic Journal, anvender kointegrationsmetoder til analyse af efterspørgslen efter petroleum i USA.......Artiklen, der er formet som en kommentar til en tidligere artikel af Clifton Jones i Southern Economic Journal, anvender kointegrationsmetoder til analyse af efterspørgslen efter petroleum i USA....

 18. Levende branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Majken

  2013-01-01

  Mottoet »Boston Strong« efter bombeangrebet ved Boston Marathon viser, at ingen branding er stærkere end det, der vokser ud af det levede liv.......Mottoet »Boston Strong« efter bombeangrebet ved Boston Marathon viser, at ingen branding er stærkere end det, der vokser ud af det levede liv....

 19. Evolution in Lego. A physical simulation of adaptation by natural selection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen-Dalsgaard, Jakob; Kanneworff, Morten

  2009-01-01

  En simulering af mekanismen bag naturlig udvælgelse ved at bruge legorger, organismer bygget af 6 legoklodser, og med en genetisk kode, der bestemmer hvordan klodserne er placeret og dermed formen på dyret. Legorgerne tildeles fitness efter, hvor langt de kan bevæge sig. Efter fem generationers s...

 20. Fremtidens ruiner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Jakob

  rumforskning og det såkaldte ”space race” mod USA. Efter Sovjetunionens sammenbrud har forfattere som Victor Pelevin, filmskabere som Ulrich Seidl og fotografer som Hrair Sarkissian behandlet sporene efter den kollektive drøm om verdensrummet som knudepunkter for en kritisk erindringsproces, hvor historie og...

 1. Nyfigen robot

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2013-01-01

  Marsudforskning. Det rullende laboratorium Curiosity har nu kørt rundt på Mars i et halvt år. Hidtil har der ikke været de store overraskelser, og det er helt efter planen. Men nu har den kurs mod det 5.500 meter høje bjerg Aeolis Mons for at bore efter sedimenter....

 2. Clusters in an age of increasing internationalisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Sven

  2008-01-01

  Artiklen studerer tekstil- og beklædningsklyngen i Herning, som opstod i 1930erne og voksede efter 2. verdenskrig. Da den blev udsat for konkurrence fra lavtlønslandene i Central- og Østeuropa og Østasien efter 1990, overlevede den næsten uden arbejdsløshed. På denne baggrund diskuteres spørgsmål...

 3. Starskuddet til det postfaktuelle demokrati: "Alternative kendsgerninger"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella

  2017-01-01

  Et nyt begreb har set dagens lys efter Donald Trumps tiltrædelse som USA’s 45. præsident – ”alternative kendsgerninger”.......Et nyt begreb har set dagens lys efter Donald Trumps tiltrædelse som USA’s 45. præsident – ”alternative kendsgerninger”....

 4. Smitte via håndtryk kan udløse erstatning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henschel, Rene Franz

  2008-01-01

  Artiklen behandler hospitalers erstatningsansvar efter dansk rets alminddelige regler samt efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet såfremt patienter eller besøgende smittes via håndtryk på danske hospitaler mv. Udgivelsesdato: 26092008...

 5. Strategiske valg der startede en altødelæggende borgerkrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cramer-Larsen, Lars

  2015-01-01

  6. De militære perspektiver af den syriske borgerkrig (Lars Cramer-Larsen) Der tages udgangspunkt i en diskussion af den syriske statsopbygning efter Hafez al-Assad magtovertagelse i slutningen af 1960’erne, herunder udviklingen i de Civil-Militære Relationer efter konsolideringen af den Alawite...

 6. Notat vedr. muligheder for at styrke det faglige niveau i matematik og naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Horst, Sebastian

  Dette notat er i foråret 2005 udarbejdet af Henrik Busch og Sebastian Horst for Undervisnings-ministeriet i forbindelse med forberedelsen til Globaliseringsrådets arbejde i efteråret 2005. Notatet er i november 2005 gjort offentligt tilgængeligt efter aftale med Undervisningsministeriet. I den fo...

 7. Faste vendinger med en bestemt betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Ordbogen giver oplysnnger om ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som kan findes og er ordnet efter betydningen.......Ordbogen giver oplysnnger om ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som kan findes og er ordnet efter betydningen....

 8. Listed Companies - between Company Law and Financial Market Law in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul

  2010-01-01

  Efter en analyse af udviklingen i en række landes selskabs- og børsretlige reformen analyseres det, hvorledes skillelinjen mellem selskabsretlig og børsretlig regulering er i dansk ret efter reformen af selskabsloven i 2009/2010...

 9. Fokus på anvendelsen af de sikrede afdelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lisbeth; Zobbe, Karen

  eller sekundær traumatisering. Denne gruppe havde også det største recidiv til kriminalitet efter udskrivning fra den sikrede afdeling. Unge anden- eller tredjegenerationsindvandrere efter arbejdskraftindvandringen i 1960'erne udgjorde mindre en 1/5 af de indskrevne, og gruppen viste sig, i modsætning...

 10. Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

  2014-01-01

  Et meget omdiskuteret pointsystem, der fordeler basismidler til forskning efter universiteternes produktivitet, har en mærkbar positiv effekt på dansk forskningsproduktion.......Et meget omdiskuteret pointsystem, der fordeler basismidler til forskning efter universiteternes produktivitet, har en mærkbar positiv effekt på dansk forskningsproduktion....

 11. Post-construction evaluation of bird abundances and distributions in the Horns Rev 2 offshore wind farm area, 2011 and 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Ib Krag; Nielsen, Rasmus Due; Mackenzie, Monique L.

  2014-01-01

  Optællinger af fugle fra fly efter linjetransekt-metoden blev anvendt til at beskrive fuglenes antal og udbredelse i undersøgelsesområdet. Ti optællinger før Horns Rev 2 mølleparkens opførelse blev sammenlignet med ti optællinger foretaget efter parkens etablering. Rumlig modellering blev anvendt...

 12. Toneren kvalitetskrise på Hawaii

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2012-01-01

  Syv år efter ’Sideways’ er Alexander Payne omsider tilbage med et nyt galleri af kantede karakterer og komplicerede livskriser i Hawaii-herligheden ’The Descendants’......Syv år efter ’Sideways’ er Alexander Payne omsider tilbage med et nyt galleri af kantede karakterer og komplicerede livskriser i Hawaii-herligheden ’The Descendants’...

 13. Et barn er født i Hønefoss

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Steffen Damkjær

  2016-01-01

  Et forladt barn, der søger efter sin mor er omdrejningspunktet i Sara Johnsens velspillede men rigeligt skematiske Rosemari.......Et forladt barn, der søger efter sin mor er omdrejningspunktet i Sara Johnsens velspillede men rigeligt skematiske Rosemari....

 14. Alt er ændret. Intet er afklaret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helmersen, Ole

  2017-01-01

  Brexit kan redefinere landets internationale rolle lige så meget som Suezkrisen. Men 15 måneder efter afstemningen er der stadig ingen svar.......Brexit kan redefinere landets internationale rolle lige så meget som Suezkrisen. Men 15 måneder efter afstemningen er der stadig ingen svar....

 15. Confronting the Imaginary of the Artificial. From cyberspace to the internet and from the internet to us

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Anders Ib

  Afhandlingen undersøger det “artificielle efter computeren”, dvs. efter opfindelsen af “computation” (maskinberegnelig databehandling i bred forstand) i midten af det 20 århundrede som en form for kreativ imagination: det vil sige som en kreativ horisont for at forestille sig, artikulere og orien...

 16. Effects of short- and long-term glucan feeding of rainbow trout (Salmonidae) on the susceptibility to Ichthyophthirius multifiliis infections

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Jesper Hauberg; Buchmann, Kurt

  2010-01-01

  Glucaner tilsat ørredfoder øger lysozymproduktionen svagt over 35 dage. Modtagelighed overfor fiskedræber øges ikke selv efter 35 dages fodring med dette produkt.......Glucaner tilsat ørredfoder øger lysozymproduktionen svagt over 35 dage. Modtagelighed overfor fiskedræber øges ikke selv efter 35 dages fodring med dette produkt....

 17. Performance Design Study Programme Description Fagmodul i performancedesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Lydoptagelse af studieordningsteksten 'fagmodul i performance design'. Til brug ved performativ situation ved semesterstart for fagmodulstuderende efterår 2015. Varighed: 7 min 42 sek.......Lydoptagelse af studieordningsteksten 'fagmodul i performance design'. Til brug ved performativ situation ved semesterstart for fagmodulstuderende efterår 2015. Varighed: 7 min 42 sek....

 18. Development, control and counter-measures regarding radioactive caesium in Swedish reindeer after the Chernobyl accident; Utveckling, oevervakning och aatgaerder naer det gaeller radioaktivt cesium i renar efter Tjernobylolyckan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aahman, Birgitta [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Reindeer Husbandry Unit

  2005-10-01

  Since the Chernobyl accident in 1986, monitoring of {sup 137}Cs in reindeer has been made at slaughter, by measuring muscle samples or by direct monitoring of gamma radiation on reindeer carcasses. Carcasses above the accepted limit have been discarded. Many carcasses were discarded during the first years, but now the number is only some per cent of the total slaughter. The radiocaesium intake in reindeer varies with season, which is reflected in the levels in reindeer, which are low in summer and high in winter. The levels of {sup 137}Cs have declined from 1986 to 2004 with an average effective half-life of 5.3 years. The decline was faster during the first years than during later years. Presently, 16 out of totally 51 reindeer herding districts in Sweden are included in the control of {sup 137}Cs in reindeer. Control is often necessary only in defined areas or at certain periods of the year. Monitoring of {sup 137}Cs in live reindeer is made in addition to the monitoring at slaughter. Counter-measures have been applied in areas where many reindeer are above the accepted limit for {sup 137}Cs. Change of slaughter time and feeding are the most used counter-measures. The reindeer owners are compensated economically from the state for costs related to these counter-measures. The need for measures, and thereby the costs, have decreased with time. In the southern parts of the county of Vaesterbotten and in the northernmost part of Jaemtland, where the Chernobyl fallout was the highest, it will probably still take at least ten to twenty years until measures and control are no longer needed.

 19. Presentation of safety after closure of the repository for spent nuclear fuel. Main report of the project SR-Site. Part III; Redovisning av saekerhet efter foerslutning av slutfoervaret foer anvaent kaernbraensle. Huvudrapport fraan projekt SR-Site. Del III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-07-01

  The purpose of the safety assessment SR-Site is to investigate whether a safe repository for spent nuclear fuel by KBS-3 type can be constructed at Forsmark in Oesthammar in Sweden. The location of the Forsmark has been selected based on results of several surveys from surface conditions at depth in Forsmark and in Laxemar in Oskarshamn. The choice of location is not justified in SR-Site Report, but in other attachments to SKB's permit applications. SR-Site Report is an important part of SKB's permit applications to construct and operate a repository for spent nuclear fuel at Forsmark in Oesthammar. The purpose of the report in the applications is to show that a repository at Forsmark is safe after closure

 20. Presentation of safety after closure of the repository for spent nuclear fuel. Main report of the project SR-Site. Part I; Redovisning av saekerhet efter foerslutning av slutfoervaret foer anvaent kaernbraensle. Huvudrapport fraan projekt SR-Site. Del I

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-07-01

  The purpose of the safety assessment SR-Site is to investigate whether a safe repository for spent nuclear fuel by KBS-3 type can be constructed at Forsmark in Oesthammar in Sweden. The location of the Forsmark has been selected based on results of several surveys from surface conditions at depth in Forsmark and in Laxemar in Oskarshamn. The choice of location is not justified in SR-Site Report, but in other attachments to SKB's permit applications. SR-Site Report is an important part of SKB's permit applications to construct and operate a repository for spent nuclear fuel at Forsmark in Oesthammar. The purpose of the report in the applications is to show that a repository at Forsmark is safe after closure

 1. Ash addition after whole-tree harvesting on fertile sites in southern Sweden Establishment of two field trials; Askaaterfoering efter skogsbraensleuttag paa boerdig skogsmark i soedra Sverige Anlaeggning av tvaa faeltfoersoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikstroem, Ulf; Hoegbom, Lars; Jacobson, Staffan; Lundstroem, Hagos; Ring, Eva

  2012-02-15

  In Sweden, the Swedish Forest Agency recommend ash recycling after whole-tree harvest (WTH), i.e. the whole tree above the stump is harvested. If this recommendation is complied, ash recycling will become a quite extensive forestry practice. To gain more knowledge regarding effects of ash on tree growth, storage of carbon (C) and nitrogen (N) in the upper soil, and soil-water chemistry, two field experiments were established. The experimental design was a randomized block design. Both experiments were installed on quite fertile sites in southern Sweden. On fertile sites (C/N less than 30), ash addition is hypothesized to increase tree growth, reduce the storage of C and N in the upper soil, and increase the concentrations of nitrate in soil water. One experiment (291 Guvarp) was established on a recently harvested clear cut. The sample plots were soil scarified by disc trenching and planted with Norway spruce (Picea abies L. Karst.) seedlings. Seedling height was measured at planting, and, two months later, seedling survival and height growth in 2011 was recorded. The other experiment (290 Bala) was located to a Norway spruce stand that was thinned by WTH. The initial registration and sampling comprised stand data and sampling of the upper soil (FH-layer). In addition, suction cups were installed at 50 cm depth for sampling of soil water. The experiments were designed for long-term monitoring, comprising several decades. For most of the variables registered, data did not show any significant differences among means for the plots representing different treatments. Pre-treatment data for individual plots showed acceptable comparability among plots within the blocks, which is a good starting point for detecting future changes caused by the treatments

 2. Proposal of performance indicators/model for Operational Readiness Verification (ORV) at restart after a planned shutdown; Framtagning av bedoemningsfaktorer/modell foer utvaerdering av driftklarhetsverifiering (DKV) infoer uppstart efter revisionsavstaellning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hollnagel, Erik; Nygren, Magnus [Linkoeping Univ. (Sweden). Dept. of Computer and Information Science

  2005-12-15

  The objectives of the study reported here were to propose a model that can be used in the analysis of possible future ORV-related events and to outline a set of performance indicators that can be used by the inspectorate to assess a utility's level of readiness if an ORV-event should take place. Together the two objectives serve to improve the inspectorate's ability to ensure that the utilities maintain an adequate capability to respond. The background for the current study is the nine ORV events that occurred in Sweden between 1995- 1998, as well as the findings of a previous study of safety during outage and restart of nuclear power plants project. This study found that the three levels or types of tests that occur in ORV were used according to need rather than according to a predefined arrangement or procedure, and that tasks were adapted relative to the different types of embedding and the degree of correspondence between nominal and actual ORV. The organisation's coping with the complexity of ORV was discussed by the relation between expectations and surprises, how planning was used as control, attention to details, and the practices of shift changes. It is a truism that accidents are analysed and interpreted relative to a commonly accepted understanding of their nature. This understanding is, however, relative rather than absolute, and has changed significantly during the last decade. In the 1990s, accidents were analysed step by step, and explanations and recommendations therefore emphasised specific rather than generic solutions. The present study illustrates this by going through the responses to the nine ORV events. Following that, the nine events are analysed anew using a contemporary understanding of accidents (a systemic model), which emphasises that incidents more often arise from context induced performance variability than from failures of people. The alternative interpretation provided by a systemic model is illustrated by a detailed analysis of the 323-event. This leads to a proposal of an ORV-model based on the concept of maintaining control. According to this, it is essential that an organisation (a system) knows how to respond (reaction), knows what to look for (observation, attention), and knows what to anticipate (prediction). While an organisation must possess those qualities to respond to an incident in the short term, a regulator must assess the organisation possesses those qualities in the long term. In terms of performance indicators, ten Common Performance Conditions are proposed. Each is assessed with regard to whether it can be the basis of practical measurements and whether it can be used concretely to induce an improvement to operational readiness. The re-analysis of the nine ORV events suggested that adequacy of organisation, adequacy of training and experience, availability of procedures and plans, and available time would be the most important performance indicators. Further work should look into detailed measurement methods, evaluation criteria, and means of intervention all based on an explicit model of safety as an organisational function.

 3. Problems concerning food production, supply and use caused by radioactive deposition: A study directed towards needs for early decision making after radioactive fallout; Radiakproblem inom livsmedelssektorn: En studie inriktad paa behoven foer beslutsfattande i tidigt skede efter radioaktivt nedfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergman, R.

  1995-12-01

  The primary aim of this study is to analyze and describe how a radioactive deposition after nuclear weapons employment outside Sweden would affect the domestic food production in a short time perspective and in the sequence of events from primary production over processing and transport to food consumption. The study is an attempt at a comprehensive treatment of knowledge needed as a basis for decisions on operative issues, often of a time-urgent nature. Actions to alleviate the problems pertinent to the food supply in the event of radioactive fallout are also discussed, although without any claim of exhaustive coverage. Other aspects, as the economical consequences of the disturbances due to the fallout situation (or of possible counteractions) are not dealt with, however. With certain restrictions mentioned in the text the results are also applicable in connection with radioactive deposition caused by accidental release from a nuclear power plant. 60 refs, 32 figs.

 4. "Hun forsvinder ikke" - et kvalitativt studie af døende patienters og pårørendes overvejelser om en fortsat relation efter døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Lene; Hvidt, Niels Christian; Hansen, Helle Ploug

  2014-01-01

  Research shows that relationships with other people constitute a significant source of meaning in life, both among people in general as well as among palliative patients. In this study we explored how dying patients in a hospice and their next of kin construct stories about their continuing...

 5. The effects of first-year shoot cut back on willow biomass production during the first and second cutting cycle; Effekter av skottnedklippning efter etableringsaaret paa produktionen under foersta och andra omdrevet i salixodlingar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verwijst, Theo; Nordh, Nils-Erik

  2010-05-15

  During the early phase of commercialisation of willow short rotation forestry in Sweden it was considered to be important to cut down the shoots after the establishment year, and this practice still is maintained today. Several reasons then were put forward for cutting down. The primary goal was to stimulate sprouting of more shoots, thereby obtaining a rapidly closing stand which could compete with weeds. Another reason was that it would enable weed control during the second year. In some of the older clones, which exhibited bow-shaped shoots, cutting down was supposed to lead to more straight growing shoots which rendered less biomass loss at harvest. In the meantime, the practice of cutting down has been abandoned in Denmark, and there are reasons to scrutinise the effects of cutting down on available biomass production figures from Swedish field trials. The main goal with this project was to try to quantify the effects of cutting down on the biomass productivity of willow during the first and later cutting cycles. Thus far, efforts in this research topic have not led to a scientifically documented quantification on the effects, and therefore a scientific basis for hands-on recommendations to willow growers is lacking. The purpose of our work consequently was to generate practical recommendations with regard to the management measure of cutting down, and the audience targeted consisted of willow growers (farmers, land-owners and entrepreneurs) who are deciding about and perform the actual management of willow stands to obtain higher yields. This information also is of large relevance for all extension workers in willow growing. Data have been collected from a field trial which was planted in Flosta, Enkoeping, in 2005. As this was the only experiment on cutting down which ran during the project period, we searched the archives which contained material from another experiment which ran from 1992 to 1996 in Ultuna, Uppsala, and from which some date were collected as late as in 2000. Furthermore, the archives contained data from an experiment at the Brunnby experimental farm in Vaesteraas, which ran from 1991 to 1994. Very few papers on cutting down as a management measure were found in peer-reviewed articles, while foreign manuals for willow growers usually referred to the recommendations as described in the Swedish manuals. Results from the three field trials in Sweden, which were established with the aim to quantify the effects of cutting down of willow shoots after one year on subsequent biomass production, show that no positive effects of cutting down on yield have occurred at all. In contrary, the results altogether show that cutting down has an adverse effect on subsequent biomass production in willow during the first cutting cycle, and that cutting down also may cause a lower productivity during later cutting cycles. We conclude that cutting down, apart from being a costly management measure, leads to production losses in willow cultivation. We recommend that cutting down should not be used as a routine measure after the establishment season. This recommendation contradicts the current recommendation which currently is advocated in Sweden. By means of extension work, current practice should be changed to obtain higher biomass yields and better profit in willow short rotation forests

 6. Presentation of safety after closure of the repository for spent nuclear fuel. Main report of the project SR-Site. Part II; Redovisning av saekerhet efter foerslutning av slutfoervaret foer anvaent kaernbraensle. Huvudrapport fraan projekt SR-Site. Del II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-07-01

  The purpose of the safety assessment SR-Site is to investigate whether a safe repository for spent nuclear fuel by KBS-3 type can be constructed at Forsmark in Oesthammar in Sweden. The location of the Forsmark has been selected based on results of several surveys from surface conditions at depth in Forsmark and in Laxemar in Oskarshamn. The choice of location is not justified in SR-Site Report, but in other attachments to SKB's permit applications. SR-Site Report is an important part of SKB's permit applications to construct and operate a repository for spent nuclear fuel at Forsmark in Oesthammar. The purpose of the report in the applications is to show that a repository at Forsmark is safe after closure

 7. Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhoft, Inger Marie; Pilegaard, Ninette

  skulle være efter fire år, derefter efter to år, derefter efter to år igen og derefter årligt (4,2,2,1,1…). Dvs. at der i vores basisscenarie vil være ét ekstra syn (ved 7. år) i forhold til ’Autofore-rapportens’ ba-sis-scenarie. Dog udføres i ’Autofore-rapporten’ også følsomhedsberegninger...

 8. Use of primary health care prior to a postpartum psychiatric episode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Olsen, Trine; Pedersen, Henrik Søndergaard; Laursen, Thomas Munk

  2015-01-01

  Mange kvinder udvikler psykisk sygdom efter en fødsel. Dette studie undersøger mønstre i kontakten med den praktiserende læge for de kvinder, der rammes efter en fødsel. Resultaterne viser, at de kvinder, som senere udviklede psykisk sygdom, havde betydeligt flere konsultationer hos deres egen læ...... mere forskning på området, hvis det skal kunne forudsiges mere præcist, hvilke kvinder der rammes af fx depression efter en fødsel. Den nye viden vil give bedre muligheder for en tidlig forebyggende indsats, som vil kunne forbedre den enkelte kvindes prognose....

 9. Nykælvere mangler protein

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalbach, Kristine Foged; Larsen, Mogens; Kristensen, Niels Bastian

  2010-01-01

  Ny forskning fra DJF viser, at køer er i væsentligt proteinunderskud lige efter kælvning. Dette kan have negative konsekvenser for koens evne til fx at vedligeholde immunforsvaret. Udgivelsesdato: Juni...

 10. "Orange Juice" - amerikansk agent og dansk patriot?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Peer Henrik

  2009-01-01

  Umiddelbart efter anden verdenskrig indledte den amerikanske efterretningstjeneste Office of Strategic Service (OSS) samarbejde med en række danske politikere og modstands- og efterretningsfolk. En af dem var Svend Truelsen, en af modstandskampens store helte...

 11. The SUP Proposal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jesper Lau

  2015-01-01

  Baseret på en konference om Kommissionens forslag til et ny direktiv om enkeltmandsejede private selskaber (SUP) beskriver artiklen reglerne om registrering og kapital for et SUP efter det opr. forslag....

 12. Drawing Disaster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borggreen, Gunhild

  2015-01-01

  En analyse af den japanske manga Santetsu i relation til vidnesbyrdbeskrivelse og erindring under genopbygning efter det store jordskælv i det østlige Japan i 2011, herunder diskussion af tegning i relation til fotografi...

 13. Medicoteknik 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Aasted; Sørensen, John Kryger; Munck-Fairwood, Roger

  2010-01-01

  Introducerer til grundlæggende analysemodeller indenfor medicoteknik samt deres anvendelse på hyppigt benyttede fysiologiske signaler. Kursussessioner samt projektarbejde. Semester: Efterår 2010 Omfang: 5 ects Klasse str: 11...

 14. Keynes-inspireret makroøkonomisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Jesper

  Keynesian økonomisk teori er ikke et entydigt begreb. Efter udgivelsen af Keynes' hovedværk the General Theory i 1936 har makroøkonomiske teoretikere været travlt optaget af at fortolke indholdet. I dag næsten 70 år efter udgivelsen er der to stærkt afvigende forskningsprogrammer: 1. ny-keynesian......Keynesian økonomisk teori er ikke et entydigt begreb. Efter udgivelsen af Keynes' hovedværk the General Theory i 1936 har makroøkonomiske teoretikere været travlt optaget af at fortolke indholdet. I dag næsten 70 år efter udgivelsen er der to stærkt afvigende forskningsprogrammer: 1. ny......-keynesiansk generel ligevægtsteori og 2. post-keynesiansk open system teori. De politikanbefalinger, der nås, er ligeledes stærkt afvigende....

 15. Media in Post-Communist Mongolia – challenges and opportunities in the democratization process

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Poul Erik

  2009-01-01

  En analyse af mediernes indflydelse på demokratiseringsprocessen i Mongoliet efter kommunismens afvikling. Analysen fokuserer på de problemer der er knyttet til introduktionen af et nyt liberalistisk mediesystem. Udgivelsesdato: November 2009...

 16. Predicting effects and risk of relapse into depression: The Danish ECT/MRI project

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gbyl, Krzysztof; Rosenberg, Raben; Larsson, Henrik Bo Wiberg

  Formål: Vi ønsker at undersøge hjernen hos patienter med svær depression før og efter elektrokonvulsiv terapi (ECT), samt ved en kontrol efter 6 måneder med det formål at: 1. undersøge hjernevævet så en evt. skadelig effekt af ECT-behandling kan udelukkes 2. belyse mekanismerne bag ECT for at fin...

 17. Long-term risk of atrial fibrillation after the death of a partner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graff, Simon; Fenger-Grøn, Morten; Christensen, Bo

  2016-01-01

  Dette studie viser, at mennesker, som for nylig har mistet deres partner, har en øget risiko for at udvikle uregelmæssig hjerterytme i op til ét år efter tabet. Den øgede risiko forekommer i op til et år efter tabet, og den største risiko ses hos efterladte på under 60 år og ved uventede dødsfald...

 18. Ou Ning: Bishan Commune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ou, Ning

  detaljerigt samarbejde med en arkitekt og to designere om utopiens boformer og tøjdesigns, en tragikomisk gennemgang af Kinas selvudråbte kejsere efter 1949 m.m.. Man mærker en afstand til Mao-æraen såvel som til tiden efter Mao og op til i dag – hverken kommunismen eller den nuværende hyperkapitalistiske...

 19. Dybe biopores betydning for pesticidudvaskning mellem mark og kemisk reduceret grundvandzone i moræneler – pestpore 2011-2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter R; ., Søren Hansen, Carsten T. Pedersen, Per Abrahamsen og Marie Habekost Nielsen; Spliid, Niels Henrik

  forsøgsperioden.  Resterende forsøgsperiode intet eller meget lille nedbørsoverskud .  Hurtig udvaskning af alle stoffer til 1 og 2 mu.t. og mobile stoffer til 3.5 mu.t. efter 1. snesmeltning.  5 måneder efter sprøjtning, stadig ingen nedsivning af glyphosat, AMPA, pendimetalin og azoxystrobin til 3.5 mu...... af lavmobile pesticider (glyphosat, pendimetalin) ved maks. dybde af store regnormegange....

 20. Offentlig administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elof Nellemann; Rehr, Preben René

  En undervisningsbog der henvender sig til administrationsbacheloruddannelsen. Kapitlerne er inddelt efter modulerne på uddannelsen og indeholder derfor elementer af administration, forvaltning, økonomistyring, innovation, samfundsvidenskabelige metoder og politisk styrede organisationer.......En undervisningsbog der henvender sig til administrationsbacheloruddannelsen. Kapitlerne er inddelt efter modulerne på uddannelsen og indeholder derfor elementer af administration, forvaltning, økonomistyring, innovation, samfundsvidenskabelige metoder og politisk styrede organisationer....

 1. Megalopolis og Det Delfiske Amfiktyoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Heine

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer, hvad der kan have motiveret den arkadiske bystat Megalopolis til at søge om medlemskab af Det Delfiske Amfiktyoni kort tid efter afslutningen på Den 3. Hellige Krig i 346 f.kr. Udgivelsesdato: 01052009......Artiklen diskuterer, hvad der kan have motiveret den arkadiske bystat Megalopolis til at søge om medlemskab af Det Delfiske Amfiktyoni kort tid efter afslutningen på Den 3. Hellige Krig i 346 f.kr. Udgivelsesdato: 01052009...

 2. For store til at gå ned

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per H.

  2011-01-01

  Gigantbanker. Finanssektoren har taget den amerikanske regering som gidsler, hævder økonomen Simon Johnson. Den har ikke turdet afsætte en eneste bankdirektør efter finanskrisen.......Gigantbanker. Finanssektoren har taget den amerikanske regering som gidsler, hævder økonomen Simon Johnson. Den har ikke turdet afsætte en eneste bankdirektør efter finanskrisen....

 3. Del buen lugar al no-lugar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafsson, Jan

  2017-01-01

  Dette paper tager udgangspunkt i utopien som teoretisk begreb og i begrebets dobbelte etymologi og anvender det til en diskussion af forestillingen om Cuba i film og litteratur i perioden efter del 'specielle periode'.......Dette paper tager udgangspunkt i utopien som teoretisk begreb og i begrebets dobbelte etymologi og anvender det til en diskussion af forestillingen om Cuba i film og litteratur i perioden efter del 'specielle periode'....

 4. Vagthund for pressefriheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2005-01-01

  En systematisk undersøgelse af positioner i den danske debat om ytringsfrihed efter mordet på filmmanden Theo van Gogh 2004. Religiøse og verdslige syn på pressefrihed.......En systematisk undersøgelse af positioner i den danske debat om ytringsfrihed efter mordet på filmmanden Theo van Gogh 2004. Religiøse og verdslige syn på pressefrihed....

 5. Udenlandsk interesse for danske jordfordelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Esben Munk

  2014-01-01

  Note udarbejdet efter afholdelse PhD-forskerkursus på Aalborg Universitet med titlen "Proberty Design in the Countryside". Der var deltagelse fra de øvrige nordiske land og nogle østeuropæiske lande.......Note udarbejdet efter afholdelse PhD-forskerkursus på Aalborg Universitet med titlen "Proberty Design in the Countryside". Der var deltagelse fra de øvrige nordiske land og nogle østeuropæiske lande....

 6. Dyrkning af GMO-afgrøder er ikke problemfrit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streibig, Jens Carl

  2012-01-01

  Middtvesten i USA oplever efter 16 år med GMO-afgrøder stigende problemer med resistent ukrudt - en udvikling der måske også kan ramme danske landmænd med de nye pesticidafgifter......Middtvesten i USA oplever efter 16 år med GMO-afgrøder stigende problemer med resistent ukrudt - en udvikling der måske også kan ramme danske landmænd med de nye pesticidafgifter...

 7. Den Danske Begrebsordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nimb, Sanni; Trap-Jensen, Lars; Lorentzen, Henrik

  Den Danske Begrebsordbog er en ordbog, der er ordnet systematisk efter begreb, dvs. at ordene er grupperet efter deres betydning og ikke alfabetisk.Ordbogen indeholder næsten 200.000 ord og udtryk, og den dækker alt mellem himmel og jord såsom tid og rum, følelser og tænkning, samfund og...

 8. Leaching and retention of nutrients and trace elements in peat nineteen years after wood ash application and afforestation of a terminated peat cutover area; Utlakning och retention av naeringsaemnen och spaaraemnen i torv nitton aar efter vedasktillfoersel och beskogning paa en avslutad torvtaekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Torbjoern; Lundin, Lars (Dept. of Forest Soils, Swedish Univ. of Agricultural Sciences, P.O. Box 7001, SE-750 07 Uppsala (Sweden))

  2008-04-15

  Ash application on peatlands for improved biomass production attracts great interest. On drained peatlands in forestry use, application of wood ash would increase the forest production. Before such activities starts on a large-scale, the existing knowledge in this field should be compiled, with the aim to illustrate positive and negative effects of such a measure and to suggest recommendations for wood ash application to drained and afforested peatlands. The aim of this project was to investigate how much of different nutrients and trace elements that was still left in the peat, 19 years after application of 23 tonnes of wood fly ash, 0.6 tonnes of raw phosphate and 0.25 tonnes of superphosphate per hectare to 14 hectares of a terminated peat cutover area. This area was located on a mire, Flakmossen, in west-central Sweden. As it was nearly 40 years since peat harvesting had terminated on this mire, the area was drained before the application of wood ash and phosphorus fertilizer. A tractor-driven cultivator mixed the applied fertilizers with the upper 30-40 cm of the remaining peat and afterwards different tree species were planted in the cultivated peat. Peat sampling, down to 80 cm depth, was carried out before soil treatment, one year after, three years after and 19 years after the soil treatment. Analyses of these peat samples showed that: - After the soil treatments an initial increase of pH in the upper peat layers (0-40 cm depth) was observed, but 19 years after the soil treatments pH had decreased to levels that were lower than before the treatments. This decrease in pH was probably due to an oxidation of sulphur compounds in the peat, which was a result of the drainage. This acidification of the peat could not be buffered by the large dose of applied wood ash. However, it should be observed that the main part of the peat in this field study consists of reed peat, that has a considerable higher sulphur content than other peat types. - Nineteen years after the soil treatment more than 70 % of Mg, 60 % of K, almost 50 % of Mn and more than 20 % of applied Ca had leached out from the peat. The applied amount of P seemed to be retained in peat, humus layer and biomass. A large proportion of P was probably confined to Fe- and Al-oxides in the peat. - Of the applied amounts of trace elements, approximately 50 % of Cd, 25 % of Ba and less than 10 % of Zn had leached out from the peat. For other trace elements it was difficult to make estimations due to the few analyses of these elements before the soil treatments. However, applied Pb has probably not been leached out from the peat. This investigation shows that before application of ashes to afforested peatlands, with the intention to increase the forest production, it is important to analyse both the peat and ashes to optimize the choices of ash, ash treatment (including possible enrichment of the ash with for example K or P), and ash dose. To receive a sustainable high production of stemwood on such peatlands it probably requires that the ash dose in most cases has to be higher than 3 tonnes per hectare (a dose suggested by the Swedish National Board of Forestry)

 9. Greenhouse gases during storage and after application of digested and non-digested dairy cattle slurry including ammonia emissions and barley yield; Vaexthusgaser fraan roetad och oroetad noetflytgoedsel vid lagring och efter spridning, samt bestaemning av ammoniakavgaang och skoerd i vaarkorn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodhe, Lena; Ascue, Johnny; Tersmeden, Marianne; Willen, Agnes; Nordberg, Aake; Salomon, Eva; Sundberg, Martin

  2013-07-01

  Given that the manure-based biogas production is likely to increase in the coming years , it's important to find a proper handling of digested manure that have low emissions of both climate gases methane (CH{sub 4}) and nitrous oxide (N{sub 2}O ) as ammonia (NH{sub 3}) , which indirectly contributes to emissions of N{sub 2}O. The project have; Quantified GHG emissions, from undigested and digested manure during storage in winter and summer, and during land application in autumn and spring. Examined the effect on GHG emissions of covering digested manure during storage in winter and summer, and quantified NH{sub 3} emissions, yield and apparent nitrogen (N) recovery in spring barley.

 10. Radiation doses and ground contamination in Sweden after a major nuclear reactor accident. An enquiry performed by the Swedish Radiation Protection Institute in concert with the Swedish Nuclear Power Inspectorate, September 1995; Straaldoser och markbelaeggning i Sverige efter en stor kaernkraftolycka. En utredning utfoerd av SSI i samraad med SKI, september 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baeverstam, U.

  1995-12-01

  Consequences of radioactive emissions from a hypothetical severe accident at a Swedish nuclear power plant are estimated. Three different cases are studied; two cases where the systems for reduction of accident consequences work properly; and one case where they don`t - a `worst` case. The first case, where the security systems are supposed to work fully, give limited consequences: between a few and about 50 cancer deaths in Europe (integrated in time) depending on wind directions. Food production would be affected in an area within 10 km from the reactor, but not to a large extent. The second case, where the security system do not function to 100%, but 0.1% of the total activity is released, would give 20-100 extra cancer deaths in the normally prevailing winds for all Swedish sites. Under very unfavourable wind conditions this sum may rise to 200, for the Barsebaeck site perhaps to 500. Ground contamination of Iodine can be heavy within short distance, with repercussions for agriculture. For the last, worst case, severe consequences may follow, possibly with acute radiation deaths in an area closer than 5 km from the reactor. In favourable wind conditions cancer deaths can amount to a few hundred over 50 years, at normal conditions up to 2000-8000 and in the most unfavourable weather perhaps twice that amount. Emergency evacuation would be recommended, under the plume, at a distance up to 100-150 km. This will however not be possible, due to lack of time. The high level of contamination will cause a long-time evacuation from the area within distances of up to 50 km. 45 refs, 8 tabs, 5 figs.

 11. Jagten på den perfekte efterafgrøde i majs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Henning Carlo; Hansen, Elly Møller

  2012-01-01

  Arealet med majs er hastigt stigende, og den hurtigvoksende plante har brug for en efterafgrøde, der kan reducere udvaskningen af kvælstof efter høst. Derfor arbejder forskere med at finde en efterafgrøde, der kan leve i harmoni med majsen.......Arealet med majs er hastigt stigende, og den hurtigvoksende plante har brug for en efterafgrøde, der kan reducere udvaskningen af kvælstof efter høst. Derfor arbejder forskere med at finde en efterafgrøde, der kan leve i harmoni med majsen....

 12. Fra "en rigtig pige" til "en gravid mand"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heede, Dag

  2012-01-01

  Nedslag i to eksempler på "transreproduktion": Lili Elbe, en transkvinde, der i 1931 døde efter en række kønsskifteoperationer og Thomas Beatie, en transmand, der i 2008 fødte et barn udgav en bog om det.......Nedslag i to eksempler på "transreproduktion": Lili Elbe, en transkvinde, der i 1931 døde efter en række kønsskifteoperationer og Thomas Beatie, en transmand, der i 2008 fødte et barn udgav en bog om det....

 13. Recension af Lin Prøitz Selvbilde: Fra selvportet til #selfie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2017-01-01

  Anmeldelse af katalog til udstilling om seldies i Oslo i 2016-2017. Anmeldelsen er koncentreret omkring tilgangen til selfies, som via koncentrationen om litteratur efter 2015 og omkring narcissisme forfejler sit mål og reducerer selfiens betydningsområder.......Anmeldelse af katalog til udstilling om seldies i Oslo i 2016-2017. Anmeldelsen er koncentreret omkring tilgangen til selfies, som via koncentrationen om litteratur efter 2015 og omkring narcissisme forfejler sit mål og reducerer selfiens betydningsområder....

 14. Design of a Randomized Controlled Trial (RCT) Evaluating Outcome and Cost-effectiveness of a Local Case-Management Intervention of Patients Suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Sabrina Storgaard; Pedersen, Kjeld Møller; Ehlers, Lars Holger

  2013-01-01

  efter at være blevet henvist til pulmonær rehabilitering på rehabiliteringscenteret i Aalborg Kommune. Kontrolgruppen vil modtage vanlig behandling, hvorimod interventionsgruppen vil modtage forløbskoordination foruden deres vanlige behandling. Hver patient følges i 12 mdr. Spørgeskemaerne SF-12, EQ-5D......, Sct. George-Respiratory-Questionnaire (SG-RQ) og The Patient-Activation-Measure (PAM-13) vil blive udfyldt ved baseline og efter 12 mdr. Prospektivt indsamlede data fra nationale populations-baserede medicinske registre vil blive benyttet til at estimere events og omkostninger. Konklusion: Studiet...

 15. Design of a Randomized Controlled Trial (RCT) Evaluating Outcome and Cost-effectiveness of a Local Case-Management Intervention of Patients Suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Sabrina Storgaard; Pedersen, Kjeld Møller; Ehlers, Lars Holger

  efter at være blevet henvist til pulmonær rehabilitering på rehabiliteringscenteret i Aalborg Kommune. Kontrolgruppen vil modtage vanlig behandling, hvorimod interventionsgruppen vil modtage forløbskoordination foruden deres vanlige behandling. Hver patient følges i 12 mdr. Spørgeskemaerne SF-12, EQ-5D......, Sct. George-Respiratory-Questionnaire (SG-RQ) og The Patient-Activation-Measure (PAM-13) vil blive udfyldt ved baseline og efter 12 mdr. Prospektivt indsamlede data fra nationale populations-baserede medicinske registre vil blive benyttet til at estimere events og omkostninger. Konklusion: Studiet...

 16. Vestager kan lære af Obamas kamp mod bureaukrati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2014-01-01

  Tre år efter regeringens tiltræden har tillidsreformen ikke flyttet sig, og frustrationerne er kun vokset. Men indenrigsminister Margrethe Vestager kan lære af Obama-regeringen, der systematisk har knækket bureaukratiet. Harvardprofessor Cass Sunstein stod i spidsen for den amerikanske afbureaukr......Tre år efter regeringens tiltræden har tillidsreformen ikke flyttet sig, og frustrationerne er kun vokset. Men indenrigsminister Margrethe Vestager kan lære af Obama-regeringen, der systematisk har knækket bureaukratiet. Harvardprofessor Cass Sunstein stod i spidsen for den amerikanske...

 17. Mélanges Jacques Caron 1980-2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hæftet, udgivet i anledning af Jacques Carons pensionering, indeholder 8 artikler om fransk litteratur, kultur og sprog, efter princippet: Hier encore (franskstudiet førhen), Aujourd'hui (franskstudiet i dag), Des lendemains qui chantent ? (franskstudiet som det ville kunne være).......Hæftet, udgivet i anledning af Jacques Carons pensionering, indeholder 8 artikler om fransk litteratur, kultur og sprog, efter princippet: Hier encore (franskstudiet førhen), Aujourd'hui (franskstudiet i dag), Des lendemains qui chantent ? (franskstudiet som det ville kunne være)....

 18. Brasiliens Arbejderparti giver op

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard, Mads

  2016-01-01

  Efter 13 år måtte Brasiliens præsident Dilma Rousseff i maj 2016 udlevere nøglerne til præsidentpaladset til ventrum-højrepartiet PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)......Efter 13 år måtte Brasiliens præsident Dilma Rousseff i maj 2016 udlevere nøglerne til præsidentpaladset til ventrum-højrepartiet PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)...

 19. Sikkerhedsbestemmelser for beskæringsarbejde fra lift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Ole Sejr; Theilby, Frans

  2010-01-01

  Brug af lift til beskæring og fældning af træer er blevet udbredt i den grønne sektor. Som bruger er det vigtigt at kende den lift, man har valgt, og at arbejdet med motorsav foregår efter Arbejdstilsynets regler og anbefalinger.......Brug af lift til beskæring og fældning af træer er blevet udbredt i den grønne sektor. Som bruger er det vigtigt at kende den lift, man har valgt, og at arbejdet med motorsav foregår efter Arbejdstilsynets regler og anbefalinger....

 20. Fiktionen, der var ude af sig selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2007-01-01

  På baggrund af en analyse af Lars Frosts roman Smukke biler efter krigen (2004) reflekterer jeg over fiktionen som på én gang selvberoende og selvnedbrydende størrelse, og der henvises til Adornos æstetik som en mulig teoretisk ramme for begribelsen af dette tilsyneladende paradoks.......På baggrund af en analyse af Lars Frosts roman Smukke biler efter krigen (2004) reflekterer jeg over fiktionen som på én gang selvberoende og selvnedbrydende størrelse, og der henvises til Adornos æstetik som en mulig teoretisk ramme for begribelsen af dette tilsyneladende paradoks....

 1. Bygningstypologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragh, Jesper; Wittchen, Kim Bjarne

  2012-01-01

  En samling af energiløsninger som kan implementeres i typiske danske boliger opdelt efter type (stuehus, parcelhus, rækkehus og etagebolig) og byggeperiode. Samlingen er udviklet og benyttet i forbindelse med gennemførsel at projekt TABULA.......En samling af energiløsninger som kan implementeres i typiske danske boliger opdelt efter type (stuehus, parcelhus, rækkehus og etagebolig) og byggeperiode. Samlingen er udviklet og benyttet i forbindelse med gennemførsel at projekt TABULA....

 2. Sextortyr eller frigörelse : Konstruktioner av sadomasochism i svenska dagstidningar 2007-2011

  OpenAIRE

  Ovesson, Charlotte

  2011-01-01

  Denna studie kom till efter att RFSU hade börjat arbeta med frågor om sadomasochism, och efter att Socialstyrelsen tog bort sadomasochism ur sin diagnosmanual. Syftet med studien är att ta reda på vilka diskurser som används när media talar om sadomasochism. Queerteori är det teoretiska fundamentet i studien. Jag utgår även från Michel Foucaults teorier. Min metod är foucauldiansk genealogisk diskursanalys. Analysmaterialet består av 33 tryckta artiklar från svenska dags- och kvällstidningar....

 3. Ro på: Solen er stille

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2008-01-01

  Efter at Solen har øget sin aktivitet gennem 100 år, er der nu tydelige tegn på, at den er ved at falde til ro. Er den ved at gå i dvale? Og vil det i så fald udløse en global kuldeperiode?......Efter at Solen har øget sin aktivitet gennem 100 år, er der nu tydelige tegn på, at den er ved at falde til ro. Er den ved at gå i dvale? Og vil det i så fald udløse en global kuldeperiode?...

 4. »Oh-my-God«-partiklen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2017-01-01

  Detekteret. Nogle partikler fra det ydre rum har så høj energi, at de egentlig ikke burde være her. De er kosmologiens svar på humlebien, der ikke kan flyve, og fysikerne leder stadig efter en god forklaring......Detekteret. Nogle partikler fra det ydre rum har så høj energi, at de egentlig ikke burde være her. De er kosmologiens svar på humlebien, der ikke kan flyve, og fysikerne leder stadig efter en god forklaring...

 5. Udvikling af problembaseret læring, PBL på sygeplejerskeuddannelsen i Odense, UCL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Helle Elisabeth; Pedersen, Hanne Marie; Brøndum, Susanne

  2011-01-01

  Artiklen præsenterer overvejelser omkring udvikling af problembaseret læring efter inspiration fra et sommerseminar på McMaster University i Canada. Efter et kort rids af vores erfaringer med Problembaseret læring (PBL) ved sygeplejerskeuddannelsen i Odense, sættes der fokus på organiseringen af...... PBL-processen. Vi reflekterer over udfordringer i forbindelse med vejlederrollen, samt betydningen af udvikling af fokuserede scenarier med tilhørende vejlederguides. Artiklen afrundes med perspektiver vedrørende den fortsatte udvikling af PBL....

 6. Et ganske konkret sted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiesner, Thomas

  2008-01-01

  Kort beskrivelse af projektet til Liechtensteins nye forum og parlament i Vaduz; Indvieged i februar 2008, tegnet af arkitekt Hansjörg Göritz efter masterplan af Luigi Snozzi. Tekst: Thomas Wiesner. Fotos: Jürg Zürcher, Erik Kjær download af tidskrift: http://server02.dotminded.com/dotminded/data......Kort beskrivelse af projektet til Liechtensteins nye forum og parlament i Vaduz; Indvieged i februar 2008, tegnet af arkitekt Hansjörg Göritz efter masterplan af Luigi Snozzi. Tekst: Thomas Wiesner. Fotos: Jürg Zürcher, Erik Kjær download af tidskrift: http://server02.dotminded...

 7. Med på en lytter hos krigsfangerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Steen

  2013-01-01

  Anmeldelse af: Sönke Neitzel og Harald Welzer: Soldater – Om krig, drab og død. Oversat fra tysk af Peter Dürrfeld efter 'Soldaten, Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben'. Kristeligt Dagblads Forlag, 506 sider.......Anmeldelse af: Sönke Neitzel og Harald Welzer: Soldater – Om krig, drab og død. Oversat fra tysk af Peter Dürrfeld efter 'Soldaten, Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben'. Kristeligt Dagblads Forlag, 506 sider....

 8. NATO 1949-2009: Fra regional forsvarsorganisation til global militær aktør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul

  2009-01-01

  Baggrunden for Atlantpagtens oprettelse, NATOs formative periode i 1950erne, 'out-of-area'-operationer i Den Tredje Verden, atomstrategier, afspændingsperioden, den kolde krigs afslutning, samt NATOs transformation og udvidelse efter 1991 tematiseres i en oversigtlig analyse.......Baggrunden for Atlantpagtens oprettelse, NATOs formative periode i 1950erne, 'out-of-area'-operationer i Den Tredje Verden, atomstrategier, afspændingsperioden, den kolde krigs afslutning, samt NATOs transformation og udvidelse efter 1991 tematiseres i en oversigtlig analyse....

 9. The Imitation Game: Alan Turings enigmatiske imitationsspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Martin Mose

  2015-01-01

  Alan Turing revolutionerede computervidenskaben og modtog først verdens anerkendelse længe efter sin død. Nu sætter filmen 'The Imitation Game', der har premiere i Danmark 29. januar 2015, fokus på det oversete geni.......Alan Turing revolutionerede computervidenskaben og modtog først verdens anerkendelse længe efter sin død. Nu sætter filmen 'The Imitation Game', der har premiere i Danmark 29. januar 2015, fokus på det oversete geni....

 10. Vi overser hjertepatienter med ondt i livet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsted-Rasmussen, Morten; Pedersen, Susanne S.; Zwisler, Ann Dorthe Olsen

  2017-01-01

  Sundhedsvæsenet har ved en målrettet indsats sikret markant øget overlevelse efter blodprop i hjertet. Men vi risikerer at skylle det hele ud med badevandet, hvis der ikke bliver taget hånd om de psykiske følger i den kroniske fase af sygdommen......Sundhedsvæsenet har ved en målrettet indsats sikret markant øget overlevelse efter blodprop i hjertet. Men vi risikerer at skylle det hele ud med badevandet, hvis der ikke bliver taget hånd om de psykiske følger i den kroniske fase af sygdommen...

 11. Dansen om nøgenheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2015-01-01

  "50 ÅR EFTER har vi naturligvis rykket os noget på det punkt, hvad de kønspolitiske debatter viser. Er man hyppig bruger af Instagram, bliver det hurtigt klart, at vores kultur, i dette årtusinde, stadig har mange bøfler."......"50 ÅR EFTER har vi naturligvis rykket os noget på det punkt, hvad de kønspolitiske debatter viser. Er man hyppig bruger af Instagram, bliver det hurtigt klart, at vores kultur, i dette årtusinde, stadig har mange bøfler."...

 12. Trepartsforhandlinger i Danmark og Europa følges ikke ad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mailand, Mikkel

  2016-01-01

  Trepartsforhandlinger med flere emner på dagsordenen flore-rede særligt i 1990’erne og tidligt i 00’erne rundt omkring i Europa, hvor de var fraværende i Danmark. Efter den øko-nomiske krise synes billedet at være vendt.......Trepartsforhandlinger med flere emner på dagsordenen flore-rede særligt i 1990’erne og tidligt i 00’erne rundt omkring i Europa, hvor de var fraværende i Danmark. Efter den øko-nomiske krise synes billedet at være vendt....

 13. Er der flest antioxidanter i vin eller rødbedesaft?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mojsoska, Biljana; Muszala, Lukasz; Ebdrup, Lone

  2010-01-01

  Det svar er vi nu et skridt nærmere, efter at vi i et bachelorprojekt har studeret den antioxidative kapacitet i vin sammenlignet med den i rødbedesaft. Den antioxidative kapacitet blev bestemt vha. to kemiske assays: DPPH og FRAP samt ved flow-injection koblet til en elektrokemisk fl owcelledete......Det svar er vi nu et skridt nærmere, efter at vi i et bachelorprojekt har studeret den antioxidative kapacitet i vin sammenlignet med den i rødbedesaft. Den antioxidative kapacitet blev bestemt vha. to kemiske assays: DPPH og FRAP samt ved flow-injection koblet til en elektrokemisk fl...

 14. Voluntary organized sport in Denmark and Norway

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Bjarne; Seippel, Ørnulf

  2010-01-01

  Idræt organiseret i frivillige foreninger er meget udbredt i de skandinaviske lande. I denne artikel sammenlignes idræt i foreninger i Norge og Danmark. De to lande sammenlignes på en række dimensioner: den frivillige sektor generelt og frivillig organiseret sport specifikt. Efter denne sammenlig......Idræt organiseret i frivillige foreninger er meget udbredt i de skandinaviske lande. I denne artikel sammenlignes idræt i foreninger i Norge og Danmark. De to lande sammenlignes på en række dimensioner: den frivillige sektor generelt og frivillig organiseret sport specifikt. Efter denne...

 15. Samuelsen jagter nye venner over hele Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2017-01-01

  Professor ved Center for Europæisk Politik Rebecca Adler-Nissen var lørdag den 8. April interviewet til Politiken. Professoren blev interviewet i forbindelse med den danske udenrigsminister Anders Samuelsens diplomatiske mission i jagten på nye allierede i EU-regi efter Brexit.......Professor ved Center for Europæisk Politik Rebecca Adler-Nissen var lørdag den 8. April interviewet til Politiken. Professoren blev interviewet i forbindelse med den danske udenrigsminister Anders Samuelsens diplomatiske mission i jagten på nye allierede i EU-regi efter Brexit....

 16. Surveillance of hospital-acquired infections in women having undergone caesarean section in the County of Aarhus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Rita Andersen

  informationer fra både elektroniske databaser, medicinske journaler samt fra kvindernes selvudfyldte spørgeskemaer. Formålene med studierne var at undersøge: 1) kejsersnit som en risikofaktor for postpartum bakteriæmi (BSI), urinvejsinfektion (UVI) og postoperativ sårinfektion (PSI) sammenlignet med vaginal...... kejsersnit i forhold til vaginal fødsel, dels en øget infektionsrisiko efter akut kejsersnit i forhold til elektivt kejsersnit. Fedme og Type 1 diabetes er risikofaktorer for infektion efter kejsersnit og kombinationen af overvægt og diabetes øger risikoen for infektion yderligere. En elektronisk overvågning...

 17. USA sender Able og Baker en tur i rummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2014-01-01

  DETTE ER DEN TREDJE ARTIKEL I SERIEN OM DYRENES ROLLE I RUMFORSKNINGEN. VI SKAL MØDE DE TO PRIMATER ABLE OG BAKER, SOM NASA SUCCESFULDT SENDTE EN TUR I RUMMET I MAJ 1959 – HALVANDET ÅR EFTER, AT SOVJETUNIONEN HAVDE SENDT HUNDEN LAIKA DERUD.......DETTE ER DEN TREDJE ARTIKEL I SERIEN OM DYRENES ROLLE I RUMFORSKNINGEN. VI SKAL MØDE DE TO PRIMATER ABLE OG BAKER, SOM NASA SUCCESFULDT SENDTE EN TUR I RUMMET I MAJ 1959 – HALVANDET ÅR EFTER, AT SOVJETUNIONEN HAVDE SENDT HUNDEN LAIKA DERUD....

 18. Rusland - ven eller fjende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  Historisk set. Historisk set plejer russerne at komme igen efter et nederlag, men hvis det er Vladimir Putins hensigt at genetablere et russisk imperium, vil det ikke lykkes ham. Især på grund af en fundamental økonomisk svaghed.......Historisk set. Historisk set plejer russerne at komme igen efter et nederlag, men hvis det er Vladimir Putins hensigt at genetablere et russisk imperium, vil det ikke lykkes ham. Især på grund af en fundamental økonomisk svaghed....

 19. Det genkendelige og det imaginære i film og tv-dramatik fra provinsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2006-01-01

   Artiklen diskuterer provins som tema, autentisk sted og imaginært sted i sammenhæng med producenter, modtagere, film og tv-drama. Nils Malmros' film bruges som eksempel, især Århus by Night Udgivelsesdato: efterår 2006...... Artiklen diskuterer provins som tema, autentisk sted og imaginært sted i sammenhæng med producenter, modtagere, film og tv-drama. Nils Malmros' film bruges som eksempel, især Århus by Night Udgivelsesdato: efterår 2006...

 20. Ole Bjørn Kraft 1893-1980

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Houlberg

  2010-01-01

  Ole Bjørn Kraft (1893-1980) var en central konservativ politiker i årene før og efter anden verdenskrig. Han markerede sig som udpræget idépolitiker og opnåede ad flere omgange at blive minister.......Ole Bjørn Kraft (1893-1980) var en central konservativ politiker i årene før og efter anden verdenskrig. Han markerede sig som udpræget idépolitiker og opnåede ad flere omgange at blive minister....

 1. Telemedicin 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Aasted; Munck-Fairwood, Roger; Holst-Christensen, Bo

  2011-01-01

  Efter at have gennemført kurset, vil den studerende være i stand til at udføre følgende: - Redegøre for principper ved etablering af et telemedicinsk system, der sammenknytter en patient i privat hjem med en telemedicinsk hospitalsafdeling. Der tages udgangspunkt i de medicinske, organisatoriske,...

 2. Mediebegivenheden Fukushima

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sejrup, Jens

  2016-01-01

  Da Fukushima-ulykken udspillede sig i dagene efter den 11. marts 2011, forbløffede det medier i resten af verden, hvordan de japanske massemedier valgte at dække den meget alvorlige og eskalerende begivenhed. Mens vestlige nyhedsmedier efterspurgte større åbenhed og mere substans i de sparsomme...

 3. 1864

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ole Bornedals tv-serie 1864 blev vist på tv i efteråret 2014. Serien vakte både historisk og politisk opsigt. Bogen 1864: tv-serien, historien, kritikken giver en række svar på, hvorfor dette skete. Bogen er et samarbejde mellem tre danske universiteter (AAU, AU, KU) og mellem forskere og...

 4. Når to formål skal gå hånd i hånd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kirsten Elisa

  2008-01-01

  I en daginstitution, der på samme tid skal arbejde både almenpædagogisk og socialpædagogisk, kommer den pædagogiske praksis under pres. Kravet til faglig efter- og videreuddannelse vokser. Artiklen fokuserer på det pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutionen og indkredser og d...

 5. Handicap i beskæftigelsesindsatsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lena; Amby, Finn

  Ledige med handicap er omfattet af de samme krav og tilbudsmuligheder som andre ledige. Først efter længere tids offentlig forsørgelse, kan særlige indsatser komme på tale. Det er overladt til de kommunale jobcentre, hvilken rolle handicap skal spille i beskæftigelsesindsatsen. Praksis på området...

 6. Det skal ikke være dyrt at have et handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jydebjerg, Camilla Sabroe

  2007-01-01

  Det skal ikke koste den enkelte ekstra at have et handicap. Det følger meget klart af de handicappolitiske grundprincipper. Derfor er det bekymrende, at Ankestyrelsen i nogle afgørelser har lavet en meget snæver fortolkning af, hvem der har ret til at få dækket merudgifter efter serviceloven....

 7. CORINE Land Cover 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stjernholm, Michael

  "CORINE land cover" er en fælleseuropæisk kortlægning af arealanvendelse/arealdække. Arealanvendelse/arealdække er i Danmark kortlagt efter CORINE metode og klasseopdeling med satellitbilleder fra 3 forskellige tidsperioder, fra begyndelsen af 1990'erne (CLC90), fra år 2000 (CLC2000) og fra år 2006...

 8. Efterskrift til: K.E. Løgstrup: Etiske Begreber og Problemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rabjerg, Bjørn

  2014-01-01

  muligheden for gudserkendelse som et skjult lag i al erkendelse, men i Etiske Begreber og Problemer bringes disse temaer sammen. Hermed er Etiske Begreber og Problemer et vigtigt forberedende arbejde ikke kun til Norm og Spontaneitet, som kommer allerede året efter, i 1972, men også til hele Løgstrups fire...

 9. The Kiss of Grace

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tillisch, Rose Marie

  2004-01-01

  Bernhard af Clairvaux (1090-1153) og Martin Luther (1483-1546) læste begge Gammel Testamente som én lang længsel efter Kristus. De havde dog hver deres favoritter indenfor det gammeltestamentlige korpus. For Bernhard var Højsangen en stadig inspirationskilde, mens Salmernes Bog var grundlag...

 10. Kvinder, børn og andre dyr. Kvindeforeningen til Dyrenes Beskyttelse og dens kamp for menneskeligheden i 1800-tallets slutning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerløff, Anne Katrine

  2008-01-01

  Beskyttelse grundlagt med filantropen J.C. Lembcke som formand. Få år efter grundlagde hans hustru Julie Lembcke en underafdeling af foreningen for at samle kvinder om dyrebeskyttelsessagen. Denne Kvindeforening for Dyrenes Beskyttelse havde dog ikke kun dyrenes velfærd som mål, men sigtede også på at opdrage...

 11. Taxonomic and functional diversity of microbial communities in rapid sand filters for groundwater treatment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gülay, Arda

  Grundvand er i mange lande en væsentlig kilde til drikkevand. Grundvand af høj kvalitet kræver kun en simple behandling for at producere drikkevand til forbrugerne. Ofte er hurtig sandfiltrering, efter en forudgående beluftning, en tilstrækkelig behandling, uden behov for kloring. Et hurtig sandf...

 12. Den Europæiske Union som liberalistisk medborgerprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen

  2005-01-01

  Den Europæiske Union (EU) befinder sig i en ufrivillig tænkepause efter den franske afvisning af Traktaten om en forfatning for Europa ved folkeafstemningen den 20. maj 2005. Det er således tid til at reflektere over, hvori det europæiske samarbejde består i dag, og over, hvorledes det kan eller ...

 13. Transportarmerede vægelementer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne Christian

  Kompendium til et kursus for Betonelementforeningens medlemmer i beregning af vægelementer, der er så svagt armerede, at de skal regnes som uarmerede. Kurset gennemgår metoder efter DS 411, DS/EN 1992-1-1 samt en nyudviklet metode kaldet Elementformlen...

 14. The product life cycle revisited

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm

  1995-01-01

  Efter et introduktionsafsnit følger afsnit II, hvor der gives en historisk analyse af Life Cycle Assessment (LCA) og Environmental Impact Assessment (EIA). I afsnit III munder analysen ud i en vurdering af ligheder og forskelle mellem LCA analyser og EIA analyser, og en diskussion følger af...

 15. Når vi går i drift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejvig, Per

  2012-01-01

  Implementering af store forretningssystemer til CRM og ERP optager mange danske virksomheder. Denne artikel fokuserer på forandringsledelse som en meget vigtig og integreret del af den samlede implementering. Artiklen berører især tiden efter at man er gået i drift med forretningssystemet....

 16. Coupling of Active Components to Synthetic Polymers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Overgaard, Anne Kathrine Kattenhøj

  Arbejdet har fokuseret på fremstilling af kunstig ekstracellulær matrix (ECM) til fremme af den naturlige biologiske helingsproces ved vævsgendannelse efter store vævsskader. Særlig opmærksomhed har været på kemisk kobling af dermatan sulfat (DS), en naturlig glyco-saminoglycan (GAG), med en biok...

 17. Husholdningernes valg af fødevarer: Strategier for rationel adfærd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, Jens

  1993-01-01

  kategorisering af fødevarer efter forarbejdningsgrad og pris. Der er anvendt multipel regressionsanalyse såvel som probit-analyse for at forklare sammenhængen mellem socioøkonomiske forhold og udgifter til fødevarer. Som forventet, viser det sig, at såkaldt tidsfattige og pengerige familier bruger forholdsvis...

 18. Integreret ulykkesforebyggelse i træindustrien gennem fokus på kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2009-01-01

  interventionsafdeling, mens virksomhed B’s træ- og montageafdeling optræder som kontrolafdelinger. I efteråret 2008 er der gennemført en førmåling af sikkerhedsniveauet i begge virksomheder ud fra både kvantitative (spørgeskemaer, audit og sikkerhedsrunderinger) og kvalitative metoder (interviews, observation og...

 19. The Afghan Way

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  Efter mere en ti års krig skal afghanske sikkerhedsstyrker inden for de kommende år overtage ansvaret for sikkerheden i landet. Opbygningen og uddannelsen af både hæren og politiet er en af de udsendte danske soldaters primære arbejdsopgaver. Ophold ved den nu nedlagte danske TMLT -enhed i Camp B...

 20. Det teoretiske grundlag for en relationel psykiatri (kap. 2)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard; Kjølbye, Morten

  2009-01-01

    Efter en kort indledning, hvor dynamisk psykiatri defineres, gennemgås dens historiske udgangspunkt i klassisk psykoanalytisk teori. Dette udgangspunkt kritiseres, hvorefter fokus bliver rettet mod et senere og mere moderne teoretiske grundlag for en dynamisk og relationel psykiatri. Dette find...

 1. Environmental and resource management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning; Ulhøi, John Parm

  1996-01-01

  Artiklen bringer bl.a. de seneste resultater (i forkortet udgave) fra et igangværende flerårigt forskningsprojekt - The Danish Environmental Management Survey (DEMS) - der sigter efter løbende at analysere og vurdere den igangværende 'forgrønnelse' i erhvervslivet i et longitudinalt perspektiv...

 2. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 3. Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørup Sørensen, Camilla Tenna

  2017-01-01

  udvikling er kun blevet yderligere fremskyndet efter, at Donald Trump har indtaget Det Hvide Hus og med „America First” har varslet et mere isolationistisk USA. Det åbner nye muligheder og giver et større internationalt handlerum for Kina. Kapitlet har til formål at give baggrunden og konteksten for Kinas...

 4. USA under attack?!?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Tia

  2005-01-01

  Argumenterer for, at blitzerindringer for offentlige begivenheder bør forstås som en særlig variant af kollektiv hukommelse. Med udgangspunkt i spørgeskemadata indsamlet fra 129 danskere dagen efter angrebet på World Trade Center d. 11. september 2001 diskuteres dels det indtryk, denne begivenhed...

 5. Outbreak

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Kristian Aagaard; Agger Nielsen, Jeppe

  Forestillingen om at ledelse er situationsafhængig og varierer alt efter hvilket lederniveau der fokuseres på trækker spor tilbage til en række tidlige ledelsesteoretikere. I de senere år har tilgangen på ny tiltrukket sig opmærksomhed såvel i praksisfeltet som blandt forskere, nok tydeligst illu...

 6. Magtens byrum - Taksim Pladsen i Istanbul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samson, Kristine

  2013-01-01

  Gensyn med Istanbul i dag efter Occupy Gezi i maj viser med al tydelig, at der var noget at protestere i mod. Protesten var rettet mod byudviklingens omdannelse af Taksim Pladsen og rydningen af Gezi Park. Som midlertidig og borgerdreven begivenhed må Occupy Gezi dog ikke kun ses som protest. Sna...

 7. Kreative metoder i verbal supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2013-01-01

  , bevægelser i rummet, etc.) og 4) der primært kommunikeres via verbal-sproglige udvekslinger. Efter en diskussion af forholdet mellem kreativitet og kreative metoder, fokuseres der på relevansen af og måder til adgang til ubevidste manifestationer. Sproget non- og paraverbale betydning inddrages. Et centralt...

 8. Protein til nykælvere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mogens

  2013-01-01

  Ny forskning fra AU-Foulum viser, at det er muligt at øge mælkeydelsen ved at øge AAT forsyningen i de allerførste uger efter kælvning. Men de første tiltag i praksis tyder på, at flere forhold afgør udfaldet....

 9. Digital quiz i læringsfællesskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drevsholt, Lisa; Johnsen, Vivian; Fløjbo, Ronnie Neumann

  2017-01-01

  En metode til hvordan Quiz kan anvendes som et generelt undervisningsredskab. Det angår derfor ikke en bestemt faglighed, men er derimod et ”skelet”, der kan udfyldes med forskelligt fagligt- og praksisindhold alt efter hvilket fag og hvilket niveau de studerende skal træne på....

 10. Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  De danske teleudbydere har siden 2007 været underlagt en pligt efter logningsbekendtgørelsen til at registrere data om al telekommunikation for at sikre at data er tilgængelige ved en eventuel senere efterforskning. Logningspligten må nu revideres og i vidt omfang afvikles som følge af EU-domstol...

 11. Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  Politiet kan som led i en strafferetlig efterforskning få adgang til en række data om telekommunikation efter retsplejeloven, hvis regulering nu må revideres i lyset af ”Tele2-sagen”, hvor EU-domstolen fandt, at en generel logningspligt for teleudbyderne til at sikre teledata til brug for eventue...

 12. Excel-ark i mudderet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsted, Thomas; Brinch Jensen, Kenneth; Grøn, Maria Christine

  2014-01-01

  Det er svært at forestille sig et mere turbulent miljø at operere i end det, som madboderne på Roskilde Festival kaster sig ud i de 10 dage, festivalen varer. Efterspørgslen er ekstremt uforudsigelig og svinger efter vejr, musikprogram og kundernes luner....

 13. Improving the quality of nursing documentation by using the Danish Electronic Health Record

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adellund, Kamila; Lindholm, Annette

   Baggrund: Efter indførelsen af EPJ på Obstetrisk/Gynækologisk afdeling opstod der behov for viderearbejde med dokumentationen af sygeplejen. Det er ikke kun spørgsmål om, hvor skriver vi hvad, men også hvad skal sygeplejedokumentationen indeholde for at den lever op til kravene opstillet af Sund...

 14. Kernekraft og nuklear sikkerhed 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aage, Helle Karina; Hedemann Jensen, Per; Kampmann, Dan

  beredskab. Rapporten for 2011 dækker følgende emner: Kernekraft efter Fukushima, status for kernekraftens el-produktion, regionale tendenser, reaktorudvik-ling, beredskabssystemer, sikkerhedsrelaterede hændelser ved ker-nekraft, Fukushima-ulykken samt internationale forhold og konflik-ter....

 15. Medicoteknik 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Aasted; Sørensen, John Kryger; Jeppesen, Lau

  2011-01-01

  Efter at have gennemført kurset vil den studerende være i stand til at - forstå principperne for måling af human fysiologiske signaler med elektroder for et udvalg af signaltyper, - anvende et praktisk elektrodebaseret målesystem til klinisk måling, - foretage en vurdering af fejlkilder ved elekt...

 16. Hvem ved hvad den agile bølge vil skylle op?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Magnus Rotvit Perlt

  2017-01-01

  Agil projektledelse er det helt store buzzword indenfor dansk projektledelse, som vi i den grad så demonstreret til symposiet i maj. Selv med de mange positive historier med at strukturere organisationen efter agil projektledelse kan vi dog endnu ikke tillade os at stå på SAFe ground. Der er endnu...

 17. "Det er rent cowboyland" - unge i overgangen mellem psykiatrisk hospital og folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anna Sejer

  2015-01-01

  Indlæggelse på psykiatrisk afdeling og det at have en sindslidelse, forstyrrer unges muligheder for deltagelse i de fællesskaber , de sædvanligvis er en del af - deriblandt skolens. Artiklen handler om overgangen mellem indlæggelse på psykiatrisk hospital og tilbagevenden til folkeskolen efter in...

 18. Infektion med TBE-virus i Danmark 2013-2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ocias, L. F.; Petersen, A.; Krogfelt, K.A.

  2017-01-01

  symptomer (”sommerinfluenza”), som efter en til to uger forsvinder igen. Hos ca. en tredjedel progredierer sygdommen med symptomer fra nervesystemet i form af encephalitis, meningitis eller meningoencephalitis. TBE kan hos børn resultere i sequelae i form af lammelser, neuropsykiatriske symptomer og...

 19. Ad industriens Vej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Leif Hansen

  2007-01-01

  Før 1864 var Slesvig og Holstens industri i vækst, og hertugdømmerne var foregangsområder for industrien i det danske monarki. Det ændrede sig efter Slesvig og Holstens indlemmelse i Preussen i 1867. Generelt ramtes industrien af tilbagegang, da konkurrencen fra den tyske industri blev mærkbar. I...

 20. Demarcación Territorial de la Propiedad Comunal en la Costa Caribe de Nicaragua

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen samler vigtige artikler om jordrettigheder på Atlanterhavskysten af Nicaragua. Efter introduktionen, der giver et overblik over alle bogens artikler, følger to kapitler der diskutere begreber vedrørende territorielle rettigheder og disses historiske base. Næste del af bogen (4 kapitler...

 1. Regulation and risk assessment of nanomaterials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Steffen Foss

  Nanoteknologi er den seneste i rækken af teknologier udråbt til at indvarsle en ny industriel æra. Nuværende og fremtidige anvendelser af nanomaterialer forventes at have store sociale and miljømæssige fordele, men der er blevet rejst bekymring omkring uønskede effekter af nanomaterialer efter et...

 2. Thirty-Day Mortality After Infection Among Persons With Severe Mental Illness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ribe, Anette Riisgaard; Vestergaard, Mogens; Katon, Wayne

  2015-01-01

  Personer med svære psykiatriske lidelser (skizofreni og bipolar lidelse) har sammenlignet med baggrundsbefolkningen en 15-20 år kortere forventet levetid, der hovedsageligt kan tilskrives naturlige dødfald. Det vides ikke, om dødsfald efter indlæggelse for infektion kan forklare en del af overdød...

 3. DanSommer Case

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anders

  2000-01-01

  DanSommer casen om en virksomheds overvejelser i forbindelse med udnyttelse af internettet til at udleje sommerhuse. Casen er udgivet i e-bogsformat, og giver derfor læseren mulighed for at bl.a. at skrive noter, understrege, søge efter bestemte ord mm....

 4. "Nye veje til succes"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming-Rasmussen, Bent; Raalskov, Jesper; Jensen, Bjarne

  2009-01-01

  håndtering af tillid, intuition og stressmestring. Efterfølgende blev medarbejderne tilbudt frivillig individuel personlig opfølgning hos krops-psykoterapeuten– enten som massage, samtale eller en kombination (alt efter den enkelte medarbejders ønske) som personlig støtte. Afslutnings vis blev der i januar...

 5. Grrlziner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladendorf, Martina

  -feministiska strömningar som riot grrrl och annan tredje vågen-feminism. Efter en inledande textanalys av elva grrlziner studeras de svenska grrlzinerna Darling och Corky, ur både ett producent- och ett användarperspektiv, samt textanalytiskt. Fokus ligger på vilka identiteter som konstrueras av de båda tidningarna. I...

 6. Den Internationale Domstols dom af 26. februar 2007 i sagen Bosnia-Herzegovina v. Yugoslavia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldgaard-Pedersen, Astrid

  2008-01-01

  Med sin dom i Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia-Herzegovina v. Yugoslavia) har Den Internationale Domstol i Haag1 ydet et vidtrækkende bidrag til teorien om folkedrab og fortolkningen af Folkedrabskonventionen. Efter...

 7. Ny dom om EMRK art. 3 og alvorligt syge udlændinges ret til ophold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Louise Halleskov

  2017-01-01

  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har i dommen Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016 ændret sin praksis i sager om rækkevidden af de kontraherende staters ansvar efter art. 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) i sager om udsendelse af alvorligt syge udlændinge...

 8. Revolution eller evolution?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaarsted, Thomas

  2009-01-01

  Digital Natives, Google Generationen, Dot Net-generationen. Mens forskerne søger efter den rigtige term søger bibliotekerne at lægge strategier for fremtiden. Et bredt anlagt forskningsprojekt giver et bud på udviklingen og har en udløber til forskningsbibliotekerne. Kritikerne mener projektet...

 9. Selskabers kapital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen analyserer de liberaliserede forskrifter om danske aktie- og anpartsselskabers kapitalforhold efter selskabsreformen 2009, herunder de reducerede krav til kapital ved stiftelsen og de øgede muligheder for ekstraordinært udbytte, selskabets køb af egne aktier eller anparter, selvfinansier...

 10. East African Taarab as a contemporary mediator of the diversity an vitality of a musical tradition within Islamic Culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Annemette

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer hvordan musikkulturen, taarab, i Zanzibar gennem en snart ethundrede år lang periode har været i en fortsat forhandling mellem et religiøst og et sekulært meningsindhold. Gennem tiden efter østatens selvstændighed i 1963 og frem til begyndelsen af det 21. århundrede har disse ...

 11. Sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandholm, Niels

  2016-01-01

  I kapitlet diskuteres ud fra et sociologisk perspektiv brug af et screeningsinstrumentet til opsporing af depression efter indlæggelse for hjertesygdom. HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale Det er en udbredt praksis at screene udskrevne hjertepatienter for depression. Som screeningsinstru...

 12. Arkitektur, materialer, teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  2004-01-01

  En redigeret samling af bidrag til en "tænkt" lærebog om arkitektur, materialer og teknologi, udført af studerende i forbindelse med kursus 0.021. Bygning, produkt og projekt, september 2004. Består af ca. 100 artikler, inddelt efter materialer som tegl, træ, sten, beton, metal, glas, plast...

 13. Asbestholdige materialer i bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wormslev, E.C.; Prebensen, K.

  Anvisningen er et katalog over asbestholdige materialer. Efter en kort vejledning om identifikation af asbestholdige materialer, bringes katalogblade over en lang række produkter eller produktnavne, producent eller importør, anvendelsesområde, anvendelsesperiode, og så vidt muligt oplysninger om ...

 14. Som i et spejl - Hans Egede-receptionen gennem tre hundrede år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2008-01-01

  tilbageholdende med at omklamre tidligere norske landsmænd som Hans Egede. Først hen mod slutningen af 1800-tallet begyndte forbeholdene at smelte et efter et. Den definitive omdefinering af den dansk-norske 1700-tals patriot til national dansk kirkefyrste kom med opstillingen 1913 af hans statue ved Marmorkirken...

 15. Hvorfor er Ernæringsdiagnosen vigtig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Eva

  2013-01-01

  Nutrition Care Process er en cirkulær firetrinsmodel for individuel eller gruppevis diætbehandling eller kostvejledning. Efter indsamling af oplysninger om klientens spisevaner bliver oplysningerne grupperet og analyseret, og der formuleres en syntese/ernæringsdiagnose. Ernæringsdiagnosen er en...

 16. Hans mening om hendes krop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Jann

  2017-01-01

  Bidraget handler om søgninger i danske tekstkorpusser efter 'hendes' hhv. 'hans' + nominal inden for en afstand af to ord. Det er ved hjælp af søgninger i big data undersøgt hvad der knyttes til hende og ham, hvad deres ejendom er: hendes lejlighed o.l. og hvilke attributter de tilskrives hans fi...

 17. Architectural relations between Danish Cistercian churches and the Daughters of Esrum at Dargun, Eldena and Kolbacz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Hans Krongaard

  2009-01-01

  En diskussion af det arkitektoniske forhold mellem de danske cistercienserkirker og Esrums "døtre" i det vendiske område: Dargun, Eldena og Kolbatcz. Det påvises, at sammenhængen ses i de jyske cistercienserkirke fra 1200-tallet, og at det vendiske byggeri væsnetligst finder sted efter sammenbrud...

 18. Den amerikanske udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  1994-01-01

  stalinistiske Bulgarien. Opgøret med den strukturalistiske skole, han selv var med til at danne, satte specielt ind efter hans genlæsning af Mikail Bakhtin i begyndelsen af 1970'erne. Nu vender han sig mod den relativisme, som både denne og den post-koloniale amerikanske kritik er udtryk for....

 19. Enzymatic Production of Ceramide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Long

  en muligt ved brug af et rekombinant humant neutralt ceramidase. Efter 24 timers reaktionstid opnåedes et udbytte på 50 %. Sammenfatningvis har dette studie ført til udvikling af en effektiv og skalerbar metode til enzymatisk production af ceramid og vigtig, ny og detailleret viden som kan bruges til...

 20. Det selvbiografiske cirkus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2008-01-01

  , primetime-tv og blogs på nettet. Dette hele ligner grangiveligt en slags spontant reality show - kendisser gennemgår anstrengende prøvelser for åben skærm, og i dagene efter er der supplerende kioskbasker-journalistik i tabloidpressen og mulighed for at heppe på eller håne deltagerne....