WorldWideScience

Sample records for slovenskej republiky za

 1. Selected Issues of Legislation with regard to Operating Pharmacies in the Slovak Republic / Vybrané problémy právnej úpravy prevádzkovania lekární v podmienkach Slovenskej republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Capandová Petra

  2015-06-01

  Full Text Available Medzi základné práva a slobody, upravené v druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky patrí aj právo na ochranu zdravia, bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia, právo na zdravotnícke pomôcky za zákonom stanovených podmienok. Tieto práva sú garantované v ustanovení Čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky v rámci ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv a vzťahujú sa na každú fyzickú osobu, t. j. na človeka. Keďže sú tieto práva považované za ľudské práva v zmysle medzinárodného práva, sú garantované aj v mnohostranných medzinárodných zmluvách, ktorých signatárom je aj Slovenská republika, ako napríklad Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Právna úprava prevádzkovania lekární v Slovenskej republike zahŕňa široké spektrum otázok a je pomerne rozsiahla. Snahou zákonodarcu bolo nastaviť také pravidlá, ktoré by stransparentnili a zjednodušili právne prostredie v tomto sektore. V niektorých oblastiach sú pravidlá dané legislatívou Európskej únie a slovenský právny poriadok ich iba prevzal. Najdôležitejším prvokom v tejto sfére, ktorý nie je priamo upravovaný legislatívou EÚ, je poskytovanie lekárenskej starostlivosti a využívanie systému verejného zdravotného poistenia v tejto oblasti. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na vybrané problémy, ktoré sa spájajú s postavením prevádzkovateľa lekárne a jeho povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo zákona o liekoch a s ktorými sa musí ako prevádzkovateľ lekárne vysporiadať. Táto oblasť podnikania je pomerne prísne regulovaná a preto je potrebné byť oboznámený s príslušnými právnymi predpismi. Príspevok z právno-teoretického hľadiska rieši viaceré otázky upravené v zákone o liekoch, či vyhláške o správnej lekárenskej praxi.

 2. Annual report of the Public Health Authority of the Slovak Republic in 2010; Vyrocna sprava Uradu verejneho zdravotnictva Slovenskej republiky za rok 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  A brief account of activities carried out by the Public Health Authority of the Slovak Republic (UVZ SR) in 2010 is presented. These activities are reported under the headings: (1) General part; (2) Department of legislation and law; (3) Department of control, surveillance and complaints; (4) Department of environmental health; (5) Department of preventive occupational medicine; (6) Department of food hygiene, food safety and cosmetic products; (7) Department of hygiene of children and youth; (8) Department of objectification factors welfare; (9) Department of medical microbiology; (10) Department of epidemiology; (11) Division of health protection against radiation; (12) Department of health promotion; (13) Department of alcohol and tobacco control.

 3. The environment of the Slovak Republic; Zivotne prostredie Slovenskej republiky

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klinda, J; Brechtl, J; Havlikova, J; Herdova, V; Klindova, A; Kmitova, V; Lacikova, D; Lacova, L; Lieskovska, Z; Mrva, I; Plesnikova, T; Sestakova, Z; Toma, P; Vilinovic, K [Ministry of the Environment of the Slovak Republic, Nam. L. Stura 1, 812 35 Bratislava (Slovakia)

  1999-07-01

  This report of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic deals with next areas of the environment of the Slovak Republic in 1999: (1) Basic information about the Slovak republic; (2) The environmental protection; (3) The cultural monuments protection; (4) The world and natural heritage; (5) The biodiversity; (6) The territorial system of ecological stability; (7) The environmental regional partition; (8) Components of the environment and their protection; (9) Environmental risk factors (radiation and others); (10) Health and age of population; (11) Ministration on environment; (12 ) International co-operation. Alphabetical list of abbreviations and texts to pictures are included.

 4. Vplyv verejného dlhu Slovenskej republiky na bežný účet platobnej bilancie

  OpenAIRE

  Titze, Miroslav

  2009-01-01

  This bachelor work concern about wider economics circumstances of debting in Slovak republic after 1993. Main goal of the work is evaluate dependance between public deficit and current account of balance of payment. Work also consider evolution of public finance, deficit, public debt and their impact on loanable fund market, goods and services market and exchange market through which is influenced current account of balance of payment. Regression analysis based on simply linear regression by ...

 5. Konsolidácia účtovnej závierky vo verejnej správe Slovenskej republiky

  OpenAIRE

  Rybníčková, Veronika

  2014-01-01

  Rybničková V., Consolidated financial statement in public sector in Slovakia, bachelor thesis. Ing. Patrik Svoboda Ph. D. - supervisor, Mendel University in Brno, 2014. This thesis deals with consolidated financial statement in Slovak public sector. The legislation needed for consolidation, as well as its importance in public sector is described, but also the methods of consolidation are explained on specific examples. The thesis is composed of the consolidation process itself, and the subseq...

 6. Naravovarstveniki ali privrženci modnih smernic? Kaj od narodnih parkov v Republiki Makedoniji pričakujejo mestni prebivalci?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Čihař

  2009-01-01

  Full Text Available Ta prispevek se ukvarja s tem, kako mestni prebivalci dojemajo upravljanje okolja in varovanje okolja v narodnih parkih, zlasti v Jugovzhodni Evropi, in kakšen odnos imajo do teh vprašanj. Dejavniki, ki sodobne turiste spodbujajo k obisku narodnih parkov, pogosto niso jasni. Sodobne družboslovne raziskave se jim ne posvečajo dovolj. Zato smo preučili profil in potrebe urbanih obiskovalcev narodnega parka Pelister v Republiki Makedoniji. Zanimalo nas je, v kolikšni meri je njihovo zanimanje za naravne značilnosti območja pristno oziroma površno in simbolno. Izsledki so pokazali, da je zanimanje urbanih obiskovalcev predvsem površno. To razkriva potrebo po razvoju učinkovite strategije za odnos do obiskovalcev, ki bo sestavni del splošnega upravljanja narodnih parkov.

 7. Analiza izobraževanja odraslih v Čas - Zasebni šoli za varnostno izobraževanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in notranje zadeve

  OpenAIRE

  Zidar, Nada

  2013-01-01

  Tema diplomske naloge obsega podroben prikaz izvajanja pridobitve srednje strokovne izobrazbe V. stopnje za tehnik/tehnica varovanja. Predstavljeno je izvajanje novega programa prve generacije v Republiki Sloveniji za tehnika varovanja. Uvod v obravnavano tematiko predstavlja ustanovitev in organiziranost Čas – Zasebne šole za varnostno izobraževanje d.o.o. vse od njene ustanovitve do danes, njeno organiziranost, izobraževalni program do možne zaposlitve po končanem izobraževanju. Na šoli nud...

 8. Negativen vpliv konkurence na dejavnost zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji

  OpenAIRE

  Kolar, Mojca

  2018-01-01

  Po osamosvojitvi Slovenije se je na slovenskem trgu začela intenzivno razvijati tudi dejavnost zasebnega varovanja in število varnostnih služb je začelo strmo naraščati. Močna konkurenca med njimi je z leti prinesla v dejavnost varovanja veliko negativnih posledic. Ena izmed teh so tudi plače varnostnega osebja, ki so danes daleč pod slovenskim povprečjem. Toda za sistemom plač zaposlenih stoji plačni sistem storitev na trgu varovanja. Magistrska naloga obravnava problematiko neobičajno ...

 9. Strelovodna zaščita za stanovanjski objekt

  OpenAIRE

  Kunšek, Rok

  2014-01-01

  V diplomskem delu je opisana zaščita stanovanjskega objekta pred udarom strele. Obravnavano je projektiranje, načrtovanje, izračun rizika in meritve. Podani so predlogi izvedbe strelovodne zaščite za stanovanjski objekt, ki so izdelani in izračunani z upoštevanjem najnovejših standardov s področja zaščite pred delovanjem strele. Za dodatno pomoč pri izdelavi lovilnega sistema je uporabljeno programsko orodje Ščit, ki je namenjeno projektiranju in dimenzioniranju strelovodne zaščite....

 10. Kauli za utendwa/utendewa katika tamthilia za Machozi ya ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kazi hii ni ya utafiti wa kiisimu mitindo unaolenga kulinganisha na kulinganua kazi mbili za tamthiliya za Kiswahili ambazo ni Heshima Yangu (Muhando, 1974) na Machozi ya Mwanamke (Ngozi, 1977). Kwanza, makala inachunguza matumizi ya kauli za utendwa/utendewa katika tamthiliya hizi ili kujua kama ni ya hiari au ...

 11. ODLOČITVENI MODEL ZA OCENJEVANJE KANDIDATOV ZA ŠOLO ZA ČASTNIKE

  OpenAIRE

  Ogrinc, Matjaž

  2011-01-01

  Diplomsko delo se loteva postopka izbora najprimernejših kandidatk in kandidatov za šolanje na Šoli za častnike Slovenske vojske. Cilj naloge je razvrstitev in izbor najprimernejših kandidatov, ki sodelujejo na selekciji in bodo napoteni na šolanje v Šolo za častnike. Problem smo rešili z izgradnjo modela za večparametrsko odločanje. Odločitveni model je predstavljen z izbranimi kriteriji, ki so najbolj pomembni za končno oceno in razvrstitev kandidatov. Pri modeliranju večparametrskega model...

 12. Za balony do knihovny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jelínková, Andrea

  2017-01-01

  Roč. 69, č. 5 (2017), s. 192-192 ISSN 0011-2321 Keywords : ballooning * historical book collections * scientific literature Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2017-roc-69/5-2017/poklady-knihoven-za-balony-do-knihovny-170-2496.htm

 13. Bodimo soodgovorni za razvoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  1997-12-01

  Full Text Available Živimo v času socialnih, ekonomskih in političnih sprememb. Prebivalstvo se stara, okolje je onesnaženo, ponekod ga je prizadela prehitra urbanizacija, želimo si boljšega življenja. Mnogi v tem vidijo izziv za delovanje in učenje. Pri prebivalcih in posameznikih se pojavljajo tudi mnoge nove potrebe, na katere se ne moreta odzvati ne trg ne država s svojimi institucijami. Tudi vloga podjetij, ki so nekoč skrbela za izobraževanje delavcev in njihovo socialno varnost, se spreminja. Če je izobraževanje strateška naložba podjetja, se potem lahko za gotovo sklepamo, da podjetja svoje prihodnosti ne želijo ustvarjati z manj izobraženimi ljudmi, takšnimi, ki so potrebni temeljnega izobraževanja za življenje in delo. Kako lahko pomagamo tem manj izobraženim, da se bodo znašli v novih razmerah?

 14. Komparácia systému platenia za komunálne odpady v Slovenskej republike a Českej republike

  OpenAIRE

  Švajková, Michaela

  2008-01-01

  The Bachelor's thesis is focused on the area of municipal waste. It describes and compares the actual legislation of municipal waste (mainly methods of payments for municipal waste according to the present acts and codes) in Slovak and Czech Republic. The second part of the thesis is an application of the theory, described in the first part, to examples of communities from these two countries. The aim of the analysis of payments for municipal waste in two communities is to appraise and compar...

 15. Analýza platobných systémov v Českej a Slovenskej republike

  OpenAIRE

  Molnárová, Lucia

  2011-01-01

  This thesis analyses the interbank payment systems in the Czech republic and Slovak republic. First chapter includes the definitions and basic characteristics of payment system and payment services. Both analysed countries are members of the European Union, next chapter so defines its payment systems and their legislation background, with the focus on TARGET2 system. Chapter 3 and 4 concentrate on characteristics of Czech and Slovak payment systems from different points of view. In Slovakia, ...

 16. Materijali za izradu mikroreaktora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zana Hajdari Gretić

  2017-11-01

  Full Text Available Mikroreaktori su reaktorski sustavi izvedeni u mikroskopskom mjerilu, a zbog svoje velike međufazne površine imaju prednosti u odnosu na klasične – makroreaktorske sustave. Odabir materijala za izradu mikroreaktora ovisi o vrsti reakcije koja se provodi u sustavu, kompatibilnosti otapala i materijala, mehaničkim zahtjevima te o cijeni i dostupnosti na tržištu. Materijali koji se najčešće upotrebljavaju za izradu su različite vrste stakla, keramike, metali te polimerni materijali. Ovisno o materijalu odabiru se postupci izrade, a najčešći postupci su jetkanje, litografija, pjeskarenje, strojna obrada, injekcijsko prešanje te aditivni postupci izrade. Cilj ovog rada je predstaviti najčešće materijale i postupke izrade mikroreaktora.

 17. Povolání zvolených poslanců za první republiky a dnes

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Poláková, Markéta; Kostelecký, Tomáš

  2016-01-01

  Roč. 18, č. 1 (2016), s. 1-30 ISSN 1212-7817 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP408/12/1442 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : Deputies * Professions * Political Representation Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/6015/5182

 18. Analýza tréninku snowboardcrossové reprezentace České republiky

  OpenAIRE

  Řehák, Tomáš

  2012-01-01

  Title: Analysis of training program in the Czech snowboardcross representation Objectives: The main objective of this thesis is to describe an annual training cycle of the Czech snowboardcross representation. Sub-objective is to analyze the individual periods of characteristic sport's preparation. Methods: In our work we used the method of involved observation, analysis, survey, interview with the instructions and informal interview. During the observation of competitor's behavior in their tr...

 19. Razmerje med državnim zborom in vlado v Republiki Sloveniji

  OpenAIRE

  Holobar, Andreja

  2016-01-01

  V diplomskem delu je bilo obravnavano razmerje med državnim zborom in vlado Republike Slovenije. Državni zbor v Republiki Sloveniji predstavlja nosilca zakonodajne oblasti, vlada Republike Slovenije pa je eden izmed nosilcev izvršne oblasti. Na podlagi delitve oblasti, ki je opredeljena tudi v Ustavi Republike Slovenije, naj bi bili omenjeni veji oblasti ločeni, njuno razmerje pa uravnavajo mehanizmi ravnovesij in zavor, ki so prav tako opredeljeni v Ustavi. Uporabljeni mehanizmi naj bi zagot...

 20. STROJEVI ZA PRIJENOS I DIZANJE

  OpenAIRE

  Mesić, Slaven

  2016-01-01

  U ovom završnom radu obrađeni su strojevi za prijenos i dizanje materijala. Strojevi za prijenos i dizanje su posebni strojevi namijenjeni unutarnjem (gradilišnom) transportu. Prikazane su opće podjele i karakteristike toranjskih dizalica, mobilnih dizalica, kabel kranova, „Derrick kranova“, mosnih kranova i građevinskih dizala. Uporaba strojeva za prijenos i dizanje je uvjetovana masom tereta koji je potrebno prenijeti te specifičnim uvjetima na gradilištu. Odabir potrebnog st...

 1. Nobelova nagrada za kemiju 2005

  OpenAIRE

  Frkanec, Leo; Portada, Tomislav

  2006-01-01

  Ovogodišnju Nobelovu nagradu za kemiju podijelila su trojica dobitnika: Francuz Yves Chauvin, Amerikanci Robert H. Grubbs i Richard R. Schrock. Prema obrazloženju Kraljevske švedske akademije znanosti, Nobelova nagrada dodijeljena im je za razvoj postupka metateze u organskoj sintezi. Osim velikog odjeka u akademskoj zajednici, laureati su svojim znanstvenim postignućima omogućili značajan napredak u kemijskoj industriji i proizvodnji kemikalija otvarajući pregršt novih mogućnosti za pripravu...

 2. Nobelova nagrada za kemiju 2006.

  OpenAIRE

  Frkanec, L.; Portada, T.

  2006-01-01

  Ovogodišnju Nobelovu nagradu za kemiju podijelila su trojica dobitnika: Francuz Yves Chauvin, Amerikanci Robert H. Grubbs i Richard R. Schrock. Prema obrazloÞenju Kraljevske švedske akademije znanosti, Nobelova nagrada dodijeljena im je za razvoj postupka metateze u organskoj sintezi. Osim velikog odjeka u akademskoj zajednici, laureati su svojim znanstvenim postignuæima omoguæili i znaèajan napredak u kemijskoj industriji i proizvodnji kemikalija otvarajuæi pregršt novih moguænos...

 3. MOBILNA APLIKACIJA ZA ORGANIZACIJO DOGODKOV

  OpenAIRE

  Vantur, Blaž

  2015-01-01

  Cilj diplomske naloge je preučiti mobilni operacijski sistem Android in njegovo delovanje, izdelava preproste mobilne aplikacije za ustvarjanje dogodkov ter pošiljanje vabila preko SMS sporočila. V njej bomo opisali zgradbo Android sistema in funkcionalnosti, ki smo jih uporabili pri razvoju naše aplikacije.

 4. Smernice za izvedbo komunikacijskih povezav v sistemih za preskrbo s pitno vodo

  OpenAIRE

  PAVŠIČ, EDVARD

  2016-01-01

  Voda je osnovna človekova dobrina, ki spremlja človeštvo že od samega začetka. Zagotavljanje pitne vode je bilo nekoč velik izziv, prav nič drugače pa ni danes, kljub temu, da imamo visoko razvito tehnologijo za zajem, obdelavo in transport vode. V diplomskem delu primerjam stanje v sistemih za preskrbo s pitno vodo nekoč in danes ter nakažem možnosti za nadaljnji razvoj. Razdelam različne možnosti za prenos podatkov med soodvisnimi objekti vodovodnega sistema in ocenim njihove prednosti in s...

 5. PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA UVEDBO SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI

  OpenAIRE

  Tršelič, Tugomir

  2014-01-01

  V diplomskem delu smo raziskali področje informacijske varnosti. Namen raziskave je bil priprava strokovnih podlag, na osnovi katerih smo pridobili podporo vodstva za vpeljavo sistema upravljanja z informacijsko varnostjo v podjetju. V raziskavo smo vključili ključne koncepte informacijske varnosti, pregled novih tehnologij, opravljene lokalne in globalne raziskave s področja varnostnih incidentov in pregled pomembne področne zakonodaje. Ugotovitve smo nadgradili s pregledom ključnih področni...

 6. Parametri za procena na kvalitetot na polietilenska i na polipropilenska ambalaza i na gumeni zatvoraci nameneti za farmacevtski preparati

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liljana Ugrinova

  2002-03-01

  Full Text Available Napraven e pregled na parametrite za procena na kvalitetot na polietilenska i na polipropilenska ambalaza i na gumeni zatvoraci nameneti za farmacevtski preparati. Za procena na kvalitetot na ispituvaniot materijal bea izvrseni fizicki, hemiski i bioloski ispituvanja spored postapkite dadeni vo Ph. Eur., DIN i spored DIN ISO standardite. Baranjata za kvalitet na ovoj vid ambalaza propisani spored Ph. Eur., DIN i DIN ISO standardite se razlikuvaat vo odnos na predvidenite parametri za fizicki, za hemiski i za bioloski ispituvanja. Isto taka, propisani se i razlicni granici na dozvoleno otstapuvanje na oddelni parametri.

 7. Prenova razsvetljave na Fakulteti za elektrotehniko

  OpenAIRE

  ŠTAJDOHAR, JAN

  2015-01-01

  Pri energetskem pregledu stavbe Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani je bilo ugotovljeno, da je razsvetljava prostorov na fakulteti v veliko primerih stara, neprimerna in energetsko potratna. V diplomski nalogi smo se posvetili energetski analizi prenove razsvetljave predavalnice P7 in kabineta AZ101. Pri načrtovanju in izbiri svetil smo upoštevali vse tehnične in energetske smernice za učinkovito razsvetljavo prostorov za izobraževanje. V uvodu smo opisali fizikalne osnove svetlobe, k...

 8. Stroj za mešanje komposta

  OpenAIRE

  Žvikart, Klemen

  2015-01-01

  V podjetju BIJOL d.o.o iz Vuzenice je že dolgo prisotna ideja o lastnem proizvodu, saj si podjetje želi svojo dejavnost razširiti na več panog. Razviti stroj za mešanje komposta je bila ena izmed njih. Na tej osnovi in že vnaprej pripravljeni zasnovi, kako naj bi izgledal stroj za mešanje komposta, sem prevzel projekt in na osnovi lastne ideje skonstruiral stroj za mešanje. Namen te naloge je skonstruirati stroj ter pripraviti dokumentacijo. Poleg same izdelave stroja so cilji naloge tudi spo...

 9. Ogrodja JavaScript in orodja za razvoj za odjemalca: primerjava in ovrednotenje z empiričnim modelom

  OpenAIRE

  Podbojec, Damir

  2017-01-01

  V magistrskem delu je predstavljen razvoj JavaScripta skozi čas, moderna ogrodja JavaScript, ki se uporabljajo za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij, in orodja za razvoj za odjemalca, ki pospešujejo in pripomorejo k celotnemu razvojniškemu procesu. Analizirana je arhitektura današnjih dinamičnih spletnih aplikacij ter osnovne funkcionalnosti ogrodij JavaScript in orodij za razvoj za odjemalca. V namen lažje diferenciacije med ogrodji in lažje izbire ogrodij za razvoj dinamičnih spletnih apl...

 10. Postavení matek samoživitelek - komparativní analýza rodinné politiky České republiky a Francie

  OpenAIRE

  Šedivková, Veronika

  2013-01-01

  This thesis discuss various steps how institution of family policy in France and the Czech Republic influences the social status of single mothers, or how it affects their standard of living an opportunities. The thesis is based on a comparative analysis of two measures. The first one concerns possibilities of work-life balance, the second one means of prevention from poverty. The key factor influencing work-life balance is the interplay between maternity/ parental leave, public childcare acc...

 11. New data on the morphology of Comephoronema oschmarini (Nematoda, Cystidicolidae), a little-known gastrointestinal parasite of Lota lota (Teleostei) in Palaearctic Eurasia

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Moravec, František; Hanzelová, V.; Gerdeaux, D.

  2007-01-01

  Roč. 52, č. 2 (2007), s. 135-141 ISSN 1230-2821 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA524/06/0170; GA MŠk LC522 Grant - others:Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied(SK) VEGA2/7192/27 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60220518 Keywords : Comephoronema * Lota * France Subject RIV: GJ - Animal Vermins ; Diseases, Veterinary Medicine Impact factor: 0.814, year: 2007

 12. Aplikacija za avtomatizirano prepoznavanje listov dreves in grmov kritosemenk za operacijski sistem Android

  OpenAIRE

  Puhmeister, Sandro

  2016-01-01

  V tem diplomskem delu smo implementirali aplikacijo za avtomatizirano prepoznavanje listov dreves in grmov kritosemenk za operacijski sistem Android, pri čemer smo postopek prepoznavanja vrste razdelili na štiri ključne faze: zajem slik, obdelavo slik, luščenje značilnic in določitev vrste. Pri zajetju slik smo uporabili privzeto aplikacijo operacijskega sistema Android, kjer uporabnik zajame dve fotografiji (fotografira spodnjo in vrhnjo površino lista) za obdelavo slik. Pri obdelavi slik sm...

 13. PRIMERJAVA OGRODIJ ZA RAZVOJ MOBILNIH IGER

  OpenAIRE

  Damiš, Aleksander

  2012-01-01

  V dobi vsestranske in vsakdanje uporabe pametnih mobilnih telefonov se posledično veča priljubljenost mobilnih iger. Zaradi zmogljivosti najnovejših mobilnih telefonov in zahtev trga po boljši odzivnosti, izvirni zgodbi in dobro zasnovani grafiki je razvoj sodobnih mobilnih iger vse prej kot lahek. V tem diplomskem delu je predstavljen postopek od načrtovanja do objave preproste mobilne igre za platformo iOS v treh različnih ogrodjih, ki omogočajo razvoj mobilnih iger tako začetnim navdušence...

 14. Odgovornost za svijet u misli Romana Guardinija

  OpenAIRE

  Domazet, Anđelko

  2014-01-01

  Teološki opus Romana Guardinija snažno je svjedočanstvo nastojanja da se katolička teologija izvede iz tjesnoće stoljećima dugog nepovjerenja prema svijetu i otvori za istinsko evanđeosko zalaganje u svijetu. U ovom razmišljanju sažeto iznosimo na vidjelo autorovo poimanje kršćanske odgovornosti u svijetu i za svijet. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu analizira se Gaurdinijev pogled na moderno doba (novi vijek). Svjestan dvoznačnosti moderne svijesti, on pozitivnu dimenziju moder...

 15. PRIRODOSLOVLJE U KURIKULUMU ZA OBVEZNO OBRAZOVANJE

  OpenAIRE

  Domazet, Mladen

  2007-01-01

  Obzirom na raskorak između na europskoj razini izražene potrebe za većim brojem stručnjaka u području prirodnih znanosti i tehnologije (okvirno: prirodoslovlja), te višim stupnjem opće razine prirodoznanstvene pismenosti, i opadanje interesa osnovnoškolaca za teme iz područja prirodoslovlja, prikazuju se struktura i karakteristike nekih nacionalnih okvirnih kurikuluma u području prirodoslovlja, kao jednog od čimbenika usvajanja znanja i vještina iz područja prirodoslovlja na...

 16. Alati za poboljšavanje kvalitete

  OpenAIRE

  Čelar, Dražen; Valečić, Vladimir; Željezić, Dubravko; Kondić, Živko

  2014-01-01

  Kvaliteta je postala svjetski pokret i način življenja. Uspjeh organizacije najviše zavisi o kvaliteti proizvoda ili usluga. Za to najveću odgovornost snosi uprava, ali pri tome svi zaposleni moraju participirati u ostvarivanju kvalitete. Kvaliteta jest i biti će ključ za poboljšanje konkurentnosti na tržištu. Kvaliteta je značajan faktor opstanka, poslovnog uspjeha i prosperiteta poduzeća. Ključni princip sistema kvaliteta je donošenje odluka na osnovu činjenica, do kojih se dolazi prikuplja...

 17. Izdelava 3D tiskalnika za ciljno nalaganje

  OpenAIRE

  Kaštigar, Žiga

  2017-01-01

  Delo zajema razvoj in izdelavo 3D-tiskalnika od zasnove ohišja do prilagojevanja programske opreme za pravilno delovanje s podanimi parametri. Obsega izbiro materialov, konstrukcijske rešitve problemov prenosa moči iz motorja na jermen ali navojno vreteno. Zastavljeni cilji diplomske naloge so izdelati tiskalnik za ciljno nalaganje materiala, z avtomatsko kalibracijo mize, zaprto ohišje z možnostjo tiska več vrst materialov, na tiskalnik priključen zaslon LCD z bralnikom spominskih kartic in ...

 18. VMESNIK ZA DALJINSKO VODENJE NANO-ROBOTA

  OpenAIRE

  Kocmut, Silvester

  2015-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen programski uporabniški vmesnik za vodenje realnega nano-robota. Uporabniški vmesnik omogoča neposredno krmiljenje nano-robota. Realni nano-robot ima pet translacijskih osi, omogoča tudi montažo prijemala. Osi delujejo na osnovi piezoelektričnih aktuatorjev. Izhod iz inkrementalnih dajalnikov nam da povratno informacijo o gibanju. Uporabniški vmesnik omogoča ročno vodenje preko navideznih gumbov za vseh pet osi ter vodenje preko ročne ure EZ430-Chronos. Krmilj...

 19. POMEN DOJENJA ZA OTROKA IN MATER

  OpenAIRE

  Apat, Alja

  2014-01-01

  Dojenje je naravni način hranjenja otroka v prvih mesecih njegovega življenja. Omogoča optimalno telesno in duševno rast ter razvoj otroka. Materino mleko vsebuje vsa življenjsko pomembna hranila v pravilnem ravnovesju. Dojenje ima mnoge prednosti, tako za mater, ki doji, kakor za njenega otroka. Pomembno vlogo pri dojenju imajo tudi medicinske sestre v porodnišnici in patronažne medicinske sestre. Njihova naloga je tudi zdravstveno-vzgojno delo pri dojenju. Cilj raziskave je bil ugotoviti os...

 20. Analiza reklamnih poruka za prehrambene proizvode namijenjene djeci

  OpenAIRE

  Ivančić, Ana Lana

  2015-01-01

  Cilj ovoga rada bio je utvrditi broj i kvalitetu reklama za prehrambene proizvode namijenjene djeci koje se pojavljuju u različitim medijima: 1) televiziji (nacionalnoj i komercijalnoj), 2) tiskovinama (dnevnim tiskovinama, specijaliziranim časopisima za majke i časopisima općeg sadržaja) te na 3) Internet portalima (općeg i specijaliziranog sadržaja). U specijaliziranom dvomjesečniku za majke pojavljuje se tek 2,4% reklama za mlijeko i mliječne proizvode, a 17,7% za dehidriranu dječju hranu ...

 1. Digitalni servo sistem za upravljanje infracrvenim lokatorom

  OpenAIRE

  Aleksandar Viličić; Mirko Jezdimirović

  2009-01-01

  U radu je predstavljen digitalni servo sistem sa pogonskim elektromotorom koji zamenjuje postojeći elektrohidraulički servo pogon na uređaju za upravljanje IC lokatorom, koji obezbeđuje zahtevanu tačnost pozicioniranja i praćenja sa minimalnim brzinama.

 2. RAZVOJ REŠITVE ZA KONTROLO PRISTOPA

  OpenAIRE

  Sladič, Tim

  2016-01-01

  Diplomsko delo opisuje področje mikrokrmilnikov in razvoj rešitve za kontrolo pristopa. Rešitev deluje na principu oddaljenosti naprave od senzorja, preko brezžične tehnologije Bluetooth, ki ga imamo danes že skoraj v vsaki napravi.

 3. The announcement of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic on acceptance of the Basel Convention on the Control of transboundary movements of hazardous wastes; Oznamenie Ministerstva zahranicnych veci Slovenskej republiky o prijati Dhovoru o hodnoteni vplyvu na zivotne prostredie presahujuceho statne hranice

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-04-19

  The Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic (as well as the Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depository, of 6 May 1998) communicates the following: at the Fourth Meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention, held in Kuching, Malaysia, from 23 to 27 February 1998, the Parties proposed an amendment to Annex I and adopted two new Annexes (VIII and IX) to the Basel Convention on the Control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal. The texts of the amendment and the Annexes are transmitted herewith. The changes in the Annex I and Annexes VIII and IX for the Slovak Republic shall into effect on 6 November 1998. The thorium scrap and rare earth scrap are included into the Annex IX, List B.

 4. AMS Radiocarbon Dating of Large Za Baobabs (Adansonia za) of Madagascar.

  Science.gov (United States)

  Patrut, Adrian; Patrut, Roxana T; Danthu, Pascal; Leong Pock-Tsy, Jean-Michel; Rakosy, Laszlo; Lowy, Daniel A; von Reden, Karl F

  2016-01-01

  The article reports the radiocarbon investigation of Anzapalivoro, the largest za baobab (Adansonia za) specimen of Madagascar and of another za, namely the Big cistern baobab. Several wood samples collected from the large inner cavity and from the outer part/exterior of the tree were investigated by AMS (accelerator mass spectrometry) radiocarbon dating. For samples collected from the cavity walls, the age values increase with the distance into the wood up to a point of maximum age, after which the values decrease toward the outer part. This anomaly of age sequences indicates that the inner cavity of Anzapalivoro is a false cavity, practically an empty space between several fused stems disposed in a ring-shaped structure. The radiocarbon date of the oldest sample was 780 ± 30 bp, which corresponds to a calibrated age of around 735 yr. Dating results indicate that Anzapalivoro has a closed ring-shaped structure, which consists of 5 fused stems that close a false cavity. The oldest part of the biggest za baobab has a calculated age of 900 years. We also disclose results of the investigation of a second za baobab, the Big cistern baobab, which was hollowed out for water storage. This specimen, which consists of 4 fused stems, was found to be around 260 years old.

 5. AMS Radiocarbon Dating of Large Za Baobabs (Adansonia za of Madagascar.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian Patrut

  Full Text Available The article reports the radiocarbon investigation of Anzapalivoro, the largest za baobab (Adansonia za specimen of Madagascar and of another za, namely the Big cistern baobab. Several wood samples collected from the large inner cavity and from the outer part/exterior of the tree were investigated by AMS (accelerator mass spectrometry radiocarbon dating. For samples collected from the cavity walls, the age values increase with the distance into the wood up to a point of maximum age, after which the values decrease toward the outer part. This anomaly of age sequences indicates that the inner cavity of Anzapalivoro is a false cavity, practically an empty space between several fused stems disposed in a ring-shaped structure. The radiocarbon date of the oldest sample was 780 ± 30 bp, which corresponds to a calibrated age of around 735 yr. Dating results indicate that Anzapalivoro has a closed ring-shaped structure, which consists of 5 fused stems that close a false cavity. The oldest part of the biggest za baobab has a calculated age of 900 years. We also disclose results of the investigation of a second za baobab, the Big cistern baobab, which was hollowed out for water storage. This specimen, which consists of 4 fused stems, was found to be around 260 years old.

 6. Upotreba začina u proizvodnji tradicionalnih sireva

  OpenAIRE

  Josipović, Renata; Markov, Ksenija; Frece, Jadranka; Stanzer, Damir; Cvitković, Ante; Mrvčić, Jasna

  2016-01-01

  Sir je visoko cijenjeni mliječni proizvod u mnogim zemljama svijeta, a posebna pažnja pridaje se tradicionalnim sirevima, koji nisu samo hrana već i dio kulture i obilježja neke zemlje. Zahvaljujući zemljopisnom položaju i klimatsko-vegetacijskoj raznolikosti Republike Hrvatske, u pojedinim regijama razvijena je proizvodnja različitih tradicionalnih sireva uz upotrebu začina. Kod proizvodnje sireva sa začinima, začini se dodaju ili u sir koji se potom oblikuje, ili se sir omata lišćem začinsk...

 7. Primerjava orodij za avtomatizacijo testiranja uporabniških vmesnikov

  OpenAIRE

  GABER, DOMEN

  2018-01-01

  V diplomskem delu je predstavljeno delovanje in uporaba modernih orodij za avtomatizacijo testiranja uporabniških vmesnikov. Namen dela je primerjati izbrana orodja za avtomatizacijo testiranja in olajšati odločitev pri izboru orodja za avtomatizacijo testiranja. Glavni cilj avtomatizacije je zmanjšanje stroškov in hitrejše izvajanje testiranja. Na trgu je danes na voljo več orodij za avtomatizacijo testiranja, ki so si med seboj različna po zahtevnosti uporabe, načinu delovanja in podpor...

 8. Cesta za divokým kaprem.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Blabolil, Petr

  2016-01-01

  Roč. 2016, č. 6 (2016) E-ISSN 1214-4029 R&D Projects: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:60077344 Keywords : common carp * habitat alteration * distribution Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour http://vesmir.cz/2016/06/28/cesta-za-prakaprem/

 9. Dhima za Mbinu Linganishi katika Kuhusisha Lugha na Lahaja ...

  African Journals Online (AJOL)

  Lengo la makala hii ni kujadili dhima za Mbinu Linganishi katika kuhusisha lugha na lahaja. Data za makala hii zilikusanywa kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo ni usaili, ushuhudiaji, hojaji na majadiliano katika majopo. Utafiti ulifanyika Tanzania Bara hususan Mkoani Mtwara na Tanzania Visiwani katika maeneo ya ...

 10. Dhima ya Mianzo na Miisho katika Nathari za Kiswahili za Fasihi ya ...

  African Journals Online (AJOL)

  Fasihi ya watoto hutofautiana na fasihi ya watu wazima katika maudhui, fani, mawanda, walengwa na hata umri. Pamoja na kutofautiana huko, bado dhima ya fasihi inabaki ileile ya kufundisha, kuburudisha, kuonya, kuadibu, kurithisha amali za jamii na kadhalika. Wataalamu mbalimbali wa fasihi wakiwapo waandishi, ...

 11. Koncept Smart Cities v prostředí České republiky

  OpenAIRE

  Maštálka, Martin; Vávra, Michael

  2016-01-01

  Koncept Smart Cities se začíná stále častěji objevovat i v prostředí českých měst. Z konceptu, který ještě před pár lety propagovaly především nadnárodní firmy, které se pokoušely tímto nástrojem uchytit na nově vznikajícím trhu technologií poskytovaných pro optimalizaci řešení správy technické infrastruktury, se tak snažily využít marketingové „Smart“ vlny, jenž se prohnala téměř celým světem. „Chytrá řešení“, která byla nabízena domácnostem, se tak v podobě nabídky těchto firem dostala na m...

 12. Muziki wa Hip Hop na Haki Za Kijamii: Dhima, Changamoto na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ni dhahiri kuwa haki za kijamii zinaweza kuwasilishwa kwa jamii pana kupitia sanaa ya hip hop. Makala haya basi, yanabainisha dhima na mchango wa muziki wa hip hop katika masuala ya haki za kijamii, yanafafanua changamoto za muziki huu katika kuwasilisha haki za kijamii na kutoa mapendekezo kwa makundi ...

 13. 'Iktibasi' katika Tenzi za Mwanakupona na Al-Inkishafi | Beja | Kioo ...

  African Journals Online (AJOL)

  Makala haya yanatazama tenzi za kale za Kiswahili kwa mkabala wa kitabu kitukufu cha Kurani na Sunnah za Mtume Muhammad (SAW). Wahakiki wengi wamechambua tenzi hizi za kale na kutoa maoni kwamba zina maudhui ya dini ya Kiislamu. Hata hivyo ushahidi halisi wa jinsi watunzi walivyochota maudhui yao ...

 14. IZDELAVA SPLETNE TRGOVINE ZA PRODAJO UNIKATNIH IZDELKOV

  OpenAIRE

  Vrečar, Maja

  2016-01-01

  Podjetje PAR, Maja Vrečar, s. p., izdeluje unikaten nakit iz polimerne gline in drugih materialov ter drobne uporabne predmete, kot so knjižna kazala ali obešalniki za torbice. Prodaja je do zdaj potekala prek zasebnih stikov in na sejmih. Udeležba na sejmih je majhna, prodaja pa je odvisna od številnih zunanjih dejavnikov. Dodatne zaplete povzroča tudi spremenjena davčna zakonodaja pri poslovanju z gotovino. Drugih ustreznih prodajnih kanalov podjetje nima, zato je prodaja slaba. Dobra alter...

 15. Frenulektomije - kada i zašto?

  OpenAIRE

  Kopić, Vlatko; Perić, Berislav; Macan, Darko

  2004-01-01

  Podatci iz literature često su dijametralno suprotni što se tiče potrebe da se izvede kirurški zahvat kod perzistentnoga frenuluma, bilo da se radilo o njegovoj izravnoj povezanosti s dijastemom medijanom ili ne. Različita su mišljenja o najpovoljnijem vremenu za zahvat ili na redoslijed intervencije kirurga, odnosno ortodonta. Većina se autora slaže u tome da je zahvat potreban, ali i da se s njim ne treba žuriti. Pojedini autori smatraju kako treba pričekati da iznikne trajni očnjak, a d...

 16. Naravna interakcija za mobilno navidezno resničnost

  OpenAIRE

  PROSENIK, UROŠ

  2016-01-01

  Navidezna resničnost (angl. virtual reality, VR) na tehnološkem trgu povzdiguje vse več prahu. Prav tako vse več mobilnih naprav, ki jih uporabniki uporabljajo za vsakodnevne potrebe, podpira in je dovolj zmogljivih za izvajanje VR aplikacij. Zaradi tega se na trgu pojavlja vse večje število VR očal, ki skrbijo za projekcijo slike z zaslona mobilne naprave na uporabnikove oči. Ta očala so lahko od različnih proizvajalcev in raznovrstnih oblik. Mnoga ne posedujejo nobenih dodatnih kontrolnih g...

 17. SISTEMI ZA ČIŠČENJE FOTONAPETOSTNIH MODULOV

  OpenAIRE

  Džidić, Adnan

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni nanopremazi za čiščenje sončnih modulov kot učinkovita metoda za povečanje izplena proizvodnje električne energije sončnih modulov. Opisane so fizikalne osnove delovanja sončnih celic, ki so potrebne za osnovno razumevanje delovanja sončnih modulov. Nanopremazi zagotavljajo, da se umazanija in dežne kapljice ne zadržujejo na aktivni površini sončnih modulov in s tem zagotavljajo čistost površine. Na eksperimentalnem primeru je ovrednoten izplen proizvedene e...

 18. ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO INFORMACIJSKEGA SISTEMA GOSTINSKEGA LOKALA

  OpenAIRE

  Radišić, Nikola

  2011-01-01

  Diplomska naloga vsebuje obravnavo procesa odločanja v kontekstu poslovnih sistemov. Osredotočenje je na računalniškem programu za podporo odločanju Dexi in reševanju odločitvenega problema izbire informacijskega sistema gostinskega lokala (GIS). Za reševanje problema uporabljena je metoda modeliranja večkriterijskega odločitvenega modela v DEXi-ju, kjer so za slučaj gostinskega lokala "Flirt Sushi Longue" ovrednoteni pet variant (ponudnikov GIS-ov v Sloveniji). Rezultat diplomskega dela je a...

 19. Daňový systém Francouzské republiky s akcentem na přímé daně

  OpenAIRE

  Chocholáč, Jan; Průša, Petr

  2016-01-01

  Článek se zabývá daňovým systémem Francouzské republiky s důrazem na přímé daně, které se skládají z daně z příjmu a daně z nemovitostí. Tento článek podrobně popisuje daň příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitosti, daň dědickou a daň darovací. Article deals with the tax system of the French Republic with emphasis on direct taxes which consists of income taxes and property taxes. The article described in detail the tax on personal income tax, corporate income t...

 20. RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE ZA INFORMACIJE O BANKOMATIH

  OpenAIRE

  Jenko, Bojan

  2016-01-01

  Vsakodnevno se srečujemo z opravljanjem storitev na bančnih avtomatih, od dviga gotovine do nakupa mobi kartice. Če storitve opravljamo na vedno istem bančnem avtomatu, nam to postane rutina in se ne obremenjujemo z ostalimi težavami, ki lahko nastanejo, kot sta odpoved bančnega avtomata, ki ga po navadi uporabljamo, menjava okolja ipd. Začne se iskanje najbližjega bančnega avtomata, ki ustreza našim potrebam. Najbližji bančni avtomat pa ni nujno najboljša izbira, saj mogoče ne podpira želeni...

 1. Raziskava o sprejemljivosti komasacije za urbano prenovo v Hongkongu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yung Yau

  2009-01-01

  Full Text Available Ker se Hongkong spopada z vse hujšim propadanjem, si mestne oblasti zelo prizadevajo za obnovo. Vendar se sanacija zaradi zamudnega in zahtevnega pridobivanja zemljišč pogosto zavleče. Obvezni odkupi pridobivanje zemljišč sicer pospešijo, vendar tej tehniki marsikdo očita, da ustvarja družbene napetosti med predstavniki za prenovo in prizadetimi lastniki posesti. Nekaj pravic prizadetim lastnikom zagotavlja zakon o zaščiti zasebne lastnine, vendar se nekateri odločijo še za dodatne ukrepe, da si zagotovijo udeležbo pri dobičku, ustvarjenim s prenovo. Prisilna selitev zaradi prenove lahko resno ogrozi socialne mreže. Zaradi teh težav so strokovnjaki predlagali »komasacijo« (ang. land readjustment. Ta tehnika zagotovi partnerski odnos med interesnimi skupinami, udeleženimi pri projektu prenove. V tujini uporabljajo komasacijo v različne namene, vendar je njena uporabnost za prenovo zgradb v Hongkongu vprašljiva. Ta prispevek se ukvarja s sprejemljivostjo komasacije v Hongkongu. Sestavili smo vprašalnik, ki ga je izpolnilo 356 prebivalcev mesta Kowloon City. Na podlagi rezultatov raziskave smo oblikovali predloge in praktične rešitve. Izsledki o trajnostni prenovi mest ponujajo dragocena spoznanja za javne upravljavce in mestne upravitelje.

 2. Peta obletnica prve slovenske revije za izobrazevanje odraslih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Kranjc

  2000-12-01

  Full Text Available RevijaAndragoška spoznanja, prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, praznuje peto obletnico izhajanja. Člani uredniškega odbora se skupaj z avtorji in bralci veselimo tega jubileja. Pred očmi imamo začetna prizadevanja, da je revija sploh nastala, in nato prizadevanja za njen obstoj, pri pridobivanju novih sodelavcev, širjenju kroga bralcev in zagotavljanju materialnih sredstev, pri čemer ne smemo pozabiti tudi na občasne težave. Večina truda pa je bila posvečena temu, da bi revija opravljala svoje osnovno poslanstvo.

 3. Kdo se izobražuje za partnerske odnose?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natasa Rijavec Klobučar

  2004-12-01

  Full Text Available V prispevku avtorica analizira znacilnosti udelezencev izobrazevanja za partnerske odnose, ki obiskujejo Solo za zakon. Podatke interpretira v skladu s sistemsko relacijsko teorijo, ki cloveka ne obravnava posamicno, marveč z vidika odnosov, ki jih dejavno oblikuje z drugimi. Rezultati raziskave kazejo, da so moski bolj zadovoljni s partnerskim odnosom kot zenske. Oboji pricakujejo, da bo izobrazevanje pomagalo izboljsati njihove partnerske odnose, ne pa tudi komunikacije z otroki. Svoje odnose vecinoma dozivljajo kot konfliktne. 0 tem prica tudi dejstvo, da jih najbolj privlacijo teme, ki pojasnjujejo genezo konfliktov in obravnavajo naCine reševanja.

 4. Robotizacija oddelka lakirnice v programu za pralno pomivalne aparate

  OpenAIRE

  Klemenčič, Matej

  2012-01-01

  V začetnem delu diplomskega dela smo na kratko predstavili podjetje Gorenje d.d., njihovo dejavnost in poslovna področja. Nato je opisano, kakšen je pomen oblikovanja delovnih mest za same pogoje dela ter razlaga sistemizacije in ergonomije, ki imata tudi zelo pomembno vlogo pri urejanju delovnih mest. V nadaljevanju je predstavljena metoda 20 ključev, ki pomaga podjetjem, da se čim hitreje prilagajajo globalnemu trgu. Zaradi varnostnih in ekonomskih razlogov se je podjetje odločilo, d...

 5. Primerjava ogrodij entity framework in nhibernate za objektno - relacijsko preslikavo

  OpenAIRE

  Rola, Tadej

  2017-01-01

  V diplomskem delu primerjamo ogrodji za objektno-relacijsko preslikavo Entity Framework in NHibernate. Na začetku smo razložili klasičen način dostopa do podatkovne baze preko ADO.NET komponente, v nadaljevanju še O-RM tehnologijo. Nato je sledila podrobna predstavitev obeh ogrodij. V drugem delu diplomskega dela najprej razložimo in prikažemo glavne funkcionalnosti enega in drugega na praktičnem primeru. V zadnjem delu diplomskega dela pišemo o razlikah med enim in drugim ter njunih prednost...

 6. Odgoj za poduzetništvo u primarnom obrazovanju

  OpenAIRE

  Posavec, Mirjana

  2011-01-01

  Suvremena škola povećava važnost komunikacijskih i interpersonalnih vještina, a društvo treba široko obrazovane kadrove pripremljene za nove promjene što zahtijeva različite i inovativne pristupe u učenju. To uključuje stjecanje novih vještina i kompetencija. Jedna od takvih kompetencija jest odgoj i obrazovanje za poduzetništvo, koje se kao međupredmetna tema pojavljuje u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Školske zadruge imaju dugogodišnju predanost obrazovanju, a zadružne vrijednosti imaju m...

 7. PRIMERJAVA DVEH METOD ZA MERJENJE ZADOVOLJSTVA GOSTOV V HOTELIH

  OpenAIRE

  Osterc, Miša

  2016-01-01

  Zadovoljstvo gostov je ključni element za uspešen razvoj in dolgoročen obstoj kateregakoli hotelskega podjetja, zato mora biti njihovo doseganje tudi glavni cilj vsakega hotela. Pri tem je potrebno upoštevati, da zagotavljanje zadovoljstva gostov zahteva dobro poznavanje želja in pričakovanj vsakega gosta, zato je merjenje, analiziranje in spremljanje zadovoljstva eden najpomembnejših izzivov pri pripravi strategije poslovanja vsakega hotela. To velja tudi za Hotel Bioterme Mala Nedelja,...

 8. Vgrajen sistem za kontrolo dostopa z modulom Bluetooth

  OpenAIRE

  PETROVSKA, ANA

  2014-01-01

  Vprašanje varnosti in zasebnosti je izziv že leta. Zaradi tega je pomembno imeti lasten system za nadzor dostopa, ki ga bo uporabnik nadzoroval ob vsakem trenutku, ko ima s seboj svojo mobilno napravo. V tem delu bomo predstavili vgrajen system za nadzor dostopa, temelječ na STM32F4 razvojni plošči. Razvojna plošča temelji na mikrokrmilniku STM32F407VGT6 z jedrom ARM® Cortex™-M4F in vgrajenim pomnilnikom Flash in SRAM. Na plošči so povezani Bluetooth modul HC-05, bralnik RFID in modul z ...

 9. Uelekeo wa Maana za Kipolisemia katika Msamiati wa Kiswahili ...

  African Journals Online (AJOL)

  Data iliyotumika ni kutoka Kamusi ya Kiswahili Sanifu (TUKI, 2013). Ili kukidhi malengo hayo tumetumia Nadharia ya Maana kama Dhana, ambapo tunahusisha maana (dhana) mpya za kipolisemia na maana ya msingi ya neno hilo. Matokeo ya utafiti huu yamebaini kuwa polisemia huwa na maana zaidi ya moja ...

 10. Majukumu ya Wahusika Wanawake katika Tendi teule za Kiswahili ...

  African Journals Online (AJOL)

  Utendi ni mojawapo ya tanzu za fasihi ya Kiswahili ulio na historia ndefu. Miongoni mwa tendi hizi ni Utendi wa Mwanakupona, Utendi wa Fumo Liyongo, Utendi wa Swifa ya Nguvumali, Utendi wa Ngamia na Paa, na Utendi wa Mikidadi na Mayasa au Utendi wa Qiyama. Tendi hizi huwa na sifa zinazolandana upande wa ...

 11. Juhudi za Vyombo vya Habari katika Kukuza na Kueneza Kiswahili ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vyombo vya habari ni asasi muhimu sana katika kukuza na kueneza lugha yoyote ile, hasa katika enzi hii ya utandawazi. Vyombo hivyo ni kama vile idhaa za redio, televisheni na magazeti. Katika nchi ya Kenya kuna vyombo vya habari vinavyotoa huduma anuwai kwa ajili ya kutosheleza mahitaji ya wateja wao. Katika ...

 12. Asili na Chimbuko la Wazungumzaji wa Kimakunduchi: Hoja za ...

  African Journals Online (AJOL)

  Wakati tukiwa tunasherehekea mafanikio ya lugha ya Kiswahili katika nyanja mbalimbali, hatuna budi kujiuliza katika mijadala yetu ni kwa kiwango gani tumezishirikisha lahaja za Kiswahili katika kubaini mambo mbalimbali ikiwemo historia ya lugha hii. Tukumbuke kwamba wakati wa uteuzi wa lahaja ya Kiunguja kuwa ...

 13. Utafiti Wa Lahaja Za Kiswahili: Uzoefu Wa Uwandani | Ismail ...

  African Journals Online (AJOL)

  Katika ujumla wake, historia ya utafiti, na hasa utafiti wa uwandani, ni historia ya jitihada za binadamu katika kujishughulisha kwake ili ayaelewe masuala mengi mtambuka katika mazingira fungamanishi. Hakuna mtafiti yeyote anayeweza kudai kuwa utafiti wa mada fulani katika eneo fulani umekamilika na ...

 14. ulinganishi wa muundo wa vitomeo katika kamusi mbili za kiswahili

  African Journals Online (AJOL)

  ULINGANISHI WA MUUNDO WA VITOMEO KATIKA KAMUSI MBILI ZA KISWAHILI - KIINGEREZA. E.K.F Chiduo. Abstract. Ulinganishi wa Kamusi Sanifu ya Kiswahili-Kiingereza (KSKK, 1993) na Kamusi ya Kiswahili- Kiingereza (KKK, TUKI 2001) unazingatia mtazamo wa Nkweti-Azel. Mtizamo huu unazingatia vipengelele ...

 15. Geografická reprezentativa poslanců zvolených do Poslanecké sněmovny českého parlamentu za první republiky (1918-1938) a po roce 1989

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mikešová, Renáta; Kostelecký, Tomáš

  2016-01-01

  Roč. 18, č. 4 (2016), s. 354-380 ISSN 1212-7817 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP408/12/1442 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : Elections * Geographic Representativeness * Centralization and Decentralization Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.4.354

 16. K obrysům jednoho modelu literární kultury. Kulturní publicistika Venkova a časopisu Brázda za druhé republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pavlíček, Tomáš

  2005-01-01

  Roč. 10, - (2005), s. 70-84 ISSN 1211-975X R&D Projects: GA ČR GA405/04/1094 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : journalism * second republic Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 17. Geografická reprezentativa poslanců zvolených do Poslanecké sněmovny českého parlamentu za první republiky (1918-1938 a po roce 1989

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renáta Mikešová

  2016-12-01

  Full Text Available Election laws regulate the number of deputies who are elected in individual electoral districts, and set them in relation to the population, respectively to the number of voters participating in elections in individual regions. Elected deputies could thus be regarded as political representatives of citizens living in electoral districts. However, under systems of proportional representation, current deputies represent the ideology of the party to which they belong rather than the region. Nevertheless, it makes sense to study the spatial distribution of the places of origin and residence of members of parliament and their changes over time, because it suggests much about the political system and the system of representative democracy in the country. The spatial distribution of places of residence of candidates and elected members indicates not only the territorial proportionality and geographic representativeness, but also the shifting centers of political power. The analysis clearly confirms the gradual decentralization and regionalization of political power in the country, which stands in contrast to the centralization of power in the economy, this latter trend apparent from the concentration of economic management and decision-making in the largest cities, especially in Prague.

 18. Ultrastructure of the proglottid tegument (neodermis) of the cestode Echinophallus wageneri (Pseudophyllidea: Echinophallidae), a parasite of the bathypelagic fish Centrolophus niger

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Poddubnaya, L. G.; Scholz, Tomáš; Kuchta, Roman; Levron, Céline; Bruňanská, Magdaléna

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 2 (2007), s. 373-383 ISSN 0932-0113 R&D Projects: GA ČR GA206/03/1317; GA ČR GD524/03/H133; GA ČR GA524/04/0342; GA ČR GP524/07/P039; GA MŠk LC522 Grant - others:Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied(SK) VEGA2/4177/04 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60220518 Keywords : ultrastructure * microtriches * tapeworms Subject RIV: GJ - Animal Vermins ; Diseases, Veterinary Medicine Impact factor: 1.512, year: 2007

 19. Regulations and instructions for RA reactor operation; Propisi i uputstva za pogon reaktora 'A'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1989-07-01

  This regulatory guide consists of following 4 chapters: Description of the RA reactor, organization scheme, regulations for performing experiments; Regulations for staff on duty; Instructions for operating the vacuum systems, heavy water and helium systems; and evacuation in case of accident. [Serbo-Croat] Ovaj pravilnik sadrzi sledeca 4 poglavlja: Opis reaktora RA, sema organizacije rada, propisi za izvodjenje eksperimenata; Pravilnik za rad dezurnog osoblja; Uputstva za rada sa vakuum sistemima, sistemom teske vode, sistemom helijuma; evakuacija u slucaju udesa.

 20. Odnos međunarodnoga i europskoga pravnog okvira za suzbijanje terorizma

  OpenAIRE

  Pedić, Žana

  2012-01-01

  U radu se razmatra složenost pravnog okvira za borbu protiv terorizma na univerzalnoj razini i na razini Europske Unije te njihov međuodnos. Navodi se problematika nepostojanja jedinstvene definicije terorizma, analizira se međunarodni pravni okvir kroz ulogu Ujedinjenih naroda u stvaranju međunarodnih pravnih i kvazipravnih instrumenata za borbu protiv terorizma, analizira se struktura sustava Europske Unije i njezina uloga u provedbi međunarodnih instrumenata za borbu protiv terorizma te pr...

 1. METODOLOGIJA ZA DIMENZIONIRANJE NESEMAFORIZIRANIH NIVOJSKIH KRIŽIŠČ

  OpenAIRE

  Vogrinec, Petra

  2010-01-01

  Promet je pomemben dejavnik v razvoju človeštva. Omogoča transport ljudi, tovora in informacij. Ker se cestni promet iz leta v leto povečuje, prihaja do večjih zamud in kolon na cestah in v križiščih. Če so povprečne zamude prevelike, je treba izvesti ukrepe za povečanje prepustnosti ceste oziroma križišča. V diplomi je predstavljena metodologija za dimenzioniranje nesemaforiziranih nivojskih križišč. Poudarek je na križišču glavne in stranske ceste. Izračun je narejen po »Highway Capacity...

 2. Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju žiga

  OpenAIRE

  Matanovac Vučković, Romana

  2012-01-01

  U radu se obrazlaže stupnjevanje razlikovnosti u ispitivanju apsolutnih smetnji za registraciju nekog znaka kao žiga nakon harmonizacije žigovnoga prava u Europskoj uniji. Obrazlaže se i nerazdruživost između funkcije označivanja podrijetla i razlikovnosti žiga. S time u svezi obrađuju se Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. za usklađivanje propisa država članica koji se odnose na žigove (kodificirani tekst), Uredba Vijeća (EZ) 207/2009 od 26. veljače 2009...

 3. Poenostavljen sistem za samodejno bočno parkiranje

  OpenAIRE

  ŠTROS, MATIC

  2014-01-01

  Diplomsko delo prikazuje poenostavljen sistem bočnega parkiranja na modelu vozila. Sistemi za bočno parkiranje se že pojavljajo v avtomobilski industriji in so zmožni detekcije praznega parkirnega mesta ter vožnje v parkirni prostor. Prednost takega sistema, vgrajenega v vozilo, je v tem, da lajša bočno parkiranje, ki ga mnogi neizkušeni vozniki ne obvladajo.

 4. The ZaP Flow Z-Pinch Project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shumlak, U.; Nelson, B. A.

  2005-01-01

  The results from the ZaP experiment are consistent with the theoretical predictions of sheared flow stabilization. Z pinches with a sheared flow are generated in the ZaP experiment using a coaxial accelerator coupled to an assembly region. The current sheet in the accelerator initially acts as a snowplow. As the Z pinch forms, plasma formation in the accelerator transits to a deflagration process. The plasma exits the accelerator and maintains the flow in the Z pinch. During the quiescent period in the magnetic mode activity at z=0 cm, a stable Z pinch is seen on the axis of the assembly region. The evolution of the axial velocity profile shows a large velocity shear is measured at the edge of the Z pinch during the quiescent period. The velocity shear is above the theoretical threshold. As the velocity shear decreases towards 0.1kV A , the predicted stability threshold, the quiescent period ends. The present understanding of the ZaP experiment shows that it may be possible for the Z pinch to operate in a steady state if the deflagration process can be maintained by constantly supplying neutral gas or plasma to the accelerator

 5. Marketingová analýza úspěšnosti projektu ZaNázory.cz

  OpenAIRE

  Pohan, Lukáš

  2012-01-01

  The bachelor thesis analyses the ZaNázory.cz project, its various parts and its success as well as its target audience. The analysis of the project is based on experience from the making of this project. Other field of interest of this thesis is to evaluate the success of this project in present and its future forecasts and compares the estimated target audience with real target audience at present.

 6. STRATEGIJE VARNOSTNEGA KOPIRANJA PODATKOV IN REŠITVE ZA MALA PODJETJA

  OpenAIRE

  Kočevar, Dušan

  2012-01-01

  V diplomskem delu bomo definirali in predstavili strategije varnostnega kopiranja podatkov in pomen podatkov za podjetja. V teoretičnem delu smo opisali zgodovino varnostnega kopiranja in arhiviranja, medije za shranjevanje in podatkovne repozitorne modele. Opisali in primerjali smo strategije in pristope varnostnega kopiranja ter predstavili statistiko izgube podatkov. Zraven tradicionalnih pristopov smo predstavili tudi varnostno shranjeva...

 7. Mkanganyiko wa Dhana za Mzizi, Kiini na Shina katika Mofolojia ya ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kwa mwanazuoni yeyote ambaye anafahamikiwa na dhana za kimofolojia hakosi kuwa amewahi kuzitumia au kuzisoma au hata kuzieleza dhana za kiini, shina na mzizi. Mbali na matumizi ya dhana hizi ni ukweli usiopingika kwamba dhana hizi zimekuwa zikitumika katika kufasili dhana nyingine pia. Uambishaji, kwa ...

 8. Tikuvõileivaduell / Roman Zaštšerinski ; interv. Jaanus Kulli

  Index Scriptorium Estoniae

  Zaštšerinski, Roman, 1978-

  2008-01-01

  Intervjuu kokk Roman Zaštšerinskiga, kes valmistas koos Imre Kosega ette Vabariigi Presidendi iseseisvuspäeva vastuvõtu menüü. Vt. samas: Roman Zaštšerinski menüü vabariigi presidendi vastuvõtul

 9. Friction and wear behavior of TiC particle reinforced ZA43 matrix composites

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  谢贤清; 张荻; 刘金水; 吴人洁

  2001-01-01

  TiC/ZA43 composites were fabricated by XDTM and stirring-casting techniques. The tribology properties of the unreinforced ZA43 alloy and the composites were studied by using a block-on-ring apparatus. Experimental results show that the incorporation of TiC particles improves the microstructure of ZA43 matrix alloy. The coefficient of friction μ and the width of worn groove decrease with the increase of TiC volume fraction φ(TiC). The width of worn groove and μ of the composite during wear testing increase with increasing the applied load. Metallographic examinations reveal that unreinforced ZA43 alloy has deep ploughing grooves with obvious adhesion phenomenon, whereas TiC/ZA43 composites have smooth worn surface. Delamination formation is related to the fatigue cracks and the shear cracks on the surface.

 10. Zaštita pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinko Hlača

  2010-12-01

  Full Text Available Pomorsko dobro oduvijek je bio prostor koji je kao najinteresantniji dio teritorija svake države, pa i Republike Hrvatske, bio izložen najrazličitijim nasrtajima (primjerice izgradnja marina, apartmanskih naselja, nasipanja mora i sl.. Granica pomorskog dobra počela je biti jako važna onoga časa kada su se na morskoj obali masovnije počeli graditi raznorazni objekti (vikendice, luke, plaže, turistički objekti i sl.. U Republici Hrvatskoj pomorsko dobro je opće dobro na kojem vlast ima država te ona za njega brine, održava ga i odgovara za njega. Prema mnijenju autora do sada se postupak određivanja granice pomorskog dobra te njezino evidentiranje u katastar i zemljišnu knjigu ne može ocijeniti zadovoljavajućom ocjenom. Ako se ima na umu da je prostor koji danas zauzima Republika Hrvatska često kroz povijest mijenjao državnu pripadnost onda i ne čudi anarhija na pomorskom dobru koja traje do danas. Stoga, sve do danas nije (razriješen problem stečenih prava na pomorskom dobru. Autori daju prikaz stvarnih prava za koja su mnijenja da se mogu smatrati stečenim na pravno valjan način. Nadalje, prikazuje se pravorijek Trgovačkog suda u Rijeci koji je razriješio (nevlasničke odnose u luci posebne namjene – brodogradilištu kao i pravorijek Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koji je razmatrao razlučna prava na narečenoj luci posebne namjene. Na kraju rada autori iznose svoj stav na razmatranoj problematici te moguća rješenja de lege ferenda.

 11. KOMUNICIRANJE KOT ORODJE ZA REŠEVANJE KONFLIKTOV

  OpenAIRE

  Kastrevec, Marjana

  2012-01-01

  Komuniciranje sodi med najbolj običajne in vsakodnevne aktivnosti v našem ţivljenju. Za nas je komuniciranje pogosto samoumevno, če pa ga ţelimo bolje proučiti kaj hitro postane kompleksno in zahtevno. Vse naše delovanje je pod vplivom komuniciranja bodisi z drugimi, bodisi z nami samimi. Pravzaprav komuniciramo ves čas. Komuniciranje predstavlja neke vrste orodje, s pomočjo katerega ustvarjamo in negujemo odnose z drugimi. Ţivimo v času gospodarskih, druţbenih in okoljskih ...

 12. Primernost drevesnih vrst za zasaditev deponije elektrofiltrskega pepela v Trbovljah

  OpenAIRE

  Taškar, Sašo

  2014-01-01

  Lokacija raziskovalne ploskve je na deponiji elektrofiltrskega pepela Prapretno v Trbovljah, na kateri je bilo zasajenih devet vrst dreves. Namen diplomskega dela je ugotoviti, katera vrsta se bo uspešno prilagodila danim razmeram, ki vladajo na tako degradiranih površinah. Od 2001 do 2008 so bili preučevani parametri, in sicer rast dreves v višino, razvoj koreninskega sistema, debelinska rast dreves in ekološke razmere, ki so v tem času vladale na območju deponije. Razlogi za slabo uspevanje...

 13. Primerjalna analiza platform za izdelavo spletnih mest google sites wix

  OpenAIRE

  Orešek, Mateja

  2017-01-01

  Tema diplomskega seminarja je izdelava spletnih mest s pomočjo brezplačnih orodij. V današnjem času podjetja nujno potrebujejo spletno mesto, saj večina ljudi pridobi informacije na svetovnem spletu in za nekatera podjetja je strošek izdelave spletnega mesta prevelik, zato smo v diplomskem projektu preverjali, ali lahko izdelamo spletno mesto brez znanja programiranja in ali je spletno mesto, izdelano z brezplačnimi orodji, vseeno lahko videti profesionalno. Namen diplomskega projekta je ...

 14. KONCIPIRANJE IN SNOVANJE NAPRAVE ZA SAMOPOSTREŽNO PRODAJO SVEČ

  OpenAIRE

  Banfi, Damir

  2010-01-01

  V diplomskem delu je opisano snovanje in koncipiranje naprave za prodajo sveč s pomočjo 3D programa. Prikazan je postopek snovanja z idejnimi rešitvami glavnih problemov in koncipiranje končnih rešitev. Opisan je vrstni red sestave in obdelovalni postopki ter narejena je tudi ocena lastnih stroškov. Najprej je predstavljen problem, sledijo opisane zahteve in rešitve do kateri smo prišli. Opisani so tudi nekateri problemi in predstavljeni načini obdelave in sestave samega elementa. Sledi i...

 15. SPLETNA APLIKACIJA ZA PREVERJANJE NASTAVITEV ZASEBNOSTI NA FACEBOOKU

  OpenAIRE

  Žolek, Matija

  2013-01-01

  Diplomsko delo obravnava problem zasebnosti na spletnem družbenem omrežju Facebook. Pravice do zasebnosti so vse bolj izpostavljene okolju, v katerem se nahajamo. Prav zaradi spletnih družbenih omrežij, kot je npr. Facebook, postaja vprašanje nadzora nad našo zasebnostjo in uporabo naših zasebnih podatkov tako zelo aktualna tematika. Facebook, kot vodilni med spletnimi družbenimi omrežji (Mba, 2013), vzbuja veliko vprašanj glede varnosti osebnih podatkov uporabnika. Naredili smo aplikacijo za...

 16. Sustav obrazovanja kadrova za hotelijersko-turističko gospodarstvo

  OpenAIRE

  Peršić, Milena

  1995-01-01

  Kadrovi su osnovni društveni i gospodarski resurs razvoja svake djelatnosti, pa tako i pojedinih segmenata u strukturi hotelijersko-turističkog gospodarstva. Iz te spoznaje proizlazi potreba ustroja takvog obrazovnog sustava koji će postojećim i potencijalnim djelatnicima pružiti odgovarajuća znanja za što kvalitetnije uključivanje u sve segmente izvođačkog, informacijskog i upravljačkog sustava hotelskog poduzeća. Neusklađenost nastavnih planova, programa i obrazovnih profila sa stvarnim zah...

 17. VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU

  OpenAIRE

  Škarja, Peter

  2012-01-01

  Magistrska naloga obravnava vzpostavitev sistema za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v proizvodnem podjetju, pri čemer se osredotoča na 1. fazo Demingovega kroga – načrtovanje vzpostavitve SUIV. Sestavljena je iz dveh delov. V prvem delu so podane teoretične osnove s področja informacijske varnosti. Prikazana je zasnova modela načrtovanja SUIV s pomočjo smernic, ki jih podaja standard ISO/IEC 27003. V drugem, praktičnem delu je predstavljeno podjetje Vega International d.o.o. Opisano...

 18. Utjecaj guma za žvakanje u prevenciji karijesa

  OpenAIRE

  Janković, Bernard; Ciglar, Ivana; Knežević, Alena; Miletić, Ivana; Bračić, H.

  2003-01-01

  Zubni karijes je zbog svoje rasprostranjenosti u svijetu velik javnozdravstveni problem. Zbog toga ne iznenađuje činjenica da postoji velik broj materijala i postupaka kojima je svrha prevencija nastanka zubnoga karijesa. Jedan je od tih postupaka uporaba guma za žvakanje koje simuliranjem lučenja sline sprječavaju stvaranje dentobakterijskoga plaka na površinu zuba i uklanjaju već akumulirani plak. Ispitivanje je obuhvatilo 16 studenata (12 studentice i 4 studenta) 3., 4. i 5. godine Stomato...

 19. Uporaba platforme Arduino za izdelavo vozlišča IoT na vezju ESP8266

  OpenAIRE

  SELAN, MATEJ

  2016-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena zasnova sistema za merjenje temperature in relativne vlage s pomočjo modula ESP8266 z brezžičnim spletnim dostopom do rezultatov meritev. Za merjenje temperature in vlažnosti skrbi digitalni merilni senzor DHT11, modul ESP8266 pa poleg osnovnih funkcij, potrebnih za prenos podatkov, zagotavlja tudi preprost strežnik za konfiguriranje. Sestavni deli naloge so analiza področja, modul ESP8266, serijski vmesnik FTDI, protokoli za povezovanje in ostala strojna op...

 20. Ekološko oblikovana embalaža za naravno kozmetiko

  OpenAIRE

  Šepec, Urša

  2017-01-01

  Namen diplomskega dela je bil raziskati področje ekološkega oblikovanja, zahteve in priporočila pri embaliranju na področju kozmetične industrije ter načrtovati in izdelati inovativno ekološko oblikovano funkcionalno embalažo za kolekcijo trdnih mil in šamponov, ki po odprtju služi kot podstavek za milo na umivalniku. Poleg embalaže smo izdelali tudi etikete za ostale kozmetične izdelke, kot so losjoni, kreme in mazila. V teoretičnem delu je opredeljeno ekološko oblikovanje embalaže ter s...

 1. IZDELAVA E-UČBENIKA ZA PRVO POMOČ S PROGRAMOM ADOBE CAPTIVATE

  OpenAIRE

  Vrščaj, Sonja

  2013-01-01

  Diplomska naloga predstavlja in govori o izdelavi elektronskega učbenika za izbrano podjetje, ki se nanaša na tematiko prve pomoči. E-učbenik bo predstavljal obliko izobraževanja ob podpori računalniške tehnologije v programu Adobe Captivate 5.5., ki je namenjen oblikovanju interaktivnih vsebin za elektronsko učenje. V nalogi bodo obdelane teme, ki so pomembne za izdelavo e-učbenika. Podrobno si bomo ogledali potek izdelave e-učbenika v navedenem programu, proučili pa bomo tudi koncept izobra...

 2. Razvoj in industrializacija močnostnega pretvornika za pogon sesalnika z vodnim filtrom

  OpenAIRE

  ŠUBIC, MIHA

  2015-01-01

  Magistrsko delo je osredotočeno na razvoj elektromehanskega pogona za sesalnik z vodnim filtrom ter na pripadajoče zahteve in postopke, ki jih narekuje tako imenovana industrializacija izdelka. Slednja se ne podreja le zahtevam naročnika, temveč splošnejšim predpisom ter standardom, ki regulirajo ustreznost izdelka za prodajo na svetovnih trgih. Elektromehanski pogon sesalnika z nazivno vhodno močjo 720 W sestavljata elektronsko komutiran motor (EKM) in elektronsko vezje, ki skrbi za zanes...

 3. UPORABA SOCIALNIH OMREŽIJ ZA POVEČANJE OBISKA SPLETNE STRANI

  OpenAIRE

  Kepnik, Valerija

  2010-01-01

  Diplomska naloga obravnava uporabo socialnih omrežij za povečanje obiska spletne strani podjetja Tridens. Predstavljeno je podjetje, njihova spletna stran in socialna omrežja, ki jih uporabljajo. Za potrebe naloge so podrobno opisani: Facebook, blog, Twitter, Flickr, SlideShare, LinkedIn in YouTube. Predstavljene so tudi nekatere prednosti za podjetja, ki jih ponujajo socialna omrežja. V eksperimentalnem delu naloge je bila izvedena analiza obiskov na spletni strani in sicer pred uporabo s...

 4. Instructions for RA reactor decontamination - Annex 10; Prilog 10 - Uputstvo za dekontaminaciju Reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1963-12-15

  Instructions for RA reactor decontamination includes: action plan for decontamination of the heavy water system by 7% water solution of H{sub 3}PO{sub 4} + 2% CrO{sub 3} acid; description of the preparatory work including calculation of the pipes volume and installation of special pipes; detailed instructions for decontamination procedure. [Serbo-Croat] Uputstvo za dekontaminaciju Reaktora RA sadrzi: plan operacija za dekontaminaciju sistema teske vode 7% vodenim rastvorom kiseline H{sub 3}PO{sub 4} + 2% CrO{sub 3}; opis pripremnih radova ukljucujuci proracun zapremine covovoda i montiranje posebnih cevovoda; detaljno uputstvo za izvodjenje operacija pri dekontaminaciji.

 5. MODEL SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI V DRŽAVNI UPRAVI

  OpenAIRE

  Tomažič, Samo

  2012-01-01

  V magistrskem delu je predstavljena zasnova modela sistema za upravljanje informacijske varnosti za slovensko državno upravo. Informacijski sistemi v državni upravi morajo namreč zaradi svoje ključne vloge, ki jo opravljajo, delovati brezhibno, saj ima lahko že majhen izpad hujše ekonomske ali drugovrstne posledice, ki jih državljani čutimo neposredno. V okviru sistematične vpeljave sistema za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v katerokoli organizacijo, se držimo štirih temeljnih faz ...

 6. Uporaba algoritmov inteligence rojev za rešitev problema dostavnih vozil

  OpenAIRE

  Hlastec, Urban

  2018-01-01

  V magistrski nalogi smo obravnavali in implementirali algoritem umetne kolonije čebel za reševanje problema dostavnih vozil z več skladišči. Zanimalo nas je, kako so algoritmi s področja inteligence rojev ustrezni in uporabni za reševanje optimizacijskih problemov. V nalogi smo združili algoritem umetne kolonije čebel ter algoritem za reševanje problema dostavnih vozil. Primerjali smo tudi rezultate pred optimizacijo različnih spremenljivk in po in tako ugotovili, kaj najbolj vpliva na hitros...

 7. Leisure time, occupational, domestic, and commuting physical activity of inhabitants of the Czech Republic aged 55-69: Influence of socio-demographic and environmental factors [Pohybová aktivita obyvatel České republiky ve věku 55-69 let prováděná v rámci volného času, zaměstnání, v domácnosti a při přesunech: Vliv socio-demografických a environmentálních faktorů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Pelclová

  2009-09-01

  domácnosti, v zaměstnání a při přesunech u obyvatel České republiky ve věku 55–69 let a za druhé zjistit, které socio-demografické a environmentální faktory mohou mít vliv na plnění doporučení k pohybové aktivitě prováděné ve volném čase, v domácnosti, v zaměstnání a při přesunech. METODIKA: Dlouhá verze mezinárodního dotazníku k pohybové aktivitě (IPAQ byla využita pro zjištění pohybové aktivity u 320 náhodně vybraných obyvatel České republiky ve věku 55–69 let. Respondenti také zodpověděli doplňkové otázky vztahující se k socio-demografickým a environmentálním faktorům. VÝSLEDKY: Plnění doporučení k středně zatěžující pohybové aktivitě bylo spojeno se základním vzděláním, věkem 55–59 let (při srovnání s věkem 65-69, bydlením v rodinném domku a nekuřáctvím, zatímco významným faktorem pro plnění doporučení k chůzi byl pouze faktor zaměstnání. Odlišné socio-demografické a environmentální faktory významně ovlivňují plnění doporučení k pohybové aktivitě při zkoumání pohybové aktivity ve volném čase, v domácnosti, v zaměstnání a při přesunech. ZÁVĚRY: Tato zjištění je potřeba brát v úvahu, zejména pokud by měla být, s ohledem na česká specifika, vytvořena úspěšná strategie na podporu pohybové aktivity u lidí předdůchodového a důchodového věku.

 8. Data of evolutionary structure change: 1A0ZA-2ZLWD [Confc[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 1A0ZA-2ZLWD 1A0Z 2ZLW A D -VLSPADKTNVKAAWGKVGAHAGEYGAEALERMFLSFPT...R VQLSGEEKAAVLALWDKVN--EEEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFDSFGDLSNPGAVMGNPKVKAHGKKVLHSFGEGVHHLDNLKGTFAALSEL...ex>0 2ZLW D 2ZLWD

 9. Loodusfotograaf Sven Začek saab lindudega sõbraks / interv. Kristjan Roos

  Index Scriptorium Estoniae

  Začek, Sven, 1980-

  2012-01-01

  Tartu lähedal Kõrvekülas elavast 31-aastasest loodusfotograafist Sven Začekist sai Remo Savisaare ja Priit Vesilinnu kõrval kolmas eestlane, kelle fotosid on avaldanud mainekas loodusajakiri National Geographic

 10. UPORABA PISARNE V OBLAKU ZA POTREBE DRUŽINSKEGA IN MLADINSKEGA CENTRA

  OpenAIRE

  Repnik, Tina

  2013-01-01

  V diplomski nalogi smo v prvem delu teoretično obravnavali teledelo in računalništvo v oblaku. Preučili smo poznane rešitve računalništva v oblaku na trgu in se odločili za uporabo storitev enega izmed vodilnih podjetij s tega področja Google. Opredelili smo začetke in razvoj Googlea v svetu. Za potrebe Družinskega in mladinskega centra v Cerkljah smo z uporabo storitve Google Drive in Google Koledar ustvarili pisarno v oblaku. Za vse, ki niso vešči uporabe naštetih storitev, smo pripravi...

 11. Izrada 2D video igre za iOS platformu

  OpenAIRE

  Kampuš, Dominik

  2016-01-01

  Tema ovog završnog rada temelji se na izradi 2D video igre za iOS mobilni uređaj te njezinoj demonstraciji na istom. Kroz rad su opisane sve bitne funkcije GameSalad Creator-a koje su potrebne kod izrade igre bazirane na 2 dimenzije. Također se prolazi kroz iOS operativni sustav, što je on i kako se razvijao. Spominje se i tema koja govori općenito o igrama na mobilnim uređajima. U završnom dijelu rada prikazan je postupak izrade, koje funkcije programa se točno koriste i kako se igra može te...

 12. Športsko rekreativne aktivnosti pogodne za bolesnike s osteoporozom

  OpenAIRE

  ŠAKIĆ, Davorin; BADOVINAC, Olga; AMERL-ŠAKIĆ, Vjekoslava

  2000-01-01

  Tjelovježba i povećana tjelesna aktivnost neraskidivi su dio svakog preventivnog ili terapijskog postupka kod osteoporoze. Povećanje snage mišića uz opterećenje vlastitom težinom u uspravnom stavu važan su stimulator izgradnje kosti aksijalnog skeleta, čime se smanjuje rizik od frakture, a istodobno povećava potpora kralješnice i stoga su kolapsi kralješaka manje vjerojatni. Vježbom se povećava koordinacija pokreta i time smanjuje mogućnost pada, povećava sposobnost zaštite od posljedica pada...

 13. Spletna aplikacija microCOMB za določanje komponent genske ekspresije

  OpenAIRE

  SKOK, BOŠTJAN

  2017-01-01

  Cilj diplomskega dela je bil izdelati spletno aplikacijo, ki deluje kot grafični vmesnik za uporabnike microCOMB-a in vzdržuje bazo genskih ekspresij. Glavne funkcije aplikacije so omogočiti uporabnikom posredovanje ekspresijskih podatkov v analizo in prikazati njene rezultate, vodenje zgodovine analiz in skrbeti za ažurnost javne baze ekspresijskih podatkov. V delu so opisane uporabljene tehnologije, arhitektura sistema, razvojni proces ter končna funkcionalnost aplikacije. Ob razvoju smo st...

 14. Tehnika za proizvodnju hrane u terenskim uslovima / Technology for food preparation in field conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branko M. Tešanović

  2010-10-01

  Full Text Available U terenskim uslovima osnovna sredstva za pripremanje hrane su pokretne kuhinje. One se koriste u miru za vreme izvođenja vežbi, logorovanja, za obuku vojnika kuvara i u vojnim školama za obuku studenata i učenika intendantske službe. Izuzetno, mogu se koristiti za kuvanje jela kada se vojni restorani adaptiraju ili se zbog drugih razloga hrana ne može pripremati u njima. U Vojsci Srbije danas su u upotrebi sledeće vrste pokretnih kuhinja: kuhinja autoprikolica od 250, 200, 300 i 400 l i kuhinja tovarna od 25 l. Za pripremu hrane u terenskim uslovima OS NATO koriste veoma raznovrstan park poljskih tehničkih sredstava. / In field conditions, the basic means for food preparation are mobile kitchens. Mobile kitchens are used in peace time during exercise and camping as well as for training military chefs and students of logistic support in military schools. Exceptionally, they can be used for cooking meals when repairing or adapting military restaurants or for some other valid reasons. In the Army of Serbia today, there are the following types of mobile kitchens: mobile kitchen 250, 200, 300 and 400 l and a kitchen pack of 25 l. For the preparation of food in field conditions, NATO forces use a very versatile choice of field technical resources.

 15. Atenica: u potrazi za izgubljenim spalištem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Staša Babić

  2016-11-01

  Full Text Available Funerarni konteksti svakako su arheološki zapisi u čijem formiranju značajnu ulogu igraju simboličke i kultne predstave zajednice. S druge strane, u odsustvu pisanih svedočanstava o tim predstavama, arheolozi su skloni da svoje interpretacije zasnivaju na uopštenim i pojednostavljenim idejama o „primitivnim” kultovima, kao što je „solarni kult”. U takvom postupku, tehnički aspekti zapisa zanemaruju se u korist tumačenja pretpostavljenih simboličkih „poruka”. Među kneževskim grobovima centralnog Balkana, humke u Atenici pored Čačka dugo su predstavljale jedini primer ove vrste sahrane koji je istražen u okviru sistematskih arheoloških istraživanja i stoga je čitav niz autora posvećivao posebnu pažnju konstrukciji ovih tumula i mogućnostima interpretacije rituala koji je pratio polaganje pokojnika. U ovom pogledu, naročito je značajna tzv. „ritualna površina” u okviru humke II – tri pravougaona prostora oivičena redovima oblutaka, sa pravilno raspoređenim levkastim jamama, ispunjenim tamnom zemljom, fragmentima keramike i gorelih kostiju. Interpretacije su se kretale od ideja o grobovima kremiranih ljudskih žrtava, preko replika svetilišta, sve do složene simbolike solarnog kulta, izražene numerološkim pravilnostima. S druge strane, budući da se radi o kremiranim pokojnicima, u okviru obe humke identifikovana su spališta – relativno male lučne konstrukcije od redova oblutaka, na kojima su takođe zapaženi tragovi gorenja. Niz praktičnih nelogičnosti koje proističu iz ovih tumačenja ostao je po strani, u nastojanju da se složeni ritual sahrane sa kremacijom poveže sa simboličkim predstavama percipiranim kao primerene za kulturni kontekst sahrana u Atenici – ljudske žrtve, solarni kult. U kružnom dokaznom postupku, ove su ideje, manje ili više prećutno, uzimane za početnu premisu šire interpretacije kultnih praksi zajednice koja je svoje istaknute članove sahranila pod humkama u

 16. »Za nov družbeni red«: genealogija samoupravljanja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cirila Toplak

  2014-07-01

  Full Text Available V prispevku sem predstavila zgodovinski razvoj koncepta samoupravljanja iz političnoekonomske teorije, kot so ga utemeljili utopični socialisti in anarhisti, na primer Pierre Joseph Proudhon (Kaj je lastnina?, 1890, v našem prostoru pa krščanski socialist Andrej Gosar leta 1935 v knjigi Za nov družbeni red. Edvard Kardelj (Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, 1979 je bil nato tvorec zakonodaje, ki je uvedla samoupravljanje v SFRJ v začetku 50. let 20. stoletja. Analizirala sem specifične okoliščine, ki so botrovale odločitvi za uvedbo samoupravljanja v SFRJ, ter razloge za njegov neuspeh oziroma prekinitev implementacije z razpadom Jugoslavije v začetku 90. let. Ocenila sem vpliv jugoslovanskega modela samoupravljanja na druge politične skupnosti v svetu do danes in kaj od tega koncepta je v sodobnosti ostalo oziroma oživelo v Sloveniji. V prispevku sem poskusila odgovoriti na naslednja vprašanja: Zakaj delavsko samoupravljanje v socialistični Sloveniji oziroma Jugoslaviji ni uspelo? Kako je mogoče koncept samoupravljanja misliti in reaktualizirati v sodobnem slovenskem politično-ekonomskem kontekstu? Ali avtonomizem, ki je ena izmed teoretskih podlag samoupravljanja, lahko konstituira učinkovito alternativo oziroma grožnjo neoliberalnemu globalnemu kapitalizmu?

 17. Annual report of the maintenance division for 1965; Godisnji izvestaj Odelenja odrzavanja za 1965. g

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nikolic, M [Reaktor RA, Odelenje odrzavanja, Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1965-12-15

  The personnel of the Division is organized in groups, each responsible for a number of tasks related to maintenance of reactor mechanical structures, electric equipment, electronic equipment. According to the action plan for 1965 the division for RA reactor maintenance the main activities were: planned maintenance of the reactor components, planned repair of the main components, indispensable repairs during reactor operation, repair during planned shutdown periods and tasks related to improvement of operation components and systems. Quite a significant number of failures was related to electronic equipment resulting from failures of thermometers in the heavy water system due to vibrations of the pumps. A number of spare parts and tools were produced needed for maintenance of reactor components, as well as instruments for control and calibration of reactor measuring devices. [Serbo-Croat] Odelenje odrzavanja reaktora RA organizovano je po grupama, od kojih je svaka odgovorna za odrzavanje pojedinih delova sistema: masinske opreme, elektricne opreme, elektronskih uredjaja. Prema planu rada za 1965. godinu Odelenja za odrzavanje reaktora RA osnovne aktivnosti bile su: planirano odrzavanje komponenti reaktora, planirane popravke osnovnih komponenti, neodlozne popravke tokom eksploatacije i u toku planiranih zaustavljanja kao i usavrsavanje opreme i sistema. Znatan broj kvarova pojavio se na elektronskoj opremi usled kvarova termometara u sistemu teske vode usled vibracija koje izazivaju pumpe. Odredjeni broj delova izradjen je za potrebe odrzavanja komponenti reaktora, kao i instrumenata za kontrolu i kalibraciju mernih uredjaja.

 18. Naknada štete za onečišćenje mora iz kopnenih izvora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Axel Luttenberger

  2004-08-01

  Full Text Available Rad obrađuje složenu pravnu problematiku onečišćenja mora iz izvora na kopnu uz analizu odredaba Konvencije UN-a o pravu mora, Konvencije o sprečavanju onečišćenja iz izvora na kopnu, te Protokola o zaštiti Sredozemlja protiv onečišćenja iz kopnenih izvora i djelatnosti. Kao domaći izvori, rješenja Ustava i Deklaracije o zaštiti okoliša, te sustav zakona o zaštiti prirode i drugih ekoloških zakona, uz posebni naglasak na rješenja iz područja pomorstva. Naglašava se da je svrha regulative u propisivanju uređenja okoliša i načina obavljanja pojedinih djelatnosti, zajedno sa sustavom nadzora onečišćenja i sankcijama za nepridržavanje normi. Napominje se da je potrebno usvojiti propise tek nakon razmatranja stvarne mogućnosti primjene s odnosnim preventivnim mjerama i postupcima nakon nastupa štetnog događaja. Također se predlaže uspostava specijaliziranih neovisnih agencija zaduženih za nadzor oživotvorenja propisa.

 19. Poklicna izgorelost ali zavzetost za delo, to je zdaj vprašanje Osebni in skupinski izobraževalni moduli za preprečevanje poklicne izgorelosti (2. del

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Pšeničny

  2005-12-01

  Full Text Available Raziskavo sta avtorici posvetili preucevanju potreb po varovanju zaposlenih pred poklicno izgorelostjo, hkrati pa tudi spodbujanju njihove zavzetosti za delo. Podjetje, ki se zaveda pomena svojih virov, lahko v enem in drugem primeru s podobnimi izobrazevalnimi vsebinami in postopki oplemeniti svoj najpomembnejsi vir ljudi. Avtorici ugotavljata, da v zvezi s poklicno izgorelostjo danes ni vec poudarek na preucevanju osebnostnih lastnosti za delo »preveč« vnetih ljudi, marvec predvsem na proucevanju delovnega okolja in psiholoških delovnih okolisCin v podjetju. Poklicno izgorelost lahko prepreCimo tudi z znanstveno utemeljeno organiziranostjo podjetja ali ustanove; taksno, ki spodbuja formalne in neformalne komunikacijske okoliscine, pozitivne medsebojne in kolektivne odnose ter druge ugodne psihološke delovne okoliscine. Izobrazevanje za prepoznavanje in preprečevanje poklicne izgorelosti na eni strani ter izobrazevanje za spodbujanje zavzetosti za delo na drugi strani je posvečeno posameznikom, podjetjem, strokovni in široki javnosti.

 20. Upajmo si biti starši. Praktično delovanje dveh sol za starše

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Jereb

  2005-12-01

  Full Text Available V prispevku predstavljam dva primera uspdne prakse sole za starSe. Prvi zasluzi pozornost, ker zajema vse potrebne vsebine za ozavdcanje starsev o kompleksnosti in konfliktnosti odnosov v druzini tako med zakoncema kot tudi med starsi in mladostniki. Program je pripravljen sistematicno, sreeanja so strukturirana in privlacna za starSe mladostnikov, ki marsikatero tezavo iz doma prepoznajo v stevilnih primerih iger vlog. Drugi, spanski primer, zasluzi pozornost predvsem zaradi aktivne vloge starsev pri pripravi na sreeanje, z leti vedno aktivnejSe vloge na srecanjih in v pogovorih v druZini, zaradi cesar je precej zahteven tako za voditelja kot za starSe, a sodee po izjavah starsev iskana in uspdna metoda dela s starsi.

 1. RA Research reactor, Annual report 1988; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1988. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1988-12-15

  Annual report concerning the project 'RA research nuclear reactor' for 1989, financed by the Serbian ministry of science is divided into two parts. First part is concerned with RA reactor operation and maintenance, which is the task of the Division for reactor engineering of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering. Second part deals with radiation protection activities at the RA reactor which is the responsibility of the Institute for radiation protection. Scientific council of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering has stated that this report describes adequately the activity and tasks fulfilled at the RA reactor in 1989. The scope and the quality of the work done were considered successful both concerning the maintenance and reconstruction, as well as radiation protection activities. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1989. godinu, koji finansira republicka zajednica za nauku SR Srbije po ugovoru br. 3705/1 sastoji se iz dva dela. Prvi deo obuhvata pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA, sto predstavlja obavezu Odeljenja za reaktorski inzenjering u sastavu OOUR Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA. Drugi deo obuhvata poslove zastite od zracenja na reaktoru RA, sto predstavlja obavezu OOUR Instituta za zastitu od zracenja 'Zastita'. Naucno vece Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA ocenilo je da sadrzina ovog izvestaja odgovara izvrsenim poslovima na reaktoru RA u 1989. godini. Pozitivno se ocenjuje obim i kvalitet izvrsenih radova kako u pogledu odrzavanja i rekonstrukcije reaktora, tako i u pogledu poslova zastite od zracenja izvrsenih kod njega.

 2. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1989; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1989. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1989-12-15

  Annual report concerning the project 'RA research nuclear reactor' for 1989, financed by the Serbian ministry of science is divided into two parts. First part is concerned with RA reactor operation and maintenance, which is the task of the Division for reactor engineering of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering. Second part deals with radiation protection activities at the RA reactor which is the responsibility of the Institute for radiation protection. Scientific council of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering has stated that this report describes adequately the activity and tasks fulfilled at the RA reactor in 1989. The scope and the quality of the work done were considered successful both concerning the maintenance and reconstruction, as well as radiation protection activities. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1989. godinu, koji finansira republicka zajednica za nauku SR Srbije po ugovoru br. 3705/1 sastoji se iz dva dela. Prvi deo obuhvata pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA, sto predstavlja obavezu Odeljenja za reaktorski inzenjering u sastavu OOUR Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA. Drugi deo obuhvata poslove zastite od zracenja na reaktoru RA, sto predstavlja obavezu OOUR Instituta za zastitu od zracenja 'Zastita'. Naucno vece Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA ocenilo je da sadrzina ovog izvestaja odgovara izvrsenim poslovima na reaktoru RA u 1989. godini. Pozitivno se ocenjuje obim i kvalitet izvrsenih radova kako u pogledu odrzavanja i rekonstrukcije reaktora, tako i u pogledu poslova zastite od zracenja izvrsenih kod njega.

 3. Patentna zaštita poverljivih pronalazaka / Patent protection of classified invention

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Obrad T. Čabarkapa

  2008-10-01

  Full Text Available Svaki pronalazak za koji se utvrdi da je značajan za odbranu i bezbednost Republike Srbije smatra se poverljivim. Za patentnu zaštitu poverljivih pronalazaka podnosi se prijava organu nadležnom za poslove odbrane, koji ima isključivo pravo da raspolaže poverljivim pronalascima1. U organizacijskoj jedinici nadležnoj za poslove naučne i inovacione delatnosti2 realizuje postupak ispitivanja poverljivih prijava patenata. Da bi se donela ocena o poverljivosti prijavljenog pronalaska neophodno je realizovati određene faze u postupku ispitivanja prijave. Poverljivi pronalazak se ne objavljuje, a pronalazač, nakon priznavanja patenta, u skladu sa zakonskim propisima, ima određena moralna i materijalna prava. / Every invention established to be of significance for defense or security of the Republic of Serbia is considered to be a classified invention. For the purpose of patent protection of classified inventions, a confidential application must be submitted to a relevant defense authority having the exclusive right to deal with classified inventions3. An organizational unit competent for scientific and innovation issues carries out the examination of classified patent applications. In order to evaluate classification of the submitted invention, regarding its significance for defense or security of the country as well as to make the final decision on the application, the examination procedure should be carried out through several phases. A classified invention is not to be published and once the patent has been approved, the inventor enjoys moral and material rights in accordance with law.

 4. Zaštita računarskih mreža / Protection of computer networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milojko Jevtović

  2005-09-01

  Full Text Available U radu su obrađene metode napada, oblici ugrožavanja i vrste pretnji kojima su izložene računarske mreže, kao i moguće metode i tehnička rešenja za zaštitu mreža. Analizirani su efekti pretnji kojima mogu biti izložene računarske mreže i informacije koje se preko njih prenose. Opisana su određena tehnička rešenja koja obezbeđuju potreban nivo zaštite računarskih mreža, kao i mere za zaštitu informacija koje se preko njih prenose. Navedeni su standardi koji se odnose na metode i procedure kriptozaštite informacija u računarskim mrežama. U radu je naveden primer zaštite jedne lokalne računarske mreže. / In this paper different methods of attacks, threats and different forms of dangers to the computer networks are described. The possible models and technical solutions for networks protection are also given. The effects of threats directed to the computer networks and their information are analyzed certain technical solutions that provide necessary protection level of the computer networks as well as measures for information protection are also described. The standards for methods and security procedure for the information in computer networks are enlisted. There is also an example of protecting one local data network (in this paper.

 5. OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU OPERATERJA V REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE

  OpenAIRE

  Piškur, Luka

  2016-01-01

  Hiter življenjski tempo sodobne družbe nas je v zadnjih letih privedel do tega, da ne najdemo kvalitetnega časa sami zase. Poslužujemo se nekvalitetne prehrane, ne najdemo časa za počitek, preplavljajo nas negativne misli in čustva. Tako doma kot na delovnem mestu se soočamo s frustracijami, roki in zahtevami, za katere se večina od nas sploh ne zaveda, kako stresni so. S prepoznavanjem simptomov stresa lahko naredimo prvi korak k temu, da izboljšamo kvaliteto našega življenja. Cilj diplo...

 6. Strateški marketing za popularizacijo ritmične gimnastike

  OpenAIRE

  Möderndorfer, Tjaša

  2018-01-01

  Uvodoma smo predstavili in preučili ključne pojme za lažje razumevanje trženjskih osnov. V nadaljevanju predstavimo metode in tehnike, ki nam pomagajo pri raziskovanju in posledično pri določanju trga in ciljev. Predstavljeni so nekateri osnovni modeli, ki nam pomagajo razumeti, kako trg deluje in kaj vse vpliva nanj. Naša tema se nanaša na šport, zato si v nadaljevanju pogledamo delovanje športnih organizacij. Za pripravo strategije trženja pregledamo okolje in vse deležnike, ki so pos...

 7. Arhitektonsko vrednovanje višestambenih zgrada i stanova za zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata

  OpenAIRE

  Homadovski, Aleksandar; Rogić, Ivan

  1999-01-01

  Arhitektonskim vrednovanjem stanova, zgrada i okoliša obuhvaćene su ove sastavnice programa za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata: organizacija stana s rasporedom prostorija, kakvoćom izrade i položajem stana u zgradi, ekonomska vrijednost stana te teže prihvatljiva rješenja za korisnike koja se odnose na sadržaj, kakvoću i okolinu stana. Zaključuje se kako su u provedbi modeli stambenog zbrinjavanja različitih nositelja izgradnje pokazali kvalitativne različitosti te uputili ...

 8. RAZVOJ APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE SLIK IN ALBUMOV NA MOBILNI PLATFORMI ANDROID

  OpenAIRE

  Kupnik, Domen

  2012-01-01

  V okviru diplomske naloge smo izdelali mobilno aplikacijo na operacijskem sistemu Android OS za upravljanje slik in albumov. V teoretičnem delu smo najprej predstavili že obstoječe podobne aplikacije. Nato smo se seznanili z arhitekturo operacijskega sistema Android OS in s kompletom za razvijanje aplikacij Android SDK. V nadaljevanju sledi še predstavitev lokacijskega podsistema Google Map ter podrobnejši opis uporabljenih funkcionalnosti. V praktičnem delu prikažemo implementacijo aplikacij...

 9. PRIMERJAVA POROČIL ZA VODENJE INFORMATIKE COBIT 4.1 IN COBIT 5

  OpenAIRE

  Štagar, Darja

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili področja upravljanja informatike, ki jih je za uspešno poslovanje potrebno upravljati organizirano. Priporočljiva je uporaba različnih standardov in priporočil, zato smo v delu predstavili nekatere standarde in priporočila, ki to omogočajo. Glavna tema te naloge so priporočila za vodenje informatike CobIT, ki smo jih tudi podrobneje predstavili. Obravnavali smo zadnji dve različici, CobIT 4.1 in CobIT 5. Ker sta si med seboj bistveno različni, smo ju primerja...

 10. Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

  OpenAIRE

  Živojinović, Dragana Z.

  2013-01-01

  Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civilizacije. Stoga upravljanje vodama i kontrola kvaliteta voda postaju suštinska društvena potreba. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti pokušavaju da nađu obrasce i modele za modelovanje parametara kvaliteta vode i pre...

 11. ODABIR I TRENING SENZORSKOG PANELA ZA PROCJENU TRPKOĆE VINA

  OpenAIRE

  Horvat, Sandra

  2016-01-01

  Trpkoća je taktilni osjet vina koji definiramo kao osjet suhoće u ustima te neugodan i grub osjet skupljanja i stezanja tkiva u usnoj šupljini. Kondenzirani tanini (proantocijanidini) su polifenolni spojevi odgovorni za senzorsko svojstvo trpkoće. U ovom radu proveden je razvoj i trening panela za kvantitativnu deskriptivnu analizu (QDA) intenziteta trpkoće vina numeriĉkom skalom od 0 do 7. Selekcija i trening kušaĉa provedeni su primjenom triangl, ranking testova i testova QDA, a kao referen...

 12. Razvoj i validacija metode za određivanje fosfolipida u sojinom ulju

  OpenAIRE

  Rogulj, Ivana

  2016-01-01

  Trpkoća je taktilni osjet vina koji definiramo kao osjet suhoće u ustima te neugodan i grub osjet skupljanja i stezanja tkiva u usnoj šupljini. Kondenzirani tanini (proantocijanidini) su polifenolni spojevi odgovorni za senzorsko svojstvo trpkoće. U ovom radu proveden je razvoj i trening panela za kvantitativnu deskriptivnu analizu (QDA) intenziteta trpkoće vina numeriĉkom skalom od 0 do 7. Selekcija i trening kušaĉa provedeni su primjenom triangl, ranking testova i testova QDA, a kao referen...

 13. APLIKACIJA ZA PRIKAZ SLEDENJA VOZIL NA OPERACIJSKEM SISTEMU iOS

  OpenAIRE

  Mlinar, Tilen

  2011-01-01

  V diplomski nalogi prikazujemo razvoj aplikacije za operacijski sistem iOS. Razvili smo aplikacijo za sledenje vozil. V teoretičnem delu se najprej seznanimo z operacijskim sistemom iOS ter njegovo arhitekturo, nato predstavimo arhitekturo aplikacij iOS. Sledi opis kompleta razvojnih orodij v iOS SDK. V nadaljevanju se seznanimo še s programskim jezikom Objective-C, lokacijsko odvisnimi storitvam, podsistemom MapKit in delovanjem aplikacije v ozadju operacijskega sistema. V praktičnem delu op...

 14. KONSTRUIRANJE PRIPRAVE ZA VPENJANJE VPENJALNE GLAVE VEČOSNEGA STRUŽNEGA STROJA

  OpenAIRE

  Rupnik, Damijan

  2010-01-01

  V diplomskem delu sem skonstruiral pripravo za vpenjanje vpenjalne glave večosnega stružnega stroja. Ta priprava bo služila za prevoz in vpenjanje vpenjalne glave večosnega stružnega stroja EMAG REINECKER VSC 250 DS. Najprej sem si zamislil, kako naj bi naprava izgledala, nato pa sem s pomočjo sodobnih inženirskih metod (MKE metod, optimiranja) naredil različne preračune in simulacije, če bo naprava stabilna in gibljiva, zatem pa sem se lotil konstruiranja priprave. Če bo konstruiranje pripra...

 15. VODENJE PROJEKTOV VIRTUALNIH SKUPIN V VIRTUALNIH SKUPNOSTIH ZA ODPRTOKODNI RAZVOJ PROGRAMSKIH REŠITEV

  OpenAIRE

  Harej Pulko, Katja

  2009-01-01

  S prihodom interneta, se je spremenil način povezovanja in komunikacije med ljudmi. Pred tem smo lahko s sogovornikom komunicirali le preko stacionarnega telefona, pisem ali, če smo se z osebo srečali »v živo«. Nato so postale aktualne video konference, mobilni telefoni in internet. Danes se zdi, da gre čas hitreje. A vendarle hitrost časa ostaja enaka. Le komunikacija je lahko bolj dinamična, več možnosti imamo za sodelovanje in povezovanje, tudi z ljudmi na drugi strani sveta. Za komunikaci...

 16. Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami

  OpenAIRE

  Kuplenk, Petra

  2017-01-01

  Tako otroci kot tudi odrasli se z matematiko srečujemo na vsakem koraku, pa naj bo to na poti v vrtec, službo ali pa pri delu doma. Matematika vsakodnevno vpliva na naše življenje in delo. Na delovnem mestu, v vrtcu, opažam vse večje težave otrok s posebnimi potrebami na področju razvoja občutka za števila in količine. V predšolskem obdobju je namreč nujno, da otroci razvijejo občutek za števila in količine, saj vsa nadaljnja matematična znanja temeljijo na usvojenih spretnostih. V empirič...

 17. Značilnosti izobraževalne ponudbe za odrasle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Colin Titmus

  1995-12-01

  Full Text Available Poskušal sem predstaviti vso raznovrstnost izobraževalne ponudbe za odrasle. Ta je tako velika in raznovrstna, da se včasih in ponekod zdi, da so na voljo možnosti in priložnosti, ki lahko ustrežejo vsaki zahtevi po znanju, ki si jo le lahko zamislimo. In ne le to, očitno obstajajo tudi prepričljivi razlogi za začetek takega študija. Kljub temu pa se je v poljubnem letu tudi v državah, kjer imajo najvišjo stopnjo udeležbe, na primer na Švedskem in v ZDA, le manjšina odraslih vključila v nek strukturiran program namenskega učenja, ki je na voljo. Velik delež ljudi se nikoli ne odloči, da bi sodelovali v izobraževalnem programu za odrasle.

 18. RA research nuclear reactor - Annual report 1985; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1985. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1985-12-01

  Research reactor RA Annual report for year 1985 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1985 godinu sastoji se od dva dela: prvi deo obuhvata pogon i odzavanje reaktora RA, a drugi poslove zastite od zracenja na reaktoru RA.

 19. RA Research reactor, Annual report 1986; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1986. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1986-12-01

  Research reactor RA Annual report for year 1985 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1986 godinu sastoji se od dva dela: prvi deo obuhvata pogon i odzavanje reaktora RA, a drugi poslove zastite od zracenja na reaktoru RA.

 20. Presidendi peolaua katavad Roman Zaštšerinski ja Imre Kose / Kristi Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Kristi

  2008-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 14. veebr. 2008, lk. 2. Eesti Vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtu peakokad on restorani Ö peakokk Roman Zaštšerinski ja Imre Kose. Vt. samas: Retseptisoovitus 24. veebruariks

 1. Česká literatura a kultura za protektorátu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Piorecký, Karel

  2017-01-01

  Roč. 65, č. 3 (2017), s. 482-485 ISSN 0009-0468. [Česká literatura a kultura za protektorátu. Ostrava, 24.11.2016-25.11.2016] Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Czech literature * 1938-1945 Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 2. Analiza učinkovitosti učenja strojnika na stroju za sečnjo

  OpenAIRE

  Pezdevšek Malovrh, Špela; Košir, Boštjan; Krč, Janez

  2004-01-01

  Članek obravnava načine učenja bodočih strojnikov za delo s strojem za sečnjo.Na prvem takšnem primeru v Sloveniji je opisan in analiziran potek učenja s simulatorjem in merjeni so časi posameznih postopkov pri dveh kandidatih. Opisano je delovanje simulatorja za učenje na stroju Timberjack 1270 D in potek enotedenskega tečaja. Narejena je primerjava med kandidatoma glede porabe časa in števila poškodb na virtualnem stroju in sestoju, ki jih je beležil program simulatorja. Podane so usmeritve...

 3. PRIVLAČNOST FRANŠIZNEGA KONCEPTA ZA KOZMETIČNE SALONE PODJETJA KOZMETIKA AFRODITA D.O.O.

  OpenAIRE

  Mijošek, Ivo

  2013-01-01

  Delo diplomskega seminarja se osredotoča na zgodovinski razvoj franšiznega koncepta, njegove različne oblike ter ključne pravice in dolžnosti, ki jih potencialni franšizij pridobi z odločitvijo za franšizo. Nadalje teoretični del seminarja opisuje ključne sestavine vsake franšizne pogodbe ter se osredotoča na prednosti ter slabosti franšiznega koncepta, tako za franšizorja kot za franšizija. Ključni prednosti za franšizorja sta hitra prisotnost na več tujih trgih ter deljena odgovornost na po...

 4. Prijedlog dorade pravnog režima za nautički turizam radi podizanja njegove konkurentnosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petar Kragić

  2018-02-01

  Full Text Available Cilj rada je predložiti određene dorade u domaćem pravnom režimu za nautički turizam radi podizanja njegove konkurentnosti. Pomorskopravni odnosi su specifični zbog međunarodnog karaktera plovidbe i konkurencije pravnih režima više država u uređenju pravnih odnosa koji proističu iz plovidbe. Zato, sugerira autor, za ocjenu da li je neka država pomorska nije odlučna dužina ili razvedenost njene obale, već da li njena vlada razumije specifične odnose vezane za pomorstvo i da li ih uređuje na način koji omogućuje razvoj pomorske privrede. Europska unija je prepoznala specifičnost pomorstva i dopustila svojim članicama da urede porezni sustav za brodarstvo drugačije od općeg poreznog sustava. Sada bi, drži autor, poseban sustav za uređenje nautičkog turizma trebalo kreirati i za jahte, u kojem niz odnosa – vezanih za tu djelatnost – treba urediti drugačije od općih odredbi. Sve to u cilju podizanja konkurentnosti hrvatskog nautičkog turizma, koji se bori na tržištu Sredozemlja s drugim, posebice za velike jahte, vrlo atraktivnim destinacijama. U radu se obrađuju administrativne procedure; kabotaža u uvjetima članstva u Europskoj uniji; porez na dodanu vrijednost na najamninu jahti; boravak posade jahti u Hrvatskoj; porezi na dohodak i doprinosi članova posade jahte; porez po tonaži i privremeni uvoz jahti. Posebice se razmatra članstvo Hrvatske u Europskoj uniji koje donosi prilike, ali i nameće ograničenja za standardne mjere protekcionizma i intervencionizma koje su povijesno koristile zemlje u razvoju da dostignu one razvijene. Ovaj je rad dio prijedloga većeg zahvata u zakonodavstvo za izmjenu određenog broja zakonskih rješenja primjenjivih na nautički turizam, koja nisu logična ili optimalna za tu gospodarsku granu.

 5. Uslovi korišćenja plovnih dizalica za dizanje potonulih objekata na unutrašnjim plovnim putevima

  OpenAIRE

  Radojević M. Slobodan

  2012-01-01

  U radu se prikazuju uslovi korišćenja plovnih dizalica za dizanje potonulih plovnih i drugih objekata na unutrašnjim plovnim putevima. Prikazani su osnovni načini podizanja plovnim dizalicama i osnovni tehnički podaci sa proračunskim pojedinostima za predložen postupak dizanja. Ukazano je na značaj dizanja potonulih objekata i njihovog uklanjanja iz unutrašnjih plovnih puteva u Republici Srbiji.

 6. OPTIMIZACIJA IN VALIDACIJA HPLC METODE ZA UGOTAVLJANJE VSEBNOSTI ARBUTINA V PRIPRAVKIH Z EKSTRAKTOM VEDNOZELENEGA GORNIKA (ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI L.)

  OpenAIRE

  Rajh, Eva

  2010-01-01

  Pripravki, ki vsebujejo ekstrakt ali učinkovino vednozelenega gornika, se zaradi vsebnosti arbutina, ki ima antiseptično delovanje, pogosto uporabljajo kot uroantiseptiki za samozdravljenje. Za namene zagotavljanja ustrezne kakovosti in pravilnega odmerjanja galenskega izdelka, ki so ga razvili v Javnem zdravstvenem zavodu Mariborskih lekarn Maribor, smo optimirali in validirali HPLC metodo, ki omogoča ugotavljanje vsebnosti arbutina v pripravkih, ki vsebujejo ekstrakt vednozelenega gorni...

 7. Zaustavljanje broda koji nije u vlasništvu osobe odgovorne za pomorsku tražbinu : [prikaz presude

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasenko Marin

  2002-12-01

  Full Text Available Načelno, privremeno zaustavljen može biti samo brod čiji je vlasnik protivnik osiguranja, odnosno osoba odgovorna za pomorsku tražbinu čije se osiguranje traži. U skladu s tim nije dopušteno zaustavljanje broda u vlasništvu trgovačkog društva čiji je jedini član osoba odgovorna za pomorsku tražbinu.

 8. Purification of cooling water for nuclear reactors using ion exchangers; Preciscavanje vode za hladjenje nuklearnih reaktora pomocu neorganskih jonoizmenjivaca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruvarac, A [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  Zirconiumphosphate, zirconiumoxide and natural magnetite as inorganic substances with favourable adsorption properties were the subject of investigations dealing with problems of water purification for nuclear rector cooling. Study on adsorption of impurities form reactor water to 300 deg C and 100 Atm was done by specially constructed autoclaves. On the other hand, a pre-project covering a laboratory plant for investigation of inorganic ion exchangers under real dynamic conditions is given. In order to obtain necessary data on the basis of which techno-economical analyses regarding utilization of zirconiumphosphate, zirconiumoxide and magnetite for water purification is cooling the reactors types BWR and PWR, could be performed, systematic investigations of physical and chemical properties of these substances were commenced. Equilibrium constants have been determined for adsorption processes at different pH values, as well as under various temperatures. Obtained equilibrium constants were used for calculation of thermodynamic quantities {delta}H, {delta}G and {delta}S (author) [Serbo-Croat] Cirkonijumfosfat, cirkonijumoksid i prirodni magnet, kao neorganski materijali sa pogodnim adsorpcionim osobinama, bili su predmet istrazivanja vezanih za probleme preciscavanja vode za hladjenje nuklearnih reaktora. Izucavanje adsorpcije necistoca iz reaktorske vode do 300 deg C i 100 Atm vrseno je pomocu specijalno konstruisanog autoklava, a za ispitivanje neorganskih jonoizmenjivaca pri realnim dinamickim uslovima dat je idejni projekt jednog laboratorijskog postrojenja. Za dobijanje potrebnih podataka, na osnovu kojih se mogu napraviti tehno-ekonomske analize o koriscenju cirkonijumfosfata, cirkoijumoksida i magnetita za preciscavanje vode za hladjenje reaktora tipa BWR i PWR, zapoceto je sa sistematskim proucavanjima fizickih i hemijskih osobina pomenutih materijala, odredjivane su konstante ravnoteze za procese adsorpcije pri razlicitim pH vrednostima, kao i na razlicitim

 9. Funzioni lessicali e aspettuali del preverbo za- nella Povest’ vremennych let

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luisa Ruvoletto

  2012-01-01

  Full Text Available This paper examines the forms of the za- prefixed verbs in the Old Russian text Povest’ vremennych let (11th-12th centuries. The study shows how this prefix, like other prefixes in Old Russian, has both lexical and aspectual functions, and that there is considerable interaction between the semantics of the prefix and the meaning of the unprefixed verb. Some groups of verbal forms can be found in which the prefix fulfils specific meanings. This analysis allows the detection of some “embryonic” forms of the lexical meanings and aspectual functions expressed in the modern Russian by the za- prefixed verbs in one of the oldest East Slavic texts. This is clearly of interest when delineating the semantic evolution of this prefix and its aspectual function in a diachronic perspective.

 10. Vseživljenjsko učenje, pogoj za preživetje in kakovost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vida A. Mohorčič-Špolar

  1996-12-01

  Full Text Available Posvet s tem naslovom je (v organizaciji Andragoškega društva Slovenije potekal od 30. maja do l. junija 1996. Sodelovalo je več kot 100 udeležencev iz različnih dejavnosti, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. Posvet je bil po eni strani odgovor Andragoškega društva Slovenije na izzive, ki jih izobraževalcem odraslih narekuje čas, v katerem živimo, po drugi strani pa priprava na posvet, ki ga bo v Hamburgu, julija 1997, organiziral Unesco, z geslom: Učenje odraslih, ključ za 21. stoletje. Hkrati pa je tudi čas za premislek o nadaljnjem delu društva.

 11. Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebni razvoj (ocena knjige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Elena Sánchez

  2014-04-01

  Full Text Available Kolegialni coaching avtoric Zore Rutar Ilc, Blanke Tacer in Brigite Žarkovič Adlešič je prvi priročnik za to področje, ki je plod slovenskega znanja. Na eni strani je sistematičen, metodičen, do bralca prijazno zasnovan, didaktično bogat in strokoven vodnik po osnovah coachinga; na drugi strani temelji na praktičnih primerih, v katerih skozi refleksijo uporabnikov in preizkuševalcev coachinga bralcu omogoča neposreden vpogled v njihovo učenje, napredek in razvoj. Pri tem ponuja nekatere preproste tehnike, orodja in modele ter bralcu na slikovit način pokaže, kako jih uporabiti v praksi. Primere uporabe začini še z izkušnjami in refleksijo tistih, ki so to že storili.

 12. Sedimentation survey of Lago Loíza, Trujillo Alto, Puerto Rico, July 2009

  Science.gov (United States)

  Soler-López, Luis R.; Licha-Soler, N.A.

  2014-01-01

  Lago Loíza is a reservoir formed at the confluence of Río Gurabo and Río Grande de Loíza in the municipality of Trujillo Alto in central Puerto Rico, about 10 kilometers (km) north of the town of Caguas, about 9 km northwest of Gurabo, and about 3 km south of Trujillo Alto (fig. 1). The Carraizo Dam is owned and operated by the Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority (PRASA), and was constructed in 1953 as a water-supply reservoir for the San Juan Metropolitan area. The dam is a concrete gravity structure that is located in a shallow valley and has a gently sloping left abutment and steep right abutment. Non-overflow sections flank the spillway section. Waterways include an intake structure for the pumping station and power plant, sluiceways, a trash sluice, and a spillway. The reservoir was built to provide a storage capacity of 26.8 million cubic meters (Mm3) of water at the maximum pool elevation of 41.14 meters (m) above mean sea level (msl) for the Sergio Cuevas Filtration Plant that serves the San Juan metropolitan area. The reservoir has a drainage area of 538 square kilometers (km2) and receives an annual mean rainfall that ranges from 1,600 to 5,000 millimeters per year (mm/yr). The principal streams that drain into Lago Loíza are the Río Grande de Loíza, Río Gurabo, and Río Cañas. Two other rivers, the Río Bairoa and Río Cagüitas, discharge into the Río Grande de Loíza just before it enters the reservoir. The combined mean annual runoff of the Río Grande de Loíza and the Río Gurabo for the 1960–2009 period of record is 323 Mm3. Flow from these streams constitutes about 89 percent of the total mean annual inflow of 364 Mm3 to the reservoir (U.S. Geological Survey, 2009). Detailed information about Lago Loíza reservoir structures, historical sediment accumulation, and a dredge conducted in 1999 are available in Soler-López and Gómez-Gómez (2005). During July 8–15, 2009, the U.S. Geological Survey (USGS) Caribbean Water Science

 13. Standardi za upravljanje sigurnošću podataka / Standards for management data security

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan Vuletić

  2006-10-01

  Full Text Available U radu su analizirani osnovni pojmovi vezani za upravljanje sigurnošću podataka. Ukazano je na potrebu i značaj standardizacije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, naročito prema standardima Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Standardization Organization - ISO. U završnom delu rada prikazane su proaktivne i reaktivne aktivnosti u upravljanju sigurnošću podataka. / In this article basic notions of management data security are analyzed. We indicated demand and importance of standardization in information-communication technology domain, especially according to International Standardization Organization. In the final part of the article we illustrated both proactive and reactive activities in management data security.

 14. Structural evolution in films of alloy Zn70Al27Cu3 (ZA27)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhu, Y.H.; Lee, W.B.; Mei, Z.; To, S.; Sze, Y.K.

  2005-01-01

  Films of alloy ZA27 were produced using electron deposition technique. Structural evolution and phase decomposition of the films were studied. It was found that the alloy films were relatively stable because of a strong preferred crystal orientation of the nano-phases. The dependence of nano-phase stability on the Zn content and the preferred crystal orientation is discussed from point of view of Gibbs free energy

 15. Optimizacija procesnih parametrov za stabilizacijo in izboljšanje sposobnosti struženja

  OpenAIRE

  Mlinar, Andrej

  2017-01-01

  Magistrska naloga obravnava proizvodni proces izdelka z ozkim tolerančnim območjem. V procesu izdelave se je pojavil problem nestabilnosti obdelovalnega procesa. Pred analizo obdelovalnega procesa smo najprej z metodo analize merilnega sistema preverili merilni proces. Po preverjanju ustreznosti merilnega procesa smo v nadaljevanju preverili obstoječi obdelovalni proces. Iz analize statistične kontrole procesa obstoječega stanja smo ugotovili, da je proces potrebno stabilizirati. Za stabiliza...

 16. Implementacija aplikacije Smart Watch Workout za naprave iOS s pametno uro Apple Watch

  OpenAIRE

  Skledar, Dejan

  2016-01-01

  V diplomskem delu opišemo in predstavimo naprave ter operacijske sisteme, na katerih teče naša aplikacija. Le-ta je namenjena mobilnim navdušencem, ki jim pomaga do vsakodnevne aktivnosti. Prav tako opišemo potek, razvoj in cilje končnega izdelka na napravi iPhone kot tudi na napravi Apple Watch. Podatki, ki so pomembni za pravilno delovanje aplikacij, se shranjujejo v lokalno podatkovno bazo.

 17. Snovanje in konstruiranje nadstreška za lahka gospodarska vozila

  OpenAIRE

  Čirić, Sebastijan

  2015-01-01

  Diplomska naloga opisuje primer snovanja in konstruiranja nadstreška za lahka gospodarska vozila. Naloga vsebuje statični preračun nadstreška sprogramom Scia Engineer 2011.1 in izdelavo modela nadstreška ter tehnično dokumentacijo v programu Pro Engineer 5.0. Rezultati statičnega preračuna so analizirane vrednosti povesa in napetosti.

 18. Celovito ravnanje s komunalnimi odpadki na primeru Centra za ravnanje z odpadki Gajke : magistrsko delo

  OpenAIRE

  Mohorič, Igor

  2011-01-01

  V magistrskem delu bomo predstavili celovit sistem ravnanja s komunalni odpadki od zbiranja, predelave, obdelave in odlaganja, s čimer se ukvarja razbremenilna logistika. Z vidika veljavne zakonodaje bomo ocenili ustreznost sedanjih tehnologij obdelave in predelave za doseganje zakonskih zahtev. V drugem delu pa bomo poskušali rešiti problematiko bioloških odpadkov v ostanku komunalnih odpadkov, namenjenih odlaganju s pomočjo nove tehnologije obdelave. Kot končni produkt bomo pridobili sno...

 19. Synthesis and characterization of ZA-27 alloy matrix composites reinforced with zinc oxide nanoparticles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.O. Fatile

  2017-06-01

  Full Text Available An investigation has been carried out on the synthesis and characterization of ZA-27 alloy composites reinforced with zinc oxide nanoparticles. This was aimed at developing high performance ZA-27 matrix nanocomposite with low density. The particle size and morphology of the zinc oxide (ZnO nanoparticles were investigated by Transmission Electron Microscope (TEM and the elemental composition was obtained from Energy Dispersive Spectroscopy (EDS attached to TEM and X-ray fluorescence spectroscopy (XRF. ZA-27 nanocomposite samples were developed using 0, 1, 2, 3, 4 and 5 wt% of ZnO nanoparticles by double steps stir casting technique. Mechanical properties and Microstructural examination were used to characterize the composite samples produced. The results show that hardness and ultimate tensile strength of the composite samples increased progressively with increase in weight percentage of ZnO nanoparticles. Increase in Ultimate tensile strength (UTS of 10.2%, 21.1%, 22.3%, 35.5%, 33.4% and increase in hardness value of 8.2%, 14.8%, 21.7%, 27.9%, 27.1% were observed for nanocomposites reinforced with 1 wt%, 2 wt%, 3 wt%, 4 wt%, and 5 wt% ZnO nanoparticles respectively in comparison with unreinforced alloy. It was generally observed that composite sample containing 4 wt% of reinforcement has the highest tensile strength and hardness values. However, the fracture toughness and percent elongation of the composites samples slightly decreased with increase in ZnO nanoparticles content. Results obtained from the Microstructural examination using optical microscope and Scanning Electron Microscope (SEM show that the nanoparticles were well dispersed in the ZA-27 alloy matrix.

 20. The ZaP Flow Z-Pinch Project - Final Technical Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shumlak, Uri [Univ. of Washington, Seattle, WA (United States); Nelson, Brian A. [Univ. of Washington, Seattle, WA (United States)

  2013-12-31

  The ZaP Flow Z-Pinch Project is a project to extend the performance of the flow Z-pinch experiment at the University of Washington to investigate and isolate the relevant physics of the stabilizing effect of plasma flow. Experimental plasmas have exhibited an enhanced stability under certain operating parameters which generate a flow state (axial flows in Z-pinches and VH mode in tokamaks). Flow has also been suggested as the stabilizing mechanism in astrophysical jets.

 1. [The life and work of Zaíra Cintra Vidal].

  Science.gov (United States)

  Lopes, G T; Caldas, N P; Lima, T C; Martingil, I C

  2001-01-01

  This is a social-historical study that aims at describing the trajectory of Zaíra Cintra Vidal, her participation in the Nursing School Rachel Haddock Lobo and in the Brazilian Association of Nursing (ABEn). The study is based on the concepts of symbolic power, habitus and symbolic struggle of Pierre Bourdieu. The primary sources are documents which were collected in the Documentation Center of Escola de Enfermagem Ana Neri (EEAN--Ana Neri School of Nursing) in the Federeal University of Rio de Janeiro (UFRJ) and at the Memory Center of the Faculty of Nursing (FENF) in the State University of Rio de Janeiro (UERJ). The data was collected between August 2000 and April 2001 by means of document analysis script. The outcomes showed that Zaíra Cintra Vidal was born on 5 May 1903; graduated from the Nursing School of the National Public Health Department in 1926; studied and post-graduated in the United States from 1927 until 1929 and returned to Brazil in 1943. Zaíra Cintra Vidal was the founder of the Nursing School Rachel Haddock Lobo and was its first director for nine years. She also and took part in ABEn's Direction Board and in the Revista Anais de Enfermagem (Nursing Magazine).

 2. Testiranje balističke otpornosti zaštitnih prsluka / Ballistic resistance of body armour testing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đuro Jovanić

  2006-04-01

  Full Text Available U radu je predstavljena osnova standarda NIJ 0101.04 (Nacionalni Institut Pravde, namenjenog za utvrđivanje minimuma tehničkih zahteva i propisivanje metoda ispitivanja balističke otpornosti zaštitnih prsluka, koji treba da zaštite gornji deo tela od dejstva streljačkog oružja. Standard jeste revizija standarda NIJ 0101.03 iz aprila 1987. i preciznije definiše zahteve u pogledu obeležavanja, kriterijume za prijem i postupke merenja otiska u materijalu iza prsluka. Područje ovog standarda odnosi se samo na balističku otpornost, ali ne i na pretnje od noža i predmeta sa oštrim vrhom. Takođe, ne odnosi se na zaštitne prsluke koji sadrže dopunske elemente ili varijacije u konstrukciji balističkih panela za malu površinu torza, radi povećanja osnovnog nivoa zaštite na ograničenim površinama (bilo balističke ili povrede od tupog vrha. / This work is a basic presentation of NIJ 0101.04 (National Institute of Justice standard, -whose purpose is to establish minimum performance requirements and methods of testing ballistic resistance of body armor intended to protect the torso against gunfire. This standard is a revision of NIJ Standard 0101.03 dated April 1987 and it clarifies the labeling requirements, acceptance criteria, and backface signature measurement procedure. The scope of this standard is limited only to ballistic resistance; and it does not include threats from knives and sharply pointed instruments. In addition, the standard does not include armor that incorporates inserts, or variations in construction of the ballistic panel over small areas of the torso, used for increasing the basic level of protection of the armor (whether ballistic or blunt trauma on localized areas.

 3. Standard NIJ 0115.00 za testiranje otpornosti zaštitnih prsluka na ubode nožem i predmetima sa oštrim vrhom / NIJ 0115.00 standard for testing stab resistance of body armor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đuro Jovanić

  2008-04-01

  Full Text Available Standard NIJ 0115.00 (prema Nacionalnom institutu pravde SAD, namenjen je za utvrđivanje minimuma tehničkih zahteva i metoda ispitivanja otpornosti zaštitnih prsluka, koji treba da zaštite gornji deo tela od uboda nožem i predmetima sa oštrim vrhom. Područje primene ovog standarda ograničeno je samo na pretnje ubodima, a ne na balističke pretnje, poput onih koje su obuhvaćene standardom NIJ 0101.04 za testiranje balističke otpornosti zaštitnih prsluka. / In this work made presentation of NIJ 0115.04. (National Institute of Justice standard, witch purpose is to establish minimum performance requirements and methods of testing for the stab resistance of body armor intended to protect the torso against slash and stab threats. The scope of the standard is limited to stab resistance only; the standard does not address ballistic threats, as those are covered by NIJ Standard 0101.04. Ballistic Resistance of Personal Body Armor.

 4. Softver za proračun uzdužne statičke stabilnosti i upravljivosti aviona za osnovnu obuku pilota / Software for calculation of an axial static stability and management of airplanes for basic pilot training

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dalibor Petrović

  2006-07-01

  Full Text Available U ovom radu opisan je softver za proračun uzdužne statičke stabilnosti i upravljivosti aviona za osnovnu obuku pilota. Softver je urađen sa numerom da konstruktorima omogući brzo i lako dobijanje potrebnih rezultata vezanih za stabilnost i upravljivost kod preliminarnih proračuna vezanih za ovu vrstu aviona. Program je urađen na osnovu analize velikog broja aviona iz ove klase, a njegova tačnost je testirana na avionu "Lasta". Rezultati koji su dobijeni ovim softverom bili su više od zadovoljavajućih, s obzirom na to da se radi o programu koji bi se koristio za preliminarni proračun. / This document introduced software for calculation of an axial static stability and management of airplanes for basic pilot training. The purpose of this software is to provide a quicker and an easier way of getting results regarding preliminary calculation of stability and management for these types of airplanes. The program is based upon analysis of data gathered from a large number of tested airplanes of this class. The accuracy of the program has been tested on the airplane type 'Lasta' and results were more than satisfying, especially regarding the fact that the program is meant to be used for preliminary calculation.

 5. Zaštitno-maskirni uređaj/Protective camouflage cover

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Ivanovich Golodyaev

  2014-10-01

  Full Text Available Jednolikost kamuflažno-zaštitnih konstrukcija znatno povećava 'preživljavanje' tenkova u marševskom položaju - glavne udarne sile. Jer, prilikom primene ove konstrukcije, protivnik će biti onemogućen da razlikuje tenk od automobila ili prazne prikolice. Cerada koja je izrađena od višeslojnog visokootpornog materijala obezbediće prevremeno detoniranje protivtenkovskih kumulativnih projektila. S obzirom na to da je većina projektila projektovana za napad na aktivni oklop, prva detonacija neće neposredno pogoditi oklop, već ceradu, a tek druga detonacija pogodiće aktivni oklop. Na taj način eksplozija aktivnog oklopa neutralisaće kumulativni mlaz. Ova konstrukcija je mnogo efikasnija od gumenih modela zaštite, a po ceni je znatno povoljnija. U članku je predočena analiza sredstava borbe s oklopnim vozilima i metode navođenja 'pametnih' projektila na cilj, kao i analiza metoda borbe sa sredstvima za napad. Takođe, opisani su načini borbe protiv 'pametnih' projektila, kao i način primene kamuflažno-zaštitne instalacije (uređaja. Članak sadrži podatke o patentu. / (ruski Edinoobrazie v maskirovočno-zaščitnyh konstrukcijah rezko uveličivajut vyživaemost' tankov na marše - osnovnoj udarnoj sily, t.k. pri ego primenenii budet složno otličit' tank ot av- tomobilja ili pustogo pricepa. Primenenie, pri ëtom, tenta iz mnogoslojnoj tkani vysokoj pročnosti obespečivaet preždevre- mennyj podryv protivotankovyh kumuljativnyh snarjadov. S uče- tom togo, čto bol'šaja čast' ëtih snarjadov rassčitana na aktiv- nuju bronju, pervyj vzryv budet ne na aktivnoj brone, a na tkani tenta, a vtoroj - osnovnoj vzryv proizojdet uže na aktivnoj brone, i kumuljativnaja struja budet razrušena vzryvom aktivnoj broni. Stoimost' konstrukcii značitel'no niže naduvnyh mode- lej tehniki, a po ëffektivnosti značitel'no ih prevoshodit. V stat'e privoditsja analiz sredstv bor'by s bronete- hnikoj i metody navedenija na cel' 'umnyh

 6. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1990 with the comparative evaluation for the period 1986-1990; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1990. godinu uz uporedni pregled za period 1986 - 1990

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1990-12-15

  Annual report concerning the project 'RA research nuclear reactor' for 1990, financed by the Serbian ministry of science is divided into two parts. First part is concerned with RA reactor operation and maintenance, which is the task of the Division for reactor engineering of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering. Second part deals with radiation protection activities at the RA reactor which is the responsibility of the Institute for radiation protection. Scientific council of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering has stated that this report describes adequately the activity and tasks fulfilled at the RA reactor in 1989. The scope and the quality of the work done were considered successful both concerning the maintenance and reconstruction, as well as radiation protection activities. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1990. godinu, koji finansira republicka zajednica za nauku SR Srbije po ugovoru br. 3705/1 sastoji se iz dva dela. Prvi deo obuhvata pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA, sto predstavlja obavezu Odeljenja za reaktorski inzenjering u sastavu OOUR Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA. Drugi deo obuhvata poslove zastite od zracenja na reaktoru RA, sto predstavlja obavezu OOUR Instituta za zastitu od zracenja 'Zastita'. Naucno vece Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjjring RA ocenilo je da sadrzina ovog izvestaja odgovara izvrsenim poslovima na reaktoru RA u 1989. godini. Pozitivno se ocenjuje obim i kvalitet izvrsenih radova kako u pogledu odrzavanja i rekonstrukcije reaktora, tako i u pogledu poslova zastite od zracenja izvrsenih kod njega.

 7. Effects of minor scandium on as-cast microstructure, mechanical properties and casting fluidity of ZA84 magnesium alloy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pan Fusheng; Yang Mingbo; Cheng Liang

  2010-01-01

  The effects of minor Sc on the as-cast microstructure, mechanical properties and casting fluidity of the ZA84 magnesium alloy were investigated. The results indicate that the Mg 32 (Al,Zn) 49 phase in the ZA84 alloy is refined with the addition of 0.12-0.35 wt.% Sc, and the formation of the Mg 32 (Al,Zn) 49 phase is suppressed. An increase in Sc amount from 0.12 wt.% to 0.35 wt.% causes the morphology of the Mg 32 (Al,Zn) 49 phase to gradually change from coarse continuous and/or quasi-continuous net to relatively fine quasi-continuous and/or disconnected shapes. In addition, it is shown that the tensile and creep properties of the ZA84 alloy are improved, but the casting fluidity of the alloy is decreased with the addition of 0.12-0.35 wt.% Sc.

 8. Nadležnost upravnih sudova u zaštiti tržišnog natjecanja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lidija Rostaš-Beroš

  2014-01-01

  Full Text Available U radu se razmatra nadležnost upravnih sudova kroz do sada donesene zakone o zaštiti tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj. Kako su se mijenjali propisi kojima je uređivana zaštita tržišnog natjecanja, hrvatsko pravo tržišnog natjecanja sve se više usklađivalo s europskim pravom, što je bila i namjera s obzirom na pripreme, a zatim i ulazak Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Međutim, iz istog razloga je provedena i reorganizacija upravnog sudovanja pa su se mijenjali i upravni sudovi nadležni za ocjenjivanje zakonitosti akata donesenih u postupcima kontrole poštovanja pravila o tržišnom natjecanju.

 9. Prilog optimalnom projektovanju aktivnog sistema za oslanjanje vozila / A contribution to optimal design of vehicle active suspension system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Demić

  2005-05-01

  Full Text Available U ovom radu prikazanje sistem za aktivno oslanjanje vozila, uz korišćenje ravanskog modela vozila, bez filtera u povratnim spregama sistema za regulaciju. Za optimizaciju parametara PI kontrolera korišćena je metoda stohastičke parametarske optimizacije. Cilj optimizacije bio je istovremeno minimiziranje vibracijskih ubrzanja oslonjene mase i standardnog odstupanja sila u kontaktima točkova i tla, što poboljšava udobnost i ponašanje vozila na putu. / In this paper, an active suspension system is developed by use of a vehicle plane model without feedback filters in control system. A method of stochastic parameters optimization has been utilized in order to optimize PI controller parameters. The basic optimization goal was a simultaneous minimization of sprung mass acceleration and standard deviation of forces in tire-to-ground contact area, so as to improve vehicle comfort and handling performances.

 10. RA Research nuclear reactor - Annual report 1987; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj o radu za 1987. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1987-12-15

  Annual report concerning the project 'RA research nuclear reactor' for 1987, financed by the Serbian ministry of science is divided into two parts. First part is concerned with RA reactor operation and maintenance, which is the task of the Division for reactor engineering of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering. Second part deals with radiation protection activities at the RA reactor which is the responsibility of the Institute for radiation protection. Scientific council of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering has stated that this report describes adequately the activity and tasks fulfilled at the RA reactor in 1989. The scope and the quality of the work done were considered successful both concerning the maintenance and reconstruction, as well as radiation protection activities. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1987. godinu, koji finansira republicka zajednica za nauku SR Srbije po ugovoru br. 3509/1 sastoji se iz dva dela. Prvi deo obuhvata pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA, sto predstavlja obavezu Odeljenja za reaktorski inzenjering u sastavu OOUR Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA. Drugi deo obuhvata poslove zastite od zracenja na reaktoru RA, sto predstavlja obavezu OOUR Instituta za zastitu od zracenja 'Zastita'. Naucno vece Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjjring RA ocenilo je da sadrzina ovog izvestaja odgovara izvrsenim poslovima na reaktoru RA u 1989. godini. Pozitivno se ocenjuje obim i kvalitet izvrsenih radova kako u pogledu odrzavanja i rekonstrukcije reaktora, tako i u pogledu poslova zastite od zracenja izvrsenih kod njega.

 11. Efficiency Analysis of Solar Facilities for Building Heating and Household Water Heating Under Conditions in the Czech Republic / Analýza Efektivity Solárnych Zariadení Pre Ohrev Úžitkovej Vody A Vykurovanie Budov V Podmienkach Českej Republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pivko Michal

  2012-10-01

  Full Text Available Štúdia v tomto článku sa zaoberá efektivitou solárnych zariadení pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov v Českej republike. Česká republika je situovaná v miernom podnebnom pásme, to by malo byť brané do úvahy pri inštalácii solárnych zariadení. Efektivita solárnych zariadení je hodnotená podľa energetických a ekonomických bilancií. Analyzované sú solárne zariadenia pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov. Hlavný problém súvisí s implementáciou solárnych zariadení a ich prevádzka v miernom podnebnom pásme so striedajúcimi sa horúcimi letami a chladnými zimami.

 12. Vjera kao hod temeljnog povjerenja. Bitnost primarnih iskustava za razvoj religioznosti

  OpenAIRE

  Stengl, Ivan

  2013-01-01

  U dinamičnom sučeljavanju s rezultatima drugih društvenohumanističkih disciplina, teologija promišlja u njihovu svjetlu put rasta u vjeri i osmišljava planove religioznog odgoja i naobrazbe. Ne umanjujući pozitivne efekte i plodnu suradnju (jačanje senzibilnosti za dobne, kulturne, socijalne i razvojno-psihološke specifičnosti osobe vjernika) prilog ukazuje i na granice mišljenja, kako postoji neosporna paralela psihičkog i religioznog razvoja osobnosti, te da religioznos...

 13. INTERNET STVARI IN ANALIZA DODANE VREDNOSTI PAMETNE NAPRAVE ZA KONČNEGA UPORABNIKA

  OpenAIRE

  Čander, Tamara

  2016-01-01

  Če smo še pred nekaj leti govorili o svetovnem spletu kot o revoluciji, danes vemo, da to še nikakor ni vse. Priča smo novemu valu tehnološkega napredka, ki transformira naše okolje in vsakodnevne predmete v ekosistem informacij. Internet stvari je skupek tehnologij, ki povezujejo stvarnost z digitalnimi svetom preko senzorjev in značk, vgrajenih v naprave za vsakodnevno rabo. Čeprav si strokovnjaki o potencialni velikosti trga, ki ga ta fenomen odpira, niso povsem enotni, pa so vsi prepričan...

 14. MARKETINŠKA STRATEGIJA ZA SPLETNO TRGOVINO KUPONI.ENAA.COM

  OpenAIRE

  Marzidošek, Dean

  2016-01-01

  Marketinška strategija za spletne trgovine je precej drugačna od klasične marketinške strategije. Seveda upošteva enake zakonitosti, vendar so v večini primerov klasični oglaševalski kanali, kot so na primer televizija, radio, tisk in podobno, popolnoma odsotni. Na drugi strani jih nadomeščajo digitalni kanali v popolnosti, ki se jim je treba tudi bolj podrobno posvetiti v spletni strategiji. Prednost digitalnih kanalov je v zelo dobri in hitri merljivosti rezultatov, dostopnost takšnih oglaš...

 15. Uporaba službenih psov za različne namene delovnih procesov

  OpenAIRE

  Rejc, Sara

  2017-01-01

  Pred vami se nahaja diplomsko delo z naslovom Uporaba službenih psov za različne namene delovnih procesov. Glavni namen in cilj diplomskega dela je proučiti in opisati uporabo službenega psa, predvsem v policiji, vojski in zaporih, kar predstavlja jedro tega diplomskega dela. Želeli smo prikazati vsestransko uporabnost psov v svetu ljudi. Ugotovili smo, da je enota reševalnih psov pomemben del ekipe pri iskanju pogrešanih in poškodovanih oseb. Na tem mestu je podrobneje opisano šolanje psa in...

 16. UPORABA COBIT 5 ZA SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE IT REŠITEV

  OpenAIRE

  Lončar, Tomaž

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni ključni pristopi za razumevanje spremljanja vrednotenja in ocenjevanja informacijske rešitve skeniranja evidenčnih listov o ravnanju z odpadki po priporočilih COBIT 5. Ključen prispevek dela predstavlja proučitev priporočil COBIT 5 in izvedba praktičnega primera na osnovi omenjenih priporočil. V teoretičnem delu se po poglavjih zvrstijo področja, ki opisujejo podjetje, kjer smo izvajali vrednotenje po COBIT 5 priporočilih, ter predstavitev samega COBIT-a....

 17. Pomen okoljske ozaveščenosti in sodelovanja javnosti za trajnostni razvoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Metka Špes

  2008-12-01

  Full Text Available Pri trajnostnem razvoju, ki zahteva uravnoteženost med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi cilji, je ključnega pomen tudi najširša udeležba javnosti. Za poznavanje ekoloških in razvojnih odločitev pa je potrebno zagotoviti objektivne informacije in dvig splošne okoljske zavesti. Posameznik ali skupine ljudi bodo reakcije na negativne pojave v okolju gradili na njegovi percepciji, ki pa ne ustreza vedno objektivnemu stanju, ampak ga modificirajo različni dejavniki, med njimi tudi dostop do informacij in sodelovanje javnosti pri odločanju.

 18. Univerzalne vrednote multikulturnega sveta kot osnova za globalni novinarski etični kodeks

  OpenAIRE

  Belužić, Verena

  2016-01-01

  Hitre tehnološke spremembe so povzročile, da naš svet postaja vedno manjši. V preteklosti je novinarski etični kodeks segal do mej države v kateri je bil sprejet, danes teh mej ni več, zato se je pojavila potreba po globalni novinarski etiki, ki bi lahko pomenila rešitev za uspešno medkulturno novinarsko poročanje. Na osnovah idej kozmopolitizma in univerzalizma poskušajo nekateri strokovnjaki opredeliti globalno novinarsko etiko. Rezultat te diplome je primerjava novinarskih etičnih kodeksov...

 19. Ekspertni sistem za avtomatsko analizo lastnosti taktičnega radijskega omrežja

  OpenAIRE

  Klampfer, Saša

  2009-01-01

  V širokem razcvetu računalniške industrije in pridobitve velike procesorske moči, so se v različnih industrijskih panogah močno uveljavili izpopolnjeni računalniški sistemi. Le ti so dandanes človeku v veliko pomoč, v nekaterih primerih pa z implementirano umetno inteligenco nadomeščajo človeško bitje. Med sisteme, ki so v pomoč uporabniku, operaterju, delavcu ipd. spadajo ekspertni sistemi z omejenim naborom znanja, in so namenjeni razreševanju problemov iz dobro poznane domene. Znanje za ra...

 20. NAČRT MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA ZA PRODAJNI PROGRAM, PAPIRNE KONFEKCIJE

  OpenAIRE

  Žižek, Tina

  2016-01-01

  POVZETEK Ko govorimo o marketinškem komuniciranju je potrebno paziti na dejstvo, da mora tisti, ki pošilja sporočilo dobro poznati okolje tistega, kateremu je sporočilo namenjeno. To pomeni, da mora upoštevati morebitne posebnosti, ki so osnova za razmišljanje o posameznih segmentih. Pri tem pa ni pomembno samo komuniciranje organizacije z okoljem ampak tudi interno komuniciranje in v njegovem okviru komuniciranje top managementa podjetja s svojimi zaposlenimi. Pravilne odločitve glede iz...

 1. DRŽAVNI ISPITI ZA SAMOSTALNO VOĐENJE ŠUMSKOG GOSPODARSTVA

  OpenAIRE

  uredništvo

  2015-01-01

  U prošlome smo se dvobroju Šumarskoga lista, obilježavajući 250. obljetnicu hrvatskoga šumarstva, osvrnuli na tekstove iz prvih godina njegovog tiskanja, povlačeći paralelu s današnjicom. Zbog uvida u povijesni slijed šumarske struke i interesantnost, pa i aktualnost tekstova, u ovome se dvobroju osvrćemo na tri teksta iz 1880. i 1881. god. vezana uz naslov. Prvi tekst odnosi se na „Naredbu c. k. ministarstva za poljodjelstvo od 13. veljače 1875, B 129/A. M., R.-G.-Bl. Br. 9, koja se odnosi n...

 2. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA BANČNIŠTVA PROBANKE IN NLB ZA PREBIVALSTVO

  OpenAIRE

  Bunšek, Dejan

  2013-01-01

  V diplomskem delu sem primerjal spletno bančništvo Probanke in NLB za prebivalstvo. Omenjeni sistem se pri Probanki imenuje Prosplet, pri NLB-ju pa NLB Klik. V teoretičnem delu sem raziskal razlike med izrazoma spletna stran in spletni portal, da sem kasneje lažje naredil primerjavo spletnih strani Probanke in NLB-ja. V teoretičnem delu sem prav tako ugotavljal razlike med spletnim bančništvom in elektronskim bančništvom, da ne bi zamenjevali teh podobnih, a različnih pojmov. Spletno banč...

 3. VZROKI MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA IN UKREPI ZA NJEGOVO PREPREČEVANJE

  OpenAIRE

  Matija, Sabina

  2013-01-01

  Diplomska naloga obravnava mladoletniško prestopništvo. Osredotoča se na vzroke in ukrepe za preprečevanje oziroma zmanjševanje prestopništva mladih. Pozornost je posvečena še obravnavi tako mladoletnih storilcev kaznivih dejanj kot mladoletnih storilcev prekrškov. Mladoletniško prestopništvo obsega kazniva dejanja in druge oblike deviantnega, negativnega odklonskega vedenja otrok in mladoletnikov, vendar je pri nas sprejeto ožje pojmovanje omenjenega pojava. Po tem konceptu obravnava kaz...

 4. Razvoj močnostnega ojačevalnika za ultrazvočno pulzno stimulacijo

  OpenAIRE

  GRADIŠEK, MIHA

  2016-01-01

  Magistrsko delo opisuje izdelavo ojačevalnika električnih signalov sinusne oblike v ultrazvočnem spektru frekvenc do 1 MHz za namene vzbujanja ultrazvočne sonde. Delo zajema analizo visokofrekvenčnih pojavov in karakteristik sistema oddajnika ultrazvočnih valov, ki jih moramo upoštevati pri konstrukciji naprave z namenom maksimalne oddane moči ultrazvočnega oddajnika. Zasnova električnega vezja močnostnega ojačevalnika je bila sprva preverjena s simulatorjem LT Spice in kasneje nadgrajena ...

 5. Povezovanje logov, logotipov in sloganov v zaščitnih grafičnih znakih

  OpenAIRE

  Ambrožič, Maja

  2016-01-01

  Ne glede na velikost organizacije, letni plačilni promet, organizacijsko strukturo, organizacijsko kulturo, naprave v lasti organizacije, poslovne prostore, organizacijsko klimo, organizacijsko strategijo, poslanstvo, vizijo, število zaposlenih itd v očeh javnosti vedno šteje oziroma organizacijo popolno predstavlja njena celostna grafična podoba. Celostna grafična podoba je identiteta organizacije, ki vključuje vso zgoraj našteto vsebino, ki jo mora grafični oblikovalec povezati v zaščitni g...

 6. BOL I SMJERNICE ZA SUZBIJANJE BOLI PRI KRONIČNOJ RANI

  OpenAIRE

  PERSOLI-GUDELJ, MARIJANA; LONČARIĆ-KATUŠIN, MIRJANA; MIŠKOVIĆ, PETAR

  2016-01-01

  U ovom preglednom članku opisan je patomehanizam nastanka bolnog osjeta sa posebnim osvrtom na pojavu boli kod kronične rane. Prikazane su smjernice (preporuke) za njeno liječenje. U liječenju je stavljen naglasak na farmakoterapiju (analgetici). Kao temelj racionalne primjene analgetika preporuča se »trostupanjska» ljestvica SZO-e. Istaknuta je potreba kombinacije farmakoterapije s nefarmakološkim postupcima (kirurški, fi zikalni). Posebno je istaknut pozitivni učinak VIP svjetla na ubrza...

 7. Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole

  OpenAIRE

  Megušar, Primož

  2015-01-01

  Na primeru Osnovne šole Dobrova sem preveril, kakšen vpliv imajo dejanski toplotni mostovi na porabo energije za ogrevanje. Iz načrtov stavbe sem evidentiral vse toplotne mostove, kateri vplivajo na porabo energije. Tem toplotnim mostovom sem nato v standardu SIST EN ISO 14683 poiskal ustrezne približke. Nato sem s programom TOST izvedel tri simulacije. V prvem primeru toplotnih mostov nisem upošteval. V drugem primeru sem toplotne mostove upošteval na poenostavljen način, v zadnjem primeru p...

 8. ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA PODJETJA GORENJE D.D. ZA GOSPODINJSKE APARATE V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Radić, Dragica

  2010-01-01

  Za uspešno poslovanje je ključnega pomena, da podjetje pozna poslovno okolje, da razume spremembe, ki nastajajo in da se zna z njimi primerno soočiti. Kontekstualno oz. širše zunanje okolje lahko analiziramo s PEST ali PESTEL analizo. V diplomski nalogi sem prikazala PESTEL analizo. Podjetje mora dobro poznati interesne skupine. Najpomembnejše interesne skupine podjetja Gorenje d.d so: delničarji, kupci, dobavitelji, zaposleni. Najpomembnejši konkurenti podjetja Gorenje d.d. so: GA gospodinjs...

 9. Vloga medicinske sestre pri skrbi za otroka z očesno protezo

  OpenAIRE

  Lukić, Maja

  2017-01-01

  Uvod: Retinoblastom je najpogostejši maligni tumor, ki se velikokrat pojavi v otroški dobi. Bolezen je sicer redka, a zelo nevarna, saj lahko uniči tako otrokovo oko kot tudi njegov vid. Pomembna je hitra prepoznava tega nevarnega tumorja, takojšna diagnostika in zdravljenje. Večje tveganje za nastanek retinoblastoma obstaja pri otrocih, katerih bolezen se je v družini že pojavila. Namen: Namen diplomskega dela je s pomočjo pregleda literature ugotoviti, na kakšen način in kako lahko medicins...

 10. Potresna analiza in analiza ojačitvenih ukrepov za grad Golnik

  OpenAIRE

  Ošterbenk, Jure

  2015-01-01

  V diplomskem delu je narejena seizmična analiza gradu Golnik in primerjalna študija ojačitvenih ukrepov, s katerimi povečujemo potresno odpornost obravnavane konstrukcije. Po začetnem kronološkem opisu stavbe sledi opis zasnove objekta in opis stanja poškodovanosti nosilnih elementov, ki temelji zgolj na vizualnem pregledu konstrukcije. V teoretičnem delu naloge je sprva na kratko predstavljeno obnašanje zidanih stavb med delovanjem potresa in opis različnih porušnih mehanizmov zidovja. Sl...

 11. III Regulations and instructions in case of emergency; III Propisi i uputstva za slucaj udesa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1960-07-01

  This chapter includes definition of the term accident as considered in this document, classification of accidents, and detailed instructions for evacuation in case of accident. A separate annex includes data about indicators which announce accidental events and detailed instructions for actions to be undertaken in case of each mentioned event. Ovo poglavlje sadrzi definiciju pojma udesa, klasifikaciju udesa, detaljna uputstva za evakuaciju u slucaju udesa. Poseban prilog sadrzi detaljne podatke o indikatorima koji registruju udesna stanja i mere koje se preduzimaju u svakom od navedenih slucajeva.

 12. Oblikovanje in izdelava embalaže za nakit Katja Koselj Jewellery

  OpenAIRE

  Gregorka, Nika

  2017-01-01

  Dandanes je vloga videza embalaže vedno pomembnejša in je zato eden izmed bistvenih elementov pri darilni embalaži. Ker embalaža s svojo podobo izraža tudi kakovost izdelka, je le-ta včasih še pomembnejša kot izdelek, ki ga predstavlja. Potemtakem je pomembno, da je kakovostna, preprosta, koristna in okolju prijazna. V diplomskem delu smo predstavili izdelavo in načrtovanje embalaže za slovenski ročno izdelani nakit oblikovalke Katje Koselj. V pregledu literature smo opisali pojem embalaže, n...

 13. Sistem za testiranje uporabniškega vmesnika vgradnega računalniškega sistema

  OpenAIRE

  VAČOVNIK, MARKO

  2017-01-01

  Grafični uporabniški vmesniki so zelo pomemben del naprav z zaslonom. Testiranje vmesnikov je v okviru razvoja programske opreme nepogrešljivo, kar pa predstavlja velik časovni in finančni vložek. Iz teh razlogov je smiselno kar se le da velik del testiranja avtomatizirati. Delo opisuje preverjanje pravilnosti prikaza receptov in njim pripadajočih nastavitev, ki so del uporabniškega vmesnika pečice z LCD zaslonom, občutljivim na dotik. Za preverjanje izpisanega besedila je uporabljen odprt...

 14. NOVI OBLICI RADA KAO SUVREMENI IZAZOV ZA RADNO PRAVO – SLUČAJ UBER

  OpenAIRE

  Bjelinski Radić, Iva

  2017-01-01

  Pod utjecajem brzog razvoja digitalnih tehnologija u posljednje vrijeme je došlo do pojave novih oblika fleksibilnog zapošljavanja koje karakterizira snažna ili prevladavajuća podrška informacijske i komunikacijske tehnologije. Online platforma Uber za pružanje usluge gradskog prijevoza putnika jedan je od široj javnosti najpoznatijih predstavnika navedenih promjena u svijetu rada. Imajući u vidu da je pojava Ubera izazvala brojne kontroverze i postavila nove suvremene regul...

 15. Izbor optimalnoga sustava deviznog tečaja za Republiku Hrvatsku

  OpenAIRE

  Koški, Dražen

  2008-01-01

  Cilj istraživanja, čiji su rezultati prikazani u ovome članku, bio je izabrati optimalan sustav deviznoga tečaja za Republiku Hrvatsku, dakako prije njezina ulaska u Europsku uniju. Analizirani su sustavi deviznoga tečaja – od sustava slobodno-fluktuirajućega deviznog tečaja do sustava bez domaće valute u optjecaju, naravno, uvažavajući klasifikaciju Međunarodnoga monetarnog fonda. Nakon toga provedena je komparacija temeljnih ekonomskih prednosti i nedostataka sustava fiksnoga de...

 16. Vrednotenje rešitve za prostoročno uporabo računalnika na osnovi naprave Emotiv EPOC++

  OpenAIRE

  Špindler, Matic

  2017-01-01

  Naprave in načini njihove uporabe za upravljanje računalnika se ne spreminjajo zelo pogosto. Z napredkom tehnologije se pojavljajo nove rešitve, ki so sedaj bolj dostopne in ponujajo nove načine interakcije z računalnikom. V tej magistrski nalogi bomo ovrednotili rešitev za prostoročno uporabo računalnika na osnovi možganskega komunikacijskega vmesnika (BCI) Emotiv EPOC+, ki nam omogoča upravljanje računalnika s pomočjo obrazne mimike in misli (EEG). Z raziskavo želimo preveriti uporabnost te...

 17. Uporaba JavaEE mikrostoritev pri razvoju celovite rešitve za upravljanje s spletnimi oglasi

  OpenAIRE

  ANDREJC, GAŠPER

  2017-01-01

  Diplomska naloga govori o procesu razvijanja celovite rešitve za sledenje in upravljanje s spletnimi oglasi, kot pomoč uporabniku pri nakupu želenega izdelka. Končni izdelek diplomske naloge je rešitev, ki je sestavljena iz spletne aplikacije, mobilne aplikacije, razširitve v spletnem brskalniku ter zalednega sistema. Diploma poleg idejne zasnove predstavlja tudi uporabo JavaEE mikrostoritev in ostalih tehnologij ter argumentira, zakaj so izbrani okvirji najprimernejši za takšno rešitev. Cilj...

 18. Research nuclear reactor RA - Annual report 1992; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1992. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1992-12-01

  Research reactor RA Annual report for year 1992 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. First part includes 8 annexes describing reactor operation, activities of services for maintenance of reactor components and instrumentation, financial report and staffing. Second annex B is a paper by Z. Vukadin 'Recurrence formulas for evaluating expansion series of depletion functions' published in 'Kerntechnik' 56, (1991) No.6 (INIS record no. 23024136. Second part of the report is devoted to radiation protection issues and contains 4 annexes with data about radiation control of the working environment and reactor environment, description of decontamination activities, collection of radioactive wastes, and meteorology data. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj o radu nuklearnog reaktora RA za 1992. godinu sastoji se od dva dela: prvi deo obuhvata pogon i odzavanje reaktora RA, a drugi poslove zastite od zracenja na reaktoru RA. Prvi deo sadrzi 8 priloga, koji opisuju rad reaktora i poslove sluzbi za odrzavanje opreme i komponenti, finansijski izvestaj, kadrovsku strukturu osoblja reaktora. Drugi prilog (B) je rad Z. Vukadina 'Recurrence formulas for evaluating expansion series of depletion functions' objavljen u casopisu Kerntechnik, 1991. Drugi deo izvestaja o poslovima zastite od zracenja sadrzi 4 priloga sa podacima radijacione kontrole radne sredine i okoline reaktora, opis poslova dekontaminacije i sakupljanja radioaktivnih materija, kao i meteoroloske podatke.

 19. Teknologi Proses Pembuatan Molecular Sieve TiZA Untuk Pemekatan Asam Nitrat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Nurdin

  2017-10-01

  Full Text Available Molecular sieve zeolit dapat memurnikan campuran larutan yang bersifat azeotrop yang tidak bisa dilakukan menggunakan metode distilasi biasa. Namun, masih memiliki kelemahan dalam half life time molecular sieve tersebut, khususnya stabilitas bahan apabila digunakan pada larutan yang bersifat korosif seperti larutan asam atau basa. Pada penelitian ini telah  dilakukan pembuatan molecular sieve zeolit A yang dimodifikasi  dengan penambahan 10% titanium. Molecular sieve titanium - zeolit A (TiZA dibuat dengan dengan metode hidrotermal pada temperatur 110 °C dan kalsinasi pada temperatur 500 °C. Karakterisasi dilakukan antara lain menggunakan X-ray Diffraction (XRD, Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDX dan karakterisasi pori dengan metode physisorption menggunakan nitrogen pada temperatur 44 K. Molecular sieve TiZA yang dihasilkan stabil terhadap temperatur tinggi, dan larutan asam. Modifikasi zeolit A dengan titanium telah mampu meningkatkan stabilitas molecular sieve Ti-zeolit A dalam larutan asam nitrat selama 24 jam. Distribusi ukuran pori BJH (Barret Joyner Halenda  yang sempit menggambarkan ukuran yang homogen dengan didominasi oleh mikro porus dengan diameter rata-rata sekitar 4Å. Uji coba pemurnian asam nitrat dengan menggunakan molecular sieve secara single stage dapat meningkatkan kemurnian asam nitrat dari 70% hingga 85%.

 20. Internet of Things zařízení s podporou Bluetooth a COAP

  OpenAIRE

  Fuchs, Ondřej

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá v dnešní době velmi zmiňovaným pojmem Internet věcí. Hlavním cílem je definovat Internet věcí, popsat jeho historii vzniku, základní charakteristiku, vývoj, problematiku zabezpečení a rizika s tím spojená, trendy a možné využití. Dále pak popsat možné technologie a protokoly pro přenos dat, skupiny výrobců zařízení a následně nastínit budoucnost Internetu věcí. Práce také zahrnuje návrh, implementaci a testování zařízení spadajícího do kategorie Internetu věcí....

 1. Program za vođenje personalne evidencije / Application program for personnel files

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Stojanović

  2002-03-01

  Full Text Available U radu je opisan Program za multikorisnički rad u mrežnom okruženju, koji je namenjen za vođenje personalne evidencije u okviru jedinice. Program je razvijen tako da u mrežnom okruženju radi sa bazom podataka, Microsoft SQL Server, a kada je mreža nefunkcionalna da radi lokalno sa MS Access, i da omogući automatsko ažuriranje podataka iz lokalne u glavnu bazu podataka. Prva verzija programa razvijena je i nalazi se u fazi probnog rada. / The paper presents an application program for personnel files of a unit. The application works in multi-user and network environment. It is developed to work with the Microsoft SQL Server database in network environment and to work with the MS Access database when network is not functional and to allow data synchronization between the local and the main database. The alpha version of the application program is finished and it is on a test drive now.

 2. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1991; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1991. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1992-01-01

  zahvat, koji se odnosi na zamenu celokupne instrumentacije je u toku, ali njegova realizacija u 1991. godini kasni zbog zastoja u isporuci opreme koja se izradjuje u Sovjetskom savezu. Izradu ove opreme finansira Medjunarodna agencija za atomsku energiju kroz ugovor sklopljen decembra 1988. godine sa moskovskom firmom Atomenergoexport. Prema tom ugovoru trebalo je da celokupna nova instrumentacija za reaktor RA bude isporucena Institutu u Vinci do kraja 1990. godine, ali je do septembra 1991. godine isporuceno svega 56% od predvidjene kolicine. Od tada je svaka isporuka obustavljena, a razlog je privremena zabrana na sve isporuke opreme za Jugoslaviju izrecena od strane ove organizacije Ujedinjenih nacija. U 1991. godini na reaktoru RA je demontirana postojeca instrumentacija u maksimalno mogucem obimu, kako bi se zadrzala neka osnovna merenja neophodna i u uslovima kada reaktor nije u pogonu. Pri kraju je izrada odredjenih konstrukcionih elemenata za novu instrumentaciju, koju je prihvatio da realizuje Institut u Vinci, kako bi se ubrzala realizacija ovog projekta. Ako sva predvijena oprema ne bude isporucena do kraja marta 1992. godine, nece moci da se otpocne sa probnim radom reaktora u prvoj polovini 1993. godine, kako je planirano. Na realizaciji projekta u 1991. godini ucestvovalo je efektivno 53 radnika, sto je dovoljan broj u uslovima remontnih i investicionih radova. Godisnji izvestaj o radu nuklearnog reaktora RA za 1992. godinu sastoji se od dva dela: prvi deo obuhvata pogon i odzavanje reaktora RA, a drugi poslove zastite od zracenja na reaktoru RA.

 3. Development of microstructure of steel for thermal power generation: Razvoj mikrostrukture jekel za termično generacijo energije:

  OpenAIRE

  Bevilaqua, T.; Fujda, M.; Kuskulic, T.; Kvackaj, Tibor; Pokorny, I.; Weiss, M.

  2007-01-01

  The evolution of microstructure during the reheating and cooling of steel for thermal power generation was investigated. On the basis of the microstructure produced during cooling a CCT diagram is proposed Raziskan je bil razvoj mikrostrukture pri segrevanju in ohlajanju jekel za toplotno generacijo energije. Na podlagi mikrostrukture, ki je nastala pri ohlajanju, je bil predložen CCT-diagram.

 4. Za fosilními dřevy do ománské pouště

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Matysová, Petra

  89 /140/, č. 6 (2010), s. 360-363 ISSN 0042-4544 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519 Keywords : silicified wood * Permian * moganite Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy www.vesmir.cz/abstrakt/za-fosilnimi-drevy-geologie-do-omanske-pouste

 5. Študija uporabnosti računalniških simulacij in animacija oblačil za potrebe manjših podjetij

  OpenAIRE

  Slakonja, Andreja

  2016-01-01

  Namen diplomskega dela je bil preučiti uporabnost računalniške simulacije in animacije oblačila za potrebe manjšega podjetja, izdelati kroj, simulacijo in animacijo oblačila na virtualnem parametričnem modelu v programu Marvelous Designer 3 ter zašiti realni model oblačila in ju primerjati. Nadalje je bil namen izdelati spletno stran za modno oblikovalko Barbaro F. V uvodnem delu je opisano modno oblikovanje in konstrukcija oblačil ter predstavitev oblikovalke Barbare F. V nadaljevanju so opi...

 6. Additional instructions related to VISA-2 experiment for instrumentation personnel on duty; Dodatak instrukcijama za dezurne instrumentatore u vezi eksperimenta VISA-2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavicevic, M; Nikolic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-01-15

  For measuring the temperature gradients between the inlet and outlet water in the reactor channels with VISA-2 irradiation capsules, the previously used platinum resistance thermometers are replaced by thermocouples. This document includes detailed instructions for using these new instruments for measuring the temperature gradients in each reactor channel during experiments. [Serbo-Croat] Za merenje razlike temperature ulazne i izlazne vode u tehnoloskim kanalima sa kapsulama VISA-2, nalaze se umesto dosadasnjih platinskim otpornih termometara, termoparovi koji mere razliku temperature po svakom kanalu. Ovaj dokument sadrzi detaljna uputstva za koriscenje novih instrumenata za merenje razlike temperature tokom eksperimenta.

 7. „Ritualno” i „struktuirano” odbacivanje u arheološkim interpretacijama: primer sistema za vodosnabdevanje na lokalitetu „Kale” u Krševici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Vranić

  2016-11-01

  Full Text Available Pitanja vezana za rituale, kultove, religiju ili magiju predstavljaju važne ali u značajnoj meri zanemarene i teorijski nedovoljno precizno utemeljene teme u savremenim arheološkim interpretacijama. Cilj rada jeste da na konkretnim primerima potencijalno ritualnih aktivnosti vezanih za izgradnju i moguće „ritualno ubijanje” sistema za vodosnabdevanje na lokalitetu „Kale” u Krševici pokaže kako ovo zanemarivanje nije samo posledica aktuelnosti i trendova o odabiru istraživačkih tema, već se radi o ozbiljnijem problemu koji pokazuje određene nedostatke savremenih pristupa vezanih za arheologiju identiteta i koncepte struktuiranog ili simboličkog odbacivanja.

 8. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1996; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1996. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1996-12-01

  Activities related to revitalisation of the RA reactor started in 1986, were continued in 1996. All the planned actions related to renewal of the reactor components were finished. The last, and at the same time most important action, related to exchange of complete reactor instrumentation is underway, delayed. The delivery of components from USSR is late. Production of this instruments is financed by the IAEA according to the contract signed in December 1988 with Russian Atomenergoexport. According to this contract, it has been planned that the RA reactor instrumentation should be delivered to the Vinca Institute by the end of 1990. Only 80% of the instrumentation was delivered until September 1991. Since then any delivery of components to Yugoslavia was stopped because of the temporary embargo imposed by the IAEA. The existing RA reactor instrumentation was dismantled. Control and maintenance of the reactor components was done regularly and efficiently. Fuel inspection by the IAEA safeguards inspectors was done on a monthly basis. There have been on the average 43 employees at the RA reactor which is considered sufficient for maintenance and repair conditions. The problem of financing the reactor activities and maintenance remains unsolved. Research reactor RA Annual report for year 1996 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. [Serbo-Croat] U toku 1996. godine nastavljeni su poslovi na revitalizaciji reaktora RA, zapocetoj 1986. godine. Okoncan je niz zahvata na opremi postrojenja kojima ce se u narednom periodu omoguciti kontinualan i pouzdan rad ovog reaktora. Poslednji, i ujedno najveci zahvat, koji se odnosi na zamenu celokupne instrumentacije kasni zbog zastoja u isporuci opreme koja se izradjuje u Sovjetskom savezu. Izradu ove opreme finansira Medjunarodna agencija za atomsku energiju kroz ugovor sklopljen decembra 1988. godine sa moskovskom firmom Atomenergoexport. Prema tom

 9. ETIČNOST MENADŽERA ZA ODNOSE S JAVNOSTIMA: PROMJENE I IZAZOVI

  OpenAIRE

  Milohnić, Ines; Šustar, Maja

  2013-01-01

  Mnoga hotelska poduzeća prepoznala su ulogu i značaj etike i etičnosti koji sve više dobivaju na afirmaciji posebice u profesiji odnosa s javnošću. Etičke dileme s kojima se susreću su sve češće, a odstupanja od etičkih normi sve izraženija. Radom se nastoji ukazati značaj etike, poštivanje etičkog kodeksa organizacije kao i razine neetičnosti u svakodnevnom poslovanju. Istraživanje je poduzeto tijekom 2013. godine i to kao on-line istraživanje, a ciljnu su skupinu činili menadžeri za odnose ...

 10. Measurement of the $Z/A$ dependence of neutrino charged-current total cross-sections

  CERN Document Server

  Kayis-Topaksu, A; Van Dantzig, R; De Jong, M; Konijn, J; Melzer, O; Oldeman, R G C; Pesen, E; Van der Poel, C A F J; Spada, F R; Visschers, J L; Güler, M; Serin-Zeyrek, M; Kama, S; Sever, R; Tolun, P; Zeyrek, M T; Armenise, N; Catanesi, M G; De Serio, M; Ieva, M; Muciaccia, M T; Radicioni, E; Simone, S; Bülte, A; Winter, Klaus; El-Aidi, R; Van de Vyver, B; Vilian, P; Wilquet, G; Saitta, B; Di Capua, E; Ogawa, S; Shibuya, H; Artamonov, A V; Brunner, J; Chizhov, M; Cussans, D G; Doucet, M; Fabre, Jean-Paul; Hristova, I R; Kawamura, T; Kolev, D; Litmaath, M; Meinhard, H; Panman, J; Papadopoulos, I M; Ricciardi, S; Rozanov, A; Saltzberg, D; Tsenov, R V; Uiterwijk, J W E; Zucchelli, P; Goldberg, J; Chikawa, M; Arik, E; Song, J S; Yoon, C S; Kodama, K; Ushida, N; Aoki, S; Hara, T; Delbar, T; Favart, D; Grégoire, G; Kalinin, S; Makhlyoueva, I V; Gorbunov, P; Khovanskii, V D; Shamanov, V V; Tsukerman, I; Bruski, N; Frekers, D; Rondeshagen, D; Wolff, T; Hoshino, K; Kawada, J; Komatsu, M; Miyanishi, M; Nakamura, M; Nakano, T; Narita, K; Niu, K; Niwa, K; Nonaka, N; Sato, O; Toshito, T; Buontempo, S; Cocco, A G; D'Ambrosio, N; De Lellis, G; De Rosa, G; Di Capua, F; Ereditato, A; Fiorillo, G; Marotta, A; Messina, M; Migliozzi, P; Pistillo, C; Santorelli, R; Scotto-Lavina, L; Strolin, P; Tioukov, V; Nakamura, K; Okusawa, T; Dore, U; Loverre, P F; Ludovici, L; Maslennikov, A L; Righini, P; Rosa, G; Santacesaria, R; Satta, A; Barbuto, E; Bozza, C; Grella, G; Romano, G; Sirignano, C; Sorrentino, S; Sato, Y; Tezuka, I

  2003-01-01

  A relative measurement of total cross-sections is reported for polyethylene, marble, iron, and lead targets for the inclusive charged-current reaction nu_mu + N -> mu^- + X. The targets, passive blocks of ~100kg each, were exposed simultaneously to the CERN SPS wide-band muon-neutrino beam over a period of 18 weeks. Systematics effects due to differences in the neutrino flux and detector efficiency for the different target locations were minimised by changing the position of the four targets on their support about every two weeks. The relative neutrino fluxes on the targets were monitored within the same experiment using charged-current interactions in the calorimeter positioned directly downstream of the four targets. From a fit to the Z/A dependence of the total cross-sections a value is deduced for the effective neutron-to-proton cross-section ratio.

 11. Measurement of the Z/A dependence of neutrino charged-current total cross-sections

  CERN Document Server

  Kayis-Topasku, A; Dantzig, R V

  2003-01-01

  A relative measurement of total cross-sections is reported for polyethylene, marble, iron, and lead targets for the inclusive charged-current reaction nu submu + N -> mu sup - + X. The targets, passive blocks of propor to 100 kg each, were exposed simultaneously to the CERN SPS wide-band muon-neutrino beam over a period of 18 weeks. Systematic effects due to differences in the neutrino flux and detector efficiency for the different target locations were minimised by changing the position of the four targets on their support about every two weeks. The relative neutrino fluxes on the targets were monitored within the same experiment using charged-current interactions in the calorimeter positioned directly downstream of the four targets. From a fit to the Z/A dependence of the total cross-sections a value is deduced for the effective neutron-to-proton cross-section ratio. (orig.)

 12. Riziková analýza vodovodu obecního typu

  OpenAIRE

  Potyšová, Petra

  2012-01-01

  Cílem diplomové práce bylo analyzovat vodovodní síť v obci Klobouky u Brna pomocí softwarové aplikace WaterRisk za použití jednoduché a komplexní metodiky. Na vodovodní síti bylo provedeno měření zákalu jako praktická podpora nežádoucích stavů. Rovněž byl proveden podrobný průzkum obce Klobouky u Brna. Přidanou hodnotou diplomové práce byla konzultace s provozním technikem ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. o zdroji vody a úpravně vody, ze které se voda přebírá pro obec Klobou...

 13. Eksplozivne materije za neosetljiva ubojna sredstva / Explosive substances for insensitive munitions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radun Jeremić

  2005-03-01

  Full Text Available U skladu sa sve strožim zahtevima za očuvanje životne sredine i većom bezbednošću, tendencije u razvoju suvremenih ubojnih sredstava (UbS, pored povećanja pouzdanosti i efikasnosti, usmerene su i na povećanje sigurnosti pri njihovoj proizvodnji, skladištenju, manipulaciji i upotrebi. Na taj način dobijena je nova kategorija UbS, tzv. neosetljiva UbS, kod kojih je verovatnoća neželjenog aktiviranja pod dejstvom spoljnih impulsa svedena na minimum. Suština rešavanja ovog problema je primena eksplozivnih materija koje su mnogo manje osetljive na spoljne uticaje u odnosu na standardne. Osnovni zahtev koji se pri tome postavlja je da taktičko-tehničke karakteristike ostanu na nivou ili budu bolje u odnosu na postojeća UbS. U radu je ukratko objašnjen koncept razvoja neosetljivih UbS i dat pregled najznačajnijih rezultata istraživanja u oblasti eksplozivnih materija koje zadovoljavaju zahteve za primenu u neosetljivim UbS. / According to severe environment protection and safety requirements, tendencies in development of modern munitions, besides of increasing reliability and efficiency, are directed to decreasing of danger during their processing, storing, handling and operating. In that manner the new category of munitions has been obtained, named insensitive munitions, with a minimum probability of unplanned activating. The best method for solving this problem is using of explosive substances that are more insensitive according to standard ones. The main requirement is the tactical and technical characteristics stay at the level or to be better according to the existing munitions. In this paper the developing concept of insensitive munitions is shortly explained and presented a review of most important research results of explosive materials that fulfill requirements for applying in insensitive munitions.

 14. Safety analysis for testing operation of the RA reactor in the Boris Kidric Institute, Vinca; Analiza sigurnosti rada reaktora 'RA' za probni rad u Institutu za nuklearne nauke 'Boris Kidric' - Vinca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, M et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-09-15

  This safety report covers detailed description of the RA reactor core, reactor components, coolant system, control system, safety system, reactor building including site characteristics. A separate chapter is devoted to radiation protection and radioactive waste management. Organizational structure od the reactor staff as well as training program are included. The last chapter includes detailed emergency plans for three accidents classified in three categories. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj sadrzi detaljan opis reaktora RA, sistema za hladjenje, kontolno-sigurnosnog sistema, elektricnog sistema, zgrade sa instalacijama, ukljucujuci karakteristike lokacije. Posebno poglavlje opisuje sistem zastite od zracenja i rukovanje radioaktivnim otpadom. Opisana je organizacija rada i program obuke osoblja. Poslednje poglavlje sadrzi detaljan plan mera za slucaj udesa klasifikovanih u tri kategorije.

 15. Activity of the Service for maintenance of mechanical structures of the RA reactor - Report for 1980, Annex II; Prilog II - Rad sluzbe za odrzavanje masinske opreme reaktora RA - Izvestaj za 1980. god

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radivojevic, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-12-15

  Service for mechanical components at the RA reactor includes: control and maintenance of utility components, mechanical workshop, hot cells and storage. Control and maintenance of main components covers: reactor core, heavy water system, technical water system, gas system. This service is responsible for the following auxiliary systems: transportation units; spent fuel storage pool; special ventilation system; personal protection appliances; hot cells. Maintenance of the reactor building, ventilation, heating, water supply, sewage, fire protection devices, gas and compressed air systems are included. [Serbo-Croat] Sluzba za masinsku opremu nuklearnog reaktora RA obuhvata: kontrolu i odrzavanje masinske opreme postrojenja, masinsku radionicu, vruce komore i prirucni magacin. Kontrola i odrzavanje osnovnih sistema obuhvata centralno telo reaktora, sistem teske vode, sistem tehnicke vode, gasni sistem. Pomocni sistemi koji spadaju u delatnost ove sluzbe su: transportna oprema, bazen za odlezavanje ozracenog goriva, sistem specijalne ventilacije, licna zastitna sredstva, vruce komore. Odrzavanje zgrade reaktora, ventilacije i grejanja, vodovoda i kanalizacije, opreme za protivpozarnu zastitu, instalacije gasa i komprimovanog vazduha su takode zadatak ove Sluzbe.

 16. Wear Characteristics of Hybrid Composites Based on Za27 Alloy Reinforced With Silicon Carbide and Graphite Particles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Mitrović

  2014-06-01

  Full Text Available The paper presents the wear characteristics of a hybrid composite based on zinc-aluminium ZA27 alloy, reinforced with silicon-carbide and graphite particles. The tested sample contains 5 vol.% of SiC and 3 vol.% Gr particles. Compocasting technique has been used to prepare the samples. The experiments were performed on a “block-on-disc” tribometer under conditions of dry sliding. The wear volumes of the alloy and the composite were determined by varying the normal loads and sliding speeds. The paper contains the procedure for preparation of sample composites and microstructure of the composite material and the base ZA27 alloy. The wear surface of the composite material was examined using the scanning electronic microscope (SEM and energy dispersive spectrometry (EDS. Conclusions were obtained based on the observed impact of the sliding speed, normal load and sliding distance on tribological behaviour of the observed composite.

 17. RA Research reactor, Annual report 1972; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1972. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, D et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1972-12-15

  During 1972, the total production was 31151 MWh which is 3.8% higher than planned. The reactor was used for irradiation and experiments according to the demand of 381 users, of which 340 from the Institute and 41 external users. This report contains detailed data about reactor power and experiments performed in 1972. Discrepancies from the action plan, meaning higher production was achieved due to special demands of the users. Total number of interruptions was lower than during all the previous years, and were caused mainly due to announced power cuts. There was only on scram shutdown during this year caused by a false signal of the reactor control instrumentation. There were no longer interruptions. One shorter interruption (shorter than 24 hours) caused by removal of a UO{sub 2} capsule from the core, placed there for measuring heat transfer. Total personnel exposure dose was lower than during previous years. One accident caused contamination with gases and aerosols containing mainly shot-living isotopes. Decontamination od surfaces was less than during previous years. Practically there was no surface contamination that would demand action of the decontamination team, except for the regular decontamination after refueling. It was concluded that the successful operation in 1972 has a special significance having taking in account the financial crisis caused by the unresolved status of the reactor. It is emphasised, in the plan for the next year that there is an urgent need of making a long-term plan of rector application. It is indispensable to finish preparatory tasks for replacing the fuel with the highly enriched fuel elements by 1974, and building the core emergency cooling system. [Serbo-Croat] Ukupni rad Reaktora RA je u 1972. godini iznosio je 31151 MWh odnosno 3,8% vise od planiranog. Reaktor je koriscen za ozracivanja i eksperimente za 381 korisnika od cega 340 iz Instituta i 41 za korisnike izvan Instituta. Ovaj izvestaj sadrzi detaljne podatke o radu i

 18. RA Research reactor, Annual report 1968 - Operation and maintenance; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1968. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, D et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1968-12-15

  During 1968, the RA Reactor was operated at nominal power of 6.5 MW for 190 days, and during 50 days at lower power levels. Total production amounted to 31051 MWh which is 3.5% higher than planned. reactor was used for irradiation and experiments according to the demand of 600 users, of which 517 from the Institute and 83 externals users. This report contains detailed data about reactor power and experiments performed in 1968. It is concluded that the reactor operation was more successful than during previous years. There was only one longer interruption which lasted 27 hours because of the power cut on the cable for the pump station on Danube. Number of safety shutdowns were at the same level as during last year. The only significant incident in 1968 was air contamination with the radioactive argon in the reactor hall. The reactor operation was not interrupted although the hall was evacuated for two hours. The was no significant exposure of the staff. In April and September the integral dosed were higher than during other months because of the accident during refueling (mixing the slugs with irradiated and fresh fuel). There was no significant surface contamination, i.e. the decontaminated surface were negligible. Due to 'mixing' refueling scheme. [Serbo-Croat] Reaktor RA je u 1968. godini radio na nominalnoj snazi od 6,5 MW 190 dana i 50 dana na manjim snagama. Ukupni rad iznosio je 31051 MWh odnosno 3,5% vise od planiranog. Reaktor je koriscen za ozracivanja i eksperimente za 600 korisnika od cega 517 iz Instituta i 83 za korisnika izvan Instituta. Ovaj izvestaj sadrzi detaljne podatke o radu i eksperimentima koji su obavljani. Zakljucuje se da je reaktor radio uspesnije nego prethodnih godina. U toku 1968. godine samo je jedan duzi prekid u radu od 27 casova izazvan zbog proboja kablovske glave na odvodu za pumpnu stanicu na Dunavu. Sigurnosna zaustavljanja bila su na proslogodisnjem nivou. Jedini znacajniji incident u 1968. godini, bio je kontaminacija vazduha

 19. PODJETNIŠTVO ZA ŽENSKE - VPLIV PODJETNIŠKEGA UDEJSTVOVANJA NA ŽIVLJENSKO ZADOVOLJSTVO

  OpenAIRE

  Velcer, Maja

  2016-01-01

  Podjetništvo že od nekdaj velja za specifični način kariernega udejstvovanja, katerega se lotijo tisti posamezniki, ki še posebej cenijo neodvisnost in svobodo pri življenjskih odločitvah. V tem smislu podjetništvo ni zgolj način kariernega delovanja, pač pa gre za način življenja, ki podjetniku omogoča izpolnjevanje lastnega potenciala na najvišjem nivoju. Če je torej podjetništvo način življenja, potem nas zanima ali je lahko tudi pomemben dejavnik pri doseganju življenjskega zadovo...

 20. Ra reactor operation plan for 1976 - Annex 6; Prilog 6 - Plan rada reaktora RA za 1976. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-01-15

  Contrary to previous years the RA reactor operation plan for 1976 is conditioned by more uncertainties than ever for the following reasons. It is planned for February to repair the components in order to eliminate the consequences of leaking from the vertical experimental channel VK-4 which happened in december 1975. Apart from this, measurements related to transfer of the core to highly enriched fuel under minimum power are foreseen to be performed in February. In April, it would be indispensable to locate the point of He gas leaking and its prevention. Core transfer to highly enriched fuel is planned for April for testing of the fuel elements under operating conditions and step by step increase of the power density up to the nominal power. Complete plan for core transfer would be available by the end of February 1976. It is planned to make-up for the mentioned delays from May-December 1976. [Serbo-Croat] Za razliku od prethodnih godina izrada plana rada reaktora RA za 1976. godinu vezana je za mnogo vise neizvesnosti nego ikada ranije iz sledecih razloga. U februaru se vrsi remont opreme i uklanjanja posledica procurivanja vertikalnog eksperimentalog kanala VK-4, koje se dogodilo decembra 1975. Sem toga u februaru se vrse merenja na minimalnim snagama u sklopu priprema za prelazak na novo gorivo. U aprilu ce biti neophodno lociranje mesta gde istice He gas kao i otklanjanje uzroka ovog curenja. Planirano je da se u aprilu ubaci novo gorivo u jezgro u cilju testiranja pod radnim uslovima uz postepeno povecanje snage do nominalne. Planirano je da se smanjeni obim rada usled navedenih uslova nadoknadi u potpunosti u periodu maj-decembar 1976.

 1. Exploring the Potentials of Lysinibacillus sphaericus ZA9 for Plant Growth Promotion and Biocontrol Activities against Phytopathogenic Fungi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zakira Naureen

  2017-08-01

  Full Text Available There is an ongoing hunt for biologically active compounds that can combat phytopathogenic fungi and improve plant growth without causing any hazards to the environment. Consequently the present study aims at deciphering the plant growth promotion and antifungal capability of Lysinibacillus sphaericus ZA9. The bacterium was previously isolated and identified in our laboratory from maize rhizosphere using 16S rRNA gene sequencing. The test bacterium L. sphaericus ZA9 was found to produce high quantity of IAA (697 μg/ mL; siderophores (195.79 μg/ mL, HCN and hydrolytic enzyme as compared to the reference strain Bacillus sphaericus Z2-7. The bacterium was also capable of solubilizing silicates (Si, phosphates (P, and potassium (K. The bacterium enhanced the seedling vigor and germination of seeds pretreated with it and promoted the shoot length of both cucumber and tomato seeds in greenhouse experiment. L. sphaericus ZA9 and its cell free culture supernatant showed varied antagonistic behavior against Alternaria alternata, Curvularia lunata, Aspergillus sp., Sclerotinia sp., Bipolaris spicifera, Trichophyton sp. Fermentation broth culture of L. sphaericus ZA9 was then used to isolate antifungal metabolites by silica column chromatography. Identification and determination of antifungal compounds was carried out by Thin-layer chromatography (TLC followed by NMR spectroscopy. Two compounds were isolated and identified as 2-pentyl-4-quinolinecarboxylic acid (C15H17NO2 which is a quinoline alkaloid and 1- methylcyclohexene which is a cycloalkene. Compound 1; 2-Penthyl-4-quinolinecarboxylic acid was found to be highly antagonistic against most of the fungi tested as compared to the bacterium itself. Its activity was comparable to that of fungicide Benlate, while compound 2; 1- methylcyclohexene did not show any antifungal activity.

 2. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1994; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1994. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1994-12-01

  pouzdan rad ovog reaktora. Poslednji, i ujedno najveci zahvat, koji se odnosi na zamenu celokupne instrumentacije je u toku, ali njegova realizacija u 1994. godini kasni zbog zastoja u isporuci opreme koja se izradjuje u Sovjetskom savezu. Izradu ove opreme finansira Medjunarodna agencija za atomsku energiju kroz ugovor sklopljen decembra 1988. godine sa moskovskom firmom Atomenergoexport. Prema tom ugovoru trebalo je da celokupna nova instrumentacija za reaktor RA bude isporucena Institutu u Vinci do kraja 1990. godine, ali je do septembra 1991. godine isporuceno svega 56% od predvidjene kolicine. Od tada je svaka isporuka obustavljena, a razlog je privremena zabrana na sve isporuke opreme za Jugoslaviju izrecena od strane ove organizacije Ujedinjenih nacija. U 1991. godini na reaktoru RA je demontirana postojeca instrumentacija u maksimalno mogucem obimu, kako bi se zadrzala neka osnovna merenja neophodna i u uslovima kada reaktor nije u pogonu. U 1994. godini nastavljen je rad na razradi i dopuni sovjetskog projekta. Kontrola i odrzavanje celopkupne opreme postrojenja, kao i remontni radovi izvrsavani su redovno i efikasno. Veoma obiman remont sekundarnog kola hladjenja reaktora privodi se kraju i bice okoncan u prvoj polovini 1995. a u skladu postojecim zakonskim propisima i sa preporukama MAAE. Kontrola goriva od strane inspektora MAAE obavljana je jedanput mesecno. Na reaktoru RA u 1994. godini radilo je prosecno 47 radnika, sto je dovoljan broj u uslovima remontnih i investicionih radova.

 3. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1997; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1997. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Vinca Institute of Nuclear Sciences, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1997-12-01

  RA reactor is not in operation since 1984, activities related to revitalisation of the RA reactor started in 1986. The planned actions related to renewal of the reactor components were finished except for the most important action, related to exchange of complete reactor instrumentation which was delayed. Only 80% of the instrumentation was delivered until September 1991. Since then any delivery of components to Yugoslavia was stopped because of the sanctions imposed to our country. The existing RA reactor instrumentation was dismantled. Control and maintenance of the reactor components was done regularly and efficiently. Fuel inspection by the IAEA safeguards inspectors was done on a monthly basis. There have been on the average 42 employees at the RA reactor which is considered sufficient for maintenance and repair conditions. The problem of financing the reactor activities and maintenance remains unsolved. Research reactor RA Annual report for year 1997 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. [Serbo-Croat] Reaktor RA nije u pogonu od 1984, aktivnosti na revitalizaciji, rekostrukciji i modernizaciji reaktorski sistema zapocete su 1986. godine. Okoncan je niz zahvata na opremi postrojenja kojima ce se u narednom periodu omoguciti kontinualan i pouzdan rad ovog reaktora. Poslednji, i ujedno najveci zahvat, koji se odnosi na zamenu celokupne instrumentacije kasni zbog zastoja u isporuci opreme koja se izradjuje u Sovjetskom savezu. Do septembra 1991. godine isporuceno svega 80% od predvidjene kolicine. Od tada je svaka isporuka obustavljena, a razlog je privremena zabrana na sve isporuke opreme za Jugoslaviju usled sankcija uvedenih od strane organizacije Ujedinjenih nacija. Demontirana je postojeca instrumentacija. Kontrola i odrzavanje celopkupne opreme postrojenja, kao i remontni radovi izvrsavani su redovno i efikasno. Kontrola goriva od strane safeguard inspektora MAAE obavljana

 4. Tribological and Corrosion Properties of Coatings Produced by Plasma Electrolytic Oxidation on the ZA27 Alloy

  Science.gov (United States)

  Li, Guangyin; Mao, Yifan; Li, Zhijian; Wang, Linlin; DaCosta, Herbert

  2018-05-01

  In this paper, a continuous and dense coating was deposited on samples of the ZA27 alloy through the plasma electrolytic oxidation (PEO) process to improve its wear and corrosion performance. A nontoxic and environmentally friendly inorganic salt, Na2SiO3, is chosen as electrolytes with different concentrations. The effect of the concentration of Na2SiO3 aqueous solutions on the coating performances was investigated. The coatings with 3Al2O3·2SiO2 (mullite), Zn2SiO4 and Al2O3 (either crystal phase or with some amorphous SiO2 phases) were formed by the PEO processes. It was found that the coating thickness increased with the increase in electrolyte concentration. However, the wear and corrosion resistance performance of the coatings did not improve as the coating's thickness increased. This was due to the fact that the coating produced with electrolytes of 10 g/L has a porous structure with large pore size. Among all the samples, coating produced by 15 g/L Na2SiO3 has the best wear and corrosion resistance, which is attributed to its continuous and dense structure with thickness of about 47 μm.

 5. Tribological and Corrosion Properties of Coatings Produced by Plasma Electrolytic Oxidation on the ZA27 Alloy

  Science.gov (United States)

  Li, Guangyin; Mao, Yifan; Li, Zhijian; Wang, Linlin; DaCosta, Herbert

  2018-04-01

  In this paper, a continuous and dense coating was deposited on samples of the ZA27 alloy through the plasma electrolytic oxidation (PEO) process to improve its wear and corrosion performance. A nontoxic and environmentally friendly inorganic salt, Na2SiO3, is chosen as electrolytes with different concentrations. The effect of the concentration of Na2SiO3 aqueous solutions on the coating performances was investigated. The coatings with 3Al2O3·2SiO2 (mullite), Zn2SiO4 and Al2O3 (either crystal phase or with some amorphous SiO2 phases) were formed by the PEO processes. It was found that the coating thickness increased with the increase in electrolyte concentration. However, the wear and corrosion resistance performance of the coatings did not improve as the coating's thickness increased. This was due to the fact that the coating produced with electrolytes of 10 g/L has a porous structure with large pore size. Among all the samples, coating produced by 15 g/L Na2SiO3 has the best wear and corrosion resistance, which is attributed to its continuous and dense structure with thickness of about 47 μm.

 6. Evidence of flow stabilization in the ZaP Z pinch experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shumlak, U.; Crawford, E.; Golingo, R.P.; Nelson, B.A.; Zyrmpas, A.; Den Hartog, D.J.; Holly, D.J.

  2001-01-01

  The stabilizing effect of an axial flow on the m = 1 kink instability in Z pinches has been studied numerically with a linearized ideal MHD model to reveal that a sheared axial flow stabilizes the kink mode when the shear exceeds a threshold. The sheared flow stabilizing effect is investigated with the flow-through Z pinch experiment, ZaP. An azimuthal array of surface mounted magnetic probes located at the midplane of the 50 cm long pinch plasma measures the fluctuation levels of the azimuthal modes m=1, 2, and 3. After pinch formation a quiescent period is found where the mode activity is reduced to a few percent of the average field. Optical images from a fast framing camera and a HeNe interferometer also indicate a stable pinch plasma during this time. Doppler shift measurements of a C-III line correspond to an axial flow velocity of 9.6x10 4 m/s internal to the pinch. During the time when the axial plasma flow is high, the plasma experiences a quiescent period which lasts approximately 800 exponential growth times predicted by linear theory for a static plasma. (author)

 7. Ispitivanje pogodnosti za održavanje elektronskih uređaja / Demonstration and verification of the maintainability of electronic devices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragan Ćosović

  2003-11-01

  Full Text Available Ispitivanje pogodnosti za održavanje, u toku razvoja uređaja, sastavni je deo Programa i plana pogodnosti za održavanje. U toku ispitivanja proveravaju se kvantitativni i kvalitativni parametri pogodnosti za održavanje. Ispitivanje kvantitativnih parametara vrši se primenom određenih statističkih metoda. U radu je dat primer primene statističkih metoda za ispitivanje pogodnosti za korektivno održavanje jednog elektronskog uređaja i analizirani su rezultati ispitivanja. / The demonstration and verification of maintainability during the development of a device is an integral part of the Maintainability Plan and Programme. During the demonstration and verification, the quantitative and qualitative parameters of maintainability are checked. The demonstration and verification of the maintainability parameters are done by applying certain statistical methods. An example of applying a statistical methods for testing the maintainability of corrective maintenance of radio is given in the work and the results of the demonstration and verification are analyzed.

 8. Metoda ispitivanja kompatibilnosti sredstava lične NHB zaštite / Method of testing compatibility of personal NBC protection devices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušan Rajić

  2009-07-01

  Full Text Available Na primeru izabranih sredstava lične NHB zaštite demonstrirana je primena metode procene kompatibilnosti, kao vrlo bitne taktičko-tehničke karakteristike za svako novouvedeno sredstvo naoružanja i vojne opreme (NVO u Vojsci Srbije. Utvrđeno je da zaštitno filtrirajuće odelo, zaštitni laki ogrtač i zaštitne rukavice ispunjavaju postavljene kriterijume kompatibilnosti. Opisana metoda provere kompatibilnosti može da se primenjuje i na druga sredstva NVO u fazama razvoja, proizvodnje i eksploatacije. / The selected personal NBC protection devices have served as an example for demonstrating the application of the compatibility evaluation method as a very important tactical-technical characteristic of each newly introduced item of weapon and military equipment in the Serbian army. It has been determined that a filtering protective suit, a light protective coat and protective gloves meet the required criteria of compatibility. The described method of testing compatibility can be also applied to other weapons and military equipment in stages of development, production and exploitation.

 9. Activities of the Service for maintenance of the RA reactor electronic equipment in 1979 - Report - Annex IV; Prilog IV Rad sluzbe za odrzavanje elektronske opreme reaktora RA u 1979. godini - Izvestaj -

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1979-12-15

  Within the organizational structure of the RA reactor staff, the Service for instrumentation maintenance has the following tasks: maintenance of the existing electronic equipment; participating in experiments planning and preparation of electronic equipment; purchasing new equipment, spare parts and components; construction of new equipment for internal needs; implementation of new equipment. Basic instrumentation of the reactor facility includes: control and protection system, and dosimetry system. [Serbo-Croat] U okviru organizacione seme OOUR nuklearni reaktor RA sluzba za odrzavanje instrumentacije postrojenja ima sledece zadatke: odrzavanje postojece elektronske opreme; ucesce u planiranju eksperimenata i priprema elektronske opreme; nabavka nove opreme, rezervnih delova i komponenti; rad na izradi elektronske opreme i uredjaja za sopstvene potrebe i izrada projekata u domenu reaktorske opreme i ucesce u ugradnji nove opreme. Osnovna instrumentacija postrojenja obuhvata: sistem za upravljanje i zastitu, sistem za tehnolosku kontrolu i sistem za dozimetrijsku kontrolu.

 10. Šola kot "pripravljalnica" za nadaljnje učenje. Odnos šole do vseživljenjskega učenja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maša Mlinarič

  2003-12-01

  Full Text Available V informacijski druzbi ucenje in izobrazevanje skozi vse zivljenje ni 'modna zapoved' izobrazevalnih teoretikov ali celo politikov, marvec prezivetvena pot reba. V evropskem prostoru, kjer tekmovalnost pogojuje uspeh vse druzbe, sta ucenje in izobrazevanje skozi vse zivljenje steber gospodarskega, druzbenega pa tudi politicnega razvoja. Tako naj bi vsakdo imel dostop do ustreznega in kakovostnega solskega izobrazevanja in izobrazevanja odraslih. Dostopnost solskega izobrazevanja in njegova kakovost pasta ob vplivu druzine temeljni pogo} za to, da se Clovek sploh ze li izobraze vati vse zivljenje. v ta namen potrebujemo kurikulume, ki bodo zmogli zagotoviti najpomembnejsa znanja in spretnosti za delo in seveda zivljenje. Potrebujemo pa tudi usposobljene ucitelje, da bodo motivirali otroke in mlade za ucenje skozi vse zivljenje.

 11. IV Training program for the staff of the laboratory for the RA reactor exploitation; IV Programi obuke osoblja Laboratorije za eksploataciju reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1960-07-01

  All the staff members of the laboratory for RA reactor exploitation are obliged to learn the following: fundamental properties of the RA reactor, the role and functionality of the reactor components, basic and auxiliary reactor systems, basics of radioactivity, measures for preventing contamination. The personnel working in shifts must be acquainted with the regulations and instructions for reactor operation. Training programs for reactor operators, mechanics, electricians, instrumentators and dosimetrysts are described separately. Svi saradnici Laboratorije za eksploataciju reaktora RA moraju poznavati sledece oblasti: Osnovne karakeristike reaktora RA, princip rada, ulogu i funkcionisanje komponenti reaktora, osnovnih i pomocnih sistema reaktora; osnovne pojmove o radioaktivnom zracenju, mere za sprecavanje kontaminacije. Osoblje koje radi u smenama mora dodatno poznavati propise i uputstva za rad reaktora. Posebno je naveden program obuke operatora reaktora, mehanicara, electricara, instrumentatora, dozimetrista.

 12. Za koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja je koncept izobraževanja odraslih vitalnega pomena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2012-03-01

  Full Text Available Sredi finančne krize se vse bolj izgublja spomin na to, kaj nam je Evropska unija dala doslej in nam daje zdaj, tudi na področju izobraževanja odraslih, zato je morebiti prav, da se vrnemo k preglednim vtisom s konference, ki je zaznamovala deseti rojstni dan programa Grundtvig. Konference Deset let programa Grundtvig ali deset let inovativnosti in inovacij v izobraževanju odrasli v Bruslju sem se resda udeležila kot predstavnica AGE Platform Europe, vodilne evropske organizacije za vprašanja starejših, kjer delujem kot izvedenka za zaposlovanje in izobraževanje starejših. Uradno sicer ne, v resnici pa sem na tej konferenci zagovarjala tudi stališča slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in seveda stališča, ki smo jih razvili v slovenski andragogiki.

 13. Ralstonia eutropha's Poly(3-hydroxybutyrate)(PHB) polymerase PhaC1 and PHB depolymerase PhaZa1 are phosphorylated in vivo.

  Science.gov (United States)

  Jüngert, Janina R; Patterson, Cameron; Jendrossek, Dieter

  2018-04-20

  In this study, we screened PHB synthase PhaC1 and PHB depolymerase PhaZa1 of Ralstonia eutropha for the presence of phosphorylated residues during the PHB accumulation and PHB degradation phase. Thr373 of PHB synthase PhaC1 was phosphorylated in the stationary growth phase but was not modified in the exponential and PHB accumulation phases. Ser35 of PHB depolymerase PhaZa1 was identified in phosphorylated form both in the exponential and in the stationary growth phase. Additional phosphosites were identified for both proteins in sample-dependent forms. Site-directed mutagenesis of the codon for Thr373 and other phosphosites of PhaC1 revealed a strong negative impact on PHB synthase activity. Modification of Thr26 and Ser35 of PhaZa1 reduced the ability of R. eutropha to mobilize PHB in the stationary growth phase. Our results show that phosphorylation of PhaC1 and PhaZa1 can be important for modulation of the activities of PHB synthase and PHB depolymerase. Importance Polyhydroxybutyrate (PHB) and related polyhydroxyalkanoates (PHAs) are important intracellular carbon and energy storage compounds in many prokaryotes. The accumulation of PHB or PHAs increases the fitness of cells during periods of starvation and other stress conditions. The simultaneous presence of poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) synthase (PhaC1) and PHB depolymerase (PhaZa1) on synthesized PHB granules in Ralstonia eutropha (alternative designation Cupriavidus necator ) has been previously shown in several laboratories. These findings imply that the activities of PHB synthase and PHB depolymerase should be regulated to avoid a futile cycle of simultaneous synthesis and degradation of PHB. Here, we addressed this question by identifying phosphorylation sites on PhaC1 and PhaZa1 and by site-directed mutagenesis of identified residues. Furthermore, we conducted in vitro and in vivo analysis of PHB synthase activity and PHB contents. Copyright © 2018 American Society for Microbiology.

 14. Izgradnja podatkovnega skladišča v družbi za trgovanje z električno energijo

  OpenAIRE

  PINTAR, MATEJ

  2017-01-01

  Namen diplomskega dela je predstaviti projekt »Izgradnja podatkovnega skladišča v družbi za trgovanje energije«. Diplomsko delo je razdeljeno na tri sklope. V prvem sklopu so, z namenom boljšega razumevanja tematike v nadaljevanju diplomskega dela, na kratko predstavljene značilnosti trga z električno energijo na primeru slovenskega trga z električno energijo. V drugem sklopu (tretje poglavje) so v ospredju osnove podatkovnega skladišča, razlike med dimenzijskim in normaliziranim pod...

 15. Kjubrikovo čitanje Bardžisa: Značaj kostima za razumevanje Paklene pomorandže

  OpenAIRE

  Dijana Metlić

  2016-01-01

  Roman Paklena pomorandža Entonija Bardžisa, objavljen 1962. godine, postao je jedno od kultnih književnih dela XX veka, pre svega zahvaljujući istoimenom filmu Stenlija Kjubrika iz 1971. Okarakterisan kao dekadentno i nihilističko ostvarenje, snimljen tako da gledaoci „uživaju“ u scenama nasilja, Kjubrikov film bio je, uz prekide, u distribuciji u Britaniji do 1974. godine kada je povučen na zahtev reditelja zbog optužbi koje su ga implicitno teretile za povećanje stepena delinkventskog nasil...

 16. IZBIRA REŠITVE ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI NA PRIMERU ŠTAJERSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA

  OpenAIRE

  Šumandl Kostov, Tea

  2015-01-01

  V poslovnem svetu je že dolgo znano, da so kupci jedro posla ter da uspeh podjetja temelji na učinkovitem upravljanju odnosov z njimi. Vsi cilji so osredotočeni na zadovoljevanje strank, tako da se te rade vračajo. Pogosto pa ti cilji predstavljajo oviro za podjetja, ki nimajo ustreznih orodij, opreme in metod. V današnjem času tehnologija podjetjem ponuja sisteme, ki zaposlenim omogočajo, da hitro pridobijo vse podatke o strankah. Ta koncept se imenuje upravljanje odnosov s strankami (v nada...

 17. RA reactor action plan for 1977 - Annex VI; Prilog VI - Plan rada reaktora RA za 1977. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1976-12-15

  In the RA reactor action plan for 1977 it is foreseen that the reactor would be operated for 181 days, mostly at nominal power of 6.5 MW. It is planned to produce 28236 MWh in total. Five reactor core exchanges (refuelling) are planned. The plan includes time for repair of components as well as for cooling. [Serbo-Croat] Plan rada reaktora RA predvidja rad tokom 181 dana, vecim delom na nominalnoj snazi od 6,5 MW tokom 1977. godine. Planirano je da ukupni rad iznosi 28236 MWh. Planom je predvidjeno i pet izmena goriva kao i vreme potrebno za remont opreme i hladjenje.

 18. Report of the Service for maintenance of mechanical structures - Annex 2; Prilog 2 - Rad sluzbe za odrzavanje masinske opreme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radivojevic, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-01-15

  This Annex 2 describes the organizational structure and activities of the Service for maintenance of the mechanical structures of the RA reactor, inspection and maintenance of of reactor components, workshop and storage of spare parts at the reactor. Mechanical structures of the RA reactor included are: heavy water system, gas systems, technical water system, reactor core, and transportation equipment. [Serbo-Croat] Pored opisa organizacije rada sluzbe za odrzavanje masinske opreme reaktora RA, ovaj prilog sadrzi: podatke o stanju, reviziji i remontu masinske opreme reaktora RA, prirucne radionice i magacina. Masinska oprema reaktora RA obuhvata: sistem teske vode, gasne sisteme, sistem tehnicke vode, centralno telo reaktora, transportnu opremu.

 19. Usporedba antibakterijske i antigljivične učinkovitosti otopina za dezinfekciju mekih kontaktnih leća

  OpenAIRE

  Kuzman, Tomislav; Pokupec, Rajko; Kalauz, Miro; Juri, Jelena; Bujger, Zdenko; Presečki, Aleksandra

  2008-01-01

  Cilj studije bio je usporediti antibakterijska i antigljivična svojstva pet tekućina za dezinfekciju mekih kontaktnih leća. Ispitane su slijedeće tekućine: Oxysept Comfort (Advanced Medical Optics), Nitilens One Step (Avizor), Opti-Free Express (Alcon Laboratories), Complete Moisture Plus (Advanced Medical Optics) i Nitilens All-in-one (Avizor). Usporedili smo njihovu učinkovitost u dezinfekciji fiziološke otopine eksperimentalno kontaminirane slijedećim mikroorganizmima (American Type Cultur...

 20. UNAPRjEĐENjE OBRAZOVNOG SUSTAVA ZA POTREBE TURIZMA HRVATSKE I SLOVENIjE ELEMENTIMA PROjEKTNOG MENADžMENTA

  OpenAIRE

  Vrečko, Igor; Barilović, Zlatko

  2010-01-01

  Konkurentnost hrvatskog i slovenskog turizma na međunarodnom tržištu temelji se na uspješnosti izvođenja operativnih poslova, ali i na pripremi i izvođenju strateških i drugih projekata. Ti projekti od ključne su važnosti za njegov rast i razvoj, kao i poslovnih sustava koji djeluju unutar područja navedene gospodarske grane. Uspješno upravljanje projektima od ključne je važnosti za konkurentnost poslovnih sustava s područja turizma, iako se tome do sada nije pri...

 1. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego
 w systemie amerykańskiego prawa cywilnego

  OpenAIRE

  Czenko, Magdalena

  2017-01-01

  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdów autonomicznych w systemie prawnym USA. Praca rozpoczyna się od zdefiniowania pojazdu autonomicznego jako pojazdu, który dzięki technologii zdolny jest do poruszania się bez kontroli lub nadzoru człowieka. Następnie przedstawione zostają poziomy automatyzacji (od 0 do 4). W dalszej części opisane są aktualne podstawy odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdu mechanicznego ze strony dwóch potencjalnie od...

 2. Kontrola kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza - predloženi model jugoslavenskog programa kontrole kvalitete za olovo i kadmij u krvi

  OpenAIRE

  Telišman, S.

  1983-01-01

  Istaknuta je nužnost osiguranja kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza bioloških uzoraka i prikazane su osnovne karakteristike različitih modela programa kontrole kvalitete. Na osnovi iskustva, stečenog sudjelovanjem u različitim međunarodnim programima kontrole kvalitete (britanskom nacionalnom programu i programu zemalja Evropske zajednice za olovo u krvi, programu za olovo i kadmij u krvi koji su zajednički organizirali Ekološki program Ujedinjenih naroda i Svjetska zdravstvena organi...

 3. Nanašanje trdih zaščitnih prevlek s katodnim lokom: Cathodic arc plasma deposition of hard protective coatings:

  OpenAIRE

  Panjan, Peter

  2002-01-01

  The cathodic arc evaporation process is based upon the vacuum arc, the physics of which is still under investigation. This method is using almost exclusively for the deposition of wear-resistant coatings onto cutting and forming tools. The method is fast, effective, and relatively cost efficient. This paper reviews the arc evaporation process. Naparevanje s katodnim lokom temelji na plazemskem loku, ki ga prižegmo v vakuumu. Postopek se uporablja skoraj izključno za pripravo trdih zaščitni...

 4. Project RA Research nuclear reactor - Annual report 1993 with comparative review for the period 1991 - 1993; Projekat Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1993. godinu, uz uporedni pregled za period 1991 - 1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1993-12-15

  Research reactor RA Annual report for year 1993 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. First part includes 8 annexes describing reactor operation, activities of services for maintenance of reactor components and instrumentation, financial report and staffing. The ninth separate annex deals with the feasibility of RA reactor applications. Second part of the report is devoted to radiation protection issues and contains 4 annexes with data about radiation control of the working environment and reactor environment, description of decontamination activities, collection of radioactive wastes, and meteorology data. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj o radu nuklearnog reaktora RA za 1993. godinu sastoji se od dva dela: prvi deo obuhvata pogon i odzavanje reaktora RA, a drugi poslove zastite od zracenja na reaktoru RA. Prvi deo sadrzi 8 priloga, koji opisuju rad reaktora i poslove sluzbi za odrzavanje opreme i komponenti, finansijski izvestaj, kadrovsku strukturu osoblja reaktora. Poseban prilog razmatra mogucnosti koriscenja istrazivackog reaktora RA. Drugi deo izvestaja o poslovima zastite od zracenja sadrzi 4 priloga sa podacima radijacione kontrole radne sredine i okoline reaktora, opis poslova dekontaminacije i sakupljanja radioaktivnih materija, kao i meteoroloske podatke.

 5. RA Research reactor, Annual report 1971; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1971. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, D et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1971-12-15

  effects. In the introduction of this report it has been emphasised that the decision makers should have in mind the negative effects of low budget on the reactor safe and reliable operation. For the sake of reactor, decision about the future operation and financing should be done as soon as possible, either to cease operation or continue with adequate financial support. [Serbo-Croat] Reaktor RA je u 1971. godini radio na nominalnoj snazi 190 dana i 50 dana na manjim snagama. Ukupni rad iznosio je 31606 MWh odnosno 5,3% vise od planiranog, sto je najvisa vrednost od kako je reaktor pusten u rad. Reaktor je koriscen za ozracivanja i eksperimente za 425 korisnika od cega 370 iz Instituta i 55 za korisnika izvan Instituta. Ovaj izvestaj sadrzi detaljne podatke o radu i eksperimentima koji su obavljani. Odstupanja od plana, odnosno veceg ostvarenog rada bilo je u junu i decembru usled posebnih zahteva korisnika. Ukupni broj prekida rada bio je manji od svih prethodnih godina, uglavnom zbog manjeg broja nestanka napona u vreme rada reaktora. U toku godine bilo je samo jedno sigurnosno zaustavljanje, ciji je uzrok bila pojava laznog signala opreme za zastitu reaktora. Nijednog duzeg prekida rada nije bilo zbog neispravnosti opreme. Kracih prekida bilo je usled kidanja spojki na potisnom cevovodu tehnicke vode, sto je bilo izazvano klizanjem zemljista u podrucju crpne stanice na Dunavu. Ukupna doza ozracivanja ljudstva bila je manja nego prethodnih godina. Nije bilo ni jednog akcidenta niti slucaja koji bi se mogao nazvati akcidentom. Dekontaminirano je znatno manje povrsina nego ranijih godina. Zakljuceno je da je uspesan rad reaktora u 1971. godini rezultat valjanog rada u prethodnim godinama. Medjutim usled jos nedefinisane politike u pogledu buduceg rada, odnosno neizvesnosti u vezi finansiranja, neki poslovi su obustavljeni. Tu spada proucavanje mogucnosti prelaska na koriscenje visokoobogacenog goriva sto bi povecalo korisni neutronski fluks i ucinilo reakor konkurentnim za

 6. Zaštićena komunikacija putem infrastrukture sa javnim ključevima / Secure communication via public key infrastructure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đuro Alfirević

  2007-01-01

  Full Text Available Jedan tok informacija u okviru računarskih sistema ostvaruje se slanjem elektronske pošte. Međutim, da bi se ispunili zahtevi za kvalitativnost informacije koju ta pošta prenosi, neophodno je da računarska mreža ispunjava osnovna četiri bezbednosna servisa: zaštitu tajnosti, integritet podataka autentikaciju i neporecivost. Ovaj rad predstavlja jedno od mogućih rešenja zaštićene komunikacije, primenom zaštićenog e-mail klijenta, sa prednostima koje donosi PKCS standard. / One of the information flows in a computer communication domain is accomplished by sending an e-mail, but in order to accomplish demands for information qualitativity that the e-mail contains, it's necessary for a computer network to provide the major four security services confidentiality, data integrity, authentication and non-repudiation. This work represents one of the possible solutions of secured communication applying a secured e-mail client with advantages that PKCS standard brings.

 7. New updated results of paleomagnetic dating of cave deposits exposed in Za Hájovnou Cave, Javoříčko Karst

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kadlec, Jaroslav; Čížková, Kristýna; Šlechta, Stanislav

  2014-01-01

  Roč. 70, 1-2 (2014), s. 27-34 ISSN 0036-5343 Institutional support: RVO:67985530 ; RVO:67985831 Keywords : Javoříčko Karst * Za Hájovnou Cave * Early and Middle Pleistocene * paleomagnetic dating Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

 8. Possibilities for power reactor structural material and fuel testing in reactor RA; Mogucnosti reaktora RA za testiranje konstrukcionih materijala i goriva energetskih reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R; Lazarevic, Dj; Stefanovic, D; Cupac, S; Pesic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1978-05-15

  Nuclear reactor RA at Vinca has been designed as a high flux general purpose research reactor. Among other it was intended to play a role of material testing reactor. A scope of activities of Material Laboratory and Reactor RA Department of Boris Kidric Institute is presented in this report. Reactor RA capacity for reactor structural material and fuel irradiation is also described. The increase of RA reactor irradiation capacity is based on the improvement of VISA type fuel channel for fast neutron irradiations, as well as on the general neutron flux increase, due to introduction of highly enriched uranium fuel into reactor core and the advanced in-core fuel management. The irradiation capacities described allow for the reactor material and fuel testing to the considerable extent. Istrazivacki reaktor RA u Vinci je projektovan kao visokofluksni istrazivacki reaktor opste namene. Pored ostalog, on je namenjen i za testiranje reaktorskih konstrukcionih materijala i goriva. U radu je dat pregled aktivnosti Laboratorije za materijale IBK i reaktora RA na tom podrucju, kao i opis povecanih mogucnosti reaktora RA za ozracivanje reaktorskih materijala i goriva u cilju njihovog testiranja. Povecanje mogucnosti reaktora RA zasniva se na usavrsavanju specijalnog gorivnog kanala tipa VISA (za ozracivanje materijala brzim neutronima), kao i na opstem povecanju neutronskog fluksa na osnovu uvodjenja i nacina koriscenja visokoobogacenog uranskog goriva u reaktoru RA. Opisane mogucnosti reaktora RA dozvoljavaju u znatnoj meri ispitivanje konstrukcionih materijala i goriva energetskih reaktora.

 9. Izobraževanje starejših odraslih in pomen njihovega izobraževanja za njih same ter družbo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2009-12-01

  Full Text Available Avtorica predstavi pomen izobraževanja starejših odraslih za dejavno staranje v dolgem prehodnem obdobju, imenovanem »čas med delom, upokojitvijo in starostjo«. Ta koncept prehodnega obdobja, prehoda v starost, namreč danes nadomešča starejši koncept pokoja. V tem času ljudje v poznejših letih življenja opravljajo plačano delo, se izobražujejo, se (občasno vračajo na trg dela, delajo prostovoljno. Avtorica piše o prebivalstvenih spremembah in o pomenu izobraženosti vseh in vseh skupin starejših odraslih za soočanje s staranjem družbe. Dušana Findeisen zastane pri vprašanju značilnosti izobraževalnih programov za starejše odrasle, obravnava vrednote, nosilce in oblike izobraževanja starejših. Nazadnje opiše slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje kot konceptualno eno najbolj celostno domišljenih oblik in modelov izobraževanja ljudi v poznejših letih življenja.

 10. Microstructure, thermal behavior and mechanical properties of squeeze cast SiC, ZrO2 or C reinforced ZA27 composites

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-khair, M.T. Abou; Lotfy, A.; Daoud, A.; El-Sheikh, A.M.

  2011-01-01

  Research highlights: → ZA27 with 5% SiC, ZrO2 or C particles are synthesized by stirring then squeezed. → Particles refine the structure. 50 MPa decreases porosity% and increases density. → α and β nucleation temperatures of the composites are lower than those of the matrix. → Particles accelerate age hardening and increase peak hardness of the composites → Particles reduce the CTEs of composites compared to those of the matrix. - Abstract: ZA27 alloy based composites were synthesized by stirring method, followed by squeeze casting. Stir casting was employed successfully to incorporate 5 vol.% of various reinforcement particulates, namely, SiC, ZrO 2 or C. The porosity in the composites was decreased by squeeze pressure. The presence of particles and/or application of squeeze pressure during solidification resulted in considerable refinement in the structure of the composites. The microstructures, X-ray diffraction (XRD) and energy dispersive X-ray analysis (EDXA) results indicated that no significant reactions occurred at the interface between the SiC or C particles and ZA27 alloy. However, in case of ZrO 2 reinforced ZA27, the ZrO 2 reacted with Cu present in the molten ZA27 alloy, forming Cu 5 Zr. Thermal analysis showed that both α and β nucleation and growth temperatures of the composites were lower than those of the ZA27 alloy. The presence of particles in the as-cast or squeezed composites led to not only an accelerated age hardening response, but also an increase in the peak hardness of the composites. The values of coefficient of thermal expansion (CTE) of the composites were drastically lower as compared to those of the ZA27 alloy. The tensile properties of the composites decreased as a result of the addition of the particles. Scanning electron microscope (SEM) pictures of the composites indicated that cracks mainly initiated at particle-matrix interface, propagated through the matrix and linked up with other cracks leading to failure of the

 11. RIJEKA ZETA KAO POTENCIJAL ZA RAZVOJ SPORTSKO-REKREATIVNIH OBLIKA TURIZMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ognjen Jovović

  2007-05-01

  Full Text Available Ba sic for re a li za tion of to u rist mo ve ments lays in me e ting cul tu ral and rec re a ti onal ne eds of po ten tial cu sto mers. If we know that lar gest num ber of to u rists re pre sents part of rec re a ti o nal ones, than is not hard to re a li ze how lar ge po ten tial lays in that number of po ten tial gu ests. On this fact sho uld be bu ilt stra tegy of mo ve ment of to u rist of fer of Da ni lov grad for it ex tre me po ten ti als on which can be fo un ded con cre te pro ject. In this work are gi ven ba sic as sump ti ons for de ve lop ment of sport rec re a ti o nal sha pes of to u rism with stress to na tu ral po ten ti als of ri ver Ze ta its banks and its clo se sur ro un ding that di rectly de ter mine sha pe of sport rec re a ti o nal ac ti vi ti es that re pre sent ba sis of to u rist of fer. Of fer sho uld be cre a ted in that way that it is adap ted to wi de seg ment of rec re a ti o nal gu ests and not pro fes si o nal spor tsmen, alt ho ugh they al so sho uld not be un de re sti ma ted but one sho uld know that in or der to cre a te con di ti ons for ar ri val of sports pro fes si o nals of fer has to be com ple tely dif fe rent and mo re spe ci a li zed that re qu i res cre a ting of con di ti ons of existen ce of highly de ve lo ped sports in fra struc tu re, whi le for ama te urs a lot can be do ne in “system of im pro vi sing”, sa tisfying ba sic cri te ria – rec re a tion in con di ti ons of un touc hed and well pre ser ved na tu re with se cu ring ma xi mal le vel of se cu rity and pro tec tion of gu ests, in or der to pre vent pos si ble un wil ling con se qu en ces that can lead to in jury of gu ests and for de ve lop ment and re a li za tion of such pro ject one need a much less funds than is bu il ding of fa ci li ti es that sho uld me et stan dards of pro fes si o nal spor tsmen. Po ten tial of ri ver Ze ta are hu ge and at trac ti ve for which re pre sent na tu ral re so urce on which can be fo un ded

 12. Twenty years of chemistry associated with the needs and utilization of nuclear reactors at the 'Boris Kidric' Institute of nuclear sciences, Vinca, Yugoslavia; Dvadeset godina hemije vezane za potrebe i koriscenje nuklearnih reaktora u Institutu za nuklearne nauke 'Boris kidric' i Vinci

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1969-07-01

  This publication covers nine review papers on the following topics related to the needs and utilization of nuclear reactors in the Boris Kidric Institute of nuclear sciences during previous twenty years: radiochemistry, hot atom chemistry, isotope production, spent nuclear fuel reprocessing, chemistry of transuranium elements; liquid radioactive waste processing, purification of reactor coolant water by inorganic ion exchangers, research related to deuterium concentration processes, and chemical dosimetry at the RA reactor. [Serbo-Croat] Ova publikacija obuhvata devet radova, po sledecim naslovima, a odnose se na potrebe i uslove nuklearnih reaktora u Institutu za nuklearne nauke 'Boris Kidric' tokom prethodnih dvadeset godina: radiohemija, hemija vruceg atoma, proizvodnja radioaktivnih izotopa, prerada isluzenog nuklearnog goriva, hemija transuranskih elemenata, obrada radioaktivnih otpadnih voda, preciscavanje vode za hladjenje nuklearnih reaktora pomocu neorganskih jonoizmenjivaca, istrazivanje procesa za koncentrovanje deuterijuma i hemijska dozimetrija reaktora RA.

 13. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1995, with comparative review for period 1991-1995; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1995. godinu, uz uporedni pregled za period 1991-1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1995-12-01

  Activities related to revitalisation of the RA reactor started in 1986, were continued during period 1991-1995. All the planned actions related to renewal of the reactor components were finished. The last, and at the same time most important action, related to exchange of complete reactor instrumentation is underway, delayed. The delivery of components from USSR is late. Production of this instruments is financed by the IAEA according to the contract signed in December 1988 with Russian Atomenergoexport. According to this contract, it has been planned that the RA reactor instrumentation should be delivered to the Vinca Institute by the end of 1990. Only 56% of the instrumentation was delivered until September 1991. Since then any delivery of components to Yugoslavia was stopped because of the temporary embargo imposed by the IAEA. The existing RA reactor instrumentation was dismantled. Control and maintenance of the reactor components was done regularly and efficiently. Fuel inspection by the IAEA safeguards inspectors was done on a monthly basis. There have been on the average 47 employees at the RA reactor which is considered sufficient for maintenance and repair conditions. The problem of financing the reactor activities and maintenance remains unsolved during the period 1991-1995. This research reactor RA Annual is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. [Serbo-Croat] U periodu 1991-1995. godina nastavljeni su poslovi na revitalizaciji reaktora RA, zapocetoj 1986. godine. Okoncan je niz zahvata na opremi postrojenja kojima ce se u narednom periodu omoguciti kontinualan i pouzdan rad ovog reaktora. Poslednji, i ujedno najveci zahvat, koji se odnosi na zamenu celokupne instrumentacije kasni zbog zastoja u isporuci opreme koja se izradjuje u Sovjetskom savezu. Izradu ove opreme finansira Medjunarodna agencija za atomsku energiju kroz ugovor sklopljen decembra 1988. godine sa moskovskom

 14. Du collectif, malgré tout dans le cinéma de Rabah Ameur-Zaïmeche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marion Froger

  2013-11-01

  Full Text Available Dans ses deux premiers films, Rabah Ameur-Zaïmeche interprète un personnage qui, ayant écopé de la « double peine », finit par perdre sa place dans un aller et retour sans issue, entre son village algérien d’origine qui le rejette (Bled number One et la France qui l’expulse puis le traque à son retour (Wesh wesh qu’est-ce qui se passe ?. À ce destin qui s’avère borné par la folie, d’un côté de la Méditerranée, ou par la mort de l’autre, le cinéaste oppose la créativité de ses propres collectifs de production, dont il laisse volontairement des traces dans chacun de ses films. Il entend ainsi, malgré tout, réinvestir, par le désir de groupe, le champ du politique, et par l’invention de formes cinématographiques, ne pas exclure le spectateur d’un sentiment de solidarité et de fraternité désancré de ses bases strictement communautaires. Adossé à la réalité vécue par une génération issue de l’immigration algérienne, née ou ayant grandi en France après l’indépendance de l’Algérie, le cinéma de Rabah Ameur-Zaimèche évoque les ambivalences de l’expérience groupale de ceux qui vont et viennent avec constance et intensité d’une rive à l’autre de leurs désirs d’appartenance et d’engagement.  In his two first movies, Rabah Ameur-Zaïmeche plays a character who, subject to legal “double jeopardy”, finds himself lost in an inescapable back and forth between his native Algerian village, which rejects him, (Bled number One and France, which expels him and then, upon his return, hunts him down (Wesh wesh qu’est-ce qui se passe ?. Against this fate, which ends in madness on one side of the Mediterranean or death on the other, Rabah Ameur-Zaïmeche sets the creativity of his production teams, traces of whose work remains in each of his films. Despite everything, the filmmaker looks to reinvest the political field with collective desire, and, through the use of inventive cinematic

 15. KaZaA and similar Peer-to-Peer (P2P) file-sharing applications

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Personal use of Peer-to-Peer (P2P) file sharing applications is NOT permitted at CERN. A non-exhaustive list of such applications, popular for exchanging music, videos, software etc, is: KaZaA, Napster, Gnutella, Edonkey2000, Napigator, Limewire, Bearshare, WinMX, Aimster, Morpheus, BitTorrent, ... You are reminded that use of CERN's Computing Facilities is governed by CERN's Computing Rules (Operational Circular No 5). They require that all users of CERN's Computing Facilities respect copyright, license and confidentiality agreements for data of any form (software, music, videos, etc). Sanctions are applicable in case of non-respect of the Computing Rules. Further details on restrictions for P2P applications are at: http://cern.ch/security/file-sharing CERN's Computing Rules are at: http://cern.ch/ComputingRules Denise Heagerty, CERN Computer Security Officer, Computer.Security@cern.ch

 16. MOTIVIRANOST SLOVENSKIH IN ŠPANSKIH UČENCEV ZA UČENJE TUJEGA JEZIKA NA RAZREDNI STOPNJI OŠ

  OpenAIRE

  Jurak, Teja

  2014-01-01

  V diplomski nalogi primerjamo motivacijo učencev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (VIO) osnovne šole (OŠ) v Sloveniji in Španiji za učenje tujega jezika (angleščine) ter motivacijo mlajših učencev v primerjavi s starejšimi v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Osredotočamo se na učenje tujega jezika v otroštvu, pri tem pa najprej opredelimo pojem motivacija, motivacija pri učenju, torej učna motivacija in njene vrste, kot sta notranja in zunanja motivacija ter specifično pri učenj...

 17. RA reactor Action plan for 1978 - Annex VI; Prilog VI - Plan rada reaktora RA za 1978. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1977-12-15

  This annex include a detailed monthly action plan of the RA reactor for 1978. It was planned that the reactor will operate at nominal and lower power levels for 158 days. The plan is made with the aim to achieve same annual neutron flux as in 1977, which is somewhat higher then the annual production in the period from 1968-1975. [Serbo-Croat] Ovaj prilog sadrzi detaljan plan rada reaktora RA za 1978. godinu. Planirano je da reaktor radi na nominalnoj snazi of 6,5 MW i na manjim snagama ukupno 158 dana. Plan je napravljen tako da se ostvari godisnja proizvodnja neutronskog fluksa u obimu koji je relaizovan 1977. godine sto je nesto vise od godisnje proizvodnje u periodu 1968-1975.

 18. Řezání plazmou pomocí zařízení TransCut 300

  OpenAIRE

  Bergauer, Radek

  2009-01-01

  Tepelné dělení plazmou je progresivní technologie řezání materiálů. Kromě běžných zařízení s plynovou stabilizací je nová metoda založena na stabilizaci plazmy vodní parou. V této diplomové práci jsou ověřeny možnosti řezání parou stabilizovanou plazmou a výsledky jsou porovnány s klasickou vzduchovou plazmou. The thermal parting by plasma is progressive technology of material cutting. There is a new method based on the plasma stabilization by the steam, beyond common systems with gas stab...

 19. Possibilities of using metal uranium fuel in heavy water reactors; Mogucnosti upotrebe metalnog urana kao goriva za teskovodne reaktore

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Djuric, B; Mihajlovic, A; Drobnjak, Dj [Institute of nuclear sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1965-11-15

  There are serious economic reasons for using metal uranium in heavy water reactors, because of its high density, i.e. high conversion factor, and low cost of fuel elements production. Most important disadvantages are swelling at high burnup and corrosion risk. Some design concepts and application of improved uranium obtained by alloying are promising for achievement of satisfactory stability of metal uranium under reactor operation conditions. Postoje ozbiljni ekonomski razlozi za primenu metalnog urana u teskovodnim reaktorima, pre svega zbog njegove velike gustine, odnosno visokog konverzionog faktora, i zbog niskih troskova proizvodnje gorivnih elemenata. Glavne prepreke su bubrenje pri velikim stepenima sagorevanja i opasnost od korozije. Postoje veliki izgledi da se primenom odredjenih projektnih koncepcija i upotrebom legiranjem poboljsanog urana postigne zadovoljavajuca stabilnost metalnog urana u uslovima rada reaktora (author)

 20. O razlagi sodnih precedensov in sodb ter posebej sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

  OpenAIRE

  Zupančič, Boštjan M.

  2014-01-01

  Sodba načeloma ni nekaj, kar je treba ali bi bilo sploh treba razlagati. Konkretna sodba inter partes mora razlagati abstraktno pravno normo. Vendar če bi bilo res, da so sodbe ESČP strogo omejene na učinek inter partes (kot je to zapisano v 46. členu Evropske konvencije), ne bi bilo potrebe po razlagi njihovega učinka erga omnes. Za ustavna sodišča in druga sodišča zadnje stopnje silogistično sklepanje (logična subsumpcija konkretnih dejstev pod abstraktno normo), ki so ga kontinentalni prav...

 1. Kjubrikovo čitanje Bardžisa: Značaj kostima za razumevanje Paklene pomorandže

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dijana Metlić

  2016-07-01

  Full Text Available Roman Paklena pomorandža Entonija Bardžisa, objavljen 1962. godine, postao je jedno od kultnih književnih dela XX veka, pre svega zahvaljujući istoimenom filmu Stenlija Kjubrika iz 1971. Okarakterisan kao dekadentno i nihilističko ostvarenje, snimljen tako da gledaoci „uživaju“ u scenama nasilja, Kjubrikov film bio je, uz prekide, u distribuciji u Britaniji do 1974. godine kada je povučen na zahtev reditelja zbog optužbi koje su ga implicitno teretile za povećanje stepena delinkventskog nasilja u Engleskoj, neposredno po bioskopskom prikazivanju filma. Ovaj tekst analizira specifičan Kjubrikov pristup adaptaciji književnog predloška, sa pozicije upotrebe filmskog kostima i umetničkih dela pop arta u njegovoj scenografiji, što postaju ključni elementi za konstruisanje nove slike budućeg društva, nastalog u periodu hladnoratovske krize, Vijetnamskog rata i učestalih protesta omladine nezadovoljne uslovima života koji im obezbeđuju njihovi očevi. U pitanju je klasno određen svet, korumpiran i sumoran, ispražnjen i bez vitalnosti. Bardžis predstavlja Englesku neposredno po završetku sukoba između modsa i rokera šezdesetih godina, a pre pojave pank pokreta u drugoj polovini sedamdesetih. Takvoj apokaliptičkoj viziji britanske budućnosti suprotstavlja se jaka i osvešćena individua oličena u harizmatičnom junaku Aleksu Dilarču, koji sa Kjubrikom konačno dobija i svoj „stvarni“, oživotvoreni lik zahvaljujući Malkolmu Mekdauelu koji tumači glavnu ulogu.

 2. The training of the staff for work with radioactive materials and work on nuclear reactor in the Institute; Obuka kadrova za rukovanje radioizotopima i pogon nuklearnih reaktora u Institutu 'Boris Kidric' - Vinca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, M; Mladjenovic, O; Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1978-05-15

  A short informational review of the activities in the 'Boris Kidric' Institute on the training courses for the use of radioactive materials and for operating nuclear reactors including power reactors. The survey of the courses is given in the enclosures. (author) Kratak informativni pregled delatnosti u IBK na kursevima za obuku kadrova u rukovanju readioaktivnim materijalima i pogonu nuklearnih reaktora, ukljucujuci reaktore snage. pregled kurseva i materijala za njih dati su u prilozima. (author)

 3. RA Research reactor, Annual report 1969; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1969. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, D et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-12-15

  years of operation as well as purification of heavy water. [Serbo-Croat] Reaktor RA je u 1969. godini radio na nominalnoj snazi 200 dana i 15 dana na manjim snagama. Ukupni rad iznosio je 31131 MWh odnosno 3.77% vise od planiranog. Reaktor je koriscen za ozracivanja i eksperimenta prema zahtevima 463 korisnika iz Instituta i 63 izvan Instituta. Ovaj izvestak sadrzi detaljne podatke o snazi na kojoj je reaktor radio tokom 1969. godine i o uradjenim eksperimentima. Zakljuceno je da je reaktor RA uspesno radio prema planu rada. Da nije bilo problema sa napajanjem elektricnom energijom tokom poslednja tri meseca i niskog vodostaja Dunava u septembru i oktobru protekle godine bila bi to najuspesnija godina od pustanja reaktora u pogon. Broj sigurnosnih zaustavljanja nije bio veci u odnosu na prethodne dve godine i pored poteskoca u poslednjem kvartalu. Osoblje je bilo izlozeno povecanim dozama zracenja usled tri incidenta. Jedan je bio raspadanje kenera sa srebrom (zbog duzeg stajanja u aktivnoj zoni), sto je uzrokovalo kontaminaciju radne platforme, tako da je fon porastao za 10 do 100 puta od normalnohg Druga dva slucaja su bila otkazivanje uredjaja za mesanje goriva u tehnoloskim kanalima. Zamena goriva je radjena cetiri puta u toku godine, utroseno je 499 svezih gorivnih elemenata. Primenjena je metoda mesanja svezih gorivnih elemenata sa koriscenim gorivnim elementima u gorivnom kanalu. Dekontaminacija povrsina bila je na nivou prethodnih godina i pored problema sa srebrom. Kako su sa reaktora tokom godine otisla dva saradnika sa visokom spremom broj ljudi je opao na neophodan minimum za pogon i odrzavanje reaktora. Navrsavajuci u ovoj godini deset godina rada moze se reci da su rad i stanje opreme na tehnicki solidnom nivou. Kako bi se posle deset godina rada izvrsila kontrola vaznih komponenti reaktora i obavila rekoncentracija teske vode, za 1970. godinu je planirano da se proizvodnja smanji na 25000 MWh, a baziran je na istim principima kao i planovi za prethodne

 4. RA Research reactor, Annual report 1970 - Operation and maintenance; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1970. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, D et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1970-12-15

  the pool. Refuelling was done three times by 'mixing' the irradiated fuel slugs with 5 to 6 fresh ones. Total exposure of the staff was increased due to activities during the shut-down period. Individual maximum exposure dose was not higher than 3.5 R. Cooperation with the French partner, concerned with the possibility of using 93% enriched fuel instead of the present low enriched, was continued. This would enable achievement of higher neutron flux, order of magnitude of 10{sup 14} n/cm{sup 2} sec. It is mentioned that there is doubt whether the plan for 1971 could be fulfilled for financial difficulties. [Serbo-Croat] Reaktor RA je u 1970. godini radio na nominalnoj snazi 160 dana i 40 dana na manjim snagama. Ukupni rad iznosio je 25968 MWh odnosno 3.87% vise od planiranog. Plan rada razlikovao se od prethodnih godina zbog slanja teske vode na rekoncentraciju u Francusku. Izotopski sastav teske vode je opao na 99.05% a posle rekoncentracije iznosi 99,96%. Odstupanje od plana rada u septembru mesecu bilo je izazvano kasnjenjem prispeca teske vode usled administrativnih teskoca i transporta. Pocetak kampanje odlozen je i zbog posledica ostecenja kosuljice jednog gorivnog elementa, sto se dogodilo odmah po pocetku rada pa je reaktor bio zaustavljen. U oktobru i novembru reaktor je radio 28 odnosno 25 dana respektivno sto je omogucilo da se nadoknadi izgubljeno vreme. Reaktor je koriscen za ozracivanja i eksperimente za 390 korisnika od cega 340 iz Instituta i 50 za korisnika izvan Instituta. Ovaj izvestaj sadrzi detaljne podatke o radu i eksperimentima koji su obavljani. Zakljucuje se da je reaktor radio uspesno prema planu rada. Kracih zastoja u radu bilo je samo zbog teskoca sa cevovodima tehnicke vode kao posledica klizanja zemljista. Reaktor je samo dva puta sigurnosno zaustavljan zbog neispravnosti opreme odnosno laznog signala elektronske aparature sistema upravljanja. Vreme dok reaktor nije radio iskorisceno je za inspekciju unutrasnjosti reaktorskog suda. Pomocu

 5. Safety report for the Independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the RA reactor vertical experimental channels, Vol. VI; Album VI: Izvestaj o sigurnosti za nezavisno kolo CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracivanih u VEK reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1964-07-01

  First part of the safety report for the Independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the RA reactor vertical experimental channels contains descriptions of the independent CO{sub 2} loop, system for regulation, measurement and control od the loop parameters, description of the dosimetry system, and the plan for testing the experimental device before start-up. Second part of this analysis describes the influence of of the experimental device on the reactor operation under steady state conditions as follows: influence of the head of the independent coolant loop on the reactivity of the reactor core and influence on the reactor temperature coefficient. Third part of the report includes the analysis of possible accidents during operation of the independent CO{sub 2} coolant loop in the reactor. Izvestaj o sigurnosti za nezavisno kolo CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracivanih u VEK reaktora RA sadrzi u prvom delu: opis nezavisnog kola CO{sub 2}, sistema za regulaciju, merenje i kontrolu parametara nezavisnog kola, sistema dozimetrijske kontrole i plan ispitivanja eksperimentalnih uredjaja pre pustanja u rad. Drugi deo ove analize obuhvata uticaj eksperimentalnog uredjaja na reaktor u normalnom rezimu rada i to: uticaj glave petlje nezavisnog kola CO{sub 2} za hladjenje uzoraka na reaktivnost reaktora i uticaj uredjaja na temperaturni koeficijent reaktora. Treci deo sadrzi analizu mogucih akcidenata u toku rada nezavisnog kola CO{sub 2} u reaktoru.

 6. Finanční analýza společnosti Unilever ČR, spol. s r.o.

  OpenAIRE

  Richter, Martin

  2006-01-01

  Finanční analýza společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. za období 2002 až 2005. Unilever ČR je česká pobočka nadnárodního koncernu produkujícího potravinářské a spotřební zboží. Metodologická část práce popisuje úlohu finanční analýzy a jednotlivé její metody a postupy. Praktická část analyzuje společnost Unilever ČR se zaměřením na celkovou hospodářskou situaci a výsledky podnikových programů a strategií.

 7. Analýza experimentů samobuzených oscilací tenkostěnné elastické trubice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chlup, Hynek; Maršík, František; Konvičková, S.

  2006-01-01

  Roč. 10, č. 1 (2006), s. 189-194 ISSN 1335-2393. [Experimentálna analýza napätosti 2006/44./. Červený Kláštor, 23.05.2006-26.05.2006] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/04/1181 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514 Keywords : biomechanics * self -excited oscillation * thin-walled elastic tube Subject RIV: BJ - Thermodynamics

 8. Porównanie przepływów maksymalnych obliczonych w zlewni miejskiej za pomocą modeli HEC-RAS i SWMM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz Barszcz

  2016-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki zastosowania 3. modeli, adaptowanych dla zlewni Potoku Służewieckiego, do prognozy przepływów o prawdopodobieństwach przekroczenia 1, 2 i 10% wywołanych ulewami. Przepływy prognozowano w 4. przekrojach obliczeniowych Potoku Służewieckiego, zlokalizowanych na odcinku od km 0+000 do 6+576. Obliczone za pomocą modelu konceptualnego OTTHYMO potencjalne przepływy (spływy powierzchniowe przyjęto jako dane wejściowe do modelu hydraulicznego HEC-RAS, który umożliwił transformację przepływów w cieku i wyznaczenie przepływów w poszczególnych przekrojach obliczeniowych (przepływów zredukowanych. Niezależne obliczenia przepływów potencjalnych i zredukowanych przeprowadzono za pomocą modelu SWMM, który jest modelem dynamicznym o parametrach rozłożonych. Obliczone za pomocą modeli HEC-RAS i SWMM przepływy zredukowane o prawdopodobieństwach przekroczenia 1, 2 i 10% są do siebie podobne w przekrojach obliczeniowych II, III i IV – w 7. na 9 przypadków różnice w przepływach nie przekraczają 25%. Największe wartości przepływów zredukowanych o określonym prawdopodobieństwie przekroczenia obliczono w przekroju II, przy zastosowaniu obydwu modeli. Przepływy zredukowane są mniejsze od przepływów potencjalnych obliczonych za pomocą modeli OTTHYMO i SWMM. Wyniki obliczeń wskazują na możliwość stosowania w zlewniach miejskich zarówno modelu HEC-RAS, jak i modelu SWMM.

 9. Nanotechnology for ballistic materials: from concept to products: Nanotehnologija za balistične materiale: od izhodišča do proizvoda:

  OpenAIRE

  Castano, Víctor M.; Rodríguez, Rogelio

  2013-01-01

  The main trends and materials in protection technologies are briefly reviewed, emphasizing the properties and limitations of p-aramid fibres, widely used in armour systems, particularly in terms of their susceptibility to UV radiation, humidity and chemical attacks. Then, a novel nanotechnology capable of effectively diminishing these effects is described, as well as its application for an actual commercial ballistic vest. Podan je pregled glavnih usmeritev in materialov v tehnologijah zaš...

 10. Roterdamska pravila : Novi pokušaj međunarodnopravnog uređenja odgovornosti za pomorski prijevoz stvari i s njime povezanih drugih grana transporta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borislav Ivošević

  2013-12-01

  Full Text Available U članku autor daje prikaz rješenja usvojenih u Konvenciji Ujedinjenih naroda o međunarodnom prijevozu stvari u cijelosti ili djelomično morem, usvojenoj Rezolucijom UN od 11. prosinca 2008. godine, a otvorenoj za potpisivanje u Roterdamu 23. rujna 2009. godine, pod preporučenim nazivom “Roterdamska pravila”. Nakon uvodne analize stanja prava do donošenja ove nove Konvencije, konstatira se da se u materiji međunarodnog reguliranja pomorskih prijevoza po prvi puta, nakon što su Haška, Haško-Vizbijska i Hamburška pravila uređivala pitanje vozareve odgovornosti za robu koju je primio na prijevoz, regulira pomorskoprijevozni ugovor u cijelosti i uz dodatno reguliranje dijelova prijevoznog puta koji prethode ili slijede pomorski prijevoz. Autor daje prikaz sadržaja Roterdamskih pravila u cijelosti. Pritom se posebna pažnja posvećuje brojnim novim subjektima, institutima, dokumentima, te rješenjima koja se u Konvenciji zauzimaju, uvijek uz nastojanje da izlaganja budu potkrijepljena, ili pak kritički sagledana, u svjetlu do sada usvojenih rješenja pravne teorije, te poslovne i sudske prakse. Autor u zaključku iznosi i sučeljava oprečne stavove koji se u literaturi iznose, zauzima svoj stav prema njima i rješenjima sadržanima u Konvenciji, te razmatra moguća rješenja de lege ferenda za donošenje jednog prihvatljivog i racionalnog pravnog sistema odgovornosti za robu u prijevozu (pomorskom i multimodalnom na međunarodnom planu.

 11. Report of the Service for maintenance of electric equipment Service - Annex 3; Prilog 3 - Rad sluzbe za odrzavanje elektro opreme reaktora RA u 1975. godini

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stamenkovic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-01-15

  This report describes organisational structure of the Service dealing with control and maintenance of electrical supply system and equipment. It includes detailed data about electric power consumption, power cuts and failures during the past period. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj opisuje organizaciju rada sluzbe za kontrolu i odrzavanje elektro-opreme i sadrzi detaljne podatke o potrosnji elektricne energije, smetnjama u napajanju elektricnom energijom, kvarovima u proteklom periodu.

 12. Ispitivanje primene neorganskih supstrata na bazi nanokristala TiO2 za detekciju i kvantifikaciju malih molekula SALDI TOF masenom spektrometrijom

  OpenAIRE

  Popović, Iva A.

  2017-01-01

  Izvod: MALDI TOF (Matrix Assisted Laser Desorption and Ionization Time-Of-Flight) masena spektrometrija je meka jonizaciona tehnika koja se prvenstveno koristi za analizu biomolekula (proteina i nukleinskih kiselina) i omogućava detekciju molekula uz veoma nizak stepen fragmentacije. Kako bi se sprečila/ublažila fragmentacija izazvana direktnom ekscitacijom laserom, uzorak se meša sa matricama koje imaju visok apsorpcioni koeficijent u oblasti u kojoj laser emituje. Primarn...

 13. Investigation of corrosion of materials of the irradiation device in the RA reactor; Ispitivanje korozije materijala uredjaja za ozracivanje na reaktoru RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zaric, M; Mance, A; Vlajic, M [Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-12-15

  Devices for sample irradiation in the vertical RA reactor channels will be made of aluminium alloys. According to the regulations concerned with introducing materials into the RA reactor core, corrosion characterisation of these materials is an obligation. Corrosion properties of four aluminium alloys were investigated both in contact with stainless steel and without it. First part of this report deals with the corrosion testing of aluminium alloys in water by gravimetric and electrochemical methods. Bi-distilled water at temperatures less than 100 deg C was used. Second part is related to aluminium alloys corrosion in carbon dioxide gas under experimental conditions. The second part of research was initiated by the design of the head of the independent CO{sub 2} loop for samples cooling. [Serbo-Croat] Uredjaji za ozracivanje u vertikalnim kanalima reaktora RA, bice napravljeni od legura aluminjuma. Prema propisima o unosenju materijala u RA reaktor materijali se moraju prethodno ispitati i sa stanovista korozije. Ispitivane su korozione pojave na cetiri aluminjumske legure sa i bez kontakta sa nerdjajucim celikom. Prvi deo ovog rada tretira pitanje korozije legura aluminijuma u vodi gravimetrijskim i elektrohemijskim metodama. Koriscena je bidestilovana voda na temperaturi do 100 deg C. Drugi deo se odnosi na ispitivanje ponasanja legura aluminijuma u gasovitom ugljen dioksidu pod uslovima eksperimenta. Drugi deo istrazivanja izvrsen je za potrebe izgradnje glave petlje nezavisnog kola za hladjenje uzoraka gasovitim CO{sub 2}.

 14. Rozvoj malého a stredného podnikania v Slovenskej republike

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina Bondareva

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose of the article: Slovakia's accession to the EU caused an increased role for small and medium entrepreneurship in the economy and simultaneously increased the requirements for this sector of the economy in view of the high competition in the European market. At the same time small and medium-sized enterprises SR face major difficulties which adversely affect their development. In this context, it is necessary to continuously monitor the business environment for the purpose of removing obstacles to business. Methodology/methods: The method of research is time series analysis of small and medium-sized enterprises SR, analysis of the structure of economic activity, synthesis of information provided by various institutions dealing with the rating business. Scientific aim: The article is to examine trends in the development of small and medium enterprises in Slovakia during the year 2004 - 2009 and evaluate the current business environment of the SR. Findings: The analysis shows that the number of small and medium-sized enterprises in the years 2004-2009 in Slovakia has an increasing trend. During this period, major barriers have been removed in the normative and legal acts, particularly the creation of new firms, has made tax reform introduced a flat tax on income, to adopt transparent rules on state aid to investors. Positive impact on the development of small and medium-sized enterprises have so stable macroeconomic and political situation in Slovakia. Conclusions (limits, implications etc However, there remains a considerable number of factors that complicate their development. In particular, it is a poor law enforcement, inadequate capacity, quality and availability of credit information for efficient and safe lending, which has restricted access to bank loans, lack of qualified entrepreneurs, large scale and long term to meet the established administrative procedures, high tax and contribution burden , fee burden on businesses, the low level of protection of investors. To improve the business environment is necessary to remove these barriers.

 15. Financovanie vysokého školstva v Slovenskej republike a Austrálii

  OpenAIRE

  Morochovičová, Miriam

  2016-01-01

  Year by year there is a growing importance of tertiary education, as high quality university system and high percentage of population with tertiary education represent the basic prerequisite for the development of the country. This bachelor thesis compares two completely different systems of financing tertiary education in Australia and Slovak republic. Slovak education system is financed by public sector subsidies in comparison to Australian education system which is based on deferred paymen...

 16. Kvalitet budućih ulja za motore niskih emisija / Future lubricants quality for low emission engines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radinko Gligorijević

  2004-01-01

  Full Text Available U tekućoj dekadi ovog milenijima proizvođači motora moraju postići dvostruko smanjenje potrošnje goriva, pa time i emisije CO2 i desetostruko smanjenje nivoa emisija, pre svega NOX i čestica. Za dostizanje tog cilja moraju se razviti nove specifikacije ulja, čiji doprinos smanjenju potrošnje goriva i nivou štetnih emisija postaje sve važniji. Trend razvoja ulja kreće se u pravcu nižih viskoznih gradacija sa nižim sadržajem sumpora, fosfora, sulfatnog pepela i nižom isparljivošću, čime se postiže smanjenje emisije, kao i potrošnje goriva. / In the current decade of this millennium automobile manufacturers must achieve an additional twofold increase in fuel efficiency and a tenfold reduction of emission of CO2 and pollutants, especially NOX and particles. To achieve this goal, a new specification of engine lubricants, whose contribution to fuel efficiency and reduction of emissions cannot be neglected, is to be developed. Development trends in lubricants move towards low viscosity, low content of sulfur, phosphorus, sulfate ash and low volatility, resulting in emission reduction and increase of fuel efficiency.

 17. Savremeno naoružanje i vojna oprema za br. 2-2005 / Modern weapons and military equipment for issue 2-2005 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 2-2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko Krbavac

  2005-03-01

  Full Text Available Laser protiv minobacačkih napada; Poboljšana laka samohodna haubica 155 mm; Velika Britanija poboljšava moć zemaljske artiljerije; Laki raketni artiljerijski sistem LIMAWS(R; Poboljšani sistem PVO Osa–AKM; Južnokorejski višecevni raketni lanser 70 mm; Novi SUV za projektile Krasnopolj; Borbeno vozilo pešadije Marder MK 30; Novi čistač mina marinskog korpusa SAD; Izraelski oklopni transporter Nemerah; Sistem Protektor za oklopna vozila; Dodatna zaštita za lako oklopljena vozila Modernizovani lovački avion Su-27SM; Sistem za samozaštitu helikoptera; Bespilotni helikopter Little Bird; Bolja zaštita vozila M2 Bradley; „Elektromagnetni oklop“ za laki tenk Thunderbolt; Poboljšani ručni laserski daljinomer Vector; Ekonomišan sistem za identifikaciju; Lako vozilo za vatrenu podršku; Naoružana robotizovana vozila; Razvoj snažnijih tenkovskih motora u Rusiji; Motori za laka borbena vozila; Prvo terensko vozilo na vodonik; Nove tehnologije za borbu protiv bombi; Novi kineski i iranski RPG-7; Lako oklopno vozilo CM-32; Taktičko vozilo MTV A1+ 8×8; Ručni širokopojasni softverski radio; Sistem za akviziciju cilja na bespilotnoj letelici; Osmatrački radar nove generacije MRR-3D; Novi koncept brzih brodova; Patrolni čamac Super Dvora Mk III; Nova ruska podmornica Projekt 677; Višenamenski patrolni brod MOPV; Detektor za streljačko naoružanje; Laka verzija avioradara N011M Bars.

 18. Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR. Analýza a hodnocení na základě standardu ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2

  OpenAIRE

  Kubálková, Petra

  2006-01-01

  Bakalárská práce se zameruje na popis a utrídení textu instrukcí k citování literatury lokalizovaných na WWW serverech vysokých škol v CR. V úvodní cásti práce jsou strucne popsány pojmy informacní etika a citacní etika a vysvetlen vztah bibliografických citací k Autorskému zákonu Ceské republiky. Zvláštní pozornost je venována platným normám pro bibliografické citování (CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2), které jsou podrobne analyzovány v druhé kapitole. Tretí kapitola nabízí rozbor reprezentantu ...

 19. Task 08/41, Low temperature loop at the RA reactor, Review I of materials planned for irradiation within the five-year plan of nuclear power development in Federal Peoples Republic of Yugoslavia; Zadatak 08/41, Niskotemperaturna petlja u reaktoru 'A', Pregled I materijala predvidjenih za ozracivanje petogodisnjim planom razvoja nuklearne energije FNRJ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milenkovic, S; Milasin, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  For the purpose of designing the low-temperature loop at the RA reactor, a list of materials that would be irradiated in the reactor was made. This review includes materials which should be irradiated in for isotope production and materials to be irradiated for research and testing purposes. The neutron flux needed for materials testing should be much higher than presently available neutron flux of 10{sup 12} n/cm{sup 2} sec. [Serbo-Croat] Za potrebe projektovanja niskotemperaturne petlje na reaktoru RA nacinjen je pregled materijala za ozracivanje u reaktoru. Pregled sadrzi materijale za ozracivanje u cilju proizvodnje izotopa i materijale za specijalna ozracivanja u cilju ispitivanja materijala. Za ispitivanje materijala potreban bi bio fluks neutron koji je znatno veci od raspolozivog fluksa od 10{sup 12} n/cm{sup 2} sec.

 20. Independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in vertical experimental channels of the RA reactor, Vol. I; Nezavisno kolo CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracivanih u vertikalnim eksperimentalnim kanalima reaktora RA, Album I

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavicevic, M; Pavlovic, A [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-06-15

  Project 'independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the vertical experimental channels of the RA reactor' is presented in two volumes: volume I - head of the low temperature coolant loop for reactor RA, and volume II - Outer low-temperature reactor coolant loop. Volume I includes: the design specifications for the head of the low-temperature coolant loop, technical description, thermal calculation, calculations of mechanical loads, antireactivity and activation of the components of the coolant loop head, engineering schemes and drawings, cost estimation data. [Serbo-Croat] Projekat 'Nezavisno kolo CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracivanih u vertikalnim eksperimentalnim kanalima reaktora RA', sastoji se od dva albuma: album I - Glava niskotemperaturno rashladne petlje za reaktor RA, album II - Spoljno kolo niskotemperaturne rashladne petlje za reaktora. Album I sadrzi projektni zadatak glave niskotemperaturne petlje, tehnicki opis, termicki proracun, proracun mehanickih naprezanja, antireaktivnosti i aktivacije kontrukcionih elemenata glave petlje, konstrukcione seme i crteze glave petlje, predracun.

 1. Activities needed for exploitation of the RA reactor I-IV, Part III, IZ-093-0103-1961; Radovi za potrebe eksploatacije raktora RA - I-IV - III deo, IZ-093-0103-1961

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jurida, V [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  For the purpose of designing the low-temperature loop at the RA reactor, a list of materials that would be irradiated in the reactor was made. This document includes a review of the radiochemistry data for the listed materials and data about thermal stability of the mentioned materials. Calculation of heat generated in listed samples was based on the theoretical and experimental results of radiation characteristics of the RA reactor. Maximum temperature values in the samples without forced cooling are calculated. [Serbo-Croat] Za potrebe projektovanja niskotemperaturne petlje na reaktoru RA nacinjen je pregled materijala za ozracivanje u reaktoru. Ovaj dokument sadrzi pregled radiajaciono hemijskih podataka za navedene materijale i podatke o termickoj stabilnosti pomenutih materijala. Toplota generisana u navedenim uzorcima racunata je uzimajuci u obzir osnovne podatke teorijske i eksperimentalne rezultate odredjivanja karakteristika zracenja u reaktoru. Izracunate su maksimalne temperature u uzorcima bez prinudnog hladjenja.

 2. Twenty years of chemistry associated with the needs and utilization of nuclear reactors at the 'Boris Kidric' Institute of nuclear sciences, Vinca, Yugoslavia; Dvadeset godina hemije vezane za potrebe i koriscenje nuklearnih reaktora u Institutu za nuklearne nauke 'Boris kidric' i Vinci - Radiohemija

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dizdar, Z [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  The history of the work in the field of radiochemistry at the Boris Kidric Institute of nuclear sciences, Vinca, Yugoslavia, is given. The technical, organization and staff conditions on which further successful development in this domain depends are discussed (author) [Serbo-Croat] Daje se istorijat rada na radiohemiji u Institutu za nuklearne nauke 'Boris Kidric' u Vinci od njegovog osnivanja do danas. Govori se o tehnickim, organizacionim i kadrovskim uslovima od kojih zavisi dalji uspesan razvoj ove oblasti (author)

 3. A. Vessel for pressure generation, B. Battery of the electrical heater P=30kW, Project of the main loop for irradiation of enriched UO{sub 2}, Zad. E-14-37-00-29, Vol. IV; A. Sud za generaciju pritiska; B. Baterija el. grejaca snage P=30kW, Projekat glavnog kola petlje za ozracivanje obogacenog UO{sub 2}, Zad. E-14-37-00-29, Album IV

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anastasijevic, P; Pavlovic, A [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Laboratorija za eksploataciju reaktora, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1968-11-15

  Vessel for pressure generation and the 30kW battery of the electrical heater belong to the Project of the main loop for irradiation of enriched UO{sub 2}. These two components of the irradiation loop are designed to attain and maintain the pressure and temperature of the cooling fluid. This report includes the description of the construction of the vessel for pressure generation and the battery of the electrical heater, control mechanical and electric calculations, needed tests, materials specifications, and overall and detailed engineering drawings. Sud za generaciju pritiska i baterija el. grejaca snage P=30kW pripadaju projektu glavnog kola petlje za ozracivanje obogacenog UO{sub 2}. Ova dva elementa glavnog kola petlje omogucavaju i odrzavaju pritisak i temperaturu rashadnog fluida. Ovaj izvestaj sadrzi opis konstrukcije suda za generaciju pritiska i baterije elektricnog grejaca, kontrolne mehanicke i elektricne proracune, zahtevana ispitivanja, specifikaciju materijala, sklopni crtez i detalje.

 4. RA Research reactor, Annual report 1973; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1973. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, D et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1973-12-15

  During 1973, RA reactor was operated at nominal power for 4687 hours and 54 hours at lower power levels. The total production was 30504 MWh which is 1.6% higher than planned. Practically there was no discrepancies from the plan, since the action plan was corrected at the beginning of this year caused by the demand of changing the schedule for refuelling for the purpose of 'power excursion' experiment. The reactor was used for irradiation and experiments according to the demand of 336 users. This report contains detailed data about reactor power and experiments performed in 1973. Total number safety shutdowns was 12, of which 7 were caused by power cuts. Three shutdowns caused by failures of the equipment were caused by failures of new electronic tubes. Two shutdowns were caused by the operators. There have been three shorter interruptions announced power cuts. Total personnel exposure dose was lower than during previous years. There were no accidents during this year. Decontamination of surfaces was less than during previous years. Practically there was no surface contamination, and the quantity of collected radioactive waste was lower than previously. There were no liquid radioactive effluents. It was concluded that the successful operation in 1973 has a special significance taking into account the financial crisis. There still remains a number of unsolved problems related to: completing the inventory of spare parts, exchange of some elements of the equipment, exchange of instrumentation, and purchase of the highly enriched fuel. [Serbo-Croat] Reaktor RA je u 1973. godini radio na nominalnoj snazi 4687 sati i 54 sata na manjim snagama. Ukupni rad iznosio je 30504 MWh odnosno 1,6% vise od planiranog. Prakticno nije bilo odstupanja od plana rada koji je pocetkom godine korigovan zbog promene planiranih izmena goriva usled izvodjenja eksperimenta 'ekskurzije snage'. Reaktor je koriscen za ozracivanja i eksperimente za 336 korisnika. Ovaj izvestaj sadrzi detaljne

 5. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 4-2014/Modern weapons and military equipment for issue 4-2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mladen R. Tišma

  2014-10-01

  Full Text Available Nova radarska tehnologija za unapređeni RS PVD patriot PAC-3 MSE; Precizno vođena avio-bomba AASM debitovala na nefrancuskoj letelici; Pokrenut projekat novog latinoameričkog školskog aviona; Erbas planira osposobljavanje evrofajtera za protivbrodsku borbu; Kina planira izgradnju domaćeg nosača aviona do 2017. godine; Boing otkrio detalje o letelici fantom svift za program VTOL X-Plane; IOMAX nudi koncept lakog aviona arkeindžel; U planu „pojednostavljena“ verzija transportnog helikoptera NH90; Prototip helikoptera S-97 rejder bliže prvom letu; Ruski T-50 PAK-FA u fazi letnih ispitivanja sa naoružanjem; Laki prenosni raketni sistem za PVD verba ušao u naoružanje ruskih padobranaca; Iran lansirao novu verziju rakete nazeat; Reno predstavio demonstrator vozila 6x6 pod oznakom BMX-01; Izraelski IWI nudi novu snajpersku pušku dan .338; Kolt prikazao jurišnu pušku CK901; Nosač aviona „Vikramaditja“ uveden u naoružanje indijske mornarice; Patrolni brod Mornarice Vojske Crne Gore „Kotor“ ponovo plovi. / New radar technology for enhanced air defence missile system Patriot PAC-3 MSE; Precision-guided air bomb AASM debuted on non-French aircraft; Project for the new Latin American training aircraft; Airbus plans to give Eurofighter maritime strike capability; China plans to build domestic carriers by 2017; Boeing revealed details about Phantom Swift for VTOL X-Plane; Iomax offers the concept of a light aircraft Arckangel; "Simplified" version of the NH90 transport helicopter planned; A prototype S-97 helicopter Raider closer to first flight; Russian T-50 PAK-FA in the phase of weapons flight tests; MANPADS Verba entered service with of Russian paratroopers; Iran launched a new version of the Nazeat rocket; Renault presented demonstrator vehicles 6x6 under the designation BMX-01; Israeli IWI offers a new sniper rifle Day .338; Colt showed assault rifle CK901; Aircraft carrier "Vikramaditya" commisioned with the Indian Navy; The

 6. Alloying of titanium by oxygen during chamber electroslag remelting/Legiranje titanijuma kiseonikom u peći za elektropretapanje pod troskom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anatoliy D. Ryabtsev

  2014-10-01

  Full Text Available The paper presents the results of alloying titanium by oxygen in the process of chamber electroslag remelting. As an oxygen-containing ligature, we used the electrodes-satellite from the reaction mass residues mixture from the retort lid for magnesium thermal reduction of a titanium sponge, a specially prepared gaseous argon oxygen mixture containing 30% oxygen applied directly to the melting space, microsize (10-15 mm powder particles of titanium oxide and titanium oxide nanopowder with a particle size of 21 ± 5 nm. The structure and the properties of titanium alloyed by oxygen from the oxygen-containing ligature, gas phase and titanium oxide powder during chamber electroslag remelting of the titanium sponge are investigated. It was found that at the oxygen content of 0.053%mas. to 0.22%mas. in the metal formed a homogeneous single-phase structure typical for commercial titanium formed by polyhedral grains of the α-phase. The increase of the oxygen concentration in titanium for more than 0.22%mas. leads to the formation of the microstructure with a typical needle structure, which allows it to be classified as the α ׳-phase. / U radu su prikazani rezultati legiranja titanijuma kiseonikom u procesu elektropretapanja pod troskom u peći. Za vezivo, koje sadrzi kiseonik, korišćene su satelit elektrode iz reakcije masenih ostataka mešavine iz poklopca retorte za termalnu redukciju magnezijumtitanijumskog sunđera, specijalno pripremljena mešavina gasa argona i kiseonika sa 30% kiseonika primenjena direktno na mesto topljenja, čestice praha titanijum-oksida mikroveličine 10-15mm i nanoprah titanijum-oksida veličine čestica od 21± 5 nm. Ispitane su struktura i karakteristike titanijuma legiranog kiseonikom iz veziva , gasne faze i praha titanijum-oksida tokom elektropretapanja titanijumovog sunđera pod troskom u peći. Utvrđeno je da se pri sadržaju kiseonika od 0.053%mas.do 0.22%mas. u metalu formira homogena jednofazna struktura tipi

 7. Uporaba nabora multimedijskih orodij za mednarodno predstavitev mostu "Pašerele" čez reko Sočo na Goriškem

  OpenAIRE

  POPIT, DIJANA

  2017-01-01

  V pričujočem delu je predstavljen potek projekta, ki smo ga začeli izvajati v maju 2014 pod mentorstvom dr. Franca Policardija, glavnega distributerja uporabljenega gradiva g. Maria Mute ter g. Petra Gruntarja, ki nam je pomagal pri rekonstrukciji mostu v AvtoCAD-u 2012. Problem našega projekta je bil kako z uporabo standardnih metod in multimedije zabrisati mejo, ki je nastala med Slovenijo in Italijo, bolj natančno med potomci ljudi, ki so nekdaj živeli pod skupno državo Avstro-Ogrsko. O...

 8. Istraživanje mogućnosti upotrebe stabljika biljki Isatis tinctoria i Isatis buschiana kao sirovine za proizvodnju celuloze i papira

  OpenAIRE

  Comlekcioglu, Nazan; Tutus, Ahmet; Cicekler, Mustafa; Canak, Asuman; Zengin, Gulsen

  2016-01-01

  U radu su istražene mogućnosti upotrebe stabljike biljaka Isatis tinctoria i Isatis buschiana kao sirovine za proizvodnju celuloze i papira. Određeni su kemijski sastav i morfološka svojstva stabljike. Sadržaj lignina u stabljici I. tinctoria bio je 23,9 %, a u stabljici I. buschiana 19,9 %. U stabljici I. tinctoria utvrđen je udjel alfa-celuloze od 48,5 %, a u stabljici I. buschiana taj je postotak iznosio 32,9 %. Izmjereni su duljina i promjer vlakanaca, promjer pore i debljina stanične sti...

 9. Kritički osvrt u odnosu na važeće propise s prijedlogom mjera za kvalitetnije upravljanje pomorskim dobrom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željko Mišić

  2012-12-01

  Full Text Available Važećim propisima je određeno da pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska, neposredno ili putem jedinica područne (regionalne samouprave (županija, odnosno jedinica lokalne samouprave (gradovi/općine. Davanje ovlasti općinama i gradovima za redovito upravljanje pomorskim dobrom imalo je svoju dobru namjeru, ali u stvarnosti se ipak pokazalo da se od strane općina i gradova u okviru njihovih ovlasti ne upravlja kvalitetno i ne vodi dovoljno brige o pomorskom dobru. Učestale su pojave nekontroliranoga nasipanja građevinskog i drugih otpadnih materijala uz samu obalu, odnosno u more, uz privolu predstavnika lokalne samouprave, a često i u njihovoj režiji bez odgovarajućih akata za takovu gradnju. Smatramo da je potrebno potpunije urediti ovo pitanje i to tako da se detaljnije odredi konkretni sadržaj djelatnosti koje se mogu odobriti na pomorskom dobru na razini gradova/općina, ali da ih se uvjetuje zadovoljavanjem posebnih uvjeta, koji su predviđeni, primjerice, dokumentima prostornog uređenja te uvjeta koje određuju mjerodavna javnopravna tijela. Premda se na različite načine pristupa problemu izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom, smatramo da je potrebno doraditi sadašnje zakonsko određenje izvanrednoga upravljanja pomorskim dobrom na način da se u njega uključi i sanacija pomorskog dobra, koja je nužna zbog neodgovarajućeg održavanja pomorskog dobra izvan luka. Za davatelja koncesije prema važećim propisima nejasno su određeni kriteriji kojima se mora rukovoditi kod davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra kada se druge osobe djelomično ili u potpunosti isključuju iz upotrebe i iz korištenja pomorskog dobra pa je potrebno o tome voditi računa prilikom budućih izmjena tih propisa. (...

 10. Usvojen prijedlog povećanja iznosa općeg (globalnog ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Pospišil Miler

  2012-12-01

  Full Text Available Izmjene Protokola iz 1996. godine (LLMC 1996 Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. godine (LLMC 1976 usvojene su 19. travnja 2012. na 99. zasjedanju Pravnog odbora IMO-a održanom u Londonu. Tim izmjenama iznos općeg (globalnog ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine povećan je za 51% u odnosu na iznose iz čl. 3. LLMC 1996 koji se odnose na čl. 6.1(a i 6.1(b, LLMC 1976, dok iznosi iz čl. 7. Konvencije nisu mijenjani. Povećani iznosi primjenjivat će se od 8. lipnja 2015. godine. U radu se analiziraju razlozi koji su doveli do povećanja iznosa općeg (globalnog ograničenja odgovornosti kao i opravdanost ovog povećanja iznosa ograničenja odgovornosti ako se uzme u obzir da je samo u 1,34% slučajeva šteta prelazila sadašnji iznos ograničenja odgovornosti utvrđen u LLMC 1996. Analiziraju se pravne i ekonomske posljedice ovog povećanja iznosa općeg ograničenja odgovornosti te njegov neposredan utjecaj na druge međunarodne konvencije vezane na iznose općeg ograničenja odgovornosti kao što su Bunker konvencija iz 2001. i Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine. Upozorava se, međutim, da tendencija koja vodi prema previsokim iznosima ograničenja odgovornosti može izazvati smanjenje interesa država za ratifikacijom LLMC 1996 što će se negativno odraziti na unifikaciju prava u odnosu na ovo pitanje. U radu se stoga razmatraju rješenja koja bi omogućila pravednu naknadu oštećenima i ostvarenje svrhe instituta ograničenja odgovornosti, a ne bi ugrozila unifikacijska nastojanja.

 11. Conceptual Framework for the Definition and Regulation of Virtual Currencies: International and Russian practices / Konceptualni okvir za definicijo in regulacijo virtualnih valut: mednarodne in ruske prakse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belomyttseva Olga S.

  2015-10-01

  Full Text Available V prispevku analiziramo možne definicije virtualnih valut v zakonodaji in ekonomiji. Proučujemo vidike Evropske centralne banke, urada Financial Crimes Enforcement Network in organizacije Financial Action Task Force o virtualnih valutah. Analizirali smo tudi osnutek zakonodaje o prepovedi denarnih surogatov v Ruski federaciji. Avtorica prispevka predlaga dva sprejemljiva pristopa za definiranje virtualnih valut v pravu in ekonomiji. Podajamo tudi pregled argumentov predstavnikov avstrijske šole o obstoju zasebnega denarja. Avtorica prispevka predlaga uvedbo nekaterih sprememb v zakonodaji Ruske federacije, da bi virtualnim valutam podelili legalni status.

 12. Analiza metroloških karakteristika uređaja za optičku digitalizaciju stomatoloških CAD/CAM sistema

  OpenAIRE

  Trifković, Branka V.

  2012-01-01

  Razvoj i unapređenje metoda 3D digitalizacije u proteklih četrdeset godina, omogućio je da se ideja o primeni digitalnog otiska u stomatologiji pretvori u stvarnost. Za razliku od konvencionalnog otiska koji predstavlja kopiju zuba i okolnih tkiva u negativu, 3D digitalizacija je postupak u okviru koga se vrši prikupljanje podataka u vidu koordinata – tačaka i obavla njihovo prevođenje u digitalnu formu. Razlike u radnim principima postupaka 3D digitalizacije predstavljale su p...

 13. Pomen življenjske poti in generacijskih značilnosti za načrtovanje medgeneracijskega izobraževalnega programa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Šajn

  2009-12-01

  Full Text Available Avtorici preučujeta metodo življenjske zgodbe in njeno uporabnost za ugotavljanje izobraževalnih potreb in zanimanj generacij mlajših odraslih in generacij starejših odraslih. Preučujeta njihove generacijske značilnosti, ki se lahko kažejo bodisi v podobnosti bodisi v različnosti članov neke generacije do drugih. Ugotovljene potrebe in zanimanja, utemeljene na generacijskih značilnostih, je mogoče, takšno je spoznanje avtoric, uporabiti kot podlago za oblikovanje vsebine medgeneracijskih izobraževalnih programov. Mladost je čas vstopa v odraslost, čas prevzemanja socialnih vlog odraslih, značilnost današnjih mladih generacij pa je, da v odraslost vstopajo drugače; mladi so prepuščeni individualizmu, močno odvisni od svojega referenčnega okvira, nekatere dejavnosti, nekoč značilne za odrasle, so se premaknile v čas mladosti, druge spet daleč v prihodnost. Anja Šajn in Dušana Findeisen obravnavata tudi značilnosti oseb v poznejših letih življenja, njihovo prehojeno življenjsko pot ter dogodke na tej poti. Na podlagi teorije življenjskega kroga avtorici označita življenje kot potovanje od rojstva do smrti. Osebne izkušnje, kultura, pomembni osebni in družbeni dogodki, način, kako smo izkusili te dogodke, vse to nas posameznike in posamezne generacije naredi drugačne od drugih ljudi in drugih generacij. Medgeneracijsko učenje in izobraževanje lahko prispevata (ni pa nujno, da je tako k medsebojnemu poznavanju in priznavanju generacij in posledično k družbeni trdnosti. Temeljita na potrebah in zanimanjih generacij in lahko krepita vezi med generacijami, kajti družbene vezi se danes rahljajo do takšne mere, da se vse bolj oglaša potreba celo po novi družbeni pogodbi. Primarni cilj medgeneracijskega učenja ni učenje o neki temi, nekem vprašanju, je predvsem učenje o odnosih – sredi odnosov – in je učenje za skupnost, skupnost generacij, ugotavljata avtorici.

 14. ShinyItemAnalysis: Analýza přijímacích a jiných znalostních či psychologických testů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Martinková, Patrícia; Drabinová, Adéla; Houdek, Jakub

  2017-01-01

  Roč. 2017, č. 9 (2017), s. 16-35 E-ISSN 1805-9147 R&D Projects: GA ČR GJ15-15856Y Institutional support: RVO:67985807 Keywords : analýza testů * položková analýza * teorie odpovědi na položku * odlišné fungování položek * R * shiny Subject RIV: AM - Education OBOR OECD: Education, general; including training, pedagogy, didactics [ and education systems] http://www.testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/index

 15. Hot cells for testing the UO{sub 2} fuel elements after irradiation. Radiation protection conditions for hot cells design; Vruce celije za ispitivanje gorivnih elemenata UO{sub 2} posle ozracivanja, Uslovi zastite pri projektovanju vrucih celija

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavlovic, A; Devic, J; Mihailovic, K [Institut za nuklearne nauke Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1969-07-01

  This paper includes protection conditions which hot cells should satisfy for the investigation of fuel elements after reactor irradiation. The basic elements of hot cells are given, and the conditions for a special ventilation, dosimetric control and a special treatment of contaminated water are established (author) U radu su obuhvaceni uslovi zastite koje treba da zadovolje vruce celije za ispitivanje gorivnih elemenata posle ozracivanja u reaktoru, dati su osnovni elementi vrucih celija i postavljeni su uslovi za specijalnu ventilaciju, dozimentrijsku kontrolu i specijalni tretman otpadnih voda (author)

 16. Odabir optimalne prostorne rezolucije fotogrametrijskih digitalnih modela površine za primjenu u šumarstvu – primjer s područja nizinskih šuma hrasta lužnjaka

  OpenAIRE

  Balenović, Ivan; Marjanović, Hrvoje

  2016-01-01

  Posljednjih godina digitalna aerofotogrametrija počinje se primjenjivati kao alternativna metoda zračnomu laserskomu skeniranju u trodimenzionalnom modeliranju šumskih površina, poglavito u izradi digitalnih modela površine (DSM-ova). Za potrebe inventure šuma DSM se uglavnom koristi u kombinaciji s digitalnim modelom reljefa, preklapanjem kojih se dobije digitalni model visine sastojina/krošanja (CHM) koji se potom koristi za procjenu različitih varijabli pojedinačnih stabala ili šumskih sas...

 17. RA reactor operation and maintenance in 1990 with comparative evaluation from 1986-1990, Part 1; Deo 1 - Pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA u 1990. godini, uz uporedni pregled za period 1986-1990. godina

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O; Cupac, S; Sulem, B; Zivotic, Z; Vasovic, B; Sanovic, V [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1990-12-15

  During the previous period RA reactor was not operated because the Committee of Serbian ministry for health and social care has cancelled the operation licence in August 1984. The reason was the non existing emergency cooling system and lack of appropriate filters in the special ventilation system. The new emergency cooling system and the reconstruction of the existing ventilation system were finished in 1989, the conditions for further reactor operation were fulfilled. In the meantime new licensing regulations adopted in 1988 were not demanding the mentioned conditions for reactors operated at power less than 10MW, RA reactor power being 6.5 MW. But the reactor could not be restarted due to planned renewal of the reactor instrumentation. It is planned to exchange the complete instrumentation by the end of 1991. Training program for the staff operating and maintaining the reactor components was prepared in 1985. Reconstruction, modification and construction of components demanded new documentation needed for further safe reactor operation. New version of RA reactor safety report was finished in 1986 according to the recommendations of IAEA and licensing regulations of Yugoslavia. In 1989, new documents were written covering regulations and instructions for reactor operation. The new reactor experimental loop was designed in 1986, and constructed and tested in 1990. All the reactor components were maintained by specific reactor services. Financing of the reactor remains a permanent problem. [Serbo-Croat] U proteklom periodu reaktor RA nije bio u pogonu zato sto je 30. jula 1984. godine Republicki komitet za zdravlje i socijalnu politiku republike Srbije, zabranio njegov rad zbog toga sto reaktor ne poseduje sistem za udesno hladjenje i ne poseduje odgovarajuce filtere u sistemu specijalne ventilacije. Radovi na izgradnji sistema za udesno hladjenje i rekonstrukciji postojeceg sistema specijalne ventilacije zavrseni su 1989. godine. Uslovi za nastavak rada reaktora

 18. Realizacja założeń edukacji zdrowotnej w norweskim systemie szkolnictwa = Implementation of the objectives of health education in the Norwegian school system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jolanta Kilanowska

  2016-10-01

  Åsen skole, Lørenskog Norwegia   Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, Norwegia, szkoła, podstawa programowa, aktywność fizyczna, aktywność na świeżym powietrzu   Streszczenie W pracy podjęto problem i analizę realizacji założeń edukacji zdrowotnej w norweskim systemie szkolnictwa. Porównano także wybrane założenia edukacji zdrowotnej w Norwegii do realizacji edukacji zdrowotnej w Polsce. Publikacja jest częścią przygotowywanej rozprawy naukowej, w której podjęto się empirycznej analizy wyników badań przeprowadzonych w szkołach polskich i norweskich.   Keywords: health education, Norway, school, program, physical activity, outdoor activity   Summary At work it was decided an issue analysis and implementation of health education in the Norwegian school system. Compares the selected assumptions of health education in Norway to implement health education in Poland. The publication is part of a planned dissertation, in which it was decided to the empirical analysis of the results of the tests carried out in schools Polish and Norwegian.

 19. Opće i posebno ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj stranoj sudskoj praksi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasenko Marin

  2011-12-01

  Full Text Available Tema rada je proučavanje tumačenja i primjene međunarodnih propisa o općem i posebnom ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj sudskoj praksi. U uvodnom dijelu objašnjava se gospodarska i pravna svrha instituta ograničenja odgovornosti te se daje prikaz njegova uređenja na međunarodnoj razini. Naglašava se njegova ključna uloga u razvitku brodarstva i međunarodne trgovine. Kritički se analiziraju novije ilustrativne odluke stranih sudova u kojima su protumačene i primijenjene nerijetko dvojbene odredbe međunarodnih ugovora kojima je uređena ova materija. Iznose se zaključci o trenutnoj kvaliteti pravnog uređenja toga instituta, uočavaju tendencije njegova budućeg razvitka te predlažu mjere potrebne za njegovu daljnju nadogradnju.

 20. Detekce škodlivých domén za pomoci analýzy pasivního DNS provozu

  OpenAIRE

  Doležal, Jiří

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá detekcí škodlivých domén za pomoci analýzy pasivního DNS provozu, návrhem a implementací vlastního systému detekce. Provoz DNS se stává terčem mnoha útočníků, kteří využívají toho, že služba DNS je nezbytná pro fungování Internetu. Téměř každá internetová komunikace totiž začíná DNS dotazem a odpovědí. Zneužívání služby DNS nebo využívání slabin této služby se projevuje anomálním chováním DNS provozu. Tato práce obsahuje popis různých metod používaných pro odhal...

 1. Restauration des potentialités de sols dégradés à l’aide du zaï et des cordons pierreux à l’ouest du Burkina Faso

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yameéogo, Jerome; Somé, Antoine; Lykke, Anne Mette

  2013-01-01

  The South-Sudanian zone of Burkina Faso experienced as other agro-climatic zones of the country problems of environmental degradation, particularly soil and natural vegetation, due high climatic variability. Soil and water conservation techniques like zaï and stone-rows were tested and adopted in...

 2. Preparation of the capsule for the experiment with enriched fuel, task E-14-16-00-29; Priprema kapsula za eksperiment sa obogacenim gorivom, zad. E-14-16-00-29

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anastasijevic, P; Pavlovic, A; Zivkovic, S; Nikolic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1968-12-15

  Preparation of the experiment with highly enriched fuel was based on the experience gained in constructing the capsule for natural uranium fuel. The possibility of using capsules with enriched UO{sub 2} in the RA reactor was analyzed. Special attention was devoted to the analysis of heat removal from the fuel rods. Capsule for irradiation of enriched UO{sub 2} was designed. The most important change appeared in sealing zircaloy-2 with stainless steel part. This must be done by diffusion welding. Since there is no device for diffusion welding in our country the elements will be sent to Saclay, France. All the parts made of domestic material were fabricated in the Institute. Purchase of elements that must be imported is delayed due to procedures for obtaining foreign currency. The fabrication of the capsule can be completed within 25 days upon obtaining the mentioned material from abroad. This report contains the safety report for the experiment with the enriched fuel. Na osnovu dosadasnjeg rada i iskustva na izgradnji kapsula za neobogaceno gorivo izvrsena je priprema za eksperimenat sa obogacenim gorivom. Analizirana je mogucnost koriscenja kapsula sa obogadenim UO{sub 2} u reaktoru RA. Narocito je posvecena paznja analizi odvodjenja generisane toplote iz sipki gorivnih elemenata. Projektovana je kapsula za ozracivanje obogacenog UO{sub 2}. Najznacajnija izmena je kod spajanja dela od cirkaloja-2 sa delom od nerdjajuceg celika. To spajanje morace se izvrsiti na masini za difuziono zavarivanje. Kako takvu masinu nemamo u zemlji elemente cemo dati da se zavare u Saclay-u. Svi delovi za koje nije bio potreban uvozni materijal izradjeni su u nasem Institutu. Kapsula nije montirana jer materijal iz uvoza koji se ugradjuje u kapsulu nije jos stigao u zemlju. Nabavka uvoznlh elemenata nije izvrsena na vreme zbog zakasnjenja kod odobravanja deviznih sredstava. Potpuna montaza kapsule moze se obaviti 25 dana po dobijanju pomenutog materijala. U radu je dat i izvestaj o

 3. Review of problems and methods for radiation risk assessment in the environment of a nuclear power plant; Pregled problematike in metodologije ocenjivanja radijacijske nevarnosti za okolico nuklearne elektrane

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grgic, M [Nuklearni institut ' Jozef Stefan' , Ljubljana (Yugoslavia)

  1966-07-01

  Radiation impact on the nuclear power plant environment is a very important problem which has to be solved during design and construction. Damage that could be caused by release of radioactive material into the environment should be estimated and the magnitude of nuclear and radiation risk of the power plant should be evaluated. In general the accuracy of estimation is rather poor due to statistical fluctuations of the conditions which influence radioactivity expansion in the environment, especially in the air. Different uncertainties and unresolved problems influence the inaccuracy. Since any real risk should be extremely small compared to potential risk i.e. risk induced by nuclear power plant without any safety measures, even inaccurate estimations are very useful. Method for environmental radiation risk assessment is based on relatively simple models of radiation expansion in the environment and in the air. These models are theoretically solved but they are based on relatively limited number of experimental data. Assessment of the radiation effects on the population health and mortality is an important problem. [Slovenian] Radiacijska nevarnost za okolico nuklearne elektrarne je zelo vazen problem, ki ga je treba resiti ze pri projektiranju in gradnji. Treba je oceniti skodo, ki bi jo povzrocila v okolici neka dolocena sprostitev radioaktivnosti in na osnovi tega dimenzionirati ukrepe nuklearne in radiacijske varnosti same elektrarne. Natancnost ocenjevanja je v splosnem zelo slaba. Temu so v precejsnji meri krive statisticne fluktuacije pogojev, ki vplivajo na razsirjanje radioaktivnosti v okolici, ziasti po zraku. Na nenatancnost pa vplivajo tudi razne nejasnosti in se nereseni problemi. Ken pa mora biti dejanska nevarnost izredno majhna v primerjavi s potencialne nevarnostjo oziroma z nevannostjo, ki bi jo predstavjala nuklearna elektrarna, ce bi zanemarili vse varnostne ukrepe, so tudi taksne nenatancne ocene zelo koristne. Metode ocenjevanja radiacijske

 4. Safety report for the independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the vertical experimental channels of the RA reactor; Izvestaj o sigurnosti za nezavisno kolo CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracenih u vertikalnim eksperimentalnim kanalima reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavlovic, A; Zivkovic, S; Milosevic, M; Strugar, P [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  Independent CO{sub 2} loop was designed for cooling the samples irradiated in the vertical experimental channels in the region of heavy water or in the graphite reflector. It is considered as a significant improvement of the RA reactor experimental possibilities. Six 'heads' are placed in vertical experimental channels and connected in parallel with the outer loop which contains out-of-reactor equipment. It is planned to irradiate samples in the 'heads' of the loop for the needs of Hot laboratory and Laboratory for reactor materials. Heat generated during sample irradiation is removed by CO{sub 2} circulation. This report contains detailed description of the main loop, auxiliary systems, calculation results of anti reactivity and activation of construction materials of the low-temperature CO{sub 2} loop. A separate chapter is devoted to control and regulation of temperature and pressure. Testing of the fundamental parameters of the coolant loop showed that it could fulfill more demanding tasks than designed by the project. Annex of this report includes results of leak testing for the loop 'heads' in vertical experimental channels VEK-6 and VEK-8 by helium leak detector. [Serbo-Croat] Nezavisno kolo CO{sub 2} namenjeno je za hladjenje uzoraka ozracivanih u VEK reaktora u zoni teske vode i u zoni grafita, i predstavlja znacajan doprinos povecanju eksperimentalnih mogucnosti reaktora RA. Sest 'glava' je postavljeno u vertikalne eksperimentalne kanale i paralelno vezano na spoljno kolo koje sadrzi vanreaktorsku opremu. U glavama petlje se predvidja ozracivanje raznovrsnih uzoraka materijala za potrebe Laboratorije za visoku aktivnost i Laboratorije za reaktorske materijale. Toplota koja se generise prilikom ozracivanja uzoraka odvodi se cirkulacijom CO{sub 2}. Ovaj izvestaj sadrzi detaljan opis: glavnog kola, pomocnih sistema; rezultate proracuna antireaktivnosti i aktivacije konstrukcionih elemenata glave niskotemperaturne petlje CO{sub 2}. Posebno poglavlje posveceno

 5. UREDITEV SPOLNEGA NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU V REPUBLIKI SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Golavšek, Nastja

  2009-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena problematika spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Spolno nadlegovanje je nezaželeno ravnanje spolne narave ali drugo ravnanje, temelječe na spolu, ki ogroža dostojanstvo žensk in moških na delovnem mestu

 6. Independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the RA reactor vertical experimental channels, Task 2.50.05; Nezavisno kolo CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracivanih u vertikalnim eksperimentalnim kanalima reaktora RA, Zad. 2.50.05

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stojic, M; Pavicevic, M

  1964-07-01

  This report contains the following volumes V and VI of the Project 'Independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in RA reactor vertical experimental channels': Design project of the dosimetry control system in the independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the RA reactor vertical experimental channels, and Safety report for the Independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the RA reactor vertical experimental channels. Ovaj izvestaj sadrzi dva albuma zadatka 'Nezavisno kolo CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracivanih u vertikalnim eksperimentalnim kanalima reaktora RA', Zad. 2.50.05: Album V: Predprojekat sistema dozimetrijske kontrole u nezavisnom kolu CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracivanih u VEK reaktora RA i Album VI: Izvestaj o sigurnosti za nezavisno kolo CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracivanih u VEK reaktora RA.

 7. Geleneksel ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Yöntemlerine Genel Bir Bakış

  OpenAIRE

  Demirbaş, Esra

  2018-01-01

  Ağızdan ağıza iletişim (WOM-word of mouth); tüketicilerin, bir ürün, hizmet veya kurumlailgili çoğunlukla memnun kalmadıkları veya beğendikleri hususları diğer kişilere iletmek üzerekullandıkları resmi olmayan bir iletişim yoludur.Bazı özel ürün kategorilerinde ve özellikle de hizmet sektöründe, müşterilerin satın alım öncesiWOM’dan etkilenip karar verdikleri düşünülmektedir. Globalleşen ve gelişen iletişim teknolojilerineticesinde WOM’un gittikçe artan önemi ve kurumların performansını etkil...

 8. RIZIČNI ČIMBENICI ZA NASTANAK OŠTEĆENJA DNA ZDJELICE I MOKRAĆNE INKONTINENCIJE U ŽENA

  OpenAIRE

  Dijaković, Aleksandar; Orešković, Slavko; Ivanišević, Marina; Juras, Josip; Đelmiš, Josip

  2009-01-01

  Prolaps zdjeličnih organa i inkontinencija mokraće su stanja koja se dijagnosticiraju u više od 20% žena u perimenopauzi. Inkontinencija mokraće je prema definiciji svako nevoljno mokrenje.1 Prolaps je spuštanje genitalnih organa u rodnicu odnosno izvan rodnice.1 Stresna, urgentna i miješana inkontinencija su najčešći oblici inkontinencije mokraće. Istraživanja su pokazala da se učestalost mokraćne inkontinencije povećava starenjem. Pretilost se također ubraja u rizične čimbenike za nastanak ...

 9. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r.

  OpenAIRE

  Czarnecki, Paweł

  2015-01-01

  W artykule przedstawiono planowaną nowelizację przepisów regulujących odpowiedzialność Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie oraz pozostałe środki przymusu. Omówiono źródła prawa krajowego i międzynarodowego żądania odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa, a następnie przedstawiono regulację art. 41 ust. 5 Konstytucji RP zgodnie z którym: „Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania” i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP „Każ...

 10. Feeding ecology and nutrition of an eastern gorilla group in the Mt. Kahuzi Region (République du Zaïre).

  Science.gov (United States)

  Casimir, M J

  1975-01-01

  An eastern gorilla group of the Mt. Kahuzi region (République du Zaïre) was studied over 15 months. Its migration route was determined, and the various biotopes it visited are described. A record was made of its main food plants, and of the plant parts eaten. For nine important food plants the protein content, the concentration of the individual amino acids and the water content were measured for the plant parts eaten and for those not eaten. For some of these plant parts the Na, K, Ca and Mg content were also determined. No general correlation between food selection and one or several of these factors could be found. The development and value of a traditionally determined mixed diet is discussed.

 11. Jakość życia pacjentów z zaćmą = The quality of life of patients with cataracts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Jaworska

  2015-03-01

    Autor do korespondencji Author for the correspondence Iwona Jaworska email: iwonajaworska1@op.pl   Słowa kluczowe: zaćma, jakość życia.   Keywords: cataract, quality of life.   Streszczenie   Cel pracy: Określenie wpływu zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny na postrzeganie jakości życia w zaćmie. Materiał i metodyka: Badanie kwestionariuszem Jakości Życia WHOQOL Bref przeprowadzono wśród 300 pacjentów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Wyniki badań: Analiza wyników wykazała, że chorzy z zaćmą wysoko oceniają jakość swojego życia we wszystkich dziedzinach, jednak najniższej oceny dokonują w zakresie samooceny stanu zdrowia. Stwierdzono też, że płeć, wiek, wykształcenie i stan cywilny korelują z oceną jakości życia. Najniższej oceny jakości życia w dziedzinie somatycznej dokonują kobiety oraz osoby po 75 roku życia. Osoby najstarsze dokonują też niższej niż pozostałe grupy wiekowe oceny stanu zdrowia i jakości życia w dziedzinie fizycznej. Im wyższy poziom wykształcenia chorych z zaćmą tym niższe poczucie jakości życia w dziedzinie fizycznej i niższa ocena stanu zdrowia. Wnioski: W badaniach stwierdzono istnienie istotnej statystycznie zależności pomiędzy badanymi zmiennymi społeczno-demograficznymi (wiek, płeć, poziom wykształcenia, stan cywilny a samooceną stanu zdrowia, ogólnym poczuciem jakości życia oraz poczuciem jakości życia w dziedzinie fizycznej.   Abstract Aim: To determine the impact of socio-demographic variables (gender, age, education level, marital status, the perception of quality of life in cataract. Material and methods: The study was a questionnaire Quality of Life WHOQOL Bref was conducted among 300 patients Radomski Mazowiecki Specialist Hospital and Specialist Hospital in Radom Test results: Analysis of the results showed that patients with cataract highly

 12. Za etiku bez teologie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hříbek, Tomáš

  2010-01-01

  Roč. 58, č. 5 (2010), s. 729-749 ISSN 0015-1831 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : theistic ethics * secular ethics * euthanasia * physician-assisted suicide Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 13. Sistemi za neposredno komunikacijo

  OpenAIRE

  KRAJAČIĆ, IVAN

  2016-01-01

  V sodobnem času imamo na voljo več načinov neposredne komunikacije, ki jih tehnično poimenujemo s pojmom poenotene komunikacije. Poslovnega sveta si v prihodnosti skoraj ni mogoče zamisliti brez ene izmed rešitev poenotenih komunikacij, saj s funkcionalnostmi, ki so del le teh, podjetja izboljšujejo svojo produktivnost, obenem pa zmanjšujejo stroške. Cilj poenotenih komunikacij je zagotoviti dosledno uporabniško izkušnjo s katerekoli lokacije in na katerikoli napravi. Ena izmed rešitev poenot...

 14. Za prezidentom v Jevrosojuz

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Presidendi Euroopa Liitu astumist toetavad avaldused mõjutavad vanemat ja vaesemat elanikkonnakihti. Pealk. ajalehes Narvskaja Gazeta (2001/Nov/20): "Prezident Estonii privlekajet narod k Jevrosojuzu", lk. 2

 15. care.co.za

  African Journals Online (AJOL)

  Improved understanding of iron metabolism, coupled with genetic testing, underlines current approaches ..... from the Louis Shill Foundation. Christine ... Evaluation of a diagnostic algorithm for hereditary haemochromatosis in. 3,500 patients ...

 16. Bomba za pazuhhoi

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Nn tuuma klubi liikmed USA, Venemaa (NSVL järglane), Suurbritannia, Prantsusmaa ja Hiina, tuumarelva leviku piiramise leping, strateegiliste ja taktikaliste tuumalõhkepeade omanikud, riigid, kus tegeldakse tuumarelvade väljatöötamisega

 17. Rekviem za Transgas

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Švácha, Rostislav

  2017-01-01

  Roč. 27, 14.12.2017, č. 289 (2017), s. 4 ISSN 1211-2119 Institutional support: RVO:68378033 Keywords : Czech architecture * monument preservation * 20th century Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 18. Za raznoobrazije protiv stereotipov

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Üleeuroopalise plakativõistluse "Breaking Stereotypes" (Murdes stereotüüpe) paremate tööde näitus Narva Keskraamatukogus. Konkursi võitis poola üliõpilase Aleksandra Woldanska plakat "Together"

 19. Za premjeru! / Jana Litvinova

  Index Scriptorium Estoniae

  Litvinova, Jana

  2002-01-01

  "Kohtamised juunis" Vene Draamateatris, aluseks A. Tshehhovi ühevaatuselised näidendid, dramatiseerija J. Jerjomin, lavastaja Mihhail Bõtshkov. Samas ka rolle tutvustav artikkel "Anton Tshehhov. Svidanija v ijune"

 20. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1975. Operation and maintenance; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1975. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-01-15

  The plan for 1975 was successfully fulfilled. This is reflected in research related to improvement of operating properties of the RA reactor, mostly due to the effort of the RA staff employed in operation and maintenance of the reactor. Fuel saving achieved by this activity amounted to about 38% (80% enriched fuel). Preliminary work is done, concerned with new reactor core with highly enriched fuel. This is a significant saving as well. New fuel elements have arrived at the end of this year. It is going to enable increase of neutron flux by 50% without changing the nominal operating power. The possibility of further improvement of the reactor are analyzed, to enable material testing and production of radioactive sources. Mid term plan for reactor operation was made according to this analysis. It is planned to further increase the neutron flux in isolated smaller zones, and building new experimental loops with cooling and fast neutron converters. Much was done to increase the safety level of reactor operation and preparing the safety report. [Serbo-Croat] Izvrsenje zadataka u 1975. godini bilo je uspesno. To se ogleda u povecanju istrazivackog rada vezanog za poboljsanje eksploatacionih karakteristika reaktora RA, pretezno koriscenjem sopstvenog kadra angazovanog u pogonu i odrzavanju reaktora. Ovim radom postignuta je usteda goriva od oko 38% (80% obogaceno gorivo). Izvrseni su preliminarni radovi na prevodjenju reaktora RA na novo gorivo, sto je takodje velika usteda. Novo gorivo je stiglo krajem godine i ono ce obezbediti porast neutronskog fluksa od 50%, bez promene nominalne snage reaktora. Izvrsena je analiza mogucnosti daljeg usavrsavanja reaktora za potrebe ispitivanja materijala kao i proizvodnju radioaktivnih izvora. Na osnovu ove analize nacinjen je srednjorocni program rada reaktora RA sa tezistem na daljem povecanju fluksa u izdvojenim manjim zonama i ugradnju 'hladjenih petlji' i brzih konvertora. Mnogo je ucinjeno na povecanju stepena sigurnosti

 1. Primer uticaja filtriranja slike u sistemima za praćenje ciljeva primenom termovizije / An example of image filtering in target tracking systems with thermal imagery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvonko M. Radosavljević

  2003-07-01

  Full Text Available U radu je dat primer primene jedne vrste niskofrekventnog filtriranja sa usrednjavanjem, koje se primenjuje u sistemima za detekciju i praćenje ciljeva u vazdušnom prostoru primenom termovizije. Date su dve metode filtriranja slike. Prva metoda koristi niskofrekventno konvoluciono filtriranje a druga usrednjavajući filtar na osnovu srednje vrednosti nivoa sivog. Ovi filtri su primenjeni u sistemima za praćenje uz pomoć infracrvenih senzora. Određivanje nivoa praga filtriranja vrši se uz pomoć statističkih osobina slike. Veoma važan korak u procesu praćenja je određivanje prozora praćenja, koji maze biti, po dimenzijama, fiksan ili adaptibilan. Pogrešna procena o postojanju cilja u prozoru može se doneti u slučaju prisustva šuma pozadine, predpojačavača, detektora, itd. Filtriranje je neophodan korak u ovim sistemima, kao značajan činilac U povećanju brzine i tačnosti praćenja. / A case of image filtering in air target detecting and tracking systems is described in this paper. Two image filtering methods are given. The first method is performed using a low pass convolving filter and the second one uses the mean value of gray level filter. The main goal of the cited filtering is implementation in IR (infra red systems. Some statistical features of the images were used for selecting the threshold level. The next step in the algorithm is the determination of a 'tracking window' that can be fixed or adaptive in size. A false estimation of a target existing in the window may be influenced by the background noise, low noise amplifier detector, etc.

 2. Activity of the RA Reactor Physics group in 1980 - Definition of the Operation conditions for future safe and economical RA reactor operation with 80% enriched fuel; Prilog Ia - Rad sluzbe za fiziku reaktora RA u 1980. godini - Definisanje pogonskih uslova za dalji siguran i ekonomican rad reaktora RA sa 80% obogacenim gorivom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-12-15

  During 1980. the RA reactor was not in operation. That is why this period was devoted to definition of operating conditions for further reactor operation with 80% enriched fuel. The fuel elements which were in the core at the moment of shutdown in March 1979will not be used again (388 80% enriched fuel elements, and 511 2% enriched fuel elements). The reactor will be operated only with 80% enriched fuel, staring with initiat core configuration with 440 elements on the borders gradually changing to equi;librium core with 720 fuel elements. The analyses were concerned with safety issues of future operation. [Serbo-Croat] Reaktor RA tokom 1980 godine nije radio. Zbog toga je ovaj period iskoriscen za intenzivan rad na definisanju pogonskih uslova za dalji rad reaktora sa 80% obogacenim gorivom. Gorivo sa kojim je reaktor prestao da radi marta 1979. godine (388 gorivnih elemenata 80% obogacenoh i 511 elementa 2% obogaceno) nece biti vraceno u jezgro, vec ce reaktor raditi samo sa 80% obogacenim gorivom, pocev od konfiguracije sa 440 elemenata na periferiji do ravnotezne konfiguracije sa 720 elemenata. Sve nalize su se bavile sigurnosnim aspektima rada reaktora sa visokoobogacenim gorivom u jezgru.

 3. Results of environmental radiation monitoring and meteorology measurements (material prepared for obtaining the licence for RA reactor experimental operation); Rezultati merenja zracenja u okolini i rezultati meteoroloskih merenja (materijal pripremljen radi dobijanja dozvole za pustanje Reaktora RA u probni rad)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1980-10-15

  According to the demands for obtaining the licence for restarting the Ra reactor and the experimental operation this document includes the radiation monitoring measured data in the working space and environment of the RA reactor, i.e. Boris Kidric Institute. The meteorology measured data are included as well. All the measurements are performed according to the radiation protection program applied actually from the first reactor start-up at the end of 1959. [Serbo-Croat] Saglasno zahtevu za dobijanje dozvole za ponovno pustanje u probni rad reaktora RA, ovaj dokument sadrzi rezultate merenja zracenja u okolini (radnoj i zivotnoj) reaktora RA odnosno instituta 'Boris Kidric' kao i podatke o meteoroloskim merenjima. Sve merenja rade se prema programu mera zastite od zracenja koje se sprovode prakticno od prvog pustanja reaktora u rad krajem 1959. godine.

 4. Polykondenzace polycyklických a heterocyklických uhlovodíků za přítomnosti chloridů Al, Cu, Fe a Pb

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šugárková, Věra; Plevová, Eva; Slovák, V.; Kaloč, M.

  2010-01-01

  Roč. 2, č. 4 (2010), s. 71-74 ISSN 1804-2058 R&D Projects: GA ČR GP105/07/P416; GA ČR GA105/08/1398 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : polycondensation * hydrocarbons * chlorides Subject RIV: DD - Geochemistry http://paliva.vscht.cz/data/clanky/22_polykondenzace_polycyklickych_a_heterocyklickych_uhlovodiku_za_pritomnosti_chloridu_al,_cu,_fe_a_pb.pdf

 5. Activity of the Service for maintenance of RA reactor electrical equipment in 1976, report - Annex III; Prilog III - Rad sluzbe za odrzavanje elektro opreme reaktora RA u 1976. godini - Izvestaj -

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stamenkovic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-12-15

  This report describes organisational structure of the Service dealing with control and maintenance of electrical supply system and equipment. It includes detailed data about electric power consumption, power cuts and failures during the past period. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj opisuje organizaciju rada Sluzbe za kontrolu i odrzavanje elektro-opreme i sadrzi detaljne podatke o potrosnji elektricne energije, smetnjama u napajanju elektricnom energijom, kvarovima u proteklom periodu.

 6. Activity of the Service for maintenance of RA reactor electrical equipment in 1978, report - Annex III; Prilog III - Rad sluzbe za odrzavanje elektro opreme reaktora RA u 1978. godini - Izvestaj -

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stamenkovic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1978-12-15

  This report describes organisational structure of the Service dealing with control and maintenance of electrical supply system and equipment. It includes detailed data about electric power consumption, power cuts and failures during the past period. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj opisuje organizaciju rada Sluzbe za kontrolu i odrzavanje elektro-opreme i sadrzi detaljne podatke o potrosnji elektricne energije, smetnjama u napajanju elektricnom energijom, kvarovima u proteklom periodu.

 7. Service for maintenance of electrical equipment at the RA reactor, Report for 1977 - Annex III; Prilog III - Rad sluzbe za odrzavanje elektroopreme na reaktoru RA u 1977. godini - Izvestaj

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strezoski, V; Stamenkovic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1977-12-15

  This report describes organisational structure of the Service dealing with control and maintenance of electrical supply system and equipment. It includes detailed data about electric power consumption, power cuts and failures during the past period. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj opisuje organizaciju rada Sluzbe za kontrolu i odrzavanje elektro-opreme i sadrzi detaljne podatke o potrosnji elektricne energije, smetnjama u napajanju elektricnom energijom, kvarovima u proteklom periodu.

 8. Korišćenje satelitskih snimaka za vođenje radne karte / Use of satellite images in situation map design

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miodrag D. Regodić

  2010-01-01

  Full Text Available Radna karta je nezaobilazan činilac pri neprekidnom praćenju situacije i donošenju odluka u svim periodima pripreme, vođenja i otklanjanja posledica ratovanja. Zato je neophodno da sadržaj radne karte omogući vizuelno jasan, pravovremen, tačan i proveren pregled situacije. Do podataka za radnu kartu dolazi se pomoću svih načina i sredstava za izviđanje i snimanje stanja i rasporeda snaga sukobljenih strana. Svi načini i sredstva za prikupljanje podataka za vođenje radne karte su značajni, jer se međusobno dopunjuju i doprinose da su podaci provereni i tačni. U radu su predstavljene faze obrade, analize i interpretacije digitalnih satelitskih snimaka za potrebe izrade i vođenja radne karte. / Introduction Working (situation map is one of the most important, and often the only military document necessary during preparations for combat actions, while taking them and after finishing them. The most important and the most reliable data for mapmaking and updating a working map are derived as a result of action of different systems for surveillance and reconnaissance. It is intended for situation estimation, decision-making, creating plans, monitoring of combat actions, reporting, communicating and information. The working map, as a graphic military document, is designed on a topographic or digital base, or on any other geo-space display form. On a working map, a real or modeled combat situation is presented by graphic symbols, abbreviations and some textual comments, for the purpose of commanding during preparation and deploying combat actions. PREPARATION, DESIGN AND UPDATING OF A WORKING MAP Preparation of a working map includes certain activities that depend on the method of design of a future situation map: manual or computer-based. Preparation for manual mapmaking Preparation for manual design of a working map includes: selection of the scale and sheets of the map; joining and gluing of the map; preparation of tools for updating

 9. Zaštita računarskih mreža Ministarstva odbrane i Vojske Srbije primenom virtuelnog honeyneta / Security of computer network of the Ministry of Defence and the Serbian Armed Forces using virtual honeynets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Bobar

  2009-07-01

  Full Text Available U ovom radu obrađena je zaštita računarskih mreža u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije primenom virtuelnog honeyneta. Zaštita je obrađena sa aspekta arhitekture računarskih mreža koje imaju pristup internetu. Predloženi koncept primene virtuelnog honeyneta uzima u obzir dostignuća nauke u ovoj oblasti u svetu, ostale primenjene metode i tehnike zaštite, mogućnosti i potrebe korisnika i elemente delova računarskog sistema Ministarstva odbrane i Vojske koji bi mogli biti meta napada sa udaljenih mesta globalne (internet mreže. / This paper covers the proposed solution for security of computer network in the Ministry of Defence and the Serbian Armed Forces using virtual honeynets. The security is covered from the aspect of the architecture of computer networks with Internet access. The proposed usage of virtual honeynets for protection takes into account the accomplishments of science in this field as well as security methods and techniques, users' needs and opportunities along with the computer network components of the MoD and the SAF that can be targets for attack.

 10. Prenosna peć za pečenje hleba - u funkciji obezbeđenja ishrane pripadnika vojske Srbije u mirovnim misijama/Movable oven for bread baking intended for food preparation in Serbian army peace corps

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branko M. Tešanović

  2014-10-01

  Full Text Available Peć za pečenje hleba u poljskim uslovima dodeljuje se jedinicama koje su po svom karakteru relativno stacionarne i kojima po veličini ne bi pripadale pokretne peći. Podesna je za pečenje hleba namenjenog jedinicama koje se nalaze u međunarodnim misijama, u uslovima otežanog snabdevanja, jer navike naših vojnika su da konzumiraju hleb, a ne keks. Peć je montažno-demontažnog tipa, prilagođena za korišćenje na svim vrstama terena. Jednostavne je konstrukcije, što omogućava da se demontira i lako prenosi sa mesta na mesto. / An oven for baking bread in field conditions is assigned to units that are by their nature relatively stationary and whose size does not require a movable bakery. It is intended for baking bread in our units located in international missions with supply difficulties, since our units have a habit od consuming bread instead of biscuits. The oven is of a prefabricated type, adapted for use in all types of terrains, simple design which makes it possible to be, dismantled and easily transported.

 11. Activity of the Service for maintenance of mechanical equipment of the RA reactor - Report, Annex II; Prilog II - Rad sluzbe za odrzavanje masinske opreme reaktora RA u 1979. godini - Izvestaj -

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radivojevic, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1979-12-15

  Service for mechanical components at the RA reactor includes: control and maintenance of utility components, mechanical workshop, hot cells and storage. Control and maintenance of main components covers: reactor core, heavy water system, technical water system, gas system. This service is responsible for the following auxiliary systems: transportation units; spent fuel storage pool; special ventilation system; personal protection appliances; hot cells. Maintenance of the reactor building, ventilation, heating, water supply, sewage, fire protection devices, gas and compressed air systems are included. [Serbo-Croat] Sluzba za masinsku opremu nuklearnog reaktora RA obuhvata: kontrolu i odrzavanje masinske opreme postrojenja, masinsku radionicu, vruce komore i prirucni magacin. Kontrola i odrzavanje osnovnih sistema obuhvata centralno telo reaktora, sistem teske vode, sistem tehnicke vode, gasni sistem. Pomocni sistemi koji spadaju u delatnost ove sluzbe su: transportna oprema, bazen za odlezavanje ozracenog goriva, sistem specijalne ventilacije, licna zastitna sredstva, vruce komore. Odrzavanje zgrade reaktora, ventilacije i grejanja, vodovoda i kanalizacije, opreme za protivpozarnu zastitu, instalacije gasa i komprimovanog vazduha su takode zadatak ove Sluzbe.

 12. Vision and strategy development of Slovak society. Development Strategy for Slovak society (basis for public adversary); Vizia a strategia rozvoja slovenskej spolocnosti. Strategia rozvoja slovenskej spolocnosti (Podklad pre verejnu oponenturu)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikula, V [ed.; Okali, I; Klas, A [Ekonomicky ustav, Slovenska akademia vied, Bratislava (Slovakia); Bercik, P [Ministerstvo vnutra SR, Bratislava (Slovakia); Peknik, M [Ustav politickych vied, Slovenska akademia vied, Bratislava (Slovakia); Tirpak, I [Recyklacny fond, Bratislava (Slovakia); Bucek, M [Narodohospodarska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (Slovakia)

  2010-02-15

  This analytical study analyses the present state as well as strategy of perspectives of development of Slovak society. This strategy of development of Slovak society is scientific testimony of the authors, the manner and extent of its use will determine political representation. Future economic growth and development of Slovak's regions will mainly depend on the availability of raw materials, energy resources, water, food processes and improving the environment. A key issue in the next 5 to 10 years in the energy sector will address energy security, diversification of energy sources, utilization of domestic raw materials and renewable energy and energy savings. The energy security strategy is to achieve a competitive energy industry for reliable and efficient supply of all forms of energy at affordable prices, with a view to protection of the customer and the environment.

 13. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 2-2007 / Modern weapons and military equipment for issue 2-2007 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 2-2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko Krbavac

  2007-04-01

  Full Text Available Poboljšani karabin HK 417; Laki automatski lanseri granata L134A1; Bacač granata M100 GREM; Automatski minobacački sistem za upravljanje vatrom Scorpion; Laki PA raketni lanseri MST; Novi kineski prenosni PA raketni sistemi; Troslojni protivraketni odbrambeni sistem; Brodski PA raketni sistem Štilj-1; Izvozni helikopteri kompanije Kamov; Bespilotna letelica za lociranje radarskih signala; Nove varijante bespilotnih letelica Predator; Oklopni transporteri BTR-80UP za iračku armiju; Poboljšana varijanta oklopnog transportera Iguana; Novi inžinjerijski tenkovski sistem Velike Britanije; Inžinjerijsko borbeno vozilo Terrier; Kamioni i tegljači KAMAZ; Osmatračka vozila Fennek za holandsku armiju; Dansko sanitetsko vozilo DURO III P 6×6; Podvodne mine M2004; Radio-uređaj jurišne pešadije Eagle; Uređaj za noćno osmatranje Pathfinder; Sredstva za zaštitu vazduhoplova i zemaljskih borbenih sistema; Provera sintetičkih goriva na bombarderu B-52 H.

 14. Uticaj oksidacije aktivnog uglja sumpornom kiselinom i impregnacije bakar-sulfatom na sorpcionu sposobnost gasnog filtra za zaštitu od dejstva amonijaka / Study of the effects of activated carbon oxidation with sulphuric acid and impregnation with copper sulphate on the protection capacity of gas filters against ammonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sretko Ilić

  2002-01-01

  Full Text Available U radu je istraživana mogućnost poboljšanja kvaliteta aktivnog uglja (AU za upotrebu u sredstvima za ličnu zaštitu respiratornih organa od dejstva amonijaka. Uzorci komercijalnih AU oksidovani su različitim količinama rastvora sumporne kiseline, masenih koncentracija 10% i 15%. Na uzorke AU tretirane kiselinom deponovan je zatim bakar-sulfat, metodom dvostruke impregnacije rastvorom bakar-sulfata do početne vlažnosti uzorka. Impregnisani AU ispitanje u sloju u gasnom filtru prečnika 105 mm, čije su visine imale vrednosti od 29 mm do 41 mm, a uslovi su bill: ulazna koncentracija amonijaka -3,5 mg/dm3 (zapreminska koncentracija 0,5%, protok gasne smeše vazduh-amonijak - 30 dm3/min, relativna vlažnost 70% i ambijentna temperatura. Proboj je detektovan kvalitativno, pomoću indikatorskog papirića safenolftaleinom. AU impregnisan novim postupkom obezbedio je u sloju visine 29 mm vreme proboja 108 min, a 160 min u sloju visine 41 mm. / The objective of this paper has been the study of the possibility to enhance the properties of activated carbon (AC for using it in respiratory protective devices for ammonia removal from the air. The commercial AC samples were oxidized with different amounts of 10% and 15% sulphuric acid solutions. The acid treated AC samples were the loaded with copper sulphate with twofold impregnation by the incipient wetness method. The impregnated AC was tested in a packed bed in the gas filter with a diameter of 105 mm and a bed depth ranging from 29 mm to 41 mm under the following test conditions inlet concentration of ammonia was 3,5 mg/dm3, flow rate of 30 dm3/min at 70% relative humidity and ambient temperature. The breakthrough was detected qualitatively by the phenolphtalein indicator paper. The new impregnated AC reached the breaktrough time of 108 min for a 29 mm bed depth, and 160 min for a bed depth of 41 mm.

 15. Obvladovanje dejavnikov tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni v referenčni ambulanti družinske medicine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alenka Terbovc

  2017-03-01

  Full Text Available Uvod: Model referenčnih ambulant družinske medicine prinaša spremembe v obravnavi pacientov. Namen raziskave je bil preučiti dejavnike tveganja, ki prispevajo k zmanjšanju nastanka srčno-žilnih bolezni z nefarmakološkimi ukrepi pri pacientih v referenčni ambulanti družinske medicine. Metode: Narejena je bila retrogradna raziskava podatkov pacientov, ki so bili obravnavani v referenčnih ambulantah za srčno-žilno ogroženost. Naključni raziskovalni vzorec je obsegal 128 pacientov, ki so v obdobju od 1. maja do 25. avgusta 2014 v referenčni ambulanti družinske medicine opravili presejalni in kontrolni pregled. Podatki so bili analizirani z opisno statistiko in hi-kvadrat testom. Rezultati: Pri obravnavanih pacientih so bili pri kontrolnem pregledu v primerjavi s presejalnim ugotovljeni višji deleži urejenih preiskovanih parametrov, in sicer pri krvnem tlaku (41,6 %, holesterolu (45,5 % in krvnem sladkorju (53,3 %, zmanjšal se je tudi delež kadilcev, in sicer za 4 %. Visoka srčno-žilna ogroženost (20–40 % se je pri kontrolni meritvi znižala na 28 %, zelo visoka na 6,6 %. Po obravnavi v ambulanti se je telesna aktivnost, izvajana od 2- do 4-krat na teden, povečala na 54,3 % oz. telesna aktivnost, izvajana 5-krat na teden, na 19,4 %. Statistično značilne razlike so se pokazale pri krvnem tlaku (χ2 = 8,780, p = 0,003 in holesterolu (χ2 = 4,781, p = 0,029. Diskusija in zaključek: Po ambulantni obravnavi se je pri pacientih pomembno izboljšala vrednost nekaterih dejavnikov tveganja, kar je moč pripisati kakovostni obravnavi, ki jo omogoča model referenčnih ambulant, in vlogi diplomirane medicinske sestre v tem modelu.

 16. Jedan pristup u oceni efektivnosti sistema za zvukometrijsko izviđanje 'Boomerang' / One approach to the evaluation of the effectiveness of the boomerang system for acoustic source localization and identification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav R. Terzić

  2010-07-01

  Full Text Available U radu je prikazan jedan pristup u oceni efektivnosti sistema za zvukometrijsko izviđanje. Sistem za zvukometrijsko izviđanje modelovan je kao sistem masovnog opsluživanja, opisana su stanja sistema, parametri i izveden izraz za određivanje verovatnoće opsluživanja sistema za zvukometrijskao izviđanje, kao kriterijuma za ocenu efektivnosti. / One approach to the evaluation of the effectiveness of a system for acoustic source localization and identification has been shown in this article. The system for acoustic source localization and identification has been presented as a model of mass servicing system. The states of the system as well as its features have been described while the formula for service probability determination has been derived as a criterion for effectiveness evaluation. The introductory part of the article describes the system for acoustic source localization and identification and shows a model for quantity estimation of the function of technical system effectiveness E (t. The system effectiveness represents a probability of system initiation as well as a probability of its successful mission accomplishment on the basis of designed capabilities within the given time period and operational conditions. The basic characteristics of the Boomerang system for acoustic source localization and identification show the system elements and its designed capability to detect, analyse and distribute acoustic source location data. The analytical model for the evaluation of the effectiveness of the Boomerang system for acoustic source localization and identification shows that 'n' stations for acoustic source localization can exchange information with each other using the network link. The system conditions are described and the expression for the determination of service probability as a criterion for system effectiveness evaluation is derived. The evaluation of the effectiveness of the Boomerang system for acoustic source

 17. Aktualna interdyscyplinarna opinia ekspercka w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat” dotycząca proponowanych modeli rozwiązań odnośnie do kompleksowego podejścia do postępowania w ADHD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr n. med. Mirosław Dąbkowski

  2010-09-01

  Full Text Available Leczenie ADHD opiera się na współpracy wszystkich osób z otoczenia dziecka: rodziców, nauczycieli, psychologów i lekarzy specjalistów. Ich zaangażowanie, a przede wszystkim wiedza na temat zaburzenia są niezbędne do tego, aby prawidłowo diagnozować i postępować w chorobie. Dlatego tak ważne jest, by dostarczać rzetelnych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Niniejsza opinia ekspercka dotycząca proponowanych modeli rozwiązań w postępowaniu w ADHD jest aktualnym materiałem ujmującym problem nadpobudliwości ruchowej z punktu widzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w terapię i leczenie zaburzenia. Autorzy tego interdyscyplinarnego dokumentu, będący członkami Kapituły Programu „Dziecko i świat za pan brat”, nadali mu unikalną wartość opartą na wieloletnim doświadczeniu i praktyce. Nadrzędnym ich celem jest poinformowanie Czytelnika, że ADHD jest chorobą, którą moż- na i trzeba skutecznie leczyć. Zachowanie właściwej ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej oraz ścisła współpraca środowisk najbliższych dzieciom dają bowiem szansę na stabilne funkcjonowanie w społeczeństwie.

 18. CIUDAD BLANCA EN BAHÍA DE ALCUDIA. UNA OBRA CON SENTIDO PEDAGÓGICO DEL PROFESOR FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA. 1961-63 / Ciudad Blanca in Alcudia Bay. An educational work by professor Francisco Javier Sáenz de Oíza. 1961-63

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa María Añón Abajas

  2015-05-01

  Full Text Available RESUMEN La expansión económica de España en la década de los 60 del pasado siglo XX, se relaciona directamente con el acceso mayoritario de la clase media a las vacaciones estivales y con la explosión del turismo de costa. Entre la multitud de promociones que empezaron a transformar el litoral mediterráneo, Ciudad Blanca proyectada por Sáenz de Oíza en la Bahía de Alcudia, aunque no concluida por completo, ejemplifica cómo un encargo especulativo para acoger a una gran masa de veraneantes, puede aprovechar la euforia del momento, ensayando un modelo residencial ideal, en un contexto próximo a los debates de arquitectura que se estaban dando en el resto de Europa, abordados por los arquitectos de la “Tercera Generación”, que pretendían la superación de los dogmatismos del Movimiento Moderno. La lección que el Oíza profesor nos lega a través de esta experiencia, aparte del modo de proceder, enfrentándose con cierta dosis experimental cual alumno afrontando un ejercicio académico innovador, reside en el valor didáctico de mostrar mediante una serie de mecanismos proyectuales, la vital atención prestada al paisaje y al habitante, a la exterioridad y a la interioridad de la obra, desarrollando una empatía entre el lugar y el momento, que generó un mestizaje interesante entre nuevos conceptos de agrupación, ejecutados con sistemas estructurales racionalistas en los que se introducen elementos puntuales prefabricados, combinando tradición y novedad.

 19. Geological constraints on the evolution of the Angolan margin based on reflection and refraction seismic data (ZaïAngo project)

  Science.gov (United States)

  Moulin, Maryline; Aslanian, Daniel; Olivet, Jean-Louis; Contrucci, Isabelle; Matias, Luis; Géli, Louis; Klingelhoefer, Frauke; Nouzé, Hervé; Réhault, Jean-Pierre; Unternehr, Patrick

  2005-09-01

  Deep penetration multichannel reflection and Ocean Bottom Seismometer wide-angle seismic data from the Congo-Angola margin were collected in 2000 during the ZaïAngo cruise. These data help constrain the deep structure of the continental margin, the geometry of the pre-salt sediment layers and the geometry of the Aptian salt layer. Dating the deposition of the salt relative to the chronology of the margin formation is an issue of fundamental importance for reconstructing the evolution of the margin and for the understanding of the crustal thinning processes. The data show that the crust thins abruptly, from a 30-40 km thickness to less than 10 km, over a lateral distance of less than 50 km. The transitional domain is a 180-km-wide basin. The pre-salt sediment layering within this basin is parallel to the base of the salt and hardly affected by tectonic deformation. In addition, the presence of a continuous salt cover, from the continental platform down to the presumed oceanic boundary, provides indications on the conditions of salt deposition that constrain the geometry of the margin at that time. These crucial observations imply shallow deposition environments during the rifting and suggest that vertical motions prevailed-compared to horizontal motions-during the formation of the basin.

 20. Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Pazarlama Literatüründeki Önemi

  OpenAIRE

  ÖZBÜK, Meltem Yetkin; AKSOY, Şafak

  2017-01-01

  Bu çalışmanın amacı, elektronik ağızdan ağızailetişim (E-AAİLT) konusunun pazarlama alanındaki önemini açıklamaktır. Buamaçla, öncelikle, ağızdan ağıza iletişim (AAİLT) ve elektronik ağızdan ağızailetişim (E-AAİLT) süreçleri anlatılmış ve bu süreçler arasındaki farklılıklarortaya koyulmuştur. Sonrasında, yapılan sistematik bir literatür araştırmasıile H indeksine göre belirlenmiş en iyi pazarlama dergilerinde E-AAİLT konusuile ilgili yayınlanmış makaleler incelenmiştir. Bunun sonucunda, E-AAİ...

 1. Návrh zařízení pro Power HIL simulaci Li-pol článku

  OpenAIRE

  Pribulla, Daniel

  2015-01-01

  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou Power-HIL simulátora Li-po článku, slúžiaceho na testovanie napájania malých bezdrôtových modulov. Základom simulátora je model akumulátora, ktorý zahŕňa vplyv teploty a degradácie na parametre článku. Na vývoj zariadenia a simulácie bolo použité prostredie Matlab Simulink. Parametre modelu batérie boli určené na základe sérií meraní reálneho článku s kapacitou 250mAh pri rôznych teplotách. Za účelom merania bola zostrojená tepelná komora. Výkonová ...

 2. Izbor faktora rotacije vektora potiska za balističku raketu sa Lambertovim vođenjem / Choice of the rotational factor of the thrust vector for the ballistic missile with Lambert guidance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danilo V. Ćuk

  2008-04-01

  Full Text Available Predmet rada jeste primena Lambertovog vođenja na balističku raketu. Koristeći fundamentalnu jednačinu za upravljački vektor brzine razvijena je formula za određivanje ugla orijentacije vektora potiska u zavisnosti od faktora rotacije njegovog pravca. Izvedena formula zahteva Q-matricu koja povezuje diferencijalnu promenu vektora položaja rakete sa odgovarajućom diferencijalnom promenom korelisane brzine za fiksnu poziciju cilja i konstantno vreme slobodnog leta rakete. Izborom parametra rotacije vektora potiska dobijaju se različiti profili ugaonog položaja rakete i ugla njene brzine u zavisnosti od vremena. Podešavanjem parametra rotacije vektora potiska moguće je ostvariti prekid rada raketnog motora pri nultom napadnom uglu i, na taj način, smanjiti početne poremećaje slobodnog leta rakete. / This paper deals with the application of the Lambert guidance to the ballistic missile. By using the fundamental equation for the velocity-to-be-gained, the demanded command for the thrust angle is developed in terms of the rotational factor of its direction. The developed formula requires the Q-matrix which links a differential change in the missile position vector to the corresponding differential change in the correlated velocity for the fixed target position and the constant time of free flight. The choice of the rotational parameter provides different profiles of the missile attitude and flight path angle with time. By adjusting the rotational parameter for the thrust vector, the cut-off of the rocket engine can occur at zero angle of attack and the initial perturbations during free flight may be thus reduced.

 3. Povijest kemije i kemijskog inženjerstva Pedeseta obljetnica osnutka poslijediplomskog studija korozije i zaštite materijala na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

  OpenAIRE

  Esih, I.; Stupnišek-Lisac, E.; Martinez, S.

  2011-01-01

  Prvi poslijediplomski studij na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta (današnjem Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije) Sveučilišta u Zagrebu odnosio se na područje "Korozija i zaštita materijala", a osnovan je ak. god. 1960/61. na poticaj akademika Miroslava Karšulina. Studij je obuhvaćao 3 semestra a završavao je izradom i obranom magistarskog rada. Godine 1980. provedena je reorganizacija kojom su svi poslijediplomski studiji ujedinjeni u poslijediplomski studij "Inžen...

 4. EEG POLISOMNOGRAFIJA KAO ZNAČAJNA DIJAGNOSTIČKA I PROGNOSTIČKA METODA ZA PROCJENU OŠTEĆENJA MOZGA U NOVOROĐENČADI I DOJENČADI

  OpenAIRE

  Paškov Dugandžija, Gordana

  2008-01-01

  EEG polisomnografija je značajna metoda za dijagnozu i prognozu oštećenja mozga u nedonošene i donošene novorođenčadi i dojenčadi. Sadrži slijedeće elemente: EEG(elektroencefalografija), EOG( elektrookulografija) , EMG( elektromiografija), EKG (elektrokardiografija), respiracija i video monitoriranje. Primjenjujemo polisomnografsku montažu. To je specifično modificiran način postavljanja elektroda. Koristimo posrebrene pločaste elektrode sa 1 metar savitljivim silikonskim odvodima u šest razl...

 5. [Ose, Ieva. Livonijas pilu attēli no marķīza Pauluči albuma - Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci] / Ivar Leimus

  Index Scriptorium Estoniae

  Leimus, Ivar, 1953-

  2011-01-01

  Arvustus: Livonijas pilu attēli no marķīza Pauluči albuma = Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci. LU Latvijas vēstures institūts; Latvijas Akadēmiska biblioteka. (Rīga, 2008.) Kuramaa, Liivimaa ja Eestimaa pildialbumitest, mis tõenäoliselt on valminud aastatel 1827-1830, mis on nüüd välja antud ühiste kaante vahel. Tekst tõlgitud saksa keelde

 6. From Autobiography to Fiction, or Translating Géza Csáth’s Diary from Hungarian to French and to Polish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Chmurski

  2016-01-01

  Full Text Available The aim of this paper is to analyze the complex relation between autobiography and fiction in the work of the Hungarian psychiatrist, writer and music critic Géza Csáth (the pen name of József Brenner [1887–1919], in particular his 1912–1913 diary, usually called the morfinista napló [diary of a morphine addict], by comparing its Polish and French translations as a means of highlighting alternative interpretations of the diary itself. Because the choices that were made when translating such fragmented texts already imply more or less developed interpretations of them, variations between them can be examined side by side in order to reveal sometimes widely diverging understandings of the diaries’ meaning, purpose and general structure. The decision-making that led to the translators’ choices is not only examined here case by case, but also in the context of an assumed overarching reading of these diaries, accounting for a sense of consistency in their differentiation patterns. Scrutinizing these choices allows for the discussion of relevant internal contradictions within the text itself, which in turn accounts for its richness and poetic value; they invite us to immerse ourselves into a world of tangled streams of thoughts where life and work crisscross, into a narrative that is neither a proper diary nor a novel. Beyond attempting to assess the degrees of validity of the given translations, this paper focuses mainly on showcasing them as alternative yet equally relevant interpretative stepping stones into Csáth’s monstrously complex and tormented literary world.

 7. Evaluation of urban transformation areas in terms of user satisfaction: the case study of Zağnos Valley (Trabzon/Turkey).

  Science.gov (United States)

  Düzgüneş, Ertan; Saraç, Elif

  2017-12-08

  Following the Industrial Revolution, rapid urbanization brought about many socio-economic, physical, and cultural problems. The concept of urban transformation has come to the fore as a solution to these emerging troubles. Especially since 1980, in Turkey, like other developing countries, the concept of urban transformation has only been evaluated as an economic standpoint ignoring the social and spatial dimensions of that area and the quality of life of people residing in the area. Therefore, the necessity of these socially accessible areas where individuals can regenerate themselves in spiritual and physical terms has increased even more. However, when the urban transformation projects are put into practice, the needs and demands of the users are not taken into account; moreover, there are no studies showing the satisfaction or dissatisfaction of the users following the implementation. In the current study, satisfaction/dissatisfaction levels of the users were determined by asserting the user profile of Zağnos Valley, which is the first urban transformation area of Trabzon. In the valley, which is an important air corridor and a recreation area for Trabzon, questionnaires were implemented through face-to-face interview technique. Factor analysis was carried out in order to reveal the socio-demographic characteristics, space usage trends, and spatial usage characteristics of the users. In order to measure satisfaction and dissatisfaction levels, the determined criteria were weighted on a 5-point Likert scale and frequency distributions were examined. In this way, solution proposals have been made in order to increase the level of satisfaction and remediate the level of dissatisfaction of users.

 8. Vrednovanje lokacija za uspostavljanje mosnog mesta prelaska preko vodenih prepreka primenom fuzzy logike / Evaluating locations for river crossing using fuzzy logic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darko I. Božanić

  2010-01-01

  Full Text Available U radu je prikazana faza u procesu donošenja odluke pri izboru lokacije za uspostavljanje mosnog mesta prelaska radi savlađivanja vodenih prepreka. Proces donošenja odluke propraćen je većim ili manjim stepenom neodređenosti kriterijuma koji su neophodni za donošenje relevantne odluke. Pošto je fuzzy logika veoma pogodna za izražavanje neodređenosti i neizvesnosti, u radu je prikazan proces donošenja odluke primenom fuzzy pristupa. / The managing process in every organization is developed by making appropriate decisions and by their transformation into actions. The managing process is, therefore, often considered as equal with the decision making process, which shows that decision making plays a significant role in the managing process of organizations. Managing efficiency as well as functioning and development of every organization depends on decision making correctness, i.e. on the correctness of undertaken actions. The Serbian Armed Forces is an organizational system where the managing process is carried out as well. The levels of decision importance in the Army are different, from daily-operative to strategic ones, but the importance of the decision making process itself is equal, regardless the level of decisions. Decision makers sometimes face situations when they have only one action and in that case the decision making process is reduced to either accepting or refusing the action. However, decision makers often face a situation when, by ranking many offered actions, they decide which one is the best. Ranking itself is carried out by evaluating offered actions, and the selection is made based on the best results of an action. These conclusions require a careful and systematical approach to the decision making process, regardless the decision type, since any wrong decision leads to the weakening of the combat readiness of The Serbian Armed Forces. The paper shows the stage in the decision making process during the selection of a

 9. RA Research nuclear reactor, Part 1, RA reactor operation and maintenance in 1993, with comparative review for the period 1991 - 1993, Annex 3; Projekat Istrazivacki nuklearni reaktor RA - 1 Deo Pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA u 1993. godini, uz uporedni pregled za period 1991 - 1993. - prilog 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O; Cupac, S; Sulem, B; Zivotic, Z; Mikic, N; Tanaskovic, M [Vinca Institute of Nuclear Sciences, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1993-12-15

  RA reactor was not operated during 1993 because of the complete instrumentation exchange. Although it has been planned to exchange the complete instrumentation until the end of 1993, and to start reactor operation in the first half of 1993 this was not fulfilled because the instrumentation was not delivered until the end of 1993. Main activities during past seven years were related to construction of the emergency cooling system; repair and reconstruction of the system for handling the spent fuel and improvement of spent fuel storage conditions; exchange of the aged instrumentation. Other reactor components and systems, reactor core, primary coolant loop and gas circulation system are in good condition concerning future start-up. [Serbo-Croat] U 1993. godini reaktor nije bio u pogonu zbog zamene njegove celokupne instrumentacije. Iako je bilo planirano da se celokupna instrumentacija zameni do kraja 1993. te da reaktor pocne sa radom u prvoj polovini 1993. Ovo nije ispunjeno jer celokupna oprema nije isporucena ni do kraja 1993. godine. Osnovni zahvati koji su u proteklih sedma godina izvrseni, odnosili su se na izgradnju sistema za udesno hladjenje, rekonstrukciju sistema za rukovanje ozracenim gorivom i poboljsanje uslova za stokiranje ovog goriva, zamenu instrumentacije. Ostali sistemi reaktora, reaktorsko jezgro, primarno kolo hladjenja i sistem za cirkulaciju gasa su u dobrom stanju i mogu se nesmetano koristiti u buducem radu.

 10. Centrifugal casting of ZA8 zinc alloy and composite A356/silicon carbide: Study and modeling of phases' and particles' segregation

  Science.gov (United States)

  Balout, Bahaa

  Centrifugation is a casting technology that allows the production of cylindrical and graduated parts with different mechanical properties through the section. The need for materials with good quality and specific mechanical properties has been driven this technology in order to produce different types of materials such as zinc alloys and graduated metal matrix composites reinforced by hard and wear resistant particles. The goal of this research project is to study and model the eutectic macrosegregation, the solidification speed, and the speeds of solidification fronts during centrifugal casting of ZA8 zinc-aluminum alloy in order to improve the part quality and increase its strength and field reliability. Moreover, the segregation of the particles during centrifugal casting of an aluminum matrix composite reinforced by silicon carbide particles (A356/SiC) is also studied to improve and control the graduation of the parts. The cooling rate, the speed, acceleration/deceleration, displacement, and segregation of the particles across the section will be modeled by discretization of Stokes' law in time in order to take into consideration the change in the centrifugal radius and melt viscosity during cooling process. This study will allow the control of the graduation degree of particles across the section in order to improve the properties and wear resistance of the composite. This composite can be used in systems where friction is critical and load is high (reinforcements of parts for the cylinders of pneumatic systems). The results show that the maximum macrosegregation zone of the eutectic across the casting section corresponds to the last point of solidification. The eutectic macrosegregation produced during centrifugal casting of thin walled part is a normal segregation which varies depending on the solidification speed and the ratio between the speeds of solidification fronts. On the other hand, it was found that the position and volume fraction of the particles

 11. The ecological restoration and the development of succession in biocentre Hráza near Kroměříž

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miluše Poláková

  2009-01-01

  Full Text Available A restoration ecology is a branch and also possible approach to the protections of both nature and landscape which completes the conservative trends (conservation biology. An ecological restoration is a practical application of this branch which can be used in the restoration of ecosystems, coenoses, populations or sites disturbed or damaged by human impact.An ecological restoration offers the interesting alternatives to technical reclamations of the localities disturbed by mining. It exploits the natural processes (mainly controlled and spontaneous successions respecting the development of coenoses adequate to the locality. The degree of man assistance in restoration process can be different in accordance to many factors, such as origin of disturbance, time factor of restoration, costs, surroundings of the locality (ecological stability, species pool, estimated resulting dependability, sustainability of final coenoses, future function of the area, etc.The local biocentre Hráza near Kroměříž was established based on the restoration project c. 12 years ago in exhausted gravel-sand pit. Some processes of ecological restoration were used there, pre­do­mi­nan­tly a controlled succession – sowing of meadow plant species and plant transfer. Also regular management and monitoring were initiated. The results of monitoring of meadow phytocoenoses are presented in this paper. The inventory of plant species, abundance (according to Braun-Blanquet’s scale have been observed on the sample plots (established within the frame of controlled succession during the years 2002 – 2009 (here the years 2002 and 2007 are compared. The abundance data of plant species in wetlands phytocoenoses from the same years are also compared. The inventory of forest phytocoenoses has been undertaken in the years 2006 and 2009. The monitoring enables us to rate the general success of the project, the realized achievements of (mainly controlled succession and the

 12. Ocena założenia o kontynuacji działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia biegłych rewidentów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Iwanowicz

  2017-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie oceny założenia o kontynuacji działalności z punktu widzenia bie- głych rewidentów oraz wskazanie przykładowych funkcji logistycznych mogących posłużyć biegłym rewidentom w tej ocenie. W wyniku przeprowadzonych badań, dziewięciu biegłych rewidentów na dziesięciu uznało, że weryfikacja założenia o kontynuacji działalności jest kluczowa z punktu widzenia badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie zaledwie trzech biegłych rewidentów wskazało, że wie, czym są modele dyskryminacyjne oraz oświadczyło, że rozumie sposób ich działania, a tylko jedna osoba potwierdziła, że korzystała z tego rodzaju modeli przy ocenie założenia o kontynuacji działalności. Po- nadto, pomimo rosnącego wykorzystania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przed- siębiorstw wyestymowane do tej pory modele nie były skierowane do użycia bezpośrednio przez bie- głych rewidentów. Biorąc to pod uwagę, próba stworzenia modeli dyskryminacyjnych dla biegłych rewi- dentów nie jest tematem błahym i pozostaje atrakcyjnym obszarem do prowadzenia badań naukowych. Prezentowane w artykule autorskie funkcje logistyczne są wynikiem badań przeprowadzonych na próbie 545 sprawozdań finansowych, opublikowanych przez 140 spółek kapitałowych zarejestrowanych w warszawskich sądach okręgowych i rejonowych, w tym 80 spółek, które w rzeczywistości upadły, oraz informacji uzyskanych podczas wywiadów z dziesięcioma biegłymi rewidentami, którzy w tym czasie czynnie wykonywali swój zawód. Przeprowadzone badania umożliwiły m.in. określenie funkcji dyskry- minacyjnych, spełniających postawione przez biegłych wymagania, jak również sprawdzenie ich uży- teczności.

 13. Primena savremenih metoda izviđanja signala sa frekvencijskim skakanjem za formiranje elektronske slike bojišta / Advanced methods for frequency hopping signal reconnaissance for the purpose of constructing electronic order of battle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desimir Vučić

  2004-05-01

  Full Text Available Sve veća zastupljenost savremenih tehnika digitalnih komunikacija koje primenjuju signale sa malom verovatnoćom presretanja, kao što su signali sa frekvencijskim skakanjem, nameće razvoj novih metoda i algoritama za njihovo izviđanje radi formiranja elektronske slike bojišta. U ovom radu razmatraju se principi i dostignuća u razvoju novih metoda u detekciji, karakterizaciji identifikaciji i eksploataciji ovih sofisticiranih komunikacionih signala u kontekstu elektronskog rata. / The extensive use of modern low probability-of-intercept digital communication signals, such as frequency hopping signals, requires development of new theory and algorithms for their reconnaissance for the purpose of constructing an electronic order of battle. This paper presents some principles and advances in signal processing and analysis technology for the signal interception, characterization, identification and exploitation in the context of electronic warfare.

 14. Doping ve fitness a rekreační sport : obsahová analýza českých videí na YouTube

  OpenAIRE

  Miček, Jakub

  2016-01-01

  Bibliografický záznam MIČEK, Jakub. Doping ve fitness a rekreační sport: obsahová analýza českých videí na YouTube. Praha, 2016. 48 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, Institut sociologických důvodů. Katedra sociologie. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. Abstract Fitness and YouTube are very popular areas of entertainment these days. Despite the touchiness of this topic, there are many videos about doping being published on YouTube. Majority...

 15. Dosimetry and technical radiation protection at the RA Reactor - Report for 1977, Annex V; Prilog V - Dozimetrija i tehnicka zastita od zracenja kod reaktora RA - Izvestaj za 1977. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1977-12-15

  This report includes data about the level of gamma and neutron radiation, and level of contamination in the working environment at the RA reactor, data about collective and individual exposure of the staff to radiation, data about contamination and decontamination as well as radioactive waste. During 1977, at the RA reactor there was no accident that would cause significant exposure of tf the staff or contamination of the working space and the environment of the reactor. [Serbo-Croat] Ovaj Izvestaj sadrzi podatke o nivou gama i neutronskog zracenja i stepenu kontaminacije radne sredine, podatke o individualnom i kolektivnom izlaganju zracenju radnog osoblja, podatke o kontaminaciji i dekontaminaciji kao i o radioaktivnom otpadu. U toku 1977. godine, na reaktoru RA nije bilo akcidenata vecih razmera koji bi za posledice imali znacajnije ozracivanje radnog osoblja i kontaminaciju radne sredine i okoline.

 16. Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Pękala

  2015-12-01

  spełnia oczekiwań w rozpoznawaniu depresji na odpowiednim poziomie w grupie osób z chorobą Parkinsona. Podobne wnioski należy wyciągnąć odnośnie do Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – Part I oraz Center for Epidemiologic Studies Depression Rating Scale. Do celów przesiewowych dobrze nadają się zaś Geriatric Depression Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale, Patient Health Questionnaire i Zung Self-Rating Depression Scale. Cornell Scale for the Assessment of Depression in Dementia może być obiecującym narzędziem do celów przesiewowych po przejściu większej liczby testów.

 17. Borets za koku prazdnujet pobedu

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Boliivias 18. detsembril toimunud presidendivalimised võitis vasakradikaalse liikumise juht, endine kokafarmerite liider Evo Morales, kelle poolt hääletas 50,8 kuni 51,1 protsenti valijatest. Evo Moralese poliitilisest tegevusest

 18. UPORABA INTERNETA ZA NEPOSREDNO PRODAJO

  OpenAIRE

  Tomec, Matej

  2010-01-01

  Namen diplomskega dela je preučiti internet, kot nov medij in njegovo vlogo pri prodaji. Da je internet kot medij nekaj posebnega in da nudi več priložnosti, kot nevarnosti, sem dokazal s primerjavo s tradicionalnimi mediji. Posebej sem še izpostavil slabosti in prednosti e-nakupovanja, ter s tem želel ugotoviti, na kaj morajo biti podjetja pozorna, da bodo pri prodaji preko interneta uspešna. Razlogi, zakaj večina slovenskih podjetij pri spletni prodaji ni uspešna v tolikšni meri, kot bi si ...

 19. Spassibo za sluzhbu / Ljubov Semjonova

  Index Scriptorium Estoniae

  Semjonova, Ljubov

  2006-01-01

  Päästeamet korraldas piduliku tänuõhtu, kus tunnustas selle aasta suurte metsatulekahjude kustutamisel ja looderanniku reostuse likvideerimisel aktiivselt osalenud päästjaid, naaberriikide koostööpartnereid, erinevaid asutusi, organisatsioone ja vabatahtlikke eraisikuid. Avakõne pidas president Toomas Hendrik Ilves

 20. johann@dinamus.co.za

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johann Fourie

  2013-09-01

  Full Text Available This article aims to answer the question of what belongs to the essence of the church, as God intended it to be, by identifying certain indicators of the essence of the church through a study of one of the central metaphors of the New Testament: the vine in the Gospel of John. Through structural analyses, commentary and metaphorical analyses, several indicators of unity as part of the essence of the church emerge in this metaphor. These indicators are the primacy (or authority of Christ, trinitarian balance, equality, interdependence, inclusivity, growth and unity (in diversity.

 1. Hydrolýza brambor

  OpenAIRE

  KAMENOVÁ, Andrea

  2010-01-01

  This work compares acid, alkaline and enzymatic hydrolysis of potato starch with simultaneous application of various pressures (0MPa, 0,3MPa and 1MPa). Acid hydrolysis was made by sulphuric acid of intensity 3, 6, 9 and 12 %, alkaline hydrolysis was made by sodium hydroxide of intensity 3, 6, 9 and 12 % and four enzymatic preparations for starch hydrolysis were used for enzymatic hydrolysis. Hydrolysis effect was measured via GE and added by alcohol yield. There was positive influence of incr...

 2. Võiti za porog / Boris Tuch

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuch, Boris, 1946-

  2003-01-01

  G. Burke "Gagarini puiestee", lavastaja I. Vihmar, Vanalinnastuudio esietendus Zelluloosi vabaajakeskuses; D. Kareva luulekogul "Mandragora" põhinev Tallinna Linnateatri etendus Hobuveskis, lavastaja J. Rohumaa

 3. Analýza sortimentu

  OpenAIRE

  Tobiaš, Marek

  2009-01-01

  This theses describes marketing and its importance for business, it also describes marketing environment and marketing mix with its ingredients. These theoretical bases are applied afterwards in the practice part of theses, which is focused on ice-cream market in Czech Republic. Analytical part also contains brief characteristic of Algida products on Czech market, their relation to competitors and public.

 4. Srok za gumanizm / Julia Rodina

  Index Scriptorium Estoniae

  Rodina, Julia

  2008-01-01

  Soome ajalehes Aamulehti avaldati artikkel, et kauplused annavad humanitaarabiorganisatsioonidele realiseerimistähtaja ületanud toiduaineid ning neid tuuakse ka Eestisse, eriti vene elanikkonnaga piirkondadesse Ida-Virumaale. Veterinaar- ja toiduamet on alustanud uurimist

 5. IMORO, ZA; COBBINA, JS DOI

  African Journals Online (AJOL)

  ADOWIE PERE

  2018-03-21

  Mar 21, 2018 ... Synthesis of Insecticides from Selected Plant Materials ... Penny royal ('D') and Garlic extract + Orange oil + Penny royal ('E'). Mosquitoes (Culex spp. ... in compounds and about 1% at undisclosed locations ... Protection Agency before they are marketed ... oils were stored in sterilized, inert plastic bottles.

 6. Prijevoz za potrebe gradnje objekta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stjepan Badanjak

  2012-10-01

  Full Text Available Timely delivery of material and equipment to the site at minimum costs and minimum risk makes one of the major elements in successful construction trade. Cutting down the time of equipment being ready for transport and the time of being actually delved on to the construction site can be attained through good preparations and sensible management. Transport program makes part of the complex process of construction of buildings connecting the manufacturing and construction program by making optimum use of the available time to grant timely flow of materials and equipment to the construction site at intervals and in quantities as defined in the construction/erection program. Experience shows that the preparation of a transportation program should be initiated as early as the time of the elaboration of the preliminary design. Being its integral part, the transport study considers in a professional and sensible way the usability of access lanes to the site, available transportation  leans, development of the network of traffic links, construct of new ports, etc. The study gives an advance insight to concerned parties into the conditions of transport and conditions to be met by equipment for transport thus making possible timely preparation and management. By promoting successful transport it certainly adds to successful construction activities.

 7. Tshto za zanavessom? / Valeri Merkin

  Index Scriptorium Estoniae

  Merkin, Valeri, 1937-

  2004-01-01

  Autori arvates seab haridus- ja teadusministeerium takistusi Eesti erakõrgkoolide ja Venemaa kõrgkoolide vastastikku kasulikuks koostööks, erakõrgkoolidest saadava venekeelse hariduse probleemidest

 8. INDIVIDUALNE METODE ZA PREMAGOVANJE STRESA

  OpenAIRE

  Soldat, Daniel

  2016-01-01

  Življenje si lahko predstavljamo kot čolniček, ki pluje po vodi in življenjske dogodke kot valove, ki lahko zamajejo človekovo ravnotežje. Čoln včasih pluje mirno, spet drugič se na obzorju pojavijo nevihte, iz oblakov se trgajo strele in visoki valovi čoln močno zamajejo. Takrat bi lahko rekli, da je posameznik v stresu. Sodoben način življenja prinaša mnogo preglavic, frustracij in takšnih ali drugačnih zahtev, ki lahko posameznika spravljajo v stres. Od vsakega posameznika je odvisno, ...

 9. Za etiku korektní

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vlasáková, Marta

  2011-01-01

  Roč. 59, č. 3 (2011), s. 427-440 ISSN 0015-1831 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP401/10/1279 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : euthanasia * correct argumentation in ethics * harm Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 10. IMORO, ZA; COBBINA, JS DOI

  African Journals Online (AJOL)

  ADOWIE PERE

  2018-03-21

  Mar 21, 2018 ... This is an open access article distributed under the. Creative ... several interventions have been put in place to arrest ... products but the challenge is, these interventions are ... importation, marketing and use of chemicals and.

 11. Report on the activity of the RA reactor operation for the period from July 1 1961 - Sept. 30 1961; Tromesecni izvestaj za period od 1.VII do 30.IX 1961. g

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zecevic, V [Laboratorija za eksploataciju reaktora RA, Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-09-15

  During the reporting period the reactor was permanently ready for operation and responding to the demands of the experimenters. The reactor was operating for 408.5 hours at power levels from 50 - 5000 kW, or 1985 MWh in total, burnup of the first batch of fuel was 22.55%. Reactor core was made of 56 fuel channels. Activities related to construction of new and improvement of the existing equipment was continued in order to enable safe operation and successful utilization of the RA reactor. Exchange of the electronic tubes was continued in order to increase the stability of the reactor control and reactor protection systems. About 65% of tubes planned to be exchanged this year was done. Cooperation with the CEN Saclay, France related to construction of experimental loops VISA-1 and VISA-2 was continued as well as cooperation with Poland concerned with exchange of experts. The problem of lack of properly trained staff was nor solved. [Serbo-Croat] U izvestajnom periodu reaktor je uvek bio spreman za rad i odgovarao je zahtevima eksperimentatora. Reaktor je radio 408,5 casova na snagama od 50-5000 kW, odnosno ukupno 1985 MWh, pri cemu je ukupan utrosak prve sarze goriva bio 22,55%. Jezgro reaktora bilo je sacinjeno od 56 tehnoloskih kanala. Radi bezbednijeg pogona i sto uspesnije eksploatacije reaktora RA nastavljeno je sa radovima na realizaciji novih i poboljsanju postojecih uredjaja. U cilju povecanja stabilnosti elektronskih instrumenta u sistemu upravljanja i zastiti reaktora nastavljeno je sa zamenom elektronskih cevi, do sada je zamenjeno oko 65% radova predvidjenih za ovu godinu. Nastavljena je saradnja sa nuklearnim centrom u Saclay, Francuska na izradi petlje VISA-1 i VISA-2 i saradnja sa Poljskom u razmeni strucnjaka. Problem nedostatka kadrova nije resen.

 12. Primjena fotogrametrije i laserskog skeniranja kod zaštite spomenika kulturno historijske baštine : Application of photogrammetry and laser scanning in protecting the cultural and historical heritage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Admir Mulahusić

  2013-12-01

  Full Text Available U periodu dužem od stotinu godina fotogrametrija je imala i još uvijek ima veoma važnu ulogu u dokumentaciji kulturno-historijskog naslijeđa. Odabirom ispravne tehnologije omogućena je zaštita, očuvanje i valorizacija arhitektonskih, arheoloških i svih drugih oblika kulturne baštine. Mnoga nedavna tehnološka otkrića unaprijedila su fotogrametriju kao alat za snimanje, omogućavajući mnogo komplikovanija predstavljanja objekata. Na taj način je osiguran vjeran prikaz stvarnog svijeta, kao i brz protok podataka od stručnjaka do zainteresovanih korisnika. U ovom radu objašnjena je važnost očuvanja i dokumentiranja kulturno-historijske baštine. Dati su zanimljivi primjeri dokumentiranja kulturno-historijske baštine iz svijeta i Bosne i Hercegovine, korištenjem blizupredmetne fotogrametrije i laserskog skeniranja. : During the period of one hundred years photogrammetry has had and still has a very important role in the documentation of cultural heritage. Selecting proper technologies enabled the protection, preservation and valorisation of architectural, archaeological and other forms of cultural heritage. Many recent technological breakthroughs have improved photogrammetry, as a tool for capturing, allowing a representation of much more complicated objects. In this way the faithful representation of the real world as a fast flow of information from the experts to the user has been secured. This paper explains the importance of preserving and documenting the cultural and historical heritage. Interesting examples of documenting the cultural and historical heritage of the world and Bosnia and Herzegovina are given, using close-range photogrammetry and laser scanning.

 13. Transformacija koordinata između Gaus-Krigerove i Svetske poprečne Merkatorove projekcije za teritoriju Srbije / Procedure and formulas for coordinate transformations between the Gauss-Krüger projections and the Universal Transverse Mercator projections for Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stevan Radojčić

  2008-10-01

  Full Text Available U radu je prikazan postupak i predložene su formule za transformacije iz Gaus-Krigerove projekcije, koja se koristi u Srbiji, u Svetsku poprečnu Merkatorovu projekciju i obratno. Osim preračunavanja između koordinata u ravni i na elipsoidu, date su i formule za Helmertovu sedmoparametarsku transformaciju između srpskog datuma i WGS84 (World Geodetic System 1984. / This paper gives a procedure and a complete set of formulas for transformations from the Gauss-Krüger projection, used in Serbia, to the Universal Transverse Mercator and vice versa. Besides the conversions between plane and ellipsoid coordinates, the paper gives the formulas for the Helmert's seven-parameter datum transformation between a Serbian datum and a WGS 84 (World Geodetic System 1984 one.

 14. Greater Efficiency Observed 12 Months Post-Implementation of an Automatic Tube Sorting and Registration System in a Core Laboratory/ Veća Efikasnost Uočena 12 Meseci Posle Implementacije Sistema za Automatsko Sortiranje i Registrovanje Uzoraka u Centralnoj Laboratoriji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ucar Fatma

  2016-01-01

  Full Text Available Uvod: Klasifikacija i registracija uzoraka u laboratorijama prepoznate su kao važni i dugotrajni procesi. Laboratorije su pod sve većim pritiskom da automatizuju postupke zbog velikog obima posla i smanje manuelne procedure i greške. Cilj ove studije bio je da se procene pozitivni efekti jednog sistema za automatsko registrovanje i sortiranje uzoraka na njihovu obradu.

 15. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-09-01

    Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method   Kinga Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno   Katedra i Zakład Zarządzania w  Pielęgniarstwie Wydział Nauk o  Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin   Słowa kluczowe: Narażenie zawodowe, Fizjoterapeuci, Obciążenie pracą Key words: Occupational exposure, Physical therapists, Workload       Dr n. med. Kinga Kulczycka, mgr. Marcin Domagała, dr n.med. Ewa Stychno   Doctor of Medical Sciences Kinga Kulczycka, Holder of University Degree Marcin Domagała, Doctor of Medical Sciences Ewa Stychno     Streszczenie  Sposób wykonywania pracy, w warunkach znacznego obciążenia  ma wielkie znaczenie w profilaktyce zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Praca fizjoterapeutów często wiąże się z koniecznością przyjmowania niefizjologicznych  pozycji ciała, w trakcie których może dojść do urazów. Celem badania jest rozpoznanie pozycji ciała przyjmowanych przez fizjoterapeutów podczas pracy, które mogą stanowić  czynniki ryzyka związane ze  sposobem wykonywania pracy fizjoterapeuty. Materiał i metody  Badania przeprowadzono w 2014 r. z udziałem 100 fizjoterapeutów pracujących na oddziałach rehabilitacji, na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wyniki Respondenci oceniali jako niewłaściwe przyjmowane  pozycje ciała, które zaobserwowali podczas wykonywania czynności zawodowych związane są z  pochylaniem podczas wykonywania czynności,  zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i częste rotacje. Jako dodatkowe obciążenia w pracy uważali zginanie głowy do przodu lub skręcenie karku. Ruchy ramion stanowią znaczną uciążliwość dla fizjoterapeutów i występują podczas podnoszenia rąk do przodu i przesuwaniu ich w kierunku klatki piersiowej

 16. Procedure za prilaz i sletanje na aerodrome 'Nikola Tesla' i 'Batajnica' primenom RNP AR APCH i Baro-VNAV / Approach and landing procedures for airports 'Nikola Tesla' and 'Batajnica' using RNP AR APCH and Baro-VNAV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vojislav S. Milosavljević

  2010-01-01

  Full Text Available Radi što adekvatnijeg odgovora na najnovije izazove tržišta vazdušnog prevoza javila se ideja da se aerodrom 'Batajnica' otvori i za civilni saobraćaj. Time bi se znatno promenila situacija u terminalnom vazdušnom prostoru, pa je potrebno razmotriti nove okolnosti i prema njima optimizovati terminalni prostor. Znatan deo optimizacije čini i definisanje procedura za prilaz i sletanje, kao i strateško razdvajanje prilaznih tokova. Predložene procedure konstruisane su primenom savremenih koncepcija i rešenja u civilnoj avijaciji: Performance-Based Navigation, Baro-VNAV i CDA, koja se vrlo uspešno već primenjuju širom sveta. / Introduction Numerous advantages of Performance-Based Navigation should be applied in reorganizing the terminal airspace around Belgrade after the opening of 'Batajnica' airport for civil operations. The concept of Performance-Based Navigation Contrary to conventional navigation which relies on navigation signals from ground navaids, PBN is predominantly based upon satellite navigation. RNP - Required Navigation Performance RNP is defined as a set of standards which specify required navigation performance accuracy of an aircraft in certain airspace. Some of its key features are monitoring of actually achieved navigational performances and navigation containment. Benefits and possible issues with RNP implementation Implementation of RNP leads to significant savings in fuel and time, it increases the efficiency of airspace and capacity, reduces ATC workload while on the other hand there are a number of issues that still should be addressed. Barometric Vertical Navigation (Baro-VNAV The essence of Baro-VNAV is calculation of the vertical component of a 3D flight path that aircraft should follow based on measured static pressure. CDA - Continuous Descent Approach By CDA, approach is flown with a constant gradient at minimal thrust instead of alternating descent and level flight with increased thrust as it is flown in

 17. Report on results of the Experts from the Boris Kidric Institute to the Institute for theoretical and experimental physics in Moscow - Operational Report; Radni izvestaj - Izvestaj o rezultatima posete strucnjaka iz IBK Institutu za teorijsku i eksperimentalnu fiziku u Moskvi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R; Petrovic, M; Cupac, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-12-15

  Three experts from the Boris Kidric Institute of Nuclear sciences have visited the the Institute of theoretical and experimental physics in Moscow from 17-23 October 1976. The objective of this visit was to: a) obtain information about operational characteristics of the TVRS reactor with 80% enriched fuel, and experiences about utilization of this fuel in the TVRS in Moscow; b) getting acquainted with the elements of safety analysis related to conversion of TVRS reactor core to new fuel into and its utilization; and c) exchange of opinion about the program for introducing the new 80% enriched fuel into the RA reactor core. This report contains the results achieved during the visit. The most important conclusions drawn are as follows. a) The visit was successful although answers to some important questions were not obtained. b) After analyzing the obtained information and after obtaining the first experiences related to application of the new fuel in the RA reactor core and final decision about the operation equilibrium cycle with the new fuel, another visit to Moscow would be very useful. c.) New dispersion highly enriched fuel is much more reliable during operation than the 2% enriched metal uranium fuel (presently used in the Ra reactor). d) There have been no objection concerning our program for conversion of RA reactor to operation with the new fuel (transition regime). e) additional information will be demanded concerning maximum permissible burnup level of the 80% enriched dispersion fuel. Optimum equilibrium burnup cycle will be revised according to the maximum burnup conditioned by RA reactor parameters. f) Methods for thermal analysis of the fuel elements which is applied at the RA reactor was found to be equivalent with the method applied for calculations at the TVRS in Moscow. [Serbo-Croat] Grupa od tri saradnika IBK boravila je u Institutu za teorijsku i eksperimentalnu fiziku u Moskvi u vremenu od 17.10. do 23.10.1976. godine. Cilj posete je bio: a

 18. Analýza nestrukturovaných dat z bankovních stránek na sociální síti Facebook

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucie Šperková

  2014-12-01

  Full Text Available Sociální sítě jako novodobý kanál pro sdílení online Word of Mouth představuje pro bankovní společnosti příležitost, jak analyzovat komunikaci a názory svých zákazníků, které zde veřejně sdílejí. Článek ukazuje proces a výsledky pokročilé kontextové analýzy těchto nestrukturovaných dat vybraných veřejných bankovních stránek na sociální síti Facebook. Analýza zákaznických názorů, problémů a přání může hrát významnou roli pro pozici těchto společností na trhu a jejich orientaci na zákazníky. Využity byly metody shlukování a sentiment analýz, výsledky odrážejí stav chování zákazníků a bank na této síti. Článek zdůrazňuje důležitost problematiky Word of Mouth a jeho analýz informačními technologiemi. Zároveň diskutuje, jak analýza kontextu může přenést marketing na další úroveň identifikace zákazníkova chování a jeho vztahu ke společnosti.

 19. Control of radiation fields at the RA reactor (Radiological data relevant for the period when irregularities on the fuel elements were observed), Part 2, Annex 1; Kontrola radijacionih polja na reaktoru RA (Neki podaci relevantni za ocenu radijacione situacije na reaktoru za period u kome su otkrivene neregularnosti na reaktorskom gorivu), Prilog 1, Deo 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-10-15

  period in question to prove the above conclusion. [Serbo-Croat] U sklopu programa mera zastite od zracenja u radnoj sredini na reaktoru RA vrsi se kontrola i merenje osnovnih karakteristika radijacionih polja: nivoi gama zracenja na karaktoristicnim tackama reaktorskih sistema, nivoi gamma zracenja i neutrona u pojedinim radnim i tehnoloskim prostorijama, koncentracija radioaktivnih aerosola i sadrzaj radioaktivnih gasova u vazduhu radnih i tehnoloskih prostorija, nivoi kontaminacije radnih povrsina, alata, opreme i odece zaposlenih, kontrola individualnog izlaganja zracenju, evidencija i kontrola unutrasnjeg i spoljasnjeg manipulisanja kontaminiranim i aktiviranim predmetima, aktiviranim materijalima, radioaktivnim izvorima i radioaktivnim otpadnim materijalom. Svi podaci o merenjima karakteristika radijacionih polja registruju se u dnevnicima koje vodi dezurno osoblje i u periodicnim izvestajima. Uvidom u pomenute dnevnike i izvestaje, nisu uocena nikakva znacajna odstupanja u nivoima zracenja i merenim karakteristikama radijacionih polja za period februar-mart u odnosu na vrednosti iz prethodnih godina. U trenutku kada su otkrivene neregularnosti na gorivnim elementima iz poslednje sarze goriva u reaktoru, krajem marta ove godine, postavilo se pitanje da li doslo do isticanja fisionih produkata iz nekog elementa. Zahvaljujuci iskustvu stecenom prilikom prvog i do sada jedinog prskanja kosuljice gorivnog elementa, pre oko devet godina, moglo se sa visokim stepenom sigurnosti tvrditi da do toga nije doslo. Da je doslo do isticanja fisionih produkata znacajno bi se povecali nivoi zracenja na karakteristicnim tackama reaktorskih sistema, i u radnoj sredini povecao bi se i relativni sadrzaj fisionih produkata u rashadnom mediju, moguce bi bilo registrovati sveze fisione produkte kao sto je {sup 131} I, u vecim kolicinama. Medjutim, nista od toga nije registrovano. Moze se zakljuciti da nijedan gorini elemenat nije procurio, i da se sve standardne operacije manipulisanja

 20. Kişisel Motivasyon Faktörlerinin Olumsuz Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Yapma Niyeti Üzerindeki Etkisi

  OpenAIRE

  ÇELİK, Zübeyir; ÖZKARA, Behçet Yalın

  2017-01-01

  Pazarlama literatürü incelendiğinde, tüketicileriürünlere ilişkin olarak elektronik ağızdan ağıza iletişime yönelten farklımotivasyon kaynakları olduğu görülmektedir. Konuya ilişkin yapılmış çalışmalarilgili motivasyon kaynaklarının ekonomik teşvikler, tavsiye arama, kendinigeliştirme, firmaya yardım etme, olumlu duyguları ifade etme, güç uygulamaolduğuna ilişkin sonuçlara ulaşmışlardır. Ancak literatürde özellikle kişiyeözel motivasyon unsurlarının etkilerinin göz ardı edilmiş olduğu görülme...

 1. Návrh a výpočet sušicího zařízení pro dřevozpracující průmysl

  OpenAIRE

  Vach, Tomáš

  2008-01-01

  Diplomová práce se zabývá stabilizací teploty dřevěného vlákna při výrobě středně hustých vláknitých desek (MDF) v dřevozpracujícím průmyslu. Z původního záměru řešit sušící zařízení se z hlediska energetické optimalizace vyvinul podstatně závažnější problém. Ukázalo se, že výrobní proces se potýká s výraznými tepelnými ztrátami, jejichž důsledkem je ztráta velkého množství tepelné energie získané během sušícího procesu. Hlavním cílem této práce je tedy posouzení ochlazovacího účinku okolního...

 2. Model izbora motocikla za potrebe saobraćajne podrške vojske / Model of motorcycle choice for traffic support needs in the military of Serbia and Montenegro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Predrag Stamenković

  2006-01-01

  Full Text Available Motocikli koji se koriste u jedinicama za regulisanje i kontrolu saobraćaja u Vojsci treba da imaju takve tehničko-eksploatacione karakteristike koje će u toku eksploatacionog perioda u potpunosti zadovoljiti stroge zahteve regulisanja i kontrole vojnog putnog saobraćaja i poboljšati kvalitet saobraćajne podrške u suvremenim borbenim dejstvima. Pri optimalnom izboru motocikla važno je razmatrati karakteristike motocikla i zahteve koje treba da ispuni. U radu je prikazan model izbora motocikala primenom metode višekriterijumskog rangiranja Promethee. / Motorcycles used in traffic direct and control units in the Military of Serbia and Montenegro should have such technical and operational characteristics that -will completely meet strict demands for directing and controlling military traffic and that -will improve the quality of traffic support in modern combat conditions. It is important to discuss characteristics of a motorcycle and demands it has to meet -when choosing "optimal" motorcycle model. This paper shows model of motorcycle choice using Promethee method of multiple ranging criteria.

 3. Investigating the compatibility of the biocontrol agent Clonostachys rosea IK726 with prodigiosin-producing Serratia rubidaea S55 and phenazine-producing Pseudomonas chlororaphis ToZa7.

  Science.gov (United States)

  Kamou, Nathalie N; Dubey, Mukesh; Tzelepis, Georgios; Menexes, Georgios; Papadakis, Emmanouil N; Karlsson, Magnus; Lagopodi, Anastasia L; Jensen, Dan Funck

  2016-05-01

  This study was carried out to assess the compatibility of the biocontrol fungus Clonostachys rosea IK726 with the phenazine-producing Pseudomonas chlororaphis ToZa7 or with the prodigiosin-producing Serratia rubidaea S55 against Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici. The pathogen was inhibited by both strains in vitro, whereas C. rosea displayed high tolerance to S. rubidaea but not to P. chlororaphis. We hypothesized that this could be attributed to the ATP-binding cassette (ABC) proteins. The results of the reverse transcription quantitative PCR showed an induction of seven genes (abcB1, abcB20, abcB26, abcC12, abcC12, abcG8 and abcG25) from subfamilies B, C and G. In planta experiments showed a significant reduction in foot and root rot on tomato plants inoculated with C. rosea and P. chlororaphis. This study demonstrates the potential for combining different biocontrol agents and suggests an involvement of ABC transporters in secondary metabolite tolerance in C. rosea.

 4. Annual report on activities of Regional Public Health Offices in the Slovak Republic in 2010; Vyrocna sprava o cinnosti Regionalnych uradov verejneho zdravotnictva v Slovenskej republike, rok 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  A brief account of activities carried out by the Regional Public Health Offices in the Slovak Republic in 2010 is presented. These activities are reported under the headings: (1) Environment; (2) Preventive occupational medicine; (3) Hygiene, nutrition, food safety and cosmetic products; (4) Hygiene of children and youth; (5) Epidemiology; (6) Objectification of environmental factors and working environment; (7) Medical microbiology; (8) Health promotion; (9) Health protection against radiation; (10) Complaints and petitions; (11) Control of tobacco and alcohol.

 5. Changing Patterns in the Export of Goods Versus International Competitiveness. A Comparative Analysis for Central-East European Countries in the Period 2000–2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lechman Ewa

  2014-06-01

  Full Text Available W artykule analizie poddano zmieniające się ścieżki eksportu dóbr w podziale na gałęzie o różnej intensywności technologicznej. Analizę przeprowadzono dla lat 2000- 2011 dla 9 wybranych krajów Europy Centralnej i Wschodniej, tj: Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii oraz Słowacji. Dodatkowo postawiono hipotezę o zachodzącej pozytywnej relacji między rosnącym - w stosunku do całej wartości eksportu kraju-udziale sektorów technologicznie-chłonnych oraz międzynarodową konkurencyjnością, która jest aproksymowana za pomocą Global Competitiveness Index (GCI.

 6. Star - sportovní časopis první republiky

  OpenAIRE

  Hoffmann, Martin

  2014-01-01

  This bachelor thesis aims to illuminate evolution of sports illustrated magazine Star, which was published in years 1926-1938 in Czech publishing house Melantrich. Magazine Star was also used to illuminate the situation of Czech sports journalism in 1920' and 1930'. Thesis describes the very beginning of Star and also clarifies its extinction right before signing of the Munich Agreement by Great Britain, France, Germany and Italy. It also focuses on sports journalists, who had the main impact...

 7. Důvěra v politické instituce České republiky

  OpenAIRE

  Čermák, Daniel

  2014-01-01

  The aim of the PhD dissertation is to research political trust, specifically to describe trends in political trust and to identify factors which are related to reported trust. Political trust is vertical trust oriented to selected political institutions which are grounded in the Constitution of the Czech Republic. Following political institutions are analyzed in this study: the Government of the Czech Republic, the Chamber of Deputies, the Senate, regional councils and municipal councils. Lif...

 8. Vliv cestovního ruchu na ekonomiku Rakouské republiky

  OpenAIRE

  Míšková, Hana

  2010-01-01

  The thesis analyses the effects of tourism on Austrian national economy. It focuses on two aspects, the influence of tourism on the gross domestic product and the employment. The thesis summarizes the use of European Union structural funds for the development of tourism and compares the position of single provinces (Bundesländer) in both Austria's national economy and tourism. It explores the possibilities of tourism building up the less developed regions and translates Austrian experience wi...

 9. Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki

  OpenAIRE

  Jedlińska, Eleonora

  2015-01-01

  Publikacja Eleonory Jedlińskiej „Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki” to obszerna monografia jednej z najważniejszych wystaw światowych schyłku XIX w., prowadzących w wiek XX. Dziewiętnastowieczne wystawy, swoisty fenomen cywilizacji europejskiej, służyły głównie pokazaniu osiągnięć nauki i jej zastosowań w przemyśle, choć ważnym ich elementem były dzieła sztuki, traktowane jako wyraz syntezy materii i ducha nowych czasów. Eksponowały osiągnięcia te...

 10. Mapy energií v Atlase krajiny České republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kolejka, Jaromír

  2008-01-01

  Roč. 42, č. 6 (2008), s. 292-297 ISSN 0044-4863 Grant - others:GA MŽP(CZ) SK/600/1/03 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : map * energy * Landscape atlas of Czech Republic Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 11. Nové mapy korozní agresivity České republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kreislová, K.; Geiplová, H.; Skořepová, I.; Skořepa, J.; Majtás, Dušan

  2015-01-01

  Roč. 59, č. 3 (2015), s. 81-86 ISSN 1804-1213 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1219 Keywords : atmospheric corrosion * maps * corrosivity categories Subject RIV: JK - Corrosion ; Surface Treatment of Materials http://www.casopis-koroze.cz/index.php

 12. Strategie pro vstup kanadské franchisy do České republiky

  OpenAIRE

  Jeřábková, Ivana

  2009-01-01

  One of the ways of business activities based on selling rights to use a trademark for private enterprise is franchising. The theoretical part of the thesis focuses on franchising features and everything related to this type of business such as legal framework of this business activity, the differences in comparison to other kinds of business, activities of associations supporting franchising and all specifics that franchising includes: piloting, operating manual, providing the license, fees a...

 13. Logistika vína z Argentiny do České republiky

  OpenAIRE

  Jančaříková, Blanka

  2017-01-01

  The aim of this bachelor thesis is to present proposals and recommendations to increase the efficiency of wine logistics from Argentina to the Czech Republic. The bachelor thesis is divided into three chapters. The first one describes theoretically parts of wine logistics from Argentina regarding practical part of the thesis. The second chapter is focused on analysis of world, European and Czech wine market and furthermore analyses the results of survey held among Czech importers of wine from...

 14. Možnosti vstupu na trh obnovitelné energie republiky Kazachstán

  OpenAIRE

  Tanatov, Daniyar

  2015-01-01

  The thesis introduces renewable energy industry and analyzes its current statement in the Republic of Kazakhstan by PESTEL metodology. The end of the thesis is dedicated to results of analysis, which are based on outlining of strengths, weaknesses, opportunities and threats of the market.

 15. Milada Paulová a její reflexe vzniku republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Brádlerová, Daniela; Hálek, Jan

  2011-01-01

  Roč. 3, Suppl. 1 (2011), s. 121-130 ISSN 1803-9243 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509 Keywords : Paulová, Milada * Czech resistance, 1914-1918 * Czechoslovakia, history Subject RIV: AB - History

 16. Dovoz mexických avokád do České republiky

  OpenAIRE

  Dlouhý, Michael

  2015-01-01

  This diploma thesis deals with the import operation of Mexican avocados into the Czech Republic. It is divided into three chapters. The first chapter defines the trade with agricultural crops and depicts its specifics as well as the global avocado market production and export with its key players. A special attention is focused on Mexico, which has primacy in both categories. The second chapter analyzes the avocado market in the Czech Republic, it studies the consumption trends, import histor...

 17. Energogeografická regionalizace území České republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kolejka, Jaromír

  2009-01-01

  Roč. 28, č. 1 (2009), s. 3-8 Grant - others:GA MŽP SK/600/1/03 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : natural * energy * region Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography http:// geography .cz/wp-content/uploads/2009/10/icgs012009_kolejka2.pdf

 18. Przestępczość na terenie Republiki Słowackiej. Zarys problematyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Dworzecki

  2013-12-01

  Full Text Available The article presents in statistical and analytical terms, crime in the Slovak Republic. The text introduces the sphere of public safety in this country in the years 1993-2011. The study has focused on the discussion of torts affecting in a direct way, the extent the of sense of security among the citizens of Slovakia.

 19. Composición de la araneofauna en dos especies de árboles nativos Peumus boldus Mol. y Luma apiculata (D.C.) Burret en el parque botánico Pedro del río Zañartu (Hualpen), Concepción, VIII Región, Chile

  OpenAIRE

  Aguilera, Milenko A; Casanueva, María E; Hernández, Cristián E

  2006-01-01

  Además de la cercana relación entre composición comunitaria y recursos disponibles, la estructura física del bosque a menudo se ha citado como un factor importante que afecta los patrones de diversidad de artrópodos. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de dos especies nativas de árbol, que difieren en su estructura física, sobre la diversidad de araneofauna en el Parque Botánico Pedro del Río Zañartu (Hualpén). Con este fin se estimó la abundancia, diversidad, semejanza y compos...

 20. Devices for irradiation of materials in the fast neutron flux at the RA heavy water reactor in Vinca; Uredjaji za ozracivanje materijala u fluksu brzih neutrona na teskovodnom reaktoru RA u Vinci

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavicevic, M [The Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1965-07-01

  Full text: This paper covers the concept, design description and problems of constructing special experimental devices at the RA reactor in Vinca. These devices were used for irradiation of construction materials (graphite, Mg and Al oxides, steel and zircaloy) in the integral fast neutron flux of 2 x 10{sup 20} n/cm{sup 2}. Temperature of samples cooled by heavy water circulating through the hollow uranium fuel elements was measured by thermocouples. Construction of the device, preparation of samples, related flux measurements as well as irradiation were done in cooperation with the nuclear center in Saclay, France. Brief review of the experiences gained in using these experimental spaces at the RA reactor as well as problems of transporting the irradiated capsules from Vinca to France is included. [Serbo-Croat] Pun tekst: Rad obuhvata koncepciju, tehnicki opis i probleme realizacije specijalnih eksperimentalnih uredjaja u reaktoru RA u Vinci, u kojima je tokom 1962. godine izvrseno, na temperaturama ispod 100 deg C, ozracivanje konstrukcionih materijala (grafita, Mg i Al-oksida, celika i cirkaloja) u integralnom fluksu brzih neutrona vrednosti 2 x 10{sup 20} n/cm{sup 2}. Temperatura uzoraka hladjenih teskom vodom, koja protice kroz suplje uranske elemente, merena je termoparovima. Realizacija uredjaja, priprema uzoraka, odgovarajuca merenja fluksa kao i sama ozracivanja vrsena su u saradnji sa Nuklearnim centrom u Saclay-u, Francuska. Dat je kraci pregled iskustava iz eksploatacije ovih novih eksperimentalnih prostora u reaktoru RA, kao i neki problemi vezani za transport aktivnih kapsula sa uzorcima od Vince do Saclay-a (author)

 1. Poređenje snage za jednu i dve kontrarotirajuće hidro turbine u Venturijevoj cevi - II deo / Comparison of power for one and two contra-rotating hydro turbines in a Venturi tube: Part II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko S. Kozić

  2009-10-01

  Full Text Available U prvom delu rada izloženi su rezultati istraživanja koja daju priraštaj snage dobijen sa dve kontrarotirajuće hidroturbine u poređenju sa snagom jedne turbine, smeštene u Venturijevoj cevi, a koje se obrću sa n = 50 o/min. Izvršena su istraživanja koja je trebalo da daju odgovor na pitanje da li se može dobiti veći priraštaj snage sa povećanjem broja obrtaja. U drugom delu rada prikazani su rezultati za jednu i dve kontrarotirajuće turbine pri najvećem broju obrtaja pri kojem se ne javlja kavitacija na lopaticama. Rezultati su dobijeni numeričkim simulacijama uz korišćenje softvera koji rešava usrednjene Navije-Stoksove jednačine. / In the first part of the paper, the results of the research are presented, giving the increment of the power obtained with two contra-rotating hydro turbines, compared to one turbine, placed in a Venturi tube and rotating at 50 rpm. Since a small increment of power is obtained, research was carried out in order to give an answer to the question whether a larger increment of power could be obtained by increasing a number of revolutions per minute. In the second part of the paper, the results are shown for one and two contra-rotating turbines at the highest revolution at which no cavitation appears on the blades. The results are obtained with numerical simulations using software for solving Navier-Stokes equations.

 2. Organizacijska kultura v slovenskih tujih podjetjih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denis Benjamin Kmetec

  2017-12-01

  Full Text Available Raziskovalno vprašanje (RV: Kakšna je prevladujoča organizacijska kultura v tujih podjetjih v Sloveniji in kakšna usmerjenost k posameznim kulturam se kaže na različnih ravneh organiziranosti? Namen: Namen raziskave je bil raziskati prevladujoči tip organizacijske kulture v izbranih mikro, malih, srednjih in velikih podjetjih s tujim lastništvom v Republiki Sloveniji. Metoda: Za pridobivanje podatkov in informacij smo uporabili vprašalnik po tipologiji Camerona in Quina, ki smo ga poslali v 437 podjetij. Rezultati: Anketirani, ki so zaposleni v slovenskih podjetjih s tujim kapitalom, si želijo kulture klana, kot prevladujoči kulturi v podjetju pa dojemajo kulturo trga in kulturo hierarhije. Organizacija: Dobljeni izidi iz empiričnega dela raziskave pripomorejo k boljšemu razumevanju organizacijske kulture v uspešnih tujih podjetij. Družba: V slovenskem gospodarskem okolju je organizacijska kultura v tujih podjetjih osnova za njeno nadaljnje raziskovanje. Originalnost: Kot prvi smo ugotavljali ali glede na identificirani tip organizacijske kulture obstaja večja uspešnost podjetij s tujim lastništvom. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: obstaja priložnost za nadaljnje raziskovanje na področju povezave uspešnosti podjetij in njihove stabilnosti.

 3. L'impact de l'orogenèse hercynienne et de la mise en place du granite des Zaêr sur l'évolution structurale d'un segment hercynien de la Meseta nord-occidentale marocaine - pays des Sokhrat - Impact of the Hercynian Orogeny and the deposition of the Zaer granite on the structural evolution of a Hercynian belt of the north-western Moroccan Meseta-Country of the Sokhrat-

  OpenAIRE

  Laalou , Mohamed; Elbadra , Mohamed; Fadli , Driss; El Wartiti , Mohammed

  2002-01-01

  International audience; L'analyse tectonique et l'étude de l'auréole métamorphique de la bordure sud du granite des Zaêr ont permis de retra-cer l'histoire géodynamique de la région du pays des Sokhrat. Elles permettent aussi de mettre en évidence le rôle joué par le granite des Zaêr dans cette évolution structurale. Ainsi, le métamorphisme de contact additionné au méta-morphisme régional, présente deux générations d'andalousites liées à deux ondes thermiques différentes qui se sont succédées...

 4. International Conference on the Conservation of the Lesser Spotted Eagle, Košická Belá, Slovakia, 2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guziová Zuzana

  2015-06-01

  Full Text Available Medzinárodná konferencia o ochrane orla kriklavého (Aquila pomarina sa konala 25. - 27. septembra 2014 v Penzióne Lesanka v Košickej Belej na Slovensku. Zorganizovala ju Ochrana dravcov na Slovensku (RPS v spolupráci s Východoslovenskou energetikou Holding a.s. Konferencia bola zameraná na prípravu podkladov pre aktualizáciu európskeho akcného plánu pre orla kriklavého, zdielanie informácií o biológii a ekológia druhu a na výmenu skúseností s osvedcenými alebo inovatívnymi opatreniami pre zachovanie orla kriklavého. Konferencie sa zúcastnilo celkom 59 úcastníkov zo 14 krajín. Na konferencii odznelo 17 príspevkov a bolo prezentovaných 7 posterov. Niektoré z týchto príspevkov sú publikované v casopise Slovak Raptor Journal 9 (2015, dalších 23 príspevkov sú publikované formou konferencných abstraktov. Program konferencie zahrnal aj 2 exkurzie, pocas ktorých mali úcastníci možnost vidiet ukážku inštalácie konzolových chrániciek na stlpoch 22 kV elektrického vedenia a typické biotopy orla kriklavého. Konferencia bola organizovaná v rámci projektu LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla kriklavého na Slovensku, ktorý realizovala Ochrana dravcov na Slovensku, Východoslovenská energetika Holding a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom financného nástroja LIFE a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

 5. The Effect Of Enhanced UV-B Radiation On Norway Spruce (Picea Abies (L.) Karst.) And Consequences For The Mountain Forest; Ucinek Ultravijolicnega Sevanja Na Smreko (Picea abies (L.) Karst.) In Posledice Za Garski Gozdni Ekosistem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trošt Sedej, T.

  2005-07-01

  NaNorway spruce trees from the sub alpine stand are exposed not only to high UV-B radiation but also to a complex of other environmental factors, such as high photosynthetically active radiation, extreme temperature conditions, deficient water and mineral supply, which might cause stress responses. Current year needles from the sub alpine stand exhibited lower photochemical efficiency and total chlorophyll content compared to samples from lower altitudes. The result suggested that young needles were most vulnerable to stress factors, since the protective mechanisms were not fully developed. Current+1 year needles from the sub alpine stand exhibited lower ETSvalues and higher total UV-B absorbing compounds, which may be interpreted as most successful protection against UVB radiation of current+1 year needles among the three needle age classes.Despite the obtained results, the effect of a single stress factor on spruce could not be easily drawn out. Still, we may assume that the spruce is quite tolerant to high UV-B radiation and other extreme environmental factors in the mountains. [Serbian] Rastline, ki uspevajo v gorah, so pogosto izpostavljene stresnim razmeram, predvsem pove ani jakosti sevanja UV-B, skrajnim temperaturnim razmeram ter pomanjkanju vode in hranil. Odziv smreke na okoljske razmere je kompleksen. Pri enoletnih iglicah v visokogorju smo izmerili manjšo fotokemi no u inkovitost in vsebnost klorofilov, kar kaže na ob utljivost mladih iglic, kjer zaš itni mehanizmi še niso dokon no razviti. Pri starejših iglicah razlika ni bila ve statisti no zna ilna, zato sklepamo, da se poškodbe v drugem in tretjem letu prepre ijo ali popravijo. Pri dveletnih iglicah smreke z visokogorskega rastiš a je bil dihalni potencial zna ilno manjši in vsebnost UV-B absorbirajo ih snovi zna ilno ve ja, kar pojasnjujemo s tem, da so dveletne iglice z visokogorskega rastiš a med tremi starostnimi razredi najbolj odporne proti UV-B sevanju. Iz rezultatov sicer ne moremo

 6. Ocena zdolności do kontynuowania działalności polskich spółek giełdowych w czasie kryzysu za pomocą modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kopczyński

  2017-06-01

  Full Text Available Ocena zdolności do kontynuowania działalności polskich spółek giełdowych w czasie kryzysu za pomocą modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej The Global Financial Crisis, which began in 2007, had a huge influence on the situation on world stock markets. The behavior of investors is often affected by various factors which can impact their investment decisions. As they do not always act rationally, have a tendency to overreact and cannot remove all emo-tional components from their decision-making process, it may be difficult to explain their behavior and investment decisions during the crisis, especially those concerning the sale of shares. The huge drop in share prices on world stock markets was visible in the early stages of the crisis, but it probably was not justified by actual deterioration of the financial situation of listed companies. The Global Financial Crisis triggered a wave of panic selling of shares on the Warsaw Stock Exchange (WSE. As the fluctuations in share prices do not always reflect the real economic situation of the companies, it is worth to examine whether the financial standing of companies listed on WSE actually deteriorated and whether the number of companies facing bankruptcy grew during the 2007 Crisis. The main purpose of this article is to evalu-ate the influence of the recent financial crisis on the financial situation and performance of Polish listed companies. Eight multiple discriminant analysis models were utilized to evaluate the real changes in the financial situation of Polish listed companies during the crisis (years 2006-2011. The aforementioned models enable prediction of corporate bankruptcy and measurement of financial health of companies. Theoretically, the number of companies facing bankruptcy should increase in time of crisis. As many as 175 joint-stock companies listed on the regulated market of the WSE were covered by the study. Their financial data were extracted from the Notoria

 7. Google Maps API za izradu interaktivne karte sa ciljem utvrđivanja lokacije : Google Maps API as a development tool for implementing a dynamic map for the purpose of locating points of interest

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amir Hajdar

  2014-12-01

  Full Text Available Google Maps API je programibilno korisničko okruženje razvijeno od strane Google-a kako bi se omogućio razvoj softverskih rješenja koji zahtijevaju funkcionalnosti manipulacije kartama. Koristeći internet tehnologije, današnje karte se razvijaju kako bi bile interaktivne (dinamičke, a ne samo statičke kako je to bilo do sada. U radu je opisana ideja zasnovana na Google Maps API, te su postavljeni okviri o tome šta je sve potrebno da se karta implementira. Kao i sve ostale tehnologije, i ova tehnologija ima svoje nedostatke koji su opisani u radu. Implementiranjem testnih rezultata zaključeno je da proizvođači nisu standardizovali uređaje za zapis položajnih podataka u snimak po EXIF standardu. Dakle, važno je znati o kojem se proizvođaču i uređaju radi, te sa testnim snimkom tog uređaja testirati softver, a prije svega PHP instalaciju, kako bi ustanovili da li je moguće preuzeti podatke o lokaciji iz snimka. Također je kreirana internet stranica na kojoj korisnik može testirati snimke koji imaju položajne podatke. : Google Maps API is an application programming interface developed by Google in order to aid software developers to easier develop mapping software. Using internet technologies, todays maps are created to be dynamic, and not static as they used to be. This paper defines the concept of using Google Maps API, and explains the steps needed to start developing a mapping software. Like any other technologies, this technology also has weakneses which are described in the paper. Through testing, it was concluded that manufacturers are not yet fully complied with EXIF standard. So, it is absolutely necessary to test the device and PHP installation before we can be sure that the data from the photo can be read. Web page has been created. At this web page user is able to test his/her own photographs with location embedded data and the link is given in the paper.

 8. Otnosno koncepta za češki nacionalen tanc: zašto i za kogo?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stavělová, Daniela

  2015-01-01

  Roč. 41, č. 4 (2015), s. 467-490 ISSN 0323-9861 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : dance * polka * national identity * etnicity * folklore Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 9. Design project of the dosimetry control system in the independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the RA reactor vertical experimental channels, Vol. V; Album V: Predprojekat sistema dozimetrijske kontrole u nezavisnom kolu CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracivanih u VEK reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1964-07-01

  Design project of the dosimetry control system in the independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the RA reactor vertical experimental channels includes the following: calculations of CO{sub 2} gas activity, design of the dosimetry control system, review of the changes that should be done in the RA reactor building for installing the independent CO{sub 2} loop, specification of the materials with cost estimation, engineering drawings of the system. Predprojekat sistema dozimetrijske kontrole u nezavisnom kolu CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracivanih u vertikalnim eksperimentalnim kanalima reaktora RA sadrzi: proracun aktivnosti gasa CO{sub 2}, idejno resenje sistema dozimetrijske kontrole, pregled izmena koje bi trebalo izvrsiti u zgradi RA u vezi montaze nezavisnog kola CO{sub 2}, specifikaciju materijala sa cenom kostanja i graficku dokumentaciju predprojekta.

 10. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  At a less deep level, there are various false assumptions about the nature of ... mechanical process of habit formation.' ... At a still deeper level, the conception of language (CL) reflects a ..... (deep) deductive principle~ vs. inductive generalizations. (shallow) universal principles vs. typological tenden- cies vs. ..... Psychology.

 11. Analýza akcie Apple

  OpenAIRE

  Kereibayev, Alisher

  2014-01-01

  Bachelor thesis is dedicated to the analysis of Apple stock title. Analysis of stock title is provided on the basis of methods of fundamental and technical analysis, taking into account sectoral and fundamental analysis. The main objective of this thesis is to derive investment recommendations in relation to the stock Apple title, based on the evaluation of the related fundamental and technical factors on the price of the shares it operates. The hypothesis is the following statement: Apple sh...

 12. 400 http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  This inevitably led to further estrangement between linguistics and English ... assumed that, as far as language, and its structure were concerned, Latin was the key. ... Richards, as quoted in Postman and Weingartner (1966:72): ... pedagogy to open a course on the theory of grammar with an exhibition of some of the odd.

 13. Zadetõje za svjatoje / Nargiz Assadova

  Index Scriptorium Estoniae

  Assadova, Nargiz

  2006-01-01

  Islamimaailm nõuab lääneriikidelt vabandusi Taani ajalehes prohvet Muhamedi kohta ilmunud karikatuuride pärast, konflikti haaratud maailma poliitilised jõud püüavad olukorrast maksimaalselt kasu lõigata. Vt. samas: Ajalehe Jyllands-Posten kultuuriosakonna toimetaja Fleming Rose selgitused, miks karikatuurid ilmusid

 14. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  attempting to contribute towards better understanding in society, at bottom remains detached from the forces which actually shape society, to the concept of .... equally tn become aware of the pragmatic habits of their own language and of those ..... break down long-term prejudices based on differing cultural habits. Yet such ...

 15. Za vlast otvetshajet narod / Leivi Sher

  Index Scriptorium Estoniae

  Šer, Leivi, 1941-

  2007-01-01

  Vastukajana Delfi portaalis 20. märtsil ilmunud Aavo Savitschi artiklile ja 1939. ja 1940. aasta Eesti sündmustest lähtuvalt küsib autor, kas praegu võib rahvas kontrollida võimude tegevust. Valimistest, referendumitest ja parlamendiliikmete tagasikutsumisest, vastavast seadusandlusest

 16. Tshto ostalos za kadrom / Jevgeni Ashihmin

  Index Scriptorium Estoniae

  Ashihmin, Jevgeni

  2003-01-01

  Sillamäe kultuurikeskuses näidati uut dokumentaalfilmi Sillamäe pensionäride ühenduse aktivisti Esja Shuri võitlusest oma õiguste eest "Meeleavaldaja" : režissöör ja produtsent Meelis Muhu : operaator Erik Norkroos : In Ruum 2003

 17. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  (Le Roux 1959:44-47); (Malan 1963), vir verdere agtergrond by die bostaande ... Dit is na 'n Spel1ingkommissie verwys wat deur Le Roux saamgeroep is. Die ...... -ien/-ine; -ied/-ide). (3). Die £eit van gebruiksnorme by wisselvorme word deur die betrokke ondersoek onderstreep. Die hele aangeleentheid verdien dus 'n ...

 18. http://spilplus.journals.ac.za

  African Journals Online (AJOL)

  three ways: Firstly: it does not give the relevant information, thereby violating the ...... (Ancient and Modern) and Seaography [AIW 128-1301.35. But what ..... For some discussion of the psychological processes involved in analytic thinking .... Mastering the ... Current Issues in Linguistic Theory (Janua Linguanun, Series.

 19. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  the knowledge acquired by this faculty to be infallible. This Platonist .... one must assume, the use of 'language' instead of 'languages' is not a matter of ..... of constructing a theory 'revealing the structure of a set of abstract ..... The child seems sleeping. He asks ..... language cannot do this, linguistic theories based on a Pla-.

 20. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  hy paradigmas vir die verbuiging van Nederlandse naamwoorde met die ses. Latynse naamvalle opgestel. Die heersende opvatting in die tyd was dat. Latyn die norm was van 'n perfekte taal en dat die gebrek aan buigingsvorms in Nederlands die gevolg was van taalverarming en -verwiIdering. Gevolglik was dit die taak ...

 1. Prezident Estonii za dobrososedstvo s Rossijei

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Helsingis ajakirjanikele esinedes rõhutas president Eesti ja Soome koostöö ning Venemaaga heanaaberlike suhete süvendamise olulisust. Pealk. ajalehes Narva (2001/Nov/22): "Podruzhimsja?", lk. 7. Pealk. ajalehes Narvskaja Gazeta (2001/Nov/22): "Prezident Rüütel podtverdil zhelanije Estonii druzhit s Rossijei", lk. 1.

 2. http://spilplus.journals.ac.za

  African Journals Online (AJOL)

  r e l a t i o n s h i p between o r a l i t y and l i t e r a c y i s one t h a t has long ..... school or university where the focus is on learning. The language of academic discourse ..... 221-232. A functional-syntactic perspective on gender stereotyping in.

 3. Vladimir Prelog i Zavod za organsku kemiju

  OpenAIRE

  Jakopčić, K.

  2007-01-01

  The Department of organic chemistry was founded on October 1st, 1922 as part of the Chemical Engineering Department of the High Technical School in Zagreb. The first-appointed professor of organic chemistry was Ivan Marek, formerly the professor at the School of Trade in Zagreb. The High Technical School with all its departments was soon (1926/27) incorporated into the University of Zagreb and became the nucleus of the Technical Faculty. The management of the faculty was fully aware of the ne...

 4. Mediki postojali za sebja / Dimitri Klenski

  Index Scriptorium Estoniae

  Klenski, Dimitri, 1945-

  2007-01-01

  Autor nimetab põhjusi, miks rahvas suhtus meedikute streigiplaani ükskõikselt, ning käsitleb rahva hulgas tekkinud valearusaamu, mis on seotud tervishoiu finantseerimise ja arstide palgatõusunõudega

 5. http://spilplus.journals.ac.za

  African Journals Online (AJOL)

  presupposed by the two more basic means of language behaviour, which --- to repeat-- ... concerned below, considering them first from the point of view of their ..... example, he goes straight on talking to Alice in his usual tone of voice. ...... learning mechanisms, multi-purpose learning strategies or general problem solving.

 6. http://spilplus.journals.ac.za

  African Journals Online (AJOL)

  Linda always eats an ice-cream. Daar Is nie 'n lini^re verband gevind tussen die aantal jare blootstelling aan Engels en prestasie in take met VP-inisieie bywoorde nie. 5.2.3 Beoordeling en produksie van kongruensie. Produksie en beoordeling van kongruensie toon dieselfde grafiekvorm as wat by woordorde voorgekom ...

 7. Za Hanou Hynkovou (1921-2004)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Suchomelová, Marcela

  2004-01-01

  Roč. 91, č. 4 (2004), s. 415-417 ISSN 0009-0794 Institutional research plan: CEZ:AV0Z9058907 Keywords : the personal documentary fund * curriculum vitae Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 8. Dvenadtsat muzhtshin ohhotjatsja za lvom / Vladimir Barsegjan

  Index Scriptorium Estoniae

  Barsegjan, Vladimir

  2007-01-01

  Režissöör Nikita Mihhalkov osaleb Veneetsia 64. filmifestivalil oma uue filmiga "12", mis on Sidney Lumet' kuulsa filmi "12 vihast meest" ("12 Angry Men" : Ameerika Ühendriigid 1957) omapärane uusversioon

 9. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  traits from 1650, one of which was held until recently to be the official likeness ... Lievens", said the reply, "had been a native woman of India, a particularity .... thing but scum locally either.... Ought we .... Almighty Company ..., in Amsterdam different standards pre- vailed. ... try and in India. Cornelia ... of his career the couple ...

 10. PROGRAMSKE REŠITVE ZA LASTNIKE PSOV

  OpenAIRE

  Kisovec, Ksenja

  2016-01-01

  Lastniki in ljubitelji psov se vsakodnevno srečujejo z izgubljenimi živalmi. Hitro iskanje lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo male živali. V diplomskem delu smo predstavili implementacijo mobilne rešitve, ki deluje na platformi Windows Mobile. Raziskali in implementirali smo sledenje psom, opominjanje na pomembne datume, izboljšan pregled nad veterinami ter pasjimi šolami.

 11. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  "emgwaqweni" met 'van die pad'. 'n Soortgelyke sintakties-morfologiese parallelisme bestaan ten opsigte van passiefkonstruksies, waar die Afrikaanse lemma sonder meer in feitlik onveranderde vorm in illustratiewe voorbeelde gebruik kan word, terwyl die werkwoord in Zoeloe a.g.v. infigering 'n morfologiese en soras.

 12. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  R-ekspressies. 156. 5.5.3.2. Ana-fore en pronominale. 160. 3.5.3.3. Samevatting! die bindingsbeginsels en die nosie 'regerende kategorie'. 163. 5.5.4 ..... I prefer for John to go. 'n Infinitiewe klous word onder I gekenmerk as C-Tensel. Die partikel ^ geld in die GB-teorie as die C-Tense]-affiks en word dus aan die kenmerk ...

 13. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  imply not only a shift in language identity but also in the value system of a particular group. However, here it is ... immigrants, continue to use their EMT in a foreign environment. Although there are no specific sets of ... new land (such as the Norwegians in the United States) with other groups who might not always share their ...

 14. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  tic theories have for elucidating the meaning of literary texts. His inquiry has, however, evoked ... motivation for language is 'likely to be reflected somewhere in the ... limitations of understanding, whether cultural or biological, of. Lok and his ...

 15. http://spilplus.journals.ac.za

  African Journals Online (AJOL)

  communicating in the work place) and they were categorised into ethnic groups on the basis .... also from the ensuing restrictions placed on languages which depict ..... and the special purpose languages of business and industry. w i t h t h e .... I would have our young men and women w i t h l i t e r a r y t a s t e s to learn as ...

 16. 36 http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  behaviorisme, veral van Watson (Behaviorism, 1924) en ;.leiss (A Theoretical basis of human behaviour, 1924, hersiene uitgawe 1929). Soos bekend, is die behaviorisme die opvatting dat psigologiese verskynsels voldoende behandel en verklaar kan word deur 'n studie van die reaksies van 'n organisme op stimuli sonder ...

 17. Pristupacnost elektronskih informacija za osobe sa invaliditetom

  OpenAIRE

  Vucic, Vedran

  2009-01-01

  This paper presents an overview of the developments that led to the establishment of an idea of accessibility of electronic information for people with disabilities. The development of legal and technological standards influenced economic, social, legal and technological aspects of accessibility of the Internet sites. A lack of accessibility and usability of electronic resources for people with disability is a practice of discrimination of people with disabilities. However, accessibility itse...

 18. Gossudarstvo berjotsja za energosberezhenije / Andrei Demenkov

  Index Scriptorium Estoniae

  Demenkov, Andrei

  2008-01-01

  31. oktoobril toimunud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiasäästu temaatilisel foorumil esinesid majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, energeetika asekantsler Einari Kisel, Säästva energia talituse juhataja Madis Laaniste, Kredexi energiasäästu kompetentsikeskuse projektijuht Heikki Parve ja OÜ Küttemaailm juhatuse esimees Frank Õim

 19. Zamena austrijskih kruna za dinare 1920. godine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boško Mijatović

  2014-02-01

  Full Text Available Upon the formation of Yugoslavia it was necessary to withdraw several foreign currencies circulating in the country in order to achieve monetary sovereignty and stability. This issue was politically sensitive because the exchange of currencies meant (redistribution of purchasing power to provinces and nations. The process of replacing Austrian crown notes with dinars started in February of 1920. The exchange rate was 4 crowns for 1 Serbian dinar, which was reasonable due to the higher purchasing power of the dinar against the crown, the prevailing market exchange rate, large dinar’s metallic reserves compared to the crown and because of the need to compensate dinar’s region for the expropriate exchange rate applied by the Austro-Hungarian government during the War. The currency exchange had positive effects. The results were more beneficial for those using crowns in Yugoslavia than in Austria or Hungary. There was a great economic conjuncture in the country. The exchange rate of the new Yugoslav Dinar immediately increased significantly, and the unification did not bring an influx of inferior Crowns from adjacent regions and thus Yugoslavia preserved its scarce capital.

 20. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  Shakespeare (met name soos Malvolio, Benvolio), Congreve (vergelyk die volgende name, almal uit The Way of the World: Sir Willfull, Lady Wishfort, Petulant, Mirabell,. Fainall), Dickens (met sy Scrooge, Oliver Twist, Richard Swiveler), Sheridan (Lady. Sneerwell, Mrs. Candour uit The School for Scandal) en selfs Etienne ...

 1. Usporedba materijala i tehnologija za dentalne otiske

  OpenAIRE

  Stričak, Tena

  2017-01-01

  Konvencionalna metoda otiskivanja podrazumijeva otisak pomoću žlice u koju se aplicira otisni materijal. Napredak tehnologije omogućio je razvoj dentalnih skenera kojima se skenira intraoralno (zubni luk) ili ekstraoralno (otisak ili izliveni model). Usporedba materijala i tehnologija predmet je brojnih istraživanja čiji su rezultati pokazali da pacijenti bolje prihvaćaju digitalni otisni postupak. Konvencionalni otisni postupci imaju više faza pri uzimanju otiska pa je rizik od nastanka ...

 2. Estonija sledit za Tbilisi / Jevgenija Garanzha

  Index Scriptorium Estoniae

  Garanža, Jevgenija, 1979-

  2004-01-01

  Gruusia presidendivalimistest. Eesti välisministeeriumi seisukohast Eesti ja Gruusia edasise koostöö kohta. Valimised võitnud Mihhail Saakashvili tutvustus. Valimistel vaatlejana viibinud Andres Herkeli seisukohti

 3. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  NOTE. Met waiter onderrig of gesag hou students vol om te praat en te skryf van noros en normes? Het skool-AErikaans ekstra esse en verklaar dit ook die standaard-afwyking basseer? "(Social facts) could therefore be studied in the manner of Augusts. Comte who wanted, as Piaget points out, to explain man by means of.

 4. Cestování za filmem

  OpenAIRE

  Pivničková, Ivana

  2011-01-01

  This bachelor thesis focuses on new form of tourism in the Czech Republic, film tourism. It contains an analysis of certain film destinations in the Czech Republic in connection with the use of film to attract tourists. There are some options for the promotion of these destinations using film with an emphasis on early collaboration with film producers.

 5. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  and the provider of a generalized theory is to be the source ... At Pretoria University, the study of English is still lodged .... imagination, contributed further to the centralization of ... As conquest shifted towards settlement, the introduction of.

 6. Symbian operativni sustav za mobilne telefone

  OpenAIRE

  Pavlaković, Željko

  2002-01-01

  New mobile devices require powerful hardware and software to support customer's needs which grew rapidly in the last few years. Demanding user interface depends of the operating system, and Symbian created operating system that seems powerful enough to support forthcoming burst of data services in the mobile world. Symbian OS is the common core of application programming interfaces (APIs) and technology that is shared by all Symbian OS phones. Symbian OS includes a multi-tasking kernel, middl...

 7. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  the time when Herod was king. Soon afterwards, some men who studied the stars came from the east to Jerusalem 2 and asked,. "Where is the baby born to be the king of the Jews? We saw his star when it came up in the east, and we have come to worship him." 3 When King Herod heard about this, he was very upset, and.

 8. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  The occasion, we feel, calls for something special. So, we have decided to take the opportunity to affirm our determi- nation that the future will continue to see SPIL and linguis- tics thriving at Stellenbosch, even though the outlook for our country at present seems bleak. To give graphic expres- sion to our commitment, we ...

 9. Analýza sortimentu firmy Janus

  OpenAIRE

  Kudrnová, Gabriela

  2009-01-01

  The thesis describes a company that distributes laser printers and copy machines. Using the portfolio analysis, I seek for products that should be on offer further and those that should be excluded from the sortiment. The thesis also describes services that serve as a support of the product. At the end the portfolio of this company is compared to portfolios of competing companies.

 10. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  the vision of the blinkered bureaucratic researchers in. Pretoria whose dominance and control of research funding in this crucial area of social research has gone on too long. Such an approach could perhaps also invite international participation. In South Africa, as is true throughout Africa , the former colonial languages ...

 11. Analýza sortimentu Skechers

  OpenAIRE

  Nguyen, Tuan Anh

  2017-01-01

  This bachelor thesis deals with a topic of product range analysis of the American footwear company Skechers. The first part is theoretical and is devoted to the methods which focus on analyzing the product range and the product mix of the company. The second part is practical and is devoted to the company´s product range itself. With the help of the internal data of Skechers, the author uses the analysis of sales volume and revenues to determine the strong and weak sides of the company´s prod...

 12. Za pragmatikou do Toruně

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vajdlová, Miloslava; Voleková, Kateřina

  2012-01-01

  Roč. 73, č. 1 (2012), s. 76-78 ISSN 0037-7031 R&D Projects: GA ČR GAP406/10/1153 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : pragmatics * historical pragmatics Subject RIV: AI - Linguistics Impact factor: 0.233, year: 2012

 13. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  most sciences, no demonstration is possible without a conventional simplification of the data.'"''' ...... Dummett and others have to construct 'artificial concepts divorced from ordinary usage' to account for .... Pateman (1987:77-79) believes there to be five 'advantages' to approaching languages as intentional objects of ...

 14. Vladimir Prelog i Zavod za organsku kemiju

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakopčić, K.

  2007-03-01

  Full Text Available The Department of organic chemistry was founded on October 1st, 1922 as part of the Chemical Engineering Department of the High Technical School in Zagreb. The first-appointed professor of organic chemistry was Ivan Marek, formerly the professor at the School of Trade in Zagreb. The High Technical School with all its departments was soon (1926/27 incorporated into the University of Zagreb and became the nucleus of the Technical Faculty. The management of the faculty was fully aware of the necessity to engage the best scientists in the field as faculty professors. As far as organic chemistry was concerned, there was no better choice in the mid 1930's, than to invite young but already recognized organic chemist Dr. Vladimir Prelog to join the staff and to succeed professor Marek, who retired in 1935. Dr. Prelog did not hesitate to accept the invitation and was eager to continue his scientific work in an academic laboratory in Zagreb. At the time of the invitation, Dr. Prelog was engaged in a small laboratory synthesizing special samples of rare chemicals to be sold through the chemical store "Dřiza" in Prague. There he was provided the modest opportunity to carry on his own research, and together with Rudolf Lukeš and Emil Votoček, published a number of papers concerning organic synthesis and chemistry of natural products. Elected in Zagreb for the lectureship of the assistant professor in organic chemistry, Prelog started teaching as early as in the summer semester of 1934/35. The ingenious and bright lecturing of young professor Prelog inspired his students, and many of them were attracted to organic chemistry. On the other hand, the working conditions in the disposable laboratory of the Organic Chemistry Department were too modest to accept a number of students. The budget was so small that it only covered tuition, while there was no research fund at the faculty. Luckily, Dr. Prelog did not hesitate to accept an offer for scientific co-operation from the small but prosperous pharmaceutical company "Kaštel" in Zagreb. On behalf of the agreement, Prelog and his department obtained funds to fit up the laboratory and to start very prosperous research in the synthesis and studies of pharmaceutically interesting compounds. With his assistants, students and other collaborators, Prelog started research of cinchona bark alkaloids, preferentially oriented to the synthesis of quinine. For example, Prelog's method of double intramolecular alkylation to synthetize the quinuclidine moiety of quinine was patented by "Kaštel". With R. Seiwerth he developed the first useful synthesis of adamantane. Prelog's group started research in the field of sulphonamides and commercial success of "Streptazole" stimulated the development of the research laboratories within "Kaštel". The collaboration in the research continued in fields of other chemotherapeutics, analeptics, spasmolitics, barbiturates etc. Within the period 1935-1941, Prelog published 48 scientific papers and 8 patents. In less than seven years, his results enormously influenced the entire organic chemistry in Zagreb till nowadays. Under the confused and uncertain circumstances caused by the beginning of World War II, Prelog left Zagreb in 1941 and continued his extraordinary scientific career at the ETH in Zürich.During the war (1942-1945 the tuition and the Department were run by Dr. Rativoj Seiwerth, former collaborator and first assistant to V. Prelog. In almost unbelievable conditions, the young assistant, then assistant professor (since January 1943, R. Seiwerth fully succeeded in continuing most activities founded by Professor Prelog. After the war (1945, R. Seiwerth was forced to resign. Nevertheless, soon after R. Seiwerth continued his research work, firstly in the Institute for Industrial Research in Zagreb (1946-1952, and later in the Research Institute of "Pliva" in Zagreb. He retired in 1980.In post-war conditions (1945/46, the activity of the Technical Faculty and its Organic Chemistry Department was restored. The tuition and leading of the Department were offered to Dr. Viktor Hahn, former student and Prelog's collaborator since 1936. The influence of Professor V. Hahn on the development of the Technical Faculty and the Department of Organic Chemistry in the period 1945-1970 (V. Hahn ceased on May 17, 1970 was enormous. Thanks to the well-established research and tuition in the Department, his former students and colleagues have successfully continued the work until today.

 15. Dotsh za ottsa... otvetshajet? / Natalja Soboleva

  Index Scriptorium Estoniae

  Soboleva, Natalja

  2004-01-01

  Esinedes kodanikupäeva üritusel Narva Paju gümnaasiumis, kasutas linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin võimalust poliitiliseks selgitustööks. Parlamendiliikme süüdistused heitsid varju selles koolis õppiva linnavolikogu saadiku Sergei Missenjevi tütrele. Konflikti osapoolte - Irina Missenjeva, Nikolai Stelmahhi, Sergei Missenjevi ja Mihhail Stalnuhhini selgitused

 16. Analysis of motives for mentoring students in practical pedagogical training [Analýza důvodů k mentoringu studentů během pedagogické praxe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjeta Kovač

  2010-06-01

  pedagogical training of students to improve its quality and promote realistic preparation for working in a real work environment.[VÝCHODISKA: Hlavním cílem inovace studijních programů ve většině členských států EU byla unifikace a modernizace těchto programů, která umožní rozvoj EU v jednu z nejsilnějších znalostních společností. Moderní studijní programy zdůrazňují vzájemné spo jení teoretických principů, které si studenti osvojují během studia, s praxí z toho důvodu, že praktická příprava je jednou z nejdůležitějších částí všech studijních programů. Rovněž účinný systém kvalitních a kompetentních školitelů má významnou roli. Tito školitelé připraví jedince ke vstupu na trh práce právě rozvojem jejich specifických dovedností v autentickém prostředí. CÍLE: Z toho důvodu, že mnoho členských států EU ještě nevytvořilo systém kompetentních a kvalitních školitelů, prezentuje tato studie systém opatření k růstu motivace učitelů pro školení studentů a lepší kvalitu školitelské činnosti. Studie zkoumá motivy pro školení studentů v praktické přípravě. METODIKA: Výzkum zahrnoval 62 učitelů, kteří vyučovali na Fakultě sportu v Ljubljani. Použitý dotazník obsahoval 26 různých motivů. Pro zpracování dat byla využita deskriptivní statistika a faktoriální analýza. VÝSLEDKY: Výsledky ukázaly, že školitelé školí studenty v pedagogické praxi za účelem rozvoje svých vlastních profesních dovedností a z důvodu kariérních motivů – profesní postup v hierarchickém žebříčku získáváním dodatečných bodů umožňujících postup na vyšší profesní úroveň. Oba tyto důvody znamenají vyšší profesní postavení v pracovním prostředí. ZÁVĚRY: Bylo zjištěno, že by bylo potřeba vytvořit model partnerské spolupráce mezi fakultou sportu a vzdělávacími školami a prostřednictvím vhodných opatření zajistit v

 17. An analysis of school physical activity in adolescent girls [Analýza školní pohybové aktivity adolescentních dívek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystyna Górna-Łukasik

  2011-06-01

  increase of girls´ participation in organized PA outside of school and PA at weekends.[VÝCHODISKA: Je dostatečně prokázané, že pohybová aktivita (PA má pozitivní vliv na zdraví člověka. Z pohybově aktivního dítěte s vysokou pravděpodobností vyroste i pohybově aktivní dospělý jedinec. Se zvyšujícím se věkem zaznamenáváme u dětí a mládeže pokles PA. V období adolescence jsou dívky prokazatelně méně pohybově aktivní než chlapci a z tohoto důvodu jsou označovány z hlediska PA za rizikovou skupinu. CÍLE: Cílem studie je charakterizovat školní týdenní PA adolescentních dívek a zjistit vliv participace ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy (VJTV na skladbu týdenní PA. METODIKA: Výzkum byl realizován za pomocí přístroje Actigraph společně se zápisem do záznamního archu po dobu pěti školních a dvou víkendových dní. VÝSLEDKY: Výsledky ukazují, že dívky účastnící se dvou nebo více VJTV vykazují celkově vyšší úroveň školní PA a i více času ve škole stráví intenzivnější PA, než dívky účastnící se jedné nebo žádné VJTV v průběhu týdne. Středně zatěžující PA (3 - 6 MET strávily všechny dívky ve škole průměrně 10 minut a intenzivní PA (6 - 12 MET průměrně 0,6 minut. Nejvíce času ve škole strávily dívky pohybovou inaktivitou, průměrně 125 minut. S přihlédnutím ke zdravotním doporučením určeným této věkové kategorii (sedmkrát týdně 60 minut středně zatěžující a třikrát týdně 20 minut intenzivní PA naše výsledky potvrzují, že PA adolescentních dívek je oprávněně předmětem řady výzkumů a studií. Zároveň výsledky naznačují, že škola a s ní spojená PA (vyučovací jednotky TV má stále v edukačním systému nezastupitelnou roli z hlediska celkové úrovně PA a zdravého životního stylu adolescentních dívek. ZÁVĚRY: Zvýšení úrovně PA adolescentních dívek spatřujeme v navýšení PA

 18. Radiation protection at the RA Reactor in 1989, Part -2, Decontamination, collection of treatment of fluid and solid radioactive waste, Annex 3; Deo 2 - Zastita od zracenja kod reaktora RA u 1989. godini, Dekontaminacija i intervencija, sakupljanje i obrada tecnih i cvrstih radioaktivnih otpadnih materija za potrebe reaktora RA - Prilog 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mandic, M; Vukovic, Z; Plecas, I; Knezevic, Lj; Lazic, S; Bacic, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1989-12-15

  Certain amount of solid waste results from RA reactor operation, the mean quantity of which depends on the duration of reactor operation and related activities. During repair, when reactor is not operated as well under accidental conditions, the quantity of waste is higher, dependent on the type of repair and comprehensiveness of decontamination of the working surface, contaminated tools and components. The waste is sorted and packed on the spot where they appeared according to the existing regulations and principles of radiation protection with aim to minimize unnecessary exposure of the radiation protection personnel who deals with control, transport, radioactive waste treatment and decontamination. During exceptional operations (decontamination, repair, bigger volume of contaminated material, etc.) professional staff of the Radiation protection department gives recommendations and helps in planning the actions related to repair, sorting and packaging of radioactive waste in special containers, identification of the contaminants, etc. [Serbo-Croat] Tokom rada reaktora RA dolazi do stvaranja odredjenih cvrstih otpadnih materijala cija prosecna kolicina zavisi od vremena rada reaktora i aktivnosti koje se tamo obavljaju. Tokom remonta, kada reaktor ne radi kao i pri akcidentalnim situacijama nastaju vece kolicine otpadnih materijala koje zavise od obima i vrste remontnih operacija i obima dekontaminacije kontaminirane radne povrsine i kontaminiranog alata, predmeta, opreme, itd. Nastali otpadni materijali se razvrstavaju i pakuju na mestu nastanka prema odgovarajucim propisima u skladu sa principima zastite od zracenja i aspekta bezbednosti u cilju minimiziranja nepotrebnog ozracivanja ljudstva za preuzimanje, kontrolu, transport, naknadnu obradu RAO i dekontaminaciju. Pri nerutinskim operacijama (dekontaminacija, remont, kontaminiarni otpadni materijal velike zapremine i sl.), strucna sluzba Institita ZASTITA pruza strucne konsultacije i pomaze pri planiranju

 19. Annual report for 1979, Results of environmental radioactivity control on the 'B. Kidric' Institute site - precipitations, dust deposition, soil, plants, river sludge (Danube), Annex 2; Godisnji izvestaj za 1979. godinu, Rezultati rada na poslovima kontrole radioaktivnosti zivotne sredine na teritoriji Instituta 'B.Kidric' Deo: padavine i natalozena prasina, vode, zemljiste, rastinje, recni mulj (Dunav), Prilog 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ajdacic, N; Martic, M; Vujovic, V; Janicijevic, Z; Jovanovic, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-10-15

  As previously, the control of the environmental radioactivity on the Institute site, was done by measuring the total beta activity of the following samples: precipitation, fallout deposits; water, soil, plants, and water and sediments from the Danube river at 1145 km. The regular control included 1706 samples. In addition to the regular control of the environment of the nuclear facility a number of water and heavy water samples were analyzed related to the repair and renewal actions at the RA reactor. Results of these analyses (total beta activity, electric conductivity and gamma spectrometry) were submitted in separate reports. Upon demand of the dosimetry service responsible for the control of the working environment of Radioisotope Laboratory 070, six samples (surface contamination, plants and soil) were taken from the area behind the HL building where radioactive waste is kept. Total beta activity of these samples has shown significant contamination of the soil and plants. Director and the decontamination service of the radiation protection laboratory were informed immediately about these results so that adequate measures could be undertaken. [Serbo-Croat] Kontrola radioaktivnosti zivotne sredine na teritoriji IBK, kao i prethodnih godina, vrsena je merenjem totalne beta radioaktivnosti uzoraka: padavina i natalozene prasine, voda, zemljista, rastinja i uzoraka vode i sedimenata uzimanih sa 1145 km reke Dunav. U okviru redovne kontrole sakupljeno je 1706 uzoraka. Pored redovne kontrole radioaktivnosti okoline nuklearnog postrojenja obradjeno je i mereno vise uzoraka voda, kao i teske vode (u vezi sa remontom reaktora RA), Rezultati ovih analiza (totalna beta aktivnost, elekticna provodljivost i gama specrometrijska analiza) podneti su u vidu posebnih izvestaja. Na zahtev dozimetrijske sluzbe odgovorne za kontrolu radne sredine u OOUR-070, odredjena je totalna beta aktivnost sest uzoraka briseva, rastinja i zemljista u cilju ustanovljavanja kontaminacije

 20. La Urŷūza de Ibn Abī l-Riŷāl y su comentario por Ibn Qunfuḏ: astrología e historia en el Magrib en los siglos XI y XIV (I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samsó, Julio

  2009-06-01

  Full Text Available A quick revision of the available information on the life and works of Ibn Abī l-Rijāl (fl. Tunis ca. 996-1048 and an analysis of the contents of his Urjūza fī aḥkām al-nuŷūm which are compared to those of his better known Kitāb al- Barī‘ fī aḥkām al-nujūm. The conclusion is that both works are independent and that the Urjūza is not a summary of the Barī‘. The paper continues with biobibliographical data of the historian, mathematician and astrologer Ibn Qunfudh al-Qusanṭīnī (1339-1407, who is the author of a commentary of Ibn Abī l-Rijāl’s Urjūza dedicated to Abū Bakr b. Abī Mujāhid Gazī Ibn al-Kās, vizier of the Merinid sultans Abū Fāris (1366-1372 and Abū Zayyān (1372-1374. The work was probably written during the latter’s brief reign and before 1375, the date in which the dedicatee was exiled to Majorca. The work continues with an analysis of the contents of the commentary, the sources quoted, the astrological techniques used both by Ibn Qunfudh and by Ibn Abī l-Rijāl, and the use by the commentator of a set of astronomical tables derived from the zīj of Ibn Isḥāq. We find, finally, a detailed commentary of the horoscopes contained in Ibn Qunfudh’s work which includes one corresponding to the vernal equinox of the year 571 AD, in which there was a conjunction of Saturn and Jupiter which announced the arrival of Islam. There are eleven more horoscopes (two of them published previously which constitute an astrological history of Merinid Morocco between 1348 and 1366. Concerning the nine horoscopes analysed here, in six of them it has been possible to identify the subject or the event motivating the prediction, while three remain unidentified.

  Tras una rápida revisión de los escasos datos conocidos sobre la vida y la obra de Ibn Abī l-Riŷāl (fl. Túnez c. 996-1048, se analiza el contenido de su Urŷūza fī aḥkām al-nuŷūm compar

 1. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 1-2015 / Modern weapons and military equipment for issue 1-2015 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 1-2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mladen R. Tišma

  2015-01-01

  Full Text Available Potpisan ugovor za opremanje evrofajtera AESA radarom kaptor E; U planu palubna verzija višenamenskog borbenog aviona PAK-FA; Leteći automobil iz Slovačke; Prvo sletanje F-35C na nosač aviona; Kineski borbeni avion J-31 zvanično predstavljen javnosti; Embraer predstavio prototip transportnog aviona KC-390; Rusija razvija novi avaks pod oznakom A-100; Poleteo prvi modernizovani bombarder Tu-160; Iran izvršio uspešna letna ispitivanja bespilotne letelice nastale od američke RQ-170; Rusija i Kina zajednički razvijaju najveći i najsnažniji helikopter na svetu; Litvanci razvijaju novi VHF radar za rano upozoravanje; Ukrajina razmatra licencnu proizvodnju aviona L-15; Nova protivradarska raketa za opremanje aviona PAK-FA ulazi u serijsku proizvodnju 2015. godine; SAD vrše konverziju televizijski vođenih Maverika u laserski vođene rakete; Lokid Martin oprema lovce F-22 raketama AIM-9X; Kina lansirala nove vojne satellite; Ukrajina razvija nove projektile i tragače; Rusija razvija novu generaciju satelita za rano upozoravanje. / Contract to equip Eurofighter with AESA radar Kaptor E signed; Carrier-based version of PAK-FA multirole fighter in plan; Flying car from Slovakia; F-35C first carrier landing; Chinese J-31 fighter aircraft officially presented to the public; Embraer unveiled a prototype of KC-390 transport aircraft; Russia develops new AWACS under the designation A-100; The first modernized bomber Tu-160 flies; Iran conducted a successful test flight of unmanned aircraft reverse-engineered from American RQ-170; China and Russia jointly to develop the largest and most powerful helicopter in the world; Lithuanians develops new VHF early warning radar; Ukraine considers the licensed production of L-15 aircraft; The new missile to equip the aircraft PAK-FA entered serial production in 2015; USN to convert TV-guided Mavericks to laser guided missiles; Lockheed Martin to equip F-22 fighters with AIM-9X missiles; China launched new

 2. Modern weapons and military equipments for issue 4-2017 / Современное вооружение и военное оборудование, к выпуску № 4-2017 / Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 4-2017

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloš M. Jevtić

  2017-10-01

  Full Text Available Arms and Military Equipment Fair "Partner 2017". Tactical use of ballistic shields: On improving production, modern market demands, tactical training and the use of ballistic shields for police and military units for special purposes. / Sajam naoružanja i vojne opreme „Partner 2017”. Taktička upotreba balističkih štitova: O unapređivanju proizvodnje, zahtevima modernog tržišta, taktičkoj obuci i upotrebi balističkih štitova pri policijskim i vojnim jedinicama za specijalne namene.

 3. Annex VII - Diagrams: 1. Reactor operation (1960-1977); 2. Mean daily reactor power density in 1977; 3. Monthly reactor power for 1977; 4. percent of utilization of experimental space in 1977; Prilog VII - Dijagrami: 1. Rad reaktora (MWh) po godinama (1960-1977); 2. Srednja dnevna snaga reaktora u 1977. godini; 3. Rad reaktora (MWh) po mesecima za 1977. godinu i 4. Procenat iskoriscenja eksperimentalnog prostora u 1977. godini

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1977-12-15

  This Annex includes the following diagrams: 1. Annual Reactor RA power production (MWh) for the period from 1960-1977; 2. Mean daily reactor power density MW in 1977; 3. Monthly reactor power production (MWh) for 1977; 4. percent of utilization of experimental space in 1977. [Serbo-Croat] Ovaj prilog sadrzi dijagrame: 1. Rad reaktora (MWh) po godinama (1960-1977); 2. Srednja dnevna snaga reaktora u 1977. godini; 3. Rad reaktora (MWh) po mesecima za 1977. godinu i 4. Procenat iskoriscenja eksperimentalnog prostora u 1977. godini.

 4. Somatická analýza posluchačů tělesné výchovy ve čtyřletém sledovaném období Somatic analysis of PE students within a four-year research period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vojtěch Gajda

  2006-02-01

  Full Text Available Moderní pojetí interpretuje sportovní výkon jako vymezený systém prvků, které jsou označovány jako komponenty, determinanty, faktory apod. Velmi důležitou skupinou faktorů jsou faktory somatické, které se týkají podpůrného systému. Za somatické faktory považujeme tělesnou výšku, hmotnost, délkové, šířkové a obvodové rozměry a z nich tedy plynoucí tělesnou stavbu (velmi často vyjádřenou somatotypem. Příspěvek se zabývá tělesnou stavbou studentů oboru TV 1. ročníku, které můžeme považovat za selektovanou skupinu populace s poměrně velkým objemem pohybové aktivity. Šetření bylo prováděno v letech 2001–2004 a bylo do něj zařazeno 265 studentů (166 mužů a 99 žen. Pro zjištění tělesné stavby byl určován somatotyp podle metodiky Heath-Certer (Riegerová & Ulbrichová, 1993. Při srovnání průměrných somatotypů studentů tělesné výchovy v jednotlivých letech jsme nezaznamenali významné rozdíly. Za výjimku můžeme považovat snad jen endomorfní komponentu u mužů, která měla výrazně klesající trend (hodnota se blížila k hranici statistické významnosti α = 0,05. Vzhledem k tomu, že považujeme studenty tělesné výchovy za selektovanou populaci s velkým objemem pohybové aktivity, předpokládali jsme u nich výrazný rozvoj habitu a typ somatotypu, kterým se většina přiblíží optimálnímu somatotypu pro studenty TV (Riegerová & Ulbrichová, 1993. Měření však ukázala, že studenti výrazně zaostávají především v oblasti mezomorfie, což ukazuje také srovnání s populačním normativem. Domníváme se, že zjištěné hodnoty mohou vypovídat o klesající úrovni fyzického a s tím souvisejícího somatického rozvoje naší populace. Modern theories and studies interpret sport performance as a defined system of elements which are characterized as components, determiners, factors, etc. Somatic factors concerning the support system

 5. Radiation damage of the construction materials, Phase II, Microstructure and grain size effects on irradiation hardening of low carbon steel for reactor tanks; Radijaciono ostecenje konstrukcionih materijala, II faza, Uticaj velicine zrna i mikrostrukture na radijaciono otvrdnjavanje niskougljenicnih celika za reaktorske sudove

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lazarevic, Dj; Milasin, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1964-05-15

  Influence of grain size on radiation damage of different steel types was investigated intensely during past few years. But the obtained data did not enable complete answer. The objective of here described experiments was to obtain new data about the influence of grain size on radiation hardening of the steel for reactor vessel fabrication. The steel was exposed to integral fast neutron flux bigger than 10{sup 19} n/cm{sup 2} and irradiation temperature less than 100 deg C. As a part of VISA-2/1 project these investigations we redone in cooperation with the CEN Saclay. Simultaneously, experimental procedures applied for obtaining samples with different grain sizes produced steels with different macrostructure. For that reason possible influence of microstructure should ne taken into account. In fact, it was found that the performance of samples depended more on microstructure than on the grain size. The most important results obtain from this experiments indicate the following: (1) samples with different grain size having ferrite-perlite structure showed the same tensile strength; (2) samples with cementite on the grain boundaries showed more intensive hardening after irradiation; (3) samples exposed to {gamma} radiation for obtaining bigger grains showed decreased hardening than samples deformed under room temperature and exposed to {alpha} radiation. Experiments were performed under 150 deg C. samples with ferrite-perlite microstructure showed further smaller increase of tensile limit and hardening. Uticaj velicine zrna na radijaciono otvrdnjavanje razlicitih tipova celika intenzivno je proucavan u toku poslednjih nekoliko godina. Medjutim, dobijeni podaci nisu omogucili da se u potpunosti odgovori na pitanje. Opisani eksperimenti imali su za cilj da pruze nove podatke o uticaju velicine zrna na radijaciono otvrdnjavanje date vrste celika za reaktorski sud, pri integralnom fluksu brzih neutrona > 10{sup 19} n/cm{sup 2} i temperaturi ozracivanja < 100 deg C. Kao

 6. Analysis of the beginning of the early flight phase of the ski jump in athletes with different performance levels [Analýza fáze přechodu do letu ve skoku na lyžích u skupin závodníků s různou výkonností

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Janurová

  2011-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Obtaining a long jumping distance is necessary in order to succeed among the best competitors in the Nordic combined. The body movement during the take-off and early flight is considered to be the most important factor for length of the jump. OBJECTIVE: The purpose of this study was to assess the technique of the start of the early flight phase among three groups of Nordic combined competitors representing different performance levels, and to compare them with a group of ski jumpers. METHODS: Thirty competitors from both sport disciplines (Nordic combined and ski jumping, who performed ski jumps using an HS-134 m jumping hill during the 2009 Nordic World Ski Championships in Liberec, were divided into three subgroups based on jump length. Two-dimensional kinematic data were collected for the lower extremities, the trunk, and the skis of the competitors. RESULTS: The elite Nordic combined group showed a greater in-run velocity than did the two other performance groups (p CONCLUSIONS: The results indicated that ski jumping competitors took a better aerodynamic position in the section 0-5 m behind the edge of the jumping hill. The Nordic combined competitors used a higher average in-run velocity to achieve ski jump length comparable to those of ski jumpers.[VÝCHODISKA: Dosažení kvalitního výkonu ve skoku na lyžích je nezbytným předpokladem pro výsledné umístění v závodech severské kombinace. Za rozhodující pro provedení skoku na lyžích bývá označována fáze odrazu a následného přechodu do letu. Kinematická analýza těchto fází skoku pro skokany na lyžích byla provedena mnoha autory. Pro závodníky v severské kombinaci je počet výstupů minimální. Vysoké požadavky na provedení pohybu v odrazové fázi skoku (maximální síla odrazu, extrémně krátký čas realizace způsobují, při různých antropomotorických parametrech skokanů, vysokou interindividuální variabilitu provedení nejen

 7. Analýza Smart Grid zařízení

  OpenAIRE

  Kolacia, Tomáš

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá inteligentními sítěmi a inteligentním měřením v elektroenergetice. První část je zaměřena na srovnání klasického modelu elektrizační soustavy s konceptem inteligentních sítí spolu s výhodami, kterých lze dosáhnout. Jsou také popsány další části konceptu, jako jsou akumulace energie a elektromobilita, včetně nabíjecí infrastruktury. Druhá část práce se zabývá prvky inteligentního měření a popisem komunikačních protokolů. V dalších kapitolách je provedeno shrnutí praktickýc...

 8. Nonequilibrium pressurizer model; Model za neravnotezne uslove u sudu za odrzavanje pritiska

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stevanovic, V; Studovic, M [masinski fakultet, Beograd (Yugoslavia)

  1984-07-01

  The paper represents a nonequilibrium pressurizer model developed at the Faculty of Mechanical engineering as a sub model of complete NSSS model for predicting behaviour of corresponding components under transient conditions. Apart from other approaches, developed model was started with assumption that governing processes in pressurizer behaviour are interfaces heat and mass transfer processes. Such procedure has difficulties with information about values of interfaces and thermodynamic potential for mass and energy transfer across interfaces, during thermodynamic nonequilibrium state of vapour and liquid. To overcome these difficulties it was introduced the mass and energy parameters which successfully solve this problem. The model was verified with several analytical and experimental results. (author)

 9. Tsenjat za opõt, a ne za vuz / Julia Rodina

  Index Scriptorium Estoniae

  Rodina, Julia

  2007-01-01

  Tööturuameti osakonnajuhataja Nele Labi väitel on tööandjad praeguses tööjõupuuduses valmis tööle võtma ka kõrgkoolis õppijaid. Tema sõnul ei mängi suurt rolli see, millise kõrgkooli tööotsija on lõpetanud. CV Keskuse kommertsdirektori Kadri Johansoni sõnul pole märgata, et kohalikud tööandjad eelistaksid just erakõrgkoolide või riiklike kõrgkoolide lõpetanuid

 10. K vykonatelnosti a vynutitelnosti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Güttler, Vojen

  2015-01-01

  Roč. 154, č. 11 (2015), s. 958-968 ISSN 0231-6625 Institutional support: RVO:68378122 Keywords : enforceability and enforcement of decisions * binding nature of causation and precedents Subject RIV: AG - Legal Sciences

 11. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Woitsch, Jiří

  2017-01-01

  Roč. 8, č. 1 (2017), s. 167-171 ISSN 1803-9812 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Institute of Ethnology CAS * history of science * Department of Historical Ethnology * Department of Ethnic Studies * Department of Ethnomusicology * Scientific Information Department * Department of Music History * Department in Brno Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Antropology, ethnology

 12. Jaroslav Pánek, místopředseda Akademie věd České republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petráňová, Lydia

  2017-01-01

  Roč. 115, č. 1 (2017), s. 84-90 ISSN 0862-6111 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Jaroslav Pánek * Scientific-organizational Activities * Czech Academy of Science s Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific science s to be under the respective headings)

 13. Zamyšlení nad publikací Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lízal, Lubomír

  2006-01-01

  Roč. 54, č. 4 (2006), s. 549-556 ISSN 0032-3233 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503 Keywords : competitive ness * Czech Republic Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.363, year: 2006

 14. Marketingový výzkum pozice značky Adidas na trhu České republiky

  OpenAIRE

  Horák, David

  2009-01-01

  The objective of my thesis is execute the marketing research of Adidas brand, who is a producer of sports goods, within the choosen population sample. Research was done by face - to - face asking within the choosen population in Czech republic. The questionare was available to respondents by face- to- face asking, and consisted questions regarding the image, products, promotion and trades. Key words : marketing research, image, brand, corporate identity Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 15. Ekonomické vzťahy Českej republiky s africkými krajinami

  OpenAIRE

  Kollárová, Monika

  2009-01-01

  The main objective of this bachelor thesis is the evaluation of trade relations between the Czech republic and African countries. Trends in the trade of goods compare the period before the accession of the Czech republic into the European Union with the period afterwards. One separate chapter is dedicated to the most significant partners of the Czech republic in northern and sub-Saharan Africa. The last chapter approaches the Czech development aid as one of the forms of mutual cooperation.

 16. Komentované fytocenologické snímky z České republiky. 1.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dřevojan, P.; Novák, P.; Sádlo, Jiří

  2016-01-01

  Roč. 52, č. 2 (2016), s. 257-267 ISSN 1211-5258 R&D Projects: GA ČR GB14-36079G Institutional support: RVO:67985939 Keywords : plant communities * plant ecology * syntaxonomy Subject RIV: EF - Botanics

 17. Nacionalismus a antisemitismus v české kinematografii v období druhé republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bednařík, Petr

  2009-01-01

  Roč. 1, č. 2 (2009), s. 145-149 ISSN 1803-876X Institutional research plan: CEZ:AV0Z80630520 Keywords : nationalism * anti-semitism * Czech cinematography Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 18. DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ IN IMPLEMENTACIJA SOCIALNIH STANDARDOV V PODJETJU V REPUBLIKI SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z VELJAVNO ZAKONODAJO

  OpenAIRE

  Jamnik, Saša

  2016-01-01

  Zagotavljanje ustreznega delovnega okolja je predmet urejanja mnogih mednarodnih pogodb in konvencij. S tem se ukvarjajo pomembne mednarodne organizacije, kot sta Organizacija združenih narodov in Mednarodna organizacija dela. V okviru njihovega dela so nastali dokumenti, katerih države podpisnice so se obvezane držati njihovih dolocb ter sprejemati zakone, ki so z njimi skladni. Na podlagi teh dolocb so se izoblikovala mnoga gibanja, iniciative in organizacije, ki skrbijo z...

 19. Saxitoxin - neurotoxin produkovaný sinicemi v povrchových vodách České republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jančula, Daniel; Babica, Pavel; Straková, Lucie; Sadílek, Jan; Maršálek, Blahoslav

  2013-01-01

  Roč. 63, č. 12 (2013), s. 406-409 ISSN 1211-0760 Grant - others:European Commission(XE) FP/2007-2013 no.2SGA2858 Institutional support: RVO:67985939 Keywords : cyanobacterial toxins * neurotoxin * hazard Subject RIV: EF - Botanics

 20. Contamination of rocks in the Czech Republic. Part 1. Stav kontaminace horninoveho prostredi Ceske republiky. Cast 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon,

  1994-03-01

  The disturbance of rocks in the Czech Republic due to the activity of man is described with respect to sources of disturbance, intensity of disturbance, and regional aspects. Rock disturbance includes contamination with foreign substances, such as arising in chemical extraction of uranium, mechanical disturbance due to mining activities, landslide, etc. A survey of regions with increased concentrations of toxic elements or increased radioactivity levels and of endangered regions is given. (J.B.). 5 figs.

 1. Potenciál rozvoje "temné turistiky" pro občany České republiky

  OpenAIRE

  Boháčová, Petra

  2014-01-01

  The topic of the bachelor thesis is dark tourism as one of the specific (new) forms of tourism. The work is divided into two parts. The theoretical part includes a definition of dark tourism, states some of its well known attractions and outlines the history and present state of this phenomenon. Some different categorizations of dark tourism are described in the work, especially the categorization by supply. It is based on a theoretical concept of the dark tourism spectrum, which explains why...

 2. Rozvodovost obyvatelstva České republiky, časový vývoj a prostorová diferencovanost

  OpenAIRE

  KŘIKAVOVÁ, Petra

  2016-01-01

  KŘIKAVOVÁ, P. (2016): The divorce of the population of the Czech Republic, its development in time and the spatial differentiation. Bachelor thesis. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Education, Department of Geography, 49 p. This work covers the divorce of the population of Czechia, its development in time and the spatial differentiation. The gathering of the statistical data on the divorce in the Czech Republic, that is required for the analysis of the change in its...

 3. Sociálně ekologické aspekty dovozu manga do České republiky

  OpenAIRE

  Havlíková, Denisa

  2016-01-01

  This Bachelor´s thesis characterizes the family Anacardiaceae and genus Mangifera. Next parts are focused on the most common cultivars and ways of their use. Concretely it is focus on Mangifera indica. There are described required nature conditions for planting, the most common diseases and pests of mango trees and its fruit. Next chapter is about world production of mango, the biggest world importers and exporters. There is also described the mango trees growing in country with the highest ...

 4. Silné a slabé stránky malého a stredného podnikania v Slovenskej republike na príklade vybraného samosprávneho kraja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Smiščíková

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: SMEs play an important role as producers of new goods and services, as carriers of innovation. They are promoters of intense competition, creating a culture of entrepreneurial energy, and also have the ability to establish and improve relations between enterprises. The remarkable feature is constantly creating new ideas, what innovative companies liquidate stagnant firms during economic cycles. Methodology/methods: In formulating the scientific paper was used scientific methods of research, based on the classification of data from domestic and foreign sources, using conventional scientific methods such as analysis, synthesis and comparison. We also used the statistical method to query and scaling. Scientific aim: The scientific paper is to determine the status of SMEs in the region of Bratislava. The main focus is on strengths and weaknesses of the business through empirical research. The focus of work will consist of a comparison of results in the diapason from 2002–2010. In the design of the proposed measures will improve the condition. The aim of our study was to detect the possibility of obtaining external funds for business. Findings: Small and Medium Enterprises provides for the creation of new jobs. In the Slovak Republic, especially in the Bratislava region is business on increase evidenced by what also increase the number of businesses. Bridge financing used sources of business loans are. The most important criterion for obtaining funds from external sources for businesses is the interest rate. Conclusions: The business community is crucial for competitiveness in a market economy at all levels. Because it has an important role in coping with competitive pressures of market forces. Businesses are carriers of stabilization, development and employment. The primary source of regional competitiveness, the competitiveness of its business units, which is determined by factors in the general environment, specific environmental factors of the region in which businesses operate and place-specific factors, internal and external business environment. Convenient location of the Bratislava region provides favorable conditions for building a position economically the most important region in Slovakia. The other positives are educated workforce, many universities and financial institutions.

 5. Modern weapons and military equipments for issue 1-2017 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 1-2017 / Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 1-2017

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikola M. Ostojić

  2017-01-01

  Full Text Available Vežba ruskih i srpskih pilota BARS 2016 i Slovensko bratstvo 2016. Pripadnici naših oružanih snaga, a posebno RV i PVO, od iskusnih ruskih pilota, uče nove lekcije o upotrebi savremenih aviona. Razvoj vojne opreme u svetu, naoružanja i druge tehnike zahteva nova shvatanja odbrane zemlje a zaostajanje se može sprečiti osavremenjavanjem naših oružanih snaga, kao i uvežbavanjem pripadnika Vojske Srbije u novim taktičkim postupcima i pripremanjem za eventualne nove forme suprotstavljanja agresiji. Uz međunarodnu saradnju i sticanje novih iskustava naša vojska osposobljena za učešće u multinacionalnim vojnim snagama. Vežba srpskih i ruskih pilota BARS 2016, nametnula se kao osnovni zadatak nakon nabavke dva aviona MIG-29 i helikoptera MI-17. Ne samo radi upoznavanja letnih i borbenih osobenosti tih letelica, već i radi ovladavanja taktičkom upotrebom u složenim borbenim dejstvima. Nesumnjivo je da ruski piloti poseduju veoma dragoceno iskustvo u presretačkim dejstvima sa letelicom MIG-29, kao i u vazdušnoj borbi. Ovaj avion ima izuzetne letne mogućnosti i pod veštom pilotskom rukom može da izvede veoma složene manevre kojima se ostvaruje prevlast u vazdušnom prostoru i pobeda u vazdušnoj bici. Zbog toga se vežba ruskih i srpskih pilota BARS 2016 može posmatrati, a valja je prvenstveno i razumeti kao značajan napredak u ovladavanju osnovnim savremenim borbenim postupcima u obezbeđivanju vlastitog vazdušnog prostora, kontrole i suprotstavljanju agresivnim dejstvima eventualnog protivnika. Uz to, ovo je bila izvanredna prilika da se naši pripadnici RV i PVO obučavaju za spašavanje oborenih pilota. Vežba „Slovensko bratstvo 2016”, koja je usledila nakon zajedničkog uvežbavanja pilota Rusije i Srbije, doprinela je vojno-taktičkom osposobljavanju pripadnika Vojske Srbije za efikasno delovanje u protiv-terorističkoj borbi. Na toj vežbi učestvovali su pripadnici ruskih i beloruskih specijalnih snaga, kao i

 6. Názory budoucích pedagogů na začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy v Jihoafrické republice Attitudes of future physical educators toward teaching children with disabilities in physical education in the Republic of South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liz Bressan

  2007-02-01

  Full Text Available Jednou z bariér, týkající se začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy, mohou být negativní postoje učitelů. Tyto postoje mohou pramenit z neznalosti nebo nedostatku zkušeností s dětmi s postižením. Pro překonání těchto bariér je nezbytné změnit postoje těch, kteří mají být prostředníky v inkluzi. Tripp a Sherrill (1991 opakovaně vyzdvihují význam postojů v aplikovaných pohybových aktivitách a jejich výzkumu. Teoreticky podložený výzkum o utváření postojů může stanovit rámec porozumění faktorům, které působí na vztah mezi postojem a chováním (Tripp & Sherrill, 1991. V rámci výzkumu postojů jsme upravili dotazník "Attitude Toward Teaching Individuals with Physical Disabilities in Physical Education" (ATIPDPE pro studenty oboru "sport science" na Universitě Stellenbosch v Jihoafrické republice. Do výzkumu bylo začleněno 60 studentů. Utvořili jsme dvě skupiny, ve kterých bylo 30 studentů se specializací trenérství osob se zdravotním postižením a 30 studentů bez této specializace. Porovnali jsme skupiny v komponentech teorie plánovaného jednání a výsledky ukázaly, že mezi postoji studentů v těchto dvou skupinách není statisticky významný rozdíl. The Republic of South Africa has undergone significant changes with regard to people with disabilities in the past number of years, which have also included changes in legislation and education. In the education of children with disabilities, inclusion is quite a new phenomenon. In order to prepare for inclusion, universities must focus on teacher preparation. Sherrill (1998 emphasised the role of attitudes in teacher preparation and therefore we have focused on the attitudes of university students toward inclusion. The aim of this study was to examine the differences in attitudes between two groups of students of the Department of Sport Science at the University of Stellenbosch in the Republic of South

 7. Faktorová analýza antropometrických charakteristik u mladých plavců ve věku 11 a 12 let Factor analysis of anthropometric characteristics in young swimmers aged 11 and 12

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Ignasiak

  2006-02-01

  Full Text Available Cílem této práce bylo popsat vybrané somatické charakteristiky typické pro mladé plavce. Faktorová analýza umožnila úměrné snížení somatických ukazatelů a umožnila vypočítat hlavní strukturální faktory typické pro mladé plavce. Do výzkumného souboru bylo zařazeno 80 žáků (11 a 12letých přijatých ke studiu na základní sportovní škole ve Wroclawi. Sledovaní probandi trénovali po dobu 2–3 let a jejich průměrný tréninkový čas byl 12 až 18 hodin týdně. Byly měřeny následující parametry: tělesná výška a hmotnost, délka horních a dolních končetin, obvod stehen, lýtka, paží, předloktí, hrudníku v klidu, hrudníku po nádechu a po výdechu, obvod pasu a boků, šířka ramen, šířka boků, šířka hrudníku, hloubka hrudníku a Rohrerův index. K dosažení cíle této studie byla použita metoda faktorové analýzy. Analýza výsledků ukázala, že pouze některé zvláštnosti mezi sledovanými parametry jsou pro mladé plavce charakteristické. Jsou spojeny do 2 trsů somatických charakteristik: kubický obsah (zahrnuje tělesnou hmotnost, svalstvo, trup a obvod horních a dolních končetin a vertikální rozměr (zahrnuje tělesnou výšku a délku horních a dolních končetin. Tyto parametry signalizují formování postavy typické pro plavce, charakteristické specifickými proporcemi tělesné hmotnosti a výšky, hrudníku a boků a obvykle delšími končetinami. Výsledky naznačují, že antropometrické charakteristiky lze použít pro optimalizaci tréninkového procesu mladých plavců. The aim of this study was to describe the set of somatic characteristics, which significantly discriminate young swimmers. The factor analysis let us reduce the number of somatic traits mostly correlated and to calculate the main structural factors typical for young swimmers. There were 80 pupils (11 and 12 years old from the primary sport school in Wroclaw recruited for the study

 8. Evaluation of the radon risk from the geologic under-gown of towns with number of inhabitants more than 10000 and of district towns with high and middle radon risk; Hodnotenie radonoveho rizika z geologickeho podlozia miest s poctom obyvateov nad 10000 a okresnych miest s vysokym a strednym radonovym rizikom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bezak, J [Uranpress, s.r.o., Frana Krala 2, 05280 Spisska Nova Ves (Slovak Republic); Society, Slovak Geological; Society, Slovak Miner; Society of Nuclear Medicine and Radiation Hygieny of the Slovak Medicine Society

  1998-12-31

  % which are assigned into low, middle and high radon risk, respectively. 1 tabs., 12 refs. [Slovensky] Hlavnym cielom tohto orientacneho inziniersko-geologickeho prieskumu bolo dat charakteristiku vybranych miest obyvatelov nad 10000 a okresnych miest s vysokym a strednym radonovym rizikom z hladiska zivotneho prostredia a pobytovych priestorov radonom z geologickeho podlozia a tiez radioaktivitou formou zatriedenia daneho mesta do kategorii radonoveho rizika v mierke 1:10000 v ramci celeho uzemia Slovenskej republiky. Bolo vybranych celkovo 29 miest pre meranie radonoveho rizika a dalsich 25 okresnych miest , v ktorych bolo aspon na casti uzemia zistene stredne alebo vysoke radonove riziko. Konkretne terenne merania boli robene systemom referencnych ploch. Jedna referencna plocha pozostavala z 15 odberov podneho vzduchu z hlbky 0.8 m, alebo podla konkretnych terennych podmienok aj zmensenej. Jednotlive odberne body na referencenej ploche boli rozmiestnene v sieti 3 x 5 bodov v obdlzniku 30 x 40 m. V strede refencnej plochy bola priamo na povrchu merana spektrometria gama, ktorou sa zmerala prirodna radioaktivita na danej ploche v jej jednotlivych zlozkach (K, U, a Th) a bol hlbeny vrt do hlbky cca 2 m, z ktoreho bola odobrata vzorka na laboratornu granulometricku analyzu. Celkove bolo premeranych 905 referencnych ploch radonoveho rizika, odvrtanych 905 vrtov na odber vzorky na granulometricku analyzu a na kazdej referencnej ploche bola zmerana spektrometria gama - 905 merani. Mapy radonoveho rizika jednotlivych miest su zostavene v mierke 1:10000. Jednotlive mapy obsahuju nasledujuce zakladne udaje: lokalizaciu referencnych ploch (RP) s ciselnym oznacenim a vyznacenou hodnotou koncentracie U-235, stupen plynovej priepustnosti hornin na RP, charakteristiku radonoveho rizika na jednotlivych RP, celkove radonove riziko referencnej plochy. Referencne plochy su v pomere priblizne 51 % : 46 % : 3 %, zaradene do nizkeho, stredneho a vyskoeho radonoveho rizika, zodpovedajuco.

 9. Mikrotransakce a jejich použití v českém prostředí

  OpenAIRE

  Žitník, Martin

  2011-01-01

  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití elektronických platebních systému pro účely řešení mikrotransakcí na území české republiky. Součástí práce je analýza takovýchto systémů v kontextu českého prostředí, vycházející z teoretických poznatků o jejich vlastnostech a rozděleních. Výsledkem je návrh řešení použití elektronických platebních systémů pro mikrotransakce na typových případech. This bachelor thesis is focused on usage of electronic payment systems for microtransaction in Czec...

 10. Projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb - Rekondiční centrum Brno

  OpenAIRE

  Musilová, Erika

  2015-01-01

  Bakalářská práce řeší projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb.práce je zpracovat projekt rekondičního centra. Bakalářská práce vychází z analýzy zařízení a z porovnání center stejného typu v jiných městech České republiky. Práce uvádí vlastní návrhy na zlepšení služeb rekondičního centra v Brně a celé sítě rekondičních center formou franchisingu. This bachelor's thesis deals with a project in the sports and physical education environment. The target is to develop a project ...

 11. Zhodnocení účelnosti procesu EIA|

  OpenAIRE

  Vávrová, Adéla

  2007-01-01

  Cílem této bakalářské práce je analýza účelnosti procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). První část této práce se zabývá procesem EIA v souvislosti s ekonomickou teorií. Následující část je zaměřena na historii EIA a legislativu, která se vztahuje k procesu EIA v rámci České republiky i Evropské unie. Analytická část obsahuje celonárodní statistiky EIA od jejího zavedení v naší zemi a dále zahrnuje dvě případové studie.

 12. Transformace české ekonomiky kupónovou metodou

  OpenAIRE

  Junková, Monika

  2008-01-01

  Tato bakalářská práce by měla osvětlit proces transformace české a slovenské ekonomiky se zaměřením na kupónovou privatizaci, která v tomto procesu sehrála neodmyslitelnou roli. Úvod práce je věnován historickému ohlédnutí za československou ekonomikou v osmdesátých letech. Zachycuje společné počátky transformace v Československu, a to až do doby rozdělení republiky na dva samostatné státy. Poté je na obě země nahlíženo jako na samostatné celky, ve kterých se vyvíjely odlišné politické progra...

 13. Comparative analysis of the support phase during first two steps after leaving the starting blocks [Komparativní analýza oporové fáze prvních dvou kroků při nízkém startu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radka Bačáková

  2012-06-01

  Full Text Available BACKGROUND: Biomechanical analysis of accelerated running dynamics provide valuable information about movement execution. The key phase of the movement is the ground contact phase, in which force impulses applied on the human body are generated. OBJECTIVE: The main goal of the study was to analyze differences in the support phase during first and second ground contact off the blocks. METHODS: 10 male athletes (22.9 ± 4.6 years took part in laboratory experiment. Force-plate Kistler 9281 EA (Winterthur, Switzerland was used to determine the contact forces in both steps independently. Matlab Software (The MathWorks, Inc., Natick, USA was used for calculations of the force impulse, produced velocities and average acceleration during the support phase. Matlab also provided the tool for statistical processing of the results (paired T-test and correlation analysis. RESULTS: Significant differences (α = 0.01 were identified between the first and second step's support phase in contact duration, produced horizontal velocity and average horizontal acceleration. Produced horizontal velocity achieved value 1.117 ± 0.081 ms-1 during first and 0.835 ± 0.074 ms-1 during second ground contact after blocks. Average acceleration showed negative correlation with the height of the athlete during the first ground contact off the blocks (r = -0.42. If braking force was present during first 20-40 ms of ground contact, it led to longer duration of support phase and was coupled with a smaller value of average acceleration. CONCLUSIONS: Braking phase during first steps after the blocks should be considered always as an imperfection of movement execution. Taller athletes seem to be disadvantaged during first ground contact after leaving the blocks. The first and second step's ground phases are significantly different.[VÝCHODISKA: Biomechanická analýza dynamiky akcelerovaného běhu poskytuje cennou informaci o exekuci pohybu. Klíčovou fází pohybu je f

 14. Components of attitudes toward the inclusion of students with disabilities in physical education in the ATIPDPE-GR instrument for Greek physical educators [Názory na začlenění studentů s postižením do hodin tělesné výchovy v nástroji ATIPDPE-GR pro řecké učitele tělesné výchovy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2010-12-01

  Full Text Available BACKROUND: Over the last decade the idea of the inclusion of students with disabilities and special educational needs (SEN in general schools has become increasingly the focus of national and international policies in Greece. An important factor that affects the success of inclusion is attitude and the theory of planned behavior (TPB provides a useful framework for the study of attitudes toward people with disabilities. OBJECTIVE: The purpose of the study was to examine the structure of the attitudinal scale, modified for Greece, of the Attitudes Toward Inclusion of Individuals with Physical Disabilities in Physical Education - Greece (ATIPDPE-GR, an instrument based on the theory of planned behavior (TPB of Ajzen (2000, aiming to measure Greek physical educators' attitudes. METHODS: Participants were 155 physical educators (85 females and 70 males with a mean age of 37.68 years teaching either the physical education (PE course or the Olympic & Paralympic education (O & PE course in seven different prefectures of Greece. RESULTS: Based on the one way ANOVA, the attitudinal scale of ATIPDPE-GR measures two psychological properties (components. Two components, which come from a principal component analysis, explain more than 42% of the variance. The two components are: a positive outcomes for students and b negative outcomes for teachers and students. CONCLUSIONS: Our present results indicate that the ATIPDPE-GR can be a reliable instrument that measures PE teachers' attitudes and that the theory of planned behavior can provide a sound theoretical framework for the study of the attitudes of physical educators.[VÝCHODISKA: Za poslední dekádu myšlenka začlenění studentů s postižením a speciálními vzdělávacími potřebami (SVP do všeobecných škol v Řecku nabývá na významu v rámci národní a mezinárodní politiky. Důležitý faktor, který podmiňuje úspěch tohoto začlenění, je postoj k této otázce a teorie pl

 15. Kot v pogone za Dzherri poimal 7 "Oskarov" / Jekaterina Zhivova

  Index Scriptorium Estoniae

  Zhivova, Jekaterina

  2005-01-01

  Hollywoodi stuudio Metro-Goldwyn-Mayer populaarseim animasari "Tom & Jerry" sai alguse 65 aastat tagasi filmiga "Kass saab saapad" ("Puss Gets the Boots"), loojateks Joseph Barbera (1911) ja William Hanna (1910-2001)

 16. Analýza vnitrofiremní komunikace

  OpenAIRE

  Stejskal, Michal

  2010-01-01

  The thesis deals with topics of internal communication with focus on its application in three particular companies. The main objective was to describe and evaluate the quality of internal communication, to analyze it and draw useful conclusions and practical recommendations to improve its efficiency. The basic concepts and specifics of information, communication, corporate culture and internal communication are presented and explained in the theoretical part, followed by an overview of the fu...

 17. Vratshi i medsestrõ... za bortom peregovorov / Anna Litvinjuk

  Index Scriptorium Estoniae

  Litvinjuk, Anna

  2007-01-01

  Eesti Arstide Liit ja Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit ei kiida heaks lepingut, mis kehtib vaid Haiglate Liidu liikmetele ja jätab palgatõusust ilma terve rea tervishoiutöötajaid. Tervishoiutöötajad pöörduvad kohtusse. Vt. samas: Kokkuvõtteks; Kommenteerivad: Eesti Arstide Liit, sotsiaalminister Jaak Aab, riiklik lepitaja Henn Pärn

 18. Za rubezhom nashi bezrabotnõje - k mestu / Artur Tooman

  Index Scriptorium Estoniae

  Tooman, Artur, 1971-

  2003-01-01

  Tööpuudust aitaks osaliselt leevendada töötamine välisriikides. Sotsiaalministeeriumis valmistatakse ette spetsialiste, kes hakkavad edastama infot ja vajadusel vormistama dokumente Euroopa Liidu riikidesse tööleminejatele

 19. Toomas Vainola : Sojuz betona za beton! / Toomas Vainola

  Index Scriptorium Estoniae

  Vainola, Toomas, 1960-

  2004-01-01

  17. II asutasid 42 ehitusmaterjalitööstuse, ehitusettevõtete, arhitektide ja projekteerijate ning akadeemilise ringkonna esindajat Eesti Betooniühingu. Esimeheks valitud Toomas Vainola ühingu eesmärgist, liikmetest, betooni eelistest, 19. III toimuvast betoonipäevast, Aasta Betoonehitise konkursist jm.

 20. Analýza organizační struktury

  OpenAIRE

  ZÍSKALOVÁ, Lucie

  2014-01-01

  The subject of this thesis is to analyse the organizational structure. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. In the theoretical part of the study was used literature. The theoretical part describes the public administration and its executor. Another part of the file is dedicated to organization of public administration, organizational principles and describes the types of organizational structure. Based on the literature review of literature has been created r...