WorldWideScience

Sample records for sredstvo planirovaniya dozovykh

 1. Roskosh ili sredstvo dlja võzhivanija / Andrei Sokolov

  Index Scriptorium Estoniae

  Sokolov, Andrei

  2004-01-01

  Maailmas kasutusel olevatele standarditele MRP II/ERP vastavad ettevõtte juhtimissüsteemid on jõudnud Eesti ettevõtete juhtide ja omanike huviorbiiti. Tabel: ERP-süsteemi maksumus sõltuvalt ettevõtte aastakäibele

 2. Sdelki carry trade ne roskosh, a sredstvo nakoplenija / Darius Gecevicius, Dmitri Fokin

  Index Scriptorium Estoniae

  Gecevicius, Darius

  2007-01-01

  Strateegia carry trade kasutamisest valuutaturgudel. Carry trade on tehing, mis enamasti toimub valuutaturul, kus investor laenab raha sisse valuutas, mille intressid on madalamad ning paigutab selle valuutas, kus intressid on kõrgemad. Diagramm

 3. Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini

  OpenAIRE

  Bojc, Karin

  2017-01-01

  Magistrsko delo predstavlja literaturo in raziskave na temo socialnopedagoškega dela s posamezniki, skupinami in z družinami ob podpori konj in ob uporabi video gradiva. Opisuje, na kakšne načine nam podpora konja lahko pomaga v procesu skupnega ugotavljanja problematike družine in na kakšne načine v procesu pomoči. Predstavlja uporabo video gradiva v socialnopedagoškem procesu kot tudi prednosti uporabe video gradiva v raziskovalne namene in kot pomoč strokovnjaku pri delu ter pri zavzemanju...

 4. Ropes parks as a way of increase of the motor activity of students [Verevochnye parki kak sredstvo povysheniia dvigatel'noj aktivnosti uchashchejsia molodezhi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kozіna Zh.L.

  2011-11-01

  Full Text Available Psychological and physiological reasons of attractiveness of rope parks are considered for studying young people. 25 sources of network are analysed in the Internet. The questionnaire of 52 visitors of rope park is conducted (youths in age 16-19 years. It is set that overcoming of rope obstacles helps to get the necessary physical loading. Also to get feelings, characteristic for the extreme types of sport. It is found out that overcoming of rope obstacles helps people to be delivered from fear before difficulties and agitation before important events.

 5. DOLOČITEV KINETIKE SINTEZE ACETILSALICILNE KISLINE

  OpenAIRE

  Dragojlović, Vesna

  2011-01-01

  Aspirin, znan tudi kot acetilsalicilna kislina (CH3COOC6H4COOH), je salicilna droga, ki se pogosto uporablja kot učinkovito sredstvo za lajšanje manjših bolečin, antipiretik za zmanjšanje vročine in protivnetno zdravilo. Namen diplomskega dela je bila sinteza aspirina in določitev reda reakcije. Potek reakcije smo zasledovali z opazovanjem spreminjanja specifične prevodnosti šibkega elektrolita, ocetne kisline (CH3COOH), v odvisnosti od časa. Kinetiko reakcije proizvodnje ocetne kisline kot s...

 6. Elektronsko mikroskopska istraživanja marginalne pukotine

  OpenAIRE

  Njemirovskij, Vera

  1983-01-01

  Uz klasično sredstvo za ispun kaviteta na staje rubna pukotina . Pojam leakage upozorava da je ona katkad malena ali se ona može ustanoviti radio - izotopima i SEM-om. U radu se primjenom refleksi jsko elektronske mikroskopije htjelo ustanoviti razliku između mehaničke i mehaničko-kemijske pripreme caklinsko -kavitetnih rubova kao i rubnu pukotinu uz amalgamske i kompozitne ispune. Ukupno je promatrano 48 preparacija , 20 s amalgamom i 28 ispunjenih kompozitom . Rezultati ukazuju da mehanička...

 7. Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa

  OpenAIRE

  Jevšenak, Vesna

  2015-01-01

  V teoretičnem delu specialistične naloge je opredeljena povezava duševnosti in telesa ter vpliv telesnih aktivnosti na duševno stanje osebe. Predstavljen je ples kot izrazno sredstvo neverbalne komunikacije v terapevtskem procesu v skupini in poudarjen pomen ustvarjalnosti pri plesnem izražanju. Podan je zgodovinski pregled vloge ženske v plesu in opisane so terapevtske značilnosti orientalskega plesa. Poleg predstavitve gibalno-plesne terapije in njenih učinkov so opredeljene tri metode: »Po...

 8. Ocena uporabnosti modernega športnega karateja za samoobrambo

  OpenAIRE

  Bukovinski, Patricija

  2017-01-01

  Karate kot borilna veščina in karate kot športna veščina se med seboj razlikujeta. Cilj v športu je zmaga, cilj samoobrambe pa je preživetje, zato se način treniranja v športnem karateju razlikuje od treninga karateja kot veščine. Karate se kot sredstvo za samoobrambo uporablja v sistemih zagotavljanja notranje in zunanje varnosti, torej v policiji in v vojski. V osnovi gre za defenzivno borilno veščino — ima veliko obrambnih tehnik, ki so koristne v različnih situacijah, v katerih je potrebn...

 9. Ideologija New Agea

  OpenAIRE

  Turk, Davorka

  2007-01-01

  Krajem 70-ih i početkom 80-ih godina prošloga stoljeća u Americi se pojavio New Age – svjetonazor, životni stil, duhovnost – ali, prije svega, simboličko-vrijednosni sustav »koji pretendira na opće važenje«. To se nastojanje ozbiljuje u pojmu »nove paradigme« koja izriče potpuni prekid s vladajućim materijalističko-mehanicističkim modelom. Namjesto ovoga želi se uspostaviti potpuno novi »okvir misli«, utemeljen na duhovnim vrijednostima. Sredstvo uspostave tog »novog poretka« osobna je preobr...

 10. Mestno okolje, njegove nevarnosti in človeško vedenje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Polič

  1999-01-01

  Full Text Available Fizično okolje je samo sredstvo, posrednik ali kraj uresničevanja medčloveških odnosov. To je še najbolj očitno, kadar gre za nevarnosti, s katerimi se ljudje v okolju soočajo. Vse, od hujših ali blažjih nesreč do vandalizmov in kriminala, se kaže v celotnem človeškem vedenju, vse od zadovoljevanja osnovnih potreb pa do osmišljanja stvarnosti. V prispevku je prikazan razpon razmišljanj od nesreč in nevarnosti v mestnem okolju, ki prizadanejo največje število ljudi do manj nevarnih, vendar za posameznika neprijetnih dejanj.

 11. The Pleiotropic Effects of Atorvastatin on Stable Angina Patients: Evidence by Analysis of High-Density Lipoprotein Size and Subclasses, and Plasma mRNA / Plejotropni Efekti Atorvastatina Kod Pacijenata Sa Stabilnom Anginom: Dokazi Dobijeni Analizom Veličine I Raspodele Subfrakcija Lipoproteina Velike Gustine I Plazmatske mRna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirjanić-Azarić Bosa

  2015-07-01

  Full Text Available Uvod: Lipoproteini velike gustine (HDL imaju ateroprotektivne biološke osobine: antioksidativne, antiapoptotičke, antiinflamatorne kao i kapacitet da izvlače holesterol iz ćelija. Analiza plazmatske mRNA može da se koristi za ispitivanje plejotropnih efekata statina in vivo kao novo analitičko sredstvo za neinvazivnu procenu ekspresije gena u zidu krvnog suda. Cilj ove studije je bio da se procene plejotropni efekti atorvastatina kod pacijenata sa stabilnom anginom sa visokorizičnim vrednostima (grupa A u odnosu na pacijente sa graničnim i poželjnim vrednostima HDL holesterola (HDL- C (grupa B.

 12. Metoda ispitivanja kompatibilnosti sredstava lične NHB zaštite / Method of testing compatibility of personal NBC protection devices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušan Rajić

  2009-07-01

  Full Text Available Na primeru izabranih sredstava lične NHB zaštite demonstrirana je primena metode procene kompatibilnosti, kao vrlo bitne taktičko-tehničke karakteristike za svako novouvedeno sredstvo naoružanja i vojne opreme (NVO u Vojsci Srbije. Utvrđeno je da zaštitno filtrirajuće odelo, zaštitni laki ogrtač i zaštitne rukavice ispunjavaju postavljene kriterijume kompatibilnosti. Opisana metoda provere kompatibilnosti može da se primenjuje i na druga sredstva NVO u fazama razvoja, proizvodnje i eksploatacije. / The selected personal NBC protection devices have served as an example for demonstrating the application of the compatibility evaluation method as a very important tactical-technical characteristic of each newly introduced item of weapon and military equipment in the Serbian army. It has been determined that a filtering protective suit, a light protective coat and protective gloves meet the required criteria of compatibility. The described method of testing compatibility can be also applied to other weapons and military equipment in stages of development, production and exploitation.

 13. Knjižarski oglasi u „Kraljskom Dalmatinu“ i „Zori dalmatinskoj“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Velagić

  2009-11-01

  Full Text Available Cilj je radnje analizirati i kontekstualizirati knjižarsko oglašavanje u zadarskoj periodici iz prve polovice 19. stoljeća. Za analizu su odabrani „Kraljski Dalmatin” , prve novine tiskane i hrvatskim jezikom, i „Zora dalmatinska” , izdavana u jeku preporoda u cijelosti na hrvatskom jeziku. Objavljeni su oglasi popisani, a oni zanimljiviji prikazani su u tekstu. Rezultati istraživanja pokazuju da su već prve novine tiskane hrvatskim jezikom, „Kraljski Dalmatin” , korištene za povremeno i skromno knjižarsko oglašavanje - u svim godištima toga lista objavljeno je 7 oglasa. „Zora dalmatinska” je 30-ak godina kasnije intenzivnije korištena za različite vidove knjižarskog oglašavanja. Kroz ukupno 93 oglasa promovirane su knjige, časopisi, novine, kalendari i almanasi, tiskani su pozivi na pretplatu i podsjetnici pretplatnicima da podmire dugovanja, objavljivani su književni pregledi i sl. Istraživanje je rezultiralo dvama temeljnim zaključcima. Prvo, nakladnici prvih zadarskih novina prepoznali su oglasni potencijal toga medija koji upravo tijekom 19. stoljeća postaje prihvaćeno komunikacijsko sredstvo. Drugo, novinsko je oglašavanje izravno odražavalo suvremene kulturne i političke okolnosti, što je razvidno iz učestalog oglašavanja preporodnih djela u „Zori dalmatinskoj”.

 14. Matematika u vojnotehničkim dostignućima / Mathematics in military-technical achievements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalija B. Jelenković

  2010-10-01

  Full Text Available Matematika se definiše kao vrsta filozofije ili pogleda na svet, sredstvo za razvijanje apstraktnog mišljenja, a služi i za pojednostavljenje prirodnih nauka. Prilično je specijalna - izučava količinu i poredak; uopšteno, to je nauka o formalnim strukturama. Ona je i kombinacija slobode kreativne misli i strogih logičkih pravila, ali i deduktivna nauka koja daje pravila i zakone pomoću kojih baratamo brojevima i prostorom. Kao takva, matematika je i savremeni alat za vojnotehnička dostignuća modernog doba, kao što su: sve vrste radio i radio-relejnih veza, radarska sredstva, sredstva za upravljanje, navigaciju, televizijska, optoelektronska, hidro- akustična sredstva, sredstva za protivelektronsku borbu, kao i mnoga elektronska tehnička sredstava, naoružanje i vojna oprema Kopnene vojske, Vazduhoplovstva i protiv-vazduhoplovne odbrane, Ratne mornarice. Prethodno istaknute definicije matematike su korišćene kao osnova za uopšteno sistematizovano izlaganje metodom uporednog opisivanja, nabrajanjem činjenica, definisanjem pojmova. Cilj članka je da se na osnovu nabrojanja postojećih primena matematike i proširivanjem znanja može dalje napredovati u istraživanju mnogih vojnih oblasti. Pored toga, članak ima i pedagoški cilj, a to je da kroz opise i karakteristike sredstava ratne tehnike zainteresuje i afirmiše značaj i lepotu vojnog poziva. Rezultati razvoja informacionih tehnologija su, pored ostalog, i savršenija vojnotehnička dostignuća, a predstavljaju i inspiraciju za mnoge inovacije i uspehe. / In this article, mathematics is dealt with as a science necessary for the design, development and implementation of certain military-technical achievements such as many electronic devices, smart missiles, miniature antennas, camouflage military clothing and other military equipment. Some areas of applied, discrete and continuous mathematics are underlined in particular. Application of mathematics The importance of