WorldWideScience

Sample records for taukskabju esteru identifikacija

 1. Mehanizam djelovanja, biosinteza i identifikacija beta-laktamskih antimikrobnih lijekova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Sedak

  2011-01-01

  lijekovi u mlijeku. U svrhu određivanja ostataka beta-laktama u hrani životinjskog podrijetla primijenjuju se screening mikrobiološke metode, a identifikacija i kvanifikacija danas se provodi najčešće tekućinskom kromatografijiom tandemskom spektrometrijom masa.

 2. Dentalna identifikacija karboniziranoga tijela: prikaz slučaja

  OpenAIRE

  Brkić, Hrvoje; Petrovečki, Vedrana; Gusić, Stjepan

  2002-01-01

  U ovom je radu prikazan slučaj dentalne identifikacije jednog od dvaju karboniziranih tijela stradalih u prometnoj nesreći osobnim automobilom. Nakon obavljena očevida pougljena su tijela bila prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu kako bi se utvrdio identitet i uzrok smrti. Postupak dentalne identifikacije bio je omogućen pronalaskom jednoga zubnog kartona - hrvatskoga državljanina koji se liječio na Stomatološkoj poliklinici u Zagrebu. Zubn...

 3. Identifikacija bakterija octenog vrenja izoliranih iz organski i konvencionalno proizvedenog jabučnog octa

  OpenAIRE

  Štornik, Aleksandra; Skok, Barbara; Trček, Janja

  2016-01-01

  Organic apple cider vinegar is produced from apples that go through very restricted treatment in orchard. During the first stage of the process, the sugars from apples are fermented by yeasts to cider. The produced ethanol is used as a substrate by acetic acid bacteria in a second separated bioprocess. In both, the organic and conventional apple cider vinegars the ethanol oxidation to acetic acid is initiated by native microbiota that survived alcohol fermentation. We compared the cultivable ...

 4. Identifikacija ocetnokislinskih bakterij iz industrijske proizvodnje jabolčnega kisa na osnovi medgenske regije 16S-23S rDNA

  OpenAIRE

  Mori Štornik, Aleksandra

  2016-01-01

  Zavedanje ljudi o pomembnosti uživanja zdrave hrane postaja vedno močnejše, zato se v zadnjih letih povečuje trend uživanja živil, pridobljenih iz surovin, ki so čim manj izpostavljene kemikalijam, npr. s škropljenjem. Tudi kis, kot eden izmed pogosto uporabljenih dodatkov k hrani, se lahko pridobiva iz jabolk, ki so pridelana na konvencionalen način, s škropljenjem, ali pa brez škropljenja, s čimer pridobimo bio-jabolčni kis. V okviru te magistrske naloge smo primerjali mikrobioto iz industr...

 5. Identification of mechanical vibrations in a PWR reactor using neutron noise signal analysis of the standard instrumentation; Identifikacija mehanichkih varijacija analizom signala shuma standardne neutronske instrumentacije PWR reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kostic, Lj [Institut za Nuklearne Nauke Boris Kidric, Belgrade (Yugoslavia); Runkel, J [Institut fuer Kerntechnik und Zerstoerungsfreie Pruefverfahren, Hannover (Germany)

  1988-07-01

  The neutron noise signals in a PWR power plant were analysed in terms of auto- and cross-power spectral densities, phases and coherences. Core barrel motion, fuel element vibrations and reactivity noise effect due to pressure variations have been monitored and analysed. (author)

 6. Utjecaj tretiranja različitim koncentracijama fitohormona na ožiljavanje reznica odabranih maslina Dubrovačko neretvanske županije (Velika sitnjaka, Sitnica, Uljarica, Kalamata)

  OpenAIRE

  Marić, Mara; Marinović-Peričević, Marija; Mračić, Iva

  2017-01-01

  U radu su prikazani rezultati praćenja proizvodnje reznica sorti masline Velike sitnjake, Sitnice, Uljarice i Kalamate u 2016. godini pod utjecajem tretiranja različitim koncentracijama fitohormona IBA (2000, 3000, 4000 i 5000 ppm) te su uspoređeni s rezultatima dobivenim u 2015. godine za iste sorte. Istraživanja su dio projekta Identifikacija i gospodarenje genfondom maslina na području Dubrovačko neretvanske županije” i provedena su na Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovnik...

 7. UTJECAJ KONCENTRACIJE IBA NA KVALITETU OŽILJAVANJA REZNICA ODABRANIH AUTOHTONIH SORATA MASLINA DUBROVAČKOG PODRUČJA

  OpenAIRE

  Barnjak Vukas, Marina; Marić, Mara; Marinović-Peričević, Marija

  2016-01-01

  U radu su prikazani rezultati jednogodišnjeg proučavanja utjecaja različitih koncentracija fitohormona IBA (2 000, 3 000, 4 000 i 5 000 ppm) na ožiljavanje reznica dubrovačkih sorta maslina: Velika sitnjaka, Sitnica, Kalamata i Uljarica. Sva su istraživanja obavljena u stakleniku Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, i dio su projekta ''Identifikacija i gospodarenje gen-fondom masline na području Dubrovačko-neretvanske županije'', za koje je planirano trajanje od tri godine...

 8. Nalaz tombusvirusa na vrsti Erigeron canadensis L.

  OpenAIRE

  Jeknić, Zoran; Erić, Živojin; Grbelja, Julijana

  1988-01-01

  Iz listova zaraženih primjeraka korovne biljke Erigeron canadensis L. koji su rasli na nekoliko lokaliteta u Sarajevu izoliran je virus iz skupine tombusvirusi. Identifikacija virusa izvršena je na osnovi reakcije pokusnih biljaka, analize ultratankih presjeka kroz zaraženo tkivo, morfologije i veličine virusnih čestica, te na osnovi seroloških reakcija metodom dvostruke imunodifuzije u agarskom gelu i čvrsto fazne imunoelektronske mikroskopije (SPIEM). U serološkim pokusima upotrijebljen je ...

 9. Mathematical modeling and identification of the mathematical model parameters of diesel fuel injection systems / Математическое моделирование и идентификация параметров математической модели системы впрыска топлива дизельных двигателей / Matematičko modeliranje i identifikacija parametara matematikog modela sistema ubrizgavanja goriva kod dizel motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloljub S. Štavljanin

  2017-04-01

  Full Text Available The aim of the paper is to highlight, if not all, then at least the most important benefits of the application of mathematical modeling in the development of a new solution or in the process of improvement and the optimization of an existing product. The thesis presents the basic principles of the model creation without providing a detailed mathematical interpretation of the process; therefore, the model includes a substantial number of unknown or approximately known parameters and it is not possible to create a model of the transparent cybernetic box type. In order to achieve a synthesis of the model and the experimental results, it is necessary to apply the optimization methods for the identification of unknown model parameters. The thesis presents the experimental results along with the results of modeling and identification as well as the analysis of the process of identification of unknown model parameters. / Целью работы является подчеркивание преимуществ при применении математического моделирования в проектировании и разработке новых решений или оптимизации существующего объекта. Представлены основные принципы моделирования без изложения подробной математической модели, из чего следует, что модель включает в себя множество неизвестных или приблизительно известных параметров, соответственно модель прозрачного кибернетического ящика исключается. Для того чтобы достичь синтеза моделей и экспериментальных результатов необходимо применение методов оптимизации для идентификации неизвестных параметров модели. В статье представлены экспериментальные результаты наряду с результатами моделирования, а также анализ результатов процесса идентификации неизвестных параметров модели. / Cilj rada je da se istaknu, ako ne sve, a ono bar najvažnije prednosti koje donosi primena matematičkog modeliranja tokom projektovanja novog rešenja ili usavršavanja i optimizacije postojećeg objekta. Izloženi su osnovni principi izrade modela bez iznošenja detaljne matematičke interpretacije procesa iz čega sledi da model sadrži veći broj nepoznatih ili orjentaciono poznatih parametara i da nije moguće realizovati model tipa prozirne kibernetičke kutije. Da bi se ostvarila sinteza modela i eksperimentalnih rezultata neophodna je primena optimizacionih metoda za identifikaciju nepoznatih parametara modela. U radu su navedeni eksperimentalni rezultati uporedo sa rezultatima modeliranja i identifikacije kao i analiza postupka identifikacije nepoznatih parametara modela.

 10. Promene komponenata i strukture mleka tokom fermentacije dodatkom nekonvencionalnog startera

  OpenAIRE

  Kanurić Katarina

  2014-01-01

  Promene komponenata i strukture mleka ispitane su tokom fermentacije korišćenjem inokuluma kombuhe kultivisane na crnom čaju zaslađenom saharozom u koncentraciji 10%. Fermentacija mleka sa 2,2% mlečne masti izvršena je na dve različite temperature (37°C i 42°C) i uzorci su analizirani na sledećim pH vrednostima: 6,1; 5,8; 5,4; 5,1; 4,8 i 4,6. Urađena je determinacija i identifikacija produkata fermentacije laktoze kao što su: šećeri, organske kiseline i masne kiseline. Ispitane su teksturalne...

 11. Leisure from the youth perspective: A qualitative analysis of high school students’ time diary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pešić Jelena

  2017-01-01

  Full Text Available In this paper, we explore high school students’ intrapersonal experiences regarding their leisure activities, and whether it is justified, on the basis of their perception, to make a distinction between active and passive leisure. The data were collected by 24-hour time diary method (description of experiences regarding the stated activities and the thematic content analysis method was applied. The comments embedded in students’ descriptions (unit of analysis were classified into four categories: aims/importance of activities, mental effort, motivational value and experience of engagement. The sample of 922 high school students was structured by the region, age (I-IV grade and type of school (grammar and vocational schools. As expected, extracurricular activities and hobbies are significantly more often described as mentally demanding and important for the development of competencies and identity, compared to passive leisure activities - watching entertainment shows and movies, reading for pleasure, listening to music and playing computer games. For these latter activities, there are significantly more positive comments on their motivational value. There is no significant difference regarding the experience of engagement, partly because of the unexpectedly large number of positive comments on watching entertainment shows and movies. The implications of these findings are discussed from the perspective of positive youth development. [Project of the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development, Grant no. 179018: Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije

 12. Types of conflict, types of relationships and preferred conflict resolution strategies: Implications for constructive conflict resolution programmes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petrović Danijela S.

  2012-01-01

  Full Text Available Constructive conflict resolution programmes are based on the idea that children and youth do no have sufficient knowledge of the procedures and skills for conflict resolution, which is why the conflicts they take part in soon become destructive. Notwithstanding the indubitable practical significance of the constructive conflict resolution programmes, it can be objected that they are not sufficiently based on empirical findings about the characteristics of conflicts in childhood and adolescence. Hence, this paper explores different types of conflict with peers and friends with the aim of determining the preferred conflict resolution strategies and using the obtained results to consider the implications for the improvement of constructive conflict resolution programmes. The research was conducted on the sample of 286 adolescents. The method of hypothetical conflict situations was used for studying the preferred conflict resolution strategies. The key results, which should be taken into account when developing constructive conflict resolution programmes, indicate that the preference for a conflict resolution strategy varies depending on conflict type (problem solving is mostly used in conflicts occurring due to opinion differences and disrespect of agreement, unlike the conflicts arising due to provocations, stubbornness and dishonesty and relationship types (in conflicts with friends, adolescents prefer problem solving, while in peer conflicts they more frequently opt for competition. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018: Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije

 13. Motivation for choosing teaching as a career - the perspective of pre-service teachers, novices and experienced subject teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simić Nataša

  2015-01-01

  Full Text Available Since motivation for choosing the teaching profession figures as one of the most important determinants of the successfulness of teachers and even their students, this paper is aimed at investigating the factors of choosing teaching as a career. For that purpose, semi-structured interviews were conducted with the students of “teacher training” faculties, novices and subject teachers with more than five years of work experience (N=76. Thematic analysis was used to identify nine categories of motivational factors: Working with young people (the desire to have a dynamic and creative job in the surroundings of young people, Influence on students (the motivation to exert influence on students’ socio-emotional development, values and education, Dealing with the subject (the motivation for dealing with the science that the person studied, Class teacher/Teacher/Parents as a role model (the motivation stemming from the influence of significant others, Lecturing (the desire to “transfer knowledge”, Lifelong learning (the desire for permanent learning in different fields, Working hours and holidays (the motivation due to working hours and holidays, Fit with the abilities (the desire to realise the “naturally given” abilities and Reputation (the desire to be appreciated in the society. In keeping with the results of other studies, it has been found that altruistic motivation for the choice of teaching as a career is dominant, while extrinsic motivation is least present. The findings are interpreted in the light of the current models of motivation for choosing teaching as a career and the characteristics of teachers’ education and status in Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018: Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije

 14. Educational activities of secondary school students in Serbia: A time-diary analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pešić Jelena

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to determine the time allocation of various educational activities within the structure of a typical day of Serbian secondary school students, and whether there were significant differences in this respect depending on their socio-demographic characteristics. The 24-hour time diary method was applied: the subjects described chronologically, at half-hourly intervals, their activities in one weekday an done weekend day. The research was conducted on a sample of 922 secondary school students, Structured by region, age and type of school. The analysis revealed that on weekdays students spent about 5 hours in school. In work activities outside school they spent almost 2 hours, out of which the largest part in learning (81 minutes, and significantly less in housework (23 minutes and economically productive work (7 minutes. From a total of5 hours and22 minutes of free time, only 5 minutes were devoted to organized extracurricular activities. Significant differences were obtained with regard to students’ gender, type of school, and level of parents’ education. When these results are compared with the data from other countries, it is shown that secondary school students in Serbia, compared to the U.S., spend more time in learning, and significantly less in economically productive work and house­work, much like the youth in European countries. A very low proportion of extracurricular activities shows that school learning is almost the only context of developing educational competencies. The implications of these findings are discussed from the perspective of positive youth development. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije

 15. Music education and musicians: Expectations, course and outcomes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogunović Blanka

  2012-01-01

  music education. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018: Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije i br. 179034: Od inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu

 16. Analysis of the Volatile Constituents of Irradiated Apple Juice; Analyse des Constituants Volatils des Jus de Pommes Irradies; Mezhdunarodnyj proekt po oblucheniyu fruktov i fruktovykh sokov; Analisis de los Componentes Volatiles de los Zumos de Manzana Irradiados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dubois, P.; Zenz, H.; Stehlik, G.; Kaindl, K. [Agence Europeenne pour l' Energie Nucleaire, Seibersdorf (Austria)

  1966-11-15

  contenian ya sustancias volatiles antes de la irradiacion. En los zumos de manzana, la irradiacion hace aparecer cinco aldehidos: acetico, isobutirico, butirico, isovalerico y capronico; en los zumos concentrados solo se han observado tres: acetico, isobutirico e isovalerico. En estos zumos concentrados aparece, ademas, 2-butanona p'ero en los no concentrados el maximo que le corresponde en los cromatogramas queda enteramente cubierto por el del etanol. Se ha comprobado la formacion de.furano y de dos compuestos que solo aparecen como vestigios y que no han podido ser aun identificados. Se han obtenido resultados analogos mediante pasterizacion realizada por embotellamiento en caliente. (author) [Russian] V ramkah Mezhdunarodnogo issledovatel'skogo proekta po konservirovaniju fruktov i fruktovyh sokov metodom obluchenija (Zajbersdorf) organolepticheskie issledovanija, a takzhe ispytanija na bezvrednost' delajut neobhodimym .provedenie analiza aromaticheskih veshhestv, obluchennyh i neobluchennyh sokov. Analizirovalis' letuchie veshhestva obluchennyh jablochnyh sokov metodom hromatografii v gazovoj faze putem neposredstvennogo vvedenija parov', ispuskaemyh sokami, libo pri rabochej temperature libo pri 60 Degree-Sign - 100 Degree-Sign (Head Space Techniguede Weurman). Identifikacija proizvodilas' putem sravnenija ob{sup e}mov uderzhanija s ob{sup e}mami chistyh veshhestv i pri pomoshhi himicheskih reaktivov, kotorye pozvoljali ustranjat' nekotorye komponenty para. Dlja uproshhenija analizov pervye issledovanija provodilis' s koncentratami jablochnyh sokov, ne soderzhavshih pered oblucheniem letuchih veshhestv. Pri obluchenii v jablochnom soke pojavljajutsja pjat' al'degidov: acetal'degid, izomaslja- nyj al'degid, masljanyj al'degid, izovaler'janovyj al'degid i kapronal'degid. V koncentrirovannyh sokah pojavljajutsja tol'ko tri al'degida: acetal'degid, izomasljanyj al'degid i izovaler'janovyj al'degid. Krome togo, v koncentrirovannyh sokah pojavljaetsja 2-butanon, no

 17. Chemical Changes Induced by Irradiation in Meats and Meat Components; Transformations Chimiques Provoquees par les Rayonnements dans les Viandes et Leurs Constituants; Khimicheskie prevrashcheniya v myasnykh produktakh i ikh sostavnykh chastyakh pod vozdejstviem oblucheniya; Alteraciones Quimicas Producidas por Irradiacion de las Carnes y de sus Componentes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merritt, C. Jr. [Pioneering Research Division, United States Army Natick Laboratories, Natick, MA (United States)

  1966-11-15

  'ju konservacii otrazhaetsja na vkusovyh kachestvah, vyzyvaja pojavlenie specificheskogo privkusa i zapaha. Polagajut, chto jeto ob{sup j}asnjaetsja obrazovaniem letuchih himicheskih soedinenij pri dejstvii radiacii na belki i lipidnye molekuly. Analiz letuchih soedinenij osushhestvljaetsja na gazovom hromatografe s kriogennym ohlazhdeniem do zadannoj temperatury, gde proishodit razdelenie slozhnyh smesej. Identifikacija vydelennyh komponentov provoditsja s pomoshh'ju mass-spektrometrii s bystrym skennirovaniem. Proveden ischerpyvajushhij analjz letuchih soedinenij, vydeljajushhihsja iz govjadiny, svininy, baraniny i teljatiny, kotorye byli oblucheny, a takzhe analiz letuchih soedinenij, obrazujushhihsja pri razlozhenii pod dejstviem obluchenija nekotoryh aminokislot, belkov, zhivotnogo zhira, metilovyh jefirov zhirnyh kislot i trigliceridov. Rezul'taty analizov obluchennyh komponentov mjasnyh produktov sravnivajutsja s rezul'tatami, poluchennymi pri obluchenii samogo mjasa i ego otdel'nyh frakcij, chto daet vozmozh - nost' ustanovit' rol' kazhdoj frakcii v celom. Postulirujutsja mehanizmy obrazovanija letuchih komponentov ot kazhdoj frakcii, a takzhe vzaimodejstvie promezhutochnyh produktov ot razlichnyh frakcij. (author)

 18. Tissue Metabolism of Tritium-Labelled Thyroid Hormones and Thyronine; Sur le Metabolisme Cellulaire d'Hormones Thyroiediennes Marquees par le Tritium; 0422 043a 0430 043d 0435 0432 044b 0439 043c 0414 ; Metabolismo de las Hormonas Tiroideas y de la Tironina Marcadas con {sup 3}H en los Tejidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roche, J.; Nunez, J.; Jacquemin, Cl. [Laboratoire de Biochimie Generale et Comparee, College de France, Paris (France)

  1962-02-15

  . La 3'-hydroxythyronine et la 3,4-dihydroxyphenylalanine dont la presence illustre la participation de processus d'o-hydroxylation dans le catabolisme des cycles. -3. Les acides thyroacetiques et p-hydroxyphenylacetique dont l'apparition repond au schema general de la degradation des acides a-amines. (author) [Spanish] La eliminacion de yodo de las hormonas tiroideas da origen a yoduros y a tironina (T{sub 0}) que el autor ha caracterizado en cortes de tejido o en un preparado de tiroxinodesyodasa. El autor aporta una prueba directa de este proceso: la 3, 5, 3'-triyodotironina y la 3, 3', 5'-triyodotironina, marcadas, respectivamente, en {alpha}, {beta} y en 3 con {sup 3}H conducen a la formacion de T{sub 0} y de otros compuestos en el rinon. La identificacion de la T{sub 0} como derivado natural de las hormonas tiroideas justificaba el estudio de su metabolismo en los tejidos; el autor incubo T{sub 0}, marcada en 3 y 5 con {sup 3}H, junto con cortes de rinon y de musculo. Por radiocromatografia con contador de centelleo liquido y por autorradiografia logro determinar: 1) Tirosina, cuya formacion constituye una prueba de la ruptura del puente difenileter de la T{sub 0}. 2) 3'-hydroxitironina y 3,4-dihidroxifenilalanina, compuestos cuya presencia indica que en el catabolismo de los cielos intervienen procesos de O-hidroxilacion. 3) Los acidos tiroacetico y p-hidroxifenilacetico, cuya aparicion concuerda con el esquema general de la degradacion de los a-aminoacidos. (author) [Russian] Obeziozhivanie shhitovidnyh gormonov vedet k obrazovaniju iodidov i tironina (T{sub 0}), harakternaja osobennost' kotoryh byla dostignuta na osnovanii tkanevyh razrezov ili prigotovlenija obeznozhennogo tiroksina. Privoditsja neposredst- vennoe dokazatel'stvo jetogo processa: 3,5 i 3's trehiodistym tironinom i 3. 3' i 5 s trehiodistym tironinom mechennyh sootvetstvenno i al'fa i beta luchami i 3 mechennogo tritiem, vedut, mezhdu prochim, k obrazovaniju v pochke tironina. Identifikacija