WorldWideScience

Sample records for te rotterdam van

 1. Enkele hydrologische aspecten van een bodem- en grondwaterverontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Mulschlegel; J.; Kusse; A.A.M.

  1984-01-01

  De Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene voor Zuid-Holland verzocht RIVM-LBG inzicht te geven in de eventuele verbreiding van een verontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam. Bij het uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal

 2. Particulates in the city background of Rotterdam, Netherlands; Fijn stof in de stadsachtergrond van Rotterdam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Voogt, M.; Keuken, M. [TNO Bouw en Ondergrond, Utrecht (Netherlands); Weijers, E.; Kraai, A. [ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek, Petten (Netherlands)

  2009-04-15

  The Dutch research programme particulate matter (Policy oriented research programme Particulate matter or BOP) has examined the city background of PM10 and PM2,5 in the Dutch city of Rotterdam. Currently, little is known about the variation in background concentrations among districts. The new European Directive has included an obligation to improve the city background in 2020 compared to 2010. It is not sufficiently clear, though, where the border lies between regional and urban background. Moreover, little is known about the uncertainties in the city background. In order to gain more insight, a study has been conducted of the spatial variability of the city background and the gradient of the regional background into the city background. This article presents the results of the study. [mk]. [Dutch] In het Nederlands onderzoeksprogramma fijn stof (Beleidsgeorienteerd Onderzoeksprogramma Particulate matter of BOP) is de stadsachtergrond van PM10 en PM2,5 in Rotterdam onderzocht. Er is echter nog weinig bekend over de variatie in de achtergrondconcentratie van wijk tot wijk. In de nieuwe Europese Richtlijn is een verplichting opgenomen om de stadsachtergrond in 2020 te verbeteren ten opzichte van 2010. Onvoldoende duidelijk is waar de grens tussen de regionale en stedelijke achtergrond ligt. Er is ook weinig bekend over de onzekerheid in de stadsachtergrond. Om meer inzicht te krijgen is onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke variabiliteit van de stadsachtergrond en de gradient van de regionale achtergrond naar de stadsachtergrond. In dit artikel worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

 3. Ruimtelijke analyse van het stadsklimaat in Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Heusinkveld, B.G.; Hove, van B.; Jacobs, C.M.J.

  2011-01-01

  Om een inzicht te verkrijgen in de opwarming van stedelijk gebied zijn ruimtelijk veel metingen nodig. Een mobiel meetplatform werd toegepast om langs verschillende trajecten de hitte overdag en ’s nachts in kaart te brengen. Belangrijkste resultaten uit de eerste verkenningen laten zien dat

 4. Te hard van stapel gelopen.

  NARCIS (Netherlands)

  W-J. Verhoeven (Willem-Jan)

  2008-01-01

  textabstractHoe goed we ook trachten de samenleving te organiseren, fraude maakt er deel van uit. Dit blijkt uit spraakmakende grote schandalen zoals de Enron-zaak, de Bouwfraude-zaak en de Nigerian letter scams. Maar fraude komt ook op minder geruchtmakende schaal voor, zoals oplichting op

 5. Radicalisering moslimjongeren in Rotterdam?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ton Notten

  2011-05-01

  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten houden radicaliseringtendensen binnen de islamitische gemeenschappen scherp in de gaten. Het zijn vooral moslimjongeren die, volgens openbare verslagen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb en het Informatie SchakelPunt Radicalisering (ISPR, ontvankelijk zijn voor radicale ideeën. Bij de juistheid en nauwkeurigheid van die rapportages plaatsen wij vraagtekens. Van radicalisering blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam vrijwel geen sprake te zijn. Voor zover de problemen iets van doen hebben met radicalisering, lijken ze meer te liggen op het gebied van samenleven en opvoeding: de culturele en normatieve tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen – moslims en niet-moslims – nemen toe. Polarisatie is het eigenlijke probleem en niet radicalisering. Wij stellen het diffuse begrip ‘radicalisering’ ter discussie zoals dat een belangrijke rol speelt in de veiligheidsrisicodebatten, bij wetenschappelijk onderzoek en binnen de kring van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ter illustratie gaan we nader in op de feitelijke ontwikkelingen in Rotterdam. Op grond van onze verkenning bepleiten we andere vormen en aandachtsvelden in het onderzoek naar radicalisering.

 6. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 7. die geskiedenis van die saw gedenkteken te fort klapperkop militere ...

  African Journals Online (AJOL)

  As gevolg van enige optrede, op enige plek, te enige tyd, deur enige vyand van die RSA of deur enige terroris(te), insurgent(e) of ander persoon of persone wat die RSA en sy volkere kwaadgesind is. h. Binne twee jaar (vyfhondred-en-dertig dae) nadat hy/sy met 'n ongeskiktheids- pensioen uit diens getree het agv siekte,.

 8. Evaluatie terugbrengen sluitingstijden coffeeshops Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Korf, D.J.; Liebregts, N.

  2015-01-01

  Vanaf oktober 2013 heeft de gemeente Rot-terdam in de loop van ongeveer een jaar de sluitingstijd van de meeste van de 40 coffee-shops vervroegd van 24:00 uur naar 22:00 uur, met uitzondering van 7 coffeeshops in het centrum. Onderzocht is welke gevolgen deze maatregel had voor de overlast,

 9. Te schepe waert. Overwegingen bij de reconstructie van een zot polyfoon lied van Clemens non Papa

  NARCIS (Netherlands)

  Grijp, L.P.; van Maas e.a., S.

  2012-01-01

  Clemens non Papa's vierstemmige 'Te schepe waert' is het eerste lied van de bundel Niewe Duytsche Liedekens, uitgegeven in Maastricht 1554 door Jacob Baethen. Van deze bundel ontbreekt de sopraanpartij. Louis Grijp heeft samen met Nico van der Meel de sopraan gereconstrueerd en hoopt de aldus

 10. MARVEL om de effecten van IGP in kaart te brengen

  NARCIS (Netherlands)

  Hengst-Bruggeling, M. den; Heesmans, S.; Graaf, H.A.L.M. de

  2010-01-01

  Informatiegestuurde politie betekent dat op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses, rationele keuzes worden gemaakt, waardoor mensen en middelen optimaal kunnen worden ingezet en de bedrijfsdoelen worden bereikt. Een belangrijke reden om informatiegestuurde politie (IGP) te

 11. De vloek van de winnende taxi : Onderzoek naar het probleem van te lage biedingen bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer

  NARCIS (Netherlands)

  van Buiren, K.; Fijnje, J.; in 't Veld, D.

  In het doelgroepenvervoer is er sprake van te lage prijzen, veroorzaakt door te lage biedingen bij aanbestedingen, resulterend in teruglopende kwaliteit en financiële problemen bij vervoerders. De belangrijkste oorzaak van te lage biedingen in het doelgroepenvervoer is het probleem van de winner’s

 12. TeSLA presentatie voor medewerkers van AMN

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2017-01-01

  Presentatie over Online toetsen voor medewerkers van AMN (www.amn.nl). Topics: assessment onderzoek Welten-instituut en meer in het bijzonder het TeSLA project waarin instrumenten voor authenticatie en auteurschap verificatie worden gecombineerd om betrouwbaar toetsen op afstand mogelijk te maken.

 13. Die beskerming van biologiese diversiteit deur gebruik te maak van die gevoeligheidsvariasie van spesies vir toksiese stowwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Reinecke

  2003-09-01

  Full Text Available Pogings om algemeen geldende standaarde of maatstawwe vir omgewingskwaliteit op te stel vir die beskerming van Suid-Afrika se ryk biodiversiteit word bemoeilik deur die feit dat spesies baie kan verskil  ten opsigte van hulle gevoeligheid vir toksiese stowwe. Daar kan dus nie sonder meer vanaf een spesie na ’n ander geëkstrapoleer word nie. Deur egter juis gebruik te maak van hierdie variasie in gevoeligheid van spesies, kan die assessering van die risiko wat besoedelingstowwe vir organismes inhou wel op ’n meer wetenskaplike grondslag bedryf word. Hierdie konsep gaan uit van die standpunt dat indien kwaliteitskriteriums opgestel word wat die sensitiefste spesies beskerm, alle ander spesies outomaties beskerm word. Hierdie bydrae fokus op die gebruik van sensitiwiteitsverspreidings van spesies as metode en kyk oorsigtelik en krities na die aard en toepassings van die ekstrapolasiemodelle wat op hierdie verspreidings gebaseer is. Die moontlike aanwending daarvan en die argumente ten gunste daarvan en daarteen word bespreek. Die gevolgtrekking word gemaak dat spesie-sensitiwiteitsverspreidings wel nuttige aanwending kan vind, maar dat  gegewens oor die gevoeligheid van plaaslike spesies  baie skaars is. Hoewel dit reeds bruikbaar is, kan die algemene aanwending daarvan  in Suid-Afrika aansienlik uitgebrei word indien meer navorsing gedoen word om betroubare toksisiteitsgegewens vir verskillende spesies in te win, sodat die model meer verfyn kan word. Daarvoor moet gestandaardiseerde toksisiteitstoetse vir plaaslike spesies eers ontwikkel word.

 14. Ondergronds Station Blijdorp, Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Hijma, M.P.|info:eu-repo/dai/nl/266562426; Cohen, K.M.|info:eu-repo/dai/nl/185633374

  2014-01-01

  Het is in de herfst van 2005. Een lief meisje, Marieke, rijdt op haar vouwfiets door Rotterdam. Bij het Centraal Station is het al tijden een grote bouwplaats. Onder de nieuwe hal komt een veel groter metrostation en ook onder de Statenweg in Blijdorp is een grote bouwput voor een nieuw station.

 15. Jaarverslag 2003: Erasmus Universiteit Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  2004-01-01

  textabstractDe Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in 2003 resultaten ge- boekt waar zij voor staat, zowel op het gebied van wetenschap- pelijk onderwijs, wetenschappelijk onderzoek als in de sfeer van maatschappelijke dienstverlening. Daarvan kunt u in dit verslag kennisnemen. Veel aandacht is

 16. Jaarverslag 2001: Erasmus Universiteit Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  2002-01-01

  textabstractDe Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in 2001 resultaten geboekt waar zij voor staat, zowel op het gebied van wetenschappelijk onderwijs, wetenschappelijk onderzoek als in de sfeer van maatschappelijke dienstverlening. Met genoegen presenteren we u daarom dit verslag. Daarin laten we

 17. Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Eeen sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christianne Smit

  2015-12-01

  Full Text Available Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 (Dissertatie Universiteit van Maastricht 2015; Maaslandse Monografieën 78; Hilversum: Verloren, 2015, 228 pp., isbn 978 90 8704 493 0.

 18. From ship-yard to campus. Rotterdamse Droogdok Maatschappij; Van scheepswerf naar campus. Rotterdamse Droogdok Maatschappij

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sosef, J.P. [Wolter en Dros, Rotterdam (Netherlands); Van der Schee, W.G. [Wolter en Dros, Amersfoort (Netherlands)

  2011-03-15

  The industrial buildings and halls of an old ship-yard in the Netherlands of the Rotterdam Droogdok Maatschappij (a shipbuilding and repair company in Rotterdam, Netherlands) has been renovated and transferred into educational facilities and buildings for small-scale businesses. [Dutch] Waar tientallen jaren geleden zware mokerslagen door de hallen galmden, staan nu studenten geconcentreerd gebogen over de fijnste technieken. De voormalige machinehallen van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) in Rotterdam huisvesten tegenwoordig onderwijsinstellingen en kleinschalige innovatieve bedrijven. Het middelpunt van deze RDM-Campus is het Innovation Dock. Het was een uitdaging om in de oude tochtige hallen een behaaglijk binnenklimaat te creeren voor onderwijsdoeleinden en kantoren.

 19. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare

 20. Altijd wat te doen bij het sluisje van Dorkwerd

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus; van Dam, Vanessa; Langenberg, Sjaak

  2006-01-01

  Ooggetuigeverslagen van 84 Nederlandse auteurs die op 1 september 2006 van 11.00 tot 17.00 uur langs de 118 kilometer lange vaarroute van Lemmer naar Delfzijl (Prinses Margrietkanaal, Van Starkenborg-kanaal, Eemskanaal) zaten.

 1. Effect van klimaatmaatregelen te tonen. Softsensor goed hulpmiddel voor meten verdamping en fotosynthese

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, Marleen; Bontsema, J.

  2007-01-01

  Jan Bontsema, onderzoeker bij WUR Glastuinbouw, ontwikkelde samen met collega's een monitor voor transpiratie en fotosynthese. Met één extra lijntje op het scherm van de klimaatcomputer is in één oogopslag het effect van ingrepen in de kas te zien. Dit is de optimale manier om te zien of energie

 2. Erasmus Computing Grid : Het Bouwen van een 20 TeraFLOP Virtuelle Supercomputer

  NARCIS (Netherlands)

  T.A. Knoch (Tobias); L.V. de Zeeuw (Luc)

  2007-01-01

  textabstractHet Erasmus Medische Centrum (Erasmus MC) en Hogeschool Rotterdam (HR) zijn in 2005 een unieke samenwerking begonnen om 95% van de capaciteit op al haar computers en die van anderen beschikbaar te maken voor onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking heeft geleid tot het Erasmus

 3. Rotterdam Nuclear

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1975-01-01

  In 1965 Rotterdam Nuclear received an order for the design, supply of materials, manufacture, testing, inspection and preparation for shipment of one 450MW Boiling Water Reactor pressure vessel. This was one of the first orders for a reactor pressure vessel, ever obtained by a European Manufacturer. The Company has since supplied 19 reactor pressure vessels for nuclear power stations, having a total weight of about 10,000,000kg. The nuclear power stations in which these are installed represent an electrical output of about 15,000MW and they are located in seven different countries (USA, Spain, Switzerland, Argentina, Sweden, Germany and the Netherlands). (Auth.)

 4. OLED : de opvolger van LED staat al te trappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiler, W.

  2009-01-01

  Waren de laatste decennia van de vorige eeuw het ''silicon' tijdperk, nu is het tijdperk van de plastic elektronica aangebroken. De vierde internationale editie van de Plastic Electronics Conference 2008 in Berlijn gaf een recent overzicht van het onderzoek, en waar de wetenschappers mee bezig zijn

 5. Snelheidslimieten op het fabrieksterrein van DSM te Geleen : advies uitgebracht aan de Begeleidingscommissie Projekt Verkeersgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  2012-01-01

  De aan de SWOV gestelde vraag luidt: welke snelheidslimiet is voor de twee locaties van DSM in Geleen optimaal? De praktijk leert dat het uitsluitend instellen van een snelheidslimiet er niet toe leidt dat weggebruikers zich aan zo'n limiet zullen houden. Daarom dient te worden toegevoegd de vraag

 6. Esperanto: een taal van mij, een taal om van te houden = Esperanto: lingvo malfremda, lingvo amida

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, W.

  2010-01-01

  Onderstaande tekst vormt de artikelversie van mijn op 4 september 2009 gehouden oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (Jansen, 2009). Ten opzichte van de oorspronkelijke oratie is de nu volgende tekst op

 7. Onderzoek naar de mogelijkheden om de bewaaradvisering voor appels te baseren op de bepaling van de minerale samenstelling van het perssap

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Jong, de J.

  1989-01-01

  In samenwerking met het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp (PFW) en het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek (BLGG) is onderzoek verricht met appels van de rassen "Schone van Boskoop" en "Cox's Orange Pippin", Nagegaan is of de methode voor de vruchtanalyse

 8. Outline for the Rotterdam Climate Initiative. CO2 emissions up to 2030; Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative. CO2-emissies tot 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-04-15

  The Rotterdam Climate Initiative (RCI) aims to reduce the CO2 emissions within the city and port of Rotterdam by 50% in 2025 as compared to 1990. This target translates into a total emission of 12 Mton of CO2. In this study, Rotterdam's CO2 emissions have been estimated for the future years 2015, 2020, 2025 and 2030 based on autonomous developments combined with a policy framework that is assumed to be fixed. This study only explores the sectors Energy and Industry and Freight transport within Rotterdam. The results demonstrate that: (a) CO2 emissions resulting from the sector Energy and Industry increase from 26.5 Mton CO2 in 2011 to 33.8 Mton CO2 in 2020, and slightly decrease afterwards to 29.4 Mton CO2 in 2025 and 2030; and (b) CO2 emissions resulting from Freight transport increase from 1.0 Mton CO2 in 2011 to 1.4 Mton CO2 in 2025 and increase further to 1.6 Mton in 2030. This means that these sectors alone already exceed the emission target, and that substantial additional effort will be needed to attain the 50% CO2 reduction target. The estimated CO2 emissions are lower than those reported in the previous study that was published in 2010. Differences are mainly due to lower CO2 emissions from power plants as compared to the study in 2010. These are influenced by many different developments, such as high gas prices, low electricity prices and low CO2 prices. These estimates have been calculated bottom-up as much as possible and with the help of sector models. The realisation of Maasvlakte 2 has been taken into account in these results, which means more space for chemical plants and substantially more freight transfer and transport in Rotterdam [Dutch] Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) heeft als doel om de CO2-emissie van de gemeente Rotterdam, inclusief de haven, in 2025 met 50% te reduceren ten opzichte van het basisjaar 1990. Deze doelstelling betekent een emissieniveau van 12 Mton CO2 in 2025 binnen de gemeente Rotterdam. In deze studie is de CO2

 9. Toepassing van alternatieve kooibodems te voorkoming van voetzoolbeschadigingen bij voedsters in de commerciele konijnenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rommers, J.M.; Meijerhof, R.; Someren, van G.

  1996-01-01

  Onderzoek is verricht naar de toepassing van alternatieve kooibodems ter preventie van voetzoolbeschadigingen bij voedsters. Acht verschillende typen alternatieve kooibodems zijn onderzocht en vergeleken met de traditionele gaasbodem (controle). Zes typen alternatieve kooibodems waren afkomstig uit

 10. Erasmus Computing Grid: Het bouwen van een 20 Tera-FLOPS Virtuele Supercomputer.

  NARCIS (Netherlands)

  L.V. de Zeeuw (Luc); T.A. Knoch (Tobias); J.H. van den Berg (Jan); F.G. Grosveld (Frank)

  2007-01-01

  textabstractHet Erasmus Medisch Centrum en de Hogeschool Rotterdam zijn in 2005 een samenwerking begonnen teneinde de ongeveer 95% onbenutte rekencapaciteit van hun computers beschikbaar te maken voor onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking heeft geleid tot het Erasmus Computing GRID (ECG),

 11. Place attachment: processen van binding aan wijken in relatie tot wijkvernieuwing nader bekeken

  NARCIS (Netherlands)

  Havermans, D.W.Q.

  2011-01-01

  Op 15 september jl. protesteerden enkele bewoners van de wijk Oude Westen in Rotterdam tegen de voorgenomen plannen om een aantal woningen te slopen in de wijk. Tijdens een rondgang door de wijk met de raadscommissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte gaven de bewoners aan, met name de eigenaren

 12. Nitrogen oxides emission of mobile equipment in the port of Rotterdam. Consequences for nitrogen dioxide concentration, nitrogen deposition and a deduction of emission factors for container and bulk businesses; Stikstofoxidenemissies van mobiele werktuigen in de Rotterdamse haven. Gevolgen voor stikstofdioxide concentratie, stikstofdepositie, en een afleiding van emissiefactoren voor container- en droge bulk bedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okkerse, W J.H.; De Gier, C W

  2011-08-15

  In container terminals, dry bulk businesses and construction sites in the port of Rotterdam, the Netherlands, large masses of goods are transported by means of diesel-fuelled equipment every year. The combustion of diesel in this equipment results in emissions of nitrogen oxides (NOx) and particulate matter. This study has calculated the amounts of NOx emissions of the involved businesses based on detailed data on the composition of the equipment fleet of six representative storage and transshipment businesses. The resulting contribution to nitrogen oxide concentration at ground level and the nitrogen deposition have been calculated with the OPS model (Operational Priority Substances) [Dutch] Bij containerterminals, droge bulk bedrijven en bouwplaatsen in de Rotterdamse haven wordt jaarlijks een grote massa aan goederen getransporteerd met behulp van dieselaangedreven apparatuur. De verbranding van diesel in deze apparatuur zorgt voor de emissie van stikstofoxiden (NOx) en stof. In dit onderzoek zijn de NOx emissies van de betrokken bedrijven berekend op basis van gedetailleerde gegevens over de samenstelling van het werktuigenpark van zes representatieve op- en overslagbedrijven. De resulterende bijdrage aan de stikstofdioxide (NO2) concentratie op leefniveau en de stikstofdepositie is berekend met het OPS-model (Operationele Prioritaire Stoffen)

 13. Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema’s

  NARCIS (Netherlands)

  Slof, Bert; Erkens, Gijsbert; Kirschner, Paul A.

  2010-01-01

  Slof, B., Erkens, G., & Kirschner, P. A. (2010). Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema’s [Learning to solve business-economics problems through constructing domainspecific diagrams]. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO), 110(4), 226–230.

 14. Building a Green Metropolis. Costs and impacts. Plan of the Dutch environmental organization Milieudefensie; Bouwen aan een Groene Metropool. Kosten en effecten. Plan van Milieudefensie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doenszelmann, C.E.P.; Schroten, A.

  2011-05-15

  The plan of the Dutch environmental organization Milieudefensie contains various proposals for a more sustainable realization of accessibility in the Rotterdam region. CE Delft mapped the costs and environmental effects of these proposals. [Dutch] In het plan van Milieudefensie worden verschillende voorstellen gedaan om tot een duurzamere invulling van de bereikbaarheid in de Rotterdamse regio te komen. CE Delft heeft de kosten en de milieueffecten van deze voorstellen in beeld gebracht.

 15. Port of Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Veenstra, A.W.

  2014-01-01

  The port of Rotterdam is one of the largest ports in the World and has great significance for the Dutch and European economy. Newly appointed TU/e professor Albert Veenstra explains if and how the Port of Rotterdam is affected by the economic crisis. With other European ports closing in, what can

 16. Om te staak of nie te staak nie? Die sieninge van 'n aantal swart ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  sig, is eerstens om ondersoek in te stel na 'n groep swart opvoeders se sieninge oor opvoeders se reg om te staak. Tweedens sal na die redes wat hierdie opvoeders aanvoer waarom hulle al aan stakings deel- geneem het of sal deelneem, gelet word. Derdens sal die redes waarom sommige opvoeders nie sal staak nie, ...

 17. Improved structural and electrical properties in native Sb2Te3/GexSb2Te3+x van der Waals superlattices due to intermixing mitigation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefano Cecchi

  2017-02-01

  Full Text Available Superlattices made of Sb2Te3/GeTe phase change materials have demonstrated outstanding performance with respect to GeSbTe alloys in memory applications. Recently, epitaxial Sb2Te3/GeTe superlattices were found to feature GexSb2Te3+x blocks as a result of intermixing between constituting layers. Here we present the epitaxy and characterization of Sb2Te3/GexSb2Te3+x van der Waals superlattices, where GexSb2Te3+x was intentionally fabricated. X-ray diffraction, Raman spectroscopy, scanning transmission electron microscopy, and lateral electrical transport data are reported. The intrinsic 2D nature of both sublayers is found to mitigate the intermixing in the structures, significantly improving the interface sharpness and ultimately the superlattice structural and electrical properties.

 18. Het EDTA-gehalte van 20 monsters gesteriliseerde peulvruchten, in september 1984 gekocht te Karlsruhe en Emmerich

  NARCIS (Netherlands)

  Westerling, F.J.

  1984-01-01

  In tegenstelling tot Nederland is in Duitsland de toevoeging van EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) aan geconserveerde peulvruchten niet toegestaan. Bij export van deze produkten naar Duitsland dient de nederlandse producent hier rekening mee te houden. In verband hiermee is een onderzoek

 19. Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen; monitoring 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Dijk-Hooyer, van O.M.; Zweers, A.J.; Bouwman, L.A.; Ma, W.C.; Bodt, J.M.

  2002-01-01

  De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)

 20. Los que van a morir te saludan: las huellas, las cargas, las historias del cuerpo

  OpenAIRE

  Toro, Marisel; Serna, Yamid; Suárez, Rútber; Patiño, Ana; Moreno, Andrés

  2017-01-01

  Tesis (Maestría en Educación y Desarrollo Humano). Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. CINDE, 2017 Las inquietudes desplegadas en el Programa de Investigación de la Línea en torno a las formas contemporáneas del Juvenicidio y la Necropolítica en Colombia, nos fueron arrojando al enunciado que soporta el título de esta serie: Los que van a morir te saludan. Amparados en el fondo doloroso que emana de esta antigua expresión latina, nosotros encontramos las v...

 1. Meer proeven nodig om effect van hogere F-scatterwaarde te achterhalen : diffuus glas komt in de fase van fine-tuning (interview met Silke Hemming en Tom Dueck)

  OpenAIRE

  Kierkels, T.; Hemming, S.; Dueck, T.A.

  2014-01-01

  Diffuus glas is over vijftien jaar de standaard. Wie nu nieuw bouwt, heeft veel goede redenen om voor diffuus te kiezen en vrijwel geen om het te laten, zeggen Silke Hemming en Tom Dueck van Wageningen UR Glastuinbouw. De inzichten in het nut van diffuus licht én de technische ontwikkelingen schrijden nog elk jaar voort. Een update.

 2. Meer proeven nodig om effect van hogere F-scatterwaarde te achterhalen : diffuus glas komt in de fase van fine-tuning (interview met Silke Hemming en Tom Dueck)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Hemming, S.; Dueck, T.A.

  2014-01-01

  Diffuus glas is over vijftien jaar de standaard. Wie nu nieuw bouwt, heeft veel goede redenen om voor diffuus te kiezen en vrijwel geen om het te laten, zeggen Silke Hemming en Tom Dueck van Wageningen UR Glastuinbouw. De inzichten in het nut van diffuus licht én de technische ontwikkelingen

 3. Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheid om met behulp van NIRS het gehalte aan olie en y-linoleenzuur in teunisbloemzaad te bepalen

  NARCIS (Netherlands)

  Munsteren, van A.J.; Frankhuizen, R.; Veen, van der N.G.

  1987-01-01

  Nagaan of met behulp van NIRS het gehalte aan olie en y-linoleenzuur in teunisbloemzaad voldoende nauwkeurig te bepalen is. Van 21 monsters teunisbloemzaad zijn met behulp van verschillende rekenmethoden correlatieberekeningen uitgevoerd tussen de chemisch bepaalde gehalten aan olie en

 4. Een oude vondst op Java van de Groote Aalscholver (Phalacrocorax sulcirostris territori (Math.) in het museum te Buitenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerwerf, A.

  1947-01-01

  In De Tropische Natuur (jrg. 24, Juni 1935, p. 90/91) maakten wij, bij een goede foto der levende volgels, melding van een groote aalscholver door ons in 1935 waargenomen in de Brantas-delta, die later bleek Phalacrocorax sulcirostris territori te zijn en door ons onder dien naam werd gepubliceerd

 5. Ontwerpen van onderwijs om ‘self-directed learning’ te stimuleren [Desiging instruction to foster self-directed learning

  NARCIS (Netherlands)

  Brand-Gruwel, Saskia

  2010-01-01

  Brand-Gruwel, S. (2010, March). Ontwerpen van onderwijs om ‘self-directed learning’ te stimuleren [Desiging instruction to foster self-directed learning]. Key-note presented at the 3th 4C/ID-conference, Utrecht, The Netherlands.

 6. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 7. Safety and immunogenicity of the RIVM hexavalent meningococcal B vesicle vaccine for Rotterdam children aged 2-3 and 7-8

  NARCIS (Netherlands)

  Labadie J; de Kleijn ED; Lafeber AB; Mees MMM; Booy K; de Groot R; van Omme GW; van Dijken H; Kuipers AJ; van den Dobbelsteen G; Juttmann RE; Wala M; van Alphen AJW; Rumke HC; LVO

  2000-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een gerandomiseerde gecontroleerd fase-II klinische studie naar de veiligheid en immunogeniciteit van het RIVM hexavalente MenB vesicle vaccin in 189 kinderen van 2-3 jaar en 168 kinderen van 7-8 jaar in de stad Rotterdam. Twee concentraties van het MenB

 8. Katalytisch verbranden van varkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, J.

  1995-01-01

  Door het verbranden van mest kan het mestvolume worden verkleind. Binnenkort gaat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel onderzoek van start om de mogelijkheden van het katalytisch verbranden van varkensmest te bekijken.

 9. Die sendingkonferensie van die G.E.S. te Kaapstad op 2–6 Augustus 1976 – ’n terugblik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. J. Botha

  1977-05-01

  Full Text Available Dit is inderdaad ’n grootse ervaring om ’n byeenkoms van Gereformeerdgesinde Christene van oor die hele wêreld by te woon. Die ekumeniese karakter van die konferensie te Kaapstad blyk duidelik uit die presensielys. Daar was afgevaardigdes van Gereformeerdgesinde kerke vanuit Malawi, Nigerië, Rhodesië, Suid-Afrika, Suidwes-Afrika, Zambië, Siri Lanka, Japan, Frankryk, Noord-Ierland, Nederland, Skotland, V.S.A., Suid-Amerika, Australië, Indonesië en Nieu-Seeland.

 10. Invloed van ras, mulch en bemesting op de productie en het saldo van sopropo en kouseband : verslag van een proef te Saramacca, Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Putter, de H.; Wongsonadi, H.

  2010-01-01

  In 2010 werd een proef met sopropo (Momordica charanti) en een proef met kouseband (Vigna unguiculata sesquipedalis) uitgevoerd bij een teler in Suriname in de regio Saramacca. Doel was om het effect van variëteit, toepassing van mulch en bemestingstrategie op de productie en op het gewassaldo vast

 11. Aanvullende inventarisaties van vogels met vaste nesten, amfibieën en vleermuizen in de wijken Groot Oosterhout, Laauwik en Citadel in het ontwikkelingsgebied de Waalsprong te Nijmegen

  NARCIS (Netherlands)

  Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Stumpel, A.H.P.; Verboom, B.; Blitterswijk, van H.

  2008-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een update van beschermde soorten in de wijken ‘Groot Oosterhout’, ‘Laauwik’ en ‘Citadel’ in het ontwikkelingsgebied ‘De Waalsprong’ te Nijmegen. De inventarisatie biedt recente gegevens voor vogels met vaste nesten, vleermuizen en amfibieën. In

 12. het om die Woord van God aan die gemeente te bedien. A. D. P ont ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Sizoo vertel met die vlotheid van die ervare skrywer en die ver antwoordelikheid van die wetenskaplike ... Maar in stiptelike trou aan die feitelikheid, verlaat die skrywer hom uitsluitlik op die outentieke bronne om ... de leser; in sy rykdom van gegewens en wetenskaplike betroubaarheid kan dit met vrug gelees word deur die ...

 13. De Hass-van Alphen and magnetoresistance reveal predominantly single-band transport behavior in PdTe2.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yongjian; Zhang, Jinglei; Zhu, Wenka; Zou, Youming; Xi, Chuanying; Ma, Long; Han, Tao; Yang, Jun; Wang, Jingrong; Xu, Junmin; Zhang, Lei; Pi, Li; Zhang, Changjin; Zhang, Yuheng

  2016-08-12

  Research on two-dimensional transition metal dichalcogenides (TMDs) has grown rapidly over the past several years, from fundamental studies to the development of next generation technologies. Recently, it has been reported that the MX2-type PdTe2 exhibits superconductivity with topological surface state, making this compound a promising candidate for investigating possible topological superconductivity. However, due to the multi-band feature of most of TMDs, the investigating of magnetoresistance and quantum oscillations of these TMDs proves to be quite complicated. Here we report a combined de Hass-van Alphen effect and magnetoresistance studies on the PdTe2 single crystal. Our high-field de Hass-van Alphen data measured at different temperature and different tilting angle suggest that though these is a well-defined multi-band feature, a predominant oscillation frequency has the largest oscillation magnitude in the fast Fourier transformation spectra, which is at least one order of magnitude larger than other oscillation frequencies. Thus it is likely that the transport behavior in PdTe2 system can be simplified into a single-band model. Meanwhile, the magnetoresistance results of the PdTe2 sample can be well-fitted according to the single-band models. The present results could be important in further investigation of the transport behaviors of two-dimensional TMDs.

 14. Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Zwijnenburg

  2014-12-01

  Full Text Available Network puzzling. Report of a study on the organization of network support for informal caregiversThis article describes the results of an action research into the way professionals can organize and/or support network support and network meetings for informal caregivers. It was conducted with professionals working in deprived neighbourhoods in Rotterdam. The research aimed to both gain insight into the support that network meetings can provide and to get insight into professional issues that are associated with such a method.The answer to the question about the support that network meetings can provide is layered, because of the diversity of caregiving situations. A process description, as derived from the organization theory, therefore fits better here than a traditional method description. The changing role of welfare professionals – more a linker and less an individual helper – calls for discussion in the social domain.Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgersDit artikel beschrijft de resultaten van een handelingsonderzoek naar de manier waarop professionals netwerksteun en netwerkgesprekken voor mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het onderzoek is samen met professionals uitgevoerd in achterstandswijken in Rotterdam. Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de steun die netwerkgesprekken kunnen bieden aan mantelzorgers en anderzijds om zicht te krijgen op professionaliteitsvragen die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn.Een antwoord op de vraag welke steun netwerkgesprekken kunnen bieden is gelaagd, door de meervoudigheid van mantelzorgsituaties. Een procesbeschrijving, zoals in de organisatietheorie wordt gebruikt, past daarom beter dan een traditionele methodiekbeschrijving. De rol van de professional – die meer verbinder wordt dan individueel hulpverlener – vraagt om discussie in het sociale domein.

 15. Onweerlegbaar Bewijs? Over het Belang en de Waarde van empirisch Onderzoek voor Financierings- en Beleggingsvraagstukken

  NARCIS (Netherlands)

  M.J.C.M. Verbeek (Marno)

  2002-01-01

  textabstractRede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Faculteit der Bedrijfskunde en de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 21 juni 2002

 16. Heat from harbor to city; Warmte van haven naar stad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2004-09-01

  The Rotterdam harbor area is perfect for an industrial heat distribution network. Numerous major heat producers and many potential consumers of all sizes group together in this industrial area. The new Heat Company ('Warmtebedrijf') is making a detailed business plan to build a heat distribution system. [Dutch] Als er een regio is waar een industrieel warmtenet voor de hand ligt, is het het Rotterdamse havengebied wel. Tal van grote warmteproducenten en een woud aan kleinere en grotere afnemers zijn praktisch buren. Om handen en voeten te geven aan dit op papier mooie idee, stelt het kersverse Warmtebedrijf io een gedetailleerd businessplan op.

 17. B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van ...

  African Journals Online (AJOL)

  B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Djakarta. 1955. 280 bls.

 18. Koeling van bloemkool en broccoli op de veiling "De Tuinbouw" te Grootebroek

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, P.M.M.; Hendriks, A.G.M.

  1980-01-01

  In een proef op de veiling "De Tuinbouw" in Grootebroek is zowel bloemkool als broccoli opgeslagen gedurende respectievelijk een en drie dagen bij 2 graden C en 95% r.v. Na koeling zijn de kolen geplaatst in een donkere ruimte met een temperatuur van 18 graden C en een r.v. van 90%. Beoordeeld is op

 19. Hartbewaking in de pre-hospitale fase : onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G. G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden

  NARCIS (Netherlands)

  H.N. Hart

  1978-01-01

  textabstractHet feit, dat 50-60% van alle sterfgevallen tengevolge van een acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis plaatsvond, werd voor het eerst door Pantridge et al. (1967, 1971) in Belfast vastgelegd. Op grond daarvan veranderden zij enkele ambulances in rijdende coronary care units en

 20. Rotterdam Navel Gazing as Success Factor… (case)

  NARCIS (Netherlands)

  G.J. Van der Star; dr. A. Maas

  2016-01-01

  Case about Henk, sector manager Cleantech at Rotterdam Partners. His responsibility is to stimulate the Circular Economy of Rotterdam, this in cooperation with the “government” of Rotterdam. Of course he knows a lot about what a Circular Economy theoretically is and should be, but to put in the day

 1. Jenseits der Beschwichtigungen: Lokale Integrationspolitik in Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  E. Snel (Erik)

  2009-01-01

  textabstractEinleitung In den Jahren um die Jahrtausendwende steckte die Stadt Rotterdam in einer nicht zu übersehenden Krise. Oder, wie der Rotterdamer Bürgermeister Opstelten die prekäre Situation seiner Stadt kurz nach seinem Amtsantritt zusammenfasste: Rotterdam führt die ‚falschen Listen‘ an.

 2. Effect of adding Te to layered GaSe crystals to increase the van der Waals bonding force

  Science.gov (United States)

  Tanabe, Tadao; Zhao, Shu; Sato, Yohei; Oyama, Yutaka

  2017-10-01

  The interplanar binding strength of layered GaSe1-xTex crystals was directly measured using a tensile testing machine. The GaSe1-xTex crystals were grown by a low temperature liquid phase solution method under a controlled Se vapor pressure. The stoichiometry-controlled GaSe1-xTex crystal has the ɛ-polytype structure of GaSe, where the Te atoms are substituted for some of the Se atoms in the GaSe crystal. The effect of adding Te on the bonding strength between the GaSe layers was determined from direct measurements of the van der Waals bonding energy. The bonding energy was increased from 0.023 × 106 N/m2 for GaSe to 0.16 × 106 N/m2 for GaSe1-xTex (x = 0.106).

 3. Die reg van die homoseksuele ouer om beheer en toesig oor 'n kind te verkry in die lig van die bepalings van die Grondwet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Kotze

  1999-12-01

  Full Text Available The problematic nature of the right of a homosexual parent to vest custody over a child is biarticulated: the nature and extent of custody disputes as well as the issues of discrimination based on sexual orientation are relevant. Homosexual orientation is emotional and controversial, all the more when it is accompanied by custody disputes. In this context the constitutional protection given to human rights and the constitutional provisions containing constitutional values are of paramount importance. The contents of these provisions have direct consequences for custody disputes and homosexual parenthood. In the pre-constitutional dispensation, the court gave judgement in Van Rooyen v Van Rooyen 1994 2 SA 325 (W on the awarding of access rights to a homosexual parent. With regard to the provisions of the Constitution of the Republic of South Africa 108 of 1996 and trends in relevant foreign law, the decision in the Van Rooyen case is subjected to criticism. Since the commencement of the Constitution of the Republic of South Africa 200 of 1993, no South African court has given judgement on this issue. The aim of this contribution is to set out an autochthonous frame of reference considering the provisions of the Constitution, case law and comparative foreign law in an attempt to resolve the issue under discussion.

 4. Dynamic reconfiguration of van der Waals gaps within GeTe-Sb2Te3 based superlattices

  NARCIS (Netherlands)

  Momand, Jamo; Wang, Ruining; Boschker, Jos E.; Verheijen, Marcel A.; Calarco, Raffaella; Kooi, Bart J.

  2017-01-01

  Phase-change materials based on GeSbTe show unique switchable optoelectronic properties and are an important contender for next-generation non-volatile memories. Moreover, they recently received considerable scientific interest, because it is found that a vacancy ordering process is responsible for

 5. Atomic stacking and van-der-Waals bonding in GeTe-Sb2Te3 superlattices

  NARCIS (Netherlands)

  Momand, J.; Lange, F.R.L.; Wang, R.; Boschker, J.E.; Verheijen, M.A.; Calarco, R.; Wuttig, M.; Kooi, B.J.

  2016-01-01

  GeTe–Sb2Te3 superlattices have attracted major interest in the field of phase-change memories due to their improved properties compared with their mixed counterparts. However, their crystal structure and resistance-switching mechanism are currently not clearly understood. In this work epitaxial

 6. Dynamic reconfiguration of van der Waals gaps within GeTe-Sb2-Te3 based superlattices

  NARCIS (Netherlands)

  Momand, J.; Wang, R.; Boschker, J.E.; Verheijen, M.A.; Calarco, R.; Kooi, B.J.

  2017-01-01

  Phase-change materials based on GeSbTe show unique switchable optoelectronic properties and are an important contender for next-generation non-volatile memories. Moreover, they recently received considerable scientific interest, because it is found that a vacancy ordering process is responsible for

 7. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van

 8. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke

 9. Bepaling van de optredende temperaturen bij tunnelcompostering van geitenmest

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Sauvage, de G.J.; Roest, H.I.J.

  2010-01-01

  Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de composteerbaarheid van geitenmest en het hiermee samenhangende temperatuursverloop . Bepaald dient te worden welke temperaturen tijdens het composteren van geitenmest worden bereikt om op basis daarvan een inschatting te kunnen maken van de

 10. De verborgen hand van culturele sturing

  NARCIS (Netherlands)

  Becker, H.M.

  2003-01-01

  Deze dissertatie bestaat uit een uitvoerige beschrijving van ‘good practice’, een casestudy dus. Humanitas Rotterdam als leverancier van zorg, welzijn en wonen is daarbij met een aantal theoretische instrumenten doorgelicht en ook uitvoerig empirisch onderzocht. Humanitas heeft een traditie van

 11. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 12. Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’ : Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Thijs van Vugt

  2015-01-01

  In 1834 legde Petrus Regout, gangmaker van de Maastrichtse industrialisatie, de grondslag voor zijn imperium van glas- en aardewerkfabrieken, waaruit later N.V. Sphinx is voortgekomen. Deze studie onderzoekt de sociaal-ruimtelijke effecten van de opkomst van de keramische industrie op het

 13. Nieuwe technieken om spuiwater te zuiveren zijn veelbelovend (interview met o.a. Erik van Os)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Os, van E.A.

  2012-01-01

  TNO en Wageningen UR Glastuinbouw hebben samen een proefproject gedaan met twee veelbelovende technieken om spuiwater te zuiveren: omgekeerde osmose en membraandestillatie. Deze test vond plaats bij Olij Rozen in De Kwakel. Technisch gezien voldoen beide technieken.

 14. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 15. Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, Francesca; Verwer, Cynthia; Verkaik, Jan

  2017-01-01

  Infecties met leverbot zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van grazende (of vers gras gevoerde) herkauwers. Leverbotinfectie leidt tot ziekte met economische gevolgen en voor melkgevende dieren zijn geen anthelmintica vrij beschikbaar. In dit project is het leverbotinstrument

 16. Met goede hygiëne en vochtbeheersing Erwinia in paprika te lijf (onderzoek van Jantineke Hofland-Zijlstra en Rozemarijn de Vries)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Hofland-Zijlstra, J.D.; Vries, de R.S.M.

  2012-01-01

  Zomer 2010 had een groot aantal paprikabedrijven verspreid over het hele land last van Erwinia vruchtrot. Waar komt Erwinia vandaan en wat is er tegen te doen? Met deze vragen gingen onderzoekers Jantineke Hofland- Zijlstra en Rozemarijn de Vries aan de slag. Hygiëne, een goede vochtbeheersing en

 17. High-Performance Photovoltaic Detector Based on MoTe2 /MoS2 Van der Waals Heterostructure.

  Science.gov (United States)

  Chen, Yan; Wang, Xudong; Wu, Guangjian; Wang, Zhen; Fang, Hehai; Lin, Tie; Sun, Shuo; Shen, Hong; Hu, Weida; Wang, Jianlu; Sun, Jinglan; Meng, Xiangjian; Chu, Junhao

  2018-03-01

  Van der Waals heterostructures based on 2D layered materials have received wide attention for their multiple applications in optoelectronic devices, such as solar cells, light-emitting devices, and photodiodes. In this work, high-performance photovoltaic photodetectors based on MoTe 2 /MoS 2 vertical heterojunctions are demonstrated by exfoliating-restacking approach. The fundamental electric properties and band structures of the junction are revealed and analyzed. It is shown that this kind of photodetectors can operate under zero bias with high on/off ratio (>10 5 ) and ultralow dark current (≈3 pA). Moreover, a fast response time of 60 µs and high photoresponsivity of 46 mA W -1 are also attained at room temperature. The junctions based on 2D materials are expected to constitute the ultimate functional elements of nanoscale electronic and optoelectronic applications. © 2018 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 18. Het “menschenpakhuis van de Sphinx”? : Het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht in 1904-1905

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Thijs van Vugt

  2005-01-01

  Een verslag van het onderzoek naar de bewoners van het Maastrichtse Boschstraatkwartier-Oost in het begin van de twintigste eeuw. In deze wijk woonden veel werknemers van de nabijgelegen Sphinxfabriek. Het is een analyse van het demografisch gedrag, de sociale verhoudingen en de beroepssamenstelling

 19. Improved structural and electrical properties in native Sb2Te3/GexSb2Te3+x van der Waals superlattices due to intermixing mitigation

  NARCIS (Netherlands)

  Cecchi, Stefano; Zallo, Eugenio; Momand, Jamo; Wang, Ruining; Kooi, Bart J.; Verheijen, Marcel A.; Calarco, Raffaella

  Superlattices made of Sb2Te3/GeTe phase change materials have demonstrated outstanding performance with respect to GeSbTe alloys in memory applications. Recently, epitaxial Sb2Te3/GeTe superlattices were found to feature GexSb2Te3+x blocks as a result of intermixing between constituting layers.

 20. Improved structural and electrical properties in native Sb2Te3/GexSb2Te3+x van der Waals superlattices due to intermixing mitigation

  NARCIS (Netherlands)

  Cecchi, S.; Zallo, E.; Momand, J.; Wang, R.; Kooi, B.J.; Verheijen, M.A.; Calarco, R.

  Superlattices made of Sb2Te3/GeTe phase change materials have demonstrated outstanding performance with respect to GeSbTe alloys in memory applications. Recently, epitaxial Sb2Te3/GeTe superlattices were found to feature GexSb2Te3+x blocks as a result of intermixing between constituting layers. Here

 1. Bemiddelen bij conflicten tussen buren : Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Peper, Bram; Spierings, Frans; Jong, Wiebe de; Blad, John; Hogenhuis, Stijn; Altena, Vanessa van

  1999-01-01

  In dit boek worden initiatieven geanalyseerd die vanaf 1996 zijn gestart in Rotterdam, Zwolle, en Gouda met vrijwillige bemiddelaars bij burenruzies. Deze vrijwillige bemiddelaars vormen een afspiegeling van de sociale en etnische samenstelling van de betreffende buurten. Naast een procesanalyse,

 2. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een

 3. 3D-computersimulatie van het verhardingsproces

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk, van R.J.; Brouwers, H.J.H.

  2000-01-01

  De ontwikkeling van geavanceerde meettechnieken heeft het mogelijk gemaakt de structuur van cement en zijn hydratatieproducten te volgen en zo meer inzicht te krijgen in het ingewikkelde hydratatieproces. De beschikbaarheid van rekenkracht en vernieuwde kennis over de hydratatieproducten en

 4. Hyperacusis Een onderzoek naar het psychisch, fysiek en sociaal functioneren en de globale kwaliteit van leven van mensen die te veel horen

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, G.

  2007-01-01

  Samenvatting Hyperacusis is een overgevoeligheid voor geluid waarbij mensen last en soms pijn ondervinden wanneer ze blootgesteld worden aan geluid. Het gaat hierbij om ‘normale’ geluiden zoals het rammelen van bestek, verkeersgeluiden of het geluid van menselijke stemmen. De oorzaak van deze

 5. De democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen’

  NARCIS (Netherlands)

  Boogers, Marcel; Reynaert, Herwig

  2018-01-01

  Gemeenteraadsverkiezingen horen ertoe bij te dragen dat het lokale beleid overeenkomt met de beleidsvoorkeuren van inwoners. Dat is immers de democratische functie van verkiezingen. De gedachte hierachter is dat als kiezers zich uitspreken over de beleidsprestaties en verkiezingsbeloften van

 6. A. VAN SELMS. LUKAS SE SEGSMAN VIR DIE GESKIEDENIS VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  oordele aan die eerste drie hoofstukke van sy Evangelie, het Lukas onder „van ..... Simon te onderskei van Simon Petrus, hoef ons nie erns te maak nie. .... op hulle beurt vereenselwig met Mosa van Jos. .... i&) Lukas der Arzt. Leipzig, 1906.

 7. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 8. Baardvleermuizen in Ginneken en omgeving : ecologisch en toxicologisch onderzoek naar de kraamverblijfplaats van baardvleermuizen op de Hervormde Kerk te Ginneken

  NARCIS (Netherlands)

  Korsten, E.; Brink, van den N.G.M.

  2010-01-01

  Doel van dit onderzoek was: 1. Meer inzicht in het leefgebied van de populatie baardvleermuizen in Ginneken en het Ulvenhoutse Bos, in het bijzonder in de locaties van de kraamverblijfplaatsen en andere zomerverblijfplaatsen zodat de bescherming van deze verblijfplaatsen en een verdere uitbreiding

 9. Vaststelling van erytrocytometrische waarden bij drachtige ponies, die bloeddonor zijn voor Diosynth B.V. te Oss

  NARCIS (Netherlands)

  Helleman; P.W.; Geleijnse; M.E.M.; Rooy; L.C.de

  1984-01-01

  Het afnemen van bloed bij drachtige paarden voor farmaceutische doeleinden heeft effect op de hemo(cyto)metrische waarden. De veranderingen zouden kunnen duiden op een (relatieve) verlaging van de erytropoietische activiteit van het beenmerg, op een verandering van de colloide osmotische

 10. Van verenigingsondersteuning naar verenigingsontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Slender, Hans; Meijburg, Heleen; Boven, Magda; Dijk, Bake; de Jong, Johan

  2017-01-01

  Sportverenigingen staan momenteel voor grote uitdagingen zoals bijvoorbeeld vermeend consumentgedrag van leden (Van der Roest, 2015), steeds meer eisen vanuit de overheid om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken (Waardenburg, 2016) en teruglopende ledenaantal in krimpregio’s. Enkele

 11. De AERA. Gedroomde machines en de praktijk van het rekenwerk aan het Mathematisch Centrum te Amsterdam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Alberts

  2008-06-01

  Full Text Available AERA. Dream machines and computing practices at the Mathematical Center  Dream machines may be just as effective as the ones materialised. Their symbolic thrust can be quite powerful. The Amsterdam ‘Mathematisch Centrum’ (Mathematical Center, founded February 11, 1946, created a Computing Department in an effort to realise its goal of serving society. When Aad van Wijngaarden was appointed as head of the Computing Department, however, he claimed space for scientific research and computer construction, next to computing as a service. Still, the computing service following the five stage style of Hartree’s numerical analysis remained a dominant chara c ter istic of the work of the Computing Department.The high level of ambition held by Aad van Wijngaarden lead to ever renewed projections of big automatic computers, symbolised by the never-built AERA. Even a machine that was actually constructed, the ARRA which followed A.D. Booth’s design of the ARC, never made it into real operation. It did serve Van Wijngaarden to bluff his way into the computer age by midsummer 1952. Not until January 1954 did the computing department have a working stored program computer, which for reasons of policy went under the same name: ARRA. After just one other machine, the ARMAC, had been produced, a separate company, Electrologica, was set up for the manufacture of computers, which produced the rather successful X1 computer.The combination of ambition and absence of a working machine lead to a high level of work on programming, way beyond the usual ideas of libraries of subroutines. Edsger W. Dijkstra in particular led the way to an emphasis on the duties of the programmer within the pattern of numerical analysis. Programs generating programs, known elsewhere as autocoding systems, were at the ‘Mathematisch Centrum’ called ‘superprograms’. Practical examples were usually called a ‘complex’, in Dutch, where in English one might say

 12. Wie te laat komt! : het denken en handelen van de leden van het Politbüro en de regering van de DDR met betrekking tot het binnen- en buitenlands beleid gedurende de jaren 1985-1989

  NARCIS (Netherlands)

  Vogel, Pieter Johannes

  2011-01-01

  Met toepassing van de sociaal-constructivistische theorie van Wendt en de neo-institutionele theorie van Sabatier e.a. onderzocht Peter Vogel de situatie binnen het Politbüro en de regering in de nadagen (1985- 1989) van de DDR. Hij keek daarbij in hoeverre en in welke mate mentale constructies,

 13. Rapport van het onderzoek naar de kosten, verbonden aan het bewaren van consumptie-aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1941-01-01

  Het doel van deit rapport is vast te stellen hoe het verloop van den prijs van consumptie-aardappelen gedurende den winter en het voorjaar moet zijn om de gemaakte kosten en het verlies aan product goed te maken.

 14. Klantgestuurd voorraadbeleid en empowerment. Over Te Woon en andere initiatieven van woningcorporaties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sake Zijlstra

  2011-07-01

  Full Text Available Central to this dissertation are client driven housing management from housing associations in The Netherlands and the empowerment effects this management has on its tenants. The central issue includes what client driven housing management is (definition, in which ways this can be devised, what the envisioned effects are and which effects this management successfully accomplishes. These are answered using seven sub-questions. The focal point of this research shifts from an exploration of all the initiatives that can be found in client-driven housing management, to the empowerment effect for its tenants of ‘Te Woon’ as one of these initiatives. In this summary, the answers to the seven sub-questions are briefly given. What is client driven housing management (1 is answered by means of a literature study. In this dissertation client driven housing management is defined as “the management which actively involves the tenants in policy formulation and policy implementation concerning the housing quality, price and/or property rights of dwellings”. This definition includes initiatives ranging from kitchen improvement programmes offering a choice of designs, to programme formulation to improve neighbourhood quality. ‘Te Woon’ (also known as ‘the clients’ choice programme’ is included in this definition since it gives the tenants the opportunity to own a home and have control over the home. This has effect on the composition and quality of the (social housing stock. Contrary to normal sales programmes, Te Woon offers the tenants to purchase a dwelling with a discount and offers them a shared risk (by splitting profit or loss at the moment of re-sale between housing association and owner. Moreover, the housing association is obliged to re-buy the home at the moment the tenant offers it. In this way the dwelling always re-enters the housing associations’ portfolio and doesn’t get lost from the social housing stock. How can client

 15. More attention for health due to air quality of particulates; Meer aandacht voor gezondheid door luchtkwaliteit van fijn stof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keuken, M.; Voogt, M. [TNO, Apeldoorn (Netherlands); Van den Elshout, S. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands); De Jonge, D. [GGD amsterdam, Amsterdam (Netherlands)

  2008-08-15

  This article demonstrates that elementary carbon (EC) is a reliable indicator for soot concentrations in outdoor air and a better indicator for traffic emissions of particulate matter than PM10 and PM2.5. In Rotterdam, PM content remains at the same level, whereas concentrations of elementary carbon decrease steadily. The article recommends further study into which part of health effects ascribed to PM should actually be attributed to EC or for example to abrasion emissions, road dust blowing up and ultra fine particles. [mk]. [Dutch] In dit artikel wordt aangetoond dat elementair koolstof (EC) een goede indicator is voor roetconcentraties in de buitenlucht en een betere indicator voor verkeersuitstoot van fijn stof dan PM10 of PM2,5. In Rotterdam blijven PM-gehaltes op hetzelfde niveau, terwijl concentraties van elementair koolstof gestaag dalen. Het wordt aanbevolen te onderzoeken welk deel van de aan PM toegeschreven gezondheidseffecten in werkelijkheid aan EC is toe te schrijven of aan bijvoorbeeld slijtage-emissies, opwervelend wegenstof en ultrafijne deeltjes.

 16. Studentopinie als onderdeel van Cursuskwaliteit : Quickscan

  NARCIS (Netherlands)

  Elzinga, Hanny; Groenewoud, Jan; Ike, Paul; Loth, Betram; Reitsma, Sieuwke; Schotanus, Janke; Schuurman, Mieke; Steur, Jessica

  2015-01-01

  In het kader van dit onderzoek is een quickscan (15 vragen) opgesteld met als doel die informatie te verzamelen die nodig is om een eerste indicatie te krijgen van de kwaliteit van een cursus (vak). De quickscan is gebaseerd op literatuuronderzoek en best practices van de faculteiten van de

 17. High-grade use of waste propane streams in the Dutch chemical industry. An exploratory study in the context of the Chemical Industry Roadmap; Hoogwaardig gebruik van reststromen propaan in de Nederlandse chemische industrie. Een verkenning binnen de Routekaart Chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Buck, A.; Afman, M.R.; Croezen, H.J.; Van Lieshout, M.

  2012-09-15

  In the context of the Dutch chemical industry's Roadmap the industry is actively seeking concrete ways of improving the efficiency of its products and processes. One option is to make higher-grade use of current waste streams, as feedstocks for other products, for example. This study focuses on propane waste streams from the oil and gas processing industry. Today these are used partly as fuel (fuel gas) but there are no technical barriers to converting propane to propylene, which can then be used as a feedstock. Higher-grade use of this particular waste stream leads to CO2 emission reductions in the production chain. Given the high market price of propylene, such a move may also be economically attractive. The study focuses on the Rotterdam region, because propane suppliers and companies seeking propylene are in closest proximity there [Dutch] In het kader van de Routekaart Chemie is de chemische industrie actief op zoek naar concrete opties om in haar processen en producten de efficiency te verhogen. Een route is daarbij om reststromen hoogwaardiger te benutten en in te zetten als grondstof voor andere producten. Dit onderzoek richt zich op reststromen propaan uit de olie- en gasverwerkende industrie. Deze worden nu deels als brandstof (stookgas) ingezet maar technisch is het mogelijk propaan om te zetten in propeen, dat als grondstof voor de chemische industrie kan worden gebruikt. Door het hoogwaardiger benutten van deze reststroom wordt in de keten een reductie van CO2 gerealiseerd. Tegelijk kan het economisch interessant zijn, vanwege de hoge marktprijzen van propeen. De studie focust op de regio Rotterdam, omdat leveranciers van propaan en afnemers van propeen daar het meest dichtbij elkaar gevestigd zijn.

 18. Een kwestie van vertrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Bastiaansen, H.J.M.; Wijk, Y.W. van; Wortmann, H.; Bakkers, J.P.

  2013-01-01

  Generieke Logius-producten en diensten zoals DigiD en Digipoort zijn onderdeel van een ICT-keten waarin veel organisaties samenwerken. Deze diensten moeten continu in de lucht zijn om bijvoorbeeld een uitkering bij UWV te kunnen aanvragen of goederen bij de Douane in te voeren. Als er bij een van de

 19. 'De 'lijmwaarde' van merken

  NARCIS (Netherlands)

  Mossinkoff, Marco

  2013-01-01

  Marketingwetenschap en -praktijk lijken in een crisis te verkeren: de consument en haar koopgedrag lijken steeds minder voorspelbaar, met alle nadelige gevolgen van dien voor het aanzien van marketing als vakgebied. Bij nadere beschouwing blijkt die onvoorspelbaarheid echter vooral betrekking te

 20. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Dit het dus ook te doen met lewenstandaard, aangesien lewenstandaard `n bepalende faktor is met betrekking tot die optimale ontwikkeling van menslike potensiaal. Ander minder materiële aspekte van menslike potensiaal het te doen met menslike vryheid, waaronder vryheid van spraak, beweging en keuse ter sake is.

 1. De afschaffing van de bezwaarfase bij boetebesluiten van de ACM

  NARCIS (Netherlands)

  Jans, J.H.; Outhuijse, A.

  Per 1 maart 2013 ontstaat door samenvoeging van de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt. Om de ACM slagvaardig te laten functioneren, wordt voorgesteld het handhavingsinstrumentarium m.b.t. het markttoezicht van de ACM te vereenvoudigen. Eén van de voorstellen

 2. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen envooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedtinput voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemenom het aanbieden van rauw

 3. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 4. Het sociale media netwerk van NPO Spirit in beeld : Resultaten van het project TeSMeN: Televisie en Sociale Media Netwerken

  NARCIS (Netherlands)

  Rogier Brussee; Heinze Havinga; Thijs Waardenburg

  2015-01-01

  Van oorsprong worden televisieprogramma’s op een lineaire manier aangeboden aan kijkers: een omroep bepaalt in welke volgorde programma’s worden getoond. Dit verandert echter langzaam. Ondemand mogelijkheden via internet en settopboxen zorgen ervoor dat kijkers zelf kunnen bepalen wanneer ze welk

 5. Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. R. Fouché

  1985-05-01

  Full Text Available Benewens die omvangryke en nasionale manifestasies van die oorspronklike onsterflikheidsgedagte in die Romeinse gemeenskap, vind ons by die Romein op kleiner skaal in groepe of indiwidueel ’n strewe na onsterflikheid langs die weg van memoria. Soos aangetoon sal word, verskil die pogings van die verskillende groepe radikaal van mekaar, hoewel die strewe en einddoel dieselfde bly, naamlik om deur die daarstelling van memoria op die gebied van woord of daad onsterflikheid te bekom.

 6. What is sauce for the goose is sauce for the gander. Plea of Transport and Logistics Netherlands for a practical and transparent system to calculate societal cost in the transportation sector in order to realize governmental targets for equal treatment of means of transportation; Gelijke monniken, gelijke kappen. Pleidooi van Transport en Logistiek Nederland voor een praktisch en transparant systeem van doorberekening van maatschappelijke kosten in de transportsector om overheidsdoelstellingen te halen bij gelijke behandeling van vervoerswijzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohm, R.; Poppink, P. (eds.)

  2002-07-01

  ; Application requires a set of measures. [Dutch] Dit rapport verdiept zich in de maatschappelijke kosten van het goederentransport voor de Nederlandse samenleving in 2002. TLN borduurt daarbij voort op het rapport 'Efficiente prijzen voor het verkeer' (1999), dat CE in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft geschreven. Met dit rapport wil TLN een constructieve bijdrage leveren aan de uitwerking van de Witboeken 'Fair payment for infrastructure use' (1998) en 'European transport policy for 2010, Time to decide' (2001) van de Europese Commissie, en de Nederlandse discussies op het punt van de internalisering van de maatschappelijke kosten. Met 'Gelijke monniken, gelijke kappen' is zoveel mogelijk gezocht naar de achterkant van het gelijk en niet naar de uitvergroting van de verschillen tussen de diverse vervoerswijzen. Uiteindelijk gaat het er om dat de transportsector als geheel zijn belangrijke rol voor de samenleving duurzaam kan vervullen, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Om dat doel te bereiken dienen alle vervoerswijzen gelijk behandeld te worden en de overheid de transportsector via het systeem van heffingen prikkels te geven de marginale maatschappelijke kosten te internaliseren. Daar waar dat niet lukt, zal de overheid de opbrengsten van heffingen ten goede moeten laten komen aan het doel waarvoor ze worden geheven, t.w. bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. De volgende punten komen aan de orde:Marginale kosten per definitie kosten van duurste maatregel om doel te bereiken; Geen enkele vervoerswijze betaalt alle marginale kosten; Transportkosten stijgen minste bij wegvervoer en meeste bij binnenvaart; Markt verandert qua modal split, werkgelegenheid en havenoverslag; Marktmodel of overheidsmodel?; Overheidsmodel zorgt voor zwaardere lasten voor spoor en binnenvaart; Onbetaalde rekening valt in praktijk lager uit dan in theorie; Wensen van bedrijfsleven en samenleving zijn door politiek te

 7. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 8. Fluorescentievingerafdruk van Aardappel, Melganzenvoet en Mais : Eerste resultaten van plantonderscheid met behulp van fluorescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.

  2012-01-01

  Als het spectrum van één “soort” (gewas) vergeleken wordt met de rest (onkruid) neemt het onderscheid van het “gewas” af tot 70%. Het lijkt dus nodig ook de spectra van alle soorten onkruid in het veld te kennen om een goed onderscheid mogelijk te maken. De doelstelling voor deze metingen is een

 9. De beoordeling van arbeidsongeschiktheid in Engeland

  NARCIS (Netherlands)

  Zuidam, W.; Cremer, R.; Brenninkmeijer, V.; Boer, W. de

  2003-01-01

  In het kader van een studie naar verschillende vormen van claimbeoordeling in 14 landen bezochten Wendy Zuidam en Roel Cremer Engeland om daar de privaat uitgevoerde arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in kaart te brengen. In dit artikel wordt verslag gedaan van hun bevindingen.

 10. Lewenskwaliteit te midde van ‘n erge stressor: ‘n studie van bejaardes met alzheimer se siekte of rumatoïede artritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter M Heyns

  2004-11-01

  Full Text Available This study addresses the role of psychofortigenic factors in maintaining quality of life in elderly people diagnosed with either rheumatoid arthritis or Alzheimer's disease. Opsomming Hierdie studie handel oor die rol wat psigofortigene faktore speel in die handhawing van lewenskwaliteit deur bejaardes wat gediagnoseer is met rumatoïede artritis of Alzheimer se siekte. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 11. Algemene principes van palliatieve zorg

  NARCIS (Netherlands)

  de Graeff, A; Jobse, A.; Teunissen, SCCM; Verkuijlen, S.; Vissers, K.C.P.; Zylicz, Z; Gilsing, M.

  2017-01-01

  Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten (kinderen en volwassenen) en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en

 12. Richtlijnen voor selectie en weergave van residugehaltes van bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; van Hoeven-Arentzen PH; Ossendorp BC; CSR

  2002-01-01

  Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te leggen. MRLs worden afgeleid uit de resultaten van die residuproeven met bestrijdingsmiddelen die volgens kritisch "Good Agricultural Practice" zijn

 13. Efficient band structure modulations in two-dimensional MnPSe3/CrSiTe3 van der Waals heterostructures

  Science.gov (United States)

  Pei, Qi; Wang, Xiaocha; Zou, Jijun; Mi, Wenbo

  2018-05-01

  As a research upsurge, van der Waals (vdW) heterostructures give rise to numerous combined merits and novel applications in nanoelectronics fields. Here, we systematically investigate the electronic structure of MnPSe3/CrSiTe3 vdW heterostructures with various stacking patterns. Then, particular attention of this work is paid on the band structure modulations in MnPSe3/CrSiTe3 vdW heterostructures via biaxial strain or electric field. Under a tensile strain, the relative band edge positions of heterostructures transform from type-I (nested) to type-II (staggered). The relocation of conduction band minimum also brings about a transition from indirect to direct band gap. Under a compressive strain, the electronic properties change from semiconducting to metallic. The physical mechanism of strain-dependent band structure may be ascribed to the shifts of the energy bands impelled by different superposition of atomic orbitals. Meanwhile, our calculations manifest that band gap values of MnPSe3/CrSiTe3 heterostructures are insensitive to the electric field. Even so, by applying a suitable intensity of negative electric field, the band alignment transition from type-I to type-II can also be realized. The efficient band structure modulations via external factors endow MnPSe3/CrSiTe3 heterostructures with great potential in novel applications, such as strain sensors, photocatalysis, spintronic and photoelectronic devices.

 14. Femininity as city marketing strategy: gender bending Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, M.

  2012-01-01

  Rotterdam organised the festival ‘La City’ as an entrepreneurial strategy to upgrade the city’s class position, using femininity as a tool. ‘La City’ was an attempt to introduce a new economy in Rotterdam: one that is service-based and post-industrial. Rotterdam is a former industrial city and is

 15. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 16. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  OpenAIRE

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van auteurschap.

 17. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van

 18. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 19. Het effect van framing op pensioenperceptie

  NARCIS (Netherlands)

  Prast, Henriette; Teppa, F.

  2017-01-01

  Het communiceren van het te verwachten pensioen in termen van een percentage van het huidige inkomen heeft een ander effect dan de gebruikelijke communicatie in euro’s. Deelnemers denken bij communicatie in procenten vaker dat het te bereiken pensioen te laag is. Communicatie in procenten kan het

 20. Enige aspecten van vrij en dwangmatig herhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, Siem

  1963-01-01

  Het doel van deze studie is geweest enige aspecten van het vrije en onvrije handelen te bestuderen door de veelheid van feiten in de eerste plaats descriptief te nemen. Langs deze weg werd getracht een nader inzicht te krijgen in het gemeenschappelijk wezen en in het onderscheid tussen deze twee

 1. Inventory of Materials to be Used in Explosive Effects Mitigating Structures (Inventarisatie van materialen te gebruiken in constructies ter afscherming van explosie-effecten)

  Science.gov (United States)

  2008-11-01

  F +31 15 284 39 91 info-DenV@tno.nl TNO-rapportnummer TNO-DV 2008 A357 Opdrachtnummer Datum november 2008 Auteur (s) ir. O.C. van der Jagt...een keramisch materiaal (ZrSiO.*). TNO-rapport | TNO-DV 2008 A357 32/44 K, 04 035 0.3 0 25 02 0 15 01 005 0 O a 0 X A • • Theory ...47] Molinari. A., et al., Modeling plastic shocks in periodic laminates with gradient plasticity theories . Journal of the Mechanics and Physics of

 2. Erasmus University Rotterdam Wrestles With Sustainability Strategy

  NARCIS (Netherlands)

  G. Coughlan (Geraldine); T. Yue (Tao); F.H. Wijen (Frank)

  2014-01-01

  textabstractErasmus University Rotterdam (EUR) is in the midst of a sustainability dilemma. The university is in a stage of transition, shifting focus from the city to the world stage. EUR’s current environmental sustainability policy needs more impetus. The university wants to incorporate

 3. Zachtrot in iris. Onderzoek naar de oorzaak van zachtrot (Erwinia) en zoeken naar teeltmaatregelen om aantasting te verminderen of te voorkomen. Onderzoeksjaren 2003-2005

  NARCIS (Netherlands)

  Vlaming, E.A.C.

  2005-01-01

  De laatste jaren treden er steeds meer problemen op met zachtrot bij irissen in de bewaring bij 30°C. Tijdens deze warme bewaring kan soms meer dan 50% van de bollen worden aangetast. De bollen worden zacht en drogen later in. Het probleem neemt jaarlijks toe. De afnemers hebben grote kosten door

 4. Macht, machinaties en musea. Jan van der Hoeven, Hermann Schlegel en hun strijd om het Rijksmuseum van natuurlijke historie te Leiden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.L. de Jonge

  2005-01-01

  Full Text Available Might, machinations and museums. Jan van der Hoeven, Hermann Schlegel and their battle over the National Museum for Natural History in LeidenMuseums had a central place in nineteenth-century natural history. Aside from being important places for carrying out research into nature, they were also powerful vehicles for transmitting and communicating scientific knowledge. That is why, in the nineteenth century, natural history museums were frequently battlegrounds for rival scientists. Often, clashes over scientific matters were at the same time conflicts about power and space. After all, the naturalist who could get control over a museum’s collection and decide how the specimens should be classified and exhibited ultimately had the power to dictate which scientific knowledge was communicated; which story was told by a collection of specimens. This article is about the power struggle over the directorate of the National Museum of Natural History in Leiden that broke out between Jan van der Hoeven, Professor of Natural History and Comparative Anatomy at Leiden and Herman Schlegel, the museum’s chief curator. Both were rooted in very different natural historical traditions and had completely different views on the role of the museum and how the collection should be arranged and exhibited. In this article, we follow the two scientists in their attempts to gain support for their nominations. In this way, we also get a picture of nineteenth century Dutch political culture and the role scientists could play in it.

 5. Monitoring en Evalautie Pilot Zandmotor Fase 2 - Plan van Aanpak Kwaliteitsborging

  NARCIS (Netherlands)

  Baptist, M.J.; Laane, R.W.P.M.

  2011-01-01

  Dit Plan van Aanpak Kwaliteitsborging beschrijft het proces voor de borging van de inhoudelijke kwaliteit van de tijdens het project op te leveren producten, en de rollen en verantwoordelijkheden van het reviewteam in het geheel van de projectkwaliteit.

 6. Resultaten van de proeftuinen van PACT : inclusie door interprofessionele samenwerking in kindvoorzieningen 0-6 jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Balledux, Marielle; Fukkink, Ruben; Spoelstra, Jolanda; van Verseveld, Marloes; van Yperen, Tom

  2018-01-01

  In deze bijdrage worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van de ontwikkelingen in de PACT-proeftuinen om door middel van interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg inclusie van elk kind te realiseren.

 7. Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Fort Hare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Botha

  1977-11-01

  Full Text Available Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare is 'n relatiewe jong departement en het eers in 1965 tot stand gekom. Voor hierdie datum is Bedryfsielkunde as 'n kort kursus deur die departement van suiwer Sielkunde aangebied en een van die destydse dosente, Dr. W. Backer, het die inisiatief geneem om 'n selfstandige departement van Bedryfsielkunde in die Fakulteit van Ekonomiese Wetenskappe op die been te bring.

 8. Hugh Maaskant : architect van de vooruitgang

  NARCIS (Netherlands)

  Provoost, M.

  2003-01-01

  Hugh Maaskant (1907–1977) is best known as the architect who made the biggest mark on the post-war reconstruction of Rotterdam with such buildings as the Groothandelsgebouw, the Hilton Hotel and the Lijnbaan flats. Beginning his career in 1937 as the partner of Willem van Tijen, Maaskant embarked on

 9. Papel do professor: de Erasmo de Rotterdam a Vygotsky - Teacher's role: of Rotterdam Erasmo the Vygotsky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ada Augusta Celestino Bezerra

  2016-09-01

  Full Text Available ResumoO artigo analisa o circuito de ideias pedagógicas sobre a função e preparação do professor ao longo da história, sob o recorte do século XVI ao século XX, a partir das contribuições de doze teóricos/filósofos da educação, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova no Brasil (1932 e do Manifesto dos Educadores. O diálogo com os teóricos estabeleceu-se cronologicamente, considerando os contextos em que as obras foram publicadas e/ou difundidas, com suas implicações no papel do professor. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica que permitiu o retorno aos clássicos que evocaram para si o pensar sobre o processo educativo e suas relações com a sociedade. O estudo partiu de Erasmo de Rotterdam (séc. XVI até alcançar o pensamento de Vygotsky (século XX. Nas considerações finais destaca afinidades e avanços em torno da função docente, reconhecendo que está concretamente colocado à consideração e criatividade dos educadores na contemporaneidade o desafio da construção de uma educação que, mesmo situada no contexto das determinações capitalistas, forme o aluno para o exercício pleno da cidadania a partir da apropriação da cultura produzida social e historicamente pela humanidade e da radicalização do discurso neoliberal dos governos. Para esse fim aponta como componentes da formação do professor: o conhecimento científico-cultural, o conhecimento pedagógico e didático, ao lado do conhecimento profissional docente, requeridos para a inscrição na profissão de professor.    

 10. Bepaling van 14C in afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra YS; Kwakman PJM; Nissan LN; Aldenkamp FJ; LSO

  1998-01-01

  In opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiene van het ministerie van VROM heeft LSO een methode ontwikkeld om 14C in afvalwater van nucleaire installaties te bepalen. De methode meet organisch gebonden-14C en anorganisch-14C in de vorm van carbonaat (14CO32-) in afvalwater. Het rapport

 11. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, I.; Bossers, A.; Roest, H.I.J.; Rotterdam, van B.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, in kaart te

 12. Put the plug in. Shore-side electricity for moored sea ships can improve environmental quality in Rotterdam, Netherlands; Of je stopt de stekker erin. Walstroom voor afgemeerde zeeschepen kan de omgevingskwaliteit in Rotterdam verbeteren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okkerse, W.J.; Molenaar, R. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Schiedam (Netherlands)

  2011-10-15

  Moored vessels consume much energy for their 'hotel' function: heating, cooling and lighting. Containers with perishable goods are cooled. Mammoth oil tankers unload oil onshore. That takes a lot of energy and cause much emissions to the air. Use of quay-side electricity can reduce such emissions considerably. Global developments bring the use of onshore power a step closer. This article discusses the environmental benefits for Rotterdam, Netherlands. [Dutch] Afgemeerde zeeschepen verbruiken veel energie voor hun 'hotel' functie: verwarming, verlichting en koeling. Containers met bederfelijke goederen worden gekoeld. Mammoettankers Iossen olie naar de wal. Dat kost veel energie en de bijbehorende emissies zijn groot. Toepassing van walstroom kan deze emissies sterk verminderen. Mondiale ontwikkelingen zorgen ervoor dat toepassing van walstroom een stapje dichterbij is gekomen. In dit artikel wordt de milieuwinst berekend voor Rotterdam.

 13. Inventarisatie van mogelijke effecten van kribverlaging in de Waal op de beroepsvisserij

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, H.V.

  2011-01-01

  Om de hoogwaterveiligheid van het rivierengebied te vergroten is het doel van Rijkswaterstaat om eind 2015 ca. 500 kribben in de Waal verlaagd te hebben en daarnaast langsdammen aangelegd te hebben tussen Wamel en Ophemert. In deze korte deskstudie wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke

 14. 'Het is stoer de Grönnegers wakker te kriegen' : de lotgevallen van de Grönneger Bond

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Boersma, J. W.; Huussen, A. H.; van den Broek, J.F.J.; van Keulen, J.

  1988-01-01

  Zo'n tien jaar na de totstandkoming van de Fryske Nasjonale Party (FNP) in Friesland kreeg Groningen ook een politiek-regionale groepering. In 1974 werd de Gronneger Bond (GB) opgericht, die zich zou beijveren voor een federale staatsstructuur en voor meer ruimte voor de Groninger cultuur. Voor deze

 15. Biografische notities betreffende verzamelaars voor het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. I. Hendrik Severinus Pel (1818-1876)

  NARCIS (Netherlands)

  Holthuis, L.B.

  1968-01-01

  INHOUD Inleiding (tot de serie)................ Hendrik Severinus Pel (1818-1876)............. 5 I. Leidse tijd (1818-1840).............. 5 II. Verblijf in West Afrika (1840-1855).......... 7 A. Voorgeschiedenis............... 7 B. Chronologisch overzicht van Pel's verblijf in West Afrika .... 10 C.

 16. 'De God van de vrede' in het Nieuwe Testament

  African Journals Online (AJOL)

  13 juli 2015 ... Wat heeft God met vrede te maken? Die vraag lijkt veel gemakkelijker te beantwoorden dan de vraag wat de God van de Bijbel te maken heeft met geweld of met macht. We willen maar al te graag geloven in een God van de vrede. Toch komt die uitdrukking, 'de God van de vrede', als zodanig niet vaak ...

 17. Measurement of visible cross sections in proton-lead collisions at √sNN = 5.02 TeV in van der Meer scans with the ALICE detector

  NARCIS (Netherlands)

  Abelev, B.; Adam, J.; Adamová, D.; Aggarwal, M. M.; Agnello, M.; Agostinelli, A.; Agrawal, N.; Ahammed, Z.; Ahmad, N.; Ahmed, I.; Ahn, S. U.; Ahn, S. A.; Aimo, I.; Aiola, S.; Ajaz, M.; Akindinov, A.; Alam, S. N.; Aleksandrov, D.; Alessandro, B.; Alexandre, D.; Alici, A.; Alkin, A.; Alme, J.; Alt, T.; Altinpinar, S.; Altsybeev, I.; Alves Garcia Prado, C.; Andrei, C.; Andronic, A.; Anguelov, V.; Anielski, J.; Anti.cíc, T.; Antinori, F.; Antonioli, P.; Aphecetche, L.; Appelshäuser, H.; Arbor, N.; Arcelli, S.; Armesto, N.; Arnaldi, R.; Aronsson, T.; Arsene, I. C.; Arslandok, M.; Augustinus, A.; Averbeck, R.; Awes, T. C.; Azmi, M. D.; Bach, M.; Badala, A.; Baek, Y. W.; Bagnasco, S.; Bailhache, R.; Bala, R.; Baldisseri, A.; Baltasar Dos Santos Pedrosa, F.; Baral, R. C.; Barbera, R.; Barile, F.; Barnaföldi, G. G.; Barnby, L. S.; Barret, V.; Bartke, J.; Basile, M.; Bastid, N.; Basu, S.; Bathen, B.; Batigne, G.; Batyunya, B.; Batzing, P. C.; Baumann, C.; Bearden, I. G.; Beck, H.; Bedda, C.; Behera, N. K.; Belikov, I.; Bellini, F.; Bellwied, R.; Belmont-Moreno, E.; Belmont, R.; Bencedi, G.; Beole, S.; Berceanu, I.; Bercuci, A.; Berdnikov, Y.; Berenyi, D.; Berger, M. E.; Bertens, R. A.; Berzano, D.; Betev, L.; Bhasin, A.; Bhat, I. R.; Bhati, A. K.; Bhattacharjee, B.; Bhom, J.; Bianchi, L.; Bianchi, N.; Bianchin, C.; Biel.cík, J.; Biel.cíková, J.; Bilandzic, A.; Bjelogrlic, S.; Blanco, F.; Blau, D.; Blume, C.; Bock, F.; Bogdanov, A.; Bøggild, H.; Bogolyubsky, M.; Böhmer, F. V.; Boldizsár, L.; Bombara, M.; Book, J.; Borel, H.; Borissov, A.; Bossú, F.; Botje, M.; Botta, E.; Böttger, S.; Braun-Munzinger, P.; Bregant, M.; Breitner, T.; Broker, T. A.; Browning, T. A.; Broz, M.; Bruna, E.; Bruno, G. E.; Budnikov, D.; Buesching, H.; Bufalino, S.; Buncic, P.; Busch, O.; Buthelezi, Z.; Caffarri, D.; Cai, X.; Caines, H.; Calero Diaz, L.; Caliva, A.; Calvo Villar, E.; Camerini, P.; Carena, F.; Carena, W.; Castillo Castellanos, J.; Casula, E. A R; Catanescu, V.; Cavicchioli, C.; Ceballos Sanchez, C.; Cepila, J.; Cerello, P.; Chang, B.; Chapeland, S.; Charvet, J. L.; Chattopadhyay, S.; Chattopadhyay, S.; Chelnokov, V.; Cherney, M.; Cheshkov, C.; Cheynis, B.; Chibante Barroso, V.; Chinellato, D. D.; Chochula, P.; Chojnacki, M.; Choudhury, S.; Christakoglou, P.; Christensen, C. H.; Christiansen, P.; Chujo, T.; Chung, S. U.; Cicalo, C.; Cifarelli, L.; Cindolo, F.; Cleymans, J.; Colamaria, F.; Colella, D.; Collu, A.; Colocci, M.; Conesa Balbastre, G.; Conesa del Valle, Z.; Connors, M. E.; Contreras, J. G.; Cormier, T. M.; Corrales Morales, Y.; Cortese, P.; Cortés Maldonado, I.; Cosentino, M. R.; Costa, F.; Crochet, P.; Cruz Albino, R.; Cuautle, E.; Cunqueiro, L.; Dainese, A.; Dang, R.; Danu, A.; Das, D.; Das, I.; Das, K.; Das, S.; Dash, A.; Dash, S.; De, S.; Delagrange, H.; Deloff, A.; Dénes, E.; D'Erasmo, G.; De Caro, A.; De Cataldo, G.; De Cuveland, J.; De Falco, A.; De Gruttola, D.; De Marco, N.; De Pasquale, S.; De Rooij, R.; Diaz Corchero, M. A.; Dietel, T.; Dillenseger, P.; Divìa, R.; Di Bari, D.; Di Liberto, S.; Di Mauro, A.; Di Nezza, P.; Djuvsland, O.; Dobrin, A.; Dobrowolski, T.; Domenicis Gimenez, D.; Dönigus, B.; Dordic, O.; Dørheim, S.; Dubey, A. K.; Dubla, A.; Ducroux, L.; Dupieux, P.; Dutta Majumdar, A. K.; Ehlers, R. J.; Elia, D.; Engel, H.; Erazmus, B.; Erdal, H. A.; Eschweiler, D.; Espagnon, B.; Esposito, M.; Estienne, M.; Esumi, S.; Evans, D.; Evdokimov, S.; Fabris, D.; Faivre, J.; Falchieri, D.; Fantoni, A.; Fasel, M.; Fehlker, D.; Feldkamp, L.; Felea, D.; Feliciello, A.; Feofilov, G.; Ferencei, J.; Fernández Téllez, A.; Ferreiro, E. G.; Ferretti, A.; Festanti, A.; Figiel, J.; Figueredo, M. A S; Filchagin, S.; Finogeev, D.; Fionda, F. M.; Fiore, E. M.; Floratos, E.; Floris, M.; Foertsch, S.; Foka, P.; Fokin, S.; Fragiacomo, E.; Francescon, A.; Frankenfeld, U.; Fuchs, U.; Furget, C.; Fusco Girard, M.; Gaardhøje, J. J.; Gagliardi, M.; Gago, A. M.; Gallio, M.; Gangadharan, D. R.; Ganoti, P.; Garabatos, C.; Garcia-Solis, E.; Gargiulo, C.; Garishvili, I.; Gerhard, J.; Germain, M.; Gheata, A.; Gheata, M.; Ghidini, B.; Ghosh, P.; Ghosh, S. K.; Gianotti, P.; Giubellino, P.; Gladysz-Dziadus, E.; Glässel, P.; Gomez Ramirez, A.; González-Zamora, P.; Gorbunov, S.; Görlich, L.; Gotovac, S.; Graczykowski, L. K.; Grelli, A.; Grigoras, A.; Grigoras, C.; Grigoriev, V.; Grigoryan, A.; Grigoryan, S.; Grinyov, B.; Grion, N.; Grosse-Oetringhaus, J. F.; Grossiord, J. Y.; Grosso, R.; Guber, F.; Guernane, R.; Guerzoni, B.; Guilbaud, M.; Gulbrandsen, K.; Gulkanyan, H.; Gumbo, M.; Gunji, T.; Gupta, A.; Gupta, R.; H. Khan, K.; Haake, R.; Haaland, O.; Hadjidakis, C.; Haiduc, M.; Hamagaki, H.; Hamar, G.; Hanratty, L. D.; Hansen, A.; Harris, J. W.; Hartmann, H.; Harton, A.; Hatzifotiadou, D.; Hayashi, S.; Heckel, S. T.; Heide, M.; Helstrup, H.; Herghelegiu, A.; Herrera Corral, G.; Hess, B. A.; Hetland, K. F.; Hippolyte, B.; Hladky, J.; Hristov, P.; Huang, M.; Humanic, T. J.; Hutter, D.; Hwang, D. S.; Ilkaev, R.; Ilkiv, I.; Inaba, M.; Innocenti, G. M.; Ionita, C.; Ippolitov, M.; Irfan, M.; Ivanov, M.; Ivanov, V.; Jacholkowski, A.; Jacobs, P. M.; Jahnke, C.; Jang, H. J.; Janik, M. A.; Jayarathna, P. H S Y; Jena, S.; Jimenez Bustamante, R. T.; Jones, P. G.; Jung, H.; Jusko, A.; Kadyshevskiy, V.; Kalcher, S.; Kalinak, P.; Kalweit, A.; Kamin, J.; Kang, J. H.; Kaplin, V.; Kar, S.; Karasu Uysal, A.; Karavichev, O.; Karavicheva, T.; Karpechev, E.; Kebschull, U.; Keidel, R.; Khan, M. M.; Khan, P.; Khan, S. A.; Khanzadeev, A.; Kharlov, Y.; Kileng, B.; Kim, B.; Kim, D. W.; Kim, D. J.; Kim, J. S.; Kim, M.; Kim, M.; Kim, S.; Kim, T.; Kirsch, S.; Kisel, I.; Kiselev, S.; Kisiel, A.; Kiss, G.; Klay, J. L.; Klein, J.; Klein-Bösing, C.; Kluge, A.; Knichel, M. L.; Knospe, A. G.; Kobdaj, C.; Köhler, M. K.; Kollegger, T.; Kolojvari, A.; Kondratiev, V.; Kondratyeva, N.; Konevskikh, A.; Kovalenko, V.; Kowalski, M.; Kox, S.; Koyithatta Meethaleveedu, G.; Kral, J.; Králik, I.; Kramer, F.; Krav.cáková, A.; Krelina, M.; Kretz, M.; Krivda, M.; Krizek, F.; Kryshen, E.; Krzewicki, M.; Kucera, V.; Kucheriaev, Y.; Kugathasan, T.; Kuhn, C.; Kuijer, P. G.; Kulakov, I.; Kumar, J.; Kurashvili, P.; Kurepin, A.; Kurepin, A. B.; Kuryakin, A.; Kushpil, S.; Kweon, M. J.; Kwon, Y.; Ladron De Guevara, P.; Lagana Fernandes, C.; Lakomov, I.; Langoy, R.; Lara, C.; Lardeux, A.; Lattuca, A.; La Pointe, S. L.; La Rocca, P.; Lea, R.; Leardini, L.; Lee, G. R.; Legrand, I.; Lehnert, J.; Lemmon, R. C.; Lenti, V.; Leogrande, E.; Leoncino, M.; Léon Monźon, I.; Lévai, P.; Li, S.; Lien, J.; Lietava, R.; Lindal, S.; Lindenstruth, V.; Lippmann, C.; Lisa, M. A.; Ljunggren, H. M.; Lodato, D. F.; Loenne, P. I.; Loggins, V. R.; Loginov, V.; Lohner, D.; Loizides, C.; Lopez, X.; Ĺopez Torres, E.; Lu, X. G.; Luettig, P.; Lunardon, M.; Luparello, G.; Luzzi, C.; Ma, R.; Maevskaya, A.; Mager, M.; Mahapatra, D. P.; Mahmood, S. M.; Maire, A.; Majka, R. D.; Malaev, M.; Maldonado Cervantes, I.; Malinina, L.; Mal'Kevich, D.; Malzacher, P.; Mamonov, A.; Manceau, L.; Manko, V.; Manso, F.; Manzari, V.; Marchisone, M.; Mare.s, J.; Margagliotti, G. V.; Margotti, A.; Marín, A.; Markert, C.; Marquard, M.; Martashvili, I.; Martin, N. A.; Martinengo, P.; Martínez, M. I.; Martínez García, G.; Martin Blanco, J.; Martynov, Y.; Mas, A.; Masciocchi, S.; Masera, M.; Masoni, A.; Massacrier, L.; Mastroserio, A.; Matyja, A.; Mayer, C.; Mazer, J.; Mazzoni, M. A.; Meddi, F.; Menchaca-Rocha, A.; Mercado Pérez, J.; Meres, M.; Miake, Y.; Mikhaylov, K.; Milano, L.; Milosevic, J.; Mischke, A.; Mishra, A. N.; Mískowiec, D.; Mitra, J.; Mitu, C. M.; Mlynarz, J.; Mohammadi, N.; Mohanty, B.; Molnar, L.; Montano Zetina, L.; Montes, E.; Morando, M.; Moreira De Godoy, D. A.; Moretto, S.; Morreale, A.; Morsch, A.; Muccifora, V.; Mudnic, E.; Mühlheim, D.; Muhuri, S.; Mukherjee, M.; Müller, H.; Munhoz, M. G.; Murray, S.; Musa, L.; Musinsky, J.; Nandi, B. K.; Nania, R.; Nappi, E.; Nattrass, C.; Nayak, K.; Nayak, T. K.; Nazarenko, S.; Nedosekin, A.; Nicassio, M.; Niculescu, M.; Nielsen, B. S.; Nikolaev, S.; Nikulin, S.; Nikulin, V.; Nilsen, B. S.; Noferini, F.; Nomokonov, P.; Nooren, G.; Nyanin, A.; Nystrand, J.; Oeschler, H.; Oh, S.; Oh, S. K.; Okatan, A.; Olah, L.; Oleniacz, J.; Oliveira Da Silva, A. C.; Onderwaater, J.; Oppedisano, C.; Ortiz Velasquez, A.; Oskarsson, A.; Otwinowski, J.; Oyama, K.; Sahoo, P.; Pachmayer, Y.; Pachr, M.; Pagano, P.; Paíc, G.; Painke, F.; Pajares, C.; Pal, S. K.; Palmeri, A.; Pant, D.; Papikyan, V.; Pappalardo, G. S.; Pareek, P.; Park, W. J.; Parmar, S.; Passfeld, A.; Patalakha, D. I.; Paticchio, V.; Paul, B.; Pawlak, T.; Peitzmann, T.; Pereira Da Costa, H.; Pereira De Oliveira Filho, E.; Peresunko, D.; Pérez Lara, C. E.; Pesci, A.; Peskov, V.; Pestov, Y.; Petrá.cek, V.; Petran, M.; Petris, M.; Petrovici, M.; Petta, C.; Piano, S.; Pikna, M.; Pillot, P.; Pinazza, O.; Pinsky, L.; Piyarathna, D. B.; Ploskón, M.; Planinic, M.; Pluta, J.; Pochybova, S.; Podesta-Lerma, P. L M; Poghosyan, M. G.; Pohjoisaho, E. H O; Polichtchouk, B.; Poljak, N.; Pop, A.; Porteboeuf-Houssais, S.; Porter, J.; Potukuchi, B.; Prasad, S. K.; Preghenella, R.; Prino, F.; Pruneau, C. A.; Pshenichnov, I.; Puddu, G.; Pujahari, P.; Punin, V.; Putschke, J.; Qvigstad, H.; Rachevski, A.; Raha, S.; Rak, J.; Rakotozafindrabe, A.; Ramello, L.; Raniwala, R.; Raniwala, S.; Räsänen, S. S.; Rascanu, B. T.; Rathee, D.; Rauf, A. W.; Razazi, V.; Read, K. F.; Real, J. S.; Redlich, K.; Reed, R. J.; Rehman, A.; Reichelt, P.; Reicher, M.; Reidt, F.; Renfordt, R.; Reolon, A. R.; Reshetin, A.; Rettig, F.; Revol, J. P.; Reygers, K.; Riabov, V.; Ricci, R. A.; Richert, T.; Richter, M.; Riedler, P.; Riegler, W.; Riggi, F.; Rivetti, A.; Rocco, E.; Rodríguez Cahuantzi, M.; Rodriguez Manso, A.; Røed, K.; Rogochaya, E.; Rohni, S.; Rohr, D.; Röhrich, D.; Romita, R.; Ronchetti, F.; Rosnet, P.; Rossi, A.; Roukoutakis, F.; Roy, A.; Roy, C.; Roy, P.; Rubio Montero, A. J.; Rui, R.; Russo, R.; Ryabinkin, E.; Ryabov, Y.; Rybicki, A.; Sadovsky, S.; Safarík, K.; Sahlmuller, B.; Sahoo, R.; Sahu, P. K.; Saini, J.; Sakai, S.; Salgado, C. A.; Salzwedel, J.; Sambyal, S.; Samsonov, V.; Sanchez Castro, X.; Sánchez Rodríguez, F. J.; Sándor, L.; Sandoval, A.; Sano, M.; Santagati, G.; Sarkar, D.; Scapparone, E.; Scarlassara, F.; Scharenberg, R. P.; Schiaua, C.; Schicker, R.; Schmidt, C.; Schmidt, H. R.; Schuchmann, S.; Schukraft, J.; Schulc, M.; Schuster, T.; Schutz, Y.; Schwarz, K.; Schweda, K.; Scioli, G.; Scomparin, E.; Scott, R.; Segato, G.; Seger, J. E.; Sekiguchi, Y.; Selyuzhenkov, I.; Seo, J.; Serradilla, E.; Sevcenco, A.; Shabetai, A.; Shabratova, G.; Shahoyan, R.; Shangaraev, A.; Sharma, N.; Sharma, S.; Shigaki, K.; Shtejer, K.; Sibiriak, Y.; Siddhanta, S.; Siemiarczuk, T.; Silvermyr, D.; Silvestre, C.; Simatovic, G.; Singaraju, R.; Singh, R.; Singha, S.; Singhal, V.; Sinha, B. C.; Sinha, T.; Sitar, B.; Sitta, M.; Skaali, T. B.; Skjerdal, K.; Slupecki, M.; Smirnov, N.; Snellings, R. J M; Søgaard, C.; Soltz, R.; Song, J.; Song, M.; Soramel, F.; Sorensen, S.; Spacek, M.; Sputowska, I.; Spyropoulou-Stassinaki, M.; Srivastava, B. K.; Stachel, J.; Stan, I.; Stefanek, G.; Steinpreis, M.; Stenlund, E.; Steyn, G.; Stiller, J. H.; Stocco, D.; Stolpovskiy, M.; Strmen, P.; Suaide, A. A P; Sugitate, T.; Suire, C.; Suleymanov, M.; Sultanov, R.; Sumbera, M.; Susa, T.; Symons, T. J M; Szabo, A.; Szanto De Toledo, A.; Szarka, I.; Szczepankiewicz, A.; Szymanski, M.; Takahashi, J.; Tangaro, M. A.; Tapia Takaki, J. D.; Tarantola Peloni, A.; Tarazona Martinez, A.; Tarzila, M. G.; Tauro, A.; Tejeda Munoz, G.; Telesca, A.; Terrevoli, C.; Thäder, J.; Thomas, D.; Tieulent, R.; Timmins, A. R.; Toia, A.; Torii, H.; Trubnikov, V.; Trzaska, W. H.; Tsuji, T.; Tumkin, A.; Turrisi, R.; Tveter, T. S.; Ulery, J.; Ullaland, K.; Uras, A.; Usai, G. L.; Vajzer, M.; Vala, M.; Valencia Palomo, L.; Vallero, S.; Vande Vyvre, P.; Vannucci, L.; Van Der Maarel, J.; Van Hoorne, J. W.; Van Leeuwen, M.; Vargas, A.; Vargyas, M.; Varma, R.; Vasileiou, M.; Vasiliev, A.; Vechernin, V.; Veldhoen, M.; Velure, A.; Venaruzzo, M.; Vercellin, E.; Vergara Limon, S.; Vernet, R.; Verweij, M.; Vickovic, L.; Viesti, G.; Viinikainen, J.; Vilakazi, Z.; Villalobos Baillie, O.; Vinogradov, A.; Vinogradov, L.; Vinogradov, Y.; Virgili, T.; Viyogi, Y. P.; Vodopyanov, A.; Völkl, M. A.; Voloshin, K.; Voloshin, S. A.; Volpe, G.; Von Haller, B.; Vorobyev, I.; Vranic, D.; Vrláková, J.; Vulpescu, B.; Vyushin, A.; Wagner, B.; Wagner, J.; Wagner, V.; Wang, M.; Wang, Y.; Watanabe, D.; Weber, M.; Wessels, J. P.; Westerhoff, U.; Wiechula, J.; Wikne, J.; Wilde, M.; Wilk, G.; Wilkinson, J.; Williams, M. C S; Windelband, B.; Winn, M.; Xiang, C.; Yaldo, C. G.; Yamaguchi, Y.; Yang, H.; Yang, P.; Yang, S.; Yano, S.; Yasnopolskiy, S.; Yi, J.; Yin, Z.; Yoo, I. K.; Yushmanov, I.; Zaccolo, V.; Zach, C.; Zaman, A.; Zampolli, C.; Zaporozhets, S.; Zarochentsev, A.; Závada, P.; Zaviyalov, N.; Zbroszczyk, H.; Zgura, I. S.; Zhalov, M.; Zhang, H.; Zhang, X.; Zhang, Y.; Zhao, C.; Zhigareva, N.; Zhou, D.; Zhou, F.; Zhou, Y.; Zhu, H.; Zhu, J.; Zhu, X.; Zichichi, A.; Zimmermann, A.; Zimmermann, M. B.; Zinovjev, G.; Zoccarato, Y.; Zyzak, M.

  2014-01-01

  In 2013, the Large Hadron Collider provided proton-lead and lead-proton collisions at the center-of-mass energy per nucleon pair s NN=5.02 TeV . Van der Meer scans were performed for both configurations of colliding beams, and the cross section was measured for two reference processes, based on

 18. Ontwerpen van productkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Boxtel, van A.J.B.; Stigter, J.D.; Entius, S.D.J.

  2004-01-01

  Bij het ontwerpen van productie- en voedselbereidingsapparatuur worden fysische grootheden als uitgangspunt genomen. Het ligt echter meer voor de hand om de berekeningen op de beoogde producteigenschappen te baseren. Tot nu toe zijn de rekenmethoden voor complexere producten ontoereikend. Wageningen

 19. TeSLA workshop betrouwbaar toetsen op afstand

  NARCIS (Netherlands)

  Brouns, Francis; Janssen, José

  2017-01-01

  Presentatie ten behoeve van workshop betrouwbaar toetsen op afstand voor docenten van de Open Universiteit Nederland betrokken in de derde TeSLA pilot. Topics: toetsfraude, toetsdesign, technologie voor authenticatie en verificatie van auteurschap, TeSLA instrumenten.

 20. TeSLA e-assessment workshop pilot 2

  OpenAIRE

  Janssen, José

  2017-01-01

  Presentatie ten behoeve van de e-assessment workshop voor docenten van de Open Universiteit Nederland betrokken in de tweede TeSLA pilot. Topics: toetsfraude, toetsdesign, technologie voor authenticatie en verificatie van auteurschap, TeSLA instrument.

 1. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden

 2. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 3. Praktijkevaluatie van 'piglet snatching'

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, J.M.; Binnendijk, G.P.; Eijck, I.A.J.M.

  2002-01-01

  Bij piglet snatching worden biggen van een zeug direct bij de geboorte weggevangen en overgelegd naar een zeug op een ander bedrijf. In de praktijk is dit een goede, welzijnsvriendelijke manier om biggen van een bedrijf met een lage ziektevrij-status maar met een hoge genetische waarde over te

 4. Keuzeprocessen van Consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend)

  1987-01-01

  textabstractVoor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren.

 5. De verleidelijkheid van het grote gebaar : Het werk van Dogma

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2013-01-01

  In vier portacabins op het parkeerterrein van de Delftse Faculteit Bouwkunde is nog tot volgende week de tentoonstelling 11+1 projects te zien, een overzichtstentoonstelling van het intrigerende werk van het Brusselse bureau Dogma. Met de tentoonstelling zet de faculteit na de brand in 2008 weer een

 6. ʼn Kritiese evaluering van wetgewing wat die gesondheid van ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  gereguleer wat "basiese watervoorsiening" omskryf as "die voorgeskrewe minimum standaard van watervoorsieningsdienste wat nodig is vir die betroubare voorsiening van ʼn toereikende hoeveelheid en gehalte water aan huishoudings, met inbegrip van informele huishoudings, om lewe en persoonlike higiëne te steun".

 7. Beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Lamers, J.G.

  2009-01-01

  In 2007 en 2008 heeft PPO-agv in opdracht van het Productwschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar de beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie. Diverse fungicidentoepassingen zijn in staat om de peterselie (in meer of mindere mate) tegen valse meeldauw te beschermen.

 8. DIE ROL VAN DIE TAALWETENSKAP IN DIE ONTWIKKELING VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  aanslag op die sogenaamde "Intentional Fallacy", heelwat verder. n. Mens sou hier eintlik ook op die invloed van Lacan se toepassing van. De Sacs sure op Freud moet wys, en op Macherey se Theory of Literary. Production. Barthes is naamlik besig om repressie teen te werk, en die teks as produksieproses in stede van ...

 9. Tranen van bloed : Het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629

  NARCIS (Netherlands)

  Cauwer, de Peter

  2008-01-01

  Het beleg van 's-Hertogenbosch en de veldtocht van 1629 staat in de Nederlandse geschiedschrijving te boek als een van de meest roemruchte gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Het beeld en de interpretaties van deze gebeurtenis zijn de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Toch bleven de

 10. Diagnostische mogelijkheden van pathologische laesies bij pluimvee voor het opsporen van uitbraken tijdens de klassieke vogelpest epidemie in Nederland in 2003 = Diagnostic possibilities for pathological lesions in poultry to trace disease outbreaks of classical fowl pest in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Kamps, B.; Koch, G.

  2005-01-01

  Gegevens uit de vogelpestepidemie van 2003 zijn gebruikt om de bruikbaarheid van pathologische bevindingen bij sectie te beoordelen voor het opsporen van uitbraken. Daarvoor werden de pathologische uitkomsten van pluimvee van 123 verdachte bedrijven nog eens op een rijtje gezet

 11. Energie- en eiwitbehoefte van schapen

  NARCIS (Netherlands)

  Sebek, L.B.J.; Gosselink, J.M.J.

  2006-01-01

  In 2004 is een literatuuronderzoek uitgevoerd om een betere onderbouwing en eventuele aanpassing van de behoeftenormen voor schapen mogelijk te maken. Op basis van deze literatuurstudie is aanpassing van de normen mogelijk. Het rapport levert echter geen ‘kant-en-klare’ voedernormen voor schapen,

 12. Zuivering brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen: Resultaten onderzoek 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schipperus, R.; Grobben, S.A.; Weide, van der R.Y.

  2013-01-01

  In een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR (Acrres) is in 2012 een onderzoeksproject gestart om de mogelijkheden van zuivering van procesafvalwater van de brouwerijen met behulp van algen te onderzoeken. In het kader van dit project is in 2012 een

 13. Optimale toepassing van Moddus in zaadgewassen Engels raaigras

  NARCIS (Netherlands)

  Schoot, van der J.R.

  2008-01-01

  De effecten van de toepassing van de groeiregulator Moddus zijn in de praktijk vooral bij zaadgewassen van Engels raaigras wisselvallig. In opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw is onderzoek gestart om een meer consistent effect van Moddus te bereiken in de wijze van toepassing en de

 14. Schroeien of scheren? Ontharen van uier veroorzaakt amper stress

  OpenAIRE

  Ybema, A.S.; Sinnige, P.A.; Beerda, B.; Tol, van der, P.P.J.

  2005-01-01

  Om te voorkomen dat koeienuiers vervuilen met aanklevende mest verwijderen veel veehouders het haar van de uiers. De bekende werkwijze is scheren, vrij nieuw is het wegschroeien van uierhaar. Studenten van het Van Hall Instituut inventariseerden, in samenwerking met onderzoekers van ASG, de diervriendelijkheid van deze methoden

 15. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Samenvattingen van 5 presentaties: 'Heterogenity of Dutch Fusarium oxysporum strains isolated as forma specialis radicis-lycopersici';'Een proteomics benadering om eiwitten te identificeren die door Fusarium oxysporum worden uitgescheiden in xyleemsap van tomaat'; 'Ontwikkeling en implementatie van

 16. Kansrijk ; verbeteren van Leerlingprestaties door schoolontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Kuijpers, J.M.; Mijs, T.J.E.

  2004-01-01

  Zes onderwijskansenscholen zijn onder begeleiding van het Christelijk Pedagogische Studiecentrum (CPS) hard aan het werk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Er zijn vier hoofdoorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de prestaties op onderwijskansenscholen. Deze zijn: een

 17. Een kwalitatief onderzoek naar de begeleidingsbehoefte van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis bij het invullen van vragenlijsten : Adviesrapport; afstudeeronderzoek Toegepaste Psychologie

  NARCIS (Netherlands)

  Landsman-Dijkstra, Johanna; Bos, Mireille; Koopman, Karen

  2013-01-01

  Toegepast gezondheidsonderzoek (hierna te noemen TGO), onderdeel van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen, doet onderzoek naar de effecten van de methodiek: “Bewustwording van prikkelverwerking”. Het onderzoek naar de methodiek wordt uitgevoerd onder

 18. Contractiemechanisme en elektrolythuishouding van het geïsoleerde, overlevende rattehart, mede in verband met de werking van insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Offerijns, F.G.J.; Willebrands, A.F.; Groen, J.

  1959-01-01

  Het waarnemen van een effect van insuline op de contracties van het geïsoleerde, overlevende rattenhart was aanleiding om de fysische verrichtingen in samenhang van het gehalte aan water en elektrolyten van dit orgaan tot onderwerp van studie te maken. Daarbij werd een zo goed mogelijk aan de

 19. Vaststellen reproduceerbaarheid van de nachtactiviteit van de Balb/c/rivm muis over de afgelopen vijf jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Steen BVL; Jansen van ' t Land C; CDL

  1999-01-01

  Om de inschatting van de mate van ongerief onafhankelijk te maken van ervaring en interpretatie van de persoon die de observatie uitvoert, maken wij in onze studies gebruik van een volledig geautomatiseerde opstelling. Met deze geautomatiseerde opstelling kan de bewegingsactiviteit van

 20. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.M.A.; Beek, van C.G.E.M.; Boesten, J.J.T.I.; Leistra, M.; Meinardi, C.R.; Puijker, L.M.

  1999-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de omzettingssnelheid

 1. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden AMA van der; Beek CGEM van; Boesten JJTI; Leistra M; Meinardi CR; Puijker LM; LBG

  1994-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de

 2. TeSLA e-assessment workshop

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2016-01-01

  Presentatie ten behoeve van de e-assessment workshop voor docenten van de Open Universiteit Nederland betrokken in de eerste TeSLA pilot. Topics: toetsfraude, toetsdesign, technologie voor authenticatie en verificatie van auteurschap.

 3. Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel I)

  NARCIS (Netherlands)

  Okhuizen, E.C.G.

  2013-01-01

  De omkering van de bewijslast als processuele sanctie op het niet nakomen van de aangifteplicht en de daaraan verbonden bijkomende verplichtingen lijken niet weg te denken uit ons belastingrecht. De sanctie kwam al voor in de fiscale wetgeving die dateert van vóór de invoering van de Algemene wet

 4. 36th International Pyrotechnics Seminar 2009 in Rotterdam - Editorial

  NARCIS (Netherlands)

  Klerk, W.P.C. de; Lingen, J.L. van

  2010-01-01

  From August 23 to 28, 2009, TNO Defence, Security and Safety organized the 36th IPS Congress in De Doelen in Rotterdam. The program consisted of 4 days of scientific presentations, a tour of the ports of Rotterdam and a final tour at TNO Defence, Security and Safety in Rijswijk and Ypenburg. The

 5. Civilizing the city: populism and revanchist urbanism in Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Uitermark, J.; Duyvendak, J.W.

  2008-01-01

  This paper discusses the relevance of American literature on ‘revanchist urbanism’ for understanding the policies of the populist government that ruled Rotterdam between 2002 and 2006. It is suggested that revanchist urbanism in the European context in general and in the case of Rotterdam in

 6. A biorefinery in Rotterdam with isobutanol as platform molecule?

  NARCIS (Netherlands)

  Posada Duque, J.A.; Zirkzee, H.; Hellemond, van E.W.; Lopez Contreras, A.M.; Hal, van J.W.; Straathof, A.J.J.

  2014-01-01

  The port area of Rotterdam with its concentration of chemical and petrochemical
  industry is an important contributor to the emission of CO2 in this country. The
  Rotterdam Climate Initiative (RCI) aims to reduce the CO2 emission in 2025 by 50%
  compared to 1990 levels. The use of biomass

 7. High density of (pseudo) periodic twin-grain boundaries in molecular beam epitaxy-grown van der Waals heterostructure: MoTe{sub 2}/MoS{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diaz, Horacio Coy; Ma, Yujing; Chaghi, Redhouane; Batzill, Matthias [Department of Physics, University of South Florida, Tampa, Florida 33620 (United States)

  2016-05-09

  Growth of transition metal dichalcogenide heterostructures by molecular beam epitaxy (MBE) promises synthesis of artificial van der Waals materials with controllable layer compositions and separations. Here, we show that MBE growth of 2H-MoTe{sub 2} monolayers on MoS{sub 2} substrates results in a high density of mirror-twins within the films. The grain boundaries are tellurium deficient, suggesting that Te-deficiency during growth causes their formation. Scanning tunneling microscopy and spectroscopy reveal that the grain boundaries arrange in a pseudo periodic “wagon wheel” pattern with only ∼2.6 nm repetition length. Defect states from these domain boundaries fill the band gap and thus give the monolayer an almost metallic property. The band gap states pin the Fermi-level in MoTe{sub 2} and thus determine the band-alignment in the MoTe{sub 2}/MoS{sub 2} interface.

 8. Risk appetite: beperken of versterken? : Kostprijs van risico

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild; R. Duits

  2015-01-01

  Risk appetite is de tegenpool van uw doelen. Het geeft aan hoe ver u wilt gaan om doelen te bereiken. En het maakt duidelijk wat de ultieme kostprijs van het nemen van risico volgens uw organisatie mag zijn.

 9. Energiebehoefte bio-leghennen wijkt af van gangbare hen

  NARCIS (Netherlands)

  Knegsel, van A.T.M.; Krimpen, van M.M.

  2008-01-01

  De gedachte is dat de energie- en eiwitbehoeften van biologisch gehouden pluimvee verschilt van die van gangbaar gehouden kippen. Om meer zicht te krijgen op dit verschil in behoeften, is een literatuuronderzoek uitgevoerd

 10. The Pauluskerk: an unorthodox church in Rotterdam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frank van der Hoeven

  2014-05-01

  Full Text Available The tale of the rebuilding of the Pauluskerk (St. Paul’s Church in the Dutch city of Rotterdam is a multilayered story that blurs the lines between architecture, societal issues, policymaking and urban redevelopment.The original Pauluskerk was built in the late 1950s in a city centre that was still recovering from the damage it suffered during the Second World War. The church may never have received the attention it has were it not for Reverend Visser, who developed the church into a refuge for the outcasts of Dutch society: asylum seekers, homeless people and drug addicts. Visser’s activism eventually evolved into the Perron Nul (Platform Zero initiative, through which he organized support for the addicted and indigent on a scale not seen before in the city.The close proximity of the Pauluskerk to Rotterdam Central Station and the controversy surrounding its mission brought it slowly but steadily onto a collision course with the renewal and redevelopment of the station area, which would eventually lead to the demolition of the original Pauluskerk in 2007 and the construction of a new church building as part of the CalypSO project, designed by British architect William Alsop.This article brings these story lines together to showcase the complex process involved in an inner-city urban development founded in the well-established practice of local democracy, where consensus-seeking is the norm, even when this crosses societal borders.

 11. Die teologiese arbeid van Antonius HJ Gunneweg

  African Journals Online (AJOL)

  En dis 'n klein treetjie van klagte na aanklag en na protes teen die gode, die heersers wat die mens vernietig deur hom oor sy ware lewe te bedrieg. Die ideologie eis dan ook dienooreenkomstig die bevryding en emansipasie van die mens van die gode en van God (1983: 118—119). Volgens die Jahwis is dit die slang wat, ...

 12. De fysiologische tremor van de hand

  NARCIS (Netherlands)

  Weerden, Tiemen Willem van

  1989-01-01

  Bij het innemen van een houding, zoals het willekeurig horizontaal gestrekt houden van de hand, vertoont het betrokken lichaamsdeel kleine fluctuaties in positie: de fysiologische tremor. Het doel van het proefschrift is, naast een beschrijving van het fenomeen, inzicht te geven in de oorzakelijke

 13. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een

 14. Ultrasensitive near-infrared photodetectors based on graphene-MoTe2-graphene vertical van der Waals heterostructure

  Science.gov (United States)

  Zhang, Kun; Ye, Yu; Dai, Lun; School of Physics, Peking University Team

  Two-dimensional (2D) materials have rapidly established themselves as exceptional building blocks for optoelectronic applications, due to their unique properties and atomically thin nature. Nevertheless, near-infrared (NIR) photodetectors based on layered 2D semiconductors are rarely realized. In this work, we fabricate graphene-MoTe2-graphene vertical vdWs heterostructure by a facile and reliable site controllable transfer method, and apply it for photodetection from visible to the NIR wavelength range. Compared to the 2D semiconductor based photodetectors reported thus far, the graphene-MoTe2-graphene photodetector has superior performance, including high photoresponsivity (110 mA W-1 at 1064 nm and 205 mA W-1 at 473 nm), high external quantum efficiency (EQE, 12.9% at 1064 nm and 53.8% at 473 nm), rapid response and recovery processes (rise time of 24 μs, fall time of 46 μs under 1064 nm illumination), and free from an external source-drain power supply. The all-2D-materials heterostructure has promising applications in future novel high responsivity, high speed and flexible NIR devices.

 15. Anomalous Hall effect in the van der Waals bonded ferromagnet Fe3 -xGeTe2

  Science.gov (United States)

  Liu, Yu; Stavitski, Eli; Attenkofer, Klaus; Petrovic, C.

  2018-04-01

  We report the anomalous Hall effect (AHE) in single crystals of a quasi-two-dimensional Fe3 -xGeTe2 (x ≈0.36 ) ferromagnet grown by the flux method which induces defects on the Fe site and bad metallic resistivity. Fe K-edge x-ray absorption spectroscopy was measured to provide information on the local atomic environment in such crystals. The dc and ac magnetic susceptibility measurements indicate a second-stage transition below 119 K in addition to the paramagnetic to ferromagnetic transition at 153 K. A linear scaling behavior between the modified anomalous Hall resistivity ρx y/μ0Heff and longitudinal resistivity ρxx 2M /μ0Heff implies that the AHE in Fe3 -xGeTe2 should be dominated by the intrinsic Karplus-Luttinger mechanism rather than the extrinsic skew-scattering and side-jump mechanisms. The observed deviation in the linear-M Hall conductivity σxy A below 30 K is in line with its transport characteristic at low temperatures, implying the scattering of conduction electrons due to magnetic disorder and the evolution of the Fermi surface induced by a possible spin-reorientation transition.

 16. Persoonlikheidskorrelate van posttraumatiese stresversteuring by polisiebeamptes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C Sophia Henning

  2000-10-01

  Die doelstelling van die onderhawige studie was om die persoonlikheidskorrelate van posttaumatiese stresversteuring (PTSV by polisiebeamptes te ondersoek. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 17. Ontwikkeling en validatie van computer vision technologie ten behoeve van een broccoli oogstrobot

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, Pieter M.; Tielen, Antonius P.M.

  2018-01-01

  De selectieve en handmatige oogst van broccoli is arbeidsintensief en omvat ongeveer 35% van de totale productiekosten. Dit onderzoek is uitgevoerd om te bepalen of computer vision kan worden gebruikt om broccoli kronen te detecteren, als eerste stap in de ontwikkeling van een autonome selectieve

 18. Voedselverspilling, waarden van voedsel in de keten : de mogelijke rol van het groene onderwijs bij het oplossen van een maatschappelijke opgave

  OpenAIRE

  Waarts, Y.R.; Onwezen, M.C.; Wiersinga, R.C.; Eppink, M.M.; Thoden van Velzen, E.U.; Timmermans, A.J.M.

  2009-01-01

  Het doel van deze verkenning is om op basis van literatuur en interviews met belangrijkste stakeholders een visie te formuleren over de wijze waarop het groene onderwijs een bijdrage kan leveren aan het verminderen van voedselverliezen binnen alle schakels van de keten inclusief de consument, en aan de nuttige toepassing van reststromen.

 19. Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten van gebruik en de effecten van NME in het primair onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Vreke, J.; Langers, F.; Berg, van den A.E.

  2011-01-01

  In het NME-beleid wordt het geven van NME ingezet als instrument om bij te dragen aan het reduceren van de achteruitgang, in omvang en kwaliteit, van natuur en milieu. Het bereik van NME moet aangeven in hoeverre NME de bevolking heeft bereikt en aan dit doel heeft bijgedragen. Het identificeren van

 20. Lower cost, more comfort. Simulation software for interactive building sessions; Lagere kosten, meer comfort. Simulatiesoftware maakt weg vrij voor interactieve bouwsessies Steeds meer opdrachtgevers en projectontwikkelaars realiseren zich dat de levensduurkosten van een gebouw een veelvoud van de investering kunnen zijn. Om beslissingen te kunnen nemen die deze kosten kunnen bemvloeden is het belangrijk om al in de ontwerpfase met het complete (bouw)team verschillende alternatieven door te rekenen. Een gebouwsi- mulatiesysteem kan hierbij uitkomst bieden.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lankhoorn, B. [Schouten Techniek, Zwaag (Netherlands)

  2012-12-15

  More and more clients and project developers realize that the life cycle cost of a building can be a multiple of the investment. To be able to make the right decision to lower the cost it is important to calculate different alternatives already in the design phase with the complete (construction) team. A building simulation system can be the solution [Dutch] Steeds meer opdrachtgevers en projectontwikkelaars realiseren zich dat de levensduurkosten van een gebouw een veelvoud van de investering kunnen zijn. Om beslissingen te kunnen nemen die deze kosten kunnen bemvloeden is het belangrijk om al in de ontwerpfase met het complete (bouw)team verschillende alternatieven door te rekenen. Een gebouwsi- mulatiesysteem kan hierbij uitkomst bieden.

 1. Sedimentêre omgewings van die Inhaca-eilandstelsel met spesiale verwysing na die petrografiese en geochemiese eienskappe van die sedimente spesiale verwysing na die petrografiese en geochemiese eienskappe van die sedimente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marieke Peché

  2011-09-01

  Full Text Available Die Inhaca-eilandstelsel is geleë langs die suidooskus van Mosambiek. Die oostekant van die stelsel grens aan die Indiese Oseaan en die westekant aan die Baai van Maputo. Hierdie eilandstelsel bestaan uit Inhaca- en Portugese eiland, asook ’n groep sandbanke wat van die noordlike punt van Inhaca na Portugese eiland strek. Die doel van hierdie studie is om die verskillende moderne en oer-sedimentêre omgewings op die eilandstelsel te identifiseer en te beskryf, die invloed van getye en golfaksie op die moderne sedimentêre omgewing vas te stel en die geochemiese en petrografiese samestelling van die geologiese eenhede te bepaal.

 2. Een helpende hand? De rol van discriminatie bij het hulpgedrag van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Sierksma, J.

  2016-01-01

  Kinderen zijn heel prosociaal ingesteld en vinden het belangrijk om anderen te helpen. Zo zijn kinderen op de jonge leeftijd van 14 maanden al gemotiveerd om anderen te hulp te schieten, bijvoorbeeld door gevallen pennen op te rapen of door een kastje voor iemand open te doen die zijn of haar handen

 3. Onderzoek naar de kwaliteit van chocoladerepen

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Herstel, H.

  1989-01-01

  Om de kwaliteit van in willekeurige winkels gekochte chocoladerepen te kunnen beoordelen heeft Konsumenten Kontakt het RIKILT verzocht 24 monsters chocoladerepen te onderzoeken. Alle monsters zijn onderzocht op nettogewicht, totaal vet, vocht, saccharose, lactose, theobromine,

 4. Opname van nicotine door kippen en overdracht naar eieren bij toepassing van nicotine tegen bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Rijk, de T.C.; Zomer, P.; Vos Van Avezathe, A.; Kan, C.A.; Zeilmaker, M.; Hoogenboom, L.A.P.

  2005-01-01

  Uit onderzoek van de AID blijkt nicotine gebruikt te worden voor de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dit levert mogelijk gezondheidsrisico's op voor de consument van het kippenvlees of de eieren. Omdat niet duidelijk is of het nicotine na de bestrijding van bloedluis in het vlees of eieren

 5. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 6. De economische kracht van de baggerindustrie: clusterstudie met behulp van de 'methode Porter'

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, D.; Limpens, I.; Kuijper, J.; Ven, B. van de

  1993-01-01

  Deze clusterstudie van de Nederlands-Belgische baggerindustrie is uitgevoerd in opdracht van IHC Holland, de belangrijkste bouwer van baggerschepen ter wereld, en de Vereniging Centrale Baggerbedrijf, de branche-organisatie van aannemers in de bagger. De bedoeling is een beter inzicht te krijgen in

 7. Het geluid van de Beatles. Een muzieksociologische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Tillekens, Gerardus Jacobus

  1998-01-01

  Het geluid van de Beatles. Er valt niet veel meer aan te doen. Met een soort emotionele superlijm zit het geluid van de Beatles en al die andere groepen van de Britse beatexplosie voor altijd verkleefd aan het beeld van de jaren zestig. Voor velen, zowel jong als oud kwam dat moment van culturele

 8. De meerwaarde van HKZ-certificering voor GGZ-instellingen

  NARCIS (Netherlands)

  I.N. Fabbricotti (Isabelle); M. Oud; W.K. Redekop (Ken); R. Huijsman (Robbert)

  2011-01-01

  textabstractHet certificeren van instellingen is een instrument geworden om de kwaliteit van zorg van instellingen te verbeteren. Certificeren behelst het beoordelen van een organisatie op voorgeschreven normen door een onafhankelijke derde en het afgeven van een certificaat wanneer aan de normen

 9. Microphonische effecten in het labyrinth van de duif.

  NARCIS (Netherlands)

  Bleeker, Jacob Dirk Jan Willem

  1949-01-01

  In dit proefschrift wordt een experimenteel onderzoek beschreven over het vaststellen van potentiaalverschillen in het binnenoor van de duif bij het inwerken van geluid onder verschillende omstandigheden. De oorspronkelijke doelstelling was het effect na te gaan van de fenestratie van een booggang,

 10. Het ontwikkelen van een web performance en security analyse applicatie

  NARCIS (Netherlands)

  O. Hawker

  2017-01-01

  Doelstelling van de opdracht is om vier security en performance aspecten van een website te meten of bepalen. Dit wordt gedaan met behulp van een site crawler. De resultaten van de metingen inclusief de trends van vorige scans worden aan de gebruiker gepresenteerd. Als laatst moet er rekening met de

 11. Transport en afbraak van olie in bodem en grondwater

  NARCIS (Netherlands)

  Begeman, E.; Gestel, van C.A.M.

  1978-01-01

  De bestrijding van olieverontreiniging in de bodem is vooral voor dezedrinkwaterbedrijven erg belangrijk. Het verkrijgen van inzicht in het transport van olie in de bodem is van belang om de verspreiding van een eventuele vervuiling te kunnen voorspellen, zodat de bestrijding effectiever kan worden

 12. Schroeien of scheren? Ontharen van uier veroorzaakt amper stress

  NARCIS (Netherlands)

  Ybema, A.S.; Sinnige, P.A.; Beerda, B.; Tol, van der P.P.J.

  2005-01-01

  Om te voorkomen dat koeienuiers vervuilen met aanklevende mest verwijderen veel veehouders het haar van de uiers. De bekende werkwijze is scheren, vrij nieuw is het wegschroeien van uierhaar. Studenten van het Van Hall Instituut inventariseerden, in samenwerking met onderzoekers van ASG, de

 13. Toepassing van DIN-ICP-MS en scanning-scouting van B en Mo in grondwater, drinkwater en regenwater

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; LAC

  1998-01-01

  Doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een bepalingsmethode voor boor (B) en molybdeen (Mo) met ICP-MS om een indruk te krijgen van de concentraties in grond-, drink- en regenwater van Nederland. Omdat B adsorbeert aan de wand van de meeste verstuiverkamers (memory-effect) werd een directe

 14. Ontwateren van zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Thelosen, J.; Gastel, van J.; Cuyck, van J.

  1992-01-01

  In periodiek nummer 1 (februari 1991) is het proces van omgekeerde osmose reeds beschreven. In het kort komt omgekeerde osmose op het volgende neer: de te ontwateren vloeistof wordt onder hoge druk (55 bar) door filterbuizen gepompt.

 15. Het format van de stad. Een evaluatie van recente Nederlandse stadsgeschiedenissen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Kooij

  2002-01-01

  Full Text Available R. Kunst, Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland; A. van der Schoor, N. Schadee, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813; P. van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw; R.E. de Bruin, 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht.The shape of the city. An evaluation of recent historical studies on Dutch townsUrban history in the Netherlands started roundabout 1970. It was initially promoted by mainly economic and social historians who used concepts derived from geography which centred on town and country relations, urban networks, and migration. The spatial factor was considered to be a core feature, also inside the towns and cities. An alternative view, however, argued that a completely introspective urban history, focussing on one city, would result in more integration. This hypothesis has been proved in a number of recent, more or less integral urban histories, commissioned by several independent municipal authorities in individual cities. They show that a combination of internal and external elements offers the best results with regard to integration.

 16. Die nabyheid van die Koninkryk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.J. Snyman

  1963-03-01

  Full Text Available Vanweë die belangrikheid daarvan volg hier ’n breër bespreking van die proefskrif van dr. Tjaart van der Walt oor die nabyheid van die Koninkryk as wat in ’n gewone resensie kan geskied. Die vraagstuk wat onder oë gesien word is so oud as die kerk en die teologie, soms minder en soms meer op die voorgrond. Tans kan gesê word, staan dit in die middelpunt. Daarby is dit nie maar ’n akademiese vraagstuk nie, maar ’n vraagstuk waarvoor elke nadenkende leser van die Skrif te staan kom.

 17. Rudolf Bultmann se verstaan van vryheid

  African Journals Online (AJOL)

  12 Jun 2015 ... Om die verskil in menslike selfverstaan te verduidelik, begin. Bultmann ([1959] 1975:43) met die menings van die filosoof. Anaxagoras. Op die vraag hoekom dit beter is om gebore te wees as om nie gebore te wees nie, sê hy: ''n Mens is gebore om die hemel en die kosmos omvattende orde te aanskou'.

 18. Gezondheidsaspecten van Legionella in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; de Roda Husman AM; MGB

  2004-01-01

  Legionella pneumophila is een veroorzaker van ernstige longontsteking bij mensen. Legionella bacterien blijken overal in waterige milieus aanwezig te zijn. Met name in kunstmatige waterige milieus kunnen mensen blootgesteld worden aan aerosolen waarin Legionella aanwezig is. Dit beknopte

 19. Analyses van 35 jaar durende proef naar kruip en reststerkte in houtkop: Hoe meer vocht in hout, des te minder de vervorming. Marion de Boo chapeau spreekt met ir. J.-W. van de Kuilen

  NARCIS (Netherlands)

  Boo, M. de; Kuilen, J.W.G. van de

  1999-01-01

  Hout is waarschijnlijk het oudste constructiemateriaal dat mens en dier kennen, als mag worden aangenomen dat ook vogels uit de pre-historie hun nestjes van takken bouwden. Nog steeds speelt hout een belangrijke rol bij de bouw van hulzen en niet alleen bij houtskeletbouw. Wie dacht dat in een tijd

 20. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 1. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 2. Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen (deel I); Dracht in Nederland (cultuurgewassen en wilde planten) (deel II)

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.; Cornelissen, B.

  2015-01-01

  Om een inschatting te kunnen maken van het risico dat honingbijen blootgesteld worden aan gewasbeschermingsmiddelen, andere stoffen zoals atmosferische depositie van fijnstof en organismen zoals plantpathogene microorganismen, is in opdracht van het Ministerie van EZ/Landbouw een samenvatting

 3. Kwaliteit van gemeentelijk groen buiten de bebouwde kom

  OpenAIRE

  Oosterbaan, A.; Hoogenboom, F.G.G.; Spijker, J.H.; Vries, de, E.A.

  2004-01-01

  Interactief met enkele gemeenten is een methodiek ontworpen om de kwaliteit van het gemeentelijk groen buiten de bebouwde kom in beeld te brengen. Gemeenten hebben behoefte om de kwaliteit van groen te bekijken op het niveau van landschap en element. De ontwikkeling van cultuurhistorische en ecologische waarde op landschapniveau kunnen worden afgemeten aan bestaande beleidsplannen. Daarnaast moeten in het veld het functioneren en de technische staat worden van de elementen worden beoordeeld. ...

 4. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 5. Onderrig van Generasie Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 6. Een analyse van de mogelijke gevolgen van de aanleg van IJburg tweede fase voor watervogels in de SBZ IJmeer

  NARCIS (Netherlands)

  Schekkerman, H.; Eerden, van M.E.; Rijn, van S.; Roos, M.

  2006-01-01

  De gemeente Amsterdam heeft vergevorderde plannen om in het IJmeer, grenzend aan het Vogelrichtlijngebied (SBZ, Natura 2000 gebied) IJmeer, de tweede fase van de wijk IJburg te realiseren. In dit rapport wordt (1) beschreven welke specifieke waarden van het IJmeer volgens de Vogelrichtlijn dienen te

 7. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 8. Slim, slimmer, slimst. Haven van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Jak, M.J.G.

  2015-01-01

  Negentig procent van alle goederen wordt per schip vervoerd. Dat betekent dat havens de plaatsen zijn waar gigantische ladingstromen samenkomen. Om de verwerking en doorvoer van de vele miljoenen containers en tonnen bulkgoed te verbeteren, proberen havens slagen te maken. Automatisering, big data,

 9. 'n Vergelyking van braaikuikenprestasies op gemaalde en ...

  African Journals Online (AJOL)

  met die konsentraatgedeelte te vermeng. Gemaalde sorghum is verkry deur die sorghum met behulp van 'n hamermeul met 'n 2mm-sifopening te maal. Die toetsdiete is op 'n ad libitum-basis aan die braaikuikens voorsien. Tabel 1(a) Dieetkomponentsamestelling van braai-. kUikendieteop 'n lugdroe basis. Aanvangsdieet.

 10. Voetvochtproblemen verminderen bij het dragen van veiligheidsschoenen

  NARCIS (Netherlands)

  Huppes, G.

  1990-01-01

  Door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de werknemer tegen gevaren beschermd. In de praktijk blijkt echter dat werknemers vaak moeilijk te motiveren zijn de middelen consequent en juist toe te passen. Het is daarom erg belangrijk de nadelen van persoonlijke beschermingsmiddelen

 11. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 12. Ammoniakdepositie op Natura-2000 gebieden Mariapeel, Deurnese Peel en Groote Peel : een uitwerking van een aantal scenario's ten aanzien van de ontwikkelingen van de landbouw en te nemen maatregelen en het effect daarvan op de ammoniakdepositie op de habitatgebieden in de Peel

  NARCIS (Netherlands)

  Gies, T.J.A.; Bleeker, A.

  2008-01-01

  Op verzoek van Dienst Landelijk gebied heeft Alterra en ECN een effectenstudie uitgevoerd naar de ammoniakdepositie op de habitatgebieden in de Peel (Groote Peel en Maria- en Deurnese Peel). De studie geeft een uitwerking van een aantal scenario’s ten aanzien van de ontwikkelingen van de landbouw en

 13. Bouwlogistieke innovaties weerbarstig te implementeren

  NARCIS (Netherlands)

  Ludema, M.W.; Vries, A.M.R.

  2015-01-01

  Toelevering van bouwmaterialen aan bouwprojecten is complex en verregaande gesegregeerd. De bouwsector staat voor een kans te innoveren op het vlak van de bouwlogistiek. In het verleden is ervaring opgedaan met ‘best-practices’ die voldoende kansen bieden de noodzakelijk innovatie door te voeren.

 14. De genetica van grauwe schimmelresistentie in tomaat

  NARCIS (Netherlands)

  Finkers, H.J.

  2010-01-01

  Resistentie tegen Botrytis cinerea is gevonden in wilde verwanten van tomaat en deze resistentie was meestal kwantitatief. Het doel van dit promotieonderzoek was om kwantitatieve loci (QTLs) te identificeren die bijdragen aan resistentie tegen B. cinerea. Met behulp van DNA-merkertechnologie en een

 15. De crisis van de staat in Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Ellis, S.

  1994-01-01

  Thans, vijf jaar na de val van de Berlijnse Muur, is het duidelijk dat in het grootste deel van Afrika meerpartijendemocratie als zodanig niet geschikt of voldoende is om het politieke gezag te herstellen dat regeringen ten tijde van de onafhankelijkheid genoten en dat sinds die tijd gestaag is

 16. DIE EKSISTENSIEFILOSOFIE VAN KARL JASPERS. ENKELE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Kierkegaard en Nietzsche, Max Weber en Dilthey, om maar enkeles te noem, en 5.) Jaspers se persoonlike beskouing oor die roe ping en die taak van die Filosofie, sy aanvoeling van die filosofiese problematiek en sy grondhouding teenoor die eksistensiële verbonden- hede. Die woord van Fichte, naamlik dat die Filosofie ...

 17. Regio intelligence Utrecht: vergelijkbaarheid van informatie

  NARCIS (Netherlands)

  Linderhof, V.G.M.; Michels, R.

  2014-01-01

  recente informatie over de economische potentie van de regio Utrecht. Het ministerie is specifiek geïnteresseerd in het verdienvermogen van kleine en grote bedrijven. Het project beoogt voor de provincie Utrecht: 1. in kaart te brengen welke informatie over de regionaal-economische potentie van de

 18. De bijdrage van ecologisch milieubeheer aan de kwaliteit van natuurgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Eijsackers, H.J.P.

  2008-01-01

  Natuurbeheer heeft drie relaties met milieubeheer. Namelijk: 1. via man-made ecosystemen; 2. via de invloed van negatieve milieuomstandigheden op de natuur; 3. via de mogelijkheid om natuurlijke processen in te zetten om verontreiniging in natuurgebieden op te ruimen. In dit artikel komen alle drie

 19. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 20. Optimaal en efficient voeren van mosselbroed in een nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Hiele, van der T.M.

  2007-01-01

  Stage verslag van een student van de hogeschool Zeeland, opleiding aquatische Ecotechnologie. Bij dit onderzoek is gekeken naar optimaal en efficient voeren van mosselbroed in een nursery. Geconcludeerd wordt dat de beste manier om mosselbroed in een nursery te voeren is door de algen toe te dienen

 1. Onderzoek naar toepasbaarheid van Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) voor het bepalen van aflatoxinen in voedings- en voedermiddelen 1e interimrapport: Orientatie en taakstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P. van; Paulsch; W.E.; Sizoo; E.A.

  1987-01-01

  Immunochemische methoden van onderzoek voor het bepalen van mycotoxinen komen langzamerhand in de belangstelling te staan, vooral Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Om een beeld te krijgen van de praktische en wetenschappelijke karakteristieken van ELISA's in het

 2. ‘Ek dink dis beter vir my skryfwerk om met die regte wêreld te doen te hê’: ’n Terreinverkenning van skryfopleiding in die groter Afrikaanse literêre sisteem (1995–2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leti Kleyn

  2013-10-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die rol wat skryfopleiding gedurende die tydperk 1995–2012 in die groter Afrikaanse literêre sisteem vervul het, met spesifieke verwysing na skryfopleiding as nagraadse kwalifikasie. Ondersoek word ingestel na die ontwikkeling van die vakgebied op tersiêre vlak, soorte skryfopleiding en die rol van mentorskap in die ontwikkeling van skryftalent. Daarbenewens word die getal solopublikasies wat tot op datum verskyn het van skrywers wat skryfopleiding ondergaan het, die rol wat skryfopleiding in die verpakking speel, die ontvangs en die toekenning van literêre pryse oorweeg. Ten slotte word daar gekyk na die rol (positief en negatief wat skryfopleiding in die literêre sisteem vervul.

 3. Maatskaplike aspekte van geriatriese sorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Louw

  1979-09-01

  Full Text Available Dit is maar enkele dekades gelede dat Westerse gemeenskappe bewus geword het van die besondere behoeftes van die relatief groot en nog steeds groeiende persentasie bejaardes in hulle midde. Nie alleen het die liggaamlike behoeftes van liggaamlike afgetakelde bejaardes die aandag getrek nie maar die gemeenskappe het ook bewus geword van die maatskaplike behoeftes van ouerwordendes in ’n tydperk wat gekenmerk is deur die dramatiese veranderings in die lewenswyses van ons mense — veranderinge wat in baie opsigte ’n negatiewe invloed gehad het op die lewensomstandighede van ’n groot groep bejaardes. Welsynsbeplanners het besef dat hulle in hulle beplanning spesiale voorsiening moes maak vir die lewensbehoeftes van hierdie groep in die gemeenskap en dat hulle in die verband ’n groot agterstand het om in te haal. Geneeshere wat belang begin stel het in die gesondheidsbehoeftes van bejaardes het ook besef dat gevestigde geneeskundige praktyke geensins voldoen aan die spesifieke behoeftes van ’n groot groep bejaardes nie en dat groot aanpassings gemaak moes word met betrekking tot hulle benaderings en metodes van behandeling van hierdie pasiente.

 4. Perchlorering van PCB-extracten van paling : verificatie van Decachloorbifenyl m.b.v. massa spectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Mazijk, van R.J.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1980-01-01

  De gaschromatografische analyse van Decachloorbifenyl (DCB) wordt meestal uitgevoerd op een korte gepakte kolom, waardoor het mogelijk is een groot aantal monsters in een kort tijdsbestek te analyseren. Om eventuele interferentie aan te tonen werd de analyse uitgevoerd op een capillaire kolom met

 5. ’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Donald

  2003-06-01

  Full Text Available Die vroeë bakterisidiese aktiwiteit (VBA van ’n antituberkulosemiddel is die daaglikse afname van M tuberculosis in log10 kolonievormende eenhede per ml sputum, tydens die eerste twee dae van behandeling met die middel. Dit weerspieël die vermoë van ’n middel om aktief metaboliserende organismes in tuberkulose-longholtes te dood. Dit is ’n relatief goedkoop metode om in ’n klein groep pasiënte die antituberkulose-aktiwiteit van ’n middel, binne maande, in vivo te evalueer. Hierdie artikel som ons ondervinding op tydens sewe gepubliseerde VBA-studies, en die bronne van variasie in die prosedure word identifiseer. Die pasiënte in hierdie studies was gemiddeld 33 jaar oud, met ’n gemiddelde gewig van 50 kg en 55% het ekstensiewe of massiewe longaantasting gehad. Die hoogste VBA-waardes (0,50-0,66 is gevind in pasiënte wat isoniasied ontvang het, en die laagste waardes (0,05 en 0,09 respektiewelik was gevind in pasiënte wat die aminoglikosiede amikasien en paromomisien, albei in doserings van 15 mg/kg liggaamsgewig, ontvang het. Die algehele variasie in die VBA van 248 pasiënte was 0,0312, en die variasie toegeskryf aan die proses van sputumproduksie en -versameling was 0,0223. Dit blyk dat die verskillende aspekte van sputumproduksie en -versameling, betrokke by die lewering van ’n verteenwoordigende sputummonster, ’n groter bydrae maak tot variasie tydens die prosedure as die laboratoriumaspekte van die tegniek. Die keuring van pasiënte vir insluiting in VBA-studies, en hulle vermoë om saam te werk om ’n verteenwoordigende sputummonster te produseer, is van deurslaggewende belang in die suksesvolle voltooiing van VBA-studies.

 6. 'n Eksploratiewe ondersoek na adolessente se internetgebruik en die identifisering van moontlike risikofaktore ten opsigte van hulle psigososiale welstand

  OpenAIRE

  Van Der Merwe, Petro; Jansen, Cecelia

  2015-01-01

  Nuwe digitale media, soos die internet en selfone, het 'n integrerende deel van adolessente se lewens geword. Die doel van die ondersoek waarop hierdie artikel gebaseer is, is om te bepaal watter uitwerking adolessente se gebruik van hierdie media op hulle sielkundige welstand en vlak van sosiale aanpassing het. Die betrokke hoofargument is dat kommunikasie deur middel van hierdie media ten koste van belangrike sosiale interaksie in die ware lewe plaasvind - interaksie wat noodsaaklik is om g...

 7. Invoegen, uitvoegen en ritsen : over de dynamiek van biologische membranen

  NARCIS (Netherlands)

  Helms, J.B.

  2003-01-01

  De titel 'INVOEGEN, UITVOEGEN EN RITSEN' duidt op dynamische processen, die zich alleen kunnen afspelen door middel van samenwerkingsverbanden. Er valt niets in te voegen, uit te voegen of te ritsen als er geen medespelers zijn. Als deze titel ergens op van toepassing is, dan is het wel de

 8. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 9. Intern transport beter te plannen met computer

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.

  1999-01-01

  Verbetering van intern transport in de potplantenteelt. Door getoetste vuistregels te combineren met toegepaste wiskunde is automatische planning van het intern transport binnen handbereik. Dit leidt tot minder transportbewegingen en tijdsbesparing bij het plannen

 10. Dr. E.S. Mulder, Die Teologie van die Jesaja-apokalipse (Jes. 24-27 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dr. E.S. Mulder, Die Teologie van die Jesaja-apokalipse (Jes. 24-27). Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen, J. B. Wolters, 1954, 125 bis.

 11. Blauwe ogen schieten tekort. Lessen voor sponsoring van landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, M.M.M.; Graaff, de R.P.M.

  2010-01-01

  Literatuuronderzoek en gesprekken met (ervarings)deskundigen en vertegenwoordigers van bedrijven in Amstelland en in Het Groene Woud over het proces en de voorwaarden van bedrijven om sponsoring van landschap te realiseren. Sponsoring gebeurt meestal in het kader van mvo, waarbij bedrijven de

 12. Over de behandeling van het carcinoma planocellulare infiltrativum vulvae

  NARCIS (Netherlands)

  Geling, Jozephus Hermannus

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van dit proefschrift is de behandeling weer te geven van het infiltratief groeiend plaveiselcarcinoom van de vulva, zoals deze in een aantal grotere gynaecologische centra in Nederland gedurende de jaren 1946 tot en met 1960 is uitgevoerd. Aan de hand van een literatuurstudie

 13. Vertrouwenswerk in de groei : de praktijk van de politie

  NARCIS (Netherlands)

  Nuyens, M.; Vries, S. de; Bossche, S.N.J. van den

  2002-01-01

  Het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op het werk is al jaren een aandachtspunt binnen de Nederlandse politie. Het aanstellen van vertrouwenspersonen is één van de instrumenten die worden ingezet om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Het NISSO stelde, op basis van een door hen uitgevoerd

 14. De zogenaamde vitamine K deficientie van de pasgeborene

  NARCIS (Netherlands)

  Doorm, Johannes Marius van

  1976-01-01

  Veel obstetrici en kind.erartsen dienen pasgeborenen vitamine K toe om het risico van bloedingen in de neonatale periode te verkleinen. De basis voor deze benadering is de veronderstelling dat de oorzaak van de bloedingsneiging moet worden gezocht in een lage plasmaspiegel van de vier van vitamine K

 15. Visie bijenhouderij en insectenbestuiving : analyse van bedreigingen en knelpunten

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquière, T.; Steen, van der J.J.M.; Cornelissen, B.

  2009-01-01

  Al enkele jaren duiken in de pers berichten op over massale bijensterfte. Het sterven van honingbijenvolken wordt dan gelijk gezien aan het uitsterven van de soort. Juist ná beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer komt LNV met een inventarisatie van de actuele situatie, om te weten of

 16. Effectieve bestrijding van varroa (Tweede, licht gewijzigde druk)

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquière, T.; Steen, van der J.J.M.

  2013-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze tweede, licht gewijzigde druk biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op

 17. Door de ogen van de ander kijken: kunst als veranderkracht

  NARCIS (Netherlands)

  Smilde, Rineke

  2015-01-01

  Presentie gehouden bij een besloten expert meeting van de KNAW en de Boekmanstichting in Amsterdam. Door de ogen van de ander kijken: kunst als veranderkracht. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om iets te vertellen vanuit mijn werk als lector aan het PCC van de Hanzehogeschool Groningen.

 18. Het biodiversiteitsideaal en de juridische bescherming van Antarctica

  NARCIS (Netherlands)

  Oudenaarden, T.A.; Verschuuren, J.M.; Van der Burg, W.; Brom, F.W.A.

  1998-01-01

  In deze bijdrage hebben we geprobeerd om een indruk te geven van de wijze waarop een ideaal langs juridische weg gestalte kan krijgen in wet- en regelgeving. We heb ben dit gedaan aan de hand van het ideaal van het behoud van biodiversiteit, zoals dat (onder meer) in het Biodiversiteitsverdrag tot

 19. Koppelen en ontkoppelen; milieupolitieke modernisering in een tijdperk van globalisering

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, A.P.J.

  2001-01-01

  Een bijdrage over de modernisering van het milieubeleid in Nederland en Europa sinds 1970, waarbij de processen worden onderscheiden die van belang zijn om deze modernisering te realiseren. Rede, uitgesproken ␛bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het milieubeleid (Wageningen)

 20. M erw e . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  B. J. van der M erw e . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de God geleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters,. Groningen, Djakarta. 1955. 280 bis. Met hierdie deur die uitgewer in verskillende duidelike lettertipes.

 1. Die krisis van ongeloof in Numeri 13-14

  African Journals Online (AJOL)

  Die ver- haal gebruik die aanloklikheid van die land as 'n submotief om 'n groter drama uit te beeld: die konflik tussen Israel en sy God. ISSN 0259 9422 ... In aansluiting by Eksodus 34 laat die liefde en trou van die Here aan Horn die ...... langs die weg van die tema van veertig jaar dat 'de hoofdstukken 13-14 een sleutel-.

 2. Effecten van programmeeronderwijs op computational thinking: een reviewstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Brand-Gruwel, Saskia

  2018-01-01

  Om het onderwijs meer inzicht te geven in de efecten van programmeeronderwijs op CT van leerlingen is deze reviewstudie uitgevoerd. De resultaten kunnen onderwijsontwikkelaars en docenten helpen bij het maken van keuze over de wijze waarop programmeeronderwijs kan worden ontworpen om CT van

 3. Developing the Rotterdam City Region Food System: acting and thinking at the same time

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der J.W.

  2015-01-01

  The city region of Rotterdam is located in the western part of the Netherlands, bordering the North Sea. It contains the municipality of Rotterdam and several neighbouring municipalities, with about 1.2 million inhabitants. Rotterdam hosts Europe’s largest sea port as well as a large

 4. Effecten van eWom en webcare op imago en overtuigingskracht van een organisatie

  NARCIS (Netherlands)

  den Ouden, J.N.; van Alphen, L.

  2016-01-01

  Organisaties maken in toenemende mate gebruik van Facebook. Ze zetten berichten op hun Facebookpagina en stellen bezoekers in de gelegenheid om dat ook te doen. Voor elke bezoeker is te zien wat andere bezoekers over de organisatie zeggen en hoe de organisatie daarop reageert. Met deze vorm van

 5. Watervogels en fecale bacteriën in de plassen van het Park van Luna

  NARCIS (Netherlands)

  Kleijn, D.; Meerburg, B.G.

  2011-01-01

  Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of de slechte zwemwaterkwaliteit (te hoge concentraties door watervogels uitgescheiden fecale bacteriën) in de plassen van het Park van Luna, Heerhugowaard, gerelateerd is aan de hoge concentraties onopgeloste bestanddelen in

 6. Van de grond : verkenning mogelijkheden voor het inzetten van publieke grond voor maatschappelijke doelen in Eemland

  NARCIS (Netherlands)

  Westerink - Petersen, J.; Straalen, van F.M.; Schrijver, R.A.M.; Schaap, B.F.; Nijhoff, J.; Have, ten P.; Brummelhuis, A.; Brink, M.; Egas, E.

  2010-01-01

  Eemland is één van de beste weidevogelgebieden van Nederland. Veel boeren doen al aan agrarisch natuurbeheer, maar de groei is eruit. Agrarische natuur- en landschapsvereniging Ark & Eemlandschap zou graag meer in handen hebben dan de subsidieregeling SNL om boeren te stimuleren om mee te doen.

 7. Direct zaaien van snijmaïs : een alternatief voor ploegen met behoud van een vruchtbare en productieve bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Prins, U.; Oomen, G.J.M.; Eekeren, van N.J.M.

  2009-01-01

  De traditionele teelt van snijmaïs met ploegen, frezen of spitten heeft te kampen met een aantal belangrijke problemen. Achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid, verslechtering van de bodemstructuur, verlies van vruchtbare grond door watererosie, overmatige stikstofverliezen en een verlies aan

 8. Het stereotype beeld van een dakloze is dat hij een man is. Opvang van gezinnen na huisuitzetting

  NARCIS (Netherlands)

  dr Lia van Doorn; W. de Graaf; Catelijne Akkermans; dr Raymond Kloppenburg

  2008-01-01

  Voor u ligt een tussenrapportage van een onderzoek naar de opvang van gezinnen na huisuitzetting. De aanleiding hiervoor zijn berichten in de media die lijken te wijzen op een verontrustende toename van het aantal dakloze gezinnen. De staatssecretaris van VWS stelt in haar antwoord op Kamervragen

 9. Het bepalen van het gehalte aan polychloorbifenylen in vetbiopten afkomstig uit menselijk weefsel

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Traag, W.A.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1982-01-01

  Inventariserend onderzoek naar het voorkomen, zowel kwalitatief als kwantitatief, van polychloorbifenylen in vetbiopten. De vetbiopten zijn genomen bij studenten van de vakgroep voeding van de Landbouwhogeschool te Wageningen. In het kader van een samenwerkingsverband tussen het RIKILT en de LH te

 10. Die gebruik van 'n handpop as mede- terapeut en 'n vyfjarige ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  waarmee Billy Beer werk en elemente soos humor en herhaling word gebruik om ouderdomstoepaslik teenoor haar te reageer en op so manier haar unieke. “taal” te praat. In die res van die artikel word eerstens aandag gegee aan sake van 'n metodologiese aard, insluitende die gebruik van die sentrale metafoor van 'n.

 11. Erosie-onderzoek op de Grote Houw Oost in het kader van TOPsites

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, D.J.; Heiden, van der M.; Derickx, W.; Kort, de J.W.; Reimann, T.; Schoorl, J.M.; Thasing, S.; Egmond, van Fenny; Soest, van M.; Verplanke, P.; Wallinga, J.

  2017-01-01

  Grote Houw is één van de vier locaties waar in
  het kader van het TOPsites project onderzoek is
  uitgevoerd naar de snelheid van erosie. Doel was
  om te proberen vast te stellen hoe snel op deze
  locatie erosie plaatsvindt. Bijkomende doelen
  waren (1) om te testen welke methodes

 12. Levende boerderij, lerende kinderen : beschrijving en effecten van verschillende vormen van educatie op de boerderij

  NARCIS (Netherlands)

  Hassink, J.; Haubenhofer, D.K.; Meer, van der I.M.; Kamp, van der N.; Schreurs, E.; Schuler, Y.D.

  2009-01-01

  Verschillende vormen van boerderij-educatie werden onderzocht. Te weten: excursie, boerderijweek, boerderij-atelier en boerderijschool. Van elk van deze vormen is onderzocht welk effect ze hadden op de kinderen. Voor de verschillende vormen zijn aanbevelingen opgesteld die moeten leiden tot een

 13. De huwelijkse voorwaarden van overheidscommunicatie & social media

  NARCIS (Netherlands)

  Danielle van Wallinga

  2013-01-01

  Full text via link. Via social media strijden overheidsorganisaties om de gunst van de burger. Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube: geen middel wordt geschuwd om zoveel mogelijk burgers te bereiken, inspireren en te betrekken. De overheid beseft zich steeds meer dat om ‘future-proof’ te zijn en in

 14. Landelijke beelden van de diffuse metaalbelasting van de bodem en de metaalgehalten in de bovengrond, alsmede de relatie tussen gehalten en belasting

  NARCIS (Netherlands)

  van Drecht G; Boumans LJM; Fraters B; Reijnders HFR; van Duijvenbooden W; LBG

  1996-01-01

  Schattingen van de diffuse belasting van de bodem met zware metalen zijn beschikbaar voor elke gemeente, grondsoort en grondgebruik. De zware metalenbelasting per gridcel van 500 x 500 m2 werd berekend door gebruik te maken van kaarten van de grondsoort en het grondgebruik. De gepresenteerde

 15. The Rotterdam Rules from an Estonian perspective / Heiki Lindpere

  Index Scriptorium Estoniae

  Lindpere, Heiki, 1949-

  2010-01-01

  Rotterdami reeglite (Konventsioon lepingute kohta kaupade rahvusvaheliseks veoks täies ulatuses või osaliselt meritsi = Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules)) tähtsusest Eestile ja kaubaveo reguleerimisest Eesti õiguses

 16. Association of diabetes mellitus and dementia : The Rotterdam study

  NARCIS (Netherlands)

  Ott, A; Stolk, RP; Hofman, A; vanHarskamp, F; Grobbee, DE; Breteler, MMB

  1996-01-01

  Dementia and non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) are highly prevalent disorders in the elderly. Diabetes has repeatedly been reported to affect cognition, but its relation with dementia is uncertain. We therefore studied the association between diabetes and dementia in the Rotterdam

 17. Dietary patterns and changes in frailty status: the Rotterdam study

  NARCIS (Netherlands)

  de Haas, S.C.M. (Sandra C. M.); E.A.L. de Jonge (Ester); R.G. Voortman (Trudy); J.C.J. Steenweg-de Graaff (Jolien); Franco, O.H. (Oscar H.); M.A. Ikram (Arfan); Rivadeneira, F. (Fernando); J.C. Kiefte-de Jong (Jessica); J.D. Schoufour (Josje)

  2017-01-01

  textabstractPurpose: To determine the associations between a priori and a posteriori derived dietary patterns and a general state of health, measured as the accumulation of deficits in a frailty index. Methods: Cross-sectional and longitudinal analysis embedded in the population-based Rotterdam

 18. 3D spatial information infrastructure : The case of Port Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Zlatanova, S.; Beetz, J.

  2012-01-01

  The development and maintenance of the infrastructure, facilities, logistics and other assets of the Port of Rotterdam requires a broad spectrum of heterogeneous information. This information concerns features, which are spatially distributed above ground, underground, in the air and in the water.

 19. 3D Spatial Information Infrastructure for the Port of Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Zlatanova, S.; Beetz, J.; Boersma, A.J.; Mulder, A.; Goos, J.

  2013-01-01

  The maintenance of the complex infrastructure and facilities of Port of Rotterdam is based on large amounts of heterogeneous information. Almost all activities of the Port require spatial information about features above- and under- ground. Current information systems are department and data

 20. Performance Effects of the Corporatisation of Port of Rotterdam Authority

  NARCIS (Netherlands)

  P.W. de Langen (Peter); C. Heij (Christiaan)

  2013-01-01

  textabstractPort of Rotterdam Authority is a publicly owned but corporatized port development company. In 2004, this organisation was transformed from a municipal department to an independently operating company. The corporatisation intended to improve the overall performance of the port of

 1. Die meting van sistematiese tydorientasie as 'n sielkundige konstruk van Beroepsgedrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. I. De Jager

  1985-11-01

  Met hierdie navorsing is gepoog om 'n persoonsbeeld van 'n individu met ‘n sistematiese tydoriëntasiestyl saam te stel, en om 'n verfynde instrument vir die meting van sistematiese tydoriëntasie te ontwikkel. Resultate toon dat die vraelys wel 'n bevredigende interne bestendigheid het en ook as ‘n verfynde instrument vir die meting van sistematiese tydoriëntasie beskou kan word.

 2. De strijd om de richting van de Westerse cultuur

  OpenAIRE

  Schuurman, E.

  2010-01-01

  Herbert Marcuse is de belangrijkste vertegenwoordiger van de culturele revolutie van de twintigste eeuw. Hij vertegenwoordigt de weerstand in de Westerse cultuur tegen het wetenschappelijk-technisch ideaal van de Verlichting. Zijn vrijheidsideaal heeft niettemin dezelfde wortels. Sinds de Verlichting wordt de Westerse cultuur beheerst door de strijd tussen deze twee idealen. Om de strijd te verminderen en de spanning in de cultuur te laten afnemen, is een transformatie van de cultuur noodzake...

 3. The Adapting city. Resilience through water design in Rotterdam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maurizio Francesco Errigo

  2018-04-01

  Full Text Available The Netherlands is a fragile and vulnerable land; dutch landscape consists of a dense network of polders characterized by key elements such as dams, windmills and farms; it is a unique landscape but, at the same time, is very fragile and constantly changing; spatial planning is very important, just as important is the resilience of the system and its adaptation to climate change. Rotterdam is a delta city and, in a period of heavy climate change, it will experiment more extreme weather conditions, such as heavier rainstorms, longer periods of drought and more heat waves, as well as higher water levels in the river Meuse; so is important to know that it is a deep vulnerable city and need right strategies to overcome the problem and to be adapted to conseguences of climate change. Resilience has been under the attention of the municipality for about fifteen years; Rotterdam is the inspiring example to other delta cities around the world going through a sustainability approach; as a green city is an attractive and resilient city where people love to live, work and relax; sustainability is an integral part of all area development projects in Rotterdam; sustainable areas are future-proof areas with good living conditions. In Rotterdam, architects and urban designers are finally responding to the threats of rising sea levels by "welcoming the water" into city, so the waterscape is becoming a new paradigm of spatial planning; Rotterdam is striving to become a climate proof city that will be safe and attractive to inhabitants, visitors and businesses, and will remain so in the future. A healthy delta city in which it is pleasant to live, work and spend leisure time.

 4. Die identifisering van maatstawwe vir die navorsingsprestasie van akademici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. A. Labuschagne

  1990-06-01

  Full Text Available Identification of criteria for academic research performance. At South African universities, the achievement of objectives is usually measured in terms of so-called "process criteria" (e.g. pass rates, instead of performance criteria which reflect the quality of academic personnel. Stimulated by the need to identify valid indices of research performance, as a component of academic performance, this study investigated the dimensionality of several criteria, identified from empirical and literature studies. It was found that various valid criteria could be represented by six constructs, viz.: the stature of the researcher as scientist; scientific contributions; enhancement of own profession; community development; participation in research projects; and giving advice to persons or institutions outside the university. Opsomming By Suid-Afrikaanse universiteite word doelwitbereiking gewoonlik aan die hand van sogenaamde "prosesmaat-stawwe" (bv. slaagsyfers in plaas van prestasiemaatstawwe wat die gehalte van akademiese personeel weerspieel, gemeet. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering van geldige rigtingwysers vir navorsingsprestasie as 'n komponent van akademiese prestasie, is daar ondersoek ingestel na die dimensionaliteit van verskillende maatstawwe wat vooraf deur middel van empiriese- en literatuurstudies geidentifiseer is. Daar is gevind dat verskeie geldige maatstawwe deur ses konstrukte verteenwoordig word, te wete: die statuur van die navorser as wetenskaplike, wetenskaplike bydraes, uitbouing van eie professie, gemeenskapsontwikkeling, deelname aan navorsingsprojekte en advieslewering aan persone of instellings buite die Universiteit.

 5. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  . Hierdoor krijgen we een buitengewoon gedetailleerd beeld van de veranderende sociale verhoudingen in de toplagen van de Haagse samenleving tijdens de laatste helft van de negentiende eeuw. Het verfijnd gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden kan een model zijn voor andere historici die zich op het terrein van urban history begeven. Furnée laat op kleurrijke wijze zien dat Hagenaren allerlei vertier aangrepen om zich van anderen te onderscheiden en waar mogelijk hun eigen status te verhogen, door hun participatie in deftige sociëteiten, het bezoek aan de schouwburg of steun aan de nieuw op te richten dierentuin. Maar ook doet het boek uitspraken over stand en klasse, gendergeschiedenis en de politieke geschiedenis aan het einde van de negentiende eeuw.

 6. Voedingpraktyke en behoeftes van hulpbron-arm gemeenskappe deur die oë van laerskoolonderwysers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronel Ferreira

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel bespreek ons die persepsies van onderwysers (n = 45 wat betref die voedingpraktyke van ’n steekproef laerskoolleerders en hul gesinne in ’n hulpbron-arm gemeenskap. Ons fokus spesifiek op die behoeftes, praktyke en verwagtings ten opsigte van die gebruik van voedsel, wat die produksie, keuse en voorbereiding van voedsel impliseer. Ons studie vorm die eerste deel van ’n groter institusionele navorsingprojek. Vir die doel van ons studie het ons deelnemende refleksie en aksie-gebaseerde werkwinkels gehou om data te genereer en tydens die interpretasie van bevindinge op interpretivisme staatgemaak. Hierdie studie beklemtoon die behoeftes van hulpbron-arm en werklose gemeenskapslede wat dikwels genoodsaak is om teen verlaagde pryse voedsel te koop waarvan die kwaliteit nie optimaal is nie. ’n Verskraalde ontbyt, middagete of aandete waarvan die keuse algemeen beperk is tot swart tee, pap en een of twee snye ou brood, bevestig die manifestasies van armoede in hulpbron-arm gemeenskappe. Maaltye is dikwels beperk tot groot hoeveelhede koolhidrate, min groente, ingelegde vis, pap met inkomazi en marog. Hoenderpote en afval vul soms die spyskaart aan. Onderwysers beklemtoon die feit dat gemeenskapslede tipies op skenkings van werkgewers, kerke en kruidenierswinkels staatmaak om hul voedselbegroting aan te vul. Onderwysers fokus verder op die behoeftes aan opleiding vir gemeenskapslede. Na hulle mening moet gemeenskappe ingelig word oor voedselproduksie, groentetuine, die wyses waarop die kwaliteit van grond bepaal kan word, besproeiing en die toepassing van volhoubare wisselbou. Die artikel word afgesluit met uitvoerbare en leersame wenke vir die opleiding van landelike gemeenskappe. Op grond van dié navorsingsbevindinge word ’n intervensieprogram tans ontwikkel, met die doel om dit in die onderskeie deelnemende skole te implementeer ter bevordering van gesonde voedselverwante gedrag en welsyn.

 7. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  OpenAIRE

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht zijn 208 monsters varkensnier op voorkomen (HPTLC) en gehalte (HPLC) van sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. De monsters waren afkomstig van slachthuizen gelegen in de zes veterinaire Inspectiegebieden. Uit het HPTLC onderzoek op voorkomen kwamen 8 monsters die kwantitatief werden onderzocht m.b.v. HPLC. Drie monsters bleken < 0,02 mg/kg sulfadimidine te bevatten, het sulfadimidinegehalte van de vijf andere monsters varieerde van ...

 8. Onderzoek toepasbaarheid van mest (gier) als reagens voor SNCR, fase 1

  NARCIS (Netherlands)

  Rijpkema, L.P.M.

  1993-01-01

  Bij de verbranding van huishoudelijk afval worden stikstofoxyden gevormd in concentraties die groter zijn dan toegestaan door de wettelijke eisen aan de emissies van afvalverbrandingsinstallaties. Een van de technieken om deze emissies te verlagen is reductie van NOx middels injectie van een NH3,

 9. Leren van ver weg

  NARCIS (Netherlands)

  Switzer, Andrew

  2016-01-01

  Van de week kreeg ik in mijn klushuis in de Bijlmer bezoek over de vloer: een onderzoekster uit het verre São Paulo die samen met collega’s aan een project over zel ouw werkt. Wie aan zel ouw in Brazilië denkt, komt al snel uit op de favela’s en het valt te betwijfelen of er vraag is naar dit soort

 10. Verslag uit de jungle is ook jungle van papier : interview door Geertje Dekkers met Andreas Weber en Lambert Schomaker

  NARCIS (Netherlands)

  Weber, Andreas

  2017-01-01

  In de archieven van Naturalis in Leiden ligt een goudmijn te wachten op historici. Maar de 17 duizend pagina's aantekeningen van 19de-eeuwse wetenschappelijke avonturiers vormen een te grote kluif voor menselijke onderzoekers. Beeldherkenning moet uitkomst bieden.

 11. Die meting van die gelyktydige hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke eienskap in 'n verskeidenheid van Beroepe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. S. de Villiers

  1983-11-01

  Min informasie bestaan omtrent die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke vermoë in vele werksituasies. Met hierdie ondersoek is daar gepoog om die konstruk te omlyn en aan 'n empiriese verifiering te onderwerp. ‘n Meetinstrument (posmandjie is ontwikkel om die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting te meet en is saam met ander meetinstrumente ter omlyning van die genoemde konstruk aan twee groepe proefpersone geadministreer. Daar is vasgestel dat hierdie vermoë verband hou met intellektuele vermoëns en sensories kognitiewe oordeel en nie met sekere persoonlikheids- en ander determinante van mens like gedrag nie en dat dit na alle waarskynlikheid dui op die bestaan van 'n afsonderlike werksvermoë of konstruk.

 12. De werkhouding bevorderen aan de hand van een growth mindset: Hoe kan je als leerkracht van groep acht op PCB de Oranje Nassau in Zwammerdam de growth mindset van leerlingen bevorderen zodat leerlingen in de werkhouding laten zien dat zij het proces van eigen doelen belangrijker vinden dan cijfers?

  OpenAIRE

  Vis, Wieke

  2017-01-01

  In dit onderzoek staat de verbinding tussen het leren zichtbaar maken van Hattie (2008) en de theorie van de mindsets van Dweck (2007) centraal. Het doel van dit onderzoek is om de werkhouding van leerlingen ten opzichte van eigen doelen te bevorderen aan de hand van een growth mindset. Het onderzoek wordt uitgevoerd op PCB de Oranje Nassau in Zwammerdam. Dit is een voorbeeldschool wat betreft wetenschap en techniek, en leren zichtbaar maken (Boer & Graaff, 2016). De school streeft naar onder...

 13. Interdisciplinary Archaeological Research Programme Maasvlakte 2, Rotterdam : Twenty meters deep! The mesolithic period at the Yangtze Harbour site - Rotterdam Maasvlakte, the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, J.J.; Brinkhuizen, D.C.; Bunnik, F.P.M.; Cohen, K.M.; Cremer, H.; Exaltus, R.P.; van Kappel, K.; Kooistra, L.I.; Koolmees, H.; de Kruyk, H.; Kubiak-Martens, L.; Moree, J.M.; Niekus, M.J.L.Th.; Peeters, J.H.M.; Schiltmans, D.E.A.; Verbaas, A.; Verbruggen, F.; Vos, P.C.; Zeiler, J.T.

  2015-01-01

  In 2011 a systematic underwater field survey and an invasive investigation were executed in the Yangtze Harbour planning area, Maasvlakte, Rotterdam, commissioned by Port of Rotterdam Authority. The aim of the work was to locate and document any archaeological remains in submerged Late Pleistocene

 14. Bevordering van transformerende leer: Die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna R. du Toit

  2012-03-01

  Full Text Available Die doel van die artikel is om aan te toon hoe die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe die perspektiewe en denke van onderwysstudente kan transformeer en/of leer kan bevorder. Die studie maak voorspraak vir die gebruik van ’n reflektiewe joernaal as ’n instrument vir studente om betekenis te gee aan die leeromgewing vanuit verskillende perspektiewe deur te leer in praktyk. ’n Kwalitatiewe navorsingsmetode is gevolg om die inskrywings in ’n joernaal te analiseer aan die hand van bepaalde indikatore. Die bevindinge toon dat die meeste studente na die praktykervaring positief was en sommiges het tot ander perspektiewe vanweë hul ervaring gekom.

 15. De ontwikkeling van een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, J J; Cohen-Schotanus, J; Molenaar, W M

  2005-01-01

  Door de Groningse Faculteit der Medische Wetenschappen is een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers ontwikkeld. Het systeem is onder andere gebaseerd op een statistische analyse van de toetsresultaten. Uit een eerste peiling onder toetsvragenmakers blijken de respondenten overwegend positief te

 16. De hele geschiedenis van de gemeente Heel

  NARCIS (Netherlands)

  M.ed Hugo Luijten

  2006-01-01

  Op 1 januari 2007 hield de gemeente Heel (L) op te bestaan. In de laatste gemeentegids uit 2006, wordt in een korte schets de geschiedenis van de drie kernen Heel, Wessem en Beegden uit de doeken gedaan.

 17. De ecologische achtergrond van de crisis

  NARCIS (Netherlands)

  Lyklema, J.

  2013-01-01

  Het recente gebeuren met de Fyra illustreert weer eens dat het progressief moeilijker wordt significante verbeteringen op infrastructureel niveau te realiseren. Deze talrijke dagelijks waarneembare afgeleide symptomen van het ecologische probleem worden door de politiek vaak als het probleem gezien,

 18. Van small talk naar een waardevolle buurtgemeenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Reitsma, Baukje; Ghorashi, H.; Kovacs, Z.

  2017-01-01

  Light communities ontstaan doordat mensen samen gemeenschappelijke problemen willen oplossen. Sociologen Halleh Ghorashi, Baukje Reitsma en Zsuzsa Kovacs onderzochten de betekenis van de Amsterdamse community Meevaart. De zeer diverse bewoners blijken via small talk betekenisvolle contacten aan te

 19. Betrouwbaar toetsen op Afstand: Auteurschap. TeSLA docent workshop

  NARCIS (Netherlands)

  Brouns, Francis; Janssen, José

  2018-01-01

  In de workshop wordt ingegaan op technologie die ingezet kan worden om toetsen op afstand betrouwbaar af te nemen door instrumenten en technologie in te zetten voor vaststellen van identiteit van persoon en auteurschap van product. Uitgelegd wordt hoe dit in yOUlearn ingezet kan worden in het kader

 20. Het scheren van ooien in de laatste fase van de dracht : een verslag van drie voederproeven = Effect of shearing pregnant Flevolander ewes : three feeding trials

  NARCIS (Netherlands)

  Everts, H.; Kuiper, H.; Garssen, G.J.

  1989-01-01

  Voederproeven zijn uitgevoerd om het effect van scheren op ongeveer 8 weken voor het werpen bij Flevolander ooien te onderzoeken, die in maart of mei werpen. Hierbij waren de ruwvoeropname, het geboortegewicht van de lammeren, het gewicht van de ooien en een aantal bloedparameters de voornaamste

 1. Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. II. Reproduktie door de regenwormen Eisenia fetida en Eisenia andrei in een kunstgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Gestel CAM van; Dis WA van; Breemen EM van

  1988-01-01

  Nagegaan werd of coconproduktie-experimenten uitgevoerd kunnen worden met de voor acuut toxiciteitsonderzoek met regenwormen aanbevolen kunstgrond en regenwormsoorten. Uiteindelijke doel van het onderzoek is te komen tot een toets waarmee het effect van chemische stoffen op de reproduktie van

 2. From Van der Meer scans to precision cross section determination: the CMS luminosity and W/Z cross section measurements at √s=8 TeV

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2014-01-01

  In this seminar the measurement performed by the CMS experiment of total and fiducial inclusive W and Z boson production cross sections at sqrt(s)=8 TeV will be presented; electron and muon final states are considered from a data set recorded in dedicated conditions and corresponding to an integrated luminosity of 18.2 pb-1. Details abou...

 3. roLverWAgTinge vAn Ags PAsTors: voorsTeLLe vir 'n voorTgeseTTe ...

  African Journals Online (AJOL)

  tor god volkome vertrou en bereidwillig is om sy onderdaan ten alle tye te wees. dit sal hulle ook in staat stel om hulle .... hou wat uitgewys is, is onder andere beplanning, organisasie, spanbou, vision ering, bemarking en .... tor en 'n literatuurkontrole oor teologiese opleiding kan 'n voorlopige vToP vir pastors volgens Putter ...

 4. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010 geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie aspecten van identiteitskapitaal naar voren gekomen als mogelijke theoretische assumptie voor de verklaring van verschillen in de well-being van sociale stijgers: sociaal interactievermogen, cognitieve reflexiviteit en sterke gerichtheid op professioneel vakmanschap. Eén en ander impliceert een theoretisch model waarin de invloed van sociale stijging op well-being wordt gemodereerd door voornoemde drie aspecten van identiteitskapitaal.

 5. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 6. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap.Over waardenontwikkeling en betekenisvolle communicatie in burgerschapspraktijken

  OpenAIRE

  Waal, de, Vincent

  2015-01-01

  In dit artikel wordt de literatuur verkend op het terrein van een meer sociaalparticipatieve benadering van actief burgerschap. In deze literatuur wordt de ontwikkeling van burgerschap verbonden met de noodzaak zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter...

 7. Emissies uit opslag van vaste mest

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, H.H.; Groenestein, K.; Smits, M.

  2007-01-01

  Door de omschakeling naar meer welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen produceert men in Nederland meer vaste mest. Om een indruk te krijgen wat de bijdrage zou kunnen zijn aan de emissies van ammoniak, geur en broeikasgassen is een inventarisatie gedaan naar de productie en opslag van deze mest

 8. Enterprise resource planning: Evaluatie van recente implementaties

  NARCIS (Netherlands)

  Voordijk, Johannes T.; van Leuven, Arjen; Laan, Albertus

  2004-01-01

  De dominante bedrijfsstategie van laagste kosten blijkt binnen bouwbedrijven een 'fit' te bemoelijken tussen bedrijfs- en IT-stratiegieen gericht op productdifferentiatie, zo blijkt uit een casestudy. Vanwege de nadruk op back-officeprocessen staan ERP-implementaties niet hoog op de agenda van het

 9. Bestuiving en zetting van blauwe bessen

  NARCIS (Netherlands)

  Smeekens, C.C.; Blacquière, T.

  2004-01-01

  De vruchtzetting van de blauwe bessencultivar 'Brigitta Blue' laat vaak te wensen over. Omdat ‘Brigitta Blue’ echter aan hoge kwaliteitseisen voldoet willen de telers deze cultivar graag aanplanten. Ook zijn er vruchtzettingsproblemen met de cultivar 'Duke' in kassen. Doel van dit onderzoek was meer

 10. DIE VRYWILLIGERSMAGTE VAN GRIEKWALAND-WES

  African Journals Online (AJOL)

  teen gekant was, is dit op 15 Oktober 1880 by die Kaapkolonie ingelyf.9. Gedurende sy kortstondige bestaan van minder as 'n dekade lank het die kroonkolonie Griekwa- land-Wes met talle finansiele, ekonomiese, so- siale en ander probleme te doen gehad. Een van die ernstige probleme was die bedreiging wat.

 11. Enkele kanttekeningen bij de strafbaarstelling van stalking

  NARCIS (Netherlands)

  van Klink, B.M.J.; Royakkers, L.M.M.

  1998-01-01

  In dit artikel gaan wij nader in op het fenomeen stalking in het algemeen en het wetsvoorstel dienaangaande in het bijzonder. §2 biedt een conceptuele analyse van het begrip ¿belaging', dat door ons wordt opgevat als een vorm van geestelijke mishandeling. Beseft dient te worden dat het hierbij niet

 12. Emissie van Chloor-IPC uit aardappelbewaarplaatsen

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, D.; Schans, van der D.A.; Mosquera Losada, J.

  2005-01-01

  Per jaar wordt naar schatting 40.000 kg actieve stof Chloor-IPC toegepast als kiemremmingsmiddel van aardappelen. Chloor-IPC is een stof die makkelijk verdampt en weer christalliseert. Waar deze stof na toediening blijft is niet bekend. Het doel van het onderzoek was na te gaan of puntemissies

 13. Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  NARCIS (Netherlands)

  Zijp MC; Kok L; de Valk E; DDB; M& V

  2018-01-01

  Veel inkopers bij overheidsorganisaties doen hun best om bij de aankoop van diensten en producten rekening te houden met mogelijke effecten op mens en milieu. Met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wordt dus niet alleen naar de prijs van een product gekeken. MVI kan bijvoorbeeld helpen de

 14. DIE BEPERKING VAN MULTIOVULASIES IN KARAKOELOOIE NA ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die geboorte van meer as 2 lammers per ooi is egter ongewens in die Karakoelbedryf aangesien dit aanleiding gee tot kleiner pelse veral wanneer voedingstoestande nie opti- maal is nie. In stoetteling is selfs tweelinge nie gewens nie, aangesien die ware fenotipiese waarde van die lammers nie in tweelinge te voorskyn ...

 15. Strategieën van burgerinitiatieven

  OpenAIRE

  Dam, van, R.I.; Salverda, I.E.; During, R.

  2010-01-01

  In dit onderzoek wordt verder ingegaan op de relatie burgerinitiatief en overheid, met een focus op strategieën. Net zoals de overheid zelf maken ook burgerinitiatieven gebruik van strategieën. De term strategie veronderstelt iets programmatisch wat doelen en middelen op eenduidige wijze aan elkaar verbindt. Burgerinitiatieven zijn uit op het realiseren van iets, op het beïnvloeden van hun omgeving om hun plan werkelijk te maken. In deze studie worden burgerinitiatieven geanalyseerd. Achteree...

 16. Aan de slag met een arbeidshandicap : internationale ervaringen : samenvatting van de resultaten van fase 1 van het internationale onderzoeksproject Job retention and return to work strategies for disabled workers

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, E.L. de; Wevers, C.W.J.

  1998-01-01

  Dit rapport bevat capita selecta van resultaten van de internationale studie naar strategieën die werkhervatting bevorderen van werknemers met een arbeidshandicap. Aan NIA TNO is gevraagd vooral aandacht te besteden aan resultaten die van belang zijn voor de reïntegratiepraktijk in Nederland. Aan de

 17. De Dietse vertaling der 'scala sacre communionis van ioannes maubernus

  NARCIS (Netherlands)

  Persijn, Anne Jacob

  1960-01-01

  Toen ik mij destijds, bij het zoeken naar een dissertatie onderwerp uit de middeleeuwse mystiek, tot Prof. Dr. Titus Brandsma O. Carm. te Nijmegen wendde. om zijn advies hierin te horen, schoof hij me, in de ontvangkamer van Huize 'Carmell, Doddendaal 8, de catalogus IIFoto's van Middelnederlandsche

 18. Land van skedels. Nicola Hanekom. Pretoria: Protea Boekhuis ...

  African Journals Online (AJOL)

  tema is, soos te verwagte in 'n stuk wat werk met historiese materiaal, die tema van onthou. Reeds in die “skrywersnota” stel Nicola Hanekom dat “[o]ns moet altyd onthou om te onthou. Ons vergeet dit soms. Ons moet die dier binne ons in toom hou en probeer luister na die engele in die chaos”. Die gevaar van vergeet is.

 19. Een blik in het binnenste van een witte oled

  NARCIS (Netherlands)

  Bobbert, P.A.; Coehoorn, R.

  2013-01-01

  Witte organische iicht-emitterende diodes (oleds) voor verlichting hebben organische lagen van siechts enkele nanometers dik. Om de efficiëntie en stabiliteit te kunnen verbeteren, moeten we te weten komen waar bet licht precies wordt geëmitteerd. Reconstructie van bet emissieprofiel uit de gemeten

 20. Ervaringen van straatagenten met het Criminaliteits Anticipatie Systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Anthonie Drenth; Ronald van Steden

  2017-01-01

  Predictive policing mag een veelbelovende ontwikkeling lijken, het is nog te vroeg om te spreken van een effectief middel. De wetenschap uit zich nogal eens kritisch over de effectiviteit en negatieve neveneffecten. Ook agenten die als eindgebruiker van CAS zijn geobserveerd en geïnterviewd in

 1. Stapeling van stigma? Interculturele aspecten van stigma bij psychische problemen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogsteder, M; Veling, Willem; van Weeghel, Jaap; Pijnenborg, Marieke; van 't Veer, Job; Kienhorst, Gerdie

  2015-01-01

  Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma op psychische problemen speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfs nadat mensen hersteld zijn. Daarnaast heeft het stigma vaak

 2. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de

 3. Inspanning om Lean Six Sigma op kaart te zetten beloond

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.

  2008-01-01

  Prof.dr. R.J.M.M. Does is al jarenlang een fervent voorvechter voor het gebruik van statistiek. En meer recent is hij zo’n beetje de belichaming van (Lean) Six Sigma in Europa. Tal van grote organisaties hebben hem te hulp geroepen bij de invoering van (Lean) Six Sigma. Het is dan ook niet meer dan

 4. Opvang en vervoederen van hemelwater op Aver Heino

  NARCIS (Netherlands)

  Verstappen-Boerekamp, J.A.M.; Wolters, G.M.V.H.; Schooten, van H.A.

  2000-01-01

  Op Aver Heino wordt sinds het najaar van 1995 van 2000 m2 dakoppervlak hemelwater opgevangen om te gebruiken voor het drenken van vee. In deze 3z jaar is met hemelwateropvang voor 50 % in de waterbehoefte voor het vee voorzien.

 5. Leve de emotionele leider! De invloed van emoties op teamprestaties

  NARCIS (Netherlands)

  van Kleef, G.

  2013-01-01

  Een regelmatig terugkerend geluid in managementtrainingen is dat het niet professioneel is om emoties te tonen. Toch zijn er volop voorbeelden van succesvolle leiders die hun emoties de vrije loop laten - denk aan de woedeaanvallen van voormalig Apple-baas Steve Jobs en voetbalcoach Louis van Gaal,

 6. Bedrijfsrisico's van de accountant en het Audit Risk Model

  NARCIS (Netherlands)

  Wallage, Ph.; Klijnsmit, P.; Sodekamp, M.

  2003-01-01

  In de afgelopen jaren is het bedrijfsrisico van de controlerend accountant sterk toegenomen. De bedrijfsrisico’s van de accountant beginnen in toenemende mate een belemmering te vormen voor het aanvaarden van opdrachten. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de bedrijfsrisico’s

 7. Die benutting van vraelyste met die oog op meer effektiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  UPuser

  effektiewe stresbeheer as een van die temas te hanteer. Op grond van die navorsing deur onder andere Lawson (1985) en Taylor (1999) sou ek graag die proses van differensiasie2 ook by genoemde lys voeg as tema vir bespreking tydens huweliksvoorbereiding. 2 Differensiasie kan beskryf word as die losmaakproses ...

 8. Lean Six Sigma in het ziekenhuis: De beschikbaarheid van infuuspompen

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; Kemper, B.P.H.; Koopmans, M.

  2011-01-01

  In het topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente werd in 2008 een Lean Six Sigma-project gestart. Het doel was vermindering van operationele kosten van infuuspompen. Het is een interessant voorbeeld van Lean Six Sigma in de gezondheidszorg, omdat het laat zien dat kostenbesparing niet hoeft te

 9. ERP-systemen en de rol van de controller

  NARCIS (Netherlands)

  Verdaasdonk, P.J.A.

  1999-01-01

  De laatste jaren is een enorme groei te bespeuren in de implementatie van gestandaardiseerde softwaresystemen gericht op geïntegreerde planning en beheersing van bedrijfsprocessen. Deze softwaresystemen worden ook wel Enterprise Resource Planning (ERP) systemen genoemd. Leveranciers van dit soort

 10. De gezondheidsrisico's van e-sigaretten voor omstanders

  NARCIS (Netherlands)

  Visser W; Geraets L; Bos P; Ramlal R; Fokkens P; Klerx W; Cremers H; Schwillens P; Talhout R; PRS; V&Z

  2016-01-01

  Een kwart van de gebruikers van e-sigaretten zijn op dit product overgestapt om omstanders te ontzien (meeroken). Toch worden ook bij het gebruik van e-sigaretten schadelijke stoffen uitgeademd, zoals propyleenglycol, nicotine en nitrosamines. De hoeveelheid die wordt uitgeademd is sterk afhankelijk

 11. Die sosiaal-wetenskaplike kritiese eksegese van Nuwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  tot die sosiaal-wetenskaplike kritiek van die Nuwe Testament te dien. Hierdie kritiese benadering tot eksegese wil die wyse van kommunikasie van Nuwe-. Testamentiese tekste ondersoek deur die ...... theory or set of hypotheses which attempts to explain the connections and interrelationships between social phenomena.

 12. Plausibiliteitsdocument STONE 2.0 (Globale verkenning van de plausibiliteit van het model STONE versie 2.0 voor de modellering van uit- en afspoeling van N en P).

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, G.B.J.; Beusen, A.H.W.; Boers, P.C.M.; Born, van den G.J.; Groenendijk, P.; Grinsven, van J.J.M.; Kroon, T.; Meer, van der H.G.; Oosterom, H.P.; Puijenbroek, van P.J.T.M.; Roelsma, J.; Roest, C.W.J.; Rötter, R.; Tiktak, A.; Tol, van S.

  2002-01-01

  STONE is ontwikkeld om landsdekkend voor Nederland de effecten van bemesting en mestbeleid op de emissies van stikstof en fosfaat uit de landbouw naar grond- en oppervlaktewater te verkennen. De nadruk in de hier gerapporteerde plausibiliteitsstudie ligt op vaststelling van de geloofwaardigheid, het

 13. Plausibiliteitsdocument STONE 2.0.Globale verkenning van de plausibiliteit van het model STONE versie 2.0 voor de modellering van uit -en afspoeling van N en P

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek GBJ; Beusen AHW; Boers PCM; Born GJ van den; Groenendijk P; Grinsven JJM; Kroon T; Meer HG van der; Oosterom HP; Puijenbroek PJTM van; Roelsma J; Roest CJW; Rotter R; Tiktak A; Tol S van; LBG; CIM; LAE; LWD

  2002-01-01

  STONE is ontwikkeld om landsdekkend voor Nederland de effecten van bemesting en mestbeleid op de emissies van stikstof en fosfaat uit de landbouw naar grond- en oppervlaktewater te verkennen. De nadruk in de hier gerapporteerde plausibiliteitsstudie ligt op vaststelling van de geloofwaardigheid,

 14. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 15. Geskiedsfilosofie in 'n krisis: Die noodwendigheid en aktualiteit van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die filosofie is deel van die mens se lewenspraxis wat horn altyd voltrek binne die raamw^erk van wat een- maal genoem is die 'polis', en wat ons vandag breedweg kan bestempel as die politieke proses waardeur mense in staatlike en interstaatlike verband poog om iets van die goeie lewe (the good life) te verwerklik.

 16. Zorg voor natuur in de eeuw van de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Koppen, van C.S.A.

  2005-01-01

  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Natuur- en milieueducatie aan de Universiteit Utrecht op 24 februari 2005. Het doel van deze oratie is om op een andere, meer sociologische wijze verband te leggen tussen NME en consumptie. Consumptie geldt dan als een

 17. Van business model canvas naar een lerende en intregrale aanpak van ondernemen door middel van business modelling

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaijenbrink, Jeroen; de Graaf, Frank Jan

  2016-01-01

  Het business model canvas is het afgelopen decennium populair geworden voor de ontwikkeling van organisaties en om ondernemerschap te faciliteren. Het model is ook in het hoger onderwijs populair als methode om te leren ondernemen. De populariteit neemt niet weg dat er vragen zijn over de

 18. Belasting en inactivatie van de protozoa Cryptosporidium en Giardia van pompstation Weerseloseweg van N.V. Waterleidingbedrijf Oost-Twente

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidenier L; Medema GJ; MLG

  1996-01-01

  N.V. Waterleidingbedrijf Oost-Twente (WOT) te Enschede gebruikt water uit het Twentekanaal als grondstof voor de drinkwater-bereiding. Het RIVM is gevraagd onderzoek te verrichten naar de microbiologische betrouwbaarheid van het huidige en nieuwe zuiveringsschema, in het bijzonder met betrekking

 19. ADHD : Dat valt niet mee! Een onderzoek naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de kwaliteit van leven bij volwassenen met ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwsema, G.

  2006-01-01

  De aanleiding van dit onderzoek is afkomstig van de patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD (‘Impuls’). In samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG is besloten onderzoek te gaan verrichten naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de

 20. Vitamine C, bijnier en adaptatie : enige onderzoekingwn over de invloed van vitamine C op het leverglycogeengehalte van een koude blootgestelde normale en bijnierloze nier

  NARCIS (Netherlands)

  Wied, David de

  1952-01-01

  Allereerst werd een overzicht gegeven van de bestaande literatuur betreffende de relatie tussen vitanine C en de bijnierschors. Het doel van ons onderzoek was, na te gaan, of vitamine C van belang is bij de reactie van het lichaam op een schadelijke prikkel en, meer in het bijzonder, in hoeverre

 1. Snacks en frisdrank op de middelbare school: Evaluatie van het proces en de implementatie van het automatenexperiment [Snacks and softdrinks in secondary schools

  NARCIS (Netherlands)

  Bassa-Dafesh, Z.; Buijs, G.J.; Kesteren, N. van; Snel, J.; Kocken, P.L.

  2011-01-01

  Op middelbare scholen werd een experiment uitgevoerd om het aanbod van snacks- en frisdrankautomaten gezonder te maken. Niet alleen het assortiment in de automaten werd veranderd, ook werd geëxperimenteerd met het bieden van productinformatie en verlaging van de prijzen van minder calorierijke

 2. Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; de Voogt P; DDB; DMG

  2017-01-01

  Omdat metingen de aanwezigheid van de stof FRD-903 (een onderdeel van GenX), in oevergrondwater en drinkwater aantoonden, heeft het ministerie van IenM het RIVM gevraagd om meer inzicht te geven in de aanwezigheid en verspreiding van deze stof in drinkwater en haar bronnen. Hiervoor leverden de tien

 3. Integrale bekostiging van invloed op de relatie medisch specialist versus patiënt en de aansprakelijkheid van de medisch specialist?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijne, R.P.

  2015-01-01

  In 2013 verzocht de Minister van VWS de Nederlandse Zorgautoriteit een uitvoeringstoets te doen naar de invoering van integrale tarieven in de medisch specialistische zorg. Inmiddels is het 2015 en is het systeem van integrale bekostiging een feit. Dit betekent ook dat er met ingang van 2015 een

 4. 14 Van Krevelen 02.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 juni 2009 ... teiten en experimenten benadrukt, maar de publieke en kritische perceptie van zijn werk lijkt de fundamentele samenhang daarvan te miskennen, en reduceert het tot gefragmenteerde, op zichzelf staande aspecten. Poëzie is levenskunst. Als Breyten Breytenbach alleen maar poëzie had geschreven was ...

 5. Bronnen van nutriënten in het oppervlaktewater in het beheergebied van Wetterskip Fryslân

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van E.M.P.M.; Groenendijk, P.; Renaud, L.V.

  2016-01-01

  Om inzicht te krijgen in de herkomst en beïnvloedbaarheid van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater in het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn met de ECHO-methodiek stofbalansen opgesteld voor een zestal polders. De beïnvloedbaarheid van bronnen is afgeleid conform de werkwijze die wordt

 6. Geochemische schematisering van de ondergrond in het STONE model : schatting van het ammonium oxalaat extraheerbare aluminium- en ijzergehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, E.M.P.M.

  2009-01-01

  De aluminium- en ijzeroxalaat gehalten spelen een belangrijke rol bij het voorspellen van de fosforverliezen naar het oppervlaktewater. Het nauwkeurig schatten van deze gehalten in de ondergrond is noodzakelijk om op de lange termijn effecten goed te kunnen kwantificeren. Met behulp van Landelijke

 7. Inventarisatie van biomassa in Flevoland : een inventarisatie van potentieel beschikbare biomassa in Flevoland, met name niet vastgelegde stromen

  NARCIS (Netherlands)

  Voort, van der M.P.J.; Rooij, de M.

  2012-01-01

  In 2008 is door studenten van de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) te Dronten een inventarisatie uitgevoerd van biomassa in Flevoland. Dit rapport geeft een goede eerste indruk van de beschikbare stromen. Het probleem is echter dat de stromen, waar we met het project Biomassabank Flevoland

 8. De Matrixx-uitspraak van de U.S. Supreme Court over de (beperkte) betekenis van statistische significantie voor materiality

  NARCIS (Netherlands)

  A.C.W. Pijls (Arnoud)

  2011-01-01

  textabstractInleiding. Afgelopen Spring Term was wat betreft securities fraud één van de meest productieve seizoenen van de Supreme Court sinds jaren. De Supreme Court voelde zich de voorbije Term maar liefst drie keer geroepen om richtinggevend op te treden inzake kwesties van securities fraud

 9. Tien jaar Nijmeegs onderzoek naar het leren van leraren op de werkplek

  NARCIS (Netherlands)

  Bergen, T.C.M.

  2005-01-01

  Toen ik in 1994 de verantwoordelijkheid kreeg om een interfacultair onderzoekprogramma op te zetten dat relevant was voor de universitaire lerarenopleiding, kreeg ik van het toenmalige College van Bestuur ook de opdracht om te zorgen dat een groot deel van de universitaire lerarenopleiders in een

 10. Geïntegreerde bestrijding van purpervlekkenziekte in prei : Een literatuurstudie en onderzoek kwalteit zaad

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, H.T.A.M.; Meier, R.

  2003-01-01

  Doel van dit literatuuronderzoek is de huidige stand van zaken met betrekking tot kennis van purpervlekkenziekte vast te leggen om zo mogelijke oplossingsrichtingen aan te kunnen geven. Omdat er nog weinig onderzoek verricht is naar purpervlekkenziekte in prei, is ook gezocht naar aanknopingspunten

 11. Natuurlijk, lekker en gezond : een enquete bij het Thuispanel over de kwaliteitsbeleving van het voedsel

  NARCIS (Netherlands)

  Cramwinckel, A.B.; Mazijk - Bokslag, van D.M.

  1991-01-01

  Aan de leden van het Thuispanel zijn 23 verschillende stellingen voorgelegd die verband houden met de beleving van de kwaliteit van het voedsel. Verder kon men zelf trends aangeven die men meende waar te nemen. Deze benadering geeft de mogelijkheid na te gaan welk beeld respondenten hebben over het

 12. Beantwoording vragen : plan van aanpak : verbeteren welzijn in de sector paardenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, K.J.; Dierendonck, van M.; Neijenhuis, F.

  2008-01-01

  De Nederlandse Paardensector (SRP) is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd een plan van aanpak te schrijven ter verbetering van het paardenwelzijn. Daartoe heeft het ministerie WUR+ASG gevraagd om dit plan met wetenschappelijke kennis te onderbouwen. De onderwerpen

 13. Die dogmatiese binding van die prediking

  African Journals Online (AJOL)

  genoemde probleemstelling wat ons homileties na riglyne wil soek, sonder die pretensie dat finale oplossings gevind sal word. Om hierdie probleem te ontleed is dit nodig om eers kortliks 'n begripsbepaling van die begrippe dogma, binding en prediking te maak. Vanuit die begripsbepaling kan ons dan probeer vasstel wat ...

 14. Risicobeheer van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Veen, Van der Jan; Middendorp, Ben; Breedveld, M.; Rietra, R.P.J.J.; Faber, J.H.

  2016-01-01

  In de Krimpenerwaard liggen slootdempingen die in veel gevallen verontreinigd
  zijn. Het gebied wordt momenteel gesaneerd door de dempingen
  af te dekken met schone grond om risico’s voor landbouw en
  natuur te beperken. Het afdekken van dempingen was eind vorige
  eeuw een nieuwe vorm

 15. Pandakteregistratie van Belastingdienst naar blockchain: een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Berlee, A.

  2018-01-01

  De noodzaak om pandakten bij de Belastingdienst te registreren ontbreekt. Daarom wordt in deze bijdrage de mogelijkheid geopperd de registratie te verplaatsen naar een specifieke blockchain, waarbij de pandgevers en -houders zelf zorg kunnen dragen voor de registratie van hun pandakten in dit

 16. ’n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie van kerkliedere kan beïnvloed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsabé Kloppers

  2013-04-01

  Full Text Available A hymn must be sung to be heard ... : Aspects that could influence the reception of hymns and psalms. The most recent official hymnal in Afrikaans, Liedboek van die Kerk, was taken into use in 2001. Some hymns and psalms were immediately sung with enthusiasm whereas others remained unused, which is true especially for many of the metrical psalms. The most prominent reason for not singing some hymns or psalms is that they are unknown – text as well as tune. It is, however, often assumed that the reason why hymns and psalms are unknown is primarily because their tunes would be too difficult to sing. The role of the text and other aspects are not taken into account sufficiently. In this article, these one-sided views regarding the tunes are challenged, and it is argued that there could be many other reasons why hymns and psalms are not used.

 17. Strategieë gebruik in die vertaling van vaste uitdrukkings in tydskrifte: ’n Vergelyking van geselekteerde tekste met Afrikaans as brontaal en Suid-Afrikanse Engels as doeltaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alan Murdoch

  2017-06-01

  Full Text Available Hierdie artikel sal kyk na die vertaling van idiome en ander vorme van vaste uitdrukkings uit Afrikaans (die brontaal na Suid-Afrikanse Engels (die doeltaal, van geselekteerde tekste in Huisgenoot en You. Dit was deel van ’n studie wat oor ’n tydperk van tien weke (van 18 Julie 2013 tot 19 September 2013 uitgevoer is. Die artikel begin deur te kyk na die probleme wat betref die definisie van idiome en ander vorme van vaste uitdrukkings, en put hier veral uit die werk van Rosamund Moon. Dit gebruik dan die strategieë vir die vertaling van idiome (en ander vorme van vaste uitdrukkings in Mona Baker se In Other Words om ’n stel van 70 sulke uitdrukkings te kategoriseer en sluit af deur te kyk of ekwivalensie verkry word.

 18. Handleiding voor natuurondernemen : het ontwikkelen van verdienmodellen voor natuurbehoud en natuurontwikkeling : product van het WURKS project Natuurondernemerschap en Toerisme binnen het Groene Onderwijs (NatureToGo)

  NARCIS (Netherlands)

  Felder, M.; Pellis, A.

  2013-01-01

  Natuurbeschermingsorganisaties kijken naar nieuwe vormen van ondernemerschap om natuurbehoud ook in de toekomst te kunnen blijven financieren. Natuur wordt daarnaast meer naar voren geschoven als economische drager van gebieden die kampen met drastische economische en demografische veranderingen. De

 19. Variations of the entrepreneurial city: Goals, roles visions in Rotterdam’s Kop van Zuid and the Glasgow Harbour megaprojects

  NARCIS (Netherlands)

  Doucet, B.M.

  2013-01-01

  Both Rotterdam’s Kop van Zuid and the Glasgow Harbour waterfront developments are examples of different forms of European urban entrepreneurial megaprojects. They are both situated on formerly vacant land in older industrial cities. In Rotterdam, the municipality has taken the initiative in

 20. Toezicht op zedendelinquenten : effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen van vormen van toezicht

  NARCIS (Netherlands)

  Horst, R.P. van der; Schönberger, H.J.M.; Kogel, C.H. de

  2012-01-01

  Momenteel is er een wetswijziging in voorbereiding om levenslang toezicht na intramurale behandeling bij tbs-gestelden die een zedendelict gepleegd hebben mogelijk te maken. Om tot een verantwoorde juridische vormgeving en inhoudelijke invulling van het voorgenomen langdurige extramurale toezicht

 1. Risico-analyse van met chroom, arseen en zware metalen verontreinigde vloeivelden 'Zandleij' Tilburg; literatuur- en verkennend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Groenenberg, J.E.; Bril, J.; Ma, W.C.; Harmsen, J.; den, van A.

  1999-01-01

  Om het risico op verspreiding en het ecotoxicologische risico van de chroom- en arseenverontreiniging van de vloeivelden `Zandleij' in Tilburg te bepalen is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de chemie en ecotoxicologie van beide elementen. De oxidatietoestand van chroom en arseen is van groot

 2. Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, P.M.J.

  1993-01-01

  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met

 3. ‘n Kontekstuele teorie van entrepreneurskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Crous

  2004-10-01

  Full Text Available A contextual theory of entrepreneurship. Industrial psychologists studying the domain of entrepreneurship tend to focus on the independent variables that predispose entrepreneurial behaviour. The challenge, therefore, was to give expression to the nature of entrepreneurship (as dependant variable from an industrial psychological perspective. This was done by means of the development of a contextual theory of entrepreneurship. Firstly, the fundamental actions were identified that would give expression to the contextual process of entrepreneurship, after which form was given to its structure. This structure was utilised putting in place a typology of entrepreneurship. The geometric characteristics of the structure were explained. Possibilities for application as well as directions for entrepreneurship development, suggested by the theory were discussed. Opsomming Bedryfsielkundiges wat die domein van entrepreneurskap bestudeer, is geneig om te fokus op die onafhanklike veranderlikes wat entrepreneuriese gedrag predisponeer. Die uitdaging, derhalwe, was om uitdrukking te gee aan die aard van entrepreneurskap (as afhanklike veranderlike vanuit ’n bedryfsielkundige perspektief. Hieraan is uitdrukking gegee met die ontwikkeling van ’n kontekstuele teorie van entrepreneurskap. Eerstens is die fundamentele aksies geïdentifiseer waaraan uitvoering gegee moet word ten einde gestalte te gee aan die kontekstuele proses van entrepreneurskap, waarna vorm aan die struktuur daarvan gegee is. Daarna is die struktuur aangewend om verskillende soorte entrepreneurs te klassifiseer wat ’n tipologie van entrepreneurskap moontlik maak. Die geometriese eienskappe van die struktuur is uiteengesit. Toepassingsmoontlikhede asook aanwysers vir entrepreneurskapontwikkeling is bespreek.

 4. Inventarisatie van de flora en fauna in 2002 en 2003 - "De Waalsprong", gemeente Nijmegen; aanwezigheid van beschermde soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn en aanwijzingen tot het voorkomen van schade aan populaties en mogelijheden voor mitigerende en compenserende maatregelen en pro-actief plannen

  NARCIS (Netherlands)

  Kwak, R.G.M.

  2004-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een uitgebreide jaar-rond inventarisatie van flora en fauna in het plangebied `De Waalsprong` in de Gemeente Nijmegen van de zomer van 2002 tot en met het voorjaar van 2003. Aangegeven worden de aanwezige en te verwachten soorten uit de Flora- en

 5. Regional economic impact of an event: the case of the Rotterdam Marathon

  NARCIS (Netherlands)

  Willem, Jan; Goedknegt, Bart; Heijman, W.J.M.

  2016-01-01

  The Rotterdam Marathon is an annual sports event in Rotterdam. This biggest one-day event in the Netherlands attracted around 925,000 visitors in 2014. This paper aims at evaluating its regional economic impact by way of input output analysis in terms of number of jobs.

 6. Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Jalink, H.

  2010-01-01

  Met geavanceerde camera technieken zijn beelden vast te leggen van fotosynthese activiteit en het is ook mogelijk gebleken om bladgedeelten met stress vast te leggen, zonder dat deze stress met het blote oog al te zien is. Dit opent perspectieven om monitorringonderzoek te doen naar het ontstaan van

 7. Bepaling van tetrachloor- en trichloorethyleen in olijfolie met behulp van headspace - gaschromatografie

  NARCIS (Netherlands)

  Roos, A.H.; Mazijk, van R.J.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1990-01-01

  De resultaten van de EEG headspace methode wijzen uit dat de herhaalbaarheid en nauwkeurigheid voldoende zijn om tetrachloor- en trichloorethyleen in olijfolie te bepalen tot een niveau van 0,01 mg/kg op produkt. De headspace techniek is door de eenvoudige procedure zeer geschikt voor routine

 8. De emergentie en evolutie van drie werelden : tweede revisie van Poppers driewereldentheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, André de

  2009-01-01

  De driewereldentheorie (3Wt) van Karl Popper is een metafysische theorie die de pretentie heeft alle entiteiten uit de werkelijkheid op een geordende manier een plaats te geven. De ordening komt tot stand op basis van de fysische, mentale of abstracte status die entiteiten bezitten. Deze status is

 9. Effecten van online mini-games op multiplicatieve vaardigheden van leerlingen in groep 4

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, M.; van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M.; van Borkulo, S.P.; Robitzsch, A.

  2013-01-01

  Overzichtartikelen laten zien dat er nog onvoldoende bewijs is voor de leereffecten van educatieve computerspelletjes. De hier beschreven studie beoogde door een grootschalig gerandomiseerd experiment (n = 1005; 46 scholen) te onderzoeken of het spelen van reken-computerspelletjes bijdraagt aan de

 10. Abstracties van Planning : Over processen en modellen ter beïnvloeding van de fysieke leefomgeving

  NARCIS (Netherlands)

  de Roo, Gert

  2013-01-01

  Dit boek gaat over processen en modellen van planning. Het zijn processen en modellen om de fysieke leefomgeving te beïnvloeden. Ook gaat het over de rol die planologen daarbij spelen. Geen gemakkelijke rol, omdat de complexiteit van een planningproces groot is. Verschillende typen processen worden

 11. De resultaten van de poliklinische behandeling van kinderen met spastische paresen

  NARCIS (Netherlands)

  Wiechen, Hans Jozef van

  1966-01-01

  Na een overzicht van de literatuur betrekking hebbende op "Cerebral Palsy" is het ontstaan en de groei van het Phelps-Centrum voor Spastische Patienten te Zwolle beschreven. Het gebouw, waar de patienten onderzocht en gefilmd worden, is in hoofdstuk III besproken. In hetzelfde hoofdstuk is de

 12. Ouers se konstruering van hul rol by insluitende onderwys van hulle ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  die onderhoude verskaf, 'n mate van kongruensie openbaar a.g.v. die feit dat hierdie veranderlike konstant gehou is. Plek van navorsing. Die onderhoudvoering het by die Downsindroomvereniging se bera- dingslokaal te Pretoria plaasvind. 'n Belangrike kriterium is dat al die ouers by 'n gemeenskaplike plek gekonsulteer ...

 13. Die funksie van die belydenis in die struktuur van die kerk en die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ter wille van die argument wat in hierdie voordrag na vore gebring word, word vier sodanige konstituerende elemente van die kerklike struktuur onderskei, te wete die belydenis, die teologie, die verkondi- ging (meer bepaald die prediking) en die kerkorde (kerkwet volgens ons terminologie). Ons gaan nou elkeen hiervan ...

 14. Plan- en procesevaluatie van de scholing van gevangenispersoneel in 'Verbal Judo'

  NARCIS (Netherlands)

  Ditzhuijzen, J. van; Plaisier, J.

  2007-01-01

  In dit onderzoek is informatie verzameld over de toepassing, ervaringen en werkzaamheid van de training Verbal judo, op grond waarvan een onderbouwde beslissing kan worden genomen over het continueren van deze training, alsmede over de noodzaak om hier nader - kwantitatief - onderzoek naar te

 15. Schatting van milieustress in vegetatie meetnetten: koppeling van Nederlandse aan internationale meetnetten

  NARCIS (Netherlands)

  Dobben, van H.F.; Dueck, T.A.; Vries, de W.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen de vegetatie meetnetten op nationale en Europese schaal. Voor alle meetnetten geldt dat het niet eenvoudig is eenduidig een effect van atmosferische depositie aan te tonen op grond van de thans beschikbare data. Echter vrijwel alle beschouwde

 16. ASPECTS OF MULTIMODAL TRANSPORT IN THE ROTTERDAM RULES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina SULICU

  2012-11-01

  Full Text Available The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (hereinafter – The Rotterdam Rules or Convention signed on 23 September 2009 is taking a novel approach to international trade. It might be the reason why it has not received positive acknowledgement from the signatories, law experts and other interested parties. However, one might wonder whether the trade itself stayed novel-free during the past several decades. It should not come as a surprise that it has not. Tackle-to tackle approach is no longer applicable to a majority of contracts concluded that provide for delivery to the consignee’s doorstep, as of 1970 container ships and container terminals dominate cargo handling in ports and onboard the ship, electronic communication and documentation is becoming a common feature in the current trade. Even if there are more developments to be named, the aforementioned three make the regime under the Hague ,Hague-Visby and Hamburg Rules appear outdated. So is the unfamiliar approach as envisioned by the Rotterdam Rules really such a big failure?

 17. Intersectionaliteit en sociale inclusie: het Ei... van Troje. Deel 2: Het Ei van Columbus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janneke van Mens-Verhulst

  2009-12-01

  In dit tweede deel van het artikel wordt beargumenteerd dat de intersectionele benadering op termijn echter het Paard van Troje kan blijken te zijn. Met name voor beleid en wetgeving omdat het een complexiteit binnenbrengt waarvan nog niet duidelijk is hoe die moet worden gehanteerd. Bovendien kleven er onderzoeksmethodologische implicaties aan, waardoor de gewenste wetenschappelijke evidentie maar moeilijk tot stand komt. Niettemin kan intersectionaliteit voorlopig een buitengewoon nuttige heuristiek zijn voor vraagstukken van sociale inclusie.

 18. Hetzelfde en toch anders: Een psychometrische analyse naar samengestelde maten van lesobservaties en leerlingenvragenlijsten

  NARCIS (Netherlands)

  van der Lans, Rikkert; van de Grift, Wim; van Veen, Klaas

  2017-01-01

  Om de kwaliteit van pedagogisch-didactisch handelen van docenten te evalueren wordt doorgaans gebruik gemaakt van leerlingenvragenlijsten en/of van lesobservatie. Toch is bekend dat leerlingenbeoordelingen lage tot middelgrootte correlaties hebben met lesobservaties. Deze studie heeft als doel om

 19. NUWE ONTWlKKELlNGS BINNE CHOMSKY SE TEORlE VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Sinclair (1978) se oorsigtelike weergawe van .die inhoud van die reels wat binne die OB-raamwerk representasies in LF aflei, hier aan te vul met betre~ing tot. (i) aspekte van die ... van die GB-teorie. In. §3 word ingegaan op hoe die OB-teorie gemodifiseer is tot die GB-teorie ...... linguistic phenomena. That is something ...

 20. Worstelen met Risk Appetite : Hoe de inkleuring van de risicomatrix de risicohouding verraadt

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild; V. Versluis

  2016-01-01

  Een risico-averse houding bij het prioriteren van risico’s is aan te bevelen volgens de besliskundige inzichten van Daniël Kahneman. Maar wat bedoelt de besliskunde eigenlijk met risicoaversie? En hoe kan het koppelen van het begrip risicohouding aan de risicomatrix helpen bij de onderbouwing van de

 1. Gezondheidsrisico's van drinkwater bereid uit oppervlaktewater: een pilotstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Mons MN; de Nijs ACM; LWD

  1996-01-01

  De resultaten van een pilotstudie zijn beschreven waarin getracht is via een modelmatige ketenbenadering meer inzicht te geven in de gezondheidsrisico's van drinkwater dat bereid is uit oppervlaktewater. Van twee bestrijdingsmiddelen en het micro-organisme Cryptosporidium is met behulp van

 2. Het groene hart van burgers : het maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid.

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, de H.C.M.; Koppen, van C.S.A.; Vader, J.

  2007-01-01

  In deze longitudinale studie wordt op basis van een publieksenquête een beeld gegeven van het maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid en de trends die hierbij zijn waar te nemen. Het draagvlak wordt aan de hand van drie invalshoeken in kaart gebracht: beelden en waarderingen van

 3. Measurement of visible cross sections in proton-lead collisions at $\\sqrt{s_{NN}}$=5.02 TeV in van der Meer scans with the ALICE detector

  CERN Document Server

  Abelev, Betty Bezverkhny; Adamova, Dagmar; Aggarwal, Madan Mohan; Agnello, Michelangelo; Agostinelli, Andrea; Agrawal, Neelima; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahmed, Ijaz; Ahn, Sang Un; Ahn, Sul-Ah; Aimo, Ilaria; Aiola, Salvatore; Ajaz, Muhammad; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Aleksandrov, Dmitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; Alici, Andrea; Alkin, Anton; Alme, Johan; Alt, Torsten; Altinpinar, Sedat; Altsybeev, Igor; Alves Garcia Prado, Caio; Andrei, Cristian; Andronic, Anton; Anguelov, Venelin; Anielski, Jonas; Anticic, Tome; Antinori, Federico; Antonioli, Pietro; Aphecetche, Laurent Bernard; Appelshaeuser, Harald; Arbor, Nicolas; Arcelli, Silvia; Armesto Perez, Nestor; Arnaldi, Roberta; Aronsson, Tomas; Arsene, Ionut Cristian; Arslandok, Mesut; Augustinus, Andre; Averbeck, Ralf Peter; Awes, Terry; Azmi, Mohd Danish; Bach, Matthias Jakob; Badala, Angela; Baek, Yong Wook; Bagnasco, Stefano; Bailhache, Raphaelle Marie; Bala, Renu; Baldisseri, Alberto; Baltasar Dos Santos Pedrosa, Fernando; Baral, Rama Chandra; Barbera, Roberto; Barile, Francesco; Barnafoldi, Gergely Gabor; Barnby, Lee Stuart; Ramillien Barret, Valerie; Bartke, Jerzy Gustaw; Basile, Maurizio; Bastid, Nicole; Basu, Sumit; Bathen, Bastian; Batigne, Guillaume; Batyunya, Boris; Batzing, Paul Christoph; Baumann, Christoph Heinrich; Bearden, Ian Gardner; Beck, Hans; Bedda, Cristina; Behera, Nirbhay Kumar; Belikov, Iouri; Bellini, Francesca; Bellwied, Rene; Belmont Moreno, Ernesto; Belmont Iii, Ronald John; Bencedi, Gyula; Beole, Stefania; Berceanu, Ionela; Bercuci, Alexandru; Berdnikov, Yaroslav; Berenyi, Daniel; Berger, Martin Emanuel; Bertens, Redmer Alexander; Berzano, Dario; Betev, Latchezar; Bhasin, Anju; Bhat, Inayat Rasool; Bhati, Ashok Kumar; Bhattacharjee, Buddhadeb; Bhom, Jihyun; Bianchi, Livio; Bianchi, Nicola; Bianchin, Chiara; Bielcik, Jaroslav; Bielcikova, Jana; Bilandzic, Ante; Bjelogrlic, Sandro; Blanco, Fernando; Blau, Dmitry; Blume, Christoph; Bock, Friederike; Bogdanov, Alexey; Boggild, Hans; Bogolyubskiy, Mikhail; Boehmer, Felix Valentin; Boldizsar, Laszlo; Bombara, Marek; Book, Julian Heinz; Borel, Herve; Borissov, Alexander; Bossu, Francesco; Botje, Michiel; Botta, Elena; Boettger, Stefan; Braun-Munzinger, Peter; Bregant, Marco; Breitner, Timo Gunther; Broker, Theo Alexander; Browning, Tyler Allen; Broz, Michal; Bruna, Elena; Bruno, Giuseppe Eugenio; Budnikov, Dmitry; Buesching, Henner; Bufalino, Stefania; Buncic, Predrag; Busch, Oliver; Buthelezi, Edith Zinhle; Caffarri, Davide; Cai, Xu; Caines, Helen Louise; Calero Diaz, Liliet; Caliva, Alberto; Calvo Villar, Ernesto; Camerini, Paolo; Carena, Francesco; Carena, Wisla; Castillo Castellanos, Javier Ernesto; Casula, Ester Anna Rita; Catanescu, Vasile Ioan; Cavicchioli, Costanza; Ceballos Sanchez, Cesar; Cepila, Jan; Cerello, Piergiorgio; Chang, Beomsu; Chapeland, Sylvain; Charvet, Jean-Luc Fernand; Chattopadhyay, Subhasis; Chattopadhyay, Sukalyan; Chelnokov, Volodymyr; Cherney, Michael Gerard; Cheshkov, Cvetan Valeriev; Cheynis, Brigitte; Chibante Barroso, Vasco Miguel; Dobrigkeit Chinellato, David; Chochula, Peter; Chojnacki, Marek; Choudhury, Subikash; Christakoglou, Panagiotis; Christensen, Christian Holm; Christiansen, Peter; Chujo, Tatsuya; Chung, Suh-Urk; Cicalo, Corrado; Cifarelli, Luisa; Cindolo, Federico; Cleymans, Jean Willy Andre; Colamaria, Fabio Filippo; Colella, Domenico; Collu, Alberto; Colocci, Manuel; Conesa Balbastre, Gustavo; Conesa Del Valle, Zaida; Connors, Megan Elizabeth; Contreras Nuno, Jesus Guillermo; Cormier, Thomas Michael; Corrales Morales, Yasser; Cortese, Pietro; Cortes Maldonado, Ismael; Cosentino, Mauro Rogerio; Costa, Filippo; Crochet, Philippe; Cruz Albino, Rigoberto; Cuautle Flores, Eleazar; Cunqueiro Mendez, Leticia; Dainese, Andrea; Dang, Ruina; Danu, Andrea; Das, Debasish; Das, Indranil; Das, Kushal; Das, Supriya; Dash, Ajay Kumar; Dash, Sadhana; De, Sudipan; Delagrange, Hugues; Deloff, Andrzej; Denes, Ervin Sandor; D'Erasmo, Ginevra; De Caro, Annalisa; De Cataldo, Giacinto; De Cuveland, Jan; De Falco, Alessandro; De Gruttola, Daniele; De Marco, Nora; De Pasquale, Salvatore; De Rooij, Raoul Stefan; Diaz Corchero, Miguel Angel; Dietel, Thomas; Dillenseger, Pascal; Divia, Roberto; Di Bari, Domenico; Di Liberto, Sergio; Di Mauro, Antonio; Di Nezza, Pasquale; Djuvsland, Oeystein; Dobrin, Alexandru Florin; Dobrowolski, Tadeusz Antoni; Domenicis Gimenez, Diogenes; Donigus, Benjamin; Dordic, Olja; Dorheim, Sverre; Dubey, Anand Kumar; Dubla, Andrea; Ducroux, Laurent; Dupieux, Pascal; Dutt Mazumder, Abhee Kanti; Ehlers Iii, Raymond James; Elia, Domenico; Engel, Heiko; Erazmus, Barbara Ewa; Erdal, Hege Austrheim; Eschweiler, Dominic; Espagnon, Bruno; Esposito, Marco; Estienne, Magali Danielle; Esumi, Shinichi; Evans, David; Evdokimov, Sergey; Fabris, Daniela; Faivre, Julien; Falchieri, Davide; Fantoni, Alessandra; Fasel, Markus; Fehlker, Dominik; Feldkamp, Linus; Felea, Daniel; Feliciello, Alessandro; Feofilov, Grigory; Ferencei, Jozef; Fernandez Tellez, Arturo; Gonzalez Ferreiro, Elena; Ferretti, Alessandro; Festanti, Andrea; Figiel, Jan; Araujo Silva Figueredo, Marcel; Filchagin, Sergey; Finogeev, Dmitry; Fionda, Fiorella; Fiore, Enrichetta Maria; Floratos, Emmanouil; Floris, Michele; Foertsch, Siegfried Valentin; Foka, Panagiota; Fokin, Sergey; Fragiacomo, Enrico; Francescon, Andrea; Frankenfeld, Ulrich Michael; Fuchs, Ulrich; Furget, Christophe; Fusco Girard, Mario; Gaardhoeje, Jens Joergen; Gagliardi, Martino; Gago Medina, Alberto Martin; Gallio, Mauro; Gangadharan, Dhevan Raja; Ganoti, Paraskevi; Garabatos Cuadrado, Jose; Garcia-Solis, Edmundo Javier; Gargiulo, Corrado; Garishvili, Irakli; Gerhard, Jochen; Germain, Marie; Gheata, Andrei George; Gheata, Mihaela; Ghidini, Bruno; Ghosh, Premomoy; Ghosh, Sanjay Kumar; Gianotti, Paola; Giubellino, Paolo; Gladysz-Dziadus, Ewa; Glassel, Peter; Gomez Ramirez, Andres; Gonzalez Zamora, Pedro; Gorbunov, Sergey; Gorlich, Lidia Maria; Gotovac, Sven; Graczykowski, Lukasz Kamil; Grelli, Alessandro; Grigoras, Alina Gabriela; Grigoras, Costin; Grigoryev, Vladislav; Grigoryan, Ara; Grigoryan, Smbat; Grynyov, Borys; Grion, Nevio; Grosse-Oetringhaus, Jan Fiete; Grossiord, Jean-Yves; Grosso, Raffaele; Guber, Fedor; Guernane, Rachid; Guerzoni, Barbara; Guilbaud, Maxime Rene Joseph; Gulbrandsen, Kristjan Herlache; Gulkanyan, Hrant; Gumbo, Mervyn; Gunji, Taku; Gupta, Anik; Gupta, Ramni; Khan, Kamal; Haake, Rudiger; Haaland, Oystein Senneset; Hadjidakis, Cynthia Marie; Haiduc, Maria; Hamagaki, Hideki; Hamar, Gergoe; Hanratty, Luke David; Hansen, Alexander; Harris, John William; Hartmann, Helvi; Harton, Austin Vincent; Hatzifotiadou, Despina; Hayashi, Shinichi; Heckel, Stefan Thomas; Heide, Markus Ansgar; Helstrup, Haavard; Herghelegiu, Andrei Ionut; Herrera Corral, Gerardo Antonio; Hess, Benjamin Andreas; Hetland, Kristin Fanebust; Hippolyte, Boris; Hladky, Jan; Hristov, Peter Zahariev; Huang, Meidana; Humanic, Thomas; Hutter, Dirk; Hwang, Dae Sung; Ilkaev, Radiy; Ilkiv, Iryna; Inaba, Motoi; Innocenti, Gian Michele; Ionita, Costin; Ippolitov, Mikhail; Irfan, Muhammad; Ivanov, Marian; Ivanov, Vladimir; Jacholkowski, Adam Wlodzimierz; Jacobs, Peter Martin; Jahnke, Cristiane; Jang, Haeng Jin; Janik, Malgorzata Anna; Pahula Hewage, Sandun; Jena, Satyajit; Jimenez Bustamante, Raul Tonatiuh; Jones, Peter Graham; Jung, Hyungtaik; Jusko, Anton; Kadyshevskiy, Vladimir; Kalcher, Sebastian; Kalinak, Peter; Kalweit, Alexander Philipp; Kamin, Jason Adrian; Kang, Ju Hwan; Kaplin, Vladimir; Kar, Somnath; Karasu Uysal, Ayben; Karavichev, Oleg; Karavicheva, Tatiana; Karpechev, Evgeny; Kebschull, Udo Wolfgang; Keidel, Ralf; Khan, Mohammed Mohisin; Khan, Palash; Khan, Shuaib Ahmad; Khanzadeev, Alexei; Kharlov, Yury; Kileng, Bjarte; Kim, Beomkyu; Kim, Do Won; Kim, Dong Jo; Kim, Jinsook; Kim, Mimae; Kim, Minwoo; Kim, Se Yong; Kim, Taesoo; Kirsch, Stefan; Kisel, Ivan; Kiselev, Sergey; Kisiel, Adam Ryszard; Kiss, Gabor; Klay, Jennifer Lynn; Klein, Jochen; Klein-Boesing, Christian; Kluge, Alexander; Knichel, Michael Linus; Knospe, Anders Garritt; Kobdaj, Chinorat; Kohler, Markus Konrad; Kollegger, Thorsten; Kolozhvari, Anatoly; Kondratev, Valerii; Kondratyeva, Natalia; Konevskikh, Artem; Kovalenko, Vladimir; Kowalski, Marek; Kox, Serge; Koyithatta Meethaleveedu, Greeshma; Kral, Jiri; Kralik, Ivan; Kramer, Frederick; Kravcakova, Adela; Krelina, Michal; Kretz, Matthias; Krivda, Marian; Krizek, Filip; Kryshen, Evgeny; Krzewicki, Mikolaj; Kucera, Vit; Kucheryaev, Yury; Kugathasan, Thanushan; Kuhn, Christian Claude; Kuijer, Paulus Gerardus; Kulakov, Igor; Kumar, Jitendra; Kurashvili, Podist; Kurepin, Alexander; Kurepin, Alexey; Kuryakin, Alexey; Kushpil, Svetlana; Kweon, Min Jung; Kwon, Youngil; Ladron De Guevara, Pedro; Lagana Fernandes, Caio; Lakomov, Igor; Langoy, Rune; Lara Martinez, Camilo Ernesto; Lardeux, Antoine Xavier; Lattuca, Alessandra; La Pointe, Sarah Louise; La Rocca, Paola; Lea, Ramona; Leardini, Lucia; Lee, Graham Richard; Legrand, Iosif; Lehnert, Joerg Walter; Lemmon, Roy Crawford; Lenti, Vito; Leogrande, Emilia; Leoncino, Marco; Leon Monzon, Ildefonso; Levai, Peter; Li, Shuang; Lien, Jorgen Andre; Lietava, Roman; Lindal, Svein; Lindenstruth, Volker; Lippmann, Christian; Lisa, Michael Annan; Ljunggren, Hans Martin; Lodato, Davide Francesco; Lonne, Per-Ivar; Loggins, Vera Renee; Loginov, Vitaly; Lohner, Daniel; Loizides, Constantinos; Lopez, Xavier Bernard; Lopez Torres, Ernesto; Lu, Xianguo; Luettig, Philipp Johannes; Lunardon, Marcello; Luparello, Grazia; Luzzi, Cinzia; Ma, Rongrong; Maevskaya, Alla; Mager, Magnus; Mahapatra, Durga Prasad; Mahmood, Sohail Musa; Maire, Antonin; Majka, Richard Daniel; Malaev, Mikhail; Maldonado Cervantes, Ivonne Alicia; Malinina, Liudmila; Mal'Kevich, Dmitry; Malzacher, Peter; Mamonov, Alexander; Manceau, Loic Henri Antoine; Manko, Vladislav; Manso, Franck; Manzari, Vito; Marchisone, Massimiliano; Mares, Jiri; Margagliotti, Giacomo Vito; Margotti, Anselmo; Marin, Ana Maria; Markert, Christina; Marquard, Marco; Martashvili, Irakli; Martin, Nicole Alice; Martinengo, Paolo; Martinez Hernandez, Mario Ivan; Martinez-Garcia, Gines; Martin Blanco, Javier; Martynov, Yevgen; Mas, Alexis Jean-Michel; Masciocchi, Silvia; Masera, Massimo; Masoni, Alberto; Massacrier, Laure Marie; Mastroserio, Annalisa; Matyja, Adam Tomasz; Mayer, Christoph; Mazer, Joel Anthony; Mazzoni, Alessandra Maria; Meddi, Franco; Menchaca-Rocha, Arturo Alejandro; Mercado-Perez, Jorge; Meres, Michal; Miake, Yasuo; Mikhaylov, Konstantin; Milano, Leonardo; Milosevic, Jovan; Mischke, Andre; Mishra, Aditya Nath; Miskowiec, Dariusz Czeslaw; Mitra, Jubin; Mitu, Ciprian Mihai; Mlynarz, Jocelyn; Mohammadi, Naghmeh; Mohanty, Bedangadas; Molnar, Levente; Montano Zetina, Luis Manuel; Montes Prado, Esther; Morando, Maurizio; Moreira De Godoy, Denise Aparecida; Moretto, Sandra; Morreale, Astrid; Morsch, Andreas; Muccifora, Valeria; Mudnic, Eugen; Muhlheim, Daniel Michael; Muhuri, Sanjib; Mukherjee, Maitreyee; Muller, Hans; Gameiro Munhoz, Marcelo; Murray, Sean; Musa, Luciano; Musinsky, Jan; Nandi, Basanta Kumar; Nania, Rosario; Nappi, Eugenio; Nattrass, Christine; Nayak, Kishora; Nayak, Tapan Kumar; Nazarenko, Sergey; Nedosekin, Alexander; Nicassio, Maria; Niculescu, Mihai; Nielsen, Borge Svane; Nikolaev, Sergey; Nikulin, Sergey; Nikulin, Vladimir; Nilsen, Bjorn Steven; Noferini, Francesco; Nomokonov, Petr; Nooren, Gerardus; Nyanin, Alexander; Nystrand, Joakim Ingemar; Oeschler, Helmut Oskar; Oh, Saehanseul; Oh, Sun Kun; Okatan, Ali; Olah, Laszlo; Oleniacz, Janusz; Oliveira Da Silva, Antonio Carlos; Onderwaater, Jacobus; Oppedisano, Chiara; Ortiz Velasquez, Antonio; Oskarsson, Anders Nils Erik; Otwinowski, Jacek Tomasz; Oyama, Ken; Sahoo, Pragati; Pachmayer, Yvonne Chiara; Pachr, Milos; Pagano, Paola; Paic, Guy; Painke, Florian; Pajares Vales, Carlos; Pal, Susanta Kumar; Palmeri, Armando; Pant, Divyash; Papikyan, Vardanush; Pappalardo, Giuseppe; Pareek, Pooja; Park, Woojin; Parmar, Sonia; Passfeld, Annika; Patalakha, Dmitry; Paticchio, Vincenzo; Paul, Biswarup; Pawlak, Tomasz Jan; Peitzmann, Thomas; Pereira Da Costa, Hugo Denis Antonio; Pereira De Oliveira Filho, Elienos; Peresunko, Dmitry Yurevich; Perez Lara, Carlos Eugenio; Pesci, Alessandro; Peskov, Vladimir; Pestov, Yury; Petracek, Vojtech; Petran, Michal; Petris, Mariana; Petrovici, Mihai; Petta, Catia; Piano, Stefano; Pikna, Miroslav; Pillot, Philippe; Pinazza, Ombretta; Pinsky, Lawrence; Piyarathna, Danthasinghe; Ploskon, Mateusz Andrzej; Planinic, Mirko; Pluta, Jan Marian; Pochybova, Sona; Podesta Lerma, Pedro Luis Manuel; Poghosyan, Martin; Pohjoisaho, Esko Heikki Oskari; Polishchuk, Boris; Poljak, Nikola; Pop, Amalia; Porteboeuf, Sarah Julie; Porter, R Jefferson; Potukuchi, Baba; Prasad, Sidharth Kumar; Preghenella, Roberto; Prino, Francesco; Pruneau, Claude Andre; Pshenichnov, Igor; Puddu, Giovanna; Pujahari, Prabhat Ranjan; Punin, Valery; Putschke, Jorn Henning; Qvigstad, Henrik; Rachevski, Alexandre; Raha, Sibaji; Rak, Jan; Rakotozafindrabe, Andry Malala; Ramello, Luciano; Raniwala, Rashmi; Raniwala, Sudhir; Rasanen, Sami Sakari; Rascanu, Bogdan Theodor; Rathee, Deepika; Rauf, Aamer Wali; Razazi, Vahedeh; Read, Kenneth Francis; Real, Jean-Sebastien; Redlich, Krzysztof; Reed, Rosi Jan; Rehman, Attiq Ur; Reichelt, Patrick Simon; Reicher, Martijn; Reidt, Felix; Renfordt, Rainer Arno Ernst; Reolon, Anna Rita; Reshetin, Andrey; Rettig, Felix Vincenz; Revol, Jean-Pierre; Reygers, Klaus Johannes; Riabov, Viktor; Ricci, Renato Angelo; Richert, Tuva Ora Herenui; Richter, Matthias Rudolph; Riedler, Petra; Riegler, Werner; Riggi, Francesco; Rivetti, Angelo; Rocco, Elena; Rodriguez Cahuantzi, Mario; Rodriguez Manso, Alis; Roeed, Ketil; Rogochaya, Elena; Sharma, Rohni; Rohr, David Michael; Roehrich, Dieter; Romita, Rosa; Ronchetti, Federico; Rosnet, Philippe; Rossi, Andrea; Roukoutakis, Filimon; Roy, Ankhi; Roy, Christelle Sophie; Roy, Pradip Kumar; Rubio Montero, Antonio Juan; Rui, Rinaldo; Russo, Riccardo; Ryabinkin, Evgeny; Ryabov, Yury; Rybicki, Andrzej; Sadovskiy, Sergey; Safarik, Karel; Sahlmuller, Baldo; Sahoo, Raghunath; Sahu, Pradip Kumar; Saini, Jogender; Sakai, Shingo; Salgado Lopez, Carlos Alberto; Salzwedel, Jai Samuel Nielsen; Sambyal, Sanjeev Singh; Samsonov, Vladimir; Sanchez Castro, Xitzel; Sanchez Rodriguez, Fernando Javier; Sandor, Ladislav; Sandoval, Andres; Sano, Masato; Santagati, Gianluca; Sarkar, Debojit; Scapparone, Eugenio; Scarlassara, Fernando; Scharenberg, Rolf Paul; Schiaua, Claudiu Cornel; Schicker, Rainer Martin; Schmidt, Christian Joachim; Schmidt, Hans Rudolf; Schuchmann, Simone; Schukraft, Jurgen; Schulc, Martin; Schuster, Tim Robin; Schutz, Yves Roland; Schwarz, Kilian Eberhard; Schweda, Kai Oliver; Scioli, Gilda; Scomparin, Enrico; Scott, Rebecca Michelle; Segato, Gianfranco; Seger, Janet Elizabeth; Sekiguchi, Yuko; Selyuzhenkov, Ilya; Seo, Jeewon; Serradilla Rodriguez, Eulogio; Sevcenco, Adrian; Shabetai, Alexandre; Shabratova, Galina; Shahoyan, Ruben; Shangaraev, Artem; Sharma, Natasha; Sharma, Satish; Shigaki, Kenta; Shtejer Diaz, Katherin; Sibiryak, Yury; Siddhanta, Sabyasachi; Siemiarczuk, Teodor; Silvermyr, David Olle Rickard; Silvestre, Catherine Micaela; Simatovic, Goran; Singaraju, Rama Narayana; Singh, Ranbir; Singha, Subhash; Singhal, Vikas; Sinha, Bikash; Sarkar - Sinha, Tinku; Sitar, Branislav; Sitta, Mario; Skaali, Bernhard; Skjerdal, Kyrre; Slupecki, Maciej; Smirnov, Nikolai; Snellings, Raimond; Soegaard, Carsten; Soltz, Ron Ariel; Song, Jihye; Song, Myunggeun; Soramel, Francesca; Sorensen, Soren Pontoppidan; Spacek, Michal; Sputowska, Iwona Anna; Spyropoulou-Stassinaki, Martha; Srivastava, Brijesh Kumar; Stachel, Johanna; Stan, Ionel; Stefanek, Grzegorz; Steinpreis, Matthew Donald; Stenlund, Evert Anders; Steyn, Gideon Francois; Stiller, Johannes Hendrik; Stocco, Diego; Stolpovskiy, Mikhail; Strmen, Peter; Alarcon Do Passo Suaide, Alexandre; Sugitate, Toru; Suire, Christophe Pierre; Suleymanov, Mais Kazim Oglu; Sultanov, Rishat; Sumbera, Michal; Susa, Tatjana; Symons, Timothy; Szabo, Alexander; Szanto De Toledo, Alejandro; Szarka, Imrich; Szczepankiewicz, Adam; Szymanski, Maciej Pawel; Takahashi, Jun; Tangaro, Marco-Antonio; Tapia Takaki, Daniel Jesus; Tarantola Peloni, Attilio; Tarazona Martinez, Alfonso; Tarzila, Madalina-Gabriela; Tauro, Arturo; Tejeda Munoz, Guillermo; Telesca, Adriana; Terrevoli, Cristina; Thaeder, Jochen Mathias; Thomas, Deepa; Tieulent, Raphael Noel; Timmins, Anthony Robert; Toia, Alberica; Torii, Hisayuki; Trubnikov, Victor; Trzaska, Wladyslaw Henryk; Tsuji, Tomoya; Tumkin, Alexandr; Turrisi, Rosario; Tveter, Trine Spedstad; Ulery, Jason Glyndwr; Ullaland, Kjetil; Uras, Antonio; Usai, Gianluca; Vajzer, Michal; Vala, Martin; Valencia Palomo, Lizardo; Vallero, Sara; Vande Vyvre, Pierre; Vannucci, Luigi; Van Der Maarel, Jasper; Van Hoorne, Jacobus Willem; Van Leeuwen, Marco; Diozcora Vargas Trevino, Aurora; Vargyas, Marton; Varma, Raghava; Vasileiou, Maria; Vasiliev, Andrey; Vechernin, Vladimir; Veldhoen, Misha; Velure, Arild; Venaruzzo, Massimo; Vercellin, Ermanno; Vergara Limon, Sergio; Vernet, Renaud; Verweij, Marta; Vickovic, Linda; Viesti, Giuseppe; Viinikainen, Jussi Samuli; Vilakazi, Zabulon; Villalobos Baillie, Orlando; Vinogradov, Alexander; Vinogradov, Leonid; Vinogradov, Yury; Virgili, Tiziano; Viyogi, Yogendra; Vodopyanov, Alexander; Volkl, Martin Andreas; Voloshin, Kirill; Voloshin, Sergey; Volpe, Giacomo; Von Haller, Barthelemy; Vorobyev, Ivan; Vranic, Danilo; Vrlakova, Janka; Vulpescu, Bogdan; Vyushin, Alexey; Wagner, Boris; Wagner, Jan; Wagner, Vladimir; Wang, Mengliang; Wang, Yifei; Watanabe, Daisuke; Weber, Michael; Wessels, Johannes Peter; Westerhoff, Uwe; Wiechula, Jens; Wikne, Jon; Wilde, Martin Rudolf; Wilk, Grzegorz Andrzej; Wilkinson, Jeremy John; Williams, Crispin; Windelband, Bernd Stefan; Winn, Michael Andreas; Xiang, Changzhou; Yaldo, Chris G; Yamaguchi, Yorito; Yang, Hongyan; Yang, Ping; Yang, Shiming; Yano, Satoshi; Yasnopolskiy, Stanislav; Yi, Jungyu; Yin, Zhongbao; Yoo, In-Kwon; Yushmanov, Igor; Zaccolo, Valentina; Zach, Cenek; Zaman, Ali; Zampolli, Chiara; Zaporozhets, Sergey; Zarochentsev, Andrey; Zavada, Petr; Zavyalov, Nikolay; Zbroszczyk, Hanna Paulina; Zgura, Sorin Ion; Zhalov, Mikhail; Zhang, Haitao; Zhang, Xiaoming; Zhang, Yonghong; Zhao, Chengxin; Zhigareva, Natalia; Zhou, Daicui; Zhou, Fengchu; Zhou, You; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Zhu, Jianhui; Zhu, Xiangrong; Zichichi, Antonino; Zimmermann, Alice; Zimmermann, Markus Bernhard; Zinovjev, Gennady; Zoccarato, Yannick Denis; Zyzak, Maksym

  2014-11-04

  In 2013, the Large Hadron Collider provided proton-lead and lead-proton collisions at the center-of-mass energy per nucleon pair $\\sqrt{s_{NN}}$ = 5.02 TeV. Van der Meer scans were performed for both configurations of colliding beams, and the cross section was measured for two reference processes, based on particle detection by the T0 and V0 detectors, with pseudo-rapidity coverage 4.6 < $\\eta$ < 4.9, -3.3 < $\\eta$ < -3.0 and 2.8 < $\\eta$ < 5.1, -3.7 < $\\eta$ < -1.7, respectively. Given the asymmetric detector acceptance, the cross section was measured separately for the two configurations. The measured visible cross sections are used to calculate the integrated luminosity of the proton-lead and lead-proton data samples, and to indirectly measure the cross section for a third, configuration-independent, reference process, based on neutron detection by the Zero Degree Calorimeters.

 4. Die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. G. de Kock

  1995-06-01

  Full Text Available The effect of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. The aim of the study was to establish the effects of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. These constructs were selected by virtue of their importance in the literature, as well as the lack of empirical research regarding the assumed relationship which exists between them. The Human Sciences Research Council's (HSRC General Scholastic Aptitude Test (ASAT was used for measuring intelligence, Duttweiler's Internal Control Index (ICI was used for determining locus of control and the Raven's Advanced Progressive Matrices (APM was used as a criterion for coping with task complexity. These instruments were administered to 292 subjects to determine whether the relationship between locus of control and task complexity was effected when the effect of intelligence was controlled. The results indicated a significant relationship between locus of control and task complexity, however the relationship was no longer significant after the effect of intelligence was controlled. Opsomming Die doel van die studie was om die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taak-kompleksiteit te ondersoek. Hierdie konstrukte is gekies na aanleiding van hulle belangrikheid in die literatuur asook die leemte in empiric se navorsing rakende die veronderstelde verband wat tussen hulle bestaan. Die Algemene Skolastiese Aanlegtoets (ASAT van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN is gebruik vir die meting van intelligensie, die Internal Control Index (ICI van Duttweiler is gebruik vir die meting van lokus van kontrole en die Advanced Progressive Matrices (APM van Raven is gebruik as maatstaf vir die bantering van taakkompleksiteit. Die genoemde meetinstrumente is op 292 proefpersone toegepas om te bepaal of die verband tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit geaffekteer word wanneer daar vir die effek

 5. Plattelandimpuls : leren door gewoon te dóen

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2008-01-01

  Plattelandsondernemers die hun activiteiten verbreden, vergeten nogal eens serieuze aandacht te besteden aan de vermarkting van hun product. Met het project PlattelandImpuls hebben ondernemers hun vaardigheden op dat vlak kunnen verbeteren door te werken met product-marktcombinaties.

 6. Methode - ontwikkeling voor het bepalen van het gehalte aan cacaoboterequivalente vetten in chocoladeprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, van der H.J.; Muuse, B.G.

  1985-01-01

  De Europese Commissie (EC) bestudeert de mogelijkheden om cacaoboteralternatieve vetten (CDA) toe te staan in chocolade tot een gehalte van 5% van de waar zonder declaratleverplichting. Voorwaarde is de controleerbaarheid met een betrouwbare analysemethode. De CAODISCO ontwikkelde een

 7. Toxische effecten van zink op de worm Eisenia andrei; resultaten proefveldexperimenten Amsterdam 1995 en 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker J; Posthuma L; Baerselman R; ECO/EEB

  1997-01-01

  De toxische effecten van zink voor de compostworm Eisenia andrei werden bestudeerd in twee proefveldexperimenten, om de veldrelevantie van laboratorium-toxiciteitsgegevens te onderzoeken indien blootstellingscondities op natuurlijke wijze fluctueren. Coconproductie werd hierbij gebruikt als

 8. Inventarisatie stofbadgedrag van vleekuikenouderdieren in het communesysteem en bij strooisel/rooster huisvesting

  NARCIS (Netherlands)

  Rooijen, van J.; Haar, van der J.W.

  1997-01-01

  Het stofbadgedrag van vleeskuikenmoederdieren is geonventariseerd onder praktijkomstandigheden: in een traditionele grondstal (strooisel/rooster) en in een groepskooi (het Commune systeem). In de grondstal bleken de moederdieren op het strooisel te stofbaden. Zoals op basis van de literatuur

 9. Geïntegreerde gewasbescherming is meer dan efficiënter gebruik van chemische middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, P.H.

  1989-01-01

  Om de langdurige schadelijke gevolgen voor het milieu een halt toe te roepen is integratie van economische en ecologische doelen vereist. Dit betekent dat biologische en fysische methoden van gewasbescherming de voorkeur verdienen boven de chemische bestrijding

 10. Het effect van hamsterbeheer op de overwintering bij hamsters

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van der M.; Ligtenberg, H.; Haye, la M.J.J.

  2006-01-01

  De afgelopen decennia is het aantal hamsters (Cricetus cricetus) in Nederland sterk afgenomen. Door onderzoek te verrichten naar de levenscyclus en naar de effecten van agrarisch beheer is getracht de afname te verklaren en oplossingen aan te dragen. In voorjaar 2006 is een verkennend onderzoek

 11. Van Weel: "Werken met minimumbuis de gebruikelijke, maar foute weg"

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van J.; Weel, van P.A.

  2008-01-01

  Door het aanzuigen en in de kas brengen van relatief droge, voorverwarmde buitenlucht is de RV in de kas te verlagen en beter te beheersen. Omdat ook de verticale temperatuurverschillen afnemen, is het mogelijk om intensiever te schermen. Met Aircobreezeventilatoren, die via kieren of gaten lucht

 12. Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma

  NARCIS (Netherlands)

  Rensink, Arend

  2002-01-01

  Programmeeronderwijs maakt een wezenlijk deel uit van elke informatica-opleiding. Veel opleidingen kiezen ervoor dit onderwijs te schoeien op objectgeoriënteerde leest. Voor studenten die voor het eerst met dit paradigma geconfronteerd worden blijkt het vaak lastig te zijn zich een voorstelling te

 13. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 14. Eerste inschatting van vrijkomen van plastics als gevolg van slijtage van Mosselzaad-Invagsystemen (MZI's)

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, E.; Brink, van den A.M.; Kamermans, P.

  2014-01-01

  IMARES heeft onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan en de aanwezigheid van microplastic zwerfvuil afkomstig van mosselzaad invangsystemen (hierna MZI’s genoemd). Deze studie is onderdeel van een opdracht van het ministerie van EL&I, om de ecologische effecten van opschaling van MZI’s in de

 15. Die invloed van herbivorie en vuur op die oorlewing van sekere meerjarige kruide langs die Sabierivier, Kruger Nasionale Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Myburgh

  2012-03-01

  Full Text Available Die groot vloede wat in die jaar 2000 in die Kruger Nasionale Park plaasgevind het, het dierivieroewerplantegroei versteur. Dit het die geleentheid gebied om heinings op te rig langsdie Sabierivier om herbivore uit sekere gebiede uit te sluit en sodoende die herstel van die rivieroewerekosisteme te monitor.

 16. Die rol van die blanke werker in die motivering van die swart werker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J. Oosthuizen

  1980-11-01

  Opsomming Die motivering van die Swart werker kan nie in die huidige situasie in isolasie bestudeer word nie, omdat die Blanke werker steeds in die bestuursposisie is en daarom die motivering van die Swart werker kan beïnvloed. Hierdie ondersoek was daarop gerig om die rol van die Blanke werker in die motivering van die Swart werker nader te ondersoek. Die houding en die leierskapsbenadering van die Blanke werker teenoor die Swart werker is gemeet, asook die behoeftes wat volgens die Blanke werker by die Swart werker bestaan, bevredig is, of nie bestaan nie. Die behoeftes van Swart werkers, soos deur hulleself gesien, is ook ondersoek. Ten opsigte van sekere aspekte is beduidende verskille gevind.

 17. Die verband tussen voeding en die leesprestasie van graad 4-leerders in Suid-Afrika: Bevindinge van prePIRLS 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surette van Staden

  2013-02-01

  Full Text Available Die effek van voeding op leerderprestasie was al die onderwerp van menige studie. Bewyse wat die oorsaaklike verhouding tussen voeding en prestasie staaf, bestaan egter nie. Op nasionale vlak belê die Departement van Basiese Onderwys tyd, moeite en geldelike hulpbronne in ’n Nasionale Skoolvoedingsprogram in ’n poging om die gesondheid van SuidAfrika se armste leerders te beskerm en om ’n bydrae tot hul opvoeding te maak. Teen hierdie agtergrond ondersoek die huidige studie patrone in die leesgeletterd van graad 4-leerlinge, wat geassosieer word met die response van onderwysers oor leerdervoeding, deur gebruik te maak van die Suid-Afrikaanse data van die Pre-Progress in International Reading Literacy Study (prePIRLS 2011. Volledige verslae van onderwysers oor die mate waartoe onderrig beϊnvloed word deur leerders se gebrek aan basiese voeding word aangebied, terwyl verslae van onderwysers volgens taalgroep ook oorweeg word in ’n poging om beter insig te verkry in patrone van prestasie op ’n gedisaggregeerde vlak. Resultate vir die huidige studie bevestig bestaande literatuur, naamlik dat ’n oorsaaklike verband tussen voeding en leesprestasie nie sonder twyfel vasgestel kan word nie. Nieteenstaande die gebrek aan oorsaaklike bewyse, behoort nasionale skoolvoedingsprogramme egter nie gediskrediteer of gestaak te word nie. Sulke programme kan moontlik juis van waarde wees wanneer realistiese doelwitte gestel word met die oog op verbeterde ondersteuning vir leerders.

 18. Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR

  NARCIS (Netherlands)

  Lebbink, S.; Steuten, C.; Neefjes, M.

  2013-01-01

  Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volgende. In dit rapport beschrijven we een aantal

 19. Distributie in een turbulente wereld : over de voornaamste ontwikkelingen van invloed op (distributie)logistiek en hoe bedrijven hierop inspelen

  NARCIS (Netherlands)

  Laarhoven, van P.J.M.

  1999-01-01

  De logistiek manager wordt heden ten dage met talloze trends en ontwikkelingen geconfronteerd, en het is verre van duidelijk, laat staan eenvoudig, bij de planning en aansturing van logistieke activiteiten met deze trends rekening te houden of er op in te spelen. In dit artikel wordt een aantal van

 20. Visserij op kleine pelagische soorten in de EEZ van Oman: overzicht en aanbevelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeberg, J.J.; Grift, R.E.

  2005-01-01

  Tussen 9 en 14 december 2005 bezocht het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO) verschillende instellingen in Muscat, Oman, om de mogelijkheden voor pelagische diepzeevisserij in de EEZ van Oman te verkennen en bestandsgegevens te verzamelen.

 1. De zin van het economische opnieuw beschouwd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. P. van der Kooy

  1964-03-01

  Full Text Available In 1950 heb ik het hoogleraarschap in de economie aan de juridische faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam aanvaard m et een rede over de zin van het economische. Sinds- dien heeft dit centiaal m elhodologisch vraagstuk van de we- tenschap der economie mij ook verder bezig gehouden. Het is voor een economist een m oeilijk vraagstuk, om dat het tevens een wijsgerig vraagstuk is. Over het algemeen vindt de econo­ m ist daarover weinig in de filosofische liLeratuur. Dit is zeer begrijpelijk, w ant wijsgeren kunnen op zijn best m aar heel sum m ier kennis nem en van wat er in de vakw etenschappen omgaat, terw ijl zij, voor zover mij bekend, in den regel slechts weinig belangstelling voor de economie aan den dag leggen. Omgekeerd zijn econom islen m eestal niet bijzonder filosofisch aangelegd, en hebben zij de handen vol om de storm achtige ontwikkeling van liun eigen literatuur enigzins bij te houden afgezien nog van het l'eit dat zij in den regel vele praktischc beslom m eringen hebben, ten gevolge waarvan zij zich niet ongestoord aan de studie kunnen wijden. Van een behoorlijk sam enspel tussen filosolen en economislen komt over het ge- heel ook niet veel terecht. Wat de wijsgerige kant van m ijn overpeizingen betreft, ben ik dus door de nood gedwongen slechts am ateur. Ik kom daar gaarne voor uit, en ik ben steeds bereid te zwichten voor het beter oordeel der wijsgeren, m its ik dat kan vatten, en in m ijn eigen w erk daar iets mee uit kan richten. Men behoeft nog geen door de wol geverfd prag­ m atist of operationalist te zijn om te weten dat ieder werk zijn eigen eisen stelt.

 2. Die stand van wiskundeonderwys in Afrikaanse skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerrit Stols

  2012-03-01

  Full Text Available Hoërordedenkvaardighede is noodsaaklike basiese vaardighede vir die een-en-twintigste eeu aangesien rekenaars berekeninge en algoritmes baie vinniger en akkurater kan doen as mense. Dit beteken dat skole leerders moet toerus om logies te dink, patrone te ontdek, bewyse te lewer, asook om nieroetineprobleme op te los. Hierdie fasette wat as hoërordedenke geklassifiseer word, is die kern van wiskundige denke en ontwikkeling. Suid-Afrika neem aan verskeie internasionaal vergelykende studies deel. Met behulp van hierdie vergelykende studies kan bepaal word hoe die Afrikaanse wiskundeleerders in Suid-Afrika se prestasie met dié van leerders in ander lande vergelyk en ook wat die tekortkominge in die wiskundeonderwys is. Volgens die 2003-TIMSS-uitslae is die probleem in Afrikaanse skole juis dié vrae wat hoërordedenke vereis. Dit beteken dat die Afrikaanse skole ’n doelbewuste poging sal moet aanwend om hoërordedenke te ontwikkel. Die 1999-TIMSS-videostudie toon dat die lande wat die beste presteer, soos Japan, tydens onderrig meer tyd wy aan die ontwikkeling van begripsvorming en aan die oplos van moeiliker probleme. Die fokus in die presterende lande is op die ontwikkeling van hoërordedenke deur probleemoplossing. Daar word dus minder tyd afgestaan aan herhaling van roetine- of soortgelyke oefeninge wat ’n rekenaar ook kan doen. Die omgekeerde hiervan is ’n tipiese verskynsel in Afrikaanse skole, waar ’n onderwyser byvoorbeeld een of meer voorbeelde op die bord doen waarna die leerders ’n hele aantal soortgelyke roetine-oefeninge doen.

 3. ‘Op de wijze van Kavafis’: Die voorbeeld van die digter uit Alexandrië

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Phil van Schalkwyk

  2014-12-01

  Full Text Available Die Griekse digter K.P. Kavafis (1863–1933 word wêreldwyd deur lesers sowel as skrywers besonder hoog geag. Hy het nie net van die grootste twintigste-eeuse skrywers beïnvloed nie,maar is vanweë die buitengewone vertaalbaarheid van sy werk ook betreklik sterk teenwoordig in die letterkunde van meer tale as slegs Grieks en Engels. Vir baie – veral gay lesers, skrywers en kunstenaars – besit Kavafis ’n voorbeeldstatus, ten opsigte van die letterkunde sowel asdie lewe. W.H. Auden het beweer dat dit wat Kavafis onderskei, sy stemtoon is, een wat ’n persoon met ’n unieke perspektief op die wêreld openbaar. Hierdie bydrae, wat deel is van ’nnavorsingsprojek oor idiolektiese skrywersidentiteit, is daarop gerig om die onderskeidende kenmerke van Kavafis se werk, sowel in terme van vorm as inhoud, opnuut te ondersoek. Dit word gedoen binne die raamwerk van die breë kritiese diskoers oor Kavafis en met verwysing na enkele manifestasies/voorbeelde van Nederlandse en Afrikaanse kritiese en kreatieweperspektiewe op sy poësie, met die doel om spesifiek lig te werp op die besondere soortwysheid wat in Kavafis se werk oorgedra word.

 4. Het optimale pluktijdstip is te voorspellen : rode bessen

  NARCIS (Netherlands)

  Westra, E.H.; Verschoor, J.A.

  2010-01-01

  Voor de lange bewaring van rode bessen moeten telers op het juiste moment plukken. Te vroeg oogsten geeft uitval door rot. Wageningen UR Food & Biobased Research (voorheen AFSG) ontwikkelde een voorspellingsmodel om het optimale pluktijdstip te kunnen bepalen op basis van de temperatuur in de

 5. De middeleeuwse ambachtelijke wijk van Pamele (stad Oudenaarde, Oost-Vlaanderen). Het onderzoek in het Huis de Lalaing. 1. De pottenbakkersovens

  OpenAIRE

  De Groote, K.

  1994-01-01

  In april 1988 werd pottenbakkersafval aangetroffen bij graafwerken op de binnenkoer van het Huis de Lalaing te Oudenaarde. Dankzij de snelle tussenkomst van het stadsbestuur, en in het bijzonder van de toenmalige schepen van cultuur, Jean-Pierre Van der Meiren, werden de werken stilgelegd. Het bedreigde terrein, dat eigendom is van de stad, werd voor archeologisch onderzoek ter beschikking gesteld van het I.A.P.. De opgravingen werden voltooid in januari 1989

 6. Meting van ruimtelijke verdeling van temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 met behulp van draadloze minisensoren : Smart Dust deel 2a en 2b

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.A.; Bruins, M.A.; Hemming, J.; Keizer, L.C.P.; Swinkels, G.L.A.M.; Tuijl, van B.A.J.

  2008-01-01

  Het hoofddoel van het project was de ontwikkeling van een goedkoop en eenvoudig inzetbaar meetsysteem om horizontale en verticale verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid on-line te meten, en dit is gedeeltelijk gerealiseerd. Voor de tuinderspraktijk betekent dit onderzoek dat een meetsysteem

 7. Die gebruik van tegnologie vir die ontwikkeling van professionele karaktereienskappe of sagte vaardighede van onderwysers deur afstandsonderrig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna G. Ferreira

  2016-02-01

  Full Text Available Die doel van hierdie artikel was om ondersoek in te stel na die mate waartoe tegnologie suksesvol gebruik kan word om onderwysstudente deur afstandsonderrig op te lei. Omdat die sogenaamde sagte vaardighede en meegaande karatereienskappe eie is aan professies soos dié van medici of ouditeure, was dit nodig om te bepaal of onderwys wel as ’n professie beskou kan word. Die literatuur bevestig dit egter en gevolglik word aanvaar dat onderwys ’n professie is met gepaardgaande ‘sagte vaardighede’ of karaktereienskappe wat eie aan die beroep is. Vir effektiewe onderwys is die verwerwing van sodanige sagte vaardighede noodsaaklik. Die sagte vaardighede in die onderwysprofessie is derhalwe ondersoek en bespreek om ’n idee te kry van wat hierdie vaardighede behels en hoe hulle deur onderwysstudente ontwikkel en toegeëien kan word. Ten slotte is voorstelle gemaak oor hoe tegnologie ingespan kan word om sagte vaardighede by voornemende onderwysers deur afstandsonderrig te vestig.

 8. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 9. LinkedIn communities als recruitment instrument : De rol van ‘community’ identificatie en betrokkenheid voor loyaal gedrag van kandidaten

  NARCIS (Netherlands)

  Kroon, B.; Klijs, D.

  2017-01-01

  Het internet en vooral de opkomst van sociale netwerksites hebben het speelveld van recruiters ingrijpend veranderd. Kandidaten zijn actieve spelers geworden die hun loopbaan in eigen hand nemen. Loyale kandidaten, die de voorkeur hebben om diensten van een organisatie opnieuw te gebruiken, kunnen

 10. Case-mix classificatie als basis voor bekostiging van wijkverpleging : Een verkennend onderzoek in opdracht van MeanderGroep Zuid-Limburg

  NARCIS (Netherlands)

  Elissen, Arianne; Metzelthin, Silke; van den Bulck, Anne; Verbeek, Hilde; Ruwaard, Dirk

  2017-01-01

  n opdracht van MeanderGroep Zuid‐Limburg is tussen mei 2016 en april 2017 door de Universiteit Maastricht een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen cliëntkenmerken en het gebruik en de kosten van wijkverpleging. Doel is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe

 11. Het creëren van legacy rond Le Grand Départ Tour de France in Utrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, Bake; Slender, Hans; Smits, Froukje

  2016-01-01

  Onderzoek naar de waarde van sportevenementen is vooral gericht op impact, maar niet op de manieren waarop die impact tot stand is gekomen (leverage). Met het bestuderen van de leverage mechanismen van evenementen Chalip (2006, p. 113), is het doel om niet alleen de waarde van een evenement te

 12. De alcoholverkeercursussen : interimverslag van het evaluatie-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwers, M.; Leuw, E.

  1990-01-01

  Het onderzoek is erop gericht informatie te geven over de volgende punten:Welke typen alcohol-verkeerswet overtreders worden door de Alcoholverkeercurussen (AVC's) bereikt?Welke effecten hebben de AVC's op relevante kennis, attituden en gedragingen van de cursisten?

 13. De veranderende taak van de dierenarts in de primaire produktie.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordhuizen, J.P.T.M.; Stark, K.D.C.; Verheijden, J.H.M.; Agger, J.F.

  1994-01-01

  Enkele probleemgebieden uit de dierlijke produktiesector worden nader belicht. Het doel van dit artikel is aan te geven via welke wegen de dierenarts deze probleemgebieden kan benaderen en tevens wat daarvoor nodig is in onderzoek en opleiding

 14. De baard van Koning Winter - ijshaar of haarijs

  NARCIS (Netherlands)

  Vossestein, M.; Mulder, S.

  2009-01-01

  IJshaar of haarijs is soms in beuken- of gemengde bossen met beuken of eiken te vinden. Tot nu toe is dit zeer zeldzame fenomeen alleen aangetroffen op dode takken van eik en beuk, waarvan de schors net is losgeraakt

 15. Mest en urine: van afval naar waardevol product

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, A.P.; Cornelissen, J.M.R.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  2010-01-01

  Het gescheiden houden van mest en urine in de veehouderij belooft een reeks positieve effecten te geven, waarmee de veehouderij én de akkerbouw een duurzaamheidssprong kunnen maken. Maar dat lukt alleen als er veel praktijken tegelijkertijd veranderen.

 16. Additieven in Nederlandse tabaksproducten : analyse van de gegevens over 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Schenk E; Kienhuis AS; Talhout R; VTS; PRS; V&Z

  2013-01-01

  Tabaksfabrikanten voegen additieven aan tabaksproducten toe om het product te verbeteren. Additieven worden meestal toegevoegd als smaakstof, ze kunnen de eigenschappen van een product optimaliseren (zoals de houdbaarheid) en het product een eigen karakter geven. Daarmee maken ze het tabaksproduct

 17. Verspreiding en habitats van Bulinus tropicus, tussengasheerslak van die peervormige bot Calicophoron microbothrium, in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. N. de Kock

  2002-09-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die geografiese verspreiding en habitats van Bulinus tropicus, die slaktussengasheer van die peervormige bot, Calicophoron microbothrium. Bulinus tropicus is die varswaterslakspesie met verreweg die wydste geografiese verspreiding, soos gereflekteer deur die vindplekke van die 7 992 monsters wat tans in die databasis van die Nasionale Varswaterslakversameling (NVV van Suid-Afrika op rekord is. Die voorkoms van hierdie spesie is deur versamelaars in ’n totaal van 14 waterliggaamtipes opgeteken, maar die grootste getal monsters is in damme en spruite en in habitats waarvan die water as staande, helder en vars beskryf is, versamel. Die effekgrootte van elke veranderlike is afsonderlik bereken om die rol daarvan in die bepaling van die verspreiding van hierdie spesie vas te stel. Die data in die databasis is verder verwerk en aangepas om ’n geïntegreerde besluitnemingsboom saam te stel. Dit is ’n statistiese model waarvolgens ’n seleksie van veranderlikes gemaak kan word wat maksimaal kan diskrimineer tussen die voorkomsfrekwensie van ’n gegewe spesie en die res van die spesies in die databasis. Die sukses van B. tropicus soos gereflekteer deur sy omvangryke geografiese verspreiding, is waarskynlik toe te skryf aan die omstandigheid dat hierdie spesie grootliks r-geselekteerd is soos onteenseglik in bevolkingsdinamikastudies deur verskeie outeurs bevind is. Daarbenewens beskik die spesie oor’n besondere vermoë om opdroging van ’n habitat vir relatief lang tydperke te kan oorleef. Dit kom egter voor asof sy beperkte verdraagsaamheid ten opsigte van water met ’n relatief lae geleidingsvermoë, moontlik as ’n beperkende faktor vir sy besetting van bepaalde gebiede in Suid-Afrika mag optree. As tussengasheer vir C. microbothrium, wat paramphistomose by vee veroorsaak en soms tot groot verliese kan lei, het die wye verspreiding van B. tropicus in Suid-Afrika egter ook ekonomiese implikasies, veral vir inwoners

 18. Die samestelling en evaluering van 'n groepfasiliteringskursus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Rothmann

  1997-06-01

  Full Text Available The development and evaluation of a group facilitation course. The personality profile of a group facilitator is conceptualised as consisting of group knowledge and skills, interpersonal effectiveness, and personality traits. A group facilitation course directed at the stimulation of this profile was developed. The course improved the skills of praticipants to respond to process issues in a group, as well as their knowledge of group facilitation. Their empathy, respect, genuineness and concreteness improved significantly. Although changes in spontaneity, time competence and existentiality were found after completing the course, these changes cannot be ascribed to the course. Organisational factors may impede the development of the personality traits of the group facilitator. Opsomming Die persoonlikheidsprofiel van die groepfasiliteerder word gekonseptualiseer as groepkennis en -vaardighede, interpersoonike effektiwiteit, en persoonlikheidskenmerke. 'n Groepfasiliteringskursus gerig op die stimulering van hierdie profiel is ontwikkel. Die kursus het daartoe bygedra om deelnemers se vaardigheid om op prosesaangeleenthede in 'n groep te reageer, asook om hul kennis van groepfasilitering te verbeter. Deelnemers se empatie, respek, egtheid en konkreetheid het beduidend toegeneem. Alhoewel veranderinge ten opsigte van spontaneïteit, tydsbewustheid en eksistensialiteit gevind is, kan hierdie veranderinge nie aan die kursus toegeskryf word nie. Organisasiefaktore kan struikelblokke wees in die weg van die ontwikkeling van die persoonliheidskenmerke van die groepfasiliteerder.

 19. Verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen

  NARCIS (Netherlands)

  van Orden, Claudia Y.D.

  Posterpresentatie over IAG4-project 'Functional Fitness Monitor', een methodiek voor het verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen door een combinatie van meten, presenteren van feedback en coaching. Gepresenteerd op Symposium Healthy Work: Good for Business, gehouden op 29 april 2016

 20. Arco to enter European PGE production with new Rotterdam plant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Young, I.

  1993-01-01

  Arco Chemical (Newtown Square, PA) will enter production of propylene glycol ethers (PGEs) in Europe by building a 70,000-m.t./year plant at its Rotterdam site. Arco's board has approved the project, with construction to begin this year and completion expected in mid-1995. 'This new plant supports the company's long-standing strategy to increase its downstream integration in value-added derivatives of propylene oxide,' says Jack Oppasser, president of Arco Chemical Europe (Maidenhead, U.K.). 'It allows the company to sustain its strong position in the growing European glycol ether market.' Arco's move represents a challenge to Dow Europe (Horgen, Switzerland), which dominates the European PGE market. Dow is Europe's biggest producer of PGEs, with its Dowanol brands commanding a share greater than 50% of the estimated 90,000-m.t./year methyl-based PGE market. This was recently boosted by completion of the expansion of its plant at Stade, Germany, from 60,000 m.t./year to 110,000 m.t./year. While Arco does not currently make PGEs in Europe, it is the second-largest supplier, with about 15,000 m.t.-20,000 m.t./year, via 'third-party manufacturing arrangements' with European producers, including BP Chemicals, and imports from its 90-million lbs/year plant at Bayport, TX. However, Arco refuses to comment on this because of 'antitrust aspects.'

 1. Rapport over een inventarisatie van- en een studie over de entomofauna van het C.R.M. reservaat Broekhuizen

  NARCIS (Netherlands)

  Peerdeman, M.P.

  1976-01-01

  Inventarisatie van het terrein rondom het kasteel te Broekhuizen/Leersum. De inventarisatie werd hoofdzakelijk gericht op de entomofauna, maar in dit rapport zijn ook enkele gegevens over andere diergroepen opgenomen.

 2. Tijdsduur van beeldschermwerk en Workpace-gebruik in de Banksector : een onderzoek bij ABN AMRO, Fortis en ING

  NARCIS (Netherlands)

  Douwes, M.; Kraker, H. de; Blatter, B.M.

  2005-01-01

  De doelstelling van dit onderzoek was gegevens te verzamelen over de blootstellingsduur aan beeldschermwerk ten behoeve van het Arboconvenant Bankwezen. Voor de gegevensverzameling hebben de deelnemende banken aselect een steekproef getrokken uit hun werknemersbestand, met het verzoek elektronische

 3. Daar Heb Jij Niets Mee te Maken! Longitudinale Relaties Tussen Privacyschending en Ouder-Adolescentconflict

  NARCIS (Netherlands)

  Keijsers, Loes; Hawk, Skyler T.; Hale, Bill; Meeus, W.H.J.

  2011-01-01

  Het reguleren van de grenzen van privacy tussen jongeren en ouders is moeilijk, aangezien jongeren steeds trachten de grenzen van hun privédomein te verruimen. Als jongeren het idee hebben dat hun ouders de privacygrenzen overtreden kan dit leiden tot conflicten, maar een hoger niveau van conflicten

 4. Die belangrikheid van antropometrie, fisiese en motoriese vaardighede, sport spesifieke toetsing en sport visie tegnieke in die evaluering van rugbyspelers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Gray

  2012-03-01

  Full Text Available Sport is ‘n toenemend mededingende gebied van kundigheid, dus is dit noodsaaklik dat ‘natleet te alle tye op die hoogste moontlike vlak kan presteer. Baie afrigters en atlete is onder dievalse indruk dat prestasie uitsluitlik bepaal word deur fisiese vermoëns en as gevolg daarvanhet hulle versuim om in ag te neem faktore soos: fiksheidsvlakke, visuele vaardighede, liggaam samestelling, voedingstatus en die lewenstyl van die atlete.

 5. Het aantonen en bepalen van vanille in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Weseman, J.M.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Het verbeteren van de bestaande analysemethode. Bij de bestaande methode werd vanille met methanol uit het monster geëxtraheerd. Na filtratie werd het gehalte dan U.V. spectrofotometrisch bepaald. Meegeëxtraheerd vet veroorzaakte een te hoge extinctie. Bij de nieuwe

 6. OOR DIE METODE VAN ONS KERKGESKIEDSKRYWING EN OOR ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ... oor dieselfde saak bestaan albei se uitsprake in ag te neem'). Die skrywer verwyt prof. Engelbrecht dat hy hom nie hieraan gehou het nie omdat hy alleen vermeld dat die Hervormde Kerk met die koms van Jan van Riebeeck aan die. Kaap geplant is en verswyg dat „Gereformeerd" ook sy intrede hiermee. *) a.ic., bts. 6v.

 7. IMHOTEP: ERP-software als kern van precisielandbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2010-01-01

  De wereld om ons heen verandert. Om de complexe uitdagingen aan te gaan is samenwerking over grenzen heen noodzakelijk. We moeten de kracht van netwerken inzetten voor snelle en intelligente innovaties. Niet alleen met geld, maar vooral met aanwezige kennis en talenten. Samenwerking over grenzen van

 8. Benutting van verrykte gars en 'n koring/ garsmengsel as ...

  African Journals Online (AJOL)

  Boyne,. 1968), kan deur die insluiting van buffers. (Huntington,. Emerich. & Embry, 1977) en ionofore. (Beede & Farlin, 1977) opgehef word, om sodoende die aanwending van verrykte kleingrane as enkelvoer moo nt- lik te maak. Graan wat op hierdie manier behandel is, kan met minimale prosessering as enigste voerbron ...

 9. Omstreden gelijkheid. De macht van de vanzelfsprekendheid in huwelijksrelaties

  NARCIS (Netherlands)

  Komter, Aafke

  2006-01-01

  Het idee dat liefde en macht elkaar niet per definitie uitsluiten begint steeds meer gemeengoed te worden. Achter het waas van de romantiek kunnen onzichtbare machtsstructuren schuil gaan. Veel mensen voeren in hun liefdesrelatie een haast constante - zij het niet altijd bewuste - machtsstrijd. Van

 10. Vitamine K voor zuigelingen: overzicht van het huidige beleid

  OpenAIRE

  Cornelissen, E.A.M.; Hirasing, R.A.; Jonge, G.A. de

  1994-01-01

  Orale toediening van vitamine K aan borstgevoede zuigelingen tot 12 weken, ter preventie van bloedingen, blijkt een eenvoudige en effectieve maatregel te zijn. Een onbekend percentage zuigelingen met borstvoeding krijgt echter nog geen goede vitamine-K-profylaxe. In dit artikel wordt het huidige beleid geschetst.

 11. 'n Woord van AFRILEX / A Few Words from AFRILEX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariëtta Alberts

  2011-10-01

  Full Text Available Wanneer 'n mens oor die aktiwiteite en suksesse van die African Association for Lexicography (AFRILEX nadink, besef jy dat die vereniging dit regkry om op 'n baie ho? vlak te funksioneer, dit ten spyte van erge beperkinge betref-fende finansies, tyd en menslike hulpbronne.

 12. Eindrapportage gele rozeluis in de teelt van aardbei onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Linden, van der A.

  2008-01-01

  Van de vele soorten bladluizen die op aardbei kunnen voorkomen is de gele rozeluis Rhodobium porosum het moeilijkst chemisch te bestrijden. Dit onderzoek richt zich op de biologische bestrijding van de luis met natuurlijke vijanden als de sluipwespen, gaas en zweefvliegen en insectpathogene

 13. Microscopisch onderzoek van enkele op verschillende wijzen behandelde sperciebonen

  NARCIS (Netherlands)

  Pinckaers, V.G.Z.; Jong, de W.J.H.J.

  1980-01-01

  Door middel van microscopisch onderzoek werd nagegaan of er strukturele verschillen waar te nemen zijn tussen de op verschillende wijze voorbehandelde diepvries sperciebonen en verse sperciebonen. Aan de hand van coupes werd nagegaan of door het blancheerproces bij diepvriesgroenten verschillen in

 14. Vermindering van ammoniakemissie door mestkoeling bij gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Beurskens-Voermans, M.P.; Kaa, van der C.C.R.

  1997-01-01

  In de periode april tot en met juni 1996 is op het Varkensproefbedrijf te Sterksel onderzoek verricht naar de ammoniakemissie bij gespeende biggen, gehuisvest op een volledig roostervloer. De toplaag van de mest werd gekoeld met behulp van het R&R koeldeksysteem.

 15. DIE GESKIEDENIS VAN DIE PERSONEELFUNKSIE IN DIE SA ...

  African Journals Online (AJOL)

  stel (kortdiensstelsel). Met die uitbreek van die oorlog in 1939 het die. Unieverdedigingsmag uit 40% Staandemag en. 60% aktiewe Burgermag bestaan. Op 22 Sept. 1939 is magtiging aan die Aktiewe Burgermag- eenhede verleen om vrywilligers vir die duur van die oorlog te aanvaar. Agv beswaar dat die Verdedigingswet.

 16. Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, M.; de Nooij, M.; Koopmans, C.

  2010-01-01

  In Nederland bestaan ambities om in 2018 of 2022 het WK voetbal te organiseren, samen met België. Hiervan worden positieve impulsen verwacht voor het imago van Nederland, het toerisme en de economische groei. Ook krijgt het organiserend comité een vooraf vastgestelde bijdrage van de FIFA. De

 17. Islam en politiek in de Hoorn van Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink, J.

  1991-01-01

  In de Hoorn van Afrika - Ethiopië, Djibouti, Somalië - heerst een relatieve staat van interreligieuze harmonie. Voor Somalië en Djibouti is dit makkelijk te begrijpen, omdat hier bijna de gehele bevolking al vele eeuwen islamitisch is en bovendien tot één richting behoort, de soennitische. Maar ook

 18. Doorbraakinnovaties en ‘omgekeerde’ technologiebeoordeling: het geval van deeleconomie

  NARCIS (Netherlands)

  Frenken, Koen|info:eu-repo/dai/nl/207145253

  2016-01-01

  Dit artikel gaat over de wijze waarop de gemeente Amsterdam is omgegaan met de opkomst van het huizendeelplatform Airbnb. In samenwerking met Airbnb zijn regels opgesteld, die in de praktijk lastig te handhaven zijn zonder toegang tot gebruikersdata van Airbnb. Ook het wetenschappelijk onderzoek

 19. Astma bij peuters en kleuters: Resultaten van het PIAMA onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wijga AH; Brussee JE; Smit HA; PZO

  2004-01-01

  In dit rapport worden resultaten gepresenteerd over het beloop van gediagnosticeerd astma bij kinderen van 0-5 jaar in het PIAMA onderzoek. Specifiek voor deze leeftijdsgroep is het probleem dat astma wel voorkomt, maar medisch niet met zekerheid is vast te stellen. Bij jonge kinderen leiden

 20. Allemaal op de bok : Naar de implementatie van nieuw waterveiligheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Broekhans, B.; Correlje, A.F.; Van Ast, J.

  2010-01-01

  De Nederlandse burger heeft veel vertrouwen in de waterkeringen en maakt zich weinig zorgen. Maar hoe klein de kans ook is, een overstroming is nooit geheel uit te sluiten. Er is dan ook een groeiende aandacht voor het beperken van de gevolgen van een overstroming. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid

 1. De microbemens : Het belang van het onzichtbare leven

  NARCIS (Netherlands)

  Kort, R.

  2017-01-01

  De mens is een wandelend ecosysteem. Ons leven lang verschaffen we de juiste omstandigheden aan een gigantische gemeenschap van micro-organismen in ons lichaam. Toch zien we microben voornamelijk als veroorzakers van ziekte en bederf en proberen we ze juist uit alle macht te verdelgen met

 2. De predictieve validiteit van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap, L.M. van der; Alberda, D.L.

  2009-01-01

  Om inzichten te krijgen in criminogene factoren van delinquenten is het screeningsinstrument 'Recidive Inschattingsschalen' (RISc) ontwikkeld. De betrouwbaarheid en validiteit van dit instrument zijn al onderzocht en positief bevonden. Dit onderzoek gaat na of de RISc geschikt is als

 3. Erving Goffmans Kaderanalyse: een Negatie van Herbert Blumers Symbolisch Interactionisme

  OpenAIRE

  Verhoeven, Jef

  1983-01-01

  Goffmans sociologie wordt dikwijls symbolisch interactionistisch genoemd. Om dit probleem te onderzoeken werd het werk van Goffman vergeleken met de visie van Blumer over het symbolisch interactionisme. Er wordt aangetoond dat Goffmans kaderanalyse, uitgewerkt in Frame Analysis (1974), reeds in zijn vroegere werken aanwezig was en dat deze benadering een andere bedoeling heeft dan het symbolisch interactionisme. In het artikel wordt verduidelijkt dat beide auteurs vertrekken van een ged...

 4. The Free Review: opkomst en ondergang van een vrijdenkerstijdschrift

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odin Dekkers

  2003-12-01

  Full Text Available In dit artikel staat The Free Review centraal, een vrijdenkerstijdschrift dat in 1893 werd opgericht met de simpele maar ambitieuze doelstelling om met de pen de sociale, religieuze en culturele orde van het Engeland van de late negentiende eeuw grondig overhoop te halen. Het tijdschrift is uiteindelijk minder dan acht jaar verschenen, en heeft zich tot nu toe nauwelijks in de belangstelling van onderzoekers mogen verheugen.

 5. De taalvaardigheid van instromende studenten in kaart gebracht

  OpenAIRE

  Peters, Elke; Van Houtven, Tine

  2010-01-01

  Er is veel te doen over de taalvaardigheid van instromende studenten in het hoger onderwijs. We worden om de oren geslagen met berichten over hoe slecht het met hun taal gesteld is. Maar is dit wel zo? Tijdens deze sessie zullen we verslag uitbrengen van een onderzoek naar de taalvaardigheid van 800 Vlaamse eerstejaarsstudenten. We zullen kort het onderzoeksopzet en de gebruikte testen toelichten, maar zullen vooral tijd besteden aan de resultaten die uit de studie naar voren kwamen. Daarbij ...

 6. DIE PLEK VAN ISRAEL IN ONS TEOLOGIES-KERKLIKE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  as 'n volk in daardie sin aangemerk kon word, en in die O.T. Israel dan ook 'n paar maal, teen die reël wat ons as beginnende studente geleer het,. 1) Die leser vind hier die lesing, deur die skrywer op 29 Februarie 1956 vir die Predikante- vergadering te Pretoria gehou. Die formulering van die titel was van die skriba van.

 7. Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties van verschillende duur bij siergewassen : verslag van een teeltproef met modelgestuurd temperatuursverloop : Deelverslag 4: Vergelijking van verschillende teeltscenario’s voor Kalanchoe

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.

  2004-01-01

  Uit eerder onderzoek blijkt dat temperatuurintegratie 10 tot 15 % energiebesparing oplevert. Het doel van het project is een systeem te ontwikkelen om te voorspellen wat temperatuurverschillen doen met het gewas in samenhang met andere factoren. Het onderzoek is uitgevoerd bij de bloeiende potplant

 8. Die bevordering van woordeskat en leesbegrip by Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4-6 in Afrikaanse skole

  OpenAIRE

  Basson, Maylene; le Cordeur, Michael

  2013-01-01

  Die uitslae van die Jaarlikse Nasionale Assesseringstoeste toon dat slegs 28% van alle leerders in Suid-Afrika op ' n aanvaarbare internasionale vlak presteer het. Die probleem word verder vererger deurdat Xhosasprekende ouers hul demokratiese reg om hul kinders by Engelse skole in te skryf, uitoefen. Die doel van hierdie studie was om 'n geletterdheidsintervensieprogram te ontwikkel wat 'n verbetering kan bring in die woordeskat en leesbegrip van Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4 tot 6-Afr...

 9. Drift bij een experimentele mastspuit in de hoge laanbomenteelt : effect van sensoren voor detectie van boomkroon en gaten tussen bomen

  NARCIS (Netherlands)

  Stallinga, H.; Nieuwenhuizen, A.T.; Lans, van der A.M.; Velde, van P.; Zande, van de J.C.

  2013-01-01

  Bij bespuitingen van laanbomen met gewasbeschermingsmiddelen is het vaak moeilijk om de top van de bomen te bereiken. Vooral wanneer de bomen geplant zijn met weinig ruimte in en tussen de rijen. Vaak worden axiaalspuiten gebruikt met een hoge capaciteit luchtondersteuning om zo hoog mogelijk een

 10. Kwaliteit van Expertsystemen: Algoritmen voor Integriteits-Controle (Quality of Expert Systems: Algorithms for Integrity Control)

  Science.gov (United States)

  1990-03-01

  gelegd kan worden tussen de gebanteerde ontwikkelmetbode en algoritmen voor integriteitscontrole. In concreto komt dit neer op: * Evaluatie van...feiten) te bepalen am de beperkingsregels te kunnen lacaliseren die getvalueeiti moeten warden. In concreto moeten twee feitenverzamelingen warden...gebanteerd worden. Consistentie bij Suwa komt in concreto neer op bet detecteren van drie soorten ’potentible fouten’ in de kennisbank: tegenstrijdigbeid

 11. Die verifiëring, verfyning en toepassing van leksikografiese liniale ...

  African Journals Online (AJOL)

  Leksikografiese liniale vir Afrikaans en die Afrikatale is 'n dekade oud en word algemeen gebruik in die samestelling van woordeboeke. Die samestellers het dit tot dusver nie nodig geag om hierdie liniale te verifieer of te verfyn nie. Kritiek is egter uitgespreek op die samestelling van die Afrikaanse Liniaal en dit word in ...

 12. Meest geschikte druivenras-onderstamcombinaties voor verschillende regio's : resultaten van PPO-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Beurskens, Stan; Maas, F.M.

  2010-01-01

  PPO startte in 2008 een onderzoek om na te gaan hoe verschillende ras-onderstamcombinaties zich ontwikkelen in verschillende bodemtypen in verschillende delen van Nederland. Het doel van het onderzoek is om de verschillende ras-onderstamcombinaties per bodemtype en regio te kunnen rangschikken op

 13. Vreterij in consumptie-aardappelen : inventarisatie van vreterij op aardappelpercelen en in de bewaring

  NARCIS (Netherlands)

  Rozen, van K.; Huiting, H.F.

  2015-01-01

  In 2012 en 2013 is onderzoek verricht naar de symptomen en de impact van gaten in knollen. Percelen zijn bezocht om de mate van vraat aan de knollen te beoordelen en de oorzaak vast te stellen. Dit leverde schade op door het hele land. Oost-Nederland is de regio waar het meest onderzoek heeft

 14. Filosofie van het kijken: Tevreden koe maalt niet om haar psyche.

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, Mieke; Steenhuis, Peter Henk

  2008-01-01

  Museumbezoekers blijven negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Maar als je langer wilt kijken, hoe moet je dat doen? In samenspraak met Peter Henk Steenhuis onderricht filosofe Mieke Boon over de filosofie van het kijken. Vandaag: de koeien van Willem Maris

 15. Samenhang van evaluatie van kortetermijnrisico en patiëntkenmerken met de toepassing van separatie en noodmedicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, R.C.; Nijman, H.L.I.; Sande, R.R.W. van de; Lohuis-Heesink, H.A.G.M.

  2016-01-01

  Achtergrond: Ggz-instellingen in Nederland proberen op grote schaal de toepassing van noodmaatregelen zoals separatie terug te dringen. Toch blijft er een groep patiënten over die een separatie-episode doormaakt of noodmedicatie krijgt toegediend. Doel: Inzicht krijgen in patiëntkenmerken die

 16. Sal die ‘ewolusie’ vanaf biologie na lewenswetenskappe ‘uitsterwing’ van die vakgebied voorkom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna G. Ferreira

  2012-03-01

  Full Text Available In hierdie artikel word die wysiging van die skoolvak van ‘biologie’ na ‘lewenswetenskappe’ bespreek, asook die gepaardgaande en verwagte implikasies van die verandering. Die vraag word gestel of die beoogde wysiging wel noemenswaardig is en of dit enigsins ‘n verskil aan die dalende belangstelling in die lewenswetenskappe op tersiêre vlak sal maak. Die wysigings in die nuwe kurrikula verhoog die relevansie van die vakinhoud vir leerders en vir die gemeenskap, maar sekere kwessies kry nie aandag nie. Voorstelle word gemaak om die kurrikulum te wysig en onderrigmetodes aan te pas om die nodige vaardighede by leerders te vestig.

 17. Casuïstiek van sociaal werkers, schatkamer of trompe-l'oeil?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Vlaeminck

  2005-12-01

  Full Text Available Casuïstiek is van oudsher een beproefd leermiddel in de geneeskunde en de moraalwetenschappen maar ook in het maatschappelijk werk. De oudste methodiek in het maatschappelijk werk – niet toevallig Social Casework genoemd – bestudeerde zorgvuldig praktijkgevallen, verteld door maatschappelijk werkers van het eerste uur (Kamphuis, 1971. Men trachtte toen de opgemerkte fenomenen en vastgestelde effecten te beschrijven, te verklaren en te verantwoorden met behulp van beschikbare wetenschappelijke kennis. Een eerste, opmerkelijke stap in een lang proces van professionalisering en kennisontwikkeling.

 18. Optimaliseren van een biovergister

  NARCIS (Netherlands)

  van der Bij, Joost; Rademaker, Mark; Visser, Klaas; de Vries, Herman

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft onderzoek van conversie van biomassa in een Swill-gasser geplaatst bij het Van der Valk restaurant in Cuijk. De Swill-gasser is een biomassa vergister voor restaurant afval. Het onderzoek heeft zich gericht op het optimaliseren van de data acquisitie en op het bepalen van de

 19. Op het raakvlak van historische disciplines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dick E.H. de Boer

  2015-12-01

  Full Text Available At the Meeting Point of Historical DisciplinesThis contribution introduces the way in which the interaction between history and archaeology is examined, taking the case of the identification of a tomb and remains of Count William II of Holland, King of the Holy Roman Empire (†1256, in the former abbey church of Middelburg. It stresses the necessity of strict source criticism, which should be self-evident, but is at risk of receiving less attention. This is even truer when one of the disciplines is used as an auxiliary argument to support the other instead of a balanced approach. Wishful interpretation in such a case is a clear risk. The contribution gives some examples, before sketching the advance made thanks to the reapprochement of history and archaeology, and the consequent need for a registration system of archaeological data that can facilitate multi-disciplinary analysis. It ends with an introduction to the different stands in the dossier.Deze bijdrage biedt een inleiding op de wijze waarop de interactie tussen geschiedenis en archeologie wordt bekeken aan de hand van een casus betreffende het graf en de overblijfselen van de in 1256 gesneuvelde graaf Willem II van Holland, koning van het Heilige Roomse Rijk, in de voormalige abdijkerk van Middelburg. Hij benadrukt de noodzaak van een nauwgezette bronnenkritiek. Hoewel deze als vanzelfsprekend moet worden beschouwd, is er een zeker risico van verminderde zorgvuldigheid. Dit speelt vooral wanneer één van de disciplines wordt gebruikt als een hulp-argument, dat de uitkomsten van de andere moet ondersteunen, in plaats van een benadering waarbij beide disciplines in evenwicht zijn. Bij een onbalans is het risico van interpreteren in het licht van de gewenste uitkomst duidelijk aanwezig. De bijdrage geeft hiervan enkele voorbeelden, alvorens de vooruitgang te schetsen die is geboekt juist dankzij de toenadering tussen geschiedenis en archeologie, en aan te geven dat er behoefte is aan een

 20. Die ontwikkeling van die bestuursmotiveringsvraelys (BMV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. S. Engelbrecht

  1991-06-01

  Full Text Available The development of the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ: Several criticisms of the psychometric suitability of existing measures of managerial motivation are reported in the literature. This study aimed at developing a new psychometrically sound instrument, the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ. This was done on the basis of a comprehensive study of the literature on managerial motivation and the role-motivation theory. The preliminary MMQ was systematically shortened and refined until the final MMQ of 98 items was composed. This was based on social desirability and semantic appraisal, item analysis and factor analysis of the questionnaire. The results indicate that it was possible to develop a final MMQ that was relatively free of social desirability. It further demonstrated satsifactory internal consistencies on two samples (a = 0/90, N = 360; a = 0/91, N = 535, where all subscale items were found to be relatively pure measures of the isolated factors. Although some evidence was found providing support for the reliability of the MMQ, a need for further research on the construct validity of managerial motivation still exists. Opsomming In die literatuur word verskeie punte van kritiek teen die psigometriese geskiktheid van bestaande meetinstrumente van bestuursmotivering gerapporteer. Die doelstelling van hierdie studie was dus om aan die hand van die konseptuele omiyning van bestuursmotivering, en die rolmotiveringsteorie as algemene verwysingsraamwerk, 'n nuwe psigometries aanvaarbare meetinstrument, die Bestuursmotiveringsvraelys (BMV, te ontwikkel. Op grond van sosiale wenslikheids- en semantiese beoordeling, itemontleding en faktorontleding van die voorlopige BMV is die vraelys stelselmatig verkort en verfyn totdat die finale BMV van 98 items saamgestel is. Die resultate dui daarop dat hierdie studie wel daarin geslaag het om 'n finale BMV te ontwikkel wat relatief vry van sosiale wenslikheid is, bevredigende interne

 1. Een bijdrage tot de kennis van de experimentele tuberculeuze super-infectie bij de cavia

  NARCIS (Netherlands)

  Goslinga, Jan

  1960-01-01

  Er werd een beschrijving gegeven van een in 1954 in het sanatorium "de KLOKKENBERG" te Breda verricht onderzoek, waarbij 37 caviae achtereenvolgens enkele malen met virulente, tegen bepaalde stoffen selectief resistent gekweekte tuberkelbacteriën, afgeleid van &n bepaalde, bij een van de patienten

 2. Geïntegreerde bestrijding van citruswolluis Planococcus citri in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.; Hennekam, M.

  2013-01-01

  Citruswolluis, Planococcus citri (Risso), is een van de belangrijkste plagen geworden in de rozenteelt onder glas. Er is inmiddels veel praktijkervaring met de toepassing van biologische bestrijders om haarden uit te roeien. Voor de professionele tuinbouw is de effectiviteit van deze aanpak

 3. De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress

  NARCIS (Netherlands)

  Beurs, E. de; Dyck, R. van; Marquenie, L.A.; Lange, A.; Blonk, R.W.B.

  2001-01-01

  Dit artikel behandelt de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Een van de doelstellingen voor het nieuwe instrument was te komen tot een vragenlijst met subschalen met een maximaal onderscheidend vermogen voor angst en depressie. De

 4. Een beslissingsondersteunend model voor de vervangingsinvestering van een machine of werktuig

  NARCIS (Netherlands)

  Schoorlemmer, H.B.; Krikke, A.T.

  1994-01-01

  De relevante aspecten m.b.t. een vervangingsinvestering worden in kaart gebracht. Tevens worden de beperkingen besproken van de gebruikelijke wijze van bepaling van het vervangingsmoment. Vervolgens wordt een op het PAGV ontwikkeld model beschreven dat primair bedoeld is de individuele ondernemer te

 5. Biologicals en biosimilars : de rol van spiegelbepalingen in therapieoptimalisering en kostenbesparingen

  NARCIS (Netherlands)

  Schmitz, E.M.H.; Meier, A.J.L.; Benoy-de Keuster, S.; Blokpoel, J.F.; Traksel, R.A.M.; Scharnhorst, V.; Derijks, L.J.J.; Broeren, M.A.C.

  2016-01-01

  Therapieoptimalisering van anti-TNFα biologicals kan efficiënt gedaan worden met behulp van het meten van geneesmiddelspiegels, gevolgd door dosisadvies op maat ofwel therapeutic drug monitoring. Om spiegelmetingen in de klinische praktijk te bevorderen heeft het kenniscentrum klinische chemie een

 6. De bruikbaarheid van de ‘shaken baby syndroom’-hypothese in het strafproces

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, R.A.

  In het Nederlandse strafproces wordt regelmatig gebruik gemaakt van deskundigenbewijs van deskundigen die uitgaan van de ‘shaken baby syndroom’-hypothese om aan te tonen dat een verdachte een baby heeft mishandeld of gedood. In onder meer de Verenigde Staten en Engeland woedt een felle discussie

 7. Consumentengedrag online legale en illegale kansspelen: conjunctanalyse van de keuze voor online kansspelaanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, B.; Rosenboom, N.; van der Werff, S.

  2015-01-01

  Dit rapport onderzoekt de factoren die van invloed zijn op de beslissing van consumenten om voor online kansspelen te kiezen. Het gaat daarbij specifiek om kenmerken die kunnen samenhangen met legaal aanbod versus illegaal aanbod. Legaal aanbod betekent het hebben van een vergunning in Nederland,

 8. Die na-binne of introverte gengtheid van ^Kerk en wêreld 2000'

  African Journals Online (AJOL)

  gebeur horn aangaan. Hierdie is dan ook een van die redes waarom die NHKA daartoe oorgegaan bet om 'n werkdokument soos Kerk en wêreld 2000 daar te stel. Hy wou duidelik uitspel dat, alhoewel hy teologies dink, hy dit doen ten behoewe van die wêreld. Nadat die Kerk dit oor die verstaan van sy fondamente gesé ...

 9. Vooruitgang in de sociologie : Regulatieve ideeën en methoden van onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Tubergen, Frank van

  2008-01-01

  Nijhof is ontevreden met de ‘afstandelijkheid’ die volgens hem “veel Nederlands sociologisch onderzoek van de laatste jaren” kenmerkt. Om te beginnen kun je vraagtekens zetten bij deze kwantificerende uitspraak van Nijhof: was er vroeger minder sprake van afstandelijkheid? Is deze uitspraak

 10. The seed hunter in het spoor van Vavilov (interview met C. Kik)

  NARCIS (Netherlands)

  Zanderink, R.; Kik, C.

  2013-01-01

  Er moet voor een veredelaar een grote variatie aan plantmateriaal aanwezig zijn om uit te kunnen putten zodat onze gewassen, die vaak bestaan uit monoculturen, voor de toekomst veiliggesteld worden. Het vinden van die variatie is het werk van seed hunters of zadenverzamelaars. Eén van die seed

 11. Ek wil hier graag van die geleentheid gebruik maak am die ...

  African Journals Online (AJOL)

  die wildlewe am van die jagters nie eers mel- ding te maak nie en in Lucas se werk kan hulle ure van genot deurbring. Wat ons veral in Lucas se publikasie interes- seer is sy deelname aan die agste grensoor~' log (1850-1853), sy aantekeninge in verband met die slag by Berea (20 Oesember 1852) en sy indrukke van ...

 12. Reductie BLEVE-frequentie van een LPG-tankauto op een autotankstation

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, O.M.P.; Pietersen, C.M.

  1985-01-01

  Uit de LPG-Integraalstudie [4] blijkt dat de BLEVE van de LPG-Tankauto het risico van het autotankstation domineert (bij ondergrondse opslagtank). In deze studie is nagegaan wat de invloed is van een aantal mogelijk te treffen voorzieníngen aan de LPG-tankauto en het LPG-autotankstation op de

 13. World Wide Web of Your Wide Web? Juridische aspecten van zoekmachine-personalisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Oostveen, M.

  2012-01-01

  Het world wide web is een enorme bron van informatie. Iedere internetgebruiker maakt gebruik van zoekmachines om die informatie te kunnen vinden. Veel gebruikers weten echter niet dat zoekresultaten behorende bij een bepaalde zoekterm niet voor iedereen hetzelfde zijn. Dit personaliseren van

 14. TRE TRYCARE e.a.: De glarie van de scheep- vaari:. Nautische ...

  African Journals Online (AJOL)

  en publikasies, vir die eerste maal op 'n we- tenskaplik verantwoorde wyse gebruik ge- maak word van 'n grotendeels nog onontgon- ne goudmyn van argivalia waaroor ons eie argiefbewaarplekke beskik. Hierdie goudmyn bestaan hoofsaaklik uit boustowwe wat hul ontstaan te danke het aan die verrigtings van.

 15. Teeltvervroeging bij consumptieaardappel en snijmaïs op zand ten behoeve van vanggewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoeven, J.T.W.; Bus, C.B.; Dijk, van W.; Geel, van W.C.A.; Schooten, van H.A.; Schroder, J.J.; Wustman, R.

  2011-01-01

  Een na-oogstmaatregel om het verlies van stikstof (N) naar het grond- en oppervlaktewater te beperken, is het telen van een onbemeste groenbemester als stikstofvanggewas na de hoofdteelt. Belangrijke factoren die de effectiviteit van een vanggewas bepalen, zijn een voldoende gewasontwikkeling en

 16. Prestatiekenmerken van een TotalQuant-elementanalyse met ICP-MS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; LAC

  1998-01-01

  TotalQuant-analyse met ICP-MS is een geschikte methode om snel oplossingen van diverse materialen te scannen op alle elementen van het periodieke systeem, behalve H, N, O, F, edelgassen en kortlevende (radio-actieve) elementen. Bij een TotalQuant-analyse wordt gebruik gemaakt van een standaard

 17. Die wonders in Johannes 6 verklaar aan die hand van 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Maar die Evangelie van Johannes gee self 'n aanduiding van wat die intensie van die geskrif is, te wete Johannes 20: 30-31: Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. Maar hierdie wonder tekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die.

 18. Acid Volatile Sulfide (AVS) als instrument bij de risicobeoordeling van waterbodems

  NARCIS (Netherlands)

  van den Hoop MAGT; Peijnenburg WJGM; Sijm DTHM; van den Berg GA; van der Heijdt LM; Zwolsman JJG; LAC; ECO; CSR

  2000-01-01

  Een analyse van de huidige en de in de toekomst te verwachten kwaliteit van Nederlandse sedimenten laat zien dat vooral Zn, Cu and Ni de stoffen zullen zijn die in belangrijke mate de verontreinigingsgraad zullen gaan bepalen. De mobiliteit van deze elementen wordt sterk gereduceerd door de

 19. The Social Company: Architectuur van een verandering

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2011-01-01

  1e alinea column: Internet, social media, en al dan niet location based mobiele data hebben impact op de zichtbaarheid van de burger als consument, op business logica modellen en op hoe organisaties eruit gaan zien qua inrichting om in deze veranderende markt te overleven. In deze column de

 20. Internationale instellingen en de aanpak van conflictgrondstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, D.A.

  2017-01-01

  Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende initiatieven die op internationaal niveau zijn ontwikkeld om de handel in conflictgrondstoffen tegen te gaan. Hierbij zal worden toegespitst op het Afrikaanse Grote Merengebied, waar enkele van de belangrijkste mineralen voor de elektronische industrie

 1. Aandeelhouderswaarde: Beperk rechten van de "nieuwe aandeelhouder.'

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. dr. Ruud Pruijm

  2009-01-01

  In de discussie over activistische aandeelhouders zijn velen van mening dat het evenwicht verstoord is en dat de aandeelhouders te veel macht hebben. Het werkelijke probleem is dat de trouwe langetermijnaandeelhouder niet meer bestaat en is vervangen door de kortetermijnbelegger met alleen oog voor

 2. De noodzaak van een alternatief pensioenakkoord

  NARCIS (Netherlands)

  van Praag, B.

  2011-01-01

  Het pensioenakkoord lijkt solide, maar er worden nog te veel heikele discussiepunten onder het tapijt geveegd. Bernard van Praag laat zijn licht schijnen over keuzes en niet gemaakte keuzes in het pensioenakkoord. Het afgesloten pensioenakkoord is volgens hem niet meer dan een Pyrrhus-overwinning en

 3. De dubbele paradox van de Iraanse energiesector

  NARCIS (Netherlands)

  Schippers, J.L.; Geuns, van L.

  2010-01-01

  In Iran bestaat wat betreft de energievoorziening een paradoxale situatie. Het land is, na Saoedi-Arabië, de tweede olieproducent van de OPEC-landen en de vierde grootste olie-exporteur ter wereld. Iran heeft verder, na Rusland, de grootse aardgasreserve. Onder meer door te weinig

 4. Vragenlijst ter beoordeling van beeldschermtekenfuncties (CAD)

  NARCIS (Netherlands)

  Berndsen, M.B.; Vaas, F.

  1990-01-01

  Deze vragenlijst is een hulpmiddel om beeldscherm-tekenfuncties (CAD) waarbij gebruik wordt gemaakt van CAD-apparatuur, te beoordelen. Het gaat hierbij om functies waarin bij de hoofdtaken intensief met een beeldscherm wordt gewerkt, zoals het geval is bij de CAD-tekenaar, de CAD-instructeur en de

 5. Die relevansie van die boek Prediker

  African Journals Online (AJOL)

  ook in die dogmatiek te bespeur is nie. 'n Vinnige oorsig oor die teksverwysings van. 'n paar wydgelese dogmatiekhandboeke kan dit bevestig. In Karl Barth se omvang- ryke Kirchliche Dogmatik word Prediker slegs vyf en dertig maal aangehaal en slegs sewe maal word teksgedeeltes bespreek. Emil Brunner haal Prediker ...

 6. Van kostprijsgedreven naar marktgericht ondernemen: Factsheet

  NARCIS (Netherlands)

  Splinter, G.M.

  2014-01-01

  Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de

 7. Locus: mede-ontwikkelaar van inclusieve arbeidsorganisaties

  NARCIS (Netherlands)

  Beukema, Leni; de Lange, Annet; Wielenga-Meijer, Etty; Duijker, Theo; Hanstede, Bram

  2018-01-01

  in deze bijdrage wordt Locus beschreven, een netwerk waarin publieke partijen en grote, landelijk opererende bedrijven samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Het hoofdstuk start met de ontstaansgeschiedenis en benadering van Locus. Vervolgens wordt

 8. Die ontwerp van ʼn Afrikaanse taakgebaseerde rekenaaronderrig ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  gelewer word, is om die moontlike ontwerp van ʼn taakgebaseerde rekenaarprogram vir die kursus. Beginner Afrikaans Vlak 1 te ... to transfer the required amount of credits back to their home universities. The Language Centre ..... 3.1.1 Die tweeledige kanaal-aanname (“dual channel assumption”). Hierdie aanname ...

 9. Strain engineering of van der Waals heterostructures

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, Paul A.; Mulder, Jefta; Momand, Jamo; Kooi, Bart J.

  2018-01-01

  Modifying the strain state of solids allows control over a plethora of functional properties. The weak interlayer bonding in van der Waals (vdWaals) materials such as graphene, hBN, MoS2, and Bi2Te3 might seem to exclude strain engineering, since strain would immediately relax at the vdWaals

 10. Modeling and measurements of urban aerosol processes on the neighborhood scale in Rotterdam, Oslo and Helsinki

  Science.gov (United States)

  Karl, Matthias; Kukkonen, Jaakko; Keuken, Menno P.; Lützenkirchen, Susanne; Pirjola, Liisa; Hussein, Tareq

  2016-04-01

  This study evaluates the influence of aerosol processes on the particle number (PN) concentrations in three major European cities on the temporal scale of 1 h, i.e., on the neighborhood and city scales. We have used selected measured data of particle size distributions from previous campaigns in the cities of Helsinki, Oslo and Rotterdam. The aerosol transformation processes were evaluated using the aerosol dynamics model MAFOR, combined with a simplified treatment of roadside and urban atmospheric dispersion. We have compared the model predictions of particle number size distributions with the measured data, and conducted sensitivity analyses regarding the influence of various model input variables. We also present a simplified parameterization for aerosol processes, which is based on the more complex aerosol process computations; this simple model can easily be implemented to both Gaussian and Eulerian urban dispersion models. Aerosol processes considered in this study were (i) the coagulation of particles, (ii) the condensation and evaporation of two organic vapors, and (iii) dry deposition. The chemical transformation of gas-phase compounds was not taken into account. By choosing concentrations and particle size distributions at roadside as starting point of the computations, nucleation of gas-phase vapors from the exhaust has been regarded as post tail-pipe emission, avoiding the need to include nucleation in the process analysis. Dry deposition and coagulation of particles were identified to be the most important aerosol dynamic processes that control the evolution and removal of particles. The error of the contribution from dry deposition to PN losses due to the uncertainty of measured deposition velocities ranges from -76 to +64 %. The removal of nanoparticles by coagulation enhanced considerably when considering the fractal nature of soot aggregates and the combined effect of van der Waals and viscous interactions. The effect of condensation and

 11. Modeling and measurements of urban aerosol processes on the neighborhood scale in Rotterdam, Oslo and Helsinki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Karl

  2016-04-01

  Full Text Available This study evaluates the influence of aerosol processes on the particle number (PN concentrations in three major European cities on the temporal scale of 1 h, i.e., on the neighborhood and city scales. We have used selected measured data of particle size distributions from previous campaigns in the cities of Helsinki, Oslo and Rotterdam. The aerosol transformation processes were evaluated using the aerosol dynamics model MAFOR, combined with a simplified treatment of roadside and urban atmospheric dispersion. We have compared the model predictions of particle number size distributions with the measured data, and conducted sensitivity analyses regarding the influence of various model input variables. We also present a simplified parameterization for aerosol processes, which is based on the more complex aerosol process computations; this simple model can easily be implemented to both Gaussian and Eulerian urban dispersion models. Aerosol processes considered in this study were (i the coagulation of particles, (ii the condensation and evaporation of two organic vapors, and (iii dry deposition. The chemical transformation of gas-phase compounds was not taken into account. By choosing concentrations and particle size distributions at roadside as starting point of the computations, nucleation of gas-phase vapors from the exhaust has been regarded as post tail-pipe emission, avoiding the need to include nucleation in the process analysis. Dry deposition and coagulation of particles were identified to be the most important aerosol dynamic processes that control the evolution and removal of particles. The error of the contribution from dry deposition to PN losses due to the uncertainty of measured deposition velocities ranges from −76 to +64 %. The removal of nanoparticles by coagulation enhanced considerably when considering the fractal nature of soot aggregates and the combined effect of van der Waals and viscous interactions. The effect of

 12. Sustainable cooling of server rooms and data centres; Duurzaam koelen van serverruimtes en datacenters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Opschoor, S.; Drooger, P. [DWA installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2009-12-15

  Reduction of energy consumption of server rooms and data centers with renevvable cooling systems is very efficient. The first step should be to determine the demand for cold and heat. The use of waste energy and renewable eaergy sources in combination with underground energy storage result in substantial saving of energy: up to 40% and a payback period of 4 years. [Dutch] Voor serverruimtes en datacenters loont het om alle opties om energie te besparen te onderzoeken m.b.v. een stappenplan. Daarin gaat het erom de reductie van de energiebehoefte, benutting van de vrijkomende energie, het gebruik van duurzame energiebronnen en efficient gebruik van fossiele brandstoffen te inventariseren. In dit artikel worden enkele voorbeelden gegeven: reduceren van de koelbehoefte bij de Dienst Informatie en Administratie (DIA) van de gemeente Groningen; .realisatie van een installatie met energieopslag en warmtepomp bij het internetbedrijf Cisco Systems in Amsterdam.

 13. Die verband tussen lokus van beheer en die werks prestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. L. Coetzer

  1997-06-01

  Full Text Available The relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. The aim of the study was to establish the relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. These constructs were selected by virtue of the lack of empirical research regarding the assumed relationship between them. The Locus of Control Scale of Schepers (1995 was used for measuring locus of control. Work performance was measured by the commission earned per month by the marketer, the number of policies generated by the marketer, as well as the percentage of lapsed policies. The relevant measurements were obtained in respect of a sample of 149 black marketing personnel. The results indicated a modest but statistically significant relationship between external locus of control and the work performance of black marketers. Opsomming Die doel van die studie was om die verband tussen lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf te bepaal. Hierdie konstrukte is gekies op grond van die gebrek aan empiriese navorsing rakende die veronderstelde verband tussen genoemde konstrukte. Die Lokus van Beheer-vraelys van Schepers (1995 is in die meting van lokus van beheer gebruik. Werksprestasie is aan die hand van kommissie per maand verdien, aantal polisse gegenereer deur 'n bemarker en die persentasie vervalde polisse, gemeet. Die tersaaklike metinge is verkry ten opsigte van 'n steekproef van 149 swart bemarkers. Die resultate toon 'n klein, dog statisties beduidende verband tussen eksterne lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf.

 14. Die partypolitiek en die toekoms van die Afrikaanse volkskultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.P. Treurnicht

  1970-03-01

  Full Text Available Reeds in 1853 het die Zuid Afrikaan hom soos volg uitgelaat: „Dis ’n dwaling wat ons reeds meermale bestry het dat ons as Britse onderdane verplig sou wees, om die Britse nasionaliteit ons s’n te maak. Die Kolonis van Hollandse oorsprong kan geen Engelsman word nie, en moet ook geen Nederlander wil wees nie. Wanneer hy weet om sy standpunt te waardeer, dan sal hy as verligte kolonis die grondtrekke van die Engelse volkskarakter met dié van die Nederlandse harmonies leer verenig en daardeur word wat hy as Kapenaar moet word.”

 15. Vergelijkend onderzoek van een laag gehalte aan chloride in dieetkaas volgens de potentiometrische titratiemethode NEN 3762 en de gravimetrische methode NEN 3773

  NARCIS (Netherlands)

  Werdmuller, G.A.; Labrijn, J.; Oortwijn, H.

  1982-01-01

  Doel van dit onderzoek is: het gebruik van de potentiometrische titratiemethode bij de chloridebepaling in dieetkaas te toetsen door deze te vergelijken met de gravimetrische methode zoals voorgeschreven in NEN 3773. In 1981 hebben 3 laboratoria in 10 verschillende maanden van 10 monsters dieetkaas

 16. Produktie van pigmenten

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Duesmann HB; Eijssen PHM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over de produktie van pigmenten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het

 17. Kosten van allogene stamceltransplantaties

  NARCIS (Netherlands)

  M. van Agthoven (Michel); M.T. Groot (Martijn); C.A. Uyl-de Groot (Carin)

  2001-01-01

  textabstractAllogene stamceltransplantatie is een topspecialistische procedure die met succes kan worden ingezet in de behandeling van (hematologische) maligniteiten, met name bij leukemie. Van oudsher worden transplantaten van verwante donoren gebruikt, maar met de mogelijkheden om transplantaten

 18. Moderator veranderlikes en differensiele geldigheid van die aansoekvorm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. de Bod

  1977-11-01

  Empiriese studies toon dat die Geweegde Aansoekvorm (G.A.V. 'n doeltreffende voorspellingsinstrument in personeelseleksie is. Daar is egter studies wat voorspel dat die voorspellingsgeldigheid van die G.A.V. in die literatuur aansienlik oorbeklemtoon word. Teenstrydig met die beginsels van klassieke psigometriese teorie word voorgestel dat moderator veranderlikes vir hierdie paradoks verantwoordelik is. Hierdie studie toon hoe die biografiese korrelate van dienstyd as moderators fungeer en empiriese bewys van die modererende effek op die voorspellingsgeldigheid van die G.A.V. word gelewer. Daar word voorgestel dat ‘n nuwe benadering tot die ontwikkeling van die G.A.V. noodsaaklik is ten einde die effek van moderators te benut.

 19. Aspiratie cytologie van de mamma : een klinisch-cytologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  D.I. Blonk (Dirk Izaak)

  1985-01-01

  textabstractMammacarcinoom is de meest voorkomende maligne tumor bij de vrouw in de Westerse landen. Op de ranglijst die het voorkomen van mammacarcinoom in verschillende landen weergeeft blijkt Nederland hoog genoteerd te staan. Niettegenstaande de grote inspanningen om de behandeling te verbeteren

 20. Ervaringen met spondylodese bij de behandeling van lumbosacrale insufficientie

  NARCIS (Netherlands)

  Duren, Johan Adriaan van

  1960-01-01

  De doelstellingen van deze studie worden in de inleiding nader omschreven: beoogd wordt de in de literatuur beschreven indicatiestellingen tot lumbosacrale spondylodese te analyseren en aan eigen ervaring te toetsen, terwijl in de tweede plaats de verschillende ontworpen operatiemethoden in hun

 1. Natuur en recreatie in evenwicht : de ontwikkeling van een zoneringsinstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.

  2003-01-01

  Om te bepalen hoeveel recreatiedruk een gebied kan hebben en hoe een zonering is aan te brengen in een natuurgebied ontwikkelde Alterra een model dat recreatiedruk en de mate van verstoring aan elkaar koppelt. Dit zoneringsinstrument bestaat uit de gekoppelde modellen MASOOR en METAPHOR. MASOOR

 2. De brievenbus 2012: aanvullend onderzoek aan boord van HA13

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, J.; Machiels, M.A.M.; Nijman, R.R.

  2012-01-01

  Voor het vissen op garnalen gebruiken vissers netten met fijne mazen. Door die fijne mazen is bijvangst van (kleine) vis en bodemdieren vrijwel onvermijdelijk. Om ongewenste bijvangsten te verminderen zijn garnalenvissers in Nederland verplicht om met de zogenoemde zeeflap te vissen. In perioden met

 3. De kunst van goede feedback : Training voor effectieve peerfeedback

  NARCIS (Netherlands)

  Lindner, Jorieke

  Het is in het onderwijs belangrijk om op een effectieve manier feedback te geven op uitgevoerde opdrachten. Studenten kunnen deze feedback gebruiken om hun vaardigheden te verbeteren en zo gericht een doelniveau bereiken. Traditioneel geeft vooral de docent feedback, maar ook feedback van

 4. Biobed moet waswater van vuile veldspuit reinigen : bij Proefboerderij Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Zevenbergen, G.J.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2009-01-01

  Om het afvalwater dat bij het schoonmaken van de veldspuit vrijkomt te reinigen, staat op het proefbedrijf PPO Vredepeel een biobed. Zo’n eenvoudig en goedkoop aan te leggen bed moet de gewasbeschermingsmiddelen in het water afbreken. De verwachtingen zijn hooggespannen

 5. Intersectionaliteit en sociale inclusie: het Ei... van Troje. Deel 1: Het Ei van Columbus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janneke van Mens-Verhulst

  2009-09-01

  In het tweede deel van dit artikel – dat zal verschijnen in issue 4 – zal worden beargumenteerd dat de intersectionele benadering op termijn echter het Paard van Troje kan blijken te zijn. Met name voor beleid en wetgeving omdat het een complexiteit binnenbrengt waarvan nog niet duidelijk is hoe die moet worden gehanteerd. Bovendien kleven er onderzoeksmethodologische implicaties aan, waardoor de gewenste wetenschappelijke evidentie maar moeilijk tot stand komt. Niettemin kan intersectionaliteit voorlopig een buitengewoon nuttige heuristiek zijn voor vraagstukken van sociale inclusie.

 6. Multimodal Transportation: The Case of Laptop from Chongqing in China to Rotterdam in Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Young Joon Seo

  2017-09-01

  Full Text Available Multimodal transportation is a key component of modern logistics systems, especially for long-distance transnational transportation. This paper explores the various alternative routes for laptop exports from Chongqing, China to Rotterdam, the Netherlands. It selects seven available routes for laptop transportation from Chongqing to Rotterdam. The multimodal model was adopted to demonstrate alternative routes using various factors such as transport cost, transfer cost, transit time, transport distance, document charge, port congestion surcharge, customs charge, confidence index and so on. Among possible alternative routes, the results indicate that the route 6 was the fastest routes except for the air transport (route 7, while the route 1 was the cheapest and safest way. Nonetheless, route 1 may be not suitable for the laptop transport due to the importance of timeliness. The logisticians may able to utilize this research's findings to make a balance between transit time and transport cost for effective multimodal transport of laptops from Chongqing to Rotterdam.

 7. Resilient Rotterdam. Climate change as a challenge. Report of a workshop

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wardekker, J.A.; De Jong, A.; Van der Sluijs, J.P.

  2008-12-01

  The objective of the study of the resilience of Rotterdam (the Netherlands) with regard to climate change is twofold: 1) to obtain insight in the concepts resilience and uncertainty; to gain insight in how a resilience oriented approach deals with uncertainties about the future; and (2) putting the resilience oriented approach into operation in a case: the area outside the dike of Rotterdam, the Netherlands, which is designated for new buildings. The objective of the workshop was manifold: Making a small inventory of problems that could arise in the area outside the dike of Rotterdam caused by climate change; thinking about working out the 'resilience approach' in concrete options for climate change adaptation in this area; making an inventory of knowledge questions that come from the people that are involved in the design of the area; applying, testing and assessing a number of 'frame-based methods' for structural thinking about such issues [nl

 8. ’n Murgtere saak: ’n Gendermatige lees van Boom van my lewe en Ad hominem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louisemarié Combrink

  2012-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel bied ontleed twee kunstenaarsboeke deur manlike kunstenaars wat aan die praktykgebaseerderde navorsingsprojek Oor die einders van die bladsy deelgeneem het. Die gekose kunstenaars spreek spesifiek die gedagte van manlike weerloosheid en verwonding aan en maak in die proses van ’n aantal sogenaamde manlike maar veral ook vroulike genderbetekenaars gebruik. Schutte se Boom van my lewe en Strydom en Burger se Ad hominem word ondersoek. Daar word aangevoer dat die gebruik van veral konvensioneel vroulike mediums tesame met temas wat sowel ’n manlike as vroulike karakter het, meewerk om die ervaring van manlike weerloosheid en verwonding op so ’n wyse te kommunikeer dat ’n ongewone manlike subjekposisie daargestel word. Hierdie subjekposisie bied ’n meer genuanseerde beskouing van manlikheid as wat konvensionele (heteronormatiewe en selfs ook sogenaamde ‘nuwe’ of alternatiewe manlike subjekposisies (soos transgender, homoseksueel en dies meer diskoerse bied.

 9. Verbeelding en principes: Enkele implicaties van Dewey’s moraalfilosofie voor een vernieuwing van de hedendaagse ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Coeckelbergh, Mark

  2007-01-01

  In deze presentatie onderzoek ik hoe Dewey’s moraalfilosofie kan bijdragen aan een vernieuwing van de hedendaagse ethiek door te kijken naar de rol die Dewey ziet voor verbeelding en principes in moreel redeneren. Ik toon dat zijn werk kan gebruikt worden om te argumenteren voor een omwenteling in

 10. Betere vochtbeheersing maakt intensiever schermen mogelijk: aanzuigen van buitenlucht verlaagt RV (interview met o.a. Peter van Weel)

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van J.; Weel, van P.A.

  2008-01-01

  Intensief schermen om energie te besparen, staat vooral in grondteelten op gespannen voet met het handhaven van een goed klimaat. Hoge vochtgehaltes dwingen telers tot het werken met een minimum buistemperatuur, onvolledig schermen (kieren) en vroegtijdig luchten om overtollige warmte en vocht af te

 11. Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij : demonstratie van natuurlijk en biologische bestrijding op kwekerijen, 2006 t/m 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, de J.J.; Helsen, H.H.M.; Nouwens, F.H.C.; Linden, van der A.

  2009-01-01

  Met het project ‘Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij 2003-2005’ was een begin gemaakt om natuurlijke vijanden te bevorderen met als doel plagen te onderdrukken. Dat project heeft informatie opgeleverd over de natuurlijke vijanden die spontaan optreden en de mogelijkheid om

 12. Oil Pipelines, Politics and International Business : The Rotterdam Oil Port, Royal Dutch Shell and the German Hinterland, 1945-1975

  NARCIS (Netherlands)

  M. Boon (Marten)

  2014-01-01

  markdownabstractThe dissertation questions how and why the transition from coal to oil affected the economic relations between the Port of Rotterdam and its German hinterland between 1945 and 1975. From the 1880s onwards, Rotterdam had become the main seaport of the German industrial heartland in

 13. En wie zorgt er voor de mantelzorger? Ondersteuning van mantelzorgers na opname van hun naaste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingrid Nordt

  2012-12-01

  De mantelzorger speelt een belangrijke rol in de zorg voor naasten. Het overheidsbeleid is erop gericht de mantelzorger zoveel mogelijk te ondersteunen bij het kunnen blijven vervullen van deze rol. Maar wat als de zorg te zwaar wordt en opname in een zorginstelling onvermijdelijk is? Dit artikel focust zich op de ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben nadat hun naaste is opgenomen in een zorginstelling. Voor de mantelzorgers is dit een moeilijke periode waarin zij een nieuwe rol moeten zoeken in een nieuwe situatie.

 14. Een revisie van de taxonomie van gifkikkers

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Recent kwam het lang verwachte ruim tweehonderdvijftig pagina`s tellende manuscript uit met daarin een revisie van de taxonomie van gifkikkers. De auteurs onder leiding van Taran Grant stellen een nieuwe taxonomie voor, die de familie Dendrobatidae met haar tien algemener geaccepteerde genera

 15. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 16. Die tug oor ampsdraers tydens die doleansie van 1886

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Visser

  1986-06-01

  Full Text Available In art 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis word bely: “Die merktekens om die ware Kerk te ken is die volgende: As die Kerk die suiwere prediking van die evangelie uitoefen, as dit die suiwer bediening van die sakramente gebruik soos Christus dit ingestel het, as die kerklike tug gebruik word om die sondes te straf.” Dit spreek vanself dat wanneer ampsdraers, aan wie Christus sy kudde toevertrou het (Hand 20 : 28, met leer en /of lewenswandel in sonde volhard en nie daarin met tug gestuit word nie, word die ware kerk nie gebou nie maar afgebreek. 0ns sal later in hierdie artikel aantoon hoedanig die suiwer tug oor ampsdraers, veral leertug, tydens die Doleansie tot skade van die kerk van Christus agterweë gebly het.

 17. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 18. Ondernemerschap in de rechtspleging : Over de kansen van een Netherlands Commercial Court

  OpenAIRE

  Bauw, E.

  2016-01-01

  De beslechting van internationale handelsgeschillen wordt steeds meer een onderdeel van ‘The Global Marketplace’. De laatste jaren snoepen in deze zaken gespecialiseerde ‘commercial courts’ marktaandeel af van de ‘gewone’ civiele rechter. Met het initiatief tot de oprichting van een Netherlands Commercial Court, met gespecialiseerde rechters en Engels als procestaal, tracht de Nederlandse rechtspraak aan deze ontwikkeling enig tegenspel te bieden. Zal dit initiatief stand kunnen houden in het...

 19. Die noodsaaklikheid van ’n veelsydige persoon- likheidsontwikkeling en in waiter mate die lees van keurleesstof daartoe kan hydra

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. du Plooy

  1962-03-01

  Full Text Available Dit is vleieiu] om te verneem dat u of ’11 I>ekciulc oor ’n sterk en innemende persoonliklieid beskik. In die meeste gevalle voel u aan wat daarmee bedoel word en dit prikkel 11 trots. Dit streel u Ego. Diep-in is u van die waarlieid van die bewering oortuig, al is u taamlik onl>cwus van wat alles tot u persoonlikbeidsvorming bygedra liet. So ’n opmerking laat u vir die eerste maal ervaar watter invloed u op u medemens uitoefen en die krag wat van u uitstraal. U liet u medemens sodanig beïndriik dat liy nie kon nalaat om die nawerking van u ]ersooidiklieid op horn kenbaar te maak nie.

 20. Die genetiese verbetering van wyndruifkultivars en wyngisrasse vir ’n markgerigte wynbedryf: Nuwe benaderings tot die oeroue kuns van wynbereiding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. S. Pretorius

  2003-09-01

  Full Text Available Die groeiende gaping tussen wynproduksie en wynverbruik, die verskuiwing van verbruikersvoorkeure vanaf basiese kommoditeitswyn na topgehaltewyn en die uitmergelende mededinging wat ekonomiese globalisering meebring, vereis ’n totale omwenteling in die magiese wonderwêreld van wyn. In die proses om die wynbedryf van ’n produksiegedrewe bedryf na ’n markgerigte onderneming te transformeer, word daar, onder andere, toenemend op biotegnologiese innovasie gereken om die wynbedryf met ’n kwantumsprong oor die formidabele markuitdagings van die 21ste eeu te lanseer. Markgerigte ontwerpersdruifkultivars en -wyngisrasse word tans met chirurgiese presisie geneties geprogrammeer vir die kostemededingende produksie van hoë gehalte druiwe en wyn met relatief minimale insette en ’n lae omgewingsimpak. Ten opsigte van wingerdbiotegnologie behels dit die daarstelling van strestolerante en siekteweer-standbiedende Vitis vinifera-variëteite met verhoogde produktiwiteit, doeltreffendheid, volhoubaarheid en omgewingsvriendelikheid, veral betreffende plaag- en siektebeheer, waterverbruiksdoeltreffendheid en druifgehalte. Met betrekking tot wyngisbiotegnologie val die klem op die ontwikkeling van Saccharomyces cerevisiae-rasse met verbeterde gistings-, prosesserings- en biopreserveringsvermoëns, en kapasiteite vir die verhoging van die heilsaamheid en sensoriese kwaliteit van wyn. Die suksesvolle kommersialisering van transgeniese druifkultivars en wyngiste hang van ’n menigte wetenskaplike, tegniese, veiligheids-, etiese, wetlike, ekonomiese  en bemarkingsfaktore af, en daarom sal dit dwaas wees om oor die kort termyn hoë verwagtings te koester. In die lig van die fenomenale potensiële voordele van pasgemaakte druifvariëteite en gisrasse, sal dit oor die lang termyn ewe selfvernietigend wees indien hierdie strategies belangrike “lewensversekeringspolis” nie deur die wynbedryf uitgeneem word nie. Hierdie oorsig lig die belangrikste voorbeelde