WorldWideScience

Sample records for svojstva stali 12kh18n10t

 1. Development of plastic deformations in 12Kh18N10T steel under cyclic symmetrical bending of specimens of various length

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pisarenko, G.S.; Leonets, V.A.; Bega, N.D. (AN Ukrainskoj SSR, Kiev. Inst. Problem Prochnosti)

  1983-08-01

  Effect of specimen length on intensity of plastic deformation development and cyclic strength is studied for annealed 12Kh18N10T steel under cyclic symmetrical bending. The intensity of microplastic deformations and cyclic strength of annealed 12Kh18N10T steel in the considered case is due to self-heating.

 2. Properties and microstructure of composite material alloy 36NKhTYu + steel 12Kh18N10T produced by explosion welding

  International Nuclear Information System (INIS)

  Atroshchenko, Eh.S.; Voyachek, E.S.; Los', I.S.; Shorshorov, M.Kh.

  1986-01-01

  Properties and microstructure of composite material 36NKhTYu+12Kh18N10T are studied, and heat treatment conditions are chosen. It is shown that process of precipitation hardening runs more intensively in the 36NKhTYu alloy after explosion welding than in initial state

 3. Utjecaj veličine čestica na svojstva tečenja granulata

  OpenAIRE

  Posavec, Jelena

  2017-01-01

  U farmaceutskoj industriji veliki udio sirovina je u obliku smjese prašaka različitih veličina i oblika te gustoće čestica. Ova svojstva prvenstveno utječu na pakiranje čestica, poroznost, homogenost, nasipnu gustoću i raslojavanje smjese prašaka te određuju reologiju praškastih smjesa. Reološka svojstva su ključna za većinu procesa u proizvodnji čvrstih ljekovitih oblika. Veličina čestica je svojstvo koje utječe na tečenje zbog pojave adhezivnosti/kohezivnosti, osim toga utječe na kemijska i...

 4. First report of Rhodnius stali (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) in the State of Acre and in the Brazilian Amazon.

  Science.gov (United States)

  Meneguetti, Dionatas Ulises de Oliveira; Castro, Gabriela Vieira de Souza; Castro, Mariane Albuquerque Lima Ribeiro; Souza, Janis Lunier de; Oliveira, Jader de; Rosa, João Aristeu da; Camargo, Luis Marcelo Aranha

  2016-01-01

  This paper reports, for the first time, the presence of Rhodnius stali in the state of Acre and in the Brazilian Amazon. Specimens of R. stali were collected by the Federal University of Acre in Rio Branco. The number of Triatominae species in the State of Acre increased from five to six. This was also the first report of R. stali in the Brazilian Amazon. The occurrence of R. stali is worrisome, since this species has been found naturally infected by Trypanosoma cruzi and there has been evidence of its domiciliation capabilities.

 5. First report of Rhodnius stali (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae in the State of Acre and in the Brazilian Amazon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dionatas Ulises de Oliveira Meneguetti

  2016-06-01

  Full Text Available Abstract: INTRODUCTION: This paper reports, for the first time, the presence of Rhodnius stali in the state of Acre and in the Brazilian Amazon. METHODS: Specimens of R. stali were collected by the Federal University of Acre in Rio Branco. RESULTS: The number of Triatominae species in the State of Acre increased from five to six. This was also the first report of R. stali in the Brazilian Amazon. CONCLUSIONS: The occurrence of R. stali is worrisome, since this species has been found naturally infected by Trypanosoma cruzi and there has been evidence of its domiciliation capabilities.

 6. Utjecaj različitih vrsta soli na proizvodni kalo i fizikalno-kemijska svojstva Slavonske šunke

  OpenAIRE

  Kovačević, Dragan; Mastanjević, Krešimir; Kušurin, Iva

  2017-01-01

  Cilj rada je bio istražiti utjecaj različitih vrsta soli (sitne kamene i krupne morske) na proizvodni kalo i fizikalno-kemijska svojstva (masene udjele vode, masti, proteina, soli te pH vrijednost i aw) Slavonske šunke tijekom 238 dana proizvodnje. Tijekom tradicionalnog postupka proizvodnje, kontinuirano je svakih 7 dana praćen proizvodni kalo, dok su fizikalno-kemijska svojstva određena na početku proizvodnje (1. dan), na kraju procesa soljenja (28. dan) te na kraju proizvodnje (238. dan). ...

 7. Struktura i svojstva plazma sprej Aps - Nikal - Aluminid prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-06-01

  ženi povišenim i visokim temperaturama (Liu, White, 1985, pp.365-371, (Cahn, 1991, pp.18-25, (Chen, et al., 1993, pp.357-363, (Liu, Sikka, 1986, pp.13-16. Konkretno, ove prevlake imaju potencijalnu tražnju u avio-industriji i drugim industrijskim granama visokih performansi (Chen, et al., 1993, pp.357-363, (Liu, Sikka, 1986, pp.13-16. Ni20Al prevlaka tipično se koristi kao vezni sloj da poboljša adheziju naknadno deponovanog gornjeg sloja, kao srednji sloj za ublažavanje neusklađenosti materijala sa različitim koeficijentima termičkog širenja, kao oksidaciono otporan vezni sloj za radne temperature do 650°C, za zaštitu i revitalizaciju delova uzrokovanih habanjem, oksidacijom i vibracijama. Da bi se dobio funkcionalni sloj neophodno je pažljivo odabrati kombinaciju plazma sprej parametara. Jedan od bitnih atmosferski plazma sprej parametara je plazma sprej odstojanje koje znatno utiče na oksidaciju istopljenih čestica u toku deponovanja na podlogu i na veličinu i sadržaj pora. Prevlake deponovane sa optimalnim parametrima su guste sa metalurškom vezom na interfejsu sa osnovnim materijalom. Prah Ni20Al deponovan plazma sprej postupkom na atmosferskom pritisku proizvodi lamelarne prevlake, koje se sastoje od čvrstog rastvora  α-Ni u kojem se nalaze faze γ'-Ni3Al i u tragovima faza NiAl (Knotek, Lugscheider, 1976, pp.244-251, (Knotek, et al., 1980, pp. 282-286. Po dvojnom dijagramu Ni-Al, faza γ'-Ni3Al  se gradi sa  sadržajem aluminijuma od 12,5-14 tež.%Al, a faza NiAl sa  sadržajem aluminijuma preko 17 tež.%Al (ASM Handbook, 1992. Između lamela osnove na međugranicama se nalaze oksidi  NiO i γ -Al2O3 i pore. U ovom radu prikazani su rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja plazma sprej odstojanja (PS na mikrostrukturu i mehanička svojstva slojeva prevlake Ni20Al. Glavni cilj je bio da se prevlaka primeni na utvrđivaču  turbo- gasnog  motora GTD 2PV8 na radarskoj stanici. Urađene su tri grupe uzoraka sa tri različita plazma sprej

 8. [Darius Staliūnas. Making Russians : meaning and practice of russification in Lithuania and Belarus after 1863

  Index Scriptorium Estoniae

  Woodworth, Bradley D., 1963-

  2011-01-01

  Arvustus: Darius Staliūnas. Making Russians. Meaning and practice of russification in Lithuania and Belarus after 1863. On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltica, 11. (Amsterdam : Rodopi, 2007)

 9. Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romana Petkovšek-Gregorin

  2015-06-01

  Full Text Available Uvod: Dokumentiranje zdravstvene nege je pomembno za zagotavljanje varne, kakovostne, kontinuirane zdravstvene nege. Z njegovo pomočjo medicinske sestre komunicirajo med seboj, med člani zdravstvenega tima in s pacientovimi oskrbovalci doma. Namen raziskave je ugotoviti stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi. Metode: Izvedena je bila kvantitativna neeksperimentalna raziskava. Izpeljana je bila tehnika anketiranja z vprašalnikom zaprtega tipa. Kvotni vzorec je zajel zaposlene v zdravstveni negi v desetih slovenskih bolnišnicah. Zbiranje anket je potekalo od junija 2012 do marca 2013. V raziskavo je bilo vključenih 592 anketirancev, od tega 47,3 % s srednješolsko izobrazbo in 52,7 % z najmanj višješolsko izobrazbo. Cronbachov koeficient alfa je bil 0,898. Izvedena je bila opisna statistika, test Kolmogorov-Smirnova, Spearmanov korelacijski koeficient, Mann-Whitneyev U-test. Rezultati: Medicinske sestre z najmanj višješolsko izobrazbo dokumentiranju pripisujejo večji pomen kot medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo (p = 0,001. Med stališči do dokumentiranja in dolžino delovne dobe ni statistično značilne korelacije (p = 0,98. Obstaja negativna povezava med časom, potrebnim za dokumentiranje, in pozitivnim stališčem medicinskih sester do dokumentiranja (p = 0,04. Diskusija in zaključek: Medicinske sestre dokumentiranje dojemajo kot pomemben del delovnih nalog, saj omogoča kontinuiteto zdravstvene nege kar vodi v večjo kakovost dela ter varnost pacientov. Raziskavo bi bilo potrebno razširiti tudi na druge profile v zdravstvu in mnenja primerjati med seboj.

 10. Review of the Ambrysus stali La Rivers species complex (Heteroptera: Nepomorpha: Naucoridae) with the description of a new species from Mesoamerica.

  Science.gov (United States)

  Sites, Robert W; Reynoso-Velasco, Daniel

  2015-09-15

  The Neotropical Ambrysus stali La Rivers species complex is reviewed and includes A. bifidus La Rivers & Nieser, A. scolius La Rivers, A. stali La Rivers, and A. tricuspis La Rivers. Ambrysus oblongulus Montandon is removed as a member of this complex. Features uniting these species are related to male genitalia and associated structures. Ambrysus maya n. sp. is the fifth species in the complex and is described from Belize, Guatemala, and Mexico based on specimens from recent collecting and museum collections.

 11. [A pragmatic alliance. Jewisch-Lithuanian political cooperation at the beginning of the 20th century. Hrsg. von Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas] / Karsten Brüggemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Brüggemann, Karsten, 1965-

  2013-01-01

  Arvustus: A pragmatic alliance. Jewisch-Lithuanian political cooperation at the beginning of the 20th century. Hrsg. von Vladas Sirutavičius und Darius Staliūnas. Verlag CEU Press. Budapest und New York, 2011

 12. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  radu predstavljeni su rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja protoka plazma gasa (He na mehanička svojstva i mikrostrukturu slojeva WC17Co. Glavni cilj je bio da se stara tehnologija cementacije  rukavaca vratila zameni deponovanjem WC17Co prevlake plazma-sprej tehnologijom. Analizirane su mehaničke karakteristike i mikrostrukture prevlaka da bi se odabrala prevlaka najboljih karakteristika. Prevlaka sa najboljim mehaničkim i strukturnim karakteristikama je testirana i homologovana na rukavcu vratila glavnog rotora helikoptera "gazela H42" letnim ispitivanjem u trajanju od 50 časova u VZ „Moma Stanojlović" u Batajnici. Materijali za ispitivanje i uzorci Za izradu prevlaka upotrebljen je prah firme „Sulzer Metco” sa oznakom Metco 73F-NS-1. Za izradu praha korišćena je tehnika suvo  raspršavanje/sinterovanje sa sadržajem od 83 tež.%WC i 17 tež.%Co. Prah koji se koristio u eksperimentu imao je raspon granulacije od 11 µm do 53 µm (Material Product Data Sheet, 2011. Čestice praha su porozne  i sfernog oblika. Osnove na koje su deponovane prevlake za procenu strukture i za ispitivanje mikrotvrdoće izrađene su od čelika Č.4171 (X15Cr13 EN10027 u termički neobrađenom stanju dimenzija 70x20x1,5mm . Osnove za ispitivanje čvrstoće spoja takođe su izrađene od čelika Č.4171(X15Cr13EN10027 u termički neobrađenom stanju dimenzija Ø25x50 mm (Turbojet engine-standard practices manuel TURBOMECA. Mehaničke karakterizacije prevlaka WC17Co urađene su prema standardu TURBOMECA (Turbojet engine-standard practices manuel TURBOMECA. Za merenje mikrotvrdoće i metalografska ispitivanja korišćeni su uzorci dimanzija 70 × 20 x 1,5 mm, dok su za ispitivanje zatezne čvrstoće korišćeni uzorci  Ø25 x 50 mm. Merenja mikrotvrdoća izvršena su korišćenjem Vikers dijamant piramide indenter i 300 grama opterećenje (HV0.3. Merenje je urađeno u pravcu duž lamela, u sredini i na krajevima uzorka. Na tri mesta sprovedeno je pet očitavanja, a

 13. Vpliv prepričanj uporabnikov na njihova stališča do marketinškega komuniciranja na družbenih omrežjih

  OpenAIRE

  Tomše, Denis; Snoj, Boris

  2015-01-01

  Družbena omrežja postajajo pomemben kanal marketinškega komuniciranja. Dosedanje raziskave so se lotevale predvsem vpliva prepričanj uporabnikov o določenih dejavnikih na njihova stališča do oglaševanja in do spletnega oglaševanja, malo pa je znanega o vplivu prepričanj uporabnikov na stališča in vedenje uporabnikov družbenih omrežij do marketinškega komuniciranja v teh omrežjih. Rezultati te raziskave kažejo, da imajo prepričanja o osebnih dejavnikih (informacije o izdelkih, zadovoljstvo/ za...

 14. Biologia de Rhodnius stali, Lent, Jurberg & Galvão e Rhodnius pictipes Stål (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae em condições de Laboratório.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solange Peixoto

  2014-12-01

  Abstract. Rhodnius stali Lent, Jurberg & Galvão is a Chagas Disease vector that colonize houses in the Alto Beni region, Bolivia and its biology is poorly known. Aiming to enhance the understanding about their biology, we observed a few parameters of its life cycle, at nymphal stages, comparing them with Rhodnius pictipes Stål a morphologically similar and phylogenetically close species. The following parameters were observed: time of hatching, development time from egg to adult (male and female separately, mortality rate, age at first blood meal and blood volume ingested by nymphs. In general, it was observed that the R. stali has longer cycle than R. pictipes, and in both species, the time between hatching the egg to adult in females is lower. Interestingly for R. stali, which is known to be capable of colonizing households, the mortality rate of nymphs was higher than observed in R. pictipes, something unexpected for species that colonize artificial structures and was observed in artificial environment. For R. stali, the first blood meal was, on average, four days later than for R. pictipes, species that ingested a greater total blood volume, possibly because of its bigger size. By knowing in depth the biological aspects of these species it will be possible to direct vector control more accurately, especially in regions where they colonize houses, as in the Alto Beni, Bolivia.

 15. Effect of helium ion bombardment on hydrogen behaviour in stainless steel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guseva, M.I.; Stolyarova, V.G.; Gorbatov, E.A.

  1987-01-01

  The effect of helium ion bombardment on hydrogen behaviour in 12Kh18N10T stainless steel is investigated. Helium and hydrogen ion bombardment was conducted in the ILU-3 ion accelerator; the fluence and energy made up 10 16 -5x10 17 cm -2 , 30 keV and 10 16 -5x10 18 cm -2 , 10 keV respectively. The method of recoil nuclei was used for determination of helium and hydrogen content. Successive implantation of helium and hydrogen ions into 12Kh18N10T stainless steel results in hydrogen capture by defects formed by helium ions

 16. Piercing by composite electrode tool

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abdukarimov, Eh.T.; Krakov, B.G.; Saidinov, S.Ya.

  1990-01-01

  The construction of the electrode consisting of a dielectric shell, where a working liquid enters, and a metal rod is designed for precision super-deep piercing by the electroerosion treatment method. Technological parameters of piercing with small diameter (0.5-1.9 mm) for 12Kh18N10T steel, copper and tungsten are presented. A possibility to use a new tool for treating components of any form and sizes is marked

 17. Accelerating action of water on dissolution of stainless steel in the anodic regime of pitting corrosion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frejman, L.I.; Zamaletdinov, I.I.

  1982-01-01

  Anode limiting current of the 12Kh18N10T steel dissolution completely activated by chlorine ions in water-methanol 5 M LiCl solutions at 30-90 deg C exponentially increases with the increase of water concentration at the expense of decrease of the seeming activation energy epsilon of the process. Low epsilon values indicates diffusion nature of deceleration stage

 18. Local corrosion of high alloy steels under biodeposits

  International Nuclear Information System (INIS)

  Korovyakova, M.D.; Nikitin, V.M.; Speshneva, N.V.

  1999-01-01

  Impact of the bacteriozenosis different structural-functional state under biodeposits on corrosion resistance of the 12Kh18N10T and Kh18N10T high-alloy steels in the natural seawater is studied. It is shown that saturation of natural micro communities by separate aerobic and facultative-anaerobic bacterial monocultures increases corrosion resistance of these steels by their overgrow with biodeposits [ru

 19. Effect of elemental composition of ion beam on the phase formation and surface strengthening of structural materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Avdienko, K.I.; Avdienko, A.A.; Kovalenko, I.A.

  2001-01-01

  The investigation results are reported on the influence of ion beam element composition on phase formation, wear resistance and microhardness of surface layers of titanium alloys VT-4 and VT-16 as well as stainless steel 12Kh18N10T implanted with nitrogen, oxygen and boron. It is stated that ion implantation into structural materials results in surface hardening and is directly dependent on element composition of implanted ion beam. The presence of oxygen in boron or nitrogen ion beams prevents the formation of boride and nitride phases thus decreasing a hardening effect [ru

 20. Physico-mechanical properties and abrasive wear resistance of refractory compounds

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khrushchov, M.M.

  1988-01-01

  The method has been proposed to estimate abrasive wear resistance of refractory compounds and interstitial phases used as wear resistant PVD and CVD coatings. It was based on Khruschov-Babichev empiric laws for abrasion and used correlations between atomic pproperties of solids and their wear resistance. Based on these formulae, a simple model has been used to describe wear processes in a tribological system consisting of a coating deposited on a substrate. The agreement has been demonstrated between theoretical predictions of this paper and experimental results on abrasive wear of a PVD TiN coating on a stainless steel (12Kh18N10T) substrate

 1. Structural and phase studies of stainless wire after electroplastic drawing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Troitskij, O.A.; Baldokhin, Yu.V.; Kir'yanchev, N.E.; Ryzhkov, V.G.; Kalugin, V.D.; Sokolov, N.V.; Klekovkin, A.A.; Klevtsur, S.A.

  1983-01-01

  Structural and phase properties of the 12Kh18N10T steel wire are studied after usual and electroplastic drawing from 0.40 up to 0.11 mm with 18-22% reduction per pass with passing 250 A/mm 2 electric current. The earlier made observation on a sharp decrease in content of deformation-induced martensite of α-phase takes place in the wire from stainless metastable austenitic steel as a result of electroplastic drawing. Distribution of the remained α-phase by the wire cross section is established

 2. Device for measuring high temperature heat conductivity of solids and melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Magomedov, Ya.B.; Gadzhiev, G.G.

  1990-01-01

  A modification of a device for measuring heat conductivity by a compensation method when a thermocouple with gadolinium sulfide being used is suggested. Such a device has less error of measurement (8%), wider interval of working temperatures (300-1600K) and it permits to investigate the material in the wide range of heat conductivity values (0.5-30 W/(mxK)). The stainless steel 12Kh18N10T, lanthanum sulfide and melted quartz were used for the device calibration. The results obtained and the literature data on these materials agree well between each other

 3. Studying the process following small steam leaks into sodium using the counterflow steam generator model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kozlov, F.A.; Sergeev, G.P.; Volchkov, L.G.; Sednev, A.P.; Makarov, V.M.; Tonov, B.I.

  1982-01-01

  Peculiarities of hydrodynamic conditions arising in a defective tube of the counterflow steam generator following water leaks into the sodium have been studied using suitable models made of 12Kh18N10T and 10Kh2M steels. Data on the rate of the steam leaks spontaneous evolution and corrosive effect on the opposite wall of the tube are obtained as a function of the leak position and sizes. On the basis of the analysis of the experimental results a conclusion is drawn that two stages are distinguished during the leak spontaneous evolution. Changes in the leak sizes occur gradually and remain small during the first stage. The leak increases quickly and exceeds the initial level more than by two orders during the second stage. The results of metallographlic analysis of the tube steels carried out after the experiments confirm the earlier obtianed data on the presence of inter. granular interaction in 12Kh18N10T steel following the effect of of the water-to-sodium reaction products, and on a preferentially frontal type of 10Kh2M steel corrosion

 4. Electrical properties of various aggregate states of matter / Электрические свойства разных агрегатных состояний вещества / Električna svojstva različitih agregatnih stanja materije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonid I. Gretchikhin

  2017-01-01

  Full Text Available Electrical properties of solids are caused by elastic polarization of clusters in case of metals while those of dielectrics result from the orientation polarization of induced and built-in electric dipoles. Orientation polarization stems from the interaction of free built-in electric dipoles with an external electric field. A physical model of the dielectric permittivity formation of metals, electrolytes, plasma, ferrites, and ferroelectrics has been developed. Theoretical calculations of the dielectric permittivity of a number of ferrites and barium titanate have been performed in particular. / Электрические свойства твердых тел обусловлены упругой поляризацией кластеров в металлах, а в диэлектриках - ориентационной поляризацией наведенных и встроенных электрических диполей. Ориентационная поляризация обусловлена взаимодействием свободных встроенных электрических диполей с внешним электрическим полем. Разработана физическая модель формирования диэлектрической проницаемости металлов, электролитов, плазмы, ферритов и сегнетоэлектриков. Конкретно выполнен теоретический расчет диэлектрической проницаемости ряда ферритов и титаната бария. / Električna svojstva čvrstih tela prouzrokovana su elastičnom polarizacijom klastera u slučaju metala, dok su dielektrična svojstva rezultat orijentacijske polarizacije indukovanih i ugrađenih električnih dipolova. Orijentacijska polarizacija proizlazi iz interakcije slobodnih ugrađenih električnih dipolova sa spolja

 5. Corrosion-electrochemical behavior of metals in alkali solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Levin, V.A.; Levina, E.Eh.

  1995-01-01

  Results of an investigation into corrosion-electrochemical behaviour of 12Kh18N10T, 10Kh17N13M2T, 08Kh21N6M2T and 15Kh25T steels, 06KhN28MDT and KhN78T alloys as well as NP-2 nickel in sodium, potassium and lithium hydroxide solutions at 95-180 deg C temperatures are considered. It is ascertained, that anode polarization curves of all metals irrespective of hydroxide nature, concentration, temperature, presence of chloride and chlorate additions, are of identic character. The movement of anode polarization curves in the direction of lower current of hydroxide type in NaOH-KOH-LiOH series, temperature and solution concentration reduction at other equal terms. 12 refs.; 6 figs

 6. Glass enamel and glass-ceramic coatings for chemical apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Es'kov, A.S.; Oleinik, M.I.; Shabrova, E.A.

  1984-01-01

  Among the known anticorrosion coatings used in chemical engineering, glass enamel base coatings are distinguished by such advantages as a high degree of continuity and chemical resistance. The paper describes basic principles for the creation of acid and alkali resistant glass enamel and ceramic coatings for chemical apparatus. As the result of investgations, glass enamel coatings with increased electrical conductivity and also experimental production compositions of chemical, temperature and radiation resistant coatings for protection of chemical equipment of 12Kh18N10T stainless steel have been developed. The coatings have successfully passed testing under service conditions. A new type of coating is short-term glass enamel, which may be recommended for use in chemical machinery manufacturing and other branches of industry in oxidation-free heating and forming of stainless steels

 7. Corrosion resistance of heat exchange equipment in hydrotreating Orenburg Condensate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Teslya, B.M.; Burlov, V.V.; Parputs, I.V.; Parputs, T.P.

  1986-01-01

  The authors study the corrosion resistance of materials of construction and select appropriate materials for the fabrication of heat exchange equipment that will be serviceable under hydrotreating conditions. This paper discusses the Orenburg condensate hydrotreating unit which has been shut down repeatedly for repair because of corrosion damage to components of heat exchangers in the reactor section: tube bundles (08Kh18N10T steel), corrugated compensators (12Kh18N10T steel), and pins of the floating heads (37Kh13N8G8MFB steel). The authors recommend that the tube bundles and the compensators in heat exchangers in the reaction section should be fabricated of 08Kh21N6M2T or 10Kh17N13M2T steel. The pins have been replaced by new pins made of 10Kh17N13 X M2T steel, increasing the service life from 6-12 months to 2 years

 8. New data on the kinetics and governing factors of the spall fracture of metals

  Science.gov (United States)

  Kanel, G. I.; Razorenov, S. V.; Garkushin, G. V.; Savinykh, A. S.

  2018-01-01

  This paper presents two examples of significant departures from usual trends of varying the resistance to spall fracture (spall strength) with changing loading history, load duration and peak shock stress. In experiments with vanadium single crystals we observed an important decrease of spall strength when increasing the shock stress. This was interpreted in terms of disruption of the matter homogeneity as a result of its twinning at shock compression. In experiments with 12Kh18N10T austenitic stainless steel we observed a sharp increase of recorded spall strength value when short load pulses of a triangular profile were replaced by shock pulses of long duration having a trapezoidal shape. This anomaly is associated with formation of the deformation-induced martensitic phase.

 9. Specific features of the occurrence, development, and re-compaction of spall and shear fractures in spherically-convergent shells made of unalloyed iron and some steels under their spherical explosive loading

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kozlov, E.A.; Brichikov, S.A.; Gorbachev, D.M.; Brodova, I.G.; Yablonskikh, T.I.

  2007-01-01

  Results of comparative metallographic examination of recovered shells exposed to explosive loading in two modes (with and without a heavy casing confining explosion products scatter) are presented. The shells were made of high-purity and technical-grade unalloyed iron with the initial grain size 250 and 125 μm, steel 30KhGSA in delivery state and quenched up to HR C 35...40, austenitic stainless steel 12Kh18N10T. The heavy casing used in experiments is demonstrated to ensure a rather compact convergence of shells destroyed at high radii. In the described comparative experiments, one managed to compile the 12Kh18N10T steel shell, after it was spalled at high radii and exposed to shear fracture and spallation layer fragmentation at medium radii, into a compact sphere but failed to do the same with the 30KhGSA quenched steel shell after it was fractured according to spall and shear mechanisms at high and medium radii. Polar zones of this steel shell have obvious undercompressed areas due to significant dissipative losses to overcome the shear strength. Occurrence, development, and re-compaction of spall and shear fractures in spherically-convergent shells made of materials, which were already carefully investigated in 1D- and 2D-geometry experiments, were systematically studied in order to verify and validate new physical models of dynamic fractures, as well as up-to-date used in 1D-, 2D- and 3D-numerical algorithms [ru

 10. Stališča žensk do storitev estetskih posegov

  OpenAIRE

  Vidergar Kikel, Tanja

  2016-01-01

  Panoga estetske kirurgije postaja v sodobnem svetu vse pomembnejša in je v zadnjem desetletju v izrazitem porastu. Predvsem storitve nekirurških, minimalno invazivnih estetskih posegov so v zadnjem času precej zaželene zaradi hitrega učinka, hitrega okrevanja, cenovne dostopnosti in vsesplošne razpoložljivosti. Storitve nekirurških estetskih posegov izvajajo razni specialisti – poleg estetskih kirurgov tudi dermatologi in mnogi zobozdravniki. Prav tako ne gre zanemariti dejstva, da v številni...

 11. Cracking resistance study of steel for gas pipelines; Badania odpornosci stali przeznaczonej na rurociagi gazowe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wasiak, J.; Bilous, W.; Hajewska, E.; Szteke, W.; Wagner, T. [Institute of Atomic Energy, Otwock-Swierk (Poland)

  1996-12-31

  The results of cracking resistance of steel tubes for gas pipelines have been performed. The temperature dependence of mechanical properties of X56 steel used as tube material have been shown. 2 refs, 6 figs, 4 tabs.

 12. Utjecaj visokog hidrostatskog tlaka, ultrazvuka i pulsirajućeg električnog polja na sastojke i svojstva mlijeka

  OpenAIRE

  Jeličić, Irena; Lisak, Katarina; Božanić, Rajka

  2012-01-01

  Visoki hidrostatski tlak, ultrazvuk i pulsirajuće električno polje pripadaju novim metodama procesiranja hrane čija primjena, najčešće u kombinaciji s toplinom ili međusobnoj kombinaciji, omogućava postizanje odgovarajuće mikrobiološke kvalitete uz minimalne gubitke prirodnih svojstava namirnica. Primjena sve tri metode je intenzivno proučavana na mlijeku kao mediju te je objavljen veliki broj radova sa obećavajućim rezultatima vezanim uz inaktivaciju mikroorganizama. Međutim, mnoštvo provede...

 13. Disk Laser Welding of Car Body Zinc Coated Steel Sheets / Spawanie Laserem Dyskowym Blach Ze Stali Karoseryjnej Ocynkowanej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisiecki A.

  2015-12-01

  Full Text Available Autogenous laser welding of 0.8 mm thick butt joints of car body electro-galvanized steel sheet DC04 was investigated. The Yb:YAG disk laser TruDisk 3302 with the beam spot diameter of 200 μm was used. The effect of laser welding parameters and technological conditions on weld shape, penetration depth, process stability, microstructure and mechanical performance was determined. It was found that the laser beam spot focused on the top surface of a butt joint tends to pass through the gap, especially in the low range of heat input and high welding speed. All test welds were welded at a keyhole mode, and the weld metal was free of porosity. Thus, the keyhole laser welding of zinc coated steel sheets in butt configuration provides excellent conditions to escape for zinc vapours, with no risk of porosity. Microstructure, microhardness and mechanical performance of the butt joints depend on laser welding conditions thus cooling rate and cooling times. The shortest cooling time t8/5 was calculated for 0.29 s.

 14. Noži so vstavkami damasskoj stali na territorii Čechii i v pamjatnikach drevnej Rusi

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hošek, Jiří; Zavjalov, V.

  2014-01-01

  Roč. 2014, č. 1 (2014), s. 106-115 ISSN 0869-6063 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : pattern-welding * knives * Bohemia * Middle Ages * Ancient Rus Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 15. Welding of Thermomechanically Rolled Steel by Yb:YAG Disk Laser / Spawanie Stali Walcowanej Termomechanicznie Laserem Dyskowym Yb:YAG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisiecki A.

  2015-12-01

  Full Text Available Autogenous laser welding of 5.0 mm thick butt joints of thermomechanically rolled steel S700MC was investigated. The Yb:YAG disk laser TruDisk 3302 emitted at 1.03 μm was used for the trials of autogenous welding. The effect of laser welding parameters and thus thermal conditions of welding on weld shape, microstructure of weld metal and heat affected zone (HAZ, tensile strength, bending angle, impact toughness and microhardness profile was determined. Studies have shown that it is advantageous to provide a high welding speed and low heat input. High cooling rate of weld metal and HAZ leads to the formation of a favorable structure characterized by a large proportion of fine-grained acicular ferrite and provides high mechanical properties of butt joints.

 16. Structure and properties of Ni22Cr10Al1Y coatings deposited by the vacuum plasma spray process / Структура и свойства покрытия Ni22Cr10Al1Y нанесенного методом вакуумного плазменного напыления / Struktura i svojstva prevlake Ni22Cr10Al1Y deponovane vakuum-plazma-sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-04-01

  ценка качества покрытия. / Cilj rada jeste da se vakuum-plazma-sprej procesom deponuju slojevi prevlake Ni22Cr10Al1Y za zaštitu komponenti gasnih turbina od oksidacije i visokotemperaturne korozije. Prevlaka može znatno uticati na svojstva substrata, jer zajedno sa substratom formira kompozit. Vrsta procesa depozicije prevlake i režim termičke obrade prevlake sa substratom bitno utiču na njenu otpornost na visokotemperaturno puzanje. Deponovanje praha Ni22Cr10Al1Y urađeno je vakuum-plazma-sprej sistemom firme Plasma Technik - AG koji koristi komandni pult A-2000 i plazma pištoljem F4. Prevlaka deponovana na substratu od legure INCONEL X-750 termički je obrađena na 11000C u trajanju od 2 sata u zaštitnoj atmosferi argona. Morfologija čestica praha ispitana je metodom skening elektronske mikroskopije. Ispitivanja mikrotvrdoće slojeva rađena su metodom HV0.3 i čvrstoće spoja metodom ispitivanja na zatezanje, koja su bila u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Mikrostruktura slojeva prevlake u deponovanom stanju ispitana je na svetlosnom mikroskopu. Nagrizanje prevlake rađeno je mešanjem azotne kiseline 2,5 ml HNO3 sa 7,5 ml fluorovodonične kiseline HF. Analiza mikrostrukture nagrizene prevlake pre i posle termičke obrade, kao i debljina difuzione zone, izvedena je na svetlosnom mikroskopu, na osnovu čega je ocenjen kvalitet prevlake.

 17. Investigation of the structure and properties of titanium-stainless steel permanent joints obtained by laser welding with the use of intermediate inserts and nanopowders

  Science.gov (United States)

  Cherepanov, A. N.; Orishich, A. M.; Pugacheva, N. B.; Shapeev, V. P.

  2015-03-01

  Results of an experimental study of the structure, the phase composition, and the mechanical properties of laser-welded joints of 3-mm thick titanium and 12Kh18N10T steel sheets obtained with the use of intermediate inserts and nanopowdered modifying additives are reported. It is shown that that such parameters as the speed of welding, the radiation power, and the laser-beam focal spot position all exert a substantial influence on the welding-bath process and on the seam structure formed. In terms of chemical composition, most uniform seams with the best mechanical strength are formed at a 1-m/min traverse speed of laser and 2.35-kW laser power, with the focus having been positioned at the lower surface of the sheets. Under all other conditions being identical, uplift of the focus to workpiece surface or to a higher position results in unsteady steel melting, in a decreased depth and reduced degree of the diffusion-induced mixing of elements, and in an interpolate connection formed according to the soldering mechanism in the root portion of the seam. The seam material is an over-saturated copper-based solid solution of alloying elements with homogeneously distributed intermetallic disperse particles (Ti(Fe, Cr)2 and TiCu3) contained in this alloy. Brittle fracture areas exhibiting cleavage and quasi-cleavage facets correspond to coarse Ti(Fe, Cr)2 intermetallic particles or to diffusion zones primarily occurring at the interface with the titanium alloy. The reported data and the conclusions drawn from the numerical calculations of the thermophysical processes of welding of 3-mm thick titanium and steel sheets through an intermediate copper insert are in qualitative agreement with the experimental data. The latter agreement points to adequacy of the numerical description of the melting processes of contacting materials versus welding conditions and focal-spot position in the system.

 18. Opticheskije, magnitnyje i dielektricheskie svojstva opalovych matric s zapolneniem mezhefericheskih nanopolostej kristallicheskimi mul´tiferroikami, p´ezoelektricheskimi i segnetoelektricheskimi materialami

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Samoylovich, M.I.; Rinkevich, A.B.; Bovtun, Viktor; Belyanin, A.F.; Kempa, Martin; Nuzhnyy, Dmitry; Tsvetkov, M.Ju.; Klescheva, S.M.

  2012-01-01

  Roč. 56, 1-2 (2012), s. 11-25 R&D Projects: GA ČR GAP204/12/0232 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100520 Keywords : nanocomposite * opal matrices * effective dielectric properties * multiferroics Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 19. The use of microhardness tests to determine the radiation hardening of austenitic stainless steel; Zastosowanie pomiarow mikrotwardosci dla okreslenia umocnienia radiacyjnego stali austenitycznej napromienionej neutronami

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofman, A.; Kochanski, T.; Malczyk, A.

  1994-12-31

  The use of microhardness technique to determine the radiation hardening has been studied. Microhardness measurements have been conducted on austenitic stainless steel OH18N1OT irradiated up to 2x10{sup 19} ncm{sup -2}. It was determined that the increase in microhardness varies directly with the measured increase in the 0.2% offset yield strength and has been found that microhardness technique may be an effective tool to measurements of radiation induced hardening. (author). 18 refs, 3 figs, 3 tabs.

 20. Starting of H9ANFNb(P91) steel tubing production for energetics in domestic steel-works; Uruchomienie w krajowych hutach produkcji rur ze stali H9AMFNb(P91) przeznaczonych dla energetyki

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiedermann, J. [Instytut Metalurgii Zelaza, Gliwice (Poland); Bieniek, K. [Huta Jednosc, Siemianowice Slaskie (Poland); Pogoda, K. [Huta Batory, Chorzow (Poland)

  1996-12-31

  The results of primary investigations and attempt of ferritic steel H9AMFNb production in domestic steel-works have been reported. The prototype series of tubes for energetic boilers have been tested and their mechanical properties determined. It has been found the applicability of the material for use in energetics. 9 refs, 4 figs, 3 tabs.

 1. Properties of 13HMF steel for steam pipelines as a result of impact and cracking resistance investigations; Wlasnosci stali 13HMF na rurociagi pary swiezej w swietle badan udarnosci i odpornosci na pekanie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bilous, W.; Wasiak, J.; Hajewska, E.; Szteke, W.; Wagner, T. [Institute of Atomic Energy, Otwock-Swierk (Poland)

  1996-12-31

  Long lasting and safe exploitation of steam pipelines in energetics depends strongly on mechanical properties of material used for tubing production. Most of pipelines installed in polish energetics is made of Cr-Mo-V type steel. The investigation results of such steel (13MHF) concerning the influence of exploitation time on impact and cracking resistance have been presented, discussed and compared with the imported steel P91. 3 refs, 7 figs, 3 tabs.

 2. Investigations of steel 1H18N9T surface roughness exposed to ion beam from glow ion source with cavity anode; Badanie chropowatosci powierzchni stali 1H18N9T bombardowanej wiazka z jarzeniowego zrodla z wnekowa anoda

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilk, J.; Kowalski, Z.W. [Politechnika Wroclawska, Wroclaw (Poland)

  1997-12-01

  The stainless steel (1H18N9T) surface properties have been investigated in the course of ion beam exposition. The influence of glancing angle (in the range of 80-90 deg) and ion dose from glow ion source with cavity anode on steel roughness has been presented. It has been concluded the applicability of used type of ion beam source for steel surface treatment. 8 refs, 1 fig.

 3. Numerical Modelling of Metal/Flux Interface in a Continuous Casting Mould / Modelowanie Numeryczne Powierzchni Międzyfazowej Metal/Ciekły Żużel W Krystalizatorze Do Ciągłego Odlewania Stali

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jowsa J.

  2015-12-01

  Full Text Available The behaviour of liquid slag in the mould is one of the key research areas of the continuous steel casting process. Numerical simulations of steel casting in the mould equipped with submerged entry nozzle, intended for slab casting, have been carried out within the study. For modelling the behaviour of the interfaces of the liquid steel - liquid slag - air system, the VOF method was employed. In the conducted simulations, seven different procedures for the discretization of the interface of individual phases were tested. The computation results have revealed that the “entrapment” of fine slag portions into liquid steel occurs in the system under investigation; the cause of this phenomenon is explicated by the Kelvin-Helmholtz theory.

 4. The Numerical Analysis of the Phenomena of Superficial Hardening of the Hot-Work Tool Steel Elements / Analiza Numeryczna Zjawisk Przypowierzchniowego Hartowania Elementów Ze Stali Narzędziowej Do Pracy Na Gorąco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bokota A.

  2015-12-01

  Full Text Available In the paper the complex model of hardening of the hot-work tool steel is presented. Model of estimation of phase fractions and their kinetics is based on the continuous heating diagram (CHT and cooling diagram (CCT. Phase fractions which occur during the continuous heating and cooling (austenite, pearlite or bainite are described by Johnson-Mehl (JM formula. To determine of the formed martensite the modified Koistinen-Marburger (KM equation is used. Model takes into account the thermal, structural, plastic strains and transformation plasticity. To calculate the plastic strains the Huber-Mises plasticity condition with isotopic hardening is used. Whereas to determine transformations induced plasticity the Leblond model is applied. The numerical analysis of phase compositions and residual stresses in the hot-work steel (W360 element is considered.

 5. Učinak mikrovalne dezinfekcije na polimernu bazu proteze, ljepilo i zube: osnovni pregled

  OpenAIRE

  Klironomos, Theodoros; Katsimpali, Aspasia; Polyzois, Gregory

  2015-01-01

  Svrha ovoga članka bila je sažeti trenutačno znanje o učincima mikrovalne dezinfekcije na svojstva materijala za izradu proteza. Kontrola križne infekcije u dentalnoj medicini itekako je važna u svakodnevnoj kliničkoj praksi jer su u porastu razne infektivne bolesti poput hepatitisa B i C te AIDS-a (side), a metode dezinfekcije su mnogobrojne. Najraširenija u svakodnevnoj praksi jest ona kemijska, premda istraživanja upućuju na to da se tako mijenjaju fizikalna i mehanička svojstva akrilatnih...

 6. Development of Software for the Simulation of Rolling Steel Under the Coexistence of Liquid and Solid State / Rozwój Oprogramowania Do Symulacji Walcowania Stali W Warunkach Współistnienia Fazy Ciekłej I Stałej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jędrzejczyk D.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper presents the results of the application simulating the rolling process of steel in terms of coexistence of liquid and solid phases. The created mathematical models can be the basis for creation of systems that simulate the final phase of the continuous casting process relying on using a roller burnishing machine for continuous casting of steel. For a complete description of the performance of the material during deformation in these conditions, the constructed mathematical model is a fully three-dimensional model and consists of three parts: thermal, mechanical, and density variation submodels. The thermal model allows the prediction of temperature changes during plastic deformation of solidifying material. The mechanical model determines the kinetics of plastic continuum flow in the solid and semi-solid states, and the resulting deformation field. The temperature of the process forces supplementing the description of the performance of the material with a density variation model that allows the prediction of changes in the density of the material during the final phase of solidification with simultaneous plastic deformation. For the purpose built model, experimental studies were performed using a physical simulator Gleeble 3800®. They allowed the determination of the necessary physical properties of the metal within the temperature of change state. In addition to presenting the developed models the work also includes the description of the author’s application that uses the above mathematical models. The application was written in the fully object-oriented language C++ and is based on the finite element method. The developed application beside the module data input, also consist of a module of three-dimensional visualization of the calculations results. Thanks to it, the analysis of the distribution of the particular rolling parameters in any cross-section of the rolled strip will be possible. The paper presents the results of the authors’ research in the area of the advanced computer simulation.

 7. The Effect of Heat Treatment Parameters on Mechanical Characteristics of 10CrMo9-10 Steel Tube Bends / Wpływ Parametrów Obróbki Cieplnej Na Charakterystyki Mechaniczne Łuków Rurowych Ze Stali 10CrMo9-10

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cieśla M.

  2015-12-01

  Full Text Available The purpose of the paper was to analyse the effect of diverse heat treatment parameters (normalising and tempering on mechanical characteristics of the material used to develop ϕ508x20 tube bends made of the 10CrMo9-10 steel by application of induction heating. The research conducted included tests of basic mechanical properties as well as low cycle fatigue and creep at the temperature of 500°C. With reference to the results thus obtained, it has been established that there is a relationship between mechanical properties of bends and individual features of their microstructure conditional to the heat treatment parameters. Among other conclusions drawn in the research, it has been found that the main structural factor conditioning the mechanical properties of bends was the grain size. Heat treatment parameters characterised by lower temperature and shorter tempering time triggered changes in the material microstructure, such as increased grain comminution. The effects of the said changes included improvement of strength characteristics (Rm, Rp0,2 as well as increased material durability under conditions of fatigue and creep. Main criterion-specific mechanical properties and geometric features of the bends developed conformed with the relevant requirements of reference standards (PN-EN 10216-2, PN-EN 12952.

 8. Međupopulacijska varijabilnost nekih morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) iz središnje Bosne

  OpenAIRE

  Ballian, Dalibor; Čabaravdić, Azra

  2005-01-01

  U radu je istraživana međupopulacijska varijabilnost morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) iz središnje Bosne. Ukupno je istraživano 12 svojstava: četiri morfološka svojstva češera, šest svojstava sjemena, dva svojstva ljuski češera te određeni odnosi svojstava češera. Istraživana je varijabilnost za pet populacija koje se razlikuju u geološkoj i pedološkoj podlozi, različitim fitocenozama, a pripadaju i različitim sjemenskim regijama, uz primjenu multivarijantne analize. ...

 9. Ispitivanje mehanizma nukleofilnih supstitucionih reakcija kompleksa zlata(III)

  OpenAIRE

  Đeković, Ana

  2013-01-01

  Lekovi na bazi platine imaju važnu ulogu u lečenju tumora. Klinički uspeh platinskih jedinjenja izazvao je veliko interesovanje za ispitivanje drugih platinskih i neplatinskih lekova koji bi ispoljavali bolja citotoksična svojstva, dobre antitumorske karakteristike i povoljniji farmakološki profil. Različita jedinjenja jona metala (npr. rutenijuma, kalaja, paladijuma, titana, zlata, bakra) su intenzivno ispitivana tokom poslednje tri decenije kao potencijalni medikamenti u borbi protiv tum...

 10. Properties of the coating deposited with the diffusion of Mo&O2 oxidized powder using the APS process / Свойства покрытия, нанесенного диффузионнымоксиднымпорошком Mo&O2методом APS / Svojstva prevlake deponovane difuziono oksidiranim prahom Mo&O2 primenom APS procesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-07-01

  Full Text Available Powder Mo&O2 has an important role in the production of coatings with increased resistance to slide in conditions without the use of lubricants. Mo&O2 coatings have the low coefficient of friction and good abrasion characteristics in mechanical stresses. For the purpose of producing coatings of high hardness, Mo&O2 powder is plasma deposited with optimal parameters. The surface shape of oxide powder particles and the coating fracture surface are analysed by SEM, and the microstructure of layers is examined by light microscopy. The coating microstructure consists of Mo lamellae and MoO3 and MoO2 primary oxide thin films, which surround the Mo lamellae. The analysis of the obtained results showed that the Mo&O2 coating layers with the diffusion oxidized Mo particles have such a structure and mechanical characteristics which enable its application in working tools under the conditions of wear and sliding friction without lubricants. / Применение порошка Mo&O2 играет важную роль в процессе нанесения покрытия с повышенной устойчивостью к скольжению в бессмазочных условиях. Покрытия Mo&O2 обладают низким коэффициентом фрикции и высоким пределом прочности при механическом напряжении. В целях достижения наибольшей прочности покрытия, порошок Mo&O2 наносится методом плазменного напыления, с учетом оптимальных параметров. Характеристики состояния поверхности частиц оксидного порошка и поверхности излома покрытия установлены SEM методом. А микроструктура слоев нанесенного покрытия испытана методом световой микроскопии. Микроструктура покрытия состоит из ламелей Мо и тонких оксидных прослоек MoO2 и MoO3 вокруг ламелей Мо. Анализ полученных результатов доказал, что слои покрытия Mo&O2 с диффузионными оксидными частицами Мо обладают структурой и механическими характеристиками, позволяющими нанесение данного покрытия на поверхности рабочих участков в условиях износа и скольжения при бессмазочном трении. / Prah Mo&O2 ima značajnu ulogu u proizvodnji prevlaka sa povišenom otpornošću na klizanje u uslovima bez primene maziva. Prevlake Mo&O2 imaju mali koeficijent frikcije i dobre karakteristike na habanje pri mehaničkim naprezanjima. Radi proizvodnje prevlaka visoke tvrdoće, prah Mo&O2 je deponovan plazmom sa optimalnim parametrima. Karakterizacija oblika površine čestica oksidnog praha i površine preloma prevlake izvedena je metodom SEM, a mikrostruktura slojeva primenom svetlosne mikroskopije. Mikrostruktura prevlake sastoji se od lamela Mo i tankih filmova primarnih oksida MoO2 i MoO3 koje okružuju lamele Mo. Analiza dobijenih rezultata pokazala je da slojevi prevlake Mo&O2 sa difuziono oksidiranim česticama Mo imaju strukturu i mehaničke karakteristike koje omogućuju njenu primenu na površinama radnih delova u uslovima habanja i klizanja trenjem bez maziva.

 11. The Microstructures and Energy Dispersive Spectroscopy Analysis of a Hypoeutectoid Steels With 1% Cr

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rożniata E.

  2013-12-01

  Full Text Available W artykule zamieszczono wyniki badań mikrostruktury, analizy EDS i twardości stali podeutektoidalnych z 1% Cr imitujących składem chemicznym stale do ulepszania cieplnego. Badania dylatometryczne wykonano przy użyciu dylatometru L78R.I.T.A niemieckiej firmy LlNSElS. Za pomocą dyla- tometru rejestrowano zmiany wydłużenia (Al próbek o wymiarach >p 3X10mm w funkcji temperatury (T. Otrzymane krzywe nagrzewania posłużyły do precyzyjnego wyznaczenia temperatur krytycznych (punktów przełomowych dla badanych stali. Natomiast otrzymane krzywe chłodzenia różniczkowano, co pozwoliło precyzyjnie określić temperatury początków i końców poszczególnych przemian dla wykonania dwóch wykresów CTPc. Analizę składu chemicznego występujących faz w badanych stalach dla różnych szybkości chłodzenia wykonano przy użyciu mikrosondy elektronowej (mikroanalizator rentgenowski. W niniejszej pracy wykorzystano technikę analizy punktowej, liniowej oraz w obszarze o ustalonym polu. Po umieszczeniu próbek z badanych stali w komorze i osiągnięciu odpowiedniej próżni, wyszukano miejsca i dokonano analizy techniką EDS (Energy Dispersive Spectroscopy. Analizy EDS dokonano przy użyciu skaningowego mikroskopu transmisyjnego typu Nova NanoS EM 450. Opracowane wykresy CTPc zgodnie z klasyfikacją Wever’a i Rose’go są typu IV, co oznacza, że przemiany dyfuzyjne są rozdzielone zakresem trwałości przechłodzonego austenitu i mają kształt litery „C". Hartowność badanych stali jest zbliżona, jednak molibden działa zdecydowanie skuteczniej niż nikiel. Molibden zajmuje I-sze miejsce wśród skuteczności pierwiastków stopowych dla stali do niskiego odpuszczania, gdzie „tło" pierwiastków jest słabe. Dla obu badanych stali podeutektoidalnych analiza EDS wykazała wydzielanie się cementy tu stopowego na granicach ziaren. Chrom, jako pierwiastek terrytotwórczy dość silnie dyfunduje do granic ziaren. Widocznie jest to przy

 12. Priprava biološki aktivnog konjugata ferocena i o-kinolina povezanih 1,2,3-triazolnom poveznicom

  OpenAIRE

  Ivanić, Ana

  2017-01-01

  Ferocen je spoj koji pokazuje iznimnu stabilnost zbog svojeg aromatičnog karaktera i ima bitnu ulogu u suvremenoj medicini jer posjeduje jedinstvena svojstva kao što su netoksičnost i stabilnost pri fiziološkim uvjetima. Derivati ferocena pokazuju široku primjenu u kliničkim ispitivanjima. U ovom radu je opisana sinteza potencijalno biološki aktiviranog konjugata ferocena i O-kinolina povezanih 1,2,3-triazolnom poveznicom koja je provedena klasičnom reakcijom "klik kemije", 1,3-dipolarnom cik...

 13. Dentalni amalgam

  OpenAIRE

  Galić, Nada; Šutalo, Jozo; Prpić-Mehičić, Goranka; Anić, Ivica

  1994-01-01

  Dentalni amalgam je bio materijal izbora za ispune na stražnjim zubima tijekom proteklih 150 godina. U radu je prikazan p o vijesni razvoj amalgama, njegov obvezni sastav, te podjela dentalnih amalgama prema količinskom udjelu bakra i prema obliku čestica. Navedena su svojstva amalgama s posebnim osvrtom na njegovu toksičnost. Poznato je da se posljednjih godina pojačao napad na amalgam i u znanstvenoj i u popularnoj literaturi, a u svezi s njegovim navodnim patološkim djelovanjem ...

 14. Senzorska procjena svježeg mesa pakiranog u modificiranoj atmosferi

  OpenAIRE

  Pintarić, Toni

  2016-01-01

  Cilj ovog rada bio je odrediti na koji način se mijenjaju senzorska svojstva svježeg mesa pakiranog u modificiranoj atmosferi u kojoj je sastav plinova bio 70% O2 i 30% CO2, skladištenog kroz 8 dana. Uspoređivali su se uzorci pakirani u modificiranoj atmosferi sa onima pakiranima u atmosferi zraka, na način da se provela deskriptivna senzorska procjena na hedonističkoj skali od 0 do 9. Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da su uzorci pakirani u modificiranoj atmosferi imali bolju sočn...

 15. UDIO POLICIKLIČKIH AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA U UZORCIMA DIZELSKOG GORIVA HPLC METODOM

  OpenAIRE

  Tomić, Tatjana; Šegudović, Nikola

  2003-01-01

  Sažetak Primjenska svojstva dizelskog goriva ovise o odnosu sastava zasićenih i aromatskih ugljikovodika. Zakonska regulativa diktira da se smanjuje udio aromatskih, a posebno policikličkih ugljikovodika. Određivanje pojedinih komponenti iz grupe aromata je složen zadatak pa se analize svode na određivanje grupnog sastava aromata. Pod grupnim sastavom se podrazumijeva udio mono aromata, di aromata te tri i više aromata s tim da se zbroj di aromata i tri i više aromata naziva policiklički a...

 16. Mehanička svojstva i mikrostruktura vakuum plazma naprskane Cr3C2 - 25(Ni20Cr prevlake / Mechanical properties and microstructure of vacuum plasma sprayed Cr3C2 – 25(Ni20Cr coatings / Механические свойства и микроструктура покрытия Cr3C2 - 25(Ni20Cr нанесенного методом вакуумного плазменного напыления

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-04-01

  Full Text Available U radu je analizirana vakuum plazma sprej prevlaka VPS – Cr3C2 - 25(Ni20Cr. Upotrebljen je komercijalni prah oznake Sulzer Metco Woka 7205. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 na odstojanju substrata od 340 mm. Glavni cilj rada bio je da se na smanjenom pritisku inertnog gasa Ar eliminiše razgradnja primarnog karbida Cr3C2 u karbid Cr23C6 koji bitno umanjuje mikrotvrdoću i mehaničke karakteristike prevlake. Prevlaka je deponovana debljine od 100 do 120 µm na čeličnom substratu. Mikrotvrdoća prevlake ispitana je metodom HV0.3. Vrednosti mikrotvrdoće bile su u rasponu od 1248 do 1342 HV0.3. Čvrstoća spoja prevlake ispitana je metodom na zatezanje. Utvrđeno je da čvrstoća spoja između substrata i prevlake ima vrednost 89 MPa. Mikrostruktura prevlake ispitana je tehnikom svetlosne mikroskopije. Struktura prevlake sastoji se od osnove NiCr legure sa dominantnom primarnom karbidnom fazom Cr3C2. Pored Cr3C2 faze prisutna je i faza Cr7C3. Nagrizanje prevlake urađeno je reagensom 1HNO3: 4HCl: 4H2O koji prvenstveno rastvara Ni da bi se videla raspodela karbidne faze u prevlaci. Nagrizanjem prevlake reagensom utvrđeno je da je u slojevima prevlake u velikom udelu prisutna primarna nerazgrađena karbidna faza Cr3C2 koja prevlaci daje visoke vrednosti mikrotvrdoće. / This paper analyzes vacuum plasma spray VPS - Cr3C2 - 25(Ni20Cr coatings. Commercial powder marked Sulzer Metco Woka 7205 is used. The powder is deposited with a plasma gun F4 at a distance of 340 mm from the substrate. The main objective of the study was to eliminate, at the reduced pressure of inert gas Ar, the degradation of primary Cr3C2 carbide into Cr23C6 carbide which significantly reduces the microhardness and mechanical properties of the coating. The coating is deposited with a thickness of 100 - 120 µm on a steel substrate. The microhardness of the coating was tested by HV0.3. The microhardness values were in the range of 1248 - 1342 HV0.3. The bond strength of the coating was tested by tension. It was found that the bond strength between the substrate and the coating has a value of 89 MPa. The microstructure of the coating was tested by the light microscopy technique. The structure of the coating consists of an NiCr alloy base with a dominant primary Cr3C2 carbide phase. In addition to the Cr3C2 phase, the Cr7C3 phase is also present. The coating etching was done with the reagent 1HNO3 : 4HCl : 4H2O that primarily dissolves nickel to enable the distribution of the carbide phase to be clearly seen in the coating. Etching the coating with this reagent revealed the presence of the largely undegraded primary Cr3C2 carbide phase which provides high hardness values to the coating. / В данной работе анализируется метод вакуумного плазменного напыления покрытия Cr3C2 - 25(Ni20Cr с использованием промышленного порошкового состава Sulzer Metco Woka 7205 при применении плазматрона F4 на расстоянии 340мм от основания. Основной целью работы является проверка утверждения, что при пониженном давлении инертного газа исключается распад первичного карбида Cr3C2 до карбида Cr23C6, который значительно снижает микротвердость и механические свойства. Покрытие толщиной 100 – 120 µm наносилось на стальное основание. Испытания покрытия на микротведость проводились по методу HV0.3. Значения показателей микротвердости находятся в промежутке 1248 - 1342 HV0.3. Испытание адгезии покрытия к основанию проводилось методом натяжения, полученное в результате испытания значение составляет 89 MPa. Изучение микроструктуры покрытия, методом световой микроскопии показало, что покрытие состоит из основного сплава NiCr с преобладанием первичной карбидной фазы Cr3C2 и присутствием фазы Cr7C3. Травление покрытия проводилось с использованием реагента 1HNO3: 4HCl: 4H2O, растворяющего в первую кочередь никель, что позволяет увидеть распределение карбидной фазы в покрытии. Травление покрытия показало, что в слое преобладает карбидная фаза Cr3C2, обеспечивающая высокое значение микротвердости покрытия.

 17. INDIGO OTROCI - VZGOJA GENERACIJE INDIGO S STALIŠČA STARŠEV

  OpenAIRE

  Sovič, Maja

  2012-01-01

  V zadnjih desetletjih so se začele pojavljati nove generacije tako imenovanih »indigo otrok«, katerih fenomen je obkrožil svet. Kljub temu da je ta koncept zelo popularen, pa stroka tega fenomena še ni uspela znanstveno potrditi. Tako fenomen indigo otrok še vedno ostaja na poljudni ravni in empirično nedokazljiv. Namen moje diplomske naloge je bil osvetliti problematiko vzgoje otrok s stališča staršev, kateri tipi indigo otrok glede na mnenja strokovnjakov obstajajo in ali so indigo nadarjen...

 18. DRUŽINA IN SAMOVREDNOTENJE MLADOSTNIKOV

  OpenAIRE

  Kladnik, Damjana

  2010-01-01

  Diplomska naloga obravnava družino in samovrednotenje mladostnikov. Kadar se posameznik vrednoti negativno, se zavrača in ima do sebe slabši odnos kot tisti, ki se ceni in vrednoti pozitivno. Pri samovrednotenju gre torej za vrednostno obarvana stališča, ki jih posameznik zavzame do sebe in svojih sposobnosti, vse to pa pomembno vpliva na kvaliteto njegovega življenja, še posebej pa na njegovo zdravje, notranje zadovoljstvo, opravljanje nalog, postavljanje in doseganje ciljev ter kvaliteto od...

 19. Assessing Empathic Attitudes in Medical Students: The Re-Validation of the Jefferson Scale of Empathystudent Version Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petek Šter Marija

  2015-12-01

  Full Text Available Izhodišča. Samoocenjevalne lestvice, kakršna je Jeffersonova lestvica empatije - oblika za študente (JSE-S, so se izkazale kot mere naravnanosti (stališč in ne kot pripomočki za oceno in napoved vedenja. Zato je bilo treba pred nadaljnjimi raziskavami empatične naravnanosti pri študentih in preučevanjem odnosa med študijskim programom ter pristopi in empatično naravnanostjo študentov ponovno preveriti veljavnost JSE-S, bolj jasno opredeliti predmet merjenja ter variacije/razlike, povezane s spolom.

 20. PRAVNO-POLITIČNA ANALIZA FORMIRANJA KRALJEVINE SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV

  OpenAIRE

  Ivašković, Igor

  2012-01-01

  V obdobju 1. svetovne vojne stališča glede državne prihodnosti med južnimi Slovani niso bila poenotena. Medtem ko je del Slovencev in Hrvatov kljub smrti Franca Ferdinanda polagal velike upe v ohranitev habsburške monarhije in ustanovitev tretje (južnoslovanske) enote, ki bo enakopravna avstrijskemu in ogrskemu delu, so predvsem v Srbiji glavno oviro na poti do skupne južnoslovanske države videli ravno v državni tvorbi habsburške dinastije. Odraz razhajanj so predstavljali akti, ki so jih raz...

 1. POVEZANOST RELIGIOZNOSTI IN STALIŠČ O HOMOSEKSUALNOSTI V SRBIJI

  OpenAIRE

  Jovičić, Tamara

  2016-01-01

  V vseh družbah sveta so bili in so še vedno prisotni pripadniki lezbičnih, gejevskih, biseksualnih in transseksualnih (LGBT) skupin, same družbe in posamezniki pa se na pojav različno odzivajo. Homofobija pomeni nestrinjanje, nesprejemanje in odpor do homoseksualcev, ki lahko vodi v različne oblike nasilja in diskriminacijo le-teh. Glavni cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali obstaja povezava med religioznostjo (pravoslavjem) in stališči o homoseksualnosti v Srbiji ali z drugimi besedam...

 2. Etiški vidiki genskega inženiringa rastlin in živali

  OpenAIRE

  Lovrenčič, Natalija

  2016-01-01

  Gensko inženirstvo spada med najbolj revolucionarne tehnologije druge polovice 20. stoletja in se uporablja na raznih področjih človekovega delovanja. Ob tem se odpirajo razna etično-moralna, družbena in ekološka vprašanja ter dileme. Namen diplomskega dela je zato obravnavati pozitivne in negativne vidike genskega inženiringa rastlin in živali ter jih oceniti s stališča etike, natančneje s pomočjo etiških teorij: utilitarizma, etike dolžnosti ter etike vrlin. V nalogi so podrobno predstavlje...

 3. Prevajalska Mimesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kajetan Gantar

  2000-12-01

  znanosti nima kaj iskati. Ker moje razglabljanje izhaja ravno iz takšnih neznanstvenih pogojnikov, se vnaprej opravičujem za svoje odstopanje od standardnega referata. In sicer bom izhajal iz predpostavke: Kaj, če bi Aristoteles v svojo Poetiko vključil tudi prevodno književnost? Kakšni bi bili njegovi pogledi na prevod in prevajanje, kako bi ta pojav opredelil in ovrednotil, kakšna stališča bi pri tem zavzemal? Sam sem si že večkrat zastavil takšna in podobna vprašanja.

 4. Infestation of arboreal nests of coatis by triatomine species, vectors of Trypanosoma cruzi, in a large Neotropical wetland.

  Science.gov (United States)

  de Lima, Juliane Saab; Rocha, Fabiana Lopes; Alves, Fernanda Moreira; Lorosa, Elias Seixas; Jansen, Ana Maria; de Miranda Mourão, Guilherme

  2015-12-01

  The coati (Nasua nasua, Carnivora) is a medium-sized mammal common in the Pantanal of Brazil. Unlike most mammals, coatis construct arboreal nests used for resting and reproduction. In this region, the coati is an important host of Trypanosoma cruzi, the causative agent of Chagas disease. There are two possible routes through coatis can be infected by T. cruzi: the oral route or the vectorial route. However, the relative importance of each of these routes in the infection of coatis and its role in the sylvatic cycle of the parasite are unknown. Our objectives were to investigate: (i) whether coati nests were infested by triatomine bugs, (ii) what species were frequent in the nests, (iii) whether the triatomines in nests were infected by T. cruzi, and (iv) what were the food resources of these triatomines. Eight of the 24 nests sampled were infested with triatomines, a total of 37 specimens of at least two species (Rhodnius stali and Triatoma sordida). In one nest, R. stali and T. sordida co-occurred and both fed on multiple resources, including coatis. This is the first report of triatomines occurring in arboreal nests of coatis. The co-occurrence of two different genera of triatomine vectors and coatis within the limited space of the coati nests provide multiple opportunities for the exchange of the protozoan parasite through both the vectorial and oral transmission routes. © 2015 The Society for Vector Ecology.

 5. Nizek površinski stanovanjski standard v Sloveniji: nizka kupna moč kot večno opravičilo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard Sendi

  2013-01-01

  Full Text Available V prispevku predstavljamo in zagovarjamo tezo, da ima Slovenija nizek stanovanjski standard in da večina prebivalcev živi v stanovanjih, ki jih je po mednarodno uveljavljenih standardih mogoče opredeliti za prenaseljena. Resničnost te teze dokazujemo s statističnimi podatki ter tudi s pomočjo pregleda literature in predstavitvijo stališč različnih domačih avtorjev, ki so obravnavali to temo. Poleg obširnega pregleda tuje in domače literature na to temo predstavljamo tudi pregled zgodovinskih dejavnikov, za katere ocenjujemo, da so v preteklosti pomembno vplivali na vzpostavitev in uveljavitev današnjih stanovanjskih standardov. V sklepnem delu posebej poudarjamo danes prevladujoče napačno stališče, ki ga opredeljujemo kot najpomembnejši zaviralni dejavnik pri razmišljanjih o potrebnem izboljšanju slovenskih stanovanjskih standardov. V tem delu podajamo nove teoretične razlage o tem, zakaj se v Sloveniji še vedno vzdržuje nizek površinski stanovanjski standard. Končni namen prispevka pa je sprožiti izvedbo dejanskih ukrepov, ki bodo pripeljali do uveljavljanja ustreznejših standardov in izboljšanja stanja.

 6. Properties of the ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr triple-layer thermal barrier coating deposited by the atmospheric plasma spray process / Характеристики трехслойных термобарьерных покрытий ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Svojstva troslojne termo barijerne prevlake ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr deponovane atmosferskim plazma sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-04-01

  Full Text Available This paper presents the results of the examinations of TBC - ZrO2MgO / MgZrO3NiCr / NiCr thermal barrier layers deposited by the plasma spray process at the atmospheric pressure on substrates of Al alloys. In order to obtain the structural and mechanical properties of layers, which will provide a good heat and abrasion protection of the tail elevators of aircraft J-22 when firing '.Lightning' and 'Thunder' rockets, the deposition of three powder types was performed on 0.6 mm thick Al alloy substrates. This study describes a procedure of using triple-layer TBC coatings as a good combination among many available ones, which gives a good compromise between thermal protection and resistance to abrasion for protecting aircraft tail elevators. The study is mainly based on the experimental approach. The evaluation of the mechanical properties of layers was done by the examination of microhardness by method HV0.3 and bond strength on the tensile machine. The structure of layers was examined by the method of light microscopy while the surface of ZrO2MgO ceramic layers was examined by the method of scanning electron microscopy (SEM.The thermal protection of TBC layers and resistance to abrasion were tested in the tunnel of the Military Technical Institute, Zarkovo. The obtained characteristics of the surface layers and the rocket firing simulations have proven the triple-layer system of TBC coatings reliable. / В данной статье представлены результаты испытаний термобарьерных покрытий ТБС ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением при атмосферном давлении на субстраты сплавов Al. Испытания проводились с целью получения структурных и механических характеристик слоев, обеспечивающих качественную и абразивную защиту задних крыльев самолета J-22 при выпуске ракет, а также от грома и молний. Нанесено напыление трех типов порошков на субстраты сплавов Al, толщиной 0,6мм. В данном исследовании представлен метод применения трехслойного ТБС покрытия, которое обладает лучшими защитными свойствами, когда речь идет о термоизоляции и защите от абразивного износа задних крыльев самолета. Анализ механических характеристик покрытия проведен на основании испытаний микротвердости методом HV0.3 и прочности соединений методом растяжения. Структура слоев испытана методом оптической микроскопии, а поверхность ZrO2MgO испытана методом электронной микрографии (SEM. Испытания теплоизоляционных ТБС слоев и сопротивления абразивному износу были проведены в аэродинамической трубе Военно-технического института Жарково. На основании полученных характеристик поверхности слоев и моделирования выпуска ракет, можно утверждать, что трехслойные системы ТБС являются надежным способом покрытия. / U radu su prikazani rezultati ispitivanja termobarijernih slojeva TBC - ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr koji su deponovani plazma sprej procesom na atmosferskom pritisku na substratima od legure Al. Radi dobijanja strukturnih i mehaničkih osobina slojeva, koji će obezbediti dobru toplotnu i abrazivnu zaštitu zadnjim krilima aviona J-22 pri ispaljivanju raketa munje i groma, izvršena je depozicija tri tipa praha na substratima od legure Al debljine 0,6 mm. Ova studija opisuje postupak korišćenja troslojne TBC prevlake kao izbor dobre kombinacije od mnogo raspoloživih mogućnosti, koja predstavlja kompromis između toplotne zaštite i otpornosti na abraziju za zaštitu zadnjih krila aviona. Studija se, uglavnom, zasniva na eksperimentalnom pristupu. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije i površina ZrO2MgO keramičkih slojeva metodom skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM. Toplotna zaštita TBC slojeva i otpornost na abraziju ispitana je u tunelu Vojnotehničkog instituta iz Žarkova. Na osnovu dobijenih karakteristika površinskih slojeva i simuliranja ispaljivanja rakete, troslojni sistem TBC prevlake pokazao se pouzdanim.

 7. FEMINISTIČNA PROBLEMATIZACIJA OBRAVNAVE ŽENSKE SEKSUALNOSTI

  OpenAIRE

  Žerjav, Tamara

  2009-01-01

  Naloga teoretično obravnava nekatere pomembnejše teorije ženske seksualnosti in povezavo slednje z močjo in družbenim položajem žensk. Vključuje psihoanalitični pogled Sigmunda Freuda na ženski seksualni razvoj in feministične kritike tega razumevanja s stališča družbenega konstruktivizma, zlasti pa se osredotoča na opredelitev oblasti v teoriji Michela Foucaulta in povezavo oblasti s konstrukcijo ženskega telesa ter ženskega seksualnega subjekta. Končno so analitična orodja in koncepti, ki j...

 8. Slovenija: Dva družbena sistema
 v spremenljivi kolektivni zavesti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maca Jogan

  2015-05-01

  Full Text Available V Sloveniji je vzpostavitev samostojne države pomenila tudi zamenjavo družbenega sistema socializma s kapitalizmom. V članku je predstavljeno spreminjanje vrednotenja teh dveh sistemov na podlagi podatkov longitudinalnega raziskovanja slovenskega javnega mnenja (od 1990 do 2013. V analizi so upoštevane splošne ocene o a socialističnem obdobju nasploh in po časovnem zaporedju, b kakovosti življenja pred osamosvojitvijo in v samo- stojni državi, c odnosu do pojmov Evropa, socializem in kapitalizem, ki jih dopolnjujejo stališča respondentov o tem, kako izbrani štirje pojmi (pravičnost, človečnost, neenakost, blagostanje ustrezajo njihovim predstavam o enem ali drugem sistemu.

 9. Examples of Solutions for Steel-Concrete Composite Structures in Bridge Engineering / Przykłady Konstrukcji Zespolonych W Budownictwie Mostowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flaga Kazimierz

  2015-03-01

  Full Text Available W artykule [1] omówiono problemy konstrukcyjne, obliczeniowe i realizacyjne, związane z zastosowaniem konstrukcji zespolonych stal-beton w mostownictwie. Wskazano tam, że idea konstrukcyjnego zespolenia stali z betonem jest jeszcze daleka do wyczerpania i że wciąż pojawiają się nowe rozwiązania interesujące z inżynierskiego, naukowego i estetycznego punktu widzenia. W artykule niniejszym pokazano te nowoczesne trendy na tle rozwiązań zrealizowanych w Polsce i na świecie. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcjom podwójnie zespolonym oraz konstrukcjom stalowobetonowym. Wyeksponowano tu szczególnie konstrukcje z rur stalowych wypełnionych betonem, typu CFST. Dają one nadzieję na ich szersze zastosowanie w warunkach polskich.

 10. Influence of Boiler Pipe Cladding Techniques on their Microstructure and Properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rozmus-Górnikowska M.

  2013-12-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena wpływ u metody napawania Inconelem 625 rur kotłowych ze stali P235GH i 16Mo3 na mikrostruk- turę i własności podłoża i napoiny. Badania prowadzono na odcinkach rur kotłowych napawanych stopem niklu Inconel 625. Rury zostały dostarczone do Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. przez czterech dostawców, stosujących różne metody napawania, a mianowicie CMT, GMAW i GTAW. Badania wykazały, że mikrostruktura i własności mechaniczne rur napawanych istotnie zależą od zastosowanej metody napawania oraz od składu chemicznego materiału podłoża.

 11. New records of Gerromorpha and Nepomorpha (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) from South America.

  Science.gov (United States)

  Moreira, Felipe Ferraz Figueiredo; Rodrigues, Higor D D; Barbosa, Julianna Freires; Reduciendo Klementová, Barbora; Svitok, Marek

  2016-01-01

  Aquatic and semiaquatic Heteroptera occur on all continents except Antarctica and occupy a wide variety of habitats, including lentic and lotic water bodies, perennial or temporary. In the Neotropical Region, there is a lack of knowledge concerning the geographical distribution of most represented species, which can only be solved by the collection of specimens in under-studied areas and publication of new records and lists of species. New records are presented for eleven species of Gerromorpha and ten Nepomorpha, including first records from Venezuela (Brachymetra lata, Limnogonus hyalinus, Rhagovelia evidis, Tenagobia peruana, Limnocoris burmeisteri, L. fittkaui fittkaui, Placomerus micans, and Martarega gonostyla), the Venezuelan State of Bolívar (Cylindrostethus palmaris, R. elegans, R. tenuipes, and Ambrysus stali), the Brazilian State of Bahia (Martarega bentoi), Peru (Euvelia lata), and the Peruvian Region of Arequipa (Microvelia pulchella).

 12. The use of Weibull Statistics to Quantify Property Variability in Fe-3Mn-0.8C Sinter-Hardened Structurally Inhomogeneous Steels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cias A.

  2013-12-01

  Full Text Available Aby uzyskać trzy warianty spiekanej stali Fe-3Mn-0.8C wytworzono mieszanki proszków: niskowęglowego żelazoman- ganu. grafitu oraz proszków żelaza firmy Hóganiis: gąbczastego - NC100.24 i rozpylanych - ABC 100.30 oraz ASC 100.29. Z proszków tych zostały sprasowane, przy ciśnieniu 660MPa. kształtki próbek wytrzymałościowych przeznaczonych do wykonania prób rozciągania i zginania, spieczone następnie w półhermetycznych pojemnikach, w czasie 1 godziny, w suchym azocie lub wodorze, w temperaturze 1120 lub 1250°C, po czym chłodzone z szybkością 64°C/mia Zbadano wytrzymałość na rozciąganie i zginanie otrzymanych próbek przy zastosowaniu statystyki Weibulla. W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu wykorzystanie i ocenę testów zgodności dla dwu- i trzyparametrowych rozkładów Weibulla. Badania podjęto z powodu rozbieżności publikowanych krytycznych wartości testów zgodności dla dwuparametrowego rozkładu Weibulla oraz ogólnego braku testów zgodności dla trzy parametrów ego rozkładu Weibulla. w odniesieniu do własności stali wytworzonych techniką metalurgii proszków.

 13. Utjecaj infekcije virusom AEK na proizvodnju mlijeka francuske alpske koze u Hrvatskoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruna Tariba

  2017-02-01

  Full Text Available Istraživan je utjecaj infekcije virusom artritis encefalitisa koza (AEK, kliničkog artritisa i subkliničkog mastitisa na trajanje laktacije, ukupno mlijeko i sastav mlijeka. Istraživanje je provedeno na uzorku od 808 koza pasmine francuska alpska koza s proizvodnih mliječnih farmi u Hrvatskoj. Uzeti su uzorci krvi za serološka testiranja i uzorci mlijeka za detekciju subkliničkog mastitisa. Prisutnost kliničkog artritisa dijagnosticirana je pregledom i palpacijom zglobova. Podaci o laktacijama i proizvodnji preuzeti su od Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA. Zasebno su testirani utjecaji AEK infekcije i kliničkog artritisa na ukupno mlijeko, trajanje laktacije i sastav mlijeka (mast, protein, laktoza pomoću GLM procedure za modele koji su uključivali godinu mjerenja, broj laktacije i subklinički mastitis. Infekcija AEK virusom potvrđena je u 53,72 % koza od ukupnog broja koza. Od ukupnog uzorka 23,08 % inficirano je s AEK i imalo subklinički mastitis bakterijske etiologije. Nadalje 22,47 % od ukupnog broja imalo je klinički artritis. Od ukupnog broja 16,95 % bilo je AEK pozitivno i imalo klinički artritis. Utjecaj infekcije virusom AEK potvrđen je za sva analizirana svojstva u smislu smanjenja proizvodnih rezultata. Klinički artritis je pokazao značajan utjecaj na smanjenje većine proizvodnih vrijednosti osim na ukupno mlijeko, udio (% masti laktoze i ukupnu laktozu (kg. Subklinički mastitis nije značajno utjecao na trajanje laktacije, kao ni udio (% i udio masti, proteina i laktoze.

 14. On triatomines, cockroaches and haemolymphagy under laboratory conditions: new discoveries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pamela Durán

  Full Text Available For a long time, haematophagy was considered an obligate condition for triatomines (Hemiptera: Reduviidae to complete their life cycle. Today, the ability to use haemolymphagy is suggested to represent an important survival strategy for some species, especially those in genus Belminus. As Eratyrus mucronatus and Triatoma boliviana are found with cockroaches in the Blaberinae subfamily in Bolivia, their developmental cycle from egg to adult under a “cockroach diet” was studied. The results suggested that having only cockroach haemolymph as a food source compromised development cycle completion in both species. Compared to a “mouse diet”, the cockroach diet increased: (i the mortality at each nymphal instar; (ii the number of feedings needed to molt; (iii the volume of the maximum food intake; and (iv the time needed to molt. In conclusion, haemolymph could effectively support survival in the field in both species. Nevertheless, under laboratory conditions, the use of haemolymphagy as a survival strategy in the first developmental stages of these species was not supported, as their mortality was very high. Finally, when Triatoma infestans, Rhodnius stali and Panstrongylus rufotuberculatus species were reared on a cockroach diet under similar conditions, all died rather than feeding on cockroaches. These results are discussed in the context of the ecology of each species.

 15. Sir Horatio Herbert Kitchener, pouštní železnice a britské znovudobytí Súdánu v letech 1896-1898. (Příspěvek k dějinám Britského impéria v 19. století)

  OpenAIRE

  Valkoun, Jaroslav

  2006-01-01

  Britské znovudobytí Súdánu probíhalo oficiálně od března 1896 do září 1898. Fakticky však začalo již v lednu 1885, pádem Chartúmu a smrtí generála Gordona. Tyto události se staly latentním "hnacím motorem", který vytvořil celospolečenskou oporu pro jakékoliv akce proti mahdistům, v britské společnosti. Veřejně zmiňovaným důvodem bylo potrestání teroru a násilí, kterého se derviši dopouštěli na "súdánském lidu". Oficiálním a současně i politickým důvodem k tažení byla snaha pomoci zvrátit potu...

 16. Elektrooniline maksekäsk kiirendab kohtumenetlust / Marko Aavik

  Index Scriptorium Estoniae

  Aavik, Marko, 1977-

  2008-01-01

  Eesti kohtusüsteemist ning maksekäsumenetlusest. Ilmunud ka Valgamaalane 17. juuni 2008, lk. 2 ; Harju Ekspress 20. juuni 2008, lk. 6 ; Meie Maa 2. juuli 2008, lk. 5 ; Nädaline 1. juuli 2008, lk. 5 ; Severnoje Poberezhje 2. juuli 2008, lk. 2 (Melnitsõ pravosudija stali molot bõstreje) ; Sakala 18. juuli 2008, lk. 2 ; Vooremaa : Jõgeva Valla Teataja 4. okt. 2008, lk. 2 ; Meie Maa 8. okt. 2008, lk. 6, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõude kiiresti ; Vooremaa 7. okt. 2008, lk. 2, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõuded kiiresti ; Koit 9. okt. 2008, lk. 3, pealkiri kujul: e-maksekäsk säästab aega ja raha ; Virumaa Teataja 9. okt. 2008, lk. 7, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõuded kiiresti ; Kuulutaja 10. okt. 2008, lk. 4, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõuded kiiresti ; Nädaline 14. okt. 2008, lk. 10, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõuded kiiresti ; Lääne Elu 14. okt. 2008, lk. 5, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõuded kiiresti ; Pärnu Postimees 18. okt. 2008, lk. 19, pealkiri kujul: e-maksekäsk lahendab võlanõuded kiiresti

 17. Bird conservation on electric-power lines in Hungary: Nest boxes for saker falcon and avian protection against electrocutions. Projects' report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fidlóczky József

  2014-12-01

  Full Text Available Ochrana vtáctva na elektrickom vedení má v Madarsku 40-rocnú tradíciu. Zacala s programom na ochranu sokola rároha. Pociatocné maloplošné aktivity sa znacne rozšírili v rámci projektov LIFE. Pocas prvého projektu bolo na stlpy vysokého napätia umiestnených 301 hliníkových hniezdnych búdok nového typu pre rároha. V roku 201 3 hniezdilo v týchto búdkach takmer 70 % párov sokola rároha. Odhaduje sa, že rocne zahynulo na stlpoch elektrického vedenia v Madarsku 1 00 000 jedincov vtákov. V rámci dvoch projektov LIFE bolo 1 4 300 stlpov ošetrených tak, že sa stali bezpecnými pre vtáctvo. Pocas druhého projektu sa na stlpy nainštaluje takmer 800 nových, pre vtáky bezpecných konzol, vdaka comu ocakávame kompletné odstránenie rizika úrazov vtáctva spôsobených elektrickým prúdom

 18. Artificial OFF-Riboswitches That Downregulate Internal Ribosome Entry without Hybridization Switches in a Eukaryotic Cell-Free Translation System.

  Science.gov (United States)

  Ogawa, Atsushi; Masuoka, Hiroki; Ota, Tsubasa

  2017-09-15

  We constructed novel artificial riboswitches that function in a eukaryotic translation system (wheat germ extract), by rationally implanting an in vitro-selected aptamer into the intergenic internal ribosome entry site (IRES) of Plautia stali intestine virus. These eukaryotic OFF-riboswitches (OFF-eRSs) ligand-dose-dependently downregulate IRES-mediated translation without hybridization switches, which typical riboswitches utilize for gene regulation. The hybridization-switch-free mechanism not only allows for easy design but also requires less energy for regulation, resulting in a higher switching efficiency than hybridization-switch-based OFF-eRSs provide. In addition, even a small ligand such as theophylline can induce satisfactory repression, in contrast to other types of OFF-eRSs that modulate the 5' cap-dependent canonical translation. Because our proposed hybridization-switch-free OFF-eRSs are based on a versatile IRES that functions well in many types of eukaryotic translation systems, they would be widely usable elements for synthetic gene circuits in both cell-free and cell-based synthetic biology.

 19. Examples of Solutions for Steel-Concrete Composite Structures in Bridge Engineering / Przykłady Konstrukcji Zespolonych W Budownictwie Mostowym

  Science.gov (United States)

  Flaga, Kazimierz; Furtak, Kazimierz

  2015-03-01

  The aim of the article [1] was to discuss the application of steel-concrete composite structures in bridge engineering in the aspect of structural design, analysis and execution. It was pointed out that the concept of steel-concrete structural composition is far from exhausted and new solutions interesting from the engineering, scientific and aesthetic points of view of are constantly emerging. These latest trends are presented against the background of the solutions executed in Poland and abroad. Particular attention is focused on structures of double composition and steel-concrete structures. Concrete filled steel tubular (CFST) structures are highlighted. W artykule [1] omówiono problemy konstrukcyjne, obliczeniowe i realizacyjne, związane z zastosowaniem konstrukcji zespolonych stal-beton w mostownictwie. Wskazano tam, że idea konstrukcyjnego zespolenia stali z betonem jest jeszcze daleka do wyczerpania i że wciąż pojawiają się nowe rozwiązania interesujące z inżynierskiego, naukowego i estetycznego punktu widzenia. W artykule niniejszym pokazano te nowoczesne trendy na tle rozwiązań zrealizowanych w Polsce i na świecie. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcjom podwójnie zespolonym oraz konstrukcjom stalowobetonowym. Wyeksponowano tu szczególnie konstrukcje z rur stalowych wypełnionych betonem, typu CFST. Dają one nadzieję na ich szersze zastosowanie w warunkach polskich.

 20. Sprememba političnega vedenja v obdobju
 volilne kampanje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meta Novak

  2015-01-01

  Full Text Available volilna kampanja je posebne vrste informacijska kampanja. kandidati na volitvah imajo v tem času priložnost, da volivcem sporočijo informacije o sebi, svojih stališčih in programih. Hkrati imajo volivci priložnost pridobiti informacije, potrebne za oddajo premišljenega glasu. zanimalo nas je, ali je ob teh posebnih značilnostih obdobja kampanje možno opaziti kakršnekoli spremembe pri političnem vedenju anketirancev. Pri tem smo opazovali zelo ozko področje političnega vedenja v smeri politične aktiva- cije. Z uporabo zbranih podatkov v raziskavi Politbarometer od leta 1996 do leta 2013 smo opazili, da se v obdobjih kampanje poveča delež anketirancev, ki se opredelijo pri nedeljskem vprašanju kot tudi pri orientacijskem vprašanju »levo–desno«, in to tako v obdobju državnozborskih kot v obdobju predsedniških volilnih kampanj.

 1. Izobraževanje odraslih in diskurzi o državljanstvu: Ekonomski in politični diskurz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ian Martin

  1999-12-01

  Full Text Available Kljub zelo razsežni viziji, na primer v Delorsovem poročilu iz leta 1996 Učenje: zaklad v sebi (Delors, 1996 in Fryerjevem poročilu Učenje za enaindvajseto stoletje (Fryer, 1997, so razprave o državljanstvu, ki diskretno obveščajo tudi politično sfero o vseživljenjskem učenju, zasnovane preozko in preveč poenostavljeno, da bi jim uspelo zaobjeti pojem aktivnega državljanstva. Ekonomija "thatcherizma" (zaradi katere še Marxa doživljamo pozitivno ostaja v Veliki Britaniji nesporna- a tudi precej neopažena. Postala je nekakšna vodilna usmeritev v tem pogledu, da jo doživljamo kot izraz razumnosti oziroma zdravega razuma: delujemo znotraj "diskurzivnih plašnic" in se pri tem vse manj zavedamo, kako nam te zmanjšujejo sposobnost izražanja našega potenciala in odkrivanja možnosti pri delu. Končno smo pri tem, da previdno taktiziramo z lastnimi pogledi in stališči.

 2. Osebnostni razvoi in učenie odraslih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danijela Brečko

  1995-12-01

  Full Text Available Zdravo osebnost označuje napredujoč in razmeroma nepretrgan proces osebnostne rasti, ki traja vse življenje. Pri osebnostnem razvoju ima učenje zelo pomembno vlogo. Vse informacije, ki smo si jih v življenju pridobili in vgradili v svojo kognitivno shemo, namreč vplivajo na naša stališča, nazore, vrednote in povzročijo spremembe našega vedenja, ki so nujno potrebne, da se lahko prilagajamo zahtevam realnosti. Vsako učenje veča naš prag sprejemanja negotovosti, ki jo vsaka sprememba nosi s seboj, in nam tako pomaga vzpostavljati ravnotežje med resničnostjo življenja in predstavami, ki jih imamo o življenju sami. Posameznik, čigar slika o sebi ne vključuje razvojno-dinamične komponente, sčasoma postane nedojemljiv za spremembe, kar pomeni, da ostane na določeni stopnji osebnostnega razvoja.

 3. Mehanizam djelovanja, biosinteza i identifikacija beta-laktamskih antimikrobnih lijekova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Sedak

  2011-01-01

  Full Text Available Antimikrobni lijekovi su kemoterapeutici koji imaju široku primjenu u humanoj, veterinarskoj i stočarskoj praksi. Beta-laktamski su najraširenija skupina antimikrobnih lijekova koja se zbog vrlo snažnog antimikrobnog djelovanja i vrlo niske toksičnosti najčešće koristi u humanoj i veterinarskoj medicini u liječenju bakterijskih infekcija. Dijele se u skupine penicilina, cefalosporina i monobaktama. Penicilini se dobivaju iz filtrata kulture plijesni Penicillium notatum i Penicillium chrysogenum, a cefalosporini iz filtrata kulture aktinomiceta (Cephalosporium acremonium. Istraživanja su omogućila otkrića aktivne skupine, 6-amino-penicilanske kiseline čijim je izdvajanjem omogućena proizvodnja polusintetskih penicilina koji su nadišli ograničenja prirodnog penicilina G. Fizikalno-kemijska svojstva beta-laktama mogu se mijenjati supstitucijom vodika u karboksilnoj skupini penicilina, odnosno modifikacijom bočnog lanca cefalosporina. Time se povećala otpornost na djelovanje β-laktamaza i proširen spektar djelovanja. Beta-laktami u terapijskim koncentracijama djeluju baktericidno inhibirajući sintezu stanične stijenke bakterija. Penicilini su važni za antibakterijsku kemoterapiju, često u kombinaciji s drugim antimikrobnim lijekovima. Cefalosporini se primjenjuju kao zamjena za peniciline u liječenju infekcija uzrokovanih gram-negativnim bakterijama te u profilaksi pri kirurškim zahvatima. Primjena beta-laktama u životinja koje se koriste kao hrana može dovesti do ostataka tih lijekova u mesu i mesnim prerađevinama, te mlijeku i jajima. Unošenje antimikrobnih lijekova u ljudski organizam hranom, osobito je opasno zbog njihove direktne toksičnosti odnosno kancerogenosti, utjecaja na sastav crijevne mikroflore, mogućih alergijskih reakcija, te pojave otpornosti pojedinih patogenih mikroorganizama, te je njihovo određivanje nužno. Obzirom da se puno koriste u tretmanu mastitisa najčešće su utvrđeni antimikrobni

 4. Curious Cases of the Enzymes / Neobiča Istorija Enzima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulusu Nuriye Nuray

  2015-07-01

  Full Text Available : Život oko nas uglavnom se zasniva na biološkoj katalizi, pa bi se čak, u nekakvoj neromantičnoj priči, život mogao opisati kao niz hemijskih reakcija koje regulišu glavni principi termodinamike. U davnoj prošlosti, ku­canje srca bilo je znak dobrog zdravlja, međutim, za mene, najvažniju ulogu ima upravo prisustvo enzima... Mada ne obraćamo često pažnju na to, istorija enzimologije stara je koliko i sam ljudski rod i seže daleko u prošlost. CVaj rad posvećen je baš tim počecima u ovoj veoma zanimljivoj nauci, koja je u prošlosti ostavila traga na našim životima i koja će u budućnosti učiniti da život bude mnogo pro­duktivniji za čovečanstvo. Između čoveka i enzima postojao je oduvek jedan delikatan, suštinski važan odnos. Suočen s nepoznatom i neprijateljski nastrojenom prirodom punom grabljivaca, preistorijski čovek rano je otkrio lekovita svojstva biljaka, i to metodom probe i greške. Štaviše, slučajno su otkriveni inhibitori enzima, čime je, grubo rečeno, još tada otvorena nova oblast istraživanja. Oi biljni derivati koji su imali ulogu inhibitora enzima pomagali su preistorijskom čoveku u njegovoj borbi da opstane i zaštiti se od grabljiva­ca; prilikom lova i ribolova... Kasnije kroz istoriju, sa nepro- menjenom svrhom opstanka i poboljšanja kvaliteta života, enzimologija je iz korena transformisana, a metodologiju »probe i greške« iz praistorije zamenile su racionalne naučne teorije.

 5. On the Influence of Fracture Criterion on Perforation of High-Strength Steel Plates Subjected to Armour Piercing Projectile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tria Djalel Eddine

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia numeryczne badania wpływu kryterium pekania materiału na perforacje płyt ze stali pancernej 30PM pociskiem przeciwpancernym 7,6251 mm. Dokonano oceny czterech modeli pekania materiałów plastycznych w celu wyboru najbardziej odpowiedniego z nich. W artykule wykorzystano zmodyfikowany model konstytutywny Johnsona-Cooka (MJC sprzezony z jednym czterech kryteriów pekania: kryterium MJC, kryterium Cockrofta-Lathama (CL, kryterium maksymalnego naprezenia stycznego i kryterium stałego granicznego odkształcenia. Zastosowano trójwymiarowy algorytm w opisie Lagrange’a, zawierajacy zarówno skonczone elementy jak i czastki, z automatyczna konwersja zniekształconych elementów w bezsiatkowe czastki. Wyniki symulacji numerycznej oceniono na postawie porównania z wynikami doswiadczen. Model pekania MJC, sformułowany w przestrzeni trójosiowosci naprezenia i równowaznego odkształcenia plastycznego, pozwolił przewidziec realistycznie obraz pekania materiału i wartosci predkosci resztkowych pocisków. Jednakze wyniki badan wykazały, ze równiez jednoparametrowy model CL, dla którego kalibracji wystarczy jeden prosty test materiałowy, daje porównywalne wyniki z kryterium MJC. Stwierdzono, ze kryterium maksymalnego naprezenia stycznego niepoprawnie opisuje proces tworzenia sie korka. Równiez kryterium stałej wartosci odkształcenia granicznego nie moze byc uzyte do scharakteryzowania procesu niszczenia materiału.

 6. FDM 3D Printing Technology in Manufacturing Composite Elements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dudek P.

  2013-12-01

  Full Text Available W ostatnich latach technologia FDM (Fused Deposition Modelling stała się jedną z najszerzej i najczęściej stosowanych metod szybkiego prototypowania, stosowanych w różnych aplikacjach. Jest to metoda oparta na osadzaniu topionego włók- na materiału na opuszczanej platformie, oferującej możliwość opracowywania i wprowadzania nowych materiałów, również kompozytowych. Materiałem najczęściej stosowanym w tej technologii jest ABS. jak również PC. PLA. PPSF. ULTEM9085 oraz ich mieszanki. W ostatnich latach pojawiły się prace nad możliwością zastosowania również mieszanek ABS - proszki stali, aluminium czy też np. pyłu drewnianego. Niestety większość nowoczesnych komercyjnych systemów jest zamkniętych, blokujących możliwość zastosowania innych materiałów niż producenta. Z tego powodu, w Katedrze Systemów Wytwarzania AGH, została zakupiona drukarka przestrzenna z podawaniem materiału z zasobników szpulowych, co umożliwia zastosowanie również innych materiałów. Dodatkowo, w ramach prac KSW, został opracowany system wytwarzania materiału wsadowego dla drukarki oraz rozpoczęto prace nad wytworzeniem nowych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem ceramiki.

 7. Zastosowanie frakcji pylistych pochodzących z mechanicznego przerobu zgarów aluminiowych do produkcji żużli syntetycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Czech

  2012-12-01

  Full Text Available Zgary aluminiowe należy traktować nie tylko jako odpad ekologicznie niebezpieczny, lecz również jako surowiec, który w swoimskładzie zawiera 30-70% możliwego do odzysku aluminium metalicznego oraz tlenki. Zgary, po ich wstępnej przeróbce, poddawane sąprocesom mechanicznym w celu wyodrębnienia poszczególnych frakcji. Mechaniczny przerób zgarów polega na rozdrobnieniui rozdzieleniu tego odpadu na frakcję grubo i drobno ziarnistą. Frakcja gruboziarnista zawiera znaczną ilość metalicznego aluminium.Frakcje drobnoziarniste zawierają niewielkie ilości aluminium metalicznego i stanowią problem dla firm zajmujących się przeróbkązgarów. Jedną z firm w Polsce, która zajmuje się kompleksowym przerobem zgarów aluminiowych jest firma HERMEX. Część tychdrobnoziarnistych frakcji wykorzystywana jest do produkcji granulowanego żużla syntetycznego o właściwościach silnie upłynniających i odtleniających, stosowanego w procesach rafinacji i w metalurgii wtórnej stali. Przy rosnącej produkcji aluminium wtórnego wzrasta również ilość tego rodzaju odpadów, dlatego poszukuje się nowych technologii, które umożliwią w pełni wykorzystanie i zagospodarowanie tych drobnoziarnistych odpadów.

 8. Synthesis, Microstructure and the Crystalline Structure of the Barium Titanate Ceramics Doped with Lanthanum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wodecka-Duś B.

  2013-12-01

  Full Text Available W prezentowanej pracy przeprowadzono badania ceramiki BaTiO3 i Ba1-xLąxTi1-x/4O3 (BLT dla koncentracji z prze- działu 0,001< x <0,004 (0,l-0,4mol.% La. Ceramikę BLT wytworzono z mieszaniny prostych tlenków La203, TiOi i BaCOj (wszystkie o czystości 99,9+%, Aldrich Chemical Co. Proszki ceramiczne otrzymano metodą konwencjonalną w stanie stałym (metodą MOM i poddano badaniu mikrostruktury i struktury krystalicznej. Mieszaniny proszków poddano analizie termicznej. Wyniki analizy termicznej określiły optymalną temperaturę syntezy oraz procesy zachodzące podczas ogrzewania proszków. Następnie proszki formowano w dyski pod ciśnieniem 300MPa w matrycach ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm. Syntezę przeprowadzono w Ts =950°C t =2godz. Ostatnim krokiem technologii było bezciśnieniowe spiekanie metodą swobodnego spiekania w T = 1350^ przez / =2 godziny. Morfologię otrzymanego materiału ceramicznego obserwowano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Ceramikę BLT badano również pod względem składu chemicznego metodą EDS. Analizę strukturalną przeprowadzono metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Badania mikrostruktury i struktury krystalicznej ceramiki przeprowadzono w temperaturze pokojowej. Badania EDS potwierdziły zachowanie stechiometrii otrzymanych próbek według wzoru chemicznego. Rentgenowska analiza dyfrakcyjna potwierdziły wytworzenie pożądanej struktury krystalicznej zarówno czystej ceramiki BaTiOj jak i z domieszką Lau. Otrzymana ceramika wykazuje strukturę typu perowskitu A BO? o symetrii tetragonalnej P4 mm. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia La3* w BaTiOj następuje zmniejszenie wielkości ziam krystalicznych, zmniejszenie średniego wymiaru krystalitów, zmniejszenie objętości komórki elementarnej oraz wzrost obliczonej rentgenowskiej gęstości.

 9. „В името на Кирил и Методий“. Кирило-методиевската идея и социалистическата пропаганда

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Десислава [Desislava] Найденова [Naĭdenova

  2017-10-01

  Full Text Available “In the name of Cyril and Methodius”: The Cyrillo-Methodian idea and the socialist propaganda The paper aims to describe and analyze the dynamics of transformation undergone by the symbolism of the Cyrillo-Methodian oeuvre in the socialist propaganda in Bulgaria. The work and lives of the two saints represent the different national paradigms and state priorities before and after 1944. In the years from 1878 to 1944, St. Cyril and Methodius became a symbol of Bulgarian national identity. They were used in political propaganda to justify the Bulgarian territorial claims in the Balkans in an attempt to achieve the national ideal. On the contrary, after the socialist propaganda during the years of World War II, the Cyrillo-Methodian work became a symbol of Slavic unity and solidarity with the Soviet Union. The idea of Cyril and Methodius as a symbol of internationalism and fraternal unity of the Slavic peoples was developed by socialist propaganda in the years after 1944 and has in fact dominated the scientific interpretations of their work from that time on. The paper is based on unpublished communist addresses from the feast of St. Cyril and Methodius in 1942 and 1943 and other documents from the Central State Archives in Sofia and the Scientific Archives of the Bulgarian Academy of Sciences.   „W imię Cyryla i Metodego”. Idea cyrylometodejska i propaganda socjalistyczna Celem artykułu są opis i analiza dynamiki transformacji symboliki misji cyrylometodejskiego w propagandzie socjalistycznej w Bułgarii. Dzieło i życie śś. Cyryla i Metodego wpisują się w różne paradygmaty narodowe i priorytety państwowe przed i po roku 1944. W okresie od 1878 do 1944 roku stali się oni symbolem bułgarskiej tożsamości narodowej. Ich figury są używane w propagandzie politycznej, aby uzasadnić bułgarskie pretensje terytorialne na Bałkanach w dążeniu do osiągniecia narodowego ideału. Natomiast w wyniku propagandy socjalistycznej w

 10. Niebiali, niemężczyźni i inni nieprawdziwi obywatele. O reprodukcji społecznych nierówności w książce Karen Brodkin „How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pasieka

  2014-06-01

  Full Text Available Non-whites, non-males and other non-genuine citizens. The reproduction of social inequalities as seen in Karen Brodkin’s 'How Jews Became White Folks and What That Says about America' The article offers a review of Karen Brodkin’s How Jews Became White Folks and What That Says about America. Brodkin analyses the social and political transformations in America and puts the analysis in the context of her own autobiography. The first issue that Brodkin investigates are the processes that led to the change in the social status of Jews and other immigrants from Eastern and Southern Europe in the 20th century. Second, Brodkin tries to understand her own origins, as well as different life styles and ways of perceiving the Jewish identity present in her family. Beside the analysis itself, Brodkin also offers many interesting remarks on the construction of racial and ethnic categories, discrimination, and the interactions between the ethnic, class and gender aspects of one’s identity.   Niebiali, niemężczyźni i inni nieprawdziwi obywatele. O reprodukcji społecznych nierówności w książce Karen Brodkin „How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America” Artykuł ten stanowi recenzję książki amerykańskiej antropolożki Karen Brodkin, zatytułowanej How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America (‘Jak Żydzi stali się białymi i co mówi to o zjawisku rasy w Ameryce’, która łączy analizę przemian społeczno-politycznych w Stanach Zjednoczonych z autobiograficznym studium własnych doświadczeń autorki. Tym samym Brodkin podejmuje dwa zasadnicze problemy. Pierwszym z nich jest próba zrozumienia procesów, które doprowadziły do zmiany statusu społecznego Żydów oraz innych imigrantów ze wschodniej i południowej Europy w dwudziestowiecznej Ameryce. Drugą analizowaną kwestią jest próba zrozumienia przez autorkę jej własnego pochodzenia, sytuacji rodzinnej, obowiązujących w

 11. Sport jako perspektivní potenciál rozvoje zaměstnanosti v EU [Sport as a prospective potentional for employment in the EU states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomáš Dohnal

  2008-03-01

  Full Text Available Zaměstnanost a ekonomický růst jsou dvěma nejdůležitějšími cíli, sledovanými v rámci Lisabonské strategie, pomocí níž by se z Evropy v dalších letech měl stát celosvětově nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomický region. Vlády jednotlivých zemí doposud plně nerozpoznaly prorůstový a zaměstnanostní potenciál, který skrývají dopady sportu a průmyslu volného času. Jejich vyhodnocení je velmi složité a přesto, že byly mnohé analýzy ve vyspělých zemích světa publikovány, jejich praktické využití je teprve na počátku. Prostřednictvím vybraných oblastí jsou dokumentovány případové studie potenciálního rozvoje zaměstnanosti iniciované rozvojem sportu. Možný vliv na potenciál zaměstnanosti a uplatnění na trhu práce se také staly jedním z významných faktorů tvorby nových curricul oboru rekreologie, které jsou zpracovávány v souvislosti s projektem Evropských sociálních fondů. [Employment and economic growth are monitored as two of the most important goals within the Lisbon strategy, which should make Europe the world's most dynamic and competitive region in the coming years. Governments of member states have not yet fully recognized the growth and employment potential of sport and leisure time industry. The valuation is very complicated and even though some analyses were already published in developed countries, the practical use is at the beginning. Case studies prove potential growth of employment in selected fields initiated by development of sport and leisure time industry. These fields include tourism, production and selling of sport equipment, services (physical condition, sport events, professional sport, media etc. The Czech Republic has an employment in sport of 0,3% which is just and average within the EU. Europe will need around 800 000 to 1 million professional experts for sport and leisure time. Considering this, all related fields of

 12. The Language Teacher’s Role in the Age of the Internet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nagisa MORITOKI

  2011-09-01

  žja študentom japonskega jezika. Najprej si ogledamo rezultate splošnega vprašalnika o sedanjem položaju učenja japonskega jezika v Sloveniji in identificiramo prednosti in slabosti uporabe medmrežja pri učenju jezika. Slabosti medmrežja, ki povzročajo težave učencem, so pravzaprav težave, s katerimi se soočimo tudi mi v vsakodnevni komunikaciji. Zato kot učitelj predlagam strategijo naslednjih treh postopkov, s katerimi laže in bolj spretno vodimo učence: prvič, pustimo prostor za učenčevo zanimanje, ki ga lahko spodbuja k raziskovanju širšega in globljega sveta okoli sebe; drugič, naj učenec skuša rekonstruirati svoj svet; in tretjič, pustimo učenca k samoizražanju in pri tem mu pomagajmo, da pravilno razvije svoje komunikacijske spretnosti, da se ga razume. Takšna je učiteljeva vloga za medsebojno sporazumevanje na osnovi posameznega stališča in pogleda na svet. Takšno razmišljanje je aktualno tudi v pedagogiki japonskega jezika, ko učenec išče jezikovne spretnosti ne le za praktične namene. Dodatno predlagam, da bodimo pozorni na ideologijo Skupnega evropskega okvirja referenc (CEFR, ki z omenjeno strategijo skuša doseči ‘ekspertizo o odnosih z Drugim’ (Zarate et al., 2004, str. 11.

 13. K tematski številki »O knjigi«

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Vogrinčič Č.

  2010-12-01

  Z željo »zagrabiti« knjigo v vseh njenih razsežnostih in jo predstaviti tako z literarnega kot materialnega vidika, smo skušali privabiti razmišljanja, ki bi knjigo predstavila skozi »rabe in prakse« in s stališča različnih razmerij in vlog, v katere vstopa, ter tako ovrednotiti njeno večplastno pojavnost.Knjiga je namreč tako čtivo kot predmet, je nosilec zgodbe – vhod v povsem novi svet, zvočna mojstrovina, pa tudi čudovit estetski objekt, tržni artikel, orodje in orožje, likovni motiv, simbol, umetniški eksponat. Čeprav ključna, branje tako nikakor ni edina in tudi nikoli povsem avtonomna oblika »rabe« knjig, saj ga vselej prežema (mu predhaja, sledí ali z njim soobstaja cela vrsta navezanih protokolov (posedovanje, nabava, izposoja, podarjanje, zbiranje, podčrtovanje ..., kamor se vtisne sled uporabnikov. Takšen zastavek je spodbudil prispevke, da so izza zgodbeno-besedilne dimenzije pokukali tudi v druge bivanjske razsežnosti knjige. Kljub takemu izhodišču, ki dialog s tekstom razume kot le eno od oblik druženja s knjigo, in dejstvu, da živimo v času, ko se na trgu dnevno pojavljajo različni nosilci knjižnih vsebin, je nabor uredništvo prispelih prispevkov pričakovano potrdil prevladujoče razumevanje knjige kot predvsem literature v obliki klasičnega kodeksa. A niz objavljenih člankov je vendarle pester. Na začetek smo postavili kratek filozofski premislek, v katerem Nadežda Čačinovič obdela znamenito Mallarméjevo metaforo knjige kot odmeva vsega doživetega in na ta način simbolno zaobjame tudi vse sledeče prispevke, ki sicer vsak zase osvetljujejo partikularne zgodbe o knjigi. Temu sledijo trije članki, ki se knjige lotevajo primarno kot literarnega motiva, četudi z opazno prisotnostjo njene predmetne pojavnosti. Kristian Donko obravnava figuro bralca v pretežno nemški literaturi 19. stoletja, Irena Prosenc Šegula analizira vsepovsodnost knjig v delih Prima Levija; članek Johanna Lughoferja pa se

 14. Imigranci w Hiszpanii w dobie kryzysu. Reakcje hiszpańskiej opinii publicznej i prasy w okresie 2008-2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Golemo

  2014-12-01

  ycia społecznego. Bywają motorem przemian zarówno w sensie obiektywnym, co pokazuję „twarde” dane (wpływ na rynek prac i strukturę zatrudnienia,  system edukacji, czy kierunek polityki społecznej, jak i w wymiarze bardziej subiektywnym, dotyczącym społecznych wyobrażeń, oczekiwań, niepokojów (przemiany stylu życia, mentalności, dynamika tolerancji vs. zamknięcia kulturowego, poczucie nowych zagrożeń w społeczeństwie przyjmującym etc.. W ostatnich latach tematem przewodnim debaty społeczno-ekonomicznej, ale także kulturowej,  stał się postępujący kryzys dotykający zachodnie społeczeństwa. Hiszpania to jeden z tych krajów, w których ten impas przyjął szczególnie wyrazistą formę. Świadczyły o tym m.in. zawirowania na wewnętrznej scenie politycznej (przyspieszone wybory parlamentarne w 2011 r., czy powstające ruchy społeczne walczące o poprawę warunków życia: Indignados. Imigranci stali się ważnymi uczestnikami wydarzeń i przemian społecznych zachodzących w dobie recesji i konfliktów. Celem artykułu będzie próba przedstawienia sytuacji społeczności imigranckich w Hiszpanii w latach 2008-2011, w odwołaniu do raportów statystycznych i sondaży opinii publicznej w Hiszpanii  oraz wybranych komentarzy hiszpańskiej prasy.

 15. Olympijské hry jako kulturní událost The Olympic Games as a cultural event

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvezdan Savić

  2007-02-01

  Full Text Available Olympijské hry se staly událostí zahrnující mnoho sportů, která zaměstnává nejen sportovce z různých zemí, ale také milióny diváků z celého světa. Z hlediska veřejného zájmu tedy převyšují jakoukoliv jinou sportovní nebo kulturní událost. Z iniciativy několika málo zemí a malého počtu sportovců se vyvinul historický fenomén dnešní civilizace, odehrávající se na určeném místě, s vlastními soutěžícími, nabídkou a pravidly. Olympijské hry vyjadřují ideologii různých národů na jediném místě, ideologii náboženství, zvyků, tradic, jazyků nebo obecně kultur. Probíhá při nich masová komunikace mezi soutěžícími a zbytkem celého světa. Sociální, vědecký, sportovně-technický a politický vývoj otevřel sportu jako sociálně-kulturnímu jevu široké obzory a sport se stal obecně prospěšným. Olympijských her se dnes účastní více než sto devadesát zemí. Sportovci a rozhodčí pocházejí z různých sociálních prostředí, což bylo v době, ve které hry vznikly, něco nepředstavitelného. Přesto je sociální komunikace mezi mladými lidmi celého světa v rámci této grandiózní události významným prvkem dnešních olympijských her. Můžeme při nich sledovat mistrovské sportovní výkony i setkávání mladých lidí bez ohledu na ideologii, rasu a náboženství. Právě to činí hry mimořádně krásnými a významnými. Autoři výzkumu se snažili podat podrobnější vysvětlení důležitých kulturních aspektů olympijských her a ukázat jejich sociální kontext. The Olympic Games have become a multi sport event, which entertains not only athletes from different countries, but a world wide audience numbering millions. They therefore exceed any other sports or cultural event when it comes to matters of public interest. Deriving from the initiative of a few countries and a small number of athletes, a historically significant phenomenon

 16. Elektivní chirurgické zvyšování výkonu u atletů: Měli bychom se mu bránit? Elective performance enhancement surgery for athletes: Should it be resisted?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Hamilton

  2006-02-01

  Full Text Available Následující článek popisuje některé chirurgické zákroky, které se používají za účelem zvyšování sportovního výkonu, a přináší diskusi o některých možných zákrocích, které by mohly být pro tyto účely používány v budoucnosti. U mnoha atletů ve sportovních odvětvích, ve kterých je zásadním předpokladem úspěchu zrak, se provádějí elektivní oční chirurgické zákroky. Vyvstává tím etická otázka, zda je morálně přijatelné provádět zákroky za účelem rozvoje schopností, které přesahují normu, jako je například přesnost zraku 20/10. Nezbytná jsou kritéria pro stanovení morálnosti těchto zákroků, zvláště pak pokud je chirurgický zákrok volitelný, který není motivován terapeutickými potřebami, nýbrž snahou zvýšit výkon a vytvořit schopnosti přesahující normu. Jednou věcí je podstoupit korektivní chirurgický zákrok pro vlastní pohodlí nebo za účelem zpomalení postupu zhoršování, naprosto jinou věcí je pak tento zákrok za účelem dosažení dokonalého zraku jako je 20/10. Přijmeme-li tento spíše neškodný oční chirurgický zákrok a uvážíme-li pokroky v oblasti minimálně invazivních chirurgických metod, přísná opatření proti používání steroidů a stále rostoucí finanční impulsy pro sportovce, je pouze otázkou času, kdy už půjde o to, aby sportovci podstupovali elektivní chirurgické zákroky za tím účelem, aby se stali většími, silnějšími nebo rychlejšími. Elektivní chirurgie se v oblasti zvyšování výkonu rozšíří. Vyvstává tím množství morálních problémů, a proto musíme seriózně začít hledat kritéria, pomocí nichž bude možno morálnost tohoto typu elektivní chirurgie posuzovat, a povzbuzovat sportovní instituce, aby proaktivně vytvářely příslušné strategie. Konečně je zde diskuse o tom, zda lze řešení hledat v transhumanismu, v pragmatickém přístupu nebo v

 17. Electrodeposition, characterization and corrosion investigations of galvanic tin-zinc layers from pyrophosphate baths / Электрохимические осаждения, классификация и испытания коррозии покрытия на основе цинка и олова, образованной на поверхности пирофосфатной ванны / Elektrohemijsko taloženje, karakterizacija i ispitivanja korozije slojeva na bazi cinka i kalaja nastalih taloženjem iz pirofosfatnih kupatila

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena D. Stopić

  2016-07-01

  galvanskom zaštitom od cinka. Prevlake na bazi kalaja i cinka prvobitno su korišćene za šasije električnih i elektronskih aparatura ili za kritične delove i kočione sisteme. U ovom radu legure na bazi kalaja i cinka uspešno su proizvedene iz baznih pirofosfatnihkupatila. Proces izdvajanja metala daje kompaktan i finozrnasti deposit. Željeni odnosi cinka i kalaja u nanesenoj leguri odredjeni su od sastava kupatila i operacionih parametara tokom izdvajanja slojeva. Sistem od tri elektrode korišćen je za elektrohemijska istraživanja. Mehanizam elektrohemijskog taloženja Sn-Zn sloja ispitivan je linearnom i cikličnom voltametrijom. Parametri korozije, uključujući zavisnosti potencija-vreme, korozivni potencijal i gustinu struje korozije elektrohemijski taložene kalaj-cink legure različitih sastava izvođeni su u rastvoru koji sadrži 3% NaCl. Korozívna otpornost zavisi od sastava izdvojenog sloja, a sloj koji sadrži Sn-28 Zn pokazao je najbolja antikorozivna svojstva.

 18. Националните митови во современа Европа и негирањето на македонскиот идентитеm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Наде [Nade] Проева [Proeva

  2015-08-01

  term is antique-mania has been revived and upgraded. A number of pseudo-historians with various professional backgrounds, such as journalists, politicians, writers, physicians, and even university professors, has involved in this endeavor. To make things worse, even some historians and archaeologists may be seen in this group, with a mission to defend the right to the name and identity. The societal climate has been politicized to such a degree that not only the neighbours, but even EU has been caught in the vicious circle of competing and mutually exclusive national myths. The Union obviously insists on the philhellenic myth i.e. on the alleged Hellenic roots of the European culture as such.   Mity narodowe współczesnej Europy i negowanie tożsamości macedońskiej Niepodległość Republiki Macedonii - państwa, które w 1991 roku drogą pokojową odłączyło się od struktur Jugosławii - wywołała ostre spory z jej sąsiadami. Pierwszy wywołał jej połu­dniowy sąsiad, negując jej nazwę, pozostali sąsiedzi podważali natomiast jej język, tożsamość i prawo do części terytorium. Najgłośniejszy i najbardziej skuteczny w tych działaniach okazał się sąsiad południowy, który otrzymał wsparcie demokracji europejskich, przyczyniając się do tego, że Europejczycy stali się de facto współodpowiedzialni za szantażowanie RM w celu zmiany jej konstytucyjnej nazwy. W oparciu o Deklarację Lizbońską z 1992 roku Rada Europy uwarunkowała uznanie Republiki Macedonii tylko wtedy, gdy z konstytucyjnej nazwy państwa usunięte zostanie słowo Macedonia. Niespotykanym dotąd precedensem w historii ONZ stało się przyjęcie nowego państwa do jej struktur pod nazwą „Była Jugosłowiańska Republika Macedonii”, skróconej do uwłaczającego akronimu FYROM. W artykule podjęto kwestię dotyczącą nacisków ze strony NATO i UE wobec tzw. problemu nazwy a także mitów narodowych, którymi usprawiedliwia się tę politykę oraz stosunku demokracji

 19. Ratio changes of selected components of body composition after lymphatic massage [Změny poměrů vybraných složek tělesného složení po lymfatické masáži

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarmila Riegerová

  2009-12-01

  šetření jsme realizovali ráno před zahájením výuky a před koncem výukového dne, mezi prvním a druhým vyšetřením uplynula časová pauza 8 hodin. Vyšetřili jsme 30 žen, nízká četnost a profesní selekce probandek podtrhují sondážní charakter výzkumu. V předložené pilotní studii jsme sledovali vliv lymfatické masáže na vybrané složky složení těla a stabilitu vyšetření. Získaná data jsme zpracovali souhrnně a vzhledem k věkovému rozpětí i po decéniích programem Statistica 8, diference jsme testovali párovým t-testem. Věcná významnost byla posuzována pomocí koeficientu (Cramer’s phi. Potvrzujeme pozitivní intervenci lymfatické masáže na intersticium a buněčné prostředí těla. U souboru se projevila signifikance (p < 0,05 rozdílů v malém nárůstu hmotnosti, BMI a tukového podílu, což bylo zřejmě podmíněno zvýšeným přísunem tekutin a krátkou dobou pro její utilizaci. S tím souvisí i signifikantní snížení průměrných hodnot TBW (p = 0,042; phi = 0,0, úbytek ICW i ECW a snížení hodnot směrodatných odchylek u všech složek tělesné vody. Stejný trend přírůstků a úbytků sledovaných veličin se projevil i při rozdělení na subsoubory podle věku. Hodnoty viscerálního tuku narůstaly s věkem, průměrné hodnoty váhového množství celkových minerálů a kostních minerálů neprojevily ve věkové řadě výraznější sestupný trend. Hodnoty indexů Edema 1 byly ve svém průměru nižší (optimalizované než dolní hranice standardního rozpětí. Po lymfatické masáži horních končetin se pro jevilo signifikantní snížení indexu Edema 2 (p = 0,021; phi = 0,1 pro masírovanou oblast. Projevilo se také snížení a vyrovnání hodnot směrodatných odchylek. Test věcné významnosti potvrdil účinek malé a střední úrovně u indexu Edema 1 a Edema 2 pro pravou horní končetinu, pro levou horní končetinu pouze efekt malého účinku. Naše v

 20. Mechanical properties and the microstructure of the plasma-sprayed ZrO2Y2O3 / ZrO2Y2O3CoNiCrAlY / CoNiCrAlY coating / Механические характеристики и микроструктура покрытий ZrO2Y2O3 / ZrO2Y2O3CoNiCrAlY / CoNiCrAlY, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Mehaničke osobine i mikrostruktura plazma naprskane prevlake ZrO2Y2O3 / ZrO2Y2O3CoNiCrAIY/ CoNiCrAIY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-01-01

  спределены. Анализ механических характеристик покрытия проведен на основании испытаний микротвердости методом HV0.3 и прочности соединений методом растяжения. Значения микротвердости ZrO28mas%Y2O3 покрытия соответствуют требованиям, так же как и прочность связи покрытий. / Keramika ZrO2, stabilizovana sa Y2O3, ima superiorna i odlična fizička svojstva u poređenju sa drugim savremenim keramičkim materijalima. Zbog visoke biokompatibilnosti ona u sistemu ZrO2-Y2O3 ima široku primenu kao biomaterijal u ortopedskoj hirurgiji. Keramika ZrO2-Y2O3 najčešće se primenjuje za izradu glava kuka, proteza kolena, privremenih držača itd. ZrO2 je u kliničkoj upotrebi kao ukupna zamena kuka (THR, u zglobu veštačkih kolena, ali se koristi za primenu i razvoj drugih medicinskih uređaja. Da bi se keramika ZrO2Y2O3(YSZ koristila na biomedicinskim substratima, neophodno je deponovati slojeve prevlake bez defekata. Radi depozicije keramičke prevlake ZrO28tež%Y2O3 sa najboljim strukturnim svojstvima, ispitan je sistem prevlaka ZrO2Y2O3/ZrO2Y2O3CoNiCrAlY/CoNiCrAlY. Zbog ekonomičnosti depozicija je izvršena na čeličnom supstratu uz primenu vezne prevlake CoNiCrAlY, što ne utiče na strukturu ifunkcionalnost keramičkog sloja ZrO2Y2O3. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije, a površina gornje keramičke prevlake ZrO28mas%Y2O3 metodom skening elektronske mikroskopije (SEM. Na osnovu dobijenih karakteristika utvrđeno je da sadržaj poroznosti u keramičkom sloju nije bio visok i da su mikropore ravnomerno raspoređene. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i zatezne čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Vrednosti mikrotvrdoće ZrO28mas%Y2O3 prevlake bile su zadovoljavajuće i

 1. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  to su CoAl2O3 i NiAl2O3 ili (Ni,Co(Al,Cr2O4 (Tang, et al., 2004, pp.228-233. Prevlake CoNiCrAlY u deponovanom stanju imaju visoku čvrstoću spoja od 55 - 62MPa (Material Product Data Sheet, 2011, DSMTS–0092.1, Sulzer Metco i mikrotvrdoću 558 ± 43 HV0.3 za prosečnu vrednost poroznosti od 4.2%. Pored dobrih mehaničkih karakteristika, prevlake imaju nizak koeficijent trenja od 0.85 - 0,9 i otporne su na habanje (Gudmundsson, Jacobson, 1988, pp.207-217. Po preporuci proizvođača praha radna temperatura prevlaka CoNiCrAlY je ≤ 1050°C (Material Product Data Sheet, 2011, DSMTS–0092.1, Sulzer Metco. U radu su predstavljeni rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja sprej odstojanja na niskom pritisku na mehanička svojstva i mikrostrukturu slojeva Co32Ni21Cr8Al0.5Y prevlake. Urađene su tri grupe uzoraka sa tri različita odstojanja plazma pištolja 270, 295 i 320mm. Prevlaka sa najboljim karakteristikama je testirana na oksidaciju u peći za termičku obradu bez zaštitne atmosfere na 1100°C u trajanju od 240 sati. Glavni cilj rada je bio da se homologuju slojevi Co32Ni21Cr8Al0.5Y prevlake i primene na vazduhoplovnim delovima izloženim kombinaciji visoko temperaturne oksidacije i vrele korozije. Analizirane su mikrostrukture i mehaničke karakteristike slojeva prevlaka na osnovu čega se odabrala prevlaka najboljeg kvaliteta i homologovali vakuum plazma sprej parametri. Materijali za ispitivanje i uzorci Za eksperiment se koristio prah firme Sulcer Metko (Sulzer Metco sa oznakom AMDRY 9951. Prah Co32Ni21Cr8Al0.5Y je razvijen za izradu prevlaka koje se koriste za zaštitu metalne osnove od visoko temperaturna oksidacije i vrele korozije na temperaturama t ≤ 1050°C (Material Product Data Sheet, 2011, DSMTS–0092.1, Sulzer Metco. Metalni prah proizveden je atomizacijom tečnog rastopa legure Co32Ni21Cr8Al0.5Y inertnim gasnom argonom. Raspon granulacije čestica praha koji se koristio u eksperimentu bio je od   5 - 37μm. Osnove na koje su deponovane