WorldWideScience

Sample records for sponu uzivne plochy

 1. Long term changes in water areas and wetlands in an intensively farmed landscape: A case study from the Czech Republic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šantrůčková Markéta

  2017-03-01

  Full Text Available Krajina České republiky v současnosti čelí nebezpečí sucha, které je způsobeno mnoha faktory. Mezi ně patří změny krajiny a krajinného pokryvu. V článku jsou sledovány změny vodních a mokřadních ploch a délky vodních toků na podkladě starých vojenských mapování a současného stavu. Vodní a mokřadní plochy v nížinách zásadně ubyly a krajina byla vysušována s cílem zvýšit zemědělskou a lesnickou produkci. Zatímco na konci 18. století vodní a mokřadní plochy zaujímaly skoro třetinu sledovaného území Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, v současnosti je to jen 3,5 %. V každé ze sledovaných period ubylo přibližně 10 % jejich rozlohy, významný úbytek těchto ploch v krajině tak nastal již v 19. století. Vodní a mokřadní plochy byly změněny převážně na ornou půdu. Délka vodních toků poklesla zejména v průběhu 19. století. Současná data ukazují nárůst jejich délky, který je ale způsoben budováním zavodňovacích a odvodňovacích kanálů, jejichž délka je také započítána do celkové délky vodních toků, byť nejsou celoročně protékány vodou.

 2. Vliv nově vzniklé vodní plochy na vlhkost vzduchu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bartůňková, Kristýna; Pop, Lukáš; Sokol, Zbyněk

  2017-01-01

  Roč. 70, č. 4 (2017), s. 114-119 ISSN 0026-1173 R&D Projects: GA TA ČR TA01020592 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : water reservoir * humidity * high resolution numerical weather prediction model * ALAKE-H model Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

 3. Evaluation of the radon risk from the geologic under-gown of towns with number of inhabitants more than 10000 and of district towns with high and middle radon risk; Hodnotenie radonoveho rizika z geologickeho podlozia miest s poctom obyvateov nad 10000 a okresnych miest s vysokym a strednym radonovym rizikom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bezak, J [Uranpress, s.r.o., Frana Krala 2, 05280 Spisska Nova Ves (Slovak Republic); Society, Slovak Geological; Society, Slovak Miner; Society of Nuclear Medicine and Radiation Hygieny of the Slovak Medicine Society

  1998-12-31

  % which are assigned into low, middle and high radon risk, respectively. 1 tabs., 12 refs. [Slovensky] Hlavnym cielom tohto orientacneho inziniersko-geologickeho prieskumu bolo dat charakteristiku vybranych miest obyvatelov nad 10000 a okresnych miest s vysokym a strednym radonovym rizikom z hladiska zivotneho prostredia a pobytovych priestorov radonom z geologickeho podlozia a tiez radioaktivitou formou zatriedenia daneho mesta do kategorii radonoveho rizika v mierke 1:10000 v ramci celeho uzemia Slovenskej republiky. Bolo vybranych celkovo 29 miest pre meranie radonoveho rizika a dalsich 25 okresnych miest , v ktorych bolo aspon na casti uzemia zistene stredne alebo vysoke radonove riziko. Konkretne terenne merania boli robene systemom referencnych ploch. Jedna referencna plocha pozostavala z 15 odberov podneho vzduchu z hlbky 0.8 m, alebo podla konkretnych terennych podmienok aj zmensenej. Jednotlive odberne body na referencenej ploche boli rozmiestnene v sieti 3 x 5 bodov v obdlzniku 30 x 40 m. V strede refencnej plochy bola priamo na povrchu merana spektrometria gama, ktorou sa zmerala prirodna radioaktivita na danej ploche v jej jednotlivych zlozkach (K, U, a Th) a bol hlbeny vrt do hlbky cca 2 m, z ktoreho bola odobrata vzorka na laboratornu granulometricku analyzu. Celkove bolo premeranych 905 referencnych ploch radonoveho rizika, odvrtanych 905 vrtov na odber vzorky na granulometricku analyzu a na kazdej referencnej ploche bola zmerana spektrometria gama - 905 merani. Mapy radonoveho rizika jednotlivych miest su zostavene v mierke 1:10000. Jednotlive mapy obsahuju nasledujuce zakladne udaje: lokalizaciu referencnych ploch (RP) s ciselnym oznacenim a vyznacenou hodnotou koncentracie U-235, stupen plynovej priepustnosti hornin na RP, charakteristiku radonoveho rizika na jednotlivych RP, celkove radonove riziko referencnej plochy. Referencne plochy su v pomere priblizne 51 % : 46 % : 3 %, zaradene do nizkeho, stredneho a vyskoeho radonoveho rizika, zodpovedajuco.

 4. Similar foliage area but contrasting foliage biomass between young beech and spruce stands / Porovnateľná plocha avšak kontrastná biomasa asimilačných orgánov medzi mladými porastmi buka a smreka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konôpka Bohdan

  2014-12-01

  Full Text Available Výskum sa zameral na mladé porasty buka lesného (Fagus sylvatica a smreka obyčajného (Picea abies rovnakého veku (12 rokov, veľmi podobných dimenzií stromov, rastúcich na totožnom stanovišti. Na základe odberu vzorníkov celých stromov (všetky časti okrem jemných koreňov sme skonštruovali alometrické vzťahy pre stromové komponenty. Ako nezávislá premenná sa použila hrúbka na báze kmeňa (d0. Modely vyjadrili nielen biomasu konárov, kmeňa, hrubých koreňov a asimilačných orgánov, ale aj plochu asimilačných orgánov a špecifickú listovú plochu (specific leaf area; SLA. Zistili sme, že základné morfologické vlastnosti asimilačných orgánov varírovali pri obidvoch drevinách pozdĺž vertikálneho profilu koruny. V prípade smreka sa zistili odlišné hodnoty plochy ihlíc a SLA medzi jednotlivými ročníkmi ihlíc. Na úrovni stromu mali buky oveľa viac biomasy drevných častí ako smreky, opačná situácia bola pri asimilačných orgánoch. Preto hodnoty podielu medzi biomasou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu, ako aj pomeru medzi plochou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu boli výrazne vyššie pri smreku než buku. Na úrovni porastu mala smrečina vyššie hodnoty indexu listovej plochy, t. j. LAI (18,64 m2.m−2 v porovnaní s bučinou (12,77 m2.m−2. Kým biomasa asimilačných orgánov bola 4,6-krát väčšia v smrekovom než v bukovom poraste, biomasa drevných časti bola porovnateľná v obidvoch porastoch. Tieto kontrasty naznačujú výrazne odlišnú rastovú stratégiu, resp. alokáciu biomasy medzi bučinami a smrečinami v mladých štádiách

 5. Závislost dimenze fraktálu lomové plochy na mechanismu šíření trhliny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dlouhý, Ivo; Strnadel, B.

  2002-01-01

  Roč. 57, 6/8 (2002), s. 46-54 ISSN 0018-8069 R&D Projects: GA ČR GA106/01/0342; GA AV ČR IAA2041003 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : intergranular fracture * fracture toughness * fractal dimension Subject RIV: JG - Metallurgy

 6. Vliv podmínek šíření trhliny na dimenzi fraktálu lomové plochy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Němec, Ondřej; Dlouhý, Ivo; Strnadel, B.

  2003-01-01

  Roč. 41, č. 3 (2003), s. 177-192 ISSN 0023-432X R&D Projects: GA ČR GA106/01/0342; GA AV ČR IAA2041003 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : tempered microalloyed steel * fractography * fracture toughness Subject RIV: JL - Materials Fatigue , Friction Mechanics Impact factor: 0.563, year: 2003 http://www.kovmat.sav.sk/km3-03.htm

 7. The Long-Term Development of Water Bodies in the Context of Land Use: The Case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic/ Dlouhodobý vývoj vodních ploch v povodí Kyjovky a Trkmanky v kontextu využití krajiny (Česká republika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Havlíček Marek

  2014-12-01

  Full Text Available Tato studie zkoumá dlouhodobý vývoj vodních ploch na příkladu dvou povodí s podobnými přírodními podmínkami (Povodí Kyjovky a povodí Trkmanky v České republice. S využitím starých topografických map byl vyhodnocen vývoj využití krajiny a proveden rozbor hybných sil změn využití krajiny. Zásadní změny využití krajiny jsou v tomto území spojeny s procesy zemědělské intenzifikace a urbanizace. Nejvyšší výměra vodních ploch byla zaznamenána v obou povodích v roce 1763. V druhé polovině 19. století se významně projevily zásadní hybné síly vedoucí k zániku většiny vodních ploch v obou povodích. Po druhé světové válce došlo k obnově některých vodních ploch v povodí Kyjovky, zároveň byly zakládány i nové rybníky. Naopak v povodí Trkmanky nebyly obnoveny žádné významné vodní plochy.

 8. Posouzení vlivu simulovaného poškození listové plochy na výnos a kvalitu cukrovky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cerkal, R.; Dvořák, J.; Kamler, Jiří; Hřivna, L.

  2006-01-01

  Roč. 122, 9-10 (2006), s. 257-261 ISSN 1210-3306 R&D Projects: GA MZe QF4192 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : sugar beet Subject RIV: GF - Plant Pathology, Vermin, Weed, Plant Protection Impact factor: 0.078, year: 2004

 9. Vztahy k Itálii a Německu jako třecí plochy československo-jugoslávských vztahů v letech 1929–1934.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Škerlová, Jana

  2015-01-01

  Roč. 23, č. 1 (2015), s. 179-210 ISSN 1210-6860 Institutional support: RVO:67985963 Keywords : History * 20th century * Czechoslovakia * Kingdom of Yugoslavia * Italy * Germany * foreign policy relations * interwar period Subject RIV: AB - History

 10. Sub-lethal effects of the anticoagulant rodenticides bromadiolone and chlorophacinone on breeding performances of the barn owl (Tyto alba in oil palm plantations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salim Hasber

  2014-12-01

  Full Text Available Štúdia skúma vplyv prvej generácie antikoagulacného rodenticídu chlórofacinonu a druhej generácie bromadiolonu na parametre hniezdenej úspešnosti plamienky driemavej na plantážach palmy olejovej. Založili sa tri pokusné plochy: jedna ošetrená chlórofacinonom, dalšia s bromadiolonom a tretia kontrolná bez rodenticídu. Na chemicky ošetrených plochách sa pocas hniezdnej sezóny rodenticíd vykladal štyri krát. Obsadenost hniezdnych búdok, velkost znášky, pocet vyliahnutých mládat a podiel vyletených mládat plamienky sa zistovali v týždenných intervaloch. Z obsadených hniezd sa tiež v týždenných intervaloch zbierali vývržky. Z výsledkov vyplýva, že podiel obsadených búdok bol štatisticky významne vyšší na chemicky neošetrenej ploche než na plochách s vyloženou otrávenou návnadou. Rovnako aj parametre hniezdenia - velkost znášky, pocet vyliahnutých mládat a pocet vyletených mládat - dosahovali vyšších hodnôt na neošetrenej ploche. Z výsledkov z vysokoúcinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC vyplýva, že 20,56 % (priemerná koncentrácia rezíduí: 1 ,335 ± 0,073 lg/g a 28,89 % (priemerná koncentrácia rezíduí: 0,777 ± 0,032 lg/g z vývržkov zozbieraných v rodenticídom ošetrených plochách obsahovalo rezíduá bromadiolonu alebo chlórofacinonu. Priemerná velkost znášky a pocet vyletených mládat negatívne korelovali s priemernou koncentráciou rezíduí rodenticídov vo vývržkoch a s relatívnym podielom vývržkov obsahujúcich tieto rezíduá (R2 k 0.44, P 0.05. Zovšeobecnujúc možno konštatovat, že cím vyššie bolo množstvo chemických rezíduí vo vývržkoch, tým nižšie boli parametre hniezdnej úspešnosti