WorldWideScience

Sample records for spektroskopii magnetycznego rezonansu

 1. Analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia szyjnego u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych interferonem beta, octanem glatirameru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Wawrzyniak

  2010-09-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, stanowi też główną przyczyną niepełnosprawności (nieurazowej w populacji młodych dorosłych. Lekami, które zgodnie z wynikami badań klinicznych mają wpływ na przebieg choroby, są: interferony beta (IFN-β-1a i IFN-β-1b oraz octan glatirameru (GA. Celem pracy była analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego (RM mózgu i rdzenia szyjnego u chorych z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego (RRSM u chorych w przebiegu 2-letniej terapii lekami immunomodulującymi (DMD: IFN-β-1b (250 µg, IFN-β-1a (44 µg, IFN-β-1a (30 µg oraz GA (20 mg. Badanie trwało 24 miesiące. Materiał kliniczny stanowiło 118 chorych z RRSM. Grupa chorych, u których włączono leczenie, to: 20 osób leczonych IFN-β-1a (30 µg, 40 – IFN-β-1b (250 µg, 33 – IFN-β-1a (44 µg i 25 – GA (20 mg. W badanej grupie przeważały kobiety – 66,1%. Średni wiek chorych wynosił 29,0±8,6 (18-50 roku; wartość EDSS w chwili rozpoczęcia leczenia – 2,3±0,9 pkt; roczny wskaźnik rzutów (ARR – 0,82. W badaniu stwierdzono podobny wpływ poszczególnych leków na oceniane parametry. Po dwóch latach leczenia wartość EDSS wyniosła 2,6±1,3 pkt (wzrost o 0,3 pkt. Zaobserwowano zmniejszenie rocznego wskaźnika rzutów (ARR do 0,55 (redukcja o 32,9%. Stwierdzono wyraźną różnicę progresji choroby w ocenie RM – po pierwszym roku progresję stwierdzono u 87,0% chorych, po drugim roku leczenia – u 42,9%. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że badane leki działają podobnie na postęp choroby, leczenie DMD wpływa stabilizująco na narastanie niesprawności tylko u części chorych, korzystny wpływ leczenia immunomodulującego obserwowano szczególnie w drugim roku leczenia, a obecność nowych rzutów choroby w trakcie kuracji jest najważniejszym klinicznym wykładnikiem braku odpowiedzi na

 2. MRI evaluation of the aortic disease; Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu chorob aorty

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kapuscinski, O; Polkowski, J [Zaklad Radiologii, Inst. Kardiologii, Warsaw-Anin (Poland); Zaleska, T [Oddzial Kardiologii, CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland); Walecki, J; Biesiadko, M [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, CMKP and CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland)

  1994-12-31

  The goal of our study was to establish the value of MRI in diagnosing aortic disease. During 3 years period 46 patients were examined (12 women aged from 6 to 62 years and 34 men aged from 8 to 72 years). In 28 cases the thoracic aorta was examined, in 6 cases the abdominal aorta and in 12 - both the thoracic and the abdominal aorta. MR images were performed on MRT 50 A Toshiba unit 0.5 T. MR images demonstrated aortic aneurysm (caused by atherosclerosis or trauma), aortic dissections, aortic anomalies (i.e. in Turner syndrome) and non-specific aortitis and vasculitis. We regard MRI as preferable noninvasive imaging technique in diagnosing aortic disease. (author) 13 refs, 3 figs

 3. Magnetic resonance imaging in monitoring of treatment of multiple sclerosis; Zastosowanie metody rezonansu magnetycznego w monitorowaniu leczenia stwardnienia rozsianego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bekiesinska-Figatowska, M.; Walecki, J.; Stelmasiak, Z. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, Centralny Szpital Kolejowy i Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego, Miedzylesie (Poland)]|[Centrum Naukowo-Kliniczne and Zespol Naukowo Badawczy Chorob Demielinizacyjnych, Akademia Medyczna, Lublin (Poland)

  1996-12-31

  The purpose of the study was to establish the value of MR in monitoring of treatment of multiple sclerosis with new drug 2-CDA and placebo. 83 patients (51 women, 32 men) were examined - 81 of them twice, 66 - three times: before and after 6 and 12 courses of treatment. Toshiba MRT50A machine was used. After the first 6 courses of treatment the number of new plaques was twice as big in placebo group than in 2-CDA group. After 12 courses it turned out that a certain inhibitory influence of 2-CDA on new plaques` appearance was more evident after 15 than 3 months after the end of its administration. This may indicate the delayed action of 2-CDA but requires further investigation. (author) 8 refs, 2 figs, 7 tabs

 4. Magnetic resonance imaging in gynecology and obstetrics - possibilities and limits of the method; Diagnostyka rezonansu magnetycznego w ginekologii i poloznictwie - mozliwosci i ograniczenia metody

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tyminska, B.; Jakubowski, W. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, 2. Wydzial Lekarski, Akademia Medyczna, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  MRI of female pelvis gains clinical acceptance. Use of contrast media and dynamic examinations enables exact staging of uteric cancer. MRI- multiplanar and noninvasive, with excellent contrast and spatial resolution has raising popularity in gynecology and obstetrician diagnosis. (author) 14 refs, 4 figs, 2 tabs

 5. Capillary and sorbed water content in wood as studied by nuclear magnetic resonance; Badanie zawartosci wody wolnej i zwiazanej w drewnie metoda magnetycznego rezonansu jadrowego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Olek, W.; Baranowska, H.M.; Guzenda, R.; Olszewski, K.J. [Akademia Rolnicza, Poznan (Poland)

  1995-12-31

  Water content in wood has been studied by NMR technique. The spin-spin relaxation time has been measured for distinguish the capillary and sorbed water. The qualitative and quantitative determination have been possible by means of proposed method. 8 refs, 6 figs.

 6. Materials presented at the 27 All-Polish Seminar on the Nuclear Magnetic Resonance and its application; Materialy 27 ogolnopolskiego seminarium na temat magnetycznego rezonansu jadrowego i jego zastosowan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hennel, J.W. [comp.

  1995-12-31

  In this report the contributions to the 27 All-Polish seminar on the Nuclear Magnetic Resonance and its Application are presented. They cover wide range of problems as NMR instrumentation, the NMR and spin relaxation theory, image analysis and computerized control systems for NMR spectrometers. The results of investigation using NMR on different scientific fields are also presented.

 7. The role of brain magnetic resonance imaging in the diagnosis of pantothenate kinase deficiency (previously Hallervorden-Spatz disease): case report; Znaczenie badania tomografii rezonansu magnetycznego mozgowia w diagnostyce deficytu kinazy pantotenowej (dawniej choroby Hallervordena-Spatza) - opis przypadku

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gizewska, M; Bieleninik, A; Adamczyk, T; Walczak, M [II Klinika Chorob Dzieci Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin (Poland); Cyrylowski, L [Zaklad Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin (Poland); Abramczyk, G [Oddzial Noworodkow, Patologii i Intensywnej Terapii, Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ ' ' Zdroje ' ' , Szczecin (Poland); Nowacki, P [Klinika Neurologii Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin (Poland)

  2005-07-01

  Panthotenate kinase deficiency is a rare metabolic disorder from the group of neuroaxonal dystrophy. It is characterized by symptoms of extrapiramidal system impairment, general dystonia, progressive gait disturbances, limbs rigidity, dyskinesias, choreoatetotic movements, dysarthria and progressive dementia. On the brain MRI, T2 - weighted images demonstrate typical, symmetrical '' eye of the tiger '' sign with hyperintensive signals from the central parts of the pallidum, surrounded by low signals in the pallidum and accompanied by hypointensity in substantia nigra resulting from iron deposition. We present a case of 13.5 year old boy with gait disturbances, increase muscles tone, dysartria, aggressive behavior and learning difficulties progressing from the early childhood. In the differential diagnosis a number of inborn errors of metabolism was excluded. Finding on the brain MRI in T2- weighted images typical picture of '' eye of the tiger '' led to a diagnosis of panthotenate kinase deficiency. In subsequent years of observation, despite attempts of baclofen and calcium panthotenate treatment, progression of pyramidal-extrapyramidal syndrome is observed. In children with symptoms of progressive extrapyramidal tract impairment, a sign of '' eye of the tiger '' with hyperintensive signals from the central parts of the pallidum, surrounded by low signals in the remaining part of the pallidum and accompanied by similar lesions in substantia nigra is typical for panthotenate kinase deficiency - a rare neurodegenerative disorder of central nervous system. (author)

 8. Materials presented at the 26. All-Polish Seminar on the Nuclear Magnetic Resonance and its application; Materialy 26 ogolnopolskiego seminarium na temat magnetycznego rezonansu jadrowego i jego zastosowan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hennel, J W [comp.

  1994-12-31

  In this report the contributions to the 26. All-Polish seminar on the Nuclear Magnetic Resonance and its Application are presented. They cover wide range of problems as NMR instrumentation, the NMR and spin relaxation theory, image analysis and computerized control systems for NMR spectrometers. The results of investigation using NMR on different scientific fields are also presented.

 9. Materials presented at the 27 All-Polish Seminar on the Nuclear Magnetic Resonance and its application; Materialy 27 ogolnopolskiego seminarium na temat magnetycznego rezonansu jadrowego i jego zastosowan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hennel, J W [comp.

  1996-12-31

  In this report the contributions to the 27 All-Polish seminar on the Nuclear Magnetic Resonance and its Application are presented. They cover wide range of problems as NMR instrumentation, the NMR and spin relaxation theory, image analysis and computerized control systems for NMR spectrometers. The results of investigation using NMR on different scientific fields are also presented.

 10. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy

  OpenAIRE

  Srokowski, Grzegorz; Radzimińska, Agnieszka; Weber-Rajek, Magdalena; Piekorz, Zuzanna; Siedlaczek, Marcin; Jasionek, Agnieszka; Srokowska, Anna; Zukow, Walery

  2015-01-01

  Srokowski Grzegorz, Radzimińska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Piekorz Zuzanna, Siedlaczek Marcin, Jasionek Agnieszka, Srokowska Anna, Zukow Walery. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):521-534. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.42266 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/...

 11. Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Pasek

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias to zespół objawów związanych z uciskiem na przebiegu nerwów rdzeniowych L4, L5 lub S1 tworzących nerw kulszowy. Wiedza na temat leczenia zmienia się radykalnie i coraz częściej w leczeniu stosuje się wybrane metody fizykoterapeutyczne. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących praktycznego wykorzystania w medycynie pól magnetycznych niskiej częstotliwości. Duża różnorodność wskazań oraz zastosowań w praktyce przynosi szerokie spektrum możliwości leczniczych. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 47 pacjentów z rozpoznaniem rwy kulszowej spowodowanej zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Pacjentów podzielono na 3 grupy badawcze i poddano odpowiednio zabiegom magnetoterapii, magnetostymulacji i magnetoledoterapii w celu porównania przeprowadzonej terapii. Dokonano subiektywnej oceny odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS. Dodatkowo posłużono się ankietą, w której oceniono częstość zażywania leków przeciwbólowych. Do oceny jakości życia wykorzystano skalę EuroQol. U każdego pacjenta podczas badania fizykalnego wykonano test Lasègue’a. Wyniki: Wykazano statystyczne zmniejszenie nasilenia odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS badanych pacjentów (p<0,01, znaczną redukcję zażywanych leków przeciwbólowych oraz poprawę jako- ści życia ocenianej w skali EuroQol (p<0,01 po zastosowaniu zabiegów pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Wnioski: Terapia polem magnetycznym bez względu na zastosowaną metodę zmniejsza odczuwane dolegliwości bólowe, co wpływa na poprawę jakości życia leczonych chorych. Zastosowana terapia przyczynia się również do ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych. W badaniu nie stwierdzono znaczącej przewagi którejś z analizowanych metod w odniesieniu do otrzymanych wyników leczenia.

 12. Choroba Creutzfeldta-Jakoba i jej odmiany

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Sikorska

  2011-04-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba jest najczęstszą chorobą wywoływaną przez priony. Heterogenna pod względem klinicznym, neuropatologicznym i molekularnym, może sprawiać spore problemy diagnostyczne. Chorobę Creutzfeldta-Jakoba dzieli się na 4 podstawowe postaci: sporadyczną, rodzinną, jatrogenną i wariant choroby CJD. Najczęstsza jest postać sporadyczna, którą z kolei dzielimy na 6 czystych i 3 mieszane podtypy. Typowa triada objawów obejmująca szybko postępujące otępienie, mioklonie i typowy zapis EEG nie jest charakterystyczna dla wszystkich podtypów CJD, a nasilenie i kolejność występowania objawów mogą być różne w poszczególnych podtypach. Podobnie jak inne choroby wywo- ływane przez priony, CJD jest chorobą nieuleczalną, prowadzącą do śmierci chorego. Rozpoznanie definitywnych postaci chorób wywoływanych przez priony jest nadal możliwe jedynie na podstawie badania histopatologicznego lub molekularnego. Obecnie jednak możliwości przyżyciowego rozpoznania CJD zwiększyły się, przede wszystkim dzięki rozwojowi badań obrazowych. Prawidłowa diagnostyka wymaga jednak wykonania wielu badań dodatkowych, przede wszystkim rezonansu magnetycznego o wysokiej czułości, badania EEG oraz badania płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność białka 14-3-3. Nowe kryteria diagnostyczne obejmują obecność zmian w jądrach podstawy i korze mózgu w badaniu rezonansu magnetycznego. Pomimo że infekcyjność postaci sporadycznej jest niska, należy monitorować wszystkie przypadki i dokładnie zbierać wywiad, szczególnie dotyczący zabiegów neurochirurgicznych, okulistycznych i transfuzji krwi.

 13. Izolace humusových kyselin pro 31P NMR spektroskopii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Novák, František; Hrabal, R.; Kalousková, Nataša

  2003-01-01

  Roč. 97, - (2003), s. 621-622 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA ČR GA206/02/1504 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6066911 Keywords : 31P NMR * humic acid * phosphorus transformation Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour Impact factor: 0.345, year: 2003

 14. Oprava klínovitosti vzorků pro měření v laserové spektroskopii

  OpenAIRE

  Schiffer, Štěpán

  2016-01-01

  Jednou z oblastí využití metody LIBS je tvorba chemických map zkoumaných vzorků. Významný vliv na přesnost měření touto metodou má vzdálenost mezi čočkou a povrchem vzorku. U klínovitých vzorků se tato vzdálenost v průběhu experimentu mění a výrazně tak snižuje kvalitu vytvořených chemických map. V této bakalářské práci je navržena a experimentálně ověřena metoda, kterou je možné klínovitost vzorku kompenzovat. Součástí práce je popis teoretických základů laserové spektroskopie a přehled někt...

 15. Różnicowanie infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowego i seronegatywnej spondyloartropatii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Maślińska

  2011-06-01

  Full Text Available Objawy infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowego mogąimitować objawy spondyloartropatii seronegatywnych i wymagaćróżnicowania wśród tych jednostek chorobowych (tab. I. Spondyloartropatieseronegatywne to grupa zapalnych chorób przebiegającychz zajęciem stawów kręgosłupa i stawów obwodowych.Wśród zapaleń kości i szpiku infekcyjne zapalenie krążka międzykręgowegostanowi ok. 2–4% wszystkich przypadków. Poniżejprzedstawiono opis przypadku 18-letniego mężczyzny diagnozowanegoz powodu podejrzenia spondyloartropatii. U pacjentawystępowały: ból kręgosłupa o charakterze zapalnym, bóle stawówobwodowych oraz epizody stanów gorączkowych. Po wykluczeniuspondyloartropatii ostatecznie rozpoznano u pacjentainfekcyjne zapalenie krążka międzykręgowego. Dzięki diagnostycemetodą rezonansu magnetycznego możliwe było postawienie diag -nozy (ryc. 1, 2 oraz ocena skuteczności leczenia (ryc. 3, 4. Niew każdym przypadku infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowegomożliwe jest ustalenie czynnika etiologicznego, wówczasw leczeniu należy uwzględnić potencjalne czynniki ryzyka zakażeniaoraz najczęstsze patogeny, będące przyczyną spondylodiscitis,takie jak Staphylococcus aureus (w 50% przypadków i Escherichiacoli (23%. Brak klinicznej poprawy po 2 tygodniach optymalniecelowanej antybiotykoterapii drogą dożylną byłby wskazaniem doleczenia chirurgicznego.Womawianym przypadku rozpoznanie kliniczne potwierdził dobryefekt terapeutyczny prowadzonej antybiotykoterapii, wobec czegonie było wskazań do leczenia operacyjnego. Opisany przypadekwskazuje również na konieczność szybkiej oceny kręgosłupa pierwmetodąrezonansu magnetycznego u pacjentów z bólem zapalnymkręgosłupa i objawami ogólnymi wobec wątpliwości co do ich etiologiii braku wyjaśnienia ich przyczyny klasycznym zdjęciem radiologicznym.Ponieważ bardziej narażeni na infekcyjne zapaleniekrążka międzykręgowego są chorzy z obni

 16. Czego dowiedzieliśmy się o ADHD dzięki czynnościowym badaniom neuroobrazowym?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Czynnościowe badania neuroobrazowe dostarczają informacji o aktywności metabolicznej i przewodzeniu neuronalnym. W ocenie aktywności mózgu u osób z ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD stosowano różne techniki. Przeprowadzono badania w spoczynku i podczas wykonywania testów poznawczych. Celem pracy jest przegląd literatury na temat wyników badań neuroobrazowych w ADHD, szczególnie z wykorzystaniem czynnościowego rezonansu magnetycznego, tomografii emisji pozytronowej, tomografii pojedynczego fotonu. Za pomocą różnorodnych technik czynno- ściowego obrazowania stosowanych podczas zadań behawioralnych lub u osób z uszkodzeniem funkcji można uzyskać informacje nie tylko o roli obszarów mózgu, ale i o dotychczas nieznanych strategiach zachowania i funkcji poznawczych. Osłabione zdolności przystosowawcze we włączaniu poszczególnych regionów mózgu i związane z tym trudności adaptacyjne do nowych wymagań poznawczych wymuszają większy wysiłek podczas procesów przetwarzania. Zawarte w artykule informacje sugerują, że ADHD charakteryzuje się osłabioną aktywnością neuronalną oraz nadaktywnością – zwłaszcza tych obszarów mózgu, które mogą pełnić rolę kompensującą i wyrównującą utrudnione funkcjonowanie osób z ADHD. Głównym podłożem ADHD mogą być nieprawidłowości w aktywności połączeń korowo-prążkowiowych, niemniej jednak jest coraz więcej danych o zaburzeniach w innych lokalizacjach, takich jak móżdżek i płaty ciemieniowe u osób z ADHD. Potrzebne są dalsze badania czynnościowe w celu wyjaśnienia roli innych regionów poza siecią połączeń czołowo-prążkowiowych w patofizjologii ADHD.

 17. Udar mózgu u 15‑letniej dziewczynki – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Maślany

  2012-04-01

  Full Text Available Udary mózgu należą do najczęstszych schorzeń populacji dorosłych, ale mogą występować również u dzieci. Wyróżniamy udary niedokrwienne, wynikające z okluzji naczynia, oraz krwotoczne, gdy dochodzi do pęknię‑ cia ściany naczynia. Przyczyny udarów i czynniki ryzyka są inne niż u dorosłych, jednak aż w połowie przy‑ padków nie udaje się ich ustalić. Najczęstszą przyczyną w tej grupie wiekowej są wrodzone wady serca i ukła‑ du krążenia. Inne istotne czynniki ryzyka to zaburzenia układu krzepnięcia, nabyte choroby serca, dysplazje naczyniowe, autoimmunologiczne zapalenia naczyń, a także zakażenia, urazy i zaburzenia metaboliczne. Objawy choroby w grupie pediatrycznej są często niespecyficzne i słabo wyrażone, stąd mogą stanowić pro‑ blem diagnostyczny. W pracy umówiono współczesne metody diagnostyczne, zarówno obrazowe, jak i labo‑ ratoryjne, a także rekomendacje postępowania leczniczego, które aktualnie opierają się na wytycznych opra‑ cowanych na populacji dorosłych. W artykule przedstawiono również opis przypadku 15‑letniej dziewczynki z zaburzeniami świadomości, u której w badaniu rezonansu magnetycznego głowy stwierdzono ognisko nie‑ dokrwienne w prawej okolicy czołowo‑skroniowej. W toku diagnostycznym rozpoznano u pacjentki wadę serca pod postacią ubytku przedsionkowo‑komorowego typu II (ASD II, przetrwały otwór owalny (PFO oraz tęt‑ niak przegrody międzyprzedsionkowej. Badania psychologiczne przeprowadzone po incydencie wykazały zaburzenia koncentracji, pogorszenie jakości pisma, rozumienia, zapamiętywania oraz pogorszenie ogólnej sprawności psychomotorycznej.

 18. IR spectroscopy and electron-positron annihilation study of microstructure of polymer materials under low-intensity irradiation; Issledovanie mikrostruktury polimernykh materialov pri nizkointensivnom obluchenii s ispol`zovaniem IK-spektroskopii i ehlektron-pozimtronnoj annigilyatsii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Valeev, R S; Kononenko, A.I.

  1994-12-31

  A model of oxidation destruction of polymer materials under a low-intensity gamma irradiation is considered. The results obtained allow one to determine conditions for conducting accelerated testings, which the mechanism of polymer material aging under their utilization at NPPs is realized.

 19. Raman spectroscopy study of the crystal - melt phase transition of lanthanum, cerium and neodymium trichlorides; Issledovanie fazovogo perekhoda kristall-rasplav trikhloridov lantana, tseriya i neodima metodom spektroskopii KRS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zakir' yanova, I D; Salyulev, A B [UrO RAN, Inst. Vysokotemperaturnoj Ehlektrokhimii, Ekaterinburg (Russian Federation)

  2007-09-15

  Systematic structural studies of crystalline (over a wide temperature range) and molten LaCl{sub 3}, CeCl{sub 3}, and NdCl{sub 3} salts (near the crystal-melt phase transition temperature) are conducted employing Raman spectroscopy. A change in the trend of temperature dependences of characteristic frequencies is revealed in the pre-melting region of the compounds. This is attributed to an increase in the number of crystal defects due to weakening of a part of Ln-Cl bonds and decreasing of coordination number of chloride anions in the vicinity of rare earth cation.

 20. Zmiany w stawie szczytowo-obrotowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badanie obserwacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Raczkiewicz

  2010-10-01

  Full Text Available Wstęp: Zmiany zapalne w kręgosłupie szyjnym występują u 25–80% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS. W większościbadań podkreśla się brak związku między zgłaszanymi dolegliwościamia zmianami radiologicznymi w kręgosłupie. Cel pracy: Ocena postępu zmian w stawie szczytowo-obrotowymu chorych na RZS oraz próba znalezienia związku między zgłaszanymiobjawami ze strony kręgosłupa a progresją zmian radiologicznych. Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 100 chorych naRZS. Chorych oceniano na początku badania i po upływie 5 lat.Na pierwsze badanie składało się wypełnienie 7-punktowegokwestionariusza dotyczącego objawów bólowych lub sugerującychmielopatię, badanie przez lekarza neurologa oraz czynnościowezdjęcia kręgosłupa szyjnego uzupełnione o wynik badaniatomografii komputerowej i/lub rezonansu magnetycznego tegoodcinka. Po 5 latach ponownie przeprowadzono badanie kwestionariuszowe,badanie neurologiczne i zdjęcia radiologiczne. Wyniki: U połowy chorych stwierdzono obecność zmian w stawieszczytowo-obrotowym na początku badania. Nie znaleziono korelacjitych zmian z subiektywnymi objawami. Ponownemu badaniu poddano47 chorych. Progresję zmian radiologicznych stwierdzonou 23,4% z nich (u 10,6% pogorszenie, a u 12,8% nowe zmiany. U chorychz progresją zmian stwierdzono utrzymującą się wysoką aktywnośćchoroby w porównaniu z chorymi, którzy nie wykazywaliprogresji, i częściej stwierdzano u nich zmiany radiologiczne odpowiadająceIII lub IV okresowi wg Steinbrockera (p < 0,05. U chorychz progresją zmian obserwowano tendencję do wyższej punktacji w drugim badaniu kwestionariuszowym w porównaniu z chorymizaliczonymi do grupy bez progresji (p = 0,09. Wnioski: Ryzyko progresji zmian w stawie szczytowo-obrotowymjest większe u chorych z utrzymującą się wysoką aktywnością choroby.Powtórne badanie kwestionariuszowe subiektywnych objawówmoże być wskazówką do powtórzenia bada

 1. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Srokowski

  2015-12-01

  • Dzięki zastosowanej terapii polepszył się wynik końcowy w teście równowagi Tinetti, co oznacza zmniejszenie ryzyka upadku u dzieci z MPD.   Słowa klucze: fizjoterapia MPD, rezonans stochastyczny, chód, równowaga.     Abstract Introduction: Cerebral Palsy (CP is an disease with different nonprogressive disorders of Central Nervous System (CNS. They manifest themselves through impairment of motor function and posture. As a result a child by the inability to control in this activities and lack of creation of appropriate postural responses turns them into defensive reactions. It was assumed, that therapy by providing the body with destabilizing stimuli by SRT - Zeptoring have positive impact on equivalent reactions and coordination during walking. The aim of the study was to examine and evaluate the effectiveness of the therapy on the SRT - Zeptoring device called Stochastic Resonance in a group of school children with diagnosed CP. Methods: The study was conducted at the Rehabilitation Center "Neuron" in Małe Gacno during the stationary rehabilitation. The study has covered 15 people, were children and young people with different types of MPD could move alone or with an additional orthopedic. The study included different functional tests, equivalent and an assessment of body postural control. 10 therapies were carried on Stochastic Resonance in accordance with the rules of conduct training on the machine. Results of the study: The detailed results of the study are presented in tables and illustrated on the graphs Conclusions: • Therapy using the stochastic resonance positively affects body posture control. The result is improvement of balance function and gait control in children with CP. • Thanks to the therapy patients has improved the end result of Tinetti balance test, which means a reduction in the risk of falling in children with CP.   Key words: physiotherapy CP, stochastic resonance, gait, balance.

 2. Use of semiconductors in lieu of emulsions in nuclear spectroscopy; Utilisation de semi-conducteurs a la place d'emulsions en spectroscopie nucleaire; Primenenie poluprovodnikov vmesto ehmul'sij v yadernoj spektroskopii; Sustitucion de las emulsiones por semiconductores en espectroscopia nuclear

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bilaniuk, O M; Marsh, B B [University of Rochester, Rochester, NY (United States)

  1962-04-15

  Twenty surface-barrier counters obtained by evaporating gold on to n-type germanium, or junction counters produced by diffusing phosphorus into p-type silicon, are placed in the image plane of a high-resolution magnetic spectrometer in place of a nuclear emulsion plate. To avoid the use of separate amplifiers and registers for each crystal, the outputs of individual counters are connected into a lumped delay line, replacing alternate capacitors of the line. When an ionizing particle strikes a counter, the resultant pulse travels toward both ends of the delay line. Each of the 20 stages of the line consists of two 35-{mu}H inductances and two 60-{mu}{mu}F capacitors of which one is the counter itself and its leads. These components provide for a delay of t = 2(LC){sup 1/2} = 90 ns per stage. Thus the time difference between pulses arriving at the ends of the delay line will differ by 180 ns for two adjacent detectors. The two ends of the delay line are connected into a ''start'' amplifier and a ''stop'' amplifier respectively, followed by identical shaping and trigger circuits. Their outputs operate a 6BN6 time-to-pulse-height converter. A fixed delay of 2.5 {mu}s is included in the stop amplifier, which ensures that the stop pulse always arrives at the time-pulse-height converter after the start pulse. The amplitude of the pulse coming out of the 6BN6 converter is proportional to the time difference between the start and stop pulses. Thus, signals originating in various counters of the mosaic are decoded by pulse height. The resulting groups of counts are displayed on the screen of a 400-channel pulse-height analyser, printed out, and graphed by an X-Y recorder. The groups are entirely'resolved so that the decoding is complete. The decoding circuit can accept a pulse every 8{mu}s so that the limitation for the counting rate does not stem from this unit but from the 400-channel analyser. The decoding unit has been found to perform satisfactorily with the magnetic field present and with the cyclotron in full operation. Complete circuitry of the decoding scheme is presented and samples of nuclear data collected with the unit are shown. (author) [French] Dans un spectrometre magnetique a fort pouvoir de resolution, on remplace l'emulsion nucleaire par vingt compteurs a barriere de surface obtenus par evaporation d'or sur du germanium de type n, ou par vingt compteurs a jonction obtenus par diffusion de phosphore dans du silicium de type p. Pour eviter d'avoir a utiliser des amplificateurs et des enregistreurs distincts pour chaque cristal, on connecte les sorties des divers compteurs a une ligne a retard a constantes localisees, ce qui permet de supprimer les condensateurs alternes de la ligne. Quand une particule ionisante frappe un compteur, l'impulsion qui en resulte se dirige vers les deux extremites de la ligne a retard. Chacune des vingt cellules de la ligne se compose de deux inductances de 35 {mu}H et de deux condensateurs de 60 pF dont l'un est le compteur lui-meme et ses connexions. Chaque cellule assure un retard de t = 2(LC){sup 1/2}2 = 90 ns. Ainsi l'intervalle de temps entre les impulsions qui arrivent aux extremites de la ligne a retard differera de 180 ns pour deux detecteurs adjacents. Les deux extremites de la ligne a retard sont connectees respectivement a un amplificateur de depart et a un amplificateur d'arrivee, suivis de circuits de mise en forme et de circuits de declenchement identiques. Leurs signaux de sortie agissent sur un convertisseur 6BN6 tempsamplitude. Un retard fixe d'avance de 2,5 {mu}s est prevu dans l'amplificateur d'arrivee, si bien que l'impulsion d'arrivee atteint toujours le convertisseur temps-amplitude apres l'impulsion de depart. L'amplitude de l'impulsion sortant du convertisseur 6BN6 est proportionnelle a l'intervalle de temps entre les impulsions de depart et d'arrivee. Ainsi les signaux provenant des divers compteurs de l'ensemble sont decodes en hauteurs d'impulsion. Les differentes series de mesures apparaissent sur l'ecran d'un analyseur d'amplitude a 400 canaux, ils sont imprimes et mis sous forme de graphique au moyen d'un enregistreur en X-Y. Les series sont entierement resolues, si bien que le decodage est complet. Le dispositif de decodage peut recevoir une impulsion toutes les 8 {mu}s, si bien que le taux de comptage est limite non par ce dispositif mais par l'analyseur a 400 canaux. L'appareil de decodage a fonctionne de facon satisfaisante en presence du champ magnetique et lorsque le cyclotron etait en plein fonctionnement. Les auteurs presentent en detail le dispositif de decodage et montrent des exemples de donnees nucleaires qu'il a permis d'obtenir. (author) [Spanish] La placa de emulsion nuclear del plano de la imagen de un espectrometro magnetico de alto poder de resolucion se sustituye por 20 contadores de barrera superficial preparados aplicando oro por evaporacion sobre germanio de tipo n, o contadores de capa intermedia preparados difundiendo fosforo en silicio de tipo p. A fin de no tener que utilizar amplificadores y registros distintos para cada cristal, las conexiones de salida de los contadores se conectan a una linea de retardo concentrada sustituyendo a condensadores alternados de la linea. Cuando una particula ionizante incide en un contador, el impulso resultante se desplaza hacia ambos extremos de la linea de retardo. Cada una de las 20 etapas de la linea consiste en dos inductancias de 35 {mu}H y dos condensadores de 60 pF, uno de los cuales es el propio contador y sus conexiones. Estas componentes dan un retardo de t = 2(LC){sup 1/2} = 90 m{mu}s por etapa. Asi, pues, los impulsos originados en dos detectores adyacentes llegaran a los extremos de la linea de retardo con una diferencia de 180 m{mu}s. Uno de los extremos de la linea de retardo se conecta con un amplificador de ''puesta en marcha'' y el otro con un amplificador de ''parada'', a los que siguen circuitos identicos de conformacion y activacion. Sus corrientes de salida excitan un convertidor de tiempo en amplitud de impulso 6BN6. El amplificador de parada contiene un retardo fijo de 2,5 {mu}s que garantiza que el impulso de parada siempre llegue al convertidor despues que el impulso de puesta en marcha. La amplitud del impulso que sale del convertidor 6BN6 es proporcional al intervalo de tiempo entre los impulsos de puesta en marcha y de parada, de modo que las senales que se producen en los diversos contadores del mosaico quedan identificadas por la amplitud del impulso que generan. Los grupos de cuentas resultantes se hacen visibles en la pantalla de un analizador de amplitudes de impulso de 400 canales, se imprimen, y se registran graficamente en un sistema de coordenadas ortogonales. Los grupos quedan enteramente resueltos, asi que la identificacion es completa. El circuito de identificacion es capaz de admitir un impulso cada 8 {mu}s, por lo que la limitacion de velocidad de contaje no se debe a el, sino al analizador de 400 canales. Los autores han encontrado que el sistema de identificacion funciona satisfactoriamente en presencia del campo magnetico y estando el ciclotron en plena marcha. Describen todos los circuitos del sistema de identificacion y presentan ejemplos de datos nucleares obtenidos con este dispositivo. (author) [Russian] Dvadtsat' poverkhnostno-bar'ernykh schetchikov, poluchennykh putem pokrytiya germaniya tipa ''n'' tonkim sloem zolota (nakhodyashchegosya v gazoobraznom sostoyanii), ili schetchiki s ploskostnym perekhodom, poluchaemye posredstvom diffuzii fosfora v kremnij tipa ,''p'', pomeshchayutsya v zerkal'nuyu ploskost' magnitnogo spektrometra s vysokoj razreshayushchej sposobnost'yu vmesto yadernoj ehmul'sionnoj plastiny. S tsel'yu izbezhat' primeneniya otdel'nykh usilitelej i registrov dlya kazhdogo kristalla vykhody otdel'nykh schetchikov soedinyayutsya v sosredotochennuyu liniyu zaderzhki, zamenyaya chereduyushchiesya kondensatory linij. Kogda ioniziruyushchaya chastitsa udaryaetsya o schetchik, voznikayushchij v rezul'tate impul's peredaetsya v oba kontsa linii zaderzhki. Kazhdaya iz 20 stupenej linii sostoit iz dvukh induktivnostej v 35 {mu}H i dvukh kondensatorov v 60 {mu}{mu}F, odnim iz kotorykh yavlyaetsya sam schetchik i ego provoda. EHti komponenty obespechivayut zaderzhku v razmere t = 2 (LC){sup 1/2} = 90 m{mu}s na stupen'. Takim obrazom, razlichie vo vremeni mezhdu impul'- sami, dokhodyashchimi do kontsov linii zaderzhki, budet sostavlyat' 180 m{mu}leek. na dva sosednikh detektora. Oba kontsa linii zaderzhki sootvetstvenno prisoedinyayutsya k ''start''-usilitelyu i ,''stop''-usilitelyu, posle chego pridaetsya formiruyushchaya i puskovaya skhemy. Ikh vykhody privodyat v dejstvie vremenno-amplitudnyj preobrazovatel' impul'sov 6BN6. Ustanovlennaya zaderzhka v 2,5 {mu}s vklyuchena v ''stop''-usilitel', chto obespechivaet postoyannyj prikhod ,,stop''-impul'sa v vremenno-amplitudnyj preobrazo- vatel' posle ,,start''-impul'sa. Amplituda impul'sa, idushchego iz preobrazovatelya 6BN6, proportsional'na raznitse vo vremeni mezhdu ''start''- i ,''stop''-impul'sami. Takim obrazom, signaly, voznikayushchie v razlichnykh schetchikakh mozaiki, dekodiruyutsya amplitudoj impul'sa. Poluchaemye v rezul'tate gruppy scheta izobrazhayutsya na ehkrane 400-kanal'nogo analizatora amplitudy impul'sov, perepechatyvayutsya i izobrazhayutsya graficheski s pomoshch'yu samopistsa X-Y. Gruppy tselikom razlozheny, tak chto dekodirovanie yavlyaetsya polnym. Dekodiruyushchaya skhema mozhet prinimat' odin impul's cherez kazhdye 8 mikrosekund, i, takim obrazom, ogranichenie skorosti scheta iskhodit ne iz ehtogo pribora, a iz 400-kanal'nogo analizatora. Bylo obnaruzheno, chto dekodiruyushchij pribor udovletvoritel'no rabotaet v prisutstvii magnitnogo polya i pri rabote tsiklotrona na polnuyu moshchnost'. Predstavleny polnye skhemy dekodiruyushchego ustrojstva i pokazany obraztsy yadernykh dannykh, sobrannykh s ego pomoshch'yu. (author)

 3. Ferroelectric–Ferromagnetic Composites Based on PZT Type Powder and Ferrite Powder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bochenek D.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy otrzymano ferroelektryczno-ferromagnetyczne kompozyty na bazie ceramicznego proszku typu PZT. Połączenie ferroelektrycznego i magnetycznego proszku miało na celu otrzymanie materiałów wykazujących zarówno elektryczne i magne- tyczne właściwości. Ferroelektryczny, ceramiczny proszek (w ilości 90% stanowiły domieszkowane składy proszku typu PZT, natomiast magnetycznym składnikiem w kompozycie był niklówo-cynkowy ferryt (Nii-^Zn^Fe^Oj. Syntetyzowanie składni- ków kompozytu ceramiczno-ferrytowego przeprowadzono metodą spiekania wy prasek w fazie stałej, natomiast zagęszczanie zsyntetyzowanego kompozytowego proszku metodą spiekania swobodnego. Przeprowadzono badania rentgenowskie, mikrostrukturalne. EDS. dielektryczne, magnetyczne, tarcia wewnętrznego oraz elektrycznej pętli hi sterczy. Badania wykazały, występowanie korclacji między podukładem magnetycznym i podukładem elektrycznym w ferroelektryczno-ferromagnetycznych kompozytach. Dzięki ferroelektrycznym i magnetycznym właściwościom otrzymanych kompozytów, materiały tego typu mogą znaleźć zastosowanie aplikacyjne w nowych typach pamięci.

 4. Molecular Dynamics Investigated by Neutron Scattering; Etude de la Dynamique Moleculaire au Moyen de la Diffusion des Neutrons; 0418 0421 0421 041b 0415 0414 041e 0412 0410 041d 0418 0415 041c 041e 041b 0415 041a 0423 041b 042f 0420 041d 041e 0419 0414 0418 041d 0410 041c 0418 041a 0418 0421 041f 041e 041c 041e 0429 042c 042e 0420 0410 0421 0421 0415 042f 041d 0418 042f 041d 0415 0419 0422 0420 041e 041d 041e 0412 ; Estudio de la Dinamica Molecular por Dispersion Neutronica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janik, J. A. [Institute for Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1965-06-15

  spektroskopii i izmerenij udel'noj teploemkosti. Rassmatrivaetsja takzhe vopros o predele vozmozhnosti ocenki vrashhenija na osnovanii rezul'tatov izmerenija obshhih nejtronnyh sechenij. Krome togo proizvoditsja sravnenie vrashhatel'noj dinamiki grupp NH{sub 4} v NH{sub 4}CIO{sub 4} i grupp H{sub 3}O v H{sub 3}OCIO{sub 4} na osnove rezul'tatov jeksperimentov po neuprugomu rassejaniju nejtronov. Svobodnoe vrashhenie gruppy NH4 v hlornokislom ammonii bylo polucheno dazhe pri takih nizkih temperaturah, kak temperatura zhidkogo azota. Dlja H{sub 3}OCIO{sub 4} bylo obnaruzheno krutil'noe kolebanie gruppy N3O s chastotoj 497 sm{sup 1} . Takim obrazom, nesmotrja na identichnost' kristallicheskih reshetok NH{sub 4}CIO{sub 4} i H{sub 3}OCIO{sub 4}, dinamika grupp NH{sub 4} i H{sub 3}O javljaetsja razlichnoj. Jeti rezul'taty sravnivajutsja s rezul'tatami, poluchennymi s pomoshh'ju spektroskopii Ramana i jadernogo magnitnogo rezonansa. I, nakonec, rjad drugih veshhestv rassmatrivaetsja s tochki zrenija molekuljarnoj dinamiki. (author)

 5. Total Counting and Spectroscopy in the Assessment of Alpha Radioactivity in Human Tissues; Determination de la Radioactivite Alpha des Tissus Humains par Dosage de l'Activite Globale et Spectroscopie; Obshchee izmerenie i spektroskopiya pri opredelenii al'fa-radioaktivnosti tkanej cheloveka; Evaluacion de la Actividad Alfa en los Tejidos Humanos por Recuento Global y Espectroscopia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mayneord, W. V.; Hill, C. R. [Physics Department, Institute of Cancer Research, Royal Cancer Hospital, Clifton Avenue, Belmont, Surrey (United Kingdom)

  1964-10-15

  atmosfera y se citan ejemplos de los resultados de las mediciones de aire ligeramente contaminado por esa sustancia. Se describen asimismo procedimientos de medicion del {sup 239}Pu en tejidos humanos normales y se exponen algunos resultados. Se estudia la contribucion aportada por el {sup 210}Po a la dosis de irradiacion natural proveniente del medio ambiente en el esqueleto y en los organos reproductores del hombre. Se demuestra que esa aportacion puede constituir una fraccion significativa de la dosis total recibida. (author) [Russian] Daetsja kratkij obzor programmy po izmereniju al'fa- radioaktivnosti. Vypolnenie programmy, kotoroe pervonachal'no osnovyvalos' na ispol'zovanii prostyh i chuvstvitel'nyh metodov podscheta s pomoshh'ju tonkih cink-kadmij-sul'fidnyh jekranov teper' vkljuchaet ispol'zovanie metoda al'fa-spektroskopii, razrabotannogo dlja bol'shogo kolichestva istochnikov s nizkoj specificheskoj aktivnost'ju. S pomoshh'ju jetih metodov mozhno izmerjat' urovni specificheskoj aktivnosti vplot' do 10{sup -13} kjuri/g i v nekotoryh sluchajah poluchat' razreshenie jenergii porjadka 40 kjev narjadu s nezavisimoj identifikaciej, osnovannoj na izmerenii perioda poluraspada. Daetsja opisanie dvuh al'fa-spektrometrov, ispol'zovannyh pri izmerenii bol'shogo kolichestva obrazcov, vzjatyh u ljudej, i materialov okruzhajushhej sredy. Osoboe vnimanie udeljalos' izucheniju Po{sup 210} , kotoryj, kak izvestno, prisutstvuet v rjade pishhevyh produktov i tkanjah chelovecheskogo organizma. Opisany metody issledovanija Pu{sup 239} v atmosfere i privedeny primery rezul'tatov izmerenija zagrjaznenija vozduha malymi kolichestvami jetogo materiala. Opisany metody izmerenija Pu{sup 239} v normal'nyh tkanjah u cheloveka i privedeny nekotorye rezul'taty. Obsuzhdaetsja rol' Ro{sup 210} v povyshenii urovnja estestvennogo fonovogo obluchenija kostej i reproduktivnyh organov cheloveka. Pokazano, chto jeta dolja mozhet sostavljat' znachitel'nuju chast' obshej poluchennoj dozy. (author)

 6. The production of radioisotopes with a betatron using an internal bombarding technique; Production de radioisotopes par bombardement interne dans un betatron; Proizvodstvo radioizotopov s pomoshch'yu betatrona s ispol'zovaniem metoda vnutrennej bombardirovki; Obtencion de radioisotopos por bombardeo interno en el betatron

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morinaga, H [Department of Physics, Tohoku University, Sendai (Japan)

  1962-01-15

  pueden servir para la obtencion de isotopos. Con frecuencia es conveniente emplear isotopos de periodo corto debido a su rapida desintegracion, al hecho de que emitan radiaciones de alta energia y a la facilidad con que pueden obtenerse incluso sin necesidad de poseer conocimientos especiales. (author) [Russian] Razrabotan i uspeshno ispol'zuetsya novyj metod proizvodstva radioizotopov s vysokoj udel'noj aktivnost'yu s pomoshch'yu betatrona. Podvergaemye aktivatsii materialy pomeshchayutsya vnutr' vakuumnoj kamery betatrona v kontse slepogo tsilindra, ustanovlennogo izvne; takim obrazom, proby podvergayutsya bombardirovke pri odnoj atmosfere neposredstvenno za mishen'yu tormoznogo izlucheniya, gde intensivnost' radiatsii chrezvychajno vysoka. Aktivnost' pri nasyshchenii Cu{sup 62}, vyzvannaya v nebol'shoj chastitse medi, prevyshala 1 millikyuri, i poluchaemaya naivysshaya udel'naya aktivnost' priblizitel'no v 500 raz prevyshala aktivnost', vyzvannuyu v obychnom ustrojstve. Do sikh por ehtot metod vnutrennej misheni ispol'zuetsya tol'ko dlya rabot v oblasti yadernoj spektroskopii; bylo ustanovleno vosem' novykh vidov radioaktivnykh izotopov (Co{sup 63}, Ga{sup 75}, As{sup 81}, In{sup 121}, In{sup 123}, Tm{sup 173}, Tm{sup 175} i Ac{sup 231}). Gibkost' takogo metoda bombardirovki otkryvaet novye vozmozhnosti, t.k. meditsinskij, promyshlennyj, a takzhe issledovatel'skij betatrony mogut ispol'zovat'sya dlya proizvodstva izotopov. Korotkozhivushchie izotopy, kotorye chasto yavlyayutsya bolee udobnymi pri razlichnykh vidakh primeneniya vsledstvie ikh bystrogo raspada i obychno vysokoj ehnergii radiatsii, mogut byt' bystro polucheny bez kakogo-libo dopolnitel'nogo umeniya. (author)

 7. Autoradiography of Sectioned Soil Cores; Autoradiographie de Carottes de Sol; Radioavtografiya otrezkov prob pochvy; Autorradiografia de Cortes de Testigos de Suelo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Held, E. E.; Gessel, S. P.; Matson, L. J.; Billings, R. F. [University of Washington, Seattle (United States)

  1965-10-15

  , sobrannye na Marshal'skih ostrovah. Radioaktivnye chasti prob mozhno otrezat' i proanalizirovat' pri pomoshhi spektroskopii gamma-luchej v celjah radiohimicheskogo analiza. Takim obrazom,predstavljaetsja vozmozhnym opredeljat' selektivnoe peremeshhenie i adsorbciju otdel'nyh radioizotopov v pochvenno-kornevoj sisteme rastenij. Glavnymi radioizotopami pochvy, kotorye byli izucheny pri pomoshhi jetogo metoda, byli: marganec-54, kobal't-60, stroncij-90, sur'ma-125, cezij-137, cerij-144, evropij-155 i plutonij-239. (author)

 8. The Nature of the Phonon Spectrum and the Analysis of Lattice Thermal Conductivity; Nature du Spectre des Phonons et Analyse de la Conductibilite Thermique du Reseau; Kharakter fononnogo spektra i analiz teploprovodnosti reshetki; Naturaleza del Espectro Fononico y Analisis de la Conductividad Termica Reticular

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joshi, S. K.; Sharma, K. C. [Physics Department, Allahabad University, Allahabad (India)

  1965-04-15

  , se obtiene tambien una concordancia satisfactoria con los datos experimentales. Se llega, pues, a la conclusion de que, segun los criterios actuales, la naturaleza del espectro fononico no ejerce inferencia acusada en el analisis de los datos relativos a la conductividad termica reticular, y de que las sutilezas propias del espectro fononico se pierden con el ajuste de los diversos parametros que intervienen. A juicio de los autores, en lugar de preocuparse demasiado por determinar las laboriosas integrales correspondientes a modelos de dinamica reticular mas realistas, es preferible investigar la validez de las diferentes hipotesis referentes al tiempo de relajacion que intervienen al formular dichas integrales. (author) [Russian] Daetsja analiz teploprovodnosti reshetki, v kotorom ispol'zuetsja bolee realistichnyj fonon- nyj spektr, chem obychnyj debaevskij fononnyj spektr, sostojashhij iz odnoj srednej akusticheskoj vetvi. Vpervye ispol'zovana dispersionnaja model' anizotropnogo sploshnogo spektra v reschete zavisimosti teploprovodnosti reshetki germanija ot temperatury. Primenennyj put' reshenija v jetom raschete predstavljaet soboj izmenennyj variant vyrazhenija Kollujejja. Dlja ocenki dovol'no znachitel'nyh integralov vyshe chastot reshetki ispol'zuetsja procedura integracii shesti i treh chlenov uravnenija Haustona. Primenjajutsja naibolee podhodjashhie rasprostranennye vyrazhenija dlja vremeni relaksacii dlja rassejanija na granice i na primesi, a takzhe dlja treh fononnyh normal'nyh processov i processa Umklappa. Pri pravil'nom podbore chetyreh postojannyh, imejushhihsja v integralah, poluchaetsja horoshee sootvetstvie s jeksperimental'nymi dannymi Hollanda, Slaka i Glassbrennera dlja germanija ot 20 do 1000 Degree-Sign K. Blagodarja nadezhnym dannym nejtronnoj spektroskopii my znaem, chto germanij imeet ochen' razbrosannye poperechnye vetvi, i dispersionnaja model' anizotropnogo sploshnogo spektra takzhe daet o nih plohoe predstavlenie. Pojetomu my schitaem

 9. Sample Preparations Used in Biomedical Research and Training at the Special Training Division of the Oak Ridge Institute of Nuclear Studies; Methodes de Preparation d'Echantillons Employees dans la Recherche et la Formation Biologiques et Medicales a la Division de Formation Speciale de l'Institut d'Etudes Nucleaires d'Oak Ridge; Prigotovlenie obraztsov dlya biomeditsinskikh issledovanij i dlya uchebnykh tselej v otdele spetsial'noj podgotovki okridzhskogo instituta yadernykh issledovanii; Metodos de Preparacion de Muestras Aplicados en las Investigaciones Biomedicas y en la Capacitacion Profesional de la Division de Formacion Especial del Instituto de Estudios Nucleares de Oak Ridge

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akers, L. K. [Oak Ridge Institute of Nuclear Studies, Oak Ridge, TN (United States)

  1965-10-15

  special'nye metody prigotovlenija jetih materialov dlja aktivacionnogo analiza, a takzhe drugie radiohimicheskie metody. Poskol'ku problema razreshajushhej sposobnosti v al'fa-spektroskopii vse eshhe predstavljaet krajnjuju trudnost', gruppa po izucheniju problem okeanografii i okruzhajushhej sredy rabotaet nad sozdaniem ochen' tonkih obrazcov, s pomoshh'ju kotoryh mozhno poluchit' bolee vysokuju razreshajushhuju sposobnost' spektrov al'fa-izluchenij. Oni trebujut primenenija metodov jelektroosazhdenija iz smeshannyh rastvoritelej. Izmerenija proizvodjatsja s pomoshh'ju special'noj batarei setchatyh schetchikov Farshtejna-Frisha, soedinennyh s 512-kanal'nym analizatorom dlja odnovremennoj registracii neskol'kih spektrov. Ispol'zujutsja takzhe kristallicheskie detektory. Privodjatsja sravnitel'nye rezul'taty setchatyh i kristallicheskih detektorov. (author)

 10. Delayed Neutrons and Photoneutrons from Fission Products; Neutrons Retardes et Photoneutrons Emis par des Produits de Fission; 0417 0410 041f 0410 0417 0414 042b 0412 0410 042e 0429 0418 0415 041d 0415 0419 0422 0420 041e 041d 042b 0418 0424 041e 0422 041e 041d 0415 0419 0422 0420 041e 041d 042b 041f 0420 041e 0414 0423 041a 0422 041e 0412 0414 0415 041b 0415 041d 0418 042f ; Neutrones Retardados y Fotoneutrones de los Productos de Fision

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amiel, S. [Soreq Nuclear Research Centre, Atomic Energy Commission, Yavne (Israel)

  1965-07-15

  nezavisimy ot jenergii bombardirujushhih deljashhihsja nejtronov pri jenergijah do neskol'kih Mjev. V ztom diapazone vyhody nabljudaemoj gruppy, osobenno gruppy dolgozhivushhih predshestvennikov, dostatochno horosho soglasujutsja s massoj delenija i raspredelenijami zarjada, a takzhe s raschetnoj verojatnost'ju ispuskanija nejtronov. Dal'nejshee detal'noe issledovanie predshestvennikov zapazdyvajushhih nejtronov (v chastnosti, v trudnoj oblasti korotkogo perioda poluraspada) trebuet usovershenstvovanija metodov sverhbystrogo radiohimicheskogo otdelenija predshestvennikov (ili izotopnogo razdelenija na linii), a takzhe bystroj nejtronnoj spektroskopii s vysokoj razreshajushhej sposobnost'ju i jeffektivnost'ju. Fotonejtrony, Znanie intensivnosti i spektrov gamma-luchej produktov delenija imeet bol'shoe prakticheskoe znachenie v reaktornoj tehnike, v chastnosti, chto kasaetsja jeffektov nagrevanija gamma-luchami, jekranirovanija i radiacii. Gamma-luchi s jenergiej, bol'shej chem 2,23 i 1,67 Mjev, javljajutsja prichinoj jemissii fotonejtronov iz dejterija i berillija sootvetstvenno i ochen' vazhny dlja izuchenija kinetiki tjazhelovodnyh reaktorov s zamedlitelem iz berillija. Intensivnost' ispuskanija fotonejtronoja posle delenija predstavljaet soboj slozhnyj raspad sootvetstvujushhih nuklidov, ispuskajushhih gamma-luchi v smesi iz cepochki produktov delenija. Obshhie krivye raspada fotonejtroiov iz D{sub 2}O i Be byli razdeleny na 9 grupp s periodom poluraspada v diapazone ot neskol'kih sekund do priblizitel'no 13 dnej. Kazhdaja iz jetih grupp predstavljaet soboj slozhnyj sostav nuklidov. Detal'naja informacija otnositel'no komponentov jetih grupp ochen' vazhna dlja teh reaktorov, v kotoryh mozhet imet' mesto frakcionirovannoe delenie, vlijajushhee na otnositel'nuju gruppovuju rasprostranennost'. Podobnaja informacija sushhestvuet tol'ko v otnoshenii dolgozhivushhih produktov delenija, harakteristiki i vyhod kotoryh horosho izvestny, i rezul'taty jeksperimentov soglasujutsja s

 11. Moessbauer Effect Study of the Isomeric De-Excitation in Sn{sup 119m}; Etude, par Effet Moessbauer, de la Desexcitation Isomerique dans {sup 119m}Sn; 0418 0417 0423 0427 0415 041d 0418 0415 041c 0415 0421 0421 0411 0410 0423 0415 0420 0421 041a 041e 0413 041e 042d 0424 0424 0415 041a 0422 0410 041f 0420 0418 0418 0417 041e 041c 0415 0420 041d 041e 041c 0421 041d 042f 0422 0418 0418 0412 041e 0417 0411 0423 0416 0414 0415 041d 0418 042f 0412 041e 041b 041e 0412 0415 -119{sup m}; Estudio de la Desexcitacion Isomerica del {sup 119m}Sn Mediante el Efecto Moessbauer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Herber, R. H.; Stoeckler, H. A. [School of Chemistry, Rutgers, State University, New Brunswick, NJ (United States)

  1965-04-15

  tetrafenilborata kobal'ticinija, himicheskie posledstvija snjatija jadernogo vozbuzhdenija mogut nabljudat'sja v metallo-organicheskih soedinenijah, mechennyh olovom-119t. Pri ispol'zovanii v kachestve istochnika Sn{sup 119m}Sn Empty-Set {sub 4} pri 78 Degree-Sign K v prisutstvii keramicheskogo poglotitelja, sostojashhego iz 17 mgr/cm{sup 2} dvuokisi olova, glavnym rezonansom javljaetsja rezonans, svjazannyj s odnoj liniej nekvadrupol'nogo rasshheplennogo rezonansa, nabljudaemoj pri namechennom poglotitele iz Sn Empty-Set {sub 4}. Pomimo jetogo, v konfiguraciju rezonansa vhodit shirokaja linija, sootvetstvujushhaja pogloshheniju (ili kvadru- pol'nomu rasshheplennomu rezonansu) i otrazhajushhaja zapolnenija vakansij v obolochkah K ili L valentnymi jelektronami. Neposredstvennyj razryv svjazi v rezul'tate otdachi nikak ne mozhet byt' prichinoj jetogo vozdejstvija, poskol'ku ( v nereljativistskom priblizhenii) jenergija otdachi dolzhna byt' men'she, chem Tilde-Operator 0,3 kjev (-7 kilokalorij/mol'), chto gorazdo nizhe sootvetstvujushhih jenergij himicheskoj svjazi. (author)