WorldWideScience

Sample records for tager vi den

 1. Når mobilen tager magten - nærvær i den digitale tidsalter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fenger, Morten Munthe

  at se ind i en skærm? "Når mobilen tager magten" beskriver, hvordan den digitale teknologi og sociale medier såsom Facebook, Instagram og Snapchat går direkte ind og udnytter menneskets instikter, og tilfredsstiller vores behov hurtigere end vores forstand og vilje kan følge med og sige fra. "Når...

 2. »Man tager virkeligheden og gør den til en god historie«

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitte Knudsen

  2002-09-01

  Full Text Available I MedieKultur nr. 30 udskrev redaktionen en konkurrence om »den bedste artikel om Robinson Ekspeditionen.« Deadline for besvarelser var d. 1.1 2001, og Birgitte Knudsens bidrag er belønnet med vin og publicering i dette nummer af MedieKultur, hvor reality-tv er tema. De øvrige artikler om Robinson Ekspeditionen i nærværende nummer er indkommet efter deadline og har ikke deltaget i konkurrencen. Artiklen gennemgår de resultater, som fremkom på baggrund af en undersøgelse af Robinson Ekspeditionen år 2000. Det empiriske grundlag udgøres af to fokusgrupper – begge med stort kendskab til Robinson Ekspeditionen. Analysen viser, at deltagerne i fokusgrup- perne opfatter Robinson Ekspeditionen som et underholdningspro- gram og som et spil. Samtidig opfattes deltagerne i ekspeditionen som virkelige mennesker, som foretager virkelige handlinger, og det betrag- tes hverken som et problem, at TV3 har castet dem som figurer med bestemte karakteristika, eller at programmerne er redigeret på fiktionel- le præmisser. Analysen peger hermed på, at TV3 har indgået en suc- cesfuld dobbelt kontrakt med seriens trofaste seere: det betyder ikke så meget med nuancerne i iscenesættelsesgraden og dermed virke- lighedsreferencen – når bare programmet opfylder sin mission: at un- derholde seeren med intriger og alliancer mellem virkelige mennesker.

 3. Vi har brug for dystopierne - men de kan ikke stå alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baron, Christian

  2017-01-01

  Filmatiseringen af Margaret Atwoods »The Handmaid’s Tale« har aktualiseret dystopiens potentiale som samfundskritisk betydningsbærer. I sagens natur er dystopiens evne til at formulere alternativer til den udvikling, den advarer imod, imidlertid begrænsede. Vi har brug for litteratur, der tager...

 4. Den inkluderende skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard Hansen, Janne

  2009-01-01

  Artiklen tager afsæt i en forståelse af inklusion som den enkelte elevs ret til deltagelse i de eksisterende fællesskaber, forstået som de læringsrum, der bedst muligt tilgodeser den enkelte elevs særlige behov. I artiklen diskuteres hvilke nødvendige forandringer det fordrer i den pædagogiske pr...

 5. Den professionelle samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herskind, Mia

  2012-01-01

  , som et sådant perspektiv indebærer. Kapitlet tager afsæt i forskellige typer af professionelle samtaler (interview, supervision og terapi), hvor den professionelle stiller spørgsmål og er til stede på måder, så også den prærefleksive og kropslige-sanselige fortælling bliver en del af samtalen. Det...

 6. Den lange rejse …” – metaforiske betydningslag i filmmediet En analyse af Aarhus Universitets vejlednings-, branding- og rekrutteringskampagne 2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Petersen

  2014-11-01

  Full Text Available Artiklen tager udgangspunkt i kampagnefilmen ”Tænk. Hvis det er dig”, som var en del af den branding-, vejlednings- og rekrutteringskampagne, som Aarhus Universitet lancerede i 2012, og på baggrund af en analyse af filmens komposition samt billed- og lydside undersøger artiklen, hvordan kampagnefilmen opbygger en handlingsmæssig struktur, som realiserer en grundlæggende metaforisk forståelse af ’uddannelse som en rejse’. Ved hjælp af George Lakoff og Mark Johnsons metaforteori undersøges den anvendte metafors beskaffenhed, struktur og betydning(er, og i artiklen argumenterer vi for en tolkning af den anvendte metafor som ’uddannelse som en moderne dannelsesrejse’. Lakoff og Johnsons metaforteori, som tager udgangspunkt i sproglige tegn, vil i denne artikel blive anvendt på analysen af visuelle tegn, og dermed ønsker vi at demonstrere, at et oprindeligt sproglig-tekstuelt baseret metaforbegreb også kan bidrage til en bedre forst.else af visuel-fi lmiske narrative teknikker.

 7. Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2016-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i sager om databedrageri, hvor betalingskort misbruges til køb på internettet. Politiets adgang til private chatfora på nettet analyseres i forhold til de straffeprocessuelle tvangsindgreb hemmelig ransagning, aflytning og dataaflæsning. Desuden behandler artiklen den ...

 8. Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitmøller, Anders; Lauring, Jakob; Christensen, Poul Rind

  2007-01-01

  Denne artikel har til formål at kaste lys over den rolle, medarbejderne spiller for den innovative aktivitet i den offentlige sektor, hvad vi har valgt at kalde medarbejderdreven innovation. Artiklen er baseret på et etnografisk feltstudie i Århus Kommune, nærmere bestemt den nye afdeling...

 9. Den kaotiske organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2006-01-01

  Præsentation af den britiske organisationsteoretiker Ralph Stacey: Stacey mener samlet, at organisationer ikke skal ses som systemer, der opstår, når individer interagerer med hinanden. Det er selve interaktionen, der er organisationen. Staceys kernebegreb er temporære processer. Når vi interager...

 10. Den fuldt åbne MOOC med afsæt i aktuelle deltagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansbøl, Mikala; Erkmann, Malene; Munksgaard, Marianne Eilsø

  2015-01-01

  I dette afsnit præsenterer vi nogle af erfaringerne fra arbejdet med fire versioner af Videnskabsteori MOOC’en. Erfaringerne tager afsæt i vores kvalitative undersøgelser af deltagerperspektiver (UCSJ undervisere og MOOC deltagere) på MOOC-understøttet undervisning i, og læring af, anvendt...... videnskabsteori. MOOC litteraturen havde indtil 2013 primært beskæftiget sig med universitetsuddannelse, og der var stort set ikke skrevet noget om MOOCs i en dansk sammenhæng. Kjærgaard et al. (2013) leverede et første dansk bidrag, der kobler MOOCs med professionshøjskolerne i Danmark. Arbejdet med...... Videnskabsteori MOOC’en har især taget afsæt i en interesse i at forstå samspillet mellem deltagerforudsætninger, interesser og behov, og læringsmulighederne med MOOC’en. På den baggrund udpeger vi nogle væsentlige designelementer, der kan medtænkes i fremtidige udviklinger af tilsvarende fuldt åbne MOOCs...

 11. Den Danske Idiomordbog. Design: Richard Almind

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vrang, Vibeke; Bergenholt, Henning; Lund, Lena

  mere. I sidste tilfælde drejer det sig dels om en indlæringsfunktion, dels om en underholdningsfunktion. I fagsproget taler vi om lexicotainment (ordbogsunderholdning). Hvor mange idiomer findes der overhovedet på dansk? Hertil kan vi sige, at denne ordbog indeholder ca. 7.500 idiomer. Dette tal kan...... dog, alt efter, hvordan man tæller, gøres betydeligt større. Hvis vi fx tager et idiom fra idiomordbogen: gå/være (helt) ad Pommern til, tæller det som et og kun et idiom med betydningen 'gå/være meget dårligt', selv om det i praksis dækker fire varianter....

 12. Den tabte fortælling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Kenneth Mølbjerg

  2008-01-01

  Ledelse er et af nøgleordene i fornyelsen af den offentlige sektor. Vi har imidlertid glemt et væsentligt aspekt af ledelse. Dette skyldes ikke mindst, at omgangsformen i dag er reguleret af information, mens den tidligere var reguleret af fortælleevnen. Evnen til dialog, indlevelse og nærvær er...

 13. Big Data er en meningsskabelsesproces, der tager afsæt i dit mindset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille

  2017-01-01

  flere perspektiver, der ikke er begrænset af dit vante – og ofte lukkede - mindset. Det du ved, og det du har lært/erfaret gennem årene, sætter rammen for, hvordan du ser og fortolker nye inputs, men den gode nyhed er, at når du først forstår dette, er det nemmere at ændre dine tankemønstre og mindset....

 14. Når læreren tager skolen ud af skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyllested, Trine

  Lærere har mange tilbud om at tage ud af skolen med deres klasser, men støtter det altid undervisningen? Denne ph.d.-afhandling har et bredt empirisk udgangspunkt og kortlægger nogle læreres forestillinger og pædagogiske hensigter i forhold til professionelle formidlingssteder, hvor de tog deres ...... Bourdieus teorier. Dens pædagogiske perspektiv bevæger sig fra en læringsforståelse inspireret af Piaget mod en mere social situeret forståelse baseret på bl.a. Vygotskys teorier om læring. Der relateres til teoretiske forskningsresultater af læring udenfor skolen....

 15. Den gode handling og den gode grund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1993-01-01

  Den tyske filosof Immanuel Kant er aktuel i dagens etik-debat. "Grundlæggelse af moralens metafysik".......Den tyske filosof Immanuel Kant er aktuel i dagens etik-debat. "Grundlæggelse af moralens metafysik"....

 16. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  , som enten via spørgeskema, e-mail eller telefon har givet os et enestående indblik i deres håndtering af den digitale kommunikation. Publikationen er et såkaldt workingpaper, hvor vi mere end gerne modtager forslag og kommentarer til forbedringer. Der er i publikationen en række aktive links til...

 17. Den gode argumentations anatomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2013-01-01

  God argumentation har tre dimensioner: Den er faktuelt retvisende, den er relevant, og den er vægtig. Desværre slipper politikerne ofte af sted med mangelfuld argumentation fordi de forklæder den godt. Derfor får du her de vigtigste redskaber til at spotte uskikkene i politisk argumentation...

 18. Den umulige film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Steffen Damkjær

  2014-01-01

  Den smertelige Sorg og Glæde fuldender en lang og glorværdig karriere for danske Nils Malmros. Den er en yderst vellykket film, fordi den forbliver usentimental om en skæbnesvanger dag i instruktørens liv.......Den smertelige Sorg og Glæde fuldender en lang og glorværdig karriere for danske Nils Malmros. Den er en yderst vellykket film, fordi den forbliver usentimental om en skæbnesvanger dag i instruktørens liv....

 19. Den danske astronaut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Lars Sejersgård

  2014-01-01

  Undervisningsmateriale til mellemtrinnet om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015......Undervisningsmateriale til mellemtrinnet om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015...

 20. Den danske astronaut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Lars Sejersgård

  2014-01-01

  Undervisningsmateriale til udskolingen om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015......Undervisningsmateriale til udskolingen om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015...

 1. Den juridiske metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone Louring; Werlauff, Erik

  DEN JURIDISKE METODE – en introduktion (2. udgave 2016) er en brugervenlig og praktisk bog om den juridiske metode. Den kan læses af både studerende og læsere uden juridiske forkundskaber. Bogen omhandler juridisk metode gennem 2000 år, retsområderne, udstedelse af retsregler, domstolene og deres...

 2. Den kommunikerende organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2006-01-01

  samtidig tilbydes optimale muligheder for at få opfyldt individuelle behov og karrieremuligheder. For at en organisation skal kunne korrigere sig i forhold til de krav den konfronteres med, må der kunne fremstilles et adækvat billede af den. Det vil sige at dens faktiske kommunikationsprocesser må kunne...... drages frem i lyset på en måde så hensigtsmæssigheder og uhensigtsmæssigheder kan iagttages og selv blive objekt for reflekteret organisationskommunikation. Dette paper giver et udkast til en analysestrategi, hvormed der kan tegnes et billede af den enkelte organisation ud fra hvordan dens enkelte og...

 3. "Den onde kvinde"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2002-01-01

  Et af Dødehavsskrifterne, af den første udgiver kaldet "Den onde kvindes rænker" (4Q184), beskriver en svigefuld kvinde, der lokker fromme mænd i fordærv. Artiklen gennemgår tekstens fortolkningshistorie og påviser den rolle, det har spillet for læsningen, at teksten a priori er blevet opfattet s...

 4. Medierne tager stilling: De amerikanske mediers rolle under USA’s krige i det tyvende århundrede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carl Pedersen

  2005-09-01

  Full Text Available Aviskongen William Randolph Hearst støttede varmt den spansk-ameri- kanske krig i 1898, der af USA’s ambassadør John Hay blev kaldt “en vidunderlig lille krig.” Til gengæld vendte medierne sig imod krigen i Viet- nam, som tv-journalisten Walter Cronkite på åben skærm kritiserede med ordene: “Det synes mere sikkert end nogensinde, at den blodige Vietnamkonflikt ender i skakmat.” “Har jeg mistet Cronkite, har jeg mistet gennemsnitsamerikaneren,” konkluderede Johnson derefter. Og det havde præsidenten ret i. Artiklen diskuterer mediernes stillingtagen til og dækning af de krige, USA har ført i det tyvende århundrede fra Hearsts opfordring til krigsdeltagelse til brugen af ‘embedded’ journalister under krigen i Irak. Artiklen viser, at amerikanske medier ikke er upartiske i formidlingen af informationer, men opfatter sig selv som aktive medspil- lere i krigens udvikling på hjemmefronten.

 5. Farvel til den privatpraktiserende lærer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon; Nielsen, Jørgen Lerche

  2005-01-01

  Artiklens forfattere fremlægger nogle bud på, hvorledes undervisere vil kunne engagere sig i gensidigt understøttende samarbejde, når de benytter samarbejds- og e-læringssystemer. Det forudsætter, at vi er parate til at revidere den traditionelle position, hvor vi som lærere alene og isoleret stå...

 6. Den positive psykologis metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted; Mørck, Line Lerche; Nissen, Poul Erik

  En antologi der giver en introduktion til en række af de metoder der anvendes til forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention indenfor den positive psykologi.......En antologi der giver en introduktion til en række af de metoder der anvendes til forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention indenfor den positive psykologi....

 7. Den katolske kirke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2009-01-01

  En kort gennemgang af den katolske kirkes kirkerum, ritualer, selvforståelse og syn på andre kristne efterfulgt af 16 forskellige kildetekster til belysning og uddybning af emnerne. Bogen omfatter tilsvarende afsnit om de ortodokse kirker og om folkekirken. Den er beregnet til gymnasium og HF....

 8. Den levende sangfugl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2009-01-01

  Kronik om Harper Lee's roman "Dræb ikke en sangfugl" (1960) og den store indflydelse bog og film har haft på amerikansk kultur. Udgivelsesdato: 30. juli......Kronik om Harper Lee's roman "Dræb ikke en sangfugl" (1960) og den store indflydelse bog og film har haft på amerikansk kultur. Udgivelsesdato: 30. juli...

 9. Den moderate revolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bøje

  "normale" industrivirksomheder, men den er absolut set begrænset. Årsagerne til denne kun "moderate revolution" af organisationsformerne diskuteres: Er det fordi klassisk organisation og social nærkontakt er nødvendig i den nye økonomi, eller er det manglende fantasi og tryghedsbehov? Begge muligheder...

 10. Den iscenesatte virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bondebjerg, Ib

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer den dramatiserede dokumentarismes forskellige genrer inden for film og tv. Det diskuteres hvor grænserne mellem fiktion og fakta går i journalistik og dokumentarisme. Hovedkonklusionen er, at den dramatiserede og iscenesatte dokumentarisme er en genre, der har en vigtig funktion...

 11. Den menneskelige plet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjerkegaard, Stefan

  endog en selvstigmatisering, hvor selvfortællingen ikke hænger sammen. Der er tale om en menneskelig henvendelse inkorporeret i det, som litteraturen gør, snarere end i det, den siger. I den nye danske litteratur af eksempelvis Yahya Hassan, Asta Olivia Nordenhof eller Bjørn Rasmussen oplever man...

 12. Videnskabsteorien og den reflekterende dømmekraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Klaus Frovin

  2007-01-01

  I denne artikel diskuterer jeg Immanuel Kants videnskabssyn, som det tager sig ud i Kritik af dømmekraften. Udgangspunktet er erkendelsesteorien og i særdeleshed den såkaldte skemateori. For Kant findes der rene videnskaber og empiriske videnskaber. De rene videnskabers begreber er karakteriseret...... instrumentalisme, der hersker. Der er visse subjektive principper og maximer, som er mere ’naturlige’ og ’rigtige’ end andre. Kants typiske eksempler herpå er ideen om fuldstændig enhed af den videnskabelige erkendelse og ideen om teleologi i naturen – at intet i naturen er tilfældigt, og at alt har et formål....... Artiklen afsluttes ved at perspektivere og sammenstille Kants videnskabsfilosofi med Thomas Kuhns nutidige videnskabsteori. Jeg argumenterer for, at Kants og Kuhns teorier har fundamentale elementer og strukturer til fælles, og at de vigtigste fornuftsmæssige ideer og principper hos Kant går igen i Kuhns...

 13. Den Gode Historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  den nysgerrige læser af trilogien. Den kan beses og bestilles på: www.universitypress.dk/DK/detail.php?token=73278292116&R=8778387078&N=nej ELLER KØB DEN DIREKTE HOS MIG: SLAGTILBUD 100 kr. (inkl. porto og forsendelse)!                            Henvendelse pr. e-mail til tine.engel@gmail.com...

 14. Den positive psykologis metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen introducerer til de mange metoder, som anvendes i positiv psykologi. dette sker ud fra en reflekteret tilgang, der ligeledes rummer bidrag fra kritisk psykologi med det formål at nuancere den positive psykologis forståelser...

 15. I den sidste time

  DEFF Research Database (Denmark)

  Norup, Lis

  : Dekadencens teori. Arthur William Symons: Dekadencens litteratur. Oscar Wilde: Kritikeren som kunstner) Noter I tekster skrevet i 1800-tallet udfoldes dekadencekunsten som den forfinede sensibilitets, de forstyrrede sansers og det oprevne sinds digtning. Med litteraturhenvisninger....

 16. Denver District Laboratory (DEN)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Program CapabilitiesDEN-DO Laboratory is a multi-functional laboratory capable of analyzing most chemical analytes and pathogenic/non-pathogenic microorganisms found...

 17. Den signede dag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev-Clausen, Peter

  2010-01-01

  Artiklen gennemgår de tre middelalderlige versioner af den fællesnordiske dagvise fra 14. århundrede og gør rede for salmens tekst- og receptionshistorie i Dansk tradition.......Artiklen gennemgår de tre middelalderlige versioner af den fællesnordiske dagvise fra 14. århundrede og gør rede for salmens tekst- og receptionshistorie i Dansk tradition....

 18. Den nye auteur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2012-01-01

  Netflix kommer til Danmark, og vi får stadig flere valgmuligheder på filmfronten. Men hvad vælger vi at se, og hvordan kan instruktørerne hjælpe os med at finde lige netop deres film i mængden?......Netflix kommer til Danmark, og vi får stadig flere valgmuligheder på filmfronten. Men hvad vælger vi at se, og hvordan kan instruktørerne hjælpe os med at finde lige netop deres film i mængden?...

 19. Den udenlandske udtales finurligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2017-01-01

  Eftertanken. Det er ikke altid nemt at tale om store, internationale kunstnere som Mozart eller Gabriel García Márquez. For hvordan skal den danske mund udtale z'et i Mozart og lægge trykket i García?......Eftertanken. Det er ikke altid nemt at tale om store, internationale kunstnere som Mozart eller Gabriel García Márquez. For hvordan skal den danske mund udtale z'et i Mozart og lægge trykket i García?...

 20. Den sundhedsvidenskabelige opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindahl, Marianne Pia; Juhl, Carsten Bogh

  troværdigheden af sine resultater. Bogen er opdateret, så den refererer til Microsoft Office 2013, og giver instruktioner og tips til: • Hvordan man bruger Word til hjælp med indholdsfortegnelse, overskrifter og korrektur • Hvordan man bruger Word til hjælp med diagrammer og tabeller• Hvordan man bruger Excel...

 1. Den postmoderne konstruktivismes inkongruenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2011-01-01

  europæiske intellektuelle og akademikere gjorde teorierne og ideerne om underudvikling og afhængighed, der stammede fra Latinamerika, til deres egne. Også i den sidste tid har latinamerikanske intellektuelle, som fx Nestor García Canclini, haft indflydelse i Europa og USA med sin teori om hybriditet og...

 2. Den moderne bevidstheds katedral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostenfeld Pedersen, Simon

  2002-01-01

  Interview med idéhistorikeren Dorthe Jørgensen der under overskriften ”Den moderne bevidstheds katedral” blotlægger hendes mangeårige arbejde med Hegel, og hvor hun giver en række relevante bud på en aktualiserende Hegel-læsning centreret omkring felter som metafysik, historiefilosofi og æstetik....

 3. Den professionelle rolle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Præstegaard, Jeanette; Sørensen, Kirsten

  2009-01-01

  Psykiatri er den disciplin indenfor lægevidenskaben, der beskæftiger sig med at forebygge, diagnosticere og helbrede psykiske sygdomme. I “Lærebog i psykiatri” giver Lene Nyboe sig bud på ergoterapeutisk og fysioterapeutisk kernefaglighed indenfor det psykiatriske område. Behandlingstraditionerne...

 4. Den skjulte religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rubow, Cecilie

  2001-01-01

  Kulturbegrebet har længe været genstand for kritik i human- og samfundsvidenskaberne. Studier i Vesteuropa, blandt andet i det danske folkekirkelige felt, viser, at der er flere paralleller at drage til religionsbegrebet. Der er behov for at bevæge sig væk fra den rutineprægede beskrivelse og gøre...

 5. Den danske regionskonstruktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi; Christoffersen, Henrik

  Region Midtjylland er i centrum for analysen men den omfatter også regionsdannelsen i almindelighed. Der anlægges i analysen på samme tid et politologisk, organisationsteoretisk og økonomisk resonnement. Regionsdannelsen finder sted på baggrund af de setup Strukturreformen har sat, men udfoldes p...

 6. Efterskrift til den reviderede udgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Fogh

  2017-01-01

  Opsummering af tendenser og udviklingstræk inden for den nyere forskning i Kants historiefilosofi.......Opsummering af tendenser og udviklingstræk inden for den nyere forskning i Kants historiefilosofi....

 7. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 8. Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 6

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Maren; Buchholt Pedersen, Katrine

  Dette er den sjette delrapport i en rapportserie om den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. Rapportserien bygger på en omfattende undersøgelse, der blev fortaget i perioden december 2007 til maj 2009. Denne delrapport stiller skarpt på resultaterne af den sociale stofmisbrugsbehandling i Da...

 9. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 10. Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Maren

  Dette er den fjerde delrapport i en rapportserie om den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. Rapportserien bygger på en omfattende undersøgelse, der blev fortaget i perioden december 2007 til maj 2009. Denne delrapport stiller skarpt på kvalitetsudvikling og kvalitetsstandarder i den sociale...

 11. dens festival

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2012-01-01

  Som den italienske antropolog og folklorist Alessandro Falassi gør opmærksom på i antologien Time out of Time: Essays on the Festival, så er det sparsomt, hvad der er gjort af teoretiske forsøg på definere, hvad en festival er. Det står altså skidt til med et begreb om festivalen, og dette endog...... til trods for, at der er forsket i festivalen som fænomen siden det 19. århundrede – tilmed inden for en række forskellige faglige discipliner såsom religionsvidenskab, sociologi, antropologi, folklore m.fl. Endnu mere sparsomt må det vel så også stå til med bud på, hvad fødens festival er for en...

 12. Den der ser, er den, der ses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Troels

  2010-01-01

  Udgangspunktet for afhandlingen er at undersøge, hvordan unge udsatte mennesker kan opnå personlig forandring ved hjælp af åndedrætstræning og meditation. Afhandlingen indleder med at beskrive de unges liv i en globalisering. Mange unge mennesker uden en social ansvarlig baggrund har ikke lært...... at foretage sig nødvendige samfundsmæssige valg. På grund af nederlag i hjem, skole, uddannelse og erhverv søger unge fællesskaber i ligestillede miljøer svarende til egen negative forventningspraksis. Den unge praktiserer en vanedannende negativ livsførelse, som eskalerer til yderligere socialt forfald. Unge......, der har levet i kriminalitet, misbrug og medmisbrug i lang tid, vil ikke være i stand til at realisere sig positivt pga. en personlig indgroet diskvalificerende forestilling. Afhandlingen forklarer, hvorledes negative oplevelser forbliver spændinger i menneskers krop. Teorier af Maurice Merleau...

 13. Den amoralske liberalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Houlberg

  2011-01-01

  Fra både højre og venstre skydes der i disse år med skarpt mod liberalismen; i denne artikel anmelder Christian H. Skov Against Liberalism af John Kekes, der søger at påvise liberalismens mangler fra et logisk-filosofisk udgangspunkt, med den grundlæggende påstand, at liberalismens to mål, at fre......, at fremelske autonomi og begrænse ondskab, er uforenelige....

 14. Den gamle verdens magi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Jakob Povl

  I denne bog præsenterer forskningsbibliotekar cand.mag., ph.d. Jakob Povl Holck sjældne bøger og andre biblioteksmaterialer fra Herlufsholm-samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek i Odense. Bogens form udgør en mosaik af værker i tekst og især billeder med speciel vægt på ’den videnskabelige ...

 15. Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartz, Ida

  2012-01-01

  for selvbestemmelse og individuelle valg, har i nogen grad skygget for en opmærksomhed på, at mennesker alment betragtet er afhængige af at være en del af sociale fællesskaber (Engen, 2009). Artiklen bygger på den grundantagelse, at vi alle realiserer det gode liv for os selv gennem vores deltagelse i sociale...

 16. Den moderne sociologis gennembrud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Er de klassiske analyser stadig brugbare, er det interessant og frugtbart at bruge dem; er de forældede, er det også interessant, for derved ser vi, at samfundet har forandret sig siden dengang. Sociologien er utvivlsomt udviklet langt videre siden Weber, Durkheim og Siommel. Men som artiklen viser...

 17. Ledelsesretten - hvad skal vi stille op med den?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2016-01-01

  for ledelsesretten at træde ind som en kommunikerbar og legitim rammesætning i lederens praksis. Artiklen inddrager i sin analyse retssociologiske perspektiver i et moderne og postmoderne perspektiv og rundes af med en diskussion af de faldgruber, det kan indebære, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til...

 18. Den Danske Netordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Vrang, Vibeke; Almind, Richard

  Denne danske ordbog er primært tænkt som hjælpeværktøj i forbindelse med tvivl og usikkerhed, når man skriver en dansk tekst. Den Danske Netordbog er en yderst omfattende ordbog med mere end 110.000 forskellige opslagsord og en lang række oplysninger, herunder grammatik, betydning, synonym (ord m...... samme betydning), antonym (ord med modsat betydning), orddannelse (i hvilke andre ord det pågældende ord er en del af), kollokationer (ordforbindelser), idiomer (fast udtryk med en særlig betydning) og ordsprog og citater....

 19. Den humane teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2008-01-01

  Artiklen undersøger hverdagsæstetikkens forestillinger om teknologi i tv-reklamer, nærmere bestemt to mobiltelefoner fra Nokia. Nokias slogan er som bekendt: "Nokia -connecting people". Hvilken funktion tilskrives denne succes-teknologi via billeder, narrativer, lyde, interaktioner og affekter...... personifikation eller antropomorfisering er vigtig for branding af den ny teknologi. Teknologien bliver betragtet som skaber af en teknotranscendens mod en mere kvalificeret humanitet, som er i kontakt med fundamentale humane værdier som intuition, fantasi og sansning. Det drejer sig i alle tilfælde om kvaliteter...

 20. Den bureaukratiske elite

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup, Troels

  2012-01-01

  Artiklen kortlægger ved korrespondanceanalyse karriereveje for 122 topembedsmænd i centraladministrationen. Artiklen har tre anliggender: 1) at opdatere og nuancere billedet af den bureaukratiske elite i Danmark, som det kendes fra tidligere politologiske studier; 2) at positionere analysen i et...... europæisk perspektiv og i forhold til en anden dansk elite, topdirektører; og 3) at eksemplificere visse teoretiske og metodiske fordele ved felt- og korrespondanceanalyser uden så nær anknytning til Bourdieus sociologi, som det almindeligvist ses i magtstudier, bl.a. ved at introducere brug af idealtyper...

 1. Den økonomiske verdensorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ougaard, Morten

  2016-01-01

  . Men det er ikke en statisk orden, den har udviklet og forandret sig gennem de sidste 70 år, og det er ikke første gang, den står over for betydelige udfordringer. Derfor er det instruktivt at kaste et blik bagud. De nuværende vanskeligheder skal ses på baggrund af den historie, der har skabt dem, og...

 2. Hvad skal vi med Trump-satire?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2017-01-01

  Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?......Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?...

 3. Den farefulde gyngeleg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karoff, Helle Skovbjerg

  2014-01-01

  I lyset af samtidens diskussioner af sikkerhed og det farefulde (Sandseter, 2009) i børns fysiske leg skal artiklen udforske forholdet mellem den interaktive gynge SON-X, legeaktiviteterne og det farefulde. Formålet er at undersøge, hvordan børn håndterer det farefulde og sikkerhed i deres gyngeleg......, og det formål skal udforskes gennem stemningsperspektivet (Karoff, 2010, 2013). Stemningsperspektivet er et livsfilosofisk perspektiv på legeaktiviteterne (Schiller, 1996, Nietzsche, 1996, Huizinga, 1956, Gadamer, 1966), der anskuer legeaktiviteterne som praksis, der har til formål at sætte de...... deltagende i en særlig stemning. En stemning er en måde at være til på i verden, der præges af åbenhed over for øjeblikket, over for andre mennesker og over for nye muligheder for at skabe mening (Heidegger, 2005). Afslutningsvist skal artiklen reflektere over teknologiens rolle – eksemplificeret med den...

 4. Sygehusene i den islamiske verden i den klassiske tid

  OpenAIRE

  Provencal, Philippe

  2014-01-01

  Et af de væsentlige punkter, hvor den arabiske medicin udmærker sig i forhold til tidligere tiders medicin var i oprettelsen og organiseringen af regelrette sygehuse. Artiklen beskriver sygehusenes oprindelse, plads og funktion i den klassiske arabiske kultur (750-1500)

 5. Hvordan får vi øje på magten? Om at kaste et kritisk reflekterende blik på sit pædagogiske arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjerrild, Margrethe

  2014-01-01

  Dette kapitel præsenterer et kritisk reflekterende blik på den pædagogiske praksis. Det er nødvendigt at vi som pædagoger har viden og de redskaber, der skal til, for at vi kan være kritisk bevidste om de metoder, vi anvender, og den måde vi vælger at anvende det pædagogiske arbejde på.Indledning...

 6. 'Den danske model' som tema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Caraker, Emmett; Juul, Ida; Klindt, Mads Peter

  2012-01-01

  Tidsskrift for Arbejdsliv vol. 14, nr. 2, 5-8. Tema: 'Den danske model'. Redigeret af Emmett Caraker, Ida Juul, Mads peter Klindt & Jens Lind. 2011. København. 128 s.......Tidsskrift for Arbejdsliv vol. 14, nr. 2, 5-8. Tema: 'Den danske model'. Redigeret af Emmett Caraker, Ida Juul, Mads peter Klindt & Jens Lind. 2011. København. 128 s....

 7. Dorte Nors "Den store tomat"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Jimmi

  2017-01-01

  Tekstgennemgang og undervisningsforløb til Dorte Nors "Den store tomat". Undervisningsforløbet er henvendt til elever i folkeskolens udskoling......Tekstgennemgang og undervisningsforløb til Dorte Nors "Den store tomat". Undervisningsforløbet er henvendt til elever i folkeskolens udskoling...

 8. Hyldest til den destruktive feminist

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Brian Benjamin

  2017-01-01

  Den destruktive feminist er kommet for at uddele røvfulde og slikkepinde – og hun er netop løbet tør for slikkepinde.......Den destruktive feminist er kommet for at uddele røvfulde og slikkepinde – og hun er netop løbet tør for slikkepinde....

 9. Den medicinal-industrielle logik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børsen, Tom

  2008-01-01

  Et kig på medicinalindustrien og den logik der styrer udviklingen af nye lægemidler. Antagelsen er, at der også eksisterer et medicinalindustrielt kompleks, bestående af ledende industrifolk, læger, forskere og regeringsembedsmænd, der alle har kommercielle interesser i den herskende lægemiddeltæ...

 10. Den narrative tilgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2016-01-01

  I kapitlet gennemgås en socialkonstruktivistisk forståelse af narrativer. I kapitlet vil jeg gennemgå centrale teoretiske pointer, der samlet set er grundlæggende for en social konstruktivistisk forståelse af narrativer for herved at udfolde forståelsen af den narrative tilgang og desuden...... tydeliggøre, hvordan tilgangen er forbundet med en særlig forståelse af identitetsskabelse. Der er tale om pointer der almindeligvis forbindes med ”små fortællinger” i form af længere identitetsfortællinger og narrative interviews. Kapitlet gennemgår således centrale inspirationskilder og teoretiske pointer...

 11. Mucopolysaccharidosis VI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harmatz Paul

  2010-04-01

  Full Text Available Abstract Mucopolysaccharidosis VI (MPS VI is a lysosomal storage disease with progressive multisystem involvement, associated with a deficiency of arylsulfatase B leading to the accumulation of dermatan sulfate. Birth prevalence is between 1 in 43,261 and 1 in 1,505,160 live births. The disorder shows a wide spectrum of symptoms from slowly to rapidly progressing forms. The characteristic skeletal dysplasia includes short stature, dysostosis multiplex and degenerative joint disease. Rapidly progressing forms may have onset from birth, elevated urinary glycosaminoglycans (generally >100 μg/mg creatinine, severe dysostosis multiplex, short stature, and death before the 2nd or 3rd decades. A more slowly progressing form has been described as having later onset, mildly elevated glycosaminoglycans (generally ARSB gene, located in chromosome 5 (5q13-5q14. Over 130 ARSB mutations have been reported, causing absent or reduced arylsulfatase B (N-acetylgalactosamine 4-sulfatase activity and interrupted dermatan sulfate and chondroitin sulfate degradation. Diagnosis generally requires evidence of clinical phenotype, arylsulfatase B enzyme activity ®, clinical management was limited to supportive care and hematopoietic stem cell transplantation. Galsulfase is now widely available and is a specific therapy providing improved endurance with an acceptable safety profile. Prognosis is variable depending on the age of onset, rate of disease progression, age at initiation of ERT and on the quality of the medical care provided.

 12. Moderne elementær logik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Pedersen, Stig Andur

  Alle mennesker er i stand til at udføre korrekte logiske slutninger, men vi gør os det sjældent klart, hvordan vi bærer os ad. Det kan logikken fortælle, og derfor spiller den en så vigtig rolle i mange moderne videnskaber. Moderne elementær logik tager læseren gennem den moderne logik og dens...

 13. Den iscenesatte folkelighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Néstor Garcia Canclini

  1994-09-01

  Full Text Available Hvad er "det folkelige" og hvad er "folkekultur"? Néstor Garcia Canclini har i denne artikel sat sig for at dekonstruere begrebet "det folkelige" og beskrive den måde, forskellige grupper bruger og misbruger begrebet på. Han analyserer tre fremherskende idéer om folkelighed: folkloristernes romantiske idé om det oprindelige, der blev ødelagt af massekulturen, massemediernes popularitetsbegreb og endelig populisternes - både de højre- og venstreorienteredes - iscenesættelse af folkeligheden. Desuden ser han på to marxistiske skolers opfattelse af forholdet mellem de dominerende og undertrykte klasser og forskellige definitioner af folkelig- hed. Ligesom Anamaria Fadul argumenterer Canclini for nødvendigheden af en ny, tværdiciplinær forskning, som opfanger kompleksitet og flerty- digheder i forholdet mellem de undertrykte og dominerende og ser "det folkelige" som en tragisk komedie med modsætninger og flertydighed snarere end en evigt fremadskrivende episk fortælling. Artiklen er en forkortet udgave af kapitel 5 i Canclinis bog fra 1989: "Culturas Hibridas - Estrategias para entrat y salir de la modernidad. Mexico: Grijalbo.

 14. Den tidslogiske analyse af determinismeproblemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øhrstrøm, Peter

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer den filosofiske tidslogik med særligt henblik på A.N. Priors bidrag hertil. Det logiske determinismeproblem benyttes som gennemgående eksempel. Det vises endvidere, hvordan tidslogikken kan udnyttes til at analysere de logisk mulige positioner i en videnskabelig eller videnska...... videnskabsteoretisk debat. Her bruges den videnskabshistorisk betydende diskussion mellem Charles Darwin og Asa Gray som eksempel....

 15. Ensretning i den internationale skatteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver; Bundgaard, Jakob

  2015-01-01

  I lyset af den seneste tids begivenheder (herunder særligt Luxleaks-sagerne) og tiltag på den internationale skattescene ses der i artiklen nærmere på en række af de forhold, som trækker i retning af øget ensretning af selskabsskattereglerne i store dele af verden. Det gøres gældende, at staternes...

 16. Den guddommelige æstetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moutamid, Mina El

  2007-01-01

  I denne artikel anlægges to perspektiver på det æstetiske i et forsøg på at identificere et forhold mellem det æstetiske og det religiøse. Med udgangspunkt i en fænomenologisk karakteristik af den religiøse oplevelse påvises en række lighedspunkter med den æstetiske oplevelse. Desuden defineres d...

 17. Den Blå Drage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten

  Denne publikation i serien Læselyst tjener tre formål. Den evaluerer læseprojektet Den blå drage i efteråret 2004 på Byskolen i Svendborg ? et projekt ledet af forfatteren Josefine Ottesen. Desuden gøres der rede for nogle af de teorier der støtter og begrunder arbejdsmåde og resultater i projektet...

 18. Events i den globale bykonkurrence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Katrine

  2005-01-01

  Paper til ph.d. workshop, d. 9. december 2005. Dette paper beskriver, hvorfor og hvordan events kan bruges som strategi for byplanlægning og byudvikling i den globale bykonkurrence.......Paper til ph.d. workshop, d. 9. december 2005. Dette paper beskriver, hvorfor og hvordan events kan bruges som strategi for byplanlægning og byudvikling i den globale bykonkurrence....

 19. Hvad karakteriserer den netbaserede vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lars Peter

  2008-01-01

  Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem e...... teoretisk afsæt opstille en model for, hvorledes netbaseret vejledning kan bidrage til de studerendes læreproces. • Sidst at give eksempler på hvorledes modellen for netbaseret vejledning kan anvendes i praksis.......Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem et...

 20. Den visuelle oplevelses økonomi – klassisk, neoklassisk, relationel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Anders Ib

  2009-01-01

  Det foreliggende kapitel søger kortfattet at skitsere en relation mellem visuel kultur og økonomi, som i videre forstand er et konkret input til en mulig teori om vi- suel kulturøkonomi. Med udgangspunkt i en sammenstilling af Johann P. Arnasons teori om en ”kulturel artikulation af verden” med P...... kulturøkonomi, der går ud over den traditionelle diskrepans mel- lem kulturbegreber, fx af antropologisk art, og økonomibegreber, fx af neoklassisk art....

 1. Benchmarking i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bukh, Per Nikolaj; Dietrichson, Lars; Sandalgaard, Niels

  2008-01-01

  I artiklen vil vi kort diskutere behovet for benchmarking i fraværet af traditionelle markedsmekanismer. Herefter vil vi nærmere redegøre for, hvad benchmarking er med udgangspunkt i fire forskellige anvendelser af benchmarking. Regulering af forsyningsvirksomheder vil blive behandlet, hvorefter...

 2. Bistand til risikovurdering (evt. ændring af tidligere risikovurdering). Zea mays (1507). Supplerende oplysninger om den molekylære karakterisering af 1507 majsen. Modtaget 26-08-2004, deadline 26-09-2004, svar 21-09-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian

  2004-01-01

  "Mail: Vi har nu set det suplerende materiale igennem for B-notifikationen C/NL/00/10 igennem. De nye oplysninger giver ikke anledning til nogen ændringer i den tidligere fremsendte risikovurdering."...

 3. den og morderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2014-01-01

  forskellige versioner af Forbrydelsen: DR's oprindelige udgave, AMC's udgave The Killing og David Hewsons roman Forbrydelsen, der er baseret på manuskriptet til DR-serien. Grundfortællingen under disse tre versioner relaterer jeg til H.C. Andersens "Historien om en Moder" og tilskrivningen af mening til døden....

 4. Tillid i den finansielle sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rimmer, Nina Røhr; Nielsen, Sara Møller; Benediktsdottir, Elisabet

  2014-01-01

  , der er i kommunikation med kunden, eksempelvis at videreudvikle på definerede Touch-Points i CEM og opbyggelsen/vedligeholdelsen af kundeoplysninger i CRM systemer således, at den samlede kvalitet af ydelsen bliver så personlig som mulig, hvilket falder godt i tråd med Spar Nords værdigrundlag om dels...

 5. Berlusconi og den moderne fyrste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Gert

  voksende forbrugermentalitets gennembrud. Tredje del sætter ind over for Berlusconis frontale angreb på de demokratiske principper og samler op omkring Italiens dybe krise. Den gennemgående analytiske figur er hentet fra Machiavellis Fyrsten om magtens mål og med. Dele af bogen er blevet til i samarbejde...

 6. Publikum svinger den retoriske taktstok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2012-01-01

  Artiklen handler om revyvisen "Man binder os på mund og hånd" af Poul Henningensen med musik af Kai Normann Andersen, som oprindeligt var en del af den kulturradikale revykomedie Dyveke fra 1940, der bla. advokerede for seksuel frigørelse. Visen levede dog hurtigt sit eget liv uden for revyteatret...

 7. Den svage tænkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1994-01-01

  Interview med Gianni Vattimos. Italiensk politisk kultur, forholdet mellem politikeren og den intelektuelle og Gianni Vattimos program.......Interview med Gianni Vattimos. Italiensk politisk kultur, forholdet mellem politikeren og den intelektuelle og Gianni Vattimos program....

 8. Digital kommunikation med den offentlige sektor: Styrelser og statslige institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 9. Cranial mononeuropathy VI

  Science.gov (United States)

  ... Abducens palsy; Lateral rectus palsy; VIth nerve palsy; Cranial nerve VI palsy; Sixth nerve palsy; Neuropathy - sixth nerve ... Cranial mononeuropathy VI is damage to the sixth cranial nerve. This nerve is also called the abducens nerve. ...

 10. den på glas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Ion

  2008-01-01

  Artiklen beskriver den eneste danske samling af præparerede fostre og børn, og hvorfor den blev fremstillet. Den var en del af Museum Saxtorphianum og artiklen diskuterer hvordan disse fostre blev til præparater. Musealiseringen, overgangen fra medicinske studieobjekter til museumsgenstande med s...

 11. Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltberg, Therese

  Denne rapport er den første delrapport i en undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, som SFI har gennemført for Servicestyrelsen i perioden december 2007 til maj 2009. Undersøgelsen omhandler den sociale stofmisbrugsbehandling efter § 101 i Serviceloven, mens undersøgelsen i ...

 12. Den filosofiske krimi. Med særligt fokus på Henning Mortensens Sondrup-trilogi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2008-01-01

  Når man starter en roman med et citat af filosoffen Ludwig Wittgenstein, er tonen allerede slået an. Lader man dernæst en mand finde dolket, bliver det hurtigt tydeligt, hvor vi befinder os: kriminalromanens sprossede skygge. Men hos den danske forfatter Henning Mortensen falder skyggerne på en...

 13. Brugere på Den Danske Forenings lukkede Facebook-gruppe diskuterer væbnet kamp mod muslimer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eberholst, Mads Kæmsgaard

  2015-01-01

  Hvor alvorligt skal det tages? Det skal tages alvorligt, for den slags aktivitet er der ikke for sjov. Man skal være bevidst om, at nogle måske er villige til at handle, som vi ser det i Sverige. Heldigvis er det de færreste tosser, som reelt gør noget ved det....

 14. Da den moderne jazz kom til Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyer, Ole Izard; Nielsen, Anders H.U.

  som tog over, deriblandt Erik Moseholm, Bent Axen og Jørn Elniff. Denne bog forklarer, hvordan den moderne jazz kom til Danmark, og hvordan den udviklede det danske jazzmiljø. Den inddrager faktorer som udenlandske musikeres besøg, koncerter og efterfølgende jazzsessions. Hvilken betydning havde disse...... for den danske jazzudvikling? Hvor blev musikken spillet, og hvordan blev den behandlet af medierne og af samfundet? Sammen med beskrivelser af de vigtigste moderne jazzmusikere fra perioden, analyseres og beskrives en række indspilninger af moderne dansk jazz for at undersøge hvornår, og hvilke af de nye...

 15. Den kulturelle dimension af virksomhedens internationalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langhoff, Tine

  1994-01-01

  Artiklen omhandler den kulturelle dimensions indvirkning på virksomhedens internationalisering og diskuterer mulige internationalisieringsstrategier for virksomheder, der konfronteres med kulturforskelle. Med udgangspunkt i en kritik af den hidtidige forskning på området, hvor det såkaldte psykiske...... distancebegreb har haft en central placering, foreslås det, at man som alternativ til dette begreb skal fokusere på virksomhedens markedsbaserede innovationsevne. Denne betegnes som dens interkultu kompetence og vedrører dens evne til at identificere og udnytte muligheder i fremmede kulturelle sammenhænge. Det...... er herved, at den kulturelle dimension påvirker virksomheden og dens fortsatte udvikling. En empirisk analyse i den danske fødevarebranche afdækker virksomheders interkulturelle kompetence ved hjælp af to spørgsmål: (1) Hvorledes formår virksomheder med begrænsede ressourcer til deres disposition...

 16. Den onde eller det onde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2008-01-01

  Artiklen handler om brugen af billeder for den onde (djævelen) og det onde i moderne salmer. Der er en klar tendens til at foretrække et naturbillede som mørket frem for personbilleder. Mørket kan som billede bruges forholdsvis nuanceret og vil i mange tilfælde ikke forudsætte et dybere kendskab ...

 17. Konsulenten i den anden nat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Line

  for i sit deres liv og den eksistensmåde, der hermed muliggøres. Med dette ønsker jeg at bidrage til de eksisterende work-life balance teorier. Min vej ind i teorierne er nemlig, at logikken i mit empiriske materiale forekommer så forskelligt fra de traditionelle work-life balance teorier, at disse ikke...... lader sig forene. Jeg foretage derfor en analyse af den eksisterende litteratur, og rejser i den forbindelse en grundlæggende kritik af work-life balance teorierne, for at operere med falske problemstillinger på en måde, så svaret allerede indgår i de spørgsmål, der stilles. Jeg argumenterer således for......, at det problematiske forhold ved work-life balance teorierne allerede skal søges i konstitueringen af deres problematik, hvor arbejde og fritid indgår som to distinkte og kontrasterende sfærer. Ubalance eller problemer søges således altid i relationen her imellem. I forlængelse heraf argumenterer jeg for...

 18. Iguanodonen og den mystiske klo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Liva; Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2018-01-01

  Iguanodonen og andre dinosaurer har til alle tider fascineret, men vores opfattelse af dem har ændret sig. Vi fortæller her historien om skiftende syn på iguanodonen, som blev opdaget for næsten to hundrede år siden.......Iguanodonen og andre dinosaurer har til alle tider fascineret, men vores opfattelse af dem har ændret sig. Vi fortæller her historien om skiftende syn på iguanodonen, som blev opdaget for næsten to hundrede år siden....

 19. Et slag for den stolte håndværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Snart vil samfundet skrige af mangel på dygtige håndværkere, lyder det fra politikere og erhvervsfolk. Asterisk har sat den ansete amerikanske sociolog Richard Sennett i stævne for at få svar på, hvad vi kan lære af godt håndværk, og hvorfor det har trange kår i et konkurrencestyret vidensamfund....

 20. Den rige personlighed er livsduelig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2015-01-01

  For omtrent 160 år siden formulerede Karl Marx forestillingen om en rig individualitet som det kommunistiske samfunds individideal. I dag får forestillingen relevans. Lyder det lidt besynderligt, er det ikke mærkeligt. For de fleste af os går næppe rundt og tror, at vi er lige på trapperne til...

 1. ADHD og autisme findes skam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Marianne Eskebæk

  2013-01-01

  Jeg vil gerne frabede mig den kreative klasses frelste holdninger og i stedet bede om en debat, der tager udgangspunkt i, hvordan vi som samfund kan blive bedre til at rumme sårbare børn og voksne....

 2. Indvandring, integration og etnisk segregation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter

  I denne publikation belyses udviklingen i indvandrernes bosætning i Danmark, analyserer årsagerne til at mange indvandrere er blevet bosat i den almene sektor og koncentreret i bestemte byområder og belyser sammenhængen mellem bosætningen og indvandrernes integration i samfundet. Vi tager afsæt i...

 3. Tillid sparer penge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  2015-01-01

  Danmark er det mest tillidsfulde land i verden. Fordi vi tager tilliden for givet, betyder det, at mange organisationer ikke fokuserer på den som en måde at bruge ressourcerne mere økonomisk på....

 4. At tænke socialpsykologisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  Bogen tager udgangspunkt i en teoretisering af hverdagslivet og dets sociale møder, da normer, identitetsdannelse og socialisering foregår som en del af det liv, vi alle lever hver dag uden at reflektere nærmere over det. At tænke socialpsykologisk indskriver sig i den sociologiske socialpsykolog...

 5. Die grossen Physiker und ihre Entdeckungen von den fallenden Körpern zu den Quarks

  CERN Document Server

  Segrè, Emilio

  1998-01-01

  Von Galileo Galilei bis zu Richard Feynman und Murray Gell-Mann - von den fallenden Körpern zu den Quarks: Der Physiknobelpreisträger Emilio Segre hat seine ganz persönliche Geschichte der Physik geschrieben. Er erzählt von den großen Gestalten und deren wichtigen Entdeckungen mit großer Anschaulichkeit und Lebendigkeit.

 6. Forever Young - den norske tv-serie Skam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Anne

  2016-01-01

  Hvorfor er det lige, at den norske netbaserede ungdomsserie "Skam" er på alles læber for tiden? Svaret er simpelt: Den er nyskabende og supergod, og den taler til en langt bredere målgruppe end den gruppe af teenagepiger, den er rettet mod....

 7. Cornelis den Hartog: an outstanding aquatic ecologist

  NARCIS (Netherlands)

  Velde, van der G.; Brock, T.C.M.; Kempers, A.J.

  1996-01-01

  A survey is given of the work and life of Cornelis den Hartog up to the date in 1996 on which he retired from his position as a professor at the University of Nijmegen. Cornelis (Kees) den Hartog made important contributions to aquatic ecology in the widest sense, e.G. On brackish water typology,

 8. Nyliberalisme, universiteter og den akademiske frihed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2012-01-01

  Akademisk frihed er uløseligt forbundet med det, der er selve universitetets væsen. New Public Management er dog sevet ind i den offentlige forvaltning og kapitlet giver et signalement af, hvilke konsekvenser dette har haft for universiteterne og den akademiske frihed...

 9. koncernbegrebet og tilbudspligtens indtræden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul; sørensen, karsten engsig

  2010-01-01

    Med den nye selskabslov og de hertil knyttede ændringer i værdipapirhandelslovens regler om tilbudspligt har man fastholdt ønsket om parallelitet mellem det selskabsretlige koncernbegreb og kriterierne for tilbudspligtens indtræden. Det drøftes, om koncernbegrebet reelt er overført til tilbudsp...

 10. Luftstaub über den Meeren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kacunko, Slavko; Kacunko, Sabine; Gorbushina, Ana

  2013-01-01

  Staub umgibt uns überall und alles wird auch irgendwann zu Staub - ob wir wollen oder nicht. Staub nicht nur zu bekämpfen, sondern zu untersuchen, bildet den Ausgangspunkt zahlreicher Forschungen in den Natur-, Ingenieur- und Kulturwissenschaften. Der vorliegende Band verbindet solche Beiträge au...

 11. Genfortryllelse i den digitale tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Theis Vallø

  , hvilket bl.a. kommer til udtryk i en ny vinylplade- og polaroidbillede-interesse. Denne undersøgelse går tilbage til begyndelsen af oplysningstiden, op igennem det 20. århundrede og frem til vores digitale kultur for at beskrive baggrunden og forestillingerne bag denne form for “analog æstetik”.......I den digitale tidsalder bliver uhyre mængder af information, billeder og musik noget nær frit tilgængelige, uendeligt reproducérbare og frigjort fra sit ”her” og ”nu”. I samme stund er der opstået en fornyet interesse for artefakter, der er stoflige, håndgribelige og u- eller anti-digitale...

 12. Denning of grizzly bears in the Yellowstone National Park area

  Science.gov (United States)

  Judd, Steven L.; Knight, Richard R.; Blanchard, Bonnie M.

  1986-01-01

  Radiotelemetry was used to locate 101 grizzly bear (Ursus arctos) dens from 1975 to 1980; 35 dens were examined on the ground. Pregnant females denned in late October, and most other bears denned by mid-November. Duration of denning average 113, 132, and 170 days for males, females, and females with new cubs, respectively. Males emerged from mid-February to late March, followed by single females and females with yearlings and 2-year-olds. Females with new cubs emerged from early mid-April. Den sites were associated with moderate tree cover (26%-75% canopy cover) on 30°-60° slopes. Dens occurred on all aspects, although northerly exposures were most common. Grizzly bears usually dug new dens but occasionally used natural cavities or a den from a previous year. Males usually dug larger dens than females with young. Eight excavated and 2 natural dens of the 35 examined dens were used for more than 1 year.

 13. Vi, de civiliserede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nyemann, Dorthe

  2016-01-01

  Vi har i årtier troet på, at mennesker under de rette omstændigheder kan lykkes med at leve i fred og fordragelighed med hinanden. Skal vi til at erkende, at også vores samfundsstrukturer kun er en tynd fernis ovenpå et utæmmeligt voldspotentiale og egoisme?......Vi har i årtier troet på, at mennesker under de rette omstændigheder kan lykkes med at leve i fred og fordragelighed med hinanden. Skal vi til at erkende, at også vores samfundsstrukturer kun er en tynd fernis ovenpå et utæmmeligt voldspotentiale og egoisme?...

 14. Den moderne tyske roman 1909-35

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ved siden af klassikken og romantikken er den tidlige modernisme vel nok den betydeligste periode i tysksproget litteratur. Det skyldes ikke mindst den perlerække af romaner, der udkom i første tredjedel af det 20. århundrede, og hvoraf mange i dag fremstår som indiskutable højdepunkter i såvel...... tysk som europæisk roman- og litteraturhistorie. I Den moderne tyske roman 1909-35 behandles en række af disse romaner for første gang samlet på dansk. Bogen består af otte romanfortolkninger samt en indledende artikel om den moderne romans historie og særpræg. Alle artikler er skrevet med et solidt...... interesserede læser. I overensstemmelse med dens formidlende sigte er der kun medtaget fortolkninger af romaner, der foreligger på dansk i en tidssvarende oversættelse. Af hensyn til den litteraturhistoriske bredde er der desuden kun medtaget én roman af samme forfatter.Bogen indeholder analyser af: Robert...

 15. Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle

  2013-01-01

  Artiklen undersøger tre problemstillinger: 1) Hvor udbredt er forskellige former for transnational organisatorisk innovation i den danske offentlige sektor? 2) Hvordan er disse organisatoriske innovationer relateret til hinanden? 3) Er forskelle i deres udbredelse relateret til forskelle mellem den...... forskelle og ligheder mellem statslige og kommunale organisationer. 11 former for organisatorisk innovation, hvoraf mange ofte forbindes med New Public Management (NPM), er inkluderet i de empiriske analyser: privatisering/udlicitering, Bestiller-Udfører-model, kontraktstyring, mål- og rammestyring...... innovationer. Forskellige fortolkninger af den større udbredelse i kommuner end i stat drøftes....

 16. Den designede død - tilrettelæggelse, selviscenesættelse, symbolsk udødeliggørelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid

  2012-01-01

  under forandring. Vi ser i stigende grad opkomsten af et kulturelt idiom, der insisterer på, at mennesker selv skal tage stilling og bidrage til at designe deres egen død og deres egne personlige dødsritualer. Denne artikel diskuterer kort baggrunden for denne udvikling samt analyserer nogle af dens...

 17. van den Heuvel, Prof. Edward P J

  Indian Academy of Sciences (India)

  van den Heuvel, Prof. Edward P J . Date of birth: 2 November 1940. Address: Professor of Astrophysics, Astronomical Inst. Anton Pannekoek, Postbus 94249, 1090 GE Amsterdam, The Netherlands Contact: Office: (+31-20) 525 ...

 18. Hvordan ser den ost ud, som De ikke ved, De vil elske om to år?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Kender de Deres "latente behov"? Det gør De selvfølgelig ikke. Det er jo definitionen af begrebet: Et latent behov er et behov, som man ikke ved, at man har, men som kommer til overfladen, når man møder det rigtige produkt, som opfylder netop dette behov. Latente behov vedrører derfor den ost, vi...

 19. Radiographically visualized skeletal changes associated with mucopolysaccharidosis VI in cats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Konde, L.J.; Thrall, M.A.; Gasper, P.; Dial, S.M.; McBiles, K.; Colgan, S.; Haskins, M.

  1987-01-01

  The radiographic skeletal form and structure of all cats with mucopolysaccharidosis VI is described. Common manifestations included epiphyseal dysplasia, generalized osteoporosis, abnormal nasal turbinate development, his subluxation, impaired development of skeletal growth, pectus excavatum, hyoid hypoplasia, aplasia, hypoplasia and fragmentation or abnormal ossification of the dens, and aplasia or hypoplasia of frontal and sphenoid sinuses. The skeletal measurements of two affected cats were compared with those of normal, sex-matched littermates, and the measurements of two affected female cats were compared with those of a normal male littermate

 20. II-VI semiconductor compounds

  CERN Document Server

  1993-01-01

  For condensed matter physicists and electronic engineers, this volume deals with aspects of II-VI semiconductor compounds. Areas covered include devices and applications of II-VI compounds; Co-based II-IV semi-magnetic semiconductors; and electronic structure of strained II-VI superlattices.

 1. Polar bear maternity denning in the Beaufort Sea

  Science.gov (United States)

  Amstrup, Steven C.; Gardner, Craig L.

  1994-01-01

  The distribution of polar bears (Ursus maritimus) is circumpolar in the NOrthern Hemisphere, but known locations of maternal dens are concentrated in relatively few, widely scattered locations. Denning is either uncommon or unknown within gaps. To understand effects of industrial development and propose increases in hunting, the temporal and spatial distribution of denning in the Beaufort Sea must be known. We caputred and radiocollared polar bears between 1981 and 1991 and determined tht denning in the Beaufort Sea region was sufficient to account for the estimated population there. Of 90 dend, 48 were on drifting pack ice, 38 on land, and 4 on land-fast ice. The portions of dens on land was higher (P= 0.029) in later compared with earlier years of the study. Bears denning on pack ice drifting as far as 997 km (x=385km) while in dens. there was no difference in cun production by bears denning on land and pack ice (P =0.66). Mean entry and exit dates were 11 November and 5 April for land dens and 22 November and 26 March for pack-ice dens. Female polar bears captured in the Beaufort Sea appeared to be isolated from those caught eat of Cape Bathurst in Canada. Of 35 polar bears that denned along the mainland coast of Alaska and Canada 80% denned between 137 00'W snf 146 59'W. Bears followed to >1 den did not reuse sites and consecutive dens were 20-1,304 km apart. However radio-collared bears are largely faithful to substrate (pack-ice, land, and land-fast ice) and the general geographic area of previous dens. Bears denning on land may be vunerable to human activities such as hunting and industrial development. However, predictable denning chronology and alck of site fidelity indicate that many potential impacts on denning polar bears could be mitigated.

 2. Leadership pipeline i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Kristian Aagaard; Molly-Søholm, Thorkil

  en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse med fokus på lederniveauerne: topchef, funktionel chef, leder af ledere og leder af medarbejdere. Med afsæt i righoldige eksempler og fortællinger fra virkeligheden introduceres læseren for ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline, som giver...... enkelte lederniveauer og udvikle ledertalenter. Teorien byder på et detaljeret ledelsesgrundlag, hvorudfra den offentlige organisation kan bygge en professionel værdikæde for ledelse ved at forme lederprofiler, -rekruttering, -uddannelse, -evaluering m.m. Leadership Pipeline i den offentlige sektor er...... baseret på et treårigt dansk praksisorienteret forskningsprojekt med deltagelse af 15 offentlige organisationer, som repræsenterer kommunerne, regionerne og staten. Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelseteorier i de største private organisationer, Leadership...

 3. Den kontraktstyrede og kontraktstyrende offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schulze, Christiane; Greve, Carsten

  Kontraktbaseret styring har været på den politiske agenda i OECD landene siden de tidlige 1980’erne og i dag er kontrakter et helt centralt element i den moderne regering ((Ejersbo & Greve 2005: 62, Greve 2008a: 4). Internationalt var det især med Reagon-regeringen i USA og Thatcher-regeringen i...... den private sektor og [som] brug af markedsmekanismer”(Greve 2003). Ved siden af privatisering og deregulering iagttages kontrakter som et determinerende element i NPM (Fortin 2000:1). Kontrakter kan helt grundlæggende defineres som en aftale mellem bestiller og leverandør, der angiver vilkårene...

 4. Den empiriske uddannelsesvidenskab og kvalitet i studieaktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  Bidraget kobler studieaktivitetesmodellen med kvalitetsindikatorer for god undervisning, og viler blandt andet, hvorledes modellen kan støtte samtænkning af forskellige undervisnings- og læringsformater med henblik på øge den aktive læretid......Bidraget kobler studieaktivitetesmodellen med kvalitetsindikatorer for god undervisning, og viler blandt andet, hvorledes modellen kan støtte samtænkning af forskellige undervisnings- og læringsformater med henblik på øge den aktive læretid...

 5. Dragons' Den: promoting healthcare research and innovation.

  Science.gov (United States)

  Mazhindu, Deborah; Gregory, Siobhan

  2015-07-01

  The changing health and social care landscape, and, in particular, the financial challenges affecting the NHS, can present difficulties for staff looking for funding to support innovation and new ways of working. One method of competitive tendering that is becoming more accepted as a way of allocating funds, encouraging staff engagement and developing innovation for research is a format based the BBC television series, Dragons' Den. This article describes how Hounslow and Richmond Community Healthcare NHS Trust, London, has developed a 'Dragons' Den initiative' of annual competitive research funding allocation to ensure that some of the most dynamic practice in the trust is captured.

 6. Das Bild behinderter Menschen in den Medien

  OpenAIRE

  Radtke, Peter

  2006-01-01

  „Das Bild von Behinderung und behinderten Menschen in den Medien“ - dieses Thema führt sehr leicht zur Schwarz-Weiß-Malerei. Bekanntlich fällt es schwer, es allen recht zu machen. So nimmt es nicht Wunder, dass sich Betroffene und ihre Angehörigen in den Medien sowohl quantitativ als auch qualitativ oftmals nicht angemessen repräsentiert fühlen. [...] In dieser Situation bilden die Medien die wichtigste und oft einzige Informationsquelle über das Leben und die Möglichkeiten von Menschen mit e...

 7. Emotiv Kunstig Intelligens - Den etiske forpligtigelse

  OpenAIRE

  Beinkamp, Line; Aalbæk Jensen, Sandra

  2013-01-01

  Under emnet Kunstig Intelligens har vi valgt at arbejde med et scenarie som diskuterer hvad der i fremtiden ville ske hvis man var i stand til at fremstille robotter, eller nærmere betegnet Cyborgs, med menneskelige kognitive egenskaber. Derpå vil dette projekt blive udarbejdet som et tankeeksperiment, også på engelsk kaldet en ”Intuition Pump”, som vil undersøge hvordan vi burde handle, hvis skabelsen af kunstig intelligens faktisk burde anses for en realistisk mulighed. Med dette i mente vi...

 8. Den udødelige gangster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2009-01-01

  Hollywood har igennem et århundrede hyldet de voldspsykopater, som de fleste gangstere nu engang er. Michael Manns Public Enemies er seneste skud på stammen i den lange række af amerikanske gangsterfilm, der tog sin begyndelse i starten af 1930'erne, og som meget hurtig blev til en mytisk...

 9. Den skrøbelige sandhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peter Ole

  2010-01-01

  Artiklen retter fokus mod de seneste års udvikling af den aktivistiske dokumentarfilm. Med analytiske punktnedslag hos instruktørerne Michael Moore, Morgan Spurlock, Dylan Avery, Robert Greenwald og Mauro Andrizzi undersøges de forbindelser der eksisterer mellem udtrykket i de populære spillefilm...

 10. Joop van den Bremen, Streektaalmuziek in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  A.J.C. van der Hoeven (Arno)

  2015-01-01

  textabstractIn 1996, folk music fan Joop van den Bremen started his website Streektaalmuziek in Nederland (“Regional language music in the Netherlands”).1 On this website he collects information on Dutch musicians singing in dialect.2 As of September 2014, his still expanding database contains 6,164

 11. Nyliberalisme, universiteter og den akademiske frihed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2011-01-01

  Den akademiske frihed er forbundet med absolut frihed til at frembringe og videreformidle viden. Denne ide med universitetet er blevet udfordret ganske kraftigt i de senere år, ikke kun i Danmark. Stærke rådgivningsinstitutioner som OECD og EU har i en del år anbefalet, at universiteternes opgave...

 12. Tre teorier om den moralske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Andreasen, Brian Kjær

  I artiklen gennemgås tre forskellige men teorihistorisk relaterede perspektiver på forståelsen af moralsk udvikling: Piaget, Kohlberg og Gilligan. I den efterfølgende diskussion af disse teoretikeres respektive positioner påpeges såvel forskelle som ligheder i deres betoning af moralens karakter...

 13. Christian Birch - den korrupte konferensråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Frisk

  2005-01-01

    http://www.sidensaxo.dk/fileadmin/saxo-abstract-uploads/christian_birch_den_korrupte_konferensraad_2005_3.pdf......  http://www.sidensaxo.dk/fileadmin/saxo-abstract-uploads/christian_birch_den_korrupte_konferensraad_2005_3.pdf...

 14. 'Welzijnsvloer verdient zich op den duur terug'; van den Berg beproeft de groene vlag roostervloer

  NARCIS (Netherlands)

  Anoniem,

  2010-01-01

  Het onderzoek van Wageningen UR naar de welzijnsvloeren is nog in volle gang. Maar vleeskalverhouder Wijnand van den Berg uit Kootwijkerbroek heeft op eigen initiatief al een welzijnsrooster in zijn stal op proef

 15. Premolarized double dens in dente in albinism - A case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suprabha B

  2005-09-01

  Full Text Available Dens in dente are known to be associated with many dental abnormalities such as taurodontism microdontia, gemination, and dens evaginatus. This paper describes a rare case of double dens in dente in a lateral incisor with crown morphology similar to a premolar present in a patient with features of albinism. Problems associated with this condition and their management is discussed.

 16. Ueber die arten und den Skelettbau von Culcita

  NARCIS (Netherlands)

  Hartlaub, Clemens

  1892-01-01

  Das Genus Culcita Agass. zählt durch die merkwürdige Form und die ansehnliche Grösse seiner Arten zu den interessantesten Asteriden, und gut conservirte Exemplare davon gehören zu den Zierden unsrer Museen. Um so bedauerlicher erschien es mir, als ich vor einiger Zeit den Versuch machte die von

 17. Human disturbances of denning polar bears in Alaska

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amstrup, S.C.

  1993-01-01

  Polar bears (Ursus maritimus) give birth in dens of snow and ice. The altricial neonates cannot leave the den for >2 months post-partum and are potentially vulnerable to disturbances near dens. The coastal plain (1002) area of Alaska's Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) lies in a region of known polar bear denning and also may contain >9 billion barrels of recoverable oil. Polar bears in dens could be affected in many ways by hydrocarbon development. The distribution of dens on ANWR was documented between 1981 and 1992 and responses of bears in dens to various anthropogenic disturbances were observed. Of 44 dens located by radiotelemetry on the mainland coast of Alaska and Canada, 20 (45%) were on ANWR and 15 (34%) were within the 1002 area. Thus, development of ANWR will increase the potential that denning polar bears are disturbed by human activities. However, perturbations resulting from capture, marking, and radiotracking maternal bears did not affect litter sizes or stature of cubs produced. Likewise, 10 of 12 denned polar bears tolerated exposure to exceptional levels of activity. This tolerance and the fact that investment in the denning effort increases through the winter indicated that spatial and temporal restrictions on developments could prevent the potential for many disruptions of denned bears from being realized. 16 refs., 1 fig., 2 tabs

 18. [Von den Restgütern zu den Sowchosen in Estland 1939-1953. Dokumentensammlung] / Olev Liivik

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivik, Olev, 1975-

  2011-01-01

  Arvustus: Von den Restgütern zu den Sowchosen in Estland 1939-1953 : Dokumentensammlung / Hrsg. von David Feest, Karsten Brüggemann. Berlin : Lit Verlag, 2010. (Schriften der Baltischen historischen Kommission ; Bd. 15)

 19. Bør vi udvide den legale brug af cannabismedicin i Danmark?

  OpenAIRE

  Brøndt, Rikke Søs; Borup, Anastasija; Andreasen, Kristvør; Nielsen, Stig Hamborg

  2016-01-01

  Cannabis is believed to have many medical purposes mostly as a way to treat pain connected with cancer and multiple sclerosis. Despite of the medical effect cannabis is mainly used for its intoxicating effect. This lead to an ilegalization of cannabis. The illegalization made it hard to research in cannabis medicine, and collect data for its usage. In 1985 the first Cannabis medicine became legalized in Denmark.The purpose of this report is to enlighten the debate in an objective way, on whet...

 20. VizieR Online Data Catalog: HST/ACS Coma Cluster Survey. VI. (den Brok+, 2011)

  Science.gov (United States)

  den Brok, M.; Peletier, R. F.; Valentijn, E. A.; Balcells, M.; Carter, D.; Erwin, P.; Ferguson, H. C.; Goudfrooij, P.; Graham, A. W.; Hammer, D.; Lucey, J. R.; Trentham, N.; Guzman, R.; Hoyos, C.; Verdoes Kleijn, G.; Jogee, S.; Karick, A. M.; Marinova, I.; Mouhcine, M.; Weinzirl, T.

  2018-01-01

  We have used the data from the HST/ACS Coma Cluster Survey, a deep two-passband imaging survey of the Coma cluster. A full description of the observations and data reduction can be found in Paper I (Carter et al., 2008ApJS..176..424C). We have derived colour gradients for a sample of confirmed or very likely Coma cluster members. (2 data files).

 1. Jamie Oliver i den gode smags tjeneste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2014-01-01

  det gode liv er i stigende grad blevet en central del af genren i dag, hvor særligt kogebogsforfatternes privatliv og livsstil – altså et selvbiografisk element – er blevet et bærende narrativ i mange kogebøger. Med sådanne iscenesættelser og dramatiseringer af forestillinger om det gode liv bevæger...... den gode sags tjeneste først og fremmest tjener til at skabe et positivt billede af tv-kokken/kogebogsforfatteren som etisk individ (og brand) på bekostning af de gastronomisk nødstedte. Det skal nævnes, at jeg i min læsning af Jamies kogebogs-kampskrift har ladet mig inspirere af den russisk...

 2. Stephen Schwartz og den folkelige lyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  2013-01-01

  Stephen Schwartz døde i foråret 2013. I denne artikel forsøger Jacob Kreutzfeldt, der gennemførte en række interviews med Schwartz gennem hans sidste år, at indkredse den æstetiske grundholdning, der prægede hans arbejde med radiomontagen i DR.......Stephen Schwartz døde i foråret 2013. I denne artikel forsøger Jacob Kreutzfeldt, der gennemførte en række interviews med Schwartz gennem hans sidste år, at indkredse den æstetiske grundholdning, der prægede hans arbejde med radiomontagen i DR....

 3. Dens Evaginatus: A Problem-Based Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Ayer

  2015-01-01

  Full Text Available Dens evaginatus is an uncommon developmental anomaly of human dentition characterized by the presence of tubercle on the occlusal surface of mandibular premolars and lingual surface of anterior teeth. Due to occlusal trauma this tubercle tends to fracture thus exposing the pathway to the pulp chamber of teeth. This case report is about the presentation of dens evaginatus in mandibular premolars bilaterally; among them tooth 44 was associated with chronic apical periodontitis. Fractured tubercle of three premolars was sealed with composite resin. Root canal treatment was performed with tooth 44. Routine endodontic treatment did not result in remission of infection. Therefore, culture and sensitivity tests were performed to identify the cause and modify treatment plan accordingly. Triple antibiotic paste was used as an intracanal medicament to disinfect the root canal that resulted in remission of infection.

 4. Den danske fødevaresektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bosselmann, Aske Skovmand; Gylling, Morten

  2012-01-01

  Den danske fødevaresektor har et højt niveau for så vidt angår miljø og bæredygtighed. Der kan være et potentiale for vækst og beskæftigelse i at bruge dette relativt høje niveau til at give danske virksomheder adgang til attraktive eksportmarkeder, hvor fødevarer, der er dokumenteret bæredygtige...

 5. Open Access og Den Bibliometriske Forskningsindikator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dorch, Bertil

  2011-01-01

  I sine "Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark" foreslår det nationale Open Access Udvalget blandet andet, at Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) bør koordineres med en national Open Access-politik. I dette paper, der er baseret på et blogindlæg, fremfører forfatteren...... fire grunde til, hvorfor han synes det er en dårlig idé at koble Open Access til BFI....

 6. Injury Biomechanics of C2 Dens Fractures

  OpenAIRE

  Yoganandan, Narayan; Pintar, Frank; Baisden, Jamie; Gennarelli, Thomas; Maiman, Dennis

  2004-01-01

  The objective of this study is to analyze the biomechanics of dens fractures of the second cervical vertebra in the adult population due to motor vehicle crashes. Case-by-case records from the Crash Injury Research and Engineering Network (CIREN) and National Automotive Sampling System (NASS) databases were used. Variables such as change in velocity, impact direction and body habitus were extracted. Results indicated that similarities exist in the two databases despite differences in sampling...

 7. Simultaneous Occurrence of Dens Invaginatus and Fusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amit Mhapuskar

  2013-01-01

  Full Text Available Although Dens invaginatus and fusion are well-known and well established dental anomalies, they are rarely seen in supernumerary teeth. In this article, simultaneous occurrence of Dens invaginatus and fusion between maxillary lateral incisor and a supernumerary tooth is described. Dens invaginatus is clinically significant due to the possibility of the pulpal involvement; pulpitis, necrotic pulps and chronic periapical lesions are often associated with this anomaly without clinical symptoms. Fusion has a negative impact on the aesthetics, especially when it occurs in maxillary anterior teeth. It is difficult to clinically make differential diagnosis between fused teeth and geminated teeth, especially when these anomalies take place together with hypodontia or supernumerary tooth. It has been found that sequel of such teeth may result in delayed eruption, ectopic eruption or even impaction of permanent teeth; hence proper diagnosis by clinical and radiographic methods and intervention at appropriate time is of paramount importance. The accurate knowledge of variations in morphology of tooth and pulp cavity greatly assists the dentist in planning successful treatment options.

 8. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 9. Mens vi venter på kommissionen..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul

  2008-01-01

  Den kommende PET-kommissions rapport vil især være interessant med henblik på, hvordan den bedømmer PETs billede af den indre trussel i Danmark under de skiftende perioder af Den Kolde Krig, og hvor realistisk billedet var. Forhåbentlig kommer der en sober debat om rapporten, hvis konklusioner so...

 10. Den fantastiske kanon fylder ti år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  I Folkeskolen vil vi gerne have at børnene lærer at tænke udenfor kassen, men når vi i hovedfaget dansk møder eleverne, giver vi dem gerne socialrealistisk litteratur. Det kan være, at vi skulle gøre det anderledes....

 11. Lev Semjonovitsj Vygotskij og den kulturhistoriske psykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitmøller, Jacob; Hviid, Pernille

  2017-01-01

  . Forfatterne legger vekt på å formidle de forskjellige retningenes forståelse av normale utviklingsforløp i vår tid, men ser det også i lys av en mer bekymringsskapende utvikling. Vi møter klassisk psykoanalyse, nyere psykoanalytiske perspektiver, tilknytningsteori, Daniel Sterns, Piagets og Vygotskijs...

 12. Dens evaginatus and dens invaginatus in a double tooth: A rare case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaurav Sharma

  2015-01-01

  Full Text Available The presence of dens invaginatus (DI and dens evaginatus (DE on same tooth is a rare phenomenon. However, when these dental anomalies occur on a double tooth, it becomes an extremely rare phenomenon. The authors report a rare case of DI and DE on fused permanent maxillary central incisor with supernumerary tooth in a 40-year-old male. The present article also focuses on the differentiating fusion from gemination and also reviews preventive and management strategies for tooth with complex dental anatomy.

 13. Identitetsonani

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hougaard, Anders

  2015-01-01

  Jagten på identitet fordrer endeløse selvmanifestationer. Men de hjælper os ikke til at kaste anker i omverdenen; vi bumper bare ind i den i forsøget på at finde os selv. I længden bliver det tomt, og så tager længslen efter fællesskab til......Jagten på identitet fordrer endeløse selvmanifestationer. Men de hjælper os ikke til at kaste anker i omverdenen; vi bumper bare ind i den i forsøget på at finde os selv. I længden bliver det tomt, og så tager længslen efter fællesskab til...

 14. Droht den "kleinen Sprachen" das Aussterben?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Lemić

  2014-12-01

  Full Text Available Die Prozesse der Globalisierung sind die Ursache für viele Änderungen in der Weltgemeinschaft, vor allem die Entfernung von Unterscheidungsmerkmalen (in Bezug darauf, dass „zwischen vielen ethnischen Zeichen, das was dauernd ist, ist die Dichotomisierung/Differenzierung eines „Wir-und-die-Anderen“ (Grbić, 2003, 93-64. Diese Zeichen wirken als Zeichen der Resozialisierung, die die bestehenden Identitäten löschen und sich an der Schaffung neuer Strukturen beteiligen. Die Zeit der Romantik in Europa ermöglichte die Schaffung von Nationalstaaten und ihr Hauptmerkmal war die Nationalsprache. Diese Art der sozialen Differenzierung hatte das Ziel, die Illusion einer vollständig homogenisierten Gesellschaft zu schaffen und damit den Prozess der Zerstörung der „kleinen“ Sprachen zu beginnen. Sprache und Kultur erwiesen sich als Grundlage der Gemeinschaftserhaltung. Die Homogenisierung ermöglicht Aktivitäten mit dem Ziel, einem Individuum zu helfen, sich als Individuum und als Mitglied der Gemeinschaft zu behaupten. Keine dieser beiden Identitäten kann ohne die Wechselwirkung mit der Umgebung erreicht werden. Die sprachliche Interaktion mit anderen Mitgliedern ist das Schlüsselsegment, das Menschen von anderen Lebensformen unterscheidet. Durch den Austausch von Erfahrungen mit anderen kommt der Mensch auf allen Ebenen voran und mit der Erfindung der Schrift öffnete er die Tür zur Entwicklung der Zivilisation. In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit der Frage der „Prestige“-Sprachen, die auf der Grundlage der Macht der Gemeinschaft der Muttersprachler ihren Bereich weit über die Grenzen des eigenen Landes hinaus erweitern und so eine politische und wirtschaftliche Vormachtstellung schaffen, aber auch mit den Auswirkungen jener Sprachen auf die Dekonstruktion oder möglicherweise vollständige Ausrottung der Sprachen, die auf diese Weise an Einfluss verlieren, unmodern werden und sich die Frage der Notwendigkeit ihrer

 15. Den danske ROSE-undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Annemarie Møller; Allerup, Peter; Arnvig, Birgitte

  ROSE (Relevance of Science Education) er en international komparativ undersøgelse af 15-åriges holdninger til og interesse for naturfagsundervisning, naturvidenskab og teknologi med deltagelse af ca. 40. lande. Dataindsamlingen til den danske del af ROSE-undersøgelsen blev gennemført i 2003....... Antologien giver et overblik over  og forskellige perspektiver på de danske 15-åriges besvarelser af de ca. 280 spørgsmål i det danske ROSE-skema....

 16. Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle

  Artiklen undersøger tre problemstillinger: 1) Hvor udbredt er forskellige former for transnational organisatorisk innovation i den danske offentlige sektor? 2) Hvordan er disse organisatoriske innovationer relateret til hinanden? 3) Er forskelle i deres udbredelse signifikant relateret til...... innovation og dels på forskelle og ligheder mellem statslige og kommunale organisationer. Elleve former for organisatorisk innovation, hvoraf mange ofte forbindes med New Public Management (NPM), er inkluderet i de empiriske analyser: Privatisering/udlicitering, Bestiller-Udfører model, Kontraktstyring, Mål...

 17. Fusion og koncentration i den danske svineslagterisektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  Strukturudviklingen i den danske slagterisektor er gået hurtig i de seneste ti-år. Koncentrationen steg kraftigt efter midten af 1980‘erne, men i de sidste 10-15 år er udviklingen i et vist omfang stagneret eller endog vendt, og koncentrationen har været faldende. En evt. fusion mellem Danish Crown...... og Tican vil sandsynligvis ikke opveje dette fald i koncentration. De historiske erfaringer fra sektoren viser endvidere, at virksomheder efter en fusion ofte taber markedsandele. Markedet for svinekød er blevet langt mere internationaliseret i de senere år, og dette alene vil øge konkurrencen....

 18. Zoologien i den klassiske islamiske kultur

  OpenAIRE

  Provencal, Philippe; Aarab, Ahmed

  2014-01-01

  Denne artikel bringer en oversigt over forskning i den zoologiske videnskab, således som denne er kommet til udtryk i tekster skrevet på klassisk arabisk fra anden halvdel af 700-tallet til 1400-tallet. I lyset af nyere forskning og med eksempler hentet fra de arabiske tekster selv, bliver en ny bedømmelse af disse teksters faglige indhold foreslået. This article brings a survey of research on the science of zoology in the Classical Arabic/Islamic Culture as revealed in texts on this subje...

 19. Denning behaviour of non-gravid wolves, Canis lupus

  Science.gov (United States)

  Mech, L.D.; Phillips, M.K.; Smith, D.W.; Kreeger, T.J.

  1996-01-01

  Wild wolves (Canis lupus) that had produced pups in earlier years but were not currently pregnant, and ovariectomized captive wolves, dug dens during and after the whelping season even though they produced no pups. These observations suggest that den digging is not a function of pregnancy or of ovarian estrogen or progesterone. We hypothesize that increasing prolactin in spring elicits or mediates den-digging behavior.

 20. Den skjulte Oldtid – den nye udstilling på Nationalmuseet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Bruno

  2009-01-01

  Enhver udstilling konstruerer sin besøgende! Man skal som besøgende have bestemte forudsætninger, en vis viden, kende bestemte kategorier, have en bestemt form for nysgerrighed – og det er udstillingen som skaber dette særsprog med dets muligheder for at udelukke eller inkludere den besøgende. De...

 1. Konservatismen og den højreradikale terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Houlberg

  2011-01-01

  Den norske højreekstremist Anders Behring Breiviks terror mod det norske samfund har herhjemme ledt til en voldsom debat om blandt andet forbindelsen mellem tonen i debatten og terrorangrebet og forholdet mellem den siden 2001 meget omtalte kulturkonservatisme og Anders Breiviks terrorhandling....... Essayet Konservatismen og den højreradikale terror forsøger dels at skabe klarhed over fronterne i debatten, dels at rette en kritik mod såvel tendensen til at afskrive handlingen som uforståelig som af tendensen til at slå den bredere højrefløjs kritik af multikulturalismen i hartkorn med Breiviks...

 2. Mozart, Karl Barth, og den kristne troslæren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2010-01-01

  En diskussion af Karl Barths teologiske brug af W.A.Mozart i den kirchliche Dogmatik med kontekstuel inddragelse af en til en vis grad tilsvarende overordnet diskussion af Mozart, skrevet af en samtidig musiker, den fremtrædende Mozart-dirigent Ferenc Fricsay. ......En diskussion af Karl Barths teologiske brug af W.A.Mozart i den kirchliche Dogmatik med kontekstuel inddragelse af en til en vis grad tilsvarende overordnet diskussion af Mozart, skrevet af en samtidig musiker, den fremtrædende Mozart-dirigent Ferenc Fricsay. ...

 3. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 4. Trump, NATO og den europæiske sikkerhedsarkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsmose, Jens; Henriksen, Anders

  Manglende klarhed i den amerikanske linje over for det NATO, landet indtil nu har taget føringen i, vil få konsekvenser for Europa og for Danmarks muligheder og valg. Denne rapport ser på konsekvenserne for den europæiske sikkerhedsarkitektur....

 5. Vildsvin uønsket i den danske natur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Brasch; Bald, Caroline; Uttenthal, Åse

  2011-01-01

  Vildsvin ønskes fortsat ikke etableret i den danske natur, da de udgør en smitterisiko for husdyr og mennesker. det er helt essentielt for bekæmpelsen, at lodsejere og jægere deltager aktivt. de skal lokalisere de vildsvin, der allerede findes i den danske natur, og nedlægge dem....

 6. Philipp van den Bossche – Sac. Caes. Mai. Phrygiarius

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bukovinská, Beket

  -, č. 0130 (2015), s. 1-18 ISSN 2190-3328 Institutional support: RVO:68378033 Keywords : Philipp van den Bossche * Prague court * Rudolph II * Kunstkammer Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage http://www.riha-journal.org/articles/2015/2015-oct-dec/bukovinska-philipp-van-den-bossche

 7. Empirisme, rationalisme og den moralske følelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Fogh

  2003-01-01

  Sammenlignende diskussion af David Humes og Immanuel Kants syn på følelsernes rolle for den moralske dom......Sammenlignende diskussion af David Humes og Immanuel Kants syn på følelsernes rolle for den moralske dom...

 8. Laika – den første hund i rummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2013-01-01

  DETTE ER DEN FØRSTE ARTIKEL I EN SERIE OM FORSØGSDYRENES ROLLE I RUMFORSKNINGEN. DYRENE SPILLEDE EN CENTRAL ROLLE I RUSSERNES OG AMERIKANERNES RUMKAPLØB UNDER DEN KOLDE KRIG. I DAG BRUGES DYRENE TIL MEDICINSKE FORSØG UDFØRT I VÆGTLØS TILSTAND. FØRSTE ARTIKEL HANDLER OM GADEKRYDSET LAIKA, SOM BLEV...

 9. Synteserapport & 1. Indenrigspolitiske forhold i Den Islamiske Republik Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Valling

  Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik......Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik...

 10. Forårets konflikter godt for den danske model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  2008-01-01

  Den store vinder ved forårets konflikter var den danske model for aftaler på arbejdsmarkedet. De offentlige fagforeninger fik sig en lærestreg, da regeringen og Folketinget til de flestes overraskelse lod de lovlige konflikter løbe i ugevis. For hermed tvang man parterne, og især forbundene, til...

 11. "Den lille havfrue" som digital pop op-bog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mygind, Sarah

  2017-01-01

  Anmeldelse af: DIGITAL POP OP-BOG H. C. ANDERSEN OG BOOKS & MAGIC DEN LILLE HAVFRUE Bog og App til iOS & Android 5......Anmeldelse af: DIGITAL POP OP-BOG H. C. ANDERSEN OG BOOKS & MAGIC DEN LILLE HAVFRUE Bog og App til iOS & Android 5...

 12. Nye militære trends i den syriske borgerkrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engen, Torben Toftgaard; Kjellund, Jon

  2018-01-01

  I den flerårige syriske borgerkrig har der fundet tre nye militære trends sted, der peger imod, at fremtidens landmilitære kampplads vil være væsensforskellig fra indsatserne i Irak og Afghanistan. Denne rapport analyserer de tre trends inden for digitaliseringen af den hybride krigsførelse og ka...

 13. Samarbejdets betydning i den ’klassiske udlicitering’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholst, Andrej Christian

  2015-01-01

  Hvilken betydning har ’samarbejde’ i kontraktstyringen mellem offentlige myndigheder og private entreprenører inden for de ’klassiske’ udbudsområder? I både den administrative praksis og den politologiske litteratur betragtes en effektiv anvendelse af udlicitering på de klassiske udbudsområder of...

 14. [Identification of Dens Draconis and Os Draconis by XRD method].

  Science.gov (United States)

  Chen, Guang-Yun; Wu, Qi-Nan; Shen, Bei; Chen, Rong

  2012-04-01

  To establish an XRD method for evaluating the quality of Os Draconis and Dens Draconis and applying in judgement of the counterfeit. Dens Draconis, Os Draconis and the counterfeit of Os Draconis were analyzed by XRD. Their diffraction patterns were clustered analysis and evaluated their similarity degree. Established the analytical method of Dens Draconis and Os Draconis basing the features fingerprint information of the 10 common peaks by XRD pattern. Obtained the XRD pattern of the counterfeit of Os Draconis. The similarity degree of separate sources of Dens Draconis was high,while the similarity degree of separate sources of Os Draconis was significant different from each other. This method can be used for identification and evaluation of Os Draconis and Dens Draconis. It also can be used for identification the counterfeit of Os Draconis effectively.

 15. Kosmetisk kirurgi og den transformérbare krop -en analyse af den amerikanske tv-serie Nip/Tuck

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Anne

  2009-01-01

  En analyse af krops- og kønsiscenesættelser i den amerikanske tv-serie om kosmetisk kirurgi Nip/Tuck......En analyse af krops- og kønsiscenesættelser i den amerikanske tv-serie om kosmetisk kirurgi Nip/Tuck...

 16. Strategic IT Assurance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthing, Hans Henrik

  Dette er en præsentation af udvikling af IT strategisk reivisonsplan ved at anvende Cobit som reference. Den tager også fat i, hvordan man involverer daglig og øverste ledelse i IT Governance. Den tager også fat på udfordringerne med at integrere IT revision med den finansielle revision. Den...

 17. Endodontic, surgical and periodontal treatment of dens invaginatus. Case report.

  Science.gov (United States)

  Castellarin, M; Demitri, V; Politi, M

  2001-01-01

  The aim of this paper is to propose a single stage global treatment of endodontic, periapical and periodontal lesions in a lateral maxillary incisor with dens invaginatus. A 24 year-old woman presenting a lateral maxillary incisor with dens invaginatus in association with periapica1 and periodontal lesions underwent simultaneous surgical, endodontic and periodontal regenerative procedures. At 2, 6, 12, 18 months follow-up the radiographic healing appeared to be improved and the periapical lesion healed completely 1 year after surgical intervention. Surgery in association with endodontic and periodontal procedures represents the treatment of choice to maximize long term prognosis in cases of dens invaginatus with chronic periapical and periodontal lesions.

 18. cis-dioxomolybdenum(VI)-(ONO)

  Indian Academy of Sciences (India)

  Various ONO type Schiff base ligands L(H)2 used for the preparation of ... and derivatives.6–33 Depending on the method of prepa- ration .... HCl. Scheme 6. Synthesis of a Mo(VI) Schiff base complexe by selective inversion at C–1 carbon of a ...

 19. VI Tallinna arhitektuuritriennaal / Leonhard Lapin

  Index Scriptorium Estoniae

  Lapin, Leonhard, 1947-

  2005-01-01

  15.-17. IX Tallinnas Niguliste kirikus toimuval VI Tallinna arhitektuuritriennaalil esinevad inglise arhitektuurikriitik Peter Davey, šveitsi arhitekt Peter Zumthor, soome arhitekt Juha Leviskä, eesti arhitekt Vilen Künnapu, eesti kunstiajaloolane Juhan Maiste jt. Külastatakse KUMU, tutvutab autor Pekka Vapaavuori

 20. Den spilkompetente lærer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hanghøj, Thorkild; Møller, Lise Dissing

  2017-01-01

  lærer skal kunne udvælge, afprøve, spille, forstå, iscenesætte, facilitere og evaluere brugen af spil i undervisningen. Læreres spilkompetence kan beskrives som en kobling af to praksisformer, der dels handler om at udvise game literacy (“spilkyndighed”), dels handler om gamemastering, som er lærerens...... didaktiske evne til at kunne iscenesætte spilscenarier i undervisningen. Artiklen gennemgår en række empiriske eksempler på game literacy og gamemastering i forhold til brugen af komplekse computerspil som Minecraft og Torchlight II i undervisningen. Til sidst opsummerer vi didaktiske principper for, hvad...

 1. Injury biomechanics of C2 dens fractures.

  Science.gov (United States)

  Yoganandan, Narayan; Pintar, Frank; Baisden, Jamie; Gennarelli, Thomas; Maiman, Dennis

  2004-01-01

  The objective of this study is to analyze the biomechanics of dens fractures of the second cervical vertebra in the adult population due to motor vehicle crashes. Case-by-case records from the Crash Injury Research and Engineering Network (CIREN) and National Automotive Sampling System (NASS) databases were used. Variables such as change in velocity, impact direction and body habitus were extracted. Results indicated that similarities exist in the two databases despite differences in sampling methods between the two sources (e.g., CIREN is not population based). Trauma is predominantly associated with the frontal mode of impact. Majority of injuries occur with change in velocities below current federal guideline thresholds. No specific bias exists with respect to variables such as age, height, weight, and gender. Because similar conclusions can be drawn with regard to vehicle model years, design changes during these years may have had little effect on this injury. To ameliorate trauma, emphasis should be placed on the frontal impact mode and entire adult population. Because of clinical implications in the fracture type (II being most critical) and lack of specific coding, CIREN data demonstrates the need to improve injury coding in the AIS and application in the NASS to enhance occupant safety and treatment in the field of automotive medicine.

 2. Radiomontagen og dens radiofoniske rødder. Om hørebilledet, den litterære tekstmontage, featuren og den moderne radiomontage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Poulsen

  2001-09-01

  Full Text Available Radiomontagen og dens genrevarianter, hørebilledet og featuren har tidligere har tidligere været genstand for interesse fra især den æste- tiske og tekstanalytisk orienterede radioforskning. I denne artikel sæt- tes genren ind i en bredere kontekst, sociokulturelt og medie- og insti- tutionshistorisk. Ledetrådene i den diakrone fremstilling er dels spørgs- målet om genrens historiske og genremæssige rødder, dels en kombi- neret tekstanalytisk og receptionsæstetisk tilgang, der søger at ind- kredse de positioneringer af lytteren, radiomontagen og dens varianter tilbyder. Artiklen er baseret på grundige arkivstudier i DR og på inter- views med nogle af de ’montører’, som har bidraget til udviklingen af montagen, der i kraft af sin radiofoniske spændvidde mest vedholdende og varieret har forsøgt at udforske menneskets livssituation i den moder- ne verden, samtidig med at lytteren er blevet tilbudt en lytteposition, der prioriterer refleksion og eftertanke.

 3. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 4. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 5. CIOs mangler fundamentale egenskaber for at lede den digitale transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørn-Andersen, Niels

  2016-01-01

  CIOs er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO-s personligheder......CIOs er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO-s personligheder...

 6. Malaysia. Kan den politiske fred fortsætte?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fleming, Daniel; Søborg, Henrik

  2008-01-01

  Der er valg i det muslimske Malaysia den 8. marts 2008. Et land med klar etnisk opdeling, men også med stor politisk stabilitet. Hvordan hænger det sammen?......Der er valg i det muslimske Malaysia den 8. marts 2008. Et land med klar etnisk opdeling, men også med stor politisk stabilitet. Hvordan hænger det sammen?...

 7. Den danske stat og det naturlige fædreland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glenthøj, Rasmus

  2007-01-01

  forsøgte på engang at være loyale over for både det statsborgerlige fædreland, der inkluderede hele den danske stat, og deres naturlige fædreland Norge, som de følte sig forbundet til gennem deres nationalitet og opvækst. Danskerne opererede med den samme dualistiske fædrelandsopfattelse, hvor de både...

 8. Den europæiske sukkersektor - efter reformerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2017-01-01

  Med reformerne af EU’s sukkerpolitik ændredes vilkårene for hele den europæiske sukkersektor. Resultatet ses nu i form af stærkere struktur- og produktivitetsudvikling og dermed en stigende international konkurrenceevne.......Med reformerne af EU’s sukkerpolitik ændredes vilkårene for hele den europæiske sukkersektor. Resultatet ses nu i form af stærkere struktur- og produktivitetsudvikling og dermed en stigende international konkurrenceevne....

 9. Den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen att bruka self-handicapping

  OpenAIRE

  Ottosson, Olivia

  2008-01-01

  Självkänsla är något vi ständigt bär med oss och den inverkar på vårt agerande samt våra val i livet. Johnson (2003) delar in självkänslan i två delar den inre och yttre, vilka kan kombineras till fyra personligheter. Forskning har visat att självkänslan samvarierar med tendensen till att bruka self-handicapping. Self-handicapping innebär att människan skapar hinder för sig själv påhittade eller verkliga. Etthundrasju studenter fyllde i en enkät bestående av 58 påståenden, vilken mätte inre, ...

 10. Hvad ved vi? Hvad vil vi? Hvad gør vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2011-01-01

  fokus på professionslæring og kompetenceudvikling i et livslangt læringsperspektiv. DEtte kan gøres ved at man i kommunerne tænker i tre forskellige former for mentoring de første to år.: en til en menoring, supervision og transparen det første år og gruppementoring det andet år efterfulgt af peer......-group mentoring de følgende år som led i dels den kommunale skoleudvikling, dels i lærernes fortsatte professionelle udvikling....

 11. Vi mangler endnu et panel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2016-01-01

  Vi mangler højtuddannede værdiskabere, som transformerer gode idéer og teknologier til indtjening og velstand. Først i mødet med markedet afgøres fremtiden. Troels Lund Poulsen bør nedsætte et kommercialiseringspanel, der byder ind med løsninger, hvordan Danmark bliver et land ikke kun med gode...

 12. Grizzly bear denning chronology and movements in the Greater Yellowstone Ecosystem

  Science.gov (United States)

  Haroldson, Mark A.; Ternent, Mark A.; Gunther, Kerry A.; Schwartz, Charles C.

  2002-01-01

  Den entrance and emergence dates of grizzly bears (Ursus arctos) in the Greater Yellowstone Ecosystem are important to management agencies that wish to minimize impacts of human activities on bears. Current estimates for grizzly bear denning events use data that were collected from 1975–80. We update these estimates by including data obtained from 1981–99. We used aerial telemetry data to estimate week of den entry and emergence by determining the midpoint between the last known active date and the first known date denned, as well as the last known date denned and the first known active date. We also investigated post emergence movement patterns relative to den locations. Mean earliest and latest week of den entry and emergence were also determined. Den entry for females began during the fourth week in September, with 90% denned by the fourth week of November. Earliest den entry for males occurred during the second week of October, with 90% denned by the second week of December. Mean week of den entry for known pregnant females was earlier than males. Earliest week of den entry for known pregnant females was earlier than other females and males. Earliest den emergence for males occurred during the first week of February, with 90% of males out of dens by the fourth week of April. Earliest den emergence for females occurred during the third week of March; by the first week of May, 90% of females had emerged. Male bears emerged from dens earlier than females. Denning period differed among classes and averaged 171 days for females that emerged from dens with cubs, 151 days for other females, and 131 days for males. Known pregnant females tended to den at higher elevations and, following emergence, remained at higher elevation until late May. Females with cubs remained relatively close (grizzly bear populations in the southern Rocky Mountains. 

 13. Er kollaborativ læring noget der findes - eller bare noget vi taler om?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Ejsing

  2003-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518. Hvad foregår der, når studerende arbejder i grupper? I almindelighed ved vi det ikke og kan kun bedømme resultatet i form af oplæg, opgaver, rapporter og procesbeskrivelser. Når gruppearbejdet foregår computermedieret - f.eks. som CSCL (Computer Supported Collaborative Learning - har man dog på grund af den skriftlige kommunikations permanens en enestående chance for at iagttage hvad der er foregået, og vurdere både samarbejdet og den læring, der kan spores. I artiklen undersøges samarbejde, refleksion og læring i en gruppekonference i konferencesystemet FirstClass (FC ud fra både en teoretisk og en empirisk nysgerrighed: Hvad er den læringsteoretiske baggrund for at hævde værdien af gruppearbejde, og kan man påvise et refleksivt læringspotentiale i computermedieret gruppearbejde empirisk?

 14. Er kollaborativ læring noget der findes - eller bare noget vi taler om?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Ejsing

  2003-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

  Hvad foregår der, når studerende arbejder i grupper? I almindelighed ved vi det ikke og kan kun bedømme resultatet i form af oplæg, opgaver, rapporter og procesbeskrivelser. Når gruppearbejdet foregår computermedieret - f.eks. som CSCL (Computer Supported Collaborative Learning - har man dog på grund af den skriftlige kommunikations permanens en enestående chance for at iagttage hvad der er foregået, og vurdere både samarbejdet og den læring, der kan spores. I artiklen undersøges samarbejde, refleksion og læring i en gruppekonference i konferencesystemet FirstClass (FC ud fra både en teoretisk og en empirisk nysgerrighed: Hvad er den læringsteoretiske baggrund for at hævde værdien af gruppearbejde, og kan man påvise et refleksivt læringspotentiale i computermedieret gruppearbejde empirisk?

 15. E-shop 'til you drop : En studie över e-handlares anpassning av den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang

  OpenAIRE

  Alcazar, Alexander; Kastås, Sandra

  2011-01-01

  Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en fysisk köpprocess. Vår frågeställning var således: Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att anpassa den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang? För att undersöka detta använde vi oss av Overbys artikel "Process Virtualization Theory and the Impact of Information Technology" från 2008 d...

 16. Fox Den Disease: An Interesting Case Following Delayed Diagnosis.

  Science.gov (United States)

  Stehr, Ryan C; Kim, Nicholas; LoGiudice, John A; Ludwig, Kirk

  2015-06-01

  Pyoderma fistulans sinifica, also known as fox den disease, is a rare and poorly understood inflammatory disorder of the skin and subcutaneous tissues. This disorder is often mistaken for other inflammatory skin disorders and treated inappropriately. The authors describe the case of a 53-year-old male who presented to the colorectal surgery service with a longstanding diagnosis of perirectal Crohn's disease. Despite aggressive immunosuppression and numerous surgical procedures, the patient continued to have unrelenting purulent drainage from the skin of his buttocks. Following wide excision of the affected skin and subcutaneous tissues by the colorectal surgeon, the plastic surgery team reconstructed the 30 cm x 55 cm wound using a combination of local flaps and skin grafts. The initial pathology report of the excised specimen confirmed the presence of nonspecific abscesses and inflammation. Upon special request by the plastic surgery team, the sample was resectioned with the specific intent of establishing a diagnosis of fox den disease. The additional slides met the criteria for an unequivocal diagnosis of fox den disease. Immunosuppression was discontinued and the patient healed his wounds without complication. Fox den disease is often overlooked because of the obscurity of the disease and the special histological sectioning needed to establish a diagnosis. In this case, the patient was unnecessarily treated with immunosuppressive drugs for more than 3 decades because of a misdiagnosis. With increased awareness of fox den disease, perhaps its pathophysiology can be better elucidated as more patients are appropriately diagnosed and treated.

 17. Dét, der forsvinder, tager jeg med

  DEFF Research Database (Denmark)

  Auken, Sune; Skriver, Svend

  Bogen rummer en samlet og nuanceret fortolkning af udviklinger, sammenhænge og spændingsforhold fra værk til værk i Søren Ulrik Thomsens poesi og poetik fra City Slang (1981) til Det værste og det bedste (2002).......Bogen rummer en samlet og nuanceret fortolkning af udviklinger, sammenhænge og spændingsforhold fra værk til værk i Søren Ulrik Thomsens poesi og poetik fra City Slang (1981) til Det værste og det bedste (2002)....

 18. American black bear denning behavior: Observations and applications using remote photography

  Science.gov (United States)

  Bridges, A.S.; Fox, J.A.; Olfenbuttel, C.; Vaughan, M.B.

  2004-01-01

  Researchers examining American black bear (Ursus americanus) denning behavior have relied primarily on den-site visitation and radiotelemetry to gather data. Repeated den-site visits are time-intensive and may disturb denning bears, possibly causing den abandonment, whereas radiotelemetry is sufficient only to provide gross data on den emergence. We used remote cameras to examine black bear denning behavior in the Allegheny Mountains of western Virginia during March-May 2003. We deployed cameras at 10 den sites and used 137 pictures of black bears. Adult female black bears exhibited greater extra-den activity than we expected prior to final den emergence, which occurred between April 12 and May 6, 2003. Our technique provided more accurate den-emergence estimation than previously published methodologies. Additionally, we observed seldom-documented behaviors associated with den exits and estimated cub age at den emergence. Remote cameras can provide unique insights into denning ecology, and we describe their potential application to reproductive, survival, and behavioral research.

 19. Udredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret på NorFor Plan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Søren; Weisbjerg, Martin Riis; Aaes, Ole

  I Danmark har der været er særlig tradition i forbindelse med foderplanlægningen, idet vi har fokuseret på fodringsøkonomien frem for blot at fokusere på at forsyne koen i forhold til forventede livsytringer. De tidligere udviklede værktøjer har således været baseret på økonomiske principper om et...... produktionsniveauet var væsentligt lavere end i dag. I 2008 blev der med støtte fra mælkeafgiftsfonden gennemført et udredningsarbejde i projektet "Økonomisk foderoptimering i den enkelte besætning baseret på NorFor Plan". Udredningen er gennemført ved brug ekspertvurderinger fra projektdeltagere og workshops...

 20. Policy scenarios for climate protection VI. Greenhouse gas emission scenarios up to the year 2030; Politikszenarien fuer den Klimaschutz VI. Treibhausgas-Emissionsszenarien bis zum Jahr 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matthes, Felix C.; Busche, Julia; Doering, Ulrike [Oeko-Institut, Institut fuer Angewandte Oekologie, Freiburg (Germany)] [and others

  2013-03-15

  The largest emission reduction effects of the policy instruments analysed in this report arise from the more robust implementation of energy rehabilitation standards in the buildings sector, the measures geared to more efficient use of electricity in the tertiary and households sectors, including the effect of higher electricity prices as a consequence of the EU Emissions Trading Scheme, more ambitious efficiency standards for passenger cars and the increased use of renewable energies in the heat, transport and electricity production sectors. Primary energy consumption in Germany decreases in this scenario by approx. 16 % by 2020 and by approx. 32 % by 2030 compared to 2008. The share of renewable energies increases by a factor of 2.2 by 2020 and by a factor of 2.8 by 2030 compared to 2008; overall the share of The largest emission reduction effects of the policy instruments analysed in this report arise from the more robust implementation of energy rehabilitation standards in the buildings sector, the measures geared to more efficient use of electricity in the tertiary and households sectors, including the effect of higher electricity prices as a consequence of the EU Emissions Trading Scheme, more ambitious efficiency standards for passenger cars and the increased use of renewable energies in the heat, transport and electricity production sectors. Primary energy consumption in Germany decreases in this scenario by approx. 16 % by 2020 and by approx. 32 % by 2030 compared to 2008. The share of renewable energies increases by a factor of 2.2 by 2020 and by a factor of 2.8 by 2030 compared to 2008; overall the share of renewable energies in the primary energy supply increases to approx. 23 % by 2020 and to approx. 36 % by 2030. Alongside energy-related greenhouse gas emissions, additional measures in industrial processes also bring about substantial contributions to emission reductions.

 1. Dansk udlevering efter den europæiske arrestordre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elholm, Thomas; Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Henning

  2016-01-01

  Den europæiske arrestordre, der blev vedtaget af EU i 2002, har haft stor betydning for retsudviklingen vedrørende udlevering af personer til strafforfølgning eller strafafsoning i EU. Danmark er - trods retsforbeholdet - fuldt ud med i ordningen om arrestordren, og mange danske domstole har...... efterhånden haft sådanne sager. Det har givet anledning til en række vanskelige juridiske spørgsmål. I den sidste tid har det især drejet sig om, hvorvidt udlevering kan afslås med henvisning til urimelige fængselsforhold i andre lande. EU-domstolen har den 5. april 2016 afsagt en vigtig dom om spørgsmålet...

 2. Filosofisk terapi som træning til døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til livsduelig......Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til...

 3. Diana og Kirke. Den klassiske mytes metamorfose i italienske Renæssance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cecchini, Leonardo

  Den klassiske myte har en særlig stilling i det, Aleida Assmann har kaldt kulturelle Gedächtnis. Takket være dens store udbredelse i den vestlige kultur (både i litteratur, kunst og i andre områder), har den en tendens til at virke, snarere end som konkret ”tekst”, som et udbredt kulturel registe...... renæssancekulturen omarbejder den klassiske myte. Som case-stories vil jeg anvende Kirke-myten og ”den mytiske jagt” (Diana og Aktæon) og vise, hvordan de bliver genanvendt, tilpasset og fortolket i tekster af Petrarca, Boccaccio, Machiavelli og Gelli....

 4. Facial Cellulitis Arising from Dens Evaginatus: A Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chun-Ming Chen

  2005-07-01

  Full Text Available Dens evaginatus is a developmental anomaly that produces a tubercle on the occlusal surface of a tooth. It is found most frequently in the mandibular premolars. The occlusal tubercle easily causes occlusal interferences. Attrition or fracture of the tubercle can lead to pulpitis, pulp necrosis, periapical pathosis, and periapical infection. This case report illustrates the treatment of facial cellulitis arising from dens evaginatus with open apex. Calcium hydroxide was used for the apexification procedure. One year after canal obturation, radiography revealed no apical pathosis and the apical seal was evident.

 5. Die Umweltschäden und Entsorgungsprobleme des russischen Nuklearkomplexes

  OpenAIRE

  Kronfeld-Goharani, Ulrike

  2002-01-01

  "Als Nachfolgestaat der ehemaligen Sowjetunion mit ihrer gigantischen Nuklearindustrie zählt Russland heute zu den Ländern, in denen sich große Mengen Nuklearmüll angereichert haben und einzelne Regionen des Landes von radioaktiven Kontaminationen besonders stark betroffen sind. Ungeachtet dessen änderte im Juni 2001 das russische Parlament das Umweltgesetz, um verbrauchten Nuklearbrennstoff aus dem Ausland in großen Mengen zu importieren. Während Befürworter der Gesetzesänderungen den Import...

 6. Financial Inclusion: Reformen in den Bereichen Verbraucherschutz und finanzielle Allgemeinbildung

  OpenAIRE

  Christa Hainz

  2011-01-01

  Nicht zuletzt der Mangel an wirksamer Offenlegung von Informationen und irreführende Werbung auf Seiten der Anbieter sowie mangelndes Verständnis bezüglich Finanzprodukten auf Seiten der Konsumenten trugen dazu bei, dass der Markt für Subprime-Hypotheken in den USA zusammenbrach. Eine Verbesserung dieses institutionellen Umfelds sollte deshalb dazu dienen, derart negative Entwicklungen in der Zukunft zu verhindern. Der Beitrag gibt einen Überblick, welche Industrieländer Reformen in den Berei...

 7. Kurz zum Klima: Zu viel Salz verdirbt den Boden

  OpenAIRE

  Zimmer, Markus; Lippelt, Jana; Frank, Jonas

  2012-01-01

  Der zunehmende Einsatz von Anlagen zur Bewässerung sowie mangelnde Erfahrungswerte und Unkenntnis über den richtigen Einsatz der künstlichen Bewässerung haben in den letzten Jahrzehnten zu einer massiven Zunahme der Versalzung des Bodens geführt. Durch diese Bodenversalzung werden weite Flächen für die Landwirtschaft unbrauchbar. Sie sind nur durch hohen Aufwand und Kosten wieder renaturierbar. Der Beitrag in der Reihe »Kurz zum Klima« gibt einen Überblick über die Versalzung in Anbaugebiet...

 8. Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på den måde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schweppenhäuser, Jakob

  2013-01-01

  We Are Not Robots, so to Speak. Digressive Drive through the Multipronged Fallible Art of Nikolaj Zeuthen As a singer, songwriter, comic artist, lyricist, novelist and playwright, Nikolaj Zeuthen has developed a characteristic artistic expression, which formally as well as thematically evokes...... a fundamental impression of fallibility: He sings out of tune, his comics are slipshod and the human beings who populate his universe struggle with everything from unemployment and receiving disappointing presents to deep and existential doubts and fears. The interrelations in relationships, between family...

 9. Når vi taler om 68

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 10. Activity rhythms and distribution of natal dens for red foxes

  Science.gov (United States)

  Wenyang, Zhou; Wanhong, Wei; Biggins, Dean E.

  1995-01-01

  The red fox, Vulpes vulpes, was investigated with snow tracking, radiotracking and directive observation at the Haibei Research Station of Alpine Meadow Ecosystem, Academia Sinica, from March to September 1994. The objectives of this study were to determine the distribution and use of natal dens, activity rhythms, and home range sizes for the foxes.

 11. Der Effekt von Hohlraumströmung auf den Druckausgleich

  NARCIS (Netherlands)

  Bentum, van C.A.; Suma, A.B.; Kalkman, I.M.; Koster, T.; Geurts, C.P.W.; Ruscheweyh, xx

  2011-01-01

  KURZFASSUNG. Hinterlüftete Fassaden sind ein häufig verwendetes System der Verkleidung. Auf der Vorderseite eines Hohlraums wird eine durchlässige äußere Schichtangebracht. Über den Raum selbst wird ein Druckausgleich zwischen der Außenseite und der Innenseite des Hohlraums erzielt. Dieser Effekt

 12. Cloud computing og den strafferetlige beskyttelse af data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Peter Dueholm

  2013-01-01

  Cloud computing er blevet en populær metode for bl.a. at opbevare data. Muligheden for eksempelvis at placere forretningskritiske data på teknisk udstyr, som ejes af den udbyder, der driver cloud computing tjenesten, gør det aktuelt at forholde sig til, om straffeloven i sådanne tilfælde yder et...

 13. Datenschutz in den sozialen Medien aus privatrechtlicher Perspektive

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hager, Johannes

  2017-12-01

  Full Text Available Der Datenschutz in den sozialen Medien wirft eine Reihe von Problemen auf. Zum einen geht es um das Verhältnis des Datenschutzgesetzes zum Persönlichkeitsrecht; hier wird sich eine Kombinationslehre wie bei sonstigen besonderen Persönlichkeitsrechten – etwa dem Bildnisschutz – als überlegen erweisen. Die §§ 7 ff dTMG privilegieren die Provider in mehrfacher Hinsicht. Freilich bleibt deren Haftung oft unberührt. So kann der Content-Provider zur Verantwortung gezogen werden auch wenn er sich fremde Nachrichten nur zu eigen macht. Der Host-Provider haftet ab Kenntnis des rechtswidrigen Inhalts; auch treffen ihn eine Reihe von Prüfungspflichten. Entgegen der Auffassung des BGH ist er auch verpflichtet, den Namen des Content-Providers zu nennen. Schließlich kommt eine Haftung des Access-Providers in Betracht, wenn er die rechtswidrigen Inhalte wissentlich weiterleitet. Entgegen der Auffassung des EuGH besteht ein Gerichtsstand überall dort, wo sich die unerlaubte Handlung – die Verletzung des Persönlichkeitsrechts – verwirklicht; sie ist nicht auf den Tatort und den Ort beschränkt, an dem sich das Opfer befindet.

 14. Tendenser inden for den nyere fagsprogsforskning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Engberg, Jan

  1995-01-01

  I artiklen præsenteres hovedtendenserne i den fagsproglige forskning, der er foregået specielt med rod i handelshøjskolerne i Danmark i de seneste 25 år. Efter en indledning om fagsprogsbegreber og rammerne for fagsproglig forskning i Danmark præsenteres fagsproglige arbejder inden for områderne ...

 15. Corporate Social Responsibility i forsyningskæden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liempd, Dennis van

  2007-01-01

  Styring og kontrol af etiske risici i forsyningskæden som en del af virksomhedens samfundsansvar (corporate social re­sponsibility; CSR) er blevet mere og mere vigtig nu til dags. Der er stor national og international fokus på CSR-området, ikke mindst fordi globaliseringen har gjort, at flere...

 16. Hyekyung Cho: Chinas langer Marsch in den Kapitalismus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2006-01-01

  Chos afhandling fra Berlin refereres i hovedtræk. Tre modsætninger tages op i den: 1) mellem 'transitionen' ind i kapitalismen og herredømmet af et kommunistisk parti, hvor det bl.a.viser sig at particentralen fremmer liberaliseringen i kampen mod statsvirksomhederne; 2) mellem integrationen i ve...

 17. Rum, rammer og biblioteker i den virtuelle verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i en kort introduktion til hvordan rum og rammer gestaltes i den virtuelle 3‐D verden Second Life, undersøger denne artikel, på hvilke måder rum og rammesætning anvendes og opleves i en faglig sammenhæng. Som eksempel anvendes det danske biblioteksprojekt i Second Life, Info Island...

 18. Barnehagen, læring og den nasjonale konkurranseevnen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John B.

  2013-01-01

  , og som har røtter i reformpedagogikken, havner dermed under press. Dette gir konkurransestatens forestillinger om danning en fordel, som er mer inspirert av teorien om rasjonelle valg (rational choice theory), og som fokuserer på «den opportunistiske person» som gjennom livslang læring utvikler sin...

 19. Zum Vorkommen von Kalkglimmern (Margarit, Cintonit) in den Schweizer Alpen

  NARCIS (Netherlands)

  Niggli, E.

  1955-01-01

  In einem ersten Abschnitt stellt der Verfasser die ihm bekannten Literaturstellen zusammen. Im zweiten Abschnitt werden eigene Untersuchungen beschrieben, die als vorläufiges Resultat ergaben, dass Clintonit in den Schweizer Alpen bislang nicht einwandfrei nachgewiesen ist, dass aber Margarit ein

 20. Mikrokredittens globale fortælling og dens etiske problemstillinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thessa

  2011-01-01

  , men har netop fået en ny drejning med anklager om korruption mod en af mikrokredittens fædre, Mohammad Yunus1. Denne artikel prøver at fokusere på de etiske problemstillinger, som er mikrokreditten iboende. Etiske problemer, som ikke umid- delbart synes særlig belyst i den foreliggende litteratur om...

 1. Kapitalismens ånd og den kreative etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stephensen, Jan Løhmann

  Chiapellos tese om kapitalismens permanente behov for ny legitimering analyserer Jan Løhmann Stephensen nutidens koblinger mellem arbejde, kreativitet og økonomi som et svar på de kritikker af kapitalismen og lønarbejdet, som blev fremsat i anden halvdel af det 20. århundrede, typisk med den unge Karl Marx...

 2. Teopæd-opgaven og den fagdidaktiske udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hobel, Peter

  2014-01-01

  Artiklen diskuterer nødvendigheden af at styrke det fagdidaktiske perspektiv i 'teopæd-opgaven' - den opgave, som gymnasielærere i uddannelsesstilling skriver ved slutningen af året i uddannelsesstillingen. Artiklen diskuterer, hvad fag er, hvad forholdet er mellem almendidaktik og fagdidaktik, o...

 3. Dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle)

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.

  1936-01-01

  Foto's van de aanleg van de dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle) 3. Linkerhelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 4. Rechtehelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 5. Overzicht dijkval Willem Annaolder. 30 Dec. 1936 6. Kleikisting binnendijks aangebacht. 14/15

 4. Begrundelser for ytringsfriheden og dens grænser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2007-01-01

  såkaldte skadesprincip, der ofte antages at udelukke den type begrænsninger af ytringsfriheden, som fx findes i racismeparagraffen. Skadesprincippet udelukker dog ikke sådanne begrænsninger, men en fuld retfærdiggørelse af dem kræver en bredere begrundelse, og anerkendelse af minoriteters ligeværd...

 5. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Afhandlingens teoretiske udgangspunkt er hos Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Ulf P. Lund­gren, Staf Callewaert, det konkrete er en række evalueringer af uddannelser til (semi)professioner inden for sundhedssektoren.                I afhandlingen konstrueres den sociale og symbolske funktion af...

 6. Den historiske roman for børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skyggebjerg, Anna Karlskov

  Bogen indeholder en redegørelse for den historiske roman som børnelitterær genre. Genren diskuteres i et teoretisk, historisk og analytisk perspektiv. Bogen afsluttes med en række principielle didaktiske overvejelser. Bogen er henvendt til alle, der beskæftiger sig professionelt med børnelitteratur...

 7. An Interview with DOROTHY E. DENNING, Oral History 424

  OpenAIRE

  Yost, Jeffrey R.

  2013-01-01

  Computer Security History Project Computer security pioneer Dorothy Denning discusses her career including her Lattice Model for Computer Security, research on database security, intrusion detection, and other areas, such as her influential textbooks. The interview also addresses computer security research infrastructure and collaborators at various institutions where she worked including Purdue University, SRI International, Digital Equipment Corporation, Georgetown University, and Naval ...

 8. Skønhed og rædsel i den nye Pharma Science Building

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeh, Henrik

  2016-01-01

  Reportage fra et fælles besøg i den nyligt indviede PharmaScience Building, Københavns Universitet, juni 2016. Teksten om mødet mellem journalist og forsker på den ene side og bygningen og dens brugere på den anden side. Journalist Christoffer Zieler henviser til Henrik Reehs separat offentliggjo......Reportage fra et fælles besøg i den nyligt indviede PharmaScience Building, Københavns Universitet, juni 2016. Teksten om mødet mellem journalist og forsker på den ene side og bygningen og dens brugere på den anden side. Journalist Christoffer Zieler henviser til Henrik Reehs separat...

 9. Emma Bentz: I stadens skugga. Den medeltida landsbygden som arkeologiskt forskningsfält

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Mette Svart

  2009-01-01

  Anmeldelse af doktordisputats, Lunds Universitet. Afhandlingen omhandler etableringen af den middelalderlige landbebyggelse som arkæologisk forskningsfelt fra 1930érne til i dag samt etableringen og vedligeholdelsen af et forskningsfelt indenfor den humanistiske videnskab....

 10. Econophys-Kolkata VI Conference

  CERN Document Server

  Chakrabarti, Bikas; Chakraborti, Anirban; Ghosh, Asim

  2013-01-01

  The primary goal of the book is to present the ideas and research findings of active researchers such as physicists, economists, mathematicians and financial engineers working in the field of “Econophysics,” who have undertaken the task of modeling and analyzing systemic risk, network dynamics and other topics. Of primary interest in these studies is the aspect of systemic risk, which has long been identified as a potential scenario in which financial institutions trigger a dangerous contagion mechanism, spreading from the financial economy to the real economy. This type of risk, long confined to the monetary market, has spread considerably in the recent past, culminating in the subprime crisis of 2008. As such, understanding and controlling systemic risk has become an extremely important societal and economic challenge. The Econophys-Kolkata VI conference proceedings are dedicated to addressing a number of key issues involved. Several leading researchers in these fields report on their recent work and al...

 11. An electrochemical study of U(VI) and Cr(VI) in molten borates

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brigaudeau, M.; Gregori de Pinochet, I. de

  1977-01-01

  The electrochemical reduction of U(VI) and Cr(VI), in molten Na 2 B 4 O 7 at 800 deg C was studied by means of linear sweep voltammetry, and chronopotentiometry. The reduction of U(VI) to U(V) proceeded reversibly at a platinum electrode. The diffusion coefficient for the U(VI) species at 800 deg C was 4.10 -7 cm 2 .s -1 . The activation energy of diffusion was (34,8 +- 0,8) kcal. mole -1 . Electrochemical studies of Cr(VI) at 800 0 C reveal a two-step reduction process at a platinum electrode. Only the voltammogram for the first step charge transfer process was studied. Analysis indicated that Cr(VI) is reversibly reduced to Cr(III) at a platinum electrode. The diffusion coefficient for Cr(VI) at 800 0 C is 1,9.10 -7 cm 2 .s -1 [fr

 12. Asymptomatic ''crowned dens'' calcification in CT images for the craniovertebral junction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kubota, Gen; Mori, Masataka; Fukushima, Tatsuro

  2007-01-01

  Calcification around the odontoid process suggests 'crowned dens' syndrome, when accompanied with acute occipital headache or neck pain and with inflammatory signs. We retrospectively searched for calcification around the odontoid process in routine CT images of 282 patients emcompassing the craniovertebral junction, and found 13 (4.6%) had 'crowned dens' calcifications with neither characteristic symptoms nor signs suggestive for crowned dens' syndrome. Females of older ages frequently showed asymptomatic crowned dens' calcifications. (author)

 13. Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2007-01-01

  Den digitale teknologi er vigtig, og vigtigheden kan ikke kun afspejles i den konstant stigende mængde af litteratur, der relaterer sig til fænomenet. Men vigtigheden er også identificeret på Danfoss, der er afhandlingens empiriske kontekst. Der synes at være enighed om, at den digitale teknologi...

 14. Frede P. Jensen og den danske indkredsning af Vasatidens Sverige 40 år efter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dan H.

  2016-01-01

  Artiklen er en analyse af receptionen af Frede P. Jensens kritik af den svenske historiker Arthur Stilles indflydelsesrige teori fra 1918 om årsagerne den svenske stormagts opståen. Stilles teori så den svenske politik som et grundlæggende defensivt og eksistentielt svar på en dansk indkredsning af...

 15. Emissions of chromium (VI) from arc welding.

  Science.gov (United States)

  Heung, William; Yun, Myoung-Jin; Chang, Daniel P Y; Green, Peter G; Halm, Chris

  2007-02-01

  The presence of Cr in the +6 oxidation state (Cr[VI]) is still observed in ambient air samples in California despite steps taken to reduce emissions from plating operations. One known source of emission of Cr(VI) is welding, especially with high Cr-content materials, such as stainless steels. An experimental effort was undertaken to expand and update Cr(VI) emission factors by conducting tests on four types of arc-welding operations: gas-metal arc welding (GMAW), shielded metal arc welding (SMAW), fluxcore arc welding, and pulsed GMAW. Standard American Welding Society hood results were compared with a total enclosure method that permitted isokinetic sampling for particle size-cut measurement, as well as total collection of the aerosol. The fraction of Cr(VI) emitted per unit mass of Cr electrode consumed was determined. Consistent with AP-42 data, initial results indicate that a significant fraction of the total Cr in the aerosol is in the +6 oxidation state. The fraction of Cr(VI) and total aerosol mass produced by the different arc welding methods varies with the type of welding process used. Self-shielded electrodes that do not use a shield gas, for example, SMAW, produce greater amounts of Cr(VI) per unit mass of electrode consumed. The formation of Cr(VI) from standard electrode wires used for welding mild steel was below the method detection limit after eliminating an artifact in the analytical method used.

 16. Anaerobic bio-removal of uranium (VI) and chromium (VI): Comparison of microbial community structure

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martins, Monica [Centro de Ciencias do Mar, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro (Portugal); Faleiro, Maria Leonor [IBB - Centro de Biomedicina Molecular e Estrutural, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro (Portugal); Chaves, Sandra; Tenreiro, Rogerio [Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciencias, Centro de Biodiversidade, Genomica Integrativa e Funcional (BioFIG), Campus de FCUL, Campo Grande 1749-016 Lisboa (Portugal); Santos, Erika [Centro de Ciencias do Mar, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro (Portugal); Costa, Maria Clara, E-mail: mcorada@ualg.pt [Centro de Ciencias do Mar, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro (Portugal)

  2010-04-15

  Several microbial communities, obtained from uranium contaminated and non-contaminated samples, were investigated for their ability to remove uranium (VI) and the cultures capable for this removal were further assessed on their efficiency for chromium (VI) removal. The highest efficiency for removal of both metals was observed on a consortium from a non-contaminated soil collected in Monchique thermal place, which was capable to remove 91% of 22 mg L{sup -1} U(VI) and 99% of 13 mg L{sup -1} Cr(VI). This study revealed that uranium (VI) removing communities have also ability to remove chromium (VI), but when uranium (VI) was replaced by chromium (VI) several differences in the structure of all bacterial communities were observed. TGGE and phylogenetic analysis of 16S rRNA gene showed that the uranium (VI) removing bacterial consortia are mainly composed by members of Rhodocyclaceae family and Clostridium genus. On the other hand, bacteria from Enterobacteriaceae family were detected in the community with ability for chromium (VI) removal. The existence of members of Enterobacteriaceae and Rhodocyclaceae families never reported as chromium or uranium removing bacteria, respectively, is also a relevant finding, encouraging the exploitation of microorganisms with new abilities that can be useful for bioremediation.

 17. Anaerobic bio-removal of uranium (VI) and chromium (VI): Comparison of microbial community structure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martins, Monica; Faleiro, Maria Leonor; Chaves, Sandra; Tenreiro, Rogerio; Santos, Erika; Costa, Maria Clara

  2010-01-01

  Several microbial communities, obtained from uranium contaminated and non-contaminated samples, were investigated for their ability to remove uranium (VI) and the cultures capable for this removal were further assessed on their efficiency for chromium (VI) removal. The highest efficiency for removal of both metals was observed on a consortium from a non-contaminated soil collected in Monchique thermal place, which was capable to remove 91% of 22 mg L -1 U(VI) and 99% of 13 mg L -1 Cr(VI). This study revealed that uranium (VI) removing communities have also ability to remove chromium (VI), but when uranium (VI) was replaced by chromium (VI) several differences in the structure of all bacterial communities were observed. TGGE and phylogenetic analysis of 16S rRNA gene showed that the uranium (VI) removing bacterial consortia are mainly composed by members of Rhodocyclaceae family and Clostridium genus. On the other hand, bacteria from Enterobacteriaceae family were detected in the community with ability for chromium (VI) removal. The existence of members of Enterobacteriaceae and Rhodocyclaceae families never reported as chromium or uranium removing bacteria, respectively, is also a relevant finding, encouraging the exploitation of microorganisms with new abilities that can be useful for bioremediation.

 18. Dwellers in dens on sandy bottoms: Ecological and behavioural traits of Octopus vulgaris

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel Guerra

  2014-09-01

  Full Text Available Four visual censuses targeting Octopus vulgaris living in dens on sandy bottoms were carried out from June to October 2013 in the National Park of the Atlantic Galician Islands (NW Spain. Censuses were undertaken by scuba diving between 5 and 21 m depth in daytime. The total area swept was 13.75 ha. There were no significant differences between octopus presence in dens during open and closed fishing seasons. Depth had a significant negative relationship with occupancy. The average number of dens per 1000 m2 was 3.84±0.84 in June and 3.89 in October. The area per den was 260 m2. Den number estimations varied between 1586 and 2057. The largest number of dens (76.5% was found between 5 and 10 m depth. Den distribution was clumped. No significant differences were found between octopus size classes (small, medium and large and den diameter. Associate dens were observed. There were no significant differences in den diameter and shell types found around the middens. Many dens could be “permanent”. Drilling bivalve shell behaviour is discussed. The surveyed area had around 1100 individuals, mainly small specimens. No significant differences were found between octopus size and depth. Substrate, den type and food abundance and availability (especially razors Ensis arcuatus seem to be the main factors influencing dens and octopus density and distribution. Den availability does not appear to be a limiting factor in this case. Temperature, den availability, predators and fishing pressure influencing density and distribution are discussed. Rodas inlet may be a preferential habitat for O. vulgaris individuals ranging from 200 to 2000 g, but especially small specimens ( ≤ 1000 g.

 19. Learning the vi and Vim Editor

  CERN Document Server

  Robbins, Arnold; Hannah, Elbert

  2008-01-01

  There's nothing that hard-core Unix and Linux users are more fanatical about than their text editor. Editors are the subject of adoration and worship, or of scorn and ridicule, depending upon whether the topic of discussion is your editor or someone else's. vi has been the standard editor for close to 30 years. Popular on Unix and Linux, it has a growing following on Windows systems, too. Most experienced system administrators cite vi as their tool of choice. And since 1986, this book has been the guide for vi. However, Unix systems are not what they were 30 years ago, and neither is this

 20. At eksistere tænkningen - Om cogito-argumentet og 'illusionen om erkendelsens primat'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2009-01-01

  Descartes' indflydelsesrige principformulering cogito ergo sum blev af F.W.J. Schelling betegnet som det 17. århundredes ‘magiske formular'; men den tryllebandt ikke alene sin samtid og den umiddelbare eftertid, den anslog simpelthen grundtonen for hele den nyere tids filosofi, og i nærværnede...... artikel tager jeg da også netop udgangspunkt i (receptionen af) Descartes' cogito-argument. For dels har vi med propositionen ‘jeg tænker, altså er jeg' vel nok det mest bogstavelige udtryk for et forsøg på ‘at tænke eksistensen'; dels rejses spørgsmålet om cogitoargumentets mening til stadighed i...

 1. Extended analysis of Mo VI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Edlen, B.; Rahimullah, K.; Tauheed, A.; Chaghtai, M.S.Z.

  1985-01-01

  The analysis of the RbI-like spectrum Mo VI has been extended to include a total of some 110 classified lines and 44 energy levels belonging to the one-electron configurations 4s 2 4p 6 ( 1 S)nl with n ranging up to 9 and l up to 7. The analysis is based on recordings of vacuum spark spectra made at Lund in the region 230-2350 A, complemented by a list of lines from 2193 to 6336 A observed and identified by Romanov and Striganov in a Penning type arc discharge. The one-electron level system is partly mixed with core-excited configurations, not treated in the present paper. Especially the nf series is strongly perturbed by 4s 2 4p 5 4d 2 , and an anomalous behaviour of the ng series is explained by interaction with the 2 G term of 4s4p 6 4d 2 . The ionization limit, derived from 6h, 7i and 8k by means of the polarization formula, is found to be 555 132+-2 cm -1 . (orig.)

 2. Selection of den sites by black bears in the southern Appalachians

  Science.gov (United States)

  Reynolds-Hogland, M. J.; Mitchell, M.S.; Powell, R.A.; Brown, D.C.

  2007-01-01

  We evaluated selection of den sites by American black bears (Ursus americanus) in the Pisgah Bear Sanctuary, western North Carolina, by comparing characteristics of dens at 53 den sites with availability of habitat characteristics in annual home ranges of bears and in the study area. We also tested whether den-site selection differed by sex, age, and reproductive status of bears. In addition, we evaluated whether the den component of an existing habitat model for black bears predicted where bears would select den sites. We found bears selected den sites far from gravel roads, on steep slopes, and at high elevations relative to what was available in both annual home ranges and in the study area. Den-site selection did not differ by sex or age, but it differed by reproductive status. Adult females with cubs preferred to den in areas that were relatively far from gravel roads, but adult females without cubs did not. The habitat model overestimated the value of areas near gravel roads, underestimated the value of moderately steep areas, and did not include elevation as a predictor variable. Our results highlight the importance of evaluating den selection in terms of both use and availability of den characteristics. ?? 2007 American Society of Mammalogists.

 3. Abort inom den islamiska rättstraditionen

  OpenAIRE

  Sayed, Mosa

  2013-01-01

  Den svenska patientpopulationens stora heterogenitet, exempelvis med hänsyn till etnicitet, kultur, religion och nationell härkomst, kan på olika sätt påverka hur patienter uppfattar vad som utgör god vård. Islam och muslimer utgör idag en del av det svenska samhället och representerar en beaktansvärd del av dem som vänder sig till hälso- och sjukvården. Forskning om islam och frågor rörande hälso- och sjukvård i den svenska kontexten är dock begränsad. Inte minst gäller det synen på abort in...

 4. Den græske by i Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannestad, Lise

  2016-01-01

  Byen Ai Khanoum som blev udgravet i i 1960'erne i det nordøstlige Afghanistan blev grundlagt som følge af Alexander den Stores erobring af hele Nærorienten og frem til det nordlige Indien. Fundene viser en spændende blanding af græsk og nræorientalsk kultur......Byen Ai Khanoum som blev udgravet i i 1960'erne i det nordøstlige Afghanistan blev grundlagt som følge af Alexander den Stores erobring af hele Nærorienten og frem til det nordlige Indien. Fundene viser en spændende blanding af græsk og nræorientalsk kultur...

 5. Können Statine den Knochenstoffwechsel positiv beeinflussen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vock L

  2005-01-01

  Full Text Available Statine, potente Inhibitoren der HMG-CoA-Reduktase, werden erfolgreich zur Senkung der Cholesterinblutspiegel eingesetzt. In den letzten Jahren sind jedoch zahlreiche andere Wirkungen der Statine aufgedeckt worden, die möglicherweise für den Knochenstoffwechsel von Bedeutung sind: In vitro konnten faszinierende knochenanabole Wirkungen der Statine bewiesen werden. Welche molekularen Mechanismen für diese Beobachtungen genau verantwortlich sind, ist nach wie vor unklar. Auch konnten in anderen In-vitro-Studien, Tiermodellen und klinischen Studien diese eindrucksvollen Resultate nicht immer bestätigt werden. Das vorliegende Bild der Statine im Knochenstoffwechsel ist uneinheitlich. Viele Fragen bleiben offen. Es fehlen neben genaueren Erkenntnissen über die Eigenschaften der einzelnen Statine auch Resultate besser auf diese Fragestellung zugeschnittener Studien.

 6. Pladebranchen - om den ændrede mediesituation i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Martin Bonde

  1992-08-01

  Full Text Available Lanceringen af nye plader i radio og TV er afgørende elementer i mar- kedsføringen. Den danske pladebranche var sen til at udnytte de nye muligheder som åbnede sig med lokalradioerne i 1983 - men i dag giver en kombination af henved 50 store lokalradioer og tre TV-kanaler (DR, TV2 og TV3 samt i mindre omfang satellitkanalerne, helt nye muligheder for at få nye musiknavne frem i publikums øre- og øjenhøjde. Det har givet uoverskuelighed med indtil videre også en ny alsidighed og vitalitet i pladeproduktionen i Danmark. Både med hensyn til de unges rock og den bredere folkelighed med Jodle Birge osv.. Poul Martin Bonde er free-lance musikkonsulent og -skribent og rapporterer her fra er sted midt mellem publikum og dansk medie- og musikindustri.

 7. Den Pædagogiske Refleksionsmodel som sammenhængskraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voergaard Poulsen, Bettina; Lucht, Camill; Vibholm Persson, Stine

  Den Pædagogiske Refleksions Model (PRM) illustrerer de vidensdimensioner, der indgår i en kvalificeret klinisk beslutning. I projektet 'Sammenhæng på TVÆRS i fremtidens sygeplejeuddannelse (PÅ TVÆRS)" indgår PRM som pædagogisk greb. Der undersøges om PRM skaber sammenhæng for studerendes læring i...

 8. Den fjerde vej: Trumps sejr skaber ny samfundsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin Møller Boje; Andersen, Torben K.; Kragh, Claus

  2016-01-01

  Bag Donald Trumps uempatiske retorik gemmer sig omridset af et politisk projekt, man kan kalde den fjerde vej. USA’s kommende præsident blander højre- og venstreorienterede mærkesager til et nyt nationalsocialt politisk koncept. Spørgsmålet er, om Trumps fjerde vej er et seriøst bud på en ny...

 9. Kiintoainehäviöselvitys

  OpenAIRE

  Ylimys, Jussi

  2014-01-01

  Teoriaosassa käydään läpi yleisesti pyörrepuhdistuslaitoksen toimintaa sekä kiintoainehäviöitä paperi- ja kartonkitehtailla. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Metsä Boardin Kyröskosken tehtaan kiintoainehäviötä. Työssä selvitettiin, minkälaista kiintoainetta jätevesilaitokselle päätyy ja miksi. Selvityksen kohteena oli myös, missä kohteissa kiintoainehäviöt tarkalleen syntyvät ja kuinka paljon häviötä tapahtuu. Kahden edellä mainitun tiedon perusteella selvitettiin, kuinka palj...

 10. 29 CFR 1910.1026 - Chromium (VI).

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... allows employees to consume food or beverages at a worksite where chromium (VI) is present, the employer... effect on productivity. 2. Plating Bath Surface Tension Management and Fume Suppression • Lower surface...

 11. Har vi sat retssikkerheden til salg?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Annette; Hartz, Emily; Gottrup, Rikke

  2014-01-01

  Den offentlige forvaltning er i højere grad end tidligere underlagt økonomisk styring og økonomiske målsætninger. Det skal dokumenteres, hvad borgernes skattepenge bruges til, og der stilles krav om løbende effektivisering. I artiklen diskuteres de mulige indirekte konsekvenser dette økonomiske f...

 12. 24 CFR 971.11 - HOPE VI developments.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 24 Housing and Urban Development 4 2010-04-01 2010-04-01 false HOPE VI developments. 971.11... § 971.11 HOPE VI developments. Developments with HOPE VI implementation grants that have approved HOPE... with reasonable revitalization plans. Future HUD actions to approve or deny proposed HOPE VI...

 13. Uranium(VI) speciation by spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Meinrath, G.

  1997-01-01

  The application of UV-Vis and time-resolved laser-induced fluorescence (TRLF) spectroscopies to direct of uranium(VI) in environmental samples offers various prospects that have, however, serious limitations. While UV-Vis spectroscopy is probably not sensitive enough to detect uranium(VI) species in the majority of environmental samples, TRLFS is principially able to speciate uranium(VI) at very low concentration levels in the nanomol range. Speciation by TRLFS can be based on three parameters: excitation spectrum, emission spectrum and lifetime of the fluorescence emission process. Due to quenching effects, the lifetime may not be expected to be as characteristics as, e.g., the emission spectrum. Quenching of U(VI) fluorescence by reaction with organic substances, inorganic ions and formation of carbonate radicals is one important limiting factor in the application of U(VI) fluorescence spectroscopy. Fundamental photophysical criteria are illustrated using UV-Vis and fluorescence spectra of U(VI) hydrolysis and carbonato species as examples. (author)

 14. Plutonium(VI) accumulation and reduction by lichen biomass: correlation with U(VI)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohnuki, Toshihiko; Aoyagi, Hisao; Kitatsuji, Yoshihiro; Samadfam, Mohammad; Kimura, Yasuhiko; William Purvis, O.

  2004-01-01

  The uptake of plutonium(VI) and uranium(VI) by lichen biomass was studied in the foliose lichen Parmotrema tinctorum to elucidate the migration behavior of Pu and U in the terrestrial environment. Pu and U uptake by P. tinctorum averaged 0.040±0.010 and 0.055±0.015 g g dry -1 , respectively, after 96 h incubation with 4.0x10 -4 mol l -1 Pu solutions of pH 3, 4 and 5. SEM observations showed that the accumulated Pu is evenly distributed on the upper and lower surfaces of P. tinctorum, in contrast to U(VI), which accumulated in both cortical and medullary layers. UV/VIS absorption spectroscopy demonstrates that a fraction of Pu(VI) in the solution is reduced to Pu(V) by the organic substances released from P. tinctorum, and the accumulated Pu on the surface is reduced to Pu(IV), while U(VI) keeps the oxidation state of VI. Since the solubility of Pu(IV) hydroxides is very low, reduced Pu(VI) does not penetrate to the medullary layers, but is probably precipitated as Pu(IV) hydroxides on the cortical lichen surface. It is concluded that the uptake and reduction of Pu(VI) by lichens is important to determine the mobilization and oxidation states of Pu in the terrestrial environment

 15. ViA: a perceptual visualization assistant

  Science.gov (United States)

  Healey, Chris G.; St. Amant, Robert; Elhaddad, Mahmoud S.

  2000-05-01

  This paper describes an automated visualized assistant called ViA. ViA is designed to help users construct perceptually optical visualizations to represent, explore, and analyze large, complex, multidimensional datasets. We have approached this problem by studying what is known about the control of human visual attention. By harnessing the low-level human visual system, we can support our dual goals of rapid and accurate visualization. Perceptual guidelines that we have built using psychophysical experiments form the basis for ViA. ViA uses modified mixed-initiative planning algorithms from artificial intelligence to search of perceptually optical data attribute to visual feature mappings. Our perceptual guidelines are integrated into evaluation engines that provide evaluation weights for a given data-feature mapping, and hints on how that mapping might be improved. ViA begins by asking users a set of simple questions about their dataset and the analysis tasks they want to perform. Answers to these questions are used in combination with the evaluation engines to identify and intelligently pursue promising data-feature mappings. The result is an automatically-generated set of mappings that are perceptually salient, but that also respect the context of the dataset and users' preferences about how they want to visualize their data.

 16. Den universelle velfærdsstat er under pres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2016-01-01

  Hvordan kan man hjælpe uden at ødelægge selv-ansvaret? Hvilke krav skal der være for at få hjælp? Og hvad er skadevirkningerne af en generøs og let opnåelig hjælp? Mange af de spørgsmål, der præger dagens debat, gjorde sig også gældende, da den universelle velfærdsstat dukkede op i starten af 1900...

 17. EU's tiltræden til EMRK - et sisyfosarbejde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Henning

  2015-01-01

  EU-Domstolen afviste med opinion 2/13 den 18. december 2014 at lade EU tiltræde EMRK på grundlag af et udkast til en tiltrædelsesaftale. I artiklen behandles baggrunden for og det konkrete indhold i EU-Domstolens afvisning, hvorefter det undersøges, i hvilket omfang EMD fremover kan forventes...... at respektere EU-rettens forrang og dermed undlade at holde medlemsstaterne ansvarlige for påståede krænkelser som følge af medlemsstaternes forpligtelser efter EU-retten....

 18. Klimagasudledning i kæden fra foder- til mælkeproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Lisbeth; Lund, Peter; Kristensen, Troels

  2012-01-01

  Når man skal vurdere effekten af forskellige tiltag til reduktion af klimagasudledningen, f.eks. via ændret fodersammensætning, er det vigtigt at se på den samlede effekt i hele kæden. Ellers kan man mindske udledning et sted i kæden og øge udledningen et andet sted, og samlet set ikke opnå en...

 19. Verzwickte Flussgemeinschaft - Warum es so schwierig ist, den Flüssen Raum zu geben

  NARCIS (Netherlands)

  Hartmann, T.

  2011-01-01

  Extreme Hochwasser verursachen enorme Schäden in Flusslandschaften. Flussgemeinschaften müssen künftig den Flüssen mehr Raum geben, um Hochwasser in der Fläche zurückzuhalten, statt in der Höhe (der Deiche) zu bekämpfen. Die Idee „den Flüssen mehr Raum geben“ beschreibt eigentlich etwas

 20. Ueber den begriff "Kinoplasma" in der spermiogenese von Australorbis Glabratus Olivaceus (Mollusca, Pulmonata, Planorbidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudolf Barth

  1960-11-01

  Full Text Available Zur Klaerung der Frage, ob der Begriff "Kinoplasma" fuer gewisse, von MERTON (1924,1926, 1930 beobachtete Bildungen an den reifenden Spermiden von pulmonaten Mollusken oder fuer Bestandteile des Cytoplasmas im Sinne von STRASBURGER und SCARTH zu verwenden ist, werden in der vorliegenden Mitteilung die Vorgaenge bei der Spermiohistogenese von Australorbis glabratus olivaceus untersucht. Es ergibt sich: 1. Das von MERTON bezeichnete "Kinoplasma" existiert nicht als solches, es handelt sich bei den von ihm dargestellten Protoplasmabildungen um kugelige, von den Spermiden abgeschnuerte Restkoerper nicht verwendeten Baumaterials, bestehend aus Protoplasma und einigen Mitochondrien. Sie werden von den Naehr- oder Bazalzellen phagozytiert. Der Ausdruck "Kinoplasma" kann nur fuer die submikroskopischen, geformten, faedigen Elemente des Cytoplasmas reserviert bleiben, die den geradlinigen Fall der uebrigen nicht geformten Komponenten bremst oder ablenkt; damit muss das Kinoplasma aber aus dem Begriff des Cytoplasmas herausgenommen werden, da es, wenn auch vermutlich reversibel, eine Differenzierung darstellt. 2. Der Spermienfaden wird von den Centriolen (Axialfilament und den Mitochondrien (zwei peripher gelegene Spiralfilamente, sowie einem Plasmamantel gebildet. 3. Nach Beendigung des Auswachsens der Spermiengeissel, die zu diesem Zeitpunkt nur aus dem Achsenfaden und dem Protoplasmazylinder besteht, setzt sich eine Protoplasmamasse vom Kopf in Richtung zum Geisselende in Bewegung. Sie fuehrt den Golgi-Koerper und sehr viele Mitochondrien mit sich. Aus diesen entwickeln sich Fibrillen, die sich zu den beiden Spiralfilamenten zusammenfuegen. Diese Masse entspricht der von MERTON in seiner Theorie als Kinoplasma bezeichneten Komponente. 4. Die Bewegung dieses Protoplasmateils wird auf den Schub zurueckgefuehrt, den die sich bildenden Fibrillen auf die Mitochondrien ausueben. 5. Die Rueckwaertsbewegung dieses Protoplasmakoerpers beruht wahrscheinlich auf

 1. TREAT - Teachers redesigning educational activities with technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tobias Alsted; Andersen, Mathias Elmose; Alsholm, Anne-Mette

  undervisningssituationer på Aarhus Universitet BSS. TREAT kan anvendes som en selvstændig ressource af den enkelte underviser, eller som en integreret del af Educational IT/blended learning kurser. TREAT tager afsæt i Dee Finks “Integrated Course Design” (2005), som belyser hvordan undervisere kan sammensætte et...... ressourcen i forbindelse med CUL’s blended learning kurser har været positive. Vi oplever derudover en national såvel som international interesse for ressourcen. treat.au.dk Referencer: Biggs, J. & C. Tang (2007): Teaching for Quality Learning at University. Open University Press, McGraw- Hill Education...

 2. Den ecology of Octopus vulgaris Cuvier, 1797, on soft sediment: availability and types of shelter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stelios Katsanevakis

  2004-03-01

  Full Text Available To avoid predation, octopuses select and actively modify shelters (also called dens in the substratum, where they remain most of the time, especially during daylight hours. The main questions that this study deals with are: Is den availability a significant constraint for the distribution of Octopus vulgaris on soft sediment? What kind of dens does O. vulgaris use on soft sediment and what factors affect the selection of one type instead of another? With population density measurements by SCUBA diving and enrichment experiments with artificial dens, we concluded that the availability of solid materials necessary for den construction is a limiting factor for the distribution of O. vulgaris on soft sediment. O. vulgaris used four different types of den on soft sediment: well (a vertical hole in the sediment, rock/stone (the octopus uses a rock or a large stone to dig a cavity under it, shell (an empty shell is used, human origin (a solid material of human origin is used. The relative proportion of the four types of den in the areas studied was: 38.7% human origin, 29.7% well, 21.5% rock/stone, 2.9% shell. Also, 7.3% of the octopuses were found outside their den. The main types of den were found in different relative proportions in relation to the depth, the distance from shore, the octopus size and the granulometry of the sediment.

 3. Private sundhedsforsikringer og holdninger til det universelle skattefinansierede sundhedssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dejgaard, Thomas Engel; Pedersen, Jesper Møller

  Vi kender historien: Antallet af borgere med en privat sundhedsforsikring er eksploderet siden 2002. Over 1.000.000 danskere har nu et regulært alternativ til behandling i det offentlige. Men er der tegn på, at borgerne også vælger den offentlige sundhedssektor fra? Vi tager temperaturen på...... borgernes holdninger til det danske sundhedssystem, der er blevet forandret væsentligt det sidste årti. Vi ønsker at undersøge, om de nye private forsikringsordninger har udkrystalliseret sig i forandringer i borgernes holdninger. For en lang række danskerne har nu et reelt alternativ til behandling i det...... offentlige. Vi bruger ISSP 2006 Role of Government (indsamlet 2008) til at undersøge forsikrede og ikke-forsikrede borgeres holdninger til sundhedssystemet....

 4. Der chthonische Dionysos - Zur Wirkmacht des Mythos in den Mysterien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niklas Engel

  2016-12-01

  Full Text Available Dieser Beitrag soll aufzeigen, dass eine chthonische und eschatologische Dimension der dionysischen Göttlichkeit in verschiedenen Riten und Kulten des Gottes nachgewiesen werden kann und dabei keinesfalls mysterienexklusiv ist. Dazu soll der archäologische Befund, der Dionysos mit dem Jenseits und eschatologischen Ho nungen in Verbindung bringt, vorgestellt und untersucht werden. Darauf aufbauend soll belegt werden, dass diese jenseitige Dimension sich sowohl in Riten mit privatem Kern, hier am Beispiel der Oreibasia, als auch in Kultfeiern des ö entlichen Festkanons, wie den Anthesterien, zeigt. Abschließend soll dann Dionysos‘ Funktion in den eleusinischen Mysterien untersucht werden. This paper aims to show that a chthonic and eschatological dimension of dionysiac divinity can be found in various rites and cults of the god and that this is not exclusive for the mysteries. Recent archaeological evidence connecting Dionysos with the afterlife and eschatological expectations will be introduced and analyzed. is dimension manifests itself in rites with a private intent (e.g. the Oreibasia as well as public celebrations of the festival calendar (e.g. the Anthesteria. An analysis of Dionysos’ function in the eleusinian mysteries concludes the overview.

 5. Perge'den iki Procurator Yazıtı

  OpenAIRE

  Onur, Fatih

  2008-01-01

  Perge'den iki Procurator Yazıtı Kısa bir süre önce Aşkım Özdizbay Perge'den iki adet Latince yazıtın kopyasını ve çevirisini, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu için hazırladıkları armağan kitabında yayımlamıştır. Verdiği bilgilere göre, bu yazıtlar 2004 – 2005 yılları Perge kazılarında, bir silmeli kaide üzerine sonradan yerleştirilmiş olarak ele geçmiştir. T. Claudius Plocamus'un onurlandırmalarını içeren metinler üzerine yapılan kısa bir araştırma ve sonuçlarının I.v.Perge (IK 54)�...

 6. Leadership Pipeline på rejse i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jeppe; Dahl, Kristian Aagaard

  2015-01-01

  Forestillingen om, at ledelsesopgaven varierer alt efter hvilket lederniveau, der fokuseres på, trækker spor tilbage til en række tidlige ledelsesteoretikere. I de senere år har tilgangen på ny tiltrukket sig opmærksomhed såvel i praksisfeltet som blandt forskere, nok tydeligst illustreret via ud...... hinanden, og at der i praksis ikke var én, men flere idéer om Leadership Pipeline, der rejste på tværs af felter og organisationer....... udbredelse af Leadership Pipeline modellen. Forskningslitteraturen om Leadership Pipeline er imidlertid beskeden. Med teoretisk ammunition fra ”idé på rejse” perspektivet og et multi-level case studie i den danske offentlige sektor belyser artiklen udbredelse og implementering af Leadership Pipeline. Ved...... at anvende skiftende teoretiske begreber og henholdsvis zoome-ind (organisationsniveau) og zoome-ud (feltniveau) viser artiklen, hvordan en række gensidigt forbundne teoretiserings- og translationsaktiviteter sikrede Leadership Pipeline legitimitet og fremskyndede dens udbredelse samtidig med, at forskellige...

 7. 76 FR 60593 - Title VI; Proposed Circular

  Science.gov (United States)

  2011-09-29

  ..., several of them related to ambiguous language in the existing Circular. The proposed Circular reorganizes... regional entity, and inclusive of public and private entities. This term is used exclusively in Chapter IV... revisions to the Title VI Circular. The section that addresses the existing requirement for a Language...

 8. Chromium(VI) bioremediation by probiotics.

  Science.gov (United States)

  Younan, Soraia; Sakita, Gabriel Z; Albuquerque, Talita R; Keller, Rogéria; Bremer-Neto, Hermann

  2016-09-01

  Chromium is a common mineral in the earth's crust and can be released into the environment from anthropogenic sources. Intake of hexavalent chromium (Cr(VI)) through drinking water and food causes toxic effects, leading to serious diseases, and is a commonly reported environmental problem. Microorganisms can mitigate or prevent the toxic effects caused by heavy metals in addition to having effective resistance mechanisms to prevent cell damage and bind to these metals, sequestering them from the cell surface and removing them from the body. Species of Lactobacillus, Streptococcus, Bacillus and Bifidobacterium present in the human mouth and gut and in fermented foods have the ability to bind and detoxify some of these substances. This review address the primary topics related to Cr(VI) poisoning in animals and humans and the use of probiotics as a way to mitigate or prevent the toxic effects caused by Cr(VI). Further advances in the genetic knowledge of such microorganisms may lead to discoveries which will clarify the most active microorganisms that act as bioprotectants in bodies exposed to Cr(VI) and are an affordable option for people and animals intoxicated by the oral route. © 2016 Society of Chemical Industry. © 2016 Society of Chemical Industry.

 9. Vi har selv designet naturens love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Martin Mose

  2014-01-01

  ForskerZonenNaturlovene er universelt gyldige i de flestes øjne. De gælder altid, uanset hvad vi tænker. Men dette billede står ikke uimodsagt i videnskabsfilosofien, og der er meget, der tyder på, at det ikke er specielt empirisk korrekt...

 10. Energy balance of ENDF/B-VI

  International Nuclear Information System (INIS)

  MacFarlane, R.E.

  1994-01-01

  ENDF/B-VI through Release 2 has been tested for neutron-photon energy balance using the Heater module of the NJOY nuclear data procesing system. The situation is much improved over ENDF/B-V, but there are still a number of maerials that show problems

 11. Enzymatic reduction of U(VI) in groundwaters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Addelouas, A.; Gong, W.; Lutze, W.; Nuttall, E.; Fritz, B.; Crovisier, J.L.

  1999-01-01

  The use of enzymatic reduction of U(VI) in remediation of groundwater contaminated with U(VI) is receiving considerable attention. Certain strains of bacteria can combine the oxidation of an organic compound to the reduction of U(VI) to U(IV), which precipitates as uraninite. In the present study, we tested the reduction of U(VI) in groundwaters with various origins and compositions. In all groundwaters u(VI) was reduced by sulfate reducing bacteria that had been activated by ethanol and tri-metaphosphate. The reduction rate of U(VI) depends on sulfate concentration in water and the abundance of bacteria in the system. This work shows that bacteria capable of U(VI) reduction are ubiquitous in nature, and suggests the possibility of a large application of the enzymatic reduction of U(VI) for in situ clean up of groundwaters contaminated with uranium. (authors)

 12. Den koreanske bølgen - En kulturvitenskapelig studie av sørkoreansk populærkultur, og hvordan den har nådd Vesten

  OpenAIRE

  Kvinge, Kristin Øyvindsdatter

  2016-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å se på den koreanske bølgen, som ofte refereres til som Hallyu. Den tar for seg både Hallyu som innhold og Hallyu som fenomen. Den koreanske bølgen har spredd seg hurtig i løpet av de siste 20 årene, noe som har bidratt til å gjøre Korea til en av de hurtigst økende økonomiene i den moderne tid. Denne oppgaven forsøker å se nærmere på hvordan Hallyu har nådd Vesten, med fokus på Europa og Norge. Før analysen vil oppgaven se nærmere på hv...

 13. Virkelighed er noget vi leger frem, når vi leger med magten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2008-01-01

  I ny bog analyserer professor Niels Åkerstrøm Andersen fra CBS, hvordan organisationer forsøger at bruge den ellers uskyldige leg i magtens tjeneste. Men legen er ikke kun en loyal tjener, legen laver sine egne regler og risikerer at tage magten fra magthaverne, når de mægtiggør os gennem legen....

 14. Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog/Danish-English Dictionary of Accounting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sandro; Mourier, Lise; Bergenholtz, Henning

  Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog. Hver af ordbøgerne har 4.100 opslagsord og ca. 15.000 ordforbindelser. Ordbøgerne bygger primært på den gældende danske årsregnskabslov, danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS)....

 15. Den lille krig i fredstid. Danske militære erfaringer i Musa Qala i 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink Rasmussen, Jakob

  2018-01-01

  Den 1. Lette Opklaringseskadron fra Bornholms forsvar af distriktscentret Musa Qala i den afghanske Helmand-provins i eftersommeren 2006 gennemanalyseres. Det sker med det formål at klarlægge, hvordan man udnyttede læring under forberedelsen til indsættelsen samt under og efter denne. Herunder da...

 16. Habitat characteristics at den sites of the Point Arena mountain beaver (Aplodontia rufa nigra)

  Science.gov (United States)

  William J. Zielinski; John E. Hunter; Robin Hamlin; Keith M. Slauson; M. J. Mazurek

  2010-01-01

  The Point Arena mountain beaver (Aplodontia rufa nigra) is a federally listed endangered species, but has been the subject of few studies. Mountain beavers use burrows that include a single subterranean den. Foremost among the information needs for this subspecies is a description of the above-ground habitat features associated with dens. Using...

 17. Den site activity patterns of adult male and female swift foxes, Vulpes velox, in Northwestern Texas

  Science.gov (United States)

  Lemons, P.R.; Ballard, W.B.; Sullivan, R.M.; Sovada, M.A.

  2003-01-01

  Activity of Swift Foxes (Vulpes velox) at den sites was studied in northwestern Texas during pup rearing seasons in 2000 and 2001 to determine role of males in parental care. Twenty-four percent of radio-collared females with a potential to breed successfully raised pups to eight weeks of age. We intensively monitored presence and absence of male and female Swift Foxes at two den sites each year. Females were present >2.6 times more at den sites than males during the pup rearing season. Female and male Swift Foxes largely stayed at dens during diurnal hours and were active away from dens during nocturnal and crepuscular hours. Females and males spent 12.4% and 3.0% more time at dens before pups emerged, than after pups emerged, respectively. Following depredation of one male parent, the female spent 29% less time at the den site. Decrease in time spent at the den by the female following loss of her mate suggested that loss of one parent might severely impact recruitment of Swift Foxes. Our observations indicated that intense Coyote (Canis latrans) depredation may severely impact pup-rearing success as well as the parental care within Swift Fox family groups.

 18. Chlorerede opløsningsmidler i den mættede zone

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, K.

  1996-01-01

  Anmeldelse af Jensen,B.K. & Nilsson,B.: Chlorerede opløsningsmidler i den mættede zone. Miljøstyrelsen 1996, (Miljøprojekt 330)......Anmeldelse af Jensen,B.K. & Nilsson,B.: Chlorerede opløsningsmidler i den mættede zone. Miljøstyrelsen 1996, (Miljøprojekt 330)...

 19. Læringsfremmende evaluering i den lægelige videreuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Bjørn; Klitmøller, Anders

  2011-01-01

  Denne statusartikel omhandler evaluering af læger, og hvorledes evaluering kan anvendes som en læringsfremmende foranstaltning. Fokus i artiklen er på den formelle evaluering, som den kommer til udtryk i de kliniske vejledersamtaler. Da de fleste læger i deres karriere fungerer som vejleder, er d...

 20. 77 FR 64399 - Order of Succession for HUD Region VI

  Science.gov (United States)

  2012-10-19

  ... Region VI AGENCY: Office of Field Policy and Management, HUD. ACTION: Notice of Order of Succession... its Field Offices (Region VI). This Order of Succession supersedes all previous Orders of Succession for HUD Region VI. DATES: Effective Date: October 9, 2012. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Lawrence D...

 1. ENDF-201, ENDF/B-VI summary documentation supplement 1, ENDF/HE-VI summary documentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  McLane, V.

  1996-12-01

  The National Nuclear Data Center (NNDC) provides coordination for and serves as the secretariat to the Cross Section Evaluation Working Group (CSWEG). CSEWG is responsible for the oversight of the ENDF/B Evaluated Nuclear Data File. All data are checked and reviewed by CSEWG, and the file is maintained at the NNDC. For a description of the ENDF/B-VI file, see the ENDF-102 Data Formats and Procedures for the Evaluated Nuclear Data File ENDF-6. The purpose of this addendum to the ENDF/B-VI Summary Documentation is to provide documentation of Releases 1, 2, 3, and 4 for the ENDF/B-VI and ENDF/HE-VI evaluated nuclear data libraries. These releases contain many new and revised evaluations for the neutron, photo-atomic interaction, radioactive decay data, spontaneous fission product yield, neutron-induced fission product yield, thermal neutron scattering, proton, deuteron, and triton sublibraries. The summaries have been extracted mainly from the ENDF/B-VI File 1 comments (MT = 451), which have been checked, edited, and may also include supplementary information. Some summaries have been provided by the evaluators in electronic format, while others are extracted from reports on the evaluations. All references have been checked and corrected, or updated where appropriate. A list of the laboratories which have contributed evaluations used in ENDF/B-VI is given

 2. ENDF-201, ENDF/B-VI summary documentation supplement 1, ENDF/HE-VI summary documentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McLane, V.

  1996-12-01

  The National Nuclear Data Center (NNDC) provides coordination for and serves as the secretariat to the Cross Section Evaluation Working Group (CSWEG). CSEWG is responsible for the oversight of the ENDF/B Evaluated Nuclear Data File. All data are checked and reviewed by CSEWG, and the file is maintained at the NNDC. For a description of the ENDF/B-VI file, see the ENDF-102 Data Formats and Procedures for the Evaluated Nuclear Data File ENDF-6. The purpose of this addendum to the ENDF/B-VI Summary Documentation is to provide documentation of Releases 1, 2, 3, and 4 for the ENDF/B-VI and ENDF/HE-VI evaluated nuclear data libraries. These releases contain many new and revised evaluations for the neutron, photo-atomic interaction, radioactive decay data, spontaneous fission product yield, neutron-induced fission product yield, thermal neutron scattering, proton, deuteron, and triton sublibraries. The summaries have been extracted mainly from the ENDF/B-VI File 1 comments (MT = 451), which have been checked, edited, and may also include supplementary information. Some summaries have been provided by the evaluators in electronic format, while others are extracted from reports on the evaluations. All references have been checked and corrected, or updated where appropriate. A list of the laboratories which have contributed evaluations used in ENDF/B-VI is given.

 3. Enzymatic reduction of U(VI) in groundwaters; Reduction enzymatique de U(VI) dans des eaux souterraines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Addelouas, A.; Gong, W. [Center for Radioactive Waste Management, Advanced Materials Laboratory, 1001 University, Albuquerque (United States); Lutze, W.; Nuttall, E. [New Mexico Univ., Albuquerque, NM (United States). Dept. of Chemical and Nuclear Engineering; Fritz, B.; Crovisier, J.L. [Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 67 - Strasbourg (France). Centre de Sedimentologie et Geochimie de la Surface

  1999-03-01

  The use of enzymatic reduction of U(VI) in remediation of groundwater contaminated with U(VI) is receiving considerable attention. Certain strains of bacteria can combine the oxidation of an organic compound to the reduction of U(VI) to U(IV), which precipitates as uraninite. In the present study, we tested the reduction of U(VI) in groundwaters with various origins and compositions. In all groundwaters u(VI) was reduced by sulfate reducing bacteria that had been activated by ethanol and tri-metaphosphate. The reduction rate of U(VI) depends on sulfate concentration in water and the abundance of bacteria in the system. This work shows that bacteria capable of U(VI) reduction are ubiquitous in nature, and suggests the possibility of a large application of the enzymatic reduction of U(VI) for in situ clean up of groundwaters contaminated with uranium. (authors) 12 refs.

 4. The origin of art according to Karl von den Steinen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pierre Déléage

  2015-06-01

  Full Text Available Based on a study of the custom, adopted by ethnologists in the early 20th century, of asking Amerindians of Lowland South America to do drawings in pencil in their notebooks, I explore three forgotten fragments of the history of thinking: the intense debates on the origin of ornaments, opposing an evolutionist and a materialist approach at the end of the 19th century; the theories on the origin of figuration, which I show date back to the important work of Karl von den Steinen regarding the populations of central Brazil; and the publications of ethnologists’ portraits drawn by Indians of the lowlands of South America, a little-known tradition of reverse anthropology serving as a counterpoint to the study of the reception of Amerindian art in Western ethnological literature.

 5. Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  OpenAIRE

  Herke, Marie; Olivers, Marielle

  2012-01-01

  Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna ä...

 6. Subregional innovation – indikatorer til optimering af den erhvervsrettede innovationspolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Peter Stendahl; Graversen, Ebbe Krogh; Haase, Sanne Schioldann

  områder tilgodeses bedst muligt. Desuden kan en differentieret, subregional innovations-politik give erhvervslivet bedre udbytte end en samlet regional eller national innovationspolitik. Selvom Danmark er et lille land, er der store geografiske forskelle internt i landets erhvervsstruktur og i...... virksomhedernes innovationsaktiviteter. Som resultat af en udvidelse af den danske del af CIS 2006-undersøgelsen2 med ekstra virksomheder kan der gives en betydeligt mere nuanceret karak-teristik af virksomheder helt ned på subregionalt niveau. Analysen underbygger, at de innovations-politiske tiltag, der sættes......, lokal brug af resultaterne er nødvendig. Først gennemgås de valgte målepunkter. Det primære er en opdeling i praksis- og forsknings-orientering af virksomheders innovationstilgang, hvorved der identificeres fire grupper af innovationsaktive virksomheder. Det andet er korrektion af de anvendte...

 7. Types and forms of sleeping dens of pacas (Cuniculus paca in the upper Itaya river basin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rolando Aquino

  2012-10-01

  Full Text Available This report deals with paca sleeping dens (Cuniculus paca Linnaeus, 1766. The study was conducted between August 2006 and April 2007 and is based on detailed observations. Results indicate that this rodent uses holes in the ground or in fallen trees as sleeping dens. Each of these sleeping dens had two or more orifices and an internal cavity for the "diurnal sleep”. Typically, one orifice was for common use and the rest for the circumstantial escape. According to their form, their localization in the ground, and the number and location of orifices, sleeping dens were classified into four types, of which type A was the most common. The results also indicate a greater concentration of sleeping dens in temporary flooded gallery forest.

 8. Die polnischen Bücher (Bücherbestände in den Bibliotheken Roms. Eine Auswahl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ligia ALeksandra Henczel-Wróblewska

  2017-11-01

  Full Text Available Die italienisch-polnischen Beziehungen haben eine lange Geschichte hinter sich. Seit dem Mittelalter, in dem die polnischen Scholaren ihre Ausbildung an den italienischen Universitäten genießen konnten, dominierte darin der wissenschaftliche und bildende Charakter. In den folgenden Jahrhunderten wurde der gegenseitige Kontakt um die künstlerische Ebene erweitert, zumal die polnischen Künstler nach Italien reisten, um bei den besten Meistern ihre Fertigkeiten zu vervollkommnen. Seit dem Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kam zu den bereits bestehenden, tradierten italienischpolnischen Beziehungen im Bereich der Wissenschaft und Kultur der militärische und der sozialpolitische Aspekt hinzu, und mit der Zeit auch der wirtschaftliche. Auf dem italienischen Boden beteiligten sich die Polen zunächst an den Unabhängigkeitskämpfen, die mit der Vereinigung Italiens (die Risorgimento-Zeit endeten, und nachher an den Waffeninterventionen während der zwei Weltkriege. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts kehrte man zum früheren beiderseitigen Kontakt auf verschiedenen Ebenen zurück.In jeder dieser Zeitspannen wurde die polnische Anwesenheit in Italien in den schriftlichen, ikonografischen, künstlerischen Quellen belegt. Die meisten davon bewährten sich in den Archiven und Bibliotheken Roms, dem Zentrum der europäischen Wissenschaft, Kultur und Christenheit. Erst im 20. Jahrhundert, seit der Entstehung der ersten wissenschaftlichen polnischen Institutionen in Rom und dank der breiten Zusammenarbeit war es möglich, die Polonica, die sich in den römischen Bibliotheken, Archiven, Kulturinstitutionen und Privatbeständen befinden, offiziell zu registrieren, bearbeiten und ordnen. Die schriftlichen Denkmäler aus den vergangenen Jahrhunderten weisen auf eine breite gegenseitige Beziehung sowohl im Bereich des sacrum als auch des profanum hin. Dieses gemeinsame historische Gedächtniserbe zeugt von einer langen Zugehörigkeit Polens zur

 9. Die Entwicklung der Keramik von 3000 BP bis zur Gegenwart in den Tonebenen südlich des Tschadsees

  OpenAIRE

  Wiesmüller, Birgitt

  2003-01-01

  Den Kern der hier vorliegenden Arbeit bildet die Gliederung der Keramikfunde von drei Siedlungshügeln aus den Tonebenen (auch firki genannt) des südwestlichen Tschadbeckens Nordost- Nigerias. Obwohl das Gebiet in den 60er Jahren bereits archäologisch erschlossen wurde, waren die keramikchronologischen Aspekte nur oberflächlich abgehandelt worden. Ziel der Arbeit war somit die Erstellung einer grundlegenden Keramikchronologie anhand der sehr umfangreichen Fundmengen aus den Siedlungshügeln Kur...

 10. Den enes död, den andres bröd : En fallstudie i Fonus kriskommunikation

  OpenAIRE

  Orest Flavet, Sebastian

  2014-01-01

  Denna studie undersöker hur begravningsbyrån Fonus valde att bemöta en kritisk artikel, publicerad i Aftonbladet, med ett pressmeddelande som lades upp på den egna hemsidan. Uppsatsen undersöker först vilka retoriska verktyg som har använts i skapandet av detta meddelande, och sett från Benoits teori om Image Repair, vilka strategier som använts och hur användningen av dessa har sett ut. Därefter söker studien att praktiskt undersöka detta budskap genom att låta en utvald grupp respondenter t...

 11. The status of ENDF/B-VI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roussin, R.; Dunford, C.; McKnight, R.; Young, P.

  1988-01-01

  A new version of the United States evaluated nuclear data file, ENDF/B-VI, is presently under development. Major emphasis is being placed on correcting some long-standing nuclear data problems that adversely affect applied calculations for both fission and fusion reactors. The paper reviews modifications to the formats and utility codes, outlines the evaluation activities, discusses the data testing programs, and projects a date for the unrestricted release of the new library. 27 refs., 2 tabs

 12. Prospek pengembangan industri perkulitan pada pelita VI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D Karyadi

  1995-06-01

  Full Text Available The leather industry is one of the strong competitive industry, as it comes from renewable natural resources. Therefore, the leather industry has good prospect to develop at the Pelita VI to be the industrial products export competitive. To develop leather industry and leather products should be given closed attention and well managed, especially concerning raw material supply, quality and leather waste treatment.

 13. Vi behøver innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  McAloone, Tim C.

  2007-01-01

  -Produktion og Maskiner. Innovation og bæredygtighed er to områder som vi i Skandinavien giver meget stor opmærksomhed for at kunne vedligeholde vores globale konkurrencekraft og stærke velfærdssamfund. Gennem årene har mange brancher bidraget til skabelsen af vidensbaserede innovationer, og det faktum, at de......Analyse: Vi behøver innovation En ny miljøbølge ruller, og danske virksomheder bør ride med Af Tim McAloone, fredag 02. feb 2007 kl. 04:50 Tim McAloone Lektor og ph.d. ved Institut for mekanik, energi og konstruktion ved DTU. Tim McAloone skriver fremover jævnligt kommentarer i Ingeniøren...... skandinaviske lande er relativt små, har ledt til en interessant evne til at etablere og derefter samarbejde inden for tætte netværk, som strækker sig over både faglige og geografiske grænser. Samtidig har vi set miljøhensyn vinde og tabe samfundsmæssig og industriel opmærksomhed på en nærmest periodisk basis...

 14. Hibernacula and summer den sites of pine snakes (Pituophis melanoleucus) in the New Jersey pine barrens

  Science.gov (United States)

  Burger, J.; Zappalorti, R.T.; Gochfeld, M.; Boarman, W.I.; Caffrey, M.; Doig, V.; Garber, S.D.; Lauro, B.; Mikovsky, M.; Safina, C.; Saliva, Jorge

  1988-01-01

  We examined eight summer dens (used only in summer) and seven hibernacula (occupied both in winter and summer) of the snake Pituophis melanoleucus in the New Jersey Pine Barrens, comparing above ground characteristics of hibernacula and summer dens with characteristics at nearby random points. Temperatures at the soil surface and at 10 cm depth were significantly warmer, and there was less leaf cover around the random points compared to the entrances of the hibernacula and summer dens. Hibernacula had significantly more vegetation cover within 5 m, more leaf cover over the burrow entrance, and were closer to trees than were summer dens. Most hibernacula and summer dens were beside old fallen logs (73%), the entrance tunnels following decaying roots into the soil. Excavation of the hibernacula and summer dens indicated that most hibernacula appeared to be dug by the snakes and had an average of eight side chambers and 642 cm of tunnels, compared to less than one side chamber and 122 cm of tunnels for summer dens. Except for hatchlings, most snakes in hibernacula were located in individual chambers off the main tunnel; all snakes were at depths of 50-111 cm (X̄ = 79 cm). Pine snakes may select optimum hibernation sites which reduce winter mortality.

 15. Conservative Management of Type III Dens in Dente Using Cone Beam Computed Tomography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Pradeep

  2012-01-01

  Full Text Available Dens in dente, also known as dens invaginatus, dilated composite odontoma, or deep foramen caecum, is a developmental malformation that usually affects maxillary incisor teeth, particularly lateral incisors. It may occur in teeth anywhere within the jaws, other locations are comparatively rare. It can occur within both the crown and the root, although crown invaginations are more common. The use of cone beam computed tomography (CBCT is very helpful in endodontic diagnosis of complex anatomic variations. In this case we demonstrate the use of CBCT in the evaluation and endodontic management of a Type III dens in dente (Oehler′s Type III.

 16. Skaber den nye økonomi højere produktivitet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dilling-Hansen, Mogens; Madsen, Erik Strøjer; Smith, Valdemar

  2001-01-01

  Den kraftige og vedvarende vækst i USA og det tilhørende boom i IT-sektoren er grundlaget for begrebet 'Den nye Økonomi', der er dukket op i sidste halvdel af 90'erne. Den grundlæggende sammenhæng mellem de to fænomener er, at IT-industrien i sig selv og produktivitetsstigninger i de øvrige branc......-sektoren i servicesektoren, der har haft store produktivitetsstigninger. Det gælder også for telekommunikationssektoren, medens der blandt IT-konsulentvirksomheder lidt overraskende ikke kan påvises tilsvarende produktivitetsstigninger....

 17. Schulze and Brand type a-IV dens invaginatus with radicular cyst: A rare case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rachita Chengappa

  2015-01-01

  Full Text Available Though a clinical examination may reveal a deep fissure or pit on the surface of an anterior tooth, radiographic examination is a more accurate approach to diagnose an invagination. Dens invaginatus is one of the common dental deformities, but the defect involving the root and its association with radicular cyst is still very uncommon. The objective of this case presentation is to report a case of radicular dens in dente, which is a rare dental anomaly. This case report shows that dens invaginatus with an open apex and a radicular cyst can be treated successfully using currently available materials.

 18. Einfluss repetitiver postprandialer Hyperglykämien auf den kardialen Ischämie- und Reperfusionsschaden

  OpenAIRE

  Elbing, Inka Lena

  2008-01-01

  Die vorliegende Arbeit befasste sich daher mit dem Effekt von Acarbose auf die durch Ischämie und Reperfusion verursachten myokardialen Schäden nach Saccharosebelastung bei gesunden Mäusen in vivo. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit lässt sich ableiten, dass eine wiederholte postprandiale Hyperglykämie bei nicht - diabetischen Tieren ausreicht, um die durch Ischämie und Reperfusion verursachten Myokardschäden signifikant zu erhöhen. Dies kann durch eine Behandlung mit dem a - Glucosidase - Hem...

 19. Implantate für den Bandscheibenersatz (Stand 1993)

  Science.gov (United States)

  Mathey, Michael; Wintermantel, Erich

  Die Bandscheiben sind besonders betroffen von Fehlhaltungen und -stellungen der Wirbelsäule. Sie unterliegen als grösstes zusammenhängendes, nicht vaskularisiertes Gewebe im Menschen, statisch und dynamisch extrem belastet, besonders der Alterung. Um die teilweise sehr starken Schmerzen bei Bandscheibenschädigungen zu lindern, ist eine Operation vielfach die einzige Hilfe. Bei dieser Operation (Nukleotomie) entfernt man das aus der Bandscheibe ausgetretene Gewebe des Gallertkerns (nucleus pulposus), welches durch Druck auf die Nervenstränge im Bereich der Wirbelsäule die Beschwerden (Ischias-Schmerz) verursacht hat. Nach der Entfernung des Gallertkerns werden die auftretenden Kräfte bei veränderter Biomechanik übertragen. Dabei erhalten die Zwischenwirbelgelenke (Facettengelenke) eine erheblich grössere Flächenpressung als dies bei intakter Bandscheibe der Fall war. Die höhere Flächenpressung kommt durch die Verringerung des Abstandes zwischen den oberen und unteren Deckplatten der benachbarten Wirbelkörper zustande, zwischen denen sich der Gallertkern befand. Durch geeignetes Training der Rückenmuskulatur kann eine Stabilisierung des operierten Bandscheibensegmentes erreicht werden, jedoch ist es eine klinische Erfahrung, dass die meisten Patienten, die momentan durch die Operation schmerzfrei geworden sind, keine adäquate zusätzliche sportliche Betätigung auf sich nehmen.

 20. Om den uformelle (misbrug af medier i det formelle uddannelsessystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Paulsen

  2009-06-01

  Full Text Available En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

 1. Om den uformelle (misbrug af medier i det formelle uddannelsessystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Paulsen

  2008-09-01

  Full Text Available En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

 2. A realidade da pesquisa no DEN/UFS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Delvair de Brito Alves

  1998-12-01

  Full Text Available Esta pesquisa trata do processo de pesquisar no Departamento de Enfermagem e Nutrição da Universidade Federal de Sergipe - DEN/UFS. Ela foi desenvolvida a partir de entrevistas semi estruturadas realizadas com as docentes. Dos materiais obtidos, apresentamos concepções das docentes sobre grupos, linhas e projetos de pesquisa; a produção científica docente e discente; dificuldades e possibilidades relativas à atividade de pesquisar; estratégias que esse Departamento vem utilizando para o desenvolvimento da pesquisa, para a capacitação docente e formação de pesquisadores, além da inserção de estudantes (de graduação e de pós graduação no "mundo científico". Ela conclui pela necessidade de aprofundamento dessa atividade e pela divulgação e aplicação dos seus resultados na prática de enfermagem.

 3. [Memel als Brücke zu den baltischen Ländern] / Ralph Tuchtenhagen

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuchtenhagen, Ralph, 1961-

  2014-01-01

  Arvustus: Memel als Brücke zu den baltischen Ländern. Kulturgeschichte Klaipedas vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung. Bd. 26)

 4. Good-Practice-Ansätze für den Dienstleistungseinkauf

  OpenAIRE

  Hänsel, Martin; Hofmann, Erik

  2017-01-01

  Die Performance Excellence Studie des Lehrstuhls für Logistikmanagement der Hochschule St. Gallen (HSG) zeigt auf, was moderne Unternehmen tun müssen, wenn sie den Einkauf von Dienstleistungen zeitgemäss handhaben wollen.

 5. Type II dens evaginatus of maxillary central incisor: An alternative approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mansour Alrejaie

  2015-01-01

  Full Text Available Dens evaginatus is the developmental anomaly of tooth that exhibits protrusion of a tubercle from occlusal surfaces of premolar, and lingual surfaces of maxillary central incisor and lateral incisors. Dens evaginatus is common in Caucasian population. Saudi Arabia is also well evidenced of such cases. These tubercles have an enamel layer covering dentin core containing a thin extension of pulp. These cusp-like protrusions are susceptible to pulp exposure from wear or fracture because of malocclusion. Type II dens evaginatus involves normal pulp with immature root apex. Materials to enhance the pulpal recession or pulpotomy procedures indicated in such cases require long time and efforts to ensure pulpal recession or root maturity, respectively. Also prolonged treatment has risk of fracture of the cusp and reinfection and requires patient commitment for the follow-up procedures. Present case describes the use of mineral trioxide aggregate (MTA in type II dens evaginatus of maxillary central incisor.

 6. GMO-afgrøder ikke den eneste løsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik; Sørensen, Marten

  2010-01-01

  Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger......Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger...

 7. Børnebøger : Døden er en del af livet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne

  2010-01-01

  Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde.......Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde....

 8. [Ulrike Plath. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands] / Olaf Mertelsmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Mertelsmann, Olaf, 1969-

  2013-01-01

  Arvustus: Plath, Ulrike. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands: Freundheitskonstruktionen, lebenswelten, Kolonialphantasien 1750-1810 (Veröffenlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 11.)Harrasowitz. Wiesbaden 2011

 9. Voltammetry of Os(VI)-modified polysaccharides

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Trefulka, Mojmír; Paleček, Emil

  2010-01-01

  Roč. 22, č. 16 (2010), s. 1837-1845 ISSN 1040-0397 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) GPP301/10/P548; GA MŠk(CZ) LC06035 Grant - others:GA AV ČR(CZ) KAN400310651 Program:KA Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702 Keywords : chemical modification of polysaccharides * electroactive labels * osmium(VI) complexes Subject RIV: BO - Biophysics Impact factor: 2.721, year: 2010

 10. Den årlige klining af moskéen i Jenné

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Jørgen

  2007-01-01

  Danske studerende hjælper med kliningen af den store moské i Jenné under 'Mohammed-krisen'. Jenné er et af UNESCO's 'heritage sites' - en by helt bygget i ler. Vedligeholdelse og årlig klining er nødvendig. Moskeen er den største bygning, lukket for ikke-muslimer. Det danske hold fik adgang til m...

 11. Vom Fachwissen zur Handlungskompetenz - die Berufsschule vor den Herausforderungen des sozioökonomischen Strukturwandels

  OpenAIRE

  Kouli, Ekaterina

  2006-01-01

  Der sozioökonomische Wandel und die damit einhergehenden Veränderungen der Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen stellen das Bildungssystem in Deutschland vor neuartige Herausforderungen. Wesentliche Momente dieses Wandels sind die technologische Entwicklung, die Globalisierung der Wirtschaft, der Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft sowie Veränderungen in den gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Diese Entwicklungen verändern die Arbeitsprozesse in den Unternehmen und dami...

 12. Den europæiske drøm - om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2007-01-01

  Anmeldelse af: Jeremy Rifkin: Den europæiske drøm (Informations Forlag, 2006). Oversat fra engelsk efter: "The European Dream: How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream" (2004)......Anmeldelse af: Jeremy Rifkin: Den europæiske drøm (Informations Forlag, 2006). Oversat fra engelsk efter: "The European Dream: How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream" (2004)...

 13. Hoffen auf den guten Willen – von der unverbindlichen Institutionalisierung feministischer Forderungen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maike Bußmann

  2008-11-01

  Full Text Available Nachdem die Protagonistinnen der ersten Frauenbewegung prinzipiell den Zugang in die Institutionen erstritten hatten, wurde seit den 1968ern der Marsch durch die Institutionen angetreten. Diesen untersucht Stefanie Ehmsen für die Vereinigten Staaten und die Bundesrepublik, wobei sie die Unterschiede als Resultat der jeweiligen politischen Traditionen interpretiert. Zwar wartet sie mit gut recherchierten und lesenswerten Fallbeispielen auf, doch das Potential der Analyse wird leider nicht ausgeschöpft.

 14. Den 'dygtige' lærer er en del af problemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte

  2016-01-01

  Lærerne lever faktisk op til politikernes forestilling om ’den gode undervisning’, men dermed bliver de en del af problemet og ikke løsningen på folkeskolens inklusionsudfordring......Lærerne lever faktisk op til politikernes forestilling om ’den gode undervisning’, men dermed bliver de en del af problemet og ikke løsningen på folkeskolens inklusionsudfordring...

 15. Den første Karl Gustav-krig 1657-58

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer den første Karl Gustav-krig i forskellige persketiver og konkluderer, at krigen ikke bør opfattes som et dårligt forberedt og uigennemtænkt forsøg på dansk revanche inden for rammerne af en nordisk rivalisering, men snarere som  en velovervejet satsning og et led i den dansk-s...

 16. Loyalitet i praksis:En etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger

  OpenAIRE

  Breddam, Mads Dupont

  2015-01-01

  Loyalitet i praksis – en etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger , er en kvalitativ kulturanalyse af, hvordan loyalitet skabes i forbindelse med den danske detailhandels - og andelsorganisation Coop og Coops loyalitetsprogram CoopPlus. Undersøgelserne bygger på et empirisk materiale , som hovedsageligt består af kvalitative interviews med en række medlemmer og medejere af Coop samt med medarbejdere i Coops hovedkvarter i Albertslund . Afhandlingen er en praksiografisk under...

 17. Køn og kærlighed i Den Hebraiske Bibel og tidlig rabbinsk litteratur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  De religiøse grundlæggertekster synes optaget af at sikre kulturens videreførelse gennem entydiggørelse af køn og kærlighed, men den hebræiske bibel og den tidlige rabbinske litteratur skildrer lige så ofte i de mest dramatiske og poetiske passager køn og kærlighed som komplekse, sammensatte, for...

 18. Rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper

  2017-01-01

  Artiklen omhandler revisors rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning. Det er artiklens centrale budskab, at der i den nye revisionspåtegning alene er ændringer til, hvordan revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen. Der er derimod ikke ændringer til, hvornår...... revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen....

 19. Shareholder Kapitalismus und das Casino Spiel an den Börsen

  OpenAIRE

  Young, Brigitte; Hegelich, Simon

  2003-01-01

  'Das Konzept des Shareholder Value ist durch die jüngsten Entwicklungen im Unternehmenssektor, vor allem durch die Bilanz- und Betrugsskandale von TNC's und die damit verbundene Vernichtung von Arbeitsplätzen in die Kritik geraten. In den politischen Debatten über Shareholder Value wird ein Systemunterschied zwischen dem 'Stakeholder-Ansatz' (wie im rheinischen Kapitalismus) und dem mit der Liberalisierung der Finanzmärkte Ende der 70er Jahre in den USA entwickelten Begriff Shareholder Value ...

 20. Environmental survey of Region VI, Haltenbanken, 2009; Miljoeundersoekelse i Region VI, Haltenbanken, 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holm, May-Helen; Cochrane, Sabine; Mannvik, Hans-Petter; Wasbotten, Ingar Halvorsen

  2010-07-01

  There has been an environmental investigation in Region VI Halten Bank. This report presents the results of the chemical and biological assays performed on samples from a total of 316 stations in 16 fields and 15 regional stations. A status of environmental conditions in the region is given at the end of the report. (AG)

 1. Environmental Survey in Region VI, Haltenbanken, 2009. Summary report; Miljoeundersoekelse i Region VI, Haltenbanken, 2009. Sammendragsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mannvik, Hans-Petter; Wasbotten, Ingar Halvorsen

  2010-07-01

  An environmental survey of Region VI, Haltenbanken, has been carried out. This report presents the results from the analyses carried out on samples from a total of 316 stations at 16 fields and 15 regional stations. A status of the environmental conditions in the region is given at the end of the report. (Author)

 2. Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen

  2011-01-01

  Stramninger af kravene til energiforbruget i vores boliger medfører stor fokus på energiberegningen, men erfaringer fra lavenergiboliger opført i dag viser, at vi, for at sikre succes for fremtidens boliger, også skal inddrage dokumentation af indeklimaet og forbedre samarbejdet mellem arkitekter...

 3. Remote identification of maternal polar bear (Ursus maritimus) denning habitat on the Colville River Delta, Alaska

  Science.gov (United States)

  Blank, Justin J.

  High resolution digital aerial photographs (1 foot pixel size) of the Colville River Delta, Alaska were examined in 3D, with the use of a digital photogrammetric workstation. Topographic features meeting the criteria required for adequate snow accumulation, and subsequent construction of terrestrial polar bear maternal dens, were identified and digitized into an ArcGIS line shapefile. Effectiveness, efficiency, and accuracy were improved when compared to previous polar bear denning habitat efforts which utilized contact photo prints and a pocket stereoscope in other geographic areas of northern Alaska. Accuracy of photograph interpretation was systematically evaluated visually from the air with the use of a helicopter and physically on the ground. Results show that the mapping efforts were successful in identifying den habitat 91.3% of the time. Knowledge denning habitat can improve and inform decision making by managers and regulators when considering travel and development in the study area. An understanding of polar bear denning habitat extent and location will be a crucial tool for planning activities within the study area in a way that minimizes conflicts with maternal dens.

 4. Synthesis, characterization and oxidative behaviour of dioxoruthenium(VI) complexes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Agarwal, D.D.; Rastogi, Rachana

  1995-01-01

  Dioxoruthenium(VI) complexes are found to give low yield of epoxide but good yield of cyclohexanone. The complexes are electro active giving metal centered Ru VI /Ru V couple. Cis-stilbene gives trans epoxide and benzaldehyde. Norbornene gives exo epoxy norbornene. The selectivity for allylic oxidation is high. In the present note the synthesis of dioxoruthenium(VI) complexes and their oxidation behaviour is reported. The dioxoruthenium(VI) complexes have been stoichiometrically found to be good oxidants. (author). 21 refs., 1 tab

 5. Enzymatic U(VI) reduction by Desulfosporosinus species

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suzuki, Y.; Kelly, S.D.; Kemner, K.M.; Banfield, J.F.

  2004-01-01

  Here we tested U(VI) reduction by a Desulfosporosinus species (sp.) isolate and type strain (DSM 765) in cell suspensions (pH 7) containing 1 mM U(VI) and lactate, under an atmosphere containing N 2 -CO 2 -H 2 (90: 5: 5). Although neither Desulfosporosinus species (spp.) reduced U(VI) in cell suspensions with 0.25% Na-bicarbonate or 0.85% NaCl, U(VI) was reduced in these solutions by a control strain, desulfovibrio desulfuricans (ATCC 642). However, both Desulfosporosinus strains reduced U(VI) in cell suspensions depleted in bicarbonate and NaCl. No U(VI) reduction was observed without lactate and H 2 electron donors or with heat-killed cells, indicating enzymatic U(VI) reduction. Uranium(VI) reduction by both strains was inhibited when 1 mM CuCl 2 was added to the cell suspensions. Because the Desulfosporosinus DSM 765 does not contain cytochrome c 3 used by Desulfovibrio spp. to reduce U(VI), Desulfosporosinus species reduce uranium via a different enzymatic pathway. (orig.)

 6. Sorg som relation og emotion – konturerne af en kritik af den tiltagende patologisering af sorgen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid

  2017-01-01

  Vi oplever i disse år en stadig større interesse for sorgen som genstandsfelt for forskellige forskningsmæssige initiativer og satsninger samt en stadig mere intensiveret kamp for de ressourcer, der følger med denne udvikling. Selvom vi altid skal byde ny viden velkommen, så bør vi også være vars...

 7. Lavvækst kan være den nye normaltilstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stahl, Rune Møller; Hansen, Bue Rübner

  2014-01-01

  Der er intet, der tyder på, at vi er på vej tilbage til de vækstrater, vi var vant til før krisen. Hvis ikke det skal betyde krise, nød og øget ulighed, kræver det politisk vilje til omfordeling......Der er intet, der tyder på, at vi er på vej tilbage til de vækstrater, vi var vant til før krisen. Hvis ikke det skal betyde krise, nød og øget ulighed, kræver det politisk vilje til omfordeling...

 8. Diagnostic and treatment strategies in mucopolysaccharidosis VI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vairo F

  2015-10-01

  Full Text Available Filippo Vairo,1–3 Andressa Federhen,1,3,4 Guilherme Baldo,1,2,5–7 Mariluce Riegel,1,6 Maira Burin,1 Sandra Leistner-Segal,1,8 Roberto Giugliani1,5,6,81Medical Genetics Service, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil; 2Department of Genetics, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil; 3Clinical Research Group on Medical Genetics, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil; 4Post-Graduate Program in Child and Adolescent Health, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil; 5Gene Therapy Center, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil; 6Post-Graduate Program in Genetics and Molecular Biology, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil; 7Department of Physiology, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil; 8Post-Graduate Program in Medical Sciences, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, BrazilAbstract: Mucopolysaccharidosis VI (MPS VI is a very rare autosomal recessive disorder caused by mutations in the ARSB gene, which lead to deficient activity of the lysosomal enzyme ASB. This enzyme is important for the breakdown of the glycosaminoglycans (GAGs dermatan sulfate and chondroitin sulfate, which accumulate in body tissues and organs of MPS VI patients. The storage of GAGs (especially dermatan sulfate causes bone dysplasia, joint restriction, organomegaly, heart disease, and corneal clouding, among several other problems, and reduced life span. Despite the fact that most cases are severe, there is a spectrum of severity and some cases are so attenuated that diagnosis is made late in life. Although the analysis of urinary GAGs and/or the measurement of enzyme activity in dried blood spots are useful screening methods, the diagnosis is based in the demonstration of the enzyme deficiency in leucocytes or fibroblasts, and/or in the identification of pathogenic mutations in the ARSB gene

 9. Effect of uranium (VI) on the growth of yeast and influence of metabolism of yeast on adsorption of U (VI)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sakamoto, Fuminori; Ohnuki, Toshihiko; Kozai, Naofumi; Wakai, Eiichi; Francis, A.J.

  2005-01-01

  We have carried out the growth experiments of 3 strains of yeast in a medium containing uranium (VI) to elucidate the effect of U (VI) on the growth of microorganisms. Hansenula fabianii J640 grew in the liquid medium containing 0.1 mM U (VI) at lower rate than the control, but Saccharomyces cerevisiae did not grow under this condition. The H. fabianii J640 pre-cultured for 21 h in the liquid medium without U (VI) grew even after the exposure to 1 mM U (VI), but did not grow without pre-cultivation. For the pre-cultured H. fabianii J640, radioactivity of U in the medium was the same as the initial one for 110 h, and then gradually decreased. TEM-EDS analysis of H. fabianii J640 exposed to 1 mM U (VI) for 165 h showed accumulation of U (VI) on the cells. When H. fabianii J640 was not pre-cultured, radioactivity of U in the medium was lower than the initial one. These results indicated that U (VI) inhibits the growth of yeast, and that the adsorption of U (VI) by the cells depends on the metabolism of yeast. (author)

 10. Despotism and risk of infanticide influence grizzly bear den-site selection.

  Science.gov (United States)

  Libal, Nathan S; Belant, Jerrold L; Leopold, Bruce D; Wang, Guiming; Owen, Patricia A

  2011-01-01

  Given documented social dominance and intraspecific predation in bear populations, the ideal despotic distribution model and sex hypothesis of sexual segregation predict adult female grizzly bears (Ursus arctos) will avoid areas occupied by adult males to reduce risk of infanticide. Under ideal despotic distribution, juveniles should similarly avoid adult males to reduce predation risk. Den-site selection and use is an important component of grizzly bear ecology and may be influenced by multiple factors, including risk from conspecifics. To test the role of predation risk and the sex hypothesis of sexual segregation, we compared adult female (n = 142), adult male (n = 36), and juvenile (n = 35) den locations in Denali National Park and Preserve, Alaska, USA. We measured elevation, aspect, slope, and dominant land cover for each den site, and used maximum entropy modeling to determine which variables best predicted den sites. We identified the global model as the best-fitting model for adult female (area under curve (AUC) = 0.926) and elevation as the best predictive variable for adult male (AUC = 0.880) den sites. The model containing land cover and elevation best-predicted juvenile (AUC = 0.841) den sites. Adult females spatially segregated from adult males, with dens characterized by higher elevations (mean= 1,412 m, SE = 52) and steeper slopes (mean = 21.9°, SE = 1.1) than adult male (elevation: mean = 1,209 m, SE = 76; slope: mean = 15.6°, SE = 1.9) den sites. Juveniles used a broad range of landscape attributes but did not avoid adult male denning areas. Observed spatial segregation by adult females supports the sex hypothesis of sexual segregation and we suggest is a mechanism to reduce risk of infanticide. Den site selection of adult males is likely related to distribution of food resources during spring.

 11. Despotism and risk of infanticide influence grizzly bear den-site selection.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nathan S Libal

  Full Text Available Given documented social dominance and intraspecific predation in bear populations, the ideal despotic distribution model and sex hypothesis of sexual segregation predict adult female grizzly bears (Ursus arctos will avoid areas occupied by adult males to reduce risk of infanticide. Under ideal despotic distribution, juveniles should similarly avoid adult males to reduce predation risk. Den-site selection and use is an important component of grizzly bear ecology and may be influenced by multiple factors, including risk from conspecifics. To test the role of predation risk and the sex hypothesis of sexual segregation, we compared adult female (n = 142, adult male (n = 36, and juvenile (n = 35 den locations in Denali National Park and Preserve, Alaska, USA. We measured elevation, aspect, slope, and dominant land cover for each den site, and used maximum entropy modeling to determine which variables best predicted den sites. We identified the global model as the best-fitting model for adult female (area under curve (AUC = 0.926 and elevation as the best predictive variable for adult male (AUC = 0.880 den sites. The model containing land cover and elevation best-predicted juvenile (AUC = 0.841 den sites. Adult females spatially segregated from adult males, with dens characterized by higher elevations (mean= 1,412 m, SE = 52 and steeper slopes (mean = 21.9°, SE = 1.1 than adult male (elevation: mean = 1,209 m, SE = 76; slope: mean = 15.6°, SE = 1.9 den sites. Juveniles used a broad range of landscape attributes but did not avoid adult male denning areas. Observed spatial segregation by adult females supports the sex hypothesis of sexual segregation and we suggest is a mechanism to reduce risk of infanticide. Den site selection of adult males is likely related to distribution of food resources during spring.

 12. VI School on Cosmic Rays and Astrophysics

  International Nuclear Information System (INIS)

  2017-01-01

  VI School on Cosmic Rays and Astrophysics 17-25 November 2015, Chiapas, Mexico The VI School on Cosmic Rays and Astrophysics was held at the MCTP, at the Autonomous University of Chiapas (UNACH), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mexico thanks to the Science for Development ICTP-UNACH-UNESCO Regional Seminar, 17-25 November 2015 (http://mctp.mx/e-VI-School-on-Cosmic-Rays-and-Astrophysics.html). The School series started in La Paz, Bolivia in 2004 and it has been, since then, hosted by several Latin American countires: 1.- La Paz, Bolivia (August, 2004), 2.- Puebla, Mexico (September, 2006), 3.- Arequipa, Peru (September, 2008), 4.- Santo André, Brazil (September, 2010), 5.- La Paz, Bolivia (August, 2012). It aims to promote Cosmic Ray (CR) Physics and Astrophysics in the Latin American community and to provide a general overview of theoretical and experimental issues on these topics. It is directed to undergraduates, postgraduates and active researchers in the field. The lectures introduce fundamental Cosmic Ray Physics and Astrophysics with a review of standards of the field. It is expected the school continues happening during the next years following a tradition. In this edition, the list of seminars included topics such as experimental techniques of CR detection, development of CR showers and hadronic interactions, composition and energy spectrum of primary CR, Gamma-Ray Bursts (GRBs), neutrino Astrophysics, spacecraft detectors, simulations, solar modulation, and the current state of development and results of several astroparticle physics experiments such as The Pierre Auger Observatory in Argentina, HAWC in Mexico, KASCADE and KASCADE Grande, HESS, IceCube, JEM-EUSO, Fermi-LAT, and others. This time the school has been complemented with the ICTP-UNACH-UNESCO Seminar of theory on Particle and Astroparticle Physics. The organization was done by MCTP, the Mesoamerican Centre for Theoretical Physics. The school had 46 participants, 30 students from Honduras, Brazil

 13. Heading for the hills: risk avoidance drives den site selection in African wild dogs.

  Science.gov (United States)

  Jackson, Craig R; Power, R John; Groom, Rosemary J; Masenga, Emmanuel H; Mjingo, Ernest E; Fyumagwa, Robert D; Røskaft, Eivin; Davies-Mostert, Harriet

  2014-01-01

  Compared to their main competitors, African wild dogs (Lycaon pictus) have inferior competitive abilities and interspecific competition is a serious fitness-limiting factor. Lions (Panthera leo) are the dominant large carnivore in African savannah ecosystems and wild dogs avoid them both spatially and temporally. Wild dog young are particularly vulnerable and suffer high rates of mortality from lions. Since lions do not utilize all parts of the landscape with an equal intensity, spatial variation in lion densities can be exploited by wild dogs both during their general ranging behaviour, but more specifically when they are confined to a den with vulnerable young. Since patches of rugged terrain are associated with lower lion densities, we hypothesized that these comparatively safe habitats should be selected by wild dogs for denning. We investigated the relationship between the distribution of 100 wild dog den sites and the occurrence of rugged terrain in four wild dog populations located in Tanzania, Zimbabwe and South Africa. A terrain ruggedness index was derived from a 90 m digital elevation model and used to map terrain ruggedness at each site. We compared characteristics of actual and potential (random) den sites to determine how wild dogs select den sites. The distributions of wild dog dens were strongly associated with rugged terrain and wild dogs actively selected terrain that was more rugged than that available on average. The likelihood of encountering lions is reduced in these habitats, minimizing the risk to both adults and pups. Our findings have important implications for the conservation management of the species, especially when assessing habitat suitability for potential reintroductions. The simple technique used to assess terrain ruggedness may be useful to investigate habitat suitability, and even predict highly suitable denning areas, across large landscapes.

 14. Heading for the hills: risk avoidance drives den site selection in African wild dogs.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Craig R Jackson

  Full Text Available Compared to their main competitors, African wild dogs (Lycaon pictus have inferior competitive abilities and interspecific competition is a serious fitness-limiting factor. Lions (Panthera leo are the dominant large carnivore in African savannah ecosystems and wild dogs avoid them both spatially and temporally. Wild dog young are particularly vulnerable and suffer high rates of mortality from lions. Since lions do not utilize all parts of the landscape with an equal intensity, spatial variation in lion densities can be exploited by wild dogs both during their general ranging behaviour, but more specifically when they are confined to a den with vulnerable young. Since patches of rugged terrain are associated with lower lion densities, we hypothesized that these comparatively safe habitats should be selected by wild dogs for denning. We investigated the relationship between the distribution of 100 wild dog den sites and the occurrence of rugged terrain in four wild dog populations located in Tanzania, Zimbabwe and South Africa. A terrain ruggedness index was derived from a 90 m digital elevation model and used to map terrain ruggedness at each site. We compared characteristics of actual and potential (random den sites to determine how wild dogs select den sites. The distributions of wild dog dens were strongly associated with rugged terrain and wild dogs actively selected terrain that was more rugged than that available on average. The likelihood of encountering lions is reduced in these habitats, minimizing the risk to both adults and pups. Our findings have important implications for the conservation management of the species, especially when assessing habitat suitability for potential reintroductions. The simple technique used to assess terrain ruggedness may be useful to investigate habitat suitability, and even predict highly suitable denning areas, across large landscapes.

 15. Cone-beam computed tomography for assessment of dens invaginatus in the Polish population.

  Science.gov (United States)

  Różyło, T Katarzyna; Różyło-Kalinowska, Ingrid; Piskórz, Magdalena

  2018-01-01

  There are many developmental variations in the permanent dentition. Dens invaginatus can be recognized on many dental X-rays of affected patients, but not every image allows for assessment of the type of malformation. The aim of the present study was to assess the presence of dens invaginatus with radiological features using cone-beam computed tomography (CBCT). CBCT images of 33 patients were evaluated. Age, sex, side, lateralization, occurrence in a particular group of teeth, type of invagination, differentiation, and the consequences of these factors were analyzed. Forty-one teeth with dens invaginatus met the inclusion criteria for this evaluation. Females were affected more frequently than males (57.6 vs. 42.4%, respectively). The patients' age ranged from 7 to 40 years, and the occurrence of dens invaginatus peaked from age 9 to 13 years. In total, 92.7% of affected teeth were present in the maxilla, more often unilaterally (75.8%) than bilaterally (24.2%). The most frequent tooth with dens invaginatus was the maxillary lateral incisor (53.7% of affected teeth). Almost two-thirds (63.4%) of affected teeth were found on the left side and 36.6% were found on the right. The tooth anatomy was distorted within the crown and root. Dens invaginatus sometimes affected other surrounding teeth and reduced their esthetics. The obtained data indicate that CBCT examination is an essential tool in assessing dens invaginatus and can guide dental practitioners in treating patients who exhibit characteristic features of this disorder. CBCT allows the clinician to distinguish the type of anomaly.

 16. Predicting chromium (VI) adsorption rate in the treatment of liquid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  The adsorption rate of chromium (VI) on commercial activated carbon during the ... time and initial chromium (VI) ion concentration. .... model, the separation factor r, according to Calvo et al (2001) cited .... Lead (II) and nickel (II) adsorption kinetics .... heavy metal by Talaromyces helicus: a trained fungus for copper and.

 17. Procedure for plutonium determination using Pu(VI) spectra

  International Nuclear Information System (INIS)

  Walker, L.F.; Temer, D.J.; Jackson, D.D.

  1996-01-01

  This document describes a simple spectrophotometric method for determining total plutonium in nitric acid solutions based on the spectrum of Pu(VI). Plutonium samples in nitric acid are oxidized to Pu(VI) with Ce(IV) and the net absorbance at the 830 nm peak is measured

 18. Predicting chromium (VI) adsorption rate in the treatment of liquid ...

  African Journals Online (AJOL)

  The adsorption rate of chromium (VI) on commercial activated carbon during the treatment of the flocculation effluent of liquid-phase oil-based drill-cuttings has been investigated in terms of contact time and initial chromium (VI) ion concentration. Homogenizing 1 g of the activated carbon with 100 ml of the flocculation ...

 19. A CMOS rail-to-rail linear VI-converter

  NARCIS (Netherlands)

  Vervoort, P.P.; Vervoort, P.P.; Wassenaar, R.F.

  1995-01-01

  A linear CMOS VI-converter operating in strong inversion with a common-mode input range from the negative to the positive supply rail is presented. The circuit consists of three linear VI-converters based on the difference of squares principle. Two of these perform the actual V to I conversion,

 20. Cloning and expression of a Vi mimotope of Salmonella enterica ...

  African Journals Online (AJOL)

  STORAGESEVER

  2009-09-15

  Sep 15, 2009 ... A recombinant His-Vi protein of Salmonella enterica serovar Typhi was successfully constructed and cloned into ... mainly through consumption of food or water contami- nated with .... and healthy individuals (double arrows) followed by the detection using recombinant His-Vi protein as the primary antibody ...

 1. Research progress in the electrochemical synthesis of ferrate(VI)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Macova, Zuzana; Bouzek, Karel; Hives, Jan; Sharma, Virender K.; Terryn, Raymond J.; Baum, J. Clayton

  2009-01-01

  There is renewed interest in the +6 oxidation state of iron, ferrate (VI) (Fe VI O 4 2- ), because of its potential as a benign oxidant for organic synthesis, as a chemical in developing cleaner ('greener') technology for remediation processes, and as an alternative for environment-friendly battery cathodes. This interest has led many researchers to focus their attention on the synthesis of ferrate(VI). Of the three synthesis methods, electrochemical, wet chemical and thermal, electrochemical synthesis has received the most attention due to its ease and the high purity of the product. Moreover, electrochemical processes use an electron as a so-called clean chemical, thus avoiding the use of any harmful chemicals to oxidize iron to the +6 oxidation state. This paper reviews the development of electrochemical methods to synthesize ferrate(VI). The approaches chosen by different laboratories to overcome some of the difficulties associated with the electrochemical synthesis of ferrate(VI) are summarized. Special attention is paid to parameters such as temperature, anolyte, and anode material composition. Spectroscopic work to understand the mechanism of ferrate(VI) synthesis is included. Recent advances in two new approaches, the use of an inert electrode and molten hydroxide salts, in the synthesis of ferrate(VI) are also reviewed. Progress made in the commercialization of ferrate(VI) continuous production is briefly discussed as well

 2. KENO-VI Primer: A Primer for Criticality Calculations with SCALE/KENO-VI Using GeeWiz

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bowman, Stephen M.

  2008-01-01

  The SCALE (Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation) computer software system developed at Oak Ridge National Laboratory is widely used and accepted around the world for criticality safety analyses. The well-known KENO-VI three-dimensional Monte Carlo criticality computer code is one of the primary criticality safety analysis tools in SCALE. The KENO-VI primer is designed to help a new user understand and use the SCALE/KENO-VI Monte Carlo code for nuclear criticality safety analyses. It assumes that the user has a college education in a technical field. There is no assumption of familiarity with Monte Carlo codes in general or with SCALE/KENO-VI in particular. The primer is designed to teach by example, with each example illustrating two or three features of SCALE/KENO-VI that are useful in criticality analyses. The primer is based on SCALE 6, which includes the Graphically Enhanced Editing Wizard (GeeWiz) Windows user interface. Each example uses GeeWiz to provide the framework for preparing input data and viewing output results. Starting with a Quickstart section, the primer gives an overview of the basic requirements for SCALE/KENO-VI input and allows the user to quickly run a simple criticality problem with SCALE/KENO-VI. The sections that follow Quickstart include a list of basic objectives at the beginning that identifies the goal of the section and the individual SCALE/KENO-VI features that are covered in detail in the sample problems in that section. Upon completion of the primer, a new user should be comfortable using GeeWiz to set up criticality problems in SCALE/KENO-VI. The primer provides a starting point for the criticality safety analyst who uses SCALE/KENO-VI. Complete descriptions are provided in the SCALE/KENO-VI manual. Although the primer is self-contained, it is intended as a companion volume to the SCALE/KENO-VI documentation. (The SCALE manual is provided on the SCALE installation DVD.) The primer provides specific examples of

 3. Naturalismus als Herausforderung für den Religionsunterricht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Feichtinger

  2015-11-01

  Full Text Available ENGLISH: This paper reflects on statements and attitudes of pupils in religion classes that represent a perspective of naturalism, and on teachers’ possibilities of reacting to such statements. We define the term ‘naturalism’ and explain, in which way naturalistic attitudes may occur and which questions they are related to. Based on a theological and philosophical criticism of naturalism we want to encourage teachers of religion to openly question such worldviews. To do so, we refer to the concept of ‘philosophy/theology for children/adolescents’. We argue to use the so-called ‘Socratic Method’ in its original sense, namely the challenging of alleged certainties (elenchus. The Socratic Method can and should be used not only to philosophize freely, but also to question pupils’ (naturalistic worldviews and attitudes, not with the purpose to then impose a ‘correct’ worldview onto them, but to help deconstructing alleged certainties and opening new horizons of thought. DEUTSCH: Der Beitrag befasst sich mit naturalistischen Aussagen und Einstellungen von SchülerInnen im Religionsunterricht und einer didaktischen Reflexion über den angemessenen Umgang mit ihnen durch die Lehrperson. Es wird dargelegt, was unter Naturalismus zu verstehen ist, auf welche Weise er im Unterricht auftauchen kann und welche Fragen davon betroffen sind. Gestützt auf eine theologisch-philosophische Kritik am Naturalismus sehen wir es als Aufgabe des Religionsunterrichts an, naturalistische Einstellungen kritisch zu hinterfragen. Hierzu beziehen wir uns auf das Konzept der ‚Kinder-/Jugendtheologie‘ bzw. im Speziellen auf eine ‚Theologie für Kinder/Jugendliche‘. Dabei plädieren wir dafür, die sog. ‚sokratische Methode‘ in ihrem ursprünglichen Sinn, nämlich der Infragestellung von vermeintlichen Gewissheiten (elenchus, zu verwenden. Die sokratische Methode kann und soll auch dafür verwendet werden, (naturalistische Weltsichten der Sch

 4. Testing of ENDF/B-VI data for shielding applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ingersoll, D.T.

  1995-01-01

  Version VI of the U.S. Evaluated Nuclear Data File (END/B-VI) was released for open distribution in 1990 after an extensive multiyear, multilaboratory evaluation effort coordinated by the Cross Section Evaluation Working Group (CSEWG). More than 75 of the 320 evaluations contained in the library are new for Version VI, including many relatively important nuclides and many with substantial changes to the cross-section data. Also, several important changes were made to the basic data formats for Version VI to permit better representation of the data and to allow additional types of data. Although these format changes yielded improved evaluations, they hindered processing of the data for use in applications codes and delayed the timely integral testing of the data. It has been only during the past year that significant integral testing of END/B-VI data has been achieved. The results and conclusions from some of these efforts are summarized in the following paragraphs

 5. Factors affecting the adsorption of chromium (VI) on activated carbon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yavuz, R.; Orbak, I.; Karatepe, N. [Istanbul Technical University, Istanbul (Turkey)

  2006-09-15

  The aim of this investigation was to determine the adsorption behavior of chromium (VI) on two different activated carbon samples produced from Tuncbilek lignite. The effects of the initial chromium (VI) concentration (250-1000 mg/L), temperature (297-323 K) and pH (2.0-9.5) on adsorption were investigated systematically. The effectiveness of the parameters on chromium adsorption was found to be in the order of pH, the initial Cr(VI) concentration and the temperature. Increasing the pH from 2.0 to 9.5 caused a decrease in adsorption. However, the adsorption was increased by increasing the initial Cr(VI) concentration and temperature. The multilinear mathematical model was also developed to predict the Cr(VI) adsorption on activated carbon samples within the experimental conditions.

 6. Spectrophotometry of Comet West 1976 VI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rozenbush, V.K.

  1986-01-01

  Spectra obtained for the coma, nuclear fragments A and D, and tail of Comet West 1976 VI on April 1, 2 and 7, 1976 are noted to encompass coma spectra which differed from those of the nuclear fragments, which exhibited a strong continuum with superimposed emissions that included a stronger CO(+)-band system than that of the coma. A detailed comparison between fragment spectra has revealed great differences in both quasi-simultaneously obtained and five-day-separated cases. The relative intensities of different CO(+) bands are compared to the theoretical ones, and the abundances of CO(+) ions corresponding to different vibrational transitions are determined relative to that of CN. 24 references

 7. Cranial nerves III, IV and VI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laine, I.J.; Smoker, W.R.; Kuta, A.J.; Felton, W.L.

  1991-01-01

  Because of advances in CT and MR imaging, accurate identification and evaluation of cranial nerve lesions is now possible. Cranial nerves III, IV, and VI, providing motor and sensory control of the eye, can be evaluated as a unit. In this paper, the authors present an overview of the anatomy and pathology of these cranial nerves. We first illustrate their normal anatomic pathways from the brain stem to the orbit. This is followed by clinical examples of patients with a variety of isolated and complex palsies of these three cranial nerves. This is accomplished by inclusion of ocular photographs, correlative imaging studies, and the use of diagrams. Knowledge of the gross and imaging anatomy and the ophthalmologic manifestations of pathology affecting these three cranial nerves permits a tailored approach to their evaluation

 8. New energy level identifications in Kr VI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tauheed, A.; Pinnington, E.H.; Ansbacher, W.; Kernahan, J.A.

  1990-01-01

  Beam-foil delayed spectra from 89.0 to 101.0 nm are used to identify the intercombination lines connecting the 4s4p 2 4 P and 4s 2 4p 2 P levels in Kr VI. The existing analysis is extended to include the 4s 2 5s 2 S 1/2 , 4f 2 F 5/2 , 2 F 7/2 , 4p 3 2 D 3/2 , 2 D 5/2 , 2 P 3/2 , 4 S 3/2 and 4s4p 2 4 P 1/2 , 4 P 3/2 , 4 P 5/2 levels. Lifetime measurements for the 4s4p 2 4 P 1/2 , 4 P 5/2 , 4p 3 2 D 3/2 and 2 D 5/2 levels are also discussed in support of these assignments. (orig.)

 9. Spectrum and energy levels of Y VI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Persson, W.; Reader, J.

  1986-01-01

  The spectrum of the five-times-ionized yttrium atom (Y VI), excited in a sliding-spark discharge, was studied in the 160--2500 A-circle range. About 900 Y VI lines were classified as transitions between 101 odd and 69 even energy levels.The energy-level system established includes almost all levels of the 4s 2 4p 4 , 4s4p 5 , 4s 2 4p 3 4d, 5d, 5s, 6s, and 5p configurations and a number of levels of the 7s, 4f, and 4s4p 4 4d configurations. The observed level system has been theoretically interpreted by means of Hartree--Fock calculations and least-squares parametric fits. Strong configuration mixings are found between the 4s4p 5 and 4s 2 4p 3 4d configurations, between the 4s 2 4p 3 5p and 4s4p 4 4d configurations, and between the 4s 2 4p 3 4f and 4s4p 4 4d configurations. From the optimized energy-level values, a system of Ritz-type wavelength standards with accuracies varying from 0.0003 to 0.003 A-circle in the range 179--500 A-circle has been determined. The ionization energy as determined from 4s 2 4p 3 ns levels (n = 5-7) is 737 110 +- 200 cm/sup -1/ (91.390 +- 0.025 eV)

 10. Investigation of uranium (VI) adsorption by polypyrrole

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abdi, S. [Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering, Semnan University, Semnan 35195-363 (Iran, Islamic Republic of); Nasiri, M., E-mail: mnasiri@semnan.ac.ir [Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering, Semnan University, Semnan 35195-363 (Iran, Islamic Republic of); Mesbahi, A. [Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering, Semnan University, Semnan 35195-363 (Iran, Islamic Republic of); Khani, M.H. [Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, 14395-836 (Iran, Islamic Republic of)

  2017-06-15

  Highlights: • The adsorbent (polypyrrole) was synthesized by a chemical method using PEG, DBSNa and CTAB as the surfactant. • The solution pH was one of the most important parameters affecting the adsorption of uranium. • The CTAB provided higher removal percentage compared with the other surfactants. • The maximum adsorption capacity obtained from Langmuir isotherm was 87.72 mg/g. • The pseudo second-order model fitted well with the adsorption kinetic of polypyrrole to uranium. - Abstract: The purpose of this study was to investigate the adsorption of uranium (VI) ions on the polypyrrole adsorbent. Polypyrrole was synthesized by a chemical method using polyethylene glycol, sodium dodecylbenzenesulfonate, and cetyltrimethylammonium bromide as the surfactant and iron (III) chloride as an oxidant in the aqueous solution. The effect of various surfactants on the synthesized polymers and their performance as the uranium adsorbent were investigated. Adsorbent properties were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) techniques. The effect of different parameters such as pH, contact time, initial metal ion concentrations, adsorbent dose, and the temperature was investigated in the batch system for uranium adsorption process. It has been illustrated that the adsorption equilibrium time is 7 min. The results showed that the Freundlich model had the best agreement and the maximum adsorption capacity of polypyrrole for uranium (VI) was determined 87.72 mg/g from Langmuir isotherm. In addition, the mentioned adsorption process was fast and the kinetic data were fitted to the Pseudo first and second order models. The adsorption kinetic data followed the pseudo-second-order kinetic model. Moreover, the thermodynamic parameters ΔG{sup 0}, ΔH{sup 0} and ΔS{sup 0} showed that the uranium adsorption process by polypyrrole was endothermic and spontaneous.

 11. Kinetic investigations of quinoline oxidation by ferrate(VI).

  Science.gov (United States)

  Luo, Zhiyong; Li, Xueming; Zhai, Jun

  2016-01-01

  Quinoline is considered as one of the most toxic and carcinogenic compounds and is commonly found in industrial wastewaters, which require treatment before being discharged. Removal of quinoline by the use of an environmentally friendly oxidant, potassium ferrate(VI) (K2FeO4), was assessed by studying the kinetics of the oxidation of quinoline by ferrate(VI) (Fe(VI)) as a function of pH (8.53-10.53) and temperature (21-36°C) in this work. The reaction of quinoline with Fe(VI) was found to be first order in Fe(VI), half order in quinoline, and 1.5 order overall. The observed rate constant at 28°C decreased non-linearly from 0.5334 to 0.2365 M(-0.5) min(-1) with an increase in pH from 8.53 to 10.03. Considering the equilibria of Fe(VI) and quinoline, the reaction between quinoline and Fe(VI) contained two parallel reactions under the given pH conditions. The individual rate constants of these two reactions were determined. The results indicate that the protonated species of Fe(VI) reacts more quickly with quinoline than the deprotonated form of Fe(VI). The reaction activation energy Ea was obtained to be 51.44 kJ·mol(-1), and it was slightly lower than that of conventional chemical reaction. It reveals that the oxidation of quinoline by Fe(VI) is feasible in the routine water treatment.

 12. Fra viden til velfærd

  DEFF Research Database (Denmark)

  UCC’s forskning er praksisforskning. Den tager som andre slags forskning udgangspunkt i teorier, anvender bestemte metoder og analyserer data – men går også helt tæt på professionernes daglige arbejde og er ofte med til at skabe forandring ude i hverdagen. Forskning i UCC tager afsæt i de udfordr...

 13. En fornemmelse for migration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schütze, Laura Maria

  Afhandlingen undersøger, hvordan sted, museets rolle som aktør og religion er relevante for produktionen af migration på Immigrantmuseet (2012) og i Københavns Museums udstilling At blive københavner (2010). Afhandlingen er baseret på udstillingsanalyse samt interview med relevant museumsfagligt......, anvendes som virkemidler til at nuancere migration og distancere udstillingen fra den offentlige debat om indvandring. Afhandlingen peger på, at produktionen af den nyere danske historie på museum er præget af et fravær af religion. Det skyldes, at de museumsfaglige praksisser og traditioner afspejler en...... identiteter, som vi tager for givet: nationer, byer, kvinder - såvel som migration og religion. Afhandlingen argumenterer følgelig for, at museernes produktion af (materiel) religion er et særdeles relevant, men kun ringe udforsket, genstandsfelt for religionssociologien....

 14. Technology-derived storage solutions for stabilizing insulin in extreme weather conditions I: the ViViCap-1 device.

  Science.gov (United States)

  Pfützner, Andreas; Pesach, Gidi; Nagar, Ron

  2017-06-01

  Injectable life-saving drugs should not be exposed to temperatures 30°C/86°F. Frequently, weather conditions exceed these temperature thresholds in many countries. Insulin is to be kept at 4-8°C/~ 39-47°F until use and once opened, is supposed to be stable for up to 31 days at room temperature (exception: 42 days for insulin levemir). Extremely hot or cold external temperature can lead to insulin degradation in a very short time with loss of its glucose-lowering efficacy. Combined chemical and engineering solutions for heat protection are employed in ViViCap-1 for disposable insulin pens. The device works based on vacuum insulation and heat consumption by phase-change material. Laboratory studies with exposure of ViViCap-1 to hot outside conditions were performed to evaluate the device performance. ViViCap-1 keeps insulin at an internal temperature phase-change process and 'recharges' the device for further use. ViViCap-1 performed within its specifications. The small and convenient device maintains the efficacy and safety of using insulin even when carried under hot weather conditions.

 15. U(VI) sorption on kaolinite. Effects of pH, U(VI) concentration and oxyanions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liang Gao; Ziqian Yang; Keliang Shi; Xuefeng Wang; Zhijun Guo; Wangsuo Wu

  2010-01-01

  U(VI) sorption on kaolinite was studied as functions of contact time, pH, U(VI) concentration, solid-to-liquid ratio (m/V) by using a batch experimental method. The effects of sulfate and phosphate on U(VI) sorption were also investigated. It was found that the sorption kinetics of U(VI) can be described by a pseudo-second-order model. Potentiometric titrations at variable ionic strengths indicated that the titration curves of kaolinite were not sensitive to ionic strength, and that the pH of the zero net proton charge (pH PZNPC ) was at 6.9. The sorption of U(VI) on kaolinite increased with pH up to 6.5 and reached a plateau at pH >6.5. The presence of phosphate strongly increased U(VI) sorption especially at pH <5.5, which may be due to formation of ternary surface complexes involving phosphate. In contrast, the presence of sulfate did not cause any apparent effect on U(VI) sorption. A double layer model was used to interpret both results of potentiometric titrations and U(VI) sorption on kaolinite. (author)

 16. The reduction of Np(VI) and Pu(VI) by organic chelating agents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reed, D.T.; Aase, S.B.; Banaszak, J.E.

  1998-01-01

  The reduction of NpO 2+ and PuO 2 2+ by oxalate. citrate, and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) was investigated in low ionic strength media and brines. This was done to help establish the stability of the An(VI) oxidation state in the presence of organic complexants. The stability of the An(VI) oxidation state depended on the pH and relative strength of the various oxidation state-specific complexes. At low ionic strength and pH 6, NpO 2 O 2+ was rapidly reduced to form NpO 2 + organic complexes. At longer times, Np(IV) organic complexes were observed in the presence of citrate. PuO 2 2+ was predominantly reduced to Pu 4+ , resulting in the formation of organic complexes or polymeric/hydrolytic precipitates. The relative rates of reduction to the An(V) complex were EDTA > citrate > oxalate. Subsequent reduction to An(IV) complexes, however, occurred in the following order: citrate > EDTA > oxalate because of the stability of the An(V)-EDTA complex. The presence of organic complexants led to the rapid reduction of NpO 2 2+ and PuO 2 P 2+ in G-seep brine at pHs 5 and 7. At pHs 8 and 10 in ERDA-6 brine, carbonate and hydrolytic complexes predominated and slowed down or prevented the reduction of An(VI) by the organics present

 17. Brand management og den refleksive forbruger - med semiotik som hjælpedisciplin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Kritisk eftertanke er et væsentligt træk ved den refleksive forbruger - ofte parret med en vis negativitet overfor et brand, en reklame eller forbrugerisme i al almindelighed. Den refleksive forbrugertype kommer til udtryk hos for eksempel en anti-branding guru som Naomi Klein og hendes...... bestseller bog "No Logo" eller i græsrodsbevægelsen Adbusters ( https://www.adbusters.org/ ), der efterhånden i mange år har udsendt et månedsmagasin med kritik af forbrugersamfundet og al dets reklame og branding. Disse anti-forbrugs og anti-branding bevægelser udspringer af, og er identifikationspunkter...... - den refleksive forbruger skal have noget, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i endnu højere grad end - alle andre forbrugere signalerer den refleksive forbruger sin...

 18. Vrouekarakters in enkele prosawerke van C.M. van den Heever

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Botha

  2003-08-01

  Full Text Available The role of women in some prose works of C.M. van den Heever Re-reading the C.M. van den Heever “classics” Somer (1935 and Laat vrugte (1939 within the framework of Van den Heever criticism through the years, one becomes aware that central themes in his oeuvre are acted out by women. The beautiful young girl Linda in Somer embodies the sadness of the transcience of beauty and happiness. Through Ouma Willa, Betta and Johanna – three women from three generations in Laat vrugte – the theme of the endurance of the memory of love and passion beyond decay and death is expressed. A cursory examination of other and earlier works by Van den Heever – Op die plaas (1927, Langs die grootpad (1928, Kromburg (1937 and the short story “Leuens” (Lies from Vuurvlieg en sterre (1934 – bears out the observation that women express core meanings in C.M. van den Heever’s prose works.

 19. En referenceramme til analyse af en detailkæde og strukturen i dens branche

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Hans

  2001-01-01

  identitet, dens opfattelser og fortolkning af mar-kedet og konkurrencesituationen, samt relationer over til dens strukturer, sortiment og salgsadfærd. Analysen vil kunne gennemføres på et bestemt tidspunkt og således give et øjebliksbillede af en detailkæde, eller den kan gennemføres flere på hinanden...... følgende gange, hvorved man kan opnå en analyse af sammenhænge i udviklingen i de faktorer, der indgår i analysen. Ved udviklingen af analyserammen er der tænkt på en europæisk fødevaredetailkæde, men rammen kan lige så godt anvendes på en detailkæde, der distribuerer modetøj eller møbler. Analyserammen...

 20. Optimal matching of energy supply and demand; Optimale Anpassung der Energiebereitstellung an den Bedarf

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baumgarth, S. [Competence Center for Building Networks in Wolfenbuettel (Germany); Boggasch, E.; Heiser, M.; Schernus, G.P. [Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbuettel (Germany)

  2004-06-01

  New strategies are presented for matching heat supply and demand on the basis of a bus technology. Investment costs are at a minimum as the automation stations are activated by introducing new programs. (orig.) [German] Seit einiger Zeit wird ueber verschiedene Regelungsstrategien versucht, die Energiebereitstellung so an den Bedarf (Verbraucher) anzupassen, dass die Waermeverluste beim Transport auf den Zuleitungen sowie in der Energiezentrale minimiert werden. Fuer mehrere Anwendungen aus dem Bereich der Heizungs-, Lueftungs- und Klimatechnik sollen hier neue Strategien vorgestellt werden, die erst mit dem Einsatz der Bus-Technologien in der Gebaeudeautomation moeglich sind. Fuer die Betrachtungen ist es auch von Wichtigkeit, dass zu deren Umsetzung moeglichst keine zusaetzlichen Investitionskosten erforderlich sind, sondern dass die in den Automationsstationen durch Einfuegen neuer Programme zu aktivieren sind. (orig.)

 1. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 2. Behaviour of chromium(VI) in stormwater soil infiltration systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cederkvist, Karin; Ingvertsen, Simon T.; Jensen, Marina B.

  2013-01-01

  mm in 2 h) and extreme (100 mm in 3 h) rain events. The objectives were to understand the behaviour of the anionic and toxic Cr(VI) in soil at neutral pH and to asses treatment efficiency towards Cr(VI). During normal rain events Cr(VI) was largely retained (more than 50, even though pH was neutral......The ability of stormwater infiltration systems to retain Cr(VI) was tested by applying a synthetic stormwater runoff solution with a neutral pH and high Cr(VI) concentrations to four intact soil columns excavated from two roadside infiltration swales in Germany. Inlet flow rates mimicked normal (10......, while under extreme rain events approximately 20% of Cr(VI) was retained. In both cases effluent concentrations of Cr(VI) would exceed the threshold value of 3.4 mu g/L if the infiltrated water were introduced to freshwater environments. More knowledge on the composition of the stormwater runoff...

 3. Electrochemical alkaline Fe(VI) water purification and remediation.

  Science.gov (United States)

  Licht, Stuart; Yu, Xingwen

  2005-10-15

  Fe(VI) is an unusual and strongly oxidizing form of iron, which provides a potentially less hazardous water-purifying agent than chlorine. A novel on-line electrochemical Fe(VI) water purification methodology is introduced. Fe(VI) addition had been a barrier to its effective use in water remediation, because solid Fe(VI) salts require complex (costly) syntheses steps and solutions of Fe(VI) decompose. Online electrochemical Fe(VI) water purification avoids these limitations, in which Fe(VI) is directly prepared in solution from an iron anode as the FeO42- ion, and is added to the contaminant stream. Added FeO42- decomposes, by oxidizing a wide range of water contaminants including sulfides (demonstrated in this study) and other sulfur-containing compounds, cyanides (demonstrated in this study), arsenic (demonstrated in this study), ammonia and other nitrogen-containing compounds (previously demonstrated), a wide range of organics (phenol demonstrated in this study), algae, and viruses (each previously demonstrated).

 4. "Vi har ikke noget at sige, men vi gør det så koncentreret som muligt"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kamma Overgaard

  mellemposition mellem på den ene side Arthur C. Dantos udråbelse af postmodernismen som The End of Art og Fredric Jamesons kritiske udlægning af den postmoderne kunst som simulerende og hans begrædelse af en tabt autenticitet - og på den anden side Linda Hutcheons langt mere positive definering af det...... postmoderne som ironisk og parodisk og dermed nytænkende og metareflekterende. Herudfra karakteriserer jeg De Unge Vilde som ironikere ud fra Søren Kierkegaards karakteristisk af ironikeren som en mellemfase mellem det æstetiske og det etiske livsstadie. Videre argumenterer jeg for, at Dantos ’end of art...

 5. Mapping polar bear maternal denning habitat in the National Petroleum Reserve -- Alaska with an IfSAR digital terrain model

  Science.gov (United States)

  Durner, George M.; Simac, Kristin S.; Amstrup, Steven C.

  2013-01-01

  The National Petroleum Reserve–Alaska (NPR-A) in northeastern Alaska provides winter maternal denning habitat for polar bears (Ursus maritimus) and also has high potential for recoverable hydrocarbons. Denning polar bears exposed to human activities may abandon their dens before their young are able to survive the severity of Arctic winter weather. To ensure that wintertime petroleum activities do not threaten polar bears, managers need to know the distribution of landscape features in which maternal dens are likely to occur. Here, we present a map of potential denning habitat within the NPR-A. We used a fine-grain digital elevation model derived from Interferometric Synthetic Aperture Radar (IfSAR) to generate a map of putative denning habitat. We then tested the map’s ability to identify polar bear denning habitat on the landscape. Our final map correctly identified 82% of denning habitat estimated to be within the NPR-A. Mapped denning habitat comprised 19.7 km2 (0.1% of the study area) and was widely dispersed. Though mapping denning habitat with IfSAR data was as effective as mapping with the photogrammetric methods used for other regions of the Alaskan Arctic coastal plain, the use of GIS to analyze IfSAR data allowed greater objectivity and flexibility with less manual labor. Analytical advantages and performance equivalent to that of manual cartographic methods suggest that the use of IfSAR data to identify polar bear maternal denning habitat is a better management tool in the NPR-A and wherever such data may be available.

 6. Social Set Visualizer (SoSeVi) II

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flesch, Benjamin; Vatrapu, Ravi

  2016-01-01

  This paper reports the second iteration of the Social Set Visualizer (SoSeVi), a set theoretical visual analytics dashboard of big social data. In order to further demonstrate its usefulness in large-scale visual analytics tasks of individual and collective behavior of actors in social networks......, the current iteration of the Social Set Visualizer (SoSeVi) in version II builds on recent advancements in visualizing set intersections. The development of the SoSeVi dashboard involved cutting-edge open source visual analytics libraries (D3.js) and creation of new visualizations such as of actor mobility...

 7. Wavelengths and energy levels of I V and I VI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaufman, V.; Sugar, J.; Joshi, Y.N.

  1988-01-01

  The spectra of iodine were photographed in the 139--1500-Aat;O region on various spectrographs. Earlier analyses of I V and I VI were revised and extended. For I V 26 lines were classified, and for I VI 35 lines were classified. Ionization energies have been estimated to be 415 510 atm≅ 300 cm -1 (51.52 atm≅ 0.04 eV) and 599 800 atm≅ 3 000 cm -1 (74.37 atm≅ 0.37 eV) for I V and I VI, respectively

 8. Hvordan håndteres den nødvendige distribution af digital bevaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zierau, Eld

  2014-01-01

  Distribueret digital bevaring er nødvendig, men også tit vanskelig, især når flere organisationer er involveret. En referenceramme kan bistå til forståelse, opbygning og tjek af distribueret digital bevaring, så tilliden til den digitale bevaring opretholdes......Distribueret digital bevaring er nødvendig, men også tit vanskelig, især når flere organisationer er involveret. En referenceramme kan bistå til forståelse, opbygning og tjek af distribueret digital bevaring, så tilliden til den digitale bevaring opretholdes...

 9. Calibration of radioprotection equipment gamma radiation at the Laboratory of Ionizing Radiation Metrology - DEN/UFPE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nazario, Macilene; Khoury, Helen; Hazin, Clovis

  2003-01-01

  This work presents aspects of the radioprotection equipment calibration service of the Laboratory for Metrology of Ionizing Radiations (LMRI) of the DEN/UFPE related to the calibration procedures, characteristics of the radiation beam and the evaluation of equipment calibrated in the period of 2001-2002. The LMRI-DEN/UFPE is one of the four laboratories in Brazil licensed by the Brazilian Nuclear Energy Commission for the execution of calibration services on area, surface contamination and personal monitors used by industries, hospitals, universities and research institutes using radioactive sources

 10. Zahraniční publicistika časopisu Týden

  OpenAIRE

  Dvořáková, Zdenka

  2010-01-01

  The bachelor thesis "Foreign publicism of the Týden Magazine" cleals with publicistic texts with foreign topics published in the Týden Magazine. It tries to narned the genre (gloss, comment, editorial and column), which the first part of the thesis acts. This part clescribc s, how these genres should be written according to technicalliteraturc. The second part dwells on the main intent of the thesis, namely the measure of keeping these c1efinitions by authors. It also looks how they these gen...

 11. Demokratisk forum eller fallit: Valgkamp i den lokale avis set gennem en lingvistisk lup

  OpenAIRE

  Frederiksen, Line

  2007-01-01

  Denne specialeafhandling undersøger indholdet af DAGBLADET Roskildes artikler om den kom-munale valgkamp i 1997, 2001 og 2005 i de tre dage før, under og efter valget. Formålet med un-dersøgelsen er at dokumentere, hvilke overordnede temaer, der ligger i teksterne og efterfølgende ridse de demokratiske konsekvenser af tematiseringen op i forhold til læserne af DAGBLADET. I dansk kontekst udgør undersøgelsesperioden, hvad Pippa Norris definerer som ’den postmo-derne fase’ i politisk kommunikat...

 12. Kommunen er død - længe leve den digitale disruption

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann

  2017-01-01

  "New Public Management is Dead. Long Live the Digital Era." Sådan proklamerede Patrick Donleavy digitaliseringens muligheder i en banebrydende artikel fra 2005. Med en omskrivning af dette citat til "Kommunen er død, længe leve den digitale disruption", er ballet åbnet for denne artikel......."New Public Management is Dead. Long Live the Digital Era." Sådan proklamerede Patrick Donleavy digitaliseringens muligheder i en banebrydende artikel fra 2005. Med en omskrivning af dette citat til "Kommunen er død, længe leve den digitale disruption", er ballet åbnet for denne artikel....

 13. Co-occurrence of gemination and dens invaginatus: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonika Achalli

  2016-03-01

  Full Text Available Gemination is a developmental anomaly where a single tooth bud attempts to split into two. It is also sometimes called as double tooth or twinning. Dens invaginatus is another developmental anomaly caused due to invagination of a portion of crown. These anomalies occur as separate entities. Co-occurrence of these two anomalies have been only reported four times in the literature. Here we present an extremely rare case of simultaneous occurrence of gemination and dens invaginatus in the same tooth. [Cukurova Med J 2016; 41(1.000: 175-177

 14. den pakotettu käyttö : vaikuttava aivohalvauspotilaan kuntoutusmenetelmä

  OpenAIRE

  Hänninen, Kati; Näsi, Minna

  2007-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä käden pakotettua käyttöä aivohalvauspotilaan kuntoutusmenetelmänä ja tuoda esille sen vaikuttavuutta halvaantuneen yläraajan toimintakyvyn edistämisen kannalta. Tavoitteena oli kirjallisuuskatsauksen ja tapausesimerkin avulla luoda kattava kokonaisuus käden pakotetun käytön kuntoutuksesta. Lähdeaineistona käytettiin uusimpia aiheeseen liittyviä tutkimuksia, monipuolista kirjallisuutta sekä tapausesimerkin henkilökohtaisia tiedonantoja. Opinnäytetyössä...

 15. Cinética e equilíbrio de adsorção dos oxiânions Cr (VI, Mo (VI e Se (VI pelo sal de amônio quaternário de quitosana Kinetics and equilibrium of adsorption of oxyanions Cr (VI, Mo (VI and Se (VI by quaternary ammonium chitosan salt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viviane A. Spinelli

  2005-07-01

  Full Text Available O sal quaternário de quitosana foi sintetizado com cloreto de glicidil trimetil amônio. A modificação química foi caracterizada por espectrometria no IV, RMN de 13C e ¹H, e mmol/g de grupos quaternários presentes na matriz polimérica por condutimetria. A remoção de Cr (VI, Mo (VI e Se (VI, em meio aquoso, foi investigada em processo de batelada. A adsorção mostrou ser dependente do pH para o Cr (VI e Se (VI, com um pH ótimo de adsorção, entre 4,0 a 6,0. Para o Mo (VI a adsorção manteve-se quase constante no intervalo de pH entre 4,0 e 11,5. O modelo de isoterma de Langmuir descreveu melhor os dados de equilíbrio na faixa de concentração investigada. No presente estudo, um grama do sal quaternário de quitosana reticulado com glutaraldeído adsorveu 68,3 mg de Cr, 63,4 mg de Mo e 90,0 mg de Se. A velocidade de adsorção, no processo, segue a equação cinética de pseudo segunda-ordem, sendo que o equilíbrio para os três íons foi alcançado próximo aos 200 minutos. A análise dispersiva de raios-X para o Cr (VI mostrou que o principal mecanismo de adsorção é a troca iônica entre os íons Cl- da superfície do polímero pelos oxiânions. O trocador aniônico apresentou a seguinte ordem de seletividade: Cr (VI > Mo (VI > Se (VI.Quaternary chitosan salt was synthesized in the presence of glycidyl trimetyl ammonium chloride. The polymer was characterized by spectroscopic techniques: infrared, 13C and ¹H NMR, while the amount of quaternary ammonium groups was obtained by condutimetry. The removal of Cr (VI, Mo (VI and Se (VI from aqueous solutions was carried out in batch adsorption processes. The process seemed to be pH dependent for Cr (VI and Se (VI with an optimum pH ranging from 4.0 to 6.0; while for Mo (VI the adsorption remained almost constant within the range between 4.0 and 11.5. The Langmuir isotherm model provided the best fit of the equilibrium data over the whole concentration investigated. In the experiment

 16. Wind tunnel test of musi VI bridge

  Science.gov (United States)

  Permata, Robby; Andika, Matza Gusto; Syariefatunnisa, Risdhiawan, Eri; Hermawan, Budi; Noordiana, Indra

  2017-11-01

  Musi VI Bridge is planned to cross the Musi River in Palembang City, South Sumatera Province, Indonesia. The main span is a steel arch type with 200 m length and side span length is 75 m. Finite element analysis results showed that the bridge has frequency ratio for torsional and heaving mode (torsional frequency/heaving frequency)=1.14. This close to unity value rises concern about aerodynamic behaviour and stability of the bridge deck under wind loading. Sectional static and free vibration wind tunnel test were performed to clarify this phenomena in B2TA3 facility in Serpong, Indonesia. The test followed the draft of Guide of Wind Tunnel Test for Bridges developed by Indonesian Ministry of Public Works. Results from wind tunnel testing show that the bridge is safe from flutter instability and no coupled motion vibration observed. Therefore, low value of frequency ratio has no effect to aerodynamic behaviour of the bridge deck. Vortex-induced vibration in heaving mode occurred in relatively low wind velocity with permissible maximum amplitude value.

 17. Separation of Rhenium (VII) from Tungsten (VI)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vucina, J.; Lukic, D.; Stoiljkovic, M.; Milosevic, M.; Orlic, M.

  2004-01-01

  Examined were the conditions for an effective separation of tungsten (VI) and rhenium (VII) on alumina if the solution of 0.20 mol dm -3 NaCl, ph=2.6 is used as the aqueous phase. Under the given experimental conditions alumina was found to be much better adsorbent for tungsten than for rhenium. The breakthrough and saturation capacities of alumina at pH=2 are 24 and 78 mg W/g Al 2 O 3 , respectively. With the increase of pH these values decrease. So, at pH=6 they are only 4 and 13 mg W/g Al 2 O 3 respectively. The elution volume for rhenium for the given column dimensions and quantity of the adsorbent is about 16 ml. These results were confirmed by the experiments of the radiological separations. Tungsten-187 remains firmly bound to the alumina. The radionuclide purity of the eluted 186'188 Re at pH=2 is very high. (authors)

 18. VIM: Initial ENDF/B-VI experience

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blomquist, R.N.

  1997-01-01

  The VIM Monte Carlo particle transport code uses detailed continuous-energy cross sections produced from ENDF/B data by a set of specialized codes developed or adapted for use at Argonne National Laboratory. ENDF/B-IV data were used until about 1979, and Version V data since then. These VIM libraries were extensively benchmarked against the MC 2 -2 code and against ZPR and ZPPR criticals for fast spectrum calculations, as well as other fast and thermal experiments and calculations. Recently, the cross section processing codes have been upgraded to accommodate ENDF/B-VI files, and a small library has been tested. Several fundamental tasks comprise the construction of a faithful representation of ENDF data for VIM calculations: (1) The resolved resonance parameters are converted to Doppler-broadened continuous-energy cross sections with energy grids suitable for linear-linear interpolation. (2) The unresolved resonance parameter distributions are sampled to produce many (40-400) resonance ladders in each energy band. These are converted to Doppler-broadened continuous energy resonance cross sections that are then binned by cross section, accumulating ladders until statistical convergence, the result being probability tables of total cross sections and conditional mean scattering and fission cross sections. VIM samples these tables at run time, and File 3 back ground cross sections are added. (3) Anisotropic angular distribution data are converted to angular probability tables. All other ENDF data are unmodified, except for format

 19. Experimente ueber den Einflusse von Metaboliten und Antimetaboliten am Modell von Trichomonas Vaginalis. VI. (Experiments on the Influence of Metabolites and Antimetabolites on the Model of Trichomonas Vaginalis. VI. Communication: Effect of Vitamins and Vitamin-Like Substances),

  Science.gov (United States)

  A number of substances (folic acid, axerophtol, tokopherol and others) stimulate the growth of Trichomonas vaginalis and, therefore, are very well...group of vitamins (thiamine, lactoflavin, pyridoxine and others) are without recognizeable effect upon the growth of Trichomonas vaginalis . The third...inhibiting effect upon the growth of Trichomonas vaginalis . Further investigations with these substances within a combined inhibition system seem to be important. (Modified author abstract)

 20. "Vi har musikk i skolen for å bli bedre til å synge!" Elevens egen stemme om sangaktiviteten i skolens musikkopplæring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odd Magne Bøe

  2010-12-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på elevenes egne opplevelser omkring sangaktiviteter i skolens musikkopplæring. Sang i skolen drøftes i lys av de rammene vi finner i ”Læreplanverket for Kunnskapsløftet” (LK06. Et sentralt spørsmål vil være om elever i ulike aldre forteller om endring av musikkaktiviteter i takt med et utvidet register i faget. Jeg vil i tillegg diskutere i hvilken grad elevens stemme vil kunne bringe fram ny viten om musikkfaget. Artikkelen er tredelt. Først beskrives målet med studien og begrunnelser for valg av metode. Deretter presenteres resultater fra empirien basert på kvalitative data fra elevintervjuer. I den tredje delen tar drøftingen utgangspunkt i de funn jeg gjorde i min studie.

 1. EU er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Caroline Aggestam

  2015-01-01

  I maj 2013 var Europa-Kommisionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder ('European Public Sector Accounting Standards' EPSAS) som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union...

 2. Raccoon Use of Den Trees and Plant Associations in Western Mesophytic Forests: Tree Attributes and Availability or Landscape Heterogeneity?

  Science.gov (United States)

  Winston P. Smith; Keith M. Endres

  2012-01-01

  We monitored 15 radio-collared raccoons (Procyon lotor) on Davies Island in March 1987 - May 1988 to determine the extent to which individual tree attributes or spatial configuration of plant associations (habitat types) across the land-scape influenced den use. Of 1091 verified den sites, 428 were in tree cavities. Raccoon occurrence among 4 cover...

 3. Eksempler på bruk av koblinger mellom helseundersøkelser og FD-trygd for forskning under den trygdemedisinske modellen, attraksjonsmodellen og utstøtningsmodellen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arnstein Mykletun

  2010-01-01

  Full Text Available Vi har i løpet av de siste fem årene jobbet med datakoblinger mellom Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK, 1997-99 og Nord-Trøndelag (HUNT, 1984-86, 1995-97, 2006-08 til FD-trygd (fra 1992. Ved kombinasjoner av helseundersøkelser og FD-trygd kan epidemiologiske studier med tverrsnittsdesign, prospektive design eller retrospektive design gjennomføres. Det eksisterer imidlertid utfordringer både formelt og datateknisk ved etablering av slike koblinger. Vi har erfart at koblingene er anvendelige for forskning på årsaker til uføretrygd, og at vi treffer et internasjonalt publikum med publikasjoner basert på disse data. I det følgende vil det bli gitt noen eksempler på hvordan disse dataressursene kan utnyttes i studier av årsaker til arbeidsuførhet i henhold til den trygdemedisinske modellen, attraksjonsmodellen og utstøtningsmodellen. Mykletun A, Øverland S. Examples of uses of linkages between health surveys and FD-trygd for research using medical models and theoretical push and pull models. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 127-137. ENGLISH SUMMARYOver the last five years, we have employed data from the Hordaland Health Study (HUSK, 1997-99 and the Nord-Trøndelag Health Studies (HUNT, 1984-86, 1995-97, 2006-08 in linkage with national registries of disability benefits (FD-trygd, running from 1992. The combination of these resources, allows studies using cross-sectional, prospective or retrospective designs. The establishing of these combined datasets involves numerous formal and technical challenges, but the resulting data are useful in disability benefit research and publications employing them have been welcomed by an international readership. In the following, we will provide examples of how these data can be used to broaden our understanding of disability benefits in perspectives of the medical model, as well as theoretical push,- and pull models.

 4. Mechanism of uranium (VI) removal by two anaerobic bacterial communities

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martins, Monica [Centro de Ciencias do Mar, Universidade do Algarve, FCT-DQF (edificio 8), Campus de Gambelas, 8005-139 Faro (Portugal); Faleiro, Maria Leonor [IBB - Centro de Biomedicina Molecular e Estrutural, Universidade do Algarve, FCT, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro (Portugal); Costa, Ana M. Rosa da [Centro de Investigacao em Quimica do Algarve, Universidade do Algarve, FCT, DQF, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro (Portugal); Chaves, Sandra; Tenreiro, Rogerio [Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciencias, Centro de Biodiversidade, Genomica Integrativa e Funcional (BioFIG), Campus de FCUL, Campo Grande, 1749-016 Lisboa (Portugal); Matos, Antonio Pedro [Servico de Anatomia Patologica, Hospital Curry Cabral, Lisboa (Portugal); Costa, Maria Clara, E-mail: mcorada@ualg.pt [Centro de Ciencias do Mar, Universidade do Algarve, FCT-DQF (edificio 8), Campus de Gambelas, 8005-139 Faro (Portugal)

  2010-12-15

  The mechanism of uranium (VI) removal by two anaerobic bacterial consortia, recovered from an uncontaminated site (consortium A) and other from an uranium mine (consortium U), was investigated. The highest efficiency of U (VI) removal by both consortia (97%) occurred at room temperature and at pH 7.2. Furthermore, it was found that U (VI) removal by consortium A occurred by enzymatic reduction and bioaccumulation, while the enzymatic process was the only mechanism involved in metal removal by consortium U. FTIR analysis suggested that after U (VI) reduction, U (IV) could be bound to carboxyl, phosphate and amide groups of bacterial cells. Phylogenetic analysis of 16S rRNA showed that community A was mainly composed by bacteria closely related to Sporotalea genus and Rhodocyclaceae family, while community U was mainly composed by bacteria related to Clostridium genus and Rhodocyclaceae family.

 5. Extraction behavior of uranium(VI) with polyurethane foam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tingchia Huang; Donghwang Chen; Muchang Shieh; Chingtsven Huang

  1992-01-01

  The extraction of uranium(VI) from aqueous solution with polyether-based polyurethane (PU) foam was studied. The effects of the kinds and concentrations of nitrate salts, uranium(VI) concentration, temperature, nitric acid concentration, pH, the content of poly(ethylene oxide) in the polyurethane foam, and the ratio of PU foam weight and solution volume on the extraction of uranium(VI) were investigated. The interferences of fluoride and carbonate ions on the extraction of uranium(VI) were also examined, and methods to overcome both interferences were suggested. It was found that no uranium was extracted in the absence of a nitrate salting-out agent, and the extraction behaviors of uranium(IV) with polyurethane foam could be explained in terms of an etherlike solvent extraction mechanism. In addition, the percentage extraction of a multiple stage was also estimated theoretically

 6. BEHA VI OUR OF TOPI IN A SHADELESS ENVIRONMENT ...

  African Journals Online (AJOL)

  BEHA VI OUR OF TOPI IN A SHADELESS ENVIRONMENT ... one population for signs of behavioural adaptiveness in the species' environmental relation- .... The major change is obviously in the proportion of topi which had their heads up, as.

 7. ALTERATION OF U(VI)-PHASES UNDER OXIDIZING CONDITIONS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  A.P. Deditius; S. Utsunomiya; R.C. Ewing

  2006-02-21

  Uranium-(VI) phases are the primary alteration products of the UO{sub 2} in spent nuclear fuel and the UO{sub 2+x}, in natural uranium deposits. The U(VI)-phases generally form sheet structures of edge-sharing UO{sub 2}{sup 2+} polyhedra. The complexity of these structures offers numerous possibilities for coupled-substitutions of trace metals and radionuclides. The incorporation of radionuclides into U(VI)-structures provides a potential barrier to their release and transport in a geologic repository that experiences oxidizing conditions. In this study, we have used natural samples of UO{sub 2+x}, to study the U(VI)-phases that form during alteration and to determine the fate of the associated trace elements.

 8. ALTERATION OF U(VI)-PHASES UNDER OXIDIZING CONDITIONS

  International Nuclear Information System (INIS)

  A.P. Deditius; S. Utsunomiya; R.C. Ewing

  2006-01-01

  Uranium-(VI) phases are the primary alteration products of the UO 2 in spent nuclear fuel and the UO 2+x , in natural uranium deposits. The U(VI)-phases generally form sheet structures of edge-sharing UO 2 2+ polyhedra. The complexity of these structures offers numerous possibilities for coupled-substitutions of trace metals and radionuclides. The incorporation of radionuclides into U(VI)-structures provides a potential barrier to their release and transport in a geologic repository that experiences oxidizing conditions. In this study, we have used natural samples of UO 2+x , to study the U(VI)-phases that form during alteration and to determine the fate of the associated trace elements

 9. Mechanism of uranium (VI) removal by two anaerobic bacterial communities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martins, Monica; Faleiro, Maria Leonor; Costa, Ana M. Rosa da; Chaves, Sandra; Tenreiro, Rogerio; Matos, Antonio Pedro; Costa, Maria Clara

  2010-01-01

  The mechanism of uranium (VI) removal by two anaerobic bacterial consortia, recovered from an uncontaminated site (consortium A) and other from an uranium mine (consortium U), was investigated. The highest efficiency of U (VI) removal by both consortia (97%) occurred at room temperature and at pH 7.2. Furthermore, it was found that U (VI) removal by consortium A occurred by enzymatic reduction and bioaccumulation, while the enzymatic process was the only mechanism involved in metal removal by consortium U. FTIR analysis suggested that after U (VI) reduction, U (IV) could be bound to carboxyl, phosphate and amide groups of bacterial cells. Phylogenetic analysis of 16S rRNA showed that community A was mainly composed by bacteria closely related to Sporotalea genus and Rhodocyclaceae family, while community U was mainly composed by bacteria related to Clostridium genus and Rhodocyclaceae family.

 10. Polarography of uranium(VI)-salicylic acid system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Salah, El-Maraghy B.

  1980-01-01

  Uranium(VI)-salicylic acid system has been studied polarographically in perchloric acid medium. Varying concentrations of HClO 4 and salicylic acid have been used. The nature of the polarographic waves is irreversible. (author)

 11. Polarography of uranium(VI)-salicylic acid system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Salah, E M.B. [Ain Shams Univ., Cairo (Egypt). Faculty of Education

  1980-08-01

  Uranium(VI)-salicylic acid system has been studied polarographically in perchloric acid medium. Varying concentrations of HClO/sub 4/ and salicylic acid have been used. The nature of the polarographic waves is irreversible.

 12. Potentiometric studies on quaternary complexes of dioxouranium(VI)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kumari, Vinod; Chaturvedi, G K [Agra Coll., (India). Chemical Laboratories

  1979-10-01

  The formation of quaternary complexes of dioxouranium(VI) with three different organic acids (OX, MALN and SA, SSA, TAR or TMA) has been inferred from the potentiometric studies. The formation constants for the resulting triligand complexes have been evaluated.

 13. Når vi går i drift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejvig, Per

  2012-01-01

  Implementering af store forretningssystemer til CRM og ERP optager mange danske virksomheder. Denne artikel fokuserer på forandringsledelse som en meget vigtig og integreret del af den samlede implementering. Artiklen berører især tiden efter at man er gået i drift med forretningssystemet....

 14. strong>Hvad skal vi med en hjerne?strong>

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  neurologen Antonio Damasio, at sikre vores overlevelse og velbefindende (i nævnte rækkefølge). Vi ved, at der findes såkaldte belønningsstrukturer i hjernen på både dyr og mennesker, som aktiverer følelser af velbehag, når vi gør "det rigtige", dvs. noget der er godt for os. Men hvordan de mere konkret...

 15. Extraction of uranium (VI) sulphate complexes by Adogen amines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elyamani, I S; Abd Elmessieh, E N [Nuclear chemistry department, hot laboratories center, atomic energy authority, Cairo, (Egypt)

  1995-10-01

  The distribution of U(VI) between aqueous H{sub 2} So{sub 4} solutions and organic phases of adogen-368 has been described. The dependence of extraction on acidity, diluent type, metal and extractant concentrations was investigated. The possible extraction mechanism is discussed in the light of results obtained. The separation of U(VI) from rare earths is suggested. 5 figs., 1 tab.

 16. Enhancement of ultraviolet-DNA repair in denV gene transfectants and T4 endonuclease V-liposome recipients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kibitel, J.T.; Yee, V.; Yarosh, D.B.

  1991-01-01

  The phage T4 denV gene, coding for the pyrimidine-dimer specific T4 endonuclease V, was transfected into human repair-proficient fibroblasts, repair-deficient xeroderma pigmentosum fibroblasts, and wild type CHO hamster cells. Transfectants maintained denV DNA and expressed denV mRNA. Purified T4 endonuclease V encapsulated in liposomes was also used to treat repair-proficient and -deficient human cells. The denV transfected clones and liposome-treated cells showed increased unscheduled DNA synthesis and enhanced removal of pyrimidine dimers compared to controls. Both denV gene transfection and endonuclease V liposome treatment enhanced post-UV survival in xeroderma pigmentosum cells but had no effect on survival in repair-proficient human or hamster cells. The results demonstrate that an exogenous DNA repair enzyme can correct the DNA repair defect in xeroderma pigmentosum cells and enhance DNA repair in normal cells. (author)

 17. Electronic structure, fluorescence and photochemistry of the uranyl ion, and comparison with octahedral uranium (VI), ruthenyl (VI), rhenium (V) and osmium (VI) complexes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joergensen, C K [Geneva Univ. (Switzerland)

  1977-01-01

  The highly anisotropic uranyl complexes (with very short U-O distances and very long distances to the ligating atoms in the equatorial plane) are compared with trans-dioxo complexes of 4d/sup 2/Ru(VI) and 5d/sup 2/Re(V) and Os(VI). A major difference is the low-lying empty 5f orbitals, and the first excited state is highly oxidizing, and sufficiently long-lived to abstract hydrogen atoms from most organic molecules. It is argued that even the low concentrations of uranyl carbonate present in sea water is excited by solar radiation roughly every 10 minutes. Octahedral U(VI)O/sub 6/ in perovskites and UF/sub 6/ are also discussed, as well as trans-lawrencium chemistry.

 18. Vi-da: vitiligo diagnostic assistance mobile application

  Science.gov (United States)

  Nugraha, G. A.; Nurhudatiana, A.; Bahana, R.

  2018-03-01

  Vitiligo is a skin disorder in which white patches of depigmentation appear on different parts of the body. Usually, patients come to hospitals or clinics to have their vitiligo conditions assessed. This can be very tiring to the patients, as vitiligo treatments usually take a relatively long period of time, which can range from months to years. To address this challenge, we present in this paper a prototype of an Android-based mobile application called Vi-DA, which stands for Vitiligo Diagnostic Assistance. Vi-DA consists of three subsystems, which are user sign-up subsystem, camera and image analysis subsystem, and progress report subsystem. The mobile application was developed in Java programming language and uses MySQL as the database system. Vi-DA adopts a vitiligo segmentation algorithm to segment input image into normal skin area, vitiligo skin area, and non-skin area. Results showed that Vi-DA gave comparable results to the previous system implemented in Matlab. User acceptance testing results also showed that all respondents agreed on the usefulness of the system and agreed to use Vi-DA again in the future. Vi-DA benefits both dermatologists and patients as not only a computer-aided diagnosis (CAD) tool but also as a smart application that can be used for self-assessment at home.

 19. Recovery of uranium (VI) from low level aqueous radioactive waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kulshrestha, Mukul

  1996-01-01

  Investigation was undertaken to evaluate the uranium (VI) removal and recovery potential of a naturally occurring, nonviable macrofungus, Ganoderma Lucidum from the simulated low level aqueous nuclear waste. These low level waste waters discharged from nuclear mine tailings and nuclear power reactors have a typical U(VI) concentration of 10-100 mg/L. It is possible to recover this uranium economically with the advent of biosorption as a viable technology. Extensive laboratory studies have revealed Ganoderma Lucidum to be a potential biosorbent with a specific uptake of 2.75 mg/g at an equilibrium U(VI) concentration of 10 mg/L at pH 4.5. To recover the sorbed U(VI), the studies indicated 0.2N Na 2 CO 3 to be an effective elutant. The kinetics of U(VI) desorption from loaded Ganoderma Lucidum with 0.2N Na 2 CO 3 as elutant, was found to be rapid with more than 75% recovery occurring in the first five minutes, the specific metal release rate being 0.102 mg/g/min. The equilibrium data fitted to a linearised Freundlich plot and exhibited a near 100% recovery of sorbed U(VI), clearly revealing a cost-effective method of recovery of precious uranium from low level wastewater. (author). 7 refs., 3 figs., 1 tab

 20. Metoder til den børnefaglige undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Kresta Munkholt

  Denne afhandling omhandler rammerne for sagsbehandlingen i forhold til udsatte børn, unge og deres familier. Afhandlingen er centreret omkring, hvordan socialarbejderne oplever metoderne til den børnefaglige undersøgelse, og er udarbejdet i et komparativt perspektiv med fokus på følgende tre...

 1. Over den invloed van insuline op de permeabiliteit der weefsels voor glucose

  NARCIS (Netherlands)

  Hamburger, Rudolf Jacobus

  1930-01-01

  In het voorafgaande overzicht van de literatuur, hebben wij gezien, dat vooral vele proeven in vivo, erop wijzen, dat bij diabetes, zoowel van den mensch als bij door pancreasextirpatie diabetisch gemaakte proefdieren minder glucose in de weefsels voorkomt en eveneens minder glucose daarin wordt

 2. Endline report – Liberia, DEN-L MFS II country evaluations

  NARCIS (Netherlands)

  Gotomo, S.; Peters, B.; Kusters, C.S.L.; Peabody, S.; Washington Gopeya, M.

  2015-01-01

  This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Liberia, DEN-L. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014.

 3. Threatened fishes of the world: Coptodon walteri (Thys van den Audenaerde 1968 (Perciformes: Cichlidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konan Felix Koffi

  2016-06-01

  Full Text Available Coptodon walteri Thys van den Audenaerde 1968, an endemic cichlid of Ivory Coast and Liberia, is assessed as Near Threatened due to fishing pressure and loss of habitats, and aquatic pollution as a result of extensive clandestine gold mining in the bed of the Cavally River. There is an immediate need for developing conservation and management plans for this species.

 4. Store daginstitutioner og deres betydning for den pædagogiske dagligdag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gammelby, Marie Louise; Brandi-Hansen, Sissel

  2014-01-01

  Forfatterne søger at afdække, hvilken betydning nye store daginstitutioner har for de mulighedsbetingelser, der opstilles for dels den pædagogiske praksis og, som en konsekvens heraf, dels for børns udfoldelsesmuligheder....

 5. HIV-surveys bij hoog-risicogroepen in Den Haag 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Veen MG van; Wagemans MAJ; Burg I van den; Tonino-van der Marel E; Leeuwen AP van; Laar MJW van de; CIE

  2006-01-01

  Verspreiding van HIV en SOA kan mogelijk optreden doordat hoog-risicogroepen een brug vormen naar de rest van de bevolking in Nederland. Dit blijkt uit de HIV-survey die is uitgevoerd in Den Haag onder prostituees werkzaam in de raamprostitutie, clubs en op de tippelzone en onder migranten

 6. Den vitalistiske strømning i dansk litteratur omkring år 1900

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam, Anders Ehlers

  nylæsninger deres værker i spil med århundredskiftets billedkunst og musik, repræsenteret af J.F. Willumsen og Carl Nielsen. Den livsdyrkende kunst i Danmark sættes desuden ind i sin internationale idéhistoriske sammenhæng. Her er de tyske filosoffer Arthur Schopenhauer og Friedrich Nietzsche i fokus....

 7. [Heinz von zur Mühlen. Auf den Spuren einiger revlaer Firmen und Familien] / Paul Kaegbein

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaegbein, Paul

  2007-01-01

  Arvustus: Heinz von zur Mühlen. Auf den Spuren einiger revlaer Firmen und Familien. In : Buch und Bildung im Baltikum. Münster : LIT, 2005, lk. 527-541. Pika tänava majade omanikest alates 17. sajandist - perekonnad Koch, Meyer, Kluge, Ströhm, Wassermann, Glehn, Eggers, Koppelson, Weiss. Nii loob autor pildi Tallinna "firmade ajaloost"

 8. Dansk international landevejstransport - en branche og dens forening i konstant udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klatt, Martin

  Festskrift til interesseorganisationen International Transport Danmarks 60-års jubilæum. Bogen fortæller, hvordan foreningen FDE/ITD og dens medlemmer siden 1980'erne har tilpasset sig de ændrede vilkår på transportmarkederne. Bogen redegør for liberaliseringen af EU's transportmarked...

 9. Tussen de mazen van het net : drie Poolse mannen in Den Haag aan het woord

  NARCIS (Netherlands)

  Karijn Nijhoff

  In deze publicatie staan de verhalen van drie Poolse mannen in Den Haag centraal. De onderzoeker, Karijn Nijhoff, heeft zeer intensief deze mannen gevolgd en hun verhalen opgetekend. We lezen over aankomst, vertrek en terugkomst. We zien een grillig proces van werken en niet werken, klussen en

 10. Bliv en bedre investor med overblik over den globale økonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Risager, Ole

  2012-01-01

  Fremgangen i den globale økonomi og de nye tiltag i euroområdet har fået optimismen til at spire på aktiemarkederne. Ole Risager, professor på CBS, giver dig her overblikket over, hvordan økonomien på verdensmarkedet ser ud lige nu, og hvordan du - med denne indsigt - placerer dine sparepenge bed...

 11. Udbredelse af den baktielle zoonose i danske kvægbesætninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bødker, Rene; Christoffersen, Anna-Bodil

  2008-01-01

  Tankmælksprøver fra 742 mælkeleverende kvægejendomme blev analyseret for antistoffer mod Coxiella burnetii i en ELISA. 57% af ejendommene havde positive prøver i den serologiske test. Prøverne var diagnostiske indsendelser til DTU Veterinærinstituttet og udgjorde derfor ikke en repræsentativ...

 12. Kvantitative metoder og den globale fattigdomsmålsætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Casse, Thorkil

  2007-01-01

  Artiklen problematiserer den model (kun økonomisk vækst), som internationale organisationer anvender, når det skal forklares, hvordan fattigdomme halveres. Måske ved relativ få, trods ofte anvendelse, hvad begrebet fattigdomsorienteret vækst indbefatter. Artiklen fokuserer primært på PRSP (Povert...... Reduction Strategy Papers) i Burkina Faso og Madagascar....

 13. Johannes van den Berg, Constrained by Jesus' Love. An Inquiry into ...

  African Journals Online (AJOL)

  Johannes van den Berg, Constrained by Jesus' Love. An Inquiry into the Motives of the missionary Awakening in Qreat Britain in the Period between 1698 and 1815, J. H. Kok, N.V., Kampen, 1956. P.S Dreyer. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT ...

 14. Den danske FN-aktivismes storhed og fald 1945-2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo; Kjærsgaard, Kristine

  2017-01-01

  Traktat Organisation (NATO) og amerikansk-ledede koalitioner. De store skift i den danske FN aktivisme i perioden 1945-2016 analyseres i tre domæner: diplomati, økonomi og militær ved hjælp af fire indikatorer: frivillighed, initiativrigdom, risikovillighed og ressourceforbrug. FN’s aktivismens storhed og...

 15. Surgical Orthodontic Treatment of an Impacted Canine in the Presence of Dens Invaginatus and Follicular Cyst

  Science.gov (United States)

  Canevello, Carola; Laffi, Nicola

  2014-01-01

  Introduction. “Dens invaginatus” is a dental anomaly which originates from the invagination of the ameloblastic epithelium into the lingual surface of the dental crown during the odontogenesis. It can cause early pulpal necrosis, abscesses, retention or dislocation of contiguous elements, cysts, and internal resorptions. It normally affects the upper lateral incisors. In the following study the authors will discuss the etiology, the physiopathology, and the surgical-orthodontic management of a rare case of impacted canine associated with dens invaginatus and follicular cyst, with the aim of highlighting the importance of taking any therapeutic decision based on the data available in the literature. Case Report. The present study describes a combined surgical-orthodontic treatment of an impacted canine associated with a lateral incisor (2.2) suffering from type III dens invaginatus with radicular cyst, in a 15-year-old patient. Discussion. When treating a dens invaginatus there are different therapeutic solutions: they depend on the gravity of the anomaly and on the association with the retention of a permanent tooth. The aesthetic and functional restoration becomes extremely important when performing a surgical-orthodontic repositioning. PMID:24963421

 16. Von den Liven von Oesel / August Ludwig Schlözer

  Index Scriptorium Estoniae

  Schlözer, August Ludwig

  2008-01-01

  Avaldatud Eberhard Winkleri initsiatiivil A. L. Schlözeri teose põhjal: Gesammelte Nachrichten von den Ueberresten der Liven, in Livland und Kurland. (1770), mis moodustab osa teosest: Schlözer, August Ludwig. M. Johann Joseph Haigold's Beylagen zum Neuveränderten Russland. Zweiter Theil. Riga und Leipzig, 1770

 17. Synet på døden i Grundtvigs gendigtninger af gammeltestamentlige tekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2013-01-01

  i den gammelnordiske betydning: dødsriget. Resultatet bliver, at Grundtvig, der ellers ikke er tilbageholdende med at tale om Djævelen og Helvede, kun meget sjældent gør det, når han gendigter en gammeltestamentlig tekst. Grundtvig er således loyal over for sit gammeltestamentlige forlæg, hvilket...

 18. Forskningsbibliotekerne får travlt, hvis den nationale Open Access strategi skal lykkes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibanez, Karen Sofie Hytteballe; Sandfær, Anne

  2014-01-01

  Med nedsættelsen af en national styregruppe for Open Access (OA) ser der endelig ud til at ske noget på den front i Danmark. Uddannelses og Forskningsministeriet har, efter at have anbefalinger liggende i skuffen i flere år, nu endelig meldt en national strategi ud. Målet er 80% grøn OA i 2017 og...

 19. The Dens: Normal Development, Developmental Variants and Anomalies, and Traumatic Injuries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William T O′Brien

  2015-01-01

  Full Text Available Accurate interpretation of cervical spine imagining can be challenging, especially in children and the elderly. The biomechanics of the developing pediatric spine and age-related degenerative changes predispose these patient populations to injuries centered at the craniocervical junction. In addition, congenital anomalies are common in this region, especially those associated with the axis/dens, due to its complexity in terms of development compared to other vertebral levels. The most common congenital variations of the dens include the os odontoideum and a persistent ossiculum terminale. At times, it is necessary to distinguish normal development, developmental variants, and developmental anomalies from traumatic injuries in the setting of acute traumatic injury. Key imaging features are useful to differentiate between traumatic fractures and normal or variant anatomy acutely; however, the radiologist must first have a basic understanding of the spectrum of normal developmental anatomy and its anatomic variations in order to make an accurate assessment. This review article attempts to provide the basic framework required for accurate interpretation of cervical spine imaging with a focus on the dens, specifically covering the normal development and ossification of the dens, common congenital variants and their various imaging appearances, fracture classifications, imaging appearances, and treatment options.

 20. Kvinden, diakonissen og sygeplejersken i Den danske Diakonissestiftelses etableringsfase 1863-1873

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Jette

  and nurse in the establishing phase of `Den danske Diakonissestiftelse`, from 1863 to 1873, was partially culturally unacceptable and not culturally recognisable for the bourgeoisie. This meant that the deaconesses had to fight on all fronts to gain recognition and the possibility to further the cause...

 1. Kvinden, diakonissen og sygeplejersken i Den danske Diakonissestiftelses etableringsfase 1863-1873

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Jette

  2005-01-01

  and nurse in the establishing phase of `Den danske Diakonissestiftelse`, from 1863 to 1873, was partially culturally unacceptable and not culturally recognisable for the bourgeoisie. This meant that the deaconesses had to fight on all fronts to gain recognition and the possibility to further the cause...

 2. Når logopæden hører stemmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iwarsson, Jenny

  2011-01-01

  Da jeg for leden henvendte mig til et bilværksted på Amager og gav en kort beskrivelse af den foruroligende lyd jeg registreret i min bil, svarede bilmekanikeren hurtigt, at det med stor sandsynlighed var tale om et kuglelager i venstre forhjul der skulle skiftes. Efter en kort prøvetur hvor meka...

 3. DenHunt - A Comprehensive Database of the Intricate Network of Dengue-Human Interactions.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prashanthi Karyala

  2016-09-01

  Full Text Available Dengue virus (DENV is a human pathogen and its etiology has been widely established. There are many interactions between DENV and human proteins that have been reported in literature. However, no publicly accessible resource for efficiently retrieving the information is yet available. In this study, we mined all publicly available dengue-human interactions that have been reported in the literature into a database called DenHunt. We retrieved 682 direct interactions of human proteins with dengue viral components, 382 indirect interactions and 4120 differentially expressed human genes in dengue infected cell lines and patients. We have illustrated the importance of DenHunt by mapping the dengue-human interactions on to the host interactome and observed that the virus targets multiple host functional complexes of important cellular processes such as metabolism, immune system and signaling pathways suggesting a potential role of these interactions in viral pathogenesis. We also observed that 7 percent of the dengue virus interacting human proteins are also associated with other infectious and non-infectious diseases. Finally, the understanding that comes from such analyses could be used to design better strategies to counteract the diseases caused by dengue virus. The whole dataset has been catalogued in a searchable database, called DenHunt (http://proline.biochem.iisc.ernet.in/DenHunt/.

 4. DenHunt - A Comprehensive Database of the Intricate Network of Dengue-Human Interactions.

  Science.gov (United States)

  Karyala, Prashanthi; Metri, Rahul; Bathula, Christopher; Yelamanchi, Syam K; Sahoo, Lipika; Arjunan, Selvam; Sastri, Narayan P; Chandra, Nagasuma

  2016-09-01

  Dengue virus (DENV) is a human pathogen and its etiology has been widely established. There are many interactions between DENV and human proteins that have been reported in literature. However, no publicly accessible resource for efficiently retrieving the information is yet available. In this study, we mined all publicly available dengue-human interactions that have been reported in the literature into a database called DenHunt. We retrieved 682 direct interactions of human proteins with dengue viral components, 382 indirect interactions and 4120 differentially expressed human genes in dengue infected cell lines and patients. We have illustrated the importance of DenHunt by mapping the dengue-human interactions on to the host interactome and observed that the virus targets multiple host functional complexes of important cellular processes such as metabolism, immune system and signaling pathways suggesting a potential role of these interactions in viral pathogenesis. We also observed that 7 percent of the dengue virus interacting human proteins are also associated with other infectious and non-infectious diseases. Finally, the understanding that comes from such analyses could be used to design better strategies to counteract the diseases caused by dengue virus. The whole dataset has been catalogued in a searchable database, called DenHunt (http://proline.biochem.iisc.ernet.in/DenHunt/).

 5. Editorial das organizadoras do VI ENANCIB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ligia Maria Arruda Café

  2006-07-01

  Full Text Available EDITORIAL A história das idéias, em um determinado campo do conhecimento, se faz por meio de seus cientistas e de suas instituições. Ela torna visível a produção intelectual deste campo, construída por seus atores individuais e coletivos. Neste sentido, o ENANCIB é um elemento-chave neste processo de construção, o momento por excelência da disseminação do conhecimento nesta área. Ele permite a continuidade da história, o desenvolvimento da Ciência da Informação que se faz no Brasil e a coesão de sua comunidade. Por meio de debates, da troca de idéias e de experiências, promovem a construção da identidade deste campo científico, sua visibilidade, a delimitação de suas fronteiras e sua interrelação com outras áreas do conhecimento. O ENANCIB permite, além disso, a construção de novas parcerias científicas e a consolidação dos grupos de trabalho existentes. Este evento vem se estabelecendo, desde 1994, como fundamental para a consolidação e estruturação da área da Ciência da Informação brasileira, influenciando o desenvolvimento dos cursos de pós-graduação do país. Um campo se constrói somente se compreender as especificidades dos processos que atravessam o seu caminho. Em sua evolução, a Ciência da Informação, nos últimos 50 anos, tem se caracterizado pela diversidade de suas abordagens buscando definir a sua essência, por diferentes estudos e teorias. Nestes estudos, inúmeros aportes conceituais vêm sendo apresentados por diferentes pensadores por meio da visão particular de cada um deles. Na realidade, cada um adota uma forma distinta de observar, representar e explicitar a realidade com base na sua visão de mundo. Alguns autores enfatizam os aspectos comunicacionais da Ciência da Informação; outros destacam sua função social; outros, ainda, ressaltam sua forte ligação com as tecnologias. Este número da revista Encontros Bibli traz quatorze artigos apresentados no VI ENANCIB

 6. Vi har intet lært - hvornår lærer vi det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2016-01-01

  WHO anså fra i går ikke længere ebola for at være en trussel mod global folkesundhed, så fra i dag er kameraerne slukket i Vestafrika og vi er tilbage hvor vi startede. SDG målene skal have et dansk udtryk, men hvad er de danske kompetencer på globalt plan når sundhed ikke længere er en kerneakti......WHO anså fra i går ikke længere ebola for at være en trussel mod global folkesundhed, så fra i dag er kameraerne slukket i Vestafrika og vi er tilbage hvor vi startede. SDG målene skal have et dansk udtryk, men hvad er de danske kompetencer på globalt plan når sundhed ikke længere er en...

 7. Magnetic chitosan for removal of uranium (VI)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stopa, Luiz Claudio Barbosa

  2007-01-01

  The chitosan, an aminopolysaccharide formed for repeated units of D-glucosamine, is a deacetylation product of chitin. It presents favorable ionic properties acting as chelant, being considered a removing ionic of contaminants from water effluents. It has ample bioactivity, that is, is biocompatible, biodegradable, bioadhesive and biosorbent. The chitosan interacts for crosslinked by means of its active groups with other substances, can still coat superparamagnetic materials as magnetite nanoparticles producing one conjugated polymer-magnetite. Superparamagnetic materials are susceptible for the magnetic field, thus these particles can be attracted and grouped by a magnetic field and as they do not hold back the magnetization, they can be disagrouped and reused in processes for removal of contaminants from industrial effluents and waste water. The present work consisted of preparing coated magnetic magnetite particles with chitosan (PMQ). The PMQ powder has showed a magnetic response of intense attraction in the presence of a magnetic field without however becoming magnetic, a typical behavior of superparamagnetic material. It was characterized by Fourier transform infrared spectrometry and measurements of magnetization. Its performance of Uranium (VI) adsorption as uranyl species, U0 2 2+ , was evaluated with regard to the influence of adsorbent dose, speed of agitation, pH, the contact time and had studied the isotherms of adsorption as well as the behavior of desorption using ions of carbonate and oxalate. The optimal pH to the best removal occurred in pH 5 and that the increase of the dose increases the removal, becoming constant above of 20 g.L -1 . In the kinetic study the equilibrium was achieved after 20 minutes. The results of equilibrium isotherm agreed well with the Langmuir model, being the maximum adsorption capacity equal 41.7 mg.g -1 . In the desorption studies were verified 94% of U0 2 2+ recovered with carbonate ion and 49.9% with oxalate ion

 8. Diverse anaerobic Cr(VI) tolerant bacteria from Cr(VI)-contaminated 100H site at Hanford

  Science.gov (United States)

  Chakraborty, R.; Phan, R.; Lam, S.; Leung, C.; Brodie, E. L.; Hazen, T. C.

  2007-12-01

  Hexavalent Chromium [Cr(VI)] is a widespread contaminant found in soil, sediment, and ground water. Cr(VI) is more soluble, toxic, carcinogenic, and mutagenic compared to its reduced form Cr(III). In order to stimulate microbially mediated reduction of Cr(VI), a poly-lactate compound HRC was injected into the chromium contaminated aquifers at site 100H at Hanford. Based on the results of the bacterial community composition using high-density DNA microarray analysis of 16S rRNA gene products, we recently investigated the diversity of the dominant anaerobic culturable microbial population present at this site and their role in Cr(VI) reduction. Positive enrichments set up at 30°C using specific defined anaerobic media resulted in the isolation of an iron reducing isolate strain HAF, a sulfate reducing isolate strain HBLS and a nitrate reducing isolate, strain HLN among several others. Preliminary 16S rDNA sequence analysis identifies strain HAF as Geobacter metallireducens, strain HLN as Pseudomonas stutzeri and strain HBLS as a member of Desulfovibrio species. Strain HAF isolated with acetate as the electron donor utilized propionate, glycerol and pyruvate as alternative carbon sources, and reduced metals like Mn(IV) and Cr(VI). Growth was optimal at 37°C, pH of 6.5 and 0% salinity. Strain HLN isolated with lactate as electron donor utilized acetate, glycerol and pyruvate as alternative carbon sources, and reduced metals like Mn(IV) and Cr(VI). Optimal growth was observed at 37°C, at a pH of 7.5 and 0.3% salinity. Anaerobic active washed cell suspension of strain HLN reduced almost 95 micromolar Cr(VI) within 4 hours relative to controls. Further, with 100 micromolar Cr(VI) as the sole electron acceptor, cells of strain HLN grew to cell numbers of 4.05X 107/ml over a period of 24hrs after an initial lag, demonstrating direct enzymatic Cr(VI) reduction by this species. 10mM lactate served as the sole electron donor. These results demonstrate that Cr(VI

 9. Synthesis, structure and properties of oxo- and dioxochloride complexes of molybdenum(VI) and tungsten(VI) with 8-oxyquinoline

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abramenko, V.L.; Sergienko, V.S.; Egorova, O.A.

  2005-01-01

  Complexes of oxo- and dioxochlorides of molybdenum(VI) and tungsten(VI) with 8-oxyquinoline of molecular and intracomplex type are synthesized and studied by the method of IR spectroscopy. The complexes have octahedral structure. It is proposed that 8-oxyquinoline in molecular complexes is coordinated by central atom through nitrogen atom of heterocycle, but in intracomplex compounds - through heterocyclic nitrogen atom and oxygen atom of deprotonated OH-group. Thermal stability of the complexes is studied [ru

 10. Hvad sker der i FM forskningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2017-01-01

  Der er fantastisk meget viden fra forskning i FM, der betyder at du kan skyde genvej, hvis du kender til den. Det tager lang tid, hvis du i stedet skal erfare det hele selv.......Der er fantastisk meget viden fra forskning i FM, der betyder at du kan skyde genvej, hvis du kender til den. Det tager lang tid, hvis du i stedet skal erfare det hele selv....

 11. DNA sekventering af bakterier i renseanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albertsen, Mads; Nierychlo, Marta; Nielsen, Per Halkjær

  nye muligheder, som vi ikke har turde drømme om indtil nu. Siden 2006 har vi i samarbejde med 54 danske renseanlæg, rådgivere (Krüger, Kemira) og Dansk Spildevandsteknisk Forening indsamlet prøver til MiDAS (Den Mikrobielle Database for Aktivt Slam) for at undersøge mikrobiologien og dens relation til...... drift og design af anlæggene. Vi kan nu f.eks. se hvilke bakteriearter, som findes i de danske anlæg, hvilke der er hyppige, hvilke anlægsparametre der er vigtige for artssammensætningen, og hvor lang tid det tager at få en stabil proces efter ændringer af drift eller procesdesign. Desuden giver de MiDAS...... karakterisering af mikrobiologien bliver brugt til, og hvordan den nye viden, der er indsamlet i MiDAS over de sidste 10 år, begynder at udmønte sig i konkrete værktøjer til trouble-shooting på de enkelte renseanlæg. Disse vil bl.a. omfatte forbedret identifikation og kontrol af visse trådformede bakterier samt...

 12. Elevers produktion af multimodale tekster. Hvad ved vi og hvad mangler vi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Christensen

  2016-09-01

  Full Text Available I Danmark er der med de nye Fælles Mål fra 2014 indført et krav om, at eleverne skal kunne lave større multimodale produktioner. Også i de øvrige skandinaviske lande indgår arbejde med multimodale tekster med forskellig betegnelse i læreplanen for modersmålsfaget. Det er således relevant at undersøge, hvad man ved om elevers produktion af multimodale tekster. Denne artikel bidrager med en gennemgang af nordisk forskning inden for området og med udblik til den øvrige vestlige verden. Teoretisk beskrives multimodalitet med udgangspunkt i New London Groups programartikel fra 1996 og den udvikling af multimodalitet, som gruppen omkring Kress og van Leeuwen har bidraget med. Resultaterne af forskningsgennemgangen præsenteres i fem temaer: terminologi, didaktik, undervisning, elevudbytte og vurdering. Diskussion pågår løbende inden for hvert tema, og der peges på didaktiske perspektiver.Nøgleord: multimodale tekster, tekstkompetence, elevpræstation, skrive-pædagogik, produktion, vurderingAbstractIn the new curriculum for the subject Danish from 2014, it is a requirement that students should be able to create major multimodal productions. Working with multimodal texts in the mother tongue subject is included in the curricula for all three Scandinavian countries. Therefore, it is relevant to consider what is already recognized as students’ production of multi-modal texts. This article offers a brief review based on the Nordic research together with a brief look towards the rest of the Western world’s research on multimodality. This paper’s theoretical foundation is based on the New London Group’s article from 1996, “Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures”, and the development of multimodality that re-searchers and scholars surrounding Kress and van Leeuwen have contributed with. The results of the research will be presented in the following five themes: terminology, education, teaching, pupil performance

 13. Inhibition of bacterial U(VI) reduction by calcium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brooks, Scott C.; Fredrickson, Jim K.; Carroll, S. L.; Kennedy, David W.; Zachara, John M.; Plymale, Andrew E.; Kelly, S. D.; Kemner, K. M.; Fendorf, S.

  2003-01-01

  The rapid kinetics of bacterial U(VI) reduction and low solubility of uraninite (UO2,cr) make this process an attractive option for removing uranium from groundwater. Nevertheless, conditions that may promote or inhibit U(VI) reduction are not well-defined. Recent descriptions of Ca-UO2-CO3 complexes indicate that these species may dominate the aqueous speciation of U(VI) in many environments. We monitored the bacterial reduction of U(VI) in bicarbonate-buffered solution in the presence and absence of Ca. XAFS measurements confirmed the presence of a Ca-U(VI)-CO3 complex in the initial solutions containing calcium. Calcium, at millimolar concentrations (0.45-5 mM), caused a significant decrease in the rate and extent of bacterial U(VI) reduction. Both facultative (Shewanella putrefaciens strain CN32) and obligate (Desulfovibrio desulfuricans, Geobacter sulfurreducens) anaerobic bacteria were affected by the presence of calcium. Reduction of U(VI) ceased when the calculated system Eh re ached -0.046+/- 0.001 V, based on the Ca2UO2(CO3)(3) -- > UO2,cr couple. The results are consistent with the hypothesis that U is a less energetically favorable electron acceptor when the Ca-UO2-CO3 complexes are present. The results do not support Ca inhibition caused by direct interactions with the cells or with the electron donor as the reduction of fumarate or Tc(VII)O-4(-) under identical conditions was unaffected by the presence of Ca

 14. Dressing the Black Body. Mode, Hairstyle und Schwarzsein in den USA – von den 1970er-Jahren bis zu Barack Obama

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philipp Dorestal

  2017-08-01

  Full Text Available Conventional forms of African American activism and organization in the second half of the twentieth century have been the subject of academic research for quite some time, but less attention has been devoted to symbolic and body political forms of intervention. Looking at the Afro hairstyle and hip hop culture, this article explores how African American identity has been reflected through Style Politics. It outlines the history of African American hairstyles from the 1970s until the 2000s and identifies elements of popular culture such as Blaxploitation movies and rap music as constitutive of African American fashion. The question of ›respectability‹ that surfaced in the context of racist discourses about black women will be examined through the example of First Lady Michelle Obama, who rose to fame as a fashion icon. In conclusion, the article discusses the case of Trayvon Martin, an African American teenager who was killed in 2012 while wearing a hoodie, making the garment once again an object of contention and a symbol of protest. * * * Klassische Formen des Aktivismus und der Organisierung von African Americans in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind schon seit geraumer Zeit Gegenstand wissenschaftlicher Studien. In der bisherigen Forschung weniger gewürdigt wurden jedoch symbolische und körperpolitische Interventionsformen. Dieser Aufsatz geht anhand der Afro-Frisur und der durch die Hip-Hop-Kultur inspirierten Mode der Frage nach, wie afroamerikanische Identität über Style Politics verhandelt wurde. Skizziert wird die Geschichte afroamerikanischer Hairstyles von den 1970er- bis zu den 2000er-Jahren. Weiterhin werden Elemente der Populärkultur wie das Blaxploitation-Kino oder die seit den 1980er-Jahren verbreitete Rap-Musik als stilbildend für afroamerikanische Modephänomene identifiziert. Die Frage der »Respektabilität«, die im Kontext rassistischer Diskurse über schwarze Frauen auftauchte, wird anhand von Michelle

 15. Noise and vibration levels in artificial polar bear dens as related to selected petroleum exploration and developmental activities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blix, A.S.; Lentfer, J.W.

  1992-01-01

  Petroleum exploration and development are occurring in various locations in the Arctic, where there are important denning sites for polar bears. Petroleum activities usually coincide with winter denning activities by bears, who may abandon dens if subject to prolonged annoyance. A study was carried out to measure noise and vibration levels in artificial polar bear dens at Prudhoe's Bar, Alaska, resulting from seismic testing, drilling and transport. A microphone and an accelerometer were frozen to the floor of the dens, with leads passed through a consolidated snow filled entrance to a truck, tent or helicopter. Tests were carried out on land, sea ice, and next to a drilling tower on an artificial island, which was also used to measure noise levels resulting from a helicopter taking off. It was concluded that the dry and wind-beaten arctic snow muffles both sound and vibration extremely well, and it is unlikely that polar bears in their dens will be disturbed by the type of petroleum-related activities measured, provided they do not take place within 100 m of the dens. 8 refs., 7 figs., 1 tab

 16. At Lede Efter Læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  slagmark, hvor forskellige forandringsambitioner tager livtag med hinanden. Ved at relatere til Harry Potter 5 (som handler om en skolereform), Max Weber og andre interessante værker og forfattere, slår vi til lyd for at skolen må gen-politiseres. Det nytter ikke at én ideologisk dagsorden tager patent på...

 17. Indledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ovesen, Maria Shubhra; Tønnesvang, Jan

  2015-01-01

  slagmark, hvor forskellige forandringsambitioner tager livtag med hinanden. Ved at relatere til Harry Potter 5 (som handler om en skolereform), Max Weber og andre interessante værker og forfattere, slår vi til lyd for at skolen må gen-politiseres. Det nytter ikke at én ideologisk dagsorden tager patent på...

 18. Role of U(VI) adsorption in U(VI) Reduction by Geobacter species

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lovely, Derrick

  2008-01-01

  Previous work had suggested that Acholeplasma palmae has a higher capacity for uranium sorption than other bacteria studied. Sorption studies were performed with cells in suspension in various solutions containing uranium, and results were used to generate uranium-biosorption isotherms. Results from this study showed that the U(VI) sorption capacity of G. uraniireducens was relatively similar in simple solutions, such as sodium chloride or bicarbonate. However, this ability to sorb uranium significantly decreased in groundwater. This suggested that certain chemicals present in the groundwater were inhibiting the ability of cell components of Geobacter to adsorb uranium. It was hypothesized that uranium removal would also be diminished in the bicarbonate solution. However, this did not seem to be the case, as uranium was as easily removed in the bicarbonate solution as in the sodium chloride solution.

 19. Nuclear chemistry and Radiochemistry in the USA; Kern- und Radiochemie in den USA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kronenberg, A. [Los Alamos National Lab., NM (United States). Isotope and Nuclear Chemistry Div.; Stoyer, M. [Lawrence Livermore National Lab., CA (United States)

  2004-04-01

  Nuclear chemistry and radiochemistry are very young sciences which developed at an extremely brisk pace within a very short period of time after the discovery of nuclear fission in 1938, and caused profound societal changes. In the United States, nuclear chemistry developed very differently from Germany, where nuclear research initially had been banned after the Second World War. The prime mover in the development in the United States was the Manhattan Project, the construction of the atomic bomb. The counteract the impending shortage of qualified personnel, important institutions have begun to establish training and support programs in the field. The National Laboratories in the United States introduced a National Security Internship Program, while the U.S. Department of Energy (DOE) tries to promote cooperation, and thus the training of personnel, by launching programs of its own. Yet, a greater shortage of qualified personnel is becoming apparent. The situation of nuclear chemistry and radiochemistry in the United States can be summarized in the finding that research at the National Laboratories is very wide ranging. It receives sufficient funds from the DOE. However, the National Laboratories show a very high proportion of elderly personnel, a problem which will have to be corrected in the years to come. This may be helped by the Summer Schools financed by the DOE, though a summer school of six weeks cannot replace a sound training in nuclear chemistry of the kind still to be found in Germany. (orig.) [German] Kern- und Radiochemie sind sehr junge Wissenschaften, die sich nach der Entdeckung der Kernspaltung 1938 innerhalb kuerzester Zeit extrem rasant entwickelt und tiefe gesellschaftliche Veraenderungen bewirkt haben. In den USA hat sich die Kernchemie sehr unterschiedlich im Vergleich zu Deutschland entwickelt, wo die Kernforschung nach dem 2. Weltkrieg vorerst verboten war. Massgeblich in den USA war dabei das Manhatten-Projekt zum Bau von Nuklearwaffen

 20. The Possible HEPATOPROTECTIVE Effect Of Taurine In Diethyl Nitrosamine (DEN) Treated Rats

  International Nuclear Information System (INIS)

  SHAROUD, M.N.M.; ABD EL-MONEIM, A.E.

  2009-01-01

  Egypt occupies a progressed rank among the developing countries in prevalence of hepatic diseases and liver disorders. Hepatopathies are major public health problems in Egypt where hepatitis C virus (HCV) and schistosomia record a high prevalence which may account for the most serious clinical disorders e.g. liver cirrhosis and liver cancer.Vascular endothelial growth factor (VEGF) is the most specific and potent mitogen of endothelial cells. Hepatocellular carcinoma (HCC) is characterized by increased pathologic angio genesis and increased level of the vascular endothelial growth factor. Taurine is clinically used as a protecting agent of the liver and recently, its chemo preventive effect on rat large bowel carcinogenesis was reported.In this study, forty male albino rats were used and diethyl nitrosamine (DEN) was used for inducing pathological changes in different organs while taurine was given to investigate the possible protective effects on liver tissue after DEN treatment.The results showed elevation in serum AST, ALT, ALP, urea, creatinine, cholesterol and triglycerides in DEN group. On the other hand, estimation of sex hormones exhibited marked decrease in testosterone and significant increase in estradiol levels in DEN group as compared to control and taurine groups.Pathological examination of rat liver showed that DEN induced peri portal inflammatory cellular infiltrate, piece meal necrosis and necro inflammatory activity as well as the appearance of areas of haemorrhage and ballooning in hepatocytes. Moreover, moderate to high expression of V EGF in the cytoplasm of hepatocytes and sinusoidal cells were clearly observed while in control and taurine groups, normal architecture of hepatic tissue of rats was found and normal distribution of V EGF as diffuse or focal granular cytoplasmic stain in rats liver were observed. The prophylactic group showed minimal and mild changes in the liver tissue with absence of necro inflammation and the V EGF expression

 1. Experiments indicating a second hydrogen ordered phase of ice VI.

  Science.gov (United States)

  Gasser, Tobias M; Thoeny, Alexander V; Plaga, Lucie J; Köster, Karsten W; Etter, Martin; Böhmer, Roland; Loerting, Thomas

  2018-05-14

  In the last twelve years five new ice phases were experimentally prepared. Two of them are empty clathrate hydrates and three of them represent hydrogen ordered counterparts of previously known disordered ice phases. Here, we report on hydrogen ordering in ice VI samples produced by cooling at pressures up to 2.00 GPa. Based on results from calorimetry, dielectric relaxation spectroscopy, Raman spectroscopy, and powder X-ray diffraction the existence of a second hydrogen ordered polymorph related to ice VI is suggested. Powder X-ray data show the oxygen network to be the one of ice VI. For the 1.80 GPa sample the activation energy from dielectric spectroscopy is 45 kJ mol -1 , which is much larger than for the known hydrogen ordered proxy of ice VI, ice XV. Raman spectroscopy indicates the 1.80 GPa sample to be more ordered than ice XV. It is further distinct from ice XV in that it experiences hydrogen disordering above ≈103 K which is 26 K below the ice XV to ice VI disordering transition. Consequently, below 103 K it is thermodynamically more stable than ice XV, adding a stability region to the phase diagram of water. For the time being we suggest to call this new phase ice β-XV and to relabel it ice XVIII once its crystal structure is known.

 2. Integrated Cr(VI) removal using constructed wetlands and composting.

  Science.gov (United States)

  Sultana, Mar-Yam; Chowdhury, Abu Khayer Md Muktadirul Bari; Michailides, Michail K; Akratos, Christos S; Tekerlekopoulou, Athanasia G; Vayenas, Dimitrios V

  2015-01-08

  The present work was conducted to study integrated chromium removal from aqueous solutions in horizontal subsurface (HSF) constructed wetlands. Two pilot-scale HSF constructed wetlands (CWs) units were built and operated. One unit was planted with common reeds (Phragmites australis) and one was kept unplanted. Influent concentrations of Cr(VI) ranged from 0.5 to 10mg/L. The effect of temperature and hydraulic residence time (8-0.5 days) on Cr(VI) removal were studied. Temperature was proved to affect Cr(VI) removal in both units. In the planted unit maximum Cr(VI) removal efficiencies of 100% were recorded at HRT's of 1 day with Cr(VI) concentrations of 5, 2.5 and 1mg/L, while a significantly lower removal rate was recorded in the unplanted unit. Harvested reed biomass from the CWs was co-composted with olive mill wastes. The final product had excellent physicochemical characteristics (C/N: 14.1-14.7, germination index (GI): 145-157%, Cr: 8-10mg/kg dry mass), fulfills EU requirements and can be used as a fertilizer in organic farming. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 3. [Adsorptive Stabilization of Soil Cr (VI) Using HDTMA Modified Montmorillonite].

  Science.gov (United States)

  2016-03-15

  A series of organo-montomorillonites were prepared using Na-montomorillonite and hexadecyl trimethyl ammonium bromide (HDTMA). The organo-montomorillonites were then investigated for the remediation of Cr(VI) contaminated soils. FT-IR, XRD, SEM and N2 -BET, CEC, Zeta potential measurement were conducted to understand the structural changes of montmorillonites as different amounts of HDTMAs were added as modifier. The characterization results indicated that the clay interlayer spacing distance increased from 1. 25 nm to 2. 13 nm, the clay surface roughness decreased, the clay surface area reduced from 38.91 m² · g⁻¹ to 0.42 m² · g⁻¹, the clay exchangeable cation amount reduced from 62 cmol · kg⁻¹ to 9.9 cmol · kg⁻¹ and the clay surface charge changed from -29.1 mV to 5.59 mV as the dosage of HDTMA in montmorillonite was increased. The TCLP (toxicity characteristic leaching procedure) was used to evaluate the leachate toxicity of Cr(VI). The effects of the initial soil Cr(VI) concentration, montmorillonites dosage, reaction time and HDTMA modification amount were investigated, respectively. The results revealed that modification of montmorillonites would manifest an attenuated physical adsorptive effect and an enhanced electrostatic adsorptive effect on Cr(VI), suggesting electrostatic effect was the major force that resulted in improved Cr(VI) adsorption onto HDTMA modified montmorillonites.

 4. HyDEn: A Hybrid Steganocryptographic Approach for Data Encryption Using Randomized Error-Correcting DNA Codes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dan Tulpan

  2013-01-01

  Full Text Available This paper presents a novel hybrid DNA encryption (HyDEn approach that uses randomized assignments of unique error-correcting DNA Hamming code words for single characters in the extended ASCII set. HyDEn relies on custom-built quaternary codes and a private key used in the randomized assignment of code words and the cyclic permutations applied on the encoded message. Along with its ability to detect and correct errors, HyDEn equals or outperforms existing cryptographic methods and represents a promising in silico DNA steganographic approach.

 5. Kampen om den røde ko - dominerende temaer i dansk kvægavl i 1800-tallets slutning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerløff, Anne Katrine

  2009-01-01

  En analyse af kvægavlslitteratur fra 1800-tallets anden halvdel viser spændingerne mellem avlernes ønske om profit og hensynene til racerenhed og national og regional identitet. Ideen om den perfekte ko var omdiskuteret og modsætningerne mellem koens udseende og dens ydelse er tydelige i periodens...... bedømmelser af "den gode ko". Artiklen komkluserer at et fokus på opfattelser og brug af dyr kan give nye vinkler på traditionelle historiske emnefelter. Udgivelsesdato: april...

 6. I informationstidsalderen er vi passive tilskuere til verdens rædsler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella

  2014-01-01

  Ville du hjælpe et medmenneske i nød, hvis du stod midt i en menneskemængde? Hvad med online? Den psykologiske bystander-effekt er lige så reel i den virtuelle som i den virkelige verden, skriver Vincent Hendricks, som i gadeforsøg har dokumenteret foruroligende sider af vores sociale adfærd. Tænk...

 7. Et ekskluderende «vi»? Verdier, kulturer og kulturarv i læreplanens generelle del og i formålsparagrafen: nasjonalt fellesskap, multikulturalitet og kulturell kompleksitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halldis Breidlid

  2012-10-01

  Full Text Available Artikkelens tema er hegemoniske diskurser i Generell del av læreplanen (GD og i ny formålsparagraf. Kulturarv, kulturer og verdier er viktige innganger til analyse av norskhets- og mangfolds-diskurser i disse styringsdokumentene. Jeg undersøker spesifikt hvilken hierarkisk ordning av verdier og kulturer som kommer til uttrykk i GD og i ny formålsparagraf, og hvilken tilnærming til nasjonal identitet og mangfold som følger av dette. Artikkelen undersøker også dokumentenes bruk av begrepene “kristne” og “humanistiske” verdier og utforsker hvordan disse forstås i forhold til hverandre og til andre tradisjoners verdier, og videre hvordan de knyttes til forståelsen av nasjonal identitet. Innledningsvis kommenterer jeg identitetsdanning i postmoderne kulturkomplekse samfunn ved å knytte sammen Skeies analyse av tre ulike typer pluralitet med mangfolds-diskursene «multikulturalisme» og «kulturell kompleksitet». Norskhets- og mangfolds-diskursene som kommer til uttrykk i læreplanen tolkes i lys av to samfunnsanalyser: Gullestads analyse av norsk samfunnsdebatt («det nasjonale fellesskapet» og «likhetens skillelinjer» og Slagstads analyse av religion og nasjonsbygging. Siden vekten ligger på diskurser i de skriftlige dokumentene, sett ut fra ideologiske strømninger i samfunnet, er det den ideologiske og den formelle læreplan (Goodlad som er i fokus. Min undersøkelse viser at GD, liksom formålsparagrafen, gjenspeiler den nasjonale diskursen om forestilt likhet og forestilt fellesskap, der likhetens skillelinjer går mellom majoritetens norske «vi» på den ene siden, for hvem «kristne og humanistiske verdier» tenkes å utgjøre en symbiose, og språklige og kulturelle minoriteter på den andre. Denne forståelsen utfordres av den hegemoniske samfunnsforskningen, som forstår mangfold ut fra kulturell kompleksitet.

 8. New generation ion-imprinted nanocarrier for removal of Cr(VI) from wastewater

  International Nuclear Information System (INIS)

  Uygun, Murat; Feyzioğlu, Esra; Özçalışkan, Emir; Caka, Müşerref; Ergen, Aygen; Akgöl, Sinan; Denizli, Adil

  2013-01-01

  The purpose of this study was to prepare a novel ion-imprinted nanoparticle to remove Cr(VI) ions from waste water. For this, Cr(VI) ions were complexed with 2-methacryloylamido histidine (MAH) and then Cr(VI)-imprinted poly(HEMAH) nanoparticles were synthesized by surfactant-free emulsion polymerization technique. The templates, Cr(VI) ions, were removed from the nanoparticles using 0.1 M of HNO 3 solution. The specific surface area of the Cr(VI)-imprinted poly(HEMAH) nanoparticles was found to be 1,397.85 m 2 /g, and the particle size was calculated as 155.3 nm. These Cr(VI)-imprinted nanoparticles were used for the adsorption/desorption of Cr(VI) ions from its aqueous solutions. The effects of initial Cr(VI) concentration and medium pH on the Cr(VI) adsorption capacity were also studied. The maximum adsorbed amount of Cr(VI) on the imprinted nanoparticles was found to be 3,830.58 mg/g nanoparticle in pH 4.0. In order to investigate the selectivity of the imprinted nanoparticle, adsorption studies were repeated using Cr(III) ions. The selectivity results demonstrated that Cr(VI)-imprinted poly(HEMAH) nanoparticles showed high affinity for the Cr(VI) ions than Cr(III). The Cr(VI)-imprinted nanoparticles were used several times without decreasing their Cr(VI) adsorption capacities

 9. New generation ion-imprinted nanocarrier for removal of Cr(VI) from wastewater

  Science.gov (United States)

  Uygun, Murat; Feyzioğlu, Esra; Özçalışkan, Emir; Caka, Müşerref; Ergen, Aygen; Akgöl, Sinan; Denizli, Adil

  2013-08-01

  The purpose of this study was to prepare a novel ion-imprinted nanoparticle to remove Cr(VI) ions from waste water. For this, Cr(VI) ions were complexed with 2-methacryloylamido histidine (MAH) and then Cr(VI)-imprinted poly(HEMAH) nanoparticles were synthesized by surfactant-free emulsion polymerization technique. The templates, Cr(VI) ions, were removed from the nanoparticles using 0.1 M of HNO3 solution. The specific surface area of the Cr(VI)-imprinted poly(HEMAH) nanoparticles was found to be 1,397.85 m2/g, and the particle size was calculated as 155.3 nm. These Cr(VI)-imprinted nanoparticles were used for the adsorption/desorption of Cr(VI) ions from its aqueous solutions. The effects of initial Cr(VI) concentration and medium pH on the Cr(VI) adsorption capacity were also studied. The maximum adsorbed amount of Cr(VI) on the imprinted nanoparticles was found to be 3,830.58 mg/g nanoparticle in pH 4.0. In order to investigate the selectivity of the imprinted nanoparticle, adsorption studies were repeated using Cr(III) ions. The selectivity results demonstrated that Cr(VI)-imprinted poly(HEMAH) nanoparticles showed high affinity for the Cr(VI) ions than Cr(III). The Cr(VI)-imprinted nanoparticles were used several times without decreasing their Cr(VI) adsorption capacities.

 10. New generation ion-imprinted nanocarrier for removal of Cr(VI) from wastewater

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uygun, Murat, E-mail: muygun@adu.edu.tr [Adnan Menderes University, Kocarl Latin-Small-Letter-Dotless-I Vocational and Training School (Turkey); Feyzioglu, Esra; Oezcal Latin-Small-Letter-Dotless-I skan, Emir; Caka, Mueserref; Ergen, Aygen; Akgoel, Sinan [Ege University, Department of Biochemistry, Faculty of Science (Turkey); Denizli, Adil [Hacettepe University, Department of Chemistry, Faculty of Science (Turkey)

  2013-08-15

  The purpose of this study was to prepare a novel ion-imprinted nanoparticle to remove Cr(VI) ions from waste water. For this, Cr(VI) ions were complexed with 2-methacryloylamido histidine (MAH) and then Cr(VI)-imprinted poly(HEMAH) nanoparticles were synthesized by surfactant-free emulsion polymerization technique. The templates, Cr(VI) ions, were removed from the nanoparticles using 0.1 M of HNO{sub 3} solution. The specific surface area of the Cr(VI)-imprinted poly(HEMAH) nanoparticles was found to be 1,397.85 m{sup 2}/g, and the particle size was calculated as 155.3 nm. These Cr(VI)-imprinted nanoparticles were used for the adsorption/desorption of Cr(VI) ions from its aqueous solutions. The effects of initial Cr(VI) concentration and medium pH on the Cr(VI) adsorption capacity were also studied. The maximum adsorbed amount of Cr(VI) on the imprinted nanoparticles was found to be 3,830.58 mg/g nanoparticle in pH 4.0. In order to investigate the selectivity of the imprinted nanoparticle, adsorption studies were repeated using Cr(III) ions. The selectivity results demonstrated that Cr(VI)-imprinted poly(HEMAH) nanoparticles showed high affinity for the Cr(VI) ions than Cr(III). The Cr(VI)-imprinted nanoparticles were used several times without decreasing their Cr(VI) adsorption capacities.

 11. Musikplanlægning i Danmarks Radio - et interview med to musikansvarlige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Dahl

  1992-08-01

  Full Text Available Danmarks Radio er en væsentlig faktor i det danske musikliv i dag. Musikindustrien får sine potentielle hits præsenteret og den levende musik kommer ud via transmissionsvognene. DR har tre orkestre og 2 kor og producerer selv musik af høj kvalitet. Der er tale om et kredsløb - eller fødekæde om man vil - hvor radioen indgår som distributionskanal, udstillingsvindue og formidler af både musik og diskussionen omkring den. Hvordan forvalter Danmarks Radio sin musik- og kulturpolitiske funktion? Hvem bestemmer hvad der skal spilles i radioen? Er det medarbejderne, programcheferne eller radioledelsen? Og hvem tager man hensyn til? Lyttertal? Den offentlige mening? - I dette dobbeltinterview med to chefer, Bent-Erik Rasmussen og Torben Bille, der er ansvarlige for musikken på henholdsvis P2 (undtagen Danmarkskanalen og P3, prøver vi at belyse de overvejelser der ligger bag den seneste kanalomlægning og den daglige styring af danskernes musikoplevelser.

 12. ”Hvis du redder et menneske, så har du reddet hele verden”. Den gode moralen og den dialogiske samtalen i et norsk klasserom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylvi Penne

  2009-03-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i observasjoner fra et klasserom på ungdomstrinnet der elevene arbeider tverrfaglig i norsk, KRL og samfunnsfag. Temaet er blant annet jødenes situasjon før og under krigen. Læreren er faglig dyktig, erfaren og sterkt engasjert i å formidle overgrepene som ble begått mot jødene, og elevene er velvillige. Likevel er elevenes konklusjon at de i en krigssituasjon med en etisk fordring, ikke ville ha våget å gjøre noe for å hjelpe jødene.      Med utgangspunkt i diskursteori, sosiokulturell teori og nyere kognitiv teori diskuteres disse svarene som ”naturlige” svar i den konteksten som skapes i klasserommet, og gjennom det språket som elevene utfordres i, deres ”mediational means”. Et konkret didaktisk problem er at den historiske fortellingen er borte og erstattet av empatisk innlevelse. Artikkelen avslutter med å hevde at uten en narrativ ramme forsvinner muligheten for etisk erkjennelse gjennom konteksten som skapes, og gjennom materialet som foreligger. Her ligger imidlertid nye didaktiske muligheter for engasjerte lærere, ikke minst gjennom litteraturundervisning.

 13. Nitrate Enhanced Microbial Cr(VI) Reduction-Final Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John F. Stolz

  2011-06-15

  A major challenge for the bioremediation of radionuclides (i.e., uranium, technetium) and metals (i.e., Cr(VI), Hg) is the co-occurrence of nitrate as it can inhibit metal transformation. Denitrification (nitrate reduction to dinitrogen gas) is considered the most important ecological process. For many metal and metalloid reducing bacteria, however, ammonia is the end product through respiratory nitrate reduction (RNRA). The focus of this work was to determine how RNRA impacts Cr(VI) transformation. The goal was to elucidate the specific mechanism(s) that limits Cr(VI) reduction in the presence of nitrate and to use this information to develop strategies that enhance Cr(VI) reduction (and thus detoxification). Our central hypothesis is that nitrate impacts the biotransformation of metals and metalloids in three ways 1) as a competitive alternative electron acceptor (inhibiting transformation), 2) as a co-metabolite (i.e., concomitant reduction, stimulating transformation), and 3) as an inducer of specific proteins and pathways involved in oxidation/reduction reactions (stimulating transformation). We have identified three model organisms, Geobacter metallireducens (mechanism 1), Sulfurospirillum barnesii, (mechasism 2), and Desulfovibrio desulfuricans (mechanisms 3). Our specific aims were to 1) investigate the role of Cr(VI) concentration on the kinetics of both growth and reduction of nitrate, nitrite, and Cr(VI) in these three organisms; 2) develop a profile of bacterial enzymes involved in nitrate transformation (e.g., oxidoreductases) using a proteomic approach; 3) investigate the function of periplasmic nitrite reductase (Nrf) as a chromate reductase; and 4) develop a strategy to maximize microbial chromium reduction in the presence of nitrate. We found that growth on nitrate by G. metallireducens was inhibited by Cr(VI). Over 240 proteins were identified by LC/MS-MS. Redox active proteins, outer membrane heavy metal efflux proteins, and chemotaxis sensory

 14. Evaluering av medisinsk behandling: Hva vet vi, og hvordan bør kunnskapen håndteres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Magnus Bjordal

  2009-09-01

  Full Text Available Kunnskap om effekten av medisinsk behandling fremskaffes i kliniske studier. Godt planlagte og gjennomførte randomiserte, placebokontrollerte studier tillegges størst vekt når data skal vurderes. De datamengdene vi besitter når det gjelder forskjellige behandlinger kan oppsummeres i oversikter eller terapianbefalinger som ofte blir normative for klinisk praksis. Dette stiller store krav til evalueringsprosedyrene. I denne oversiktsartikkelen diskuteres i innledningen noen eksempler på at kunnskapsgrunnlaget er blitt feiltolket. Deretter omtales kvalitetskriterier som legges til grunn i vurderingen av data, og den metodologiske basis for meta-analyser. Usikkerhetsmomenter og potensielle fallgruver ved bruk av meta-analyser omtales. Meta-analysens fortrinn eksemplifiseres ved bruk av data om behandling av korsryggsmerter, hvor det nylig er utarbeidet kliniske retningslinjer som etter vår oppfatning er beheftet med feil eller mangler. Meta-analysen har vesentlige fortrinn fremfor mindre formaliserte metoder for oppsummering av kunnskap om terapi ved sykdom

 15. Polarographic behaviour of uranium (VI) in tributyl phosphate organic solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Degueldre, C.A.; Meklati, M.

  1984-01-01

  U(VI) determination by D.C. and differential pulse polarography was studied in the organic solutions derived from tributyl phosphate - diluent extracts (after separation from nitric acid media) along with a selected aprotic solvent (i.e.: propylene carbonate and N,N-dimethylacetamide). Miscibility of the TBP-diluent (e.g. cyclohexane, n-hexane, kerosene, n-dodecane) phase with nitric acid as supporting electrolyte, either by addition or already present in the extract was larger in DMA than in PC. In the DMA organic mixture, U(VI) exhibited a DPP peak due to a one electron step, with Esub(p)=-0.4 V (position connected with H 2 O and HNO 3 concentrations). This peak which was proportionnel to the U(VI) concentration from 5x10 -6 to 10 -3 M can be used to determinate directly hexavalent uranium in the industrial organic extraction phases TBP-diluent. (orig.)

 16. Benchmark analysis of MCNP trademark ENDF/B-VI iron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Court, J.D.; Hendricks, J.S.

  1994-12-01

  The MCNP ENDF/B-VI iron cross-section data was subjected to four benchmark studies as part of the Hiroshima/Nagasaki dose re-evaluation for the National Academy of Science and the Defense Nuclear Agency. The four benchmark studies were: (1) the iron sphere benchmarks from the Lawrence Livermore Pulsed Spheres; (2) the Oak Ridge National Laboratory Fusion Reactor Shielding Benchmark; (3) a 76-cm diameter iron sphere benchmark done at the University of Illinois; (4) the Oak Ridge National Laboratory Benchmark for Neutron Transport through Iron. MCNP4A was used to model each benchmark and computational results from the ENDF/B-VI iron evaluations were compared to ENDF/B-IV, ENDF/B-V, the MCNP Recommended Data Set (which includes Los Alamos National Laboratory Group T-2 evaluations), and experimental data. The results show that the ENDF/B-VI iron evaluations are as good as, or better than, previous data sets

 17. Extraction kinetics of uranium (VI) with polyurethane foam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huang, Ting-Chia; Chen, Dong-Hwang; Huang, Shius-Dong; Huang, Ching-Tsven; Shieh, Mu-Chang.

  1993-01-01

  The extraction kinetics of uranium(VI) from aqueous nitrate solution with polyether-based polyurethane foam was investigated in a batch reactor with automatic squeezing. The extraction curves of uranium(VI) concentration in solution vs. extraction time exhibited a rather rapid exponential decay within the first few minutes, followed by a slower exponential decay during the remaining period. This phenomenon can be attributed to the presence of two-phase structure, hard segment domains and soft segment matrix in the polyurethane foam. A two-stage rate model expressed by a superposition of two exponential curves was proposed, according to which the experimental data were fitted by an optimization method. The extraction rate of uranium (VI) was also found to increase with increasing temperature, nitrate concentration, and hydration of the cation of nitrate salt. (author)

 18. Isolation of a star-shaped uranium(V/VI) cluster from the anaerobic photochemical reduction of uranyl(VI)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chatelain, Lucile; White, Sarah; Scopelliti, Rosario; Mazzanti, Marinella

  2016-01-01

  Actinide oxo clusters are an important class of compounds due to their impact on actinide migration in the environment. The photolytic reduction of uranyl(VI) has potential application in catalysis and spent nuclear fuel reprocessing, but the intermediate species involved in this reduction have not yet been elucidated. Here we show that the photolysis of partially hydrated uranyl(VI) in anaerobic conditions leads to the reduction of uranyl(VI), and to the incorporation of the resulting U V species into the stable mixed-valent star-shaped U VI /U V oxo cluster [U(UO 2 ) 5 (μ 3 -O) 5 (PhCOO) 5 (Py) 7 ]. This cluster is only the second example of a U VI /U V cluster and the first one associating uranyl groups to a non-uranyl(V) center. The U V center in 1 is stable, while the reaction of uranyl(V) iodide with potassium benzoate leads to immediate disproportionation and formation of the U 12 IV U 4 V O 24 cluster {[K(Py) 2 ] 2 [K(Py)] 2 [U 16 O 24 (PhCOO) 24 (Py) 2 ]}.

 19. Isolation of a star-shaped uranium(V/VI) cluster from the anaerobic photochemical reduction of uranyl(VI)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chatelain, Lucile; White, Sarah; Scopelliti, Rosario; Mazzanti, Marinella [Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) (Switzerland). Inst. de Sciences et Ingenierie Chimiques

  2016-11-07

  Actinide oxo clusters are an important class of compounds due to their impact on actinide migration in the environment. The photolytic reduction of uranyl(VI) has potential application in catalysis and spent nuclear fuel reprocessing, but the intermediate species involved in this reduction have not yet been elucidated. Here we show that the photolysis of partially hydrated uranyl(VI) in anaerobic conditions leads to the reduction of uranyl(VI), and to the incorporation of the resulting U{sup V} species into the stable mixed-valent star-shaped U{sup VI}/U{sup V} oxo cluster [U(UO{sub 2}){sub 5}(μ{sub 3}-O){sub 5}(PhCOO){sub 5}(Py){sub 7}]. This cluster is only the second example of a U{sup VI}/U{sup V} cluster and the first one associating uranyl groups to a non-uranyl(V) center. The U{sup V} center in 1 is stable, while the reaction of uranyl(V) iodide with potassium benzoate leads to immediate disproportionation and formation of the U{sub 12}{sup IV}U{sub 4}{sup V}O{sub 24} cluster {[K(Py)_2]_2[K(Py)]_2[U_1_6O_2_4(PhCOO)_2_4(Py)_2]}.

 20. CheckDen, a program to compute quantum molecular properties on spatial grids.

  Science.gov (United States)

  Pacios, Luis F; Fernandez, Alberto

  2009-09-01

  CheckDen, a program to compute quantum molecular properties on a variety of spatial grids is presented. The program reads as unique input wavefunction files written by standard quantum packages and calculates the electron density rho(r), promolecule and density difference function, gradient of rho(r), Laplacian of rho(r), information entropy, electrostatic potential, kinetic energy densities G(r) and K(r), electron localization function (ELF), and localized orbital locator (LOL) function. These properties can be calculated on a wide range of one-, two-, and three-dimensional grids that can be processed by widely used graphics programs to render high-resolution images. CheckDen offers also other options as extracting separate atom contributions to the property computed, converting grid output data into CUBE and OpenDX volumetric data formats, and perform arithmetic combinations with grid files in all the recognized formats.

 1. Franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen : Franchising in the Swedish real estate industry

  OpenAIRE

  Narkander, Christoffer; Ilchishina, Elena

  2010-01-01

  Sammanfattning Bakgrund Idag blir det allt mer vanligt att mindre enskilda mäklarbyråer ansluter sig till de stora franchisekedjorna. Anslutningen innebär att den tidigare enskilde aktören lämnar sitt varumärke och sin tidigare affärsidé för att istället ta del av ett välkänt varumärke och ett framgångsrikt affärskoncept. Syfte & metod Syftet med uppsatsen är att studera vilka positiva och negativa effekter franchising bidrar med i den svenska fastighetsmäklarbranschen samt vilka ekonom...

 2. Rückwärtsintegration - Zu den Verhältnissen Gymnasium, Hochschule und Arbeitswelt

  Science.gov (United States)

  Schmid, Gerhard; Heppner, Winfried; Focht, Eva

  In seiner 2007 erschienen Sammlung von Vorträgen und Essays beschäftigt sich Wolfgang Frühwald, mit der Frage "Wieviel Wissen brauchen wir?“ [1] Die Kernproblematik moderner Wissenschaft und Forschung sieht der Autor, emeritierter Ordinarius für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und von 1992 bis 1997 Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, einerseits in der zunehmenden Spezialisierung der Wissenschaftsbereiche, andererseits in der Gefahr der Abkoppelung der Naturwissenschaften von den Geisteswissenschaften. Wiederholt plädiert er dafür, über der rasanten Entwicklung beispielsweise in der Biologie und Physik, die historische, gesellschaftliche und besonders die ethische Dimension der Forschung nicht zu übersehen und fordert eine übergeordnete Theorie der Wissenschaft, die nur im Dialog zwischen den einzelnen Fachgebieten zu entwickeln sei.

 3. Den danske samfundsudvikling 1848-2012 og marxistisk, neoklassisk, keynesiansk, monetaristisk og nykeynesiansk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Poul Thøis

  Efter i adskillige år at have undervist ud fra andres bøger og efter mange tilløb besluttede forfatteren sig for at skrive sin egen forskningsbaserede bog til Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester, som dækker fem lektioner om den politiske økonomis historie og den danske økonomiske udvikling........ Ambitionen har været at udarbejde en kort appetitvækker, der gør, at studerende får et overblik og forstår nogle basale sammenhænge og får lyst til at vide mere om økonomisk teori, dansk og international økonomi og ikke mindst debatterne herom....

 4. Management of type II dens invaginatus and peg laterals with spacing of maxillary anteriors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Puthen Purayil

  2015-01-01

  Full Text Available A case of peg-shaped lateral with dens invaginatus (DI and midline diastema affecting maxillary incisors in a 32-year old female patient is discussed. This clinical report describes the endodontic management of DI in tooth #12, esthetic correction of peg laterals and diastema with all ceramic restorations. Satisfactory results were achieved esthetically following treatment and gave the patient a new confident smile.

 5. DIE ERFORSCHUNG DER VEGETATIONSDYNAMIK IN DEN NORDWESTEN DES BANATS (KREIS TEMESCH, RUMÄNIEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Fizitea

  2004-01-01

  Full Text Available Die Evolution und Aufeinanderfolge der Vegetationsvereine erfolgte in enger Verbindung mit den pädoklimatischen und zooantropischen Faktoren. Die Periode der antropogenen Vegetation wird charakterisiert durch die Vorherrschaft der gezüchteten Arten, welche zur Verbreitung der Agrophytozönosen sowie der ruderolen und segetalen Vegetation führte und somit die vorherigen Phytozönosen ersetzt.

 6. Single-session treatment of a major complication of dens invaginatus: a case report.

  Science.gov (United States)

  Caldari, Mauro; Monaco, Carlo; Ciocca, Leonardo; Scotti, Roberto

  2006-05-01

  Dens invaginatus is a dental malformation that may give rise to several complications. Caries of the invagination can severely weaken the whole tooth, making it susceptible to fracture. Subgingival fractures are major complications threatening tooth survival and usually require periodontal/orthodontic/prosthetic treatment if long-term viability is to be ensured. This article describes a case of single-session restoration of a fractured invaginated tooth by means of endodontic treatment followed by fragment reattachment.

 7. Når almenpædagogikken bliver den bedste forbyggelse af angst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Pernille; Esbjørn, Barbara Hoff; Villadsen, Jakob Waag

  2018-01-01

  Formålet med artiklen er at invitere til dialog mellem børneklinisk, almen udviklingspsykologisk og almen pædagogisk praksis med henblik på forebyggelse af angst hos børn. Artiklen forsøger at begrebsliggøre og videreudvikle kvaliteter ved den almene pædagogiske praksis i relation til børneklinis...

 8. A Rare Case of Parkinson's Disease with Severe Neck Pain Owing to Crowned Dens Syndrome

  OpenAIRE

  Teruyuki Takahashi; Masato Tamura; Keiichi Osabe; Takashi Tamiya; Kenji Miki; Mai Yamaguchi; Kanno Akira; Satoshi Kamei; Toshiaki Takasu

  2014-01-01

  Background: Pain is regarded as one of the most common nonmotor symptoms in Parkinson's disease (PD). In particular, musculoskeletal pain has been reported as the most common type of PD-associated pain. Crowned dens syndrome (CDS), related to microcrystalline deposition in the periodontoid process, is the main cause of acute or chronic cervical pain. Case Presentation: This report describes the case of an 87-year-old woman who had severe bradykinesia, muscle rigidity, gait disturbance and nec...

 9. Refrigeration compressor for the mobile application; Kaeltemittelverdichter fuer den mobilen Einsatz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hagenlocher, T. [Bock GmbH und Co. Kaeltemaschinenfabrik, Frickenhausen (Germany)

  2000-06-01

  The mobile use of cooling air conditioning systems is increasingly important. Main component of this system is the refrigeration compressor. The special requirement for the compressor as well for the resulting boundary conditions are discussed. (orig.) [German] Der mobile Einsatz von Kaelte- und Klimaanlagen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wichtigste Komponente dieser Anlage ist der Kaeltemittelverdichter. Die speziellen Anforderungen an den Verdichter sowie an die daraus resultierenden Randbedingungen werden dargestellt. (orig.)

 10. SensInDenT-Noncontact Sensors Integrated Into Dental Treatment Units.

  Science.gov (United States)

  Teichmann, Daniel; Teichmann, Maren; Weitz, Philippe; Wolfart, Stefan; Leonhardt, Steffen; Walter, Marian

  2017-02-01

  This paper presents the first system design (SensInDenT) for noncontact cardiorespiratory monitoring during dental treatment. The system is integrated into a dental treatment unit, and combines sensors based on electromagnetic, optical, and mechanical coupling at different sensor locations. The measurement principles and circuits are described and a system overview is presented. Furthermore, a first proof of concept is provided by taking measurements in healthy volunteers under laboratory conditions.

 11. Die Entstehung des „Judenbildes“ in den Alltagsmedien des 19. Jahrhunderts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ute Wrocklage

  2001-07-01

  Full Text Available In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnen, Illustratoren und Zeichner von Bildwitzen und Karikaturen das stereotype und in der Folge antisemitische Bild vom Juden herauszubilden. Es findet schnell Eingang in die illustrierten Zeitschriften und Bilderbögen der Zeit. In diesen drei untersuchten Bildmedien kennzeichnen neben der Physiognomie diskriminierende Attribute den Juden als Typus. Dieser Entwicklung und der Herausbildung der Stereotype zum antisemitischen Judenbild geht die Arbeit nach.

 12. Frieden durch Ineffizienz? Die Reform der US Cyberwar Strategie nach den Snowden-Leaks

  OpenAIRE

  Schmetz, Martin

  2013-01-01

  Es tut sich etwas in Folge der Snowden-Leaks: In den USA werden Untersuchungsausschüsse eingesetzt, Vorstöße, die Macht der NSA einzuschränken bzw.transparenter zu gestalten werden stärker – vor allem aber wird es wohl institutionelle Änderungen geben. Und diese hängen an einer Person: Keith Alexander.

 13. At Forberede sig til den mundtlige prøve ( kap12)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Britta Kusk

  2015-01-01

  Et opslagsværk for studerende til støtte for bacheloropgaveskrivning. Klæd dine studerende på til at skrive den store afsluttende opgave. De studerende får med denne bog et gedigent opslagsværk, som giver svar på alle de spørgsmål, det typisk trænger sig på, når bacheloropgaven skal påbegyndes. B...

 14. Die Bedeutung internationaler Erfahrungen für den Karriereerfolg von Führungskräften

  OpenAIRE

  Biemann, Torsten

  2009-01-01

  Die langfristigen Auswirkungen internationaler Einsätze von Führungskräften auf deren Karrieren sind bislang kaum empirisch untersucht worden und die wenigen vorliegenden Ergebnisse sind widersprüchlich. Ziel dieser Studie ist deshalb die empirische Untersuchung der Auswirkungen internationaler Erfahrungen auf den Karriereerfolg von Führungskräften anhand eines Vergleichs von Führungskräften mit und ohne internationale Erfahrungen. Es zeigt sich, dass internationale Erfahrungen zu einem höher...

 15. Die Analyse der Wertschöpfungskette Schweinefleisch unter den Aspekten des Supply Chain Management

  OpenAIRE

  Schönberger, Wolfgang

  2008-01-01

  Inhalt der Arbeit ist die vergleichende Analyse der Wertschöpfungskette Schweinefleisch unter den Aspekten des Supply Chain Management für Bayern sowie für Dänemark als dem weltweit größten Nettoexporteur von Schweinefleisch. Wichtige Wettbewerbsfaktoren und die Strukturen der Wertschöpfungskette werden untersucht. Die Produktionskosten werden nach der Methode der Vollkostenrechnung ermittelt. In Dänemark haben sich auf allen Stufen der Wertschöpfungskette Strukturen entwickelt, die die...

 16. Einflussfaktoren auf den persönlichen Stress bei Studienanfängern in der Humanmedizin

  OpenAIRE

  Schulze, Johannes; Duderstadt, Monika; Hodjat, Beheshta; Wu, Yue-Ying

  2013-01-01

  Die derzeitige Regelung der Zulassung zum Medizinstudium berücksichtigt die Abiturnote und Wartezeiten; universitäre Parameter können diese Kriterien modifizieren. Hierzu zählen z.B. die Leistungskurswahl, wie es an der Goethe-Universität Frankfurt gehandhabt wird. Im Rahmen der Untersuchung zu Stress und Resilienz bei Medizinstudenten haben wir bei den Studenten des 1. vorklinischen Semesters soziodemographische Daten erhoben, die einen Kohortenvergleich erlauben. Die chronische Stressbelast...

 17. Studies on extraction of uranium (VI) with petroleum sulfoxides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yang Yanzhao; Sun Sixiu; Bao Borong

  1999-01-01

  The extraction of uranium(VI) with petroleum sulfoxides(PSO) in different diluents is studied. The extraction ability of U(VI) decreases in the following order: benzene, toluene, cyclohexane, heptane, kerosene, carbon tetrachloride and chloroform. The influence of the concentrations of nitric acid, PSO, salting out agent, complexing anion and temperature on the extraction equilibrium is also investigated, and the enthalpy of the extraction reaction is obtained. The relationship between the extraction equilibrium constants K ex and the physical parameters of diluents is derived. The extraction mechanism and equilibrium are examined by measurement of IR spectrophotometry

 18. Neutron cross section standards evaluations for ENDF/B-VI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carlson, A.D.; Poenitz, W.P.; Hale, G.M.; Peelle, R.W.

  1985-01-01

  The neutron cross section standards are now being evaluated as the initial phase in the development of the new ENDF/B-VI file. These standards evaluations are following a somewhat different process compared with that used for earlier versions of ENDF. The primary effort is concentrated on a simultaneous evaluation using a generalized least squares program, R-matrix evaluations, and a procedure for combining the results of these evaluations. The ENDF/B-VI standards evaluation procedure is outlined, and preliminary simultaneous evaluation and R-matrix results are presented. 16 refs., 7 figs

 19. Thermophysical Properties of Selected II-VI Semiconducting Melts

  Science.gov (United States)

  Li, C.; Su, Ching-Hua; Lehoczky, S. L.; Scripa, R. N.; Ban, H.; Lin, B.

  2004-01-01

  Thermophysical properties are essential for the accurate predication of the crystal growth process by computational modeling. Currently, the temperature dependent thermophysical property data for the II-VI semiconductor melts are scarce. This paper reports the results of the temperature dependence of melt density, viscosity and electrical conductivity of selected II-VI compounds, including HgTe, HgCdTe and HgZnTe. The melt density was measured using a pycnometric method, and the viscosity and electrical conductivity were measured by a transient torque method. The results were compared with and showed good agreement with the existing data in the literature.

 20. Scintigraphic examinations after stent implantation in central airways; Szintigraphische Untersuchungen bei Stents in den zentralen Atemwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Richter, W.S.; Kettner, B.I.; Munz, D.L. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Universitaetsklinikum Charite, Medizinische Fakulteat der Humboldt-Univ. zu Berlin (Germany)

  1998-03-01

  Endotracheal and endobronchial stent implantation has been developed as an effective treatment of benign and malignant airway stenosis and of tracheo- or bronchoesophageal fistulas. The selection of the stent type depends on the kind and site of disease. Chest X-ray and bronchoscopy are the procedures of choice for monitoring of stent position, structure, and function. However, with scintigraphic methods the effects of stent implantation on pulmonary ventilation and perfusion can be assessed non-invasively. The validation of the effect of a stent implantation on mucociliary and tussive clearance remains to be elucidated. (orig.) [Deutsch] Die endotracheale und -bronchiale Stentimplantation wurde in den letzten Jahren als effektive Massnahme bei benignen und malignen Stenosen der Atemwege, drohendem Atemwegsverschluss und bei tracheo- bzw. bronchooesophagealen Fisteln eingefuehrt. Der gewaehlte Stenttyp richtet sich nach dem Implantationsort und den krankheitsbedingten Veraenderungen. Zum Monitoring von Lage, Struktur und Funktion eines Stents dienen Thoraxroentgenaufnahmen und die Bronchoskopie. Nuklearmedizinische Verfahren koennen nicht-invasiv den Effekt der Stenteinlage auf Lungenventilation und -perfusion belegen. Die Validierung des Effekts einer Stentimplantation auf die mukoziliaere und tussive Clearance steht noch aus. (orig.)

 1. The utopian challenge to global capitalism by Walter van den Broeck in Terug naar Walden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries Visagie

  2012-12-01

  Full Text Available The socialist sympathies that inform the writing of Flemish author Walter van den Broeck align him with a well-established tradition of socially engaged writing in Flanders. In his novel Terug naar Walden (Back to Walden, published in 2009, he revisits the Walden project of the Dutch reformer and writer Frederik van Eeden (1860−1932. Van den Broeck suggests that a reconsideration of the socialist ideals that inspired Van Eeden to establish settlements in the Netherlands and the United States is warranted in the light of the economic crisis triggered by unchecked capitalist practices in 2008. In Terug naar Walden Ruler Marsh, the richest man in the world, unleashes a global financial crisis as a form of retaliation against the capitalist system that ruined his parents. Marsh returns to the Kempen in Flanders where his family originated. In a Heideggerean affirmation of the local as exemplified by the country road, Van den Broeck articulates his vision of the common, that theorists Michael Hardt and Antonio Negri in their Empire trilogy have attempted to salvage from communist thinking, with a utopian notion that a stronger connection with the land and the people within one’s immediate environment may provide a useful premise for the development of viable alternatives to capitalism.

 2. Untersuchung perturbativer und nichtperturbativer Struktur der Momente hadronischer Ereignisformvariablen mit den Experimenten JADE und OPAL

  CERN Document Server

  Pahl, Christoph Johannes

  2007-01-01

  In Hadronproduktionsdaten der e+e− - Vernichtungsexperimente JADE und OPAL messen wir die ersten f¨unf Momente von zw¨olf hadronischen Ereignisformvariablen bei Schwerpunktsenergien von 14 bis 207GeV. Aus dem Vergleich der QCD NLO-Vorhersage mit den mittels MC-Modellen um Hadronisierung korrigierten Daten erhalten wir den Referenzwert der starken Kopplung αs(MZ0) = 0.1254 ± 0.0007(stat.) ± 0.0010(exp.)+0.0009 −0.0023(had.)+0.0069 −0.0053(theo.) . F¨ur einige, insbesondere h¨ohere, Momente sind systematische Unzul¨anglichkeiten in der QCD NLO-Vorhersage erkenntlich. Simultane Fits an zwei Momente unter Annahme identischer Renormierungsskalen ergeben Skalenwerte von xμ=0.057 bis xμ=0.196 . Wir pr¨ufen Vorhersagen verschiedener nichtperturbativer Modelle. Aus der Single Dressed Gluon - N¨aherung ergibt sich eine perturbative Vorhersage in O(α5 s ) mit zu vernachl¨assigender Energiepotenzkorrektur, die den Mittelwert von Thrust auf Hadronniveau gut beschreibt mit αs(MZ0) = 0.1186 ± 0.0007(st...

 3. Successful Ultra-Conservative Management of a Mandibular Premolar with Dens Invaginatus.

  Science.gov (United States)

  Abazarpour, Ramin; Parirokh, Masoud; Farhadi, Aida; Jalali, Zahra; Kheirabadi, Nasir

  2017-01-01

  Dens invaginatus is one of the most common anomalies of tooth structure. It is caused by the invagination of the crown surface during odontogenesis that enters the pulp chamber of the affected tooth. Depending on the complexity of invagination, the tooth might present with pulp necrosis, open apex and a complicated root canal system. This case report presents an Oehlers' type 2 dens-invaginatus in a mandibular premolar with chronic apical abscess. In most cases, dens invaginatus is removed during treatment. However, in this case report, based on cone-beam computed tomography (CBCT) evaluation, non-surgical treatment and maintenance of the invaginated segment was chosen in order to prevent compromising the tooth structure and its susceptibility to future root fracture. This is a new treatment approach and has not been performed in previous reports. Calcium-enriched mixture (CEM) cement was used as an apical plug followed by gutta-percha in warm vertical compaction for root canal obturation. The case was followed up for 36 months after treatment. This report highlights the importance of selecting the appropriate treatment approach based on CBCT evaluation.

 4. Vector competence of Aedes albopictus and Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) for the DEN2-FJ10 and DEN2-FJ11 strains of the dengue 2 virus in Fujian, China.

  Science.gov (United States)

  Guo, Xiao-Xia; Li, Chun-Xiao; Zhang, Ying-Mei; Xing, Dan; Dong, Yan-De; Zhang, Heng-Duan; Qin, Cheng-Feng; Zhao, Tong-Yan

  2016-09-01

  Dengue is an acute, emerging, infectious disease transmitted by Aedes mosquitoes that has become a serious global public health problem. The DEN2-FJ10 and DEN2-FJ11 strains of the dengue 2 virus were originally isolated from the serum of a patient with dengue fever in Fujian Province, China, in 1999. Our data provide the first assessment of the vector competence of Aedes mosquitoes with respect to the DEN2-FJ10 and DEN2-FJ11 strains of the dengue virus. There were significant differences in the replication rates of these two viral strains in Aedes albopictus and Aedes aegypti (P0.05). In summary, our results indicate that Ae. albopictus and Ae. aegypti mosquitoes are moderately competent vectors of the DEN2-FJ10 and DEN2-FJ11 strains of the dengue virus and provide the first evidence of the effect of these two viral strains on the vector competence of mosquitoes in China. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 5. [Ulrike Plath. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands. Fremdheitskonstruktionen, Lebenswelten, Kolonialphantasien 1750-1850] / Lea Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Lea, 1962-

  2014-01-01

  Arvustus: Plath, Ulrike. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands. Fremdheitskonstruktionen, Lebenswelten, Kolonialphantasien 1750-1850 (Veröffentlichungen des Nordost-Institut, 11). Harrasowitz. Wiesbaden 2011.

 6. Quantifying Cr(VI) Production and Export from Serpentine Soil of the California Coast Range.

  Science.gov (United States)

  McClain, Cynthia N; Fendorf, Scott; Webb, Samuel M; Maher, Kate

  2017-01-03

  Hexavalent chromium (Cr(VI)) is generated in serpentine soils and exported to surface and groundwaters at levels above health-based drinking water standards. Although Cr(VI) concentrations are elevated in serpentine soil pore water, few studies have reported field evidence documenting Cr(VI) production rates and fluxes that govern Cr(VI) transport from soil to water sources. We report Cr speciation (i) in four serpentine soil depth profiles derived from the California Coast Range serpentinite belt and (ii) in local surface waters. Within soils, we detected Cr(VI) in the same horizons where Cr(III)-minerals are colocated with biogenic Mn(III/IV)-oxides, suggesting Cr(VI) generation through oxidation by Mn-oxides. Water-extractable Cr(VI) concentrations increase with depth constituting a 7.8 to 12 kg/km 2 reservoir of Cr(VI) in soil. Here, Cr(VI) is produced at a rate of 0.3 to 4.8 kg Cr(VI)/km 2 /yr and subsequently flushed from soil during water infiltration, exporting 0.01 to 3.9 kg Cr(VI)/km 2 /yr at concentrations ranging from 25 to 172 μg/L. Although soil-derived Cr(VI) is leached from soil at concentrations exceeding 10 μg/L, due to reduction and dilution during transport to streams, Cr(VI) levels measured in local surface waters largely remain below California's drinking water limit.

 7. Contribution of extracellular polymeric substances from Shewanella sp. HRCR-1 biofilms to U(VI) immobilization.

  Science.gov (United States)

  Cao, Bin; Ahmed, Bulbul; Kennedy, David W; Wang, Zheming; Shi, Liang; Marshall, Matthew J; Fredrickson, Jim K; Isern, Nancy G; Majors, Paul D; Beyenal, Haluk

  2011-07-01

  The goal of this study was to quantify the contribution of extracellular polymeric substances (EPS) to U(VI) immobilization by Shewanella sp. HRCR-1. Through comparison of U(VI) immobilization using cells with bound EPS (bEPS) and cells with minimal EPS, we show that (i) bEPS from Shewanella sp. HRCR-1 biofilms contribute significantly to U(VI) immobilization, especially at low initial U(VI) concentrations, through both sorption and reduction; (ii) bEPS can be considered a functional extension of the cells for U(VI) immobilization and they likely play more important roles at lower initial U(VI) concentrations; and (iii) the U(VI) reduction efficiency is dependent upon the initial U(VI) concentration and decreases at lower concentrations. To quantify the relative contributions of sorption and reduction to U(VI) immobilization by EPS fractions, we isolated loosely associated EPS (laEPS) and bEPS from Shewanella sp. HRCR-1 biofilms grown in a hollow fiber membrane biofilm reactor and tested their reactivity with U(VI). We found that, when reduced, the isolated cell-free EPS fractions could reduce U(VI). Polysaccharides in the EPS likely contributed to U(VI) sorption and dominated the reactivity of laEPS, while redox active components (e.g., outer membrane c-type cytochromes), especially in bEPS, possibly facilitated U(VI) reduction.

 8. Catalogue of polar bear (Ursus maritimus) maternal den locations in the Beaufort Sea and neighboring regions, Alaska, 1910-2010

  Science.gov (United States)

  Durner, George M.; Fischbach, Anthony S.; Amstrup, Steven C.; Douglas, David C.

  2010-01-01

  This report presents data on the approximate locations and methods of discovery of 392 polar bear (Ursus maritimus) maternal dens found in the Beaufort Sea and neighboring regions between 1910 and 2010 that are archived by the U.S. Geological Survey, Alaska Science Center, Anchorage, Alaska. A description of data collection methods, biases associated with collection method, primary time periods, and spatial resolution are provided. Polar bears in the Beaufort Sea and nearby regions den on both the sea ice and on land. Standardized VHF surveys and satellite radio telemetry data provide a general understanding of where polar bears have denned in this region over the past 3 decades. Den observations made during other research activities and anecdotal reports from other government agencies, coastal residents, and industry personnel also are reported. Data on past polar bear maternal den locations are provided to inform the public and to provide information for natural resource agencies in planning activities to avoid or minimize interference with polar bear maternity dens.

 9. Thiamine potentiates chemoprotective effects of ibuprofen in DEN induced hepatic cancer via alteration of oxidative stress and inflammatory mechanism.

  Science.gov (United States)

  Afzal, Muhammad; Kazmi, Imran; Khan, Ruqaiyah; Rana, Poonam; Kumar, Vikas; Al-Abbasi, Fahad A; Zamzami, Mazin A; Anwar, Firoz

  2017-06-01

  Present study, was an effort to scrutinize the molecular and biochemical role of ibuprofen and thiamine combination in diethylnitrosamine (DEN)-induced HCC in Wistar rats. Single intraperitoneal injection of DEN (200 mg/kg) was used for induction of HCC in rats. The rats were divided into eight various groups. DEN induced rats were treated with pure ibuprofen (40 mg/kg) and thiamine in combination for the period of 12th weeks. The protocol was terminated after the 16th week. Exposure of DEN up-regulated the levels of different serum biochemical parameters, antioxidant enzyme level, Alfa-fetoprotein (AFP) and reduced the level of High density lipoprotein (HDL) in Wistar rats along with the alteration in pro-inflammatory cytokines viz., interlukin-6 (IL-6), Tumor necrosis factor (TNF-α) and Interleukin-1β (IL-1β) with decrease in body weight. Macroscopic evaluation, revealed DEN group rats confirmed the expansion of hepatic nodules, which were reduced by the individual treatment of ibuprofen and thiamine, but the synergistic treatment of ibuprofen and thiamine confirm the significant reduction of hepatic nodules. Further, this combination possesses the significant chemoprotective effect in DEN-induced HCC by restoring the hepatic enzymes and other biomarkers along with an alteration in pro-inflammatory cytokines. The above result concludes that ibuprofen and thiamine combination possess potent anti-cancerous activity. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Group IB Organometallic Chemistry XXXIV: Thermal behavior and chemical reactivity of tetranuclear Me2N-substituted diarylpropenylcopper-copper anion (Vi2Cu4X2) and mixed diarylpropenyl/organocopper (Vi2Cu4R2) compounds

  NARCIS (Netherlands)

  Koten, G. van; Hoedt, R.W.M. ten; Noltes, J.G.

  1980-01-01

  Thermal decomposition of configurationally pure 1, 2-diarylpropenylcopper compounds Z-Vi{2}CU{4}Br{2} and Z-Vi{2}Cu{4}R{2} [Vi @? (2-Me{2}NC{6}H{4})C@?C(Me)-(C{6}H{4}Me-4), R @? 2-Me{2}NC{6}H{4} or 4-MeC{6}H{4}C@?C] predominantly results in the formation of ViH. In contrast, only dimers (ViVi) were

 11. Thermodynamic parameters and sorption of U(VI) on ACSD

  International Nuclear Information System (INIS)

  Donat, R.; Cilgi, G.K.; Cetisli, H.; Aytas, S.

  2009-01-01

  This paper discusses the sorption properties for U(VI) by alginate coated CaSO 4 x 2H 2 O sepiolite and calcined diatomite earth (Kieselguhr) (ACSD). The removal of U(VI) from aqueous solution by sorption onto ACSF in a single component system with various contact times, pH, temperatures, and initial concentrations of U(VI) was investigated. The sorption patterns of uranium on the composite adsorbent followed the Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkhevic (D-R) isotherms. The Freundlich, Langmuir, and D-R models have been applied and the data correlated well with Freundlich model and that the sorption was physical in nature (sorption energy, E a = 17.05 kJ/mol). The thermodynamic parameters such as variation of enthalpy ΔH, variation of entropy ΔS and variation of Gibbs free energy ΔG were calculated from the slope and intercept of lnK 0 vs. 1/T plots. Thermodynamic parameters (ΔH ads = 31.83 kJ/mol, ΔS ads = 167 J/mol x K, ΔGdeg ads (293.15 K) = -17.94 kJ/mol) showed the endothermic heat of sorption and the feasibility of the process. The thermodynamics of U(VI) ion/ACSD system indicates the spontaneous and endothermic nature of the process. It was noted that an increase in temperature resulted in a higher uranium loading per unit weight of the adsorbent. (author)

 12. ENDF-201: ENDF/B-VI summary documentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rose, P.F.

  1991-10-01

  Responsibility for oversight of the ENDF/B Evaluated Nuclear Data file lies with the Cross Section Evaluation Working Group (CSEWG), which is comprised of representatives from various governmental and industrial laboratories in the United States. Individual evaluations are provided by scientists at several US laboratories, including significant contributions by scientists from all over the world. In addition, ENDF/B-VI includes for the first time complete evaluations for three materials that were provided from laboratories outside the US. All data are checked and reviewed by CSEWG, and the data file is maintained and issued by the National Nuclear Data Center at Brookhaven National Laboratory. The previous version of the library, ENDF/B-V, was issued in 1979, and two revisions to the data file were provided in subsequent years, the latest occurring in 1981. A total of 75 new or extensively modified neutron sublibrary evaluations are included in ENDF/B-VI, and are summarized in this document. One incident proton sublibrary is described for Fe 56 . The remaining evaluations in ENDF/B-VI have been carried over from earlier versions of ENDF, and have been updated to reflect the new formats. The release of ENDF/B-VI was carried out between January and June of 1990, with groups of materials being released on ''tapes.'' Table 1 is an index to the evaluation summaries, and includes the material identification or MAT number, the responsible laboratory, and the ''tape'' number. These evaluations have been released without restrictions on their distribution or use

 13. National Environmental/Energy Workforce Assessment for Region VI.

  Science.gov (United States)

  National Field Research Center Inc., Iowa City, IA.

  This report represents a detailed summation of existing workforce levels, training programs, career potential, and staffing level projections through 1981 for EPA Region VI. This region serves the Gulf fringe states of Texas, Arkansas, New Mexico, Oklahoma, and Louisiana. The specific pollution programs considered include air, noise, pesticides,…

 14. Revolutsioonilisest ja igavikulisest VI Tallinna arhitektuuritriennaalil / Ave Randviir

  Index Scriptorium Estoniae

  Randviir, Ave, 1981-

  2005-01-01

  Tallinna arhitektuuritriennaali idee sünnist. 1990.a. toimus esimene triennaal nimega Põhja- ja Baltimaade Arhitektuuritriennaal. Niguliste kirikus toimunud VI Tallinna arhitektuuritriennaalist. Korraldajaks Irina Raud. Tunnuslauseks "Feeling Architecture". Triennaali avanud ja lõpetanud Peter Davey ja teiste esinejate ettekannetest. Eestlastest esinesid Juhan Maiste ja Vilen Künnapu

 15. Osteogenesis Imperfecta Type VI in Individuals from Northern Canada.

  Science.gov (United States)

  Ward, Leanne; Bardai, Ghalib; Moffatt, Pierre; Al-Jallad, Hadil; Trejo, Pamela; Glorieux, Francis H; Rauch, Frank

  2016-06-01

  Osteogenesis imperfecta (OI) type VI is a recessively inherited form of OI that is caused by mutations in SERPINF1, the gene coding for pigment-epithelium derived factor (PEDF). Here, we report on two apparently unrelated children with OI type VI who had the same unusual homozygous variant in intron 6 of SERPINF1 (c.787-10C>G). This variant created a novel splice site that led to the in-frame addition of three amino acids to PEDF (p.Lys262_Ile263insLeuSerGln). Western blotting showed that skin fibroblasts with this mutation produced PEDF but failed to secrete it. Both children were treated with intravenous bisphosphonates, but the treatment of Individual 1 was switched to subcutaneous injections of denosumab (dose 1 mg per kg body weight, repeated every 3 months). An iliac bone sample obtained after 5 denosumab injections (and 3 months after the last injection) showed no change in the increased osteoid parameters that are typical of OI type VI, but the number of osteoclasts in trabecular bone was markedly increased. This suggests that the effect of denosumab on osteoclast suppression is of shorter duration in children with OI type VI than what has previously been reported on adults with osteoporosis.

 16. Paisaje del viñedo: patrimonio y recurso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Vicente Elías

  2008-01-01

  Full Text Available La propuesta de que el paisaje del viñedo sea el complemento a la visita a la bodega, siendo esta el eje del turismo del vino, es el objetivo de este trabajo. Repasando los conceptos variables de patrimonio, llegamos al paisaje del viñedo como recurso, formando parte del patrimonio natural. Pero este no se puede desvincular de los otros aspectos patrimoniales, por lo que la cultura tradicional es el soporte de la tipología de paisaje que queremos proponer y que va contrastar con los nuevos paisajes del viñedo que surgen de las recientes técnicas en los cultivos y de la actual vitivicultura, emparejada con una moderna “cultura del vino”. El análisis de las diversas normativas, que salvaguardan el paisaje y la comprobación del escaso valor legal del paisaje del viñedo, es otro puntal de este trabajo que trata de unir paisaje con cultura tradicional como recursos del Turismo del Vino, integrados en las Rutas del Vino.

 17. Selective removal of chromium (VI) from sulphates and other metal ...

  African Journals Online (AJOL)

  Leaching of the chromate template from the polymer particles was achieved with successive stirring of the ion-imprinted polymer (IIP) particles in 4 M HNO3 solutions to obtain leached materials, which were then ... Despite the method's very low detection limits for direct injection (below 1 μg∙ℓ-1), no Cr (VI) was obtained.

 18. Chemistry of the Colloidal Group II-VI Nanocrystal Synthesis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, Haitao

  2007-01-01

  In the last two decades, the field of nanoscience and nanotechnology has witnessed tremendous advancement in the synthesis and application of group II-VI colloidal nanocrystals. The synthesis based on high temperature decomposition of organometallic precursors has become one of the most successful methods of making group II-VI colloidal nanocrystals. This method is first demonstrated by Bawendi and coworkers in 1993 to prepare cadmium chalcogenide colloidal quantum dots and later extended by others to prepare other group II-VI quantum dots as well as anisotropic shaped colloidal nanocrystals, such as nanorod and tetrapod. This dissertation focuses on the chemistry of this type of nanocrystal synthesis. The synthesis of group II-VI nanocrystals was studied by characterizing the molecular structures of the precursors and products and following their time evolution in the synthesis. Based on these results, a mechanism was proposed to account for the 2 reaction between the precursors that presumably produces monomer for the growth of nanocrystals. Theoretical study based on density functional theory calculations revealed the detailed free energy landscape of the precursor decomposition and monomer formation pathway. Based on the proposed reaction mechanism, a new synthetic method was designed that uses water as a novel reagent to control the diameter and the aspect ratio of CdSe and CdS nanorods

 19. As duas naturezas de Lévi-Strauss

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippe Descola

  2011-11-01

  Full Text Available Aborda-se aqui a complexidade do status do par conceitual natureza e cultura no pensamento de Lévi-Strauss. Ao mesmo tempo ferramenta de análise, cena filosófica dos primórdios e antinomia a superar, revisita-se os diferentes usos e significados na obra de Lévi-Strauss do conceito de natureza e sua relação com o de cultura. Mostra-se como é possível reconhecer na obra de Lévi-Strauss dois conceitos de natureza: por um lado, uma natureza que se opõe à cultura num programa científico formulado em termos classicamente dualistas e, por outro, uma teoria do conhecimento decididamente monista que considera o espírito como parte e produto desse mesmo mundo. Argumenta-se que se o dualismo entre cultura e natureza fundou o pensamento estruturalista de Lévi-Strauss, é na própria obra deste que encontramos os argumentos e meios de superá-lo. A vocação do estruturalismo na antropologia de hoje, no entanto, é de ir mais longe neste caminho do que foi o próprio fundador.

 20. Chemistry of the Colloidal Group II-VI Nanocrystal Synthesis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liu, Haitao [Univ. of California, Berkeley, CA (United States)

  2007-05-17

  In the last two decades, the field of nanoscience andnanotechnology has witnessed tremendous advancement in the synthesis andapplication of group II-VI colloidal nanocrystals. The synthesis based onhigh temperature decomposition of organometallic precursors has becomeone of the most successful methods of making group II-VI colloidalnanocrystals. This methodis first demonstrated by Bawendi and coworkersin 1993 to prepare cadmium chalcogenide colloidal quantum dots and laterextended by others to prepare other group II-VI quantum dots as well asanisotropic shaped colloidal nanocrystals, such as nanorod and tetrapod.This dissertation focuses on the chemistry of this type of nanocrystalsynthesis. The synthesis of group II-VI nanocrystals was studied bycharacterizing the molecular structures of the precursors and productsand following their time evolution in the synthesis. Based on theseresults, a mechanism was proposed to account for the 2 reaction betweenthe precursors that presumably produces monomer for the growth ofnanocrystals. Theoretical study based on density functional theorycalculations revealed the detailed free energy landscape of the precursordecomposition and monomerformation pathway. Based on the proposedreaction mechanism, a new synthetic method was designed that uses wateras a novel reagent to control the diameter and the aspect ratio of CdSeand CdS nanorods.