WorldWideScience

Sample records for suune mikroobikoloogia kroonilise

 1. Suuhygienistin käyttämät fluorilakat ja niiden vaikutus suun terveyteen

  OpenAIRE

  Korpiaho, Teija

  2015-01-01

  Karies on maailman yleisimpiä infektiotauteja ja aina kun se on mahdollista, kariesvaurioiden eteneminen tulee pysäyttää. Fluorin saanti on ensiarvoisen tärkeää karieksen ehkäisyssä, estetään sairauden syntyminen. Suun omahoidolla on keskeinen merkitys karieksen hallinnassa. Suun omahoitoon kuuluu pesu 2 kertaa vuorokaudessa fluorihammastahnaa käyttäen, mutta myös säännölliset suun terveystarkastukset. Suunhoidon ammattilaiset arvioivat kotihoidon riittävyyden ja vaikutukset, näkevät alk...

 2. Hoitohenkilökunta muistisairaan ikääntyneen suun hoitajana

  OpenAIRE

  Määttä, Johanna; Valtonen, Heidi

  2014-01-01

  Tulevaisuudessa ikääntyneiden sekä muistisairaiden määrä lisääntyy. Myös hampaallisten ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan. Suun terveydestä huolehtiminen osana kokonaisterveyttä on tärkeää, koska huono suun terveys vaikuttaa yleisterveyteen haitallisesti. Muistisairauksiin liittyy muistin huononemisen lisäksi kognitiivisia häiriöitä, kuten käytöshäiriöitä ja motoristen toimintojen heikentymistä. Kaikki tämä aiheuttaa haasteita palvelukodissa työskentelevälle hoitohenkilökunnalle ja vastuu mu...

 3. Lapsen suun terveyden edistäminen : Opas päivähoitohenkilökunnalle

  OpenAIRE

  Mäntylä, Virpi

  2012-01-01

  Lasten hampaiden reikiintyminen on Suomessa varsin yleistä. Olisi tärkeää, että lapsi oppisi suun omahoitoon liittyvät tavat mahdollisimman aikaisin, koska hampaiden reikiintyminen on epätodennäköisempää, jos hyvät hampaiden hoitotottumukset vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Vanhemmat ovat vastuussa hyvien terveystottumusten opettamisesta lapselle, mutta heidän tulee saada tukea muun muassa päivähoidon yksiköiltä. Päivähoidolla on merkittävä tehtävä lapsen terveellisten elintapojen ohjaajana...

 4. Raskauden vaikutukset suun terveyteen : Oppimateriaali raskaana olevien suun terveydestä Oulun Ammattikorkeakoulun kätilöopiskelijoille

  OpenAIRE

  Lesonen, Jemina; Pääkkönen, Pauliina

  2015-01-01

  Raskaus vaikuttaa suuhun usealla tavalla esimerkiksi estrogeenin ja progesteronin pitoisuuksien muutosten vuoksi. Raskausaikana sylki happamoituu ja sen puskurointikyky heikkenee, suu voi tuntua kuivalta ja mikrobien määrä suussa kasvaa. Esimerkiksi nämä tekijät yhdessä mahdollisen napostelun ja raskauspahoinvoinnin kanssa vaikuttavat raskaana olevan karies- ja eroosioriskiin. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa selkeä ja asiantuntijatietoon perustuva sähköinen o...

 5. Kohti parempaa tehohoitopotilaan suun terveyttä : suunhoito-opas teho-osaston hoidonantajille

  OpenAIRE

  Aarnio, Annemari; Knutar, Anni; Koivisto, Jenni; Marila, Iida; Neulaniemi, Sari; Palonen, Mirja; Pesonen, Tiina; Rajasuo, Anu; Rytkönen, Jenni; Saarela, Aino; Suokas, Sallamaari; Varrio, Annamari

  2011-01-01

  Opinnäytetyö on osa vuonna 2007 alkanutta "Työikäisen sydänpotilaan ja hänen perheensä sekä hoidonantajan ohjaaminen" -hanketta ja sen yhteistyökumppaneina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijat, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS), Operatiivinen tulosyksikkö sekä teho-osasto 20. Opinnäytetyön tarkoituksena on koota suunhoito-opas teho-osastoille ja toteuttaa koulutustilaisuus hoidonantajille. Tavoitteena on vahvistaa ja tukea teho-osastojen hoidonantaji...

 6. Krooniliste reumatoloogiliste haigete sotsiaalne toimetulek / Virve-Ines Laidmäe, Maire-Liis Hääl

  Index Scriptorium Estoniae

  Laidmäe, Virve-Ines, 1941-

  2007-01-01

  Krooniliste reumatoloogiliste haigete terviseseisundist, ravi kättesaadavusest ning toimetulekust haiguse ja igapäevaeluga. Uurimuse aluseks on rahvastikuküsitluse "Eesti 2003" ja küsitluse "Kroonilised reumatoloogilised haiged 2006" materjalid

 7. Suuhygienistiopiskelijoiden ja hammaslääketieteen opiskelijoiden välinen moniammatillinen yhteistyö Oulussa

  OpenAIRE

  Honkanen, Riikka

  2013-01-01

  Suun terveydenhuolto tulee lähivuosina kohtaamaan useita haasteita, joita ovat suun terveydenhuollon palvelujen tarpeen lisääntyminen, uusien suun terveydenhuoltoa koskevien lakien ja asetusten velvoittamien palvelujen toteuttaminen sekä hammaslääkärien saatavuus kasvukeskusten ulkopuolisille alueille. Tulevaisuuden haasteisiin pyritään vastaamaan työnjaon kehittämisellä ja eri ammattiryhmien välisen yhteistyön lisäämisellä. Koulutus on avainasemassa työelämän moniammatilliseen yhteistyöhön ...

 8. TEMPUS Joint European Project CD-JEP-25227-2004 "Health promotion and nurses' guidance skills" / Tiina Juhansoo, Mare Tupits, Riina Shor

  Index Scriptorium Estoniae

  Juhansoo, Tiina

  2008-01-01

  Rahvusvahelisest projektist, mille eesmärk oli ette valmistada õppekavad õendus- ja ämmaemanduse eriala üliõpilastele ning töötavatele õdedele kroonilise haiguse puhuse tervisedenduse ja haigusega toimetuleku õpetamiseks nii haigele kui tema pereliikmele

 9. Tervis elujärge mõjutava tegurina = Health as the factor influencing the living niveau / Mari Kreitzberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Kreitzberg, Mari

  2006-01-01

  Viimaste aastate kiirest majanduskasvust hoolimata jääb Eesti rahvastiku terviseseisund uuringute põhjal maha enamikest Euroopa Liidu riikidest. Ülevaade, kuidas jagunesid Eesti leibkonnad 2005. aastal, lähtudes leibkonnaliikmete oma tervisele antud hinnangust võrreldes eakaaslastega, puudega või kroonilise haigusega ning kõrvalise abita mittetoimetulevate liikmete olemasolust leibkonnas. Diagrammid. Tabelid

 10. Ikääntyneiden suunhoito : Ohjaus- ja koulutustilaisuus Cajanuksentienkodin hoitohenkilökunnalle

  OpenAIRE

  Syri, Tyyne; Mustonen, Jemina; Lehto, Anni

  2016-01-01

  Ikääntyneiden määrä on kasvanut viime aikoina suhteessa muuhun väestöön, ja tämä suuntaus näyttäisi jatkuvan. Tutkimusten mukaan yhä useammalla ikääntyneellä on sekä omia hampaita että erilaisia hammasproteeseja suussaan. Toimintakyvyn heikentyessä suun puhdistuksesta ja kunnosta huolehtiminen siirtyy hoitohenkilökunnan vastuulle. Huolenaiheina ovat, kuinka turvataan hyvä suunhoito ikääntyneille, mitkä ovat itsemääräämisoikeuden rajat suun hoidossa sekä miten varmistetaan hoitohenkilökunnan a...

 11. Ruokakulttuuriprojektin suunnittelu ja toteutus – Esimerkkinä Nepal-ruokakulttuuriprojekti

  OpenAIRE

  Laitinen, Kai

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka suunnitellaan ja toteutetaan Nepal-ruokakulttuuriprojekti. Projektin toimeksiantajana oli Vantaan ammattiopisto Varia. Projektin johtamisen kirjallisuus oli teoriaosassa pohjana Nepal-ruokakulttuuriprojektin suun-nitelmassa sekä projektin vaiheissa. Projektin johtamisen kirjallisuuden avulla kuvattiin pro-jektinsuunnitelma ja projektin eri vaiheet. Empiirisenä aineiston hankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja kyselyä. Suomi-v...

 12. Kuvaus 3D-tulostamisesta hammastekniikassa

  OpenAIRE

  Munne, Mauri; Mustonen, Tuomas; Vähäjylkkä, Jaakko

  2013-01-01

  3D-tulostaminen kehittyy nopeasti ja yleistyy koko ajan. Tulostimien tarkkuuksien kehittyessä 3D-tulostus on ottamassa myös jalansijaa hammastekniikan alalta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata 3D-tulostamisen tilaa hammastekniikassa. 3D-tulostaminen on Suomessa vielä melko harvinaista, joten opinnäytetyön tavoitteena on koota yhteen kaikki mahdollinen tieto liittyen 3D-tulostamiseen hammastekniikassa. Tavoitteena on myös 3D-tulostimen testaaminen käytännössä aina suun skannaami...

 13. Uso de las excretas de pollos de engorde (Pollinaza en la alimentacion animal. iii. rendimiento productivo de toretes de engorde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Tobía

  2001-01-01

  Full Text Available El experimento fue conducido para evaluar el efecto de 2 niveles de pollinaza (cama de polIo experide engorde complementados con 2 fuentes de energfa (melaza de caiia 0 pulpa de cftricos deshi- comdratada. Treinta y dos toretes mestizos cebu, con suun peso promedio de 3l6:t40 kg, se distribuyeron al azar en un diseiio cross over con arreglo factorial de tratamientos (2x2. Los 4 tratarnientos asigna- dos fueron: a2 kg de pollinaza+melaza; b2 kg de pollinaza+pulpa de cftricos deshidratada; c4 kg de pollinaza+melaza y d4 kg de pollinaza+pulpa de cftricos deshidratada. Los demas ingredientes fue- ron pasto de corte King grass y minerales. La dura- cion del ensayo rue de 156 dfas. La ganancia de pe- experiso diaria no evidencio diferencias significativas P>O.05 entre tratamientos con valores promedio kg/animaVdfa de 0.70:t0.53; 0.70:t0.50; 0.8l:t0.48 y 0.77:t0.43 para las dietas a, b, c y d, treatrespectivamente. En el mismo orden los valores pa- inraconsumodemateriasecakg/ lOOkgPV/dfa,fue- statistiron 1.98, 1.85,2.42 y 2.30, donde se encontro dife- rencias significativas (P0.05 entre trata- mientos. Los resultados indican que la inclusion de 4 kg de pollinaza en la racion, permitio un ma- comyor consumo de materia seca, una mayor ganancia