WorldWideScience

Sample records for systemen acxsub 4-mxsub

 1. Inleiding database-systemen

  NARCIS (Netherlands)

  Pels, H.J.; Lans, van der R.F.; Pels, H.J.; Meersman, R.A.

  1993-01-01

  Dit artikel introduceert de voornaamste begrippen die een rol spelen rond databases en het geeft een overzicht van de doelstellingen, de functies en de componenten van database-systemen. Hoewel de functie van een database intuitief vrij duidelijk is, is het toch een in technologisch opzicht complex

 2. Effectiviteit van markting management support systemen

  NARCIS (Netherlands)

  G.H. van Bruggen (Gerrit); A. Smidts (Ale); B. Wierenga (Berend)

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste

 3. Effectiviteit van markting management support systemen

  OpenAIRE

  Bruggen, Gerrit; Smidts, Ale; Wierenga, Berend

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste vraag positief worden beantwoord. Omstandigheden als tijdsdruk, ervaring in het nemen van marketingbeslissingen en de analytische capaciteiten van de gebruikers vormen een belangrijk aandachtspunt ...

 4. Thermisch comfort in relatie tot laag exergetische HVAC systemen

  NARCIS (Netherlands)

  Schellen, L.; Loomans, M.G.L.C.; Marken Lichtenbelt, van W.; Wit, de M.H.

  2011-01-01

  Door toepassing van het exergie concept (Iowex) in de gebouwde omgeving kan het gebruik voor hoogwaardige energiebronnen gereduceerd worden. Echter, de toepassing van dergelijke systemen kan resulteren in discomfort, zowel op lichaamsniveau (globaal) als op lokaal niveau. Dit discomfort kan

 5. ERP-systemen en de rol van de controller

  NARCIS (Netherlands)

  Verdaasdonk, P.J.A.

  1999-01-01

  De laatste jaren is een enorme groei te bespeuren in de implementatie van gestandaardiseerde softwaresystemen gericht op geïntegreerde planning en beheersing van bedrijfsprocessen. Deze softwaresystemen worden ook wel Enterprise Resource Planning (ERP) systemen genoemd. Leveranciers van dit soort

 6. Embedded systemen en Y2K: vijf voor twaalf

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1998-01-01

  Met de regelmaat van de klok is Jan D. Timmer te zien op TV. Als voorzitter van het Millennium platform vraagt hij aandacht voor het feit dat computers, apparatuur en embedded systemen bij de overgang naar het jaar-2OOO dienst kunnen weigeren of op een andere wijze problemen kunnen veroorzaken. Dit

 7. Seaweeds in closed systems; Zeewieren in gesloten systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hart, P. ' t [Koers en Vaart, Barendrecht (Netherlands); Schipper, J. [Hortimare, Heerhugowaard (Netherlands)

  2011-04-15

  eigenschappen, in diervoeders en voor de teelt van schelpdieren (zeeoor). Daarnaast worden extracten uit zeewier gebruikt voor de cosmetica-industrie en farmaceutische producten, en vormen ze een mogelijke bron van biologische brandstoffen. Zeewier kan wellicht ook dienen als eiwitplatform voor de steeds groeiende vraag naar viseiwitten en soja-eiwit. Hoewel Nederland op het terrein van offshore en waterbouw en ook op het gebied van zaaien, telen en zaadveredeling een goede naam heeft, is de kennis van het telen en oogsten van zeewier hier zeer beperkt. Met de komst van windmolenparken in de Noordzee en de exploitatie van het continentale plat, komt ook de teelt van zeewieren in beeld. Hierbij wordt gedacht in extensieve en intensieve teeltsystemen equivalent met wat we in de land- en tuinbouw kennen. Voor bepaalde toepassingen van zeewier zijn beter gecontroleerde teeltomstandigheden nodig, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke inhoudsstoffen, kwaliteitseisen met betrekking tot voeding of bij de vermeerdering van het zeewier voor de toekomstige grootschalige zeewierteelt. Daar waar de waarde van het geteelde zeewier toeneemt, en daarmee de wens tot oogstzekerheid en risicobeheersing, zijn gesloten systemen waarschijnlijk de beste benadering. Doordat de teeltcondities bij gesloten systemen beter beheersbaar zijn, zijn opbrengsten naar verwachting hoger, zijn de gehaltes aan inhoudsstoffen constanter en is de algehele kwaliteit beter. Bovendien kunnen eventuele plagen eenvoudiger bestreden of voorkomen worden. In tegenstelling tot op land gebaseerde zeewierteelt kunnen gesloten systemen beschikken over veel, schoon en relatief mineraalarm zeewater. Dit opent ook mogelijkheden voor temperatuurregulering met behulp van zeewater. Het concept van zeewieren in gesloten systemen is in zekere zin vergelijkbaar met de glastuinbouw. Op basis van de gehanteerde prijzen voor zeewier blijkt de kweek van volwassen planten voor industriële toepassingen in gesloten systemen niet haalbaar

 8. Analyse kognitiver Benutzermodelle für die Evaluation von Mensch-Maschine-Systemen

  OpenAIRE

  Dzaack, Jeronimo

  2008-01-01

  Die Entwicklung und Gestaltung von Schnittstellen für Mensch-Maschine-Systeme erfordern, neben der Kenntnis der Aufgabe und der Arbeitsumgebung, auch eine Vorstellung über die kognitiven Anforderungen an zukünftige Benutzer. Ein Grund dafür liegt in der zunehmenden Informationsdichte und dem ansteigenden Automatisierungsgrad von technischen Systemen. Daraus ergibt sich die Frage, welche Art von Schnittstelle die kognitiven Prozesse bei der Interaktion am besten unterstützt und wie diese prosp...

 9. Operational behaviour of CO{sub 2} booster systems; Betriebsverhalten von CO{sub 2}-Booster-Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Javerschek, Oliver; Hieble, Tobias [BITZER Kuehlmaschinenbau GmbH, Sindelfingen (Germany)

  2011-07-01

  The operating characteristics of booster systems and the resulting operating conditions of CO{sub 2} booster systems in supermarket refrigeration are explained and discussed. Criteria and challenges of different operating and load conditions are gone into. Simulated and measured operating states of a small-scale booster system are compared and evaluated. [German] In der vorliegenden Veroeffentlichung werden unterschiedliche Betriebsverhalten und die daraus resultierenden Betriebsbedingungen von CO{sub 2}-Booster-Systemen in der Supermarktkaelte erlaeutert und diskutiert. Dabei werden wesentliche Kriterien und Herausforderungen bei den unterschiedlichen Betriebs- und Lastbedingungen besprochen. Ausserdem werden simulierte und gemessene Betriebszustaende einer kleinen Booster-Kaelteanlage vergleichend betrachtet und bewertet.

 10. Heating, cooling and ventilation. Market shifts from products to systems; Verwarmen, koelen en ventileren. Markt verschuift van producten naar systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonck, J. [Jaga Konvektco Nederland, Den Bosch (Netherlands)

  2011-07-15

  Local authorities, project developers and inhabitants have increasingly high demands with regard to dwellings or building and the installations. Comfort and energy saving are key words. Nowadays, solutions need to come with guarantees that link up to specific desires and demands. Clients increasingly opt for complete systems for heating, cooling and ventilation. [Dutch] Gemeenten, projectontwikkelaars en bewoners stellen steeds hogere eisen aan woningen of gebouwen en de installaties. Comfort en energievriendelijkheid zijn daarbij sleutelwoorden. Tegenwoordig wordt een oplossing met garanties gevraagd die aansluit op specifieke wensen en eisen. Opdrachtgevers kiezen daarom steeds vaker voor complete systemen voor verwarming, koeling en ventilatie.

 11. Reduction of the greenhouse effect by means of reduction of foam expander in PUR-foams; Reductie van het broeikaseffect door reductie van blaasmiddel in PUR-systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duin, P.J.

  2003-04-01

  The title project concerns a project to investigate the possibility to substitute HCFC foam expanders by CO2. The project was carried out in the period November 1999 - March 2003. It is expected that in 2003 a strong reduction of CO2-equivalents can be realized in the production of foams. [Dutch] Resina Chemie heeft zich ingezet om de tot dan toe gangbare HCFK's op de meest milieuvriendelijke manier te vervangen. Er is gekozen voor de ontwikkeling van CO2-geblazen systemen met of zonder een geringe hoeveelheid HFK's als steungas. Het project vond plaats van november 1999 tot en met maart 2003. Deze periode beslaat de strategische keuze voor het blaasmiddel, de ontwikkeling en testen van nieuwe systemen en de markt introductie. De verwachting is dat in 2003 een zeer sterke reductie van het aantal CO2-equivalenten kan worden bereikt voor de nieuw ontwikkelde produkten voor discontinue, giet- en vormschuimsystemen.

 12. Effects of platinum in biological systems - toxicology and pharmaceutical applications; Wirkungen von Platin in biologischen Systemen - Toxikologie und pharmazeutische Anwendung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nachtigall, D [Fraunhofer-Institut fuer Toxikologie und Aerosolforschung, Hannover (Germany)

  1998-12-31

  The title of this lecture has intentionally been worded rather vaguely with ``biological systems`` to do justice to the fact that there are meanwhile extensive data available on diverse levels of the toxicology and structure-effect relationships of some platinum compounds. These range from epidemiological descriptions over toxicity studies to molecular biological reaction mechanisms. Any discussion on the toxicity of a substance implies that the substance poses a direct or indirect hazard to humans. In the case of platinum and its compounds there are three main categories of exposure: platinum production including workplaces in the platinum processing industries; clinical treatment with antineoplastic platinum-containing agents; and, finally, the environment, where platinum levels are known to be rising since some years. The association between these exposures becomes clear when one considers the platinum pollution caused by automobile catalytic converters, hospital effluents, and by platinum-containing industrial products in the widest sense. [Deutsch] Der Titel des Vortrages ist mit `biologischen Systemen` sehr allgemein gehalten, da ueber die Toxikologie und die Struktur-Wirkungsbeziehungen einiger Platinverbindungen auf den verschiedensten Ebenen umfangreiche Daten vorliegen. Diese reichen von epidemiologischen Beschreibungen ueber Toxizitaetsstudien bis hin zu molekularbiologischen Reaktionsmechanismen. Die Diskussion um die Toxizitaet von Substanzen impliziert immer die direkte oder indirekte Gefaehrdung des Menschen. Im Falle des Platins und seiner Verbindungen existieren drei wesentliche Expositionsbereiche: Die Platingewinnung sowie die Arbeitsplaetze in der Platin verarbeitenden Industrie, die klinische Behandlung mit antineoplastischen Platinwirkstoffen und schliesslich die Umwelt, in der seit einigen Jahren ansteigende Platinkonzentrationen verzeichnet werden. Die Verbindung zwischen diesen Bereichen wird deutlich, wenn man die Platinimmissionen durch

 13. Effects of platinum in biological systems - toxicology and pharmaceutical applications; Wirkungen von Platin in biologischen Systemen - Toxikologie und pharmazeutische Anwendung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nachtigall, D. [Fraunhofer-Institut fuer Toxikologie und Aerosolforschung, Hannover (Germany)

  1997-12-31

  The title of this lecture has intentionally been worded rather vaguely with ``biological systems`` to do justice to the fact that there are meanwhile extensive data available on diverse levels of the toxicology and structure-effect relationships of some platinum compounds. These range from epidemiological descriptions over toxicity studies to molecular biological reaction mechanisms. Any discussion on the toxicity of a substance implies that the substance poses a direct or indirect hazard to humans. In the case of platinum and its compounds there are three main categories of exposure: platinum production including workplaces in the platinum processing industries; clinical treatment with antineoplastic platinum-containing agents; and, finally, the environment, where platinum levels are known to be rising since some years. The association between these exposures becomes clear when one considers the platinum pollution caused by automobile catalytic converters, hospital effluents, and by platinum-containing industrial products in the widest sense. [Deutsch] Der Titel des Vortrages ist mit `biologischen Systemen` sehr allgemein gehalten, da ueber die Toxikologie und die Struktur-Wirkungsbeziehungen einiger Platinverbindungen auf den verschiedensten Ebenen umfangreiche Daten vorliegen. Diese reichen von epidemiologischen Beschreibungen ueber Toxizitaetsstudien bis hin zu molekularbiologischen Reaktionsmechanismen. Die Diskussion um die Toxizitaet von Substanzen impliziert immer die direkte oder indirekte Gefaehrdung des Menschen. Im Falle des Platins und seiner Verbindungen existieren drei wesentliche Expositionsbereiche: Die Platingewinnung sowie die Arbeitsplaetze in der Platin verarbeitenden Industrie, die klinische Behandlung mit antineoplastischen Platinwirkstoffen und schliesslich die Umwelt, in der seit einigen Jahren ansteigende Platinkonzentrationen verzeichnet werden. Die Verbindung zwischen diesen Bereichen wird deutlich, wenn man die Platinimmissionen durch

 14. Efficiencies of different flue gas purification systems in waste incinerators. Experimental report; Untersuchungen zur Effizienz von unterschiedlichen Systemen zur Rauchgasreinigung bei Muellverbrennungsanlagen. Untersuchungsbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berghoff, R. (comp.)

  2001-07-01

  This investigation was carried out on behalf of the Environmental Office of the state of Nordrhein-Westfalen. Apart from the current and projected exhaust purification systems, also three exemplary systems were analyzed from the ecological and economic point of view. Effects on pollutant freights were established in consideration of energy consumption and the specific cost of waste treatment for each technology. [German] Das konkrete Ziel dieser vom Landesumweltamt NRW vergebenen Untersuchung war es, neben einer Uebersicht ueber die zzt. eingesetzten und auch geplanten Abgasreinigungssysteme (RGR) bei Muellverbrennungsanlagen, die Vor- und die Nachteile von 3 beispielhaft ausgewaehlten Systemen in einem oekologischen und oekonomischen Vergleich knapp und begrenzt darstellen zu lassen. Als Ergebnis wurden die Auswirkungen der unterschiedlichen Verfahren auf die Frachten der emittierten Schadstoffe unter Beruecksichtigung der unterschiedlichen Energieverbraeuche ermittelt und dargestellt. Darueber hinaus wurden die spezifischen Muellbehandlungskosten bei den jeweiligen Gasreinigungstechniken errechnet. (orig.)

 15. ARTS - adaptive runtime system for massively parallel systems. Final report; ARTS - optimale Ausfuehrungsunterstuetzung fuer komplexe Anwendungen auf massiv parallelen Systemen. Teilprojekt: Parallele Stroemungsmechanik. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gentzsch, W.; Ferstl, F.; Paap, H.G.; Riedel, E.

  1998-03-20

  In the ARTS project, system software has been developed to support smog and fluid dynamic applications on massively parallel systems. The aim is to implement and test specific software structures within an adaptive run-time system to separate the parallel core algorithms of the applications from the platform independent runtime aspects. Only slight modifications is existing Fortran and C code are necessary to integrate the application code into the new object oriented parallel integrated ARTS framework. The OO-design offers easy control, re-use and adaptation of the system services, resulting in a dramatic decrease in development time of the application and in ease of maintainability of the application software in the future. (orig.) [Deutsch] Im Projekt ARTS wird Basissoftware zur Unterstuetzung von Anwendungen aus den Bereichen Smoganalyse und Stroemungsmechanik auf massiv parallelen Systemen entwickelt und optimiert. Im Vordergrund steht die Erprobung geeigneter Strukturen, um systemnahe Funktionalitaeten in einer Laufzeitumgebung anzusiedeln und dadurch die parallelen Kernalgorithmen der Anwendungsprogramme von den plattformunabhaengigen Laufzeitaspekten zu trennen. Es handelt sich dabei um herkoemmlich strukturierten Fortran-Code, der unter minimalen Aenderungen auch weiterhin nutzbar sein muss, sowie um objektbasiert entworfenen C-Code, der die volle Funktionalitaet der ARTS-Plattform ausnutzen kann. Ein objektorientiertes Design erlaubt eine einfache Kontrolle, Wiederverwendung und Adaption der vom System vorgegebenen Basisdienste. Daraus resultiert ein deutlich reduzierter Entwicklungs- und Laufzeitaufwand fuer die Anwendung. ARTS schafft eine integrierende Plattform, die moderne Technologien aus dem Bereich objektorientierter Laufzeitsysteme mit praxisrelevanten Anforderungen aus dem Bereich des wissenschaftlichen Hoechstleistungsrechnens kombiniert. (orig.)

 16. Technical and economic practicability of novel flywheel mass storage systems in electricity supply networks; Technisch-wirtschaftliche Realisierbarkeit von neuartigen Schwungmassenspeicher-Systemen (SMSS) in elektrischen Netzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bornemann, H J; Baeumer, U; Kaiser, A; Gruener, A; Gutt, H J; Hampel, R; Heyder, B; Kleimaier, M; Radtke, U; Sachse, H; Schlechter, V; Schrepfer, W; Worlitz, F

  1998-12-31

  Efficient storage of electrical energy is an increasing need. New developments in high-power electronics, high-strength materials and magnetic bearings have made efficient reliable flywheel mass storage systems in the range of 1-5 MfW/50-150 kWh conceivable. According to a first assessment, these systems may provide energy to the supply grid in a range of seconds and thus ensure frequency maintenance and compensation of short interruptions. The authors present first results of a preliminary study preparatory to a feasibility study on the technical and economic practicability of flywheel mass storage systems. (orig.) [Deutsch] Das Thema effiziente Speicherung von elektrischer Energie gewinnt immer mehr an Bedeutung. Durch neuere Entwicklungen in der Leistungselektronik und bei der Herstellung hochfester Werkstoffe sowie durch Fortschritte bei der Entwicklung von beruehrungsfreien Lagern im Bereich der aktiven Magnetlager (AML) und insbesondere supraleitenden Magnetlager (SML) sind effiziente und sichere Schwungmassenspeicher-Systeme (SMSS) bis in die Bereiche 1-5 MW/50-150 kWh denkbar. Nach einer ersten Einschaetzung eignen sich solche Anlagen, um im Sekundenbereich Energie in das Netz abzugeben und somit zur Frequenzstuetzung und zur Kompensation von Kurzunterbrechungen beizutragen. Praesentiert werden erste Ergebnisse einer Untersuchung zur Vorbereitung einer Machbarkeitsstudie ueber die technisch-wirtschaftliche Realisierbarkeit von Schwungmassenspeicher-Systemen. (orig.)

 17. Integration of refrigerators into facility automation with the aid of bus systems; Integration der Kaeltetechnik in die Gebaeudeautomation mit Bus-Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baumgarth, S.; Heiser, M. [Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbuettel, Wolfenbuettel (DE). Inst. fuer Verbrennungstechnik und Prozessautomation (IVP)

  2000-07-01

  The integration of refrigeration systems in building automation is illustrated by the example of a ventilation system and a cooling ceiling. Cold is supplied by a coldwater unit. This necessitates supply of consumption data to the central refrigeration system. So far, technical facilities are commonly controlled by DDC systems and in-house bus systems. The demand for open communication between different systems resulted in the development of neutral systems like FND and Profibus, which were followed by a multitude of other, less generally accepted systems. In the field of electrical installations, the European Installation Bus EIB was generally accepted as a certified, open bus system which can be combined with DDC technology and integrated in in-house control systems. Another technology developed in the USA is the Local Operating Network, LON, whic has a hither transmission rate and higher information content for the various bus members. The contribution compares the two bus systems. [German] Die Einbindung der Kaeltetechnik in die Gebaeudeautomation wird an den Beispielen Lueftungsanlage und Kuehldecke vorgestellt. Die erforderliche Kaelte soll durch einen Kaltwasserersatz energieoptimiert bereitgestellt werden. Dazu muessen Informationen aus dem Verbraucherbereich in der Kaeltezentrale zur Verfuegung stehen. RTL-Anlagen wurden bisher mittels DDC-Technik und firmenspezifischen Bus-Systemen geregelt und gesteuert. Wenn verschiedene Anlagen durch DDC-Systeme unterschiedlicher Hersteller betrieben wurden, so war anfaenglich eine gemeinsame Ueberwachung auf einer zentralen Leitwarte nur ueber Gateways moeglich. Aus der Forderung nach offener Kommunikation unterschiedlicher Systeme entstanden die ersten firmenneutralen Entwicklungen FND und Profibus. Es folgten eine Vielzahl weiterer Netz- und Busdefinitionen und deren Kommunikationsprotokolle, denen jedoch weitgehend eine allgemeine Anerkennung versagt blieb. Im Bereich der Elektroinstallation profilierte sich der

 18. Produktionslogistik mit ERP-Systemen

  Science.gov (United States)

  Bauer, Jürgen

  Im Folgenden werden die Teilprozesse der Produktionslogistik bei Eigenfertigung unter Einsatz des ERP-Systems SAP R/3 beschrieben. Dabei wird die häufigste Fertigungsart, die kundenanonyme Losfertigung, zugrundegelegt.

 19. More with thermal energy storage. Report 5. Modelling systems. Effects of thermal energy storage systems on the environment. Modelling individual projects. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 5. Modellering systemen. Effecten van bodemenergiesystemen op hun omgeving. Modellering individuele projecten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drijver, B.; De Jonge, H. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report describes the results of the modeling of three existing thermal energy storage projects in the framework of the MMB project. The aim of the modeling of these projects is to gain insight in the reliability of the predicted hydrological and thermal effects, the causes of any deviations and improvements that are possible to improve the reliability of the predictions [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme

 20. Hoe zijn goede en veilige ICT-systemen te maken

  NARCIS (Netherlands)

  Tettero, O.

  2000-01-01

  'Hackers vinden lek in product X'. lnformatie en Communicatie Technologie (ICT) producten zijn regelmatig op deze wijze in het nieuws. Zijn die hackers zo slim of de producten zo slecht? Het blijkt dat het ontwerpen van veilige producten helemaal niet eenvoudig is. Dit artikel gaat in vogelvtucht in

 1. Low Temperature Systems. Special issue; Laag Temperatuur Systemen. Special

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wondergem, J. [Wondergem Intermedium (Netherlands); De Heer, L.P. [Afdeling Technologie, Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven VNI, Zoetermeer (Netherlands); Meijer, W. [Directoraat-Generaal voor Energie, Ministerie van Economische Zaken, The Hague (Netherlands); Op `t Veld, P.J.M. [Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu Novem, Sittard (Netherlands); Korbee, H.; Vrins, E. [Woon/Energie adviseurs duurzaam bouwen W/E, Gouda (Netherlands); Hogeling, J.J.N.M. [Stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het Gebied van Gebouwinstallaties ISSO, Rotterdam (Netherlands); Oostendorp, P.A. [Afdeling Koudetechniek en Wamtepompen, TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands); Bootsma, D.; Vriend, J. [Nederlandse Gasunie, Groningen (Netherlands); Vermeer, B.; Becque, C.D. [eds.

  1996-11-01

  In 11 articles attention is paid to several articles on the title systems (LTS). In the first article the role of the Dutch government in stimulating the use of LTS is briefly outlined. In the second article the planning by the Netherlands Agency for Energy and the Environment (Novem) for the development and implementation of LTS is discussed with respect to the embedding, financial consequences and required knowledge. In the third article the consequences of the introduction of LTS for the installation sector are dealt with. In article number four the necessity for a univocal package of design technical quality demands for low temperature water heaters (e.g. solar water heaters and heat pumps) and high temperature water heaters (e.g. boilers) is discussed. The optimization of heat pump installation in building systems is considered in article number five. Research on the gas-driven heat pump is dealt with in article six. In article seven the opinions of several experts in the field of sustainable building are given regarding the importance of LTS for the sustainable construction of buildings. In articles eight, nine and ten the advantages of the heat wall option, solar water heaters and micro-cogeneration as LTS for energy efficient houses are outlined. In article eleven information is given about manufacturers and suppliers of heat pumps and solar water heaters

 2. Intelligente snelheidsadaptatie ISA : een vergelijking van Nederlandse en Zweedse systemen.

  NARCIS (Netherlands)

  Oei, H.-l.

  1998-01-01

  An important part within developments in the field of telematics is Intelligent Speed Adaptation (ISA). Especially in Sweden, where the policy objective is to have zero fatalities or seriously injured victims on the road in 2020, research has been conducted on ISA during the last 10 years. In the

 3. Lean structures in networked systems; Schlanke Strukturen in vernetzten Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beisler, L. [DB Cargo AG, Mainz (Germany)

  2003-07-01

  In the coming 10 to 20 years, there will be a drastic increase in the number of freight transports in Europe. Transport politicians/scientists and the railways reckon that the volume of transport will double in Germany, which is tied particularly closely into the exchange of goods in Europe because of its central location. Deutsche Bahn is gearing up to the situation and is modernising lines and facilities. Lean production systems will ensure that the advantages of the tightly networked rail system are put to their full economic use. New products and sector-related solutions in combination with a quality campaign will provide a high degree of impetus in the European transport market. (orig.) [German] In den naechsten 10 bis 20 Jahren steigen die Guetertransporte in Europa drastisch an. Verkehrspolitik und -wissenschaft und die Bahnen erwarten fuer Deutschland, das durch seine Mittellage besonders stark in den europaeischen Gueteraustausch eingebunden ist, eine Verdoppelung der Verkehrsleistung. Die Bahn stellt sich darauf ein und modernisiert Strecken und Anlagen. Mit schlanken Produktionssystemen werden die Vorteile des stark vernetzten Schienensystems wirtschaftlich genutzt. Neue Produkte und Branchenloesungen in Verbindung mit einer Qualitaetsoffensive setzen starke Impulse im europaeischen Transportmarkt. (orig.)

 4. Von eingebetteten Systemen zu Cyber-Physical Systems

  Science.gov (United States)

  Wedde, Rorst F.; Lehnhoff, Sebastian; Rehtanz, Christian; Krause, Olav

  Das Hauptanliegen des Papiers ist, ein Paradigma für Probleme mit neuartigen Integrationsanforderungen für Forschung und Entwicklung in verteilten eingebetteten Echtzeitsystemen zu motivieren und vorzustellen, nämlich den Begriff Cyber-Physical Systems. Bei einer in letzter Zeit stark zunehmenden Anzahl von Realzeitanwendungen können ohne die Berücksichtigung solcher Forderungen keine praktisch brauchbaren Lösungen erwartet werden. Einige Anwendungsfelder werden angesprochen. Im Einzelnen werden dann für Elektroautos, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen, einerseits die Management-, verteilte Verhandlungs- und Verteilungsprobleme der benötigten Energie in einem bottom-up Ansatz gelöst. Andererseits wird als Teil unserer Projektarbeit die Bereitstellung von Reserveenergie für den allgemeinen Bedarf durch Autobatterien vorgestellt. Es zeigt sich, dass dies effizienter und wesentlich kurzfristiger in unserem verteilten Vorgehen geschehen kann als in traditionellen Verfahren.

 5. Waarschuwingssystemen Phytophthora in aardappelen : vergelijking van vier systemen met een praktijk-spuitschema

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Wander, J.G.N.

  2000-01-01

  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Overzicht algemene proefveldgegevens per locatie (2000); 2) Aantal bespuitingen (preventief/ curatief) per locatie in 1999; 3) Datum eerste bespuiting van de vier waarschuwingssystemen per locatie in 2000; 4) Aantal bespuitingen (Shirlan, Curzate M en Tattoo C) kg

 6. Electrical actuators in asset management systems; Elektrische Stellantriebe in Asset-Management-Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Herbstritt, Michael [AUMA Riester GmbH und Co. KG, Muellheim (Germany)

  2010-06-15

  The terms ''asset management'' and ''life-cycle management'' are nowadays popularly used to designate modern plant management. In the case of complex systems such as process-engineering plants, time and effort are necessary before an idea can be translated into data clear to all the persons involved, however. A key role is played in this context by NAMUR. This article discusses the potential benefits of asset management for electrical actuators and similar field devices and the part played by the NAMUR recommendations. (orig.)

 7. Accounting systemen en hun context: Een exploratief onderzoek bij vier produktiebedrijven

  OpenAIRE

  van Dijk, M.

  1997-01-01

  For meeting their objectives organisations need information about their environment and the internal functioning of the organisation itself. One of the information systems organisations have is the management accounting system which supplies managers with information about the organisation's costs and profits for taking decisions about the organistation's future activities (decision-making) and for controlling the financial consequences of these decisions (control). ... Zie: Summary

 8. Accounting systemen en hun context : Een exploratief onderzoek bij vier produktiebedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  van Dijk, M.

  1997-01-01

  For meeting their objectives organisations need information about their environment and the internal functioning of the organisation itself. One of the information systems organisations have is the management accounting system which supplies managers with information about the organisation's costs

 9. Broadband piezoelectric energy harvesting using nonlinear magnetic forces; Bandbreitensteigerung von piezoelektrischen Energy Harvesting Systemen durch Magnetkraefte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Westermann, Henrik; Neubauer, Marcus; Wallaschek, Joerg [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Dynamik und Schwingungen

  2012-07-15

  Using ambient energy by piezoelectric energy harvesting systems received much attention over the last years. Most vibration-based generators produce a sufficient power only if the transducer is excited in its resonance frequency. The use of magnetic forces suggests a promising strategy to increase the efficiency. This paper presents different ways for broadband piezoelectric energy harvesting using nonlinear magnetic forces. (orig.)

 10. Fitting in of cogeneration into central heating systems; Inpassing warmte/kracht in cv-systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rulkens, L.J.W. [FD-Bouwzaken, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij LNV, Wageningen (Netherlands); Tijs, J.C. [Tijs Energy Systems, Wijk bij Duurstede (Netherlands); Wammes, J.A. [Emicon, Veenendaal (Netherlands)

  1997-02-01

  The choice for the size of a combined heat and power generating unit as well as the hydraulic and control engineering fitting in into existing central heating systems bears some pitfalls in practice. Those problems are inventorized and compiled for the manual `Design rules for the fitting in of cogeneration into central heating systems`. A brief overview is given of the contents of the manual. 3 figs., 3 ills., 1 tab.

 11. Heat in the built environment. Sources and systems; Warmte in de woonomgeving. Bronnen en systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedel, P. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands); Oostendorp, P. [HR Advies, Beekbergen (Netherlands); Wagener, P. [Business Development Holland, Harderwijk (Netherlands); Holwerda, B. (ed.); Buijs, A. (ed.); Ensing, H. (ed.); Overdiep, H. (ed.) [Gasterra, Groningen (Netherlands)

  2012-07-01

  This fifth part in a series about the world of natural gas provides an overview of the techniques currently available for efficient heating of houses. The focus is on those techniques that are more efficient than average. Also a brief overview is given of the enormous changes that have taken place in the field of domestic heating over the last 50 years in the Netherlands. [Dutch] Dit 5e deel in een serie over de wereld van het aardgas biedt een overzicht van de technieken die momenteel beschikbaar zijn voor het efficient verwarmen van woonhuizen. De focus ligt daarbij op die technieken die meer dan gemiddeld efficient zijn. Ook wordt een beeld gegeven van de enorme veranderingen die zich de laatste 50 jaar in Nederland hebben voltrokken op het gebied van woningverwarming.

 12. Vraaggestuurd Programma 2012-2014. Voortgangsrapportage 2013, VP Security, Thema VII High Tech Systemen en Materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Don, J.A.

  2014-01-01

  De roadmap Security voor topsector High Tech Systems & Materials wordt gedragen door een breed consortium van bedrijven, overheden, TNO, NLR en STW/NWO (zie www.htsm.nl). Onder regie van het roadmapteam Security is het plan 2013 voor TNO-Vraaggestuurd Onderzoeksprogramma Security 2012-2014 opgesteld

 13. Management information systems in the ceramics industry. Management informatie systemen in de keramische industrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marks, J.C. (Stichting Technisch Centrum voor de Keramische Industrie, De Steeg (Netherlands))

  1992-03-01

  In general information systems are meant to support decision making processes in organizations, and for planning, executing and verifying goal directed actions. With Management Information Systems (MIS) it is possible to make a correct analysis of the situation, to determine differences and to take measures. Functional specifications of software modules are made for energy management, multifunctional care system (environment, labour conditions, quality control) and production management. Some of these modules are in use as a field test in a rooftile work and in tow brick works. 15 figs., 17 refs.

 14. Eenvoudige systemen in buitenland koppelen aan hightech oplossingen : MexiCultura verstevigt samenwerking Nederland en Mexico

  NARCIS (Netherlands)

  Velden, van P.; Elings, A.; Garcia Victoria, N.

  2015-01-01

  Zaken doen met Mexicaanse ondernemers staat hoog op het verlanglijstje van Nederlandse bedrijven. Dat lukt niet zomaar met het bouwen van hightech kassen. De lokale ondernemers hebben juist behoefte om hun bestaande manier van telen te verbeteren. Hollanders kunnen hun diensten aanbieden met kennis

 15. Methoden en regels voor de Projectplanning : een toepassing van beslissingsondersteunende systemen

  NARCIS (Netherlands)

  Vrolijk, Hans Cornelis Johan

  1996-01-01

  An organization is a set of procedures for argumentation and interpretation as well as for solving problems and making decisions. The functioning of organizations requires decision­making at different levels and positions in the organization. Decision­making is the major activity of management.

 16. Financing of Solar Home Systems (SHS); Finanzierung von Solar Home Systemen. Erfahrungen aus der Praxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Adelmann, P.; Rimpler, G.; Zimmermann, A. [Phocos AG, Ulm (Germany)

  2005-07-01

  In many cases Solar Systems are the cheapest option for rural electrification. Often the users spend every month a quite high amount of money for dry cell batteries, kerosene and candles to supply a radio or to have light. Problem is that the users can spend a certain amount every month, but they are not able to have the necessary investment for a SHS at one. Financing would be requires. There are different ways to finance the solar home systems. In some cases the user has to pay a fee for the service. In these cases the investor is the owner of the system. In other cases a microcredit is given to the user. His then the owner of the system and responsible for any losses in the system. An interesting model is a battery charging station. In this model it is possible for the user to become step by step owner of a solar system. Conclusion. Fee for service systems did not perform perfectly. Main reason is the missing responsibility of the user for any damage. Microcredits did perform well in several places in Asia. A interesting option for the future are battery charging stations. This model hashighest flexibility in financing. It can be adopted at any moment to the abilities of the user. (orig.)

 17. Scanning tunneling spectroscopy on heavy-fermion systems; Rastertunnelspektroskopie an Schwere-Fermionen-Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ernst, Stefan

  2011-06-24

  in the framework of this thesis different heavy-fermion systems were studied by means of scanning tunneling microscopy and spectroscopy. In the experiment two main topics existed. On the one hand the heavy-fermion superconductivity in the compounds CeCu{sub 2}Si{sub 2}, CeCoIn{sub 5}, and on the other hand the Kondo effect in the Kondo-lattice system YbRh{sub 2}Si{sub 2}.

 18. Computergebruik in de ruimtelijke planning : methodologische aspecten van ruimtelijke planvorming met behulp van informatieverwerkende systemen

  NARCIS (Netherlands)

  Lammeren, van R.

  1994-01-01

  It was Professor Kleefmann who in 1984 gave the methodological impetus to "planning as reconnaissance". The present dissertation "Computer use in regional planning" investigates how this interpretation of regional planning can be supported by a computerized information-processing

 19. Algorithms in behavioral systems theory

  NARCIS (Netherlands)

  Cotroneo, Tommaso

  2001-01-01

  Een van de belangrijkste eigenschappen van systemen is hun complexiteit en hun interconnectiviteit. Een manier om dergelijke systemen te bestuderen is door ze te beschouwen als bestaande uit interacterende deelsystemen. Typische voorbeelden van complexe systemen die opgebouwd zijn uit eenvoudige

 20. The Impact of Information System-Enabled Supply Chain Process Integration on Business Performance: A Resource-Based Analysis

  OpenAIRE

  Morteza Ghobakhloo; Sai Hong Tang; Mohammad Sadegh Sabouri; Norzima Zulkifli

  2014-01-01

  This paper seeks to develop and test a model to examine the relationships between, technical aspects of IS resources (IS alignment, IS resources technical quality, IS advancement), supply chain process integration, and firm performance. A questionnaire-based survey was conducted to collect data from 227 supply chain, logistics, or procurement/purchasing managers of leading manufacturing and retail organizations. Drawing on resources-based view of the firm, and through extending the concept of...

 1. Electron spin resonance in Yb-based Kondo-lattice systems; Elektronenspinresonanz in Yb-basierten Kondogitter-Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wykhoff, Jan

  2010-07-07

  The systems Yb{sub 1-w}A{sub 1-w}(Rh{sub 1-x}Co{sub x})(Si{sub 1-y}Ge{sub y}){sub 2} with A=La respectively Lu, as well as YbIr{sub 2}Si{sub 2} are studied. The measurements are presented sortedly for systems, dopings, and external parameters. Beside these external parameters furthermore the orientation of the sample related to the quasistatic magnetic field and the microwave magnetic field was varied.

 2. Simulation of heat-pump systems in Polysun 4 - Final report; Simulation von Waermepumpen-Systemen in Polysun 4 - Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marti, J.; Witzig, A. [Vela Solaris AG, Winterthur (Switzerland); Huber, A.; Ochs, M. [Huber Energietechnik AG, Zuerich (Switzerland)

  2009-01-15

  Polysun 4 is a software program for the simulation of heating systems. The simulation kernel applies a time stepping algorithm and dynamically calculates all relevant system parameters over a one year period, based on statistical weather data. On the one hand, Polysun draws out by physics-based simulation scheme and its modularity, which allows any arrangement of the system components. On the other hand, Polysun offers a unique set of component catalogues which cover a large number of commercially available system components. In this project, three kinds of heat pumps have been integrated in Polysun, namely the air/water, water/water and brine/water heat pumps. Furthermore, the relevant heat sources have been implemented, namely ambient air, soil and groundwater. In consequence, Polysun now covers a large, and almost complete, range of renewable energy systems. Simulation parameters are the measured heat pump COP values (in accordance with EN 255 and EN 14511). A linear interpolation scheme has been developed in this project in order to simulate systems for arbitrary source and heat pump temperatures and to interpolate the power consumption. For the dynamic simulation of the ground source heat pump, the numerical algorithm from the Program EWS (calculation module developed in 1997) has been integrated into Polysun. Groundwater probes are calculated with respect to the soil temperatures. Heat pumps and probes were implemented as independent components in Polysun. In the graphical user interface, they can be arbitrarily placed and connected with other hydraulic components. The timestepping simulation calculates inlet temperature, electric power consumption and heat transfer in the entire system. The Polysun catalogs have been extended accordingly with total over 300 component entries and a number of relevant system templates. (authors)

 3. Leadership, communication and decision making in man-machine systems; Fuehrung, Kommunikation und Entscheidungsfindung in Mensch-Maschine-Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bluhm, Thomas

  2008-07-01

  The contribution under consideration spans a wide curve from the first deadly accident of motorized aviation in the year 1908 up to newer tendencies of the so-called team resources management on observation points and control stations in order to pursue fundamental questions in man-machine systems. A continuous differentiation in the consideration of the factor human beings in complex technical systems is described. This is illustrated by the example of concepts for leadership, communication and decision making on observation points and control stations.

 4. Sulfur K-edge absorption spectroscopy on selected biological systems; Schwefel-K-Kanten-Absorptionsspektroskopie an ausgewaehlten biologischen Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lichtenberg, Henning

  2008-07-15

  Sulfur is an essential element in organisms. In this thesis investigations of sulfur compounds in selected biological systems by XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) spectroscopy are reported. XANES spectroscopy at the sulfur K-edge provides an excellent tool to gain information about the local environments of sulfur atoms in intact biological samples - no extraction processes are required. Spatially resolved measurements using a Kirkpatrick-Baez mirror focusing system were carried out to investigate the infection of wheat leaves by rust fungi. The results give information about changes in the sulfur metabolism of the host induced by the parasite and about the extension of the infection into visibly uninfected plant tissue. Furthermore, XANES spectra of microbial mats from sulfidic caves were measured. These mats are dominated by microbial groups involved in cycling sulfur. Additionally, the influence of sulfate deprivation and H{sub 2}S exposure on sulfur compounds in onion was investigated. To gain an insight into the thermal degradation of organic material the influence of roasting of sulfur compounds in coffee beans was studied. (orig.)

 5. Modernisierung von ERP-Systemen. Chance für digitale Geschäftsprozesse im Mittelstand

  OpenAIRE

  Röglinger, Maximilian; Urbach, Nils; Heinz, Carletta; Borowski, Dagmara; Sachs, Thomas; Trick, Rebecca; Püschel, Louis

  2017-01-01

  Die Digitalisierung beeinflusst bestehende Geschäftsmodelle, verändert die Ansprüche der Kunden und zwingt Unternehmen dazu, ihre Organisation und Prozesse anzupassen, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben. In diesem Kontext führte die Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FIT mit dem Glasflakon-Hersteller HEINZ-GLAS ein ERP-Auswahl- und Organisationsgestaltungsprojekt durch.

 6. Messungen der fest-flüssig Grenzflächenenergie in ternären Systemen

  OpenAIRE

  Bulla, Annemarie Karin

  2012-01-01

  The main objective of this work is to point out a methodology to determine the solid-liquid interface energy sigmaSL in ternary alloy systems, mainly the Al-Cu-Ag system, and to present the results of these experiments. The solid-liquid interface energy is of major importance during phase transformation, i.e. phase nucleation, crystal growth and the final grain structure. In addition to cooling rate and chemical diffusion this quantity governs the microstructural length scale of solidificatio...

 7. Comparative evaluation of power generation systems with integrated gasification of biomass; Vergleich von Systemen zur Stromerzeugung mit integrierter Biomassevergasung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roesch, C [Forschungszentrum Karlsruhe (Germany); Kaltschmitt, M [Stuttgart Univ. (Germany)

  1998-09-01

  Gasification of biomass followed by power generation from the lean product gas can make a significant contribution to power generation without affecting the climate or environment. It is made even more interesting by the high efficiencies and promising pollution ratings that can be achieved. To make full use of this technology, some technical problems still require solving, and some non-technical obstacles need to be removed. (orig./SR) [Deutsch] Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Biomassevergasung mit anschliessender Verstromung des Schwachgases einen nennenswerten Beitrag zu einer umwelt- und klimavertraeglicheren Energiebereitstellung in Europa leisten kann. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der erreichbaren hohen Stromwirkungsgrade und der vielversprechenden Umweltkenngroessen, durch die diese Technik gekennzeichnet ist. Um die Vorteile der Biomassevergasung realisieren zu koennen, muessen jedoch noch verschiedene technische Probleme geloest und nicht technische Hindernisse aus dem Weg geraeumt werden. (orig./SR)

 8. Small systems, small sensors : Integrating sensing technologies into microfluidic and organ-on-a-chip devices

  NARCIS (Netherlands)

  Oomen, Pieter Edmond

  2016-01-01

  Pieter Oomen presenteert in zijn proefschrift verschillende microfluïdische systemen met geïntegreerde sensors voor biologische en chemische analyses. Deze geminiaturiseerde systemen kennen veel voordelen: reagentia- en monstergebruik worden verminderd, parallelle experimenten kunnen op een enkel

 9. The effect of bonus/malus systems on the sales of new vehicles; Wirkung von Bonus-Malus-Systemen beim Neuwagenkauf

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haan, P. de

  2008-07-01

  This presentation made at the Swiss 2008 research conference on traffic by Peter de Haan from the Institute for Environmental Decisions at the Swiss Federal Institute of Technology ETH in Zurich takes a look at the effects of bonus/malus systems on the sales of new vehicles. The author notes that in spite of technological progress made, increasing car size, weight and mileage along with increased motor power has eaten up two-thirds of energy-efficiency progress made. The effect of the long lifetime of modern vehicles is commented on. The results of a survey made are presented and discussed, as are the results of simulations. Further aspects discussed include effects on the motor trade and road safety and the indirect effects of bonuses. Finally, trends in the area are noted.

 10. Behavior of a cycle-integrated system. Heat recovery in RTL plants; Verhalten von Kreislauf-Verbund-Systemen. Waermerueckgewinnung in RLT-Anlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rauser, Hanns Christoph [HCR Consulting, Ingenieurbuero fuer Kaelte- und Klimatechnik, Bietigheim-Bissingen (Germany)

  2010-09-15

  The contribution under consideration reports on the behaviour of a cycle-integrated system and derives criteria for the attaining high degrees of temperature changes. Since cycle-integrated system also realizes a reheating and a re-cooling apart from a heat recovery, also the behaviour of such a system is presented according to feeding coldness and warmth into the cycle.

 11. Nauwkeurige gasanalyse-systemen voor kwaliteitsbewaking tijdens fruitopslag : Effecten van ethyleen en ethanol tijdens bewaring van appelen en peren189953 / RAPPORT

  NARCIS (Netherlands)

  Schaik, van A.C.R.; Reuler, van H.

  2015-01-01

  Met een consortium van bedrijven en kennisinstellingen is onderzoek uitgevoerd naar grenswaarden voor de gasvormige componenten ethyleen en ethanol welke geproduceerd worden voor en tijdens de opslag van hardfruit. De ethyleen productie na de oogst kan mogelijk gebruikt worden als een

 12. Logfile-Analysen zur Evaluation der didaktischen Einbettung von CSCL-Systemen - am Beispiel der CommSy-Nutzung in offenen Seminaren

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Klein

  2005-02-01

  Full Text Available In unserem Beitrag evaluieren wir die didaktische Einbettung einer CSCL-Anwendung anhand von Logfile-Analysen. Dazu betrachten wir exemplarisch die Nutzung des webbasierten Systems CommSy in einer projektorientierten Lehrveranstaltung, die wir als offenes Seminar charakterisieren. Wir erzielen zwei Ergebnisse: (1 Wir geben Hinweise zur Gestaltung des Nutzungskontexts eines CSCL-Systems sowie zur Unterstützung seiner anfänglichen und kontinuierlichen Nutzung. (2 Wir beschreiben die Analyse von Nutzungsanlässen und -mustern sowie von NutzerInnentypen anhand von Logfiles. Dabei können Logfile-Analysen zur Validierung weiterer Evaluationsergebnisse dienen, sind selbst jedoch nur in Kombination mit zusätzlichen Informationen zum Nutzungskontext interpretierbar.

 13. Het toetsen van telematica-systemen op verkeersveiligheidseffecten. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.M.J. & Oppe, S.

  1996-01-01

  This report describes a test procedure and matching test criteria for assessing the effects of telematic applications on road safety. The report gives an overview of the various documentary sources available, and discusses whether they are relevant to a test on safety. Analyses of telematic systems

 14. Combined generation of heat and power in central heating systems. Design rules for fitting in; Warmte/kracht in cv-systemen. Ontwerpregels voor inpassing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wammes, J.A. [Emicon, Veenendaal (Netherlands); Tijs, J.C. [Tijs Energy Systems, Wijk bij Duurstede (Netherlands); Rulkens, L.J.W. [FD-Bouwzaken/LNV, Wageningen (Netherlands)

  1997-03-01

  Carefully thought-out integration, a technical and financial feasibility analysis and telemetry are the key concepts in the successful incorporation of total energy (combined heat and power) units into new or existing heating systems. Based on extensive experience with total energy plants, a number of consultants, engineers and suppliers operating in this broad field, on the initiative of the Central Netherlands Gas Company (Gasbedrijf Centraal Nederland) in Utrecht and the Gasunie energy company in Groningen, both in the Netherlands have published a manual entitled `Design rules for incorporating total energy units into central heating systems`. 2 figs., 3 ills., 5 refs. 3 figs., 4 ills., 1 tab.

 15. ALIAS an innovative intranet-system for the remaining life analysis of systems and components; ALIAS - ein innovatives Intranet-System zur Restlebensdaueranalyse von Systemen und Bauteilen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jovanovic, A S; Schweikhard, T [Stuttgart Univ. (Germany). Staatliche Materialpruefungsanstalt; Balos, D [Stuttgart Univ. (Germany). Staatliche Materialpruefungsanstalt; [Grosskraftwerk Mannheim AG (Germany)

  1998-11-01

  The paper describes an innovative and advanced system for remaining life assessment of industrial high-temperature components developed at MPA Stuttgart, Germany and being currently introduced into the power plants in Germany and in several other countries. The system is a corporate memory system, essentially meaning that all the information/knowledge of a corporation (company, institute, etc.) should be maximally exploited in future activities of the company, with minimum changes in the existing structure of the data/information/knowledge already available. The system has two main aspects of practical implementation: (a) the organizational one, represented by MPA LifeTech, and (b) the software system one represented by the ``parent systems`` WISDOM and (WISDOM - WWW-based Intelligent System for Data and Documentation Management, ALIAS - The Advanced modular intelligent Life Assessment Software System). (orig.) [Deutsch] Das Papier beschreibt ein innovatives und fortschrittliches Softwaresystem, das an der MPA Stuttgart entwickelt wurde und bei mehreren europaeischen und deutschen Kraftwerksbetreibern eingefuehrt wird. Das Konzept beruht auf der Idee von s.g. corporate memory systems mit der Zielsetzung, die gesamte Bandbreite an Informationen und Wissen eines Unternehmens (Firma, Institution usw.) fuer dessen zukuenftige Aktivitaeten optimal zu nutzen. Die bestehende Struktur der bereits vorhandenen Daten sollte dabei nur geringfuegig geaendert werden muessen. Zur praktischen Durchfuehrung des Konzepts sind zwei Aspekte von Bedeutung: die Organisation (MPA LifeTech) und das Softwaresystem bzw. Systeme WISDOM und ALIAS (WISDOM - WWW-based Intelligent System for Data and Documentation Management, ALIAS - The Advanced modular Intelligent Life Assessment Software System). (orig.)

 16. Thermal stability and microstructure of GMR-systems consisting of thin metallic films; Thermische Stabilitaet und Mikrostruktur von GMR-Systemen aus duennen metallischen Filmen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ebert, Joerg

  2007-08-31

  In this work the short-term and long-term stability of the nanoscale metallic multilayers at elevated temperatures is studied. Reasons and mechanisms for breakdown of the GMR-effect have been analyzed by different physical methods. The multilayered samples investigated in this work exhibit a GMR effect of GMR (alloy)=20.7 % which is significantly smaller than the effect of the standard system with pure Cu interlayers (GMR(Cu)=25.2 %). For protection against oxidation during the use a passivation coating consisting of SiO{sub 2} and Si{sub 3}N{sub 4} has been deposited by the means of plasma CVD. Typical parameters for this process are times of t{sub short-term}=1 h in the temperature range of 200 C

 17. Influence of disorder and interfaces on electronic and magnetic properties of Heusler systems; Einfluss von Unordnung und Grenzflaechen auf elektronische und magnetische Eigenschaften von Heusler-Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krumme, Bernhard

  2012-07-17

  A Moessbauer-spectroscopic investigation of Fe{sub 3} films on GaAs(100) and MgO(100) revealed a disordered growth mode of Fe{sub 3}Si on GaAs(100), which is caused by an interdiffusion of Ga/As atoms. Implementing a 3 nm thick MgO tunnelbarrier on the GaAs suface inhibits the interdiffusion and enables an epitaxial film growth of Fe{sub 3}Si. By comparing experimental X-ray absorption measurements with DFT calculations we are able to resolve the contribution of the different Fe sublattices to the XAS and XMCD signal. Taking into account atomic disorder arising from Ga/As atoms within DFT calculation yields a small reduction of the spin polarization of Fe{sub 3}Si, indicating that the system Fe{sub 3}Si/GaAs(100) still is an interesting candidate for spintronic applications. For the Heusler compounds Co{sub 2}MnSi and Co{sub 2}FeSi the influence of the 3d transition metals Mn/Fe on the hybridization was determined by X-ray absorption and DFT calculations. A depth-selective study of the electronic structure of Mn in Co{sub 2}MnSi at the vicinity to a MgO tunnelbarrier indicates an increased number of unoccupied d states referring a MnSi terminated interface. The electronic structure of Si-rich Co{sub 2}FeSi depends on the external magnetic field. This points to magnetostrictive effects in this compound. Furthermore, the Heusler compound Ni{sub 51.6}Mn{sub 32.9}Sn{sub 15.5} was studied in this work. The compound is a shape memory alloy exhibiting a large inverse magnetocaloric effect. In this work the focus was put on the element-specific magnetic properties of Ni and Mn. For Mn a strong increase of the ratio of orbital to spin magnetic moment m{sub l}/m{sub S} was observed. In the austenite phase this ratio accounts for 5 %, whereas in the martensite this value becomes 13.5 %. For Ni m{sub l}/m{sub S} is almost constant at 28 %. applying a magnetic field of 3 T in the martensite phase leads to a reduction of m{sub l}/m{sub S} for both elements, indicating a field-induced reverse martensitic transition (FIRMT).

 18. Evaluation, testing and further development of PV systems in Indonesia. Final report; Evaluation, Erprobung und Weiterentwicklung von PV-Systemen in Indonesien. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Preiser, K.; Schweizer-Ries, P.; Kuhmann, J.; Adib, R.

  2000-06-01

  The Indonesian government initiated the World's biggest decentralised rural electrification programme with PV systems, the so-called 50 MW PV programme, which is to provide 10 million households with PV systems within the next decade. The report describes the financing, distribution strategies, organisation of maintenance work, and training. The focus will be on locally produced components, with cooperation of German organisations. [German] Indonesien besteht aus mehr als 17.500 Inseln, so dass die Ausdehnung der nationalen Netze auf verschiedene Barrieren stoesst. Dort gibt es ungefaehr 23 Millionen Haushalte, die nicht an das nationale Stromnetz angeschlossen sind. Um diese zu ueberwinden, hat die indonesische Regierung das weltweit groesste dezentrale rurale Elektrifizierungsprogramm mit Photovoltaik, das sogenannte 50 MW PV-Programm, ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Programmes sollen in den naechsten zehn Jahren eine Million Haushalte mit Photovoltaik versorgt werden. Welchen Einfluss dabei nicht-technische Aspekte, wie Finanzierungssysteme, Verbreitungsstrategien, Organisation von Wartungsarbeiten, Ausbildung der Programmakteure auf die Zufriedenheit der Nutzer mit den gelieferten Energiedienstleistungen hat und wie diese eine dauerhaften Betrieb und eine nachhaltige Verbreitung dieser Technologie foerdern koennen, war Gegenstand detaillierter Untersuchungen. Grossen Wert legten wir auf Tests lokal produzierter Komponenten und Systeme, mit dem Ziel den beteiligten Firmen die Verbesserung der Qualitaet ihrer Produkte und Dienstleistungen zu ermoeglichen. Neben verschiedenen Projekterfolgen ist sicherlich erwaehnenswert, dass initiiert durch unsere Taetigkeiten, ein deutscher Ladereglerhersteller die Produktion seiner Regler in Zusammenarbeit mit einer indonesischen Firma ausweiten konnte. (orig.)

 19. Synthesis, Characterization and Functionalization of Polymeric Nanoparticles and Investigation of the Interaction with Biological Systems; Herstellung, Charakterisierung und Funktionalisierung polymerer Nanopartikel und Untersuchung der Wechselwirkungen mit biologischen Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleul, Regina

  2015-07-01

  One of the main goals of nanomedicine is to improve the treatment of hazardous diseases whose conventional therapy often has serious side effects. The vision is to create a theranostic drug delivery system which is capable of safely transporting therapeutic cargo through the body to a targeted site of disease at which point the drug is released. Furthermore, it is desirable to track the carrier in real time which would allow for a personal adjustment of the therapy. Studies on the behavior of nanoparticulate substances in a physiological environment form the basis for the possibility to successfully develop a drug carrier system. In the present work, polymeric nanoparticles with different morphologies were prepared by the controlled self-assembly of amphiphilic block copolymers. The nanoparticles were subsequently characterized and their interactions with human cells and serum proteins investigated. A cytotoxicity study with spherical and cylindrical micelles as well as vesicular structures was carried out and showed a dependency of cytotoxic effects on the geometry and size of the nanoparticles. The agglomeration behavior of various polymeric nanoparticles in the presence of serum proteins was also studied. Highly uniform polymeric vesicles were continuously manufactured in a micromixer based device and in situ loading with different components was performed. In this way, dual loaded vesicles with the anticancer drug camptothecin and a high amount of hydrophobic iron oxide nanoparticles were produced. When tested in vitro, these drug-loaded vesicles showed an increased cytotoxic activity against the cancer cell line PC-3 when compared to the free drug. Specific cellular uptake in PC-3 cancer cells was demonstrated with flow cytometry and confocal laser scanning microscopy after functionalization with a cancer cell specific targeting peptide and an additional fluorescent label. Magnetic characterization of the iron oxide-loaded vesicles also confirmed the potential application as MRI contrast agents and as tracers for magnetic particle imaging (MPI). Continuously manufactured, drug-loaded, magnetic polymeric vesicles thus fulfill many prerequisites for a theranostic drug carrier system and provide opportunities for further developments in the field of magnetic fluid hyperthermia, magnetic targeting or magnetic drug release.

 20. Integrating Training Simulations and e-Learning Systems: The SimSCORM Platform (Integratie van Training Simulaties en e-Learning Systemen: Het SimSCORM Platform)

  Science.gov (United States)

  2008-07-01

  SimSCORM Opdrachtnummer Trainingsconcepten voor Defensie Datum Programmanummer Projectnummer juli 2008 V406 032.13224 Auteur (s) ir H.L.H. de Penning...simulators can provide learners with powerful and realistic learning environments: whereas e-learning systems provide them with interactive, mostly theory ...practice and theory , in both learning and evaluation, is becoming increasingly important. From a learner’s point of view, a powerful learning environment

 1. Microwave-based investigation of electrochemical processes in catalysts and related systems; Mikrowellengestuetzte Aufklaerung elektronischer Vorgaenge in Katalysatoren und verwandten Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischerauer, Gerhard; Spoerl, Matthias; Reiss, Sebastian; Moos, Ralf [Bayreuth Univ. (DE). Bayreuth Engine Research Center (BERC)

  2010-07-01

  Technically important electrochemical reactions often occur at high temperatures and inside bulky structures. The difficulties associated with their direct observation are usually circumvented by indirect measurement strategies. This contribution reports on a microwave-based direct measurement method and the results obtained when it was applied to systems such as three-way catalysts (TWC), lean NOx traps (LNT), and diesel particulate filters (DPF). (orig.)

 2. Systematiek voor het toetsen van telematica-systemen op verkeersveiligheidseffecten : een samenvatting. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Oppe, S. & Bos, J.M.J.

  1996-01-01

  This report serves as a guideline for testing the effects of telematic systems on road safety. The report discusses which safety effects must be taken into account, at which stages of the system development, and in which phase of the traffic process. The report identifies the following phases:

 3. PASSOLAR - user handbook for microprocessors. Calculations in the planning stage of solar systems. PASSOLAR - Benutzer-Handbuch fuer Mikrocomputer. Berechnungen bei der Planung von passiven Sonnenenergie-Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Graeff, R.W.; Martin, N.H.; Lovy, D.; Lawton, L.

  1983-01-01

  PASSOLAR is an interactive program for microprocessors permitting to carry through a computer evaluation of parts of buildings designed for passive solar energy use. It follows the methods described in the 'Passive Solar Design Handbook, Volume Three' (7). Users are to be enabled to calculate the monthly values for the heating load, its solar fraction and the auxiliary heating load as easily as possible. These calculations are not only possible for 94 different types of solar energy supply systems in winter gardens and by direct and indirect solar radiation but also for many other systems varying more or less from the supply systems. (orig./BWI).

 4. Integration of power flow controlling devices and HVDC-systems into the optimal power flow; Integration von leistungsflusssteuernden Komponenten und HGUe-Systemen in die Leistungsflussoptimierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Natemeyer, Hendrik; Scheufen, Martin; Roehder, Andreas; Schnettler, Armin [RWTH Aachen Univ. (Germany). Inst. fuer Hochspannungstechnik (IFHT)

  2012-07-01

  An integration of High Voltage Direct Current Transmission Systems (HVDC) or Flexible AC Transmission Systems (FACTS) into power systems enables the possibility to actively influence and control the corresponding power flows in the electrical network. The systemic benefits are a more efficient utilization of existing transmission capacities and improved controllability in fault situations. This paper introduces methods of a coordinative control of such devices and their representation in stationary power flow calculations including the control in (n-1)-cases. This might be a useful tool for the network operation, especially in face of more frequently occurring fast system changes. Examples of a corresponding implementation and application are provided. (orig.)

 5. Magnetotransport in spin-valve systems with amorphous magnetic and superconducting partial layers; Magnetotransport in Spinventil-Systemen mit amorphen magnetischen und supraleitenden Teilschichten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steiner, Roland Johannes

  2006-04-27

  The first part of this work deals with the fabrication and characterisation of spin valves with an amorphous FeB layer acting as a weak ferromagnet embedded into the structure. In the second part of this work ferromagnet/superconductor hybrid structures are fabricated and the relevant magnetic field dependent transport phenomena are analyzed. The interlayer of a conventional spin valve was replaced by a superconducting niobium layer. Small applied fields close to the coercivity field of the involved ferromagnets - and thus far below the critical magnetic field of the superconductor - affected the critical temperature of the niobium layer. Measurements of the field dependent resistance and the critical temperature of a FM/SC/FMsystem showed a local maximum in the T{sub c}(H)- and the R(H)-curve. (orig.)

 6. Tracking Adolescents With Global Positioning System-Enabled Cell Phones to Study Contextual Exposures and Alcohol and Marijuana Use: A Pilot Study.

  Science.gov (United States)

  Byrnes, Hilary F; Miller, Brenda A; Wiebe, Douglas J; Morrison, Christopher N; Remer, Lillian G; Wiehe, Sarah E

  2015-08-01

  Measuring activity spaces, places adolescents spend time, provides information about relations between contextual exposures and risk behaviors. We studied whether contextual exposures in adolescents' activity spaces differ from contextual risks present in residential contexts and examined relationships between contextual exposures in activity spaces and alcohol/marijuana use. Adolescents (N = 18) aged 16-17 years carried global positioning system (GPS)-enabled smartphones for 1 week, with locations tracked. Activity spaces were created by connecting global positioning system points sequentially and adding buffers. Contextual exposure data (e.g., alcohol outlets) were connected to routes. Adolescents completed texts regarding behaviors. Adolescent activity spaces intersected 24.3 census tracts and contained nine times more alcohol outlets than that of residential census tracts. Outlet exposure in activity spaces was related to drinking. Low-socioeconomic status exposure was related to marijuana use. Findings suggest substantial differences between activity spaces and residential contexts and suggest that activity spaces are relevant for adolescent risk behaviors. Copyright © 2015 Society for Adolescent Health and Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 7. Reliability analysis of digital radiography systems in the testing of real material defects; Zuverlaessikeitsanalyse von digitalen Radiographie-Systemen bei der Pruefung von realen Materialdefekten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kanzler, Daniel

  2016-07-01

  Nondestructive testing (ndt) systems are essential for areas in our lives, in which there is a high risk for failures that would induce high costs or even damage to people and the environment (i.e. transportation, energy production, chemical industry). It is necessary to find and to characterise every defect in the material which might jeopardise the functionality of the tested part. But in the praxis the testing system will be used at their limits, i.e. for detecting small defects. Thus, there is a probability that critical defects might be overseen, which must be quantified. The evaluation is especially important for safety-relevant areas. The probability of detection (POD) characteristic is an objective number, which is widely used in these cases. It is used to provide a statement about the tested ndt system. The POD can provide the statement whether the system is working well enough to be accepted to find the defects. The original POD method was developed for one-dimensional defects in thin parts used in the aircraft industry. In reality, the evaluation is a compromise between statistics and costs. On the one hand, the real testing situation should be evaluated for the later use. On the other hand, the evaluation of real defects including the metallography and the comparison with the signals is a complex and expensive task. To find a coordinate system to compare the data is, therefore, an important prerequisite, before starting to evaluate. Therefore, this thesis will present a practical approach. The research community, as well, sees the POD of the real defects as a challenge. It is necessary to extend the one-parametric POD approach by evaluating the whole NDT indication. The area of the NDT indication is one important fact which should be included. The thesis will introduce two new aspects to the calculation of the POD: 1. The area of the indication will be introduced by using a smoothing algorithm, which is based on the known Observer-POD. The Observer-POD cannot be used due to the small amount of available data. After the smoothing, the data will be used for an advanced POD method. The method will be verified by simulated data, before applying it on real data. 2. Even after introducing a new method - to be able to include real defects - the amount of real defect data may not be sufficient for a statistical evaluation. Therefore, it is necessary to use also artificial defects. However, the artificial defects may lead to an overestimation of the ndt system. To combine the different types of defects a weighted combination will be introduced. This approach helps to acknowledge the importance as well as the costs and the work done for the real defects, and leads to a useful estimation of the POD for the system. The investigation was carried out on an example of radiographic testing system for an electron-beam weld. The weld is a critical part of the copper canister for the deposit of spent nuclear fuel. Data were measured and evaluated at Posiva Oy, the company responsible for the spent nuclear fuel disposal in Finland. The POD analysis is an important element of the risk assessment for the final deposit system.

 8. Factors and Competences for Business Process Management Systems implementation : Factoren en Competenties met betrekking tot de Implementatie van Business Process Management Systemen

  NARCIS (Netherlands)

  Pascal Ravesteijn

  2011-01-01

  De markt voor Business Process Management (BPM) software groeit razend snel. Voor 2010 wordt er een marktomvang voorspeld van tussen de 1 tot 6 miljard dollar, dit betekend dat deze markt sinds 2005 meer dan verdubbeld is. BPM krijgt ook in toenemende mate publiciteit in de markt echter dan gaat het

 9. Small systems, small sensors: Integrating sensing technologies into microfluidic and organ-on-a-chip devices

  OpenAIRE

  Oomen, Pieter Edmond

  2016-01-01

  Pieter Oomen presenteert in zijn proefschrift verschillende microfluïdische systemen met geïntegreerde sensors voor biologische en chemische analyses. Deze geminiaturiseerde systemen kennen veel voordelen: reagentia- en monstergebruik worden verminderd, parallelle experimenten kunnen op een enkel apparaat worden gedaan en natuurlijke celomgevingen kunnen worden nagebootst in incubatiesystemen (orgaan-op-chip). Echter, om zulke systemen te controleren en systematisch te verbeteren gedurende de...

 10. MULTISYS: Computer code for calculating multicomponent equilibria in high-temperature subcritical and supercritical aqueous systems; MULTISYS: Ein Programm zur Berechnung von Mehrkomponenten-Gleichgewichten in unterkritischen und ueberkritischen waessrigen Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lvov, S.N.; Akinfiev, N.N.; Bandura, A.V.; Sigon, F.; Perboni, G.

  1999-12-01

  The studies of the corrosion and deposition processes on the structural materials of power plants in high temperature aqueous environments have aroused considerable interest. To understand these processes, it is required to develop a detailed knowledge of thermodynamics that control the solution chemistry, phase relations, kinetics, and mass and heat transport. By knowing the equilibrium composition of the high temperature aqueous solution and by accessing the thermodynamic properties of the corrosion products, it is possible to predict the initial stage of the corrosion processes or oxides deposition, in order to protect plant equipment against damages. (orig.) [German] Studien zur Korrosion und zu Ablagerungsprozessen auf den Komponentenwerkstoffen in Kraftwerken in einer waessrigen Hochtemperaturumgebung sind von betraechtlichem Interesse. Um solche Prozesse zu verstehen, muss ein detailliertes Verstaendnis der Thermodynamik vorhanden sein, welches die Loesungschemie, Phasenbeziehungen, Kinetik sowie Masse- und Waermetransport kontrolliert. Mit dem Wissen um die Gleichgewichtszusammensetzung der waessrigen Hochtemperaturloesung und unter Zugriff auf die thermodynamischen Eigenschaften der Korrosionsprodukte ist es moeglich, die einleitende Stufe von Korrosionsprozessen oder Oxidablagerungen vorherzusagen, um so Anlagenkomponenten vor Schaeden zu schuetzen. (orig.)

 11. Non-Markovian dynamics, decoherence and entanglement in dissipative quantum systems with applications to quantum information theory of continuous variable systems; Nicht-Markovsche Dynamik, Dekohaerenz und Verschraenkung in dissipativen Quantensystemen mit Anwendung in der Quanteninformationstheorie von Systemen kontinuierlicher Variablen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoerhammer, C.

  2007-11-26

  In this thesis, non-Markovian dynamics, decoherence and entanglement in dissipative quantum systems are studied. In particular, applications to quantum information theory of continuous variable systems are considered. The non-Markovian dynamics are described by the Hu-Paz-Zhang master equation of quantum Brownian motion. In this context the focus is on non-Markovian effects on decoherence and separability time scales of various single- mode and two-mode continuous variable states. It is verified that moderate non-Markovian influences slow down the decay of interference fringes and quantum correlations, while strong non-Markovian effects resulting from an out-of-resonance bath can even accelerate the loss of coherence, compared to predictions of Markovian approximations. Qualitatively different scenarios including exponential, Gaussian or algebraic decay of the decoherence function are analyzed. It is shown that partial recurrence of coherence can occur in case of non-Lindblad-type dynamics. The time evolution of quantum correlations of entangled two-mode continuous variable states is examined in single-reservoir and two-reservoir models, representing noisy correlated or uncorrelated non-Markovian quantum channels. For this purpose the model of quantum Brownian motion is extended. Various separability criteria for Gaussian and non-Gaussian continuous variable systems are applied. In both types of reservoir models moderate non-Markovian effects prolong the separability time scales. However, in these models the properties of the stationary state may differ. In the two-reservoir model the initial entanglement is completely lost and both modes are finally uncorrelated. In a common reservoir both modes interact indirectly via the coupling to the same bath variables. Therefore, new quantum correlations may emerge between the two modes. Below a critical bath temperature entanglement is preserved even in the steady state. A separability criterion is derived, which depends on the bath temperature and the response function of the open quantum system. Thus, the extended quantum Brownian motion model of a two-mode continuous variable system in a common reservoir provides an example of quantum noise-induced entanglement. (orig.)

 12. Wheel brake with mechatronic parameter value control - investigation of operating behaviour and driver integration problems, with particurticular regard to brake-by-wire systems; Radbremse mit mechatronischer Kennwertregelung - Untersuchung von Betriebsverhalten und Fahreranbindungsproblematik, hinsichtlich Brake-by-Wire-Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leber, M.

  1998-11-01

  The book presents a new brake system with mechatronically controlled self-energizing and with low energy demand. Potentials and limits of mechatronic parameter value control are pointed out with a view towards future brake-by-wire systems. Measurements on a parameter-controlled duplex drum brake provide information on the response to different disturbances. The possibility of influencing the driver by parameter-controlled wheel brakes were investigated in a novel experimental vehicle with freely programmable brake system parameters, and the main paramters of the driver/brake system interface were identified. The report ends with a few words on adaptive brake systems which can combine optimum driving efficiency with maximum comfort in all possible driving situations. (orig.) [Deutsch] Das vorliegende Buch stellt eine neuartige Fahrzeugbremse mit mechatronisch geregelter Selbstverstaerkung vor, die einen niedrigen Spannenergiebedarf aufweist. Im Hinblick auf zukuenftige Brake-by-Wire-Systeme werden Potentiale, aber auch Grenzen einer mechatronischen Kennwertregelung aufgezeigt. Messungen an einer kennwertgeregelten Duplex-Trommelbremse geben Aufschluss ueber das Betriebsverhalten unter Einfluss verschiedener Stoergroessen. Die Moeglichkeiten einer Fahrerbeeinflussung durch kennwertgeregelte Radbremsen werden mittels eines neuartigen Versuchsfahrzeugs mit frei programmierbaren Bremssystemparametern untersucht. Darueber hinaus wird die Schnittstelle Fahrer/Bremssystem hinsichtlich ihrer bestimmenden Parameter beschrieben. Den Schluss der Arbeit bildet ein Ausblick auf adaptive Bremssysteme mit dem Potential, optimale fahrdynamische Effizienz bei groesstmoeglichem Komfort situationsabhaengig darzustellen. (orig.)

 13. A contribution to quantum cryptography in finite-dimensional systems including further results from the field of quantum information theory; Ein Beitrag zur Quantenkryptographie in endlichdimensionalen Systemen nebst weiteren Ergebnissen aus dem Gebiet der Quanteninformationstheorie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ranade, Kedar S.

  2009-02-04

  This PhD thesis deals with quantum-cryptographic protocols which allow general finite-dimensional quantum systems (qudits) as carriers of information in contrast to the predominantly used two-dimensional quantum systems (qubits). The main focus of investigations is the maximum tolerable error rate of such protocols and its behaviour as a function of the dimension of the information carriers. For this purpose, several concepts are introduced which allow the treatment of this problem. In particular, protocols are presented which work up to a maximum tolerate error rate, and it is shown that a wide class of protocols cannot be used for higher error rates. Among other things, it turns out that the maximum tolerable error rate for two-basis protocols increases up to 50% for high dimensions. Apart from the above-mentioned main subjects of this thesis, some other results from the field of quantum information theory are given, which were achieved during this PhD project. (orig.)

 14. ETA-BEMS - Development of testing procedures for inspection of building energy management systems; ETA-BEMS - Entwicklung von Testprozeduren zur Abnahme von Building-Energy-Management-Systemen. Endbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bach, H.; Grob, R.F.

  2000-07-01

  Based on the investigations of project VITE-BEMS, a computer-assisted method for commissioning and acceptance testing of complex digital building control systems is presented. Tests are classified as either open-loop or closed-loop tests. A test stand was constructed in which the control systems to be tested were connected to a building and facility simulation system in order to model the behaviour of the real facility for which the control system is intended. The models were adapted and optimized with a view to simplicity and easy convertibility. [German] Aufbauend auf dem bereits bestehenden Lebenszyklusansatz fuer die Simulation und den Arbeiten, die im Projekt VITE-BEMS /6/ durchgefuehrt wurden, wird eine computergestuetzte Vorgehensweise fuer die Inbetriebnahme und die Abnahme von komplexen digitalen Regelsystemen im Bereich der Gebaeude- und RLT-Technik vorgestellt. Nach einer kritischen Betrachtung der Abnahmeprozesse in der gaengigen Praxis, werden hierfuer zunaechst Testprozeduren entwickelt. Diese Testprozeduren fuer die Inbetriebnahme und Abnahme von digitalen Regelungssysteme koennen unterteilt werden in Tests, bei denen das jeweilige Regelungssystem mit einer virtuellen heiz- und raumlufttechnischen Anlage in Wechselwirkung steht (Closed-Loop-Tests) und solchen, bei denen Regelfunktionen ohne eine direkte Rueckkopplung zur zu regelnden Anlage ueberprueft werden (Open-Loop-Tests). Durch diese unterschiedlichen Prozeduren wird eine systematische Ueberpruefung der Regelfunktionen, die vom Planer der jeweiligen Anlage spezifiziert und gefordert werden, ermoeglicht. Entsprechend den Anforderungen dieser Testprozeduren wird auf einem ebenfalls neu entwickelten Emulationsversuchsstand eine virtuelle Testumgebung aufgebaut, auf der die Prozeduren an den zu testenden Regelgeraeten ablaufen. In dieser Testumgebung wird das zu pruefende Regelungssystem an eine Anlagen- und Gebaeudesimulation angeschlossen. Mit der Simulation wird das Verhalten der realen Anlage, in der das jeweilige Regelungssystem normalerweise betrieben wird, nachgebildet. Die Modelle fuer die einzelnen heiz- und raumlufttechnischen Komponenten in dieser Simulation werden so angepasst und verbessert, dass sie mit moeglichst wenigen Parametern das reale Verhalten moeglichst exakt nachbilden. Bei der Ueberarbeitung der Simulation wird neben der Verfuegbarkeit der benoetigten Parameter vor allem darauf geachtet, dass die Simulationen stets auf einfache und schnelle Weise so umgeruestet werden koennen, dass die in einer Emulationsumgebung einsetzbar sind. (orig.)

 15. Development and empirical review of determinants for lowering the probability of the willingness to change IT systems in the German energy sector; Entwicklung und empirische Ueberpruefung von Determinanten zur Senkung der Wechselbereitschaftswahrscheinlichkeit von IT-Systemen in der deutschen Energiewirtschaft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiedmann, Klaus-Peter; Varelmann, Dieter

  2009-07-01

  As this publication shows, recent changes in the energy sector have been so momentous that its development over the past years can hardly be compared with that of any other branch of industry. The need to meet a continuously growing body of regulatory requirements, technical innovations such as smart metering infrastructures and the complex tasks associated with an efficient decentralised energy supply all place high demands on the energy sector and its IT infrastructure. Especially the technologies surrounding smart metering confront companies of the energy sector with great challenges. Optimisation of process costs along the entire value chain will in future be an important ingredient to successful business in the sector. Thus, selecting the right accounting and billing solutions and putting them to their best possible use is a prerequisite for successful market cultivation. Based on an empirical study the present publication undertakes to determine what factors are relevant in selecting and operating IT solutions in the energy sector and what marketing design concepts software producers should opt for in order to ensure long-term customer satisfaction and hence loyalty.

 16. Formation of colloids of the tetravalent uranium under influence of silicate in neutral and low alkaline aqueous systems; Bildung von Kolloiden des tetravalenten Urans unter Einfluss von Silikat in neutralen und schwachalkalischen waessrigen Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ulbricht, Isabell

  2016-03-30

  This work includes the preparation and characterization of new uranium(IV) colloids which are formed and stabilized in the near neutral pH range and under environmentally relevant conditions. Conclusions on stability behavior and particle size distributions were drawn based on results obtained by dynamic light scattering, zeta potential measurements, as well as ultrafiltration and ultracentrifugation in combination with element analyzes. Spectroscopic methodes confirmed the tetravalent state of uranium in the experiments. Unlike empirical data, it is possible to generate long-term stable uranium(IV) colloids at higher concentrations. By addition of geochemical components such as carbonate and silicate, they are stable and resistant in the near neutral pH range over a long period. It was found that dissolved silica plays an essential role in the preparation of colloids. Colloid-borne uranium(IV) up to a concentration of 10{sup -3} mol/L, corresponding to 0,238 g/L, is stabilized in solutions. This concentration is about three orders of magnitude higher than so far known silicate-free aqueous uranium(IV) colloids. Through the use of different analytical methods (invasive and non-invasive) it could be shown that the resulting uranium(IV) colloids are in the nanoscalar range. A high mobility can be assumed in aquatic systems. Evidence is provided by photon correlation spectroscopy, ultrafiltration, and ultracentrifugation that uranium(IV) can form silicate-containing colloids of a size lower than 20 nm. The particles are generated in near neutral to slightly alkaline solutions containing geochemical relevant components (carbonate, silicate, sodium ions). They remain stable in aqueous suspension over years. Electrostatic repulsion due to a negative zeta potential in the near-neutral to alkaline pH range caused by the silicate stabilizes the uranium(IV) colloids. The isoelectric point of the nanoparticles is shifted towards lower pH values by the silicate. The higher the silicate to uranium(IV) content ratio and the higher the pH of the solution are, the smaller and more stable (in terms of pH-changes) are the particles. It should be noted that no colloids were formed in absence of uranium(IV). The mechanism of the colloidal stabilization can be regarded as ''sequestration'' by silicate, a phenomenon well known from heavy metal ions of high ion potential such as iron(III) or manganese(III,IV), but never reported for uranium(IV) so far. Extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) spectroscopy showed that U-O-Si bonds, which increasingly replace the U-O-U bonds of the amorphous uranium(IV) oxyhydroxide with increasing silicate concentration, make up the internal structure of the colloids. The next-neighbor coordination of uranium(IV) in the uranium(IV)-silica colloids is comparable with that of coffinite, USiO{sub 4}. The assessment of uranium behavior in the aquatic environment should take the possible existence of uranium(IV)-silica colloids into consideration. Their occurrence might influence uranium migration in anoxic waters. The silicate-stabilized colloids have been generated in laboratory experiments under controlled conditions; i.e., it is not known yet whether these phases can occur in natural water. The qualitative composition of the matrix of the experimental solutions (H{sup +}, OH{sup -}, Na{sup +}, HCO{sub 3}{sup -}/CO{sub 3}{sup 2-}, silicate) was chosen similar to the geochemical nature of groundwater. Thereby, it can be assumed that such colloids are present in natural waters. The existence of such particles would provide an ex-planation for the occurrence of uranium(IV) colloids in anoxic pore waters or groundwaters. However, it should be noted that these results were observed by the reduction of uranium(VI) carbonate and dilution in the presence of silicate. Studies on the mobility and stability of these colloids in aquatic systems were not subject of this work and an environmental assessment of these novel uranium(IV) colloids with respect to the entry in the biosphere cannot be taken into account. But the possibilities of mobilization and stabilization can be applied to surrogate actinides and heavy metals, and point to the need for more intensive research in this area.

 17. Marketing research on heat storage in aquifers. Systems, applications and combinations with heat generating techniques, and sector potentials. Marktorientatie warmte-opslag in aquifers. Systemen, toepassingen en combinaties met warmte-producerende technieken, deelsector potentielen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1987-01-01

  The market research on the title subject concentrates on the possible applications of seasonal heat storage for space heating in buildings (not industrial). Some selected heat storage systems in aquifers were analyzed with regard to the state of the technology, minimal storage capacity and the price/performance ratio. Then a number of co binations with bridging techniques has been investigated: combinations with cogeneration systems, heat pumps or solar energy systems. Finally the potentials of energy conservation in non-industrial buildings for small-scale and large-scale heat storage are listed. 6 figs., 16 refs., 24 tabs., 9 apps.

 18. Binary vapour—liquid equilibria of methanol with sulfolane. Tetraethylene glycol dimethyl ether and 18-crown-6 = Phasengleichgewichte in binären systemen von Methanol mit Sulfolan, Tetraethylenglycoldimethylether und 18-krone-6 Kronenether

  NARCIS (Netherlands)

  Kuczynski, M.; 't Hart, W.; Westerterp, K.R.

  1986-01-01

  The activity coefficients of methanol in sulfolane, tetraethylene glycol dimethyl ether (TEGDME) and 18-crown-6 under conditions of equilibrium have been determined in the temperature range 423–503 K and in the pressure range 0.28–3.5 MPa. A minimum in the activity coefficient was found for the

 19. Spectroscopy of collective cyclotron and intersubband resonances of Quantum Hall systems in GaAs; Spektroskopie kollektiver Zyklotron- und Intersubband-Resonanzen von Quanten-Hall-Systemen in GaAs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Manger, Matthias

  2008-07-01

  This thesis is dedicated to the long wavelength collective excitations of quasi two-dimensional electron systems (Q2DEG) in GaAs under the influence of high magnetic fields. These excitations, which are classified into cyclotron resonances and magneto intersubband resonances, were experimentally investigated by means of far infrared Fourier spectroscopy. Cyclotron resonances were studied in a magnetic field range 0

 20. Temperature dependent electronic structure and magnetism of metallic systems with localized moments. Application on gadolinium; Temperaturabhaengige elektronische Struktur und Magnetismus von metallischen Systemen mit lokalisierten Momenten. Anwendung auf Gadolinium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Santos, C.A.M. dos

  2005-06-24

  This thesis focuses on the theoretical investigation of the temperature dependent electronic and magnetic properties of metallic 4f-systems with localized magnetic moments. The presented theory is based on the Kondo-lattice model, which describes the interaction between a system of 4f-localized magnetic moments and the itinerant conduction band electrons. This interaction is responsible for a remarkable temperature dependence of the electronic structure mainly induced by the subsystem of 4f-localized moments. The many-body problem provoked by the Kondo-lattice model is solved by using a moment conserving Green function technique, which takes care of several special limiting cases. This method reproduces the T=0-exact solvable limiting case of the ferromagnetically saturated semiconductor. The temperature dependent magnetic properties of the 4f-localized subsystem are evaluated by means of a modified Rudermann-Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY) type procedure, which together with the solution of the electronic part allows for a self-consistent calculation of all the electronic and magnetic properties of the model. Results of model calculations allow to deduce the conditions for ferromagnetism in dependence of the electron density n, exchange coupling J and temperature T. The self-consistently calculated Curie temperature T{sub C} is presented and discussed in dependence of relevant parameters (J, n, and W) of the model. The second part of the thesis is concerned with the investigation of the temperature dependence of the electronic and magnetic properties of the rare-earth metal Gadolinium (Gd). The original Kondo-lattice model is extended to a multi-band Kondo-lattice model and combined with an ab-initio band structure calculation to take into account for the multi-bands in real systems. The single-particle energies of the model are taken from an augmented spherical wave (ASW) band structure calculation. The proposed method avoids the double counting of relevant interactions by exploiting the T=0-exact limiting case of the ferromagnetically saturated semiconductor and takes into account the correct symmetry of the atomic orbitals. The only parameter of the theory (inter-band exchange coupling J) is uniquely fixed by the band structure calculation. The self-consistently derived Curie temperature of 294.1 K and the T=0-magnetic moment of 7.71 {mu}{sub B} are surprisingly close to the experimental values. The induced temperature-dependence of the 5d conduction bands explains respective experimental photoemission data. (orig.)

 1. On stability and symmetries in quantum statistical mechanics

  NARCIS (Netherlands)

  Hoekman, Frank

  1977-01-01

  In deze studie wordt de aard van toestanden van systemen in de quantum statistische mechanica onderzocht vanuit het gezichtspunt van stabiliteit voor kleine storingen van de dynamica en vanuit het gezichtspunt van invariantie voor een geschikte ondergroep van de symmetrieën van de dynamica. Systemen

 2. Control of Discrete Event Systems

  NARCIS (Netherlands)

  Smedinga, Rein

  1989-01-01

  Systemen met discrete gebeurtenissen spelen in vele gebieden een rol. In dit proefschrift staat de volgorde van gebeurtenissen centraal en worden tijdsaspecten buiten beschouwing gelaten. In dat geval kunnen systemen met discrete gebeurtenissen goed worden gemodelleerd door gebruik te maken van

 3. ERP in het grootbouwbedrijf: evaluatie van recente implementaties

  NARCIS (Netherlands)

  Leuven, A.; Voordijk, Johannes T.; Laan, Albertus

  2003-01-01

  Bijna alle grote bouwbedrijven hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in Enterprise Resource Planning (ERP) systemen als Baan, Metacom en SAP. Deze ERP-systemen hebben tot doel de verschillende bedrijfsprocessen binnen de onderneming te integreren. In grote bouwbedrijven blijkt echter de

 4. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 5. Sites and diffusion of probe atoms on surfaces. Measured after soft-landing ion deposition.

  NARCIS (Netherlands)

  Laurens, Christiaan Rudolf

  1997-01-01

  Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar het gedrag van geisoleerde atomen op metaaloppervlakken. Er zijn twee systemen bestudeerd: indiumatomen op een koperoppervlak en zilveratomen op een zilveroppervlak. De metingen zijn verricht met behulp van een vrij exotische meettechniek, namelijk

 6. Kantelsysteem voor rooster en brijbak

  NARCIS (Netherlands)

  Brok, den G.

  1992-01-01

  Door toenemend gebruik van emissie-arme uitmestsystemen in varkensstallen, zoals mestpannen of mestschuiven, ontstaat tevens de behoefte aan een goede bereikbaarheid van dergelijke systemen. Onderhoud en reparaties moeten snel en goed uitgevoerd kunnen worden.

 7. SMART : de ontwerplogica

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiler, W.; Jelsma, J.; Kamphuis, I.G.

  2005-01-01

  Het vakgebied van de regeltechniek is zeer geschikt om ontwikkelingen vanuit de computertechnologie toe te passen. Zo zijn er systemen met regelalgoritmes gebaseerd op technieken zoals neurale netwerken, fuzzy logic, genetische algoritmes en kennissystemen gebouwd. Binnen het onderzoeksproject SMART

 8. Smart grid: rendement voor iedereen : Wat maakt dat mensen mee willen doen aan een smart grid pilot?

  NARCIS (Netherlands)

  Milovanovic, Marko

  2013-01-01

  We hebben in dit onderzoek pilotdeelnemers en niet-deelnemers gevraagd welke aspecten van smart grid systemen ze belangrijk vinden. Beide groepen mensen noemden het volgende rijtje prioriteiten: financiële besparing, functionaliteit, milieuvriendelijkheid, persoonlijk comfort, lokale energie. Dit

 9. Biobedden : achtergrondinformatie en onderbouwing ontwerp biobed op proefbedrijf Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Clevering, O.A.; Weide, van der R.Y.

  2008-01-01

  Deze notitie verkent de mogelijkheden omtrent de vraag: Hoe kan effluent en organisch restmateriaal uit biobedden en hiervan afgeleide systemen binnen de bestaande wet- en regelgeving verwijderd worden? Binnen het onderzoek naar emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt

 10. Gebruik van elektriciteit: Domotica: Huis van de toekomst: Klas 4 vwo (docentversie)

  NARCIS (Netherlands)

  van Buuren, O.; van der Lee, M.

  2009-01-01

  Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. We richten ons daarbij ook op het huis van de toekomst. Bij de elektriciteitsleer ligt de nadruk op het gebruik van elektriciteit in huis, bij de automatisering op intelligente systemen in huis.

 11. Aging mechanisms in lithium-ion batteries and PEM fuel cells and their influence on the properties of hybrid systems made thereof; Alterungsmechanismen in Lithium-Ionen-Batterien und PEM-Brennstoffzellen und deren Einfluss auf die Eigenschaften von daraus bestehenden Hybrid-Systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Herb, Frieder

  2010-10-08

  The topic of this thesis is a systematic analysis of battery and fuel cell aging. Therefore aging mechanisms and aging failure modes were investigated and stress factors are identified focusing on specific aging tests. These tests are used to simulate the aging of battery and fuel cell individually as well as in a car model. The individual aging models of battery and fuel cell are validated. The car model allows to show the influence of different battery and fuel cell sizes to the aging of both components. Further, the balance of fuel cell and battery dynamics and their impact on the aging are investigated. (orig.)

 12. ''Geothermal Energy Allgaeu 2.0''. Project for the exploration of an improvement of deep geothermal systems in Allgaeu; ''Geothermie Allgaeu 2.0''. Projekt zur Erforschung einer Verbesserung von tiefengeothermischen Systemen im Allgaeu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kreuter, Horst; Schrage, Christina; Volland, Sabine [GeoThermal Engineering GmbH, Karlsruhe (Germany); Bems, Curd; Hild, Stephan [Exorka GmbH, Gruenwald/Geiselgasteig (Germany)

  2011-10-24

  Based on a joint research project for the geothermal exploration of deep reservoir of the Malm limestone in the Allgaeu region (western Molasse) water flow paths are to be improved by developing a petrothermal system in a carbonate horizon. In 2008, in Mauerstetten (Federal Republic of Germany) the first bore hole was sunk for the hydrothermal development of the Malm. Geological and technical problems forced the relocation of the drilling compared with the initial planning. Since the drilling in this area turned out unsuccessful, the lower part of the borehole was abandoned. Over a sidetrack the original target horizon of the upper Malm is achieved. After various tests, the well proved dry and was abandoned. As part of a joint research project it will be attempted over the next two years to create a heat exchange area by means of the petrothermal technology. The results can be applied to other locations in the molasses with the Upper Malm reservoir.

 13. 23. MPA-Seminar: Safety and reliability of plant technology with special emphasis on behaviour of pressurized components and systems at increased loading. Vol. 1. Papers 1-26; 23. MPA-Seminar: Sicherheit und Verfuegbarkeit in der Anlagentechnik mit dem Schwerpunkt Verhalten von druckfuehrenden Komponenten und Systemen bei erhoehten Belastungen. Bd. 1. Vortraege 1-26

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-11-01

  This book is dedicated to the components of nuclear and conventional power plants with special emphasis on the behaviour of pressurized components and systems. The following topics are discussed: 1. integrity of pipes, vessels, and components and 2. fracture mechanics

 14. Comparison of dignity determination of mammographic microcalcification with two systems for digital full-field mammography with different detector resolution. A retrospective clinical study; Vergleich der Dignitaetsbestimmung von mammographischem Mikrokalk mit zwei Systemen zur digitalen Vollfeldmammographie unterschiedlicher Detektoraufloesung. Eine retrospektive klinische Studie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schulz-Wendtland, R.; Adamietz, B.; Meier-Meitinger, M.; Wenkel, E.; Lell, M.; Anders, K.; Uder, M. [Universitaetsklinikum Erlangen, Abteilung Gynaekologische Radiologie, Radiologisches Institut, Erlangen (Germany); Hermann, K.P. [Universitaetsmedizin Goettingen, Abteilung Diagnostische Radiologie, Goettingen (Germany)

  2011-02-15

  The aim of this retrospective clinical study was to compare the diagnostic accuracy of the novel 50 {mu}m FFDM (full-field digital mammography) system (DR) with an established 70 {mu}m system (DR) in the differential diagnosis between benign and malignant clusters of microcalcification (n=50) (BI-RADS trademark classification 4/5) and to assess the possible incremental value of the 50 {mu}m pixel-pitch on specificity. From March 2009 to September 2009, 50 patients underwent full-field digital mammography (FFDM) (detector resolution 70 {mu}m) (Novation, Siemens, Erlangen, Germany). As there were suspicious signs of microcalcification classified with BI-RADS trademark 4/5 after diagnosis and preoperative wire localization, control images were made with the new FFDM system (detector: resolution 50 {mu}m) (Amulet, Fujifilm, Tokyo, Japan) with the same exposure parameters. The diagnosis was determined after the operation by five radiologists with different experience in digital mammography from randomly distributed mediolateral views (monitor reading) whose results were correlated with the final histology of all lesions. Histopathology revealed 19 benign and 31 malignant lesions in 50 patients after open biopsy. The results of the five readers showed a higher sensitivity of the new FFDM system (80.0%) in the ability to recognize malignant microcalcification in comparison to the established system (74.8%). The specificity (75.8 versus 71.6%) was slightly higher for the new system but hese results were not statistically significant (p<0.001). Considering the diagnostic accuracy, the new system (detector: resolution 50 {mu}m) was also slightly superior to the well-known system (detector: resolution 70 {mu}m) (80.1% versus 76.4%). Our study has shown that the new full-field digital mammography system using the novel detector compared with the already established FFDM system with respect to the assessment of microcalcification is at least equivalent. (orig.) [German] Das Ziel dieser retrospektiven klinischen Studie war der Vergleich der diagnostischen Treffsicherheit eines neu entwickelten Detektors mit einer Aufloesung von 50 {mu}m (digitale Vollfeldmammographie, FFDM) mit einem herkoemmlichen Detektor mit einer Aufloesung von 70 {mu}m zur Differenzialdiagnose benigner und maligner Mikrokalzifikationen (BI-RADS trademark -Klassifikation 4/5; n=50) und Bestimmung der Spezifitaet des 50-{mu}m-Detektors. Von 03 bis 09/2009 untersuchten wir 50 Patientinnen mit der digitalen Vollfeldmammographie (FFDM; Detektoraufloesung 70 {mu}m; Novation, Siemens, Erlangen, Germany) und nach der Diagnosestellung ''suspekte Mikrokalzifikationen'' (klassifiziert mit BI-RADS trademark 4/5), sowie praeoperativer Drahtmarkierung mit digitaler Vollfeldmammographie (Detektoraufloesung 50 {mu}m; Amulet, FujiFilm, Tokyo, Japan) bei gleichen Aufnahmeparametern. Fuenf Untersucher mit unterschiedlicher Erfahrung in der mammographischen Diagnostik stellten retrospektiv nach der Operation anhand der zufallsverteilten Aufnahmen (Monitorbefundung, mediolaterale Ebene) die Diagnosen, die mit der endgueltigen Histologie korreliert wurden. Histopathologisch wurden 19 benigne und 31 maligne Laesionen bei den 50 Patientinnen postoperativ diagnostiziert. Die Ergebnisse der 5 Untersucher ergaben eine hoehere Sensitivitaet fuer das neue FFDM-System (80,0%) bei der Erkennbarkeit maligner Mikrokalzifikationen im Vergleich mit dem herkoemmlichen System (74,8%). Die Spezifitaet (75,8 vs. 71,6%) war ebenfalls geringfuegig hoeher fuer das neue System. Diese Ergebnisse waren jedoch nicht signifikant (p <0,001). Die diagnostische Treffsicherheit fuer das neue System (Detektoraufloesung 50 {mu}m) lag gleichfalls geringfuegig hoeher im Vergleich zum herkoemmlichen System (Detektoraufloesung 70 {mu}m; 80,1 vs. 76,4%). Die Ergebnisse zeigen mindestens eine Aequivalenz des neu entwickelten digitalen Vollfeldmammographiesystems im Vergleich zum herkoemmlichen FFDM-System - gerade im Hinblick auf die Abklaerung von Mikrokalzifikationen. (orig.)

 15. 23. MPA-Seminar: Safety and reliability of plant technology with special emphasis on behaviour of pressurized components and systems at increased loading. Vol. 2. Papers 27-50; 23. MPA-Seminar: Sicherheit und Verfuegbarkeit in der Anlagentechnik mit dem Schwerpunkt Verhalten von druckfuehrenden Komponenten und Systemen bei erhoehten Belastungen. Bd. 2. Vortraege 27-50

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-11-01

  This book is dedicated to the components of nuclear and conventional power plants with special emphasis on the behaviour of pressurized components and systems. The following topics are discussed: 1. structure and safety analysis, 2. aging phenomena, 3. nondestructive testing, and 4. optimization of in-service inspection.

 16. Preparation and characterisation of Pt/Al{sub 2}O{sub 3} systems as a model of aerosol-type emissions from automobile catalytic converters; Praeparation und Charakterisierung von Pt/Al{sub 2}O{sub 3}-Systemen als Modell fuer aerosolfoermige Emissionen aus Automobilkatalysatoren (VPT 08A)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruehle, T; Schloegl, R [Max-Planck-Gesellschaft, Berlin (Germany). Abt. Anorganische Chemie

  1998-12-31

  The present project was carried out on the basis of available emission data and the known toxicity of platinum compounds. Its aim was to synthesise manageable amounts of a model substance suitable for toxicological screening. [Deutsch] Unter Augenmerk auf die Emissionsdaten und auf die bekannte Toxizitaet von Platinverbindungen sollte versucht werden, handhabbare Mengen einer Modellsubstanz zu synthetisieren, um so toxikologische Reihenversuche zu ermoeglichen. (orig.)

 17. SAFIRA. Sub-project B 1.3: Development of coupled in-situ reactors and optimisation of the geochemical processes in the discharge of different in situ reactor sytems. Final report; SAFIRA. Teilprojekt B 1.3: Entwicklung von gekoppelten in situ-Reaktoren und Optimierung der geochemischen Prozesse im Abstrom von verschiedenen in situ-Reaktor-Systemen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahmke, A.; Schaefer, D.; Koeber, R.; Plagentz, V.

  2002-12-01

  The Bitterfeld ground water is contaminated with many different pollutants over a large area. Long-term measures like reactive barriers for purification are required. However, groundwater contaminated with multiple contaminants cannot be purified by a single reactive material; for this reason, the effectivity of combinations of different reactive materials was investigated. Of the combinations investigated, reducing iron and activated carbon connected in series was the most effective: The iron will remove the reducible chlorinated hydrocarbons, while the rest of the contaminants are adsorbed to the activated carbon. Iron and ORC was another interesting option, but the combination of iron and activated carbon was found to be the most favourable option. Until a better method is available, it is recommended to connect iron and activated carbon in parallel for removing contaminant mixtures. Directly behind reactive iron barriers (also when combined with activated carbon), the limiting values of the Freshwater Ordinance for Fe(II) and pH are exceeded. Directly behind ORC reactors, the limiting values for Mg and pH are exceeded. Investigations in the outflow of these reactive materials showed that the high pH values are buffered by contact with the aquifer material to values typical of aquifers, which usually are below the limiting values of the Freshwater Ordinance. However, as the buffer capacity of the soil is exhausted, a zone with a higher pH starts to grow in the aquifer. The growth of this zone depends on the pH and on the aquifer material. Especially in soils as found at Bitterfeld, with a high concentration of organic matter, we find long-term desorption of pollutants from the aquifer materials which will burden the purified water leaving the water treatment system and prohibit its utilization. [German] Der Grundwasserleiter im Raum Bitterfeld ist grossraeumig mit vielen verschiedenen Substanzen kontaminiert. Aufgrund der grossraeumigen Erstreckung kommen nur langfristig kostenguenstige passive Massnahmen wie reaktive Barrieren zur Sanierung in Frage. Grundwasser, das mit mehreren und unterschiedlich reagierenden Stoffen kontaminiert ist, kann jedoch nicht mit Hilfe eines einzelnen reaktiven Materials gereinigt werden, daher wurde die Effektivitaet von Kombinationen unterschiedlicher reaktiver Materialien zur Sanierung untersucht. Von den untersuchten Kombinationen erwies sich die Hintereinanderschaltung von reduzierendem Eisen und Aktivkohle als besonders effektiv. Reduzierbare chlorierte Kohlenwasserstoffe werden im Eisen entfernt, die verbleibenden Kontaminanten adsorbieren auf der Aktivkohle. Auch die Hintereinanderschaltung von Eisen und Sauerstoff abgebenden ORC, in denen ein aerober mikrobieller Abbau statt findet, ist zur Entfernung von Mischkontaminationen geeignet. Eine Kostenschaetzung zeigt, dass die Kombination von Eisen und Aktivkohle in Abhaengigkeit von der Zusammensetzung der Kontamination guenstiger als Aktivkohle allein sein kann und generell guenstiger als die Kombination von Eisen und ORC ist. Ohne ein guenstigeres Verfahren zum Einbringen von Sauerstoff in den Aquifer wird die Hintereinanderschaltung von Eisen und Aktivkohle zur Sanierung von Mischkontaminationen empfohlen. Im direkten Abstrom von reaktiven Eisenbarrieren (auch in Kombination mit Aktivkohle) sind die Grenzwerte fuer Fe(II) und pH entsprechend der Trinkwasserverordnung ueberschritten. Im Abstrom von ORC-Reaktoren werden die zulaessigen Werte fuer Mg und pH ueberschritten. Untersuchungen im Abstrom dieser reaktiven Materialien zeigen, dass die hohen pH-Werte durch den Kontakt mit dem Aquifermaterial auf Aquifer-typische Werte gepuffert werden, die ueblicherweise unter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung liegen. Mit Erschoepfen der Pufferkapazitaet des Bodens breitet sich jedoch eine Zone mit erhoehtem pH-Wert im Aquifer aus. Die Geschwindigkeit dieser Ausbreitung haengt vom pH-Wert und dem Aquifermaterial ab. Gerade fuer sehr Organik reiche Boeden wie in Bitterfeld wird auch eine lange anhaltende Desorption von Schadstoffen aus dem Aquifermaterial beobachtet, durch die das saubere Wasser, das die Sanierungsanlage verlaesst, wieder mit Schadstoffen beladen wird, was zu einer anhaltenden Nutzungseinschraenkung fuehrt. (orig.)

 18. An overview of possible High Temperature Gas-cooled Reactors - Gas Turbine (HTGR-GT) systems for the production of electricity and heat. Includes a technical assessment of the suitability for a small Dutch cogeneration plant; Een overzicht van mogelijke HTGR-GT systemen voor produktie van elektriciteit en warmte. Met technische beoordeling van geschiktheid voor een kleine Nederlandse W/K centrale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kikstra, J.F

  1997-06-01

  There is a large number of different configurations for the combination of a closed cycle gas turbine (CCGT) system and a high-temperature gas-cooled reactor (HTGR). Based on the results of a literature survey an overview of such configurations is presented and a comparison is made for their appropriateness for a small cogeneration system (<60 MWt) to be used in the Netherlands. However, most cycles can only be applied for large-scale energy production or supply heat on a too low temperature level. The direct, recuperated cycle is the only suitable cycle, while that cycle is a simple system and shows an acceptable electric and total efficiency. Calculations were carried out for the co-production of hot water (75-125C and 40-70C) and for steam (10 bar, 220C). By means of a static model and an optimizer the feasible efficiencies for different heat demand are determined. The maximum electric efficiency is 42% for the co-production of hot water and 38% for the co-production of steam. 28 refs.

 19. Structural investigation of the amorphous/crystalline interface by means of quantitative high-resolution transmission electron microscopy on the systems a-Si/c-Si and a-Ge/c-Si; Strukturelle Untersuchung der amorph/kristallinen Grenzflaeche mittels quantitativer hochaufloesender Transmissionselektronenmikroskopie an den Systemen a-Si/c-Si und a-Ge/c-Si

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thiel, K.

  2006-11-02

  In this Thesis the interfaces between covalently bonded crystalline and amorphous materials were studied with regard to the induced ordering in the amorphous material in the interfacial region by means of high-resolution transmission electron microscopy (HREM). The interface between amorphous germanium and crystalline silicon and the interface between amorphous and crystalline silicon served as material system. In order to quantify the influence of the crystalline order on the amorphous material, the HREM images were periodically averaged along the interface. The intensity components, which are correlated with the period of the lattice image, could thus be separated from the statistical intensity fluctuations, which are characteristic for images of amorphous materials. Since amorphous materials can only be described meaningful by statistical distribution functions, for the induced order a three-dimensional distribution function {rho}{sub 3D}(r) was taken as a basis, which describes the probability to find an atom in the amorphous material, if r=0 is the position of an atom in the crystal. Its two-dimensional projection, {rho}, can be determined using iterative image matching techniques on averaged experimental and simulated interface images. For the analyzed material systems {rho} exhibits lateral ordering as well as a pronounced layering in the vicinity of the interface. In the case of the a-Si/c-Si sample the mean orientation of bonds was 70.5 , as is in the case of the undistorted diamond lattice, while for the a-Ge/c-Si sample 65 resulted. The standard deviation for the distribution of the deviations from the mean bond angle yields for the a-Ge/c-Si sample in the first atomic layer a value of 11.3 and for the a-Si/c-Si sample 1.9 . These results suggest the conclusion, that the differences in these values are to be interpreted as the reaction of the amorphous material to the volume misfit. Although for both material systems 1.4 nm was calculated for the width of the transition region, it could be shown, that there is a qualitative difference in the localization of the atom distribution in the first three atomic layers. In addition, the lateral structural differences along the interface were analyzed for the a-Ge/c-Si sample and a method presented, which makes it possible to mark differences between two distribution functions as significant. On the basis of the achieved results it could be shown, that significant structural variations along the interface do not appear up to the second atomic layer. The atom distribution of the first layer remained constant within the errors, which indicates homogenous properties for this layer on the scale of the image region ({approx}23 nm). (orig.)

 20. Preparation and characterisation of Pt/Al{sub 2}O{sub 3} systems as a model of aerosol-type emissions from automobile catalytic converters; Praeparation und Charakterisierung von Pt/Al{sub 2}O{sub 3}-Systemen als Modell fuer aerosolfoermige Emissionen aus Automobilkatalysatoren (VPT 08A)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruehle, T.; Schloegl, R. [Max-Planck-Gesellschaft, Berlin (Germany). Abt. Anorganische Chemie

  1997-12-31

  The present project was carried out on the basis of available emission data and the known toxicity of platinum compounds. Its aim was to synthesise manageable amounts of a model substance suitable for toxicological screening. [Deutsch] Unter Augenmerk auf die Emissionsdaten und auf die bekannte Toxizitaet von Platinverbindungen sollte versucht werden, handhabbare Mengen einer Modellsubstanz zu synthetisieren, um so toxikologische Reihenversuche zu ermoeglichen. (orig.)

 1. Solar-driven refrigeration technologies; Koeltechnologieen op zonne-energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Cillis, S.; Infante Ferreira, C.A. [Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Krieg, J. [Unilever Foods and Health Research Institute, Vlaardingen (Netherlands)

  2005-12-01

  A review is presented of solar driven refrigeration technologies. A subdivision is made between electric driven and thermal driven systems. Their potential and stage of development are discussed. The electric driven systems include Stirling, thermo-acoustic, thermoelectric, electrochemical and membrane assisted absorption systems. The thermal driven systems include absorption and adsorption systems. A model is used to compare the performance of the different solutions. [Dutch] Dit artikel geeft een overzicht van zon-aangedreven koeltechnologieen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen elektrisch en thermisch aangedreven systemen. Hun potentieel en niveau van ontwikkeling worden besproken. De elektrisch aangedreven systemen omvatten Stirling, thermo-akoestisch, thermo-elektrisch, elektrochemisch en membraanondersteund absorptiesystemen.De warmte-aangedreven systemen omvatten absorptie en adsorptie. Er wordt gebruik gemaakt van een model om de prestaties van de verschillende alternatieven onderling te vergelijken.

 2. Linear open-loop and closed-loop control theory. Modelling of control paths, robust stability, design of robust controllers, trajectory control with follow-up contorl, polynomial description of MIMO systems, time discrete control loops and scanning control loops; Lineare Regelungs- und Steuerungstheorie. Modellierung von Regelstrecken, Robuste Stabilitaet und Entwurf robuster Regler, Trajektoriensteuerung mit Folgeregelung, Polynomiale Beschreibung von MIMO-Systemen, Zeitdiskrete und Abtastregelkreise

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reinschke, K. [Technische Univ. Dresden (Germany). Inst. fuer Regelungs- und Streuerungstheorie

  2006-07-01

  After the introduction of bachelor and master studies in Germany, new training concepts are required. In the field of engineering, there is a lack of research-oriented German-language textbooks which are also suited for further training of professionally experienced engineers. The author addresses readers with good prior knowledge of mathematics and application-oriented basic training in open-loop and control-loop engineering who intend to deepen their knowledge of the methods of control of linear time-continuous processes. The reader is enabled to apply the mathematical tools of linear system theory for control purposes. Unavoidable uncertainties in the modelling of control paths are considered. The focus is on function theoretical and algebraic aspects which enable the design of robust stabilising controllers as well as trajectory control and follow-up control and also the time-continuous treatment of scanning control loops. There are many examples to illustrate the general laws that are presented. (orig.) [German] Die Einfuehrung von gestuften Bachelor- und Master-Studiengaengen erfordert neue Ausbildungskonzepte. Fuer die Master- und Promotionsstudiengaenge der Ingenieure mangelt es bisher an forschungsorientierten deutschsprachigen Lehrwerken, die zugleich auch zur Fortbildung von berufserfahrenen Ingenieuren geeignet sind. Dieses Buch traegt zur Behebung dieses Mangels bei. Der Autor wendet sich an Leser, die eine gute mathematische Vorbildung und eine anwendungsorientierte Grundausbildung in Regelungs- und Steuerungstechnik abgeschlossen haben und nun tiefer in die Methoden der Regelung und Steuerung von linearen zeitkontinuierlichen Prozessen eindringen wollen. Der Leser wird befaehigt, die mathematischen Werkzeuge der linearen Systemtheorie fuer regelungstechnische Zwecke einzusetzen. Bei der Modellierung von Regelstrecken werden die unvermeidlichen Unbestimmtheiten beruecksichtigt. Im Zentrum stehen die funktionentheoretischen und algebraischen Zusammenhaenge, die sowohl den Entwurf robuster stabilisierender Regler als auch die Trajektoriensteuerung mit Folgeregelung sowie die zeitkontinuierliche Behandlung von Abtastregelkreisen ermoeglichen. Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der allgemeinen Gesetzmaessigkeiten. (orig.)

 3. Guided Surgery in de implantologie: een overzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Tahmaseb, A.; Wismeijer, D.; Derksen, W.D.C.

  2015-01-01

  Het gebruik van Guided Surgery (computergeleide chirurgie) staat binnen de orale implantologie al jaren in de belangstelling van tandartsen en onderzoekers. Met betrekking tot de nauwkeurigheid van deze systemen lopen de klinische en wetenschappelijke resultaten uiteen. Ook zijn in de literatuur

 4. Robot, Cyborg, Hubot: Arbeidsrecht in de ‘second machine age’

  NARCIS (Netherlands)

  Popma, J.R.

  2015-01-01

  Voor de komende jaren wordt een versnelde opmars van robots op de werkvloer voorzien. Deze bijdrage bevat enige bespiegelingen over de vragen die robotisering en het gebruik van artificieel intelligente systemen oproepen voor het arbeidsrecht. Zo wordt aandacht besteed aan het gebruik van

 5. Objectgeorienteerde domeinanalyse : Een systematische aanpak voor het ontwerp van UML-klassendiagrammen

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.I. Peeters; drs. ir. J.F. Vonken

  2001-01-01

  Dit boek is bedoeld voor analisten van objectgeoriënteerde systemen en degenen die hiervoor in opleiding zijn. Maar het boek kan ook interessant zijn voor wie zich bezig houdt met informatiemodellering in het algemeen. Dit boek beschrijft de EXPO-methode (expression based object modeling) waarmee op

 6. The Mollier diagram in theory and practice. Part 2. Evaporative indirect static dew point cooling and the Mollier diagram; Het Mollierdiagram in theorie en praktijk. Deel 2. Verdampingskoeling verklaard vanuit het Mollierdiagram

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uges, P.G.H. (ed.) [StatiqCooling, Deventer (Netherlands)

  2007-02-15

  The use of direct and indirect adiabatic cooling, and recently in particular indirect diabatic cooling (dew point cooling) require knowledge of the Mollier diagram. [Dutch] Het gebruik van direct en indirect werkende adiabatische koeling en recentlijk vooral de indirect werkende systemen zoals diabatische koeling (dauwpuntkoeling, al of niet uitgevoerd als statische koeling) vragen om kennis van het Mollierdiagram.

 7. The Mollier diagram in theory and practice. Part 3. Examples on Calculation of Dew Point Cooling; Het Mollierdiagram in theorie en praktijk. Deel 3. Rekenvoorbeelden Dauwpuntkoeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kouwenhoven, H.J.L. [Frigidarium, Driebergen-Rijsenburg (Netherlands); Huizinga, H.T. [Heat Transfer Holland HTH, Zuidwolde (Netherlands); Bootsveld, N.R. [YNO, Delft (Netherlands); Janssen, M. [Re-gent, Helmond (Netherlands); Uges, P.G.H. [StatiqCooling, Deventer (Netherlands)

  2007-04-15

  The use of direct and indirect adiabatic cooling, and recently in particular indirect diabatic cooling (dew point cooling) require knowledge of the Mollier diagram. [Dutch] Het gebruik van direct en indirect werkende adiabatische koeling en recentlijk vooral de indirect werkende systemen zoals diabatische koeling (dauwpuntkoeling, al of niet uitgevoerd als statische koeling) vragen om kennis van het Mollierdiagram.

 8. The sphere as a concentrator. Innovative modular technology - a practice report; Die Kugel als Konzentrator. Neuartige Modultechnik - ein Praxisreport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broessel, Andre [Rawlemon Solar Architecture, Barcelona (Spain); Rawlemon Solar Architecture, Duesseldorf (Germany)

  2013-10-01

  Spherical lenses act like an optical tracker. They double the solar yields generated by solar concentrating systems. This opens up new applications for architecture. [German] Kugellinsen wirken wie optische Tracker. Sie verdoppeln die Solarertraege aus konzentrierenden Systemen. Das eroeffnet neue Anwendungen fuer die Architektur.

 9. Kosten SAP-beheer met vier knoppen te besturen

  NARCIS (Netherlands)

  Heemstra, F.J.; Jonker, A.; Kusters, R.J.

  2007-01-01

  Over de beheerkosten van ERP-systemen is weinig bekend. Er is sprake van een Babylonische spraakverwarring, zeggen de auteurs van dit artikel. Vijf ondernemingen hebben de hoofden bij elkaar gestoken en zijn op onderzoek uitgegaan. Het onderzoek leert dat slechts vier factoren bepalend zijn voor de

 10. Controlling organised crime : Organisational changes in the law enforcement and prosecution services of the EU member states: final report on the research project 98/FAL/145 funded by the EU 'Falcone programme and the Dutch Ministry of Justice (WODC)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Monica den; Doelle, Patrick

  2000-01-01

  Doel van dit onderzoek is na te gaan of de strafrechtelijke systemen van de EU-lidstaten naar elkaar toegroeien, onder invloed van samenwerking in de bestrijding van criminaliteit. Voor elk van de lidstaten zijn ontwikkelingen geanalyseerd en beschreven. Er is geen sprake van een algehele integratie

 11. Rhythmic complexity and predictive coding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vuust, Peter; Witek, Maria A G

  2014-01-01

  Musical rhythm, consisting of apparently abstract intervals of accented temporal events,has a remarkable capacity to move our minds and bodies. How does the cognitive systemenable our experiences of rhythmically complex music? In this paper, we describe somecommon forms of rhythmic complexity...

 12. Climatic change and tourism. Survey of potential consequences for tourism in the Netherlands; Klimaatverandering en toerisme. Inventarisatie potentiele gevolgen voor Nederlands toerisme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amelung, B. [International Centre for Integrative Studies, Maastricht University, Maastricht (Netherlands)

  2002-03-01

  A description is given of a project in which an integrated analysis will be given of the possible consequences of climatic change for natural systems, economical sectors, land use, health and recreation in the Netherlands. [Dutch] Dit project beoogt een geintegreerde analyse te geven van de mogelijke consequenties van klimaatverandering voor natuurlijke systemen, economische sectoren, landgebruik, gezondheid en recreatie in Nederland.

 13. A270 Demo Schokgolfdemping

  NARCIS (Netherlands)

  Netten, B.D.; Broek, T.H.A. van den; Blom, G.

  2010-01-01

  In februari 2010 zijn een aantal grootschalige experimenten uitgevoerd op de A270 tussen Helmond en Eindhoven. Het doel van deze experimenten is om de potentie van coöperatieve systemen te demonstreren voor het dempen van schokgolven en daarmee de mobiliteit op de Nederlandse snelwegen te kunnen

 14. Multidetector-row computed tomography imaging of prosthetic heart valves: clinical and experimental aspects

  NARCIS (Netherlands)

  Symersky, P.

  2012-01-01

  Tot voor kort had het afbeelden van hartklepprothesen (kunstkleppen) door middel van een CT-scan geen aanvullende waarde. Kunstkleppen zijn bewegende metalen objecten, en daardoor werden CT-beelden vervormd door artefacten en dubbelcontouren. De huidige CT-systemen kunnen echter vaak wel een

 15. Gebruik van elektriciteit: Domotica: Huis van de toekomst: Klas 4 havo

  NARCIS (Netherlands)

  van Buuren, O.; van der Lee, M.

  2008-01-01

  Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. We richten ons daarbij ook op het huis van de toekomst. Bij de elektriciteitsleer ligt de nadruk op het gebruik van elektriciteit in huis, bij de automatisering op intelligente systemen in huis. Er komt een vervolg module domotica 2 als

 16. Toeval

  NARCIS (Netherlands)

  Haakma, S.; Lemmens, E.; Meester, R.; Nijhuis, T.; Dieks, D.G.B.J.

  2003-01-01

  De sterrenkundige Fred Hoyle vergeleek de verklaring van de evolutie van leven op aarde op grond van toeval met een orkaan die over een autokerkhof raast en een auto geheel in elkaar zet. Het lijkt vergezocht, dat complexe systemen (in dit geval biologische) ontstaan zouden zijn door louter

 17. Medicinsk Optimering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkholm, Klavs

  2010-01-01

  En undersøgelse af anvendelsen af medicin til optimering af koncentration, hukommelse og følelsestonus. Efterfulgt af etiske overvejelser og anbefalinger til det politiske system......En undersøgelse af anvendelsen af medicin til optimering af koncentration, hukommelse og følelsestonus. Efterfulgt af etiske overvejelser og anbefalinger til det politiske system...

 18. Diervriendelijk dieren houden zonder rugklachten

  NARCIS (Netherlands)

  Roelofs, H.; Vermeer, H.M.

  2007-01-01

  Onderzoekers hebben de fysieke belasting van diervriendelijke systemen in de varkens- en leghennenhouderij vergeleken met die op gangbare gezinsbedrijven. Het blijkt dat bij de (ver)bouw van een diervriendelijke stal de hoeveelheid arbeid en fysieke belasting is te beperken door rekening te houden

 19. Wege zur Entdeckung von Communities in Folksonomies

  OpenAIRE

  Jäschke, Robert; Hotho, Andreas; Schmitz, Christoph; Stumme, Gerd

  2006-01-01

  Ein wichtiger Baustein des neu entdeckten World Wide Web - des "Web 2.0" - stellen Folksonomies dar. In diesen Systemen können Benutzer gemeinsam Ressourcen verwalten und mit Schlagwörtern versehen. Die dadurch entstehenden begrifflichen Strukturen stellen ein interessantes Forschungsfeld dar. Dieser Artikel untersucht Ansätze und Wege zur Entdeckung und Strukturierung von Nutzergruppen ("Communities") in Folksonomies.

 20. Neural substrate and the timing of behaviour in a multiple clock system

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, Daniel Rutger

  2007-01-01

  In zoogdieren zijn vele processen in gedrag en fysiologie ritmisch. Deze ritmen worden veelal aangedreven door interne klok systemen. Het bekendste klok systeem is die in de suprachiasmatische kernen (SCN) in de hypothalamus. Een transcriptionele ‘feedback loop’ in de SCN zorgt voor een circadiane

 1. Value Co-creation in the Cloud : Understanding Software-as-a-Service-Driven Convergence of the Enterprise Systems and Financial Services Industries

  NARCIS (Netherlands)

  Teracino, Elizabeth Anne

  2017-01-01

  Enterprise systemen worden meer en meer gehost in de cloud en aangeboden als een dienst, volgens het zogenaamde software-als-een-dienst (Software-as-a-Service, of afgekort, SaaS) business model. Ook financiële dienstverleners zijn SaaS aan het invoeren en passen hierdoor de wijze waarop zij hun

 2. Consumer-oriented Sustainable Energy Concepts; Consumentgerichte Duurzame Energieconcepten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuiper, H.J. [Universiteit Twente UT, Enschede (Netherlands)

  2009-10-15

  A study on the willingness of potential buyers of newly built houses to invest in energy efficient systems in order to realize a sustainable dwelling [Dutch] Een onder zoek naar de bereidheid van potentiele kopers van nieuwbouw woningen tot het investeren in energetische systemen om te komen tot een duurzame woning.

 3. eHealth voor Zorgprocesinnovatie : e-book

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. A.L. Cordia

  2015-01-01

  Het E-book 'eHealth voor Zorgprocesinnovatie' van ir. Anneloes Cordia, expert bij Kenniscentrum Zorginnovatie, heeft als doel eHealth en ICT-systemen in de zorg in verband te brengen met de belangrijke kwaliteitsdoelstellingen zoals doelmatigheid en transparantie. Daarnaast biedt het E-book

 4. Embedded Linux in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Embedded Linux wordt bij steeds meer grote bedrijven ingevoerd als embedded operating system. Binnen de opleiding Technische Informatica van Fontys Hogeschool ICT is Embedded Linux geïntroduceerd in samenwerking met het lectoraat Architectuur van Embedded Systemen. Embedded Linux is als vakgebied

 5. From the Grid to the Smart Grid, Topologically

  NARCIS (Netherlands)

  Pagani, Giuliano Andrea

  2014-01-01

  De energiesystemen van de toekomst zullen zeer verschillend zijn in vergelijking met de systemen van vandaag. Decentrale producties van energie door zonnepanelen, kleine windmolens of elektrische auto’s kunnen een nieuw paradigma van productie en verbruik creëren, waar elke gebruiker een producent

 6. Management control van ondersteunende diensten

  NARCIS (Netherlands)

  Vosselman, E.G.J.

  1996-01-01

  In dit artikel worden alternatieve inrichtingstypen van ‘management control’-systemen voor ondersteunende (facilitaire) diensten algeleid. Daaraan voorafgaand wordt de ‘management control’-functie in algemene zin beschreven. Het oorspronkelijke ‘management control’ raamwerk van Anthony (1988) wordt

 7. Estimation of the total population moving into and out of the 20 km evacuation zone during the Fukushima NPP accident as calculated using 'Auto-GPS' mobile phone data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hayano, Ryugo S.; Adachi, Ryutaro

  2013-01-01

  The first objective data showing the geographical locations of people in Fukushima after the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant accident, obtained by an analysis of GPS (Global Positioning System)-enabled mobile phone logs, are presented. The method of estimation is explained, and the flow of people into and out of the 20 km evacuation zone during the accident is visualized. (author)

 8. Stressgevoeligheid als onderliggend mechanisme voor angstproblemen? Bevindingen uit de TRAILS-studie. [Stress reactivity as an underlying mechanism of anxiety? Findings from the TRAILS study

  NARCIS (Netherlands)

  Greaves-Lord, K.; Verhulst, F.C.; Oldehinkel, A.J.; Ormel, J.; Huizink, A.C.

  2009-01-01

  Het recente Nederlandse trails-onderzoek richtte zich onder meer op de relatie tussen angst en de reactiviteit van twee belangrijke stresssystemen: het autonome zenuwstelsel en de hypofyse-bijnieras. Beide systemen bleken, wanneer men ze geïsoleerd onderzoekt, een bescheiden rol te spelen in het

 9. Biological dynamic lighting in an office building; Biologisch dynamische verlichting in een kantoorgebouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Professional Lighting Designers' Association PLDA, Guetersloh (Germany)

  2011-12-15

  The aim of so-called biodynamic lighting systems is to influence human biological rhythms such that productivity, alertness, wellbeing and health are improved. In the office building of Grontmij in Amersfoort, Netherlands, experiments were carried out with biodynamic lighting systems. [Dutch] In de afgelopen jaren hebben verschillende fabrikanten biologisch dynamische verlichtingssystemen op de markt gebracht. Uitgangspunt voor dergelijke systemen is om biologische ritmen van de mens zodanig te beinvloeden dat productiviteit, alertheid, welbevinden en ook de gezondheid in meer of mindere mate verbeteren. Om ervaring in de kantooromgeving op te doen, is een aantal van deze systemen op diverse locaties in het gebouw van de Grontmij in Amersfoort aangebracht. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden en eigenschappen ervan in de praktijk.

 10. Measures for sustainable energy in the livestock farming industry; Maatregelen duurzame energie veehouderijsector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schellekens, J. [DLV Bouw Milieu en Techniek, Uden (Netherlands)

  2010-07-15

  The sectors of pig farming, poultry farming and veal farming have been examined for sustainable energy deployment options in agricultural businesses. These are systems are ready for practice and to be used by individual businesses. Background information is provided on energy saving, deployment of photovoltaic energy, solar collectors, biomass incineration, heat pumps, air conditioning with ground water, and practical experiences in the deployment of sustainable energy systems. Moreover, an overview is given of subsidies and fiscal opportunities for sustainable energy deployment by agricultural businesses [Dutch] Voor de sectoren varkenshouderij, pluimveehouderij en vleeskalverhouderij is onderzocht wat de toepassingsmogelijkheden zijn van duurzame energie (DE) op agrarische bedrijven. Het betreft systemen welke praktijkrijp zijn en te gebruiken op individuele bedrijven. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over energiebesparing, toepassen van photovoltaische energie, zonnecollectoren, verbranden van biomassa, warmtepompen, luchtconditionering met grondwater, praktijkervaringen in de toepassing van duurzame energiesystemen. Ook wordt een overzicht geven van subsidies en fiscale mogelijkheden voor toepassen van DE-systemen op agrarische bedrijven.

 11. Comparison of air conditioners for horticulture; Vergelijking van luchtbehandelingssystemen voor de tuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Knoll, B.; Hendriksen, L. [TNO, Delft (Netherlands)

  2011-12-15

  The desire to reduce energy consumption in the greenhouse sector results into new techniques and applications. As such air conditioners are applied in greenhouses. They serve to control temperature, relative humidity and air flow in the greenhouse. However, because of the totally different climatic conditions in the greenhouses such systems must be adapted. TNO investigates how the systems can be evaluated properly [Dutch] De wens om het energieverbruik in de glastuinbouw omlaag te brengen, leidt tot nieuwe technieken en toepassingen. Zo vinden in de utiliteit gangbare luchtbehandelingssystemen nu ook hun weg naar de kas. Ze dienen om temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en luchtbeweging in de kas te beheersen. Maar vanwege de totaal andere klimaatomstandigheden moeten de systemen worden aangepast. TNO onderzoekt hoe de systemen goed kunnen worden geevalueerd.

 12. Ontologie-basierte Definition von Anforderungen an Validierungswerkzeuge in der Fahrzeugtechnik

  OpenAIRE

  El-Haji, Mohanad

  2016-01-01

  Die Aktivitäten Validierung und Verifizierung nehmen eine zentrale Rolle in der Produktentwicklung ein. Im Zuge von Validierungs- und Verifizierungsaktivitäten werden Versuche durchgeführt, um eine Prognose hinsichtlich des zukünftigen Verhaltens von Systemen zu erstellen. Die in dieser Arbeit entwickelte Methode leistet einen Beitrag zur Steigerung der Effizienz und Effektivität der Validierung und Verifizierung bei innovativen Fahrzeugentwicklungen.

 13. Cantilever systems for the next generation of biomechanical sensors

  OpenAIRE

  Lazzarino, Marco

  2012-01-01

  Ieder interactief systeem gebruikt apparaten om informatie over de omgeving te verkrijgen. Ook de mens gebruikt apparaten om zijn omgeving te onderzoeken; tast- en gehoor-apparatuur voor mechanische impulsen, zicht- voor elektromagnetische en smaak- en reuk- voor chemische eigenschappen. Het gaat om thermometers, microfoons, ccd camera’s, enzovoort: allemaal sensoren die onze waarnemingsmogelijkheden vergroten, prestaties verbeteren en soms zelfs de mens vervangen in autonome systemen. In de ...

 14. Ein praxisorientierter empirischer Ansatz zur Bestimmung des Ausfallverhaltens konventioneller Bremssysteme in Personenkraftwagen

  OpenAIRE

  Althaus, Dirk

  2009-01-01

  Der Funktionsumfang im Kraftfahrzeug nimmt bekanntlich stetig zu. Neben vollständig neu entwickelten Systemen werden aber auch bestehende durch zusätzliche Funktionen erweitert. Besonders für Sicherheitssysteme kann dies weitreichende Folgen haben, da solche Mehrbelastungen nicht nur zur Minderung der Zuverlässigkeit beitragen können, sondern evtl. auch die Sicherheit herabsetzen. Durch die steigende Vernetzung der Systeme und Komponenten untereinander ist es darüber hinaus nicht mehr aus...

 15. Synthesis and applications of multifunctional hybrid materials based on microgel particles

  OpenAIRE

  Jia, He

  2016-01-01

  Die Kombination aus anorganischen Nanopartikeln und Mikrogelen in einem hybriden System erlaubt die Herstellung von Materialien mit vielseitigen neuen Eigenschaften. Im Idealfall weisen solche hybriden Materialien neben den Eigenschaften von beiden indivduellen Systemen zusätzlich synergetische Effekte auf, welche aus den Interaktionen zwischen dem anorganischen Nanopartikel und dem Mikrogel resultieren. Im ersten Teil dieser Arbeit wird eine neuartige und eingängige Methode zur Herstellung ...

 16. Hacking of water and electric utilities; Waterzuiveringen zijn gemakkelijk te hacken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van de Kelft, D. [Waterschapsbedrijf Limburg, Roermond (Netherlands)

  2004-03-01

  Attention is paid to the fact that control systems (Supervisory Control and Data Acquisition Systems or SCADA) of electric power plants and water purification installations are easy targets for hackers and computer viruses. [Dutch] De besturingssystemen van energiecentrales en waterzuiveringsinstallaties worden steeds vaker gekoppeld aan internet of andere netwerken in het bedrijf. Dat maakt de systemen een gemakkelijk doelwit voor hackers en virussen. Er wordt gepleit voor een integrale aanpak van de beveiliging.

 17. Erfolgreiche Koordination durch Kultur? : Herrschaftsmythen der Frühen Neuzeit und die Organizational-Culture-These

  OpenAIRE

  Ewert, Ulf Christian

  1998-01-01

  Herrschaftsmythen können als spezifische Gestaltungselemente einer Organisationskultur interpretiert werden. Sie waren in den frühneuzeitlichen Systemen Mittel des politischen Zusammenwirkens, gerichtet auf Integration und Definition der jeweiligen Organisation. Gegenstand der Untersuchung sind neun frühneuzeitliche Mythen, darunter der Roi Soleil, Neues Israel und Wilhelm Tell. Hinterfragt wurden wahrgenommene Ähnlichkeiten zwischen den neun Mythen, deren integrative und revolutionäre Muster...

 18. Tutoring Mentoring Peer Consulting

  OpenAIRE

  Szczyrba, Birgit; Wildt, Johannes

  2006-01-01

  Consulting, Coaching und Supervision, Tutoring, Mentoring und kollegiale Beratung: Beratungsangebote verschiedenster Art werden wie selbstverständlich in den Berufen nachgefragt, die mit Beziehung und Interaktion, mit komplexen sozialen Organisationen und Systemen, mit hoher Verantwortlichkeit, aber unsicheren Handlungsbedingungen zu tun haben. Mittlerweile beginnt diese Nachfrage auch in den Hochschulen zu steigen. Eine solche Steigerung wird ausgelöst durch den Wandel in den Lehr-Lernkultur...

 19. Exergames for health and fitness: the roles of GPS and geosocial apps

  OpenAIRE

  Boulos, Maged N Kamel; Yang, Stephen P

  2013-01-01

  Large numbers of children and adolescents in Canada, UK and USA are not getting their recommended daily dose of moderate to vigorous physical activity, and are thus more prone to obesity and its ill health effects. Exergames (video games that require physical activity to play) are rapidly gaining user acceptance, and may have the potential to increase physical activity levels among young people. Mobile exergames for GPS (global positioning system)-enabled smartphones and mini-tablets take pla...

 20. Occurence of non-Fermi-liquid behaviour in the f electron systems Ce{sub 1-x}La{sub x}Ni{sub 9}Ge{sub 4}, UCu{sub 5-x}Pd{sub x} and UCu{sub 9}Sn{sub 4}; Auftreten von Nicht-Fermi-Fluessigkeitsverhalten in den f-Elektronen-Systemen Ce{sub 1-x}La{sub x}Ni{sub 9}Ge{sub 4}, UCu{sub 5-x}Pd{sub x} und UCu{sub 9}Sn{sub 4}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Killer, U.

  2005-07-01

  In the present thesis the experimental determination of lattice parameters, electrical conductivity, magnetic susceptibility, and specific heat of the named substances at ultralow temperatures is described. (HSI)

 1. Energy care in relation to your management system. Linking lists between the Reference Energy Care and ISO 14001, ISO 9001 and HACCP; Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking lists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001, ISO 9001 en HACCP

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  Several so-called care systems are in use at institutes and companies. For efficiency reasons it makes sense to integrate an energy care system to the existing care system. For the so-called Reference Energy Care, developed by the Netherlands Agency for Energy and the Environment (Novem) links to three of the most important care systems have been elaborated: environmental care according to ISO 14001, the quality care system ISO 9001:2000 and the food safety system Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). The elaboration resulted in three tables, indicating the connections ('linking lists') between each of those care systems and the Reference Energy Care system and how energy care can be integrated into those systems. [Dutch] Bij instellingen en bedrijven zijn diverse zorgsystemen in gebruik. Het is zinvol om energiezorg - waar mogelijk - in een dergelijk bestaand systeem op te nemen. Meerdere zorgsystemen naast elkaar in stand houden is minder efficient dan de systemen integreren tot een systeem. Novem heeft daarom voor haar Referentie Energiezorg de link laten uitwerken naar drie van de meest voorkomende systemen: milieuzorg volgens ISO 14001, het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001:2000 en het voedselveiligheidssysteem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Hieruit zijn drie tabellen voortgekomen, die aangeven welke verbanden er zijn tussen elk van deze zorgsystemen en de Referentie Energiezorg en hoe u energiezorg kunt integreren in elk van deze systemen. Deze tabellen worden aangeduid als 'linking lists' en u kunt ze gebruiken als hulpmiddel bij het integreren van energiezorg in uw eigen zorgsysteem. U vindt ze in deze brochure.

 2. Experiences with a technically oriented plant management system; Erfahrungen mit einem technisch orientierten Betriebs-Management-System

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haffmann, E. [GiS Gesellschaft fuer integrierte Systemplanung mbH, Erlangen (Germany)

  2000-07-01

  This contribution first deals with the duality of mercantile and technical plant management systems. The following aspects are considered: reasons for and history of this duality; different approaches taken by mercantile and technical plant management systems; differences in the standardisability of mercantile and technical tasks. Dissolution of the duality through coordinated interplay. The author then goes on to explain the most important components of technically oriented maintenance management. These include the collection of technical plant data (with maintenance-relevant data and relations); the establishment of recurring tasks, the commissioning method (involving occupational safety, packaging and evaluation), compilation of manuals, reporting and accompanying plant documentation. The following tools are useful for DP-assisted maintenance: depiction of organisational and operational structures (authorisation system + IBFS application); workflow systems; modelling (data and object models); navigators; form and dialogue generators; integration of external software (project planning, CAD and Office); interface to mercantile systems. Some highlights of the C/S-IBFS were demonstrated in practice at the symposium. [German] Das Referat behandelt zunaechst die Dualitaet von kaufmaennischen und technischen Betriebs-Management-Systemen anhand folgender Aspekte: - Gruende und Historie dieser Dualitaet, - unterschiedliche Loesungsansaetze von kaufmaennischen und technischen Betriebs-Management-Systemen, - unterschiedliche Standardisierbarkeit von kaufmaennischen und technischen Aufgabenstellungen, - Aufloesung der Dualitaet durch koordniertes Zusammenwirken. Sodann werden wichtige Bausteine eines technisch orientierten Instandhaltungs-Managements erlaeutert. Dazu gehoeren die technische Anlagenerfassung (mit instandhaltungsrelevanten Daten und Relationen), die Einrichtung wiederkehrender Aufgaben, das Arbeitsauftragsverfahren (mit Arbeitssicherheit, Paketierung und

 3. Energy care in relation to your management system. Linking lists between the Reference Energy Care and ISO 14001, ISO 9001 and HACCP; Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking lists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001, ISO 9001 en HACCP

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  Several so-called care systems are in use at institutes and companies. For efficiency reasons it makes sense to integrate an energy care system to the existing care system. For the so-called Reference Energy Care, developed by the Netherlands Agency for Energy and the Environment (Novem) links to three of the most important care systems have been elaborated: environmental care according to ISO 14001, the quality care system ISO 9001:2000 and the food safety system Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). The elaboration resulted in three tables, indicating the connections ('linking lists') between each of those care systems and the Reference Energy Care system and how energy care can be integrated into those systems. [Dutch] Bij instellingen en bedrijven zijn diverse zorgsystemen in gebruik. Het is zinvol om energiezorg - waar mogelijk - in een dergelijk bestaand systeem op te nemen. Meerdere zorgsystemen naast elkaar in stand houden is minder efficient dan de systemen integreren tot een systeem. Novem heeft daarom voor haar Referentie Energiezorg de link laten uitwerken naar drie van de meest voorkomende systemen: milieuzorg volgens ISO 14001, het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001:2000 en het voedselveiligheidssysteem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Hieruit zijn drie tabellen voortgekomen, die aangeven welke verbanden er zijn tussen elk van deze zorgsystemen en de Referentie Energiezorg en hoe u energiezorg kunt integreren in elk van deze systemen. Deze tabellen worden aangeduid als 'linking lists' en u kunt ze gebruiken als hulpmiddel bij het integreren van energiezorg in uw eigen zorgsysteem. U vindt ze in deze brochure.

 4. Solar heat and heat pump. What benefits?; Solarthermie und Waermepumpe. Was bringt's?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Droescher, Angela; Heinz, Andreas [Technische Univ. Graz (Austria). Inst. fuer Waermetechnik; Gerardts, Bernhard [Solid GmbH, Graz (Austria)

  2013-11-08

  If solar heating and heat pumps work together, then usually in a single-family house. The fact that there is another way, shows a large solar heating system in Graz. Investigations show what potential there is in this type of system and where special attention is needed. [German] Wenn Solarwaerme und Waermepumpen zusammenarbeiten, dann meist im Einfamilienhaus. Dass es auch anders geht, zeigt eine Grossanlage bei Graz. Untersuchungen zeigen, welche Potenziale es bei Systemen dieser Art gibt und worauf besonders zu achten ist.

 5. Symmetriebrechung und Emergenz in der Kosmologie.

  Science.gov (United States)

  Mainzer, K.

  Seit der Antike wird der Aufbau des Universums mit einfachen und regulären (symmetrischen) Grundstrukturen verbunden. Diese Annahme liegt selbst noch den Standardmodellen der relativistischen Kosmologie zugrunde. Demgegenüber läßt sich die Emergenz neuer Strukturen von den Elementarteilchen über Moleküle bis zu den komplexen Systemen des Lebens als Symmetriebrechung verstehen. Symmetriebrechung und strukturelle Komplexität bestimmen die kosmische Evolution. Damit zeichnet sich ein fachübergreifendes Forschungsprogramm von Physik, Chemie und Biologie ab, in dem die Evolution des Universums untersucht werden kann.

 6. Assessment of PCM in building climate systems; Beoordeling PCM in gebouwklimatisering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, H. [Verwol Klimatplafonds, Delft (Netherlands)

  2005-09-01

  Insight is given into the impact of phase change materials on the indoor climate in two different types of public buildings (circus tent and a theatre) [Dutch] Organisatoren van 'een dag van autarkische systemen' vragen zich af of deze technische bijeenkomst in een geisoleerde (mobiele) circustent of een monumentaal (statisch) theater moet worden gehouden en of deze dag 's zomers of 's winters moet plaatshebben. De beantwoording vraagt om inzicht in de dimensionering van het vermogen en de capaciteit en het jaarlijks energiegebruik met en zonder PCM (phase change materials)

 7. Quality assurance of underground energy storage. The development of a quality mark by Kiwa and IF Technology; Kwaliteitsborging ondergrondse energieopslag. Kiwa en IF Technology ontwikkelen een kwaliteitskeur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakema, G. [IF Technology, Arnhem (Netherlands); Veldhuizen, A.G. [KIWA Inspectie, Rijswijk (Netherlands)

  2005-12-01

  In the last few years the market for energy storage showed a strong development from an innovative technology to a demonstrated technology. In the coming years the number of energy storage systems will increase. Therefore, quality control and assurance will be necessary and the development of a quality mark is required. [Dutch] De markt voor energieopslag heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De opslag van energie is doorgegroeid van een innovatieve technologie naar een bewezen techniek. De verwachting is dat het aantal systemen zich de komende jaren nog sterk zal gaan uitbreiden. Kwaliteitsborging is een logisch gevolg, en een kwaliteitskeur een eerste aanzet.

 8. Benefit analysis of e-business solutions for utilities; Nutzenbetrachtung von E-Business-Branchenloesungen. Der Online-Weg zu den Privatkunden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koch, M.; Baier, D. [Lehrstuhl fuer Marketing und Innovationsmanagement und BTU Cottbus (Germany)

  2003-04-07

  E-Business-applications for internal and external business processes are an often dealt subject. In opposition to that the implementation of E-Business-Systems at the interface to the many private customers are taken only few notice. Even though the implementation requires additional investments utilities could save considerable costs. (orig.) [German] Die Unterstuetzung der internen und externen Geschaeftsprozesse durch E-Business-Systeme ist eine aufgrund ihrer Bedeutung oft behandelte Thematik. Weitgehend unbeachtet blieb bisher der Einsatz von E-Business-Systemen an der Schnittstelle zu den vielen Privatkunden. Trotz zusaetzlich notwendiger Investitionen lassen sich gerade an dieser Stelle hohe Kosten sparen. (orig.)

 9. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 10. Migrering av en webbsida från Joomla! till WordPress.

  OpenAIRE

  Konu, Tommi

  2013-01-01

  Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samtdemonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS. This report is based on the thesis for the...

 11. Insulation boards made of pentane-expanded PIR high-resistance foam; Daemmplatten aus pentan-getriebenen PIR-Hartschaeumen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmidt, H.U.; Calgua, E. [Elastogran GmbH, Lemfoerde (Germany)

  1999-07-01

  New pentane-expanded polyisocyanurate formulas for the continuous manufacture of dimensionally stable insulation boards with flexible covers require significantly smaller quantities of halogen-free flame proofing agents compared with polyurethane systems. At the same time they stand up to the stringent fire tests demanded by the building industry. [German] Neue, pentangetriebene Polyisocyanurat-Formulierungen fuer die kontinuierliche Herstellung von dimensionsstabilen Daemmplatten mit flexiblen Deckschichten benoetigen deutlich geringere Mengen an halogenfreien Flammschutzmitteln im Vergleich zu Polyurethan-Systemen. Trotzdem erfuellen sie die anspruchsvollen, in der Bauindustrie geforderten Brandtests. (orig.)

 12. Active safety of industrial vehicles - status report 2003; Stand der aktiven Sicherheit von Nutzfahrzeugen - Statusreport 2003

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glasner, E.C. von [DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Germany)

  2003-07-01

  Systematic improvement of the safety of industrial vehicles will require the enhanced use of intelligent mechatronic systems, especially those that ensure higher directional stability. Further, improved tyres are required for making full use of these systems. Research on tyre improvements should focus on directional stability without neglecting classic parameters like wear, grip, and comfort. Last but not least, all systems should be available at reasonable cost. [German] Der systematische Weg, um die aktive Sicherheit von Nutzfahrzeugen weiter zu verbessern, wird mehr und mehr den Einsatz von intelligenten mechatronischen Systemen erfordern, besonders bei Systemen fuer die Verbesserung von Fahrstabilitaet von Einzelfahrzeugen und Lastzuegen. Hier spielt in kritischen fahrdynamischen Situationen aber auch die Leistungsfaehigkeit des Reifens eine grosse Rolle. Die Vorteile solcher Sicherheitssysteme koennen deshalb nur genutzt werden, wenn die Leistungsfaehigkeit der Reifen weiter gesteigert werden kann, d.h. die Betonung bei der Reifenentwicklung fuer Nutzfahrzeuge muss auf der Erhoehung der uebertragbaren Seiten- und Laengskraefte unter Beibehaltung des heutigen Schraegwinkel - und Schlupfniveaus liegen. Selbstverstaendlich darf eine solche Weiterentwicklung nicht die ueblichen Reifenparameter, wie z.B. Verschleiss, Rollwiderstand und Komfort negativ beeinflussen. Ein abschliessender Aspekt in diesem Prozess, den man nicht ignorieren kann, ist der Einsatz aller sicherheitsbezogenen Systeme zu einem vernuenftigen und akzeptablen Preis, wobei gleichzeitig die ganzheitliche Oekonomie des Nutzfahrzeugs positiv beeinflusst werden sollte. (orig.)

 13. Information and Communication Technology (ICT) [in the energy sector]; ICT [in de energiesector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boer, A.; Voermans, F. (eds.)

  2002-05-01

  In two articles attention is paid to the role of ICT in the energy sector in the Netherlands in the process of liberalization of the energy market. [Dutch] In 2 artikelen wordt aandacht besteed aan de rol van ICT in de energiesector in Nederland: (1) Ontwikkelingen in ICT: De energiebranche en de ICT-branche zijn tot elkaar veroordeeld. De energiebranche kan niet zonder moderne ICT en de ICT kan niet zonder energie. In de markt is duidelijk vast te stellen dat energiebedrijven er hard aan werken om zo slim mogelijk te werken met ICT, terwijl ICT-bedrijven meer aandacht krijgen voor het verbeteren van hun energie-efficiency. Belangrijke ontwikkelingen op dit gebied hebben te maken met meten, switchen en energie besparen. Voor de netbeheerders is het nog een zware dobber om de automatiseringsprocessen voor alle klanten uit tranche drie op tijd ingericht te hebben; en (2) Liberalisering megaklus voor ICT-ers: Fusies en de liberalisering vereisen grootscheepse aanpassingen van de ICT-systemen bij energiebedrijven. De meeste bedrijven waren niet op tijd gereed voor de liberalisering van het middensegment per 1 januari. Vooral het factureren liep mis. Wanneer volgend jaar de kleinverbruikersmarkt open gaat, moeten de ICT-systemen op orde zijn en daar wordt nu met man en macht aan gewerkt. Voor ICT-bedrijven is de energiesector booming business geworden, bleek tijdens het symposium Energy en ICT in het Scheveningse Kurhaus.

 14. Maturity index on reliability: covering non-technical aspects of IEC61508 reliability certification

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brombacher, A.C.

  1999-01-01

  One of the more recent developments in the field of reliability and safety is the realisation that these aspects are not only a function of the product itself, but also of the organisation realising this product. A second development is a trend from an often predominantly qualitative analysis towards a quantitative analysis. In contrast to the (older) DIN 0801, the (more recent) IEC61508 requires, on product level, also a quantitative analysis and, on organisational level, an assessment of the lifecycle of a product by analysing the (maturity of the) relevant business processes (DIN V VDE 0801. Grundsaetze fuer Rechner in Systemen mit Sicherheitsaufgaben, 1990; DIN V 0801. Grundlegende Sicherheitsbetrachtungen fuer MSR-Schutzeinrichtungen, 1994; DIN V VDE 0801 A1. Grundsaetze fuer Rechner in Systemen mit Sicherheitsaufgaben, Aenderung A1, 1994; IEC 61508 Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems, draft 4.0, 1997). The IEC standard 61508 covers: (i) technical aspects, both on a quantitative and a qualitative level; (ii) organisational aspects, both on aspects of maturity of business processes (quantitative) and on aspects of the definition and application of procedures (qualitative). This paper shows the necessity for an analysis on all aspects in a safety certification process, and presents an overview of the available tools and techniques for the various quadrants. As methods and tools for especially quadrant C are currently unavailable, this paper will propose a method to assess and improve the maturity of an organisation on reliability management: the maturity index on reliability (MIR)

 15. Development of commercial cooling systems in combination with heat recovery for supermarkets. Part 2; Ontwikkeling van commerciele koelsystemen met warmteterugwinning voor supermarkten. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hafner, A.; Neksa, P. [SINTEF Energy Research, Trondheim (Norway); Poppi, S.; Eikevik, T.M. [Norwegian University of Science and Technology NTNU, Trondheim (Norway); Minetto, S. [Instituut voor Bouw Technologie, Padova (Italy)

  2012-11-15

  Leakage of refrigerants from the installed cooling installations and air-conditioning systems in supermarkets results in a relatively high direct emission of greenhouse gas. The average annual leakage in Europe is about 15 to 20 per cent of the total refrigerant content of this sector. Worldwide, this is about 30 per cent and R-22 (a HCFC) is used the most. In part attention was paid to the calculation method to identify the possible annual energy saving for different supermarket systems. In this part 2 the results of simulations are presented and discussed [Dutch] Lekkage van koudemiddel uit de geïnstalleerde koelinstallaties en airconditioningsystemen in supermarkten resulteert in een relatief grote directe emissie aan broeikasgas. De gemiddelde jaarlijkse lekkage in Europa omvat circa 15 tot 20 procent van de totale koudemiddelinhoud in deze sector. Wereldwijd is dat ongeveer 30 procent en wordt R-22 (een HCFK) het meest gebruikt. Systemen met uitsluitend R744 als koudemiddel werden ontwikkeld en toegepast in meer dan 300 supermarkten in Europa, vooral in Noord- en Midden-Europa. De systemen kunnen echter nog flink verbeterd worden als het gaat om energie-efficientie, warmteterugwinning en kostenefficientie. Deel 1 beschrijft de berekeningsmethode om de mogelijke jaarlijkse energiebesparing te identificeren voor verschillende supermarktsystemen. In dit deel 2 zal worden ingegaan op resultaten van simulaties.

 16. More with thermal energy storage. Report 6. High temperature storage. Overview of knowledge and results of measurements with regard to high temperature storage systems. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 6. Hogetemperatuuropslag. Kennisoverzicht en praktijkmetingen rondom hogetemperatuuropslagsystemen. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report includes the results of research in the field of high temperature heat storage. Residual heat, which comes available in the summer can be used for heating purposes in the winter. To realize that heat can be stored temporarily. It appears that the subsurface can be used, which has resulted in a strong growth of heat and cold storage systems [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het

 17. Scientific and technical programme parallel to the 'Solarthermie 2000' research and demonstration programme. Final report; Wissenschaftlich-technische Programmbegleitung im Demonstrations- und Forschungsprogramm Solarthermie 2000. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goering, J.; Freitag, T.; Schirmer, U.

  2000-07-01

  The programme 'Solarthermie 2000' aimed at the testing and optimization of active solar systems, especially for service water heating. Sub-programme 2 was to provide the technical fundamentals and achieve a certain degree of standardization in order to make the technology economically competitive. This necessitated long-term monitoring of a representative number of systems. [German] Im Rahmen des Foerder- und Demonstrationsprogramms Solarthermie 2000, Teilprogramm 2 erfolgt durch die Foerderung von bis zu 100 solarthermischer Anlagen mit Schwerpunkt in den neuen Bundeslaendern eine umfassende Erprobung und Optimierung von Systemen zur aktiven thermischen Sonnenenergienutzung vorwiegend zur Brauchwassererwaermung. Mit dem Teilprogramm 2 sollen die technischen Voraussetzungen fuer einen kuenftigen wirksamen Beitrag der Solarthermie zur Energieversorgung geschaffen und durch Systemstandardisierung die wirtschaftliche Konkurrenzfaehigkeit dieser Anlagen verbessert werden. Ausreichende Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Systemkombinationen koennen nur dann gesammelt werden, wenn eine repraesentative Anzahl der diversen Anlagenvarianten errichtet, ueber einen laengeren Zeitraum betrieben und gleichzeitig intensiv beobachtet und analysiert werden. (orig.)

 18. The power rate, a matter of negotiation. Influence of power rates on the economy of refrigerators and airconditioning systems; Verhandlungssache Stromtarif. Energiepreiseinfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Kaelte- und Klimaanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wannow, K. [Ingenieurbuero fuer Energiecontrolling, St. Ingbert (Germany)

  1999-09-01

  The economy of refrigerators and airconditioning systems is essentially determined by the rates of the different types of energy. The drives commonly used in refrigerators are electric motors, but some larger systems have gas engines. Apart from the investment cost, therefore, it is above all the the cost of operation or power cost that shows in the books. These costs accrue over the entire service-life of the system and represent current annual costs. (orig.) [German] Die Wirtschaftlichkeit von Kaelte- und Klimaanlagen wird im wesentlichen von den Preisen der verschiedenen Energiearten bestimmt. Ueblicherweise sind Elektromotoren fuer den Antrieb in Kaelteanlagen in Verwendung, die aber bei groesseren Systemen auch durch Gasmotoren ersetzt werden. Neben den Anlagenkosten fuer die Investitionen sind es vor allem die Betriebs- und damit also die Stromkosten, die zu Buche schlagen. Diese fallen ueber die gesamte Betriebszeit bzw. Lebensdauer der Anlage an und sind damit laufende Jahreskosten. (orig.)

 19. Electrochemical storage systems for renewable power supply systems. Workshop; Elektrochemische Speichersysteme fuer regenerative Energieversorgungsanlagen. Workshop

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Garche, J.; Hoehe, W. [Zentrum fuer Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Wuerttemberg (ZSW), Ulm (Germany); Stadermann, G. [eds.] [Forschungsverbund Sonnenenergie, Berlin (Germany)

  1999-07-01

  This volume contains 26 contributions on batteries and PV systems. Vol. 1 discusses the following subjects: 1. Evaluation and assessment of the performance of battery systems in existing PV systems; 2. Status and prospects of storage systems; 3. Experience, requirements and markets; 4. Storage battery operation and assessment; 5. Systems engineering and operation of PV systems. [German] Dieser Band enthaelt 26 Beitraege zum aktuellen Stand der Batterien sowie der dazugehoerigen Systeme fuer Photovoltaik-Anlagen. Der Band ist in fuenf Themenbereiche unterteilt: 1. Auswertung und Bewertung des Betriebsverhaltens von Batteriesystemen in bestehenden PV-Anlagen; 2. Stand und Zukunft von Speichersystemen; 3.Erfahrungen, Anforderungen und Maerkte; 4. Speicher-Betriebsfuehrung und -Zustandsbestimmung; und 5. Systemtechnik und Betriebsfuehrung von PV-Systemen.

 20. Analysis of exhaust composition after purification in dielectric barrier discharges - Sub-project: Diesel exhaust purification in pulsed plasmas. Final report; Analyse der Abgaszusammensetzung bei Abgasreinigung in stillen Entladungen - Teilvorhaben: Reinigung von Dieselabgasen in gepulsten Plasmen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-12-01

  Diesel engine exhaust purification by dielectric barrier discharges was investigated with varied pulse generators and with a combination of dielectric barrier discharge and catalytic converters and diesel particulate filters. The detailed exhaused analysis served to describe the reactions in the systems and to detect the formation of new and potentially harmful exhaust components. [German] Die Anwendung einer dielektrisch behinderten Entladung zur Reinigung dieselmotorischen Abgases wurde untersucht. Die Wirkung der elektrischen Entladung auf das Abgas wurde durch Variation der verwendeten Pulsgeneratoren sowie durch Kombination der Entladung mit Katalysatoren und Diesel-Partikelfiltern beeinflusst. Die detaillierte Abgasanalyse ermoeglichte die Erklaerung der in den Systemen ablaufenden Reaktionen. Insbesondere diente sie dazu, die moegliche Bildung neuer, moeglicherweise unerwuenschter Abgaskomponenten zu erkennen. (orig.)

 1. The application of Max-Plus/Min-Plus algebra for an automated analysis; Einsatz der Max-Plus/Min-Plus Algebra zur automatisierten Sicherheitsanalyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laengst, W.; Lapp, A.; Stuebbe, K.; Schirmer, J.; Kraft, D. [Robert Bosch GmbH, Stuttgart (Germany). Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung

  2003-07-01

  The methodology introduced in this article is capable of describing a binary behavior of distributed discrete event systems. This is the basis for a safety analysis in early phases of system development and for an automated determination of failure dependencies. For this purpose a system equation similar to the state-space representation in system theory is used. The equation is evaluated applying the Max-Plus/Min-Plus algebra. The procedure is exemplified by a simplified braking system. (orig.) [German] In dem vorliegenden Artikel wird ein Verfahren zur binaeren Beschreibung von verteilten ereignisdiskreten Systemen vorgestellt. Dieses wird als Grundlage fuer eine Sicherheitsanalyse in einer fruehen Phase der Systementwicklung und zur automatisierten Ermittlung von Fehlerabhaengigkeiten eingesetzt. Hierzu wird eine Systemgleichung verwendet, die aehnlich zu der Zustandsraumdarstellung der konventionellen Systemtheorie ist. Dabei erfolgt die Auswertung der Systemgleichung durch Anwendung der Max-Plus/Min-Plus Algebra. Die Vorgehensweise wird anhand des Beispiels eines vereinfachten Bremssystems erlaeutert. (orig.)

 2. Cooling concept with energy storage for ICT; Koelconcept met energieopslag voor ICT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Wilt, P. [Compertius, Amsterdam (Netherlands)

  2009-12-15

  Renewable energy concepts with energy storage in the soil are not only about technique. To ensure successful implementation of energy storage in the soil for various branches cooperation needs to be sought with parties who know specific branches very well. In addition to the technical aspects, it is at least as important that the needs and working methods of a market segment are thoroughly known to ensure optimal linkage of source systems to the systems and operational processes of the client. [Dutch] Bij ontwikkelde duurzame energieconcepten met inzet van energieopslag in de bodem gaat het niet alleen om techniek, Om energieopslag in de bodem voor verschillende branches met succes in te zetten, is samenwerking nodig met partijen die een specifieke branche goed kennen. Naast de techniek is het minstens zo belangrijk ook de behoeftes en werkwijzen van een marktsegment door en door te kennen, om bronsystemen zo optimaal te koppelen aan de systemen en bedrijfsprocessen van de klant.

 3. Comparative experimental studies of different fluidized-bed reactor systems with regard to their anaerobic sewage treatment suitability; Vergleichende experimentelle Untersuchung verschiedener Wirbelbett-Reaktorsysteme im Hinblick auf ihre Eignung fuer die anaerobe Abwasserreinigung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buettgenbach, L.

  1991-12-12

  Gas-induced fluidized-bed reactors are suited for permanent anaerobic digestion without runbacks. The carrier particles must have a high fixing capacity and mechanical stability for permanent-biofilm formation. The suitability of macroporous polyurethane carrier materials, the biofilm formation properties, the digestion of substrates and the production of biogas were investigated for synthetic waste water and potato starch waste water in 70 l liquid upward current reactors, bubble column reactors and gas lift loop reactors with/out gas recirculation. (LU) [Deutsch] In gasinduzierten Wirbelbett-Reaktoren ist eine prozessstabile anaerobe Abbaureaktion ohne Abwasserruecklauf moeglich. Die Anforderungen an die Fixierkapazitaet und die mechanische Stabilitaet der Traegerpartikel zur Erzeugung stabiler Biofilme ist hoch. Experimentell wurden in begasten und unbegasten Systemen (Fluessigkeits-Aufstromreaktor, Blasensaeulenreaktor, Gaslift-Schlaufenreaktor, Reaktorvolumen jeweils 70 l) die Eignung makroporoeser Traegermaterialien aus Polyurethanmasse, die Biofilmbildung, der Substratabbau und die Biogasproduktion untersucht. Eingesetzt wurde ein synthetisches Abwasser und ein Abwasser aus der Staerkeindustrie (Kartoffelfruchtwasser). (LU)

 4. Organizational changes and automation: By means of a customer-oriented policy the so-called 'island culture' disappears: Part 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Van Gelder, J.W.

  1994-01-01

  Automation offers great opportunities in the efforts of energy utilities in the Netherlands to reorganize towards more customer-oriented businesses. However, automation in itself is not enough. First, the organizational structure has to be changed considerably. Various energy utilities have already started on it. The restructuring principle is the same everywhere, but the way it is implemented differs widely. In this article attention is paid to different customer information systems. These systems can put an end to the so-called island culture within the energy utility organizations. The systems discussed are IRD of Systema and RIVA of SAP (both German software businesses), and two Dutch systems: Numis-2000 of Multihouse and KIS/400 of NUON Info-Systemen

 5. Autonomy and heteronomy. Integration and sustainability of essential flows in the built environment; Autonomie en heteronomie. Integratie en verduurzaming van essentiele stromen in de gebouwde omgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Timmeren, A.

  2006-06-23

  specifieke kenmerken van de traditionele paradigmas, lijkt bij een grote groep van de relevante actoren nog te ontbreken. Dit onderzoek benadrukt het belang voor volhoudbaarheid van een wederkerige relatie tussen centrale en decentrale systemen, en de integratie (interconnectie) van oplossingen voor de energie, afval en afvalwatervoorziening. Gesteld kan worden dat differentiatie en flexibiliteit op het gebied van ruimtelijke ordening voorwaardelijk zijn om te kunnen inspelen op de onzekerheden op de lange termijn. Voorkomen moet worden dat het proces van verstedelijking en de uitleg van infrastructurele netwerken, gebaseerd op het op afstand transporteren en oplossen van de essenti stromen, zich los van elkaar ontwikkelen. Een nauwkeurige, integrale (Eu)regionale planning gebaseerd op een combinatie van conventionele (centrale) systemen en toegevoegde decentrale systemen vermindert de risicos van mogelijke impasse als gevolg van onvolhoudbaarheid van de bestaande netwerken en systemen, met alle bijkomende gezondheidsrisicos. De cultuurfilosoof Ton Lemaire stelde hieromtrent waar het op aan komt, is de juiste verhouding te vinden tussen het globale en het lokale. Het lokale zou door de globalisering niet teniet moeten worden gedaan maar opnieuw een plaats moeten krijgen. Een uitwerking van volhoudbaarheid, voorzieningszekerheid en onafhankelijkheid lijkt zowel in geval van verdere ontwikkeling op grond van het toekomstpad van schaalvergroting (economies of scale) als van decentralisatie (scale economy) noodzakelijk, zo niet essentieel. Het komt neer op het beter combineren van voordelen van autonomie en heteronomie.

 6. Sicherheitssysteme

  Science.gov (United States)

  Reif, Konrad

  Fahrerassistenzsysteme helfen, Unfälle zu vermeiden. Das Ziel ist das unfallfreie Fahren. Mit immer effizienteren elektronischen Systemen und verbesserter Sensorik versucht, diesem Ziel nahezukommen. Für die Fälle, in denen ein Unfall nicht verhindert werden kann, müssen die Unfallfolgen gemildert werden. Das erste passive Sicherheitssystem für Pkw wurde mit dem Sicherheitsgurt eingeführt. In Deutschland ist er für die Vordersitze seit 1970, für die Rücksitze seit 1979 vorgeschrieben. Die Gurtanlegepflicht wurde 1976 eingeführt. Die Elektronik ermöglichte seit den 1980 er- Jahren weitere Systeme, die die Sicherheit der Insassen im Falle eines Unfalls erhöhen.

 7. Transobturatorielle Schlingensysteme (Monarc(R, Serasis TO(R: Ein erster Erfahrungsbericht von 150 Fällen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fischer A

  2005-01-01

  Full Text Available Fragestellung: Überkorrektur mit ihren Begleiterscheinungen Obstruktion und Drangsymptomatik, retropubisches Hämatom und Blasenperforation sind die Hauptkomplikationen der mitturethralen spannungsfreien Bänder und kommen selbst nach fast 2000 Anwendungen immer wieder einmal vor. Zum Teil ist dies abhängig von Voroperationen, der Indikationsstellung, zum Teil auch von der Bandspannung, möglicherweise aber auch vom Weg des Bandes um die Urethra. Die Anwendung eines transobturatoriellen Systems soll nun zeigen, wo die Unterschiede bei dieser unterschiedlichen Technik und Bandverlauf liegen. Methode: 100 transobturatorielle Schlingen vom Typ Monarc(R (AMS, Berlin und 50 transobturatorielle Schlingen Serasis TO(R (Serag-Wiessner, Naila wurden in der Zeit von Anfang Februar bis Mitte Mai 2003 in unserer Klinik eingelegt. Perinealsonographie und Urodynamik inkl. Pad-Test sowie eine körperliche Untersuchung und ein Patientinnenfragebogen zur QoL wurden bei allen Frauen präoperativ und in der Folge nach 6 Wochen, 3 und 6 Monaten postoperativ durchgeführt. Ein Valsalva Leak Point Pressure wurde prä- und postoperativ nach 6 Monaten ermittelt. Der Eingriff erfolgt in Kurznarkose. Ergebnisse: Bei beiden Systemen zeigte sich eine durchschnittliche OP-Zeit von 8–10 Minuten und eine fehlende Hämatombildung sowie eine Blasenläsion bei der Monarc-Anwendung. Sonst trat bei beiden Systemen keine intraoperative Komplikation bei einem durchschnittlichen Blutverlust von ca. 20 ml auf. Perioperativ zeigte sich bei 12 % der mit Monarc behandelten Patienten eine Bakteriurie in den ersten 48 Stunden postoperativ, bei den Serasis-Patientinnen in 4 % der Fälle. Drei Monarc-Bänder und ein Serasis-Band mußten im Zusammenhang mit Drang durchtrennt werden. Fehlende postoperative Wundschmerzen und bis dato praktisch keine Zeichen einer Überkorrektur oder pathologischen Restharnbildung lassen den Unterschied zu den etablierten Inkontinenzoperationen deutlich

 8. Energy consumption of secondary treatment techniques for wwtp; Energiegebruik nageschakelde behandelingstechnieken op rwzi's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baltussen, J.J.M. [BACO-adviesbureau , Best (Netherlands)

  2011-12-15

  A number of local Dutch water authorities have joined forces in the Energy Factory (www.energiefabriek.com) with the goal of exploring options for converting sewage water treatment plants into energy factories. The participating local Dutch water authorities have formulated various research proposals to realize this goal. This study is one of them, mapping the energy use of secondary treatment techniques. The study is restricted to: continuous and discontinuous filter and disc filters, helophyte filters and water harmonica systems [Dutch] Een aantal waterschappen hebben zich verenigd in de Energiefabriek (www.energiefabriek.com) met als doel mogelijkheden te verkennen om rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's) om te bouwen van energieverbruikers naar energiefabrieken. De deelnemende waterschappen hebben diverse onderzoeksvoorstellen geformuleerd om dit doel te verwezenlijken. Het onderhavige onderzoek is er daar één van. Met dit onderzoek wordt het energieverbruik van nageschakelde behandelingstechnieken in kaart gebracht. De studie is beperkt tot: continu en discontinu filters alsmede discfilters; helofytenfilters en waterharmonica systemen.

 9. Digitalisierung und Selbstbestimmung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eisenberger, Iris

  2017-12-01

  Full Text Available Kurztext: Der Beitrag beleuchtet das Verhältnis von Digitalisierung und Recht. Am Beispiel der Blockchain-Technologie wird aufgezeigt, wie neue Formen und Räume der Selbstbestimmung geschaffen werden können. In distribuierten Systemen ist die Tendenz erkennbar, dass sich die rechtliche hin zu einer technologischen Steuerung verlagert. Wenn Funktionen, die für gewöhnlich der demokratisch legitimierte Gesetzgeber wahrnimmt, auf andere Systeme übergehen, führt dies zu Herausforderungen für rechtsstaatliche Demokratien. Fundamentale Fragen von Kontrolle und Machtbeschränkung iZm Digitalisierung stehen im Fokus. Der Beitrag plädiert schließlich für „legal foresight“-Forschung im Bereich neuer Technologien.

 10. Atomic Basic Blocks

  Science.gov (United States)

  Scheler, Fabian; Mitzlaff, Martin; Schröder-Preikschat, Wolfgang

  Die Entscheidung, einen zeit- bzw. ereignisgesteuerten Ansatz für ein Echtzeitsystem zu verwenden, ist schwierig und sehr weitreichend. Weitreichend vor allem deshalb, weil diese beiden Ansätze mit äußerst unterschiedlichen Kontrollflussabstraktionen verknüpft sind, die eine spätere Migration zum anderen Paradigma sehr schwer oder gar unmöglich machen. Wir schlagen daher die Verwendung einer Zwischendarstellung vor, die unabhängig von der jeweils verwendeten Kontrollflussabstraktion ist. Für diesen Zweck verwenden wir auf Basisblöcken basierende Atomic Basic Blocks (ABB) und bauen darauf ein Werkzeug, den Real-Time Systems Compiler (RTSC) auf, der die Migration zwischen zeit- und ereignisgesteuerten Systemen unterstützt.

 11. Campus Single Sign-On und hochschulübergreifendes Identity Management

  Science.gov (United States)

  Hommel, Wolfgang

  Das im Rahmen von IntegraTUM für die TUM geschaffene Identity & Access Management System setzt das Paradigma unified login um, d. h. ein Benutzer kann alle für ihn relevanten Dienste innerhalb der Hochschule mit derselben Loginname-/Passwortkombination nutzen. Dieser Artikel zeigt, wie auf Basis der Software Shibboleth und der deutschlandweiten Hochschulföderation DFN-AAI als weitere Mehrwerte das campusweite web single sign-on und die nahtlose Nutzung zahlreicher externer Web-Anwendungen erreicht werden. Als Beispiel für die Abläufe bei der Erschließung neuer Dienste für die hochschulübergreifende Nutzung wird die Anbindung von Learning Management Systemen auf Basis des DFN-AAI E-Learning-Profils diskutiert. Den umfassenden Vorteilen werden schließlich die aktuellen technischen Grenzen bei der Umsetzung des hochschulübergreifenden Identity Management gegenübergestellt.

 12. Studies on agglomeration of colloidal suspensions in an alternating electric field; Untersuchungen zur Agglomeration kolloidaler Suspensionen im elektrischen Wechselfeld

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, M. [Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik, Univ. Karlsruhe (Germany); Loeffler, F. [Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik, Univ. Karlsruhe (Germany)

  1996-07-01

  Colloidal solutions contain particles in the {mu}m range whose agglomeration and coagulation is of interest for certain applications. `Electrocoagulation` means that in an electric field droplets or particles in a disperse phase have higher kinetic energy so that the probability of overcoming repulsive forces and of forming bigger aggregates will increase. The electrocoagulation technique is applied for emulsion cracking of water-in-oil systems (desalination and dewatering of petroleum, petroleum cracking) and, in some cases, also for cracking oil-in-water systems. Removal of colloidal solids from aqueous solution during electrochemical waste water treatment is often carried out with the aid of dissolving aluminium or iron electrodes. The authors describe experiments in which the flow of an electric current, which would cause the electrodes to dissolve, was to be prevented. An alternating field was to induce oscillation of the particles, i.e. relative motion of the particles with respect to each other. (orig./SR) [Deutsch] Kolloidale Loesungen enthalten Partikel im {mu}m-Bereich. In manchen Bereichen ist deren Agglomeration bzw. Koagulation von Interesse. Unter dem Begriff der Elektrokoagulation versteht man im allgemeinen das Phaenomen, dass in einem elektrischen Feld Tropfen oder Partikel in einer dispersen Phase eine hoehere kinetische Energie besitzen, und dadurch die Wahrscheinlichkeit zur Ueberwindung von Abstossungskraeften und zur Bildung groesserer Aggregate steigt. Das Verfahren der Elektrokoagulation wird bisher zur Emulsionsspaltung von Wasser/Oel-Systemen (Entsaltzung und Entwaesserung von Erdoel/Erdoelspaltung) und z.T. auch zur Spaltung von Oel/Wasser-Systemen eingesetzt. Zur Entfernung kolloidaler Feststoffe aus waessrigen Loesungen bei der elektrochemischen Aufarbeitung von Abwasser wird haeufig mit sich aufloesenden Aluminium- oder Eisenelektroden gearbeitet. In den im folgenden dargestellten Untersuchungen sollte ein Stromfluss durch die

 13. UIS Baden-Wuerttemberg. AJA project. Application of JAVA-based solutions in environment, transport and administration. Phase II 2001; UIS Baden-Wuerttemberg. Projekt AJA. Anwendung JAVA-basierter Loesungen in den Bereichen Umwelt, Verkehr und Verwaltung. Phase II 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mayer-Foell, R.; Keitel, A.; Geiger, W. (eds.)

  2001-12-01

  Information and communication technology facilitates data acquisition, recording, evaluation and transmission in many fields of society, but even experts tend to get lost in the flood of data that are available. In order to make it possible to integrate new technological developments in information systems, the Minister of Environment and Transportation continues the project AJA (''Application of JAVA-based solutions'') which was started in 2000. AJA is a sequel to the GLOBUS project which was terminated in 1999. (GLOBUS - Globale Umweltsachdaten im UIS Baden-Wuerttemberg und anderen Systemen). [German] Die Bereiche Umwelt, Verkehr und Verwaltung profitieren bei der Erhebung, Erfassung, Auswertung, Darstellung und Weitergabe ihrer Daten in hohem Masse von Informations- und Kommunikationstechnik (IuK). Manche Darstellungsweisen und Berechnungen werden dadurch erst moeglich. Uebergreifende Zusammenhaenge koennen mit Hilfe der IuK aufgezeigt werden. Die Verwaltung muss Technologien einsetzen, wie sie in der Wirtschaft fuer die Zusammenfuehrung von verteilten Unternehmensdaten verwendet werden, um Entscheidungs grundlagen fuer die Unternehmenspolitik zu liefern (z.B. Data Warehouse). In solchen ''Warenhaeusern von Daten'' finden sich oft nur Experten zurecht. Unsere Herausforderung ist es, diese komplexen Zusammenhaenge nicht nur dem Experten, sondern auch dem Buerger auf moeglichst einfache und wirtschaftliche Weise zu vermitteln. Dem Buerger ist der freie Zugang zu Informationen ueber die Umwelt zu ermoeglichen. Wir sind damit auf dem Wege zu einem Marktplatz von Daten und Informationen fuer den Buerger und die Verwaltung. Um neue technologische Entwicklungen in Informationssystemen einsetzen zu koennen, fuehrt das Ministerium fuer Umwelt und Verkehr (UVM) das 2000 begonnene FuE-Vorhaben AJA ''Anwendung JAVA-basierter Loesungen'' fort. AJA baut auf dem 1999 abgeschlossenen Vorhaben GLOBUS (Globale

 14. Analysis of photovoltaic systems. Leadership/cooperation in Task II of the IEA Implementing Agreements Photovoltaic Power Systems, database operation; Analyse des Betriebsverhaltens von Photovoltaiksystemen. Leitung/Mitarbeit im Task II des IEA Implementing Agreements Photovoltaic Power Systems, Betrieb der Datenbank. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schreitmueller, K.; Niemann, M.; Decker, B.; Jahn, U.; Meyer, H.

  2000-02-01

  the analysis of PV systems of the different types addressed in the database are presented and discussed. (orig.) [German] Im Rahmen des Vorhabens wurde an den laufenden Arbeiten im Task II des 'Photovoltaic Power System Programme' (PVPS) der Internationalen Energieagentur (IEA) wesentlich mitgewirkt. Es ist eine zentrale Aufgabe des Task II, das Wissen ueber die Auslegung und das Betriebsverhalten von Photovoltaik(PV)-Systemen zu verbreiten und durch Ansprache geeigneter Zielgruppen die Markteinfuehrung der PV-Technologie voranzutreiben. Dabei stuetzt sich das Vorhaben auf die Erstellung und Aktualisierung einer dezentralen Datenbank, in der sowohl detaillierte Anlagedaten von realisierten PV-Anlagen als auch monatsaufgeloeste Betriebsergebnisse der vermessenen PV-Systeme gesammelt und aufbereitet werden. Ziel der Arbeiten ist es, Informationen ueber Energieertraege, Zuverlaessigkeit und Kosten von verschiedenen PV-Systemen aus der ganzen Welt bereitzustellen und Richtlinien fuer optimale PV-Anlagen in Bezug auf ihr Betriebsverhalten und ihre Auslegung zu entwickeln. Die dezentrale Datenbank auf PC-Basis wurde im ISFH erstellt und konfiguriert. Das Datenbankprogramm besteht aus dem Programm 'PVbase' und dem Programm 'PVreport'. Umfangreiche Softwarewerkzeuge erlauben die Selektion von PV-Anlagen, die graphische und statistische Aufarbeitung der relevanten Daten von PV-Anlagen und den Export von berechneten Jahresmittelwerten. Die Datenbank enthaelt derzeit mehr als 260 PV-Anlagen mit monatlichen Datensaetzen von ueber 600 Betriebsjahren. Neben den allgemeinen Informationen sind Angaben ueber die Art der PV-Anlage (Netzverbund, Insel- oder Hybridanlage), ihre Montageart, ihre verwendeten Komponenten und oekonomische Daten enthalten. Die Datenbank umfasst einen grossen Anteil weltweit realisierter PV-Anlagen mit installierter Messdatenerfassung. Der Nutzen der kontinuierlich verbesserten Datenbank liegt in der Verbreitung von Informationen

 15. Numerically efficient simulation of multi-vaporator air conditioners in highly dynamic boundary conditions; Numerisch effiziente Simulation von Mehrverdampfer-Klimaanlagen unter hochdynamischen Randbedingungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schulze, Christian; Kaiser, Christian [TLK-Thermo GmbH, Braunschweig (Germany); Tegethoff, Wilhelm; Koehler, Juergen [TU Braunschweig (Germany). Inst. fuer Thermodynamik

  2011-07-01

  In the development of physically based models for dynamic simulations of cycle processes, a good equilibrium must be chosen between the degree of detailing and the speed of calculation. Dynamic modelling of mult-evaporator air conditioners is a special challenge as the interaction of several heat transfer fluides at one pressure level may result in numerically challenging effects like reflux. The contribution goes into the simulation of the heat transfer fluids in such systems in highly dynamic boundary conditions, e.g. after shutoff of the compressor. There are different modelling methods, e.g. finite volume, moving boundary, or finite element analysis. The methods are presented and evaluated. For the 1-D finite volume method, various established simplification strategies are presented that may enhance numerical efficiency. It is also shown that the equation system will not always be solvable with these strategies, and an approach to ensure solvability is presented. The new approach is illustrated by the example of a multi-evaporator bus air conditioner. [German] Bei der Erstellung von physikalisch basierten Modellen fuer die dynamische Simulation von Kreisprozessen muss ein gutes Gleichgewicht zwischen Detaillierungsgrad und Rechengeschwindigkeit gewaehlt werden: Das Modell muss die Realitaet hinreichend genau abbilden, im Gegenzug jedoch auch innerhalb eines angemessenen Zeitraums Ergebnisse liefern sowie in allen Betriebszustaenden loesbar sein. Die dynamische Modellierung von Mehrverdampfer-Klimaanlagen stellt im Vergleich zu einfachen Kreisprozessen eine besondere Herausforderung dar, da in diesen Systemen die Interaktion mehrerer Waermeuebertrager auf einem Druckniveau zu numerisch herausfordernden Effekten wie z. B. Rueckstroemung fuehren kann. Dieser Beitrag beschaeftigt sich mit der Simulation der Waermeuebertrager in diesen Systemen unter hochdynamischen Randbedingungen wie z. B. einer Abschaltung des Verdichters. Zur Modellierung der Waermeuebertrager

 16. The urban geography of advanced producer service transaction links in Belgium De stedelijke geografie van zakelijke transactielinks in België

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidi Hanssens

  2012-12-01

  Full Text Available This paper aims to contribute to the literature on the geography of external relations of cities. Our overall purpose thereby is to tease out some of the basic principles of alternative approaches to the study of the spatiality of urban systems in the context of economic globalization. To this end, we present an empirical analysis of the urban geography of producer service procurement by 118 of the 300 largest companies in Belgium. The main features of this urban geography of service procurement include (i the dominance of Brussels as a service city ; (ii the existence of overlapping urban spheres of influence ; and (iii the presence of transaction links with foreign cities. The results of our analysis also suggest that, in addition to space- and quality-related decision factors, the intra-firm distribution of decision-making power in multinational firms equally influences the spatiality of transaction links. The relevance of these results is discussed in the context of theorizations of urban systems.Dit artikel levert een bijdrage tot de literatuur die de geografie van externe stedelijke relaties bestudeert. Onze overkoepelende doelstelling is om enkele van de basisprincipes bloot te leggen van alternatieve benaderingen in de studie van de geografie van stedelijke systemen in de context van economische mondialisering. De empirische analyse die de basis vormt voor deze studie, bestudeert de stedelijke geografie van transactielinks tussen 118 van de de 300 grootste bedrijven in België en hun voornaamste zakenpartners voor een aantal “productieve diensten”. De belangrijkste kenmerken van deze stedelijke geografie van transactielinks zijn (i de dominantie van Brussel als dienstenstad ; (ii de aanwezigheid van overlappende stedelijke invloedssferen ; en (iii de aanwezigheid van transactielinks met steden in het buitenland. De resultaten van onze analyse geven ook aan dat – naast ruimte- en kwaliteitsgerelateerde beslissingsfactoren – de

 17. Karlsruhe Research Center, Nuclear Safety Research Project (PSF). Annual report 1994; Forschungszentrum Karlsruhe, Projekt Nukleare Sicherheitsforschung. Jahrsbericht 1994

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hueper, R. [ed.

  1995-08-01

  The reactor safety R and D work of the Karlsruhe Research Centre (FZKA) has been part of the Nuclear Safety Research Projet (PSF) since 1990. The present annual report 1994 summarizes the R and D results. The research tasks are coordinated in agreement with internal and external working groups. The contributions to this report correspond to the status of early 1995. An abstract in English precedes each of them, whenever the respective article is written in German. (orig.) [Deutsch] Seit Beginn 1990 sind die F+E-Arbeiten des Forschungszentrum Karlsruhe (FZKA) zur Reaktorsicherheit im Projekt Nukleare Sicherheitsforschung (PSF) zusammengefasst. Der vorliegende Jahresbericht 1994 enthaelt Beitraege zu aktuellen Fragen der Sicherheit von Leichtwasserreaktoren und innovativen Systemen sowie der Umwandlung von minoren Aktiniden. Die konkreten Forschungsthemen und -vorhaben werden mit internen und externen Fachgremien laufend abgestimmt. An den beschriebenen Arbeiten sind die folgenden Institute und Abteilungen des FZKA beteiligt: Institut fuer Materialforschung IMF I, II, III; Institut fuer Neutronenphysik und Reaktortechnik INR; Institut fuer Angewandte Thermo- und Fluiddynamik IATF; Institut fuer Reaktorsicherheit IRS; Hauptabteilung Ingenieurtechnik HIT; Hauptabteilung Versuchstechnik HVT sowie vom KfK beauftragte externe Institutionen. Die einzelnen Beitraege stellen den Stand der Arbeiten zum Fruehjahr 1995 dar und sind entsprechend dem F+E-Programm 1994 numeriert. Den in deutscher Sprache verfassten Beitraege sind Kurzfassungen in englischer Sprache vorangestellt. (orig.)

 18. Do operation management systems pay off?; Lohnt der Einsatz von Betriebsmanagementsystemen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brumme, M.; Fricke, J.

  1997-12-31

  Operation management systems are an indispensable tool for making those quick decisions so essential to our present level of technical and economic development. The utility of such an investment is evident in the quality of the analyses it permits and the efficiency with which it procures and distributes information. Process analyses require high-performance, practice-oriented systems in order to be delivered quickly, complete, and error-free. The present paper relates examples of projects where plant operators have profited from the procurement of an operation management system. The amortisation periods for these systems ranged between 16 and 29 months. Thus, operation management systems are an attractive option not only for new but also for old plants approaching the end of the lifetime. [Deutsch] Betriebsmanagementsysteme sind in der heutigen Zeit, wo es aus wirtschaftlicher und technischer Sicht auf schnelle Entscheidungen ankommt, ein unverzichtbares Hilfsmittel. Der Nutzen einer derartigen Investition zeigt sich in der Qualitaet der Analysen und in der effektiven Informationsbeschaffung und -verteilung. Die lueckenlose, fehlerfreie und schnelle Analyse von Prozessverlaeufen ist nur mit leistungsstarken und praxisgerechten Systemen moeglich. Die Anschaffung eines Betriebsmanagementsystems hat sich in den beispielhaft beschriebenen Projekten fuer den Anlagenbetreiber gelohnt. Die Amortisationszeiten liegen im Bereich von einem Jahr und 4 Monaten bis 2 Jahren und 5 Monaten. Das macht ein Betriebsmanagementsystem sowohl fuer den Einsatz in Neuanlagen als auch in Altanlagen mit begrenzter Restlebensdauer interessant. (orig./RHM)

 19. Intelligent buildings. Living and working in a high-tech building; Das intelligente Haus. Wohnen und Arbeiten mit zukunftsweisender Technik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Traenkler, H.R. [Universitaet der Bundeswehr Muenchen (Germany). Inst. fuer Sensoren und Messsysteme; Schneider, F. [Technische Univ. Muenchen (Germany). Lehrstuhl fuer Messsystem- und Sensortechnik

  2001-07-01

  Intelligent buildings (smart home, home automation, intelligent living) are characterised by technical facilities with high comfort, flexible use of rooms, central and decentralised control, communication options, environmental compatibility, low energy cost and low operating cost. This book discusses technologies, components, subsystems and general aspects of smart homes. Sensors and sensor systems are discussed in particular as they are key components. Target groups of the publication are planning authorities, architects and constructional engineers, component producers, suppliers, tradesmen and private builder-owners. [German] Die interdisziplinaere Thematik des Intelligenten Hauses bzw. der Intelligenten Hausinstrumentarisierung (Smart Home, Home Automation, Intelligent Living) gewinnt zunehmend an Interesse. Waehrend die konventionelle Elektroinstallation im privaten Haus seit Jahrzehnten lediglich auf die Verteilung und das Schalten der elektrischen Energie ausgerichtet war, haben sich die Anforderungen an eine moderne Haustechnik hinsichtlich Komfort, Moeglichkeiten flexibler Raumnutzungen, zentraler und dezentraler Steuerungen, Kommunikationsmoeglichkeiten, Umweltvertraeglichkeit sowie Energie- und Betriebskostenminimierung geaendert und erweitert.Das vorliegende Werk behandelt Technologien, Komponenten, Subsysteme und Gesamtsystemaspekte fuer das intelligente Haus. Eine Schluesselrolle nehmen dabei Sensoren und Sensorsysteme ein, da nur solche Informationen verarbeitet werden koennen, die zuverlaessig erfasst worden sind. Neue Anwendungen ermoeglichen die Schaffung von Wohnraum, der den Bewohnern angepasst werden kann (kindgerecht, seniorengerecht), der im Einklang mit der Natur steht (Passivhaus, Nullheizenergiehaus), der vorteilhaft geplant werden kann (Gebaeudegeometrie, Gebaeudeausrichtung, Baumaterial, Landschaftsbezogenheit), der die mitdenkende Haut besitzt (lichtlenkende Fassade, transluzente Waermedaemmung) und der mit selbstregulierenden Systemen

 20. Edificio industrial Crane-Fisa, España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heredia & Moreno S. A., Ingenieros

  1970-11-01

  Full Text Available This article describes the construction of an important industrial building near Madrid. It consists of a large industrial nave and a block of offices. The structure is metallic, and the enclosing walls are of brick, whilst the the roofing material is aluminium and steel. This project is very effectively fitted with heating, air conditioning, air and propane gas installations, and an elaborate electricity supply system.En este artículo se describe, con claridad, la construcción de un importante edificio industrial en las proximidades de Madrid. Se compone de una gran nave de fabricación y un cuerpo más bajo destinado a oficinas, con estructura metálica, cerramiento a base de paneles de fábrica de ladrillo y cubierta de placas de aluminio-acero. Se han previsto, asimismo, las adecuadas instalaciones de suministro y evacuación de agua, calefacción, ventilación, aire acondicionado, aire comprimido y propano, además de una completísima instalación eléctrica.

 1. Design principles of an integrated natural gas steam reformer for stationary PEMFC systems; Auslegungsprinzipien eines integrierten Erdgas-Dampfreformers fuer stationaere PEM-Brennstoffzellen-Systeme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grosser, K.

  2006-09-05

  The function, efficiency and economic efficiency of fuel cell systems are defined by various influencing factors, especially in the case of hydrogen production by steam reforming of natural gas. The dissertation describes the design of integrated natural gas steam reformers for PEM fuel cell systems in the electric power range of 1- 10 kW; the influencing factors of the process are investigated and weighted. Design principles are derived from which optimum operating parameters can be defined and which can be used for designing a multitude of components. [German] Die Funktionsfaehigkeit, der Wirkungsgrad und die Wirtschaftlichkeit von Brennstoffzellen-Systemen werden insbesondere bei der Wasserstofferzeugung durch Erdgas-Dampfreformierung durch verschiedene Einflussfaktoren bestimmt. In dieser Dissertation werden die Methodik der Auslegung integrierter Erdgas-Dampfreformer fuer PEM-Brennstoffzellen-Systeme im elektrischen Leistungsbereich von 1-10 kW beschrieben und die prozessbestimmenden Einflussfaktoren untersucht und gewichtet. Daraus werden Auslegungsprinzipien abgeleitet, mit denen sich die optimalen Betriebsparameter ermitteln lassen und die zur konstruktiven Gestaltung einer Vielzahl von Anlagenteilen genutzt werden koennen.

 2. Fault diagnosis in hydraulic motor car brakes using model-based methods; Fehlerdiagnose von hydraulischen Kfz-Bremssystemen mit modellbasierten Methoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Straky, H.; Boerner, M.; Isermann, R. [Technische Univ. Darmstadt (Germany). Inst. fuer Automatisierungstechnik

  2002-07-01

  The design and development of a model-supported monitoring and diagnosis sstem for motor car brakes is described. After a theoretical analysis of braking system dynamics, a model for calculating the brake liquid loss volume is established, and a model-supported monitoring system is developed on this basis. Early detection of small defects like leakages and air bubbles will make car brakes and motor car operation safer. [German] Am Beispiel der funktionellen Integration von analytischem Prozesswissen wurde in diesem Beitrag der Entwurf und die Entwicklung eines modellgestuetzten Ueberwachungs- und Diagnosesystems fuer Kfz-Bremssysteme beschrieben. Ueber die Analogie zwischen hydraulischen und elektrotechnischen Systemen mit konzentrierten Parametern, wurde eine theoretische Analyse der Bremssystemdynamik durchgefuehrt und ein Zustandsraummodell zur Bremsanlage erstellt, welches die Berechnung des im Fehlerfall entstehenden Bremsfluessigkeitsverlustvolumens ermoeglicht. Darauf aufbauend wurde ein modellgestuetztes Ueberwachungssystem entwickelt, welches durch eine fruehzeitige Erkennung kleiner Fehler wie Leckagen oder Luftblasen in Kfz-Bremssystemen einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Fahrsicherheit von Kraftfahrzeugen leisten kann. (orig.)

 3. Mineralogical investigations of the role of the clay fraction in geothermal energy use; Mineralogische Untersuchungen zur Rolle der Tonfraktion bei der Gewinnung geothermischer Energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Althaus, E; Frosch, G [Karlsruhe Univ. (T.H.) (Germany). Mineralogisches Inst.

  1997-12-01

  Authigenic clay minerals strongly influence the quality of geothermal reservoir systems. Their precipitation may drastically change the properties of reservoir sandstones. They interact more strongly with non-equilibrium fluids than most other mineral phases. The most abundant clay minerals in geothermal wells of Northeastern Germany are kaolinite, illite and mixed-layer minerals. Experiments are being carried out to study the dissolution rates of these minerals in NaCl brines at different pH-values. (orig.) [Deutsch] Im Rahmen des BMBF-Projektes `Evaluierung geowissenschaftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen fuer die Nutzung hydrogeothermaler Ressourcen` werden am Mineralogischen Institut der Universitaet Karlsruhe (T.H.) Experimente zur Stabilitaet von Tonmineralen in geothermischen Systemen durchgefuehrt. Die Untersuchungen beziehen sich auf Gesteine und Solen, wie sie durch die nordostdeutschen Geothermiebohrungen Neustadt-Glewe, Rheinsberg und Neubrandenburg aufgeschlossen sind. Die Untersuchten Gesteinsproben enstammen der oberen Trias und dem Jura. Die vergleichbaren stratigraphischen Einheiten sind in den Bohrungen in unterschiedlicher Teufe und Maechtigkeit anzutreffen: So finden sich die Contorta-Schichten (Raetkeuper) bei Neustadt-Glewe in ca. 2200 m, bei Rheinsberg in ca. 1680 m und bei Neubrandenburg in ca. 1250 m Tiefe. (orig.)

 4. Tests of heat techniques in households. Analysis of the results of the field tests; Praktijkprestaties van warmtetechnieken bij huishoudens. Analyse resultaten veldtesten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, A.; Friedel, P.; Overman, P. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2012-11-15

  The development within conventional techniques and new techniques for the recovery and generation of heat in the house construction industry led to a need for knowledge of efficiencies of those techniques in practice. Therefore a project has been set up to gain insight into the efficiencies. In the field tests, five heat techniques are investigated: high-efficiency boilers, solar water heaters, balanced ventilation systems with heat recovery (also called heat recovery systems) and heat pump water heaters [Dutch] De ontwikkeling binnen conventionele technieken en nieuwe technieken voor de terugwinning en opwekking van warmte in de woningbouw leidden ertoe dat er bij verschillende partijen in de keten een kennisbehoefte is ontstaan naar de rendementen van deze technieken in de praktijk. Daartoe heeft AgentschapNL een project opgezet om meer inzicht te verkrijgen in deze rendementen. In de veldtesten worden vijf warmtechnieken bekeken: HR-ketels, HRe-ketels, zonneboilers, gebalanceerde ventilatiesystemen met warmteterugwinning (verder WTW-systemen genoemd) en warmtepompboilers. Deze worden op minutenbasis bemeten.

 5. Simulation of Coulomb friction for a double wishbone front suspension; Simulation von Haft- und Gleitreibung am Beispiel einer Doppelquerlenker-Vorderradaufhaengung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blanck, N.

  1995-02-01

  An exact method for the simulation of mechanical systems with one or more Coulomb friction elements is described. The Coulomb law is extended to two- and three-dimensional friction elements. The differential equations of the system without friction are generated with the finite element program NASTRAN. Subsequently, friction is included and the simulation is performed in a FORTRAN program. Friction between two degrees of freedom is simulated by equating their accelerations and adding the friction forces on the right-hand side of the equations. The method is demonstrated for the left front wheel double wishbone suspension of the Mercedes-Benz S-class. Friction in the lower and upper ball joint is modelled by two three-dimensional elements. Time and frequency domain results of four simulation examples with harmonic excitation force are shown in fig. 2, 3, 4 and 5. (orig.) [Deutsch] Es wird eine exakte Methode zur rechnerischen Simulation von mechanischen Systemen mit einem oder mehreren Coulombschen Reibelementen beschrieben, die ein-, zwei- oder dreiwertig (zum Beispiel Kugelgelenke) sein koennen. Die Differentialgleichungen des reibungsfreien Systems werden mit dem FE-Programm NASTRAN generiert. Die Simulation des durch Reibelemente ergaenzten Systems erfolgt in einem selbstentwickelten FORTRAN-Programm. Das Verfahren wird anhand einer harmonisch angeregten Doppelquerlenker-Vorderradaufhaengung von Mercedes-Benz mit zwei reibungsbehafteten Kugelgelenken demonstriert. (orig.)

 6. Uniform measurement standard for heat supply in housing and utility building construction. A protocol to compare alternatives for heat supply at building construction sites. Version 3.1; Uniforme Maatlat voor de warmtevoorziening in de woning- en utiliteitsbouw. Een protocol voor het vergelijken van alternatieven voor de warmtevoorziening op bouwlocaties. Versie 3.1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuiten, P. [W/E adviseurs, Utrecht (Netherlands); Van der Ree, B. [Primum, Driebergen-Rijsenburg (Netherlands)

  2012-02-15

  The uniform measurement standard is one of the methods that the National Expertise Heat Centre develops to compare the energy efficiency of different techniques (such as heat pumps, heat and cold storage, collective systems, waste heat, combustion of woody biomass, etc.). The development of the uniform standard was started for the residential and utility building construction industry. In the future, the standard calculation method will also be made available for other sectors [Dutch] De uniforme maatlat is 1 van de methoden die het Nationaal Expertisecentrum Warmte ontwikkelt om de energieprestaties van verschillende technieken (zoals warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte, verbranding van houtachtige biomassa, etc.) goed vergelijkbaar te maken. De ontwikkeling van de uniforme maatlat is gestart voor de woning- en utiliteitsbouw. In de toekomst zal de uniforme maatlat ook voor andere sectoren beschikbaar komen. In deze versie van de uniforme maatlat is aansluiting gezocht bij de kengetallen van de Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG), zodat de resultaten van de uniforme maatlat in lijn zijn met die van de EMG.

 7. Development and prototypical application of analysis methods for complex anion mixtures in waters and heavy metal organyls in sediments; Entwicklung und prototypische Anwendung von Analysenverfahren fuer komplexe Anionengemische in Waessern und Schwermetallorganylen in Sedimenten. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anders, B.; Knoechel, A.; Potgeter, H.; Staub, S.; Stocker, M.

  2002-07-01

  When it comes to assessing the hazards emanating from heavy pollutants in waters mere elemental analysis provides too little information. Due to the great differences in toxicity and mobility it is important to know more about the exact species in question. This is particularly true of heavy metals that form stable organyls, specifically As, Pb, Sn and Hg, but also of alkylated arsenic acids, which need to be measured in complex anion mixtures. The purpose of the present project was to develop robust, powerful analysis methods and thus overcome the existing deficit in reliable analysis methods for these substances. An important approach in this connection is the use of coupled chromatography and detection systems for separation and analysis. [German] Hinsichtlich der von einer Schwermetallbelastung in Gewaessern ausgehenden Gefahren liefert die reine Elementanalytik nur unzureichende Aussagen. Aufgrund der grossen Unterschiede in Toxiditaet und Mobilitaet ist die Kenntnis der jeweils vorliegenden Spezies bedeutungsvoll. Dies gilt in besonderem Masse fuer die stabile Organyle bildenden Schwermetalle As, Pb, Sn und Hg sowie die alkylierten Arsensaeuren, die es innerhalb komplexer Anionengemische zu bestimmen gilt. Hinsichtlich ihrer sicheren Bestimmung bestehen methodische Defizite, die das vorliegende Projekt durch die Entwicklung robuster, nachweisstarker Analysenverfahren zu beseitigen versucht. Grosse Bedeutung kommt dabei gekoppelten Systemen aus Chromatographie und Detektion als Trenn- und Bestimmungsmethode zu. (orig.)

 8. Gas hydrate formation in deep-sea sediments - on the role of sediment-mechanical process determination; Gashydratbildung in Tiefseesedimenten - zur Rolle der sedimentmechanischen Prozesssteuerung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feeser, V. [Kiel Univ. (Germany). Geologisch-Palaeontologisches Inst.

  1997-12-31

  Slope failures in gas hydrate regions are encountered throughout the oceans. The stability of seafloor slopes can be assessed and predicted by means of calculation methods based on mechanical laws and parameters which describe the deformation behaviour and/or mechanical strength of the slope-forming sediments. Thermodynamic conditions conducive to the formation of gas hydrates in marine sediments differ from conditions prevailing in exclusively water-filled systems. The present contribution describes the relevant energetic conditions on the basis of a simple spherical model giving due consideration to petrographic parameters. Depending on pore size distribution, lithological stress conditions, pore water pressure, and sediment strength gas hydrates will either develop as a cementing phase or as segregated lenses. (MSK) [Deutsch] In den Weltmeeren ereignen sich immer wieder Hangrutschungen in Gashydratgebieten. Die zur Beurteilung und Prognonse von Hangstabilitaeten zu verwendenden Berechnungsverfahren erfordern Stoffgesetze und Parameter, welche das Deformations-und/oder Festigkeitsverhalten der hangbildenden Sedimente beschreiben. Die thermodynamischen Bildungsbedingungen von Gashydraten in marinen Sedimenten unterscheiden sich von den Bedingungen in ausschliesslich wassergefuellten Systemen. Unter Einbeziehung petrographischer Eigenschaften werden die energetischen Bedingungen beschrieben. Dazu dient ein einfaches Kugelmodell. Je nach vorhandenem Porenraumspektrum, lithostatischen Spannungsverhaeltnissen, Porenwasserdruck und Sedimentfestigkeit wachsen Gashydrate als Porenraumzement oder als segregierte Linsen.

 9. Exergames for health and fitness: the roles of GPS and geosocial apps.

  Science.gov (United States)

  Boulos, Maged N Kamel; Yang, Stephen P

  2013-04-05

  Large numbers of children and adolescents in Canada, UK and USA are not getting their recommended daily dose of moderate to vigorous physical activity, and are thus more prone to obesity and its ill health effects. Exergames (video games that require physical activity to play) are rapidly gaining user acceptance, and may have the potential to increase physical activity levels among young people. Mobile exergames for GPS (global positioning system)-enabled smartphones and mini-tablets take players outdoors, in the open air, unlike console exergames, e.g., Xbox 360 Kinect exergames, which limit players to playing indoors in front of a TV set. In this paper and its companion 'Additional file 1', we review different examples of GPS exergames and of gamified geosocial apps and gadgets (mobile, location-aware apps and devices with social and gamification features), and briefly discuss some of the issues surrounding their use. Further research is needed to document best practices in this area, quantify the exact health and fitness benefits of GPS exergames and apps (under different settings and scenarios), and find out what is needed to improve them and the best ways to promote their adoption by the public.

 10. Integral energy concepts for housing estates; Integrale Energiekonzepte fuer Wohnsiedlungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fisch, M.N.; Kuehl, L. [Technische Univ. Braunschweig (Germany)

  1998-06-01

  Integral energy concepts for housing estates require an early cooperation between architects, planners, and specialist engineers on the basis of a holistic planning approach. This is how future-oriented, sustainable concepts evolve which do justice to the multifarious requirements on the integral energy system of a housing estate. The present paper elucidates different approaches to optimising the energy efficiency of buildings such as the implementation of low-energy house concepts, building site and architectural planning, and detailed planning of heat insulation concepts, ventilation and air tightness concepts, and adapted heating systems. The solarisation of development plans has an influence on the arrangement of buildings, which are now planned to give the greatest possible passive and active solar energy gains. The authors also describe solar-assisted district heating systems for housing estates. [Deutsch] Integrale Energiekonzepte fuer Wohnsiedlungen erfordern die fruehe Zusammenarbeit von Architekten, Planern und Fachingenieuren im Rahmen einer ganzheitlichen Planung. So entstehen zukunftsweisende und tragfaehige Konzepte, die den vielschichtigen Anforderungen des Gesamtenergiesystems ``Wohnsiedlung`` gerecht werden. Im Folgenden wird die energetische Optimierung von Gebaeuden wie die Umsetzung von Niedrigenergiehaus-Konzepten, Standort und Gebaeudeplanung sowie Detailplanung in Bezug auf das Waermedaemmkonzept, Lueftungs-/Dichtheitskonzept und auf angepasste Waermeversorgungssysteme erl autert. Die Solarisierung von Bebauungsplaenen beeinflusste Anordnung der Gebaeude hinsichtlich der Nutzung passivsolarer Gewinne sowie des Einsatzes von Systemen der aktiven Solarenergienutzung. Solarunterstuetzte Nahwaermenetze fuer Wohnsiedlungen werden ebenfalls beschrieben.

 11. Alkaline earth metal, silicon, chlorine, hydrogen. A reaction system for the heterogeneous hydrodehalogenation of silicon tetrachloride to nanocrystalline silicon; Erdalkalimetall-Silicium-Chlor-Wasserstoff. Das Reaktionssystem fuer die heterogene Hydrodehalogenierung von Siliciumtetrachlorid bis zum nanokristallinen Silicium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fiedler, Katja

  2012-02-17

  Reactions of an alkaline earth metal with a SiCl{sub 4}-H{sub 2} result in a quaternary system with a metastable quaternary phase which separates into the metal chloride and nanocrystalline silicon upon cooling. The present study was dedicated to a making a detailed characterisation of the quaternary phase. For this purpose the properties of the quaternary system were derived from those of the six binary and four ternary systems. The first ever characterisation of the surface by means of photoelectron spectroscopy was undertaken. It also proved possible for the first time to follow the formation reaction by measuring the potential difference across the reaction system. Using the results of the characterisation the author presents first steps towards identifying the formation mechanism involved. [German] Im quaternaeren System Erdalkalimetall-Silicium-Chlor-Wasserstoff bildet sich bei der Umsetzung des Metalls mit einer SiCl{sub 4}-H{sub 2}-Atmosphaere eine quaternaere Phase. Diese metastabile Phase zerfaellt beim Abkuehlen in das Metallchlorid und Silicium in nanokristalliner Form. Die vorliegende Arbeit hat sich mit der tiefergehenden Charakterisierung der quaternaeren Phase beschaeftigt. Dazu wurden die Eigenschaften des quaternaeren Systems aus den Eigenschaften der sechs binaeren und vier ternaeren Systemen abgeleitet. Die Oberflaeche wurde erstmals mit Photoelektronenspektroskopie charakterisiert. Zusaetzlich gelang erstmalig die Verfolgung der Bildungsreaktion durch Messung des Spannungsabfalls ueber das Reaktionssystem. Erste Ansaetze zur Aufklaerung des Bildungsmechanismus ausgehend von den Ergebnissen der Charakterisierung wurden zusaetzlich aufgezeigt.

 12. Simple Stirling engine as cogeneration unit in residential areas; Einfacher Stirling-Motor fuer die Waerme-Kraft-Kopplung (WKK) in kleinen Wohngebaeuden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Budliger, J.P.

  2000-07-01

  Free-piston Stirling engines have been recognized for long as an ideally suited unit for combined heat and power (CHP) production in homes. The considerably improved use of fossil fuel as compared to their separate production, the clean, external combustion process and low noise are major assets, favouring the use of this technology in residential areas. However, up to present, the complexity and correspondingly high cost of these units hampered their practical application. A new, simple concept has recently been devised, which can easily be controlled and operated according to demand. Cost may be reduced substantially as compared to presently known concepts, giving promise for their widespread use in residential homes, as well as in a variety of other applications. (orig.) [German] Freikolben-Stirling-Motoren sind ideale Aggregate fuer die Waerme-Kraft-Kopplung (WKK oder KWK) in kleineren Wohnhaeusern. Der Brennstoff kann wesentlich besser genutzt werden als bei getrennter Bereitung der benoetigten Heizwaerme und der elektrischen Energie. Die saubere, kontinuierliche aeussere Verbrennung und der geringe abgegebene Laerm stellen wichtige Bedingungen fuer einen erfolgreichen Einsatz solcher Systeme im Wohnbereich dar. Bisher verhinderten aber die Komplexitaet der verfuegbaren Systeme den praktischen Einsatz dieser Einheiten. Im Folgenden wird ein neues, einfaches Konzept vorgestellt, welches zuverlaessig funktioniert und auch unter Teillast, dem benoetigten Waermebedarf genau angepasst, betrieben werden kann. Die Herstellungskosten sind wesentlich geringer als bei den bisher bekannten Systemen, was ideale Voraussetzungen fuer deren verbreitete Anwendung im Haushalt, wie in vielfaeltigen anderen Einsatzgebieten darstellt. (orig.)

 13. Investigations of the applicability of a model-supported friction coefficient prediction model in a moving vehicle; Untersuchungen zum Einsatz eines modellunterstuetzten Reibwertvorhersagemodells im fahrenden Fahrzeug

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klempau, F. [TU Darmstadt, Fachgebiet Fahrzeugtechnik (Germany)

  2000-07-01

  In recent years driving-stability- and driver-assistance systems have become more and more common in new cars. Along with this development there is a growing demand for a system predicting the actual friction potential in the tyre contact patch. Within the European research project VERT (VEhicle Road Tyre Interaction) a big number of friction measurements were carried out to define the main influencing parameters of the tyre-road-friction-process. With the help of empirical and physical models it was possible to describe the effect of these main influencing parameters on friction values. The aim of the research work in this project is to implement these models in driving simulations as well as to consider the feasibility to implement them into real cars. This paper presents the possibilities developing a friction prediction model for implementation in a moving vehicle. (orig.) [German] U.a. wegen der zunehmenden Verbreitung von Fahrdynamik- und Fahrerassistenz - Systemen wird der Wunsch nach Kenntnis des Reibwertpotentials zwischen Reifen und Fahrbahn immer dringender. Zur Bestimmung der Einfluesse auf den Reibwert wurden im Rahmen des europaeischen Forschungsprojekts VERT, dessen Partner fzd ist, eine Vielzahl von Messungen durchgefuehrt. Ihre Auswertung ermoeglichte die Bestimmung von Haupteinflussgroessen und die Beschreibung ihrer Auswirkungen auf den Reibwert mittels empirischer und physikalischer (orig.)

 14. Theory and numeric modelling of non-isothermal multiphase processes in NAPL-contaminated porous media; Theorie und numerische Modellierung nichtisothermer Mehrphasenprozesse in NAPL-kontaminierten poroesen Medien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Class, H.

  2000-07-01

  The author investigates the numeric simulation of physical processes in porous media. The development of the model and its components is described, and the model is validated by laboratory experiments. Differences from the discretization methods BOX and CVFE are discussed as well as the applicability of the multigrid method described for multicomponent approaches. [German] Bei der thermischen Sanierung NAPL-kontaminierter Standorte, z.B. durch Injektion von Wasserdampf und/oder Heissluft, treten nichtisotherme Mehrphasenprozesse auf, die in einem Modell durch eine Betrachtung der Stroemungs- und Transportprozesse als Mehrkomponentensystem beschrieben werden koennen. Dabei ist der Austausch thermischer Energie zwischen den Phasen untereinander und auch dem poroesen Medium selbst, wie auch der Uebergang von Massekomponenten zwischen den Phasen zu beruecksichtigen. Die vorliegende Arbeit behandelt die numerische Simulation derartiger physikalischer Vorgaenge in poroesen Medien. Ausgehend von der Problemstellung wird die Entwicklung eines konzeptionellen Modells (Kap. 2) sowie die Umsetzung der daraus resultierenden mathematischen Gleichungen und dazu erforderlichen Diskretisierungs- und Loesungsmethoden in numerische Algorithmen dargestellt (Kap. 3). Anschliessend wird in Kap. 4 die Faehigkeit des erstelten numerischen Modells ueberprueft, Problemstellungen in natuerlichen Systemen zu simulieren (Vergleich mit Laborexperimenten); ausserdem werden Unterschiede der Diskretisierungsverfahren BOX und CVFE sowie die Anwendbarkeit des in dieser Arbeit fuer Mehrkomponentenformulierungen erweiterten Mehrgitterverfahrens diskutiert. (orig.)

 15. New epoxide polymers generated by metal organic catalysts (chelates) and their application in composite structures. Pt. 2. Final report; Neue Epoxidpolymere durch Metallorgano-Katalysatoren und ihr Einsatz in Faserverbundstrukturen. T. 2. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merz, T.; Raeckers, B.

  1999-08-01

  Epoxy resins cured by catalysts based on chelate compound can offer an additional potential concerning storage and heat stability, toughness and curing characteristic. To prove these advantages and to prepare a serial application was target of the project, by which physico-chemical investigations, determination of mechanical properties and component tests were used. Besides an improvement of storage time and a minimized curing cycle a satisfactory processing behaviour and mechanical properties approaching currently used aircraft materials became evident. Serial production of fibre reinforced components for automotive industry is basically possible, because all requirements concerning costs, performance and station time were met. The results can also be used for new applications in other technical fields like apparatus construction or sporting goods industry. (orig.) [German] Mittels Metallorganokatalysatoren gehaertete Epoxidharze versprechen gegenueber herkoemmlichen Systemen zusaetzliche Potentiale hinsichtlich Lager- und Waermestabilitaet sowie Zaehigkeit und Haertungscharakteristik. Diese nachzuweisen und eine zukuenftige Serienanwendung vorzubereiten war Ziel des Projektes, wozu physico-chemische Untersuchungen, mechanische Kennwertermittlungen und Bauteilversuche dienten. Neben verbesserter Lagerstabilitaet und minimierten Haertungszyklen konnten gute Verarbeitungseingeschaften und ein Leistungsprofil nachgewiesen werden, das nahe an das heutiger Luftfahrtwerkstoffe heranreicht. Die Serienherstellung von Faserverbundbauteilen im Automobilbau ist prinzipiell moeglich, da durch die entwickelten Katalysatoren alle Vorgaben hinsichtlich Kosten, Leistungsfaehigkeit und Taktzeiten erreicht werden konnten. Hierdurch koennen sich auch fuer andere Bereiche (z.B. Geraetebau, Sportartikelindustrie) neue Anwendungsmoeglichkeiten eroeffnen. (orig.)

 16. Air cooled heat pumps with mono-screw compressors. A good alternative; Luchtgekoelde warmtepompen met mono-schroefcompressoren. Een goed alternatief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meijer, W. [Daikin Airconditioning Netherlands, Rotterdam (Netherlands)

  2010-09-15

  Heat pumps are becoming increasingly popular. Often water/water heat pumps are used that are linked to heat/cold storage systems or another source system. The air-cooled alternatives are advancing in house construction and are also applied in small-scale utility and schools sometimes. In the larger utility projects and the industry, however, the air-cooled heat pump has not quite yet found its way, while it can be a good alternative for the heat/cold storage systems that are much more expensive to purchase. This is due to new compressor techniques. [Dutch] Warmtepompen worden steeds populairder. Veelal wordt gebruikgemaakt van water/water-warmtepompen, die gekoppeld worden aan een koude/warmte-opslagsysteem (KWO) of ander bronsysteem. De luchtgekoelde alternatieven zijn in de woningbouw in opmars en worden soms ook in kleinschalige utiliteit en scholen toegepast. In de grotere utiliteitsprojecten en industrie heeft de luchtgekoelde warmtepomp echter zijn weg nog niet echt gevonden, terwijl het een goed alternatief kan zijn voor de in aanschaf veel duurdere KWO-systemen. Dit mede dankzij nieuwe compressortechnieken.

 17. Expanding of balancing options for renewable energy. The impact on economic development and government income; Verruimen salderingsmogelijkheden voor hernieuwbare energie. Wat is de impact op economische groei en overheidsinkomsten?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Franken, R.; Van Melle, T.

  2011-11-15

  Small-scale production of renewable electricity by households and businesses can be balanced with electricity purchased from the grid. This prevents that these energy producers pay energy taxes for electricity they supply back to the grid. The balancing option, however, is limited to a maximum of 5000 kWh per year, which also limits the size of cost-effective renewable electricity generation systems. By expanding the balancing option and under specific conditions, investment in larger systems can also be cost-effective. This would accelerate the market introduction of renewable electricity generation for households and smaller businesses [Dutch] Kleinschalige hernieuwbare elektriciteitsproductie bij huishoudens en bedrijven kan gesaldeerd worden met elektriciteit die wordt afgenomen van het net. Dit voorkomt dat deze producenten energiebelasting betalen over elektriciteit die zij uiteindelijk weer terugleveren. De mogelijkheid om te salderen is echter beperkt tot een maximum van 5000 kWh per jaar, waarmee ook de grootte van rendabele hernieuwbare opweksystemen beperkt wordt. Met een verruiming zouden, onder bepaalde omstandigheden, investeringen in grotere systemen ook rendabel kunnen worden. Dit zou een versnelling in de marktintroductie kunnen geven van hernieuwbare opwek bij huishoudens en kleinere bedrijven. In deze studie worden de effecten in kaart gebracht.

 18. Science Signaling, Perspective – Cancer: Wnt/β-Catenin and MAPK Signaling: Allies and Enemies in Different Battlefields, April 2012 [Science Signaling, Ausblick – Krebs: Wnt/β-Catenin- und MAPK-Signaltransduktion: Verbündete und Feinde in unterschiedlichen Kampfzonen, April 2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Forsythe, Katherine H.

  2012-07-01

  Full Text Available [english] Research published in represents major advances in cell signaling in many disciplines, including the rapidly expanding areas of signaling networks, systems biology, synthetic biology, computation and modeling of regulatory pathways, and drug discovery. The published research content offers discoveries that substantially refine current understanding of important signaling processes, provide new concepts, and are likely to find application in multiple biological systems. Two papers this year in describe previously unknown links between two signaling pathways that are associated with cancer – melanoma and colon cancer. The Perspective, and MAPK Signaling: Allies and Enemies in Different Battlefields,” describes how both studies have implications for the development of combination therapies for skin and colon cancer .[german] Die in veröffentlichten Forschungsarbeiten stellen die wichtigsten Fortschritte zur Zellsignaltransduktion in vielen Fachbereichen dar und umfassen die schnell wachsenden Gebiete der Signaltransduktionsnetzwerke, der Systembiologie, der synthetischen Biologie, der Berechnung und Modelldarstellung regulatorischer Pfade sowie der Pharmaforschung. Die veröffentlichten Forschungsergebnisse bieten Entdeckungen, die das derzeitige Wissen zu wichtigen Signaltransduktionsprozessen beträchtlich vertiefen, neue Konzepte anbieten und wahrscheinlich Anwendung in mehreren biologischen Systemen finden werden. Zwei Arbeiten, die dieses Jahr in erschienen sind, beschreiben zuvor noch nicht bekannte Zusammenhänge zwischen zwei Signaltransduktionswegen, die mit Krebs (Melanom und Darmkrebs assoziiert sind. Der Ausblick „Wnt/β-Catenin- und MAPK-Signaltransduktion: Verbündete und Feinde in unterschiedlichen Kampfzonen“ beschreibt, wie beide Studien Auswirkungen auf die Entwicklung von Kombinationstherapien gegen Haut- und Darmkrebs haben .

 19. Adhesion and interface problems of EB-PVD thermal barrier coatings; Grenzschichtproblematik und Haftung von EB-PVD-Waermedaemmschichtsystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fritscher, K.; Leyens, C. [Deutsche Forschungsanstalt fuer Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Koeln (Germany). Inst. fuer Werkstoff-Forschung

  1996-12-31

  Loss of adhesion in thermal insulation layers produced by EB-PVD may be caused by surface morphologies or oxide phases resulting from previous process stages, e.g. shot peening, or inappropriate annealing conditions. These undesirable oxide phases are mostly spinels and silicates which pose mechanical problems. Annealing and densification must be modified in order to promote the formation of {alpha}-Al{sub 2}O{sub 3} layers. It may also be possible to avoid certain categories of flaws by changing one material partner (e.g. by using {beta}-NiAl-free adhesive layers). [Deutsch] Die Ursachen der Einbussen der Haftung in WDS-Systemen aus EB-PVD-Fertigung liegen oft in der Ausbildung von Oberflaechenmorphologien oder von Oxidphasen begruendet, die aus den der WDS-Beschichtung vorangehenden Verfahrensschritten wie z.B. des Glasperlstrahlens und von unangemessenen Gluehbedingungen herruehren koennen. Bei diesen unerwuenschten Oxidphasen handelt es sich u.a. um Spinelle und Silikate, die in mechanischer Hinsicht problematisch sind. Glueh- und Verdichtungsroutinen sind entsprechend zu modifizieren, um die Bildung von {alpha}-Al{sub 2}O{sub 3}-Schichten zu foerdern. Moeglicherweise sind gewisse Fehlerkategorien bereits dadurch zu umgehen, dass ein Materialpartner geaendert wird (Beispiel: {beta}-NiAl-freie Haftschichten anwenden). (orig.)

 20. Developing an optimized treatment strategy for anaerobic waste water cleaning; Entwicklung einer optimierten Behandlungstrategie fuer die anaerobe Abwasserreinigung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wenzel, W.; Manz, W.; Szewzyk, U.; Kozariszczuk, M.; Kraume, M. [Technische Univ. Berlin (Germany)

  1999-07-01

  The paper looks into the opportunities for and limitations of using oligonucleotide probes for in-situ hybridisation in anaerobic systems. As is demonstrated, a large part of the populations can be detected using this method and different physiological groups like sulfate reducers and methanogens can be verified with a high resolution. The technique permits assessing the physiological activity of these groups so that inferences to reactor performance can be drawn. Various physiological groups such as fermenters and homoacetogenous bacteria so far can be detected with inadequate resolution only. Ongoing work with a view to amending this is described. (orig.) [German] Dieser Beitrag beschaeftigt sich mit den Moeglichkeiten und Limitierungen des Einsatzes von Oligonukleotidsonden zur in situ Hybridisierung in anaeroben Systemen. Es wird gezeigt, dass ein grosser Teil der Population mit Hilfe dieser Methode erfasst werden kann und verschiedene physiologische Gruppen wie die Sulfatreduzierer und die Methanogenen mit hoher Aufloesung nachgewiesen werden koennen. Die physiologische Aktivitaet dieser Gruppen kann abgeschaetzt werden und damit sind Rueckschluesse auf die Reaktorleistung moeglich. Verschiedene physiologische Gruppen wie die Gaerer und die homoacetogenen Bakterien werden bisher nur in unzureichender Aufloesung erfasst. Die derzeit laufenden Arbeiten zur Loesung dieser Probleme werden beschrieben. (orig.)

 1. New epoxide polymers generated by metal organic catalysts (chelates) and their application in composite structures. Pt. 1. Final report; Neue Epoxidpolymere durch Metallorgano-Katalysatoren und ihr Einsatz in Faserverbundstrukturen. T. 1. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merz, T.; Raeckers, B.; Boettcher, A.; Haessler, R.; Renner, M.; Schmidtke, K.

  1999-08-01

  Epoxy resins cured by catalysts based on chelate compound can offer an additional potential concerning storage and heat stability, toughness and curing characteristic. To prove these advantages and to prepare a serial application was target of the project, by which physico-chemical investigations, determination of mechanical properties and component tests were used. Besides an improvement of storage time and a minimized curing cycle a satisfactory processing behaviour and mechanical properties approaching currently used aircraft materials became evident. Serial production of fibre reinforced components for automotive industry is basically possible, because all requirements concerning costs, performance and station time were met. The results can also be used for new applications in other technical fields like apparatus construction or sporting goods industry. (orig.) [German] Mittels Metallorganokatalysatoren gehaertete Epoxidharze versprechen gegenueber herkoemmlichen Systemen zusaetzliche Potentiale hinsichtlich Lager- und Waermestabilitaet sowie Zaehigkeit und Haertungscharakteristik. Diese nachzuweisen und eine zukuenftige Serienanwendung vorzubereiten war Ziel des Projektes, wozu physico-chemische Untersuchungen, mechanische Kennwertermittlungen und Bauteilversuche dienten. Neben verbesserter Lagerstabilitaet und minimierten Haertungszyklen konnten gute Verarbeitungseingeschaften und ein Leistungsprofil nachgewiesen werden, das nahe an das heutiger Luftfahrtwerkstoffe heranreicht. Die Serienherstellung von Faserverbundbauteilen im Automobilbau ist prinzipiell moeglich, da durch die entwickelten Katalysatoren alle Vorgaben hinsichtlich Kosten, Leistungsfaehigkeit und Taktzeiten erreicht werden konnten. Hierdurch koennen sich auch fuer andere Bereiche (z.B. Geraetebau, Sportartikelindustrie) neue Anwendungsmoeglichkeiten eroeffnen. (orig.)

 2. Advanced energy conversion and application - Decentralized energy systems. Papers; Fortschrittliche Energiewandlung und -anwendung - Schwerpunkt: Dezentrale Energiesysteme. Vortraege

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  Decentralized energy systems is the major topic of this VDI report which contains the proceedings of the VDI conference on advanced energy conversion and application. The decentralized energy systems are in the focus because it is expected that they will gain in significance in the course of restructuring and liberalisation of the energy markets and growing commitment to greenhouse gas mitigation. The subjects of the papers are the cogeneration technology in general, and specific systems for combined generation of heat, power and cold,(CHPC systems), systems for renewable energy generation, industrial energy technology, and analysis and optimization of energy systems. The report is intended to serve as a source of guidance and reference for manufacturers and operators of decentralized energy systems, for decision-making on energy policy, and for the energy industry, counselling firms and regulatory/surveillance bodies, and members of universities involved in relevant research and development work. (orig./CB) [German] Themenschwerpunkt des VDI-Berichts sind die dezentralen Energiesysteme, die im Spannungsfeld von fortschreitender Liberalisierung der Energiemaerkte und der Bemuehungen um die Reduzierung von Emissionen an Bedeutung gewinnen. Dabei widmen sich die Beitraege den Systemen zur Kraft-Waerme-Kaelte-Kopplung und zur Nutzung erneuerbarer Energie sowie der industriellen Energietechnik und der Analyse und Optimierung von Energiesystemen. Der Bericht wendet sich an Hersteller und Betreiber dezentraler Energieanlagen, an Entscheidungstraeger aus Politik und Wirtschaft, an Berater und Ueberwachungsinstitutionen sowie an auf diesem Gebiet taetige Hochschullehrer und -mitarbeiter. (orig.)

 3. Driver assistance systems - status and future prospects; Fahrerassistenzsysteme fuer Nutzfahrzeuge - Stand und Ausblick

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hipp, E.; Schaller, K.V. [MAN Nutzfahrzeuge AG, Muenchen (Germany)

  2001-07-01

  Driver assistance systems help the driver in his work. The demand for such systems will be determined by the marked increase in traffic on our roads and also the growing requirements on drivers of commercial vehicles. These systems are basically understood to be systems which assist navigation, the selection and retention of driving values and the stabilisation with regard to the vehicle and its surroundings. They include - Adaptive cruise control, - stop and go systems, - vehicle to vehicle communication, - lane guard system, - turn-off assistance. New approaches to ease the driver's burden, improve traffic flow and safety will be discussed and - as far as possible - assessed. Their use, acceptance and legal questions are to be presented against a background of long-term evaluation, system limits and functional transparency. (orig.) [German] Fahrerassistenzsysteme helfen dem Fahrer bei seinen Aufgaben. Die deutlichen Veraenderungen im Verkehrsgeschehen auf unseren Strassen aber auch die gestiegenen Anforderungen an den Fahrer von Nutzfahrzeugen werden die Nachfrage nach solchen Systemen bestimmen. Grundsaetzlich werden hier Systeme verstanden, die assistieren bei der Navigation, der Wahl und Einhaltung der Fuehrungsgroessen und bei der Stabilisierung im Umfeld von Fahrzeug und von Fahrumgebung. Betrachtet werden - Adaptive Cruise Control, - Stop and Go-Systeme, - Fahrzeug-Fahrzeug Kommunikation, - Lane Guard System, - Abbiegeassistenz und weiterfuehrende, - Telematiksysteme. Neue Ansaetze, die zur Entlastung des Fahrers, zu Verbesserungen im Verkehrsfluss und der Fahrsicherheit fuehren werden diskutiert und - soweit moeglich - bewertet. Nutzung, Akzeptanz, rechtliche Fragen sollen vor dem Hintergrund von Langzeitbewertung, Systemgrenzen und Funktionstransparenz dargestellt werden. (orig.)

 4. Interactions between industrial organic pollutants and rhizosphere components and documentation of material streams in plant-based wastewater treatment plants - laboratory experiments; Wechselwirkungen industrieller organischer Schadstoffe mit Rhizosphaerenkomponenten und Bilanzierung von Stoffstroemen in Pflanzenklaeranlagen - Laborversuche

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plugge, J.

  2001-07-01

  The purpose of the present study was to examine the suitability of plant/soil systems for cleaning organically polluted effluents and to assess the influence of plant growth and dissolved humic substances on processes leading to the elimination of organic pollutants. This involved an examination of sorption interactions between selected pollutants on the one hand and sand and root material on the other, use of vertically irrigated plant-bearing sand columns for simulating real plant-based wastewater treatment plants, assessment of the cleaning efficiency of these systems with respect to the employed model pollutants and determination of the contamination of the filter material and plants with pollutants. Radiotracer techniques were used to determine pollution paths of phenanthrene and its microbial degradation in the model system. [German] In der vorliegenden Arbeit wurde die Eignung von Pflanze/Boden-Systemen zur Reinigung carbochemisch belasteter Abwaesser untersucht und der Einfluss eines Pflanzenbewuchses sowie geloester Huminstoffe auf die Prozesse, die zur Entfernung organischer Schadstoffe fuehren, bewertet. Die Bearbeitung dieses Themas umfasste Untersuchungen zu Sorptionswechselwirkungen ausgewaehlter Schadstoffe mit Sand- und Wurzelmaterial, die Anwendung vertikal durchstroemter, bepflanzter Sandsaeulen zur Nachbildung realer Pflanzenklaeranlagen, die Erfassung der Reinigungseffizienz dieser Systeme fuer die Modellschadstoffe sowie die Bestimmung der Schadstoffkontamination des Filtermaterials und der Pflanzen. Unter Anwendung der Radiotracertechnik erfolgte darueber hinaus die Bestimmung der Schadstoffpfade von Phenanthren einschliesslich des mikrobiellen Abbaus im Modellsystem. (orig.)

 5. Assessment of the safety factor of the new EC-specified test gas for intrinsically safe electric circuits of mining equipment; Ermittlung des Sicherheitsfaktors des neuen in der EG festgelegten Pruefgases fuer eigensichere Stromkreise von Bergbau-Betriebsmitteln

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hauke, R. [Fachstelle fuer Sicherheit Elektrischer Betriebsmittel, Dortmund (Germany). Bergbauversuchsstrecke

  2001-07-01

  The real safety factor of the new gas (52 % by volume H{sub '}'/air mixture) was compared to the earlier gas mixture (ethylene) for group I (methane) was investigated. Further, it was investigated whether more or less intrinsically safe systems can be connected to a single supply source. Extensive experiments were carried out in two test sites, supplemented by evaluations of earlier BVS experiments and a literature search. [German] Im Rahmen des Vorhabens sollte die Hoehe des realen Sicherheitsfaktors der neuen Wasserstoffmischung (52 Vol.-% H{sub 2}/Luft-Gemisch) im Vergleich zu der frueher verwandten Pruefgasmischung (Ethylen) fuer die Gruppe I (Methan) untersucht werden. Ebenfalls sollte eine Antwort auf die Frage gesucht werden, ob das neue Pruefgasgemisch eine Erleichterung fuer die Bescheinigungspraxis von eigensicheren Systemen fuer den Steinkohlenbergbau mit sich bringt (mehr Verbraucher an eine speisende Quelle moeglich) oder ob eine Beschraenkung (wesentlich weniger Verbraucher an eine speisende Quelle) zu erwarten ist. Beide Fragestellungen konnte durch ein umfangreiches Versuchsprogramm, das an zwei aufgebauten Pruefplaetzen innerhalb der verlaengerten Projektlaufzeit durchgefuehrt wurde, in Verbindung mit der Neuauswertung aelterer Versuche der BVS und der recherchierten Literatur beantwortet werden. (orig.)

 6. Better utilisation of district heating systems. Sub-project: Optimization of heat distribution - the Berlin pilot project. Final report; Bessere Ausnutzung von Fernwaermeanlagen. Teilvorhaben: Optimierung der Waeermeverteilung - Pilotprojekt Berlin. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Szepansky, T.; Ziemann, O.

  2001-09-01

  The Berlin pilot project comprises three aspects. (1) 'Generator simulation': Modelling of power generation systems in BoFiT was validated by means of existing calculation programs (Bewag) and measurements (HEW, HKW Hafen). (2) 'Optimization of pump use'. (3) 'Centralization of pressure maintenance'. The two latter aspects serve for optimized hydraulic control and supply assurance for validating network simulation in offline and online operation, including network data acquisition. [German] In KWK-Anlagen wird wirtschaftlich Strom und Waerme erzeugt. Der Aufwand fuer den Waermetransport ist vergleichsweise hoch. Automatisch geregelte und gesteuerte Umwaelzpumpen mit grossen Umwaelzwassermassenstroemen und Druckhoehen bieten ein hohes Optimierungspotential fuer die hydraulische Betriebsfuehrung von Fernwaermeversorgungsunternehmen. Der Einsatz von modular aufgebauten EDV-Systemen zur Betriebsoptimierung ist Gegenstand von staendig weiterfuehrenden Untersuchungen. Das Pilotprojekt Berlin 'Optimierung der Waermeverteilung' gliedert sich in drei Arbeitspunkte. Beim Arbeitspunkt 'Erzeugersimulation' wurde ausgehend von existierenden Kreislauf-Rechenprogrammen (Bewag) und Betriebsmessungen (HEW, HKW Hafen) die Modellbildung von Erzeugungsanlagen im Programmsystem BoFiT ueberprueft. Die Arbeitspunkte 'Pumpen-Einsatzoptimierung' und 'Zentralisierung der Druckhaltung' dienten der Optimierung der hydraulischen Betriebsfuehrung unter Einhaltung der Versorgungssicherheit zur Ueberpruefung der Netzsimulation sowohl im Offline- als auch im Online-Betrieb gekoppelt mit der Netzdatenerfassung. (orig.)

 7. The use potential of aquifer thermal energy storage systems in Canada; Das Anwendungspotential fuer Aquiferwaermespeichersysteme in Kanada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cruickshanks, F. [Environment Canada, Dartmouth, ON (Canada); Morofski, E. [Government Services Canada, Ottawa, ON (Canada). Technology RD and D

  1994-12-31

  This paper offers a brief overview of the historical and technical aspects of aquifer thermal energy storage and its use potential in commercial buildings in Canada. Aquifer thermal energy storage systems are now attractive both for new commercial buildings in Canada and for some already existing ones. This holds true especially of the Atlantic region, where fuel costs are rising and electric power rates vary according to the time of day. The simple pay-back period for ATES systems is between zero and five years. The economic aspects of the use of ATES systems in buildings are pointed out. (orig./BWI) [Deutsch] Dieser Beitrag gibt eine kurze Uebersicht der historischen und technischen Aspekte der Waermespeicherung in Aquiferen und deren Verwendungspotential in kommerziellen Gebaeuden in Kanada. Aquiferwaermespeicherungssysteme sind nunmehr attraktiv sowohl fuer neue als auch fuer manche bereits bestehenden kommerziellen Gebaeude in Kanada. Dies gilt insbesondere fuer die atlantische Region wegen der dort steigenden Kosten fuer Brennstoffe und tageszeitabhaengigen fuer elektrischen Strom. Die einfache Amortisationszeit fuer ATES-Systeme liegt zwischen null und fuenf Jahren. Die wirtschaftlichen Gesichtspunkte des Einsatzes von ATES-Systemen in kommerziellen Gebaeuden werden angefuehrt. (orig./BWI)

 8. Thermal management, systems and modules; Thermomanagement, Systeme und Module

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Flik, M. [Behr GmbH und Co., Stuttgart (Germany)

  1999-11-01

  Up till now the individual systems for engine temperature control and air conditioning of the vehicle cabin have to a large extent been viewed independently of one another. With the progress of electronic control systems, however, Behr has adopted an integrative approach to managing all heat and substance flows outside of the engine. This perspective, which is known as thermal management, has significantly boosted the rate of innovation. In a short period of time, new and optimized modules and systems have allowed considerable improvements to be made in relation to passenger comfort and safety, the integration of subsystems and modules into the vehicle and environmental compatibility. This innovation drive, which also extends to the design of major modules, will continue to gain impetus in the future. (orig.) [German] Bisher wurden die verschiedenen Systeme zur Temperierung des Motors und zur Klimatisierung der Fahrzeugkabine weitgehend unabhaengig voneinander betrachtet. Mit dem Vordringen der elektronischen Regelung hat bei Behr jedoch eine gesamtheitliche Betrachtung aller Waerme- und Stoffstroeme ausserhalb des Motors eingesetzt. Diese Sichtweise, Thermomanagement genannt, hat eine erhebliche Innovationsdynamik ermoeglicht. Mit neuen und optimierten Modulen und Systemen konnten in kurzer Zeit betraechtliche Verbesserungen erzielt werden - bei Komfort und Sicherheit der Fahrzeuginsassen, bei der Integration der Subsysteme und Module ins Fahrzeug sowie bei seiner oekologischen Vertraeglichkeit. Diese Innovationsdynamik, die auch die Bildung von Grossmodulen einschliesst, wird in Zukunft noch zunehmen. (orig.)

 9. Integrated systems and modules for engine cooling and vehicle air-conditioning; Integrierte Systeme und Module zur Motorkuehlung und Innenraumklimatisierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loehle, M.; Kern, J.; Kampf, H. [Behr GmbH (Germany)

  1998-12-01

  The high level of function and quality achieved today in modern vehicles cannot be simply increased by the isolated development of advanced single components alone. By contrast, the holistic optimization of systems opens up new potential. Modern cooling modules and integrated HVAC systems by Behr GmbH and Co. combine several components to form a single compact module whose integrated parts are perfectly matched to each other. Developing complete cockpits at such a high level of integration is another step towards advancing the system concept. Understanding a holistic system allows engineers to develop concepts for an efficient thermal management in the cooling system and to improve ecological compatibility of the vehicle air-conditioning system by using suitable simulation tools. (orig.) [Deutsch] Die gesamtheitliche Optimierung von Systemen eroeffnet neue Potentiale in der Automobilentwicklung. Moderne Kuehlmodule und integrierte Heiz-/Klimageraete der Behr GmbH and Co. fassen zahlreiche Komponenten zu einem kompakten Modul zusammen, dessen Einzelteile aufeinander abgestimmt sind. Die Entwicklung vollstaendiger Cockpits mit einem hohen Integrationsgrad fuehrt den Systemgedanken konsequent weiter. Das Verstaendnis des gesamten Systems erlaubt im Verbund mit geeigneten Simulationswerkzeugen die Entwicklung von Konzepten fuer ein effizientes Thermomanagement im Kuehlsystem und fuer die Verbesserung der Umweltvertraeglichkeit der Kaelteanlage. (orig.)

 10. Strengthening emotional and social competence: undergraduate health professions students / Stärkung emotionaler und sozialer Kompetenzen bei Bachelorstudierenden in Gesundheitsberufen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waite Roberta

  2015-12-01

  Full Text Available Emotionale und soziale Kompetenzen sind wichtig für zukünftige Führungskräfte. Die vorliegende Studie untersucht die Pre- Post-Ergebnisse des Hay Group Emotional and Social Competence Inventory bei 18 Bachelorstudierenden, die während dem Studium einen Führungskurs besuchten. Korrelationen und T-Tests für abhängige Stichproben wurden mit SPSS 20.0 durchgeführt. Signifikante Ergebnisse zeigten sich in einer Reihe von selbst eingeschätzten Kompetenzen: emotionales Selbstbewusstsein, Optimismus, Empathie, Organisationsbewusstsein, Coach und Mentor, Denken in Systemen, Mustererkennung. Pädagogische Strategien, die auf die Entwicklung von sozialen und emotionalen Kompetenzen fokussieren, fördern die Fähigkeiten von Studierenden, Kompetenzen für verschiedene Führungsrollen zu verstehen, internalisieren und anzuwenden, insbesondere hinsichtlich der effektiven Beziehungsgestaltung zu anderen. Absolventen/-innen, die für Führungsaufgaben im Team und im Gesundheitssystem vorbereitet sind, sind eine Investition in die Zukunft der Gesundheitsversorgung.

 11. ''VaneCAM'' - the third generation of camshaft adjustment systems; ''VaneCAM'' - Nockenwellenversteller der dritten Generation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Knecht, A. [Hydraulik-Ring GmbH, Nuertingen (Germany). Entwicklung Motorentechnik; Stephan, W. [Hydraulik-Ring GmbH, Nuertingen (Germany); Hannibal, W. [Fachhochschule Suedwestfalen, Iserlohn (Germany). Labor fuer Konstruktion und CAE-Anwendungen

  2002-04-01

  Continuously variable camphasers are now well established for modern spark-ignition engines in high-volume production. With the latest generation of camshaft adjustment systems using the vane-type actuator principle, it is possible to move rapidly and reliably through a large adjustment angle. The layout of these adjusting systems is very simple. The production costs are low in comparison to the first generation of camphasers using spur/helical gears to vary the valve timing. The new-generation systems are mechatronic, with the function depending on the coordination and tuning of hydraulic actuation and engine electronics. The term 'VaneCAM' is used for the continuously variable systems of this new generation supplied by Hydraulik-Ring in Nuertingen, Germany. (orig.) [German] Stufenlos wirkende Nockenwellenversteller haben sich an modernen Ottomotoren in den letzten Jahren in der Grossserie etabliert. Mit der neuesten Generation von Nockenwellenverstellern, die nach dem Schwenkmotor-Prinzip aufgebaut sind, lassen sich grosse Verdrehwinkel sehr schnell und betriebssicher verstellen. Der Aufbau dieser Versteller ist einfach, und die Herstellkosten sind gering im Vergleich zur ersten Generation von Verstellern. Bei den Systemen der neuen Generation handelt es sich um mechatronische Systeme, deren Funktion von dem Zusammenspiel und der Abstimmung von hydraulischer Ansteuerung und Motorelektronik abhaengt. Mit dem Begriff 'VaneCAM' werden die stufenlos wirkenden Systeme dieser neuen Generation von Hydraulik-Ring aus Nuertingen bezeichnet. (orig.)

 12. Diagnostic systems for motor vehicles. From diagnosis and moni; Diagnosesysteme fuer Kraftfahrzeuge. Von der Diagnose und Ueberwachung bis zum E-Commerce

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baeker, B.; Forchert, T. [DB DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Germany). Abt. FT2/ED

  2001-07-01

  Starting from the technical necessity of having monitoring and diagnostic systems in all compartments of modern passenger cars, the contribution discusses how new service concepts can be integrated as well. New diagnostic approaches are outlined which, in addition to failure detection, also enable optimization of the development process chain. At the same time, the depth of diagnosis is improved in order to obtain a multitude of new meta information while driving, which will serve as a basis for installing new services in the vehicle. [German] Gestiegend Komfortanforderungen und die gewachsene Komplexitaet in heutigen und zukuenftigen Elektrik/Elektronik-Systemen fuer Kraftfahrzeuge erfordern leistungsfaehige Diagnosesysteme. Um gleichzeitig im Rahmen der Globalisierung die Wertschoepfungskette weiter zu staerken, muessen als logische Konsequenz des Marktes Ansaetze fuer neuartige Dienstleistungskonzepte erdacht und integriert werden. Dieser Aufsatz diskutiert ausgehend von der technischen Notwendigkeit zukuenftiger Ueberwachungs- und Diagnosesysteme in allen Bereichen moderner Kraftfahrzeuge moegliche Wege zu derartigen Ansaetzen denkbarer systemuebergreifender Dienstleistungsschritte am Fahrzeug. Dabei werden technologisch neuartige Diagnoseansaetze skizziert, die neben einer Fehlererkennung auch die Optimierung der Entwicklungsprozesskette zulassen. Eine gleichzeitige Erhoehung der Diagnosetiefe schafft die Grundlage, eine Vielzahl neuer Meta-Informationen waehrend der Fahrt zu generieren. Diese bilden die Basis fuer neue Dienste am Fahrzeug. (orig.)

 13. More with thermal energy storage. Report 11. Area-oriented groundwater control. Fitting of thermal energy storage in area-oriented groundwater control. Chances and points of attention. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 11. Gebiedsgericht grond-waterbeheer. Inpassing van bodemenergie in gebiedsgrondwaterbeheer. Kansen en aandachtspunten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henssen, M. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-25

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. In this report the following two questions are posed with regard to the use of thermal energy storage systems in contaminated areas:(1) is it realistic to expect that thermal energy storage systems can contribute to a substantial improvement of groundwater in large-scale contaminated areas?; and (2) is a thermal energy systems an option to control the burden of pollution? And which combinations with other underground or aboveground applications are possible for thermal energy storage? [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water

 14. Planning, budgeting and performance management at Swiss hospitals – Are Swiss hospitals at a crossroads – Will these medical specialist organisations in future develop into institutions with a business orientation? [Die Krankenhäuser der Schweiz am Wendepunkt von der medizinischen Expertenorganisation hin zu betriebswirtschaftlich geführten Institutionen? – Untersuchung zu deren Performance-Management-System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Walser, Konrad

  2013-11-01

  die Schweizer Krankenhäuser ein kohärentes und langfristig ausgerichtetes Performance Management aufbauen können. Mit der Einführung von Wettbewerbsmechanismen (DRG-System im neuen Krankenversicherungsgesetz wird die betriebswirtschaftliche Ausrichtung der Krankenhausführung zum Schlüsselfaktor für ein Bestehen am Markt. Die Basis der vorliegenden Untersuchung bildet eine schriftliche Befragung aller Deutschschweizer Krankenhäuser. Diese wurden auf der Grundlage eines Reifegrade-Modells zum Ist- sowie dem Soll-Zustand von deren Performance-Management-Systemen befragt. Das Reifegradmodell wurde für Krankenhäuser angepasst.Die deskriptive Auswertung der Daten zeigt, dass die meisten Krankenhäuser auf dem richtigen Weg sind. Planung und Controlling haben mehrheitlich einen hohen Reifegrad, indes wird die strategische Wichtigkeit eines wirksamen Performance Managements (Reporting, IT-Integration vielerorts noch unterschätzt. So verfügen die meisten Krankenhäuser bereits heute über ausgebaute Planungsmechanismen, beurteilen aber die dazu gehörige Informatikunterstützung als nicht prioritär.Dabei zeigen die bivariaten Auswertungen (Korrelationsmatrizen der Umfrage, dass gerade der IT als Träger oder Plattform des Performance-Managements eine zentrale Rolle zukommt. Gleichzeitig weisen diese weiterführenden Analysen darauf hin, dass die betriebswirtschaftliche Krankenhausplanung der eigentliche Treiber zum Auf- und Ausbau von leistungsfähigen Performance-Management-Systemen ist. Erst eine gut entwickelte und integrierte IT und klare Planwerte, so zeigt sich ausgehend von der Untersuchung, lassen ein umfassendes Performance Management zu.Ein gut funktionierendes Performance Management beinhaltet überdies auch eine organisatorische Komponente. Erst wenn die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Hinblick auf die Krankenhaussteuerung bezüglich Betriebswirtschaft, Medizin und Pflege aufeinander abgestimmt sind, können Krankenh

 15. R-744 compared to R-290 in small freezer applications; R-744 versus R-290 in kleine vriezer-toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Beek, M.; Janssen, M. [Re/gent, Helmond (Netherlands)

  2009-04-15

  op beide systemen zijn beschreven. Tevens worden de systeemmodificaties gepresenteerd die nodig zijn voor de R-744 conversie. De kringlopen van beide systemen zijn geanalyseerd en de verschillen met de thermodynamische ideale kringloop zijn beschreven. De resultaten van de metingen zijn onderbouwd met behulp van compressor prestatiemetingen uitgevoerd op een caloriemeter. De theoretische vergelijking van de ideale kringloop toonde aan dat de COP van een R-744 systeem 31% lager is dan de COP van een R-290 systeem bij een omgevingstemperatuur van 30C. De metingen, uitgevoerd op beide configuraties, toonden aan dat de COP van de R-744 configuratie 13% lager is dan de COP van de R-290 configuratie op basis van een gemiddelde pakkettemperatuur van -23C (gelijke belasting). Het verschil tussen de theoretische en reele kringloop is onderzocht en verklaard. Ten slotte is een kostenvergelijking gegeven, waaruit blijkt dat het verschil in productiekosten gedomineerd wordt door de kosten van de compressor.

 16. Electric heat pump for motor vehicles with R744 (CO{sub 2}) as refrigerant; Elektrisch betriebene Waermepumpe fuer Fahrzeuge mit dem Kaeltemittel R744 (CO{sub 2})

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huenemoerder, W.; Kakehashi, N. [DENSO Automotive Deutschland GmbH, Eching (Germany)

  2003-07-01

  R744 (carbon dioxide) is suited for low ambient temperatures. A motor car air conditioner on this basis was developed for engines with low heat emissions. The passenger compartment is heated and cooled by a single system comprising a semihermetic electric compressor and three air-filled heat transfer units, i.e. an evaporator and a gas cooler for heating inside the car and a heat exchanger on the outside which can serve as evaporator or gas cooler as desired. The system can be operated in four modes: Heating without dehumidification, heating and dehumidification, cooling, thawing of the external heat exchanger. In contrast to conventional systems, the heating and cooling mode are not independent of each other, so a special control concept was developed which enables automatic operation of the four above modes of operation. The system is used in the Toyota FCHV fuel cell car. (orig.) [German] Das Kaeltemittel CO{sub 2} (R744) kann auch bei niederen Umgebungstemperaturen fuer Waermepumpenanwendungen eingesetzt werden. Eine CO{sub 2}-Klimaanlage mit Waermepumpe wurde fuer die Klimatisierung (Heizen, Kuehlen und Entfeuchten) des Fahrzeuginnenraumes entwickelt. Diese Anlage ist fuer Elektro- und Breenstoffzellenfahrzeuge geeignet, bei denen keine Motorabwaerme zu Heizzwecken zur Verfuegung steht. Heizen und Kuehlen des Innenraumes erfolgt durch ein einziges System unter Verwendung derselben Komponenten. Die Anlage besteht aus einem halbhermetischen elektrischen Verdichter und drei luftbeaufschlagten Waermeuebertragern - ein Verdampfer und ein Gaskuehler (zum Heizen) im Innenraum und ein Waermeuebertrager aussen, der - je nach Betriebsart - als Verdampfer oder Gaskuehler betrieben wird. Die Anlage kann in vier Betriebsarten betrieben werden: Heizen ohne Entfeuchtung, Heizen mit Entfeuchtung, Kuehlen, Abtauen des aeusseren Waermeuebertragers. In konventionellen Systemen koennen Heiz- und Kuehlsystem unabhaengig voneinander geregelt werden. Bei dem hier vorgestellten

 17. Chemical behaviour of trivalent and pentavalent americium in saline NaCl-solutions. Studies of transferability of laboratory data to natural conditions. Interim report. Reported period: 1.2.1993-31.12.1993; Chemisches Verhalten von drei- und fuenfwertigem Americium in Salinen NaCl-Loesungen. Untersuchung der Uebertragbarkeit von Labordaten auf natuerliche Verhaeltnisse. Zwischenbericht. Berichtszeitraum 1.2.1993-31.12.1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Runde, W; Kim, J I

  1994-09-15

  In order to clarify the chemical behaviour of Americium in saline aqueous systems relevant for final storage this study deals with the chemical reactions of trivalent and pentavalent Americium in NaCl-solutions under the influence of radiolysis from its own alpha radiation. The focus of the study was on investigating the geologically relevant reactions, such as hydrolysis or carbonate- and chloride complexing in solid-liquid equilibriums. Comprehensive measurements on solubility and spectroscopic studies in NaCl-solutions were carried out in a CO{sub 2}-free atmosphere and 10{sup -2} atm CO{sub 2} partial pressure. Identification and characterisation of the AM (III) and AM(V) solid phases were supplemented by structural research with the chemically analogue EU (III) and Np(V) compounds. The alpha-radiation induced radiolysis in saline NaCl solutions and the redox behaviour of Americium which was influenced thereby were spectroscopically quantified. (orig.) [Deutsch] Zur Klaerung des chemischen Verhaltens von Americium in endlagerrelevanten salinen aquatischen Systemen befasst sich die vorliegende Arbeit mit den chemischen Reaktionen des drei- und fuenfwertigen Americiums in NaCl-Loesungen unter dem Einfluss der Radiolyse durch die eigene {alpha}-Strahlung. Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag auf der Untersuchung der geologisch relevanten Reaktionen, wie Hydrolyse sowie Carbonat- und Chloridkomplexierung in fest-fluessig Gleichgewichtssystemen. Hierzu wurden umfassende Loeslichkeitsmessungen und spektroskopische Untersuchungen in NaCl-Loesungen, sowohl unter CO{sub 2}-freier Atmosphaere als auch unter 10{sup -2} atm CO{sub 2}-Partialdruck, durchgefuehrt. Die Identifizierung und Charakterisierung der Am(III)- und Am(V)-Festphasen wurde ergaenzt durch strukturelle Untersuchungen mit den chemisch analogen Eu(III)- und Np(V)-Verbindungen. Die von der {alpha}-Strahlung induzierte Radiolyse in salinen NaCl-Loesungen und das dadurch beeinflusste Redoxverhalten von Americium

 18. 3 tesla magnetic resonance imaging in children and adults with congenital heart disease; 3-Tesla-Magnetresonanztomographie zur Untersuchung von Kindern und Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Voges, I.; Hart, C.; Kramer, H.H.; Rickers, C. [Universitaetsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik fuer angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie, Kiel (Germany); Jerosch-Herold, M. [Harvard Medical School, Department of Radiology, Brigham and Women' s Hospital, Boston (United States); Helle, M. [Universitaetsklinikum Schleswig-Holstein, Institut fuer Neuroradiologie, Kiel (Germany)

  2010-09-15

  Cardiovascular magnetic resonance imaging (CMR) has become a routinely used imaging modality for congenital heart disease. A CMR examination allows the assessment of thoracic anatomy, global and regional cardiac function, blood flow in the great vessels and myocardial viability and perfusion. In the clinical routine cardiovascular MRI is mostly performed at field strengths of 1.5 Tesla (T). Recently, magnetic resonance systems operating at a field strengths of 3 T became clinically available and can also be used for cardiovascular MRI. The main advantage of CMR at 3 T is the gain in the signal-to-noise ratio resulting in improved image quality and/or allowing higher acquisition speed. Several further differences compared to MRI systems with lower field strengths have to be considered for practical applications. This article describes the impact of CMR at 3 T in patients with congenital heart disease by meanings of methodical considerations and case studies. (orig.) [German] Die kardiovaskulaere Magnetresonanztomographie (MRT) hat sich zu einer etablierten bildgebenden Methode zur Untersuchung von Patienten mit angeborenen Herzfehlern entwickelt. Sie erlaubt in einer einzigen Untersuchung die exakte Beurteilung von Anatomie, globaler und regionaler Funktion, Blutfluessen sowie der myokardialen Perfusion und Vitalitaet. In der klinischen Routine erfolgen die Untersuchungen zumeist bei einer Feldstaerke von 1,5 Tesla (T), mittlerweile gibt es jedoch Geraete und Bildgebungstechniken, die die kardiovaskulaere MRT auch bei 3 T ermoeglichen. Der wesentliche Vorteil der MRT bei 3 T ist das hoehere Signal-zu-Rausch-Verhaeltnis, das sowohl zu einer Verbesserung der Bildqualitaet als auch zu einer Verkuerzung der Untersuchungszeit genutzt werden kann. Darueber hinaus bestehen verschiedene andere Unterschiede gegenueber Systemen mit niedriger Feldstaerke, die im praktischen Einsatz beachtet werden muessen. Dieser Artikel beschreibt die Erfahrungen der 3-T-MRT fuer die

 19. Studies on calibration and validation of data provided by the Global Ozone Monitoring Experiment GOME on ERS-2 (CAVEAT). Final report; Studie zur Kalibrierung und Validation von Daten des Global Ozone Monitoring Experiments GOME auf ERS-2 (CAVEAT). Endbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burrows, J.P.; Kuenzi, K.; Ladstaetter-Weissenmayer, A.; Langer, J. [Bremen Univ. (Germany). Inst. fuer Umweltphysik; Neuber, R.; Eisinger, M. [Alfred-Wegener-Institut fuer Polar- und Meeresforschung, Potsdam (Germany)

  2000-04-01

  The Global Ozone Monitoring Experiment (GOME) was launched on 21 April 1995 as one of six scientific instruments on board the second European remote sensing satellite (ERS-2) of the ESA. The investigations presented here aimed at assessing and improving the accuracy of the GOME measurements of sun-standardized and absolute radiation density and the derived data products. For this purpose, the GOME data were compared with measurements pf terrestrial, airborne and satellite-borne systems. For scientific reasons, the measurements will focus on the medium and high latitudes of both hemispheres, although equatorial regions were investigated as well. In the first stage, operational data products of GOME were validated, i.e. radiation measurements (spectra, level1 product) and trace gas column densities (level2 product). [German] Am 21. April 1995 wurde das Global Ozone Monitoring Experiment (GOME) als eines von insgesamt sechs wissenschaftlichen Instrumenten an Bord des zweiten europaeischen Fernerkundungssatelliten (ERS-2) der ESA ins All gebracht. Das Ziel dieses Vorhabens ist es, die Genauigkeit der von GOME durchgefuehrten Messungen von sonnennormierter und absoluter Strahlungsdichte sowie der aus ihnen abgeleiteten Datenprodukte zu bewerten und zu verbessern. Dazu sollten die GOME-Daten mit Messungen von boden-, flugzeug- und satellitengestuetzten Systemen verglichen werden. Aus wissenschaftlichen Gruenden wird der Schwerpunkt auf Messungen bei mittleren und hohen Breitengraden in beiden Hemisphaeren liegen. Jedoch wurden im Laufe des Projektzeitraumes auch Regionen in Aequatornaehe untersucht. Im ersten Schritt sollen operationelle Datenprodukte von GOME validiert werden. Dieses sind Strahlungsmessungen (Spektren, Level1-Produkt) und Spurengas-Saeulendichten (Level2-Produkt). (orig.)

 20. Kompressionstherapie bei Patienten mit Ulcus cruris venosum.

  Science.gov (United States)

  Dissemond, Joachim; Assenheimer, Bernd; Bültemann, Anke; Gerber, Veronika; Gretener, Silvia; Kohler-von Siebenthal, Elisabeth; Koller, Sonja; Kröger, Knut; Kurz, Peter; Läuchli, Severin; Münter, Christian; Panfil, Eva-Maria; Probst, Sebastian; Protz, Kerstin; Riepe, Gunnar; Strohal, Robert; Traber, Jürg; Partsch, Hugo

  2016-11-01

  Wund-D.A.CH. ist der Dachverband deutschsprachiger Fachgesellschaften, die sich mit den Thematiken der Wundbehandlung beschäftigen. Experten verschiedener Fachgesellschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben nun einen aktuellen Konsens der Kompressionstherapie für Patienten mit Ulcus cruris venosum erstellt. In Europa ist das Ulcus cruris venosum eine der häufigsten Ursachen für chronische Wunden. Neben der konservativen und interventionellen Wund- und Venentherapie, ist die Kompressionstherapie die Basis der Behandlungsstrategien. Die Kompressionstherapie kann heute mit sehr unterschiedlichen Materialien und Systemen durchgeführt werden. Während in der Entstauungsphase insbesondere Verbände mit Kurzzugbinden oder Mehrkomponentensysteme zur Anwendung kommen, sind es anschließend überwiegend Ulkus-Strumpfsysteme. Eine weitere, bislang wenig verbreitete Alternative sind adaptive Kompressionsbandagen. Insbesondere für die Rezidivprophylaxe werden medizinische Kompressionsstrümpfe empfohlen. Durch die Vielzahl der heute zur Verfügung stehenden Behandlungsoptionen, kann für nahezu alle Patienten ein Konzept entwickelt werden, dass sich an den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten orientiert und daher auch akzeptiert und durchgeführt wird. Die Kompressionstherapie ist für die Behandlung von Patienten mit Ulcus cruris venosum essentiell. In den letzten Jahren sind viele verschiedene Therapieoptionen verfügbar, die in den deutschsprachigen Ländern unterschiedlich angewendet oder durchgeführt werden. Daher soll dieser Expertenkonsens dazu beitragen, konkrete Empfehlungen für die praktische Durchführung der Kompressionstherapie von Patienten mit Ulcus cruris venosum darzustellen. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 1. New quantitative safety standards: different techniques, different results?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rouvroye, J.L.; Brombacher, A.C.

  1999-01-01

  Safety Instrumented Systems (SIS) are used in the process industry to perform safety functions. Many factors can influence the safety of a SIS like system layout, diagnostics, testing and repair. In standards like the German DIN no quantitative analysis is demanded (DIN V 19250 Grundlegende Sicherheitsbetrachtungen fuer MSR-Schutzeinrichtungen, Berlin, 1994; DIN/VDE 0801 Grundsaetze fuer Rechner in Systemen mit Sicherheitsaufgaben, Berlin, 1990). The analysis according to these standards is based on expert opinion and qualitative analysis techniques. New standards like the IEC 61508 (IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems, IEC, Geneve, 1997) and the ISA-S84.01 (ISA-S84.01.1996 Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries, Instrument Society of America, Research Triangle Park, 1996) require quantitative risk analysis but do not prescribe how to perform the analysis. Earlier publications of the authors (Rouvroye et al., Uncertainty in safety, new techniques for the assessment and optimisation of safety in process industry, D W. Pyatt (ed), SERA-Vol. 4, Safety engineering and risk analysis, ASME, New York 1995; Rouvroye et al., A comparison study of qualitative and quantitative analysis techniques for the assessment of safety in industry, P.C. Cacciabue, I.A. Papazoglou (eds), Proceedings PSAM III conference, Crete, Greece, June 1996) have shown that different analysis techniques cover different aspects of system behaviour. This paper shows by means of a case study, that different (quantitative) analysis techniques may lead to different results. The consequence is that the application of the standards to practical systems will not always lead to unambiguous results. The authors therefore propose a technique to overcome this major disadvantage

 2. The market for absorption refrigeration in Spain; Der Markt fuer Absorptionskaeltetechnik in Spanien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paramo, M. [Enagas, Madrid (Spain)

  1996-12-31

  Due to the Spanish climate (hot summers throughout large parts of the country) the household and small consumers sector in this country has a substantial requirement for cold production. Today most industrial and commercial buildings here such as office blocks, shopping centres, hospitals, hotel etc. are equipped with air conditioning plants. Usually these are based on compression refrigeration plants. Beyond this air conditioning plants are now also beginning to become popular in one-family houses and flats, especially in southern and western Spain and along the Mediterranean coast. In most cases these plants, too, work with compression refrigeration, though it is not uncommon to find steam-based refrigeration systems. Both these types of system are driven by electricity. In the industrial sector, too, the market for refrigeration shows a very wide spectrum across a large variety of branches. (orig./HW) [Deutsch] In Spaniens HuK-Sektor (Haushalte und Kleinverbraucher) besteht aufgrund der herrschenden klimatischen Bedingungen (sehr warme Sommer in weiten Teilen des Landes) ein erheblicher Bedarf an der Erzeugung von Kaelte. Die meisten Industrie- und gewerblichen Gebaeude, wie Buerokomplexe, Einkaufszentren, Krankenhaeuser, Hotels, usw. sind mittlerweile mit Klimaanlagen ausgeruestet. Im allgemeinen handelt es sich hierbei um Kompressionskaelteanlagen. Vornehmlich in Sued- und Zentralspanien sowie an der Mittelmeerkueste haben Klimaanlagen inzwischen aber auch verstaerkt in Einfamilienhaeusern und Wohnungen Einzug gehalten. Vorwiegend sind Kompressionskaelteanlagen im Einsatz; haeufig sind aber auch Systeme anzutreffen, die auf Wasserdampfbasis arbeiten. Energietraeger ist bei beiden Systemen Strom. Der Markt fuer Kaelteerzeugung ist auch im industriellen Bereich sehr breitgefaechert und umfasst eine Vielzahl von Branchen. Der Loewenanteil entfaellt jedoch auf die Nahrungsmittelindustrie. (orig./HW)

 3. Transition management. Key to a sustainable society; Transitiemanagement. Sleutel voor een duurzame samenleving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rotmans, J. [International Centre for Integrative Studies ICIS, Universiteit Maastricht, Maastricht (Netherlands)

  2003-07-01

  Via transitions outdated societal systems need to be replaced by new societal and sustainable systems. In this book attention is paid to how the renewal process can be steered. The first part deals with the transition philosophy, while the second part is dedicated to a series of practical examples in the field of water, agriculture, energy, construction, mobility and biodiversity which must bring us to a new, sustainable society. [Dutch] Het creeren van een duurzame samenleving is van levensbelang voor de huidige en toekomstige generaties. Toch krijgt duurzaamheid van de politiek nog steeds niet de aandacht die zij verdient. Dit boek biedt daarom een vernieuwende en uitdagende kijk op deze grote maatschappelijke opgave. Onze tegenwoordige samenleving is verre van duurzaam; ondanks het veelgeroemde 'poldermodel' zijn we er tot nu toe niet in geslaagd de hardnekkige problemen in sectoren als de landbouw, de gezondheidszorg en de energievoorziening het hoofd te bieden. Meer en meer wordt duidelijk dat een duurzame samenleving een echte cultuuromslag vergt. Via transities - maatschappelijke overgangen die tijd, durf en energie vergen - zullen verouderde maatschappelijke systemen (deels) moeten worden afgebroken om vervolgens opnieuw te worden opgebouwd. Dit boek gaat in op de wijze waarop dit noodzakelijke vernieuwingsproces kan worden gestuurd. Het eerste deel behandelt het transitiedenken, inclusief de achterliggende filosofie. In het tweede deel staat het transitiehandelen centraal, aan de hand van een serie praktijkvoorbeelden op de terreinen water, landbouw, energie, de bouwsector, mobiliteit en biodiversiteit. Een inspirerend boek voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van een nieuwe, duurzame samenleving.

 4. Immigration and homeownership: the cases of California and Spain, Inmigración y propiedad de la vivienda: los casos de California y España, 2001-2006

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brenda YÉPEZ MARTÍNEZ

  2010-09-01

  Full Text Available The aim of this paper is to analyze the evolution of foreign homeownership in Spain between 2001 and 2006, seen as an indicator of integration of migrants in host countries. Other goals, derived from the former, are to determine the influence of nationality in the homeownership and to quantify the likelihood of foreigners to live under this form of tenure. Having modelled the socio-demographic variables between the years 2001 and 2006, the results show a lower propensity of foreign born people to live through ownership than nationals and, what is most important, that the Spanish residential system demands more efforts for foreigners so as to live in property than the Californian system.En los últimos años California y España, dos contextos donde predomina la tenencia de la vivienda en propiedad, han recibido un gran volumen de inmigrantes y han experimentado una burbuja inmobiliaria que ha acabado por desinflarse. El objetivo de este artículo es analizar la propiedad de la vivienda de los extranjeros en ambos contextos entre 2001 y 2006, considerándola como un indicador de integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida. Otros objetivos, derivados del anterior, son determinar la influencia de la nacionalidad en la propiedad de la vivienda y analizar cómo influyen los factores sociodemográficos para que nacionales y extranjeros vivan en propiedad. La modelización de las variables sociodemográficas muestra que entre 2001 y 2006 la propensión a vivir en propiedad de los extranjeros es inferior a la de los nacionales y, lo que es más importante, que el sistema residencial español les exige más esfuerzo que el californiano para vivir en propiedad.

 5. Sicher in der Cloud - Best Practice Sicherheitskonzept

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Kuberek

  2017-12-01

  Full Text Available Cloudbasierte Bibliothekssysteme, die als Software as a Service von einem externen IT-Dienstleister betrieben werden, stellen das Bibliotheksmanagement vor neue Herausforderungen – vor allem im Hinblick auf die Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit. Insbesondere die Risiken hinsichtlich Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der zu schützenden Daten sind andere als bei den herkömmlichen Systemen, die im Eigenbetrieb laufen, und neu zu bewerten. Am Beispiel des Alma-Sicherheitskonzepts der Berliner Universitätsbibliotheken wird ein Best Practice Sicherheitskonzept vorgestellt, das den Anforderungen des Datenschutzes in Deutschland genügt. Es beruht in seinem Kernbereich, der Gefährdungs- und Risikoanalyse, auf dem Eckpunktepapier „Sicherheitsempfehlungen für Cloud Computing Anbieter“ des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI, in dem grundlegende Risiken benannt und Anforderungen für ein hohes Sicherheitsniveau dargelegt sind. Cloud-based library systems which are hosted by external IT-service providers in a Software as a Service model (SaaS create new challenges for the library management – especially with regard to the guarantee of data protection and data security. In particular, the risks relating to confidentiality, availability and integrity of the data to be protected are different from those in conventional systems operated by the libraries themselves. These risks have to be re-evaluated. Using the example of the Alma security concept of the Berlin University Libraries, we present a best practice security concept, which complies with the requirements of data protection in Germany. In its core area, the analysis of threads and risks, it is based on the White Paper “Security Recommendations for Cloud Computing Providers” of the Federal Office for Information Security (BSI, which names basic risks and sets out requirements for a high level of safety.

 6. Von Zetteln und Apparaten. Subjektivierung in bundesdeutschen und britischen Arbeitsämtern der 1970er- und 1980er-Jahre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiebke Wiede

  2016-11-01

  Full Text Available The article examines the governance of unemployment by employment offices inthe Federal Republic of Germany and the United Kingdom in the 1970s and 1980s, which were times of persisting mass unemployment in both countries, focusing on social meanings encoded into the social space of employment offices. Applying concepts from actor-network theory, the article investigates the agency of things in the administration of unemployment, e.g. folders of files, queue numbers or vacancy notices. In particular, the article considers the mechanisation and increasing use of machines and IT systems in German and British employment offices. With regard to processes of subjectivisation, it investigates how the unemployed experienced things and objects in employment offices. While the newly designed British Jobcentre offered jobs as part of a self-service concept, the German employment offices remained in the bureaucratic tradition whereby the unemployed primarily waited for employment counselling and placement. Der Beitrag untersucht Arbeitsämter in der Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien während der 1970er- und 1980er-Jahre, einer Zeit deutlich gestiegener Arbeitslosenzahlen. Im Fokus stehen die Verwaltungsvorgänge, begriffen als soziale Praktiken und Mensch-Ding-Verhältnisse. Mit der Akteur-Netzwerk-Theorie fragt der Aufsatz nach der Agency der Verwaltungsdinge im Arbeitsamt: den Bürogestaltungen, Aktenordnern, Wartenummern oder Stellenaushängen. Problematisiert wird besonders die in den 1970er- und 1980er-Jahren durchgesetzte Technisierung der administrativen Vorgänge, also der vermehrte Einsatz von Apparaten und EDV-Systemen in bundesdeutschen und britischen Arbeitsverwaltungen. In beiden Ländern wurde »Selbstbedienung« zu einem neuen Verhaltensdispositiv, das sich in den neu eingerichteten britischen Jobcentres jedoch schneller durchsetzte als im traditionellen deutschen Arbeitsamt, wo das passive Warten weiterhin eine vorherrschende

 7. Alternative drives for motor cars. Hybrid systems, fuel cells, alternative energy sources. 3. ed.; Alternative Antriebe fuer Automobile. Hybridsysteme, Brennstoffzellen, alternative Energietraeger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stan, Cornel [California Univ., Berkeley, CA (United States); Paris-1 Univ., 75 (France); Pisa Univ. (Italy); Perugia Univ. (Italy); Kronstadt Univ. (Russian Federation)

  2012-07-01

  vorgesehener Energietraeger, die technische Komplexitaet, Kosten, Sicherheit, Infrastruktur und Service bestimmen die Randbedingungen fuer die Einfuehrung alternativer Antriebe fuer Automobile. Die aktualisierte Uebersicht und Analyse der Prozesse, Antriebsmaschinen und Energietraeger, die in komplexen Energie-Management-Systemen fuer Automobile kombinierbar sind, bilden den Inhalt dieses Buches.

 8. IHE (Integrating the Healthcare Enterprise): A new approach for the improvement of digital communication in healthcare; IHE (Integrating the Healthcare Enterprise): Ein neuer Ansatz zur Verbesserung der digitalen Kommunikation im Gesundheitswesen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wein, B.B. [Universitaetsklinikum Aachen (Germany). Klinik fuer Radiologische Diagnostik

  2003-02-01

  Parallel to the introduction of diagnosis related groups (DRGs) for the reimbursement of hospitals, a marked reduction of financial means within the healthcare system is taking place. Healthcare enterprise information systems will play an increasing role to accommodate the new working conditions by developing reliable and efficient workflow solutions. Interfacing the systems currently in use can meet considerable obstacles. By offering high connectivity, IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), which was initiated by concerted actions of users and vendors, ensures improved health care delivery and, furthermore, assists in acquiring new information systems in the future. IHE is not a standard but makes extensive use of existing international standards, such as HL7 and DICOM. National IHE demonstrations confirmed the power of this approach and presented its mission to large groups of users and vendors. The concept continues to grow and for the first time provides groups of various interests cooperative solutions to the problems encountered in collecting and distributing information. (orig.) [German] Parallel zur Einfuehrung der DRG (Diagnosis Related Groups) zur Krankenhausfinanzierung findet eine deutliche Reduktion von Finanzmitteln im Gesundheitssystem statt. Bei der Anpassung der Arbeitsprozesse an die neuen Bedingungen wird dem Einsatz informationsverarbeitender Systeme eine zunehmende Bedeutung zuteil. Allerdings bestehen in der heutigen Alltagswirklichkeit erhebliche Schwierigkeiten, Informationen zwischen unterschiedlichen Systemen sicher und ohne grossen Aufwand auszutauschen. Die Sicherstellung einer hohen Interoperabilitaet bietet IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). Die in einer konzertierten Aktion zwischen Anwendern und Industrie ins Leben gerufene Bewegung bietet darueber hinaus eine Zukunftssicherung bei Beschaffungsmassnahmen von Informationssystemen sowie eine allgemeine Verbesserung der Patientenversorgung. IHE ist kein Standard

 9. Investigation of mass transfer phenomena in biofilm systems; Untersuchung von Stoffuebergangsphaenomenen in Biofilmsystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Waesche, S.; Hempel, D.C. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Bioverfahrenstechnik; Horn, H. [Fachhochschule Magdeburg (Germany). Hydro- und Abfallchemie

  1999-07-01

  Substance transfer in the boundary layer bulk/biofilm can be only inadequately described by conventional model concepts. In such cases where the surface structure of a biofilm adapts to given hydraulic conditions, the substance transfer phenomena need to be studied in depth. In addition, the entire biofilm structure is much influenced both by substrate conditions and by hydrodynamic conditions during growth. With a view to quantifying these factors, biofilms were cultured under various substrate and hydrodynamic conditions in tube reactors with a diameter of 2.6 cm. For characterizing the cultured biofilms, biofilm density and substrate turnover measured as maximum mass transfer density were determined in each test series. Biofilm density (dry biomass/biofilm volume) was determined by gravimetry. Maximum mass transfer densities in biofilm were established in batch experiments with excess substrate. By means of oxygen microelectrodes, oxygen profiles in the biofilm were measured directly in the reactor. These measurements concerned biofilms of thicknesses ranging from 400 to 2000 {mu}m, where the biofilms did not yet exhibit erosion. (orig.) [German] Der Stoffuebergang in der Grenzschicht Bulk/Biofilm ist mit herkoemmlichen Modellvorstellungen nur ungenuegend beschreibbar. Eine sich an die aktuellen hydraulischen Bedingungen anpassende Oberflaechenstruktur des Biofilms erfordert eine intensive Untersuchung der Stoffuebergangsphaenomene in derartigen Systemen. Darueber hinaus wird die gesamte Biofilmstruktur sowohl von den Substratbedingungen als auch von den hydrodynamischen Bedingungen waehrend des Wachstums stark beeinflusst. Um diese Faktoren quantifizieren zu koennen, wurden Biofilme bei verschiedenen Substrat- und hydrodynamischen Bedingungen in Rohrreaktoren mit einem Durchmesser von 2,6 cm kultiviert. Zur Charakterisierung der kultivierten Biofilme wurde die Biofilmdichte und der Substratumsatz, gemessen als maximale Massestromdichte, bei jeder Versuchsreihe

 10. Alternative drives for motor cars. Hybrid systems, fuel cells, alternative energy sources. 2. enl. ed.; Alternative Antriebe fuer Automobile. Hybridsysteme, Brennstoffzellen, alternative Energietraeger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stan, Cornel [Berkeley Univ., CA (United States)]|[Paris Univ. (France)]|[Pisa Univ. (Italy)]|[Perugia Univ. (Italy)]|[Westsaechsischen Hochschule Zwickau (Germany)

  2008-07-01

  entsprechend der aufgefuehrten Kriterien in komplexen Energie-Management-Systemen fuer Automobile kombinierbar sind, bilden den Inhalt dieses Buches. Fuer die Entwicklung neuer Konzepte sind diese Fakten notwendiges Wissen. In der 2. Auflage sind zahlreiche aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Antriebssysteme sowie deren Kombinationen, neue Energietraeger, Energiewandler und Energiespeicher beschrieben. Saemtliche Kapitelinhalte und Literatur wurden auf den aktuellen Stand der Technik und Forschung gebracht. (orig.)

 11. Electromechanical systems of micro-engineering and mechatronics. Dynamical design. Fundamentals and utilization. 2. ed.; Elektromechanische Systeme der Mikrotechnik und Mechatronik. Dynamischer Entwurf. Grundlagen und Anwendungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ballas, Ruediger G. [KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH, Obertshausen (Germany). Kompetenzbereich Piezoaktorik und Antriebstechnik; Pfeifer, Guenther [Technische Univ. Dresden (Germany). Inst. fuer Halbleiter- und Mikrosystemtechnik; Werthschuetzky, Roland [Technische Univ. Darmstadt (Germany). Inst. fuer Elektromechanische Konstruktionen

  2009-07-01

  Aktoren sowie von direkt gekoppelten Sensor-Aktor-Systemen. Der Anhang enthaelt anspruchsvollere Grundlagen zur Signalbeschreibung sowie eine Zusammenstellung wichtiger Materialdaten. (orig.)

 12. Interference immunity of blasting circuits in underground coal mining; Zur Stoerfestigkeit von Sprengzuendsystemen im untertaegigen Steinkohlenbergbau

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pfeiler, C.

  1995-02-14

  Blasting technique with electric detonators is a standard instrument e.g. for drift heading in underground coal mining. The simultaneous increase of compactness and efficiency of electrical devices especially in underground mining calls for a careful consideration of susceptibility problems. As an interference of an inadmissible high level might cause a hazardous ignition limiting values and technical parameters of interference to electrical blasting circuits are evaluated. The sources of interference are classified into communication and power technique devices. Typical interference field strengths are determined by exemplary measurements and a model of wave propagation in underground galleries. An equivalent circuit of the impedance of typical electro-explosive devices used in German coal mining is evaluated and extended by an electro-thermal part based on the `Rosenthal equation`. By this means it is possible to determine a feasible ignition during a simulation using the calculated bridge wire temperature. (orig.) [Deutsch] Fuer den untertaegigen Steinkohlenbergbau ist die Sprengtechnik sowohl im Bereich der Streckenauffahrung als auch beim Schachtabteufen heute noch ein wichtiges Arbeitsinstrument. Dabei wird ausschliesslich die elektrische Zuendung eingesetzt. Durch den Trend zu kompakteren elektrischen Systemen bei gleichzeitiger Leistungssteigerung in Verbindung mit den geringen raeumlichen Abstaenden unter Tage gewinnen Phaenomene der elektromagnetischen Beeinflussung auch im Steinkohlenbergbau an Bedeutung. Eine unzulaessig hohe Beeinflussung des elektrischen Zuendsystems kann eine unerwuenschte Fruehzuendung verursachen. Dieses Gefahrenpotential erfordert eine gesonderte Untersuchung der Stoerfestigkeit elektrischer Zuendsysteme, zumal die Normen fuer den uebertaegigen Sprengbetrieb unter Tage aufgrund der unterschiedlichen Randbedingungen der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen nicht uneingeschraenkt angewendet werden koennen. Die Stoerquellen der

 13. Imaging techniques and investigation protocols in pediatric emergency imaging; Aufnahmetechnik und Untersuchungsprotokolle beim paediatrischen Notfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scharitzer, M.; Hoermann, M.; Puig, S.; Prokop, M. [Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, Wien (Austria)

  2002-03-01

  Paediatric emergencies demand a quick and efficient radiological investigation with special attention to specific adjustments related to patient age and radiation protection. Imaging modalities are improving rapidly and enable to diagnose childhood diseases and injuries more quickly, accurately and safely. This article provides an overview of imaging techniques adjusted to the age of the child and an overview of imaging strategies of common paediatric emergencies. Optimising the imaging parameters (digital radiography, different screen-film systems, exposure specifications) allows for substantial reduction of radiation dose. Spiral- and multislice-CT reduce scan time and enable a considerable reduction of radiation exposure if scanning parameters (pitch setting, tube current) are properly adjusted. MRI is still mainly used for neurological or spinal emergencies despite the advent of fast imaging sequences. The radiologist's task is to select an appropriate imaging strategy according to expected differential diagnosis and to adjust the imaging techniques to the individual patient. (orig.) [German] Das akut erkrankte Kind erfordert eine rasche radiologische Abklaerung mit besonderer Beruecksichtung der geaenderten Untersuchungsparameter bei gleichzeitig hohem Anspruch an den Strahlenschutz. Hochaufloesende Schallkoepfe, Multislice-CT und schnelle MR-Sequenzen erlauben eine bessere Anpassung der Untersuchungsmethoden an die Beduerfnisse in der Kinderradiologie. Ziel dieses Artikels ist eine Uebersicht ueber die verschiedenen radiologischen Untersuchungstechniken sowie deren Anpassung an kindliche Anforderungen und die Angabe von Untersuchungsalgorithmen der haeufigsten paediatrischen Notfaelle. In der Projektionsradiographie erlaubt die Optimierung der Aufnahmetechnik (digitale Radiographie, unterschiedliche Klassen von Film-Folien-Systemen, Belichtungsparameter) eine deutliche Reduktion der Strahlendosis bei diagnostisch ausreichender Qualitaet. Spiral- oder

 14. Transexualidad y transgenerismo. Una aproximación teórica y etnográfica a dos paradigmas enfrentados

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mas Grau, Jordi

  2015-12-01

  Full Text Available This paper analyses the two major paradigms through which the trans phenomenon has been conceptualized in Western societies: transsexuality and transgenderism. Based on data obtained from two qualitative research projects conducted in Catalonia (Spain, we show the existence of conflicts between individuals and groups close to both paradigms. Some who consider themselves to fall within the realm of transsexuality criticize those whose bodies and subjectivities do not conform to gender binary believing them to compromise their social integration project. On the other hand, some transgenderist activists complain that certain sectors rejecting their trans condition, seeking social normalization. The paper concludes with a problematization of trans people’s ability to reinforce or subvert the sex/gender system.En este artículo analizamos los dos grandes paradigmas desde los que se ha conceptuado el fenómeno trans en las sociedades occidentales: la transexualidad y el transgenerismo. Basándonos en los datos obtenidos de dos investigaciones cualitativas realizadas en Cataluña (España, mostraremos la existencia de conflictos entre personas y grupos cercanos a uno y otro paradigma. Algunas personas que se sitúan en la órbita de la transexualidad critican a aquellas cuyos cuerpos y subjetividades no se ajustan a la lógica binaria porque consideran que comprometen su proyecto de integración social, mientras que algunas activistas transgeneristas lamentan que desde ciertos sectores se reniegue de lo trans y se busque la normalización social. El artículo concluye con una problematización sobre la capacidad de las personas trans para reforzar o subvertir el sistema de sexo/género.

 15. More with thermal energy storage. Report 8. Autonomous heating. Autonomous development of ground temperature. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 8. Autonome opwarming. Autonome ontwikkeling bodemtemperatuur. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report contains an analysis of the thermal impact of climate change and urbanization on the soil temperature. Attention is paid to the autonomous heating of the subsurface that occurred since 1900 and that still may be expected up to 2040. A distinction is made between rural areas, where only the climate change plays a role, and urban areas, where the UHI effect (Urban Heat Island) is of importance [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te

 16. More with thermal energy storage. Report 2. Literature survey. Overview of knowledge and research questions with regard to thermal energy storage. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 2. Literatuuronderzoek. Overzicht van kennis en onderzoeksvragen rondom bodemenergie. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Van Baaren, E.; Bakr, M.; Oude Essink, G.; Hartog, N.; Meinderstma, W.; Van Nieuwkerk, E.; Van Oostrom, N.; Woning, M. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B.; Krajenbrink, H.; Mathijssen, H.; Wennekes, R. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. The aim of this literature survey is to search for knowledge that is available worldwide on the effects of heat and cold storage and the possibilities to combine this technology with controlling contaminants in soil and groundwater [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve

 17. Microbial reactions in coal and coal relevant structures. Part project: fungal and enzymatic depolarisation of brown coal for the production of low-molecular compounds. Interim report; Mikrobielle Umsetzung an Kohle und kohlenrelevanten Strukturen. Teilvorhaben: Pilzliche und enzymatische Depolymerisation von Braunkohle zur Gewinnung niedermolekularer Verbindungen. Zwischenbericht (Berichtszeitraum 01.01.1998 - 31.12.1998)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ziegenhagen, D.; Bublitz, F.; Sorge, S.; Ullrich, R.; Hofrichter, M.; Fritsche, W.

  1999-04-29

  The present research project involved a study of the depolymerisation of brown coal constituents. The purpose of the depolymerisation experiments, which were carried out with fungi as well as their (acellular) enzymes, was to obtain products with a potential market value. Research focussed on one of the key enzymes of lignocellulose degradation, namely manganese (II) peroxidase (MnP). The effects of this enzyme on the depolymerisation of brown coal was studied in detail in acellular systems. The insights gained in this way then served as a basis for optimising the fungal and enzymatic depolymerisation processes for maximum yields of low-molecular products. The experiments carried out during the period under review were oriented to finding new types of lignolytically active organisms, isolating lignolytic enzymes and immobilising them on natural support materials, and further examining the action spectrum of MnP. Different model substrates were used in order to gain information on what bond types are MnP-cleavable and on possible reaction products. Substrates were either fixed to silica gel as support material or used without support material. The idea of using substrates fixed to support materials was motivated by the need to distinguish between intracellular and extracellular reactions involving the fungal mycelium. [Deutsch] Im Rahmen des Forschungsvorhabens wird die Depolymerisation von Braunkohle-Bestandteilen untersucht. Ziel der sowohl mit Pilzorganismen als auch mit deren Enzymen (zellfrei) durchgefuehrten Depolymerisationsversuche ist die Gewinnung von Produkten mit potentiellem Werkstoffcharakter. Im Mittelpunkt der Forschung steht eines der Schluesselenzyme des Ligninozellulose-Abbaus: Die Mangan(II)-Peroxidase (MnP). Die Wirkung dieses Enzyms bei der Depolymerisation von Braunkohle (Bk) in zellfreien Systemen wird weitergehend untersucht. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse werden die pilzlichen und enzymatischen Depolymerisationsprozesse so

 18. Geochemical investigations into the retention of reactive carbon compounds for toxic heavy metals. Final report; Geochemische Untersuchungen zur Retention von reaktiven Kohlenstoffverbindungen fuer toxische Schwermetalle. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kupsch, H.; Mansel, A.; Crustewitz, C.

  2003-03-01

  voraus. Durch den Einsatz radiochemischer Analysenmethoden, die im Rahmen der Projektbearbeitung weiter entwickelt wurden, wird es moeglich, diese Untersuchungen im Ultraspurenbereich durchzufuehren. Durch eine radioaktive Doppelmarkierung der NOM-Spezies sollte der molekulare Bezug zu den geochemsichen Rueckhaltebarrieren bezueglich der Depositebildung erbracht werden. Die Radiomarkierung identifizierter reaktiver Kohlenstoffverbindungen, z.B. mit {sup 131}I einerseits und der Einsatz radioaktiver Isotope der Schwermetalle ({sup 64}Cu, {sup 203}Pb, {sup 197}Hg) andererseits, laesst Speziationsuntersuchungen in den binaeren Systemen (Schwermetall + Geomatrix, Schwermetall + reaktive Kohlenstoffverbindungen, reaktive Kohlenstoffverbindungen + Geomatrix) und besonders im ternaeren System (Schwermetall + Geomatrix + reaktive Kohlenstoffverbindungen) unter definierten Bedingungen zu. Die speziellen Markierungsmethoden waren Voraussetzung fuer Verteilungsmessungen im naturnahen, niedrigen Konzentrationsbereich. (orig.)

 19. More with thermal energy storage. Report 12. Combination with the water chain. New applications of thermal energy storage in combination concepts in the water chain. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 12. Combinatie met de waterketen. Nieuwe toepassingen van bodemenergie bij combinatieconcepten in de waterketen. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Woning, M.; Van Oostrom, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Kleinlugtenbelt, R. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report presents the activities carried out in WP4 with results of both the inventory phase and the feasibility phase. After the introduction of WP4, outlining the framework and the aim, follows a survey of heat and cold storage combinations and elaborations of 3 combination concepts [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2

 20. Entre el primer y el segundo orden: ¿qué lugar para las elecciones municipales de 2007? Entre el primer y el segundo orden: ¿qué lugar para las elecciones municipales de 2007?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irene Delgado Sotillos

  2010-07-01

  Full Text Available On May 2007 there was held the eight democratic local elections in Spain. Considering the significative importance acquired by these types of elections in all democratic systems, the aim of this article is identify its main characteristics, in order to explore the relations between parliamentary and local elections in Spain. We would tests the nature of local elections called second-order national elections. In fact, the results of second-order elections are often interpreted as an indication of the current balance between national political forces. Because this, some voters may choose to give observers a signal of their current national concerns, rather than cast a vote based upon consideration of the issues facing the second-order arena. That can led to lower the level of participation; brighter prospects for small and new political parties, and finally, losses for government parties. We ask whether the local elections can be better understood as national, rather than local, contests. It deals with some attempts to explain some systematic differences between behavior at different types of elections in the same political system.En mayo de 2007 se celebraron las octavas elecciones municipales de nuestra actual democracia. Estas elecciones han cumplido con el objetivo de aportar legitimación, representación y gobierno en nuestro escenario político local. Sus resultados son una fuente de datos de incalculable valor y permiten conocer tendencias de comportamiento, preferencias electorales además de determinar la distribución de los cargos representativos. En este marco, las elecciones son los procesos políticos para la configuración de los gobiernos locales, pero también, las elecciones municipales se ubican dentro de un calendario electoral general y son objeto de interpretación bajo otras coordenadas que establecen conexiones con la esfera política nacional. Por tal razón han sido asimiladas como elecciones de segundo orden, por sus

 1. Anforderungen von Studierenden an e-Learning-Systeme und an die Gestaltung elektronischer Fallbeispiele [Student’s specifications of e-learning systems for case-based teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  von Müller, Lutz

  2013-11-01

  Full Text Available [english] Evolution of case-based teaching (CBT is influenced by student’s specifications and also by improvement of computer-based e-learning systems. In the present single center study of the University of Saarland Medical Center the medical students in the third year compared two case-based e-learning systems. CAMPUS-Classic-Player is an open system with almost unrestricted decision trees whereas the CAMPUS-Card-Player represents an educational structured e-learning platform. Learning from patients and also learning from students will be introduced as our pivotal principle for development of new e-learning strategies.A significantly better evaluation was found for the more structured CAMPUS-Card-Player with respect to profile, clarity, didactics, learning effects, and relevance for exam preparation. The student’s intentions for CBT were clearly focused on usability for preparation of future exams which can be better achieved by the help of more structured e-learning systems. The time to process and answer the cases was about for both players. We therefore propose that the time schedule for most users is limited per case irrespective of the complexity of decision trees, cases or e-learning systems. This remains to be mentioned for the design of future cases. [german] Die Weiterentwicklung von fallbasiertem Lernen wird durch die Anregungen der Studierenden („user“ und durch neue technische Entwicklungen und Möglichkeiten von e-Learning-Systemen bestimmt. In dieser prospektiven monozentrischen Studie am Universitätsklinikum des Saarlandes wurde von Studierenden des 1. und 2. klinischen Semesters Medizin eine offene (CAMPUS-Classic-Player und ein strukturierte e-Learning-Plattform (CAMPUS-Card-Player für die Darstellung elektronischer Fallbeispiele verglichen und bewertet. Signifikant besser evaluiert wurde der CAMPUS-Card-Player in Bezug auf Form, Übersichtlichkeit, Zusatzmaterialien, Didaktik, Lerneffekt, Prüfungsrelevanz und

 2. Safety and reliability of a multiphase pump system (MPA). Phase 1b; Sicherheit und Zuverlaessigkeit eines Mehrphasen-Pumpen Systems (MPA). Phase 1b

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wuersig, G.; Woehren, N.

  2001-07-01

  Since October 1997 Germanischer Lloyd, Johann Heinrich Bornemann GmbH (JHB) and other partners are working together to develop a multiphase pumping unit for sub sea application. Key component of the system is the twin screw pump developed by JHB. A very long running time between possible maintenance work is required due to the application of the system in very deep water. The research work reported are basics for the development of a real time condition monitoring system which currently is developed by Germanischer Lloyd within the scope of the next phase of the project. The following tasks have been part of Germanischer Lloyd work in MTK 616: (a) Evaluation of the mechanical system structure by use of a 3-dimentional coupled finite element model (Section 6.) of the pump. (b) First experiments on a test pump at JHB in Obernkirchen (Section 7.). (c) Systematic evaluation of possible failure modes (Section 8.1) to define the safety relevant modes and for the technical interpretation of system behaviour. (d) Evaluation of the fluid dynamic system behaviour (Section 8.2) as basis for the planned development of the simulation model which will be part of the condition monitoring system. The results are the scientific and technical bases for the work in the running project supported by BMBF under identification number MTK 623. (orig.) [German] Seit Oktober 1997 arbeitet der Germanische Lloyd zusammen mit der Firma Johann Heinrich Bornemann GmbH (JHB) und anderen Partnern an der Entwicklung von unter Wasser einsetzbaren Systemen zur Foerderung von Oel/Gas/Feststoff-Gemischen. Zentrales Element ist dabei die von JHB entwickelte Schraubenspindelpumpe mit sehr langen wartungsfreien Laufzeiten. Die Arbeiten, ueber die hier berichtet wird, sind Voraussetzung fuer die Entwicklung eines Systems zur Zustandsbeurteilung in einem anschliessenden Projekt und umfassen: (a) Mechanische konstruktionsbegleitende Stukturanalyse (vgl. Abschnitt 6) der Pumpe mit Hilfe von gekoppelten

 3. More with thermal energy storage. Report 3-4. Effects on the underground. Effects of thermal energy storage systems on geochemistry and biology in practice. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 3-4. Effecten op de ondergrond. Effecten van bodemenergiesystemen op de geochemie en biologie in de praktijk. Resultaat metingen op pilotlocaties en labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. The aim of this literature survey is to search for knowledge that is available worldwide on the effects of heat and cold storage and the possibilities to combine this technology with controlling contaminants in soil and groundwater [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve

 4. More with thermal energy storage. Report 7. Interference. Effects of thermal energy storage systems on the environment. Modelling of large-scale implementation in urban areas. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 7. Interferentie. Effecten van bodemenergiesystemen op hun omgeving. Modellering grootschalige inpassing in stedelijke gebieden. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oostrom, N.; Bakr, M. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-29

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. The objective of this report is to gain insight in the mutual influencing of heat and cold storage systems in areas where several such systems occur close to each other. This insight might contribute to a policy and/or model approach to interference [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en

 5. Transcritical CO{sub 2} process with work output expansion - operating experience and experimental results; Transkritischer CO{sub 2}-Prozess mit arbeitsleistender Entspannung - Betriebserfahrungen und Versuchsergebnisse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heyl, P.; Quack, H. [Technische Univ. Dresden (Germany). Lehrstuhl fuer Kaelte- und Kryotechnik

  2000-07-01

  Carbon dioxide is an ecologically acceptable and safe refrigerant, but there are energetic disadvantages in certain processes of refrigeration, air conditioning and heat pumpt technology. The thermodynamic losses of carbon dioxide are caused on the one hand by high end temperatures of the compression stage and on the other hand by relatively high losses of irreversible throttling expansion. The efficiency could be enhanced by work output during expansion, which is utilized for compression in the second stage of a two-stage compressor. In order to keep the machinery simple, both the expansion with work output and the compression take place inside a fully autonomous combined free-piston unit. The practical results achieved so far prove the validity of the theoretical predictions and show that the machine works both independently and also when integrated in a refrigeration system. Further investigations will be required in order to improve and simplify the new expansion-compression machine. [German] Der Einsatz von Kohlendioxid als Kaeltemittel ist oekologisch wuenschenswert und sicherheitstechnisch unproblematisch. Einer breiten Anwendung von Kohlendioxid wirken vor allem energetische Nachteile in bestimmten Prozessen der Kaelte-, Klima- und Waermepumpentechnik entgegen. Im Vergleich zu den heute ueblichen Kaeltemitteln sind die thermodynamischen Verluste des Kohlendioxids zum einen in den hohen Verdichtungsendtemperaturen und zum anderen in den relativ hohen Verlusten der irreversiblen Drosselentspannung begruendet. Eine Moeglichkeit, die Effizienz deutlich zu erhoehen und dadurch mit konkurrierenden Systemen gleichzuziehen, ist der Einsatz einer arbeitsleistenden Entspannung des Kaeltemittels Kohlendioxid einschliesslich der Nutzung fuer die Verdichtung des Kohlendioxids in der zweiten Stufe einer zweistufigen Kompression. Fuer einen moeglichst geringen anlagentechnischen Aufwand wird eine kombinierte Expansions-Kompressions-Maschine verwendet, in der sowohl die

 6. Concept for long-time integrity assurance illustrated by a steam generator and the volume control system of the nuclear power plant Neckarwestheim; Gesamtkonzept zur langfristigen Absicherung der Integritaet am Beispiel des Dampferzeugers und des Volumenregelsystems des GKN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bartonicek, J; Zaiss, W [Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar GmbH, Neckarwestheim (Germany); Broecker, B [Preussische Elektrizitaets-AG (Preussenelektra), Hannover (Germany)

  1998-11-01

  Ensuring integrity of safety-relevant components or systems over their serviceable life is a legal requirement. A decisive factor within the established system for integrity assurance is whether there is sufficient information available about inservice degradation mechanisms, and whether this information is taken into account in component or system designing. The design relies on existing specifications or data reflecting the then current knowledge. This is why existing knowledge has to be updated in response to new knowledge obtained from plant operation, and negative effects revealed have to be eliminated by appropriate measures. Damage to components is caused by real loads occurring during operation, or real local conditions in the system, so that inservice monitoring of local conditions and causes leading to damage is a priority task. The information obtained from monitoring can be taken as a basis for modifying the operating mode and documenting the current status of the system. Another redundant measure is monitoring of the consequences of a degradation during operation, this task primarily relying on non-destructive examinations. The efficiency of this measure decisively depends on the available knowledge of possible damaging mechanisms, i.e. monitoring of causes. A comprehensive concept for ensuring long-time integrity will encompass the above quality monitoring and evaluation activities, operation-induced impact and damage monitoring and documentation, and updating of the data representing current knowledge. (orig./CB) [Deutsch] Bei sicherheitstechnisch wichtigen Komponenten bzw. Systemen ist die Integritaet im Betrieb zu gewaehrleisten. Dabei ist entscheidend, ob die betrieblichen Schadensmechanismen ausreichend bekannt sind und bei der Auslegung auch entsprechend beruecksichtigt wurden. Die Auslegung erfolgt aufgrund von Spezifikationen bzw. Annahmen, die den jweiligen Kenntnisstand widerspiegeln. Die Aenderungen des Kenntnisstandes im laufenden Betrieb

 7. Development of a Smartphone-Enabled Hypertension and Diabetes Mellitus Management Package to Facilitate Evidence-Based Care Delivery in Primary Healthcare Facilities in India: The mPower Heart Project.

  Science.gov (United States)

  Ajay, Vamadevan S; Jindal, Devraj; Roy, Ambuj; Venugopal, Vidya; Sharma, Rakshit; Pawar, Abha; Kinra, Sanjay; Tandon, Nikhil; Prabhakaran, Dorairaj

  2016-12-21

  The high burden of undetected and undertreated hypertension and diabetes mellitus is a major health challenge worldwide. The mPower Heart Project aimed to develop and test a feasible and scalable intervention for hypertension and diabetes mellitus by task-sharing with the use of a mobile phone-based clinical decision support system at Community Health Centers in Himachal Pradesh, India. The development of the intervention and mobile phone-based clinical decision support system was carried out using mixed methods in five Community Health Centers. The intervention was subsequently evaluated using pre-post evaluation design. During intervention, a nurse care coordinator screened, examined, and entered patient parameters into mobile phone-based clinical decision support system to generate a prescription, which was vetted by a physician. The change in systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and fasting plasma glucose (FPG) over 18 months of intervention was quantified using generalized estimating equations models. During intervention, 6797 participants were enrolled. Six thousand sixteen participants had hypertension (mean systolic blood pressure: 146.1 mm Hg, 95% CI: 145.7, 146.5; diastolic blood pressure: 89.52 mm Hg, 95% CI: 89.33, 89.72), of which 3152 (52%) subjects were newly detected. Similarly, 1516 participants had diabetes mellitus (mean FPG: 177.9 mg/dL, 95% CI: 175.8, 180.0), of which 450 (30%) subjects were newly detected. The changes in systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and FPG observed at 18 months of follow-up were -14.6 mm Hg (95% CI: -15.3, -13.8), -7.6 mm Hg (CI: -8.0, -7.2), and -50.0 mg/dL (95% CI: -54.6, -45.5), respectively, and were statistically significant even after adjusting for age, sex, and Community Health Center. A nurse-facilitated, mobile phone-based clinical decision support system-enabled intervention in primary care was associated with improvements in blood pressure and blood glucose control

 8. More with thermal energy storage. Report 1. Coupling with policy. Coupling of research results MMB with policy aspects. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 1. Koppeling met beleid. Koppeling onderzoeksresultaten MMB met beleidsaspecten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luitwieler, M. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Van Beek, D.; De Boer, S.; Koenders, M. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This final report provides (a) an overview of the activities that have taken place in the context of work package 1, (b) the results of the other work packages in the light of four policy frameworks, and (c) a view on future policy [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve

 9. Photovoltaics for appliances and small systems. Enhancement of the PVS for Windows simulation program for development and simulation of PV appliances and small systems. Final report; Photovoltaik fuer Geraete und Kleinsysteme. Erweiterung des Simulationsprogramms PVS fuer Windows zur Entwicklung und Simulation von PV-versorgten Geraeten und Kleinsystemen. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vogt, R.; Imann, C.; Jung, V.

  2002-06-28

  The PVS simulation program for Windows was to be extended to the development and simulation of PV-supported equipment and small systems. The following new functions were to be integrated: a) Simulation and dimensioning of indoor power supply of systems with different light sources and independent outdoor systems. b)Integration of small wind generators in the simulation and dimensioning of isolated autonomous systems, including wind data and a component database for small wind turbines; c) Differentiation of the PVS battery model for different battery types (lead, Ni/Cd, Li etc.), optimized operating strategies and flexible dimensioning including an additional component database for battery types; d) Extensive cost analysis for PV-supported appliances and small systems, from investments to consumption, operation and maintenance. This will facilitate investment decisions and help systems of this type along in the market. All program components were designed for high flexibility. Users should be able to vary as many parameters as possible, and to generate and modify their own records. The current project focused on the user interface, i.e. input, data processing, and output. Parallel to this, the Fraunhofer ISE Institute worked on modifications of the computer hardware. [German] Das Projekt zielte auf eine Erweiterung des Simulationsprogramms PVS fuer Windows zur Entwicklung und Simulation von PV-versorgten Geraeten und Kleinsystemen hin. Das Entwicklungsprodukt sollte zusaetzlich zu den bisherigen Funktionen insbesondere Folgendes leisten: (a) Simulation und Dimensionierung der Energieversorgung von Geraeten im Indoor-Bereich, wobei unterschiedliche Lichtquellen verarbeitet werden muessen, sowie von sonstigen netzfreien (Outdoor-) Kleinsystemen. (b) Einbindung kleiner Windgeneratoren in die Simulation und Dimensionierung von netzfernen Systemen (Insel-Anlagen), einschliesslich Bereitstellung der Wind-Daten und einer zusaetzlichen Komponenten-Datenbank fuer kleine

 10. Orthopedic and interventional applications at low field MRI with horizontally open configuration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koskinen, S.K.; Parkkola, R.K.; Karhu, J.; Komu, M.E.S.; Kormano, M.J. [Diagnostic Radiology, Turku Univ. Hospital (Finland)

  1997-10-01

  The recently introduced horizontally open configuration imagers allow imaging of knee, hip or shoulder during whole range of motion, which is not possible in conventional MR imagers. Special joint motion devices can be used to provide accurate and reproducible studies. In cervical spine, functional MR imaging may be useful in evaluating alarligament stability in patients with late sequelae of a whiplash injury, and in patients with rheumatoid arthritis who are clinically suspected of having a cervical myelopathy or superior migration of the odontoid process. In shoulder, full range of motion abduction study may be helpful in assessing the supraspinatus tendon impingement. To evaluate patellofemoral malalignment, quadriceps loading is recommended since associated contracting muscles and related soft tissue structures can be evaluated. The position of the femoral head relative to the acetabulum during different positions can be assessed. Open-configuration scanners provide an access to patients during scanning procedure, and therefore permit interventional procedures to be monitored with MRI. Such interventions include aspiration cytology/biopsy and different drainage procedures. (orig.) [Deutsch] Die kuerzlich eingefuehrten bildgebenden Systeme mit horizontal offener Konfiguration ermoeglichen die Darstellung von Knie, Huefte oder Schulter ueber den gesamten Bewegungsbereich, war bisher mit konventionellen MR-Systemen nicht moeglich. Fuer genauere und reproduzierbare Untersuchungen koennen spezielle Gelenkbewegungsgeraete verwendet werden. Bei der Halswirbelsaeule kann die funktionelle NMR-Darstellung im Hinblick auf die Beurteilung der Stabilitaet der Ligamenta alaria bei Patienten mit Spaetfolgen eines Schleudertraumas und bei Patienten mit rheumatoider Arthritis von Nutzen sein, wenn klinisch eine zervikale Myelopathie oder superiore migration des Dens axis vermutet wird. Bei der Schulter kann eine Abduktionsstudie des vollen Bewegungsbereichs bei der Beurteilung

 11. Network protocols. Special issue; Netwerkprotocollen. Themanummer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jansen, G.A. [RTB Van Heugten, Nijmegen (Netherlands); Rooijakkers, G.W.J. [GTI Building Automation, Amsterdam (Netherlands); Peterse, A. [Regel Partners, Hoevelaken (Netherlands); Smits, P. [Konnex Nederland, Valkenswaard (Netherlands); Hamers, E.P. [Van Dorp Installaties, Breda (Netherlands); Van der Velden, J.A.J. [Kropman, Rijswijk (Netherlands); Van Lingen, G.; Wijn, D.M. [Engineer Johnson Controls, Gorinchem (Netherlands); Deckere, W.J.M.A. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Driessen, B. [Saia Burgess, Gouda (Netherlands); Van Olst, K. [K en R Consultants, Deventer (Netherlands); Mosterman, F. [Wago Building Technology, Harderwijk (Netherlands); Staub, R. [BUS-House, Zuerich (Switzerland); Meiring, O.B.; Hut, W.H. [Sauter Building Control Nederland, Amsterdam (Netherlands); Tukker, A. [Webeasy Products, Sliedrecht (Netherlands); Bakker, L.G.; Soethout, L.L.; Elkhuizen, P.A. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Haeseler, U. [TAC GmbH, Berlin (Germany); Kerdel, J.F. [Siemens Building Technologies, Zoetermeer (Netherlands); Lugt, G.L.; Draijer, G.W.

  2007-11-15

  open integrale systemen, terminologie in netwerk communcatie, het gebruik van BACnet in combinatie met KNX, het effect van BACnet op gebouwautomatiseringssystemen, de rol van de installatiesector in de ICT-omgeving, kennisopbouw in gebouwautomatisering en beheer, moderen gebouwautomatisering en regelgeving, en BACnet MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)

 12. Fetal genitourinary anomalies. Perinatal and postnatal management with imaging techniques; Fetale Harntraktveraenderungen. Peri- und postnatales bildgebendes Management

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gassner, I. [Universitaetsklinik fuer Kinder- und Jugendheilkunde, Abteilung Kinderradiologie, Innsbruck (Austria)

  2005-12-01

  Fehlbildungen vertrauten Untersucher ermoeglicht eine genaue morphologische Diagnose. Bei Harntraktdilatation, einseitiger Nierenagenesie und multizystisch dysplastischer Niere ist immer ein Miktionszystourethrogramm (MCUG) zum Refluxnachweis bzw. -ausschluss indiziert. Ueber das genaue Ausmass einer abklaerungswuerdigen Nierenhohlsystemerweiterung besteht noch keine Einigkeit. Die meisten Autoren akzeptieren einen maximalen a.p. Durchmesser des Nierenbeckens von 7 mm als oberes Limit. Der Schweregrad einer Harnwegobstruktion wird mittels Nierenfunktionsszintigraphie erfasst. Die Ultraschalluntersuchung sollte erst nach der Phase der physiologischen postpartalen Dehydratation, d. h. 3-5 Tage nach der Geburt, durchgefuehrt werden, bei dringlichen Faellen am 1. Lebenstag. Der Einsatz der MR-Urographie bei der Abklaerung der Harntraktanomalien, insbesondere der Harnwegobstruktionen, wird gegenwaertig evaluiert. Aufgrund der gemeinsamen embryologischen Entwicklung von Harn- und Genitaltrakt treten Malformationen oft in beiden Systemen auf, sodass bei bestimmten Anomalien des Harntrakts (einseitige Nierenagenesie, multizystisch dysplastische Niere) v. a. bei Maedchen nach Anomalien des inneren Genitale gesucht werden sollte. (orig.)

 13. More with thermal energy storage. Report 10. Options for a combination of heat and cold storage with soil sanitation. Overview of techniques and new options. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 10. Mogelijkheden voor combinatie van KWO met bodem-sanering. Overzicht van technieken en nieuwe mogelijkheden. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-01

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. In this report, an overview is given of available methods and systems for soil remediation. Next, potential combinations of thermal energy storage systems and sanitation systems are assessed taking into account the following criteria: energy efficiency, achieving the remediation target, cost efficiency, lifetime [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende

 14. Investigation of ultrafast lattice heating in thin (semi-)metal films using time-resolved electron diffraction; Untersuchung der schnellen Gitteraufheizung in duennen (Halb-)Metallfilmen mit Hilfe zeitaufgeloester Elektronenbeugung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ligges, Manuel

  2009-07-21

  In the framework of the present thesis the fast lattice heating in thin metal and bismuth layers after optical short-pulse excitation was studied. By irradiation of ultrathin solid films with ultrashort (femtosecond) laser pulses for sort times an extreme nonequilibrium state occurs: The electronic system is strongly excited, while the lattice system remains cold. An energetic exchange between both systems follows, which is based on the electron-phonon interaction and leads to heating of the lattice system. This lattice heating can be observed by means of the Debye-Waller effect in the electron diffraction image. By means of the excitation-interrogation scheme by a series of moment records this lattice heating can be observed time-resolvedly. The experimentally determind time scales for this process permit conclusions on the electron-phonon coupling in the studied materials. In this thesis a time-resolving transmissi9on-electron diffraction experiment with sub-picosecond time resolution was constructed and optimized. By means of this experiment the fast lattice heating in thin gold, silver, copper, and bismuth films was studied. The observed heating behaviour of the metal films shows agreement with theoretical predictions of different model calculations. The results of the measurements on bismuth films show a hitherto not observed coupling behaviour. [German] Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die schnelle Gitteraufheizung in duennen Metall- und Wismutschichten nach optischer Kurzimpulsanregung untersucht. Durch Bestrahlung duenner Festkoerperfilme mit ultrakurzen (Femtosekunden-) Laserimpulsen entsteht fuer kurze Zeiten ein extremer Nichtgleichgewichtszustand: Das elektronische System wird stark angeregt, waehrend das Gittersystem kalt bleibt. Es folgt ein energetischer Austausch zwischen beiden Systemen, der auf der Elektron-Phonon-Wechselwirkung beruht und zur Aufheizung des Gittersystems fuehrt. Diese Gitteraufheizung kann anhand des Debye

 15. Workflow improvement and efficiency gain with near digitalization of a Radiology Department; Workflowverbesserung und Effizienzsteigerungsaspekte durch nahezu vollstaendige Digitalisierung einer Roentgenabteilung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Langen, H.L.; Bielmeier, J.; Selbach, R. [Missionsaerztlichen Klinik Wuerzburg (Germany). Radiologische Abteilung; Wittenberg, G. [Univ. Wuerzburg (Germany). Inst. fuer Roentgendiagnostik; Feustel, H. [Missionsaerztlichen Klinik Wuerzburg (Germany). Chirurgische Abteilung

  2003-10-01

  Zeiterfassung errechnet. Ergebnisse: Die Untersuchungsdauer fuer den Patienten verkuerzte sich im Mittel von 8 min auf 5 min. Aus Sicht der Notaufnahme koennen vom Zeitpunkt der Untersuchung an gerechnet im Mittel inklusive der Vorbilder frueher befundet werden (vorher Median 2 h 37 min, mit PACS 17 min). Mit PACS konnten 85,9% der Untersuchungen am Untersuchungstag befundet werden (ohne PACS 41,2%). Bis zum Folgetag der Untersuchung standen 87,2% der schriftlichen Befunde zur Verfuegung (ohne PACS 64,5%). Die Befundung am Monitor zeigte gegenueber dem Alternator keine zeitlichen Nachteile. Schlussfolgerung: Die vollstaendige Digitalisierung der Roentgenabteilung fuehrte zu einer erheblichen Verkuerzung fast aller Arbeitsablaeufe. Positive Auswirkungen auf die Prozessqualitaet des gesamten Krankenhauses gegenueber den konventionellen Film-Folien-Systemen sind zu erwarten. (orig.)

 16. Switchable insulation for using solar energy in buildings. Final report; Schaltbare Waermedaemmung (SWD) zur Nutzung der Sonnenenergie in Gebaeuden. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stark, C.; Horn, R.; Hetfleisch, J.; Fricke, J.

  2003-02-25

  Faktor 40. Mehrere Module wurden hergestellt und in einen Aussenmessstand eingebaut. Die Waermegewinne und Alterungserscheinungen wurde drei Jahre lang untersucht. Die Simulationsergebnisse konnten verifiziert werden, eine Alterung wurde nicht festgestellt. Bei optimaler Systemauslegung sind bis zu 150 kWh/(m{sup 2}a) an Netto-Waermegewinnen zu erwarten. Der Einbau dieser Paneele an Suedfassaden ist speziell bei Pfosten-Riegel Systemen sehr einfach. Die Waermeverluste im daemmenden Zustand sind sehr gering und eine Ueberheizung der dahinterliegenden Raeume im Sommer wird vermieden. (orig.)

 17. Case Weighting as a Common Yardstick: A Comparative Review of Current Uses and Future Directions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matthew Kleiman

  2017-12-01

  Full Text Available In recent years, court systems in the U.S. and abroad have begun to adopt objective, empirically based methods for determining the need for court resources. This methodology, called workload assessment or weighted caseload, provides an empirical basis to measure judicial work and assess how many judges are needed to handle the work in a particular jurisdiction, how judicial resources can be equitably allocated, and how much work any particular judge should handle. This article provides a general introduction to the basic elements and applications of the methodology in both nascent and transitional democracies, assesses the pros and cons of alternative methods (Delphi vs. time study for developing case weighting systems, and profiles the usage of case weighting systems by three court systems (Bosnia and Herzegovina, the Republic of Serbia, and Kosovo. The article concludes with a set of practical findings regarding the development and implementation of a case weighting system.En los últimos años, los sistemas judiciales de EEUU y otros países han comenzado a adoptar métodos objetivos y empíricos para determinar la necesidad de recursos judiciales. Esta metodología, llamada evaluación de la carga de trabajo o carga de trabajo ponderada, proporciona una base empírica para medir el trabajo judicial y valorar cuántos jueces hacen falta para desempeñar el trabajo en una jurisdicción concreta, cómo se pueden administrar los recursos judiciales de forma equitativa y cuánto trabajo debería encomendarse a cada juez. Este artículo proporciona una introducción general a los elementos y aplicaciones básicos de la metodología tanto en democracias nacientes como en aquellas transicionales, sopesa los pro y los contra que presentan métodos alternativos (Delphi, estudio del tiempo para desarrollar sistemas de ponderación del trabajo, y realiza un perfil del uso de sistemas de ponderación del trabajo en tres sistemas judicales (Bosnia y

 18. The inclusion of areas endangered by surface failure in development planning; Die Einbeziehung tagesbruchgefaehrdeter Flaechen in die Raumplanung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loebel, K.H. [Inst. fuer Markscheidewesen und Geodaesie, TU Bergakademie Freiberg (Germany); Fenk, J. [Inst. fuer Markscheidewesen und Geodaesie, TU Bergakademie Freiberg (Germany)

  1995-01-01

  abzuschaetzen. Eine Ende der siebziger Jahre ausgearbeitete Loesung zur Berechnung von Tagesbruechen wurde in vielen Positionen verbessert und im Anwendungsbereich erweitert. Diese neue Loesung wurde in ein Programm fuer PC-Technik umgesetzt. Um die Bruchgefaehrdung als Grundlage fuer die Raumplanung auf der Basis von modernen Geo-Informations-Systemen (GIS) verfuegbar zu haben, muss die vorliegende Software in ein raumbezogenes Modell eingebunden werden. Fuer eine flaechenhafte Auswertung in einem Untersuchungsgebiet koennen aus diesem Modell die bruchrelevanten Daten entlang der Streckenachsen selektiert und die Bruchparameter prognostiziert werden. Als Ergebnis der Berechnungen wird eine Topologie zu erwartender Bruchdurchmesser und Bruchvolumina mit Farbcodierung der Teufe, in der der Bruchprozess gegebenenfalls zum Erliegen kommt, entlang der Spur des Streckensystems abgeleitet, welche eine Einschaetzung der Gefaehrdung bereits vorhandener Objekte bzw. weitere Planungen in einem GIS ermoeglicht. (orig.)

 19. Quantifying the Effects of Idle-Stop Systems on Fuel Economy in Light-Duty Passenger Vehicles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeff Wishart; Matthew Shirk

  2012-12-01

  Vehicles equipped with idle-stop (IS) systems are capable of engine shut down when the vehicle is stopped and rapid engine re-start for the vehicle launch. This capability reduces fuel consumption and emissions during periods when the engine is not being utilized to provide propulsion or to power accessories. IS systems are a low-cost and fast-growing technology in the industry-wide pursuit of increased vehicle efficiency, possibly becoming standard features in European vehicles in the near future. In contrast, currently there are only three non-hybrid vehicle models for sale in North America with IS systems and these models are distinctly low-volume models. As part of the United States Department of Energy’s Advanced Vehicle Testing Activity, ECOtality North America has tested the real-world effect of IS systems on fuel consumption in three vehicle models imported from Europe. These vehicles were chosen to represent three types of systems: (1) spark ignition with 12-V belt alternator starter; (2) compression ignition with 12-V belt alternator starter; and (3) direct-injection spark ignition, with 12-V belt alternator starter/combustion restart. The vehicles have undergone both dynamometer and on-road testing; the test results show somewhat conflicting data. The laboratory data and the portion of the on-road data in which driving is conducted on a prescribed route with trained drivers produced significant fuel economy improvement. However, the fleet data do not corroborate improvement, even though the data show significant engine-off time. It is possible that the effects of the varying driving styles and routes in the fleet testing overshadowed the fuel economy improvements. More testing with the same driver over routes that are similar with the IS system-enabled and disabled is recommended. There is anecdotal evidence that current Environmental Protection Agency fuel economy test procedures do not capture the fuel economy gains that IS systems produce in real

 20. Sistema para la Aplicación de Pruebas Psicológicas vía Web

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cuauhtémoc Hidalgo-Cortés

  2012-05-01

  Full Text Available In this work, we present a generic Web system for the application, capturing and editing ofany multiple-choice psychological test capable of storing data permanently (in order to makecomparative and longitudinal studies. Also, these data can be imported into other statisticalprograms such as Microsoft Excel, SPSS and Origin. The implementation and administrationof the tests can be done from any Internet-connected computer without installing specializedsoftware. To evaluate the potential of this system, the questionnaire Cuestionario Honey-Alonsode Estilos de Aprendizaje (C. H. A. E. A. was captured and applied to 255 subjects. Theresults showed a significant reduction in time spent calculating the factor, in the same way,the total score for each test also prevented the occurrence of errors made by human interventionin the assessment manual (since this process was automated by the system.En este trabajo se presenta un sistema web para la aplicación, captura y edición de cual­quier prueba psicológica de opción múltiple con capacidad para almacenar datos de forma permanente (dicha información permitirá llevar a cabo estudios comparativos y longitudi­nales. De la misma forma, los datos almacenados pueden ser importados por otros pro­gramas estadísticos, como por ejemplo Microsoft Excel, SPSS y Origin. La aplicación y administración de estas pruebas puede hacerse desde cualquier computadora conectada a la Internet sin necesidad de instalar programas especializados. Para evaluar el potencial de este sistema, se capturó el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (C. H. A. E. A. y se aplicó a 255 sujetos. Los resultados obtenidos demuestran una reducción considerable en el tiempo invertido en el cálculo de las subescalas (factor y en la puntuación total de cada prueba, además, se evitó la aparición de errores cometidos por la intervención huma­na en la evaluación manual (debido a que este proceso fue automatizado por

 1. E-Box. A residential gateway for cost saving and sustainability. Integration of Internet and ICT-networks for energy conservation services. Architecture and interface description of energy- and cost saving potential; E-Box. Een 'residential gateway' voor kostenbesparing en duurzaamheid. Integratie Internet en ICT-netwerken voor energiebesparingsdiensten. Architectuur en interface beschrijving Energie- en kostenbesparingspotentieel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamphuis, I.G. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2003-01-01

  blijkt het optimaal koppelen van een datacommunicatie infrastructuur in de woning voor het uitwisselen van boodschappen tussen energie gebruikende systemen, naast een 'first-mile'-connectie met de buitenwereld voor het aanleveren van stuurinformatie, via bijvoorbeeld Internet, een essentiele randvoorwaarde. Uitgaande van de vereistenspecificatie wordt een mogelijke hardware en software architectuur besproken. Een intelligente 'gateway', de E-box, een intermediair, die de externe koppeling van het apparatennetwerk verzorgt, en tevens de sturing van apparaten via het netwerk in de woning op zich neemt, vervult in deze architectuur een sleutelrol. Aan de E-box kan ook een rol worden toegekend voor het meten en actief feedback geven over verbruiken, als aanvulling op of als vervanger voor de stroom- en/of gasmeter in een intelligente meterkast. De E-Box architectuur is in een werkend simulatie programma geimplementeerd. Tevens zijn de tijdsafhankelijke energiekarakteristieken (vraag, aanbod, co-generatie) van systemen in woningen gekarakteriseerd. Aan de hand daarvan is een aantal veelbelovende mogelijkheden van bedrijf van de E-box in kaart gebracht voor bedrijfsscenario's in de zomer- en de wintersituatie. In deze scenario's wordt voor verschuifbare vraag (elektriciteit, warmte) het aanbod van locale duurzame bronnen maximaal gebruikt. Er zijn tevens scenario varianten berekend, waarin de effecten van meer real-time energieprijzen dan de nu gebruikelijke vaste of hoog/laag tarieven, zijn meegenomen. Afhankelijk van de mate waarin de energieprijzen meer op deze marktontwikkelingen zijn afgebeeld, blijkt de kostenbesparing tot ongeveer 15% te kunnen oplopen. Worden ook mogelijkheden voor buffering van elektriciteit of tariefscenario's meegenomen op dagen, waarop de APX grote schommelingen vertoonde, dan is een kostenbesparing met nog eens een dergelijk percentage haalbaar. Tot slot komt het businessmodel en eventuele vermarkting van een E

 2. Noise in relation to climate change. A first orientation; Geluid in relatie tot Klimaatverandering. Een eerste Verkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamp, I.

  2010-11-15

  confirmed in our panel survey. Headaches come forward as the most important health complaint. At national the size of these effects can be neglected but in the near future an increase can be expected when no solutions are found for these problems. Measures are to be sought in technical fine-tuning of ventilation and cooling systems. In addition impacts of wind turbines ask for a different approach; research has shown that annoyance from WT results primarily from visual aspects and a feeling that the privacy is intruded and not exclusively from acoustical aspects. Effective interventions may therefore lie much more in the realm of communication and participation in the decision making process regarding the placement of wind turbines. Based on this first orientation more research is recommended into the effects of ventilation and cooling installation and wind turbine noise, including the different noise-spectra and vibration aspects and with specific attention for perceptions of, knowledge about and acceptance of these new energy saving measures. [Dutch] Klimaatverandering wordt verondersteld samen te gaan met een aantal adaptieve maatregelen, die mogelijk van invloed zijn op de verschillende geluiden waar mensen aan worden blootgesteld en de hiermee samenhangende hinder en gezondheidsklachten. Tegen deze achtergrond heeft VROM het centrum voor milieu, gezondheid en omgevingskwaliteit (MGO) gevraagd na te gaan welke adaptieve maatregelen relevant zijn in verband met omgevingsgeluid. Hierover is nog weinig bekend en geluid vormt geen onderdeel van betekenis bij de besluitvorming rond adaptieve maatregelen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een eerste verkenning van de literatuur en een aanvullende panelstudie naar de invloed van ventilatie systemen, airco's en windturbines op hinder, slaapverstoring en niet specifieke lichamelijke klachten. Uit de literatuur komt een drietal potentiele geluidproblemen naar voren, die indirect samenhangen met maatregelen tegen

 3. MR-guided preoperative localization and percutaneous core biopsy of suspicious breast lesions - experience on the vertically open 0.5 T system; MRT-gestuetzte Markierung und Stanzbiopsie suspekter Mammalaesionen. Moeglichkeiten und Erfahrungen an einem vertikal offenen 0,5-T-System

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, J.P.; Schulz, T.; Rueger, S.; Schmidt, F.; Kahn, T. [Universitaetsklinikum Leipzig (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Diagnostische Radiologie; Horn, L.C. [Inst. fuer Pathologie, Universitaetsklinikum Leipzig (Germany); Leinung, S. [Chirurgische Klinik I, Universitaetsklinikum Leipzig (Germany); Briest, S. [Frauenklinik, Universitaetsklinikum Leipzig (Germany)

  2002-01-01

  Purpose. To evaluate the feasibility of performing breast interventions in a vertically open 0.5 T MR system (SIGNA SP/i, GE Medical Systems). To develop fitted equipment and to establish preoperative wire localization and percutaneous breast core biopsy as clinical routine procedures. Patients and methods. Initially, we applied a localization method with the patient placed in a sitting position in 31 cases using a single loop coil and a self-developed fixation device. Subsequently, 46 wire localizations and 28 percutaneous core biopsies were carried out in prone patient position using an open breast coil with an integrated biopsy device. The used instruments were either MR-compatible (18 G biopsy needle and localization wire, 14 G coaxial needle, prototype of a 16 G double-shoot gun) or MR-safe (double-shoot gun with 16 G needle). Results. After biopsy we found the needle tip (18 G for a wire localization and 14 G for a percutaneous core biopsy, respectively) placed either within or close to the lesions (<10 mm distance) for all patients. Out of a total of 66 benign lesions and 39 malignant tumors we missed the lesion (12 mm mean diameter, 4-25 mm range) during open biopsy in two cases and obtained a false negative result for one percutaneous biopsy of a 5 mm lesion. Conclusion. Preoperative wire localization and percutaneous core biopsy of suspicious breast lesions demonstrated by MRI can be carried out in a vertically open 0.5 T MR scanner. The degree of accuracy is comparable with that of X-ray or ultrasound-guided procedures. A follow-up has to be performed in cases with a negative biopsy. (orig.) [German] Zielsetzung. In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Systemen zur praeoperativen Markierung oder Biopsie MRT-suspekter Mammalaesionen vorgestellt. Ziel unserer Untersuchungen war es, Moeglichkeiten solcher Verfahren an einem vertikal offenen 0,5-T-Magneten (SIGNA SP/i, GE Medical Systems) zu entwickeln, zu erproben und in die klinische Routine zu

 4. Nursing Care and Patient Safety: Visualizing Medication Organization, Storage and Distribution with Photographic Research Methods Cuidado de enfermería y seguridad del paciente: visualizando la organización, acondicionamiento y distribución de medicamentos con método de investigación fotográfica Cuidados de enfermagem e segurança do paciente: visualizando a organização, acondicionamento e distribuição de medicamentos com método de pesquisa fotográfica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Carolina Raduenz

  2010-12-01

  Full Text Available In this qualitative study, we adapted photographic research methods from earlier nursing research to identify factors related to organization, storage and distribution that could lead to errors in the selection, preparation and administration of medications. The research excerpt presented here was developed in a clinical unit of an urban Brazilian public hospital. The research participants were nurses working at that unit and students from the two final semesters of the Undergraduate Nursing Course. We collected digital photographs of the medication system and subsequently used photo elicitation to review the images with research participants, so as to obtain their perceptions and narratives of working with medications in the unit. We report selected findings here on the organization, storage and distribution of medications, which indicate there is room to improve the safety of the medication system.En este estudio cualitativo, se adoptó el método de investigación fotográfica de estudios anteriores, para identificar factores relacionados a la organización, acondicionamiento y distribución, los que podrían conducir a errores en la selección, preparación y administración de medicamentos. Esta parte de la investigación que se presenta fue desarrollada en una unidad de clínica médica de un Hospital Público, en Brasil. Los participantes de la investigación fueron enfermeros que trabajaban en aquella unidad y estudiantes de los dos últimos semestres del Curso de Graduación en Enfermería. Fueron obtenidas fotografías digitales del sistema de medicación y subsecuentemente, se obtuvieron las fotos para analizar las imágenes con los participantes de la investigación, a fin de obtener sus percepciones y narrativas al respecto del trabajo con medicamentos en aquella unidad. Se presenta una selección de los principales hallazgos de la investigación sobre organización, acondicionamiento y distribución de medicamentos, indicando que

 5. Environmental effects on fatigue of steels for structural parts in water-steam-circuits of light water reactors. Considerations concerning the question of transferability of results from laboratory tests to real operating conditions; Der Einfluss des Mediums auf Ermuedungsvorgaenge in Staehlen fuer Strukturbauteile in Wasser-Dampf-Kreislaeufen von Leichtwasserreaktoren. Ueberlegungen zur Frage der Uebertragbarkeit von Ergebnissen aus Laborversuchen auf den realen Anlagenbetrieb

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roth, Armin [AREVA NP GmbH, Erlangen (Germany)

  2008-07-01

  .B. von Staehlen, beeinflussen kann. Schon vor einigen Jahrzehnten wurde experimentell nachgewiesen, dass z.B. Hochtemperaturwasser in Laborversuchen zur Untersuchung des Ermuedungsverhaltens von Staehlen zu deutlichen Effekten fuehrt. Dabei wird je nach Versuchsfuehrung entweder die Zeit bis zur Initiierung von Anrissen verkuerzt oder die Wachstumsgeschwindigkeit vorhandener Risse erhoeht. Dieser zu erwartende Einfluss des Mediums auf den Ermuedungsprozess wurde in den Anfaengen der Regulierung von Konstruktion und Auslegung von Bauteilen und Komponenten fuer Kernkraftwerke in den relevanten Regelwerken (z.B. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III) weltweit nicht explizit beruecksichtigt. Pauschal beruecksichtigt werden Umgebungseffekte dagegen in den entsprechenden da/dN-Risswachstumskurven des ASME Code, Section XI zur Bewertung des betrieblichen Verhaltens von Oberflaechenfehlern. Historisch betrachtet erfolgte in den Regelwerken die Festlegung der Vorgehensweise zur Komponentenauslegung allerdings lange vor dem gezielten experimentellen Nachweis der Umgebungseffekte auf Rissinitiierung und Risswachstum durch Ermuedung von Staehlen in Hochtemperaturwasser. Trotz dieser Erkenntnis ist es weltweit nicht zu generischen, systematischen Schaeden in Medium fuehrenden Systemen von Leichtwasserreaktoren (LWR) durch Korrosionsermuedung infolge von Fehlauslegung gekommen. Vereinzelt aufgetretene Schaeden mit deutlichen Merkmalen umgebungsbeeinflusster Ermuedungsvorgaenge konnten immer eindeutig auf das Vorkommen von unerwarteten, nicht im spezifizierten Belastungskollektiv enthaltenen Betriebstransienten zurueckgefuehrt werden. Zu diesen Ursachen zaehlen z.B. das Auftreten von thermischer Schichtung oder lokale, stroemungsinduzierte Vibrationen. In diesem Beitrag werden Ueberlegungen vorgestellt, welche die zu beobachtende Diskrepanz zwischen der diesbezueglich weltweit ueberwiegend positiven Betriebserfahrung und den Ergebnissen aus Laborversuchen mit dem

 6. Magnetic cooling. The future or utopia?; Magnetische koeling. Toekomst of utopie?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krosse, L.; Vermeeren, R.J.F.; Verwoerd, M. [Sectie Thermische en Fysische Processen, TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2004-10-01

  bepaalde materialen opwarmen wanneer ze in een magnetisch veld worden geplaatst en afkoelen wanneer het magnetisch veld wordt opgeheven. Sinds kort is er een materiaal bekend dat dit gedrag ook vertoont bij de karakteristieke temperaturen in de koudetechniek. Voorheen was magnetische koeling alleen mogelijk bij zeer lage temperaturen (cryogeen gebied) en kleine capaciteiten. Bovendien kan dit materiaal gebruikt worden in combinatie met permanente magneten, waardoor nog nauwelijks primaire energie nodig is om koude op te wekken. Magnetische koeling heeft een aantal voordelen, waaronder een betere energie-efficientie (bij toepassing van permanente magneten), milieu niet belastend warmteoverdragend medium en stiller. Daar tegenover staan onbekendheid bij de toepassers, nog prille ontwikkelingsstadium en de noodzaak om met meerdere trappen te werken om een voldoende grote temperatuurgradient te kunnen overbruggen bij een acceptabele koudecapaciteit. In deze studie zijn een aantal globale concepten beschreven waarmee magnetische koeling mogelijk wordt voor conventionele toepassingen als koelkasten, koelmeubelen, stationaire en mobiele airconditioners. Belangrijk voor de verdere ontwikkeling is om de haalbaarheid van de concepten experimenteel aan te tonen. Ook moeten de ontwikkelingen in het materiaalonderzoek aan de universiteiten nauwlettend worden gevolgd omdat daarmee betere systemen onder handbereik komen.

 7. Effectiveness of emission reducing measures for cattle farms; Effectiviteit van emissiereducerende maatregelen rondom veehouderijbedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraai, A.; Bleeker, A. [ECN, Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek, Petten (Netherlands)

  2007-11-15

  erg landschapsvriendelijk is. Het netto-effect van de windsingels rondom boerderijen is nog onduidelijk en lijkt juist tot hogere in plaats van lagere concentraties te leiden wanneer dichtbij de bron. Combinaties van maatregelen kunnen gezocht worden in het percentage dat gereduceerd moet worden per bedrijf. Zo kunnen gecombineerde luchtwassers ingezet worden bij de bedrijven die zorgen voor grote concentratieoverschrijdingen. Wanneer dit niet voldoende reductie oplevert, zou in de stal met olie gesproeid kunnen worden als extra maatregel. De bedrijven met minder grote overschrijdingen kunnen misschien alleen met olie sproeien volstaan. Veel technieken zijn nog in de onderzoeksfase, waardoor vooral nog met schattingen gewerkt wordt. Het is duidelijk dat er nog veel onderzocht en gemeten moet worden om de schattingen voor emissiereductiepercentages en kosten hiervan te bevestigen. Daarnaast moet duidelijk worden in hoeverre bepaalde maatregelen praktisch haalbaar zijn, bijvoorbeeld door benodigd onderhoud voor systemen of extra arbeid die verricht zal moeten worden. Ook dierenwelzijn is van belang, er zal rekening gehouden moeten worden met nadelige gevolgen voor de gezondheid van de dieren.

 8. Gradual transition in realising a long-term policy. Evaluation on the basis of six system options; Transitieprocessen en de rol van het beleid. Evaluatie op basis van zes systeemopties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ros, J.P.M.; Van den Born, G.J.; Elzenga, H.E.; Montfoort, J.A.; Nagelhout, D.; Reudink, M.A.; Rood, G.A.; Van Zeijts, H.

  2006-11-15

  verandering in de maatschappij leiden, reden om er snel mee te beginnen. Voor de benodigde verandering werd de term transities geintroduceerd. Het MNP heeft de brede beoordeling van de processen en het beleid gebaseerd op de analyse van zes mogelijke ingrijpende veranderingen in de maatschappij (zogenoemde systeemopties), te weten: Vloeibare biobrandstoffen voor transport; Biogrondstoffen voor de chemische industrie; Duurzame viskweek voor behoud van de visvoorraad; Markt voor groene diensten; Micro-warmtekracht en de virtuele centrale; Brandstofcelauto's op waterstof verkregen uit zonthermische krachtcentrales. Nederland is sterk in onderzoek op het gebied van schone technieken. De ondersteuning met financiele middelen voor meer praktijkexperimenten of niches met nieuwe technieken en organisatievormen is echter onvoldoende of onzeker gebleken. Systeemopties kunnen onderling concurrerend zijn, zoals voor de inzet van biomassa. Doordat de beleidsprikkels op de systeemopties verschillen in vorm en kracht en er geen overall visie is, leidt dit niet noodzakelijkerwijs tot een optimale inzet van biomassa. De systeemopties zijn gekozen met het oog op relevantie voor milieu, natuur of landschap. Ze zijn zodanig gekozen dat ze een redelijke indruk geven van verschillende transitieprocessen en een link hebben met alle betrokken ministeries. Nadrukkelijk wordt hierbij vermeld dat de gekozen systeemopties niet beter of slechter hoeven te zijn dan andere. De systeemopties schetsen onderdelen van mogelijke toekomstige systemen. Onderzocht is welke voortgang wordt geboekt om de opties daadwerkelijk te realiseren. De analyses van de verschillende systeemopties zijn afzonderlijk gerapporteerd.

 9. Emission factors and chemical characterisation of fine particulate emissions from modern and old residential biomass heating systems determined for typical load cycles; Emissionsfaktoren und chemische Charakterisierung von Feinstaubemissionen moderner und alter Biomasse-Kleinfeuerungen ueber typische Tageslastverlaeufe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kelz, Joachim [BIOENERGY 2020+ GmbH, Graz (Austria); Brunner, Thomas; Obernberger, Ingwald [BIOENERGY 2020+ GmbH, Graz (Austria); Technische Universitaet Graz, Institut fuer Prozess- und Partikeltechnik, Graz (Austria); BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH, Graz (Austria)

  2012-12-15

  .C-Emissionen) entstehen, und den Feinstaubemissionen. Es wurde festgestellt, dass moderne Biomasse-Kleinfeuerungsanlagen wesentlich (bis zu einem Faktor 100) geringere gas- und partikelfoermige Emissionen aufweisen als aeltere Technologien. Weiters emittieren automatisch beschickte Systeme signifikant geringere gas- und partikelfoermige Emissionen als haendisch beschickte Systeme. Die Feinstaubemissionen von modernen und automatisch geregelten Biomasse-Kleinfeuerungen bestehen zum Grossteil aus Alkalimetallverbindungen, waehrend organische Kohlenstoffverbindungen und Russ die Zusammensetzung der Feinstaeube aus alten und nicht geregelten Systemen dominieren. Es stehen nun erstmals umfangreiche Daten zu gas- und partikelfoermigen Emissionen ueber fuer die jeweilige Biomasse-Kleinfeuerung typische, realitaetsnahe Tageslastverlaeufe zur Verfuegung, die deutliche Korrelationen zwischen Ausbrandqualitaet, Partikelemission und chemischer Zusammensetzung der Partikel zeigen. (orig.)

 10. {sup 31}P-MR-spectroscopy of the skeletal muscles under load: demonstration of normal energy metabolism compared to different neuromuscular diseases; {sup 31}P-MR-Spektroskopie der peripheren Skelettmuskulatur unter Belastung: Darstellung des normalen Energiestoffwechsels im Vergleich zu metabolischen Muskelerkrankungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Block, W.; Traeber, F.; Kuhl, C.K.; Keller, E.; Rink, H.; Schild, H.H. [Bonn Univ. (Germany). Radiologische Klinik; Lamerichs, R. [Philips Medical Systems, Best (Netherlands); Karitzky, J. [Bonn Univ. (Germany). Neurologische Klinik

  1998-03-01

  Purpose: {sup 31}P-MR spectroscopy of skeletal muscle under ecercise was used to obtain the range of normal variation and comparison was made for different neuromascular diseases. Methods: 41 examinations of 24 volunteers and 41 investigations in 35 patients were performed on 1.5 T MR systems (Gyroscan S15 und S15/ACSII, Philips). Localised {sup 31}P-MR spectra of the calf muscle were obtained in time series with a resolution of 12 s. Results: Two types of muscle energy metabolism were identified from the pattern of spectroscopic time course in volunteers: While the first group was characterised by a remarkable decline to lower pH values during exercise, the second group showed only small pH shifts (minimum pH: 6.48{+-}0.13 vs 6.87{+-}0.07, p<10{sup -6}) although comparable workload conditions were maintained. The pH-values correlated well with blood lactate analysis. Patients with metabolic disorders and chronic fatigue syndrome (CFS) showed decreased resting values of PCr/(PCr+P{sub i}) and increased pH levels during exercise. PCr recovery was significantly delayed (0.31 vs 0.65 min{sup -1}, p<0.00005) in metabolic muscle disorders but was normal in CFS patients. Conclusion: Findings in volunteers indicate utilisation of different metabolic pathways which seems to be related to the fibre type composition of muscle. Reduced resting levels for PCr/(PCr+P{sub i}), altered pH time courses, and decreased PCr recovery seem to be helpful indicators for diagnosis of metabolic muscle disorders. (orig./MG) [Deutsch] Ziel: Bestimmung der Bandbreite des gesunden Energiestoffwechsels der peripheren Skelettmuskulatur mit Hilfe der {sup 31}P-MR-Spektroskopie als Grundlage der Diagnostik neuromuskulaerer Erkrankungen. Methoden: In Mehrfachuntersuchungen an 24 Probanden und 35 Patienten in 1,5 T MR-Systemen (Gyroscan S15 und S15/ACSII, Philips) wurden {sup 31}P-MR-Spektren unter Belastung akquiriert. Ergebnisse: Die Probanden liessen sich streng in zwei Gruppen einteilen

 11. More with thermal energy storage. Report 9. Effects on sanitation. Effects of thermal energy storage systems with regard to soil sanitation. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 9. Effecten op sanering. Effecten van bodemenergiesystemen bij inzet bodemsanering. Resultaat metingen op pilotlocaties en in labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N.; Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-05-15

  ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van mogelijke effecten van warmte en koude opslagsystemen op in de bodem aanwezige verontreinigingen: (1) Welk effect heeft de temperatuur op biologische afbraak van verontreinigingen, redoxcondities, chemische evenwichten en adsorptie/desorptie van verontreinigingen?; (2) Wat is het effect van het rondpompen van water op de aanwezige verontreiniging?; (3) Wat is de invloed van de verontreiniging op de werking van de WKO?; (4) Wat is het risico op onbeheersbare verspreiding door toepassing van WKO van verontreinigingen en hoe kan die worden afgedekt?; (5) Leidt WKO tot een verhoogd risico op ophoping van toxische tussenproducten ten opzichte van natuurlijke afbraak zonder WKO?; (6) Welke positieve effecten op de saneringsduur heeft de optredende bovengrondse menging van verontreinigingen, brandstof en nutrienten op het saneringsrendement?.

 12. Time and environmental science. Pt. 2. Time and fundamental concepts; Die Bedeutung der Zeit. T. 2. Die Umweltwissenschaften im Kontext von Zeit: Begriffe unter dem Aspekt der Zeit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuemmerer, K. [Inst. fuer Umweltmedizin und Krankenhaushygiene, Freiburg (Germany); Held, M. [Evangelische Akademie, Tutzing (Germany)

  1997-06-01

  Forschungsergebnisse von grundlegender Bedeutung sind wie z.B. Persistenz von Schadstoffen, Irreversibilitaet von Veraenderungen, Schaden und Schaedigung und auch Elastizitaet oder Resilience von Oekosystemen. Insbesondere Zeitskalen und Rhythmen sowie deren Vielfalt sind dafuer von Bedeutung. Hinsichtlich ihrer Persistenz besonders kritische Stoffe zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Reaktivitaet zwar so gering ist, dass sie fuer die Anwendung stabil genug sind, die Reaktivitaet aber noch in gewissem Mass vorhanden ist und sie eine nicht zu hohe Transportrate besitzen. Persistenz ist somit ein vom Kontext abhaengiges Kriterium. Ob Aenderungen als reversibel oder irreversibel einzustufen sind, ist von den betrachteten Zeitraeumen und jeweiligen Systemen, deren Beschreibung und den hierfuer ausgewaehlten Parametern abhaengig. Voraussetzungen fuer den Fortbestand eines Systems zu schaffen, bedeutet u.a. die systemeigene Entwicklungsgeschwindigkeit und die Verschraenktheit unterschiedlicher Zeitskalen zu beachten. Wenn Stoerungen, die zu schnellen Aenderungen und somit zu kritischen Fluktuationen fuehren, vermieden werden, koennen sich oekologische Systeme entsprechend ihrer eigenen Dynamik weiterentwickeln. Die Dauer von Stoerungen sollte moeglichst kurz sein, um anthropogene, im Vergleich zur systemeigenen Zeitskala schnelle Veraenderungen von Oekosystemen zu minimieren. (orig.)

 13. Sub-project 'Simulation in mineral waste of secondary phase formation due to contact with drainage water'. Final report; Teilprojekt 'Simulation der Sekundaermineralbildung in mineralischen Reststoffen in Kontakt mit Sickerwasser'. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heiser, U.; Kersten, M.

  2003-08-01

  Vorhabens wurde anhand von Feldversuchen unter praxisnahen Bedingungen gezeigt, dass die wasserwirtschaftliche Qualitaet bzw. Quellstaerke nach BbodSchV von Rostaschen durch die derzeit praktizierte Alterung nur partiell in den oberflaechennahen Haldenpartien verbessert wird. Weiterhin wurde auf Grundlage einer aus frueheren Vorhaben abgeleiteten Hypothese, dass die aus MVA-Schlacken freigesetzten Schwermetallgehalte ueber ein Sorptionsgleichgewicht mit Sekundaermineralen auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten werden, untersucht, ob durch Zugabe entsprechender Sorbenten zum S4-Test nicht eine Simulation der sich langfristigen einstellenden Schwermetallkonzentrationen im Sickerwasser im Sinne einer Quellstaerkenprognose nach BBodSchV durchgefuehrt werden kann. Wesentliches Ergebnis ist, dass die relativ niedrigen Gleichgewichtskonzentrationen im S4-Test nicht signifikant durch Zugabe dieser Sorbenten veraendert werden, da ausreichende Mengen an Sekundaermineralen wahrscheinlich bereits binnen wenigen Wochen Lagerung in der Schlacke gebildet werden, wenn der Zutritt von CO{sub 2} und Wasser frei erfolgen kann. Allerdings zeigen die Laborversuche auch, dass trotz der relativ niedrigen Gleichgewichtskonzentrationen in offenen Systemen infolge der schnellen Freisetzungskinetik binnen kurzer Zeiten relevante Schwermetallfrachten veriagert werden koennen. (orig.)

 14. Effects of chemicals on terrestrial ecosystems exhibiting different types of stability. Pt. 2. Application of fractal geometry to structural analysis in terrestrial ecotoxicology; Auswirkungen von Chemikalien auf terrestrische Oekosysteme unterschiedlichen Stabilitaetstyps. T. 2. Anwendung der fraktalen Geometrie zur Strukturanalyse in der terrestrischen Oekotoxikologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bornkamm, R.; Darius, F.

  1995-04-01

  terrestrischer Oekosysteme auf anthropogene Fremdstoffe messbar und interpretationsfaehig sind, wurden zwei Vegetationstypen getestet, deren Arten sich primaer in ihrer Verbreitungsstrategie (ueber Samen bzw. ueber Knospen) unterscheiden, die hier aber auch von Pflanzen unterschiedlicher Klassen aufgebaut werden. Als Chemikalien wurden zwei niedrig dosierte Herbizide (2.4.5-T und Atrazin) verwendet, die auf vielen wichtigen Ebenen des Pflanzenorganismus Wirkungen ausloesen. Es konnten an Staerke und Dauer ganz unterschiedliche Reaktionen in den beiden Systemen beobachtet werden. Die Frage aufgrund dieser Beobachtungen war, welche generellen Aussagen sich ueber Ausmass und Reversibilitaet dieser Eingriffe bzw. Veraenderungen fuer die getesteten Systeme treffen lassen. Hierzu mussten die vermuteten Vorgaenge innerhalb der Pflanzengemeinschaften in ein Modell gefasst und interpretiert werden. Mit dem vorgestellten Modell ist es moeglich, den Weg von der individuellen Strassenreaktion zur komplexen Systemantwort nachzuverfolgen. Verschiedene Simulationsergebnisse konnten direkt mit Reaktionen getesteter realer Oekosysteme verglichen werden, oder fuehrten zu Hypothesen, die sich experimentell pruefen liessen. Im Bereich der terrestrischen Oekotoxikologie sind u.E. neben den (fuer die laufenden Zulassungsverfahren) notwendigen Datensammlungen aus empirischen Substanzpruefungen auch weitere Grundlagenforschungen wichtig. Denn eine Vorhersage ueber die konkrete Entwicklung eines bestimmten Oekosystems (mit oder ohne anthropogenem `Stess`) scheint auf Grund theoretischer Argumente wenig realistisch, bei ausreichender Kenntnis aber von typbezogenen Systemreaktionen und Einfluss von Randbedingungen koennen immerhin Aussagen ueber die Wahrscheinlichkeit von Effekten erwartet werden. (orig.)

 15. Simulator to evaluate and optimise driver assistance systems; Ein Simulator zur Bewertung und Optimierung von Fahrerassistenzsystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Locher, J. [Hella KG Hueck and Co., Paderborn (Germany); Kleinkes, M. [Hella KG Hueck and Co., Lippstadt (Germany)

  2003-07-01

  Verfuegung, der es erlaubt, Fahrerassistenzsysteme zu bewerten und Mensch-Maschine-Schnittstellen zu optimieren. Es handelt sich dabei um einen interaktiven Nachtfahrsimulator, mit dem beliebige Scheinwerfer-Lichtverteilungen originalgetreu visualisiert werden koennen. Als Versuchsfahrzeug dient ein Smart; die Bildgebung erfolgt ueber ein 3-Kanal-Hochleistungsbeamer-Projektionssystem auf Grossbildleinwaende. Neben synthetischen Fahrstrecken steht ein ca. 10 km langer digitalisierter Parcours zur Verfuegung, der im Original als Hella-Teststrecke genutzt wird. Indikatoren zur Verkehrssicherheit koennen auf direktem und indirektem Wege erfasst werden. Z. B. zwingen ploetzlich auftauchende Hindernisse den Fahrer zum Bremsen, wobei die Anhaltewege berechnet werden koennen. Ueber ein Eye-Tracking-System werden ueberdies die Augenbewegungen der Probanden erfasst. Die digitalisierte Teststrecke erlaubt durch vergleichende Untersuchungen in der Realitaet eine Validierung des Simulators. In diesem Jahr wird eine umfassende Studie zur Optimierung der Mensch-Maschine-Schnittstelle im Zusammenhang mit Infrarot-Nachtsicht-Systemen im Kraftfahrzeug erstellt. Die Vorteile der Simulation liegen nicht nur in der Durchfuehrungsoekonomie und der Variablenkontrolle, sondern auch darin, dass Eigenschaften von Fahrerassistenzsystemen bewertet werden koennen, die in der Realitaet technisch derzeit noch gar nicht realisierbar sind. Die Anwendung des hier entwickelten Simulators ist nicht auf Versuche im Zusammenhang mit der Sicherheit etwaiger Hindernisse beschraenkt. Vielmehr laesst sich eine grosse Bandbreite moeglicher Fahrerassistenzsysteme untersuchen und bewerten. (orig.)

 16. MoTiV - Mobility and transport in intermodal traffic. Mobility in urban areas. 'SIM-simulation models'. Final report; Mobilitaet und Transport im intermodalen Verkehr (MoTiV). Mobilitaet im Ballungsraum. 'SIM-Simulationsmodell'. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Konhaeuser, P.

  2000-11-23

  Today, modelling and simulation of traffic flow is used for the design and investigation of new systems, in particular for driver assistance and especially for on-line applications for the reconstruction of traffic state. In the project existing software tools were improved, refined and adapted for special applications in the joined project MoTiV. An emphasis was the development, provision and application of robust techniques for the traffic state estimation at existing line control equipment, where measured traffic data have been used as input. A further emphasis was the development of a model for the traffic in urban areas and the application of this model for the design and optimisation of co-ordinated control of light signal units. In this application modern control techniques and also agent-based techniques were used. Significant results are the design of controllers for ACC systems, the sensor simulations for the project ASA (turning and lane changing assistance) and the methods of the model coupling for applications of the incident detection. A highlight was the on-line application of different methods and techniques for the reconstruction of speed and density profiles and the tools for the incident detection in the context of the COMPANION system which was installed at the German highway A92. For the final demonstration in Goettingen, single vehicle data were collected with help of induction loops at the test site A92. These data were transmitted to the demonstration site, where the processing and visualisation was conducted. To get a good visual impression about the traffic states and to compare the results, a transmission of video images was transmitted parallel to the traffic data. (orig.) [German] Die Modellierung und Simulation von Verkehrsablaeufen wird heute zur Auslegung und Untersuchung von neuen Systemen, insbesondere auch Fahrerassistenzsystemen und speziell fuer On-Line-Anwendungen zur Rekonstruktion von Verkehrszustaenden (Verkehrslagen

 17. Selection and examination of types of waste relevant to underground disposal. Final report; Auswahl und Untersuchung UTD-relevanter Abfallarten. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reichelt, C. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Braunschweig (Germany). Inst. fuer Tieflagerung; Brasser, T. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Braunschweig (Germany). Inst. fuer Tieflagerung; Bahadir, M. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik; Fischer, R. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik; Lorenz, W. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik; Petersen, C. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik

  1995-12-31

  Kenntnisse ueber den Abfall selbst, die geologisch-hydrogeologischen Verhaeltnisse des Deponieraumes und seiner Umgebung sowie der zukuenftigen Entwicklung des gesamten Deponiesystems. Die Langzeitsicherheit jeder Untertagedeponie (sinngemaess auch jeder sonstigen untertaegigen Verbringung von Stoffen) ist dabei in erster Linie davon abhaengig, ob auf das Wirtsgestein und dei darin abgelagerten Abfaelle Wasser oder waessrige Loesungen einwirken koennen, in welchem Umfang dadurch Umloeseprozesse und/oder eine Schadstoffmobilisierung resultieren koennen und letztlich, ob Beeintraechtigungen der Barrieren sowie eine Ausbreitung von Schadstoffen in der naeheren und weiteren Umgebung einer Untertagedeponie moeglich sind. Hierzu muessen insbesondere die Abfaelle selbst sowie deren Reaktionsvermoegen mit fluiden Komponenten in geologischen Systemen bekannt sein und erforderlichenfalls untersucht und bewertet werden. Der vorliegende Abschlussbericht ist in diesem Zusammenhang als Beitrag zur Schaffung der notwendigen Datenbasis fuer UTD-relevante Abfallarten ausgerichtet. Damit konnten wichtige Aussagen zum Abfallaufkommen selbst und den zu beruecksichtigenden Abfallinhaltsstoffen ermittelt, wie auch eine Abschaetzung deren Gefaehrdungspotentials vorgenommen werden und als Grundlage fuer weiterfuehrende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten dienen. (orig./SR)

 18. Control and load management of a fuel cell based hybrid system; Steuerung und Lademanagement eines brennstoffzellen-basierten Hybridsystems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klausmann, Andreas

  2011-07-01

  . Emphasis is here mainly on the software structure. The introduction of a hardware abstraction layer (HAL) enables the implementation of portable control code and hardware-specific drivers without decreasing performance significantly or influencing real-time capabilities. (orig.) [German] Ziel dieser Arbeit ist die Erarbeitung der Steuerung eines hybriden elektrischen Antriebsstrangs. Ausgangspunkt ist ein elektrischer Antrieb, der von einem Akku gespeist wird. Dieser Akku soll waehrend des Betriebs mit einer Methanol-betriebenen Brennstoffzelle nachgeladen werden. Hier soll keine Direktmethanol-Brennstoffzelle zum Einsatz kommen, sondern eine Kombination aus Methanol-Reformer, der ein wasserstoffreiches Gas generiert, und einer Hochtemperatur-Brennstoffzelle (HTPEM-FC). Die Arbeit umfasst dabei die allgemeine Betriebsstrategie wie Ladezyklen, Standby-Phasen etc, die Steuerung des Reformers und den Betrieb der Brennstoffzelle in einem neu entwickelten Ladekonzept. Waehrend die Grundlagenentwicklung auf einem Rapid-Prototyping-System stattfindet, soll als Ziel der Arbeit die Steuerung auf ein Embedded-System uebertragen werden. Hierbei steht insbesondere die HW-Unabhaengigkeit der Steuerung im Vordergrund. Die Entwicklung der Reformer-Steuerung umfasst die Strategie zum Aufheizen des Systems mit minimalem elektrischen Energieverbrauch, da diese Energie im Start von der Batterie entnommen wird und daher grundsaetzlich als Restladung zur Verfuegung stehen muss. Im Gegensatz zu den ueblichen Systemen wird in diesem System der Reformer im Betrieb nach der Last moduliert und nicht umgekehrt. Dabei dient die Brennstoffzelle als Lastsensor. Die Steuerung der Brennstoffzelle beinhaltet neben An- und Abfahrstrategien insbesondere die Lastregelung. Dabei wird die Last als unbekannt, nicht beeinflussbar und unstetig angenommen. Die Ladeschaltung regelt die Ladung der Batterie unter bestmoeglicher Ausnutzung des zur Verfuegung stehenden Wasserstoffs und verhindert gleichzeitig eine

 19. New studies on the synthesis and structural chemistry of polynary lithium and silver transition metal phosphates; Neue Untersuchungen zur Synthese und Strukturchemie von polynaeren Lithium- und Silber-Uebergangsmetallphosphaten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mosymow, Emma

  2015-09-11

  / P / O (M: Cr, Mn) durchgefuehrt. Hierbei wurden erstmalig die Phosphate LiCr{sup II}{sub 4}(PO{sub 4}){sub 3}, NaCr{sup II}{sub 4}(PO{sub 4}){sub 3}, Li{sub 5}Cr{sup II}{sub 2}Cr{sup III}(PO{sub 4}){sub 4}, monoklines Li{sub 3}Cr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3}, Cr{sup II}{sub 5}Cr{sup III}{sub 2}(P{sub 2}O{sub 7}){sub 4} und LiMn{sup II}{sub 2}P{sub 3}O{sub 10} erhalten. Ueber deren Synthese, kristallographische Charakterisierung sowie deren spektroskopische und magnetische Eigenschaften berichtet die vorliegende Arbeit. Die Gleichgewichtsuntersuchungen im System Li / Cr / P / O fuehrten zur Aufklaerung zahlreicher Phasenbeziehungen. So wurden statt der kristallchemisch naheliegenden Verbindungen ''LiCrPO{sub 4}'' und ''Li{sub 2}CrP{sub 2}O{sub 7}'' die Koexistenzgebiete LiCr{sub 4}(PO{sub 4}){sub 3} / Li{sub 5}Cr{sub 3}(PO{sub 4}){sub 4} / Cr{sub 2}O{sub 3} / CrP und Li{sub 9}Cr{sub 3}(P{sub 2}O{sub 7}){sub 3}(PO{sub 4}){sub 2} / Li{sub 3}Cr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3} / LiCrP{sub 2}O{sub 7} / CrP beobachtet. Im System Li / Mn / P / O wurde ebenfalls die Koexistenz einiger Gleichgewichtsphasen aufgeklaert, wie die von Lithium-orthophosphat und Lithium-mangan(II)-orthophosphat sowie von Lithium-metaphosphat und Mangan(III)-metaphosphat. Im Weiteren wurde das De-interkalationsverhalten von Silber-Mangan-phosphaten mit der Moeglichkeit zur Darstellung metastabiler Phosphate mit Mangan in Oxidationsstufen hoeher als 3+ untersucht. Hierbei wurde das Vierstoffsystem Ag / Mn / P / O mit Mn(II) und Mn(III) naeher betrachtet. Die Reaktionsbedingungen wurden an jene der Experimente in den entsprechenden Lithium enthaltenden Systemen angepasst. Im Rahmen der Gleichgewichtsuntersuchungen wurden zwei neue Pyrophosphate AgMnP{sub 2}O{sub 7} und Ag{sub 1,6}Mn{sub 3}(P{sub 2}O{sub 7}){sub 2} gefunden und charakterisiert.

 20. Green gas. Gas of natural gas quality from biomass. Update of the 2004 study; Groen Gas. Gas van aardgaskwaliteit uit biomassa. Update van de studie uit 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Welink, Jan-Henk; Dumont, M.; Kwant, K. Datum januari 2007

  2007-01-15

  ) het verschaffen van inzicht in de economie van groen gas projecten en in de onrendabele top van de productie van groen gas; (b) inzicht en uitspraak over de meest efficiente inzet van biogas (omzetten in elektriciteit of direct invoer in het gasnet); en (c) randvoorwaarden die de markt nodig heeft om tot ontwikkeling te komen (omvang van de markt en tijdsspanne); (3) het toekomstige potentieel van groen gas. Op basis van de huidige ontwikkelingen van de boven beschreven punten worden de knelpunten aangegeven en adviezen verstrekt over de stimuleringswijze. Op basis van literatuur en gesprekken met leveranciers zijn beschrijvingen gegeven van verschillende systemen die biogas opwerken tot groen gas. Van de in het rapport van 2004 beschreven projecten die momenteel biogas opwerken tot groen gas, zijn de projectleiders geinterviewd. Om inzicht te krijgen in het afzetten van groen gas op het gasnet zijn initiatiefnemers en verschillende EDB's geinterviewd. Met behulp van gegevens die door leveranciers verstrekt zijn, heeft ECN - met dezelfde methode die is gehanteerd bij het bepalen van de MEP-tarieven - enkele cases voor groen gas doorgerekend. De onrendabele topberekeningen zijn verkennend van aard. De berekeningen kunnen op dit moment niet worden gebaseerd op werkelijke projecten, maar zijn afgeleid uit projecten voor de productie van elektriciteit (en warmte). Marktverkenningen zijn uitgevoerd, maar uitgebreide marktconsultaties hebben niet plaatsgevonden. Het betreft een indicatieve exercitie ten behoeve van de beleidsvorming. In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op opwerkingssystemen voor biogas, technische aspecten bij het leveren van groen gas aan het aardgasnet en de bedrijfstechnische ervaringen die initiatiefnemers hebben in Nederland en Europa. In hoofdstuk 3 wordt de productie van groen gas vergeleken met andere duurzame energieopties. ECN heeft met de methodiek die ook voor de onderbouwing van de MEP-tarieven is gehanteerd de onrendabele top

 1. On the road for 2020. Can solar energy cool and freeze in a sustainable way?; Op weg naar 2020. Kan zonne-energie duurzaam koelen en vriezen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ezzahiria, S.M.; Infante Ferreira, C.A. [Afdeling Proces en Energie, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Krieg, J. [Unilver Food Health Research Institute, Vlaardingen (Netherlands); Van Gerwen, R. [Unilever Engineering Excellence Team, Vlaardingen (Netherlands)

  2009-04-15

  collectors is extremely long. Most factories already use electrically driven vapour compression systems or are considering to implement these systems. An increase in the use of sustainable energy will only take place if the pay-out time for solar energy supported plants is reduced to values which are considered acceptable by the industry (mostly less than 5 years) [Dutch] Op twee fabriekslocaties van Unilever is onderzocht hoeveel brandstof er bespaard zou kunnen worden door toepassing van zonelektrische en/of zonthermische energie. Door deze besparing zal de CO2-emissie van de elektriciteitscentrale worden gereduceerd. Thermische energie wordt opgewekt door het toepassen van zonnecollectoren, terwijl elektrische energie wordt opgewekt door fotovoltaische collectoren. De combinatie van bovengenoemde systemen noemt men een hybride systeem. Er is een aantal zeer uiteenlopende zongedreven koelinstallaties met elkaar vergeleken die onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden veelbelovend zouden kunnen presteren. Onderzoekers hebben enkele jaren.geleden het CycleTempo-model ontwikkeld voor een trigeneratiesysteem, dat warmte, kracht en koude opwekt. De koude werd opgewekt met behulp van een absorptiekoelmachine die werd aangedreven door de warmte uit de WKK. Dit model is als uitgangspunt genomen en is aangepast aan de specifieke configuratie en werkcondities van de referentiefabriek. De elektriciteit wordt nu gebruikt voor aandrijving van de tweetraps dampcompressiekoelsystemen. De thermische energie, afkomstig van de zonnecollectoren, wordt toegevoegd aan de warmwaterstroom. De elektrische energie, afkomstig van de fotovoltaische collectoren, wordt toegevoegd aan de elektrische energie die bij de WKK wordt geproduceerd. Uit het onderzoek is gebleken dat het meest efficiente systeem (met of zonder zonondersteuning) voor beide locaties het hybride systeem is, waarbij zowel een absorptie- als een dampcompressiesysteem wordt ingezet. Een goede tweede voor beide locaties

 2. Structural and electronic properties of binary amorphous aluminum alloys with transition metals and rare earth metals; Strukturelle und elektronische Eigenschaften binaerer amorpher Aluminiumlegierungen mit Uebergangsmetallen und Metallen der Seltenen Erden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stiehler, Martin

  2012-02-03

  und elektronischen Eigenschaften laesst sich a-Al-Ce in eine Gruppe mit a-Al-(Sc,Y,La) einordnen. Im Sinne der Plasmaresonanz ordnet sich a-Al-Ce exzellent in eine von anderen Al-Uebergangsmetalllegierungen bekannte Systematik ein. Weiterhin wurde, durch Hinzunahme von Ergebnissen zu binaeren amorphen Al-Uebergangsmetalllegierungen aus der Literatur, gefunden, dass die Strukturbildung in diesen Systemen eng mit einem bekannten, jedoch noch ungeklaertem Strukturbildungseffekt verknuepft ist, der in fluessigen reinen Elementen auftritt. Dieser hat dort zum Ziel, eine Resonanz zwischen der statischen Struktur und dem elektronischen System aufzubauen, die mit einer mittleren Valenz von 1,5 Elektronen pro Atom verknuepft ist. Speziell die Strukturen der untersuchten amorphen Al-Seltenerdlegierungen sind ueber grosse Konzentrationsbereiche ebenfalls mit einer mittleren Valenz von 1,5 Elektronen pro Atom korreliert.

 3. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  vernieuwend concept van professionaliteitIn deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op drie bronnen van kennis die ten grondslag liggen aan de zelfreguleringsbenadering van Donkers. In de eerste plaats is dat een historisch onderzoek naar het West-Europese denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving. Uit dit onderzoek komt een drietal veranderkundige paradigma’s naar voren die in iedere periode van de moderne geschiedenis op elkaar botsten en met die botsingen zichzelf verder hebben verfijnd en gedifferentieerd. Een tweede bron zijn praktijkgerichte onderzoeken die zijn verricht naar een aantal methodieken van sociale interventie. De derde bron is een kritische reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. In die reflectie wordt met name stilgestaan bij allerlei vormen van onteigening van zelfregie-in-dialoog met anderen en bij processen van fragmentering van de complexe maatschappelijke werkelijkheid. Vanuit deze drie kennisbronnen wordt gepleit voor een vernieuwend concept van professionaliteit dat gekenmerkt wordt door gerichtheid op versterking van het zelfregulerend vermogen van mens, organisatie en samenleving.In het vervolg van deze bijdrage wijst Henk Geertsema op de relatie tussen veranderen en beïnvloeden en de kwestie van de waarden die daarmee verbonden is. In een situatie van een transitie van de derde orde, zoals zich momenteel in de Nederlandse samenleving voordoet, is de eindtoestand onduidelijk wat de noodzaak om waardendiscussies te voeren versterkt. De laat-moderne samenleving lijkt gevangen in opvattingen over individualiteit die een relationele ontologie en de daarmee verbonden wederkerige verantwoordelijkheid sterk onder druk zet. De afhankelijkheid van anonieme systemen wordt daarnaast steeds meer onzichtbaar, terwijl die vergaand de vormgeving van het bestaan sturen. Wil er opnieuw ruimte komen voor een relationele ontologie met de mogelijkheid om de kracht van varieteit en meervoudigheid van vormgevingen van het

 4. Impact of screens on air quality. Final report of a study on the performance of (sound)screens on the air quality along highways; Invloed schermen op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar de werking van (geluids)schermen op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Blokland, G.; Hooghwerff, J.; Tollenaar, C. [M en P Raadgevende Ingenieurs, Aalsmeer (Netherlands)

  2009-12-15

  4 m barrier stays the same during the whole programme and at other cross sections modified designs were tested. Although testing of barrier efficiency for air quality is subjected to sources of error, after prolonged measuring time and correcting for known systematic deviations, results could be presented. At a distance of 10 m behind the (standard) barrier, the reduction effect for NO2 is 14 ({+-}10)%, for NOx 20({+-}6)% and for PM10 34({+-}25)% (values between () indicate 95% confidence interval). The test was not able to detect any systematic improvement of the innovative barrier designs relative to the standard barrier, data could even indicate lower performance. In parallel the quality of measurement and calculation tools was studied by a roundrobin- test of CFD based calculations and of wind tunnel testing of a few specific situations. Results for both the CFD-calculations and the round-robin-test of wind tunnels will be presented in a separate report. One may conclude that within the frame work of the IPL barrier research program a vast amount of very relevant data is produced and very valuable findings were established. We must conclude however that there still remains a lot of unanswered questions that shall be considered to be of importance when applying barriers on a wider scale for air quality reasons. At the present state the implementation of innovative barriers for air quality cannot be done to its full potential. [Dutch] In de periode 2005 tot en met 2009 is een onderzoeksprogramma uitgevoerd naar de effecten van (geluid)schermen op de luchtkwaliteit langs de weg en zijn nieuwe systemen ontwikkeld om de effectiviteit voor de luchtkwaliteit van de schermen te verbeteren. Daarnaast is aandacht besteed aan de vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van het reken- en meetinstrumentarium waarmee de effecten berekend en gemodelleerd kunnen worden. Er werd op basis van buitenlands onderzoek al een zekere mate van effectiviteit van schermen verondersteld en de