WorldWideScience

Sample records for som middel mod

 1. Rushdie som symbol på blasfemi mod islam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  Vil man forstå dødsdommen over Rushdie, skal man forstå billederne om Iran, der er konstrueret af Rushdie i De Sataniske Vers. Det handler om Rushdies brug af forskellige narrativer, eksempelvis brugen af begrebet 'Jahilia', som er velkendt af alle muslimer, der anvendes til at karakterisere Mekk...

 2. Gruppeeksamen som strategisk kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank; Bang, Janne

  2014-01-01

  Artiklen har fokus på at skabe et grundlag for en teoretisk diskussion af gruppeeksamen som den bedste og mest egnede form for eksamen, når problembaseret læring er mål og middel i regi af Aalborg Universitet.......Artiklen har fokus på at skabe et grundlag for en teoretisk diskussion af gruppeeksamen som den bedste og mest egnede form for eksamen, når problembaseret læring er mål og middel i regi af Aalborg Universitet....

 3. Mod i ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mellon, Karsten

  2016-01-01

  Mod i ledelse er en efterspurgt vare i offentligt regi som modsvar på stigende kompleksitet og pres. Men hvad er ’mod i ledelse’ – og er du selv en modig leder?......Mod i ledelse er en efterspurgt vare i offentligt regi som modsvar på stigende kompleksitet og pres. Men hvad er ’mod i ledelse’ – og er du selv en modig leder?...

 4. Landbouwprotectie als middel tot politieke integratie.

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van den P.C.

  1988-01-01

  In acht hoofdstukken is dit beleid uiteengezet. 1. Landbouwprotectie als middel tot politieke integratie. 2. Eigenbelang van een meer marktgericht landbouwbeleid. 3. uitdagingen voor landbouwcooperaties. 4. Het westers landbouwbeleid en het wereldvoedselprobleem. 5. Landbouw heeft nu een eigen

 5. sikkerhedskultur som centralt middel ved forebyggelsen af arbejdsulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyhrberg, Mette Bang

  1999-01-01

  Artiklen præsenterer tre faser i den internationale forskning omkring arbejdsulykker. I den første fase handler forebyggelsen om at gøre maskinerne mere sikre, i den anden fase fokuseres på person udvælgelse og teknisk risikovurdering, mens der i den sidste fase inddrages organisatoriske forhold ...

 6. Mobning som socialt begreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schott, Robin May

  2009-01-01

  Artiklen analyserer mobning i skolen som et socialt fænomen snarere end som en relation mellem individuelle mobbere og deres ofre. Denne tilgang afspejler nyere forskning, der har fokuseret på mobningens sociale dynamik, og står derved i modsætning til den individualistisk tilgang, der ellers har...... domineret feltet. Jeg undersøger tre definition af mobning: 1) mobning som en form for individuel aggression, 2) mobning som en slags samfundsmæssig vold og 3) mobning som en form for dysfunktionel gruppedynamik og kommer med et forslag til en ny definition....

 7. Snehvides Billede som virkelighedsteater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøgholt, Ida

  2015-01-01

  nyere affektforskning, der er rettet mod kunstens henvendelsesformer og virkninger (bl.a. Massumi og Deleuze), markeres der en interesseforskydning fra følelse til affekt. Det får den konsekvens, at forklaringer på hvordan kunst fungerer og virker ikke søges i tilskuerens følelsesregistreringer men...... affektive henvendelsesform, henter jeg inspiration i aktør-netværks teorien (Latour) og denne teoris materialitets- og tingsbegreb. Den kølige form for virkelighedsteater, som Snehvides Billede repræsenterer, vil ikke vække tilskuerens trang til at gribe ind i virkeligheden. Den vil snarere, via affekt...

 8. Obamas Fortsatte Krig mod Terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  Kronikken argumenterer for at den type overvågningsskandaler som er fulgt i kølvandet på Edward Snowdens afsløringer blot er et symptom på den nye fase af krigen mod terror som Obama administrationen har ønsket at føre USA ind i. Den nye fase vil være præget af mere efterretningsvirksomhed snarere...

 9. Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-01-01

  Full Text Available Robotter er en teknologi som i disse år bevæger sig ind i skolen. Spørgsmålet er med hvilken didaktisk begrundelse og dermed læringsmæssig relevans man kan arbejde med robotter i skolen? Hvorfor skal eleverne beskæftige sig med robotter? Dette spørgsmål er en opgave for didaktikken at svare på, hvilket sætter robotdidaktik på didaktikkens landkort. I artiklen undersøges en række didaktiske designs fra projektet Fremtek,hvor lærere bl.a. har eksperimenteret med at udvikle undervisningsforløb med humanidrobotter – en slags læringsrobotter -­‐ som omdrejningspunkt (Majgaard 2014. Robotters funktion som indhold i disse didaktiske design analyseres ud fra Frede V. Nielsens fire indholdskategorier: indhold som fænomen, som realia og kontekst, som aktivitet og metode og som personligog social erfaringsfelt. Målet er at udvikle en kritisk og kreativ refleksion over og diskussion af robotteknologi som mål og middel i skolen og andre uddannelsesinstitutioner og bidrage til udvikling af en robotdidaktik, der kan støtte og vejlede undervisere i at foretage didaktiske valg og kvalificere eksperimenter med robotter i undervisningen.

 10. Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2015-12-01

  Full Text Available Robotter er en teknologi som i disse år bevæger sig ind i skolen. Spørgsmålet er med hvilken didaktisk begrundelse og dermed læringsmæssig relevans man kan arbejde med robotter i skolen? Hvorfor skal eleverne beskæftige sig med robotter? Dette spørgsmål er en opgave for didaktikken at svare på, hvilket sætter robotdidaktik på didaktikkens landkort. I artiklen undersøges en række didaktiske designs fra projektet Fremtek,hvor lærere bl.a. har eksperimenteret med at udvikle undervisningsforløb med humanidrobotter – en slags læringsrobotter -­‐ som omdrejningspunkt (Majgaard 2014. Robotters funktion som indhold i disse didaktiske design analyseres ud fra Frede V. Nielsens fire indholdskategorier: indhold som fænomen, som realia og kontekst, som aktivitet og metode og som personligog social erfaringsfelt. Målet er at udvikle en kritisk og kreativ refleksion over og diskussion af robotteknologi som mål og middel i skolen og andre uddannelsesinstitutioner og bidrage til udvikling af en robotdidaktik, der kan støtte og vejlede undervisere i at foretage didaktiske valg og kvalificere eksperimenter med robotter i undervisningen.

 11. Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Casper Tybjerg

  1995-09-01

  Full Text Available Tilbage til filmene og filmmagerne siger Casper Tybjerg i denne artikel. Han plæderer dog ikke nødvendigvis for en tilbagevending til "gammel- dags filmhistorieskrivning" og til en fokusering kun på film som æstetik og kunst. Med udgangspunkt i konkrete overvejelser over den danske stumfilm og gennemgang af væsentlige nyere filmhistoriske værker og teorier polemiserer han mod det han opfatter som upræcise og meget abstrakte kulturalistiske positioner, som enten glemmer de konkrete film eller overbetoner det blot formelle i filmhistorien. Samtidig tegner han også et levende billede af den kultur og de betingelser den tidlige film blev til i.

 12. Mod Udkanten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raahauge, Kirsten Marie

  2017-01-01

  Provinsen har undergået store forandringer. Disse forandringer forbinder sig til de rumlige og materielle vilkår, de øver indflydelse på mange menneskers hverdag og også på, hvorledes disse områder forstås. Det er, som om de særegne landskaber og byer, der engang var provinsen, er blevet del af e...

 13. Intelligent design som videnskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises.......Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises....

 14. Gipskroppe som performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode.......Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode....

 15. Yoga som terapeutisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broge, Julie Wolf

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes.......Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes....

 16. Leg som ustyrlig deltagelseskultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  2017-01-01

  - og spilteoretikere Johan Huizinga og Roger Caillois. Deres teorier og begrebsdannelser har været brugt til at påpege leg dels som et æstetisk baseret betydningssystem, dels som et affektivt og stemningsbaseret oplevelsessystem samt endelig som et socialt baseret relationssystem. I artiklen vælger vi...... at fokusere på leg som et socialt baseret relationssystem og yderligere zoome ind på et af legens systemiske væsenstræk, nemlig brugen af regulerbare regelsæt, som legerne uden ’politi’ forhandler sig frem til før, under og efter legen. Fælles for Huizinga og Caillois er, at de knytter leg uløseligt sammen...

 17. Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René

  2000-01-01

  Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne.......Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne....

 18. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 19. Komponist som kirkefader?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2016-01-01

  En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet.......En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet....

 20. Straf som penibel ledelsesform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne; Bjerg, Helle

  2014-01-01

  Kan klasseledelse fungere uden muligheden for at straffe? Kan man have en skole uden straf? Hvis man ser tilbage på skolens historie, ser svaret ud til at være nej. Skolen som institution ser ud til at være uløseligt forbundet med disciplinering af eleverne til at gøre noget, som de ikke nødvendi...

 1. Musik som analogi og metafor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2014-01-01

  Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser......Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser...

 2. Algebraic Structures on MOD Planes

  OpenAIRE

  Kandasamy, Vasantha; Ilanthenral, K.; Smarandache, Florentin

  2015-01-01

  Study of MOD planes happens to a very recent one. In this book, systematically algebraic structures on MOD planes like, MOD semigroups, MOD groups and MOD rings of different types are defined and studied. Such study is innovative for a large four quadrant planes are made into a small MOD planes. Several distinct features enjoyed by these MOD planes are defined, developed and described.

 3. Antioxidanter som kemoprævention mod fotokarcinogenese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borhani-Khomani, Kaveh; Holmgaard, Rikke

  2017-01-01

  The skin is constantly exposed to reactive oxygen species (ROS) from both endogenous and exogenous sources. Ultraviolet irradiation is a well-known contributor of photocarcinogenesis and photoaging, as it - among other things - promotes the production of ROS which damage nucleic acids, proteins...

 4. Boken som medium

  OpenAIRE

  Pelle, Snickars

  2012-01-01

  I slutet av september 2011 presenterade Amazon ett ny slags surfplatta, Kindle Fire. Till skillnad från företagets tidigare läsplattor, som (nästan) enbart handlat om läsning på skärm, var detta en Kindle som behärskade hela det samtidsmediala spektrat. Under ledning av Amazons VD Jeff Bezos var själva lanseringen av Kindle Fire visserligen en ganska platt historia. Bezos är ingen estradör och en föga karismatisk företagsledare med än mindre publikreaktioner gör inte någon succé – eller som e...

 5. Diagnoser som styringshybrider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bossen, Claus; Danholt, Peter; Ubbesen, Morten Bonde

  2016-01-01

  - Relaterede Grupper (DRG). DRG er et internationalt udbredt system til at knytte patienter og deres behandlingsomkostninger sammen i faste kategorier med henblik på at måle hospitalers produktivitet. Med afsæt i Science-Technology-Studies (STS)-feltet analyserer artiklen, hvorledes diagnoser overskrider deres......, hvordan DRG-systemet alternativt kan anskues som en samfundsudviklende infrastruktur, idet det forsamler og skaber gensidigt involverende interaktioner imellem politiske, administrative og sundhedsprofessionelle domæner. En sådan indsigt bidrager til en udvidet forståelse af infrastrukturers roller som...

 6. Lannister som statsminister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?......Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...

 7. Kollektivet som korrektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...... rette uddannelsesvalg. De unge oplever uddannelsesvalget som et ensomt og belastende arbejde. Så hvad sker der, når unge kollektivt reflekterer over at skulle vælge uddannelse? Artiklen præsenterer fortælleværksteder som metode til kollektive korrektioner af neoliberal regulering....

 8. Insulin som trickster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Aske Juul

  2011-01-01

  grænser nedbrydes i en konstant penetrering af huden, når blodsukkeret måles eller insulinen indsprøjtes. Insulin analyseres som en tricksterfigur, der udøver et grænsearbejde på kroppen, leger med dens kategorier og vender forholdet mellem gift og medicin, frihed og ufrihed, kunstighed og naturlighed...

 9. Digitalisering som kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Niels Dichov

  2009-01-01

  Begreberne kulturarv, digitalisering og formidling drøftes generelt som væsentlige nutidsagendaer i lyset af en treeninghed af teknologi, demokrati og kultur. Digital formidling af kulturarv belyses i forhold til en længere dobbbeltsporet forskningskontekst mellem IKT og humaniora og ses primært...

 10. Industrirobotten som servomekanisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Torben

  2001-01-01

  ). Bevægeleddene er typisk enten roterende drejeled, eller lineære forskydningsled. Rotationen eller forskydningen mellem to bevægeled varetages af en servostyret motor. Selve robotarmen er forbundet til robottens base gennem et bevægeled (servoakse) som bærer hele armen - det vil sige alle armens elementer og...

 11. Krisen som udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2009-01-01

  Om Thorupstrand Kystfiskerlaug, Han Herred Puljefiskeri og Han Herred Havbådes innovative bidrag til en samlet indsats for at sikre kystfiskeriet i Skagerrak fra åben strand som en levende og håndværksbåret kystkultur i Danmark. Den venturekapitalistiske højkonjunktur, regeringens privatiseringsp...

 12. Turistkort som geografisk kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2009-01-01

    Kort har længe spillet en central rolle i turisters ferieplanlægning og aktiviteter på feriestedet, og forventes at gøre det i fremtiden, suppleret med andre kilder til geografisk information. Men først i forbindelse med introduktionen af GIS og mobile applikationer som telefon og GPS er den...

 13. Sprog som musikalsk notation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  Artiklen behandler sprogbrug som supplement til noderne fra barokken og frem; Fluxus og Scratch Orchestra; den engelske Verbal Anthology; Stockhausens brug af verbal notation før tekst-samlingerne; detaljerede analyser af de to samlinger. Der konkluderes bla. om forskellige grader af fastlæggelse...

 14. Selvskade som selvteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Anna Lanken; Rasmussen, Svend Aage

  2016-01-01

  livshandlinger” – selvskade som social lidelse. Herefter argumenterer forfatterne med udgangspunkt i et feltstudie af Helen Gremillion for vigtigheden af at kaste et kritisk blik på behandlingskultur. Denne kritik videreføres i et afsnit om den postmoderne udfordring i forhold til selvskade. Afslutningsvis...

 15. Som at noget lettede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 16. Studerende som co-creators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Line Palle

  En kogebog blev udviklet med studerende som co-creators på 3 moduler om innovation, skriftlig kommunikation og praktik med redigering. Healeys model om student-partnerships blev anvendt som fundament......En kogebog blev udviklet med studerende som co-creators på 3 moduler om innovation, skriftlig kommunikation og praktik med redigering. Healeys model om student-partnerships blev anvendt som fundament...

 17. Kakkelovnen som arkiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  2005-01-01

  "Folk gjorde såmænd klogt i at gøre som jeg - jeg bruger kakkelovnen som arkiv" gentog tidligere konseilspræsident J.C. Christensen (1856-1930) ofte over for venner og bekendte. Selv destruerede han de fleste af sine breve, mens han var i live, og i mange år troede man, at hans dagbøger blev bræn...... anledning til nogle refleksioner over, hvad man skal stille op med dem; hvad det er, der får folk til at skrive dagbøger og hvad det er, der får folk til at skille sig af med dem igen....

 18. Informatikken som utopi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Poulsen

  1986-08-01

  Full Text Available Medieforskerne mødte den nye informationsteknologi med be- tydelig skepsis i begyndelsen af 1980érne. Nu synes pendu- let at være i et andet yderpunkt og utopierne omkring in- formatikkens muligheder blomstrer. Denne artikel forsøger at se informationsteknologien i et socialt perspektiv, i forhold til brugen af andre medier, især TV og radio, og ikke som en kraft "i sig selv". Vores behov for at udføre nye kommunikative handlinger vil være afgørende for infor- matikkens succes. Og her véd vi faktisk moget: I analysen af behovene og deres sociale kontekst (som visse informa- tikutopister synes at glemme synes indsigterne fra de sid- ste 20 års positivestiske og kritiske medieforskning at være brugbare.

 19. Fantasy som religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning.......Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning....

 20. Artikelskrivning som eksamensform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Domino Østergaard

  2013-09-01

  Full Text Available I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka­demiske kompetencer. Vi tager udgangspunkt i en række teoretiske over­vejelser, der knytter den summative evaluering til begreber som autentiske rammer, kompetenceudvikling og motivation. Disse overvejelser supplerer vi med resultaterne af en konkret undersøgelse af et pilotforsøg gen­nem­ført ved 2. semester på kandidatuddannelsen i Idræt på Aalborg Uni­versitet. I relation til to kursusmoduler har de studerende udarbejdet en videnskabelig artikel med afsæt i indsamlet empiri. Undersøgelsen viser, at de studerende i altovervejende grad er positive over for artikelskrivning som udgangspunkt for deres evaluering. Undersøgelsen viser videre, at de studerende oplever en følelse af motivation ved bl.a. at arbejde med selv­valgte problemstillinger. Hvorvidt de studerende faktisk udviklede kom­­petencer i forløbet, som de ikke kunne udvikle ved andre evalueringsformer, er fortsat ikke afdækket men vil være et naturligt næste genstandsfelt for undersøgelse.     In this paper we discuss how setting students a scientific paper to write as part of their course module summative assessment may help motivate students and contribute to their academic competencies. We depart from theoretical considerations that connect summative evaluation to concepts of authentic frameworks, competence development and motivation, and instead argue that writing a scientific paper as part of evaluation may be both motivational to students and provide a framework for developing competencies. We supplement these observations by presenting the results from a study conducted in a 2nd semester master programme in sport science at Aalborg University, Denmark

 1. Musik som kommunikationsform med demensramte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  I demensomsorgen er der stadig brug for at formulere metoder der beskriver og dokumenterer, hvordan det er muligt at dække psykosociale behov hos svært demensramte. Et forskningsprojekt fra Institut for Musik og Musikterapi, AAU, viser, at sang kan regulere urolig adfærd, skabe struktur omkring e...... samvær, vække erindringer, og være et middel til at udtrykke følelser og møde den demensramte på et personligt plan. Hanne Mette Ochsner Ridder, ph.d., ekstern lektor, Aalborg Universitet. Musikterapeut, Plejehjemmet Caritas...

 2. Who owns the mods?

  OpenAIRE

  Kow, Yong Ming; Nardi, Bonnie

  2010-01-01

  Modding, the development of end user software extensions to commercial products, is popular among video gamers. Modders form communities to help each other. Mods can shape software products by weaving in contributions from users themselves based on their own experience of a product. The purpose of this paper is to investigate a conflict between a modding community and a gaming company which reveals contested issues of ownership and governance. We studied an online game, World of Warcraft, a l...

 3. Machinima som kreativ praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølunde, Lisbeth

  2014-01-01

  Video: Machinima som Kreativ Praksis. Videoen fortæller om de overordnede temaer i et forskningsprojekt der undersøgte nye former for online multimedie- og filmproduktion og fællesskaber med fokus på 'machinima' animation. Studiet af machinima var en del af et større dansk projekt og et nordisk f...... forskningprojekt om virtuelle verdener og teknologiudvikling, 2010-13. Videoen er præsenteret på Audiovisual Thinking nr. 7 under temaet: Den kreative økonomi....

 4. Kroppen som monitor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Tine

  2005-01-01

  Tine Filges tager fat i de unges brug og forhold til porno, og har som en central pointe, at unge langt fra er en homogen gruppe. Der er væsentlige forskelle i unges forhold til deres krop. Dette lyder måske banalt og indlysende, men det er en pointe, der ofte glemmes i den offentlige debat om unge...... og deres kroppe. Abstract: Unges kroppe forbindes ofte med risici og farer. Vi lurer farer alle steder, og medierne er fulde af overskrifter: Fedmeepidemier. Unge med åreforkalkning. Druk. Porno. Spiseforstyrrelser. Selvskadende adfærd. I takt med at kroppen monitoreres, er den i stigende grad blevet...... koloniseret af en bekymret hær af forskere, forældre, pædagoger og terapeuter. Vi spørger ængsteligt: Vil de unge lave deres krop om livet igennem? Vil de virkelig have plastik i brysterne? Vil den næste generation tage Viagra som 18-årige? Kan unge indgå i intime relationer, når de er vokset op med porno på...

 5. Mod den moderne skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vindum, Kjeld; Birk Morgen, Pernille

  2003-01-01

  Gennemgang af fem skoler som eksemplificerer væsentlige udviklingstrin i overgangen fra det sene 1800 tals etageskolebygninger til det moderne skolebyggeris gennemsalg i 1930erne.......Gennemgang af fem skoler som eksemplificerer væsentlige udviklingstrin i overgangen fra det sene 1800 tals etageskolebygninger til det moderne skolebyggeris gennemsalg i 1930erne....

 6. DUT som didaktisk felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvortrup, Ane; Keiding, Tina B.

  2015-01-01

  undervisningsformer. [Abstract in English] The paper presents a systematic categorization of 115 papers published in the Danish Journal for Teaching and Learning in Higher Education. (DUT) from 2006 to 2013. The aim is to explore which didactic topics the journal deals with and how it contributes to the Danish...... the scholarship of teaching and learning. The categorization shows that most of the contributions deal with teaching methods. A subsequent analysis shows that the contributions almost exclusively deal with active and social teaching methods (teaching as experience and teaching as interaction)......(In Danish and English) Artiklen foretager en systematisk kategorisering og analyse af de bidrag, som har været bragt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) fra 2006-2013. Formålet er at undersøge, hvilke didaktiske temaer tidskriftet har været optaget af og at diskutere mulige...

 7. Auto-fotografi som metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Mette

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på auto-fotografi som metode i arbejdsmiljøforskningen. Den organisationsæstetiske tilgang, som metoden ofte forbindes med, udfordres med afsæt i en performativ og aktørnetværks-teoretisk position. Gennem en analyse af et enkelt auto-fotografi vises hvordan en artikulation af...

 8. Værk som handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jalving, Camilla

  , er det stadig kun ved at blive en del af kunsthistoriens metode. Bogen afdækker derfor først begrebets skiftende betydninger fra J.L. Austins sprogfilosofi til Judith Butlers kønsteori og afprøver derefter, hvordan det kan bruges som metode i kunsthistorien og spores som tema i billedkunsten. Det...

 9. Forskere som nano-arkitekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Morten Muhlig; Andersen, Ebbe Sloth

  2009-01-01

  Dna er et fantastisk byggemateriale, som ud fra enkle principper kan samle sig selv til umådeligt komplicerede strukturer. Forskerne udnytter nu disse egenskaber til at lave deres egne, hjemmedesignede dna-strukturer, som kan tænkes anvendt i mange forskellige sammenhænge. Udgivelsesdato: juli...

 10. Filosofisk terapi som social atilpasning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anders Dræby

  Den dominerende psykopatologi forstår psykiske lidelser som udtryk for en patologisk utilpassethed, og psykoterapiens mål bliver normalisering gennem social og psykisk gentilpasning. Eksistentiel fænomenologi forstår lidelsen som etisk vildfarelse i det normale, og terapiens knytter an begreber o...

 11. Kulturen som krænkelsens virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  2006-01-01

  En analyse af forholdet mellem natur og kultur i relation til en opfattelse af kultur, som har sin oprindelse i Cicero, og som har sin genklang i moderne tænkere som Goethe, Wittgenstein, Cavell og E. Wolfgang Orth.......En analyse af forholdet mellem natur og kultur i relation til en opfattelse af kultur, som har sin oprindelse i Cicero, og som har sin genklang i moderne tænkere som Goethe, Wittgenstein, Cavell og E. Wolfgang Orth....

 12. Interaktionsforskning som metode i erhvervsforskningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goldschmidt, Lars; Elkjær-Larsen, Jens Kr.

  aktionsforskningen er ikke konsolideret som én fælles forskningstradition. Der er derimod udviklet en række forskningsmetodiske tilgange såsom: Aktionsforskning, Action science,Sociologisk fantasi, Bruger/borger involvering i udviklingsprojekter, Dialogforskning, Reflectivepractice, Action learning, Appreciative...... inquiry, Communities of Inquiry in Communities ofpractice, Clinical inquiry (Baskerville 1996). Metoderne er udviklet i relation til det felt eller problemstilling, som forskergrupperne var engagerede i, og kun enkelte er tænkt ind i enerhvervsforskningskontekst. Denne mangfoldighed har ført til, at det...

 13. Lean Six Sigma blijkt het ideale middel om betere zorg te krijgen tegen lagere kosten

  NARCIS (Netherlands)

  Trip, A.; Does, R.

  2008-01-01

  Er moet bezuinigd worden. De zorgsector weet er alles van. Steeds vaker wordt er voor een bepaalde behandeling door de mensen die de touwtjes van de zorgbeurs in handen hebben, een vaste som neergeteld voor een bepaalde behandeling. ‘Alstublieft. En daar moet u het dan maar voor doen’. Het houdt in

 14. Rwanda - eller hvor som helst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Charlotte Kærgaard; Weis, Rikke Lise

  2010-01-01

  Sundhedspersonalets rolle under konflikter er ofte et springende punkt, ikke mindst fordi intellektuelle og hermed også uddannet sundhedspersonale ikke sjældent er blandt ofrene i konflikten, som vi har set det med eksemplet i Rwanda.......Sundhedspersonalets rolle under konflikter er ofte et springende punkt, ikke mindst fordi intellektuelle og hermed også uddannet sundhedspersonale ikke sjældent er blandt ofrene i konflikten, som vi har set det med eksemplet i Rwanda....

 15. Alcator C-Mod Tokamak

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Alcator C-Mod at the Massachusetts Institute of Technology is operated as a DOE national user facility. Alcator C-Mod is a unique, compact tokamak facility that uses...

 16. Queer eller manden som ideal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjørup, Karen

  2016-01-01

  Forestillingen om barnet som den i kønslig forstand renvaskede tavle er fejlagtig og selvmodsigende. I stedet bør forældre og samfund give børn ballast til at begive sig ud i livet uden for mange normative direktiver.......Forestillingen om barnet som den i kønslig forstand renvaskede tavle er fejlagtig og selvmodsigende. I stedet bør forældre og samfund give børn ballast til at begive sig ud i livet uden for mange normative direktiver....

 17. På vej mod ungdomskriminalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Rikke Fuglsang; Dahl, Karen Margrethe; Poulsen, Maria Hedemark

  . 7-, 11-, 15- og 18-årsalderen. Den giver omfattende og detaljeret viden, om hvilke risikofaktorer, man i et forebyggelsesperspektiv skal være opmærksom på, når man vil identificere unge, der kan have gavn af kriminalitetsforebyggende indsatser. Samtidig fremhæves de beskyttende faktorer, som kan...

 18. NAUA Mod 4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bunz, H.; Koyro, M.; Schoeck, W.

  1983-08-01

  This report describes the computer program NAUA Mod4. Its purpose is to calculate the behaviour of a polydisperse aerosol system in a closed vessel containing a condensing atmosphere as a function of the time. The main object is to explain the physical background and to describe the structure of the code and the input and output in detail. (orig.) [de

 19. Teaching Mods with Class

  DEFF Research Database (Denmark)

  Champion, Erik

  2012-01-01

  from around the world, representing fields as diverse as architecture, ethnography, puppetry, cultural studies, music education, interaction design and industrial design. How can we design, play with and reflect on the contribution of game mods, related tools and techniques, to both game studies...

 20. Krisekommunikation som model for virksomhedsretorik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Rasmus Kjærgaard

  2017-01-01

  kommunikativt konstitueret fænomener. Her argumenterer jeg for en analytisk syntese mellem framingteorier og det såkaldte CCO-paradigme, til sammen kan hjælpe krisekommunikationsteorierne med at slippe den aprioriske tilgang til kriser ved at forstå såvel kriser og organisationer som resultatet af kommunikative...

 1. Medborgerskab som skolefag i Malaysia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiemensma, Britt Due; Hald, Anne Mette

  2009-01-01

  Globalisering og internationalisering indgår med selvfølgelighed i uddannelsessektorens begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, når vi bruger begreberne? Benyttes de som abstrakte talemåder, for at vi skal kunne forholde os til uoverskueligheden i den aktuelle udvikling, eller kan begreberne k...

 2. Interaktiv forskning som samarbejdsdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Martinez, Laia

  2012-01-01

  Hovedformålet med denne artikel er at formidle nogle af de metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig om samspillet mellem forskere og praktikere i forbindelse med gennemførelsen af mit Ph.d.-projekt om innovationsledelse i danske kommuner....

 3. Kina som stormagt i Arktis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørup Sørensen, Camilla Tenna

  I slutningen af januar 2018 offentliggjorde Kina sin længe ventede Arktisstrategi. Den står som en foreløbig kulmination på de senere års udvikling af et mere selvsikkert, proaktivt og sofistikeret kinesisk diplomati i Arktis. Beijing har intensiveret bestræbelserne på at etablere stærke og...

 4. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 5. Fokusgruppeinterview som led i en evalueringsproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen-Mølgaard, Hanna; Harrit, Ole

  2006-01-01

  Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering......Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering...

 6. Claus Beck-Nielsen som spøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2012-01-01

  Med Brian Grahams artikel “Sympathy for the Spectres: The Double Nature of Blake’s Spectral Figures in Jerusalem” forbliver vi inden for den litterære tradition, men bevæger os en smule længere frem i tiden. Graham retter blikket mod William Blakes forfatterskab og påpeger, at Blakes univers er...... feministisk synsvinkel – er spøgelserne dobbelte: de spiller en rolle i kristendommens historie, samtidig med at de spiller en kontrasterende sympatisk rolle i den universelle strid mellem Blakes ”male and female powers”, denne evige strid mellem disse to poler ses af Blake som grundlaget for al skabelse og...

 7. Betænkning om Indsatsen mod ungdomskriminalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reimann, Johan; Balvig, Flemming; Bay, Jens

  Kommissionen foretager i betænkningen en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet og præsenterer på grundlag heraf en række forslag til, hvordan indsatsen kan styrkes med henblik på at gøre den så målrettet og virkningsfuld som mulig. Til brug for sine overvejelser har kommissionen...... overvejelser og forslag vedrørende indsatsen mod ungdomskriminalitet omfatter dels den forebyggende indsats, dels reaktionen på kriminalitet, der begås af børn og unge. På baggrund af erfaringerne fra eksisterende tiltag fremhæver kommissionen generelt den tidlige, helhedsorienterede, tværsektorielle og...... sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats som den væsentligste, hvis man for alvor ønsker at sætte effektivt ind for at begrænse ungdomskriminaliteten. Derudover stiller kommissionen en lang række forslag om konkrete tiltag med henblik på at styrke henholdsvis den forebyggende indsats og reaktionen på...

 8. På vej mod nye horisonter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard Andersen, Linda; Fæster, Monika; Rosenberg, Charlotte

  2010-01-01

  Artiklen beskriver, hvordan (social) innovation som fænomen er sat på dagsordenen som en nødvendig dimension, når velfærdsproblemer skal løses. Men hvad rummer dette fænomen? Innovation er et gammelt begreb, der oprindeligt knytter sig til udvikling i produktionsvirksomheder. I dag taler man om...

 9. E-tiviteter som eksamensform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 10. Marte Meo Metode som magtteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nelli Øvre

  2015-01-01

  Pårørendeskole til pårørende for at forbedre kommunikation og samvær med familiemedlemmer med demens. Ægtefæller fortalte, at de oplevede at skulle påtage sig større ansvar, end de allerede havde, og at de gjorde modstand mod undervisernes formidlingsmåde og fortolkning af Marte Meo, der blev......, at der mellem undervisere og pårørende foregår et biopolitisk magtspil, med intentioner om at de pårørende tilføres ressourcer ved at lære Marte Meo metoden, men at den får funktion af selvteknologiske redskaber i 'subjektiverings processer', hvor de pårørende ledes mod at tage øget ansvar for eget og...... for ægtefællens liv og for hjemmehjælperes brug af Marte Meo metode- og sprog....

 11. Evaluering som kvalitetsstøtte og mål som guide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin Tweddell; Sørensen, Birgitte Holm

  2017-01-01

  Dette kapitel omhandler sammenhængen mellem det didaktiske design og evalueringspraksisser som aktivite der understøtter elevernes læring både som proces og produkt. Først gøres der rede for de anvendte begreber, og der argumenteres for, at formative og summative evalueringer kan forstås som...

 12. Introduktionslæger som vejledere - hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Anne Marie; Ringsted, Charlotte Vibeke

  2004-01-01

  Statusartiklen har til hensigt at beskrive det pædagogiske rationale for at anvende introduktionslæger som vejledere, holdningen blandt introduktionslæger og speciallæger til at bruge introduktionslæger som vejledere, og hvilke ulemper der kan identificeres, og hvordan de eventuelt kan overvindes...

 13. Tavs viden som led i vidensdiskursen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens

  2004-01-01

  Bidraget giver en  erkendelsesteoretisk tilgang til tavs viden som ressource i en teknologisk forandringsproces. Der tages udgangspunkt i, at tavs viden ikke kan betragtes uden at forholde sig til den mere generelle og historiske vidensdiskurs, som igen indgår i en kontekst af relationer mellem e...

 14. Sociale medier som læringsredskaber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lill Ingstad

  2011-03-01

  Full Text Available Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogstilegnelsen?Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk.

 15. Livsstil som tv-underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2008-09-01

  Full Text Available Livsstilsprogrammer har siden slutningen af 1990’erne domineret programfladen i den tidlige prime time på de danske public service-kanaler DR og TV 2. Dermed er emner, som figurerer i bl.a. magasiner og ugeblade, massivt rykket ind på tv’s sendeflade. Bolig, have, mad, ferie, krop og sundhed er indholdet i programmer, der både vil informere, give gode råd og underholde seerne. Artiklen fokuserer på underholdningsdimensionen i tre kategorier af livsstilsprogrammer og undersøger elementer, der kan tænkes at fremme motivationen for at se dem. Her lægges vægten på hhv. vidensperspektivets kompetenceaspekt og livsstilsbegrebets imaginative muligheder i relation til drømmen om ’det gode liv’ og ønsket om den forjættende forandring. Artiklen diskuterer endvidere, hvorledes public service-fjernsynet med disse livsstilsprogrammer har suppleret dets oplysende funktion med en opdaterende funktion, og hvordan dets tidligere kulturelt dannende funktion i kraft af disse programmers karakter af manual kan opfattes som en slags livsstilsguide i forhold til markedets forbrugsmuligheder. Lifestyle as TV entertainment Since the late 1990s lifestyle programmes have dominated early prime time on the Danish public service channels, DR and TV 2. For this reason topics that have traditionally figured in magazines extensively have entered television programming. House, garden, vacation, body, and health form the content of programmes which aim to both inform, advise and entertain viewers. The article primarily focuses on the aspects of entertainment in three main lifestyle categories and is concerned with elements that might promote viewers’ motivation for watching such programmes. Importance is attached to the competence aspect of knowledge and to the imaginative possibilities connected to the idea of lifestyle, related to daydreams, ideas of ‘the good life’, and a desire for promising change. Furthermore, the article discusses how public

 16. Livsstil som tv-underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2008-12-01

  Full Text Available Livsstilsprogrammer har siden slutningen af 1990’erne domineret programfladen i den tidlige prime time på de danske public service-kanaler DR og TV 2. Dermed er emner, som figurerer i bl.a. magasiner og ugeblade, massivt rykket ind på tv’s sendeflade. Bolig, have, mad, ferie, krop og sundhed er indholdet i programmer, der både vil informere, give gode råd og underholde seerne. Artiklen fokuserer på underholdningsdimensionen i tre kategorier af livsstilsprogrammer og undersøger elementer, der kan tænkes at fremme motivationen for at se dem. Her lægges vægten på hhv. vidensperspektivets kompetenceaspekt og livsstilsbegrebets imaginative muligheder i relation til drømmen om ’det gode liv’ og ønsket om den forjættende forandring. Artiklen diskuterer endvidere, hvorledes public service-fjernsynet med disse livsstilsprogrammer har suppleret dets oplysende funktion med en opdaterende funktion, og hvordan dets tidligere kulturelt dannende funktion i kraft af disse programmers karakter af manual kan opfattes som en slags livsstilsguide i forhold til markedets forbrugsmuligheder. Lifestyle as TV entertainment Since the late 1990s lifestyle programmes have dominated early prime time on the Danish public service channels, DR and TV 2. For this reason topics that have traditionally figured in magazines extensively have entered television programming. House, garden, vacation, body, and health form the content of programmes which aim to both inform, advise and entertain viewers. The article primarily focuses on the aspects of entertainment in three main lifestyle categories and is concerned with elements that might promote viewers’ motivation for watching such programmes. Importance is attached to the competence aspect of knowledge and to the imaginative possibilities connected to the idea of lifestyle, related to daydreams, ideas of ‘the good life’, and a desire for promising change. Furthermore, the article discusses how public

 17. Some Learning Properties of Modular Network SOMs

  Science.gov (United States)

  Takeda, Manabu; Ikeda, Kazushi; Furukawa, Tetsuo

  The Modular Network Self-Organizing Map (mnSOM) is a generalization of the SOM, where each node represents a parametric function such as a multi-layer perceptron or another SOM. Since given datasets are, in general, fewer than nodes, some nodes never win in competition and have to update their parameters from the winners in the neighborhood. This is a process that can be regarded as interpolation. This study derives the interpolation curve between winners in simple cases and discusses the distribution of winners based on the neighborhood function.

 18. "Hvem er som jeg blandt Guder?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2004-01-01

  En hymne fra Dødehavsrullerne beskriver en persons opstigning til himlen, hvor den pågældende får tildelt overmenneskelig indsigt, som giver ham autoritet til at belære sine tilhængere på jorden. Hymnen analyseres, og der foretages en kritisk gennemgang af Israel Knohls bog "The Messiah Before Je...... Jesus", som hævder at teksten skulle handle om et medlem af Qumran-menigheden, som blev dræbt i Jerusalem og senere hævdedes at være opstået fra de døde....

 19. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...... forskellige muligheder og begrænsninger i et feltarbejde, samt hvordan det visuelle materiale kan variere som resultat af disse forskellige anvendelser. Den indledende del af kapitlet består af en beskrivelse af det empiriske felt online på YouTube, og det diskuteres, hvordan et online felt relaterer sig til...

 20. CEMSKUM - Anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om mulighederne for at anvende Cemskum som isoleringsmateriale i bygningskonstruktioner, udarbejdet af Cemsystems I/S under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 1. Byen som bevægelsesgrund?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 2. Idrætten som social generator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2002-01-01

  Med henvisning til to svømmehaller i hhv. Manchester og Berlin illustrerers det, hvorledes idrætten, store sportslige begivenheder og sportsfaciliteterne kan fungere som social generator for hele byafsnit.......Med henvisning til to svømmehaller i hhv. Manchester og Berlin illustrerers det, hvorledes idrætten, store sportslige begivenheder og sportsfaciliteterne kan fungere som social generator for hele byafsnit....

 3. Humor i dansk TV-reklame. Et middel på tværs af livsstil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigel, Jørgen

  2008-01-01

  Udgangspunktet for denne artikel er, at humor spiller en relativt dominerende  rolle i dansk tv-reklame, og at der dermed er tale om en stilart, som i høj grad søger at vinde tilslutning og sympati igennem en inkluderende henvendelsesmodus. Man kunne fristes til at antage, at dette skulle hænge...... sammen med en særlig dansk mentalitet, og at humor er mere eller mindre uomgængelig, hvis man vil have danske forbrugere i tale. Dette forhold kontrasteres med den tænkning i livsstile, som er blevet dominerende, dvs. en tænkning, der grundlæggende søger at udskille bestemte forbrugertyper eller -grupper...... og altså grundlæggende skiller eller ekskluderer i segmenter, målgrupper og værdifællesskaber og dermed i princippet også dikterer en udformning af kommunikationen, der sætter skel. Artiklens pointe er, at humor i flere henseender kan være en pragmatisk måde at omgå en række af de problemer, som...

 4. Sygeplejefagets teorigrundlag som værn mod McDonaldisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Norlyk, Annelise; Haahr, Anita; Dreyer, Pia

  2017-01-01

  , and that values from evidence-based medicine are being lost in the transformation into this practice which potentially leads to a McDonaldization of nursing practice reflected as «one best way». To prevent a practice of «McNursing», we argue for reviving ethics of care perspectives in today’s evidence practice...

 5. Overskridende læring - ADHD problematikken som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Karen-Lis; Mørck, Line Lerche

  2011-01-01

  ADHD er en problematik, der i tiltagende grad fylder i medierne, i forældres bevidsthed, i klasseværelserne, i PPR-praksis og i den specialpædagogiske indsats. ADHD-problematikken er omstridt, og der er således mange forskellige perspektiver på, hvordan vi skal forstå ADHD. Er det udtryk for en...... patologisering af uro? Eller er der tale om genetisk betingede kognitive vanskeligheder med opmærksomhed og impulskontrol? Skyldes ADHD en forkert produktion og koncentration af sporstoffer i hjernen? Eller skyldes det, at kreativitet ikke i samme grad som tidligere kan rummes i skolernes klasseværelser? Er der...... handlesammenhæng, hvor de deltager” (Højholt, 1996: 62), søger vores tilgang på engang bedre både at forstå og fremme børns udvikling. Efter introduktion af teori om overskridende læring eksemplificerer vi tilgangen med to empiriske cases om 5. klasse-drengen, Anton, der ikke ønsker at tage sin medicin mod ADHD og...

 6. Airbnb's kmap mod hotelindustrien: Airbnb

  OpenAIRE

  Salman, Alan Riad; Pedersen, Magnus Brandt; Haastrup, Glenn Ringgaard; Osmark, Sofus Björklund; Jensen, Kristian Winther; Slowinski, Oskar

  2016-01-01

  I dette projekt beskæftiger vi os med Airbnb. Vi vil se på den konkurrence, der er mellem Airbnb og den etablerede hotelbranche. Vi vil analysere, hvilken indflydelse hotellernes brancheorganisation, Horesta, har på de politiske processer mht. lovkrav omkring udlejning. Vi vil redegøre for Airbnb’s forretningsmodel, policy processen og de lovkrav, som både udlejere hos Airbnb og hotellerne er underlagt. Vi vil derudover analysere, hvordan Airbnb er som deleøkonomisk virksomhed, og hvordan Air...

 7. MOD silver metallization for photovoltaics

  Science.gov (United States)

  Vest, G. M.; Vest, R. W.

  1984-01-01

  The development of flat plate solar arrays is reported. Photovoltaic cells require back side metallization and a collector grid system on the front surface. Metallo-organic decomposition (MOD) silver films can eliminate most of the present problems with silver conductors. The objectives are to: (1) identify and characterize suitable MO compounds; (2) develop generic synthesis procedures for the MO compounds; (3) develop generic fabrication procedures to screen printable MOD silver inks; (4) optimize processing conditions to produce grid patterns and photovoltaic cells; and (5) develop a model which describes the adhesion between the fired silver film and the silicon surface.

 8. Som i et spejl - Hans Egede-receptionen gennem tre hundrede år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2008-01-01

  stor, og længe ville man ikke vide af Hans Egede, der - skønt født i Norge - opfattedes som dansk. Først efter 1945, hvor Norge i kølvandet på Danskehjælpen under Anden Verdenskrig omsider forsonede sig med Danmark, tog man atter Hans Egede til sig. Blandt større mindesmærker, som er blevet til siden...... 1945, kan nævnes Nicolai Schiølls ungdommelige statue af grønlandsmissionæren i det centrale Oslo (1965) og Axel Revolds monumentale udskmykning af kirken i Hans Egedes nordnorske fødeby Harstad (1958). I Danmark, hvor sorgen over tabet af Norge var stor, var man i årene efter 1814 meget...... tilbageholdende med at omklamre tidligere norske landsmænd som Hans Egede. Først hen mod slutningen af 1800-tallet begyndte forbeholdene at smelte et efter et. Den definitive omdefinering af den dansk-norske 1700-tals patriot til national dansk kirkefyrste kom med opstillingen 1913 af hans statue ved Marmorkirken...

 9. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 10. Lyd som kommunikation. En tværfaglig forskningsoversigt og en dagsorden for medieforskningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Bruhn Jensen

  2008-06-01

  Full Text Available Lyden har ikke noget videnskabeligt hjem – i modsætning til f.eks. faste og levende billeder, der traditionelt er blevet studeret af henholdsvis kunsthistorien og filmvidenskaben. Denne artikel giver en oversigt over de mange, meget forskellige slags forskning om lyd. Formålet er at stimulere og kvalificere mere medieforskning om lyd. Hovedvægten ligger på lyd som kommunikation i og omkring medierne – som en kilde til mening og en ressource i social og kulturel handling, snarere end på lyd i et teknisk eller akustisk perspektiv (se f.eks. Plomp, 2002. Første del af artiklen gennemgår forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til lydens tre grundformer – tale, musik og soundscapes eller lydmiljøer. Det midterste afsnit diskuterer den tidligere forsknings relevans for forskellige slags medier; artiklen skelner her mellem tre grader af medier. Og artiklens sidste del samler de tværfaglige indsigter i en dagsorden for (meget mere medieforskning om lyd som kommunikation.

 11. Lyd som kommunikation. En tværfaglig forskningsoversigt og en dagsorden for medieforskningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Bruhn Jensen

  2006-06-01

  Full Text Available Lyden har ikke noget videnskabeligt hjem – i modsætning til f.eks. faste og levende billeder, der traditionelt er blevet studeret af henholdsvis kunsthistorien og filmvidenskaben. Denne artikel giver en oversigt over de mange, meget forskellige slags forskning om lyd. Formålet er at stimulere og kvalificere mere medieforskning om lyd. Hovedvægten ligger på lyd som kommunikation i og omkring medierne – som en kilde til mening og en ressource i social og kulturel handling, snarere end på lyd i et teknisk eller akustisk perspektiv (se f.eks. Plomp, 2002. Første del af artiklen gennemgår forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til lydens tre grundformer – tale, musik og soundscapes eller lydmiljøer. Det midterste afsnit diskuterer den tidligere forsknings relevans for forskellige slags medier; artiklen skelner her mellem tre grader af medier. Og artiklens sidste del samler de tværfaglige indsigter i en dagsorden for (meget mere medieforskning om lyd som kommunikation.

 12. På vej mod multikulturelle daginstitutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2006-01-01

  På baggrund af et udviklingsprojekt - KID projektet - fremlægges nogle betragtninger på de udfordringer som den multikulturelle samfundsudvikling skaber for daginstitutionerne, og de måder daginstitutionerne håndterer disse udfordringer på....

 13. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 14. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 15. Kunst som metode i interaktiv forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Julie Borup

  for at påvirke feltet og skabe ny viden i interaktionsprocesser, bygger dette på en antagelse om, at interaktion mellem mennesker betjener sig af såkaldte medier for kommunikation og læring (Säljö 2003:196, Bruner 1996:76). I denne forståelse kan et medium eksempelvis være sproget, skriften, praksisrutiner, men...... et medium kan også være kunst og kunstværker. Kunstværker kan ses som et udtryk for en given kulturs antagelser om virkeligheden (Bruner 1996:), men også som en provokation eller udfordring til denne virkelighedsopfattelse (Darsø 2004). I forlængelse heraf kan kunst og kunstværker ses som...

 16. Musikterapi som samværsform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2005-01-01

  Det kan være svært for mennesker med omfattende demenssymptomer at deltage i aktiviteter eller samvær med andre – og uden interaktion med andre kan det være svært at få dækket psykosociale behov. Der er derfor brug for samvær og aktiviteter som er specielt tilrettelagt for at opfylde psykosociale...... erfaringer indenfor demensområdet. Der vil i foredraget blive taget udgangspunkt i praksiserfaring som musikterapeut på Plejehjemmet Caritas samt i et forskningsprojekt om individuel musikterapi, hvorfra der bliver vist videoeksempler....

 17. Humor i dansk tv-reklame. Et middel på tværs af livsstil?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Stigel

  2008-09-01

  Full Text Available Udgangspunktet for denne artikel er, at humor spiller en relativt dominerende rolle i dansk tv-reklame, og at der dermed er tale om en stilart, som i høj grad søger at vinde tilslutning og sympati igennem en inkluderende henvendelsesmodus. Man kunne fristes til at antage, at dette skulle hænge sammen med en særlig dansk mentalitet, og at humor er mere eller mindre uomgængelig, hvis man vil have danske forbrugere i tale. Dette forhold kontrasteres med den tænkning i livsstile, som er blevet dominerende, dvs. en tænkning, der grundlæggende søger at udskille bestemte forbrugertyper eller -grupper og altså grundlæggende skiller eller ekskluderer i segmenter, målgrupper og værdifællesskaber og dermed i princippet også dikterer en udformning af kommunikationen, der sætter skel. Artiklens pointe er, at humor i flere henseender kan være en pragmatisk måde at omgå en række af de problemer, som såvel tænkning i livsstilssegmenter som i unikke mærkevarer sætter vis-a-vis et forholdsvist lille markedsområde, hvor kontakt via tv-reklame kan være relativt dyr. Og at humor bl.a. kan gøre det i kraft af, at dens særlige tvetydige modus forrykker kommunikationens realitetsreference til et andet plan og/eller til andre mere eller mindre groteske og derealiserede universer og figurer/figurkonstellationer. Det markeret forrykte kan dermed udgøre et fælles ’neutralt’ felt, som uanset skillelinjer i livsstile mv. kan appellere bredt og fungere inkluderende. Humour in Danish TV advertising. A means of transcending lifestyle barriers? The point of departure for the article is the fact that approximately 40% of Danish TV advertising in the 1990s had some humorous content and that fictional formats such as drama (and comedy play an increasing role (cf. Stigel 2006 and 2001. Both small scale and large scale humour play a great role in Danish TV-ads and you might presume that this is due to some kind of special Danish mentality that one

 18. Humor i dansk tv-reklame. Et middel på tværs af livsstil?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Stigel

  2008-12-01

  Full Text Available Udgangspunktet for denne artikel er, at humor spiller en relativt dominerende rolle i dansk tv-reklame, og at der dermed er tale om en stilart, som i høj grad søger at vinde tilslutning og sympati igennem en inkluderende henvendelsesmodus. Man kunne fristes til at antage, at dette skulle hænge sammen med en særlig dansk mentalitet, og at humor er mere eller mindre uomgængelig, hvis man vil have danske forbrugere i tale. Dette forhold kontrasteres med den tænkning i livsstile, som er blevet dominerende, dvs. en tænkning, der grundlæggende søger at udskille bestemte forbrugertyper eller -grupper og altså grundlæggende skiller eller ekskluderer i segmenter, målgrupper og værdifællesskaber og dermed i princippet også dikterer en udformning af kommunikationen, der sætter skel. Artiklens pointe er, at humor i flere henseender kan være en pragmatisk måde at omgå en række af de problemer, som såvel tænkning i livsstilssegmenter som i unikke mærkevarer sætter vis-a-vis et forholdsvist lille markedsområde, hvor kontakt via tv-reklame kan være relativt dyr. Og at humor bl.a. kan gøre det i kraft af, at dens særlige tvetydige modus forrykker kommunikationens realitetsreference til et andet plan og/eller til andre mere eller mindre groteske og derealiserede universer og figurer/figurkonstellationer. Det markeret forrykte kan dermed udgøre et fælles ’neutralt’ felt, som uanset skillelinjer i livsstile mv. kan appellere bredt og fungere inkluderende. Humour in Danish TV advertising. A means of transcending lifestyle barriers? The point of departure for the article is the fact that approximately 40% of Danish TV advertising in the 1990s had some humorous content and that fictional formats such as drama (and comedy play an increasing role (cf. Stigel 2006 and 2001. Both small scale and large scale humour play a great role in Danish TV-ads and you might presume that this is due to some kind of special Danish mentality that one

 19. The Escherichia coli modE gene: effect of modE mutations on molybdate dependent modA expression.

  Science.gov (United States)

  McNicholas, P M; Chiang, R C; Gunsalus, R P

  1996-11-15

  The Escherichia coli modABCD operon, which encodes a high-affinity molybdate uptake system, is transcriptionally regulated in response to molybdate availability by ModE. Here we describe a highly effective enrichment protocol, applicable to any gene with a repressor role, and establish its application in the isolation of transposon mutations in modE. In addition we show that disruption of the ModE C-terminus abolishes derepression in the absence of molybdate, implying this region of ModE controls the repressor activity. Finally, a mutational analysis of a proposed molybdate binding motif indicates that this motif does not function in regulating the repressor activity of ModE.

 20. Skønlitteraturen som opposition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Pelle Oliver

  2011-01-01

  Troels Troels-Lund er kendt som foregangsmanden i den første kulturhistoriske bølge i Danmark fra omkring 1880. Hans form for kulturhistorie vandt imidlertid aldrig for alvor faghistorikernes anerkendelse, og Troels-Lund blev udgrænset. Denne artikel går tilbage til 1870’erne og indeholder en ana...

 1. Massemedier som forum for politisk debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 2. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 3. Perception som forståelsens grundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  sprogpsykologisk som sense-making procedurer. Perception har ifølge William James at gøre med personers forståelser. Monets katedralmalerier fra Rouen og Cézannes billeder fra Aix-en Provence samt hans Selvportræt med Bowlerhat (Ny Carlsberg Glyptotek) sammenholdes med Merleau-Pontys Perceptionens Primat og...

 4. Værdibasering som kommunal praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 5. Selvrefleksion som uddannelsesgreb – en kritisk diskussion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  2015-01-01

  Hvordan kan ureflekteret motivation gribe forstyrrende ind i de studerendes videnskabelige arbejde, og hvordan kan man som vejleder forholde sig til disse private forhold på en både faglig og etisk forsvarlig måde? I artiklen vises eksempler på, at studerende nemt kan komme til at agere ud fra ur...

 6. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 7. Livsvalg konceptualiseret som dynamisk realisering af livsbaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schnieber, Anette

  2009-01-01

  De valgsituationer, man i daglig tale kender som ”tilværelsens store valg”, mangler definition i den psykologiske litteratur, og det er således ikke klart, hvorvidt og evt. hvorledes disse valg adskiller sig fra andre typer. I artiklen gives en definition af ”de store valg”, og de adskilles fra...

 8. Feltarbejde som læringsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lisbeth Revsbæk

  2010-01-01

  artiklen beskrives, hvordan refleksionsrum og metakommunikative processer opleves af studerende, og hvilken betydning disse rum får for deres forståelse af såvel egne som uddannelsens læreprocesser. Artiklen er en del af en antologi, der tager sit udgangspunkt i de mange rum mellem uddannelse og profession......, databearbejdning, feltarbejde og teaching lab....

 9. Varehusbesøget som fornøjeligt hverdagsdrama

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouchet, Julie Kirstine Linderoth; Jantzen, Christian

  2014-01-01

  Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign.......Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign....

 10. "Tryllefløjten" som musik-historisk allegori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jørgen I.

  1991-01-01

  Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion......Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion...

 11. Statistikeren skiftede spor som 49-årig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sølund, Sune; Rootzén, Helle

  2010-01-01

  En uddannelse til coach har ændret Helle Rototzens liv. Som 49-årig forlod hun et forskerliv på deltid til fordel for en karriere som DTU's eneste kvindelige institutdirektør.......En uddannelse til coach har ændret Helle Rototzens liv. Som 49-årig forlod hun et forskerliv på deltid til fordel for en karriere som DTU's eneste kvindelige institutdirektør....

 12. TC-13 Mod 0 and Mod 2 Steam Catapult Test Site

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Located on 11,000 feet of test runway, the TC-13 Mod 0 and Mod 2 Steam Catapult Test Site has in-ground catapults identical to those aboard carriers. This test site...

 13. Towards a larger impact of energy saving projects by means of stakeholder analysis and management; Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en -management

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Kool, S.A.M. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-05-15

  The energy efficiency advice offered by advisors and suppliers with regard to storage of flower bulbs frequently deviates from advice based on independent research. This leads to much obscurity in practice and does not contribute to realizing the energy efficiency objectives of the sector. That is why a stakeholder analysis was conducted and interviews were held to map who the stakeholders are and what their interests and attitudes are. Moreover, opportunities and bottlenecks have been identified with regard to realizing further energy efficiency [Dutch] De energiebesparingsadviezen die adviseurs en toeleveranciers hanteren voor de bewaring van bloembollen wijken regelmatig af van de adviezen op basis van onafhankelijk onderzoek. Dit leidt tot veel onduidelijkheid in de praktijk en draagt niet bij aan het realiseren van de energiebesparingsdoelstellingen van de sector. Daarom is door middel van stakeholderanalyse en interviews in beeld gebracht wie de belanghebbenden zijn en wat hun houding en belangen zijn. Ook zijn kansen en knelpunten benoemd om tot meer energiebesparing te komen.

 14. Poster som et pædagogisk redskab i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Kelly, Hélène

  2008-01-01

  Som undervisere har vi gode erfaringer med, at de studerende anvender posters som redskab for formidling af viden. Posterne bruges som udgangspunkt for en mundtlig formidling af faglige perspektiver til de øvrige studerende. Formålet med at anvende formidling ved hjælp af en poster i...

 15. Subsurface oxidation for micropatterning silicon (SOMS).

  Science.gov (United States)

  Zhang, Feng; Sautter, Ken; Davis, Robert C; Linford, Matthew R

  2009-02-03

  Here we present a straightforward patterning technique for silicon: subsurface oxidation for micropatterning silicon (SOMS). In this method, a stencil mask is placed above a silicon surface. Radio-frequency plasma oxidation of the substrate creates a pattern of thicker oxide in the exposed regions. Etching with HF or KOH produces very shallow or much higher aspect ratio features on silicon, respectively, where patterning is confirmed by atomic force microscopy, scanning electron microscopy, and optical microscopy. The oxidation process itself is studied under a variety of reaction conditions, including higher and lower oxygen pressures (2 and 0.5 Torr), a variety of powers (50-400 W), different times and as a function of reagent purity (99.5 or 99.994% oxygen). SOMS can be easily executed in any normal chemistry laboratory with a plasma generator. Because of its simplicity, it may have industrial viability.

 16. RELAP5/MOD2 development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miller, C.S.

  1986-01-01

  Status of the RELAP5/MOD2 computer code is discussed. While the code is undergoing international assessment, emphasis is on user support and code maintenance with modifications allowed only for error correction and user convenience improvements. User support discussed is the response to user inquiries, maintenance of manuals and the implementation of a PC based newletter service. The major 1986 user convenience improvement is the self-initialization option. The method is discussed and examples for PWR ''U tube'' and ''once through'' plants are illustrated. Future plans are also outlined

 17. RELAP5/MOD2 development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miller, C.S.

  1987-01-01

  Status of the RELAP5/MOD2 computer code is discussed. While the code is undergoing international assessment, emphasis is on user support and code maintenance with modifications allowed only for error correction and user convenience improvements. User support discussed is the response to user inquiries, maintenance of manuals and the implementation of a PC based newsletter service. The major 1986 user convenience improvement is the self-initialization option. The method is discussed and examples for PWR U tube and once through plants are illustrated. Future plans are also outlined

 18. Sæbeopera som Forestillingsgenererende Teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waltorp, Karen

  2013-01-01

  Gennem en række empiriske eksempler fra Mauretanien, Danmark og Sydafrika analyserer artiklen dramaserier på tv som en art social teknologi, der tillader infor- manterne at generere forestillinger om andre liv og andre verdener, der på én gang er langt væk og tæt på. 'Soap operas' produceret i USA...

 19. Rousseau som modsvar til forceret talentudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Nielsen, Jens Christian

  2015-01-01

  pædagogisk syn på børn og unges udvikling. Men dette syn er nu under pres. Det kommer for eksempel til udtryk, når en international idrætsaktør som FC Barcelona vil oprette elitært orienterede fodboldakademier for børn ned til 6-årsalderen i Danmark. Men inspireret af filosoffen Jean-Jacques Rousseau og...

 20. Schelling og Nietzsche som kritikere af Descartes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2008-01-01

  : 'Hvad er det første for mig' - og svaret var: 'Det er jeg selv'. Cogito-argumentet, der implicerer en forudgående beslutning om at drage alt i tvivl, manifesterer således en historisk enestående 'frigørelse fra al autoritet' (Schelling). Ifølge Schelling - der ligesom Schopenhauer og Nietzsche havde...... blik for, at cogito-argumentet og dets problemer har med dets sprogbundethed at gøre - er ytringsdimensionen nu helt afgørende for cogito-argumentets meningsfuldhed, da allerede 'den blotte tanke 'Jeg er' kan forstås som en indre ytring og forudsætter et talende jeg'. Nietzsche henleder opmærksomheden...... på, at 'eftersom Descartes formulerer cogito-argumentet sprogligt, kan det ikke være nogen umiddelbar, første erkendelse'. Nietzsche antager nemlig, at Descartes selv fejlagtigt betragtede cogito-argumentet som en umiddelbar vished - altså strengt taget ikke som et argument. Men Descartes blev...

 1. Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog er en antologi, som fremhæver de fænomenologiske aspekter i Kierkegaards beskrivelser af de grundlæggende fænomener i den menneskelige tilværelse. Den fokuserer på Kierkegaards anskuelse af mennesket som en konkret eksisterende person, et tænkende, følende...... og handlende subjekt, der altid har til opgave at forholde sig til sig selv, sin omverden og de andre. Bogen behandler for det første Kierkegaards eget fænomenologiske projekt og hans analyser af angst, fortvivlelse, blufærdighed, samvittighed, selvbedrag og autenticitet. For det andet hans forhold...... til samtidens eksistentielle tænkning (bl.a. Schelling og Poul Martin Møller) og ikke mindst hans forhold til eftertidens eksistentielle tænkning (bl.a. Jaspers, Wittgenstein, Agampen og Zisek). Og for det tredje Kierkegaards betydning for den senere eksistentielle psykologi og psykiatri....

 2. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 3. Mod two homology and cohomology

  CERN Document Server

  Hausmann, Jean-Claude

  2014-01-01

  Cohomology and homology modulo 2 helps the reader grasp more readily the basics of a major tool in algebraic topology. Compared to a more general approach to (co)homology this refreshing approach has many pedagogical advantages: It leads more quickly to the essentials of the subject, An absence of signs and orientation considerations simplifies the theory, Computations and advanced applications can be presented at an earlier stage, Simple geometrical interpretations of (co)chains. Mod 2 (co)homology was developed in the first quarter of the twentieth century as an alternative to integral homology, before both became particular cases of (co)homology with arbitrary coefficients. The first chapters of this book may serve as a basis for a graduate-level introductory course to (co)homology. Simplicial and singular mod 2 (co)homology are introduced, with their products and Steenrod squares, as well as equivariant cohomology. Classical applications include Brouwer's fixed point theorem, Poincaré duality, Borsuk-Ula...

 4. On mod 2 and higher elliptic genera

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Kefeng

  1992-01-01

  In the first part of this paper, we construct mod 2 elliptic genera on manifolds of dimensions 8k+1, 8k+2 by mod 2 index formulas of Dirac operators. They are given by mod 2 modular forms or mod 2 automorphic functions. We also obtain an integral formula for the mod 2 index of the Dirac operator. As a by-product we find topological obstructions to group actions. In the second part, we construct higher elliptic genera and prove some of their rigidity properties under group actions. In the third part we write down characteristic series for all Witten genera by Jacobi theta-functions. The modular property and transformation formulas of elliptic genera then follow easily. We shall also prove that Krichever's genera, which come from integrable systems, can be written as indices of twisted Dirac operators for SU-manifolds. Some general discussions about elliptic genera are given. (orig.)

 5. Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rikke Berggreen Paaskesen

  2016-11-01

  Full Text Available Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkelig inspiration, metoder og design til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder der understøtter teknologisk forestillingskraft, handlekraft og kritisk-kreativ teknologisk dannelse. Dette forsøger denne artikel at adressere gennem at tilbyde forståelsesramme, struktur, procesmodel og konkret case-eksempel for hvorledes man kan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til udformning læringsdesign for kritisk-kreativ teknologisk forestillingskraft og handlekraft. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkende læringsdesign for undervisere og læringsdesign for designtænkning for studerende og elever. Disse formater beskrives dernæst som åbne didaktisk-pædagogiske læringsdesign og centrale strukturer, elementer og faser fremstilles og beskrives. Pædagogisk tænkning for kritisk-kreativt medborgerskab inddrages til at underbygge modellens didaktisk-pædagogiske potentiale. Designtænkende læringsdesign for demokratisk dannelse præsenteres dernæst gennem en konkret case Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionen udvides perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign der sigter mod kritisk-kreative fremtids-skabere med teknologier.

 6. Arbejdspladsen som læringsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Hoyrup Pedersen, Steen

  Læring på arbejdspladsen er kommet i fokus både nationalt og internationalt som et stadigt vigtigere svar på videnssamfundets hurtigt eskalerende behov for kompetenceudvikling. Selvfølgelig kan arbejdspladslæring ikke erstatte de formaliserede erhvervs- og efteruddannelser, men arbejdspladsen er...... Workplace Learning. Konsortiet gennemfører i perioden 2001-2004 et større forskningsprogram, der udforsker læreprocesser i arbejdslivet og i samspillet mellem arbejdspladser og det formelle uddannelsessystem. Forskningsprogrammet er finansieret af Undervisningsministeriet og fokuserer primært på de...

 7. Minihusfellesskap som verkemiddel i stadsutvikling av Undredal

  OpenAIRE

  Underdal, Brita

  2017-01-01

  Små bygdesamfunn i Noreg slit med nedgang i folketalet, og det går ut over utvikling, handel og trivsel hjå dei som vert verande i bygda. I verste fall blir bygdene heilt fråflytta, husa forfell og naturressursane går til spille. Dette kan vere framtidsbiletet til Undredal om ikkje noko vert gjort. På 20 år har folketalet gått ned frå 130 innbyggjarar til 70. Dersom utviklinga ikkje stagnerer, vil bygda snart vere tom for fastbuande. Oppgåva stiller difor spørsmålet: Korleis kan ein auk...

 8. IKT som empowerment af lærer og elever!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Binggeli, Andreas

  2011-01-01

  I denne korte artikel ønsker vi at pege på at ikt kan fungere som empowerment for både lærere og elever i skolen. It optræder i forvejen i alt for mange menneskers bevidsthed som en barriere eller som en sten i den pædagogiske sundhedssandal. Vi har begge på egen krop oplevet at arbejdet med ny t...

 9. Mod en pragmatisk sociologi om fysisk vold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jønck, Mikkel Kronborg

  2017-01-01

  . Som et delvist svar på denne forsømmelse introduceres til den franske sociolog Luc Boltanskis »tilnærmede udkast« til en handlingsteori om vold, som er en del af en større handlingssociologi, der præsenteres i bogen Love and Justice as Competences. Der peges dog på et grundlæggende konceptuelt problem...

 10. An Optimization Scheme for ProdMod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gregory, M.V.

  1999-01-01

  A general purpose dynamic optimization scheme has been devised in conjunction with the ProdMod simulator. The optimization scheme is suitable for the Savannah River Site (SRS) High Level Waste (HLW) complex operations, and able to handle different types of optimizations such as linear, nonlinear, etc. The optimization is performed in the stand-alone FORTRAN based optimization deliver, while the optimizer is interfaced with the ProdMod simulator for flow of information between the two

 11. Med øjeblikket som udgangspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  Artiklen er motiveret af, at Meads temporale analyser tilsyneladende ikke har fået den plads og opmærksomhed, de fortjener, og formålet er at argumentere for, at disse er afgørende for forståelsen af helt centrale aspekter i hans tænkning. Meads udgangspunkt for sin analyse af temporalitet er en...... perspektiv på identitet og social interaktion i hans socialpsykologi. Denne artikels formål er således dobbelt og er for det første at præsentere og diskutere Meads temporale perspektiv som en relevant indgang og nøgle til hans socialpsykologi og sideløbende hermed for det andet at argumentere for, at de...... temporale analyser er centrale for at få greb om Meads genialitet....

 12. Empowerment som frigørelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Tanggaard

  2010-01-01

  Empowerment er et at tidens modeord, og sættes i forbindelse med vidt forskellige termer eksempelvis personlighedsudvikling, borgerinddragelse og styringsideologi. Begrebet empowerment rummer efterhånden så mange betydninger, at man kan diskuterer selve essensen – i dette kapitel gøres dog et...... forsøg og forskellige dele af begrebet udfoldes. Direkte oversat betyder empowermemt at bemyndige eller sætter i stand til. Empowerment er et ofte anvendt begreb indenfor sundhedsvidenskab og i tilrettelæggelse af sundhedsfremmende initiativer. Begrebet bliver ofte defineret og benyttet forskelligt alt...... efter det bagvedliggende ideologiske perspektiv, og derfor er udgangspunktet i dette kapitel også at illustrerer forskellige ”blikke på empowerment”. Derudover inddrages to eksempler; studier af lokalsamfund og borgerinddragelse og ’den motiverende samtale’ som illustration på, hvilke udfordringer, der...

 13. Børnetegninger som orienteringsspor og forskningsdata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2012-01-01

  orientation and to discuss how children’s art and drawings can be approached as research data. The construct of children’s art and drawings are comprised of a double approach: Children’s drawings are conceptualized as articulations of not yet thematized emotions, experiences and meaningfulness...... hvordan de er blevet anvendt i forskning samt diskuterer forskellige perspektiver på tegninger som forskningsmateriale og anvendelse af tegninger i forskning. The article aims to illustrate how children’s art and drawings can produce knowledge of children’s personal, experience-based and gendered...... and the articulations include use and learning of visual socio-cultural codes and symbols. The construct comprise an existential-phenomenological and a socio-cultural learning oriented approach. A variation of examples is presented to illustrate the use of children’s drawings in research and to discuss the introduced...

 14. Fænomenologisk dekonstruktion som udspørgning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Kurt Dauer

  Merleau-Ponty skelner udspørgning (interrogation) fra de dominerende opfattelser af refleksion, dialektik og intuition. Udspørgning må betragtes som hans bud på den begrebs- og traditionskritik, Heidegger kaldte ”destruktion”, og som Derrida førte videre under den mere adækvate betegnelse...

 15. Music playlist generation by assimilating GMMs into SOMs

  NARCIS (Netherlands)

  Balkema, Wietse; van der Heijden, Ferdinand

  A method for music playlist generation, using assimilated Gaussian mixture models (GMMs) in self organizing maps (SOMs) is presented. Traditionally, the neurons in a SOM are represented by vectors, but in this paper we propose to use GMMs instead. To this end, we introduce a method to adapt a GMM

 16. Tv-fiktion som tværmedial oplevelsesdesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2010-01-01

  konstrueres og et bestemt handlingsforløb simuleres, fra de mere kulørte og parapsykologisk funderede fremgangmetoder i serier som The Profiler og Medium, til mere realistiske praksiser som i Rejseholdet og CSI. Og jeg vil endvidere lave en sammenlignende analyse med virkelighedens gerningsstedsefterforskning...

 17. Distribution of the type III DNA methyltransferases modA, modB and modD among Neisseria meningitidis genotypes: implications for gene regulation and virulence.

  Science.gov (United States)

  Tan, Aimee; Hill, Dorothea M C; Harrison, Odile B; Srikhanta, Yogitha N; Jennings, Michael P; Maiden, Martin C J; Seib, Kate L

  2016-02-12

  Neisseria meningitidis is a human-specific bacterium that varies in invasive potential. All meningococci are carried in the nasopharynx, and most genotypes are very infrequently associated with invasive meningococcal disease; however, those belonging to the 'hyperinvasive lineages' are more frequently associated with sepsis or meningitis. Genome content is highly conserved between carriage and disease isolates, and differential gene expression has been proposed as a major determinant of the hyperinvasive phenotype. Three phase variable DNA methyltransferases (ModA, ModB and ModD), which mediate epigenetic regulation of distinct phase variable regulons (phasevarions), have been identified in N. meningitidis. Each mod gene has distinct alleles, defined by their Mod DNA recognition domain, and these target and methylate different DNA sequences, thereby regulating distinct gene sets. Here 211 meningococcal carriage and >1,400 disease isolates were surveyed for the distribution of meningococcal mod alleles. While modA11-12 and modB1-2 were found in most isolates, rarer alleles (e.g., modA15, modB4, modD1-6) were specific to particular genotypes as defined by clonal complex. This suggests that phase variable Mod proteins may be associated with distinct phenotypes and hence invasive potential of N. meningitidis strains.

 18. RELAP5/MOD2 code assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nithianandan, C.K.; Shah, N.H.; Schomaker, R.J.; Miller, F.R.

  1985-01-01

  Babcock and Wilcox (B and W) has been working with the code developers at EG and G and the US Nuclear Regulatory Commission in assessing the RELAP5/MOD2 computer code for the past year by simulating selected separate-effects tests. The purpose of this assessment has been to evaluate the code for use in MIST (Ref. 2) and OTIS integral system tests simulations and in the prediction of pressurized water reactor transients. B and W evaluated various versions of the code and made recommendations to improve code performance. As a result, the currently released version (cycle 36.1) has been improved considerably over earlier versions. However, further refinements to some of the constitutive models may still be needed to further improve the predictive capability of RELAP5/MOD2. The following versions of the code were evaluated. (1) RELAP/MOD2/Cycle 22 - first released version; (2) YELAP5/Cycle 32 - EG and G test version of RELAP5/MOD2/Cycle 32; (3) RELAP5/MOD2/Cycle 36 - frozen cycle for international code assessment; (4) updates to cycle 36 based on recommendations developed by B and W during the simulation of a Massachusetts Institute of Technology (MIT) pressurizer test; and (5) cycle 36.1 updates received from EG and G

 19. RELAP5/MOD2 code assessment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nithianandan, C.K.; Shah, N.H.; Schomaker, R.J.; Miller, F.R.

  1985-11-01

  Babcock and Wilcox (B and W) has been working with the code developers at EG and G and the US Nuclear Regulatory Commission in assessing the RELAP5/MOD2 computer code for the past year by simulating selected separate-effects tests. The purpose of this assessment has been to evaluate the code for use in MIST (Ref. 2) and OTIS integral system tests simulations and in the prediction of pressurized water reactor transients. B and W evaluated various versions of the code and made recommendations to improve code performance. As a result, the currently released version (cycle 36.1) has been improved considerably over earlier versions. However, further refinements to some of the constitutive models may still be needed to further improve the predictive capability of RELAP5/MOD2. The following versions of the code were evaluated. (1) RELAP/MOD2/Cycle 22 - first released version; (2) YELAP5/Cycle 32 - EG and G test version of RELAP5/MOD2/Cycle 32; (3) RELAP5/MOD2/Cycle 36 - frozen cycle for international code assessment; (4) updates to cycle 36 based on recommendations developed by B and W during the simulation of a Massachusetts Institute of Technology (MIT) pressurizer test; and (5) cycle 36.1 updates received from EG and G.

 20. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS).

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rigali, Mark J.; Stewart, Thomas Austin

  2016-01-01

  Sandia National Laboratories has collaborated with Pleasanton Ridge Research Company (PRRC) to determine whether Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) and modified SOMs materials can be synthesized in large batches and produced in granular form. Sandia National Laboratories tested these SOMS and its variants based in aqueous chemical environments for an application-based evaluation of material performance as a sorbent. Testing focused primarily on determining the distribution coefficients (K d ) and chemical selectivity SOMs for alkali earth (Sr) ions in aqueous and dilute seawater solutions. In general the well-crystallized SOMS materials tested exhibited very high K d values (>10 6 ) in distilled water but K d values dropped substantially (%7E10 2 -10 3 ) in the dilute seawater (3%). However, one set of SOMS samples (1.4.2 and 1.4.6) provided by PRRC yielded relatively high K d (approaching 10 4 ) in dilute seawater. Further examination of these samples by scanning electron microscopy (SEM) revealed the presence of at least two phases at least one of which may be accounting for the improved K d values in dilute seawater. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) January 20, 2016

 1. RELAP5/MOD3 code coupling model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martin, R.P.; Johnsen, G.W.

  1994-01-01

  A new capability has been incorporated into RELAP5/MOD3 that enables the coupling of RELAP5/MOD3 to other computer codes. The new capability has been designed to support analysis of the new advanced reactor concepts. Its user features rely solely on new RELAP5 open-quotes styledclose quotes input and the Parallel Virtual Machine (PVM) software, which facilitates process management and distributed communication of multiprocess problems. RELAP5/MOD3 manages the input processing, communication instruction, process synchronization, and its own send and receive data processing. The flexible capability requires that an explicit coupling be established, which updates boundary conditions at discrete time intervals. Two test cases are presented that demonstrate the functionality, applicability, and issues involving use of this capability

 2. CORCON-MOD1 modelling improvements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Corradini, M.L.; Gonzales, F.G.; Vandervort, C.L.

  1986-01-01

  Given the unlikely occurrence of a severe accident in a light water reactor (LWR), the core may melt and slump into the reactor cavity below the reactor vessel. The interaction of the molten core with exposed concrete (a molten-core-concrete-interaction, MCCI) causes copious gas production which influences further heat transfer and concrete attack and may threaten containment integrity. In this paper the authors focus on the low-temperature phase of the MCCI where the molten pool is partially solidified, but is still capable of attacking concrete. The authors have developed some improved phenomenological models for pool freezing and molten core-coolant heat transfer and have incorporated them into the CORCON-MOD1 computer program. In the paper the authors compare the UW-CORCON/MOD1 calculations to CORCON/MOD2 and WECHSL results as well as the BETA experiments which are being conducted in Germany

 3. Udvidelsen af relationsfeltets didaktik – med religionsundervisningen som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovmand, Keld

  beskrive denne dobbeltbevægelse som en almen fagdidaktik (Nielsen 1998 [1994]) eller – med inspiration fra Klafki – en relationsfeltets didaktik (Nielsen 2012). Dobbeltblikket på didaktikken som et relationsfelt kan kvalificeres ved hjælp af de fire kriterier for indholdsvalg, som er udformet af Frede V...... specificere indhold (DuFour & Marzano 2011). Referencer DuFour, Richard & Marzano, Robert J. 2011: Leaders of learning. How district, school, and classroom leaders improve student achievement. Bloomington, IN: Solution Tree Press. Hattie, John 2009: Visible learning. A synthesis of over 800 meta...

 4. Tv-serien som vor tids roman?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jakob Isak

  2012-01-01

  Artiklen gør rede for de forbindelseslinjer, der er mellem den nyere amerikanske tv-serie og en række andre udtryksformer (fx radiospillet og spillefilmen) for dernæst at fokusere på tv-seriens slægtskab med romanen. Alene i Danmark har såvel kulturjournalister som forskere påpeget ligheder de...... to udtryksformer imellem, og artiklen vil forsøge at skabe et overblik over berøringsfladerne og parallellerne. Artiklens tese er, at sammenligningen er gangbar i forhold til en række parametre – særligt hvis man indsnævrer de i udgangspunktet temmelig heterogene og vidtfavnende udtryksformer ”romanen” og ”tv......-serien” og fokuserer på bestemte eksempler og strømninger samt på bestemte distributions-, brugs- og oplevelsesformer (særligt DVD-udgivelsen ifm. tv-serier fx). Eksemplerne er primært fra en række nyere amerikanske tv-serier fra The Sopranos (HBO, 1999-2007) og frem, og artiklen vil afslutningsvist påpege...

 5. Alcator C-MOD proposal addendum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bonoli, P.; Greenwald, M.; Gwinn, D.

  1986-04-01

  Since the design concept and overall purpose of the Alcator C-MOD device are similar to that proposed in October 1985, we have chosen in this document only to highlight areas where changes or additions have been made. Chapters in the Addendum correspond to those in the Proposal, except Chapter 9 which describes a number of toroidal improvement concepts which are being considered for inclusion in the Alcator C-MOD experimental program. A description of the redesign and a discussion of the objectives of the experimental program are given

 6. Time travel in the homogeneous Som-Raychaudhuri Universe

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paiva, F.M.; Reboucas, M.J.; Teixeira, A.F.F.

  1987-01-01

  Properties of the rotating Som-Raychaudhuri homogeneous space-time are investigated: time-like and null geodesics, causality features, horizons and invariant characterization. An integral representation of its five isometries is also discussed. (author) [pt

 7. Portræt af litteraturkritikeren som ungt menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schatz-Jakobsen, Claus

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab.......Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab....

 8. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2002-01-01

  En gennemgang af Ole Rømers liv med vægt på hans rolle som embedsmand og hans deltagelse eller mangel på samme i det politiske spil.......En gennemgang af Ole Rømers liv med vægt på hans rolle som embedsmand og hans deltagelse eller mangel på samme i det politiske spil....

 9. Identification of illicit drugs by using SOM neural networks

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liang Meiyan; Shen Jingling; Wang Guangqin [Beijing Key Lab for Terahertz Spectroscopy and Imaging, Key Laboratory of Terahertz Optoelectronics, Ministry of Education, Department of Physics, Capital Normal University, Beijing 100037 (China)], E-mail: liangyan661982@163.com, E-mail: jinglingshen@gmail.com, E-mail: pywgq2004@163.com

  2008-07-07

  Absorption spectra of six illicit drugs were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.6 THz and then clustered with self-organization feature map (SOM) artificial neural network. After the network training process, the spectra collected at another time were identified successfully by the well-trained SOM network. An effective distance was introduced as a quantitative criterion to decide which cluster the new spectra were affiliated with.

 10. Brands som ideologiske parasitter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og...

 11. Identification of illicit drugs by using SOM neural networks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liang Meiyan; Shen Jingling; Wang Guangqin

  2008-01-01

  Absorption spectra of six illicit drugs were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.6 THz and then clustered with self-organization feature map (SOM) artificial neural network. After the network training process, the spectra collected at another time were identified successfully by the well-trained SOM network. An effective distance was introduced as a quantitative criterion to decide which cluster the new spectra were affiliated with

 12. Arbejdsmarkedsreguleringen frem mod år 2018

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Søren Kaj

  Dette notat er udarbejdet som et baggrundsnotat til et udviklingsseminar afholdt af Dansk Arbejdsgiverforening den 15.-16. september 2008. Målsætningen med notatet er at komme med bud på væsentlige forandringer i rammebetingelser og udfordringer til arbejdsmarkedsreguleringen over de kommende ti ...

 13. Aldersdiskrimination - Ageism. En trussel mod Healthy Ageing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Johanne

  2016-01-01

  Samfundet og de professionelle har pligt til at beskytte individer, unge såvel som gamle. Aldersdiskrimination er et samfundsproblem, politisk, socialt og kulturelt. Denne artikel introducerer til begrebet alders-diskrimination og diskuterer holdningen til alder i forhold til ældres sundhed. Der ...

 14. Qualification of the AUTOBUS Mod. 2 Code

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ciarniello, U.; Peroni, P.

  1988-01-01

  The paper presents the qualification of AUTOBUS MOD.2 code. After a brief description of the code itself, all the critical experiments simulated by the code are illustrated to prove the accuracy of criticality calculation and power distribution. An interpretation of the results and a conclusion close this presentation

 15. Vold mod børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Else; Agerlund Sloth Larsen, Dorthe

  er der gennemført en interviewundersøgelse, hvor i alt 14 sagsbehandlere fra fire forskellige store kommuner er interviewet om deres erfaringer fra sager med (mistanke om) fysisk vold mod børn, om hvordan sådanne sager sædvanligvis starter i socialforvaltningen, om undersøgelsesforløbet, om...

 16. Udvikling af vaccine mod dyr tarmsygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jungersen, Gregers

  2012-01-01

  DTU Veterinærinstituttet arbejder på at udvikle en effektiv vaccine mod bakterien Lawsonia intracellularis, der forårsager den antibiotikakrævende tarmsygdom proliferativ enteritis. Bakterien driller i laboratoriet, så forskerne må finde innovative veje til vaccinen. Målet er, at vaccinens...

 17. RETRAN02/MOD02: an outside perspective

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wei, T.Y.C.

  1984-03-01

  ANL recently participated in a review of the RETRAN02/MOD02 code to determine the range of accuracy, the reliability and the reproducibility of results obtained with the code for Chapter 15 non-LOCA system transients for both pressurized water reactors (PWRs) and boiling water reactors (BWRs). This paper summarizes the technical aspects of that review

 18. Kyllinger har effektivt immunforsvar mod herpes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchmann, Kurt

  2008-01-01

  Forskere ved Københavns Universitet, Fakultet for Biovidenskab har studeret kyllingens MHC molekyler og kan derigennem forklare hvorfor en særlig stamme indenfor denne art er modstandsdygtige mod en særlig herpesvirus. Udgivelsesdato: 18. januar 2008...

 19. Fællesskab som fællesgørende bevægelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram

  2014-01-01

  man kan tale om, og som noget, der konstant forhandles. 3. Fællesskab som situeret og forbundet med subjektivering 4. Fællesskab som hverken overindividuel eller subjektiv bevægelse og 5. Fællesskab som forbundet med belonging. Artiklen bevæger sig imellem teoretisk og empirisk analyse og inddrager et...... fokus på belonging som en central dimension i forståelsen af konstruktionen af fællesskaber....

 20. Programproduktion som Kritisk Teori – eller tv-teksten som industriel iscenesættelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Caldwell

  2003-09-01

  Full Text Available Denne artikel peger på nødvendigheden af en revurdering af den tre-delte model, som Fiske og Gripsrud har fremført, ved at vise, hvorledes ‘sekundære’ og ‘tertiære’ tv-tekster uafladeligt bevæger sig eller rejser hen imod en ‘primær’ tekstuel status i det amerikan- ske multikanals-»flow«. En detaljeret gennemgang af industriens tekstuelle praksis – programbegivenheder, network-branding, ka- nallogoer, filmene bag filmen, pressemateriale på video, salgsma- teriale og tilgrænsende digitale medier – viser hvorledes industrien teoretiserer sine egne vilkår direkte på skærmen, og dermed også hvordan publikum vejledes igennem en sådan offentlig cirkulation af »inside«-viden om tv-systemet. Artiklen er oversat af Henrik Bødker.

 1. GeoMod 2014 - Modelling in geoscience

  Science.gov (United States)

  Leever, Karen; Oncken, Onno

  2016-08-01

  GeoMod is a biennial conference to review and discuss latest developments in analogue and numerical modelling of lithospheric and mantle deformation. GeoMod2014 took place at the GFZ German Research Centre for Geosciences in Potsdam, Germany. Its focus was on rheology and deformation at a wide range of temporal and spatial scales: from earthquakes to long-term deformation, from micro-structures to orogens and subduction systems. It also addressed volcanotectonics and the interaction between tectonics and surface processes (Elger et al., 2014). The conference was followed by a 2-day short course on "Constitutive Laws: from Observation to Implementation in Models" and a 1-day hands-on tutorial on the ASPECT numerical modelling software.

 2. Automotive Stirling engine: Mod 2 design report

  Science.gov (United States)

  Nightingale, Noel P.

  1986-01-01

  The design of an automotive Stirling engine that achieves the superior fuel economy potential of the Stirling cycle is described. As the culmination of a 9-yr development program, this engine, designated the Mod 2, also nullifies arguments that Stirling engines are heavy, expensive, unreliable, demonstrating poor performance. Installed in a General Motors Chevrolet Celebrity car, this engine has a predicted combined fuel economy on unleaded gasoline of 17.5 km/l (41 mpg)- a value 50% above the current vehicle fleet average. The Mod 2 Stirling engine is a four-cylinder V-drive design with a single crankshaft. The engine is also equipped with all the controls and auxiliaries necessary for automotive operation.

 3. På vej mod job efter en arbejdsskade:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gensby, Ulrik; Thuesen, Frederik

  ”Med udbredelsen af Fastholdelsescentret er kendskabet til arbejdsskadeområdet blevet meget mere bredt. Vi kan bruge hinanden på en helt anden måde. Det er jo også helt nyt for dem at rykke ud og tale med den borger, der er kommet til skade,” fortæller en sagsbehandler om centrets rejsehold, som ...

 4. Study of MOD control system in ECRH

  International Nuclear Information System (INIS)

  Su Yu; Liu Baohua; Ding Tonghai; Kuang Guangli

  2005-01-01

  High-voltage power supply (HVPS) is one of the important components in ECRH (Electron Cyclotron Resonance Heating). The MOD (modulator) control system is a key of the operation of HVPS and the whole system. The background and principium is introduced in this paper, especially the detail of the hardware and software of the control system is shown. The experiment, that shows stability, accuracy and reliability had reached the expected goal. (authors)

 5. Alcator C-MOD final safety analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fiore, C.L.

  1989-06-01

  This document is designed to address the safety issues involved with the Alcator C-Mod project. This report will begin with a brief description of the experimental objectives which will be followed by information concerning the site. The Alcator C-Mod experiment is a pulsed fusion experiment in which a plasma formed from small amounts of hydrogen or deuterium gas is confined in a magnetic field for short periods (∼1 s). No radioactive fuels or fissile materials are used in the device, so that no criticality hazard exists and no credible nuclear accident can occur. During deuterium operation, the production of a small number of neutrons from a short pulse could result in a small amount of short- and intermediate-lived radioactive isotopes being produced inside the experimental cell. This report will demonstrate that this does not pose an additional hazard to the general population. The health and safety hazards resulting from Alcator C-Mod occur to the workers on the experiment, each of which is described in its own chapter with the steps taken to minimize the risk to employees. These hazards include fire, chemicals and cryogenics, air quality, electrical, electromagnetic radiation, ionizing radiation, and mechanical and natural phenomena. None of these hazards is unique to the facility, and methods of protection from them are well defined and are discussed in the chapter which describes each hazard. The quality assurance program, critical to ensuring the safety aspects of the program, will also be described

 6. RELAP5/MOD3 AP600 problems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Riemke, R.A.

  1993-01-01

  RELAP5/MOD3 is a reactor systems analysis code that has been developed jointly by the US Nuclear Regulatory Commission (USNRC) and a consortium consisting of several of the countries and domestic organizations that were members of the International Code Assessment and Applications Program (ICAP). The code is currently being used to simulate transients for the next generation of advanced light water reactors (ALWR's). One particular reactor design is the Westinghouse AP600 pressurized water reactor (PWR), which consists of two hot legs and four cold legs as well as passive emergency core cooling (ECC) systems. Initial calculations with RELAP5/MOD3 indicated that the code was not as robust as RELAP5/MOD2.5 with regard to AP600 calculations. Recent modifications in the areas of condensation wall heat transfer, interfacial heat transfer in the presence of noncondensibles, bubbly flow interfacial heat transfer, and time smoothing of both interfacial drag and interfacial heat transfer have improved the robustness, although more reliability is needed

 7. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2004-01-01

  En biografisk skitse af Ole Rømers virke med vægt på hans rolle som embedsmand og rådgiver for Christian V. Hans virke analyseres på baggrund af en ny forståelse for den tidlige enevældes politiske kultur.......En biografisk skitse af Ole Rømers virke med vægt på hans rolle som embedsmand og rådgiver for Christian V. Hans virke analyseres på baggrund af en ny forståelse for den tidlige enevældes politiske kultur....

 8. Kongehuset som varemærke og nationalt symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn Sørensen, Anders

  2016-01-01

  Kongehuset er ikke bare et nationalt symbol. Det er også et varemærke, som der er al mulig grund til at beskytte og vogte nidkært over. Kronen har nemlig god brandmæssig værdi.......Kongehuset er ikke bare et nationalt symbol. Det er også et varemærke, som der er al mulig grund til at beskytte og vogte nidkært over. Kronen har nemlig god brandmæssig værdi....

 9. Digital portfolio som metode og pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Hanne; Luplau Schnefeld, Mette

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer erfaringer med digital portfolio som didaktik og metode. Fokus er på kobling mellem didaktiske læreprocesser på en grunduddannelse og så understøttelse af disse via brug af en digital portfolio. Portfolioen adskiller en række forskellige dokumentsamlinger i privat og offentlig...

 10. Sansning som redskab og metode for faget Modedesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ræbild, Ulla

  2009-01-01

    Abstract / dansk Intentionen i denne afhandling er at undersøge, hvornår og hvordan designere anvender sansemæssig viden og kompetence i deres arbejdsproces, for igennem denne afdækning at kunne foretage en eksplicitering og artikulation af sansning som redskab og metode i designprocessen. Afha...

 11. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 12. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 13. Content Management som platform og pædagogisk strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kim Bach; Rasmussen, Steen Cnops

  2005-01-01

  Med afsæt i konkrete erfaringer på pædagoguddannelsen argumenteres der for, at implementeringen af it-systemer og udviklingen af de ansattes it-kompetencer bør tage afsæt i en pædagogisk tænkning, som prioriterer enkelthed og brugervenlighed højt....

 14. Socialpædagogik iagttaget som et socialt praksisfelt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janne Hedegaard

  2013-01-01

  Ved at iagttage socialpædagogers situerede handlinger i praksis er det muligt at opnå viden om de forståelser, socialpædagoger handler på grundlag af, og som sætter betingelser for brugernes handle- og livsmuligheder. Men brugerne er ikke blot underlagt socialpædagogers betydningskonstruktioner...

 15. Pave Benedikt XVI som social kritiker og moderniseringsteoretiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2013-01-01

  former for kritik af det moderne projekt, en kritik som deler mange lighedspunkter med Frankfurterskolen. Disse ligheder kom blandt andet til syne i Kardinal Ratzingers berømte debat med Habermas, men ligeledes i nogle af hans seneste skrifter, især hans meget omtalte tredje encyklik, Caritas in Veritate...

 16. An analysis of the binding of repressor protein ModE to modABCD (molybdate transport) operator/promoter DNA of Escherichia coli.

  Science.gov (United States)

  Grunden, A M; Self, W T; Villain, M; Blalock, J E; Shanmugam, K T

  1999-08-20

  Expression of the modABCD operon in Escherichia coli, which codes for a molybdate-specific transporter, is repressed by ModE in vivo in a molybdate-dependent fashion. In vitro DNase I-footprinting experiments identified three distinct regions of protection by ModE-molybdate on the modA operator/promoter DNA, GTTATATT (-15 to -8; region 1), GCCTACAT (-4 to +4; region 2), and GTTACAT (+8 to +14; region 3). Within the three regions of the protected DNA, a pentamer sequence, TAYAT (Y = C or T), can be identified. DNA-electrophoretic mobility experiments showed that the protected regions 1 and 2 are essential for binding of ModE-molybdate to DNA, whereas the protected region 3 increases the affinity of the DNA to the repressor. The stoichiometry of this interaction was found to be two ModE-molybdate per modA operator DNA. ModE-molybdate at 5 nM completely protected the modABCD operator/promoter DNA from DNase I-catalyzed hydrolysis, whereas ModE alone failed to protect the DNA even at 100 nM. The apparent K(d) for the interaction between the modA operator DNA and ModE-molybdate was 0.3 nM, and the K(d) increased to 8 nM in the absence of molybdate. Among the various oxyanions tested, only tungstate replaced molybdate in the repression of modA by ModE, but the affinity of ModE-tungstate for modABCD operator DNA was 6 times lower than with ModE-molybdate. A mutant ModE(T125I) protein, which repressed modA-lac even in the absence of molybdate, protected the same region of modA operator DNA in the absence of molybdate. The apparent K(d) for the interaction between modA operator DNA and ModE(T125I) was 3 nM in the presence of molybdate and 4 nM without molybdate. The binding of molybdate to ModE resulted in a decrease in fluorescence emission, indicating a conformational change of the protein upon molybdate binding. The fluorescence emission spectra of mutant ModE proteins, ModE(T125I) and ModE(Q216*), were unaffected by molybdate. The molybdate-independent mutant Mod

 17. Orbit Representations from Linear mod 1 Transformations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Correia Ramos

  2012-05-01

  Full Text Available We show that every point $x_0in [0,1]$ carries a representationof a $C^*$-algebra that encodes the orbit structure of thelinear mod 1 interval map $f_{eta,alpha}(x=eta x +alpha$. Such $C^*$-algebra is generated by partial isometries arising from the subintervals of monotonicity of the underlying map $f_{eta,alpha}$. Then we prove that such representation is irreducible. Moreover two such of representations are unitarily equivalent if and only if the points belong to the same generalized orbit, for every $alphain [0,1[$ and $etageq 1$.

 18. Vector models in RETRAN-02 MOD 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kinnersly, S.R.

  1985-06-01

  The vector momentum model in RETRAN-02 allows momentum flux to be modelled in two dimensions. Vector models in RETRAN-2 are described, including both the actual implementation in the code and the specification given in the code manual. The vector momentum model is described in detail. Other models which use vector quantities include models for volume average flow, volume average slip velocity, volume average phase velocities and fill junction flows. Both code implementations and code manual descriptions are described and inconsistencies noted. The differences between the standard RETRA-02 Mod 2 version and the Winfrith version RETN2204 are noted. (U.K.)

 19. R-HyMOD: an R-package for the hydrological model HyMOD

  Science.gov (United States)

  Baratti, Emanuele; Montanari, Alberto

  2015-04-01

  A software code for the implementation of the HyMOD hydrological model [1] is presented. HyMOD is a conceptual lumped rainfall-runoff model that is based on the probability-distributed soil storage capacity principle introduced by R. J. Moore 1985 [2]. The general idea behind this model is to describe the spatial variability of some process parameters as, for instance, the soil structure or the water storage capacities, through probability distribution functions. In HyMOD, the rainfall-runoff process is represented through a nonlinear tank connected with three identical linear tanks in parallel representing the surface flow and a slow-flow tank representing groundwater flow. The model requires the optimization of five parameters: Cmax (the maximum storage capacity within the watershed), β (the degree of spatial variability of the soil moisture capacity within the watershed), α (a factor for partitioning the flow between two series of tanks) and the two residence time parameters of quick-flow and slow-flow tanks, kquick and kslow respectively. Given its relatively simplicity but robustness, the model is widely used in the literature. The input data consist of precipitation and potential evapotranspiration at the given time scale. The R-HyMOD package is composed by a 'canonical' R-function of HyMOD and a fast FORTRAN implementation. The first one can be easily modified and can be used, for instance, for educational purposes; the second part combines the R user friendly interface with a fast processing unit. [1] Boyle D.P. (2000), Multicriteria calibration of hydrological models, Ph.D. dissertation, Dep. of Hydrol. and Water Resour., Univ of Arizona, Tucson. [2] Moore, R.J., (1985), The probability-distributed principle and runoff production at point and basin scale, Hydrol. Sci. J., 30(2), 273-297.

 20. Corporate film som værktøj til employer branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side.......En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 1. Ny vaccine mod ledbetændelse er ikke effektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara Tølbøll

  2013-01-01

  En ny mulighed for at vaccinere mod mykoplasma-ledbetændelse er undersøgt hos en slagtesvineproducent. Vaccinen kunne desværre ikke forebygge halthed eff ektivt.......En ny mulighed for at vaccinere mod mykoplasma-ledbetændelse er undersøgt hos en slagtesvineproducent. Vaccinen kunne desværre ikke forebygge halthed eff ektivt....

 2. Waste removal sequencing using ProdMod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paul, P.K.; Gregory, M.V.; Davis, N.R.; Brooke, J.N.

  1996-01-01

  The Savannah River Site (SRS) is starting to solidify its accumulated high-level radioactive waste into borosilicate glass in stainless steel canisters for eventual permanent storage. The in-tank precipitation process (ITP) and extended sludge processing (ESP) are two key operations in the waste processing complex. The supernate and dissolved salt from the waste storage tanks are transferred to the ITP process tank where the solution is decontaminated in batch processes. Soluble radioactive cesium is precipitated with sodium tetraphenylborate and strontium, uranium, and plutonium are adsorbed on monosodium titanate. The precipitate and adsorbent solids, which now contain the radionuclides, are concentrated using crossflow filters. The concentrated solids are sent to the high-level waste vitrification process. The decontaminated salt solution is sent to the low-level waste solidification process to form cement grout. In parallel with the precipitate operations, insoluble sludges that settled originally to the bottom of the waste tanks are reslurried and sent to ESP to undergo washing to reduce soluble salt content and aluminum dissolution, if required. In the vitrification process in the Defense Waste Processing Facility (DWPF), the concentrated precipitate from the ITP is mixed with the washed sludge from ESP and glass frit in proportion to form a stable borosilicate glass. A novel and fast-running Production Planning Model (ProdMod) has been developed to simulate the waste processing operation. This paper describes the application of ProdMod in sequencing the ITP batches and scheduling the ESP batches

 3. The alcator C-MOD control system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bosco, J.; Fairfax, S.

  1992-01-01

  The Alcator C-MOD experiment includes over 30 engineering and diagnostic subsystems. The control system hardware and software is a mixture of custom and commercial products which includes sensors, signal conditioners, hard-wired controls, programmable logic controllers, displays, a hybrid analog/digital computer, networked personal computers, and networked VAX workstations. This paper describes the computer-based portions of the control system. The control system coordinates all C-MOD systems including power, vacuum, heating and cooling, access control, plasma shape and position control, and diagnostics. Programmable logic controllers (PLC's) are located near each subsystem. The control room is isolated by fiber optics. Functions that are essential to personnel or equipment safety (e.g. access control) are implemented in hardwired logic and monitored but not controlled by the PLC's. The initial configuration will include over 25 Allen-Bradley PLC-5 units. The PLCs in each subsystem are connected to personal computers (PC's) in the control room. The PC's provide graphical displays and operator interface. The Pc's are networked and share process data with each other and with a master control console and a large mimic panel

 4. Mechanical measurements in RFX-mod experiment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dalla Palma, M., E-mail: mauro.dallapalma@igi.cnr.it [Consorzio RFX, EURATOM-ENEA Association, Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova (Italy); Ravarotto, D.; Dal Bello, S.; Fincato, M.; Ghiraldelli, R.; Marchiori, G.; Taliercio, C.; Zaccaria, P. [Consorzio RFX, EURATOM-ENEA Association, Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova (Italy)

  2010-12-15

  The ongoing experimental campaigns of RFX-mod are performed setting operational parameters at the nominal or exceeding design values of the experiment. Compressive forces up to 11 MN are produced by high magnetizing currents that reach values up to 50 kA. These forces heavily load the mechanical structure of RFX-mod and their effects are measured and monitored in order to assess the expected structural response and machine reliability during operation. Mechanical strains and relative displacements are real time measured during each experimental pulse by 48 strain gauges located on 12 mechanical struts and 16 potentiometers positioned between the toroidal assembly and the support mechanical structure. The strains in the most stressed components are measured by means of 24 half bridge gauges preliminarily calibrated. Particular care has been given to sensor choices and installation in order to minimize signal noises induced by the electrical and magnetic fields. The residual noises have been further reduced by proper sampling frequency and averaging techniques. The strains measured on the struts are then post-processed to calculate the resultant forces and bending moments, while the displacement measurements give an estimate of the overall stiffness of the mechanical structure. The measured forces and displacements are shown per toroidal locations and as a function of the current intensity, so verifying the uniform sharing of forces among the different struts and the proper square law correlation with the magnetizing current intensity.

 5. Beskyttelse mod passiv rygning i botilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Louise

  2018-01-01

  ikke tidligere har været forbud. Denne problemstilling er aktuelt lige nu i forhold til passiv rygning, der tolereres mindre end tidligere. I denne artikel undersøges, i hvilket omfang der er mulighed for, at udstede rygeforbud på botilbud, når formålet med forbuddet er at beskytte andre beboere mod......Myndigheder har pligt til at beskytte individer mod ufrivillig sundhedsskadelig påvirkning i medfør af EMRK art. 8, stk. 1. På områder, hvor individets tolerancetærskel for sundhedsskadelig påvirkning bliver mindre end tidligere, kan der opstå behov for at udstede forbud i situationer, hvor der...... ufrivillig passiv rygning. Problemstilingen belyses i en forvaltningsretlig kontekst med udgangspunkt i dansk ret. Forfatteren konkluderer, at der er hjemmel i den danske Lov om Røgfrie Miljøer til at forbyde rygning, men at reglerne ikke giver tilstrækkelig beskyttelse i den situation, hvor en beboer...

 6. Molybdate binding by ModA, the periplasmic component of the Escherichia coli mod molybdate transport system.

  Science.gov (United States)

  Imperial, J; Hadi, M; Amy, N K

  1998-03-13

  ModA, the periplasmic-binding protein of the Escherichia coli mod transport system was overexpressed and purified. Binding of molybdate and tungstate to ModA was found to modify the UV absorption and fluorescence emission spectra of the protein. Titration of these changes showed that ModA binds molybdate and tungstate in a 1:1 molar ratio. ModA showed an intrinsic fluorescence emission spectrum attributable to its three tryptophanyl residues. Molybdate binding caused a conformational change in the protein characterized by: (i) a shift of tryptophanyl groups to a more hydrophobic environment; (ii) a quenching (at pH 5.0) or enhancement (at pH 7.8) of fluorescence; and (iii) a higher availability of tryptophanyl groups to the polar quencher acrylamide. The tight binding of molybdate did not allow an accurate estimation of the binding constants by these indirect methods. An isotopic binding method with 99MoO42- was used for accurate determination of KD (20 nM) and stoichiometry (1:1 molar ratio). ModA bound tungstate with approximately the same affinity, but did not bind sulfate or phosphate. These KDs are 150- to 250-fold lower than those previously reported, and compatible with the high molybdate transport affinity of the mod system. The affinity of ModA for molybdate was also determined in vivo and found to be similar to that determined in vitro. Copyright 1998 Elsevier Science B.V.

 7. Functional characterization of the Bradyrhizobium japonicum modA and modB genes involved in molybdenum transport.

  Science.gov (United States)

  Delgado, María J; Tresierra-Ayala, Alvaro; Talbi, Chouhra; Bedmar, Eulogio J

  2006-01-01

  A modABC gene cluster that encodes an ABC-type, high-affinity molybdate transporter from Bradyrhizobium japonicum has been isolated and characterized. B. japonicum modA and modB mutant strains were unable to grow aerobically or anaerobically with nitrate as nitrogen source or as respiratory substrate, respectively, and lacked nitrate reductase activity. The nitrogen-fixing ability of the mod mutants in symbiotic association with soybean plants grown in a Mo-deficient mineral solution was severely impaired. Addition of molybdate to the bacterial growth medium or to the plant mineral solution fully restored the wild-type phenotype. Because the amount of molybdate required for suppression of the mutant phenotype either under free-living or under symbiotic conditions was dependent on sulphate concentration, it is likely that a sulphate transporter is also involved in Mo uptake in B. japonicum. The promoter region of the modABC genes has been characterized by primer extension. Reverse transcription and expression of a transcriptional fusion, P(modA)-lacZ, was detected only in a B. japonicum modA mutant grown in a medium without molybdate supplementation. These findings indicate that transcription of the B. japonicum modABC genes is repressed by molybdate.

 8. «Halvdød av frost, men levende og beredt». Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt

  OpenAIRE

  Schaanning, Espen

  2013-01-01

  I det som gjerne betegnes som speidernes Bibel, Scouting for Boys (1908), løftet speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell (1857–1941), fram personer som alle speidergutter burde ha som forbilder. Et slikt forbilde beskrives slik: «Den romerske soldaten fra gamle dager, som ble stående på sin post da Pompeii ble begravd av lava og aske fra vulkanen Vesuv, viste lojalitet mot sin plikt. De har funnet liket hans og kan se hvordan han holdt hånden foran munn og nese for ikke å bli kval...

 9. Soil organic matter (SOM) dynamics determined by stable isotope techniques

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gerzabek, M. H.

  1998-09-01

  Being aware of limitations and possible bias the 13 C natural abundance technique using the different 13 C enrichments in plants with differing photosynthetic pathways in a powerful tool to quantify turnover processes, both in long-term field studies and short-term laboratory experiments. Special care is needed in choosing reference plots and the proper number of replicate samples. The combination of 13 C and 14 C measurements has a high potential for a further improvement of isotope techniques in SOM studies. Natural abundance of 15 N is less powerful with respect to quantification of SOM processes than the isotope dilution technique. However its usefulness could be distinctly improved by introducing other stable isotopes into the studies.(author)

 10. Musik som værk og handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vandsø, Anette

  Denne bog handler om den nye musik som både har værkkarakter men også en udpræget handlingskarakter. Her sys på symaskiner og smadres violiner, men hvad gør det ved værkkarakteren? ved værkanalysen ? og ved 'musikken'? På baggrund af disse spørgsmål tilbyder bogen en grundlagsteoretisk gentænkning...

 11. Den Pædagogiske Refleksionsmodel som sammenhængskraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voergaard Poulsen, Bettina; Lucht, Camill; Vibholm Persson, Stine

  Den Pædagogiske Refleksions Model (PRM) illustrerer de vidensdimensioner, der indgår i en kvalificeret klinisk beslutning. I projektet 'Sammenhæng på TVÆRS i fremtidens sygeplejeuddannelse (PÅ TVÆRS)" indgår PRM som pædagogisk greb. Der undersøges om PRM skaber sammenhæng for studerendes læring i...

 12. Som Energia: sostenibilitat energètica i cooperativisme

  OpenAIRE

  Duran i Grant, Alexandre; Huijink, Gijsbert; Roselló, Marc

  2013-01-01

  La cooperativa Som Energia és una organització innovadora en el sector energètic a casa nostra. Proposa una forma de fer diferent de la de les empreses tradicionals del sector: ven energia renovable certificada, no té ànim de lucre i busca el bé comú. La proposta treballa per la sostenibilitat energètica.

 13. Studiemiljøundersøgelse som empowerment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Hanne Dauer; Jensen, Annie Aarup

  2012-01-01

  Artiklen fokuserer på det metodemæssige i at arbejde med studiemiljø og studiemiljøundersøgelser i en kvalitativ, procesorienteret form, der står i kontrast til de traditionelle kvantitative metoder. En alternativ organisering med de studerende som ansvarlige aktører gav andre, mere nuancerede da...... datatyper og aktiverede de studerende i forhold til at påvirke eget studiemiljø....

 14. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...... og endelig de kulturpolitiske konsekvenser af bibliotekernes inddragelse af sociale teknologier....

 15. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hanne Nexø; Juul Jensen, Christina

  2015-01-01

  teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfordringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne....

 16. Feedback som indgang til læringsprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2017-01-01

  Feedback har til formål at forbedre dine studerendes færdigheder i et fag. Feedback skal tage udgangspunkt i den studerendes nuværende færdigheder og inkludere anvisninger på, hvordan den studerende fremadrettet kan arbejde for at opfylde et ønsket læringsmål. Måden hvorpå du som underviser...

 17. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en...

 18. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  OpenAIRE

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA) and Self Organizing Map (SOM) for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning) strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy m...

 19. VARSKIN MOD 2 and SADDE MOD2: Computer codes for assessing skin dose from skin contamination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Durham, J.S.

  1992-12-01

  The computer code VARSKIN has been modified to calculate dose to skin from three-dimensional sources, sources separated from the skin by layers of protective clothing, and gamma dose from certain radionuclides correction for backscatter has also been incorporated for certain geometries. This document describes the new code, VARSKIN Mod 2, including installation and operation instructions, provides detailed descriptions of the models used, and suggests methods for avoiding misuse of the code. The input data file for VARSKIN Mod 2 has been modified to reflect current physical data, to include the contribution to dose from internal conversion and Auger electrons, and to reflect a correction for low-energy electrons. In addition, the computer code SADDE: Scaled Absorbed Dose Distribution Evaluator has been modified to allow the generation of scaled absorbed dose distributions for mixtures of radionuclides and intereat conversion and Auger electrons. This new code, SADDE Mod 2, is also described in this document. Instructions for installation and operation of the code and detailed descriptions of the models used in the code are provided

 20. RELAP5/MOD2 models and correlations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dimenna, R.A.; Larson, J.R.; Johnson, R.W.; Larson, T.K.; Miller, C.S.; Streit, J.E.; Hanson, R.G.; Kiser, D.M.

  1988-08-01

  A review of the RELAP5/MOD2 computer code has been performed to assess the basis for the models and correlations comprising the code. The review has included verification of the original data base, including thermodynamic, thermal-hydraulic, and geothermal conditions; simplifying assumptions in implementation or application; and accuracy of implementation compared to documented descriptions of each of the models. An effort has been made to provide the reader with an understanding of what is in the code and why it is there and to provide enough information that an analyst can assess the impact of the correlation or model on the ability of the code to represent the physics of a reactor transient. Where assessment of the implemented versions of the models or correlations has been accomplished and published, the assessment results have been included

 1. Alcator C-Mod predictive modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pankin, Alexei; Bateman, Glenn; Kritz, Arnold; Greenwald, Martin; Snipes, Joseph; Fredian, Thomas

  2001-01-01

  Predictive simulations for the Alcator C-mod tokamak [I. Hutchinson et al., Phys. Plasmas 1, 1511 (1994)] are carried out using the BALDUR integrated modeling code [C. E. Singer et al., Comput. Phys. Commun. 49, 275 (1988)]. The results are obtained for temperature and density profiles using the Multi-Mode transport model [G. Bateman et al., Phys. Plasmas 5, 1793 (1998)] as well as the mixed-Bohm/gyro-Bohm transport model [M. Erba et al., Plasma Phys. Controlled Fusion 39, 261 (1997)]. The simulated discharges are characterized by very high plasma density in both low and high modes of confinement. The predicted profiles for each of the transport models match the experimental data about equally well in spite of the fact that the two models have different dimensionless scalings. Average relative rms deviations are less than 8% for the electron density profiles and 16% for the electron and ion temperature profiles

 2. Overexpression, purification, and partial characterization of ADP-ribosyltransferases modA and modB of bacteriophage T4.

  Science.gov (United States)

  Tiemann, B; Depping, R; Rüger, W

  1999-01-01

  There is increasing experimental evidence that ADP-ribosylation of host proteins is an important means to regulate gene expression of bacteriophage T4. Surprisingly, this phage codes for three different ADP-ribosyltransferases, gene products Alt, ModA, and ModB, modifying partially overlapping sets of host proteins. While gene product Alt already has been isolated as a recombinant protein and its action on host RNA polymerases and transcription regulation have been studied, the nucleotide sequences of the two mod genes was published only recently. Their mode of action in the course of the infection cycle and the consequences of the ADP-ribosylations catalyzed by these enzymes remain to be investigated. Here we describe the cloning of the genes, the overexpression, purification, and partial characterization of ADP-ribosyltransferases ModA and ModB. Both proteins seem to act independently, and the ADP-ribosyl moieties are transferred to different sets of host proteins. While gene product ModA, similarly to the Alt protein, acts also on the alpha-subunit of host RNA polymerase, the ModB activity serves another set of proteins, one of which was identified as the S1 protein associated with the 30S subunit of the E. coli ribosomes.

 3. RELAP5/MOD2 code assessment for the Semiscale Mod-2C Test S-LH-1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fineman, C.P.

  1986-01-01

  RELAP5/MOD2, Cycle 36.02, was assessed using data from Semiscale Mod-2C experiment S-LH-1. The major phenomena that occurred during the experiment were calculated by RELAP5/MOD2, although the duration and the magnitude of their effect on the transient were not always well calculated. Areas defined where further work was needed to improve the RELAP5 calculation include: (1) the system energy balance, (2) core interfacial drag, and 3) the heat transfer logic rod dryout criterion

 4. TRAC-PF1/MOD2 status and plans

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spore, J.W.; Steinke, R.G.; Nelson, R.A.; Cappiello, M.W.; Jenks, R.

  1989-01-01

  The development of the TRAC-PF1/MOD1 code was completed in July 1988 with the release of Version 14.4. A TRAC-PF1/MOD2 code development plan addresses code deficiencies identified in the MOD1 code in order to provide an accurate and defensible tool that can be used to simulate large-break loss-of-coolant accidents (LOCAs), small-break LOCAs, and operational transients. The MOD2 code development plan is an international cooperative effort that includes contributions from Los Alamos National Laboratory, Idaho National Engineering Laboratory (INEL), Japanese Atomic Energy Research Institute (JAERI), Cray Research, Central Electricity Generating Board (CEGB), and United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA)

 5. Characterization of the Hamamatsu 8" R5912-MOD Photomultiplier tube

  Science.gov (United States)

  Kaptanoglu, Tanner

  2018-05-01

  Current and future neutrino and direct detection dark matter experiments hope to take advantage of improving technologies in photon detection. Many of these detectors are large, monolithic optical detectors that use relatively low-cost, large-area, and efficient photomultiplier tubes (PMTs). A candidate PMT for future experiments is a newly developed prototype Hamamatsu PMT, the R5912-MOD. In this paper we describe measurements made of the single photoelectron time and charge response of the R5912-MOD, as well as detail some direct comparisons to similar PMTs. Most of these measurements were performed on three R5912-MOD PMTs operating at gains close to 1 × 107. The transit time spread (σ) and the charge peak-to-valley were measured to be on average 680ps and 4.2 respectively. The results of this paper show the R5912-MOD is an excellent candidate for future experiments in several regards, particularly due to its narrow spread in timing.

 6. Fatigue Properties of Aged Mod. 9Cr-1Mo

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Dae Whan; Kim, Sung Ho; Lee, Chan Bock

  2007-01-01

  Ferritic/Martensitic steel has a good mechanical properties and a lower thermal expansion coefficient than austenitic stainless steel. Mechanical property of Mod. 9Cr-1Mo steel is less than austenitic stainless steel at high temperature. High temperature mechanical properties are affected by precipitation for Mod. 9Cr-1Mo. FMS steel is used for long time at high temperature and the effect of aging on mechanical properties is very important. In this study, low cycle fatigue properties with aging were investigated

 7. Vaccine mod halthed testes i besætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritsen, Klara Tølbøll

  2012-01-01

  Ny vaccine mod ledbetændelse forårsaget af Mycoplasma hyosynoviae testes nu hos 200 svin i en problembesætning. Håbet er færre halte svin og en nedbringelse af antibiotikaforbruget.......Ny vaccine mod ledbetændelse forårsaget af Mycoplasma hyosynoviae testes nu hos 200 svin i en problembesætning. Håbet er færre halte svin og en nedbringelse af antibiotikaforbruget....

 8. Using computer program RELAP5/MOD2 on microcomputers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grgic, D.; Bajs, T; Cavlina, N.; Debrecin, N.

  1990-01-01

  Our work on installation of RELAP5/MOD2 code on IBM4341, mVAX 11, MGT-386 and COMPAQ-386/20e computers is described. Main characteristics of RELAP5/MOD2 structure programming style and differences between FORTRAN VS, VAX-11 FORTRAN and NDP FORTRAN 386 are presented. We discussed basic philosophy used in modification and testing and test results. (author)

 9. RELAP5/MOD2: for PWR transient analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ransom, V.H.

  1983-01-01

  RELAP5 is a light water reactor system transient simulation code for use in nuclear plant safety analysis. Development of a new version, RELAP5/MOD2, has been completed and will be released to the United States Nuclear Regulatory Commission during September of 1983. The new and improved modeling capability of RELAP5/MOD2 is described and some developmental assessment results are presented. The future plans for extension to severe accident modeling are briefly discussed

 10. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 11. John Deweys pædagogik som filosofisk livskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  De senere år har der været forøget fokus på John Deweys slægtskab med antikkens filosofiske tradition. Oplægget stiller i den forbindelse skarpt på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan det giver mening at forstå Deweys pædagogiske filosofi i sammenhæng med Hellenismens og Romerrigets filosofiske...... livskunst. Er det med andre ord muligt at begribe Deweys pædagogik som en særlig form for filosofisk livskunst?...

 12. Assessment of RELAP5/MOD2 and RELAP5/MOD1-EUR codes on the basis of LOBI-MOD2 test results

  International Nuclear Information System (INIS)

  D'Auria, F.; Mazzini, M.; Oriolo, F.; Galassi, G.M.

  1989-10-01

  The present report deals with an overview of the application of RELAP5/MOD2 and RELAP5/MOD1-EUR codes to tests performed in the LOBI/MOD2 facility. The work has been carried out in the frame of a contract between Dipartimento di Costruzioni Meccaniche e Nucleari (DCMN) of Pisa University and CEC. The Universities of Roma, Pisa, Bologna and Palermo and the Polytechnic of Torino performed the post-test analysis of the LOBI experiment under the supervision of DCMN. In the report the main outcomes from the analysis of the LOBI experiments are given with the attempt to identify deficiencies in the modelling capabilities of the used codes

 13. Ohmic ITBs in Alcator C-Mod

  Science.gov (United States)

  Fiore, C. L.; Rowan, W. L.; Dominguez, A.; Hubbard, A. E.; Ince-Cushman, A.; Greenwald, M. J.; Lin, L.; Marmar, E. S.; Reinke, M.; Rice, J. E.; Zhurovich, K.

  2007-11-01

  Internal transport barrier plasmas can arise spontaneously in ohmic Alcator C-Mod plasmas where an EDA H-mode has been developed by magnetic field ramping. These ohmic ITBs share the hallmarks of ITBs created with off-axis ICRF injection in that they have highly peaked density and pressure profiles and the peaking can be suppressed by on-axis ICRF. There is a reduction of particle and thermal flux in the barrier region which then allows the neoclassical pinch to peak the central density. Recent work on ITB onset conditions [1] which was motivated by turbulence studies [2] points to the broadening of the Ti profile with off-axis ICRF acting to reduce the ion temperature gradient. This suppresses ITG instability driven particle fluxes, which is thought to be the primary mechanism for ITB formation. The object of this study is to examine the characteristics of ohmic ITBs to find whether the stability of plasmas and the plasma parameters support the onset model. [1]K. Zhurovich, et al., To be published in Nuclear Fusion [2] D. R. Ernst, et al., Phys. Plasmas 11, 2637 (2004)

 14. Overview of Alcator C-Mod Research

  Science.gov (United States)

  White, A. E.

  2017-10-01

  Alcator C-Mod, a compact (R =0.68m, a =0.21m), high magnetic field, Bt Research spans the topics of core transport and turbulence, RF heating and current drive, pedestal physics, scrape-off layer, divertor and plasma wall interactions. In the last experimental campaign, Super H-mode was explored and featured the highest pedestal pressures ever recorded, pped 90 kPa (90% of ITER target), consistent with EPED predictions. Optimization of naturally ELM-suppressed EDA H-modes accessed the highest volume averaged pressures ever achieved (〈p〉>2 atm), with pped 60 kPa. The SOL heat flux width has been measured at Bpol = 1.25T, confirming the Eich scaling over a broader poloidal field range than before. Multi-channel transport studies focus on the relationship between momentum transport and heat transport with perturbative experiments and new multi-scale gyrokinetic simulation validation techniques were developed. U.S. Department of Energy Grant No. DE-FC02-99ER54512.

 15. Edge Thomson scattering on RFX-mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alfier, A.; Pasqualotto, R.

  2006-01-01

  Electron temperature and density profiles of the RFX-mod experiment are characterized by edge gradients typically steeper than the flatter central region. The main Thomson scattering (TS) diagnostic which measures 84-point profiles along a diameter is mainly devoted to cover the core region. A second TS system has been developed to measure 12-point profiles in the external region 0.8< r/a<1, with a spatial resolution of 1 cm. It uses a single shot ruby laser. Input and collection optics share the same vacuum port and they are mounted on one optical bench, which allows offline aligning the system before connecting it to the vessel. The scattered signal is collected by a row of 12 fibers, while 4 fibers on the sides are used to check the alignment and measure the plasma light. The fibers, arranged in a 4x4 pattern, are fed into a four channel filter spectrometer and the spectrum is detected by a GaAs intensified charge-coupled device camera. The filters are arranged in a zigzag geometry, such that only one detector is needed

 16. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 17. Validering som kommunikationsfärdighet till par där kvinnan har vaginism

  OpenAIRE

  Bernling, Marit; Munck af Rosenschöld, Lisa

  2009-01-01

  Vaginism är ett sexuellt problem som förekommer hos kvinnor och som i tidigare utvärderade behandlingar betraktats som kvinnans problem. Forskning inom området vaginism är begränsad och kunskap om parrelationens roll för vidmakthållandet av problematiken och upplevd relationstillfredsställelse saknas. Studiens syfte var att utforma en parbehandling där kommunikationsinterventionen validering lärs ut som färdighet, utforska om det fanns ett intresse för deltagande, samt utvärdera om behandling...

 18. Studerendes caseundersøgelser som omdrejningspunkt for forskningsbaseret holdundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Bonderup Dohn

  2013-03-01

  Full Text Available Artiklen indledes med en diskussion af, hvori forskningsbaseret undervisning (FU består. Vi bestemmer FU som undervisning, hvor studerende involveres som aktive deltagere i processen med at producere ny viden ved brug af forskningsmetode. Vores overordnede forskningsspørgsmål lyder: Hvilke muligheder giver et didaktisk design baseret på, at de studerende inddrages som bidragydere til forskningsprocessen, for at realisere de forskellige begrundelser for forskningsbaseret undervisning? Hvilke problemstillinger viser der sig i forsøget herpå? Spørgsmålet undersøges med fokus på læringsteoretiske begrundelser og filosofiske begrundelser for FU. Vi rapporterer resultater fra et følgeforskningsprojekt i et undervisningsforløb, designet ud fra vores bestemmelse af FU. I diskussionen argumenterer vi for, at de læringsteoretiske begrundelser har rimelige muligheder for at realiseres med det didaktiske design, mens de filosofiske begrundelser kræver mere understøttelse. Resultaterne peger på en række problemstillinger og barrierer for realiseringen af FU (i en bestemmelse som vores og af begrundelserne for FU. Blandt disse er, at det didaktiske design indebærer en uvant arbejds- og studieform for de studerende, at der kan være en spænding mellem studieordningens faglige mål og FU (i en bestemmelse som vores, og at studerendes instrumentalistiske, erhvervsrettede mål kan være en barriere for realisering af de filosofiske begrundelser for FU. The article starts with a short discussion of different views on research-based teaching (RT. We characterize RT as teaching where students are involved as active participants in the process of producing new knowledge through the use of research methods. Our overall research question is: What possibilities does a pedagogical design based on involving students as contributors to the research process offer for realizing the different reasons for RT? What problems can arise? The research question

 19. Gas jet disruption mitigation studies on Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Granetz, R.; Whyte, D.G.; Izzo, V.A.; Biewer, T.; Reinke, M.L.; Terry, J.; Bader, A.; Bakhtiari, M.; Jernigan, T.; Wurden, G.

  2006-01-01

  Damaging effects of disruptions are a major concern for Alcator C-Mod, ITER and future tokamak reactors. High-pressure noble gas jet injection is a mitigation technique which potentially satisfies the operational requirements of fast response time and reliability, while still being benign to subsequent discharges. Disruption mitigation experiments using an optimized gas jet injection system are being carried out on Alcator C-Mod to study the physics of gas jet penetration into high pressure plasmas, as well as the ability of the gas jet impurities to convert plasma energy into radiation on timescales consistent with C-Mod's fast quench times, and to reduce halo currents given C-Mod's high-current density. The dependence of impurity penetration and effectiveness on noble gas species (He, Ne, Ar, Kr) is also being studied. It is found that the high-pressure neutral gas jet does not penetrate deeply into the C-Mod plasma, and yet prompt core thermal quenches are observed on all gas jet shots. 3D MHD modelling of the disruption physics with NIMROD shows that edge cooling of the plasma triggers fast growing tearing modes which rapidly produce a stochastic region in the core of the plasma and loss of thermal energy. This may explain the apparent effectiveness of the gas jet in C-Mod despite its limited penetration. The higher-Z gases (Ne, Ar, Kr) also proved effective at reducing halo currents and decreasing thermal deposition to the divertor surfaces. In addition, noble gas jet injection proved to be benign for plasma operation with C-Mod's metal (Mo) wall, actually improving the reliability of the startup in the following discharge

 20. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 1. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 2. SCDAP/RELAP5/MOD3 code development and assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allison, C.M.; Heath, C.H.; Siefken, L.J.; Hohorst, J.K.

  1991-01-01

  The SCDAP/RELAP5/MOD3 computer code is designed to describe the overall reactor coolant system (RCS) thermal-hydraulic response, core damage progression, and fission product release and transport during severe accidents. The code is being developed at the Idaho National Engineering Laboratory (INEL) under the primary sponsorship of the Office of Nuclear Regulatory Research of the Nuclear Regulatory Commission (NRC). SCDAP/RELAP5/MOD3, created in January, 1991, is the result of merging RELAP5/MOD3 with SCDAP and TRAP-MELT models from SCDAP/RELAP5/MOD2.5. The RELAP5 models calculate the overall RCS thermal-hydraulics, control system interactions, reactor kinetics, and the transport of noncondensible gases, fission products, and aerosols. The SCDAP models calculate the damage progression in the core structures, the formation, heatup, and melting of debris, and the creep rupture failure of the lower head and other RCS structures. The TRAP-MELT models calculate the deposition of fission products upon aerosols or structural surfaces; the formation, growth, or deposition of aerosols; and the evaporation of species from surfaces. The systematic assessment of modeling uncertainties in SCDAP/RELAP5 code is currently underway. This assessment includes (a) the evaluation of code-to-data comparisons using stand-alone SCDAP and SCDAP/RELAP5/MOD3, (b) the estimation of modeling and experimental uncertainties, and (c) the determination of the influence of those uncertainties on predicted severe accident behavior

 3. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 4. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra...

 5. Gruppen som container og potentielt læringsrum gennem refleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søbirk, Helle Henni

  2012-01-01

  Al psykomotorisk intervention foregår i en relation mellem den psykomotoriske terapeut og individ eller gruppe. Derfor anses relations- og refleksionskompetencer som fagpersonlige kernekompetencer i den psykomotoriske praksis og er et centralt formål med "anvendte grupper" som hhv. udviklings-, t...

 6. Mod nye frugtmarkeder. Forarbejdning af naturressourcer i kulturanalyse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frida Hastrup

  2014-11-01

  Full Text Available Gennem en dialog med botanikere udsendt fra England til Britisk Indien for at udvikle handel med frugt i begyndelsen af det 20. århundrede udforsker denne artikel, hvad naturressourcer kan være i et kulturanalytisk perspektiv. Artiklen introducerer ideerne i forskningsprojektet Natural Goods? og tilbyder et radikalt etnografisk greb om naturressourcer, hvor disse anses for genereret og løbende kvalificeret i felten gennem en serie af møder mellem forskellige parter – mennesker, frugter eller andet. Den bærende idé i artiklen såvel som i forskningsprojektet som helhed er, at naturressourcer bliver til det, de er, gennem en detaljemættet og omhyggelig kollektiv forarbejdningsproces, som er praktisk og analytisk i en og samme bevægelse, hvilket har stor betydning for, hvad etnografi og feltarbejde kan være.

 7. Post-test analysis of LOBI BT-01 using RELAP5/MOD2 and RELAP5/MOD3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Holmes, B.J.

  1991-08-01

  LOBI is a high pressure, electrically heated integral system test facility simulating a KWU 1300 MW PWR scaled 1:712 by volume, although full scale has been maintained in the vertical direction. This report describes the results of an analysis of test BT-01, which simulates a 10% steam line break. The bulk of the analysis was performed using the Project Version of RELAP5/MOD2, with additional calculations using RELAP5/MOD3 for comparison. The codes provided generally good agreement with data. In particular, the break flows were well modelled, although the mass flow data proved to be unreliable, and this conclusion had to be derived from interpreting other signals. RELAP over-predicted primary/secondary heat transfer in the broken loop, however, leading to a more rapid cool-down of the primary circuit. Furthermore, the primary side pressure response was critically dependent upon the pressuriser behaviour, and the correct timing of the uncovery of the surge line. Inter-phase drag was not well predicted in the broken loop steam generator intermals, although some improvement was seen in the RELAP5/MOD3 predictions. MOD3 gave a reduction in primary/secondary heat transfer during the test pre-conditioning phase, resulting in a lower secondary side pressure at the start of the transient compared with MOD2. (author)

 8. Plans and status of RELAP5/MOD3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weaver, W.L.

  1989-01-01

  RELAP5/MOD3 is a pressurized water reactor (PWR) system analysis code being developed jointly by the US Nuclear Regulatory Commission (USNRC) and consisting of several of the countries that are members of the International Code Assessment and Applications Program (ICAP). This code development program is called the ICAP Code Improvement Program. The mission of the RELAP5/MOD3 code improvement program is to develop a code version suitable for the analysis of all transients and postulated accidents in PER systems including both large and small break loss of coolant accidents (LOCA's) as well as the full range of operational transients. The emphasis of the RELAP5/MOD3 development will be on large break LOCA since previous versions of RELAP5 were developed for and assessed against small break LOCA and operation transient test data. The paper discusses the various code models to be improved and presents the results of work completed to date

 9. RELAP5/MOD2 assessment at Babcock and Wilcox

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nithianandan, C.K.; Shah, N.H.; Schomaker, R.J.; Turk, C.

  1986-01-01

  Babcock and Wilcox (B and W) has been working with the code developers at EG and G Idaho, Inc. and the NRC assessing the RELAP5/MOD2 computer code by simulating selected separate effects tests. The purpose of this B and W Owners Group-sponsored assessment was to evaluate RELAP5/MOD2 for use in design calculations for the MIST and OTIS integral system tests and in predicting pressurized water reactor (PWR) transients. B and W evaluated various versions of the code and made recommendations to improve code performance. As a result, the currently released version (Cycle 36.1) has been improved considerably over earlier versions. However, further refinements to some of the constitutive models may still be needed to further improve specific predictive capabilities of RELAP5/MOD2

 10. NetMOD Version 2.0 Parameters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merchant, Bion J. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-08-01

  NetMOD ( Net work M onitoring for O ptimal D etection) is a Java-based software package for conducting simulation of seismic, hydroacoustic and infrasonic networks. Network simulations have long been used to study network resilience to station outages and to determine where additional stations are needed to reduce monitoring thresholds. NetMOD makes use of geophysical models to determine the source characteristics, signal attenuation along the path between the source and station, and the performance and noise properties of the station. These geophysical models are combined to simulate the relative amplitudes of signal and noise that are observed at each of the stations. From these signal-to-noise ratios (SNR), the probability of detection can be computed given a detection threshold. This document describes the parameters that are used to configure the NetMOD tool and the input and output parameters that make up the simulation definitions.

 11. Development of sorbent therapy for multiple organ dysfunction syndrome (MODS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Li; Pan Jilun; Yu Yaoting

  2007-01-01

  As a syndrome, multiple organ dysfunction (MODS) is defined as an altered organ function in the setting of sepsis, septic shock or systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and is the most common cause of death in intensive care units. Endotoxin, a constituent of cell walls of Gram-negative bacteria, plays an important role in the initiation and development of MODS. The cytokines, especially tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha), are early regulators of the immune response and can induce the release of secondary cytokines. To remove endotoxin and TNF-alpha from patients with MODS, the adsorption method has proven to be most effective. In this review, we provide various methods of removal of endotoxins and TNF-alpha using different adsorbents. (topical review)

 12. Brazilian Irradiation Project: CAFE-MOD1 validation experimental program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mattos, Joao Roberto Loureiro de; Costa, Antonio Carlos L. da; Esteves, Fernando Avelar; Dias, Marcio Soares

  1999-01-01

  The Brazilian Irradiation Project whose purpose is to provide Brazil with a minimal structure to qualify the design, fabrication and quality procedures of nuclear fuels, consists of three main facilities: IEA-R1 reactor of IPEN-CNEN/SP, CAFE-MOD1 irradiation device and a unit of hot cells. The CAFE-MOD1 is based on concepts successfully used for more than 20 years in the main nuclear institutes around the world. Despite these concepts are already proved it should be adapted to each reactor condition. For this purpose, there is an ongoing experimental program aiming at the certification of the criteria and operational limits of the CAFE-MOD1 in order to get the allowance for its installation at the IEA-R1 reactor. (author)

 13. Lekfull kreativitet. Fysiska användargränssnitt som erbjuder social och fysisk interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Eva Irene

  2017-01-01

  I den här artikeln presenteras en studie som ägde rum under två år i fem olika förskolor i Danmark och som inkluderade 55 barn. Specifikt undersökte vi hur fysiska användargränssnitt kan stötta social och fysisk interaktion. Studien applicerade en design-baserad metodologi som följde en iterativ,......, cyklisk process. Analysen visade att fysiska gränssnitt som främjar utforskande aktiviteter, verbala interaktioner och samarbete har en potential att erbjuda lekfulla lärande situationer som understödjer fria men också guidade aktiviteter....

 14. Functional overview of the Production Planning Model (ProdMod)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gregory, M.V.; Paul, P.K.

  1995-09-01

  The Production Planning Model (ProdMod) has been developed by SRTC for use by High Level Waste Program Management and High Level Waste Engineering as a fast running, integrated, comprehensive model of the entire SRS high level waste (HLW) complex. ProdMod can simulate the response of the HLW complex from its current state to the end of tank clean-up or to any intermediate point. The present document describes the initial release of ProdMod at the end of FY95: a model version that contains all the significant elements from the High-level Waste System Plan Revision 5 and is capable of running the simulation all the way to the postulated completion of waste removal. For the scenario represented by this release, that simulates approximately 70 years of operation of the HLW complex (out to FY2065). This initial release of ProdMod will serve as the immediate starting point for the modeling of the High-Level Waste System Plan Revision 6. Thus ProdMod is expected to be in a state of continuous change and improvement.the initial goal has been to generate a simulation of the processes of interest, with the emphasis on mass and volume balances tracked throughout the HLW complex. That has been accomplished. Future development will add a set of cost equations to the process equations and extend the model for use as a linear programming (optimization) application. The goal of this later phase will be to free the ProdMod user to some extent from the need to set up detailed simulation scenarios: the model will automatically make operational choices which minimize or maximize a given objective function. Appendix A contains the source code

 15. Københavns Kommunes indsats mod social dumping - målopfyldelsesevaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2016-01-01

  Evaluering af, om de politiske intentioner med indsats mod social dumping i Københavns Kommune er blevet indfriet......Evaluering af, om de politiske intentioner med indsats mod social dumping i Københavns Kommune er blevet indfriet...

 16. Conceptual design of the 7 megawatt Mod-5B wind turbine generator

  Science.gov (United States)

  Douglas, R. R.

  1982-01-01

  Similar to MOD-2, the MOD-5B wind turbine generator system is designed for the sole purpose of providing electrical power for distribution by a major utility network. The objectives of the MOD-2 and MOD-5B programs are essentially identical with one important exception; the cost-of-electricity (COE) target is reduced from 4 cent/Kwhr on MOD-2 to 3 cent/Kwhr on MOD-5B, based on mid 1977 dollars and large quantity production. The MOD-5B concept studies and eventual concept selection confirmed that the program COE targets could not only be achieved but substantially bettered. Starting from the established MOD-2 technology as a base, this achievement resulted from a combination of concept changes, size changes, and design refinements. The result of this effort is a wind turbine system that can compete with conventional power generation over significant geographical areas, increasing commercial market potential by an order of magnitude.

 17. Improved guidelines for RELAP4/MOD6 reflood calculations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen, T.H.; Fletcher, C.D.

  1980-01-01

  Computer simulations were performed for an extensive selection of forced- and gravity-feed reflood experiments. This effort was a portion of the assessment procedure for the RELAP4/MOD6 thermal hydraulic computer code. A common set of guidelines, based on recommendations from the code developers, was used in determining the model and user-selected input options for each calculation. The comparison of code-calculated and experimental data was then used to assess the capability of the RELAP4/MOD6 code to model the reflood phenomena. As a result of the assessment, the guidelines for determining the user-selected input options were improved

 18. Development and application of STCP Mod 1.1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hu Zhiyi

  1990-01-01

  A state-of-the-art Source Term Code Package-STCP Mod 1.1 is used for assessing the release of radioactive materials to the environment in severe reactor accidents. Its structure and function, and its installation and development on CYBER computer in China are introduced. Through calculations and analyses for 4 selected severe accident sequences from ZION Nuclear Power Plant of the U.S., it shows that the developed STCP Mod 1.1 is suitable to calculate varios scenarios as long as the selections of the model and parameters are reasonable

 19. Developmental assessment of RELAP5/MOD3 using the semiscale natural circulation tests

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carlson, K.E.

  1990-01-01

  A code development effort creating RELAP5/MOD3 from RELAP5/MOD2 has been completed. Upon completion, a developmental assessment task was performed. One of the problems used for the developmental assessment was the Semiscale Natural Circulation Test. Calculated results from RELAP5/MOD3 are compared to measured data and previously calculated results from RELAP5/MOD2. 10 refs., 6 figs., 1 tab

 20. Mod 1 ICS TI Report: ICS Conversion of a 140% HPGe Detector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bounds, John Alan [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-07-05

  This report evaluates the Mod 1 ICS, an electrically cooled 140% HPGe detector. It is a custom version of the ORTEC Integrated Cooling System (ICS) modified to make it more practical for us to use in the field. Performance and operating characteristics of the Mod 1 ICS are documented, noting both pros and cons. The Mod 1 ICS is deemed a success. Recommendations for a Mod 2 ICS, a true field prototype, are provided.

 1. Når ledelse af ledelse rettes mod selvet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2012-01-01

  Der fokuseres på det nye selvledelsesforhold som ledelse af ledelse er med til at fremkalde. Ud fra et signalement af det nye arbejdsliv beskrives det hvordan ledelse af ledelse skal forvalte en indgriben i medarbejderens selvforhold, hvor både magt og afmagt vil gøre sig gældende....

 2. Deep SOMs for automated feature extraction and classification from big data streaming

  Science.gov (United States)

  Sakkari, Mohamed; Ejbali, Ridha; Zaied, Mourad

  2017-03-01

  In this paper, we proposed a deep self-organizing map model (Deep-SOMs) for automated features extracting and learning from big data streaming which we benefit from the framework Spark for real time streams and highly parallel data processing. The SOMs deep architecture is based on the notion of abstraction (patterns automatically extract from the raw data, from the less to more abstract). The proposed model consists of three hidden self-organizing layers, an input and an output layer. Each layer is made up of a multitude of SOMs, each map only focusing at local headmistress sub-region from the input image. Then, each layer trains the local information to generate more overall information in the higher layer. The proposed Deep-SOMs model is unique in terms of the layers architecture, the SOMs sampling method and learning. During the learning stage we use a set of unsupervised SOMs for feature extraction. We validate the effectiveness of our approach on large data sets such as Leukemia dataset and SRBCT. Results of comparison have shown that the Deep-SOMs model performs better than many existing algorithms for images classification.

 3. Multi-SOM: an Algorithm for High-Dimensional, Small Size Datasets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shen Lu

  2013-04-01

  Full Text Available Since it takes time to do experiments in bioinformatics, biological datasets are sometimes small but with high dimensionality. From probability theory, in order to discover knowledge from a set of data, we have to have a sufficient number of samples. Otherwise, the error bounds can become too large to be useful. For the SOM (Self- Organizing Map algorithm, the initial map is based on the training data. In order to avoid the bias caused by the insufficient training data, in this paper we present an algorithm, called Multi-SOM. Multi-SOM builds a number of small self-organizing maps, instead of just one big map. Bayesian decision theory is used to make the final decision among similar neurons on different maps. In this way, we can better ensure that we can get a real random initial weight vector set, the map size is less of consideration and errors tend to average out. In our experiments as applied to microarray datasets which are highly intense data composed of genetic related information, the precision of Multi-SOMs is 10.58% greater than SOMs, and its recall is 11.07% greater than SOMs. Thus, the Multi-SOMs algorithm is practical.

 4. Steady-state simulations of a 30-tube once-through steam generator with the RELAP5/MOD3 and RELAP5/MOD2 computer codes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hassan, Y.A.; Salim, P.

  1991-01-01

  This paper reports on a steady-state analysis of a 30-tube once-through steam generator that has been performed on the RELAPS/MOD3 and RELAPS/MOD2 computer codes for 100, 75, and 65% loads. Results obtained are compared with experimental data. The RELAP5/MOD3 results for the test facility generally agree reasonably well with the data for the primary-side temperature profiles. The secondary-side temperature profile predicted by RELAP5/MOD3 at 75 and 65% loads agrees fairly well with the data and is better than the RELAP5/MOD2 results. However, the RELAP5/MOD3 calculated secondary-side temperature profile does not compare well with the 100% load data

 5. MOD control center automated information systems security evolution

  Science.gov (United States)

  Owen, Rich

  1991-01-01

  The role of the technology infusion process in future Control Center Automated Information Systems (AIS) is highlighted. The following subject areas are presented in the form of the viewgraphs: goals, background, threat, MOD's AISS program, TQM, SDLC integration, payback, future challenges, and bottom line.

 6. Vold mod førskolebørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldrup, Helene; Lindstrøm, Maia; Korzen, Sara

  Denne rapport handler om praksis og barrierer for opsporing af og underretning om vold mod førskolebørn. Rapporten er baseret på 22 kvalitative interviews med fagfolk inden for dagpasning, sundhedsvæsen og det sociale system. Undersøgelsen viser bl.a., at en del af fagfolkene ofte tøver med at un...

 7. Power oscillation of the Mod-0 wind turbine

  Science.gov (United States)

  Seidel, R. C.

  1978-01-01

  The Mod-0 power has noise components with varying frequency patterns. Magnitudes reach more than forty percent power at the frequency of twice per rotor revolution. Analysis of a simple torsional model of the power train predicts less than half the observed magnitude and does not explain the shifting frequencies of the noise patterns.

 8. NetMOD Version 2.0 Mathematical Framework

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merchant, Bion J. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Young, Christopher J. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Chael, Eric P. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-08-01

  NetMOD ( Net work M onitoring for O ptimal D etection) is a Java-based software package for conducting simulation of seismic, hydroacoustic and infrasonic networks. Network simulations have long been used to study network resilience to station outages and to determine where additional stations are needed to reduce monitoring thresholds. NetMOD makes use of geophysical models to determine the source characteristics, signal attenuation along the path between the source and station, and the performance and noise properties of the station. These geophysical models are combined to simulate the relative amplitudes of signal and noise that are observed at each of the stations. From these signal-to-noise ratios (SNR), the probabilities of signal detection at each station and event detection across the network of stations can be computed given a detection threshold. The purpose of this document is to clearly and comprehensively present the mathematical framework used by NetMOD, the software package developed by Sandia National Laboratories to assess the monitoring capability of ground-based sensor networks. Many of the NetMOD equations used for simulations are inherited from the NetSim network capability assessment package developed in the late 1980s by SAIC (Sereno et al., 1990).

 9. Dimensionering af stålrammebygninger mod kipning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchersen, E.; Frederiksen, J.O.; Skov, K.

  Rapporten beskriver en metode til dimensionering af stålrammebygninger mod kipning. Metoden er baseret dels på elasticitetsteoretiske overvejelser, dels på forsøg udført med 3-charniers stålrammmer i fuld skala....

 10. Countercurrent flow limitation model for RELAP5/MOD3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Riemke, R.A.

  1991-01-01

  This paper reports on a countercurrent flow limitation model incorporated into the RELAP5/MOD3 system transient analysis code. The model is implemented in a manner similar to the RELAP5 chocking model. Simulations using air/water flooding test problem demonstrate the ability of the code to significantly improve its comparison to data when a flooding correlation is used

 11. Apo and ligand-bound structures of ModA from the archaeon Methanosarcina acetivorans

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chan, Sum; Giuroiu, Iulia; Chernishof, Irina; Sawaya, Michael R.; Chiang, Janet; Gunsalus, Robert P.; Arbing, Mark A.; Perry, L. Jeanne

  2010-01-01

  Crystal structures of ModA from M. acetivorans in the apo and ligand-bound conformations confirm domain rotation upon ligand binding. The trace-element oxyanion molybdate, which is required for the growth of many bacterial and archaeal species, is transported into the cell by an ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily uptake system called ModABC. ModABC consists of the ModA periplasmic solute-binding protein, the integral membrane-transport protein ModB and the ATP-binding and hydrolysis cassette protein ModC. In this study, X-ray crystal structures of ModA from the archaeon Methanosarcina acetivorans (MaModA) have been determined in the apoprotein conformation at 1.95 and 1.69 Å resolution and in the molybdate-bound conformation at 2.25 and 2.45 Å resolution. The overall domain structure of MaModA is similar to other ModA proteins in that it has a bilobal structure in which two mixed α/β domains are linked by a hinge region. The apo MaModA is the first unliganded archaeal ModA structure to be determined: it exhibits a deep cleft between the two domains and confirms that upon binding ligand one domain is rotated towards the other by a hinge-bending motion, which is consistent with the ‘Venus flytrap’ model seen for bacterial-type periplasmic binding proteins. In contrast to the bacterial ModA structures, which have tetrahedral coordination of their metal substrates, molybdate-bound MaModA employs octahedral coordination of its substrate like other archaeal ModA proteins

 12. Extension of the lod score: the mod score.

  Science.gov (United States)

  Clerget-Darpoux, F

  2001-01-01

  In 1955 Morton proposed the lod score method both for testing linkage between loci and for estimating the recombination fraction between them. If a disease is controlled by a gene at one of these loci, the lod score computation requires the prior specification of an underlying model that assigns the probabilities of genotypes from the observed phenotypes. To address the case of linkage studies for diseases with unknown mode of inheritance, we suggested (Clerget-Darpoux et al., 1986) extending the lod score function to a so-called mod score function. In this function, the variables are both the recombination fraction and the disease model parameters. Maximizing the mod score function over all these parameters amounts to maximizing the probability of marker data conditional on the disease status. Under the absence of linkage, the mod score conforms to a chi-square distribution, with extra degrees of freedom in comparison to the lod score function (MacLean et al., 1993). The mod score is asymptotically maximum for the true disease model (Clerget-Darpoux and Bonaïti-Pellié, 1992; Hodge and Elston, 1994). Consequently, the power to detect linkage through mod score will be highest when the space of models where the maximization is performed includes the true model. On the other hand, one must avoid overparametrization of the model space. For example, when the approach is applied to affected sibpairs, only two constrained disease model parameters should be used (Knapp et al., 1994) for the mod score maximization. It is also important to emphasize the existence of a strong correlation between the disease gene location and the disease model. Consequently, there is poor resolution of the location of the susceptibility locus when the disease model at this locus is unknown. Of course, this is true regardless of the statistics used. The mod score may also be applied in a candidate gene strategy to model the potential effect of this gene in the disease. Since, however, it

 13. Distribution of peptidergic populations in the human dentate gyrus (somatostatin [SOM-28, SOM-12] and neuropeptide Y [NPY]) during postnatal development.

  Science.gov (United States)

  Cebada-Sánchez, S; Insausti, R; González-Fuentes, J; Arroyo-Jiménez, M M; Rivas-Infante, E; Lagartos, M J; Martínez-Ruiz, J; Lozano, G; Marcos, P

  2014-10-01

  The postnatal development of the human hippocampal formation establishes the time and place at which we start autobiographical memories. However, data concerning the maturation of the neurochemical phenotypes characteristic of interneurons in the human hippocampus are scarce. We have studied the perinatal and postnatal changes of the dentate gyrus (DG) interneuron populations at three rostrocaudal levels. Immunohistochemically identified neurons and fibers for somatostatin (SOM-12 and SOM-28) and neuropeptide Y (NPY) and the co-localization of SOM-28 and NPY were analyzed. In total, 13 cases were investigated from late pregnancy (1 case), perinatal period (6 cases), first year (1 case), early infancy (3 cases), and late infancy (2 cases). Overall, the pattern of distribution of these peptides in the DG was similar to that of the adult. The distribution of cells was charted, and the cell density (number of positive cells/mm(2)) was calculated. The highest density corresponded to the polymorphic cell layer and was higher at pre- and perinatal periods. At increasing ages, neuron density modifications revealed a decrease from 5 postnatal months onward. In contrast, by late infancy, two immunoreactive bands for SOM-28 and NPY in the molecular layer were much better defined. Double-immunohistochemistry showed that NPY-positive neurons co-localized with SOM-28, whereas some fibers contained only one or other of the neuropeptides. Thus, this peptidergic population, presumably inhibitory, probably has a role in DG maturation and its subsequent functional activity in memory processing.

 14. Utholdenhetstrening i fotball: En analyse av smålagsspill brukt som utholdenhetstrening

  OpenAIRE

  Lorvik, Knut

  2013-01-01

  Utholdenhet er en fysisk egenskap som har betydning for fotballprestasjonen. Det viser flere studier. Helgerud (et al. 2001) fant signifikante forbedringer i forhold til flere fysiske mål som ble testet. Impellizzeri (et al. 2008) fant i sin studie at en forbedring i VO2max påvirket kortpasningsferdighetene positivt. I denne oppgaven har jeg fokusert på utholdenhetstrening i fotball og har to problemstillinger. Den første problemstillingen handler om hvilke studier som er gjort av utholde...

 15. Børn med diagnoser som pædagogisk-psykologisk udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøttcher, Louise

  2013-01-01

  hovedsageligt vanskelighederne ud fra en social vinkel. Den artikels dialektiske balancegang mellem de to positioner vil udfolde en forståelse af diagnoser som ADHD eller autismespektrumforstyrrelser, som tager udgangspunkt i at en eller flere biologiske afvigelser meget vel kan være den oprindelige årsag til...... hvordan uoverensstemmelsen mellem barnet og omgivelserne skaber problemer og udfordringer, kan diagnosen blive nyttig. Nemlig som dialektisk redskab til at analysere de psykologiske og pædagogiske udviklingsmæssige konsekvenser af at have en psykisk udviklingsforstyrrelse af typen ASD eller ADHD – frem...

 16. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 17. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2015-03-01

  Full Text Available Specialeskrivere møder læringsudfordringer i skriveprocessen. Hvilke læringsudfordringer, det er, og hvordan studerende og vejledere hånd-terer dem, er artiklens fokus. Empirien er videooptagede vejlednings-møder, hvor der er minimum to optagelser for hver vejleder og stude-rendes forløb. Det teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfor-dringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne. MA students writing up their final theses encounter a variety of conceptual thresholds during the process. The focus of this article is the identification of different kinds of conceptual threshold, and how the students overcome these obstacles. Video recordings of student supervision meetings provide the data for the analysis. For each supervisor – supervisee at least two recordings are considered. We go on to discuss how supervisors can make use of a conceptual thresholds approach, and nudge students in ways that will help them move on more easily.

 18. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2015-03-01

  Full Text Available Specialeskrivere møder læringsudfordringer i skriveprocessen. Hvilke læringsudfordringer, det er, og hvordan studerende og vejledere hånd-terer dem, er artiklens fokus. Empirien er videooptagede vejlednings-møder, hvor der er minimum to optagelser for hver vejleder og stude-rendes forløb. Det teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfor-dringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne.  MA students writing up their final theses encounter a variety of conceptual thresholds during the process. The focus of this article is the identification of different kinds of conceptual threshold, and how the students overcome these obstacles. Video recordings of student supervision meetings provide the data for the analysis. For each supervisor – supervisee at least two recordings are considered. We go on to discuss how supervisors can make use of a conceptual thresholds approach, and nudge students in ways that will help them move on more easily.

 19. Apo and ligand-bound structures of ModA from the archaeon Methanosarcina acetivorans.

  Science.gov (United States)

  Chan, Sum; Giuroiu, Iulia; Chernishof, Irina; Sawaya, Michael R; Chiang, Janet; Gunsalus, Robert P; Arbing, Mark A; Perry, L Jeanne

  2010-03-01

  The trace-element oxyanion molybdate, which is required for the growth of many bacterial and archaeal species, is transported into the cell by an ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily uptake system called ModABC. ModABC consists of the ModA periplasmic solute-binding protein, the integral membrane-transport protein ModB and the ATP-binding and hydrolysis cassette protein ModC. In this study, X-ray crystal structures of ModA from the archaeon Methanosarcina acetivorans (MaModA) have been determined in the apoprotein conformation at 1.95 and 1.69 A resolution and in the molybdate-bound conformation at 2.25 and 2.45 A resolution. The overall domain structure of MaModA is similar to other ModA proteins in that it has a bilobal structure in which two mixed alpha/beta domains are linked by a hinge region. The apo MaModA is the first unliganded archaeal ModA structure to be determined: it exhibits a deep cleft between the two domains and confirms that upon binding ligand one domain is rotated towards the other by a hinge-bending motion, which is consistent with the 'Venus flytrap' model seen for bacterial-type periplasmic binding proteins. In contrast to the bacterial ModA structures, which have tetrahedral coordination of their metal substrates, molybdate-bound MaModA employs octahedral coordination of its substrate like other archaeal ModA proteins.

 20. Emma Bentz: I stadens skugga. Den medeltida landsbygden som arkeologiskt forskningsfält

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Mette Svart

  2009-01-01

  Anmeldelse af doktordisputats, Lunds Universitet. Afhandlingen omhandler etableringen af den middelalderlige landbebyggelse som arkæologisk forskningsfelt fra 1930érne til i dag samt etableringen og vedligeholdelsen af et forskningsfelt indenfor den humanistiske videnskab....

 1. Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-05-01

  Full Text Available Lektievejledning er en pædagogisk praksis i rivende udvikling med fokus på at støtte elever i at forstå og håndtere udfordringer i deres lektiearbejde. Lektievejledning er på den politiske dagsorden i skole og ungdomsuddannelser og tilbydes både internt af uddannelsesinstitutionerne samt af private og offentlige aktører. Men lektievejledning er ikke etableret som et teoretisk felt eller som en særlig vejledningskompetence. Der er således behov for at begrebsliggøre og udvikle teori om, hvad lektievejledning er, og hvordan vejledningsformen didaktisk kan håndteres. Mere konkret er ud-fordringen at udvikle et nuanceret fagsprog samt en modellering af feltet til forklaring af lektievejledningens komplekse praksis med det mål at udvikle og kvalificere lektievejledning som pædagogisk teori og pædagogisk prak-sis. Denne artikel præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en vejledningsdidaktik, herunder metoder, modeller og materialer for lektievejledning i regi af Lektier Online. Lektier Online er en organisation ved Statsbiblioteket i Århus, der tilbyder en online lektiecafe, hvor bl.a. gymnasie-elever kan få hjælp af frivillige universitetsstuderende. Dette didaktiske de-sign er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye innovative læringsmiljøer og læringstilbud, der åbner fleksible og stedsuafhængige rum for læring, giver mulighed for samspil med aktører uden for skolens formelle rammer, og som er båret af integration af digitale teknologier i læringssituationen. Artiklen beskriver forskningsproces-sen med at indkredse en vejledningsdidaktik for lektiehjælp samt udviklingen, konceptualiseringen, afprøvningen og evalueringen af en række vejlednings-modeller på grundlag af forskningsmetoden Pædagogisk designforskning og dens tradition for brugerdreven innovation. Artiklen beskriver for det første resultatet af forskningsprocessen i form

 2. When middel managers are doing employee coaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spaten, Ole Michael; Flensborg, Winnie

  2013-01-01

  -by-doing: Spaten, 2011b) - when they were coaching their 75 employees through an online survey and semi-structured interviews. Methods: Four middle managers and employees were interviewed after the intervention. Thematic analysis was chosen and elicited three main themes: (1) coaching skills; (2) professional...... and personal development; and (3) the coaching relationship and power relation. Results: The study found that the manager as coach should be highly sensitive and empathetic in building the coaching relationship, should be aware of the power relation, and should draw clear boundaries between their role...

 3. Irradiation hardening of Mod.9Cr-1Mo steel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ryu, Woo-Seog; Kim, Sung-Ho; Choo, Kee-Nam; Kim, Do-Sik

  2009-01-01

  An irradiation test of Mod.9Cr-1Mo steel was carried out in the OR5 test hole of HANARO of a 30 MW thermal power at 390±10degC up to a fast neutron fluence of 4.4x10 19 (n/cm 2 ) (E > 1.0 MeV). The dpa of the irradiated specimens was evaluated to be 0.034 - 0.07. Tensile and impact tests of the irradiated Mod.9Cr-1Mo were done in the hot cell of the IMEF. The change of the tensile strength by irradiation was similar to the change of the yield strength. The increase of the yield and tensile strengths was up to 18% and 10% respectively. The elongation reduction of the weldment was up to 65%. (author)

 4. Peer review of RELAP5/MOD3 documentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Craddick, W.G.

  1993-01-01

  A peer review was performed on a portion of the documentation of the RELAP5/MOD3 computer code. The review was performed in two phases. The first phase was a review of Volume 3, Developmental Assessment problems, and Volume 4, Models and Correlations. The reviewers for this phase were Dr. Peter Griffith, Dr. Yassin Hassan, Dr. Gerald S. Lellouche, Dr. Marino di Marzo and Mr. Mark Wendel. The reviewers recommended a number of improvements, including using a frozen version of the code for assessment guided by a validation plan, better justification for flow regime maps and extension of models beyond their data base. The second phase was a review of Volume 6, Quality Assurance of Numerical Techniques in RELAP5/MOD3. The reviewers for the second phase were Mr. Mark Wendel and Dr. Paul T. Williams. Recommendations included correction of numerous grammatical and typographical errors and better justification for the use of Lax's Equivalence Theorem

 5. Perspectives d’avenir du modèle autrichien

  OpenAIRE

  Neisser, Heinrich

  2018-01-01

  Plusieurs de ceux qui m’ont précédé ont déjà décrit des éléments de ce modèle autrichien qui suscite beaucoup d’intérêt à l’étranger, mais qui – et cela aussi a été signalé un certain nombre de fois – ne peut pas être transposé dans sa totalité à d’autres pays. De tels modèles concrets pour la solution de conflits sociaux naissent à partir d’un certain contexte historique. Ils se développent de manière pragmatique, c’est-à-dire pour résoudre, le mieux possible, des problèmes qui se posent à u...

 6. RELAP 4/MOD 6 boiling water nodalization study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sonneck, G.; Pfau, H.

  1985-09-01

  The risk of nuclear steam supply systems is dominated by the core melt accidents. The first step to a realistic assessment of these sequences is the successful prediction of a loss of coolant event in a test loop. One of the codes for that is RELAP 4/MOD 6 and one of the important options in this code is the nodalization. The base of this work is the test LOCA No. 1 FIX II in Studsvik (Sweden) which also served as the OECD International Standard Problem 15. This report discusses the influence of different nodalizations, of different distributions of pressure, water and structural heat as well as of different bubble rise options, break flow coefficients, and heat transfer time steps. The most important result is that a simple RELAP 4/MOD6 model with less than 10 volumes is able to predict an experiment as LOCA No. 1 in FIX II successfully using only a fraction of the usual computing time. (Author)

 7. SCDAP/RELAP5/MOD3 code development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allison, C.M.; Siefken, J.L.; Coryell, E.W.

  1992-01-01

  The SCOAP/RELAP5/MOD3 computer code is designed to describe the overall reactor coolant system (RCS) thermal-hydraulic response, core damage progression, and fission product release and transport during severe accidents. The code is being developed at the Idaho National Engineering Laboratory (INEL) under the primary sponsorship of the Office of Nuclear Regulatory Research of the US Nuclear Regulatory Commission (NRC). Code development activities are currently focused on three main areas - (a) code usability, (b) early phase melt progression model improvements, and (c) advanced reactor thermal-hydraulic model extensions. This paper describes the first two activities. A companion paper describes the advanced reactor model improvements being performed under RELAP5/MOD3 funding

 8. Microscopic observation drug susceptibility assay (MODS for early diagnosis of tuberculosis in children.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dang Thi Minh Ha

  2009-12-01

  Full Text Available MODS is a novel liquid culture based technique that has been shown to be effective and rapid for early diagnosis of tuberculosis (TB. We evaluated the MODS assay for diagnosis of TB in children in Viet Nam. 217 consecutive samples including sputum (n = 132, gastric fluid (n = 50, CSF (n = 32 and pleural fluid (n = 3 collected from 96 children with suspected TB, were tested by smear, MODS and MGIT. When test results were aggregated by patient, the sensitivity and specificity of smear, MGIT and MODS against "clinical diagnosis" (confirmed and probable groups as the gold standard were 28.2% and 100%, 42.3% and 100%, 39.7% and 94.4%, respectively. The sensitivity of MGIT and MODS was not significantly different in this analysis (P = 0.5, but MGIT was more sensitive than MODS when analysed on the sample level using a marginal model (P = 0.03. The median time to detection of MODS and MGIT were 8 days and 13 days, respectively, and the time to detection was significantly shorter for MODS in samples where both tests were positive (P<0.001. An analysis of time-dependent sensitivity showed that the detection rates were significantly higher for MODS than for MGIT by day 7 or day 14 (P<0.001 and P = 0.04, respectively. MODS is a rapid and sensitive alternative method for the isolation of M.tuberculosis from children.

 9. Stormløb mod grænsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Isak Winkel

  Franz Kafka blev berømt i årene efter Anden Verdenskrig, i skyggen af atomtruslen og det 20. århundredes totalitarisme. Dengang lå det lige for at fortolke hans forfatterskab som et budskab fra en "kafkask" verden hvor det magtesløse menneske uvægerligt må bukke under for meningsløse bureaukratis...

 10. Assessment of ICRF Antenna Performance in Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schilling, G.; Wukitch, S.J.; Lin, Y.; Basse, N.; Bonoli, P.T.; Edlund, E.; Lin, L.; Parisot, A.; Porkolab, M.

  2004-01-01

  The Alcator C-Mod has presented a challenge to install high-power ICRF antennas in a tight space. Modifications have been made to the antenna plasma-facing surfaces and the internal current-carrying structure in order to overcome performance limitations. At the present time, the antennas have exceeded 5 MW into plasma with heating phasing, up to 2.7 MW with current-drive phasing, with good efficiency and no deleterious effects

 11. RELAP4/MOD-5-CEA pump coastdown experiment simulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Borges, R.C.; Freitas, R.L.

  1988-07-01

  Since is important the theoretical-experimental comparison to evaluate the computer codes, these paper presents the simulation with RELAP4/MOD5 Code of a loss of power energy in the pump of the ''Circuito Experimental de Agua-CEA''. From the results attained, the existing models in the Code showed to be very satisfatory quantitative and qualitative behavior of the attained experimental results. (author) [pt

 12. C-Mod Collaboration Informal Technical Progress Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kenneth W. Gentle

  2007-01-01

  The aims of the collaboration have not changed. A specific list of tasks was agreed upon during the Fall of 2006 in preparation for the 2007 C-Mod campaign by Earl Marmar, Head of the Alcator Project, Kenneth Gentle, Principal Investigator, and William Rowan, Collaboration Coordinator with the facilitation of Adam Rosenberg (DOE grant monitor for the collaboration). The activities follow the list of tasks and are discussed in this progress report

 13. Blow.MOD2: a program for blowdown transient calculations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Doval, A.

  1990-01-01

  The BLOW.MOD2 program has been developed to calculate the blowdown phase in a pressurized vessel after a break/valve is opened. It is a one volume model where break height and flow area are specified. Moody critical flow model was adopted under saturation conditions for flow calculation through the break. Heat transfer from structures and internals have been taken into account. Long term depressurization results and a more complex model are compared satisfactorily. (Author)

 14. Quality Assurance Procedures for ModCat Database Code Files

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Siciliano, Edward R.; Devanathan, Ram; Guillen, Zoe C.; Kouzes, Richard T.; Schweppe, John E.

  2014-04-01

  The Quality Assurance procedures used for the initial phase of the Model Catalog Project were developed to attain two objectives, referred to as “basic functionality” and “visualization.” To ensure the Monte Carlo N-Particle model input files posted into the ModCat database meet those goals, all models considered as candidates for the database are tested, revised, and re-tested.

 15. Nonaxisymmetric field effects on Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wolfe, S.M.; Hutchinson, I.H.; Granetz, R.S.; Rice, J.; Hubbard, A.; Lynn, A.; Phillips, P.; Hender, T.C.; Howell, D.F.; La Haye, R.J.; Scoville, J.T.

  2005-01-01

  A set of external coils (A-coils) capable of producing nonaxisymmetric, predominantly n=1, fields with different toroidal phase and a range of poloidal mode m spectra has been used to determine the threshold amplitude for mode locking over a range of plasma parameters in Alcator C-Mod [I. H. Hutchinson, R. Boivin, F. Bombarda, P. Bonoli, S. Fairfax, C. Fiore, J. Goetz, S. Golovato, R. Granetz, M. Greenwald et al., Phys. Plasmas 1, 1511 (1994)]. The threshold perturbations and parametric scalings, expressed in terms of (B 21 /B T ), are similar to those observed on larger, lower field devices. The threshold is roughly linear in density, with typical magnitudes of order 10 -4 . This result implies that locked modes should not be significantly more problematic for the International Thermonuclear Experimental Reactor [I. P. B. Editors, Nucl. Fusion 39, 2286 (1999)] than for existing devices. Coordinated nondimensional identity experiments on the Joint European Torus [Fusion Technol. 11, 13 (1987)], DIII-D [Fusion Technol. 8, 441 (1985)], and C-Mod, with matching applied mode spectra, have been carried out to determine more definitively the field and size scalings. Locked modes on C-Mod are observed to result in braking of core toroidal rotation, modification of sawtooth activity, and significant reduction in energy and particle confinement, frequently leading to disruptions. Intrinsic error fields inferred from the threshold studies are found to be consistent in amplitude and phase with a comprehensive model of the sources of field errors based on 'as-built' coil and bus-work details and coil imperfections inferred from measurements using in situ magnetic diagnostics on dedicated test pulses. Use of the A-coils to largely cancel the 2/1 component of the intrinsic nonaxisymmetric field has led to expansion of the accessible operating space in C-Mod, including operation up to 2 MA plasma current at 8 T

 16. Evaluation of MODS Culture in the Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Z Aminzadeh

  2012-05-01

  Full Text Available

  Background and Objectives

  Culture of M. tuberculosis is the golden standard for the diagnosis of TB which is a much more sensitive test than Smear examination. There is a strong need to use the new assays in order to speed up diagnostic methods. The aim of this research was to determine the evaluation of Microscopic Observation Drug Susceptibility culture in pulmonary tuberculosis in comparison with Ziehl-Neelsen stain and Lowenstein-Jensen culture of sputum.

   

  Methods

  The research method was a Cross-sectional (diagnostic test and the technique was observational-interview type. If the patient's history revealed clinical criteria compatible with TB and the infectious specialist’s judgment was that of "TB suspected case, the patient was considered a pulmonary TB suspect. Then, in addition to sputum Ziehl-Neelsen stain and culture for Lowenstein-Jensen, we carried out MODS culture as well.

   

  Results

  100 patients (48 male, 52 female with mean age of 52.9 ± 21.83 were evaluated. During sputum examination, 40% were Ziehl-Neelsen stain positive while 30% had positive sputum culture for Mycobacterium Tuberculosis in Lowenstein-Jensen and 47% had positive MODS culture. In comparison with sputum smear and Lowenstein-Jensen culture, MODS had a sensitivity of 82.5% and 86%, specificity of 77% and 70%, positive predictive value of 70% and 55%, negative predictive value of 86% and 92%, respectively.

   

  Conclusion

  MODS culture demonstrated faster recovery and higher negative predictive value than by Lowenstein-Jensen method; it could be a simple and rapid method in the diagnosis of pulmonary tuberculosis.

 17. Molecular characterization of charcoal to identify adsorbed SOM and assess the effectiveness of common SOM-removing pretreatments prior to radiocarbon dating

  NARCIS (Netherlands)

  Wagner, T.V.; Mouter, A.K.; Parsons, J.R.; Sevink, J.; van der Plicht, J.; Jansen, B.

  A significant part of our knowledge on Holocene landscape development and associated human history in northwestern Europe is based on radiocarbon dating of charcoal originating from podzols. However, these soils are characterized by leaching of soil organic matter (SOM) that may adsorb to older

 18. Recueil de modèles aléatoires

  CERN Document Server

  Chafai, Djalil

  2016-01-01

  Ce recueil puise sa source dans les cours de master de mathématiques appliquées et de préparation à l’épreuve de modélisation de l’agrégation de mathématiques. Le parti pris de cet ouvrage est de polariser la rédaction par les modèles plutôt que par les outils, et de consacrer chaque chapitre à un modèle. Le premier public visé est celui des enseignants-chercheurs en probabilités, débutants ou confirmés. De nombreux chapitres peuvent également bénéficier directement à des étudiants de master ou préparant l’agrégation. Collected Stochastic Models This collection was inspired by applied mathematics Master classes in stochastic modeling. The focus is on models rather than on tools, and each chapter is devoted to a specific model. Though the book is primarily intended for academics in the field of probability theory, beginners and experienced researchers alike, many chapters will also benefit students preparing to pursue their Master degree in mathematics. .

 19. MOD-RTG multicouple test results and mission readiness

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hartman, R.F.; Kelly, C.E.

  1993-01-01

  MOD-RTG represents the design configuration for the next generation of Radioisotope Thermoelectric Generators (RTG), aimed at improving specific power and efficiency over current General Purpose Heat Source Radioisotope Thermoelectric Generators (GPHS-RTGs). The modular RTG reference design has been described in previous papers (Hartman 1988). The multicouple is a key element required for the successful development of the modular RTG. The multicouple is a high voltage, thermoelectric device employing a close packed, glass bonded thermopile array of twenty thermoelectric couples, connected in a series circuit. The multicouple is designed to operate at a 1270 K hot junction temperature and a 570 K cold junction temperature, yielding a power output of approximately 2.1 watts at 3.5 volts at beginning of life. The objectives of the MOD-RTG program are focused on establishing a multicouple life test data base and life prediction capability which will permit, with reasonable margin, a projected multicouple life of greater than eight (8) years. This paper summarizes the current status of multicouple life testing and performance modeling and the level of technology readiness needed to demonstrate mission readiness for MOD-RTG

 20. Rotation and transport in Alcator C-Mod ITB plasmas

  Science.gov (United States)

  Fiore, C. L.; Rice, J. E.; Podpaly, Y.; Bespamyatnov, I. O.; Rowan, W. L.; Hughes, J. W.; Reinke, M.

  2010-06-01

  Internal transport barriers (ITBs) are seen under a number of conditions in Alcator C-Mod plasmas. Most typically, radio frequency power in the ion cyclotron range of frequencies (ICRFs) is injected with the second harmonic of the resonant frequency for minority hydrogen ions positioned off-axis at r/a > 0.5 to initiate the ITBs. They can also arise spontaneously in ohmic H-mode plasmas. These ITBs typically persist tens of energy confinement times until the plasma terminates in radiative collapse or a disruption occurs. All C-Mod core barriers exhibit strongly peaked density and pressure profiles, static or peaking temperature profiles, peaking impurity density profiles and thermal transport coefficients that approach neoclassical values in the core. The strongly co-current intrinsic central plasma rotation that is observed following the H-mode transition has a profile that is peaked in the centre of the plasma and decreases towards the edge if the ICRF power deposition is in the plasma centre. When the ICRF resonance is placed off-axis, the rotation develops a well in the core region. The central rotation continues to decrease as long as the central density peaks when an ITB develops. This rotation profile is flat in the centre (0 ITB density profile is observed (0.5 ITB foot that is sufficiently large to stabilize ion temperature gradient instabilities that dominate transport in C-Mod high density plasmas.

 1. TRAC-PF1/MOD1 assessment at Los Alamos

  International Nuclear Information System (INIS)

  Knight, T.D.

  1984-01-01

  The Los Alamos National Laboratory is developing the Transient Reactor Analysis Code (TRAC) to provide an advanced best-estimate predictive capability for the analysis of postulated accidents in pressurized water reactors (PWRs). Over the past several years, four distinct versions of the code have been released; each new version introduced improvements to the existing models and numerics and added new models to extend the applications of the code. The first goal of the code was to analyze large-break loss-of-coolant accidents (LOCAs), and the TRAC-P1A and TRAC-PD2 codes primarily addressed the large-break LOCA. (The TRAC-PD2/MOD1 code is essentially the same as the TRAC-PD2 code but it also includes a released set of error corrections.) The TRAC-PF1 code contained major changes to the models and trips and to the numerical methods. These modifications enhanced the computational speed of the code and improved the application to small-break LOCAs. The TRAC-PF1/MOD1 code, the latest released version, added improved steam-generator modeling, a turbine component, and a control system together with modified constitutive relations to model the balance of plant on the secondary side and to extend the applications to non-LOCA transients. The TRAC-PF1/MOD1 code also contains reasonably general reactor-kinetics modeling to facilitate the simulation of transients with delayed scram or without scram. 13 references, 24 figures

 2. Les enjeux du modèle standard

  CERN Document Server

  CERN. Geneva

  2008-01-01

  Toute la matière visible dans l'Univers est décrite par le « Modèle Standard ». Selon cette théorie, la matière est constituée d'atomes, qui contiennent des électrons orbitant autour de noyaux, dont les composants fondamentaux sont les quarks. Quatre forces fondamentales agissent entre ces particules élémentaires : les forces électromagnétique est gravitationnelle, et les interactions nucléaires forte et faible. La description fournie par le Modèle Standard de ces particules et de leurs interactions est en parfait accord avec les expériences. Néanmoins, des questions fondamentales restent sans réponse jusqu'à maintenant : d'où vient la masse des particules ? Pourquoi y a-t-il tant de types de particules ? Existe-t-il une théorie unifiée de toutes les interactions ? Quelle est la nature de la matière cachée prédite par les astrophysiciens ? Le LHC au CERN donnera des éléments de réponse à ces questions au-delà du Modèle Standard.

 3. [Study on mechanism of SOM stabilization of paddy soils under long-term fertilizations].

  Science.gov (United States)

  Luo, Lu; Zhou, Ping; Tong, Cheng-Li; Shi, Hui; Wu, Jin-Shui; Huang, Tie-Ping

  2013-02-01

  Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) was applied to study the structure of soil organic matter (SOM) of paddy soils under long-term different fertilization treatments. The aim was to clarify the different distribution of SOM between different fertilization methods and between topsoil and subsoil, and to explore the stability mechanism of SOM under different fertilization treatments. The results showed that the content of topsoil organic carbon (SOC) was the highest under organic-inorganic fertilizations, with the increment of SOC by 18.5%, 12.9% and 18.4% under high organic manure (HOM), low organic manure (LOM) and straw returning (STW) respectively compared with no fertilization treatment (CK). The long-term fertilizations also changed the chemical structure of SOM. As compared with CK, different fertilization treatments increased the functional group absorbing intensity of chemical resistance compounds (aliphatic, aromaticity), carbohydrate and organo-silicon compounds, which was the most distinctive under treatments of HOM, LOM and STW. For example, the absorbing intensity of alkyl was 0.30, 0.25 and 0.29 under HOM, LOM and STW, respectively. These values were increased by 87% , 56% and 81% as compared with that under CK treatment. The functional group absorbing intensity of SOM in the topsoil was stronger than that in the subsoil, with the most distinctive difference under HOM, LOM and STW treatments. The present research indicated that the enhanced chemical resistance of functional group of SOM may contribute to the high contents of SOC in the paddy soils under long-term organic-inorganic fertilizations, which also suggested a chemical stabilization mechanism of SOM in the paddy soils.

 4. Modding a free and open source software video game: "Play testing is hard work"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giacomo Poderi

  2014-03-01

  Full Text Available Video game modding is a form of fan productivity in contemporary participatory culture. We see modding as an important way in which modders experience and conceptualize their work. By focusing on modding in a free and open source software video game, we analyze the practice of modding and the way it changes modders' relationship with their object of interest. The modders' involvement is not always associated with fun and creativity. Indeed, activities such as play testing often undermine these dimensions of modding. We present a case study of modding that is based on ethnographic research done for The Battle for Wesnoth, a free and open source software strategy video game entirely developed by a community of volunteers.

 5. MOD-2 wind turbine system concept and preliminary design report. Volume 2: Detailed report

  Science.gov (United States)

  1979-01-01

  The configuration development of the MOD-2 wind turbine system (WTS) is documented. The MOD-2 WTS project is a continuation of DOE programs to develop and achieve early commercialization of wind energy. The MOD-2 is design optimized for commercial production rates which, in multiunit installations, will be integrated into a utility power grid and achieve a cost of electricity at less than four cents per kilowatt hour.

 6. RELAP5/MOD1-EUR evaluation. Comparison with the INEL original version

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mazzantini, O.A.

  1990-01-01

  In this work, the values calculated from two versions of the RELAP5/MOD1 code are compared with those measured in different tests. The first version of RELAP5 is the cycle 19 of the original version of INEL (RELAP5/MOD1-INEL) and the second version improved by EURATOM (RELAP5/MOD1-EUR) which was transferred to ENACE through agreements made with SIEMENS/KWU. (Author) [es

 7. Hvordan ser den ost ud, som De ikke ved, De vil elske om to år?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Kender de Deres "latente behov"? Det gør De selvfølgelig ikke. Det er jo definitionen af begrebet: Et latent behov er et behov, som man ikke ved, at man har, men som kommer til overfladen, når man møder det rigtige produkt, som opfylder netop dette behov. Latente behov vedrører derfor den ost, vi...

 8. Code development and analysis program. RELAP4/MOD7 (Version 2): user's manual

  International Nuclear Information System (INIS)

  1978-08-01

  This manual describes RELAP4/MOD7 (Version 2), which is the latest version of the RELAP4 LPWR blowdown code. Version 2 is a precursor to the final version of RELAP4/MOD7, which will address LPWR LOCA analysis in integral fashion (i.e., blowdown, refill, and reflood in continuous fashion). This manual describes the new code models and provides application information required to utilize the code. It must be used in conjunction with the RELAP4/MOD5 User's Manual (ANCR-NUREG-1335, dated September 1976), and the RELAP4/MOD6 User's Manual

 9. Safety evaluation and bacterial community of kung-som using PCR-DGGE technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sutanate Saelao

  2016-08-01

  Full Text Available This study evaluates the safety of kung-som which was distributed in local markets and using PCR-DGGE technique to identify microflora in kung-som. Lactic acid bacteria (LAB were found at counts of more than 7 log CFU g-1 in all samples and the total viable counts were about 5-8 log CFU g-1 . Bacillus cereus and yeasts were detected at around 2 log CFU g-1 and 5-6log CFU g-1, respectively. For DGGE analysis, LAB and coagulase negative staphylococci (CNS bacteria dominated over other microorganisms. The sequencing of the DNA bands from DGGE gels corresponding to kung-som samples showed the presence of LAB as the major microflora in the products, namely: Lactobacillus farciminis, Lactobacillus plantarum, Lactococcus garvieae, Tetragenococcus halophilus and Weissella thailandensis. In addition, Staphylococcus carnosus was detected in kung-som as minor microflora. These dominant strains would allow the development of defined starter cultures for improving the quality of kung-som.

 10. Om dass-sætninger som afficeret eller efficeret objekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holsting, Alexandra

  2013-01-01

  Temaet for nærværende artikel er en diskussion af muligheden for at fastlægge en tysk dass-sætnings semantiske funktion som afficeret eller efficeret objekt , når den optræder i rollen som komplement for verber, der har såvel en afficerende som en efficerende betydningsvariant, hvorved dass......-sætningen i det første tilfælde betegner et forhold, matrixsætningens subjektsreferent reagerer på, og i det andet indholdet af en ytring, der fremsættes af matrixsætningens subjektsreferent. Jeg går i artiklen særligt ind i diskussionen om, hvorvidt dass-sætningens modus kan tjene som formel indikation på...... den semantiske funktion, dvs. om en dass-sætning i konjunktiv utvetydigt kan tilskrives en funktion som efficeret objekt for matrixsætningsverbet....

 11. On the Relationship between Variational Level Set-Based and SOM-Based Active Contours

  Science.gov (United States)

  Abdelsamea, Mohammed M.; Gnecco, Giorgio; Gaber, Mohamed Medhat; Elyan, Eyad

  2015-01-01

  Most Active Contour Models (ACMs) deal with the image segmentation problem as a functional optimization problem, as they work on dividing an image into several regions by optimizing a suitable functional. Among ACMs, variational level set methods have been used to build an active contour with the aim of modeling arbitrarily complex shapes. Moreover, they can handle also topological changes of the contours. Self-Organizing Maps (SOMs) have attracted the attention of many computer vision scientists, particularly in modeling an active contour based on the idea of utilizing the prototypes (weights) of a SOM to control the evolution of the contour. SOM-based models have been proposed in general with the aim of exploiting the specific ability of SOMs to learn the edge-map information via their topology preservation property and overcoming some drawbacks of other ACMs, such as trapping into local minima of the image energy functional to be minimized in such models. In this survey, we illustrate the main concepts of variational level set-based ACMs, SOM-based ACMs, and their relationship and review in a comprehensive fashion the development of their state-of-the-art models from a machine learning perspective, with a focus on their strengths and weaknesses. PMID:25960736

 12. Historiens Mening som et Kreativt Produkt - En Analyse av Camille Paglias "The Birth of the Western Eye"

  OpenAIRE

  Kyllingstad, Elisabeth

  2016-01-01

  Dette prosjektet er en metodisk tilnærming til Camille Paglias filosofiske historietekst ”The Birth of the Western Eye”. Sexual Personae – Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson (1991) er en revidert versjon av doktorgradsavhendlingen hennes, som hun forsvarte i 1974. Den forteller om det Paglia identifiserer som grunnleggende drivkrefter i det vestlige mennesket, og dets kunstneriske produksjon. På denne måten kan verket leses som en guide gjennom vestlig tenkning så vel som kun...

 13. Får - ett miljövänligt alternativ som ogräsbekämpning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år.......Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år....

 14. Applications of Self-Organising Map (SOM) for prioritisation of endemic zones of filariasis in Andhra Pradesh, India.

  Science.gov (United States)

  Murty, Upadhayula Suryanaryana; Rao, Mutheneni Srinivasa; Sriram, K; Rao, K Madhusudhan

  2011-01-01

  Entomological and epidemiological data of Lymphatic Filariasis (LF) was collected from 120 villages of four districts of Andhra Pradesh, India. Self-Organising Maps (SOMs), data-mining techniques, was used to classify and prioritise the endemic zones of filariasis. The results show that, SOMs classified all the villages into three major clusters by considering the data of Microfilaria (MF) rate, infection, infectivity rate and Per Man Hour (PMH). By considering the patterns of cluster, appropriate decision can be drawn for each parameter that is responsible for disease transmission of filariasis. Hence, SOM will certainly be a suitable tool for management of filariasis. The detailed application of SOM is discussed in this paper.

 15. Fermi field and Dirac oscillator in a Som-Raychaudhuri space-time

  Science.gov (United States)

  de Montigny, Marc; Zare, Soroush; Hassanabadi, Hassan

  2018-05-01

  We investigate the relativistic dynamics of a Dirac field in the Som-Raychaudhuri space-time, which is described by a Gödel-type metric and a stationary cylindrical symmetric solution of Einstein field equations for a charged dust distribution in rigid rotation. In order to analyze the effect of various physical parameters of this space-time, we solve the Dirac equation in the Som-Raychaudhuri space-time and obtain the energy levels and eigenfunctions of the Dirac operator by using the Nikiforov-Uvarov method. We also examine the behaviour of the Dirac oscillator in the Som-Raychaudhuri space-time, in particular, the effect of its frequency and the vorticity parameter.

 16. Modelling bare fallow SOM dynamics on a Chernozem soil in Central Germany

  Science.gov (United States)

  Franko, Uwe; Merbach, Ines

  2017-04-01

  The level of our process understanding about carbon and nitrogen fluxes in soils becomes visible at extreme situations like bare fallow soils. The observed dynamics of soil organic carbon (SOC) and total nitrogen (TN) in the top soil on a 28 years old fallow experiment on Haplic Chernozem in Bad Lauchstädt (Germany) was modelled using the Candy Carbon Balance (CCB) model that in its standard version was previously validated with LTFE data from Central Europe and a tillage experiment in Austria. For this study we selected two treatments of the fallow experiment in Bad Lauchstädt where the soil was kept bare with mechanical or chemical treatments. For this extreme land use (no input of fresh organic matter) the CCB model was improved to include the SOC related change of soil physical parameters and a dynamic handling of the physically stabilized soil organic matter (SOM) pool. The results from observation and modelling reflected the increased SOM turnover due to soil tillage for carbon as well as nitrogen and thus confirmed the modelling approach for non-tillage in CCB. The added sub model for the dynamics of physically stabilized SOM was also verified. The long term stabilized SOM is very important on this site. The modelled size of the physically stabilized SOC pool was about 55% of total SOC and reduced only slowly during the nearly three decades but the implementation of this effect resulted in improved simulation results. Thus we conclude that scenarios that lead to bigger changes of SOM stocks require a modelling approach that acknowledges the interaction between SOM and soil physical properties.

 17. Properties of the periplasmic ModA molybdate-binding protein of Escherichia coli.

  Science.gov (United States)

  Rech, S; Wolin, C; Gunsalus, R P

  1996-02-02

  The modABCD operon, located at 17 min on the Escherichia coli chromosome, encodes the protein components of a high affinity molybdate uptake system. Sequence analysis of the modA gene (GenBank L34009) predicts that it encodes a periplasmic binding protein based on the presence of a leader-like sequence at its N terminus. To examine the properties of the ModA protein, the modA structural gene was overexpressed, and its product was purified. The ModA protein was localized to the periplasmic space of the cell, and it was released following a gentle osmotic shock. The N-terminal sequence of ModA confirmed that a leader region of 24 amino acids was removed upon export from the cell. The apparent size of ModA is 31.6 kDa as determined by gel sieve chromatography, whereas it is 22.5 kDa when examined by SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. A ligand-dependent protein mobility shift assay was devised using a native polyacrylamide gel electrophoresis protocol to examine binding of molybdate and other anions to the ModA periplasmic protein. Whereas molybdate and tungstate were bound with high affinity (approximately 5 microM), sulfate, chromate, selenate, phosphate, and chlorate did not bind even when tested at 2 mM. A UV spectral assay revealed apparent Kd values of binding for molybdate and tungstate of 3 and 7 microM, respectively. Strains defective in the modA gene were unable to transport molybdate unless high levels of the anion were supplied in the medium. Therefore the modA gene product is essential for high affinity molybdate uptake by the cell. Tungstate interference of molybdate acquisition by the cell is apparently due in part to the high affinity of the ModA protein for this anion.

 18. Edge Turbulence Imaging on NSTX and Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  S.J. Zweben; R.A. Maqueda; J.L. Terry; B. Bai; C.J. Boswell; C.E. Bush; D. D'Ippolito; E.D. Fredrickson; M. Greenwald; K. Hallatschek; S. Kaye; B. LaBombard; R. Maingi; J. Myra; W.M. Nevins; B.N. Rogers; D.P. Stotler; J. Wilgen; and X.Q. Xu

  2002-01-01

  Edge turbulence images have been made using an ultra-high speed CCD camera on both NSTX and Alcator C-Mod. In both cases, the D-alpha or HeI (587.6 nm) line emission from localized deuterium or helium gas puffs was viewed along a local magnetic field line near the outer midplane. Fluctuations in this line emission reflect fluctuations in electron density and/or electron temperature through the atomic excitation rates, which can be modeled using the DEGAS-2 code. The 2-D structure of the measured turbulence can be compared with theoretical simulations based on 3-D fluid models

 19. Analyse, Modélisation et Simulation du Mouvement Humain

  OpenAIRE

  Multon , Franck

  2006-01-01

  Comprendre le mouvement humain mobilise des chercheurs de nombreuses disciplines scientifiques : physiologie, biomécanique, neurosciences comportementales, anatomie fonctionnelle, les sciences du sport... Mes travaux s'inscrivent donc dans une démarche pluridisciplinaire d'analyse/synthèse du mouvement humain. Pour mener à bien cette démarche, une première tâche consiste à modéliser et à simuler le système moteur ainsi qu'un ensemble d'hypothèses. L'objectif est de disposer d'une représentati...

 20. Mods and Rockers, Drunken Debutants, and Sozzled Students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bill Thompson

  2012-07-01

  Full Text Available Over the last decade, moral panic theory has affected a paradigm shift in the social construction of deviance and social problems in the United States, without any real debate about its viability. This article raises key questions about this perspective by offering the first ever critique of the seminal case study of British youth subcultures on which the paradigm is based. It argues that when analyzed in the context of contemporary criticism of vandalism, hooliganism, and delinquency, the Mods and Rockers case study never justified Cohen’s original criteria for a moral panic.

 1. Blowdown heat transfer surface in RELAP4/MOD6

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nelson, R.A.; Sullivan, L.H.

  1978-01-01

  New heat transfer correlations for both PWR and BWR blowdowns have been implemented in the RELAP4/MOD6 program. The concept of a multidimensional surface is introduced with the heat flux from a given heat transfer correlation or correlations depicted as a mathematical surface that is dependent upon quality, wall superheat, mass flow and pressure. The heat transfer logic has been modularized to facilitate replacing boiling curves for future correlation data comparisons and investigations. To determine the validity of the blowdown surface, comparison has been performed using data from the Semiscale experimental facility. (author)

 2. Conceptual design Alcator C-MOD magnetic systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schultz, J.H.; Becker, H.; Fertl, K.; Gwinn, D.; Montgomery, D.B.; Pierce, N.T.; Pillsbury, R.D. Jr.; Thome, R.J.

  1986-01-01

  The conceptual designs of the magnetic systems for Alcator C-MOD, a proposed tokamak at M.I.T., are described, including the toroidal magnet, the poloidal field coils and the cryogenic system. The toroidal magnet is constructed from rectangular plates, connected by sliding joints. Toroidal magnet forces are contained by a steel superstructure. Poloidal coil system options are largely or wholly inside the TF magnet, in order to control plasmas with high current, strong shaping, and expanded boundaries. All magnets are cryocooled by the natural circulation of boiling liquid nitrogen. 3 refs., 5 figs

 3. Fatigue impact on Mod-1 wind turbine design

  Science.gov (United States)

  Stahle, C. V., Jr.

  1978-01-01

  Fatigue is a key consideration in the design of a long-life Wind Turbine Generator (WTG) system. This paper discusses the fatigue aspects of the large Mod-1 horizontal-axis WTG design starting with the characterization of the environment and proceeding through the design. Major sources of fatigue loading are discussed and methods of limiting fatigue loading are described. NASTRAN finite element models are used to determine dynamic loading and internal cyclic stresses. Recent developments in determining the allowable fatigue stress consistent with present construction codes are discussed relative to their application to WTG structural design.

 4. Filosofisk terapi som træning til døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til livsduelig......Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til...

 5. Surhetsvariasjoner som følge av nedtapping av et regulert vann.

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, A. R.

  1981-01-01

  Det har vært utført analyser og lagringsforsøk med prøver av tørrlagt bunnmateriale fra Trevatn tatt våren 1976. Prøver tatt ute i terrenget om høsten etter en lang tørr sommer viste stort sett samme bilde som prøvene fra våren etter lagring i laboratoriet under aerobe betingelser. Tabell 2 viser hvordan pH og SO4-S varierer med Iagringsbetingelsene. Oksydasjonsprosessene som slikt materiale blir utsatt for ved lufttilgang over et lengre tidsrom kan resultere i utvasking av meget sure forbind...

 6. Djur som en del i omvårdnad : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Jirback, Fia; Olsson, Malin

  2011-01-01

  Bakgrund: Äldre på boende idag kan känna att de saknar sociala interaktioner med vårdpersonal, familj eller vänner. För att uppleva god livskvalitet krävs bland annat trygghet, sociala interaktioner och aktiviteter. Djur kan användas som behandlingsmetod i vården i form av Animal-Assisted Activity (AAA) och Animal-Assisted Therapy (AAT). Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sällskapsdjurs betydelse för äldres livskvalitet på äldreboende. Metod: Studien har genomförts som en allm...

 7. From poverty to power? Brasiliansk sosialpolitikk som soft power-ressurs

  OpenAIRE

  Flatjord, Inger-Marie

  2015-01-01

  Grunnet markant fattigdomsreduksjon det siste tiåret, har Brasil gått fra å være det klassiske eksemplet på et land med stor fattigdom og enorme sosiale forskjeller, til å innta en posisjon som foregangsland i den globale utviklingsdiskursen. Landets sosialpolitikk har høstet annerkjennelse fra både FN og Verdensbanken, og Brasil opplever en stor etterspørsel fra utviklingsland som vil lære av landets sosialpolitiske erfaringer. I lys av dette har jeg i denne oppgaven analysert hvordan landet...

 8. Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Lehmann Nielsen

  2012-03-01

  Full Text Available Selvom de mandlige universitetsstuderende ikke klarer sig bedre end kvinderne frem til specialet, får de gennemsnitligt bedre specialekarakterer. Artiklens analyser viser, at det hverken handler om specialevejlederens køn eller om typen af universitetsstudium. Mulige forklaringer, som det er værd for kommende forskning at forfølge, er dels generel diskrimination af kvindelige specialestuderende og dels de studerendes møde med specialet, hvor kønnenes livssituation og/eller deres reaktioner på rollen som specialestuderende kan være forskellige.

 9. A new design for SLAM front-end based on recursive SOM

  Science.gov (United States)

  Yang, Xuesi; Xia, Shengping

  2015-12-01

  Aiming at the graph optimization-based monocular SLAM, a novel design for the front-end in single camera SLAM is proposed, based on the recursive SOM. Pixel intensities are directly used to achieve image registration and motion estimation, which can save time compared with the current appearance-based frameworks, usually including feature extraction and matching. Once a key-frame is identified, a recursive SOM is used to actualize loop-closure detecting, resulting a more precise location. The experiment on a public dataset validates our method on a computer with a quicker and effective result.

 10. Om zeppelinere, forsvaret af København, blokaden af Tyskland og spionanklagen mod ritmester Frederik Moltke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Artiklen følger Hærens indkøbschef, ritmester Frederik Moltkes, virksomhed i England fra eftersommeren 1915. Han endte på grund af sin energiske indsats også som fungerende militærattaché samt gennem halvbrorens profil som dansk gesandt i Berlin med at blive spionmistænkt og fanget i den britiske...

 11. Implementation of the thermal-hydraulic transient analysis code RELAP4/MOD5 and MOD6 on the FACOM 230/75 computer system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kohsaka, Atsuo; Ishigai, Takahiro; Kumakura, Toshimasa; Naraoka, Ken-itsu

  1979-03-01

  Development efforts have continued on the extensively used LOCA analysis code RELAP-4, as seen in its history; that is, from the prototype version MOD2 to the latest one MOD6 which is capable of one-through calculations from blowdown to reflood phase of PWR-LOCA. Many improvements and refinements of the models have enlarged the scopes and extents of phenomena to treat. Correspondingly the size of program has increased version to version, and special programming techniques have continuously been introduced to manage the program within limited capacity of core memory. For example, the Dynamic Storage Allocation of MOD5 and the PRELOAD Preprocessor newly incorporated in MOD6 are those designed for the CDC computer with relatively small core size. Described are these programming techniques in detail and experiences on implementation of the codes on FACOM 230/75, together with some results of confirmatory calculations. (author)

 12. BLOW.MOD2: program for a vessel depressurization calculation with the contribution of structures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Doval, A.

  1990-01-01

  The BLOW.MOD2 program developed to calculate pressure vessels' depressurization is presented, considering heat contribution of the structures. The results are opposite to those obtained from other more complex numerical models, being the comparison extremely satisfactory. BLOW.MOD2 is a software of the 'Systems Sub-Branch', INVAP S.E. (Author) [es

 13. Moving Past "Hello World": Learning to Mod in an Online Affinity Space

  Science.gov (United States)

  Subramanian, Shree Durga

  2012-01-01

  Game modding has increasingly become a mainstream and "cutting edge" medium to foster a broad range of critical software design and programming practices to learners coming from wide-ranging educational and professional backgrounds. Participatory practices, like game modding, are highly interest-driven and entail intense engagement with…

 14. The mod industries? The industrial logic of non-market game production

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Abstract This article seeks to make the relationship between non-market game developers (modders) and the game developer company explicit through game technology. It investigates a particular type of modding, i.e. total conversion mod teams, whose organization can be said to conform to the high-risk, technologically-advanced, capital-intensive, proprietary practice of the developer company. The notion ...

 15. The mod industries? The industrial logic of non-market game production

  NARCIS (Netherlands)

  Nieborg, D.B.; van der Graaf, S.

  2008-01-01

  This article seeks to make the relationship between non-market game developers (modders) and the game developer company explicit through game technology. It investigates a particular type of modding, i.e. total conversion mod teams, whose organization can be said to conform to the high-risk,

 16. Mod-5A wind turbine generator program design report. Volume 4: Drawings and specifications, book 5

  Science.gov (United States)

  1984-01-01

  The design, development and analysis of the 7.3 MW MOD-5A wind turbine generator is documented. There are four volumes. This volume contains the drawings and specifications that were developed in preparation for building the MOD-5A wind turbine generator. Detail drawings of several assemblies and subassemblies are given. This is the fifth book of volume 4.

 17. Mod-2 wind turbine system concept and preliminary design report. Volume 1: Executive summary

  Science.gov (United States)

  1979-01-01

  The configuration development of the MOD-2 wind turbine system is presented. The MOD-2 is design optimized for commercial production rates which, in multi-unit installations, will be integrated into a utility power grid and achieve a cost of electricity at less than 4 cents per kilowatt hour.

 18. Peer review of RELAP5/MOD3 documentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Craddick, W.G.

  1994-01-01

  A peer review was performed on a portion of the documentation of the RELAP5/MOD3 computer code. The review was performed in two phases. The first phase was a review of Vol. III, Developmental Assessment Problems, and Vol. IV, Models and Correlations. The reviewers for this phase were Dr. Peter Griffith, Dr. Yassin Hassan, Dr. Gerald S. Lellouche, Dr. Marino di Marzo and Mr. Mark Wendel. The reviewers recommended a number of improvements, including using a frozen version of the code for assessment guided by a validation plan, better discussion of discrepancies between the code and experimental data, and better justification for flow regime maps and extension of models beyond their data base. The second phase was a review of Vol. VI, Quality Assurance of Numerical Techniques in RELAP5/MOD3. The reviewers for the second phase were Mr. Mark Wendel and Dr. Paul T. Williams. Recommendations included correction of numerous grammatical and typographical errors and better justification for the use of Lax's Equivalence Theorem

 19. Progress on MOD/RABiTSTM 2G HTS wire

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rupich, M.W.; Zhang, W.; Li, X.; Kodenkandath, T.; Verebelyi, D.T.; Schoop, U.; Thieme, C.; Teplitsky, M.; Lynch, J.; Nguyen, N.; Siegal, E.; Scudiere, J.; Maroni, V.; Venkataraman, K.; Miller, D.; Holesinger, T.G.

  2004-01-01

  The development of the second generation (2G) high temperature superconducting wire has advanced beyond initial laboratory demonstrations and is now focused on developing and testing high critical current conductor designs required for commercial applications. The approach pursued at American Superconductor for 2G wire manufacturing is based on the combination of the RABiTS TM substrate-buffer technology with metal organic deposition (MOD) of the YBCO layer. This MOD/RABiTS TM approach has been demonstrated in 10 m lengths with critical currents of up to 184 A/cm-width (∼2.3 MA/cm 2 ) and in short length with critical currents of up to 270 A/cm-width (∼3.4 MA/cm 2 ). In addition to a high critical current, the superconducting wire must also meet stringent mechanical and electrical stability requirements that vary by application. Commercially viable architectures designed to meet these specifications have been fabricated and tested. Wires manufactured by this process have been successfully tested in prototype cable and coil applications

 20. Correlation ECE diagnostic in Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sung, C.; Irby, J.; Leccacorvi, R.; Vieira, R.; Oi, C.; Rice, J.; Reinke, M.; Gao, C.; Ennever, P.; Porkolab, M.; Churchill, R.; Theiler, C.; Walk, J.; Hughes, J.; Hubbard, A.; Greenwald, M.

  2015-01-01

  Correlation ECE (CECE) is a diagnostic technique that allows measurement of small amplitude electron temperature, Te, fluctuations through standard cross-correlation analysis methods. In Alcator C-Mod, a new CECE diagnostic has been installed[Sung RSI 2012], and interesting phenomena have been observed in various plasma conditions. We find that local Te fluctuations near the edge (ρ ~ 0:8) decrease across the linearto- saturated ohmic confinement transition, with fluctuations decreasing with increasing plasma density [Sung NF 2013], which occurs simultaneously with rotation reversals [Rice NF 2011]. Te fluctuations are also reduced across core rotation reversals with an increase of plasma density in RF heated L-mode plasmas, which implies that the same physics related to the reduction of Te fluctuations may be applied to both ohmic and RF heated L-mode plasmas. In I-mode plasmas, we observe the reduction of core Te fluctuations, which indicates changes of turbulence occur not only in the pedestal region but also in the core across the L/I transition [White NF 2014]. The present CECE diagnostic system in C-Mod and these experimental results are described in this paper

 1. Evaluation of the RELAP5/MOD3 multidimensional component model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tomlinson, E.T.; Rens, T.E.; Coffield, R.D.

  1994-01-01

  Accurate plenum predictions, which are directly related to the mixing models used, are an important plant modeling consideration because of the consequential impact on basic transient performance calculations for the integrated system. The effect of plenum is a time shift between inlet and outlet temperature changes to the particular volume. Perfect mixing, where the total volume interacts instantaneously with the total inlet flow, does not occur because of effects such as inlet/outlet nozzle jetting, flow stratification, nested vortices within the volume and the general three-dimensional velocity distribution of the flow field. The time lag which exists between the inlet and outlet flows impacts the predicted rate of temperature change experienced by various plant system components and this impacts local component analyses which are affected by the rate of temperature change. This study includes a comparison of two-dimensional plenum mixing predictions using CFD-FLOW3D, RELAP5/MOD3 and perfect mixing models. Three different geometries (flat, square and tall) are assessed for scalar transport times using a wide range of inlet velocity and isothermal conditions. In addition, the three geometries were evaluated for low flow conditions with the inlet flow experiencing a large step temperature decrease. A major conclusion from this study is that the RELAP5/MOD3 multidimensional component model appears to be adequately predicting plenum mixing for a wide range of thermal-hydraulic conditions representative of plant transients

 2. Testing Gyrokinetics on C-Mod and NSTX

  International Nuclear Information System (INIS)

  Redi, M.H.; Dorland, W.; Fiore, C.L.; Stutman, D.; Baumgaertel, J.A.; Davis, B.; Kaye, S.M.; McCune, D.C.; Menard, J.; Rewoldt, G.

  2005-01-01

  Quantitative benchmarks of computational physics codes against experiment are essential for the credible application of such codes. Fluctuation measurements can provide necessary critical tests of nonlinear gyrokinetic simulations, but such require extraordinary computational resources. Linear micro-stability calculations with the GS2 [1] gyrokinetic code have been carried out for tokamak and ST experiments which exhibit internal transport barriers (ITB) and good plasma confinement. Qualitative correlation is found for improved confinement before and during ITB plasmas on Alcator C-Mod [2] and NSTX [3], with weaker long wavelength micro-instabilities in the plasma core regions. Mixing length transport models are discussed. The NSTX L-mode is found to be near marginal stability for kinetic ballooning modes. Fully electromagnetic, linear, gyrokinetic calculations of the Alcator C-Mod ITB during off-axis rf heating, following four plasma species and including the complete electron response show ITG/TEM microturbulence is suppressed in the plasma core and in the barrier region before barrier formation, without recourse to the usual requirements of velocity shear or reversed magnetic shear [4-5]. No strongly growing long or short wavelength drift modes are found in the plasma core but strong ITG/TEM and ETG drift wave turbulence is found outside the barrier region. Linear microstability analysis is qualitatively consistent with the experimental transport analysis, showing low transport inside and high transport outside the ITB region before barrier formation, without consideration of ExB shear stabilization

 3. Upgrade of the RFX-mod real time control system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Manduchi, G., E-mail: gabriele.manduchi@igi.cnr.it [Consorzio RFX, Euratom-ENEA Association, Corso Stati Uniti 4, Padova 35127 (Italy); Barbalace, A.; Luchetta, A.; Soppelsa, A.; Taliercio, C.; Zampiva, E. [Consorzio RFX, Euratom-ENEA Association, Corso Stati Uniti 4, Padova 35127 (Italy)

  2012-12-15

  Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer The paper describes the experience in running the real-time control system of RFX-mod. Black-Right-Pointing-Pointer It proposes a new architecture based multicore technology. Black-Right-Pointing-Pointer It analyzes two different solutions for data acquisition. Black-Right-Pointing-Pointer It discusses the effect of non simultaneous sampling in acquisition. Black-Right-Pointing-Pointer It provides some preliminary performance measurements. - Abstract: The real-time control system of RFX-mod, in operation since 2005, has been successful and has allowed several important achievements in the RFX physics research program. As a consequence of this fact, new control algorithms are under investigation, which are more demanding in terms of both enhanced computing power and reduced system latency, currently around 1.5 ms. For this reason, a major upgrade of the system is being considered, and a new architecture has been proposed, taking advantage of the rapid evolution of computer technology in the last years. The central component of the new architecture is a Linux-based multicore server, where individual cores replace the VME computers. The server is connected to the I/O via PCI-e based bus extenders, and every PCI-e connection is managed by a separate core. The system is supervised by MARTe, a software framework for real-time applications written in C++ and developed at JET and currently used for the JET vertical stabilization and in other fusion devices.

 4. Internal transport barriers on Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fiore, C.L.; Rice, J.E.; Bonoli, P.T.; Boivin, R.L.; Goetz, J.A.; Hubbard, A.E.; Hutchinson, I.H.; Granetz, R.S.; Greenwald, M.J.; Marmar, E.S.; Mossessian, D.; Porkolab, M.; Taylor, G.; Snipes, J.; Wolfe, S.M.; Wukitch, S.J.

  2001-01-01

  The formation of internal transport barriers (ITBs) has been observed in the core region of Alcator C-Mod [I. H. Hutchinson et al., Phys. Plasmas 1, 1511 (1994)] under a variety of conditions. The improvement in core confinement following pellet injection (pellet enhanced performance or PEP mode) has been well documented on Alcator C-Mod in the past. Recently three new ITB phenomena have been observed which require no externally applied particle or momentum input. Short lived ITBs form spontaneously following the high confinement to low confinement mode transition and are characterized by a large increase in the global neutron production (enhanced neutron or EN modes). Experiments with ion cyclotron range of frequencies power injection to the plasma off-axis on the high field side results in the central density rising abruptly and becoming peaked. The ITB formed at this time lasts for ten energy confinement times. The central toroidal rotation velocity decreases and changes sign as the density rises. Similar spontaneous ITBs have been observed in ohmically heated H-mode plasmas. All of these ITB events have strongly peaked density profiles with a minimum in the density scale length occurring near r/a=0.5 and have improved confinement parameters in the core region of the plasma

 5. Transport Studies in Alcator C-Mod ITB Plasmas

  Science.gov (United States)

  Fiore, C. L.; Bonoli, P. T.; Ernst, D.; Greenwald, M. J.; Ince-Cushman, A.; Lin, L.; Marmar, E. S.; Porkolab, M.; Rice, J. E.; Wukitch, S.; Rowan, W.; Bespamyatnov, I.; Phillips, P.

  2008-11-01

  Internal transport barriers occur in C-Mod plasmas that have off-axis ICRF heating and also in Ohmic H-mode plasmas. These ITBs are marked by highly peaked density and pressure profiles, as they rely on a reduction of particle and thermal flux in the barrier region which allows the neoclassical pinch to peak the central density without reducing the central temperature. Enhancement of several core diagnostics has resulted in increased understanding of C-Mod ITBs. Ion temperature profile measurements have been obtained using an innovative design for x-ray crystal spectrometry and clearly show a barrier forming in the ion temperature profile. The phase contrast imaging (PCI) provides limited localization of the ITB related fluctuations that increase in strength as the central density increases. Simulation of triggering conditions, integrated simulations with fluctuation measurements, parametric studies, and transport implications of fully ionized boron impurity profiles in the plasma are under study. A summary of these results will be presented.

 6. Pulsed klystrons with feedback controlled mod-anode modulators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reass, William A [Los Alamos National Laboratory; Baca, David M [Los Alamos National Laboratory; Jerry, Davis L [Los Alamos National Laboratory; Rees, Daniel E [Los Alamos National Laboratory

  2009-01-01

  This paper describes a fast rise and fall, totem-pole mod-anode modulators for klystron application. Details of these systems as recently installed utilizing a beam switch tube ''on-deck'' and a planar triode ''off-deck'' in a grid-catch feedback regulated configuration will be provided. The grid-catch configuration regulates the klystron mod-anode voltage at a specified set-point during switching as well as providing a control mechanism that flat-top regulates the klystron beam current during the pulse. This flat-topped klystron beam current is maintained while the capacitor bank droops. In addition, we will review more modern on-deck designs using a high gain, high voltage planar triode as a regulating and switching element. These designs are being developed, tested, and implemented for the Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE) accelerator refurbishment project, ''LANSCE-R''. An advantage of the planar triode is that the tube can be directly operated with solid state linear components and provides for a very compact design. The tubes are inexpensive compared to stacked semiconductor switching assemblies and also provide a linear control capability. Details of these designs are provided as well as operational and developmental results.

 7. Disruption Neutral Point Experiment on Alcator C-Mod

  Science.gov (United States)

  Granetz, R. S.; Nakamura, Y.

  2000-10-01

  Disruptions of single-null elongated plasmas generally result in loss of vertical position control, leading to a current quench occurring at the top or bottom of the machine, with all the attendant problems of halo and eddy currents flowing in divertor structures. On JT-60U, it has been found that if the plasma is operated with its magnetic axis at a particular height, called the neutral point, the initial vertical drift after a thermal quench is significantly slower than usual, and sometimes can even be arrested, thereby avoiding a current quench in the divertor region entirely. In an ongoing collaboration between MIT and JAERI, the neutral point concept is being tested in Alcator C-Mod, which has a significantly higher plasma elongation than JT-60U (1.65 vs 1.3). Calculations using TSC predict a neutral point at z~=+1 cm above the midplane (a=22 cm). The existence of a neutral point has now been experimentally confirmed, albeit at a height of z=+2.7 cm. The plasma has remained vertically stable for up to 9 ms after the disruption thermal quench, which in principle, is long enough for the PF control system to respond, if programmed appropriately. In addition, the physics of the neutral point stability on C-Mod appears to be somewhat different than that on JT-60U.

 8. 3D effects on RWM physics in RFX-mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baruzzo, M.; Bolzonella, T.; Guo, S.C.; Marchiori, G.; Paccagnella, R.; Soppelsa, A.; Wang, Z.R.; Liu, Y.Q.; Villone, F.

  2011-01-01

  In this paper insights into the behaviour of resistive wall modes (RWMs) in the RFX-mod reversed field pinch device are given, with a focus on 3D issues in the characterization of the m spectrum of the mode and on the study of multi-harmonic coupling. In the first part of the paper the interaction between multiple unstable RWMs is studied and the presence of a coupling between different poloidal components of the most unstable RWM is demonstrated, taking advantage of the flexibility of the RFX-mod control system. In the second part of the work, the dependence of the growth rates of RWMs on a complete set of plasma parameters is studied in order to create a complete and homogeneous database, which permits a careful validation of stability codes. Finally, the experimental data are compared with the code predictions which take into account the 3D structure of conductors around the plasma. The different effects that modify the simple description, where unstable modes can be identified with single Fourier harmonics, appear to be explained by a mixture of toroidicity-induced and 3D eddy current effects.

 9. idRHa+ProMod - Rail Hardening Control System

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ferro, L

  2016-01-01

  idRHa+ProMod is the process control system developed by Primetals Technologies to foresee the thermo-mechanical evolution and micro-structural composition of rail steels subjected to slack quenching into idRHa+ Rail Hardening equipments in a simulation environment. This tool can be used both off-line or in-line, giving the user the chance to test and study the best cooling strategies or letting the automatic control system free to adjust the proper cooling recipe. Optimization criteria have been tailored in order to determine the best cooling conditions according to the metallurgical requirements imposed by the main rail standards and also taking into account the elastoplastic bending phenomena occurring during all stages of the head hardening process. The computational core of idRHa+ProMod is a thermal finite element procedure coupled with special algorithms developed to work out the main thermo-physical properties of steel, to predict the non-isothermal austenite decomposition into all the relevant phases and subsequently to evaluate the amount of latent heat of transformation released, the compound thermal expansion coefficient and the amount of plastic deformation in the material. Air mist and air blades boundary conditions have been carefully investigated by means of pilot plant tests aimed to study the jet impingement on rail surfaces and the cooling efficiency at all working conditions. Heat transfer coefficients have been further checked and adjusted directly on field during commissioning. idRHa+ is a trademark of Primetals Technologies Italy Srl (paper)

 10. Migration of alcator C-Mod computer infrastructure to Linux

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fredian, T.W.; Greenwald, M.; Stillerman, J.A.

  2004-01-01

  The Alcator C-Mod fusion experiment at MIT in Cambridge, Massachusetts has been operating for twelve years. The data handling for the experiment during most of this period was based on MDSplus running on a cluster of VAX and Alpha computers using the OpenVMS operating system. While the OpenVMS operating system provided a stable reliable platform, the support of the operating system and the software layered on the system has deteriorated in recent years. With the advent of extremely powerful low cost personal computers and the increasing popularity and robustness of the Linux operating system a decision was made to migrate the data handling systems for C-Mod to a collection of PC's running Linux. This paper will describe the new system configuration, the effort involved in the migration from OpenVMS, the results of the first run campaign under the new configuration and the impact the switch may have on the rest of the MDSplus community

 11. Upgrade of the RFX-mod real time control system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Manduchi, G.; Barbalace, A.; Luchetta, A.; Soppelsa, A.; Taliercio, C.; Zampiva, E.

  2012-01-01

  Highlights: ► The paper describes the experience in running the real-time control system of RFX-mod. ► It proposes a new architecture based multicore technology. ► It analyzes two different solutions for data acquisition. ► It discusses the effect of non simultaneous sampling in acquisition. ► It provides some preliminary performance measurements. - Abstract: The real-time control system of RFX-mod, in operation since 2005, has been successful and has allowed several important achievements in the RFX physics research program. As a consequence of this fact, new control algorithms are under investigation, which are more demanding in terms of both enhanced computing power and reduced system latency, currently around 1.5 ms. For this reason, a major upgrade of the system is being considered, and a new architecture has been proposed, taking advantage of the rapid evolution of computer technology in the last years. The central component of the new architecture is a Linux-based multicore server, where individual cores replace the VME computers. The server is connected to the I/O via PCI-e based bus extenders, and every PCI-e connection is managed by a separate core. The system is supervised by MARTe, a software framework for real-time applications written in C++ and developed at JET and currently used for the JET vertical stabilization and in other fusion devices.

 12. RELAP4/MOD6 reflood heat transfer and data comparison

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nelson, R.A.; Sullivan, L.H.

  1981-01-01

  This discussion of RELAP4/MOD6 will be limited to the reflood heat transfer models and evaluation of these models by comparison of calculation with results from three reflood experiments. The discussion of the model includes the heat transfer surface concept, the heat transfer correlations, the superheat model and the entrainment model which presents both the two-phase heat transfer and hydraulic models. In the discussion of the reflood heat transfer, the mathematical concept of a multidimensional surface is used to represent the heat flux of a given heat transfer correlation or correlations dependent upon such variables as quality, wall superheat and flux. This concept has been used to investigate the characteristics of the correlations, which are discusssed in detail, and the way they are applied to the two-phase mixture. Of primary importance in the reflood core heat transfer is the consideration of thermal nonequilibrium between the phases and the liquid entrainment, and its distribution up the core. Results obtained to date show the heat transfer and hydraulics to be closely coupled. Comparison of the RELAP4/MOD6 reflood calculations with the data from the forced feed FLECHT and gravity feed FLECHT-SET and Semiscale reflood experiments indicates that the heat transfer and hydraulic models are operational and yield good results

 13. idRHa+ProMod - Rail Hardening Control System

  Science.gov (United States)

  Ferro, L.

  2016-03-01

  idRHa+ProMod is the process control system developed by Primetals Technologies to foresee the thermo-mechanical evolution and micro-structural composition of rail steels subjected to slack quenching into idRHa+ Rail Hardening equipments in a simulation environment. This tool can be used both off-line or in-line, giving the user the chance to test and study the best cooling strategies or letting the automatic control system free to adjust the proper cooling recipe. Optimization criteria have been tailored in order to determine the best cooling conditions according to the metallurgical requirements imposed by the main rail standards and also taking into account the elastoplastic bending phenomena occurring during all stages of the head hardening process. The computational core of idRHa+ProMod is a thermal finite element procedure coupled with special algorithms developed to work out the main thermo-physical properties of steel, to predict the non-isothermal austenite decomposition into all the relevant phases and subsequently to evaluate the amount of latent heat of transformation released, the compound thermal expansion coefficient and the amount of plastic deformation in the material. Air mist and air blades boundary conditions have been carefully investigated by means of pilot plant tests aimed to study the jet impingement on rail surfaces and the cooling efficiency at all working conditions. Heat transfer coefficients have been further checked and adjusted directly on field during commissioning. idRHa+ is a trademark of Primetals Technologies Italy Srl

 14. Comparision of calculations for the ROSA-IV LSTF with RELAP5/MOD0 and RELAP5/MOD1 (cycle 1)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fineman, C.P.; Tanaka, Mitsugu; Tasaka, Kanji

  1982-03-01

  10% and 2.5% cold leg break analyses have been completed for the ROSA-IV Large Scale Test Facility (LSTF) with the RELAP5/MOD0 and RELAP5/MOD1, cycle 1, computer codes. Comparisons between the calculations were made to determine any differences in the results obtained from the two versions of RELAP5. Differences in the two calculations were found which can be attributed to changes in the flow regime maps and critical flow model. (author)

 15. Infiltrationsanæstesi som postoperativ smertebehandling ved hoftenær femurfraktur - et igangværende studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Rune Dueholm

  2008-01-01

  pertrochantær femurfraktur og collum femoris fraktur inkluderes. 50 patienter indgår i hver af de to diagnose-grupper (to delstudier). Ved randomisering tildeles patienterne hhv. Ropivacain eller placebo (NaCl), der gives som 1 peroperativ og 6 postoperative bolusinstillationer via et kateter, som fjernes efter...

 16. Modèle exploitable pour la définition de la commande du robot

  OpenAIRE

  ZIMMER-CHEVRET, Sandra; LANGLOIS, Laurent; BEN ATTAR, Amarilys

  2014-01-01

  Ce document traite de la modélisation des actions mécaniques entre l’outil et la matière. L’objectif est de définir un modèle exploitable pour la définition de la commande du robot. Dans un premier temps, le rapport présente une synthèse bibliographique des modèles des interactions mécaniques développés à ce jour. Pour un modèle choisi, les paramètres constituant ce dernier ont été calculés à partir de données expérimentales. Puis, la validité du modèle a été étudiée. Pour une même configurat...

 17. ModA and ModB, two ADP-ribosyltransferases encoded by bacteriophage T4: catalytic properties and mutation analysis.

  Science.gov (United States)

  Tiemann, Bernd; Depping, Reinhard; Gineikiene, Egle; Kaliniene, Laura; Nivinskas, Rimas; Rüger, Wolfgang

  2004-11-01

  Bacteriophage T4 encodes three ADP-ribosyltransferases, Alt, ModA, and ModB. These enzymes participate in the regulation of the T4 replication cycle by ADP-ribosylating a defined set of host proteins. In order to obtain a better understanding of the phage-host interactions and their consequences for regulating the T4 replication cycle, we studied cloning, overexpression, and characterization of purified ModA and ModB enzymes. Site-directed mutagenesis confirmed that amino acids, as deduced from secondary structure alignments, are indeed decisive for the activity of the enzymes, implying that the transfer reaction follows the Sn1-type reaction scheme proposed for this class of enzymes. In vitro transcription assays performed with Alt- and ModA-modified RNA polymerases demonstrated that the Alt-ribosylated polymerase enhances transcription from T4 early promoters on a T4 DNA template, whereas the transcriptional activity of ModA-modified polymerase, without the participation of T4-encoded auxiliary proteins for middle mode or late transcription, is reduced. The results presented here support the conclusion that ADP-ribosylation of RNA polymerase and of other host proteins allows initial phage-directed mRNA synthesis reactions to escape from host control. In contrast, subsequent modification of the other cellular target proteins limits transcription from phage early genes and participates in redirecting transcription to phage middle and late genes.

 18. Cloud-based uniform ChIP-Seq processing tools for modENCODE and ENCODE.

  Science.gov (United States)

  Trinh, Quang M; Jen, Fei-Yang Arthur; Zhou, Ziru; Chu, Kar Ming; Perry, Marc D; Kephart, Ellen T; Contrino, Sergio; Ruzanov, Peter; Stein, Lincoln D

  2013-07-22

  Funded by the National Institutes of Health (NIH), the aim of the Model Organism ENCyclopedia of DNA Elements (modENCODE) project is to provide the biological research community with a comprehensive encyclopedia of functional genomic elements for both model organisms C. elegans (worm) and D. melanogaster (fly). With a total size of just under 10 terabytes of data collected and released to the public, one of the challenges faced by researchers is to extract biologically meaningful knowledge from this large data set. While the basic quality control, pre-processing, and analysis of the data has already been performed by members of the modENCODE consortium, many researchers will wish to reinterpret the data set using modifications and enhancements of the original protocols, or combine modENCODE data with other data sets. Unfortunately this can be a time consuming and logistically challenging proposition. In recognition of this challenge, the modENCODE DCC has released uniform computing resources for analyzing modENCODE data on Galaxy (https://github.com/modENCODE-DCC/Galaxy), on the public Amazon Cloud (http://aws.amazon.com), and on the private Bionimbus Cloud for genomic research (http://www.bionimbus.org). In particular, we have released Galaxy workflows for interpreting ChIP-seq data which use the same quality control (QC) and peak calling standards adopted by the modENCODE and ENCODE communities. For convenience of use, we have created Amazon and Bionimbus Cloud machine images containing Galaxy along with all the modENCODE data, software and other dependencies. Using these resources provides a framework for running consistent and reproducible analyses on modENCODE data, ultimately allowing researchers to use more of their time using modENCODE data, and less time moving it around.

 19. "Vi har ikke noget at sige, men vi gør det så koncentreret som muligt"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kamma Overgaard

  mellemposition mellem på den ene side Arthur C. Dantos udråbelse af postmodernismen som The End of Art og Fredric Jamesons kritiske udlægning af den postmoderne kunst som simulerende og hans begrædelse af en tabt autenticitet - og på den anden side Linda Hutcheons langt mere positive definering af det...... postmoderne som ironisk og parodisk og dermed nytænkende og metareflekterende. Herudfra karakteriserer jeg De Unge Vilde som ironikere ud fra Søren Kierkegaards karakteristisk af ironikeren som en mellemfase mellem det æstetiske og det etiske livsstadie. Videre argumenterer jeg for, at Dantos ’end of art...

 20. Changes in SOM composition and stability to microbial degradation over time in response to wood chip ash fertilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Mette; Saarsalmi, Anna; Peltre, Clement

  2016-01-01

  spectroscopy (FTIR-PAS) analysis of bulk soil samples. Ash fertilisation of forest soils affected SOM composition in the O-horizon, but not in the top 5 cm of the mineral soil. The pH and biodegradability of SOM were increased in the O-horizon. The changes in SOM composition consisted of enrichment of Fe...... in Denmark, where ash had been spread at different times. Changes in SOM biodegradability were estimated based on an incubation experiment, expressed as percentage of initial carbon. Changes in SOM composition were characterised using thermal analysis and Fourier transform mid-infrared photoacoustic......- and Al-oxides/hydroxides, depletion of carboxylic and aromatic groups and lower thermal stability in soils with older and greater ash application. Ash fertilisation increased soil pH, either right after ash application or through a buffering effect of the ash on acidification caused by decomposing...

 1. Skrivehandlinger som redskab til klar faglig formidling på PharmaSchool

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Katja Årosin

  2016-01-01

  Denne artikel beskriver et pilotprojekt fra 2013, som havde til formål at øge opmærksomheden på klar skriftlig faglig formidling hos undervisere og studerende i kurset Dynamisk Biokemi på PharmaSchool ved Københavns Universitet (KU). På baggrund af en grundig behovsafdækning udviklede en akademisk...

 2. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Kapitlet redegører for ‘Velfærdsteknologi’ i forhold til begrebet 'læringsteknologi’. Læringsteknologi bestemmes som velfærdsteknologi udfoldet inden for uddannelsessystemet. Ligesom velfærdsteknologi indføres læringsteknologi med multiple dagsordener, hvor hensigterne både er at tilskynde den læ...

 3. Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berggren Olsen, Mette; Sørensen, Hanne Birke; Houlind, Kim Christian

  Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation Berggren, MB, reservelæge, Karkirurgisk Afdeling, Kolding, mette.marie.berggren.olsen@slb.regionsyddanmark.dk; Houlind, K, lektor, afdelingslæge, Ph.d., Karkirurgisk afdeling, Kolding, kim...

 4. Det moderne projekt – og portfolioen som en af mange succesteknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2010-01-01

  I artiklen diskuteres portfolioen i lyset af den canadiske fi losof Taylors begreber om rationel selvkontrol og ekspressiv artikulering som forskellige udtryk for det moderne. En række pædagogiske succesteknologier problematiseres og afsluttende foreslås en kommunitarisk forståelse af det...

 5. Er internethandel kommet for at blive? Eller er det bare krisen som kradser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  I de seneste dage har Jyllandsposten sat fokus på, at omsætningen i den danske detailhandel falder, der fyres, der spares, og det bliver endnu værre i de kommende måneder og år. I artiklen udråbes finanskrisen, som den store skurk, men er det nu den fulde sandhed?...

 6. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 7. Det retlige sprog som virkelighedsskabende - graviditetsvært kontra surrogatmoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Frank Høgholm

  2018-01-01

  I dag er det undtagelsen, at kvinden, der bærer graviditeten og føder barnet i et surrogati-arrangement, er genetisk relateret til barnet. I artiklen foreslås som en supplerende betegnelse til surrogatmoder derfor betegnelsen: graviditetsvært. Valget af en retlig betegnelse til beskrivelse af fak...

 8. Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2008-01-01

  Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i...... udviklingen fra gruppe til team skildres....

 9. SINs and SOMs: Neural microcircuits for size tuning in the zebrafish and mouse visual pathway.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alison J. Barker

  2013-05-01

  Full Text Available In many animals, a fast and reliable circuit for discriminating between predator-sized objects and edible (prey-sized objects is necessary for survival. How are receptive fields in visual brain areas organized to extract information about size? Recent studies from the zebrafish optic tectum and the mouse visual cortex suggest de novo shaping of receptive fields by subtypes of inhibitory neurons. Del Bene et al. (2010 describe a population of GABAergic neurons in the zebrafish optic tectum (Superficial Interneurons, SINs that are necessary for size filtering during prey capture. Adesnik et al. (2012 describe a somatostatin-expressing interneuron population (SOMs that confers surround suppression on layer II/III pyramidal cells in mouse V1. Strikingly both the SINs and the SOMs, display size-dependent response properties. Increasing visual stimulus size increases excitatory input to these neurons. Dampening SIN or SOM activity alters tuning of neighboring circuits such that they lose preference for small objects. Both results provide exciting evidence for mechanisms of size filtering in visual circuits. Here we review the roles of the SINs and the SOMs and speculate on the similarity of such spatial filters across species.

 10. TRAC-PF1/MOD1 independent assessment: Semiscale Mod-2A intermediate break test S-IB-3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kmetyk, L.N.

  1986-02-01

  The TRAC-PF1/MOD1 independent assessment project at Sandia National Laboratories is part of an overall effort funded by the NRC to determine the ability of various system codes to predict the detailed thermal/hydraulic response of light water reactors during accident and off-normal conditions. The TRAC code is being assessed at SNLA against test data from various integral and separate effects test facilities. As part of this assessment matrix, an intermediate break test (S-IB-3), performed at the Semiscale Mod-2A facility, has been analyzed. Using an input model with a 3-D VESSEL component, the vessel and downcomer inventories during 3-IB-3 were generally well predicted, but the core heatup was underpredicted compared to data. An equivalent calculation with an all 1-D input model ran about twice as fast as our basecase analysis using a 3-D VESSEL in the input model, but the results of the two calculations diverged significantly for many parameters of interest, with the 3-D VESSEL model results in better agreement with data. 22 refs., 100 figs

 11. SOM storage and pool distribution in forest soils along climatic and altitudinal gradients across Switzerland

  Science.gov (United States)

  Gosheva, Sia; Müller, Mirjam; Walthert, Lorenz; Zimmermann, Stephan; Niklaus, Pascal A.; González Domínguez, Beatriz R.; Abiven, Samuel; Hagedorn, Frank

  2016-04-01

  Soil organic matter (SOM) plays a key role for a number of soil and ecosystem functions. Yet our quantitative understanding of the main driving factors is uncertain. SOM consists of a continuum of compounds ranging from slightly altered plant residues, known as particulate OM (POM) to mineral-associated OM (mOM). POM is the most rapidly cycling and hence vulnerable fraction of SOM. Therefore, it might respond particularly sensitive to climate change. In grassland soils, SOM content as well as the contribution of POM was found to increase with increasing elevation, which suggests that climate exerts a major control on SOM stability and storage. Little is known, however, for forest soils where a substantial fraction of POM is stored in the organic layer. In our study based on 1000 soil profiles, we explore the controlling factors of SOM stocks and the distribution of POM in the organic layer as well as within mineral soils in forests across Switzerland. We hypothesize that (i) elevation and hence climate have rather negligible effects on carbon (C) stocks, but exert large effects on SOM quality (contribution of POM, SOM depth distribution, and C/N ratio); (ii) furthermore, we postulate to find an elevational effect on C stocks in the organic layer but not in the mineral soil. We examined SOM stocks in the organic layer and the mineral soil of 1000 soil profiles. Mineral soils (0-20cm) from a subset of 54 sites were separated into free light fraction and occluded light fraction, representing POM, while fine heavy fraction and coarse heavy fraction represented the mineral-associated OM. The sites, all located in Swiss forests, were distributed along a great elevational gradient ranging between 277 and 2207 m a.s.l., and spanning a gradient in mean annual temperatures (MAT) from 0.6 to 11.9 °C, and mean annual precipitation (MAP) from 704 to 2340 mm. Our results indicate that POM and C/N ratio are more closely related to elevation and climate compared to mOM. For C

 12. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland.

  Science.gov (United States)

  Gruba, Piotr; Socha, Jarosław; Błońska, Ewa; Lasota, Jarosław

  2015-07-15

  In this study we investigated the effect of fine (ϕclay (FF) content in soils, site moisture, metal (Al and Fe) of soil organic matter (SOM) and forest species composition on the spatial distribution of carbon (C) pools in forest soils at the landscape scale. We established 275 plots in regular 200×200m grid in a forested area of 14.4km(2). Fieldwork included soil sampling of the organic horizon, mineral topsoil and subsoil down to 40cm deep. We analysed the vertical and horizontal distribution of soil organic carbon (SOC) stocks, as well as the quantity of physically separated fractions including the free light (fLF), occluded light (oLF) and mineral associated fractions (MAF) in the mineral topsoil (A, AE) horizons. Distribution of C in soils was predominantly affected by the variation in the FF content. In soils richer in the FF more SOC was accumulated in mineral horizons and less in the organic horizons. Accumulation of SOC in mineral soil was also positively affected by the degree of saturation of SOM with Al and Fe. The increasing share of beech influenced the distribution of C stock in soil profiles by reducing the depth of O horizon and increasing C stored in mineral soil. The content of FF was positively correlated with the content of C in MAF and fLF fractions. The content of oLF and MAF fractions was also positively influenced by a higher degree of metal saturation, particularly Al. Our results confirmed that Al plays an important role in the stabilization of SOM inside aggregates (CoLF) and as in CMAF fractions. We also found a significant, positive effect of beech on the CfLF and fir on the CoLF content. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 13. Edge Minority Heating Experiment in Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zweben, S.J.; Terry, J.L.; Bonoli, P.; Budny, R.; Chang, C.S.; Fiore, C.; Schilling, G.; Wukitch, S.; Hughes, J.; Lin, Y.; Perkins, R.; Porkolab, M.; Alcator C-Mod Team

  2005-01-01

  An attempt was made to control global plasma confinement in the Alcator C-Mod tokamak by applying ion cyclotron resonance heating (ICRH) power to the plasma edge in order to deliberately create a minority ion tail loss. In theory, an edge fast ion loss could modify the edge electric field and so stabilize the edge turbulence, which might then reduce the H-mode power threshold or improve the H-mode barrier. However, the experimental result was that edge minority heating resulted in no improvement in the edge plasma parameters or global stored energy, at least at power levels of P RF (le) 5.5 MW. A preliminary analysis of these results is presented and some ideas for improvement are discussed

 14. Two dimensional radiated power diagnostics on Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reinke, M. L.; Hutchinson, I. H.

  2008-01-01

  The radiated power diagnostics for the Alcator C-Mod tokamak have been upgraded to measure two dimensional structure of the photon emissivity profile in order to investigate poloidal asymmetries in the core radiation. Commonly utilized unbiased absolute extreme ultraviolet (AXUV) diode arrays view the plasma along five different horizontal planes. The layout of the diagnostic set is shown and the results from calibrations and recent experiments are discussed. Data showing a significant, 30%-40%, inboard/outboard emissivity asymmetry during ELM-free H-mode are presented. The ability to use AXUV diode arrays to measure absolute radiated power is explored by comparing diode and resistive bolometer-based emissivity profiles for highly radiative L-mode plasmas seeded with argon. Emissivity profiles match in the core but disagree radially outward resulting in an underprediction of P rad of nearly 50% by the diodes compared to P rad determined using resistive bolometers.

 15. Fooling the user? Modding in the video game industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merlin Münch

  2013-06-01

  Full Text Available Over the years, the video game industry has grown into one of the largest, most profitable entertainment industries in the world. In a highly competitive industry, legal difficulties to safeguard successful game concepts from copycats contribute to a trend of risk aversion and reliance on established game franchises. It does not come as a surprise then, that user-driven innovation, or 'modding', has come to play a considerably important role for the industry in recent years. While modders are becoming increasingly aware of the financial weight of their activities, game companies seek to secure the legal ownership of the content they create. By means of a literature review this article seeks to investigate the ongoing juridification of the relationship between modders and the industry, in order to provide a brief insight into the complex issue of intellectual property in relation to user generated content and the tensions that arise due to a mesh of messy legal and social arrangements.

 16. Self-similar current decay experiment in RFX-mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zanca, Paolo

  2007-01-01

  The self-similar current decay (SSCD) has been suggested as a promising operation for reversed field pinch devices by numerical simulations, which show a decrease in modes amplitude and stochasticity when the magnetic field is forced to decay at a suitable rate at a fixed radial profile (Nebel et al 2002 Phys. Plasmas 9 4968). The first experimental test of SSCD has recently been performed in RFX-mod. An initial fast decrease in the mode amplitudes (about 40% of the initial value) is observed. After that, a regime characterized by transient states close to the single-helicity condition (Cappello and Paccagnella 1992 Phys. Fluids B 4 611, Finn et al 1992 Phys. Fluids B 4 1262) is established. This brings about a 50% increase in the global confinement parameters

 17. Molybdenum erosion measurements in Alcator C-Mod

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wampler, W.R. [Sandia National Labs., Albuquerque, NM (United States); LaBombard, B.; Lipshultz, B.; Pappas, D.; Pitcher, C.S. [Massachusetts Inst. of Tech., Cambridge, MA (United States); McCracken, G.M. [JET Joint Undertaking, Abingdon (United Kingdom)

  1998-05-01

  Erosion of molybdenum was measured on a set of 21 tiles after a run campaign of 1,090 shots in the Alcator C-Mod tokamak. The net erosion of molybdenum, was determined from changes in the depth of a thin chromium marker layer measured by Rutherford backscattering. Net Mo erosion was found to be approximately 150 nm near the outer divertor strike point, and much less everywhere else. Gross erosion rates by sputtering were estimated using ion energies and fluxes obtained from Langmuir probe measurements of edge-plasma conditions. Predicted net erosion using calculated gross erosion with prompt redeposition and measured net erosion agree within a factor of 3. Sputtering by boron and molybdenum impurities dominates erosion.

 18. Nonequilibrium constitutive models for RELAP5/MOD2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin, J.C.; Trapp, J.A.; Riemke, R.A.; Ransom, V.H.

  1983-01-01

  RELAP5/MOD2 is a new version of RELAP5 containing improved modeling features that provide a generic pressurized-water transient simulation capability. In particular, the nonequilibrium modeling capability has been generalized to include conditions that occur in operational transients including repressurization and emergency-feed-water injection with loss-of-coolant accidents. The improvements include addition of a second energy equation to the hydrodynamic model, addition of nonequilibrium heat-transfer models, and the associated nonequilibrium vapor-generation models. The objective of this paper is to describe these models and to report the developmental assessment results obtained from similar of several separate effects experiments. The assessment shows that RELAP5 calculated results are in good agreement with data and the nonequilibrium phenomena are properly modeled

 19. Fast Wave Transmission Measurements on Alcator C-Mod

  Science.gov (United States)

  Reardon, J.; Bonoli, P. T.; Porkolab, M.; Takase, Y.; Wukitch, S. J.

  1997-11-01

  Data are presented from an array of single-turn loop probes newly installed on the inner wall of C-Mod, directly opposite one of the two fast-wave antennas. The 8-loop array extends 32^circ in the toroidal direction at the midplane and can distinguish electromagnetic from electrostatic modes. Data are acquired by 1GHz digitizer, spectrum analyzer, and RF detector circuit. Phase measurements during different heating scenarios show evidence of both standing and travelling waves. The measurement of toroidal mode number N_tor (conserved under the assumption of axisymmetry) is used to guide the toroidal full-wave code TORIC(Brambilla, M., IPP Report 5/66, February 1996). Amplitude measurements show modulation both by Type III ELMs and sawteeth; the observed sawtooth modulation may be interpreted as due to changes in central absorption. The amplitude of tildeB_tor measured at the inner wall is compared to the prediction of TORIC.

 20. PREFACE: Modern Technologies in Industrial Engineering (ModTech2015)

  Science.gov (United States)

  Oanta, E.; Comaneci, R.; Carausu, C.; Placzek, M.; Cohal, V.; Topala, P.; Nedelcu, D.

  2015-11-01

  The dominant feature of the current stage of society development is the update, refinement and innovation of the technological processes and products whose ultimate goal is to satisfy the market requirements. New and modern technologies should be considered in terms of their applicability in industry while the materials can lead to an increase in the quality of the end products. Replacing the existing technologies with innovative and eco-efficient technologies can contribute to an added value increase in the production of new materials. Materials are one of the most dynamic and prospective fields, with applications in all other fields. The development of new advanced materials and technologies shall contribute to the procurement of a wide range of reliable products, with competitive prices and worldwide performance, high sensitivity and functionality, user-friendly and reduced energy consumption, for different industrial applications. Research in the field of advanced/intelligent materials supposes a fundamental, experimental, laboratory and technological research and its approach has to be linked to the application. This involves, even for the niche fields, complex projects which result in scientific issues in top journals, patents and functional models. The third edition of ModTech International Conference was held in Mamaia, Romania, between June 17-20, with the Professional Association in Modern Manufacturing Technologies, ModTech, as main organizer, and the Constanta Maritime University, Constanta, Romania, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, the Technical University of Chisinau, Republic of Moldova and the Donetsk National Technical University, Donetsk, Ukraine as co-organizers. The ModTech2015 International Conference brought together representatives of technology and materials manufacturers, various universities, professional associations and research institutes that exchanged the latest knowledge on the conference topics. This edition was

 1. High speed movies of turbulence in Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Terry, J.L.; Zweben, S.J.; Bose, B.; Grulke, O.; Marmar, E.S.; Lowrance, J.; Mastrocola, V.; Renda, G.

  2004-01-01

  A high speed (250 kHz), 300 frame charge coupled device camera has been used to image turbulence in the Alcator C-Mod Tokamak. The camera system is described and some of its important characteristics are measured, including time response and uniformity over the field-of-view. The diagnostic has been used in two applications. One uses gas-puff imaging to illuminate the turbulence in the edge/scrape-off-layer region, where D 2 gas puffs localize the emission in a plane perpendicular to the magnetic field when viewed by the camera system. The dynamics of the underlying turbulence around and outside the separatrix are detected in this manner. In a second diagnostic application, the light from an injected, ablating, high speed Li pellet is observed radially from the outer midplane, and fast poloidal motion of toroidal striations are seen in the Li + light well inside the separatrix

 2. Mod-ϕ convergence normality zones and precise deviations

  CERN Document Server

  Féray, Valentin; Nikeghbali, Ashkan

  2016-01-01

  The canonical way to establish the central limit theorem for i.i.d. random variables is to use characteristic functions and Lévy’s continuity theorem. This monograph focuses on this characteristic function approach and presents a renormalization theory called mod-ϕ convergence. This type of convergence is a relatively new concept with many deep ramifications, and has not previously been published in a single accessible volume. The authors construct an extremely flexible framework using this concept in order to study limit theorems and large deviations for a number of probabilistic models related to classical probability, combinatorics, non-commutative random variables, as well as geometric and number-theoretical objects. Intended for researchers in probability theory, the text is carefully well-written and well-structured, containing a great amount of detail and interesting examples. .

 3. Stationary density profiles in the Alcator C-mod tokamak

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kesner, J.; Ernst, D.; Hughes, J.; Mumgaard, R.; Shiraiwa, S.; Whyte, D.; Scott, S.

  2012-01-01

  In the absence of an internal particle source, plasma turbulence will impose an intrinsic relationship between an inwards pinch and an outwards diffusion resulting in a stationary density profile. The Alcator C-mod tokamak utilizes RF heating and current drive so that fueling only occurs in the vicinity of the separatrix. Discharges that transition from L-mode to I-mode are seen to maintain a self-similar stationary density profile as measured by Thomson scattering. For discharges with negative magnetic shear, an observed rise of the safety factor in the vicinity of the magnetic axis appears to be accompanied by a decrease of electron density, qualitatively consistent with the theoretical expectations.

 4. DIY Utopia and Every Issue Imaginable

  DEFF Research Database (Denmark)

  van der Meijden, Peter Alexander

  2016-01-01

  Artiklen diskuterer forskellige måder, Mail Art i 1970erne kunne betragtes som et politisk foretagelse på: som utopisk projekt, som spejl af deltagernes holdninger og som middel til at udøve politisk pers på....

 5. Hot particle dose calculations using the computer code VARSKIN Mod 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Durham, J.S.

  1991-01-01

  The only calculational model recognised by the Nuclear Regulatory Commission (NRC) for hot particle dosimetry is VARSKIN Mod 1. Because the code was designed to calculate skin dose from distributed skin contamination and not hot particles, it is assumed that the particle has no thickness and, therefore, that no self-absorption occurs within the source material. For low energy beta particles such as those emitted from 60 Co, a significant amount of self-shielding occurs in hot particles and VARSKIN Mod 1 overestimates the skin dose. In addition, the presence of protective clothing, which will reduce the calculated skin dose for both high and low energy beta emitters, is not modelled in VARSKIN Mod 1. Finally, there is no provision in VARSKIN Mod 1 to calculate the gamma contribution to skin dose from radionuclides that emit both beta and gamma radiation. The computer code VARSKIN Mod 1 has been modified to model three-dimensional sources, insertion of layers of protective clothing between the source and skin, and gamma dose from appropriate radionuclides. The new code, VARSKIN Mod 2, is described and the sensitivity of the calculated dose to source geometry, diameter, thickness, density, and protective clothing thickness are discussed. Finally, doses calculated using VARSKIN Mod 2 are compared to doses measured from hot particles found in nuclear power plants. (author)

 6. CONTEMPT4/MOD6: a multicompartment containment system analysis program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin, C.C.; Economos, C.; Lehner, J.R.; Maise, G.

  1986-03-01

  CONTEMPT4/MOD6 is a digital computer program that describes the response of multicompartment containment system subjected to postulated loss-of-coolant accident (LOCA) conditions. The program is written in FORTRAN IV and can accomodate both pressurized water reactor (PWR) and boiling water reactor (BWR) containment systems. Also, both design basis accident (DBA) and degraded core type LOCA conditions can be analyzed. The program calculates the time variation of compartment pressures, temperatures and mass and energy inventories due to intercompartment mass and energy exchange taking into account user supplied descriptions of compartments, intercompartment junction flow areas, LOCA source terms and user selected problem features. Analytical models available to describe containment systems include models for containment fans and pumps, cooling sprays, heat conducting structures, sump drains, PWR ice condensers and BWR pressure suppression systems. To accommodate degraded core type accidents, analytical models for hydrogen and carbon monoxide combustion within compartments and energy transfer due to gas radiation are also provided. Dynamic storage allocation (DSA) is used to limit the amount of computer core used for each problem. The flexibility needed to more realistically model the complexity of prototypical containments is provided by the multicompartment capability (up to 999 individual compartments) and generalized user oriented input data descriptions. The program employs an implicit algorithm to compute junction flow when numerically induced flow oscillations are encountered. This capability provides significant reduction of computer run time relative to previous codes in the CONTEMPT series. Descriptions of these analytical models are presented, together with input instructions for the CONTEMPT4/MOD6 program and sample problem results. 23 refs., 62 figs

 7. Neutral particle dynamics in the Alcator C-Mod tokamak

  International Nuclear Information System (INIS)

  Niemczewski, A.P.

  1995-08-01

  This thesis presents an experimental study of neutral particle dynamics in the Alcator C-Mod tokamak. The primary diagnostic used is a set of six neutral pressure gauges, including special-purpose gauges built for in situ tokamak operation. While a low main chamber neutral pressure coincides with high plasma confinement regimes, high divertor pressure is required for heat and particle flux dispersion in future devices such as ITER. Thus we examine conditions that optimize divertor compression, defined here as a divertor-to-midplane pressure ratio. We find both pressures depend primarily on the edge plasma regimes defined by the scrape-off-layer heat transport. While the maximum divertor pressure is achieved at high core plasma densities corresponding to the detached divertor state, the maximum compression is achieved in the high-recycling regime. Variations in the divertor geometry have a weaker effect on the neutral pressures. For otherwise similar plasmas the divertor pressure and compression are maximum when the strike point is at the bottom of the vertical target plate. We introduce a simple flux balance model, which allows us to explain the divertor neutral pressure across a wide range of plasma densities. In particular, high pressure sustained in the detached divertor (despite a considerable drop in the recycling source) can be explained by scattering of neutrals off the cold plasma plugging the divertor throat. Because neutrals are confined in the divertor through scattering and ionization processes (provided the mean-free-paths are much shorter than a typical escape distance) tight mechanical baffling is unnecessary. The analysis suggests that two simple structural modifications may increase the divertor compression in Alcator C-Mod by a factor of about 5. Widening the divertor throat would increase the divertor recycling source, while closing leaks in the divertor structure would eliminate a significant neutral loss mechanism. 146 refs., 82 figs., 14 tabs

 8. Neutral particle dynamics in the Alcator C-Mod tokamak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niemczewski, Artur P. [Massachusetts Inst. of Technology (MIT), Cambridge, MA (United States)

  1995-08-01

  This thesis presents an experimental study of neutral particle dynamics in the Alcator C-Mod tokamak. The primary diagnostic used is a set of six neutral pressure gauges, including special-purpose gauges built for in situ tokamak operation. While a low main chamber neutral pressure coincides with high plasma confinement regimes, high divertor pressure is required for heat and particle flux dispersion in future devices such as ITER. Thus we examine conditions that optimize divertor compression, defined here as a divertor-to-midplane pressure ratio. We find both pressures depend primarily on the edge plasma regimes defined by the scrape-off-layer heat transport. While the maximum divertor pressure is achieved at high core plasma densities corresponding to the detached divertor state, the maximum compression is achieved in the high-recycling regime. Variations in the divertor geometry have a weaker effect on the neutral pressures. For otherwise similar plasmas the divertor pressure and compression are maximum when the strike point is at the bottom of the vertical target plate. We introduce a simple flux balance model, which allows us to explain the divertor neutral pressure across a wide range of plasma densities. In particular, high pressure sustained in the detached divertor (despite a considerable drop in the recycling source) can be explained by scattering of neutrals off the cold plasma plugging the divertor throat. Because neutrals are confined in the divertor through scattering and ionization processes (provided the mean-free-paths are much shorter than a typical escape distance) tight mechanical baffling is unnecessary. The analysis suggests that two simple structural modifications may increase the divertor compression in Alcator C-Mod by a factor of about 5. Widening the divertor throat would increase the divertor recycling source, while closing leaks in the divertor structure would eliminate a significant neutral loss mechanism.

 9. High performance discharges and capabilities in Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Porkolab, M.

  1996-01-01

  Alcator C-Mod is a compact, diverted, shaped, high magnetic field (B = 9 T) tokamak operating at the Massachusetts Institute of Technology Plasma Fusion Center. The machine interior is all metallic, and the walls and divertor region are covered with molybdenum tiles. The vacuum vessel is a continuous, thick wall stainless steel construction, prototypical of future fusion devices (e.g., ITER). Typical discharge cleaning utilizes ECDC, or electron-cyclotron discharge cleaning, in the steady state at low magnetic field (0.0875 T). While its dimensions are compact (R = 0.67 m, a = 0.22 m, K = 1.8), C-Mod is designed to operate up to 2.5 MA at 9.0 T magnetic field. To present date the machine has operated at currents up to 1.5 MA at B = 5.3 T, and magnetic fields up to 8.0 T at I p = 1.2 MA. Due to the high current density, line average densities of 4.0 x 10 20 m -3 are obtained with gas fueling, and peak densities in excess of 1.0 x 10 21 m -3 have been obtained with pellet fueling. Typical pulse lengths are up to 2.0 seconds, with a flat-top of typically 1.0 sec. Presently the device is equipped with 4.0 MW of ICRF heating power operating at 80 MHz, but this capability is being upgraded to 8.0 MW with the addition of 4.0 MW of tunable ICRF power operating at 40.80 MHz. A 20 pellet/pulse deuterium injector is operational, and a 4 pellet Li injector is also operational. To reduce the influx of metallic impurities during high power operation, recently boronization of the machine interior was begun prior to plasma discharges, this allowed plasma operation with full auxiliary power capability without excessive radiative power losses from the plasma core. 7 refs

 10. Assessment of RELAP5/MOD3 with condensation experiment for pure steam condensation in a vercal tube

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Sang Jae; No, Hee Cheon [Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon (Korea, Republic of)

  1999-12-31

  The film condensation models in RELAP5/MOD3.1 and RELAP5/MOD3.2 are assessed with the data of experiment performed in the scaled down condensation experimental facility with a single vertical tube of inner diameter of 46 mm in the range of pressure 0.1 {approx} 7.5 MPa for the PSCS(Passive Secondary Condenser System). Both MOD3.1 and MOD3.2 don`t shows any reliable predictions of the experimental data. The RELAP5/MOD3.1 overpredicts the heat transfer coefficients of experiment, whereas the RELAP5/MOD3.2 underpredicts those data. It is recommended that the film condensation model in RELAP5/MOD3.2 should be modified to have a larger heat transfer coefficient than those of the present model to give the reliable predictions. 7 refs., 6 figs., 1 tab. (Author)

 11. Assessment of RELAP5/MOD3 with condensation experiment for pure steam condensation in a vercal tube

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Sang Jae; No, Hee Cheon [Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon (Korea, Republic of)

  1998-12-31

  The film condensation models in RELAP5/MOD3.1 and RELAP5/MOD3.2 are assessed with the data of experiment performed in the scaled down condensation experimental facility with a single vertical tube of inner diameter of 46 mm in the range of pressure 0.1 {approx} 7.5 MPa for the PSCS(Passive Secondary Condenser System). Both MOD3.1 and MOD3.2 don`t shows any reliable predictions of the experimental data. The RELAP5/MOD3.1 overpredicts the heat transfer coefficients of experiment, whereas the RELAP5/MOD3.2 underpredicts those data. It is recommended that the film condensation model in RELAP5/MOD3.2 should be modified to have a larger heat transfer coefficient than those of the present model to give the reliable predictions. 7 refs., 6 figs., 1 tab. (Author)

 12. KONVENCIJE MOD O PRISILNEM DELU V LUČI DANAŠNJEGA ČASA

  OpenAIRE

  Kokoravec, Mateja

  2015-01-01

  Prisilno delo je antiteza dostojnega dela, za katerega se zavzema MOD. Za 21 milijonov ljudi to ni samo bled spomin iz preteklosti, ampak težka realnost še danes. Mednarodni delovni standardi, ki jih oblikuje MOD, predstavljajo temeljne minimalne socialne standarde, dogovorjene s strani glavnih udeležencev v svetovnem gospodarstvu. Z njimi si MOD prizadeva doseči dostojne delovne pogoje, saj je v današnjem svetu globalizacije za doseganje teh ciljev potrebno ukrepanje na mednarodni ravni. ...

 13. The LHCD Launcher for Alcator C-Mod - Design, Construction, Calibration and Testing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hosea, J.; Beals, D.; Beck, W.; Bernabei, S.; Burke, W.; Childs, R.; Ellis, R.; Fredd, E.; Greenough, N.; Grimes, M.; Gwinn, D.; Irby, J.; Jurczynski, S.; Koert, P.; Kung, C.C.; Loesser, G.D.; Marmar, E.; Parker, R.; Rushinski, J.; Schilling, G.; Terry, D.; Vieira, R.; Wilson, J.R.; Zaks, J.

  2005-01-01

  MIT and PPPL have joined together to fabricate a high-power lower hybrid current drive (LHCD) system for supporting steady-state AT regime research on Alcator C-Mod. The goal of the first step of this project is to provide 1.5 MW of 4.6 GHz rf [radio frequency] power to the plasma with a compact launcher which has excellent spectral selectivity and fits into a single C-Mod port. Some of the important design, construction, calibration and testing considerations for the launcher leading up to its installation on C-Mod are presented here

 14. How the type of pyrogenic organic matter determines the SOM quality in amended soils

  Science.gov (United States)

  Merino, Agustin; Gartzia-Bengoetxea, Nahia; Morangues, Lur; Arias-Gonzalez, Ander

  2016-04-01

  Charred biomass can be used as an organic amendment and to enhance the C sink capacity of soils. There are two types of by-products containing pyrogenic OM that could be used to improve in agricultural or forestry, biochar and wood ash. Due to their different heating conditions under which it is produced (pyrolysis, combustion and different temperatures, feedstocks,..), the properties of this pyrogenic OM might be highly variable, which could affect the SOM quality and the C sink capacity of the amended soil. The purpose of this study was to assess how SOM quality is influenced by pyrogenic organic matter with different degree of carbonization. Biochar and bottom wood ash were added to two Atlantic forest soils (Pinus radiata, 12 °C, 1200 mm) with different texture, clayey loam and sandy loam. The experiment consisted in a randomized block trials, in which different doses of biochar (0, 3, 9, 18 Mh ha-1) and wood ash (0, 1.5, 4.5, and 9 Mg ha-1) were added. The Biochar applied (pH: 9.8; C: 87 %) was produced by the pyrolysis of Myscanthus sp. at 450°C in a Pyreg® pyrolysis unit. The bottom wood ash (pH: 10.6; C: 30 %) was produced by combustion in a biomass power plant. The aromatization/carbonization was lightly higher in biochar than in wood ash. This latter by-product, in addition to the black carbon, it also contained mineral ash, as well as unburnt or lightly charred plant biomass. The evolution of soil chemical and SOM properties were monitored over three years by solid state Differential Scanning Calorimetry (DSC) and 13C CPMAS NMR. These techniques were applied in bulk samples and also in fractions of different densityes. The changes in microbial activity were studied by analysis of microbial biomass C and basal respiration and soil microbial community. Three years after applications the SOM content increased lightly in the treatment receiving the highest doses of biochar and wood ash, specially in the clay loam soil. SOM in the treated soils displayed a

 15. [SOMS-2: translation into portuguese of the screening for Somatoform Disorders].

  Science.gov (United States)

  Fabião, Cristina; Costa E Silva, Carolina; Fleming, Manuela; Barbosa, António

  2008-01-01

  The diagnosis of Somatization Disorder (SD) requires the presence of somatic medically unexplained symptoms (MUS) which must be assessed so that organic diseases may be excluded. SOMS-2 is a self-report measure for SD that assesses medically unexplained symptoms by requiring participants to answer affirmatively and qualify any of the complaints as MUS, only if they have obtained from his doctor the opinion that the said complaint is not due to an organic disease. According to the authors, original SOMS-2 has a good internal consistency with Cronbach's a = .87 and a good correlation between selfratings and interview (r = .75). After obtaining the author's permission, translation from and into English has been made by experienced translators. The resulting questionnaire has been used on a small group of patients. Afterwards the items in which there were difficulties in understanding during the pretest were identified and experienced practitioners were asked for suggestions. The resulting version was answered by 123 primary health care patients (sample I). After some modifications of the SOMS-2, another group of 190 primary health care patients answered the questionnaire (sample II). Most patients, in the first sample, found it difficult to understand that, in order to answer affirmatively it was necessary to answer three questions: 1) is the symptom present? 2) has your doctor found no clear causes for the symptom? 3) does the symptom affect your well-being? The difficulties in understanding items 21 and 45 (pre-test) were confirmed. Items 11, 28 and 38 were more easily understood when worded differently. In sample I, less than 5% of positive answers were given to items 20, 21, 23, 40, 43, 45, and 51. Probably because of the low education level of the Portuguese population which this sample reflects, difficulties in carrying out the instructions given at the beginning made it advisable to modify the SOMS-2, so that the three implicit questions in each question of the

 16. Comparison of SCDAP/RELAP5/MOD3 to TRAC-PF1/MOD1 for timing analysis of PWR fuel pin failures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jones, K.R.; Katsma, K.R.; Wade, N.L.; Siefken, L.J.; Straka, M.

  1991-01-01

  A comparison has been made of SCDAP/RELAP5/MOD3- and TRAC-PF1/MOD1- based calculations of the fuel pin failure timing (time from containment isolation signal to first fuel pin failure) in a loss-of-coolant accident (LOCA). The two codes were used to calculate the thermal-hydraulic boundary conditions for a complete, double-ended, offset-shear break of a cold leg in a Westinghouse 4-loop pressurized water reactor. Both calculations used the FRAPCON-2 code to calculate the steady-state fuel rod behavior and the FRAP-T6 code to calculate the transient fuel rod behavior. The analysis was performed for 16 combinations of fuel burnups and power peaking factors extending up to the Technical Specifications limits. While all calculations were made on a best-estimate basis, the SCDAP/RELAP5/MOD3 code has not yet been fully assessed for large-break LOCA analysis. The results indicate that SCDAP/RELAP5/MOD3 yields conservative fuel pin failure timing results in comparison to those generated using TRAC-PF1/MOD1. 7 refs., 5 figs

 17. Expression, purification and DNA-binding activities of two putative ModE proteins of Herbaspirillum seropedicae (Burkholderiales, Oxalobacteraceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André L.F. Souza

  2008-01-01

  Full Text Available In prokaryotes molybdenum is taken up by a high-affinity ABC-type transporter system encoded by the modABC genes. The endophyte β-Proteobacterium Herbaspirillum seropedicae has two modABC gene clusters and two genes encoding putative Mo-dependent regulator proteins (ModE1 and ModE2. Analysis of the amino acid sequence of the ModE1 protein of H. seropedicae revealed the presence of an N-terminal domain containing a DNA-binding helix-turn-helix motif (HTH and a C-terminal domain with a molybdate-binding motif. The second putative regulator protein, ModE2, contains only the helix-turn-helix motif, similar to that observed in some sequenced genomes. We cloned the modE1 (810 bp and modE2 (372 bp genes and expressed them in Escherichia coli as His-tagged fusion proteins, which we subsequently purified. The over-expressed recombinant His-ModE1 was insoluble and was purified after solubilization with urea and then on-column refolded during affinity chromatography. The His-ModE2 was expressed as a soluble protein and purified by affinity chromatography. These purified proteins were analyzed by DNA band-shift assays using the modA2 promoter region as probe. Our results indicate that His-ModE1 and His-ModE2 are able to bind to the modA2 promoter region, suggesting that both proteins may play a role in the regulation of molybdenum uptake and metabolism in H. seropedicae.

 18. Bysykler : perspektiver på bysykkelordninger som en del av en bærekraftig bytransport og urban identitet

  OpenAIRE

  Langfeldt, Tuva

  2011-01-01

  SAMMENDRAG - Byutviklingen er de senere årene preget av grønne visjoner og planlegging for levende og bærekraftige byer. Et viktig ledd i denne utviklingen er menneskelig bevegelse og mobilitet, og det ses flere og flere steder med nye øyne på hvordan mobiliteten i byen kan og bør være. Fokus på sykkel som framkomstmiddel har blitt stadig mer populært, i Europa som USA, og som et resultat av behov for en mer syklende og mindre bilkjørende befolkning er det dukket opp bysykkelordninger i bå...

 19. Faktorer som förklarar miljövänligt beteende hos unga vuxna

  OpenAIRE

  Rikner, Amanda

  2009-01-01

  Människors miljörelaterade beteenden behöver förbättras. I studien undersöktes unga vuxna universitetsstuderandes syn på klimatproblematiken. En enkät delades ut som mätte miljövänligt beteende, ansvarskänsla, tillit till forskning, upplevelse av att kunna påverka och kunskap när det gäller klimatproblematiken. Deltagarna fick också beskriva anledningar som möjliggör eller förhindrar en förbättring av klimatproblematiken. Deltog gjorde 97 personer. Resultatet visade på signifikanta samband me...

 20. Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Grimsmo

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDebutalder med alkoholrus er en sterk prediktor for senere alkoholbruk. I denne undersøkelsen har visammenliknet de som starter med alkohol tidlig og før det er kulturelt akseptert, med ungdommenesom begynner i konfirmasjonsalder og de som utsetter alkoholdebuten. Vi finner at gruppen sombegynner tidlig ikke bare bryter de lokale tradisjonene for alkoholkonsum, men er i opposisjon tilnormer og autoriteter generelt. Alkohol er et positivt symbol for gruppen og det å ruse seg et ritualesom gir mening i deres miljø. Hjemmet står i den sterkeste posisjonen til å kunne utsette ungdommensalkoholdebut. Vi skisserer hvilke implikasjoner dette bør ha for strategien i det forebyggende arbeidet.

 1. Faktorer som påverkar barndödligheten i Etiopien

  OpenAIRE

  Östman, Hanna

  2014-01-01

  Temat för detta examensarbete är barndödlighet i Etiopien. Syftet är att undersöka den höga småbarnsdödligheten, orsakad av diarré och malaria. Detta är ett beställningsarbete för organisationen PADet, som har ett samarbete med yrkeshögskolan Arcada. Med småbarn menas i denna studie, barn under fem år. Frågeställningarna för arbetet är, Vilka är de främsta orsakerna som påverkar småbarnsdödligheten vid diarré och malaria? Och Vad görs idag för att minska på småbarnsdödligheten vid diarré och ...

 2. Differences in SOM decomposition and temperature sensitivity among soil aggregate size classes in a temperate grasslands.

  Science.gov (United States)

  Wang, Qing; Wang, Dan; Wen, Xuefa; Yu, Guirui; He, Nianpeng; Wang, Rongfu

  2015-01-01

  The principle of enzyme kinetics suggests that the temperature sensitivity (Q10) of soil organic matter (SOM) decomposition is inversely related to organic carbon (C) quality, i.e., the C quality-temperature (CQT) hypothesis. We tested this hypothesis by performing laboratory incubation experiments with bulk soil, macroaggregates (MA, 250-2000 μm), microaggregates (MI, 53-250 μm), and mineral fractions (MF, temperature and aggregate size significantly affected on SOM decomposition, with notable interactive effects (Ptemperature in the following order: MA>MF>bulk soil >MI(P classes (P temperature is closely associated withsoil aggregation and highlights the complex responses of ecosystem C budgets to future warming scenarios.

 3. BIM som Informationsbärare in i Förvaltningen : En studie vid Forsmarks Kraftgrupp

  OpenAIRE

  Svens, Therése

  2013-01-01

  BIM, Building Information Modeling, börjar vinna mark inom byggbranschen i Sverige och är en vedertagen process i vart och vartannat byggprojekt. Forsmarks Kraftgrupp står inför både upprustningar av sina anläggningar och nyproduktion av bland annat kontor, verkstad och hotell. BIM framstår nu som en lukrativ metod för att dra ner på projektkostnaderna, men även för att få ytterligare ordning och struktur på den enorma mängd dokumentation som ackumulerat under de dryga trettio åren av drift. ...

 4. Adversary phase change detection using S.O.M. and text data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Speed, Ann Elizabeth; Doser, Adele Beatrice; Warrender, Christina E.

  2010-01-01

  In this work, we developed a self-organizing map (SOM) technique for using web-based text analysis to forecast when a group is undergoing a phase change. By 'phase change', we mean that an organization has fundamentally shifted attitudes or behaviors. For instance, when ice melts into water, the characteristics of the substance change. A formerly peaceful group may suddenly adopt violence, or a violent organization may unexpectedly agree to a ceasefire. SOM techniques were used to analyze text obtained from organization postings on the world-wide web. Results suggest it may be possible to forecast phase changes, and determine if an example of writing can be attributed to a group of interest.

 5. Forskeres arbejde med oplevelser af børns tegninger som forskningsmetode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2012-01-01

  , experiences, intentions and engagement that may be difficult to articulate verbally. Research can include children’s art and drawings to study phenomena such as children’s feelings, emotions, experiences, intentions and engagements. Transparency of the ways in which art and drawings in specific ways...... at gøre rede for hvordan forskerens sanselige og æstetiske oplevelser af børns tegninger kan gøres transparente ved at tegninger betragtes som ’æstetiske objekter’ som led i forskningsprocessen. In art and drawing children can visually express phenomena in their mind such as feelings, emotions...... contribute to knowledge is a challenge in research. The aim of this article is to describe and discuss how the construct ‘aesthetic object’ may offer researchers an approach to children’s art and drawings that can explicitly include the researcher’s sensory and aesthetic experiences as knowledge....

 6. Faults detection approach using PCA and SOM algorithm in PMSG-WT system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Lamine FADDA

  2016-07-01

  Full Text Available In this paper, a new approach for faults detection in observable data system wind turbine - permanent magnet synchronous generator (WT-PMSG, the studying objective, illustrate the combination (SOM-PCA to build Multi-local-PCA models faults detection in system (WT-PMSG, the performance of the method suggested to faults detection in system data, finding good results in simulation experiment.

 7. Sorg som relation og emotion – konturerne af en kritik af den tiltagende patologisering af sorgen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid

  2017-01-01

  Vi oplever i disse år en stadig større interesse for sorgen som genstandsfelt for forskellige forskningsmæssige initiativer og satsninger samt en stadig mere intensiveret kamp for de ressourcer, der følger med denne udvikling. Selvom vi altid skal byde ny viden velkommen, så bør vi også være vars...

 8. Sundhed som tema på den pædagogiske dagsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ulla; Schulz, Anette

  2015-01-01

  Dagtilbud og skole fremhæves i de nationale mål for danskernes sundhed som vigtige indsatsmiljøer (Regeringen, 2014). I dette kapitel berøres indledningsvist dagtilbuddets og skolens sundhedsfremmende rolle. Herefter præsenteres en række cases, hvor to faktorer har været særligt afgørende for at ...

 9. Aktionslæring som metode til udvikling af inkluderende praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsson, Janne; Maltzahn, Lene Nyboe

  2014-01-01

  Kapitlet handler om, hvordan genkendelige hverdagspraksisser i daginstitutioner i nogle tilfælde ekskluderer børn, mens andre praksisser understøtter, at børn kan tage del i fællesskaber. Med afsæt i en konkret case argumenteres der for, at aktionslæring som metode kan gøre det muligt for pædagog...

 10. Data splitting for artificial neural networks using SOM-based stratified sampling.

  Science.gov (United States)

  May, R J; Maier, H R; Dandy, G C

  2010-03-01

  Data splitting is an important consideration during artificial neural network (ANN) development where hold-out cross-validation is commonly employed to ensure generalization. Even for a moderate sample size, the sampling methodology used for data splitting can have a significant effect on the quality of the subsets used for training, testing and validating an ANN. Poor data splitting can result in inaccurate and highly variable model performance; however, the choice of sampling methodology is rarely given due consideration by ANN modellers. Increased confidence in the sampling is of paramount importance, since the hold-out sampling is generally performed only once during ANN development. This paper considers the variability in the quality of subsets that are obtained using different data splitting approaches. A novel approach to stratified sampling, based on Neyman sampling of the self-organizing map (SOM), is developed, with several guidelines identified for setting the SOM size and sample allocation in order to minimize the bias and variance in the datasets. Using an example ANN function approximation task, the SOM-based approach is evaluated in comparison to random sampling, DUPLEX, systematic stratified sampling, and trial-and-error sampling to minimize the statistical differences between data sets. Of these approaches, DUPLEX is found to provide benchmark performance with good model performance, with no variability. The results show that the SOM-based approach also reliably generates high-quality samples and can therefore be used with greater confidence than other approaches, especially in the case of non-uniform datasets, with the benefit of scalability to perform data splitting on large datasets. Copyright 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. Legalisering som lösning? Erfarenheter av holländsk eutanasipraxis

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2002-01-01

  Fastän vi lever i ett Europa som växer samman, så fortsätter dock många gränser att bestå. Vissa skillnader förblir eller har i de förgångna årtiondena till och med blivit djupare. Dödshjälpsdebatterna i Holland och Skandinavien ger oss ett exempel. Två stater med till stor del lika kultur, men

 12. Bærme (DDGS) som proteinfoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Sørensen, Martin Tang; Weisbjerg, Martin Riis

  2015-01-01

  DDGS er et proteinrigt fodermiddel fra produktionen af bio-etanol baseret på korn og majs, og det forventes på markedet i stigende mængder. Kornbaseret DDGS kan være et godt proteinfoder som uden negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet kan indgå med 15 % af rationens tørstof og kan...

 13. Bascule d'un modèle poutre à un modèle 3D en dynamique des machines tournantes

  OpenAIRE

  Tannous , Mikhael; Cartraud , Patrice; Dureisseix , David; Torkhani , Mohamed

  2013-01-01

  National audience; Les problèmes de machines tournantes incluant un contact rotor-stator, nécessitent un maillage 3D de la zone de contact. Cependant, un modèle 3D pour toute la durée de simulation conduit à des temps de calcul rédhibitoires. Or un modèle poutre est suffisant pour décrire la dynamique de la machine tournante hors contact. Une stratégie qui permet d'utiliser un modèle poutre et un autre 3D, pendant deux phases différentes durant la même simulation, permet donc de gagner en tem...

 14. Spatial Heterogeneity of SOM Concentrations Associated with White-rot Versus Brown-rot Wood Decay.

  Science.gov (United States)

  Bai, Zhen; Ma, Qiang; Dai, Yucheng; Yuan, Haisheng; Ye, Ji; Yu, Wantai

  2017-10-23

  White- and brown-rot fungal decay via distinct pathways imparts characteristic molecular imprints on decomposing wood. However, the effect that a specific wood-rotting type of fungus has on proximal soil organic matter (SOM) accumulation remains unexplored. We investigated the potential influence of white- and brown-rot fungi-decayed Abies nephrolepis logs on forest SOM stocks (i.e., soil total carbon (C) and nitrogen (N)) and the concentrations of amino sugars (microbial necromass) at different depths and horizontal distances from decaying woody debris. The brown-rot fungal wood decay resulted in higher concentrations of soil C and N and a greater increase in microbial necromass (i.e., 1.3- to 1.7-fold greater) than the white-rot fungal wood decay. The white-rot sets were accompanied by significant differences in the proportions of the bacterial residue index (muramic acid%) with soil depth; however, the brown-rot-associated soils showed complementary shifts, primarily in fungal necromass, across horizontal distances. Soil C and N concentrations were significantly correlated with fungal rather than bacterial necromass in the brown-rot systems. Our findings confirmed that the brown-rot fungi-dominated degradation of lignocellulosic residues resulted in a greater SOM buildup than the white-rot fungi-dominated degradation.

 15. Djævelen som Guds advokat - Nietzsche, filosofien og Paulus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Carsten

  2012-01-01

  Artiklen tegner et dobbeltportræt af Paulus og Nietzsche ud fra en række nyere diskussioner om Nietzsches syn på Paulus hos aktuelle Nietzscheforskere, men også med udblik til den Paulus-renæssance, som har fundet sted i filosofien. Med det sidste tænkes navnlig på den franske filosof Alain Badious...... tese om Paulus som universalismens tænker. Artiklen fremhæver, hvordan hermeneutiske, kommunikationsteoretiske og semiotiske tilgange i den nyere tyske forskning navnlig hos Werner Stegmaier har ændret synet på forholdet mellem Nietzsches ’tegn’ (Dionysos, Zarathustra, ’anti-krist’) over for Nietzsches...... retfærdiggørelse ved troen. Nietzsches forhold til kristendommen er ikke kun bestemt af negative vurderinger, men tillige af en ambivalent taknemmelighed, som når han i den sene fase af forfatterskabet på en gang identificerer sig med Dionysos og ’den korsfæstede’....

 16. Distinct roles of SOM and VIP interneurons during cortical Up states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garrett T. Neske

  2016-07-01

  Full Text Available During cortical network activity, recurrent synaptic excitation among pyramidal neurons is approximately balanced by synaptic inhibition, which is provided by a vast diversity of inhibitory interneurons. The relative contributions of different interneuron subtypes to inhibitory tone during cortical network activity is not well understood. We previously showed that many of the major interneuron subtypes in mouse barrel cortex are highly active during Up states (Neske et al., 2015; while fast-spiking (FS, parvalbumin (PV-positive cells were the most active interneuron subtype, many non-fast-spiking (NFS, PV-negative interneurons were as active or more active than neighboring pyramidal cells. This suggests that the NFS cells could play a role in maintaining or modulating Up states. Here, using optogenetic techniques, we further dissected the functional roles during Up states of two major NFS, PV-negative interneuron subtypes: somatostatin (SOM-positive cells and vasoactive intestinal peptide (VIP-positive cells. We found that while pyramidal cell excitability during Up states significantly increased when SOM cells were optogenetically silenced, VIP cells did not influence pyramidal cell excitability either upon optogenetic silencing or activation. VIP cells failed to contribute to Up states despite their ability to inhibit SOM cells strongly. We suggest that the contribution of VIP cells to the excitability of pyramidal cells may vary with cortical state.

 17. Feature combination analysis in smart grid based using SOM for Sudan national grid

  Science.gov (United States)

  Bohari, Z. H.; Yusof, M. A. M.; Jali, M. H.; Sulaima, M. F.; Nasir, M. N. M.

  2015-12-01

  In the investigation of power grid security, the cascading failure in multicontingency situations has been a test because of its topological unpredictability and computational expense. Both system investigations and burden positioning routines have their limits. In this project, in view of sorting toward Self Organizing Maps (SOM), incorporated methodology consolidating spatial feature (distance)-based grouping with electrical attributes (load) to evaluate the vulnerability and cascading impact of various part sets in the force lattice. Utilizing the grouping result from SOM, sets of overwhelming stacked beginning victimized people to perform assault conspires and asses the consequent falling impact of their failures, and this SOM-based approach viably distinguishes the more powerless sets of substations than those from the conventional burden positioning and other bunching strategies. The robustness of power grids is a central topic in the design of the so called "smart grid". In this paper, to analyze the measures of importance of the nodes in a power grid under cascading failure. With these efforts, we can distinguish the most vulnerable nodes and protect them, improving the safety of the power grid. Also we can measure if a structure is proper for power grids.

 18. Primes of the form x2 + dy2 with x ≡ 0(mod N)

  Indian Academy of Sciences (India)

  A Mersenne prime Mp = 2p −1 is a quadratic residue of 7 if and only if p ≡ 1(mod 3). In such cases Mp ≡ 1(mod 7) ... if the norm of Mp,α is a rational prime, then Mp,α is a quadratic residue of 7. Then it is proved that, for ..... [13] Vaugham T P, The construction of unramified cyclic quartic extension of Q(. √ m),. Math. Comput.

 19. Twenty Years of Research on the Alcator C-Mod Tokamak

  Science.gov (United States)

  Greenwald, Martin

  2013-10-01

  Alcator C-Mod is a compact, high-field tokamak, whose unique design and operating parameters have produced a wealth of new and important results since its start in 1993, contributing data that extended tests of critical physical models into new parameter ranges and into new regimes. Using only RF for heating and current drive with innovative launching structures, C-Mod operates routinely at very high power densities. Research highlights include direct experimental observation of ICRF mode-conversion, ICRF flow drive, demonstration of Lower-Hybrid current drive at ITER-like densities and fields and, using a set of powerful new diagnostics, extensive validation of advanced RF codes. C-Mod spearheaded the development of the vertical-target divertor and has always operated with high-Z metal plasma facing components--an approach adopted for ITER. C-Mod has made ground-breaking discoveries in divertor physics and plasma-material interactions at reactor-like power and particle fluxes and elucidated the critical role of cross-field transport in divertor operation, edge flows and the tokamak density limit. C-Mod developed the I-mode and EDA H-mode regimes which have high performance without large ELMs and with pedestal transport self-regulated by short-wavelength electromagnetic waves. C-Mod has carried out pioneering studies of intrinsic rotation and found that self-generated flow shear can be strong enough to significantly modify transport. C-Mod made the first quantitative link between pedestal temperature and H-mode performance, showing that the observed self-similar temperature profiles were consistent with critical-gradient-length theories and followed up with quantitative tests of nonlinear gyrokinetic models. Disruption studies on C-Mod provided the first observation of non-axisymmetric halo currents and non-axisymmetric radiation in mitigated disruptions. Work supported by U.S. DoE

 20. Three-dimensional Simulation of Gas Conductance Measurement Experiments on Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stotler, D.P.; LaBombard, B.

  2004-01-01

  Three-dimensional Monte Carlo neutral transport simulations of gas flow through the Alcator C-Mod subdivertor yield conductances comparable to those found in dedicated experiments. All are significantly smaller than the conductance found with the previously used axisymmetric geometry. A benchmarking exercise of the code against known conductance values for gas flow through a simple pipe provides a physical basis for interpreting the comparison of the three-dimensional and experimental C-Mod conductances

 1. Control of internal transport barriers on Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fiore, C.L.; Bonoli, P.T.; Ernst, D.R.; Hubbard, A.E.; Greenwald, M.J.; Lynn, A.; Marmar, E.S.; Phillips, P.; Redi, M.H.; Rice, J.E.; Wolfe, S.M.; Wukitch, S.J.; Zhurovich, K.

  2004-01-01

  Recent studies of internal transport and double transport barrier regimes in the Alcator C-Mod [I. H. Hutchinson et al., Phys. Plasmas 1, 1511 (1994)] have explored the limits for forming, maintaining, and controlling these plasmas. The C-Mod provides a unique platform for studying such discharges: the ions and electrons are tightly coupled by collisions and the plasma has no internal particle or momentum sources. The double-barrier mode comprised of an edge barrier with an internal transport barrier (ITB) can be induced at will using off-axis ion cyclotron range of frequency (ICRF) injection on either the low or high field side of the plasma with either of the available ICRF frequencies (70 or 80 MHz). When an enhanced D α high confinement mode (EDA H-mode) is accessed in Ohmic plasmas, the double barrier ITB forms spontaneously if the H-mode is sustained for ∼2 energy confinement times. The ITBs formed in both Ohmic and ICRF heated plasmas are quite similar regardless of the trigger method. They are characterized by strong central peaking of the electron density, and a reduction of the core particle and energy transport. The control of impurity influx and heating of the core plasma in the presence of the ITB have been achieved with the addition of central ICRF power in both the Ohmic H-mode and ICRF induced ITBs. The radial location of the particle transport barrier is dependent on the toroidal magnetic field but not on the location of the ICRF resonance. A narrow region of decreased electron thermal transport, as determined by sawtooth heat pulse analysis, is found in these plasmas as well. Transport analysis indicates that a reduction of the particle diffusivity in the barrier region allows the neoclassical pinch to drive the density and impurity accumulation in the plasma center. An examination of the gyrokinetic stability at the trigger time for the ITB suggests that the density and temperature profiles are inherently stable to ion temperature gradient and

 2. International Code Assessment and Applications Program: Summary of code assessment studies concerning RELAP5/MOD2, RELAP5/MOD3, and TRAC-B

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schultz, R.R.

  1993-12-01

  Members of the International Code Assessment Program (ICAP) have assessed the US Nuclear Regulatory Commission (USNRC) advanced thermal-hydraulic codes over the past few years in a concerted effort to identify deficiencies, to define user guidelines, and to determine the state of each code. The results of sixty-two code assessment reviews, conducted at INEL, are summarized. Code deficiencies are discussed and user recommended nodalizations investigated during the course of conducting the assessment studies and reviews are listed. All the work that is summarized was done using the RELAP5/MOD2, RELAP5/MOD3, and TRAC-B codes

 3. NetMOD version 1.0 user's manual

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merchant, Bion John [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2014-01-01

  NetMOD (Network Monitoring for Optimal Detection) is a Java-based software package for conducting simulation of seismic networks. Specifically, NetMOD simulates the detection capabilities of seismic monitoring networks. Network simulations have long been used to study network resilience to station outages and to determine where additional stations are needed to reduce monitoring thresholds. NetMOD makes use of geophysical models to determine the source characteristics, signal attenuation along the path between the source and station, and the performance and noise properties of the station. These geophysical models are combined to simulate the relative amplitudes of signal and noise that are observed at each of the stations. From these signal-to-noise ratios (SNR), the probability of detection can be computed given a detection threshold. This manual describes how to configure and operate NetMOD to perform seismic detection simulations. In addition, NetMOD is distributed with a simulation dataset for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) International Monitoring System (IMS) seismic network for the purpose of demonstrating NetMOD's capabilities and providing user training. The tutorial sections of this manual use this dataset when describing how to perform the steps involved when running a simulation.

 4. Identification of Bacillus thuringiensis Cry1AbMod binding-proteins from Spodoptera frugiperda.

  Science.gov (United States)

  Martínez de Castro, Diana L; García-Gómez, Blanca I; Gómez, Isabel; Bravo, Alejandra; Soberón, Mario

  2017-12-01

  Bacillus thuringiensis Cry toxins are currently used for pest control in transgenic crops but evolution of resistance by the insect pests threatens the use of this technology. The Cry1AbMod toxin was engineered to lack the alpha helix-1 of the parental Cry1Ab toxin and was shown to counter resistance to Cry1Ab and Cry1Ac toxins in different insect species including the fall armyworm Spodoptera frugiperda. In addition, Cry1AbMod showed enhanced toxicity to Cry1Ab-susceptible S. frugiperda populations. To gain insights into the mechanisms of this Cry1AbMod-enhanced toxicity, we isolated the Cry1AbMod toxin binding proteins from S. frugiperda brush border membrane vesicles (BBMV), which were identified by pull-down assay and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The LC-MS/MS results indicated that Cry1AbMod toxin could bind to four classes of aminopeptidase (N1, N3, N4 y N5) and actin, with the highest amino acid sequence coverage acquired for APN 1 and APN4. In addition to these proteins, we found other proteins not previously described as Cry toxin binding proteins. This is the first report that suggests the interaction between Cry1AbMod and APN in S. frugiperda. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Physician-initiated courtesy MODS testing for TB and MDR-TB diagnosis and patient management.

  Science.gov (United States)

  Nic Fhogartaigh, C J; Vargas-Prada, S; Huancaré, V; Lopez, S; Rodríguez, J; Moore, D A J

  2008-05-01

  Laboratorio de Investigación de Enfermedades Infecciosas, Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) and government health centres, Lima, Peru. To evaluate the contribution of unselected (courtesy) microscopic observation drug susceptibility (MODS) testing to the diagnosis and/or drug susceptibility testing (DST) of tuberculosis and their subsequent impact upon patient management. Retrospective database analysis and case note review of MODS culture-positive cases. Mycobacterium tuberculosis was isolated in 28.9% of 225 samples (209 patients); 22.2% of 63 positive cases were multidrug-resistant. In 58 MODS culture-positive cases with follow-up data available, MODS provided culture confirmation of diagnosis, DST or both in 82.8%, before any standard method. In 41.4%, this result should have prompted a modification in patient management. Delays between laboratory result and initiation or change of treatment, where applicable, took on average 42 and 64 days, respectively, of which a delay of respectively 17 and 48 days occurred after the receipt of results by the health facility. MODS provides important data for clinical management within a meaningful timeframe and should contribute positively to patient outcomes due to earlier initiation of appropriate therapy. Although clinicians may successfully select patients likely to benefit from MODS, ongoing work is required to identify optimal implementation of the assay and to reduce logistical and health system derived delays.

 6. Assessment and improvement of condensation models in RELAP5/MOD3.2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choi, Ki Yong; Park, Hyun Sik; Kim, Sang Jae; No, Hee Chen [Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon (Korea, Republic of)

  1997-12-31

  The condensation models in the standard RELAP5/MOD3.2 code are assessed and improved based on the database, which is constructed from the previous experimental data on various condensation phenomena. The default model of the laminar film condensation in RELAP5/MOD3.2 does not give any reliable predictions, and its alternative model always predicts higher values than the experimental data. Therefore, it is needed to develop a new correlation based on the experimental data of various operating ranges in the constructed database. The Shah correlation, which is used to calculate the turbulent film condensation heat transfer coefficients in the standard RELAP5/MOD3.2, well predicts the experimental data in the database. The horizontally stratified condensation model of RELAP5/MOD3.2 overpredicts both cocurrent and countercurrent experimental data. The correlation proposed by H.J.Kim predicts the database relatively well compared with that of RELAP6/MOD3.2. The RELAP5/MOD3.2 model should use the liquid velocity for the calculation of the liquid Reynolds number and be modified to consider the effects of the gas velocity and the film thickness. 2 refs., 5 figs., 1 tab. (Author)

 7. Assessment and improvement of condensation models in RELAP5/MOD3.2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choi, Ki Yong; Park, Hyun Sik; Kim, Sang Jae; No, Hee Chen [Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon (Korea, Republic of)

  1998-12-31

  The condensation models in the standard RELAP5/MOD3.2 code are assessed and improved based on the database, which is constructed from the previous experimental data on various condensation phenomena. The default model of the laminar film condensation in RELAP5/MOD3.2 does not give any reliable predictions, and its alternative model always predicts higher values than the experimental data. Therefore, it is needed to develop a new correlation based on the experimental data of various operating ranges in the constructed database. The Shah correlation, which is used to calculate the turbulent film condensation heat transfer coefficients in the standard RELAP5/MOD3.2, well predicts the experimental data in the database. The horizontally stratified condensation model of RELAP5/MOD3.2 overpredicts both cocurrent and countercurrent experimental data. The correlation proposed by H.J.Kim predicts the database relatively well compared with that of RELAP6/MOD3.2. The RELAP5/MOD3.2 model should use the liquid velocity for the calculation of the liquid Reynolds number and be modified to consider the effects of the gas velocity and the film thickness. 2 refs., 5 figs., 1 tab. (Author)

 8. NetMOD Version 2.0 User?s Manual.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merchant, Bion J. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-10-01

  NetMOD ( Net work M onitoring for O ptimal D etection) is a Java-based software package for conducting simulation of seismic, hydracoustic, and infrasonic networks. Specifically, NetMOD simulates the detection capabilities of monitoring networks. Network simulations have long been used to study network resilience to station outages and to determine where additional stations are needed to reduce monitoring thresholds. NetMOD makes use of geophysical models to determine the source characteristics, signal attenuation along the path between the source and station, and the performance and noise properties of the station. These geophysical models are combined to simulate the relative amplitudes of signal and noise that are observed at each of the stations. From these signal-to-noise ratios (SNR), the probability of detection can be computed given a detection threshold. This manual describes how to configure and operate NetMOD to perform detection simulations. In addition, NetMOD is distributed with simulation datasets for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) International Monitoring System (IMS) seismic, hydroacoustic, and infrasonic networks for the purpose of demonstrating NetMOD's capabilities and providing user training. The tutorial sections of this manual use this dataset when describing how to perform the steps involved when running a simulation. ACKNOWLEDGEMENTS We would like to thank the reviewers of this document for their contributions.

 9. MOD-5A wind turbine generator program design report: Volume 1: Executive Summary

  Science.gov (United States)

  1984-01-01

  The design, development and analysis of the 7.3 MW MOD-5A wind turbine generator covering work performed between July 1980 and June 1984 is discussed. The report is divided into four volumes: Volume 1 summarizes the entire MOD-5A program, Volume 2 discusses the conceptual and preliminary design phases, Volume 3 describes the final design of the MOD-5A, and Volume 4 contains the drawings and specifications developed for the final design. Volume 1, the Executive Summary, summarizes all phases of the MOD-5A program. The performance and cost of energy generated by the MOD-5A are presented. Each subsystem - the rotor, drivetrain, nacelle, tower and foundation, power generation, and control and instrumentation subsystems - is described briefly. The early phases of the MOD-5A program, during which the design was analyzed and optimized, and new technologies and materials were developed, are discussed. Manufacturing, quality assurance, and safety plans are presented. The volume concludes with an index of volumes 2 and 3.

 10. CLUSTER ANALYSIS UNTUK MEMPREDIKSI TALENTA PEMAIN BASKET MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF TIRUAN SELF ORGANIZING MAPS (SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gregorius Satia Budhi

  2008-01-01

  Full Text Available Basketball World has grown rapidly as the time goes on. This is signed by many competition and game all over the world. With the result there are many basketball players with their different playing characteristics. Demand for a coach or scout to look for or search great players to make a solid team as a coach requirement. With this application, a coach or scout will be helped in analyzing in decision making. This application uses Self Organizing Maps algorithm (SOM for Cluster Analysis. The real NBA player data is used for competitive learning or training process and real player data from Indonesian or Petra Christian University Basketball Players is used for testing process. The NBA Player data is prepared through cleaning process and then is transformed into a form that can be processed by SOM Algorithm. After that, the data is clustered with the SOM algorithm. The result of that clusters is displayed into a form that is easy to view and analyze. This result can be saved into a text file. By using the output / result of this application, that are the clusters of NBA player, the user can see the statistics of each cluster. With these cluster statistics coach or scout can predict the statistic and the position of a testing player who is in the same cluster. This information can give a support for the coach or scout to make a decision. Abstract in Bahasa Indonesia : Dunia bola basket telah berkembang dengan pesat seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam dan jenis kompetisi dan pertandingan baik dunia maupun dalam negeri. Sehingga makin banyak dilahirkannya pemain berbakat dengan berbagai karakteristik permainan yang berbeda. Tuntutan bagi seorang pelatih/pemandu bakat, untuk dapat melihat secara jeli dalam memenuhi kebutuhan tim untuk membentuk tim yang solid. Dengan dibuatnya aplikasi ini, maka akan membantu proses analisis dan pengambilan keputusan bagi pelatih maupun pemandu bakat Aplikasi ini

 11. CONTEMPT4/MOD2: a multicompartment containment system analysis program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Metcalfe, L.J.; Mings, W.J.; Hartman, J.E.; Crail, A.C.

  1978-02-01

  CONTEMPT4/MOD2 is a digital computer program, written in FORTRAN IV, which describes the behavior of multicompartment pressurized water reactor (PWR) containment systems and experimental containment systems subjected to postulated loss-of-coolant accident (LOCA) conditions. The program calculates the time variation of compartment pressures, temperatures, mass and energy inventories, heat structure temperature distributions, and intercompartment mass and energy exchange based on user-supplied values for compartment descriptions, time step and edit controls, and selected problem features. Analytical models available to describe containment systems include models for containment fans and pumps, cooling sprays, fan coolers, heat conducting structures, sump drain, and PWR ice condensers. Dynamic storage allocations (DSA) is used to limit the amount of computer core used for each problem. Optional automatic time step control allows the code to determine time step sizes within limits dictated by the user. Multicompartment capability (up to 999 individual compartments) and generalized, user-oriented input data descriptions permit improved flexibility over previous codes in the CONTEMPT series. Analytical model descriptions, input instructions, and sample problem results are presented

 12. CONTEMPT 4/MOD 3: a multicompartment containment system analysis program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cheng, T.C.; Metcalfe, L.J.; Hartman, J.E.; Mings, W.J.; Crail, A.C.

  1982-12-01

  CONTEMPT4/MOD3 is a digital computer program, written in FORTRAN IV, that describes the behavior of multicompartment pressurized water reactor (PWR) containment systems and experimental containment systems subjected to postulated loss-of-coolant accident (LOCA) conditons. The program calculates the time variation of compartment pressures, temperatures, mass and energy inventories, heat structure temperature distributions, and intercompartment mass and energy exchange based on user-supplied values for compartment descriptions, time step and edit controls, and selected problem features. Analytical models available to describe containment systems include models for containment fans and pumps, cooling sprays, fan coolers, heat-conducting structures, sump drains, and PWR ice condensers. Dynamic stroage allocation (DSA) is used to limit the amount of computer core used for each problem. Optional automatic time step control allows the code to determine time step sizes within limits dictated by the user. Multicompartment capability (up to 999 individual compartments) and generalized, user-oriented input-data descriptions permit improved flexibility over previous codes in the CONTEMPT series. Analytical model descriptions, input instructions, and sample problem results are presented

 13. Neutral particle diagnostics for ALCATOR C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kurz, C.; Fiore, C.L.

  1990-01-01

  The ALCATOR C-Mod experiment will be equipped with two PPPL charge exchange neutral particle analyzers (CENAs), one of which views the plasma tangentially (R tan /R 0 =1.05), whereas the second has a horizontally scannable sight line (0≤R tan /R 0 ≤0.51). The perpendicularly viewing CENA will be capable of analyzing neutrals up to 600 keV amu for up to three separate species simultaneously. Thus high-energy tails can be observed together with the bulk ion temperature. The operation of both analyzers will allow simultaneous measurements from both the perpendicular and tangential chords. The CENAs will be used to study the effect of ICRF heating on the ion energy distribution with emphasis on the high-energy tail. A Fokker--Planck code (FPPRF) [Hammett, Ph.D. thesis, Princeton (1986)] is used to assess the appropriate operating regime of the analyzer (n≤4x10 20 m -3 for T i =2 keV, for Maxwellian ion energy distribution). The experimental design and computer simulations will be detailed

 14. Overview of Recent Alcator C-Mod Highlights

  Science.gov (United States)

  Marmar, Earl; C-Mod Team

  2013-10-01

  Analysis and modeling of recent C-Mod experiments has yielded significant results across multiple research topics. I-mode provides routine access to high confinement plasma (H98 up to 1.2) in quasi-steady state, without large ELMs; pedestal pressure and impurity transport are regulated by short-wavelength EM waves, and core turbulence is reduced. Multi-channel transport is being investigated in Ohmic and RF-heated plasmas, using advanced diagnostics to validate non-linear gyrokinetic simulations. Results from the new field-aligned ICRF antenna, including significantly reduced high-Z metal impurity contamination, and greatly improved load-tolerance, are being understood through antenna-plasma modeling. Reduced LHCD efficiency at high density correlates with parametric decay and enhanced edge absorption. Strong flow drive and edge turbulence suppression are seen from LHRF, providing new approaches for plasma control. Plasma density profiles directly in front of the LH coupler show non-linear modifications, with important consequences for wave coupling. Disruption-mitigation experiments using massive gas injection at multiple toroidal locations show unexpected results, with potentially significant implications for ITER. First results from a novel accelerator-based PMI diagnostic are presented. What would be the world's first actively-heated high-temperature advanced tungsten divertor is designed and ready for construction. Conceptual designs are being developed for an ultra-advanced divertor facility, Alcator DX, to attack key FNSF and DEMO heat-flux challenges integrated with a high-performance core. Supported by USDOE.

 15. Flux pinning in MOD YBCO films by chemical doping

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhou, Y X; Ghalsasi, S; Rusakova, I; Salama, K

  2007-01-01

  A novel nanomaterial synthesis technique has been developed to introduce 0D (particles), 1D (columnar defects) and 3D (domains) nanoscale pinning centres in MOD Y 1 Ba 2 Cu 3 O 7 (YBCO) coated conductors. We have succeeded in introducing nanoscale Y enriched particles, nanoscale 90 0 rotated Y 1/3 Sm 2/3 Ba 2 Cu 3 O 7 domains and nanoscale Zr enriched columnar defects into YBCO layers by different chemical doping. The pinning force density in Y 2 O 3 -doped YBCO film is found to be larger than that of pure YBCO film at all fields. Also it was found that YBCO films with Sm substituting for Y have yielded improved critical current density characteristics over a wide range of magnetic fields. Maximum pinning force densities exceeding 7 and 8 GN m -3 are obtained in 5% BZO-doped and Sm substituted YBCO films, respectively. Additionally, TEM studies revealed nanoscale Zr enriched columnar defects distributing in the matrix of the c-oriented YBCO film throughout the whole cross section. This indicates that chemical doping is a promising fabrication technique to create specific pinning landscapes in YBCO coated conductors

 16. Overview of the Alcator C-MOD Research Program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Scott; S.; Bader, A.; Bakhtiari, M.; Basse, N.; Beck, W.; Biewer, T.; Bernabei, S.; Bonoli, P.

  2007-01-01

  Recent research on the high-field, high-density diverted Alcator C-MOD tokamak has focused on the plasma physics and plasma engineering required for ITER and for attractive fusion reactors. Experimental campaigns over the past two years have focused on understanding the physical mechanisms that affect the plasma performance realized with all-molybdenum walls versus walls with low-Z coatings. RF sheath rectification along flux tubes that intersect the RF antenna is found to be a major cause of localized boron erosion and impurity generation. Initial lower-hybrid current drive (LHCD) experiments (PLH p ∼ 1.0 MA with good efficiency, I drive = 0.4P LH /n eo R (MA,MW, 10 20 m -3 ,m). Disruption mitigation via massive gas-jet impurity puffing has proven successful at high plasma pressure, indicating this technique has promise for implementation on ITER. Pressure gradients in the near SOL of Ohmic L-mode plasmas are observed to scale consistently as I p 2 , and show a significant dependence on X-point topology. Modeling of H-mode edge fueling indicates high self-screening to neutrals in the pedestal and scrape-off layer (SOL), and reproduces experimental density pedestal response to changes in neutral source. Detailed measurements of the temperature and density profiles in the near sol and fast framing movies of the turbulent structures provide improved understanding of the mechanisms that control transport in the edge region.

 17. TRAC-PF1/MOD1 computer code

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liles, D.R.; Mahaffy, J.H.

  1984-01-01

  The TRAC-P1 program was designed primarily for the analysis of large-break loss-of-coolant accidents (LOCAs) in pressurized water reactors (PWRs). Because of its versatility, however, it can be applied directly to many analyses ranging from blowdowns in simple pipes to integral LOCA tests in multiloop facilities. A refined version, called TRAC-P1A, was released to the National Energy Software Center (NESC) in March 1979. Although it still treats the same class of problems, TRAC-P1A is more efficient than TRAC-P1 and incorporates improved hydrodynamic and heat-transfer models. It also is easier to implement on various computers. TRAC-PD2 contains improved reflood and heat-transfer models and improvements in the numerical solution methods. Although a large LOCA code, it has been applied successfully to small-break problems and to the Three Mile Island incident. Distinguishing characteristics of the TRAC-PF1/MOD1 are summarized

 18. TRAC-PF1/MOD1 computer code

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liles, D.R.; Mahaffy, J.H.

  1983-01-01

  TRAC-PF1 was designed to improve the ability of TRAC-PD2 to handle small-break LOCAs and other transients. TRAC-PF1 has all of the major improvements of TRAC-PD2 but, in addition, uses a full two-fluid model with two-step numerics in the one-dimensional components. The two-fluid model, in conjunction with a stratified-flow regime, handles countercurrent flow better than the drift-flux model previously used. The two-step numerics allow large time steps to be taken for slow transients. TRAC-PF1/MOD1 was designed to provide full balance-of-plant modeling capabilities. This required addition of a general capability for modeling plant control systems. The steam generator model was replaced to allow a wider variety of feedwater connections and better modeling of steam tube ruptures. A special turbine component also has been added, but new components were not required for adequate modeling of condensors, heaters, and pumps in the secondary system

 19. Transport of light, trace impurities in Alcator C-Mod

  Science.gov (United States)

  Rowan, W. L.; Bespamyatnov, I. O.; Liao, K. T.; Horton, W.; Fu, X. R.; Hughes, J. W.

  2012-10-01

  Light impurity profiles for boron were measured in ITB, H-mode, L-mode, and I-mode discharges in Alcator C-Mod. Within this wide range of modes, the profiles varied from peaked to hollow to flat. Specifically, hollow profiles are often observed in H-mode, while ITBs produce strong peaking, and L-mode produces moderate peaking. I-mode discharges are characterized by flat impurity profiles. For the study reported here, the profiles were measured with charge exchange recombination spectroscopy. The dependences of Rv/D were sought on dimensionless quantities including ion density scale length, effective charge, collisionality, and temperature scale length. We find that neoclassical transport consistently underestimates the measured transport. The excess measured transport is assumed to be turbulent. The strongest dependence of Rv/D is with temperature scale length. In addition, the measured transport was compared with the prediction of an analytical theory of drift wave turbulence that identifies transport implications for drift waves driven by ion and impurity density gradients.

 20. Highlights of the Alcator C-Mod Research Campaign

  Science.gov (United States)

  Greenwald, Martin; Alcator Team

  2011-10-01

  Alcator C-Mod has completed an experimental campaign focusing on broad scientific issues with particular emphasis on ITER needs and requests. Experiments with no NBI torque have investigated spontaneous flow reversal, creation of transport barriers aided by the shear of intrinsic rotation and a variety of RF flow drive schemes. Studies of I-mode have found conditions where a wide operating regime opens up, allowing easy access to long-lived, high-performance discharges with L-mode like particle confinement. We are validating the EPED and BOUT++ models for pedestal height/width and ELM onset using extended parameter scans in ELMy H-mode. The challenge of high-Z impurity generation with ICRF is being addressed first by deployment of a novel antenna whose current straps and antenna box are perpendicular to the total magnetic field -second by studies of the modification of edge impurity transport, where fine-scale Er structures in the SOL in the presence of ICRF heating have been found. LH current drive has produced non-inductive reversed shear regimes at n ~ 5x1019 which exhibit electron temperature ITBs. The first observations have been made of in-tokamak production of divertor tungsten nano-structures (fuzz), which had previously been seen only in linear laboratory experiments. Supported by DoE DE-FC02-99ER54512.

 1. Dissipative divertor operation in the Alcator C-Mod tokamak

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lipschultz, B.; Goetz, J.; LaBombard, B.; McCracken, G.M.; Terry, J.L.; Graf, M.; Granetz, R.S.; Jablonski, D.; Kurz, C.; Niemczewski, A.; Snipes, J.

  1995-01-01

  The achievement of large volumetric power losses (dissipation) in the Alcator C-Mod divertor region is demonstrated in two operational modes: radiative divertor and detached divertor. During radiative divertor operation, the fraction of SOL power lost by radiation is P R /P SOL ∼0.8 with single null plasmas, n e 20 m -3 and I p e,div ≤6x10 20 m -3 . As the divertor radiation and density increase, the plasma eventually detaches abruptly from the divertor plates: I SAT drops at the target and the divertor radiation peak moves to the X-point region. Probe measurements at the divertor plate show that the transition occurs when T e ∼5 eV. The critical n e for detachment depends linearly on the input power. This abrupt divertor detachment is preceded by a comparatively long period ( similar 1-200 ms) where a partial detachment is observed to grow at the outer divertor plate. ((orig.))

 2. Vacuum boundary modifications of the RFX-mod machine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patel, Nisarg, E-mail: nisarg.patel@igi.cnr.it [University of Padova,Via 8 Febbraio 2, Padova 35122 (Italy); Consorzio RFX, Corso StatiUniti 4, Padova 35127 (Italy); Dalla Palma, Mauro; Dal Bello, Samuele; Grando, Luca; Peruzzo, Simone [Consorzio RFX, Corso StatiUniti 4, Padova 35127 (Italy); Sonato, Piergiorgio [University of Padova,Via 8 Febbraio 2, Padova 35122 (Italy); Consorzio RFX, Corso StatiUniti 4, Padova 35127 (Italy)

  2016-11-01

  Highlights: • Different vacuum sealing solutions are designed for cuts of Toroidal Support Structure. • New supporting rings are designed for In-TSS components. • Identified integration of the sub-assemblies. • Thermo-mechanical behaviour of components are verified against standard design rules. - Abstract: The results produced by experimental campaigns of RFX-mod shows the need to improve passive MHD control and minimise braking torque on plasma. These improvements require major mechanical changes on the present components of the machine including first wall, vacuum vessel, and toroidal support structure (TSS). The vacuum vessel will be removed and the first wall tiles will be directly supported by the passive stabilising shell, so increasing the poloidal cross section by 28 mm radially and bringing the passive stabilising shell as close as possible to the plasma boundary. This paper presents the mechanical design modifications of the torus assembly. Composite rings are designed to support the passive stabilising shell on the TSS. The vacuum boundary is shifted at the TSS by developing different joint solutions compatible with the stringent requirements of the present components: ceramic-metal brazed rings at the two poloidal joints, fully welded solution at the external equatorial joint, and resistive weld plate at the internal equatorial joint. The vacuum vessel portholes for pumping, fuelling, diagnostics, and sensor cable routing are redesigned to be integrated onto the TSS. The design is supported by thermo-mechanical analyses and verifications carried out applying load combinations corresponding to the expected load cases.

 3. Active MHD control experiments in RFX-mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ortolani, Sergio

  2006-01-01

  The RFX reversed field pinch experiment has been modified (RFX-mod) to address specific issues of active control of MHD instabilities. A thin shell (τ Bv ∼50 ms) has replaced the old thick one (τ Bv ∼500 ms) and 192 (4 poloidal x 48 toroidal) independently powered saddle coils surround the thin shell forming a cage completely covering the torus. This paper reports the results obtained during the first year of operation. The system has been used with various control scenarios including experiments on local radial field cancellation over the entire torus surface to mimic an ideal wall ('virtual shell') and on single and multiple mode feedback control. Successful virtual shell operation has been achieved leading to: a 3-fold increase in pulse length and well controlled 300 ms pulses(∼6 shell times) up to ∼1 MA plasma current; one order of magnitude reduction of the dominant radial field perturbations at the plasma edge and correspondingly 100% increase in global energy confinement time. Robust feedback stabilization of resistive wall modes has been demonstrated in conditions where rotation does not play a role and multiple unstable modes are present

 4. 3D effects on the RFX-mod boundary

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vianello, N.; Spizzo, G.; Agostini, M.; Scarin, P.; Carraro, L.; Cavazzana, R.; De Masi, G.; Martines, E.; Momo, B.; Rea, C.; Spagnolo, S.; Spolaore, M.; Zuin, M.

  2013-01-01

  In present fusion research a strong effort is devoted to the studies of non-axisymmetric magnetic perturbations and consequent field ergodization on the external region of the plasma. On this topic interesting results can be drawn from the helical configuration observed in high-current regimes in reversed field pinches (RFPs) where the small edge helical ripple is sufficient to modulate the plasma–wall interaction and the plasma kinetic properties. This paper presents the most recent experimental results and physical interpretation of the phenomena observed in the edge region of the RFX-mod RFP device. Experimental observations indicate that plasma pressure and floating potential are spatially modulated according to the helical deformation. Helical flow is observed at the edge as a consequence of an ambipolar electric field. Emphasis will be devoted to the determination of the actual phase relation between magnetic perturbation and velocity perturbation. Evidence of the influence of the helical ripple on turbulence properties at the edge is also reported. (paper)

 5. Edge turbulence imaging in the Alcator C-Mod tokamak

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zweben, S.J.; Stotler, D.P.; Terry, J.L.; La Bombard, B.; Greenwald, M.; Muterspaugh, M.; Pitcher, C.S.; Hallatschek, K.; Maqueda, R.J.; Rogers, B.; Lowrance, J.L.; Mastrocola, V.J.; Renda, G.F.

  2002-01-01

  The two-dimensional (2D) radial vs poloidal structure of edge turbulence in the Alcator C-Mod tokamak [I. H. Hutchinson, R. Boivin, P. T. Bonoli et al., Nucl. Fusion 41, 1391 (2001)] was measured using fast cameras and compared with three-dimensional numerical simulations of edge plasma turbulence. The main diagnostic is gas puff imaging, in which the visible D α emission from a localized D 2 gas puff is viewed along a local magnetic field line. The observed D α fluctuations have a typical radial and poloidal scale of ≅1 cm, and often have strong local maxima ('blobs') in the scrape-off layer. The motion of this 2D structure motion has also been measured using an ultrafast framing camera with 12 frames taken at 250 000 frames/s. Numerical simulations produce turbulent structures with roughly similar spatial and temporal scales and transport levels as that observed in the experiment; however, some differences are also noted, perhaps requiring diagnostic improvement and/or additional physics in the numerical model

 6. Lean i Norge : opplever norske bedrifter som er mer lean, større økning i kundetilfredshet enn de som er mindre lean?

  OpenAIRE

  Fagereng, Hanne Eline; Askevold, Elisabeth Cathrine

  2010-01-01

  Vi ønsker å måle i hvor stor grad norske bedrifter har implementert lean, og for å måle grad av lean har vi utviklet et rammeverk basert på lean teori. Hovedformålet med lean er å øke kundeverdi med minst mulig ressursbruk, anstrengelse, energi, utstyr, tid, plass, material og kapital (Womack, Roos and Jones 2007). Vi vil utforske om høyere grad av lean fører til mer tilfredse kunder enn de som har lavere grad av lean. Altså om hovedformålet med lean blir oppnådd hvis man implementerer lean i...

 7. A modified MOD16 algorithm to estimate evapotranspiration over alpine meadow on the Tibetan Plateau, China

  Science.gov (United States)

  Chang, Y.; Ding, Y.; Zhao, Q.; Zhang, S.

  2017-12-01

  The accurate estimation of evapotranspiration (ET) is crucial for managing water resources in areas with extreme climates affected by climate change, such as the Tibetan Plateau (TP). The MOD16 ET product has also been validated and applied in many countries with various climates, however, its performance varies under different climates and regions. Several have studied ET based on satellite-based models on the TP. However, only a few studies on the performance of MOD16 in the TP with heterogeneous land cover have been reported. This study proposes an improved algorithm for estimating ET based on a proposed modified MOD16 method over alpine meadow on the TP in China. Wind speed and vegetation height were integrated to estimate aerodynamic resistance, while the temperature and moisture constraint for stomatal conductance were revised based on the technique proposed by Fisher et al. (2008). Moreover, Fisher's method for soil evaporation was introduced to decrease the uncertainty of soil evaporation estimation. Five representative alpine meadow sites on the TP were selected to investigate the performance of the modified algorithm. Comparisons between ET observed using Eddy Covariance (EC) and estimated using both the original method and modified method suggest that the modified algorithm had better performance than the original MOD16 method. This result was achieved considering that the coefficient of determination (R2) increased from 0.28 to 0.70, and the root mean square error (RMSE) decreased from 1.31 to 0.77 mm d-1. The modified algorithm also outperformed on precipitation days compared to non-precipitation days at Suli and Hulugou sites, while it performed well for both non-precipitation and precipitation days at Tanggula site. Comparisons of the 8-day ET estimation using the MOD16 product, original MOD16 method, and modified MOD16 method with observed ET suggest that MOD16 product underestimated ET over the alpine meadow of the TP during the growing season

 8. Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tone Pernille Østern

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikkelen har forfatterne fokus på hvordan ulikhet mellom mennesker kan fungere som en impuls som bidrar til meningsskaping, nye oppdagelser og transformasjon i improvisasjon i dans. Artikkelen tar utgangspunkt i Østerns avhandling ”Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring dance improvisation with differently bodied dancers” (2009. I artikkelen vever forfatterne sammen sine ulike stemmer. Tone Pernille Østerns perspektiv er som initiativtaker og tidligere koreograf-dansepedagog i Danselaboratoriet, mens Elen Øyens perspektiv er som danser i den samme gruppen. Øyen er danser og rullestolbruker. Hovedkonklusjonen i artikkelen er at gjennom å forstå ulikhet som en verdi og impuls til å møtes og skape i improvisasjon i dans, så kan deltakerne i gruppen gjennomgå kraftfulle transformative endringsprosesser når det gjelder synet på ”den andre”. Dette har en betydning som går langt ut over det konkrete, kunstneriske undervisningsrommet. ”Den andre” forstås i artikkelen som en konstruksjon som både muliggjør adskillelse og utestenging fra et fellesskap, men også som en mulighet til å forstå at ”den andre” ikke nødvendigvis er, eller skal være, som meg.

 9. Soil Response to Natural Vegetation Dynamics During the Late Holocene in Minnesota, USA, and Implications for SOM Accumulation and Loss

  Science.gov (United States)

  Mason, J. A.; Kasmerchak, C. S.; Keita, H.; Gruley, K. E.

  2016-12-01

  We studied soil response to late Holocene shifts in the dynamic boundary between forest and grassland, in two contrasting landscapes of Minnesota, USA. On both the glaciated landscape of northwestern Minnesota and steep bedrock slopes of southeastern Minnesota, forest has replaced grassland in the late Holocene (after 4 ka in the NW, during at least the last few 100 yr in the SE). Two distinct soil morphologies coexist in essentially the same climate and parent materials, Mollisols with deep SOM accumulation under grassland and Alfisols with most SOM in thin A horizons under forest. Organic carbon stocks of the Mollisols we sampled (to 1 m depth) are at least 50% greater than those of the Alfisols; thus, replacement of grassland by forest involves substantial SOM loss. Ultimately, the transition from Alfisols to Mollisols can probably be explained by much lower proportions of belowground SOM addition, and possibly less bioturbation, under forest; however, the timescale of this change is of great interest. Mollisols and transitional soils occur under forest today near the 19th century location of the vegetation boundary in NW Minnesota, and in certain slope positions in SE Minnesota. Stable C isotope profiles within those soils record the transition from C4 or mixed C3/C4 vegetation (tallgrass prairie or savanna) to C3 forest vegetation. Combined with 14C dating these data demonstrate a substantial lag in loss of the Mollisol morphology—thick SOM-rich A horizons with highly stable aggregates—after forest occupation. In fact, these thick A horizons may persist even when C4 grass-derived SOM has largely been replaced by SOM added after forest occupation. We are exploring possible explanations for this persistence in NW Minnesota. In SE Minnesota, it is likely related to parent material rich in dolomite fragments, with stable aggregation and SOM accumulation favored by abundant Ca2+and Mg2+. This parent material effect results in localization of high SOM

 10. Sur la modélisation des supraconducteurs : le ``modèle de l'état critique'' de Bean, en trois dimensions

  Science.gov (United States)

  Bossavit, A.

  1993-03-01

  Macroscopic modelling of superconductors demands a substitution of some nonlinear behavior law for Ohm's law. For this, a version of Bean's “critical state” model, derived from the setting of a convex functional of the current density field, valid in dimension 3 without any previous assumption about the direction of currents, is proposed. It is shown how two standard three-dimensional finite element methods (“h-formulation” and “e-formulation”), once fitted with this model, can deal with situations were superconductors are present. La modélisation macroscopique des supraconducteurs suppose le remplacement de la loi d'Ohm par une loi de comportement non linéaire adéquate. On présente à cet effet une version du “modèle de Bean”, ou modèle de l'état critique, basée sur la construction d'une certaine fonctionnelle convexe du champ des densités de courant, qui est valable en dimension 3 sans hypothèses préalables sur la direction des courants. On montre comment adapter deux méthodes standards de calcul de courants de Foucault par élérnents finis en trois dimensions (“en h” et “en e”) à la présence de supraconducteurs, en incorporant ce modèle.

 11. 40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Graff-Iversen

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGFormålet med denne artikkelen var å studere brukerne av kombinerte antikonsepsjonsmidler, regimer med progesteronalene og østrogensubstitusjon blant norske 40-åringer. Var det først og fremst lavrisikogrupper – friske ogrøykfrie kvinner – som brukte p-piller av kombinasjonstype, slik gjeldende anbefalinger råder til? Var progesteronbrukerneet utvalg av særlig helsebevisste kvinner? Hvor utbredt var bruken av østrogen i denne aldersgruppen?Var det tegn til at østrogenbrukerne er en “healthy selection”, slik utenlandske studier har vist?Materialet er fra 40-åringsundersøkelser i 11 norske fylker i tiden 1997-99. Resultatene viser at 3,5% avkvinnene brukte kombinerte antikonseptiva og at disse utgjorde et “sunt utvalg” med lave andeler røykere og godhelse. De 9,4% av kvinnene som brukte progesteron alene, skilte seg derimot lite fra premenopausale kvinner utenhormonbruk. De 2,4% av kvinnene som brukte østrogen, hadde mindre god helse, høyere andel røykere og lavereutdanningsnivå, sammenlignet med premenopausale kvinner. Men sammenligning innen gruppen av post- og perimenopausalekvinner viste ingen vesentlig forskjell mellom østrogenbrukerne og andre. Resultatet fra den førstekontrollerte studien av østrogen og hjertesykdom kom i 1998, men førte ikke til noen påviselig forskjell i seleksjonentil østrogenbruk fra 1997 til 1999.Konklusjonen er at kvinnene som brukte kombinerte antikonseptiva i 40-årsalderen var en “sunn seleksjon” itråd med det som blir anbefalt, mens de som brukte progesteron alene skilte seg lite ut fra kvinner som ikke bruktehormoner. Kvinner som brukte østrogen i denne unge alderen, sto fram som en helsemessig risikogruppe imaterialet som helhet, men skilte seg lite ut fra andre antatt post- eller perimenopausale kvinner i 40-årsalderen.Graff-Iversen, S. 40-year old female sex hormone users: healthy selections or risk groups? Results fromhealth surveys in 11 Norwegian

 12. Preliminary validation of RELAP5/Mod4.0 code for LBE cooled NACIE facility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kumari, Indu; Khanna, Ashok, E-mail: akhanna@iitk.ac.in

  2017-04-01

  Highlights: • Detail discussion of thermo physical properties of Lead Bismuth Eutectic incorporated in the code RELAP5/Mod4.0 included. • Benchmarking of LBE properties in RELAP5/Mod4.0 against literature. • NACIE facility for three different power levels (10.8, 21.7 and 32.5 kW) under natural circulation considered for benchmarking. • Preliminary validation of the LBE properties against experimental data. • NACIE facility for power level 22.5 kW considered for validation. - Abstract: The one-dimensional thermal hydraulic computer code RELAP5 was developed for thermal hydraulic study of light water reactor as well as for nuclear research reactors. The purpose of this work is to evaluate the code RELAP5/Mod4.0 for analysis of research reactors. This paper consists of three major sections. The first section presents detailed discussions on thermo-physical properties of Lead Bismuth Eutectic (LBE) incorporated in RELAP5/Mod4.0 code. In the second section, benchmarking of RELAP5/Mod4.0 has been done with the Natural Circulation Experimental (NACIE) facility in comparison with Barone’s simulations using RELAP5/Mod3.3. Three different power levels (10.8 kW, 21.7 kW and 32.5 kW) under natural circulation conditions are considered. Results obtained for LBE temperatures, temperature difference across heat section, pin surface temperatures, mass flow rates and heat transfer coefficients in heat section heat exchanger are in agreement with Barone’s simulation results within 7% of average relative error. Third section presents validation of RELAP5/Mod4.0 against the experimental data of NACIE facility performed by Tarantino et al. test number 21 at power of 22.5 kW comparing the profiles of temperatures, mass flow rate and velocity of LBE. Simulation and experimental results agree within 7% of average relative error.

 13. Molybdate transporter ModABC is important for Pseudomonas aeruginosa chronic lung infection.

  Science.gov (United States)

  Périnet, Simone; Jeukens, Julie; Kukavica-Ibrulj, Irena; Ouellet, Myriam M; Charette, Steve J; Levesque, Roger C

  2016-01-12

  Mechanisms underlying the success of Pseudomonas aeruginosa in chronic lung infection among cystic fibrosis (CF) patients are poorly defined. The modA gene was previously linked to in vivo competitiveness of P. aeruginosa by a genetic screening in the rat lung. This gene encodes a subunit of transporter ModABC, which is responsible for extracellular uptake of molybdate. This compound is essential for molybdoenzymes, including nitrate reductases. Since anaerobic growth conditions are known to occur during CF chronic lung infection, inactivation of a molybdate transporter could inhibit proliferation through the inactivation of denitrification enzymes. Hence, we performed phenotypic characterization of a modA mutant strain obtained by signature-tagged mutagenesis (STM_modA) and assessed its virulence in vivo with two host models. The STM_modA mutant was in fact defective for anaerobic growth and unable to use nitrates in the growth medium for anaerobic respiration. Bacterial growth and nitrate usage were restored when the medium was supplemented with molybdate. Most significantly, the mutant strain showed reduced virulence compared to wild-type strain PAO1 according to a competitive index in the rat model of chronic lung infection and a predation assay with Dictyostelium discoideum amoebae. As the latter took place in aerobic conditions, the in vivo impact of the mutation in modA appears to extend beyond its effect on anaerobic growth. These results support the modABC-encoded transporter as important for the pathogenesis of P. aeruginosa, and suggest that enzymatic machinery implicated in anaerobic growth during chronic lung infection in CF merits further investigation as a potential target for therapeutic intervention.

 14. ModFOLD6: an accurate web server for the global and local quality estimation of 3D protein models.

  Science.gov (United States)

  Maghrabi, Ali H A; McGuffin, Liam J

  2017-07-03

  Methods that reliably estimate the likely similarity between the predicted and native structures of proteins have become essential for driving the acceptance and adoption of three-dimensional protein models by life scientists. ModFOLD6 is the latest version of our leading resource for Estimates of Model Accuracy (EMA), which uses a pioneering hybrid quasi-single model approach. The ModFOLD6 server integrates scores from three pure-single model methods and three quasi-single model methods using a neural network to estimate local quality scores. Additionally, the server provides three options for producing global score estimates, depending on the requirements of the user: (i) ModFOLD6_rank, which is optimized for ranking/selection, (ii) ModFOLD6_cor, which is optimized for correlations of predicted and observed scores and (iii) ModFOLD6 global for balanced performance. The ModFOLD6 methods rank among the top few for EMA, according to independent blind testing by the CASP12 assessors. The ModFOLD6 server is also continuously automatically evaluated as part of the CAMEO project, where significant performance gains have been observed compared to our previous server and other publicly available servers. The ModFOLD6 server is freely available at: http://www.reading.ac.uk/bioinf/ModFOLD/. © The Author(s) 2017. Published by Oxford University Press on behalf of Nucleic Acids Research.

 15. Overview of recent Alcator C-Mod research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marmar, E.S.; Bai, B.; Boivin, R.L.

  2003-01-01

  Research on the Alcator C-Mod tokamak is focused on high particle- and power-density plasma regimes to understand particle and energy transport in the core, the dynamics of the H-mode pedestal, and scrape-off layer and divertor physics. The auxiliary heating is provided exclusively by RF waves, and both the physics and technology of RF heating and current drive are studied. The momentum which is manifested in strong toroidal rotation, in the absence of direct momentum input, has been shown to be transported in from the edge of the plasma following the L to H transition, with time scale comparable to that for energy transport. In discharges which develop internal transport barriers (ITBs), the rotation slows first inside the barrier region, and then subsequently outside of the barrier foot. Heat pulse propagation studies using sawteeth indicate a very narrow region of strongly reduced energy transport, located near r/a = 0.5. Addition of on-axis ICRF heating arrests the buildup of density and impurities, leading to quasi-steady conditions. The quasi-coherent mode associated with EDA H-mode appears to be due to a resistive ballooning instability. As the pedestal pressure gradient and temperature are increased in EDA H-mode, small ELMs appear; detailed modeling indicates that these are due to intermediate n peeling-ballooning modes. Phase Contrast Imaging (PCI) has been used to directly detect density fluctuations driven by ICRF waves in the core of the plasma, and mode conversion to an intermediate wavelength Ion Cyclotron Wave has been observed for the first time. The bursty turbulent density fluctuations, observed to drive rapid cross-field particle transport in the edge plasma, appear to play a key role the dynamics of the density limit. Preparations for quasi-steady-state Advanced Tokamak studies with lower hybrid current drive are well underway, and time dependent modeling indicates that regimes with high bootstrap fraction can be produced. (author)

 16. Measurement of particle transport coefficients on Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Luke, T.C.T.

  1994-10-01

  The goal of this thesis was to study the behavior of the plasma transport during the divertor detachment in order to explain the central electron density rise. The measurement of particle transport coefficients requires sophisticated diagnostic tools. A two color interferometer system was developed and installed on Alcator C-Mod to measure the electron density with high spatial (∼ 2 cm) and high temporal (≤ 1.0 ms) resolution. The system consists of 10 CO 2 (10.6 μm) and 4 HeNe (.6328 μm) chords that are used to measure the line integrated density to within 0.08 CO 2 degrees or 2.3 x 10 16 m -2 theoretically. Using the two color interferometer, a series of gas puffing experiments were conducted. The density was varied above and below the threshold density for detachment at a constant magnetic field and plasma current. Using a gas modulation technique, the particle diffusion, D, and the convective velocity, V, were determined. Profiles were inverted using a SVD inversion and the transport coefficients were extracted with a time regression analysis and a transport simulation analysis. Results from each analysis were in good agreement. Measured profiles of the coefficients increased with the radius and the values were consistent with measurements from other experiments. The values exceeded neoclassical predictions by a factor of 10. The profiles also exhibited an inverse dependence with plasma density. The scaling of both attached and detached plasmas agreed well with this inverse scaling. This result and the lack of change in the energy and impurity transport indicate that there was no change in the underlying transport processes after detachment

 17. Measurement of particle transport coefficients on Alcator C-Mod

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luke, T.C.T.

  1994-10-01

  The goal of this thesis was to study the behavior of the plasma transport during the divertor detachment in order to explain the central electron density rise. The measurement of particle transport coefficients requires sophisticated diagnostic tools. A two color interferometer system was developed and installed on Alcator C-Mod to measure the electron density with high spatial ({approx} 2 cm) and high temporal ({le} 1.0 ms) resolution. The system consists of 10 CO{sub 2} (10.6 {mu}m) and 4 HeNe (.6328 {mu}m) chords that are used to measure the line integrated density to within 0.08 CO{sub 2} degrees or 2.3 {times} 10{sup 16}m{sup {minus}2} theoretically. Using the two color interferometer, a series of gas puffing experiments were conducted. The density was varied above and below the threshold density for detachment at a constant magnetic field and plasma current. Using a gas modulation technique, the particle diffusion, D, and the convective velocity, V, were determined. Profiles were inverted using a SVD inversion and the transport coefficients were extracted with a time regression analysis and a transport simulation analysis. Results from each analysis were in good agreement. Measured profiles of the coefficients increased with the radius and the values were consistent with measurements from other experiments. The values exceeded neoclassical predictions by a factor of 10. The profiles also exhibited an inverse dependence with plasma density. The scaling of both attached and detached plasmas agreed well with this inverse scaling. This result and the lack of change in the energy and impurity transport indicate that there was no change in the underlying transport processes after detachment.

 18. Design and Implementation of MOD-6 Synchronous Counter using VHDL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Y. Dibal

  2013-08-01

  Full Text Available This paper deals with the design of a MOD-6 synchronous counter using VHDL (VHSIC Hardware Description Language. The VHSIC stands for Very High Speed Integrated Circuit. Using this approach, the behaviour of the counter is the most important aspect of the design. In the first section, the paper introduced counters in general, and their areas of specialization, like frequency synthesizers. The synchronous counter was then introduced, stating the behaviour of the flip-flops that make the counter. The modulus of a counter was defined. In the second section, the Xilinx ISE (Integrated Simulation Environment and the ISIM (Integrated Simulator were presented and briefly described with their respective snapshots. The structure of a typical VHDL code was presented, which included LIBRARY, ENTITY, and ARCHITECTURE. Each of these structures was then briefly described. The main work in this paper was then presented. The count sequence steps were stated as . VHDL was used to model the counter to count through six steps, outputting count values according to desired steps. The hardware implementation of the design was presented, where the implementation process was described, with a supporting diagram, followed by the floor-planning technique, in which the PORTS described in the VHDL design were assigned to the physical pins of the XC3S1000 FPGA (Field Programmable Gate Array chip. The final steps of the hardware implementation process were then presented. These include bitstream generation and download to target device. The third section of the paper presented the results obtained. Simulation/timing results of the design were presented, showing the output of the counter at each state with respect to the clock signal. The result of the synthesis of the design was presented, which showed the FPGA area with the exact location of the pins on the FPGA chip. Finally, the fourth section presented the conclusion arrived at, in respect of the design that was carried

 19. Lower Hybrid Current Drive Experiments in Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wilson, J. R.; Bonoli, P.; Hubbard, A.; Parker, R.; Schmidt, A.; Wallace, G.; Wright, J.; Bernabei, S.

  2007-01-01

  A Lower Hybrid Current Drive (LHCD) system has been installed on the Alcator C-MOD tokamak at MIT. Twelve klystrons at 4.6 GHz feed a 4x22 waveguide array. This system was designed for maximum flexibility in the launched parallel wave-number spectrum. This flexibility allows tailoring of the lower hybrid deposition under a variety of plasma conditions. Power levels up to 900 kW have been injected into the tokomak. The parallel wave number has been varied over a wide range, n parallel ∼1.6-4. Driven currents have been inferred from magnetic measurements by extrapolating to zero loop voltage and by direct comparison to Fisch-Karney theory, yielding an efficiency of n 20 IR/P∼0.3. Modeling using the CQL3D code supports these efficiencies. Sawtooth oscillations vanish, accompanied with peaking of the electron temperature (T e0 rises from 2.8 to 3.8 keV). Central q is inferred to rise above unity from the collapse of the sawtooth inversion radius, indicating off-axis cd as expected. Measurements of non-thermal x-ray and electron cyclotron emission confirm the presence of a significant fast electron population that varies with phase and plasma density. The x-ray emission is observed to be radialy broader than that predicted by simple ray tracing codes. Possible explanations for this broader emission include fast electron diffusion or broader deposition than simple ray tracing predictions (perhaps due to diffractive effects)

 20. Transport mechanisms in the outer region of RFX-mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vianello, N.; Martines, E.; Agostini, M.; Alfier, A.; Canton, A.; Cavazzana, R.; De Masi, G.; Fassina, A.; Lorenzini, R.; Scarin, P.; Serianni, G.; Spagnolo, S.; Spizzo, G.; Spolaore, M.; Zuin, M.

  2009-01-01

  Transport properties of the edge region of RFPs are characterized by complicated mechanisms further entangled by the complex magnetic topology. Recently on RFX-mod (Sonato 2003 Fusion Eng. Des. 66-68 161) the use of an efficient feedback system for MHD control allowed the achievement of an unprecedented plasma current for an RFP, of up to 1.6 MA, with an improvement in the confinement properties. This is accompanied by an amelioration of the magnetic boundary and the observation of different MHD regimes, moving from low current multiple helical regime, to high current quasi-single helical ones. At a low plasma current (I p ∼ 300-400 kA) in multiple helicity discharge the plasma parameter profiles at the edge are strongly influenced by the presence of m = 0 islands which flatten the temperature profile and modify substantially both the electric drift flow and the E x B shear. The particle diffusion coefficient and the thermal conductivity χ e in this regime are 10-20 m 2 s -1 and 100-200 m 2 s -1 , respectively. Both temperature and pressure characteristic scale lengths are found to scale favourably with the decrease in the secondary modes achieved through the increase in the plasma current. The same trend is observed for the thermal conductivity, and the recently discovered single helical axis states (Lorenzini et al 2008 Phys. Rev. Lett. 101 025005) exhibit an edge χ e reduced by a factor of up to 40%. Finally the perpendicular flow at the edge is found to scale with the density normalized to the Greenwald density with a saturation at values around n/n G ∼ 0.35.

 1. Excitation functions of the 98Mo+d reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zarubin, P.P.; Padalko, V.Yu.; Khrisanfov, Yu.V.; Lebedev, P.P.; Podkopaev, Yu.N.

  The excitation functions of the 98 Mo+d reactions were studied. The energy dependence of (d,p),(d,n) and (d,α) reactions was investigated by the activation analysis. The energies of deuterons in the range (6-12) MeV were determined by means of the aluminium filters. 98 Mo foils with surface densities of 1.02, 0.23 and 0.14 mgxcm -2 with 98 Mo enrichment of 94.1% were used as targets. The gamma spectra were measured by a Ge(Li) detector. The 98 Mo(d,p) 99 Mo reaction excitation function was determined via detection of 739 and 181 keV γ-radiation of 99 Mo (Tsub(1/2)=66.47h); 140 keV γ-radiation of 99 Tc (Tsub(1/2)=6h) was detected for the 98 Mo(d,n) 99 Tc reaction excitation function determination and 460, 568, 1091, 1200 and 1492 keV γ-quanta of 96 Nb (Tsub(1/2)=23.35h) - for the 98 Mo(d,α) 96 Nb reaction. In the excitation function the wide extremum was observed at Esub(d) approximately 10 MeV. The ratio of cross sections σsup(m)(d,n)/σ(d,p) on the 98 Mo target was determined. The ratio σsup(m)(d,n)/σ(d,p) was found to be decreasing function of the deuteron energy. The relative cross sections were determined with an accuracy of +-5%, while for the absolute values of cross sections the accuracy was +-15%

 2. Bearing performance degradation assessment based on time-frequency code features and SOM network

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang, Yan; Tang, Baoping; Han, Yan; Deng, Lei

  2017-01-01

  Bearing performance degradation assessment and prognostics are extremely important in supporting maintenance decision and guaranteeing the system’s reliability. To achieve this goal, this paper proposes a novel feature extraction method for the degradation assessment and prognostics of bearings. Features of time-frequency codes (TFCs) are extracted from the time-frequency distribution using a hybrid procedure based on short-time Fourier transform (STFT) and non-negative matrix factorization (NMF) theory. An alternative way to design the health indicator is investigated by quantifying the similarity between feature vectors using a self-organizing map (SOM) network. On the basis of this idea, a new health indicator called time-frequency code quantification error (TFCQE) is proposed to assess the performance degradation of the bearing. This indicator is constructed based on the bearing real-time behavior and the SOM model that is previously trained with only the TFC vectors under the normal condition. Vibration signals collected from the bearing run-to-failure tests are used to validate the developed method. The comparison results demonstrate the superiority of the proposed TFCQE indicator over many other traditional features in terms of feature quality metrics, incipient degradation identification and achieving accurate prediction. Highlights • Time-frequency codes are extracted to reflect the signals’ characteristics. • SOM network served as a tool to quantify the similarity between feature vectors. • A new health indicator is proposed to demonstrate the whole stage of degradation development. • The method is useful for extracting the degradation features and detecting the incipient degradation. • The superiority of the proposed method is verified using experimental data. (paper)

 3. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 4. Palaeocene-early Eocene inversion of the Phuquoc-Kampot Som Basin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fyhn, Michael B. W.; Pedersen, Stig A.S.; Boldreel, Lars Ole

  2010-01-01

  /Pb analysis is used to unravel the basin history. This reveals a hitherto unknown earliest Palaeogene basin inversion associated with the Luconian suturing to SE Asia and the shutdown of palaeo-Pacific subduction underneath SE Asia. The Phuquoc–Kampot Som Basin and the Khorat Basin in Thailand constitute...... the erosional remnants of a larger basin that covered large parts of SE Asia in Late Mesozoic time, and subsequently became segregated during earliest Palaeogene inversion and erosion. Inversion was focused along the several hundred kilometres long Kampot and Khmer–Chanthaburi fold belts that confine...

 5. En bok for meg? Litteraturvalg med knyttneveprøven som metode.

  OpenAIRE

  Nyhus, Mari

  2016-01-01

  Sammendrag Denne masteroppgaven har følgende problemstilling: Kan elever gjennom en strukturert metode klare å finne egnet litteratur på biblioteket på egenhånd? Studien oppgaven bygger på har til hensikt å undersøke om elever klarer å finne seg egnet litteratur på skolebiblioteket på egenhånd. Forskning viser at elever som leser på egenhånd for å utvikle lesingen sin, trenger tekster på et umiddelbart lesenivå. Det vil si at elevene skal forstå og kunne avkode 94% av ordene de leser. (Frost ...

 6. Fatigue Level Estimation of Bill Based on Acoustic Signal Feature by Supervised SOM

  Science.gov (United States)

  Teranishi, Masaru; Omatu, Sigeru; Kosaka, Toshihisa

  Fatigued bills have harmful influence on daily operation of Automated Teller Machine(ATM). To make the fatigued bills classification more efficient, development of an automatic fatigued bill classification method is desired. We propose a new method to estimate bending rigidity of bill from acoustic signal feature of banking machines. The estimated bending rigidities are used as continuous fatigue level for classification of fatigued bill. By using the supervised Self-Organizing Map(supervised SOM), we estimate the bending rigidity from only the acoustic energy pattern effectively. The experimental result with real bill samples shows the effectiveness of the proposed method.

 7. 20 years of research on the Alcator C-Mod tokamak

  International Nuclear Information System (INIS)

  Greenwald, M.; Baek, S.; Barnard, H.; Beck, W.; Bonoli, P.; Brunner, D.; Burke, W.; Ennever, P.; Ernst, D.; Faust, I.; Fiore, C.; Fredian, T.; Gao, C.; Golfinopoulos, T.; Granetz, R.; Hartwig, Z.; Hubbard, A.; Hughes, J.; Hutchinson, I.; Irby, J.

  2014-01-01

  The object of this review is to summarize the achievements of research on the Alcator C-Mod tokamak [Hutchinson et al., Phys. Plasmas 1, 1511 (1994) and Marmar, Fusion Sci. Technol. 51, 261 (2007)] and to place that research in the context of the quest for practical fusion energy. C-Mod is a compact, high-field tokamak, whose unique design and operating parameters have produced a wealth of new and important results since it began operation in 1993, contributing data that extends tests of critical physical models into new parameter ranges and into new regimes. Using only high-power radio frequency (RF) waves for heating and current drive with innovative launching structures, C-Mod operates routinely at reactor level power densities and achieves plasma pressures higher than any other toroidal confinement device. C-Mod spearheaded the development of the vertical-target divertor and has always operated with high-Z metal plasma facing components—approaches subsequently adopted for ITER. C-Mod has made ground-breaking discoveries in divertor physics and plasma-material interactions at reactor-like power and particle fluxes and elucidated the critical role of cross-field transport in divertor operation, edge flows and the tokamak density limit. C-Mod developed the I-mode and the Enhanced Dα H-mode regimes, which have high performance without large edge localized modes and with pedestal transport self-regulated by short-wavelength electromagnetic waves. C-Mod has carried out pioneering studies of intrinsic rotation and demonstrated that self-generated flow shear can be strong enough in some cases to significantly modify transport. C-Mod made the first quantitative link between the pedestal temperature and the H-mode's performance, showing that the observed self-similar temperature profiles were consistent with critical-gradient-length theories and followed up with quantitative tests of nonlinear gyrokinetic models. RF research highlights include direct experimental

 8. 20 years of research on the Alcator C-Mod tokamaka)

  Science.gov (United States)

  Greenwald, M.; Bader, A.; Baek, S.; Bakhtiari, M.; Barnard, H.; Beck, W.; Bergerson, W.; Bespamyatnov, I.; Bonoli, P.; Brower, D.; Brunner, D.; Burke, W.; Candy, J.; Churchill, M.; Cziegler, I.; Diallo, A.; Dominguez, A.; Duval, B.; Edlund, E.; Ennever, P.; Ernst, D.; Faust, I.; Fiore, C.; Fredian, T.; Garcia, O.; Gao, C.; Goetz, J.; Golfinopoulos, T.; Granetz, R.; Grulke, O.; Hartwig, Z.; Horne, S.; Howard, N.; Hubbard, A.; Hughes, J.; Hutchinson, I.; Irby, J.; Izzo, V.; Kessel, C.; LaBombard, B.; Lau, C.; Li, C.; Lin, Y.; Lipschultz, B.; Loarte, A.; Marmar, E.; Mazurenko, A.; McCracken, G.; McDermott, R.; Meneghini, O.; Mikkelsen, D.; Mossessian, D.; Mumgaard, R.; Myra, J.; Nelson-Melby, E.; Ochoukov, R.; Olynyk, G.; Parker, R.; Pitcher, S.; Podpaly, Y.; Porkolab, M.; Reinke, M.; Rice, J.; Rowan, W.; Schmidt, A.; Scott, S.; Shiraiwa, S.; Sierchio, J.; Smick, N.; Snipes, J. A.; Snyder, P.; Sorbom, B.; Stillerman, J.; Sung, C.; Takase, Y.; Tang, V.; Terry, J.; Terry, D.; Theiler, C.; Tronchin-James, A.; Tsujii, N.; Vieira, R.; Walk, J.; Wallace, G.; White, A.; Whyte, D.; Wilson, J.; Wolfe, S.; Wright, G.; Wright, J.; Wukitch, S.; Zweben, S.

  2014-11-01

  The object of this review is to summarize the achievements of research on the Alcator C-Mod tokamak [Hutchinson et al., Phys. Plasmas 1, 1511 (1994) and Marmar, Fusion Sci. Technol. 51, 261 (2007)] and to place that research in the context of the quest for practical fusion energy. C-Mod is a compact, high-field tokamak, whose unique design and operating parameters have produced a wealth of new and important results since it began operation in 1993, contributing data that extends tests of critical physical models into new parameter ranges and into new regimes. Using only high-power radio frequency (RF) waves for heating and current drive with innovative launching structures, C-Mod operates routinely at reactor level power densities and achieves plasma pressures higher than any other toroidal confinement device. C-Mod spearheaded the development of the vertical-target divertor and has always operated with high-Z metal plasma facing components—approaches subsequently adopted for ITER. C-Mod has made ground-breaking discoveries in divertor physics and plasma-material interactions at reactor-like power and particle fluxes and elucidated the critical role of cross-field transport in divertor operation, edge flows and the tokamak density limit. C-Mod developed the I-mode and the Enhanced Dα H-mode regimes, which have high performance without large edge localized modes and with pedestal transport self-regulated by short-wavelength electromagnetic waves. C-Mod has carried out pioneering studies of intrinsic rotation and demonstrated that self-generated flow shear can be strong enough in some cases to significantly modify transport. C-Mod made the first quantitative link between the pedestal temperature and the H-mode's performance, showing that the observed self-similar temperature profiles were consistent with critical-gradient-length theories and followed up with quantitative tests of nonlinear gyrokinetic models. RF research highlights include direct experimental

 9. Disruption Warning Database Development and Exploratory Machine Learning Studies on Alcator C-Mod

  Science.gov (United States)

  Montes, Kevin; Rea, Cristina; Granetz, Robert

  2017-10-01

  A database of about 1800 shots from the 2015 campaign on the Alcator C-Mod tokamak is assembled, including disruptive and non-disruptive discharges. The database consists of 40 relevant plasma parameters with data taken from 160k time slices. In order to investigate the possibility of developing a robust disruption prediction algorithm that is tokamak-independent, we focused machine learning studies on a subset of dimensionless parameters such as βp, n /nG , etc. The Random Forests machine learning algorithm provides insight on the available data set by ranking the relative importance of the input features. Its application on the C-Mod database, however, reveals that virtually no one parameter has more importance than any other, and that its classification algorithm has a low rate of successfully predicted samples, as well as poor false positive and false negative rates. Comparing the analysis of this algorithm on the C-Mod database with its application to a similar database on DIII-D, we conclude that disruption prediction may not be feasible on C-Mod. This conclusion is supported by empirical observations that most C-Mod disruptions are caused by radiative collapse due to molybdenum from the first wall, which happens on just a 1-2ms timescale. Supported by the US Dept. of Energy under DE-FC02-99ER54512 and DE-FC02-04ER54698.

 10. PReMod: a database of genome-wide mammalian cis-regulatory module predictions.

  Science.gov (United States)

  Ferretti, Vincent; Poitras, Christian; Bergeron, Dominique; Coulombe, Benoit; Robert, François; Blanchette, Mathieu

  2007-01-01

  We describe PReMod, a new database of genome-wide cis-regulatory module (CRM) predictions for both the human and the mouse genomes. The prediction algorithm, described previously in Blanchette et al. (2006) Genome Res., 16, 656-668, exploits the fact that many known CRMs are made of clusters of phylogenetically conserved and repeated transcription factors (TF) binding sites. Contrary to other existing databases, PReMod is not restricted to modules located proximal to genes, but in fact mostly contains distal predicted CRMs (pCRMs). Through its web interface, PReMod allows users to (i) identify pCRMs around a gene of interest; (ii) identify pCRMs that have binding sites for a given TF (or a set of TFs) or (iii) download the entire dataset for local analyses. Queries can also be refined by filtering for specific chromosomal regions, for specific regions relative to genes or for the presence of CpG islands. The output includes information about the binding sites predicted within the selected pCRMs, and a graphical display of their distribution within the pCRMs. It also provides a visual depiction of the chromosomal context of the selected pCRMs in terms of neighboring pCRMs and genes, all of which are linked to the UCSC Genome Browser and the NCBI. PReMod: http://genomequebec.mcgill.ca/PReMod.

 11. Assessment of RELAP/MOD2 using large break loss-of-coolant experimental data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kao, L.; Liao, L.Y.; Liang, K.S.; Wang, S.F.; Chen, Y.B.

  1989-01-01

  In this paper assessment of RELAP5/MOD2 using LOFT L2-5 and Semiscale S-06-3 tests are performed to provide information of the code capability and its limitation in analyzing large break LOCA of a nuclear power plant. Experiments L2-5 and S-06-3 are conducted to simulate a hypothetical LOCA which results from a 200% double-ended offset shear break in the cold-leg of a typical pressurized water reactor by utilizing scaling facilities of the LOFT and Semiscale Mod-1 systems, respectively. The RELAP5/MOD2 calculations for both tests begin with break initiation and subsequent blowdown, continue through lower plenum refill, core reflood, and terminate with corewide quench. Major phenomena of both large break loss-of-coolant tests are well predicted by RELAP5/MOD2. The results indicate that the break flow and system pressure are reasonably calculated. The cladding temperature response during blowdown period, which is the major importance to a large break LOCA, calculated by RELAP5/MOD2 shows good agreement with the test data

 12. RELAP5/MOD2 calculation of OECD LOFT test LP-FW-01

  International Nuclear Information System (INIS)

  Croxfod, M.G.; Harwood, C.; Hall, P.C.

  1992-04-01

  RELAP5/MOD2 is being used by GDCD for calculation of certain small break loss-of-coolant accidents and pressurized transients in the Sizewell ''B'' PWR. To test the ability of RELAP5/MOD2 to model the primary feed-and-bleed recovery procedure following a complete loss- of-feedwater event, post test calculations have been carried out of OECD LOFT test LP-FW-01. This report describes the comparison between the code calculations and the test data. It is found that although the standard version of RELAP5/MOD2 gives a reasonable prediction of the experimental transient, the long term pressure history is better calculated with a modified code version containing a revised horizontal stratification entrainment model. The latter allows an improved calculation of entrainment of liquid from the hot leg into the surge line. RELAP5/MOD2 is found to give a more accurate simulation of the experimental transient than was achieved in previous UK studies using RETRAN-02/MOD2

 13. Culture and Creativity: World of Warcraft Modding in China and the US

  Science.gov (United States)

  Kow, Yong Ming; Nardi, Bonnie

  Modding - end-user modification of commercial hardware and software - can be traced back at least to 1961 when Spacewar! was developed by a group of MIT students on a DEC PDP-1. Spacewar! evolved into arcade games including Space Wars produced in 1977 by Cinematronics (Sotamaa 2003). In 1992, players altering Wolfenstein 3-D (1992), a first person shooter game made by id Software, overwrote the graphics and sounds by editing the game files. Learning from this experience, id Software released Doom in 1993 with isolated media files and open source code for players to develop custom maps, images, sounds, and other utilities. Players were able to pass on their modifications to others. By 1996, with the release of Quake, end-user modifications had come to be known as "mods," and modding was an accepted part of the gaming community (Kucklich 2005; Postigo 2008a, b). Since late-2005, we have been studying World of Warcraft (WoW) in which the use of mods is an important aspect of player practice (Nardi and Harris 2006; Nardi et al. 2007). Technically minded players with an interest in extending the game write mods and make them available to players for free download on distribution sites. Most modders work for free, but the distribution sites are commercial enterprises with advertising.

 14. The molybdate-binding protein (ModA) of the plant pathogen Xanthomonas axonopodis pv. citri.

  Science.gov (United States)

  Balan, Andrea; Santacruz, Carolina P; Moutran, Alexandre; Ferreira, Rita C C; Medrano, Francisco J; Pérez, Carlos A; Ramos, Carlos H I; Ferreira, Luís C S

  2006-12-01

  The modABC operon of phytopathogen Xanthomonas axonopodis pv. citri (X. citri) encodes a putative ABC transporter involved in the uptake of the molybdate and tungstate anions. Sequence analyses showed high similarity values of ModA orthologs found in X. campestris pv. campestris (X. campestris) and Escherichia coli. The X. citri modA gene was cloned in pET28a and the recombinant protein, expressed in the E. coli BL21 (DE3) strain, purified by immobilized metal affinity chromatography. The purified protein remained soluble and specifically bound molybdate and tungstate with K(d) 0.29+/-0.12 microM and 0.58+/-0.14 microM, respectively. Additionally binding of molybdate drastically enhanced the thermal stability of the recombinant ModA as compared to the apoprotein. This is the first characterization of a ModA ortholog expressed by a phytopathogen and represents an important tool for functional, biochemical and structural analyses of molybdate transport in Xanthomonas species.

 15. Rommet som den tredje pedagog - En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning - med fokus på estetisk virksomhet

  OpenAIRE

  Krokstad, Inger Elisabeth

  2014-01-01

  Masteroppgaven «Rommet som den tredje pedagog i tre Reggio Emilia-inspirerte barnehager. En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning –med fokus på estetisk virksomhet» har til hensikt å bidra til økt kunnskap om estetisk virksomhet som er forbundet med Reggio Emilias tanke om rommet som den tredje pedagog. Avhandlingens problemstilling er: Hvilke mønster kan identifiseres i barnehagepedagogens forståelse av rommet som den tredje pedagog-med fokus på estetisk virksomhet? ...

 16. Multi-digit handwritten sindhi numerals recognition using som neural network

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chandio, A.A.; Jalbani, A.H.; Awan, S.A.

  2017-01-01

  In this research paper a multi-digit Sindhi handwritten numerals recognition system using SOM Neural Network is presented. Handwritten digits recognition is one of the challenging tasks and a lot of research is being carried out since many years. A remarkable work has been done for recognition of isolated handwritten characters as well as digits in many languages like English, Arabic, Devanagari, Chinese, Urdu and Pashto. However, the literature reviewed does not show any remarkable work done for Sindhi numerals recognition. The recognition of Sindhi digits is a difficult task due to the various writing styles and different font sizes. Therefore, SOM (Self-Organizing Map), a NN (Neural Network) method is used which can recognize digits with various writing styles and different font sizes. Only one sample is required to train the network for each pair of multi-digit numerals. A database consisting of 4000 samples of multi-digits consisting only two digits from 10-50 and other matching numerals have been collected by 50 users and the experimental results of proposed method show that an accuracy of 86.89% is achieved. (author)

 17. Proactive Review som læringsrum for online-ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte

  2017-01-01

  . Kapitlet undersøger, hvordan online lederen kan lære af erfaringer skabt i hans/hendes online team. Kapitlet tager udgangspunkt i Engeströms virksomhedsteori og Proactive Review som praksisser for, hvordan ledere konkret kan lære sammen med deres team (Kolbæk 2011). Kapitlet udvikler en model for lederens...... læring på basis af ovenstående teorier. Da læring og kommunikation i teamet foregår online, er det nærliggende at benytte netnografi som metodisk tilgang. Kapitlet undersøger online lederens læringsrum i en global IT virksomhed, hvor Proactive Reviews er implementeret i flere end 40 lande......, at medarbejdere og ledere opholder sig i forskellige lande, og at de kun sjældent eller måske aldrig mødes fysisk, men altid samarbejder og kommunikerer online. Kapitlet kalder det online teams og online ledelse. Dette kapitel fokuserer på lederens læring i et læringsrum, hvor ledelse og samarbejde foregår online...

 18. Differences in SOM decomposition and temperature sensitivity among soil aggregate size classes in a temperate grasslands.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qing Wang

  Full Text Available The principle of enzyme kinetics suggests that the temperature sensitivity (Q10 of soil organic matter (SOM decomposition is inversely related to organic carbon (C quality, i.e., the C quality-temperature (CQT hypothesis. We tested this hypothesis by performing laboratory incubation experiments with bulk soil, macroaggregates (MA, 250-2000 μm, microaggregates (MI, 53-250 μm, and mineral fractions (MF, MF>bulk soil >MI(P <0.05. The Q10 values were highest for MA, followed (in decreasing order by bulk soil, MF, and MI. Similarly, the activation energies (Ea for MA, bulk soil, MF, and MI were 48.47, 33.26, 27.01, and 23.18 KJ mol-1, respectively. The observed significant negative correlations between Q10 and C quality index in bulk soil and soil aggregates (P<0.05 suggested that the CQT hypothesis is applicable to soil aggregates. Cumulative C emission differed significantly among aggregate size classes (P <0.0001, with the largest values occurring in MA (1101 μg g-1, followed by MF (976 μg g-1 and MI (879 μg g-1. These findings suggest that feedback from SOM decomposition in response to changing temperature is closely associated withsoil aggregation and highlights the complex responses of ecosystem C budgets to future warming scenarios.

 19. Effect of microbial enzyme allocation strategies on stoichiometry of soil organic matter (SOM) decomposition

  Science.gov (United States)

  Wutzler, Thomas

  2014-05-01

  We explored different strategies of soil microbial community to invest resources into extracellular enzymes by conceptual modelling. Similar to the EEZY model by Moorhead et al. (2012), microbial community can invest into two separate pools of enzymes that depolymerize two different SOM pools. We show that with assuming that a fixed fraction of substrate uptake is allocated to enzymes, the microbial dynamics decouples from decomposition dynamics. We propose an alternative formulation where investment into enzymes is proportional to microbial biomass. Next, we show that the strategy of optimizing stoichiometry of decomposition flux according to microbial biomass stoichiometry yield less microbial growth than the strategy of optimizing revenue of the currently limiting element. However, both strategies result in better usage of the resources, i.e. less C overflow or N mineralization, than the strategy of equal allocation to both enzymes. Further, we discuss effects of those strategies on decomposition of SOM and priming at different time scales and discuss several abstractions from the detailed model dynamics for usage in larger scale models.

 20. Brand management og den refleksive forbruger - med semiotik som hjælpedisciplin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Kritisk eftertanke er et væsentligt træk ved den refleksive forbruger - ofte parret med en vis negativitet overfor et brand, en reklame eller forbrugerisme i al almindelighed. Den refleksive forbrugertype kommer til udtryk hos for eksempel en anti-branding guru som Naomi Klein og hendes...... bestseller bog "No Logo" eller i græsrodsbevægelsen Adbusters ( https://www.adbusters.org/ ), der efterhånden i mange år har udsendt et månedsmagasin med kritik af forbrugersamfundet og al dets reklame og branding. Disse anti-forbrugs og anti-branding bevægelser udspringer af, og er identifikationspunkter...... - den refleksive forbruger skal have noget, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i endnu højere grad end - alle andre forbrugere signalerer den refleksive forbruger sin...

 1. Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovsgaard, Steen

  2005-01-01

  . islam og kristendom var jeg i 1995 inviteret til et møde med en stor gruppe muslimer i Gellerup. Det var et debatmøde om islam og kristendom, hvor skoleleder og imam Abdul Wahid Pedersen og jeg skulle komme med oplæg og debattere. Og så kunne der efterfølgende stilles spørgsmål fra salen. Det var hér...... andre mennesker, eller om Gud elsker dig og vil ha’ noget med dig at gøre, den dag må du love mig at komme tilbage. For så har jeg noget at tilbyde dig. Indtil da må du nøjes med islam!” Et sådant svar ville ganske vist ha’ været længere, men der ville også ha’ været mere for den unge muslim at tænke på...... og overkommelige krav, som stilles dig i islam. Selv her har du svigtet og er skyldig! Skyldig til dom og til straf!”. Og hvis så muslimen skulle finde på at sige, at han da bestemt har opfyldt Guds vilje iflg. islam, så kan vi jo passende fortælle ham, at de krav som stilles i islam kun er en bleg...

 2. Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Herrebrøden

  2014-11-01

  Full Text Available Denne artikkelen diskuterer forskning som tilsier at tester og testtilbakemeldinger kan bidra til dypere læring blant studenter. Testing har vist seg å forbedre langtidshukommelsen av innlært kunnskap sammenlignet med repetert lesing, noe som kalles for testeffekten. For at testeffekten skal optimaliseres, bør tester utformes med mål om å bidra til dyp prosessering av innlært kunnskap. Testtilbakemeldingers rolle i utdanning kan være å bidra til økt metakognitiv selvregulering blant studenter. For at selvregulering skal promoteres best mulig, bør testtilbakemeldinger inneholde utdypende informasjon. Samlet ser tester og testtilbakemeldinger ut til å være nyttige læringsverktøy og potensielle bidragsytere til dypere læring blant studenter.AbstractThis article discusses research supporting that tests and test feedback are learning tools that may promote deeper learning among students. Testing improves long-term retention of knowledge compared to repeated study, a phenomenon known as the testing effect. In order to promote the testing effect, tests should facilitate deep processing of knowledge among students. Test feedback has the potential to increase students’ metacognitive self-regulation. For this type of metacognition to be enhanced, feedback should contain elaborate information. Conclusively, tests and test feedback appear to be valuable learning tools and potential promoters of deeper learning.

 3. Praksisnær skoleudvikling og PLC som strategisk udviklingsaktør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ole; Bach, Anna

  2017-01-01

  I det følgende belyses, hvorledes PLC kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær skoleudvikling. Vi ønsker at belyse hvorledes Bekendtgørelsens overordnede intentioner kan få retning og rammer og dermed medvirke til, at hele det pædagogiske personale indgår i skoleudvik......I det følgende belyses, hvorledes PLC kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær skoleudvikling. Vi ønsker at belyse hvorledes Bekendtgørelsens overordnede intentioner kan få retning og rammer og dermed medvirke til, at hele det pædagogiske personale indgår i...... skoleudviklingen. I den forbindelse er det vores erfaring, at PLC kan spille en central rolle i forbindelse med den praksisnære og lokale skoleudvikling. Erfaringerne bygger især på udviklings- og forskningsprojekter fra kommunerne Kolding, København, Roskilde og Tårnby. Der har været tale om praksisnære...

 4. Experiment data report for semiscale Mod-1 test S-06-4 (LOFT counterpart test)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gillins, R.L.; Sackett, K.E.; Coppin, C.E.

  1977-12-01

  Recorded test data are presented for Test S-06-4 of the Semiscale Mod-1 LOFT counterpart test series. These tests are among several Semiscale Mod-1 experiments conducted to investigate the thermal and hydraulic phenomena accompanying a hypothesized loss-of-coolant accident in a pressurized water reactor (PWR) system. Test S-06-4 was conducted from initial conditions of 15,653 kPa and 564 K to investigate the response of the Semiscale Mod-1 system to a depressurization and reflood transient following a simulated double-ended offset shear of the broken loop cold leg piping. During the test, cooling water was injected into the cold leg of the intact loop to simulate emergency core coolant injection in a PWR. The heater rods in the electrically heated core were operated at an axial peak power density which was 100 percent of the maximum peak power density

 5. Experiment data report for semiscale Mod-1 test S-06-1 (LOFT counterpart test)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Collins, B.L.; Patton, M.L. Jr.; Sackett, K.E.

  1977-07-01

  Recorded test data are presented for Test S-06-1 of the Semiscale Mod-1 LOFT counterpart test series. These tests are among several Semiscale Mod-1 experiments conducted to investigate the thermal and hydraulic phenomena accompanying an hypothesized loss-of-coolant accident in a pressurized water reactor (PWR) system. Test S-06-1 was conducted from initial conditions of 15 568 kPa and 564 K to investigate the response of the Semiscale Mod-1 system to a depressurization and reflood transient following a simulated double-ended offset shear of the broken loop cold leg piping. During the test, cooling water was injected into the cold leg of the intact loop to simulate emergency core coolant injection in a PWR. The heater rods in the electrically heated core were operated at an axial peak power density which was 30% of the maximum peak power density

 6. Experiment data report for Semiscale Mod-1 Test S-05-1 (alternate ECC injection test)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Feldman, E.M.; Patton, M.L. Jr.; Sackett, K.E.

  1977-02-01

  Recorded test data are presented for Test S-05-1 of the Semiscale Mod-1 alternate ECC injection test series. These tests are among several Semiscale Mod-1 experiments conducted to investigate the thermal and hydraulic phenomena accompanying a hypothesized loss-of-coolant accident in a pressurized water reactor (PWR) system. Test S-05-1 was conducted from initial conditions of 2263 psia and 544 0 F to investigate the response of the Semiscale Mod-1 system to a depressurization and reflood transient following a simulated double-ended offset shear of the cold leg broken loop piping. During the test, cooling water was injected into the vessel lower plenum to simulate emergency core coolant injection in a PWR, with the flow rate based on system volume scaling

 7. Experiment data report for Semiscale Mod-1 Test S-05-4 (alternate ECC injection test)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Collins, B.L.; Feldman, E.M.

  1977-03-01

  Recorded test data are presented for Test S-05-4 of the Semiscale Mod-1 alternate emergency core coolant injection test series. These tests are among several Semiscale Mod-1 experiments conducted to investigate the thermal and hydraulic phenomena accompanying a hypothesized loss-of-coolant accident in a pressurized water reactor (PWR) system. Test S-05-4 was conducted from initial conditions of 2266 psia and 543 0 F to investigate the response of the Semiscale Mod-1 system to a depressurization and reflood transient following a simulated double-ended offset shear of the cold leg broken loop piping. During the test, cooling water was injected into the cold leg of each loop and into the vessel upper plenum to simulate emergency core coolant injection in a PWR. The upper plenum coolant injection was scaled according to the heat stored in the metal mass of the upper plenum

 8. Real-time sensing and gas jet mitigation of VDEs on Alcator C-Mod

  Science.gov (United States)

  Granetz, R. S.; Wolfe, S. M.; Izzo, V. A.; Reinke, M. L.; Terry, J. L.; Hughes, J. W.; Zhurovich, K.; Whyte, D. G.; Bakhtiari, M.; Wurden, G.

  2006-10-01

  Experiments have been carried out in Alcator C-Mod to test the effectiveness of gas jet disruption mitigation of VDEs with real-time detection and triggering by the C-Mod digital plasma control system (DPCS). The DPCS continuously computes the error in the plasma vertical position from the magnetics diagnostics. When this error exceeds an adjustable preset value, the DPCS triggers the gas jet valve (with a negligible latency time). The high-pressure gas (argon) only takes a few milliseconds to enter the vacuum chamber and begin affecting the plasma, but this is comparable to the VDE timescale on C-Mod. Nevertheless, gas jet injection reduced the halo current, increased the radiated power fraction, and reduced the heating of the divertor compared to unmitigated disruptions, but not quite as well as in earlier mitigation experiments with vertically stable plasmas. Presumably a faster overall response time would be beneficial, and several ways to achieve this will also be discussed.

 9. Radon transport modelling: User's guide to RnMod3d

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Claus Erik

  2000-01-01

  RnMod3d is a numerical computer model of soil-gas and radon transport in porous media. It can be used, for example, to study radon entry from soil into houses in response to indoor-outdoor pressure differences or changes in atmospheric pressure. It canalso be used for flux calculations of radon...... decay, diffusion and advection of radon can be solved. Moisture is included in the model, and partitioning ofradon between air, water and soil grains (adsorption) is taken into account. Most parameters can change in time and space, and transport parameters (diffusivity and permeability) may...... be anisotropic. This guide includes benchmark tests based on simpleproblems with known solutions. RnMod3d has also been part of an international model intercomparison exercise based on more complicated problems without known solutions. All tests show that RnMod3d gives results of good quality....

 10. Preliminary assessment of PWR Steam Generator modelling in RELAP5/MOD3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Preece, R.J.; Putney, J.M.

  1993-07-01

  A preliminary assessment of Steam Generator (SG) modelling in the PWR thermal-hydraulic code RELAP5/MOD3 is presented. The study is based on calculations against a series of steady-state commissioning tests carried out on the Wolf Creek PWR over a range of load conditions. Data from the tests are used to assess the modelling of primary to secondary side heat transfer and, in particular, to examine the effect of reverting to the standard form of the Chen heat transfer correlation in place of the modified form applied in RELAP5/MOD2. Comparisons between the two versions of the code are also used to show how the new interphase drag model in RELAP5/MOD3 affects the calculation of SG liquid inventory and the void fraction profile in the riser

 11. Experiment data report for semiscale Mod-1 Test S-06-2 (LOFT counterpart test)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Patton, M.L. Jr.; Collins, B.L.; Sackett, K.E.

  1977-08-01

  Recorded test data are presented for Test S-06-2 of the Semiscale Mod-1 LOFT counterpart test series. These tests are among several Semiscale Mod-1 experiments conducted to investigate the thermal and hydraulic phenomena accompanying an hypothesized loss-of-coolant accident in a pressurized water reactor (PWR) system. Test S-06-2 was conducted from initial conditions of 15 513 kPa and 563 K to investigate the response of the Semiscale Mod-1 system to a depressurization and reflood transient following a simulated double-ended offset shear of the broken loop cold leg piping. During the test, cooling water was injected into the cold leg of the intact loop to simulate emergency core coolant injection in a PWR. The heater rods in the electrically heated core were operated at an axial peak power density which was 50% of the maximum peak power density

 12. Experiment data report for Semiscale Mod-1 Test S-05-5 (alternate ECC injection test)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Collins, B.L.; Patton, M.L. Jr.; Sackett, K.E.

  1977-04-01

  Recorded test data are presented for Test S-05-5 of the Semiscale Mod-1 alternate ECC injection test series. These tests are among several Semiscale Mod-1 experiments conducted to investigate the thermal and hydraulic phenomena accompanying a hypothesized loss-of-coolant accident in a pressurized water reactor (PWR) system. Test S-05-5 was conducted from initial conditions of 2263 psia and 537 0 F to investigate the response of the Semiscale Mod-1 system to a depressurization and reflood transient following a simulated double-ended offset shear of the cold leg broken loop piping. During the test, cooling water was injected into the cold leg of the intact and broken loops to simulate emergency core coolant injection in a PWR. The upper plenum was vented through a reflood bypass line interconnecting the hot and cold legs of the broken loop

 13. Experiment data report for Semiscale Mod-1 Test S-05-3 (alternate ECC injection test)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Feldman, E.M.; Patton, M.L. Jr.; Sackett, K.E.

  1977-03-01

  Recorded test data are presented for Test S-05-3 of the Semiscale Mod-1 alternate ECC injection test series. These tests are among several Semiscale Mod-1 experiments conducted to investigate the thermal and hydraulic phenomena accompanying a hypothesized loss-of-coolant accident in a pressurized water reactor (PWR) system. Test S-05-3 was conducted from initial conditions of 2263 psia and 545 0 F to investigate the response of the Semiscale Mod-1 system to a depressurization and reflood transient following a simulated double-ended offset shear of the cold leg broken loop piping. During the test, cooling water was injected into the cold leg sides of the intact and broken loops and into the vessel upper plenum to simulate emergency core coolant injection in a PWR. For Test S-05-3, specifically the effects of upper plenum coolant injection on core thermal and system response were being investigated

 14. Brugere på Den Danske Forenings lukkede Facebook-gruppe diskuterer væbnet kamp mod muslimer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eberholst, Mads Kæmsgaard

  2015-01-01

  Hvor alvorligt skal det tages? Det skal tages alvorligt, for den slags aktivitet er der ikke for sjov. Man skal være bevidst om, at nogle måske er villige til at handle, som vi ser det i Sverige. Heldigvis er det de færreste tosser, som reelt gør noget ved det....

 15. High dimension feature extraction based visualized SOM fault diagnosis method and its application in p-xylene oxidation process☆

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ying Tian; Wenli Du; Feng Qian

  2015-01-01

  Purified terephthalic acid (PTA) is an important chemical raw material. P-xylene (PX) is transformed to terephthalic acid (TA) through oxidation process and TA is refined to produce PTA. The PX oxidation reaction is a complex process involving three-phase reaction of gas, liquid and solid. To monitor the process and to im-prove the product quality, as wel as to visualize the fault type clearly, a fault diagnosis method based on self-organizing map (SOM) and high dimensional feature extraction method, local tangent space alignment (LTSA), is proposed. In this method, LTSA can reduce the dimension and keep the topology information simultaneously, and SOM distinguishes various states on the output map. Monitoring results of PX oxidation reaction process in-dicate that the LTSA–SOM can wel detect and visualize the fault type.

 16. Importancia del conteo de células somáticas en la calidad de la leche

  OpenAIRE

  Hernández Reyes, Juan Manuel; Bedolla Cedeño, José Luís Carlos

  2008-01-01

  Este trabajo es una revisión sobre la importancia de las células somáticas en la calidad de la leche. Las células somáticas son, entre otras, células blancas propias del organismo que le sirven como defensa a la glándula mamaria de la vaca contra organismos patógenos. La determinación del contenido de células somáticas de la leche del tanque, o de los cuartos de la glándula mamaria de las vacas, es el medio auxiliar de diagnóstico más importante para juzgar el estado de salud de la ubre de un...

 17. Mise en place d'une base de données pour une modélisation ...

  African Journals Online (AJOL)

  Mise en place d'une base de données pour une modélisation hydrologique distribuée du bassin versant du Bandama (Côte d'Ivoire) : apport d'un modèle numérique d'altitude, de la télédétection et du SIG Physitel.

 18. Mod-5A wind turbine generator program design report. Volume 3: Final design and system description, book 1

  Science.gov (United States)

  1984-01-01

  The design, development and analysis of the 7.3 MW MOD-5A wind turbine generator is documented. Volume 3, book 1 describes the performance and characteristics of the MOD-5A wind turbine generator in its final configuration. Each subsystem - the rotor, drivetrain, nacelle, tower and foundation is described in detail.

 19. RELAP5/MOD2 Overview and Developmental. Assessment Results from TMl-1 Plant Transient Analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin, J. C.; Tsai, C. C.; Ransom, V. H.; Johnsen, G. W.

  2013-01-01

  RELAP5/MOD2 is a new version of the RELAP5 thermal-hydraulic computer code containing improved modeling features that provide a generic capability for pressurized water reactor transient simulation. The objective of this paper is to provide code users with an overview of the code and to report developmental assessment results obtained from a Three Mile Island Unit One plant transient analysis. The assessment shows that the injection of highly sub-cooled water into a high-pressure primary coolant system does not cause unphysical results or pose a problem for RELAP5/MOD2. (author)

 20. Code Development and Analysis Program: developmental checkout of the BEACON/MOD2A code

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ramsthaler, J.A.; Lime, J.F.; Sahota, M.S.

  1978-12-01

  A best-estimate transient containment code, BEACON, is being developed by EG and G Idaho, Inc. for the Nuclear Regulatory Commission's reactor safety research program. This is an advanced, two-dimensional fluid flow code designed to predict temperatures and pressures in a dry PWR containment during a hypothetical loss-of-coolant accident. The most recent version of the code, MOD2A, is presently in the final stages of production prior to being released to the National Energy Software Center. As part of the final code checkout, seven sample problems were selected to be run with BEACON/MOD2A

 1. Assessment of RELAP5/MOD2 against a natural circulation experiment in Nuclear Power Plant Borssele

  International Nuclear Information System (INIS)

  Winters, L.

  1993-07-01

  As part of the ICAP (International Code Assessment and Applications Program) agreement between ECN (Netherlands Energy Research Foundation) and USNRC, ECN has performed a number of assessment calculations for the thermohydraulic system analysis code RELAP5/MOD2/36.05. This document describes the assessment of this computer program versus a natural circulation experiment as conducted at the Borssele Nuclear Power Plant. The results of this comparison show that the code RELAP5/MOD2 predicts well the natural circulation behaviour of Nuclear Power Plant Borssele

 2. Autres modèles de prestation de services publics dans les ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Les écrits sur la prestation de services publics à l'aide de modèles différents ont porté jusqu'à maintenant sur des endroits très précis. Ils ont par ailleurs été circonscrits à des secteurs donnés et ont manqué d'uniformité sur le plan méthodologique. Ce projet vise à analyser les modèles de prestation de services de santé, ...

 3. Assessment and improvement of condensation model in RELAP5/MOD3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rho, Hui Cheon; Choi, Kee Yong; Park, Hyeon Sik; Kim, Sang Jae [Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon (Korea, Republic of); Lee, Sang Il [Korea Power Engineering Co., Inc., Seoul (Korea, Republic of)

  1997-07-15

  The objective of this research is to remove the uncertainty of the condensation model through the assessment and improvement of the various heat transfer correlations used in the RELAP5/MOD3 code. The condensation model of the standard RELAP5/MOD3 code is systematically arranged and analyzed. A condensation heat transfer database is constructed from the previous experimental data on various condensation phenomena. Based on the constructed database, the condensation models in the code are assessed and improved. An experiment on the reflux condensation in a tube of steam generator in the presence of noncondensable gases is planned to acquire the experimental data.

 4. Modèles d'affaires ouverts : nouveaux mécanismes de revenus pour ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Ce projet de recherche vise à examiner les principaux modèles d'affaires qui émergent dans une société réseautée, les répercussions qu'ont ces modèles sur les droits des consommateurs et des créateurs et le rôle qu'ils peuvent jouer pour favoriser une plus grande inclusion et la diversité culturelle. Le projet se penchera ...

 5. Use of moving heat conductor mesh to perform reflood calculations with RELAP4/MOD6

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fischer, S.R.; Ellis, L.V.; Chen, Y.S.

  1979-01-01

  RELAP4 is a computer code which can be used for the transient thermal hydraulic analysis of light water reactors and related systems. RELAP4/MOD6 includes many new analytical models which were developed primarily for the analysis of the reflood phase of a PWR loss-of-coolant accident (LOCA) transient. The key feature forming the basis for the MOD6 reflood calculation is a unique moving finite differenced heat conductor. The development and application of the moving heat conductor mesh for use in reflood analysis are described

 6. Analysis of the reflood experiment by RELAP5/MOD2 code

  International Nuclear Information System (INIS)

  Prosek, A.; Stritar, A.

  1990-01-01

  The analysis of the reflood experiment on the test rig Achilles has been performed. The analysis has been done by the RELAP5/MOD2 code after the results of the experiment had been released. The experiment has been analyze in several other laboratories around the world. Our results are comparable to other analyses and are in the range of RELAP5/MOD2 capabilities. Two analyses have been done: the core only and the complete system. Computed clad temperatures in the first case are higher than measured, in the second case they are somewhat lower. (author)

 7. Mod-5A wind turbine generator program design report. Volume 4: Drawings and specifications, book 4

  Science.gov (United States)

  1984-01-01

  The design, development and analysis of the 7.3 MW MOD-5A wind turbine generator are documented. There are four volumes. This volume contains the drawings and specifications that were developed in preparation for building the MOD-5A wind turbine generator. This volume contains 5 books of which this is the fourth, providing drawings 47A380128 through 47A387125. In addition to the parts listing and where-used list, the logic design of the controller software and the code listing of the controller software are provided. Also given are the aerodynamic profile coordinates.

 8. Mod-5A wind turbine generator program design report. Volume 4: Drawings and specifications, book 2

  Science.gov (United States)

  1984-01-01

  The design, development and analysis of the 7.3 MW MOD-5A wind turbine generator is documented. There are four volumes. This volume contains the drawings and specifications that were developed in preparation for building the MOD-5A wind turbine generator. This is the second book of volume four. Some of the items it contains are specs for the emergency shutdown panel, specs for the simulator software, simulator hardware specs, site operator terminal requirements, control data system requirements, software project management plan, elastomeric teeter bearing requirement specs, specs for the controls electronic cabinet, and specs for bolt pretensioning.

 9. Mod-5A Wind Turbine Generator Program Design Report. Volume 4: Drawings and Specifications, Book 1

  Science.gov (United States)

  1984-01-01

  The design, development and analysis of the 7.3 MW MOD-5A wind turbine generator is documented. Volume 4 contains the drawings and specifications that were developed in preparation for building the MOD-5A wind turbine generator. This is the first of five books of volume four. It contains structural design criteria, generator step-up transformer specs, specs for design, fabrication and testing of the system, specs for the ground control enclosure, systems specs, slip ring specs, and control system specs.

 10. Chromate Binding and Removal by the Molybdate-Binding Protein ModA.

  Science.gov (United States)

  Karpus, Jason; Bosscher, Michael; Ajiboye, Ifedayo; Zhang, Liang; He, Chuan

  2017-04-04

  Effective and cheap methods and techniques for the safe removal of hexavalent chromate from the environment are in increasingly high demand. High concentrations of hexavalent chromate have been shown to have numerous harmful effects on human biology. We show that the E. coli molybdate-binding protein ModA is a genetically encoded tool capable of removing chromate from aqueous solutions. Although previously reported to not bind chromate, we show that ModA binds chromate tightly and is capable of removing chromate to levels well below current US federal standards. © 2017 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 11. Modélisation de l'évaporation en milieu poreux: développement de modèles fondamentaux et appliqués

  OpenAIRE

  Debaste, Frédéric

  2008-01-01

  L'étude des phénomènes fondamentaux detransport et de thermodynamique apparaissant lors de l'évaporationen milieu poreux permet l'investigation d'applications pratiquesvariées. Dans ce travail, nous développons des modèles fondamentauxd'évaporation en milieu poreux que nous appliquons ensuite auséchage en lit fluidisé de deux matériaux granulaires poreux :lePVC et la levure.Les modèles mis au point sont réalisés suivant une approchemultiéchelle. Nous nous intéressons tout d'abord aux phénomèn...

 12. Estimation des paramètres de modèles pour la digestion anaérobie

  OpenAIRE

  Martinez , Ricardo

  2003-01-01

  La finalité de ce travail a été d'estimer de la meilleure manière possible des paramètres de différents modèles sur la respiration anaérobie. Dans un premier temps nous présentons les bases qu'on utilise pour construire les modèles du procédé biochimique. Puis nous faisons une analyse qualitative des modèles les plus connus sur le sujet. Dans un deuxième temps nous avons suggéré différents modèles, afin de mieux estimer les paramètres du modèle initial. Nous avons mis au point un programme d'...

 13. 64 Application d'un modèle conceptuel et d'un modèle de réseaux ...

  African Journals Online (AJOL)

  PR BOKO

  Application of a conceptual model and a model of artificial neural networks for the ... évaluer l'impact hydrologique d'un aménagement d'un bassin ou pour ... une catégorie de modèles pluie–débit basée sur l'intelligence artificielle [4]. ..... et D.P. SOLOMATINE, « River flow forecasting using Artificial Neuronal Networks”.

 14. Nordkapp som bærekraftig destinasjon - Et case-studie av aktørers drivere og barrierer

  OpenAIRE

  Berg, Marianne; Røkholt, Solveig

  2016-01-01

  Tittelen på oppgaven er “Nordkapp som bærekraftig destinasjon: Et case-studie av aktørers drivere og barrierer”. Vi har utviklet problemstillingen: “Hvilke drivere og barrierer ligger til grunn for utviklingen av et bærekraftig reiseliv blant aktørene på destinasjon Nordkapp?” Temaet vi ønsker å ta for oss er derfor bærekraftig destinasjonsutvikling på naturdestinasjoner. Bærekraft er en tematikk som må tas hensyn til for reiselivets overlevelsesevne. For å undersøke dette har vi brukt et kva...

 15. Embriogênese somática em cana-de-açúcar e aspectos morfoanatômicos

  OpenAIRE

  Melo, Emanuelle Ferreira

  2011-01-01

  O presente estudo teve como objetivos avaliar os efeitos de diferentes tipos de explantes e reguladores de crescimento nas diferentes fases da embriogênese somática de cana-de-açúcar, cultivar RB867515 e caracterizar anatomicamente as fases deste processo nesta cultivar. Além disso, foi avaliada a regeneração in vitro, via embriogênese somática, nas cultivares RB855536 e RB92579. Na primeira etapa do trabalho foram avaliados o uso de dois tipos de explantes iniciais: folhas imaturas e ápices ...

 16. An evaluation of TRAC-PF1/MOD1 computer code performance during posttest simulations of Semiscale MOD-2C feedwater line break transients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hall, D.G.; Watkins, J.C.

  1987-01-01

  This report documents an evaluation of the TRAC-PF1/MOD1 reactor safety analysis computer code during computer simulations of feedwater line break transients. The experimental data base for the evaluation included the results of three bottom feedwater line break tests performed in the Semiscale Mod-2C test facility. The tests modeled 14.3% (S-FS-7), 50% (S-FS-11), and 100% (S-FS-6B) breaks. The test facility and the TRAC-PF1/MOD1 model used in the calculations are described. Evaluations of the accuracy of the calculations are presented in the form of comparisons of measured and calculated histories of selected parameters associated with the primary and secondary systems. In addition to evaluating the accuracy of the code calculations, the computational performance of the code during the simulations was assessed. A conclusion was reached that the code is capable of making feedwater line break transient calculations efficiently, but there is room for significant improvements in the simulations that were performed. Recommendations are made for follow-on investigations to determine how to improve future feedwater line break calculations and for code improvements to make the code easier to use

 17. Evaluating the Auto-MODS Assay, a Novel Tool for Tuberculosis Diagnosis for Use in Resource-Limited Settings

  Science.gov (United States)

  Wang, Linwei; Mohammad, Sohaib H.; Li, Qiaozhi; Rienthong, Somsak; Rienthong, Dhanida; Nedsuwan, Supalert; Mahasirimongkol, Surakameth; Yasui, Yutaka

  2014-01-01

  There is an urgent need for simple, rapid, and affordable diagnostic tests for tuberculosis (TB) to combat the great burden of the disease in developing countries. The microscopic observation drug susceptibility assay (MODS) is a promising tool to fill this need, but it is not widely used due to concerns regarding its biosafety and efficiency. This study evaluated the automated MODS (Auto-MODS), which operates on principles similar to those of MODS but with several key modifications, making it an appealing alternative to MODS in resource-limited settings. In the operational setting of Chiang Rai, Thailand, we compared the performance of Auto-MODS with the gold standard liquid culture method in Thailand, mycobacterial growth indicator tube (MGIT) 960 plus the SD Bioline TB Ag MPT64 test, in terms of accuracy and efficiency in differentiating TB and non-TB samples as well as distinguishing TB and multidrug-resistant (MDR) TB samples. Sputum samples from clinically diagnosed TB and non-TB subjects across 17 hospitals in Chiang Rai were consecutively collected from May 2011 to September 2012. A total of 360 samples were available for evaluation, of which 221 (61.4%) were positive and 139 (38.6%) were negative for mycobacterial cultures according to MGIT 960. Of the 221 true-positive samples, Auto-MODS identified 212 as positive and 9 as negative (sensitivity, 95.9%; 95% confidence interval [CI], 92.4% to 98.1%). Of the 139 true-negative samples, Auto-MODS identified 135 as negative and 4 as positive (specificity, 97.1%; 95% CI, 92.8% to 99.2%). The median time to culture positivity was 10 days, with an interquartile range of 8 to 13 days for Auto-MODS. Auto-MODS is an effective and cost-sensitive alternative diagnostic tool for TB diagnosis in resource-limited settings. PMID:25378569

 18. Origin of the diversity in DNA recognition domains in phasevarion associated modA genes of pathogenic Neisseria and Haemophilus influenzae.

  Science.gov (United States)

  Gawthorne, Jayde A; Beatson, Scott A; Srikhanta, Yogitha N; Fox, Kate L; Jennings, Michael P

  2012-01-01

  Phase variable restriction-modification (R-M) systems have been identified in a range of pathogenic bacteria. In some it has been demonstrated that the random switching of the mod (DNA methyltransferase) gene mediates the coordinated expression of multiple genes and constitutes a phasevarion (phase variable regulon). ModA of Neisseria and Haemophilus influenzae contain a highly variable, DNA recognition domain (DRD) that defines the target sequence that is modified by methylation and is used to define modA alleles. 18 distinct modA alleles have been identified in H. influenzae and the pathogenic Neisseria. To determine the origin of DRD variability, the 18 modA DRDs were used to search the available databases for similar sequences. Significant matches were identified between several modA alleles and mod gene from distinct bacterial species, indicating one source of the DRD variability was via horizontal gene transfer. Comparison of DRD sequences revealed significant mosaicism, indicating exchange between the Neisseria and H. influenzae modA alleles. Regions of high inter- and intra-allele similarity indicate that some modA alleles had undergone recombination more frequently than others, generating further diversity. Furthermore, the DRD from some modA alleles, such as modA12, have been transferred en bloc to replace the DRD from different modA alleles.

 19. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  OpenAIRE

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 20. Musikterapi som bidrag til en tværfaglig og personcentreret demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2015-01-01

  blive belyst i kapitlet og videre anvendt i en argumentation for, at der i omsorgsarbejde med mennesker, som har vanskeligt ved at indgå i fællesskaber pga. en demenssygdom, kan inddrages viden om hvordan netop fællesskab og samvær styrkes af musik. Det indebærer ikke blot viden om, hvad musik er, f...... for overbehandling med antipsykotisk medicin, samt stress og udbrændthed hos de nærmeste omsorgsgivere. Kan vores viden, om hvordan musik kan skabe samvær og er grundlæggende i den menneskelige kommunikation, anvendes i denne sammenhæng? I de nationale retningslinjer for demens anbefaler Sundhedsstyrelsen ’ikke...