WorldWideScience

Sample records for solids analiza metod

 1. SAVREMENE METODE PROCENE INOVACIONOG POTENCIJALA REGIONA : ANALIZA I KLASIFIKACIJA

  Viktorija Rjapuhina

  2014-07-01

  Full Text Available Inovacije umnogome određuju razvoj ekonomije a inovaciona delatnost je zalog za obezbeđivanje konkurentnosti. U savremenom svetu resursi, kapital i vreme su ograničeni, te je zbog toga aktuelan problem procene inovacionog potencijala u cilju njegove efikasne realizacije. Predložena je klasifikaciju postojećih metoda procene inovacionog potencijala i to: prema objektu izdvajaju se resursni, rezultatativni i vredonosni; u zavisnosti od kategorije - rezultativni, potrošni i uporedni; u zavisnosti od vrste sistema parametara - integralni ili sintetički, privatni i kompleksni; proizilazeći iz kriterijuma - detaljan i dijagnostički pristup; prema karakteru – modalni i metod za rangiranje. Proces procene deli se na stadijume u zavisnosti od principa strukturisanja potencijala.

 2. Analiza metod scalania arkuszy Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej i Iłżanki

  Paweł Gilewski

  2016-07-01

  Full Text Available Numeryczny Model Terenu znajduje coraz częstsze zastosowanie w inżynierii środowiska. Zaprezentowano aplikację pozwalającą na zamianę arkusza NMT w formacie TIN na rastrowy, a następnie połączenie wielu rastrów w jeden (mozaikowanie. Analizie poddano dokładność uzyskiwanych modeli w miejscach nakładania się arkuszy NMT. Łącznie analizie poddano 48 modeli rastrowych uzyskanych 2 metodami interpolacji, o 4 różnych rozdzielczościach i połączonymi za pomocą 6 metod mozaikowania.

 3. Musikterapeutiske metoder

  Jacobsen, Stine Lindahl; Bonde, Lars Ole

  2014-01-01

  Inderholder underkapitlerne: 3.7.1 Improvisationsbaserede metoder 3.7.2 Sangskrivning 3.7.3 Terapeutisk stemmebrug 3.7.4 Receptive metoder......Inderholder underkapitlerne: 3.7.1 Improvisationsbaserede metoder 3.7.2 Sangskrivning 3.7.3 Terapeutisk stemmebrug 3.7.4 Receptive metoder...

 4. Analiza izpustov dizelskih motorjev

  MURN, GREGA

  2016-01-01

  V svojem diplomskem delu z naslovom »Analiza izpustov dizelskih motorjev«, sem bralcu skušal približati današnjo problematiko v zvezi z onesnaževanjem okolja, predvsem zaradi dizelskih izpuhov, ki jih prinaša industrija v vseh oblikah. Največji onesnaževalec okolja je absolutno promet, saj izpuhi avtomobilov vsebujejo obsežen skupek škodljivih snovi (ogljikovodiki HC, ogljikov monoksid CO, dušikovi oksidi NOx, žveplovi oksidi, trdni delci, itd.). Namen Evropskih in Ameriških standardov je ...

 5. Analiza preiskovalnih metod na primeru igre Scotland Yard

  BELEJ, NEŽA

  2015-01-01

  V diplomskem delu se seznanimo s področjem umetne inteligence, ki se ukvarja z raziskovanjem namiznih iger in iskanjem njihovih programskih rešitev. Preučimo algoritem drevesnega preiskovanja Monte-Carlo in ga poskušamo čim bolj spretno prenesti na znano namizno igro Scotland Yard, pri čemer upoštevamo nasvete Nijssena in Winandsa. Osredotočimo se predvsem na tretjo fazo algoritma, simulacijo, katero se odločimo implementirati na tri različne načine (od manj naprednih do bolj naprednih), te n...

 6. Intuitiv metode

  Bertram, Peter

  2009-01-01

  praksis i relationen mellem et skabende begrebsligt arbejde og et arbejde med de arkitektoniske medier.? Spørgsmålet problematiserer forholdet mellem det videnskabelige krav om en generel metode over for den kunstneriske proces og dens singularitet. Hvis den videnskabelige metode typisk vil tilstræbe...... målbarhed og søge at beskrive en procesmodel friholdt fra det enkelte forløb, spiller metoden en anden rolle i den kunstneriske proces. Afhandlingen forsøger at beskrive såvel en metode, som en særlig rolle for teknikken og mere generelt redskaberne, der undslipper reproduktionens fælde. Den søger dermed...

 7. Projektarbejdets metoder

  2010-01-01

  11 tematisk orienterede videocasts produceret i samarbejde med Carsten Storgaard RUC it services / it-pædagogik. En dynamisk 'site' blev designet, hvorfra samtlige ressourcer kan tilgås. 1. Projektarbejdets metoder (08:32 min.) 2. Hovedelementer (14:03 min.) 3. Meta (17:31 min.) 4. Didaktik (17......:14 min.) 5. Projektarbejdets relevans (11:28 min.) 6. Faser og kontrakt (17:47 min.) 7. Tilgange (14:09 min.) 8. Empiri og metoder (15:11 min.) 9. Teori (11:10 min.) 10. Jeres projekt (11:29 min.) 11. Bøger til projektarbejdet (07:50 min.)...

 8. Sociologisk metode

  Willert, Niels

  1989-01-01

  I artiklen gennemgås forskellige metoder i religionsvidenskaben til brug i religionsundervisningen. Artiklen præsenterer kort nogle religionssociologiske positioner, hvorefter den giver et teksteksempel med lignelsen om de onde vingårdsmænd (Mt 21,33-46).......I artiklen gennemgås forskellige metoder i religionsvidenskaben til brug i religionsundervisningen. Artiklen præsenterer kort nogle religionssociologiske positioner, hvorefter den giver et teksteksempel med lignelsen om de onde vingårdsmænd (Mt 21,33-46)....

 9. Kvalitative metoder

  Hva kjennetegner kvalitativ forskning og kvalitative forskningsmetoder? Hvordan brukes en kvalitativ tilnærming i ulike fag? Og, hvorfor er kvalitative forskningsmetoder i stadig mer bruk? I denne boka beskrives og diskuteres hele det kvalitative metodeforløpet. Dessuten gis en introduksjon til d...... et samlet svar på hva kvalitativ forskning og dens metoder er, men viser ulike metoder, tilnærminger og perspektiver som kan benyttes. De fleste kapitlene viser at kvalitativ forskning er et håndverk, det vil si preget av en bestemt framgangsmåte....

 10. Kvalitative metoder

  Kvalitative metoder belyser, hvordan mennesker oplever og beretter om verden, hvordan de agerer, og hvordan menneskelige fænomener fremtræder og udvikler sig i komplekse sammenhænge. Metoderne er på forskellig vis egnede til at beskrive, forstå, fortolke og analysere den menneskelige erfarings...... mange nuancer og kvaliteter. De kvalitative metoder har været i hastig vækst i human- og samfundsvidenskaberne i de seneste ca. 25 år, og forskere har på tværs af faggrænser udviklet et væld af forskellige teknikker, tilgange og perspektiver. Denne 2. udgave introducerer til de nyeste, internationale...... diskussioner om kvalitative metoder. Forfatterne er alle erfarne kvalitative forskere. De enkelte kapitler er opdaterede, og redaktørerne har forsynet bogen med en ny indledning. Derudover er der nye kapitler om observation og ’mixed methods’. Bogens 28 kapitler giver en indføring i de kvalitative metoders...

 11. Kvalitative metoder

  Brinkmann, Svend; Tanggaard, Lene

  Kvalitative metoder belyser, hvordan mennesker oplever og beretter om verden, hvordan de agerer, og hvordan menneskelige fænomener fremtræder og udvikler sig i komplekse sammenhænge. Metoderne er på forskellig vis egnede til at beskrive, forstå, fortolke og analysere den menneskelige erfarings...... mange nuancer og kvaliteter. De kvalitative metoder har været i hastig vækst i human- og samfundsvidenskaberne i de seneste ca. 25 år, og forskere har på tværs af faggrænser udviklet et væld af forskellige teknikker, tilgange og perspektiver.  Denne bog er den første på dansk til at samle de mangeartede...... kvalitative metoder i ét værk. Bogens forfattere er alle erfarne kvalitative forskere, der for langt størstedelens vedkommende har base i Danmark. Bogens 24 kapitler giver en indføring i de kvalitative metoders teori, men lægger først og fremmest vægt på konkret at beskrive den håndværksmæssige kunnen, som...

 12. Analiza panoge in SWOT analiza na primeru podjetja Golte

  Kolar, Rebeka

  2012-01-01

  Za uspešnost podjetja je pomembno, da dobro poznamo svojo panogo, v kateri delujemo, dobro moramo poznati svojo konkurenco in biti vedno korak pred njo. Podrobno poznavanje panoge same pripomore k boljšemu in kvalitetnejšemu vrednotenju podjetja. SWOT analiza je pomembna za ugotavljanje konkurenčne prednosti podjetja in je ena najpogostejših in najpopularnejših analiz. Lahko jo izvajajo posamezniki ali skupina

 13. Sproglig Metode og Analyse

  le Fevre Jakobsen, Bjarne

  Publikationen indeholder øvematerialer, tekster, powerpointpræsentationer og handouts til undervisningsfaget Sproglig Metode og Analyse på BA og tilvalg i Dansk/Nordisk 2010-2011......Publikationen indeholder øvematerialer, tekster, powerpointpræsentationer og handouts til undervisningsfaget Sproglig Metode og Analyse på BA og tilvalg i Dansk/Nordisk 2010-2011...

 14. Den positive psykologis metoder

  Andersen, Frans Ørsted; Mørck, Line Lerche; Nissen, Poul Erik

  En antologi der giver en introduktion til en række af de metoder der anvendes til forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention indenfor den positive psykologi.......En antologi der giver en introduktion til en række af de metoder der anvendes til forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention indenfor den positive psykologi....

 15. Metoder i statskundskab

  2012-01-01

  overveje, hvilke forståelser og konklusioner den pågældende metode kan give anledning til.   Metoder i statskundskab er skrevet af førende eksperter på området og gennemgår statskundskabens mest centrale metoder i fire dele:   - planlægning af undersøgelsen - indsamling og analyse af kvalitative data...... - indsamling og analyse af kvantitative data - fra analyse til færdigt produkt   De forskellige metoder gennemgås med henvisning til konkrete studier, hvor de er blevet anvendt. Desuden diskuterer bogen, hvilke erkendelser metoderne kan give anledning til, og hvordan man bedst muligt formidler sine resultater...

 16. Metoder i Statskundskab

  Bøgh Andersen, Lotte; Møller Hansen, Kasper; Klemmensen, Robert

  overveje, hvilke forståelser og konklusioner den pågældende metode kan give anledning til.   Metoder i statskundskab er skrevet af førende eksperter på området og gennemgår statskundskabens mest centrale metoder i fire dele:   - planlægning af undersøgelsen - indsamling og analyse af kvalitative data...... - indsamling og analyse af kvantitative data - fra analyse til færdigt produkt   De forskellige metoder gennemgås med henvisning til konkrete studier, hvor de er blevet anvendt. Desuden diskuterer bogen, hvilke erkendelser metoderne kan give anledning til, og hvordan man bedst muligt formidler sine resultater...

 17. METODE-METODE BIMBINGAN AGAMA ANAK JALANAN

  Mubasyaroh Mubasyaroh

  2014-08-01

  Full Text Available Anak Jalanan  merupakan fenomena ketidakberdayaan  orang tua untuk melindungi mereka sehingga  anak dijadikan media untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan lepas dari orang tua dan mencari nafkah di jalanan. Jumlah anak jalanan yang tinggi di wilayah Eks Karesidenan Pati mengharuskan usaha pemberdayaan yang serius dari pemerintah untuk menekan jumlah anak jalanan. Tulisan ini berusaha membuka cakrawala atau pandangan kita tentang anak jalanan, bahwa bagaimanapun kondisi dan keberadaannya, anak jalanan merupakan anak pada umumnya yaitu pada masa prtumbuhan, sehingga keberadaannya memerlukan sentuhan orang dewasa diantaranya  melalui bimbingan agama, sehingga potensi yang  dimiliki dapat tumbuh dan  berkembang secara maksimal. Bimbingan agama yang  ada  diharapkan mampu mengatasi permasalahan keagamaan anak-anak jalanan.  Guna membantu mewujudkan perkembangan  potensinya,  seseorang membutuhkan bimbingan agama dari orang lain.  Termasuk di  dalamnya adalah anak jalanan yang masih dalam masa pertumbuhan,  akan  senantiasa membutuhkan  peran  orang dewasa agar potensi agamanya dapat tumbuh secara maksimal. Terdapat dua metode bimbingan yaitu 1. metode langsung yang terdiri dari teknik individual; percakapan pribadi, kunjungan ke rumah dan kunjungan kerja serta teknik kelompok yang meliputi; diskusi kelompok, karyawisata, sosiodrama dan group teaching, 2. Metode tidak langsung terdiri dari; metode individual dan metode kelompok/massal   kata kunci: Anak Jalanan, Model, Bimbingan Agama.   THE METHODS OF RELIGIOUS  GUIDANCE OF  STREET CHILDREN. Street Children is a phenomenon  of the helplessness of parents to protect them so that the children made the media to meet the needs of the family or to meet his own needs with the release of the elders and earn a living on the streets. The number of street children is high in the area Deforested Residence Pati requires serious empowerment efforts

 18. Fiktion som metode

  Dalsgård, Anne Line

  2015-01-01

  Denne artikel tager udgangspunkt i en fiktiv historie om en ung kvindes liv i millionbyen Recife i Nordøstbrasilien. Den beskriver, hvordan antropologens fiktion blev oplevet af en ung kvinde i felten. Artiklen handler på den baggrund om, hvordan fiktion kan bruges som antropologisk metode. I det...

 19. Projektarbejdets teori og metode

  Aunsborg, Christian

  Kompendiet indgår som en del af kursuslitteraturen til kurset Projektarbejdets teori og metode på MTM-uddannelsen i GeoInformatik på Aalborg Universitet. Det er forfatterens erfaring, at kursuslitteraturen kan forekomme vanskeligt tilgængelig for de studerende, og kompendiet er derfor udarbejdet...

 20. Design - proces og metode

  Volf, Mette

  2009-01-01

  Design - proces og metode går bag om designerens arbejde og giver et indblik i den skabelsesproces, som designeren er involveret i. Bogen er enestående, fordi den fokuserer på processens flygtige og komplekse karakter, afmystificerer den og gør den operationel - uden at fjerne dens magi. Ud over...

 1. ANALIZA VIDEZA OTROŠKE OBLEKE

  Brinjevec, Renata

  2010-01-01

  V diplomski nalogi je podrobneje predstavljen celoten proces izdelave treh po dizajnu in konstrukciji enake otroške-dekliške obleke, ki se razlikujejo po različnih vrstah uporabljenih tkanin. Cilj naloge je analiza izdelave oblačila, tj. tehnoloških postopkov izdelave, ki so konstrukcijsko enaka, vendar zaradi vrste uporabljenega materiala različno tehnološko izvedena. Za model svojega izbranega modela sem vzela Asjo, svojo štiri letno hčerko. Vpliv lastnosti materiala na končni videz oblačil...

 2. Upravljanje ustanovama: analiza zakonodavstva i prakse

  Buhin, Nikolina

  2016-01-01

  Tema ovog završnog rada je upravljanje ustanovama, analiza zakonodavstva i prakse. U uvodnom dijelu uvodi se čitatelja u samu bit teme te se ukratko navodi što slijedi u nastavku rada. Svakako je najbitnija činjenica u uvodu rada tko mogu biti osnivači ustanove. Zatim se obrađuje ustanova općenito od njezinog osnivanja, ustrojstva i organa preko općih akata ustanove, nadzora nad radom ustanove te prestanka same ustanove. Neki članci potkrijepljeni su sudskom praksom. Nadalje su posebno obrađe...

 3. ANALIZA NIEZAWODNOŚCI STACJI UZDATNIANIA WODY

  Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK

  Full Text Available Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę składają się z połączonych ze sobą elementów (podsystemów stanowiących integralna całość, współpracujących ze sobą w sposób ciągły w celu zapewnienia dla konsumentów wody o odpowiedniej jakości. W przypadku gdy jakość wody w źródle nie odpowiada normatywom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi być poddana procesom uzdatniania. Niezawodność funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów szeroko rozumianej analizy niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niezawodność dostawy wody polega na zapewnieniu stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w odpowiedniej ilości i wymaganej jakości w dowolnym, dogodnym dla konsumentów wody czasie. W pracy przedstawiono podstawy analizy niezawodności, podano podstawowe miary oraz zasady wykorzystania struktur niezawodnościowych. Obliczenia wykonano dla stacji uzdatniania wody na podstawie schematu niezwodnościowego metodą jednoparametryczną. Na podstawie danych z eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody (SUW wchodzącej w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok 80 tys. mieszkańców sporządzono schemat niewodności stacji oraz przeprowadzono obliczenia wskaźnika gotowości K. W metodzie wykorzystano podstawowe struktury niezawodnościowe. Wyznaczoną miarę niezawodności porównano z wartościami kryterialnymi.

 4. DESAIN DAN SINTESIS SENYAWA ACES (ANALOG CURCUMIN SERIES DENGAN METODE SOLID PHASE REACTION SEBAGAI SENYAWA ANTIKANKER POTEN DENGAN MEKANISME MENGHAMBAT PROTEIN NF-kB

  Monica Sabrina Widiapranolo

  2016-04-01

  Full Text Available Abstract: Analog of curcumin in forms of enone and dienone aromatic is known for their activity as an NF-κB inhibitor. In this study, will be synthesize 2-(4'-N, N-dimethylamino benzilidine cyclohexane-1,3-dione as an analog that predicted has an activity as an NF-κB inhibitor. This research was conducted based on the crossed aldol condensation reaction by reacting 3 mmole pN,N-dimethylamino benzaldehide and 6 mmole cyclohexane-1,3-dione with hydrochloric acid as the catalyst using solid phase reaction method. Based on computational analysis, 2-(4'-N,Ndimethylamino benzilidine cyclohexane-1,3-dione showed a better interaction with NF-κB protein with PLANTSPLP score was -69,7895. The outcome of the reaction was yellow colored powder, no odor and soluble in hydrochloric acid 3N. The yield value was 78.8%. Liquid chromatography showed 100% purity. The melting point range was 237.5-240.3°C. The results of structure elucidation by 1H-NMR, infrared and mass spectroscopy tests indicated the compound was 2-(4-(dimetilaminobenzilidena-4-(3-oksosiklohex-1-enil sikloheksana-1,3-dion. Key words: 2-(4'-N, N-dimethylamino benzilidine cyclohexane-1,3-dione, crossed aldol condensation, solid phase reaction.

 5. Suitable methods for determination of chlorine in solid biofuels for an European standard; Egnede metoder for en europaeisk standard til bestemmelse af chlor i biobraendsler

  NONE

  2001-10-01

  In 2000 a European work of standardization for 'Solid biofuel' under CEN/TC 335 was started. In Denmark this work is followed through the Danish mirror committee S-358. At the first meeting in CEN/TC 335/WG 5 'Chemical test methods', November 22, 2000, Denmark was asked to prepare a review concerning suitable methods for the determination of chlorine content in solid biofuels. The review should go through and evaluate existing national standards and Best Practice Guidelines in the field of soil fuels for a recommendation of the most suitable methods for a future European standard. The chlorine content of a fuel is important for the use of the fuel, as high contents can cause operational problems in form of corrosion and deposit formations. Also there is a large variation in the chlorine content for the different types of biofuel used in Denmark. Knowledge of the chlorine content of a biofuel is thus important in relation to e.g. plant design and fuel purchasing. A Danish review concerning suitable methods would contribute to secure that the future European standard meet the Danish demand to suitability and reliability. The work also should be seen as a part of the Danish contribution to the common European standardization work and as that as a contribution to the establishment of suitable standards supporting trade and utilization of biomass in the energy sector. The prepared review was presented at the second meeting in WG 5, September 18, 2001. There was fully consent to the recommendation of the review and by that it was decided to prepare two standards: a standards for determination of the total content of chlorine in solid biofuel and a standard for determination of the water-soluble content of chloride. The last-mentioned standard should deal with a quick and simple methods suitable for routine purposes. In connection to the statement of the Danish method, which is a simple extraction with water, it was mentioned that the same extract was

 6. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis me...... metodens fremtidige perspektiver - set i lyset af de mange nye metoder, der 'kæmper' om de samme målgrupper i vejledningslandskabet så som f.eks. coaching, debriefing og mentoring....

 7. Characterization of solid heterogeneous waste fuel - the effect of sampling and preparation method; Karaktaerisering av fasta inhomogena avfallsbraenslen - inverkan av metoder foer provtagning och provberedning

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Franke, Jolanta; Johansson, Ingvar

  2007-12-15

  The aim of the project is to evaluate the possibilities to simplify the methods used during sampling and laboratory preparation of heterogeneous waste materials. Existing methods for solid fuel material is summarized and evaluated in the project. As a result of the project two new simplified methods, one for field sampling and one for laboratory preparation work has been suggested. One large challenge regarding waste sampling is to achieve a representative sample due to the considerable heterogeneity of the material. How do you perform a sampling campaign that will give rise to representative results without too large costs? The single largest important source of error is the sampling procedure, equivalent to about 80% of the total error. Meanwhile the sample reduction and laboratory work only represents 15 % and 5 % respectively. Thus, to minimize the total error it is very important that the sampling is well planned in a testing program. In the end a very small analytical sample (1 gram) should reflected a large heterogeneous sample population of 1000 of tons. In this project two sampling campaigns, the fall of 2006 and early winter 2007, were conducted at the waste power plant Renova in Gothenburg, Sweden. The first campaign consisted of three different sample sizes with different number of sub-samples. One reference sample (50 tons and 48 sub-samples), two samples consisting of 16 tons and 8 sub-samples and finally two 4 tons consisting of 2 sub-samples each. During the second sampling campaign, four additional 4 ton samples were taken to repeat and thus evaluate the simplified sampling method. This project concludes that the simplified sampling methods only consisting of two sub-samples and a total sample volume of 4 tons give rise to results with as good quality and precision is the more complicated methods tested. Moreover the results from the two sampling campaigns generated equivalent results. The preparation methods used in the laboratory can as well be

 8. Teori-metode-empiri-teknik

  Hansen, Christian Sandbjerg; Larsen, Kristian

  2015-01-01

  På trods af at videnskabelige artikler, bøger og rapporter ofte redegør for den eller de i forskningsarbejdet anvendte metoder, som om det var et suverænt og uafhængigt forskersubjekt, der trin for trin gik lineært frem i en irreversibel proces, så vil de fleste nok erfare, at forskningsprocesser...

 9. Kreative metoder i verbal supervision

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2013-01-01

  , bevægelser i rummet, etc.) og 4) der primært kommunikeres via verbal-sproglige udvekslinger. Efter en diskussion af forholdet mellem kreativitet og kreative metoder, fokuseres der på relevansen af og måder til adgang til ubevidste manifestationer. Sproget non- og paraverbale betydning inddrages. Et centralt...

 10. Auto-fotografi som metode

  Mogensen, Mette

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på auto-fotografi som metode i arbejdsmiljøforskningen. Den organisationsæstetiske tilgang, som metoden ofte forbindes med, udfordres med afsæt i en performativ og aktørnetværks-teoretisk position. Gennem en analyse af et enkelt auto-fotografi vises hvordan en artikulation af...

 11. Kreative metoder i verbal supervision

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2013-01-01

  , bevægelser i rummet, etc.) og 4) der primært kommunikeres via verbal-sproglige udvekslinger. Efter en diskussion af forholdet mellem kreativitet og kreative metoder, fokuseres der på relevansen af og måder til adgang til ubevidste manifestationer. Sproget non- og paraverbale betydning inddrages. Et centralt...

 12. Analiza rezultata detekcije pokreta na slici / Performance evaluation of change detection

  Boban Bondžulić

  2007-01-01

  Full Text Available U radu je izvršeno poređenje pet metoda za određivanje praga detekcije pokreta na slici scene. Metodi su testirani na sintetičkim i realnim slikama a rezultati detekcije pokreta izraženi su kvantitativno ili su dati vizuelno. Kvantitativna analiza izvršena je na nivou piksela, a zasnovana je na procentu ispravno klasifikovanih piksela, Jaccardovom i Yuleovom koeficijentu. Kroz analizu sprovedenu u četiri eksperimenta zaključeno je da su najbolji rezultati detekcije postignuti ukoliko se koristi Kapurov metod određivanja praga. / This paper studies five different methods proposed for change detection thresholding. Methods were tested on synthetic and real pictures and results are quantitatively and qualitatively presented. Quantitative analysis is performed at pixel level and the following measures were used: the percentage of correct classification, the Jaccard coefficient and the Yule coefficient. We test the performance of thesholding methods in four experiments and Kapur was the best performing method both quantitatively and qualitatively.

 13. Den positive psykologis videnskabsteori og metode

  Andersen, Frans Ørsted; Vogel, Jenny

  2010-01-01

  På basis af interview med professor Michael Eid fra Freie Universität i Berlin gives en introduktion til emnet, Den positive psykologis videnskabsteori og metode......På basis af interview med professor Michael Eid fra Freie Universität i Berlin gives en introduktion til emnet, Den positive psykologis videnskabsteori og metode...

 14. ANALIZA UGLEDA ZAVAROVALNE DRUŽBE ADRIATIC SLOVENICA

  Breznik, Uroš

  2015-01-01

  V diplomskem projektu sem v teoretičnem delu definiral ugled ter pojasnil njegov pomen v podjetju. Nadaljeval sem z opisovanjem dejavnikov, ki sestavljajo ugled ter raziskal razlike v pojmovanju ugleda, identitete ter podobe. V zaključku teoretičnega dela sem se še nato osredotočil na potek merjenja ugleda. V empiričnem delu sem najprej opredelil zavarovalništvo kot storitev ter nadaljeval z predstavitvijo slovenskega zavarovalniškega trga. V raziskovalnem delu naloge sem pojasnil metode ...

 15. Metode

  Baldursson, Einar Baldvin

  2013-01-01

  Denne artikel forsøger at give overblik over, at forstå og i sidste ende at gøre op med tanken om, at den videnskabsteoretiske filosofi går forud for selve den forskningsmæssige handling; at den så at sige sætter rammerne for hvordan, denne kan og skal udfolde sig. I stedet argumenteres der for...

 16. Analiza razvojnih okruženja za PLC

  Rešetar, Dejan

  2016-01-01

  U radu je provedena analiza sljedećih razvojnih okruženja za PLC (eng. Programmable Logic Controller): em4 soft, Step-7/MicroWIN v4.0, Codesys v3.5 i SoMachine Basic v1.4 SP1. Napravljen je i kratak uvod u povijest PLC-a kako bi se objasnio razlog razvoja PLC tehnologije. Sva navedena programska okruženja su instalirana na isto računalo te su istražene prednosti i nedostatci. Osim rada s programskim okruženjima PLC sustava, obrađene su komponente PLC sustava, PLC komunikacija i programski jez...

 17. Poredbena analiza pojma asimilacije u engleskome i hrvatskome jeziku

  Škifić, Sanja

  2008-01-01

  U ovome se radu najprije razmatra sam pojam asimilacije, odnosno način njegova definiranja u različitih autora. Razrada problematike sastoji se od dva glavna dijela, u kojima se odvojeno analizira asimilacija u engleskome i hrvatskome jeziku. Razmatraju se različite vrste asimilacija, ali i razlikovanje asimilacije od adaptacije, kako u engleskome, tako i u hrvatskome jeziku. Slijedi poredbena analiza asimilacije. Ona uključuje sličnosti i razlike do kojih se dolazi proučav...

 18. APLIKASI SEGMENTASI GAMBAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE LEVEL SET

  Kartika Gunadi

  2007-01-01

  Full Text Available Today, manipulating an image become easier because of the advance of image processing technology. These technologies include segmentation on digital image which allows users to extract a particular object from an image to be processed individually. One of image segmentation methods is Level Set which track propagating curve. Curve will evolve until it stops at the border of an object in a image. The experiments in this research has validated that Level Set method can be used in image segmentation and the result will be better in images that have solid colors. Abstract in Bahasa Indonesia : Saat ini, manipulasi gambar menjadi semakin mudah dilakukan, salah satu penyebabnya adalah segmentasi pada gambar digital. Dengan segmentasi gambar maka di dalam suatu gambar setiap obyek dapat dibedakan satu sama lain , sehingga memudahkan untuk mengolah masing-masing obyek. Level Set adalah metode untuk mendeteksi pergerakan kurva yang dapat digunakan untuk melakukan segmentasi gambar. Kurva akan bergerak sampai pada akhirnya berhenti pada border dari obyek dalam sebuah gambar. Pengujian yang telah dilakukan dalam karya ilmiah ini membuktikan bahwa Metode Level Set dapat digunakan untuk segmentasi gambar dalam berbagai bentuk, baik itu cembung maupun cekung, dan hasilnya akan jauh lebih baik apabila gambar yang digunakan tidak memiliki variasi warna yang banyak (solid, seperti gambar kartun. Kata kunci: level set, active contour, segmentasi gambar

 19. Positiv afvigelse er en brugbar metode

  Frost, Helen

  2014-01-01

  Positiv afvigelse medfører, at man skal involvere patienter og personale i problemløsning og anvende de metoder, som man benytter, der hvor praksis og patientforløb lykkes. Nogle afdelinger eller hospitaler har succes med tingene, hvorfor?......Positiv afvigelse medfører, at man skal involvere patienter og personale i problemløsning og anvende de metoder, som man benytter, der hvor praksis og patientforløb lykkes. Nogle afdelinger eller hospitaler har succes med tingene, hvorfor?...

 20. Metoder i pædagogisk arbejde

  Andersen, Thomas Klostergaard; Højberg, Birgitte

  2016-01-01

  "I artiklens første del vil vi indledningsvis se på baggrunden for den tiltagende videnskabeliggørelse af pædagogisk praksis. Derefter vil vi gå tættere på evidensbegrebet og betragte det i relation til det pædagogiske område, og vi vil som et eksempel på en evidensbaseret metode præsentere...... af løbende at forholde sig nysgerrigt og kritisk til forholdet mellem evidensbaserede metoder og professionel dømmekraft". (Andersen&Højberg 2016, s. 235-236)...

 1. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania

 2. MENENTUKAN HARGA MOBIL BEKAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY MAMDANI DAN METODE JARINGAN SYARAF TIRUAN

  Suria Sandi Winarto

  2012-10-01

  Full Text Available Sejak ditemukannya mobil sebagai alat transportasi, gerak hidup manusia berubah menjadi lebih mudah dan dinamis. Dengan banyaknya keluaran mobil terbaru ditambah dengan semakin gencarnya iklan tentang mobil-mobil terbaru, membuat sebagian konsumen tertarik dan terdorong untuk dapat menukar atau menjual mobilnya dan menggantinya dengan mobil keluaran terbaru, sehingga hal ini menciptakan mobil bekas yang masih layak pakai untuk kembali diperjualbelikan kepada konsumen lainya. Dalam penentuan harga beli sebuah mobil bekas merupakan suatu hal yang bisa dikatakan tidak sulit dan juga tidak mudah bagi penjual dan pembeli.  Untuk menentukan  harga beli mobil bekas setidaknya ada dua faktor yang harus diperhatikan antara lain : harga beli mobil baru dan kondisi . Padahal dalam menentukan harga mobil bekas tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh dua faktor itu saja, misalnya dari warna mobil, transmisi, dan tahun keluaran mobil.  Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem untuk menguji kemampuan metode logika fuzzy mamdani dan metode jaringan syaraf tiruan dalam menentukan harga mobil bekas toyota avanza. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan mengambil data langsung dari sumbernya yaitu UD. Dito Motor.Dari pengujian data tersebut, diperoleh output yaitu  hasil prediksi harga mobil bekas. Kemudian hasil output dari kedua metode tersebut  akan diuji dengan menggunakan MAPE (Mean Absolute Percentage Error sehingga akan diketahui rata – rata persentase kesalahan absolute. Kata kunci : Harga Mobil Bekas, Fuzzy Mamdani , Jaringan Syaraf Tiruan, Prediksi, MAPE

 3. Nye medier, nye metoder, nye etiske udfordringer

  Larsen, Malene Charlotte; Glud, Louise Nørgaard

  2013-01-01

  Nye mediers mobilitet og allestedsnærværende karakter understøtter en kreativ og eksperimenterende tilgang til kvalitative studier og etnografisk feltarbejde, hvor forskeren dels bevæger sig imellem forskellige steder, online såvel som offline, og dels benytter internettet og mobile medier til...... forskningsdeltagerens privatliv, relationen mellem deltager og forsker samt præsentation af data. Artiklen tager udgangspunkt i to cases, hvor nye medier og eksperimenterende kvalitative metoder har været brugt til datagenerering. I den første case er danske unges brug af sociale netværkssider undersøgt ved hjælp af...... at anvende internettet og mobile teknologier i datagenereringen, og det diskuteres, hvorledes man kan udføre etisk forsvarlig forskning, når man benytter sig af nye medier og eksperimenterende kvalitative metoder....

 4. Metoder i pædagogers praksis

  I denne bog præsenteres en række metoder og konkrete tilgange, som kan bruges i pædagogisk praksis i hverdagen. Ud fra en række temaer og med afsæt i forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række konkrete bud på, hvordan man som pædagog kan arbejde på metodeniveau i praksis. Bogen henvende...

 5. Pemilihan Rumah Tinggal Menggunakan Metode Weighted Product

  Heru Supriyono

  2015-12-01

  Full Text Available Pemilihan rumah tinggal termasuk salah satu contoh permasalahan pengambilan keputusan berdasarkan banyak faktor atau kriteria yang sifatnya semi-terstruktur. Tulisan ini menguraikan penelitian yang sudah dilakukan pada penyelesaian permasalahan pemilihan rumah tinggal dari berbagai alternatif yang ada dengan menggunakan metode Weighted Product (WP. Ada 11 faktor atau kriteria yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan, masing-masing kriteria membunyai bobot kepentingan yang berbeda-beda. Besarnya bobot kepentingan masing-masing kriteria ditentukan melalui survei dan wawancara terhadap calon pembeli rumah dan karyawan pengembang perumahan. Sistem pemilihan rumah tinggal dengan metode WP diimplementasikan dalam sistem berbasis web. Tujuan dari penelitian yang sudah dilakukan adalah untuk menyediakan sebuah perangkat lunak berbasis web untk membantu meyelesaikan pemilihan rumah tinggal berbasis metode WP. Hasil pengujian menjukkan nilai perhitungan nilai preferensi dan skor akhir yang dihasilkan oleh sistem sama persis dengan hasil perhitungan manual yang menunjukkan bahwa sistem berbasis web yang dibangun adalah valid. Hasil pengujian menggunakan berbagai macam web browser menunjukkan bahwa sistem bisa berjalan dengan baik pada semua web browser.

 6. Deteksi Fraud Menggunakan Metode Model Markov Tersembunyi Pada Proses Bisnis

  Andrean Hutama Koosasi

  2017-03-01

  Full Text Available Model Markov Tersembunyi merupakan sebuah metode statistik berdasarkan Model Markov sederhana yang memodelkan sistem serta membaginya dalam 2 (dua state, state tersembunyi dan state observasi. Dalam pengerjaan tugas akhir ini, penulis mengusulkan penggunaan metode Model Markov Tersembunyi untuk menemukan fraud didalam sebuah pelaksanaan proses bisnis. Dengan penggunaan metode Model Markov Tersembunyi ini, maka pengamatan terhadap elemen penyusun sebuah kasus/kejadian, yakni beberapa aktivitas, akan diperoleh sebuah nilai peluang, yang sekaligus memberikan prediksi terhadap kasus/kejadian tersebut, sebuah fraud atau tidak. Hasil ekpserimen ini menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mampu memberikan prediksi akhir dengan evaluasi TPR sebesar 87,5% dan TNR sebesar 99,4%.

 7. Analiza funkcjonowania systemów ABCw przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Tomasz Wnuk-Pel

  2009-06-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu rozpowszechnienia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, w szczególności zaś analiza problemów pojawiających się w procesie wdrożenia, struktury systemów ABC oraz sposobów wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości i sposobów budowy systemu informacyjnego rachunku kosztów działań. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o sposobach wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o implementacji zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem. Z teoretycznego punktu widzenia, przeprowadzone badania mogą się przyczynić do określenia ogólnej tendencji: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierza w podobnym kierunku jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie.

 8. ANALISIS METODE KARMARKAR UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH PROGRAM LINIER

  DR Indriani

  2014-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar matematis dalam metode Karmarkar, mengetahui penyelesaian masalah program linier dengan metode Karmarkar, serta menganalisis penyelesaian masalah program linier dengan metode simpleks dan metode Karmarkar. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Penyelesaian program linier dengan metode Karmarkar, mula-mula harus diubah dalam bentuk kanonik Karmarkar, kemudian diselesaikan dengan metode Karmarkar. Penyelesaian program linier dengan metode Karmarkar dilakukan secara manual dan dengan menggunakan program Matlab, kemudian hasil dari keduanya dilakukan analisis. Kesimpulannya adalah bahwa metode Karmarkar adalah suatu metode titik interior yang menembus dari daerah fisibel untuk mencapai suatu solusi optimum sedangkan metode simpleks bergerak dari titik ekstrim menuju ke penyelesain optimum. Titik interior dilambangkan dengan banyaknya variabel. Menyelesaikan masalah dengan metode Karmarkar yaitu dengan mengubah bentuk dasar program linier ke bentuk kanonik Karmarkar, dilanjutkan dengan perhitungan iterasi hingga nilai  minimum (kanonik Karmarkar kurang dari 0,05. Metode Karmarkar membutuhkan perhitungan yang relatif lebih besar untuk persoalan program linier yang berukuran kecil dan lebih cepat diselesaikan dengan metode simpleks, sedangkan untuk kendala yang lebih besar metode Karmarkar lebih efisien dibandingkan metode simpleks. This research purpose is to determine the basic mathematical Karmarkarmethods, to know the solving linear programs with Karmarkar method, and to analyze the problem solving linear program with the simplex method and Karmarkar method. This research was literature study. The completion of linear programs with Karmarkar method was done manually by using Matlab program, then the results of both was analyzed. The conclusion is the Karmarkar method is a method that penetrates the interior point of the feasible region to achieve an optimum solution while the simplex method

 9. ANALISIS METODE KARMARKAR UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH PROGRAM LINIER

  DR Indriani

  2014-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar matematis dalam metode Karmarkar, mengetahui penyelesaian masalah program linier dengan metode Karmarkar, serta menganalisis penyelesaian masalah program linier dengan metode simpleks dan metode Karmarkar. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Penyelesaian program linier dengan metode Karmarkar, mula-mula harus diubah dalam bentuk kanonik Karmarkar, kemudian diselesaikan dengan metode Karmarkar. Penyelesaian program linier dengan metode Karmarkar dilakukan secara manual dan dengan menggunakan program Matlab, kemudian hasil dari keduanya dilakukan analisis. Kesimpulannya adalah bahwa metode Karmarkar adalah suatu metode titik interior yang menembus dari daerah fisibel untuk mencapai suatu solusi optimum sedangkan metode simpleks bergerak dari titik ekstrim menuju ke penyelesain optimum. Titik interior dilambangkan dengan banyaknya variabel. Menyelesaikan masalah dengan metode Karmarkar yaitu dengan mengubah bentuk dasar program linier ke bentuk kanonik Karmarkar, dilanjutkan dengan perhitungan iterasi hingga nilai  minimum (kanonik Karmarkar kurang dari 0,05. Metode Karmarkar membutuhkan perhitungan yang relatif lebih besar untuk persoalan program linier yang berukuran kecil dan lebih cepat diselesaikan dengan metode simpleks, sedangkan untuk kendala yang lebih besar metode Karmarkar lebih efisien dibandingkan metode simpleks. This research purpose is to determine the basic mathematical Karmarkarmethods, to know the solving linear programs with Karmarkar method, and to analyze the problem solving linear program with the simplex method and Karmarkar method. This research was literature study. The completion of linear programs with Karmarkar method was done manually by using Matlab program, then the results of both was analyzed. The conclusion is the Karmarkar method is a method that penetrates the interior point of the feasible region to achieve an optimum solution while the simplex method

 10. 螺旋定子内螺旋曲面反求建模方法研究%Study on Reverse Metod of Solid Molding for the Inner Helicoids in Helical Stator

  王树强; 王可; 孙兴伟; 刘希敏

  2011-01-01

  The new type stator which has an equal thickness rubber bushing increases the performance of the PDM and screw pump substantially. Acording to the complexity of the helical surface and the uncertainty of the expression for the cross-section profile, this article concluded the equations of the the metal stator whose cross section curve is an equidistance of curtate hypocycloid. Then the mathematical expression for the cross-section of the stator and the inner helicoids which based on MURBS were studied. The article proposes reverse methods based on the discrete points data in resolving the helical surface of the stator and implementes three-dimensional solid molding of the stator automatically using computer-aided program. The conclusion will provide technical support for the design and manufacturing of the helical stator and for the calculation of the contour of cutting tools.%等壁厚橡胶衬套螺旋定子的出现,大幅提高了螺杆钻具和螺杆泵的性能.针对该种定子金属壳内螺旋曲面的复杂性和型线表达的不确定性,文章研究了采用NURBS构造螺旋定子端面型线及螺旋曲面的表达式.提出了根据测量数据点反求定子内螺旋曲面的两种方法,通过CAD软件的二次开发实现了螺旋定子内螺旋曲面的三维建模,为定子及其加工刀具廓形的设计和制造提供了技术支持.

 11. Kajian Metode Power Teaching sebagai Alternatif Metode Pembelajaran Sains di Kelas

  Eko Nursulistiyo

  2014-04-01

  Full Text Available Tulisan ini bertujuan untuk studi pustaka mengenai metode pembelajaran Power teaching. Power teaching adalah metode pembelajaran dengan mengacu pada lima langkah pembelajaran yaitu 1. Class “Yes”, 2. Classroom rules (aturan di dalam kelas, 3. Teach “Okay” (Ajar “Oke”, 4. The Scoreboard, 5. Hands and eyes (tangan dan mata dan Mirror (pencerminan, 6. Switch. Power teaching sesuai dengan kerucut pengalaman Edgar Dale dan memberikan kontribusi kontribusi 70-90 % dari apa yang dikatakan dan dilakukan karena siswa melakukan pembicaraan (giving a talk atau presentasi dramatik kepada siswa lainya. Metode Power teaching ini cocok digunakan dalam proses pembelajaran sains/fisika dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini 1. Konsep yang mudah dipahami dapat diajarkan langsung oleh guru, 2. Konsep yang cukup sulit dapat diajarkan dengan memerintahkan siswa membaca dan memahami kemudian baru mengajarkan kepada teman sebayanya, 3. Evaluasi hendaknya dapat dilakukan untuk mengecek pemahaman siswa karena pembelajaran yang tergolong cepat dan kemungkinan terjadi miskonsepsi, 4. Konsep diajarkan secara bertahap dimana setiap tahapan dijelaskan oleh guru dan dipahami oleh siswa sehingga siswa mendapatkan pemahaman yang utuh dan dimengerti pada akhirnya, 5. Materi yang terlampau sulit bagi siswa harus dipikirkan ulang bagaimana menganjarkanya kepada siswa dengan metode ini.

 12. Metode izbora oblika zuba za mobilne proteze

  2001-01-01

  U radu su opisane različite metode koje pomažu izboru umjetnih zuba za potpune proteze. Prva je poznata teorija još iz prošloga stoljeća, a temelji se na Hipokratovoj podjeli temperamenta na neurotične, sangvinične, bilijarne i astenične tipove, pri čemu svakom temperamentu odgovara određen oblik zuba. Tu je teoriju istisnula geometrijska teorija Leona Williamsa (početak prošloga stoljeća) koja povezuje oblik lica i oblik zuba. Prema Williamsu, konturna linija gornjih središnjih sjekutića uma...

 13. Affärsutveckling enligt Drivhusets metod

  Lindqvist, Daniel

  2015-01-01

  Examensarbetet handlar om att utveckla en affärsmodell för ett företag som jag kommer att grunda tillsammans med en affärspartner. Syftet med examensarbetet är att utveckla affärsidén och -modellen enligt Drivhusets metod, som bygger på den senaste forskningen inom affärsutveckling. Samtidigt undersöker jag också om det finns behov i Pargas av ett företag i energibranschen. För att kunna utnyttja modellen maximalt har jag bekantat mig med de bakomliggande teorierna, formade av uppskattade...

 14. Metode otkrivanja laži

  Damjanović, Natalija; Ljubin Golub, Tatjana

  2009-01-01

  Detekcija laži jedno je od najintrigantnijih područja u psihologiji, a posebno uforenzičkoj i kriminalističkoj psihologiji. U ovom članku pregledno su prikazane vrste laži, psihološki procesi tijekom laganja, subjektivni i objektivni znakovi laži, verbalni i neverbalni pokaza¬telji laži, metode za otkrivanje laži i preporuke za bolje otkrivanje laži u policijskom poslu.

 15. Designtænkning som didaktisk metode

  Nørgård, Rikke Toft; Paaskesen, Rikke Berggreen

  2017-01-01

  Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkeligedidaktiskemetoder og processer til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder, derunderstøtter elevens teknologiske forestillingskraft og handlekraft. Dette forsøger denne artikel...... atadressere gennem at tilbyde en generel forståelsesramme, struktur, model samt et konkret case-eksempelfor, hvorledes mankan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til anvendelse af teknologieri undervisningen. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkendelæringsdesign...

 16. PERBANDINGAN ESTIMASI KEMAMPUAN LATEN ANTARA METODE MAKSIMUM LIKELIHOOD DAN METODE BAYES

  Heri Retnawati

  2015-10-01

  Full Text Available Studi ini bertujuan untuk membandingkan ketepatan estimasi kemampuan laten (latent trait pada model logistik dengan metode maksimum likelihood (ML gabungan dan bayes. Studi ini menggunakan metode simulasi Monte Carlo, dengan model data ujian nasional matematika SMP. Variabel simulasi adalah panjang tes dan banyaknya peserta.  Data dibangkitkan dengan menggunakan SAS/IML dengan replikasi 40 kali, dan tiap data diestimasi dengan ML dan Bayes. Hasil estimasi kemudian dibandingkan dengan kemampuan yang sebenarnya, dengan menghitung mean square of error (MSE dan korelasi antara kemampuan laten yang sebenarnya dan hasil estimasi. Metode yang memiliki MSE lebih kecil dikatakan sebagai metode estimasi yang lebih baik. Hasil studi menunjukkan bahwa pada estimasi kemampuan laten dengan 15, 20, 25, dan 30 butir dengan 500 dan 1.000 peserta, hasil MSE belum stabil, namun ketika peserta menjadi 1.500 orang, diperoleh akurasi estimasi kemampuan yang hampir sama baik estimasi antara metode ML dan metode Bayes. Pada estimasi dengan 15 dan 20 butir dan peserta 500, 1.000, dan 1.500, hasil MSE belum stabil, dan ketika estimasi melibatkan 25 dan 30 butir, baik dengan peserta 500, 1.000, maupun 1.500 akan diperoleh hasil yang lebih akurat dengan metode ML. Kata kunci: estimasi kemampuan, metode maksimum likelihood, metode Bayes     THE COMPARISON OF ESTIMATION OF LATENT TRAITS USING MAXIMUM LIKELIHOOD AND BAYES METHODS Abstract This study aimed to compare the accuracy of the estimation of latent ability (latent trait in the logistic model using maximum likelihood (ML and Bayes methods. This study uses a quantitative approach that is the Monte Carlo simulation method using students responses to national examination as data model, and variables are the length of the test and the number of participants. The data were generated using SAS/IML with replication 40 times, and each datum is then estimated by ML and Bayes. The estimation results are then compared with the

 17. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 18. Penyembunyian Data pada File Video Menggunakan Metode LSB dan DCT

  Mahmuddin Yunus

  2014-01-01

  Full Text Available Abstrak Penyembunyian data pada file video dikenal dengan istilah steganografi video. Metode steganografi yang dikenal diantaranya metode Least Significant Bit (LSB dan Discrete Cosine Transform (DCT. Dalam penelitian ini dilakukan penyembunyian data pada file video dengan menggunakan metode LSB, metode DCT, dan gabungan metode LSB-DCT. Sedangkan kualitas file video yang dihasilkan setelah penyisipan dihitung dengan menggunakan Mean Square Error (MSE dan Peak Signal to Noise Ratio (PSNR.Uji eksperimen dilakukan berdasarkan ukuran file video, ukuran file berkas rahasia yang disisipkan, dan resolusi video. Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan steganografi video dengan menggunakan metode LSB adalah 38%, metode DCT adalah 90%, dan gabungan metode LSB-DCT adalah 64%. Sedangkan hasil perhitungan MSE, nilai MSE metode DCT paling rendah dibandingkan metode LSB dan gabungan metode LSB-DCT. Sedangkan metode LSB-DCT mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan metode LSB. Pada pengujian PSNR diperoleh databahwa nilai PSNR metode DCTlebih tinggi dibandingkan metode LSB dan gabungan metode LSB-DCT. Sedangkan nilai PSNR metode gabungan LSB-DCT lebih tinggi dibandingkan metode LSB.   Kata Kunci— Steganografi, Video, Least Significant Bit (LSB, Discrete Cosine Transform (DCT, Mean Square Error (MSE, Peak Signal to Noise Ratio (PSNR                             Abstract Hiding data in video files is known as video steganography. Some of the well known steganography methods areLeast Significant Bit (LSB and Discrete Cosine Transform (DCT method. In this research, data will be hidden on the video file with LSB method, DCT method, and the combined method of LSB-DCT. While the quality result of video file after insertion is calculated using the Mean Square Error (MSE and Peak Signal to Noise Ratio (PSNR. The experiments were conducted based on the size of the video file, the file size of the inserted secret files, and

 19. EFEKTIFITAS METODE PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, REVIEW DAN METODE KONVENSIAL TERHADAP HASIL BELAJAR

  Resi Mayangsari

  2012-06-01

  Full Text Available Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan metode (PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012 dan untuk mengetahui apakah penggunaan metode (PQ4R lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan metode (PQ4R pada mata pelajaran IPS ekonomi satndar kompetensi uang dan lembaga keuangan efektif untuk dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penggunaan metode (PQ4R lebih efektif daripada metode konvensional pada pembelajaran IPS ekonomi standar kompetensi uang dan lembaga keuangan pada siswa kelas X SMA PGRI Gumelar kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai rata- rata post test untuk kelas eksperimen sebesar 78,57 dan kelas kontrol sebesar 75,31. Simpulan dalam penelitian ini yaitu penggunaan metode (PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, dan lebih efektif dibandingkan metode konvensional terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS ekonomi standar kompetensi uang dan lembaga keuangan pada siswa kelas X SMA PGRI Gumelar kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Saran dalam penelitian ini yaitu pembelajaran dengan model pembelajaran (PQ4R dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran bagi guru dalam rangka menambah variasi model mengajar karena efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, perlu adanya belajar kelompok yang efektif untuk melatih tingkat sosial siswa, dan perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Goals to be achieved in this study was to determine whether the use of the method (PQ4R can improve learning outcomes and learning activities of high school class X PGRI Gumelar

 20. OPTIMASI PROSES INJEKSI DENGAN METODE TAGUCHI

  Yohan Pramono

  2001-01-01

  Full Text Available At this time about 3% of products produced by "X" plastic factory does not reach the standard. This factory has a problem to minimize the amount of defects. Taguchi method is used to lower the level of product defects. From the field survey, all the suspected factors can be obatained and it is shown ini the fishbone diagram. From the suspected factors, the factory chose factors that are to be used ini the experiments. Experiments were conducted using those four factors : pellet material percentage (60%, 70%, 80%, temperature (217°C, 225°C, 233°C, injection pressure (92 Bar, 93 Bar, 94 Bar, screw speed (81%, 83%, 85%. Taguchi method provide the combination and number of experiments. From each level of defects condition, analysis was done to obtain the affecting variables. The results of analysis shows that the combination of pellet material (80%, temperature (225°C, injection pressure (93 Bar, screw speed (83% can minimize the amount of defects to 0.3%. Abstract in Bahasa Indonesia : Pada saat ini sekitar 3% produk yang dihasilkan oleh perusahaan plastik "X" tidak memenuhi standar. Perusahaan mengalami kesulitan untuk menurunkan tingkat kecacatan produk tersebut. Hal inilah yang mendasari penelitian dengan metode Taguchi yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kecacatan produk. Dari survey lapangan didapatkan faktor-faktor yang dicurigai dan ditampilkan dalam bentuk diagram tulang ikan. Dari faktor-faktor yang dicurigai berpengaruh, perusahaan memilih faktor-faktor yang diijinkan untuk dieksperimentasikan. Empat faktor yang akan dieksperimentasikan adalah persentase bahan pelet, temperatur (217°C, 225°C, 233°C, tekanan injeksi (92 Bar, 93 Bar, 94 Bar, screw speed (81%, 83%, 85%. Metode Taguchi dipergunakan untuk menentukan kombinasi dan jumlah dari eksperimen. Dari tingkat kecacatan tiap kondisi dilakukan analisa sehingga didapatkan variabel yang berpengaruh. Dari hasil analisa didapat bahwa kombinasi persentase bahan pelet (80

 1. PERBANDINGAN METODE 2K-P FRACTIONAL FACTORIAL DENGAN METODE TAGUCHI PADA PROSES PEMBUATAN FIBER GLASS

  Suryanata Rahardja

  2001-01-01

  Full Text Available Fiber glass products are widely used in the industry. High quality fiberglass product requires a composition and to obtain the optimal composition, an experiment needs to be done. In this project, experimental designs in 2k-p fractional factorial design and Taguchi method were carried out to obtain the optimal composition. According to the impact test results based on the model by the JIS (Japanese Industrial Standard for fiber glass, it was found that the 2k-p fractional factorial design method and Taguchi methods are the same. Abstract in Bahasa Indonesia : Produk fiber glass banyak digunakan di dunia industri saat ini. Produk fiber glass berkualitas tinggi dibutuhkan suatu komposisi, dimana untuk komposisi yang tepat diperlukan eksperimen. Desain eksperimen 2k-p fractional factorial design dengan metode Taguchi telah digunakan untuk mendapatkan komposisi yang optimal. Hasil pengujian kekuatan impak dengan bentuk dan pengujian sesuai JIS (Japanese Industrial Standard pada fiber glass didapatkan bahwa metode 2k-p fractional factorial design dengan metode Taguchi tidak berbeda. Kata kunci : 2k-p fractional factorial design, Taguchi, JIS

 2. Standardi in metode za specifikacijo zahtev programske opreme

  2015-01-01

  V tem diplomskem delu primerjam tri izbrane standarde in metode za pisanje specifikacij zahtev programske opreme. Metoda specifikacij IEEE 830 in metoda primerov uporabe predstavljata starejšo, medtem ko uporabniške zgodbe predstavljajo novejšo generacijo metod za pisanje specifikacij. Vsaka od metod je najprej predstavljena teoretično, nato pa še na praktičnem primeru. Za praktični primer smo vzeli kar študentom na Fakulteti za računalništvo in informatiko dobro poznani sistem E-študent. ...

 3. STUDI METODE-METODE EKSTRAKSI PEWARNA MAKANAN ALAMI ANNATTO DARI BIJI KESUMBA (Bixa orellana

  Johnner Parningotan Sitompul

  2012-05-01

  . Annatto merupakan pewarna alami makanan yang didapatkan melalui ekstraksi dari biji pohon kasumba (Bixa orellana dengan komponen pewarna utamanya adalah bixin. Keberadaan ikatan rangkap terkonjugasi menyebabkan bixin dan norbixin  larut dalam sebagian besar pelarut organik. Ciri struktur kimia dari bixin ini yang menjadi dasar dalam pemilihan pelarut untuk ekstraksi pewarna annatto. Tujuan makalah ini adalah studi metode-metode ekstraksi terhadap perolehan bixin, metode Soxhlet pada temperatur didih pelarut dan metoda ultrasonic bath pada temperatur kamar, dengan dua tempat sumber biji kasumba, Bandung dan Duri. Pelarut yang digunakan adalah etil asetat dan aseton. Pengujian dilakukan dengan mengukur kadar pigmen yang dihasilkan menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang tertentu. Dari penelitian ini, didapatkan data yield (perolehan bixin dari berbagai variasi percobaan. Perolehan bixin (terhadap biji yang didapat dari ekstraksi ultrasonic bath lebih tinggi yaitu rata-rata sebesar 0,584%, dibanding dengan metode soxhlet yang rata-rata sebesar 0,443%. Ekstraksi menggunakan metode ekstraksi ultrasonic bath, dan menggunakan pelarut etil asetat lebih tinggi yaitu rata-rata 0,602% daripada menggunakan aseton yang rata-rata 0,565%. Sedangkan dengan metode soxhlet menunjukkan perolehan bixin berbeda, dengan pelarut aseton 0,460%, sedangkan untuk pelarut etil asetat adalah 0,427%. Biji yang berasal dari 2 tempat berbeda, ketika diekstraksi dengan dua metode tersebut tidak memberikan perbedaaan hasil bixin yang signifikan

 4. ANALISIS PERBANDINGAN PENENTUAN HARGA CALL OPTION DENGAN MENGGUNAKAN METODE BLACK-SCHOLES DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO

  Krishna Kusumahadi

  2016-03-01

  Full Text Available Abstract - This study was conducted to determine the accuracy of the Black-Scholes method compared with the Monte Carlo simulation method to predict the price of a call option on KOMPAS 100 Index at maturity in 1 month, 2 months, and 3 months. The method used in this research is descriptive analysis by using historical data and perform price comparisons with absolute error value to determine whether the Black-Scholes method is more accurate than the method of Monte Carlo simulation in maturities. Result from this research; found that the price value at maturity absolute error for 1 month is 3.76 and the Black-Scholes method for Monte Carlo simulation method is 0:03. Value price absolute error at maturity for 2 months is 3.76 and the Black-Scholes method for Monte Carlo simulation method is 0.03. Value price absolute error on the maturity using Black-Scholes method for 3 months is 3.48 and 2.99 for the Monte Carlo method. Judging from the data obtained that the Monte Carlo method is more accurate than the Black-Scholes method to predict the price of the call option KOMPAS 100 Stock Index in the period of 1 month, 2 months, and 3 months. Implications for investors and capital market participants is when investors want to invest in stocks included in the KOMPAS 100 Index, Monte Carlo simulation method could be use to predict the price of the call option.  It is also advisable to compare with other methods such as GARCH, Neural Network, etc.   Keywords: Black-Scholes, Monte Carlo, Garch, and Artificial Neural Networks.   Abstrak - Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan Metode Black Scholes dibandingkan dengan Metode Simulasi Monte Carlo dalam memprediksi harga call option Indeks KOMPAS 100 pada saat jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data-data historis, dan melakukan perbandingan nilai price absolute error untuk mengetahui

 5. Perawatan Ameloblastoma Rekuren dengan Metode Dredging

  R. Rahardjo

  2016-10-01

  Full Text Available Latar belakang. Ameloblastoma dapat menyebabkan kerusakan pada tulang wajah baik pada maksila maupun mandibula. Tumor ini dapat mengalami rekurensi apabila perawatan tidak sempurna. Reseksi pada tulang yang terkena adalah tindakan yang biasa dilakukan untuk perawatan tumor ini. Tindakan ini dapat menyebabkan gangguan maloklusi, gangguan pertumbuhan dan perkembangan gigi dan tulang rahang bila dilakukan pada anak-anak dan remaja, gangguan estetika, dan berdampak psikologis. Oleh karena itu tindakan alternatif dalam perawatan ameloblastoma adalah dengan metode dredging. Tujuan laporan kasus ini menjelaskan perawatan metode dredging pada rekuren ameloblastoma pada penderita laki-laki usia dua puluh tujuh tahun sehingga dapat menghilangkan dampak psikologis dari penderita. Kasus. Penderita laki-laki usia dua puluh tujuah tahun dengan keluhan benjolan dalam mulut, tidak terasa sakit, dan merasa bertambah besar. Terdapat asimetri wajah di sebelah kanan, tidak ada perubahan warna kulit. Penderita mengaku pernah dioperasi tujuh tahun yang lalu. Pada pemeriksaan intra oral didapatkan benjolan pada mandibula di daerah bukal dari daerah gigi 42 sampai 46. Pada palpasi terasa ada fluktuasi, rasa sakit ringan dan warna mukosa normal. Pada gambaran foto panoramic terlihat area radiolusen dengan batas jelas dari daerah 42 sampai 46 dengan melibatkan aspek dari gigi 42 dan 43. Dari hasil biopsi dan pemeriksaan patologi anatomi dinyatakan sebagai ameloblastoma unikistik tipe folikuler. Penatalaksanaan. Dredging dikerjakan dengan melakukan defleksi pada lesi enukleasi dan kuretase. Pada bulan kedua perawatan tindakan tersebut diulangi dan dilakukan pemeriksaan histopatologis. Tindakan tersebut diulang pada bulan kelima dan diulang kembali setiap tiga bulan sampai dinyatakan terbebas dari sel tumor. Kesimpulan. Telah dilakukan dredging pada penderita rekuren ameloblastoma dengan hasil cukup memuaskan dan dilakukan pengamatan yang berlanjut.   Background

 6. Domaća nafta prije 30 godina i danas (analiza i destilacija)

  2010-01-01

  U radu su analizirani uzorci domaće nafte Slavonija i Moslavina te uzorak plinskog kondenzata koji se koriste u preradi u RN Sisak. Određene su fizikalno-kemijske karakteristike uzorkovanih nafti, plinskog kondenzata i njihovih frakcija te je načinjena atmosferska i vakuum destilacija pri čemu su korištene ASTM D 2892 i ASTM D 5236 metode. Dobiveni podaci predstavljaju fizikalno-kemijsku evaluaciju nafti u laboratorijskim uvjetima iz kojih proizlaze baze podataka o naftama (eng. crude oil ...

 7. Perbaikan Metode Penghitungan Debit Sungai Menggunakan Cubic Spline Interpolation

  Budi I. Setiawan

  2007-09-01

  Full Text Available Makalah ini menyajikan perbaikan metode pengukuran debit sungai menggunakan fungsi cubic spline interpolation. Fungi ini digunakan untuk menggambarkan profil sungai secara kontinyu yang terbentuk atas hasil pengukuran jarak dan kedalaman sungai. Dengan metoda baru ini, luas dan perimeter sungai lebih mudah, cepat dan tepat dihitung. Demikian pula, fungsi kebalikannnya (inverse function tersedia menggunakan metode. Newton-Raphson sehingga memudahkan dalam perhitungan luas dan perimeter bila tinggi air sungai diketahui. Metode baru ini dapat langsung menghitung debit sungaimenggunakan formula Manning, dan menghasilkan kurva debit (rating curve. Dalam makalah ini dikemukaan satu canton pengukuran debit sungai Rudeng Aceh. Sungai ini mempunyai lebar sekitar 120 m dan kedalaman 7 m, dan pada saat pengukuran mempunyai debit 41 .3 m3/s, serta kurva debitnya mengikuti formula: Q= 0.1649 x H 2.884 , dimana Q debit (m3/s dan H tinggi air dari dasar sungai (m.

 8. Implementasi Metode Weighted Product Untuk Aplikasi Pemilihan Smartphone Android

  Dyna Marisa Khairina

  2016-05-01

  Full Text Available Ketidaktahuan akan kelebihan dan kekurangan smartphone android merupakan kerugian bagi user karena banyaknya pilihan smartphone android yang beredar di pasaran. Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan adanya suatu metode yang dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan secara tepat. Penelitian bertujuan membuat aplikasi sistem pemilihan smartphone android dengan menerapkan metode Weighted Product yang dapat menyelesaikan masalah dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating attribute dengan atribut bobot yang bersangkutan. Adapun yang menjadi kriteria dalam pertimbangan pemilihan smartphone Android dalam penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yaitu harga, memori internal, RAM, kamera dan kapasitas baterai. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi sistem pemilihan smartphone android berbasis web yang dapat memberikan rekomendasi kepada user sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam memilih  smartphone android dengan menerapkan metode weighted product dalam proses analisa sistem sehingga diperoleh hasil yang terbaik dalam pengambilan keputusan.

 9. Analisis Teknis dan Ekonomis Pembangunan Kapal Ikan 30GT Konstruksi FRP Menggunakan Metode Laminasi Vacuum Infusion

  Rengga Eka Putra Atmanegara

  2016-04-01

  Full Text Available Produksi kapal ikan 30GT konstruksi FRP di Indonesia masih menggunakan metode laminasi hand lay up. Metode hand lay up memiliki kekurangan pada kebutuhan jam orang dan kualitas produksi. Metode vacuum infusion merupakan salah satu metode laminasi fibreglass yang memiliki keunggulan. Tujuan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis secara teknis dan ekonomis produksi kapal ikan 30GT konstruksi FRP menggunakan metode laminasi vacuum infusion. Pertama, produksi kapal ikan 30GT konstruksi FRP diobservasi. Kedua, data produksi kapal ikan 30GT konstruksi FRP dikumpulkan. Ketiga, menganalisis teknis dan ekonomis pembangunan kapal ikan 30GT konstruksi FRP metode laminasi hand lay up dan vacuum infusion yang telah dilakukan. Hasil dari penerapan metode vacuum infusion pada produksi kapal ikan 30GT konstruksi FRP mengalami pengurangan sebesar 7,26%. Kualitas produksi vacuum infusion lebih baik 22,83% dibandingkan hand lay up. Dari hasil analisis ekonomis, biaya produksi kapal ikan 30GT konstruksi FRP metode laminasi vacuum infusion lebih mahal 12,9% dari pada metode laminasi hand lay up. Produktivitas tenaga kerja metode laminasi vacuum infusion lebih tinggi 24,94% dari pada metode laminasi hand lay up. Pembangunan galangan kapal konstruksi FRP metode vacuum infusion membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 14.383.141.000 dan Payback Period (PP pada tahun ke-10.

 10. BIOGAZ I CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD JEGO ODSIARCZANIA

  Justyna KWAŚNY

  2016-03-01

  Full Text Available W niniejszym artykule w oparciu o dane literaturowe, poruszono kwestie otrzymywania biogazu oraz jego odsiarczania. Biogaz stanowi odnawialne źródło energii, które powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej biomasy różnego pochodzenia. W zależności od rodzaju substratów stosowanych w procesie, zmienia się skład chemiczny otrzymywanej mieszaniny gazowej. Należy pamiętać, że pozyskiwany biogaz surowy zawiera tylko średnio 60% obj. metanu, natomiast pozostałymi składnikami są ditlenek węgla, para wodna, siarkowodór, amoniak, siloksany i inne. Wyróżnia się biogaz wysypiskowy, który otrzymuje się w wyniku przetwarzania nieposegregowanych odpadów komunalnych; biogaz rolniczy, otrzymywany z odpadów rolniczych, a także biogaz pozyskiwany z osadów ściekowych i biogaz powstający w wyniku przetworzenia odpadów z branży przemysłu żywnościowego. Obecność w biogazie surowym substancji gazowych, innych niż metan, obniża jego potencjał energetyczny, a także ogranicza możliwości jego zastosowania. Wspomniane substancje gazowe stanowią zanieczyszczenia, które charakteryzują się niekorzystnym wpływem na środowisko naturalne (gazy cieplarniane oraz korozyjnością w stosunku do aparatury (głównie siarkowodór. Aby polepszyć właściwości użytkowe biogazu należy przeprowadzić jego odsiarczanie, oczyszczanie i uzdatnianie. Skutkuje to uzyskaniem biogazu o właściwościach gazu ziemnego, który można wtłoczyć do sieci infrastruktury gazowej. Odsiarczanie biogazu polega na usunięciu lub ograniczeniu zawartości siarkowodoru w mieszaninie gazowej. Proces ten może być prowadzony kilkoma metodami. Wśród metod odsiarczania wyróżnia się m.in. utlenianie biologiczne, metody mokre, a także metody sorpcyjne, np. adsorpcję na węglu aktywnym.

 11. Analiza pouzdanosti rada uređaja daljinskog upravljanja SPEV-a

  Tomislav Mlinarić

  2012-10-01

  Full Text Available Na temelju prikupljenih podataka o kvarovima i smetnjama na uređajima daljinskog upravljanjastabilnih postrojenja električne vuče urazdoblju od 1971. do 1988. godine načinjena je analiza, primjenom adekvatnih metoda, iz čega su proizašli odgovarajući zaključci. Posebno je važan zaključak koji upućuje na veliku korisnost.

 12. Analiza comparativa intre sinergia in comunicarea integrata de marketing si sinergia la nivelul fuziunii si achizitiilor

  Ana Roxana Matei

  2010-01-01

  Acest articol ilustreaza o analiza comparativa intre sinergia in comunicarea integrata de marketing (CIM) si sinergia la nivelul fuziunilor. Pana in prezent s-a discutat despre acesti termeni ca fiind diferiti dar aceasta abordare isi propune sa demonstreze ca exista o legatura si chiar o suprapunere intre acestia. Sinergia la nivelul fuziunilor si achizitiilor a fost un concept care a precedat sinergia in CIM dar nu a beneficiat de atentia acordata celei din urma. Articolul isi propune sa id...

 13. ANALISA SEBARAN TOTAL SUSPENDED SOLID (TSS DI PERAIRAN PANTAI KABUPATEN BANGKALAN PASCA JEMBATAN SURAMADU

  Aries Dwi Siswanto

  2010-10-01

  Full Text Available Konsentrasi Total Suspended Solid (TSS merupakan satu parameter yang mengindikasikan laju sedimentasi.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah konsentrasi Total Suspended Solid (TSS di perairan Kabupaten Bangkalan pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan materi contoh air dan dianalisa Total Suspended Solid (TSS dengan didukung oleh data sekunder berupa parameter hidrooseanograti dan sedimen. Metode ini dapat mendeskripsikan distribusi Total Suspended Solid (ISS. Hasilnya adalah konsentrasi Total Suspended Solid (TSS yang berbeda antar lokasi sampling. Ada kecenderungan bahwa nilai Total Suspended Solid (TSS secara umum relatif berkurang dan variatif sesuai profil kedalaman.Kata Kunci : Total Suspended Solid (TSS, Sedimen

 14. Evaluasi Skala Numerik Dan Metode Prioritisasi Dalam AHP

  2009-01-01

  Dalam Analytic Hierarchy Process (AHP), pada awalnya pengambil keputusan mula-mula memberikan perbandingan berpasangan linguistik, kemudian memperoleh perbandingan berpasangan numerik dengan memilih skala numerik tertentu untuk menentukan kuantitasnya, dan terakhir mengembangkan vektor prioritas dari perbandingan berpasangan numerik. Pada pokoknya, keabsahan alat pengambilan-keputusan ini didasarkan pada pilihan skala numerik dan rancangan metode prioritisasi. Dengan memasukkan serangkaian ko...

 15. Digital portfolio som metode og pædagogik

  Toft, Hanne; Luplau Schnefeld, Mette

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer erfaringer med digital portfolio som didaktik og metode. Fokus er på kobling mellem didaktiske læreprocesser på en grunduddannelse og så understøttelse af disse via brug af en digital portfolio. Portfolioen adskiller en række forskellige dokumentsamlinger i privat og offentlig...

 16. Energirenovering af større bygninger - metode og proces

  Mortensen, Lone Hedegaard; Laustsen, Jacob Birck; Vorre, Mette Havgaard

  ​SBi-anvisning 269 omhandler metode og proces for gennemførelse af energirenoveringsprojekter for større bygninger fra idefase til driftsfase. Større bygninger omfatter etageboliger, bygninger til privat handel- og service samt offentlige institutioner. Anvisningen giver vejledning for de...

 17. A comparative analysis of Serbian phonemes: Linear and non-linear models/Uporedna analiza fonema srpskog jezika: linearni i nelinearni modeli

  Danijela D. Protić

  2014-10-01

  Full Text Available This paper presents the results of a comparative analysis of Serbian phonemes. The characteristics of vowels are quasi-periodicity and clearly visible formants. Non-vowels are short-term quasi-periodical signals having a low power excitation signal. For the purpose of this work, speech production systems were modelled with linear AR models and the corresponding non-linear models, based feed-forward neural networks with one hidden-layer. Sum squared error minimization as well as the back-propagation algorithm were used to train models. The selection of the optimal model was based on two stopping criteria: the normalized mean squares test error and the final prediction error. The Levenberg-Marquart method was used for the Hessian matrix calculation. The Optimal Brain Surgeon method was used for pruning. The generalization properties, based on the time-domain and signal spectra of outputs at hidden-layer neurons, are presented. / U radu je prikazana analiza karakteristika vokala i nevokala srpskog jezika. Vokale karakteriše kvaziperiodičnost i spektar snage signala sa dobro uočljivim formantima. Nevokale karakteriše kratkotrajna kvaziperiodičnost i mala snaga pobudnog signala. Vokali i nevokali modelovani su linearnim AR modelima i odgovarajućim nelinearnim modelima koji su generisani kao feed-forward neuronska mreža sa jednim skrivenim slojem. U procesu modelovanja korišćena je minimizacija srednje kvadratne greške sa propagacijom unazad, a kriterijum izbora optimalnog modela jeste zaustavljanje obučavanja, kada normalizovana srednja kvadratna test greška ili finalna greška predikcije dostignu minimalnu vrednost. LM metod korišćen je za proračun inverzne Hessianove matrice, a za pruning je upotrebljen Optimal Brain Surgeon. Prikazana su generalizaciona svojstva signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, a kroskorelacionom analizom utvrđen je odnos signala na izlazima neurona skrivenog sloja.

 18. Analiza primene IMM algoritma za praćenje manevrišućih ciljeva / Analysis of IMM algorithm for maneuvering target tracking

  Zvonko Radosavljević

  2005-05-01

  Full Text Available U radu je analizirana primena IMM algoritma sa tri modela Kalmanovih filtara, za praćenje cilja pomoću osmatračkog radara. Prvi Kalmanov filtar podešen je da prati ciljeve koji se kreću po pravolinijskoj trajektoriji bez ubrzanja, drugi prati ciljeve koji se kreću ubrzano i vrše blag manevar, a treći je namenjen za praćenje ciljeva koji se kreću ubrzano i vrše oštar manevar. Dat je opis algoritma kao i vrednosti odgovarajućih parametara i matrica prelaza za Kalmanove filtre, kao i uporedna analiza algoritma u odnosu na standardan Kalmanov filtar šestog reda. Prikazani rezultati srednje kvadratne greške praćenja po x i у koordinati pokazuju opravdanost izbora predložene metode praćenja. / This paper considers comparative analysis the problem of maneuvering target tracking to IMM algorithm with 3 standard Kalman filters and same standard Kalman filter 6. order, using data from TWS radar. The first Kalman filter from IMM algorithms is tuned for tracking of target moving along the rectilinear trajectory -without acceleration, the second tracks the targets with acceleration and gentle maneuver, and the third Kalman filter tracks the target with acceleration and sharp maneuver. The mathematical model of algorithm and values of appropriate parameters and Kalman filter matrices, are presented. The results of RMSE of tracking in x and у coordinates, show the validity of the proposed method.

 19. PORTABILITAS APLIKASI PERANGKINGAN SELEKSI PENERIMAAN SISWA BARU DENGAN METODE PROMETHEE

  Willy Bagus Saptian

  2012-11-01

  Full Text Available Aplikasi  Portable  adalah  Sebuah  perangkat  lunak  yang  dapat digunakan disetiap komputer tanpa perlu melalui proses instalasi terlebih dahulu dan aplikasi dapat dibawa dalam  peralatan portable seperti USB flash drive. Keuntungan dari aplikasi portable adalah  pengguna dapat menggunakannya secara praktis karena program dan datanya dapat dibawa  kemana saja, dan data tersebut akan di simpan pada sebuah file. Multi Criteria Decision Making (MCDM merupakan pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan  alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Promethee (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation adalah salah satu metode penentuan urutan atau prioritas dalam analisis kriteria majemuk (Multi Criterion Decision  Making.  Permasalahan   yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah merancang  dan  membangun  aplikasi  portable  dan  tidak  bergantung  dengan  adanya DBMS (Database Management System dan  data akan disimpan dan diolah   pada file yang berguna dalam perangkingan seleksi penerimaan siswa baru, dengan mengimplementasikan metode Promethee. Metode yang dipakai dalam pengembangan menggunakan  SDLC   model  iterative  dengan  pendekatan berbasis object serta bahasa pemodelan yang digunakan adalah bahasa pemodelan UML. Hasil akhir berupa  aplikasi  yang  dirancang  dan  dibangun  dibuat  secara portable (tanpa bergantung dengan DBMS dan data akan disimpan dalam  file dengan mengimplementasikan  metode  promethee  dan  ditujukan  untuk   perangkingan   seleksi penerimaan siswa baru. Kata Kunci: Portabel,  MCDM, Metode Promethee, Rekayasa Perangkat Lunak, SDLC

 20. ANALIZA OPISNEGA OCENJEVANJA: PERSPEKTIVA UČITELJEV IN STARŠEV

  Kranjčec, Eva

  2014-01-01

  Magistrsko delo z naslovom Analiza opisnega ocenjevanja: perspektiva učiteljev in staršev je nastalo z namenom, da predstavim mnenja staršev o razumljivosti in informativnosti opisnih ocen, ter podam njihove predloge za izboljšanje le teh. Namen magistrskega dela pa je tudi, predstaviti stališča opisnega ocenjevanja s strani učiteljev, kako se lotevajo zapisa opisnih ocen, kaj jim predstavlja največ težav in kakšni so njihovi predlogi za spremembe opisnega ocenjevanja. V teoretičnem delu...

 1. METODE CEPAT EKSTRAKSI DNA Corynebacterium diphtheriae UNTUK PEMERIKSAAN PCR

  Sunarno Sunarno

  2014-10-01

  Full Text Available AbstractDiagnosis of diphtheria caused byCorynebacterium diphtheriaeshould be done immediately since delay of therapy may cause 20-fold increase rate of death. One method of rapid diagnostic to identify diphtheria is by using polymerase chain reaction (PCR. The fundamental issue of this method depends on the DNA, either its quality or quantity. The simple DNA extraction method, which is using mechanical/physical principles with a little of chemical reagents (such as boiling method and the use of sodium hydroxide (NAOH, will have some benefits, such as easy to be performed, low cost, fast, and environmentally friendly. This study aimed to evaluate effectivity and efficiency of boiling method with NaOH to extract DNA of C. diphtheriae compared to the use of a commercial diagnostic kit for PCR assay. We used C. diphtheriae toxygenic(NCTC 10648 isolates, which are grown in blood agar plates. We then prepared the suspensions of cell/colony in aquadest with several dilutions. Each dilution was extracted using boiling method, NaOH and controlled with the use of a commercial diagnostic kit (QiAmp DNA Minikit. The results were evaluated quantitatively with spectrophotometer and qualitatively with gel electrophoresis. The results showed that the extracted DNA from boiling method with NaOH has an adequate quality and quantity for PCR assay (up to 9 CFU/uL cell/reaction. Therefore, it can be summarized that boiling method with NaOH is effective and efficient to be applied in PCR assay forC. diphtheriae.Key words: boiling extraction method, NaOH, C.diphtheriae, PCRAbstrakKematian kasus difteri yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriaedapat meningkat 20 kali lipat karena keterlambatan pengobatan sehingga penegakan diagnosis harus dilakukan sesegera mungkin. Salah satu metode diagnostik yang cukup cepat untuk mendeteksi penyakit difteri adalah pemeriksaan polymerase chain reaction(PCR. Keberhasilan pemeriksaan PCR dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas

 2. METODE CEPAT EKSTRAKSI DNA Corynebacterium diphtheriae UNTUK PEMERIKSAAN PCR

  Sunarno Sunarno

  2014-10-01

  Full Text Available AbstractDiagnosis of diphtheria caused byCorynebacterium diphtheriaeshould be done immediately since delay of therapy may cause 20-fold increase rate of death. One method of rapid diagnostic to identify diphtheria is by using polymerase chain reaction (PCR. The fundamental issue of this method depends on the DNA, either its quality or quantity. The simple DNA extraction method, which is using mechanical/physical principles with a little of chemical reagents (such as boiling method and the use of sodium hydroxide (NAOH, will have some benefits, such as easy to be performed, low cost, fast, and environmentally friendly. This study aimed to evaluate effectivity and efficiency of boiling method with NaOH to extract DNA of C. diphtheriae compared to the use of a commercial diagnostic kit for PCR assay. We used C. diphtheriae toxygenic(NCTC 10648 isolates, which are grown in blood agar plates. We then prepared the suspensions of cell/colony in aquadest with several dilutions. Each dilution was extracted using boiling method, NaOH and controlled with the use of a commercial diagnostic kit (QiAmp DNA Minikit. The results were evaluated quantitatively with spectrophotometer and qualitatively with gel electrophoresis. The results showed that the extracted DNA from boiling method with NaOH has an adequate quality and quantity for PCR assay (up to 9 CFU/uL cell/reaction. Therefore, it can be summarized that boiling method with NaOH is effective and efficient to be applied in PCR assay forC. diphtheriae.Key words: boiling extraction method, NaOH, C.diphtheriae, PCRAbstrakKematian kasus difteri yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriaedapat meningkat 20 kali lipat karena keterlambatan pengobatan sehingga penegakan diagnosis harus dilakukan sesegera mungkin. Salah satu metode diagnostik yang cukup cepat untuk mendeteksi penyakit difteri adalah pemeriksaan polymerase chain reaction(PCR. Keberhasilan pemeriksaan PCR dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas

 3. PEMODELAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENJADWALAN PILOT DENGAN METODE EKSAK DEKOMPOSISI

  Nurhadi Siswanto

  2007-01-01

  Full Text Available Crew scheduling is one of most important operational problems in airline industries. Crew scheduling Problem consists of two steps that is "Crew Pairing" and "Crew Rostering". The research focusses on building Boeing 737-200's monthly pilot rostering of PT. X Airlines based on given pilot pairings. There are some vertical and horizontal regulations must be fulfilled in so that the problem becomes very complex and cannot be solved using a pure exact method in reasonable computational time. Accordingly, we propose a decomposition exact method to solve the problem. Our model was run using LINGO Optimization software. Experiment results showed that our schedules are outperform than the existing schedules of the airline for the case of May 2006. Abstract in Bahasa Indonesia : Penjadwalan kru pada suatu maskapai penerbangan merupakan salah satu permasalahan operasional yang terpenting. Penjadwalan kru terdiri dari dua tahapan yaitu tahap pengelompokkan kru dan penugasan kru. Penelitian ini memfokuskan pada pembuatan jadwal penugasan pilot pesawat Boeing 737-200 pada maskapai penerbangan PT. X Airlines yang ber-home base di Surabaya selama satu bulan, berdasar pada hasil pengelompokkan pilot yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat sejumlah peraturan horizontal dan vertikal yang harus dipenuhi membuatnya menjadi permasalahan kombinatorial yang sangat kompleks, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eksak murni dalam waktu yang wajar. Untuk itu digunakan metode eksak dekomposisi. Model tersebut diterjemahkan menggunakan perangkat lunak optimisasi LINGO. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa jadwal penugasan pilot yang dibuat dengan metode ini lebih baik daripada jadwal milik perusahaan untuk kasus pada bulan Mei 2006. Kata kunci: penjadwalan pilot, pengelompokkan pilot, aturan horizontal dan vertikal, metode eksak dekomposisi

 4. PEMUNGUTAN MINYAK ATSIRI MAWAR (Rose Oil) DENGAN METODE MASERASI

  Astrilia Damayanti; Endah Ayu Fitriana

  2013-01-01

  Minyak mawar merupakan salah satu produk minyak bunga yang memungkinkan diproduksi di Indonesia dengan kualitas ekspor. Manfaat dari minyak mawar adalah untuk parfum, kosmestik, dan obat-obatan. Minyak mawar dapat diproduksi dengan menggunakan metode diantaranya maserasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui rendemen minyak atsiri mawar merah (Rosa damascena) dan komponen minyak atsiri yang terambil dengan etanol dan n-heksana. Bahan baku yang digunakan berupa mahkota bunga mawar sebanyak ...

 5. DESAIN KAPAL LCU TNI-AL MENGGUNAKAN METODE OPTIMISASI

  Hasanudin Hasanudin

  2015-02-01

  Full Text Available Landing Craft Utility (LCU mempunyai peranan yang penting bagi Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI-AL digunakan sebagai kapal amphibious mendaratkan: pasukan, logistik dan kendaraan. Desain  LCU TNI-AL mengunakan metode optimasi belum pernah dilakukan, desain kapal umumnya menggunakan metode spiral design yang berlangsung beberapa putaran secara manual yang membutuhkan waktu yang lama dan seringkali tidak mencapai hasil yang optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut dalam makalah ini digunakan metode Non Linier Constrains Optimization sehingga perlu satu putaran untuk menyelesaikannya yaitu pada tahap preliminary design. Pemodelan optimasinya dilibatkan ukuran utama dan hull form secara bersamaan sehingga tidak diperlukan pembuatan lines plan. Variables yang dicari adalah ukuran utama dan propulsi kapal; constrains adalah ukuran utama, rasio ukuran utama, stabilitas dan propulsi; objective functions adalah meminimalkan biaya pembanguan.  Dari hasil perhitungan didapatkan Landing Craft Utility yang optimal adalah: bentuk round bilge, Lpp=46,76m, B=9,63m, T=2,56m, H=4,63m, dan Vs= 11knot.

 6. EKSTRAKSI DAN SINTESIS NANOSILIKA BERBASIS PASIR BANCAR DENGAN METODE BASAH

  Munasir Munasir

  2016-11-01

  Full Text Available Pemurnian, ekstrak dan sintesis nanosilika dari bahan dasar pasir kuarsa yang diambil di daerah Bancar Tuban (utara Pulau Jawa-Indonesia telah dilakukan pada penelitian ini. Secara fisik pasir Bancar Tuban mempunyai bentuk butiran agak kasar dan berwarna kuning cerah. Pasir Bancar mempunyai unsur atom Si (69%Wt, dan unsur atom pengotor dominan adalah Ca (7,5%wt dan K (4,8%wt. Pola difraksinya menunjukan intesistas dominan terjadi pada sudut (2 theta ~26o, fase quartz (paling stabil di alam. Ukuran serbuk pasir yang telah dihaluskan sekitar 5-50 mikrometer. Sintesis nanosilika berbasis pasir alam digunakan metode basah, yang terdiri dari dua proses, yaitu: (1 serbuk pasir diproses dengan metode hidrotermal dengan menggunakan senyawa alkali (NaOH dengan molaritas 7M, hingga diperoleh larutan bening sodium silikat (Na2O.xSiO2, dan (2 larutan sodium silikat berperan sebagai prcursor diproses dengan metode co-presipitasi, larutan sodium silikat dititrasi dengan HCl 2 M hingga diperoleh bubur silicite Si(OH4. Produk akhir berupa serbuk silika dengan struktur amorf dan kristal (quartz; kemurnian (%Wt Si mencapai 95,7% dan analisis marfologi menunjukan bahwa partikel SiO2 cenderung membentuk aglomerasi dan ukuran partikel yang tidak beraglomerasi teramati berukuran sekitar ~58 nm.

 7. Perancangan Sistem Pengujian Distorsi Kaca Spion Menggunakan Metode Radial Line

  Fitri Rahmah

  2013-03-01

  Full Text Available Pengujian distorsi merupakan salah satu cara mengetahui kualitas dari kaca spion. Distorsi merupakan keadaan dimana bayangan benda  terbentuk tidak sama dengan benda asli karena adanya cacat pada cermin. Selama ini pengujian dilakukan secara manual dengan metode concentric circle yang memiliki kelemahan melakukan penghitungan distorsi di bagian terpusat saja. Pengujian distorsi ini dilakukan dengan metode radial line dengan kelebihan melakukan penghitungan di seluruh luasan kaca spion. Metode radial line membutuhkan layar dengan pola radial line sebagai obyek kaca spion. Pengambilan data pengujian melalui penyusunan tegak lurus kaca spion terhadap obyek dan webcam sejauh 300 mm. Data yang diperoleh dalam format digital diolah dengan sistem pengolahan citra digital melalui GUI (Graphical User Interface. Tahap pre-processing citra dilakukan melalui proses smoothing dan sharpening. Selanjutnya citra obyek dipisahkan terhadap background. Kemudian software pengolahan citra akan menghitung besar faktor distorsi. Untuk mendapatkan error yang minimal dalam pengujian, maka dilakukan variasi terhadap ketebalan garis obyek dan tahap pre-processing. Pada proses ini diperoleh garis obyek yang paling baik menggunakan ketebalan 1.2 mm. Tahap pre-processing terbaik dengan memasukkan nilai 2 dan 0 pada smoothing dan sharpening GUI. Hasil yang diperoleh adalah error presisi yang didapatkan sebesar 1.69% atau keakuratan 98.31%.

 8. Pengaruh Metode Student Teams Achievement Division (STAD dan Pemahaman Struktur Kalimat terhadap Keterampilan Menulis Narasi

  Sigit Widiyarto

  2017-02-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui pengaruh metode Teams Achievment Division dan pemahaman  struktur kalimat terhadap keterampilan menulis Bahasa kalimat narasi. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan analisis dua jalur (Anova.Data  di lapangan  memakai hasil tes. Sampel diambil pada kelas VII SMP Swasta Future Gate Jatikramat Kota Bekasi. Jumlah siswa pada kelas kontrol dan eksperimen sebanyak 50 siswa. Berdasarkan analisis data yang dihitung dengan memakai Spss 22 dapat disimpulkan : 1.   Terdapat pengaruh signifikan metode Student Teams Achievment Division( STAD terhadap keterampilan menulis. 2 Tidak terdapat Pengaruh Struktur Kalimat terhadap Keterampilan menulis narasi. . 3. Tidak terdapat pengaruh  Metode STAD dan pemahaman  struktur kalimat secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis narasi Kata Kunci  :  metode STAD, Penguasaan struktur kalimat dan keterampilan menulis narasi 

 9. Penambahan Bulking Agent untuk Meningkatkan Kualitas Kompos Sampah Sayur dengan Variasi Metode Pengomposan

  Moh. Rohim

  2017-01-01

  Full Text Available Bahan utama pengomposan dalam penelitian ini adalah sayur dan sabut kelapa sebagai bulking agent. Kedua bahan tersebut digunakan karena ketersediannya yang melimpah di lokasi penelitian yaitu Pasar Puspa Agro, Sidoarjo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penambahan bulking agent dan metode pengomposan. Penambahan bulking agent yang digunakan yakni 40%, 50% dan 60% yang mana persentase tersebut diperoleh dari hasil perhitungan rasio C/N campuran dari kedua bahan yang masuk rentang 25-40. Sedangkan metode pengomposan yang dipakai adalah metode 1 (tidak dicacah, dilapis, metode 2 (dicacah, dicampur dan metode 3 (dicacah, dilapis. Dimensi pengomposan yaitu 0,5x0,5x1 m dan pembalikan untuk metode 1 dan 3 yakni 3 hari sekali selama 2 minggu pertama, seminggu sekali sampai minggu keenam dan 2 minggu sekali sampai kompos matang. Sedangkan pada metode 2, pembalikan dilakukan 3 hari sekali sampai kompos matang. Parameter kualitas kompos yang digunakan mengacu pada SNI 19-7030-2004 meliputi suhu, pH, kadar air, kadar C-organik, N total dan rasio C/N. Hasil dari penelitian ini adalah jika ditinjau dari penambahan bulking agent kualitas kompos yang paling baik yaitu dengan penambahan 60%. Apabila ditinjau dari metode pengomposan, kualitas kompos yang paling baik yaitu menggunakan metode 3 (dicacah, dilapis.

 10. STUDI PERBANDINGAN ANALISIS UNSUR PLUMBUM (PB DARI HASIL ELEKTROLISIS ANTARA METODE LASER- INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY (LIBS DENGAN METODE KONVENSIONAL

  H. S. Suyanto

  2014-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur Pb hasil proses elektrolisis dengan metode alternatif laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS dan metode konvensional. Elektrolisis menggunakan tembaga (Cu sebagai katoda dan karbon sebagai anoda. Unsur Pb yang terdeposisi pada katoda diirradiasi laser Nd-YAG (model CFR 200, 1064nm dan emisinya (Pb I 405.7 nm ditangkap spektrometer HR 2500++ yang kemudian ditampilkan dalam intensitas fungsi panjang gelombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi laser, arus listrik dan waktu deposisi proses elektrolisis yang optimum untuk karakterisasi unsur Pb masing - masing adalah 100 mJ, 5,28 mA dan 15 menit. Aplikasi metode ini untuk analisis kuantitatif larutan Pb dengan membuat kurva kalibrasi dari kosentrasi 300 ppm sampai kosentrasi terendah yaitu 0,5 ppm, serta diperoleh deteksi limit sebesar 0,44 ppm. Sebagai perbandingan metode deteksi dengan LIBS ini telah dilakukan analisis dengan metode konvensional dengan menentukan selisih massa katoda sebelum dan sesudah elektrolisis dan diperoleh hasil yang sebanding.ABSTRACTThe aim of this research was to compare between a method of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS and the conventional one to analyse of Plumbum (Pb element resulted from electrolysis process. Electrolysis used copper (Cu and carbon (C as cathode and anode respectively. Plumbum element which was deposited on cathode was irradiated by Nd-YAG laser (model CFR 200, 1064nm and its emission intensity of neutral Pb I 405.7 nm in the plasma was captured by HR 2500++ spectrometer and displayed in a form of intensity as a function of wavelength. The experiment result showed that the optimum condition parameters of electrolysis: laser energy, electric current and electrolysis time duration were 100 mJ, 5.28 mA and 15 minutes respectively. An application of these conditions was done to make calibration curve of Pb element in liquid sample from 300 ppm to 0.5 ppm and resulted a limit of

 11. STUDI PERBANDINGAN ANALISIS UNSUR PLUMBUM (PB DARI HASIL ELEKTROLISIS ANTARA METODE LASER- INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY (LIBS DENGAN METODE KONVENSIONAL

  H. S. Suyanto

  2014-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur Pb hasil proses elektrolisis dengan metode alternatif laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS dan metode konvensional. Elektrolisis menggunakan tembaga (Cu sebagai katoda dan karbon sebagai anoda. Unsur Pb yang terdeposisi pada katoda diirradiasi laser Nd-YAG (model CFR 200, 1064nm dan emisinya (Pb I 405.7 nm ditangkap spektrometer HR 2500++ yang kemudian ditampilkan dalam intensitas fungsi panjang gelombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi laser, arus listrik dan waktu deposisi proses elektrolisis yang optimum untuk karakterisasi unsur Pb masing - masing adalah 100 mJ, 5,28 mA dan 15 menit. Aplikasi metode ini untuk analisis kuantitatif larutan Pb dengan membuat kurva kalibrasi dari kosentrasi 300 ppm sampai kosentrasi terendah yaitu 0,5 ppm, serta diperoleh deteksi limit sebesar 0,44 ppm. Sebagai perbandingan metode deteksi dengan LIBS ini telah dilakukan analisis dengan metode konvensional dengan menentukan selisih massa katoda sebelum dan sesudah elektrolisis dan diperoleh hasil yang sebanding.ABSTRACTThe aim of this research was to compare between a method of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS and the conventional one to analyse of Plumbum (Pb element resulted from electrolysis process. Electrolysis used copper (Cu and carbon (C as cathode and anode respectively. Plumbum element which was deposited on cathode was irradiated by Nd-YAG laser (model CFR 200, 1064nm and its emission intensity of neutral Pb I 405.7 nm in the plasma was captured by HR 2500++ spectrometer and displayed in a form of intensity as a function of wavelength. The experiment result showed that the optimum condition parameters of electrolysis: laser energy, electric current and electrolysis time duration were 100 mJ, 5.28 mA and 15 minutes respectively. An application of these conditions was done to make calibration curve of Pb element in liquid sample from 300 ppm to 0.5 ppm and resulted a limit of

 12. STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR SISWA DENGAN PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI DAN METODE PEMBELAJARAN CERAMAH BERVARIASI BERBANTUAN KARTU SOAL KOMPETENSI DASAR JURNAL KHUSUS

  Devina Asri Laras

  2016-03-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan metode Team Assisted Individualization berbantuan kartu soal pada kompetensi dasar jurnal khusus. Penelitian ini termasuk penelitian quasi experiment nonequivalent control group. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS SMA N 2 Purbalingga. Sampel penelitian adalah XII IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan XII IPS 2 sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data yaitu dengan metode tes dan metode observasi. Pengujian hipotesis menggunakan independent sample t-test dan paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode TAI sebesar 22,23. Rata-rata hasil belajar siswa dengan metode TAI sebesar 84,11 lebih tinggi dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi sebesar 79,88. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode TAI lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan metode ceramah bervariasi berbantuan kartu soal. The purpose of this study is to determine: the improvement of student learning achievement with Team Assisted Individualization using card question about the basic competence special journal. This study is a quasi-experimental nonequivalent control group. The study population was all students in class XII IPS SMA N 2 Purbalingga. The samples were XII IPS 1 as the experimental class and class XII IPS 2 as a control. The method of collecting data in this study is the test and observation method. Hypothesis testing using independent sample t-test and paired sample t-test. The results showed an increase in student learning achievement after treatment TAI method of 22.23. Average student learning outcomes with TAI method of 84.11 is higher than the lecture method varies by 79.88. The conclusion of this research is the application of the method is more effective TAI improve student learning outcomes than the lecture variation method using question

 13. Analiza efekata uvođenja savremenih strategija održavanja / Effects of introducing modern maintenance strategies and their analysis

  Petar Stanojević

  2003-07-01

  Full Text Available Često se postavlja pitanje opravdanosti investicija za unapređivanje sistema održavanja. Uvođenje strategija održavanja, kao što su RCM, TPM, održavanje prema stanju i sličnih, danas je svetski trend u usavršavanju sistema održavanja. Na primeru jednog modela taksi preduzeća, uz upotrebu metode simulacije, zasnovane na sistemskoj dinamici, izvršena je analiza efekata koje bi imalo uvođenje savremenih strategija održavanja u taj sistem. Došlo se do zaključaka koji su slični svetskim iskustvima. Najpre se mora izvršiti stabilizacija i pravilno dimenzioniranje sistema održavanja, da bi se zatim pristupilo usavršavanju sistema primenom odgovarajućih strategija. Uvođenje strategija održavanja odgovara prvenstveno sistemima kod kojih tehnička sredstva moraju neprestano da rade, odnosno imaju visok koeficijent eksploatacije. Prosečno, za svakih 10% smanjenja u broju otkaza, vremenu preventivnog održavanja i učestanosti preventivnih akcija, ukupan profit preduzeća raste oko 5%. Poboljšanja u domenu znanja održavaoca i kvaliteta rada donose narednih 5% povećanja profita. / Investments in the improvement of maintenance systems are often brought into question as to whether they are justified or not. Introducing maintenance strategies, eg. RCM, TPM, on-condition maintenance, etc., is nowadays a worldurde tendency in the improvement of maintenance systems. The simulation method based on system dynamics has been applied to a model of a taxi business in order to analyze the effects of introducing modern maintenance strategies into that system. The obtained results show good accordance with experiences wordurde. The stabilization and adequate dimensioning of the maintenance system should proceed the system improvement using adequate strategies. Bringing maintenance strategies into use predominantly suits the systems with a high duty factor, ie. the systems with continually operating elements. Every 10% of reduction in the number

 14. SIFAT FUNGSIONAL ISOLAT PROTEIN ‘BLONDO’ (COCONUT PRESSCAKE DARI PRODUK SAMPING PEMISAHAN VCO (VIRGIN COCONUT OIL DENGAN BERBAGAI METODE

  Siti Permatasari

  2015-11-01

  OHC tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar metode (p≤ 0,05. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode fisik menghasilkan sifat fungsional terbaik. Kata kunci: Sifat fungsional, isolat protein, blondo, VCO

 15. Deteksi Iris Berdasarkan Metode Black Hole dan Circle Curve Fitting

  Danny Kurnianto

  2013-11-01

  Full Text Available Sistem pengenalan identitas personal berdasarkan ciri biometrika adalah suatu sistem pengenalan seseorang berdasarkan pada ciri biometrika yang melekat pada orang tersebut. Iris mata merupakan salah satu ciri biometrik yang handal untuk sistem pengenalan identitas personal. Bagian sistem pengenalan identitas personal berdasarkan biometrik iris yang dianggap paling krusial adalah deteksi lokasi iris, karena akurasi deteksi iris berpengaruh pada tingkat akurasi sistem secara keseluruhan. Lokasi iris pada citra mata dibatasi oleh dua buah lingkaran yang memisahkan antara bagian iris  dengan pupil dan sklera. Telah banyak metodemetode yang diusulkan oleh para peneliti untuk menghasilkan deteksi lokasi iris dengan akurat dan cepat. Masalah akurasi, kecepatan waktu eksekusi dan ketahanan terhadap noise merupakan bidang penelitian yang menantang pada deteksi iris. Makalah ini menyajikan metode deteksi iris menggunakan metode black hole dan circle curve fitting. Langkah pertama, mencari batas dalam lingkaran iris yang memisahkan antara daerah iris dan pupil. Dengan metode black hole yang bekerja berdasarkan fakta bahwa lokasi pupil merupakan daerah  lingkaran yang paling hitam dan memiliki distribusi nilai intensitas yang seragam, maka lokasi pupil dapat ditentukan dengan teknik pengambangan. Batas lingkaran pupil dapat ditentukan dengan circle curve fitting dari parameter lingkaran daerah pupil. Langkah kedua,  mencari batas luar lingkaran iris yang memisahkan antara iris dan sklera. Peta tepi citra iris dicari dengan menggunakan deteksi tepi Canny, kemudian diambil satu komponen tepi arah vertikal yang dapat mewakili batas lingkaran luar iris. Dari komponen tepi tersebut, dihitung jari-jari iris yang berpusat di pusat pupil. Dengan jari-jari iris dan pusat iris maka dapat ditentukan batas luar iris menggunakan circle curve fitting

 16. Penerapan Kontrol Stok dalam Sistem Informasi Dagang Dengan Metode Perpetual Inventory System

  Tony Wijaya

  2017-07-01

  dapat melacak posisi stok yang terjual dan stok yang masih ada sehingga menghindari kekosongan stok. Perancangan program pada penelitian ini menggunakan metode Agile dengan pendekatan Extreme Programming dan diuji dengan metode black box untuk memastikan fitur yang dibutuhkan sudah sesuai.Dengan adanya kontrol stok, perusahaan dapat terhindar dari kerugian karena kekosongan stok, meningkatkan daya saing yang pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan.

 17. Pengaruh Kedalaman Tanam Terhadap Pertumbuhan Eucheuma spinosum Pada Budidaya dengan Metode Rawai

  Yuniarlin Hilmi Farnani

  2011-10-01

  Full Text Available Eucheuma spinosum merupakan algae makro bentik yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tepung agar-agar, keraginan dan alginat. Bahan baku tersebut dimanfaatkan dalam industri tekstil, kosmetik, dan makanan. Luasnya pemanfaatan hasil olahan rumput laut dalam berbagai industri, mengakibatkan peningkatan kebutuhan Eucheuma spinosum. Budidaya Eucheuma spinosum yang sudah dilakukan oleh pembudidaya adalah menggunakan metode rakit apung (floating raft method, metode lepas dasar (off bottom method dan metode rawai (long line method. Namun dari ketiga metode ini yang lebih memberikan keuntungan dan lebih digemari oleh petani adalah metode rawai. Sehingga perlu dilakukan penelitian ”Pengaruh Beberapa Kedalaman Penanaman Terhadap Pertumbuhan Eucheuma spinosum pada Budidaya dengan Metode Rawai”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedalaman penanaman terhadap pertumbuhan Eucheuma spinosum pada budidaya dengan metode rawai. Penelitian dilaksanakan di Balai Budidaya Laut (BBL Lombok Desa Gerupuk Lombok Tengah Agustus 2010 hingga Oktober 2010. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL, terdiri atas 4 perlakuan kedalaman penanaman yakni A (25 cm, B (35 cm, C (45 cm dan D (55 cm. Setiap perlakuan terdiri 4 ulangan dalam enam sisi karena akan dilakukan pengamatan destruktif sebanyak enam kali, sehingga diperoleh 96 plot percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan kedalaman penanaman Eucheuma spinosum berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan berdasarkan berat basah, berat komersil dan berat kering. Pada kedalaman penanaman 45 cm memberikan hasil pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan kedalaman lainnya. Kata Kunci: Budidaya, Eucheuma spinosum, kedalaman, pertumbuhan, metode rawai 

 18. Pengaruh Kedalaman Tanam Terhadap Pertumbuhan Eucheuma spinosum Pada Budidaya dengan Metode Rawai

  Yuniarlin Hilmi Farnani; Nunik Cokrowati; Nihla Farida

  2011-01-01

  Eucheuma spinosum merupakan algae makro bentik yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tepung agar-agar, keraginan dan alginat. Bahan baku tersebut dimanfaatkan dalam industri tekstil, kosmetik, dan makanan. Luasnya pemanfaatan hasil olahan rumput laut dalam berbagai industri, mengakibatkan peningkatan kebutuhan Eucheuma spinosum. Budidaya Eucheuma spinosum yang sudah dilakukan oleh pembudidaya adalah menggunakan metode rakit apung (floating raft method), metode lepas dasar (off bottom...

 19. Implementasi Cloud Computing Menggunakan Metode Pengembangan Sistem Agile

  Much Aziz Muslim

  2015-05-01

  Full Text Available Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menyediakan layanan terhadap sumber daya komputasi melalui sebuah jaringan. Sumber daya yang di sediakan di dalam cloud computing meliputi mesin, media penyimpanan data, sistem operasi dan program aplikasi. Fitur dari cloud computing dipercaya akan jauh lebih hemat dan memuaskan. Masalah yang muncul adalah bagaimana mengimplementasi Cloud Computing dengan menggunakan Windows Azure Pack dan bagaimana provisioning Windows Azure Pack SQL Database. Fokus pada penelitian ini adalah pada proses deploying dan provisioning SQL Database Server. Pengimplementasian cloud computing menggunakan metode pengembangan sistem agile dengan langkah-langkah meliputi perencanaan, implementasi, pengujian (test, dokumentasi, deployment dan pemeliharaan. Untuk menjalankan proses tersebut kebutuhan perangkat yang dipersiapkan meliputi perangkat keras seperti PC Server Cisco UCS C240 M3S2, Hardisk 8753 GB, 256 GB RAM, bandwith minimal 1 Mbps dan kebutuhan perangkat lunak meliputi Windows Server 2012 R2, VMM, Windows Azure Pack, IIS, SQL Server 2012 dan Web Patform Installer. Hasil dari implementasi cloud computing menggunakan metode pengembangan sistem agile adalah terbentuknya sebuah sistem cloud hosting provider dengan menggunakan Windows Azure Pack dan SQL Server 2012 sebagai sistem utama dan pengelolaan database menggunakan Microsoft SQL Server Management 

 20. IMPLEMENTASI METODE INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI

  T. H. Agustanti

  2012-04-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas VIIE SMP N 2 Wonosobo semester 1 tahun pelajaran 2010/2011 pada mata pelajaran biologi melalui Implementasi Metode Inquiry. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Metode Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Biologi. Dari penelitian ini disarankan agar guru-guru mencari inovasi-inovasi baru yang dapat merangsang sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. The purpose of this research is to improve the learning result for first semester students of SMP N 2 Wonosobo VIIE class in the academic year 2010/2011 in the Biology subject using Inquiry method. From the research, it can be concluded that the implementation of Inquiry method can improve the learning result in the Biology subject. Base don the research result it can be suggested that the teacher can find the new innovation to stimulate students’ motivation in order to make the learning process to be more significant.

 1. Optimalisasi Produksi Di Industri Garment Dengan Menggunakan Metode Simpleks

  Rizal Rachman

  2017-04-01

  Full Text Available Abstrak Aplikasi optimalisasi Produksi dan Keuntungan pada perusahaan Garment ini dibangun untuk mengatasi permasalahan tersebut. Aplikasi ini memiliki kemampuan dalam mengolah data bahan baku benang, data waktu kerja, data kebutuhan produksi dan data beban untuk dilakukan perhitungan pengoptimalan. Adapun dasar perhitungan yang dilakukan meliputi perhitungan optimasi menggunakan metode Simpleks dan Visual Basic 6. Hasil keluaran dari aplikasi ini adalah banyak yang diproduksi berdasarkan sumber daya benang yang ada, biaya total beban pengeluaran yang dikeluarkan saat proses produksi serta keuntungan kotor dan bersih dari penjualan. Aplikasi ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan tingkat prosentase keuntungan bergantung pada besar harga perbandingan penjualan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Kata kunci : Optimasi, Metode simpleks, Linier Programming, Abstract Application optimization of Production and Profits in Garment company is built to overcome these problems. This application has the ability to process data yarn materials, work time data, the data needs of production and expense data for calculation optimization. The basis of calculation was conducted on the optimization calculations using the Simplex method and Visual Basic 6. The output of this application is many are produced based on the resources existing threads, the total cost of expenditure incurred during the production process as well as gross and net profits from sales. This application can increase corporate profits and the percentage of large profits depend on the price comparison between the sale of one product to another. Keywords: optimization, simplex method, Linear Programming.

 2. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN GADGET ANDROID MENGGUNAKAN METODE PROMETHEE

  Gunawan Gunawan

  2013-05-01

  Full Text Available Kebutuhan informasi dan teknologi menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia. Ponsel saat ini bukan hanya digunakan untuk telepon dan berkirim pesan, seiring perkembangan teknologi ponsel sudah dapat melakukan sama dengan apa yang bisa dilakukan komputer mulai dari internet, email, chating, video dan sebagainya. Teknologi Android merupakan teknologi hasil karya google yang dihadirkan pada telepon pintar atau gadget. Seiring perkembangan teknologi sistem operasi android dan perkembangan gadget pada smartphone dan tablet mengakibatkan banyaknya gadget yang beredar dengan berbagai merek dan spesifikasi yang beragam. Gadget android yang ada di pasar sekarang sudah berjumlah lebih dari 70 jenis yang mengakibatkan kebingungan bagi calon pembeli. Pertimbangan yang digunakan bagi calon pembeli meliputi kriteria dan spesifikasi yang kompleks membuat calon pembeli sulit dalam menentukan gadget yang dirasa tepat sesuai yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan cara membuat sebuah sistem pendukung keputusan terhadap gadget android dengan menggunakan metode promethee. Dari hasil penelitian dengan metode promethee dihasilkan perankingan rekomendasi terhadap gadget android sesuai yang di inginkan oleh calon pembeli berdasarkan kriteria dan spesifikasi sehingga dapat membantu calon pembeli dalam menentukan gadget yang diinginkan. Dari hasil tersebut diharapkan dapat membantu calon pembeli dalam menentukan gadget yang tepat sesuai kriteria dan spesifikasi yang diinginkan. Kata Kunci: teknologi, gadget,  Android, promethee, sistem.

 3. ANALISA WHAT IF SEBAGAI METODE ANTISIPASI KETERLAMBATAN DURASI PROYEK

  Ratna S Alifen

  1999-01-01

  Full Text Available A project network is composed of various activities interrelated in a sequencial relationship. If delay occurs on one activity, it will eventually cause the project overall duration to delay. To anticipate the project delays one could accelarate the succeeding activity in the network. Critical Path Method (CPM is a management tool which is widely used in the construction project. In this study “what if” analysis is used to anticipate project delays by accelarating the activities on CPM schedule. The accelaration actions are treated in accordance with additional working hours and man-power in the succeeding activities Abstract in Bahasa Indonesia : Jaringan kerja proyek terdiri dari berbagai jenis aktivitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Bila terjadi keterlambatan pada salah satu jenis aktivitas, sering kali akan menyebabkan keterlambatan durasi proyek secara keseluruhan. Salah satu usaha untuk mengantisipasi keterlambatan durasi proyek adalah dengan melakukan percepatan durasi aktivitas pengikut. Metode Jalur Kritis atau Critical Path Method (CPM merupakan suatu metode penjadwalan proyek yang sudah dikenal dan sering digunakan sebagai sarana manajemen dalam pelaksanaan proyek. Sebuah studi telah dilakukan untuk mengatasi masalah percepatan durasi aktivitas sebagai langkah antisipasi keterlambatan proyek, dengan analisa “what if” yang diterapkan pada jadwal CPM. Percepatan durasi dilakukan pada aktivitas-aktivitas pengikut dengan menambah jumlah jam kerja dan jumlah pekerja pada aktivitas percepatan

 4. Ekspresi protein pada mikroorganisme resisten Cr dengan metode elektroforesis

  UMI FATMAWATI

  2009-05-01

  Full Text Available Fatmawati U, Suranto, Sajidan. 2009. Ekspresi protein pada mikroorganisme resistenCr dengan metode elektroforesis. Bioteknologi 6: 40-48. Krom heksavalen (Cr(VI dikenal sebagai logam berat beracun, sehingga perlu direduksi menjadi Cr(III yang lebih rendah toksisitasnya. Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Klebsiella pneumoniae, Pantoea sp. dan Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme resisten dan mampu mereduksi Cr(VI. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemampuan mikroorganisme dalam mengurangi Cr(VI dan mengetahui pola pita protein antara mikroorganisme resisten Cr(VI dan mikroorganisme tidak resisten yang diinokulasi pada medium kaldu LB. SDS-PAGE digunakan untuk mengetahui ekspresi protein, sementara konsentrasi Cr(VI diidentifikasi dengan metode 1,5 difenilkarbazid. Data kuantitatif dianalisis dengan ANAVA dua faktorial dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan pada taraf 1%. Data kualitatif yaitu ekspresi protein dianalisis dengan mobilitas relatif (Rf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mikroorganisme dalam mereduksi Cr(VI pada konsentrasi awal 0.5 ppm, 1 ppm, 5 ppm dan 10 ppm berbeda-beda, persentase rata- rata kemampuan masing-masing mikroorganisme dalam mereduksi Cr(VI adalah: P. putida (65% > S. cerevisiae (64,45% > P. aeruginosa (60,73% > Pantoea sp. (50,22% > K. pneumoniae (47,82% > tanpa mikroorganisme (34,25%. Penambahan mikroorganisme secara nyata mempengaruhi reduksi Cr(VI. SDS-PAGE menunjukkan bahwa ekspresi protein antara mikroorganisme resisten dan tidak resisten tidak berbeda, tetapi mikroorganisme resisten memiliki lebih banyak protein (pita protein lebih tebal.

 5. Implementasi Cloud Computing Menggunakan Metode Pengembangan Sistem Agile

  Much Aziz Muslim

  2015-05-01

  Full Text Available Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menyediakan layanan terhadap sumber daya komputasi melalui sebuah jaringan. Sumber daya yang di sediakan di dalam cloud computing meliputi mesin, media penyimpanan data, sistem operasi dan program aplikasi. Fitur dari cloud computing dipercaya akan jauh lebih hemat dan memuaskan. Masalah yang muncul adalah bagaimana mengimplementasi Cloud Computing dengan menggunakan Windows Azure Pack dan bagaimana provisioning Windows Azure Pack SQL Database. Fokus pada penelitian ini adalah pada proses deploying dan provisioning SQL Database Server. Pengimplementasian cloud computing menggunakan metode pengembangan sistem agile dengan langkah-langkah meliputi perencanaan, implementasi, pengujian (test, dokumentasi, deployment dan pemeliharaan. Untuk menjalankan proses tersebut kebutuhan perangkat yang dipersiapkan meliputi perangkat keras seperti PC Server Cisco UCS C240 M3S2, Hardisk 8753 GB, 256 GB RAM, bandwith minimal 1 Mbps dan kebutuhan perangkat lunak meliputi Windows Server 2012 R2, VMM, Windows Azure Pack, IIS, SQL Server 2012 dan Web Patform Installer. Hasil dari implementasi cloud computing menggunakan metode pengembangan sistem agile adalah terbentuknya sebuah sistem cloud hosting provider dengan menggunakan Windows Azure Pack dan SQL Server 2012 sebagai sistem utama dan pengelolaan database menggunakan Microsoft SQL Server Management 

 6. CUSTOMER SEGMENTATION DENGAN METODE SELF ORGANIZING MAP (STUDI KASUS: UD. FENNY

  A. A. Gde Bagus Ariana

  2012-11-01

  Full Text Available Saat ini persaingan bisnis pada perusahaan retail tidak hanya dengan menggunakan perangkat sistem informasi namun sudah dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan. Salah satu metode sistem pendukung keputusan yang digunakan adalah data mining. Data mining digunakan untuk menemukan pola-pola yang tersembunyi pada database. UD. Fenny sebagai perusahaan retail ingin menemukan pola segmentasi pelanggan dengan menggunakan model RFM (Recency, Frequency, Monetary. Metode data mining untuk melakukan proses segmentasi adalah metode clustering. Clustering merupakan proses penggugusan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan secara tidak terawasi (unsupervised. Sebelum melakukan proses clustering, dilakukan proses persiapan data dengan membuat datawarehouse menggunakan skema bintang (star scema. Selanjutnya dilakukan proses clustering dengan menggunakan metode Self Organizing Map (SOM/Kohonen. Metode ini merupakan salah satu model jaringan saraf tiruan yang menggunakan metode unsupervised. Dari hasil percobaan metode SOM melakukan proses clustering dan menggambarkan hasil clustering pada SOM plot. Dengan melakukan proses clustering, pihak pengambil keputusan dapat memahami segmentasi customer dan melakukan upaya peningkatan pelayanan customer.

 7. Analiza parametra translucencije staklokeramike izrađene različitim tehnološkim postupcima

  Ledić, Karla; Majnarić, Igor; MILARDOVIĆ ORTOLAN, Slađana; Špalj, Stjepan; Štefančić, Sanja; Mehulić, Ketij

  2015-01-01

  Svrha: Analizirati parametar translucencije (TP vrijednosti) staklokeramika izrađenih različitim tehnološkim postupcima te ispitati kako na TP vrijednosti utječu korozivna sredstva. Materijali i metode: Izrađena su po tri uzorka IPS e.max keramike (Ivoclar Vivadent, Schaan, Lihtenštajn) u trima bojama (A2, C2 i B3) s trima različitim tehnologijama izrade (slojevanje – e.max Ceram Dentin; toplo-tlačna tehnika – e.max Press; strojno – e.max CAD). Uzorci su bili u obliku pločica dimenzija 10 mm ...

 8. Pemisahan Campuran Etanol-Oktanol-Air dengan Metode Distilasi dalam Structured Packing

  Adesya Abdullah

  2014-09-01

  Full Text Available Keberadaan bahan bakar minyak (BBM yang merupakan bahan bakar berbahan fosil sudah menjadi suatu kebutuhan utama masyarakat dunia, namun keberadaannya saat ini semakin menipis. Salah satu potensi yang relatif besar adalah pengembangan bioetanol menggunakan metode fermentasi ekstraktif. Hasil bioetanol dari metode fermentasi ekstraktif masih rendah, yaitu sekitar 15% sehingga diperlukan penelitian untuk pemurniannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan kadar etanol tertinggi dengan metode distilasi dalam structured packing. Dari hasil penelitian didapatkan pada variabel suhu 80ᵒC pada porositas 20%, 40% dan 60% didapatkan kadar etanol sebesar 88,24% ; 91,95% dan 85,85%.

 9. IMPLEMENTASI METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD GUNA MENINGKATKAN KUALITAS KAIN BATIK TULIS

  Jono Jono

  2006-08-01

  Full Text Available Pemilihan dan pengoptimalan suatu metode yang lebih baik untuk meningkatkan mutu suatu produk atau jasa yang dihasilkan sangat diperlukan oleh perusahaan dewasa ini. Dalam permasalahan ini yang penting untuk diperhatikan oleh suatu perusahaan adalah kesesuaian suatu produk atau jasa yang dihasilkan dengan keinginan dan kepuasan konsumen sehingga dapat berkelanjutan menjadi pelanggan. Salah satu metode untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelangan adalah Quality Function Deployment. Metode ini digunakan oleh industri batik di Nambangan Lor Kotamadya Madiun untuk menentukan technical respon yang harus dilakukan.

 10. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Penentuan Beasiswa Menggunakan Metode Fuzzy - AHP

  - Saifulloh

  2016-12-01

  Full Text Available Penerima beasiswa adalah seseorang yang lolos dalam suatu kriteria tertentu. Data-data penerima beasiswa diseleksi untuk menentukan siswa mana yang berhak menerima beasiswa. Masing-masing data siswa dipertimbangkan dengan melihat kriteria tertentu. Masing-masing kriteria memiliki bobot yang berbeda-beda. Berdasarkan bobot dari masing-masing kriteria itu, bisa didapatkan bobot yang dapat diurutkan sesuai prioritas tertentu. Prosedur pengolahan data yang dilakukan secara manual meliputi kegiatan pengumpulan data, pengelompokan, pengurutan, perhitungan dan yang pada akhirnya menyusun dalam sejumlah bentuk laporan. Pada penelitian penerimaan beasiswa ini, sistem pendukung keputusan menggunakan metode fuzzy analytic hierarchy process. Hasil bobot siswa yaitu Budi 0.212, Luthfi 0.18, Sendi A 0.148, Muklis 0.164 dan Indah P 0.138. Data ini merupakan 5 besar siswa yang berhak mendapatkan beasiswa sedangkan untuk Novi dan kawit kurang memenuhi standart persyaratan pendaftaran. Kata Kunci: SPK, Beasiswa, Fuzzy Analytic Hierarchy Process

 11. Aplikasi Penjadwalan Terapi dengan Metode FCFS pada Sixo Reflexology

  Rosalia Hadi

  2016-07-01

  Full Text Available Sixo Reflexology merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan, khususnya pijat refleksi. Perusahaan ini mengalami kesulitan untuk memproses data penjadwalan terapi pada pelanggan. Pengolahan data penjadwalan terapi masih dilakukan dengan cara manual, yaitu petugas administrasi melakukan pencatatan pada buku pendaftaran, Hal ini mengakibatkan sering terjadi human error, pelanggan yang pertama mendaftar belum tentu mendapat jadwal pertama, karena sulitnya mengurutkan jadwal dengan cara manual dan petugas registrasi lebih dari satu orang. Laporan yang dihasilkan juga terkadang masih mengalami kekeliruan, tidak akurat, tidak up to date, kurang efisien dan sering mengalami keterlambatan pembuatan dan penyampaian laporan. Oleh karena itu, dengan Aplikasi  Penjadwalan Terapi dengan metode FCFS pada Sixo Reflexology dapat membantu penjadwalan terapi serta penyajian laporan dan informasi yang dibutuhkan akan diperoleh secara cepat dan tepat tanpa harus melalui suatu proses yang memakan banyak waktu dalam pengerjaannya. Kata kunci— aplikasi, refleksi, penjadwalan terapi

 12. Metode Hermeunetik dalam Penafsiran Al-Qur'an

  Akhyar Hamzah

  2013-05-01

  Full Text Available Memahami teks al-qur'an dengan hanya dari segi gramatika, asal-usul kala, aspek sastra, dan aspek linguistik lainnya tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pemahaman atas teks itu sendiri. karena sangat memungkinkan untuk memberikan peluang beberapa kosa kata yang baru dapat dipahami belakangan setelah munculnya teks kauniyah maupun humaniora. Hal ini berarti memberikan lndikasi bahwa sesungguhnya kemajuan ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam upaya memahami teks­ teks al -Our'an. Oleh karena itu penggunaan metode hermeneutik dalam penafsiran al-Qur'an bertujuan untuk menghayati dunia teks yang bernuansa masa lalu dengan dunia empiris saat ini. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan keduanya agar dapat menjawab semua persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini

 13. Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstów

  Thibault Deleixhe

  2015-12-01

  Full Text Available The historic novel under the vigilance of the censor – analysis of texts This article focuses on the relation that Jacek Bochenski’s historical novel entitled The poet Naso published in 1969 presents towards the concept of censorship. In the article the author aims at proving that the understanding of censorship by Bochenski is similar to the observations of the Hungarian essayist Mikos Haraszti. Tracking the allegoric references scattered through the novel, the author of the article reconstructs Bochenski’s reflection about this internalized censorship and checks its convergence with Haraszti’s remarks. From this exercise emerges a definition of the role of the artist that seems to be inherited from the romantic period: an artist as a person that subordinates himself unconditionally to art, and not to the temporal power. The author of the article then interrogates the respect which Bochenski has been showing to his definition in his literary work. It appears that the writer has been prone to make bigger concessions in order to soften the reception of his book by the censors than he advises his writing colleagues. However, the literary strategies deployed by Bochenski operate on two levels: creating an overall ambiguity about the guilt of its main protagonist, they tend to soften its reception by the censorship; while at the same time, rendering this overall atmosphere of ambiguity, they give a literary form to the spectral character of the guilt of the artist, who – as in Ovidius’ case – is permanently accountable for what he has not yet done in the building of communism.   Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstów Artykuł poświęcony jest  powieści historycznej Jacka Bocheńskiego pt. Nazo poeta z roku 1969 i jego rozumieniu pojęcia cenzury uwewnętrznionej. Autor artkułu udowadnia, że ujęcie problemu cenzury przez Bocheńskiego jest zbliżone do konstatacji węgierskiego eseisty Mikl

 14. Analiza czynników chroniących przed samobójstwem

  Joanna Krawczyk

  2014-03-01

  Full Text Available Zachowania samobójcze są  poważnym problemem współczesnego społeczeństwa i wyzwaniem dla osób zajmujących się opracowywaniem programów terapeutycznych i profilaktycznych z dziedziny suicydologii. W ramach badań naukowych podejmuje się liczne szczegółowe i wieloaspektowe analizy funkcjonowania osób zagrożonych samobójstwem, a także różnych czynników ryzyka prób samobójczych i samobójstw dokonanych. Zdecydowanie mniej badań dotyczy czynników chroniących przed samobójstwem, inaczej buforowych, protekcyjnych. Dla hasła protective factor, suicide liczba rekordów w bazie PubMed wynosi 227, podczas gdy dla risk factor, suicide – 11 299. Cele niniejszego przeglądu piśmiennictwa to analiza rozmaitych czynników chroniących przed samobójstwem i próba oceny ich skuteczności. W pracy uwzględniono doniesienia i wyniki badań zawarte w literaturze anglojęzycznej. Odrębnie omówiono czynniki ochronne zewnętrzne i wewnętrzne, uwzględniono liczbę publikacji na ich temat. Najwięcej doniesień naukowych dotyczy prewencyjnej roli rodziny, wsparcia społecznego, umiejętności radzenia sobie z problemami i stresem oraz samooceny. Istotną rolę przypisuje się percepcji powodów do życia. W nieco mniejszym stopniu badacze zajmują się ochronną rolą religii, ciąży, hobby i zaangażowania w aktywności społeczne. Niejednoznaczny i mało dotychczas zbadany jest związek uprawiania sportu z redukcją zachowań suicydalnych. W końcowej części artykułu zaprezentowano wyniki badań nad zdecydowanie rzadziej analizowanymi czynnikami ochronnymi, takimi jak postawa wobec życia i śmierci, lęk przed śmiercią i wrażliwość na ból, których skuteczność w zapobieganiu samobójstwom wymaga dalszych dociekań. W  trakcie grupowania czynników ochronnych kierowano się ich przydatnością w tworzeniu systemów wsparcia i programów profilaktycznych – z pominięciem tych o

 15. Savremene metode analize ulja u tehničkim sistemima / Modern methods of oil analysis in technical systems

  Sreten R. Perić

  2010-01-01

  Full Text Available Analiza ulja na osnovu pravilno definisanog programa predstavlja veoma efikasan metod monitoringa stanja tehničkih sistema koji obezbeđuje rane upozoravajuće znake potencijalnih problema, koji vode ka otkazu i zastoju tehničkih sistema. Ova analiza je veoma efikasan alat programa za monitoring stanja tehničkih sistema. Mnogobrojni uređaji i testovi za analizu ulja omogućavaju kvalitetan monitoring i dijagnosticiranje problema koji nastaju u procesu podmazivanja. Korišćenjem programa za analizu motornih ulja: skraćuje se neplanirano vreme otkaza vozila, poboljšava pouzdanost vozila, produžava radni vek motora, optimizira interval zamene ulja i smanjuju troškovi održavanja vozila. / Different technical systems require an appropriate lubricant to be used at an appropriate place, at appropriate time and in appropriate quantity. Determination of technical systems condition has a very important role in the development of theory and practice of friction, wear and lubrication. Lubricant is, as a contact element of tribomechanical systems, a carrier of information about the state of the whole system, from the aspect of tribological and other ageing processes. The analysis of oils, based on a properly defined program, thus represents a very effective method for monitoring the condition of technical systems, which ensures early warning signals of potential problems that could lead to failure and break down of technical systems. Introduction It is not always simple to determine a type of lubricant, frequency of lubrication and the quantity of lubricant to be used. The optimal recommendation would be to follow specifications of technical system manufacturers, experience, lab research or professional recommendation of lubricant suppliers. Rational lubricant consumption can be obtained by timely oil replacement, which then enables a maximum possible period of use as well as high-quality lubrication. Since the primary role of lubricants is to

 16. MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP MANAJEMEN PEMASARAN MELALUI METODE PEMBELAJARAN PETA KONSEP (MIND MAPPING

  Endang Sutrasmawati

  2011-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Manajemen Pemasaran, untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa, untuk meningkatkan keterampilan dosen dalam mengembangkan model dan media pembelajaran dan untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan prestasi belajar mahasiswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Ketuntasan belajar mahasiswa sebelum penerapan metode peta konsep 0%, setelah penerapan metode peta konsep, ketuntasan belajar dari mahasiswa setelah dilakukan uji akhir adalah 94%. Minat, keaktifan dan kerjasama mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan rentangan 1 – 4 hasilnya baik (3,44. Hasil pengamatan mengenai keterampilan dosen dalam pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan metode peta konsep dengan rentangan 1 – 4 menunjukkan hasil baik dengan rerata dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3,38. Skor tersebut merupakan rerata dari seluruh aspek yang diamati pada tiga siklus. Kata Kunci : Manajemen Pemasaran, Metode Pembelajaran Peta Konsep.

 17. PELATIHAN METODE REVOLUSI MENTAL UNTUK PENINGKATAN KINERJA STAF YAYASAN DIAN MANDIRI TANGERANG

  Rudy Pramono

  2016-05-01

  Full Text Available Kinerja Staff merupakan salah satu kunci dalam kemajuan organisasi, terutama organisasi non laba. Yayasan Dian Mandiri merupakan salah satu lembaga yang mengembangkan usaha mikro melalui penyediaan modal usaha, pelatihan dan pendampingan usaha. Lebih dari 52.000 klien aktif dilayani oleh lebih dari 300 staf. Oleh karenanya memerlukan staf yang mempunyai mempunyai motivasi tinggi untuk mendukung kinerjanya. Pelatihan metode revolusi mental diadakan pada bulan Februari 2016 untuk karyawan tingkat supervisor dan manager di Yayasan Dian Mandiri, agar dapat mengembankan metode transformatif dalam mengembangkan kinerja staf yang dipimpin oleh mereka. Pelatihan ini berlangsung selama satu hari dengan materi tentang pengenalan profil kinerja staf, metode coaching dan coaching transformatif dengan menggubakan model Lewin. Sebelum pelatihan kepada para peserta mengisi pre test yang sudah disiapkan dan diakhir pelatihan mengisi post test. Dari hasil pelatihan ini menunnjukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peserta dalam mempraktekkan metode coaching transformatif pada diri sendiri, staf dan organisasi untuk mendukung kinerja organisasi

 18. Professionsdidaktiske metoder på Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt

  Madsen, Anette Judithe; Sørensen, Kirsten; Kaslund, Marianne

  2011-01-01

  Indføring, præsentation af læringstilgang samt professionsdidaktiske metoder som opgavebaseret læring, problemorienteret projektarbejde samt refleksion anvendt på ergoterapeutuddannelsen i UCL...

 19. KAJIAN METODE BERBASIS MODEL PADA ANALISIS KELOMPOK DENGAN PERANGKAT LUNAK MCLUST

  Timbul Pardede

  2013-09-01

  Full Text Available Ward method and K-mean method are clustering method in which grouping only base on distance measure among observed objects, without considering statistical aspects. Model-based clustering is a method that use statistical aspects, as its  theoretical basis i.e. probability maximum criterion. This model has ten models with a variety of geometrical characteristics. Data partition is conducted by utilizing EM (expectation-maximization algorithm. Then by using Bayesian Information Criterion (BIC the best model is obtained. This research aimed to assess the effectiveness of ten models from the model-based clustereng and then to compare result of grouping methods between model-based clustering with Ward clustering and K-mean clustering. This study used simulated data and applied data. Simulated data are generated with the R programs versions 2.14.1. Proses analysis was performed by using the Mclust programs vesions 4.0 with an interface the R programs versions 2.14.1. The results showed that model-based clustering was more effective in separating the condition of one separate group and two overlap groups than ward clustering and K-mean clustering. Metode Ward dan metode K-rataan adalah metode kelompok yang teknik-teknik pengelompokannya hanya memperhatikan ukuran jarak antar objek-objek pengamatan tanpa mempertimbangkan aspek statistiknya. Metode kelompok berbasis model adalah metode kelompok yang didasarkan pada aspek statistik, yaitu kriteria kemungkinan maksimum. Metode kelompok berbasis model mempunyai sepuluh model dengan berbagai macam sifat geometris. Penyekatan data dilakukan dengan menggunakan algoritma Ekspektasi-Maksimum (EM, kemudian dengan pendekatan Bayesian Information Criterion (BIC diperoleh model terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dari sepuluh metode berbasis model dan kemudian membandingkan hasil pengelompokannya dengan metode Ward dan metode K-rataan. Penelitian ini menggunakan data simulasi yang

 20. PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI METODE SIMULASI DENGAN REINFORCEMENT DI SMPN 2 JETIS BANTUL

  Ratna Wulandari; Muhsinatun Siasah Masruri

  2016-01-01

  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS di kelas IX C SMPN 2 Jetis Bantul setelah diterapkan metode simulasi dengan reinforcement. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classrrom action research) menggunakan desain Kemmis & Taggart. Subyek penelitian adalah siswa kelas IX C SMPN 2 Jetis Bantul tahun pelajaran 2013/2014. Tindakan yang diterapkan adalah penerapan metode simulasi dengan reinforcement untuk dalam pembelajaran IPS. Teknik pengumpul...

 1. Solusi Numerik Model Reaksi-Difusi (Turing dengan Metode Beda Hingga Implisit

  Junik Rahayu

  2013-11-01

  Berbagai model matematika dipastikan mempunyai solusi, begitu juga dengan model ini. Paper ini membahas penyelesaian numerik pada contoh model. Digunakan metode beda hingga implisit sebagai metode dasar menyelesaikan model. Dalam model terdapat dua konsentrasi yang bereaksi untuk mencapai suatu kesetimbangan. Dari konsentrasi ini akan diperiksa keterikatan pada pertumbuhan domain dengan adanya dinamika gangguan kecil serta pengaruh pertumbuhan domain terhadap penyelesaian numerik model. Dari penyelesaian numerik diperoleh bahwa pertumbuhan domain mempengaruhi dua konsentrasi dalam model dan penyelesaian numerik

 2. Perancangan Sistem Stabilisasi Kamera Tiga Sumbu dengan Metode Kontrol Fuzzy untuk Mobile Surveillance Robot

  Fahrezi Alwi Muhammad

  2017-01-01

  Full Text Available Robot pengintaian (surveillance robot sering digunakan pada militer untuk melakukan tugas pengintaian sehingga tidak perlu membahayakan nyawa manusia karena dikendalikan dari jarak jauh. Robot pengintai memiliki kamera yang diletakkan di atas robot. Ketika melakukan pengamatan menggunakan kamera ini, seringkali pengamatan terganggu akibat guncangan-guncangan yang terjadi pada kamera. Guncangan ini disebabkan karena permukaan jalan yang dilalui oleh robot tidak rata. Sistem stabilisasi kamera adalah perangkat yang digunakan untuk menghilangkan guncangan dan menjaga posisi kamera agar kamera dapat mengambil gambar dengan baik pada suatu sudut pandang tertentu. Pada tugas akhir ini, dibuat sebuah sistem stabilisasi untuk robot pengintai dengan dua buah sensor gyroscope MPU-6050 untuk mengetahui kecepatan sudut guncangan dan kecepatan sudut kamera, mikrokontroler Arduino Mega sebagai pusat kontrol dan tiga buah motor DC brushless sebagai aktuator. Metode kontrol yang ditanamkan pada sistem terdiri dari tiga sistem Fuzzy untuk menangani sumbu pitch, roll, dan yaw. Pada tugas akhir ini diujikan dua metode. Metode pertama menggunakan satu sensor gyroscope sebagai nilai feedback, metode kedua menggunakan dua sensor gyroscope sebagai nilai feedback dan set point. Standar deviasi pada pengujian perekaman video tanpa kontrol untuk pixel x 40.57 dan pixel y 32.95. Standar deviasi dengan metode pertama untuk pixel x 24.73 adalah dan pixel y 21.73, Sedangkan standar deviasi metode kedua untuk pixel x 16.70 dan pixel y 22.44.

 3. APLIKASI METODE GEOLISTRIK TAHANAN JENIS KONFIGURASI WENNER-SCHLUMBERGER UNTUK SURVEY PIPA BAWAH PERMUKAAN

  Bulkis Kanata

  2009-05-01

  Full Text Available Metode geolistrik tahanan jenis merupakan salah satu dari metode geofisika yang dapat mendeteksi aliran listrik di bawah permukaan bumi. Salah satu aplikasi metode geolistrik tahanan jenis adalah dapat mengidentifikasi keberadaan pipa di bawah permukaan.Penelitian ini menggunakan metode geolistrik tahanan jenis dengan konfigurasi Wenner–Schlumberger. Metode Wenner–Schlumberger adalah metode dengan sistem aturan spasi yang konstan dengan catatan faktor pengali ’n’ adalah perbandingan jarak antara elektroda C1-P1 atau (C2-P2 dengan P1-P2. Instrumen yang digunakan adalah resistivitymeter yang dilengkapi dengan empat  buah elektroda yang memiliki kemampuan dalam pembacaan output respon tegangan akibat arus yang diinjeksikan ke dalam permukaan pasir melalui dua buah elektroda arus dan dua buah elektroda potensial. Masukan instrumen tersebut berupa sumber tegangan DC sebesar 12 volt. Dalam penelitian ini digunakan sofware Res2Dinv untuk memetakan  isoresistivity 2D di bawah permukaan yang diukur. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai resistivitas pipa sebesar 181.654 ?m yang berada pada rentang nilai resistivitas pipa yang diamati sebesar 105 - 107 ?m.

 4. Quality of Service dengan Metode Differentiated Service untuk Layanan Video Streaming Jaringan UMTS

  Putra Adi Wibowo

  2014-06-01

  Full Text Available Video streaming merupakan salah satu layanan aplikasi multimedia real time yang tersedia pada jaringan Universal Mobile Telecomunication System (UMTS. Banyaknya layanan telekomunikasi yang dapat dilayani UMTS tidak sebanding dengan bandwidth yang disediakan. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan video streaming pada jaringan UMTS adalah dengan menerapkan metode antrian Differented Service (DiffServ. DiffServ menyediakan pembedaan layanan, dengan membagi trafik atas kelas-kelas, dan memperlakukan setiap kelas secara berbeda. Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode antrian DiffServ pada layanan video streaming jaringan UMTS terhadap variasi trafik 25%, 50% dan 75% dengan simulasi jaringan OPNET Simulator 14.5. Metode antrian DiffServ yang digunakan adalah Priority Queuing (PQ, Weighted Fair Queuing (WFQ dan Modified Weighted Round Robin (MWRR. Parameter kualitas layanan yang digunakan adalah jitter, end-to-end delay dan packet loss. Dari hasil analisis diperoleh bahwa penerapan metode DiffServ pada variasi trafik adalah dapat meningkatkan kualitas layanan video streaming pada jaringan UMTS. Untuk penerapan metode antrian PQ, WFQ dan MWRR menghasilkan perbedaan nilai yang tidak jauh berbeda. Variasi trafik 50% memiliki kualitas layanan yang lebih baik dari pada variasi lainnya.

 5. EKSTRAKSI DAN SINTESIS NANOSILIKA BERBASIS PASIR BANCAR DENGAN METODE BASAH

  Munasir .

  2013-11-01

  Full Text Available The Purification and synthesis nanosilika extracts from quartz sand base material taken Bancar Tuban area ( north of the Island of Java-Indonesia has been carried out in this study . Physically Tuban Bancar sand grains have a slightly rough shape and bright yellow. Sand Bancar has elements Si atoms (69 %Wt, and elements of the dominant impurity atoms is Ca (7.5 %Wt and K (4.8 %Wt. Diffraction pattern shows a dominant intesistas occurs at an angle (2Ɵ~26o the phase of quartz ( the most stable in nature. Size finely divided powder sand about 5-50 micrometers. Synthesis nanosilika based natural sand used wet method, which consists of two processes, namely: (1 sand powder processed by the hydrothermal method using alkaline compounds (NaOH with molarity 7M, to obtain a clear solution of sodium silicate (Na2O.xSiO2, and (2 a solution of sodium silicate acts as prcursor processed by co-precipitation method, sodium silicate solution was titrated with HCl 2 M (co-precipitation method to obtain a slurry silicite Si(OH4. The final product in the form of silica powder with amorphous and crystalline structures (quartz ; purity (%Wt Si reached 95.7 % and marfologi analysis showed that the SiO2 particles tend to form agglomeration and particle size of about ~ 58 nm Key words: nanosilica, bancar sands, amorphous, quartz   Abstrak Pemurnian, ekstrak dan sintesis nanosilika dari bahan dasar pasir kuarsa yang diambil di daerah Bancar Tuban (utara Pulau Jawa-Indonesia telah dilakukan pada penelitian ini. Secara fisik pasir  Bancar Tuban  mempunyai bentuk butiran agak kasar dan berwarna kuning cerah. Pasir Bancar mempunyai unsur atom Si (69%Wt, dan unsur atom pengotor dominan adalah Ca (7,5%wt dan K (4,8%wt. Pola difraksinya menunjukan intesistas dominan terjadi pada sudut (2 theta ~26o, fase quartz (paling stabil di alam. Ukuran serbuk pasir yang telah dihaluskan sekitar 5-50 mikrometer. Sintesis nanosilika berbasis pasir alam digunakan metode basah, yang

 6. METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: SISTEM REKOMENDER DATABASE SOFTWARE

  Doni Purnama Alam Syah

  2014-09-01

  Full Text Available Abstract - Rekomender electoral system is a database software application that can be used to look for alternative software database selection strategy, the method of analytical hierarchy process (AHP. Rekomender systems needed by companies that have a large enough data processing such as the Bureau of Bina Sarana IT Information, expensive investments in the provision of Information Technology (IT makes IT Bina Sarana Information Bureau to be more careful in determining the selection of database software. This study focuses on research of database software selection system with the method of analytical hierarchy process (AHP, a case study of IT Bureau Bina Sarana Infromatika with the observation unit administrator. The results of the study found that there are two (2 main criteria, namely the selection of technology and a user with an alternative strategy My SQL, Oracle and SQL Server. Having tested the system rekomender My SQL result that the top priority in the selection of database software with a 41% weighting, followed by SQL Server and Oracle 39% 21%. The end result of a system that has been created rekomender concluded that the Bureau of Bina Sarana Informatics IT can define strategy alternatives before determining database software to be used more effectively and efficiently. Abstrak¬¬ - Sistem rekomender pemilihan database software merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari alternatif strategi pemilihan database software, dengan metode analytical hierarchy process (AHP. Sistem rekomender dibutuhkan oleh perusahaan yang memiliki pengolahan data yang cukup besar seperti Biro TI Bina Sarana Informatika, mahalnya investasi pada penyediaan Teknologi Informasi (TI membuat Biro TI Bina Sarana Informatika lebih berhati-hati dalam menentukan pemilihan database software. Penelitian ini berfokus kepada penetilian tentang sistem pemilihan database sofware dengan metode analytical hierarchy process (AHP, studi kasus Biro TI Bina Sarana

 7. PENGGUNAAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS DALAM PEMILIHAN LOKASI MANGROVE PARK

  Mustika Mustika

  2017-02-01

  infrastruktur juga sangat diperlukan dalam pemilihan lokasi guna untuk mendukung sarana yang ada dalam bangunan. Selain itu juga view kedalam maupun keluar tapak yang akan menjadi ketertarikan suatu tempat wisata. Sistem Pendukung Keputusan dapat digunakan sebagai alat untuk membantu proses pemilihan lokasi yang melibatkan banyak kriteria. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP dapat digunakan untuk menganalisis yang mendukung keputusan untuk memilih lokasi. Tahapan AHP yang digunakan dalam penelitian adalah identifikasi faktor penyebab, penyusunan hirarki, penentuan prioritas, konsistensi, dan bobot prioritas. Implementasi metode terhadap kasus penelitian didapatlah lokasi yang paling baik untuk mangrove park yaitu Desa Bedono dikarenakan memiliki  total prioritas global tertinggi yaitu 1,2349. Kata Kunci: Pemilihan Lokasi, Analytical Hierarchy Process, Mangrove Park

 8. OPTIMASI AKURASI DETEKSI GOAL GAWANG FUTSAL DENGAN METODE SQUARE GRID

  Suwasono Suwasono

  2017-03-01

  Full Text Available In recent past, futsal field development in Indonesia is rapidly growing since this sport is getting popular among the people. Futsal is a one kind of football with different rules of playing. Similarly, futsal aims at shooting a ball to the opponents goal post. Additionally, in futsal also referee serves to determine the eligibility of goal made by the players and command the whole game. Conventionally, in determining the goal made by the players relies on the eyes movement skill in overseeing the ball. However, it claims to be inaccurate and ineffective. Thus, this research deals with the development of Optimization Accuracy System in Goal Detection using Square Grid Model in Laser and Photodiode and using additional validation through pixy camera which can work hand in hand with the referee in taking a decision of a goal made. Data Validation of PIXY CMU CAM in the form of color detection and referee decision data will be sent through bluetooth to the system. The system trials showed that the accuracy level of ball detection using square grid method was 80%. It indicated that the improvement of efficiency reaches 30% compare to the manual one. Beberapa tahun belakangan ini, pertumbuhan lapangan futsal di Indonesia sangat pesat seiring dengan semakin diminatinya olahraga futsal. Futsal merupakan salah satu cabang olahraga sejenis sepakbola, namun hanya berbeda pada aturan permainannya. Olahraga futsal bertujuan untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Sama halnya dengan sepakbola, di dalam aturan permainan futsal terdapat wasit untuk menentukan sah tidaknya bola masuk ke dalam gawang dan mengatur jalannya pertandingan. Pada saat ini, penentuan gol dibuat berdasarkan kemampuan pancaindra mata dalam melihat setiap pergerakan bola. Sehingga, dinilai kurang akurat dan efektif apabila dalam memutuskan sah tidaknya bola masuk ke dalam gawang. Penelitian ini mengembangkan sistem Optimasi Akurasi Deteksi Goal dengan Metode Square Grid pada laser

 9. METODE PEMBELAJARAN DALAM KETRAMPILAN DOKUMENTASI PARTOGRAF DALAM ASUHAN KEBIDANAN PADA PERSALINAN : LITERATURE REVIEW

  wan anita

  2016-10-01

  Full Text Available ABSTRACT Partograph is normal delivery and monitoring tools as well as clinical decision-making tool, because with the partograf the normal delivery will not be evaluated. Partograf documenting skills are competencies that must be owned by students who will become midwives in providing midwifery care during labor. In the implementation of learning, there are various methods that can be used for the Student Center Learning (SCL either in class, laboratories and clinics. The purpose of this literature review was also to examine the extent of care documentation on labor topics, especially teaching methods to improve students' ability to do the documentation has been investigated. Methods This study is a systematic review. The results of this literature review showed an influence on the teaching methods of documentation skills of midwifery care during labor. The learning method used in the study include the case study method, demonstrations, multimedia, case based learning, simulations, exercises, small group discussions, study guides jobsheet, peer tutoring and cooperative STAD type. Each of these learning methods have advantages and disadvantages. There is no method of learning the best, but we recommend the use of the method in learning adapted to the purpose of learning to be achieved in order to be more effective and have significant results.Key Word : Learning methods, documentation, partograf. Abstrak Partograf adalah alat pemantauan persalinan normal dan juga sebagai alat pengambilan keputusan klinis, karena dengan adanya partograf maka persalinan yang tidak normal akan dapat dievaluasi. Ketrampilan mendokumentasikan partograf merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang nantinya akan menjadi bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada persalinan. Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat beragam metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk Student Center Learning (SCL baik dikelas, laboratorium maupun klinik. Tujuan

 10. Melindungi Aplikasi dari Serangan Cross Site Scripting dengan Metode Metacharacter

  Yulianingsih Yulianingsih

  2017-04-01

  Full Text Available Kebutuhan masyarakat atas penggunaan jasa internet semakin meluas dan mencakup berbagai bidang kehidupan hal ini mengakibatkan turut meningkatkannya kejahatan dalam dunia internet. Keamaanan aplikasi yang tidak baik mengakibatkan data penting dan kerahasiaan pengguna menjadi terancam. Hal ini tentu saja merugikan bagi pihak pengguna maupun penyelenggara. Untuk itu perlu dikedepankan metode–metode terbaik dalam keamanan berinternet dan untuk menentukan tindakan penanggulangan yang tepat terlebih dahulu harus dipahami cara kerja dari jenis kejahatan tersebut. Cross Site Scripting merupakan jenis serangan injection terhadap situs dengan mengandalkan kelemahan dari target atau pengguna internet. Penyerang akan memanfaatkan kelemahan pengguna melalui ajakan atau bujukan untuk mengikuti arahan menuju suatu kondisi tertentu yang telah dimuati oleh usaha untuk pencurian data, kerahasiaan atau perintah tertentu melalui code scripting oleh penyerang.Dalam penelitian ini dilakukan Sejumlah Eksperimen untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, yaitu dengan menanamkan metacharacter kedalam code scripting sebelum dan sesudah proses berjalan. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah pembuktian terhadap fungsi metacharacter dalam menutup celah kerentanan keamanan aplikasi

 11. Studi Perbandingan Metode Bongkar Muat untuk Pelayaran Rakyat: Studi Kasus Manual vs Mekanisasi

  Aulia Djeihan Setiajid

  2013-03-01

  Full Text Available Pelayaran Rakyat tidak semaju pelayaran konvensional. Salah satu penyebabnya adalah pola operasi bongkar muat yang kebanyakan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia/buruh lepas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya mekanisasi peralatan bongkar muat dan penggunaan gudang bersama mampu meningkatkan kinerja bongkar muat serta menentukan metode bongkar muat seperti apa yang optimal dan menguntungkan untuk Pelra. Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan skenario dan membandingkan efisiensi setiap metode bongkar muat secara manual, mekanisasi, dan campuran pada kapal Pelra serta membandingkan efisiensi setelah menggunakan gudang bersama.Dari hasil analisis diperoleh hasil penambahan biaya bongkar muat sebesar 80% dari biaya awal sehingga penggunaan metode bongkar muat secara manual akan lebih menguntungkan dan optimal. Namun dari segi waktu, mekanisasi bongkar muat dapat mempercepat waktu sebanyak 31% dari awal bongkar muat secara manual. Dari segi kinerja bongkar muat terhadap kinerja total kapal Pelra dengan metode manual lebih besar yaitu sebesar 14% dibandingkan secara mekanisasi dan campuran yang hanya 10% dan 9%. Hal ini menunjukkan kinerja bongkar muat rata-rata untuk metode bongkar muat baik secara manual, mekanisasi, dan campuran tidak berpengaruh besar terhadap produktivitas kapal karena ketidakpastian adanya muatan sehingga frekuensi round trip kapal Pelra sama saja tiap tahunnya.

 12. KAJIAN TERHADAP BEBERAPA METODE PENYUSUTAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERHITUNGAN BEBAN POKOK PENJUALAN (COST OF GOOD SOLD

  Juniady Slamed Setiawan

  2001-01-01

  Full Text Available Every company must generate financial statement, that provide information about income, changes in financial position to whom that concerned. In preparing financial statement, each company has a power to choose the accounting methods and technics that recommended by Financial Accounting Standard. Accounting policies adopted by firm has a substanstial impact in financial statement.Therefore the company that has equal performance will report different result.This article try to present the impact of choosing depreciation method in calculating cost of goods sold. Abstract in Bahasa Indonesia : Setiap perusahaan wajib menerbitkan laporan keuangan, yang memberikan informasi mengenai hasil usaha, perubahan posisi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan memiliki keleluasaan untuk memilih metode dan teknik sepanjang metode yang dipilih tersebut ada dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan. Pemilihan metode akuntansi memiliki dampak yang sangat besar terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian dimungkinkan perusahaan yang sebenarnya memiliki kinerja yang sama dapat melaporkan hasil yang berbeda. Tulisan ini mencoba untuk mengetengahkan dampak pemilihan metode penyusutan terhadap perhitungan beban pokok penjualan (cost of goods sold. Kata kunci: metode penyusutan, beban penyusutan, aktiva tetap, beban pokok penjualan.

 13. PEMERIKSAAN BAKTERI LEPTOSPIRA PADA SAMPEL DARAH MANUSIA SUSPECT LEPTOSPIROSIS MENGGUNAKAN METODE PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION

  Sefrita Tri Utami

  2014-01-01

  Full Text Available ABSTRACTLeptospirosis is a zoonotic disease, which is caused by leptospira. Leptospirosis cases often show no specificclinical symptoms and is difficult to diagnose without testing samples in the laboratory. Testing using PCR(Polymerase Chain Reaction is considered more accurate than the other methods. Components required in theexamination Leptospira bacteria in human blood samples using PCR method is DNA template, DNA polymeraseenzyme, forward primer (PU1 and SU1 and reverse primer (Lep R1, nuclease free water, Mg 2 +, and dNTPs.Examination of Leptospira bacteria in human blood samples include sampling, DNA isolation, examination byPCR, and electrophoresis running.Key words: leptospirosis, Leptospira, PCR methodsABSTRAKLeptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Kasus leptospirosis seringtidak menunjukkan gejala klinis yang spesifik dan sulit didiagnosis tanpa pengujian sampel di laboratorium.Pengujian dengan menggunakan metode PCR (Polymerase Chain Reaction dinilai lebih akurat dibandingkandengan metode yang lain. Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan bakteri Leptospira padasampel darah manusia menggunakan metode PCR adalah DNA template, enzim polymerase, Primer PU 1 danPrimer SU 1, Primer Lep R1, air, Mg2+ , dan dNTP. Pemeriksaan bakteri Leptospira pada sampel darah manusiameliputi pengambilan sampel, isolasi DNA, pemeriksaan dengan metode PCR, dan running elektroforesis.Kata kunci: leptospirosis, Leptospira, metode PCR

 14. PERBANDINGAN PENGGUNAAN DETEKSI TEPI DENGAN METODE LAPLACE, SOBEL DAN PREWIT DAN CANNY PADA PENGENALAN POLA

  Johanes Widagdho Yodha

  2014-10-01

  Full Text Available Pengenalan pola merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan. Dalam pengenalan pola terdapat beberapa langkah yang dilalui. Langkah-langkah yang dilewati diantara preprosesing, ekstraksi fitur dan terakhir klasifikasi. Preprosesing merupakan proses membedakan gambar dengan backgroundnya. Pada tahap preprosesing sebagian besar penelitian mengubah citra Red Green Blue menjadi citra grayscale. Pada tahap ekstraksi fitur, terdapat banyak metode untuk diterapkan, diantaranya deteksi tepi dengan metode Laplace, Sobel & Prewit dan Canny. Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, penggunaan deteksi tepi Canny untuk segmentasi atau ekstraksi fitur memperoleh hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan deteksi tepi lainnya. Setelah dilakukan ekstraksi fitur, tahap berikutnya adalah mengklasifikasikan data. Banyak pula metode untuk mengklasifikasikan sebuah data, diantaranya yang paling sederhana adalah dengan menggunakan metode k-Nearest Neighbor yang mana metode tersebut memiliki keunggulan terhadap data yang memiliki banyak noise serta efektif terhadap data yang berukuran sangat besar. Sedangkan untuk melakukan pengukuran jarak, digunakan Manhattan Distance, karena dalam beberapa penelitian, penggunaan Manhattan Distance memiliki keakurasian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Euclidean Distance. Kata Kunci : pengenalan pola, deteksi tepi, Laplace, Sobel & Prewit, Canny, k-Nearest Neighbour, Manhattan Distance

 15. PENENTUAN BATAS WILAYAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KEC. GUBENG DAN KEC. TAMBAKSARI

  Pande Restu Adikresna

  2015-02-01

  Full Text Available Penentuan batas wilayah adalah penentuan garis batas antara dua daerah atau lebih dimana garis batas tersebut disepakati oleh pihak dari daerah tersebut. Batas wilayah merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu faktor untuk menunjang perkembangan dari suatu daerah. Terdapat berbagai macam metode untuk menentukan garis batas. Salah satunya dengan menggunakan metode kartometrik.Metode kartometrik merupakan metode penelusuran garis batas wilayah dengan menentukan posisi titik-titik koordinat dan mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta kerja atau citra yang telah terkoreksi. Pentuan batas wilayah menggunakan metode kartometrik ini ditampilkan dengan sistem informasi peta batas wilayah antara kedua kecamatan tersebut. Terdapat 427 titik kartometrik yang tersebar di Kecamatan Gubeng dan Tambaksari dengan penomeran sesuai dengan format yang ditentukan.Dari kegiatan penelitian ini ditemukannya 10 panjang segmen batas yang berbeda pada peta digital yang di ambil dari Peta RBI dengan hasil segmen batas yang didapat dari hasil verivikasi sepanjang 1748.968 Meter .  Terdapat 2 jenis segmen unsur batas yaitu segmen batas alam berupa sungai dengan panjang  8225.82 meter dan segmen batas buatan berupa jalan, tembok dan selokan sepanjang 41805.743 Meter. Status batas wilayah yang terdapat di kedua kecamatan setelah dilalukan verifikasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu batas disepakati  sepanjang 48850.357 Meter, batas tidak diketahui sepanjang  1207.851 Meter. Titik kartometrik merupakan cara yang efektif untuk mewakili garis batas wilayah. Hasil dari penentuan batas ini disajikan melalui sistem informasi batas wilayah Kec. Gubeng dan Tambaksari.

 16. PENGUKURAN GETARAN TORSIONAL PADA POROS BERPUTAR DENGAN METODE DIGITAL IMAGE PROCESSING

  Heroe Poernomo

  2015-06-01

  Full Text Available Getaran yang terjadi pada peralatan yang bergerak atau berputar pada umumnya adalah getaran lateral dan getaran torsional. Kedua getaran tersebut sangatlah berpengaruh terhadap umur/ life time alat tersebut. Pada penelitian ini yang dibahas adalah getaran torsional pada poros jenis cantilever yang berputar. Getaran ini jika terjadi telalu besar maka akan berdampak pada terjadinya puntiran pada poros yang berakibat pada patahnya poros tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut maka pengamatan getaran torsional berlebih yang terjadi pada setiap peralatan perlu dilakukan untuk mengetahui besarnya getaran sehingga dapat  dilakukan langkah antisipasinya. Percobaan untuk pengambilan data getaran adalah pada poros kantilever yang diputar. Pengukuran dilakukan dengan dua metode yaitu analisa dengan digital image processing dan sudut torsi yang sebenarnya sebagai pembandingnya. Poros diputar dengan mesin pemutar dengan variasi kecepatan yaitu 55 rpm dan 90 rpm serta diameter poros yaitu 10 mm. Berdasarkan hasil pengambilan data getaran dan hasil analisis dari kedua metode diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengukuran getaran dengan metode Digital Image Processing setelah validasi dan dibandingkan dengan alat vibration meter ternyata memiliki selisih nilai yang kecil cenderung sama yaitu selisih kenyataan sebesar 1.0220 pada 55 rpm sedangkan pada putaran poros 90 rpm menghasilkan selisih sudut puntir dari kenyataan sebesar 50, sehingga disimpulkan metode ini dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam pengukuran getaran torsional pada poros kantilever yang berputar.

 17. Diagnosa Gangguan Perkembangan Anak Dengan Metode Fuzzy Expert System

  Diki Arisandi

  2017-05-01

  Full Text Available AbstrakAnak-anak dibawah umur 10 tahun merupakan fase yang sangat perlu diperhatikan perkembangannya oleh orang tua dan dibantu oleh pakar, apakah mengalami gangguan perkembangan atau tidak. Gangguan perkembangan anak dapat didiagnosis dari perilaku yang diperlihatkan oleh anak dengan cara observasi oleh seorang pakar psikologi anak. Hasil diagnosa dari observasi yang dilakukan beberapa pakar bisa saja berbeda. Hal ini membuat para orang tua menjadi kebingungan terhadap tindak lanjut yang harus dilakukan kepada anak mereka. Untuk mempermudah mendiagnosis gangguan perkembangan pada anak perlu adanya sebuah sistem pakar berbasis Fuzzy. Metode Fuzzy yang diterapkan didasari atas rentang logika berpikir manusia seperti dingin dan panas, tinggi dan rendah, dan lainnya.  Diharapkan dengan adanya sistem pakar berbasis fuzzy ini, hasil diagnosa dapat menghasilkan solusi seperti nalar manusia dari sehingga didapatkan solusi untuk tindak lanjut pada gangguan anak. Kata kunci: Diagnosa, Fuzzy, Fungsi Keanggotaan, Gangguan perkembangan, Sistem Pakar. AbstractChildren under 10 years is a critical phase of their developmental and should be noticed by parents and assisted by experts, whether experiencing developmental disruption or not. Children developmental disruption can be diagnosed from behaviors shown by children by observation by a psychologist. Diagnosis results from observations made by some experts may be different. This makes the parents become confused about the follow-up to be done to their children. A Fuzzy-based expert system is needed to overcome the children developmental disruption. The applied Fuzzy method is based on the logical range of human thinking such as cold and hot, high and low, and others. With the fuzzy-based expert system, the diagnostic results can produce solutions such as human reasoning from that obtained a solution to following up on children disruption. Keywords: Diagnosis, Fuzzy, Membership Function, Developmental

 18. PEMETAAN PREFERENSI KONSUMEN SUPERMARKET DENGAN METODE KANO BERDASARKAN DIMENSI SERVQUAL

  Kriswanto Widiawan

  2004-01-01

  ada tiga supermarket yang cocok persepsinya antara manajer dengan konsumennya. Kata kunci: Dimensi servqual, metode Kano, kepuasan konsumen.

 19. Peramalan trafik SMS Area Jabotabek Dengan Metode ARIMA

  Lusi Alvina Tofani

  2012-09-01

  Full Text Available Dalam dunia telekomunikasi, pertukaran informasidituntut memiliki performansi yang baik. Salah satu layanantelekomunikasi yang banyak digunakan adalah SMS (ShortMessage Service. Dalam tugas akhir ini akan dilakukanpemodelan dan peramalan trafik SMS pada jaringan GSM(Global System for Mobile Communication area Jabotabekmenggunakan metode ARIMA. Penelitian ini dipusatkan denganmengambil data dari 2 lokasi SMSC (Short Message ServiceCenter yaitu SMSC yang menampung transaksi SMS peer topeer GSM-T dan SMSC yang menampung transaksi SMS alloperator. Data tersebut merupakan trafik harian selama 4 bulandari bulan Maret hingga Juni 2011 yang akan digunakan untukpemodelan dan Bulan Juli 2011 yang akan digunakan sebagaidata testing. Ada 2 kategori pemodelan yaitu untuk tipe SMSCall operator pada selang waktu 0-15 sec dan 16-30 sec sedangkantipe yang kedua yaitu tipe SMSC peer to peer GSM-T padaselang waktu 0-15 sec dan 16-30 sec. Dari penelitian ini diperoleh4 model dari data selama 4 bulan yaitu model ARIMA untuk alloperator 0-15 sec adalah ([6,9],1,2, model ARIMA untuk alloperator 16-30 sec adalah (1,0,[1,4,5], model ARIMA untuk peerto peer GSM-T 0-15 sec adalah (1,0,[1,7], dan model ARIMAuntuk peer to peer GSM-T 16-30 sec adalah ([1,5],0,5. Kemudianuntuk hasil peramalan dari 4 model tersebut didapatkan nilaiMAPE terendah yaitu pada model ARIMA untuk trafik alloperator GSM-T 0-15 sec sebesar 0,32883%. Hasil peramalan iniyang akan digunakan sebagai prediksi trafik kedepan.

 20. KALIBRASI KAMERA NON-METRIK DIGITAL DENGAN METODE SELF CALIBRATION

  Bayu Angkusprana Saktia

  2015-02-01

  Full Text Available Penggunaan kamera dijital non metrik untuk aplikasi fotogrametri makin berkembang, dengan didukung oleh perkembangan perangkat lunak  yang tersedia dan harga kamera dijital non metrik yang relatif murah dengan spesifikasi yang bagus. Hal ini membuat penggunaan teknologi fotogramteri rentang dekat untuk pekerjaan pemetaan semakin diminati karena memiliki keuntungan dapat menjangkau daerah yang sulit dijangkau atau memiliki dimensi yang kecil. Namun kekurangannya kamera jenis ini memiliki kualitas geometrik yang kurang baik sehingga mengakibatkan posisi pada foto yang dihasilkan kurang akurat. (Afriyanti, 2005Dalam penelitian ini akan dilakukan proses kalibrasi pada kamera yang akan digunakan yaitu Canon IXUS 115HS dengan resolusi 12megapixel dan panjang fokus yang digunakan 11mm. Metode kalibrasi yang digunakan yaitu Self Calibration. Perbandingan akurasi yang dihasilkan diketahui berdasar pergeseran titik hasil proyeksi terhadap Ground Control Point (GCP yang terukur di lapangan.Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses kalibrasi menghasilkan parameter eksternal yang stabil, karena dalam proses iterasi yang keempat hingga seterusnya nilai yang dihasilkan tidak berubah. Distorsi hasil proyeksi arah pergeserannya mendekati posisi ideal serta nilai reprojection error tidak melebihi 0.5mm dari bacaan maksimal mistar 1mm. Parameter internal tidak menghasilkan nilai yang stabil karena dalam setiap proses iterasinya nilainya selalu berubah, panjang fokus terkalibrasi mengalami perubahan signifikan sebesar -99mm dari nilai acuan 11mm, dan nilai parameter external terkalibrasi berbeda jauh dari nilai awal yang diberikan.Meskipun demikian, dapat digambarkan pola distorsi dan arah pergeseran titik-titik hasil proyeksi pada proses penentuan Exterior Orientation Parameter (EOP serta dapat dilihat bahwa titik yang mengalami pergeseran terbesar yaitu titik 7 dengan nilai kesalahan 0.019mm ke arah X dan -0.0672mm ke arah Y. Titik yang mengalami pergeseran

 1. ANALISIS PENGGUNAAN METODE ALTMAN Z-SCORE DAN METODE SPRINGATE UNTUK MENGETAHUI POTENSI TERJADINYA FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA SUB SEKTOR SEMEN PERIODE 2009-2013

  BURHANUDDIN, RIZKY AMALIA

  2015-01-01

  2015 Analisis Penggunaan Metode Altman Z-Score Dan Metode Springate Untuk Mengetahui Potensi Terjadinya Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Semen Di Indonesia Periode 2009-2013 Rizky Amalia Burhanuddin Musran Munizu Nur Alamzah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia sub sektor semen. de...

 2. Analisis Pemanfaatan Metode Markerless User Defined Target Pada Augmented Reality Sholat Shubuh

  Randy Gusman

  2016-05-01

  Full Text Available Aplikasi augmented reality pada umumnya menggunakan marker khusus untuk menjalankan aplikasi (marker based. Penggunaan marker tersebut membuat aplikasi menjadi ketergantungan, karena aplikasi hanya akan dapat dijalankan jika marker tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan objek 3 dimensi pada lingkungan augmented reality tanpa menggunakan marker khusus pada perangkat android. Aplikasi dibuat menggunakan metode markerless user defined target dan melakukan pengujian tentang pemanfaatan metode tersebut menggunakan parameter seperti kontras warna permukaan datar, bentuk objek, jarak, cahaya dan sudut kamera pada saat tracking. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa seluruh benda dapat digunakan pada metode markerless user defined target. Benda terbaik untuk menampilkan objek 3 dimensi adalah permukaan datar kertas dengan kontras bagus, sudut tracking 45°, menggunakan sumber cahaya terang yang tidak tegak lurus dengan marker dan jarak ideal 15 cm sampai 25 cm

 3. IMPLEMENTASI METODE MULTIPLE KERNEL SUPPORT VECTOR MACHINE UNTUK SELEKSI FITUR DARI DATA EKSPRESI GEN DENGAN STUDI KASUS LEUKIMIA DAN TUMOR USUS BESAR

  2012-01-01

  Pada penelitian ini mengimplementasikan metode multiple kernel support vector machine untuk seleksi fitur. Multiple kernel merupakan metode modifikasi fungsi kernel yang mengalikan tiap elemen dari data. Metode ini melakukan seleksi fitur terhadap fitur yang kurang penting dengan tingkat akurasi lebih baik daripada metode dasar support vector machine. Uji coba dilakukan dengan menggunakan dataset ekspresi gen leukimia dan tumor usus besar. Hasil uji coba dibandingkan dengan tingkat akurasi me...

 4. ANALISIS METODE ALTMAN Z-SCORE DALAM MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

  ARISKA, NUR

  2016-01-01

  2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi prediksi kebangkrutan perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2012-2014 melalui penerapan analisis Altman Z-Score. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Objek penelitiannya adalah sebanyak dua puluh perusahaan pertambangan batubara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ringkasan laporan keuangan tahunan perusahaan yang d...

 5. Pædagogiske metoder på rejse. Om oversættelse af mindsetbaseret undervisning i Danmark

  Nielsen, Jeppe Agger

  2016-01-01

  Nye pædagogiske metoder byder sig konstant til som appellerende måder, hvorpå eksisterende undervisningspraksis kan styrkes. Med afsæt Skandinavisk oversættelsesteori er omdrejningspunktet i artiklen, hvordan undervisningsinstitutioner tilpasser, modificerer og udvikler pædagogiske metoder i takt...

 6. Analisis kualitas perairan berdasarkan metode indeks pencemaran di Pesisir Timur Kota Surabaya

  Guntur Guntur

  2017-04-01

  Full Text Available Pollution has become the serious problem in aquatic ecosystems in Indonesia including east part of the coastal area of Surabaya City. One of the methods that can be used to analyze water quality in the coastal area is pollution index method. The method can provide information related to existing water quality in respect of utilization plan. The purpose of this study is to analyze the water quality in the coastal area in East part of Surabaya City based on the physical and chemical parameters, and then, analyze the data using pollution index method. The sampling points of this study are 10 areas in the coastal area in East Part of Surabaya City. The result of this study showed that the water parameters in the sampling points are described as follows: salinity (23.2 ± 7.33‰, pH (7.156 ± 0.356, dissolved oxygen (9.46 ± 3.364 mg/L, temperature (29 ± 1.4 °C, total suspended solid (91.9 ± 109.3 mg/L, fisibility  (25.15 ± 8.9 cm, ammonia (1.3 ± 1.1 mg/L, nitrate (0.095 ± 0.14 mg/L dan biological oxygen demand (3.738 ± 0.956 mg/L. This study indicated that the value of pollution index in East Part of Surabaya City coastal area is 4.6 that indicated the areas are slightly polluted. Pencemaran merupakan sebuah permasalahan bagi sebagian besar wilayah perairan di Indonesia termasuk wilayah perairan di pesisir timur kota Surabaya. Salah satu cara untuk menganalisis kualitas perairan di wilayah pesisir adalah dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran. Metode ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi perairan sesuai peruntukannya. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis kondisi perairan Pesisir Timur Kota Surabaya berdasarkan parameter fisika dan kimia serta menganalisa nilai indeks pencemaran Perairan Pesisir Timur Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel di 10 titik di Perairan Pesisir Timur Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata parameter fisika dan kimia adalah sebagaimana

 7. APLIKASI METODE GEOLISTRIK SKALA MODEL UNTUK MENENTUKAN NILAI RESISTIVITAS LAPISAN TANAH YANG MENGALAMI PENCEMARAN

  Taufika Damayanti

  2012-01-01

  Full Text Available Pemantauan tentang sebaran limbah cair dari industry di lingkungan pemukiman perlu dilakukan. Sulitnya mengamati secaralangsung sebaran limbah dalam tanah menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Pengukuran menggunakan metode geolistriktahanan jenis konfigurasi Schlumberger dengan alat resistivitymeter G-Sound. Pemodelan dibuat menggunakan ukuran panjang200 cm dan lebar 100 cm kemudian pengukuran dilakukan sebelum penginjeksian dan setelah penginjeksian limbah kuningan danminyak jarak. Pengolahan data menggunakan software Res2Dinv32. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai resistivitas tanahsebelum diinjeksi limbah cair yaitu berkisar antara 47!m– 75 !m. Resistivitas tanah setelah diinjeksi limbah minyak jarak denganmassa jenis 0,912, 0,918, dan 0,920 g/cm berturut-turut adalah 47 – 71, 47 - 63, dan 47 – 55 !m. Sedangkan resistivitas tanahsetelah diinjeksi limbah kuningan dengan massa jenis 1,018, 1,019, dan 1,020 g/cm berturut-turut adalah 47 – 75, 47 – 63, dan 47– 51 !m. Penginjeksian limbah cair pada lapisan tanah skala model mempengaruhi nilai resistivitas listrik tanah. Hal ini karenalimbah yang bersifat konduktif mengisi ruang interfase tanah yang sebelumnya berisi udara. Monitoring of liquid waste distribution is needed to be done. The difficulty of direct observation of waste distribution in the soilbecomes a crucial problem should be solved. One of the solutions of that problem is by doing physical modelling to detect thedistribution of the waste. The measurement used is geoelectricity method of Schlumberger configuration. The modelling useslength of 200 cm and width of 100 cm. The measurement was performed before and after injection of liquid and solid waste. Theinstrument used is G-Sound resistivitymeter. Data processing is performed using Res2Dinv32 software. The result shows that theresistivity value of the soil before injection is around 47 m– 75 m, while the resistivity of soil

 8. PERBANDINGAN METODE JUNBIKI KANBAN CYCLIC DITINJAU DARI JIT DAN SUMBER DAYA Studi Kasus pada Perusahaan Otomotif

  Ignatius Eri

  2005-01-01

  Full Text Available The research has done at an automotive company. The intention of this research are to knowing the effect and also the advantages and disadvantages of Junbiki Method which is a new method in this company in increasing JIT(Just in Time, use of resources, and make comparison between Junbiki method and Kanban System. The research is done by comparing the Kanban system with the Junbiki method on the parts i.e. seat part and door trim. The measured variables are those in the period of September as the basic period, continued with the periods of October, November, and December 2004. The productivities to be observed are those of energy and labor consumption. The research proves that the Junbiki method is better than the Kanban system. It is shown from the increase of JIT performance during four periods at the average of 73% and least of resources. By using the Junbiki method, the wastage in the use of energy, labor, movement, and process can be eliminated. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serta kelemahan dan kelebihan metode Junbiki yang merupakan metode baru yang diterapkan perusahaan terhadap peningkatan JIT (Just in Time dan penggunaan sumber daya, dan membuat perbandingan antara metode Junbiki dan sistem Kanban. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan sistem Kanban dengan metode Junbiki pada part yang memenuhi syarat, yaitu part seat dan door trim. Variable yang diukur adalah pada periode September sebagai periode dasar, dilanjutkan dengan periode Oktober, November, dan Desember 2004. Pemakaian sumber daya yang ingin diteliti adalah pemakaian energi dan tenaga kerja. Hasil penelitian membuktikan bahwa metode Junbiki lebih baik daripada sistem Kanban. Hal ini terlihat dari peningkatan perfoma JIT selama empat periode rata-rata sebesar 73% dan kebutuhan sumber daya yang lebih sedikit. Dengan metode Junbiki

 9. EKSTRAKSI MINYAK ATSIRI DAUN ZODIA (Evodia suaveolens DENGAN METODE MASERASI DAN DISTILASI AIR

  Prima Astuti Handayani

  2014-10-01

  Full Text Available Daun zodia merupakan tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida nabati. Daun zodia mengandung senyawa aktif limonene yang bersifat neurotoksin terhadap serangga. Pengambilan minyak atsiri daun zodia dilakuan dengan metode maserasi dan metode distilasi air. Pada metode maserasi bahan digunakan etanol dan dimaserasi selama 3x24 jam. Kemudian didistilasi untuk menguapkan pelarut etanol. Untuk metode distilasi air bahan didistilasi selama 3 jam, campuran minyak dan air dipisahkan dengan menambahkan pelarut n-heksana. Kemudian pelarut n-heksana dipisahkan dari minyak atsiri dengan cara direcovery menggunakan alat sokhlet. Minyak atsiri daun zodia yang dihasilkan dianalisis dengan Gas Cromatography-Mass Spectrometry (GC-MS untuk mengetahui kandungan senyawa kimianya. Hasil percobaan diperoleh randemen minyak atsiri daun zodia dengan metode maserasi sebesar 1,0566% dengan kandungan senyawa limonene 2,6%, sedangkan metode distilasi diperoleh randemen sebesar 0,6471% dengan kandungan senyawa limonene 1,26 %.Zodia leaf is a plant which has a potential to be plant-based insecticide. Zodia leaf has limonene as its active component which is neurotoxin towards insect. The extraction of the essential oil of the zodiac leaf is conducted using maceration method and water distillation method. In the maceration process, the raw material was macerated using ethanol for 72 hours, after that it was distillated to evaporate the ethanol. In the water distillated method, the raw material was distillated for 3 hours, the mixture of water and oil are separated by adding n-hexane solvent. After that, the n-hexane solvent was separated from the essential oil using recovery method using soxhlet. The obtained essential oil of zodia leaf was analyzed using GC-MS to determine its chemical component. The result of the research provides the yield of essential oil of zodiac leaf using maceration method is 1.0566% with limonene component is 2.6%, whereas the distillation method

 10. PENGEMBANGAN METODE ELISA DAN TEKNIK DETEKSI CEPAT DENGAN IMUNOSTIK TERHADAP ANTIBODI ANTI Aeromonas hydrophila PADA IKAN MAS (Cyprinid carpio

  Tatik Mufidah

  2015-12-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode ELISA untuk deteksi antibodi anti Aeromonas hydrophila dan membuat alat deteksi cepat terhadap antibodi anti A. hydrophila dengan menggunakan imunostik. Sebanyak enam ekor ikan mas digunakan sebagai hewan uji untuk memproduksi serum seronegatif (baseline dan seropositif. Hewan uji tersebut divaksinasi dengan antigen A. hydrophila dan dikoleksi serumnya tiap minggu. Optimasi metode ELISA dilakukan hingga mendapatkan rasio serum seronegatif dan seropositif yang terbaik. Hasil optimasi metode ELISA kemudian digunakan untuk merakit imunostik dan kemudian mengaplikasikannya pada serum ikan mas. Hasil uji optimasi metode ELISA didapatkan hasil bahwa metode ELISA yang dikembangkan dapat mendeteksi antibodi anti A. hydrophila pada semua serum positif dan menyatakan negatif pada serum seronegatif. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh uji imunostik yang telah dirakit.

 11. PENGGUNAAN TEKNIK KEAMANAN PADA JARINGAN SERAT OPTIK DENGAN METODE ANTI-JAMMING DAN STEGANOGRAFI MENGGUNAKAN MODUL OPTISYSTEM

  Mia Rosmiati

  2017-02-01

  Full Text Available Serat optic merupakan media transmisi yang dapat menghantarkan informasi dalam bentuk cahaya. digunakannya cahaya sebagai media penghantaran informasi membuat media ini dapat menghantarkan informasi dengan kapasitas besar dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga saat ini serat optic banyak digunakan dalam Telekomunikasi. jaringan serat optic ini harus disertai dengan teknik keamanan yang handal dalam proses transmisi informasinya, karena jika terjadi  penyerangan  dalam jaringan yang serat optic maka data yang akan diterima oleh receiver akan jauh berbeda dengan data yang dikirim transmitter. Sehingga hal ini sangat fatal jika informasi yang dikirimkan memiliki tingkat kerahasiaan yang sangat  tinggi seperti informasi keamanan Negara. Adapun metode yang dapat digunakan dalam pengamanan jaringan serat optic adalah metode steganography dan metode anti-jamming. Dari percobaan yang telah dilakukan terlihat bahwa teknik steganography memiliki tingkat kehandalan yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode anti-jamming dengan  nilai BER untuk metode steganography adalah 1.91219e-077.

 12. Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah

  Kaizal Bay

  2012-06-01

  Full Text Available Yusuf al-Qardhawi adalah salah seorang ulama kontemporer yang memiliki gagasan dan ide cemerlang dalam upaya pembinaan hukum Islam seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman. Di antara karyanya yang berkaitan dengan pemikiran ijtihad dikemas dalam karya monumentalnya “Fatawa Mu’ashirah”. Di dalamnya beliau mengupas tentang masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan; akidah, ibadah, mu’amalah, jinayat, perkawinan, ekonomi, sosial, politik, kedokteran dan sebagainya dengan menggunakan beberapa macam pendekatan serta menawarkan metode-metode ijtihad kontemporer sesuai dengan tujuan syari’at.

 13. Klasifikasi Teks Bahasa Bali dengan Metode Information Gain dan Naive Bayes Classifier

  Ida Bagus Gede Widnyana Putra

  2016-11-01

  Full Text Available Ketersediaan dokumen teks bahasa Bali yang meningkat jumlahnya membuat proses pencarian informasi pada dokumen teks berbahasa Bali menjadi semakin sulit. Mengklasifikasikanya secara manual menjadi tidak efisien mengingat peningkatan jumlah dokumen yang semakin banyak. Pada penelitian ini dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat mengklasifikasikan teks bahasa Bali ke dalam kategori yang ditentukan. Aplikasi ini menggunakan metode klasifikasi Naive Bayes Classifier (NBC dan metode Information Gain(IG untuk seleksi fitur. Aplikasi ini diuji dengan teknik cross validation. Hasilnya adalah nilai rata-rata akurasi dari 10 fold cross validation sebesar  95,22%.

 14. ANALISIS DAN PENGUKURAN PARAMETER REAKTOR KARTINI UNTUK PENERAPAN METODE K0-NAA

  Sri Murniasih

  2015-03-01

  Full Text Available Metode k0-NAA merupakan metode analisis yang banyak digunakan dengan berbagai keunggulan. Dalam penerapan metode k0-NAA diperlukan nilai parameter reaktor (f dan α, maka tujuan penelitian ini adalah akan dilakukan pengukuran nilai parameter f dan α di fasilitas Lazy Susan reaktor Kartini. Metode yang digunakan meliputi metode Cd-ratio dan triple bare. Telah diukur nilai parameter tersebut pada tiga lubang iradiasi di fasilitas Lazy Susan. Diperoleh perbedaan hasil pengukuran nilai parameter yang signifikan pada setiap lubang iradiasi, nilai ƒ berkisar 13,713 - 22,128 dan α berkisar -0,060 – 0,068. Hasil pengukuran f dan α dengan metode Cd-ratio, memberikan nilai yang lebih stabil dibandingkan metode triple bare. Nilai f dan α yang diperoleh dapat dijadikan basis data pada penerapan metode k0-NAA untuk analisis sampel di laboratorium AAN – PSTA. Kata kunci: parameter reaktor, reaktor Kartini, k0-NAA, fluks neutron   The k0-NAA method is an analysis method that widely used by many of the advantages. In the application of k0-NAA method needed valuea of reactor parameters (f and α, then the purpose of the research would be conducted meaasurement parameter values f and α in the Lazy Susan Kartini reactor facilities. The methods used include Cd-ratio and triple bare methods. The parameter value has been measured in three channels in the irradiation facilities Lazy Susan. Differences of measurement results obtained parameter values are significant in each channel irradiation, the value of ƒ ranged from 13.713 to 22.128 and the value of α ranged from -0.060 – 0.068. The results of measurements for the f and α with the Cd-ratio method, providing more stable value than the triple bare method. The value of f and α obtained can be used a database for the application of k0-NAA method for sample analysis in the laboratory NAA – CAST. Keywords: reactor parameter, Kartini reactor, k0-NAA, neutron flux

 15. Evaluasi Premi Polis Last Survivor Pasangan Suami Istri Menggunakan Metode Copula Frank

  Irma Fauziah

  2013-11-01

  Full Text Available Tulisan ini mengkaji tentang sebuah produk asuransi, ketahanan hidup, yang didasarkan pada dua kelompok umur: pasangan menikah berusia kurang dari 55 tahun dan menikah berusia lebih dari 55 tahun. Penilaian premi untuk pasangan menikah yang kurang dari 55 tahun diperoleh dengan metode Frasier dengan memperhitungkan probabilitas kematian setelah kematian terjadi dari salah satu tertanggung dengan asumsi kematian pasangan menikah adalah independen. Sedangkan untuk pasangan yang sudah menikah lebih dari 55 tahun, premi penilaian diperoleh dengan metode Frasier untuk menghitung probabilitas kematian dengan menganggap kematian pasangan menikah adalah dependen, asumsi ini dimodelkan oleh Frank kopula, dimana kopula ini adalah salah satu dari keluarga kopula Archimedes

 16. PENERAPAN METODE MIND MAPPING (PETA PIKIRAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK SISWA SMP

  Rijal Darusman

  2014-09-01

  Full Text Available ABSTRAK Masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematik siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP, sehingga diperlukan metode pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang diterapkan adalah Metode Mind Mapping, dikarenakan dengan metode pembelajaran mind mapping kemampuan berpikir kreatif matematik siswa  lebih baik jika dibandingkan dengan metode pembelajaran biasa.Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kreatif matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan metode mind mapping lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya biasa. Penelitian ini merupakan kuasi eksperimen berbentuk kelompok kontrol pretes-postes, dengan perlakuan metode pembelajaran mind mapping dan pembelajaran biasa (konvensional. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa tes uraian sebanyak 4 soal, kemudian data skor kemampuan berpikir kreatif matematik siswa tersebut dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial dengan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan metode mind mapping lebih baik daripada cara biasa.  Kata Kunci    : Berpikir Kreatif Matematik, Mind Mapping   ABSTRACT The problem of the background of this research is still low ability to think creatively mathematical school students (SMP, so that the necessary learning methods to overcome these problems. The method applied is Mind Mapping method, because the mind mapping method of learning mathematics students' creative thinking ability is better when compared to the learning method biasa.Berdasarkan this background, this study aims to determine whether the ability of creative thinking of students learning mathematics using mind mapping better than the usual student learning. This research is a form of quasi

 17. Metode Transformasi Kaidah Estetis Tari Tradisi Gaya Surakarta

  Bekti Budi Hastuti

  2015-12-01

  Full Text Available ABSTRACT This paper focuses on the analysis of the transformation method of the Surakarta style dance tradition of the aesthetic rules. The transformation of this traditional dance aesthetic rules cannot be separated  from the characteristic of dance i.e. endhel or lurah and oyi or lanyap for female dance, and of fine male dances i.e. luruh and lanyap, madyatayo or katongan, and of strong male dances, i.e. kambeng, kalang kinantang, bapang kasatriyan and bapang jeglong. The characteristic of each dance has its own dance pose patterns i.e. ten dance pose patterns, namely merak ngigi, sata ngetap, swiwi, kukila tumiling, branjangan ngumbara, mundhing mangundah, wreksa sol anggiri gora, pucang kanginan, sikatan met boga, and ngangrang bineda. These dance pose patterns should follow the body pose disciplines, i.e adeg doran katangi, ulat tajem, jangguh, jangga, jangga nglung gading, jaja mungul, pupu merendah, cingklok angglong and dlamkan malang. The basic elements of dance i.e. wiraga, wirama, and wirasa described by the aesthetic norms of Hasta Sawanda, i.e. pacak, pancat, ulat, lulut, wilet, luwes, wirama and gendhing has the deep philosophical value of sengguh, lungguh and mungguh. Keywords: hastha sawanda, aesthetic, choreography, dance traditions ABSTRAK Tulisan ini difokuskan pada analisis metode transformasi kaidah estetis tari tradisi gaya Surakarta. Transformasi kaidah estetis tari tradisi ini tidak dapat dipisahkan dengan perwatakan tari seperti endhel atau branyak dan oyi atau luruh untuk tari putri, tari putra alus adalah luruh dan lanyap, madyataya atau katongan, dan tari putra gagah yaitu kambeng, kalang kinantang, bapang kasatrian, dan bapang jeglong. Setiap perwatakan tari itu memiliki sikap laku tari, yaitu sepuluh patrap beksa: merak ngigel, sata ngetap swiwi, kukila tumiling, branjangan ngumbara, mundhing mangundah, wreksa sol, anggiri gora, pucang kanginan, sikatan met boga, dan ngangrang bineda. Sikap laku tari ini harus

 18. The Slovenian Architect Ciril Metod Koch in a European Perspective

  Robert Simonišek

  2008-12-01

  Full Text Available The Slovenian architect and urban planner Ciril Metod Koch (1867–1925 worked in Ljubljana’s town office for almost three decades. He received his degree in Vienna, where he probably studied under the architect Karl von Hasenauer. Especially at the beginning of his career, Koch was influenced by Baron Hasenauer, who was one of the most important architects of the Vienna court. Hasenauer was very close to Emperor Franz Joseph I (with plans for the Art History Museum, Natural History Museum, Imperial Court Theater, Lützow Palace, etc., and had already established his name when Koch came to Vienna. This article also addresses some specific similarities between these two architects, which can be seen on the facades of some buildings today. After Koch finished his studies, he immediately returned to Ljubljana, where he first worked in a private office for the successful builder Filip Supančič. After the 1895 earthquake, he designed many secular buildings in Ljubljana (inns, apartment buildings, detached houses and also worked in the countryside (detached houses, a church, and a bridge. Today his life and work is known only from letters; on the basis of archival reports, more than fifty buildings can be attributed to him. He started with buildings, where he remained committed to the more conservative tradition of historicism. A characteristic feature of his architectural activity is stylistic variety and eclecticism. While Ivan Hribar was mayor of Ljubljana at the turn of the century, Koch was ambitiously developing his sensitive and original form of expression. In his modern works, Koch took international European currents as a model, thereby considerably moving towards the esthetics of the Viennese Secession. At that time Koch probably followed modern trends with the help of international journals: Ver Sacrum (a leading and very popular Austrian journal, the mouthpiece of Vienna Secession and Der Architekt (an important journal for art and

 19. Analiza kvalitativnog materijala

  Cartwright, Dorwin P.

  1988-01-01

  Osnovni je cilj svake analize sadržaja pretvoriti pojavu (simbolično ponašanje ljudi) u znanstvenu činjenicu (podatak). Autor navodi četiri karakteristike koje mora imati znanstvena činjenica: 1) objektivnost i reproduktibilnost, 2) prikladnost za mjerenje i kvantifikaciju, 3) značaj za sistematsku teoriju, bilo »čistu« ili »primjenjenu«, i 4) svojstvo da se može generalizirati. U konstruiranju nacrta istraživanja poželjno je slijediti šest faza, od kojih je, svaka niz međuzavisnih odluka....

 20. Analisa Kepuasan Pelanggan pada Pekerjaan Reparasi Kapal dengan Metode Quality Function Deployment (QFD

  Abdul Rahman

  2012-09-01

  Full Text Available Kepuasan pelanggan merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan oleh pelanggan. Kepuasan pelanggan terjadi apabila jasa atau produk (hasil yang diterima dan dirasakan oleh pelanggan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Ketika pelanggan suatu perusahaan merasa puas dengan kinerja perusahaan, maka opini publik yang terbentuk akan menguntungkan perusahaan tersebut.Pada Tugas Akhir ini penulis melakukan analisa kepuasan pelanggan di PT. X. Responden pada penelitian ini merupakan para pelanggan yang menggunakan jasa perawatan dan reparasi kapal milik PT. X. Setelah diketahui tingkat kepuasan pelanggan pada jasa reparasi kapal PT. X, selanjutnya dilakukan pembandingan dengan benchmarking dari PT.X yaitu PT. Y. Pembandingan ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana posisi perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan pesaing serta untuk menentukan target-target yang ingin dicapai agar perusahaan dapat menyamai bahkan melebihi perusahaan pembanding.Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam analisis kepuasan pelanggan jasa reparasi pada PT. X ini. Salah satunya adalah metode service quality (servqual yang menunjukkan hasil bahwa pelanggan belum puas terhadap kinerja jasa reparasi PT. X. Selain itu digunakan metode Quality Function Deployment (QFD guna mengkonversi suara pelanggan secara langsung terhadap persyaratan teknis atau spesifikasi teknis dari jasa. Metode QFD menghasilkan suatu analisa tingkat kepentingan suatu atribut bagi pelanggan serta untuk menentukan target ke depan dari PT. X

 1. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 2. ANALISIS POSTUR KERJA PADA PT. XYZ MENGGUNAKAN METODE ROSA (RAPID OFFICE STRAIN ASSESSMENT

  Rosma Hani Damayanti

  2014-06-01

  Full Text Available Penggunaan teknologi informasi, dimana komputer sebagai medianya kini semakin meningkat. Frekuensi yang tinggi akan penggunaan komputer yang tidak memperhatikan sisi ergonomi dalam bekerja mengakibatkan adanya resiko yang dirasakan oleh pengguna. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan komputer sebagai salah satu alat utama dalam bekerja. Pada penggunaannya karyawan pada Departemen Publishing merasakan keluhan pada punggung, pinggang, nyeri bahu, leher dan tangan. Keluhan yang dirasakan oleh pekerja pada Departemen publishing dapat diminimalkan dengan cara mengetahui dan mengidentifikasi postur kerja pada pekerja dalam menggunakan komputer. Identifikasi tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi pekerja dan mengetahui penyebab keluhan yang dirasakan oleh pekerja untuk dilakukan perbaikan. Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan metode ROSA untuk mengurangi adanya keluhan yang dirasakan oleh pekerja pada Departemen publishing. ROSA merupakan salah satu metode pada office ergonomics, dimana penilaiannnya dirancang untuk mengukur resiko yang terkait dengan penggunaan komputer serta untuk menetapkan tingkat tindakan perubahan berdasarkan laporan dari ketidaknyamanan pekerja. Dengan menggunakan metode ROSA, dapat diketahui apakah postur kerja karyawan pada Departemen Publishing pada saat bekerja aman atau berbahaya. Hasil analisis postur kerja menggunakan metode ROSA pada Departemen Publishing menunjukkan bahwa seluruh pekerja yang menjadi sampel memiliki level resiko yang tinggi dan perlu dilakukan perbaikan segera. Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat resiko yang dirasakan oleh pekerja yaitu dengan perbaikan fasilitas yang digunakan oleh pekerja yang sesuai dengan standar ergonomi, melakukan sosialisasi kepada pekerja tentang pentingnya ergonomi pada dunia kerja, dan sebaiknya pekerja melakukan istirahat atau peregangan otot minimal setiap tiga jam sekali.

 3. PEMODELAN RESISTIVITAS BAWAH PERMUKAAN BERDASARKAN METODE MAGNETOTELLURIK (STUDI DAERAH GUNUNGMERAKSA-TASIM, SUMATERA SELATAN

  Endar Widi Sugiyo

  2013-11-01

  Full Text Available Geofisika merupakan ilmu yang mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika, salah satu metode dalam geofisika adalah metode magnetotellurik yang memanfaatkan konsep elektromagnetik. Data magnetotellurik yang diperoleh dari akuisisi di lapangan tidak lepas dari gangguan noise sehingga perlu dilakukan pengolahan data. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pengolahan data magnetotellurik sehingga diperoleh model penampang resistivitas secara 2-dimensi di daerah Gunung Meraksa-Tasim, Sumatera Selatan. Metode magnetotellurik merupakan metode eksplorasi geofisika pasif dimana dilakukan pengukuran medan listrik dan medan magnet alami yang berubah-ubah dalam fungsi waktu. Data akuisisi lapangan diolah dengan menggunakan software SSMT 2000 dan MT-Editor serta diinversi dengan menggunakan software WinGLink. Hasil pengolahan data berupa grafik apparent resistivity dan phase dalam fungsi frekuensi. Model resisitivitas terhadap kedalaman diperoleh dari hasil inversi yang menunjukan struktur berupa lipatan, pendugaan patahan dan struktur berlapis-lapis dari resisitivitas bawah permukaan daerah penelitian. Struktur berlapis-lapis disebabkan karena proses pembentukan daerah penelitian yang merupakan daerah cekungan sedimen.

 4. METODE ANUITAS DAN PROPORSIONAL MURABAHAH SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK

  Mr Faisal

  2015-02-01

  Full Text Available Proportional and annuity methods are based on PBI 14/14/PBI/2012 on Transparency and Publication Reports of Islamic Banking and SEBI No. 15/26/DPbs/2013 on Implementation of Accounting Guidelines of Islamic Banking in Indonesia. These methods are forms of commitment to bring transparency in the Islamic banks and recognition on financial statement of profit on murabaha. The Annuity method is referred to PSAK 50, PSAK 55 and PSAK 60 because the substance is classified as a form of financing. Proportional method is referred to PSAK 102 because the substance is classified as trading activities. Metode anuitas dan proporsional didasarkan pada PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah dan SEBI No. 15/26/DPbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Metode tersebut merupakan bentuk komitmen bank syariah dalam mewujudkan transparansi dan laporan keuangan pada pengakuan keuntungan murabahah. Metode anuitas mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk pembiayaan. Metode proporsional mengacu pada PSAK 102 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk kegiatan jual beli.

 5. Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation

  Berggren Olsen, Mette; Sørensen, Hanne Birke; Houlind, Kim Christian

  Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation Berggren, MB, reservelæge, Karkirurgisk Afdeling, Kolding, mette.marie.berggren.olsen@slb.regionsyddanmark.dk; Houlind, K, lektor, afdelingslæge, Ph.d., Karkirurgisk afdeling, Kolding, kim...

 6. Brug af evidensbaserede metoder i seks pædagogiske institutioner

  Buus, Anne Mette; Grundahl, Trine Holck; Hamilton, Stine del Pin

  I denne rapport fremlægger vi resultater af undersøgelserne i de 6 institutioner, hvor vi observerede og gennemførte fokusgruppeinterviews. Den problemstilling vi undersøgte var, hvordan den specifikke evidensbaserede metode, som var blevet indført i institutionen, havde indflydelse på det pædago...

 7. Brug af evidensbaserede metoder i seks pædagogiske institutioner

  Wiberg, Merete; Buus, Anne Mette; Grundahl, Trine Holck

  I denn rapport fremlægger vi resultater af undersøgelserne i de 6 institutioner, hvor vi observerede og gennemførte fokusgruppeinterviews. Den problemstiling vi undersøgte, var hvordan den specifikke evidensbaserede metode, som var belvet indført i institutionen, havde indflydelse på det pædagogi...

 8. PENGGUNAAN METODE DEMPSTER SHAFER UNTUK MENGANALISA PENYAKIT PADA SISTEM REPRODUKSI WANITA DENGAN SOLUSI PENANGANAN OBAT HERBAL

  Ahmad Ali Saefuddin

  2016-06-01

  Full Text Available Seorang wanita mempunyai kodrat yang tidak dimiliki pria yaitu hamil dan melahirkan, jadi organ reproduksi pada wanita merupakan salah satu bagian terpenting pada tubuh wanita, sehingga kesehatan pada organ reproduksi wanita harus diperhatikan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gejala-gejala penyakit pada organ reproduksi wanita menyebabkan keterlambatan penanganan yang membuat penyakit yang diderita menjadi lebih sulit untuk diobati dan dapat menjadi penyakit berbahaya yang dapat mengancam kehidupannya. Metodologi yang dipakai untuk penelitian yaitu metode pengembangan waterfall (air terjun. Sistem pakar ini menggunakan aturan metode demspher shafer dalam menentukan hasil akhir. Pembuatan perangkat lunak sistem pakar berbasis android ini menggunakan software eclipe, MySQL sebagai penyimpanan database dan menggunakan bahasa pemograman Java Android. Penelitian ini menghasilkan Penggunaan Metode Dempster Shafer Untuk Menganalisa Penyakit Pada Sistem Reproduksi Wanita dengan Solusi Penanganan Obat Herbal sehingga dapat membantu orang awam yaitu wanita dan pakar kesehatan organ reproduksi wanita untuk mendiagnosa penyakit pada organ reproduksi wanita yang disertai dengan persentase kenyakinan terjangkitnya penyakit pada organ reproduksi wanita dengan menggunakan metode demster shafer dan sistem pakar dapat memberikan informasi tentang penyakit seputar organ reproduksi wanita. Kata Kunci : Sistem Pakar, Sistem Reproduksi, Waterfall, Java,UML

 9. ANALISIS SENTIMEN PENGGUNA TWITTER MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE BERBASIS CLOUD COMPUTING

  Rizky Maulana

  2017-05-01

  Full Text Available Twitter merupakan jejaring sosial dengan pertumbuhan tercepat sejak tahun 2006 menurut MIT Technology Review (2013, Indonesia menempati Negara ketiga penyumbang tweet terbanyak dengan jumlah 1 milyar tweet. Fakta tersebut menjadikan Twitter menjadi salah satu sumber data text yang dapat digali dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan melalui metode-metode pengambilan data teks atau text mining, salah satunya adalah analisis sentimen pengguna terhadap tokoh-tokoh publik indonesia. Penelitian ini membuat sebuah sistem yang dapat melakukan analisis sentimen pengguna twitter terhadap tokoh publik secara real time dengan menggunakan Twitter Streming API dan metode Support Vectore Machine (SVM memanfaatkan pustaka libSVM sebagai salah satu machine learning untuk text classification. Algoritma Porter digunakan dalam proses stemming untuk ekstraksi fitur dan metode Term Frequency untuk pembobotan. Perangkat lunak dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk sisi server yang berjalan pada platform cloud Windows Azure dan Java untuk sisi client yang berjalan pada platform Android. Dari hasil penelitian dengan 1.400 tweet pada dataset dan 200 data uji didapatkan akurasi sebesar 79,5%.

 10. PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MENGGUNAKAN METODE PROBLEM SOLVING PADA MATERI INDEKS HARGA DAN INFLASI

  Nur Chayyi

  2016-03-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan penggunaan metode pembelajaran pemecahan masalah ( problem solving dan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dalam materi indeks harga dan inflasi kelas X Madrasah Aliyah Matholi’ul Huda Tros o Pecangaan Jepara. P enelitian ini me nggunakan Quasi Eksperimental Design . Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Madrasah Aliyah Matholi’ul Huda Troso Pecangaan Jepara Tahun Ajaran 2012/2013. Dengan teknik purposive sampling terpilih 2 sampel yaitu kelas XC sebagai kelas eksperimen dan kelas XB sebagai kelas kontrol. Hasil belajar pada kelas eksperimen diperoleh uji gain pada kelas eksperimen sebesar 0,77 dengan kategori tinggi sedangkan uji gain pada kelas kontrol sebesar 0,45 dengan ketegori sedang. Hal ini menunjukkan pembelajaran dengan metode pemecahan masalah ( problem solving lebih baik dalam meningkatkan hasil belajar. Berdasarkan penjabaran diatas peneliti memberikan saran kepada guru untuk mencari metode pembelajaran aktif se perti metode pembelajaran pemecahan masalah agar siswa lebih tertarik dan aktif dalam pembelajaran.

 11. EFEKTIVITAS METODE PROBLEM POSING BERBANTUAN MEDIA PREZI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MATERI JURNAL PENYESUAIAN

  Kharisma Puspita Dewi

  2016-02-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah metode problem posing berbantuan media prezi dapat meningkatkan hasil belajar dan lebih efektif dibandingkan metode ceramah pada materi jurnal penyesuaian. Penelitian ini menggunakan metode quasi experiment dengan pola nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS di SMA N 1 Padamara Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 2014/2015. Sampel penelitian dipilih secara cluster random sampling yang kemudian diperoleh kelas XI IPS 3 sebagai kelas eksperimen dan XI IPS 4 sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, tes, observasi. Pengujian H1 yaitu menggunakan uji paired sample t-test dan H2 menggunakan uji independent sample t-test. Hasil uji menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar setelah adanya perlakuan. Kemudian dari hasil uji menunjukkan bahwa metode problem posing berbantuan media prezi lebih efektif dibandingkan metode ceramah. Oleh karena itu, guru disarankan unuk menggunakan metode problem posing berbantuan media prezi pada materi jurnal penyesuaian atau pada materi lain. Pihak sekolah juga disarankan untuk mengadakan pelatihan bagi guru mengenai penggunaan media prezi.. The purposes of this study were to find out whether implementing problem posing method by using prezi media could improve learning achievement and to find out whether implementing problem posing method by using prezi media was more effective than by using lecture method in adjusting journal subject. This study conducted a quasi-experimental design (nonequivalent control group design. The population of the study was all students of XI IPS in SMA N 1 Padamara, the regency of Purbalingga, in the academic year of 2014/2015. The sample of this study was selected by using cluster random sampling. Students of class XI IPS 3 were chosen as the experimental group and students of class XI IPS 4 were chosen as the control group. The methods of collecting

 12. IMPLEMENTASI METODE MULTIPLE KERNEL SUPPORT VECTOR MACHINE UNTUK SELEKSI FITUR DARI DATA EKSPRESI GEN DENGAN STUDI KASUS LEUKIMIA DAN TUMOR USUS BESAR

  Ariana Yunita

  2012-03-01

  Full Text Available Pada penelitian ini mengimplementasikan metode multiple kernel support vector machine untuk seleksi fitur. Multiple kernel merupakan metode modifikasi fungsi kernel yang mengalikan tiap elemen dari data. Metode ini melakukan seleksi fitur terhadap fitur yang kurang penting dengan tingkat akurasi lebih baik daripada metode dasar support vector machine. Uji coba dilakukan dengan menggunakan dataset ekspresi gen leukimia dan tumor usus besar. Hasil uji coba dibandingkan dengan tingkat akurasi metode support vector machine tanpa seleksi fitur. Tingkat akurasi metode multiple kernel support vector machine yang dihasilkan untuk data ekspresi gen leukimia yaitu 85% dan untuk data tumor usus besar sebesar 69%. Sedangkan tingkat akurasi dengan metode dasar support vector machine yaiu sebesar 82% untuk data leukimia dan 59% untuk data tumor usus besar. Seleksi fitur dapat mempersingkat waktu komputasi sehingga dapat dikembangkan untuk banyak aplikasi pengenalan pola.   Kata Kunci: Multiple kernel, support vector  machine, seleksi fitur, data ekspresi gen

 13. PEMUNGUTAN MINYAK ATSIRI MAWAR (Rose Oil DENGAN METODE MASERASI

  Astrilia Damayanti

  2013-05-01

  Full Text Available Minyak mawar merupakan salah satu produk minyak bunga yang memungkinkan diproduksi di Indonesia dengan kualitas ekspor. Manfaat dari minyak mawar adalah untuk parfum, kosmestik, dan obat-obatan. Minyak mawar dapat diproduksi dengan menggunakan metode diantaranya maserasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui rendemen minyak atsiri mawar merah (Rosa damascena dan komponen minyak atsiri yang terambil dengan etanol dan n-heksana. Bahan baku yang digunakan berupa mahkota bunga mawar sebanyak 50 gram yang dipotong kecil-kecil, kemudian direndam dalam pelarut dengan perbandingan 1:3. Pelarut yang digunakan yaitu etanol dan n-heksana. Proses maserasi dilakukan dengan pengadukan selama 1 menit secara manual pada suhu ruang dan didiamkan selama 12 jam di tempat tertutup dan gelap (tanpa terkena cahaya. Hasil maserasi berupa ekstrak mawar dipisahkan dengan cara penyaringan dan pemerasan bunga. Filtrat yang mengandung minyak bunga mawar dievaporasi dengan  rotary vacuum evaporator. Maserasi menggunakan etanol pada suhu 60ºC selama 20 menit, sedangkan maserasi menggunakan n-heksana pada suhu 55 ºC selama 10 menit. Minyak atsiri hasil maserasi bunga mawar merah dilakukan uji GC-MS. Komponen utama minyak atsiri dari bunga mawar dengan pelarut etanol dan pelarut n-heksana secara berurutan adalah phenyl ethyl alcohol (2,73% dan (31,69%. Rendemen hasil maserasi minyak bunga mawar dengan pelarut etanol adalah 8,76%, sedangkan pelarut n-heksana menghasilkan 0,34 %. Rose oil is one of the flower oil products which is potentially produced in Indonesia with export quality. The uses of rose oils are for perfume, cosmestics, and medicine. Rose oil can be produced using methods such as maceration. The purpose of this reasearch was to determine the yield of essential oil of red roses (Rosa damascena and the essential oil components taken using ethanol and n-hexane. The raw material used was 50 grams of red roses which subsequently soaked into solvent with

 14. PELACAKAN DAN PENGENALAN WAJAH MENGGUNAKAN METODE EMBEDDED HIDDEN MARKOV MODELS

  Arie Wirawan Margono

  2004-01-01

  sistem pelacakan wajah manusia dengan menggunakan algoritma CamShift dan sistem pengenalan wajah dengan menggunakan algoritma Embedded Hidden Markov Models. Sebagai input sistem digunakan video kamera (webcam untuk input bersifat real-time, video AVI untuk input bersifat dinamis, dan file image untuk input statis. Pemrograman perangkat lunak menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek (OOP dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, kompiler Microsoft Visual C++ 6.0®, dan dibantu dengan library dari Intel Image Processing Library (IPL dan Intel Open Source Computer Vision (OpenCV. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa pelacakan berdasarkan warna kulit manusia dengan menggunakan algoritma CamShift cukup baik, dalam melakukan pelacakan terhadap satu maupun dua objek wajah sekaligus. Sistem pengenalan wajah manusia menggunakan metode Embedded Hidden Markov Models mencapai tingkat akurasi pengenalan sebesar 82.76%, dengan database citra wajah sebanyak 341 citra yang terdiri dari 31 individu dengan 11 pose, dan jumlah citra penguji sebanyak 29 citra wajah. Kata kunci: Computer Vision, Pelacakan Objek, CamShift, Pengenalan Wajah, Hidden Markov Model.

 15. PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH: PEMAHAMAN, METODE PENERAPAN, DAN PERANAN TIGA ELEMEN

  Taufik

  2014-09-01

  Full Text Available Abstract: Character Education at School: Understanding, Application Method, and the Role of Vision-mision, Staff Development, and Students’ Character. The aims of this study were to describe teachers’ understanding about character education, identify the application of methods of character education, and to identify the role of three main elements in the implementation of character education (vision-mision, staff development, and students’ character. This qualitative study employed structured interviews and open questionnaire for data collection. The participants consist of twenty four teachers of PKn (Pancasila & Ke­warganegaraan and PAI (Pendidikan Agama Islam from different backgrounds. The results of the study indicate that most of the respondents confess that they understand the aims of character education, but they do not know how to apply them. The implementation of character education is still focused on students and the three main elements have no synergy in supporting the character education programs. Keywords: character education, method application, three main elements Abstrak: Pendidikan Karakter di Sekolah: Pemahaman, Metode Penerapan, dan Peranan Tiga Elemen. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemahaman guru tentang maksud dan tujuan pen­didikan karakter, mengidentifikasi metode-metode yang digunakan guru dalam menerapkan pendidikan karakter, dan mengidentifikasi peranan tiga elemen utama (arah kebijakan sekolah, perkembangan staf, dan karakter peserta didik dalam mendukung pendidikan karakter. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terarah dan kuesioner terbuka. Partisipan terdiri atas 24 guru Pancasila & Kewarganegaraan  (PKn dan Pendidikan Agama Islam (PAI Sekolah Menengah Pertama yang berlatar belakang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan telah memahami maksud dan tujuan pelaksanaan pendidikan karakter, namun sebagian partisipan

 16. PENYELESAIAN PERSAMAAN DUFFING OSILATOR PADA APLIKASI WEAK SIGNAL DETECTION MENGGUNAKAN METODE AVERAGING

  Z A Tamimi

  2015-07-01

  Full Text Available Pada persamaan diferensial terdapat klasifikasi yaitu persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial tak linear. Salah satu contoh dari persamaan diferensial tak linear yaitu persamaan Duffing. Persamaan Duffing adalah persamaan tak linear yang menggambarkan osilator dengan ketaklinearan pangkat tiga. Persamaan Duffing digunakan oleh banyak peneliti sebagai suatu pendekatan model banyak sistem fisik, persamaan ini memperlihatkan satu jangkauan sangat luas dari perilaku dalam sistem dinamika tak linear. Salah satu aplikasi pada persamaan Duffing tersebut adalah weak signal detection. Pada penelitian ini akan dibahas model persamaan Duffing osilator pada aplikasi weak signal detection kemudian diselesaikan menggunakan metode aproksimasi salah satunya yaitu metode Averaging. Dari hasil penelitian diperoleh model persamaan Duffing osilator pada aplikasi weak signal detection serta solusi aproksimasi dari model persamaan Duffing osilator pada aplikasi weak signal detection menggunakan metode Averaging dengan nilai parameter yang berbeda-beda yang solusinya dibandingkan dengan metode numerik yaitu metode Runge Kutta orde empat. Hasil yang diperoleh kemudian divisualisasikan menggunakan program Maple-12.On the differential equations there is classificaton i.e linear differential equations and nonlinear differential equations. One example of nonlinear differential equations is Duffing equation. Duffing equation is used by many researchers as a model of physical systems approach, this equation shows a very wide range of behavior in nonlinear dynamics system. One of the applications on the Duffing equation is weak signal detection. This research will be discussed Duffing oscillator equation model in weak signal detection applications then solved using approximation methods one of which is the averaging method. From the research results obtained  model equation of Duffing oscillator in weak signal detection applications, and approximate solution

 17. Identifikasi Struktur Bawah Tanah di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas dan Inversi Lavenberg - Marquardt

  Yudha Arman

  2012-05-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan. Metode yang digunakan adalah metode geolistrik resistivitas konfigurasi Schlumberger dikombinasikan dengan metode Inversi Lavenberg-Marquardt. Berdasarkan perhitungan geofisika dan analisa kondisi geologi, diperoleh kondisi struktur tak selaras. Batuan jenis kuarsa aneka bahan mendominasi daerah pengukuran. Pada titik pengukuran 60 m dan 100 m terdapat bongkahan granit porphyry dengan kandungan air sebesar ± 0,31%. Secara umum, jenis formasi granodiorit Mensibau ini terisi 0,47 % air dari total luas formasi.

 18. Kajian Pembuatan Cokelat Batang dengan Metode Tempering dan Tanpa Tempering

  Eti Indarti

  2013-02-01

  Full Text Available This research is aimed to improve stability of milk chocolate bars by tempering process. The making of chocolate bars consisted of two formulations, namely a higher fat bar (40% and low fat bar (21.5%.The study includes the chocolate bar preparation with and without tempering results. The melting point of milk chocolate bars that use cocoa butter tempering (L1 is higher than the milk chocolate bars that use fat without tempering (L2 for all treatments. Solid fat content (SFC of F1 has higher solid phase at room temperature (55-60% in all treatments compared with milk chocolate bar F2 (40-43% and chocolate produced by UKM (Malaysia 40-48 % and soccolatte 35-38% at the same temperature (350C. Blooming was not formed on the milk chocolate bars containing cocoa butter L1, while the milk chocolate bars showed blooming with L2 treatment. Keywords: chocolate bar, tempering, moulding, melting point, solid fat content, blooming

 19. OPTIMALISASI METODE PEMBELAJARAN IPS MI UNTUK PENGEMBANGAN KETERAMPILAN BERFIKIR KRITIS SISWA

  Nur Ulwiyah

  2014-10-01

  Full Text Available Penelitian ini dilakukan dengan dua alasan; pertama, secara akademik, metode yang variatif  akan efektif dan efisien mempertinggi kualitas pembelajaran dan jika tidak dikembangkan secara baik, tidak mustahil akan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu tercapainya kompetensi keterampilan berfikir kritis siswa. Kedua, berdasarkan observasi awal, ditemukan fenomena guru IPS dalam mengajar menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan saja. Hal ini kurang mengembangkan berfikir kritis dengan didasarkan pada teori berpikir kritis FRISCO (focus, reason, inference, situation, clarity, overview. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis metode mengajar guru IPS MI dalam mengembangkan keterampilan berfikir kritis siswa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah discourses analysis. Temuan penelitian ini adalah metode yang digunakan guru IPS MIN Rejoso Peterongan Jombang kurang mengembangkan keterampilan berfikir kritis siswa, dengan sebab-sebab yaitu adanya pandangan guru bahwa IPS identik dengan hafalan dan cerita, keterampilan berfikir kritis kurang efektif dikembangkan bagi siswa MI karena mereka belum bisa diajak berfikir kritis, ketidaktahuan guru tentang teori berfikir kritis dan metode-metode yang mendukungnya, adanya paradigma bahwa guru adalah segala-galanya, adanya rasa enggan guru untuk merancang pembelajaran yang kritis, dengan alasan: banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan, sarana terbatas.This research works for two reasons; first, academically, variative method will be highly effective and efficient in teaching quality. Meanwhile if this does not develop well, it is an obstacle for the achievement of learning objectives, the achievement of critical thinking skills. Second, based on the first observation, it was found that there are some social studies teacher

 20. Konspirasi Media Massa Dan Pengembalian Bahasa Pada Hakikatnya : Sebuah Penerapan Metode Analisis Tindak Tutur Komunikasi

  Wahyu Wibowo

  2014-12-01

  Full Text Available Abstrak : Abad ke-21 dapat disebut sebagai Abad Bahasa, mengingat kehidupan manusia dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari pelbagai bentuk media massa. Akan tetapi, terkait dengan pengonstruksian fakta dan realitas, apalagi jika dilumuri oleh ego-sentris subjek-subjek di balik media massa tersebut, kerap terjadi bias pemberitaan yang memicu problem etis. Artinya, terjadi konspirasi di balik pemberitaan yang berdampak pada pengerdilan fungsi media massa sebagai wadah pendidikan politik bagi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi membongkar konspirasi tersebut dibutuhkan metode analisis teks media yang baru, yang di dalam tulisan ini disebut metode analisis tindak tutur komunikasi. Metode ini dilahirkan secara hereustik, kritis, dan kontekstual melalui prinsip-prinsip kontemporer aliran Filsafat Bahasa Sehari-hari. Dengan demikian, metode ini selain hendak menegaskan bahwa komunikasi massa harus dilakukan secara etis dan emansipatoris, sekaligus hendak mengoreksi eksistensi metode analisis teks media lainnya yang selama ini sudah dikenal, namun tidak berdaya ketika harus membongkar konspirasi di balik pemberitaan media massa.Kata kunci : problem etis, metode analisis tindak tutur komunikasi, filsafat bahasa sehari-hari, analisis teks media. Abstract : The twenty-first century may be referred toas the century of language, considering how human life is inseparable from the various forms of mass media. However, concerning the construction of facts and reality, especially whenever mass-media becomes colored by ego-centric tendencies, biases in reporting frequently occur that raise ethical problems. It follows that there has been a conspiracy behind mass-media that has impact inobstructing the function of media as a forum for political education for the people. Therefore, in order to reveal the conspiracy a new media text analysis method -- which in this paper is called speech-act analysis method of communication -- is required. The

 1. Desain Sistem Semantic Data Warehouse dengan Metode Ontology dan Rule Based untuk Mengolah Data Akademik Universitas XYZ di Bali

  Made Pradnyana Ambara

  2016-06-01

  Full Text Available Data warehouse pada umumnya yang sering dikenal data warehouse tradisional mempunyai beberapa kelemahan yang mengakibatkan kualitas data yang dihasilkan tidak spesifik dan efektif. Sistem semantic data warehouse merupakan solusi untuk menangani permasalahan pada data warehouse tradisional dengan kelebihan antara lain: manajeman kualitas data yang spesifik dengan format data seragam untuk mendukung laporan OLAP yang baik, dan performance pencarian informasi yang lebih efektif dengan kata kunci bahasa alami. Pemodelan sistem semantic data warehouse menggunakan metode ontology menghasilkan model resource description framework schema (RDFS logic yang akan ditransformasikan menjadi snowflake schema. Laporan akademik yang dibutuhkan dihasilkan melalui metode nine step Kimball dan pencarian semantic menggunakan metode rule based. Pengujian dilakukan menggunakan dua metode uji yaitu pengujian dengan black box testing dan angket kuesioner cheklist. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem semantic data warehouse dapat membantu proses pengolahan data akademik yang menghasilkan laporan yang berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

 2. PENGGUNAAN METODE BY PURCHASE DAN POOLING OF INTEREST DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA (BUSINESS COMBINATION DAN EFEKNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN

  Yenni Mangoting

  1999-01-01

  Full Text Available Business combination incurred if two or more separate company join to be one economic entity. There are some reasons which taken by companies to have business combination. They are cost advantage, lower risk, fewer operating delays, avoidance of takeovers, acquisition of intangible assets and another reason. There are two methods of business combination, they are purchase method and pooling by interest. Purchase method based on assumption that business combination is a transaction whether one entity is acquired net assets from other companies who joined. Pooling of interest method based on assumption that there is a unity of the ownership of companies. The assets and liabilities of the new entity after combination is the same with the total book value of assets and liabilities of both companies before combinations. The impact of business combination for taxation depend on method used by. The implementation of purchase method will create difference between market value and book value, that is taxable income. On the contrary, the implementation of pooling of interest method will not create any taxable income since this method uses the book value to appraise company. Abstract in Bahasa Indonesia : Penggabungan usaha (business combination terjadi jika dua atau lebih usaha yang terpisah bersama-sama menjadi satu entitas ekonomis. Ada beberapa sebab yang dijadikan sebagai alasan oleh perusahaan dalam melakukan penggabungan usaha yaitu manfaat biaya, risiko lebih rendah, penundaan operasi lebih sedikit, mencegah pengambilalihan, akusisi harta tidak berwujud dan alasan-alasan lainnya. Ada dua metode yang bisa digunakan dalam penggabungan usaha yaitu metode pembelian dan metode penyatuan kepentingan. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi dimana suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Pada metode penyatuan kepentingan, diasumsikan bahwa kepemilikan

 3. ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN METODE VERTIKAL-HORIZONTAL DAN RASIO KEUANGAN PADA PT BPR SULAWESI MANDIRI MAKASSAR

  PADDYLAN, ADITYA PUTRI

  2016-01-01

  2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan PT. BPR Sulawesi Mandiri Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan PT. BPR Sulawesi Mandiri Makassar periode tahun 2012-2015. Teknik analisis yang digunakan adalah metode vertikalhorizontal dan rasio keuangan yang terdiri dari Current Ratio, Cash Ratio, ROA,ROE, ROI, Debt Ratio, Debt to Equity Ratio. Hasil penelitian dengan metode vertikal menunjukkan bah...

 4. PENEREPAN METODE EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI BERBASIS OBSERVASI GEJALA FISIS DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA

  Badrul Wajdi; Tsamarul Hizbi

  2016-01-01

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh pembelajaran berbasis observasi gejala fisis  menggunakan metode demonstrasi dan eksperimen terhadap prestasi belajar siswa dan pengaruh kemampuan awal siswa tinggi atau rendah terhadap prestasi belajar siswa serta untuk mengetahui interaksi metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 04 Kopang dengan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpu...

 5. ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI DIN SEDIMENTUL URINAR LA SUBIECŢI DE SEX FEMININ ŞI MASCULIN

  MARIOARA NICOLETA FILIMON

  2009-01-01

  Full Text Available Examinarea sedimentului urinar este necesară în oferirea de informaţii despre buna funcţionare a rinichilor, a întregului organism şi în depistarea posibilelor afecţiuni renale. S-a luat în studiu un lot de 129 subiecţi de sex faminin (83 şi masculin (46, la care li s-a determinat numărul de hematii, leucocite şi celule epiteliale din sedimentul urinar. Valorile obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul programului statistic Minitab pentru a putea stabili daca exista sau nu diferenţe la cele 2 lotuir de subiecţi analizaţi. Numărul de hematii şi leucocite din sedimentul urinar al subiecţilor testaţi nu prezintă diferenţe semnificative la subiecţii de sex masculin şi feminin, pe când numărul celulelor epiteliale înregistrează diferenţe foarte semnificative la cele 2 sexe cu valori mai mari în cazul subiecţilor de sex feminin. Incidenţa leucocitelor în sedimentul urinar ala subiecţilor de sex masculin este mai mare decât la cei de sex feminin, la care predomină celulele epiteliale. Valoarea crescută a numărului de leucocite şi prezenţa florei bacteriene în sedimentul urinar la subiecţii de sex feminin şi masculin testaţi indică infecţii urinare.

 6. EVALUASI KINERJA HEAT EXCHANGER DENGAN METODE FOULING F

  Bambang Setyoko

  2012-02-01

  Full Text Available The performance of heat exchangers usually deteriorates with time as a result of accumulation of depositson heat transfer surfaces. The layer of deposits represents additional resistance to heat transfer and causesthe rate of heat transfer in a heat exchanger to decrease. The net effect of these accumulations on heattransfer is represented by a fouling factor Rf , which is a measure of the thermal resistance introduced byfouling.In this case, the type of fouling is the precipitation of solid deposits in a fluid on the heat transfer surface.The mineral deposits forming on the inner and the outer surfaces of fine tubes in the heat exchanger. Thefouling factor is increases with time as the solid deposits build up on the heat exchanger surface. Foulingincreases with increasing temperature and decreasing velocity.In this research, we obtain the coefisien clean overal 5,93 BTU/h.ft2.oF, Dirt factor 0,004 BTU/h.ft2 0F,Pressure drope in tube 2,84 . 10-3 Psi and pressure drope in shell 4,93 . 10-4 Psi.This result are less thanthe standard of parameter. Its means this Heat exchanger still clean relativity and can operate continousslywithout cleaning.

 7. PENENTUAN TAHANAN JENIS BATUAN ANDESIT MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI SCHLUMBERGER (STUDI KASUS DESA POLOSIRI

  - Munaji

  2013-11-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian untuk menentukan nilai resistivitas dan kedalaman batuan andesit di Desa Polosiri. Prinsip kerja metode geolistrik adalah mempelajari aliran listrik di dalam bumi dan cara mendeteksi di permukaan bumi. Metode tahanan jenis didasari oleh hukum Ohm, untuk mengetahui jenis lapisan batuan didasarkan pada distribusi nilai resistivitas pada tiap lapisan. Variasi harga tahanan jenis akan didapatkan jika jarak masing-masing elektroda diubah, sesuai konfigurasi alat yang dipakai (konfigurasi Schlumberger. Data hasil pengukuran di lapangan berupa beda potensial dan arus yang dapat digunakan untuk menghitung resistivitas semu. Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga lintasan. Data hasil pengukuran diolah menggunakan software IPI2Win. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa batuan andesit di Desa Polisiri memiliki resistivitas 212 Ωm – 300 Ωm dengan kedalaman 1.3 m - 1.86 m.

 8. Sistem Scoring Conversion TOEFL Paper Based Test (PBT Politeknik Negeri Cilacap Menggunakan Metode User Centered Design

  Cahya Vikasari

  2017-06-01

  Full Text Available Sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh useruntuk mendukung pekerjannya. User merupakan object yang penting didalam pengembangan dan pembangun sistem. User adalah personal-personal yang terlibat langsung dalam pemakaian aplikasi. Konsep dari UCD adalah user sebagai pusat dari proses pengembangan sistem, dan tujuan/sifat-sifat, konteks dan lingkungan sistem semua didasarkan dari pengalaman pengguna Pembangunan sistem skoring test TOEFL paper based test (PBT di UPT bahasa politeknik negeri cilacapmenggunakan metode UCD. Dengan menggunakan metode UCD sistem dapat   mempermudah dan mempercepat pendaftaran oleh calon pendaftar dengan tampilan antarmuka yang user friendly , mempermudah proses pengelolaan data dan rekap data pendaftar, mempermudah pengkonversian skor TOEFL yang dilakukan secara otomatis, serta  meminimalisir terjadinya kesalahan, duplikasi data dan duplikasi kegiatan.

 9. PERANCANGAN ULANG TATA LETAK FASILITAS PABRIK TAHU DAN PENERAPAN METODE 5S

  Merry Siska

  2012-12-01

  Full Text Available UD. Dhika Putra merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan tahu. Saat ini kondisi layout fasilitas produksi dan kondisi fisik lingkungan kerja di perusahaan mengalami kendala. Penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang tata letak fasilitas pabrik pembuatan tahu yang dapat meminimalkan panjang lintasan material handling serta menerapkan metode 5S untuk meningkatkan produktivitas kerja, dengan menggunakan pendekatan Systematic Layout Planning (SLP. Sedangkan metode 5S untuk mengatur kondisi tempat kerja yang berdampak terhadap efektivitas kerja, efisiensi, produktivitas dan keselamatan kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa layout usulan yang terpilih untuk dijadikan layout akhir dalam penelitian ini menunjukkan penurunan panjang lintasan material handling yang cukup signifikan yaitu 45 m atau sekitar 19,2% lebih pendek dari layout awal.

 10. IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DENGAN VARIASI METODE BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI

  S. Sudarisman

  2013-04-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran biologi ditinjau dari 5 aspek pembelajaran yang meliputi: performance guru, fasilitas pembelajaran, iklim kelas, sikap dan motivasi belajar siswa melalui pene-rapan pendekatan CTL dengan metode problem solving. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pendekatan CTL dengan metode problem solving dapat meningkatkan kelima aspek kualitas pembelajaran, meliputi performance guru, fasilitas pembelajaran, iklim kelas, sikap dan motivasi belajar siswa. The purpose of this research is to improve the quality of biology learning in terms of five aspects of learning which include: performance of teachers, learning facilities, classroom climate, learning attitude and motivation of students through the implementation of CTL approach with problem solving methods. The results showed that implementation of CTL approach with problem solving method can improve the quality of the five aspects of learning, include performance of teachers, learning facilities, classroom climate, students’ attitudes and motivation.

 11. PEMODELAN FISIKA APLIKASI METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI SCHLUMBERGER UNTUK INVESTIGASI KEBERADAAN AIR TANAH

  Teti Zubaidah

  2009-05-01

  Full Text Available Pada penelitian ini telah dilakukan suatu pemodelan físika aplikasi metode geolistrik konfigurasi Schlumberger untuk investigasi keberadaan air tanah. Pemodelan dilakukan pada suatu bak kaca yang diisi dengan pasir dan tanah liat sebagai host-rock dengan injeksi air tanah untuk berbagai volume. Hasil inversi 2-D menggunakan perangkat-lunak IP2WIN menunjukkan bahwa metode geolistrik konfigurasi schlumberger dapat digunakan untuk mengetahui migrasi air tanah. Hal ini dapat dilihat dari perubahan penampang isoresistivitas sebelum dan sesudah injeksi air dengan jumlah yang berbeda, terutama pada titik injeksi air dalam hal ini Titik 3 yang memiliki nilai resistivitas paling rendah (bersifat konduktif. Resistivitas ini berada pada range resistivitas air tanah yaitu antara 0,5 sampai 300 ohm meter (Telford, 1990.

 12. Penggunaan Metode Peer Tutoring dengan Kassitu untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPA Fisika

  Sujatmiani Sujatmiani

  2015-10-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar menggunakan metode peer tutoriing dengan Kassitu. Pengumpulan data kuantitatif dengan soal pretest dan posttest sedangkan data kualitatif didapatkan melalui angket, dan lembar observasi. Data kuantitatif dianalisis dengan analisis deskriptif komparatif dengan melihat perbandingan nilai pre test dan pos test pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mencari point penting dan informasi tambahan dari hasil observasi.Motivasi belajar meningkat sebesar 11,78% sedangkan Hasil belajar meningkat sebesar 17,89%. Motivasi belajar siswa meningkat dilihat dari aktifitas kelompok dalam berdiskusi, mengerjakan soal latihan, tanya jawab bersama tutor, serta turnamen antar kelompok sehingga dapat disimpulkan bahwa metode peer tutoring dengan Kassitu dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA

 13. PENGARUH METODE LATIHAN DRILL DAN WAKTU REAKSI TERHADAP KETEPATAN DRIVE DALAM PERMAINAN TENIS MEJA

  Nur Moh Kusuma Atmaja

  2015-04-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1 perbedaan pengaruh metode latihan drill umpan konstan dan metode latihan drill umpan berubah-ubah terhadap ketepatan pukulan drive tenis meja; (2 perbedaan ketepatan pukulan drive tenis meja antara atlet yang mempunyai waktu reaksi tinggi dan rendah; (3 pengaruh interaksi antara metode drill dan waktu reaksi terhadap ketepatan pukulan drive tenis meja. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan faktorial 2 x 2. Populasi peneliti-an ini adalah atlet pemula usia 8-12 tahun. Sampel penelitian ini 28 atlet yang diambil dengan teknik random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Varian (ANAVA dua jalur yang dilanjutkan dengan uji Tukey dengan taraf signifikan α = 0,05.Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1 Ada perbedaan pengaruh metode latihan drill umpan konstan dan metode drill umpan berubah-ubah terhadap ketepatan pukulan drive tenis meja atlet pemula Yogyakarta, dimana metode latihan drill umpan berubah-ubah lebih baik dari metode drill umpan konstan, terbukti dari nilai p = 0,048 <0,05. (2 Ada perbedaan ketepatan pukulan drive tenis meja atlet yang mempunyai waktu reaksi tinggi dan rendah pada atlet pemula tenis meja Yogyakarta, di mana atlet yang memiliki waktu reaksi tinggi lebih baik dari atlet yang memiliki waktu reaksi rendah, terbukti dari nilai p = 0,004 < 0,05. (3 Ada pengaruh interaksi antara metode latihan drill dan waktu reaksi terhadap ketepatan pukulan drive tenis meja atlet pemula Yogyakarta, terbukti dari nilai p = 0,016 < 0,05.   THE EFFECT OF DRILL PRACTICE METHOD AND REACTIONS TIME ON THE DRIVE ACCURACY IN TABLE TENNIS GAMES.   Abstract This study aimed to determine: (1 differences of the effect of training method with constant and various pass drill on the accuracy of stroke drive of table tennis; (2 the difference of the accuracy of stroke drives between table tennis athle tes who have high-and low reaction time; (3 the effect of the

 14. GARIS BESAR PSIKOLOGI TRANSPERSONAL: PANDANGAN TENTANG MANUSIA DAN METODE PENGGALIAN TRANSPERSONAL SERTA APLIKASINYA DALAM DUNIA PENDIDIKAN

  Mujidin Mujidin

  2012-11-01

  Full Text Available AbstrakPsikologi Transpersonal merupakan aliran baru dalam Psikologi. PsiklogiTranspersonal  mendeklarasikan diri sebagai Madzhab Ke Empat  Psikologi. Psikologitranspersonal, yang sekarang diperkenalkan sebagai madzhab keempat dalam lapanganpsikologi, memulai khususnya ditingkat universitas, juga menjalar di dunia pendidikan. Tahun1969, jurnal Psikologi transpersonal diterbitkan. Tahun 1973, perkumpulan psikologitranspersonal pertama mengadakan konsferensi di Meulo Park, California. Pada tahun yangsama juga diadakan konsferensi psikologi transpersonal dan pendidikan, di universitasNortherm, Illionis, banyak para pendidik tertarik tentang psikologi transpersonal yang berasaldari berbagai negara.Konsep utama manusia menurut Psikologi Transpersonal, bahwa manusia tidak hanyamempunyai kesadaran psiko-fisis, psko-kognitif atau psikohumanistik, namun juga manusiamempunyai kesadaran yang terdalam dan tinggi sifatnya.Sedangkan metode  psikologi transpersonal, oleh karena berbeda sama sekali denganmetode pada aliran psikologi yang sudah kita kenal sekalam ini. Metode itu antara lain Zen,semedi,    Psikosintesis, Yoga, sufisme, dan Budisme, ZenKata kunci: psikologi transpersonal, kesadaran, emosi

 15. IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DENGAN VARIASI METODE BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI

  S. Sudarisman

  2013-04-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran biologi ditinjau dari 5 aspek pembelajaran yang meliputi: performance guru, fasilitas pembelajaran, iklim kelas, sikap dan motivasi belajar siswa melalui pene-rapan pendekatan CTL dengan metode problem solving. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pendekatan CTL dengan metode problem solving dapat meningkatkan kelima aspek kualitas pembelajaran, meliputi performance guru, fasilitas pembelajaran, iklim kelas, sikap dan motivasi belajar siswa. The purpose of this research is to improve the quality of biology learning in terms of five aspects of learning which include: performance of teachers, learning facilities, classroom climate, learning attitude and motivation of students through the implementation of CTL approach with problem solving methods. The results showed that implementation of CTL approach with problem solving method can improve the quality of the five aspects of learning, include performance of teachers, learning facilities, classroom climate, students’ attitudes and motivation.

 16. Die gebruik van metode in die filosofie, spesiaal in die reformatoriese tra­disie 1

  N. T. van der Merwe

  1983-03-01

  Full Text Available Die onderw erp van my voordrag, Die gebruik van metode in die fílosofie, verg ’n paar verduidelikende opinerkings vooraf. Ek dink u verm oed alreeds dat hierdie fomulering ’n versuikerde pil is om u in so ’n mate nuuskierig te maak dat una ’n heerlike vrye filosofiese ‘onderonsie’ gedurende die teepouse darem vir ’n tw eede sessie terugkeer. Want is dit nie twee smaaklike heuningdruppels nie: filosofie en sy metode’ en ‘metode in die Reformatoriese filosofiese tradisie'?! Veral as in gedagte gehou word dat in teenstelling met wat ’n mens sou verw ag, daaroor dié onderwerp as sodanig relatief maar heel weinig geskrywe is en word, selfs as die ‘Inleidings in die Metodologie’ daarby gereken word.

 17. PENENTUAN FITUR WEBSITE BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DENGAN METODE FEATURE-ORIENTED DOMAIN ANALYSIS (FODA

  Muhammad Iqbal

  2016-10-01

  Penentuan fitur dalam membuat website bidang pariwisata dan kebudayaan dibutuhkan untuk mengetahui fitur yang bisa diimplementasikan. Untuk membantu menentukan fitur tersebut, digunakan analisis domain dengan metode Feature-Oriented Domain Analysis (FODA. Metode tersebut mempunyai tahapan dimulai dari tinjauan aplikasi terhadap ketiga website sebagai sampel untuk mengambil fitur. Selanjutnya tahapan analisis konteks yang mendapatkan diagram struktur dan diagram konteks. Berikutnya tahapan pemodelan domain yang dibagi dua langkah yaitu analisis fitur untuk mendapatkan fitur-fitur pada aplikasi web melalui diagram fitur dengan penjelasan melalui kamus terminologi domain. Langkah berikutnya adalah pemodelan entity-relationship dengan membuat diagram entity-relationship untuk pembuatan database. Terakhir, pemodelan arsitektur dengan membuat arsitektur domain untuk pengembangan aplikasi yang hanya fokus pada fitur.  Hasil dari analisis fitur adalah didapatkan sebanyak 38 fitur mandatory yang berarti fitur tersebut wajib diimplementasikan dalam aplikasi web untuk pariwisata dan kebudayaan.  Kata kunci: Pariwisata, Kebudayaan, Website, Fitur, Feature-Oriented Domain Analysis

 18. RANCANG BANGUN APLIKASI SMS DENGAN MENERAPKAN METODE ENKRIPSI KUNCI PUBLIK KURVA ELLIPTIK BERBASIS MOBILE ANDROID

  I.Gst. Agung Bagus Mega Putra

  2016-12-01

  Full Text Available Pada jaman sekarang dengan adanya teknologi short message service seseorang dapat dengan mudah melakukan pertukaran pesan, namun pertukaran pesan yang bersifat rahasia sangat berbahaya jika dilakukan dengan short message service karena short message service tersebut dapat diketahui oleh orang yang berhasil melakukan penyadapan. Salah satu teknik yang dapat dipakai untuk menangani hal tersebut adalah kriptografi kurva elliptik. Disini dilakukan studi mengenai perancangan aplikasi short message service dengan menerapkan metode enkripsi kunci publik kurva elliptik berbasis mobile android yang diimplementasikan kedalam bahasa pemrograman java menggunakan Android Studio. Hasil analisa yang diperoleh bahwa aplikasi sistem keamanan short message service dengan metode kurva elliptik ini dapat diterapkan untuk menjamin kerahasiaan data dan otentikasi pengirim. Dalam pengujian untuk sebuah short message service aplikasi ini masih memiliki keterbatasan hanya mampu mengolah maksimal 57 karakter.

 19. STUDI ANALISIS RAPID APLICATION DEVELOPMENT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF METODE PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

  Agustinus Noertjahyana

  2002-01-01

  Full Text Available Rapid Application Development is one of the alternatives of System Development Life Cycle which is lately used to cope with the "slowness" of the conventional method. The Strength of using this method is the speed, accuracy and relatively lower cost than the conventional method. Moreover, the user's needs can be fulfilled well by involving the user in the design process. As a result, the user's satisfaction will increase. However, there are several things that should be considered in using the Rapid Application Development such as the team's preparation, the system territory, user's needs, and system operation. Finally, as one of the alternatives of System Development Life Cycle, Rapid Application Development can be used as the fundamental to produce an information system which is able to fulfill the user's needs. Abstract in Bahasa Indonesia : Rapid Application Development (RAD sebagai salah satu alternatif dari System Development Life Cycle belakangan ini seringkali digunakan untuk mengatasi keterlambatan yang terjadi apabila menggunakan metode konvensional. Adapun keunggulan yang bisa didapatkan dengan menggunakan metode ini adalah kecepatan, ketepatan, dan biaya yang relatif lebih rendah dibanding dengan metode konvensional. Di samping itu dengan melibatkan user pada proses desain menyebabkan kebutuhan user dapat terpenuhi dengan baik dan secara otomatis kepuasan user sebagai pengguna sistem semakin meningkat. Akan tetapi di dalam menggunakan metode Rapid Aplication Development perlu untuk memperhatikan hal-hal yang penting, terutama kesiapan tim, ruang lingkup sistem, kebutuhan user, dan kinerja sistem. Pada akhirnya, sebagai salah satu alternatif dari System Development Life Cycle, maka Rapid Aplication Development dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan user. Kata kunci: Rapid Application Development (RAD, System Development life Cycle (SDLC.

 20. Studi Perbandingan Metode Bongkar Muat untuk Pelayaran Rakyat: Studi Kasus Manual vs Mekanisasi

  Aulia Djeihan Setiajid; I G N Sumanta Buana

  2013-01-01

  Pelayaran Rakyat tidak semaju pelayaran konvensional. Salah satu penyebabnya adalah pola operasi bongkar muat yang kebanyakan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia/buruh lepas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya mekanisasi peralatan bongkar muat dan penggunaan gudang bersama mampu meningkatkan kinerja bongkar muat serta menentukan metode bongkar muat seperti apa yang optimal dan menguntungkan untuk Pelra. Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan skenari...

 1. Metoder til måling af ketose hos søer

  Olesen, Anja Kibsgaard; Theil, Peter Kappel; Kristensen, Niels Bastian

  2010-01-01

  kunne være en laboratoriebaseret, enzymatisk målemetode på plasma eller serum. Denne metode kræver dog, at der udtages blodprøver af søerne, samt at disse prøver sendes til et laboratorium og centrifugeres. Denne form for analyse er dermed meget ressourcekrævende, og resultaterne fås ikke samme dag. Der...

 2. Prilagoditev agilne metode za integracijo EDMS v obstoječi informacijski sistem

  Zupančič, Marko

  2014-01-01

  Raziskava obravnava prilagoditev agilne metode za integracijo EDMS v obstoječi informacijski sistem. Problemsko stanje, ki ga v konkretnem poslovnem sistemu zaznavajo, je pomanjkanje definirane metodologije za integracijo EDMS, povprečna prekoračitev planiranih projektnih rokov od 20 % do 50 %, oteženo sledenje sprememb projekta, pomanjkanje testiranja in nedefinirano določanje prioritet zahtevam. Podan je pregled strokovne literature o agilnih metodah, EDMS, BPMN. Ugotovljeno je, da dok...

 3. PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK DATA MINING UNTUK PENGGALIAN KAIDAH ASOSIASI MENGGUNAKAN METODE APRIORI

  Leo Willyanto Santoso

  2003-01-01

  Full Text Available There are many theories and approaches that have been developed to find pattern and association rule. One of the methods that have been developed is apriori method. Any method previously finds itemset using graph approaches that have weakness on huge memory usage. The lack of memory will affect many item that able to process. Further, many approaches use internal data structure that very complex and need resource addition to do this computation. In this research, apriori method was used to get association rule that describe relation between items in transactional database. The database that used is three kinds that have different in total transactional. Based on the empirical test, can be concluded that computational time to get asociation rule is influenced by the number of transaction and using "tidlist" data structure in apriori methods can reduce time because only read database one time. Abstract in Bahasa Indonesia : Banyak teori dan pendekatan yang dikembangkan untuk memperoleh hasil penemuan kaidah asosiasi dan pola. Salah satu metode yang dikembangkan yaitu dengan menggunakan metode apriori. Beberapa dari metode sebelumnya melakukan pencarian itemset dengan pendekatan graf asosiasi yang memiliki kelemahan pada penggunaan memori yang besar. Keterbatasan memori jelas akan mempengaruhi banyaknya item yang bisa diproses. Lebih jauh lagi, sebagian besar pendekatan menggunakan struktur data internal sangat rumit yang tidak bersifat lokal dan membutuhkan tambahan sumber daya dan banyak komputasi. Pada riset ini, metode apriori digunakan untuk memperoleh kaidah asosiasi yang menggambarkan hubungan antar item pada database transaksional. Database yang digunakan ada tiga buah yang masing-masing memiliki jumlah transaksi yang berbeda. Dari hasil pengujian empiris dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu komputasi untuk menghasilkan kaidah asosiasi dipengaruhi oleh jumlah transaksi dan Penggunaan struktur data "tidlist" pada algoritma apriori

 4. PERANCANGAN KONSEP PRODUK ALAS KAKI DENGAN MENGGUNAKAN INTEGRASI METODE KANSEI ENGINEERING DAN MODEL KANO

  Mei Haryono

  2014-06-01

  Full Text Available Penelitian dilakukan pada produk yang berupa alas kaki (sandal pria. Berdasarkan hasil observasi dapat diidentifikasi belum adanya upaya dari produsen/perajin alas kaki untuk melakukan penelusuran terhadap harapan dan keinginan konsumen akan produk alas kaki yang sesuai dengan perasaan psikologis konsumen. Di sisi lain kesadaran dan keinginan konsumen akan desain produk semakin meningkat. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui citra atau harapan konsumen akan produk alas kaki yang berupa sandal pria melalui pendekatan emosional dan psikologis, sehingga dapat dilakukan perancangan dan pengembangan produk alas kaki yang sesuai dengan citra dan harapan mereka. Metode Kansei Engineering digunakan untuk memformulasikan rancangan produk alas kaki berdasarkan perasaan psikologis konsumen yang tercermin melalui kata kansei. Kuesioner yang digunakan pada metode Kansei Engineering ini adalah kuesioner elemen desain dan kuesioner semantic differential. Model Kano digunakan untuk memetakan atribut-atribut produk berdasarkan perfomansinya. Hasil akhir penelitian ini adalah dengan mengintegrasikan kedua metode tersebut sehingga diketahui bahwa desain yang sesuai dengan citra/image dan perasaan pskologis konsumen adalah desain dua kategori Kano, yaitu one- dimensional dan indifferent.

 5. PERANCANGAN KONSEP PRODUK ALAS KAKI DENGAN MENGGUNAKAN INTEGRASI METODE KANSEI ENGINEERING DAN MODEL KANO

  Mei Haryono

  2014-06-01

  Full Text Available Penelitian dilakukan pada produk yang berupa alas kaki (sandal pria. Berdasarkan hasil observasi dapat diidentifikasi belum adanya upaya dari produsen/perajin alas kaki untuk melakukan penelusuran terhadap harapan dan keinginan konsumen akan produk alas kaki yang sesuai dengan perasaan psikologis konsumen. Di sisi lain kesadaran dan keinginan konsumen akan desain produk semakin meningkat. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui citra atau harapan konsumen akan produk alas kaki yang berupa sandal pria melalui pendekatan emosional dan psikologis, sehingga dapat dilakukan perancangan dan pengembangan produk alas kaki yang sesuai dengan citra dan harapan mereka. Metode Kansei Engineering digunakan untuk memformulasikan rancangan produk alas kaki berdasarkan perasaan psikologis konsumen yang tercermin melalui kata kansei. Kuesioner yang digunakan pada metode Kansei Engineering ini adalah kuesioner elemen desain dan kuesioner semantic differential. Model Kano digunakan untuk memetakan atribut-atribut produk berdasarkan perfomansinya. Hasil akhir penelitian ini adalah dengan mengintegrasikan kedua metode tersebut sehingga diketahui bahwa desain yang sesuai dengan citra/image dan perasaan pskologis konsumen adalah desain dua kategori Kano, yaitu one-dimensional dan indifferent.

 6. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENGAKTIFAN FITUR 4G LTE PADA BTS MENGGUNAKAN METODE PROMETHEE BERBASIS WEB

  I Komang Yogi Sutrisna

  2017-07-01

  Full Text Available Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang begitu pesat telah mendorong semakin berkembangnya sebuah informasi. Salah satunya informasi mengenai persaingan yang ketat dalam melakukan alternatif pengembangan jaringan akses. Dipilihnya jaringan 4G dimaksudkan sebagai solusi jaringan komunikasi yang komprehensif dan aman, dengan kecepatan data yang jauh lebih cepat dari generasi sebelumnya. Secara umum hal tersebut diminta untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Perencanaan suatu sistem yang dapat membantu dalam pemilihan BTS untuk diaktifkan fitur 4G sangat diperlukan oleh operator jaringan telekomunikasi dalam menentukan BTS yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pada penelitian ini telah dapat dibuat sebuah SPK (Sistem Pendukung Keputusan berbasis web untuk me-nyelesaikan masalah alternatif pemilihan BTS. Pengembangan dari aplikasi yang dibangun ini meng-gunakan metodologi Waterfall System. Sedangkan metode pengambilan keputusan menggunakan metode Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE. Pada tahap implementasi, sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, serta MySQL sebagai da-tabasenya. Sistem pendukung keputusan ini dapat menghasilkan alternatif BTS yang disarankan se-suai dengan kriteria yang didasarkan pada hasil analisis metode PROMETHEE. Perbedaan dari 2 je-nis perhitungan secara manual dan menggunakan sistem terlihat pada peringkat 3 terbaik dari 20 BTS yang diseleksi.

 7. Pelapisan Alloy FeNiAl Menggunakan Metode Detonation Gun (D-Gun

  M.R.T. Siregar

  2012-02-01

  Full Text Available Pelapisan material alloy Fe38Ni10Al dilakukan dengan metode D-Gun untuk meningkatkan kekerasan material Stainless Steel AISI 316 L. Analisis parameter proses dilakukan dengan perangkat statistik ANOVA (Analysis of Variance – Taguchi untuk memperoleh ukuran kristal, ketebalan dan tingkat kekerasan yang optimum. Lapisan paling tebal dimiliki oleh sampel SS03 sebesar 280 mikron, sedangkan sampel SS02 memiliki ketebalan paling rendah, 97 mikron. Ketebalan lapisan sangat dipengaruhi oleh laju aliran gas pembawa serbuk dengan rasio kontribusi sebesar 82, 7%. Kekerasan optimum diperoleh sampel SS08 dengan tingkat kekerasan sebesar 281,6 HV yang jauh lebih besar dari tingkat kekerasan Stainless Steel tanpa lapisan (195,0 HV. Analisis struktur dan ukuran kristal dilakukan dengan menggunakan XRD dan Metode Scherrer yang menghasilkan struktur kristal Taenite (γ-(Fe,Ni dengan ukuran kristal pada orde nanometer (nanokristal pada kisaran 27,5 hingga 37,7 nm. Ukuran kristal sangat dipengaruhi oleh parameter rasio gas asetilene – oksigen dengan rasio kontribusi 60,4 %. Kata kunci: Detonation Gun (D-Gun, ANOVA –Taguchi, XRD, Nanokristal, Metode Scherer, Tingkat Kekerasan (Hardness

 8. Optimasi Coverage SFN pada Pemancar TV Digital DVB-T2 dengan Metode Simulated Annealing

  Adib Nur Ikhwan

  2013-09-01

  Full Text Available Siaran TV digital yang akan diterapkan di Indonesia pada awalnya menggunakan standar DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terestrial yang kemudian pada tahun 2012 diganti menjadi DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terestrial Second Generation. Oleh karena itu, penelitian-penelitian sebelumnya termasuk optimasi coverage TV digital sudah tidak relevan lagi. Coverage merupakan salah satu bagian yang penting dalam siaran TV digital. Pada tugas akhir ini, optimasi coverage SFN (Single Frequency network pada pemancar TV digital diterapkan dengan metode SA (Simulated Annealing. Metode SA berusaha mencari solusi dengan berpindah dari satu solusi ke solusi  yang lain, dimana akan dipilih solusi yang mempunyai fungsi energy (fitness yang terkecil. Optimasi dengan metode SA ini dilakukan dengan mengubah-ubah posisi pemancar TV digital sehingga didapatkan posisi yang terbaik. Optimasinya menggunakan 10 cooling schedule dengan melakukan 2 kali tes, baik pada mode FFT 2K ataupun 4K. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah daerah coverage SFN pada pemancar siaran TV digital DVB-T2 mengalami peningkatan coverage relatif terbaik rata-rata sebesar 2.348% pada cooling schedule 7.

 9. Optimasi Jaringan SFN pada Sistem DVB-T2 Menggunakan Metode Particle Swarm Optimization

  Oxy Riza Primasetiya

  2013-09-01

  Full Text Available Di Indonesia perpindahan dari sistem analog ke sistem digital pada dunia pertelevisian saat ini sedang dalam proses. TV analog yang saat ini masih dipergunakan dianggap tidak lagi efisien, selain tidak memberikan kualitas layanan yang optimal, juga tidak efisien terhadap spektrum sinyal. Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri No 5 Tahun 2012, dalam penyiaran digital menggunakan Teknologi DVB-T2. Teknologi DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial Second Generationdapat diaplikasikan dengan menggunakan SFN (Single Frequency Network. Jaringan SFN memungkinkan sebuah stasiun TV dapat memiliki pemancar dengan frekuensi yang sama dan tersebar pada wilayah layanan yang luas. Transmisi SFN dapat diartikan sebagai bentuk sederhana dari propagasi multipath, karena semua pemancar dalam jaringan mengirimkan secara bersamaan informasi yang sama menggunakan saluran frekuensi yang sama. Dengan teknologi SFN, meskipun semua pemancar dalam jaringan mengirimkan data pada frekuensi yang sama, hal tersebut tidak mengakibatkan interferensi dalam proses perngiriman data. Pada Penelitian ini, membahas mengenai optimasi jaringan SFN pada sistem DVB-T2. Metode yang dipilih dalam proses optimasi DVB-T2 adalah PSO (Particle Swarm Optimization, lalu hasil optimasi dibandingkan dengan sebelum optimasi dan juga dibandingkan dengan metode optimasi lain, yaitu Simulated Annealing. Melalui metode PSO, sebuah algoritma akan disimulasikan untuk mengoptimalisasi sejumlah parameter orientasi antena pemancar pada setiap pemancar SFN di wilayah tertentu. Dengan demikian, daerah coverage jaringan SFN pada wilayah tersebut dapat diperluas.

 10. Penggunaan Web Crawler Untuk Menghimpun Tweets dengan Metode Pre-Processing Text Mining

  Bayu Rima Aditya

  2015-11-01

  Full Text Available Saat ini jumlah data di media sosial sudah terbilang sangat besar, namun jumlah data tersebut masih belum banyak dimanfaatkan atau diolah untuk menjadi sesuatu yang bernilai guna, salah satunya adalah tweets pada media sosial twitter. Paper ini menguraikan hasil penggunaan engine web crawel menggunakan metode pre-processing text mining. Penggunaan engine web crawel itu sendiri bertujuan untuk menghimpun tweets melalui API twitter sebagai data teks tidak terstruktur yang kemudian direpresentasikan kembali kedalam bentuk web. Sedangkan penggunaan metode pre-processing bertujuan untuk menyaring tweets melalui tiga tahap, yaitu cleansing, case folding, dan parsing. Aplikasi yang dirancang pada penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yaitu model waterfall dan diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP. Sedangkan untuk pengujiannya menggunakan black box testing untuk memeriksa apakah hasil perancangan sudah dapat berjalan sesuai dengan harapan atau belum. Hasil dari penelitian ini adalah berupa aplikasi yang dapat mengubah tweets yang telah dihimpun menjadi data yang siap diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan user berdasarkan kata kunci dan tanggal pencarian. Hal ini dilakukan karena dari beberapa penelitian terkait terlihat bahwa data pada media sosial khususnya twitter saat ini menjadi tujuan perusahaan atau instansi untuk memahami opini masyarakat

 11. PENGAJARAN POKOK BAHASAN PESAWAT SEDERHANA DENGAN METODE EKSPERIMEN PADA SISWA SEKOLAH DASAR

  Z. Muna

  2011-09-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan metode eksperimen pada pengajaran pokok bahasan pesawatsederhana dapat meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Penerapan metode ini dilakukan pada siswa kelas V semester 2SD Negeri Tayu Wetan 02. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk tindakan kelas yang dilaksanakan dalam tiga siklus denganmateri yang berbeda. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Data hasil belajarkognitif diperoleh melalui postest pada akhir siklus, hasil belajar afektif dan psikomotorik diperoleh melalui lembar observasi,sedangkan tanggapan siswa diperoleh malalui angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajaran pokok bahasan pesawatsederhana dengan metode eksperimen yang dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  The research aimed to investigate whether the implementation of an experimental method on the topic of simple mechanic toolsable to improve primary school students' achievement. The method implemented on grade V second semester student of StatePrimary School 02 Tayu Wetan. The study is conducted through classroom action research in three cycles with different lessonmaterials. Each cycle consisted of four states, namely: planning, conducting, observation, and reflection. The cognitive dataobtained by the post test at the end of each cycle, the affective and psychomotorics from the observation sheets, and the student'sresponses through questionnaire. The study proves that implementing the experiment method of the instructions on simplemechanic tools topic is proven able to improve student learning achievement.Keywords: instructions; experiment method; simple mechanic tools

 12. Prediksi Potensi Pencemaran Pengolahan Sampah dengan Metode Gasifikasi Fluidized Bed (Studi Kasus: TPA Benowo, Surabaya

  Lailatun Nikmah

  2013-03-01

  Full Text Available Sistem pengelolaan sampah di TPA Benowo masih bersistem open dumping dan belum memperhatikan dampak pencemaran terhadap lingkungan. Kuantitas sampah yang masuk ke TPA sebesar 461.705,782 ton pada tahun 2012. Kuantitas sampah diperkirakan meningkat sebanding dengan pertumbuhan penduduk, sehingga dibutuhkan skenario pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Skenario pengolahan sampah yang akan dikaji adalah gasifikasi  fluidized bed. Potensi pencemaran gasifikasi  fluidized bed akan dikaji menggunakan metode Life Cycle Assessment (LCA dengan software SimaPro versi 7.1. Satu ton sampah pada studi ini ditentukan sebagai satu fungsi unit. Data input Life Cycle Inventory (LCI meliputi jumlah sampah yang masuk ke reaktor gasifikasi dan energi yang dibutuhkan pada proses gasifikasi berdasarkan pendekatan efisiensi reaktor gasifikasi. Penentuan nilai Life Cycle Impact Assesment (LCIA meliputi Global Warming Potential (GWP dan asidifikasi menggunakan metode Environmental Product Declarations (EPD 2008. Besar dampak dinyatakan dalam faktor emisi yang ekivalen. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa skenario pengolahan sampah dengan metode gasifikasi fluidized bed memberikan dampak GWP sebesar 1067,8 kg CO2/fu pada fase start-up dan 875 kg CO2/fu pada fase energy recovery serta asidifikasi sebesar 5,93 kg SO2/fu pada fase start-up dan 4,81 kg SO2/fu pada fase energy recovery.

 13. PENERAPAN METODE EXPERIENTIAL LEARNING PADA PEMBELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR

  I. R. S. Munif

  2012-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode experiential learning dalam proses pembelajaran sains IPA danpeningkatan hasil belajar IPA siswa kelas V SD setelah diterapkan metode experiential learning. Penelitian tindakan kelas inidilaksanakan dalam empat siklus. Tehnik pengumpulan data hasil belajar kognitif dengan post tes, afektif dengan angket, danpsikomotorik yang diperoleh dari lembar pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode experientiallearning dalam pembelajaran sains IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas lima sekolah dasar. Hal ini ditunjukkandengan peningkatan nilai rata-rata dan ketuntasan belajar siswa pada tiap siklusnya. This study aims to know application of experiential learning methods in natural science and improvement of student learningoutcomes in natural science of elementary school grade V after experiential learning method is applied. This class action study wasdone in four cycles. Data collection technique of the cognitive learning outcomes was by posttests, affective by questionnaire, andpsychomotor by observation sheet indicates that the application of experiential learning methods of learning natural science canenhance the results of fifth grade students this elementary school. This is shown by increased average scores and student masterylearning in each cycle.Keywords: natural science outcome; experiential learning methods and natural science learning process 

 14. Aplikasi Identifikasi Citra Telur Ayam Omega-3 Dengan Metode Segmentasi Region Of Interest Berbasis Android

  Ahmad Muzami

  2016-04-01

  Full Text Available Telur ayam merupakan sumber protein hewani kedua setelah ikan. Harga telur yang terjangkau dan bernilai gizi tinggi menjadikan telur salah satu bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Namun sekarang telah muncul telur hasil rekayasa yang memiliki nilai gizi yang lebih tinggi, yaitu telur yang mengandung omega-3. Bagian yang membedakan telur biasa dengan telur omega-3 adalah kuning telur omega-3 agak kemerahan sementara kuning telur biasa berwarna kuning. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi secara visual jenis telur biasa atau telur omega-3. Pendeteksian jenis telur dilakukan dengan menggunakan pencocokan tekstur cangkang telur berdasarkan data penelitian. Penelitian menghasilkan luaran metode atau algoritma untuk untuk identifikasi citra digital dengan metode pra-pengolahan, segmentasi region of interest, serta analisis tekstur citra menggunakan metode statistik orde pertama nilai mean dan standard deviasi. Hasil dari penelitian menujukkan bahwa aplikasi Deteksi Citra Telur Omega-3 dapat membedakan citra telur ayam biasa atau citra telur ayam omega-3.

 15. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Jepang Untuk Pemula Dengan Metode User Centered Design Berbasis Android

  Michael Agustav

  2017-03-01

  Full Text Available Seiring perkembangan zaman dimana perdagangan bebas Asia Pasifik mulai sering terjadi, maka penduduk Indonesia perlu mempelajari bahasa lain selain bahasa Indonesia. Bahasa Jepang perlu dipelajari karena mulai banyak investor asing dari negara Jepang di Indonesia. Oleh sebab itu dibuat aplikasi sederhana untuk membantu proses pembelajaran bahasa Jepang untuk pemula menggunakan metode User Centered Design. Dalam metode User Centered Design pada pembuatan aplikasi pembelajaran aplikasi pembelajaran bahasa Jepang untuk pemula ini dilakukan dengan membuat prototype pertama berupa hand-sketches prototype, kemudian dibuat prototype kedua berupa realisasi dari hasil handsketches, dan yang terakhir dibuat prototype ketiga berupa dynamic design prototype. Dari ketiga jenis prototype juga dilengkapi dengan evaluasi terhadap pengguna dan dilakukan perbaikan. Kemudian untuk pengujian telah dilakukan dua kali pengujian menggunakan metode dari usability testing yaitu completing a transaction dan evaluating the impact of subtle changes. Hasil dari kedua pengujian itu telah dianalisa dan dihitung, berdasarkan hasil analisa tersebut disimpulkan bahwa pada pengujian completing a transaction mendapatkan hasil 92,3% menunjukkan bahwa pengguna telah memahami fitur dan fungsi dari tombol yang telah disediakan pada aplikasi pembelajaran bahasa Jepang yang telah dibuat dan pada hasil pengujian evaluating the impact of subtle changes mendapatkan hasil 100% hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna telah dapat mempelajari bahasa Jepang dengan menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa Jepang yang dibuat.

 16. ESTIMASI NILAI VALUE AT RISK PORTOFILIO MENGGUNAKAN METODE t-COPULA

  Komang Dharmawan

  2014-03-01

  Full Text Available Value at Risk merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengukur risiko investasi. Value at Risk menjelaskan besarnya kerugian terburuk yang terjadi pada investasi dalam produk finansial dengan tingkat kepercayaan tertentu dan dalam interval waktu tertentu. Beberapa metode telah dikembangkan untuk menaksir Value at Risk, seperti simulasi data historis, simulasi Monte Carlo, GARCH(1,1, EWMA, dan lain-lain. Namun, metode-metode tersebut masih dianggap tidak dapat menjelaskan struktur keterkaitan masing-masing variabel random yang membentuk portofolio tersebut. Dengan menggunakan fungsi copula, keterkaitan masing-masing saham dalam distribusi gabungannya dapat dimodelkan sehingga prilaku distribusi marginalnya dapat diamati dengan lebih detail. Pada makalah ini t-copula digunakan untuk memodelkan struktur kebergantungan (dependence pada distribusi gabungan tingkat pengembalian portofolio. Fungsi t-copula adalah bentuk umum dari fungsi distribusi multivariat t-student, dimana t-copula dapat memodelkan dan mengestimasi distribusi multivariat t-student tanpa harus mengasumsikan variabel-variabel acaknya berdistribusi normal. Dalam analisi data, fungsi t-copula membutuhkan data yang saling bebas dan identik dalam distribusi (iid. Data empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah data indeks Jakarta Stock Exchange dan indeks Kuala Lumpur Stock Exchange dicatat pada kurun waktu 30 Mei 2008 sampai 30 Mei 2013 (1270 observasi. Value at Risk yang dihitung menggunakan periode horizon T=22 hari kedepan untuk tingkat kepercayaan masing-masing 90%, 95%, 99%. Dibandingkan dengan Gaussian copula, t-copula memberikan hasil yang lebih baik. Hasil ini sesuai dengan teori, walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan.

 17. SISTEM PENDUKUNG PEMBELAJARAN TENSES UNTUK TINGKAT DASAR BERBASIS SISTEM PAKAR MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING

  Totok Chamidy

  2012-04-01

  Full Text Available Sistem pendukung pembelajaran tenses adalah suatu sistem pembelajaran terkomputerisasi yang dirancang untuk membantu seseorang dalam mendalami tenses. Tenses merupakan materi dasar dalam grammar yang digunakan untuk menunjukkan waktu kejadian memiliki struktur kata pembentuk kalimat yang berbeda-beda pada tiap penunjuk kejadiannya. Dari struktur kata pembentuk kalimat itulah sistem dapat membedakan tenses bentuk apa kalimat tersebut. Untuk membedakannya, sistem menggunakan metode forward chaining. Metode forward chaining adalah metode yang digunakan untuk mencari kesimpulan dari fakta-fakta yang terkumpul. Sistem kerja aplikasi ini adalah dengan memecah susunan kalimat menjadi kata kemudian dari kata tersebut oleh sistem akan dicari fakta-fakta dari kata tersebut. Fakta-fakta tersebut adalah jabatan berupa subjek, objek, verb dan lain sebagainya. Dari fakta-fakta tersebut, pada tahap akhir sistem akan mencari kecocokan antara fakta-fakta pembentuk kalimat dengan rumus pembentuk tenses. Dari hasil penelitian dengan memasukkan kalimat-kalimat yang memiliki struktur yang berbeda, aplikasi ini mampu mengenali bentuk tenses pada kalimat-kalimat tersebut. Hal ini mengacu pada hasil pengujian yang didapatkan persentase sebesar 96% dari 100 kalimat masukan. Kata Kunci : sistem pakar, forward chaining, tenses

 18. ANALIZA INTERACȚIUNII INDICATORILOR MONETARI ȘI DE CREDIT ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA

  Tudor SULA

  2017-08-01

  Full Text Available În scopul eficientizării activității sistemului de credit și activizării creditării investiționale a sectorului real al econo­miei Republicii Moldova, în baza datelor statistice a fost efectuată analiza dinamicii și structurii masei monetare, inclu­siv a interacțiunii indicatorilor monetari și de credit, precum și a factorilor care influențează asupra evoluției indicatorilor monetari și de credit pe parcursul perioadei 2005-2016. Astfel, pentru eficientizarea activității sistemului de credit al Republicii Moldova la etapa actuală este necesară promovarea unei politici monetare bazate pe corelarea și ajustarea indicatorilor macroeconomici, monetari și de credit; pentru atingerea obiectivelor politicii monetare, sunt necesare noi abordări și practici internaționale, inclusiv cele recomandate de organizațiile financiare internaționale privind îmbunătă­țirea supravegherii prudențiale; Banca Națională a Moldovei urmează să efectueze o conlucrare mai eficientă cu Guvernul Republicii Moldova pentru asigurarea suficientă cu resurse investiționale a necesităților sectorului real al economiei.ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN THE MONETARY AND CREDITING INDICATORS IN MOLDOVA'S ECONOMYIn order to streamline the activity of the credit system and activate the investment crediting of the real sector of the economy of the Republic of Moldova, on the basis of statistical data, there was performed an analysis of the dynamics and the structure of money supply, including the analysis of the interaction between the monetary and crediting indicators, as well as of factors influencing on the evolution of monetary and crediting indicators during the period 2005-2016. Thus, in order to streamline the activity of the credit system of the Republic of Moldova at present, it is necessary to promote a monetary policy based on the correlation and adjustment of the macroeconomic, monetary and credit indicators; to achieve the

 19. EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD DENGAN MENGGUNAKAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF

  Eko Edi Purnomo

  2012-06-01

  Full Text Available Keberhasilan belajar tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh didalamnya, salah satunya penerapan strategi pembelajaran dan pengunaan alat bantu pembelajaran yang kurang tepat dapat berdampak terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran STAD dengan bantuan multimedia pembelajaran interaktif dalam meningkatan hasil belajar Komputer Akuntansi pada kompetensi kejuruan memproses data akuntansi dengan menggunakan MYOB Accounting 17. Variabel penelitian terdiri dari penggunaan metode STAD dengan bantuan multimedia pembelajaran interaktif, metode pembelajaran ceramah, dan hasil belajar siswa kompetensi kejuruan memproses data akuntansi dengan MYOB Accounting 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran STAD yang disertai multimedia pembelajaran interaktif lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Saran yang diajukan yaitu dalam penerapan metode STAD akan menimbulkan suasana yang sedikit ramai sehingga guru dituntut untuk lebih bisa mengelola kelas. Dan penggunaan multimedia harus didukung perangkat multimedia yang lengkap serta guru maupun siswa harus sudah menguasai dasar-dasar dalam pengoperasian perangkat multimedia seperti komputer. Learning success is inseparable from the influential factors in it, one of which strategy application of learning and use of teaching aids are not appropriate to have an impact on student learning outcomes obtained. This study aims to determine the effectiveness of the learning method STAD with the help of multimedia interactive learning in Computer Accounting to improve learning outcomes in vocational competence to process accounting data using MYOB Accounting 17. Variables consisted of the use of STAD method with the help of multimedia interactive learning, teaching methods of lectures, and student vocational competence to process accounting data with MYOB Accounting 17. The results showed that the use of

 20. PROBLEMATIKA PENERAPAN METODE FIELD RESEARCH UNTUK PENELITIAN ARSITEKTUR VERNAKULAR DI INDONESIA

  Salmon Priaji Martana

  2006-01-01

  Full Text Available Field research method was introduced into the academic world on the second half of 19th century. This method commonly used by anthropologist. According to Bronislaw Malinoski -field research pioneer in 1920s- social researcher must interact directly and live together with the indigene to study their tradition, belief, as well as their social process. As the time passing by, field research method also used by another branch of science, including architecture. The implementation of field research method for vernacular architecture research is believed as an appropriate measure, for its ability to portrait the aspects of artifacts, idea and activity within the community where the architecture takes place. However, one has to be aware regarding several problems arise when using this method in the vernacular architecture research. Alongside the fact that architectural research is still a rather new issue, there are quite a few limitations around architect and architecture researcher which made them unable to equalize the anthropologist yet. This paper elucidates the characteristic of field research and its implementation on vernacular architecture research in Indonesia perspective. Abstract in Bahasa Indonesia : Metode field research diperkenalkan di kancah akademik pada paruh kedua abad 19. Pada umumnya metode ini diterapkan oleh peneliti antropologi. Menurut Bronislaw Malinoski -salah seorang pelopornya di tahun 1920an- peneliti sosial harus berinteraksi langsung dan hidup bersama masyarakat pribumi, mempelajari adat istiadat, kepercayaan serta proses sosialnya. Seiring berjalannya waktu, metode field research mulai digunakan pula oleh disiplin ilmu lain, di antaranya arsitektur. Penerapan metode field research untuk penelitian arsitektur vernakular merupakan langkah yang tepat, dikarenakan kemampuannya untuk sekaligus memetakan aspek artifak, tata nilai dan aktivitas dari masyarakat di mana arsitektur tersebut tumbuh dan berkembang. Namun demikian

 1. KEEFEKTIFAN METODE DISKUSI KELOMPOK DAN BERMAIN PERAN DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA INDONESIA MAHASISWA THAMMASAT UNIVERSITY, THAILAND

  Wandah Waenawae

  2015-05-01

  Full Text Available Permasalahan penelitian adalah perbandingan keefektifan metode diskusi kelompok dan bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia mahasiswa di Thammasat University, Thailand. Tujuan penelitian untuk menentukan metode pembelajaran yang lebih efektif antara metode diskusi kelompok dan bermain peran dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Indonesia mahasiswa di Thammasat University, Thailand. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa jurusan kajian Asia Tenggara di Thammasat University yang mengambil mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Sampel penelitian adalah mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di kelas dasar. Pengambilan data menggunakan instrumen lembar penilaian performansi keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Validitas instrumen menggunakan validitas isi. Reliabilitas instrumen diperiksa melalui teknik interrater. Data kemudian dianalisis menggunakan Independent Sample Test dengan bantuan program SPSS 17.0 for windows. Hasil penelitian membuktikan bahwa metode bermain peran lebih efektif daripada metode diskusi kelompok untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia mahasiswa Thammasat University, Thailand. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ THE EFFECTIVENESS OF PROMOTING THE INDONESIAN SKILL THROUGH GROUP DISCUSSION AND ROLE PLAY METHODS ON THE STUDENT OF THAMMASAT UNIVERSITY, THAILAND   Abstract The problem is the comparative effectiveness method for improving the Indonesian speaking skill of the students of Thammasat university,Thailand. The study is aimed to discribe the effectiveness comparison of the more effective method between group discussion and role play

 2. PERBANDINGAN METODE PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT DAN NUMBERRED HEADS TOGETHER DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA

  Alfiatush Shoolihah

  2012-10-01

  Full Text Available Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa agar siswa mendapatkan pengalaman belajar dari kegiatan tersebut. Hasil observasi awal menunjukan banyak siswa kelas VIII mata pelajaran IPS SMP N 1 Mandiraja, Banjarnegara belum memenuhi KKM. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament dan Numberred Heads Together; serta menganalisis hasil belajar lebih tinggi yang mana hasil belajar yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament atau Numberred Heads Together. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 1 Mandiraja, Banjarnegara, dengan teknik pengambilan sampel menggunkan cluster random sampling yang menghasilkan kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dan VIII D sebagai kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji tahap akhir, terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament dan Numberred Heads Together. Serta hasil belajar kelas yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament lebih tinggi dari pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran Numberred Heads Together. � In teaching and learning education, teachers play an important role as a facilitator in optimizing the activity of students. Teachers are expected to use appropriate teaching methods to involve more students in the teaching-learning process. The results of preliminary observations suggest that class VIII (65,3% who have not completed the economic value of the material perpetrators of the economic activities in Indonesia. Results are not optimal because attention of students are less, participation of children less comprehensive, students have a fairly good activity, but not channeled properly. The procedure of this research is a cyclical activity that consists of two cycles where each cycle includes planning, implementation of the action

 3. Penggunaan Metode Depth First Search (DFS dan Breadth First Search (BFS pada Strategi Game Kamen Rider Decade Versi 0.3

  Budi Prasetiyo

  2015-10-01

  Full Text Available Pada permainan Game Kamen Rider Decade ini sangat membutuhkan strategi yang tepat jika ingin memenangkan dengan mudah permainan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode Dept First Search (DFS dan Breadth First Search (BFS pada Game Kamen Rider Decade, yang merupakan permainan dengan strategi penyelesaiannya menggunakan metode pencarian buta (blind search. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana pengujian dilakukan dengan memainkan 3 kali masing-masing dengan metode selalu BFS dan selalu DFS. Hasil menunjukan peluang lebih besar memenangkan permainan ini adalah dengan strategi selalu BFS. Dimana kemampuan BFS pada permainan ini dapat berguna untuk pertahanan terhadap musuh. 

 4. Penggunaan Metode Depth First Search (DFS dan Breadth First Search (BFS pada Strategi Game Kamen Rider Decade Versi 0.3

  Budi Prasetiyo

  2015-10-01

  Full Text Available Pada permainan Game Kamen Rider Decade ini sangat membutuhkan strategi yang tepat jika ingin memenangkan dengan mudah permainan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode Dept First Search (DFS dan Breadth First Search (BFS pada Game Kamen Rider Decade, yang merupakan permainan dengan strategi penyelesaiannya menggunakan metode pencarian buta (blind search. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana pengujian dilakukan dengan memainkan 3 kali masing-masing dengan metode selalu BFS dan selalu DFS. Hasil menunjukan peluang lebih besar memenangkan permainan ini adalah dengan strategi selalu BFS. Dimana kemampuan BFS pada permainan ini dapat berguna untuk pertahanan terhadap musuh. 

 5. Pengembangan Proses Produksi Biodiesel Biji Karet Metode Non-Katalis Superheated Methanol pada Tekanan Atmosfir

  I Wayan Susila

  2009-01-01

  point, and the acid number of non-catalyst method is better than the catalyst method.The disadvantage is that micro carbon residue contained by biodiesel of rubber seed oils (B-100 are still high enough above the allowable standard. The optimum methyl ester content was obtained at molar ratio of 160 and the reaction temperature 290 oC because it produces the largest biodiesel and the smallest glycerol. Abstract in Bahasa Indonesia: Proses produksi biodiesel dari biji karet (Hevea brasiliensis yang dilaksanakan di Indonesia pada umumnya memakai metode katalis (asam atau alkil dan metode pencucian basah atau metode pencucian kering. Metode katalis membawa banyak kerugian antara lain: waktu produksi lama, biaya produksi tinggi karena menggunakan magnesol sebagai absorban, terutama jika pemurniannya menggunakan air (sistem pencucian basah karena akan dapat merusak komponen mesin seperti misalnya: seal cepat bocor, mudah timbul jamur, karat / korosi pada silinder head, pompa dan saringan bahan bakar sering buntu, dan sebagainya. Proses produksi biodiesel dengan metode non-katalis dapat mengatasi kelemahan seperti disebutkan di atas. Pada studi ini, minyak biji karet diperoleh dengan metode pengepresan. Spesifikasi minyak adalah sebagai berikut: viskositas 5,19 cSt, densitas 0,9209 g/ml, kandungan air 0,2%, asam lemak bebas (FFA 6,66%, dan titik didih 305oC. Metodelogi yang digunakan adalah pemrosesan biji karet menjadi biodiesel metode non-katalis superheated methanol. Tranesterifikasi berlangsung di dalam sebuah Bubble Column Reactor (BCR pada temperatur reaksi 270oC, 275oC, 280oC, 285oC, dan 290oC serta pada tekanan atmosfir. Rasio molar antara methanol dan minyak biji karet adalah: 140, 150, dan 160. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pembuatan biodiesel dari minyak nabati metode katalis biasanya melalui berbagai tahapan proses yaitu: proses degumming untuk melepaskan getah atau lendir yang dikandungnya, esterifikasi untuk menurunkan kadar FFA sampai di bawah

 6. ANALISA PENCATATAN PERSEDIAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE FIFO DAN LIFO (STUDI KASUS : PD MAJU JAYA JAKARTA

  Fahmi Kamal

  2016-03-01

  gambaran yang jelas mengenai  metode pencatatan persediaan dengan  metode FIFO dan LIFO pada PD Maju Jaya Jakarta. Metode penelitian yang dilakukan adalah  penelitian deskriptif  yang  merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan mengintrepretasikan objek sesuai dengan apa adanya dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengklarifikasikan, dan menganalisis data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan untuk melakukan metode pencatatan persediaan dengan lebih baik lagi. Kesimpulan dari  penelitian  ini adalah  metode  pencatatan yang dilakukan  oleh perusahaan sudah cukup baik dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   Kata kunci : Persediaan, Metode FIFO dan LIFO

 7. Analiza kontinualnih frekvencijski modulisanih radarskih signala primenom vremensko-frekvencijskih transformacija i korelacionih tehnika / FMCW radar signal analysis by time-frequency representations and correlation techniques

  Slobodan Simić

  2007-01-01

  U radu su analizirana dva metoda za detekciju i procenu parametara radarskih signala s malom verovatnoćom presretanja, pri čemu ne postoji saradnja između prijemnika i predajnika. Prvi algoritam čini analiza signala pomoću vremensko-frekvencijskih transformacija zajedno sa tehnikama za prepoznavanje oblika. U osnovi drugog algoritma detekcije je procena periodične autokorelacione funkcije. Analizirani su kontinualni frekvencijski modulisani radarski signali (FMCW), često primenjivani u radari...

 8. PENEREPAN METODE EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI BERBASIS OBSERVASI GEJALA FISIS DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA

  Badrul Wajdi

  2016-09-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh pembelajaran berbasis observasi gejala fisis  menggunakan metode demonstrasi dan eksperimen terhadap prestasi belajar siswa dan pengaruh kemampuan awal siswa tinggi atau rendah terhadap prestasi belajar siswa serta untuk mengetahui interaksi metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 04 Kopang dengan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data untuk prestasi kognitif dengan metode tes objektif pilihan ganda dengan teknik analisa data yang digunakan untuk menguji hipotesis ialah uji Anava Dua Jalan dan menggunakan metode scheeff untuk uji lanjut anava. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran dengan metode demonstrasi dan eksperimen terhadap prestasi belajar siswa. Selain itu terdapat pengaruh kemampuan awal tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa, dan tidak ada interaksi antara motode pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar.  Pada uji lanjut untuk model pembelajaran diketahui bahwa ada pengaruh kemampuan awal tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar.

 9. PENGARUH METODE PENGERINGAN DAN KONSENTRASI BUMBU SERTA LAMA PERENDAMAN DALAM LARUTAN BUMBU TERHADAP KUALITAS FISIK DAN SENSORI DENDENG BABI

  Marcus Veerman

  2013-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pengeringan dan konsentrasi bumbu serta lama perendaman terhadap pH dan sensori dendeng daging babi. Irisan daging direndam dalam larutan bumbu dengan konsentrasi 40, 20, 13,3, dan 10%. Lamanya perendaman adalah 1, 3, 5, dan 7 jam, kemudian dilakukan pengeringan dengan sinar matahari dan oven. Parameter yang diamati meliputi pH dan parameter sensori. Data pH dianalisis dengan analisis variansi Rancangan Acak Lengkap pola faktorial 2×4×4 dengan tiga kali ulangan, dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. Data uji sensori dianalisis dengan analisis non parametrik  menggunakan uji Hedonik menurut Kruskal-Wallis, dilanjutkan  analisis deskriptif kuantitatif (jaring labalaba pada program MS Excel. Metode pengeringan dan konsentrasi bumbu serta lama perendaman, dan interaksi ketiga perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01 terhadap pH dendeng daging babi. Berdasarkan diagram jaring laba-laba, uji sensori meliputi parameter warna menunjukkan coklat sampai coklat keemasan, rasa menunjukkan agar suka sampai sangat suka dan daya terima menunjukkan agak suka sampai sangat suka. Metode pengeringan matahari menghasilkan tekstur kasar sampai agak kasar dan keempukan menunjukkan keras sampai agak keras. Metode pengeringan oven menunjukkan parameter warna agak coklat sampai coklat keemasan dan rasa agak suka sampai sangat suka, sedangkan daya terima tidak suka sampai agak suka, tekstur kasar sampai agak kasar dan keempukan keras sampai agak keras. (Kata kunci: Dendeng babi, Kualitas pH, Uji sensori, Metode pengeringan, Konsentrasi bumbu

 10. PERBANDINGAN DUA METODE PEMBELAJARAN TENTANG DEMAM BERDARAH DENGUE PADA GURU SEKOLAH DASAR

  Aryani Pujiyanti

  2013-02-01

  peran guru untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang DBD kepada siswa di sekolah. Penelitian ini merupakan salah satu model mobilisasi komunitas sekolah di Kota Semarang untuk program pencegahan demam berdarah dengue (DBD. Model dilaksanakan dengan membandingkan 2 metode pendidikan kesehatan yaitu pendekatan pembelajaran aktif dengan pemberian poster dan leaflet. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan model terhadap pengetahuan, sikap, perilaku (PSP dan self efficacy guru sekolah dasar tentang DBD di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan jenis studi intervensi masyarakat. Rancangan yang digunakan adalah non equivalen control group design. Sampel penelitian adalah guru pendidikan jasmani di Kecamatan Tembalang (kelompok perlakuan dan Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan (kelompok pembanding yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, praktek dan self efficacy guru pada kelompok dengan pembelajaran aktif lebih tinggi daripada kelompok guru yang menerima edukasi leaflet dan poster. Metode pembelajaran aktif mampu meningkatkan pengetahuan, perilaku dan self efficacy guru dalam perilaku pencegahan DBD secara signifikan (p<0,05 daripada metode poster dan leaflet. Kepercayaan diri guru untuk menjadi promotor kesehatan di sekolah lebih besar pada kelompok dengan metode pembelajaran aktif daripada kelompok dengan metode poster dan leaflet. Metode pembelajaran aktif dapat direkomendasikan dalam pendidikan kesehatan tentang DBD di sekolah dasar.   Kata kunci : guru, pencegahan DBD, pembelajaran aktif

 11. Pragmatyka współcześnie stosowanych metod nauczania – uczenia się

  Ryszard Józef Panfil

  2013-09-01

  Full Text Available Dynamika otoczenia instytucji edukacyjnych ma szczególny wpływ na podstawową działalność tych instytucji, tj. proces edukowania, a w szczególności stosowane w tym procesie metody nauczania – uczenia się: nauczanie klasyczne, tutoring, mentoring i coaching. Elastyczność, różnorodność, a szczególnie adaptacyjność procesu edukacyjnego, stanowiącego rdzeń świadczonych usług edukacyjnych, decyduje o tożsamości instytucji edukacyjnej i atrakcyjności oferowanych przez te instytucje usług edukacyjnych. Wyznacznikiem procesu edukacyjnego, oferowanego przez instytucję kształcącą, staje się więc pragmatyzm tego procesu, przejawiający się w operacyjnym relatywizmie metod, zakresie ich stosowalności i praktycznym wymiarze uzyskiwanych efektów – walorów. Biorąc za podstawę powyższe przesłanki, w publikacji dokonano pragmatyczno-systemowej identyfikacji współczesnych metod nauczania – uczenia się. W identyfikacji uwzględniono odrębność i różnice między nimi, a także zakres ich kompatybilności. Następnie dokonano egzemplifikacji pragmatycznej koncepcji postrzegania współczesnych metod nauczania – uczenia się na przykładzie systemu edukacji coachów sportowych.

 12. Model Pengambilan Keputusan Meningkatkan Akseptor Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

  Suryani Manurung

  2013-06-01

  Full Text Available Pada periode 2002-2012, tren angka fertilitas total mengalami stagnasi sekitar 2,6. Milenium Development Goals (MDGs menunjukkan kemajuan yang baik, tetapi masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2015. Khususnya upaya untuk mencapai target 102 per 100.000 kelahiran hidup. Metode keluarga berencana (KB yang banyak digunakan pasien pascapersalinan saat ini adalah metode kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik. Sedang metode kontrasepsi jangka panjang seperti intra uterine device dan implant cenderung turun satu poin dari tahun 2002 hingga 2007. Upaya mengatasi masalah yang sedang dialami masyarakat Indonesia saat ini meningkatkan akseptor KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP. Model pengambilan keputusan adalah alat yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB di tingkat pelayanan kesehatan primer dan sekunder. Alat tersebut dapat membantu meningkatkan kepuasan pasien, penggunaan jasa konseling, dan pemilihan penggunaan KB MKJP yang aman dan efektif. Model shared decision ma-king adalah model pengambilan keputusan yang banyak digunakan, bermanfaat dalam memotivasi pasien memilih perawatan yang tepat dan mem-pertahankan hubungan terapeutik. Diharapkan jumlah akseptor KB MKJP dapat memenuhi target MDGs 2015. Trends in total fertility rate from the year 2002-2012, amounting to 2.6 stag-nated. Targets of the Millennium Development Goals (MDGs have shown good progress but still needs to work hard to achieve in 2015. MDGs particular purpose, efforts are needed to achieve the 2015 target of 102 per 100,000 live births. Family planning method that is widely used today are short-term contraceptive methods such as pills or injections. Being a long-term contraceptive methods (LTM such as intra uterine device and implants tend to go down one point from the year 2002 to 2007. Efforts to address the problems being experienced by the people of Indonesia is currently im-proving family planning acceptors LTM. Decision

 13. Analisis Daya Tampung Beban Pencemaran Kali PelayaranKabupaten Sidoarjo Dengan Metode Qual2kw

  Panthera Grandis Raga Irsanda

  2014-03-01

  Full Text Available Pencemaran Kali Pelayaran berasal dari limbah domestik, limbah industri dan persawahan di sekitar bantaran sungai. Penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan dan mengevaluasi dengan metode Qual2kw dengan menggunakan 4 simulasi skenario kualitas air, serta menghitung daya tampung beban pencemaran Kali Pelayaran. Sedangkan parameter yang di uji meliputi DO, BOD, COD, TSS, Fosfat (PO4 3-, Nitrat (NO3 dan Amonium (NH4. Wilayah studi dimulai dari hulu hingga depan IPA Taman Tirta sepanjang 21 km.Berdasarkan perhitungan daya tampung beban pencemaran maka didapatkan daya tampung maksimumdan daya tampung minimumpada tiap segmen.Hasil dari aplikasi dan evaluasi dengan Qual2kw pada Kali Pelayaran dalam kondisi telah tercemar.

 14. METODE VREDNOTENJA OSNOVNIH SREDSTEV IN NALOŽBENIH NEPREMIČNIN V SLOVENSKIH PODJETJIH

  2012-01-01

  Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine običajno predstavljajo pomembno postavko sredstev podjetja, s tem pa tudi pomemben element in vplivni dejavnik kakovosti računovodskih informacij za presojanje premoženja z računovodsko finančnega položaja in poslovne uspešnosti večine organizacij. Vrednost sredstev podjetja je odvisna tudi od metode vrednotenja sredstev. Podjetje lahko izbira med modelom nabavne vrednosti in modelom prevrednotenja oz. modelom poštene vrednosti. Ta izbira pa posl...

 15. Gaskromatografisk metod för analys av GHB i urin

  2009-01-01

  En metod för detektering och kvantifiering av gamma-hydroxysmörsyra (GHB) i urin med gaskromatografi (GC) är framtagen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Metoden är relativt unik då den inte kräver upparbetning i form av derivatisering, indunstning eller extraktion. Urinen surgörs med koncentrerad saltsyra och internstandard, gamma-valerolakton, tillsätts. GHB övergår då till laktonformen, gamma-butyrolakton (GBL). Därefter injiceras provet direkt på en GC-FID med en kapillärkolonn för gly...

 16. IMPLEMENTASI METODE FUZZY C-MEANS PADA SISTEM CLUSTERINGDATA VARIETAS PADI

  Nurjanah Nurjanah

  2014-09-01

  Full Text Available Mutations with gamma rays conducted on five local rice varieties tidal South Kalimantan produce a lot of data availability. In order for these data not only become a graveyard of useless data required a method that could be used to probe the hidden information from the data. The method known as data mining. Data mining is a technique to gain knowledge from the data by looking for certain patterns or rules of a number of large amounts of data. One method of data mining is clustering, where clustering is usually used to group objects that are similar in the same class or segment. By utilizing the data of local rice varieties tidal South Kalimantan mutated by gamma rays, data mining process is done by grouping the data based on the harvest age, productive tillers, and weight of 1000 seeds into 4 groups using fuzzy c-means algorithm. From that cluster information, carried ranking using the Simple Additive Weighting method and acquired knowledge about improved varieties by harvest age, productive tillers, and a weight of 1000 is kuatek with a dose of 30 krad. Keywords : Data Mining, Cluster, Fuzzy C-Means, Local Rice Varieties Mutasi dengan sinar gamma yang dilakukan terhadap lima varietas padi lokal pasang surut kalimantan selatan enghasilkan tersedianya banyak data. Agar data-data tersebut tidak hanya menjadi kuburan data yang tidak berguna dibutuhkan sebuah metode yang bisa digunakan untuk menggali informasi–informasi tersembunyi dari data tersebut. Metode tersebut dikenal dengan data mining. Data mining merupakan suatu teknik untuk menggali pengetahuan dari data dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data dalam jumlah besar. Salah satu metode data mining adalah klastering, dimana klastering biasanya digunakan untuk mengelompokan objek-objek yang memiliki kemiripan dalam kelas atau segmen yang sama. Dengan memanfaatkan data varietas padi hasil mutasi dengan sinar gamma dilakukan proses penggalian data dengan cara

 17. Uji Toksisitas Ekstrak Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb. Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT

  Dede Sukandar

  2017-03-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui toksisitas dari ekstrak daun pandan wangimenggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT. Ekstrak dibuat dengan cara maserasimenggunakan tiga macam pelarut, yaitu butanol, etil asetat, dan petroleum eter. Uji toksisitasdilakukan dengan menggunakan larva udang Artemia salina Leach yang berumur 48 jam. Efektoksik masing-masing ekstrak diidentifikasi dengan presentase kematian larva udangmenggunakan analisis probit (LC50. Ekstrak aktif kemudian diuji kandungan fitokimianya dansenyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan GC-MS. Hasilnyamenunjukkan ekstrak etil asetat bersifat toksik (LC50 : 288,4 ppm. Senyawa yang terkandungdalam ekstrak etil asetat adalah senyawa terpenoid dan steroid.

 18. Vurdering af renseeffekt for metoder til lokal rensning og afledning af regnvand

  Vezzaro, Luca; Eriksson, Eva; Mikkelsen, Peter Steen

  This report has been prepared at DTU Environment as background documentation for the assessment of the removal performances for stormwater Best Management Practices (BMPs). This work was performed within part 2, 3 and 4 of the Lokal Afledning af Regnvand (LAR) projekthåndbog project (hereafter...... with the main document of the catalogue (in Danish). To simplify the reading of the results for a Danish audience, LAR metoder and rensemetoder names are listed in the report in Danish. Below a list of Danish terms with the corresponding English translation is presented....

 19. USULAN PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI MAHASISWA MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD

  Vera Devani

  2012-12-01

  Full Text Available Agar pelayanan yang dilakukan di bagian administrasi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau dapat memenuhi keinginan mahasiswa maka dilakukan perbaikan kualitas yang menitikberatkan pada pemenuhan keinginan mahasiswa. Perbaikan kualitas menggunakan metode Quality Function Deployment dapat menerjemahkan keinginan mahasiswa ke dalam tindkan perbaikan kualitas dari bagian administrasi fakultas. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa tindakan sebagai usulan perbaikan kualitas pelayanan yaitu membuat SOP pengurusan administrasi dan mensosialisasikannya, menentukan waktu tiap bentuk pengurusan administrasi, melakukan perencanaan kebutuhan administrasi mahasiswa dan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi, pegawai administrasi sebaiknya menguasai keahlian administrasi, pegawai administrasi memperlihatkan sikap dan kepribadian yang baik, dan dilakukan pengontrolan terhadap pelayanan administrasi.

 20. Peningkatan Motivasi Belajar Kimia Siswa Sekolah Menengah Menggunakan Metode Koligatif Kemas Kreatif (K3

  Suci Rizki Nurul Aeni

  2016-01-01

  Full Text Available Abstract: This research is classroom action research at XII class of Madrasah Aliyah YAPIKA. The subject matter  properties of Colligative Solution conducted with K3 method (Koligatif Kemas Kreatif to improve student’s learning motivation. Research has been conducted with the repetition of three times so that the study be completed for three years. Three phase of learning are preparation, implementation and evaluation. Preparation phase is done by teachers and students at home. The teacher is preparing the learning media there are games rules, cardboard spacecraft, question cards,  stopwatch, and a dice. Students learn the material properties of koligatif independently learning by themself using  the student hand book. Implementation of the learning is done through a number of methods, there are the story method, discussions and cooperative teamwork through creative games. The evaluation was direct observation methods. The observation sheets assessing of cognitive and affective aspects of students. Based on the results of observation showed that students can impact the content, focus attention and participate active in learning, supported by innovations that have been implemented.Keywords: Colligative properties, K3, MotivationAbstrak: Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas di Madrasah Aliyah YAPIKA Kurnia kelas XII yang mengkaji materi Sifat Koligatif Larutan melalui metode pembelajaran K3 (Koligatif Kemas Kreatif, sebagai cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian telah dilakukan dengan pengulangan sebanyak tiga kali. Pembelajaran yang ditempuh berupa tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan oleh guru dan siswa di rumah. Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa petunjuk games, karton wahana, question card, stopwatch, dan dadu. Siswa mempelajari materi sifat koligatif secara mandiri dengan cara belajar melalui buku pegangan siswa. Pelaksanaan

 1. IDENTIFIKASI JENIS OBAT BERDASARKAN GAMBAR LOGO PADA KEMASAN MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES

  Surya Rahayuda

  2016-10-01

  Full Text Available There many types of drugs have been approved by the government and circulating in the community, but many people don’t know. In this study, I want to create an application that can identify the type of drug based on the logo on the packaging. I’m using 4 different types of modern medicine and 3 types of herbal medicine, total there will be as many as 7 different logo that will be used. Pictures will be entered into the application, then detected the edges of the image using the Edge Detection, to get the shape of the logo image, after it is extracted using methods GLCM, extraction will produce output in the form of numbers, the numeric data is then classified using Naïve Bayes classification and will get the results in the form of the type of drug. From the experiments it was found that the resulting level of accuracy is quite high, there are 3 categories of types of drugs that have a high accuracy on Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas and Obat Keras. From the results of these trials concluded that the Naïve Bayes method can be used to mengkalsifikasi types of drugs is based on the logo on the packaging of drugs. Keywords: logo, drug, image processing, edge detection, GLCM, naïve bayes Terdapat banyak jenis obat telah disetujui oleh pemerintah dan beredar di masyarakat, namun banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Pada penelitian ini saya ingin membuat suatu aplikasi yang dapat mengindentifikasi jenis obat berdasarkan logo pada kemasan. Saya menggunakan 4 jenis obat moderen dan 3 jenis obat herbal, total akan terdapat sebanyak 7 macam logo yang akan digunakan. Gambar akan diinputkan ke dalam aplikasi, kemudian dideteksi tepian gambarnya menggunakan metode Edge Detection, untuk mendapatkan bentuk dari gambar logo, setelah itu diekstraksi menggunakan metode GLCM, hasil ekstraksi akan menghasilkan output berupa angka, data angka ini kemudian diklasifikasikan menggunakan metode Naïve Bayes dan akan mendapatkan hasil klasifikasi berupa jenis

 2. PREDIKSI PERMINTAAN PRODUK MIE INSTAN DENGAN METODE FUZZY TAKAGI-SUGENO

  Ahmad Bahroini

  2016-10-01

  Pada minimarket A, mie instan merupakan produk yang paling banyak terjual. Tetapi jumlah mie instan yang terjual ke konsumen setiap harinya tidak konstan, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian minimarket dalam membeli mie. Untuk itu, digunakan logika fuzzy untuk prediksi pembeliannya. Pada penelitian ini menggunakan Sistem Inferensi Fuzzy Takagi Sugeno, himpunan fuzzy yang digunakan menggunakan 3 fungsi keanggotaan, yaitu turun, naik, dan segitiga. Proses penentuan hasil prediksi digunakan penegasan (defuzzy dengan menggunakan konsep rata-rata tertimbang (weighted average. Hasil yang didapat, metode fuzzy inferensi Takagi-Sugeno dapat memprediksi pembelian mie instan dengan nilai error 35,55%. Kata kunci : Logika fuzzy, Takagi Sugeno, Prediksi pembelian, Mie instan

 3. ANALISIS PERCEPATAN GETARAN TANAH MAKSIMUM WILAYAH YOGYAKARTA DENGAN METODE ATENUASI PATWARDHAN

  Adam Haris

  2013-05-01

  Full Text Available Gempabumi merupakan peristiwa alam yang sangat merusak dalam hitunggan waktu yang sangat singkat. Sebagai contoh gempabumi Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan  6,4 SR. Gempa tersebut banyak sekali memakan harta dan korban jiwa. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisa dan  mengetahui sebaran  nilai  percepatan  getaran  tanah  daerah Yogyakarta  dan  untuk  mengetahui  tingkat  risiko  kerusakan  yang  diakibatkan  gempa  di  daerah tersebut periode 1980-2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumbert dari USGS dengan skala magnitudo ≥ 4 SR, pada batasan 110°04 BT - 110°08 BT dan 7°5 LS - 8°2 LS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  atenuasi Patwardhan. Metode  ini dipilih karena lebih sesuai dengan   hasil verifikasi   riil di lapangan   sebagaimana telah dilaporkan oleh Sucipto, 2010 bahwa  gempa    merusak yang    terjadi    di  Yogyakarta tercatat rata -rata  memiliki intensitas antara V-VII   MMI. Metode ini digunakan untuk menganalisis nilai percepatan getaran tanah dan nilai intensitas gempabumi sebagai acuan untuk mengetahui daerah yang rawan mengalami kerusakan akibat gempa. Berdasarkan hasil penelusuran data USGS diketahui bahwa   sebagian besar wilayah Yogyakarta didominasi gempa berskala  5  SR  dengan tingkat seismisitas yang tinggi, dimana  gempa-gempa berskala menengah ke atas sering terjadi di wilayah ini. Selanjutnya, setelah dilakukan analisa data dengan menghitung  nilai percepatan getaran tanah  diketahui bahwa  nilai percepatan getaran tanah maksimum di daerah ini berkisar antara  50-60 gal. Sebaran daerah yang rawan mengalami kerusakan akibat gempa berkonsentrasi di kabupaten Bantul serta beberapa daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul.

 4. ANALISA POSISI KERJA PADA PROSES PENCETAKAN BATU BATA MENGGUNAKAN METODE NIOSH

  Merry Siska

  2012-06-01

  Pabrik pencetakan batu bata milik Bapak Miri mengerjakan pencetakan batu bata dengan proses manual. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan posisi kerja usulan pada operator. Dari perhitungan dengan menggunakan metode NIOSH dapat disimpulkan bahwa telah diperhitungkan nilai Recommended Weight Limit (RWL, nilai Lifting Index (LI, nilai Torque dan nilai konsumsi energi dari posisi usulan pada semua bagian tubuh dan dibandingkan pada posisi awal operator bekerja, maka pengangkatan beban tidak lagi bertumpu di bagian back dan sudah berubah dari posisi awal bekerja serta mengurangi keluhan bekerja pada bagian back. Bekerja tidak perlu terburu-buru, karena akan mengeluarkan energi yang dikeluarkan banyak dan akan mengakibatkan resiko cedera pada bagian tubuh.

 5. EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN INKUIRI DENGAN METODE PEMBELAJARAN KONVENSIONAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN IPS TERPADU POKOK BAHASAN PERMINTAAN, PENAWARAN DAN TERBENTUKNYA HARGA PASAR SISWA KELAS VIII SMP 2 BAE KUDUS

  Nailul Hana

  2012-06-01

  Full Text Available Proses belajar mengajar di sekolah menentukan keberhasilan pembelajaran. Belajar mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan observasi awal guru pelajaran IPS masih menggunakan metode ceramah atau konvensional. Hasil belajar IPS Terpadu kelas VIII SMP 2 Bae Kudus menunjukan rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep IPS dapat dilihat dari nilai rata-rata mata pelajaran IPS Terpadu kurang dari 75.Jenis penelitian ini adalah penelitian True ExperimentalDesign dengan menggunakan rancangan Control group pretest-posttest. Populasi dari penelitian ini adalah kelas VIII SMP 2 Bae Kudus.Sampelnya adalah kelas VIII F dan VIII G SMP 2 Bae Kudus Tahun Ajaran 2011/2012.Variabel bebas meliputi penerapan metode pembelajaran inkuiri dan metode pembelajaran konvensional.Dan variabel terikat meliputi peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 2 Bae Kudus. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode tes.Hasil penelitian ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal telah dicapai dengan metode pembelajaran inkuiri yaitu sebesar 86%. Sedangkan dengan metode pembelajaran konvensional sebesar 63%. Gain kelas ekperimen yaitu 0.55 dan gain kelas kontrol sebesar 0.37. dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mengalami peningkatan hasil belajar dengan kriteria sedang. The process of teaching and learning in schools to determine successful learning. Teaching and learning are two concepts that can not be separated from one another. Based on preliminary observations are social studies teachers use the lecture method or conventional. Integrated learning outcomes IPS eighth grade SMP 2 Bae Kudus shows lack of understanding of the concept of IPS students can be seen from the average value of integrated social studies less than 75. Type of research is a True Experimental Design using design Control group pretest-posttest. The population of this study was a class VIII SMP 2 Bae Kudus. The sample

 6. Deteksi Kendaraan Pada Citra Udara Beresolusi Sangat Tinggi di Area Perkotaan dengan Menggunakan Metode Ekstraksi Oriented FAST And Rotated BRIEF

  Diagnosa Fenomena

  2017-01-01

  Full Text Available Data mengenai lalu lintas mempunyai peranan penting dalam perencanaan tata kota, seperti untuk perencanaan jalan dan perkiraan tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh lalu lintas kendaraan di kota. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendeteksi kepadatan lalu lintas, salah satunya deteksi kendaraan menggunakan CCTV. Namun, penggunaan CCTV hanya efektif untuk deteksi kendaraan pada ruas jalan yang relatif terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu implementasi algoritma yang secara otomatis dapat mendeteksi kendaraan melalui citra udara. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek, beberapa diantaranya adalah template matching, klasifikasi, dan feature matching. Pada tugas akhir ini, menggunakan metode Template Matching dengan menggunakan persamaan korelasi, Haar Cascade classification dan Feature Matching dengan menggunakan ekstraksi fitur ORB. Nilai recall dan precision tertinggi dihasilkan oleh metode Feature Matching dengan MSER dan ORB masing-masing bernilai 100% dan 75%.

 7. TECHNICAL ANALYSIS BY THE JAPANESE CANDLES METHOD ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL MARKETS ANALIZA TECHNICZNA METODA SWIEC JAPONSKICH NA PRZYKLADZIE RYNK ROLNYCH

  ANNA JAKUBCZAK

  2013-03-01

  Full Text Available The key goal of work was to study of basic information possibilities of the Japanese Candles method and to present its usefulness to make decisions on agricultural markets. The method is a result of the evolution of methods of technical analysis, which lasted for centuries. The usefulness of this method to make decisions is high, but significantly affect have the ability to interpret the observed signals and taking into account the specificities of agricultural markets.Celem opracowania bylo zbadanie podstawowych mozliwosci informacyjnych metody swiec japonskich oraz przedstawienie jej przydatnosci do podejmowania decyzji na rynkach rolnych. Zaprezentowano zwiezla ewolucje metod analizy technicznej oraz scharakteryzowano podstawowe narzedzia metody swiec japonskich, takie jak objecie bessy i hossy, pojedyncze swiece i ich formacje dajace sygnal do wycofania z rynku, doji , luki oraz formacje kontynuacji trendu.

 8. PENINGKATAN HASIL PEMBELAJARAN LARI SPRINT 60 METER MELALUI METODE PERMAINAN SDN 009 TELUK PELALAWAN

  Gevi Indra

  2014-09-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran lari sprint dan hasil belajar keterampilan lari sprint 60 m melalui metode pendekatan permainan lari membawa gelang dan mangkok pada siswa kelas atas SD Negeri 009 Teluk Tahun Pelajaran 2013/2014 Kabupaten Pelalawan Riau. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang berlangsung dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 009 Teluk Kabupaten Pelalawan Riau yang berjumlah 24 orang siswa. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, tes unjuk kerja dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat siswa terhadap pembelajaran lari sprint dan hasil belajar keterampilan lari sprint 60 m siswa mengalami peningkatan. Hasil pretest tentang minat siswa terhadap pembelajaran lari sprint 60 m sebesar 29% dan pada posttest meningkat sebesar 75% kategori berminat. Sedangkan hasil belajar keterampilan lari sprint 60 m siswa pada pretest dengan nilai rata-rata 60, pada siklus pertama pertemuan kedua meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 64,58 dan siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal 37% atau sebanyak 9 orang siswa. Siklus kedua, pertemuan kedua meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 74,58 dan siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal 100% atau 24 orang siswa. Kata kunci: Hasil belajar, lari sprint 60 m, bermain lari gelang dan mangkok.

 9. TRANSFEKSI MERUPAKAN METODE TEKNOLOGI TRANSGENIK PENYISIPAN GREEN FLOURESCENT PROTEIN TERHADAP IKAN WILD BETTA

  Eni Kusrini

  2015-06-01

  Full Text Available Teknik transfer gen banyak dikembangkan untuk mengintroduksi molekul DNA ke dalam embrio. Keberhasilan transfer gen menggunakan metode transfeksi ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain pemilihan larutan transfeksi yang sesuai dengan mempertimbangkan kesediaan secara komersial, mudah diaplikasikan, keberhasilan tinggi, dan tidak bersifat toksik terhadap embrio. Studi awal untuk mengetahui keberhasilan transfer gen terhadap embrio ikan wild betta digunakan Green Fluorescent Protein (GFP dan juga dapat digunakan sebagai model terhadap ikan betta. GFP merupakan gen yang mengkodekan protein dan memiliki sifat berpendar hijau. Induk jantan dan betina dipijahkan dengan perbandingan 1:1 pada wadah baskom dengan ketinggian air ± 14 cm serta diberikan substrat. Transfeksi dilakukan pada embrio fase pembelahan 2 sel. Larutan transfeksi dibuat dari campuran DNA plasmid pada media NaCl 0.9% hingga mencapai konsentrasi akhir 100 μL media (campuran transfast + DNA + NaCl. Aktivitas gen ini dapat divisualisasikan dengan menggunakan sinar ultra violet. Keberhasilan dari teknik transfer gen tersebut dibuktikan dengan adanya ekspresi gen atau deteksi DNA gen GFP yang dimasukkan. Ekspresi hasil korporasi DNA ke dalam telur melalui transfeksi pada wild betta dan keberhasilan transfer gen GFP dapat dibuktikan dengan analisis PCR. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah menguraikan tentang metode transfeksi yang efektif untuk teknologi transfer gen terhadap ikan wild betta.

 10. ANALISIS GAMBAR DIGITAL SEBAGAI METODE KARAKTERISASI DAN KUANTIFIKASI WARNA PADA IKAN HIAS

  Ruby Vidia Kusumah

  2011-12-01

  Full Text Available Analisis gambar (foto digital digunakan sebagai metode alternatif karakterisasi dan kuantifikasi warna yang obyektif, akurat, serta aplikatif. Software Image membantu mengukur dan mengelompokkan beberapa parameter kualitatif warna secara kuantitatif berdasarkan standar nilai digital RGB (Red Green Blue yang dimiliki setiap pikselnya. Dengan melakukan konversi ke model HSB (Hue Saturation Brightness, nilai digital warna yang diperoleh semakin mudah dipahami sesuai konsep cara pandang mata manusia. Frekuensi serta distribusi warna yang terukur pun dapat ditampilkan dalam bentuk histogram dua dimensi dan grafik tiga dimensi warna (3D color space. Hasil analisis pada delapan strain warna ikan cupang hias (Betta splendens menunjukkan variasi warna yang ditampilkan dalam bentuk kisaran (minimum-maksimum, rata-rata (mean, serta standar deviasi (SD dari setiap nilai RGB dan HSB. Kecerahan setiap individu dalam suatu strain warna diukur berdasarkan nilai kecerahan (brightness yang dimiliki model warna HSB. Penelitian ini merupakan studi pendahuluan yang bertujuan untuk mempelajari analisis gambar digital sebagai metode karakterisasi dan kuantifikasi warna pada ikan hias.

 11. Penentuan Viskositas Larutan Gula Menggunaan Metode Vessel Terhubung Viscosimeter Berbasis Video Based Laboratory dengan Software Tracker

  Rr. Sinta Kusuma Ningrum

  2014-10-01

  Full Text Available Telah dilakukan uji yang bertujuan untuk menentukan viskositas larutan gula. Metode yang digunakan adalah metode vessel terhubung viscosimeter. Hubungan antara -ln(2h1/h0-1 terhadap t dinyatakan dengan persamaan –ln(2h1/h0-1=(πD4ρg/128ALηt. Penelitian dimulai dengan menentukan viskositas air murni sebagai kalibrasi alat, dari hasil kalibrasi diperoleh nilai konversi sebesar 285, 49. Kemudian nilai ini selanjutnya digunakan dalam penentuan nilai viscositas larutan gula. Penentuan nilai koefisien viscositas larutan gula dilakukan  dengan  fitting data menurut garis lurus,  h -ln(2h1/h0-1 sebagai sumbu vertikal dan t sebagai sumbu horizontal,  dengan a adalah gradien garis. Dari hasil analisis diperoleh nilai viskositas larutan gula 10 % adalah 1,02±0,02 poise, 20% adalah 1,05±0,02 poise, dan 30% adalah 1,13±0,02 poise.

 12. SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN (THT DENGAN METODE CERTAINTY FACTOR BERBASIS WEB

  I Gede Ferdika Jayusman

  2016-03-01

  Full Text Available Perkembangan komputer dewasa ini telah mengalami banyak perubahan yang sangat pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks. Hal ini mendorong para ahli untuk semakin mengembangkan komputer agar dapat membantu kerja manusia atau bahkan melebihi kemampuan kerja manusia. sistem pakar (Expert System merupakan program komputer yang meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu.. Tujuan pengembangan sistem pakar adalah sebagai media informasi bagi masyarakat terutama penderita penyakit untuk mengetahui jenis penyakit yang diderita sebagai diagnosa awal, juga sebagai alat bantu bagi dokter untuk dapat mengambil keputusan secara cepat dan lebih akurat. Metode sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah certainty factor berbasis web. Aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit telinga hidung dan tenggorokan (THT Dengan Metode certainty factor (CF berbasis web dapat menyelesaikan masalah yaitu bisa menampilkan hasil diagnosa dengan cepat dan tepat berdasarkan gejala-gejala yang dimasukkan oleh user. Aplikasi sistem pakar THT ini, terdapat 24 gejala penyakit. Gejala-gejala tersebut akan dijadikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dijawab oleh user. Hasil diagnosa penyakit THT pada aplikasi ini nantinya akan muncul 3 jenis penyakit. Sistem akan mengambil satu keputusan yaitu jenis penyakit yang memiliki persentase tertinggi dari 3 persentase teratas sebagai hasil diagnosa.

 13. Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft

  Rikke Berggreen Paaskesen

  2016-11-01

  Full Text Available Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkelig inspiration, metoder og design til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder der understøtter teknologisk forestillingskraft, handlekraft og kritisk-kreativ teknologisk dannelse. Dette forsøger denne artikel at adressere gennem at tilbyde forståelsesramme, struktur, procesmodel og konkret case-eksempel for hvorledes man kan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til udformning læringsdesign for kritisk-kreativ teknologisk forestillingskraft og handlekraft. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkende læringsdesign for undervisere og læringsdesign for designtænkning for studerende og elever. Disse formater beskrives dernæst som åbne didaktisk-pædagogiske læringsdesign og centrale strukturer, elementer og faser fremstilles og beskrives. Pædagogisk tænkning for kritisk-kreativt medborgerskab inddrages til at underbygge modellens didaktisk-pædagogiske potentiale. Designtænkende læringsdesign for demokratisk dannelse præsenteres dernæst gennem en konkret case Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionen udvides perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign der sigter mod kritisk-kreative fremtids-skabere med teknologier.

 14. Evaluasi Gedung Mnc Tower Menggunakan Sni 03-1726-2012 Dengan Metode Pushover Analysis

  Fajar Aribisma

  2015-03-01

  Full Text Available Pembaruan SNI 03-1726-2002 menjadi SNI 03-1726-2012 membuat perbedaan perancangan gedung MNC Tower terhadap beban gempa berubah. Perancangan gedung MNC Tower menggunakan SNI 03-1726-2002 perlu dievaluasi kembali akibat beberapa perbedaan antara peraturan lama dengan yang baru diantaranya perubahan nilai area repon spectrum percepatan menjadi 15 area spectrum dari 6 area spectrum kemudian di SNI 1726 2002 hanya diperhitungkan respon percepatan gempa periode pendek dibandingkan dengan SNI 1726 2012 yang memperhitungkan periode pendek dan periode 1 detik Kenaikan nilai R untuk sistem SRPMK dari 8.5 menjadi 8 yang akan mengubah percepatan respon gempa dan periode yang mengakibatkan perbedaan rancangan ketahanan struktur gedung pada gempa bumi. Perbedaan isi dalam SNI 03-1726-2002 dengan SNI 03-1726-2012 menjadi focus tugas akhir ini dimana dalam mengetahui kelayakan gedung dalam menerima beban gempa yang terbarukan digunakan metode Pushover Analisis yang merupakan sebuah analisa static nonlinier berdasarkan Performance Base Design yang pada intinya adalah mencari kapasitas struktur suatu bangunan. Peraturan pushover anisis mengambil acuan dari ATC 40 (Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, Redwood City, California, USA dan menggunakan bantuan program softwear 2000 dalam mengevaluasi gedung MNC Tower. Perkuatan struktur direkomendasikan dengan beberapa metode jika hasil akhir evaluasi gedung mengalami kelelehan dibeberpa elemen.

 15. Interaksi Sosial Remaja Yang Bersekolah di Homeschooling Dengan Menggunakan Metode Distance Learning

  Ratih Herfinaly

  2013-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran interaksi sosial remaja yang bersekolah di homeschooling dengan menggunakan metode distance learning di Pekanbaru. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam orang. Teknik pengumpulan data menggunakan in-deepth interview dan observasi behavioral checklist. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles & Huberman. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa remaja yang bersekolah di homeschooling dengan menggunakan metode distance learning melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya melalui komunikasi dengan handphone yang menggunakan aplikasi blackberry messenger, whatsapp, facebook, dan twitter. Proses interaksi sosial remaja terjadi melalui proses imitasi yaitu remaja melakukan imitasi dengan tokoh idola, melalui internet, dan melalui televisi, sugesti yaitu remaja melakukan sugesti terhadap diri sendiri dan mendapatkan sugesti dari orangtua, tutor, dan teman, identifikasi yaitu remaja mengidentifikasikan dirinya terhadap orangtua, dan simpati, baik simpati terhadap teman sebaya yaitu remaja perlihatkan dengan memberikan solusi yang tepat kepada teman yang sedang mengalami kesulitan maupun simpati terhadap lawan jenis yaitu remaja perlihatkan dengan melakukan pendekatan kepada lawan jenis yang mereka sukai. Interaksi sosial remaja terjadi dalam dua bentuk, yaitu asosiatif berupa kerjasama dan disosiatif berupa pertentangan.

 16. Penerapan Metode UCD (User Centered Design Pada E-Commerce Putri Intan Shop Berbasis Web

  Intan Sandra Yatana Saputri

  2017-09-01

  Full Text Available Pertumbuhan pesat pangsa pasar e-commerce di Indonesia memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai angka 82 juta orang atau sekitar 30% dari total penduduk di Indonesia, pasar e-commerce menjadi tambang emas yang sangat menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat potensi ke depannya. Pertumbuhan ini didukung dengan data yang menyebutkan bahwa nilai transaksi e-commerce pada tahun 2013 mencapai angka Rp130 triliun.. Ada banyak e-commerce yang sukses mendapatkan keuntungan, ada juga yang tidak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh User Interface Engineering, Inc. diketahui 59% waktu terbuang karena orang tidak bisa menemukan informasi yang ingin didapat dan hal ini berdampak pada penurunan produktifitas dan meningkatkan frustasi. Sebuah laporan menunjukkan bahwa 39% dari pembeli tes dan gagal dalam upaya pembelian mereka karena navigasi pada situs yang sulit. Untuk membuat sebuah e-commerce yang user-friendly dengan tingkat usability yang tinggi pada e-commerce tersebut, salah satu solusinya melakukan pengembangan e-commerce menggunakan metode User Centered Design (UCD. Sistem yang telah dibangun dengan menerapkan metode UCD ini mendapatkan hasil 98.3% menyatakan akan berbelanja di e-commerce Putri Intan Shop.

 17. PENELITIAN AWAL PENENTUAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK DENGAN METODE PERT PROJECT EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE

  Sentosa Limanto

  2002-01-01

  Full Text Available Construction involves many activities. Every activity need a portion of time which is defined as duration. Duration is a statistic probabilistic variable, which is expressed in a range of values. So the total time required to complete a construction project is also expressed in a range of times, thus the use of PERT to evaluate construction time is considered to be more realistic. An observation on a construction of a warehouse in steel structure in Surabaya shows that this method gives a tendency of good result. Abstract in Bahasa Indonesia : Pembangunan melibatkan banyak aktivitas. Tiap aktivitas memerlukan sejumlah waktu, yang didefinisikan sebagai durasi. Durasi adalah sebuah besaran statistik probabilistik, yang dinyatakan dalam satu interval nilai. Maka total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan juga dinyatakan dalam satu interval waktu, sehingga penetapan waktu penyelesaian proyek dengan metode PERT dirasakan lebih realistis. Pengamatan atas pelaksanaan sebuah gudang yang terbuat dari struktur baja, di Surabaya, menunjukkan bahwa metode ini memberikan kecenderungan hasil yang baik.

 18. Kombinasi Metode Independent Component Analysis (ICA dan Beamforming untuk Pemisahan Sinyal Akustik Bawah Air

  Mandala Anugerahwan Firstanto

  2013-09-01

  Full Text Available Pada bidang perkapalan atau kelautan, sinyal akustik merupakan sebuah sinyal noise. Hal ini dikarenakan sinyal akustik yang ingin kita analisis tercampur dengan sinyal lain. Perlu adanya metode untuk memisahkan sinyal akustik dari suara yang terdapat dalam medium air dan mengetahui arah datang sumber suara. Dalam tugas akhir ini dilakukan pemisahan sinyal akustik dengan menggunakan kombinasi metode ICA dan beamforming. Pemisahan sinyal akustik dilakukan tiga kali. Pertama, simulasi pemisahan suara menggunakan pemodelan shallowwaterdengan algoritma FastICA dan delayandsum(DS beamformer. Kedua, dengan menggunakan toolboxICALAB. Ketiga, pemisahan sinyal akustik secara riil, hasil rekaman dengan menggunakan hydrophone. Hasil simulasi menunjukkan bahwa, algoritma FastICA dapat memisahkan sinyal akustik dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai MSE sebesar 3.6399×〖10〗^(-5 dan nilai SIR sebesar 45,72dB. Pada pemisahan suara secara riil, jarak antara speaker dengan hydrophone menentukan kualitas pemisahan suara. Semakin jauh jarak antara speaker dengan hydrophone, semakin berkurang nilai MSE dan SIR pada proses pemisahan suara bawah air. Hal ini dapat dilihat pada jarak 1 meter nilai mean SIR bernilai 51,29dB, jarak 5 meter bernilai 48.55dB, jarak 10 meter bernilai 41,73dB. Algoritma DS beamformer dapat menentukan sumber suara dalam medium air dengan jarak minimal speaker dengan hydrophone10 meter. Peletakan speaker dan hydrophone yang saling berhadapan akan mendapatkan hasil yang maksimal.

 19. VAR Portfolio Optimal: Perbandingan Antara Metode Markowitz dan Mean Absolute Deviation

  R. Agus Sartono

  2009-05-01

  Full Text Available Portfolio selection method which have been introduced by Harry Markowitz (1952 used variance or deviation standard as a measure of risk. Kanno and Yamazaki (1991 introduced another method and used mean absolute deviation as a measure of risk instead of variance. The Value-at Risk (VaR is a relatively new method to capitalized risk that been used by financial institutions. The aim of this research is compare between mean variance and mean absolute deviation of two portfolios. Next, we attempt to assess the VaR of two portfolios using delta normal method and historical simulation. We use the secondary data from the Jakarta Stock Exchange – LQ45 during 2003. We find that there is a weak-positive correlation between deviation standard and return in both portfolios. The VaR nolmal delta based on mean absolute deviation method eventually is higher than the VaR normal delta based on mean variance method. However, based on the historical simulation the VaR of two methods is statistically insignificant. Thus, the deviation standard is sufficient measures of portfolio risk.Keywords: optimalisasi portofolio, mean-variance, mean-absolute deviation, value-at-risk, metode delta normal, metode simulasi historis

 20. Gelatin dalam Elektrolit Gel terhadap Ketebalan dan Kekuatan Lekat Lapisan Krom pada Baja dengan Metode Elektroplating

  Kikin Hermanto

  2015-03-01

  Full Text Available Elektroplating pada dunia industri banyak dimanfaatkan untuk melakukan pelapisan terhadap benda kerja dengan cara pencelupan benda kerja dalam larutan elektrolit. Cara ini dirasa kurang efektif bila digunakan pada benda kerja yang telah terpasang pada rangkaian kerjanya, sehingga penelitian tentang elektrolit gel ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode alternatif elektroplating, yaitu elektrolit gel. Elektrolit gel merupakan metode elektroplating tanpa perlu melakukan pencelupan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi H2CrO4 (250 g/l; 300 g/l; 350 g/l dan gelatin sebagai gelling agent (40,5 g/l; 81 g/l; 121,5 g/l dalam elektrolit gel H2CrO4 terhadap ketebalan dan kualitas lapisan krom hasil elektroplating pada baja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi asam kromat dalam elektrolit gel akan meningkatkan ketebalan deposit krom sedangkan penambahan konsentrasi gelatin akan menurunkan ketebalan deposit krom. Penambahan konsentrasi asam kromat akan menurunkan nilai kelekatan deposit krom pada spesimen, sedangkan penambahan konsentrasi gelatin akan mencapai nilai kelekatan maksimalnya pada konsentrasi 81 g/l dan penambahan konsentrasi gelatin melebihi konsentrasi tersebut akan menyebabkan penurunan nilai kelekatan.

 1. PENGARUH METODE PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN MAHASISWA FARMASI DALAM ASPEK INFORMASI OBAT

  Luh Putu Febryana Larasanty

  2017-04-01

  Full Text Available Drug information service is one of competencies that pharmacist should have to increase patient compliance on treatment. It needs a good learning method to improve pharmacy student the ability in applying their theoretical knowledge to clinical practice in community later. The study aims to determine effect of problem based learning method on drug information systems course for the ability of drug information service by pharmacy students. The assessment is on aspects of theoretical knowledge, competence of the learning material and case solving abilities. It is a single-blind, case-control study. The study was carried out in19 months, in January 2014 to July 2015 at the Department of Pharmacy, Udayana University. The case group are pharmacy students who receive problem-based learning method, while control group are students who receive conventional teaching methods. A total 79 students are selected, consisting of 38 students in the control group and 41 students in the case group (PBL, respectively. The score of theoretical competence among students in the control group is signifi cantly higher than the case group (p = 0.047. Whereas, the competency of learning material and problem solving ability in the case group are signifi cantly higher than the case group (p = 0.000. The application of problem based learning method can improve the competencies of learning material and problem solving on drug information service by pharmacy students who take drug information systems course. The application of problem based learning method is good to be used at the pharmacy department in general to improve students soft skills, especially in applied subjects relating to clinical practice competencie among pharmacists in the community. ABSTRAK Pelayanan informasi obat merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki apoteker dalam rangka meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Metode pembelajaran yang baik diperlukan untuk dapat meningkatkan

 2. PERBEDAAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING DENGAN METODE KONVENSIONAL DALAM HASIL BELAJAR SISWA

  Yekti Prasetyasni,

  2012-10-01

  Full Text Available Hasil belajar siswa masih kurang optimal dimana banyak siswa mendapat nilai kurang dari kriteria ketuntasan minimal (KKM. Hal ini disebabkan oleh rendahnya aktivitas belajar dan penggunaan model pembelajaran yang kurang variatif dan pembelajaran yang terpusat pada guru. Hal tersebut perlu adanya pengembangan variasi dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa dalam pembelajaran, model tersebut adalah model pembelajaran Quantum Teaching. Permasalahan dalam penelitian ini adalah :(1 Apakah penerapan model pembelajaran Quantum Teaching lebih baik daripada penerapan metode pembelajaran konvensional dalam meningkatkan hasil belajar. (2 Apakah ada perbedaan penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching dengan Metode Konvensional dalam hasil belajar. Sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi yang tersedia, karena jumlah sampel kurang dari 100 maka penelitian ini disebut dengan penelitian populasi. Terpilih kelas VII A sebagai kelas Kontrol dengan metode konvensional dan kelas VII B sebagai kelas Eksperimen dengan model pembelajaran Quantum Teaching. Berdasarkan hasil uji tahap akhir, diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen meningkat yaitu 71,98 sedangkan kelas kontrol yaitu 64,14. Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Dapat disimpulkan kelompok kesperimen lebih baik dari kelompok kontrol, yaitu hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching lebih baik dibandingkan dengan kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dan terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara penggunaan model Quantum Teaching dan metode konvensional dimana siswa yang memperoleh pembelajaran Quantum Teaching mendapatkan nilai hasil belajar yang baik. � Student learning outcomes are less than optimal when many students scored less than minimum completeness criteria (KKM. This is due to the low activity of learning and teaching models use a less

 3. VALIDASI METODE ANALISIS MULTIRESIDU PESTISIDA ORGANOKLOR DALAM SALAK MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI GAS-DETEKTOR PENANGKAP ELEKTRON

  Tri Joko Raharjo

  2013-08-01

  Full Text Available Validation of methods is a key step in the accreditation process of the method. Validation of organoklor pesticide residues method in snakefruit based on the method recommended by FAO-WHO, conducted in LPPT-UGM reported in this study. Snake fruit was homogenized, extracted using toluene/2-propanol (2:1, cleaned up using activated carbon and Celite 545, followed by analysis using gas chromatography-electron capture detector. Validation covered specificity and selectivity, limits of detection and quantification, linear range, precision and accuracy. Validation results showed good specificity and selectivity shown by the inter-peak chromatogram resolution greater than 1.5. Limits of detection and quantification for heptaklor, endosulfan, dieldrin and p, p-DDT were 0.002 and 0.006, 0.5 and 1.7; 0.0006 and 0.002, as well as 0.014 and 0.047 ppm respectively. The linear range for heptaklor, endosulfan, dieldrin, and p,p-DDT were 0.0017 to 2 ppm, 0.165 to 2 ppm, 0.023 to 2 ppm and 0.229 to 2 ppm, respectively. Precision methods meet the acceptance of Horwitz RSD value less than 12.78% at a concentration of 0.3 ppm. Accuracy is indicated by recovery, for each pesticide in the range of 80-110% acceptance at a concentration of 0.1 ppm. Analysis of organochlorine pesticides in three commercial snakefruit samples showed no pesticide residues at concentrations higher than the detection limit. Keywords: Validation, organochlorine, snakefruit, gas chromatography electron capture   ASBTRAK Validasi metode merupakan tahap kunci dalam proses akreditasi suatu metode. Validasi metode uji residu pestisida organoklor dalam salak berdasarkan metode yang direkomendasikan FAO-WHO, di LPPT-UGM dilaporkan pada penelitian ini. Buah salak dihomogenisasi, diekstraksi menggunakan toluen/2-propanol (2:1, clean up menggunakan karbon aktif dan Celite 545, dilanjutkan analisis menggunakan kromatografi gas-detektor penangkap elektron. Validasi mencakup spesifisitas dan

 4. Analiza socjometryczna w ocenie grupy społecznej i budowaniu zespołu sportowego = Sociometry in the assessment of social group and sport team building

  Ussorowska, Anna; Mieszkowska, Monika; Graczyk, Marek

  2016-01-01

  Ussorowska Anna, Mieszkowska Monika, Graczyk Marek. Analiza socjometryczna w ocenie grupy społecznej i budowaniu zespołu sportowego = Sociometry in the assessment of social group and sport team building. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):719-733. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.62023 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3842       The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Educa...

 5. Digitale metoder

  Birkbak, Andreas; Munk, Anders Kristian

  Digitaliseringen af sociale omgangsformer giver både nye muligheder og udfordringer for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning. Det er blevet relativt enkelt at høste meget store datamængder fra sociale medier og lignende internetteknologier, men det er et åbent spørgsmål, hvad man stille...

 6. Historisk metode

  Kristensen, Bent Egaa

  Bogen er forankret i den dansk-nordiske metodetradition, men belyser samtidig, hvordan de klassiske opfattelser af, hvad videnskabelig erkendelse er - empirisme, positivisme og hermeneutik - må revideres i lyset af den naturvidenskabelige og filosofiske udvikling i det 20. århundrede. Bogens udga...

 7. Biografisk metode

  Kondrup, Johnny Johansen

  2008-01-01

  En introduktion til den biografiske analysemetode, dens historie (især i Danmark) og dens vigtigste varianter (portrætterende, genetisk, individuatorisk). Metoden appliceres desuden på en læsning af N.F.S. Grundtvigs digt "Strandbakken ved Egeløkke", og læsningen afsluttes af en metodisk og didak...

 8. Matematisk Metode

  Lützen, Jesper; Kiming, Ian

  Bogen giver en introduktion til matematiske ræsonnementer og basale matematiske begreber. Kapiteloverskrifter: Logik. Beviser. Euklids aksiomatisering af geometrien. Analyse og Syntese. Induktionsbeviser. Mængdelære. Relationer. Afbildninger og funktioner. Kompositionsregler, grupper og isomorfie...

 9. Perancangan dan Implementasi Pengaturan Kecepatan Motor Tiga Fasa Pada Mesin Sentrifugal Menggunakan Metode Sliding Mode Control (SMC

  Adityo Yudistira

  2014-03-01

  Full Text Available Motor induksi tiga fasa banyak digunakan di industri, salah satunya pada industri pabrik gula. Di industri pabrik gula motor industri tiga fasa banyak digunakan pada mesin sentrifugal. Mesin ini digunakan pada proses pemisahan cairan massacuite dan strup hingga didapat kristal gula. Pada proses tersebut terjadi perubahan beban oleh karena itu pada siklus kecepatannya mengalami proses Charging, Spinning dan Discharging. Pengaturan kecepatan motor induksi masih dilakukan secara manual yaitu dengan merubah posisi puli atau ukuran poros dari mesin sentrifugal. Pengaturan dengan metode ini mengakibatkan kecepatan motor akan sulit dikendalikan sesuai dengan yang diharapkan. Pengaturan kecepatan yang tidak tepat juga dapat mengakibatkan hasil produksi gula yang kurang maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan metode kontrol untuk mengoptimalkan kecepatan setpoint motor saat mengalami proses Charging, Spinning dan Discharging. Metode kontrol yang digunakan adalah metode Sliding Mode Control. Kontroler SMC yang diimplementasikan pada PLC memiliki W= 10 dan α=0,2. Dari hasil analisa sliding surface diketahui bahwa semakin bertambahnya beban maka hitting time semakin lama. Hasil implementasi kontroler SMC yang digunakan terjadi error ± 6,6% pada kecepatan 300 rpm sedangkan pada kecepatan 800 rpm dan 200 rpm terjadi error ± 2,5%. Sehingga Tugas Akhir ini dapat membantu meningkatkan efisiensi mesin sentrifugal pada pabrik gula.

 10. METODE DETEKSI CEPAT WHITE SPOT SYNDROME VIRUS (WSSV DAN INFECTIUOS MYONECROSIS VIRUS (IMNV MENGGUNAKAN PORTABEL/MOBILE POLYMERASE CHAIN REACTION

  Isti Koesharyani

  2015-06-01

  Full Text Available Budidaya udang Penaeus monodon dan Litopenaeus vannamei di Indonesia merupakan komoditas primadona untuk ekspor dan merupakan salah satu spesies unggulan dalam program budidaya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kendala pada budidaya udang tersebut adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, terutama white spot syndrome virus (WSSV dan infectiuos myonecrosis virus (IMNV. Deteksi secara molekuler yang berbasis DNA merupakan metode deteksi sangat akurat dan tepat. Saat ini sudah ada metode deteksi PCR sederhana yang dapat diaplikasi langsung di lapangan, yaitu dengan menggunakan alat Portable Polymerase Chain Reaction Pockit (iiPCR. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan deteksi cepat WSSV dan IMNV pada udang P. monodon dan L. vannamei dengan menggunakan portabel-PCR. Aplikasi deteksi ini diujicobakan pada sampel udang yang diawetkan dan sudah diketahui kondisinya. Hasil analisis memperlihatkan hasil yang sesuai dengan hasil analisis sebelumnya dengan menggunakan PCR konvensional. Metode ini relatif lebih sederhana, cepat (hanya memerlukan waktu kurang dari 90 menit dan dapat diketahui hasilnya tanpa adanya proses elektroforesis. Metode deteksi ini sangat membantu pembudidaya dalam monitoring penyakit di lapangan secara on the spot, serta cepat dan tepat.

 11. METODE ISOLASI DEOXYRIBO NUCLEIC ACID BAKTERI DARI ORGAN IKAN NILA ( Oreochromis niloticus UNTUK DIAGNOSA Streptococcociasis DENGAN TEKNIK POLYMERASE CHAIN REACTION

  Lila Gardenia

  2011-12-01

  Full Text Available Streptococcus sp. menyebabkan wabah penyakit dan menimbulkan kematian massal pada beberapa jenis ikan di seluruh dunia dengan angka kerugian yang ditimbulkannya berkisar 150 juta US$ per tahun. Streptococcus agalactiae merupakan salah satu bakteri penyebab Streptococcocis pada ikan nila (Oreochromis niloticus. Saat ini diagnosa agen penyebab penyakit bakteri tersebut dapat dilakukan dengan teknik PCR (Polymerase Chain Reaction menggunakan pasangan primer spesifik (Sdi252Sdi61, namun pada umumnya ekstraksi dilakukan melalui proses mengisolasi bakteri dari organ terinfeksi, menumbuhkan pada media agar, pemurnian isolat dan terakhir isolasi DNA. Sedangkan isolasi DNA bakteri langsung dari organ yang terinfeksi dapat mempersingkat waktu diagnosa agen penyakit tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh metode ekstraksi yang dapat mengisolasi DNA bakteri secara langsung dari organ ikan yang terinfeksi (otak, hati, limfa, dan ginjal. Metode yang digunakan adalah pemanasan, ekstraksi DNA secara kimiawi dengan DNAzol reagent dan dengan mini column QIAamp DNA Mini Kit. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pemanasan, DNAzol reagent dan QIAamp DNA Mini Kit masing-masing menghasilkan band positif sebesar 82%, 64%, dan 100%. Limfa dapat digunakan untuk mengisolasi DNA Streptococcus agalactiae secara langsung dengan menggunakan ketiga macam metode ekstraksi, namun QIAamp DNA Mini Kit menghasilkan DNA yang lebih bersih dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Isolasi langsung dari organ mempercepat proses identifikasi bakteri.

 12. Perancangan dan Implementasi Pengaturan Kecepatan Motor Tiga Fasa Pada Mesin Sentrifugal dengan Menggunakan Metode Linear Quadratic Tracking (LQT

  Fahmi Hidayah

  2013-09-01

  Full Text Available Motor induksi 3 fasa banyak digunakan di industri, salah satunya pada industri pabrik gula. Di industri pabrik gula motor industri 3 fasa digunakan pada mesin sentrifugal. Mesin ini digunakan untuk proses pemisahan cairan massacuite dan strup hingga didapat kristal gula. Pada proses tersebut terjadi perubahan beban oleh karena itu, pada siklus kecepatannya mengalami proses Charging, Spinning dan Discharging. Namun, Pengaturan kecepatan motor induksi yang ada masih dilakukan secara manual yaitu dengan merubah posisi puli atau ukuran poros dari mesin sentrifugal. Pengaturan dengan metode ini mengakibatkan kecepatan motor akan sulit dikendalikan sesuai dengan yang diharapkan. Pengaturan kecepatan yang tidak tepat juga dapat mengakibatkan hasil produksi gula yang kurang maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan metode kontrol untuk mengoptimalkan kecepatan motor saat mengalami proses charging, spinning dan discharging yang sesuai dengan setpoint yang diberikan. Metode kontrol yang digunakan adalah metode Linear Quadratic Tracking (LQT. Kontroler LQT diimplementasikan pada PLC Mitsubishi Q-series dan dengan HMI GT designer. Dari hasil simulasi didapat pembobot Q= 100 dan R=1. Selanjutnya pembobot Q dan R ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari sinyal kontrol. Algoritma sinyal control yang diperoler selanjutnya diubah dalam bahasa pemograman ladder diagram untuk dapat diimplementasikan dengan PLC. Dari hasil implementasi yang dilakukan, didapatkan bahwa kontroler LQT yang digunakan dapat memperbaiki %error hingga 15,8% dari steady state. Selain itu dalam Tugas Akhir ini kontroler LQT juga mampu  memperbaiki spesifikasi respon agar menjadi lebih baik. Sehingga Tugas Akhir ini dapat membantu meningkatkan efisiensi mesin sentrifugal.

 13. EFEKTIVITAS METODE BUZZ GROUP DISCUSSION UNTUK MENINGKATKAN PERILAKU PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK IBU-IBU PKK KELURAHAN SRAGEN TENGAH

  Ulfah Nuristia

  2014-03-01

  Full Text Available Demam Berdarah Dengue (DBD adalah penyakit menular yang berbahaya yang dapat menimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabah serta kepanikan masyarakat. Pemberian informasi tentang pemberantasan sarang nyamuk (PSN dengan metode Buzz Group Discussion diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik yang diharapkan dapat dilakukan oleh kader PKK sehingga dapat ditularkan kepada masyarakat lain. Jenis penelitian ini bersifat Quasi eksperimental. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen sebanyak 18 orang diberi metode buzz group disscussion dan kelompok kontrol sebanyak 18 orang diberi metode ceramah. Hasil uji perbedaan posttest perilaku antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol didapatkan dengan p value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai rata-rata post test kelompok sebesar 6,555 sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh hasil post test dengan rata-rata sebesar  4,27, lebih kecil dari rata-rata posttesteksperimen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode Buzz Group Discussion efektif dalam meningkatkan perilaku pemberantasan sarang nyamuk pada Ibu PKK di kelurahan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen

 14. Penetapan Kadar Parasetamol, Kafein Dan Asetosal Dalam Sediaan Oral Secara Simultan Dengan Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)

  Pane, Rika Khairyah

  2011-01-01

  Obat dalam betuk kombinasi sering digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk diantaranya penyakit Flu. Kombinasi dari Parasetamol, Kafein dan Asetosal biasanya digunakan untuk memperkuat efek analgetiknya. Obat ini dapat dianalisis secara serempak (simultan) mengunakan metode Kromatografi Cair Kenerja Tinggi (KCKT). Dalam beberapa literatur menyatakan untuk penetapan kadar campuran dari Parasetamol, Kafein dan Asetosal dapat dilakukan dengan beberapa komposisi fase gerak antar...

 15. Aplikasi Metode Group Technology dalam Memperbaiki Tata Letak Mesin untuk Meminimalkan Jarak Perpindahan Bahan (Studi Kasus di Perusahaan Mebel Logam

  Amelia Amelia

  2007-01-01

  Full Text Available Material handling process is affected by planning and setting layout facility since cost of material handling can reached 30-90% total production cost. In a metal furniture factory products were made without good setting layout facility. The machines and material were set at empty places. Distances between machines were not set so the traffic would get traffic jam. Unfinished material must wait until the number requirement for handling is reached. The layout setting of machines will be set with Group Technology. The methods used are Rank Order Clustering, Similarity Coefficient and p-median. The result of this method can reduce distance of material handling until 68%. Abstract in Bahasa Indonesia: Perencanaan dan pengaturan tata letak pabrik berpengaruh pada proses pemindahan bahan karena biaya proses pemindahaan bahan dapat mencapai 30%-90% dari total biaya produksi. Selama ini sebuah perusahaan mebel logam melakukan proses pembuatan mebel logam berdasarkan lokasi mesin-mesin yang ada. Penempatan penambahan mesin ataupun bahan yang digunakan hanya berdasarkan ruang yang ada. Jarak antara proses (mesin satu dengan yang lain tidak dipertimbangkan sehingga terjadi kesimpangsiuran proses. Bahan setengah jadi harus menunggu hingga jumlah tertentu untuk dipindahkan. Untuk itu dilakukan pengaturan tata letak mesin-mesin yang ada dengan menggunakan Metode Group Techonology. Metode yang digunakan adalah metode Rank Order Clustering, Similarity Coefficient dan p-median. Dengan metode ini jarak perpindahan bahan berhasil dikurangi hingga 68 %. Kata kunci: Group technology, rank order clustering, pengangkutan material.

 16. Benchmark og videndeling i netværk som metode til at skabe bedre arbejdsmiljø i kundecentre

  Wiegman, Inger-Marie; Nielsen, Tina Weller; Sørensen, Ole Henning

  AMICA-projektets formål var at afprøve en metode til at motivere og inspirere callcentre (i projektet betegnet kundecentre) til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Metoden bestod i at benchmarke arbejdsmiljøet i kundecentrene og efterfølgende facilitere videndeling ved dannelse af netværk mell...

 17. APLIKASI CHATBOT “MI3” UNTUK INFORMASI JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA BERBASIS SISTEM PAKAR MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING

  Zifora Nur Baiti

  2013-10-01

  Full Text Available Chatbot adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk berkomunikasi dengan mesin. Komunikasi ini membantu user dalam mencari sebuah informasi. Informasi yang diberikan bermacam-macam, seperti tentang akademik. Chatbot yang dibangun ini dikhususkan untuk sebuah informasi yang melingkupi jurusan Teknik Informatika UIN Maliki Malang. Chatbot ini dibangun dengan menerapkan sistem pakar menggunakan metode forward chianing. Metode forward chaining adalah metode yang digunakan untuk mencari kesimpulan dari fakta-fakta  yang  terkumpul.  Metode  forward  chaining  merupakan  algoritma  yang  baik sebagai penyelesaian proses pencarian jawaban berdasarkan kata kunci dari pertanyaan user. Sistem kerja aplikasi ini adalah dengan memecah susunan kalimat menjadi kata kemudian dari kata tersebut oleh sistem akan dicari kunci yang membuat aplikasi dapat menjawab dengan benar. Dari hasil penelitian dengan menginputkan kalimat-kalimat yang berhubungan dan tidak dengan kategori, aplikasi ini mampu mengenali kata kunci pada kalimat-kalimat tersebut. Hal ini mengacu pada hasil pengujian yang didapatkan persentase sebesar  Sangat  Setuju  48,88%  dan  Setuju  51,22%  dari  25  responden  dengan  beberapa kalimat masukan.

 18. IMPLEMENTASI METODE BITEMPORAL PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA

  Aris Tjahyanto

  2003-01-01

  Full Text Available Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk mendukung kemajuan sebuah organisasi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai salah satu institusi pendidikan mempunyai beberapa sumber daya yang harus dikelola. Salah satu sumber daya yang dikelola adalah data tenaga edukatif, dimana setiap bulan harus dapat menghasilkan informasi tenaga edukatif yang sudah berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Informasi itu disimpan di dalam kartu indek pegawai sebagai catatan mutasi dosen selama menjadi pegawai. Dalam penelitian ini dibuat suatu perangkat lunak yang mampu digunakan untuk pengelolaan data dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS. Dengan memanfaatkan metode bitemporal, yaitu sebuah cara yang memanfaatkan waktu sebagai atribut untuk menyatakan status baris-baris dalam relasi. Status baris dalam sebuah relasi dikeompokkan sebagai status baris terhapus (delete record, status baris riwayat (history record dan status baris sekarang (current record. Status tersebut mempermudah pencarian dan penelusuran data . Aplikasi yang dibuat telah di uji coba secara lengkap pada dua kelompok pengguna yaitu administrator dan dosen. Pengguna

 19. Analisis Estimasi Kanal Dengan Menggunakan Metode Invers Matrik Pada Sistem MIMO-OFDM

  Kukuh Nugroho

  2015-05-01

  Full Text Available Kanal merupakan media transmisi antar pengirim dan penerima. Pada sistem komunikasi berbasiskan nirkabel, kanal memegang peranan penting dalam menentukan kualitas dari proses pengiriman sinyal dari pengirim ke penerima. Terdapat beberapa faktor yang menentukan kualitas komunikasi nirkabel akibat pengaruh kanal, diantara komponen yang mempengaruhi kanal antara lain; kanal terdapat banyak noise (derau, atenuasi (redaman, juga dengan banyaknya jalur yang digunakan, sehingga terjadi redaman yang dikenal dengan istilah multipath fading yang dapat merusak sinyal, sehingga sinyal berubah dari bentuk aslinya. Multipath fading merupakan gejala pelemahan sinyal akibat sinyal dari pengirim melewati berbagai macam jalan, bisa sinyal langsung, terpantul, maupun sinyal yang sudah teredam oleh bahan tertentu, misalnya kaca atau kayu. Penggunaan teknik OFDM dapat meminimilasi pengaruh gejala multipath fading. OFDM merupakan teknik pentransmisian data berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal pembawa (carrier secara paralel. Sedangkan MIMO merupakan teknik dalam proses pentransmisian sinyal dengan menggunakan beberapa antena, baik pada sisi pengirim maupun penerima. Tujuan dari penggunakan teknik multi-antena adalah untuk memaksimalkan proses transmisi data (sinyal ke penerima. Sehingga penggabungan teknik MIMO-OFDM merupakan suatu teknik transmisi yang mampu menyediakan layanan dengan kecepatan transfer data tinggi serta dapat meminimalisasi akibat pengaruh multipath fading. Dalam proses pendeteksian data pada sisi penerima diperlukan peran dari proses estimasi kanal. Perubahan kondisi kanal yang setiap saat berubah mengakibatkan perlunya proses estimasi kanal disisi perangkat penerima. Salah satu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik invers matrik. Pola penggunaan antena banyak (multi-antena pada sisi pengirim dan penerima dapat dipolakan dalam bentuk matrik. Sehingga estimasi kanal dengan menggunakan salah satu

 20. PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI METODE SIMULASI DENGAN REINFORCEMENT DI SMPN 2 JETIS BANTUL

  Ratna Wulandari

  2016-12-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS di kelas IX C SMPN 2 Jetis Bantul setelah diterapkan metode simulasi dengan reinforcement. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classrrom action research menggunakan desain Kemmis & Taggart. Subyek penelitian adalah siswa kelas IX C SMPN 2 Jetis Bantul tahun pelajaran 2013/2014. Tindakan yang diterapkan adalah penerapan metode simulasi dengan reinforcement untuk dalam pembelajaran IPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  observasi dan tes. Teknik observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dan tes digunakan untuk menunjukkan hasil belajar siswa. Penelitian ini terlaksana dalam dua siklus. Siklus I mengunakan model simulasi dengan reinforcement verbal dan siklus II menggunakan model simulasi dengan reinforcement non verbal.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model simulasi dengan reinforcement meningkatkan aktivitas belajar IPS dari 14,28% pada siklus I menjadi 87,49% pada siklus II, hasil belajar IPS meningkat dari rata-rata kelas 81,07 pada siklus I menjadi 81,25 pada siklus II. Dengan demikian metode simulasi dengan reinforcement dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IX C SMPN 2 Jetis Bantul.   IMPROVING THE SOCIAL STUDIES LEARNING RESULT THROUGH SIMULATION METHODS WITH REINFORCEMENT AT SMPN 2 JETIS BANTUL Abstract This research aims to improve the learning activity and social studies learning result at year IX C of  SMPN 2 Jetis Bantul  after appliying Simulation Methods with reinforcement. This research was a classrrom action research study using Kemmis & Taggart design. The subjects in this research were year IX C students SMPN 2 Jetis Bantul in the academic year of 2013/2014. Treatment that applied is simulation methods with reinforcement to improve the activity and social studies learning result. The data were collected through observation and tests. Observation technique was

 1. PERBANDINGAN METODE KOLABORASI DENGAN CONTOH TUGAS DAN BELAJAR INDIVIDUAL DALAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH KIMIA

  Fahyuddin .

  2015-04-01

  Full Text Available Abstrak: Penelitian ini berdasarkan pada teori belajar konstruktivis secara individual dan sosial. Tujuan utama penelitian adalah menyelidiki efektifitas metode kolaboratif dan belajar individual secara tradisional dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah kimia secara matematis. Perbandingan kedua metode belajar menggunakan desain quasi eksperimen. Subjek penelitian terdiri atas 60 mahasiswa kimia yang sedang memprogramkan mata kuliah matematika kimia. Hasil analisis data mengindikasikan bahwa efektifitas kedua metode belajar dipengaruhi oleh jenis materi kimia yang dipelajari dan konsep matematika yang relevan. Kemampuan pemecahan masalah mahasiswa yang belajar individual lebih baik dibandingkan dengan belajar kolaboratif pada materi kinetika yang menggunakan konsep kalkulus. Akan tetapi, kedua lingkungan belajar memberikan pengaruh yang sama pada kemampuan pemecahan masalah kimia menggunakan konsep dasar matematika seperti logaritma dan aljabar. Selain pendekatan belajar, kemampuan mahasiswa kimia dalam pemecahan masalah dipengaruhi oleh sejumlah faktor meliputi: faktor kognitif dan pengalaman belajar. Temuan penelitian ini dapat memberikan konstribusi pada pemilihan strategi belajar dengan mempertimbangan sejumlah faktor yang berpengaruh. Kata Kunci: pendidikan kimia, mahasiswa, belajar kolaboratif dan individual, pemecahan masalah, materi matematika A COMPARISON OF THE COLLABORATION METHOD USING THE TASK SAMPLE AND INDIVIDUAL LEARNING IN THE DEVELOPMENT OF CHEMISTRY PROBLEM SOLVING SKILLS Abstract: This study was based on the individual and social constuctivist learning theory. This study was aimed to examine the effectiveness of the collaborative learning and traditional individual learning to improve the students’ problem solving skills. This study used the quasi-experimental design. The subjects were 60 Chemistry students enrolling the Chemistry Mathematics course. The findings showed that the effectiveness of both methods was

 2. Rancang Bangun Sistem Pakar Untuk Mendiagnosis Gangguan Kepribadian Histerik Menggunakan Metode Certainty Factor

  Tri Nur Oktavia

  2015-01-01

  Full Text Available Abstrak Gangguan kepribadian histerik atau yang biasa dikenal dengan gangguan kepribadian histrionik merupakan gangguan kepribadian dengan karakter emosi yang meluap-luap, termasuk keinginan berlebihan untuk mendapatkan pujian. Penderita gangguan kepribadian histerik mempunyai tingkah laku yang dramatik dan bereaksi terhadap sesuatu secara berlebihan, serta selalu ingin diperhatikan. Banyak orang yang mengalami gangguan ini, terutama kalangan remaja. Namun sebagian besar dari penderita gangguan ini kurang menyadari kondisinya dan menolak untuk melakukan konsultasi ke psikolog atau psikiater. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu sistem pakar yang dapat membantu untuk mendiagnosis secara mandiri gangguan kepribadian histerik dan mampu memberikan solusi penanganan yang tepat. Sistem tersebut dibangun dengan menggunakan metode waterfall dan metode certainty factor sebagai metode kepakarannya. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis tingkat gangguan kepribadian histerik. Sistem akan menampilkan nilai kepastian dan tingkat gangguan kepribadian histerik yang dialami pengguna, serta solusi penanganannya. Uji hasil kepakaran dilakukan dengan cara membandingkan hasil diagnosis dari sistem dengan hasil diagnosis dari pakar. Hasil uji kepakaran menunjukkan bahwa hasil diagnosis sistem sudah mendekati kebenaran dari diagnosis seorang pakar. Nilai prosentase sistem sebesar 83,01% dan nilai prosentase pakar sebesar 83,3%. Dengan adanya sistem pakar ini, masyarakat umum dapat melakukan diagnosis mandiri untuk mengetahui tingkat gangguan kepribadian histerik yang dialami serta penanganannya dengan mudah tanpa harus datang ke psikolog. Abstract Histrionic personality disorder is a personality disorder which has caharcteristic like overflowing emotion and excessive desire for praise. They always want to be noticed. Many people are suffered from this disorder, especially teenagers. The majority of people who suffer from this

 3. ANALISA PRODUKTIFITAS PEKERJA DENGAN METODE WORK SAMPLING STUDI KASUS PADA PROYEK X DAN Y

  Andi Andi

  2004-01-01

  Full Text Available There are various methods that can be employed to measure construction labor productivity. However it is difficult to measure accurately the labor productivity. Work sampling is a relatively easy- to-use method for measuring productivity. The main objective of this research is to analyze labor productivity on projects X and Y utilizing work sampling method. The productivity measure obtained from the analysis is labor utilization rate (LUR. Besides, this research is intended to investigate factors influencing the LUR in both projects by way of questionnaire. The work sampling analysis shows that in overall LUR of project X and Y was 55.13% and 44.45% respectively. Comparison of LUR on the same types of works indicates that productivity of project X was higher. The questionnaire analysis further confirms that in general the conditions of the influencing factors in project X were better that those in project Y, and that three factors were found significantly different, i.e. material, scaffolding and schedule. The research also details LUR analyses based on the labor working hours (morning, noon, and afternoon. Abstract in Bahasa Indonesia : Terdapat banyak metode yang bisa digunakan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja di lapangan. Namun, pengukuran produktivitas tenaga kerja secara akurat sulit dilakukan. Work sampling adalah salah satu metode pendekatan yang bisa digunakan untuk mengukur produktivitas dengan cukup mudah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa produktivitas pekerja pada proyek X dan Y dengan metode work sampling. Ukuran produktivitas yang didapat dari analisa ini adalah labor utilization rate (LUR. Selain itu, penelitian ini juga meninjau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi LUR di kedua proyek tersebut dengan cara kuesioner. Hasil analisa work sampling menunjukkan bahwa secara keseluruhan LUR pada proyek X dan Y adalah 55,13% dan 44,45%, secara berturut-turut. Perbandingan nilai LUR pada jenis pekerjaan

 4. ADAPTIVE BACKGROUND DENGAN METODE GAUSSIAN MIXTURE MODELS UNTUK REAL-TIME TRACKING

  Silvia Rostianingsih

  2008-01-01

  Full Text Available Nowadays, motion tracking application is widely used for many purposes, such as detecting traffic jam and counting how many people enter a supermarket or a mall. A method to separate background and the tracked object is required for motion tracking. It will not be hard to develop the application if the tracking is performed on a static background, but it will be difficult if the tracked object is at a place with a non-static background, because the changing part of the background can be recognized as a tracking area. In order to handle the problem an application can be made to separate background where that separation can adapt to change that occur. This application is made to produce adaptive background using Gaussian Mixture Models (GMM as its method. GMM method clustered the input pixel data with pixel color value as it’s basic. After the cluster formed, dominant distributions are choosen as background distributions. This application is made by using Microsoft Visual C 6.0. The result of this research shows that GMM algorithm could made adaptive background satisfactory. This proofed by the result of the tests that succeed at all condition given. This application can be developed so the tracking process integrated in adaptive background maker process. Abstract in Bahasa Indonesia : Saat ini, aplikasi motion tracking digunakan secara luas untuk banyak tujuan, seperti mendeteksi kemacetan dan menghitung berapa banyak orang yang masuk ke sebuah supermarket atau sebuah mall. Sebuah metode untuk memisahkan antara background dan obyek yang di-track dibutuhkan untuk melakukan motion tracking. Membuat aplikasi tracking pada background yang statis bukanlah hal yang sulit, namun apabila tracking dilakukan pada background yang tidak statis akan lebih sulit, dikarenakan perubahan background dapat dikenali sebagai area tracking. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dibuat suatu aplikasi untuk memisahkan background dimana aplikasi tersebut dapat

 5. Pemilihan Metode Perakitan dan Desain Produk untuk Meningkatkan Kinerja Perakitan di P.T. Indoniles Electric Parts

  Didik Wahjudi

  1999-01-01

  Full Text Available The research on assembly process of combination switch, which consists of 164 parts in 16 sub assy, covers the selection of assembly method and product design analysis. The method used in this research is a method that is developed by Boothroyd and Dewhurst. The research result shows that the suitable assembly method for this combination switch is manual assembly. To know whether the old design is good or not, the design efficiency of each sub assy is computed. After design efficiency of each sub assy is computed, the total design efficiency of old design is known. Then, redesign is done to get the new design efficiency. Design change on combination switch product results in efficiency improvement, with reduction in operation cost, assembly time, and the number of parts of combination switch Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian proses perakitan combination switch yang terdiri dari 164 komponen dalam 16 sub-rakitan ini meliputi pemilihan metode perakitan dan analisa desain produk. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode yang dikembangkan oleh Boothroyd and Dewhurst. Dari hasil perhitungan didapat metode perakitan yang paling tepat untuk combination switch ini adalah manual assembly. Untuk mengetahui apakah desain yang lama sudah baik atau tidak, maka dicari efisiensi desain lama dari setiap sub-rakitan. Setelah diperoleh efisiensi desain dari masing-masing perakitan, maka dicari efisiensi desain lama total. Kemudian dilakukan desain ulang, dan setelah itu dicari efisiensi desain baru. Perubahan pada desain produk combination switch menimbulkan peningkatan efisiensi desain serta penurunan biaya operasi, waktu perakitan, dan jumlah komponen pada 11 dari 16 sub-rakitan pada combination switch. Kata kunci : desain untuk perakitan, efisiensi desain, metode perakitan

 6. DECISION SUPPORT SYSTEM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING

  Satria Abadi

  2017-05-01

  Full Text Available Penilaian terhadap suatu pekerjaan dalam sebuah perusahaan merupakan suatu tahap evaluasi kerja yang dapat meningkatkan kualitas pekerjaan bagi kelangsungan aktivitas perusahaan didalamnya. Pekerjaan yang di inginkanoleh perusahaan terhadap para pekerja memiliki standart mutu untuk mengukur kebrhasilan kerja.Penilaian ini menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW dalam sistem pendukung keputusan. Penilaian kinerja karyawan pada perusahaan didasari oleh beberapa kriteria yang telah ditetapkan, diantaranya kedisiplinan, kebersihan, kejujuran, komunikasi, kerjasama, dan tanggungjawab. Hasil dari penelitian ini berbentuk sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat mengolah data pemilihan karyawan berprestasi menjadi sebuah pertimbangan yang valid. Berdasarkan hail dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa alternatif A2 (Joni merupakan karyawan berkinerja terbaik.Dari hasil penelitian tersebut diharapkan pengambil keputusan menjadi terbantu dalam menentukan karyawan mana yang berpretasi dalam suatu perusahaan atau instansi.

 7. ANALISIS PENGENDALIAN MUTU PROSES MACHINING ALLOY WHEEL MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA

  Ong Andre Wahyu Rijanto

  2014-12-01

  Full Text Available PT. Meshindo Alloy Wheel adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur alloy wheel atau dikenal dengan sebutan velg racing untuk didistribusikan ke industri mobil atau dikenal sebagai OEM (Original Equipment Manufacturer baik untuk industri otomotif di Indonesia maupun di Jepang. Mutu merupakan syarat penting dalam sukses bisnis. Kehandalan kinerja proses dan keakuratan pencapaian persyaratan mutu harus dapat dipenuhi. Proses dikatakan capable jika dapat memenuhi spesifikasi pelanggan, variasi yang terjadi pada proses relatif kecil, dan defect atau DPMO yang terjadi kecil. Artikel ini menganalisis pengendalian mutu proses pembuatan valve hole location pada alloy wheel type MS 511 YA. Pengendalian variasi proses produksi dan pengukuran dengan menggunakan metode six sigma DMAIC (Define Measure Analysis Improve Control untuk dapat mencapai target penurunan cacat sampai mencapai 3,4 DPMO (defect per million opportunities, Cp 1,54 dan Cpk 1,54. Setelah proses six sigma selesai, diharapkan implementasi six sigma dapat memberikan saran-saran perbaikan pada proses-proses yang lain.

 8. PENGGUNAAN METODE FUZZY c-COVERING UNTUK ANALISA MARKET BASKET PADA SUPERMARKET

  Gregorius Satia Budhi

  2005-01-01

  Full Text Available Data mining application with fuzzy c-covering method for market basket analysis on supermarket. As one of data mining applications, market basket analysis is generally performed using apriori method. However this method tends to searh the association degree of items by only counting how many times the items appears on the overall transaction without considering the items quantity on each transaction. Therefore, we propose a new method which is based on perception that the more items bought in a transaction, the weaker the relation between items on that transaction. For the experimental purpose of the realization the concept, we collect a month sales transaction data from a supermarket. The data are transformed to another form that can be used by the software. Then, an algorithm is created to process the data in order to generate association rule of items in transaction. The rules can be previewed in a table or graphic. Borland Ceplhi 7 and MS Access 2003 is used to build this experiment software. By using the output of this software, which are the association rules, association degree of items, can be obtained which is useful to help the decision maker to make market policies. Based on the testing result, it can concluded that the smaller minimum support and confidence, the more rule to be generated and the more processing time needed. Also, the higher the combination count to be searched, the less processing time needed. Abstract in Bahasa Indonesia : Sebagai salah satu aplikasi data mining, market basket analysis umumnya dilakukan dengan memakai metode Apriori. Metode ini mencari asosiasi antar item dengan hanya menghitung berapa kali item-item tersebut muncul dalam keseluruhan transaksi tanpa memperhatikan quantitas item dalam transaksi. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan metode Fuzzy c-Covering. Metode ini didasarkan pada persepsi bahwa semakin banyak item yang dibeli dalam suatu transaksi, maka hubungan antar item dalam transaksi

 9. KONTROL ROBUST IDLE SPEED MITSUBISHI 4G63 DENGAN METODE MULTI INPUT MULTI OUTPUT

  Indah Nur

  2016-06-01

  Full Text Available Salah satu kerja mesin otomotif adalah kinerja idle speed yang secara signifikan dipengaruhi oleh parameter kontrol pada electronic control unit (ECU. Pada mesin, idle speed merupakan kompromi antara kecepatan mesin rendah untuk menghemat bahan bakar dan kemampuan untuk menolak gangguan dengan baik. Gangguan putaran mesin terjadi karena permintaan listrik pada alternator, yang mana dengan cepat akan menyebabkan naiknya kecepatan mesin sehingga bahan bakar yang di injeksi akan lebih banyak. Idle speed pada penelitian ini akan dikontrol menggunakan metode pengaturan robust multi input multi output (MIMO yang mana sistem akan lebih kuat atau robust terhadap gangguan yang diberikan, kemudian menghasilkan perpaduan performance kecepatan optimal dengan emisi gas buang yang dihasilkan dalam seperti yang diinginkan serta waktu yang digunakan untuk kembali pada kecepatan idle speed yang diingikan lebih cepat. 

 10. EFEKTIVITAS METODE TRANSFEKSI DALAM TRANSFER GEN PADA ZIGOT IKAN CUPANG ALAM (WILD BETTA, Betta imbellis

  Anjang Bangun Prasetio

  2013-08-01

  dan 3:1 dengan jumlah ulangan masing-masing sebanyak enam kali. Sebagai kontrol, ditambahkan juga perlakuan non transfeksi (non transgenik yaitu tanpa penyisipan gen GFP maupun RFP. Pengamatan dilakukan sejak perkembangan zigot mulai dari penghitungan derajat penetasan (HR dan sintasan larva (SR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan transfeksi tidak memperlihatkan pola yang jelas dari setiap perlakuan, namun secara umum tidak berbeda signifikan dengan kontrol non transgenik. PCR pada embrio dan larva menunjukkan hasil positif di mana DNA teramplifikasi pada ukuran sekitar 0,6 kb untuk beberapa ulangan. Dari hasil yang diperoleh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode transfeksi efektif digunakan untuk transfer gen ikan cupang alam, wild betta (Betta imbellis.

 11. Evaluasi User Interface Video Interaktif Manusia Purba dengan Menggunakan Metode Heuristik

  Emi Iryanti

  2014-11-01

  Full Text Available Aplikasi video interaktif mengenai manusia purba didesain dan diimplementasikan bertujuan agar materi mengenai manusia purba yang salah satu tujuannya ialah menjadi bagian dari alat peraga di museum tertentu memiliki tampilan yang lebih interaktif dan tidak melupakan unsur pendidikan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mendapatkan pengalaman baru dalam pembelajaran dan memotivasi pengguna untuk menyukai pengetahuan sejarah. Proses evaluasi pada aplikasi ini dilakukan untuk  mengenali masalah-masalah usability pada rancangan antarmuka, metode yang digunakan yaitu evaluasi heuristik berdasarkan 10 panduan kriteria yang dikembangkan oleh Jacob Nielsen. Langkah-langkah dalam melakukan evaluasi ini adalah menentukan kriteria evaluator, melakukan evaluasi dan menganilisi hasil evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, evaluator menemukan 8 isu permasalahan interface usability dan desain konten sebagai bahan perbaikan dan pengembangan produk.

 12. ANALISIS BEBAN KERJA OPERATOR MESIN PEMOTONG BATU BESAR (SIRKEL 160 CM DENGAN MENGGUNAKAN METODE 10 DENYUT

  Andriyanto Andriyanto

  2012-12-01

  Full Text Available PT. PAH merupakan sebuah industri pemotongan batu magma (magma stone yang terletak di jalan Magelang Km. 15 Yogyakarta. Di perusahaan pemotongan batu ini terdapat 3 ukuran pemotongan yaitu sirkel besar (diameter 160 cm, sirkel sedang (diameter 60 - 90 cm dan sirkel kecil (diameter 30 - 50 cm. Penelitian ini khususnya pada pemotongan batu besar, dimana terdapat keluhan kelelahan operator yang terdiri dari operator utama dan operator pembantu. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat beban kerja fisik operator pemotong batu besar (sirkel 160 dengan metode 10 denyut. Dalam penelitian ini ditentukan lama waktu istirahat yang dibutuhkan operator utama maupun pembantu. Selanjutnya dilakukan implementasi waktu istirahat tersebut dan dilakukan pengukuran kembali untuk mengetahui penurunan denyut nadi kerja operator. Penerapan waktu istirahat tersebut membawa penurunan DNK operator masuk kategori ringan dan % CVL masuk kategori tidak terjadi kelelahan.

 13. Estimasi Dosis Alumunium Sulfat pada Proses Penjernihan Air Menggunakan Metode Genetic Algorithm

  Meilinda Ayundyahrini

  2013-09-01

  Full Text Available Kualitas air minum tergantung dari kekeruhan dan pH. Proses koagulasi merupakan proses utama penjernihan air yang bertujuan untuk mengikat partikel-partikel dalam air menggunakan koagulan. Hubungan kualitas air dan dosis membentuk kurva U sehingga dosis optimum merupakan titik minimum dari kurva. Ketika pemberian dosis tidak tepat maka bisa merusak kualitas air itu sendiri. Metode yang digunakan untuk mencari dosis minimum adalah Algoritma Genetika dengan tahapan meliputi normalisasi data, stratifikasi, inialisasi populasi, evaluasi individu, seleksi turnamen, pindah silang, mutasi, dan elitisme. Persamaan least square error dan kesalahan sesaat digunakan sebagai persamaan fitness. Pencarian persamaan optimum dibagi menjadi dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Musim kemarau, persamaan optimum didapat dengan mengelompokkan data menjadi tiga kelompok waktu menggunakan persamaan kesalahan sesaat. Sedangkan pada musim penghujan, persamaan optimum didapatkan melalui pengelompokan data menjadi tiga golongan terhadap kekeruhan menggunakan persamaan kesalahan sesaat. Hasil simulasi menunjukkan jika data estimasi dosis mampu mengikuti data dosis tawas perusahaan.

 14. APLIKASI METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS KONFIGURASI SCHLUMBERGER UNTUK IDENTIFIKASI AKUIFER DI KECAMATAN PLUPUH, KABUPATEN SRAGEN

  Eka Ayu Tyas Winarni

  2017-01-01

  Full Text Available ABSTRAK. Identifikasi akuifer di Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen telah dilakukan dengan metode geolistrik resistivitas konfigurasi Schlumberger. Akuisisi data di lapangan dilakukan pada 8 titik sounding dengan panjang lintasan tiap titik adalah antara 250-400 m. Hasil akuisisi data lapangan menunjukkan nilai resistivitas semu (ρa, selanjutnya diolah dengan software IPI2win untuk memperoleh nilai resistivitas sebenarnya, kedalaman dan ketebalan tiap-tiap lapisan permukaan bumi. Dari hasil pengolahan ini kemudian nilai resistivitas dibandingkan dengan tabel nilai resistivitas literatur. Berdasarkan hasil interpretasi diperoleh lapisan akuifer dangkal pada kedalaman antara 2,23-27,6 m dengan ketebalan antara 2,42-70,7 m dan akuifer dalam berada pada kedalaman 32,6-124 m dengan ketebalan antara 13,6-80,4 m. Dari hasil interpretasi kemudian dibuat penampang 2 dimensi yang menghubungkan titik-titik sounding yang segaris dengan software Rockwork 15 untuk mengetahui persebaran akuifer.   Kata Kunci: Akuifer, geolistrik, resistivitas

 15. Identifikasi Bijih Besi Menggunakan Metode Geolistrik Schlumberger Di Kabupaten Tanah Laut

  Rachmat Kosidahrta

  2017-05-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian di Desa Sumber Mulia, Kabupaten Tanah Laut yang bertujuan untuk mengetahui tipe bijih besi dan sebarannya di bawah permukaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode geolistrik hambatan jenis konfigurasi schlumberger dan karakterisasi X-Ray Flourescence (XRF. Hasil pengolahan 4 titik duga menggunakan perangkat lunak IPI2win diperoleh nilai hambatan jenis berkisar antara 2,37 - 5,6 Ωm dengan potensi kedalaman ±11 - 33 meter. Data XRF menunjukan kandungan bijih besi yang ada di Desa Sumber Mulia didominasi besi (Fe dengan nilai rata-rata sebesar 97,876%. Berdasarkan nilai hambatan jenis dan hasil XRF diperkirakan tipe bijih besi di Desa Sumber Mulia adalah Hematite.

 16. Evaluacija dvije metode nastave za sigurnost rukovanja vatrenim oružjem

  2008-01-01

  U radu se uspoređuju dvije metode nastave sigurnosti rukovanja vatrenim oružjem. Jedna metoda je Deset pravila, a druga metoda Četiri plus šest pra¬vila. Korištena je metoda komparativnih skupina u kojoj je svaka skupina (od po 20 muških i 20 ženskih ispitanika) učila pravila sigurnosti prema jednoj od metoda. Mjerenje ukupan broj počinjenih pogrešaka sigurnosti tijekom 10 vježbi školskim streljivom i tijekom sljedećih 10 vježbi bojnim streljivom. Bilježenojepet tipova pogrešaka sigurnosti: n...

 17. PENERAPAN METODE GEOFISIKA UNTUK PEMETAAN DAERAH RAWAN LONGSOR DAS BRANTAS KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

  Kurriawan Budi Pranata

  2016-05-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi tahanan jenis dan bidang gelincir pada pada Daerah Aliran Sungai (DAS Brantas Kecamatan Sukun Kota Malang. Lokasi penelitian merupakan daerah dengan tebing yang  curam berkisar 70o hingga 90o. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode geolistrik resistivitas dengan konfigurasi Wenner. Hasil pengolahan data geolistrik resistivitas menunjukkan bahwa material lempung pasiran dengan tahanan jenis 23,4 Ohm-meter, material lempung kedap air dengan tahanan jenis 30,9–57,3 Ohm-meter diduga sebagai bidang gelincir (slip-surface. Hal tersebut disebabkan resapan air hujan yang mencapai lapisan lempung kedap air akan mengalami kontak dengan lapisan lempung, air mengalir diatas lapisan lempung dan menyebabkan hancurnya lapisan lempung sehingga menjadi licin yang kemudian menjadi bidang gelincir. Berdasarkan interpretasi hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa daerah penelitian memiliki potensi yang tinggi untuk terjadi longsor

 18. IMPLEMENTASI METODE EXPERIENTIAL LEARNING DALAM PENGEMBANGAN SOFTSKILLS MAHASISWA YANG MENUNJANG INTEGRASI TEKNOLOGI, MANAJEMEN DAN BISNIS

  Rahayu S. Purnami

  2013-04-01

  Full Text Available Integrasi teknologi, manajemen dan bisnis yang menghasilkan produk yang unggul, inovatif dan kompetitif tidak hanya tergantung pada penguasaan hardskills para pelakunya, namun juga perlu penguasaan softskills termasuk bagi para mahasiswa. Pembekalan softskills bagi mahasiswa menjadi sangat penting supaya mereka tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan profesionalitas (hardskills saja, namun juga kemampuan intrapersonal dan interpersonal (softskills. Kemampuan intrapersonal meliputi kesadaran diri dan kemampuan diri. Sedangkan kemampuan interpersonal meliputi kesadaran sosial dan kemampuan sosial. Pembelajaran softskills mengantarkan peserta didik untuk mengalami perubahan perilaku secara perlahan-lahan sehingga mereka menjalankan, merasakan manfaat yang diperoleh hingga menjadi kebiasaan. Experiential learning merupakan sebuah proses pembelajaran dimana para pembelajar menggabungkan pengetahuan, keterampilan dan nilai melalui pengalaman-pengalaman langsung. Pembelajaran akan lebih optimal apabila para peserta dilibatkan. Ide dan prinsip-prinsip yang dialami dan ditemukan oleh para pembelajar akan lebih efektif dalam perubahan perilaku. Makalah ini memaparkan konsep pengembangan softskills dengan metode experiential learning dan peningkatan peran dosen sebagai fasilitator.

 19. Reward Dinamis dalam Skenario Adaptif Menggunakan Metode Finite State Machine pada Game Edukasi

  Hanny Haryanto

  2016-07-01

  Full Text Available Dalam game edukasi, pengalaman bermain memegang peranan penting dalam usaha penyampaian materi. Skenario game adalah inti dari penyajian pengalaman tersebut. Salah satu bagian dari skenario adalah sistem reward yang berfungsi untuk menjaga motivasi dan pengalaman pemain selama bermain game. Reward adalah bagian vital dalam skenario pada game yang berpengaruh terhadap pengalaman bermain, namun permasalahan yang terjadi adalah reward yang monoton, mudah ditebak sehingga pengalaman yang disajikan kepada pemain menjadi tidak personal. Penelitian ini menggunakan agen cerdas berbasis Finite State Machine untuk mengembangkan reward dinamis sebagai salah satu elemen dalam skenario adaptif untuk memberikan pengalaman personal kepada pemain. Penelitian ini membahas tentang pengembangan agen cerdas menggunakan metode Finite State Machine dalam membentuk reward dinamis yang diimplementasikan dalam game edukasi dengan genre Role Playing Game (RPG. Kata kunci—game edukasi, reward, skenario adaptif, finite state machine.

 20. IDENTIFIKASI KAPANG PADA KECAP KEDELAI MANIS PRODUKSI LOKAL KEDIRI DENGAN METODE PENGENCERAN

  Durroh Humairoh

  2017-03-01

  Full Text Available Kecap kedelai merupakan salah satu produk fermentasi yang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu di berbagai negara termasuk Indonesia. Namun kecap kedelai manis merupakan produk kecap kedelai yang merupakan produk khas Indonesia. Faktor keamanan pangan berkaitan dengan tercemar tidaknya pangan oleh cemaran mikrobiologis, logam berat, dan bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kapang dan jenis kapang yang ditemukan pada sampel kecap produk lokal Kediri. Penelitian ini menggunakan metode pengenceran hingga 101 dari 10 sampel kecap kedelai manis produksi lokal Kediri dengan merek yang berbeda. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada sampel kecap kedelai manis ditemukan jumlah kapang sebanyak < 50 koloni/ml pada setiap sampelnya dan jenis kapang yang ditemukan meliputi Penicillium sp., Aspergillus sp., Rhizopus sp., dan Mucor sp. sehingga dapat disimpulkan bahwa kecap produksi Kediri aman dikonsumsi karena sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah dalam SNI 3543: 2013.   Kata kunci: Jumlah koloni, Jenis kapang, Kecap kedelai manis, produk lokal Kediri

 1. Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Program Acara Di KSTV Kediri Dengan Menggunakan Metode Fuzzy AHP

  Mufid Ali Fatoni

  2015-01-01

  Full Text Available Abstract Penentuan program acara pada suatu stasiun televisi merupakan denyut nadi dari penyiaran pertelevisian. Mekanisme semacam ini harus didukung dengan sistem pendukung keputusan yang bukan hanya mempermudah suatu pekerjaan, tetapi efektifitas dan efisiensinya. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan rekomendasi alternatif program acara sesuai dengan perbandingan kriteria dan alternatif yang telah dievaluasi dengan menggunakan metode Fuzzy AHP. Kriteria yang digunakan pada sistem meliputi biaya produksi, daya tarik, tema, segmentasi, profit, orientasi program, dan etika. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini akan mempermudah divisi program acara dalam menentukan program acara yang akan ditayangkan. Selain itu, sistem juga memberikan kemudahan bagi manager operasional dalam mengawasi acara-acara yang ada dalam proses broadcast KSTV.

 2. PENGGUNAAN METODE JALUR KRITIS PADA MANAJEMEN PROYEK (STUDI KASUS: PT. TREND COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

  Nurvelly Rosanti

  2016-01-01

  Full Text Available Manajemen proyek merupakan bagian yang penting dalam proyek pengembangan perangkat lunak, karenanya penggunaan teknologi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi dari manajemen proyek. PT. Trend Communications International (TRENDcom merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa Project Management Office (PMO dengan menawarkan keahlian mereka dalam mengelola proyek-proyek IT. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah dalam mengelola waktu. Keterlambatan proyek disebabkan oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan manusia, proses dan teknologi. Dari aspek teknologi, tidak adanya aplikasi yang mampu menyediakan informasi bagi manajer proyek dan timnya tentang aktifitas yang berpotensi menyebabkan keterlambatan proyek secara keselurahan, serta tugas yang sering terlewatkan tenggat waktunya merupakan penyebabnya. Dengan menggunakan Metode Jalur Kritis, sebuah aplikasi telah dibangun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Aplikasi tersebut dapat menunjukan informasi jalur kritis atau jalur yang aktifitasnya perlu dimonitor dengan seksama sehingga dapat diprioritaskan dan fitur pengingat untuk aktifitas yang tenggat waktunya sudah dekat.

 3. DEGRADASI ZAT WARNA AZO TARTRAZIN PADA LIMBAH CAIR MIE DENGAN METODE AOPs (Advanced Oxidation Processes

  Tien Setyaningtyas

  2012-11-01

  Full Text Available Penggunaan metode untuk mendegradasi zat warna dari limbah industri dengan proses AOPs (Advanced Oxidation Processes atau proses oksidasi lanjut saat ini banyak dikembangkan terutama untuk limbah cair zat warna yang sulit terdegradasi. Salah satu industri makanan yang menggunakan bahan aditif zat warna pada proses produksinya adalah industri mie yaitu menggunakan zat warna tartrazin. Dampak negatif perkembangan industri mie adalah timbulnya pencemaran lingkungan dari limbah cair industri mie yang masih mengandung zat warna tartrazin. Penurunan kadar zat warna tartrazin dalam limbah cair mie dapat diupayakan dengan cara mendegradasi zat warna tartrazin melalui metode AOPs. Proses AOPs untuk mendegradasi tartrazin dalam limbah cair mie pada penelitan ini menggunakan kombinasi H2O2 dengan sinar matahari sebagai sumber sinar UV (H2O2/UV-Vis. Paramaeter yang dilakukan antara lain variasi konsentrasi H2O2 yaitu 0,01 M ; 0,02 M dan 0,03 M dengan variasi waktu kontak 0; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 jam. Pengaruh pH terhadap degradasi tartrazin dengan variasi 2, 5, 7, 9 dan 12. Hasil yang diperoleh bahwa degradasi tartrazin tidak dipengaruhi oleh konsentrasi H2O2 tetapi konsentrasi H2O2 mempengaruhi waktu kesetimbangan. Waktu kesetimbangan paling cepat dicapai 30 menit pada konsentrasi H2O2 0,03 M, sedangkan untuk H2O2 0,01M dan 0,02 M waktu kesetimbangan tercapai pada 2,5 jam dengan penurunan tartrazin sebesar 45%. Proses AOPs pada degradasi tartrazin dipengaruhi oleh harga pH. Pada pH rendah penurunan tartrazin semakin besar. Pernurunan tartrazin paling besar pada pH 2 yaitu sebesar 65%.

 4. Sistem Rekomendasi Pemilihan Sekolah Menengah Tingkat Atas Menggunakan Metode Naive Bayes

  Triana Dewi Salma

  2016-12-01

  Full Text Available Setiap tahun pendidikan di Indonesia semakin maju dan berkembang seiring dengan semakin bertambahnya jumlah sekolah atau lembaga pendidikan. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, bertambahnya jumlah sekolah yang berdiri juga diimbangi dengan jumlah siswa yang semakin meningkat pada tiap tahunnya. Sekolah-sekolah ini tidak jarang didirikan dalam jarak yang berdekatan dalam satu wilayah seperti halnya dengan sekolah menengah atas sederajat di kota Sragen. Dewasa ini, sekolah tersebut tidak hanya bersaing dalam hal akademik melalui prestasi sekolah maupun akreditasi, namun juga bersaing dalam mutu pendidikan yang baik untuk menarik minat calon siswa. Namun, permasalahan yang sering dihadapi yaitu banyak faktor-faktor yang akhirnya melatarbelakangi siswa untuk memilih sebuah calon sekolah baik faktor eksternal sekolah maupun internal. Sehingga siswa dituntut cerdas dalam menentukancalon sekolah terbaik dan sesuai dengan kriterianya. Penelitian ini dilakukan dalam rangka membantu siswa  untuk memilih calon sekolah menengah tingkat atas terbaik sesuai dengan kriteria-kriteria yang diinginkan. Penerapan metode Naïve Bayes digunakan dalam penelitian ini untuk merekomendasikan calon sekolah terbaik bagi siswa dengan memanfaatkan data sekolah menengah atas di Kota Sragen. Metode Naïve Bayes diterapkan untuk mencari probabilitas terbesar dari semua instance pada atribut target seperti jarak, biaya SPP, akreditasi, tingkat kelulusan dan nilai rata-rata minimal UAN. Hasil dari penelitian ini yaitu sebuah sistem rekomendasi yang dapat membantu menyajikan informasi sekolah-sekolah menengah atas yang sesuai dengan kriteria. Sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi siswa untuk memilih calon sekolah menengah atas yang terbaik sesuai dengan kriteria yang diajukan.

 5. STUDI POTENSI ENERGI GEOTHERMAL BLAWAN- IJEN, JAWA TIMUR BERDASARKAN METODE GRAVITY

  Raehanayati Raehanayati

  2013-11-01

  Full Text Available Penelitian ini merupakan studi awal untuk menentukan daerah yang memiliki potensi   panasbumi   berdasarkan   pengukuran   gayaberat   di   Blawan-Ijen,   Jawa   Timur. Pengukuran data primer dilakukan dengan menggunakan Gravitimeter LaCoste & Romberg tipe G-1053. Data anomali Bouger dari hasil perhitungan koreksi-koreksi metode gayaberat kemudian dibawa ke bidang datar selanjutnya dilakukan pemisahan anomali regional dan anomali sisa dengan menggunakan metode kontinuasi ke  atas. Hasil interpretasi terhadap anomali sisa yang dilakukan pada tiga penampang adalah penampang A-A’ nilai densitasnya yaitu: ρ1=2.58 gr/cm3, ρ2=2.80 gr/cm3 , ρ3=2.67 gr/cm3, dan ρ4=2.69 gr/cm3, sedangkan untuk penampang B-B’ nilai densitasnya adalah ρ1=2.58 gr/cm3, ρ2=2.82 gr/cm3, ρ3=2.67 gr/cm3, dan untuk penampang C-C’  nilai  densitasnya yaitu  ρ1=2.585 gr/cm3,  ρ2=2.82 gr/cm3,  ρ3=2.67 gr/cm3 dan ρ4=2.684 gr/cm3. Dari hasil pemodelan 2D dan 3D dapat terlihat bahwa pada daerah yang memiliki manifestasi air panas didominasi oleh batuan ρ1 karena memiliki nilai densitas paling rendah yang berada pada daerah Blawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reservoir panasbumi  daerah  Blawan-Ijen  didominasi  oleh  batuan  yang  memiliki  porositas  tinggi (densitas rendah dan tingkat permeabilitasnya tinggi dengan jumlah volume sebesar 101.20 juta m3.

 6. PEMODELAN FISIK APLIKASI METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI SCHLUMBERGER UNTUK MENDETEKSI KEBERADAAN AIR TANAH

  Supriyadi -

  2012-09-01

  Full Text Available Penelitian ini adalah studi geofisika berupa pemodelan fisis dengan memanfaatkan metode geolistrik tahanan jenis. Medium yang digunakan adalah tanah merah dan tanah liat. Pada media tersebut diinjeksikan arus dan kemudian dilakukan pengukuran terrhadap arus maupun potensialnya. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 4 buah elektroda, yakni 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial. Konfigurasi yang digunakan adalah konfigurasi Schlumberger yang diharapkan dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan air. Instrumen yang digunakan adalah resistivitymeter Naniura NRD 22S yang dilengkapi dengan empat buah elektroda yang berfungsi dalam pembacaan output respon beda potensial akibat arus yang diinjeksikan ke dalam permukaan tanah merah melalui dua buah elektroda arus dan dua buah elektroda potensial. Hasil inversi 2-D menggunakan perangkat lunak Res2Dinv menunjukkan bahwa metode geolistrik konfigurasi Schlumberger dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan air tanah beserta nilai resistivitasnya yaitu untuk tanah liat 1 posisi, 2 posisi, dan 3 posisi dengan volume injeksi air kumulatif berkisar antara 14.4-70.0 Ωm. This research is geophysical study of physical modeling by using geoelectric resistivity method, and it used land and clay as media. The current was injected to the media then measured its current and potential. The measurement used 4 electrodes, consisting of 2 current electrodes and 2 potential electrodes. This research used Schlumberger configuration which is expected to be used to investigate the presence of water. Resistivitymeter Naniura NRD 22S with 4 electrodes was used to read the output response of potential difference as a result of injected current to red earth through 2 current electrodes and 2 potential electrodes. 2-D inversion result using Res2Dinv software showed that geoelectric method Schlumberger configuration can be used to determine the groundwater presence and its resistivity values for 1 position, 2 positions

 7. PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS KOMPUTER DENGAN METODE MULTIKOMUNIKASI UNTUK SISWA KELAS IV SDLB-B

  Agus Salim

  2016-05-01

  Full Text Available Abstract - A deaf person is an individual who has a hearing impediment in both permanent and not permanent. In each teaching for deaf children, teaching aids needed to visualize the material presented, making it easier to understand. Mathematic learning models can be appropriate tools in teaching math to deaf children. This learning model is intended for students in 4th grade of SDLB B. This application presents mathematic material that is explained using animations, pictures, text and videos. By using this applications, teaching and learning activities become more enjoyable and can shorten the time of teaching. The research shows that deaf person more focused on his learning material comparing with the conventional teaching. This method makes people learn 40% faster than conventional method. Keywords : Deaf person, Computer based learning, Mathematics learning model   Abstrak -Tuna rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam hal pendengaran baik permanen maupun tidak. Dalam setiap proses mengajar anak tuna rungu, alat peraga sangat dibutuhkan untuk memvisualisasikan materi yang disampaikan, sehingga lebih mudah untuk memahami. Model pembelajaran matematika dapat menjadi alat yang tepat dalam mengajar matematika untuk anak tuna rungu. Model pembelajaran ini ditujukan untuk siswa kelas 4 dari SDLB-B. Aplikasi ini menyajikan materi matematika menggunakan animasi, gambar, teks dan video. Dengan menggunakan ini aplikasi, kegiatan belajar-mengajar menjadi lebih menyenangkan dan dapat mempersingkat waktu mengajar. Penelitian menunjukkan bahwa individu tuna rungu lebih terfokus pada materi pelajarannya dibandingkan dengan cara konvensional. Metode ini membuat orang belajar 40% lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Kata kunci : Tuna rungu, Pembelajaran dasar komputer, Model pembelajaran matematika

 8. Kinerja Spectrum Sensing Dengan Metode Cyclostationary Feature Detector Pada Radio Kognitif

  HENDRY CAHYO

  2017-06-01

  Full Text Available   Abstrak Perkembangan dalam dunia telekomunikasi nirkabel terutama spektrum frekuensi adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian penting. Spektrum frekuensi merupakan sumber daya yang terbatas, penggunaannya harus dilakukan secara efisien dan se-maksimal mungkin. Penelitian ini membahas teknik spectrum sensing pada radio kognitif untuk menghadapi masalah keterbatasan penggunaan spektrum frekuensi. Radio kognitif merupakan sistem radio cerdas yang bisa mengatur parameternya seperti frekuensi kerja, daya pancar, dan skema modulasi secara optimal dalam melakukan proses komunikasi. Spectrum sensing merupakan teknik untuk memaksimalkan penggunaan spektrum frekuensi. Penelitian ini membandingkan kinerja metode cyclostationary feature detection dan metode energy detection pada teknik spectrum sensing menggunakan software matlab sehingga dapat diketahui bahwa kinerja cyclostationary feature detection untuk nilai Pd = 0,85 lebih handal sebesar 0,2 untuk fungsi probability of false dan lebih handal sebesar 2 dB untuk fungsi signal to noise ratio daripada energy detection. Kata kunci: radio kognitif, spectrum sensing, cyclostationary feature detection, energy detection, probability of false alarm.   Abstract Developments in the world of wireless telecommunications specially frequency spectrum is an important thing to get attention. Frequency spectrum is afinite resource, its use must be efficiently and as maximum as possible. This study discuss the technique of spectrum sensing in cognitive radio to faces the problem using restrictiveness of frequency spectrum. Cognitive radio is a smart radio system that can adjust its parameters like work frequency, emission power, and modulation scheme are optimal in the communication process. Spectrum sensing is a technique to maximize the use of the frequency spectrum. This study compared performance of cyclostationary feature detection methodh with energy detection methodh in spectrum sensing technique using

 9. Mp3-inspelning som metod för att studera slöjdundervisning

  Peter Hasselskog

  2011-11-01

  Full Text Available I föreliggande text diskuteras några olika typer av empiriskt material för att studera slöjdverksamhet. Särskilt fokus riktas mot dokumentation genom inspelning av lärares och elevers muntliga kommunikation med Mp3-spelare, samt jämförelser mellan Mp3- och videoinspelning. Utgångspunkt är erfarenheterna från avhandlingsstudien ”Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen” (Hasselskog, 2010. I texten diskuteras relationen mellan teori, empiri och metod. Vad man som forskare avser att studera, och vad som med olika insamlingsmetoder är möjligt att studera. En poäng som görs är att valet av empiri för att studera slöjdverksamhet i stor utsträckning avgör vad som är möjligt respektive vad som inte är möjligt att studera – något som motiverar att valet av insamlingsmetod styrs av syftet, vilket i sin tur påverkas av forskarens teoretiska utgångspunkter. Men, att detta samtidigt innebär att möjligheterna med en specifik insamlingsmetod, i denna text framförallt Mp3-inspelning, därigenom riskerar att inte utnyttjas till sin fulla potential. Att låta en speciell insamlingsmetod vara utgångspunkt, kan vara ett sätt att synliggöra nya perspektiv på slöjdundervisning och möjligheterna att studera denna. Sökord: metod, slöjd, ljudinspelning, slöjdlärare, klassrumsforskningURN:NBN:no-29966

 10. PERBANDINGAN METODE PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT DENGAN THINK PAIR SHARE (TPS PADA HASIL BELAJAR KEWIRAUSAHAAN

  M. Maulani Subhi

  2016-11-01

  Full Text Available Pendidikan berintikan interaksi pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Pendidikan akan berhasil, jika proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Proses pembelajaran akan berlangsung baik apabila metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan keadaan siswa. Selama ini proses pembelajaran masih dilakukan secara konvensional. Sebagai akibatnya, terlihat pada hasil observasi awal hasil belajar siswa di SMK Islam Roudlotus Saidiyyah masih banyak siswa yang belum tuntas nilainya. Untuk menghindari hal tersebut, salah satu upayanya dengan menerapkan Metode Pembelajaran Numbered Head Together (NHT dan Think Pair Share (TPS. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Adakah perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaranNumbered Head Together (NHT dengan Think Pair Share (TPS terhadap hasil belajar mata pelajaran kewirausahaan kelas X SMK Islam Roudlotus Saidiyyah Semarang.Metode penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X SMK Islam Roudlotus Saidiyyah Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling kuota, sehingga mengambil sampel 32 siswa, kelas X TKJ sebagai kelas eksperimen pertema dan kelas X PS sebagai kelas eksperimen kedua. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, tes dan angket dan analisis data menggunakan uji t.Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai Sig. (2-tailed untuk motivasi siswa 0,009, nilai Sig. (2-tailed untuk respon siswa 0,035, nilai Sig.(2-tailed untuk hasil belajar siswa 0,03. Berdasarkan nilai Sig. (2-tailed tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas NHT dengan kelas TPS. Rata-rata tingkat motivasi siswa 73,8%, tingkat respon siswa72,0%, dan hasil belajar siswa 71,0% pada kelas NHT lebih tinggi dari pada kelas TPS dengan rata-rata tingkat motivasi siswa 57,5%, tingkat respon siswa 61,5%, dan hasil belajar siswa 67,8%.Dari hasil penelitian

 11. Se analiza la teoría de Jorge Juan sobre la resistencia fluídica, tal como la expone en el Examen

  Simón Calero, Julián

  2001-12-01

  Full Text Available The Jorge Juan theory on fluid resistance is analysed as stated in the Examen Marítimo. The theoretical basis and applications are studied, these range from flat plates to ship hull and sails. The article concludes with a revision of what Juan considers to be its experimental basis and possible forerunners of his theory are traced.

  Se analiza la teoría de Jorge Juan sobre la resistencia fluídica, tal como la expone en el Examen Marítimo. Se estudian las bases teóricas y sus aplicaciones, desde placas planas hasta cacos y velas de buques. Se concluye con una revisión de lo que Juan considera sus fundamentos experimentales y se rastrean los posibles antecedentes de su teoría.

 12. Demagnetisasi Arus Inrush pada Transformator Satu Fasa 1 kVA Menggunakan Metode Pengurangan Sisa Medan Magnet dengan Menggunakan Sumber Tenaga Berfrekuensi Sangat Rendah

  Dicky Wahyu Darmawan

  2017-01-01

  Full Text Available Pada penelitian ini akan membahas tentang pembuatan sebuah alat yang dirancang untuk menghilangkan fluks sisa pada inti transformator satu fasa 1 kVA. Tujuan utama dari menghilangkan fluks sisa pada transformator yaitu untuk mengurangi lonjakan arus inrush ketika transformator dienergisasi, dan meningkatkan keandalan dari transformator tersebut, hal ini lebih dimaksudkan untuk mengurangi rugi – rugi yang terjadi akibat adanya fluks sisa. Saat ini ada banyak metode yang digunakan untuk mereduksi besarnya arus inrush. Diantaranya adalah menggunakan metode shunt kapasitor, variable frequency – constant voltage (VFCV, dan variable voltage – constant frequency (VVCF. Menggunakan metode variable frequency – constant voltage, alat demagnetisasi yang dibuat pada penelitian ini merupakan sebuah rangkaian saklar semikonduktor yang dirangkai dengan input sumber tegangan DC dan output yang dihubungkan dengan belitan primer tranformator. Alat ini berkerja dengan cara membolak-balik polaritas sumber tegangan DC sesuai pengaturan waktu yang telah ditentukan, sehingga frekuensinya berubah dari frekuensi rendah menjadi frekuensi tinggi. Setelah dilakukan proses demagnetisasi menggunakan alat demagnetisasi tersebut, besarnya nilai arus inrush bisa berkurang hingga lebih dari 50%. Sebagai perbandingan, proses demagnetisasi yang dilakukan menggunakan alat dengan metode yang lain, yaitu VVCF, hanya mampu mengurangi arus inrush sebesar 37,3%. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses demagnetisasi menggunakan metode VFCV hanya 1,46 detik saja atau 1 detik lebih cepat daripada metode VVCF.

 13. STUDI KEANDALAN PENYULANG 20 kV DI GARDU INDUK PADANG SAMBIAN MENGGUNAKAN METODE SIMULASI MONTE CARLO

  IBG Manuaba

  2009-05-01

  Full Text Available Meningkatnya kebutuhan akan tenaga listrik, menuntut suatu sistem tenaga listrik yang mempunyai keandalan dalam penyediaan dan penyaluran dayanya. Untuk mengetahui keandalan dalam penyaluran tenaga listrik, perlu diperhitungkan indeks keandalannya.Untuk mendapatkan indeks keandalan pada penyulang-penyulang pada GI. Padang Sambian digunakan metode Simulasi Monte Carlo (SMC. Metode ini adalah suatu prosedur simulasi untuk memperoleh indeks keandalan dengan memakai bilangan acak. SMC disimulasikan melalui program yang dibangun dalam BahasaPemrograman Matlab v6.1.Hasil simulasi menghasilkan indeks jangka waktu kegagalan (r yang nilainya hampir sama yaitu 3,0 jam/kegagalan sedangkan indeks frekwensi kegagalan (λ dan indeks ketidaktersediaan (U nilainya bertambah besar apabila saluran bertambah panjang. Besarnya indeks sistem SAIFI = 1.88975, SAIDI = 5.702071, CAIDI = 3.01736, ASAI = 0.99935 dan ASUI = 0,00065. Histogram indeks keandalan menunjukkan bahwa indeks berbeda setiap tahun.

 14. PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING (Studi Kasus : Universitas Purwakarta - Purwakarta

  Beki Subaeki

  2016-03-01

  Full Text Available ABSTRAK Pemanfaatan teknologi informasi pada suatu organisasi sangat diperlukan, hal ini diperlukan terlebih oleh organisasi besar semacam perguruan tinggi kerena pengembangan sistem informasi akan semakin komplek dan akan berpengaruh pada perkembangan bisnis yang sedang berjalan. Pada prakteknya tidak sedikit pembangunan / pengembangan sistem informasi mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan karena tidak sesuai dengan arah tujuan serta kebutuhan akademik. Salah satu metode yang digunakan untuk membangun/mengenbangkan sistem informasi adalah Enterprise Architecture Planning, dimana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk pendekatan perencanaan kualitas data dengan melihat pada kebutuhan bisnis dari organisasi. Didalam Enterprise Architecture Planning akan diuraikan tentang arsitektur data, aplikasi, teknologi serta roadmap rencana implementasi dari arsitektur tersebut.Universitas Purwakarta sebagai salah satu penyelenggara pendidikan, tidak luput dari kebutuhan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan arsitektur informasinya agar arah strategi kebijakan pengembangan organisasi dapat terencanakan dengan baik. Pemodelan arsitektur informasi pada Universitas Purwakarta, meliputi pendefinisian arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan pembuatan pemetaan atau roadmap rencana implementasi. Proses dalam pendefinisian arsitektur informasi yang ditinjau, mengacu kepada proses yang sudah umum terjadi dalam bisnis penyelenggaraan sistem pendidikan khususnya di Universitas Purwakarta, sedangkan ruang lingkup pembahasan melingkupi bidang akademik, bidang administrasi keuangan. Hasil dari penelitian ini akan menghasilkan roadmap rencana implementasi yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan aplikasi yang mendukung fungsi bisnis organisasi.. Kata Kunci : Enterprise Architecture Planning, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi Dan Arsitektur Teknologi, Sistem Informasi. ABSTRACT Utilization of information technology in an

 15. Penerapan Metode Quantum Learning Berkarakter Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Siswa Kelas VI A SD Al-Falah Tropodo

  Tirtoni, Feri

  2016-01-01

  Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan ialah dengan  meningkatkan kualitas pembelajaran, misalnya pada bidang studi pendidikan kewarganegaraan (PKN). Selama ini proses pembelajaran bidang studi pendidikan kewarganegaraan (PKN) berpusat pada guru sehingga mengakibatkan suasana proses pembelajaran membosankan dan siswa menjadi pasif. Untuk menjadikan siswa menjadi aktif, kreatif dengan  suasana pembelajaran nyaman  dan menyenangkan maka perlu diterapkannya metode yang tepat. Me...

 16. The Slomšek Publishing House and Father Metod Turnšek (1909-1976

  Marijan Smolik

  1999-01-01

  Full Text Available In the memory of Cistercian Father Metod Turnšek, Ph. D., the author surveys Iibrary editions of the Slomšek Publishing House which was founded by him in Klagenfurt in 1964. Adetailed list of aJ] publications published in different places but united by common numbering is intended as help to librarians in including these works in to their Iibrary col1ections and catalogues.

 17. Analisis Penerapan Metode Transmitter Receiver Unit (TRU Upgrading Untuk Mengatasi Traffic Congestion Jaringan GSM Pada BTS Area Purwokerto Kota

  Alfin Hikmaturokhman

  2011-05-01

  Full Text Available Semakin banyaknya pengguna selular maka akan semakin banyak trafik yang akan tertampung. Trafik yang melebihi kapasitas kanal yang disediakan dapat menyebabkan kondisi Traffic Congestion. Untuk menanganinya diperlukan metode penambahan kapasitas kanal agar semua trafik dapat tertampung dengan baik. Metode ini disebut dengan TRU Upgrading. Transmitter Receiver Unit (TRU adalah hardware yang terletak pada Radio Base Station dalam BTS yang berisi slot-slot kanal sedangkan metode TRU Upgrading adalah metode dengan menambahkan/upgrade kapasitas kanal yang tersedia dari konfigurasi TRU yang telah ada sebelumnya, misalkan pada BTS Pabuaran memiliki konfigurasi 3x2x3 karena terjadi kejenuhan pelanggan maka konfigurasi TRU diupgrade menjadi 3x4x3. Perubahan konfigurasi TRU maka merubah konfigurasi BTS-nya serta menambah kapasitas kanalnya. Key Performance Indicator (KPI yang baik pada Indosat adalah menggunakan batas GoS 2%. Nilai GoS ini dikaitkan dengan tabel Erlang untuk mendapatkan sebuah nilai intensitas trafik. Jika nilai intensitas trafik konfigurasi TRU yang digunakan kurang dari nilai intensitas trafik pelanggan maka disebut traffic congestion. Sebagai akibat dari traffic congestion adalah kondisi blocking. TRU Upgrading ini dilakukan dengan harapan nilai blocking panggilan menjadi 0 %. Pada Purwokerto kota, diterapkan  TRU Upgrading untuk cell Grendeng 3, Pabuaran 2, dan Unsoed 1 karena trafik pelanggan yang terjadi melebihi nilai intensitas trafik dari konfigurasi TRU yang digunakan.   Untuk cell Unsoed 1 dan Grendeng 3 meski telah dilakukan TRU Upgrading menjadi 4 buah TRU tetap terjadi traffic congestion sebesar 8 sampai dengan 15 Erlang dikarenakan pada cell-cell ini mengcover area yang padat penduduk. Sedang untuk Pabuaran 2 penerapan TRU upgrading mencapai keefektifan sebesar 100%.

 18. Penetapan Harga PKA Dari Ketoprofen Bpfi Dan Beberapa Sediaan Tablet Ketoprofen Yang Terdapat Dipasaran Dengan Metode Spektrofotometri Ultraviolet Secara Isobestik

  Rina Astuti

  2010-01-01

  Ketoprofen yang terdapat dipasaran diproduksi oleh beberapa industri farmasi dan masing-masing industri memiliki formulasi yang berbeda, dengan perbedaan formulasi ini tentu akan mempengaruhi harga pKa dari molekul obat yang akan menentukan absorpsi dan distribusi obat dalam jaringan-jaringan tubuh. Harga pKa yang diperoleh dari suatu senyawa tergantung dari metode yang digunakan, diantaranya perhitungan secara ? Hammett (Siswandono & Soekardjo, 1998), secara Spektrofotometri Ultraviolet m...

 19. ISOLASI FRAGMEN TERTENTU GEN HORMON PERTUMBUHAN IKAN MAS MAJALAYA DAN NILA GIFT DENGAN METODE CTAB–PCR

  Ibnu Dwi Buwono; Maman Herman Suparta

  2016-01-01

  Hormon pertumbuhan (Growth Hormone/GH) pada ikan berperan untuk memacu pertumbuhan, di samping terlibat juga dalam fungsi osmoregulasi, pengaturan keseimbangan cairan elektrolit, dan proses-proses metabolisme. Metode CTAB (Cetyl Trymethyl Ammonium Bromide) digunakan untuk mengisolasi DNA sel ikan (DNA genomik) dari sirip ekor ikan mas Majalaya dan nila GIFT. Isolasi gen hormon pertumbuhan dari DNA genomik kedua jenis ikan dapat disintesis dengan primer cGH (carp Growth Hormone) dan TiGH (Tila...

 20. Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penentuan Pertukaran Pelajar Di Sma Negeri 2 Tasikmalaya Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp

  Teuku Mufizar

  2017-07-01

  Full Text Available SMAN 2 Tasikmalaya adalah salah satu sekolah yang terpilih sebagai mitra Universitas Pendidikan Indonesia dalam program pertukaran pelajar ke Australia. Dalam proses pemilihan dan penilaian peserta saat ini masih belum efektif ,hal ini mengakibatkan keraguan dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan terjadi kesalahan keputusan yang kurang tepat. Peserta yang terpilih kadang jauh dari yang diharapkan karena peserta tersebut tidak memiliki kriteria yang layak. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang bisa mengoptimalkan dalam penentuan pertukaran pelajar. dalam sistem pendukung keputusan ini didukung oleh suatu metode dalam pengambilan keputusan yaitu metode Analytical Hierarchy Process (AHP yang dikonversikan kedalam bahasa pemrograman Visual Basic.NET yang dapat menunjang dalam pengolahan data. alat bantu pemodelan sistemnya menggunakan Data Flow Diagram (DFD, sedangkan teknik perancangan basisdata menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD. Adapun Kriteria yang ditetapkan oleh sekolah diantaranya : Nilai Toefl, Ranking, Nilai Wawancara, Nilai Pengetahuan Indonesia, Nilai Pengetahuan Australia, Nilai Kesenian, Nilai Kepribadian. Hasil akhir dari penelitian ini didapatkan bahwa sistem pendukung keputusan dalam penentuan pertukaran pelajar di SMA Negeri 2 tasikmalaya dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan peserta yang terpilih.

 1. Komputasi Penghamburan dan Penyerapan Gelombang Elektromagnetik karena Titik Hujan dengan Metode Analitis pada Frekuensi diatas 10 GHz

  Muhammad Yahya Batubara

  2012-09-01

  Full Text Available Pertumbuhan pesat yang terjadi pada dunia komunikasi mendesak para engineer untuk mengembangkan sistem komunikasi gelombang mikro yang bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi. Dalam penggunaannya, frekuensi diatas 10 GHz rentan terhadap redaman yang disebabkan oleh partikel-partikel di atmosfer yang akan menurunkan keandalan dan kinerja dari hubungan komunikasi radar dan ruang terkait. Partikel-partikel tersebut meliputi oksigen, ice crystals, hujan, kabut, dan salju. Diantara partikel tersebut, redaman terbesar disebabkan oleh titik-titik hujan. Memprediksi kinerja sistem yang terganggu akibat endapan lapisan ini sangat penting dengan melakukan pengujian.Pengujian dilakukan dengan asumsi titik hujan tersebut berbentuk bola (spherical. Untuk intensitas curah hujan yang tinggi, bentuk oblate spheroidal-lah yang lebih realistis. Pembangkitan dan pengalokasian titik hujan menggunakan lima distribusi, yaitu distribusi Eksponensial Marshall-Palmer, Eksponensial Le Wei Li, Eksponensial Lince, Weibull Sekine, dan Weibull Lince. Metode perhitungan redaman yang dilakukan adalah metode redaman hujan spesifik dan metode analitik.Berdasarkan hasil analisis, besar redaman hujan berbanding lurus dengan besar curah hujan dan frekuensi kerjanya. Semakin tinggi curah hujan dan semakin besar frekuensi kerjanya, maka gelombang akan mengalami redaman yang makin besar pula. Redaman hujan mulai berpengaruh pada frekuensi 10 GHz dan mengalami nilai tertinggi pada frekuensi antara 100 hingga 120 GHz.

 2. Lesson study and Learning study - Metoder fÖr att utveckla yrkeslärares undervisning?

  Mats Lundgren

  2011-05-01

  Full Text Available För att förbättra utbildningens kvalitet och elevernas studieresultat lyfts ofta lärares didaktiska kunskaper fram, liksom betydelsen av att lärare samverkar och reflekterar över hur undervisningen genomförs och bedöms. Vi argumenterar för att yrkeslärare genom att använda pedagogiska metoder som lesson study eller learning study kan utveckla sin undervisning, men vi diskuterar även vilka möjligheter och svårigheter som dessa metoder innehåller. Våra slutsatser är att även om dessa arbetssätt är ovanliga i gymnasieskolans yrkesutbildningar innehåller de goda möjligheter för att skapa nya perspektiv på yrkesundervisning till innehåll och form och att den på detta sätt kan utvecklas. En annan slutsats är att dessa metoder öppnar möjligheter för yrkeslärare och pedagogiska forskare att i samverkan utveckla ny praktiknära kunskap om yrkesutbildning.

 3. SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN KEMIH DENGAN METODE BREADTH FIRST SEARCH

  Yogi Aditya Pratama

  2016-03-01

  Full Text Available Abstract - Currently kidney disease affects adult mortality throughout the world especially continent of Asia, Australia, Northern Europe, and South America. Kidney disease can be a strong indicator of risk of death and end-stage renal disease. The cause of kidney disease is affecting due to lack of knowledge about the information the symptoms that arise in kidney disease and also the lack of health services and facilities especially to the kidney disease itself. An expert system is a knowledge-based system program that provides a solution that can solve the problem as it is usually done by experts. Development of an expert system using Breadth First Search method, which has advantages such as not going to hit a dead end in the search process solution, if there is more than one solution, the minimum solution will be selected to perform diagnosis of kidney and urinary tract diseases. So with this expected applications can improve the performance of health services and facilities, as well as the patient can take further action without having to wait for a doctor's examination. Keyword : Expert System, Kidney Disease, Urinary Tract, Breadth First Search Methode. Abstrak - Saat ini penyakit ginjal mempengaruhi kematian orang dewasa di seluruh Dunia khususnya Benua Asia, Australia, Eropa Utara, dan Amerika Selatan. Penyakit ginjal menjadi indikator kuat risiko kematian dan stadium akhir penyakit ginjal. Penyebab yang mempengaruhi penyakit ginjal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang informasi gejala-gejala yang timbul pada penyakit ginjal dan juga kurangnya pelayanan dan fasilitas kesehatan kususnya untuk penyakit ginjal itu sendiri. Sistem pakar merupakan sistem program berbasis pengetahuan yang menyediakan solusi yang dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Pengembangan sistem pakar menggunakan metode Breadth First Search, yang mempunyai kelebihan diantaranya tidak akan menemui jalan buntu dalam melakukan

 4. Pengenalan Bahasa Isyarat dengan Metode Segmentasi Warna Kulit dan Center of Gravity

  Wawan Kurniawan

  2013-06-01

  Full Text Available Abstrak Bahasa isyarat (sign language merupakan bahasa yang menggunakan gerakan tangan dan gerak bibir untuk menjelaskan sebuah arti. Untuk itu perlu adanya dibuat suatu sistem yang dapat menghubungkan penderita cacat tunarungu dengan manusia normal. Penelitian aplikasi pengenalan bahasa isyarat secara real-time banyak mengalami kendala, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, besarnya tingkat kemiripan data citra latih, proses pelacakan (tracking terutama pada segmentasi objek dengan latar belakang (background sehingga hasil capture tidak terinterprestasikan maksimal. Penelitian ini menggunakan metode pelacakan (tracking yakni segmentasi warna kulit dan center of gravity (COG berhasil melacak (tracking gerakan tangan dari setiap frame, serta metode deteksi tepi dan PCA sebagai ekstraksi ciri, dan pengenalannya menggunakan pendekatan jaringan syaraf tiruan  back propagation. Hasil dari pengujian sistem ini dapat mengenali 26 huruf isyarat, tingkat akurasi pengenalan isyarat tangan 83,43%. Pada berbagai kondisi pencahayan dan jarak objek ke kamera, system ini mengalami perubahan tingkat pengenalan sehingga diperlukan jarak ideal dan tingkat penerangan yang baik. Aplikasi ini perlu adanya pengembangan lebih lanjut terutama pada proses pelacakan dan identifikasi. Kata kunci—Pelacakan, Ekstraksi ciri, Pengenalan isyarat tangan   Abstract Sign language is a language that uses hand gestures and lip movements to explain the meaning. For that there needs to be created a system that can connect the disabled with normal human hearing impairment. The study of sign language recognition applications in real-time experience any problems, the factors that affect, among others, high level of similarity of training image data, the process of tracking, especially on the segmentation of objects with the background so the results do not capture the maximum interpretation. This research uses the tracking method the skin color segmentation and center of

 5. Pengenalan Angka Pada Sistem Operasi Android Dengan Menggunakan Metode Template Matching

  Abdi Pandu Kusuma

  2016-07-01

  Full Text Available AbstrakUsia dini merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak. Upaya pengembangan potensi dapat dilakukan melalui berbagai cara termasuk dengan cara bermain. Bermain bagi anak merupakan cara yang tepat untuk belajar. Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu dibuat sebuah aplikasi pengenalan angka yang interaktif dengan unsur edukasi. Aplikasi tersebut diharapkan dapat mengambil keputusan secara otomatis apa yang ditulis anak itu bernilai benar atau salah dan juga dapat membangkitkan semangat belajar anak dalam mengenal pola angka. Solusi yang sesuai agar aplikasi tersebut dapat memberikan jawaban salah atau benar digunakan satu metode yaitu template matching. Pengenalan angka dengan menggunakan metode template matching dilakukan dengan cara membandingkan citra masukan dengan citra template. Hasil template matching dihitung dari banyaknya titik pada citra masukan yang sesuai dengan citra template. Template disediakan pada database untuk memberikan contoh cara penulisan pola angka. Uji coba dilakukan pada aplikasi sebanyak 40 kali dengan pola yang berbeda. Dari hasil uji coba didapat prosentase keberhasilan aplikasi ini mencapai 75,75%.Kata kunci: Belajar, bermain, Template Matching, dan pola. AbstractEarly childhood is an effective age to develop the potential of the child. Potential development efforts can be done through various ways, including by playing. Playing for children is a great way to learn. Based on this phenomenon, it should be made an introduction to the numbers interactive application with elements of education. The application is expected to take decisions automatically what the child is written is true or false, and also can encourage a child's learning in recognizing number patterns. Appropriate solutions so that the app can give an answer right or wrong to use the methods that template matching. The introduction of the numbers by using template matching is done by comparing the

 6. EFEKTIVITAS METODE ROLE PLAYING PADA MENDESKRIPSIKAN PELAYANAN PRIMA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR

  Indah Tri Lestari

  2013-02-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran role playing pada pokok bahasan mendeskripsikan pelayanan prima untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK Hidayah Semarang. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X AP SMK Hidayah Semarang Tahun Ajaran 2011/2012. Prosedur penelitian ini merupakan siklus kegiatan pembelajaran yang terdiri dari dua siklus, dimana setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes evaluasi yang berupa tes objektif pada tiap akhir siklus dan lembar observasi untuk aktivitas siswa dan kinerja guru. Hasil belajar kognitif siswa pada siklus I sebesar 74,5 dengan ketuntasan klasikal 66,7%. Rata-rata hasil belajar siklus II sebesar 82,5 dengan ketuntasan klasikal 96,7%. Adapun sikap siswa terhadap pembelajaran pada siklus I sebesar 55% dan pada siklus II mencapai peningkatan sebesar 87,5%. Sedangkan kinerja guru pada siklus I mencapai 58,3% dan pada siklus II meningkat menjadi 93,1%. Penerapan metode pembelajaran role playing pada pokok bahasan mendeskripsikan pelayanan prima efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK Hidayah Semarang. Abstract ___________________________________________________________________ The purpose from this research was to determine effectiveness of role playing in describing excellent service to improve students� result class X AP Hidayah Vocational School of Semarang year 2011/2012. The subject of this research is the class X AP of Hidayah Vocational School of Semarang year 2011/2012. The procedure of this research is a cycle of learning activities that consists of two cycles, in which each cycle includes planning, implementation of the action, observation and reflection. Instrument of data collection is the evaluation tests in the form of objective tests at each end of the cycle and observation

 7. PENGGUNAAN METODE SIMULASI DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN LITERASI INFORMASI IPS BAGI MAHASISWA PGSD

  Ana Nurhasanah

  2016-06-01

  Full Text Available Abstrak. Mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar dikembangkan sebagai mata pelajaran terintegrasi atau integrative social studies, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Tantangan yang dihadapi peserta didik saat ini adalah banyak dan beragamnya masalah-masalah sosial yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu pembelajaran IPS bertujuan untuk  mengembangkan keterampilan sosial. Namun, mengingat perkembangan siswa SD yang masih dalam tingkat berpikir kongkrit maka disarankan pembelajaran IPS SD menggunakan contoh-contoh masalah sosial yang kongkrit dan yang  mungkin melibatkan pengalaman-pengalaman siswa SD secara langsung. Namun dalam kenyataannya berdasarkan wawancara pada guru-guru SD di kota Serang masih banyak ditemukan kesulitan dalam mengajarkan IPS. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan guru-guru di SD belum sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajaran IPS. Oleh sebab itu penting kiranya mahasiswa PGSD semester V sebagai calon tenaga pendidik dibekali pengalaman dengan metode simulasi guna mengembangkan literasi informasi pada pembelajaran IPS yang menunjang pada pengembangan karir profesionalnya nanti. Kata kunci: metode simulasi, literasi informasi IPS, dan mahasiswa  Abstract. Social studies in elementary school subjects developed as an integrated or integrative social studies, not as educational disciplines. The challenges facing students today are many and varied social problems that must be faced in everyday life, so learning IPS aims to develop social skills. However, considering the development of elementary school students who are still in the level of concrete thinking it is advisable elementary social studies learning using examples of concrete social problems and that may involve experiences elementary students directly. But in reality based on the interviews of the teachers in the city of Serang there are still many difficulties in teaching social studies. This shows that the ability of teachers in primary

 8. Aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit ispa berbasis speech recognition menggunakan metode naive bayes classifier

  Mariam Marlina

  2017-05-01

  Full Text Available AbstrakISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah suatu penyakit gangguan saluran pernapasan yang dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit mulai dari penyakit tanpa gejala, infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan akibat faktor lingkungan. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gejala dan cara penanganan penyakit ISPA merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian akibat ISPA. Peran sistem pakar yang disediakan dalam bentuk aplikasi sangat diperlukan untuk membantu seseorang dalam melakukan diagnosa penyakit ISPA secara mudah dan cepat. Dengan berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, sistem pakar mampu menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan oleh seorang pakar. Oleh Karena itu, Aplikasi Sistem Pakar Diagnosis Penyakit ISPA Berbasis Speech Recognition Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit ISPA terhadap seseorang berdasarkan konversi hasil deteksi suara pengguna. Dengan aplikasi ini pengguna seakan berkonsultasi kepada seorang dokter/pakar yang menangani penyakit ISPA. Aplikasi dibangun berbasis android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Kata kunci : Sistem pakar, speech recognition, ISPA, metode naïve bayes classifier, Android. AbstractISPA (Acute Respiratory Tract Infection is a respiratory disorder disease that can lead to a wide spectrum of diseases ranging from asymptomatic disease, mild infection to severe and deadly disease due to environmental factors. So if someone complains of respiratory disorders not necessarily just have regular respiratory problems because it could be the person has ARI disease. The role of expert systems provided in the form of an application is needed to help a person in the diagnosis of ARI disease easily and quickly. By trying to adopt human knowledge into a computer, an expert system is capable of solving problems like that of an expert. Therefore, the Application of Expert

 9. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  This paper comments on the recently published work dealing with the problem in the determination of the theoretical output of the bucket wheel excavator. It also includes remarks on the inadequacy in the problem approach and highlights the mistakes in the mathematical model. This work emphasizes the demand for a much wider and deeper approach to the problem of determining the output of the bucket wheel excavator. Opublikowany niedawno artykuł autorstwa Che i Chena (2014) poświecony jest ważnej kwestii jaką jest określenie teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej. W załączonym przeglądzie literatury Che i Chen (2014) nie umieścili pozycji odnoszących się do metod urabiania, parametrów pracy koparki oraz teoretycznej wydajności wydobycia i być może to właśnie jest przyczyną pewnych niedokładności powstałych w trakcie rozwiązywania problemu. Intencją autora obecnej publikacji było: • Odniesienie się do krytycyzmu wyrażonego przez Che i Chena (2014) dotyczącego procedury obliczania prędkości w ruchu łukowym podanej w cytowanej literaturze przedmiotu (Pajer i in., 1971; Vetrov, 1971; Rasper, 1975; Durst i Vogt, 1988); • Zbadanie różnic pomiędzy procedurą określania teoretycznej wydajności zaproponowaną w pracy Che i Chena (2014) a odpowiednimi rozwiązaniami podanymi w literaturze; • Określenie prawidłowości i stosowalności teorii zaprezentowanej w pracy Che i Chena (2014) poprzez porównanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem ich teorii oraz teorii podanych w wymienionych pozycjach literatury. W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym " Uprzednio stosowane metody określania teoretycznej wydajności pracy koparki kołowej wielonaczyniowej" autorzy nie podali głównych odniesień literaturowych z których zaczerpnięte zostały równania (1)-(6)**. Ponadto, nie podali charakterystyki modelu działania koparki, na podstawie którego wyprowadzone zostały rzeczone równania, co stanowi powa

 10. α-HPV positivity analysis in a group of patients with melanoma and non-melanoma skin cancers / Analiza pozitivităţii α-HPV la un grup de pacienţi cu tumori cutanate melanocitare şi non-melanocitare

  Rotaru Maria

  2014-12-01

  Full Text Available Introducere. În ultimele decenii, pe plan naţional şi mondial se observă o creştere continuă a incidenței tumorilor cutanate, cu apariția acestora la vârste tot mai tinere. Unul dintre factorii etiopatogenici carcinogeni implicaţi în procesul de carcinogeneză cutanată ar putea fi infecţia cu anumite genotipuri de papilomavirusuri umane (HPV. Scopul cercetării. În studiul nostru am analizat pozitivitatea α -HPV şi genotipurile HPV în tumorile melanocitare și non-melanocitare. Rezultatele obţinute au fost comparate cu pozitivitatea α-HPV la lotul martor. Material şi metodă. În studiu nostru au fost incluse 40 de cazuri de tumori cutanate melanocitare (TCM şi nonmelanocitare (TCNM aflate în evidența oncologică a spitalului nostru şi 40 de pacienţi sănătoşi. În toate cazurile am realizat identificarea acidului dezoxiribonucleic (ADN al HPV prin PCR și genotiparea virală utilizând primeri α-HPV, cu kitul Linear Array Roche. Rezultate. Pozitivitatea medie a α-HPV la nivel tumoral a fost de 32.50%, fiind superioară studiilor publicate până în prezent. Din lotul tumoral, carcinoamele spinocelulare (CSC au avut pozitivitatea α-HPV cea mai mare (40%, fiind urmate de carcinoame bazocelulare (CBC (35% şi melanoame maligne (MM (20%. Analiza comparativă a tumorilor cutanate HPV pozitive cu lotul martor HPV pozitiv a relevat o pozitivitate mai mare a tumorilor HPV pozitive (32.50% comparativ cu lotul martor - HPV pozitiv (15%, raportul fiind de 2.16. Prin genotipare virală am identificat HPV cu risc oncogen înalt în CBC şi MM (în toate probele α-HPV pozitive, dar nu şi în probele de CSC. Concluzii. În studiul nostru, pozitivitatea α-HPV în TCNM şi TCM a fost de 32.50% iar identificarea genotipurilor HPV a fost posibilă la 46.15% dintre acestea. Genotipurile HPV cu risc oncogen înalt identificate la aceşti pacienţi au fost HPV 16, 35, 58 şi 59.

 11. Evaluation of the Possibility of Applying Spatial 3D Imaging Using X-Ray Computed Tomography Reconstruction Methods for Quantitative Analysis of Multiphase Materials / Rentgenowska Analiza Ilościowa Materiałów Wielofazowych Z Wykorzystaniem Przestrzennego Obrazowania (3D Przy Użyciu Metod Rekonstrukcji Tomografii Komputerowej

  Matysik P.

  2015-12-01

  Full Text Available In this paper the possibility of using X-ray computed tomography (CT in quantitative metallographic studies of homogeneous and composite materials is presented. Samples of spheroidal cast iron, Fe-Ti powder mixture compact and epoxy composite reinforced with glass fibers, were subjected to comparative structural tests. Volume fractions of each of the phase structure components were determined by conventional methods with the use of a scanning electron microscopy (SEM and X-ray diffraction (XRD quantitative analysis methods. These results were compared with those obtained by the method of spatial analysis of the reconstructed CT image. Based on the comparative analysis, taking into account the selectivity of data verification methods and the accuracy of the obtained results, the authors conclude that the method of computed tomography is suitable for quantitative analysis of several types of structural materials.

 12. Comparative analysis of two diffusion methods for radon Rn-222 estimation in atmospheric air by means of gamma-ray spectroscopy and liquid scintillation counting; Analiza porownawcza dwoch metod dyfuzyjnych pomiaru radonu Rn-222 w powietrzu z wykorzystaniem spektrometru promieni gamma i metody cieklej scyntylacji

  Gorzkowski, B.; Pachocki, K.; Pensko, J.; Majle, T.; Rozycki, Z. [Panstwowy Zaklad Higieny, Warsaw (Poland)

  1995-12-31

  The comparative measurements of radon Rn-222 concentration in indoor air some buildings and in radon labour chamber have been conducted using two diffusions methods. The results of parallel measurements using radon charcoal detectors and gamma-ray spectroscopy with liquid alpha scintillation counting (Pico-Rad) have been presented. It was concluded that both methods offer the similar measurements possibilities of radon concentrations in the air from about 30 Bq/m{sup 3} to about 600 Bq/m{sup 3} with the real average divergence between both methods of about {+-}11%. (author). 10 refs, 6 figs, 1 tab.

 13. Identifikasi bite marks dengan ekstraksi DNA metode Chelex (Bite marks identification with Chelex methods in DNA extraction

  Imelda Kristina Sutrisno

  2013-06-01

  terbatas dalam kuantitas tetapi juga terbatas dalam kualitas. Hal ini seringkali menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses analisisnya. Chelex yang dikenal sebagai salah satu metode ekstraksi yang efektif di bidang forensik, sangat diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut . Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penggunaan metode ekstraksi DNA metode Chelex pada sampel bite marks. Metode: Darah dan cetakan gigi dari 5 subjek diambil, dan DNA di ekstraks dengan Chelex dan kemudian diuji kuantitas dengan UV Spechtrophotometer. Setelah itu hasil diamplifikasi dengan PCR pada lokus vWA dan TH01 kemudian divisualisasi dengan elektroforesis. Hasil: Hasil elektroforesis menunjukkan adanya band pada lokus vWA dan TH01 untuk sampel darah dan cetakan gigi tanpa perbedaan yang signifikan secara statistika. Simpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Chelex dapat digunakan untuk mengekstraksi DNA dari bite marks.

 14. DETEKSI SENJATA TAJAM DENGAN METODE HAAR CASCADE CLASSIFIER MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SMS GATEWAY

  Ali Mahmudi

  2014-03-01

  Full Text Available Minimarket adalah salah satu tempat umum yang kadang merupakan target aksi kejahatan, seperti aksi pencurian, perampokan atau penjarahan. Pemantauan perlu dilakukan untuk meminimalisir aksi kejahatan. Sistem otomatis mengirim sms kepada pihak kepolisian apabila terjadi adanya tindak perampokan. Pada penelitian ini, indikator tindak kejahatan dengan terdeteksinya objek pisau pada citra yang diperoleh dari CCTV. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat aplikasi pendeteksi senjata tajam. Keakuratan serta kecepatan sistem dalam mendeteksi pisau menjadi parameter keberhasilan penelitian ini. Jika senjata tajam terdeteksi, hal ini akan memicu sistem untuk mengirim SMS. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Haar cascade classifier. Citra inputan dari CCTV, kemudian diproses dan kemudian diidentifikasi ada tidaknya objek senjata tajam. Hasil dari penelitian ini adalah sistem dapat mengenali objek senjata tajam dengan akurasi 63,3% pada cahaya remang-remang, 70% pada cahaya normal dan 86% pada cahaya terang. Cahaya dan jarak merupakan parameter penting yang harus diperhatikan karena mempengaruhi proses pendeteksian objek senjata tajam.   Kata kunci : Deteksi senjata tajam, Haar cascade classifier, sms gateway

 15. Image Enhancement Pada Screen Capture CCTV Dengan Menggunakan Metode Histogram EKualisasi

  Hendro Nugroho

  2017-05-01

  Full Text Available Penggunaan kamera Closed Circuit Television (CCTV banyak digunakan saat ini terutama perusahaan atau industry, pertokoan dan tempat-temapat strategis lainnya. Dengan menggunakan kamera CCTV keamanan tempat tersebut akan terjamin. Akan tetapi kekurangan dari kamera CCTV adalah apabila ruangan tidak memiliki cahaya kurang (gelap maka hasil objek yang terekam tidak maksimal. Untuk mengatasi permasalahan diatas maka perlu adanya Histogram Ekualisasi yang dapat memberikan perbaikan kualitas citra (Image Enhancement. Untuk citra yang diambil sebagai Image Enhancement sebagai contoh uji coba penelitian adalah citra Screen Capture CCTV. Dari citra Screen Capture CCTV tersebut dilakukan tahap-tahap pemrosesan citra untuk menghasilkan perbaikan kualitas citra yang baik. Rencana pengambilan data citra screen Capture CCTV sejumlah 5 citra. Cara kerja sistem informasi Image Enhancement adalah citra screen Capture CCTV di praproses dengan ukuran 200x260 piksel BMP, kemudia citra di GarayScale untuk dijadikan nilai piksel yang seragam, selajatunya citra di histogram ekualisasi untuk intensitas menjadi seragam. Untuk menguji tingkat kualitas citra menggunakan metode ekstraksi tekstur histogram berbasis rata-rata intensitas dan deviasi standar.

 16. Optimasi Tata Letak Fasilitas Menggunakan Metode Multi Objective Function Pada Pembangunan Proyek Apartemen Nine Residence Jakarta

  Rian Okki Gunawan

  2014-09-01

  Full Text Available Optimasi tata letak (site layout fasilitas merupakan suatu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem area yang efisien dan efektif sehingga dapat tercapainya suatu proses yang paling optimum. Pada kenyataannya banyak perusahaan konstruksi yang kurang memperhatikan beberapa faktor yang sebenarnya memiliki potensi untuk dioptimasikan seperti tata letak fasilitas, padahal hal tersebut sangat berpengaruh pada kinerja pekerja untuk dapat lebih menaikkan produktivitas dan efisiensi dalam aktivitas konstruksi. Pada proyek Apartemen Nine Residence Jakarta ini dilakukan pengoptimasian tata letak fasilitas karena terdapat beberapa masalah layout seperti jarak tempuh yang cukup jauh serta tingkat keselamatan dan keamanan yang perlu ditingkatkan. Semua pengoptimasian tata letak ini mengacu pada metode optimasi Multi Objective Function dengan memakai analisis traveling distance dan analisis safety index. Perhitungan traveling distance yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai TD paling minimum adalah pada skenario 7 dengan nilai sebesar 48635,08 meter atau mengalami penurunan TD sebesar 61,93% dibandingkan nilai TD pada kondisi eksisting. Perhitungan safety index yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai SI paling minimum adalah pada skenario 7 dengan nilai 1529,34 atau mengalami penurunan SI sebesar 34,10% dari kondisi eksisting. Bentuk tata letak fasilitas yang paling optimum adalah pada site layout skenario 7.

 17. Perancangan dan Implementasi Pengaturan Kecepatan Motor Brushless DC Menggunakan Metode Model Predictive Control (MPC

  Fachrul Arifin

  2015-12-01

  Full Text Available Saat ini, penelitian dan pengembangan mobil listrik (electric vehicle sudah menjadi pusat perhatian bagi kalangan industri dan civitas academica. Sudah banyak kendaraan listrik yang sudah diproduksi secara massal di seluruh dunia. Beberapa dari kendaraan listrik tersebut menggunakan motor BLDC sebagai penggerak utamanya. Pada Tugas Akhir kali ini, salah satu kemampuan yang akan diteliti dan dianalisa adalah respon kecepatan motor BLDC pada mobil listrik saat mobil diberi suatu beban. Ketika mendapat pembebanan, respon kecepatan dari motor BLDC akan turun sehingga performa dari motor BLDC tidak sesuai dengan setpoint yang diharapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kontroler yang dapat mengatasi permasalahan diatas dan melakukan pengaturan kerja pada motor BLDC agar bekerja sesuai dengan kebutuhan. Kontroler ini diharapkan mampu untuk mengembalikan respon kecepatan pada motor BLDC kembali kepada setpoint ketika motor BLDC diberi pembebanan. Penulis menggunakan metode kontroler Model Predictive Control (MPC yang dapat memprediksi perilaku sistem pada masa depan yang bergantung pada informasi sistem saat ini dan model state-space dari sistem. Berdasarkan hasil implementasi, kontroler MPC dapat memberikan respon yang sesuai dengan tracking setpoint yang diberikan dengan rata-rata nilai steady-state error sebesar 9,8% untuk semua parameter pembebanan.

 18. Prediksi Penjualan Barang Menggunakan Metode Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS

  Allyna Virrayyani

  2016-12-01

  Full Text Available Prediksi penjualan barang merupakan salah satu cara untuk menjaga stabilitas penjualan barang. Hasil prediksi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam perencanaan manajemen bisnis. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk prediksi adalah Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS. Di dalam penelitian ini, ANFIS diimplementasikan dalam sebuah aplikasi sistem prediksi penjualan barang. Prosedur prediksi menggunakan analisis runtun waktu. Aturan ANFIS menggunakan model fuzzy Takagi-Sugeno dan fungsi keanggotaan tipe Generalized bell dengan 2 data masukan untuk 1 data target. Dari hasil pelatihan dan pengujian ANFIS untuk penjualan Beras Delanggu Raja, diperoleh nilai Mean Absolute Persentage (MAPE pelatihan sebesar 9.4180332828% dan diperoleh nilai MAPE pengujian sebesar 7.5343642644%. Hasil MAPE pengujian tersebut kurang dari batas toleransi error, yaitu 20 %. Batas toleransi tersebut berdasarkan penafsiran Batey dan Friedrich di mana MAPE < 10% merupakan perkiraan yang sangat baik dan 10% < MAPE < 20% merupakan perkiraan yang baik. ANFIS berhasil memprediksi penjualan Beras Delanggu Raja pada bulan yang akan datang dengan total 4944. Aplikasi sistem telah diuji menggunakan pengujian black-box. Seluruh prosedur pengujian dinyatakan berhasil.

 19. Aplikasi Pemrediksi Masa Studi dan Predikat Kelulusan Mahasiswa Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta Menggunakan Metode Naive Bayes

  Muhammad Amin Nurrohmat

  2015-12-01

  Full Text Available Informatika merupakan salah satu program studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memiliki data mahasiswa cukup besar baik data mahasiswa aktif maupun mahasiswa yang sudah lulus. Setiap tahun data tersebut semakin bertambah banyak. Di sisi lain, data yang dimiliki tersebut jika tidak dikelola dengan baik, maka hanya akan menjadi tumpukan data yang tidak bermanfaat, sehingga informasi yang dihasilkan juga tidak banyak. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah data tersebut diubah menjadi sebuah informasi yang bersifat strategis. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah membuat suatu aplikasi untuk melakukan prediksi terhadap lama studi dan predikat kelulusan mahasiswa dengan menerapkan teknik data mining. Metode aplikasi yang digunakan dalam data mining untuk prediksi adalah algoritma naïve bayes. Hal ini digunakan untuk menganalisis data, terutama dalam proses pengenalan pola, memprediksi masa studi dan predikat kelulusan. Setelah pengolahan data, aplikasi akan menampilkan laporan serta laporan ringkasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi dapat digunakan untuk membantu program studi informatika dalam rangka menemukan informasi strategis terkait dengan lama studi dan predikat kelulusan mahasiswa.

 20. Miljømæssig optimering af termiske oprensnings-metoder

  Falkenberg, A. J.; Weber, K.; Lemming, Gitte

  Problematisk jordforurening med flygtige komponenter såsom chlorerede opløsningsmidler kan oprenses effektivt ved anvendelse af in situ termiske metoder, som dog er kendetegnet ved et stort forbrug af materialer og energi. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Region Hovedstaden og en række eksperter...... en lille (180 m²) og en stor (1.300 m²) lokalitet forurenet med chlorerede opløsningsmidler, blev der foretaget en systematisk kortlægning af energi- og materialeforbruget for hver af de fire relativt energitunge oprensningsmetoder. I projektet fandt man bl.a. frem til, at detaljerede og målrettede...... materialeforbruget. I rapporten er der angivet forslag til optimering af delprocesser ved termisk oprensning. Det samlede reduktionspotentiale for miljøpåvirkninger er anslået til 10-21 % og for ressourceforbrug til 8-20 %, baseret på en stor lokalitet (1.300 m²; 11.500 m³)....

 1. ANALISIS PENGENDALIAN MUTU PROSES MACHINING ALLOY WHEEL MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA

  Ong Andre Wahyu Rijanto

  2014-12-01

  Full Text Available PT. Meshindo Alloy Wheel adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur alloy wheel atau dikenal dengan sebutan velg racing untuk didistribusikan ke industri mobil atau dikenal sebagai OEM (Original Equipment Manufacturer baik untuk industri otomotif di Indonesia maupun di Jepang. Mutu merupakan syarat penting dalam sukses bisnis. Kehandalan kinerja proses dan keakuratan pencapaian persyaratan mutu harus dapat dipenuhi. Proses dikatakan capable jika dapat memenuhi spesifikasi pelanggan, variasi yang terjadi pada proses relatif kecil, dan defect atau DPMO yang terjadi kecil.  Artikel ini menganalisis pengendalian mutu proses pembuatan valve hole location pada alloy wheel type MS 511 YA. Pengendalian variasi proses produksi dan pengukuran dengan menggunakan metode six sigma DMAIC (Define Measure Analysis Improve Control untuk dapat mencapai target penurunan cacat sampai mencapai 3,4 DPMO (defect per million opportunities, Cp 1,54 dan Cpk 1,54. Setelah proses six sigma selesai, diharapkan implementasi six sigma dapat memberikan saran-saran perbaikan pada proses-proses yang lain.

 2. PENGENALAN BENTUK BANGUN GEOMETRIS DUA DIMENSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE DESKRIPSI DAN PENCOCOKAN

  Yulia Yulia

  2002-01-01

  Full Text Available Describe and match is a method in artificial intelligence, which used to recognize the existence of an object in a picture by matching the picture with a group of other picture as a reference. This research presents a system to recognize two-dimensional geometric structure through describe and match where the two-dimensional geometric structures which are used here are limited on circle, square, triangle, and line. Three problems, which we will discuss in this research, are Library Matching Problem, Describe and Transform Problem and Describe, Match and Transform Problem. Abstract in Bahasa Indonesia : Deskripsi dan pencocokan merupakan suatu metode dalam ilmu kecerdasan buatan, yang digunakan untuk mengenali keberadaan suatu objek dalam suatu gambar dengan mencocokkan gambar tersebut dengan sekumpulan gambar lain sebagai gambar acuan. Penelitian ini menyajikan suatu sistem yang dapat mengenali bentuk bangun geometris dua dimensi dengan cara deskripsi dan pencocokan (describe and match dimana bangun geometris dua dimensi yang digunakan di sini dibatasi untuk bentuk lingkaran, segiempat, segitiga, dan garis. Tiga bentuk permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Library Matching Problem, Describe and Transform Problem serta Describe, Match and Transform Problem. Kata kunci: Deskripsi dan pencocokan, kecerdasan buatan, bangun geometris dua dimensi.

 3. Podpora tvorby map pomocí metod zpracování obrazu

  Jaroš, Ján

  2012-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami detekce vybraných objektů ve videu a importováním těchto objektů do centrální databáze OpenStreetMap na základě jejich geografické poloze. Zaměřena je z velké části na rozpoznávání dopravních značek.  První část stručně popisuje některé nejpoužívanější metody a samotný projekt OpenStreetMap. V nasledujících kapitolách je uveden podrobnější přehled použitých metod navrhnutého systému, jeho implementace a testování. Závěr obsahuje zhodnocení celé práce a...

 4. PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING DALAM PEMILIHAN TABLET PC UNTUK PEMULA

  Satria Yudha Prayogi

  2016-01-01

  Full Text Available Teknologi berkembang secara terus-menerus menyebabkan sumber daya manusia juga harus berkembang untuk mengikutinya. Banyak produk – produk teknologi baru bermunculan yang diiringi dengan persaingan antara vendor raksasa teknologi dalam memasarkan produknya. Mulai dari ponsel yang dulunya hanya dimiliki oleh para eksekutif dan pebisnis kini dapat dimiliki oleh semua orang dari latar belakang apa saja, dari yang tua sampai yang muda. Setelah ponsel, muncul gadget baru bernama tablet. Ukurannya yang lebih besar dari ponsel membuat gadget ini memiliki ciri khas tersendiri. Setelah itu ada lagi phablet yang merupakan gabungan antara phone dan tablet. Namun kebutuhan manusia yang semakin banyak membuat para vendor teknologi harus memikirkan produk baru yang mampu mengimbangi kebutuhan manusia dengan baik. Tablet PC merupakan salah satu dari jawaban itu. Namun karena banyaknya produk di pasaran membuat pembeli bingung yang mana yang cocok untuk keperluannya, khususnya para pemula. Hanya dengan membaca info produk melalui majalah atau internet kadang tidak cukup untuk menemukan produk mana yang cocok untuk mereka gunakan. Dengan memanfaatkan konsep Sistem Pengambilan Keputusan dengan metode Simple Additive Weighting (SAW dan menggunakan aplikasi Mirosoft Visual Studio 2008 serta database MS Access 2007 dapat diimplementasikan untuk membuat analisa sistem dengan merancang aplikasi untuk menentukan Tablet PC yang cocok untuk digunakan oleh para pemula

 5. Manajemen Interferensi Femtocell pada LTE-Advanced dengan Menggunakkan Metode ACCS (Autonomous Component Carrier Selection

  Gatra Erga Yudhanto

  2012-09-01

  Full Text Available Dalam bidang telekomunikasi yang berkembang pesat, maka tekonologi LTE (Long term Evolution telah berkembang lagi menjadi LTE-Advanced dengan harapan bandwidth yang disediakan bisa mencapai 100 MHz, maka hal itu diciptakan berbagai macam teknik, salah satunya adalah CA (Carrier Aggregation, yaitu teknik untuk menggabungkan alokasi frekuensi yang terpisah-pisah. Manfaat dari teknik CA ini adalah memperbesar bandwith  demi memenuhi kecepatan data yang tinggi. Dalam sistem komunikasi terdapat interferensi dari masing-masing user yang ada di dalam sistem tersebut. Dalam proses manajemen interferensi yang terjadi dalam sistem, interferensi tersebut memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Maka dari itu banyak sekali diriset tentang manajemen interferensi pada sistem komunikasi bergerak. Femtocell merupakan salah satu perangkat yang ada dalam sistem LTE-Advanced yang berfungsi sebagai penguat sinyal dalam ruangan, yang tersambung langsung pada arsitektur LTE-Advanced. Didalam Penelitian ini akan membahas Analisis performansi femtocell atau bisa disebut HeNB (Home e Node B pada LTE-Advanced dengan memakai teknik CA dan metode Autonomous component carrier selection (ACCS untuk manajemen interferensi.

 6. IMPLEMENTASI METODE PENUGASAN ANALISIS VIDEO PADA MATERI PERKEMBANGAN KOGNITIF, SOSIAL, DAN MORAL

  E. Susantini

  2013-10-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kinerja mahasiswa dalam menyelesaikan tugas analisis video pada materi perkembangan kognitif, sosial, dan moral. Jenis penelitian yang digunakan adalah pre experiment dengan rancangan one shot case study design. Subjek penelitian adalah 24 mahasiswa Program Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2012. Hasil penelitian menunjukkan rerata nilai kinerja mahasiswa dalam menyelesaikan tugas analisis video adalah 80,94, rerata hasil belajar kognitif 78,54 dan sebagian besar mahasiswa (94,27% memberi respon positif terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan metode penugasan analisis video.The purpose of this study is to describe the performance of students in completing the task of video analysis on the material of development of cognitive, social, and moral. This type of research is the design of pre experiment with one shot case study design. Subjects were 24 students of Biology Education Program, State University of Surabaya Force 2012. The results showed the mean value of the performance of students in completing the task of video analysis was 80.94, 78.54 average cognitive achievement and the majority of students (94.27% responded positively to the implementation of learning with video analysis assignment method.

 7. OPTIMASI POLA PENYUSUNAN BARANG DALAM RUANG TIGA DIMENSI MENGGUNAKAN METODE GENETIC ALGORITHMS

  Kartika Gunadi

  2003-01-01

  Full Text Available The good arrangement pattern in the three dimension space, for example container, must be made as optimal as possible to keep the dispatch cost down. Genetic algorithms as the solution search methods which depends on the natural selection to get an individual with the best gene arrangement, is able to give the solution towards how the good arrangement pattern is optimized through iteration process until some generations with reproduction, crossover, and mutation operators. By inserting some input such as the space and goods specification, and the probability of the three genetic algorithms operator, the optimization process will look for the good arrangement pattern based on fitness or the best grade, that is the fewer empty space left. Abstract in Bahasa Indonesia : Pola penyusunan barang dalam ruang tiga dimensi, contohnya kontainer, harus bisa seoptimal mungkin untuk menekan biaya pengiriman dalam berbisnis. Algoritma genetik sebagai metode pencarian solusi yang berpatokan pada seleksi alam untuk mendapatkan sebuah individu dengan susunan gen-gen terbaik, mampu memberikan solusi bagaimana pola susunan barang dioptimalkan melalui proses iterasi sampai beberapa generasi dengan operatornya yaitu reproduksi, pindah silang, dan mutasi. Dengan memasukkan inputan berupa spesifikasi ruang dan barang beserta probabilitas ketiga operator algoritma genetik, proses optimasi akan menemukan pola susunan barang berdasarkan fitness atau nilai terbaik, yaitu semakin sedikit ruang kosong yang tersisa. Kata kunci: optimasi, penyusunan barang, algoritma gemetik.

 8. DESAIN PRODUK JEMURAN ANTI HUJAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD

  Sadiq Ardo Wibowo

  2017-06-01

  Full Text Available Penelitian ini dilakukan untuk perancangan produk jemuran otomatis anti hujan dengan berfokus pada keinginan konsumen. Masalah yang terjadi pada masyarakat seperti anak kost seringnya pakaian yang dijemur terkena air hujan ketika ditinggalkan dari tempat tinggal karena tidak ada yang mengangkatnya, padahal ketika menjemur cuaca terang dan ketika ditinggalkan cuaca berubah menjadi hujan. Berdasarkan permasalahan tersebut akan dilakukan perancangan dan pengembangan produk jemuran otomatis dengan menggunakan metode QFD (Quality Function Deployment. Pengambilan data menggunakan sampel yang terdiri dari 68 responden yang terdiri anak kost di daerah Yogyakarta yang sering menjemur pakaian sendiri. Hasil analisa diketahui pengembangan produk yang perlu dilakukan adalah customer need ke 2 yaitu menutup otomatis yang masuk pada kategori A, sehingga sangat perlu dibutuhkan inovasi atau pengembangan agar sesuai keinginan konsumen dan tidak tertinggal dari produk kompetitor. Relasi antara customer requirement dan technical requirement dapat dilihat bahwa kepentingan terbesar terdapat pada kebutuhan teknis jenis bahan dengan nilai kepentingan 124,2, artinya untuk mendukung pengembangan pemenuhan customer needs yang ke 2, maka perusahaan harus fokus pada kebutuhan teknis tersebut.

 9. APLIKASI METODE NEURO-DYNAMIC PADA PROSES PENGENDALIAN PERSEDIAAN DI SEBUAH PERUSAHAAN RETAIL

  Ngarap Im Manik

  2008-01-01

  Full Text Available Improper inventory system in terms of cost and customer satisfaction is always the most common problem in every part of industries, and of course, also for retailers. The inappropriateness in setting of orders makes the warehouse overloaded for some kind of goods and lack for the others. To overcome this problem, we proposed to apply the Neuro-Dynamic method for optimizing the composition of goods. This method can be easily implemented using computer program and the result indicates that the overdemand and oversupply problems in that company are solved. Abstract in Bahasa Indonesia: Masalah yang sering dihadapi perusahaan retail saat ini antara lain adalah sistem pengendalian persediaan yang kurang tepat, terutama ditinjau dari segi biaya dan kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan karena kuantitas pemesanan yang ditetapkan perusahaan terlalu besar maupun terlalu kecil, sehingga mengakibatkan barang yang disimpan tidak optimal. Untuk menyelesaikan masalah di atas diusulkan dengan menggunakan metode Neuro-Dynamic, yang dapat mengoptimalkan stok barang yang tersedia pada toko, agar biaya yang dikeluarkan minimal dengan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk memudahkan proses perhitungannya dilakukan dengan program komputer. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perusahaan retail tersebut telah terbantu dalam menjalankan aktivitas perdagangannya, karena tersedianya informasi yang dibutuhkan secara cepat dan cukup akurat dan dapat mengoptimalkan jumlah stok barang yang ada, sehingga mengoptimalkan overdemand dan oversupply. Kata kunci: pengendalian persediaan, Neuro-Dynamic, optimasi.

 10. PENGENALAN KEPRIBADIAN SESEORANG BERDASARKAN SIDIK JARI DENGAN METODE FUZZY LEARNING VECTOR QUANTIZATION DAN FUZZY BACKPROPAGATION

  I Gede Sujana Eka Putra

  2014-12-01

  Full Text Available Kepribadian dapat diidentifikasi melalui analisis pola sidik jari. Pengenalan kepribadian umumnyamenggunakan uji psikometri melalui serangkaian tahapan yang relatif panjang. Melalui analisis pola sidik jari, dapatdiidentifikasi kepribadian secara lebih efisien. Penelitian ini mengajukan algoritma klasifikasi Fuzzy LearningVector Quantization (Fuzzy LVQ karena waktu komputasi yang lebih cepat dan tingkat pengenalan yang tinggi, dandengan metode Fuzzy Backpropagation yang mampu menyelesaikan model data non linier. Tahapan penelitianterdiri dari akuisisi dan klasifikasi. Tahapan pertama melalui akuisisi sidik jari, ekstraksi fitur, proses pelatihan, danpre-klasifikasi. Selanjutnya tahap klasifikasi, melalui klasifikasi fitur sidik jari uji menggunakan algoritma FuzzyLVQ, dibandingkan dengan Fuzzy Backpropagation. Kepribadian diidentifikasi melalui pola hasil klasifikasimenggunakan basis pengetahuan dermatoglyphics. Unjuk kerja diukur dari pencocokan pola hasil pre-klasifikasidan hasil klasifikasi. Hasil penelitian menunjukkan klasifikasi Fuzzy LVQ tingkat kecocokan tertinggi 93,78%dengan iterasi pelatihan maksimum=100 epoh pada target error 10-6. Sedangkan Fuzzy Backpropagation dengantingkat kecocokan tertinggi 93,30% dengan iterasi maksimum diatas 1000 epoh pada target error 10-3. Hal inimenunjukkan Fuzzy LVQ memiliki unjuk kerja lebih baik dibandingkan Fuzzy Backpropagation. Survey respondendilakukan untuk menguji kesesuaian analisa kepribadian sistem dibandingkan dengan kepribadian responden, danhasil survey menunjukkan analisa kepribadian sistem sebagian besar cocok dengan kepribadian responden.

 11. PENENTUAN POLA SEBARAN INTRUSI AIR LAUT DI PESISIR PANTAI BATAKAN KALIMANTAN SELATAN DENGAN METODE GEOLISTRIK

  Ori Minarto

  2017-01-01

  Full Text Available Abstrak: Desa Batakan merupakan daerah paling Selatan dari Kabupaten Tanah Laut yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Survei geolistrik metode Schlumberger 1D untuk mengetahui sebaran intrusi air laut di pesisir pantai Batakan Kalimantan Selatan bertujuan untuk mengetahui pola intrusi air laut baik sebaranya maupun kedalamannya yang ditinjau dari nilai resistivitasnya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan mengetahui sifat-sifat air tanah dangkal berupa salinitas dan derajat keasamannya. Dengan sembilan titik pengukuran geolistrik, dan sembilan titik pengambilan sampel air yang berasal dari sumur warga, diperoleh potensi intrusi air laut di daerah pesisir terjadi pada titik GL1 yang berjarak 175 meter dari bibir pantai yang mencapai kedalaman 10,02 meter. Pada titik pengukuran GL4 yang berjarak kurang lebih 500 meter dari pantai, intrusi terjadi hingga kedalaman 14,21 meter. Pada titik pengukuran GL7 yang berjarak 190 meter dari pantai, intrusi terjadi hingga 65 meter di bawah permukaan tanah. Berdasarkan pengukuran salinitas di sembilan titik sampel dari sumur dangkal milik warga, terdapat satu sumur yang tergolong dalam air payau yaitu dengan nilai salinitas 7 0/00 dan delapan sumur lainnya tergolong dalam air tawar dengan kadar 0-5 0/00 dengan pH antara 7-7,7.   Kata Kunci: salinitas, intrusi, geolistrik, Batakan.

 12. Analisis Pengendalian Persediaan Produk Dengan Metode EOQ Menggunakan Algoritma Genetika untuk Mengefisiensikan Biaya Persediaan

  Indroprasto Indroprasto

  2012-09-01

  Full Text Available Mengendalikan persediaan dengan tepat bukanlah hal yang mudah. Jumlah persediaan yang terlalu besar akan mengakibatkan timbulnya dana yang dikeluarkan menjadi terlalu besar, selain itu resiko kerusakan barang juga menjadi lebih besar. Namun bila persediaan terlalu sedikit akan mengakibatkan terjadinya kekurangan persediaan yang dapat menyebabkan hilangnya keuntungan. Selama ini PT. XYZ melakukan pemesanan barang A kepada pihak ketiga dilakukan PT. XYZ hanya dengan mengira-ngira ketika jumlah barang di gudang hampir habis. Ketika permintaan barang A terhadap PT. XYZ melonjak tinggi, seringkali PT. XYZ tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Di waktu yang lain PT. XYZ juga mengalami kelebihan jumlah pemesanan barang, hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah persediaan barang yangharus disimpan di gudang, sehingga berdampak pada membengkaknya biaya persediaan. Dalam penelitian tugas akhir ini  digunakan metode Economic Order Quantity (EOQ dengan algoritma genetika untuk mengatasi masalah persediaan barang pada PT. XYZ. Penelitian ini diharapkan mampu membantu PT. XYZ untuk mempertimbangkan dan menentukan kebijakan dalam kegiatan pengendalian persediaan barang agar dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.EOQ adalah jumlah kuantitas barang
yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal.

 13. APLIKASI METODE GEOMAGNETIK UNTUK MEMETAKAN SITUS ARKEOLOGI CANDI BADUT MALANG JAWA TIMUR

  Dina Wulan Kencana

  2015-04-01

  Full Text Available Arkeologi mengarahkan kajian pada benda-benda peninggalan manusia yang bersifat material dan berhubungan dengan periode paling kuno dalam sejarah umat manusia. Candi badut merupakan peralihan gaya bangunan klasik dari Jawa tengah ke Jawa timur. Awal mulanya hanya berupa gundukan batu, reruntuhan dan tanah. Sehingga diperlukan metode geomagnetic untuk mengetahui struktur dan posisi arkeologi Candi Badut. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan alat magnetometer jenis proton procession magnetometer (PPM selama satu hari dengan luasan daerah 3025 m2, serta titik pengukuran dibuat dengan jarak 2.5 m sehingga menghasilkan 418 titik pengukuran. Interpretasi dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan software surfer 10, magpick dan mag2dc. Hasil penelitian untuk interpretasi kualitatif diperoleh peta kontur anomali residual magnetik memiliki variasi nilai anomali antara -1000 nT - 800 nT. Kemungkinan nilai anomali tinggi diduga adalah candi induk dan pondasi pagar candi yang berada disebelah barat candi induk. Candi induk dan pagar candi terbuat dari batuan andesit. Untuk hasil interpretasi kuantitatif pada irisan AB didapatkan nilai suseptibilitas 0,613 pada batuan candi induk dengan kedalaman 3 m dan nilai suseptibilitas 0,23 pada pondasi pagar sebelah barat candi induk pada kedalaman 2 m.

 14. Ocena Nośności Konstrukcji Nawierzchni Lotniskowych Metodą Acn-Pcn

  Wesołowski Mariusz

  2014-12-01

  Full Text Available Konstrukcje nawierzchni lotniskowych są projektowane na określony okres eksploatacji przy założeniu prognozowanego natężenia i struktury ruchu lotniczego. Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne na nawierzchniach lotniskowych zależy przede wszystkim od stanu nośności ich konstrukcji. W związku z tym, kontrolne badania nośności należy przeprowadzać okresowo, gdyż informacja o aktualnym stanie eksploatacyjnym nawierzchni lotniskowej stanowi podstawę do podejmowania decyzji o rodzajach statków powietrznych dopuszczonych do ruchu, intensywności ruchu lotniczego oraz terminach rozpoczęcia prac remontowych lub modernizacyjnych. Aktualnie do oceny nośności nawierzchni lotniskowych stosuje się metodę ACN-PCN, która została wprowadzona przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization. W artykule przedstawiony został sposób wyznaczania i opisu wskaźnika PCN

 15. Prediksi Kuat Tekan Beton Berbahan Campuran Fly Ash dengan Perawatan Uap Menggunakan Metode Kematangan

  Candra Irawan

  2012-09-01

  Full Text Available Penambahan fly ash dan penggunaan steam curing membuat produksi beton lebih ekonomis, baik dari segi waktu maupun biaya. Selain ekonomis, kualitas beton juga harus dikontrol, salah satunya adalah kuat tekan. Di Indonesia prediksi kuat tekan beton diatur PBI 1971. Peraturan ini hanya dapat digunakan untuk prediksi kekuatan beton normal, sehingga tidaklah akurat jika peraturan ini kita gunakan untuk memprediksi kuat tekan beton berbahan campuran fly ash yang dirawat dengan steam curing. Sebagai solusinya Day (2006 mengusulkan prediksi menggunakan metode kematangan (maturity method. Penelitian ini mencoba memprediksi kuat tekan beton umur 7, 14 dan 28 hari berdasarkan data kuat tekan dan faktor waktu-suhu umur umur dasar 1 dan 2 hari. Benda uji beton yang digunakan berbentuk silinder 15 x 30 cm, berbahan campuran fly ash tipe F dan dirawat dengan perawatan uap (steam curing. Dari hasil penelitian ini diketahui nilai error antara kuat tekan prediksi dengan kuat tekan aktual kurang dari 5% untuk umur 7 dan 28 hari untuk semua benda uji, sedangan untuk umur 14 hari untuk benda uji 2 memberikan error di atas 5%, namun kurang dari 10%. Secara ilmu statistik dapat dikatakan kuat tekan prediksi sama dengan kuat tekan aktualnya. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung berada di daerah penerimaan.

 16. Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem

  Anne Marie Mork Rokstad

  2009-02-01

  Full Text Available Artikkelen omhandler en studie av Dementia Care Mapping (DCM anvendt i et norsk sykehjem. Hensikten med studien var å undersøke om det skjer et perspektivskifte i personalgruppen ved bruk av DCM-metoden, og om dette får konsekvenser for praksis. I studien inngikk fokusgruppeintervju med personalet i sykehjemsavdelingen. Bakgrunnsopplysningene som sykepleierne reflekterte over, var kartlegging av trivsel og velvære hos pasientene innsamlet gjennom DCM-metoden, og meldt tilbake til personalet. Personalet opplevde at tilbakemeldingene førte til økt bevissthet i samhandling med pasientene. Ifølge deres utsagn medførte prosjektet flere konkrete endringer i måten de møtte pasientene på. Kartleggingen foretatt etter tre måneder viste større grad av trivsel og velvære i pasientgruppen. Dette peker i retning av at DCM kan være en nyttig metode for kvalitetsutvikling av demensomsorgen i sykehjem. Det er imidlertid behov for videre forskning med et strammere design og et større utvalg for å bekrefte funnene.

 17. Analysis of Geometric Parameters Influence on Anchor Isofix Capability / Analiza Wpływu Parametrów Geometrycznych Zaczepu Isofix Na Zdatność Tego Typu Mocowań

  Rola Edyta

  2014-12-01

  Full Text Available Tematem pracy jest ukształtowanie zaczepu ISOFIX zapewniające odpowiedni poziom niezawodności. W celu wyznaczenia obciążeń występujących w mocowaniu urządzenia przytrzymującego przeprowadzono symulację metodą dynamiki układów wieloczłonowych w środowisku MADYMO. Zadano charakterystykę czasową impulsu przyspieszenia odwzorowującą przebieg rzeczywistego zderzenia czołowego. Do przygotowania geometrii, obliczeń wytrzymałościowych oraz wizualizacji wyników wykorzystano środowiska ANSYS oraz HyperWorks. Wymiary zaczepu zostały zoptymalizowane metodą powierzchni odpowiedzi. Przeprowadzone obliczenia metodą elementów skończonych (MES umożliwiły poprawę kształtu wstępnego modelu. W wyniku optymalizacji zwiększono współczynnik bezpieczeństwa o ok. 60%.

 18. Analiza bezpośrednich kosztów diagnostyki i leczeniapacjentów z podejrzeniem udaru mózgu

  Artur Drużdż

  2009-11-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza bezpośrednich kosztów diagnostyki i leczenia pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu, poniesionych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 111 Szpitala Wojskowego w Poznaniu. Analizie poddano 288 pacjentów, w tym 180 kobiet i 108 mężczyzn. Badanie zostało przeprowadzone dla potrzeb racjonalizacji kosztów SOR. Z przeprowadzonych badań wynika, że największym kosztem, sięgającym około 75%, jest diagnostyka medyczna, w której najdroższym elementem jest badanie komputerowe głowy. Pozostałe koszty to wynagrodzenia lekarzy i farmakoterapia. Obniżenie kosztów leczenia pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu można uzyskać poprzez stosowanie tylko leków o udokumentowanej skuteczności w tym zespole neurologicznym.

 19. Analiza metodologije za ispitivanje kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva / The analysis of methodology for investigation of chemical stability of propellants

  Radun Jeremić

  2006-10-01

  Full Text Available Kao i sve energetske supstance, baruti i raketna goriva su termodinamički nestabilni, zbog čega, tokom skladištenja, dolazi do njihove kemijske dekompozicije (starenja. Proces starenja dovodi do promene njihovih funkcionalnih karakteristika, i do smanjenja sigurnosti u toku skladištenja zbog potencijalne opasnosti od samozapaljenja. U raduje objašnjen mehanizam dekonpozicije nitroestara i fenomen kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva. Izvršena je komparativna analiza naše i NATO metodologije za kontrolu kemijske stabilnosti, a posebno su navedeni uočeni nedostaci u dosadašnjoj primeni standarda SNO 8069/91. Kao optimalno rešenje ovog problema predloženo je prihvatanje odgovarajućih STANAG standarda koji regulišu ovu problematiku. / As the other energetic substances, propellants are thermodynamically unstable. Thereby, during storing, they undergo chemical decomposition process (aging. Aging process are cause changing their functional properties and decreasing safe during storage because of potential hazard from self ignition. The decomposition mechanism of nitro esters and chemical stability phenomena of propellants are shortly discussed in these papers. The compared analysis of domestic and NATO methodology for investigation of chemical stability is realized. The observed deficiencies in up to now application of standard SNO 8069/91 are specially mentioned. As optimal solution of this problem it is supposed to accept corresponding STANAG standards that regulate this problematic.

 20. Analiza kontinualnih frekvencijski modulisanih radarskih signala primenom vremensko-frekvencijskih transformacija i korelacionih tehnika / FMCW radar signal analysis by time-frequency representations and correlation techniques

  Slobodan Simić

  2007-10-01

  Full Text Available U radu su analizirana dva metoda za detekciju i procenu parametara radarskih signala s malom verovatnoćom presretanja, pri čemu ne postoji saradnja između prijemnika i predajnika. Prvi algoritam čini analiza signala pomoću vremensko-frekvencijskih transformacija zajedno sa tehnikama za prepoznavanje oblika. U osnovi drugog algoritma detekcije je procena periodične autokorelacione funkcije. Analizirani su kontinualni frekvencijski modulisani radarski signali (FMCW, često primenjivani u radarima s malom verovatnoćom presretanja. Korišćeni su test-signali, dobijeni eksperimentalnim putem. Realizovan je eksperiment s realnim predajnikom i prijemnikom FMCW signala, a rezultati obrade primljenih signala prikazani su u radu. / Two LPI signal detection and parameter estimation methods are analyzed in a non-cooperative context. The first method is based on the time-frequency signal analysis along with pattern recognition techniques. The second one is based on the estimation of a periodic autocorrelation function. Frequency modulation continuous wave (FMCW signals are analyzed as a class of waveforms often used in LPI radars. Experimentally obtained signals are used in tests. An experiment with a real FMCW signal transceiver and a receiver is carried out and the obtained signal analysis results are presented.

 1. Solid propellants.

  Marsh, H. E., Jr.; Hutchison, J. J.

  1972-01-01

  The basic principles underlying propulsion by rocket motor are examined together with the configuration of a solid propellant motor. Solid propellants and their preparation are discussed, giving attention to homogeneous propellants, composite propellants, energetic considerations in choosing a solid propellant, the processing of composite propellants, and some examples of new developments. The performance of solid propellants is investigated, taking into account characteristics velocity, the specific impulse, and performance calculations. Aspects of propellant development considered include nonperformance requirements for solid propellants, the approach to development, propellant mechanical properties, and future trends.

 2. EFEKTIVITAS METODE PEMBERIAN TUGAS (RESITASI BERBANTUAN MODUL PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KOMPETENSI DASAR UANG DAN PERBANKAN SMA N 1 KOTA MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

  Rahma Widhiantari

  2012-06-01

  Full Text Available Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh. Penggunaan metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan dicapai. Salah satu metode pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif oleh guru Metode Pembelajaran Resitasi Berbantuan Modul Pembelajaran. Metode ini dapat melatih siswa untuk berfikir aktif. Permasalahan dalam penelitian ini apakah pembelajaran dengan menggunakan metode Resitasi berbantuan modul pembelajaran lebih dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan apakah lebih efektif penggunaan metode pembelajaran Resitasi berbantuan modul pembelajaran dibandingkan metode konvensional berbantuan modul pembelajaran. Penelitian ini adalah peneltian quasi eksperimen yang dilaksanakan di SMA N 1 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang. Sample diambil diambil dari dua kelas yang paling homogen yaitu kelas X F sebagai kelas eksperimen dan kelas X G� sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan metode resitasi berbantuan modul pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu penggunaan metode resitasi berbantuan modul pembelajaran di kelas eksperimen lebih efektif. Ada perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. � The success of the learning process in schools can be seen from the results obtained studying. Use of the method of learning affects the learning outcomes to be achieved. One method of learning that can be used as an alternative by teacher recitation Assisted Learning Method Learning Module. This method can train students to think actively. Problems in this study whether learning by using the method of recitation more can improve student learning outcomes and whether more effective use of the method of recitation-assisted learning module-assisted learning compared to conventional methods of learning modules. The study was a quasi experiment conducted other research in SMA N 1 Kota Mungkid, Magelang regency

 3. Perencanaan Jumlah dan Lokasi Menara Base Transceiver Station (BTS Baru Pada Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Lumajang Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process-TOPSIS (AHP-TOPSIS

  Widyatmoko Widyatmoko

  2015-03-01

  Full Text Available Lahirnya teknologi baru seperti 4G LTE mendorong para operator untuk membangun infrastrur baru seperti menara BTS dalam rangka menghadapi persaingan antar operator. Dalam pembangunan menara BTS, sangat dibutuhkan suatu perencanaan yang sistematis untuk menentukan jumlah dan posisi menara BTS yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam perencanaan BTS, langkah yang wajib dilakukan adalah memprediksi kebutuhan BTS di tahun 2019. Menara BTS yang dibutuhkan didapat dengan menghitung selisih antara jumlah BTS tahun 2019 dan jumlah BTS tahun 2014 kemudian hasilnya dibagi 4 (diasumsikan satu menara BTS terdiri dari 4 BTS. Setelah diketahui jumlah kebutuhan menara BTS pada tahun 2019, selanjutnya penulis melakukan penyebaran menara tersebut ke seluruh penjuru kabupaten Lumajang. setelah itu penulis melakukan pembobotan pada tiap zona menara untuk mengetahui peringkat zona terbaik. Zona-zona dengan peringkat terbaik dianggap sebagai titik strategis untuk didirikan perangkat BTS 4G LTE. Metode yang digunakan dalam pembobotan adalah metode AHP-TOPSIS. Metode ini merupakan kombinasi dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP dan Techique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS. Metode AHP berfungsi untuk mengetahui nilai prioritas tiap sub-kriteria yang digunakan sedangkan TOPSIS berfungsi untuk mencari nilai tiap zona berdasarkan input dari AHP sehingga diketahui zona prioritas.

 4. KRITERIA KUALITATIF PENENTUAN PRODUK UNGGULAN KOMODITAS PERKEBUNAN DENGAN METODE DELPHI DI KABUPATEN KOLAKA-SULAWESI TENGGARA

  Dhian Herdhiansyah

  2013-06-01

  upaya mencapai konsensus, maka dilakukan dengan Metode Delphi. Ada tujuh indikator strategis digunakan sebagai kriteria penetapan produk unggulan komoditas perkebunan: (1 berbasis kepada potensi sumber daya lokal, (2 memiliki kesempatan yang tinggi untuk akses pada pasar domestik dan dunia, (3 menghasilkan nilai tambah yang tinggi, (4 didukung oleh teknologi dan sumber daya manusia yang handal, (5 ramah lingkungan, dengan menerapkan teknologi yang ramah dan bersih terhadap lingkungan,  pemanfaatan limbah pertanian yang optimal, serta menerapkan manajemen limbah yang baik, (6 melaksanakan prinsip-prinsip kerjasama dengan orientasi bisnis, dan (7 secara administratif dan ekonomi layak bagi pengembangan bisnis. Hasil perhitungan skor setiap indikator menunjukkan bahwa sebagai produk unggulan komoditas perkebunan adalah kakao di urutan pertama skor 4,6, cengkeh dan lada di urutan ke dua skor 4,3, jambu mete, kelapa,dan kopi di urutan ke tiga skor 4,2. Kata kunci: Penentuan produk unggulan, metode Delphi, komoditas perkebunan

 5. PENENTUAN STATUS RESISTENSI Aedes aegypti DENGAN METODE SUSCEPTIBILITY DI KOTA CIMAHI TERHADAP CYPERMETHRIN

  Firda Yanuar Pradani

  2013-12-01

  Full Text Available ABSTRACT Background:  vector control of DBD usually doing by using insecticides, whether by government or insecticides used in household.  Using to much insecticides for long time can caused resistence of mosquito.  This research aim to know resistance status of Aedes aegypti from endemic rural in district Cimahi to cypermethrin (synthetic pyretroid. Methods:  resistance status knowing by susceptibility methods (WHO standard with usingimpregnated paper that containing cypermethrin 0,2% and 0,4%.  Aedes aegypti spread by it for 15, 30, 45 and 60 minutes.  Number of mortality count by percentage death mosquito in each time and each concentration of cypermethrin.  Data interpreted by WHO standard, which percentage ofdeath mosquito <80% is resistance, between 80-98% is tolerance and 99-100% is susceptible. Result: Aedes aegypti from endemic rural in district Cimahi showed resistance of cypermethrin 0,2% and 0,4%. This result showed that all mosquito still alive after 15 minutes spreading bycypermethrin 0,2%, and only 6,7% mosquito death in cypermethrin 0,4%.  After 30 minutes, death mosquito counted 46,7% in cypermethrin 0,2% and 73,3% in 0,4%.  46,7% mosquito was death in 45 and 60 minutes spreading by cypermethrin 0,2% and 73,3% in 0,4%.  The resultshowed resistance ratio (RR50 of mosquito is 4,6.Conclution: Aedes aegypti from endemic rural in distric Cimahi showed a resistance to cypermethrin 0,2% and 0,4%.Key words:  Aedes aegypti, cypermethrin, resistance, Cimahi district ABSTRAK Latar Belakang: pengendalian vektor DBD biasanya dilakukan dengan menggunakan insektisida, apakah oleh pemerintah atau insektisida yang digunakan dalam rumah tangga. penggunaan insektisida dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama dapat menyebabkan nyamuk resisten.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status resistensi nyamuk Aedes aegypti dari daerah pedesaan endemik di kabupaten Cimahi terhadap cypermethrin (pyretroid sintetis. Metode : mengetahui

 6. PENGEMBANGAN APLIKASI MANAJEMEN PROYEK SECARA GRAFIS BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE DIAGRAM PRESEDENSI

  Suhadi Lili

  2004-07-01

  operasi komputer, dan tidak terhambat oleh restriksi internet (sering kali berupa firewall. Untuk mewujudkan sifat-sifat tersebut, aplikasi ini disusun dengan teknologi J2EE, Java, Web Service, dan untuk enkapsulasi data digunakan struktur XML karena fleksibel dan mampu merepresentasikan struktur hirarki data berbentuk tree. Dalam perancangan aplikasi ini digunakan bahasa UML untuk memodelkan aplikasi, sedangkan pemodelan data menggunakan Conceptual Data Model dan Physical Data Model Fitur utama yang dibuat untuk manajemen proyek pada aplikasi ini adalah komponen Gantt Chart yang menerapkan metode Diagram Presedensi. Komponen ini dapat membantu manajer untuk melakukan manajemen proyek dengan menyediakan fitur untuk menggambarkan secara visual pelaksanaan proyek dengan elemen-elemen Gantt Chart yaitu : Task Sheet, Diagram Pane, Time Line, dan Work Calendar. Dengan penerapan metode Diagram Presedensi akan mempermudah perencana proyek dalam penentuan jadwal start dan finish dari task-task penyusun proyek Aplikasi yang telah dibuat telah mengalami uji coba untuk berjalan secara multiuser, dan dari beberapa kali skenario uji coba yang dijalankan aplikasi sudah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kata Kunci : Project Management, Gantt Chart, Diagram Presedensi

 7. Analiza stanu gleb w raportach o oddziaływaniu na środowisko wybranych obiektów gospodarki odpadami

  KUŚMIERZ AGNIESZKA

  2014-12-01

  Full Text Available Gleba jest jednym z elementów środowiska przyrodniczego, który często bywa narażony na zanieczyszczenia i degradację. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń są obiekty gospodarki odpadami, wśród których dominują składowiska odpadów. W Polsce obiekty gospodarki odpadami są zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla większości takich obiektów przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko. Problematyka ochrony gleb jest jednak często w nim marginalizowana. Celem pracy była analiza jakości wybranych raportów o oddziaływaniu na środowisko obiektów gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonej w nich analizy stanu gleb, a także przedstawienie propozycji zakresu prac, niezbędnych do rzetelnej analizy oddziaływania obiektów gospodarki odpadami na gleby. Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na zróżnicowany poziom wykonania w zakresie przedstawienia oddziaływania inwestycji na gleby. Przeważają opracowania ocenione negatywnie jako niezadowalające.

 8. ESTIMASI STOK SUMBER DAYA IKAN DENGAN METODE HIDROAKUSTIK DI PERAIRAN KABUPATEN BENGKALIS

  Asep Priatna

  2016-06-01

  Full Text Available Perairan Bengkalis termasuk wilayah pengelolaan perikanan Selat Malaka, merupakan kawasan dengan status pemanfaatan tinggi sehingga diperlukan tahapan pemantauan yang intensif dan penelitian potensi sumber daya ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai estimasi biomassa dan kepadatan stok sumber daya ikan dengan metode akustik. Data kuantitatif yang diperoleh akan menjadi sumber informasi terkini dari kondisi sumber daya ikan di perairan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2009 di perairan Kabupaten Bengkalis yang merupakan bagian dari Selat Malaka. Perangkat akustik yang digunakan adalah split beam echosounder Simrad EY60 dengan frekuensi 120 kHz. Data hasil tangkapan dengan trawl dari jenis ikan pelagis dan demersal yang dominan di perairan ini digunakan untuk memverifikasi data akustik. Estimasi biomassa pada luas daerah 5.433 km2 adalah 9.374 ton dengan kepadatan stok 0,44 ton/km2 untuk ikan pelagis dan 4.441,5 ton dengan kepadatan stok 0,17 ton/km2 untuk ikan demersal.   Bengkalis waters was included in the regional fisheries management of Malacca Strait, having high utilization in fisheries. Therefore intensive monitoring as well as research on fish stock is needed. The aim of the research was to estimate fish biomass and stock density based on acoustic method. The quantitative data are source of current information for fish resources condition in Bengkalis waters. The survey was conducted in October 2009 in Bengkalis waters. Simrad EY60 split beam echosounder with frequency 120 kHz was used for acquisition of acoustic data. Both pelagic and demersal fish as dominant species caught were used for verification acoustic data. The biomass estimation on 5,433 km2 covered area was about 9,374 ton with stock density about 0.44 ton/km2 for pelagic fish, while 4,441.5 ton with stock density about 0.17 ton/km2 for demersal fish.

 9. PEMUNGUTAN BRAZILIN DARI KAYU SECANG (Caesalpinia sappan L DENGAN METODE MASERASI DAN APLIKASINYA UNTUK PEWARNAAN KAIN

  Dewi Selvia Fardhyanti

  2015-07-01

  Full Text Available Pembuatan zat warna alami dilakukan dengan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol dan aquades, variasi volume pelarut yang digunakan 75, 150, dan 250 ml. Variasi waktu perendaman 6, 12, 24, dan 48 jam. Serbuk zat warna alami Brazilin dianalisis dengan FTIR dan diaplikasikan pada kain. Hasil penelitian menunjukkan semakin lama waktu ekstraksi dan volume pelarut yang digunakan, maka rendemen yang dihasilkan semakin banyak. Rendemen serbuk brazilin maksimal sebesar 6,316% pada waktu ekstraksi 48 jam menggunakan volume pelarut etanol 250 ml. Gugus fungsi brazilin memiliki ikatan tertentu diantaranya C-H, O-H, C-O, C=O, C=C alkena. Adanya gugus fungsi –OH menunjukkan adanya senyawa brazilin. Serbuk brazilin diaplikasikan pada kain dengan teknik celup, zat pengikat seperti tawas, kapur, dan tunjung mempengaruhi kenampakan warna yang dihasilkan pada kain.Kata kunci : zat warna, ekstraksi, maserasi, brazilin, teknik celup. A production of natural dyes can be done by maceration method with using ethanol solvent and distilled water (aquadest, variations of solvent volumes which used were 75, 150, and 250 ml. Soaking times variations were 6, 12, 24, and 48 hours. Brazilin natural dye powder was analyzed by FTIR and applied to industry. The research results showed the longer of the extraction time and the volume of the used solvents, resulted in the higher yield. Yield of Brazilin powder maximum was 6.316% on the extraction time during 48 hours with using ethanol solvent of 250 ml. Functional groups of Brazilin have specific bond among CH, OH, CO, C = O, C = C alkenes. The existence of the functional groups -OH indicates the brazilin compound. Brazilin powder was applied to industry with dye techniques, binding agents such as alum, lime, and lotus (tunjung which affected the appearance of the fabric color.Keyword : natural dyes, extraction, maceration, brazilin, dye technique.

 10. Penerapan Data Mining dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Menggunakan Metode K-MEANS Clustering

  Koko Handoko

  2016-12-01

  Full Text Available Abstract— This research applies data mining using clustering methods to improve the quality of learning in Higher Education Institutions in the Program TKJ Community College South Solok. The algorithm used is K-Means Clustering is a process of grouping a number of data or object into a cluster (group so that each cluster will contain the data that is as similar as possible and different from the objects in other clusters. Testing is done with RapidMiner 5.3 applications that generate clusters in improving the quality of learning. The samples used were taken from the data tables of students who have ditrasformasi. Where the variables are defined as the first test four variables, namely: IP students, distance students, attendance and parental income. Where the students will present data with the quality of teaching is very good, good, good enough, and less good. Keyword— Data to Improve Learning, Data Mining, K-Means Clustreing, RapidMiner. Intisari— Penelitian ini menerapkan Data Mining dengan menggunakan metode clustering untuk Meningkatkan mutu pembelajaran pada Instansi Perguruan Tinggi di Program Studi TKJ Akademi Komunitas Solok Selatan. Algoritma yang digunakan yaitu K-Means Clustering berupa proses pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam cluster (group sehingga setiap dalam cluster tersebut akan berisi data yang semirip mungkin dan berbeda dengan objek dalam cluster yang lainnya. Pengujian dilakukan dengan aplikasi RapidMiner 5.3 sehingga menghasilkan cluster-cluster dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Sampel yang digunakan diambil dari tabel data mahasiswa yang telah ditrasformasi. Di mana variabel yang pengujian pertama ditentukan sebanyak 4 variabel, yaitu : IP mahasiswa, jarak tempuh mahasiswa, jumlah kehadiran dan penghasilan orang tua. Di mana akan mempresentasikan data mahasiswa dengan mutu pembelajaran sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Kata Kunci— Data Mutu Pembelajaran, Data Mining, K

 11. MONITORING DAERAH RESAPAN AIR DENGAN METODE GEOLISTRIK STUDI KASUS KELURAHAN SEKARAN, KECAMATAN GUNUNGPATI, KOTA SEMARANG

  N. Millah

  2012-02-01

  Full Text Available Kecamatan Gunungpati merupakan salah satu wilayah konservasi di Kota Semarang yang mengalami perkembangan sejakdidirikannya Kampus Unnes di Kelurahan Sekaran. Pesatnya pembangunan yang ada saat ini telah mengakibatkan terjadinyaperubahan tata guna lahan. Untuk mengetahui pengaruhnya terhadap fungsi daerah resapan air di Kelurahan Sekaran makadilakukan pengukuran dengan metode geolistrik konfigurasi Schlumberger. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuistatus daerah resapan air di Kelurahan Sekaran. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Kampus Unnes Sekaran dan sekitarnyadalam 2 tahap, yaitu bulan Nopember 2010 dan Januari 2011. Hasil pengolahan data dengan software Res2dinv ver. 3.56 diketahuibahwa untuk TS 01, TS 02, TS 04, TS 05 resapan air paling banyak terjadi pada bulan Nopember 2010, untuk TS 03 pada bulanJanuari 2011. Lapisan batuan penyusun yang ada umumnya terdiri dari lempung dan batu pasir. Lapisan batu pasir inilah yangdiharapkan dapat berfungsi sebagai penyimpan air hujan yang meresap dan teridentifikasi sebagai air tanah dangkal. Simpulandari penelitian ini yaitu Kelurahan Sekaran masih berfungsi sebagai daerah resapan air dengan ditemukannya air tanah dangkal dilokasi penelitian. This research aims to study the influence of development of Sekaran into the function of its water infiltration area by using a methodof Schlumberger configuration. There were two steps of research conducted in November 2010 and January 2011. The result ofdata processing using software Res2dinv ver. 3.56 shows that the most water infiltration happened in Nopember 2010 forTS 01,TS02, TS 04, TS 05 points, while those for TS 03 happened in January 2011. In general, the composing layers are clay and sand. Thesand is supposed to have the function of infiltrated rain water keeper and identified as shalow soil water. Based on the identifiedshalow soil water, the research concluded that Sekaran still has a function of water infiltration

 12. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM DINAMIKA KELOMPOK DENGAN METODE OUTBOUND PADA DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR DI PUSDIKLATWAS BPKP

  Yuniar Palupi

  2017-01-01

  Full Text Available The objective of this research is to analyze the implementation effectiveness of the group dynamic program using outbound method.  The training is organized by Pusdklatwas BPKP and attended by all the government internal auditors in Indonesia.  The research uses Structural Equation Modeling (SEM with Partial Least Square approach.  The effectiveness of the program is scored using Kirkpatrick’s Four Level Training Evaluation model by measuring the participant’s perception on the implemented training, the learning process, and the benefit that can be obtained from the training.  The result shows that as an output, the training influences the participants learning process positively and significantly (trust, openness, responsibility, interdependency, self confidence, & stress management.  In addition, as a short term result the training also gives a positive and significant impact to the learning condition and for the medium term result is the adaptive performance of the participants.Keywords: audit, employee, performance, psychology, SEM AbstrakTujuan dari penelian ini adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan program dinamika kelompok dengan metode outbound yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP untuk seluruh auditor internal pemerintah dari seluruh Indonesia.  Penelitian ini dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM dengan pendekatan Partial Least Square (PLS. Efektivitas program dinilai dengan menggunakan teori evaluasi pelatihan empat level yang dikemukakan oleh Kirkpatrick, dengan mengukur persespi peserta program tentang pelaksanaan program, serta pembelajaran dan manfaat yang dirasakan oleh peserta program.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program efektif pada setiap tahapan evaluasi.  Hasil menunjukkan bahwa program ini secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pembelajaran peserta (trust, openness, responsibility, interdependency, self confidence, & stress management sebagai output

 13. Perumusan Laju Reaksi dan Sifat-Sifat Pirolisis Lambat Sekam Padi Menggunakan Metode Analisis Termogravimetri

  Suyitno

  2009-01-01

  Full Text Available The objective of the research is to formulate the reaction rate and the properties of slow pyrolysis for rice husk. The research was carried out experimentally by thermogravimetry analysis (TGA method. The research was performed with three variations of reactor wall temperature, i.e. at 250oC, 300oC, dan 350oC. From the research can be concluded that for slow pyrolysis of rice husk, the increasing wall temperature tended to increase the reaction rate. The value of activation energy and pre-exponential factor for slow pyrolysis of rice husk was 41.24 kJ/mol and 5.94 %/s. The average of slow pyrolysis rate for rice husk was 8.3 x 10-4 %/s. The reaction rate for slow pyrolysis of rice husk was formulated into [%/s]. The pyrolysis characteristics for pyrolysis process could be determined, i.e. Tonset, Tshoulder, Tpeak, and Toffset. The pyrolysis characteristics depend on the reactor wall temperature. Abstract in Bahasa Indonesia: Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan laju reaksi dan sifat-sifat pirolisis lambat sekam padi. Penelitian dilakukan secara eksperimen dengan metode analisa termogravimetri (TGA. Pengujian dilakukan pada tiga variasi temperatur dinding reaktor yaitu pada 250oC, 300oC, dan 350oC. Dari pengujian diperoleh hasil bahwa pada proses pirolisis lambat sekam padi, untuk temperatur reaktor yang semakin tinggi cenderung meningkatkan laju reaksi. Nilai dari energi aktivasi dan faktor pre-eksponensial pada proses pirolisis sekam padi adalah 41,24 kJ/mol dan 5,94 %/s. Laju pirolisis rata-rata pada pengujian ini adalah 8,3 x 10-4 %/s. Laju reaksi pirolisis lambat sekam padi dirumuskan sebagai [%/s]. Sifat-sifat pirolisis pada proses pirolisis dapat ditentukan, yaitu Tonset, Tshoulder, Tpeak, dan Toffset. Sifat-sifat pirolisis dipengaruhi oleh temperatur dinding reaktor (Twall. Kata kunci: Sekam padi, pirolisis lambat, analisis termogravimetri, TGA, laju reaksi, energi aktivasi.

 14. PERMODELAN KURVA KARAKTERISTIK INVERSE NON-STANDART PADA RELE ARUS LEBIH DENGAN METODE ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM (ANFIS

  Erhankana Ardiana Putra

  2017-01-01

  Full Text Available Pada sistem kelistrikan terutama pada sistem proteksi kelistrikan dewasa ini sangat dibutuhkan sistem yang handal, sehingga  perkembangan pada sistem proteksi sudah semakin maju dengan adanya penggunaan rele digital. Rele digital digunakan dengan mempertimbangkan kecepatan, keakuratan dan serta flexible dalam sistem koordinasi. Flexibilitas ini dimaksudkan bahwa rele digital dapat digunakan menjadi rele arus lebih (overcurrent relay sesuai pembahasan tugas akhir ini dan dapat disetting menurut keinginan user sesuai karakteristik kurva OCR konvensional/standart (normal inverse, very inverse, long time inverse, extreme inverse yang akan digunakan dalam koordinasi. Jenis kurva pada rele digital juga dapat disetting diluar rumus kurva konvensional/standart yang seperti sudah disebutkan sebelumnya, kurva diluar rumusan standart disebut kurva rele non-standart. Kurva rele non-standart digunakan untuk memudahkan pengguna untuk menentukan waktu trip berdasarkan arus yang diinginkan dan sebagai solusi jika pada koordinasi proteksi mengalami kendala dalam koordinasi kurva rele. Pada tugas akhir ini akan dibahas bagaimana membuat atau memodelkan kurva karakteristik inverse overcurrent rele non-standart dengan menggunakan metode (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System atau biasa disebut metode pembelajaran ANFIS. Kurva non-standart didapatkan dengan pengambilan titik-titik data baru berupa arus dan waktu trip sesuai keinginan user. Data baru tersebut akan digabungkan dengan data lama sehingga menghasilkan data non-standart yang nantinya akan dilakukan pembelajaran dengan metode ANFIS untuk mendapatkan desain kurva non-standart. Setelah didapatkan desain kurva non-standart akan dilakukan pengujian keakuratan dengan mengganti nilai MF (membership function didapatkan hasil rata-rata error terkecil 2,56% (MF=10 dan epoch=100. Pengujian selanjutnya dengan mengubah nilai epoch didapatkan nilai keakuratan dengan error terkecil pada epoch = 500. Simulasi pada

 15. PEMAHAMAN NILAI-NILAI DEMOKRASI SISWA MELALUI METODE INQUIRI PADA PEMBELAJARAN PKN DI SMA NEGERI 1 GAMPING SLEMAN

  C. Christopel

  2016-12-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk: meningkatkan pemahaman nilai demokrasi melalui metode inquiri pada pembelajaran PKn di kelas XA SMA Negeri 1 Gamping Sleman.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK. Subjek penelitian adalah 34 siswa SMA Negeri 1 Gamping Sleman. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri observasi, test skala sikap, dan analisis dokumen. Intrumen penelitian terdiri atas tes sikap, tes hasil belajar, lembar observasi perilaku siswa, catatan lapangan, dan pedoman wawancara. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah model Miles & Huberman, sedangkan data yang bersifat kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan metode inquiri dapat meningkatkan nilai demokrasi siswa. Pada siklus 1 rerata 67,64, siklus 2 rerata 72,64 dan siklus 3 rerata 78,38. Dengan demikian melalui penerapan metode inquiri dapat meningkatkan pemahaman nilai- nilai demokrasi siswa di SMA Negeri 1 Gamping Sleman.   UNDERSTANDING OF DEMOCRATIC VALUES IN STUDENTS THROUGH THE INQUIRY METHOD OF TEAHING CIVIC EDUCATION IN SMA 1 GAMPINGSLEMAN Asbtract This study aim: to improve students’ democratic through value the application of the inquiry method in civic education learning in the Grade XA of SMA NegeriGampingSleman,This was a classroom action research (CAR, The sesearch subjects 34 grade X SMA Negeri 1 Gamping. The data collecting techniques consisted of observations, an attitude scale test and a document analysis. The research instruments consisted of an attitude test, a learning achievement test, student behavior observation sheets, field notes, and interview guides. The technique to analyze the qualitative data was the Miles &Huberman model, while the quantitative data were analyzed using descriptive statistics. The result shows that the application of the inquiry method can improve students’ democratic value. In the first cycle the mean was 67.64, in the

 16. PENERAPAN METODE DINSAR UNTUK ANALISA DEFORMASI AKIBAT GEMPA BUMI DENGAN VALIDASI DATA GPS SUGAR (STUDI KASUS: KEPULAUAN MENTAWAI, SUMATERA BARAT

  Ana Rizka Sari

  2015-02-01

  Full Text Available InSAR merupakan alat yang kuat untuk pengukuran deformasi di permukaan tanah dengan ketelitian sub-sentimeter. InSAR menggabungkan dua buah citra SAR untuk menghasilkan citra interferogram. Citra interferogram inilah yang digunakan untuk melakukan pemantauan pergerakan tanah. Mentawai adalah salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di cincin api dunia. Berdasarkan struktur tektonik, gempa Mentawai yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010 terjadi sebagai akibat dari lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara-timur laut dengan lempeng Sunda dengan kecepatan 57-69 mm / tahun. Penelitian deformasi di daerah rawan gempa menggunakan sepasang ALOS PALSAR pada tanggal 29 September 2010 dan 14 November 2010. Sebagai model elevasi eksternal digunakan DEM SRTM3 90 m. Metode yang digunakan adalah two-pass differential interferometry synthetic aperture radar (DInSAR. Hasil pengolahan metode DInSAR menunjukkan pergeseran antara -20 cm sampai 20 cm. Berdasarkan hasil pengolahan SAR untuk mengetahui akurasi deformasi dilakukan validasi dengan data GPS kontinyu SuGAr (SuGAr Network. SuGAr Network adalah jaringan stasiun GPS di sepanjang batas lempeng Sumatera. SuGAr Network yang digunakan untuk validasi data SAR adalah stasiun MKMK, BSAT, PRKB dan BSAT. Pergeseran di setiap stasiun GPS menuju zona subduksi trench Sumatera dengan nilai pergeseran yang relatif besar, yaitu 7,268 cm, 4,352 cm dan 5,576 cm di stasiun pengamatan GPS BSAT, PRKB dan SLBU. Hasil metode DInSAR dengan data GPS kontinyu SuGAr memiliki residu rata-rata 0,947 cm. Berdasarkan hasil pengolahan data GPS, dapat disimpulkan terjadi penurunan tanah di setiap stasiun GPS dengan arah pergerakan ke barat daya.

 17. Solid lubricants

  Sliney, Harold E.

  1993-01-01

  The state of knowledge of solid lubricants is reviewed. The results of research on solid lubricants from the 1940's to the present are presented from a historical perspective. Emphasis is placed largely, but not exclusively, on work performed at NASA Lewis Research Center with a natural focus on aerospace applications. However, because of the generic nature of the research, the information presented in this review is applicable to most areas where solid lubricant technology is useful.

 18. HASIL ANALISIS VITAMIN A DAN β-KAROTEN BAHAN MAKANAN SUMBER VITAMIN A DAN KAROTEN DENGAN METODE HPLC

  Yuniar Rosmalina; Dewi Permaesih

  2012-01-01

  Telah dilakukan analisis vitamin A DAN β-Karoten terhadap beberapa jenis pangan dengan menggunakan metode HPLC. Analisis dilakukan terhadap 9 jenis serealia dan umbi-umbian, 3 jenis kacang-kacangan, 40 jenis sayuran, 11 jenis daging dan hasilnya, 7 jenis telur dan hasilnya, 8 jenis ikan, 12 jenis buah-buahaan, dan 7 jenis kelompok lain-lain. Hasilnya menunjukkan sumber β-Karoten yang tinggi pada kelompok serealia dan umbi-umbian adalah umbi jalar, pada kelompok sayuran adalah daun katuk, daun...

 19. Pembuatan Aplikasi Pendukung Keputusan untuk Peramalan Persediaan Bahan Baku Produksi Plastik Blowing dan Inject Menggunakan Metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average di CV. Asia

  Amira Herwindyani Hutasuhut

  2014-09-01

  Full Text Available Persediaan bahan baku memiliki peranan penting bagi perusahaan karena akan berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Berbagai kendala dapat muncul akibat kurangnya bahan baku untuk produksi, seperti kekurangan bahan baku untuk produksi sehingga menimbulkan keterlambatan terhadap pemenuhan permintaan pelanggannya. Akibat keterlambatan tersebut akhirnya perusahaan mengalami beberapa kerugian. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan memerlukan perencanaan di berbagai hal, khususnya perencanaan yang berhubungan dengan persediaan. Salah satu bentuk perencanaan persediaan yaitu meramalkan persediaan bahan baku untuk setiap waktu. Metode ARIMA merupakan metode yang disarankan untuk kasus CV. Asia karena memiliki sifat yang fleksibel, yaitu mengikuti pola data yang ada. Metode ARIMA memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan cenderung memiliki nilai error yang kecil karena prosesnya yang terperinci. Model ARIMA yang diperoleh nantinya akan diimplementasikan dalam Microsoft Excel menggunakan Visual Basic for Application, dengan mempertimbangkan kondisi kekinian perusahaan yang menggunakan Microsoft Excel untuk proses bisnis kesehariannya, sehingga dapat membantu CV. Asia untuk meramalkan persediaan bahan bakunya dan melakukan pengambilan keputusan.

 20. Solid Matter

  Angelo, Joseph A

  2011-01-01

  Supported by a generous quantity of full-color illustrations and interesting sidebars, Solid Matter introduces the basic characteristics and properties of solid matter. It briefly describes the cosmic connection of the elements, leading readers through several key events in human pre-history that resulted in more advanced uses of matter in the solid state. Chapters include:. -Solid Matter: An Initial Perspective. -Physical Behavior of Matter. -The Gravity of Matter. -Fundamentals of Materials Science. -Rocks and Minerals. -Metals. -Building Materials. -Carbon Earth's Most Versatile Element. -S

 1. Analiza uticaja armiranobetonskog rama od sopstvenog opterećenja i spoljašnjih sila/Structural analysis of a prestressed concrete

  Miloš Z. Petrović

  2014-10-01

  Full Text Available U radu je prikazano delovanje sile prednaprezanja na armiranobetonski ram (u daljem tekstu AB ram. Posmatrani sistem je statički neodređen sa dva ukleštenja. Na njega deluje opterećenje prednaprezanje kablom silom Nk=600 kN, kao i sopstveno opterećenje. Visina rama je 6.00 m, a osovinski razmak 20.00 m. Opterećenje od sopstvene težine elemenata je od rigle i stuba. Opterećenje konstrukcije usled prednaprezanja spada u unutrašnja opterećenja, koja zamenjujemo ekvivalentnim opterećenjem koje predstavlja spoljašnje opterećenje. Proračun je izvršen metodom sila i metodom deformacija, kao i u softverskom programu 'Tower'. Metodom sila se uklanja ukleštenje i preseku se omogućava obrtanje. Statički neodređena veličina tada je moment ukleštenja. Kod metode deformacije sve statičke i deformacijske veličine izražavaju se putem izvesnog broja međusobno nezavisnih deformacijskih veličina, koje su određene iz uslova ravnoteže sistema. Broj nezavisnih deformacijskih neodređenih veličina predstavlja deformacijsku neodređenost nosača. Sve deformacijski neodređene veličine mogu se svrstati u dve grupe: prvu grupu čine uglovi obrtanja na krajevima kruto vezanih štapova, a drugu grupu komponente pomeranja čvorova. / The effects of prestressing forces on a reinforced concrete frame are shown in the paper. The structure is a statically indeterminate frame with two fixed supports. The load is due to tendon prestressing with Nk = 600 kN and due to self-weight of columns and beam. The columns height is 6.00 m and the beam span is 20.00 m. Effects of prestressing can be replaced by an external equivalent load. Calculations are performed by the force method, by the direct stiffness method and using the 'Tower' software. The rotational restraints are released at fixed supports and the restraint moments are calculated by the force method. The direct stiffness method uses the members' stiffness relations for computing member forces and

 2. PERPADUAN METODE SNOWBALL THROWING DAN SIMULASI DALAM PEMBELAJARAN MATA KULIAH MENYIMAK DAN BERBICARA PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD SEMESTER III UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN

  Nurlaili

  2015-12-01

  Full Text Available Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada fakta bahwa kemampuan siswa dalam memahami mata pelajaran mendengarkan dan berbicara masih rendah. Untuk mengatasi maslah tersebut, penulis menggunakan metode kombinasi snowball throwing dan simulasi yang prinsisp dasarnya untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengajarn. Penelitian ini bertujuan untuk mengahasilkan pengajaran mendengarkan buku pegangan berbiacara yang menggunakan metode kombinasi snowball throwing dan simulasi. Lenih jauh lagi, penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui dan menganalisa (1 pola desain dari pengajaran mendengarkan dan berbicara dan pembelajaran dengan menggunakan metode kombinasi snowball throwing dan simulasi, (2 proses belajar mengajar mendengarkan dan proses belajar mengajar berbicara dengan kombinasi metode snowball throwing dan simulasi, dan (3 keefektifan belajar mengajar mendengarkan dan berbicara pada kemapuan mahasiswa PGSD tahun ke 2 dalam memahamim pelajaran. Penelitian ini adalah percobaan quasi dengan menggunakan ketidaksamaan dari pola kelompok kontrol. Pada pola ini, dua kelompok diberikan pre-tes untuk mengetahui jika jika ada perbedaan diantara kelas percobaan dan kelas control.setelah diberikan laporan terhadap kelompok tersebut, pos-tes akan dilakukan untuk mengetahui peningkatan setiap grup. Beberapa instrument yang digunakan dalam penelitian ini anatara lain observasi dan pendapat siswa. Data dianalisa dengan menggunakan t – tes. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belajar mengajar mendengarkan dan berbicara dengan menggunakan metode kombinasi dari snowball throwing dan simulasi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam pelajaran. Kondisi ini dapat terlihat dalam hasil dari t-tes. (ujian t. hasilnya menunjukan kepada kita bahwa pemahaman dari kelompok percobaan naik dengan baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. berdasarkan hasil, metode kombinasi dari snowball throwing (Melemparkan bola salju dengan

 3. PERBANDINGAN PEMBELAJARANMEMBACA PERMULAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAS DANMETODE KATA LEMBAGA BERDASARKAN PERBEDAAN GAYA BELAJAR PADA PESERTA DIDIK TAMAN KANAK-KANAK

  Wiwik Kus Endah

  2014-08-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan (1 perbedaan kemampuan membaca permulaan antara peserta didik taman kanak-kanak bergaya belajar auditori dan visual yang dibimbing dengan metode SAS, (2 perbedaan kemampuan membaca permulaan antara peserta didik taman kanak-kanak bergaya belajar auditori dan visual yang dibimbing dengan metode  kata lembaga, (3 interaksi antara penggunaan metode SAS dan metode kata lembaga untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan peserta didik taman kanak-kanak bergaya belajar auditori dan visual. Metode penelitian ini exsperimental design. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen tes kemampuan membaca permulaan, modality assessment test, wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data penelitian digunakan one sample kolmogorov-smirnov test pada program SPSS 16, uji homogenitas levene test, dan uji hipotesis dengan analisis varian 2x2. Simpulan hasil penelitian ini yaitu (1 terdapat perbedaan kemampuan membaca permulaan antara peserta didik TK Islam Pangeran Diponegoro yang memiliki gaya belajar auditori dan visual yang dibimbing dengan metode SAS, (2 terdapat perbedaan kemampuan membaca permulaan antara peserta didik TK Islam Pangeran Diponegoro yang memiliki gaya belajar auditori dan visual yang dibimbing dengan metode kata lembaga dan (3 terdapat interaksi antara penggunaan metode pembelajaran (SAS dan kata lembaga dengan gaya belajar (auditori dan visual  pada kemampuan membaca permulaan peserta didik taman kanak-kanak.This study aimed to describe (1 the difference between the beginning reading skills of students kindergarten auditory and visual learning style that is guided by the SAS method; (2 the difference between the beginning reading skills of students kindergarten style learning auditory and visual guided the “kata lembaga”method;and (3 the interaction between the use of SAS methods and methods of ‘kata lembaga”to improve literacy learners beginning

 4. REAKSI KATALITIS ESTERIFIKASI ASAM OLEAT DAN METANOL MENJADI BIODIESEL DENGAN METODE DISTILASI REAKTIF

  Kusmiyati Kusmiyati

  2012-01-01

  Full Text Available Biodiesel is an alternative diesel fuel that is produced from vegetable oils and animal fats. Generally, it is formed by trans etherification reaction of triglycerides in the vegetable oil or animal fat with an alcohol. In this work, etherification reaction was carried out using oleic acid, methanol and sulphuric acid as a catalyst by reactive distillation method. In order to determine the best conditions for biodiesel production by reactive distillation, the experiments were carried out at different temperature (1000C, 1200C, 1500C and 1800C using methanol/oleic acid molar ratios (1:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, catalyst/ oleic acid molar ratios (0.5%wt, 1%wt, 1.5%wt and 2%wt and reaction times (15, 30, 45, 60, 75 and 90 minutes. Result show that at temperature 1800C, methanol/oleic acid molar ratio of 8:1, amount of catalyst 1% for 90 minute reaction time gives the highest conversion of oleic acid above 0.9581. Biodiesel product from oleic acid was analyzed by ASTM (American Standard for Testing Material. The results show that the biodiesel produced has the quality required to be a diesel substitute. Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil yang diproduksi dari bahan baku minyak nabati dan lemak hewan. Secara umum biodiesel diproduksi melalui reaksi transesterifikasi minyak nabati atau lemak hewan dan alkohol. Pada penelitian ini proses esterifikasi pada pembuatan biodiesel menggunakan bahan baku asam oleat murni (99%, metanol dan katalis asam sulfat dengan metode distilasi reaktif. Distilasi reaktif merupakan penggabungan antara proses reaksi dan proses pemisahan dalam satu unit proses sehingga memungkinkan diperoleh biodiesel dengan kemurnian yang tinggi. Variabel yang dipelajari pada penelitian ini adalah temperatur (1000C, 1200C, 1500C, 1800C, jumlah katalis H2SO4 (0,5% berat, 1% berat, 1,5% berat, 2% berat, rasio metanol : asam oleat dinyatakan 1:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1 (dalam % berat terhadap konversi

 5. PENGEMBANGAN UNIT USAHA INDUSTRI KECIL MELALUI METODE PEMETAAN DAN “NEED ASSESSMENT”

  F Fafurida

  2015-12-01

  Full Text Available Mapping industry and need assessement are the first steps for developing the industrial sector. This study aims to describe the performance of the industry, prepare the map of industrial development potency and identify the need assessement on industries in Sub Gunungpati. The data was obtained from the survey by spreading questionnaires and Focus Group Discussion (FGD. The descriptive statistical analysis is used in this study. The result shows that there are 12 types of industries in the Village Gunungpati. However, most of these industries do not have a good management of the business eventhough they have been running their industries for a long time. It can be seen from several aspects, such as accounting and finance, production and marketing. Every type of industry has different condition and distribution. There is only one type of industry which form a large cluster; it is the industries that produce red bricks in Ngrembel. Finally, the result of need assessment shows that trainings on administrative records, financial report, innovation on production machines, packaging, marketing, obtaining raw materials, waste management are needed to increase the business capacity. Pemetaan industri dan need assessement merupakan langkah awal dalam pengembangan sektor industri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan performance industri, menyusun peta potensi pengembangan industri dan mengidentifikasi need assessement pada industri-industri di Kelurahan Gunungpati. Data diperoleh dari metode survey dengan kuisioner dan Focus Group Discussion (FGD. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif statistik. Hasil penelitian menunjukkan ada 12 jenis industri di Kelurahan Gunungpati. Meski sudah berdiri lama, mayoritas industri- industri tersebut belum memiliki manajemen pengelolaan usaha yang baik. Ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pembukuan dan keuangan, produksi dan pemasaran. Setiap jenis industri memiliki kondisi dan

 6. SINTESIS NANOPARTIKEL PERAK MENGGUNAKAN METODE POLIOL DENGAN AGEN STABILISATOR POLIVINILALKOHOL (PVA

  DOB Apriandanu

  2014-06-01

  Full Text Available Abstrak __________________________________________________________________________________________ Nanopartikel perak merupakan produk berbasis nanoteknologi yang sedang berkembang saat ini dan dapat diaplikasikan sebagai katalis dan detektor sensor optik. Faktor yang dapat mempengaruhi ukuran nanopartikel adalah konsentrasi garam dan agen pereduksi. Nanopartikel perak bersifat tidak stabil. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan polivinil alkohol sebagai agen stabilisator dalam sintesis nanopartikel perak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio mol reduktor EG/Ag+ dan % PVA (b/v dalam sintesis nanopartikel perak terhadap karakteristik produk yang dihasilkan. Nanopartikel perak disintesis dengan metode poliol yaitu melarutkan AgNO3 ke dalam etilen glikol sebagai reduktor dan polivinilalkohol (PVA sebagai stabilisator. Karakterisasi dilakukan menggunakan Spek-trofotometer UV-Vis dan TEM (Transmission Electron Microscope. Analisis terhadap spektra UV-Vis menunjukkan bahwa nanopartikel yang relatif stabil pada pengukuran panjang gelombang maksimum 417 hingga 418 nm adalah nanopartikel yang disintesis menggunakan PVA 3%. Karakterisasi dengan TEM menunjukkan nanopartikel perak yang disintesis berdasarkan rasio mol etilen glikol terhadap Ag+ 50:1 memiliki ukuran terkecil dengan kisaran 10,15–27,56 nm dengan struktur kristal face centered cubic (FCC. Semakin tinggi rasio mol EG /Ag+ dalam sintesis nanopartikel perak, semakin tinggi pula peningkatan absorbansinya.   Abstract __________________________________________________________________________________________ Silver nanoparticles are nanotechnology based product which can be applied as a catalyst and optic sensor detector. The factors that can effect on nanoparticle size are salt concentration and reductor agent. Silver nanoparticles are unstable material, so polyvinylalcohol needs to be added  as a stabilizer agent in their synthesis. The aims of this research are to

 7. SISTEM REKOMENDASI INDEKS WEB DENGAN METODE FREQUENT TERMS BERBASIS MULTI INSTANCE LEARNING

  Darlis Herumurti

  2007-01-01

  indeks dan kemudian mengimplementasikan metode Multi Instance Learning untuk memberikan rekomendasi secara otomatis dari halaman-halaman indeks baru. Algoritma yang digunakan adalah algoritma Citation kNN yang diadaptasi menjadi fretCit-kNN dengan mengaplikasikan minimal Hausdorff distance dalam pengukuran jaraknya. Dalam hasil proses dan analisis disimpulkan bahwa dengan beberapa macam uji coba data dari beberapa user sistem menampilkan performa hingga rata-rata 82,41% akurasi dan nilai kembalian sebesar 66,71%. Kata kunci: halaman indeks, sistem rekomendasi, multi instance learning, citation kNN, hausdorff distance.

 8. Evaluasi Performansi Jaringan UMTS di Kota Semarang menggunakan Metode Drive Test

  HASANAH PUTRI

  2017-07-01

  Full Text Available ABSTRAKSaat ini penggunaan telepon seluler tidak hanya untuk komunikasi suara, melainkan juga untuk komunikasi data. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar dengan jumlah pengguna telepon seluler yang banyak. Kondisi ini membutuhkan dukungan kualitas jaringan yang optimal dan kecepatan akses yang tinggi.  Pada penelitian ini dilakukan pengujian kualitas sinyal jaringan UMTS di kota tersebut. Pengukuran dilakukan dengan metode drive test menggunakan software TEMS dan Map info dalam pengolahan datanya. Ada beberapa parameter pengamatan dalam kegiatan pengukuran kualitas jaringan UMTS ini diantaranya RSCP (Receive Signal Code Power, Ec/No , Throughput dan KPI (Key Performance indicator. Setelah dilakukan pengukuran dan analisis perlu dilakukan proses simulasi optimasi yang dilakukan menggunakan software Atoll 3.2.1. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai parameter RSCP, Ec/No , dan Throughput berturut-turut sebesar 68,45%, 91%, dan 52.2%. Setelah dilakukan simulasi optimasi terjadi peningkatan nilai parameter RSCP dan Ec/No berturut-turut sebesar 97.28% dan 99.74%.Kata kunci: UMTS, Drive Test, Map Info, Atoll, KPI.ABSTRACTToday the use of mobile phone is not only for voice communication but also for data communications (mobile Internet. There are a lot of mobile phone users in Semarang, so that it requires the support of a good network quality and high-speed access. In this research, it will test and measure the signal quality UMTS network. The measurement is done with drive test method by using TEMS and Map Info software. There are several parameters of observation in quality measurement of UMTS network. They are RSCP (Received Signal Code Power, Ec/No , Throughput and KPI (Key Performance Indicator. After measurement and analysis it is needed to simulate the optimization recommendations process by using Atoll 3.2.1. to the observation’s parameters. From the measurement results obtained parameter values RSCP, Ec/No , and Throughput

 9. SINTESIS NANOPARTIKEL PERAK MENGGUNAKAN METODE POLIOL DENGAN AGEN STABILISATOR POLIVINILALKOHOL (PVA

  DOB Apriandanu

  2014-06-01

  Full Text Available Abstrak __________________________________________________________________________________________ Nanopartikel perak merupakan produk berbasis nanoteknologi yang sedang berkembang saat ini dan dapat diaplikasikan sebagai katalis dan detektor sensor optik. Faktor yang dapat mempengaruhi ukuran nanopartikel adalah konsentrasi garam dan agen pereduksi. Nanopartikel perak bersifat tidak stabil. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan polivinil alkohol sebagai agen stabilisator dalam sintesis nanopartikel perak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio mol reduktor EG/Ag+ dan % PVA (b/v dalam sintesis nanopartikel perak terhadap karakteristik produk yang dihasilkan. Nanopartikel perak disintesis dengan metode poliol yaitu melarutkan AgNO3 ke dalam etilen glikol sebagai reduktor dan polivinilalkohol (PVA sebagai stabilisator. Karakterisasi dilakukan menggunakan Spek-trofotometer UV-Vis dan TEM (Transmission Electron Microscope. Analisis terhadap spektra UV-Vis menunjukkan bahwa nanopartikel yang relatif stabil pada pengukuran panjang gelombang maksimum 417 hingga 418 nm adalah nanopartikel yang disintesis menggunakan PVA 3%. Karakterisasi dengan TEM menunjukkan nanopartikel perak yang disintesis berdasarkan rasio mol etilen glikol terhadap Ag+ 50:1 memiliki ukuran terkecil dengan kisaran 10,15–27,56 nm dengan struktur kristal face centered cubic (FCC. Semakin tinggi rasio mol EG /Ag+ dalam sintesis nanopartikel perak, semakin tinggi pula peningkatan absorbansinya.   Abstract __________________________________________________________________________________________ Silver nanoparticles are nanotechnology based product which can be applied as a catalyst and optic sensor detector. The factors that can effect on nanoparticle size are salt concentration and reductor agent. Silver nanoparticles are unstable material, so polyvinylalcohol needs to be added  as a stabilizer agent in their synthesis. The aims of this research are to

 10. ANALISA KEKUATAN KONSTRUKSI CAR DECK PADA KAPAL KM. DHARMA FERRY 3 DENGAN METODE ELEMEN HINGGA

  Imam Pujo Mulyatno

  2012-02-01

  Full Text Available Kapal merupakan sebuah sistem rekayasa bergerak buatan manusia yang terbesar. Kompleksitasnya sebagian besar disebabkan oleh tuntutan self – supporting capability di lingkungan laut yang tidak readily habitable. Salah satu subsistem penyusun sistem rekayasa tersebut adalah konstruksinya. Dalam sebuah sistem konstruksi, kekuatan merupakan struktur terpenting dalam sebuah kapal sebab fungsinya adalah untuk menjamin keselamatan daripada awak kapal, penumpang, dan muatannya. Kapal KM. DHARMA FERRY 3 adalah  type Ro – RoPassanger Shipmilik perusahaan PT. Dharma lautan Utama yang beroperasi di Selat Sunda dengan rute pelayaran Pelabuhan Merak – Bakauheni. Dalam rute pelayaran tersebut yang ditempuh dalam waktu kurang lebih dua setengah jam, hal ini mengharuskan kondisi kapal selalu dalam kondisi aman terutama dalam hal konstruksinya sebab dalam perencanaan sebuah konstruksi kapal, pada dasarnya adalah merencanakan konstruksi yang mempunyai tingkat tegangan pada batas yang diijinkan dan bisa diterima oleh konstruksi tersebut. Penelitian tentang konstruksi kekuatan car deck kapal KM. DHARMA FERRY 3 perlu diperhatikan dan dilakukan, dimana tegangan yang diakibatkan oleh beban yang mengenainya tidak boleh melebihi batas maksimum σyield bahan dan σijin berdasarkan rules dari klas, adapun acuan rules yang dipakai dalam penelitian ini adalah berdasarkan rules Biro Klasifikasi Indonesia. Pada Tugas Akhir ini akan dilakukan analisa local stress yang terjadi pada car deck kapal KM. DHARMA FERRY 3 dengan bantuan program numerik MSC Software. Analisa yang digunakan adalah analisa beban statis untuk mengetahui karakteristik dan letak tegangan terbesar dari struktur konstruksi car deck berdasarkan empat variasi kondisi keadaan kapal menggunakan metode elemen hingga. Hasil analisa menggunakan program numerik MSC Software didapatkan hasil maximum stress pada sistem konstruksi car deck sebesar 482 N/mm2 di lokasi node 52 pada saat kondisi sagging. Kondisi ini

 11. Kinerja Spectrum Sensing dengan Metode Matched Filter Detector pada Radio Kognitif

  BAYU ANGGA

  2017-06-01

  Full Text Available Abstrak Evolusi sistem nirkabel dan teknologi saat ini telah membuat dampak besar pada masyarakat. Namun, disaat yang sama pengelolaan dan pemanfaatan kelangkaan spektrum tidak efisien. Radio kognitif adalah paradigma baru dalam merancang sistem komunikasi nirkabel yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio (RF dan mengurangi seminimal mungkin kelangkaan spektrum. Spectrum sensing adalah langkah utama yang akan memungkinkan jaringan radio kognitif, yaitu untuk menentukan status spektrum dan aktivitas pengguna utama secara berkala, dengan menggunakan metode matched filter detector dan energy detector sebagai pembandingnya. Hasil dari kinerja spectrum sensing berdasarkan simulasi, menunjukan kinerja matched filter detector membutuhkan SNR = 15 dB untuk mencapai probability detection (Pd sebesar 100%, dengan probability false alarm sebesar 0,01, sedangkan energy detector hanya membutuhkan SNR = 14,2 dB. Secara keseluruhan untuk deteksi sinyal yang optimal kinerja matched filter detector tidak lebih baik dibanding kinerja energy detector. Kata kunci: spectrum sensing, radio kognitif, probability detection, matched filter detector, energy detector. Abstract The evolution of wireless systems and current technology has made a huge impact on society. However, at the same time the management and utilization of spectrum scarcity is not efficient. Cognitive Radio is a new paradigm in designing wireless communication system that aims to improve the utilization of the radio frequency spectrum (RF and reduce to a minimum the scarcity of spectrum. Spectrum sensing is a major step that will allow the cognitive radio networks, namely to determine the status of the spectrum and activity of the primary user at regular intervals, using the method of matched filter detector and energy detector as a comparison. The results of the performance spectrum sensing based on simulations, indicates the performance matched filter detector requires

 12. IDENTIFIKASI PERTAMBAHAN PERSEBARAN LIMBAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA JATIBARANG TAHUN 2015 MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK

  R S Wulandari

  2016-04-01

  Full Text Available Pada tahun 2000 timbunan sampah pada TPA Jatibarang yang berlokasi di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang, sudah melebihi daya tampung yaitu sekitar 1,6 juta m3. Kondisi tersebut sangat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan terutama pencemaran leacheat (air lindi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat pencemaran limbah di daerah sekitar TPA Jatibarang pada tahun  2015 dengan menggunakan metode geolistrik konfigurasi schlumberger. Pengambilan data dilakukan pada tiga titik penelitian, dua berada didalam TPA dan satu berada di daerah perumahan sekitar TPA dengan panjang lintasan masing-masing 75 m. Pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan softwareres2dinv. Hasil yang didapatkan berupa kondisi topografi serta nilai resistivitas lindi sebesar 0,044-0,70 Ωm. Persebaran lindi pada tahun 2015 menuju ke daerah dengan elevasi rendah yang mengarah ke Sungai Kreo. Sedangkan persebaran lindi pada lokasi penelitian di Perumahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang juga telah diidentifikasikan tercemar oleh air lindi yang diduga berasal TPA Jatibarang.In 2000, piles of garbage in the landfill is located in the Village Jatibarang Kedungpane Mijen District of Semarang, has exceeded the capacity of around 1.6 million m3. The condition is potentially causing environmental pollution, especially pollution leacheat (leachate. Therefore, to investigate the pollution level of waste in the area around the landfill Jatibarang 2015 using geoelectric method Schlumberger configuration. Data were collected at three points research, two are in the landfill and one is located in a residential area around the landfill with a path length of each- each 75 m. Data processing results of research conducted by using softwareres2dinv. Results obtained in the form of topography and leachate resistivity value of 0.044 Ωm- 0.70 Ωm. Distribution of leachate in 2015 heading to areas with low elevation that

 13. INTERPRETASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN DAERAH MATA AIR PANAS KRAKAL KEBUMEN DENGAN METODE GEOLISTRIK

  S Fauziyah

  2016-04-01

  Full Text Available Energi geothermal merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang sedang dikembangkan. Salah satu kawasan geothermal tersebut adalah kawasan wisata mata air panas Krakal, Kebumen. Sumber daya alam geothermal tersebut dikembangkan sebagai objek wisata. Dalam pengembangannya, belum ada informasi struktur bawah permukaan daerah wisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran struktur bawah permukaan daerah mata air panas Krakal. Pengambilan data dilakukan dengan metode geolistrik konfigurasi schlumberger pada 5 lintasan dengan 3 titik sounding tiap lintasan. Pengolahan data menggunakan software Progress dan Surfer 10.  Hasil pengolahan data menunjukkan struktur bawah permukaan tersusun oleh 3 lapisan batuan yaitu batu pasir dengan kisaran nilai resistivitas kurang dari 10 Ωm dan ketebalan hingga 20 meter, batu lempung berpasir  dengan rentang nilai resistivitas 10-50 Ωm dan ketebalan mencapai 20 meter, dan batu lempung gamping dengan kisaran resistivitas 50-65 Ωm dan ketebalan 20 meter. Anomali resistivitas rendah mengindikasikan adanya akuifer air panas dan air dingin yang muncul ke permukaan.  Geothermal energy is one of the wealth of natural resources that are being developed. One such area is the tourist area of geothermal hot springs Krakal, Kebumen. Natural geothermal resources were developed as a tourist attraction. In its development, no information on subsurface structure of the tourist area. This study aims to reveal the subsurface structure of the Hot Springs area Krakal. Data collection was performed by Schlumberger configuration geoelectric method in five 3-point sounding track with each track. Data processing using the software Surfer Progress and 10. The results of the processing of the data showed subsurface structure is composed of 3 layers of rock is sandstone with a range of resistivity values of less than 10 Ωm and a thickness of up to 20 meters, sandy clay stone with a range of values of

 14. KAMUS BAHASA ARAB – INDONESIA ONLINE DENGAN PEMECAHAN SUKU KATA MENGGUNAKAN METODE PARSING

  Anny Yuniarti

  2004-01-01

  Full Text Available Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Kebutuhan umat Islam akan fasilitas penunjang belajar bahasa Arab di Indonesia masih belum terpenuhi dengan optimal. Kamus bahasa Arab yang beredar di pasaran sulit dipahami karena minimnya pengetahuan tentang ilmu tata bahasa Arab di kalangan umat Islam. Pada penelitian ini dikembangkan sebuah perangkat lunak yang berfungsi menerjemahkan kata berbahasa Arab dengan metode parsing sehingga dapat mencakup kata-kata yang telah mengalami perubahan bentuk dari bentuk dasarnya. Karena kata bahasa Arab memiliki turunan kata yang jumlahnya cukup besar, dan supaya kamus efisien, maka tidak semua turunan kata disimpan dalam basisdata. Oleh sebab itu diperlukan suatu cara untuk mengenali pola kata, dan cara mengetahui bentuk dasar suatu kata. Keseluruhan perangkat lunak ini diimplementasikan berbasis web sehingga memudahkan pengaksesan pengguna. Dan pengguna tidak memerlukan proses instalasi perangkat lunak atau sistem operasi tertentu. Pembuatan perangkat lunak ini didahului dengan perancangan proses dan perancangan interface. Kemudian rancangan tersebut diimplementasikan menjadi sebuah perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Perangkat lunak yang sudah jadi tersebut telah diuji coba sesuai dengan spesifikasi kebutuhan

 15. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA DENGAN METODE PERFORMANCE PRISM (Studi Kasus pada Hotel X

  Iwan Vanany

  2004-01-01

  KPI pemilik/investor, serta 5 KPI pemerintah dan masyarakat di sekitar lingkungan hotel. Dari hasil implementasi sistem pengukuran kinerja dengan proses scoring system menggunakan metode OMAX menunjukkan nilai current performance indicator yang telah dicapai oleh hotel X adalah sebesar 50,75%. Hasil pengukuran menjadi landasan pihak manajemen mengevaluasi dan menentukan rencana kerja perbaikan sehingga harapan dari semua stakeholder dapat terpenuhi Kata kunci: Pengukuran Kinerja, Performance Prism, Hotel.

 16. Peningkatan Nilai Kalor Biomassa Kotoran Kuda dengan Metode Densifikasi dan Thermolisis

  I Gede Bawa Susana

  2009-01-01

  Full Text Available Direct combustion of horse dung as an alternative fuel has caused a lot of smoke and dust. Its efficiency and heating value were low. To improve its properties, the conversion method (densification and thermolysis can be applied to increase the biomass heating value of the horse dung. The densification process was done using a mixture of starch and horse dung with the following ratio 1:3; 1:5; 1:7; 1:10. The results of the horse dung biomass then being processed by thermolysis (pyrolysis using an oven with constant heating temperature and holding time, and with the addition of inert gas. Heating temperature and holding time are 300oC and 2 hours respectively. The results of testing conducted on the samples showed that the conversion of biomass horse dung in densification and thermolisis/pyrolysis were able to increase their heating value. The biomass briquettes with the ratio 1:10, were produce the highest heating value (dry heating value i.e. 4708,775 kcal/kg. While bio-charcoal briquettes with ratio1:10 (thermolysis/pyrolysis results with the addition of inert gas, their highest heating value was 5002,791 kcal/kg. Abstract in Bahasa Indonesia: Proses pembakaran langsung kotoran kuda yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif memiliki kekurangan seperti asap yang banyak, debunya yang dapat mengganggu pernapasan, efisiensi dan nilai kalor yang cukup rendah. Oleh karena itu diterapkan metode konversi, yaitu densifikasi dan thermolisis untuk meningkatkan nilai kalor biomassa kotoran kuda. Untuk proses densifikasi digunakan campuran kanji dan kotoran kuda dengan komposisi 1:3, 1:5, 1:7, 1:10. Hasil densifikasi biomassa kotoran kuda kemudian diproses secara thermolisis (pirolisis menggunakan oven pemanas dengan suhu pemanasan dan waktu penahanan (holding time yang konstan, yaitu 300oC dan 2 jam, serta perlakuan dengan gas inert. Hasil pengujian yang dilakukan pada sampel, didapatkan bahwa konversi biomassa kotoran kuda secara densifikasi dan

 17. Metode Earned Value Untuk Analisa Kinerja Biaya Dan Waktu Pelaksanaan Pada Proyek Pembangunan Condotel De Vasa Surabaya

  Muhammad Izeul Maromi

  2015-03-01

  Full Text Available Proyek pembangunan Condotel De Vasa Surabaya dijadwalkan harus selesai dalam kurun waktu 83 minggu dengan nilai kontrak Rp. 147.273.156.193,-. Dengan adanya batasan waktu dan biaya diperlukan pengendalian yang baik dan matang. Akan tetapi sebelum dilakukan pengendalian perlu diketahui terlebih dahulu kinerja proyek yang telah berlangsung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja biaya dan waktu, estimasi biaya dan waktu pada akhir penyelesaian proyek serta faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan atau kemajuan proyek. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Earned Value yang didalamnya memadukan unsur biaya dan waktu serta prestasi fisik pekerjaan. Data yang didapat dari proyek antara lain Time Schedule proyek, Rencana Anggaran Biaya (RAB, laporan mingguan proyek dan biaya aktual, kemudian dilakukan analisa biaya, jadwal, varians dan indeks performansi dengan memaparkan masalah-masalah yang muncul pada saat penelitian. Dari hasil analisa diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari biaya yang dianggarkan ditunjukkan dengan nilai CPI = 1,424 dan waktu pelaksanaan lebih lambat dari jadwal rencana ditunjukkan dengan nilai SPI = 0,838 . Hasil perhitungan perkiraan biaya akhir proyek sebesar Rp. 103.417.974.488 dengan perkiraan waktu penyelesaian 99 minggu, menunjukkan bahwa proyek mengalami keterlambatan 16 minggu dari 83 minggu yang direncanakan. Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterlambatan pemancangan awal proyek oleh pihak ketiga, kerusakan alat, perubahan gambar oleh konsultan perencana dan perubahan desain oleh owner.

 18. IMPLEMENTASI CASE BASE REASONING PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN DINI PADA KECELAKAAN DENGAN METODE HERBAL

  Rima Nurasmi

  2012-05-01

  Full Text Available Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, semakin berat pula kemampuan komputer dalam membantu menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang di antaranya adalah sistem pendukung keputusan berbasis komputer, seperti pada pengambilan keputusan dalam penanganan dini pada kecelakaan dalam lingkup rumah tangga. Perlu penanganan atau pertolongan segera agar terhindar dari kondisi yang lebih parah, dalam penanganan ini dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman herbal. Kebanyakan masyarakat tidak tahu akan kegunaan dari tanaman herbal tersebut terutama untuk penanganan dini pada kecelakaan, untuk itu diperlukan suatu sistem pendukung keputusan untuk penanganan dini pada kecelakaan dengan metode herbal. Model yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah Case Base Reasoning, yang menitikberatkan pemecahan masalah dengan didasarkan pada knowledge dari kasus-kasus sebelumnya. Langkah pengembangan aplikasi diawali dengan analisis kebutuhan sistem yaitu analisis input, proses, dan output, kemudian dilakukan perancangan sistem yang berupa desain pemodelan data dan pemodelan proses. Perancangan sistem diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 dan menggunakan Access. Hasil penelitian ini adalah aplikasi pendukung keputusan untuk penanganan dini pada kecelakaan dalam lingkup rumah tangga dengan metode herbal. Aplikasi ini telah diuji dengan menggunakan black box test dan alpha test, dan diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi ini dinyatakan baik dan layak digunakan.

 19. Rancang Bangun Aplikasi MusicMoo Dengan Metode MIR (Music Information Retrieval Pada Modul Mood, Genre Recognition, dan Tempo Estimation

  Johanes Andre Ridoean

  2017-03-01

  Full Text Available Saat ini,metode pemanggilan kembali informasi suatu musik atau yang sering disebut Music Information Retrieval (MIR telah banyak diterapkan. Contohnya adalah pada suatu aplikasi Shazam ataupun Soundhound. Tetapi kedua aplikasi ini hanya menangani sebatas lagu apakah yang terkait ketika diperdengarkan. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah pengembangan lebih lanjut MIR yang lebih spesifik lagi, yaitu melakukan pemanggilan informasi lagu yang terkait kembali beserta detail lagu di antaranya adalah mood, genre, dan tempo lagu. Penelitian ini memakai ekstraksi fitur berbasis MPEG-7 yang oleh library Java bernama MPEG7AudioEnc. Hasil ekstraksi fiur ini berupa metadata yang terkandung fitur-fitur dalam bentuk angka digital yang merepresentasikan karakteristik suatu sinyal. Lalu melakukan pengambilan suatu fitur sesuai dengan masing-masing dengan metode Xquery yang diimplementasikan oleh library Java bernama BaseX. Fitur yang diambil akan diproses dengan melakukan Discrete Wavelet Transform (DWT beserta level dekomposisi terbaik oleh library Python bernama Pywt. Setelah fitur-fitur dilakukan DWT, maka dilakukan penggabungan fitur pada suatu list beserta penyamaan panjang fitur untuk proses klasifikasi. Tahap terakhir adalah melakukan klasifikasi dengan menggunakan Support Vector Machine (SVM. Terdiri dari 2 tahap yaitu tahap training dan prediksi. Hasil akurasi keberhasilan pada penelitian ini untuk modul mood 75%, genre 87,5% dan tempo 80%.

 20. Rancang Bangun Aplikasi MusicMoo dengan Metode MIR (Music Information Retrieval pada Modul Mood, Genre Recognition, dan Tempo Estimation

  Johanes Andre Ridoean

  2017-03-01

  Full Text Available Saat ini, metode pemanggilan kembali informasi suatu musik atau yang sering disebut Music Information Retrieval (MIR telah banyak diterapkan. Contohnya pada suatu aplikasi Shazam ataupun SounHound. Kedua aplikasi ini hanya menangani sebatas suatu lagu berjudul apakah ketika diperdengarkan. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah pengembangan lebih lanjut MIR yang lebih spesifik lagi, yaitu melakukan pemanggilan informasi lagu yang terkait kembali beserta detail lagu di antaranya adalah mood, genre, dan tempo lagu. Penelitian ini memakai ekstraksi fitur berbasis MPEG-7 yang oleh library Java bernama MPEG7AudioEnc. Hasil ekstraksi fitur ini berupa metadata dalam bentuk angka digital yang merepresentasikan karakteristik suatu sinyal pada tiap fiturnya. Setelah fitur didapatkan, tahap berikutnya adalah melakukan pengambilan suatu fitur sesuai dengan masing-masing modul dengan metode Xquery yang diimplementasikan oleh library Java bernama BaseX. Fitur yang diambil dipakai untuk proses pengolahan dengan Discrete Wavelet Transform (DWT beserta level dekomposisi terbaik oleh library Python bernama Pywt. Setelah fitur-fitur diproses, maka dilakukan penggabungan fitur pada suatu list beserta penyamaan panjang fitur untuk proses klasifikasi. Tahap terakhir adalah melakukan klasifikasi dengan menggunakan Support Vector Machine (SVM. Terdiri dari 2 tahap yaitu tahap training dan prediksi. Hasil akurasi keberhasilan pada penelitian ini untuk modul mood 75%, genre 87,5% dan tempo 80%.

 1. TINJAUAN KUALITAS PADA AEROSOL CAN Ø 65 X 124 DENGAN PENDEKATAN METODE SIX SIGMA PADA LINE ABM 3 DEPARTEMEN ASSEMBLY

  Mohammad Kholil

  2017-02-01

  Full Text Available Perkembangan dunia industri akan selalu terdapat persaingan. Kepuasan konsumen menjadi faktor utama yang mampu menentukan kemenangan dalam persaingan di dunia industri. Kepuasan konsumen dapat diraih salah satunya dengan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Hal inilah yang mendasari untuk terus melakukan perbaikan kualitas. Penelitian ini difokuskan pada penurunan tingkat reject  yang terdapat pada proses produksi Aerosol Can Ø65 X 124 dengan metode Six Sigma. Metode Six Sigma ini disusun berdasarkan sebuah metodologi penyelesaian masalah yang sederhana-DMAIC, yaitu: Define (merumuskan, Measure (mengukur, Analyze (menganalisa, Improve (memperbaiki dan Control (mengendalikan, yang menggabungkan bermacam – macam  perangkat statistik serta pendekatan perbaikan proses yang lainnya.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh DPMO sebesar 22.749,787 dengan nilai sigma 3,50. Dengan Weld Problem sebagai jumlah reject terbesar yaitu sebanyak  311.226 pcs atau 37,91% dari total reject keseluruhan. Dari analisa Fishbone Diagram dan FMEA didapat  penyebab dari Weld Problem, yaitu: Ukuran material tidak standar, jenis Material yang berbeda-beda, kemampuan Operator kurang, SOP tidak dijalankan, profil Roll Weld aus dan kondisi mesin tidak normal, untuk itu perlu dilakukan perbaikan guna mengurangi jumlah kerusakan produk.

 2. ISOLASI FRAGMEN TERTENTU GEN HORMON PERTUMBUHAN IKAN MAS MAJALAYA DAN NILA GIFT DENGAN METODE CTAB–PCR

  Ibnu Dwi Buwono

  2016-11-01

  Full Text Available Hormon pertumbuhan (Growth Hormone/GH pada ikan berperan untuk memacu pertumbuhan, di samping terlibat juga dalam fungsi osmoregulasi, pengaturan keseimbangan cairan elektrolit, dan proses-proses metabolisme. Metode CTAB (Cetyl Trymethyl Ammonium Bromide digunakan untuk mengisolasi DNA sel ikan (DNA genomik dari sirip ekor ikan mas Majalaya dan nila GIFT. Isolasi gen hormon pertumbuhan dari DNA genomik kedua jenis ikan dapat disintesis dengan primer cGH (carp Growth Hormone dan TiGH (Tilapia Growth Hormone menggunakan metode PCR (Polymerase Chain Reaction. Hasil elektroforegram produk amplifikasi PCR untuk sebagian gen hormon pertumbuhan ikan mas Majalaya dapat dideteksi dengan ukuran fragmen DNA sebesar 615 bp dan 349 bp. Fragmen DNA hormon pertumbuhan ikan nila GIFT dapat dideteksi dengan ukuran 597 bp. The roles of growth hormones in fish are for growth promotion. They are also involved in osmoregulation function, balance regulation of liquid electrolite, and correlated with metabolism processes. CTAB (Cetyl Trymethyl Ammonium Bromide methods was used to isolate fish cell DNA (genomic DNA from caudal fin of Majalaya carp and GIFT nile. Growth hormone gene isolates from two kinds of genomic DNA can be synthesized with primers cGH (carp Growth Hormone and TiGH (Tilapia Growth Hormone using PCR (Polymerase Chain Reaction method. Electroforegram product of the PCR amplification for partial growth hormone gene of Majalaya carp fish can be detected with DNA fragment size of 615 bp and 349 bp. DNA fragment of growth hormone of GIFT nile tilapia can be detected with size of 597 bp.

 3. Implementasi Metode Optimasi Particle Swarm Optimization (PSO untuk Tuning Pengendali Model Predictive Control (MPC pada Quadruple Tank

  Kamal Fu'ad

  2013-09-01

  Full Text Available Pada penelitian ini telah dibangun mode kontrol Model Predictive Control (MPC dengan metode optimasi Particle Swarm Optimization untuk mencari nilai terbaik pada parameter beban sinyal kontrol Wu dan sinyal control error W∆u yang kemudian diimplementasikan secara online pada rancang bangun system Quadruple Tank. Metode IMOPSO untuk MPC dengan nilai sinyal control Wu =0.0076 dan sinyal control error Wdu = 0.1221 menghasilkan respon system terbaik dengan maximum overshoot = 4% error steady state 1% settling time 55 detik dibandingkan MOPSO dengan nilai sinyal control Wu 0.0397 dan sinyal control error Wdu 0.1780 menghasilkan respon sistem dengan maksimum overshoot = 5% Error Steady State = 3 % settling time 65 detik. Selain itu, dibangun juga control PSO – PID yang digunakan sebagai pembanding dimana mode MOPSO menghasilkan nilai Kp = 3.0828 Ki = 0.4219 memiliki respon sistem dengan maksimum overshoot = 3 % Error Steady State = 2% dan settling time 250 detik. Sedangkan pada mode IMOPS nilai Kp = 2.9388 Ki = 0.2166 memiliki respon system dengan maksimum overshoot = 3 % Error Steady State 1.5% dan settling time 150 detik.

 4. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA DENGAN METODE INTEGRATED PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEMS (Studi Kasus: Jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram

  Bambang Syairuddin

  2007-01-01

  Full Text Available To assure the quality of education in the Department of Mechanical Engineering, we need to design an integrated performance measurement system. For that purpose, we used the IPMS (Integrated Performance Measurement Systems method. Using the IPMS method, Key Performance Indicators (KPIs of the Department of Mechanical Engineering were determined by pursuant to stakeholder requirement through four steps. Those are identifying the stakeholder requirement, external monitor, stipulating objectives, and identification of KPIs. Performance measurement system with the IPMS method in the Department of Mechanical Engineering of Mataram University can be identified into 38 KPIs grouped in 9 criterias of performance of the Department of Mechanical Engineering, that are curriculum, student, financial, human resources, administration academic, teaching and learning, alumnus, evaluation and operation, and external party. Abstract in Bahasa Indonesia : Untuk menjamin kualitas pendidikan di Jurusan Teknik Mesin, diperlukan sebuah rancangan sistem pengukuran kinerja (SPK yang terintegrasi dengan metode IPMS (Integrated Performance Measurement Systems. Dengan metode IPMS, Key Performance Indicators (KPI Jurusan Teknik Mesin ditentukan berdasarkan stakeholder requirement melalui empat tahapan yaitu; identifikasi stakeholder requirement, external monitor, penetapan objectives, dan identifikasi KPIs. Hasil perancangan SPK di Jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram, dapat mengidentifikasi 38 KPIs yang dikelompokkan dalam 9 kriteria kinerja Jurusan Teknik Mesin, yaitu; kurikulum, mahasiswa, finansial, SDM, administrasi akademik, proses pembelajaran, alumni, evaluasi dan pengendalian, dan external party. Kata Kunci : Sistem Pengukuran Kinerja, IPMS, Teknik Mesin Unram.

 5. Modelling and Analysis of Phase Transformations and Stresses in Laser Welding Process / Modelowanie I Analiza Przemian Fazowych I Naprężeń W Procesie Spawania Laserowego

  Piekarska W.

  2015-12-01

  Full Text Available The work concerns the numerical modelling of structural composition and stress state in steel elements welded by a laser beam. The temperature field in butt welded joint is obtained from the solution of heat transfer equation with convective term. The heat source model is developed. Latent heat of solid-liquid and liquid-gas transformations as well as latent heats of phase transformations in solid state are taken into account in the algorithm of thermal phenomena. The kinetics of phase transformations in the solid state and volume fractions of formed structures are determined using classical formulas as well as Continuous-Heating-Transformation (CHT diagram and Continuous-Cooling-Transformation (CCT diagram during welding. Models of phase transformations take into account the influence of thermal cycle parameters on the kinetics of phase transformations during welding. Temporary and residual stress is obtained on the basis of the solution of mechanical equilibrium equations in a rate form. Plastic strain is determined using non-isothermal plastic flow with isotropic reinforcement, obeying Huber-Misses plasticity condition. In addition to thermal and plastic strains, the model takes into account structural strain and transformation plasticity. Changing with temperature and structural composition thermophysical parameters are included into constitutive relations. Results of the prediction of structural composition and stress state in laser butt weld joint are presented.

 6. Solid consistency

  Bordin, Lorenzo; Creminelli, Paolo; Mirbabayi, Mehrdad; Noreña, Jorge

  2017-03-01

  We argue that isotropic scalar fluctuations in solid inflation are adiabatic in the super-horizon limit. During the solid phase this adiabatic mode has peculiar features: constant energy-density slices and comoving slices do not coincide, and their curvatures, parameterized respectively by ζ and Script R, both evolve in time. The existence of this adiabatic mode implies that Maldacena's squeezed limit consistency relation holds after angular average over the long mode. The correlation functions of a long-wavelength spherical scalar mode with several short scalar or tensor modes is fixed by the scaling behavior of the correlators of short modes, independently of the solid inflation action or dynamics of reheating.

 7. ANALISIS DISTRIBUSI KECEPATAN PENDINGIN DALAM ELEMEN BAKAR TIPE PELAT MENGGUNAKAN METODE CFD UNTUK REAKTOR RISET RSG-GAS

  Muhammad Subekti

  2015-03-01

  Full Text Available Eksperimen pengukuran distribusi kecepatan pendingin dalam subkanal elemen bakar reaktor riset RSG-GAS sulit dilakukan karena lebar celah yang sangat kecil dan terletak di dalam elemen bakar. Oleh karena itu diperlukan perhitungan untuk memprediksi distribusi kecepatan pendingin dalam subkanal untuk mengkonfirmasi bahwa keberadaan handle tidak merusak distribusi kecepatan pendingin masuk ke dalam setiap subkanal. Perhitungan ini memerlukan metode CFD yang memperhatikan interior 3 dimensi. Perhitungan distribusi kecepatan pendingin dalam subkanal juga belum pernah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah melakukan investigasi distribusi kecepatan pendingin elemen bakar tipe pelat menggunakan metode CFD 3 dimensi untuk reaktor riset RSG-GAS. Penelitian ini juga sangat diperlukan sebagai bagian dari pengembangan desain termohidrolika elemen bakar untuk reaktor riset inovatif. Pemodelan menggunakan ½ model dalam perangkat lunak Gambit dan perhitungan menggunakan persamaan Turbulen dalam perangkat lunak FLUENT 6.3. Hasil perhitungan kecepatan pendingin tiga dimensi dalam subkanal menggunakan metode CFD lebih rendah sekitar 4,06% dari pada hasil perhitungan satu dimensi karena perhitungan satu dimensi mengabaikan keberadaan handle. Kata kunci: Aliran pendingin, elemen bakar, reaktor riset, kondisi tunak, CFD   The measurement experiment for coolant-velocity distribution in the subchannel of fuel element of RSG-GAS research reactor is difficult to be carried out due to too narrow channel and subchannel placed inside the fuel element. Hence, the calculation is required to predict the coolant-velocity distribution inside subchannel to confirm that the handle presence does not ruin the velocity distribution into every subchannel. This calculation utilizes CFD method, which respect to 3-dimension interior. Moreover, the calculation of coolant-velocity distribution inside subchannel was not ever carried out. The research object is to investigate the

 8. Nilai Diagnostik Metode “Real Time” PCR GeneXpert pada TB Paru BTA Negatif

  Eka Kurniawan

  2016-09-01

  Full Text Available  AbstrakTuberkulosis (TB paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberkulosis. TB masih tetap menjadi masalah kesehatan dunia karena lebih kurang 1/3 penduduk dunia terinfeksi oleh kuman ini dan sumber penularannya berasal dari Basil Tahan Asam (BTA positif maupun negatif. TB paru BTA negatif didiagnosis berdasarkan gambaran klinis dan rontgen torak yang sesuai TB serta pertimbangan dokter sehingga hal ini dapat menimbulkan under atau over diagnosis TB. GeneXpert merupakan pemeriksaan molekuler dengan metode “real time“ PCR dan merupakan penemuan terobosan untuk mendiagnosis TB secara cepat. Tujuan penelitiian ini adalah melakukan penilaian validitas GeneXpert pada TB paru BTA negatif dibandingkan dengan kultur Loweinstein Jensen. Desain penelitian uji diagnostik ini adalah cross sectional study. Penelitian dilakukan terhadap 40 orang pasien TB paru BTA negatif di Puskesmas sekitar kota Padang dan pasien yang dirawat di Bagian Penyakit Dalam RS dr. M. Djamil Padang. Dilakukan pemeriksaan sputum dengan GeneXpert dan dibandingkan dengan kultur Loweinstein Jensen. Hasil uji diagnostik dengan GeneXpert untuk mendiagnosis TB paru BTA negatif didapatkan sensitivitas 83.33%, spesifisitas 95.46%, nilai prediksi positif 93.75%, nilai prediksi negatif 87.5% dan akurasi 90% serta hasil uji kappa didapatkan 0.796. Disimpulkan GeneXpert memiliki sensitivitas, spesifisitas, nilai prediksi positif, nilai prediksi negatif dan akurasi yang tinggi pada TB paru BTA negatif.Kata kunci: nilai diagnostik, TB paru BTA negatif, GeneXpert AbstractPulmonary tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. TB is still a global health problem. Approximately one third of the world population is infected by Mycobacterium tuberculosis and the source of infection came from smear positive and negative patient. Smear negative pulmonary TB can be considered based on clinical symptom and chest x-ray as well as

 9. PENENTUAN INDEKS BIAS KACA TBZP TERDEDAH ION Nd3+ DENGAN METODE SUDUT BREWSTER

  A Pramuda

  2014-06-01

  Full Text Available Abstrak __________________________________________________________________________________________ Kaca tellurite merupakan material yang sangat menjanjikan untuk aplikasi laser dan optika non linear. Pengukuran indeks bias merupakan salah satu bagian dari penentuan sifat fisik optik yang penting untuk mengestimasi sifat-sifat laser kaca. Penelitian ini bertujuan menentukan dan menganalisis indeks bias kaca berbasis tellurite TBZP Terdedah ion Nd3+ yang telah berhasil difabrikasi dengan teknik melt quenching dengan komposisi 55TeO2-2Bi2O3-(38-x ZnO-5PbO-xNd2O3(% mol(x=0,5; 1; 1,5; 2; 2,5. Indeks bias kaca diukur dengan metode sudut brewster pada mode tranverse magnetic (TM.  Pada mode TM dapat ditentukan besar sudut brewster dan nilai reflektansi minimum kaca. Hasil penelitian menunjukkan kaca TBZP terdedah ion Nd3+ yang telah berhasil dipabrikasi memiliki indeks bias kaca yang tergolong tinggi meningkat dari 1,825 ke 2,081 seiring meningkatnya konsentrasi modifier Nd2O3 dari 0,5 % mol ke 2,5 % mol. Penambahan kation pada jaringan struktur kaca memberikan pengaruh pada struktur kaca dan mengarah ke perubahan lokal dari distribusi ikatan Bridging Oxygen (BO dan Non Bridging Oxygen (NBO. Penambahan konsentrasi Nd3+ menyebabkan terjadinya peningkatan pada nilai parameter sifat fisik lain seperti massa molar, massa jenis, volume molar, dan molar refraction.   Abstract __________________________________________________________________________________________ Tellurite glass is a promising material for laser applications and non-linear optics. The measurement of the refractive index is a part of the  physical properties determination that is important for estimating the optical properties of glass laser. This research determined and analyzed the refractive index of tellurite-based glass TBZP dopedNd3+fabricated by melt quenching technique with composition 55TeO2-2Bi2O3-(38-x ZnO-5PbO-xNd2O3(mol%(x=0,5; 1; 1,5; 2; 2,5. The refractive index of glass

 10. VISUALISASI DAN NAVIGASI MEDIA PENYIMPANAN DISK DENGAN MENGGUNAKAN METODE SPLIT SCREEN SYSTEM

  Yulia yulia

  2002-01-01

  seperti ini sangat bermanfaat pada saat melakukan manajemen file-file pada sebuah media penyimpanan disk. Tujuan dari perancangan ini adalah membuat suatu program komputer berbasis windows yang dapat memvisualisasikan media penyimpanan disk yang dilengkapi dengan kemampuan navigasi dan fasilitas manajemen file baik pada personal komputer maupun komputer yang berada pada jaringan lokal. Pada perancangan ini menggunakan metode split screen system dan algoritma tree map. Split screen system digunakan untuk dapat melakukan navigasi, dimana pada layar monitor dibagi menjadi dua bagian untuk memvisualisasikan file-file pada media penyimpanan disk, bagian yang kecil (map navigator memvisualisasikan secara keseluruhan isi dari suatu drive atau directory dan bagian yang besar (map view memvisualisasikan detil dari bagian tertentu berdasarkan kotak fokus yang berada pada map navigator. Kotak fokus yang berada pada map navigator dapat digerakkan dengan mouse dan besarnya kotak tersebut merupakan perbandingan dari ukuran map navigator dengan ukuran map view. Algoritma tree map digunakan untuk melakukan kalkulasi ukuran gambar kotak dari suatu file yang akan direpresentasikan. Algoritma ini membutuhkan suatu struktur pohon yang lengkap dari suatu drive atau directory yang akan digambar. Pembuatan program komputer berbasis windows ini, diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Borland Delphi 5.0. Kata kunci: visual, navigasi, tree map, split screen system.

 11. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 12. Studi Penentuan Aliran Hidrologi Metode Steepest Slope dan Lowest Height Dengan Aster GDEMV2 dan Alos Palsar (Studi Kasus: Gunung Kelud, Jawa Timur

  Akhmad Sigit Arisandy

  2017-01-01

  Full Text Available Gunung Kelud memiliki ketinggian 1.731 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40º. Gunung Kelud di Kabupaten Kediri, Jawa Timur memiliki tipe erupsi stratovulkan dengan karakteristik letusan eksplosit. Mempunyai nilai volcanic explosive index 4, dengan durasi letusan ± 12 menit. Letusan Gunung Kelud salah satunya menghasilkan aliran hidrologi yaitu berupa lahar dan lava yang dapat memberikan ancaman tinggi bagi masyarakat sekitar. Data yang digunakan untuk penentuan aliran hidrologi (lahar dan lava tersebut adalah DEM Aster GDEMV2 dan Alos Palsar. DEM memiliki informasi data ketinggian yang dapat digunakan untuk memodelkan penentuan arah aliran hidrologi. Hasil pemodelannya menyerupai bentuk di lapangan, sehingga dapat digunakan untuk mitigasi bencana. Teknik penentuan aliran hidrologi pada penelitian ini menggunakan metode steepest slope dan lowest height berdasarkan teori aliran hidrologi. Dari hasil arah pemodelan aliran metode steepest slope, arah aliran hidrologi yang dominan dari puncak Gunung Kelud adalah menuju ke arah barat (21%, utara (19%, dan selatan (16%. Sedangkan untuk Metode lowest height lebih dominan menuju ke arah barat (19%, barat laut (18%, dan barat laut (19%. dapat disimpulkan bahwa aliran dominan menuju arah barat, barat laut, barat daya, selatan dan utara. Sedangkan hasil perbandingan akumulasi aliran yang di-overlay dengan data BNPB, pada metode steepest slope dari data DEM Aster GDEMV2 memiliki kesalahan hasil aliran sebesar 9,81% sedangkan data DEM Alos Palsar 7,29%. Sedangkan metode lowest height dari data DEM Aster GDEMV2 memiliki kesalahan hasil aliran sebesar 12,18% sedangkan data DEM Alos Palsar 11,25%. Desa yang terdampak letusan Gunung Kelud yaitu untuk Kabupaten Kediri 29 desa, Blitar 26 desa dan Malang 2 desa.

 13. Sammenfatning af EFP07 – Metoder til kortlægning af vindforhold i komplekst terræn

  Bechmann, Andreas; Berg, Jacob; Courtney, Michael;

  This report describes the work done in the project ”EFP07- Metoder til kortlægning af vindforhold i komplekst terræn” granted by the Danish Energy Agency. References to reports published during the project are given. The main purpose of the project has been to investigate micro-scale wind...... conditions in complex terrain using “remote-sensing” techniques and CFD computations and validate these using measurements. The work done in the project can be divided into three parts: 1. “The Bolund Experiment” is a measuring campaign performed on a small hill located near Risø DTU. The experiment provides...... data for validating CFD models. 2. “The blind comparison” is a comparison of more than 50 different micro-scale models and the Bolund measurements. 3. “The Benakanahalli Experiment” is a large-scale measuring campaign that provides a complex validation case for micro-scale models....

 14. PENGEMBANGAN SISTEM PENGENALAN WAJAH DENGAN METODE PENGKLASIFIKASIAN HIBRID BERBASIS JARINGAN FUNGSI BASIS RADIAL DAN POHON KEPUTUSAN INDUKTIF

  Rully Soelaiman

  2005-01-01

  Full Text Available Face recognition is a difficult task mostly because of the inherent variability of the image formation process ranging from the position/cropping of the face and its environment (distance and illumination is totally controlled, to those involving little or no control over the background and viewpoint. Moreover, those are allowing for major changes in facial appearance due to factors expression, aging, and accessories such as glasses or changes in hairstyle. A solution has been proposed by considering hybrid classification architectures deal with the benefit of robustness via consensus provided by ensembles of Radial Basis Functions (RBF networks and categorical classification using decision trees. A specific approach considers an ensemble of RBF Networks through its ability to cope with variability in the image formation. The experiments were carried out on images drawn randomly 50 unique subjects totalling to 500 facial images with rotation ± 50 encoded in greyscale. The faces are then normalized to account for geometrical and illumination changes using information about the eye location. Specifically performance true positive by Ensambles RBF1 (ERBF1 increased on ± 13,86% measures up to RBF while ERBF2 by ± 15,93%. On the contrary the false negative rate decreased by amount of ±5,8% for ERBF1 and somewhat less to ±5,6% for ERBF2. When the connectionist ERBF model is coupled with an Inductive Decision Tree - C4.5 - the performance improves over the case while only the connectionist ERBF module is used. Abstract in Bahasa Indonesia : Pengklasifikasian wajah berkaitan dengan variasi data misalnya detil - detil kecil dari wajah atau transformasi saat proses pengambilan citra. Pengklasifikasian wajah dengan metode hibrid menggabungkan pembelajaran berbasis Jaringan Fungsi Basis Radial (JFBR dan Pohon Keputusan Induktif. JFBR digunakan sebagai metode pembelajaran dalam arsitektur jaringan syaraf tiruan. Untuk meningkatkan kemampuan pengenalan

 15. HASIL ANALISIS VITAMIN A DAN β-KAROTEN BAHAN MAKANAN SUMBER VITAMIN A DAN KAROTEN DENGAN METODE HPLC

  Yuniar Rosmalina

  2012-11-01

  Full Text Available Telah dilakukan analisis vitamin A DAN β-Karoten terhadap beberapa jenis pangan dengan menggunakan metode HPLC. Analisis dilakukan terhadap 9 jenis serealia dan umbi-umbian, 3 jenis kacang-kacangan, 40 jenis sayuran, 11 jenis daging dan hasilnya, 7 jenis telur dan hasilnya, 8 jenis ikan, 12 jenis buah-buahaan, dan 7 jenis kelompok lain-lain. Hasilnya menunjukkan sumber β-Karoten yang tinggi pada kelompok serealia dan umbi-umbian adalah umbi jalar, pada kelompok sayuran adalah daun katuk, daun pepaya, daun singkong, daun melinjo, daun talas dan daun sintrong, pada kelompok telur adalah telur bebek, pada kelompok buah-buahan adalah mangga golek dan mangga gedong. Sedangkan kelompok kacang-kacangan dan kelompok daging kandungan β-Karotennya rendah. Hati ayam, hati bebek, dan hati kambing merupakan sumber vitamin A yang tinggi, sedangkan pada kelompok ikan didapati ikan lele mempunyai kandungan vitamin A yang lebih tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya.

 16. Kajian Dampak Proses Pengolahan Air di IPA Siwalanpanji Terhadap Lingkungan dengan Menggunakan Metode Life Cycle Assessment (LCA

  Fara Pratiwi Eka Riyanty

  2015-12-01

  Full Text Available Proses pengolahan air minum secara konvensional dapat menyebabkan dampak lingkungan akibat konsumsi energi dan pemakaian bahan kimia. Penelitian ini mengidentifikasi dampak pencemaran yang dihasilkan dari proses pengolahan air di IPA Siwalanpanji menggunakan life cycle assessment. Life Cycle Assessment (LCA merupakan metode untuk menganalisis dampak suatu produk terhadap lingkungan sepanjang siklus hidupnya. Siklus hidup dari suatu produk terdiri dari ekstraksi bahan baku, proses produksi hingga proses pembuangan akhir. Dari hasil analisis LCA, menggunakan software Simapro 7.33 dampak pencemaran yang terjadi berupa pencemaran udara yang disebabkan oleh penggunaan klorin, polyaluminium chloride (PAC dan konsumsi listrik. Dampak pencemaran terbesar terjadi pada penggunaan listrik dalam pemakaian satu hari yaitu menyebabkan respiratory inorganics sebesar 0,748 kg PM2.5, ozone layer depletion sebesar 0,000295 kg CFC-11 dan global warming sebesar 1000 kg CO2. Solusi untuk mengurangi dampak lingkungan yang dapat dilakukan instalasi pengolahan air adalah dengan cara peningkatan efesiensi peralatan.

 17. ANALISIS PENGARUH KINERJA PELAYANAN FRONTLINER DAN KEPUASAN NASABAH TERHADAP LOYALITAS NASABAH PRIORITAS DENGAN PENDEKATAN METODE REGRESI LINEAR MULTIPLE

  Sonny Koeswara

  2016-02-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja pelayanan Frontliner  dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah PT. BCA, Tbk cabang Permata Buana. Metode pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana dan penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus slovin. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terbuka kepada 63 nasabah prioritas PT. BCA, Tbk cabang Permata Buana  yang terpilih sebagai sampel kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear multiple. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase besarnya pengaruh variabel independen yaitu kinerja pelayanan frontliner serta kepuasan nasabah mampu menjelaskan sebesar 53% variasi variabel loyalitas nasabah. Sedangkan sisanya sebanyak 47 % adalah faktor-faktor lain yang tidak diteliti, seperti kenyamanan banking hall, antrian yang terlalu panjang, lokasi tempat yang tidak strategis, dan lain sebagainya.

 18. Pendugaan Sebaran Kandungan Bauksit Dengan Metode Geolistrik Konfigurasi Schlumberger di Desa Sungai Batu Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

  Hendro Tira

  2015-11-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian pendugaan sebaran bauksit di Desa Sungai Batu Kabupaten Sanggau dengan menggunakan metode geolistrik resistivitas. Pengambilan data menggunakan konfigurasi elektroda Schlumberger. Berdasarkan nilai resistivitasnya, model memperlihatkan potensi kandungan bauksit terletak pada koordinat  x:450.488,738-450.600,219 dan y:13.192,958-13.398,410, x:450.561,862-450.642,555 dan y:13.205,977-13.426,689, x:450.511,095-450.711,491 dan y:13.268,652-13.391,399, x:450.489,110-450.631,580 dan y:13.181,137-13.368,025. Selain mineral bauksit ada beberapa kandungan mineral lain yang bisa di interpretasikan antara lain adanya kandungan magnetit, batulempung, batu kerikil basah, aluvium dan sedimen pasir serta kandungan air tanah. Hal ini dipengaruhi oleh lokasi penyelidikan tepat berada di pinggiran sungai kapuas.

 19. IDENTIFIKASI MISKONSEPSI SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY OF RESPONSE INDEX (CRI PADA KONSEP FOTOSINTESIS DAN RESPIRASI TUMBUHAN

  Tri Ade Mustakim

  2015-03-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap miskonsespsi siswa di beberapa SMAN se-Kota Tangerang Selatan pada konsep Fotosintesis dan Respirasi Tumbuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan teknik propotional stratified random sampling, sehingga didapatkan sampel dari strata atas, tengah dan bawah sebanyak 1 sekolah dengan masing-masing sekolah diambil 2 kelas. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa Tes Pilihan Ganda Beralasan Terbuka disertai kolom CRI. Dari penelitian ditemukan bahwa persentase siswa yang mengalami miskonsepsi sebesar 37,69 % dan persentase tersebut lebih kecil dibandingkan dengan persentase siswa yang tidak tahu konsep. Miskonsepsi yang dialami siswa banyak terjadi pada waktu penggunaan gas untuk fotosintesis dan respirasi tumbuhan.

 20. Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych

  Karolina Miąskiewicz

  2011-10-01

  Full Text Available Borelioza z Lyme ma bogatą symptomatologię i w znacznym odsetkuprzypadków może przypominać wczesne stadia układowej chorobytkanki łącznej. Część pacjentów trafia po wizycie u lekarza POZdo reumatologa. Reumatolog może zlecić badania autoprzeciwciał„markerowych” oraz na obecność przeciwciał bakteryjnych (przeciwkoBorrelia burgdorferi. Odsetek wyników dodatnich w kierunku B. burgdorferijest znikomy (14,7%, istnieje zatem problem wiarygodnościtych wyników.Seronegatywność pod względem obecności swoistych przeciwciałdla B. burgdorferi dotyczy ok. 30���40% surowic pacjentów z podejrzeniemboreliozy, łącznie z pacjentami z potwierdzonymi w wywiadzieukąszeniami przez kleszcza i wystąpieniem objawu patognomonicznego(rumienia wędrującego. Mimo że dysponujemy licznymitestami bakteriologicznymi, serologicznymi czy molekularnymi(PCR, diagnostyka boreliozy nastręcza trudności i może prowadzić do uzyskiwania wyników fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich.Autorzy pracy skupili się na surowicach pacjentów seronegatywnychpod względem przeciwciał dla B. burgdorferi, w których wolneprzeciwciała przeciwko B. burgdorferi zostały związane przezantygeny krętka i utworzyły krążące kompleksy immunologiczne (KKI.Celem pracy była analiza KKI pod kątem obecności przeciwciał przeciwkoB. burgdorferi w trudnych diagnostycznie surowicach pacjentów,u których obraz kliniczny wskazywał na obecność zakażenia krętkiemz rodzaju B. burgdorferi (ryc. 1–7. Badania przeprowadzono nasurowicach 54 chorych z wywiadem wskazującym na boreliozę. Zastosowanonowe metodyczne podejście do analizy obecności swoistychprzeciwciał dla B. burgdorferi – wytrącanie i dysocjację KKI, a następnieoznaczanie w uzyskanej frakcji γ z osadu PEG przeciwciał swoistychdla B. burgdorferi. W 41 surowicach ujemnych w teście ELISAwytrącono frakcję γ z osadu PEG i powtórnie oznaczono przeciwciaładla B. burgdorferi. W 82

 1. SISTEM PAKAR PENENTUAN JENIS PENYAKIT HATI DENGAN METODE INFERENSI FUZZY TSUKAMOTO (Study Kasus di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

  Ardi Pujiyanta

  2013-04-01

  Full Text Available Hati  memiliki banyak fungsi yang kompleks dan beragam, fungsi hati adalah sebagai filter semua darah yang datang dari usus melalui vena porta, kemudian menyimpanya dan mengubah bahan-bahan makanan yang diterima vena porta. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui peran atau fungsi hati, termasuk pengganggu dari fungsi hati itu sendiri. Akan tetapi,  masyarakat pada umumnya tidak mengetahui informasi tentang bahaya dari penyakit hati yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang terbawa oleh makanan dan minuman yang mereka konsumsi sehari-hari, sehingga sering kali masyarakat mengabaikan hal-hal yang dapat merusak fungsi hati tersebut dan dapat menimbulkan penyakit hati. Jenis-jenis penyakit hati antara lain yaitu Hepatitis, Liver, Sirosis, Kanker Hati, Jaundice (penyakit  kuning, Kegagalan Hati, Kolangitis, Leptospirosis dan Abses Hati. Penyakit-penyakit hati akut akan banyak mempengaruhi fungs-fungsi hati. Oleh karena itu, gejala-gejala klinik yang timbul pada kerusakan hati  akut menjadi kompleks, sehingga  seorang pakar penyakit dalam terkadang mengalami kesulitan dalam menentukan jenis penyakit yang diderita oleh pasien karena  adanya beberapa gejala-gejala yang mirip pada beberapa penyakit. Maka dari itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membangun sebuah system pakar yang dapat digunakan untuk menentukan jenis penyakit hati, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyakit hati dari gejala, penyebab dan solusinya. Subjek pada penelitian ini adalah aplikasi sistem pakar untuk penentuan jenis penyakit hati. Pada penelitian ini penelusuran faktanya menggunakan forward chaining dan logika yang digunakan adalah system inferensi fuzzy metode Tsukamoto. Tahap pengembangan aplikasi diawali dengan analisis data, perancangan system, pengkodean (Coding dengan menggunakan Visual Basic 6.0 dan Testing (pengujian system dengan Black BoxTest dan Alfa Test Dari hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan sebuah perangkat lunak

 2. KARAKTERISTIK GENETIK Kappaphycus alvarezii SEHAT DAN TERINFEKSI PENYAKIT ICE-ICE DENGAN METODE Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP

  Emma Suryati

  2013-03-01

  Full Text Available Infeksi penyakit ice-ice pada Kappaphycus alvarezii seringkali menyebabkan penurunan produksi yang sangat signifikan. K. alvarezii merupakan alga merah penghasil karaginan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri, seperti farmasi, makanan, stabilizer, dan kosmetik. Perbaikan genetik sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kemiripan genetik K. alvarezii sehat dan terinfeksi penyakit dari Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau (BPPBAP, Maros dengan metode Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP. Pada penelitian ini juga dianalisis K. alvarezii asal Bone (BNE, Gorontalo (GRL, Tambalang (TMB, dan Kendari (KND sebagai kontrol rumput laut sehat. Metode AFLP menggunakan enzim restriksi Psti dan Mset, preamplifikasi dan amplifikasi selektif diawali dengan isolsi DNA, uji genimoc DNA, restriksi dan ligasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan penggunaan marker AFLP dengan primer forward P11 dan primer reverse M48, M49 dan M50 terhadap K. alvarezii yang berasal dari Takalar (TKL, dan Mataram (MTR, tanpa infeksi (sehat dan terinfeksi penyakit Takalar ice (TKL+, Mataram ice (MTR+, serta K. alvarezii kontrol (BNE, (GRL, (TMB, dan (KND menghasilkan 519 fragmen dalam 122 lokus dengan ukuran 50 - ~370 pb. Kemiripan genetik K. alvarezii yang terinfeksi penyakit ice-ice lebih rendah jika dibandingkan dengan yang sehat. Kemiripan genetik K. alvarezii dari Takalar sehat (TKL dan terinfeksi ice-ice (TKL+ adalah 0,8176 dan MTR-MTR+ adalah 0,8033.

 3. DEFINIŢIA LEGISLATIVĂ A NOŢIUNII „PERSOANĂ CU FUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂ”: ANALIZA EVOLUŢIEI

  Sergiu BRÎNZA

  2017-01-01

  Full Text Available Scopul investigaţiei de faţă rezidă în analiza evoluţiei pe care a parcurs-o definiţia legislativă a noţiunii „persoană cu funcţie de răspundere”. Se relevă că dispoziţia de la alin.(3 art.123 CP RM a fost supusă unor amendamente prin Legea nr.318/2013 şi prin Legea nr.152/2016. Se stabileşte că în rezultatul acestor amendamente: din respectiva dispoziţie a fost exclus textul „consilierul local; deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei;”; în dispoziţia alin.(3 art.123 CP RM, cu­vin­tele „în condiţiile legii” au fost substituite cu cuvintele „altă persoană cu funcţie de demnitate publică stabilită prin lege”. Se demonstrează că consilierul local şi deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei nu sunt persoane cu funcţii de demnitate publică nici în sensul Legii nr.199/2010, nici în sensul alin.(3 art.123 CP RM. Se ajunge la concluzia că, în rezultatul adoptării Legii nr.152/2016, definiţia noţiunii „persoană cu funcţie de demnitate publică” s-a transformat din definiţie exhaustivă în definiţie exemplificativă. Se argumentează că sintagma „altă persoană cu funcţie de demnitate publică stabilită prin lege” din alin.(3 art.123 CP RM arată că această normă constituie o normă divizată de referire. Se explică de ce este falsă impresia că ar exista persoane cu funcţie de demnitate publică, care nu sunt specificate în anexa la Legeanr.199/2010 şi cărora nu li se aplică prevederile acestei legi. Se conchide că alin.(3 art.123 CP RM, complinit de anexa la Legeanr.199/2010, sunt singurele norme care stabilesc conţinutul noţiunii „persoană cu funcţie de demnitate publică”. Alte norme pot doar să dezvolte prevederile acestora, fără a le lărgi sfera de incidenţă. Printre astfel de norme dezvoltătoare se numără: alin.(3 art.17 din Codul electoral; alin.(51 art.42 al Legii cu privire la energetică; art.131 al Legii privind Comisia Na

 4. KARAKTERISASI EMPAT POPULASI IKAN GURAMI (Osphronemus goramy Lac. DAN PERSILANGANNYA BERDASARKAN METODE TRUSS MORFOMETRIKS

  Suharyanto Suharyanto

  2016-12-01

  Full Text Available Tahap awal yang dilakukan dalam rangka pembentukan populasi ikan gurami cepat tumbuh adalah koleksi dan karakterisasi populasi-populasi ikan gurami yang akan digunakan sebagai sumber genetik pembentukan varietas tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi keragaman morfologi dan hubungan kekerabatan empat populasi ikan gurami, yaitu Jambi (J, Kalimantan Selatan (K, Majalengka (M, dan Tasikmalaya (T. Metode truss morfometrik digunakan untuk karakterisasi morfologi dilanjutkan dengan analisis komponen utama (principal component analysis dan analisis pengelompokan (cluster analysis. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa diagram pencar populasi ikan gurami tanpa melihat jenis kelamin menunjukkan adanya pengelompokan populasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah persilangan JxM dan MxK, sedangkan kelompok kedua terdiri atas persilangan JxK, KxJ, TxJ, KxM, MxJ, KxT, galur murni KxK, JxJ, MxM, dan TxT. Hal tersebut terjadi pula pada populasi jantan. Populasi betina menunjukkan JxK dan MxK terpisah berdasarkan karakter A2 (dahi-pangkal sirip punggung dan A3 (pangkal sirip punggung-pangkal sirip perut. Indeks kesamaan tertinggi dalam 12 populasi diperoleh pada populasi Jambi dan Majalengka berturut-turut sebesar 94,00% dan 92,00%; sedangkan indeks kesamaan terendah diperoleh pada populasi TJ sebesar 72,00%. Ikan gurami ukuran konsumsi terdapat empat kelompok besar berdasarkan bentuk badannya. Dua kelompok pada galur murni menunjukkan populasi galur murni Kalimantan, Majalengka, dan Tasikmalaya kekerabatannya dekat, akan tetapi dengan Jambi memiliki kekerabatan yang jauh. Dua kelompok lainnya pada populasi persilangan, yaitu: persilangan JxM dan MxK dan kelompok lainnya adalah persilangan KxJ, KxM, JxK, TxJ, MxJ, dan KxT. Populasi galur murni dan persilangan memiliki jarak genetik yang jauh, sehingga populasi galur murni dan persilangan itu berbeda. The first step in breeding program towards generating fast-growing strain of giant

 5. Studi Eksperimental Pengaruh Model Sistem Saluran Dan Variasi Temperatur Tuang Terhadap Prosentase Porositas, Kekerasan Dan Harga Impact Pada Pengecoran Adc 12 Dengan Metode Lost Foam Casting

  Restu Yanuar Salam

  2015-03-01

  Full Text Available Metode pengecoran lost foam merupakan metode yang tergolong baru dalam industri pengecoran logam. Pada saat ini belum banyak industri pengecoran logam yang menggunakan metode ini dalam memproduksi benda cor. Sedikitnya industri yang menerapkan metode pengecoran ini, yang mendorong untuk melakukan percobaan pengecoran dengan menggunakan metode lost foam, dengan melakukan perbedaan variasi temperatur tuang dan variasi model sistem saluran. Proses pengecoran dengan metode lost foam ini menggunakan styrofoam sebagai polanya, yang ditanam dalam cetakan yang berisi pasir silika kering (tanpa pengikat kemudian cetakan digetarkan untuk memadatkan pasir. Ketika logam cair dimasukkan ke dalam cetakan, maka styrofoam akan menguap sampai cetakan tersebut terisi penuh oleh logam cair. Dalam penelitian ini, parameter yang digunakan adalah model sistem saluran dan variasi temperatur tuang terhadap kualitas hasil coran, diantaranya kekerasan, harga impact, prosentase porositas dan struktur mikro. Material yang digunakan dalam pengecoran ini adalah ADC (Aluminium Die Casting 12. Parameter pertama yaitu model sistem saluran meliputi saluran samping, saluran bawah, saluran bawah dengan 2 gate dan saluran bawah dengan 3 gate dengan temperatur tuang konstan 700°C. Parameter kedua yaitu variasi perbedaan temperatur tuang antara 700°C, 750°C, 800°C dan 850°C dengan sistem saluran samping. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa sistem saluran samping memiliki prosentase cacat porositas paling sedikit dibanding sistem saluran lainnya yaitu sebesar 2,7535% dan memiliki harga impact rata-rata paling besar yaitu 0,0275 J/mm2 pada potongan 1 dan 0,0660 J/mm2 pada potongan 2. Variasi temperatur tuang berpengaruh terhadap banyaknya cacat porositas dan harga impact rata-rata. Temperatur tuang 700°C dibanding temperatur tuang yang lain memiliki cacat porositas paling sedikit dan harga impact rata-rata paling besar yaitu 0,0275 J/mm2 pada potongan 1 dan 0,0660 J/mm2

 6. Nasilje v družini - analiza stanja v Republiki Sloveniji od leta 2004 do leta 2010 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in notranje zadeve

  Kern-Pandev, Vesna

  2012-01-01

  V diplomski nalogi z naslovom Nasilje v družini – analiza stanja v Republiki Sloveniji od leta 2004 do leta 2010 bomo proučevali nasilje v družini s teoretičnega in praktičnega vidika v navedenem sedemletnem obdobju. Posamezne vsebine, ki so pomembno vplivale na obravnavano obdobje in tematiko, se bodo nanašale tudi na čas pred tem obdobjem in po njem. Prvi del bo namenjen pravnim značilnostim oziroma formalni ureditvi tega področja, teoretičnim spoznanjem o nasilju v družini, storilcih ...

 7. EVALUASI TUTUPAN LAHAN PERMUKIMAN TERHADAP RENCANA DETIL TATA RUANG KOTA (RDTRK SURABAYA PADA CITRA RESOLUSI TINGGI DENGAN METODE KLASIFIKASI BERBASIS OBJEK (STUDI KASUS: UP XI TAMBAK OSOWILANGON DAN UP XII SAMBIKEREP

  Anita Dwijayanti

  2015-06-01

  Full Text Available Semakin banyaknya penduduk maka kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal semakin besar sehingga banyak terjadi alih fungsi kegiatan dari suatu wilayah sehingga diperlukan suatupenataan ruang yang baik. Penataan ruang yang baik di wujudkan dalam Rencana  Detail Tata Ruang Kota (RDTRK, dalam penyusunan RDTRK dibutuhkan suatu data dasar yang dapat berupa citra resolusi tinggi ataupun foto udara. Perkembangan teknologi penginderaan jauh terutama pada metode pengolahan citra resolusi tinggi memunculkan teknologi yang lebih canggih yang memudahkan dalam teknik interpretasi dan klasifikasi citra yang biasa disebut dengan metode klasifikasi digital. Metode klasifikasi yang dapat digunakan adalah metode klasifikasi berbasis piksel dan metode klasifikasi berbasis objek. Pada penelitian ini dilakukan pengolahan citra menggunakan klasifikasi berbasis objek. Klasifikasi berbasis objek menggunakan segmentasi dan merging dalam prosesnya. Dalam penelitian ini digunakan citra satelit WorldView 2 keluaran tahun 2012 yang menawarkan detail informasi akurat yang dapat diekstrak untuk berbagai keperluan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah koreksigeometrik sebesar 0,300336 piksel dan SOF sebesar 0,0946. Penelitian ini mengevaluasi tutupan lahan khususnya permukiman menggunakan metode klasifikasi berbasis objek terhadap RDTRK. Hasil dari uji ketelitian klasifikasi citra WorldView-2 sebesar 93,3465%  pada UP Tambak Osowilangon, 88,9040% pada Kecamatan Pakal, dan 88,7%  pada Kecamatan Sambikerep dengan jumlah kelas tutupan lahan sebanyak  9 kelas yaitu permukiman,  jalan, ladang, industri, tanah kosong, badan air, sawah dan tambak. Yang kemudian di kaji kesesuaianya dengan RDTRK.

 8. Evaluation of methods for characterizations of deposits; Utvaerdering av metoder foer avlagringsmaetningar

  Hoegberg, J.; Bjoerkman, P. [Vattenfall Utveckling AB, Aelvkarleby (Sweden)

  2001-11-01

  In boilers there are problems with deposits on parts exposed to the flue gas, in particular on heat exchanging parts and to an increasing extent with the changeover to the use of biofuels and wood waste fuels. In order to solve the problems deposits are examined by using a deposit probe and taking deposit samples from the interior of the boiler. In this report an evaluation of methods of analysis is performed based on experiences in both literature and laboratory work. The evaluation forms the basis of an instruction for deposit measurements in 'Vaermeforsks Maethandbok'. The procedure for use of deposit probes is treated as well as the importance of careful and well planned sample preparation before analysis. In the literature a large number of methods used for analysis of deposits from flue ashes and similar applications are found. The methods include chemical analyses of solids and liquids, analysis of crystal structures, thermal properties and the solid mechanics of the materials. Several methods, for example SEM-EDX, XRF, ICP, IC and methods for determining the mechanical and thermal properties are suited for a survey examination of a deposit, while more specialised methods with higher resolution can add information but require a clear framing of a question and in practice are suited for only separate samples. Examples from the latter category are AES, ESCA and TOF-SIMS.

 9. Akrilamīda noteikšana pārtikā ar hromatogrāfijas metodēm

  Skrinda, Ludmila

  2006-01-01

  Darbā ir apkopota zinātniskā periodikā atrastā informācija par akrilamīda klātbūtni pārtikā, tā veidošanās iespējamiem cēloņiem, toksikoloģiskiem aspektiem un analītiskām noteikšanas metodēm. Eksperimentāli, izmantojot gāzu hromatogrāfijas un gāzu- hromatogrāfijas masspektrometrijas metodes akrilamīds noteikts pārtikas produktos. Akrilamīda noteikšana veikta kartupeļu un maizes izstrādājumos.

 10. ANALISA DAN PERANCANGAN APLIKASI SISTEM PENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMINATAN JURUSAN BERBASIS ANDROID DEVELOPMENT TOOLS (ADT DENGAN PENERAPAN METODE NAIVE BAYES DAN TEOREMA BAYES

  Devri Suherdi

  2016-09-01

  Full Text Available Penentuan peminatan jurusan ini dilakukan dengan menggunakan metode naïve baye, Naïve Bayes merupakan metode Bayesian Learning yang paling cepat dan sederhan. Penentuan peminatan dilakukan dengan menghitungpeluang terhadap mata kuliah dasar yang wajib lulus bagi mahasiswa/I Aplikasi peminatan jurusan berbasis android ini dirancang menggunakan gabungan bahasa pemograman Java SDK dan Android SDK dengan menggunakan eclips sebagai editor program yang di bunding dalam satu aplikasi yaitu Android Development Tools ( ADT . Aplikasi ini sudah biasa digunakan untuk penentuan peminatan jurusan.  Nilai KHS sebagai input dasar penentuan peminatan. Namun aplikasi ini masih perlu pengembangan lebih lanjut agar dapat di jalankan dalam jaringan atau internet sehingga dapat di akses kapan pun dan dimana Pun yang dibutuhkan oleh pengguna

 11. IDENTIFIKASI PROFIL DASAR LAUT MENGGUNAKAN INSTRUMEN SIDE SCAN SONAR DENGAN METODE BEAM PATTERN DISCRETE-EQUI-SPACED UNSHADED LINE ARRAY

  Muhammad Zainuddin Lubis

  2017-05-01

  Full Text Available Laut Punggur merupakan laut yang terletak di Batam, Kepulauan Riau yang mempunyai beragam habitat objek,dan bentuk struktur bawah laut yang memiliki dinamika laut yang sangat tinggi. Side scan sonar (SSS merupakan instrumen pengembangan sistem sonar yang mampu menunjukkan dalam gambar dua dimensional permukaan dasar laut dengan kondisi kontur, topografi, dan target secara bersamaan. Metode Beam Pattern Discrete-Equi-Spaced Unshaded Line Array digunakan untuk menghitung beam pattern dua dimensi yang tergantung pada sudut dari gelombang suara yang masuk dari sumbu array yang diterima tergantung pada sudut di mana sinar suara pada array. Penelitian ini dilakukan pada Desember 2016 di laut Punggur,Batam, Kepulauan Riau-Indonesia, dengan koordinat 104 ° 08,7102 E dan 1° 03,2448 N sampai 1 ° 03.3977 N dan 104 ° 08,8133 E, menggunakan instrumen Side Scan Sonar C-Max CM2 Tow fish dengan frekuensi 325 kHz. Hasil yang diperoleh dari perekaman terdapat 7 target, dan Beam pattern dari metode Beam Discrete-Equi-Spaced Unshaded Line Array target 4 memiliki nilai tertinggi pada directivity Pattern yaitu 21.08 dB. Hasil model beam pattern ini memiliki nilai pusat pada incidence angle (o terhadap Directivity pattern (dB tidak berada di nilai 0 ataupun pada pusat beam pattern yang dihasilkan pada target 6 dengan nilai incident angle -1.5 o dan 1.5o mengalami penurunan hingga -40 dB. Karakteristik sedimen dasar perairan di laut punggur ditemukan lebih banyak pasir. Hasil metode Beam Discrete-Equi-Spaced Unshaded Line Array ditemukan bangkai kapal tenggelam.Kata Kunci: Side Scan Sonar, Beam Pattern Discrete-Equi-Spaced Unshaded Line Array, Incidence angle, Directivity pattern IDENTIFICATION OF SEABED PROFILE USING SIDE SCAN SONAR INSTRUMENT WITH PATTERN DISCRETE-EQUI-SPACED UNSHADED LINE ARRAY METHODRiau Islands is an island that has a variety of habitat objects, and forms of submarine structures that have a very high ocean dynamics, Punggur Sea is the sea

 12. MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE GROUP INVESTIGATION (GI PADA POKOK BAHASAN PASAR DI KELAS VIII SMP 5 KUDUS

  Mutthofiyah Mutthofiyah

  2016-03-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untukmeningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan metode group investigation (GI pada pokok bahasan pasar pada penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK. Dalam penelitian ini dirancang menggunakan siklus, masing-masing siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan tes.Hasil penelitian menunjukkan melalui meningkatkan metode group investigation (GI aktivitas siswa SMP 5 Kudus ada peningkatan yang sigifikan, dari siklus I kelas VIII F 15,8 (41,62% meningkat di siklus II menjadi 24,8 (72,9%, sedangkan di kelas VIII G siklus I 18,5 (47,04% meningkat menjadi 26,2 (74,7%; melalui penerapan metode group investigation hasil belajar siswa SMP 5 kudus meningkat sangat signifkan, ketuntasan belajar secara klasikal dari kelas VIII F pra siklus sebesar 17,64% terjadi peningkatan 47% ke siklus I dan meningkat menjadi 82,35% di siklus II. Sedangkan di kelas VII G pra siklus sebesar 22,85% meningkat 54,28% di siklus I dan meningkat menjadi 94,28% di siklus II. Saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:1Kepada para guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran kooperatif khususnya pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI dalam proses pembelajaran ekonomi dan mata pelajaran lainya dan mengembangkannya; 2 Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tentang penerapan model pembelajaran yang dapat membangkitkan keaktifan siswa untuk belajar ekonomi. This study aims to improve students' learning activities using group investigation (GI on the subject of markets in class VIII SMP 5 Kudus. In this study is designed to use cycles, with each cycle stages of planning, action, observation and reflection. Data collection techniques in this study is documentation, observation and tests. Results showed through improved methods of group investigation (GI junior 5 high

 13. Pengaruh Densitas Arus dan Waktu Kontak Efektif Elektrolit Gel Terhadap Ketebalan Dan Kekuatan Lekat Lapisan Krom Pada Baja Dengan Metode Elektroplating

  Naufal Gati Furqon; Sulistijono Sulistijono

  2015-01-01

  Dalam dunia industri, korosi merupakan ancaman yang sering muncul yang dapat menyebabkan terjadinnya kegagalan material. Korosi bukanlah sesuatu yang dapat dicegah, akan tetapi korosi dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Pengendalian terhadap korosi merupakan cara yang dilakukan memperlambat timbulnya korosi pada material dan merupakan suatu hal yang vital untuk dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan metode elektroplating dengan menggunakan media elektrolit gel dengan penam bahan 5% ge...

 14. Penentuan Kadar Bilangan Iodin Dari Rbd Palm Olein Dengan Metode Pelarut Campuran N-Heksan-Asam Asetat Dan Pelarut Campuran Sikloheksana-Asam Asetat Di PT. Palmcoco Laboratories

  Ernita Ningsih

  2009-01-01

  Bilangan Iodin adalah jumlah atau banyaknya gram iodin yang dapat diikat oleh 100 gram lemak. Bilangan iodin tergantung pada jumlah asam lemak tidak jenuh dalam lemak. Asam lemak tidak jenuh adalah asam lemak yang mengandung satu atau beberapa ikatan rangkap atau ikatan ganda tiga. Di dalam menentukan bilangan iodin dari RBD Palm Olein, metodologi yang di gunakan adalah metode Wijs dengan menggunakan pelarut campuran N-heksan-asam asetat dan membandingkannya dengan menggunakan...

 15. Penerapan Metode Analytic Network Process (ANP Untuk Pendukung Keputusan Pemilihan Tema Tugas Akhir (Studi Kasus: Program Studi S1 Informatika ST3 Telkom

  Dila Nurlaila

  2017-07-01

  Full Text Available Berdasarkan hasil dari survey yang dilakukan terhadap 30 mahasiswa Informatika yang akan mengambil mata kuliah tugas akhir, lebih dari 80% menjawab belum memiliki konsep Tugas Akhir, hal ini menjadi perhatian bahwa masih banyak dari mahasiswa yang belum mengetahui tema Tugas Akhir apa yang akan dambilnya nanti yang sesuai dengan minat dan kompetensinya. Dari hal tersebut akan dilakukan penelitian penerapan metode Analytic Network Process (ANP pada  Pendukung keputusan pemilihan tugas tema Tugas Akhir. ANP merupakan suatu metode dalam decision making yang mempertimbangkan hubungan antar kriteria. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat keberhasilan metode ANP dalam mengatasi masalah mahasiswa yang belum mengetahui konsep dari tugas akhir. Langkah pertama, ditentukan kriteria yang menjadi penentu dari pemilihan tema Tugas Akhir di prodi S1 Informatika. Kriteria ini akan dibuat model jaringan ANP menggunakan software super decision dan setiap kriteria akan dilakukan pairwised comparison (perbandingan berpasangan guna untuk mendapatkan pembobotan dari masing – masing kriteria dan sub kriteria. Yang menjadi expert judgement pada pengambil keputusan ini adalah ketua keahlian program studi ICM dan DESTI. Setelah melakukan pengujian dengan membandingkan pilihan secara manual dengan pilihan berdasarkan perhitungan ANP hasilnya sebesar 46,6% tema tugas akhir mahasiswa sesuai dan akurat, hilangnya 53,4% akurasi dikarenakan ketidak sesuaian jawaban mahasiswa saat menentukan nilai peminatan.

 16. KEEFEKTIFAN METODE PEMBELAJARAN MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR KOMPETENSI DASAR PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 16 SEMARANG

  Erlina Fitriati

  2014-02-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran Make a Match pada kompetensi dasar permintaan dan penawaran uang dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 16 Semarang. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desain Control Group Pretest-Postest. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriprif, uji kesamaan rata-rata pihak kanan, dan uji gain. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar pada kedua kelas dilihat dari nilai pre-test ke post-test. Berdasarkan penelitian diperoleh rata-rata pre-test kelas eksperimen sebesar 70 sedangkan nilai pos-test sebesar 87. Pada kelas kontrol dengan menerapkan metode yang berbeda diperoleh nilai pre-test sebesar 69 sedangkan nilai post-test sebesar 78. Peningkatan hasil belajar dilihat dari nilai pre test-post test untuk kelas eksperimen sebesar 17 sedangkan untuk kelas kontrol 9. Dari analisis hipotesis diperoleh nilai t hitung = 6,25 dan t tabel = 2,00. Karena t hitung > t tabel sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Make a Match lebih efektif daripada metode ceramah. The purpose of this study was to determine the effectiveness of teaching methods to Make a Match on the basis of competence demand and supply of money in improving student learning outcomes in class X SMA Negeri 16 Semarang. The research design used in this study is the design of pretest-posttest control group. Data analysis methods used are deskriprif analysis, test the average difference of the right hand, and the completeness of classical learning test. The results showed that an increase in learning outcomes seen in the second class of the value of pre-test to post-test. Based on the study gained an average pre-test experimental class of 70, while the post-test score of 87. In the control class by applying different methods of pre-test values ​​obtained at 69 while the post-test score of 78

 17. APLIKASI CRUDE ENZIM SELULASE DARI TONGKOL JAGUNG (Zea mays L PADA PRODUKSI ETANOL DENGAN METODE SIMULTANEOUS SACCHARIFICATION AND FERMENTATION (SSF

  Ery Susiany Retnoningtyas

  2014-12-01

  Full Text Available Tongkol jagung yang melimpah sebagai produk samping dari hasil pengolahan industri jagung pipilan, memberikan peluang untuk dimanfaatkan sebagai substrat dalam produksi crude enzim selulase. Crude enzim selulase dari tongkol jagung selanjutnya diaplikasikan pada produksi etanol dengan memanfaatkan tongkol jagung juga dengan metode simultaneous saccharification and fermentation (SSF. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh volume crude enzim selulase terhadap kadar etanol, kinerja crude enzim selulase dalam memproduksi etanol dan membandingkan kinerjanya dengan crude enzim komersial. Penelitian ini terbagi dalam dua tahap yaitu : pretreatment tongkol jagung, dan fermentasi. Tongkol jagung yang sudah dikeringkan, dihaluskan hingga menjadi serbuk dengan ukuran 12 mesh, dan diberi perlakuan hidrolisis dengan uap panas (steam explosion selama 60 menit. Serbuk tongkol jagung difermentasi,dengan penambahan nutrisi, crude enzim selulase dan jamur Saccharomyces cerevisiae. Proses fermentasi dilakukan pada suhu 30oC selama 120 jam, sedangkan pengamatan dilakukan setiap 24 jam. Hasil penelitian menunjukkan produksi etanol yang dihasilkan dengan menggunakan crude enzim selulase dan crude enzim komersial berturut-turut adalah 1,28 dan 2,89 %.

 18. Analisis Potensi Daerah Melalui Metode Document Clustering Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat

  Dyah Mustika

  2015-05-01

  Full Text Available Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM adalah salah satu bentuk pengabdian UGM yang dilakukan oleh mahasiswanya kepada masyarakat secara langsung. Selama melaksanakan KKN, mahasiswa menyusun dan melaksanakan program kegiatan yang berguna bagi pemberdayaan masyarakat. Setelah selesai, mahasiswa diwajibkan membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan KKN yang terkumpul sudah sangat banyak tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Laporan ini sebenarnya dapat menjadi sebuah sumber infromasi. Salah satu informasi yang bisa digali dari dokumen laporan tersebut adalah informasi tentang potensi daerah lokasi KKN. Penambangan informasi dari dokumen dapat dilakukan dengan text mining. Penelitian ini bertujuan untuk menambang informasi tentang potensi daerah dari dokumen laporan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM menggunakan salah satu metode pada text mining, yaitu document clustering. Clustering dilakukan dengan dua pendekatan yaitu, STC dan LINGO, menggunakan Carrot2 Workbench. Penggunaan dua algoritma ini dimaksudkan untuk memperoleh perbandingan algoritma yang memberikan hasil lebih baik dalam penggambaran potensi daerah lokasi KKN-PPM UGM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma LINGO lebih baik dalam memberikan gambaran tentang potensi daerah dibandingkan algoritma STC. LINGO memunculkan label klaster yang bertema potensi daerah lebih banyak dibanding STC. Dari evaluasi pada penelitian ini, LINGO menghasilkan nilai F-Measure 70%, dua kali lebih tinggi daripada STC yang hanya 33%. Kata Kunci— KKN-PPM UGM, document clustering, STC, LINGO, Carrot2

 19. Perhitungan Volume dan Karakterisasi Material Endapan Erupsi Gunungapi Kelud Tahun 2014, di Sungai Bladak Bagian Hulu Dengan Metode Geofisika

  Anastasia Neni Candra Purnamasari

  2016-09-01

  Full Text Available ABSTRAK Erupsi Gunungapi Kelud pada 13 Februari 2014 menghasilkan material endapan di hulu Sungai Bladak dalam jumlah yang sangat besar.Endapan hasil erupsi yang terdapat di hulu sungai berpotensi sebagai material lahar bagi wilayah di hilir.Upaya mitigasi untuk mengurangi bencana banjir lahar memerlukan informasi volume material endapan. Selain itu, informasi karakteristik fisik material endapan juga penting untuk pemanfaatannya bagi masyarakat. Penelitian untuk mengetahui volume material endapan dilakukan dengan menggunakan metode geofisika pada pengukuran ketebalan dari material endapan.Metode geofisika yang digunakan adalah metode mikroseismik dan metode seismik refraksi.Hasil yang didapatkan dari pengolahan data lapangan mikroseismik adalah nilai frekuensi natural (f0 dari setiap titik pengukuran mikroseismik. Hasil yang didapatkan dari pengolahan data lapangan seismik refraksi adalah kecepatan gelombang P dari material endapan, dimana kecepatan gelombang P akan diturunkan sehingga didapatkan kecepatan gelombang S. Kecepatan gelombang S akan digunakan untuk penghitungan ketebalan material endapan yang digabungkan dengan nilai frekuensi natural dengan rumus h=Vs/4f0. Berdasarkan ketebalan material endapan yang didapatkan dari hasil penghitungan setiap titik mikroseismik, kemudian dibuat kontur ketebalan material endapan dan dilakukan penghitungan volume material endapan. Karakterisasi material endapan dilakukan dengan cara menghitung persentase pumice dan nonpumice secara fisual menggunakan foto lapangan. Ketebalan endapan pumice di permukaan lahan dianalisis persebarannya menurut satuan-satuan lereng. Volume material endapan yang didapatkan dari hasil penelitian sebesar 27,6 juta m3. Hasil karakterisasi material diketahui bahwa pumice pada material endapan yang ada di hulu Sungai Bladak 91,82 % dan sisanya 7,18 % adalah nonpumice. Jumlah pumice yang sangat banyak tersebut merupakan sumberdaya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Pumice dapat

 20. FRAKSINASI EKSTRAK METANOL KULIT BATANG KETAPANG (Terminalia catappaLinn. DAN UJI TOKSISITASNYA DENGAN METODE BSLT (Brine Shrimp Lethality Test

  Moch. Chasani

  2013-05-01

  Full Text Available Ketapang (Terminalia catappa Linn. merupakan salah satu tumbuhan anggota famili Combretaceae. Hasil uji senyawa metabolit sekunder pada kulit batang ketapang diketahui mengandung flavonoid, terpenoid, polifenol, steroid dan saponin. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan fraksi ekstrak dari kulit batang ketapang yang memiliki toksisitas tertinggi terhadap larva udang Artemia salina Leach dengan menggunakan metode BSLT serta mengidentifikasi senyawa metabolit sekundernya. Kulit batang ketapang diekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut metanol. Ekstrak metanol yang diperoleh diekstraksi cair-cair dengan pelarut n-heksana, dan etil asetat. Ekstrak metanol (EM, fraksi n-heksana ekstrak metanol (FH, fraksi etil asetat ekstrak metanol (FE, dan residu etil asetat ekstrak metanol (FR diuji toksisitasnya. Fraksi ekstrak dengan toksisitas tertinggi diuji kandungan senyawa metabolit sekundernya menggunakan pereaksi warna pada plat KLT. Hasil uji menunjukkan bahwa EM, FH, FE, dan FR bersifat toksik terhadap larva udang Artemia salina Leach dan FE bersifat paling toksik dengan nilai LC50 sebesar 61,675 ppm. Hasil uji metabolit sekunder menunjukkan FE mengandung senyawa golongan flavonoid, fenolat, terpenoid, dan saponin.

 1. Sistem Perencanaan Penambahan Stok Barang menggunakan Metode Fuzzy C-Means dan Fuzzy Tsukamoto (Studi Kasus di Distributor Alfamart Semarang

  Tono Puryanto

  2016-08-01

  Full Text Available Gudang barang suatu perusahaan merupakan tempat penyimpanan barang yang akan dijual kepada pelanggan. Permasalahan utama pada gudang barang suatu perusahaan adalah terjadinya penumpukan barang atau barang keluar lebih banyak daripada barang masuk yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Penambahan stok barang pada gudang dilakukan berdasarkan permintaan pelanggan dan stok barang saat itu. Banyak permintaan pelanggan setiap waktu selalu berubah yang dapat menyebabkan terjadinya penumpukan barang atau kekurangan barang. Hal ini menyebabkan sulit dalam pengambilan keputusan jumlah barang yang akan dikirim. Salah satu cara untuk membantu pengambilan keputusan tersebut yaitu dengan pembangunan aplikasi perencanaan penambahan stok barang yang menggunakan konsep logika fuzzy. Fuzzy merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah ketidakpastian. Pada aplikasi perencanaan penambahan stok barang, proses penentuan penambahan stok barang dilakukan dengan menggunakan metode fuzzy C-Means dan mekanisme inferensi fuzzy Tsukamoto. Hasil akhir dari aplikasi ini berupa jumlah barang yang akan dikirim. Hasil tersebut menjadi saran yang dapat dipertimbangkan oleh admin bagian pengiriman barang. Pengujian dilakukan menggunakan data Coca-Cola pada bulan September 2014 sampai Oktober 2014. Pada pengujian sistem dilakukan 11 kali pengujian dengan memasukkan stok dan permintaan data asli menghasilkan tingkat keakuratan sistem sebesar 80,22 %. Tingkat keakuratan sistem dapat berubah tergantung pada data pelatihan yang digunakan pada proses pelatihan fuzzy C-Means.

 2. PENERAPAN METODE PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA UNTUK DETEKSI ANOMALI PADA JARINGAN PEER-TO-PEER (P2P BOTNET

  Adhitya Nugraha

  2015-10-01

  Full Text Available Sejak kemunculan peer-to-peer (P2P Command and Control (C&C arsitektur, botnet menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Identifikasi anomali dari P2P botnet sangatlah sulit dilakukan padahal proses tersebut merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya potensi ancaman dari malicious bot dalam jaringan. Hal ini menjadi sulit dikarenakan beberapa perilaku dari fitur botnet sangatlah mirip dengan aktifitas jaringan yang sah.Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan anomali yang disebabkan oleh peer to peer (P2P botnets menggunakan metode PCA. Sebagai tambahan, Euclidean distance digunakan untuk mengkalkulasi anomali indeks sebagai parameter pengukuran dari anomali dalam jaringan. Threshold ditetapkan berdasarkan perhitungan pada training set. Setiap pengujian atas sampel test data akan dibandingkan dengan threshold. Apabila hasil kalkulasi test data berada diatas nilai threshold, maka ini menandakan adanya kemungkinan perilaku abnormal pada jaringan. Hasil menunjukan bahwa model kami mampu memberikan akurasi dan efisiensi komputasi dalam mendeteksi perilaku abnormal dari P2P botnet. Kata kunci: botnet, P2P Command and Control, deteksi anomali, PCA

 3. ANALISA KEKUATAN DECK PADA PONTON BATUBARA PRAWIRAMAS PURI PRIMA II 1036 DWT DENGAN SOFTWARE BERBASIS METODE ELEMEN HINGGA

  Berlian Arswendo A

  2012-02-01

  Full Text Available Ponton merupakan alat apung yang bentuknya jampir menyerupai kotak, dan biasanya ponton ditarik oleh tugboot. Muatan yang di angkut oleh ponton beraneragam dari kayu, batubara, tiang pancang dan masih banyak lagi yang dapat diangkut Dalam Tugas Akhir ini akan dijelaskan tentang analisa kekuatan deck ponton batubara, dari analisa tersebut akan diketahui letak tegangan terbesar dari struktur berdasarkan pembebanan dari muatan yang diangkut oleh ponton dengan menggunakan metode elemen hingga. Hasil analisa menggunakan program Msc Patran dan Msc Nastran mendapatkan hasil tegangan maksimum pada plat deck dalam kondisi air tenang sebesar 7.39  x 104 KN/m² dan ini masih aman karena tidak melebihi tegangan ijin sebesar 4  x 10 5 KN/m². Begitu juga untuk kodisi hogging sebesar 2.05  x 105 KN/m² dan untuk kondisi sagging sebesar 1.95  x 105 KN/m² dan dalam kedua kondisi ini  masih aman karena tidak melebihi tegangan ijin sebesar 4  x 105 KN/m²

 4. Evaluasi Kekuatan Perkerasan Sisi Udara (Runway,Taxiway,Apron Bandara Juanda Dengan Metode Perbandingan ACN-PCN

  R. Haryo Triharso Seno

  2015-03-01

  Full Text Available Fasilitas sisi udara merupakan fasilitas pergerakan pesawat. Fasilitas ini harus memenuhi kekuatan struktur untuk melayani pergerakan pesawat-pesawat yang beroperasi sesuai dengan perencanaan. Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk menganalisis apakah perkerasan fasilitas sisi udara di Bandar Udara Juanda saat ini sudah memenuhi batas PCN yang dipersyaratkan atau belum. Analisis dilakukan dengan cara mengevaluasi kekuatan perkerasan runway, taxiway, dan apron eksisting menggunakan metode perbandingan PCN–ACN yang didapat dari pabrik pembuat pesawat, perhitungan dengan software COMFAA dan perhitungan dari Canadian Department of Transportation. Data yang digunakan adalah data pergerakan pesawat termasuk jumlah pergerakan tahunan dan tipe pesawat. Data kekuatan perkerasan sisi udara diperlukan untuk proses analisis. Hasil dari evaluasi menunjukkan B773 memiliki nilai ACN yang melebihi nilai PCN sebesar 50% untuk apron dan 25% untuk runway/taxiway. Besar kelebihan nilai ACN ini tidak mempengaruhi kekuatan struktural karena frekuensi pergerakan yang hanya 45 pergerakan per tahun. Dampak lain adalah pada fungsional perkerasan yang menunjukkan berkurangnya kekesatan runway dari hasil sand patch test.

 5. Jaunas neinvazīvas metodes izstrāde plaušu vēža diagnostikai

  Hmeļņicka, Jevgeņija

  2013-01-01

  Latvijā plaušu vēzis ir trešajā vietā biežāk diagnosticēto audzēju sarakstā. Vairākumam pacientu plaušu vēzis tiek diagnosticēts vēlīnās stadijās, tādēļ tiek meklētas metodes, ar kuru palīdzību varētu agrīni un lēti indentificēt minēto patoloģiju. Mūsu pētījuma mērķis bija izpētīt mākslīgā ožas sensora “ Cyranose” pielietojamību plaušu vēža diagnostikā. Pētījuma uzdevumos ietilpa - veikt pēc iespējas vairāk izelpas gaisa mērījumus ar mākslīgo ožas sensoru “ Cyranose 320” gan pacientiem ar ...

 6. Aplikasi Pengolahan Citra Digital Meat Detection Dengan Metode Segmentasi K-Mean Clustering Berbasis OpenCV Dan Eclipse

  Lazuardi Arsy

  2016-04-01

  Full Text Available Kualitas suatu daging sapi ditentukan oleh beberapa parameter, diantaranya adalah parameter ukuran, terkstur, ciri warna, bau dari daging dan lain – lain. Parameter terseburt merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan kualitas daging. Umunya dalam menetukan kualitas baik buruknya daging dilakukan dengan cara manual yaitu menggunakan indera penglihatan dari segi warna maupun bentuk yang memiliki banyak kelemahan seperti penilaian oleh manusia yang bersifat subyektif dan tak konsisten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi untuk mendeteksi kualitas daging. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java pada Android yang terintegrasi dengan Android SDK dan Eclipse menggunakan library OpenCV sehingga aplikasi ini berbasis mobile. Metode yang dipakai menggunakan segmentasi k-mean clustering selanjutnya dianalisis secara statistik. Pendeteksian kualitas dilakukan dengan menggunakan pencocokan tekstur dan warna daging berdasar data yang sudah ada. Aplikasi yang dibuat dapat digunakan untuk mencari nilai k yang signifikan serta mampu mendeteksi kualitas baik atau buruknya daging dengan melakukan pengujian terhadap beberapa jenis daging serta aplikasi ini dapat digunakan oleh masyarakat luas.

 7. Optimasi Konsentrasi Pelilinan dan Suhu Penyimpanan Buah Manggis dengan Menggunakan Metode Respon Surface

  Andriani Lubis

  2009-10-01

  Full Text Available Post-harvest handling is less precise cause of most of mangosteen can not be maintained quality afterharvest. This research is expected to give information a waxing combination and the optimum temperatureto maintain the quality of mangosteen. Response Surface Method (RSM was used to create a mathematicalmodel of the influence of temperature and waxing concentration combined treatment. The experimentwas done using the CCD (Central Composite Design with storage temperature treatment (X1 6OC, 8OC,13OC, 18OC, 20OC and waxing concentration (X2 4%, 5%, 7.5%, 10%, 11%. Quality response that wereobserved were the firmness and total soluble solid (TSS value.The results showed that of the two qualityparameters, TSS is the best response for analysis using RSM with R2 values of 69.3% and lack of fit for0.093. Mathematical model influence of temperature and waxing TSS response is Y = 16.4600 - 0.9268X1- 0.0561X2 + ε. The model produce the plot surface shaped saddle point with optimum value at 18OCstorage temperature and wax concentration of 7.5%, meaning that in those circumstances the changes inTSS value is minimum during self life.

 8. Metode Irigasi Tetes dan Perlakuan Komposisi Bahan Organik dalam Budidaya Stroberi

  Afik Hardanto

  2009-04-01

  Full Text Available Strawberry is a commercial fruit. It’s Growth and quality is influenced by soil condition, climate, and its self. Irrigation influences soil characteristic, such as: physical, chemical, and microbiological than influence an environment of its growth. this research used drip irrigation method with debit variation and organic matter composition. RCBD was used in this research. Variation of irrigation debit and organic matter composition are the independent variables, whereas dependent variables are C-Organic, N-available, characteristic of soil, and quality of strawberry fruit. Variation of debit irrigation did not significant influence to C-Organic, whereas organic matter composition had significant influence to C-Organic in 63th, 84th, and 105th day of planting. The highest C-Organic content on D3P3 treatment that is 17.92% and the lowest on D2P2 treatment that is 5.19%. Debit of irrigation influence to N-available content in 105th day of planting. The highest N-available content in D3P1 treatment that is 0.88 ppm, whereas the lowest N-available content in D2P3 treatment that is 0.67 ppm. Result of analysis, debit irrigation had significant influence and could increase fruit weight and reduction sugar-content. Organic matter composition had significant influence to increase fruit weight, vitamin C, total of soluble-solid, and reduction sugar-content. Combination of irrigation debit and organic matter composition had significant influence to fruit weight. In the treatment, debit of irrigation that make good influence to fruit quality is 300 ml/day/polybag and 1:2 ratio of organic matter composition.

 9. Kesesuaian antara Metode Microscopic Observation Drug Susceptibility Assay dan Ogawa pada Biakan Mycobacterium tuberculosis

  Ni Sayu Dewi B

  2011-06-01

  Full Text Available Tuberculosis (TB is a problem of public health that causing high morbidity and mortality rates in various countries in the world. The diagnosis of pulmonary tuberculosis in adults can be established based on the discovery of M. tuberculosis on smear or culture of sputum. Culture is the gold standard but the availlable method is time consuming, it is need minimal eight weeks. Microscopic observation drug susceptibility assay (MODS is one of methods for M. tuberculosis culture using liquid medium that can be a simultaneously test for M. tuberculosis drug sensitivity. The purpose of this study was to determine the conformity of the MODS method compared with Ogawa method for cultivation of M. tuberculosis in pulmonary TB patients. The cross sectional research has been conducted at Clinical Pathology Department of Dr. Hasan Sadikin Hospital, Bandung and examination of the specimen done at Health Laboratory Development Unit (BPLK, West Java Province between April to August 2010. The subjects were patients who diagnosed as pulmonary TB suspect. Each collected specimen was cultured in liquid media MODS and solid media Ogawa. To analyze the conformity of MODS and Ogawa method, Kappa coefficient of agreement was used. There were 172 specimens collected from 133 subjects. The conformity between culture results of M. tuberculosis in MODS method and in Ogawa’s method using Kappa coefficient, was high (Kappa index 0.91. The difference of growth time of M. tuberculosis significant (p=0.000, in MODS was 10.1 days (range 4–21 days and in Ogawa method was 24.8 days (range 14–35 days. Conclusion, MODS and Ogawa’s method have the relatively similar diagnostic success rate, the advantage of MODS method is, the growth of M. tuberculosis is faster than in Ogawa method.

 10. Peningkatan Nilai-Nilai Karakter Dengan Metode Mendongeng CAS CIS CUS Di BA Aisyiyah Kaponan 2 Ponorogo

  Sidik Nuryanto

  2017-03-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah melihat pelaksanaan mendongeng CAS CIS CUS dan peningkatan nilai karakter di BA ‘Aisyiyah Kaponan 2 Ponorogo. Penelitian ini dilaksanakan dengan subjek sejumlah 18 peserta didik. Metode penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. Prosedurnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sumber data berupa informan, tempat dan peristiwa, dokumen dan arsip. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan dengan teknik triangulasi. Data dianalisis dengan menggunakan model deskriptif komparatif.       Hasilnya pada kegiatan mendongeng dibagi menjadi 3 tahapan yaitu CAS CIS CUS. CAS (Cipta Aksi Super sebagai sarana untuk membuka dongeng, CIS (Cipta Inspirasi Super sebagai inti dari pelaksanaan dongeng, dan CUS (Cipta Usulan Super sebagai penutup dongeng. Pada pra siklus nilai karakter kecintaan terhadap Tuhan yang mulanya 68,8% pada siklus I menjadi 75%, dan pada siklus II 87,5%. Nilai disiplin anak pada kondisi awal 62,5% meningkat menjadi 68,8% dan akhir siklus II mencapai 93,8%. Nilai kemandirian terus meningkat dari 68,8% lalu 81,3% dan menjadi 93,8%. Nilai kerjasama bermula dari 56,3% pada siklus I menjadi 75% dan siklus II menjadi 81,3%. Tanggungjawab pada keadaan awal 56,3% berubah menjadi 68,8% serta siklus II menjadi 87,5%.The purpose of this study is to see the implementation of the CIS CAS CUS storytelling and character value increase in BA 'Aisyiyah Kaponan 2 Ponorogo. This study was conducted with 18 subjects number of learners. The research method uses classroom action research. The procedure includes the planning, implementation, observation and reflection. Sources of data in the form of informants, places and events, documents and archives. Data were collected by interview, observation and documentation. Test the validity of the data used by triangulation techniques. Data were analyzed using descriptive comparative

 11. HUBUNGAN KUANTITATIF STRUKTUR-AKTIVITAS (HKSA ANTIKANKER SENYAWA TURUNAN KALANON DENGAN METODE SEMI EMPIRIS PM3 (PARAMETERIZED MODEL 3

  Eva Vaulina Y.D.

  2012-11-01

  Full Text Available Kalanon adalah senyawa turunan kumarin yang diisolasi dari spesies Calophyllum teysmannii yang tumbuh di hutan tropis Kalimantan dan Malaysia. Kalanon dan beberapa senyawa turunannya mempunyai potensi sebagai antikanker, namun aktivitasnya masih relatif rendah dengan senyawa paling aktif yaitu benzoilglisin ester kalanonyang mempunyai IC50 36,48 µg/mL terhadap sel Leukimia L1210. Oleh karena itu perlu dilakukan modifikasi molekul kalanon untuk mendapatkan senyawa turunan kalanon baru yang mempunyai aktivitas lebih baik. Modifikasi molekul suatu senyawa dapat dilakukan melalui kajian HKSA untuk mengurangi resiko trial and error di laboratorium. Penelitian ini berdasarkan metode perhitungan semi empiris PM3 melalui pendekatan Multiple Linear Regression (MLR dengan log 1/IC50 sebagai variabel tergantung dan variabel bebasnya berupa 31 muatan bersih atom, momen dwikutub, selisih enegi orbital HOMO-LUMO (ΔΕ, koefisien partisi oktanol-air (log P, indeks Harary dan indeks Randic. Persamaan HKSA yang dihasilkan dari penelitian ini adalah log1/IC50= -1,194-0,029logP + 0,002Harary + 0,403ΔE + 53,983qC12 + 0,439qC19 dengan n= 11, r= 0,958, r2= 0,917, SE= 0,0561773, Fhitung/Ftabel = 2,19960, dan PRESS = 0,097115. Berdasarkan persamaan HKSA tersebut, didapatkan empat senyawa prediksi dengan aktivitas teoritik lebih baik dibandingkan senyawa turunan kalanon sebelumnya, yaitu senyawa prediksi 12, 22, 24, dan 25 yang masing-masing mempunyai IC50 teoritik 26,44; 25,609; 27,050; dan 23,013 µg/mL terhadap sel Leukimia L1210.

 12. PENGARUH TEMPERATUR DEPOSISI PADA PENUMBUHAN FILM TIPIS SILIKON KARBIDA DENGAN METODE HOMEMADE HOT-MESH CHEMICAL VAPOR DEPOSITION

  B Astuti

  2016-03-01

  Full Text Available Film tipis silikon karbida (SiC telah ditumbuhkan di atas substrate graphene/SiO2/Si dengan metode Homemade Hot-mesh chemical vapor deposition (Hot-Mesh CVD. Pengaruh dari temperature deposisi pada struktur dan morfologi film tipis SiC telah dipelajari dengan menggunakan X-Ray diffractometer (XRD, FESEM dan EDX, dan spektroskopi Raman. Karakterisasi XRD menunjukkan bahwa film tipis SiC memiliki struktur polikristal tipe kubik dengan orientasi (111. Kualitas film tipis SiC, dan ukuran butir kristal dari morfologi film yang dihasilkan meningkat dengan peningkatan temperatur deposisi. Dari karakterisasi spektroskopi Raman, dapati terdapat dua puncak pergeseran Raman yang dominan pada daerah sekitar 780 - 800 cm-1 dan  950 – 980 cm-1 yang merupakan mode fonon SiC-TO dan SiC-LO. Puncak pergeseran Raman tersebut bergeser ke bilangan gelombang yang lebih pendek dengan peningkatan temperature deposisi.Silicon carbide (SiC thin film grown on graphene/SiO2/Si substrate using homemade hot mesh chemical vapor deposition (Hot-Mesh SVD method has been done. Effect of  deposition temperature on structure and morphology of the thin film was studied by using X-ray diffractometer (XRD, FESEM and EDX, and Raman spectroscopy. XRD characteristics shows that SiC thin film has cubic polycrystalline structure with (111 orientation. Quality of the SiC thin film, and crystallite grain size from the film morphology was resulted increases with the increase of the deposition temperature. Based on the characterization of Raman spectroscopy, shows that two peak Raman shift in the range of 780 - 800 cm-1 and  950 – 980 cm-1 was attributed to SiC-TO and SiC-LO phonon mode.  The Raman shift peak was shifted toward the lower wavenumber with the increase of deposition temperature.

 13. Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pelanggan Terbaik Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW Pada Bravo Supermarket Jombang

  Fatikhatus Sholikhah

  2016-02-01

  Full Text Available Abstrak Persaingan merupakan hal yang biasa terjadi terutama dalam dunia bisnis, tidak terkecuali yang telah dialami oleh Bravo Supermarket Jombang. Bravo bukanlah satu-satunya supermarket di kota Jombang, sehingga Bravo harus bersaing dengan para kompetitornya agar Bravo bisa bersaing dan tetap produktif. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan adalah dengan memberikan reward kepada para pelanggan terbaik. Oleh karena itu perlu dibuatlah sebuah perancangan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan pelanggan terbaik pada Bravo. Dalam perancangan sistem yang dibuat nantinya berbasis web dengan metode SAW(Simple Additive Weightingsebagai proses perhitungan pemilihan pelanggan terbaik. Hasil dari perancangan sistem pemilihan pelanggan terbaik pada Bravo Supermarket Jombang diharapkan dapat membantu pihak manajemen Bravo dalam pemilihan pelanggan terbaik yang akan menerima reward dan akhirnya akan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan profit Bravo. Kata kunci: Bravo, sistem pendukung keputusan, pelanggan, SAW. Abstract Competition is a common thing, especially in the business world, is no exception has been experienced by Bravo Supermarket Jombang. Bravo is not the only supermarket in the town of Jombang, so that Bravo had to compete with its competitors in order Bravo to compete and remain productive. One way that can be used to increase sales and customer loyalty is to give rewards to the best customers. Therefore, it needs to be made to a design decision support system in the selection of the best customers on Bravo. In designing the system made later on a web-based method of SAW (Simple Additive weighting as the process of calculating the best customer selection. The results of the election system design best customers at Bravo Supermarket Jombang expected to assist management in selecting the best customer Bravo who will receive rewards and will eventually be able to increase customer

 14. METODE ANALISIS KUANTITATIF RASIONALISTIK DALAM MENENTUKAN KARAKTERISTIK RUANG UNTUK ARAHAN RANCANGAN KAWASAN URBAN (Studi Kasus Jl. Kemasan, Kotagede

  Poerwadi Poerwadi

  2008-01-01

  Full Text Available Kotagede is the historical site of Mataram Islam great city who build until 1532. This district has justify as international conservation district on ’Yogyakarta Declaration and Kotagede Declaration’ at Yogyakarta 1996, in ‘Asia and West Pacific Network Urban Conservation (APWNUC’ workshop and symposium 4th. Kotagede distric characteristic threatened because rapid physical function change as impact of economical growing and productive economical oriented. It nescessary to analysis the urban space characteristic that appropriate with this distinctiveness visual distric space. This research use rasionalistic quantitative method in order to find the image of distric space characteristic. Variables of analysis are street floor as horizontal bottom enclosure and street wall as vertical enclosure. JMP program and pixelate Adobe Photoshop use to process research data. Output of the analysis is distric space characteristic on Jl. Kemasan, include outline, facade rythem and quality of street space Abstract in Bahasa Indonesia: Kotagede adalah situs bersejarah peninggalan Kotaraja Kerajaan Mataram Islam yang berdiri sejak tahun 1532 M. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi tingkat internasional dalam ’Yogyakarta Declaration and Kotagede Declaration’ di Yogyakarta melalui workshop dan simposium ke 4 oleh Asia and West Pacific Network Urban Consevation (AWPNUC pada tahun 1996. Karakteristik kawasan Kotagede terancam akibat percepatan perubahan fungsi fisik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan perubahan pemilikan yang berorientasi ekonomi produktif. Perlu dilakukan analisa karakteristik ruang kawasan yang sesuai dengan ciri visual ruang kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode rasionalistik untuk mendapatkan gambaran karakteristik ruang kawasan secara kuantitatif. Analisa dilakukan dengan variabel lantai ruang jalan (street floor dan dinding pembatas sebagai pelingkup ruang jalan (street Wall. Pengolahan data

 15. Fraksi Mol Dan Variasi Ph Terhadap Sifat Magnetik Dan Struktur Mikro Barium Heksaferrit Dengan Metode Sol-Gel Auto Combustion

  Rizki Agustianto

  2014-03-01

  Full Text Available Pada penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan optimal untuk penambahan unsur paduan yang terbaik untuk menghasilkan barium heksaferrit dengan tingkat penyerapan gelombang mikro yang optimum. Barium heksaferrit termasuk dalam material yang memiliki sifat ferromagnetik dan termasuk hard magnetic. RAM membutuhkan material yang memiliki sifat soft magnetic. Oleh karena itu banyak diteliti bagaimana cara untuk mendapatkan sifat soft magnetic dari barium heksaferrit. Salah satu cara yang telah ditemukan adalah dengan menambahkan unsur baru. Unsur baru ditambahkan agar mengganggu struktur kristalnya dan menyebabkan perubahan sifat magnetiknya dari hard magnetic menjadi soft magnetic yang cocok untuk RAM. Unsur yang biasanya digunakan untuk mengganggu sejumlah ion Fe dalam komposisi hexaferrit adalah Ti, Zn, Mn, Ni, Co, dll. Efek yang dapat ditimbulkan dari penambahan unsur tersebut misalnya, variasi dalam koersivitas, magnetisasi saturasi, dan suhu Curie telah ditujukan untuk magnetik aplikasi. Sementara dalam aplikasi elektromagnetik, ferromagnetik resonansi frekuensi pergeseran, peningkatan pencocokan impedansi, dan elektromagnetik peningkatan penyerapan gelombang. Pada penelitian kali ini dilakukan penambahan unsur paduan Co-Zn pada barium heksaferrit. Penambahan dilakukan dengan menggunakan metode sol-gel auto combustion, dengan variasi fraksi mol x= 0.2 , 0.4 dan 0.6 dan variasi pH 7, 9, dan 11. Hasil dari penambahan tersebut kemudian di sintering pada temperatur 9500C selama 3 jam. Selanjutnya hasilnya akan dianalisis dengan pengujian XRD, SEM, dan VSM  sehingga akan didapatkan informasi mengenai struktur mikro, fasa dan tingkat magnetisasi dari serbuk barium heksaferrit yang telah ditambahkan unsur paduan. Hasil penelitian ini didapatkan pada pH 7 dan x = 0,4 penambahan unsur paduan Co-Zn paling sesuai untuk material penyerap radar karena memiliki nilai koersivitas paling rendah yaitu 0,1104 Tesla

 16. PENGARUH TEMPERATUR DEPOSISI PADA PENUMBUHAN FILM TIPIS SILIKON KARBIDA DENGAN METODE HOMEMADE HOT-MESH CHEMICAL VAPOR DEPOSITION

  B Astuti

  2016-03-01

  Full Text Available Film tipis silikon karbida (SiC telah ditumbuhkan di atas substrate graphene/SiO2/Si dengan metode Homemade Hot-mesh chemical vapor deposition (Hot-Mesh CVD. Pengaruh dari temperature deposisi pada struktur dan morfologi film tipis SiC telah dipelajari dengan menggunakan X-Ray diffractometer (XRD, FESEM dan EDX, dan spektroskopi Raman. Karakterisasi XRD menunjukkan bahwa film tipis SiC memiliki struktur polikristal tipe kubik dengan orientasi (111. Kualitas film tipis SiC, dan ukuran butir kristal dari morfologi film yang dihasilkan meningkat dengan peningkatan temperatur deposisi. Dari karakterisasi spektroskopi Raman, dapati terdapat dua puncak pergeseran Raman yang dominan pada daerah sekitar 780 - 800 cm-1 dan  950 – 980 cm-1 yang merupakan mode fonon SiC-TO dan SiC-LO. Puncak pergeseran Raman tersebut bergeser ke bilangan gelombang yang lebih pendek dengan peningkatan temperature deposisi.Silicon carbide (SiC thin film grown on graphene/SiO2/Si substrate using homemade hot mesh chemical vapor deposition (Hot-Mesh SVD method has been done. Effect of  deposition temperature on structure and morphology of the thin film was studied by using X-ray diffractometer (XRD, FESEM and EDX, and Raman spectroscopy. XRD characteristics shows that SiC thin film has cubic polycrystalline structure with (111 orientation. Quality of the SiC thin film, and crystallite grain size from the film morphology was resulted increases with the increase of the deposition temperature. Based on the characterization of Raman spectroscopy, shows that two peak Raman shift in the range of 780 - 800 cm-1 and  950 – 980 cm-1 was attributed to SiC-TO and SiC-LO phonon mode.  The Raman shift peak was shifted toward the lower wavenumber with the increase of deposition temperature.

 17. ANALIZA RADIJSKEGA OGLAŠEVANJA V SLOVENIJI

  Huzjan, Jelena

  2015-01-01

  Večina radijskih postaj glavnino finančnih sredstev, potrebnih za preživetje in uspešno poslovanje, pridobiva s prodajo radijskega oglasnega prostora. To zahteva proaktivno delovanje radijske postaje in aktivno trženje oglasnega prostora. Da bi bil lahko proces trženja kar se da uspešen, je nujno poznavanje razmer na področju medijev, aktualnega stanja na trgu ter upoštevanje velikega števila vplivnih dejavnikov. Zaradi tega je bil cilj magistrskega dela raziskati globalne trende na podro...

 18. FIZIKALNA ANALIZA IN DIMENZIONIRANJE PROGE VLAKA SMRTI

  Meh, Anže

  2016-01-01

  V diplomskem delu so predstavljene osnove, ki so potrebne za projektiranje vlakov smrti. V uvodnem delu je predstavljena kratka zgodovina vlakov smrti, njihova razvrstitev in grob opis njihovega sestava in delovanja. Drugi del prikazuje podrobnosti njihovega delovanja in matematično ter fizikalno analizo najpogosteje uporabljenih elementov. V tretjem delu pa je na primeru odseka proge vlaka smrti na grobo prikazano njegovo dimenzioniranje.

 19. ANALIZA NIESTANDARDOWA W MECHANICE NEWTONOWSKIEJ PUNKTU MATERIALNEGO

  Wozniak, Czesław

  1981-01-01

  International audience; The aim of the present paper is to apply and to investigate the non-standard analysis as the mathematical tool of Newtonian mechanics. Such approach introduces into mechanics non-Archimedean ordered fields and makes it possible to describe explicitly also infinite and infinitesimal values of the physical quantities. Generally speaking, the methods of the non-standard analysis in Newtonian mechanics of mass-point systems lead to the wider class of mathematical models of...

 20. Analiza panoge rent a car v Sloveniji

  Lukić, Davorin

  2016-01-01

  Panoga rent-a-car v segmentu kratkoročnih najemov sodi v turistično panogo in je kot taka odvisna od dogajanj v tej panogi. Drug segment predstavljajo poslovni najemi, ki ima v Sloveniji še potencial za rast, saj podjetja še ne poznajo vseh prednosti, ki jih prinese upravljanje voznega parka zunanjega izvajalca. Spremembe, katerim smo trenutno priča v svetu, so posledica digitalizacije, spremenjenih vrednot po gospodarski krizi ter prihoda generacije Y na trg delovne sile in na drugi strani k...

 1. Vremja emotsii i vremja analiza / Boris Tuch

  Tuch, Boris, 1946-

  2008-01-01

  2007. aasta aprillisündmustele pühendatud V Kodurahu foorumile oli seekord kutsutud mitmeid väliskülalisi. Mõtteid Saksa politoloogi Alexander Rahri ja raadioajakirjaniku Andreas Brenneri, Vene sotsioloogi Vladimir Mukomeli, majandusekspertide akadeemik Mihhail Bronshteini ja Heido Vitsuri esinemistest

 2. Analiza izposoje mestnih koles v Mariboru

  Burjan, Primož

  2016-01-01

  Začetki sistemov izposoje koles so stari več kot pol stoletja, v zadnjem desetletju pa uspešno dopolnjujejo javni prevoz v vseh večjih evropskih in svetovnih mestih. Posamezniki se ga poslužujejo z namenom kratke vožnje in hitrejše mobilnosti od ene do druge točke, pomembna prednost pa je predvsem prihranek časa in denarja. V uvodu diplomskega dela bomo opisali problem in predstavili okolje, določili cilje, namen in poti reševanja problema. Podali bomo predpostavke in omejitve ter predstav...

 3. Vremja emotsii i vremja analiza / Boris Tuch

  Tuch, Boris, 1946-

  2008-01-01

  2007. aasta aprillisündmustele pühendatud V Kodurahu foorumile oli seekord kutsutud mitmeid väliskülalisi. Mõtteid Saksa politoloogi Alexander Rahri ja raadioajakirjaniku Andreas Brenneri, Vene sotsioloogi Vladimir Mukomeli, majandusekspertide akadeemik Mihhail Bronshteini ja Heido Vitsuri esinemistest

 4. EKSPERIMENTALNA ANALIZA VIBRACIJ NA PRALNI GRUPI

  Kozel, Rok

  2012-01-01

  Diplomsko delo se ukvarja z vibracijami pralnega stroja. Eksperimentalno analizo smo opravili na laboratorijskem preizkuševališču, kjer je pralna grupa obešena na namenskem ogrodju. Na pralni grupi sta nameščena pospeškomera ADXL345, ki sta s serijsko SPI komunikacijo povezana z NI PXI-7841R karto. NI PXI-7841R karta je v ohišju NI PXI 1003 in je povezana z računalnikom. Pralna grupa je opremljena tudi z BLAC motorjem, s katerim operira razvojna plošča NEXYS 2. Vse skupaj nadziramo preko raču...

 5. ANALISA SESAR AKTIF MENGGUNAKAN METODE FOCAL MECHANISM (STUDI KASUS DATA GEMPA SEPANJANG CINCIN API ZONA SELATAN WILAYAH JAWA BARAT PADA TAHUN 1999-2009

  Siti Rahmatul Aslamiah Roemaf

  2013-05-01

  Full Text Available Daerah  Jawa  Barat  merupakan  daerah  yang  tergolong rawan  bencana  gempabumi. Sejarah kegempaan di daerah ini menunjukkan ada 9 gempa merusak yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Secara geografis daerah Jawa Barat terletak antara jalur mediteran (lempeng indo- australia dibagian selatan yang terbentang dari Sumatra, dan Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui orientasi bidang sesar atau patahan aktif. Untuk mengetahui mekanisme pergerakan sesar yang ditimbulkan oleh gempa bumi pada sepanjang cincin api zona selatan wilayah Jawa Barat khususnya dengan menggunakan metode mekanisme sumber (Focal Mechanism. Metode focal mechanism adalah ketika gempa bumi terjadi maka gelombang gempa bumi akan terpancarkan ke segala arah berbentuk phase gelombang. Penelitian ini membahas tentang analisa sesar aktif menggunakan metode focal mechanism (studi kasus data gempa sepanjang cincin api zona selatan wilayah Jawa Barat pada tahun 1999-2009. Untuk daerah yang menjadi obyek penelitian adalah dengan koordinat 5° 50' - 7° 50' Lintang Selatan dan 104° 48' - 108° 48' Bujur Timur, termasuk kawasan selat sunda didalamnya. Data gelombang P diperoleh dari data United State Geological Survice (USGS Colorado Amerika Serikat. Data tersebut diolah menggunakan software FOCMEC dan pemetaannya menggunakan Software winITDB. Hasil penelitian terhadap mekanisme sumber gempa ini, diketahui bahwa daerah Jawa Barat merupakan daerah yang rawan bencana gempabumi. Dari 10 tahun data penelitian terdapat 9 data gempa dengan magnitude > 6 skala richter. Dari 9 data gempa yang di peroleh terdapat beberapa jenis sesar yaitu 4 sesar turun (normal, 3 sesar naik (reverse  dan  2  sesar  mendatar  (strike-slip  .  Dengan  potensi  bencana  seperti  ini  diharapkan pemerintah daerah lebih cermat dalam melakukan pengembangan daerah serta usaha mitigasi bencana.

 6. Statics of deformable solids

  Bisplinghoff, Raymond L; Pian, Theodore HH

  2014-01-01

  Profusely illustrated exposition of fundamentals of solid mechanics and principles of mechanics, statics, and simple statically indeterminate systems. Covers strain and stress in three-dimensional solids, elementary elasticity, energy principles in solid continuum, and more. 1965 edition.

 7. APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY SAMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW DALAM MENENTUKAN KELAIKAN INSTALLASI LISTRIK YANG TERPASANG DI RUMAH PELANGGAN

  Suntiaji Yudo Negoro

  2017-05-01

  Full Text Available Sistem Pendukung keputusan adalah suatu cara atau tindakan pimpinan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang dimungkinkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Logika Fuzzy karena dengan menggunakan logika fuzzy, peneliti dapat menentukan kriteria dan bobot yang diinginkan dalam menentukan kelaikan installasi yang terpasang pada rumah pelanggan, berdasarkan kriteria-kriteria yang ada pada KONSUIL (Komite Nasional Keselamatan untuk Installasi Listrik. Dalam pengambilan keputusan, peneliti juga menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net, karena dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, peneliti dapat dengan mudah dalam pembuatan keputusan

 8. OD VZORCA DO ANTIBIOGRAMA ENTEROBAKTERIJ V ENEM DNEVU - EVALUACIJA METODE Z VZPOREDNIM KULTIVIRANJEM SEČA V BUJONU V PRIMERJAVI S STANDARDNIM POSTOPKOM

  Zver, Mateja

  2016-01-01

  Okužbe sečil z enterobakterijami so pogoste, za usmerjeno zdravljenje je pomemben kratek čas do antibiograma. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali je mogoče standardnemu enakovreden antibiogram enterobakterij izdelati v enem dnevu od sprejetja vzorca. Metode. Vzporedno s standardnim postopkom, ki traja 2 dni (en dan za kultivacijo urina, en dan za standardni antibiogram (SAT), smo vzorce urinov cepili v viale z bujonom (NBJ) in jih inkubirali v analizatorju HB&L (Alifax): če smo...

 9. STRATEGI MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGETIK MELALUI PENERAPAN METODE MENGETIK BERIRAMA BERBANTU MEDIA MOVIE MAKER PADA SISWA KELAS XI JURUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK PGRI 2 SALATIGA

  Puspa Hilda Dwi Harini

  2017-06-01

  Full Text Available Keterampilan mengetik yang dimiliki siswa kelas XI AP SMK PGRI 2 Salatiga masih tergolong rendah. Persentase siswa yang tidak tuntas mencapai 85%. Dari permasalahan tersebut diperlukan solusi tentang strategi pembelajaran. Salah satunya melalui penerapan metode mengetik berirama berbantu media movie maker. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengetik siswa. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan tes. Metode analisis data menggunakan deskriptif persentase. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain penelitian yaitu one group pre test-post test. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterampilan mengetik siswa sebelum dan sesudah diberikan treatment mengalami peningkatan sebesar 9 entakan per menit (epm dari kategori cukup menjadi baik. Rata-rata kecepatan mengetik siswa sebelum mendapatkan treatment sebesar 110 entakan per menit (epm termasuk dalam kategori keterampilan cukup, sedangkan setelah mendapatkan treatment kecepatan mengetik siswa sebesar 119 entakan per menit (epm termasuk kategori keterampilan baik. Hal tersebut menunjukan bahwa adanya peningkatan pada keterampilan mengetik siswa sebelum dan sesudah mendapatkan penerapan metode mangetik berirama berbantu media movie maker. Typing skill of class XI AP SMK PGRI 2 Salatiga is relatively low. The percentage of student who did not complete high as 85% of the total students. Effort to improve student typing skill is through the development of appropriate methods. The method applied in this effort rhythmic typing method assisted by media movie maker. This research is experimental research design that is one group pretest-posttest. This study compares the result before and after treatment to achieve the research objectives. The data collection method used is testing. The data analysis technique is descriptive percentage. The result showed that students typing skill before and after treatment had increased by 9 tugs

 10. VALIDACIJA IN DOLOČANJE MERILNE NEGOTOVOSTI SPEKTROFOTOMETRIČNE METODE FENOLNEGA INDEKSA (SIST ISO 6439:1996/A) ZA IZLUŽKE ODPADKOV IZRABLJENIH AKUMULATORJEV

  Padjen, Maja

  2012-01-01

  V diplomskem delu sta bili izvedeni validacija in določitev merilne negotovosti fenolnega indeksa spektrofotometrične metode s 4-aminoantipirinom s predhodno destilacijo po SIST ISO 6439: 1996 metoda A. Izlužek odpadkov je bil pripravljen s postopkom ekstrakcije, kjer odstranjujemo iz trdnih zmesi topne komponente s topilom, ki je v našem primeru voda. Odpadek je opredeljen kot nevaren odpadek, saj vsebuje težke kovine – svinec, sestavljata pa ga še polipropilen in polivinil klorid. V izlu...

 11. Implementation of life cycle assessment models in solid waste management

  Damgaard, Anders

  Teknologier til behandling af affald bliver løbende forbedret, og antallet af forskellige måder at behandle affaldet på er stigende. Det er derfor nødvendigt at finde en metode til at vurdere, hvad der er den mest optimale kombination af teknologier til affaldsbehandling. En af de metoder, der er...

 12. UNELE ASPECTE PRIVIND ANALIZA JURIDICO-PENALĂ COMPARATIVĂ A INFRACŢIUNILOR INFORMATICE ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI ÎN CEA A ROMÂNIEI

  Sergiu CRIJANOVSCHI

  2016-11-01

  Full Text Available Scopul propus în acest articol ştiinţific rezidă în soluţionarea unor aspecte discutabile legate de analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite în domeniul informaticii. În el sunt elucidate anumite aspecte problematice, fiind înaintate soluţii relevante ale acestora şi formulate propuneri de lege ferenda cu scopul perfecţionării legislaţiei penale în vigoare. Pentru a atinge scopul trasat autorul a analizat doctrina din domeniul dreptului penal şi cibernetic, precum şi a efectuat analiza comparativă a legislaţiei penale interne a Republicii Moldova şi a celei a României, pe de o parte, a actelor inter­naţionale în sfera informaticii, pe de altă parte. Au fost aduse definiţii relevante ale infracţiunilor informatice. Autorul a clarificat natura unor termeni pur cibernetici, adaptându-i la realitatea juridică.some aspects concerning the comparative analysis of the cyber crimes in the criminal law of the republic of moldova and romania The main purpose of this scientific article consists in solving of some disputable aspects which are linked to the analysis of cyber crimes from the criminal law perspective. By means of this message there have been elucidated some questions which didn’t found the relevant solution before the research, as well as there have been formulated some proposals for reform in order to improve criminal legislation in force. In order to obtain this purpose the author has analyzed the domain of the Substantive Criminal law and cybernetics, as well as has performed the comparative research of the criminal law provisions from the Republic of Moldova and Romania, on the one side, and international acts in the cybernetics, on the other. There have been formulated several definitions suitable for cyber crimes. The author has clarified the nature of some cybernetic terms, they being adapted to the juridical reality.

 13. PENDEKATAN ACTIVITY-BASED COSTING DAN METODE PENCARIAN HEURISTIC UNTUK MENYELESAIKAN PROBLEM PEMILIHAN PERALATAN PADA FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS (FMS

  Gregorius Satia Budhi

  2002-01-01

  disain / redisain maka derajat fleksibilitas jenis (variety part yang dapat diproses menjadi lebih baik. Analisis Teoritis dan Empiris pada Algoritma Heuristic menunjukkan bahwa waktu pencarian untuk mendapatkan suatu set peralatan yang tepat adalah cukup singkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Algoritma Heuristic yang didisain dapat diimplementasikan pada dunia nyata. Dengan membandingkan hasil empiris Algoritma Heuristic dengan Algoritma Exhaustive sebagai pembanding, disimpulkan bahwa Algoritma Heuristic yang menggunakan metode ABC sebagai bobot pencarian solusi dapat mengoptimasi problem pemilihan peralatan FMS dari kriteria ekonomis pula. Kata kunci: Desain Algoritma, Flexible Manufacturing Systems, Pendekatan Activity-Based Costing, Pencarian Heuristic.

 14. RISIKO RANTAI PASOK KAKAO DI INDONESIA DENGAN METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS DAN FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS TERINTEGRASI

  Harumi Aini

  2015-03-01

  Full Text Available Cocoa is one of the plantation commodities whose role is quite important for the national economy of Indonesia. However, the cocoa industry faces several problems including the various risks involved in the cocoa supply chain. The aim of this study were: 1 Identify the various risks involved in the cocoa supply chain, 2 analyze and evaluate the supply chain actors members with the highest risk in the cocoa supply chain management, and 3 understand how to evaluate and mitigate the highest risk in the cocoa supply chain effectively and efficiently. An Integrated Analytic Network Process (ANP and Weighted Failure Mode Effect Analysis (WFMEA method will be used to determine and analyze the highest risk in the cocoa supply chain. The results of the priority of the members of the value chain in the cocoa supply chain risk management are the farmer (0.408 with the risk of having the greatest priority is production risk (0.221. Risk control could be done by improving the productivity and competitiveness of cocoa.Keywords: ANP, FMEA, cocoa, risk management, supply chainABSTRAKKakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian Indonesia. Industri kakao menghadapi beberapa masalah termasuk berbagai risiko yang timbul dalam rantai pasokan kakao. Tujuan penelitian ini adalah 1 mengidentifikasi macam-macam risiko pada rantai pasok kakao, 2 menganalisis dan mengevaluasi anggota pelaku rantai pasok dengan risiko tertinggi dalam manajemen rantai pasok kakao, dan 3 mengetahui cara mengevaluasi dan memitigasi risiko tertinggi pada rantai pasok kakao dengan efektif dan efisien. Metode Analytic Network Process (ANP dan Weighted Failure Mode Effect Analysis (WFMEA terintegrasi digunakan untuk mengetahui dan menganalisis risiko tertinggi dalam rantai pasokan kakao. Hasil prioritas anggota pelaku rantai pasok dalam manajemen risiko rantai pasokan kakao petani (0,408 dengan risiko yang memiliki prioritas terbesar adalah

 15. BEBERAPA METODE STRESSING UNTUK MENGINDUKSI PERKEMBANGAN WHITE SPOT SYNDROME VIRUS (WSSV PADA BENUR UDANG WINDU (Penaeus monodon

  Muliani Muliani

  2012-12-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa model metode stressing yang dapat menginduksi perkembangan WSSV pada benur, sehingga dapat terdeteksi dengan PCR konvensional. Penelitian dilakukan di Laboratorium Basah Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau (BPPBAP. Wadah yang digunakan adalah kontainer plastik bervolume 40 L diisi dengan air laut sebanyak 30 L dan dilengkapi dengan aerasi kecuali pada perlakuan oksigen. Setiap wadah ditebari benur (PL-12 sebanyak 500 ekor yang diambil dari panti perbenihan komersil di Kabupaten Barru yang sebelumnya telah diketahui negatif WSSV. Perlakuan yang dicobakan adalah: (A stressing dengan suhu yaitu: 10oC±2oC, 28oC±2oC, dan 40oC±2oC; (B stressing dengan salinitas yaitu: 5 ppt, 28 ppt, dan 51 ppt; (C stressing dengan oksigen yaitu: 1 mg/L, 3 mg/L, dan 5 mg/L; (D stressing dengan pH yaitu: pH 5, pH 6, dan pH 7; dan (E stressing dengan formalin yaitu: 100 mg/L, 200 mg/L, dan 300 mg/L. Sampling dilakukan 1 jam, 3 jam, dan 5 jam setelah perendaman untuk pengecekan WSSV dengan mengambil contoh benur sebanyak 50-100 ekor/wadah lalu dicek dengan PCR untuk WSSV-nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stressing dengan oksigen (1 mg/L, 3 mg/L, dan 5 mg/L memberikan hasil yang terbaik dalam memicu perkembangan WSSV pada benur, disusul dengan suhu (suhu 10oC dan 40oC, pH 5; kemudian penggunaan formalin, dan salinitas. Hasil PCR menunjukkan bahwa benur yang awalnya  negatif menjadi positif dengan kategori ringan hingga berat. Semakin lama waktu perendaman maka semakin memicu perkembangan WSSV dalam badan benur.

 16. Identifikasi Transgene pada Tanaman Padi (oryza sativa var. koshihikari yang Ditransformasi dengan Bantuan Agrobacterium tumefaciens, Menggunakan Metode Tanpa Teknik Kultur Jaringan.

  I Putu Suparthana

  2015-04-01

  Full Text Available Metode transformasi tanaman dengan bantuan Agrobacterium tumefaciens biasa dilakukan dengan melibatkan teknik kultur jaringan, akan tetapi teknik kultur jaringan memiliki beberapa kelemahan yaitu memerlukan suatu kondisi steril, memakan banyak waktu, sering terjadi mutasi dalam proses kultur in vitro dan sejumlah tanaman bersifat rekalsitran pada tahap regenerasi. Disisi lain metode baru (in planta transformation system yang dikembangkan dalam penelitian ini mampu mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Penelitian dilakukan pada tanaman padi dengan bantuan A. tumefaciens sebagai inokulum namun tidak melibatkan teknik kultur jaringan pada masa regenerasinya. Biji padi (Oryza sativa L. var. Koshihikari direndam dalam air selama 2 hari, dengan demikian embrionya yang mengandung sel apikal meristem dapat diinokulasi dengan cara menusukkan jarum yang telah dicelupkan dalam inokulum. Biji padi yang telah diinokulasi selanjutnya ditumbuhkan dilapangan selayaknya pembenihan biasa tanpa perlakuan steril. Untuk menentukan keberhasilan teknik ini, dua jenis strain mutan A. tumefaciens (M-21 dan LBA4404 digunakan dalam transformasi. Mutan M-21 mengandung Tn5 tersisip dalam gen iaaM dan mutan LBA4404 membawa binari plasmid vektor. Transgen dari mutan M-21 dapat diidentifikasi dari perubahan fenotipe pada tanaman padi transgenik sedangkan dari mutan LBA4404 dapat diidentifikasi dengan uji histokimia dan ketahanan terhadap antibitik (hygromycin B.Kata kunci: in planta transformation, A. tumefaciens, transformation method

 17. Analisis Bahaya dengan Metode Hazop dan Manajemen Risiko pada Steam Turbine PLTU di Unit 5 Pembangkitan Listrik Paiton (PT. YTL Jawa Timur

  Erna Zulfiana

  2013-09-01

  Full Text Available Steam turbine beroperasi pada temperatur dan tekanan uap yang tinggi sehingga keamanan proses harus dijaga agar tidak terjadi bahaya yang menimbulkan risiko. Untuk analisis dan identifikasi bahaya digunakan metode HAZOP yang selanjutnya melakukan manajemen resiko berupa emergency respon plan berdasarkan bahaya yang mungkin terjadi pada PLTU. Identifikasi bahaya dengan metode HAZOP dilakukan dengan penentuan 4 node pada steam turbine yaitu HP Turbine, IP Turbine, LP Turbine 1 dan LP Turbine 2, penentuan guideword dan deviasi berdasarkan control chart data proses transmitter di setiap node, dan untuk estimasi likelihood berdasarkan nilai MTTF tiap transmitter. ERP pada steam turbine dibuat untuk kejadian kebakaran karena berisiko tinggi dan kemungkinan besar terjadi serta dapat menyebabkan bahaya lain seperti ledakan dsb. Dari penelitian ini diketahui kondisi yang paling berbahaya pada steam turbine adalah kondisi high pressure yang diketahui dari risk matrix pressure trasnmitter pada 4 node yang bernilai high dan ekstrim yang dapat menyebabkan turbin mengalami overspeed. Rekomendasi untuk menanggulangi bahaya tersebut antara lain pemasangan pressure alarm, simulasi automatic turbine test, pemeriksaan turbine overspeed protection serta kalibrasi maupun pengecekan pada pressure trasnmitter tersebut.

 18. Solid lubricants and surfaces

  Braithwaite, E R

  1964-01-01

  Solid Lubricants and Surfaces deals with the theory and use of solid lubricants, particularly in colloidal form. Portions of this book are devoted to graphite and molybdenum disulfides, which are widely used solid lubricants in colloidal form. An extensive literature on the laboratory examination of hundreds of solids as potential lubricants is also provided in this text. Other topics discussed include the metals and solid lubricants; techniques for examining surfaces; other solid lubricants; metal shaping; and industrial uses of solid-lubricant dispersions. This publication is beneficial to e

 19. Dinamička analiza modela podloge minobacača primenom softverskog paketa Pro/Engineer / Dynamic analysis of a model of the mortar base plate applying the Proengineer software

  Zoran Ristić

  2009-01-01

  Full Text Available Mehanički modela podloge minobacača kalibra 120 mm modeliran je primenom paketa Pro/Engineer Wildfire. Izrađeni model podloge potpuno je funkcionalan i realan. Takođe, izvršena je strukturna analiza naprezanja podloge minobacača usled opterećenja koja se javljaju u toku opaljenja. Dobijeni rezultati simulacije naprezanja upoređeni su sa eksperimentalnim podacima i rezultatima proračuna dobijenih klasičnim metodama. Na taj način utvrđene su veličine odstupanja i izvršena ocena kvaliteta modela. / A mechanical model of the mortar base plate is modeled using the Pro/Engineer Wildfire software. The manufactured model of the plate is fully functional and real. The structural stress and strain analysis of the mortar plate during firing has also been carried out. The obtained results of the simulation have been compared with the experimental data and the calculation results obtained by classical methods. The deviation values are thus established and the model quality assessed.

 20. Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode

  Jens Jørgen Hansen

  2016-05-01

  Full Text Available Lektievejledning er en pædagogisk praksis i rivende udvikling med fokus på at støtte elever i at forstå og håndtere udfordringer i deres lektiearbejde. Lektievejledning er på den politiske dagsorden i skole og ungdomsuddannelser og tilbydes både internt af uddannelsesinstitutionerne samt af private og offentlige aktører. Men lektievejledning er ikke etableret som et teoretisk felt eller som en særlig vejledningskompetence. Der er således behov for at begrebsliggøre og udvikle teori om, hvad lektievejledning er, og hvordan vejledningsformen didaktisk kan håndteres. Mere konkret er ud-fordringen at udvikle et nuanceret fagsprog samt en modellering af feltet til forklaring af lektievejledningens komplekse praksis med det mål at udvikle og kvalificere lektievejledning som pædagogisk teori og pædagogisk prak-sis. Denne artikel præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en vejledningsdidaktik, herunder metoder, modeller og materialer for lektievejledning i regi af Lektier Online. Lektier Online er en organisation ved Statsbiblioteket i Århus, der tilbyder en online lektiecafe, hvor bl.a. gymnasie-elever kan få hjælp af frivillige universitetsstuderende. Dette didaktiske de-sign er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye innovative læringsmiljøer og læringstilbud, der åbner fleksible og stedsuafhængige rum for læring, giver mulighed for samspil med aktører uden for skolens formelle rammer, og som er båret af integration af digitale teknologier i læringssituationen. Artiklen beskriver forskningsproces-sen med at indkredse en vejledningsdidaktik for lektiehjælp samt udviklingen, konceptualiseringen, afprøvningen og evalueringen af en række vejlednings-modeller på grundlag af forskningsmetoden Pædagogisk designforskning og dens tradition for brugerdreven innovation. Artiklen beskriver for det første resultatet af forskningsprocessen i form

 1. Nye metoder til geobranchen

  Aanæs, Henrik; Nielsen, Allan Aasbjerg

  2010-01-01

  Kortlægning er for alvor kommet ind i det 21 århundrede og er et af de områder, hvor den digitale revolution har haft den største effekt. Derfor taler vi ikke længere så meget om kortlægning, men om geoinformatik, hvilket afspejler branchens vilje og evne til at omfavne de informations-teknologis......Kortlægning er for alvor kommet ind i det 21 århundrede og er et af de områder, hvor den digitale revolution har haft den største effekt. Derfor taler vi ikke længere så meget om kortlægning, men om geoinformatik, hvilket afspejler branchens vilje og evne til at omfavne de informations......-teknologiske muligheder. Den digitale revolution er stadig i gang, hvilket for nuværende bl.a. indebærer en udvikling hen imod mere information i kortene, flere produkter som Street View og 3D-bymodeller samt mere automatisering i kortproduktionen....

 2. Kvalitative observationer som metode

  Kornerup, Ida; Christensen, Kira Saabye

  2014-01-01

  Kapitlet er en indføring i, hvordan studerende og pædagogisk personale selv kan observere, analysere og reflektere over pædagogisk praksis. Kapitlet tager afsæt i en hermeneutisk og interaktionistisk forståelse af verden. Til kapitler knytter sig materiale der kan downloades på bogens hjemmeside....

 3. Fedmekirurgiens udvikling og metoder

  Kristensen, Sara Danshøj; Hjørne, Flemming; Helgstrand, Frederik

  2016-01-01

  Bariatric surgery is the only documented treatment for weight loss in patients with severe obesity and is associated with an overall decrease in mortality. As a result of a generally more obese population the number of bariatric surgical and endoscopic procedures and different methods have...... increased dramatically during the latest two decades. However, the long-term consequences remain yet to be shown except for a few bariatric procedures. The aim of this article was to describe the most important bariatric surgical and endoscopic techniques for weight loss and the evidence behind....

 4. Fedmekirurgiens udvikling og metoder

  Kristensen, Sara Danshøj; Hjørne, Flemming Piil; Helgstrand, Frederik

  2016-01-01

  Development and methods of bariatric surgery Bariatric surgery is the only documented treatment for weight loss in patients with severe obesity and is associated with an overall decrease in mortality. As a result of a generally more obese population the number of bariatric surgical and endoscopic...... procedures and different methods have increased dramatically during the latest two decades. However, the long-term consequences remain yet to be shown except for a few bariatric procedures. The aim of this article was to describe the most important bariatric surgical and endoscopic techniques for weight loss...

 5. Medieetnografi og kvalitativ metode

  Tove Arendt Rasmussen

  1993-09-01

  Full Text Available Udviklingen af et metodisk fællesskab mellem samfundsvidenskab og humaniora op gennem 80´erne har haft gode vækstbetingelser inden for medieetnografien. Artiklen gennemgår i hovedtræk den prægnan- te udvikling modtagerforskningen med rod i humaniora og cultural studies-traditionen har gennemgået. Hvor den tidligere var funderet i interessen for at afdække sammenhænge mellem medieindhold og seeroplevelse, har medieetnografien udviklet en sensibilitet over for TV-sening som en mangfoldig, kulturel proces. Artiklens tyngdepunkt ligger i en diskussion af de metodiske problemer, forskeren konfron- teres med, når mangfoldigheden af tekstuelle, situationelle og kontek- stuelle perspektiver på receptionsproces og betydningsdannelse på én gang inddrages i de medieetnografiske studier.

 6. Solid state physics

  Burns, Gerald

  2013-01-01

  Solid State Physics, International Edition covers the fundamentals and the advanced concepts of solid state physics. The book is comprised of 18 chapters that tackle a specific aspect of solid state physics. Chapters 1 to 3 discuss the symmetry aspects of crystalline solids, while Chapter 4 covers the application of X-rays in solid state science. Chapter 5 deals with the anisotropic character of crystals. Chapters 6 to 8 talk about the five common types of bonding in solids, while Chapters 9 and 10 cover the free electron theory and band theory. Chapters 11 and 12 discuss the effects of moveme

 7. Theoretical solid state physics

  Haug, Albert

  2013-01-01

  Theoretical Solid State Physics, Volume 1 focuses on the study of solid state physics. The volume first takes a look at the basic concepts and structures of solid state physics, including potential energies of solids, concept and classification of solids, and crystal structure. The book then explains single-electron approximation wherein the methods for calculating energy bands; electron in the field of crystal atoms; laws of motion of the electrons in solids; and electron statistics are discussed. The text describes general forms of solutions and relationships, including collective electron i

 8. PENERAPAN METODE ROLE PLAYING PADA STANDAR KOMPETENSI MEMAHAMI KEGIATAN PELAKU EKONOMI DI MASYARAKAT MATA PELAJARAN IPS EKONOMI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA SMP 4 KUDUS

  Muhamad Nukha Murtadlo

  2012-06-01

  Full Text Available Tujuan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah:untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan metode role playing pada standar kompetensi memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat mata pelajaran IPS ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kudus dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa. Pengumpulan data menggunakan metode role playing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh rata-rata hasil belajar siswa pada pre-test sebesar 44 dengan ketuntasan klasikal 0%. Siklus I pertemuan pertama sebesar 69 dengan ketuntasan klasikal 34%. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan kedua sebesar 79 dengan ketuntasan klasikal 66%. Kemudian memasuki siklus II pertemuan pertama rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 80 dengan ketuntasan klasikal 71%. Siklus II pertemuan kedua rata-rata hasil belajar siswa 82 dan ketuntasan klasikal 87%. Melalui penerapan metode role playing terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII-H SMP 4 Kudus pada mata pelajaran IPS ekonomi standar kompetensi memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu: guru hendaknya membimbing siswa dalam memerankan peran agar siswa dapat secara mantap dalam bermain peran dan siswa dapat memahami alur dan makna yang terkandung dalam materi yang disampaikan. � The purpose of this class action in this study were: to know the implementation of learning with role-playing methods in the standard of competence to understand the activities of economic actors in the economic social studies class VIII students of SMP Negeri 4 Ghost can increase the activity and student learning outcomes. Data collection using role playing. The results obtained show that the average student learning outcomes in the pre-test at 44 with a classical completeness 0%. I cycle 69 with the first meeting of the classical 34% completeness. Average student learning outcomes at the second meeting I cycle at 79 with a classical

 9. PENGGUNAAN METODE SURVEI PUPA UNTUK MEMPREDIKSI RISIKO PENULARAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI LIMA WILAYAH ENDEMIS DI DKI JAKARTA

  Shinta Shinta

  2013-05-01

  Full Text Available Abstrak Demam berdarah dengue (DBD adalah salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Untuk saat ini, belum ada obat atau vaksin untuk mencegah DBD. Oleh karena itu pencegahan dan pengendalian vektor menjadi sangat penting. Indikator yang digunakan untuk melakukan surveilans dalam pengawasan kepadatan populasi Ae. aegypti dan memprediksi risiko penularan adalah pupa indeks. Pupa indeks digunakan untuk mengukur HPI, CPI, pupa/orang, pupa/rumah, dan pupa/ kontainer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui habitat reproduksi terbesar, kepadatan penduduk dan persentase pupa di lima kecamatan di DKI Jakarta yaitu Johar Baru (Jakarta Pusat, Tanjung Priok (Jakarta Utara, Kramat Jati (Jakarta Timur, Kebun Jeruk (Jakarta Barat, dan Cilandak (Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan habitat pupa Ae. Aegypti, yaitu kontainer air (bak mandi, bak WC, drum, tempayan, bak wudhu, dan bak tandu, wadah air  tidak permanen (barang bekas, bekas sumur, vas/pot bunga, kolam/akuarium, tempat minum unggas, tatakan dispenser, wastafel dan bath tube, habitat alami (potongan bambu dan pelepah daun. Nilai rata-rata indeks pupa di lima wilayah penelitian adalah CPI = 8,45%; HPI = 23,98%; pupa/orang = 0,65; pupa/rumah = 3,58; dan pupa/kontainer = 0,96. Ada konsistensi nomor indeks di semua wilayah penelitian;  Jika indeks HPI tinggi, indeks pupa lainnya akan tinggi juga. Kata kunci: Aedes aegypti, pupa indeks, DBD Abstract Dengue fever is one of the most concerning health problems in Indonesia. For this time, there are merely no known medicines or vaccines to prevent this disease from manifesting. Rigorous studies are still conducted intensively.  Hence, vector prevention and control efforts become very important. Indicator used here to conduct surveillance, measure Ae.aegypti population density and predict transmission risk was pupa index. Pupa index was used to measure HPI, CPI

 10. Efektivitas Desensitizing Agent dengan dan tanpa Fluor pada Metode in Office Bleaching terhadap Kandungan Mineral Gigi (Kajian In Vitro

  Yulita Kristanti

  2015-12-01

  Full Text Available In office bleaching menggunakan hidrogen peroksida 40% sering memberikan efek samping berupa linu baik selama maupun setelah perawatan tersebut dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh waktu aplikasi dan kandungan fluor desensitizing agent pada metode in office bleaching terhadap kandungan mineral gigi. Delapan gigi masing-masing dipotong menjadi 4 bagian, 6 potong digunakan untuk pemeriksaan XRD awal. Gigi dikeringkan dalam oven suhu 50° selama 30 menit diserbuk, diambil 1 mg untuk diperiksa kandungan mineralnya dengan goniometer. Dua puluh empat potong yang lain dibagi dalam 4 kelompok perlakuan. Kelompok I: gigi diaplikasi bahan bleaching 0,5-1 mm hidrogen peroksida 40% selama 1 jam, dicuci, dikeringkan, diikuti aplikasi 0,1 ml desensitizing agent tanpa fluor (CPP-ACP selama 30 menit, dicuci, dikeringkan. Kelompok II : gigi diaplikasi CPP-ACP 30 menit, dicuci, dikeringkan, dibleaching menggunakan hidrogen peroksida 40% selama 1 jam. Selanjutnya gigi diaplikasi CPP-ACP 30 menit lagi, dicuci, dikeringkan. Kelompok III gigi dibleaching menggunakan hidrogen peroksida 40% selama 1 jam, dicuci, dikeringkan, diikuti aplikasi desensitizing agent yang mengandung fluor (CPP-ACFP selama 30 menit, dicuci, dikeringkan. Kelompok IV: gigi diaplikasi CPP-ACFP 30 menit, dicuci, dikeringkan, dibleaching menggunakan hidrogen peroksida 40% selama 1 jam. Selanjutnya gigi diaplikasi CPP-ACFP selama 30 menit, dicuci dikeringkan. Sesudah perlakuan, semua gigi dilakukan pemeriksaan kandungan mineral gigi dengan prosedur yang sama. Uji Mann Whitney menunjukkan penurunan mineral paling sedikit terjadi pada kelompok IV (4500. Desensitizing agent mengandung F sebelum dan sesudah perlakuan in office bleaching menunjukkan penurunan mineral paling kecil.   The Effectiveness of Desensitizing Agent with and without Fluorine in Office Bleaching Method to Tooth Mineral content. Tooth sensitivity arises during or after an in

 11. What Are Solid Fats?

  ... fatty acids. Most solid fats are high in saturated fats and/or trans fats and have less monounsaturated ... Animal products containing solid fats also contain cholesterol. Saturated fats and trans fats tend to raise "bad" (LDL) ...

 12. Tetraphenylborate Solids Stability Tests

  Walker, D.D. [Westinghouse Savannah River Company, AIKEN, SC (United States)

  1997-06-25

  Tetraphenylborate solids are a potentially large source of benzene in the slurries produced in the In-Tank Precipitation (ITP) process. The stability of the solids is an important consideration in the safety analysis of the process and we desire an understanding of the factors that influence the rate of conversion of the solids to benzene. This report discusses current testing of the stability of tetraphenylborate solids.

 13. Laser cooling of solids

  Epstein, Richard I [Los Alamos National Laboratory; Sheik-bahae, Mansoor [UNM

  2008-01-01

  We present an overview of solid-state optical refrigeration also known as laser cooling in solids by fluorescence upconversion. The idea of cooling a solid-state optical material by simply shining a laser beam onto it may sound counter intuitive but is rapidly becoming a promising technology for future cryocooler. We chart the evolution of this science in rare-earth doped solids and semiconductors.

 14. Solid State Division

  Green, P.H.; Watson, D.M. (eds.)

  1989-08-01

  This report contains brief discussions on work done in the Solid State Division of Oak Ridge National Laboratory. The topics covered are: Theoretical Solid State Physics; Neutron scattering; Physical properties of materials; The synthesis and characterization of materials; Ion beam and laser processing; and Structure of solids and surfaces. (LSP)

 15. Pengaruh Densitas Arus dan Waktu Kontak Efektif Elektrolit Gel Terhadap Ketebalan Dan Kekuatan Lekat Lapisan Krom Pada Baja Dengan Metode Elektroplating

  Naufal Gati Furqon

  2015-03-01

  Full Text Available Dalam dunia industri, korosi merupakan ancaman yang sering muncul yang dapat menyebabkan terjadinnya kegagalan material. Korosi bukanlah sesuatu yang dapat dicegah, akan tetapi korosi dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Pengendalian terhadap korosi merupakan cara yang dilakukan memperlambat timbulnya korosi pada material dan merupakan suatu hal yang vital untuk dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan metode elektroplating dengan menggunakan media elektrolit gel dengan penam bahan 5% gelatin pada larutan elektrolit dan menganalisa pengaruh densitas arus (0.3 A/cm2; 0.45 A/cm2; 0.6 A/cm2 dan waktu kontak ( 300s ; 600s; 900s dari hasil penelitian didapatkan peningkatan ketebalan dan berat dari lapisan seiring penambahan nilai parameter yang diaplikasikan. Sedangkan pada kualitas kelekatan  lapisan tidak memiliki keteraturan pada hasil yang didapatkan akan tetapi kelekatan maksimal pada penelitian ini didapatkan pada 0.6A/cm2 dan 600 s sebesar 23.15 MPa

 16. STUDI ANALISIS-KOMPARATIF METODE DALÂLAH AL-NASH DAN MAFHÛM MUWÂFAQAH DALAM PENGGALIAN MAKNA NASH SYAR’I

  Abdul Jalil

  2015-01-01

  Full Text Available Nash al-Qurân dan Hadîts mengandung makna dan esensiyang harus ditangkap secara tepat oleh manusia, tentunyamenangkap makna dan esensi yang berada dalam nashsyar‟î perlu cara atau metode sehingga nash syar‟î berupakalamullah yang mengandung norma hukum dan panduankehidupan manusia tersebut dapat diimplementasikandalam kehidupan yang nyata. Dalam Ilmu MetodologiIstinbâth Hukum Islam, Jumhûr Mutakallimîn dalammenggali makna nash memilih dengan menggunakanmetode Manthûq dan Mafhûm Muwâfaqah. Sementaragolongan Fuqâha‟, mereka memilih berbeda dalam mencari,menggali dan menafsiri makna nash syar‟î dengan metodedalâlah al-nash. 

 17. PROFIL RESISTIVITAS 2D PADA GUA BAWAH TANAH DENGAN METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI WENNER-SCHLUMBERGER (STUDI KASUS GUA DAGO PAKAR, BANDUNG

  Nanang Dwi Ardi

  2015-01-01

  Full Text Available Makalah ini menampilkan sebuah pendekatan dalam penyelidikan rongga-rongga di bawah tanah. Akuisisi data resistivitas telah dilakukan di Gua Dago Pakar, Bandung. Lintasan resistivitas telah diukur dan dilanjutkan dengan pengukuran secara manual dengan menggunakan tali serta GPS untuk memperkirakan bentuk gua secara akurat. Sistem konfigurasi lintasan resistivitas menggunakan konfigurasi elektroda WennerSchlumberger. Pemrosesan dan pemodelan data menggunakan perangkat lunak Res2DInv dengan metode komputasi kuadrat terkecil. Hasil dari pemodelan inverse 2D menunjukkan bahwa bentuk tubuh gua berlokasi sekitar 10 – 12,4 m di bawah lintasan resistivitas dengan rentang nilai resistivitas 540-600 Ohm meter. Hasil ini dikorelasikan dengan data geologi dan pengukuran secara manual di dalam gua. Kata kunci:  Rongga, Resistivitas, Wenner-Schlumberger, Inversi

 18. Strategi Pengembangan Usaha Kecap Cemara Dengan Metode Blue Ocean Strategy dan Balanced Scorecard Pada UKM Cemara Food, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar

  Tio Wahyu Nugraha

  2016-04-01

  Full Text Available Meningkatnya jumlah pesaing menyebabkan UKM Cemara Food seakan terjebak dalam kondisi persaingan yang sangat kompetitif karena kompetisi pasar. Minimnya inovasi dalam hal manajerial produksi dan operasi membuat strategi yang diterapkan perusahaan menjadi tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada. Sehingga diperlukan penelitian ini untuk melihat kondisi kinerja perusahaan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 1 Menganalisis kinerja UKM Cemara Food. dan 2 Memformulasikan rancangan strategi pengembangan untuk produk kecap Cemara. Metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah Balanced Scorecard, sedangkan untuk memformulasikan strategi menggunakan pendekatan Blue Ocean Strategy dan Balanced Scorecard. Nilai R/C Ratio sebesar 1,25 dan ROE sebesar 16,4% menunjukan penggunaan modal dan aliran keuangan perusahaan sudah dapat dikatakan baik meski harus ditingkatkan lagi efisiensinya. Nilai CSI sebesar 71% yang berarti bahwa indeks kepuasan keseluruhan konsumen yang dihitung berdasarkan atribut produk berada pada kriteria puas.

 19. IMPLEMENTASI SISTEM NAVIGASI ROBOT WALL FOLLOWING DENGAN METODE FUZZY LOGIC UNTUK ROBOT PEMADAM API DIVISI BERKAKI ONIX II PADA KRPAI TAHUN 2017

  Yusuf - Hasyim

  2017-05-01

  Full Text Available Fuzzy logic adalah suatu logika yang memiliki derajat keanggotaan dalam rentan 0 sampai 1, logikafuzzy di gunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa (linguistik.Navigasi Wall following merupakan salah satu sistem navigasi robot yang digunakan dalam perlombaanseperti Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI dimana robot tipe wall follower ini diharuskan dapatmengikuti kontur dinding arena. Robot tipe ini dipilih karena arena perlombaan dari Kontes Robot PemadamApi Indonesia (KRPAI terdiri dari dinding-dinding yang membentuk lorong dan ruangan. Penelitian inimerancang dan mengimplementasikan algoritma kendali pada robot wall follower bekaki ONIX II KRPAI 2017dengan menggunakan metode fuzzy logic model Sugeno, sehingga robot dapat bernavigasi dengan mengambilkeputusan bergerak lurus, belok kanan, belok kiri, berhenti, mundur. Sehingga robot dapat melaksanakantugasnya dengan optimal .

 20. Analisa Pengaruh Flange Angle, Toe Radius, dan Preparation Angle Terhadap Deformasi dan Tegangan Sisa pada Pengelasan Butt Joint dengan Kampuh Double V Ganda Menggunakan Metode Elemen Hingga

  Dimas Valditya Dewangga

  2012-09-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui deformasi dan tegangan sisa akibat distribusi panas yang tidak merata selama proses pengelasan sampai pendinginan pada sambungan tumpul pada pelat datar dengan variasi flank angle, toe radius, dan preparation angle. Penelitian ini dilakukan dengan metode elemen hinigga dan validasi hasil dilakukan dengan experiment yang telah dilakukan oleh Higashida Y, Burk JD, dan Lawrence FV. Material untuk pengujian adalah ASTM A36 dengan kampuh V ganda. Semua analisa ditinjau saat suhu material sama dengan suhu ruang. Pemodelan dilakukan dengan memvariasi besaran flank angle (sudut mahkota, toe radius (radius kaki mahkota dan preparation angle (sudut alur. Dari variasi yang dilakukan diperoleh pengelasan terbaik yang menghasilkan deformasi dan tegangan sisa terkecil yaitu pengelasan yang menggunakan sudut 20o pada variasi sudut mahkota, 2.5 milimeter untuk variasi radius kaki mahkota, dan sudut 40o untuk variasi sudut alur.