WorldWideScience

Sample records for studie naar kennis

 1. Naar nieuwe vormen van kennis productie en -benutting

  NARCIS (Netherlands)

  Pieters, Jules; Voogt, Joke; McKenney, Susan; De Vries, Bregje; Westbroek, Hanna; Pareja Roblin, Natalie; Handelzalts, Adam; Walraven, Amber; Ormel, Bart

  2013-01-01

  Pieters, J., Voogt, J., McKenney, S., De Vries, B., Westbroek, H., Pareja Roblin, N., Handelzalts, A., Walraven, A., & Ormel, B. (2013). Naar nieuwe vormen van kennis productie en -benutting. Meso Magazine, 189, 25-26.

 2. Kennis delen onder leraren: Een onderzoek naar de relaties tussen Occupational Self-Efficacy, Werk bevlogenheid, Human Resource Management en Kennis delen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, M.; Runhaar, P.R.; Konermann, J.; Sanders, K.

  2014-01-01

  Knowledge sharing is one of the professionalizetion processes and is an important factor in the competition between organizations and for innovation processes to sustain. In this study the central theme is the way knowledge sharing is affected by occupational self-efficacy (OSE), work engagement and

 3. Ambtscriminaliteit aangegeven? : Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Vries Robbé, E. de; Cornelissens, A.; Ferwerda, H.

  2008-01-01

  Dit is een onderzoek naar de werking van de aangifteplicht bij ambtscriminaliteit (art 162 Sv). Het gaat dan bijvoorbeeld om het aannemen van steekpenningen en misdrijven waarbij ambtenaren een bijzondere ambtsplicht schenden. De aangifteplicht raakt de klokkenluidersregeling en maakt onderdeel uit

 4. Een goede keeper heeft alt?d geluk : Sport en het belang van kennis

  NARCIS (Netherlands)

  Tissen, R.J.; Wieldraaijer, E.

  2004-01-01

  Wat hebben sport en kennis met elkaar te maken! Alles. De tijd dat een beetje talent en veel karakter verstonden om de top te bereiken, ligt achter ons. Wie nu in de prijzen wil vallen moet naast aanleg en werklust ook nieuwsgierig zijn, steeds weer op zoek zijn naar nieuwe kennis. Kennis dus van

 5. Living Lab rapport CityServiceBike : onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor stadslogistiek.

  NARCIS (Netherlands)

  Balm, S.H.; Boerema, M.J.; Morse, I.; van Genderen, Elza

  Het LEVV-LOGIC project is een tweejarig onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVVs) voor stadslogistiek. In het project ontwikkelen drie hogescholen samen met ondernemers, publieke instellingen en netwerkorganisaties nieuwe kennis over logistieke concepten en business

 6. Study on energy consumption at soccer club SC Everstein; Onderzoek naar energiegebruik voetbalvereniging SC Everstein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhoef, F.; Entrop, A.G. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2011-11-15

  The University of Twente in Enschede, Netherlands, at the request of soccer club Everstein from Everdingen, Netherlands, conducted a study on the energy consumption of the club and the opportunities to reduce the consumption of energy. With some effort up to 476,000 MJ per year can be saved, a reduction of 76 percent. [Dutch] Universiteit Twente heeft op verzoek van voetbalclub Everstein uit Everdingen een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van de club en de mogelijkheden deze te verlagen. Met een beetje inspanning kan 476.000 MJ/a worden bespaard; een vermindering van 76 procent.

 7. Netwerken als levend weefsel : een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrativeSelf fulfilling narratives

  People tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become selffulfilling. To a certain extent this is, because

 8. Netwerken als levend weefsel : een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  OpenAIRE

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrativeSelf fulfilling narrativesPeople tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become selffulfilling. To a certain extent this is, because the real world is always more complex than any narrative describes. If we stick too long to a certain narrative, increasing tension will be felt between the world we wish to create and the world as it ...

 9. Bomen over ruimte: een studie naar de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop

  NARCIS (Netherlands)

  Knijff, van der A.; Westerman, E.; Bremmer, J.

  2002-01-01

  In het kader van de streekplanherziening Zuid-Holland Oost is een schatting gemaakt van de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop tot 2015. Op basis van toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar boomteeltproducten, de (inter)nationale concurrentiepositie van de boomteelt

 10. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 11. France bundles knowledge and expertise in intelligent energy networks; Frankrijk bundelt kennis en expertise in intelligente energienetwerken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Kooij, E.

  2012-03-15

  The networks that provides cities, office buildings, houses, cars and mobile phones with energy, is expected in the coming years to be digitized. The French innovation cluster Systematic has recently taken the initiative to set up a knowledge partnership which should connect knowledge and expertise with regard to future smart grids [Dutch] Het netwerk dat onze steden, kantoren, huizen, auto's en mobieltjes van energie voorziet, zal naar verwachting in de komende jaren een digitalisering ondergaan. Het Franse innovatiecluster Systematic heeft onlangs het initiatief genomen een samenwerkingsverband op te richten die kennis en expertise op het gebied van toekomstige intelligente energienetwerken bij elkaar brengt.

 12. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij verkeersslachtoffers met chronische whiplash-klachten: een exploratieve studie naar het verzachten van traumasymptomen.

  NARCIS (Netherlands)

  Renssen, M.; Winkel, F.W.

  1999-01-01

  Dit onderzoek bij verkeersslachtoffers met whiplash-klachten maakte deel uit van een omvangrijker studie naar de kwaliteit van hulpverlening aan slachtoffers van verkeersongevallen, in het kader van het Achmea-project ‘Kwaliteit Slachtofferhulp’. Gerapporteerd wordt een viertal gevalsbeschrijvingen

 13. Exploratory factor analysis of Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI) in a Brazilian musician sample

  OpenAIRE

  Ana Elisa Medeiros Barbar; José Alexandre de Souza; Flávia de Lima Osório

  2015-01-01

  Abstract Background The Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI) is very significant among the available instruments which measures Musical Performance Anxiety (MPA). Objective The aim of this study is to find evidence of validity of the Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI), in its translated and adapted Brazilian version, through the study of its factor structure. Methods A convenience sample of 230 amateur musicians completed the K-MPAI. Results The initial facto...

 14. Politiekennis in gebruik. Een onderzoek naar het gebruik van het Politie Kennis Net

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, G.D.; Gellevij, M.R.M.; de Hoog, Robert; Kooken, J.P.; Krommendijk, M.

  2006-01-01

  I. Bakker, M. Gellevij, R. de Hoog, J. Kooken , M. Krommendijk (IPIT, Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken en vakgroep Instructietechnologie, faculteit Gedragswetenschappen, Universiteit Twente) P&W Verkenningen, Politie en Wetenschap, Apeldoorn ISBN: 90-78764-02-3 AbstractHet

 15. Artikelbespreking. Koorts:Kennis, attitude beinvloedende factoren bij de kindervepleegkundigen

  NARCIS (Netherlands)

  de Neef, Marjorie; van Woudenberg, Vivi

  2007-01-01

  Conclusie van het onderzoek: koortsmanagement dient een integraal onderdeel van het verpleegkundig handelen te zijn. Inventarisatie van kennis, attitude en beinvloedende factoren is zinvol en kan een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van een verpleegkundige richtlijn

 16. The Kenny syndrome, a rare type of growth deficiency with tubular stenosis, transient hypoparathyroidism and anomalies of refraction.

  Science.gov (United States)

  Majewski, F; Rosendahl, W; Ranke, M; Nolte, K

  1981-03-01

  One family (3 cases) with the Kenny syndrome and a second family (3 cases) with features of Kenny syndrome but lacking medullary stenosis are reported. The main symptoms in both families are proportionate dwarfism, cortical thickening of tubular bones, variable anomalies of the calvaria, anemia, transient hypoparathyroidism and variable ocular anomalies. The latter include microphthalmia, and moderate-to-severe myopia or hyperopia. In the first family there was medullary stenosis of most tubular bones. In the second family two cases exhibited mild-to-moderate cortical thickening of tubular bones, but absent or mild medullary stenosis. Possible variability of the Kenny syndrome is discussed. Endocrine studies failed to demonstrate any permanent disturbance of parathormone or calcitonin metabolism, or GH deficiency. Pathogenesis remains unclear. Autosomal dominant inheritance seems to be likely.

 17. Trendrapport : Vraag naar arbeid 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Sonja Bekker, [No Value; Peter Ester, [No Value; Gerard Evers, [No Value; Anne Gielen, [No Value; Edith Josten, [No Value; Marcel Kerkhofs, [No Value; Amelia Román, [No Value; Joop Schippers, [No Value; Marian de Voogd-Hamelink, [No Value

  2007-01-01

  Dit OSA Trendrapport Vraag naar Arbeid 2006 peilt hoe het Nederlandse bedrijfsleven in de afgelopen jaren de bakens heeft gezet en verzet op een aantal terreinen zoals omvang en samenstelling van het personeelsbestand, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, scholingsactiviteiten,

 18. Grondwater-levensgemeenschappen: een studie naar meercellige organismen in het bovenste grondwater en de milieuhygienische implicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Notenboom J; de Boom K; van Beelen P

  1990-01-01

  The purpose of the study is to obtain a better knowledge of organisms occuring in the upper layers of phreatic groundwaters and to get an indication of the environmental variables determining the structure of their communities. A sampling program has been carried out of bore holes situated in

 19. Professionalisering in school: een studie naar verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen

  NARCIS (Netherlands)

  Driel, L. van

  2006-01-01

  This study focuses on the professional development of teachers. The question is how the professional development of teachers can be improved within the school to which they are attached. This research was conducted between 1996 - 2004 at a school for secondary education, the 'Koningin Wilhelmina

 20. Excellent areas. Learning from energy efficient newly built houses. Halfway the knowledge and learning phase; Excellente gebieden. Leerschool voor energiezuinige nieuwbouw. Halverwege het kennis- en leertraject

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-15

  The so-called Excellent Areas concern 19 innovative newly built houses projects in the residential and utility sector. Houses and office buildings are constructed with at least an energy performance coefficient (EPC), 25% stricter than as described in the Dutch Building Code. This project is aimed at preparing for the Spring Agreement in which it is agreed to tighten the EPC in 2015 and to reach the nearly zero-energy ambition for 2020. Municipalities, project developers and other parties in the energy-efficient building business thus gain experience with innovative construction methods and techniques. And in particular in the search for innovation in the construction process and new forms of cooperation and financing. The knowledge and experiences are supported, shared and disseminated in the knowledge and learning process of Excellent Areas [Dutch] De Excellente Gebieden zijn 19 innovatieve nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Hier worden woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoefficient (EPC) dan het Bouwbesluit voorschrijft. Dit ter voorbereiding op de in het Lente-akkoord afgesproken aanscherping van de EPC in 2015 en de bijna energieneutrale ambitie voor 2020. Gemeenten, projectontwikkelaars en andere partijen die energiezuinig bouwen, doen uitgebreide praktijkervaring op met innovatieve bouwmethoden en technieken. En vooral ook met het zoeken naar innovatie in het bouwproces en nieuwe vormen van samenwerking en financiering. Deze kennis en ervaring wordt ondersteund, gedeeld en verspreid in het kennis- en leertraject Excellente Gebieden.

 1. Kenny-Caffey syndrome type 1 in an Egyptian girl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kotb Abbass Metwalley

  2012-01-01

  Full Text Available Kenny-Caffey syndrome type 1 (KCS1 (OMIM 244460 is a rare syndrome characterized by growth retardation, uniformly small slender long bones with medullary stenosis, thickened cortex of the long bones, hypocalcemia possibly with tetany at an early age and normal intelligence. The primary outcome of KCS1 is short stature. We present here an Egyptian girl aged 32 months with typical feature of KCS1.

 2. Kennis, hét knelpunt in de biologische teelt van blauwe bessen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Peppelman, G.; Balkhoven, J.M.T.

  2000-01-01

  Vanuit de markt wordt de vraag naar biologisch geteeltde producten steeds groter. Daarnaast is men op zoek naar teeltmethoden die minder bestrijdingsmiddelen toepassen, omdat bij steeds meer middelen de gebruikstoestemming in blauwe besen op het etiket verdwijnt. Daarom is een verkenning gedaan naar

 3. Een empirisch onderzoek naar de rol van de openbare apotheker in de geneesmiddelenvoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  A. Mantel; B. Wierenga (Berend)

  1988-01-01

  textabstractIn het kader van het in opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verrichte wetenschappelijk onderzoek 'De Nederlandse geneesmiddelenmarkt in observatie' is door een projectgroep een studie verricht naar structuur en werking van de Nederlandse extramurale

 4. Eindrapportage onderzoek naar ontwikkeling Verticillium resistente Acer

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra, J.A.; Sluis, van der B.J.

  2013-01-01

  Dit project is de laatste fase in het onderzoek naar de ontwikkeling van Verticillium-resistente Acer platanoides (Noorse esdoorn) onderstammen wat in 1993 van start ging op het toenmalige CPRO-DLO (nu PRI) met grootschalige selectie-experimenten. PPO-Bomen heeft vanaf 1999 onderzoek gedaan naar

 5. Internationale en nationale kennis over politietoezicht in het verkeer : een covernota naar aanleiding van drie literatuurstudies uit 1994.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. & Oei, H.-l.

  1995-01-01

  This cover note follows three recent literature reviews about the effects of police supervision on traffic offences. The cover note aims: (1) to indicate what the main general conclusions are about the effectiveness and efficiency of police supervision; and (2) to indicate what information might be

 6. Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand voor 1953

  NARCIS (Netherlands)

  Kuipers, S.F.

  1960-01-01

  By order of the State Service for Agricultural Restoration, the whole area of the Delta Islands of Schouwen-Duiveland and Tholen was mapped to obtain data on inundated soils. Beside soil maps and descriptions a review of the holocene geology was included. A reconstruction was made of post-Boreal

 7. Towards new roads in environmental policy; Naar nieuwe wegen in het milieubeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  van wetenschappelijk hoogwaardige, onafhankelijke kennis over de nieuwe generatie milieuproblemen te worden vergroot. In de tweede plaats is een vertaling van die abstracte milieukennis naar de belevingswereld van de burgers noodzakelijk. In de derde plaats is van groot belang dat de Nederlandse inbreng in het internationale besluitvormingsproces adequaat geschiedt. Daar schort het nog wel aan. Zo worden in Europa richtlijnen aanvaard zonder dat in Nederland een goed beeld bestaat van de consequenties die dat heeft. De nitraatrichtlijn is daarvan een pijnlijk voorbeeld: de mestproblematiek van de boeren is volstrekt niet overzien toen de richtlijn tot stand kwam. De 'scharnierfunctie' tussen nationaal en internationaal beleid moet daarom worden versterkt. In een aparte publikatie (werkdocument) worden zes cases behandeld die in relatie staan tot de uitkomsten van dit rapport.

 8. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen

 9. Hordenloop naar open en online onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Rubens, Wilfred; Schuwer, Robert

  2014-01-01

  Rubens, W. & Schuwer, R. (2014, 11 maart). Hordenloop naar open en online onderwijs. Presentatie tijdens het Symposium Open en Online Education van SURF, Ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen, Utrecht, Nederland

 10. Lekken en lekkers : Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers

  NARCIS (Netherlands)

  Beenakkers, E.M.Th.; Grapendaal, M.

  1995-01-01

  In dit rapport worden de resultaten van onderzoek dat op verzoek van de directie Politie van het ministerie van Justitie door het WODC werd verricht naar het verschijnsel "lekken naar de pers". Het onderzoek is in zijn geheel gericht geweest op het beantwoorden van de volgende vragen: welke motieven

 11. Ziet men een tegenstelling tussen jong en oud? Een studie naar de invloed van sociale identificatie, competitie en contact

  NARCIS (Netherlands)

  Pauw, Rodinde; Maas, Ineke

  2015-01-01

  In this study we ask to what extent the Dutch population perceives a conflict between the young and old and how we can explain this. We use Social Identification Theory, Realistic Conflict Theory, and Contact Theory to derive hypotheses. These are tested with newly collected data on a representative

 12. De andere ‘anderen’ : Een exploratieve studie naar processen van labelling van, door en tussen hackers

  NARCIS (Netherlands)

  van der Wagen, Wytske; Althoff, Martina; van Swaaningen, René

  2016-01-01

  While in the sixties hackers were the heroes of cyberspace, they are nowadays often perceived as the archetype cybercriminal. From the perspective of labelling theory, this empirical study examines how hackers feel perceived by society at large, how they perceive themselves as ‘others’ and how they

 13. Een kwestie van natuur : een studie naar de aard en het verloop van communicatie over natuur en natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, N.

  1998-01-01

  This dissertation sets out to investigate recurring patterns in communication about nature and nature-policy among different stakeholders.

  Chapter 1 describes the context in which the research took place. The time of the study, was marked by limited acceptance of many governmental

 14. Exploratory factor analysis of Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI in a Brazilian musician sample

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Elisa Medeiros Barbar

  2015-10-01

  Full Text Available Abstract Background The Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI is very significant among the available instruments which measures Musical Performance Anxiety (MPA. Objective The aim of this study is to find evidence of validity of the Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI, in its translated and adapted Brazilian version, through the study of its factor structure. Methods A convenience sample of 230 amateur musicians completed the K-MPAI. Results The initial factor analysis yielded eight factors, explaining 62.4% of variance. However, due to the factors’ composition and internal consistency values lower than 0.50, the number of factors was later set at three, considering the internal consistency of those, the theoretical propositions and symptomatology aspects that supported the construction of scale. They were named “Worries and insecurity” (α = 0.82, “Depression and hopelessness” (α = 0.77 and “Early parental relationships” (α = 0.57. Discussion/Conclusions These results point to the scale’s construct validity, since they support the theoretical basis used for the development of the K-MPAI and the clinical manifestations of the MPA.

 15. EMPLOYABILITY: Literatuurstudie naar theorie en empirie

  NARCIS (Netherlands)

  Mommers, Ardi; Künn, Annemarie; van Eldert, Peter

  2017-01-01

  De voor u liggende literatuurstudie maakt deel uit van een breder onderzoek naar de ‘employability’ van afgestudeerden van Maastricht University. Alvorens de ‘employability’ van deze specfieke groep afgestudeerden in kaart te brengen én de voorspellers van hun succes te analyseren heeft binnen het

 16. Van Varroa jacobsoni naar Varroa destructor

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, Johan

  2002-01-01

  Resultaten van onderzoek naar de verschillende voortplantingsstrategieën van Varroa jacobsoni en Varroa destructor in respectievelijk de Oosterse honigbij (Apis cerana) en de Westerse honingbij (Apis mellifera). Het hygiënisch gedrag van de Oosterse honingbij (leegruimen van aangetaste

 17. Liberia : van vrijheidsideaal naar verloren paradijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaij, van der F.

  2013-01-01

  Als enthousiaste twintiger vertrekt de schrijver in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar het West-Afrikaanse land Liberia. Hij gaat er les geven aan de Universiteit van Liberia. Onder zijn studenten bevinden zich latere ministers; een van zijn studenten ontpopt zich als een gevreesde warlord.

 18. Pandakteregistratie van Belastingdienst naar blockchain: een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Berlee, A.

  2018-01-01

  De noodzaak om pandakten bij de Belastingdienst te registreren ontbreekt. Daarom wordt in deze bijdrage de mogelijkheid geopperd de registratie te verplaatsen naar een specifieke blockchain, waarbij de pandgevers en -houders zelf zorg kunnen dragen voor de registratie van hun pandakten in dit

 19. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  Het doel van dit project is een prototype van een 'dataportaal' te bouwen. Een 'dataportaal' is een informatiesysteem voor het zoeken naar en het bekijken, gebruiken, uitwisselen en beheren van data via internettechnologie.Het prototype is ontworpen als een informatiesysteem

 20. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 1. Kenny Caffey syndrome with severe respiratory and gastrointestinal involvement: expanding the clinical phenotype.

  Science.gov (United States)

  Christodoulou, Loucas; Krishnaiah, Anil; Spyridou, Christina; Salpietro, Vincenzo; Hannan, Siobhan; Saggar, Anand; Mankad, Kshitij; Deep, Akash; Kinali, Maria

  2015-06-01

  Kenny Caffey syndrome (KCS) is a rare syndrome reported almost exclusively in Middle Eastern populations. It is characterized by severe growth retardation-short stature, dysmorphic features, episodic hypocalcaemia, hypoparathyroidism, seizures, and medullary stenosis of long bones with thickened cortices. We report a 10-year-old boy with KCS with an unusually severe respiratory and gastrointestinal system involvement-features not previously described in the literature. He had severe psychomotor retardation and regressed developmentally from walking unaided to sitting with support. MRI brain showed bilateral hippocampal sclerosis, marked supra-tentorial volume loss and numerous calcifications. A 12 bp deletion of exon 2 of tubulin-specific chaperone E (TBCE) gene was identified and the diagnosis of KCS was confirmed. Hypercarbia following a sleep study warranted nocturnal continuous positive airway pressure (CPAP) when aged 6. When boy aged 8, persistent hypercarbia with increasing oxygen requirement and increased frequency and severity of lower respiratory tract infections led to progressive respiratory failure. He became fully dependent on non-invasive ventilation and by 9 years he had a tracheotomy and was established on long-term ventilation. He developed retching, vomiting and diarrhea. Chest CT showed changes consistent with chronic aspiration, but no interstitial pulmonary fibrosis. He died aged 10 from respiratory complications.

 2. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 3. Bijdrage tot de natuur- en Ontleedkundige Kennis van den Manatus Americanus

  NARCIS (Netherlands)

  Vrolik, W.

  1852-01-01

  Vreemd is het, maar intusschen door de geschiedenis der wetenschap steeds bevestigd, dat er enkele diersoorten zijn, hoewel niet bepaald tot de zeldzame behoorende, tot wier kennis men niet dan met groote moeite en als het ware stuksgewijze geraakt. Dat onder deze vooral de Lamantinen behooren, zal

 4. Wageningse kennis(sen): doe er wat mee in het groene onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Goud, J.C.; Lans, T.

  2011-01-01

  Op 25 mei 2011 organiseerde WUR in Ede de KennisMaakDag. Centraal stonden een groot aantal projecten die mede waren gefinancierd door het fonds WUR Knowledge Sharing (WURKS) en vanuit het beleidsondersteunend onderzoek (BO), maar ook voor andere initiatieven was aandacht. We staan nader stil bij de

 5. Geografisch begrip van regionale complexiteit : over thema’s, regio’s, kennis en vaardigheden in de hedendaagse schoolaardrijkskunde

  OpenAIRE

  Praamsma, J.M.

  2000-01-01

  Steeds opnieuw laait in de onderwijsgeografie de oude discussie op over de vraag of de aardrijkskundeles gericht zijn op kennis of op vaardigheden, op thema’s of op regio’s? Onderwijsvernieuwers, die nadruk leggen op thema’s & vaardigheden, staan tegenover de meer behoudende tegenstroom die aandacht blijft vragen voor kennis van regio’s. Tot een constructieve dialoog tussen beide partijen wil het maar niet komen. Maar zijn kennis en regio’s enerzijds en vaardigheden en thema’s anderzijds wel ...

 6. De eerste 'European Day Without A Road Death' : maak kennis met EDWARD.

  NARCIS (Netherlands)

  Preusting, G.

  2016-01-01

  Op 21 september 2016 vond de eerste European Day Without A Road Death plaats. Het project - naar goed Europees gebruik met een acronym 'EDWARD' gedoopt - is een initiatief van TISPOL, het European Traffic Police Network. TISPOL, waarbij dertig landen zijn aangesloten, vraagt nu aan elke Europese

 7. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 8. HRM bij Burgerzaken: Een empirisch onderzoek naar de effecten van HRM op de kostendoelmatigheid

  OpenAIRE

  Van Hulst, B.L.; De Groot, H.

  2012-01-01

  HRM bij Burgerzaken is een studie naar de effecten van HRM op de kostendoelmatigheid. In de studie zijn ingezette HRM-instrumenten gerelateerd aan de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken. De studie geeft allereerst inzicht in de stand van zaken ten aanzien van HRM. Vervolgens is de kostendoelmatigheid in kaart gebracht, de gemiddelde doelmatigheidsscore in 2010 is 86,3%. Wel bestaan er duidelijke verschillen in kostendoelmatigheid tussen gemeenten die deels verklaard worden door de...

 9. The Kenny-Caffey syndrome: growth retardation and hypocalcemia in a young boy.

  Science.gov (United States)

  Lee, W K; Vargas, A; Barnes, J; Root, A W

  1983-04-01

  A 2-year-old black boy with the Kenny-Caffey syndrome was first evaluated because of growth retardation and hypocalcemia. Hypothalamic-pituitary function was normal. Basal serum somatomedin C levels were normal for age, but did not increase during short-term administration of human growth hormone. Serum immunoreactive parathyroid hormone levels remained inappropriately low during spontaneous and induced hypocalcemia, indicating that hypocalcemia was the consequence of hypoparathyroidism. The manifestations of 15 patients with this syndrome are tabulated.

 10. Op zoek naar een loopbaan: Loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving in het heden en in de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  N.A.F.M. Schreiner (Norman)

  2005-01-01

  textabstractIn deze dissertatie OP ZOEK NAAR EEN LOOPBAAN staat de vraag centraal hoe in de toekomst het proces van individuele loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving zich kan ontwikkelen. Ter omheining van de studie formuleert en beargumenteert de auteur Norman Schreiner vijf aannames: (1) de

 11. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 12. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 13. Thermal sludge treatment. Pilot project on the possibilities and marginal conditions; Thermische slibontsluiting. Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berkhof, D.; Koornneef, E.; Janus, H. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 2: pilot projects on thermal sewage treatment [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 2, het onderzoek op pilot plant/praktijkschaal naar thermische slibontsluiting (TSO) beschreven.

 14. Impact of screens on air quality. Final report of a study on the performance of (sound)screens on the air quality along highways; Invloed schermen op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar de werking van (geluids)schermen op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Blokland, G.; Hooghwerff, J.; Tollenaar, C. [M en P Raadgevende Ingenieurs, Aalsmeer (Netherlands)

  2009-12-15

  4 m barrier stays the same during the whole programme and at other cross sections modified designs were tested. Although testing of barrier efficiency for air quality is subjected to sources of error, after prolonged measuring time and correcting for known systematic deviations, results could be presented. At a distance of 10 m behind the (standard) barrier, the reduction effect for NO2 is 14 ({+-}10)%, for NOx 20({+-}6)% and for PM10 34({+-}25)% (values between () indicate 95% confidence interval). The test was not able to detect any systematic improvement of the innovative barrier designs relative to the standard barrier, data could even indicate lower performance. In parallel the quality of measurement and calculation tools was studied by a roundrobin- test of CFD based calculations and of wind tunnel testing of a few specific situations. Results for both the CFD-calculations and the round-robin-test of wind tunnels will be presented in a separate report. One may conclude that within the frame work of the IPL barrier research program a vast amount of very relevant data is produced and very valuable findings were established. We must conclude however that there still remains a lot of unanswered questions that shall be considered to be of importance when applying barriers on a wider scale for air quality reasons. At the present state the implementation of innovative barriers for air quality cannot be done to its full potential. [Dutch] In de periode 2005 tot en met 2009 is een onderzoeksprogramma uitgevoerd naar de effecten van (geluid)schermen op de luchtkwaliteit langs de weg en zijn nieuwe systemen ontwikkeld om de effectiviteit voor de luchtkwaliteit van de schermen te verbeteren. Daarnaast is aandacht besteed aan de vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van het reken- en meetinstrumentarium waarmee de effecten berekend en gemodelleerd kunnen worden. Er werd op basis van buitenlands onderzoek al een zekere mate van effectiviteit van schermen verondersteld en de

 15. Historische kennis : bodem en bemesting in de kasteelt van weleer

  NARCIS (Netherlands)

  Burgt, van der G.J.H.M.

  2009-01-01

  In a literature review old knowledge about soil cultivation, rooting and fertilization in greenhouse cultivation in Holland between 1945 and 1975 is studied. The objective was to regain inspiring knowledge for nowadays organic greenhouse cultivation. There is only few literature available on

 16. Op zoek naar een loopbaan

  NARCIS (Netherlands)

  Schreiner, A.F.M.

  2005-01-01

  In deze studie staat de vraag centraal hoe in de toekomst het proces van individuele loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving zich kan ontwikkelen. Daartoe komen de volgende onderdelen aan de orde: (1) afbakeningen, definities en begripsbepalingen (2) formulering van een aantal aannames die fungeren

 17. Onderzoek naar vorstverschijnselen in grond

  NARCIS (Netherlands)

  Ketelaars, P.H.J.M.

  1987-01-01

  After the winter of 1962-1963 the frost damage in the Netherlands to road constructions was enormous. The "Studie Centrum Wegenbouw" made inquiries on road constructors about this damage. A special commision was brought together to look after these inquiries. It proved that many physical aspects

 18. Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen (CARA) in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Maas IAM; VTV

  1994-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de actuele stand van de kennis omtrent etiologie, determinanten en mogelijkheden voor preventie voor chronische aspecifieke luchtwegaandoeningen (CARA). De nadruk ligt in dit rapport op de rol van leefstijlfactoren (roken, voeding en lichamelijke

 19. Kencijfers voor de verkeersveiligheid ten behoeve van de DHV-studie naar de verkeersveiligheidseffecten van de aanleg van de nieuwe verbinding A-15.

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, S.T.M.C.

  1993-01-01

  This paper answers the following two questions: (1) to what degree Dutch national average safety indicators for traffic accidents can be used in the framework of a study into the traffic safety effects of the construction of a new A 15 motorway connection; and (2) whether the safety indicators can

 20. Glykemische regulatie en behandeling van hypertensie essentieel bij personen met diabetes mellitus type 2; de 'United Kingdom prospective diabetes study' naar diabetische complicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Wolffenbuttel, B H; Heine, R J

  1999-01-01

  Patients with type 2 diabetes mellitus often develop micro- and macrovascular complications. In 25% of them, complications are already present at the time of diagnosis. The principal objective of the United Kingdom prospective diabetes study was to determine if good blood glucose control and

 1. Buurtdynamiek en slachtofferschap van criminaliteit : Een studie naar de effecten van sociaal-economische stijging, daling en stabiliteit in Nederlandse buurten

  NARCIS (Netherlands)

  Wilsem, Johan van; Wittebrood, Karin; Graaf, Nan Dirk de

  2003-01-01

  Neighbourhood dynamics and crime victimization: A study on the effects of socio-economic improvement, decline, and stability in Dutch neighbourhoods Changes in neighbourhood status primarily result from the selective in- and out-migration of income groups. In turn, these changes are related to the

 2. ARI-EL: een case-controle onderzoek naar Acute Respiratoire Infecties in de Eerste lijn. Tussenrapportage over okt. 2000 t/m sept. 2001

  NARCIS (Netherlands)

  van den Brandhof WE; Bartelds AIM; Peeters MF; Wilbrink B; Heijnen MLA; CIE; NIVEL; Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Tilburg; LIS

  2002-01-01

  Vanaf oktober 2000 is de Nederlandse influenza-surveillance tijdelijk uitgebreid tot een case-controle studie naar acute respiratoire infecties (ARI) bij huisartspatienten: de ARI-EL studie. Doel is inzicht verkrijgen in de incidentie en etiologie van ARI, risicofactoren voor ARI en in de zorgvraag

 3. Orienterend onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater bestemd voor de drinkwatervoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Hrubec J; Baumann RA; LWD

  1996-01-01

  In de jaren 1991-1994 werd een orienterend onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de verontreiniging van twee innamepunten van Rijn- en Maaswater voor de drinkwatervoorziening door bestrijdingsmiddelen. Van de 35 geselecteerde bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten werd alleen Diuron in het

 4. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 5. Onderzoek naar de chemische en microbiologische kwaliteit van zachte kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.; Bakker, R.; Boeyen, P.; Coors, R.; Hakemulder, W.; Labrijn, J.; Herstel, H.

  1993-01-01

  Voor Konsumenten Kontakt zijn in augustus en september 1992 zevenenveertig monsters zachte kaas (Brie en Camembert) chemisch en microbiologisch onderzocht. Het chemisch onderzoek bestond uit het bepalen van de gehaltes aan vocht en vet. Het microbiologische gedeelte bestond uit een onderzoek naar de

 6. Op zoek naar de zwakke plekken in de bedrijsvoering

  NARCIS (Netherlands)

  Raffe, van J.K.; Jong, de J.J.; Ebregt, A.

  2002-01-01

  In het project 'Bedrijfsdiagnose bosbedrijven' heeft Alterra onderzoek gedaan naar een methode voor bosbedrijfsanalyses. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een prototype computerprogramma waarmee o.a. de financiële resultaten kunnen worden berekend en bedrijfsprocessen (bijv. het proces

 7. Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijl.2: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Lemna minor (eendekroos) voor routine toxiciteitsonderzoek en vergelijking van deze waterplant met eencellige groenalgen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM; de Zwart D

  1984-01-01

  Als aanvulling op het project "Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen" werd vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en gevoeligheid van eendekroos (Lemna minor) als toetsorganisme. Deze

 8. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 9. Het aanvullen van een leemte in de overeenkomst naar Nederlands en Engels recht

  NARCIS (Netherlands)

  Hendrikx, A.M.M.; Boom, van W.H.; Breedveld-de, Voogd C.G.; Castermans, A.G.; De, Deugd-Dijkman M.D.R.M.; Hijma, J.

  2016-01-01

  In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de rol van de redelijkheid en billijkheid bij de aanvulling van een leemte in een overeenkomst naar Nederlands recht en de aanvullende werking van implied terms in het Engelse recht, waarbij ook gekeken zal worden naar de verschillen tussen beide

 10. Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Els van Gilst

  2015-06-01

  staffed by volunteers be incorporated into the practice of brokerage?The data are derived from a field study among volunteer centres, organizations (partially staffed by volunteers and volunteers in the province of Zuid-Holland in the Netherlands. Three different research methods were used: survey, interviews, and desk research.The analysis of data from the field study showed that volunteer centres in the province of Zuid-Holland follow a similar procedure when it comes to matching volunteers. The brokerage procedure involves six phases. These phases may involve face-to-face contact with employees at the volunteer centre or online via the internet. Fully online brokerage with no personal contact was not an option at the time of the study. The six phases can be characterized as follows:• Orientation – Volunteers and organizations (partially staffed by volunteers are given practical information about volunteering. Volunteers can search a database of volunteer jobs at the office or online. Usually, there is no database of volunteers for organizations to look into, because most volunteer centres do not have such databases.• Registration – In the case of online brokerage, a volunteer must register in order to access the contact details of organizations. With face-to-face brokerage, registration often is incorporated into the matching phase. An organization also has to register to make use of the service of the volunteer centre.• Matching – Information about a volunteer is collected at a face-to-face interview. This information may include prior education, skills, hobbies, interests, aspirations, feelings, motivation and ambitions. Occasionally, tests are used. Several tests are available to determine which volunteer job best suits the personality, motivation and interests of a particular volunteer. However, tests are often considered an unnecessary hindrance. The personal data, test results, and sometimes the intuition and personal impressions of employees of the

 11. More with thermal energy storage. Report 2. Literature survey. Overview of knowledge and research questions with regard to thermal energy storage. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 2. Literatuuronderzoek. Overzicht van kennis en onderzoeksvragen rondom bodemenergie. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Van Baaren, E.; Bakr, M.; Oude Essink, G.; Hartog, N.; Meinderstma, W.; Van Nieuwkerk, E.; Van Oostrom, N.; Woning, M. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B.; Krajenbrink, H.; Mathijssen, H.; Wennekes, R. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. In deze literatuurstudie is gezocht naar de kennis die wereldwijd beschikbaar is over de effecten van warmte- en koudeopslag (WKO) en de mogelijkheden deze techniek te combineren met het beheersen van verontreinigingen in bodem en grondwater.

 12. Zin in een duik in de toekomst? Een onderzoek naar de beleving van en de publiciteit rondom Oktober Kennismaand 2011

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veer, C.G.; Groven, M.; Higler, L.E.A.

  2012-01-01

  Samenvatting Oktober Kennismaand is erop gericht om jongeren en hun (groot)ouders kennis te laten maken met actuele wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Door het organiseren van talloze evenementen gedurende een maand kan in beginsel veel publiek, op verschillende tijdstippen, kennis

 13. Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Zwijnenburg

  2014-12-01

  Full Text Available Network puzzling. Report of a study on the organization of network support for informal caregiversThis article describes the results of an action research into the way professionals can organize and/or support network support and network meetings for informal caregivers. It was conducted with professionals working in deprived neighbourhoods in Rotterdam. The research aimed to both gain insight into the support that network meetings can provide and to get insight into professional issues that are associated with such a method.The answer to the question about the support that network meetings can provide is layered, because of the diversity of caregiving situations. A process description, as derived from the organization theory, therefore fits better here than a traditional method description. The changing role of welfare professionals – more a linker and less an individual helper – calls for discussion in the social domain.Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgersDit artikel beschrijft de resultaten van een handelingsonderzoek naar de manier waarop professionals netwerksteun en netwerkgesprekken voor mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het onderzoek is samen met professionals uitgevoerd in achterstandswijken in Rotterdam. Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de steun die netwerkgesprekken kunnen bieden aan mantelzorgers en anderzijds om zicht te krijgen op professionaliteitsvragen die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn.Een antwoord op de vraag welke steun netwerkgesprekken kunnen bieden is gelaagd, door de meervoudigheid van mantelzorgsituaties. Een procesbeschrijving, zoals in de organisatietheorie wordt gebruikt, past daarom beter dan een traditionele methodiekbeschrijving. De rol van de professional – die meer verbinder wordt dan individueel hulpverlener – vraagt om discussie in het sociale domein.

 14. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke

 15. Kansen voor conflictbemiddeling : Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

  NARCIS (Netherlands)

  Geveke, Henk; Plant, Ernelies; Thieme, Marianneke; Verberk, Marielle

  1998-01-01

  In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een specifieke vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR): conflictbemiddeling (mediation). De onderzoeksopdracht was als volgt: het

 16. Een kwalitatief onderzoek naar de begeleidingsbehoefte van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis bij het invullen van vragenlijsten : Adviesrapport; afstudeeronderzoek Toegepaste Psychologie

  NARCIS (Netherlands)

  Landsman-Dijkstra, Johanna; Bos, Mireille; Koopman, Karen

  2013-01-01

  Toegepast gezondheidsonderzoek (hierna te noemen TGO), onderdeel van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen, doet onderzoek naar de effecten van de methodiek: “Bewustwording van prikkelverwerking”. Het onderzoek naar de methodiek wordt uitgevoerd onder

 17. Internationaal huwelijksvermogensrecht : van Den Haag naar Brussel

  NARCIS (Netherlands)

  Kuper, Alexandra Geertruida Henderika

  2012-01-01

  Alexandra Kuper’s doctoral thesis holds a study into the applicable law on matrimonial property. In international cases it is not always intelligible that Dutch law is applicable. In the present study, the main question is how the current Dutch conflicts-of-laws rule for international matrimonial

 18. Onderzoek naar de verkeersveiligheid van de voetganger.

  NARCIS (Netherlands)

  Kraay, J.H.

  1976-01-01

  Because traffic accidents in residential areas happen in a not enough number for statistical research, it is impossible for a short-range study to use the accident as a measure for unsafety. An other measure for traffic unsafety is the near-miss, or a severe conflict-behaviour between the road

 19. Nutrition in adolescence : a longitudinal study in dietary patterns from teenager to adult = [Voeding bij jongeren : een longitudinale studie naar het voedingspatroon van de tiener- tot aan de volwassenleeftijd

  NARCIS (Netherlands)

  Post, G.B.

  1989-01-01

  This thesis reports the longitudinal changes in dietary intake of a group of Dutch adolescents, 103 girls and 97 boys from about 12 to 21 years of age (part of 'The Amsterdam Growth and Health Study'). The subjects were pupils of a secondary school, and measured five times. A dietary

 20. Impact of pavements on air quality. Final report of a study on the performance of pavement (measures) on the air quality along highways; Invloed wegdekken op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar de werking van wegdek (maatregelen) op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Blokland, G.; Hooghwerff, J.; Tollenaar, C. [M en P Raadgevende Ingenieurs, Aalsmeer (Netherlands)

  2009-12-15

  Within the framework of the IPL (Innovation Program Air Quality) a series of studies and experiments were performed focusing on the effect that the road surface can have on the environmental quality of the air at the side of the road and what potential benefits can be found in a specific treatment of the road surface. The overall impression we get, when evaluating the different research reports, is the widely varying opinions and research results about the contribution of road and tyre wear related particles to the overall PM10 emission of road traffic. A similar lack of common understanding was experienced when studying the different opinions and experimental data related to the effect of the road surface type on road and tyre wear particles. Part of the scatter in opinions and data can be explained by the relative magnitude of the measuring errors in relation to the studied effects. Namely, the road related contribution is already a smaller part of the total PM10 concentration. Next the part related to wear is the smaller part of the road contribution and in this part the effect of a road surface is to be investigated with measuring equipment and under conditions whose accuracy and variation already are in the order of the expected effect. [Dutch] In het kader van het IPL-programma zijn, in de oplossingsrichting wegdekeffecten, op een groot aantal deelgebieden onderzoeken uitgevoerd. De focus van de onderzoeken was deels gericht op het verkrijgen van een beter begrip van de rol van het wegdek in het ontstaan en de overdracht van fijn stof, deels gericht op maatregelen op of aan het wegdek om de emissie of overdracht terug te brengen. Ten aanzien van de inzichten in de bron blijkt dat er uiteenlopende visies bestaan omtrent de relatieve bijdragen van band- en wegdekslijtage. Omtrent de overdracht naar de directe omgeving en de rol van het wegdek daarin bestaan nauwelijks gedeelde meningen. Het uitvoeren van full-size experimenten kent een serieuze beperking: er is

 1. Diagnostic strategies for acute abdominal pain: The OPTIMA study

  NARCIS (Netherlands)

  Laméris, W.

  2010-01-01

  In het kader van de OPTIMA-studie deed Wytze Laméris onderzoek naar de diagnostiek bij acute buikpijn op de spoedeisende hulp. Hij keek onder meer naar de toegevoegde waarde van beeldvormend onderzoek, zoals thoraxfoto's, CT-scans van de buik en echo. Het blijkt dat een echo in eerste instantie

 2. Non-fiscal price incentives. The energy-efficiency impact of differentiated energy prices; Niet-fiscale prijsprikkels. Onderzoek naar het besparingseffect van gedifferentieerde energieprijzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leguijt, C.; Blom, M.B.J.; Schepers, B.L.; Warringa, G.E.A.

  2012-02-15

  An exploratory study has been carried out on the potential impact of non-fiscal energy incentives. The study will feed into the Dutch government policies on energy efficiency in the built environment. The study takes in both electricity and gas, and private dwellings as well as utility buildings. The following non-fiscal price incentives were considered: (1) consumer prices indexed to consumption volume; (2) consumer prices indexed to time of consumption; (3) the energy-efficiency impact of 'autonomous' increases in energy prices. The energy-efficiency effects of price changes (options 1 and 3) were calculated on the basis of price elasticities, while for option 2 use was made of the results of the Social Cost-Benefit Analysis of Smart Grids carried out by CE Delft in collaboration with KEMA. The conclusions of the study are as follows: (a) Although differentiating consumer prices by consumption volume may yield energy savings of up to 2%, this would require market agreements in breach of the competition rules underpinning the liberalised energy market. This option is therefore unfeasible via consumer prices; (b) The energy savings accruing from indexing consumer prices to time of consumption are uncertain, as the main impact will be a temporal shift in consumption. This option is highly feasible, as such differentiation will in all likelihood evolve of its own accord with the roll-out of smart meters and smart grids; (c) The energy-efficiency impact of autonomous energy price rises is 0.2 to 0.4% per annum [Dutch] CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor niet-fiscale energieprijsprikkels. De studie maakt onderdeel uit van het plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving van BZK. De verkenning betreft zowel elektriciteit als gas, en zowel huishoudens als utiliteitbouw. De niet-fiscale prijsprikkels die zijn verkend betreffen: (1

 3. Algae culture on drainwater from greenhouse horticulture. Towards an algae culture pilot for greenhouse horticulture; Algencultuur op drainwater uit de glastuinbouw. Naar een pilot algenteelt voor de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-09-15

  The agriculture sector is rapidly warming to the idea of algae culture. Arable farmers, livestock farmers and greenhouse growers are all interested. This report contains an elaborated plan for a pilot-scale practical test and three appendices. The two-year pilot is going to cost about EUR 1 million and will yield practical knowledge about using algae to purify drainwater from greenhouse horticulture. A partnership between numerous small algae growers in a sales cooperative should lead to a better market position. Appendix 1 gives a description of various algae systems and the different types of algae that can currently be cultivated. Chlorella and Arthrospira are the most suitable types for cultivation on greenhouse drainwater. The most economically viable choice appears to be a hybrid nursery with a photobioreactor for starter material and covered raceways for mass production. Appendix 2 gives specific options for combining greenhouse horticulture and algae culture, including the surface allocated to, respectively, algae culture and greenhouse horticulture. Appendix 3 gives the detailed findings of research conducted by Imares into algae on drainwater specifically for the oyster growing sector [Dutch] De belangstelling van het agrarisch bedrijfsleven voor de algenteelt groeit snel. Akkerbouwers, veehouders en glastuinders tonen interesse. Dit rapport bevat een uitwerking voor een praktijkproef op pilotschaal, en drie bijlagen. De praktijkproef van twee jaar gaat circa 1 miljoen euro kosten en levert kennis uit de praktijk op om afvalwater uit de glastuinbouw te zuiveren middels algen. Een samenwerkingsverband tussen tal van kleine algentelers in een afzetcoöperatie moet tot een betere marktpositie kunnen leiden. Bijlage 1 geeft een beschrijving van verschillende algensystemen en de verschillende types algen die op dit moment te kweken zijn. Chlorella en Arthrospira zijn de meest in aanmerking komende soorten om op drainwater uit de glastuinbouw te kweken. De

 4. De duurzame controller neemt leiding in een traditie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma-de Jong, Margreet F.

  2015-01-01

  Steeds meer dringt het besef door dat er geen andere weg meer is dan duurzaam ondernemen. Organisaties die dit inzien streven naar meer dan al- leen nanciële winstmaximalisatie: er moet ook winst worden gecreëerd voor de mens, samenleving en milieu. Als de MVO-ambities meer zijn dan window-dressing,

 5. Een verkenning naar toepassing van drones in landbouw en natuur : drijfveren, kansen en consequenties

  NARCIS (Netherlands)

  Wal, van der Tamme; Meijer, Marcel; Rip, Frans I.

  2016-01-01

  Dit rapport is een nadere uitwerking van het rapport van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) uit begin 2015 naar het gebruik van drones. Deze uitwerking, gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, is gericht op

 6. Naar meer bruto nationaal sportgeluk? Verkenning van de rol van sport in geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Dool, R. van den; Breedveld, K.

  2017-01-01

  Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden streven, als onderdeel van het 'transitietraject', ernaar om duidelijker voor het

 7. Met lure&kill-systeem vliegen motten vanzelf naar het insecticide

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Griepink, F.C.

  2008-01-01

  Insecten worden zo sterk aangetrokken door feromonen - seksstoffen - dat je daar bij de bestrijding gebruik van kunt maken. Als het insect naar het insecticide toekomt, hoef je niet areaaldekkend te spuiten. Dat heeft veel voordelen. Plant Research International is al ver met de ontwikkeling van

 8. Orienterend onderzoek naar de rol van bodemverzuring bij bosschade in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Breemen, van N.; Peek, G.J.W.C.; Poortinga, G.; Westeringh, van de W.

  1984-01-01

  Rapportage van een onderzoek in twee Friese bossen betreffende de relatie tussen waargenomen schade aan bossen en bodemverzuring. Dit rapport dient, naast een onderzoek van Staatsbosbeheer naar de vitaliteit van de Nederlandse bossen, als basis voor een inventarisatie van de in Nederland aanwezige

 9. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Roeke, M.

  2009-01-01

  Samenvatting Het doel van dit onderzoek was om sekseverschillen onder chronische patiënten op fysiek-, psychisch- en sociaal functioneren en algemene kwaliteit van leven in kaart te brengen. Daarnaast werd er naar mogelijke verklaringen voor sekseverschillen gekeken. Er werden verschillende

 10. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater (tweede onderzoek)

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Heisterkamp SH; Havelaar AH

  1988-01-01

  Door middel van kwantitatief onderzoek naar Aeromonas-bacterien in drie verschillende monsters water (De Bilt, De Meent en De Laak) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 15 laboratoria in het kader van het deelproject: "Aeromonas in drinkwater".

 11. Hergebruik van thermoharde composieten : onderzoek naar verwerking van vlokken als grondstof voor VVK-OSB

  NARCIS (Netherlands)

  J. Bouwmeester

  Het onderhavige rapport geeft de inhoudelijke eindrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden binnen het KIEM-VANG project met de titel ‘Hergebruik van thermoharde composieten. Onderzoek naar verwerking tot vlokken als grondstof voor VVK-OSB.’ Het project is bij het Nationaal Regieorgaan

 12. Weinig VVT-instellingen met VAR : onderzoek naar VAR's in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Corina de Feijter; Pieterbas Lalleman

  V&VN is op zoek gegaan naar alle actieve Verpleegkundige en/of Verzorgende Adviesraden (VAR) in Nederland. Het blijkt dat in totaal 144 zorginstellingen (24%) een VAR hebben. Vooral in de VVT-sector is het aantal VAR’s laag: 13%.

 13. Tekenradar.nl: een webplatform voor wetenschappelijk onderzoek naar tekenbeten en de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Wijngaard, van den C.C.; Vliet, van A.J.H.; Vrijmoeth, H.D.; Ursinus, J.; Harms, Margriet

  2016-01-01

  Tekenradar.nl is een webplatform voor onderzoek naar teken en tekenoverdraagbare aandoeningen zoals de ziekte van Lyme. Het RIVM en Wageningen University hebben de website in 2012 gezamenlijk opgericht. De website geeft informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme en een voorspelling van de

 14. Leve de Variatie! Een onderzoek naar de beleving van en de publiciteit rondom Oktober Kennismaand 2010

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veer, C.G.; Groven, M.; Higler, L.

  2011-01-01

  Leve de Variatie! Een onderzoek naar de beleving van en de publiciteit rondom Oktober Kennismaand 2010 The until 2007 yearly organized Science Week aimed at the enhancement of the knowledge of scientific and technological developments by the public has from 2008 on developed into a month of

 15. Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; studie naar mogelijkheden van aanbrengen waterfilm op strooisel = Measures to reduce fine dust emissions from poultry houses; possibility of supplying a waterfilm on litter

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, H.H.; Harn, van J.

  2010-01-01

  In this desk study the possibilities of reducing fine dust emission from poultry housings by applying a water film on bedding material was studied. This measure can be perspective in laying hens, but not in broilers and parent stock.

 16. Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga (eds., Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Christiaens

  2016-04-01

  Full Text Available Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga (eds., Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014, 456 pp., isbn 978 90 8964 680 4. 

 17. Patiëntveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg: een eerste verkenning naar zorggerelateerde onbedoelde schade.

  OpenAIRE

  Peeters, M.; Langelaan, M.; Kok, I.; Wagner, C.

  2009-01-01

  Ook in GGZ en Verslavingszorg gaat het soms onbedoeld mis. Het Trimbos-instituut en het NIVEL hebben een eerste stap gezet naar patiëntveiligheidsonderzoek in deze sector. Veiligheidsonderzoek is al langer geaccepteerd en ingevoerd in de ziekenhuizen. In de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is dat nog niet het geval. Via het Landelijk Actieprogramma Kwaliteit in de GGZ/VZ van ZonMw werd subsidie gegeven voor een eerste verkennend onderzoek, analoog aan eerder onderzoek naar de om...

 18. Een pilot-studie naar de bruikbaarheid van fysiologische markers voor psychologische stress en gezondheidseffecten. De variatie van en de invloeden op cortisol, serotonine en neopterine in urine bij vrijwilligers

  NARCIS (Netherlands)

  Cassee FR; Franssen EAM; Amsterdam JGC van; Houthuijs DJM; LEO; LBM

  1999-01-01

  This report gives a brief overview of the literature on the relationship between noise exposure and health effects. The study was based on the hypothesis that exposure to noise is associated with psychological stress and that such effects can be identified by physiological health effects indicators.

 19. Energy Price Comparisons. Study on the quality of comparison sites for electricity and natural gas on the Internet; Energieprijsvergelijkers. Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boezaard, P.M.; Van Liere, M.M.; Van Steenpaal, D.F.J.M.

  2007-06-15

  Internet sites with comparisons of prices for electricity and natural gas appear to be important tools for consumers. On a regular basis the Dutch Office of Energy Regulation (DTe) carries out a study on the quality of such price comparison sites. In this report the results of the June 2007 study are summarized. [Dutch] Voor een goedwerkende markt is een goed geinformeerde consument van belang. Uit de Consumentenmonitor, kwalitatief onderzoek dat de NMa in 2006 heeft laten uitvoeren, is gebleken dat de consument bij een overstap vaak gebruik maakt van prijsvergelijkingssites. Het belang van dergelijke sites neemt alleen maar toe. Door een grotere differentiatie aan producten en meer variatie in prijsstelling wordt een goede vergelijking van energieleveranciers voor de gemiddelde consument steeds lastiger. Ook voor de prijsvergelijkingssites neemt de complexiteit toe. De Directie Toezicht Energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzoekt sinds 2004 jaarlijks de kwaliteit van (prijs)vergelijkingssites voor elektriciteit en gas. Gezien de groeiende complexiteit van de prijsvergelijkingen is het van belang dat de NMa dit onderzoek ook in 2007 uitvoert. In dit rapport worden de resultaten van dit jaar gepresenteerd. Daarnaast heeft de NMa voor het eerst een handleiding met tips voor de consument als bijlage bij dit rapport opgenomen.

 20. Room for wind. An investigation into the possibilities for the erection of large numbers of wind turbines. Ruimte voor wind. Een studie naar de plaatsingsmogelijkheden van grote aantallen windturbines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arkesteijn, L; Van Huis, G; Reckman, E

  1987-01-01

  The Dutch government aims to realize a wind power capacity in The Netherlands of 1000 MW in the year 2000. Environmental impacts of the erection of a large number of 200 kW and 1 MW wind turbines are studied. Four siting models have been developed in which attention is paid to environmental and economic aspects, the possibilities to introduce the electric power into the national power grid and the availability and reliability of enough wind. Noise pollution and danger for birds are to be avoided. The choice between the construction of wind parks where a number of wind turbines is concentrated in a small area or a more dispersed construction is somewhat difficult if all relevant factors are to be taken into consideration. Without government's interference the target of 1000 MW in the year 2000 will probably not be attained. It is therefore desirable to practise an active energy policy in favor of wind energy, for which many ways are possible.

 1. Overzicht van en bijdrage tot de kennis van medicinale curcuma (temoe lawak)

  NARCIS (Netherlands)

  Gunster, Pieter Engelbertus

  1943-01-01

  In native medicine in Java "temu lawak", the Malay name of one or more Curcuma species, is very popular as a remedy for liver and galldiseases; further it is used by women in childbed and for disorder of the stomach and the intestinal organs. With the purpose to study the culture and to examine the

 2. Studie naar de verbrandingsproducten van chemicalien of bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Matthijsen AJCM; Laheij GMH en Post JG; LSO

  1998-01-01

  A literature survey was carried out in the context of actualising the 'Green Book' ('Groene Boek'), on methods for estimating possible ill effects on people and damage to goods from the release of dangerous compounds, to determine how many products are formed from the burning of chemicals and/or

 3. Eerste bevindingen International Civics and Citizenship Education Study

  NARCIS (Netherlands)

  R.Maslowski, [No Value; H.M.Naayer, [No Value; M.M.Isac, [No Value; G.H.Oonk, [No Value; M.P.C.van der Werf, [No Value

  2010-01-01

  Nederland heeft deelgenomen aan de International Civics and Citizenship Education Study (ICCS), een internationaal vergelijkend onderzoek naar burgerschapscompetenties van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het doel van deze studie is om burgerschapscompetenties van leerlingen

 4. Impact of dynamic traffic management on air quality. Final report of a study on the impact of dynamic traffic management on the air quality along highways; Invloed DVM op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar het effect van dynamisch verkeersmanagement op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drewes, W.; Fransen, W. [DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2009-12-15

  Within the Air Quality Innovation programme (IPL) a broad survey has been carried out on the possibilities of Dynamic Traffic Management (DTM) to improve air quality. This report finalizes the survey that was carried out within the IPL, and summarizes the results of the separate reports. Next to this final report, also a recommendation was made with regard to applying DTM to improve air quality. The final report starts with a comprehensive summary of the results of all the sub-surveys. In addition, for each sub-survey and other relevant publications, used in preparing the recommendation, the key issues and abstracts are presented. [Dutch] Binnen het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) is breed onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit rapport sluit het onderzoek dat binnen het IPL is uitgevoerd af en vat de afzonderlijk gerapporteerde resultaten samen. Naast dit eindrapport is ook een toepassingsadvies gericht op het inzetten van DVM ter verbetering van de luchtkwaliteit opgesteld. Het eindrapport begint met een integrale samenvatting van de resultaten van alle deelonderzoeken. Daarnaast zijn van elk deelonderzoek en andere relevante publicaties die gebruikt zijn bij het opstellen van het toepassingsadvies de kernpunten en beknopte samenvattingen opgenomen.

 5. Supplementary study of possible risks and consequences of the exploration and exploitation of shale and coal gas in the Netherlands. Final report of the research questions A and B; Aanvullend onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van de opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland. Eindrapport onderzoeksvragen A en B

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-15

  The Dutch Ministry of Economic Affairs has given the consortium consisting of Witteveen and Bos, Arcadis and Fugro an assignment to investigate the possible risks and effects of exploration and exploitation of shale gas and coal bed methane in The Netherlands. The main questions of the research have been outlined in 55 research question that have been answered in the shape of technical notes. This summary contains the most important findings of this research. Attention is paid to Conventional versus unconventional gas, Footprint and nuisance, Methane emissions and climate footprint, Earthquakes and subsidence, Water usage, Fraccing fluid, Safety, Ground water, Relation with current legislation [Dutch] Het Ministerie van Economische Zaken heeft het consortium Witteveen+Bos, Arcadis en Fugro opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland. De hoofdvragen van het onderzoek zijn uitgewerkt in 55 onderzoeksvragen, die in achtergrondnotities zijn beantwoord. Aandacht is besteed aan Conventioneel versus onconventioneel gas, Ruimtebeslag en hinder, Methaanemissies en klimaatvoetafdruk, Bodembewegingen, Watergebruik, Frac-vloeistof, Veiligheid, Grondwater, en de Relatie met huidige mijnbouwwetgeving.

 6. The transition to the electric vehicle era; De transitie naar het tijdperk van de elektrische auto

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, J.

  2010-06-15

  The final transition from a fossil fuel driven transport system to an electricity driven transport system seems to be a fact. Every large car manufacturer has electric vehicles in its product range in the coming 6 to 24 months and more are expected to follow. Scientists and experts in the fields of electric driving see how this transition takes place in various stages: from hybrid cars to plug-in hybrids, to full-electric cars. The pace of this transition is mainly determined by the technical and institutional factors such as developments in battery technology and federal government policy. This transition will have a positive effect on climate, economy, national security and a wide range of other factors. The electric vehicle also offers opportunities in the field of smart and efficient use of energy by means of smart grid and vehicle to grid (V2G) technology. For now, the high cost price and low energy density of batteries (a decisive factor for the range) seem to constitute the largest obstacle to success. [Dutch] De definitieve overgang van een op fossiele brandstoffen naar een op elektriciteit gebaseerd transportsysteem lijkt een feit. Elke grote autofabrikant heeft in de komende 6 tot 24 maanden een elektrische auto in haar productaanbod en daar komen er naar verwachting steeds meer bij. Wetenschappers en experts op het gebied van elektrisch rijden zien deze overgang zich voltrekken in verschillende fases; van hybride auto's naar de plug-in hybrides, naar de volledig elektrische auto's. De snelheid waarmee deze overgang zal gaan plaatsvinden zal vooral bepaald worden door technische en institutionele factoren zoals ontwikkelingen in batterijtechnologie en het beleid van federale overheden. Deze overgang zal een positief effect hebben op het klimaat, de economie, de nationale veiligheid en een breed scala aan andere factoren. Ook biedt de elektrische auto mogelijkheden op het gebied van slim en efficient gebruik van energie door middel van smart

 7. Een jaar later, onderzoek naar de implementatie van de iPad bij het Leeuwarder Lyceum : Een vervolgonderzoek naar het iPad-gebruik onder leerlingen en leraren van het Leeuwarder Lyceum

  NARCIS (Netherlands)

  Stephanie Nijssen; Klaas Jan Huizing

  2013-01-01

  In september 2012 is de iPad geïmplementeerd in het onderwijs van het Leeuwarder Lyceum. Sowijs onderzocht tijdens de implementatie welke verwachtingen leerlingen en leraren hadden van de iPad. Nu, een jaar later, hebben we opnieuw onderzoek gedaan onder leerlingen en leraren naar het iPad-gebruik.

 8. "Eene bibliotheek ... naar de behoeften des tijds ingerigt": impressies over het Rotterdamsch Leeskabinet in de negentiende eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  J. van Herwaarden (Jan)

  2009-01-01

  textabstractBetreft Hoofdstuk 2 (Jan van Herwaarden, "Eene bibliotheek ... naar de behoefte van de tijd ingerigt": impressies over het Rotterdamsch Leeskabinet in de negentiende eeuw, pp. 19-52) uit de publicatie: Duyvendak, L. en P. Pesch, Grenzeloos lezen; 150 jaar Rotterdamsch Leeskabinet,

 9. Patiëntveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg: een eerste verkenning naar zorggerelateerde onbedoelde schade.

  NARCIS (Netherlands)

  Peeters, M.; Langelaan, M.; Kok, I.; Wagner, C.

  2009-01-01

  Ook in GGZ en Verslavingszorg gaat het soms onbedoeld mis. Het Trimbos-instituut en het NIVEL hebben een eerste stap gezet naar patiëntveiligheidsonderzoek in deze sector. Veiligheidsonderzoek is al langer geaccepteerd en ingevoerd in de ziekenhuizen. In de geestelijke gezondheidszorg en

 10. Een nieuwe toetsdiepte voor nitraat in grondwater? Eindrapport van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een toetsdieptemeetnet

  NARCIS (Netherlands)

  Fraters, B.; Boumans, L.J.M.; Elzakker, van B.G.; Gast, F.L.F.; Griffioen, J.; Klaver, G.T.; Nelemans, J.A.; Velthof, G.L.; Veld, H.

  2006-01-01

  Het verlagen van de toetsdiepte voor nitraat in het grondwater in zandgebieden van de bovenste meter van het grondwater naar de bovenste vijf meter, blijkt niet opportuun. Het verlagen van de toetsdiepte wordt gezien als mogelijkheid om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en de

 11. Afgewezen en uit Nederland vertrokken? Een onderzoek naar de achtergronden van variatie in zelfstandige terugkeer onder uitgeprocedeerde asielzoekers

  NARCIS (Netherlands)

  A.S. Leerkes (Arjen); E. Boersema; R.M.V. van Os; A.M. Galloway; M. van Londen

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ In de periode 2008 tot en met maart 2010 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voor het eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag hoe verklaard kan worden dat sommige uitgeprocedeerde asielmigranten met hulp van de Nederlandse

 12. Preventieve Wellness, ook in Nederland : Een onderzoek naar trends, kansen en uitdagingen op het gebied van preventieve wellness

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Angelique Lombarts

  2013-01-01

  De vraag naar nieuwe innovatieve wellnessproducten was in 2010 de aanleiding tot het onderzoek waarvan u hier het eindresultaat voor u heeft. Docente en research fellow Roos Gerritsma van de minor Sports, Wellness & Lifestyle had vele afstudeeronderzoeken en stages begeleid en was mede daardoor goed

 13. Scenario’s voor effectief leren op de werkplek; Sector Educatie; Workshop 2: Op weg naar oplossingen

  OpenAIRE

  McKenney, Susan; Mazereeuw, Marco; Wopereis, Iwan

  2012-01-01

  McKenney, S., Mazereeuw, M., & Wopereis, I. (2012, 12 December). Scenario’s voor effectief leren op de werkplek; Sector Educatie; Workshop 2: Op weg naar oplossingen [Scenarios for effective workplace learning; Sector Education; Workshop 2: The road to solutions]. Workshop presented at the NHL Hogeschool, Leeuwarden, The Netherlands.

 14. Tussen prudentie en prestatie in finance & accounting : verkennend onderzoek naar bedrijfsethiek, leiderschap en morele professionele ontwikkeling in het bachelor onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Krabbe, Hans; de Graaf, Frank Jan

  2013-01-01

  Dit is een verslag van een pilotonderzoek naar ethisch leiderschap bij de minor Inspirerend Leiderschap. Hierin hebben studenten professionals ondervraagd over ethiek en leiderschap in de financiële sector en zakelijke dienstverlening. Het ging bij dit onderzoek niet alleen om de uitkomsten, maar

 15. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en

 16. The utopian challenge to global capitalism by Walter van den Broeck in Terug naar Walden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries Visagie

  2012-12-01

  Full Text Available The socialist sympathies that inform the writing of Flemish author Walter van den Broeck align him with a well-established tradition of socially engaged writing in Flanders. In his novel Terug naar Walden (Back to Walden, published in 2009, he revisits the Walden project of the Dutch reformer and writer Frederik van Eeden (1860−1932. Van den Broeck suggests that a reconsideration of the socialist ideals that inspired Van Eeden to establish settlements in the Netherlands and the United States is warranted in the light of the economic crisis triggered by unchecked capitalist practices in 2008. In Terug naar Walden Ruler Marsh, the richest man in the world, unleashes a global financial crisis as a form of retaliation against the capitalist system that ruined his parents. Marsh returns to the Kempen in Flanders where his family originated. In a Heideggerean affirmation of the local as exemplified by the country road, Van den Broeck articulates his vision of the common, that theorists Michael Hardt and Antonio Negri in their Empire trilogy have attempted to salvage from communist thinking, with a utopian notion that a stronger connection with the land and the people within one’s immediate environment may provide a useful premise for the development of viable alternatives to capitalism.

 17. Effectiveness of control techniques in drinking water installations. Survey of recent scientific research results; Effectiviteit beheerstechnieken in drinkwaterinstallaties. RIVM inventariseert recente wetenschappelijke bevindingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheffer, W.

  2012-12-15

  A literature survey has been carried out on current scientific knowledge about the effectiveness of management techniques for Legionella in potable water systems. The examined scientific literature from 2007-201 comprises mainly case studies on the effect of the introduction of a certain management technique on Legionella growth [Dutch] Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) literatuuronderzoek gedaan naar de huidige wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van beheerstechnieken voor legionella in drinkwaterinstallaties. De onderzochte wetenschappelijke literatuur uit 2007-201 I betreft vooral casestudies naar het effect van de introductie van een bepaalde beheerstechniek op de legionellagroei.

 18. Cohort Profile of The GOALS Study: A Large-scale Research of Physical Activity in Dutch Students

  NARCIS (Netherlands)

  De Groot, Renate; Van Dijk, Martin; Kirschner, Paul A.

  2016-01-01

  The GOALS study (Grootschalig Onderzoek naar Activiteiten van Limburgse Scholieren [Large-scale Research of Activities in Dutch Students]) was set up to investigate possible associations between different forms of physical activity and inactivity with cognitive performance, academic achievement and

 19. Driving-impairing medicines and traffic safety

  OpenAIRE

  Monteiro, Susana Patricio

  2014-01-01

  Epidemiologische studies tonen aan dat er een associatie bestaat tussen de blootstelling aan rijgevaarlijke geneesmiddelen en het risico om bij een verkeersongeval betrokken te geraken. Ondanks het feit dat het gebruik van dergelijke geneesmiddelen in Europa toeneemt, zijn er weinig studies bekend naar de kennis over en bewustwording van de risico’s, die patiënten hebben wanneer zij rijgevaarlijke geneesmiddelen gebruiken. Dit geldt eveneens voor de zorgverleners die dergelijke geneesmiddelen...

 20. Together on the road towards a sustainable transport system; Samen op weg naar een duurzaam mobiliteitssysteem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Korz, S. [TNO Mobiliteit, Delft (Netherlands); Weterings, R. [Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies HCSS, Den Haag (Netherlands)

  2012-04-15

  The transition to a sustainable mobility system requires joint effort of businesses, knowledge institutes and authorities. Separate initiatives of these parties are needed, but not sufficient to give the transition the required speed and guidance. A joint transition program is needed in which the parties can bundle their initiatives and each contribute maximally based on their own role and expertise [Dutch] De transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem vraagt een gezamenlijke inzet van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Initiatieven van deze partijen afzonderlijk zijn noodzakelijk, maar niet toereikend om deze transitie richting en snelheid te geven. Een gezamenlijk transitieprogramma is nodig waarin partijen hun initiatieven bundelen en elk vanuit de eigen rol en expertise maximaal bijdragen.

 1. Uniformering voorrangsregeling : onderzoek naar de veiligheid van voorrangskruisingen en uitritconstructies.

  OpenAIRE

  Minnen, J. van & Catshoek, J.W.D.

  1997-01-01

  This study investigated to what extent the application of a major/minor junction or an exit construction can improve the safety at all locations where an access road joins a distributor road. Firstly, a literature study was conducted, in which both the results of Dutch and foreign projects were studied and analysed. Secondly, an accident analysis was carried out into approximately 100 crossroads in four Dutch municipalities. This concerned a before and after study of crossroads where the righ...

 2. Naar nieuwe therapeutische domeinen voor HDL-gerichte interventies

  OpenAIRE

  Gordts, Stephanie

  2013-01-01

  Plasma levels of high density lipoprotein (HDL) cholesterol and its major apolipoprotein (apo), apo A-I, are inversely correlated with the incidence of coronary heart diseases. The Framingham Heart Study, the Kuopio Ischemic Heart Disease Factor Study, the Israel Ischemic Heart Disease Study, and other epidemiological prospective cohort studies have unequivocally demonstrated that lower HDL cholesterol levels are an independent risk marker for ischemic heart diseases. A meta-analysis of 4 pro...

 3. Uniformering voorrangsregeling : onderzoek naar de veiligheid van voorrangskruisingen en uitritconstructies.

  NARCIS (Netherlands)

  Minnen, J. van & Catshoek, J.W.D.

  1997-01-01

  This study investigated to what extent the application of a major/minor junction or an exit construction can improve the safety at all locations where an access road joins a distributor road. Firstly, a literature study was conducted, in which both the results of Dutch and foreign projects were

 4. Ondanks 'keuzebiografie' blijft de keuze beperkt: participatie naar levensfase.

  NARCIS (Netherlands)

  Houtum, L. van; Cardol, M.; Jong, J.D. de

  2012-01-01

  In the current Dutch policy the emphasis is on the participation of all citizens. This study focuses on the general population’s participation through the perspective of the life course. This perspective makes it possible to study the participation of people during different phases of their life as

 5. Praktijkstudie naar emoties in het verkeer : vragenlijststudie naar kenmerken zoals frequentie, aanleiding en gevolgen voor de veiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Levelt, P.B.M.

  2003-01-01

  Now and again, traffic behaviour takes on an impulsive character; then we are in the field of emotions. This study forms part of a series of SWOV studies about emotions in traffic. In these, the question is if and how emotions influence traffic behaviour, and thus road safety. In this study, a

 6. Coaching binnenstebuiten : een onderzoek naar coaching van docenten door docenten

  NARCIS (Netherlands)

  Engelen, A.J.A.

  2002-01-01

  This PhD project studies the quality of career guidance conversations in vocational education and training. In vocational education and training, teachers are increasingly expected to guide the career development of students, for example by guiding students with the use of personal development plans

 7. Onderzoek naar aanwezigheid van legionella in biologische luchtwassers bij stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Schalk, J.A.C.; Bartels, A.A.

  2015-01-01

  In an earlier study it was concluded, based on literature and interviews, that biotrickling filters might be responsible for airborne transmission of Legionella bacteria. Risk factors in this type of systems are recirculating of trickling water with a pH close to neutral and the use of spray nozzles

 8. Onderwijs maken. Naar ander onderwijs voor 12-16 jarigen

  NARCIS (Netherlands)

  Terwel, J.

  1984-01-01

  Hoe kan men vanuit de onderwijskunde bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs? Deze studie bestaat uit een verkenning van drie ver¬schillende antwoorden op deze vraag. Het gaat om bijdragen door middel van strategie-ontwikkeling, conceptontwikkeling en ontwikkelings¬onderzoek. Het onderzoek wordt

 9. Vooronderzoek naar bezorgdheid over basisstations voor mobiele telefonie

  NARCIS (Netherlands)

  Bolte JFB; Pruppers MJM; Pennders MJR; Poll HFPM van; LSO

  2006-01-01

  The number of people concerned about the location of base stations is not dependent on the actual distance of these stations from residences. Concern about electromagnetic fields seems to be mainly a matter of risk perception. These were outcomes of the exploratory study prompted by a concern for

 10. Naar een handelingsgericht ethiekbeleid voor zorgorganisaties : een normatieve verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Dartel, Johannes Nicolaas Gomarius Maria van

  2012-01-01

  From a philosophical perspective this study explores a normative concept of ethics management for Health Care Organizations. Much attention has been paid to care as a form of action. Arendt’s typology of action that stresses qualitative differences between human activities is central in the concept.

 11. Far-wing absorption in Na-Ar collision

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kulander, K.C.

  1985-01-01

  Collision-induced absorption and emission at wavelengths well removed from line center play important roles in many atomic and molecular processes. The authors have developed the theory and computer codes to calculate exact quantum mechanical cross sections for these optical and radiative collisions between atoms. The authors also have produced a quasi-classical model that can efficiently generate accurate absorption cross sections. This model cannot, however, give branching ratios for the final-state populations. Their codes and model can be used to study the propagation of nearly resonant light through gaseous media and to calculate accurate gain and absorption cross sections for the far wings of atomic transitions. The authors have used their theory to study the collision-induced absorption by sodium in argon for wavelengths in the vicinity of the resonance lines D 1 and D 2

 12. Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvariëteiten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicoline van der Sijs

  2014-12-01

  Full Text Available Systematic research into contact varieties of Dutch The purpose of this article is to show that the compilation of a corpus of Dutch contact varieties, CoVaCo, will offer new and interesting possibilities for research. Paragraph 2 gives an overview of Dutch contact varieties and the texts available in these varieties, digitally or in printed form. This proves that building CoVaCo is feasible. Paragraph 3 presents a number of limited case studies to show the research potential of CoVaCo. Finally, in paragraph 4, I ask researchers for practical support in building CoVaCo.

 13. Van relativisme naar oordeelsvorming. Recente tendensen in de wetenschapsgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ed Jonker

  2011-03-01

  Full Text Available From relativism to evaluation. Recent trends in the historiography of science and the humanitiesHistorians of science have taken leave of finalism. No longer do they write teleological histories of scientific progress. Instead of a grand narrative on the triumph of science they now tend to write small stories on local knowledge. This is the result of several decades of criticism of Whig history. Starting with neo-marxist critique in the interwar years, enhanced in the social history of the 1970s, science was seen as an economic commodity and as a social product. Cultural history and anthropology added the view that scientists and scholars are mere mortals, muddling through messy life. This critique was topped off with postmodern criticism of knowledge as power, which translates into the accusation that historiography is only legitimating cultural and political oppression.To counter these allegations, many historians have insulated themselves into a kind of retro-historicism that shies away from any teleology, coherence, meaning and evaluation. It depicts the production of knowledge as a practical, local activity that is strictly limited to its cultural context. No claims to truth, validity, let alone progress or even development were allowed.This situation of rampant relativism could not last. Total abstinence of any evaluation of knowledge claims, quality of research or success of theories has proven unsatisfactory. The need has arisen to study broader issues of traveling knowledge and longer lines of scientific development. There is a shift of interest into traditions of knowledge that spring the bonds of locality and context. Why do some scientific theories and research practices succeed in surpassing paradigms and bridging epistemic ruptures? In this respect disciplines are in the process of being rehabilitated. Instead of oppressive structures they become the vehicles of sustained knowledge growth. Especially the role of education and

 14. Vigs-voorligting: kennis, houdings en gedrag in ’n multi-kulturele, heteroseksuele konteks1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alta van Dyk

  1994-03-01

  Full Text Available The first decade of the AIDS epidemic was mainly characterized by the dissemination of information, without taking the needs of different target groups into consideration. The objective of this study was to examine the knowledge, myths, causaI attributions, attitudes, susceptibility, sexual behaviour, sexual behavioural change and obstacles preventing behavioural change in a multi-cultural, heterosexual context. Possible cultural differences were established and recommendations made for AIDS education programs. A survey was conducted and data collected through questionnaires obtained from 1494 subjects. Although marked cultural differences were evident, the results indicated that all AIDS prevention programs should contain certain basic components, which should be modified to suit the needs of specific target groups. The purpose of AIDS education programs should be to give practical advice about AIDS; to dispel myths about the spread of HIV; to correct faulty attributions about the causes of AIDS; to change attitudes and to establish a sense of compassion for infected people; to alleviate anxiety and to establish a realistic sense of susceptibility, to motivate people to change their sexual behaviour, and to determine and rectify the obstacles preventing people from changing their sexual behaviour.

 15. Step by step towards an energy efficient district; Stap voor stap naar een energiezuinige wijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Celie, N. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Van Luijpen, M.R.; Sweeb, M. [Yacht, Randstad, Diemen (Netherlands)

  2011-04-15

  Building Brains has been set up by TNO as a cooperative and started September 21, 2009. The aim of the project was to answer the question how the energy consumption in the Netherlands can be reduced by 50% up to 2030 or how the built environment can be made energy-neutral. This issue of the magazine is dedicated to Building Brains project. Sustainability and energy conservation are current topics on the agenda of many organizations. The emphasis on this topics may be inspired by an ideology, economic considerations, image building or carrying out a social responsibility or possibly enforced by law. Many organizations struggle with translating the ambition in the field of energy saving and sustainability into practice, partly because the collection of reliable data and knowledge of sustainable technologies is a specialism and time consuming and costly accordingly. There seems to be no tools available that provide this support. The Quick Urban Energy Scan can help. [Dutch] Building Brains is een door TNO opgezet samenwerkingsproject dat op 21 september 2009 van start ging. Het doel van het project is antwoord te geven op de vraag hoe tot 2030 het energiegebruik in Nederland kan worden gehalveerd of hoe de gebouwde omgeving energieneutraal kan worden gemaakt. Deze aflevering van het tijdschrift TVVL is vrijwel geheel gewijd aan het Building Brains project. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de rol die de zogenaamde Quick Urban Energy Scan (QUES) kan spelen in de vertaling van beleidsanbities voor duurzaamheid naar concrete uitvoering van herstructurerings- of nieuwbouwprojecten.

 16. Towards a black carbon indicator for a healthier air quality policy; Naar een roetmaat voor een gezonder luchtkwaliteitsbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Molenaar, R. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands); Krijgsheld, K. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu I+M, Den Haag (Netherlands)

  2011-12-15

  October 5, 2011, the national conference 'Towards a black carbon indicator for a healthier air quality policy' was held in Schiedam, Netherlands. This article reports on the conference, which was divided into three aspects: the administrative reality, the scientific contribution and practice. [Dutch] Op 5 oktober 2011 vond de nationale conferentie 'Naar een roetmaat voor een gezonder luchtkwaliteitsbeleid' plaats in Schiedam. In dit artikel wordt verslag gedaan van de conferentie, die was opgedeeld in drie deelaspecten: de bestuurlijke werkelijkheid, de wetenschappelijke bijdrage en de praktijk.

 17. ADHD : Dat valt niet mee! Een onderzoek naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de kwaliteit van leven bij volwassenen met ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwsema, G.

  2006-01-01

  De aanleiding van dit onderzoek is afkomstig van de patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD (‘Impuls’). In samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG is besloten onderzoek te gaan verrichten naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de

 18. Loonsomheffing: Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het invoeren van een loonsomheffing als alternatief voor de huidige heffingen op het loon

  NARCIS (Netherlands)

  F.M. Werger (Frank)

  2011-01-01

  markdownabstract__Abstract__ De overstap naar een loonsomheffing is mogelijk. Dat concludeert Frank Werger in zijn proefschrift “Loonsomheffing”. Op dit moment staat het onderwerp loonsomheffing volop in de aandacht, temeer omdat de regering overweegt een dergelijke heffing in te voeren. De

 19. Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet de Rooy

  2014-03-01

  Full Text Available Explanation and Judgement: Some Comments on Recent Research into Sexual AbuseSexual abuse and harassment of children in the Dutch Catholic Church was widely reported in 2010. An independent investigation took place covering the period 1945-2010. The main conclusion was that abuse in the Catholic community was as high as in non-Catholic groups. The government ordered a second investigation on abuse in the resident and non-resident youth care. The main conclusion was that abuse was marked by an enormous variety in circumstances and incidents (half of the reported cases took place between coevals. These reports did not satisfy acertain number of victims. The question is whether this type of scientific historic research – directed more by analysis than by condemnation – is capable of giving full satisfaction to traumatised victims.In 2010 kwam in de publiciteit dat ook in Nederland op grote schaal seksueel misbruik van minderjarigen had plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een onafhankelijke commissie heeft daar een omvangrijk onderzoek naar verricht (over de periode 1945-2010. De belangrijkste conclusie was dat een dergelijk misbruik een wijdverbreid verschijnsel was, dat waarschijnlijk in katholieke kring even vaak voorkwam als onder niet-katholieken. Een vergelijkbaar onderzoek werd vervolgens verricht onder kinderen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid stonden in het kader van de kinderbescherming. De belangrijkste conclusie daarvan was dat het misbruik in zeer verschillende vormen en omstandigheden voorkwam (waaronder vrij frequent tussen leeftijdsgenoten. Een aantal slachtoffers bleek niet zeer tevreden met dit onderzoek, dat zowel onvolledig werd gevonden als te zacht in de conclusies. Daardoor rijst de vraag of een historisch-wetenschappelijk onderzoek, meer gericht op verklaren dan veroordelen, wel in staat is genoegdoening te verschaffen aan getraumatiseerde slachtoffers.

 20. Towards a sustainable agriculture in 2030. An essay on transition; Naar een duurzame landbouw in 2030. Een essay over transitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hees, E.M.; Van der Weijden, W.J.; Hin, C.J.A.

  2002-05-01

  Sustainable development of the agricultural sector in the Netherlands is high on the list of priorities in the environmental policy of the Netherlands. In this report special attention is paid to sustainability indicators which can be used in the transition of a Dutch National Environmental Balance towards a Dutch National Sustainability Balance. The report consists of three parts: (1) an essay in the form of an imaginary review from the year 2030 back to the transition process of the agricultural sector from the year 2000 onwards; (2) 14 texts on proposals for economical, socio-cultural and ecological indicators; and (3) four maps which present chances for offering 'green' services in Dutch agricultural areas. [Dutch] Een van de sectoren waar duurzame ontwikkeling hard nodig is, is de landbouw. Het 4e Nationaal Miliebeleidsplan (NMP4) noernt de landbouw naast de energiesector en biodiversiteit als een prioritaire sector. In dit rapport is een visie neergelegdeen met speciale aandacht voor duurzaamheidindicatoren. Die indicatoren zouden bouwstenen kunnen zijn voor de voorgenomen overgang van een Nationale Milieubalans naar een Nationale Duurzaamheidsbalans. Dit rapport bestaat uit drie uiteenlopende delen: een essay in de vorm van een denkbeeldige terugblik vanuit het jaar 2030 naar het transitieproces dat de landbouw vanaf 2000 heeft doorgemaakt; een 14-tal tekstuele bijIagen, met onder meer voorstellen voor te hanteren economische, sociaal-culturele en ecologische indicatoren; en een viertal kaart-bijlagen waarop staat aangegeven waar in het Nederlandse landbouwareaal kansen liggen voor groene diensten.

 1. Ansiedade na performance musical: tradução, adaptação e validação do Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI) para a língua portuguesa

  OpenAIRE

  Rocha, Sérgio de Figueiredo; Dias-Neto, Emmanuel; Gattaz, Wagner Farid

  2011-01-01

  CONTEXTO: A performance musical requer alto nível de habilidade em diversos parâmetros, como coordenação motora, atenção e memória, o que a torna particularmente suscetível aos estados de ansiedade. Pesquisas nessa área têm avançado com a introdução de instrumentos específicos para abordar a ansiedade na performance musical, como é o caso da Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI). OBJETIVOS: O presente estudo teve como objetivo traduzir, adaptar e validar a K-MPAI para a língua po...

 2. Incidentie van baarmoederhalskanker naar geboorteland bij vrouwen in Noord-Holland in 1988-1998 [Incidence of cervical cancer in women in North-Holland by country of birth from 1988-1998

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, O.; Busquet, E.H.; Leeuwen, F.E. van; Aaronson, N.K.; Öry, F.G.

  2003-01-01

  Doel. Beschrijven van de incidentie van baarmoederhalskanker bij vrouwen in Noord-Holland naar geboorteland. Opzet. Beschrijvend epidemiologisch onderzoek op basis van kankerregistratiegegevens. Methode. Met behulp van de regionale kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA)

 3. Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 1: Wat weten we over KMO’s en over personeelsbeleid in KMO’s?

  OpenAIRE

  Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 4. Recommendations for Writing Case Study Articles for Publication in the "Journal of College Counseling"

  Science.gov (United States)

  Scholl, Mark B.

  2017-01-01

  The author presents recommendations for writing case studies for publication in the "Journal of College Counseling." Recommendations fall into 2 categories: (a) ethical considerations and (b) criteria essential to methodological rigor (e.g., Hyett, Kenny, & Dickson-Swift, 2014). The article is intended to guide and encourage…

 5. Beleidsondersteunend onderzoek haaien en roggen

  NARCIS (Netherlands)

  Overzee, van H.M.J.; Kraan, M.L.; Quirijns, F.J.

  2014-01-01

  Naar aanleiding van het door de EU in 2009 aangenomen European Union Action Plan for the Conservation and Management of Sharks, is er behoefte aan het verwerven van meer kennis over haaien en roggen die in de Noordzee voorkomen en door Nederlandse vissers worden gevangen. Deze kennis zou tevens van

 6. Hapklaar bermgras voor bacteriën

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, R.R.C.

  2011-01-01

  Onderzoek naar biobutanol leverde naast een methode om de veelbelovende biobrandstof te produceren ook kennis op over milde technieken waarmee suikers en andere voedingsstoffen vrijgemaakt kunnen worden uit stro en gras. Die kennis wordt nu toegepast bij de bouw van een grote proeffabriek die onder

 7. Data Warehouse Emissieregistratie. A new tool to sustainability; Data Warehouse Emissieregistratie. Een nieuw instrument op weg naar duurzaamheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Grootveld, G. [VROM-Inpsectie, Den Haag (Netherlands); Op den Kamp, A. [OpdenKamp Adviesgroep, Den Haag (Netherlands)

  2002-12-01

  An overview is given of the possibilities to use and search the title database which contains data on emission of pollution sources in different sectors in the Netherlands. [Dutch] De voorliggende publicatie illustreert de kracht van het Data Warehouse aan de hand van zeven voorbeelden in de hoofdstukken 3 tot en met 9. Daarbij wordt telkens ook een doorkijk naar duurzame ontwikkeling gegeven.In hoofdstuk 10 worden twee cases met een korte handleiding behandeld. In hoofdstuk 1 staat achtergrondinformatie over de milieubeleidketen en de plaats die monitoring daarin neemt. In hoofdstuk 2 worden kort de drie dimensies van het Data Warehouse en de mogelijkheden die het Data Warehouse biedt beschreven (www.emissieregistratie.nl)

 8. From Moscow to Copenhagen. Russian views on climate change; Van Moskou naar Kopenhagen. Russische vergezichten op klimaatverandering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Agt, C.

  2009-11-15

  To fuel economic recovery and growth Russia will increase oil and gas supplies to the industrialized market economies of the Euro Atlantic in the West and the Asian Pacific growth economies in the East. Despite the post-Soviet economic collapse, Russia is still among the largest emitters of greenhouse gases, after the United States, China and the European Union. Moscow's foreign economic policies are spearheaded by natural gas, a clean burning fossil fuel pivotal to world economic transition to a less carbon intensive 'green' model. Despite the adoption of a new climate-change strategy and Russia's acknowledgement that it must play a responsible role in the run up to the Climate Change Summit in Copenhagen, Moscow's policy position is still aloof, due to geopolitical undercurrents and Russia's particular position in debates on the nature and cost of mitigation measures between industrialized countries and the emerging economies of the developing world. [Dutch] Door het economisch herstel en de economische groei zal Rusland leveringen van olie en gas aan de geindustrialiseerde markt economieen verhogen. Ondanks de economische achteruitgang van de voormalige Sovjet Unie is Rusland, na de Verenigde Staten, China en de Europese Unie, nog steeds een van de grootste uitstoters van broeikasgassen. Het buitenlandse economische beleid van Moskou wordt sterk bepaald door aardgas, dat een belangrijke rol speelt in de mondiale economische overgang naar een minder koolstofintensief 'groen' model. Ondanks de goedkeuring van een nieuw klimaat-verandering-strategie en de Russische erkenning dat het een verantwoordelijke rol moet spelen in de aanloop naar de klimaatveranderingtop in Kopenhagen, is het Russische beleid nog steeds afstandelijk, als gevolg van geopolitieke onderstromen en de bijzondere positie die Rusland inneemt in de debatten over de aard en de kosten van mitigerende maatregelen tussen de geindustrialiseerde landen en de

 9. Clean energy from a reliable source. Feasibility study on the use of geothermal heat from mine water for the city park Oranje Nassau and Heerlerheide Centre, Netherlands; Schone energie uit vertrouwde bron. Onderzoek naar de haalbaarheid van het benutten van aardwarmte uit het mijnwater voor het Stadspark Oranje Nassau en Heerlerheide Centrum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gommans, L.J.J.H.M. [Milieukundig Onderzoeks- en Ontwerp Buro BOOM, Maastricht (Netherlands); Kempen, G.W.P.J. [ARPAS Energy Contracting, Sittard (Netherlands); Van Tongeren, P.C.H. [Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO, Mol (Belgium)

  2003-03-26

  The aim of the study on the title subject is to gain insight into the feasibility to use water from mines as a source for renewable energy and/or energy storage in an overall energy plan for the city Heerlen in the Netherlands. [Dutch] Het doel van de voorliggende studie is om inzicht te geven in de haalbaarheid om (aard)warmte middels het gebruik van mijnwater in te zetten als bron van duurzame energie en/of energieopslag binnen het plan 'centrum noord' voor Heerlen. Er wordt van uitgegaan dat er door de voormalige mijnbouwactiviteiten ondergronds een relatief grillig, door mensen gevormd kunstmatig reservoir is ontstaan, dat gevuld is met relatief warm water. Voor een goed inzicht in het type reservoir (opbouw) en het - vermoedelijke - reservoirgedrag, wordt in deze studie een analyse gegeven van de belangrijkste onderdelen van het reservoir, alsmede van die factoren die het reservoirgedrag (mede) sterk (kunnen) beinvloeden. Zaken als verwachte porositeiten, permeabiliteiten en reservoirvolume komen hierbij aan de orde. Eveneens wordt de gevonden informatie over watertemperatuur, chemische samenstelling, e.d, behandeld. Een beperkt deel van de voormalige mijninfrastructuur is gedigitaliseerd en de digitale gegevens zijn ondergebracht in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Tevens zijn in de rapportage enkele conceptuele mogelijkheden voor warmtewinning en/of opslag m.b.t. de lokale ondergrond aangegeven en worden bij een aantal aspecten de mogelijke risico's aangegeven.

 10. De Haagse aanpak gezond gewicht in de wijk Bouwlust/Vrederust: Een evaluatieonderzoek naar de beginfase van de "Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG)"

  OpenAIRE

  Kloek, Gitta; Oudkerk, Rob

  2012-01-01

  Het schooljaar 2011-2012 wordt gezien als de beginfase van de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) in de wijk Bouwlust/Vrederust. Tijdens deze fase is onderzoek verricht naar het bereik, adoptie en effect van de activiteiten van de HAGG. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een activiteitenmonitor, interviews met kinderen, ouders en scholen en observatiegegevens van de consumptie van eten/drinken tijdens de ochtendpauze. In totaal zijn twaalf activiteiten georganiseerd gericht op het eten...

 11. Macroeconomic Crisis and Firm Performance

  NARCIS (Netherlands)

  K. Watkins

  2007-01-01

  textabstractIn de recente literatuur is veel onderzoek verricht naar de macro-economische gevolgen van crisis gebeurtenissen, en naar de gevolgen voor verschillende landen die via verschillende kanalen ‘besmet’ raken. Er is tot dusverre een gebrek aan kennis en inzicht betreffende de

 12. Geïntegreerde bestrijding van purpervlekkenziekte in prei : Een literatuurstudie en onderzoek kwalteit zaad

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, H.T.A.M.; Meier, R.

  2003-01-01

  Doel van dit literatuuronderzoek is de huidige stand van zaken met betrekking tot kennis van purpervlekkenziekte vast te leggen om zo mogelijke oplossingsrichtingen aan te kunnen geven. Omdat er nog weinig onderzoek verricht is naar purpervlekkenziekte in prei, is ook gezocht naar aanknopingspunten

 13. The 'Experimental Garden' for Decentralized Sustainable Cooperatives'. From realization to the future. Final report of a study of decentralized markets; De Proeftuin 'Decentrale Duurzame Collectieven'. Van realisatie naar de toekomst. Eindrapportage Netbeheer Nederland Onderzoek Decentrale Markten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwencke, A.M.; Van der Steenhoven, M.; Wendel, A.

  2013-09-15

  The purpose of the study is (1) to explore the possibilities and needs in the field of local, decentralized (energy) markets, both with respect to market players and grid operators, and (2) draft a vision with regard to developing future-proof market model. The central questions are: (1) Which players are active in the local markets? What characterizes them? Which needs and desires do they have regarding the operators (and the energy market)?; and (2) What does this mean for the grid operators? How can they respond to this development? [Dutch] Het doel van de studie is (1) verkennen wat de mogelijkheden en behoeftes op het gebied van lokale/decentrale (energie)markten zijn, zowel van marktspelers als netbeheerders; (2) visievorming op het gebied van een toekomstbestendig marktmodel. De centrale vragen zijn: (1) Welke spelers zijn actief op de decentrale markten? Wat kenmerkt hen? Welke wensen en behoeften hebben zij ten aanzien van de netbeheerders (en de energiemarkt)?; (2) Wat betekent dit voor de netbeheerders? Hoe kunnen zij op deze ontwikkeling inspelen?.

 14. Waterbeheer tussen crisis en vernieuwing : een studie naar vernieuwingsprocessen in de sturing van regionaal waterbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Slobbe, van E.

  2002-01-01

  Research relevance and objective

  The historic development of Dutch water management can be described through the analysis of paradigms governing the management of waters. The period of reclamation of huge peat and clay

 15. Geluk in landen: Een empirische studie naar condities voor een gelukkige samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  M.C. Berg (Maarten)

  2010-01-01

  textabstractJeremy Bentham (1789) was the founding father of utilitarianism, a social philosophy that stressed the importance of happiness (“the sum of pleasures and pains”). Bentham argued that policy-makers should strive for “the greatest happiness for the greatest number”. Bentham’s

 16. Water beheren en communiceren : een studie naar het publieke draagvlak voor het waterbeheer in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Lijklema, S.

  2001-01-01

  Nowadays, information and communication with the public are self-evident for water authorities. Its aim is often formulated as 'creating or strengthening public support' for water management or for the water authorities. A lot of time and money is being spent on this, while the necessity of

 17. Water beheren en communiceren : een studie naar het publieke draagvlak voor het waterbeheer in Nederland

  OpenAIRE

  Lijklema, S.

  2001-01-01

  Nowadays, information and communication with the public are self-evident for water authorities. Its aim is often formulated as 'creating or strengthening public support' for water management or for the water authorities. A lot of time and money is being spent on this, while the necessity of having public support is not always made clear. The problem this thesis adresses is: "Why is public support necessary, how does public support develop, and what factors influence public support?".Central q...

 18. "Klanttevredenheid, makelaars en hun netwerken" : kwalitatieve studie naar de relaties tussen consumenten, makelaars en hun netwerken

  OpenAIRE

  Hurk, D.H.J.M. van den

  2004-01-01

  The real estate agent has an important position on the Dutch real estate market. Each year, 200.000 houses are offered for sale. The market for real estate agents has a very high organizational degree: almost every real estate agent is a member of a branch organisation. Since 1st March 2001, the title of 'real estate agent' has not been legally protected anymore. This means that anyone who sells a house can call himself a real estate agent. This has resulted in lots of quality marks and made-...

 19. Bartholomeus van der Helst (1613-1670): een studie naar zijn leven en zijn werk

  NARCIS (Netherlands)

  van Gent, J.F.J.M.

  2011-01-01

  Bartholomeus van der Helst was a leading portrait painter in the Northern Netherlands in the 17th century. This monograph reconstructs his career and his circle of patrons based on the surviving works and documents. Van der Helst was born in Haarlem around 1613. In the early 1630s he moved to

 20. Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuiteit : een sociologische studie naar diversiteit in landbouwbeoefening, technologieontwikkeling en plattelandsvernieuwing

  OpenAIRE

  Wiskerke, J.S.C.

  1997-01-01

  INTRODUCTION(Chapter 1)In agricultural science, farming is often seen as an activity guided by the 'iron' laws of nature or by the 'iron' laws of economy. In this book I take a different position. Farming is considered to be a socio-technical practice. This position implies a specific role for rural sociology within the field of agricultural sciences. Rural sociology is not the social part of agricultural science. Instead it should be a synthesizing science, examining the whole range of possi...

 1. Longitudinale studie naar de aanwezigheid van legionella en amoeben in drinkwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Schalk JAC; Redeker S; Docters van Leeuwen AE; Lodder WJ; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  In Nederland wordt bij prioritaire instellingen met collectieve leidingwaterinstallaties, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, twee keer per jaar gecontroleerd of legionella in de waterleidingen aanwezig is. De concentratie legionellabacteriën in het water moet wettelijk lager zijn dan 100

 2. Zorg; wie doet er wat aan : een studie naar zorgarrangementen van ouderen

  NARCIS (Netherlands)

  Luijkx, K.G.

  2001-01-01

  As a result of fertility decline and increasing life expectancy, the age structure of the Dutch population is changing, with a larger proportion and number of elderly persons and declining proportions and numbers of younger adults. Hence, the number of people in need of care is growing. While -at

 3. Monitoring in beeld: een studie naar de doorwerking van monitors in interbestuurlijke relaties

  NARCIS (Netherlands)

  D. de Kool (Dennis)

  2007-01-01

  textabstractMonitoring in the Dutch public sector An increasing stream of monitoring activities has entered the public sector. A lot of different monitors have been implemented in the Netherlands, like the police monitor, drugs monitor, integration monitor and the emancipation monitor. Although

 4. Vormen van subsidiariteit : een historisch-comparatistische studie naar het subsidiariteitsbeginsel bij pand, hypotheek en borgtocht

  NARCIS (Netherlands)

  Koops, Egbert

  2010-01-01

  In several continental Western European legal systems, a person may be liable in person or through his property for payment of a debt which is not his. Both personal surety and a pledge which has been alienated by its owner come to mind. Under such circumstances, the question rises whether a

 5. Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuiteit : een sociologische studie naar diversiteit in landbouwbeoefening, technologieontwikkeling en plattelandsvernieuwing

  NARCIS (Netherlands)

  Wiskerke, J.S.C.

  1997-01-01

  INTRODUCTION(Chapter 1)

  In agricultural science, farming is often seen as an activity guided by the 'iron' laws of nature or by the 'iron' laws of economy. In this book I take a different position. Farming is considered to be a socio-technical practice. This position

 6. Prize something, including quality. The price of supply interruption. On the search for {phi}. Technical report; Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit. De prijs van stroomonderbrekingen. Op zoek naar {phi}. Technisch rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baarsma, B.E.; Berkhout, P.H.G.; Hop, J.P.

  2004-04-01

  The Dutch Office of Energy Regulation (DTe) plans to adjust the present regulations with regard to regional electricity network companies. In 2002 an integrated model for pricing and quality regulations is drafted, which is expected to be implemented in 2005. This report serves as input for such a model. Quality is defined in terms of electricity supply disruptions. The aim of the study on the title subject is to determine prices for different types of power supply disruptions. The study is based on a survey among 12,400 households and nearly 2,500 small and medium-sized businesses in the Netherlands. [Dutch] De Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) is voornemens om de huidige regelgeving ten aanzien van de regionale elektriciteitsnetbedrijven aan te passen. Hiertoe zijn in 2002 verkenningen voor een geintegreerd prijs- en kwaliteitsreguleringsmodel opgesteld, dat naar verwachting begin 2005 worden ingevoerd. Dit rapport dient als input voor het kwaliteitsreguleringsmodel. Kwaliteit is hier gedefinieerd in termen van stroomonderbrekingen. Het doel van het onderzoek is om prijskaartjes vast te stellen voor verschillende soorten stroomonderbrekingen. Zo kunnen de onderbrekingskosten verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld het tijdstip (dagdeel, dag van de week, seizoen), de duur van de onderbreking, het wel of niet ontvangen van een waarschuwing vooraf en het aantal onderbrekingen. Het onderzoek is gebaseerd op een enquete onder 12.400 huishoudens en bijna 2500 MKB-bedrijven.

 7. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  A more sustainable livestock sector has been the ambition of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The goals have been set high. More sustainable production methods are still needed, as is healthier livestock, animal suffering has to be kept to a minimum, and all of this in a healthy commercial climate. The Netherlands Environmental Assessment Agency has drawn up the balance of progress made over the past ten years. Unquestionably, the sector is moving towards sustainability. However, development is slow and so far the desired 'redesign' is not visible - a redesign that was recommended by the Wijffels Committee in 2001. Advances have been made in certain areas. Today, animal suffering is less than it was some ten years ago. New vaccination methods with different policies have resulted in less of a need for the application of large-scale animal euthanasia. The use of sustainable stables is gaining ground, albeit at a modest pace. The success of free-range egg farming demonstrates that consumers can coerce a market towards sustainability. Further, there has been a spectacular decrease in emissions of nitrogen and phosphates into the environment. However, in other areas little or no progress has been made. Long-distance transport of livestock takes place just as often as it did in 2000. Livestock farmers still use excessive amounts of antibiotics, and the consumer knows little about the environmental burden of products coming from the livestock industry. The Netherlands Environmental Assessment Agency is also looking towards the future. With clear goals and a tight schedule, the desired 'redesign' could still be developed. [Dutch] De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij. De ontwikkelingen worden verklaard

 8. Alternative Policy Study: Environment and energy in Europe and Central Asia 1990-2010. Energy-related environmental impacts of policy scenarios GEO-2000 alternative policy study

  NARCIS (Netherlands)

  Vuuren DP van; Bakkes JA; MNV

  2000-01-01

  Deze GEO-2000 studie naar alternatief beleid voor Europa en Centraal Azie is gericht op energie als een belangrijke kracht achter milieuproblemen in de hele regio. De studie heeft betrekking op klimaatverandering, verzuring, zomersmog, stedelijke luchtverontreiniging en het risico op dodelijke

 9. Wat levert een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hille Hoogland

  2017-12-01

  momenten; gesprekken met trainers en observaties bij vijf trainingsgroepen. De inzichten kunnen bijdragen aan het vergroten van de kennis over interventies voor voedselbankklanten en gebruikt worden voor kwaliteitsverbetering.De centrale vraag die wij in dit artikel beantwoorden is: wat levert deelname aan de Op Eigen Krachttraining op voor voedselbankklanten? De opbrengst van de training wordt bekeken in termen van vijf doelgebieden, die door de trainers benoemd zijn en onderdeel vormen van het trainingsprogramma: financiële zelfredzaamheid; sociale activering en verminderen van sociaal isolement; sociale kaart; eigenwaarde en assertiviteit en gezondheid. Dit onderzoek richt zich op de resultaten voor deelnemers aan de hand van deze vijf doelgebieden. De resultaten zijn vergeleken met bevindingen uit evaluaties van vergelijkbare interventies voor voedselbankklanten. Uit deze studie komen vijf resultaten naar voren. Ten eerste is er sprake van toename van kennis over financiële zaken en van verandering van het omgaan met het beschikbare budget. Ten tweede verbindt de training deelnemers met elkaar en levert het sociale contacten en steun op. Dit komt tevens naar voren uit de evaluatie van een cursus voor voedselbankklanten buiten Amsterdam. Ten derde is er een toename van kennis over de sociale kaart, maar blijkt het voor respondenten moeilijk te zijn om deze kennis toe te passen vanwege een beperkt vertrouwen in zichzelf of in de omgeving. Ten vierde is er een groter bewustzijn over gezonde voeding, zoals ook het resultaat is van een Australisch gezondheidsprogramma. Tenslotte ervaren alle respondenten de training als positief en zien we als “bijvangst” dat de training een positief effect heeft op hun welbevinden.

 10. '/Y WoW': een exploratief onderzoek naar de motivaties voor het spelen van MMORPG's bij 1691 World of Warcraft spelers

  OpenAIRE

  De Vocht, Melanie; Van Looy, Jan; Courtois, Cédric; De Marez, Lieven

  2010-01-01

  In het voorbije decennium zijn Massively Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG) uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. De populairste MMORPG is World of Warcraft (WoW) waarin miljoenen gamers elkaar elke dag ontmoeten (GameOgre.com, 2009). In deze paper wordt een onderzoek beschreven naar de motivaties voor het spelen van WoW. Het dominant paradigma in mediamotivatieonderzoek is de ‘Uses & Gratifications’ benadering waarbij wordt nagegaan op welke manier het gebruik van me...

 11. Green gas in the natural gas distribution system. Towards a zero-energy dairy industry. Part 1; Groen gas op het aardgasnet. Naar een energieneutrale zuivelketen. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruinsma, B. [KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (Netherlands)

  2007-09-15

  This is the second report in a series on 'zero-energy dairy industry' in the Netherlands. In this first report options were explored. In the second report three concrete pilot projects were presented (Beemster, Koudum. St. Oedenrode). In the third report we focus on making the transport part zero-energy [Dutch] Dit rapport is het eerste rapport in de reeks 'naar een energieneutrale zuivelketen' waarin de mogelijkheden worden verkend. In het tweede apport worden drie concrete pilotprojecten gepresenteerd (Beemster, Koudum. St. Oedenrode). In het derde rapport zoomen we in op het energieneutraal maken van het onderdeel transport in de zuivelketen.

 12. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 13. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 14. Diepte onderzoek naar ongevallen met personenauto's : onderzoek naar de relaties tussen voertuigeigenschappen en de ernst van letsels bij auto-inzittenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. Kampen, L.T.B. van & Kars, V.

  1988-01-01

  An in- depth study into car- accidents was set up to determine the relationships between vehicle characteristics and the injury- severity of the car occupants. The study has resulted in detailed data on vehicle damage, damage to the interior, the functioning of car doors, the working of safety

 15. Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Raeymaeckers

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven.  ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We

 16. Bijdrage tot de kennis van den groei van Pseudotsuga taxifolia Britton in Nederland in verband met zijn beteekenis voor den Nederlandschen boschbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogh, de J.

  1925-01-01

  Development of the green Douglas fir in the Netherlands in different places with different methods of planting was studied by enquiry, personal research and from the literature. The climate and soil types seemed suitable. Game, insects and fungi caused little damage. The stands studied all derived

 17. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de

 18. Verborgen carrières; oudere kunstenaars en een leven lang leren : een narratief PhD-onderzoek naar levenslang en levensbreed leren binnen de gevorderde beroepspraktijk van beeldende kunstenaars

  NARCIS (Netherlands)

  Delfgaauw, Leo

  2014-01-01

  Oudere Kunstenaars en een leven lang leren. ​Verborgen carrières: oudere kunstenaars en een leven lang leren. Een narratief-biografisch onderzoek naar levenslang en levensbreed leren binnen de gevorderde beroepspraktijk van beeldende kunstenaars. PhD-research Leo Delfgaauw. Promotoren: prof. dr.

 19. Eerste Hulp Ter Plaatse-ritten en Spoedzorg. Eindrapportage van een onderzoek naar oorzaken van de stijging van het aantal Eerste Hulp Ter Plaatse-ritten en het toegenomen beroep op de spoedzorg

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, R.H.; Verhage, V.; Dijkstra G.J., [No Value; Oostijen, J.; Bouma, J.

  2010-01-01

  In meerdere Westers georiënteerde landen is de vraag naar spoedzorg de afgelopen jaren spectaculair toegenomen en bestaat de verwachting dat deze toename zich ook de komende eeuw zal voortzetten. Ook in de regio Drenthe is een groei van het beroep op de spoedzorg waarneembaar. In dat kader hebben

 20. Anatomisch onderzoek naar het ontstaan en de opbouw van bastknobbels in straatbomen: Het onderzoek is uitgevoerd bij Fraxinus excelsior 'Atlas' en 'Westhofs Glorie', Gelditsia triacanthos 'Inermis' en Acer saccharinum 'Pyramidale'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Lammeren, van A.A.M.

  2006-01-01

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is een onderzoek opgezet naar de ontwikkeling en opbouw van bastknobbels in een aantal boomsoorten. Deze bastknobbels zijn de laatste jaren in aantal sterk toegenomen en komen op verschillende boomsoorten voor, zowel dicht bij het maaiveld, midden op

 1. Onderzoek naar de ammoniak- en geuremissie van stallen LVI : scharrelstal voor leghennen met frequente mest- en strooiselverwijdering = Free range housing system for laying hens with frequent manure and litter removal

  NARCIS (Netherlands)

  Scheer, A.; Hol, J.G.M.; Mol, G.

  2002-01-01

  Door IMAG werd onderzoek verricht naar de ammoniak- en geuremissie van een scharrelstal voor leghennen met volledige ontmesting. Het ammoniakemissiereducerend principe berustte op het eenmaal per week verwijderen van de mest onder de beun en het strooisel in de stal. Hiervoor werden met behulp van

 2. Complex regional pain syndrome related dystonia : exploratory metabolomics and therapeutic studies

  NARCIS (Netherlands)

  Plas, Anton Adriaan van der

  2013-01-01

  Dit proefschrift beschrijft de resultaten van aan aantal studies naar bewegingsstoornissen en pijn bij patiënten met complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). Ten eerste werd het effect onderzocht van intrathecaal baclofen op verschillende pijnkwaliteiten bij CRPS-patiënten, de invloed bestudeerd van

 3. Bijdragen van Nederland en zijn koloniën aan de kennis over de oorzaak van lepra in de 19e eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Menke, H. E.; Wille, R. J. B.; Faber, W. R.; Pieters, T.

  2007-01-01

  OBJECTIVE: To determine the Dutch contributions to the formulation of the concept that leprosy is an infectious disease. DESIGN: Literature study. METHOD: A search for relevant publications was made in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch journal of Medicine; NTvG) and the Geneeskundig

 4. ’n Kennis anders as die bloot analitiese? Die Westerse denkwyse versus dié van die Ooste en Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.J. van der Walt

  2004-07-01

  Full Text Available Knowledge different from merely the analytical? The Western way of thinking versus the Eastern and African mode of thought This study addresses the problem of intercultural contact and communication from the angle of the different ways of thinking in the West, the East and Africa. As an introduction, the author explains his own viewpoint about culture and worldview as well as how culturalworldviewish differences should be evaluated. In the first main section the Western mode of thought is contrasted with both ancient Hebrew thinking and that of the modern Japanese. This is followed by an analysis of the differences between the thought patterns of the Western mind and that of the (traditional African. The study reveals remarkable similarities between the contours of thinking in the East and Africa in contrast with that of the West. In conclusion, the distilled theoretical (cultural-philosophical insights are applied practically to the educational situation (secondary as well as tertiary on the African continent.

 5. Ansiedade na performance musical: tradução, adaptação e validação do Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI para a língua portuguesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sérgio de Figueiredo Rocha

  2011-01-01

  Full Text Available CONTEXTO: A performance musical requer alto nível de habilidade em diversos parâmetros, como coordenação motora, atenção e memória, o que a torna particularmente suscetível aos estados de ansiedade. Pesquisas nessa área têm avançado com a introdução de instrumentos específicos para abordar a ansiedade na performance musical, como é o caso da Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI. OBJETIVOS: O presente estudo teve como objetivo traduzir, adaptar e validar a K-MPAI para a língua portuguesa. MÉTODOS: Após autorização da autora, a escala K-MPAI foi traduzida e validada. A escala em língua portuguesa foi aplicada a 218 músicos de ambos os sexos, amadores e profissionais. Para a validação concorrente, foi utilizado o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE, versão validada na língua portuguesa da State Trait Anxiety Inventory (STAI. RESULTADOS: A análise da consistência interna apresentou alfa de Cronbach = 0,957 com p < 0,001, reprodutibilidade com p = 0,378 e validação concorrente com a IDATE com alfa de Cronbach = 0,642 e p < 0,001. CONCLUSÃO: O estudo permite considerar a amostra com graus de confiabilidade e reprodutibilidade elevados, o que traduz este estudo como provindo de uma amostra não tendenciada e replicável a outras populações. A validação concorrente entre a K-MPAI e a IDATE permite inferir que ambas as escalas são comparáveis na capacidade de medir os níveis de ansiedade em musicistas.

 6. Cohort Profile of the Goals Study: A Large-Scale Research of Physical Activity in Dutch Students

  Science.gov (United States)

  de Groot, Renate H. M.; van Dijk, Martin L.; Kirschner, Paul A.

  2015-01-01

  The GOALS study (Grootschalig Onderzoek naar Activiteiten van Limburgse Scholieren [Large-scale Research of Activities in Dutch Students]) was set up to investigate possible associations between different forms of physical activity and inactivity with cognitive performance, academic achievement and mental well-being. It was conducted at a…

 7. Met fictieve peers op zoek naar de waarheid. Fictie als didactisch instrument in Verlicht-religieuze catechismussen van Samuel van Emdre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Dietz

  2016-09-01

  Full Text Available Searching for Truth with Fictional Peers: Fiction as a Didactic Instrument in the Enlightenment Religious Catechisms of Samuel van Emdre (1781-1798. Following the recent trend in scholarship that considers the Enlightenment as a dynamicprocess of Christian civilisation rather than secularisation, this article analyses how the Reformed minister Samuel van Emdre used catechisms to create an Enlightened religion. As a late eighteenth century catechist Van Emdre faced an intriguing didactic paradox: while the genre of the catechism served to teach religious knowledge unambiguously, new Enlightened ideals of learning emphasised the value of curiosity and an active, searching learning style. This article shows how he resolved this paradox by introducing fictional strategies: increasingly he used fictional peers, interactive dialogue techniques and stylistic diversity. By these means, Van Emdres’ catechisms invited youngsters to model themselves upon their young peers in the texts and to absorb religious knowledge acquired and investigated independently. Aanhakend bij de recente historiografische tendens om de Nederlandse Verlichting te zien als een dynamisch beschavingsproces in plaats van een seculariseringsbeweging, analyseer ik in dit artikel hoe de predikant Samuel van Emdre een Verlichte religie creëerden in catechismussen. Als laatachttiende-eeuwse catecheet werd Van Emdre geconfronteerd met een didactische paradox: aan de ene kant was het catechismusgenre erop gericht om onwankelbare religieuze kennis over te dragen, maar aan de andere kant werd – in lijn met nieuwe Verlichte pedagogische idealen – belang gehecht aan nieuwsgierigheid en onderzoekende leerstijlen. Dit artikel laat zien hoe Van Emdre die paradox oploste door fictionele strategieën in zijn catechismussen te introduceren: hij gebruikte steeds meer fictieve peers, interactieve dialoogtechnieken en genrecombinaties. Daarmee nodigde hij jongeren uit om zichzelf te spiegelen

 8. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 9. Metamorphosis of the coal sector. From dirty to clean?; Metamorfose van de kolensector. Van vies naar schoon?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Heuvel, S.

  2008-05-15

  The author surveys the extreme make-over of the coal industry: from dirty to clean. To many of us, coal might seem the energy source of the past. In many countries of Western Europe, coal mines were closed decades ago and in most cases gas has replaced coal for heating. However, the worldwide use of coal has never been as high as it is today and coal consumption is expected to increase by 70% until 2030. This increase has mainly to do with the rapid growth of energy consumption in China and India. There are, however, environmental problems related to coal, the most prominent being the very high CO2 emissions, causing climate change. Capturing CO2 and burying it in geological formation underground, a technology called Carbon Capture and Storage (CCS), could potentially alleviate the CO2 burden that is inevitably related to coal. However, CCS is not yet a proven method and there are many uncertainties to be taken away. This leaves a gap between the international and European policy goals of decreasing global CO2 emissions and the emissions caused by coal. In fact, it shows the necessity of reaching an international climate agreement (post Kyoto) and of creating a fair efforts sharing balance between the industrialized and developing countries. [Dutch] De auteur geeft een overzicht van de extreme veranderingen in de steenkoolindustrie om deze schoner te laten produceren. Voor velen van ons lijken kolen misschien de energiebron van het verleden. In veel landen van West-Europa, werden kolenmijnen tientallen jaren geleden gesloten en in de meeste gevallen heeft aardgas steenkool vervangen voor verwarming. Echter, het wereldwijde gebruik van steenkool is nog nooit zo hoog geweest als nu en het verbruik van steenkool zal naar verwachting met 70% stijgen tot 2030. Deze stijging heeft vooral te maken met de snelle groei van het energieverbruik in China en India. Er zijn echter milieuproblemen in verband met steenkool, waarvan de meest prominente de zeer hoge CO2-uitstoot

 10. De onderzoeker als communicator : een kwalitatief en verkennend onderzoek naar de determinanten van wetenschapscommunicatiegedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Auweraert, van der A.

  2008-01-01

  This study explores possible explanations for science communication behaviour on the part of researchers. More specifically, it considers which factors impact on the active participation of researchers in science communication. For the purpose of this study, science communication behaviour is

 11. Screening op (pre)maligne afwijking van de cervix uteri in Noord-Nederland : Een studie van de resultaten van het cytologisch onderzoek van de cervix binnen en buiten het kader van het bevolkingsonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Zanten, Alje van

  1985-01-01

  De aanleiding tot deze studie is het feit dat vanaf 1978 in Groningen, Friesland en Drente het bevolkingsonderzoek naar cervixcarcinoom gaande is en de wens om de doeltmatigheid ervan aan een onderzoek te onderwerpen. Op deze wijze zou een bijdrage kunnen worden geleverd aan de bestudering van het

 12. Ecologische citizen science : een weg naar grotere maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur?

  NARCIS (Netherlands)

  Mattijssen, T.J.M.; Terluin, I.J.

  2018-01-01

  This study examines the relation between ecological citizen science and social engagement with nature, with a specific focus on the role of research projects in which volunteers take part in inventories of nature. We gathered information from interviews with coordinators of such projects. Our study

 13. Ernstige bezwaren tegen het onderzoek naar het verband tussen wiegendood en kinderopvang

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, P. L. P.; Offringa, M.

  2008-01-01

  A recent case-control study suggests that the risk of sudden infant death syndrome (SIDS) is strongly increased in children attending day care. There are several methodological concerns regarding this study. Problems with the selection of both cases and controls may have inflated the observed odds

 14. Grond en grondprijs : een onderzoek naar de economische betekenis en prijsvorming van landbouwgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Veerman, C.P.

  1983-01-01

  The purpose of this study is twofold. The role of land as a factor of production in the history of economic thought is the first subject of this study. In the first place it is investigated how economists over the years have explained the rent on land. Secondly an attempt is made to answer the

 15. Literatuuruittreksels ontnuchteringsmiddelen : verantwoording bij een literatuurstudie naar ontnuchteringsmiddelen (SWOV-publikatie 1979-N).

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, G. van den & Gier, J.J. de

  1980-01-01

  Abstracts of the literature on sobering remedies are presented. One of the possible activities in the future to decrease the dangers of alcohol in traffic is a study of chemicals which have a sobering effect. To obtain an insight into the existing knowledge in this area and to study the usefulness

 16. Mannen en vrouwen van psychiatrische patienten : een onderzoek naar verschillen in ervaringen, huwelijksbeleving en psychisch welbevinden

  NARCIS (Netherlands)

  Methorst, G.J.

  1985-01-01

  HUSBANDS AND WIVES OF PSYCHIATRIC PATIENTS: a study of differences pertaining to (marital) experiences and psychological well-being.

  SUMMARY

  The present study has been designed in order to explain differences in psychological well-being between husbands and wives of psychiatric

 17. Vrouwen bij de Koninklijke Landmacht: Een Onderzoek naar de Maatregelen die het Behoud en de Doorstroom van Vrouwelijke Militairen Verbeteren (Women in the Royal Netherlands Army: Measures for Retention and Career Development)

  Science.gov (United States)

  2007-02-01

  onderzoek naar de maatregelen die het behoud en de doorstroomn van vrouwelijke militairen verbeteren Datum febniari 2007 Auteur (s) drs. I.E. van...de Auteur (s) maatwerk mogeli~jk te maken in bet invloed die de maatregelen op elkaar drs. I.E. van Bemnmel hebben. drs. G. van Sloten drs. M...Sloten, Van de Ven, 2005). Deeltijd werk is in theorie mogelijk voor veel functies binnen de KL. Uit de praktijk blijkt echter dat bet realiseren van een

 18. Grond en grondprijs : een onderzoek naar de economische betekenis en prijsvorming van landbouwgrond

  OpenAIRE

  Veerman, C.P.

  1983-01-01

  The purpose of this study is twofold. The role of land as a factor of production in the history of economic thought is the first subject of this study. In the first place it is investigated how economists over the years have explained the rent on land. Secondly an attempt is made to answer the question which factors caused economists to change their opinion about the importance of land as a factor of production. It appears that economic thought on this subject has changed a great deal from th...

 19. Hetzelfde en toch anders: Een psychometrische analyse naar samengestelde maten van lesobservaties en leerlingenvragenlijsten

  NARCIS (Netherlands)

  van der Lans, Rikkert; van de Grift, Wim; van Veen, Klaas

  2017-01-01

  Om de kwaliteit van pedagogisch-didactisch handelen van docenten te evalueren wordt doorgaans gebruik gemaakt van leerlingenvragenlijsten en/of van lesobservatie. Toch is bekend dat leerlingenbeoordelingen lage tot middelgrootte correlaties hebben met lesobservaties. Deze studie heeft als doel om

 20. Doorvoer via entrepot : Een verkennend onderzoek naar de betekenis van entrepots voor de Nederlandse internationale distributiefunctie

  NARCIS (Netherlands)

  Louw, E.

  1990-01-01

  In Nederland als distributieland wordt volgens een aantal studies een belangrijke functie toegedicht aan douane-entrepots. Meestal wordt er daarbij op gewezen dat in Nederland aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden van entrepots zijn dan in andere Europese landen. Zelden echter wordt ingegaan op de

 1. Kwalitatief onderzoek naar werkomgeving en productiviteit : het Nieuwe Werken een sprookje?

  NARCIS (Netherlands)

  Lechner, Stefan

  The aim of this study is to investigate the effect of the work environment on produc-tivity and the mediating effect of the ability to communicate and concentrate on work (CoCon), and to contribute to the repertory of qualitative methods and techniques. Qualitative methods in Facility Management

 2. Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen : een vragenlijststudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Hoekstra, A.T.G. Mesken, J. & Vlakveld, W.P.

  2010-01-01

  Alone or accompanied to school: perceived safety in traffic by parents of primary school pupils. This report describes a study on subjective safety, also called perceived safety, in traffic. Subjective safety in traffic refers to personal feelings and perception of safety in traffic, or to the

 3. Bedrijfsverplaatsingen naar het spoor en de effecten op verkeer en vervoer

  NARCIS (Netherlands)

  Wee GP van; LAE

  1996-01-01

  This report describes a scenario study into the mobility effects of office relocations. A land-use scenario was developed, assuming that half the non-agricultural and non-retail employment at locations with poor access to public transport are relocated to sites with good public transport

 4. Onderzoek naar de invloed van vitaminesuppletie op het gedrag van psychiatrische patienten

  NARCIS (Netherlands)

  Dries, W.J.H.; Schreurs, W.H.P.; Buyze, G.

  1978-01-01

  Pauling introduced the concept of orthomolecular psychiatry. According to this concept, the treatment of mental disease should benefit by optimalisation of the molecular environment of the mind. In this connection, the effect of multiple vitamin administration has been studied in 73 hospitalised

 5. Preventie van congenitale syfilis ; een inventariserend onderzoek naar de vraag of de screening moet worden voortgezet

  NARCIS (Netherlands)

  Gruteke P; Postma MJ; Jager JC; Loeber JG; van de Laar MJW; Conyn-van Spaendonck MAE

  1991-01-01

  This study summarizes clinical, laboratory and epidemiological aspects of syphilis and congenital syphilis. An outline is given of an economic evaluation of the programme for the prevention of congenital syphilis. figures available in the Netherlands were used in a previousluy published model for

 6. Het plexus brachialis letsel. Een retrospectief onderzoek naar de functionele gevolgen.

  NARCIS (Netherlands)

  Emmelot, Cornelis Hendrik

  1994-01-01

  The central issue of this study is accidental damage to the brachial plexus. In terms of medical rehabilitation, an understanding of the factors which determine the functional abilities is a prerequisite, since this understanding will eventually have an effect on therapeutic procedures. In a

 7. Het belang van intrinsieke motivatie en vasthoudendheid : op zoek naar praktische aanknopingspunten voor de studiekeuzecheck

  NARCIS (Netherlands)

  Kamphorst, Jan; Jansen, Pieter

  2016-01-01

  The check on study choice ('studiekeuzecheck', introduced in 2014) provides enrolling students the possibility to receive extra advice and reconsidering their choice between 1st of May and 1st of September. The studiekeuzecheck is supposed to improve students' information and motivation levels at

 8. Werkrelaties tussen vrouwen en mannen. Een onderzoek naar ongewenste intimiteiten in arbeidssituaties

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, Margaretha Christina

  1990-01-01

  This study examines the issue of sexual harassment within the context of (changing) power-relationships between men and women in the workplace. From the sixties on trends in the workforce allowed us to witness a growing number of female workers outside the home. The composition of the female

 9. Food op de boerderij. Consumentenonderzoek naar bedrijfsbezoeken en koopgedrag in de boerderijwinkel

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, de M.A.; Jong, de D.; Kamstra, J.H.; Roest, A.E.

  2010-01-01

  Consumers of farms shops and an online panel are questioned in a quantitative study about their experiences of visiting a farm and buying behavior in farm shops. The basic attitude is positive, while the number of repeated purchases is limited. This provides perspective in the professionalization

 10. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 11. De vrouwenbeweging online: Een onderzoek naar het gebruik van Internet door vrouwenorganisaties in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  A.R. Edwards (Arthur)

  2001-01-01

  textabstractThis is an in-depth study of 12 organizations: six grass-roots organizations, three umbrella organizations and three service organizations within the Dutch women's movement. Also, six 'virtual organizations' (three portal sites, a platform site and two web organizations) were

 12. Zoete verleiding : Een onderzoek naar de effecten van een fotoverhaal over diabetes bij laaggeletterden

  NARCIS (Netherlands)

  Duizer, E.; Koops van 't Jagt, Ruth; Jansen, Carolus

  2014-01-01

  In this experiment the effectiveness of a fotonovela for Dutch low-literates was assessed and underlying mechanisms that could account for possible persuasive effects were studied. The Entertainment Overcoming Resistance Model (EORM; Moyer-Gusé, 2008) served as a theoretical framework. The

 13. Bestuurscultuur en strategie : een onderzoek naar de cognitieve kaart van topambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Breed, Cornelis Jozef Maria

  2007-01-01

  This research study uses the Cultural Theory as a theoretical framework to analyze the governance culture, values and strategic perceptions of top civil servants in the Netherlands. This results in a cognitive map, based on the response to a questionnaire that was sent to the entire population. The

 14. Onderzoek naar de gehalten aan dioxinen in monsters kaas van een melkveebedrijf te Maassluis (Lickebaertgebied)

  NARCIS (Netherlands)

  Liem AKD; de Jong APJM; Marsman JA; den Hartog RS; Hijman WC; den Boer AC; Hoogerbrugge R; Kootstra PR; van ' t Klooster HA

  1990-01-01

  This report describes the results of a study on the occurrence of the seventeen toxic polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in eight cheese samples of cheese from a dairy farm at Maassluis, in the Lickebaert area. The corresponding cheese batches were produced at different times in

 15. Agrarische huishoudens : een onderzoek naar de veranderende relatie tussen gezin en bedrijf in Oost - Gelderland

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, S.I.

  1990-01-01

  This study of farm family households in the east of The Netherlands is based on a field survey carried out in spring 1984. Rapid changes in the structure and processes of agriculture in the Netherlands since the 1950's and radical change in the family, notably with relation to sex roles, have caused

 16. Locvs : herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats : van Italische domus naar artistiek environment

  NARCIS (Netherlands)

  Clevis, Krien

  2013-01-01

  As an artist I am fascinated by the phenomenon of place in relation to beginnings and final destinations. This study links up the concept of place with memory, with the idea of transience and the transition from life to death. My main research question addressed the following concern: how can I

 17. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the reliability of the instrument. The article "Gross Motor Function Measure" (GMFM): a validity study of the Dutch translation focusses on the responsiveness of

 18. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de responsiviteit van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van; Vermeer, A.

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the responsiveness to change. The article "Gross Motor Function Measure (GMFM): a reliability study of the Dutch translation" focuses on the reliability of the

 19. Centraal wonen in Nederland : een onderzoek naar bewonerservaringen en sociaal - ruimtelijke voorwaarden

  OpenAIRE

  Kesler, B.

  1991-01-01

  The National Association for Centraal Wonen was founded in 1971 with the aim of realizing housing projects with communal areas, with the (prospective) residents participating in all phases of the plans and in the management of the housing. Furthermore, these housing projects are intended for all types of households and must offer independence for individuals and households while nevertheless allowing for the development of social contacts and solidarity.This thesis describes a study on these ...

 20. Motivatie voor het ouderschap : een onderzoek naar de invloed van attitudes op het proces van gezinsvorming

  OpenAIRE

  Niphuis - Nell, M.

  1981-01-01

  The Netherlands National Fertility Survey, conducted in 1969, was the first national fertility survey in the Netherlands. Its findings led to the conclusion that conventional social-demographic variables were no longer of very much significance in accounting for differences in fertility and that it was necessary to look for socialpsychological factors to account for differential fertility (Moors, 1974). A literature study was then carried oud with the aim of finding a research instrument whic...

 1. Agrarische huishoudens : een onderzoek naar de veranderende relatie tussen gezin en bedrijf in Oost - Gelderland

  OpenAIRE

  Zwart, S.I.

  1990-01-01

  This study of farm family households in the east of The Netherlands is based on a field survey carried out in spring 1984. Rapid changes in the structure and processes of agriculture in the Netherlands since the 1950's and radical change in the family, notably with relation to sex roles, have caused increasing political and academic concern for the future and the viability of family farming. This has also led to women's position in agriculture being subjected to much discussion and increasing...

 2. Werkrelaties tussen vrouwen en mannen. Een onderzoek naar ongewenste intimiteiten in arbeidssituaties

  OpenAIRE

  Timmerman, Margaretha Christina

  1990-01-01

  This study examines the issue of sexual harassment within the context of (changing) power-relationships between men and women in the workplace. From the sixties on trends in the workforce allowed us to witness a growing number of female workers outside the home. The composition of the female workforce has undergone important changes in the areas of age, marital status and educational background. Although the sexual division of work and the inequality between the labour positions of men and wo...

 3. De vrouwenbeweging online: Een onderzoek naar het gebruik van Internet door vrouwenorganisaties in Nederland

  OpenAIRE

  Edwards, Arthur

  2001-01-01

  textabstractThis is an in-depth study of 12 organizations: six grass-roots organizations, three umbrella organizations and three service organizations within the Dutch women's movement. Also, six 'virtual organizations' (three portal sites, a platform site and two web organizations) were investigated. Apart from the service organizations, the uses of the Internet are almost limited to three communicative functions: information dissemination and retrieval, recruitment and communication between...

 4. Van vakgericht naar competentiegericht statistiekonderwijs. Een interventiestudie in een opleiding psychologie.

  OpenAIRE

  Van Buuren, Hans

  2008-01-01

  Abstract This thesis describes how statistics education has been redesigned and implemented in the curriculum of the school of psychology of the Open Universiteit Nederland. In stead of autonomous and separate traditional statistics service courses and courses in research methods, both kinds of courses have been integrated into a coherent whole, including psychological theory, to realize a better fit with the educational target goal: the autonomous study of science by carrying out (psychologi...

 5. Van ‘triomfalisme’ naar ‘postkolonialisme’: Trends in de geschiedschrijving van de tropische geneeskunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Myriam Mertens

  2009-06-01

  Full Text Available From ‘Triumphalism’ to ‘Postcolonialism’: Trends in the Historiography of Tropical Medicine This article highlights some of the most remarkable trends in the historiography of tropical medicine. Focusing on the literature that deals with the 19th and 20th centuries, it describes how by the 1980’s triumphalist, apologetic histories were replaced by critical studies that revealed the less positive sides of tropical medicine. It also talks about the increasing influence in medical historiography of the postcolonial body of thought and its dynamic perspective on colonial categories and relations. This postcolonialism turns out to be a fruitful approach, as is shown especially by recent studies that focus on the production of tropical medical knowledge. In fact, the historiography of tropical medicine increasingly contributes to the growing body of literature on science and imperialism that looks for postcolonial alternatives to the diffusionist paradigm. This concern to reject diffusionism (which views imperialism as the basis for the spread of European science to the non-western world has been noticeable particularly in the Anglo-Saxon academic world. This article calls for the adoption of similar approaches in other historiographic traditions.

 6. Sampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae).

  NARCIS (Netherlands)

  Koese, B.; Cuppen, J.G.M.

  2006-01-01

  Onderzoek naar vangmethodes voor Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) Als onderdeel van een integrale studie naar de waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland (in opdracht van het ministerie van lnv), werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar verschillende

 7. Van Richmond naar Reid.

  NARCIS (Netherlands)

  Jagt, L.J.

  2008-01-01

  With continually renewed editions of her book What is social casework? (eleven printings from 1950 till 1977) Marie Kamphuis followed the developments of social casework in the USA and translated them for the Dutch situation. When she was not longer involved, the gathering of information

 8. Klik naar het verleden

  NARCIS (Netherlands)

  Henrieke Wubs; Frank Huysmans

  2006-01-01

  De toegankelijkheid van museumcollecties, archeologische vondsten, monumenten en archieven is in de afgelopen jaren enorm vergroot door de ontsluiting van historisch waardevolle documenten en afbeeldingen van museale objecten op het internet. Voor iedereen die over een

 9. Naar een gezondere voedselkeuze

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, de M.A.; Backus, G.B.C.

  2010-01-01

  Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale groep topmensen uit de industrie,

 10. Van verenigingsondersteuning naar verenigingsontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Slender, Hans; Meijburg, Heleen; Boven, Magda; Dijk, Bake; de Jong, Johan

  2017-01-01

  Sportverenigingen staan momenteel voor grote uitdagingen zoals bijvoorbeeld vermeend consumentgedrag van leden (Van der Roest, 2015), steeds meer eisen vanuit de overheid om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken (Waardenburg, 2016) en teruglopende ledenaantal in krimpregio’s. Enkele

 11. Mindfulness : Een studie naar de effecten van Mindfulness-Based Cognitive Therapy en Mindfulness-Based Stress Reduction

  NARCIS (Netherlands)

  der Meulen, R Van; Bos, Elisabeth; Appelo, Martinus; van den Brink, E.

  2009-01-01

  Interventies die gebaseerd zijn op oefening in mindfulness staan de laatste jaren erg in de belangstelling. De training waarin oosterse meditatie oefening samen komt met de moderne westerse psychologie neemt nog altijd toe in populariteit (Brown e.a., 2007). Grondlegger is John Kabat-Zinn; die

 12. Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen : studie naar kosten, materiaalgebruik en energiegebruik van het Nederlandse statiegeldsysteem voor frisdrank- en waterflessen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2012-01-01

  The Dutch deposit-refund system for large (>0.5 l) PET bottles has been analysed in terms of costs, material use and energy use. A process chain analysis has been conducted to quantify the costs, material usage and energy use of all process steps from the beverage industry to the RPET processor

 13. Tien jaar arts : een longitudinaal onderzoek naar de loopbaan van artsen die hun studie begonnen in Groningen.

  NARCIS (Netherlands)

  Cohen-Schotanus, J.; Reinders, J.J.; Agsteribbe, J.; Meyboom-de Jong, B.

  2002-01-01

  OBJECTIVE: To analyse the career development of two cohorts of medical graduates from the University of Groningen, the Netherlands. DESIGN: Structured interviews. METHOD: For all 333 graduates who commenced undergraduate medical training in 1982 and 1983, data were collected for the period 1993-2000

 14. Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd van Oss-Ussen. Studies naar typochronologie, technologie en herkomst

  NARCIS (Netherlands)

  Broeke, Pieter Willem (Peter) van den

  2012-01-01

  The primary objective of the investigation of the handmade pottery from Oss-Ussen was the composition of a detailed type-chronology of the locally produced pottery, preferably applicable to a wider area than the Maaskant region. On basis of pottery assemblages from pits, wells etc. fourteen pottery

 15. Towards energy-neutral offices. The UKP-NESK office buildings in the initiation phase; Naar energieneutrale kantoren. De UKP-NESK kantoren in de initiatiefase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prendergast, E.; Schuller, Y. [MoBius consult, Driebergen-Rijsenburg (Netherlands)

  2011-06-15

  This publication contains information and analysis from the initiation phase of the 7 NESK offices. NESK represents the tender scheme 'Towards zero energy schools and offices' in which 15 projects (8 schools and 7 offices) participate. The project addressed the people and their ambition, the process, technology, financing and judicial agreements. The 7 office projects were granted with a financial contribution because they stood out in terms of: CO2 emission reduction; Indoor environment quality; Innovation, quality and other sustainability issues; Cooperation and success rate; and The potential for upscaling and repetition. [Dutch] Deze publicatie bevat de informatie en analyse uit de initiatieffase van de 7 NESK-kantoren. NESK staat voor de tenderregeling 'Naar energieneutrale scholen en kantoren' waaraan 15 projecten (8 scholen en 7 kantoren) deelnemen. In het project is aandacht besteed de mensen en hun ambitie, het proces, de techniek, de financien en de juridische afspraken. De 7 kantorenprojecten zijn met een financiele bijdrage gehonoreerd omdat ze als beste uit de bus kwamen waar het gaat om: CO2-emissiereductie; Kwaliteit binnenklimaat; Innovatie, andere duurzaamheidaspecten en kwaliteitsborging; Samenwerking en slaagkans; en Herhalings- en opschalingspotentieel.

 16. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 17. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 18. Every Picture Tells a Story

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Piet Bakker

  2011-01-01

  Het doel van het project Every Picture Tells a Story is om samen met het werkveld methoden, technieken en kennis te ontwikkelen voor het produceren van effectieve infographics. Dit is nodig omdat de vraag naar infographics in de markt snel toeneemt. Bedrijfsleven en overheden kiezen er steeds vaker

 19. Every picture tells a story. Communicatie door gebruik van innovatieve datavisualisatie : Aanvraag RAAK-MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Piet Bakker

  2011-01-01

  Het doel van het project Every Picture Tells a Story is om samen met het werkveld methoden, technieken en kennis te ontwikkelen voor het produceren van effectieve infographics. Dit is nodig omdat de vraag naar infographics in de markt snel toeneemt. Bedrijfsleven en overheden kiezen er steeds vaker

 20. Process mining : business intelligence software wordt eindelijk intelligent

  NARCIS (Netherlands)

  Aalst, van der W.M.P.

  2007-01-01

  Business Intelligence is een begrip dat verwijst naar software die gebruikt kan worden om gegevens over operationele bedrijfsprocessen te verzamelen en deze vervolgens te analyseren. Het doel van BI software is het verkrijgen van meer kennis en inzicht, welke gebruikt kunnen worden om processen

 1. Verandering van binnenuit : dynamiek en werkgelegenheid

  NARCIS (Netherlands)

  Speldekamp, Daniel

  2014-01-01

  De mate waarin een economie welvaart creëert hangt samen met haar werkgelegenheidscreatie, regionaal product en productiviteit. De komende jaren is het van belang dat de crisiswerkloosheid teruggedrongen wordt. Er lijkt tevens een overgang gaande naar een kennis ofwel creatieve economie. Hierdoor is

 2. Het juiste werk voor een bijzonder talent?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijn, R.; Kleij, R. van der

  2012-01-01

  TNO draagt met diverse onderzoeken bij aan het ontwikkelen en toepassen van kennis om de effectiviteit van cameratoezicht te vergroten. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheid om mensen met stoornissen in het autistische spectrum in te zetten in cameratoezichtcentrales.

 3. Expected growth in residential building automation in the Netherlands. Results of a British study; Nederland mag op forse groei rekenen [voor woningautomatisering]. Gunstige uitkomsten Brits onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zoumpoulis-Verbraeken, A.

  2012-10-15

  In recent years, the Dutch market for housing automation has grown with on average 21 per cent to 31 million euro in 2011. In the next three years, it will grow by another 70 per cent to 50 million euro, according to estimates of research agency BSRIA in their study titled 'European Smart Home Market Study'. Particularly the higher segment and the market for care applications and lifetime homes, which has been stimulated by the government, are contribution to the growth rates [Dutch] De Nederlandse markt voor woningautomatisering groeide de laatste jaren met gemiddeld 21 procent naar 31 miljoen euro in 2011. De komende drie jaar stijgt die nog eens met 70 procent naar 50 miljoen euro, verwacht onderzoeksbureau BSRIA in de studie 'European Smart Home Market Study'. Vooral het hogere segment en de door de overheid gestimuleerde markt voor zorgtoepassingen en levensloopbestendige woningen zorgen voor de groeicijfers.

 4. THYROCALCITONIN STUDIES IN ELASMOBRANCH FISH ...

  African Journals Online (AJOL)

  P. D. STAHL AND A. D. KENNY. Department Pharmacology and Space Sciences Research Centre,. University of Missouri, Columbia, Mo. INTRODUCTION. We recently reported a hypocalcaemic and hypophosphataemic action of mammalian thyro- caltitonin in the teleost fish Ictalurus melas (Louw, Sutton and Kenny 1967) ...

 5. Between words and deeds. On interdisciplinarity and the importance of policy studies; Tussen woord en daad. Over interdisciplinariteit en beleidsrelevantie van onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, B. [Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek RMNO, Den Haag (Netherlands)

  2006-07-01

  An overview is given of recent studies on the title subject and the added value of interdisciplinary studies. [Dutch] Her belang van interdisciplinair onderzoek wordt vaak met de mond beleden. Waarom is het belangrijk en wat weten we over de praktijk van interdisciplinaire samenwerking? Recent buitenlands onderzoek licht een tipje op van de sluier. Naar aanleiding van de interimevaluatie van het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit in 2003, werd er door de evaluatiecommissie op aangedrongen het tweede deel van het onderzoeksprogramma interdisciplinair op te zetten en te focussen op biodiversiteit in agrarisch gebied. Ook hier was vergroting van de beleidsrelevantie van de resultaten de achterliggende reden. Aangezien het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit ooit is opgezet naar aanleiding van een advies van RMNO en NRLO, is onderzocht hoe begrippen als interdisciplinariteit en beleidsrelevantie zijn geoperationaliseerd in het programma. Dit resulteerde in het rapport 'Een studie over (bio)diversiteit'.

 6. Does trust of patients in their physician predict loyalty to the health care insurer? The Israeli case study.

  Science.gov (United States)

  Gabay, Gillie

  2016-01-01

  This pioneer study tests the relationship between patients' trust in their physicians and patients' loyalty to their health care insurers. This is a cross-sectional study using a representative sample of patients from all health care insurers with identical health care plans. Regression analyses and Baron and Kenny's model were used to test the study model. Patient trust in the physician did not predict loyalty to the insurer. Loyalty to the physician did not mediate the relationship between trust in the physician and loyalty to the insurer. Satisfaction with the physician was the only predictor of loyalty to the insurer.

 7. Saving more than 2.3 billion euro by means of ICT. From many sustainable installations to one smart whole; Ruim 2,3 miljard euro besparen met ict. Van vele duurzame installaties naar een slim geheel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoemaker, E.

  2012-10-15

  In the coming decades, ICT will make the difference in efforts towards a more energy efficient Netherlands. This is the conclusion of the authors of the 'Routekaart ICT 2030' (Roadmap ICT 2030). This report explains how significant savings can be realized by means of smart techniques in the built environment, such as smart grids, energy management systems and integrated control systems [Dutch] ICT gaat de komende decennia het verschil maken in de slag naar een energie-efficienter Nederland. Dit betogen de makers van de 'Route-kaart ICT 2030'. In dit rapport is te lezen hoe fors kan worden bespaard door het in de gebouwde omgeving toepassen van slimme technieken, zoals smart grids, energiemanagementsystemen en geintegreerde regelsystemen.

 8. Johann Sebastian Bach en zijn musici in de beide hoofdkerken te Leipzig : Een onderzoek naar hun rol, inzet en opstelling in het algemeen en naar de continuogroep en de daarin participerende instrumenten in het bijzonder

  NARCIS (Netherlands)

  Bijma, R.J.

  2017-01-01

  The study is devoted to Johann Sebastian Bach and his musicians in Leipzig’s two main churches, and to the question to which extent current opinions in musicology regarding historically-informed practice are actually correct. The core of Bach’s first Sunday choir in Leipzig consisted of the eight

 9. Point of view on the 'Priority for Sustainable' concept. With respect to the revision of the Dutch Electricity Law and the Natural Gas Law; Standpunt 'Voorrang voor duurzaam'. Naar aanleiding van de herziening van de elektriciteitswet en gaswet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-01-15

  The Netherlands wants to operate at the forefront in the transition to an energy system that is based on sustainable energy and a decreased dependence on fossil fuels. The transition to this system is a long-winded societal process, based on combinations of technological, financial and social innovation. The Dutch Energy Transition Governance Board was commissioned by the Dutch government to develop a transition path that makes such a system change possible, feasible and successful. [Dutch] Nederland wil internationaal voorop lopen in de overgang naar een energiesysteem dat stoelt op duurzame energie en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De transitie naar dit systeem is een maatschappelijk traject van lange adem, gebaseerd op combinaties van technologische, financiele en sociale innovatie. Het Regieorgaan Energietransitie heeft in opdracht van de regering een transitieroute ontwikkeld waarlangs deze systeemverandering mogelijk, haalbaar en kansrijk is.

 10. Banden en wegdekken : experimenteel multifactoronderzoek naar de factoren die de rem- en spoorkrachten tussen autobanden en natte wegdekken beinvloeden.

  NARCIS (Netherlands)

  1976-01-01

  A study is made of the possibilities of sealing the sides of lorries to decrease the severity of accidents when cyclists and moped-drivers fall between the front and rear wheels of lorries. The study describes the magnitude of the problem and considers the expected decrease in the number of

 11. Ontnuchteringsmiddelen : een literatuurstudie naar de werkzaamheid en toepasbaarheid van diverse stoffen om de gevolgen van ethanolgebruik tegen te gaan.

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, G. van den & Gier, J.J. de

  1979-01-01

  One of the possible activities in the future to decrease the dangers of alcohol in traffic is a study of chemicals which have a sobering effect. To get an insight into the existing knowledge in this area and to study the usefulness of stimulating further research, a literature review was made.

 12. Veerkracht in Flora : Een onderzoek naar pro-sociaal gedrag van kwetsbare kinderen uit een Surinaamse volkswijk

  NARCIS (Netherlands)

  Waalring, R.N.

  2009-01-01

  This study regards the development of children growing up in a predominantly creole (black) disadvantaged neighborhood in Paramaribo, Suriname. Some of these children appear to harbor sufficient strength to become socially well-adjusted citizens. Apparently, they are resilient. This study presents

 13. Handelen op basis van theory of mind-kennis bij kinderen uit het autisme-spectrum. / Working on the basis of theory of mind knowledge in children from the autistic spectrum

  NARCIS (Netherlands)

  Begeer, Sander; Rieffe, Carolien; Meerum-Terwogt, Mark; Stockmann, Lex

  2001-01-01

  Studied the role of theory of mind capabilities in the task performance of high-functioning male and female school-age children with autism. In the Netherlands, 10 Ss with autism aged 6 yrs 8 mo to 11 yrs 4 mo (Experimental Group 1), 12 Ss with pervasive developmental disorders not otherwise

 14. Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving : een meervoudige casestudy naar kenmerken van krachtige werkplekleeromgevingen voor aanstaande leraren basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Geldens, J.J.M.

  2007-01-01

  A multiple case study to determine the distinctive characteristics of powerful workplace learning environments within primary teacher education. Nationally and internationally, educational competence-based models and so-called workplace learning environments are seen as promising alternatives in

 15. Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving. Een meervoudige casestudy naar kenmerken van krachtige werkplekleeromgevingen voor aanstaande leraren basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Geldens, J.J.M.

  2007-01-01

  A multiple case study to determine the distinctive characteristics of powerful workplace learning environments within primary teacher education. Nationally and internationally, educational competence-based models and so-called workplace learning environments are seen as promising alternatives in

 16. Alles Kidzzz: RCT naar een preventieve geïndiceerde individuele interventie voor agressie op de basisschool

  NARCIS (Netherlands)

  Stoltz, S.E.M.J.; Londen, M. van; Dekovic, M.; Orobio de Castro, B.; Prinzie, P.

  2013-01-01

  For elementary schoolchildren with aggressive behaviour, there is a need for effective preventive interventions to interrupt the development towards more serious behaviour problems. This rct study evaluated the effects of an indicated preventive individualized school-based intervention (Stay Cool

 17. Reïntegratie bij langer durend ziekteverzuim : een longitudinaal onderzoek naar (inter)acties van werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts

  NARCIS (Netherlands)

  van Oortmarssen, A.J.

  2014-01-01

  The reason behind this study concerns amendments to Dutch legislation in the period 1990-2005, which were aimed at stimulating active reintegration behaviour in employers and employees. These have far-reaching consequences for what is expected from those directly involved in sick-leave situations.

 18. Onderzoek naar de geschiktheid van de potwormsoorten Enchytraeus albidus en E. crypticus (Oligochaeta, Annelida) in bodemecotoxicologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dirven van Breemen EM; Baerselman R; Notenboom J; ECO

  1994-01-01

  This report describes a research on the use of enchytraeids in soil ecotoxicology. Actually many soil ecotoxicological research is restricted to the earthworm Eisenia andrei/fetida limiting possibilities for generalisation and ecologically relevant test results. This study on enchytraeids consits of

 19. Onderzoek naar de geschiktheid van de potwormsoorten Enchytraeus albidus en E. crypticus (Oligochaeta, Annelida) in bodemecotoxicologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dirven-van Breemen EM; Baerselman R; Notenboom J; ECO

  1994-01-01

  This report describes a research on the use of enchytraeids in soil ecotoxicology. Actually many soil ecotoxicological research is restricted to the earthworm Eisenia andrei/fetida limiting possibilities for generalisation and ecologically relevant test results. This study on enchytraeids consits

 20. Geestelijke strijd bij de puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften in de periode 1587-1684

  NARCIS (Netherlands)

  de Koeijer, R.W.

  2010-01-01

  This historical study of Puritan spirituality focuses on the theme of spiritual warfare in English Puritan writings of the period 1587-1684. Within Puritan spirituality the metaphor of spiritual warfare stands out. On his path of life to the future kingdom of God the believer meets the enemies of

 1. Wie is de baas? : leiderschap gevangen in verblindend spektakel : een hermeneutisch onderzoek naar de spectaculaire elementen van leiderschap

  NARCIS (Netherlands)

  Meuleman, M.P.

  2010-01-01

  Although there are a great many studies on leadership, a dynamic society constantly demands new insights. A big social development is the expanding influence of the image culture and mass media: the arrival of television and internet has changed society dramatically. Contemporary image culture

 2. Onderzoek naar het nut en de noodzaak van de inzet van een mobiel laboratorium bij transportcontroles van afvalstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Broekman MH; IMD

  2003-01-01

  In a pilot study for the Environmental Inspectorate of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), the RIVM investigated the usefulness and the necessity of a mobile laboratory as a facility to be located at different locations in the Netherlands for enforcing the national

 3. Op zoek naar de tropenstijl, Leven en werk van prof. ir. C.P. Wolff Schoemaker, Indisch architect

  NARCIS (Netherlands)

  Dullemen, C.J. van

  2008-01-01

  This thesis is about the life and work of Charles Prosper Wolff Schoemaker. He was born on Java in 1882 and died on the same island in May 1949. For his secondary school education and study at the KMA (Royal Military Academy), Charles was sent to the Netherlands. In 1905 he returned to the Dutch

 4. Begeleiden en beoordelen van leerlingonderzoek : Een interventiestudie naar het leren ontwerpen van onderzoek in de tweede fase bij aardrijkskunde

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhoven, J.

  2004-01-01

  ‘Teaching and assessing students’ research. A study on supporting learning to make a research design in upper secondary geography education.’ Recently the formal curriculum in upper secondary education in the Netherlands (pre-university level) has been renewed. In most subjects inquiry skills now

 5. Verslag overgangsjaar van "Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten" naar "Monitoring van Risicofactoren en Gezondheid in Nederland (MORGEN-project)" 1992

  NARCIS (Netherlands)

  Verschuren WMM; Smit HA; Blokstra A; Obermann-de Boer GL; Seidell JC; Bueno de Mesquita HB; Kromhout D

  1993-01-01

  The aim of this project is to study trends in the major risk factors for cardiovascular diseases e.g. total and HDL chlolesterol, blood pressure and smoking. Also the importance of less frequently measured risk factors e.g. contraceptive pill use and psycho-social factors in the etiology of

 6. Beelden van de dood in de muziek : Zes casestudies naar veranderende tradities in het Duitse taalgebied gedurende drie eeuwen

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersema, E.M.

  2016-01-01

  This study on death themes in music aimed to gain more insight in the various ways in which composers have been dealing with (fear of) death, loss and grief through the ages. The research area of this PhD dissertation is restricted to compositions from the German-speaking area in the period from the

 7. Een onderzoek naar verschillen in fourageeractiviteit tussen Visdief Sterna hirundo en Noordse Stern Sterna paradisaea op de Engelsmanplaat (NL)

  NARCIS (Netherlands)

  Mes, Ron; Schuckard, Rot

  1976-01-01

  The foraging activity of Common Tern Sterna hirundo and Arctic Tern Sterna paradisaea was studied on the low sandy island of Engelsmanplaat in the Dutch Waddensea area (53°28’N – 06°30’E). The foraging activity was measured by counting birds carrying food to the colony and birds flying towards the

 8. Evaluatie bromfiets-theoriecertificaat : een onderzoek naar de korte-termijneffecten van de invoering van het theoriecertificaat.

  NARCIS (Netherlands)

  Twisk, D.A.M. Bijleveld, F.D. & Gundy, C.M.

  1998-01-01

  Since 1996, moped and low-speed moped riders have been required to possess a theory certificate, in the Netherlands. This evaluation study had focused on the intended and unintended side effects of introducing this measure. An average of 6,500 theory examinations for prospective moped riders are

 9. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Dulmen, S. van; Ribbe, M.; Bensing, J.

  2004-01-01

  Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen

 10. Investigation of the perspectives for lightweight pressure vesselsand batteries. Onderzoek naar de perspectieven van lichtgewicht drukvaten enaccumulatoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Waal Malefijt, J.A.

  1988-08-01

  Attention is paid to the storage of gaseous fuels in pressurevessels and energy storage in hydropneumatic batteries. Possibilitiesto reduce the weight of lightweight pressure vessels for small scaleenergy storage in mobile applications were investigated. The data forthis research are collected from January to August 1988 from aliterature study and from interviews with several manufacturers ofbatteries and natural gas pressure vessels. For both systems (vesselsand batteries) results of marketing research, application criteria anddescriptions are given and discussed. Bottlenecks for the availablevessels and batteries are considered as well. Finally a description ispresented of the ideal pressure vessel and hydropneumatic battery. 32figs., 38 refs., 6 tabs.

 11. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2012-01-15

  For the production of biogas by co-fermentation, manure is mixed with organic waste products that can be fermented, such as harvesting residues and food remains. Since biogas possesses both flammable and toxic properties, large-scale production systems are always associated with potential safety risks. Biogas is a mixture of gases and has flammable properties due to the presence of methane (CH4). It is less well known that biogas also has toxic properties when it contains high levels of hydrogen sulfide (H2S). In a previous study, the RIVM recommended that standards pertaining to the minimum safety level be applied for the construction and operation of biogas production plants. A subsequent study by the RIVM concluded that the guideline 'Handreiking (co-)vergisting van mest' ('Manual co-fermentation of manure') provides a basic framework to achieve this recommended minimum safety level. The RIVM therefore recommends that this latter document be used and further supplemented with specific information for inspection and licensing authorities, the main users of this document. The composition of the biogas determines whether or not a specific installation falls within or outside the scope of certain (safety) legislation and, consequently, which specific safety regulations and safety inspections are mandatory. As a clear, consistent and predictable composition of biogas does not exist, stricter monitoring of biogas composition in the different compartments of the production plant is recommended. The current assessment of potential safety risks associated with the production of biogas is that these risks principally relate to those working at the biogas installation and are much less relevant to local residents. Further investigations are needed to determine if this is indeed the case [Dutch] Voor de productie van biogas door co-vergisting wordt mest vermengd met restanten van bijvoorbeeld oogsten of voedsel die kunnen vergisten. Biogas heeft

 12. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Het veilig bouwen en beheren van co-vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L.

  2012-01-15

  For the production of biogas by co-fermentation, manure is mixed with organic waste products that can be fermented, such as harvesting residues and food remains. Since biogas possesses both flammable and toxic properties, large-scale production systems are always associated with potential safety risks. Biogas is a mixture of gases and has flammable properties due to the presence of methane (CH4). It is less well known that biogas also has toxic properties when it contains high levels of hydrogen sulfide (H2S). In a previous study, the RIVM recommended that standards pertaining to the minimum safety level be applied for the construction and operation of biogas production plants. A subsequent study by the RIVM concluded that the guideline 'Handreiking (co-)vergisting van mest' (InfoMil, 2010) provides a basic framework to achieve this recommended minimum safety level. The RIVM therefore recommends that this latter document be used and further supplemented with specific information for inspection and licensing authorities, the main users of this document. The composition of the biogas determines whether or not a specific installation falls within or outside the scope of certain (safety) legislation and, consequently, which specific safety regulations and safety inspections are mandatory. As a clear, consistent and predictable composition of biogas does not exist, stricter monitoring of biogas composition in the different compartments of the production plant is recommended. The current assessment of potential safety risks associated with the production of biogas is that these risks principally relate to those working at the biogas installation and are much less relevant to local residents. Further investigations are needed to determine if this is indeed the case [Dutch] Voor de productie van biogas door co-vergisting wordt mest vermengd met restanten van bijvoorbeeld oogsten of voedsel die kunnen vergisten. Biogas heeft brandbare en giftige eigenschappen

 13. The impact of the pavement on emissions into the air; De invloed van het wegdek op emissies naar de lucht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cornelissen, T. [Rijkswaterstaat, Den Haag (Netherlands)

  2010-12-15

  By international literature and bench-scale experiments all the promising, local measures to improve air quality along highways were studied in the IPL-programme. Measures concern the impact of fencing, the road surface, catalytic (paint) layers, coverings of the road, including air conditioning, vegetation and dynamic traffic control. From this article it appears that about half of the PM10-emission of car traffic is caused by wear and comes from the pavement. [Dutch] Op basis van internationaal literatuuronderzoek, laboraloriumonderzoek en praktijkonderzoek onderzocht het IPL alle kansrijke, lokale maatregelen voor de verbetering van luchtkwaliteit langs snelwegen. Het ging om het effect van schermen, het wegdek, katalytische (verf)lagen, overkappingen van de weg inclusief luchtbehandeling, vegetatie en dynamisch verkeersmanagement. Uit dit artikel blijkt dat op termijn de helft van de PM10-emissies van het autoverkeer te maken heeft met slijtage en wegdekken.

 14. Nieuwe Erwinia-varianten vragen meer kennis en specifieke toetsen

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.

  2015-01-01

  Lange tijd kenden we in Nederland twee soorten Erwinia bacteriën namelijk Erwinia carotovora subsp. atroseptica en Erwinia chrysanthemi. Deze zijn/waren verantwoordelijk voor de aardappelziekten zwartbenigheid en stengelnatrot. De naamgeving van deze ziekteverwekkende bacteriën is echter op de schop

 15. Bijdrage tot de kennis van Dianthus ameria L

  NARCIS (Netherlands)

  Slim, P.A.

  1985-01-01

  Dianlhus armeria was formerly considered to be a characteristic species of the Trifolio-Geranietea in the Netherlands. Its (syn-)ecology at two new localities described in this paper differs strongly from that. At the Veermansplaat in the Grevelingen estuary (province of Zeeland) it grows in

 16. Elektrische fietsen en speed-pedelecs : kennis over de verkeersveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Vlakveld, W.P.

  2016-01-01

  Pedelecs: electric bicycles and speed pedelecs; Knowledge about their road safety. A pedelec is a bicycle with an electric motor that supports the cyclist in pushing the pedals. There are basically two types of pedelecs: the 'normal' electric bicycle and the relatively new 'speed pedelec'. An

 17. Insufficient knowledge on legionella control; Kennis legionellabeheersing ontbreekt nogal eens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kordes, B. [Kordes Advies, Wijhe (Netherlands); Nuijten, O. [Isso, Rotterdam (Netherlands)

  2011-05-15

  After the lethal incident in the cooling tower of Amsterdam in 2006, legislation has been adapted. Parties that operate a wet cooling tower need to take precautions to prevent risks for the surroundings and to prevent unusual events or limit these to the best possible extent. Moreover, compliance with the Activities Decree (article 3.16a on legionella prevention in the Environmental legislation) is required. [Dutch] Na het incident met dodelijke afloop in de koeltoren in Amsterdam in 2006 is de wetgeving aangepast. Degene die een natte koeltoren beheert moet risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen voorkomen of deze zoveel mogelijk beperken. Ook moet ten minste aan Activiteitenbesluit (artikel 3.16a over legionellapreventie in de Milieuwetgeving) worden voldaan.

 18. By: Kenny Zhang Report Type: Final Technical Report *Date

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Kenny Zhang

  2014-05-30

  May 30, 2014 ... Dr. David Zweig, Chair Professor, Division of Social Science, Hong Kong ... Keith Godin, Director, BC Ministry of Jobs, Tourism and Innovation, Keith. ..... 23) Media reports often quoted researchers of the project on stories ...

 19. De ontwikkeling van bedrijfskundige kennis in het vakgebied facility management

  NARCIS (Netherlands)

  Keizer, J.A.; Vosselman, E.G.J.

  1994-01-01

  Afgezien van een onlangs gestarte postdoctorale opleiding voor Facility Management in Eindhoven blijft het wetenschappelijk onderwijs in deze sector tot op heden ver achter. In dit artikel wordt een aantal ideeën uitgewerkt voor het intensiveren van de onderzoeksinspanningen op het terrein van

 20. Kennis en hantering van slangbyte deur algemene praktisyns op die ...

  African Journals Online (AJOL)

  antiserum en boomslang-antiserum. Daar is egter twee nadelige en po- tensieel ernstige komplikasies ver- bonde aan die gebruik van antise- rum, naamlik akute anafilaktiese reaksie, a.g.v. allergiese reaksie tee- noor perdeserum (waaruit poliva- lente antiserum voorberei word), en serumsiekte a.g.v. 'n vertraagde hi-.

 1. Bijdrage tot de kennis van de caseinaat phosphaatphase der melk

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van der P.

  1946-01-01

  A critical discussion was given of the extensive literature on the nature of the complex of calcium caseinate phosphate. A series of different experiments were performed to elucidate this complicated problem. It was inferred that calcium bound to casein must be considered separate from the calcium

 2. Naar een structuurschema voor ontgrondingen

  NARCIS (Netherlands)

  Ike, Paul; van der Moolen, Berend

  1991-01-01

  In ons land is lang gewerkt aan een nieuwe Ontgrondingenwet. Deze wet regelt de winning van zand, grind, klei, kalksteen, zilverzand, enz. In de oude wet van 1965 ontbreken belangrijke elementen waardoor er in Nederland geen wettelijk gefundeerd planmatig en gecoördineerd ontgrondingenbeleid kan

 3. Naar een dashboard duurzame inzetbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Blatter, B.; Dorenbosch, L.; Keijzer, L.

  2015-01-01

  Vlaanderen kent de Monitor Werkbaar Werk als informatiebron over de kwaliteit van werk voor de Vlaamse Regering, sociale partners, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. Nederland kent sinds 2010 een soortgelijk instrument: het Dashboard Duurzame Inzetbaarheid. In deze bijdrage zetten we het

 4. Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, K.J.

  2014-01-01

  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de

 5. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 6. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 7. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 8. Energy conservation in the built environment. Innovators talking; Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the built environment [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 9. Energy conservation in the industry. Innovators talking; Energiebesparing in de industrie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the industry [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de industrie.

 10. Bio-energy. Innovators talking; Bio-energie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on bio-energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar bio-energie.

 11. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 12. Particulates abroad. The PMLab project. The results. Part 1; Fijn stof over de grenzen. Het PMLab project. De resultaten. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Severijnen, M.

  2013-12-15

  PM10 measurements in the Meuse-Rhine region are harmonized. Current and corrected data from the monitoring networks are introduced in a modified land use model (RIO) which presents an image of the cross-border spread of PM10. In addition to PM10 and to a lesser extent PM2.5 an exploratory study has been executed into ultra-fine particulates and chromium, nickel and platinum in PM10 near specific sources. With the knowledge acquired air quality plans can be modified and adjusted by the authorities [Dutch] PM10-metingen in de Euregio Maas-Rijn zijn geharmoniseerd. Actuele en gecorrigeerde data uit de meetnetten worden ingevoerd in een aangepast landgebruik model (RIO) waarmee een grensoverschrijdend beeld van de verspreiding van PM10 wordt gepresenteerd. Naast PM10 en in mindere mate PM2.5 is orienterend onderzoek verricht naar ultrafijne deeltjes en naar chroom, nikkel en platina in PM10 nabij specifieke bronnen. Met de verkregen kennis kunnen luchtkwaliteitsplannen door de bevoegde overheden worden aangepast en onderling worden afgestemd.

 13. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 14. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 15. Bio-energy. Innovators talking; Bio-energie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on bio-energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar bio-energie.

 16. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 17. Energy conservation in the built environment. Innovators talking; Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the built environment [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 18. Energy conservation in the industry. Innovators talking; Energiebesparing in de industrie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the industry [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de industrie.

 19. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 20. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 1. Ontbrekende alternatieven en gevestigde belangen: een studie naar de posities van overheden in hervormingsdebatten tijdens de financiële crisis

  NARCIS (Netherlands)

  Mügge, D.; Stellinga, B.

  2012-01-01

  The credit crisis that began in the summer of 2007 has fundamentally challenged much financial regulation and the political institutions that produced it. Measured against the criticisms that have been brought forth against previous financial governance, the extent of governments’ overall reform

 2. Studentmonitor 2013, constantly connected : Studie 1: een onderzoek naar het social mediagebruik onder NHL-studenten in 2013, vergeleken met 2012

  NARCIS (Netherlands)

  R Rozenberg; M Oldengarm; Klaas Jan Huizing; J Veltman; S Schotanus; GJ van Dam

  2014-01-01

  Facebook, Instagram, Snapchat: de student van nu is de hele dag in de weer met zijn smartphone. Bij Sowijs vroegen we ons af: hoe ontwikkelt het social mediagebruik van studenten zich? Veranderen de motieven om social media te gebruiken? En veranderen de onderwerpen die ze posten?

 3. Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken. Een rechtsvergelijkende studie naar de artikelen 6:107 en 6:108 BW in relatie tot het onrechtmatige daadsrecht en schadevergoedingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Rijnhout, R.

  2012-01-01

  The aim of this research is to consider whether the articles 6:107 and 6:108 BW should be reconsidered. These articles grant third parties an action to bring an independent claim against the tortfeasor in personal injury cases. The characteristics of these articles are threefold. First, these claims

 4. De ethiek en het probleem van het booze. Een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuel Kant

  NARCIS (Netherlands)

  Rasker, Albert Jan

  1935-01-01

  Kap. 1. Kurzgefaszte Interpretation der "transzendentalen Deduktion" in Kants "Kritik der reinen Vernunft", als Rechtfertigung der Erfahrnng durch den "obersten Grundsatz" oder die Idee der Wahrheit. Es ist nicht ausgeschlossen, dasz in der Erfahrung "fremde" Wahrheit anzutreffen ist, welche sich

 5. Oriënterend laboratoriumonderzoek naar ammoniakemissie uit bodempakketten voor vrijloopstallen = Laboratory study of ammonia emission from bedding materials of freestall dairy cattle houses

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Dousma, F.; Kupers, G.C.C.; Blanken, K.

  2009-01-01

  In the Netherlands there is growing interest amongst dairy farmers in new housing systems in which animal welfare and health are improved. A promising system in this area is a loose housing system (without cubicles) where cows have a large area with a soft bedding where they can both being active

 6. Oriënterend laboratoriumonderzoek naar ammoniakemissie uit bodempakketten voor vrijloopstallen = Laboratory study of ammonia emission from bedding materials of freestall dairy cattle houses

  OpenAIRE

  Smits, M.C.J.; Dousma, F.; Kupers, G.C.C.; Blanken, K.

  2009-01-01

  In the Netherlands there is growing interest amongst dairy farmers in new housing systems in which animal welfare and health are improved. A promising system in this area is a loose housing system (without cubicles) where cows have a large area with a soft bedding where they can both being active and rest, so called freestalls. Although these systems are already applied in the USA and Israel, little is known about the environmental impacts, and particularly the ammonia emission. The aim of th...

 7. Quantitative studies on resistance to Polymyxa betae and beet necrotic yellow vein virus in beet = Kwantitatief onderzoek naar resistentie tegen Polymyxa betae en het bieterhizomanievirus in de biet

  NARCIS (Netherlands)

  Paul, H.

  1993-01-01

  Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) causes rhizomania in sugar beet. The virus is transmitted by the soil-borne fungus Polymyxa betae . Rhizomania in sugar beet can cause serious losses in sugar yield. Breeding for resistance is the most promising way to control the

 8. Study of the air quality in some dwellings of the Ecolonia project; Onderzoek naar de luchtkwaliteit in enkele woningen van het Ecolonia project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bloemen, H.J.Th.; Wiese, C.J.; Bos, H.P.; Balvers, T.T.M.; Dijkman, A.E.; Van der Meulen, A.

  1995-02-01

  The quality of the indoor environment is an important health factor and it also determines the perceived quality of dwelling. A multitude of sources of a biological, physical or chemical nature threaten the indoor environment, including the occupants themselves and the building construction. In the Ecolonia project 101 houses have been designed according to today`s building techniques, focusing on energy conservation, long life cycles and waste control, and improving the quality of dwelling and health. Nine houses of three different construction types were selected for long-term monitoring of a number of chemical air pollution parameters to assess indoor air quality. The parameters include particulate matter, volatile organic compounds, nitrogen oxides, polycyclic aromatic hydrocarbons and aldehydes. These compounds were measured continuously for a period of half a year or just measured for a limited period (mostly one week) in 1993 and 1994. Results indicate that the different building construction had no significant effect. It is concluded that the indoor air pollution in the houses of the Ecolonia project was mainly caused by the dwellers` activities and marginally by the building construction. The indoor air quality in three of the selected houses that were specially designed to optimise indoor environment quality favourable for health conditions, did not differ significantly from the others. This suggests that the improvement of the indoor air quality in new houses might be achieved by informing the dwellers about the consequences of their activities rather than by further improving the building construction. 7 figs., 10 tabs., 3 appendices, 14 refs.

 9. Naar een pedagogiek van de tussenwereld : een wijsgerig-pedagogische studie over de grondslagen van de interculturele ontmoeting in opvoeding en onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kooi, S.

  1998-01-01

  One of the oldest and most established terms in education and upbringing is the concept 'innerlife world'. During their education, teachers are taught to 'join' or to 'depart from' the child's innerlife world'. Once they are really practising, they adapt their teaching programmes to this, hoping

 10. Pilotstudie naar welzijnsaspecten van kammen dubben bij hanen van legrassen = Pilot study welfare implications of dubbing combs of cockerels of Leghorn parent stock

  NARCIS (Netherlands)

  Niekerk, van T.G.C.M.; Gunnink, H.; Reuvekamp, B.F.J.

  2011-01-01

  In a small pilot experiment the impact of comb dubbing on male chicks has been investigated. No effect on behaviour, growth and feed intake was recorded, suggesting that dubbing has no major effect on welfare of the chicks.

 11. Impact of nutrition education on nutrition knowledge of public school educators in South Africa: A pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wilna H. Oldewage-Theron

  2012-07-01

  tekortkominge bestaan in die gesondheid en voeding verwante kennis en optrede van onderwysers. Die doel van hierdie loods studies was om die impak van ‘n voeding voorligting program op die voeding kennis van Lewensoriëntering onderwysers in publieke skole in Suid Afrika (SA te bepaal. ‘n Basislyn ondersoek was uitgevoer om die voeding praktyke van onderwysers uit 45 doelbewuste gekose publieke skole te bepaal voor en na die implementering van ‘n eksperimentele voeding voorligting intervensie studie. ‘n Voeding kennis vraelys is deur 24 doelbewuste gekose onderwysers, verteenwoordigend van al nege provinsies in SA, voltooi voor en na die drie-dag voeding voorligtingsprogram. Beide pre en post data is geanaliseer op die Statistical Package for Social Sciences (SPSS vir Windows program, uitgawe 17.0, vir beskrywende statistieke. Gepaarde t-toetse is gebruik om statisties betekenisvolle verskille (p < 0.05 voor en na die intervensie te bepaal. Die kennis van die respondent het betekenisvol verbeter na die intervensie aangesien die gemiddelde ±s.d. uitslag van die vrae wat korrek geantwoord is (n = 59 van 63.3±30.2 persent voor tot 80.6±21.1 persent na die intervensie verbeter het. Die resultate het bewys dat die voeding kennis van Lewensoriëntering onderwysers in publieke skole in SA nie optimaal is nie, maar dat dit kan verbeter deur voeding voorligtingsprogramme.

 12. Report of a study on the profits of energy companies; Onderzoeksrapport inzake de winsten van energiebedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-05-02

  As an independent supervisor of the energy market the Netherlands Competition Authority (NMa) examined the profits of the four largest regional energy companies in the Netherlands: Eneco, Essent, Nuon and Delta. The primary objective of the study is to determine if the profit from regulated monopolistic activities corresponds to the output that is considered reasonable by the NMa. [mk]. [Dutch] Vanuit haar rol als onafhankelijk toezichthouder op de energiemarkt heeft de NMa onderzoek verricht naar de winsten van de vier grootste regionale energiebedrijven: Eneco, Essent, Nuon en Delta. Het primaire doel van het onderzoek is te bepalen of de winst uit gereguleerde, monopolistische activiteiten overeenkomt met het rendement dat de NMa redelijk acht.

 13. Teachers’ attitudes, knowledge, and teaching strategies towards students with special educational needs in primary inclusive education in Indonesia

  OpenAIRE

  Kurniawati, Farida

  2014-01-01

  De opname van leerlingen met beperkingen in het reguliere onderwijs (ook wel inclusief onderwijs genoemd) is een internationale trend en dient het recht op onderwijs voor iedereen, ongeacht beperking, te garanderen. De trend naar inclusief onderwijs is in 2003 formeel geïntroduceerd in Indonesië. Leerkrachten spelen een belangrijke rol in het succes van de implementatie van inclusief onderwijs. De attitudes, kennis over beperkingen, en onderwijsstrategieën van leerkrachten worden gezien als b...

 14. Professional nurses' experience of violence when nursing mentally ill people in general hospital settings: A phenomenological study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thandisizwe Redford Mavundia

  1998-11-01

  Weens die gebrek aan kennis en vaardighede benodig vir die verpleging van geestesversteurde persone, hanteer professionele verpleegkundiges in algemene hospitale geestesversteurde persone sonder bogenoemde kennis en vaardighede. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 15. Feasibility study on the use of waste heat in mushroom cultivation; Haalbaarheid benutting restwarmte in de paddenstoelenteelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gielen, J.H. [DLV Plant, Horst (Netherlands)

  2011-03-15

  This study has examined the technical as well as the economic feasibility of waste heat utilization in a standard cultivation business [Dutch] In dit onderzoek zijn zowel de technische als ook de economische haalbaarheid van toepassingen voor het hergebruik van restwarmte in een standaard teeltbedrijf onderzocht. Gebruikte informatiebronnen voor dit onderzoek waren praktijkervaringen, literatuur en ontwikkelingen in andere sectoren. Behalve de mogelijkheden in de huidige teeltsystemen zijn er mogelijk ook toepassingen denkbaar in de recente ontwikkelingen op het vlak van bedkoeling en bedverwarming. In een dergelijk systeem zal laagwaardige warmte naar verwachting makkelijker inzetbaar zijn.

 16. Organizing Knowledge in Internal Networks; A Multilevel Study

  NARCIS (Netherlands)

  R.A.J.L. van Wijk (Raymond)

  2003-01-01

  textabstractOnderzoek in strategie richt zich met name op hoe ondernemingen concurrentievoordelen kunnen behalen en behouden. Recent onderzoek heeft zich hiertoe vooral gericht op kennis en netwerken. Veranderingen en nieuwe mogelijkheden in de omgeving nopen ondernemingen tot innoveren. Aangezien

 17. Investment in sustainable electricity production by Dutch banks. A case study for the Fair Bank Guide; Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; Kouwenhoven, D.

  2010-05-15

  This report contains the results of the second case study commissioned by the Fair Bank Guide on the financing practices of twelve investigated banks in the Netherlands. It has been examined which part of the investments in electricity generation by Dutch banks involves electricity generation from sustainable sources (sustainable electricity generation) [Dutch] Dit rapport bevat de resultaten van het tweede onderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer naar de financieringspraktijk van twaalf onderzochte banken in Nederland. Hiermee is in kaart gebracht welk deel van de investeringen in elektriciteitsopwekking door de Nederlandse banken, betrekking heeft op elektriciteitsopwekking met behulp van duurzame energiebronnen ('duurzame elektriciteitsopwekking')

 18. Emission of greenhouse gases from sewage installations; Emissies van broeikasgassen van rwzi's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Voorthuizen, E.; Van Leusden, M.; Visser, A.; Kruit, J. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands); Kampschreur, M.; Van Dongen, U.; Van Loosdrecht, M. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2010-03-15

  Emissions of greenhouse gases (CO2, CH4, N2O) from wastewater treatment plants (WWTPs) are monitored. The emission of CO2 from waste water treatment plants (WWTPs) is related to the use of electricity, natural gas or other fossil fuels. The amount and origin of the emission of CH4 and N2O, however, is unknown. Presently emission factors from the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) and the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) are used to estimate those emissions. The aim of the study on the title subject was to determine the level of N2O and CH4 emission from Dutch WWTPs to understand the accuracy of the existing emission factors. In this way an estimation of the total greenhouse gas emission from a Dutch WWTP can be made. The emission of N2O and CH4 was measured at three WWTPs in the Netherlands: Papendrecht, Kortenoord and Kralingseveer [Dutch] In deze studie zijn de indirecte en directe emissies van broeikasgassen (CO2, CH4 en N2O) van rwzi's in kaart gebracht aan de hand van metingen. De resultaten hebben aanleiding gegeven voor een vervolgonderzoek waarbij onder meer kennis wordt ontwikkeld op het gebied van methaanvorming (CH4) in de riolering en mogelijkheden om de emissie van methaan op een zuivering te reduceren. Met betrekking tot lachgas N2O wordt onderzoek gedaan naar de vormingsprocessen van lachgas en de wijze waarop deze vrijkomt vanuit een rwzi. Verder worden relaties tussen lachgasemissie en procesparameters inzichtelijk gemaakt. Met deze kennis is het hopelijk in de toekomst mogelijk om maatregelen te nemen die de vorming en emissie van lachgas vanuit rwzi's te reduceren.

 19. Verkeersonveiligheid door windhinder en flessenhalzen in autosnelwegen : bijdrage aan een achtergrondstudie naar een ernstig ongeval op de N31. In opdracht van de Raad voor de Transportveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Kooi, R.M. van der

  2001-01-01

  In 1999, a serious accident occurred on the N31 in the Dutch province of Friesland. It involved a head-on vehicle collision. The Dutch Transport Safety Board commissioned a background study of this accident. In this contribution, the bottleneck type studied is a transition from a 2x2 motorway (a

 20. ‘School, waar?’ : Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990.

  NARCIS (Netherlands)

  Tijsseling, Corrie

  2014-01-01

  This study investigates the cradle of the Dutch deaf community, that is: the education of the deaf as it was carried out in Dutch deaf institutes. The education of the deaf in the Netherlands was organised along religious boundaries, within the pillarized Dutch society. The focus of this study is

 1. Deskstudie naar de effecten van predippen op uiergezondheid en melkwaliteit = Deskstudy about the effects of predipping on udder health and milk quality

  NARCIS (Netherlands)

  Poelarends, J.J.

  2005-01-01

  This report describes a desk study into the effects of predipping on udder health and milk quality. An additional desk study is described about the risks for human health and milk quality if residues from active components, additive components and emollients get into the milk

 2. Samenstelling van een neuropsychologische testbatterij voor onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met cognitieve functiestoornissen : verantwoording van de keuze voor de onderdelen van de testbatterij.

  NARCIS (Netherlands)

  Doumen, M.J.A. & Davidse, R.J.

  2012-01-01

  Composition of a neuropsychological test battery for the study of the fitness to drive of elderly people with cognitive function impairments; Justification of the choices made for the different parts of the test battery. The goal of the study ‘Fitness to drive with cognitive impairments’ (FitCI) is

 3. Perceptions and attitudes of car owners on innovative automobiles; Percepties en attitudes van autobezitters over innovatieve auto's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pol, M.; Brunsting, S. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2012-01-15

  energiezuinige auto's. Naast technologische uitdagingen vergt een succesvolle transitie grote gedragsveranderingen van autoconsumenten. Zij zijn het immers die de overstap moeten maken van de huidige vertrouwde auto naar een innovatieve auto met onzekere kosten en baten. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een studie naar de percepties, attitudes, sociale invloed en aanschafintentie van autobezitters ten aanzien van innovatieve auto's (hybride, elektrisch, plug-in-elektrisch, waterstof, flexifuel). In het kader van de studie zijn een online enquete en twee focusgroepen uitgevoerd. De online enquete naar attitudes, interesse en sociale invloed met betrekking tot innovatieve auto's is uitgevoerd onder 339 Nederlandse respondenten, die recent een nieuwe auto hadden gekocht. Voor het verkrijgen van een beter inzicht in achterliggende motivaties, percepties, imago, sociale normen en gedragsintenties van autoconsumenten zijn vervolgens twee focusgroepen uitgevoerd. Uit de resultaten van de enquete blijkt dat de attitude ten aanzien van innovatieve auto's sterk worden beinvloed door affectieve aspecten (zoals comfort en prettig) en in (zeer) beperkte mate door milieu overwegingen. De resultaten van de focusgroepen bevestigen deze bevindingen. Volgens de deelnemers is de prijs van de auto doorslaggevend en speelt milieu geen rol. Het uiterlijk en imago van de auto zijn belangrijk. Daarnaast blijkt dat de bekendheid met (en daarmee de kennis over) de innovatieve auto's nog erg beperkt is (m.u.v. de hybride auto). Dit leidt ertoe dat er diverse barrieres en (mis)percepties over de innovatieve auto's naar voren worden gebracht. De bevindingen wijzen erop dat naast de instrumentele en kostenoverwegingen, affectieve aspecten, imago en sociale invloeden van autogebruik een belangrijke voorspeller van de transitie naar innovatieve auto's zal zijn. Dit gezichtspunt geeft het belang aan van de wijze waarop innovatieve auto's worden

 4. Na(ar) goed overleg... Achtergronden en verbeteringen van overleg in het openbaar bestuur in het bijzonder in verhoudingen tussen overheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Bleker, Hinderk

  1984-01-01

  Tal van besluiten van Nederlandse overheidsinstanties komen tot stand nadat overleg is gevoerd met andere overheidsorganen, met maatschappelijke organisaties of met individuele burgers. Deze studie gaat over het overleg zoals dat veelvuldig tussen overheidsinstanties van verschillende

 5. The possible tightening of five demands in the Decree on Emission Regulations for Medium-sized Combustion Installations; De mogelijke aanscherping van vijf eisen in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P.; Plomp, A.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Van Berkel, L.; Burgers, W.; Hermans, L.; Groot, M.; Simonse, W. [Kenniscentrum InfoMil, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Den Haag (Netherlands); Kruithof, P.; Taal, M.; Van Bergen, J.; Walthaus, H. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  van Infrastructuur en Milieu heeft in het kader van voornoemde evaluatie ECN de opdracht gegeven een studie uit te voeren naar de huidige stand van kennis rond deze vijf mogelijke aanscherpingen.

 6. Explanations of sustainable consumption. A search for new starting points for environmental policy; Verklaringen van duurzame consumptie. Een speurtocht naar nieuwe aanknopingspunten voor milieubeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckers, T.; Ester, P.; Spaargaren, G. [eds.

  1999-07-01

  In two studies attention is paid to the impact of an immaterial consumption pattern on the desires, drives and preferences of human beings. In this study it was expected that a more immaterial interpretation of human needs would cause less burden of the environment. Based on the results of the title search the relation between drives and behavior can be explained. Also insight is given into conceptual models which can be a productive starting point for effective interventions aiming at stimulation of sustainable consumption. 61 refs.

 7. Segmentation research on (potential) users of domotica and technical control of behavior. Summary and conclusions; Segmentatie onderzoek naar (potentiele) gebruikers domotica en technische gedragssturing. Samenvatting en conclusies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-10-01

  The quantitative study on the title subject is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. [Dutch] Het kwantitatieve deelonderzoek is gebaseerd op de derde meting van het multiclientonderzoek Socioconsult van Motivaction waarin specifiek aandacht is besteed aan attitude (en gebruik) ten aanzien van energie en de interesse van domotica. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de woonbelevingsgroepen, een domeinspecifieke segmentatie op het gebied van woonbeleving. In dit rapport worden de verschillende woonbelevingsgroepen beschreven.

 8. Werking van ankerbouten in enkele soorten ondergrond : een simulatie-onderzoek naar verschillen in weerstand en sterkte en de inhoud daarvan op de werking van een barrier.

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, W.H.M. van de

  1997-01-01

  Simulations were conducted to assess the performance of anchor bolts used in the steel Department of Public Works (RWS) barrier on various road surface types. The study was commissioned in response to doubts raised during the modelling of these bolts for a previous simulation carried out in 1995.

 9. Solidair tegen (w)elke prijs? Een quasi-experimenteel onderzoek naar de voorkeuren van Nederlanders voor ruimere of beperkte pakketten in de zorgverzekering.

  NARCIS (Netherlands)

  Hansen, J.; Arts, W.; Muffels, R.

  2005-01-01

  In this article we investigate what the stated and revealed preferences are of the Dutch population with regard to health insurance benefit packages. We more specifically conduct a quasi-experimental study to inquire into people's willingness-to-pay for solidarity in health care. A random sample of

 10. Onderzoek naar de verkeersveiligheid van de voetganger. Bijdrage SWOV-congres Toekomst in veiligheid, gehouden op 18 mei 1976 in het Internationaal Congrescentrum RAI te Amsterdam.

  NARCIS (Netherlands)

  Kraay, J.H.

  1976-01-01

  Because traffic accidents in residential areas happen in a not enough number for statistical research, it is impossible for a short-range study to use the accident as a measure for unsafety. An other measure for traffic unsafety is the near-miss, or a severe conflict-behaviour between the road

 11. Nihilisme op de grens van filosofie en theologie. Een onderzoek naar de reflektie op het praktisch nihilisme bij Weischedel, Tillich en Barth

  NARCIS (Netherlands)

  Riessen, Johannes Pieter van

  1991-01-01

  This study focuses on questions about the nature and range of 'nihil', as implicated in the term nihilism. If nihilism can be seen as a still contemporary attitude of mind and as an attitude which has physical implications as well -the annihilation of man and all life on earth- then it is important

 12. Vluchtstrookongevallen op autosnelwegen : verslag van een onderzoek naar de omvang, de oorzaak en de bestrijdingsmogelijkheden van vluchtstrookongevallen, uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1987-01-01

  Data with regard to accidents on hard shoulders for emergency stops on the Dutch highways are presented. In a study of the extent, the causes and the possibilities for control two types of accidents, the single and the plural vehicle accident, are distinguished. On the basis of the results of the

 13. Huisarts en urineweginfectie; Een onderzoek naar het vóórkomen, de diagnostiek en de behandeling van urineweginfecties in de huisartspraktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Trommel, M.J. van

  1968-01-01

  The aim of our study, which was made in a general practice from the middle of March 1967 to the end of December 1967 was threefold: 1.Collecting data about the occurrence of urinary tract infections in a general practice in women from 15 years of age to 65 years of age. 2.Collecting data about

 14. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  This report describes a study to the concentrations of heavy metals and arsenic in compost from different areas. The contents of Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn and As are compared with maximum tolerable levels of metals in compost. More over, a statistical research is carried out to the relation between

 15. Communicatiebehoeften van patiënten met kanker bij aanvang van een behandeling met chemotherapie: een onderzoek naar de rol van curatief of palliatief behandeldoel, leeftijd en geslacht

  NARCIS (Netherlands)

  van Koerten, C.; Feytens, M.; Jansen, J.; van Dulmen, S.; van Weert, J.

  2011-01-01

  AIM. The aim of this study is to identify differences in communication needs of cancer patients receiving chemotherapy with a curative treatment goal versus palliative treatment goal, older and younger patients and men and women. METHOD. 345 Dutch cancer patients (aged 18-84 years) from 10 hospitals

 16. De invloed van ontwikkelingen in de internationale rechtsorde op de doorwerking naar Nederlands constitutioneel recht : een ‘neo-monistische’ benadering

  NARCIS (Netherlands)

  Besselink, L.F.M.; Wessel, R.A.

  2009-01-01

  This study analyzes the effect of international law under the Netherlands Constitution. It sketches new developments in the international legal order which affect the effect of international law of various nature in the Netherlands legal order. It argues that the Netherlands system is based on a

 17. Van verstaan naar vertolken : een praktisch-theologische analyse van de voorbereiding van een preek of catechese over de Openbaring van Johannes

  NARCIS (Netherlands)

  Jonker, Evert Rienk

  1998-01-01

  The aim of this practical-theological study is to give an account of the transition from understanding to rendering. Those who prepare a sermon or catechetical instruction on a biblical passage enter into a process by which they effectuate a conversation, at once correlative and critical, between

 18. Waarom kinderen hun (pleeg)ouders bij een verbod gehoorzamen of juist niet - Een onderzoek naar de innerlijke logica van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Okma, Krista; Singer, E.

  2002-01-01

  This paper discusses the results of a study on children's perspective (called: inner logic) on disciplinary conflicts with their (foster) parents. Most children accept parental authority, but also defend their personal autonomy and loyalties to peers. Only own children (children who live by their

 19. Materiele cultuur en levensstijl : een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw : de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurman, A.J.

  1989-01-01

  Using probate inventories as a source, this study describes the development of the material culture of the household in the Dutch countryside in the nineteenth century in three regions: the Zaanstreek, eastern Groningen, eastern Brabant. During the century a trend towards greater domesticity

 20. Psychologische basisbehoeften van docenten-in-opleiding : Een onderzoek naar het verband tussen de basisbehoeftevervulling van docenten-in-opleiding, hun interpersoonlijk functioneren en de inzet van kernkwaliteiten

  NARCIS (Netherlands)

  Evelein, F.G.

  2005-01-01

  The aim of this study was to gain more insight into the effects of non-rational and unconscious factors on the functioning of student teachers. It focused on (1) the fulfilment of the basic psychological needs of student teachers, (2) the relation between this fulfilment and their interpersonal

 1. Beïnvloeding van snelheidsgedrag door nudging : vragenlijstonderzoek naar het effect van Dick Bruna-borden op geschatte rijsnelheid binnen de bebouwde kom.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. Groot-Mesken, J. de & Rijsdijk, H.A.

  2016-01-01

  Influencing speed behaviour by nudging : questionnaire study into the effect of Dick Bruna1 traffic signs on the estimated driving speeds in urban areas. Speed is an important risk factor in traffic. Measurements within urban areas on 30- and 50 km/hour roads show that the percentage of speeders on

 2. Software Energy Footprint Lab (SEFlab). Towards the use of energy efficient software applications; Software Energy Footprint Lab (SEFlab). Naar toepassing van energiezuinige softwareapplicaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merkus, B.; Hoekstra, E.; Van den Hoed, R. [Hogeschool van Amsterdam HvA, Amsterdam (Netherlands)

  2012-12-15

  The Energy Footprint Software Lab (SEFLab) allows researchers to give a detailed overview of the energy consumption of the hardware and software with a combination of advanced techniques in a controlled environment. The project comprised four main activities: (1) professionalization of measurement setup and test protocol; (2) Concrete calculation of two software applications as case studies; (3) an (internal) stakeholder analysis; and (4) dissemination of results [Dutch] Het Software Energy Footprint Lab (SEFLab) stelt onderzoekers in staat met een combinatie van geavanceerde technieken in een gecontroleerde omgeving een gedetailleerd beeld van het energieverbruik van de hardware n.a.v. software-gebruik te meten. Binnen het project stonden vier activiteiten centraal: (1) professionalisering van meetopstelling en testprotocol; (2) concrete doorrekening van twee softwareapplicaties als cases; (3) een (interne) stakeholder-analyse; en (4) disseminatie van resultaten.

 3. New living for elderly people. An outline of domotics and sustainability for elderly people; Het nieuwe wonen voor ouderen. Een omgevingsverkenning naar domotica en duurzaamheid voor ouderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dries, J.; Ellen, G.J.; Den Blanken, M. [TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO-STB, Delft (Netherlands); Maas, N. [TNO Bouw, Delft (Netherlands)

  2003-03-01

  A brief overview is given of the possibilities for elderly people to make use of domotics in order to live on one's own. The results of the title study are based on literature and other information sources. [Dutch] Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de mogelijkheden om met behulp van domotica ouderen langer zelfstandig en duurzaam te laten wonen. Binnen het begrip duurzaamheid wordt onderscheid gemaakt tussen ecologische duurzaamheid (planet), economische duurzaamheid (profit) en sociale duurzaamheid (people). Hiertoe zijn projecten, literatuur en andere informatiebronnen verzameld op het terrein van domotica, duurzaamheid en ouderen waaruit blijkt dat er, sinds domotica de laatste tien jaar actueel is geworden, al enorm veel geprobeerd en geschreven is. Met name de combinatie 'ouderen en domotica' en 'domotica en duurzaamheid' levert veel materiaal op. Zeldzamer is echter de combinatie van alledrie de elementen.

 4. Policy for climate and renewable energy. On the road to 2050; Beleid voor klimaat en hernieuwbare energie. Op weg naar 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, M.; Boot, P.A.; Ros, J.P.M.

  2011-12-15

  A study was conducted to find out to what extent the realization of the goals for 2020 are on track for a low-carbon economy in 2050. The current climate and energy targets for 2020 offer insufficient incentives to reduce greenhouse gas emissions with 80-95 percent in 2050. This requires a (European) climate target for 2030 and stronger promotion of innovation. [Dutch] Er is onderzocht in welke mate het realiseren van doelen voor 2020 op koers ligt voor een koolstofarme economie in 2050. De huidige klimaat- en energiedoelen voor 2020 bieden onvoldoende stimulans om in 2050 80-95 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Daarvoor is een (Europees) klimaatdoel voor 2030 en meer bevordering van innovatie nodig.

 5. A change of course in research on the greenhouse effect on earth. Towards a scientific climatology; Een koersverlegging in het onderzoek naar het aardse broeikaseffect

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roersch, A.

  2009-07-01

  The convergence of global warming and the increase of the CO2 concentration in the atmosphere over one hundred years and more accurately determined for the last thirty years does not necessarily point towards a causal connection given the irregularities that emerge in both trends. A correlation that is assumed up to now is based on the assumption that CO2 would provide a significant contribution to the so-called greenhouse effect on earth. The extent of an assumed effect could be questioned though. Moreover, there is rising doubt about whether or not the observed rise in temperature in the last century, on a time scale of 1000 years is really special, as recently assumed. Elaborate study of paleobiological data shows that the so-called warm Middle Ages cannot be ignored. A previous article in this magazine suggested that new pathways for study will follow that may shed a new light on the functioning of the Earth's greenhouse. A new paradigm will have to be formulated after that to test the observations. The basis and desirability of a paradigm change is elaborated in this article. [Dutch] Het samenvallen van mondiale opwarming en stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer over honderd jaar, meer nauwkeurig vastgesteld over de laatste dertig jaar, wijst niet noodzakelijk op een causaal verband, gezien de onregelmatigheden die zich in beide trends voordoen. Een tot op heden veronderstelde correlatie is gebaseerd op de aanname dat CO2 een belangrijke bijdrage zou leveren aan het zogenaamde aardse broeikaseffect. De omvang van een te verwachten effect kan echter ter discussie worden gesteld. Voorts rijst twijfel of de waargenomen opwarming in de vorige eeuw, op een tijdschaal van 1000 jaar, wel zo bijzonder is, zoals recentelijk werd verondersteld. Nader onderzoek van onder andere paleobiologische gegevens wijst uit dat de zogenaamde Warme Middeleeuwen niet genegeerd kunnen worden. In een voorgaand artikel in dit tijdschrift is gesuggereerd dat hieruit

 6. On the road for 2020. Can solar energy cool and freeze in a sustainable way?; Op weg naar 2020. Kan zonne-energie duurzaam koelen en vriezen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ezzahiria, S.M.; Infante Ferreira, C.A. [Afdeling Proces en Energie, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Krieg, J. [Unilver Food Health Research Institute, Vlaardingen (Netherlands); Van Gerwen, R. [Unilever Engineering Excellence Team, Vlaardingen (Netherlands)

  2009-04-15

  At two production factories of Unilever it has been examined how much fuel can be saved by applying solar electric and/or solar thermal energy. As a result, the CO2 emission of the electric power plant will also be reduced. Thermal energy is generated by means of solar collectors, while photovoltaic collectors generate electric power. Combinations of both systems are called 'hybrid systems'. In this study, various types of solar driven refrigeration plants are compared. AII these systems were suitable for the Dutch climatic conditions. A few years ago, scientists have developed the CycleTempo model for a trigeneration system which generates heat, power and refrigeration capacity. The refrigeration capacity is generated by the use of an absorption refrigeration plant, which was powered by the heat generated by the CHP-plant (combined heat and power plant). The CycleTempo model was used as a basic principle for the study. This model was adapted to the specific configuration and operating conditions of the reference factory. The electricity is used for powering the two-stage vapour compression refrigeration system. The thermal energy from the solar collectors is added to the warm water part of the system. The electric energy from the photovoltaic collectors is added to the electric energy that is generated by the CHP For both locations of the Unilever factory, the study has shown that the most efficient system (with or without additional solar energy supply) is the hybrid system with both absorption and vapour compression. The electrically driven vapour compression system is, in terms of energy saving, for both locations second best. The hybrid system results, depending on the location, in savings of 8 and 16% respectively. The only electrically driven vapour compression systems result in smaller savings of 4 and 10% respectively. However, these systems consume more primary energy. The pay-out time for investments in. vacuum solar collectors and photovoltaic

 7. The Best Practice Unit: a model for learning, research and development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean Pierre Wilken

  2013-06-01

  individuele en collectieve leerprocessen, het gebruik van meerdere kennisbronnen, de ontwikkeling van (nieuwe of betere werkmethoden en de implementatie hiervan in de praktijk. De diverse kennisbronnen zijn: ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis. Onderzoek dient verschillende doelen: het articuleren van taciete kennis, het documenteren van het leer- en innovatieproces, het systematisch beschrijven van geopenbaarde of ontwikkelde werkwijzen, en het toetsen van nieuwe methoden op hun effectiviteit. Een BPU wordt ondersteund door een zogenaamde facilitator, die als taak heeft leerprocessen te optimaliseren. De resultaten van een onderzoek naar tien BPU’s in verschillende professionele domeinen laten zien dat het een succesvol model is. Dit artikel beschrijft de belangrijkste methodologische kenmerken, en de resultaten van dit onderzoek.

 8. Op weg naar een didactiek voor natuurkunde-experimenten op afstand : Ontwerp en evaluatie van een via internet uitvoerbaar experiment voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs

  Science.gov (United States)

  Engelbarts, M. B. A.

  2009-02-01

  The subject of this thesis is a developmental study on “remote experimenting” in education. It concerns the development of a remote experiment that enables pre-university students to carry out a physics experiment at a distance via the internet. Remote experiments can offer several (practical) benefits when compared to conventional experiments but the desire to exploit these benefits put special demands on the design of the experiment, since the students might be conducting the experiment without a teacher in the vicinity. As a consequence of these demands it was decided to focus on exploring the possibilities and problems of remote experiments conducted in the absence of a teacher. The research was carried out in two cycles and focused on the development of a remote experiment that could be conducted autonomously by pre-university students to measure the speed of light in several media. This should answer the global question: What should a technically, as well as didactically, well-functioning remote experiment look like? The first cycle had an explorative character. It showed that technically the experiment already functioned quite well. However, many problems were observed concerning the content, and the way the students were tackling it. This led to two categories of recommendations. Concerning the content, the material should aim at making the students more aware of what they are doing and why they are doing it and several content related problems needed to be avoided. The second category of recommendations concerned the format of the material: the design and the working method. Special attention should be paid to designing a clear structure for the website and adding interaction and control, (feedback- and reflection facilities) to activate the students and guide them through the material. In the second research cycle these recommendations were followed by designing the material within the theoretical framework of the problem posing theory. A didactical

 9. Van wetenschappelijk artikel naar digitale informatiehangplek

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. Dr. Jan Steyaert

  2004-01-01

  Het afgelopen decennium hebben we de ontwikkeling en diffusie gezien van pc s en internet. Op dit ogenblik heeft 75% van de Nederlandse huishoudens een pc thuis, en 62 % ook een internetverbinding. Tijd besteed aan televisie en het gedrukte woord wordt vervangen door internet-tijd. Hoewel hiervan

 10. De fietsstraat : Onderzoek naar fietsverbindingen door verblijfsgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Andriesse, H.C.; Hansen, J.A.

  1996-01-01

  De bestaande fietsverbindingen in de stad lopen meestal langs doorgaande wegen met druk autoverkeer. Door de toename van het autoverkeer zijn deze verbindingen niet altijd meer de meest geschikte fietsvoorzieningen. Ook de maatregelen die in het kader van duurzaam veilig wegverkeer worden

 11. Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Salverda, I.E.; Jagt, van der P.D.; Willemse, R.; Onwezen, M.C.; Top, J.L.

  2013-01-01

  Hoewel de rol en impact van internet en de sociale media in de samenleving algemeen worden aangenomen, is het nog niet duidelijk of en hoe het communiceren en delen van informatie via internet en de sociale media bijdragen aan het ontstaan van sociale innovatie. Hoofdvragen van deze verkenning zijn

 12. Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Beekman, V.; Weele, van der C.N.

  2004-01-01

  Tot voor kort werd er, ondanks de activiteiten van vele ethische commissies, nauwelijks methodologisch nagedacht over de inbreng van ethici in kwesties rond landbouw en voedselproductie. Het begin 2001 opgerichte Centrum voor Methodische Ethiek & Technology Assessment (META) beschouwt dit als

 13. Big data: een zoektocht naar instituties

  NARCIS (Netherlands)

  van der Voort, H.G.; Crompvoets, J

  2016-01-01

  Big data is a well-known phenomenon, even a buzzword nowadays. It refers to an abundance of data and new possibilities to process and use them. Big data is subject of many publications. Some pay attention to the many possibilities of big data, others warn us for their consequences. This special

 14. Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic

  NARCIS (Netherlands)

  Ramaker, R.; Koelmans, A.A.

  2015-01-01

  Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn

 15. Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, M.A.

  1981-01-01

  There are many difficulties when measuring primary production of aquatic ecosystems by the 14c-method. The most pronounced problem is that one measures on the system-level whereas the results consist of the combined effect of (1) the physiological properties of the different algal species

 16. Zeehavenontwikkeling in Nederland: Naar een beter beleidsvormingsproces

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ham, J.C.

  2010-01-01

  Sea Ports are of vital importance to the Dutch economy. If port expansion is perceived necessary by the port authorities, they contact local public authorities (i.e. Mayor & Aldermen). Besides the authorities, most other stakeholders recognize port expansion as a basic need as well. Port planning is

 17. Homo economicus: van positief naar normatief

  NARCIS (Netherlands)

  Grol, R.F.; Sent, E.-M.

  2016-01-01

  Homo economicus werd in de interpretatie van neoklassieke economen zoals Milton Friedman als basis voor ‘positieve’ voorspellingen gepositioneerd. Dat zijn voorspellingen over wat is. Gedragseconomen zoals Amos Tversky en Daniel Kahneman zetten de homo economicus juist weg als zijnde ‘normatief’.

 18. Doelmatigheid van onderzoek naar het verplaatsingsgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Flury, F.C.

  1979-01-01

  Research into the movement behaviour of the population has the aim to obtain common knowledge on the movement behaviour, on the factors which influence the movement behaviour and the measure in which they do so. It is particularly to know if and in which way the movement behaviour changes under the

 19. De Balanced Scorecard, van theorie naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo

  2004-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en zij geven het belang aan van het meten van prestaties en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit meten in de praktijk worden gebracht? Aan

 20. Van small talk naar een waardevolle buurtgemeenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Reitsma, Baukje; Ghorashi, H.; Kovacs, Z.

  2017-01-01

  Light communities ontstaan doordat mensen samen gemeenschappelijke problemen willen oplossen. Sociologen Halleh Ghorashi, Baukje Reitsma en Zsuzsa Kovacs onderzochten de betekenis van de Amsterdamse community Meevaart. De zeer diverse bewoners blijken via small talk betekenisvolle contacten aan te

 1. Naar publiek rapporteren over scholen : juridische aspecten

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2000-01-01

  Het project beoogde na te gaan in hoeverre het publiek rapporteren van gegevens omtrent verschillende aspecten van de scholen noodzakelijk en verantwoord is om scholen op hun kwaliteit te kunnen vergelijken. Het desbetreffende onderzoek, uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Universiteit

 2. Gastbeleving in hotels: van abstract naar concreet

  NARCIS (Netherlands)

  't Hekke, voor N. (Nadieh); Bos, A. (Anita); Jansen, B. (Bas); Klatt, C. (Christiaan); Kuipers, R. (Ruth); Marle, van R.S.F. (Rienk); Pijls, R. (Ruth); Schreiber, G.H. (Gerrit)

  2012-01-01

  Inzicht in hoe gasten hun hotelbezoek ervaren is belangrijk. Hotels zijn zich hiervan in toenemende mate bewust. Hotels meten regelmatig de tevredenheid van hun gasten. Maar hoe komt het dat gasten tevreden of niet tevreden zijn? Gastbeleving gaat over het ‘waarom’ achter deze

 3. Onderzoek naar de kwaliteit van chocoladerepen

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Herstel, H.

  1989-01-01

  Om de kwaliteit van in willekeurige winkels gekochte chocoladerepen te kunnen beoordelen heeft Konsumenten Kontakt het RIKILT verzocht 24 monsters chocoladerepen te onderzoeken. Alle monsters zijn onderzocht op nettogewicht, totaal vet, vocht, saccharose, lactose, theobromine,

 4. Employability, op weg naar een methode

  NARCIS (Netherlands)

  Man, M. de

  1998-01-01

  In dit rapport wordt een model ontworpen voor ontwikkeling van employability in industriële bedrijven, en met name voor assemblage afdelingen. Er wordt een aantal fasen onderscheiden, te weten: de entree fase, waarin contact gelegd wordt met de klant en waarin onderzocht moet worden wat er verlangd

 5. Terug naar Angola; Evaluatie Innovatiepilot Angola Conexcao

  NARCIS (Netherlands)

  van Wijk, J.

  2008-01-01

  Van juni tot en met december 2007 heeft HIT in het kader van het TOP-project een pilot uitgevoerd om (uitgeprocedeerde) Angolese asielzoekers te ondersteunen bij het bewerkstellingen van economische zelfredzaamheid in Angola. Met dit project - Angola Conexcao - werd getracht om op een innovatieve

 6. Van kostprijsgedreven naar marktgericht ondernemen: Factsheet

  NARCIS (Netherlands)

  Splinter, G.M.

  2014-01-01

  Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de

 7. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  The aim of this project was to build a prototype of a 'data portal'. The 'data portal' is an information system for searching, viewing, using, exchanging and managing data using internet technology.The prototype has been designed as a multi tier information system architecture of the

 8. New electric transport concepts in the Netherlands. An outline of market initiatives; Nieuwe elektrische vervoersconcepten in Nederland. Een verkenning van enkele marktinitiatieven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Hoen, A. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  This report describes the results of an exploratory qualitative study of electric vehicles (EV) market concepts that have been brought onto the market. An electric vehicle is defined as any means of transport with a battery pack that can be recharged. The purpose of the study is to increase the knowledge about new EV concepts and identifying strong arguments by means of which the governmental policy in the Netherlands can improve the position for EV in the market. For this purpose, among other things, interviews were held in the second half of 2012 with six commercial initiators in the field of electric vehicles. Due to the limited number of interviews, it is important to take care in not generalizing too much the findings in this report [Dutch] In dit rapport worden de resultaten beschreven van een verkennende kwalitatieve studie naar elektrisch vervoer (EV) concepten die marktpartijen op de markt hebben gebracht. Onder een elektrisch voertuig verstaan we alle vervoermiddelen met een accupakket die met een stekker kunnen worden opgeladen. Het doel van de studie is het vergroten van de kennis over nieuwe EV-concepten en het identificeren van aangrijpingspunten waarmee het beleid EV een steviger plaats in de markt kan laten innemen. Hiertoe zijn onder andere interviews gevoerd in de tweede helft van 2012 met zes commerciele initiatiefnemers op het gebied van elektrisch rijden. Vanwege het beperkte aantal interviews is het van belang voorzichtig te zijn met het generaliseren van de bevindingen in dit rapport.

 9. Inclusion : A question of attitudes? A study on attitudes and the social participation of students with special educational needs in regular primary education

  NARCIS (Netherlands)

  De Boer, A.A.

  2012-01-01

  Het Nederlandse onderwijssysteem bestond lange tijd uit een tweedelig onderwijssysteem: regulier- versus speciaal onderwijs. Door de invoering van diverse beleidsvormen en het toekomstig Passend Onderwijs gaan er steeds meer kinderen met beperkingen naar de reguliere school, in plaats van naar het

 10. The printerless office. A study on the use of e-readers to replace printed paper; Het printerloos kantoor. Een studie naar het gebruik van e-readers ter vervanging van geprint papier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.M.; Sevenster, M.N.

  2011-03-15

  A life-cycle analysis was conducted to compare the environmental burden of e-readers with printed paper. The turning point when the e-reader starts to offer environmental benefits over printed paper, at an operational life of two years, lies between 3,000 and 13,000 prints per year. [Dutch] Door middel van levenscyclusanalyse is de milieubelasting van e-readers en geprint papier bepaald en met elkaar vergeleken. Het kantelpunt waarop een e-reader, bij gebruiksduur van 2 jaar, milieuvoordeel gaat bieden boven papieren prints, ligt tussen de 3.000 en 13.000 printjes per jaar.

 11. Detecting Diabetic Blindness in Low-Income Mexican Adults

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  This podcast features Kenny Mendoza-Herrera, a former graduate student at the National Institute of Public Health of Mexico and one of the winners of PCD's 2017 Student Research Paper Contest. Kenny answers questions about his winning research and what impact his study has on the prevention of diabetic blindness and public health, particularly for Mexican adults.

 12. Scientist versus sceptic. Report of a weblog discussion between a climatic change researcher and a climatic change sceptic; Wetenschapper versus scepticus. Verslag van een weblogdiscussie tussen een klimaatonderzoeker en een klimaatscepticus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strengers, B.J.; Labohm, H.H.J.

  2010-05-15

  In the run up to the international climate conference in Copenhagen in December 2009, climate sceptic Hans Labohm and climate researcher Bart Strengers of the Environmental Assessment Agency entered into a debate on the website of the Dutch Broadcasting Foundation NOS. The blog discussion offers a good view on the dilemmas surrounding knowledge about climate change. [Dutch] In de aanloop naar de internationale klimaatconferentie in december 2009 in Kopenhagen gingen klimaatscepticus Hans Labohm en klimaatonderzoeker van het Planbureau voor de leefomgeving Bart Strengers met elkaar in debat op de website van de NOS. De blogdiscussie geeft een goed beeld van de dilemma's rond de kennis over klimaatverandering.

 13. Unipolar depression suddenly switches to hypomania in a patient who has just started taking venlafaxine. A case study [Acute stemmingsomslag naar hypomanie bij een pati�nte met een unipolaire depressie direct na starten van venlafaxine

  NARCIS (Netherlands)

  Krol, D.G.H.; Nolen, W.A.

  2006-01-01

  A woman with a recurrent episode of a depression that hitherto had been unipolar developed a hypomania the day after her treatment with paroxetine 20 mg/day was switched to venlafaxine 75 mg/day. The hypomanic symptoms subsided gradually as the dosage was reduced and the patient thereafter remained

 14. Study on energy efficient mushroom business in 2010. Highest feasible level of energy conservation and energy efficiency; Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010. Hoogst haalbare niveau van energiereductie en energie-efficiency

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M.; Mikkers, E. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2010-06-15

  Targets of Dutch mushroom cultivation businesses include an energy efficiency improvement of 2.5% annually, implementation of sustainable energy options, and climate-neutral and economically viable cultivation by new mushroom cultivation businesses that are to be built in 2020. This report describes the measures that could be implemented in support of these targets [Dutch] De doelstellingen voor paddestoelenbedrijven zijn een energie-efficientie verbetering van 2,5% per jaar, implementatie van duurzame energieopties, en klimaatneutrale en economisch rendabele teelt van de in 2020 nieuw te bouwen paddenstoelenbedrijven. In dit rapport staan de maatregelen beschreven die genomen kunnen worden ter ondersteuning van de doelstellingen.

 15. Het Weigevoel in het Groene Hart van de Randstad : een studie onder melkveehouders in het Westelijk Veenweidegebied naar hun bereidheid en mogelijkheden zich te ontwikkelen van productieboer tot plattelandsondernemer

  OpenAIRE

  Ploeg, van der, B.

  2001-01-01

  Introduction: narrow versus wider farm developmentThere is a growing interest in the multifunctionality of rural space, in which both agricultural production and other functions are considered to be important. An OECD publication (1994) refers to these other functions as follows: 'Rural areas are home to a wide range of natural and man-made features - also called amenities - including wildlife and flora, ecosystems of special interest, recreational areas as well as cultivated landscapes, uniq...

 16. Clear road for sustainable fuels? Study on the willingness of consumers to switch to sustainable fuels; Weg vrij voor duurzame brandstoffen? Onderzoek naar bereidheid consument om over te schakelen op duurzame brandstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Amelsfoort, A.; Zwier, R.

  2007-07-01

  In the Netherlands, there are currently hardly any filling stations where various types of sustainable fuels are available next to the regular fuels. Green Planet wants to start a filling station in the province of Drenthe. However, first Green Planet want to examine if consumers are prepared to switch to sustainable fuels. In addition, they want to know how these fuels should be properly introduced. The authors have sent questionnaires to more than 300 car drivers in the provinces of Groningen en Drenthe. Based on the results of the questionnaire a marketing strategy was developed recommending to start offering sustainable fuels, and especially B10/E10 and CNG. The consumer must be informed about the composition of sustainable fuels and possible consequences that driving on sustainable fuels may have for cars and the environment. [mk]. [Dutch] In Nederland zijn op dit moment praktisch geen tankstations waar, naast reguliere brandstoffen, verschillende soorten duurzame brandstoffen worden aangeboden. Green Planet wil hiervoor een tankstation beginnen in de provincie Drenthe. Green Planet wil echter eerst laten onderzoeken of consumenten bereid zijn om op duurzame brandstoffen te gaan rijden. Daarnaast wil zij graag weten op welke wijze deze brandstoffen moeten worden geintroduceerd. De auteurs hebben een enquete uitgezet onder ruim 300 autorijders in Groningen en Drenthe. Op basis van de enqueteresultaten is een marketingstrategie opgesteld waarin wordt aanbevolen om duurzame brandstoffen te gaan aanbieden, met nadruk op B10/E10 en CNG. Hierbij moet de consument vooral ingelicht worden over de samenstelling van duurzame brandstoffen en over eventuele consequenties van het rijden op duurzame brandstoffen voor auto en milieu.

 17. Het Weigevoel in het Groene Hart van de Randstad : een studie onder melkveehouders in het Westelijk Veenweidegebied naar hun bereidheid en mogelijkheden zich te ontwikkelen van productieboer tot plattelandsondernemer

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, van der B.

  2001-01-01

  Introduction: narrow versus wider farm development

  There is a growing interest in the multifunctionality of rural space, in which both agricultural production and other functions are considered to be important. An OECD publication (1994) refers to these other functions as follows: 'Rural

 18. Love at first swipe? Een kwalitatieve interviewstudie naar de motieven en doeleinden van gebruikers van de applicatie Tinder [Love at first swipe? A qualitative interview study of the motives and purposes of Tinder users

  NARCIS (Netherlands)

  Daalmans, S.; Cunningham, C.; Ommen, M.E. van

  2016-01-01

  Dit onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de doeleinden en beweegredenen waarmee de populaire applicatie Tinder wordt gebruikt. Aan de hand van diepte-interviews met gebruikers wordt duidelijk dat er een vijftal gebruikswijzen bestaan voor de applicatie, dat deze verschillen voor mannen en

 19. Advice on 'E-Bike'. Feasibility study 'Mobility and Commuting'; Adviesrapport 'E-Bike'. Haalbaarheidsonderzoek 'Mobiliteit en Forenzen'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dasselaar, J.; Jonker, C.

  2011-01-15

  Based on the results of a study on electric bicycles the following research question and related subquestions have been answered: What are the requirements, wishes and needs of commuters to make them use e-bikes instead of the car to go to work, and thus decrease traffic jams? Based on the results, recommendations were made to the municipality of Groningen, Netherlands [Dutch] Met behulp van het onderzoek naar fietsen met elektrische trapondersteuning is er antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag met de bijbehorende deelvragen: Aan welke eisen, wensen en behoeften moet een E-Bike voor forenzen voldoen waardoor ze minder vaak de auto pakken en daardoor minder files komen? Op basis van de resultaten is advies uitgebracht aan de gemeente Groningen.

 20. De stap naar hoger beroep : Een onderzoek naar appelgedrag van burgers in bestuursrechtelijke zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Boekema, Ilona Martje

  2015-01-01

  Dutch litigants in administrative law cases appeal quite often – appeal rates are significantly higher than in most civil law cases and criminal law cases. This research aims to explain this by analysing which factors influence the decision to appeal for review. Why does one citizen appeal a

 1. De stap naar hoger beroep: Een onderzoek naar appelgedrag van burgers in bestuursrechtelijke zaken

  OpenAIRE

  Boekema, Ilona Martje

  2015-01-01

  Dutch litigants in administrative law cases appeal quite often – appeal rates are significantly higher than in most civil law cases and criminal law cases. This research aims to explain this by analysing which factors influence the decision to appeal for review. Why does one citizen appeal a negative judgment by the court of first instance, while another chooses to end the conflict? Do citizens make this choice in a ‘rational’ fashion, weighing costs and benefits, or does this choice depend o...

 2. Onderzoek naar bruikbare kenmerken ter identificatie van boomen naar hun bast

  NARCIS (Netherlands)

  Thorenaar, A.

  1926-01-01

  To facilitate further discussions and to inform tropical forestry experts, the formation and anatomy of bark were reviewed in association with its terminology. Sections deal with: secondary phloem; dilation and sclerosis; their influence on primary bark parts and on secondary phloem; interxylary

 3. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  NARCIS (Netherlands)

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; Francke, A.; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een

 4. Van dijkversterking naar dijkvervaging : Onderzoek naar de mogelijkheden van brede waterkeringen in Groningen.

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.; Oedekerk, M.

  2006-01-01

  Climate change will cause increasing physical loads on the flood defence of the Province of Groningen along the North Sea over the next decades. This is caused by a sea level rise between 15 and 35 centimetres whilst the ground level is lowering between 38 and 48 centimetres until the year 2050.

 5. Gebiedsbranding van de KennisAs Ede-Wageningen. Een praktijkgeoriënteerd ontwerponderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Taylor, Pier

  2017-01-01

  textabstractThis essay discusses the proposed design for informational objects for the place branding of the Food Innovation Strip Ede-Wageningen. The Food Innovation Strip Ede-Wageningen is the knowledge center of the FoodValley Region, one of the regions taking part in the top sectors policy,

 6. Een bijdrage tot de kennis van de experimentele tuberculeuze super-infectie bij de cavia

  NARCIS (Netherlands)

  Goslinga, Jan

  1960-01-01

  Er werd een beschrijving gegeven van een in 1954 in het sanatorium "de KLOKKENBERG" te Breda verricht onderzoek, waarbij 37 caviae achtereenvolgens enkele malen met virulente, tegen bepaalde stoffen selectief resistent gekweekte tuberkelbacteriën, afgeleid van &n bepaalde, bij een van de patienten

 7. Wat werkt? Een verkenning van de praktische en wetenschappelijke kennis over informatievisualisaties.

  NARCIS (Netherlands)

  Carel Kuitenbrouwer; Dr. Yaël de Haan; Dr. Piet Bakker

  2013-01-01

  Voordat een visualisatie tot stand komt, is daar een complex proces aan vooraf gegaan. Doel en doelgroepen worden vastgesteld (‘hoe bereiken we welk effect bij wie?’) terwijl daarnaast de relatie tussen de data en de uiteindelijke visualisatie gedefinieerd moet worden (‘hoe laten we wat zien?’). De

 8. Maak kennis met elkaars werkwijze en vakgebied : Vraag het de Expert: Senioren’ bijeenkomsten

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de C.P.G.M.

  2009-01-01

  About 4.2 million people over 55 years of age ('senior citizens') are currently living in the Netherlands, and anticipations are that their number will increase to 6 million by the year 2035. Like for other age groups, behavioural change yields health benefits for older people. Smoking cessation, a

 9. Een chemische bijdrage tot de kennis van het roken van vis

  NARCIS (Netherlands)

  Ruiter, A.

  1969-01-01

  This thesis deals with the formation of colour of protein-containing foods, such as fish, as caused by the interaction with wood smoke, more particularly a closer examination of some chemical aspects of the formation of smoke colour. As such, it can be considered an extension of previous work done

 10. Kennis, geschiedenis, objectiviteit : een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, Jeroen Joseph Alphons

  1987-01-01

  According to Popper's hypothetico-deductive conception of science, scientific knowledge starts not from experience, nor from collecting 'facts', but from problems. The edifice of science is not erected upon a solid foundation or reliable facts; it is rather raised on piles above a swamp: we can only

 11. Vervanging dierlijke eiwitten bittere noodzaak : Profetas ontwikkelt technieken en kennis voor vleesvervangers

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, J.M.

  2003-01-01

  Het onderzoeksprogramma Profetas dat staat voor Protein Foods, Environment, Technology and Society, bestudeert de mogelijkheden om de consumptie van dierlijke eiwitten of vleeseiwitten terug te dringen door milieuvriendelijke plantaardige eiwitten

 12. Manure digestion in the Netherlands. Mestvergisting in Nederland; Tien jaar kennis en ervaring in de praktijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Nes, W.J.; Van Diemen, F.M.P. (Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie (CE), Delft (Netherlands)); Schomaker, A.H.H.M. (Haskoning BV, Nijmegen (Netherlands))

  1990-05-01

  The experiences with digestion of effluent animal manure in the Netherlands are complemented with relevant information from other sources. Mesophylic manure digestion at farmscale is discussed. This type of manure digestion is most used in the Netherlands. With the surplus of manure in large parts of the Netherlands and the increasing awareness of the environmental issue, digestion is regularly mentioned as a manner to deal more efficiently with materials from manure and to improve the processability. Furthermore digestion offers a source of energy by way of biogas and environmental hygienic advantages, such as stench reduction and destruction of bacteria and seeds. With the modest research done so far, the agricultural and environmental effects are only quantified very superficially. These effects are not financially valued. Opposing the advantages manure digestion offers, are the relatively high investments as well as possible technical and processing problems with the system management. Given the experience with 5 existing manure digestion plants as well as other results from research and practice, the issue is thoroughly discussed, so that many problems can already be avoided in the design phase. Based on the present results, at a gas production of 18 m{sup 3} manure gas per m{sup 3} supplied (cattle) manure, a manure digestion plant is not cost-efffectively exploitable. With regard to the present price of energy of Hfl. 12.00 per GJ, the price of energy from manure gas is Hfl. 24.00-32.00 per GJ. The future of manure digestion depends on the degree to which gas production can be improved as well as the value that is assigned to agricultural and environmental aspects. For both fields an increase of value is expected in the near future. In Denmark, with adding organic matter, already double the amount of gas per kg organic matter is extracted compared to the Netherlands. (Abstract Truncated)

 13. Isolatieplan vol kieren; kennis en maatwerk ontbreken in nationaal project voor energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Entrop, A.G.; Brouwers, H.J.H.

  2008-01-01

  Het nationaal energiebesparingsplan Meer met Minder heeft als doel tot 2020 2,4 miljoen bestaande gebouwen 30 % zuiniger te maken. Ir. Bram Entrop en pro.fdr.ir. Jos Brouwers vrezen dat dit initiatief van overheid, energieleveranciers, bouw- en installatiebedrijven niet meer is dan een papieren

 14. Onderzoek in planning : betekenis van kennis uit landbouwonderzoek in dertig jaar streekplanning

  NARCIS (Netherlands)

  Haas, de W.

  1998-01-01

  1 Introduction

  Research question
  A good land use plan is based upon an insight in the current social developments and spatial potentials. This insight is gained by research performed during the planning process, which in this book is called

 15. Artrose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  This document reviews the latest state of knowledge concerning the etiology, determinants and possibilities for prevention by intervention on life-style factors for arthrosis. Both primary, secondary and tertiary prevention are covered. Arthrosis is the most prevalent disease of the musculoskeletal

 16. Bijdrage tot de kennis van de kationen- en anionen-adsorptie van tropische en Nederlandsche gronden

  NARCIS (Netherlands)

  Marel, van der H.W.

  1935-01-01

  When percolating a soil with neutral or weakly alkaline normal solutions (pH about 8.3) of different acetates, the order of cation adsorption, Mg>Ca>Ba>Na, follows that of solubility of the hydroxides. However cation adsorption for NH 4 , K, Ba and Na when percolating thereafter with the

 17. Diptera van de Engelsmanplaat Bijdrage tot de kennis van eilandfauna’s

  NARCIS (Netherlands)

  Schuckard, Rob

  1977-01-01

  1. 2400 specimens were collected on Engelsmanplaat during 24 days in the period from the middle of May until the beginning of August 1975. This small, sandy, island is situated between Ameland and Schiermonnikoog. It is inundated several times a year. The 2400 specimens belong to more than 83

 18. Gebiedsbranding van de KennisAs Ede-Wageningen. Een praktijkgeoriënteerd ontwerponderzoek

  OpenAIRE

  Taylor, Pier

  2017-01-01

  textabstractThis essay discusses the proposed design for informational objects for the place branding of the Food Innovation Strip Ede-Wageningen. The Food Innovation Strip Ede-Wageningen is the knowledge center of the FoodValley Region, one of the regions taking part in the top sectors policy, developed in 2011 by the Dutch government. The branding aims to convincingly convey that this region holds many companies, organizations and knowledge institutes working together towards sustainable in...

 19. De relatie tussen opvoeding, socialisatie, ontwikkeling en radicalisering: overzicht van en hiaten in de beschikbare kennis.

  NARCIS (Netherlands)

  Pels, T.V.M.; de Ruyter, D.J.

  2011-01-01

  Although the Netherlands have not experienced any terrorists attacks in the past years, there is no reason to assume that radicalisation is declining nor that the soil for terrorism has become less fertile. It is striking that there is still hardly any knowledge about the relation between

 20. ADHD and atopic diseases : Pharmacoepidemiological studies

  NARCIS (Netherlands)

  van der Schans, Jurjen

  2017-01-01

  Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) is een chronische aandoening met een hoge prevalentie. Gebrek aan kennis met betrekking tot de oorzaak van ADHD brengt vragen over de mogelijke verbinding met andere aandoeningen. Om deze reden was het hoofddoel van dit proefschrift om de

 1. ␖Horsonality : a study on the personality of the horse

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, E.K.

  2002-01-01

  Onderzoek naar de persoonlijkheidsstructuur van paarden. Er waren twee doelen: 1: kijken of persoonlijkheidseigeschappen van jonge paarden gekwantificeerd en 2: of deze persoonlijkheidseigenschappen de springeigenschappen van een paard op 3-jarige leeftijd kunnen voorspellen

 2. Electronic Document Management: A Human Resource Management Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Groenewald

  2004-11-01

  Full Text Available This case study serve as exemplar regarding what can go wrong with the implementation of an electronic document management system. Knowledge agility and knowledge as capital, is outlined against the backdrop of the information society and knowledge economy. The importance of electronic document management and control is sketched thereafter. The literature review is concluded with the impact of human resource management on knowledge agility, which includes references to the learning organisation and complexity theory. The intervention methodology, comprising three phases, follows next. The results of the three phases are presented thereafter. Partial success has been achieved with improving the human efficacy of electronic document management, however the client opted to discontinue the system in use. Opsomming Die gevalle studie dien as voorbeeld van wat kan verkeerd loop met die implementering van ’n elektroniese dokumentbestuur sisteem. Teen die agtergrond van die inligtingsgemeenskap en kennishuishouding word kennissoepelheid en kennis as kapitaal bespreek. Die literatuurstudie word afgesluit met die inpak van menslikehulpbronbestuur op kennissoepelheid, wat ook die verwysings na die leerorganisasie en kompleksietydsteorie insluit. Die metodologie van die intervensie, wat uit drie fases bestaan, volg daarna. Die resultate van die drie fases word vervolgens aangebied. Slegs gedeelte welslae is behaal met die verbetering van die menslike doeltreffendheid ten opsigte van elektroniese dokumentbestuur. Die klient besluit egter om nie voort te gaan om die huidige sisteem te gebruik nie.

 3. Health effects of moped emissions. Letter report; Gezondheidseffecten van brommeremissies. Briefrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerlofs-Nijland, M.E.; Mathijssen, E.A.M.; Jongeneel, W.P.; Cassee, F.R.

  2011-12-15

  For some time now it has been known that emissions from mopeds, similar to other motor vehicles, can cause respiratory inflammation and hypersensitivity of the respiratory tract for example to allergens. Moped emissions can also damage the reproductive system and hereditary material (DNA). However, the severity and extent of the moped emission-related health effects are not clear for road users like cyclists. It is also not clear how these effects relate to negative health effects caused by other motorized vehicles. One reason for this is the lack of knowledge on the relationship between actual exposure and a whole range of possible health effects. This exploratory study has been executed to analyse the health effects of moped emissions. The reason for requesting this study stems from an investigation in 2008 by the Dutch Cyclists' Union into the exposure of road users to fine particles (PM2.5) and ultra fine particles (PM0.1) emitted by motor vehicles and which includes mopeds. Whether or not actual damage to health occurs through inhaling these emissions, was not clear from the present study [Dutch] Al langer is bekend dat emissies van brommers, net als van andere gemotoriseerde voertuigen, longontsteking kunnen veroorzaken en de luchtwegen overgevoelig kunnen maken voor bijvoorbeeld allergenen. Bovendien kunnen ze de voortplanting schaden en het erfelijke materiaal (DNA) beschadigen. De ernst en omvang van de aan brommeremissie gerelateerde gezondheidseffecten zijn voor verkeersdeelnemers als fietsers echter nietduidelijk. Daardoor is ook niet duidelijk hoe deze effecten zich verhouden tot de effecten die overig gemotoriseerd wegverkeer veroorzaken. Een belangrijke reden hiervoor is het ontbreken van kennis over de relatie tussen feitelijke blootstelling en een scala van mogelijke gezondheidseffecten. Deze orienterende studie naar de gezondheidseffecten van brommeremissies is in opdracht van het ministerie van I+M uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is een

 4. Onderwijzen in ondernemen : een studie betreffende de didactische voorwaarden en uitwerking van de beginselen van de structuurleer en het exemplarisch leren in relatie tot het middelbaar agrarisch onderwijs = Teaching farming : a study concerning the didactic conditions and elaboration of the principles of the structure theory and exemplary learning in relation to secondary agricultural education

  NARCIS (Netherlands)

  Lagemaat, van de D.

  1986-01-01

  Naar aanleiding van maatschappelijke veranderingen, die onder meer een aanpassing van het agrarisch onderwijs vragen, poogt de auteur via een filosofische benadering, gebaseerd op de beginselen van de reformatorische structuurleer van Dooyeweerd, en deels via eigen praktische ervaringen tot een

 5. Preventie van problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in risicosettingen : Een systematische literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies in justitiële jeugdinrichtingen, residentiële jeugdzorg en speciaal onderwijs en het aanbod van interventies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen-Smit, Evelien; Kepper, Annelies|info:eu-repo/dai/nl/313935157; Monshouwer, Karin|info:eu-repo/dai/nl/202651967

  2014-01-01

  Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en harddrugs onder Nederlandse adolescenten wordt al jarenlang onderzocht in verschillende grote landelijke studies onder scholieren in het regulier onderwijs. Recentelijk is het middelengebruik ook nagegaan in groepen die (deels) buiten deze studies vallen,

 6. Seks in reclame: kan het vrouwen nog wat schelen? Onderzoek naar de attitudes van vrouwen wat betreft de seksuele objectificatie van vrouwelijke modellen in reclame, en het effect daarvan op algemene koopintenties en bedrijfsimago

  NARCIS (Netherlands)

  Ketelaar, P.E.; Hemmen, S. van; Anschutz, D.J.

  2012-01-01

  This study investigated women’s attitudes toward sexually objectified advertising and replicated the study of Zimmerman & Dahlberg (2008). An online survey among 250 female students shows that they do not find sexually objectified advertising in general to be particularly offensive. Moreover,

 7. Community support and participation among persons with disabilities. A study in three European countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean-Pierre Wilken

  2014-09-01

  on supporting the participation of their clients in public life and in the development of different roles pertaining to citizenship.Ondersteuning bij participatie in de samenleving van mensen met beperkingen. Een studie in drie Europese landenDit artikel beschrijft een Europees project dat gericht was op sociale participatie en burgerschap van mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Het project vond plaats in drie landen (Estland, Hongarije en Nederland en in vier steden (Tallinn, Budapest, Amersfoort en Maastricht. Het omvatte onderzoek en activiteiten op het niveau van beleid, organisatie en uitvoeringspraktijk. Op beleidsniveau vormden het UN-Verdrag voor Mensen met een Handicap, en de European Disability Strategy het referentiekader om te kijken naar landelijk en lokaal beleid, naar de dagelijkse realiteit van mensen met een beperking en naar de steun die professionele organisaties bieden met betrekking tot participatie en inclusie. Het project leverde een aantal inzichten, aanbevelingen en methoden op, die de kwaliteit van de dienstverlening en de mogelijkheden voor participatie in de samenleving kunnen verbeteren. In dit artikel presenteren we een aantal bevindingen. Hoewel de omstandigheden in ieder land verschillend zijn qua beleid, cultuur en voorzieningen, valt op dat mensen met beperkingen gelijksoortige problemen ervaren.De studie laat zien dat in alle drie de landen de toegang tot hulp- en dienstverlening verbeterd kan worden. Barrières zijn onder andere bureaucratische procedures en een gebrek aan bepaalde diensten. In iedere stad en in ieder land zijn er aanzienlijke belemmeringen als het gaat om participatie op het terrein van huisvesting, werk en vrijetijdsbesteding. Naast financiële problemen is er de barrière van stigma en zelfstigma. Marginalisatie houdt mensen in een ongelijke positie en heeft een negatieve invloed op herstel en participatie. In alle landen zouden professionals een sterkere focus moeten hebben op het

 8. Activation or stalling on dark days. Outline of the options to save energy and the consequences for crops; Activeren' of 'stilzetten' op donkere dagen. Verkenning van de mogelijkheden voor energiebesparing en de gevolgen voor het gewas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dieleman, J.A.; Kempkes, F.; Dueck, T.A. [Plant Research International, Wageningen (Netherlands)

  2006-11-15

  In the framework of the Greenhouse Horticulture and Environment Covenant (GLAMI) the government and the greenhouse horticulture sector have made agreements about social preconditions, with 2010 as horizon: 65% decrease in energy use compared to 1980 and 4% sustainable energy. Moreover, the government demands that greenhouse horticulture reduces CO2 emissions. Set against this background, a study was conducted in 2006 examining the effects of activating crops on the carious processes in the crops and the consequences for energy use. In the first phase an inventory was made of the knowledge and the number of experts in the area of crops, greenhouse climate and energy use. In the final phase of the project the results were discussed with a number of cultivation advisors and a study group high wire cucumber growers.(mk) [Dutch] In het kader van het convenant Glastuinbouw en Milieu (GLAMI) hebben de overheid en de glastuinbouwsector afspraken gemaakt over de maatschappelijke randvoorwaarden, met als horizon 2010: 65% vermindering van het energiegebruik ten opzichte van 1980 en 4% duurzame energie. Ook wil de overheid dat de glastuinbouw de uitstoot van CO2 terugdringen. Tegen deze achtergrond is in 2006 onderzoek gedaan naar de effecten van het activeren van het gewas op de verschillende processen in het gewas en op de gevolgen voor het energiegebruik. De eerste fase van dit onderzoek bestond uit het inventariseren van de kennis van een aantal experts op het gebied van gewas, kasklimaat en energiegebruik. In de laatste fase van dit project zijn de resultaten besproken met een aantal teeltadviseurs en een studiegroep hoge draad komkommertelers.

 9. Modelberekening naar de invloed van lokale emissiebronnen van luchtverontreinigende componenten op de lokale vorming van fotochemische smog. Modellering van een (pluim)rookgasverspreidingsmodel, waaraan een beperkte subroutine met fotochemische en chemische reacties is toegevoegd

  NARCIS (Netherlands)

  van Rossum GJ; Erbrink JJ; de Leeuw FAAM

  1993-01-01

  The contribution of a 250 MWe co-generation plant assumed to be located in an urban area with about 300,000 inhabitants, to the photochemical ozone formation on the local scale is estimated by means of the flue gas dispersion model STACKS. In this study a limited number of photochemical reactions

 10. Botsveiligheid van personenauto's. Deel 2: een pilot-onderzoek naar de ontwikkeling van een ranglijst van personenauto's. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, L.T.B. van

  1998-01-01

  The key objective of this study was to investigate the feasibility of constructing a list of individual or grouped types of cars which could be ranked according to passive safety. A ranked listing was drawn up as based on accident data obtained from the Accident Records Registration Division of the

 11. Ratio en revelatio : een theologisch critisch onderzoek naar het Godsbewijs en de Godsleer uit de menselijke ratio en de verhouding van de natuurlijke theologie tot de geopenbaarde theologie bij enige Nederlandse hoogleraren in de theologie of in de philo

  NARCIS (Netherlands)

  Swagerman, Pieter

  1967-01-01

  This study is a theological-critical investigation of the argument for the existence of God and the doctrine of God from the human reason and the relation between natural theology and revealed theology in the works of some Dutch professors of theology or philosophy from 1650 to 1750. In this period

 12. ‘O demon van de poëziekritiek!’ : Een onderzoek naar de verschuivingen in de receptie van de poëzie van Christine D’haen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Starre, Kila

  2015-01-01

  Kila van der Starre reports on a study on the shifts in the critical reception of poetry by the Flemish poet Christine D’haen (1923-2009). The reception analysis is based on concepts from Itamar Even-Zohar’s polysystem theory and shows that D’haen’s poetry simultaneously played different roles

 13. Wegdekstroefheid en verkeersongevallen : een onderzoek naar het verband tussen wegdekstroefheid en het relatieve aantal verkeersongevallen op verschillende typen en vormen wegen buiten de bebouwde kom in de provincie Noord-Brabant.

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, J.P.M. Doornekamp, J. & Bos, J.M.J.

  1984-01-01

  A study has been made into the relationship between road surface unevenness and the relative number of traffic accidents on different kinds of roads outside the built-up area in the province of Noord-Brabant. There exists a statistical relation between the road surface unevenness and traffic

 14. Socio-culturele structuur en innovatie : een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969 - 1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java

  NARCIS (Netherlands)

  Norren, van B.

  1985-01-01

  This publication contains a comparative study of socio- cultural influences on the process of family planning adoption during the period 1969-1973 in two rural communities in the regency of Bandung, West Java, Indonesia. One community, to be called Cianyar, is a ward in an agrarian village, while

 15. Virale commercials: de consument als marketeer. Onderzoek naar de redenen waarom consumenten virale commercials doorsturen: hun motieven, de inhoudskenmerken van viral commercials en de mediumcontext waarin virale commercials verschijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Ketelaar, P.E.; Lucassen, P.; Kregting, G.H.J.

  2010-01-01

  Research into the reasons why consumers pass along viral commercials: their motives, the content characteristics of viral commercials and the medium context in which viral commercials appear. Based on the uses and gratifications perspective this study has determined which motives of consumers,

 16. Reflection on the role of the Dutch government in sustainable supply chains. New phase in the transition of sustainable products; Reflectie op rol overheid bij verduurzaming productketens. Nieuwe fase in transitie naar duurzame producten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, W. [Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Innovatie, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Kok, M.; Van Oorschot, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2011-03-15

  This article is based on an exploratory study which analyses some of the earliest multi-actor sustainable supply chain governance systems in order to answer the key research questions: Which strategies and instruments do governments - national and supranational - apply in advancing sustainable production and consumption in global supply chains; and What is known about the effectiveness of these strategies and instruments? The study focuses on two supply chains with the longest history of addressing imports from developing countries (tropical timber and coffee). These two supply chains are compared with two supply chains that are gaining increasing attention: - cocoa and tea. The study shows that the two most 'mature' global sustainable supply chains are market led in issuing voluntary certification and that buying certified products is starting to become mainstream and increasingly effective. The sustainable supply chains for tea and cocoa are more recent developments but may develop faster because of the lessons learnt in sustainable supply chains developed earlier. [Dutch] Het marktaandeei van meerdere duurzame producten is inmiddels het nichestadium ontstegen. Die verduurzaming wordt door de overheid primair gezien als een verantwoordelijkheid van de maatschappelijke partners (bedrijfsleven, burgers en belangenorganisaties). Hierbij speelt de overheid slechts een begeleidende rol vanuit de zijlijn. Naarmate de marktaandelen verder toenemen is vanwege tekortkomingen in de markt reflectie op die rol nodig. Als illustratie wordt in dit artikel ingegaan op ontwikkelingen in twee productketens: koffie en hout.

 17. ‘Dat is wel eens anders geweest!’ Geschiedenis op de Nederlandse televisie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul Knevel

  2015-03-01

  Full Text Available It was Different Then!: History on Dutch TelevisionIn ‘Dat is wel eens anders geweest!’ [It was different then!] Paul Knevel and Jouke Turpijn attempt to provide tools for historians to analyse history on the television in a broad historiographical perspective. They cover the first history productions in the Netherlands and the remarkable success of major series in the twentyfirst century. The difficult relation between academic and public history on the television in the Netherlands is placed in an international context. De Gouden Eeuw [The Golden Age] serves as a case study to investigate history series. While De Gouden Eeuw was a big success, it also demonstrates certain limits to Dutch history productions. In ‘Dat is wel eens anders geweest!’ reiken Paul Knevel en Jouke Turpijnhandvatten aan om geschiedenis op televisie in een breed histori(ografisch perspectief te duiden. Vertrekkend vanaf de eerste producties bespreken zij het wonderbaarlijke succes van geschiedenisseries in de eenentwintigste eeuw. Zij staan stil bij de moeizame relatie in Nederland tussen academische geschiedenis en geschiedenis op televisie en vergelijken dit met andere landen. Daarna analyseren zij de serie De Gouden Eeuw, die enerzijds het beste in het genre naar boven heeft gehaald in termen van kijkcijfers, de multimediale aanpak en het evoceren van een ver voorbij verleden. Anderzijds roepen deze en eerdere series de vraag op of er niet iets te winnen valt met andere presentatievormen, waarbij een alwetende presentator misschien wel meer kennis- en visie-overdracht oplevert dan de in Nederland gebruikelijkere presentator die alles wil weten.

 18. An exploratory study of illegal gamblers in Hong Kong

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew Tessler

  2017-12-01

  Full Text Available Abstract This study investigates the nature and behaviour of illegal gamblers in Hong Kong. A face-to-face street survey of 512 gamblers was conducted in Hong Kong between September and December 2015 with supplementary convenience sampling allowing for analysis of a total sample of 103 illegal gamblers. 56% of illegal gamblers recorded results consistent with this study’s definition of ‘excessive gambling’ [i.e. moderate risk and problem gamblers under the Problem Gambling Severity Index (PGSI]. 81% of surveyed illegal gamblers were male, 77% were aged between 30 and 49 and 67% were in blue collar occupations. Illegal gamblers bet more frequently on both legal and illegal games than their legal counterparts and spent more when they did bet. While this research did not indicate the direction of causality between illegal and excessive gambling, international work (de Bruin et al. in verslingerd aan meer dan een spel: Een onderzoek naar de aard en omvang van kansspelproblematiek in Nederland, WODC/CVO, Utrecht, http://www.lexandgaming.eu/nl/wp-content/uploads/2015/01/Verslingerd-aan-meer-dan-een-spel.pdf , 2005; Binde in What are the most harmful forms of gambling? Analysing problem gambling prevalence surveys, http://www.utbildning.gu.se/digitalAssets/1327/1327132_cefos-wp12.pdf , 2011 suggests that excessive gamblers are drawn to illegal gambling. Reform could allow excessive gambling by illegal gamblers to be better addressed and initial work suggests some financial benefits to Hong Kong.

 19. ICT in a straight flow. Survey on electricity consumption of the ICT-sector and ICT equipment; ICT stroomt door. Inventariserend onderzoek naar het elektriciteitsverbruik van de ICT-sector en ICT-apparatuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clevers, S.H.; Verweij, R.

  2007-10-25

  The use of ICT equipment and ICT services in the past ten years shows a huge development. However, there are little or no current data on the total consumption of electricity. Therefore, in this study an outline is given of the current electricity consumption of ICT equipment in households, the ICT equipment in offices, and the ICT infrastructure (data centers, mobile and fixed networks). There is also a forecast for the year 2010 and a forecast is made for use of electricity in the year 2020. [Dutch] Het gebruik van ICT-apparatuur en ICT-diensten heeft in de afgelopen tien jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn echter weinig tot geen actuele gegevens van het totale elektriciteitsverbruik beschikbaar. In deze studie is daarom het actuele elektriciteitsverbruik in kaart gebracht van de ICT-apparatuur in de huishoudens; de ICT-apparatuur in de kantoren; en de ICT-infrastructuur (datacenters, mobiel- en vastnetwerk). Daarnaast is er een prognose gegeven voor het jaar 2010 en is een verwachting gegeven voor het verbruik in het jaar 2020.

 20. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 1. Do perceived high performance work systems influence the relationship between emotional labour, burnout and intention to leave? A study of Australian nurses.

  Science.gov (United States)

  Bartram, Timothy; Casimir, Gian; Djurkovic, Nick; Leggat, Sandra G; Stanton, Pauline

  2012-07-01

  The purpose of this article was to explore the relationships between perceived high performance work systems, emotional labour, burnout and intention to leave among nurses in Australia. Previous studies show that emotional labour and burnout are associated with an increase in intention to leave of nurses. There is evidence that high performance work systems are in association with a decrease in turnover. There are no previous studies that examine the relationship between high performance work systems and emotional labour. A cross-sectional, correlational survey. The study was conducted in Australia in 2008 with 183 nurses. Three hypotheses were tested with validated measures of emotional labour, burnout, intention to leave, and perceived high performance work systems. Principal component analysis was used to examine the structure of the measures. The mediation hypothesis was tested using Baron and Kenny's procedure and the moderation hypothesis was tested using hierarchical regression and the product-term. Emotional labour is positively associated with both burnout and intention to leave. Burnout mediates the relationship between emotional labour and intention to leave. Perceived high performance work systems negatively moderates the relationship between emotional labour and burnout. Perceived high performance work systems not only reduces the strength of the negative effect of emotional labour on burnout but also has a unique negative effect on intention to leave. Ensuring effective human resource management practice through the implementation of high performance work systems may reduce the burnout associated with emotional labour. This may assist healthcare organizations to reduce nurse turnover. © 2012 Blackwell Publishing Ltd.

 2. Onderzoek naar de kwaliteit van koelverse en diepvriesmaaltijden

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.; Labrijn, J.F.

  1996-01-01

  In opdracht van de Consumentenbond zijn in de maanden september en oktober 1995, 22 monsters koelverse maaltijden en 16 monsters diepvriesmaaltijden onderzocht. De 38 maaltijden varieerden van lasagne, bami goreng, tortellini, andijvie, kip-kerrie tot chili con carne. Het chemisch onderzoek betrof

 3. Een zoektocht naar vleesloze dagen: groenterevolutie in Europa?

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeven, van L.; Dagevos, H.

  2012-01-01

  Het lijkt wel of iedereen aan het vleesminderen is. Het woord flexitariër wordt steeds vaker gebruikt, zorgverzekeraar Agis biedt de Vegapolis aan voor vegetariërs en vleesverlaters, onlangs verscheen de glossy Vega, vegetarisme heeft het geitenwollensokkenimago ver achter zich gelaten, kritische

 4. Onderzoek naar de samenstelling en kwaliteit van roomijs

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Van de Consumentenbond (CB) werden 17 monsters voorverpakt roomijs, met een inhoud van 1 liter, ontvangen. De monsters werden chemisch, microbiologisch en sensorisch onderzocht. De resultaten werden gerapporteerd aan de CB.

 5. Onderzoek naar effecten van bepaalde stoffen op het alcoholslot

  NARCIS (Netherlands)

  Muilwijk, Mirthe; Alewijn, M.; Ruth, van S.M.

  2014-01-01

  Ieder jaar vallen er doden en gewonden in het verkeer bij ongevallen waarbij alcohol in het spel is. Het alcoholslotprogramma draagt bij aan het omlaag brengen van het aantal verkeersslachtoffers en is bedoeld voor bestuurders die met te veel alcohol op aan het verkeer hebben deelgenomen. Als

 6. Never waste a good crisis. Van klantgericht naar klantgedreven

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Gerrita van der Veen; Tom De Ruyck

  2011-01-01

  Never waste a good crisis’, aldus Hillary Clinton, ofwel wat hebben we geleerd van deze crisis? Uit onderzoek van Boer & Croon onder 1000 bedrijven bleek dat ruim 80% klantenbinding als primaire strategische focus ziet. Niet voor niets wordt de huidige crisis ook wel een waarden- of

 7. Eerste verkenning naar de effectiviteit van het beginnersrijbewijs in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Vlakveld, W.P. & Stipdonk, H.L.

  2009-01-01

  Effectiveness of the Dutch licence on probation. A simple demerit point system is used in the Netherlands during the first five years after having obtained the driving licence. This licence on probation (the Dutch 'beginner's licence') was introduced on 30 March 2002. In this report it has been

 8. Estlandse uithaal naar oud-ambassadeur / Hans Jacobs

  Index Scriptorium Estoniae

  Jacobs, Hans

  2008-01-01

  Hollandi ajakirjanikud küsisid president Toomas Hendrik Ilveselt arvamust endise Hollandi suursaadiku Hans Glaubitzi tagakiusamise kohta. Eestis visiidil olnud Hollandi kuninganna Beatrix'i ja president Toomas Hendrik Ilvese kohtumisest

 9. Van kunst naar kunde: Cybersecurity 2,0

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2014-01-01

  De economische vooruitgang van veel landen is onlosmakelijk verbonden aan de betrouwbaarheid en het weerstandsvermogen tegen verstoring van hun Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). In andere woorden: manage het cyber security risico. Op papier lijkt dat eenvoudig. Je voert een

 10. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen: een onderzoek naar prevalentie.

  NARCIS (Netherlands)

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  In de Nederlandse huizen van bewaring komt hepatitis C ruim twintig keer zo veel voor als onder de gewone bevolking. Dit lijkt vooral te komen door relatief grote aantallen drugs- en ex-drugsgebruikers. Hepatitis C is een sluipmoordenaar. Mensen met een hepatitis C-infectie hebben over het algemeen

 11. De bronnen voor mobiliteitsgegevens : een onderzoek naar consistente historische reeksen.

  NARCIS (Netherlands)

  Polak, P.H.

  1995-01-01

  For the purpose of research into the development of road hazard in The Netherlands, there is a need to have available historical figures concerning both hazard and the exposure levels. The most important quantities of these levels are: (1) the annual number of kilometres covered by the various

 12. Op weg naar een Erwinia-vrije pootgoedteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Velvis, H.; Haar, van der J.; Wolf, van der J.M.

  2006-01-01

  De laatste jaren zijn er toenemende problemen in de pootgoedteelt met de bacterieziekten zwartbenigheid en stengelnatrot, veroorzaakt door Erwinia's. Een dieptepunt was 2003, toen 15,8% van het areaal pootgoed door de NAK werd verlaagd vanwege bacterieziek (Erwinia), waarvan 4% afgekeurd. In 2005

 13. Onderzoek naar de toepasbaarheid van SOS-chromotest

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW; van Bruchem MC

  1988-01-01

  Met 35 stoffen werd de mutagene activiteit onderzocht met een SOS-chromotest kit, de Ames-test en de fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae. Voorzover het alkylerende stoffen betreft die basenpaar substituties veroorzaken, blijkt er een goede overeenstemming te bestaan met de resultaten van

 14. Van eerste overheid naar eerst de burger, maar hoe?

  NARCIS (Netherlands)

  Kleistra, Yvonne; Walraven, Guido

  2014-01-01

  The first report (2013) by the Association of Netherlands Municipalities think tank deals with the question of how local governments can improve their own performance regarding the current trend of social initiatives in which citizens organize themselves to tackle problems in their neighborhoods.

 15. Informatiestroomversnelling. Arbo digitaal: van arpa naar app (2)

  OpenAIRE

  Gallis, R.; Noort, A.

  2012-01-01

  De nieuwe media van vandaag kunnen morgen al achterhaald zijn. Kun je als arboprofessional wel een goede keuze maken uit al die media? In deze serie van drie artikelen geven we een schets van enkele ontwikkelingen rond nieuwe media en arbeidsomstandigheden. In deel twee bekijken we wat er tegenwoordig aan digitale hulpmiddelen is en welke effecten die hebben op de arbowereld. Vakmedianet.

 16. Van gen naar ziekte; X-gebonden adrenoleukodystrofie

  NARCIS (Netherlands)

  Engelen, M.; Kemp, S.; van Geel, B. M.

  2008-01-01

  X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is the most common peroxisomal disorder, characterized by impaired peroxisomal beta-oxidation, subsequent accumulation of very long-chain fatty acids (> 22 carbon atoms), and mutations in the ABCD1 gene. Clinical manifestations, diagnostic procedures and

 17. Van marginaal naar mainstream? Populisme in de Nederlandse geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Vossen

  2012-06-01

  Full Text Available From Marginal to Mainstream?: Populism in Dutch HistoryIn this article populism is perceived as a thin ideology with specific core concepts (a homogeneous people, a treacherous elite and popular sovereignty that can flourish when specific conditions are met (political dissatisfaction, convergence of the established parties, increasingly opaque governance and new media. In the Netherlands one might discern three ‘populist moments’ – a period between 1916 and 1918, a period between 1963 and 1967 and a period which started in 2001/2002 and which seems not yet to be over. In electoral terms the first and second populist moments were rather weak. Both times the populist rhetoric was incorporated by (one of the established parties. In 2001/2002 the established parties again attempted to incorporate populism but with less result. The new populism of the twenty-first century proved to be much stronger and much more durable in terms of its electoral strength and its programmatic appeal.

 18. Serious gaming ; onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, K. van; Mijke Slot, M.; Staal, M.; Leurdijk, A.; Burgmeijer, J.

  2006-01-01

  Gaming is een wereldwijde, omvangrijke industrie geworden. In deze industrie komt uit onverwachte hoek een interessante innovatie: serious gaming. In serious gaming gaat het niet om entertainment, maar staat een nuttige toepassing centraal. De toepassingen zijn zeer divers en kunnen variëren van

 19. Op zoek naar een instrumentarium voor ontwerpkritiek in de landschapsarchitectuur

  NARCIS (Netherlands)

  Meeus, J.H.A.

  1984-01-01

  Towards an instrument for designcritique in landscape architecture,

  Society demands solutions to design problems in urban and rural planning, that are based on logic, and trains of thought that can be put into words. This in order to support discussion, debate and criticism. Central purpose of

 20. Heat from harbor to city; Warmte van haven naar stad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2004-09-01

  The Rotterdam harbor area is perfect for an industrial heat distribution network. Numerous major heat producers and many potential consumers of all sizes group together in this industrial area. The new Heat Company ('Warmtebedrijf') is making a detailed business plan to build a heat distribution system. [Dutch] Als er een regio is waar een industrieel warmtenet voor de hand ligt, is het het Rotterdamse havengebied wel. Tal van grote warmteproducenten en een woud aan kleinere en grotere afnemers zijn praktisch buren. Om handen en voeten te geven aan dit op papier mooie idee, stelt het kersverse Warmtebedrijf io een gedetailleerd businessplan op.

 1. Van 'oud' geheugen naar digitaal brein. Massadigitalisering in praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Klijn, Edwin

  2015-01-01

  abstractEdwin Klijn From ‘old’ memory to digital brain. Practice of Massa Digitizing Digitization of Dutch cultural heritage collections is speeding up. Yet, still only a small portion of all analogue collections can be consulted online in digital format. Often digital collections remain hidden from

 2. Noord-Nederland op weg naar een rookvrije generatie?

  NARCIS (Netherlands)

  van de Graaf, Robert; Anthonio, Gabriël Gerard; Anthonio, Gabriël; Huser, Frank A.

  2017-01-01

  Over the past century the prevalence of smoking dropped by more than half in the Netherlands. Yet still about a quarter of our population smokes, and smoking tobacco is still the single most important cause of illness and premature death. In our country daily too many children start smoking and too

 3. Onderzoek naar vermindering van de bijvangst van een boomkortuig

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Duijn, van J.B.

  2005-01-01

  In het kader van EU-project RECOVERY werden vergelijkende visserij- en selectiviteitsproeven uitgevoerd in 2002 en 2003 aan boord van MS “Tridens” aan 12 m boomkortuigen. De resultaten van een negental vistuigproeven zijn hier gegeven, gericht op het bepalen van het effect van een grote mazen kap

 4. Nieuwsgierig naar de wereld : opleiden en opvoeden in verbondenheid

  NARCIS (Netherlands)

  Hanno van Keulen

  2014-01-01

  Curious about the world. Education in harmony with the surrounding context’. On December 11, 2014, dr. Hanno van Keulen was installed as professor on the chair for Educational Leadership at Windesheim Flevoland University of Applied Science in Almere, the Netherlands. In his lecture, Hanno van

 5. Retoucheren met gekleurd licht : Van restauratietechniek naar onderzoeksinstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Stigter, S.

  2017-01-01

  Voor restauratoren is het opnieuw beitsen van een ontkleurd meubel geen optie aangezien dit niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Hetzelfde geldt voor het vervangen van verkleurde foto’s in samengestelde objecten, het verven van verkleurd textiel of het overschilderen van verkleurde schilderijen.

 6. Technische Planologie in beweging, naar een hoge kwaliteit in onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ike, P.

  2008-01-01

  In de oratie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de opleiding Technische Planologie en de daarmee samenhangende internationalisering. Tevens wordt het onderwijs-kwaliteitszorg-systeem zoals dat vanaf 2008 binnen de RUG zal worden opgezet nader belicht.

 7. Parodontitis en systemische ziekten - van wetenschap naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Thomas, R Z; Loos, B G; Teeuw, W; Kunnen, A; van Winkelhoff, A J; Abbas, F

  2015-01-01

  The evidence for an association between systemic diseases and periodontitis is strongest with diabetes mellitus type 2 and cardiovascular disease. There is a moderate association of periodontitis with adverse pregnancy outcomes and rheumatoid arthritis. Periodontal treatment has, on average, a

 8. Op zoek naar een nieuwe kijk op verkeersveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Wegman, F.C.M.

  1998-01-01

  It appears likely that traffic safety targets for 2000 and 2010 are not going to be met without additional policymaking efforts. Various aspects are relevant, which concern organisation, financing and meaning. This calls for a new look at traffic safety. Traffic safety is conceptually a very

 9. De daad bij het woord: Naar de optimale basisschool

  NARCIS (Netherlands)

  Mooij, Ton

  2016-01-01

  Elk kind, van minder begaafd tot en met hoogbegaafd, zou met ingang van de eerste schooldag goed onderwijs moeten verkrijgen. Dit vereist het invoeren van 'optimale leerprocessen' en het afschaffen van leeftijdsgebonden onderwijs.

 10. Beleefbare natuur: van recreatieve infrastructuur naar bioculturele diversiteit.

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersum, K.F.; Elands, B.H.M.

  2016-01-01

  Traditioneel richt de aandacht van het bosbeheer voor een beleefbare natuur zich op de ontwikkeling van de recreatieve infrastructuur. Tegenwoordig krijgen ook andere vormen van samenleven met natuur aandacht. Deze ontwikkeling wordt weerspiegeld in het nieuwe begrip “bioculturele diversiteit”.

 11. Op weg naar de landelijke invoering van perinatale audit

  NARCIS (Netherlands)

  Leeman LD; Waelput AJM; Eskes M; Achterberg PW; VTV

  2007-01-01

  In the near future perinatal audit will start in the Netherlands, with a systematic critical analysis of the quality of care of perinatal mortality. The National Institute for Public Health and the Environment designed a plan for the implementation of perinatal audit. The slower decline of perinatal

 12. Twee kwesties naar aanleiding van het vonnis tegen Mohammed B.

  NARCIS (Netherlands)

  van Hattum, W.F.; de Jong, D.H.

  2006-01-01

  Aan de hand van twee kwesties rond de berechting van Mohammed B. willen wij laten zien dat een enge interpretatie van het strafprocesrecht - bijvoorbeeld een opvatting die voornamelijk uitgaat van het verdedigingsbelang - tekort kan doen aan het doel van het strafproces. In dat proces is ook plaats

 13. Onderzoek naar de radioactiviteit van neerslag. Resultaten over 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Vaas LH; Mattern FCM; Drost RMS; Glastra P; Koolwijk AC; Ockhuizen A

  1989-01-01

  De belangrijkste gamma-emitters in 1986 door "Tsjernobyl" te Bilthoven gedeponeerd , waren: Mo-99/mTc-99 (1040 Bq/m2), Ru-103 (8300 Bq/m2), Ru-106 (4100 Bq/m2), I-131 (19000 Bq/m2), Te-132/I-132 (14000 Bq/m2), Cs-134 (1530 Bq/m2), Cs-136 (620 Bq/m2), Cs-137 (3360 Bq/m2) en

 14. Van gen naar ziekte; JAK2 en polycythaemia vera

  NARCIS (Netherlands)

  Koene, H. R.; Biemond, B. J.; van der Schoot, C. E.

  2007-01-01

  The identification of a point mutation in the JAK2 gene in most patients with polycythaemia vera (PV) has led to increased insight into the pathogenesis of the disease. The mutation causes cytokine-independent growth and proliferation of haematopoietic precursor cells, leading to erythrocytosis. The

 15. Van predictive naar prescriptive policing : Verder dan vakjes voorspellen

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, S.K.; Vries, A. de; Kleij, R. van der; Vliet, P.J. van

  2016-01-01

  Predictive Policing is niets anders dan politiewerk aan de hand van voorspellingen over criminaliteit. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data kan de politie straks misdaden voorspellen en dáár aanwezig zijn waar de kans op een volgend incident het grootst is. Deze publicatie gaat in op

 16. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria

 17. Activerende Gevels: Naar gedrag beïnvloedende gebouwen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ed Melet

  2017-12-01

  Full Text Available As a result of the large amounts of CO2 emissions the built environment produces, it contributes immensely to climate change. Within the strategies developed to reduce anthropogenic CO2 emissions, getting buildings to an energy-neutral level is one of the main priorities. The blueprint for this altered energy-efficient building now seems to be ready: the heavily insulated outer shells of buildings have decreased the demand for energy and the necessary coolness and warmth are induced using low-temperature systems. Whether these changes are enough remains to be seen. The actual, measured energy efficiency of these environmentally friendly buildings turns out to be lower than their theoretical efficiency; they use more energy than was expected up front. This difference can partly be attributed to the increased complexity of and sensitivity to improper use of these buildings. Users simply do not understand them well enough. Improper handling then turns into energy loss. Rebound effects also play a role in the lower levels of energy saving. The rebound effect states that as a result of higher efficiency, energy will relatively be cheaper. Lower energy bills will lead to a more increased use of warming and cooling, or to extra activities – whether or not polluting – outside the building. The rebound effects make clear that environmentally friendly buildings do not automatically make their users less polluting; the energy efficiency of the building does not change people’s behaviour. One of the results of a survey that was conducted among 414 employees in five, energy efficient, and five more older, and less energy efficient office buildings in The Netherlands subscribes this. The environmental self-identity - which is regarded as the extent to which people perceive themselves to be a person whose actions are environmentally friendly – hardly differs from the office building users in both types of buildings (M = 4.977, SE = .069 vs. M = 5.052, SE = .075. In order to reduce the rebound effects behaviour has to become more environmentally friendly. Changing behaviour sustainably is hard – because behaviour is based on routines - but it is not impossible. Behaviour is influenced by values that are stable, transsituational and fairly abstract. When the contextual situation changes, these values and the (habitual behaviour inherent to that specific situation can be re-evaluated. This implicates that in buildings, new contexts should be created: building should change in a more drastic and radical way than the evolutionary improvements made so far. Besides their energy efficiency the new energy efficient building differs little from their energy consuming predecessors. The behaviour can also be changed by strengthen the environmental self-identity of people. Identity is the label with which somebody describes himself and it has a somewhat more flexible character than values have. For example, past behaviour is important for formulating one’s self-identity. It is seen as a cue to future behaviour. When somebody has shown environmentally friendly behaviour in the past, he is more likely to behave so in the future. Changes in the context and ways to strengthen the environmental self-identity match the philosophy of among others Albert Borgmann who states that comfort, and the energy needed for it, will be more valuable when a user is more actively engaged in creating it. By being actively involved in sustainably creating an as ‘comfortable’ perceived indoor climate, people would feel they are behaving environmentally friendly, and having an environmental self-identity. Further, users would get the idea that they could act as a co-designer of that climate, as a result of which they would be more forgiving to it as well. The increased environmental awareness resulting from this would then be the societal gain of a building that seduces its users to a more active involvement in creating the indoor climate. But why would users want to be seduced? In part, this could be attributed to the wish to control one’s living environment. Humans are comfort-seeking beings and when faced with discomfort, will find ways to remove that discomfort. Further, the ‘Theory of Planned Behaviour’ states that before behaviour is being performed, one will evaluate what that behaviour will bring as a return. In other words: will the behaviour lead to a positive or negative evaluation? It is obvious that the desired outcome is related to the professed values. So to be attractive to a diverse public, an activating building should appeal to different values. Improving or sparing the environment alone is not enough however. Saving energy, having financial advantages, having greater control and an improved image can also play a role when choosing the systems, and the thereof arising behaviour. This led to the following research question: What effects does a façade system that activates its users have on their perception of thermal comfort, their satisfaction with the indoor climate, the use of energy and their environmental awareness? Using an on the basis of this question designed activating, flexible, and adaptive façade (AfaF, a new context will be created in a test situation. Starting point is that however radical the facade to this end has to be, at the same time, one must be able to use it in an almost intuitive manner. In this way, the chances of making mistakes while using it will be minimized, and the chances to an actual and intensive use will be increased. When designing and materializing AfaF, the association with clothing is made. Just as when using clothes, extra layers of cloth are applied or removed when the situation inside or outside calls for it. To test whether users actually see through this association, but also whether or not the increased control leads to an increased perception of thermal comfort and satisfaction with the indoor climate, a test pavilion was created. The herein assembled AfaF consisted of four layers: a water and wind proof layer, two insulating layers, and a sun-shielding layer with a low emission coefficient. One hundred and eighty one students and employees of the Hogeschool van Amsterdam, University of Applied Sciences (HvA have participated in the tests; some of them were allowed to operate the AfaF, others were not. The test results show that the test subjects with control over the AfaF saw it as an effective device to control the indoor climate. Next to effectiveness, one of the starting points in designing the AfaF was that it could be controlled intuitively. The time it cost the test subjects to manoeuvre the façade into the right configuration was thereby taken as a criterion. In the test unit with control over the AfaF, at the start of the test, the AfaF was purposely suspended in the wrong away, considering the outside conditions. The test subjects were then asked to re-configure the AfaF. On average, it cost them less than 5 seconds, which is lower than the ‘norm’. Furthermore, they strongly perceived the indoor climate they created to be a personal achievement. Having control, however, seems to play out less strongly in experiencing comfort and satisfaction with the indoor climate. Only operating the AfaF a second time had a significant influence on the contentment with the indoor climate (F(1.85 = 8.168; p < .05; ƞ2 = .088. This contradicts other research that shows that control increases satisfaction. When prevailing temperatures are related to the perception of comfort and satisfaction with the indoor climate, however, both comfort and contentment turn out to score higher than was to be expected. Of the test subjects having control over the AfaF, 17% thought it was either too warm or too cold – which was lower than the test subjects without control scored (19.9%. The average perception of comfort in the test unit with control was slightly more positive than that in the test unit without control (M = 1.7; M = 1.8. Remarkable, however, is the low percentage of test subjects with control that were dissatisfied: 10.6%. And that even though the test pavilion did not have a conditioned indoor climate, and the indoor climate fluctuated with outside conditions that were rather cold. The use of a heater and a lamp, which were lined up in the test units, also shows that having control can have a positive influence on energy use. A significant relation was found between the re-operation of the AfaF and the turning off of the lamp (B = 1.590, SE = .512, p < .05, Exp (B 4.904; R2 = .08. Further, the percentage of test subjects that turned on the stove in the unit with control was lower than the percentage of test subjects turning on the stove in the unit without control, respectively 25 to 34.7%. During these tests, the unit with control had a slightly less favourable climate then the unit without control. In 9 out of the 12 cases in which the heater was turned on, all options of using the AfaG to influence the indoor climate were exhausted. This form of energy saving can be regarded as ‘psychological’ energy saving – it feels more comfortable indoors than the temperatures actually justify. Using adaptive façades can, however, also lead to real energy saving. To determine how much can be saved, the software program VABI-elements was used to simulate a educational unit with the same dimensions and the same composition of the façade as the actual, physical test pavilion at the HvA. In the tests, cloths with varying thermal resistance, different masses and different emission coefficients were alternated. Starting from the layers with varying thermal resistance (wherein layers of Rc’s of 0.5; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5; 6, and 8m2K/W were simulated with, a gain of 16.88% can be made when compared with a static façade with an RC of 8 m2K/W. To accomplish this, the user has to perform four acts only on a yearly basis: he must re-configure the façade cloths four times. When more acts are accepted, energy savings can go up to 20%. When the mass is made adaptive as well, 25% less energy is needed to realise a B-class indoor climate. Further to these savings for the user – which will be regarded as an important motivation to start operating the façade - a broader societal goal was at the basis of the development of AfaF. By operating the façade, users must get the idea that they are acting environmentally friendly, and this feeling must lead to a more environmentally friendly attitude. Not using the heater as much, and turning off the lamp in the unit with control over the AfaF points out that having control encourages environmentally friendly behaviour. To examine whether or not this behaviour would also extend to outside the building, the test subjects were asked to choose from two types of products: cheap, non-environmentally friendly products or 10% more expensive, but environmentally friendly products. Significant correlations were found between the environmental self-identity and the choice for environmentally friendly products with both students and non-students, the relationship between having control, and the chosen products was not found. Having control has had a big influence on choosing a real reward, however. The goal for this last test was that ticking the box for, and thus accepting ‘a loss’ of 10% by choosing an environmentally friendly product, was rather noncommittal. The test subjects did not really have to pay for the products, after all. So, a month after the tests took place, a thank-you note was sent to all participants. Those that partook in the survey to discover the difference in perceived comfort, contentment with the indoor climate and the environmentally oriented self-identity of users of sustainable, and of older, less sustainable office buildings, received this e-mail as well. It stated that among all participants, four vouchers would be raffled. They were asked to make clear for what reward they would want to be considered: a Mediamarkt gift voucher, a travel voucher, a fair-trade basket, or an Oxfam Novib voucher. Of all students, 87.4% chose a hedonistic reward – the Mediamarkt gift voucher, and the travel voucher. For students, €50 is a lot of money and their choice fits within the low cost theory that states that as soon as costs are perceived to be too high, sustainable behaviour will be abandoned. The difference between having control and not having control while choosing their reward was therefore scarcely found. With non-students, however, significant differences were found between test subjects with and without control. The average amount of hedonistic vouchers chosen by nonstudents that were tested in the unit with control over the AfaF was considerably lower (16.7% than the amount chosen by non-students in the unit without control (52.7%. When the results are compared with those of HvA employees that did not participate in the tests, but did participate in the survey, it shows that operating the AfaF can have a positive influence on environmentally friendly behaviour. Of the HvA employees that were questioned, 65% chose a hedonistic Mediamarkt voucher and that is more than the non-students that had control in the test unit. Thus, this research has determined and identified some forms of gains that could lead to the use of AfaF. To be able to define these gains as radical, however, the principles behind the activating, flexible and adaptive façade, the AfaF, eventually need to be embraced as well, and this can hardly be measured. What can be determined, however, is whether or not there is enough architectural leeway in the starting points of the AfaF to be able to give it architectural expression. Only then will the AfaF be interesting for architects. To examine this, a workshop was organized for seven architects who work at different Dutch architectural firms, and were asked to design an AfaF with an architectural character. The results show a large variety in adaptive and flexible possibilities of the façade, both in ways in which the users can be activated and in architectural expression that can be traced back to a very specific signature. This research showed that an activating façade can initiate environmentally friendlier behaviour, and can be the first step towards a genuine reform of the built environment.

 18. Netwerkbeveiliging terug naar de bron : OSI model brengt uitkomst

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten, H.J.M.; Wolthuis, R.

  2007-01-01

  In de toekomst vervagen de netwerkgrenzen onontkoombaar. Grote bedrijven hebben hiertoe al concrete stappen gezet. Daarom moet opnieuw worden nagedacht over de toegangscontrole van bedrijfsnetwerken, niet alleen om de beheerslast van onder meer firewalls in toom te kunnen houden, maar ook om nieuwe

 19. Uit de spagaat! Naar een kwaliteitsraamwerk voor Participatief Jongeren Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Jurrius, K.H.M.|info:eu-repo/dai/nl/297115383

  2013-01-01

  This thesis reports the findings of a research project on the quality of participatory youth research, as well as the development of a quality framework related to the method. Participatory youth research involves young people as researchers. The method has been applied in the Netherlands since the

 20. Mest en urine: van afval naar waardevol product

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, A.P.; Cornelissen, J.M.R.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  2010-01-01

  Het gescheiden houden van mest en urine in de veehouderij belooft een reeks positieve effecten te geven, waarmee de veehouderij én de akkerbouw een duurzaamheidssprong kunnen maken. Maar dat lukt alleen als er veel praktijken tegelijkertijd veranderen.

 1. Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Riel, van J.W.; Lauwere, de C.C.; Antonis, A.F.G.; Kluivers-Poodt, M.

  2017-01-01

  Commissioned by SBK and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, research is carried out to identify critical success factors for low antibiotic use in veal calves. By analysis of sectoral data-bases, associations between farm and stock characteristics and antibiotics use are

 2. Onderzoek naar de energetische waarde van monsters saucijzebroodjes en boterhamworst

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Coors, R.G.; Kusters, M.W.A.M.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1989-01-01

  In februari 1988 werden 26 monsters saucijzebroodjes en 27 monsters boterhamworst onderzocht op de gehalten aan vocht en vet. Met behulp van deze gehalten werden de energetische waarden van de monsters berekend. De gemiddelde energetische waarde van de monsters saucijzebroodjes was 1622 kJ/100 g,

 3. Trendy op weg naar NURC's, SOCC's en STOSsen

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van K.A.H.

  1999-01-01

  Extrapolatie leidt vaak tot onzinnige voorspellingen. Men komt tot de conclusie dat in het jaar 3000 voldoende mensen op aarde zullen leven om alle ontbrekende materie in bet heelal te verkiaren, dat over ioo jaar 423,3% van de wereidreserve aan fossiele brandstoffen is verbruikt, of dat Bill Gates

 4. Waren Judas en Thomas gnostici? Het evangelie naar Johannes ...

  African Journals Online (AJOL)

  and Philip are also more conspicuous characters in the Gospel of John than in the Synoptics. This challenges scholars to read these sections in relation to Gnosticism. The article aims at reading the scenes dealing with Jude and Thomas in John's gospel with a Gnostic framework in mind. These texts gain more profile than ...

 5. Allemaal op de bok : Naar de implementatie van nieuw waterveiligheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Broekhans, B.; Correlje, A.F.; Van Ast, J.

  2010-01-01

  De Nederlandse burger heeft veel vertrouwen in de waterkeringen en maakt zich weinig zorgen. Maar hoe klein de kans ook is, een overstroming is nooit geheel uit te sluiten. Er is dan ook een groeiende aandacht voor het beperken van de gevolgen van een overstroming. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid

 6. From connection to customer; Van aansluiting naar klant

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milatz, H.; Soeters, R. [Verdonck Klooster Associates/ICT Consultants, Zoetermeer (Netherlands)

  2001-06-01

  Energy companies can no longer be certain that a customer today will remain a customer tomorrow. They have to work hard to achieve that. They are going from thinking in terms of connections to pampering their customers. Good Customer Relationship Management is a way to achieve a competitive advantage. The whole organisation has to adapt, particularly the customer orientation of employees.

 7. Verslavingsgedrag van DSM-IV naar DSM-5

  NARCIS (Netherlands)

  van den Brink, W.

  2014-01-01

  The 5th edition of the DSM was published in May, 2013. The new edition incorporates important changes in the classification of addiction. To compare the classification of addictive behaviours presented in DSM-IV with the classification presented in DSM-5 and to comment on the changes introduced into

 8. Het slavernijverleden van John Locke : Naar een minder wit curriculum?

  NARCIS (Netherlands)

  Veraart, W.J.; Van Beers, Britta; Van Domselaar, Iris

  2017-01-01

  In this contribution I critically address the practical and theoretical attitude of the philosopher John Locke towards the trans-Atlantic slave trade and the colonial system of chattel slavery of people of African descent, in connection with the question how we should deal with the colonial context

 9. Op weg naar de landelijke invoering van perinatale audit

  OpenAIRE

  Leeman LD; Waelput AJM; Eskes M; Achterberg PW; VTV

  2007-01-01

  In the near future perinatal audit will start in the Netherlands, with a systematic critical analysis of the quality of care of perinatal mortality. The National Institute for Public Health and the Environment designed a plan for the implementation of perinatal audit. The slower decline of perinatal mortality in the Netherlands in comparison to surrounding countries gave cause to this plan. There are suggestions that improvement of (preventive) care can lead to perinatal health gains. Perinat...

 10. Naar strategieen van voedingsvoorlichting : een evaluatie- en literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Westmaas-Jes, M.M.

  1977-01-01

  Cardiovascular diseases account for a large part of total mortality: in 1974 45.7% of all deaths in the Netherlands were due to these diseases. As at least part of these diseases is man-made, the need for prevention is often stressed. The Netherlands Heart Foundation has many activities which aim

 11. Genetic studies of age-related macular degeneration

  NARCIS (Netherlands)

  Baas, D.C.

  2012-01-01

  Bij veel maculapatiënten is sprake van een sluimerende chronische ontsteking aan de achterkant van het netvlies. Deze bevinding van Dominique Baas helpt bij de zoektocht naar nieuwe therapieën voor deze aandoening, zoals gentherapie. Ook toonde Baas aan dat er verschillen in genetisch risico bestaan

 12. Landbouw en welvaart in het Regentschap Pasoeroean : bijdrage tot de kennis van de sociale economie van Java

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de E.

  1931-01-01

  De Vries compiled a historical review of agricultural development in the Regency of Pasuruan (East Java) from the beginning of the nineteenth century until 1929. Special attention was given to the sugar industry, coffee, pepper, indigo culture, animal husbandry, irrigation, trade, fisheries and

 13. Het veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas : Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  NARCIS (Netherlands)

  Heezen PAM; Mahesh S; Gooijer L; CEV; mev

  2012-01-01

  Voor de productie van biogas door co-vergisting wordt mest vermengd met restanten van bijvoorbeeld oogsten of voedsel die kunnen vergisten. Biogas heeft brandbare en giftige eigenschappen, waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat

 14. Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen (CARA) in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Maas IAM; VTV

  1994-01-01

  This document reviews the actual knowledge concerning the etiology, determinants and resulting opportunities for prevention of chronic non-specific lung diseases (CNSLD=asthma, chronic bronchitis and emphysema), with an emphasis on the role of the life-style factors. The prevalence of CNSLD in the

 15. Koopman in kennis : de uitgever Willem Jansz Blaeu (1571-1638) in de geleerde wereld van zijn tijd

  NARCIS (Netherlands)

  van Netten, D.H.

  2012-01-01

  Science is never just an intellectual affair: there are also cultural, materiial and commercial dimensions. Knowledge becomes science. only when it is reproduced and cmnmunicated. Knowledge, communication and commerce are narrowly entwined and the interaction between them determines determines what

 16. Land, kennis, moed en eenheid: conflicterende discoursen binnen samenleving en gezin over landbouw en droogte in Noordoost Brazilië

  NARCIS (Netherlands)

  Peerboom, I.B.F.C.

  2012-01-01

  This dissertation examines the survival strategies of family farmers in Conceição do Coité, Bahia, in semi-arid Brazil in 1997 and 2008 by using the livelihood framework. It analyses natural capital (land), human capital (work ethic and knowledge), and social capital (mutual aid). Greater access to

 17. Een bijdrage tot de kennis omtrent het bloeien en het vruchtdragende vermogen van den mangga (Mangifera indica L.)

  NARCIS (Netherlands)

  Bijhouwer, A.P.C.

  1937-01-01

  The introduction describes the geographical distribution of the mango, and gives new data on its occurrence on Java and Madura, and calculates the financial profits for the population. The observations on flowering are described, which may contribute to the knowledge on flowers and inflorescences in

 18. Bydrage ta de kennis fan it libben, de persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbersma 1797-1858

  NARCIS (Netherlands)

  1946-01-01

  It doel fan dizze dissertaesje is yn 'e earste pleats nij materiael to bringen oer Dr. Eeltsje. De wichtichste boarnen foar syn libben en syn wurk binne syn brieven oan Ds, Joast. Oant nou ta wie fan dy brieven mar in lyts bytsje bikend wurden, Dêrneist binne fansels ek de brieven fan Ds. Joast en

 19. Diabetes mellitus in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  This document reviews the latest state of knowledge concerning the etiology, determinants and possibilities for (primary, secondary and tertiary) prevention by intervention on life-style factors for diabetes mellitus. In this report the two most frequent types of diabetes are discussed: insulin

 20. Coronaire hartziekten en cerebrovasculaire aandoeningen in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie, etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen J; VTV

  1994-01-01

  In this report, the current epidemiological knowledge with regard to coronary heart disease (CHD), (chronic) heart failure and cerebrovascular accidents (stroke) is reviewed. Possibilities for primary as well as secondary and tertiary prevention are discussed. Special attention is given to the

 1. De burger als klager in het tuchtrecht voor de gezondheidszorg: weinig klachten, mogelijk door geringe kennis van tuchtrechtsysteem.

  NARCIS (Netherlands)

  Hout, E.; Friele, R.D.; Legemaate, J.

  2009-01-01

  Objective: To provide insight into the general public’s knowledge of disciplinary procedures, their grounds for lodging a complaint or otherwise and their confidence in the disciplinary system. Design: Descriptive. Method: In 2008, questionnaires were sent to all 1368 members of the Healthcare

 2. De burger als klager in het tuchtrecht voor de gezondheidszorg: weinig klachten, mogelijk door geringe kennis van tuchtrechtsysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Hout, Erik; Friele, Roland; Legemaate, Johan

  2009-01-01

  To provide insight into the general public's knowledge of disciplinary procedures, their grounds for lodging a complaint or otherwise and their confidence in the disciplinary system. Descriptive. In 2008, questionnaires were sent to all 1368 members of the Healthcare Consumer Panel of the

 3. Vision on energy transition pathways in horticulture; Visievorming rond energietransitiepaden in de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buurma, J.S.; Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2011-02-15

  While collecting technical data for the 'Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw' (Energy monitor of the Dutch greenhouse horticulture) the Dutch research institute LEI also asked the informants about their interests, visions and ambitions with regard to the transition pathways of the program 'Kas als Energiebron' (greenhouse as a source of energy). This document shows the motives of the interviewed parties, which collaboration and/or knowledge they seek and which barriers they encounter on the transition pathways [Dutch] Gelijktijdig met het verzamelen van technische gegevens voor de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw heeft het LEI de informanten gevraagd naar hun belangen, visies, wensen en ambities rond de transitiepaden van het programma Kas als Energiebron. De nota laat zien wat de drijfveren van de geinterviewde partijen zijn, welke medewerking en/of kennis zij zoeken en welke belemmeringen zij tegenkomen bij de onderscheiden transitiepaden.

 4. Lipase-catalyzed kinetic resolution of branched chain fatty acids and their esters : a study towards the production of enantiopure 4-methyloctanoic acid = Lipase-gekatalyseerde kinetische resolutie van vertakte vetzuren en hun esters : een studie naar de productie van enantiomeer zuiver 4-methyloctaanzuur

  NARCIS (Netherlands)

  Heinsman, N.W.J.T.

  2000-01-01

  Flavors and fragrances make an important contribution to the taste and smell of all kinds of food products both as natural occurring components and as additional flavors or fragrances. One of these flavor components is 4-methyloctanoic acid (4-MOA). This branched chain fatty acid

 5. De poliomyelitis epidemie op Curacao in 1981 : Een klinisch en epidemiologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Begeer, Jacobus Hermanus

  1986-01-01

  In deze studie wordt de poliomyelitis-epidemie beschreven die zich in de eerste helft van 1981 heeft voorgedaan op het eiland Curaeao en wordt onderzoek beschreven, dat naar aanleiding van deze epidemie werd verricht. ... Zie: Samenvatting

 6. De beoordeling van arbeidsongeschiktheid in Engeland

  NARCIS (Netherlands)

  Zuidam, W.; Cremer, R.; Brenninkmeijer, V.; Boer, W. de

  2003-01-01

  In het kader van een studie naar verschillende vormen van claimbeoordeling in 14 landen bezochten Wendy Zuidam en Roel Cremer Engeland om daar de privaat uitgevoerde arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in kaart te brengen. In dit artikel wordt verslag gedaan van hun bevindingen.

 7. Sociale uitsluiting: een meetinstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Gerda Jehoel-Gijsbers; Wendy Smits; Jeroen Boelhouwer; Harry Bierings

  2009-01-01

  Doel van deze studie was het ontwikkelen van een adequaat meetinstrument voor sociale uitsluiting. Daarvoor is een theoretische verkenning uitgevoerd, waaruit sociale uitsluiting naar voren komt als een meerdimensioneel fenomeen. Het behelst tekorten op sociaal, cultureel, economisch en

 8. Environment-friendly sustainable construction of houses; Duurzaam bouwen kan milieuvriendelijker

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klunder, G. [Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2003-02-01

  An overview is given of the most important results of a study on the environmental effects of sustainable construction of residential buildings. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste resultaten van een onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van duurzaam bouwen.

 9. Haalbaarheidsstudie bio-afbreekbare plastic draagtasjes : technische en economische haalbaarheid en implicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Oever, van den M.J.A.; Bolck, C.H.; Bos, H.L.; Molenveld, K.; Zee, van der M.; Schennink, G.G.J.

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de technische en economische haalbaarheid en implicaties van een verbod op dunne plastic draagtasjes in Nederland, met een eventuele uitzondering voor bioplastic draagtassen. In deze korte studie staan bioplastic draagtassen

 10. De beteekenis van het antivirus van Besredka in de heelkunde. Een klinisch-experimenteele studie

  NARCIS (Netherlands)

  Klein, Samuel Alexander

  1934-01-01

  Overzien wij de literatuur, welke naar aanleiding van Besredka's antivirus-theorie is ontstaan, dan treffen wij onder de zeer vele uiteenloopende meeningen en opvattingen één feit aan, waaromtrent het meerendeel van de onderzoekers eenzelfde zienswijze is toegedaan en wel dit feit, dat de werking

 11. Effecten van geluid door wegverkeer op de slaap. Een systematische review van studies in de woonomgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Franssen AEM; Kwekkeboom JMI; MGO

  2003-01-01

  Als achtergrond bij een op korte termijn te starten veldstudie naar slaapverstoring en wegverkeer heeft het RIVM de beschikbare literatuur op het gebied van wegverkeersgeluid en slaapverstoring op een systematische wijze verzameld, beoordeeld en samengevat. Voor twee effecten 'ervaren

 12. Muon performance studies in ATLAS towards a search for the Standard Model Higgs boson

  NARCIS (Netherlands)

  van der Poel, E.F.

  2012-01-01

  Egge van der Poel deed onderzoek naar het Higgs-boson, het missende puzzelstukje in de natuurkundige beschrijving van elementaire deeltjes. Zijn onderzoek richtte zich op de ATLAS-detector bij de Large Hedron Collider (LHC). Deze detector kan worden gebruikt om een breed scala aan natuurkundige

 13. De Nouvelles littéraires: een spraakmakend debuut van een jonge uitgever, 1715-1720

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin van Meerkerk

  2000-12-01

  Full Text Available Het onderzoek naar zeventiende- en achttiende-eeuwse geleerdentijdschriften heeft al vele interessante studies opgeleverd. Daarbij is echter, zo blijkt uit dit artikel, nooit voldoende onderzocht wat de werkelijke verspreiding van deze periodieken was. De canon die in de literatuur wordt geschetst, komt niet overeen met de werkelijkheid. Een tot nog toe onopgemerkt debuut van een Haagse uitgever stak alle grote tijdschriften naar de kroon.

 14. De taalvaardigheid van instromende studenten in kaart gebracht

  OpenAIRE

  Peters, Elke; Van Houtven, Tine

  2010-01-01

  Er is veel te doen over de taalvaardigheid van instromende studenten in het hoger onderwijs. We worden om de oren geslagen met berichten over hoe slecht het met hun taal gesteld is. Maar is dit wel zo? Tijdens deze sessie zullen we verslag uitbrengen van een onderzoek naar de taalvaardigheid van 800 Vlaamse eerstejaarsstudenten. We zullen kort het onderzoeksopzet en de gebruikte testen toelichten, maar zullen vooral tijd besteden aan de resultaten die uit de studie naar voren kwamen. Daarbij ...

 15. Modelling the interactions between transient saturated and unsaturated groundwater flow. Off-line coupling of LGM and SWAP

  OpenAIRE

  Stoppelenburg FJ; Kovar K; Pastoors MJH; Tiktak A; LDL

  2005-01-01

  Het Landelijk Grondwatermodel (LGM) en een een-dimensionaal model van de hydrologie van de onverzadigde zone (SWAP) zijn gekoppeld. Met dit gecombineerde model kunnen de waterstromen in het bodem- en grondwatersysteem, alsmede de stromingen vanuit het grondwater naar het oppervlaktewater, berekend worden. Het model kan zodoende de hydrologische invoer leveren voor studies naar de belasting van grond- en oppervlaktewater met nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen. Een andere mogelijke toepass...

 16. The Trochanteric Localization is a Mediator of Slower Short-Term Functional Recovery in Overweight and Obese Elderly Women with Recent Hip Fracture: The BREAK Study.

  Science.gov (United States)

  Gonnelli, Stefano; Caffarelli, Carla; Rossi, Stefania; Siviero, Paola; Maggi, Stefania; Crepaldi, Gaetano; Nuti, Ranuccio

  2015-12-01

  The hypothesis tested in this study, carried out on elderly Italian women with recent hip fracture, was to assess the extent to which the effect of a condition of being overweight/obese on short-term functional recovery as evaluated by the "time to permitted load" could be explained by a mediator variable (type of hip fracture). We studied 727 women aged 60 years or over with a recent low trauma surgically treated hip fracture and for whom an information on post-surgery complications and on the time to permitted load was available. To assess for mediation, the statistical analyses were carried out following the procedure described by Baron and Kenny. In this study, 46 % of women with hip fracture presented a time to permitted load of ≥ 10 days. The women with a post-surgery time to permitted load of ≥ 10 days showed a significantly higher proportion of trochanteric fracture localization (72.1 vs 42 %), of total overweight/obesity (46.5 vs 36.8 %) and of post-surgery complications (38.8 vs 18.8 %). The mediating effect of hip fracture localization on the association between overweight/obesity and the time of permitted load was demonstrated and confirmed in a multivariate logistic regression model. This study, carried out using a "mediator" statistical analysis, suggests that in elderly women with hip fracture being overweight/obese is associated with a slower short-term functional recovery as evaluated by the time to permitted load and that this association is mediated by the trochanteric localization of hip fracture.

 17. Student supervision as educational method in faculties of social work. A study in seven European countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Godelieve van Hees

  2011-03-01

  Full Text Available Student supervision as educational method in faculties of social work. A study in seven European countries Supervision Meets Education (Van Hees & Geiβler-Piltz, 2010 is the title of a comparative study on the use of supervision in training social workers as part of the Bachelor degree programmes at seven European universities and universities of applied sciences. It is the first research project to be carried out by the Supervision in Social Work Education in Europe (SSWEE network. Supervision is seen as an educational method and to indicate this specific form of supervision, the term “student supervision” has been used. The results of the study are based on seven case studies and a comparative analysis to answer the question: how is supervision integrated into the curriculum and why is it done in this way? The second part of the study concerns a comparative analysis of the case studies. This article details the main results of the differences and similarities not only regarding the way that “supervision” is understood in various settings but also the variety of organizational approaches to supervision within the study programmes themselves. In conclusion, we can say that this description of “the current state of play” provides common ground from which one go on to develop student supervision methodology in the context of European Higher Education and the challenges of a changing profession. Opleidingssupervisie als didactische methode in opleidingen Sociaal Werk. Een zoektocht in zeven Europese landen Dit artikel doet verslag van een vergelijkende studie naar de praktijk van supervisie in de Bachelor Social Work aan zeven verschillende Europese universiteiten en hogescholen, genaamd Supervision Meets Education (Van Hees & Geiβler-Piltz, 2010. Het betreft een onderzoeksproject van het “Network Supervision in Social Work Education in Europe (SSWEE”. Supervisie wordt hier besproken als een didactische methode waarvoor in

 18. Implementatie van duurzaam-veilige maatregelen in het Westland : een studie naar de aanpak, de kosten en de gevolgen voor de veiligheid van een duurzaam-veilige infrastructuur volgens een drietal scenario's. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland, Dienst Verkeer en Vervoer.

  NARCIS (Netherlands)

  Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

  1998-01-01

  The `Westland Road Safety Project' was launched in the year 1994. As part of this project, the SWOV Institute for Road Safety Research drew up a road safety plan for the infrastructure in the Westland region. Other parts of the Haaglanden region were involved as well. The year 1993 was used as a

 19. Work-family conflict as a mediator in the association between work stress and depressive symptoms: cross-sectional evidence from the German lidA-cohort study.

  Science.gov (United States)

  du Prel, Jean-Baptist; Peter, Richard

  2015-04-01

  The demographic change leads to a shrinking German work force. Depressive symptoms cause many days absent at work, loss of productivity and early retirement. Therefore, pathways for prevention of depressive symptoms are important for the maintenance of global competitiveness. We investigated the role of work-family conflict (WFC) in the well-known association between work stress and depressive symptoms. A total of 6,339 employees subject to social insurance, born in 1959 or 1965 and randomly drawn from 222 sample points in Germany participated in the first wave of the leben in der Arbeit-study. In the analysis, 5,906 study subjects working in full-time or part-time positions were included. Work stress was measured by effort-reward imbalance ratio, depressive symptoms by the applied Becks depression inventory (BDI-V) and WFC by items of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)-scale. Multiple linear regression analysis adjusted for age, education, negative affectivity (PANAS), overcommitment and number of children was performed. Mediation was defined according to the criteria of Baron and Kenny. Work stress was significantly associated with depressive symptoms (BDI-V) in all full-time [ß1female = 6.61 (95 % CI 3.95-9.27); ß1male = 8.02 (95 % CI 5.94-10.09)] and female part-time employees [ß2female = 4.87 (95 % CI 2.16-7.59)]. When controlling for WFC effect, estimates became smaller in men and were even halved in women. WFC was also significantly associated with work stress and depressive symptoms: All criteria for partial mediation between work stress and depressiveness were fulfilled. Prevention of WFC may help to reduce days absent at work and early retirement due to work stress-related depressive symptoms in middle-aged women and men.

 20. Subjects and methods of a population-based case-control study on life-style factors and cancer of the pancreas and the biliary system. Part 1

  NARCIS (Netherlands)

  Bueno de Mesquita HB; Heisterkamp SH; Moerman CJ; Runia S

  1989-01-01

  Gedurende de jaren 1984-1988 werd in Nederland een patient-controle onderzoek uitgevoerd in de algemene bevolking naar de relatie tussen levensstijl factoren met inbegrip van de voeding en het ontstaan van kanker van de alvleesklier en het galweg systeem. Het onderzoek maakte deel uit van het