WorldWideScience

Sample records for tager vi den

 1. Når mobilen tager magten - nærvær i den digitale tidsalter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fenger, Morten Munthe

  at se ind i en skærm? "Når mobilen tager magten" beskriver, hvordan den digitale teknologi og sociale medier såsom Facebook, Instagram og Snapchat går direkte ind og udnytter menneskets instikter, og tilfredsstiller vores behov hurtigere end vores forstand og vilje kan følge med og sige fra. "Når...

 2. »Man tager virkeligheden og gør den til en god historie«

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitte Knudsen

  2002-09-01

  Full Text Available I MedieKultur nr. 30 udskrev redaktionen en konkurrence om »den bedste artikel om Robinson Ekspeditionen.« Deadline for besvarelser var d. 1.1 2001, og Birgitte Knudsens bidrag er belønnet med vin og publicering i dette nummer af MedieKultur, hvor reality-tv er tema. De øvrige artikler om Robinson Ekspeditionen i nærværende nummer er indkommet efter deadline og har ikke deltaget i konkurrencen. Artiklen gennemgår de resultater, som fremkom på baggrund af en undersøgelse af Robinson Ekspeditionen år 2000. Det empiriske grundlag udgøres af to fokusgrupper – begge med stort kendskab til Robinson Ekspeditionen. Analysen viser, at deltagerne i fokusgrup- perne opfatter Robinson Ekspeditionen som et underholdningspro- gram og som et spil. Samtidig opfattes deltagerne i ekspeditionen som virkelige mennesker, som foretager virkelige handlinger, og det betrag- tes hverken som et problem, at TV3 har castet dem som figurer med bestemte karakteristika, eller at programmerne er redigeret på fiktionel- le præmisser. Analysen peger hermed på, at TV3 har indgået en suc- cesfuld dobbelt kontrakt med seriens trofaste seere: det betyder ikke så meget med nuancerne i iscenesættelsesgraden og dermed virke- lighedsreferencen – når bare programmet opfylder sin mission: at un- derholde seeren med intriger og alliancer mellem virkelige mennesker.

 3. Vi har brug for dystopierne - men de kan ikke stå alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baron, Christian

  2017-01-01

  Filmatiseringen af Margaret Atwoods »The Handmaid’s Tale« har aktualiseret dystopiens potentiale som samfundskritisk betydningsbærer. I sagens natur er dystopiens evne til at formulere alternativer til den udvikling, den advarer imod, imidlertid begrænsede. Vi har brug for litteratur, der tager...

 4. Hvordan finder vi den gode jordbærsmag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne Catharina; Nielsen, Stig F.

  1997-01-01

  I denne artikel vil vi forsøge at belyse "jordbærsmag" fra forskellige synsvinkler, og komme med forslag til metoder der kan anvendes til at øge vores viden på området, således at det fremover bliver muligt at forsyne det danske marked med jordbær med gode smagsegenskaber. Ofte anvendes begrebet ...

 5. Den inkluderende skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard Hansen, Janne

  2009-01-01

  Artiklen tager afsæt i en forståelse af inklusion som den enkelte elevs ret til deltagelse i de eksisterende fællesskaber, forstået som de læringsrum, der bedst muligt tilgodeser den enkelte elevs særlige behov. I artiklen diskuteres hvilke nødvendige forandringer det fordrer i den pædagogiske pr...

 6. Den lange rejse …” – metaforiske betydningslag i filmmediet En analyse af Aarhus Universitets vejlednings-, branding- og rekrutteringskampagne 2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Petersen

  2014-11-01

  Full Text Available Artiklen tager udgangspunkt i kampagnefilmen ”Tænk. Hvis det er dig”, som var en del af den branding-, vejlednings- og rekrutteringskampagne, som Aarhus Universitet lancerede i 2012, og på baggrund af en analyse af filmens komposition samt billed- og lydside undersøger artiklen, hvordan kampagnefilmen opbygger en handlingsmæssig struktur, som realiserer en grundlæggende metaforisk forståelse af ’uddannelse som en rejse’. Ved hjælp af George Lakoff og Mark Johnsons metaforteori undersøges den anvendte metafors beskaffenhed, struktur og betydning(er, og i artiklen argumenterer vi for en tolkning af den anvendte metafor som ’uddannelse som en moderne dannelsesrejse’. Lakoff og Johnsons metaforteori, som tager udgangspunkt i sproglige tegn, vil i denne artikel blive anvendt på analysen af visuelle tegn, og dermed ønsker vi at demonstrere, at et oprindeligt sproglig-tekstuelt baseret metaforbegreb også kan bidrage til en bedre forst.else af visuel-fi lmiske narrative teknikker.

 7. Motivation af den Kreative Sælger

  OpenAIRE

  Sørensen, Mikkel Vallentin; Floor, Jeppe Hjelmsted

  2012-01-01

  Projektet tager udgangspunkt i motivationen af danske sælgere. Med inspiration fra den positive psykologiske videnskab, udfordres eksisterende motivationsredskaber, med henblik på at motivere den enkelte medarbejder til at yde et bedre stykke arbejde for virksomheden. Daniel Pink, Bruno Frey og Frederick Herzberg danner det teoretiske grundlag for opgaven, og problemstillingen undersøges gennem en sammenholdelse af deres teorier med empirisk materiale i en fænomenologisk tilgang. Rapporten af...

 8. den som foruroligende beroligelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ejvind

  2005-01-01

  Det giver mening at tale om, at dødenden ene side er noget af det vi er allermest sikre på – fordi vi ved at vi skal dø. Vi er faktisk så sikre på det, at vi kan bygge et samfund og en kultur op omkring denne vished. Man kan altså sige, at der er noget beroligende ved døden. Men kulturernes f...

 9. Skal vi danse apokalypso?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Den danske forfatter Lene Andersen satte sig for år tilbage for at sætte verden stævne. Det er siden blevet til storværket Baade Og, der nu tager de sidste skridt hen mod sin afslutning. Værket er skrevet under pseudonymet Jesper Knallhatt, og det næstsidste bind Torsdag er netop udkommet. De før...

 10. Erhvervsliv og politik i Den Europæiske Union

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nedergaard, Peter

  socialkonstruktivismen tager sig af de ændrede politiske præferencer og rational choice-teorien sig af de langt mere konstante politiske institutioner. Den foreslåede teori anvendes til forklaring af de politiske resultater af tre vigtige reformer af EU's landbrugspolitik i 1984, 1992 og 2003. Den viser sig i stand til......Artiklen diskuterer anvendelige teorier for analysen af den økonomisk-politiske integration i EU's politiske system, som i dag er langt den vigtigste reguleringsramme om virksomhederne i EU. I den forbindelse foreslår artiklen en såkaldt socialkonstruktivistisk rational choice-teori, hvor...

 11. Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2016-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i sager om databedrageri, hvor betalingskort misbruges til køb på internettet. Politiets adgang til private chatfora på nettet analyseres i forhold til de straffeprocessuelle tvangsindgreb hemmelig ransagning, aflytning og dataaflæsning. Desuden behandler artiklen den ...

 12. Skal vi være venner? En undersøgelse af den personlige relations betydning for det faglige udbytte af ph.d.-vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsen, Søren Smedegaard

  , om de i en mere personlig relation kan opretholde den neutrale og kritiske tilgang til deres studerendes arbejde, som de mener er målet med vejledningen. Den personlige dimension forstås hér som en mulig trussel og bias i forhold den kritisk-faglige og sobre, professionelle rolle som vejlederne...

 13. Hvem er vi? Hvem er de?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kryger, Niels

  2016-01-01

  Kommentaren tager afsæt i initiativer i de pædagogiske faglige foreninger i Europa EERA) og i Norden (NERA) og argumenterer for at det er forpligtelse for os som nordiske og europæiske pædagogiske forskere at gå op imod de stadigt mere ekskluderende vi-konstruktioner, som er blevet formuleret i f...

 14. VI KA’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sprogøe, Jonas

  2012-01-01

  Artiklen handler om hvordan man kan bruge et spil til at udvikle og måle kompetencer. Artiklen diskuterer forskellige forståelser kompetencebegrebet og diskuterer hvordan Vi Ka'-spillet bidrager til at indfange den mere aktive forståelse af kompetence, som noget du gør i en bestemt kontekst....

 15. Krisen i den Britiske Union

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  at betale for skotsk, walisisk og nordirsk selvbestemmelse. De tre store britiske partier er først lige begyndt at forholde sig til den krise der er for den Britiske Union og hvad de har tænkt sig at gøre for at løse problemerne vil vi vende tilbage til her i Orientering i den kommende tid....

 16. Den fuldt åbne MOOC med afsæt i aktuelle deltagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansbøl, Mikala; Erkmann, Malene; Munksgaard, Marianne Eilsø

  2015-01-01

  I dette afsnit præsenterer vi nogle af erfaringerne fra arbejdet med fire versioner af Videnskabsteori MOOC’en. Erfaringerne tager afsæt i vores kvalitative undersøgelser af deltagerperspektiver (UCSJ undervisere og MOOC deltagere) på MOOC-understøttet undervisning i, og læring af, anvendt...... videnskabsteori. MOOC litteraturen havde indtil 2013 primært beskæftiget sig med universitetsuddannelse, og der var stort set ikke skrevet noget om MOOCs i en dansk sammenhæng. Kjærgaard et al. (2013) leverede et første dansk bidrag, der kobler MOOCs med professionshøjskolerne i Danmark. Arbejdet med...... Videnskabsteori MOOC’en har især taget afsæt i en interesse i at forstå samspillet mellem deltagerforudsætninger, interesser og behov, og læringsmulighederne med MOOC’en. På den baggrund udpeger vi nogle væsentlige designelementer, der kan medtænkes i fremtidige udviklinger af tilsvarende fuldt åbne MOOCs...

 17. Mens vi venter på børsreform II - den kommende børslovgivnings struktur og indhold. 16 s

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul

  1995-01-01

  Erhvervsministeren har i 1993 nedsat et børsudvalg, som har til opgave at fremkomme med forslag til ny børslovgivning. Artiklen drøfter nogle af de mere principielle overvejelser, som bør inddrages i forbindelse med den kommende børslovgivning, der i overensstemmelse med børsudvalgets kommissoriu...

 18. Den Magiske Kugle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Bent

  2007-01-01

  og ikke skader kroppens sunde celler. Metoden går ud på at indkapsle kræftmedicin i bittesmå fedtkugler, såkaldt "magiske kugler". I forestillingen følger vi de magiske kuglers fantastiske rejse: Lige fra deres spæde fødsel som en vision fremsat af den tyske nobelprisvinder dr. Paul Ehrlich i...

 19. Det er stadig kontroversielt, når forfattere tager parti

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Nicklas Freisleben

  2018-01-01

  Hvis tildelingen af Montana-prisen til Lone Aburas understreger den engagerede litteraturs genkomst, så demonstrerede 2017’s markante debat om Christina Hagens ’Jungle’ den udbredte automatafvisning af et litteratursyn, der insisterer på at tage parti. Et genbesøg af både engagementsbegrebet og...

 20. Skal vi have flere krondyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  Vi kunne have væsentligt flere krondyr i den danske natur end vi har i øjeblikket. Den primære årsag er jagt. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet. Bestanden af krondyr er ganske vist steget meget siden 1970, men der er både plads og føde til mange...

 1. Mens vi venter: Et utidigt interview med Jan Kjærstad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Tine Engel

  1999-01-01

  I anledning af 2. reviderede udgave af den danske Homo Falsus, og mens vi vist mere venter på den tredje roman om Jonas Wergeland, bringer vi et utidigt interview med Jan Kjærstad.......I anledning af 2. reviderede udgave af den danske Homo Falsus, og mens vi vist mere venter på den tredje roman om Jonas Wergeland, bringer vi et utidigt interview med Jan Kjærstad....

 2. Big Data er en meningsskabelsesproces, der tager afsæt i dit mindset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille

  2017-01-01

  flere perspektiver, der ikke er begrænset af dit vante – og ofte lukkede - mindset. Det du ved, og det du har lært/erfaret gennem årene, sætter rammen for, hvordan du ser og fortolker nye inputs, men den gode nyhed er, at når du først forstår dette, er det nemmere at ændre dine tankemønstre og mindset....

 3. Vi tror, vi forstår hinanden, men det gør vi ikke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boysen, Mikkel Snorre Wilms

  2016-01-01

  Vores verdensbillede er baseret på en tro på, at vi forstår hinanden. Men meget tyder på, at denne tro snarere er en illusion. Derfor må vi indstille os på, at der skal en særlig indsats til, hvis vi skal kunne forstå vores omverden og menneskene i den......Vores verdensbillede er baseret på en tro på, at vi forstår hinanden. Men meget tyder på, at denne tro snarere er en illusion. Derfor må vi indstille os på, at der skal en særlig indsats til, hvis vi skal kunne forstå vores omverden og menneskene i den...

 4. Den melankolske europæer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejberg, Kasper Green

  2006-01-01

  Den europæiske identitet hører sammen med en selvbevidst melankoli. Det mener i hvert fald den tyske forfatter W.G. Sebald, hvis hovedværk Austerlitz advarer om, at vores fælles fortid løber os af hænde, hvis ikke vi insisterer på Europas enestående erindringsressourcer......Den europæiske identitet hører sammen med en selvbevidst melankoli. Det mener i hvert fald den tyske forfatter W.G. Sebald, hvis hovedværk Austerlitz advarer om, at vores fælles fortid løber os af hænde, hvis ikke vi insisterer på Europas enestående erindringsressourcer...

 5. Når læreren tager skolen ud af skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyllested, Trine

  Lærere har mange tilbud om at tage ud af skolen med deres klasser, men støtter det altid undervisningen? Denne ph.d.-afhandling har et bredt empirisk udgangspunkt og kortlægger nogle læreres forestillinger og pædagogiske hensigter i forhold til professionelle formidlingssteder, hvor de tog deres ...... Bourdieus teorier. Dens pædagogiske perspektiv bevæger sig fra en læringsforståelse inspireret af Piaget mod en mere social situeret forståelse baseret på bl.a. Vygotskys teorier om læring. Der relateres til teoretiske forskningsresultater af læring udenfor skolen....

 6. Vi tror ikke noget, vi undersøger det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Gitte Riis; Winther Johannsen, Inger

  2017-01-01

  I diskussionerne om, hvad der kan betegnes som god viden i forhold til udvikling af pædagogisk ud-vikling og kvalitet, er yderpunkterne kridtet op. Begreber som ”evidensbaseret” og ”datainformeret” synes at udfordre det pædagogiske felts egen forståelse af faglighed og pædagogisk kvalitet. I proj...... tager afsæt i det konkrete projekt og samarbejdet med døgntilbuddene. Vi viser, at arbejdet med datainformeret metode på denne måde ikke er en udradering af pædagogisk faglighed knyttet til fagprofessionel dømmekraft – snarere tværtimod...

 7. Den gode handling og den gode grund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1993-01-01

  Den tyske filosof Immanuel Kant er aktuel i dagens etik-debat. "Grundlæggelse af moralens metafysik".......Den tyske filosof Immanuel Kant er aktuel i dagens etik-debat. "Grundlæggelse af moralens metafysik"....

 8. Demokratiseringen af den politiske diskurs i Polen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnfast, Juni Søderberg

  1999-01-01

  Gennem en analyse af brugen af personlige pronominer i politiske tekster fra udvalgte, polske medier diskuteres forandringerne i den polske, politiske diskurs gennem 1980'erne. Det påvises at det kommunistiske styres anvendelse af pronominet 'vi' skifter konnotationer i retning af en mindre ideol...

 9. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  , som enten via spørgeskema, e-mail eller telefon har givet os et enestående indblik i deres håndtering af den digitale kommunikation. Publikationen er et såkaldt workingpaper, hvor vi mere end gerne modtager forslag og kommentarer til forbedringer. Der er i publikationen en række aktive links til...

 10. Flaskevand - den rene vare i brandingens tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  At tappe vand på flasker er blevet den mest udbredte globale virksomhed overhovedet, og forbruget af flaskevand stiger fortsat hurtigt - især i lande hvor man kan få rent drikkevand direkte fra hanen gratis eller til en meget billig penge. Hvorfor er vi havnet i sådan et tilsyneladende paradoksal...

 11. Den unge Heidegger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den første antologi på dansk om den unge Heideggers skrifter og udviklingen før Væren og tid......Den første antologi på dansk om den unge Heideggers skrifter og udviklingen før Væren og tid...

 12. Vi har brug for skammere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2007-01-01

  Skammen er en væsentlig ingrediens i opdragelsen af børn, men det overser vi, for skam er et fyord i den pædagogiske verden. Interview med børnebogsforfatteren Lene Kaaberbøl om, hvorfor skam gør os menneskelige....

 13. Den Russiske Revolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den Russiske Revolution er en af de mest afgørende politiske og sociale begivenheder i det 20. århundredes historie. Den skabte de ideologiske og geopolitiske parametre, der dominerede verden frem til 1991 - og på mange måder stadig gør det. Fortolkningen af Den Russiske Revolution har været et...

 14. Den umulige film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Steffen Damkjær

  2014-01-01

  Den smertelige Sorg og Glæde fuldender en lang og glorværdig karriere for danske Nils Malmros. Den er en yderst vellykket film, fordi den forbliver usentimental om en skæbnesvanger dag i instruktørens liv....

 15. Den canadiske model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Det har altid været en amerikansk fordom, at Canada er et kedeligt land. Men i lyset af den finansielle krise, er den fordom sværere at holde fast i. Nabolandet mod nord, hvor hverken socialisme eller radikal liberalisme har nydt stor udbredelse, og hvor den finansielle sektor i lang tid har været...

 16. Den amerikanske udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  1994-01-01

  stalinistiske Bulgarien. Opgøret med den strukturalistiske skole, han selv var med til at danne, satte specielt ind efter hans genlæsning af Mikail Bakhtin i begyndelsen af 1970'erne. Nu vender han sig mod den relativisme, som både denne og den post-koloniale amerikanske kritik er udtryk for....

 17. "Den onde kvinde"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2002-01-01

  Et af Dødehavsskrifterne, af den første udgiver kaldet "Den onde kvindes rænker" (4Q184), beskriver en svigefuld kvinde, der lokker fromme mænd i fordærv. Artiklen gennemgår tekstens fortolkningshistorie og påviser den rolle, det har spillet for læsningen, at teksten a priori er blevet opfattet s...

 18. Den katolske kirke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2009-01-01

  En kort gennemgang af den katolske kirkes kirkerum, ritualer, selvforståelse og syn på andre kristne efterfulgt af 16 forskellige kildetekster til belysning og uddybning af emnerne. Bogen omfatter tilsvarende afsnit om de ortodokse kirker og om folkekirken. Den er beregnet til gymnasium og HF....

 19. Den lille levnedsmiddeltabel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saxholt, Erling; Fagt, Sisse; Matthiessen, Jeppe

  Den lille levnedsmiddeltabel er en oversigt over indholdet af næringsstoffer i næsten 600 af de mest anvendte fødevarer i den danske kost. Herudover rummer bogen anvisninger til anvendelsen af fødevaredata....

 20. Den moderate revolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bøje

  "normale" industrivirksomheder, men den er absolut set begrænset. Årsagerne til denne kun "moderate revolution" af organisationsformerne diskuteres: Er det fordi klassisk organisation og social nærkontakt er nødvendig i den nye økonomi, eller er det manglende fantasi og tryghedsbehov? Begge muligheder...

 1. Videnskabsteorien og den reflekterende dømmekraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Klaus Frovin

  2007-01-01

  I denne artikel diskuterer jeg Immanuel Kants videnskabssyn, som det tager sig ud i Kritik af dømmekraften. Udgangspunktet er erkendelsesteorien og i særdeleshed den såkaldte skemateori. For Kant findes der rene videnskaber og empiriske videnskaber. De rene videnskabers begreber er karakteriseret...... instrumentalisme, der hersker. Der er visse subjektive principper og maximer, som er mere ’naturlige’ og ’rigtige’ end andre. Kants typiske eksempler herpå er ideen om fuldstændig enhed af den videnskabelige erkendelse og ideen om teleologi i naturen – at intet i naturen er tilfældigt, og at alt har et formål....... Artiklen afsluttes ved at perspektivere og sammenstille Kants videnskabsfilosofi med Thomas Kuhns nutidige videnskabsteori. Jeg argumenterer for, at Kants og Kuhns teorier har fundamentale elementer og strukturer til fælles, og at de vigtigste fornuftsmæssige ideer og principper hos Kant går igen i Kuhns...

 2. Denver District Laboratory (DEN)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Program CapabilitiesDEN-DO Laboratory is a multi-functional laboratory capable of analyzing most chemical analytes and pathogenic/non-pathogenic microorganisms found...

 3. Hvem ved hvad den agile bølge vil skylle op?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Magnus Rotvit Perlt

  2017-01-01

  Agil projektledelse er det helt store buzzword indenfor dansk projektledelse, som vi i den grad så demonstreret til symposiet i maj. Selv med de mange positive historier med at strukturere organisationen efter agil projektledelse kan vi dog endnu ikke tillade os at stå på SAFe ground. Der er endnu...

 4. Den signede dag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev-Clausen, Peter

  2010-01-01

  Artiklen gennemgår de tre middelalderlige versioner af den fællesnordiske dagvise fra 14. århundrede og gør rede for salmens tekst- og receptionshistorie i Dansk tradition.......Artiklen gennemgår de tre middelalderlige versioner af den fællesnordiske dagvise fra 14. århundrede og gør rede for salmens tekst- og receptionshistorie i Dansk tradition....

 5. Den antikke katapults udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paasch, Kasper

  2011-01-01

  Hvordan bygger man en katapult? Dette spørgsmål belyses ved at se på den græske og romerske katapults udviklingshistorie samt på den forskningshistoriske tilgang til emnet, hovedsageligt set ud fra et ingeniørmæssig/matematisk synspunkt. Katapulten menes opfundet år 399 f.Kr. og blot ca. 120-150 ...

 6. Dens invaginatus: a case report.

  Science.gov (United States)

  Choudhari, Shantanu; Joshi, Saurabh; Patil, Namrata; Kalyan, Sai

  2013-03-01

  Dens invaginatus, also known as dens in dente, is a rare anomaly affecting human dentition. The condition results in invagination of an amelodental structure within the pulp. This case report discusses the current management protocol of dens invaginatus as demonstrated in an adolescent female and describes treatment options. As with most conditions, early diagnosis and preventive measures help minimize complications in dens invaginatus cases.

 7. Den nye auteur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2012-01-01

  Netflix kommer til Danmark, og vi får stadig flere valgmuligheder på filmfronten. Men hvad vælger vi at se, og hvordan kan instruktørerne hjælpe os med at finde lige netop deres film i mængden?......Netflix kommer til Danmark, og vi får stadig flere valgmuligheder på filmfronten. Men hvad vælger vi at se, og hvordan kan instruktørerne hjælpe os med at finde lige netop deres film i mængden?...

 8. Den Russiske Revolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den Russiske Revolution er en af de mest afgørende politiske og sociale begivenheder i det 20. århundredes historie. Den skabte de ideologiske og geopolitiske parametre, der dominerede verden frem til 1991 - og på mange måder stadig gør det. Fortolkningen af Den Russiske Revolution har været et...... afgørende stridspunkt i det 20. århundredes politiske og filosofiske diskussioner. I denne bog gives der plads til en række af revolutionens egne stemmer. Bogen indeholder en lang række primærtekster fra Den Russiske Revolution - fra den første revolution i 1905 og frem til nedkæmpelsen af Kronstadt......-oprøret i 1921, med fokus på revolutionsåret 1917. Sammen med revolutionens artikler, bøger, dekreter, taler, digte og slagord indeholder bogen en introduktion og en tidslinje, der giver læseren overblik over de historiske begivenheder og idémæssige strømninger, der udgjorde Den Russiske Revolution....

 9. Den bedst uddannede generation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels; Andersen, Peder

  2013-01-01

  Vi sænker niveauet på de lange universitetsuddannelser og gør håndværksuddannelserne og de mellemlange uddannelser mere teoretiske. Der er risiko for, at vi får uddannet mange til halvdårlige teoretikere og næsten ingen til kompetente praktikere og kvalificerede akademikere....

 10. Den farlige negative teologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steenbuch, Johannes Aakjær

  2013-01-01

  Teologi er læren om Gud. Men kristendommen lærer, at Gud kender vi kun gennem hans åbenbaring. Gud kender vi kun gennem Ordet, Kristus, som han viser sig for os. Historisk og konkret. Ingen positiv, abstrakt teori om Guds væsen er derfor mulig...

 11. Den synlige og den usynlige krop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holgersen, Sven-Erik

  2007-01-01

  Maurice Merleau-Ponty. Vi forstår os selv, hinanden og vores øvrige omverden med kroppen som udgangspunkt, og kroppen er derfor ikke bare en synlig, fysisk genstand, men i lige så høj grad et usynligt subjekt, der skaber og forstår betydninger. Denne opfattelse udfoldes gennem en række eksempler, og til...

 12. Sådan bruger vi forsøgsdyr i søgen på Parkinsons gåder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2017-01-01

  Parkinsons sygdom er den næsthyppigste hjernenedbrydende lidelse. Med dyremodeller kan vi undersøge, hvorfor de dopamin-producerende celler går til grunde, og hvordan vi modvirker det.......Parkinsons sygdom er den næsthyppigste hjernenedbrydende lidelse. Med dyremodeller kan vi undersøge, hvorfor de dopamin-producerende celler går til grunde, og hvordan vi modvirker det....

 13. Den teoretiske side

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Mette

  2013-01-01

  Hvis man bruger dem dygtigt og raffineret, kan rim og rytme have en overbevisende virkning på publikum. Men der er fare for at det bliver påtaget, påklistret og for meget, og så risikerer man den modsatte effekt......Hvis man bruger dem dygtigt og raffineret, kan rim og rytme have en overbevisende virkning på publikum. Men der er fare for at det bliver påtaget, påklistret og for meget, og så risikerer man den modsatte effekt...

 14. Den udenlandske udtales finurligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2017-01-01

  Eftertanken. Det er ikke altid nemt at tale om store, internationale kunstnere som Mozart eller Gabriel García Márquez. For hvordan skal den danske mund udtale z'et i Mozart og lægge trykket i García?......Eftertanken. Det er ikke altid nemt at tale om store, internationale kunstnere som Mozart eller Gabriel García Márquez. For hvordan skal den danske mund udtale z'et i Mozart og lægge trykket i García?...

 15. Hvorfor skuffer økonomien i Europa, når den overrasker positivt i UK og USA?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rangvid, Jesper

  2014-01-01

  Nu troede vi lige, at der var lysere tider forude for den danske og den europæiske økonomi. Gennem foråret lød der optimistiske toner fra økonomer, regeringer, centralbankchefer og - for dens sags skyld - forskere. Desværre er de seneste tal nedslående, og bekymringen for, at opsvinget i Europa...

 16. Efterskrift til den reviderede udgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Fogh

  2017-01-01

  Opsummering af tendenser og udviklingstræk inden for den nyere forskning i Kants historiefilosofi.......Opsummering af tendenser og udviklingstræk inden for den nyere forskning i Kants historiefilosofi....

 17. Den unge Burkes Satire

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørndorf, Steen

  Edmund Burke (1730-1797) er i nyere tid blevet politisk ikon, kendt som konservatismens fader. Berømmelsen skyldes hovedværket fra 1790, Reflections on the Revolution in France, som er et angreb på den franske revolution. Ungdomsarbejdet A Vindication of Natural Society er fra 1756 og har status ...

 18. Den interkonfessionelle dialog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  2006-01-01

  På baggrund af en gennemgang af det 20. århundredes økumeniske hermeneutik, foreslås det i denne artikel, at den økumeniske dialog (et ord, som oversættes forskelligt af de forskellige konfessioner) erstattes af en økumenisk diskurs (jf. Michel de Certau og Lukas Vischer). Der plæderes således...

 19. Den danske regionskonstruktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi; Christoffersen, Henrik

  Region Midtjylland er i centrum for analysen men den omfatter også regionsdannelsen i almindelighed. Der anlægges i analysen på samme tid et politologisk, organisationsteoretisk og økonomisk resonnement. Regionsdannelsen finder sted på baggrund af de setup Strukturreformen har sat, men udfoldes p...

 20. Den borgerlige orden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forskningsbaseret antologi om forholdet mellem den borgerlige orden og kultur. I bogen diskuterer 12 yngre konservative og liberale skribenter det kulturelle grundlag for en borgerlig orden baseret på frihed, tillid og velstand. Her er essays om religion, marked, sammenhængskraft, retssamfund...

 1. Den materielle drejning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skiveren, Tobias; Gregersen, Martin

  2015-01-01

  Ved at trække på en række forskellige tænkere som Jane Bennett, Arne Næss, Donna Haraway og Karan Barad relaterer artiklen den såkaldte materielle drejning til tre filosofisk-teoretiske nyorienteringer: økokritik, det posthumane og kropsmaterialisme. Tesen er, at interaktionenen mellem disse...

 2. Den offentlige driftsorganisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voxted, Søren

  2010-01-01

  styringsmodel med dens klare rollefordelinger til en mere fl eksibel struktur. Det er artiklens formål at opstille en model for, hvordan denne driftsorganisation ser ud strukturelt. Her udgør det artiklens tese, at der er skabt en driftsorganisation uden klare og markante positioner. Mest tydeligt kommer dette...

 3. Den menneskelige eksistens

  DEFF Research Database (Denmark)

  tilværelse. Dermed tilbyder den et bedre grundlag for at forstå fremtrædende kultursociologiske og socialpsykologiske problemer som identitetsusikkerhed, angst og raseri såvel som frigørende muligheder for engagement og kreativitet. Foruden originale tekster af Merleau-Ponty, Ricœur og Waldenfels rummer...

 4. Den sundhedsvidenskabelige opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindahl, Marianne Pia; Juhl, Carsten Bogh

  troværdigheden af sine resultater. Bogen er opdateret, så den refererer til Microsoft Office 2013, og giver instruktioner og tips til: • Hvordan man bruger Word til hjælp med indholdsfortegnelse, overskrifter og korrektur • Hvordan man bruger Word til hjælp med diagrammer og tabeller• Hvordan man bruger Excel...

 5. Den kinesiske krimi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  retssag på dansk. Betegnelserne krimi eller det engelske crime fiction bruges sjældent på en tilsvarende måde på kinesisk, selvom udtrykket findes (zuian xiaoshuo). Traditionelt bruges i stedet gongan eller gongan wenxue, der hhv. betyder retssag og retssagslitteratur, hvor det tætteste den vestlige...

 6. Den postmoderne konstruktivismes inkongruenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2011-01-01

  europæiske intellektuelle og akademikere gjorde teorierne og ideerne om underudvikling og afhængighed, der stammede fra Latinamerika, til deres egne. Også i den sidste tid har latinamerikanske intellektuelle, som fx Nestor García Canclini, haft indflydelse i Europa og USA med sin teori om hybriditet og...

 7. Den moderne bevidstheds katedral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostenfeld Pedersen, Simon

  2002-01-01

  Interview med idéhistorikeren Dorthe Jørgensen der under overskriften ”Den moderne bevidstheds katedral” blotlægger hendes mangeårige arbejde med Hegel, og hvor hun giver en række relevante bud på en aktualiserende Hegel-læsning centreret omkring felter som metafysik, historiefilosofi og æstetik....

 8. Den Danske Løsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  1999-01-01

  Artiklen rummer en (foreløbig) kommentar til den såkaldte Hafnia-dom, hvor Den Danske Bank og revisorerne blev fundet erstatningsansvarlige for et misvisende prospekt i forbindelse med en fondsbørsemission.......Artiklen rummer en (foreløbig) kommentar til den såkaldte Hafnia-dom, hvor Den Danske Bank og revisorerne blev fundet erstatningsansvarlige for et misvisende prospekt i forbindelse med en fondsbørsemission....

 9. Hvad karakteriserer den netbaserede vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lars Peter

  2008-01-01

  Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem e...

 10. Kollegaerne er den nye chef

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Den tid, hvor chefen var den, der delte skideballer ud, er slut. Rollen som 'bad cop' er overtaget af kollegateamet, der med hård hånd sørger for, at den enkelte yder sin del. Udgivelsesdato: November...

 11. Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Maren

  Dette er den fjerde delrapport i en rapportserie om den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. Rapportserien bygger på en omfattende undersøgelse, der blev fortaget i perioden december 2007 til maj 2009. Denne delrapport stiller skarpt på kvalitetsudvikling og kvalitetsstandarder i den sociale...

 12. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 13. Geometry VI

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 1; Issue 8. Geometry VI - Space-the Final Frontier. Kapil H Paranjape. Series Article Volume 1 Issue 8 August 1996 pp 28-33. Fulltext. Click here to view fulltext PDF. Permanent link: http://www.ias.ac.in/article/fulltext/reso/001/08/0028-0033 ...

 14. dens festival

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2012-01-01

  Som den italienske antropolog og folklorist Alessandro Falassi gør opmærksom på i antologien Time out of Time: Essays on the Festival, så er det sparsomt, hvad der er gjort af teoretiske forsøg på definere, hvad en festival er. Det står altså skidt til med et begreb om festivalen, og dette endog...... til trods for, at der er forsket i festivalen som fænomen siden det 19. århundrede – tilmed inden for en række forskellige faglige discipliner såsom religionsvidenskab, sociologi, antropologi, folklore m.fl. Endnu mere sparsomt må det vel så også stå til med bud på, hvad fødens festival er for en...

 15. Den fatale kollision?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thyssen, Ole

  2013-01-01

  Alle grene af samfundet trækker i retning af øget vækst, som skaber arbejdspladser og bedre forbrugsmuligheder. Men det kolliderer med en økologisk nødvendighed, der siger, at der er grænser for vækst. Hvorfra skal omstillingen hente sin energi, så den er mere end en uforpligtende dagdrøm?...

 16. Den gamle verdens magi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Jakob Povl

  I denne bog præsenterer forskningsbibliotekar cand.mag., ph.d. Jakob Povl Holck sjældne bøger og andre biblioteksmaterialer fra Herlufsholm-samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek i Odense. Bogens form udgør en mosaik af værker i tekst og især billeder med speciel vægt på ’den videnskabelige ...

 17. Den Gode Historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  Historie er] begejstret oplysningsarbejde. [...] [D]et spændende nye er konkordansen mellem rum og menneskesyn, som her kan opleves i en illustreret ordbog. Sætter man en plade med Bachs cembalo-suiter med deres fuga- og kanonsystem på undervejs, får man måske en yderligere eller inderligere dimension...... sandhed får lov at stå uimodsagt. I romanernes tætte væv synes alt at være til stede og trænge sig på samtidig. Skal man skrive dækkende om et så stort, vildtvoksende og vidt forgrenet værk, tage højde for de mange krydsforbindelser og belyse dem, kræver det en ganske særlig form: den encyklopædiske. Den...... tilbydes en litterær lystvandring ud over det sædvanlige. Anmelderne skrev:  Man kunne sige, at Den Gode Historie er litteraturanalysens svar på internettet i det kjærstadske cyberspace. Men modsat internettets anarki er der her en benhård og kyndig styring af linkenes sammenhæng, og samtidig har bogen...

 18. Den ubehjælpsomme skrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Mads Rosendahl

  2006-01-01

  Artiklen laver en typologi over forskellige forfatteres anvendelse af ukorrekt sprog i deres skønlitterære værker. Artiklen tager udgangspunkt i to yngre forfattere, Aleksandar Hemon og Jonathan Safran Foer, og inddrager blandt andre Mark Twain og Don DeLillo. Udgivelsesdato: Forår......Artiklen laver en typologi over forskellige forfatteres anvendelse af ukorrekt sprog i deres skønlitterære værker. Artiklen tager udgangspunkt i to yngre forfattere, Aleksandar Hemon og Jonathan Safran Foer, og inddrager blandt andre Mark Twain og Don DeLillo. Udgivelsesdato: Forår...

 19. Sådan skaber vi mønsterbrydere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2017-01-01

  Treårigt forskningsprojekt viser, at pædagoger og medhjælpere kan undersøtte alle børns trivsel og udvikling og dermed styrke udsatte børns ressourcer. det vil kjælpe med at bryde den sociale arv og forhindre, at vi reproducerer ulighed.......Treårigt forskningsprojekt viser, at pædagoger og medhjælpere kan undersøtte alle børns trivsel og udvikling og dermed styrke udsatte børns ressourcer. det vil kjælpe med at bryde den sociale arv og forhindre, at vi reproducerer ulighed....

 20. Hvad skal vi med Trump-satire?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2017-01-01

  Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?......Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?...

 1. Den moderne sociologis gennembrud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Er de klassiske analyser stadig brugbare, er det interessant og frugtbart at bruge dem; er de forældede, er det også interessant, for derved ser vi, at samfundet har forandret sig siden dengang. Sociologien er utvivlsomt udviklet langt videre siden Weber, Durkheim og Siommel. Men som artiklen viser...

 2. Hvordan får vi øje på magten? Om at kaste et kritisk reflekterende blik på sit pædagogiske arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjerrild, Margrethe

  2014-01-01

  Dette kapitel præsenterer et kritisk reflekterende blik på den pædagogiske praksis. Det er nødvendigt at vi som pædagoger har viden og de redskaber, der skal til, for at vi kan være kritisk bevidste om de metoder, vi anvender, og den måde vi vælger at anvende det pædagogiske arbejde på.Indledning...

 3. Den försvunna vaginan : Fetischer och gestaltning i transsexuell amatörinternetpornografi

  OpenAIRE

  Nino Cortés, Daniel M.; Oscarsson, Carolina

  2015-01-01

  Denna uppsats undersöker hur transsexuella individer gestaltas på den amatörinternetpornaografiska webbsidan XVIDEOS - den största internetpornografiska webbsidan. Vi har tittat på hur XVIDEOS som webbsida är med i denna gestaltning och process och hur XVIDEOS och dess innehåll återger en bild av vad den transsexuella kroppen - och sexualiteten förväntas vara. Det effektivaste sättet att föra denna undersökning på, är i vårt fall att analysera mainstream amatörinternetpornografi med transsexu...

 4. Den Danske Netordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Vrang, Vibeke; Almind, Richard

  Denne danske ordbog er primært tænkt som hjælpeværktøj i forbindelse med tvivl og usikkerhed, når man skriver en dansk tekst. Den Danske Netordbog er en yderst omfattende ordbog med mere end 110.000 forskellige opslagsord og en lang række oplysninger, herunder grammatik, betydning, synonym (ord med...... samme betydning), antonym (ord med modsat betydning), orddannelse (i hvilke andre ord det pågældende ord er en del af), kollokationer (ordforbindelser), idiomer (fast udtryk med en særlig betydning) og ordsprog og citater....

 5. Mucopolysaccharidosis VI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harmatz Paul

  2010-04-01

  Full Text Available Abstract Mucopolysaccharidosis VI (MPS VI is a lysosomal storage disease with progressive multisystem involvement, associated with a deficiency of arylsulfatase B leading to the accumulation of dermatan sulfate. Birth prevalence is between 1 in 43,261 and 1 in 1,505,160 live births. The disorder shows a wide spectrum of symptoms from slowly to rapidly progressing forms. The characteristic skeletal dysplasia includes short stature, dysostosis multiplex and degenerative joint disease. Rapidly progressing forms may have onset from birth, elevated urinary glycosaminoglycans (generally >100 μg/mg creatinine, severe dysostosis multiplex, short stature, and death before the 2nd or 3rd decades. A more slowly progressing form has been described as having later onset, mildly elevated glycosaminoglycans (generally ARSB gene, located in chromosome 5 (5q13-5q14. Over 130 ARSB mutations have been reported, causing absent or reduced arylsulfatase B (N-acetylgalactosamine 4-sulfatase activity and interrupted dermatan sulfate and chondroitin sulfate degradation. Diagnosis generally requires evidence of clinical phenotype, arylsulfatase B enzyme activity ®, clinical management was limited to supportive care and hematopoietic stem cell transplantation. Galsulfase is now widely available and is a specific therapy providing improved endurance with an acceptable safety profile. Prognosis is variable depending on the age of onset, rate of disease progression, age at initiation of ERT and on the quality of the medical care provided.

 6. Crowned dens syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norma Belfiore

  2012-10-01

  Full Text Available Introduction Microcrystalline deposition in peri-odontoid articular structures is mainly responsible for acute or chronic cervical pain and is known as “crowned dens syndrome”.Materials and methods We described two cases of acute cervical pain associated with onset of fever and peripheral acute monoarthritis. Cervical computed tomography (CT scan showed linear calcification of the retrodens ligament and calcium pyrophosphate dehydrate (CPPD crystals were found in synovial fluid of inflamed joints. Both patients were treated with anti-inflammatory drugs and colchicine.Discussion Calcium depositions around the odontoid process of the axis can be occasionally detected by radiological studies. They are frequently asymptomatic but sometimes can be associated with severe neurological abnormalities, fever and acute neck pain. CPPD crystals are usually deposited in joints and bursae but occasionally can disrupt these anatomical confines and deposit in periarticular tissues, sometimes forming large masses confused with tumours.Conclusions Acute onset of cervical neck pain associated with elevation of inflammatory indicators and/or signs of cervical myelopathy should suggest CT scans searching for microcrystal depositions in the peryodonthoid tissue. Differential diagnosis of fever of unknown origin (FUO should include crowned dens syndrome specially in the elderly after exclusion of several endocrine or metabolic disorders, infection diseases (meningitis, arthritis (psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis and tumours (chordoma, meningioma, osteoblastoma.

 7. Sygehusene i den islamiske verden i den klassiske tid

  OpenAIRE

  Provencal, Philippe

  2014-01-01

  Et af de væsentlige punkter, hvor den arabiske medicin udmærker sig i forhold til tidligere tiders medicin var i oprettelsen og organiseringen af regelrette sygehuse. Artiklen beskriver sygehusenes oprindelse, plads og funktion i den klassiske arabiske kultur (750-1500)

 8. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...... for at kunne sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen...

 9. Den danske taxonliste for karplanter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Peter

  2017-01-01

  Karplanternes navngivning og slægtskabsforhold har løbende ændret sig siden Linné (1707-1778) lagde grunden til den nomenklatur og systematik, som nutidens taksonomi bygger på. Han var samtidig fader til den toledede navngivning, dvs. at enhver levende organisme fik et ’latinsk’ slægts- og artsna...

 10. Velkommen til den posthumane tilstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wamberg, Jacob

  2015-01-01

  Hvorfor er moderne kunst så insisterende mærkværdig? Fordi den udforsker en posthuman tilstand, som bliver stadig mere påtrængende.......Hvorfor er moderne kunst så insisterende mærkværdig? Fordi den udforsker en posthuman tilstand, som bliver stadig mere påtrængende....

 11. Hyldest til den destruktive feminist

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Brian Benjamin

  2017-01-01

  Den destruktive feminist er kommet for at uddele røvfulde og slikkepinde – og hun er netop løbet tør for slikkepinde.......Den destruktive feminist er kommet for at uddele røvfulde og slikkepinde – og hun er netop løbet tør for slikkepinde....

 12. Litteratur i den argumentative ret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Stine

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i den litterære rett, slik som denne er udviklet af den amerikanske retsfilosof Martha Nussbaum, argumentere de for, at litteraturen er velegnet som en metode til at opnå menneskelig forståelse. Som led i denne problemstillingen behandles følelsenes plads i retsvidenskaben. Endelig...

 13. Tidsrejse i den didaktiske Bermudatrekant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2014-01-01

  Gudinden Athene var blandt de første, der praktiserede den: fagdidaktikken. Siden har den stolte disciplin overlevet mangen en elev og underviser. Tag med på en fagdidaktisk rejse, der kaster anker centrale steder i fagdidaktikkens historie fra Homer til folkeskolereform....

 14. Den naturlige tillid og tilknytning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2008-01-01

  Giddens og Johan Bowlbys forståelser af den fundamentale tillid eller sikker base kædes tilliden sammen med det spæde barns tilknytning til sine primære omsorgspersoner, da det er her fundamentet for senere tilknytningsadfærd og tillidsrelationer etableres som en integreret del af den naturlige...

 15. Stordriftsfordele i den danske banksektor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Troels

  2008-01-01

  Dette er en empirisk undersøgelse af skalaegenskaber (economies of scale) i den danske banksektor baseret på cross-section data. Banksektorens omkostningsfunktion er estimeret vha. en translogomkostningsfunktion og OLS-regression. Ud fra den estimerede omkostningsfunktion er skalaegenskaberne...

 16. Tillid i den finansielle sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rimmer, Nina Røhr; Nielsen, Sara Møller; Benediktsdottir, Elisabet

  2014-01-01

  lønsomhed. Konklusionerne er opsamlet i 2 analysedele, den første med fire overskrifter: Tillid, Medie & politisk indflydelse, Forholdet mellem kunden og rådgiveren samt Kommunikation – og den anden i en SWOT model. Nogle af hovedkonklusionerne er, at kunderne ikke har mistet tillid til hverken deres...

 17. Den medicinal-industrielle logik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børsen, Tom

  2008-01-01

  Et kig på medicinalindustrien og den logik der styrer udviklingen af nye lægemidler. Antagelsen er, at der også eksisterer et medicinalindustrielt kompleks, bestående af ledende industrifolk, læger, forskere og regeringsembedsmænd, der alle har kommercielle interesser i den herskende lægemiddeltæ...

 18. Dorte Nors "Den store tomat"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Jimmi

  2017-01-01

  Tekstgennemgang og undervisningsforløb til Dorte Nors "Den store tomat". Undervisningsforløbet er henvendt til elever i folkeskolens udskoling......Tekstgennemgang og undervisningsforløb til Dorte Nors "Den store tomat". Undervisningsforløbet er henvendt til elever i folkeskolens udskoling...

 19. Vi ved stadig alt for lidt om sexhandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heinskou, Marie Bruvik; Groes-Green, Christian; Skilbrei, May-Len

  2014-01-01

  I Danmark har vi generelt en tradition for at være tilbageholdende over for unødig kriminalisering. Den tradition er inden for de senere år blevet udfordret, og specifikt blusser diskussionen om kriminalisering op, når emnet vedrører sexarbejde. I Danmark diskuteres det, hvorvidt man, som i Norge...

 20. Dens invaginatus (Type III B).

  Science.gov (United States)

  Kallianpur, Shreenivas; Sudheendra, Us; Kasetty, Sowmya; Joshi, Prathamesh

  2012-05-01

  Dens invaginatus or 'dens in dente' is a developmental malformation of the tooth resulting from infolding of the dental papilla before calcification. This article presents a case of dens invaginatus occurring in maxillary right lateral incisor of a 45-year-old male patient. The patient presented with pain and clinically missing maxillary right canine. The tooth was found to be non-vital. Radiographic examination revealed the tooth-in-tooth appearance of lateral incisor with a dilated pulp chamber. The crown of impacted canine was found within the pulp chamber of lateral incisor. Owing to this unique clinical presentation, both the lateral incisor and the impacted canine were extracted. Histopathologic examination confirmed the diagnosis of Dens invaginatus Type III B. A brief review on etiopathogenesis, radiographic features and treatment of dens invaginatus has also been included.

 1. Hvad vi taler om, når vi taler om sømandskultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Christopher

  Hvad vi taler om, når vi taler om sømandskultur   As the anthropologist uses the notion of culture to control his field experiences, those experiences will, in turn, come to control his notion of culture. He invents “a culture” for people, and they invent “culture” for him (Wagner 1981:11) I følge...... et skib, som eksisterer i opposition til bl.a. en moderne højteknologisk udvikling. Filmen er en kultfilm i sømandskredse, og således har den dannet ramme for events med flere hundrede deltagere i Svendborg. Den kan da ses som et punkt, hvorudfra forestillinger om sømandsidentitet, køn, klasse...

 2. Den narrative tilgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2016-01-01

  I kapitlet gennemgås en socialkonstruktivistisk forståelse af narrativer. I kapitlet vil jeg gennemgå centrale teoretiske pointer, der samlet set er grundlæggende for en social konstruktivistisk forståelse af narrativer for herved at udfolde forståelsen af den narrative tilgang og desuden...... tydeliggøre, hvordan tilgangen er forbundet med en særlig forståelse af identitetsskabelse. Der er tale om pointer der almindeligvis forbindes med ”små fortællinger” i form af længere identitetsfortællinger og narrative interviews. Kapitlet gennemgår således centrale inspirationskilder og teoretiske pointer...

 3. Den iscenesatte folkelighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Néstor Garcia Canclini

  1994-09-01

  Full Text Available Hvad er "det folkelige" og hvad er "folkekultur"? Néstor Garcia Canclini har i denne artikel sat sig for at dekonstruere begrebet "det folkelige" og beskrive den måde, forskellige grupper bruger og misbruger begrebet på. Han analyserer tre fremherskende idéer om folkelighed: folkloristernes romantiske idé om det oprindelige, der blev ødelagt af massekulturen, massemediernes popularitetsbegreb og endelig populisternes - både de højre- og venstreorienteredes - iscenesættelse af folkeligheden. Desuden ser han på to marxistiske skolers opfattelse af forholdet mellem de dominerende og undertrykte klasser og forskellige definitioner af folkelig- hed. Ligesom Anamaria Fadul argumenterer Canclini for nødvendigheden af en ny, tværdiciplinær forskning, som opfanger kompleksitet og flerty- digheder i forholdet mellem de undertrykte og dominerende og ser "det folkelige" som en tragisk komedie med modsætninger og flertydighed snarere end en evigt fremadskrivende episk fortælling. Artiklen er en forkortet udgave af kapitel 5 i Canclinis bog fra 1989: "Culturas Hibridas - Estrategias para entrat y salir de la modernidad. Mexico: Grijalbo.

 4. Leadership Pipeline på rejse i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jeppe; Dahl, Kristian Aagaard

  2015-01-01

  udbredelse af Leadership Pipeline modellen. Forskningslitteraturen om Leadership Pipeline er imidlertid beskeden. Med teoretisk ammunition fra ”idé på rejse” perspektivet og et multi-level case studie i den danske offentlige sektor belyser artiklen udbredelse og implementering af Leadership Pipeline. Ved...... at anvende skiftende teoretiske begreber og henholdsvis zoome-ind (organisationsniveau) og zoome-ud (feltniveau) viser artiklen, hvordan en række gensidigt forbundne teoretiserings- og translationsaktiviteter sikrede Leadership Pipeline legitimitet og fremskyndede dens udbredelse samtidig med, at forskellige...... praksisvarianter af Leadership Pipeline udkrystalliserede sig i offentlige organisationer med hver deres kendetegn og problemdefinitioner. Med afsæt i denne empiri argumenterer vi for, at implementering af Leadership Pipeline udspillede sig i overlappende teoretiserings- og translationsaktiviteter, der forstærkede...

 5. Den Blå Drage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten

  Denne publikation i serien Læselyst tjener tre formål. Den evaluerer læseprojektet Den blå drage i efteråret 2004 på Byskolen i Svendborg ? et projekt ledet af forfatteren Josefine Ottesen. Desuden gøres der rede for nogle af de teorier der støtter og begrunder arbejdsmåde og resultater i projektet...

 6. Events i den globale bykonkurrence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Katrine

  2005-01-01

  Paper til ph.d. workshop, d. 9. december 2005. Dette paper beskriver, hvorfor og hvordan events kan bruges som strategi for byplanlægning og byudvikling i den globale bykonkurrence.......Paper til ph.d. workshop, d. 9. december 2005. Dette paper beskriver, hvorfor og hvordan events kan bruges som strategi for byplanlægning og byudvikling i den globale bykonkurrence....

 7. Den tidslogiske analyse af determinismeproblemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øhrstrøm, Peter

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer den filosofiske tidslogik med særligt henblik på A.N. Priors bidrag hertil. Det logiske determinismeproblem benyttes som gennemgående eksempel. Det vises endvidere, hvordan tidslogikken kan udnyttes til at analysere de logisk mulige positioner i en videnskabelig eller videnska...... videnskabsteoretisk debat. Her bruges den videnskabshistorisk betydende diskussion mellem Charles Darwin og Asa Gray som eksempel....

 8. Den litterære blog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup, Martin Glaz; Kromann, Thomas Hvid

  2012-01-01

  Hvad er en litterær blog og hvordan arbejder den som en aktiv del af den litterære offentlighed.......Hvad er en litterær blog og hvordan arbejder den som en aktiv del af den litterære offentlighed....

 9. Double Dens Invaginatus: Report of Three Cases

  OpenAIRE

  Zengin, A. Zeynep; Sumer, A. Pinar; Celenk, Peruze

  2009-01-01

  Dens invaginatus results from an infolding of the outer surface of a tooth. The clinical importance of dens invaginatus results from the risk of pulpal disease. So, all clinicians should be aware of this anomaly. The presence of double dens invaginatus is extremely rare. This article presents three cases of double dens invaginatus in permanent maxillary lateral incisors, one with preventive restoration on its palatal surface. They were classified as double dens invaginatus because of two enam...

 10. Bistand til risikovurdering (evt. ændring af tidligere risikovurdering). Zea mays (1507). Supplerende oplysninger om den molekylære karakterisering af 1507 majsen. Modtaget 26-08-2004, deadline 26-09-2004, svar 21-09-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian

  2004-01-01

  "Mail: Vi har nu set det suplerende materiale igennem for B-notifikationen C/NL/00/10 igennem. De nye oplysninger giver ikke anledning til nogen ændringer i den tidligere fremsendte risikovurdering."...

 11. Vi visker tavlen ren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2005-01-01

  Interview med Bertel Haarder: Afstanden mellem klasseværelset og den pædagogiske forskning er for stor, lyder kritikken fra OECD. Undervisningsminister Bertel Haarder vil imødekomme kritikken med etiske regnskaber, der synliggør, hvordan forskning gør nytte i samfundet. Den pædagogiske forskning ...

 12. Men vi (stadig) venter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.

  2015-01-01

  Rapporten fra arbejdsgruppen om honorarmodeller har ladet vente på sig, men nu skulle den være god nok - den kommer inden længe. Finans/Invest har i flere omgange bidraget med artikler om investeringsforeninger generelt og formidlingsprovision i særdeleshed, og dette nummer er ingen undtagelse. D...

 13. Von den Veranschaulichungsmethoden in den Rundfunkpredigten von der Heiligkreuz- Kirche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witold Ostafiński

  2004-12-01

  Full Text Available In der gegenwärtigen Verkündigung des Wortes Gottes spielt die Veranschaulichung der Überlieferung eine nicht zu überschätzende Rolle. Vor diesem Hintergrund wird es sehr wichtig, dass man den Predigern nicht nur auf die Funktion des Bildes in der Verkündigung, sondern auch auf die Art und Weise seines Entstehens auf der narrativen Ebene aufmerksam macht. Während die Kenner der Homiletik die Notwendigkeit des Auftretens der Bildeigenschaften in den Predigten betonen, erinnern sie gleichzeitig daran, dass der moderne, von der „Bild-Zivilisation“ gestaltete Mensch, „immer mehr sehen als hören“ möchte. Der vorliegende, die Rundfunkpredigten von der Heiligkreuz-Kirche analysierende Aufsatz, nimmt auf und bringt zugleich nahe die Problematik der Notwendigkeit des Bildes in der Wort-Gottes-Verkündigung. Der Artikel stellt die Erzählungsform als eine wichtige Möglichkeit der Glaubensüberlieferung dar, behandelt das Problem der Aktualisierung evangelischen Werte, bringt das von den Predigten gestaltete synästhetische Weltbild nahe und analysiert die Rolle des Zitats und Beispiels (exemplum bei der Gestaltung der Bildhaftigkeit einer Predigt. Darüber hinaus überprüft der Aufsatz in seinem letzten Teil die in den gegenwärtigen Rundfunkpredigten meist verwendeten Redefiguren

 14. Publikum svinger den retoriske taktstok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2012-01-01

  Artiklen handler om revyvisen "Man binder os på mund og hånd" af Poul Henningensen med musik af Kai Normann Andersen, som oprindeligt var en del af den kulturradikale revykomedie Dyveke fra 1940, der bla. advokerede for seksuel frigørelse. Visen levede dog hurtigt sit eget liv uden for revyteatret...

 15. Multikultureller Wohnungsbau in den Niederlanden

  NARCIS (Netherlands)

  Meier, S.

  2012-01-01

  In den Niederlanden sind Immigranten längst eine Zielgruppe auf dem Wohnungsmarkt. Architekten und Wohnungsbaugesellschaften haben, so scheint es, zunehmend weniger Berührungsängste gegenüber nicht-westlichen Bautraditionen. Wohnanlagen wie „Le Medi" und „De Oriënt" könnten Modelle sein für die

 16. Multikultureller Wohnungsbau in den Niederlanden

  NARCIS (Netherlands)

  dr.ir. Sabine Meier

  2012-01-01

  In den Niederlanden sind Immigranten längst eine Zielgruppe auf dem Wohnungsmarkt. Architekten und Wohnungsbaugesellschaften haben, so scheint es, zunehmend weniger Berührungsängste gegenüber nicht-westlichen Bautraditionen. Wohnanlagen wie „Le Medi“ und „De Oriënt“ könnten Modelle sein für die

 17. Etikken i den maskerede by

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebst, Lasse Suonperä

  2009-01-01

  Artiklen problematiserer Zygmunt Baumans argument om, at æstetiseringen iden postmoderne by er uforenelig med en virksom etisk ansvarlighed for denfremmede i byen. Denne forståelse er kraftigt inspireret af Emmanuel Lévinas’fænomenologiske nærhedsetik, der forstår æstetik og etik som...... antagonistiskefænomener. Med afsæt i denne forståelse anser Bauman æstetiseringen af denAnden, som en maskering af det nøgne ansigt, der ifølge Lévinas er den etiskefordrings kilde. Hermed mødes den Anden ikke som et unikt menneske, mensnarere som et overfladisk objekt, der nydes uden etisk ansvar. Artiklen pegerpå......, at Knud E. Løgstrups fænomenologiske nærhedsetik – som Bauman fejlagtigtjævnfører med Levinas’ – tilbyder en interessant alternativ forståelse af forholdetimellem æstetik og etik: Ifølge Løgstrup har æstetikken nemlig forrang foretikken. Artiklens afgørende argument bliver i lyset heraf, at den etiske...

 18. Amerikansk sikkerhedspolitik efter den kolde krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pall Skött, Jakob; Nielsen Kjær, Anna

  2005-01-01

  Via en Foucaldiansk analyseramme vil artiklen demonstrere et skift i den amerikanske sikkerhedsdiskurs. Derefter vil den fremhæve de nye kontrollerend emagtlogikkers paradoksale konsekvenser for den krig mod terror, der udkæmpes i frihedens og demokratiets navn. Udgivelsesdato: Marts...

 19. Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltberg, Therese

  Denne rapport er den første delrapport i en undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, som SFI har gennemført for Servicestyrelsen i perioden december 2007 til maj 2009. Undersøgelsen omhandler den sociale stofmisbrugsbehandling efter § 101 i Serviceloven, mens undersøgelsen i ...

 20. Den filosofiske krimi. Med særligt fokus på Henning Mortensens Sondrup-trilogi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2008-01-01

  Når man starter en roman med et citat af filosoffen Ludwig Wittgenstein, er tonen allerede slået an. Lader man dernæst en mand finde dolket, bliver det hurtigt tydeligt, hvor vi befinder os: kriminalromanens sprossede skygge. Men hos den danske forfatter Henning Mortensen falder skyggerne på en...

 1. Double dens invaginatus: report of three cases.

  Science.gov (United States)

  Zengin, A Zeynep; Sumer, A Pinar; Celenk, Peruze

  2009-01-01

  Dens invaginatus results from an infolding of the outer surface of a tooth. The clinical importance of dens invaginatus results from the risk of pulpal disease. So, all clinicians should be aware of this anomaly. The presence of double dens invaginatus is extremely rare. This article presents three cases of double dens invaginatus in permanent maxillary lateral incisors, one with preventive restoration on its palatal surface. They were classified as double dens invaginatus because of two enamel lined invaginations presented in the crowns of these teeth.

 2. to Cr (VI)

  African Journals Online (AJOL)

  Michael Horsfall

  been held responsible for the major influx of Cr to the biosphere, accounting for 40% of the total industrial use (Barnhart, 1997). Out of the different variable valance states of Chromium, Cr(VI) and. Cr(III) are most stable; Cr(VI) owing to filled and. Cr(III) due to half filled orbital stability. Cr(VI) is extremely labile in the biological ...

 3. Den kulturelle dimension af virksomhedens internationalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langhoff, Tine

  1994-01-01

  Artiklen omhandler den kulturelle dimensions indvirkning på virksomhedens internationalisering og diskuterer mulige internationalisieringsstrategier for virksomheder, der konfronteres med kulturforskelle. Med udgangspunkt i en kritik af den hidtidige forskning på området, hvor det såkaldte psykiske...... distancebegreb har haft en central placering, foreslås det, at man som alternativ til dette begreb skal fokusere på virksomhedens markedsbaserede innovationsevne. Denne betegnes som dens interkultu kompetence og vedrører dens evne til at identificere og udnytte muligheder i fremmede kulturelle sammenhænge. Det...... er herved, at den kulturelle dimension påvirker virksomheden og dens fortsatte udvikling. En empirisk analyse i den danske fødevarebranche afdækker virksomheders interkulturelle kompetence ved hjælp af to spørgsmål: (1) Hvorledes formår virksomheder med begrænsede ressourcer til deres disposition...

 4. Kritik av den negativa uppbyggligheten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stjernfelt, Frederik; Thomsen, Søren Ulrik

  Under efterkrigstiden har ett märkligt fenomen fått fäste i kulturen. Ett konstverk, en handling, en utsaga bedöms inte längre efter om de är sköna, goda och sanna, utan efter om de bryter mot regler, gör uppror mot det konventionella eller angriper etablerade tänkesätt. Överskridandet av normer...... och provokationen mot inrotade uppfattningar framställs som viktigare än de positiva resultaten, avståndstagandet viktigare än ställningstagandet. Från att ha varit idéer hos ett fåtal filosofer, konstnärer och bohemer har denna negativism efterhand blivit en ideologi för den breda massan. Den...

 5. Et slag for den stolte håndværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Snart vil samfundet skrige af mangel på dygtige håndværkere, lyder det fra politikere og erhvervsfolk. Asterisk har sat den ansete amerikanske sociolog Richard Sennett i stævne for at få svar på, hvad vi kan lære af godt håndværk, og hvorfor det har trange kår i et konkurrencestyret vidensamfund....

 6. Campaign finance in den USA

  OpenAIRE

  Filzmaier, Peter; Plasser, Fritz

  2002-01-01

  'Die USA stellen einen exemplarischen Fall für exponentiell steigende Wahlkampfausgaben, fragwürdige Finanzierungspraktiken und ein de facto kollabiertes Regelungssystem dar. Anhand der aktuellen Diskussion um die Wahlkampffinanzierung werden drei Problemperspektiven angesprochen: Erstens geht es um die Erforschung der Ursachen des steigenden Kapitalbedarfs kompetitiver Wahlkämpfe in den USA als Musterbeispiel einer Teledemokratie. Aus demokratietheoretischer Sicht zu diskutieren sind zweiten...

 7. Den velsmurte erhvervsmaskine stikker af med teknologien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebetrau, Tobias

  2016-01-01

  Vi må som samfund gribe taktstokken og forholde os til teknologiens samfunds- og menneskeforandrende potentiale. Alternativet er, at vi kommer til at danse efter toner fra erhvervslivets profitorkester......Vi må som samfund gribe taktstokken og forholde os til teknologiens samfunds- og menneskeforandrende potentiale. Alternativet er, at vi kommer til at danse efter toner fra erhvervslivets profitorkester...

 8. Iguanodonen og den mystiske klo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Liva; Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2018-01-01

  Iguanodonen og andre dinosaurer har til alle tider fascineret, men vores opfattelse af dem har ændret sig. Vi fortæller her historien om skiftende syn på iguanodonen, som blev opdaget for næsten to hundrede år siden.......Iguanodonen og andre dinosaurer har til alle tider fascineret, men vores opfattelse af dem har ændret sig. Vi fortæller her historien om skiftende syn på iguanodonen, som blev opdaget for næsten to hundrede år siden....

 9. Konsulenten i den anden nat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Line

  for i sit deres liv og den eksistensmåde, der hermed muliggøres. Med dette ønsker jeg at bidrage til de eksisterende work-life balance teorier. Min vej ind i teorierne er nemlig, at logikken i mit empiriske materiale forekommer så forskelligt fra de traditionelle work-life balance teorier, at disse ikke...... lader sig forene. Jeg foretage derfor en analyse af den eksisterende litteratur, og rejser i den forbindelse en grundlæggende kritik af work-life balance teorierne, for at operere med falske problemstillinger på en måde, så svaret allerede indgår i de spørgsmål, der stilles. Jeg argumenterer således for......, at det problematiske forhold ved work-life balance teorierne allerede skal søges i konstitueringen af deres problematik, hvor arbejde og fritid indgår som to distinkte og kontrasterende sfærer. Ubalance eller problemer søges således altid i relationen her imellem. I forlængelse heraf argumenterer jeg for...

 10. Den rige personlighed er livsduelig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2015-01-01

  For omtrent 160 år siden formulerede Karl Marx forestillingen om en rig individualitet som det kommunistiske samfunds individideal. I dag får forestillingen relevans. Lyder det lidt besynderligt, er det ikke mærkeligt. For de fleste af os går næppe rundt og tror, at vi er lige på trapperne til...

 11. På kropslig grund lever vi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Steen Nepper

  2016-01-01

  Anmeldelse af Kurt Dauer Keller (red.): Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi. Skriftserie om eksistentiel fænomenologi – nr.1. Aalborg Universitetsforlag 2015...

 12. Den anden gæld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen

  2003-01-01

  I-landene har akkumuleret en økologisk gæld til u-landene som langt overstiger udlandsgælden. Den skal kompensere for udnyttelsen af naturressourcerne og den miljømæssige forurening, der er fulgt i kølvandet på udvindingen og eksporten af råvarer fra Syd til Nord. Den økologiske gæld fokuserer gl...

 13. Indvandring, integration og etnisk segregation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter

  I denne publikation belyses udviklingen i indvandrernes bosætning i Danmark, analyserer årsagerne til at mange indvandrere er blevet bosat i den almene sektor og koncentreret i bestemte byområder og belyser sammenhængen mellem bosætningen og indvandrernes integration i samfundet. Vi tager afsæt i...

 14. At tænke socialpsykologisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  Bogen tager udgangspunkt i en teoretisering af hverdagslivet og dets sociale møder, da normer, identitetsdannelse og socialisering foregår som en del af det liv, vi alle lever hver dag uden at reflektere nærmere over det. At tænke socialpsykologisk indskriver sig i den sociologiske socialpsykolog...

 15. Tillid sparer penge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  2015-01-01

  Danmark er det mest tillidsfulde land i verden. Fordi vi tager tilliden for givet, betyder det, at mange organisationer ikke fokuserer på den som en måde at bruge ressourcerne mere økonomisk på....

 16. ADHD og autisme findes skam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Marianne Eskebæk

  2013-01-01

  Jeg vil gerne frabede mig den kreative klasses frelste holdninger og i stedet bede om en debat, der tager udgangspunkt i, hvordan vi som samfund kan blive bedre til at rumme sårbare børn og voksne....

 17. Dens evaginatus and dens invaginatus in all maxillary incisors: report of a case.

  Science.gov (United States)

  Vardhan, Talla Harsha; Shanmugam, Subramanyam

  2010-02-01

  Dens evaginatus is a developmental malformation characterized by the presence of an extra cusp that takes the form of a tubercle arising from the occlusal or the lingual surface of the tooth. It is also referred to as talon cusp in the anterior teeth and Leong premolar in the premolars. Dens invaginatus is a deep surface invagination of the crown or the root lined by enamel, dentin, and pulp. Though many case reports of dens evaginatus and dens invaginatus have been found in the literature, an association of both is a rare anomaly. Only two cases of concomitance of dens invaginatus and dens evaginatus have been reported. This article is a case report of dens evaginatus and dens invaginatus involving all four maxillary incisors in a 25-year-old patient.

 18. Forever Young - den norske tv-serie Skam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Anne

  2016-01-01

  Hvorfor er det lige, at den norske netbaserede ungdomsserie "Skam" er på alles læber for tiden? Svaret er simpelt: Den er nyskabende og supergod, og den taler til en langt bredere målgruppe end den gruppe af teenagepiger, den er rettet mod....

 19. Die grossen Physiker und ihre Entdeckungen von den fallenden Körpern zu den Quarks

  CERN Document Server

  Segrè, Emilio

  1998-01-01

  Von Galileo Galilei bis zu Richard Feynman und Murray Gell-Mann - von den fallenden Körpern zu den Quarks: Der Physiknobelpreisträger Emilio Segre hat seine ganz persönliche Geschichte der Physik geschrieben. Er erzählt von den großen Gestalten und deren wichtigen Entdeckungen mit großer Anschaulichkeit und Lebendigkeit.

 20. Digital kommunikation med den offentlige sektor: Styrelser og statslige institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...... for at kunne sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen...

 1. Den gode historie i ”Lokale valg” – et udviklingsprojekt i Grønland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Finn Eldor

  2011-11-01

  Full Text Available Artiklen handler om undervisning i skolen, om børn og lærere, som er optaget af at arbejde med faget der i Grønland kaldes ”Lokale valg”. Faget indeholder fire fagområder ”Kunst og arkitektur”, ”Idræt og udeliv”, ”Musik, sang, bevægelse og drama” og ”Håndværk og design”.Vi har valgt at rette vore blikke på, hvordan undervisningen bidrager til, at give elever og lærere fælles gode faglige og personlige oplevelser. Især har vi rettet fokus på de gode historier, læreren fortæller. Det er fortællinger om givende undervisning - set i et lærerperspektiv. Vores sigte er, at rette et pædagogisk blik på de gode historier som læreren oplever dem og de læringsmæssige udfordringer, der knytter sig til undervisningen i fagområdet ”Lokale valg”. Vi ønsker at bidrage til, at studerende får et nuanceret billede af, hvad der foregår i skolen, så disse indtryk kan medvirke til faglig refleksion. I vores metodiske tilgang valgte vi at arbejde med semistrukturerede interviews (Kvale, 2003, og vi anvender de begreber og den metodologiske tilgang som benyttes hos S. Kvale i arbejdet med at producere kvalitative data. I de efterfølgende analyser og i den sociale konstruktion af et meningsindhold anvender vi termer fra Grounded teori. (Guvå & Hylander, 2003 Søkord: metod, sløyd, interview, lærere, læreplanURN:NBN:no-29964

 2. Cornelis den Hartog: an outstanding aquatic ecologist

  NARCIS (Netherlands)

  Velde, van der G.; Brock, T.C.M.; Kempers, A.J.

  1996-01-01

  A survey is given of the work and life of Cornelis den Hartog up to the date in 1996 on which he retired from his position as a professor at the University of Nijmegen. Cornelis (Kees) den Hartog made important contributions to aquatic ecology in the widest sense, e.G. On brackish water typology,

 3. Den filosofiske præstation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte Gørtz, Kim Erik

  Bogen gør op med forestillingen om, at filosoffen er uanvendelig i erhvervslivet. Den udfolder en erhvervsfilosofi og inddrager filosoffer som Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger og Deleuze......Bogen gør op med forestillingen om, at filosoffen er uanvendelig i erhvervslivet. Den udfolder en erhvervsfilosofi og inddrager filosoffer som Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger og Deleuze...

 4. Den barokke lov i Kafkas "Processen"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2011-01-01

  Artiklen diskuterer barokke aspekter af loven hos Kafka, idet den inddrager erkendelser fra den historiske barok, blandt andet dobbeltheden af labyrintisk ornamentik og vertikal magt, og inddrager diskussioner af hhv. Gilles Deleuzes, Jacques Derridas og Tzvetan Todorovs læsninger af Kafka....

 5. Jagten på den kloge globaliseringsstrategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2004-01-01

  Den kloge globaliseringsstrategi har fået et navn: Livslang læring. Men er strategien klog, når den fører til et polariseret arbejdsmarked? Og hvem skal betale for at dygtiggøre folk gennem hele livet? Asterisk har talt med professor Andy Green fra University of London. Udgivelsesdato: December...

 6. Luftstaub über den Meeren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kacunko, Slavko; Kacunko, Sabine; Gorbushina, Ana

  2013-01-01

  Staub umgibt uns überall und alles wird auch irgendwann zu Staub - ob wir wollen oder nicht. Staub nicht nur zu bekämpfen, sondern zu untersuchen, bildet den Ausgangspunkt zahlreicher Forschungen in den Natur-, Ingenieur- und Kulturwissenschaften. Der vorliegende Band verbindet solche Beiträge au...

 7. Nyliberalisme, universiteter og den akademiske frihed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2012-01-01

  Akademisk frihed er uløseligt forbundet med det, der er selve universitetets væsen. New Public Management er dog sevet ind i den offentlige forvaltning og kapitlet giver et signalement af, hvilke konsekvenser dette har haft for universiteterne og den akademiske frihed...

 8. Den sociale vending = velfærdsskepsis?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skiveren, Tobias

  2017-01-01

  Anmeldelse af Tue Andersen Nexø: "Vidnesbyrd fra velfærdsstaten. Den sociale vending i ny dansk litteratur". København 2016: Arena......Anmeldelse af Tue Andersen Nexø: "Vidnesbyrd fra velfærdsstaten. Den sociale vending i ny dansk litteratur". København 2016: Arena...

 9. Dens invaginatus (dilated odontome) in mandibular canine.

  Science.gov (United States)

  Halawar, Sangamesh S; Satyakiran, Gvv; Krishnanand, Ps; Prashanth, R

  2014-09-01

  Dens invaginatus is a developmental malformation of teeth related to shape of the teeth. Affected teeth show a deep infolding of enamel and dentin starting from the tip of the cusps and may extend deep into the root. It results from the invagination of the enamel organ into the dental papilla before calcification has occurred. Teeth most affected are maxillary lateral incisors. The presence of dens invaginatus in mandibular canine is extremely rare. The tooth was symptomatic in that it was mobile and was oriented horizontally. This article presents a case of symptomatic dens invaginatus in mandibular canine.

 10. Mens vi stadig venter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vagnby, Bo; Møller, Jørgen

  2012-01-01

  De seneste år har været præget af en række grufulde historier om, hvordan børn vokser op under elendige opvækstvilkår i sundhedsfarlige boliegr, mens de udsættes for alvorligt misbrug. Artiklen påviser at problemerne ikke er nye, og den afdækker, hvordan sammenhængen mellem børns opvækstvilkår og...

 11. Den ljudlösa bilen : En undersökning om buller, bång och brummande bilar

  OpenAIRE

  Bigun, Christopher; Sjöstrand, Erik

  2015-01-01

  Examensarbetet kommer undersöka aktiv ljuddesign för tysta personbilar. Utifrån tidigare forskning om hur elbilen utsätter människor i tätområden för fara på grund av avsaknaden av auditiv information, ska vi utveckla förslag på dynamiska billjud som förhåller sig till trafiksäkerhet, design och minskade ljudföroreningar. Den totala ljudnivån i städer är långt över rekommendationen och följden blir ett hälsoproblem i större städer. Den här undersökningen kommer därf...

 12. Radiographically visualized skeletal changes associated with mucopolysaccharidosis VI in cats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Konde, L.J.; Thrall, M.A.; Gasper, P.; Dial, S.M.; McBiles, K.; Colgan, S.; Haskins, M.

  1987-01-01

  The radiographic skeletal form and structure of all cats with mucopolysaccharidosis VI is described. Common manifestations included epiphyseal dysplasia, generalized osteoporosis, abnormal nasal turbinate development, his subluxation, impaired development of skeletal growth, pectus excavatum, hyoid hypoplasia, aplasia, hypoplasia and fragmentation or abnormal ossification of the dens, and aplasia or hypoplasia of frontal and sphenoid sinuses. The skeletal measurements of two affected cats were compared with those of normal, sex-matched littermates, and the measurements of two affected female cats were compared with those of a normal male littermate

 13. Pædagogisk neurovidenskab: hvad er pædagogisk neurovidenskab og hvad skal den bruges til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffensen, Bo; Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  nobelkomiteen der uddeler nobelprisen i medicin (neurologi). – Vi står derfor midt i en overvældende bølge af viden om hjernen og læring. Dette kommer til at ændre alt – skriver Torkel Klingberg i sin bog‘Den lärande hjärnan’ (2011) der beskæftiger sig med børns hukommelse og udvikling, bl.a. set i relation til...

 14. Rare associations of dens invaginatus and mesiodens.

  Science.gov (United States)

  Sannomiya, Eduardo Kazuo; Asaumi, Jun-ichi; Kishi, Kanji; Dalben, Gisele da Silva

  2007-08-01

  Dens invaginatus is a developmental variation resulting from an alteration in the normal growth pattern of the dental papilla. Synonyms of this disturbance include dens in dente, invaginated odontome, tooth inclusion, and dentoid in dente. Radiographically, it is observed as infolding of a radiopaque ribbon-like structure, with equal density as enamel, extending from the cingulum into the root canal and sometimes reaching the root apex, assigning the appearance of a small tooth within the coronal pulp cavity. This article presents 2 case reports. The first describes an 8-year-old girl with dens invaginatus in a mesiodens; the second report describes a 16-year-old boy presenting with 2 mesiodens, both associated with dens invaginatus.

 15. van den Heuvel, Prof. Edward P J

  Indian Academy of Sciences (India)

  van den Heuvel, Prof. Edward P J . Date of birth: 2 November 1940. Address: Professor of Astrophysics, Astronomical Inst. Anton Pannekoek, Postbus 94249, 1090 GE Amsterdam, The Netherlands Contact: Office: (+31-20) 525 ...

 16. and dioxouranium(vi)

  African Journals Online (AJOL)

  a

  solvent. The iodo complex appears to be a 1:2, while the perchlorato complex is 1:4 electrolyte. The uranyl(VI) complexes ..... Thermal analysis data thorium (IV) complexes of HNAAPTS. Decomposition temp. (oC). Weight loss (%). Complex. Initial. Final. Decomposition product. Theor. Exp. ThCl4.2(HNAAPTS). 240. 350.

 17. and dioxouranium(vi)

  African Journals Online (AJOL)

  a

  positive charge resulting from high oxidation state of central metal ion. Actinide ions generally present a high coordination number and the type of polyhedron obtainable is influenced by the nature of the coordinating ligands. Thorium(IV) and uranium(VI) with atomic radii of 1.65 and. 1.42 Å, respectively, and a high positive ...

 18. Læring og den kulturhistoriske skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig

  2007-01-01

  -forskere uddrager den grundlæggende forståelse af forholdet mellem læring og udvikling. Nemlig at læring og udvikling indgår i en dialektisk enhed og virker gensidigt ind på hinanden - dog således at læring kommer ført, den trækker udviklingen med sig og så at sige leder udviklingen. Vygotskys tese vedrørende...

 19. Den ma(d)skuline smag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2014-01-01

  madtv-scenen, var der primært to forskellige mandlige figurer på dette felt. Enten var man(d) en frankofil levemand, som var godt oppe i årene, eller også var man en professionel kok i uniform. Den første gruppe har den danske historiker Caroline Nyvang betegnet for ’gourmænd’. De betoner det...

 20. Et værk tager form

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grum-Schwensen, Ane

  2012-01-01

  -metode "Critique Genetique" - der udgør nærværende forfatters arbejde med præteksten til H.C. Andersens prosastykke "Det nye Aarhundredes Musa". Artiklens anden del demonstrerer dette analytiske arbejde ved hjælp af to eksempler på tekststeder, der findes i H.C. Andersens optegnelseshæfter og i revideret...

 1. De fremtidsløse tager ordet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Nicklas Freisleben

  2016-01-01

  ’Futureless Children of the Plan’ The article demonstrates how class, inequality and social segregation in recent years have become recurring and significant themes in contemporary Danish literature. Exemplified through the analyses of Kenneth Jensen’s Tragedy plus time (2015), Morten Pape’s The ...... working class literature; and 3) disillusioned portraits of a welfare state that has betrayed its original promises of equality and solidarity....

 2. II-VI semiconductor compounds

  CERN Document Server

  1993-01-01

  For condensed matter physicists and electronic engineers, this volume deals with aspects of II-VI semiconductor compounds. Areas covered include devices and applications of II-VI compounds; Co-based II-IV semi-magnetic semiconductors; and electronic structure of strained II-VI superlattices.

 3. Vorsø Skov VI

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dal, Tommy; Fabricius, Peter

  Den urørte skov på den beskyttede ø Vorsø i Horsens Fjord er blevet undersøgt hvert tiende år siden 1952 for at dokumentere antal træer, areal , træernes volumen og biomasse over jorden. Denne rapport beskriver skovens udvikling og resultaterne af undersøgelsen i 2002....

 4. Hvem kan sælge den første?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Ketchupeffekten er karakteristisk for enhver teknologi. Begyndelsen er svær - men når først, der er mange, som har den, så vil vi alle sammen være med. Jan Damsgaard har et professorat i spredning af netværksteknologier, og hans foredrag præsenterer nogle af de nye teknologier sammen med en række...... nye forretningsmodeller, som ser ud til at have fremtiden for sig indenfor M-Commerce. Udgivelsesdato: juni...

 5. Studie af den amerikanske doktrin for Counterinsurgency

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Nicolai Stahlfest

  2006-01-01

  Specialet omhandler den amerikanske doktrin for Counter-insurgency under den givne overordnede problemstilling asymmetri. Erfaringerne fra Irak og Afghanistan har forårsaget den nyskrivning af doktrinen, som behandles efterfølgende. Doktrinen er potentielt interessant for Danmark, grundet valget af...... strategisk partner, og den mulige indsættelse i missioner, hvor kontakt med, og måske bekæmpelse af, fjendtlige oprørsbevægelser vil forekomme. Maos teori og den nyere radikale islams teori ses som værende repræsentative for oprørsbevægelser ift. både amerikanske erfaringer og det forventede danske...... synes også at være udtalt i imødegåelsen af radikal islam, hvilket er en stor udfordring for både militære og civile myndigheder og organisationer. For at fungere som COIN enhed kræver det veluddannede enheder, da de udover de basale soldateropgaver også skal kunne støtte ifm. CIMIC opgaver, løsning af...

 6. Polar bear maternity denning in the Beaufort Sea

  Science.gov (United States)

  Amstrup, Steven C.; Gardner, Craig L.

  1994-01-01

  The distribution of polar bears (Ursus maritimus) is circumpolar in the NOrthern Hemisphere, but known locations of maternal dens are concentrated in relatively few, widely scattered locations. Denning is either uncommon or unknown within gaps. To understand effects of industrial development and propose increases in hunting, the temporal and spatial distribution of denning in the Beaufort Sea must be known. We caputred and radiocollared polar bears between 1981 and 1991 and determined tht denning in the Beaufort Sea region was sufficient to account for the estimated population there. Of 90 dend, 48 were on drifting pack ice, 38 on land, and 4 on land-fast ice. The portions of dens on land was higher (P= 0.029) in later compared with earlier years of the study. Bears denning on pack ice drifting as far as 997 km (x=385km) while in dens. there was no difference in cun production by bears denning on land and pack ice (P =0.66). Mean entry and exit dates were 11 November and 5 April for land dens and 22 November and 26 March for pack-ice dens. Female polar bears captured in the Beaufort Sea appeared to be isolated from those caught eat of Cape Bathurst in Canada. Of 35 polar bears that denned along the mainland coast of Alaska and Canada 80% denned between 137 00'W snf 146 59'W. Bears followed to >1 den did not reuse sites and consecutive dens were 20-1,304 km apart. However radio-collared bears are largely faithful to substrate (pack-ice, land, and land-fast ice) and the general geographic area of previous dens. Bears denning on land may be vunerable to human activities such as hunting and industrial development. However, predictable denning chronology and alck of site fidelity indicate that many potential impacts on denning polar bears could be mitigated.

 7. Leadership pipeline i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Kristian Aagaard; Molly-Søholm, Thorkil

  en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse med fokus på lederniveauerne: topchef, funktionel chef, leder af ledere og leder af medarbejdere. Med afsæt i righoldige eksempler og fortællinger fra virkeligheden introduceres læseren for ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline, som giver...... enkelte lederniveauer og udvikle ledertalenter. Teorien byder på et detaljeret ledelsesgrundlag, hvorudfra den offentlige organisation kan bygge en professionel værdikæde for ledelse ved at forme lederprofiler, -rekruttering, -uddannelse, -evaluering m.m. Leadership Pipeline i den offentlige sektor er...... baseret på et treårigt dansk praksisorienteret forskningsprojekt med deltagelse af 15 offentlige organisationer, som repræsenterer kommunerne, regionerne og staten. Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelseteorier i de største private organisationer, Leadership...

 8. Dens invaginatus: diagnosis and management strategies.

  Science.gov (United States)

  Gallacher, A; Ali, R; Bhakta, S

  2016-10-07

  Dens invaginatus is a developmental malformation, in which there is an infolding of enamel into dentine. These infolds represent stagnation sites for bacteria and can predispose to dental caries. The carious infection can spread via enamel and dentine to contaminate the pulp and cause soft tissue necrosis. The altered and sometimes complex anatomy of affected teeth can make endodontic management challenging. Early diagnosis is therefore essential as prophylactic treatment of the dens can prevent degeneration and pulpal necrosis. The aim of this article is to review the aetiology, classification, diagnosis and management of teeth affected with dens invaginatus. Emphasis will be placed on describing the clinical features of this anomaly. Treatment options, management strategies and the challenges faced in managing this condition will be discussed.

 9. Dens invaginatus”: A Series of case reports

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S R Ashwinirani

  2018-01-01

  Full Text Available Dens invaginatus is a developmental anomaly resulting from an invagination in the surface of a tooth crown before its calcification. It involves more commonly maxillary anterior teeth. Dens invaginatus with supernumerary teeth and double dens invagintus were also reported. The management of dens invaginatus includes simple prophylactic restoration to conventional endodontic treatment or extraction, depending on the type of invagination, function, esthetics, and morphology of the root canal. Extraction is indicated as a last choice of treatment in cases of failure of root canal treatment and in supernumerary teeth associated with dens invaginatus. In this paper, we have reported a series of cases of dens invagintus.

 10. Den danske kulturmodel og det nye Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund, Peter

  1993-01-01

  Hvad er det specielt danske? Er der udsigt til, at dette specialt danske gradvist vil blive afsløst i en europæisk enhedskultur? Eller giver den økonomiske integration mulighed for større lokale og regionale kulturelle forskelle?......Hvad er det specielt danske? Er der udsigt til, at dette specialt danske gradvist vil blive afsløst i en europæisk enhedskultur? Eller giver den økonomiske integration mulighed for større lokale og regionale kulturelle forskelle?...

 11. Portræt: Den koreanske dansker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2009-01-01

  Lene Myong Petersen har som den første i Danmark skrevet ph.d.-afhandling om adoption. Og ifølge Lene Myong Petersen er det belastede begreb om race ikke til at slippe uden om, hvis man vil forstå vilkårene for adopterede i Danmark.......Lene Myong Petersen har som den første i Danmark skrevet ph.d.-afhandling om adoption. Og ifølge Lene Myong Petersen er det belastede begreb om race ikke til at slippe uden om, hvis man vil forstå vilkårene for adopterede i Danmark....

 12. Tagungsbericht: Den Alltag unter die Lupe genommen

  OpenAIRE

  Allolio-Näcke, Lars

  2003-01-01

  Die Tagung "Alltag im Aufbruch. Ein psychologisches Profil der Gegenwartskultur" beschäftigte sich mit dem Phänomen des gelebten Alltags in unserer und in anderen Kulturen. Im Unterschied zur Mainstream-Psychologie lag der Fokus der Tagung auf den kulturellen Konstruktionen von Sinn und Bedeutung als intentionalen Prozessen und wandte sich entschieden gegen jede Form der "Naturalisierung des Mentalen". Dem Alltäglichen näherten sich Beiträge aus den Themenbereichen Zeitkultur, Gefährdete Kult...

 13. Dragons' Den: promoting healthcare research and innovation.

  Science.gov (United States)

  Mazhindu, Deborah; Gregory, Siobhan

  2015-07-01

  The changing health and social care landscape, and, in particular, the financial challenges affecting the NHS, can present difficulties for staff looking for funding to support innovation and new ways of working. One method of competitive tendering that is becoming more accepted as a way of allocating funds, encouraging staff engagement and developing innovation for research is a format based the BBC television series, Dragons' Den. This article describes how Hounslow and Richmond Community Healthcare NHS Trust, London, has developed a 'Dragons' Den initiative' of annual competitive research funding allocation to ensure that some of the most dynamic practice in the trust is captured.

 14. Den empiriske uddannelsesvidenskab og kvalitet i studieaktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  Bidraget kobler studieaktivitetesmodellen med kvalitetsindikatorer for god undervisning, og viler blandt andet, hvorledes modellen kan støtte samtænkning af forskellige undervisnings- og læringsformater med henblik på øge den aktive læretid......Bidraget kobler studieaktivitetesmodellen med kvalitetsindikatorer for god undervisning, og viler blandt andet, hvorledes modellen kan støtte samtænkning af forskellige undervisnings- og læringsformater med henblik på øge den aktive læretid...

 15. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Guldmann Andersen

  2013-11-01

  Full Text Available I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet allerede præsenterer, var behovet for viden på ikke mindst dette område af stor betydning. I artiklen giver vi et overblik over 1900-tallets butiksudvikling i Danmark, og vi gør rede for de undersøgelser, der er gået forud for etableringen af butikkerne i Den Gamle Bys nye bykvarterer.AbstractIn connection with the development of two new town districts – for 1927 and 1974 respectively – at the open-air museum, Den Gamle By (”The Old Town”  in Århus, its staff undertook a number of studies, one of which concerned the history of  retail trade in Denmark.Retail trade is an important factor in the formation of the modern urban streetscape. Urbanisation and industrialisation prompted an increase in shops from the mid-19th century onwards. By the end of World War 1, retailing had developed from merchant’s houses offering a wide assortment of goods, to strictly specialised shops.In tandem with this development, the visual appearance of the shops in the streetscape changed: from being next to invisible, marked only by a discrete sign on the wall around 1850, to the almost obtrusively large window sections, glossy advertisements and rich illumination of the interwar shop fronts.The retail trade continued to develop significantly in the 20th century: from relatively small establishments of independent grocers, greengrocers, butchers and bakers to large supermarkets offering all such goods under one roof. Consequently, food shops were largely

 16. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Guldmann Andersen

  2013-11-01

  Full Text Available I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet allerede præsenterer, var behovet for viden på ikke mindst dette område af stor betydning. I artiklen giver vi et overblik over 1900-tallets butiksudvikling i Danmark, og vi gør rede for de undersøgelser, der er gået forud for etableringen af butikkerne i Den Gamle Bys nye bykvarterer. Abstract In connection with the development of two new town districts – for 1927 and 1974 respectively – at the open-air museum, Den Gamle By (”The Old Town”  in Århus, its staff undertook a number of studies, one of which concerned the history of  retail trade in Denmark. Retail trade is an important factor in the formation of the modern urban streetscape. Urbanisation and industrialisation prompted an increase in shops from the mid-19th century onwards. By the end of World War 1, retailing had developed from merchant’s houses offering a wide assortment of goods, to strictly specialised shops. In tandem with this development, the visual appearance of the shops in the streetscape changed: from being next to invisible, marked only by a discrete sign on the wall around 1850, to the almost obtrusively large window sections, glossy advertisements and rich illumination of the interwar shop fronts. The retail trade continued to develop significantly in the 20th century: from relatively small establishments of independent grocers, greengrocers, butchers and bakers to large supermarkets offering all such goods under one roof. Consequently, food shops were

 17. A rare presentation of multiple dens invaginatus in maxillary dentition

  OpenAIRE

  Purani, Jigar M; Purani, Hiral J

  2014-01-01

  Dens invaginatus is a developmental disturbance of the tooth and usually occurs in the maxillary lateral incisor of permanent dentition. In this article, a rare case of dens invaginatus affecting multiple permanent maxillary teeth is described.

 18. Ledelse og motivation i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Frederik

  Rapporten er et litteraturstudium, der belyser rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor. Rapporten afdækker, hvad der motiverer ledere og medarbejdere, og ledernes muligheder for gennem dialog med medarbejderne at udvikle en arbejdsplads, der er kendetegnet ved arbejd...

 19. Den udødelige gangster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2009-01-01

  Hollywood har igennem et århundrede hyldet de voldspsykopater, som de fleste gangstere nu engang er. Michael Manns Public Enemies er seneste skud på stammen i den lange række af amerikanske gangsterfilm, der tog sin begyndelse i starten af 1930'erne, og som meget hurtig blev til en mytisk...

 20. Tre teorier om den moralske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Andreasen, Brian Kjær

  I artiklen gennemgås tre forskellige men teorihistorisk relaterede perspektiver på forståelsen af moralsk udvikling: Piaget, Kohlberg og Gilligan. I den efterfølgende diskussion af disse teoretikeres respektive positioner påpeges såvel forskelle som ligheder i deres betoning af moralens karakter...

 1. Joop van den Bremen, Streektaalmuziek in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  A.J.C. van der Hoeven (Arno)

  2015-01-01

  textabstractIn 1996, folk music fan Joop van den Bremen started his website Streektaalmuziek in Nederland (“Regional language music in the Netherlands”).1 On this website he collects information on Dutch musicians singing in dialect.2 As of September 2014, his still expanding database contains 6,164

 2. Inputorienteret oparbejdelse af den grammatikalske kompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2001-01-01

  De forskellige teoretiske opfattelser, der ligger til grund for hhv. den output- og inputorienterede metode, beskrives. Der opstilles et eksempel på en grammatisk øvelsestypologi baseret på principperne i en input-orienteret læringsmodel....

 3. Hvordan beskriver man den fragmenterede by

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Nils-Ole

  1996-01-01

  En af otte kommentarer under titlen: "Kommentarer til 'Den oversete by' - det sansende" til udstilling i Charlottenborg, som indledte Kulturbyåret. Såvel udstillingsforfatterne som fotos fra udstillingen søger at modgå en række stærkt kritiske indlæg mod denne form for arkitekturformidling....

 4. Den skrøbelige sandhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peter Ole

  2010-01-01

  dokumentationer. Denne udvikling kan også spores til den aktivistiske dokumentar, hvor filmene på samme tid fungerer som politiske argumenter og kritiske collager af mediernes overvældende informationsstrøm. Hensigten er, at fremvise hvordan denne type produktioner indgår i en subjektivistisk orienteret diskurs...

 5. Den drikfældige engel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Sidsel

  1991-01-01

  Artiklen opfatter kvinders særlige drikkemønstre som et udslag af kultur og ikke (blot) som en konsekvens af kvindens særlige biologi. Udgangspunktet er, at drikkeri ikke passer sammen med den traditionelle kvinderolle. Endnu værre er det dog, hvis kvinder drak i offentligheden. Det er formentlig...

 6. Nyliberalisme, universiteter og den akademiske frihed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2011-01-01

  Den akademiske frihed er forbundet med absolut frihed til at frembringe og videreformidle viden. Denne ide med universitetet er blevet udfordret ganske kraftigt i de senere år, ikke kun i Danmark. Stærke rådgivningsinstitutioner som OECD og EU har i en del år anbefalet, at universiteternes opgave...

 7. van den Heuvel, Prof. Edward P J

  Indian Academy of Sciences (India)

  Email: e.p.j.vandenheuvel@uva.nl, ed.van.den.heuvel@gmail.com. YouTube; Twitter; Facebook; Blog. Academy News. IAS Logo. Theory Of Evolution. Posted on 23 January 2018. Joint Statement by the Three Science Academies of India on the teaching of the theory of evolution more... ACADEMY PUBLIC LECTURE:

 8. Hjernerum - Den følelsesfulde hjerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kringelbach, Morten L.

  Learning Lab Denmark/Peoples Press, Copenhagen. 2004 Kort beskrivelse: 'Hjernerum' er en fortælling fra hjerneforskningens frontlinie om de nyeste indsigter i den følelsesfulde hjerne. Med udgangspunkt i egen forskning og historisk indsigt i alt fra videnskabs- til litteratur- og kunsthistorie, t...

 9. Dens evaginatus and dens invaginatus in a double tooth: A rare case report.

  Science.gov (United States)

  Sharma, Gaurav; Mutneja, Anudeep R; Nagpal, Archna; Mutneja, Puneet

  2015-01-01

  The presence of dens invaginatus (DI) and dens evaginatus (DE) on same tooth is a rare phenomenon. However, when these dental anomalies occur on a double tooth, it becomes an extremely rare phenomenon. The authors report a rare case of DI and DE on fused permanent maxillary central incisor with supernumerary tooth in a 40-year-old male. The present article also focuses on the differentiating fusion from gemination and also reviews preventive and management strategies for tooth with complex dental anatomy.

 10. Human disturbances of denning polar bears in Alaska

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amstrup, S.C. (Alaska Fish and Wildlife Research Center, Anchorage, AK (United States))

  1993-09-01

  Polar bears (Ursus maritimus) give birth in dens of snow and ice. The altricial neonates cannot leave the den for >2 months post-partum and are potentially vulnerable to disturbances near dens. The coastal plain (1002) area of Alaska's Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) lies in a region of known polar bear denning and also may contain >9 billion barrels of recoverable oil. Polar bears in dens could be affected in many ways by hydrocarbon development. The distribution of dens on ANWR was documented between 1981 and 1992 and responses of bears in dens to various anthropogenic disturbances were observed. Of 44 dens located by radiotelemetry on the mainland coast of Alaska and Canada, 20 (45%) were on ANWR and 15 (34%) were within the 1002 area. Thus, development of ANWR will increase the potential that denning polar bears are disturbed by human activities. However, perturbations resulting from capture, marking, and radiotracking maternal bears did not affect litter sizes or stature of cubs produced. Likewise, 10 of 12 denned polar bears tolerated exposure to exceptional levels of activity. This tolerance and the fact that investment in the denning effort increases through the winter indicated that spatial and temporal restrictions on developments could prevent the potential for many disruptions of denned bears from being realized. 16 refs., 1 fig., 2 tabs.

 11. Human disturbances of denning polar bears in Alaska

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amstrup, S.C.

  1993-01-01

  Polar bears (Ursus maritimus) give birth in dens of snow and ice. The altricial neonates cannot leave the den for >2 months post-partum and are potentially vulnerable to disturbances near dens. The coastal plain (1002) area of Alaska's Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) lies in a region of known polar bear denning and also may contain >9 billion barrels of recoverable oil. Polar bears in dens could be affected in many ways by hydrocarbon development. The distribution of dens on ANWR was documented between 1981 and 1992 and responses of bears in dens to various anthropogenic disturbances were observed. Of 44 dens located by radiotelemetry on the mainland coast of Alaska and Canada, 20 (45%) were on ANWR and 15 (34%) were within the 1002 area. Thus, development of ANWR will increase the potential that denning polar bears are disturbed by human activities. However, perturbations resulting from capture, marking, and radiotracking maternal bears did not affect litter sizes or stature of cubs produced. Likewise, 10 of 12 denned polar bears tolerated exposure to exceptional levels of activity. This tolerance and the fact that investment in the denning effort increases through the winter indicated that spatial and temporal restrictions on developments could prevent the potential for many disruptions of denned bears from being realized. 16 refs., 1 fig., 2 tabs

 12. Premolarized double dens in dente in albinism - A case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suprabha B

  2005-09-01

  Full Text Available Dens in dente are known to be associated with many dental abnormalities such as taurodontism microdontia, gemination, and dens evaginatus. This paper describes a rare case of double dens in dente in a lateral incisor with crown morphology similar to a premolar present in a patient with features of albinism. Problems associated with this condition and their management is discussed.

 13. Mens vi venter på kommissionen..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul

  2008-01-01

  Den kommende PET-kommissions rapport vil især være interessant med henblik på, hvordan den bedømmer PETs billede af den indre trussel i Danmark under de skiftende perioder af Den Kolde Krig, og hvor realistisk billedet var. Forhåbentlig kommer der en sober debat om rapporten, hvis konklusioner so...

 14. Udredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret på NorFor Plan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Søren; Weisbjerg, Martin Riis; Aaes, Ole

  imidlertid ikke inddrage de økonomiske sammenhænge på den enkelte bedrift og dermed optimere fodringsøkonomien i den enkelte besætning. Modeltypen og kompleksiteten af NorFor Plan gør det umuligt at anvende de tidligere modeller til NorFor Plan. Desuden er de tidligere modeller baseret på data, hvor......I Danmark har der været er særlig tradition i forbindelse med foderplanlægningen, idet vi har fokuseret på fodringsøkonomien frem for blot at fokusere på at forsyne koen i forhold til forventede livsytringer. De tidligere udviklede værktøjer har således været baseret på økonomiske principper om et...... aftagende merudbytte ved øget input af foder. Den stadigt stigende fokusering på effektivisering i malkekvægsbesætningerne og udviklingen i retning af mere svingende priser på især foder og mælk gør imidlertid den økonomiske tilgang til foderplanlægningen endnu mere aktuel end tidligere. NorFor Plan kan...

 15. Jamie Oliver i den gode smags tjeneste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2014-01-01

  det gode liv er i stigende grad blevet en central del af genren i dag, hvor særligt kogebogsforfatternes privatliv og livsstil – altså et selvbiografisk element – er blevet et bærende narrativ i mange kogebøger. Med sådanne iscenesættelser og dramatiseringer af forestillinger om det gode liv bevæger...... den gode sags tjeneste først og fremmest tjener til at skabe et positivt billede af tv-kokken/kogebogsforfatteren som etisk individ (og brand) på bekostning af de gastronomisk nødstedte. Det skal nævnes, at jeg i min læsning af Jamies kogebogs-kampskrift har ladet mig inspirere af den russisk...

 16. Dens Evaginatus: A Problem-Based Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Ayer

  2015-01-01

  Full Text Available Dens evaginatus is an uncommon developmental anomaly of human dentition characterized by the presence of tubercle on the occlusal surface of mandibular premolars and lingual surface of anterior teeth. Due to occlusal trauma this tubercle tends to fracture thus exposing the pathway to the pulp chamber of teeth. This case report is about the presentation of dens evaginatus in mandibular premolars bilaterally; among them tooth 44 was associated with chronic apical periodontitis. Fractured tubercle of three premolars was sealed with composite resin. Root canal treatment was performed with tooth 44. Routine endodontic treatment did not result in remission of infection. Therefore, culture and sensitivity tests were performed to identify the cause and modify treatment plan accordingly. Triple antibiotic paste was used as an intracanal medicament to disinfect the root canal that resulted in remission of infection.

 17. Dens invaginatus: A review and case series

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nesrine Tebbeb

  2018-01-01

  Full Text Available Dens invaginatus (DI (dens in dente is a developmental anomaly resulting from an invagination in part of variable depth of the enamel organ into the dental papilla in the surface of the crown before calcification of the dental tissues. This anomaly usually involves the upper lateral incisors. These teeth are frequently expressed by an unusual form of crown and accentuation in the cingulum or a cusp. They are a target for caries leading to pulp necrosis and apical pathosis, so the diagnosis and early prevention measures are important. When treatment is necessary, conservative, endodontic, and periodontal possibilities are very effective. Surgical interventions are only rarely indicated. The present paper deals with the treatment of series cases with DI.

 18. Stephen Schwartz og den folkelige lyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  2013-01-01

  Stephen Schwartz døde i foråret 2013. I denne artikel forsøger Jacob Kreutzfeldt, der gennemførte en række interviews med Schwartz gennem hans sidste år, at indkredse den æstetiske grundholdning, der prægede hans arbejde med radiomontagen i DR.......Stephen Schwartz døde i foråret 2013. I denne artikel forsøger Jacob Kreutzfeldt, der gennemførte en række interviews med Schwartz gennem hans sidste år, at indkredse den æstetiske grundholdning, der prægede hans arbejde med radiomontagen i DR....

 19. Den Digital Kirkegårdskultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sabra, Jakob Borrits

  2016-01-01

  (primært vestlige) forskningslitteratur på området, vil jeg i denne artikel argumentere for, at kirkegården også har en voksende digital dimension, der kræver opmærk- somhed, holdningsudveksling og stillingtagen på samme vis som stedets religiøse, sekulære, æstetiske, sociale, kulturelle, historiske......, politiske og funktionelle dimensioner. Det for- udsætter et overblik over digitale fænomener og tendenser indenfor medieringer af døden i den danske kirkegårds- og mindekultur. Jeg vil således først give eksempler på, hvor- dan digitale teknologier og sociale medier kommer til udtryk i denne sammenhæng, og...

 20. Open Access og Den Bibliometriske Forskningsindikator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dorch, Bertil

  2011-01-01

  I sine "Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark" foreslår det nationale Open Access Udvalget blandet andet, at Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) bør koordineres med en national Open Access-politik. I dette paper, der er baseret på et blogindlæg, fremfører forfatteren...... fire grunde til, hvorfor han synes det er en dårlig idé at koble Open Access til BFI....

 1. Den fantastiske kanon fylder ti år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  I Folkeskolen vil vi gerne have at børnene lærer at tænke udenfor kassen, men når vi i hovedfaget dansk møder eleverne, giver vi dem gerne socialrealistisk litteratur. Det kan være, at vi skulle gøre det anderledes....

 2. Construindo um Densímetro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricetti Rodrigo

  2002-01-01

  Full Text Available Para fins didáticos, é apresentada uma maneira de construir um densímetro, aparelho utilizadopara medir a densidade de fluidos. um aparato fácil de ser construído e muito simples de serutilizado. Sua principal vantagem sobre os densímetros que comercialmente encontramos, é a suacapacidade de medir a densidade de quaisquer líquidos, operando em qualquer faixa de densidade. Outra vantagem que apresenta, é a possibilidade de fazer uma medição relativa entre quaisquerlíquidos, não fazendo apenas a medição relativa à densidade da água. Desta maneira, pode-semedir, por exemplo, a densidade do mercúrio em relação ao éter, com este instrumento. Nota-seque, desta maneira, com apenas um instrumento determina-se a densidade de qualquer líquido, nãosendo necessário dispor-se de densímetros que operem em diversas faixas de densidade, como é ocaso dos instrumentos encontrados comercialmente.

 3. Simultaneous Occurrence of Dens Invaginatus and Fusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amit Mhapuskar

  2013-01-01

  Full Text Available Although Dens invaginatus and fusion are well-known and well established dental anomalies, they are rarely seen in supernumerary teeth. In this article, simultaneous occurrence of Dens invaginatus and fusion between maxillary lateral incisor and a supernumerary tooth is described. Dens invaginatus is clinically significant due to the possibility of the pulpal involvement; pulpitis, necrotic pulps and chronic periapical lesions are often associated with this anomaly without clinical symptoms. Fusion has a negative impact on the aesthetics, especially when it occurs in maxillary anterior teeth. It is difficult to clinically make differential diagnosis between fused teeth and geminated teeth, especially when these anomalies take place together with hypodontia or supernumerary tooth. It has been found that sequel of such teeth may result in delayed eruption, ectopic eruption or even impaction of permanent teeth; hence proper diagnosis by clinical and radiographic methods and intervention at appropriate time is of paramount importance. The accurate knowledge of variations in morphology of tooth and pulp cavity greatly assists the dentist in planning successful treatment options.

 4. Fodbold Fitness er den nye pige i klassen - men hvem er hun?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennike, Søren

  2016-01-01

  Fodbold Fitness hitter overvejende blandt kvinder. Men hvad går konceptet ud på? Det forklarer idrætsforsker Søren Bennike i denne artikel. Ifølge ham tager implementeringen af Fodbold Fitness tid, men fænomenet bidrager positivt i de lokale klubber.......Fodbold Fitness hitter overvejende blandt kvinder. Men hvad går konceptet ud på? Det forklarer idrætsforsker Søren Bennike i denne artikel. Ifølge ham tager implementeringen af Fodbold Fitness tid, men fænomenet bidrager positivt i de lokale klubber....

 5. ViFiLite Project

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — ViFiLite is a wireless infrastructure that utilizes the advantages of a V-band technology in supporting data gathering for structural health monitoring as well as...

 6. Diagnosis and clinical significance of dens invaginatus to practicing dentist.

  Science.gov (United States)

  Mupparapu, Muralidhar; Singer, Steven R; Pisano, Dominic

  2006-01-01

  Dens invaginatus, commonly known as dens in dente, is a developmental malformation of teeth that most commonly affects permanent maxillary lateral incisors. Deciduous teeth are infrequently affected. Presence of dens invaginatus in mandibular permanent teeth is extremely uncommon. A rare presentation of coronal double dens invaginatus incidentally detected in a mandibular canine tooth on radiographic examination is being reported, along with a discussion of this anomaly. The patient had presented for routine dental treatment unrelated to this finding. In addition, the various radiographic appearances of dens invaginatus, as they present within the maxillary and mandibular teeth, are described. Essential clinical considerations and treatment options are presented. A review of the pertinent literature is undertaken, and tables summarizing previously published reports of mandibular dens invaginatus and double dens invaginatus are presented. A review of the literature indicates that dens invaginatus in mandibular teeth is extremely rare, with only 11 other cases, involving 14 teeth, reported previously. Cases of double dens invaginatus are even more atypical, with only eight previously reported cases. Dens invaginatus is an anomaly that should be familiar to all practicing dentists because of the clinical implications and potential sequelae.

 7. Dens evaginatus and dens invaginatus in a double tooth: A rare case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaurav Sharma

  2015-01-01

  Full Text Available The presence of dens invaginatus (DI and dens evaginatus (DE on same tooth is a rare phenomenon. However, when these dental anomalies occur on a double tooth, it becomes an extremely rare phenomenon. The authors report a rare case of DI and DE on fused permanent maxillary central incisor with supernumerary tooth in a 40-year-old male. The present article also focuses on the differentiating fusion from gemination and also reviews preventive and management strategies for tooth with complex dental anatomy.

 8. An update on the diagnosis and treatment of dens invaginatus.

  Science.gov (United States)

  Zhu, J; Wang, X; Fang, Y; Von den Hoff, J W; Meng, L

  2017-09-01

  Dens invaginatus is a malformation with varying anatomical features, posing challenges to treatment. Early and accurate diagnosis plays a significant role in selecting the appropriate treatment. The diagnosis of teeth with a complex root canal system including dens invaginatus has made progress with the application of three-dimensional imaging techniques in endodontics. Advanced treatment options provide hope for teeth that could not be saved before. This review discusses diagnostic methods and treatment options for teeth with dens invaginatus, and provides guidelines for the management of dens invaginatus cases in clinic. Current as well as traditional diagnostic techniques are summarized. Treatment options including state-of-the-art alternatives are presented for coronal dens invaginatus and radicular dens invaginatus. © 2017 Australian Dental Association.

 9. Droht den "kleinen Sprachen" das Aussterben?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Lemić

  2014-12-01

  Full Text Available Die Prozesse der Globalisierung sind die Ursache für viele Änderungen in der Weltgemeinschaft, vor allem die Entfernung von Unterscheidungsmerkmalen (in Bezug darauf, dass „zwischen vielen ethnischen Zeichen, das was dauernd ist, ist die Dichotomisierung/Differenzierung eines „Wir-und-die-Anderen“ (Grbić, 2003, 93-64. Diese Zeichen wirken als Zeichen der Resozialisierung, die die bestehenden Identitäten löschen und sich an der Schaffung neuer Strukturen beteiligen. Die Zeit der Romantik in Europa ermöglichte die Schaffung von Nationalstaaten und ihr Hauptmerkmal war die Nationalsprache. Diese Art der sozialen Differenzierung hatte das Ziel, die Illusion einer vollständig homogenisierten Gesellschaft zu schaffen und damit den Prozess der Zerstörung der „kleinen“ Sprachen zu beginnen. Sprache und Kultur erwiesen sich als Grundlage der Gemeinschaftserhaltung. Die Homogenisierung ermöglicht Aktivitäten mit dem Ziel, einem Individuum zu helfen, sich als Individuum und als Mitglied der Gemeinschaft zu behaupten. Keine dieser beiden Identitäten kann ohne die Wechselwirkung mit der Umgebung erreicht werden. Die sprachliche Interaktion mit anderen Mitgliedern ist das Schlüsselsegment, das Menschen von anderen Lebensformen unterscheidet. Durch den Austausch von Erfahrungen mit anderen kommt der Mensch auf allen Ebenen voran und mit der Erfindung der Schrift öffnete er die Tür zur Entwicklung der Zivilisation. In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit der Frage der „Prestige“-Sprachen, die auf der Grundlage der Macht der Gemeinschaft der Muttersprachler ihren Bereich weit über die Grenzen des eigenen Landes hinaus erweitern und so eine politische und wirtschaftliche Vormachtstellung schaffen, aber auch mit den Auswirkungen jener Sprachen auf die Dekonstruktion oder möglicherweise vollständige Ausrottung der Sprachen, die auf diese Weise an Einfluss verlieren, unmodern werden und sich die Frage der Notwendigkeit ihrer

 10. Den teoretiske udvikling af Supply Chain Strategimodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvad Johansen, Jens

  2011-01-01

  segmentering via postponement-princippet, har givet mærkbare forbedringer. Det beskrives endvidere, hvordan produkternes livscyklus påvirker valget af supply chain design. Begrebet Demand Chain Management( DCM), hvormed strategimodeller bruger klassiske marketingelementer sammen med Supply Chain Management......Denne artikel beskriver med udgangspunkt i artikler og virksomhedseksempler udviklingen inde for supply chain strategimodeller. Ved hjælp af tidligere udviklede koncepter besvares spørgsmålet: “Hvad er den rette supply chain for mine produkter?”. Virksomhedseksempler beskriver, hvordan supply chain...

 11. Zoologien i den klassiske islamiske kultur

  OpenAIRE

  Provencal, Philippe; Aarab, Ahmed

  2014-01-01

  Denne artikel bringer en oversigt over forskning i den zoologiske videnskab, således som denne er kommet til udtryk i tekster skrevet på klassisk arabisk fra anden halvdel af 700-tallet til 1400-tallet. I lyset af nyere forskning og med eksempler hentet fra de arabiske tekster selv, bliver en ny bedømmelse af disse teksters faglige indhold foreslået. This article brings a survey of research on the science of zoology in the Classical Arabic/Islamic Culture as revealed in texts on this subje...

 12. Zu den on Emona und Ljubljana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslav Šašel

  1984-12-01

  Full Text Available Die Bildungssilbe -ona wurde in übernommenen ON von den Slawen regelmässig auf -in umgebildet (Salona-Solin. Dieser Gruppe wird vom Autor auch die Form Atamine beigezählt (für Emona, Anon. Ravenn. 4.20, die infolge einer Diskontinuität in Vergessenheit geriet. Im Bereich derselben Siedlungsstelle taucht später der ON Ljubljana auf, dessen Bildungssilbe -ana (wie in ON Fažana, Sežana auf lokales Bestehen eines sprachlich vorslawischen Elements hindeutet. Lit. und Beispiele s. im Text oben.

 13. [Dens in dente. Histological characteristics of an unusual case of dens in dente].

  Science.gov (United States)

  Macorra, J C; Pérez, J; Puertas, A J

  1989-03-01

  We describe a rare case of "dens in dente" in an accessory germ in central location of an anencephalic phoetus. Its characteristics of having enamel surrounding normal dentin and normal pulpar cavity, all of them surrounded by the unaffected accessory germ leads us to describe the term "dente in dente". Such alteration is not previously described.

 14. Den skjulte Oldtid – den nye udstilling på Nationalmuseet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Bruno

  2009-01-01

  Enhver udstilling konstruerer sin besøgende! Man skal som besøgende have bestemte forudsætninger, en vis viden, kende bestemte kategorier, have en bestemt form for nysgerrighed – og det er udstillingen som skaber dette særsprog med dets muligheder for at udelukke eller inkludere den besøgende. De...

 15. The incidence of the dens invaginatus in the maxillary incisors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jin, Hae Yun; Lee, Sang Rae

  1980-01-01

  The purpose of this survey was to reveal a incidence of dens invaginatus in the maxillary incisor region. The material was 1671 sets of full mouth intraoral standard films, which was taken from the patients visiting for the routine check at the Infirmary of College of Dentistry, Kyung Hee University. The following results were obtained; 1. The incidence of dens invaginatus was 14.90 and that of slightly dilated dens invaginatus was 9.46%. 2. The incidence of dens invaginatus showed no difference between male and female. 3. Most of the dens invaginatus occurred in the maxillary lateral incisors (93.53%) and a few in the maxillary central incisors (6.46%) showed slight invagination. 4. Among the cases with dens invaginatus, over a half (53.41%) showed bilateral occurrence. 5. Comparatively rate cases, i. e. bilateral dens invaginatus of the maxillary central incisors, unilateral double dens invaginatus of the maxillary lateral incisor, and bilateral dens invaginatus of the maxillary lateral incisors, one side double and one side single, were reported.

 16. The incidence of the dens invaginatus in the maxillary incisors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jin, Hae Yun; Lee, Sang Rae [Dept. of Dental Radiology, Division of Dentistry, Graduate School, Kyung Hee University, Seoul (Korea, Republic of)

  1980-11-15

  The purpose of this survey was to reveal a incidence of dens invaginatus in the maxillary incisor region. The material was 1671 sets of full mouth intraoral standard films, which was taken from the patients visiting for the routine check at the Infirmary of College of Dentistry, Kyung Hee University. The following results were obtained; 1. The incidence of dens invaginatus was 14.90 and that of slightly dilated dens invaginatus was 9.46%. 2. The incidence of dens invaginatus showed no difference between male and female. 3. Most of the dens invaginatus occurred in the maxillary lateral incisors (93.53%) and a few in the maxillary central incisors (6.46%) showed slight invagination. 4. Among the cases with dens invaginatus, over a half (53.41%) showed bilateral occurrence. 5. Comparatively rate cases, i. e. bilateral dens invaginatus of the maxillary central incisors, unilateral double dens invaginatus of the maxillary lateral incisor, and bilateral dens invaginatus of the maxillary lateral incisors, one side double and one side single, were reported.

 17. Mozart, Karl Barth, og den kristne troslæren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2010-01-01

  En diskussion af Karl Barths teologiske brug af W.A.Mozart i den kirchliche Dogmatik med kontekstuel inddragelse af en til en vis grad tilsvarende overordnet diskussion af Mozart, skrevet af en samtidig musiker, den fremtrædende Mozart-dirigent Ferenc Fricsay. ......En diskussion af Karl Barths teologiske brug af W.A.Mozart i den kirchliche Dogmatik med kontekstuel inddragelse af en til en vis grad tilsvarende overordnet diskussion af Mozart, skrevet af en samtidig musiker, den fremtrædende Mozart-dirigent Ferenc Fricsay. ...

 18. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 19. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 20. Radiosensitivity of Vi bacteriophage 3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zaremba, E.; Kwiatkowski, B.; Ciesielski, B.

  1989-01-01

  The radiosensitivity of Vi bacteriophages 3 under conditions of predominantly indirect radiation effects has been studied. The survival of the phages changed exponentially, with characteristic dose D 0 decreasing, during the first 120 minutes after irradiation due to postirradiation inactivation of the phages. Catalase reduced the toxic features of the irradiated medium. Inactivation of the phages caused by the presence of exogeneous H 2 O 2 in the medium had a similar character to inactivation caused by the medium preirradiated with adequate dose. It is concluded that hydrogen peroxide plays a critical role in postirradiation inactivation of Vi phages 3. 14 refs., 6 figs., 1 tab. (author)

 1. Philipp van den Bossche – Sac. Caes. Mai. Phrygiarius

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bukovinská, Beket

  -, č. 0130 (2015), s. 1-18 ISSN 2190-3328 Institutional support: RVO:68378033 Keywords : Philipp van den Bossche * Prague court * Rudolph II * Kunstkammer Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage http://www.riha-journal.org/articles/2015/2015-oct-dec/bukovinska-philipp-van-den-bossche

 2. ICC2007 i Moskva, den 23. internationale kartografikongres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Lars

  2007-01-01

  1200 deltagere fra hele verden var samlet i dagene 4. til 9. august 2007 i Moskva for at afholde den 23. internationale kartografikongres. Udgivelsesdato: september......1200 deltagere fra hele verden var samlet i dagene 4. til 9. august 2007 i Moskva for at afholde den 23. internationale kartografikongres. Udgivelsesdato: september...

 3. Empirisme, rationalisme og den moralske følelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Fogh

  2003-01-01

  Sammenlignende diskussion af David Humes og Immanuel Kants syn på følelsernes rolle for den moralske dom......Sammenlignende diskussion af David Humes og Immanuel Kants syn på følelsernes rolle for den moralske dom...

 4. Laika – den første hund i rummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2013-01-01

  DETTE ER DEN FØRSTE ARTIKEL I EN SERIE OM FORSØGSDYRENES ROLLE I RUMFORSKNINGEN. DYRENE SPILLEDE EN CENTRAL ROLLE I RUSSERNES OG AMERIKANERNES RUMKAPLØB UNDER DEN KOLDE KRIG. I DAG BRUGES DYRENE TIL MEDICINSKE FORSØG UDFØRT I VÆGTLØS TILSTAND. FØRSTE ARTIKEL HANDLER OM GADEKRYDSET LAIKA, SOM BLEV...

 5. Trump, NATO og den europæiske sikkerhedsarkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsmose, Jens; Henriksen, Anders

  Manglende klarhed i den amerikanske linje over for det NATO, landet indtil nu har taget føringen i, vil få konsekvenser for Europa og for Danmarks muligheder og valg. Denne rapport ser på konsekvenserne for den europæiske sikkerhedsarkitektur....

 6. "Den lille havfrue" som digital pop op-bog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mygind, Sarah

  2017-01-01

  Anmeldelse af: DIGITAL POP OP-BOG H. C. ANDERSEN OG BOOKS & MAGIC DEN LILLE HAVFRUE Bog og App til iOS & Android 5......Anmeldelse af: DIGITAL POP OP-BOG H. C. ANDERSEN OG BOOKS & MAGIC DEN LILLE HAVFRUE Bog og App til iOS & Android 5...

 7. A rare presentation of multiple dens invaginatus in maxillary dentition.

  Science.gov (United States)

  Purani, Jigar M; Purani, Hiral J

  2014-08-01

  Dens invaginatus is a developmental disturbance of the tooth and usually occurs in the maxillary lateral incisor of permanent dentition. In this article, a rare case of dens invaginatus affecting multiple permanent maxillary teeth is described. 2014 BMJ Publishing Group Ltd.

 8. Facial cellulitis secondary to dens invaginatus: a case report.

  Science.gov (United States)

  Arsenault, Murielle; Anderson, Ross D; Dyment, Heather; MacLellan, Jennifer; Doyle, Tracy

  2011-04-01

  We describe a case of dens invaginatus in an unerupted permanent maxillary lateral incisor, which led to facial cellulitis in a 10-year-old girl. We review the importance of recognizing dens invaginatus and present strategies for preventing loss of vitality in the affected tooth.

 9. An update on the diagnosis and treatment of dens invaginatus

  NARCIS (Netherlands)

  Zhu, J.; Wang, X.; Fang, Y.; Hoff, J.W. Von den; Meng, L.

  2017-01-01

  Dens invaginatus is a malformation with varying anatomical features, posing challenges to treatment. Early and accurate diagnosis plays a significant role in selecting the appropriate treatment. The diagnosis of teeth with a complex root canal system including dens invaginatus has made progress with

 10. Den Ontologiske Vending i Antropologi og Science and Technology Studies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winthereik, Brit Ross

  2015-01-01

  Formålet med artiklen er at afsøge, hvad videnskabs- og teknologi- studier eller Science and Technology Studies (STS) tilbyder humaniora og samfundsvidenskaberne med det nybrud, der er blevet kaldt den ontologiske vending. Med udgangspunkt i en beskrivelse af den onto- logiske vending i antropologi...

 11. Konservatismen og den højreradikale terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Houlberg

  2011-01-01

  Den norske højreekstremist Anders Behring Breiviks terror mod det norske samfund har herhjemme ledt til en voldsom debat om blandt andet forbindelsen mellem tonen i debatten og terrorangrebet og forholdet mellem den siden 2001 meget omtalte kulturkonservatisme og Anders Breiviks terrorhandling....... Essayet Konservatismen og den højreradikale terror forsøger dels at skabe klarhed over fronterne i debatten, dels at rette en kritik mod såvel tendensen til at afskrive handlingen som uforståelig som af tendensen til at slå den bredere højrefløjs kritik af multikulturalismen i hartkorn med Breiviks...... højreradikalisme. Artiklen forsøger at vise skellet mellem et konservativ og et højreradikalt ideologisk udgangspunkt, samtidig med, at den fastholder, at konservative ikke per definition er immune over for radikalisering....

 12. Protostars and Planets VI

  Science.gov (United States)

  Beuther, Henrik; Klessen, Ralf S.; Dullemond, Cornelis P.; Henning, Thomas

  star and planet formation. They are used by students to dive into new topics, and they are much valued by experienced researchers as a comprehensive overview of the field with all its interactions. We hope that you will enjoy reading (and learning from) this book as much as we do. The organization of the Protostars and Planets conference was carried out in close collaboration between the Max Planck Institute for Astronomy and the Center for Astronomy of the University Heidelberg, with generous support from the German Science Foundation. This volume is a product of effort and care by many people. First and foremost, we want to acknowledge the 250 contributing authors, as it is only due to their expertise and knowledge that such a comprehensive review compendium in all its depth and breadth is possible. The Protostars and Planets VI conference and this volume was a major undertaking, with support and contributions by many people and institutions. We like to thank the members of the Scientific Advisory Committee who selected the 38 teams and chapters out of more than 120 submitted proposals. Similarly, we are grateful to the reviewers, who provided valuable input and help to the chapter authors. The book would also not have been possible without the great support of Renée Dotson and other staff from USRA’s Lunar and Planetary Institute, who handled the detailed processing of all manuscripts and the production of the book, and of Allyson Carter and other staff from the University of Arizona Press. We are also grateful to Richard Binzel, the General Editor of the Space Science Series, for his constant support during the long process, from the original concept to this final product. Finally, we would like to express a very special thank you to the entire conference local organizing committee, and in particular, Carmen Cuevas and Natali Jurina, for their great commitment to the project and for a very fruitful and enjoyable collaboration.

 13. Guide til evaluering af Den motiverende samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Douw, Karla

  UC Lillebælt har på baggrund af kommunale henvendelser udarbejdet et kursusforløb om Den motiverende samtale (DMS). I en efterfølgende evaluering af forløbet har en nedsat projektgruppe udarbejdet en guide til selvevaluering med fokus på kompetenceudvikling af kursusdeltagerne. For at sikre...... dog også andre kommunikationsmodeller, og DMS indgår i fragmenter. Det er særligt delen om ambivalens og forandringshjulet der fremhæves fra DMS. Evalueringen af SEG peger på følgende: Selvevaluering er mest meningsfyldt, når DMS jævnligt anvendes, hvorfor målgruppen for SEG med fordel kan beskrives...

 14. dens dualitet – ‘den gode død’ og ‘den dårlige død’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid; Dalgaard, Karen Marie; Wanseele, Janet Ferrari

  2013-01-01

  Abstract dansk: Igennem de seneste årtier har forestillinger om ‘den gode død’ været en vigtig drivkraft i og inspirationskilde for palliative praksis. I denne artikel argumenterer forfatterne for, at man kan begynde at se konturerne af en skifte væk fra en ensidig fokusering på ’den gode død’ og...

 15. VI Tallinna arhitektuuritriennaal / Leonhard Lapin

  Index Scriptorium Estoniae

  Lapin, Leonhard, 1947-

  2005-01-01

  15.-17. IX Tallinnas Niguliste kirikus toimuval VI Tallinna arhitektuuritriennaalil esinevad inglise arhitektuurikriitik Peter Davey, šveitsi arhitekt Peter Zumthor, soome arhitekt Juha Leviskä, eesti arhitekt Vilen Künnapu, eesti kunstiajaloolane Juhan Maiste jt. Külastatakse KUMU, tutvutab autor Pekka Vapaavuori

 16. (VI) oxide in acetic acid

  African Journals Online (AJOL)

  The oxidation of cyclohexene by chromium (VI) oxide in aqueous and acetic media was studied. The reaction products were analysed using infra red (IR) and gas chromatography coupled with mass (GC/MS) spectroscopy. The major products of the oxidation reaction in acetic acid medium were cyclohexanol, ...

 17. Den portugisiske koloniserings mange stemmer. António Lobo Antunes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Ingemai

  2007-01-01

  Artiklen analyserer to af den portugisiske forfatter Antonio Lobo Antunes bedst kendte værker og viser hvorledes den portugisiske kolonisering med dens mange ambivalenser og 'stemmer' her italesættes.......Artiklen analyserer to af den portugisiske forfatter Antonio Lobo Antunes bedst kendte værker og viser hvorledes den portugisiske kolonisering med dens mange ambivalenser og 'stemmer' her italesættes....

 18. Kosmetisk kirurgi og den transformérbare krop -en analyse af den amerikanske tv-serie Nip/Tuck

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Anne

  2009-01-01

  En analyse af krops- og kønsiscenesættelser i den amerikanske tv-serie om kosmetisk kirurgi Nip/Tuck......En analyse af krops- og kønsiscenesættelser i den amerikanske tv-serie om kosmetisk kirurgi Nip/Tuck...

 19. Hvad kan vi lære af Science-kommuneprojektet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ane; Sølberg, Jan

  2012-01-01

  En fjerdedel af landets kommuner indgik i Science-kommuneprojektet, som blev afsluttet i foråret 2011. Kommunerne havde udvikling af naturfagsområdet som fokusområde, og de vigtigste erfaringer fra projektet præsenteres her. Ud fra en analyse af data indsamlet gennem hele projektet, stiller vi...... skarpt på fem cases, og bruger dem til at understrege to vigtige elementer, som vi kan lære af fra Science-kommuneprojektet. Elementerne er en udbredt politisk forankring af naturfagsindsatsen og etableringen af et koordinerende netværk i kommunen. Disse to elementer syntes at være gennemgående træk fra...... de Science-kommuner, som oplevede forandringer i måden, man arbejde med naturfagene i kommunen....

 20. Strategic IT Assurance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthing, Hans Henrik

  Dette er en præsentation af udvikling af IT strategisk reivisonsplan ved at anvende Cobit som reference. Den tager også fat i, hvordan man involverer daglig og øverste ledelse i IT Governance. Den tager også fat på udfordringerne med at integrere IT revision med den finansielle revision. Den indr...

 1. Lidt for hurtigt igennem slaveriets historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgård, Jonas Ross

  2016-01-01

  Trods klar formidling og stor viden skuffer Dick Harrisons ’Slaveriets historie’, fordi den ikke tager sig tid til at udfolde de vigtige problemstillinger, der er i dens materiale.......Trods klar formidling og stor viden skuffer Dick Harrisons ’Slaveriets historie’, fordi den ikke tager sig tid til at udfolde de vigtige problemstillinger, der er i dens materiale....

 2. Religionsvetenskapen i övergången från den första till den andra moderniteten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahlin, Lars

  2009-01-01

  Den tyske sociolog Ulrich Beck er optaget af overgangen fra den første til den anden modernitet. Han argumenterer for at denne overgang fører til at sociologiske kategorier som klasse og familie bliver zombie-kategorier. Det er kategorier skabt under den første modernitet men som stadigvæk er i...... brug i dag under den anden modernitet, til trods for at de er levende døde kategorier. I denne artikel argumenters for at kategorier, begreber, brugt inden for religionsvidenskaben, primært religionssociologien, også kan betragtes som zombie-kategorier. De begreber der diskuteres er religiøse...

 3. 29 CFR 1915.1026 - Chromium (VI).

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 7 2010-07-01 2010-07-01 false Chromium (VI). 1915.1026 Section 1915.1026 Labor... § 1915.1026 Chromium (VI). (a) Scope. (1) This standard applies to occupational exposures to chromium (VI... cement; or (4) Where the employer has objective data demonstrating that a material containing chromium or...

 4. 29 CFR 1926.1126 - Chromium (VI).

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 8 2010-07-01 2010-07-01 false Chromium (VI). 1926.1126 Section 1926.1126 Labor... Chromium (VI). (a) Scope. (1) This standard applies to occupational exposures to chromium (VI) in all forms... objective data demonstrating that a material containing chromium or a specific process, operation, or...

 5. 29 CFR 1910.1026 - Chromium (VI).

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 6 2010-07-01 2010-07-01 false Chromium (VI). 1910.1026 Section 1910.1026 Labor... Chromium (VI). (a) Scope. (1) This standard applies to occupational exposures to chromium (VI) in all forms... objective data demonstrating that a material containing chromium or a specific process, operation, or...

 6. Kosovo-sagen: Blev vi overhovedet klogere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldgaard-Pedersen, Astrid

  2010-01-01

  Den Internationale Domstol afgav den 22. juli 2010 sin vejledende udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring af 17. februar 2008.  Artiklen anskueliggør, at Domstolen ved indskrænkende fortolkning af sagens spørgsmål afstod fra at bidrage til afklaringen af centrale folkeretlige temaer som...

 7. Hvor står vi nu?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund, Peter

  Bogen er skrevet som underlag for den kulturpolitiske udredning "Kulturens Politik". Der lægges op til en diskussion af: Kulturbegrebet, hvorfor kulturpolitik?, de konkrete erfaringer og den aktuelle situation, kulturens principper og virkemidler, kunstens dilemmaer, forholdet mellem elite og bre...

 8. Endodontic, surgical and periodontal treatment of dens invaginatus. Case report.

  Science.gov (United States)

  Castellarin, M; Demitri, V; Politi, M

  2001-01-01

  The aim of this paper is to propose a single stage global treatment of endodontic, periapical and periodontal lesions in a lateral maxillary incisor with dens invaginatus. A 24 year-old woman presenting a lateral maxillary incisor with dens invaginatus in association with periapica1 and periodontal lesions underwent simultaneous surgical, endodontic and periodontal regenerative procedures. At 2, 6, 12, 18 months follow-up the radiographic healing appeared to be improved and the periapical lesion healed completely 1 year after surgical intervention. Surgery in association with endodontic and periodontal procedures represents the treatment of choice to maximize long term prognosis in cases of dens invaginatus with chronic periapical and periodontal lesions.

 9. Vi mangler endnu et panel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2016-01-01

  Vi mangler højtuddannede værdiskabere, som transformerer gode idéer og teknologier til indtjening og velstand. Først i mødet med markedet afgøres fremtiden. Troels Lund Poulsen bør nedsætte et kommercialiseringspanel, der byder ind med løsninger, hvordan Danmark bliver et land ikke kun med gode i...

 10. Radiomontagen og dens radiofoniske rødder. Om hørebilledet, den litterære tekstmontage, featuren og den moderne radiomontage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Poulsen

  2001-09-01

  Full Text Available Radiomontagen og dens genrevarianter, hørebilledet og featuren har tidligere har tidligere været genstand for interesse fra især den æste- tiske og tekstanalytisk orienterede radioforskning. I denne artikel sæt- tes genren ind i en bredere kontekst, sociokulturelt og medie- og insti- tutionshistorisk. Ledetrådene i den diakrone fremstilling er dels spørgs- målet om genrens historiske og genremæssige rødder, dels en kombi- neret tekstanalytisk og receptionsæstetisk tilgang, der søger at ind- kredse de positioneringer af lytteren, radiomontagen og dens varianter tilbyder. Artiklen er baseret på grundige arkivstudier i DR og på inter- views med nogle af de ’montører’, som har bidraget til udviklingen af montagen, der i kraft af sin radiofoniske spændvidde mest vedholdende og varieret har forsøgt at udforske menneskets livssituation i den moder- ne verden, samtidig med at lytteren er blevet tilbudt en lytteposition, der prioriterer refleksion og eftertanke.

 11. Auf den Schultern von Riesen und Zwergen Einsteins unvollendete Revolution

  CERN Document Server

  Renn, Jürgen

  2006-01-01

  Dies ist die Geschichte von Einsteins unvollendeter Revolution, einer tiefgreifenden Veränderung unserer Begriffe von Raum, Zeit, Materie und Strahlung. Diese Revolution begann in Einsteins Wunderjahr 1905, wurde durch seine allgemeine Relativitätstheorie aus dem Jahre 1915 fortgesetzt und wirkt in den heutigen Versuchen der Wissenschaft, die Entstehung und das Schicksal des Universums zu verstehen, weiter. Vor dem Hintergrund einer historischen Theorie des wissenschaftlichen Fortschritts wird Einsteins bis heute nicht abgeschlossene Revolution als das Ergebnis einer langfristigen Entwicklung des Wissens verständlich. Anhand der spannenden Geschichte von Einsteins Entdeckungen wird nachvollziehbar, warum große Denker wie Einstein weiter gesehen haben als ihre Vorgänger. Sie standen nicht nur auf den Schultern von Riesen, also den wissenschaftlichen Leistungen einzelner großer Vorgänger wie Newton, sondern auch auf den Schultern von "Zwergen", dem wissenschaftlichen Wissen, dem technischen Wissen, und d...

 12. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 13. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 14. Den danske stat og det naturlige fædreland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glenthøj, Rasmus

  2007-01-01

  forsøgte på engang at være loyale over for både det statsborgerlige fædreland, der inkluderede hele den danske stat, og deres naturlige fædreland Norge, som de følte sig forbundet til gennem deres nationalitet og opvækst. Danskerne opererede med den samme dualistiske fædrelandsopfattelse, hvor de både...

 15. Nonsurgical management of two unusual cases of dens in dente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gupta R

  2005-01-01

  Full Text Available The management of two unusual cases of dens invaginatus in a maxillary and a mandibular lateral incisor with a periradicular lesion are reported. The patient presented with pain and localized swelling. Despite the complex anatomy and diagnosis of dens invaginatus, nonsurgical root canal treatment was performed successfully. Furthermore essential clinical considerations and treatment options are suggested. Early diagnosis and management are important to avoid complications.

 16. Dens invaginatus: review, relevance, and report of 3 cases.

  Science.gov (United States)

  Khan, Suleman Abbas; Khan, Saima Yunus; Bains, Vivek K; Bains, Rhythm; Loomba, Kapil

  2012-01-01

  Dens invaginatus is a rare developmental morphoanatomical variation resulting from the infolding of the dental papilla before biological mineralization that allows the invagination of inner dental epithelium. Permanent maxillary lateral incisors are most commonly affected, and the condition is frequently bilateral, but it may also prevail in permanent maxillary central incisors. The purpose of this paper was to provide an overview of the etiopathogenesis, frequency of occurrence, and clinical and radiographic features and to discuss 3 dens invaginatus cases.

 17. CIOs mangler fundamentale egenskaber for at lede den digitale transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørn-Andersen, Niels

  2016-01-01

  CIOs er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO-s personligheder......CIOs er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO-s personligheder...

 18. Triple dens invaginatus in a single tooth: Rarest of rare case report.

  Science.gov (United States)

  Chhina, Amandeep; Chhina, Kamalpreet; Kaushal, Nitin; Walia, Ira

  2017-01-01

  Dens invaginatus is a rare malformation affecting the teeth. The teeth that are most commonly affected are the permanent maxillary lateral incisors. The mandibular posterior teeth are rarely affected by dens invaginatus. In most of the cases, a single dens invaginatus is seen affecting the tooth. Cases of double dens invaginatus affecting a single tooth are rare, and those of triple dens invaginatus in a single tooth are even rarer. Here, we present a case of a 14-year-old where three dens invaginatus were seen in the mandibular second premolar. This is the fourth case of three dens invaginatus in a single tooth as only three have been reported previously.

 19. Diagnosis and management of a maxillary lateral incisor exhibiting dens invaginatus and dens evaginatus.

  Science.gov (United States)

  Akers, Harry Francis; Henderson, Carolyn Mary; Foley, Michael Anthony

  2014-04-01

  This case report, involving an indigenous Australian, presents the diagnosis and non-surgical endodontic management of a 22 with developmental abnormalities. They include a dens evaginatus and a dens invaginatus that extends to an apical burst in a second truncated root. Cone-beam computed tomography and endodontic microscopy were not available to the clinician. This case report focuses on ambiguities appearing in the literature relating to classification and terminology associated with the abovementioned developmental anomalies. It also demonstrates the need to methodically collect and cautiously interpret available information before initiating endodontic intervention. Axial inclination, distance perception, internal demarcation and spatial awareness, together with an understanding of dental anatomy, embryology and histology and associated physiology and pathology, allowed the clinician to accurately predict the point, the angle and the depth of coronal access. Sensibility of the dentino-pulpal complex was maintained. Critical thinking, experience, innovation, problem-solving and established principles can compensate for inaccessible technologies. © 2014 Australian Society of Endodontology.

 20. Femmes et représentation au Pakistan : voix d'en bas et voix d'en ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Femmes et représentation au Pakistan : voix d'en bas et voix d'en haut. L'initiative Gouvernance démocratique, droits des femmes et égalité entre les sexes du CRDI appuie un ensemble de recherches comparatives visant à déterminer si les institutions de démocratie et de gouvernance tiennent compte des droits des ...

 1. E-shop 'til you drop : En studie över e-handlares anpassning av den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang

  OpenAIRE

  Alcazar, Alexander; Kastås, Sandra

  2011-01-01

  Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en fysisk köpprocess. Vår frågeställning var således: Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att anpassa den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang? För att undersöka detta använde vi oss av Overbys artikel "Process Virtualization Theory and the Impact of Information Technology" från 2008 d...

 2. Policy scenarios for climate protection VI. Greenhouse gas emission scenarios up to the year 2030; Politikszenarien fuer den Klimaschutz VI. Treibhausgas-Emissionsszenarien bis zum Jahr 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matthes, Felix C.; Busche, Julia; Doering, Ulrike [Oeko-Institut, Institut fuer Angewandte Oekologie, Freiburg (Germany)] [and others

  2013-03-15

  The largest emission reduction effects of the policy instruments analysed in this report arise from the more robust implementation of energy rehabilitation standards in the buildings sector, the measures geared to more efficient use of electricity in the tertiary and households sectors, including the effect of higher electricity prices as a consequence of the EU Emissions Trading Scheme, more ambitious efficiency standards for passenger cars and the increased use of renewable energies in the heat, transport and electricity production sectors. Primary energy consumption in Germany decreases in this scenario by approx. 16 % by 2020 and by approx. 32 % by 2030 compared to 2008. The share of renewable energies increases by a factor of 2.2 by 2020 and by a factor of 2.8 by 2030 compared to 2008; overall the share of The largest emission reduction effects of the policy instruments analysed in this report arise from the more robust implementation of energy rehabilitation standards in the buildings sector, the measures geared to more efficient use of electricity in the tertiary and households sectors, including the effect of higher electricity prices as a consequence of the EU Emissions Trading Scheme, more ambitious efficiency standards for passenger cars and the increased use of renewable energies in the heat, transport and electricity production sectors. Primary energy consumption in Germany decreases in this scenario by approx. 16 % by 2020 and by approx. 32 % by 2030 compared to 2008. The share of renewable energies increases by a factor of 2.2 by 2020 and by a factor of 2.8 by 2030 compared to 2008; overall the share of renewable energies in the primary energy supply increases to approx. 23 % by 2020 and to approx. 36 % by 2030. Alongside energy-related greenhouse gas emissions, additional measures in industrial processes also bring about substantial contributions to emission reductions.

 3. Et Geriatrisk Akut Team på den Medicinske Modtagelse Mindsker Risikoen for Genindlæggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekmann, Anette Addy; Nygaard, Hanne; Reichstein Wejse, Miriam

  . Litteraturen beskriver varierende effekt på genindlæggelse, men det vides ikke om implementering af et tværfagligt Geriatrisk Akut Teamet (GATE) på den Medicinske Modtage Afdeling (MMA) har effekt på genindlæggelse i målgruppen. Materiale og metode Studiet var designet som et cluster randomiseret kohortestudie...... tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartner, samt antallet af læger der tilså patienten under indlæggelsen på MMA (HR=1,85 CI 95%: 0,88-3,88). Konklusion Vi finder en signifikant positiv sammenhæng mellem GATE og genindlæggelse indenfor 30 dage og indikation af at resultatet kan tilskrives selve...

 4. Management of dens invaginatus type III with large periradicular lesion.

  Science.gov (United States)

  Falcao, Luciana de Souza; de Freitas, Priscila Sousa; Marreiro, Raquel de Oliveira; Garrido, Angela Delfina Bittencourt

  2012-01-01

  This study describes a clinical case of type III dens invaginatus with an extensive periradicular lesion treated successfully. Dens invaginatus is a maldevelopment of the dental germ which occurs as a result of the invagination of the enamel organ. These cases may present difficulties with respect to its diagnosis and treatment because of canal morphology. The success of endodontic therapy requires a knowledge of dental anatomy and its anomalies. A 17-year-old female patient is reported presenting right maxillary lateral incisor (tooth no. 7) classified as type III dens invaginatus with necrotic pulp and presence of an extensive radiolucid lesion. Endodontic treatment was recommended for tooth. However, intracanal exudate was present, suggesting a resistant infection. Enucleation of the lesion was performed as a complementary approach. The root canal obturation was carried out by the gutta-percha thermoplastification technique with root canal sealer, followed by restoration of the tooth. Healing of the lesion with hard tissue formation was confirmed at follow-up. A combination of endodontic and surgical treatments were fundamental to the maintenance of the tooth. The treatment was considered successful. Root canal therapy of dens invaginatus should be based on a thorough clinical and radiographic evaluation. The knowledge of classification and anatomical variations of teeth with dens invaginatus are of great importance for correct treatment.

 5. American black bear denning behavior: Observations and applications using remote photography

  Science.gov (United States)

  Bridges, A.S.; Fox, J.A.; Olfenbuttel, C.; Vaughan, M.B.

  2004-01-01

  Researchers examining American black bear (Ursus americanus) denning behavior have relied primarily on den-site visitation and radiotelemetry to gather data. Repeated den-site visits are time-intensive and may disturb denning bears, possibly causing den abandonment, whereas radiotelemetry is sufficient only to provide gross data on den emergence. We used remote cameras to examine black bear denning behavior in the Allegheny Mountains of western Virginia during March-May 2003. We deployed cameras at 10 den sites and used 137 pictures of black bears. Adult female black bears exhibited greater extra-den activity than we expected prior to final den emergence, which occurred between April 12 and May 6, 2003. Our technique provided more accurate den-emergence estimation than previously published methodologies. Additionally, we observed seldom-documented behaviors associated with den exits and estimated cub age at den emergence. Remote cameras can provide unique insights into denning ecology, and we describe their potential application to reproductive, survival, and behavioral research.

 6. Når vi taler om 68

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 7. 76 FR 60593 - Title VI; Proposed Circular

  Science.gov (United States)

  2011-09-29

  ... recommends. In addition, we propose changing the format to make this Circular consistent with the style of... cross-referencing information related to Title VI that FTA and FHWA jointly assess and evaluate during... Title VI reporting requirements for each of these roles. We also propose cross-referencing information...

 8. Fra 1800-tals familie til den moderne familie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Mogens

  2004-01-01

  Sociologer som Talcot Parsons og William J. Goode mente, at konsekvensen af industrialiseringen også ville blive en indskrænkning af intimiteten og kontakten mellem kernefamilien og den øvrige slægt. En lang række af de funktioner, der blev varetaget af familie og slægt, blev overtaget af det...... omgivende samfund (fx børnenes uddannelse og alderdomsforsørgelsen). Nutidens samfund med en høj geografisk og social mobilitet skulle ydermere bidrage til en isolation af kernefamilien i forhold til den øvrige slægt. Andre sociologer fremhæver den individuelle frihed, som denne udvikling medfører for de...

 9. INTEGRAL entdeckt den Gamma-Himmel: Gamma-Astronomie

  Science.gov (United States)

  Schönfelder, Volker

  2004-11-01

  Das Gamma-Weltraumteleskop INTEGRAL der Europäischen Weltraumbehörde, ESA, hat in den ersten 15 Monaten seiner Mission eine Fülle interessanter, neuer Ergebnisse geliefert. Hauptinstrumente an Bord sind das hoch auflösende Spektrometer SPI und das Spektrometer IBIS. Hinzu kommt je ein Monitor für den Röntgen- und optischen Bereich. Die wichtigsten neuen Erkenntnisse stammen vor allem aus dem Bereich harter kompakter Röntgenquellen und aus dem Bereich der Gammalinien-Spektroskopie. Mit INTEGRAL wurde es erstmals möglich, den diffusen galaktischen Hintergrund zum Teil mit Einzelquellen identifizieren zu können. Ferner ließ sich in der Umgebung des galaktischen Zentrums die 511-keV-Linie von annihilierenden Positronen und Elektronen nachweisen. Schließlich trägt INTEGRAL auch entscheidend zum Studium der geheimnisvollen Gamma Ray Bursts bei.

 10. A rare case of dens invaginatus in a mandibular canine.

  Science.gov (United States)

  George, Roy; Moule, Alexander J; Walsh, Laurence J

  2010-08-01

  Dens invaginatus (dens in dente) is a common dental anomaly with a reported prevalence of between 0.04% and 10%. It typically affects permanent maxillary lateral incisors, central incisors and premolars. These developmental lesions are less common in mandibular teeth and are extremely rare in canines and molars. This report describes a rare case of dens invaginatus (Oehlers type II) in a permanent mandibular canine. The tooth was mature with a closed apex and showed apical pathosis. The tooth was treated endodontically using a non-surgical technique with hand endodontic files, and then followed up after a period of 8 months. A follow-up radiograph showed some healing of the lesion.

 11. Dissimilatory Reduction of Cr(VI), Fe(III), and U(VI) by Cellulomonas Isolates

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith, William Aaron; Apel, William Arnold; Peyton, B. M.; Petersen, J. N.; Sani, R.

  2002-10-01

  The reduction of Cr(VI), Fe(III), and U(VI) was studied using three recently isolated environmental Cellulomonas sp. (WS01, WS18, and ES5) and a known Cellulomonas strain (Cellulomonas flavigena ATCC 482) under anaerobic, non-growth conditions. In all cases, these cultures were observed to reduce Cr(VI), Fe(III), and U(VI). In 100 h, with lactate as electron donor, the Cellulomonas isolates (500 mg/l total cell protein) reduced nitrilotriacetic acid chelated Fe(III) [Fe(III)-NTA] from 5 mM to less than 2.2 mM, Cr(VI) from 0.2 mM to less than 0.001 mM, and U(VI) from 0.2 mM to less than 0.12 mM. All Cellulomonas isolates also reduced Cr(VI), Fe(III), and U(VI) in the absence of lactate, while no metal reduction was observed in either the cell-free or heat-killed cell controls. This is the first report of Cellulomonas sp. reducing Fe(III) and U(VI). Further, this is the first report of Cellulomonas spp. coupling the oxidation of lactate, or other unknown electron donors in the absence of lactate, to the reduction of Cr(VI), Fe(III), and U(VI).

 12. Dissimilatory reduction of Cr(VI), Fe(III), and U(VI) by Cellulomonas isolates.

  Science.gov (United States)

  Sani, R K; Peyton, B M; Smith, W A; Apel, W A; Petersen, J N

  2002-10-01

  The reduction of Cr(VI), Fe(III), and U(VI) was studied using three recently isolated environmental Cellulomonas sp. (WS01, WS18, and ES5) and a known Cellulomonas strain ( Cellulomonas flavigena ATCC 482) under anaerobic, non-growth conditions. In all cases, these cultures were observed to reduce Cr(VI), Fe(III), and U(VI). In 100 h, with lactate as electron donor, the Cellulomonas isolates (500 mg/l total cell protein) reduced nitrilotriacetic acid chelated Fe(III) [Fe(III)-NTA] from 5 mM to less than 2.2 mM, Cr(VI) from 0.2 mM to less than 0.001 mM, and U(VI) from 0.2 mM to less than 0.12 mM. All Cellulomonas isolates also reduced Cr(VI), Fe(III), and U(VI) in the absence of lactate, while no metal reduction was observed in either the cell-free or heat-killed cell controls. This is the first report of Cellulomonas sp. reducing Fe(III) and U(VI). Further, this is the first report of Cellulomonas spp. coupling the oxidation of lactate, or other unknown electron donors in the absence of lactate, to the reduction of Cr(VI), Fe(III), and U(VI).

 13. Econophys-Kolkata VI Conference

  CERN Document Server

  Chakrabarti, Bikas; Chakraborti, Anirban; Ghosh, Asim

  2013-01-01

  The primary goal of the book is to present the ideas and research findings of active researchers such as physicists, economists, mathematicians and financial engineers working in the field of “Econophysics,” who have undertaken the task of modeling and analyzing systemic risk, network dynamics and other topics. Of primary interest in these studies is the aspect of systemic risk, which has long been identified as a potential scenario in which financial institutions trigger a dangerous contagion mechanism, spreading from the financial economy to the real economy. This type of risk, long confined to the monetary market, has spread considerably in the recent past, culminating in the subprime crisis of 2008. As such, understanding and controlling systemic risk has become an extremely important societal and economic challenge. The Econophys-Kolkata VI conference proceedings are dedicated to addressing a number of key issues involved. Several leading researchers in these fields report on their recent work and al...

 14. Arkitektur og plan i den danske velfærdsby 1950-1990

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Poul Bæk

  2005-01-01

  Den danske arkitektur- og planhistorie fra 1950 til 1990 'genskrives' i denne bog ud fra et sammenhængende arkitektur- og byperspektiv. Afsættet er en typologisk forståelse af den danske by, der rummer både den historiske by og de nyere bydele.......Den danske arkitektur- og planhistorie fra 1950 til 1990 'genskrives' i denne bog ud fra et sammenhængende arkitektur- og byperspektiv. Afsættet er en typologisk forståelse af den danske by, der rummer både den historiske by og de nyere bydele....

 15. Dauerquadrat-Untersuchungen in den Allgäuer Alpen

  OpenAIRE

  Runge, Fritz

  1988-01-01

  ln den Jahren 1977-1983 wurden in den Alpen südlich von Oberstdorf/Allgäu 5 Dauerquadrate eingerichtet. Sie lagen in einer Schwemmlingsflur, in einem Alpenrosen-Gebüsch, in einer Alpendost-Hochstaudenflur bzw. einem Geißbart-Schluchtwald, in einem Grünerlen-Busch und einem Silberblatt-Scluchtwald. Die Änderungen der Vegetation dieser in 840 bis 1755 m Höhe gelegenen Dauerboebachtungsflächen sind in 5 Tabellen dokumentiert. Between 1977 and 1983 five permanent plots were established at 840 ...

 16. Die Umweltschäden und Entsorgungsprobleme des russischen Nuklearkomplexes

  OpenAIRE

  Kronfeld-Goharani, Ulrike

  2002-01-01

  "Als Nachfolgestaat der ehemaligen Sowjetunion mit ihrer gigantischen Nuklearindustrie zählt Russland heute zu den Ländern, in denen sich große Mengen Nuklearmüll angereichert haben und einzelne Regionen des Landes von radioaktiven Kontaminationen besonders stark betroffen sind. Ungeachtet dessen änderte im Juni 2001 das russische Parlament das Umweltgesetz, um verbrauchten Nuklearbrennstoff aus dem Ausland in großen Mengen zu importieren. Während Befürworter der Gesetzesänderungen den Import...

 17. Kurz zum Klima: Zu viel Salz verdirbt den Boden

  OpenAIRE

  Zimmer, Markus; Lippelt, Jana; Frank, Jonas

  2012-01-01

  Der zunehmende Einsatz von Anlagen zur Bewässerung sowie mangelnde Erfahrungswerte und Unkenntnis über den richtigen Einsatz der künstlichen Bewässerung haben in den letzten Jahrzehnten zu einer massiven Zunahme der Versalzung des Bodens geführt. Durch diese Bodenversalzung werden weite Flächen für die Landwirtschaft unbrauchbar. Sie sind nur durch hohen Aufwand und Kosten wieder renaturierbar. Der Beitrag in der Reihe »Kurz zum Klima« gibt einen Überblick über die Versalzung in Anbaugebiet...

 18. Facial Cellulitis Arising from Dens Evaginatus: A Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chun-Ming Chen

  2005-07-01

  Full Text Available Dens evaginatus is a developmental anomaly that produces a tubercle on the occlusal surface of a tooth. It is found most frequently in the mandibular premolars. The occlusal tubercle easily causes occlusal interferences. Attrition or fracture of the tubercle can lead to pulpitis, pulp necrosis, periapical pathosis, and periapical infection. This case report illustrates the treatment of facial cellulitis arising from dens evaginatus with open apex. Calcium hydroxide was used for the apexification procedure. One year after canal obturation, radiography revealed no apical pathosis and the apical seal was evident.

 19. Financial Inclusion: Reformen in den Bereichen Verbraucherschutz und finanzielle Allgemeinbildung

  OpenAIRE

  Christa Hainz

  2011-01-01

  Nicht zuletzt der Mangel an wirksamer Offenlegung von Informationen und irreführende Werbung auf Seiten der Anbieter sowie mangelndes Verständnis bezüglich Finanzprodukten auf Seiten der Konsumenten trugen dazu bei, dass der Markt für Subprime-Hypotheken in den USA zusammenbrach. Eine Verbesserung dieses institutionellen Umfelds sollte deshalb dazu dienen, derart negative Entwicklungen in der Zukunft zu verhindern. Der Beitrag gibt einen Überblick, welche Industrieländer Reformen in den Berei...

 20. APEXIFICATION OF A TOOTH WITH DENS INVAGINATUS (A CASE REPORT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Epita Sarah Pane

  2015-08-01

  Full Text Available Dens invaginatus is a developmental malformation of teeth. A successful treatment of a maxillary lateral with dens invaginatus extending to mid root area, incomplete apical closure and large apical radiolucency will be presented. Sixteen months apexification with calcium hydroxide dressing was effective in resolving the problem after ultrasonic debridement, sodium hypochlorite irrigation. A 6-month recall radiograph is presented showing successful healing of the periapical lesion. Conventional endodontic treatment with calcium hydroxide apexification showed a favourable healing and will enhance the prognosis of the tooth.

 1. GULag-konference i Landstingssalen, Christiansborg, den 25. september 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederichsen, Kim; Fledelius, Karsten; Foverskov, Carl Erik

  2012-01-01

  Artikel med referater af indlæg på og samlet vurdering af konference afholdt på Christiansborg om GULag, de sovjetiske KZ-lejre i Stalin-tiden arrangeret af Den Danske Helsinki-Komité for menneskerettigheder, Dansk-Russisk Forening og gulag.dk......Artikel med referater af indlæg på og samlet vurdering af konference afholdt på Christiansborg om GULag, de sovjetiske KZ-lejre i Stalin-tiden arrangeret af Den Danske Helsinki-Komité for menneskerettigheder, Dansk-Russisk Forening og gulag.dk...

 2. Radicular Dens Invaginatus: Report of a Rare Case

  Science.gov (United States)

  Beena, V. T.; Sivakumar, R.; Heera, R.; Rajeev, R.; Choudhary, Kanaram; Panda, Swagatika

  2012-01-01

  Dens invaginatus is a developmental anomaly resulting from invagination of a portion of crown forming within the enamel organ during odontogenesis. The invagination ranges from a slight pitting (coronal type) to an anomaly occupying most of the crown and root (radicular type). Although a clinical examination may reveal a deep fissure or pit on the surface of an anterior tooth, radiographic examination is the most realistic way to diagnose the invagination. The objective of this case presentation is to report a rare case of radicular dens in dente, which is a rare dental anomaly. PMID:22900211

 3. Nonsurgical endodontic treatment of type II dens invaginatus

  Science.gov (United States)

  MA, Rajini; Kaiwar, Anjali; N, Meena; Kumari R, Anitha; Shetty, Ashish; DN, Naveen; N, Shubhashini

  2009-01-01

  The endodontic treatment of teeth with dens invaginatus, characterized by an infolding of enamel and dentin, extending deep into the pulp cavity near the root apex, may be complicated and challenging. The complexity of the internal anatomy may create challenges for the complete removal of diseased pulpal tissue and the subsequent sealing of the canal system. Because of the bizarre root canal anatomy and widely open apex, a combination of nonsurgical and surgical endodontic treatment or extraction is the most common choice of therapy. This article describes case reports of nonsurgical endodontic treatment of Type II dens invaginatus associated with periradicular lesion. PMID:20617071

 4. Radicular Dens Invaginatus: Report of a Rare Case

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. T. Beena

  2012-01-01

  Full Text Available Dens invaginatus is a developmental anomaly resulting from invagination of a portion of crown forming within the enamel organ during odontogenesis. The invagination ranges from a slight pitting (coronal type to an anomaly occupying most of the crown and root (radicular type. Although a clinical examination may reveal a deep fissure or pit on the surface of an anterior tooth, radiographic examination is the most realistic way to diagnose the invagination. The objective of this case presentation is to report a rare case of radicular dens in dente, which is a rare dental anomaly.

 5. Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på den måde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schweppenhäuser, Jakob

  2013-01-01

  members and between people in general are saturated with awkward, embarrassing, shameful feelings. As the genre of lyrics – in a literary aspect – is strongly underexposed, the article is centered around Zeuthen’s work within the frame of his band, Skammens Vogn: the interplay between words, voice...

 6. Dét, der forsvinder, tager jeg med

  DEFF Research Database (Denmark)

  Auken, Sune; Skriver, Svend

  Bogen rummer en samlet og nuanceret fortolkning af udviklinger, sammenhænge og spændingsforhold fra værk til værk i Søren Ulrik Thomsens poesi og poetik fra City Slang (1981) til Det værste og det bedste (2002).......Bogen rummer en samlet og nuanceret fortolkning af udviklinger, sammenhænge og spændingsforhold fra værk til værk i Søren Ulrik Thomsens poesi og poetik fra City Slang (1981) til Det værste og det bedste (2002)....

 7. Emissions of chromium (VI) from arc welding.

  Science.gov (United States)

  Heung, William; Yun, Myoung-Jin; Chang, Daniel P Y; Green, Peter G; Halm, Chris

  2007-02-01

  The presence of Cr in the +6 oxidation state (Cr[VI]) is still observed in ambient air samples in California despite steps taken to reduce emissions from plating operations. One known source of emission of Cr(VI) is welding, especially with high Cr-content materials, such as stainless steels. An experimental effort was undertaken to expand and update Cr(VI) emission factors by conducting tests on four types of arc-welding operations: gas-metal arc welding (GMAW), shielded metal arc welding (SMAW), fluxcore arc welding, and pulsed GMAW. Standard American Welding Society hood results were compared with a total enclosure method that permitted isokinetic sampling for particle size-cut measurement, as well as total collection of the aerosol. The fraction of Cr(VI) emitted per unit mass of Cr electrode consumed was determined. Consistent with AP-42 data, initial results indicate that a significant fraction of the total Cr in the aerosol is in the +6 oxidation state. The fraction of Cr(VI) and total aerosol mass produced by the different arc welding methods varies with the type of welding process used. Self-shielded electrodes that do not use a shield gas, for example, SMAW, produce greater amounts of Cr(VI) per unit mass of electrode consumed. The formation of Cr(VI) from standard electrode wires used for welding mild steel was below the method detection limit after eliminating an artifact in the analytical method used.

 8. Til den europæiske Holberg-reception

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Michel; Andersen, Jens Kristian

  2009-01-01

  Kommentar af fund af nogle hidtil oversete omtaler af Holberg i det 18. århundredes Frankrig. Disse nuancerer det billede vi gør os af en helt negativ fransk Holberg-reception. Udgivelsesdato: 2009......Kommentar af fund af nogle hidtil oversete omtaler af Holberg i det 18. århundredes Frankrig. Disse nuancerer det billede vi gør os af en helt negativ fransk Holberg-reception. Udgivelsesdato: 2009...

 9. Skønhed og rædsel i den nye Pharma Science Building

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeh, Henrik

  2016-01-01

  Reportage fra et fælles besøg i den nyligt indviede PharmaScience Building, Københavns Universitet, juni 2016. Teksten om mødet mellem journalist og forsker på den ene side og bygningen og dens brugere på den anden side. Journalist Christoffer Zieler henviser til Henrik Reehs separat offentliggjo......Reportage fra et fælles besøg i den nyligt indviede PharmaScience Building, Københavns Universitet, juni 2016. Teksten om mødet mellem journalist og forsker på den ene side og bygningen og dens brugere på den anden side. Journalist Christoffer Zieler henviser til Henrik Reehs separat...

 10. Tegnets tid. Fortid, historie og historicitet efter den sproglige vending

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  I Tegnets tid undersøges nyeste videnskabsteoretiske strømninger og deres betydning for historisk forskning. Forfatteren anvender den franske filosof Jacques Derridas teorier til at nyformulere og genåbne hævdvundne problemstillinger i historien: fortidsbegrebet, fagets kildekritiske tradition og...

 11. Rum, rammer og biblioteker i den virtuelle verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i en kort introduktion til hvordan rum og rammer gestaltes i den virtuelle 3‐D verden Second Life, undersøger denne artikel, på hvilke måder rum og rammesætning anvendes og opleves i en faglig sammenhæng. Som eksempel anvendes det danske biblioteksprojekt i Second Life, Info Island...

 12. Cloud computing og den strafferetlige beskyttelse af data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Peter Dueholm

  2013-01-01

  Cloud computing er blevet en populær metode for bl.a. at opbevare data. Muligheden for eksempelvis at placere forretningskritiske data på teknisk udstyr, som ejes af den udbyder, der driver cloud computing tjenesten, gør det aktuelt at forholde sig til, om straffeloven i sådanne tilfælde yder et...

 13. An Interview with DOROTHY E. DENNING, Oral History 424

  OpenAIRE

  Yost, Jeffrey R.

  2013-01-01

  Computer Security History Project Computer security pioneer Dorothy Denning discusses her career including her Lattice Model for Computer Security, research on database security, intrusion detection, and other areas, such as her influential textbooks. The interview also addresses computer security research infrastructure and collaborators at various institutions where she worked including Purdue University, SRI International, Digital Equipment Corporation, Georgetown University, and Naval ...

 14. Activity rhythms and distribution of natal dens for red foxes

  Science.gov (United States)

  Wenyang, Zhou; Wanhong, Wei; Biggins, Dean E.

  1995-01-01

  The red fox, Vulpes vulpes, was investigated with snow tracking, radiotracking and directive observation at the Haibei Research Station of Alpine Meadow Ecosystem, Academia Sinica, from March to September 1994. The objectives of this study were to determine the distribution and use of natal dens, activity rhythms, and home range sizes for the foxes.

 15. Når religionen indtager den politiske debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Rune

  2009-01-01

  Tidligere var politiske spørgsmål forankret i en sekulær argumentation, men med hændelser som "9/11"og "Muhammedtegningerne" har religionen entreret den offentlige debat. Dette gælder ikke mindst argumentationen om Tyrkiets optagelse i EU, der har sit mest markante udtryk blandt Dansk Folkepartis...

 16. Den za Dnjom võib omanikku vahetada / Dannar Leitmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Leitmaa, Dannar, 1982-

  2008-01-01

  Eesti populaarsemat venekeelset nädalalehte Den za Dnjom välja andva OÜ Merger Meedia juhi Andres Tiisleri sõnul käivad läbirääkimised ajalehe müügiks. Krediidiinfo andmetel on ettevõtte maksuvõlg 1,225 miljonit krooni

 17. God smag og bordskik er den bedste slankekur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Boris

  2011-01-01

  Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhæ...

 18. Hyekyung Cho: Chinas langer Marsch in den Kapitalismus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2006-01-01

  Chos afhandling fra Berlin refereres i hovedtræk. Tre modsætninger tages op i den: 1) mellem 'transitionen' ind i kapitalismen og herredømmet af et kommunistisk parti, hvor det bl.a.viser sig at particentralen fremmer liberaliseringen i kampen mod statsvirksomhederne; 2) mellem integrationen i ve...

 19. Kapitalismens ånd og den kreative etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stephensen, Jan Løhmann

  hyldes nu det kreative arbejde, de kreative erhverv og den kreative økonomi som eksemplariske scener for udfoldelsen af denne eftertragtede evne, som hævdes at udgøre rygraden i nutidens og ikke mindst fremtidens kulturelle og økonomiske logik. Med afsæt i bl.a. Max Weber samt Luc Boltanski & Eve...

 20. Den naturlige samtale i fremmedsproglig læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone; Troensegaard, Agnete

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at plædere, ikke alene for bevarelsen af den nye arbejds- og eksamensform, som oparbejdelse af fremmedsproglig samtalefærdighed indebærer, men også for styrkelse af tiltag, der på lignende vis kunne fremme sprogelevernes læringsproces og medansvaret herfor....

 1. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Afhandlingens teoretiske udgangspunkt er hos Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Ulf P. Lund­gren, Staf Callewaert, det konkrete er en række evalueringer af uddannelser til (semi)professioner inden for sundhedssektoren.                I afhandlingen konstrueres den sociale og symbolske funktion af u...

 2. Aktivistisk med forbehold? Danmark, EU og den amerikanske verdensorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wivel, Anders

  2017-01-01

  reflekterer de globale og europæiske incitamenter. Dansk europapolitik formuleres af danske beslutningstagere som en nødvendighedens politik, men dette udelukker ikke en aktivisme, der ofte fremstår som dristig i sin udfordring af den dominerende tysk-fransk forståelse af EU’s betydning og fremtid....

 3. Historien om den kostbare læringstid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2015-01-01

  Danmarkshistorien har aldrig rigtig haft plads til de mindste børn. Men nu fortæller forskere fra DPU for første gang historien om, hvordan nutidens daginstitutioner og den moderne pædagogprofession er blevet til. Overraskende viser det sig, at politikere og pædagogiske tænkere gennem de sidste 2...

 4. Einfluss verschiedener Beladeeinrichtungen auf den Ertrag eines Kombisystems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jordan, Ulrike; Vejen, Klaus

  2002-01-01

  thermosyphonischer Volumenstrom lassen sich daher durch die Konstruktion der Beladeeinheit beeinflussen. Kombispeicher mit verschiedenen Beladeeinrichtungen (intern, extern, thermosyphonisch durchströmt) wurden u.a. bereits von den Solar-Forschungs- und Testinstituten ITW Stutt-gart (z.B. Drück98) und SERC Borlänge...

 5. Den centraleuropæiske fortælling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2014-01-01

  Om EU's udvidelse mod øst- og centraleuropa. Om hvordan Hitler og Stalins masseudrydelser har betydet mere for den europæiske identitete og sammenhængskraft end kristendommen, og hvordan antisemitisme er blevet en form for kode og fælles sprog for mennesker, der drømmer om en nationalt eller...

 6. Pulp revascularization of immature dens invaginatus with periapical periodontitis.

  Science.gov (United States)

  Yang, Jie; Zhao, Yuming; Qin, Man; Ge, Lihong

  2013-02-01

  Dens invaginatus is a rare developmental malformation of a tooth caused by the invagination of the tooth crown before biological mineralization occurs. The complex anatomy of these teeth makes nonsurgical endodontic treatment difficult and more so when there is presence of periapical periodontitis with open apex. The endodontic treatment of dens invaginatus is a challenge, especially in the case of periapical periodontitis with open apex. Pulp revascularization is a conservative endodontic treatment that has been introduced in recent years. Presented here is a variant approach for the treatment of immature dens invaginatus type II with periapical periodontitis, which combines filling of the invagination and pulp revascularization. After accessing the pulp chamber, the main canal and the invagination were explored. The root was thoroughly disinfected by irrigating and medication, invagination was filled, and the main canal was revascularized. Then the coronal sealing was made by glass ionomer cement and composite resin. Radiograph taken regularly and computed tomography scan were used to investigate the healing of the periapical lesion and development of the root. In the subsequent follow-up, the periapical lesion was completely eliminated, the open apex was closed, and the wall of the root was thickened. For type II immature dens invaginatus with large periapical lesion, conservative endodontic treatment should be considered before periapical surgery. With sufficient infection control, pulp revascularization can be an effective alternative method. Copyright © 2013 American Association of Endodontists. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 7. Endodontic management of dens invaginatus Type IIIb: Case series.

  Science.gov (United States)

  Martins, Jorge N R; da Costa, Rui Pereira; Anderson, Craig; Quaresma, Sérgio André; Corte-Real, Luís S M; Monroe, Adam D

  2016-01-01

  Dens invaginatus may be seen as a developmental malformation. It is characterized by an invagination of the enamel and dentin, creating a lumen inside the affected tooth, which may extend as deep as the apical foramen. Oehlers Type IIIb is considered the most challenging clinical conditions. The purpose of this study is to discuss the nonsurgical endodontic management of vital and necrotic dens invaginatus Type IIIb cases. Due to the complex anatomical consideration of dens invaginatus Type IIIb, endodontic treatment is extremely technique sensitive. A conservative approach was used in a vital case to treat the invaginated lumen only, to preserve the vitality of the pulp, and a more invasive approach was used in a necrotic case to debride the lumen and necrotic pulp for proper disinfection of the root canal system. Although different, all the approaches were successful. The clinical signs and symptoms were resolved. The vital case remains vital after 19 months, and the recall radiographs were able to show satisfactory periapical healing both in vital and necrotic cases. Due to the highly complex anatomy of dens invaginatus Type IIIb, the decision of preserving the pulp vitality may not be related only to pulpal diagnosis but also to the technical requirements of the treatment. Although very technically sensitive, it may be possible to treat the invaginated lumen exclusively, while preserving the vitality of the pulp. Necrotic cases may require a more aggressive approach to achieve a favorable prognosis.

 8. Den Europeiska unionen i en globaliserande värld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manners, Ian James

  2013-01-01

  faktor för att förstå regionala ansträngningar att samordna olika ekonomiska, sociala, miljömässiga och politiska förändringar. Regionalt integrationsarbete och globaliseringen av livsstilar har tillsammans blivit del av den centrala dynamiken i förbindelserna mellan EU och världen. Som Julia Kristeva...

 9. Fractures of the dens complicating ankylosing spondylitis with atlantooccipital fusion.

  Science.gov (United States)

  Miller, F H; Rogers, L F

  1991-05-01

  Patients with ankylosing spondylitis are prone to fractures. Fractures tend to occur in the lower cervical spine disc space. We describe 2 patients with odontoid fractures. Both patients had atlantooccipital fusion which may have increased their susceptibility for dens fractures. One patient had Crohn's disease.

 10. Corporate Social Responsibility i forsyningskæden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liempd, Dennis van

  2007-01-01

  Styring og kontrol af etiske risici i forsyningskæden som en del af virksomhedens samfundsansvar (corporate social re­sponsibility; CSR) er blevet mere og mere vigtig nu til dags. Der er stor national og international fokus på CSR-området, ikke mindst fordi globaliseringen har gjort, at flere...

 11. Learning the vi and Vim Editor

  CERN Document Server

  Robbins, Arnold; Hannah, Elbert

  2008-01-01

  There's nothing that hard-core Unix and Linux users are more fanatical about than their text editor. Editors are the subject of adoration and worship, or of scorn and ridicule, depending upon whether the topic of discussion is your editor or someone else's. vi has been the standard editor for close to 30 years. Popular on Unix and Linux, it has a growing following on Windows systems, too. Most experienced system administrators cite vi as their tool of choice. And since 1986, this book has been the guide for vi. However, Unix systems are not what they were 30 years ago, and neither is this

 12. Polen vor der Middle-Income-Trap? Entwicklungsplan bis 2030 soll den Aufholprozess beschleunigen

  OpenAIRE

  Holtemöller, Oliver; Kämpfe, Martina

  2017-01-01

  Polen hat seinen Abstand gegenüber den entwickelten Marktwirtschaften Westeuropas seit dem Beginn der 1990er Jahre bis heute gemessen am Pro-Kopf-Einkommen stark verringert. Galt das Land in den ersten zwei Jahrzehnten unter den mittelosteuropäischen Ländern als Vorreiter beim Wirtschaftswachstum, so hat sich das Aufholtempo in den letzten Jahren verlangsamt. Die polnische Regierung reagierte darauf mit einem strategischen Entwicklungsplan ('Morawiecki'-Plan), der Maßnahmen und Ziele bis 2030...

 13. KGB : de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kulavig, Erik

  Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark......Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark...

 14. Asymptomatic ''crowned dens'' calcification in CT images for the craniovertebral junction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kubota, Gen; Mori, Masataka; Fukushima, Tatsuro

  2007-01-01

  Calcification around the odontoid process suggests 'crowned dens' syndrome, when accompanied with acute occipital headache or neck pain and with inflammatory signs. We retrospectively searched for calcification around the odontoid process in routine CT images of 282 patients emcompassing the craniovertebral junction, and found 13 (4.6%) had 'crowned dens' calcifications with neither characteristic symptoms nor signs suggestive for crowned dens' syndrome. Females of older ages frequently showed asymptomatic crowned dens' calcifications. (author)

 15. Multiple dens invaginatus, mulberry molar and conical teeth : case report and genetic considerations

  OpenAIRE

  Sedano, Heddie O.; Ocampo Acosta, Fabian; Naranjo Corona, Rosa I.; Torres Arellano, María Eleuteria

  2009-01-01

  Dens in dente, also known as dens invaginatus and dilated compound odontoma, is a malformation that can occur on primary, permanent, or supernumerary teeth that is characterized by a deep invagination of the surface of a crown or root covered with enamel. This abnormality in tooth morphology generally affect the maxillary lateral incisors but several cases of multiple dens invaginatus have been reported in the literature. A 15 year-old female patient is reported here presenting five dens ...

 16. Management of dens invaginatus type II with periapical lesion: case report.

  Science.gov (United States)

  Uzun, Ismail; Keskin, Cangul; Guler, Bugra; Ozdemir, Ozgur

  2015-01-01

  Dens invaginatus is a developmental anomaly resulting from epithelial invagination of the tooth crown before calcification. Endodontic treatment of teeth affected by dens invaginatusmay be difficult and complex due to aberrant anatomy. Combined orthograde and surgical approaches for successful treatment of dens invaginatus are effective. This report describes the successful treatmentand results atthe 12-month follow-up of a maxillary lateral incisor showing dens invaginatus type II, a large periapical lesion and an open apex by using combined surgical and endodontic treatment.

 17. Non-Surgical Root Canal Treatment of Dens Invaginatus 3 in a Maxillary Lateral Incisor

  OpenAIRE

  Moradi, Saeed; Donyavi, Zakyeh; Esmaealzade, Mohammad

  2008-01-01

  The aim of this case report was to describe the clinical management of an unusual dens invaginatus type 3. A case of dens invaginatus in a maxillary lateral incisor with a periapical lesion is reported. The patient presented with pain and localized swelling. Despite the complex anatomy and diagnosis of dens invaginatus, non-surgical root canal treatment was performed successfully. Key Learning Points: - Dens invaginatus may be presented in different forms, and the etiology of this phenomenon ...

 18. Filosofisk terapi som træning til døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til livsduelig...

 19. Genetics Home Reference: mucopolysaccharidosis type VI

  Science.gov (United States)

  ... on PubMed Garrido E, Chabás A, Coll MJ, Blanco M, Domínguez C, Grinberg D, Vilageliu L, Cormand B. Identification of the molecular defects in Spanish and Argentinian mucopolysaccharidosis VI (Maroteaux- ...

 20. Rheology of water ices V and VI

  Science.gov (United States)

  Durham, W.B.; Stern, L.A.; Kirby, S.H.

  1996-01-01

  We have measured the mechanical strength (??) of pure water ices V and VI under steady state deformation conditions. Constant displacement rate compressional tests were conducted in a gas apparatus at confining pressures from 400 250 K. Ices V and VI are thus Theologically distinct but by coincidence have approximately the same strength under the conditions chosen for these experiments. To avoid misidentification, these tests are therefore accompanied by careful observations of the occurrences and characteristics of phase changes. One sample each of ice V and VI was quenched at pressure to metastably retain the high-pressure phase and the acquired deformation microstructures; X ray diffraction analysis of these samples confirmed the phase identification. Surface replicas of the deformed and quenched samples suggest that ice V probably deforms largely by dislocation creep, while ice VI deforms by a more complicated process involving substantial grain size reduction through recrystallization.

 1. Derfor elsker og hader vi positiv psykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2010-01-01

  Hvorfor er positiv psykologi så populært? Er positiv psykologi ved at blive en religion? Asterisk har mødt tre fremtrædende forskere, der forklarer, hvorfor vi elsker og hader positiv psykolog.......Hvorfor er positiv psykologi så populært? Er positiv psykologi ved at blive en religion? Asterisk har mødt tre fremtrædende forskere, der forklarer, hvorfor vi elsker og hader positiv psykolog....

 2. Har vi sat retssikkerheden til salg?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Annette; Hartz, Emily; Gottrup, Rikke

  2014-01-01

  Den offentlige forvaltning er i højere grad end tidligere underlagt økonomisk styring og økonomiske målsætninger. Det skal dokumenteres, hvad borgernes skattepenge bruges til, og der stilles krav om løbende effektivisering. I artiklen diskuteres de mulige indirekte konsekvenser dette økonomiske f...

 3. Vi behøver innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  McAloone, Tim C.

  2007-01-01

  ? Den amerikanske videnskabsmand Jeremy Rifkin beskriver i sin seneste bog, The European Dream, hvordan europæisk energipolitik, -forskning, -udvikling og relateret industri kan hjælpe os til at bremse vores for øjeblikket eksponentielt stigende CO2-produktion - og hvordan vores globaliseringstankegang...... rent faktisk kan fremme denne indsats. Den eneste udfordring er, at nogen skal igangsætte en økonomisk/industriel revolution, for at drømmen går i opfyldelse. Hvem skal tage ansvar for at sætte denne revolution i gang, og hvordan skal den opnås? Rifkin's patentløsning er inspirerende. Den er kort...... fortalt baseret på at generere, opbevare og distribuere brintenergi gennem et komplekst og distribueret netværk af vedvarende energikilder og appellerer i næsten hver dimension til danske ingeniørkompetencer. Fra de vedvarende energikilder som Rifkin nævner - fotovoltaisk solenergi, vindenergi...

 4. Dwellers in dens on sandy bottoms: Ecological and behavioural traits of Octopus vulgaris

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel Guerra

  2014-09-01

  Full Text Available Four visual censuses targeting Octopus vulgaris living in dens on sandy bottoms were carried out from June to October 2013 in the National Park of the Atlantic Galician Islands (NW Spain. Censuses were undertaken by scuba diving between 5 and 21 m depth in daytime. The total area swept was 13.75 ha. There were no significant differences between octopus presence in dens during open and closed fishing seasons. Depth had a significant negative relationship with occupancy. The average number of dens per 1000 m2 was 3.84±0.84 in June and 3.89 in October. The area per den was 260 m2. Den number estimations varied between 1586 and 2057. The largest number of dens (76.5% was found between 5 and 10 m depth. Den distribution was clumped. No significant differences were found between octopus size classes (small, medium and large and den diameter. Associate dens were observed. There were no significant differences in den diameter and shell types found around the middens. Many dens could be “permanent”. Drilling bivalve shell behaviour is discussed. The surveyed area had around 1100 individuals, mainly small specimens. No significant differences were found between octopus size and depth. Substrate, den type and food abundance and availability (especially razors Ensis arcuatus seem to be the main factors influencing dens and octopus density and distribution. Den availability does not appear to be a limiting factor in this case. Temperature, den availability, predators and fishing pressure influencing density and distribution are discussed. Rodas inlet may be a preferential habitat for O. vulgaris individuals ranging from 200 to 2000 g, but especially small specimens ( ≤ 1000 g.

 5. At eksistere tænkningen - Om cogito-argumentet og 'illusionen om erkendelsens primat'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2009-01-01

  Descartes' indflydelsesrige principformulering cogito ergo sum blev af F.W.J. Schelling betegnet som det 17. århundredes ‘magiske formular'; men den tryllebandt ikke alene sin samtid og den umiddelbare eftertid, den anslog simpelthen grundtonen for hele den nyere tids filosofi, og i nærværnede...... artikel tager jeg da også netop udgangspunkt i (receptionen af) Descartes' cogito-argument. For dels har vi med propositionen ‘jeg tænker, altså er jeg' vel nok det mest bogstavelige udtryk for et forsøg på ‘at tænke eksistensen'; dels rejses spørgsmålet om cogitoargumentets mening til stadighed i...

 6. Non-surgical root canal treatment of dens invaginatus 3 in a maxillary lateral incisor.

  Science.gov (United States)

  Moradi, Saeed; Donyavi, Zakyeh; Esmaealzade, Mohammad

  2008-01-01

  The aim of this case report was to describe the clinical management of an unusual dens invaginatus type 3. A case of dens invaginatus in a maxillary lateral incisor with a periapical lesion is reported. The patient presented with pain and localized swelling. Despite the complex anatomy and diagnosis of dens invaginatus, non-surgical root canal treatment was performed successfully. - Dens invaginatus may be presented in different forms, and the etiology of this phenomenon is not fully understood. - Due to abnormal anatomical configuration, dens invaginatus presents technical difficulties in its clinical management. - Non-surgical root canal treatment can be performed successfully.

 7. A rare presentation of bilateral maxillary dens invaginatus diagnosed using cone beam computed tomography.

  Science.gov (United States)

  Dinapadu, Sainath; Aravelli, Swathi; Pasari, Srikanth; Marukala, Narender Reddy

  2013-01-01

  Dens invaginatus is a developmental variation in the formation of a tooth that causes changes in the internal anatomy of the tooth. The presence of double dens invaginatus is extremely rare. Understanding the type, extension, and complex morphology of dens invaginatus is essential. Diagnosis of this condition using conventional radiographic techniques is not easy. Advanced imaging techniques, such as cone beam computed tomography (CBCT) are very helpful in diagnosis of these complex anatomic variations. In the present case report, we demonstrate the use of CBCT in the evaluation and treatment planning of bilateral maxillary dens invaginatus, of which one presented as a case of double dens.

 8. A Rare Presentation of Bilateral Maxillary Dens Invaginatus Diagnosed Using Cone Beam Computed Tomography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sainath Dinapadu

  2013-01-01

  Full Text Available Dens invaginatus is a developmental variation in the formation of a tooth that causes changes in the internal anatomy of the tooth. The presence of double dens invaginatus is extremely rare. Understanding the type, extension, and complex morphology of dens invaginatus is essential. Diagnosis of this condition using conventional radiographic techniques is not easy. Advanced imaging techniques, such as cone beam computed tomography (CBCT are very helpful in diagnosis of these complex anatomic variations. In the present case report, we demonstrate the use of CBCT in the evaluation and treatment planning of bilateral maxillary dens invaginatus, of which one presented as a case of double dens.

 9. Selection of den sites by black bears in the southern Appalachians

  Science.gov (United States)

  Reynolds-Hogland, M. J.; Mitchell, M.S.; Powell, R.A.; Brown, D.C.

  2007-01-01

  We evaluated selection of den sites by American black bears (Ursus americanus) in the Pisgah Bear Sanctuary, western North Carolina, by comparing characteristics of dens at 53 den sites with availability of habitat characteristics in annual home ranges of bears and in the study area. We also tested whether den-site selection differed by sex, age, and reproductive status of bears. In addition, we evaluated whether the den component of an existing habitat model for black bears predicted where bears would select den sites. We found bears selected den sites far from gravel roads, on steep slopes, and at high elevations relative to what was available in both annual home ranges and in the study area. Den-site selection did not differ by sex or age, but it differed by reproductive status. Adult females with cubs preferred to den in areas that were relatively far from gravel roads, but adult females without cubs did not. The habitat model overestimated the value of areas near gravel roads, underestimated the value of moderately steep areas, and did not include elevation as a predictor variable. Our results highlight the importance of evaluating den selection in terms of both use and availability of den characteristics. ?? 2007 American Society of Mammalogists.

 10. Raccoon (Procyon lotor) diurnal den use within an intensively managed forest in central West Virginia

  Science.gov (United States)

  Owen, Sheldon F.; Berl, Jacob L.; Edwards, John W.; Ford, W. Mark; Wood, Petra Bohall

  2015-01-01

  Intensive forest management may influence the availability of suitable den sites for large den-seeking species, such as Procyon lotor (Raccoon). As part of a Raccoon ecology study on an industrial forest in the Allegheny Mountains of central West Virginia, we radio-tracked 32 Raccoons to 175 diurnal den sites to determine relative use of dens that included cavity trees, rock dens, log piles, slash piles, and exposed limbs. Patterns of den use significantly differed between sexes and among seasons. Overall, we recorded 58 cavity dens in 12 tree species with 7 maternal dens found in 5 tree species. Raccoons selected larger-diameter den trees than available cavity trees and non-cavity trees. Because the abundance of suitable tree cavities is known to influence Raccoon densities and recruitment at fine spatial scales and female Raccoons in this study used tree cavities as maternal den sites, the continued harvest of large-diameter trees (i.e., those capable of developing den cavities) without replacement may impact Raccoon recruitment within intensively managed forests throughout the central Appalachians.

 11. Triple dens invaginatus in a single tooth: Rarest of rare case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amandeep Chhina

  2017-01-01

  Full Text Available Dens invaginatus is a rare malformation affecting the teeth. The teeth that are most commonly affected are the permanent maxillary lateral incisors. The mandibular posterior teeth are rarely affected by dens invaginatus. In most of the cases, a single dens invaginatus is seen affecting the tooth. Cases of double dens invaginatus affecting a single tooth are rare, and those of triple dens invaginatus in a single tooth are even rarer. Here, we present a case of a 14-year-old where three dens invaginatus were seen in the mandibular second premolar. This is the fourth case of three dens invaginatus in a single tooth as only three have been reported previously.

 12. Den sociala frågans återkomst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersson, Kenneth; Olsson, Ulf; Krejsler, John B.

  2014-01-01

  Inom samtidens berättelse om Europeisk utbildningspolitik betraktas livslangt lärande och den sociala dimensionen som centrala begrepp för att göra det möjligt att förverkliga den vision, EUROPE 2020 om ett framtida Europa med "smart, hållbar och inkluderande tillväxt", som antogs i 2010 (COM, 2010......, s.1). I denna berättelse betraktas det livslånga lärande som en förutsättning för såväl samhällets som individens lyckosamma utveckling samt för att skapa ett gott samhälle, demokratisk förståelse och ett aktiv medborgerligt deltagande (London Kommuniké 2007)....

 13. Können Statine den Knochenstoffwechsel positiv beeinflussen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vock L

  2005-01-01

  Full Text Available Statine, potente Inhibitoren der HMG-CoA-Reduktase, werden erfolgreich zur Senkung der Cholesterinblutspiegel eingesetzt. In den letzten Jahren sind jedoch zahlreiche andere Wirkungen der Statine aufgedeckt worden, die möglicherweise für den Knochenstoffwechsel von Bedeutung sind: In vitro konnten faszinierende knochenanabole Wirkungen der Statine bewiesen werden. Welche molekularen Mechanismen für diese Beobachtungen genau verantwortlich sind, ist nach wie vor unklar. Auch konnten in anderen In-vitro-Studien, Tiermodellen und klinischen Studien diese eindrucksvollen Resultate nicht immer bestätigt werden. Das vorliegende Bild der Statine im Knochenstoffwechsel ist uneinheitlich. Viele Fragen bleiben offen. Es fehlen neben genaueren Erkenntnissen über die Eigenschaften der einzelnen Statine auch Resultate besser auf diese Fragestellung zugeschnittener Studien.

 14. Begær, krop og den anden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøgersen, Ulla

  Med fænomenologisk udgangspunkt fremmes forståelse af begær som lidenskab. Indledes med redegørelse og diskussion af analyser af begær hos Merleau-Ponty, Sartre og Lévinas. Og fortsætter med at skrive om begærets dynamik med fokus på kroppen og den anden......Med fænomenologisk udgangspunkt fremmes forståelse af begær som lidenskab. Indledes med redegørelse og diskussion af analyser af begær hos Merleau-Ponty, Sartre og Lévinas. Og fortsætter med at skrive om begærets dynamik med fokus på kroppen og den anden...

 15. Corporate Social Responsibility i forsyningskæden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liempd, Dennis van

  2007-01-01

  Styring og kontrol af etiske risici i forsyningskæden som en del af virksomhedens samfundsansvar (corporate social re­sponsibility; CSR) er blevet mere og mere vigtig nu til dags. Der er stor national og international fokus på CSR-området, ikke mindst fordi globaliseringen har gjort, at flere...... for hvilke virksomheder, det kan være interessant. Der præsenteres nogle teoretiske tilgange og modeller, som findes i den akademiske litteratur. Endvi­dere diskuteres nogle drivkræfter og forskellige motivatio­ner, som gør, at virksomheder beskæftiger sig med CSR i praksis. Artiklen viser også hvordan man...

 16. Den monofone lyrik: puisque som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ægidius, Adam

   Findes der indikationer på, at lyrikken er monofon, sådan som Bakhtine hævdede? Konnektoren puisque bruges i romaner ofte til at skabe dækket direkte tale, mens den – som jeg her viser det –  i lyrik kun iscenesætter digterens egen stemme....... Findes der indikationer på, at lyrikken er monofon, sådan som Bakhtine hævdede? Konnektoren puisque bruges i romaner ofte til at skabe dækket direkte tale, mens den – som jeg her viser det –  i lyrik kun iscenesætter digterens egen stemme....

 17. Erlebten Frauen den Holocaust anders als Männer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Schwarz

  2000-11-01

  Full Text Available Der vorliegende Sammelband basiert auf Vorträgen einer Konferenz aus dem Jahr 1995, auf der nach dem spezifischen Erleben des Holocaust durch Frauen gefragt wurde. In der Regel waren es Zeugnisse von Überlebenden, die die Grundlage für die Analyse von Verhalten und Reaktionen von Frauen bildeten. Diskutiert wurde aber nicht nur über die einzelnen Erfahrungsbereiche jüdischer Frauen in West- und Osteuropa in Zwischenkriegs- und Kriegszeit, sondern ebenso über die Anwendbarkeit der „Gender-Frage“ auf den Holocaust generell. Entstanden ist so ein interessanter Überblick über den aktuellen Stand der Diskussion, der die Grenzen und mehr noch die Chancen eines solchen Zugangs hervortreten läßt.

 18. Entscheidungsmodell für den wirtschaftlichen RFID-Einsatz

  OpenAIRE

  Griemert, Silke

  2010-01-01

  Bedingt durch den ständig zunehmenden Kostendruck wird es für Unternehmen immer wichtiger, Kostensenkungspotenziale systematisch zu identifizieren. Eine von vielen Unternehmen genutzte strategische Option ist die internationale Arbeitsteilung. Kostenvorteile entstehen hier vor allem durch weltweit differierende Arbeitsentgelte und unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen. Gleichzeitig erhöht sich aber die logistische Komplexität und droht, die Vorteile dieser Strategie zu konterkarieren....

 19. Den fjerde vej: Trumps sejr skaber ny samfundsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin Møller Boje; Andersen, Torben K.; Kragh, Claus

  2016-01-01

  Bag Donald Trumps uempatiske retorik gemmer sig omridset af et politisk projekt, man kan kalde den fjerde vej. USA’s kommende præsident blander højre- og venstreorienterede mærkesager til et nyt nationalsocialt politisk koncept. Spørgsmålet er, om Trumps fjerde vej er et seriøst bud på en ny...

 20. Den Pædagogiske Refleksionsmodel som sammenhængskraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voergaard Poulsen, Bettina; Lucht, Camill; Vibholm Persson, Stine

  Den Pædagogiske Refleksions Model (PRM) illustrerer de vidensdimensioner, der indgår i en kvalificeret klinisk beslutning. I projektet 'Sammenhæng på TVÆRS i fremtidens sygeplejeuddannelse (PÅ TVÆRS)" indgår PRM som pædagogisk greb. Der undersøges om PRM skaber sammenhæng for studerendes læring i...

 1. Nonsurgical endodontic treatment of type II dens invaginatus

  OpenAIRE

  MA, Rajini; Kaiwar, Anjali; N, Meena; Kumari R, Anitha; Shetty, Ashish; DN, Naveen; N, Shubhashini

  2009-01-01

  The endodontic treatment of teeth with dens invaginatus, characterized by an infolding of enamel and dentin, extending deep into the pulp cavity near the root apex, may be complicated and challenging. The complexity of the internal anatomy may create challenges for the complete removal of diseased pulpal tissue and the subsequent sealing of the canal system. Because of the bizarre root canal anatomy and widely open apex, a combination of nonsurgical and surgical endodontic treatment or extrac...

 2. Plutonium(VI) accumulation and reduction by lichen biomass: correlation with U(VI)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohnuki, Toshihiko; Aoyagi, Hisao; Kitatsuji, Yoshihiro; Samadfam, Mohammad; Kimura, Yasuhiko; William Purvis, O.

  2004-01-01

  The uptake of plutonium(VI) and uranium(VI) by lichen biomass was studied in the foliose lichen Parmotrema tinctorum to elucidate the migration behavior of Pu and U in the terrestrial environment. Pu and U uptake by P. tinctorum averaged 0.040±0.010 and 0.055±0.015 g g dry -1 , respectively, after 96 h incubation with 4.0x10 -4 mol l -1 Pu solutions of pH 3, 4 and 5. SEM observations showed that the accumulated Pu is evenly distributed on the upper and lower surfaces of P. tinctorum, in contrast to U(VI), which accumulated in both cortical and medullary layers. UV/VIS absorption spectroscopy demonstrates that a fraction of Pu(VI) in the solution is reduced to Pu(V) by the organic substances released from P. tinctorum, and the accumulated Pu on the surface is reduced to Pu(IV), while U(VI) keeps the oxidation state of VI. Since the solubility of Pu(IV) hydroxides is very low, reduced Pu(VI) does not penetrate to the medullary layers, but is probably precipitated as Pu(IV) hydroxides on the cortical lichen surface. It is concluded that the uptake and reduction of Pu(VI) by lichens is important to determine the mobilization and oxidation states of Pu in the terrestrial environment

 3. Plutonium(VI) accumulation and reduction by lichen biomass: correlation with U(VI)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohnuki, Toshihiko E-mail: ohnuki@sparclt.tokai.jaeri.go.jp; Aoyagi, Hisao; Kitatsuji, Yoshihiro; Samadfam, Mohammad; Kimura, Yasuhiko; William Purvis, O

  2004-07-01

  The uptake of plutonium(VI) and uranium(VI) by lichen biomass was studied in the foliose lichen Parmotrema tinctorum to elucidate the migration behavior of Pu and U in the terrestrial environment. Pu and U uptake by P. tinctorum averaged 0.040{+-}0.010 and 0.055{+-}0.015 g g{sub dry}{sup -1}, respectively, after 96 h incubation with 4.0x10{sup -4} mol l{sup -1} Pu solutions of pH 3, 4 and 5. SEM observations showed that the accumulated Pu is evenly distributed on the upper and lower surfaces of P. tinctorum, in contrast to U(VI), which accumulated in both cortical and medullary layers. UV/VIS absorption spectroscopy demonstrates that a fraction of Pu(VI) in the solution is reduced to Pu(V) by the organic substances released from P. tinctorum, and the accumulated Pu on the surface is reduced to Pu(IV), while U(VI) keeps the oxidation state of VI. Since the solubility of Pu(IV) hydroxides is very low, reduced Pu(VI) does not penetrate to the medullary layers, but is probably precipitated as Pu(IV) hydroxides on the cortical lichen surface. It is concluded that the uptake and reduction of Pu(VI) by lichens is important to determine the mobilization and oxidation states of Pu in the terrestrial environment.

 4. Nonconventional Therapeutic Protocol for Type III Dens Invaginatus.

  Science.gov (United States)

  Kunert, Gustavo G; Kunert, Itaborai R; de Figueiredo, José Ap; Barletta, Fernando B; Estrela, Carlos

  2017-03-01

  This study discusses a nonconventional therapeutic protocol for type III dens invaginatus. This condition is a disorder of dental development, caused by the invagination of enamel into coronal and/or radicular dentin structure. This promotes several structural alterations within the dental organ, which offers challenges and difficulties to perform the endodontic treatment when needed. This article reports a clinical case where a conservative approach was adopted to preserve the invagi-nated tooth, and endodontic treatment was performed in the main necrotic canal. Following 21 years of observation, a complete root formation could be seen, with dental pulp preservation of the pulpotomized tooth. Considering the reported difficulties for the treatment of dens invaginatus, conservative measures, such as pulpotomy to preserve the remaining dental pulp may be an excellent alternative to allow less invasive procedures, thus avoiding endodontic surgery. This study discusses a nonconventional therapeutic protocol for type III dens invaginatus. A conservative approach adopted preserved the invaginated tooth, and root canal treatment was performed in the main necrotic canal. Following 21 years of observation, there was complete root formation, with dental pulp preservation of the pulpotomized tooth.

 5. Singular Instantons and Painlevé VI

  Science.gov (United States)

  Muñiz Manasliski, Richard

  2016-06-01

  We consider a two parameter family of instantons, which is studied in [Sadun L., Comm. Math. Phys. 163 (1994), 257-291], invariant under the irreducible action of SU_2 on S^4, but which are not globally defined. We will see that these instantons produce solutions to a one parameter family of Painlevé VI equations (P_VI}) and we will give an explicit expression of the map between instantons and solutions to P_{VI}. The solutions are algebraic only for that values of the parameters which correspond to the instantons that can be extended to all of S^4. This work is a generalization of [Muñiz Manasliski R., Contemp. Math., Vol. 434, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2007, 215-222] and [Muñiz Manasliski R., J. Geom. Phys. 59 (2009), 1036-1047, arXiv:1602.07221], where instantons without singularities are studied.

 6. Vi kunne ønske os

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  2015-01-01

  For at blive digitalt dannede må eleverne arbejde kritisk med de nye medier – hvilke problemer og perspektiver i forhold til overvågning, manipulation, børnearbejde, miljøbelastning, retssikkerhed, demokrati, social ulighed, velvære og medieafhængighed med videre bevirker den nye digitale udvikli......? Hvordan forandrer medieudviklingen os som mennesker og samfund? Hvilke nye dilemmaer opstår?...

 7. Private sundhedsforsikringer og holdninger til det universelle skattefinansierede sundhedssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dejgaard, Thomas Engel; Pedersen, Jesper Møller

  Vi kender historien: Antallet af borgere med en privat sundhedsforsikring er eksploderet siden 2002. Over 1.000.000 danskere har nu et regulært alternativ til behandling i det offentlige. Men er der tegn på, at borgerne også vælger den offentlige sundhedssektor fra? Vi tager temperaturen på...... borgernes holdninger til det danske sundhedssystem, der er blevet forandret væsentligt det sidste årti. Vi ønsker at undersøge, om de nye private forsikringsordninger har udkrystalliseret sig i forandringer i borgernes holdninger. For en lang række danskerne har nu et reelt alternativ til behandling i det...... offentlige. Vi bruger ISSP 2006 Role of Government (indsamlet 2008) til at undersøge forsikrede og ikke-forsikrede borgeres holdninger til sundhedssystemet....

 8. TREAT - Teachers redesigning educational activities with technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tobias Alsted; Andersen, Mathias Elmose; Alsholm, Anne-Mette

  undervisningssituationer på Aarhus Universitet BSS. TREAT kan anvendes som en selvstændig ressource af den enkelte underviser, eller som en integreret del af Educational IT/blended learning kurser. TREAT tager afsæt i Dee Finks “Integrated Course Design” (2005), som belyser hvordan undervisere kan sammensætte et...... ressourcen i forbindelse med CUL’s blended learning kurser har været positive. Vi oplever derudover en national såvel som international interesse for ressourcen. treat.au.dk Referencer: Biggs, J. & C. Tang (2007): Teaching for Quality Learning at University. Open University Press, McGraw- Hill Education...

 9. Implementering og anvendelse af nyere ledelsesteknologier i den kommunale sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Nielsen, Christian

  2009-01-01

  New Public Management vedrører transformeringen af ledelse i den offentlige sektor, bl.a. ved introduktion af nye krav til de offentlige ledere, herunder at skulle stå til regnskab for ressourceforbrug, kvaliteten af de leverede ydelser, samt en fornuftig anvendelse af skatteborgernes penge. En...... central del af New Public Management bevægelsen er derfor introduktionen af nye økonomistyringsteknikker og ledelsesmodeller. Denne artikel fokuserer på kendskab, udbredelse, prioritering og nytten af sådanne tiltag i kommunalt regi, og sætter fokus på, hvorvidt økonomistyringsteknikker og...

 10. Auswirkungen oraler Carnitingaben auf den Plasmacarnitingehalt beim Warmblutpferd

  OpenAIRE

  Schnitger, Andrea

  2004-01-01

  L-Carnitin, ein körpereigenes Aminosäurederivat, ist für den zellulären Energiestoffwechsel aufgrund seiner Carrierfunktion für die freien Fettsäuren von essenzieller Bedeutung. Über eine positive Beeinflussung des Energiestoffwechsels durch die Zulage von Carnitin bestehen bislang widersprüchliche Ergebnisse. Der gesunde Organismus kann seinen Bedarf durch Eigensynthese und über die Aufnahme aus der Nahrung decken. Während der Carnitingehalt im Blut durch die Zulage von Carnitin stark erhöht...

 11. Type II canal configuration and Type I Dens invaginatus.

  Science.gov (United States)

  Liji, Mele Puthukudy; Chandrababu, Krishnankutty; Kumar, Maroli Ramesh; Jayashree, Santhadevi

  2014-07-01

  The prevalent notion about maxillary central incisor with normal external morphology is a tooth with single root and root canal. A case in which all four maxillary incisors were having Type II canal configurations (Vertucci's classification) is reported, in addition, the lateral incisors revealed dens invaginatus with a Type I pattern as suggested by Ohler's classification and a large periapical lesion was seen in relation to the right lateral incisor. The diagnosis was confirmed with the aid of spiral computed tomography (CT) and canals obturated. Nonsurgical healing of the lesion was assessed by reviewing the case at prefixed intervals of time.

 12. Bilateral dens invaginatus in the mandibular premolars - Diagnosis and treatment.

  Science.gov (United States)

  Kharangate, Nupur; Figueiredo, Nigel R; Fernandes, Marina; Lambor, Rajan

  2015-01-01

  Dens invaginatus (DI) is a developmental anomaly that results from an infolding of the dental papilla during tooth development and simulates the appearance of a tooth within another tooth. It shows a wide spectrum of variations in morphology and usually affects the maxillary lateral incisors. This study presents an unusual case of an Oehlers' Type I DI involving the bilateral mandibular first and second premolars, which presented as an incidental radiographic finding in the first premolars and was associated with a periapical lesion in the second premolars which was successfully treated using nonsurgical endodontics.

 13. Bilateral dens invaginatus in the mandibular premolars - Diagnosis and treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nupur kharangate

  2015-01-01

  Full Text Available Dens invaginatus (DI is a developmental anomaly that results from an infolding of the dental papilla during tooth development and simulates the appearance of a tooth within another tooth. It shows a wide spectrum of variations in morphology and usually affects the maxillary lateral incisors. This study presents an unusual case of an Oehlers′ Type I DI involving the bilateral mandibular first and second premolars, which presented as an incidental radiographic finding in the first premolars and was associated with a periapical lesion in the second premolars which was successfully treated using nonsurgical endodontics.

 14. Millennials- Den nya och krävande generationen

  OpenAIRE

  Svensson, Josefin; Öljefors, Christine

  2014-01-01

  Psykologisk forskning visar på att unga medarbetare, den så kallade Millennialgenerationen, efterfrågar en annan typ av ledarskap än deras äldre föregångare. Syftet med studien var att undersöka unga medarbetares föreställningar om transformativt ledarskap samt i vilken utsträckning dessa föreställningar motiverar dem i arbetet. Hypotes: Transformativt ledarskap är gynnsamt för unga vuxnas motivation på arbetsplatsen jämfört med andra ledarstilar så som laissez-faire och transaktionellt ledar...

 15. Dioxouranium(VI) complexes with Schiff bases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Birardar, N.S.; Angadi, S.D.

  1977-01-01

  Complexes of uranyl chloride with five Schiff bases have been prepared. The dioxouranium(VI) forms 1 : 2 adducts with these Schiff bases. With the help of conductivity, analytical UV, IR and NMR data, it has been shown that these complexes have coordination number eight with hexagonal bipyramid structure. (author)

 16. Chromium(VI) bioremediation by probiotics.

  Science.gov (United States)

  Younan, Soraia; Sakita, Gabriel Z; Albuquerque, Talita R; Keller, Rogéria; Bremer-Neto, Hermann

  2016-09-01

  Chromium is a common mineral in the earth's crust and can be released into the environment from anthropogenic sources. Intake of hexavalent chromium (Cr(VI)) through drinking water and food causes toxic effects, leading to serious diseases, and is a commonly reported environmental problem. Microorganisms can mitigate or prevent the toxic effects caused by heavy metals in addition to having effective resistance mechanisms to prevent cell damage and bind to these metals, sequestering them from the cell surface and removing them from the body. Species of Lactobacillus, Streptococcus, Bacillus and Bifidobacterium present in the human mouth and gut and in fermented foods have the ability to bind and detoxify some of these substances. This review address the primary topics related to Cr(VI) poisoning in animals and humans and the use of probiotics as a way to mitigate or prevent the toxic effects caused by Cr(VI). Further advances in the genetic knowledge of such microorganisms may lead to discoveries which will clarify the most active microorganisms that act as bioprotectants in bodies exposed to Cr(VI) and are an affordable option for people and animals intoxicated by the oral route. © 2016 Society of Chemical Industry. © 2016 Society of Chemical Industry.

 17. Vi har selv designet naturens love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Martin Mose

  2014-01-01

  ForskerZonenNaturlovene er universelt gyldige i de flestes øjne. De gælder altid, uanset hvad vi tænker. Men dette billede står ikke uimodsagt i videnskabsfilosofien, og der er meget, der tyder på, at det ikke er specielt empirisk korrekt...

 18. Energy balance of ENDF/B-VI

  International Nuclear Information System (INIS)

  MacFarlane, R.E.

  1994-01-01

  ENDF/B-VI through Release 2 has been tested for neutron-photon energy balance using the Heater module of the NJOY nuclear data procesing system. The situation is much improved over ENDF/B-V, but there are still a number of maerials that show problems

 19. Enzymatic reduction of U(VI) in groundwaters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Addelouas, A.; Gong, W.; Lutze, W.; Nuttall, E.; Fritz, B.; Crovisier, J.L.

  1999-01-01

  The use of enzymatic reduction of U(VI) in remediation of groundwater contaminated with U(VI) is receiving considerable attention. Certain strains of bacteria can combine the oxidation of an organic compound to the reduction of U(VI) to U(IV), which precipitates as uraninite. In the present study, we tested the reduction of U(VI) in groundwaters with various origins and compositions. In all groundwaters u(VI) was reduced by sulfate reducing bacteria that had been activated by ethanol and tri-metaphosphate. The reduction rate of U(VI) depends on sulfate concentration in water and the abundance of bacteria in the system. This work shows that bacteria capable of U(VI) reduction are ubiquitous in nature, and suggests the possibility of a large application of the enzymatic reduction of U(VI) for in situ clean up of groundwaters contaminated with uranium. (authors)

 20. Verzwickte Flussgemeinschaft - Warum es so schwierig ist, den Flüssen Raum zu geben

  NARCIS (Netherlands)

  Hartmann, T.

  2011-01-01

  Extreme Hochwasser verursachen enorme Schäden in Flusslandschaften. Flussgemeinschaften müssen künftig den Flüssen mehr Raum geben, um Hochwasser in der Fläche zurückzuhalten, statt in der Höhe (der Deiche) zu bekämpfen. Die Idee „den Flüssen mehr Raum geben“ beschreibt eigentlich etwas

 1. Der Beitrag von Erfahrungen an den Entwicklungsprozessen zur Selbständigkeit

  OpenAIRE

  Panick, Veronika

  1999-01-01

  Mit der Arbeit wird der Versuch unternommen, den Zusammenhängen von Biographie- und individuellen Lernprozessen nachzugehen. Dies erfolgt am Beispiel von acht ostdeutschen ExistenzgründerInnen, die sich nach der Wende in den neuen Bundesländern im Lebensmitteleinzelhandel selbständig gemacht haben. Hierbei interessiert die Frage, inwieweit Erfahrungen den Lernprozeß behindert oder gefördert haben. Die Ergebnisse der Arbeit bestätigen die hohe Relevanz von Erfahrungen, Handlungsmustern und V...

 2. Endodontic treatment of immature maxillary lateral incisor with two canals: type 3 dens invaginatus.

  Science.gov (United States)

  Altuntaş, Alev; Cınar, Cağdaş; Akal, Neşe

  2010-10-01

  Dens invaginatus is a developmental anomaly. The nonsurgical endodontic treatment of a type 3 dens invaginatus with a large periradicular lesion in a maxillary left lateral incisor of a 10-year-old girl is presented. In spite of difficult diagnosis and treatment of type 3 dens invaginatus, nonsurgical treatment was performed successfully. Resolution of the periradicular lesion and apical closure was observed after 1-year follow-up. Copyright © 2010 Mosby, Inc. All rights reserved.

 3. Assessment of the prevalence and characteristics of dens invaginatus in a sample of Turkish Anatolian population

  OpenAIRE

  Cakici, Fatih; Celikoglu, Mevlut; Arslan, Hakan; Topcuoglu, H. Sinan; Erdogan, Aziz Sahin

  2010-01-01

  Objective: The objective of this study was to assess the prevalence and characteristics of dens invaginatus in anterior teeth and to classify the type of dens invaginatus in a sample of Turkish Anatolian population. Study design: A retrospective study was performed using full-mouth periapical and panoramic radiographs of 1012 patients. Maxillary and mandibular anterior teeth were evaluated for the presence and characteristics of dens invaginatus. Statistical evaluation of the presence of ...

 4. Küsten und Klimawandel in den Augen von Touristen : eine Wahrnehmungsanalyse an der deutschen Ostsee

  OpenAIRE

  Hallermeier, Larissa Diane

  2011-01-01

  Aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung spielt der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern eine große Rolle. Insbesondere die Küstengebiete sind beliebte Reiseziele. In den letzten Jahren konnte ein kontinuierlicher Anstieg der Ankünfte und Übernachtungen verzeichnet werden. Neben anderen Faktoren werden die regionalen Auswirkungen des Klimawandels jedoch in Zukunft eine Herausforderung für den Tourismussektor darstellen. Die globale Erwärmung wird für den Strand- und Badetourismus sowohl nega...

 5. Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Finn; Pedersen, Kurt

  I denne bog, "Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas", belyses den økonomiske teoris udvikling fra de første spæde græske forsøg godt 400 år f. Kr. helt op til vores egen samtid med en præsentation af moderne makroteori. Samtidig forsøger fremstillingen at sætte den økonomiske...

 6. Den ecology of Octopus vulgaris Cuvier, 1797, on soft sediment: availability and types of shelter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stelios Katsanevakis

  2004-03-01

  Full Text Available To avoid predation, octopuses select and actively modify shelters (also called dens in the substratum, where they remain most of the time, especially during daylight hours. The main questions that this study deals with are: Is den availability a significant constraint for the distribution of Octopus vulgaris on soft sediment? What kind of dens does O. vulgaris use on soft sediment and what factors affect the selection of one type instead of another? With population density measurements by SCUBA diving and enrichment experiments with artificial dens, we concluded that the availability of solid materials necessary for den construction is a limiting factor for the distribution of O. vulgaris on soft sediment. O. vulgaris used four different types of den on soft sediment: well (a vertical hole in the sediment, rock/stone (the octopus uses a rock or a large stone to dig a cavity under it, shell (an empty shell is used, human origin (a solid material of human origin is used. The relative proportion of the four types of den in the areas studied was: 38.7% human origin, 29.7% well, 21.5% rock/stone, 2.9% shell. Also, 7.3% of the octopuses were found outside their den. The main types of den were found in different relative proportions in relation to the depth, the distance from shore, the octopus size and the granulometry of the sediment.

 7. Forskere giver opskriften på den perfekte lærer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Et tæt forhold til den enkelte elev. Evnen til at lede en klasse. Og et vist mål faglig dygtighed. Det er ingredienserne i den gode lærer, der får gode resultater hos eleverne. Interview med professor Sven Erik Nordenbo. Udgivelsesdato: Juni......Et tæt forhold til den enkelte elev. Evnen til at lede en klasse. Og et vist mål faglig dygtighed. Det er ingredienserne i den gode lærer, der får gode resultater hos eleverne. Interview med professor Sven Erik Nordenbo. Udgivelsesdato: Juni...

 8. MANAGEMENT OF DENS INVAGINATUS TYPE II WITH PERIAPICAL LESION: CASE REPORT*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İsmail Uzun

  2015-10-01

  Full Text Available Dens invaginatus is a developmental anomaly resulting from epithelial invagination of the tooth crown before calcification. Endodontic treatment of teeth affected by dens invaginatusmay be difficult and complex due to aberrant anatomy. Combined orthograde and surgical approaches for successful treatment of dens invaginatus are effective. This report describes the successful treatmentand results atthe 12-month follow-up of a maxillary lateral incisor showing dens invaginatus type II, a large periapical lesion and an open apex by using combined surgical and endodontic treatment.

 9. The prevalence of anterior teeth with dens invaginatus in the western Mediterranean region of Turkey.

  Science.gov (United States)

  Kirzioğlu, Z; Ceyhan, D

  2009-08-01

  To assess the prevalence and type of dens invaginatus in anterior teeth of a selected population and to report associated dental complications. The records of patients examined in the Department of Paedodontics, Faculty of Dentistry, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey between 1999 and 2006 were screened and a total of 2477 patients who had complete records with satisfactory radiographs were selected. The type of dens invaginatus and the presence of apical pathosis was determined from radiographs. Other dental abnormalities, syndromes and systemic diseases were noted. Variations in crown shape were also recorded. Dens invaginatus was detected in 300 out of 2477 patients, with a prevalence of 12%; 82% of affected patients had dens invaginatus bilaterally. Maxillary lateral incisors were the most affected teeth. The majority of the teeth had normal crown morphology (95%). The most commonly seen type of dens invaginatus was type I (94%). Overall 33% of the patients with type III dens invaginatus and 4% of the patients with type II dens invaginatus had apical pathosis. No associations with other systemic diseases and syndromes and some limited association with hypodontia and dens evaginatus were detected. A careful oral examination, radiographs, a suitable treatment plan and follow-up programme are crucial for early diagnosis and treatment for teeth with dens invaginatus.

 10. Double dens invaginatus in an impacted molariform supernumerary tooth: An unique case

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anegundi R

  2008-05-01

  Full Text Available Dens invaginatus is a relatively rare developmental anomaly affecting usually the permanent maxillary lateral incisor. Various factors have been put forward regarding its pathogenesis. Involvement of crown/root has been reported as the coronal and radicular variety of dens invaginatus. One of the rarest variant is the Double dens invaginatus and only a few cases have been reported in the literature.This article focuses on a case of double dens invaginatus in an impacted maxillary anterior supernumerary tooth, the associated complications and its management

 11. Double dens invaginatus in an impacted molariform supernumerary tooth: a unique case.

  Science.gov (United States)

  Anegundi, R T; Kaveri, H; Patil, Shruthi B; Punnya, A

  2008-01-01

  Dens invaginatus is a relatively rare developmental anomaly affecting usually the permanent maxillary lateral incisor. Various factors have been put forward regarding its pathogenesis. Involvement of crown/root has been reported as the coronal and radicular variety of dens invaginatus. One of the rarest variant is the Double dens invaginatus and only a few cases have been reported in the literature.This article focuses on a case of double dens invaginatus in an impacted maxillary anterior supernumerary tooth, the associated complications and its management.

 12. Bioreduction of Cr (VI) by potent novel chromate resistant alkaliphilic ...

  African Journals Online (AJOL)

  Isolation of Cr (VI) resistant alkaliphilic bacteria from sediment and water samples collected from Wadi Natrun hypersaline Soda lakes (located in northern Egypt), resulted in isolation of several alkaliphilic bacterial strains that can tolerate up to 2.94 g/l of Cr (VI) in alkaline medium. However, with increasing Cr (VI) ...

 13. 77 FR 64399 - Order of Succession for HUD Region VI

  Science.gov (United States)

  2012-10-19

  ... Region VI AGENCY: Office of Field Policy and Management, HUD. ACTION: Notice of Order of Succession... its Field Offices (Region VI). This Order of Succession supersedes all previous Orders of Succession for HUD Region VI. DATES: Effective Date: October 9, 2012. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Lawrence D...

 14. Hvad skal vi med en hjerne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Debatten om Martin Lindstrøms Buyology har vist, at ikke alle sluger neuromarketing hypen råt. Brødrene Perrachione - den ene hjerneforsker og den anden marketingforsker - giver her deres bud på, hvor neurovidenskab og marketing har noget at sige hinanden. Hjernens fornemste opgave er, ifølge...

 15. Enzymatic reduction of U(VI) in groundwaters; Reduction enzymatique de U(VI) dans des eaux souterraines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Addelouas, A.; Gong, W. [Center for Radioactive Waste Management, Advanced Materials Laboratory, 1001 University, Albuquerque (United States); Lutze, W.; Nuttall, E. [New Mexico Univ., Albuquerque, NM (United States). Dept. of Chemical and Nuclear Engineering; Fritz, B.; Crovisier, J.L. [Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 67 - Strasbourg (France). Centre de Sedimentologie et Geochimie de la Surface

  1999-03-01

  The use of enzymatic reduction of U(VI) in remediation of groundwater contaminated with U(VI) is receiving considerable attention. Certain strains of bacteria can combine the oxidation of an organic compound to the reduction of U(VI) to U(IV), which precipitates as uraninite. In the present study, we tested the reduction of U(VI) in groundwaters with various origins and compositions. In all groundwaters u(VI) was reduced by sulfate reducing bacteria that had been activated by ethanol and tri-metaphosphate. The reduction rate of U(VI) depends on sulfate concentration in water and the abundance of bacteria in the system. This work shows that bacteria capable of U(VI) reduction are ubiquitous in nature, and suggests the possibility of a large application of the enzymatic reduction of U(VI) for in situ clean up of groundwaters contaminated with uranium. (authors) 12 refs.

 16. Virkelighed er noget vi leger frem, når vi leger med magten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2008-01-01

  I ny bog analyserer professor Niels Åkerstrøm Andersen fra CBS, hvordan organisationer forsøger at bruge den ellers uskyldige leg i magtens tjeneste. Men legen er ikke kun en loyal tjener, legen laver sine egne regler og risikerer at tage magten fra magthaverne, når de mægtiggør os gennem legen....

 17. Pædagogikkens placebo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldgaard, Kirsten

  2016-01-01

  Kan man overhovedet stole på uddannelsesforskningen, når den ikke tager højde for den effect, forskeres og læreres entusiasme i forhold til en ny metode kan have for resultaterne?......Kan man overhovedet stole på uddannelsesforskningen, når den ikke tager højde for den effect, forskeres og læreres entusiasme i forhold til en ny metode kan have for resultaterne?...

 18. Effekte oraler Vitamin-B12-Substitution auf den Stoffwechsel und den Gesundheitsstatus bei Milchkühen

  OpenAIRE

  Obitz, Kristin

  2015-01-01

  Einleitung: Vitamin B12 hat wichtige Funktionen im Energiestoffwechsel sowie bei der Erythropoese. Beide Funktionskreise werden bei Hochleistungskühen besonders beansprucht und können bei Belastungen und ungenügender Vitamin-B12-Versorgung Ausgangspunkt für klinische Störungen werden. Ziele der Untersuchungen: In den vorliegenden Studien wurde der Fragestellung nachgegangen, wie sich die Vitamin-B12-Konzentration im Blutserum von Milchkühen in der Frühlaktation verhält und welche Zusammen...

 19. AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Trine; Holt, Helle

  Denne rapport belyser muligheder og barrierer for AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Undersøgelsen viser, at ca. 8 pct. af virksomhederne, der indgår i undersøgelsen, på interviewtidspunktet ønsker at rekruttere AC-arbejdskraft inden for 6 måneder. Undersøgelsen viser desuden......, at mange af virksomhederne forventer, at AC’eren møder på arbejdspladsen hver dag – og gerne, at de flytter til lokalområdet. Virksomhederne vurderer, at det er en barriere, at AC’erne har svært ved at se en videre karriere i lokalområdet, og at de foretrækker at pendle til arbejdspladsen. Dårlig...... infrastruktur nævnes i den forbindelse også som en barriere. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i kommunerne: Lemvig, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Struer. Undersøgelsen er bestilt af Beskæftigelsesregion Midtjylland og er finansieret af Region Midtjylland og...

 20. Bilateral dens invaginatus in the mandibular premolar region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Canger Emin

  2009-01-01

  Full Text Available Dens invaginatus (dens in dente, DI is a rare developmental anomaly resulting from invagination of a portion of the crown rare. It is an important dental anomaly due to the possible pulpal involvement. DI can be detected clinically in a tooth presenting unusual crown morphology or having deep foramen coaceum. Also, clinically, non-suspected affected teeth are commonly diagnosed as an incidental radiographic finding. Presence of DI in the mandibular premolar teeth is unusual. Aims is to introduce a case of bilateral occurrence of DI in mandibular first premolar teeth. A 33- year-old man was referred to our clinic with a chief complaint of severe pain in his lower third molar tooth. Radiographic examination revealed bilateral DI (single at the left, double at the right in mandibular first premolar teeth. The teeth were restored with fissure sealant. Although bilateral appearance of DI is a frequent situation, mandibular occurrence is very rare. Our review of the literature reveals just nine cases of DI, and only one of them is in a premolar tooth.

 1. Der chthonische Dionysos - Zur Wirkmacht des Mythos in den Mysterien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niklas Engel

  2016-12-01

  Full Text Available Dieser Beitrag soll aufzeigen, dass eine chthonische und eschatologische Dimension der dionysischen Göttlichkeit in verschiedenen Riten und Kulten des Gottes nachgewiesen werden kann und dabei keinesfalls mysterienexklusiv ist. Dazu soll der archäologische Befund, der Dionysos mit dem Jenseits und eschatologischen Ho nungen in Verbindung bringt, vorgestellt und untersucht werden. Darauf aufbauend soll belegt werden, dass diese jenseitige Dimension sich sowohl in Riten mit privatem Kern, hier am Beispiel der Oreibasia, als auch in Kultfeiern des ö entlichen Festkanons, wie den Anthesterien, zeigt. Abschließend soll dann Dionysos‘ Funktion in den eleusinischen Mysterien untersucht werden. This paper aims to show that a chthonic and eschatological dimension of dionysiac divinity can be found in various rites and cults of the god and that this is not exclusive for the mysteries. Recent archaeological evidence connecting Dionysos with the afterlife and eschatological expectations will be introduced and analyzed. is dimension manifests itself in rites with a private intent (e.g. the Oreibasia as well as public celebrations of the festival calendar (e.g. the Anthesteria. An analysis of Dionysos’ function in the eleusinian mysteries concludes the overview.

 2. Post-den emergence behavior of polar bears (Ursus maritimus) in Northern Alaska

  Science.gov (United States)

  Smith, T.S.; Partridge, Steven T.; Amstrup, Steven C.; Schliebe, S.

  2007-01-01

  We observed polar bear (Ursus maritimus) maternity den sites on Alaska’s North Slope in March 2002 and 2003 in an effort to describe bears’ post-den emergence behavior. During 40 sessions spanning 459 h, we observed 8 adults and 14 dependent cubs outside dens for 37.5 h (8.2% of total observation time). There was no significant difference between den emergence dates in 2002 (mean = 15 Mar ± 4.1 d) and 2003 (mean = 21 Mar ± 2.1 d). Following initial den breakout, polar bears remained at their den sites for 1.5 to 14 days (mean = 8.1 ± 5.1 d). The average length of stay in dens between emergent periods was significantly shorter in 2002 (1.79 h) than in 2003 (4.82 h). While outside, adult bears were inactive 49.5% of the time, whereas cubs were inactive 13.4% of the time. We found no significant relationships between den emergence activity and weather. Adult polar bears at den sites subjected to industrial activity exhibited significantly fewer bouts of vigilance than denned bears in undisturbed areas (t = -5.5164, df = 4, p= 0.00). However, the duration of vigilance behaviors at sites near industrial activity was not significantly shorter than at the other sites studied (t = -1.8902, df = 4, p = 0.07). Results for these bears were within the range of findings in other studies of denned polar bears.

 3. Evaluering inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsson, Monica Susanne; Hyrve, Geir

  2012-01-01

  Kapitlet omhandler evaluering inden for sundhedspædagogiske og sundhedsfremmende praksisområder i offentlig sektor. Begreberne intern og ekstern evaluering, samt summativ og formativ evaluering, som omhandler henholdsvis aktører/roller, samt funktioner i evalueringen, er centrale i evaluering...... knyttet til praksisområder inden for den offentlige sektor. Vi beskriver indledningsvis begreberne i relation til hinanden for derefter at udfolde og diskutere dem med udgangspunkt i udvalgte cases. Beslutningsorienteret evaluering henholdsvis udviklings- eller anvendelsesorienteret evaluering er...... to evalueringstilgange som tager afsæt i forskellige evalueringsformål: Den første tilgang er rettet mod at vurdere effekt og virkning af klart afgrænsede indsatser, den anden tilgang er målrettet udvikling og forandring i løbende praksis. Kapitlet sætter fokus på evaluering som et redskab til udvikling af praksis, og...

 4. Den koreanske bølgen - En kulturvitenskapelig studie av sørkoreansk populærkultur, og hvordan den har nådd Vesten

  OpenAIRE

  Kvinge, Kristin Øyvindsdatter

  2016-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å se på den koreanske bølgen, som ofte refereres til som Hallyu. Den tar for seg både Hallyu som innhold og Hallyu som fenomen. Den koreanske bølgen har spredd seg hurtig i løpet av de siste 20 årene, noe som har bidratt til å gjøre Korea til en av de hurtigst økende økonomiene i den moderne tid. Denne oppgaven forsøker å se nærmere på hvordan Hallyu har nådd Vesten, med fokus på Europa og Norge. Før analysen vil oppgaven se nærmere på hv...

 5. Iron to fight the climate collapse. Can algae stem the greenhouse effect?; Eisen gegen den Klimakollaps. Algen gegen den Treibhauseffekt?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kobbe, B.

  1996-10-01

  This article in popular language describes investigations regarding a possible relationship between phytoplankton growth and the iron content of oceans. Upon aimed ``fertilization`` of an area of 100 square kilometres in the region of the Galapagos islands with 500 kilogrammes of dissolved iron sulfate, an increase in chlorophyll occurring in phytoplankton by a factor of 30 was found in that area. The question is discussed of whether the resulting lowering of the carbon dioxide concentration on a global scale could be a solution to the greenhouse problem. (FK) [Deutsch] Dieser allgemeinverstaendliche Artikel stellt aktuelle Untersuchungen ueber einen moeglichen Zusammenhang zwischen dem Wachstum des Phytoplanktons und dem Eisengehalt der Ozeane dar. Nach gezielter `Duengung` eines 100 km{sup 2} grossen Areals im Gebiet der Galopagos-Inseln mit 500 kg geloestem Eisensulfat wurde dort eine Zunahme des im Phytoplankton vorkommenden Chlorophylls um den Faktor 30 festgestellt. Es wird diskutiert, ob die daraus folgende Absenkung der CO{sub 2}-Konzentration in globalem Massstab eine Loesung fuer den Treibhaus-Effekt sein kann. (FK)

 6. Den Europæiske union er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor (EPSAS)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Caroline Aggestam

  2013-01-01

  I maj 2013 var Europa-Kommissionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder (European Public Sector Stardards' EPSAS), som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union. Konfererencen, som ...... blev holdt i Bryssel, samlede internationale organisatoner såsom International Federation of Accountants (FAC), Verdensbanken og International Monetary Fund (IMF) samt interessenter og beslutningstagere fra EU's medlemslande....

 7. CPE OF URANIUM (VI USING IONIC LIQUID

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SANAA NAÏT-TAHAR

  2016-07-01

  Full Text Available Cloud point extraction (CPE was used to extract uranium (VI from an aqueous solution in acetate media. The methodology used is based on the formation of uranyl-ionic liquid (I complexes and uranyl-D2EHPA soluble in a micellar phase of non-ionic surfactant (Triton X-100. The uranium (VI complexes are then extracted into the surfactant-rich phase at ambient temperature. The ionic liquid (IL used as a chelating agent was synthesized and characterized in this study. It is composed of N-butyl N’-triethoxy methyl imidazolium cation and diethylhexylphosphate (D2EHPA-H as anion. The effect of the IL on the extraction efficiency was studied in presence and in absence of IL’s cation in acetate medium.

 8. 1/49 der einfluss und die stellung des völkerrechts in den ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dr Tanya du Plessis

  25. Sept. 2008 ... den früher sozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas eine Art Tabu. Die. Angst vor dem Geist und der Wirkung völkerrechtlicher Instrumente, der ideologische Kampf und vor allem die Sorge um den Schutz der staatlichen. Souveränität verhinderten über Jahrzehnte hinweg das wirkliche Eindringen.

 9. Den site activity patterns of adult male and female swift foxes, Vulpes velox, in Northwestern Texas

  Science.gov (United States)

  Lemons, P.R.; Ballard, W.B.; Sullivan, R.M.; Sovada, M.A.

  2003-01-01

  Activity of Swift Foxes (Vulpes velox) at den sites was studied in northwestern Texas during pup rearing seasons in 2000 and 2001 to determine role of males in parental care. Twenty-four percent of radio-collared females with a potential to breed successfully raised pups to eight weeks of age. We intensively monitored presence and absence of male and female Swift Foxes at two den sites each year. Females were present >2.6 times more at den sites than males during the pup rearing season. Female and male Swift Foxes largely stayed at dens during diurnal hours and were active away from dens during nocturnal and crepuscular hours. Females and males spent 12.4% and 3.0% more time at dens before pups emerged, than after pups emerged, respectively. Following depredation of one male parent, the female spent 29% less time at the den site. Decrease in time spent at the den by the female following loss of her mate suggested that loss of one parent might severely impact recruitment of Swift Foxes. Our observations indicated that intense Coyote (Canis latrans) depredation may severely impact pup-rearing success as well as the parental care within Swift Fox family groups.

 10. Zur Frage der Zähmung des Onager bei den alten Sumerern

  NARCIS (Netherlands)

  Antonius, Otto

  1939-01-01

  Die Veröffentlichung von zwei neuen Funden aus dem Zweistromlande (1, 2, 3) ist geeignet, mehr Licht auf die viel umstrittene Frage zu werfen, welcher Art die von den alten Sumerern im dritten vorchristlichen Jahrtausend als Zugtiere vor den Kriegswagen verwendeten Einhufer angehört haben.

 11. Chlorerede opløsningsmidler i den mættede zone

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, K.

  1996-01-01

  Anmeldelse af Jensen,B.K. & Nilsson,B.: Chlorerede opløsningsmidler i den mættede zone. Miljøstyrelsen 1996, (Miljøprojekt 330)......Anmeldelse af Jensen,B.K. & Nilsson,B.: Chlorerede opløsningsmidler i den mættede zone. Miljøstyrelsen 1996, (Miljøprojekt 330)...

 12. Wind interviewet til Berlingske om den stigningen opbakning til EU blandt danskerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var tirsdag den 11. juli interviewet til Berlingske om den stigende opbakning til EU blandt danskerne. Wind forklarer blandt andet stigningen med de igangværende Brexit forhandlinger, men også at truslen fra Rusland er med til at forstærke opbakningen til EU...

 13. Polar bear maternal den habitat in the Arctic National Wildlife Refuge, Alaska

  Science.gov (United States)

  Durner, George M.; Amstrup, Steven C.; Ambrosius, Ken J.

  2006-01-01

  Polar bears (Ursus maritimus) give birth during mid-winter in dens of ice and snow. Denning polar bears subjected to human disturbances may abandon dens before their altricial young can survive the rigors of the Arctic winter. Because the Arctic coastal plain of Alaska is an area of high petroleum potential and contains existing and planned oil field developments, the distribution of polar bear dens on the plain is of interest to land managers. Therefore, as part of a study of denning habitats along the entire Arctic coast of Alaska, we examined high-resolution aerial photographs (n = 1655) of the 7994 km2 coastal plain included in the Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) and mapped 3621 km of bank habitat suitable for denning by polar bears. Such habitats were distributed uniformly and comprised 0.29% (23.2 km2) of the coastal plain between the Canning River and the Canadian border. Ground-truth sampling suggested that we had correctly identified 91.5% of bank denning habitats on the ANWR coastal plain. Knowledge of the distribution of these habitats will help facilitate informed management of human activities and minimize disruption of polar bears in maternal dens.

 14. Habitat characteristics at den sites of the Point Arena mountain beaver (Aplodontia rufa nigra)

  Science.gov (United States)

  William J. Zielinski; John E. Hunter; Robin Hamlin; Keith M. Slauson; M. J. Mazurek

  2010-01-01

  The Point Arena mountain beaver (Aplodontia rufa nigra) is a federally listed endangered species, but has been the subject of few studies. Mountain beavers use burrows that include a single subterranean den. Foremost among the information needs for this subspecies is a description of the above-ground habitat features associated with dens. Using...

 15. Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog/Danish-English Dictionary of Accounting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sandro; Mourier, Lise; Bergenholtz, Henning

  Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog. Hver af ordbøgerne har 4.100 opslagsord og ca. 15.000 ordforbindelser. Ordbøgerne bygger primært på den gældende danske årsregnskabslov, danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS)....

 16. Læringsfremmende evaluering i den lægelige videreuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Bjørn; Klitmøller, Anders

  2011-01-01

  Denne statusartikel omhandler evaluering af læger, og hvorledes evaluering kan anvendes som en læringsfremmende foranstaltning. Fokus i artiklen er på den formelle evaluering, som den kommer til udtryk i de kliniske vejledersamtaler. Da de fleste læger i deres karriere fungerer som vejleder, er d...

 17. Prospek pengembangan industri perkulitan pada pelita VI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D Karyadi

  1995-06-01

  Full Text Available The leather industry is one of the strong competitive industry, as it comes from renewable natural resources. Therefore, the leather industry has good prospect to develop at the Pelita VI to be the industrial products export competitive. To develop leather industry and leather products should be given closed attention and well managed, especially concerning raw material supply, quality and leather waste treatment.

 18. Nanomaterials based on II-VI Semiconductors

  OpenAIRE

  Cozzarini, Luca

  2012-01-01

  2010/2011 This thesis describes: (i) synthesis and characterization of colloidal nanocrystals of II-VI semiconductor compounds; (II) development of two novel materials using such nanocrystals as “building blocks”: (IIa) a nanocrystals/polymer composite, to be used as phosphor in LED-based lighting devices; (IIb) an inorganic, nano-structured multiphase material, showing a promising geometry as an electronic intermediate band material. Different typologies of nanocrystals (single-phase...

 19. Dens invaginatus in primary maxillary molar: a rare case report and review of literature.

  Science.gov (United States)

  Bansal, Arpana V; Bansal, Abhinav; Kulkarni, Vinaya Kumar; Dhar, Reema Sharma

  2012-05-01

  Dens invaginatus is a rare developmental anomaly. It is unusual to find this anomaly in primary dentition. Diagnosis of this dens invaginatus is important due to possible pulpal involvement. Not only that, simultaneous presence of other dental anomaly may require long-term treatment planning. Dens invaginatus can be detected clinically in the tooth presenting unusual crown morphology or radiographically as radiopacity within tooth. This article describes one of the first case reports of dens invaginatus in primary maxillary second molar in a 5-year-old female patient. How to cite this article: Bansal AV, Bansal A, Kulkarni VK, Dhar RS. Dens Invaginatus in Primary Maxillary Molar: A Rare Case Report and Review of Literature. Int J Clin Pediatr Dent 2012;5(2):139-141.

 20. Types and forms of sleeping dens of pacas (Cuniculus paca in the upper Itaya river basin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rolando Aquino

  2012-10-01

  Full Text Available This report deals with paca sleeping dens (Cuniculus paca Linnaeus, 1766. The study was conducted between August 2006 and April 2007 and is based on detailed observations. Results indicate that this rodent uses holes in the ground or in fallen trees as sleeping dens. Each of these sleeping dens had two or more orifices and an internal cavity for the "diurnal sleep”. Typically, one orifice was for common use and the rest for the circumstantial escape. According to their form, their localization in the ground, and the number and location of orifices, sleeping dens were classified into four types, of which type A was the most common. The results also indicate a greater concentration of sleeping dens in temporary flooded gallery forest.

 1. The origin of art according to Karl von den Steinen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pierre Déléage

  2015-06-01

  Full Text Available Based on a study of the custom, adopted by ethnologists in the early 20th century, of asking Amerindians of Lowland South America to do drawings in pencil in their notebooks, I explore three forgotten fragments of the history of thinking: the intense debates on the origin of ornaments, opposing an evolutionist and a materialist approach at the end of the 19th century; the theories on the origin of figuration, which I show date back to the important work of Karl von den Steinen regarding the populations of central Brazil; and the publications of ethnologists’ portraits drawn by Indians of the lowlands of South America, a little-known tradition of reverse anthropology serving as a counterpoint to the study of the reception of Amerindian art in Western ethnological literature.

 2. Dens invaginatus in an impacted mesiodens: a morphological study.

  Science.gov (United States)

  Cantín, M; Fonseca, G M

  2013-01-01

  Dens invaginatus (DI) is a dental anomaly originated from invagination of the enamel organ into the dental papilla, during odontogenesis. DI may be associated with other abnormalities such as dysmorphic mesiodens, and this unusual condition may be detected by chance on the conventional radiography. However, the three-dimensional nature and the exact morphological patterns of DI are impossible to appreciate from this method. We present a morphological study of impacted mesiodens in a 9-year-old girl, which the three coronal invaginations were detected only by Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) in the pre-surgical examination. CBCT, radiographic and microscopic reproductions allow transfer of images to facilitate cooperation of working groups, examination as well as for teaching purposes.

 3. Dens invaginatus in a geminated maxillary lateral incisor

  Science.gov (United States)

  Pallivathukal, Renjith George; Misra, Alok; Nagraj, Sumanth Kumbargere; Donald, Preethy Mary

  2015-01-01

  Dens invaginatus (DI) and gemination are two developmental abnormalities that are well reported in the dental literature, but their coexistence in a single tooth is rare. Such situations worsen the risk factors associated with these anomalies, and the treatment plan should be customised as they possess altered morphology and anatomy. A 19-year-old girl came for evaluation of a cracked tooth in the front region of the upper jaw. The tooth showed clinical features of gemination and radiographic features of DI, and was diagnosed as DI in geminated maxillary lateral incisor. The differential diagnoses based on clinical appearance without radiographic investigation may warrant the treatment approach if these two abnormalities coexist in a single tooth. The report also highlights the importance of three-dimensional imaging in diagnosis and treatment planning of teeth with altered pulp canal anatomy. There are few reported cases in the literature detailing the treatment options for these two anomalies occurring in the same tooth. PMID:26002668

 4. Die polnischen Bücher (Bücherbestände in den Bibliotheken Roms. Eine Auswahl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ligia ALeksandra Henczel-Wróblewska

  2017-11-01

  Full Text Available Die italienisch-polnischen Beziehungen haben eine lange Geschichte hinter sich. Seit dem Mittelalter, in dem die polnischen Scholaren ihre Ausbildung an den italienischen Universitäten genießen konnten, dominierte darin der wissenschaftliche und bildende Charakter. In den folgenden Jahrhunderten wurde der gegenseitige Kontakt um die künstlerische Ebene erweitert, zumal die polnischen Künstler nach Italien reisten, um bei den besten Meistern ihre Fertigkeiten zu vervollkommnen. Seit dem Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kam zu den bereits bestehenden, tradierten italienischpolnischen Beziehungen im Bereich der Wissenschaft und Kultur der militärische und der sozialpolitische Aspekt hinzu, und mit der Zeit auch der wirtschaftliche. Auf dem italienischen Boden beteiligten sich die Polen zunächst an den Unabhängigkeitskämpfen, die mit der Vereinigung Italiens (die Risorgimento-Zeit endeten, und nachher an den Waffeninterventionen während der zwei Weltkriege. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts kehrte man zum früheren beiderseitigen Kontakt auf verschiedenen Ebenen zurück.In jeder dieser Zeitspannen wurde die polnische Anwesenheit in Italien in den schriftlichen, ikonografischen, künstlerischen Quellen belegt. Die meisten davon bewährten sich in den Archiven und Bibliotheken Roms, dem Zentrum der europäischen Wissenschaft, Kultur und Christenheit. Erst im 20. Jahrhundert, seit der Entstehung der ersten wissenschaftlichen polnischen Institutionen in Rom und dank der breiten Zusammenarbeit war es möglich, die Polonica, die sich in den römischen Bibliotheken, Archiven, Kulturinstitutionen und Privatbeständen befinden, offiziell zu registrieren, bearbeiten und ordnen. Die schriftlichen Denkmäler aus den vergangenen Jahrhunderten weisen auf eine breite gegenseitige Beziehung sowohl im Bereich des sacrum als auch des profanum hin. Dieses gemeinsame historische Gedächtniserbe zeugt von einer langen Zugehörigkeit Polens zur

 5. An Unusual Type II Dens Invaginatus with Calcified Canals in a Maxillary Lateral Incisor - A Case Report.

  Science.gov (United States)

  Subbiya, Arunajatesan; Geethapriya, Nagarajan; Pradeepkumar, Angambakam Rajasekaran; Vivekanandhan, Paramasivam

  2013-09-01

  Dens invaginatus is a developmental malformation resulting from the invagination of enamel organ into the dental papilla. Management of dens invaginatus is an endodontic challenge. Presence of calcified canals in dens invaginatus makes it even more complicated. Modification of the treatment plan is required to treat such cases. This case report deals with the management of a Type II Dens Invaginatus in a lateral incisor with calcified canals.

 6. An Unusual Type II Dens Invaginatus with Calcified Canals in a Maxillary Lateral Incisor – A Case Report

  OpenAIRE

  Subbiya, Arunajatesan; Geethapriya, Nagarajan; Pradeepkumar, Angambakam Rajasekaran; Vivekanandhan, Paramasivam

  2013-01-01

  Dens invaginatus is a developmental malformation resulting from the invagination of enamel organ into the dental papilla. Management of dens invaginatus is an endodontic challenge. Presence of calcified canals in dens invaginatus makes it even more complicated. Modification of the treatment plan is required to treat such cases. This case report deals with the management of a Type II Dens Invaginatus in a lateral incisor with calcified canals.

 7. An Overview on Production and Applications of Ferrate(VI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Talaiekhozani

  2016-03-01

  Full Text Available Context Coagulation, chemical oxidation and disinfection are essential processes in water and waste treatment. A chemical that can be applied for all the above mentioned purposes is ferrate(VI. Although there are many studies about ferrate(VI, no comprehensive review paper can be found about ferrate(VI from production to applications. The aim of this study was to review ferrate(VI production, measurement, stability and utilization in water and wastewater treatment. Evidence Acquisition In acidic conditions, the oxidation and reduction capacity of ferrate(VI is superior to all currently utilized oxidizers and disinfectants in water and wastewater treatment. New researches have provided the technology of using ferrate(VI for coagulation, chemical oxidation and disinfection of water and wastewater in a reactor simultaneously, which can reduce the size of water and wastewater treatment plants and increase the treatment efficiency. Results Despite the existence of these technologies, there is no full-scale application of ferrate(VI in the water and wastewater industry which it is due to difficulties associated with I, the lack of adequate researches that have demonstrated its capabilities and advantages over the existing water and wastewater treatment methods; ii, the instability of ferrate(VI depending on its method of preparation, and iii, the relatively low yield of ferrate(VI. Conclusions To solve the above mentioned difficulties, fundamental study most be carried out to discover the novel methods of ferrate(VI production, focusing on increasing the product stability and the production yield.

 8. Den enes död, den andres bröd : En fallstudie i Fonus kriskommunikation

  OpenAIRE

  Orest Flavet, Sebastian

  2014-01-01

  Denna studie undersöker hur begravningsbyrån Fonus valde att bemöta en kritisk artikel, publicerad i Aftonbladet, med ett pressmeddelande som lades upp på den egna hemsidan. Uppsatsen undersöker först vilka retoriska verktyg som har använts i skapandet av detta meddelande, och sett från Benoits teori om Image Repair, vilka strategier som använts och hur användningen av dessa har sett ut. Därefter söker studien att praktiskt undersöka detta budskap genom att låta en utvald grupp respondenter t...

 9. Rumänische Komponisten zwischen den "gemäßigten", den "radikalen" Moderne und der Postmoderne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandu-Dediu Valentina

  2006-01-01

  Full Text Available (nemački Debatten um die Begriffe Tradition, Moderne, Avantgarde und Postmoderne, wie sie in der europäischen Exegese erscheinen, sind im rumänischen Raum nicht minder gegenwärtig. Die gemäßigte und die radikale Moderne sowie die Postmoderne werden in diesem Aufsatz auf ihre Verbindung zur Ideologie der rumänischen Musik untersucht. Zum einen werden zwei Richtungen derselben Generation beleuchtet: die "Moderierten" (P. Bentoiu W.G. Berger und die "Radikalen" (Şt. Niculescu, A. Stroe, A. Vieru, T. Olah M. Marbe, D. Constantinescu. Zum anderen wird nachvollzogen, wie sich einige "Radikale" auf den "postmodernen" Weg begeben. Diese Kategorien sind selbstverständlich vom ideologischen Kontext des kommunistischen Rumänien geprägt.

 10. Hibernacula and summer den sites of pine snakes (Pituophis melanoleucus) in the New Jersey pine barrens

  Science.gov (United States)

  Burger, J.; Zappalorti, R.T.; Gochfeld, M.; Boarman, W.I.; Caffrey, M.; Doig, V.; Garber, S.D.; Lauro, B.; Mikovsky, M.; Safina, C.; Saliva, Jorge

  1988-01-01

  We examined eight summer dens (used only in summer) and seven hibernacula (occupied both in winter and summer) of the snake Pituophis melanoleucus in the New Jersey Pine Barrens, comparing above ground characteristics of hibernacula and summer dens with characteristics at nearby random points. Temperatures at the soil surface and at 10 cm depth were significantly warmer, and there was less leaf cover around the random points compared to the entrances of the hibernacula and summer dens. Hibernacula had significantly more vegetation cover within 5 m, more leaf cover over the burrow entrance, and were closer to trees than were summer dens. Most hibernacula and summer dens were beside old fallen logs (73%), the entrance tunnels following decaying roots into the soil. Excavation of the hibernacula and summer dens indicated that most hibernacula appeared to be dug by the snakes and had an average of eight side chambers and 642 cm of tunnels, compared to less than one side chamber and 122 cm of tunnels for summer dens. Except for hatchlings, most snakes in hibernacula were located in individual chambers off the main tunnel; all snakes were at depths of 50-111 cm (X̄ = 79 cm). Pine snakes may select optimum hibernation sites which reduce winter mortality.

 11. Grizzly bear denning and potential conflict areas in the Greater Yellowstone Ecosystem

  Science.gov (United States)

  Podruzny, Shannon; Cherry, Steve; Schwartz, Charles C.; Landenburger, Lisa

  2002-01-01

  Increasing winter use of steep, high-elevation terrain by backcountry recreationists has elevated concern about disturbance of denning grizzly bears (Ursus arctos) in the Greater Yellowstone Ecosystem (GYE). To help identify areas where such conflicts might occur, we developed a spatially explicit model to predict potential denning areas in the GYE. Using a scan area of 630 m around each location, we assigned site attributes to 344 den locations of radio-trackedg rizzly bears from 1975-99. Attributesi dentified as predictorsf or the analysis included elevation, slope, an index of solar radiation, and forest cover. We used the Mahalanobis distance statistic to model the similarity between sites used by denning bears and each cell in the data layers. We used the final Mahalanobis distance model to produce maps of the study area. Potential denning habitat, based upon the model, is abundantw ithin the GYE. Ourr esultsc an be used by land managementa gencies to identifyp otentialc onflict sites and minimize effects of regulated activities on denning grizzly bears. We illustrate how the Gallatin National Forest (GNF) used the model to examine the overlap between potential snowmobile use areas and potential denning habitat as part of a Biological Assessment submitted to the U.S. Fish and Wildlife Service.

 12. Radiographic Study of the Prevalence of Dens Invaginatus in a Sample Set of Turkish Dental Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan Çolak

  2012-01-01

  Full Text Available Aim: The aim of this study was to determine the prevalence of dens invaginatus in a sample of Turkish dental patients. Materials and Methods: The sample included 6, 912 panoramic radiographs from different Turkish dental patients. The ages of the patients ranged from 18 to 50 years. A tooth was considered having dens invaginatus if an infolding of a radiopaque ribbon-like structure equal in density to enamel was seen extending from the cingulum into the root canal. Maxillary and mandibular teeth were evaluated on panoramic radiographs to determine the type of dens invaginatus using Oehlers′ classification. Results: The overall incidence of patients with dens invaginatus was 0.17%. Dens invaginatus were detected in 15 teeth of a total of 192 150 teeth to give a tooth prevalence of 0.008%. Maxillary lateral incisors were most commonly affected teeth in the mouth (80% of cases, followed by maxillary canine teeth (20% of cases. The bilateral incidence of a symmetrical distribution was 25%. Conclusion: The occurrence of dens invaginatus among this Turkish population was rare. Attention should be paid to the presence of dens invaginatus and the treatment problems associated with it.

 13. Radiographic study of the prevalence of dens invaginatus in a sample set of Turkish dental patients.

  Science.gov (United States)

  Colak, Hakan; Tan, Enes; Aylıkçı, Bahadır Uğur; Uzgur, Recep; Turkal, Mustafa; Hamidi, Mehmet Mustafa

  2012-01-01

  The aim of this study was to determine the prevalence of dens invaginatus in a sample of Turkish dental patients. The sample included 6, 912 panoramic radiographs from different Turkish dental patients. The ages of the patients ranged from 18 to 50 years. A tooth was considered having dens invaginatus if an infolding of a radiopaque ribbon-like structure equal in density to enamel was seen extending from the cingulum into the root canal. Maxillary and mandibular teeth were evaluated on panoramic radiographs to determine the type of dens invaginatus using Oehlers' classification. The overall incidence of patients with dens invaginatus was 0.17%. Dens invaginatus were detected in 15 teeth of a total of 192 150 teeth to give a tooth prevalence of 0.008%. Maxillary lateral incisors were most commonly affected teeth in the mouth (80% of cases), followed by maxillary canine teeth (20% of cases). The bilateral incidence of a symmetrical distribution was 25%. The occurrence of dens invaginatus among this Turkish population was rare. Attention should be paid to the presence of dens invaginatus and the treatment problems associated with it.

 14. Assessment of the prevalence and characteristics of dens invaginatus in a sample of Turkish Anatolian population.

  Science.gov (United States)

  Cakici, Fatih; Celikoglu, Mevlut; Arslan, Hakan; Topcuoglu, Huseyin-Sinan; Erdogan, Aziz-Sahin

  2010-11-01

  The objective of this study was to assess the prevalence and characteristics of dens invaginatus in anterior teeth and to classify the type of dens invaginatus in a sample of Turkish Anatolian population. A retrospective study was performed using full-mouth periapical and panoramic radiographs of 1012 patients. Maxillary and mandibular anterior teeth were evaluated for the presence and characteristics of dens invaginatus. Statistical evaluation of the presence of dens invaginatus related to gender was performed by the Pearson chi-squared test. Dens invaginatus was observed in 13 out of 1012 subjects and in only maxillary lateral incisors. There were no periapical lesions in teeth with types I and II, whereas both of the subjects with type III had apical periodontitis at the time of referral. Males and females were equally affected by dens invaginatus (P=0.98). The anomaly was detected in only maxillary lateral incisors with no gender difference and the most commonly observed type of dens invaginatus was type I (81.25%).

 15. "LICENS ER NOGET VI GIVER TIL HINANDEN"

  OpenAIRE

  Svendsen, Nana Lysbo; Birksholm, Sarah Schlander; Rosendahl, Rasmus; Albrechtsen, Nadja Loran

  2013-01-01

  This study consists of a rhetorical analysis of how the Danish Broadcasting Corporation argues for the compulsory license fee in their campaign video: ’Licens er noget vi giver til hinanden’. On the assumption that a visual product can argue on equal terms with the spoken language, the paper will look at the specific visual tools that are used in the argumentation and the portrayal of the concept of public service and the license fee. In extension to this the paper will examine if the vid...

 16. Voltammetry of Os(VI)-modified polysaccharides

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Trefulka, Mojmír; Paleček, Emil

  2010-01-01

  Roč. 22, č. 16 (2010), s. 1837-1845 ISSN 1040-0397 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) GPP301/10/P548; GA MŠk(CZ) LC06035 Grant - others:GA AV ČR(CZ) KAN400310651 Program:KA Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702 Keywords : chemical modification of polysaccharides * electroactive labels * osmium(VI) complexes Subject RIV: BO - Biophysics Impact factor: 2.721, year: 2010

 17. Reduction U(VI) using jones reductor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simbolon, S.

  1996-01-01

  Reduction of dissolved oxide uranium in sulfuric acid use of reductor Jones Zn (Hg) was carried out. The reduced uranium sulfate solution was analyzed its U(IV) by measuring its absorbance on 652 nm and compared to oxidation U(IV) solution with KMnO 4 solution. It was found that the comparison was in a good agreement. However, measuring of absorbance of U(VI) solution on 429 nm result of oxidation U(IV) with KMnO 4 solution was not change. (author)

 18. ViPTree: the viral proteomic tree server

  OpenAIRE

  Nishimura, Yosuke; Yoshida, Takashi; Kuronishi, Megumi; Uehara, Hideya; Ogata, Hiroyuki; Goto, Susumu

  2017-01-01

  ViPTree is a web server provided through GenomeNet to generate viral proteomic trees for classification of viruses based on genome-wide similarities. Users can upload viral genomes sequenced either by genomics or metagenomics. ViPTree generates proteomic trees for the uploaded genomes together with flexibly selected reference viral genomes. ViPTree also serves as a platform to visually investigate genomic alignments and automatically annotated gene functions for the uploaded viral genomes, th...

 19. Inducing G2/M Cell Cycle Arrest and Apoptosis through Generation Reactive Oxygen Species (ROS)-Mediated Mitochondria Pathway in HT-29 Cells by Dentatin (DEN) and Dentatin Incorporated in Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin (DEN-HPβCD).

  Science.gov (United States)

  Ashwaq, Al-Abboodi Shakir; Al-Qubaisi, Mothanna Sadiq; Rasedee, Abdullah; Abdul, Ahmad Bustamam; Taufiq-Yap, Yun Hin; Yeap, Swee Keong

  2016-10-18

  Dentatin (DEN), purified from the roots of Clausena excavata Burm f., has poor aqueous solubility that reduces its therapeutic application. The aim of this study was to assess the effects of DEN-HPβCD (hydroxypropyl-β-cyclodextrin) complex as an anticancer agent in HT29 cancer cell line and compare with a crystal DEN in dimethyl sulfoxide (DMSO). The exposure of the cancer cells to DEN or DEN-HPβCD complex leads to cell growth inhibition as determined by MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay. To analyze the mechanism, in which DEN or DEN-HPβCD complex causes the death in human colon HT29 cancer cells, was evaluated by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELIZA)-based assays for caspase-3, 8, 9, and reactive oxygen species (ROS). The findings showed that an anti-proliferative effect of DEN or DEN-HPβCD complex were via cell cycle arrest at the G2/M phase and eventually induced apoptosis through both mitochondrial and extrinsic pathways. The down-regulation of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) which leaded to apoptosis upon treatment, was investigated by Western-blotting. Hence, complexation between DEN and HPβCD did not diminish or eliminate the effective properties of DEN as anticancer agent. Therefore, it would be possible to resolve the conventional and current issues associated with the development and commercialization of antineoplastic agents in the future.

 20. Environmental Survey in Region VI, Haltenbanken, 2009. Summary report; Miljoeundersoekelse i Region VI, Haltenbanken, 2009. Sammendragsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mannvik, Hans-Petter; Wasbotten, Ingar Halvorsen

  2010-07-01

  An environmental survey of Region VI, Haltenbanken, has been carried out. This report presents the results from the analyses carried out on samples from a total of 316 stations at 16 fields and 15 regional stations. A status of the environmental conditions in the region is given at the end of the report. (Author)

 1. Environmental survey of Region VI, Haltenbanken, 2009; Miljoeundersoekelse i Region VI, Haltenbanken, 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holm, May-Helen; Cochrane, Sabine; Mannvik, Hans-Petter; Wasbotten, Ingar Halvorsen

  2010-07-01

  There has been an environmental investigation in Region VI Halten Bank. This report presents the results of the chemical and biological assays performed on samples from a total of 316 stations in 16 fields and 15 regional stations. A status of environmental conditions in the region is given at the end of the report. (AG)

 2. Conservative Management of Type III Dens in Dente Using Cone Beam Computed Tomography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Pradeep

  2012-01-01

  Full Text Available Dens in dente, also known as dens invaginatus, dilated composite odontoma, or deep foramen caecum, is a developmental malformation that usually affects maxillary incisor teeth, particularly lateral incisors. It may occur in teeth anywhere within the jaws, other locations are comparatively rare. It can occur within both the crown and the root, although crown invaginations are more common. The use of cone beam computed tomography (CBCT is very helpful in endodontic diagnosis of complex anatomic variations. In this case we demonstrate the use of CBCT in the evaluation and endodontic management of a Type III dens in dente (Oehler′s Type III.

 3. Dens invagination: A review of literature and report of two cases

  Science.gov (United States)

  Thakur, Seema; Thakur, Narbir S.; Bramta, Manmohan; Gupta, Mohit

  2014-01-01

  Dens invaginatus occurs as a result of the invagination of the enamel organ. These cases may present difficulties with respect to its diagnosis and treatment because of canal morphology. It frequently leads to caries, pulpal, and periodontal involvement with necrosis and loss of attachment. The knowledge of classification and anatomical variations of teeth with dens invaginatus are of great importance for correct treatment. This article presents two case reports of two different types of dens invaginatus along with profound review of the literature regarding etiology, epidemiology, and histology. It discusses clinical appearance and diagnosis, and it provides guidelines for decision-making and treatment of invaginated teeth. PMID:24678234

 4. Type III Dens Invaginatus with an Associated Cyst: A Case Report and Literature Review.

  Science.gov (United States)

  Meghana, S M; Thejokrishna, P

  2011-01-01

  Dens invaginatus (dens in dente) is a rare malformation with a widely varied morphology. An unusual presentation of a type III dens invaginatus affecting a conical shaped permanent lateral incisor in an 8-year-old female patient is reported. The presence of a pulp stone and a periapical radiolucency further added onto the complexity of the case. The etiology, pathophysiology, association with other dental anomalies as well as the challenges in management of this anomaly are discussed. An extensive literature review is also presented.

 5. Conventional Treatment of Maxillary Incisor Type III Dens Invaginatus with Periapical Lesion: A Case Report.

  Science.gov (United States)

  Borges, Alvaro Henrique; Semenoff Segundo, Alex; Nadalin, Michele Regina; Pedro, Fábio Luís Miranda; da Cruz Filho, Antônio Miranda; Sousa-Neto, Manoel Damião

  2011-01-01

  Dens invaginatus is a developmental dental anomaly clinically characterized by a palatine furrow that can be limited to the coronal pulp or may extend to the radicular apex. The purpose of this paper was to present a clinical case of type III dens invaginatus, identified on the maxillary right central incisor in anterior periapical radiographs, in which the tooth was submitted to conventional endodontic treatment. The results obtained after five years of clinical and radiographic followup demonstrated that conventional endodontic treatment is a clinically viable alternative in cases of type III dens invaginatus.

 6. Schulze and Brand type a-IV dens invaginatus with radicular cyst: A rare case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rachita Chengappa

  2015-01-01

  Full Text Available Though a clinical examination may reveal a deep fissure or pit on the surface of an anterior tooth, radiographic examination is a more accurate approach to diagnose an invagination. Dens invaginatus is one of the common dental deformities, but the defect involving the root and its association with radicular cyst is still very uncommon. The objective of this case presentation is to report a case of radicular dens in dente, which is a rare dental anomaly. This case report shows that dens invaginatus with an open apex and a radicular cyst can be treated successfully using currently available materials.

 7. Vi lider af prætraumatisk stress

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Brian Benjamin

  2009-01-01

  Vi lider af prætraumatisk stress. Vi vil nemlig nå det hele og presser konstant nye aftaler ind i vores kalender. Det eneste, der hjælper, er at ’gøre intet’ – men kan man overhovedet det? Udgivelsesdato: 30.09.09......Vi lider af prætraumatisk stress. Vi vil nemlig nå det hele og presser konstant nye aftaler ind i vores kalender. Det eneste, der hjælper, er at ’gøre intet’ – men kan man overhovedet det? Udgivelsesdato: 30.09.09...

 8. Enzymatic U(VI) reduction by Desulfosporosinus species

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suzuki, Y.; Kelly, S.D.; Kemner, K.M.; Banfield, J.F.

  2004-01-01

  Here we tested U(VI) reduction by a Desulfosporosinus species (sp.) isolate and type strain (DSM 765) in cell suspensions (pH 7) containing 1 mM U(VI) and lactate, under an atmosphere containing N 2 -CO 2 -H 2 (90: 5: 5). Although neither Desulfosporosinus species (spp.) reduced U(VI) in cell suspensions with 0.25% Na-bicarbonate or 0.85% NaCl, U(VI) was reduced in these solutions by a control strain, desulfovibrio desulfuricans (ATCC 642). However, both Desulfosporosinus strains reduced U(VI) in cell suspensions depleted in bicarbonate and NaCl. No U(VI) reduction was observed without lactate and H 2 electron donors or with heat-killed cells, indicating enzymatic U(VI) reduction. Uranium(VI) reduction by both strains was inhibited when 1 mM CuCl 2 was added to the cell suspensions. Because the Desulfosporosinus DSM 765 does not contain cytochrome c 3 used by Desulfovibrio spp. to reduce U(VI), Desulfosporosinus species reduce uranium via a different enzymatic pathway. (orig.)

 9. Mellem storpolitik og værkstedsgulv. Den danske arbejder - før, under og efter Den kolde krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Jul

  2004-01-01

  for den løn­arbejdende del af befolkningen og dens politiske repræsentanter? Og hvilken rolle er den jævne arbejder blevet tildelt i denne historie? Gennem et nærbillede af Danmarks mest karakteristiske - og politisk iscenesat­te - virksomhed, Burmeister & Wain, undersøges sammenhængen mellem skiften......, 1950ernes og -60ernes koldkrigs­klima med benhårde fronter mellem kommuni­ster og social­demokrater, radikali­seringen omkring 1970, til østblokkens sam­menbrud og de sidste årtiers udvikling, der har betydet, at man i dag ikke længere taler om 'arbejdere'....

 10. Om den uformelle (misbrug af medier i det formelle uddannelsessystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Paulsen

  2008-09-01

  Full Text Available En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

 11. Om den uformelle (misbrug af medier i det formelle uddannelsessystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Paulsen

  2009-06-01

  Full Text Available En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

 12. A realidade da pesquisa no DEN/UFS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Delvair de Brito Alves

  1998-12-01

  Full Text Available Esta pesquisa trata do processo de pesquisar no Departamento de Enfermagem e Nutrição da Universidade Federal de Sergipe - DEN/UFS. Ela foi desenvolvida a partir de entrevistas semi estruturadas realizadas com as docentes. Dos materiais obtidos, apresentamos concepções das docentes sobre grupos, linhas e projetos de pesquisa; a produção científica docente e discente; dificuldades e possibilidades relativas à atividade de pesquisar; estratégias que esse Departamento vem utilizando para o desenvolvimento da pesquisa, para a capacitação docente e formação de pesquisadores, além da inserção de estudantes (de graduação e de pós graduação no "mundo científico". Ela conclui pela necessidade de aprofundamento dessa atividade e pela divulgação e aplicação dos seus resultados na prática de enfermagem.

 13. Dens invaginatus in a geminated maxillary lateral incisor.

  Science.gov (United States)

  Pallivathukal, Renjith George; Misra, Alok; Nagraj, Sumanth Kumbargere; Donald, Preethy Mary

  2015-05-22

  Dens invaginatus (DI) and gemination are two developmental abnormalities that are well reported in the dental literature, but their coexistence in a single tooth is rare. Such situations worsen the risk factors associated with these anomalies, and the treatment plan should be customised as they possess altered morphology and anatomy. A 19-year-old girl came for evaluation of a cracked tooth in the front region of the upper jaw. The tooth showed clinical features of gemination and radiographic features of DI, and was diagnosed as DI in geminated maxillary lateral incisor. The differential diagnoses based on clinical appearance without radiographic investigation may warrant the treatment approach if these two abnormalities coexist in a single tooth. The report also highlights the importance of three-dimensional imaging in diagnosis and treatment planning of teeth with altered pulp canal anatomy. There are few reported cases in the literature detailing the treatment options for these two anomalies occurring in the same tooth. 2015 BMJ Publishing Group Ltd.

 14. Pu(VI) nitrate crystallization behavior confirmation experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yano, Hajime; Nishimura, Kenji; Chikazawa, Takahiro; Teramae, Naoki

  2001-03-01

  Crystallization procedure is considered to have an advantage in recovering rather pure uranium from contaminated uranium solution and to be applicable for a new reprocessing process. It is considered necessary to collect data for Pu crystallization for design of the process with crystallization procedure. Last year the test for Pu(IV) nitrate crystallization was performed and it was confirmed that Pu crystallization is not observed under supposed crystallization condition if Pu valence is adjusted to 4. In this study, two type beaker tests were performed, 1. Pu(VI) nitrate crystallization test to confirm a behavior of Pu(VI) nitrate under crystallization condition. 2. U-Pu(VI) nitrate crystallization test to confirm a U-Pu(VI) co-crystallization phenomena. These tests were performed in AEA Technology Harwell Laboratory and the results were examined by Mitsubishi Materials Corporation. Test results were as follows. (1) Pu(VI) crystallization test. 1. Pu(VI) nitrate solution of 200,100 and 50 gPu/L with HNO 3 6M were cooled down up to -60degC to confirm Pu(VI) nitrate crystallization or freezing of the solution. 2. Crystal of H 2 O and HNO 3 · 3 H 2 O were observed but Pu(VI) nitrate crystallization was not observed. 3. We can estimate that Pu(VI) nitrate crystallization will not occurred in the reprocessing process with crystallization procedure. (2) U-Pu(VI) nitrate crystallization test. 1. U-Pu(VI) mixed nitrate solution is cooled to 10degC and 0degC. 2. U-Pu(VI) co-crystallization was confirmed by orange colored crystal in both cooling temperatures. 3. It is considered that Pu(VI) nitrate crystal is co-crystallized with uranyl nitrate crystal by the following reasons. chemical formula of both crystal are similar. crystal form is same and lattice parameters are very near. 4. U+Pu(VI) crystallization data is very near with uranyl nitrate crystallization data if Pu(VI) nitrate is considered to be crystallized in a same manner as uranyl nitrate. (author)

 15. Grote plaatstrouw van kokmeeuwen Larus ridibundus aan een winterkwartier in Den Haag

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans, A.L.

  2000-01-01

  Resultaten van onderzoek met kleurringen bij kokmeeuwen rond de Hofvijver in Den Haag in de winterperiodes van begin jaren zestig: aantalsverloop, leeftijdsverhouding, herkomst, terugvangsten, en waarnemingen op de ringplaats en elders. Uit dit onderzoek, en ander onderzoek in Nederlandse en

 16. [Memel als Brücke zu den baltischen Ländern] / Ralph Tuchtenhagen

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuchtenhagen, Ralph, 1961-

  2014-01-01

  Arvustus: Memel als Brücke zu den baltischen Ländern. Kulturgeschichte Klaipedas vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung. Bd. 26)

 17. Leo den Store: Prædiken på st. Laurentius' dag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willert, Niels

  1992-01-01

  Oversættelse af prædiken holdt af den kendte pave Leo den store i 400-tallet. Prædikenen forholder sig til Sankt Laurentius og hans martyrdød.Oversættelsen er et bidrag i en samling af prædikener fra oldkirken. Bogen har en indledning ved professor dr.theol. Christian Thodberg.......Oversættelse af prædiken holdt af den kendte pave Leo den store i 400-tallet. Prædikenen forholder sig til Sankt Laurentius og hans martyrdød.Oversættelsen er et bidrag i en samling af prædikener fra oldkirken. Bogen har en indledning ved professor dr.theol. Christian Thodberg....

 18. Kvinden, diakonissen og sygeplejersken i Den danske Diakonissestiftelses etableringsfase 1863-1873

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Jette

  2005-01-01

  danske Diakonissestiftelse’ during the establishing phase from 1863 to 1873. The inner factors are deducted from numerous readings and interpretations of publicly available sources which ‘Den danske Diakonissestiftelse’, and its adherents, published. Thereby the intentions, goals, and motives the authors......Summary – The Woman, the Deaconess and the Nurse in the establishing phase of ‘Den danske Diakonissestiftelse’ 1863-1873 The thesis examines how the female role as deaconess and nurse manifested itself in the establishing phase of ‘Den danske Diakonissestiftelse’( The danish Deaconess House) from...... and nurse in the establishing phase of `Den danske Diakonissestiftelse`, from 1863 to 1873, was partially culturally unacceptable and not culturally recognisable for the bourgeoisie. This meant that the deaconesses had to fight on all fronts to gain recognition and the possibility to further the cause...

 19. Kvinden, diakonissen og sygeplejersken i Den danske Diakonissestiftelses etableringsfase 1863-1873

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Jette

  danske Diakonissestiftelse’ during the establishing phase from 1863 to 1873. The inner factors are deducted from numerous readings and interpretations of publicly available sources which ‘Den danske Diakonissestiftelse’, and its adherents, published. Thereby the intentions, goals, and motives the authors......Summary – The Woman, the Deaconess and the Nurse in the establishing phase of ‘Den danske Diakonissestiftelse’ 1863-1873 The thesis examines how the female role as deaconess and nurse manifested itself in the establishing phase of ‘Den danske Diakonissestiftelse’( The danish Deaconess House) from...... and nurse in the establishing phase of `Den danske Diakonissestiftelse`, from 1863 to 1873, was partially culturally unacceptable and not culturally recognisable for the bourgeoisie. This meant that the deaconesses had to fight on all fronts to gain recognition and the possibility to further the cause...

 20. GMO-afgrøder ikke den eneste løsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik; Sørensen, Marten

  2010-01-01

  Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger......Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger...

 1. Rare association of dens invaginatus with impacted mesiodens – A case report

  Science.gov (United States)

  Patil, Prashant B.; Chaudhari, Smitha G.; Goel, Ankit; Agarwal, Pooja

  2012-01-01

  Mesiodens is a supernumerary tooth occupying the position in the maxillary anterior region. This additional tooth structure may cause disturbance in eruption or position of the adjacent teeth. About 8–25% of supernumerary teeth in the anterior region erupt spontaneously. Un-erupted supernumerary teeth are incidentally identified on a routine radiographic examination. Dens invaginatus is a rare tooth malformation showing an in-folding of enamel and dentine of affected tooth sometimes extending deep into the pulp cavity and the root portion. We report a case of un-erupted mesiodens causing midline diastema of permanent teeth subsequently corrected following extraction of mesiodens. Dens invaginatus was identified affecting the un-erupted mesiodens. It is rare to find dens invaginatus associated with a supernumerary tooth and only 10 such instances of dens invaginatus affecting supernumerary teeth have been reported in the English literature. PMID:25737852

 2. Rare association of dens invaginatus with impacted mesiodens - A case report.

  Science.gov (United States)

  Patil, Prashant B; Chaudhari, Smitha G; Goel, Ankit; Agarwal, Pooja

  2012-01-01

  Mesiodens is a supernumerary tooth occupying the position in the maxillary anterior region. This additional tooth structure may cause disturbance in eruption or position of the adjacent teeth. About 8-25% of supernumerary teeth in the anterior region erupt spontaneously. Un-erupted supernumerary teeth are incidentally identified on a routine radiographic examination. Dens invaginatus is a rare tooth malformation showing an in-folding of enamel and dentine of affected tooth sometimes extending deep into the pulp cavity and the root portion. We report a case of un-erupted mesiodens causing midline diastema of permanent teeth subsequently corrected following extraction of mesiodens. Dens invaginatus was identified affecting the un-erupted mesiodens. It is rare to find dens invaginatus associated with a supernumerary tooth and only 10 such instances of dens invaginatus affecting supernumerary teeth have been reported in the English literature.

 3. Anmerkungen zum Stand und zu den Entwicklungstendenzen der Prozeßkostenrechnung

  OpenAIRE

  Fischer, Thomas

  1994-01-01

  Anmerkungen zum Stand und zu den Entwicklungstendenzen der Prozeßkostenrechnung / A. G. Coenenberg ; Th. M. Fischer. - In: Prozeßkostenrechnung / Wolfgang Männel (Hrsg.). - Wiesbaden : Gabler, 1994. - S. 23-25. - (Kostenrechnungspraxis : Sonderheft ; 1994/1)

 4. [Ulrike Plath. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands] / Olaf Mertelsmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Mertelsmann, Olaf, 1969-

  2013-01-01

  Arvustus: Plath, Ulrike. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands: Freundheitskonstruktionen, lebenswelten, Kolonialphantasien 1750-1810 (Veröffenlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 11.)Harrasowitz. Wiesbaden 2011

 5. Good-Practice-Ansätze für den Dienstleistungseinkauf

  OpenAIRE

  Hänsel, Martin; Hofmann, Erik

  2017-01-01

  Die Performance Excellence Studie des Lehrstuhls für Logistikmanagement der Hochschule St. Gallen (HSG) zeigt auf, was moderne Unternehmen tun müssen, wenn sie den Einkauf von Dienstleistungen zeitgemäss handhaben wollen.

 6. Bump på vejen mod den førerløse fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blond, Lasse

  2017-01-01

  Ingeniørerne er ikke i tvivl. Vi står på tærsklen til en tid, hvor mennesker ikke længere er nødvendige bag rattet. Men før vi når så langt, er der en række bump, vi skal have løst. Det er nemlig langt fra uden farer at overlade al kontrollen til maskinerne....

 7. Den danske magtelite bør dæmpe sin begejstring over Macron

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellersgaard, Christoph

  2017-01-01

  Eliten. Den franske præsident, der caster sig selv som en politisk fornyer, er præget af elitære institutioner og netværk gennem hele sin karriere.......Eliten. Den franske præsident, der caster sig selv som en politisk fornyer, er præget af elitære institutioner og netværk gennem hele sin karriere....

 8. Expression of the bacteriophage T4 denV structural gene in Escherichia coli

  International Nuclear Information System (INIS)

  Recinos, A. III; Augustine, M.L.; Higgins, K.M.; Lloyd, R.S.

  1986-01-01

  The expression of the T4 denV gene, which previously had been cloned in plasmid constructs downstream of the bacteriophage lambda hybrid promoter-operator oLpR, was analyzed under a variety of growth parameters. Expression of the denV gene product, endonuclease V, was confirmed in DNA repair-deficient Escherichia coli (uvrA recA) by Western blot analyses and by enhancements of resistance to UV irradiation

 9. Den første Karl Gustav-krig 1657-58

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer den første Karl Gustav-krig i forskellige persketiver og konkluderer, at krigen ikke bør opfattes som et dårligt forberedt og uigennemtænkt forsøg på dansk revanche inden for rammerne af en nordisk rivalisering, men snarere som  en velovervejet satsning og et led i den dansk-s...

 10. Loyalitet i praksis:En etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger

  OpenAIRE

  Breddam, Mads Dupont

  2015-01-01

  Loyalitet i praksis – en etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger , er en kvalitativ kulturanalyse af, hvordan loyalitet skabes i forbindelse med den danske detailhandels - og andelsorganisation Coop og Coops loyalitetsprogram CoopPlus. Undersøgelserne bygger på et empirisk materiale , som hovedsageligt består af kvalitative interviews med en række medlemmer og medejere af Coop samt med medarbejdere i Coops hovedkvarter i Albertslund . Afhandlingen er en praksiografisk under...

 11. Über den Nachrichtenwert von Friedensjournalismus - Ergebnisse einer experimentellen Studie

  OpenAIRE

  Monika Spohrs

  2006-01-01

  Laut Nachrichtenwertforschung hängt die Publikations- und Lesenswürdigkeit von Nachrichtentexten von den Nachrichtenfaktoren der zu publizierenden Ereignisse ab. Als anerkannte Nachrichtenfaktoren gelten beispielsweise Negativität, Vereinfachung und Personifizierung. Friedensjournalistische Arbeiten weichen von diesen Kriterien oft ab, indem sie versuchen, die berichteten Ereignisse in ihrer Komplexität darzustellen, den Fokus nicht auf negative Ereignisse zu legen und auch strukturellen Them...

 12. Den årlige klining af moskéen i Jenné

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Jørgen

  2007-01-01

  Danske studerende hjælper med kliningen af den store moské i Jenné under 'Mohammed-krisen'. Jenné er et af UNESCO's 'heritage sites' - en by helt bygget i ler. Vedligeholdelse og årlig klining er nødvendig. Moskeen er den største bygning, lukket for ikke-muslimer. Det danske hold fik adgang til m...

 13. Nonsurgical endodontic management of dens invaginatus with open apex: A case report.

  Science.gov (United States)

  Rani, Nidhi; Sroa, Renu B

  2015-01-01

  Dens invaginatus is a rare malformation with a widely varied morphology. It typically affects permanent maxillary lateral incisors, central incisors, and premolars. This article demonstrates rapid management of type II dens invagination with open apex and large periradicular lesion using calcium hydroxide as intracanal medicament for 1-week followed by apical plug formation with mineral trioxide aggregate Plus and lateral condensation of Gutta-percha. At 24-month follow-up, the patient was asymptomatic and lesion was entirely resolved.

 14. Den europæiske drøm - om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2007-01-01

  Anmeldelse af: Jeremy Rifkin: Den europæiske drøm (Informations Forlag, 2006). Oversat fra engelsk efter: "The European Dream: How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream" (2004)......Anmeldelse af: Jeremy Rifkin: Den europæiske drøm (Informations Forlag, 2006). Oversat fra engelsk efter: "The European Dream: How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream" (2004)...

 15. Konfliktrettens anvendelighed i den offentlige sektor set i lyset af OK13

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgedahl, Laust; Ibsen, Flemming

  2015-01-01

  eller mægling. Men der er stor forskel på de præmisser og vilkår som konfliktretten bygger på, når den offentlige - og private sektor sammenlignes. I denne artikel præsenteres en kritisk analyse af brugen af konfliktretten i den offentlige sektor set i lyset af OK13 og lærerlockouten. Artiklen viser...

 16. Køn og kærlighed i Den Hebraiske Bibel og tidlig rabbinsk litteratur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  De religiøse grundlæggertekster synes optaget af at sikre kulturens videreførelse gennem entydiggørelse af køn og kærlighed, men den hebræiske bibel og den tidlige rabbinske litteratur skildrer lige så ofte i de mest dramatiske og poetiske passager køn og kærlighed som komplekse, sammensatte, for...

 17. Cloning and expression of a Vi mimotope of Salmonella enterica ...

  African Journals Online (AJOL)

  STORAGESEVER

  2009-09-15

  Sep 15, 2009 ... A recombinant His-Vi protein of Salmonella enterica serovar Typhi was successfully constructed and cloned into ... mainly through consumption of food or water contami- nated with .... and healthy individuals (double arrows) followed by the detection using recombinant His-Vi protein as the primary antibody ...

 18. A CMOS rail-to-rail linear VI-converter

  NARCIS (Netherlands)

  Vervoort, P.P.; Vervoort, P.P.; Wassenaar, R.F.

  1995-01-01

  A linear CMOS VI-converter operating in strong inversion with a common-mode input range from the negative to the positive supply rail is presented. The circuit consists of three linear VI-converters based on the difference of squares principle. Two of these perform the actual V to I conversion,

 19. Predicting chromium (VI) adsorption rate in the treatment of liquid ...

  African Journals Online (AJOL)

  The adsorption rate of chromium (VI) on commercial activated carbon during the treatment of the flocculation effluent of liquid-phase oil-based drill-cuttings has been investigated in terms of contact time and initial chromium (VI) ion concentration. Homogenizing 1 g of the activated carbon with 100 ml of the flocculation ...

 20. Biosorption of chromium(VI) using immobilized Bacillius subtilis and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Therefore, the batch removal of Cr (VI) from environment water bodies becomes necessary. Its removal from aqueous solution using immobilized Bacillus subtilis (IBBS), Pseudomonas aeruginosa (IPBS), mixed biomass (IMBS) and Alginate alone (IABS) was carried out. The conditions of influence of initial Cr (VI) ...

 1. Adsorption kinetics for the removal of chromium (VI) from aqueous ...

  African Journals Online (AJOL)

  Adsorption kinetics for the removal of chromium (VI) from aqueous solutions on the activated carbons prepared from agricultural wastes. ... The batch removal of Cr(VI) from aqueous solution using low-cost adsorbents such as cornelian cherry, apricot stone and almond shell under different experimental conditions was ...

 2. Extraction of uranium (VI) sulphate complexes by Adogen amines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Elyamani, I.S.; Abd Elmessieh, E.N.

  1995-01-01

  The distribution of U(VI) between aqueous H 2 So 4 solutions and organic phases of adogen-368 has been described. The dependence of extraction on acidity, diluent type, metal and extractant concentrations was investigated. The possible extraction mechanism is discussed in the light of results obtained. The separation of U(VI) from rare earths is suggested. 5 figs., 1 tab

 3. KENO-VI Primer: A Primer for Criticality Calculations with SCALE/KENO-VI Using GeeWiz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bowman, Stephen M [ORNL

  2008-09-01

  The SCALE (Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation) computer software system developed at Oak Ridge National Laboratory is widely used and accepted around the world for criticality safety analyses. The well-known KENO-VI three-dimensional Monte Carlo criticality computer code is one of the primary criticality safety analysis tools in SCALE. The KENO-VI primer is designed to help a new user understand and use the SCALE/KENO-VI Monte Carlo code for nuclear criticality safety analyses. It assumes that the user has a college education in a technical field. There is no assumption of familiarity with Monte Carlo codes in general or with SCALE/KENO-VI in particular. The primer is designed to teach by example, with each example illustrating two or three features of SCALE/KENO-VI that are useful in criticality analyses. The primer is based on SCALE 6, which includes the Graphically Enhanced Editing Wizard (GeeWiz) Windows user interface. Each example uses GeeWiz to provide the framework for preparing input data and viewing output results. Starting with a Quickstart section, the primer gives an overview of the basic requirements for SCALE/KENO-VI input and allows the user to quickly run a simple criticality problem with SCALE/KENO-VI. The sections that follow Quickstart include a list of basic objectives at the beginning that identifies the goal of the section and the individual SCALE/KENO-VI features that are covered in detail in the sample problems in that section. Upon completion of the primer, a new user should be comfortable using GeeWiz to set up criticality problems in SCALE/KENO-VI. The primer provides a starting point for the criticality safety analyst who uses SCALE/KENO-VI. Complete descriptions are provided in the SCALE/KENO-VI manual. Although the primer is self-contained, it is intended as a companion volume to the SCALE/KENO-VI documentation. (The SCALE manual is provided on the SCALE installation DVD.) The primer provides specific examples of

 4. Lavvækst kan være den nye normaltilstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stahl, Rune Møller; Hansen, Bue Rübner

  2014-01-01

  Der er intet, der tyder på, at vi er på vej tilbage til de vækstrater, vi var vant til før krisen. Hvis ikke det skal betyde krise, nød og øget ulighed, kræver det politisk vilje til omfordeling......Der er intet, der tyder på, at vi er på vej tilbage til de vækstrater, vi var vant til før krisen. Hvis ikke det skal betyde krise, nød og øget ulighed, kræver det politisk vilje til omfordeling...

 5. Remote identification of maternal polar bear (Ursus maritimus) denning habitat on the Colville River Delta, Alaska

  Science.gov (United States)

  Blank, Justin J.

  High resolution digital aerial photographs (1 foot pixel size) of the Colville River Delta, Alaska were examined in 3D, with the use of a digital photogrammetric workstation. Topographic features meeting the criteria required for adequate snow accumulation, and subsequent construction of terrestrial polar bear maternal dens, were identified and digitized into an ArcGIS line shapefile. Effectiveness, efficiency, and accuracy were improved when compared to previous polar bear denning habitat efforts which utilized contact photo prints and a pocket stereoscope in other geographic areas of northern Alaska. Accuracy of photograph interpretation was systematically evaluated visually from the air with the use of a helicopter and physically on the ground. Results show that the mapping efforts were successful in identifying den habitat 91.3% of the time. Knowledge denning habitat can improve and inform decision making by managers and regulators when considering travel and development in the study area. An understanding of polar bear denning habitat extent and location will be a crucial tool for planning activities within the study area in a way that minimizes conflicts with maternal dens.

 6. Complex endodontic treatment of an immature type III dens invaginatus. A case report.

  Science.gov (United States)

  Fregnani, E R; Spinola, L F B; Sônego, J R O; Bueno, C E S; De Martin, A S

  2008-10-01

  To report the endodontic treatment of an immature maxillary central incisor with dens invaginatus. Dens invaginatus is a rare malformation of teeth, probably resulting from an infolding of the dental papilla during tooth development. The present case describes the complex endodontic treatment of a type III dens invaginatus in an immature maxillary central incisor with a necrotic pulp and abscess formation. The initial treatment goal was to achieve apexification of the pseudocanal root and conservative root canal treatment in the main canal. Following 1-year of treatment with calcium hydroxide dressings, radiography revealed a healing response, but no sign of a hard tissue barrier at the apex. Periapical surgery with the placement of a zinc oxide cement (IRM) root-end filling was considered successful at the 4-year follow-up. The complexity of the canal system and open apex in dens invaginatus present a challenge to endodontic treatment. Correct diagnosis and treatment planning are fundamental to treatment of dens invaginatus. Periapical surgery is indicated in cases of unsuccessful apexification in immature teeth with dens invaginatus and nonvital pulp.

 7. Double Dens Invaginatus with Multiple Canals in a Maxillary Central Incisor: Retreatment and Managing Complications.

  Science.gov (United States)

  Zoya, Asma; Ali, Sajid; Alam, Sharique; Tewari, Rajendra K; Mishra, Surendra K; Kumar, Ashok; Andrabi, Syed Mukhtar-Un-Nisar

  2015-11-01

  Dens invaginatus is a developmental anomaly that often presents a perplexing challenge to the endodontist. It involves the maxillary central incisor less commonly than the maxillary lateral incisor. Double dens invaginatus is even rarer. Herein a unique case of dens invaginatus in a maxillary central incisor is presented. The tooth had an inadequate previous root canal treatment. On retreatment, multiple canals and double dens invaginatus were found. The invaginations were Oehlers type 3b and type 2. The complex morphology was diagnosed and confirmed with cone-beam computed tomography imaging and managed with a combined surgical and orthograde approach. Four canals and a blind sac along with an open apex were found. There were many intercommunications between the canals. During the treatment, a complication of a separated instrument occurred, which was managed successfully. The 1-year follow-up shows successful outcome of the treatment. Dens invaginatus may be more complicated than it seems. It needs meticulous treatment by a specialist. Failure or a delay in referring the case to a specialty setting may further increase the complications. With the advancements in equipment and materials, it is possible to save even severe cases of dens invaginatus. Copyright © 2015 American Association of Endodontists. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. Type VI Secretion Effectors: Methodologies and Biology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yun-Wei Lien

  2017-06-01

  Full Text Available The type VI secretion system (T6SS is a nanomachine deployed by many Gram-negative bacteria as a weapon against eukaryotic hosts or prokaryotic competitors. It assembles into a bacteriophage tail-like structure that can transport effector proteins into the environment or target cells for competitive survival or pathogenesis. T6SS effectors have been identified by a variety of approaches, including knowledge/hypothesis-dependent and discovery-driven approaches. Here, we review and discuss the methods that have been used to identify T6SS effectors and the biological and biochemical functions of known effectors. On the basis of the nature and transport mechanisms of T6SS effectors, we further propose potential strategies that may be applicable to identify new T6SS effectors.

 9. Museo del oro: viñetas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Les Field

  2013-01-01

  Full Text Available En enero de 2011 convocamos a un grupo internacional de académicos/activistas para discutir en Colombia las complejidades de la relación entre arqueología, excavaciones “ilícitas”, museos y comunidades indígenas desde una mirada comparativa. El taller de tres días tuvo lugar en Bogotá y Villa de Leyva. Uno de los eventos programados durante los dos días de la parte bogotana del taller fue una visita al Museo del Oro. En el restaurante del museo conversamos sobre lo que acabábamos de ver, sentir y pensar, y surgieron estas impresiones en las que el estupor convive con un fuerte deseo por decir algo. En Villa de Leyva nació la idea de que cada uno de nosotros transcribiera sus emociones en formato de viñeta.

 10. Spectrum and energy levels of Y VI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Persson, W.; Reader, J.

  1986-01-01

  The spectrum of the five-times-ionized yttrium atom (Y VI), excited in a sliding-spark discharge, was studied in the 160--2500 A-circle range. About 900 Y VI lines were classified as transitions between 101 odd and 69 even energy levels.The energy-level system established includes almost all levels of the 4s 2 4p 4 , 4s4p 5 , 4s 2 4p 3 4d, 5d, 5s, 6s, and 5p configurations and a number of levels of the 7s, 4f, and 4s4p 4 4d configurations. The observed level system has been theoretically interpreted by means of Hartree--Fock calculations and least-squares parametric fits. Strong configuration mixings are found between the 4s4p 5 and 4s 2 4p 3 4d configurations, between the 4s 2 4p 3 5p and 4s4p 4 4d configurations, and between the 4s 2 4p 3 4f and 4s4p 4 4d configurations. From the optimized energy-level values, a system of Ritz-type wavelength standards with accuracies varying from 0.0003 to 0.003 A-circle in the range 179--500 A-circle has been determined. The ionization energy as determined from 4s 2 4p 3 ns levels (n = 5-7) is 737 110 +- 200 cm/sup -1/ (91.390 +- 0.025 eV)

 11. Investigation of uranium (VI) adsorption by polypyrrole

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abdi, S. [Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering, Semnan University, Semnan 35195-363 (Iran, Islamic Republic of); Nasiri, M., E-mail: mnasiri@semnan.ac.ir [Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering, Semnan University, Semnan 35195-363 (Iran, Islamic Republic of); Mesbahi, A. [Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering, Semnan University, Semnan 35195-363 (Iran, Islamic Republic of); Khani, M.H. [Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, 14395-836 (Iran, Islamic Republic of)

  2017-06-15

  Highlights: • The adsorbent (polypyrrole) was synthesized by a chemical method using PEG, DBSNa and CTAB as the surfactant. • The solution pH was one of the most important parameters affecting the adsorption of uranium. • The CTAB provided higher removal percentage compared with the other surfactants. • The maximum adsorption capacity obtained from Langmuir isotherm was 87.72 mg/g. • The pseudo second-order model fitted well with the adsorption kinetic of polypyrrole to uranium. - Abstract: The purpose of this study was to investigate the adsorption of uranium (VI) ions on the polypyrrole adsorbent. Polypyrrole was synthesized by a chemical method using polyethylene glycol, sodium dodecylbenzenesulfonate, and cetyltrimethylammonium bromide as the surfactant and iron (III) chloride as an oxidant in the aqueous solution. The effect of various surfactants on the synthesized polymers and their performance as the uranium adsorbent were investigated. Adsorbent properties were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) techniques. The effect of different parameters such as pH, contact time, initial metal ion concentrations, adsorbent dose, and the temperature was investigated in the batch system for uranium adsorption process. It has been illustrated that the adsorption equilibrium time is 7 min. The results showed that the Freundlich model had the best agreement and the maximum adsorption capacity of polypyrrole for uranium (VI) was determined 87.72 mg/g from Langmuir isotherm. In addition, the mentioned adsorption process was fast and the kinetic data were fitted to the Pseudo first and second order models. The adsorption kinetic data followed the pseudo-second-order kinetic model. Moreover, the thermodynamic parameters ΔG{sup 0}, ΔH{sup 0} and ΔS{sup 0} showed that the uranium adsorption process by polypyrrole was endothermic and spontaneous.

 12. Kinetic investigations of quinoline oxidation by ferrate(VI).

  Science.gov (United States)

  Luo, Zhiyong; Li, Xueming; Zhai, Jun

  2016-01-01

  Quinoline is considered as one of the most toxic and carcinogenic compounds and is commonly found in industrial wastewaters, which require treatment before being discharged. Removal of quinoline by the use of an environmentally friendly oxidant, potassium ferrate(VI) (K2FeO4), was assessed by studying the kinetics of the oxidation of quinoline by ferrate(VI) (Fe(VI)) as a function of pH (8.53-10.53) and temperature (21-36°C) in this work. The reaction of quinoline with Fe(VI) was found to be first order in Fe(VI), half order in quinoline, and 1.5 order overall. The observed rate constant at 28°C decreased non-linearly from 0.5334 to 0.2365 M(-0.5) min(-1) with an increase in pH from 8.53 to 10.03. Considering the equilibria of Fe(VI) and quinoline, the reaction between quinoline and Fe(VI) contained two parallel reactions under the given pH conditions. The individual rate constants of these two reactions were determined. The results indicate that the protonated species of Fe(VI) reacts more quickly with quinoline than the deprotonated form of Fe(VI). The reaction activation energy Ea was obtained to be 51.44 kJ·mol(-1), and it was slightly lower than that of conventional chemical reaction. It reveals that the oxidation of quinoline by Fe(VI) is feasible in the routine water treatment.

 13. A retrospective study of the prevalence and characteristics of dens invaginatus in a sample of the Turkish population.

  Science.gov (United States)

  Gündüz, Kaan; Çelenk, Peruze; Canger, Emin-Murat; Zengin, Zeynep; Sümer, Pınar

  2013-01-01

  The purpose of this study was to assess the prevalence of dens invaginatus and to classify the types of dens invaginatus in a sample of the Turkish population. A retrospective study was performed using periapical and panoramic radiographs of 5355 patients who presented to the Department of Oral Diagnosis and Radiology at the Ondokuz Mayis University Dentistry Faculty between January 2009 and December 2010. Maxillary and mandibular anterior teeth were evaluated for the presence and characteristics of dens invaginatus. Statistical evaluation of the presence of dens invaginatus related to gender was performed by the Pearson chi-squared test. Dens invaginatus was observed in 116 of 4556 subjects, with a frequency of 2.5%. There was only one periapical lesion in teeth with type I dens invaginatus, but 8.1% of patients with type II and 87.5% of patients with type III dens invaginatus had apical periodontitis at the time of referral. There were 116 (72%) females and 32 (27%) males with dens invaginatus. This data represents the only study carried out in a large population in Turkey, and no dens invaginatus was found in mandibular teeth. The most commonly observed type of dens invaginatus was type I (69.8%).

 14. Technology-derived storage solutions for stabilizing insulin in extreme weather conditions I: the ViViCap-1 device.

  Science.gov (United States)

  Pfützner, Andreas; Pesach, Gidi; Nagar, Ron

  2017-06-01

  Injectable life-saving drugs should not be exposed to temperatures 30°C/86°F. Frequently, weather conditions exceed these temperature thresholds in many countries. Insulin is to be kept at 4-8°C/~ 39-47°F until use and once opened, is supposed to be stable for up to 31 days at room temperature (exception: 42 days for insulin levemir). Extremely hot or cold external temperature can lead to insulin degradation in a very short time with loss of its glucose-lowering efficacy. Combined chemical and engineering solutions for heat protection are employed in ViViCap-1 for disposable insulin pens. The device works based on vacuum insulation and heat consumption by phase-change material. Laboratory studies with exposure of ViViCap-1 to hot outside conditions were performed to evaluate the device performance. ViViCap-1 keeps insulin at an internal temperature phase-change process and 'recharges' the device for further use. ViViCap-1 performed within its specifications. The small and convenient device maintains the efficacy and safety of using insulin even when carried under hot weather conditions.

 15. The reduction of Np(VI) and Pu(VI) by organic chelating agents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reed, D.T.; Aase, S.B.; Banaszak, J.E.

  1998-01-01

  The reduction of NpO 2+ and PuO 2 2+ by oxalate. citrate, and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) was investigated in low ionic strength media and brines. This was done to help establish the stability of the An(VI) oxidation state in the presence of organic complexants. The stability of the An(VI) oxidation state depended on the pH and relative strength of the various oxidation state-specific complexes. At low ionic strength and pH 6, NpO 2 O 2+ was rapidly reduced to form NpO 2 + organic complexes. At longer times, Np(IV) organic complexes were observed in the presence of citrate. PuO 2 2+ was predominantly reduced to Pu 4+ , resulting in the formation of organic complexes or polymeric/hydrolytic precipitates. The relative rates of reduction to the An(V) complex were EDTA > citrate > oxalate. Subsequent reduction to An(IV) complexes, however, occurred in the following order: citrate > EDTA > oxalate because of the stability of the An(V)-EDTA complex. The presence of organic complexants led to the rapid reduction of NpO 2 2+ and PuO 2 P 2+ in G-seep brine at pHs 5 and 7. At pHs 8 and 10 in ERDA-6 brine, carbonate and hydrolytic complexes predominated and slowed down or prevented the reduction of An(VI) by the organics present

 16. Heading for the hills: risk avoidance drives den site selection in African wild dogs.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Craig R Jackson

  Full Text Available Compared to their main competitors, African wild dogs (Lycaon pictus have inferior competitive abilities and interspecific competition is a serious fitness-limiting factor. Lions (Panthera leo are the dominant large carnivore in African savannah ecosystems and wild dogs avoid them both spatially and temporally. Wild dog young are particularly vulnerable and suffer high rates of mortality from lions. Since lions do not utilize all parts of the landscape with an equal intensity, spatial variation in lion densities can be exploited by wild dogs both during their general ranging behaviour, but more specifically when they are confined to a den with vulnerable young. Since patches of rugged terrain are associated with lower lion densities, we hypothesized that these comparatively safe habitats should be selected by wild dogs for denning. We investigated the relationship between the distribution of 100 wild dog den sites and the occurrence of rugged terrain in four wild dog populations located in Tanzania, Zimbabwe and South Africa. A terrain ruggedness index was derived from a 90 m digital elevation model and used to map terrain ruggedness at each site. We compared characteristics of actual and potential (random den sites to determine how wild dogs select den sites. The distributions of wild dog dens were strongly associated with rugged terrain and wild dogs actively selected terrain that was more rugged than that available on average. The likelihood of encountering lions is reduced in these habitats, minimizing the risk to both adults and pups. Our findings have important implications for the conservation management of the species, especially when assessing habitat suitability for potential reintroductions. The simple technique used to assess terrain ruggedness may be useful to investigate habitat suitability, and even predict highly suitable denning areas, across large landscapes.

 17. Cone-beam computed tomography for assessment of dens invaginatus in the Polish population.

  Science.gov (United States)

  Różyło, T Katarzyna; Różyło-Kalinowska, Ingrid; Piskórz, Magdalena

  2018-01-01

  There are many developmental variations in the permanent dentition. Dens invaginatus can be recognized on many dental X-rays of affected patients, but not every image allows for assessment of the type of malformation. The aim of the present study was to assess the presence of dens invaginatus with radiological features using cone-beam computed tomography (CBCT). CBCT images of 33 patients were evaluated. Age, sex, side, lateralization, occurrence in a particular group of teeth, type of invagination, differentiation, and the consequences of these factors were analyzed. Forty-one teeth with dens invaginatus met the inclusion criteria for this evaluation. Females were affected more frequently than males (57.6 vs. 42.4%, respectively). The patients' age ranged from 7 to 40 years, and the occurrence of dens invaginatus peaked from age 9 to 13 years. In total, 92.7% of affected teeth were present in the maxilla, more often unilaterally (75.8%) than bilaterally (24.2%). The most frequent tooth with dens invaginatus was the maxillary lateral incisor (53.7% of affected teeth). Almost two-thirds (63.4%) of affected teeth were found on the left side and 36.6% were found on the right. The tooth anatomy was distorted within the crown and root. Dens invaginatus sometimes affected other surrounding teeth and reduced their esthetics. The obtained data indicate that CBCT examination is an essential tool in assessing dens invaginatus and can guide dental practitioners in treating patients who exhibit characteristic features of this disorder. CBCT allows the clinician to distinguish the type of anomaly.

 18. En fornemmelse for migration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schütze, Laura Maria

  Afhandlingen undersøger, hvordan sted, museets rolle som aktør og religion er relevante for produktionen af migration på Immigrantmuseet (2012) og i Københavns Museums udstilling At blive københavner (2010). Afhandlingen er baseret på udstillingsanalyse samt interview med relevant museumsfagligt......, anvendes som virkemidler til at nuancere migration og distancere udstillingen fra den offentlige debat om indvandring. Afhandlingen peger på, at produktionen af den nyere danske historie på museum er præget af et fravær af religion. Det skyldes, at de museumsfaglige praksisser og traditioner afspejler en...... identiteter, som vi tager for givet: nationer, byer, kvinder - såvel som migration og religion. Afhandlingen argumenterer følgelig for, at museernes produktion af (materiel) religion er et særdeles relevant, men kun ringe udforsket, genstandsfelt for religionssociologien....

 19. Naturalismus als Herausforderung für den Religionsunterricht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Feichtinger

  2015-11-01

  Full Text Available ENGLISH: This paper reflects on statements and attitudes of pupils in religion classes that represent a perspective of naturalism, and on teachers’ possibilities of reacting to such statements. We define the term ‘naturalism’ and explain, in which way naturalistic attitudes may occur and which questions they are related to. Based on a theological and philosophical criticism of naturalism we want to encourage teachers of religion to openly question such worldviews. To do so, we refer to the concept of ‘philosophy/theology for children/adolescents’. We argue to use the so-called ‘Socratic Method’ in its original sense, namely the challenging of alleged certainties (elenchus. The Socratic Method can and should be used not only to philosophize freely, but also to question pupils’ (naturalistic worldviews and attitudes, not with the purpose to then impose a ‘correct’ worldview onto them, but to help deconstructing alleged certainties and opening new horizons of thought. DEUTSCH: Der Beitrag befasst sich mit naturalistischen Aussagen und Einstellungen von SchülerInnen im Religionsunterricht und einer didaktischen Reflexion über den angemessenen Umgang mit ihnen durch die Lehrperson. Es wird dargelegt, was unter Naturalismus zu verstehen ist, auf welche Weise er im Unterricht auftauchen kann und welche Fragen davon betroffen sind. Gestützt auf eine theologisch-philosophische Kritik am Naturalismus sehen wir es als Aufgabe des Religionsunterrichts an, naturalistische Einstellungen kritisch zu hinterfragen. Hierzu beziehen wir uns auf das Konzept der ‚Kinder-/Jugendtheologie‘ bzw. im Speziellen auf eine ‚Theologie für Kinder/Jugendliche‘. Dabei plädieren wir dafür, die sog. ‚sokratische Methode‘ in ihrem ursprünglichen Sinn, nämlich der Infragestellung von vermeintlichen Gewissheiten (elenchus, zu verwenden. Die sokratische Methode kann und soll auch dafür verwendet werden, (naturalistische Weltsichten der Sch

 20. Social Set Visualizer (SoSeVi) II

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flesch, Benjamin; Vatrapu, Ravi

  2016-01-01

  This paper reports the second iteration of the Social Set Visualizer (SoSeVi), a set theoretical visual analytics dashboard of big social data. In order to further demonstrate its usefulness in large-scale visual analytics tasks of individual and collective behavior of actors in social networks......, the current iteration of the Social Set Visualizer (SoSeVi) in version II builds on recent advancements in visualizing set intersections. The development of the SoSeVi dashboard involved cutting-edge open source visual analytics libraries (D3.js) and creation of new visualizations such as of actor mobility...

 1. Cinética e equilíbrio de adsorção dos oxiânions Cr (VI, Mo (VI e Se (VI pelo sal de amônio quaternário de quitosana Kinetics and equilibrium of adsorption of oxyanions Cr (VI, Mo (VI and Se (VI by quaternary ammonium chitosan salt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viviane A. Spinelli

  2005-07-01

  Full Text Available O sal quaternário de quitosana foi sintetizado com cloreto de glicidil trimetil amônio. A modificação química foi caracterizada por espectrometria no IV, RMN de 13C e ¹H, e mmol/g de grupos quaternários presentes na matriz polimérica por condutimetria. A remoção de Cr (VI, Mo (VI e Se (VI, em meio aquoso, foi investigada em processo de batelada. A adsorção mostrou ser dependente do pH para o Cr (VI e Se (VI, com um pH ótimo de adsorção, entre 4,0 a 6,0. Para o Mo (VI a adsorção manteve-se quase constante no intervalo de pH entre 4,0 e 11,5. O modelo de isoterma de Langmuir descreveu melhor os dados de equilíbrio na faixa de concentração investigada. No presente estudo, um grama do sal quaternário de quitosana reticulado com glutaraldeído adsorveu 68,3 mg de Cr, 63,4 mg de Mo e 90,0 mg de Se. A velocidade de adsorção, no processo, segue a equação cinética de pseudo segunda-ordem, sendo que o equilíbrio para os três íons foi alcançado próximo aos 200 minutos. A análise dispersiva de raios-X para o Cr (VI mostrou que o principal mecanismo de adsorção é a troca iônica entre os íons Cl- da superfície do polímero pelos oxiânions. O trocador aniônico apresentou a seguinte ordem de seletividade: Cr (VI > Mo (VI > Se (VI.Quaternary chitosan salt was synthesized in the presence of glycidyl trimetyl ammonium chloride. The polymer was characterized by spectroscopic techniques: infrared, 13C and ¹H NMR, while the amount of quaternary ammonium groups was obtained by condutimetry. The removal of Cr (VI, Mo (VI and Se (VI from aqueous solutions was carried out in batch adsorption processes. The process seemed to be pH dependent for Cr (VI and Se (VI with an optimum pH ranging from 4.0 to 6.0; while for Mo (VI the adsorption remained almost constant within the range between 4.0 and 11.5. The Langmuir isotherm model provided the best fit of the equilibrium data over the whole concentration investigated. In the experiment

 2. Multiple dens invaginatus, mulberry molar and conical teeth. Case report and genetic considerations.

  Science.gov (United States)

  Sedano, Heddie O; Ocampo-Acosta, Fabian; Naranjo-Corona, Rosa I; Torres-Arellano, Maria E

  2009-02-01

  Dens in dente, also known as dens invaginatus and dilated compound odontoma, is a malformation that can occur on primary, permanent, or supernumerary teeth that is characterized by a deep invagination of the surface of a crown or root covered with enamel. This abnormality in tooth morphology generally affect the maxillary lateral incisors but several cases of multiple dens invaginatus have been reported in the literature. A 15 year-old female patient is reported here presenting five dens invaginatus: four in the permanent mandibular incisors and one in the permanent, maxillary left central incisor, additionally the following dental findings were observed: a permanent mandibular left mulberry molar, molarization of some premolars, several microdontic conoid teeth, retention of five primary teeth, absence of several permanent teeth germs, a macrodontic molar with abnormal roots and several periapical radiolucencies associated to the dens invaginatus. There was no family history of similar dental findings to those observed in the patient. There are several genes that participate in the development of teeth, of those, the following five genes could be implicated as responsible or co-participators for some of the dental anomalies present in this patient: MSX1 (Muscle segment homeobox 1), DLX1 & DLX2 (Distal-less homeobox 1 & 2 genes), PAX9 (Paired box gene) and PITX2 (Pituitary homeobox transciption factor 2).

 3. Dens invaginatus and treatment options based on a classification system: report of a type II invagination.

  Science.gov (United States)

  Kristoffersen, Ø; Nag, O H; Fristad, I

  2008-08-01

  To give an overview of treatment options for dens invaginatus based on a classification system. Dens invaginatus is a dental malformation which may give endodontic complications. Treatment may vary in relation to anatomy, and a classification system for dens invaginatus forms the basis for discussion. A clinical case, classified as a type II invagination (Oehlers' classification), is also presented. Clinical and radiographic examination revealed an invagination penetrating into the apical third of the root canal in tooth number 12. The tooth was immature with an open apex, apical pathosis and a labial fistula. To control the infection, ultrasonic removal of the invagination was necessary, as the invagination prevented complete cleaning and shaping of the root canal. After chemo-mechanical preparation and dressing with calcium hydroxide, an apical plug of MTA was placed, followed by restoration of the tooth with resin-bonded composite. Healing of the lesion with hard tissue formation was confirmed at follow-up. KEY LEARNING POINTS * Knowledge about classification and anatomical variations of teeth with dens invaginatus is important in endodontic decision making. * A classification system may be helpful when treatment options are considered. * Classification of dens invaginatus requires a thorough preoperative radiographic examination.

 4. Det vigtigste er, hvad vi gør, ikke hvad vi siger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2014-01-01

  En ny canadisk undersøgelse om privat øvelseskørsel viser, at forældres instruktioner til deres børn om trafiksikker bilkørsel ikke kan opveje betydningen af forældrenes egen kørestil. Den måde forældre kører på, har således større indflydelse på deres børns kørsel, end det forældrene siger om, h......, hvordan man bør køre. Effekten af det forældrene siger, er dog forskellig alt efter, hvilken type risikoadfærd der er tale om....

 5. 2-(2'-pyridyl) benzimidazole complexes of dioxouranium (VI) and thorium(VI)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dash, K.C.; Mohanta, H.

  1978-01-01

  The bidentate ligand, 2-(2'-pyridyl) benzimidazole (PBH), forms a variety of complexes with dioxouranium(VI) and thorium(IV) of the type, U0 2 (PBH)sub(n)X 2 (n = l, X Cl, I, NO 3 , O.5SO 4 : n = 2, X = NCS), UO 2 (PBH) 3 (ClO 4 ) 2 , Th(PBH) 2 X 4 = Cl, NCS, NO 3 ) and Th(PBH) 4 (ClO 4 ) 4 . Microanalysis, electric conductivity in various non-aqueous media, electronic and IR (down to 200 cm -1 ) spectra, mass spectra and the TGA, DTA measurements on the complexes are reported. (author)

 6. Mechanism of uranium (VI) removal by two anaerobic bacterial communities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martins, Monica; Faleiro, Maria Leonor; Costa, Ana M. Rosa da; Chaves, Sandra; Tenreiro, Rogerio; Matos, Antonio Pedro; Costa, Maria Clara

  2010-01-01

  The mechanism of uranium (VI) removal by two anaerobic bacterial consortia, recovered from an uncontaminated site (consortium A) and other from an uranium mine (consortium U), was investigated. The highest efficiency of U (VI) removal by both consortia (97%) occurred at room temperature and at pH 7.2. Furthermore, it was found that U (VI) removal by consortium A occurred by enzymatic reduction and bioaccumulation, while the enzymatic process was the only mechanism involved in metal removal by consortium U. FTIR analysis suggested that after U (VI) reduction, U (IV) could be bound to carboxyl, phosphate and amide groups of bacterial cells. Phylogenetic analysis of 16S rRNA showed that community A was mainly composed by bacteria closely related to Sporotalea genus and Rhodocyclaceae family, while community U was mainly composed by bacteria related to Clostridium genus and Rhodocyclaceae family.

 7. Polarography of uranium(VI)-salicylic acid system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Salah, El-Maraghy B.

  1980-01-01

  Uranium(VI)-salicylic acid system has been studied polarographically in perchloric acid medium. Varying concentrations of HClO 4 and salicylic acid have been used. The nature of the polarographic waves is irreversible. (author)

 8. Vi tar pulsen på trærne

  OpenAIRE

  Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Dreslerová, J; Eldhuset, Toril Drabløs; Gebauer, Roman; Gryc, V; Krokene, Paal; Nagy, Nina Elisabeth; Urban, J; Volařík, Daniel

  2010-01-01

  Tørkestress hos gran ser ut til å bli et stadig større problem i mange europeiske land. På Skog og landskap har vi et EØS-samarbeidsprosjekt med tsjekkiske forskere fra Mendel-universitetet i Brno hvor vi i detalj undersøker hva som skjer i tørkestressede grantrær. Målet er å kartlegge vannførende mekanismer hos trær som er tørkestresset. Vi arbeider med 20 år gamle kloner av gran og simulerer tørke ved å bygge et tak under trekronene. Her bruker vi avansert instrumentering for å følge med på...

 9. ALTERATION OF U(VI)-PHASES UNDER OXIDIZING CONDITIONS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  A.P. Deditius; S. Utsunomiya; R.C. Ewing

  2006-02-21

  Uranium-(VI) phases are the primary alteration products of the UO{sub 2} in spent nuclear fuel and the UO{sub 2+x}, in natural uranium deposits. The U(VI)-phases generally form sheet structures of edge-sharing UO{sub 2}{sup 2+} polyhedra. The complexity of these structures offers numerous possibilities for coupled-substitutions of trace metals and radionuclides. The incorporation of radionuclides into U(VI)-structures provides a potential barrier to their release and transport in a geologic repository that experiences oxidizing conditions. In this study, we have used natural samples of UO{sub 2+x}, to study the U(VI)-phases that form during alteration and to determine the fate of the associated trace elements.

 10. "Vi har musikk i skolen for å bli bedre til å synge!" Elevens egen stemme om sangaktiviteten i skolens musikkopplæring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odd Magne Bøe

  2010-12-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på elevenes egne opplevelser omkring sangaktiviteter i skolens musikkopplæring. Sang i skolen drøftes i lys av de rammene vi finner i ”Læreplanverket for Kunnskapsløftet” (LK06. Et sentralt spørsmål vil være om elever i ulike aldre forteller om endring av musikkaktiviteter i takt med et utvidet register i faget. Jeg vil i tillegg diskutere i hvilken grad elevens stemme vil kunne bringe fram ny viten om musikkfaget. Artikkelen er tredelt. Først beskrives målet med studien og begrunnelser for valg av metode. Deretter presenteres resultater fra empirien basert på kvalitative data fra elevintervjuer. I den tredje delen tar drøftingen utgangspunkt i de funn jeg gjorde i min studie.

 11. Elektronisk journalplatform i den fysioterapeutiske praksis til kvalitetssikring og dokumentation af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Birgit Tine; Bie Larsen, Jesper; Harboe, Michael

  deltog firmaet DIGIfys i undervisningen på modul 3, og 11, hvor de studerende blev inddraget i projektet gennem anvendelse af den elektroniske platform i tilrettelæggelsen af træningsprogrammer og gennemførsel af tests til specifikke undersøgelsesfelter. Et planlagt bachelorprojekt, hvor de studerende...... af evidensen af den fysioterapeutiske behandling, medfødte et ønske om inddragelse af egnede elektroniske undersøgelsesredskaber og spørgeskemaer. Med udgangspunkt i dette initierede fysioterapiuddannelsen, UCN, indeværende projekt i samarbejde med software firmaet DIGIfys. Formål: At videreudvikle...... den elektroniske journalplatform DIGIfys, ved at skabe mulighed for at indsamle undersøgelsesfund i kombination med behandlingsinterventioner igennem udvælgelse og implementering af de – ifølge litteraturen - bedst egnede validerede spørgeskemaer. Metode og Resultater: Undervisere på...

 12. Construcción de un densímetro operado magnéticamente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge A. Pinzón

  2010-02-01

  Full Text Available Se diseñó y construyó un densímetro operado magnéticamente, el cual permite determinar la densidad de una solución con precisión hasta la quinta cifra decimal. En el diseno se tuvo en cuenta la posibilidad de poder armar y desarmar fácilmente las diferentes piezas que constituyen el densímetro, con el objeto de cambiar la bobina principal y asi aumentar el rango de las densidades que se pueden medir. La calibración del densímetro se realizó mediante anillos de platino y soluciones de cloruro de sodio. Igualmente, se diseñó, construyó y montó un sistema para el control de temperatura, el cual no presentó desviaciones mayores de 10,006°C a 25°C.

 13. Nonsurgical endodontic treatment of a maxillary lateral incisor with dens invaginatus type II: A case report.

  Science.gov (United States)

  Shadmehr, Elham; Kiaani, Sima; Mahdavian, Parinaz

  2015-01-01

  Dens invaginatus is a rare developmental anomaly of teeth with complex root canal system morphology. The present case describes a peg shape maxillary lateral incisor with dens invaginatus (Oehlers type II), necrotic pulp, and an associated large periradicular lesion. Nonsurgical endodontic treatment was performed with the aim of removing the blind sac with diamond bur under the use of operating surgical microscope. The root canal system was obturated with thermoplastic technique. Final restoration was done using composite. The 20-months clinical and radiological follow up revealed an asymptomatic tooth with healing of the periapical pathology; however, for complete healed periradicular lesion more follow up is needed. This case illustrated that a dens invaginatus malformed teeth with a large periradicular lesion can be managed successfully with nonsurgical root canal therapy (NSRCT).

 14. Dens invaginatus type II associated with an impacted mesiodens: a 3-year follow-up.

  Science.gov (United States)

  Nalawade, Triveni M; Pateel, Deepak; Mallikarjuna, Rachappa; Gunjal, Shilpa

  2013-07-26

  Dens invaginatus is a developmental anomaly resulting in a deepening or invagination of the enamel organ into the dental papilla prior to calcification of the dental tissues. The prevalence has been reported to vary from 0.04% to 10%. Dens invaginatus commonly affects lateral incisors and very rarely affects the mesiodens. This article presents a rare case of type II dens invaginatus affecting an impacted mesiodens in a 13-year-old boy and describes its gross and histological features. The associated tooth was dilated and showed invaginated enamel and dentin extending beyond the cement enamel junction. In this case, the clinical diagnosis was confirmed by histological evaluation of the internal morphology using a hard tissue microtome to section the tooth.

 15. Endodontic treatment and hypotheses on an unusual case of dens invaginatus.

  Science.gov (United States)

  Demartis, Paola; Dessì, Cristina; Cotti, Marina; Cotti, Elisabetta

  2009-03-01

  This work describes a case of "dens invaginatus" and analyzes the possible aspects of this malformation. An unusual type of dens invaginatus was detected in a young patient corresponding to the maxillary lateral incisor and showing extensive periradicular radiolucency and a vestibular fistula. The radiographic and tomographic examination revealed two apices: one wide open in the distal part of the root and the other normally formed in the mesial. Nonsurgical endodontic treatment was performed by using the "one-step apexification technique," filling both apexes with mineral trioxide aggregate followed by composite resin. The follow-up examination 6 months later showed the healing of the radiolucent area and the healing of the sinus tract. Hypotheses on which was the type of dens invaginatus we had to deal with are formulated.

 16. Nonsurgical endodontic treatment of a maxillary lateral incisor with dens invaginatus type II: A case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elham Shadmehr

  2015-01-01

  Full Text Available Dens invaginatus is a rare developmental anomaly of teeth with complex root canal system morphology. The present case describes a peg shape maxillary lateral incisor with dens invaginatus (Oehlers type II, necrotic pulp, and an associated large periradicular lesion. Nonsurgical endodontic treatment was performed with the aim of removing the blind sac with diamond bur under the use of operating surgical microscope. The root canal system was obturated with thermoplastic technique. Final restoration was done using composite. The 20-months clinical and radiological follow up revealed an asymptomatic tooth with healing of the periapical pathology; however, for complete healed periradicular lesion more follow up is needed. This case illustrated that a dens invaginatus malformed teeth with a large periradicular lesion can be managed successfully with nonsurgical root canal therapy (NSRCT.

 17. Tekniken bakom Bluetooth Low Energy och dess användningsområden

  OpenAIRE

  Laine, Rasmus

  2013-01-01

  Arbetet behandlar Bluetooth Low Energy, som är en ny egenskap i Bluetooth 4.0. Arbetets syfte att kartlägga hur den nya lågenergitekniken fungerar och få en bild på dess användningsområden. Bluetooth har varit i över 10 år påmarknaden har fått en stark marknad inom telefonbranschen. Den har visat sig passa bra för överföring av filer samt strömning av video och ljud. Under åren har det dock dykt upp en efterfrågan på små apparater som skulle ha sensorer och låg energiförbrukning. Bluetoo...

 18. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 19. Glycogen Storage Disease Type VI With a Novel Mutation in PYGL Gene.

  Science.gov (United States)

  Jagadisan, Barath; Ranganath, Prajnya

  2017-09-15

  Glycogen storage disease type VI (GSD-VI) presents with failure to thrive and also fibrosis in some cases, without cirrhosis. 2½-year-old girl presented with short stature, transaminase elevation and significant fibrosis, suggesting GSD-III. A pathogenic mutation in PYGL gene suggested GSD-VI. GSD-VI should be a differential diagnosis whenever GSD-III is suspected.

 20. Recovery of uranium (VI) from low level aqueous radioactive waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kulshrestha, Mukul

  1996-01-01

  Investigation was undertaken to evaluate the uranium (VI) removal and recovery potential of a naturally occurring, nonviable macrofungus, Ganoderma Lucidum from the simulated low level aqueous nuclear waste. These low level waste waters discharged from nuclear mine tailings and nuclear power reactors have a typical U(VI) concentration of 10-100 mg/L. It is possible to recover this uranium economically with the advent of biosorption as a viable technology. Extensive laboratory studies have revealed Ganoderma Lucidum to be a potential biosorbent with a specific uptake of 2.75 mg/g at an equilibrium U(VI) concentration of 10 mg/L at pH 4.5. To recover the sorbed U(VI), the studies indicated 0.2N Na 2 CO 3 to be an effective elutant. The kinetics of U(VI) desorption from loaded Ganoderma Lucidum with 0.2N Na 2 CO 3 as elutant, was found to be rapid with more than 75% recovery occurring in the first five minutes, the specific metal release rate being 0.102 mg/g/min. The equilibrium data fitted to a linearised Freundlich plot and exhibited a near 100% recovery of sorbed U(VI), clearly revealing a cost-effective method of recovery of precious uranium from low level wastewater. (author). 7 refs., 3 figs., 1 tab