WorldWideScience

Sample records for siste nytt om

 1. Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Eriksen

  2017-11-01

  Full Text Available Formålet med denne studien var å undersøke elevers oppfatninger av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra to videregående skoler. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1 retter seg mot målet med opplæringen, 2 gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3 at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213 er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel. SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at elevene oppfatter at hvis lærer forklarer hvordan de kan forbedre seg, er dette positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

 2. Final touch for a new electricity supervision system; Siste finpuss for nytt eltilsyn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Valestrand, Morten

  2006-07-01

  The local electricity supervision in Norway has up until now been organized in an unclear manner. A new regime is about to be established, and will provide the electricity industry with clearer regulations. DSB (Directorate for Civil Protection and Emergency Planning) will have the supervisory control, and the local supervising authority (DLE) will be managed by the network companies.

 3. Nytt instrument vid CERN ger enorma datamängder

  CERN Multimedia

  Björck, Ingela

  2004-01-01

  "Upp till 100 gånger per sekund kommer det att skapas bilder av partikelkollisioner, bilder som var och en har innehåller 20 gånger mer data än det bästa en avancerad digitalkamera kan producera. Detta ska ske vid ett nytt instrument som just nu nu byggs vid CERN i Schweiz. Hur denna enorma datamängd ska analyseras är en utmaning för bland andra lundaforskaren Oxana Smirnova" (1 page)

 4. Medstops positionering : En fallstudie om ett nytt apoteks positionering utifrån konkurrenskraft

  OpenAIRE

  Nilsson, Lovisa; Broms Seving, Fanny

  2010-01-01

  The aim of this thesis is, from a business perspective, to examine how the pharmacy chain Medstop is working with their positioning in order to achieve competitiveness in the re-regulated pharmacy market. This is studied through a theoretical framework that demonstrates five forces that affects the competitiveness in an industry, the five-force model by Michael Porter. The thesis is a qualitative case study where data collection was done through interviews, literature, articles, websites and ...

 5. Om Spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Erik

  2007-01-01

  Introduktion til spil som performances, herunder især computerspil. Om spillets særlige verden og nyere typer af spil, herunder "performative spil", "stedsforankrede spil" og "alternate reality games"....

 6. Om Chr. Petersen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  1992-01-01

  Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim......Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim...

 7. Krav om legitimitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom

  Principperne i krisekommunikation og risikokommunikation trækker på nogle punkter på vidt forskellige rationaler. Krisekommunikation kan ses som en opgave, der handler om at en organisation skal opretholde legitimitet, sikre sit omdømme og minimere omfanget af en krise, mens risikokommunikation k...... omkring betydningen af indtryksstyring (impression management) og om det får konsekvenser for samfundets evne til at kommunikere åbent om risici og trusler....

 8. Bag om dillen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Rasmussen, Tove Arendt; Vetner, Mikael

  2006-01-01

  Oplevelsesøkonomien knyttes til mere grundlæggende forandringer af forbrugerens markedsadfærd. Artiklen argumenterer for udviklingen af produkter, der kan understøtte forbrugerens behov for selvudfoldelse. Det kræver tværfaglig viden om æstetisk planlægning, om emotions- og kognitionspsykologi og...

 9. Lidt om billeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2007-01-01

  Artiklen kritiserer to af de mest udbredte billedteorier i dag, nemlig dels Ernst Hans Gombrichs Popper-inspirerede teori om billeder som gisninger, dels Nelson Goodmans teori om billeder som symboler (den semiotiske billedteori). Billeder er hverken gisninger eller symboler, og de refererer ikke...

 10. Viden om faste vendinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Bjærge, Esben

  2012-01-01

  Ordbogen indeholder ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som der oplyses mest muligt om. Hertil hører oplysninger om betydningen, grammatik, kollokationer, synonymer, stil, ordforbindelsestype, etymologiske angivelser og andre baggrundsoplysninger, links til...

 11. Om religion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 12. Begreber om verdensrummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgreen, Gert

  1991-01-01

  Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares.......Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares....

 13. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 14. Fakta om integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Hanne Winther; Nørredam, Marie

  Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet.......Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet....

 15. Barns tankar om ekologiska processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helldén, Gustav

  Bogen indledes med en oversigt over forskning om læring i naturvidenskab, herunder gennemgås blandt andet Piagets teorier. Herefter følger Helldéns undersøgelser af elevforestillinger om økologiske processer. Helldén har interviewet eleverne om livsbetingelser og vækst, nedbrydning i naturen og om...

 16. Forestillinger om lykke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Ida Marie; From, Ditte-Marie

  2016-01-01

  Artiklen bygger på en specialeafhandling, der har undersøgt mødres forventninger om et lykkeligt moderskab. Mødre i Danmark bliver screenet for depression to måneder efter fødslen og kan ved mistrivsel og lav score blive tilbudt deltagelse i kommunale støttegrupper. Artiklen baserer sig på kvalit...

 17. OMS Annual Report, 1983.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes 1983 Office of Management Studies (OMS) programs and services, including: (1) the Academic Library Program (ALP), which covered the Public Services Project, the Collection Analysis Project (CAP), the Small College Collection Assessment Project, the Preservation Planning Program, the Organizational Screening Program, the…

 18. OMS Annual Report, 1986.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes the following 1986 Office of Management Studies (OMS) programs and services: (1) the Academic Library Program, which includes the Management Review and Analysis Program, the Public Services Study, the Planning Program for Small Academic Libraries, the Collection Analysis Project, the Leadership Development Program, the…

 19. Arbejdspapir om dogmeproduceret etnografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2016-01-01

  Etnografien har været antropologens varemærke, siden Boas og Malinowski gjorde monografierne til fagets kerneprodukt. Der har været meget diskussion om, hvor godt og præcist disse monografier beskrev de verdener, som antropologerne studerede, og siden bølgerne gik højest i 1980erne og 1990erne, har...

 20. Om musik og multimedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knakkergaard, Martin

  1998-01-01

  Artiklen søger, gennem eksemplificering og diskussion, at problematisere forholdet musik og multimedia. Der er ikke tale om et forsøg på at nå til nogen endegyldig afgrænsning og bestemmelse af de karakteristika og betingelser, der kendetegner feltet. Formålet er derimod at belyse og præcisere...

 1. Mindfulness handler ikke om individualisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christian Gaden

  2013-01-01

  Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen.......Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen....

 2. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres.......Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 3. Balladen om musikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  1992-01-01

  Lars Ole Bonde skrev i MedieKultur nr.15 (tema: radio) to artikler om DR og musikken. I den største af disse, der diskuterede hvorledes DR plan- lagde sin musik (DR´s musik-"policy"), var der faldet et skema ud. Med udgangspunkt i dette skema samles der i nærværende artikel nogle tråde op og vi får...

 4. Anvisning om Bygningsreglement 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place; Ginnerup, Søren; Stang, Birgitte Friis Dela

  .3.1, stk. 1 og 1.6, stk. 1) - Begrebet 'småbygninger under 10 m2' (tidl. kap. 2.2.3.5) - Krav om niveaufri adgang for fritliggende enfamiliehuse (kap. 3.2.1, stk. 3) - Krav til elevatorer ved ombygning (kap. 3.2.2, stk. 7) - Krav til køkken og bade- og wc-rum i kollegieboliger mv. (kap. 3.3.1, stk. 2...

 5. Et spil om overlevelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  2010-01-01

  Vinterferiens arrangement i februar 2010 var et spil om overleve alverdens farlige sygdomme gennem tiden. Ved at kaste terninger kunne man se hvor stor ens chance var for overlevelse. Men i kraft at man kunne deltage i spillet må ens slægt have været både heldig og stærk, for ellers ville man ikke...

 6. Meninger om mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz Hansen, Søren; Skakon, Janne

  2013-01-01

  Artiklen handler om forståelsen af de digitale indfødte som medarbejdere er begrænset og præget af sparsom forskning – denne generation er kun netop blevet voksne, og det har ikke tidligere været muligt at kortlægge generationen i forhold til arbejdsmarkedet. Bl.a. derfor er opfattelsen stadig pr...

 7. OMS FDIR: Initial prototyping

  Science.gov (United States)

  Taylor, Eric W.; Hanson, Matthew A.

  1990-01-01

  The Space Station Freedom Program (SSFP) Operations Management System (OMS) will automate major management functions which coordinate the operations of onboard systems, elements and payloads. The objectives of OMS are to improve safety, reliability and productivity while reducing maintenance and operations cost. This will be accomplished by using advanced automation techniques to automate much of the activity currently performed by the flight crew and ground personnel. OMS requirements have been organized into five task groups: (1) Planning, Execution and Replanning; (2) Data Gathering, Preprocessing and Storage; (3) Testing and Training; (4) Resource Management; and (5) Caution and Warning and Fault Management for onboard subsystems. The scope of this prototyping effort falls within the Fault Management requirements group. The prototyping will be performed in two phases. Phase 1 is the development of an onboard communications network fault detection, isolation, and reconfiguration (FDIR) system. Phase 2 will incorporate global FDIR for onboard systems. Research into the applicability of expert systems, object-oriented programming, fuzzy sets, neural networks and other advanced techniques will be conducted. The goals and technical approach for this new SSFP research project are discussed here.

 8. Skrivande om skrivande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vad har skrivande för roll i vår forskning? Hur kan vi använda skrivande som ett sätt att tänka, lära, förstå och samtala? Kan skrivande vara metod? I Skrivande om skrivande möter du skribenter med bakgrund såväl i akademin som i skönlitteratur, poesi och journalistik. Här delar de med sig av sina...

 9. OMS engine firing

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  An Orbital maneuvering system (OMS) engine firing caused this bright glow at the aft end of the shuttle Challenger during STS-7. Also visible in the open payload bay are parts of the Shuttle pallet satellite (SPAS-01), the experiment package for NASA's Office of Space and Terrestrial Applications (OSTA-2), the protective cradles for the Indonesian Palapa-B and Telesat Canada Anik C2 satellites, some getaway special (GAS) canisters and the Canadian built remote manipulator system (RMS). Only a small portion of the earth's horizon can be seen above the orbiter's vertical stabilizer.

 10. Lungekreft blant norske nikkelverksarbeidere: Nytt lys på en klassisk studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tom Kristian Grimsrud

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1973 ble det påvist økt risiko for lunge- og nese-/bihulekreft blant norske nikkelverksarbeidere i en epidemiologiskundersøkelse fra Kreftregisteret. Analysene var basert på 48 lungekrefttilfeller, og man fant atrisikoen var høyest i den gruppen som hadde lengst ansettelse i roste-, smelte- og elektrolyseavdelingene.Tilsvarende funn var tidligere gjort blant nikkelarbeidere i andre land, og undersøkelsen vakte oppsikt fordiforhøyet risiko også ble funnet blant ansatte i elektrolysen. Senere analyser med spesifikke eksponeringsdatahar vist at kreftfaren er nært knyttet til eksponering for vannløselige nikkelformer. Nye data er nå blitt samletinn i forbindelse med en pasient-kontroll-undersøkelse basert på 213 tilfeller av lungekreft og 525 kontrollpersoner.På bakgrunn av opplysningene er relativ risiko regnet ut ved hjelp av regresjonsmodeller derfølgende faktorer var inkludert: total varighet av ansettelse ved bedriften, eller varighet av ansettelse i ulikeavdelinger, tidspunkt for førsteansettelse og røykevaner. Resultatene fra pasient-kontroll-analysen bekreftetfunnene fra 1973 når disse ble regnet om til relativ risiko, og tydet på at konklusjonene fra den gang varvalide selv om analysene var basert på færre arbeidstakere, kortere observasjonstid, en forenklet inndelingav arbeidstakerene i henhold til deres avdelingshistorikk, og manglende opplysninger om røykevanene.Grimsrud TK. Lung cancer among Norwegian nickel-refinery workers: Reappraisial ofa classical study. Nor J Epidemiol 2001; 11 (2: 171-176.  ENGLISH SUMMARYIn 1973, increased risk of cancer of the lung and nasal cavities was demonstrated among Norwegian nickelworkers in a study from The Cancer Registry of Norway (Kreftregisteret. The analyses were based on 48cases of lung cancer and the highest risk was found in workers with the longest employment in the electrolysis,roasting, and smelting departments. The study gave supportive evidence to

 11. Vergessen als der grösste Affekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Lars K.

  2008-01-01

  En undersøgelse af forholdet mellem affekt og historieopfattelse i F. Nietzsches skrift om historiens nytte......En undersøgelse af forholdet mellem affekt og historieopfattelse i F. Nietzsches skrift om historiens nytte...

 12. O risco sistémico

  OpenAIRE

  Murteira, Mário

  2010-01-01

  Num contexto de «risco sistémico» generalizado, são necessários agentes ágeis, capazes de uma actuação eficaz no mercado global. É preciso prever, prevenir ou superar, quanto possível, os factos nocivos de maior ou menor envergadura que se associam aos diferentes tipos de risco, no referente à segurança das pessoas, à degradação ambiental, à saúde pública ou ao rendimento individual. Encontramos aqui a necessidade de certo tipo de regulação de múltiplas dimensões. In a context of widesprea...

 13. Nationalstaten taber kampen om eliteuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  EU kaster sig ind i kampen om at tiltrække de bedste studerende fra hele verden, for der er både penge og prestige i eliteuddannelser. De danske universiteter vil gerne med på det globale marked, men ryger ind i problemer med det danske princip om gratis uddannelse for alle. Men spørgsmålet er, h...

 14. Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2008-01-01

  foretages en lovregulering af spørgsmålet om, hvilken personkreds der er berettiget til på køberetligt grundlag at rette et krav mod sælgeren i anledning af produktskade. Der har ikke været enighed i udvalget om, hvorvidt en sådan regulering er hensigtsmæssig, og om, hvordan den berettigede personkreds i...... ulovbestemte principper om cession, således at de beføjelser, den oprindelige køber kunne have gjort gældende over for den erhvervsdrivende sælger i anledning af mangler, "følger med" genstanden og kan påberåbes af den senere erhverver. 3 af disse medlemmer foreslår desuden, at der indsættes en bestemmelse i...... (produktskade). Udvalget finder, at reguleringen bør gennemføres som led i en generel regulering i købeloven af spørgsmålet om sikkerhedsmangler. Udvalget foreslår, at der i købeloven indsættes en bestemmelse, der indeholder en ikke udtømmende opregning af, hvilke poster køberen kan kræve erstattet som følge af...

 15. Når vi taler om 68

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 16. ERP sistēmas ieviešana

  OpenAIRE

  Proskurins, Aleksandrs

  2008-01-01

  Šajā darbā tika apskatīta informācijas sistēmu klasifikācija, uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP) definīcija un tās vieta IS klasifikācijā. Tika apskatīti ERP sistēmu ieviešanas teorētiskie aspekti, izstrādes un pielāgošanas specifika, kā arī tika izanalizēti vairāki ERP sistēmas ieviešanas projekti Latvijas uzņēmumos.

 17. Calcinosis en Esclerosis Sistémica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tamara Caínzos Romero

  2014-12-01

  Full Text Available Paciente de 85 años diagnosticada de esclerosis sistémica con esclerodermia limitada de años de evolución con ANA positivos a título de 1:5120 patrón anticentrómero, antiScl-70 y anti-Jo negativos. Sus principales manifestaciones clínicas son: Raynaud grave y úlceras digitales a tratamiento con nifedipino y bosentán, hipertensión pulmonar leve, esclerodactilia y calcificación extensa de tejidos blandos en ambas manos, 4º dedo de mano derecha y 4º-5º dedos de mano izquierda, con deformidades en flexión bilaterales, que pueden observarse en estudios de radiografía simple de ambas manos. La calcinosis resulta del depósito de cristales de hidroxiapatita de calcio fundamentalmente. Aunque los resultados son, en general malos, se han utilizado diltiazem, colchicina y los AINES en los casos que se produce una reacción inflamatoria similar a la pseudogota, en los casos más graves es necesario recurrir a la cirugía.

 18. Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holen, Mari

  2008-01-01

  Kapitlet analyserer forestillingen om at kvindelighed og sygeplejefaget hører sammen. Den teoretiske optik er Judith Butlers opgør med forestillingen om, at kønnet har en biologisk komponent og en social/kulturel komponent. Kapitlet er en analyse af forskellige tekster skrevet af tre forskellige...... forbinder kvinden til sygeplejefaget. Denne forbindelselinje er dog på mange måder paradoksal, hvilket fremkommer ved at læse teksterne i lyset af Butlers kritik af skellet mellem sex og gender. For på den ene side beskrives det kvidnelige om særlig værdifuldt i forhold til sygeplejefaget, og på den anden...

 19. Inmunodeficiencias en Lupus Eritematoso Sistémico

  OpenAIRE

  Alonso Beato, Rubén

  2016-01-01

  Cada vez hay más evidencias de que las enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus eritematoso sistémico (LES) y las inmunodeficiencias no son enfermedades separadas. El objetivo de este estudio es determinar si la inmunodeficiencia es una constante en el LES, así como determinar la relación con el tratamiento inmunosupresor, y el tipo y gravedad de las infecciones. Otro Grado en Medicina

 20. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 1. En bog om Michael Strunge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mai, Anne-Marie

  Antologi med bidrag om Michael Strunges forfatterskab. Bidrag af Anne-Marie Mai, Jørgen Aabenhus, Marianne Stidsen, Moritz Schramm, Tue Andersen Nexø, Lars Bukdahl, Jon Helt Haarder, Rune Kühl er optaget efter fagfællesbedømmelse. Antologien er redigeret af Anne-Marie Mai og Jørgen Aabenhus....

 2. Hans mening om hendes krop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Jann

  2017-01-01

  Bidraget handler om søgninger i danske tekstkorpusser efter 'hendes' hhv. 'hans' + nominal inden for en afstand af to ord. Det er ved hjælp af søgninger i big data undersøgt hvad der knyttes til hende og ham, hvad deres ejendom er: hendes lejlighed o.l. og hvilke attributter de tilskrives hans fi...

 3. Forskning om tvang i misbrugsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette

  I Danmark er der begrænset mulighed for brug af tvang i behandlingen af stof- og alkoholmisbrugere. Det kan kun finde sted i forbindelse med en kontrakt om ”frivillig tvang” i behandlingen af gravide alkoholmisbrugere. I Sverige og Norge giver loven mulighed for brug af tvang, og i USA er tvang l...

 4. Om guldbiller, Bach og basepar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  2003-01-01

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 5. Orbiter OMS and RCS technology

  Science.gov (United States)

  Boudreaux, R. A.

  1982-01-01

  Orbiter Orbital Maneuver Subsystem (OMS) and Reaction Control Subsystem (RCS) tankage has proved to be highly successful in shuttle flights on-orbit propellant transfer tests were done. Tank qualification tests along with flight demonstrations were carried out future uses of storable propellants are cited.

 6. Det ved vi om Feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke; Bærenholdt, Jørgen

  Præsentation af forskningsviden om feedback i forskellige personkonstellationer i undervisningen: Feedback fra lærer til elev, fra elever til lærer, fra elev til elev og elevens eget arbejde med feedback til sig selv. De præsenterede forskningsresultater er udvalgt dels inden for en kognitivistisk...

 7. Videoer om feedback i undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hanne Nexø

  2017-01-01

  I denne video bliver du introduceret til en måde at praktisere og rammesætte klyngevejledning på i bachelorundervisning. Klyngefeedbackformen til de studerende er valgt, da de studerende lærer meget af både at give og om modtage feedback fra medstuderende. Fokus på feedback ligger derfor primært i...

 8. Til fiktiv samtale om dannelse og kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Lene Storgaard

  2016-01-01

  Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer......Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer...

 9. Få greb om global ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2017-01-01

  (Be-)greb om global ledelse – værktøjer til global ledelse i praksis: Værktøj 1: De 5 nøgleelementer i det globale ledelsesgrundlag – ’global opvarmning’ og ’ice breaker’ Værktøj 2: Dit globale mindset – afklaringsværktøj Værktøj 3: De 4 benspænd i global ledelse – dit ’globale ledelsemanifest......-GPS - de 7 kontekstfaktorer Værktøj 10: Strategisk global mindset – nøglehulsmodellen Værktøj 11: Global aktivering – sikring af det globale læringsberedskab Værktøj 12: Fakta eller fiktion - 9 myter om global mindset-kompetence...

 10. OMS event evaluator and scheduler

  Science.gov (United States)

  Eckelkamp, Richard E.

  1990-01-01

  An Operations Management System (OMS) is being designed for Space Station Freedom to improve productivity, reliability, and safety while reducing operations and maintenance costs. Central to the concept is a short term plan containing mixes of man-readable and machine-executable procedures used in an environment of distributed processing and execution. An OMS event evaluator to check upcoming short-term plan events for validity of execution is under development. The first version checks time and resource constraints against operational conditions for current or expected stations. In work are the handling of environmental and other operational constraints, as well as detailed modeling of resources and station operational states. The Ada Program also has the ability to reschedule all or part of the events.

 11. Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

  OpenAIRE

  Persson, Madeleine; Hammargren, Ellen

  2013-01-01

  I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk a...

 12. To the last drop. About oil's political economy; Til siste draape. Om oljens politiske oekonomi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ryggvik, Helge

  2009-07-01

  This book sets the last few years dramatic oil news into a context which until now has been missing in the Norwegian debate. The starting point is an analysis of what the classical economists - from Smith and Ricardo to Marx and George - would have called the oil companies special political economy. The book shows that which is good for the new Statoil, nearly never will be good for Norway and the rest of the world. It shows how a small elite has secured a good grip on straws into the great oil wealth, how the foundation, in international context presented as a successful Norwegian oil policy, is about to break down and how the great internationalization project which lay behind, will change Norway's relationship to the world - forever. (AG)

 13. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 14. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 15. Kampen om matfatet og matproduksjonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Morten Haugen

  2013-05-01

  Full Text Available Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel med mat. Den andre retningen argumenterer for at interessene og rettighetene for de mest sårbare må ha forrang i politiske prioriteringer, og at de sårbare sikres best med en strategi basert på menneskerettigheter. Artikkelen drøfter landfordeling, økt bruk av genteknologi i landbruket og nedbygging av handelshindre for landbruksprodukter. Industrialisering av landbruket og liberalisering av handelen med landbruksvarer kan gi gode resultater på makronivå – på kort sikt. Dersom målet er å fremme situasjonen for de mest sårbare og samtidig møte klimautfordringene er løsningen en nedenfra-tilnærming, som til nå er blitt ignorert av de fleste stater.Nøkkelord: retten til mat, matsikkerhet, klima, Verdens handelsorganisasjon, FNs tusenårsmålEnglish summary: The struggle over food intake and food productionThe number of hungry persons in the world has increased – although it is debatable whether there is currently a higher or lower proportion of suffering from hunger than six years ago – before the food price increases. All agree that the overall production of food in the world is adequate for everyone's nutritional needs. The article demonstrates that there are two main approaches in the debate on food production. The dominant approach focuses primarily on food security, understood as increased food production and increased food trade. The other approach argues that the interests and rights of the most vulnerable must prevail, and that

 16. Úvea y enfermedades sistémicas

  OpenAIRE

  Pablo Sabat, O.; Víctor Velásquez, R.

  2010-01-01

  El ojo, además de entregarnos el sentido de la visión, también nos permite conocer la salud general del organismo. Muchas enfermedades sistémicas se manifiestan en el órgano visual antes, durante o después del debut de ellas a nivel sistémico. Este compromiso visual es variado y depende de la enfermedad en cuestión, destacando la escleritis, uveítis y vasculitis retinales. Conocer el estado ocular permitirá al clínico realizar diagnósticos más asertivos y oportunos, realizar el tratamiento má...

 17. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i en...... lang række strategier for håndtering rundt omkring i verden, og hvordan der genereres en stigende kompleksitet i usikkerhederne, fra virus identificeres i Mexico og 9 måneder frem. Den situerede analyse viser også, hvordan der blev skabt kontroverser og relationer, der var særlige for Danmark. Analysen...... anset for at være en møde at håndtere truslen om influenzaen på, blev til gengæld med tiden til en større usikkerhed og skabte mere komplekse kontroverser end influenzaen selv. Artiklen peger derfor bl.a. på, at myndigheders og lægevidenskabens håndtering af influenzaen er et eksempel på en hændelse...

 18. Omsættelige forureningstilladelser i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1992-01-01

  I en tidligere artikel i Samfundsøkonomen, har Hjorth-Andersen på overbevisende måde beskrevet de teoretiske fordele ved en eventuel inddragelse af "omsættelige forureningstilladelser" i miljøreguleringen. Spørgsmålet er, om de teoretiske forventninger kan indfries i praksis. Her kan erfaringerne...

 19. Fascinerende poesi om tab og sorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2017-01-01

  Bodil Malmstens "Det her er hjertet" er et værk om dunkle, komplekse og " grimme" følelser, der ikke har en plads i det sociale liv......Bodil Malmstens "Det her er hjertet" er et værk om dunkle, komplekse og " grimme" følelser, der ikke har en plads i det sociale liv...

 20. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 1. On-Orbit Propulsion OMS/RCS

  Science.gov (United States)

  Hurlbert, Eric A.

  2001-01-01

  This slide presentation reviews the Space Shuttle's On-Orbit Propulsion systems: the Orbital Maneuvering System (OMS) and the Reaction Control System (RCS). The functions of each of the systems is described, and the diagrams of the systems are presented. The OMS/RCS thruster is detailed and a trade study comparison of non-toxic propellants is presented.

 2. ARL/OMS Consultant Training Program.

  Science.gov (United States)

  Euster, Joanne R.

  1982-01-01

  Describes Academic Library Consultant Training Program begun in 1979, sponsored by Office of Management Studies (OMS) and designed to provide 80 consultants to aid academic libraries in improving performance. Viewpoints are included from OMS Director and participants concerning program objectives, trainee selection, workshops, internships, and the…

 3. Om de såkaldte fejlslutninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2008-01-01

  I artiklen, der er et bidrag til logik og argumentationsteori, tages de såkaldte fejlslutninger op til behandling. Det hævdes, at den nylige litteratur om emnet i Danmark ikke er opdateret om de sidste 30 års internationale debat. I et forsøg på at rode bod på denne tingenes tilstand gives et rids...... af nyere synspunkter på fejlslutningerne. Det karakteristiske for disse er, at der - på nær nogle få eksempler - egentlig ikke er tale om fejlslutninger i nogen formallogisk forstand af ordet, men snarere om forskellige forsyndelser enten mod et løsere begreb om "formal ekspliciterbarhed" (Woods...

 4. 7 film om lærerjobbet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  ”Inden man når at få blinket med øjnene, er det faktisk allerede fredag.” Sådan siger Helle Larsen om sit job som lærer nu på. tredje år. I syv små film fortæller lærere, ledere og lærerstuderende om at arbejde i folkeskolen og om at læse til lærer. I filmene beskrives lærerjobbet som værende...

 5. Ledelsesretten - om styringssproget i dialogens skygge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2017-01-01

  I denne artikel giver offentlige ledere til kende, at ledelsesretten i hverdagens kommunikation opfattes som "gammeldags" og en "falliterklæring". At trække ledelsesrets-kortet er en nødudgang, når alle dialogmuligheder er udspillet. Ledelsesretten støder dermed mod idealer om ledelse, der gør de...... Max Weber som refleksionsmakker i sin analyse af offentlige lederes kommunikation om og med ledelsesret samt diskuterer faldgruber, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til praksis...

 6. MOOC om Åben skole: Kulturlivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Wøhlk

  2017-01-01

  MOOC delen om den Kulturlivet er en del af et MOOC om åben skole, som er produceret af et partnerskab bestående af alle danske professionshøjskoler og DMJX. Målet er for denne del er at give redskaber til at deltagere i MOOC'en kan lave en kvalificeret 1. Evaluering af digitale læremidler 2...

 7. Overtone Mobility Spectrometry: Part 4. OMS-OMS Analyses of Complex Mixtures

  Science.gov (United States)

  Kurulugama, Ruwan T.; Nachtigall, Fabiane M.; Valentine, Stephen J.; Clemmer, David E.

  2011-11-01

  A new, two-dimensional overtone mobility spectrometry (OMS-OMS) instrument is described for the analysis of complex peptide mixtures. OMS separations are based on the differences in mobilities of ions in the gas phase. The method utilizes multiple drift regions with modulated drift fields such that only ions with appropriate mobilities are transmitted to the detector. Here we describe a hybrid OMS-OMS combination that utilizes two independently operated OMS regions that are separated by an ion activation region. Mobility-selected ions from the first OMS region are exposed to energizing collisions and may undergo structural transitions before entering the second OMS region. This method generates additional peak capacity and allows for higher selectivity compared with the one-dimensional OMS method. We demonstrate the approach using a three-protein tryptic digest spiked with the peptide Substance P. The [M + 3H]3+ ion from Substance P can be completely isolated from other components in this complex mixture prior to introduction into the mass spectrometer.

 8. [Assessment of the Polish occupational medicine service (oms) system made by OMS nurses].

  Science.gov (United States)

  Sakowski, Piotr

  2012-01-01

  This paper presents the results of an assessment of the Polish occupational medicine service (OMS) system made by OMS nurses. The survey was carried out on a random group of OMS nurses. OMS nurses form a professional group comprised of rather experienced personnel. In the opinion of almost 70% of respondents the system guarantees good occupational heath care, whereas 20% took the opposite view. The great majority of respondents think that all employees have to undergo mandatory prophylactic examinations. The nurses have rather critical opinion about the legal regulations pertaining to occupational health care--their number and complexity, and also express negative opinion about the quality of cooperation with employers (who are contractors for OMS units). OMS nurses believe that prophylactic examinations are the strongest point of the system. They are often the only opportunity for establishing contact between an employee and a physician and learning about diseases he or she was previously unaware of. Although the general assessment of the OMS system is rather positive, it is not free of shortcomings. Improvements in such fields as legislation, financing of service, professional attitude towards responsibilities of the OMS staff, cooperation with employers (contractors) and primary health care units would undoubtedly result in even better assessment, and what is more important in better functioning of the Polish OMS system.

 9. Embarazo y lupus eritematoso sistémico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Campillo Motilva

  2001-12-01

  Full Text Available El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune y sistémica, que se presenta con frecuencia en mujeres jóvenes y por tanto en su etapa reproductiva; se asocia a un alto riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal. Las complicaciones más frecuentes son los abortos, la muerte fetal, la prematurez, el retardo del crecimiento intrauterino y el lupus neonatal. Los anticuerpos potencialmente perjudiciales sobre la gestación son los antifosfolípidos (anticoagulante lúpico y anticardiolipinas y anti-Ro y anti-La. Con un correcto asesoramiento preconcepcional y un adecuado seguimiento durante el embarazo y el puerperio, se puede encarar con una gran probabilidad de éxito la maternidad en estas pacientes.Systemic lupus erythematosus is an autoimmune and systemic disease that appears frequently in young women and, therefore, during the reproductive stage. It is associated with a high risk of morbidity and perinatal mortality. The most common complications are abortions, fetal death, prematurity, retarded intrauterine growth and neonatal lupus.The potentially harmful antibodies for gestation are the antiphospholipids (lupus anticoagulant and anticardiolipins and anti-Ro and anti-La. With a correct preconceptional counselling and an adequate follow-up during pregnancy and puerperium, maternity may be faced with great probabilities of success in these patients.

 10. Angeitis necrotizante sistémica no supurativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Toro G.

  1972-04-01

  Full Text Available 1. Se estudian 3 casos de angeítis necrotizante sistémica no supurativa: un hombre de 36 y una mujer de 58 años con granulomatosis de Wegener y un hombre de 30 años con granulomatosis alérgica del tipo descrito por Churg y Strauss. 2. Se prefiere el hombre de angeítis necrotizante sistémica no supurativa como lo ha hecho Paronetto cuando trata este capítulo desde el punto de vista inmunopatológico. 3. Consideran los autores que la lesión renal es la periglomerulitis granulomatosa parahiliar y que su presencia ya en la biopsia tiene gran valor diagnóstico. 4. Se subraya que el cuadro clínico, la marcada eosinofilia tisular y la presencia de imágenes micromultinodulares en el ganglio linfático, apoyan sólidamente un diagnóstico de granulomatosis alérgica de la forma descrita por Churg y Strauss. 5. Se hace una amplia revisión bibliográfica.

 11. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 12. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 13. Instrumentelt turistspråk eller interkulturell dannelse? Om fremmedspråkfagets formål i dag og frem mot 2030

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Thue Vold

  2014-09-01

  Full Text Available Fremmedspråkfaget har lenge hatt et todelt formål: Det skal ha en nytteverdi, først og fremst i form av kommunikative ferdigheter, og det skal ha en allmenndannende funksjon, bl.a. gjennom tilegnelse av kunnskap om kultur og samfunn i målspråksområdet. Fra og med læreplanen for fremmedspråk i Kunnskapsløftet (2006 er det også tydelig uttrykt at dannelsesdimensjonen omfatter utvikling av interkulturell kompetanse. Denne artikkelen drøfter hvordan fagets todelte formål vil kunne forstås og realiseres i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030. Drøftingen tar utgangspunkt i en analyse av dagens situasjon, der trenden med å stykke opp lærestoffet i håndterbare enheter og å vektlegge sterkest det som kan måles mest presist, kan gjøre at ikke-målbar kompetanse som interkulturell dannelse får en relativt svak posisjon. Det argumenteres for at pågående endringer i samfunnsutviklingen og i europeisk utdanningspolitikk vil kunne åpne for en jevnere balanse mellom nytte- og dannelsesperspektivet i faget i fremtiden. Blant disse endringene er 1 en dreining mot et mer holistisk kunnskapssyn, 2 en stadig økende heterogenitet i elevmassen, 3 større bredde i fremmedspråkstilbudet og 4 et økt fokus på flerspråklighet. Artikkelen ser nærmere på disse fire endringsprosessene og diskuterer på hvilken måte de kan og bør påvirke fortolkningen av fremmedspråkfagets todelte formål i årene som kommer.

 14. Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Håkon Bjørngaard

  2010-01-01

  Full Text Available En relativ stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i de nordiske landene mottar uførepensjon, og i Norge er det en klar tendens til økning. Parallelt med dette har interessen for forskning rundt uførepensjon som fenomen økt. Vi har i denne studien beskrevet den epidemiologiske forskningen om uførepensjon i Norden. I en systematisk litteraturgjennomgang fant vi 118 aktuelle artikler. Alle de nordiske landene er godt representert. Kohortstudier med uførepensjon som endepunkt utgjorde hovedvekten av materialet, hvor 67 var populasjonsbaserte mens 29 tok utgangspunkt i selekterte pasientpopulasjoner. I alt seks kohortstudier benyttet uførepensjon som eksponering. Vi fant videre syv kasus-kontrollstudier og ni forsøk. Det er betydelig dokumentasjon på at ulike sykdommer og helseplager er assosiert med økt risiko for uførhet, i tillegg til at sosioøkonomiske og arbeidsrelaterte forhold er av betydning. Gjennomgangen viser at den epidemiologiske forskningen for det meste har rettet blikket mot individuelle årsaker til uførepensjonering. Selv om denne forskningen er viktig, kan den neppe forklare økningen vi har sett i det siste tiåret. Den videre forskningen bør utforske nærmere hvordan individuell sårbarhet ender i utstøtelse fra arbeidslivet. Med tanke på den omfattende forskningen om årsaker på dette feltet, bør man også i større grad gjennomføre forsøk for å bedre utsatte gruppers arbeidsdeltakelse.Bjørngaard JH, Krokstad S, Johnsen R, Karlsen AO, Pape K, Støver M, Sund E, Westin S. Epidemiological research on disability benefits in the Nordic countries. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 103-114 ENGLISH SUMMARYA substantial part of the workforce in the Nordic countries receives a disability benefit, and in Norway this beneficiary rate is growing. As a result, disability benefit has been the subject of new interest and research. In this study we have reviewed the epidemiological research on disability benefit in the

 15. Design of operations management internships across organizations - learning OM by doing OM

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Marc; van Donselaar, K.H.

  2000-01-01

  To teach operations management (OM), we had students work full time in companies, analyzing problems and developing solutions. Fifteen students worked in different companies but onrelated OM topics, and we created many opportunities for them to exchange knowledge, ideas, and experiences. We

 16. Redegørelse om whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønnberg, Frank

  Begrebet whiplash anvendes ofte som om, der er tale om en velafgrænset sygdomsenhed, hvilket ikke er tilfældet. Whiplash er medicinsk set ikke en lidelse eller en diagnose, men en potentiel skadesmekanisme/risikofaktor uden et specifikt symptombillede. Der er ingen sikker sammenhæng imellem...... påvirkning, vævslæsion og symptombillede. Psykologiske faktorer påvirker symptomer og sygdomsoplevelse efter whiplash, ligesom sociokulturelle faktorer har indflydelse på forekomsten af længerevarende symptomer. Relevant klinisk undersøgelse tidligt i forløbet anbefales, aktivering synes at have fordele frem...

 17. Corporate responsibility – det handler om redelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig......Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig...

 18. Sociologias do Direito: historicismo, subjetivismo e teoria sistêmica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Pereira de Mello

  2005-11-01

  Full Text Available O objetivo deste artigo é reconstituir criticamente o debate contemporâneo de duas das perspectivas mais proeminentes da Sociologia do Direito: o "historicismo racionalista", derivado dos estudos de Max Weber, e a teoria sistêmica de Niklas Luhmann e sua variação reflexiva em Gunther Teubner. Essas duas escolas sociológicas expressam perspectivas diferenciadas para a compreensão dos nexos entre o fenômeno jurídico e as relações sociais; a despeito de suas origens germânicas, influenciaram inúmeros pensadores na Inglaterra e nos EUA. De um lado, a perspectiva weberiana, inspiradora de uma infinidade de correntes empiristas, com enorme ascendência intelectual sobre a Sociologia anglo-americana, comprometida com a sistematização de informações recolhidas em fontes primárias, históricas e documentais; de outro lado, a combinação entre a teoria sistêmica de Luhmann e o conceito de "autopoiesis" tomado à Biologia, enseja uma vigorosa interpretação sociológica do Direito que, de maneira muito engenhosa, reconstrói os objetos do Direito e da Sociologia para explicar a natureza dos fenômenos sócio-jurídicos. No ensejo de discutirmos os modelos teóricos dessas perspectivas e testarmos-lhes os limites e as potencialidades para explicação dos problemas contemporâneos relativos ao Direito e à sociedade, explicitaremos as conexões entre as afirmações gerais dessas teorias e os pressupostos gerais de suas respectivas epistemologias.

 19. Veranderende automotive wereld vraagt om verandering onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  H.J.C. Nas

  2011-01-01

  Met dit document wil ik de lezer een nieuwe invalshoek tonen op mobiliteit (Driving Guidance) en een andere benadering van automotive hbo onderwijs. De wereld om ons heen verandert en deze nieuwe wereld zal een ander type automotive ingenieur eisen. Dit is een korte weergave van een lezing voor de

 20. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 1. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 2. En fortælling om AMU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 3. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 4. OMS, OM(η2-SO), and OM(η2-SO)(η2-SO2) molecules (M = Ti, Zr, Hf): infrared spectra and density functional calculations.

  Science.gov (United States)

  Liu, Xing; Wang, Xuefeng; Wang, Qiang; Andrews, Lester

  2012-07-02

  Infrared spectra of the matrix isolated OMS, OM(η(2)-SO), and OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) (M = Ti, Zr, Hf) molecules were observed following laser-ablated metal atom reactions with SO(2) during condensation in solid argon and neon. The assignments for the major vibrational modes were confirmed by appropriate S(18)O(2) and (34)SO(2) isotopic shifts, and density functional vibrational frequency calculations (B3LYP and BPW91). Bonding in the initial OM(η(2)-SO) reaction products and in the OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) adduct molecules with unusual chiral structures is discussed.

 5. Studiju programmas direktora informatīvā sistēma

  OpenAIRE

  Gūtmanis, Matīss

  2012-01-01

  Šajā kvalifikācijas darbā tiek izstrādāta atbalsta sistēma studiju programmas direktoram pamata informācijas glabāšanai. Sistēma tiek plānota kā tīmekļa lietotne, kas ir brīvi pieejama ikvienam. Lietotne ir izstrādāta izmantojot JAVA, HTML, JavaScript, MySQL tehnoloģijas. Sistēma paredzēta Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātes programmu direktoriem.

 6. Manifestaciones sistémicas del brote dentario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juana María Abreu Correa

  1997-12-01

  Full Text Available Se realizó un estudio para comprobar la presencia de manifestaciones sistémicas asociadas con el brote dentario, aspecto que ha sido motivo de discrepancias entre médicos y estomatólogos durante mucho tiempo. Para la obtención de los datos se entrevistaron a las madres de 121 infantes, cuyas edades oscilaron entre 6 y 12 meses, por considerarse las edades más propensas a estas manifestaciones. Se aplicó el método estadístico de prueba de contraste de hipótesis. No hubo diferencias en relación con el sexo. Las madres refirieron los síntomas y signos que se presentan durante la erupción dentaria y que se expresan en por cientos; otro grupo planteó que la erupción fue asintomática. Entre las manifestaciones o patologías asociadas, las diarreas tuvieron una mayor incidencia, seguidas de la fiebre, el estado catarral y los vómitos. También estuvieron presentes, aunque con menos incidencia, la irritabilidad y la dermatitis. Según las pruebas estadísticas los resultados fueron altamente significativos, lo que demuestra la relación existente entre manifestaciones sistémicas y el brote dentario.It was conducted a study to prove the presence of systemic manifestations associated with tooth eruption, an aspect that has been the cause of differences between doctors and stomatologists for a long time. In order to obtain information the mothers of 121 infants aged 6-12 months were interviewed as they had more possibilities to present these manifestations. The statistical method of hypothesis contrast test was applied. There were no differences in connection with sex. Mothers explained the symptoms and signs appearing during tooth eruption that are expressed in percents. The other group said that the eruption was asymptomatic. Among the associated manifestations or pathologies, diarrheas had the greatest incidence, followed by fever, cold, and vomits. Irritability and dermatitis were also present but with less incidence. According to the

 7. Et Forsknings- og Udviklingsprojekt om Marjattas Skole- og Behandlingshjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kasper Andreas

  2011-01-01

  Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik......Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik...

 8. Izsoļu sistēma uz satvara “Laravel”

  OpenAIRE

  Kasparsons, Reinis

  2015-01-01

  Darbā aprakstīta informācijas sistēma, kas paredzēta uzņēmumam, kuram nepieciešama vienkārša izsoļu sistēma pakalpojumu un preču izsolei. Sistēmas klientiem tā nodrošina produkta iegādes iespēju, bet pārdevējam savu produktu un pakalpojumu vienkāršu izsoli. Sistēmas realizācija datu glabāšanai izmanto datubāzi ar SQL pieeju. Lietotāju skati tiek veidoti, izmantojot PHP, HTML5,CSS3,Bootstrap un Laravel.

 9. Esclerose sistêmica e sarcoidose Scleroderma and sarcoidosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernanda Guidolin

  2005-10-01

  Full Text Available Os autores descrevem o caso de uma paciente com esclerose sistêmica (ES - forma limitada - com comprometimento pulmonar tipo fibrose intersticial. Após sete anos sem acompanhamento, foram identificados gânglios mediastinais e esplenomegalia. A biópsia de linfonodos mostrou granuloma não caseoso sugestivo de sarcoidose. Estamos mostrando, neste caso, a associação de ES e sarcoidose, para chamar a atenção para esse fato e enfatizar que a sarcoidose deve ser lembrada no diagnóstico diferencial das complicações pulmonares da esclerodermia.The authors describe the case of a patient with limited scleroderma and interstitial lung disease. Follow-up was lost for seven years, when patient returned presenting nodular mediastinal enlargement and splenomegaly. Lymph node biopsy showed granulomatous lesions without caseum suggestive of sarcoidosis. This case is being presented to remind the association of scleroderma and sarcoidosis as a possible differential diagnosis of scleroderma pulmonary complications.

 10. A compreensão sistêmica do bullying

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naiane Carvalho Wendt Schultz

  2012-06-01

  Full Text Available O bullying tem sido foco de pesquisas e intervenções de pesquisadores, educadores e profissionais da saúde do mundo todo, por ser um fenômeno relacional comumente observado em grupos, sobretudo em escolas, caracterizado pela presença de comportamentos agressivos, cruéis, intencionais e repetitivos adotados por uma ou mais pessoas contra outras, sem motivação evidente. Com vista ao enriquecimento das discussões acerca do conceito de bullying, fez-se uma descrição relacional sistêmica desse fenômeno. Para tanto, procedeu-se ao estabelecimento de uma correlação do bullying com os pressupostos de complexidade, instabilidade e intersubjetividade que embasam a compreensão desse fenômeno e com a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano. Os achados dessa compreensão sugerem que o fenômeno e as intervenções não podem reduzir-se apenas às características individuais dos sujeitos implicados, tampouco a uma interação entre autor e alvo que ignore a diversidade de pessoas e sistemas envolvidos e a teia complexa de relações compreendidas para de sua manutenção.

 11. GPS sekošanas sistēma

  OpenAIRE

  Striževskis, Andrejs

  2011-01-01

  Šajā darbā ir izskatītas GPS sekošanas iespējas privātās lietošanas sfērā, aprakstītas kartogrāfijas un navigācijas teorētisko pamatu izvēlētās nodaļas un piedāvāts bezmaksas risinājums, kas dod iespēju izmantot sekošanai GPS ierīces ar datora palīdzību un interneta pieslēgumu bez papildus servisiem, kā arī veidot tam nolūkam navigācijas kartes, piesaistot rastra attēlus Zemes ģeogrāfisko koordinātu sistēmai ar polinomiālās transformācijas palīdzību. Atslēgvārdi: GPS sekošana, GIS, navigāc...

 12. Amiloidosis sistémica y linfoma no Hodgkin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel V. Drake Sosa

  2014-08-01

  Full Text Available La amiloidosis sistémica se caracteriza por el depósito extracelular de proteína amiloide en uno o más órganos. Se presenta el caso de un hombre de 62 años de edad, con antecedentes de lesiones papulosas, amarillentas y brillantes, fundamentalmente en el tronco y las extremidades; con formación de placas profundas y dolorosas de más de un año de evolución, así como lesiones papulosas purpúricas en el abdomen y muslos. El paciente también refirió dolores abdominales y articulares. Los exámenes complementarios demostraron anemia, una eritrosedimentación acelerada, eosinofilia y trastornos de la función hepática. El ultrasonido abdominal informó hepatomegalia, mientras que el medulograma reveló una médula ósea infiltrada por linfocitos pequeños, con depresión del sistema eritropoyético y ligero aumento de mielocitos eosinófilos del sistema granulopoyético, sugestivos de un Linfoma No Hodgking. La biopsia cutánea demostró el depósito de sustancia amiloide en la dermis superior y en las paredes vasculares. El paciente fue tratado con prednisona y ciclofosfamida, obteniéndose una mejoría de su cuadro clínico

 13. Mod en pragmatisk sociologi om fysisk vold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jønck, Mikkel Kronborg

  2017-01-01

  . Som et delvist svar på denne forsømmelse introduceres til den franske sociolog Luc Boltanskis »tilnærmede udkast« til en handlingsteori om vold, som er en del af en større handlingssociologi, der præsenteres i bogen Love and Justice as Competences. Der peges dog på et grundlæggende konceptuelt problem...

 14. Drømmen om transfaglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Fagene er under pres. Tidens krav om grænseløse kompetencer truer med at rive faggrænserne ned for at slå porten op til transfaglighedens forjættede land. Men der findes ingen genvej bagom fagene, for selvom fagene er kunstige grænser i en grænseløs, moderne verden, kan vi ikke undvære dem. Hans...

 15. MAPP-konference om brugerdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia

  2005-01-01

  Er fødevareinnovation kun et spørgsmål om ny teknologi? Nej - for ny teknologi skal anvendes i produkter, som matcher markedets behov. Fødevarevirksomheder kan også være innovative bare ved at bruge kendt teknologi på nye måder, hvis produktet rammer de rigtige nicher på markedet. Innovationen er...

 16. Psykologiske teorier om intelligens og folkeskolens elevdifferentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Carsten

  Afhandlingen er en historisk analyse af, hvordan teorier og metoder om intelligens er blevet transformeret til folkeskolens hverdagspraksis. I tre historiske perioder vises det, hvordan begrundelser for anvendelsen af henholdsvis skolepsykologiens intelligenstestning, Piagets forståelse af barnets...... fra 1930’erne frem til i dag. Introduktionen af såvel Piagets som Howard Gardners teorier er sket igennem en modstilling til skolepsykologiens intelligenstestning. Der foretages vurderinger og drages konklusioner over intelligensteoriens og intelligenstestningens rolle i folkeskolen. Dette...

 17. Herbart om oppdragelse, formbarhet og takt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Løvlie

  2015-04-01

  Full Text Available Jeg presenterer her en analyse og tolkning av Herbarts syn på oppdragelse og danning, med feste i to av hans begreper: formbarhet – Bildsamkeit – og takt. Det første kaster lys over forholdet mellom lærer og elev, det andre først og fremst over forholdet mellom teori og praksis. For ham, som for forgjengeren Immanuel Kant, dreiet det seg om subjektivitet og frihet, eller mer konkret: Hvordan oppdra til autonomi der det også kreves tvang? Så vidt jeg kan se, bruker Herbart de to grunnbegrepene nettopp til å bestemme det paradoksale og uferdige forholdet mellom frihet og tvang. Han forklarer det som et åpent forhold eller relasjon som ikke har en bestemt begynnelse og heller ikke en bestemt konklusjon. Verken tradisjon eller vitenskap kan ved seg selv realisere dette råderommet. Han tenker seg et frirom der kunnskap, intuisjon og skjønn spiller på lag i oppdragelsen. Tradisjonen henger gjerne igjen i gamle fordommer, vitenskapen fanges i teori og abstrakt skjema, og ingen av dem dekker de unike situasjonene som nyskaper forholdet mellom voksne og barn. Herbart stilte seg åpen til spørsmål som ikke løses ved styring og kontroll, og spør implisitt om ikke vi også kan gjøre det samme.

 18. Data i stakkevis om døde grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup, Tove; Rangstrup-Christensen, Lena

  2015-01-01

  Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.......Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet....

 19. Sample Scripts for Generating PaGE-OM XML [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Sample Scripts for Generating PaGE-OM XML This page is offering some sample scripts...on MySQL. Outline chart of procedure 6. Creating RDB tables for Generating PaGE-OM XML These scripts help yo...wnload: create_tables_sql2.zip 7. Generating PaGE-OM XML from phenotype data This sample Perl script helps y

 20. Meditation on OM: Relevance from ancient texts and contemporary science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumar Sanjay

  2010-01-01

  Full Text Available Background: In Indian scriptures the sacred syllable Om is the primordial sound from which all other sounds and creation emerge which signifies the Supreme Power. Aims: To explore the significance of the syllable OM from ancient texts and effects of OM meditation in contemporary science. Descriptions from ancient texts: The descriptions of Om have been taken from four Upanisads (Mundaka, Mandukya, Svetasvatara, and Katha, the Bhagvad Gita, and Patanjali′s Yoga Sutras. Scientific studies on Om: Autonomic and respiratory studies suggest that there is a combination of mental alertness with physiological rest during the practice of Om meditation. Evoked potentials studies suggest a decrease in sensory transmission time at the level of the auditory association cortices, along with recruitment of more neurons at mesencephalic-diencephalic levels. Conclusion: It is considered that a person who realizes Om, merges with the Absolute. Scientific studies on Om suggest that the mental repetition of Om results in physiological alertness, and increased sensitivity to sensory transmission.

 1. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 2. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 3. Om geder, godhed og os selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunbech, Peter Yding

  2008-01-01

  Her ved juletid er der mange muligheder for at støtte de humanitære organisationer ved køb af opfindsomme produkter som geder og økoguf-kurve. Organisationerne kæmper en hård kamp om penge og opmærksomhed. Frem for at købe disse produkter vil det gavne de nødlidende mere, hvis man i stedet giver...... direkte økonomisk støtte. Så får organisationerne frihed til at sætte ind det sted og på den måde, de finder mest hensigtsmæssigt....

 4. Riesgos sistémicos en el mercado interbancario en Venezuela, 2004-2014

  OpenAIRE

  Pagliacci, Carolina; Peña, Jennifer

  2017-01-01

  Este trabajo muestra la aplicación del modelo núcleo-periferia para medir dos dimensiones del riesgo sistémico en el mercado interbancario venezolano: conectividad y patrones de fondeo entre bancos. El período de estudio es de interés porque contiene un episodio de ajuste financiero en el año 2009. Los resultados muestran que posterior a esta fecha, la conectividad del mercado parece haberse reducido, lo que podría redundar en menor riesgo sistémico de contagio. En contraposición, los patrone...

 5. Resultados perinatales en mujeres mexicanas con lupus eritematoso sistémico

  OpenAIRE

  B. Farfan-Labonne; I. Luis-Vásquez; A. Ávila-Carrasco; J. Ramírez-Peredo; M. Rodríguez-Bosch; J. Beltrán-Montoya; E. Reyes-Muñoz

  2017-01-01

  Objetivo: Conocer la incidencia de resultados perinatales en mujeres mexicanas con embarazo único y lupus eritematoso sistémico. Materiales y métodos: Estudio de cohorte histórica en el que se incluyeron mujeres diagnosticadas con lupus eritematoso sistémico, embarazo único, control prenatal y resolución entre 2010 y 2015. Se calculó la incidencia de los siguientes resultados perinatales: nacimiento pretérmino, muerte fetal temprana, oligohidramnios, aborto, rotura prematura de membranas, ...

 6. Esclerosis sistémica complicada con síncope y bloqueo AV completo

  OpenAIRE

  Francisco Femenía; Mauricio Arce; Martín Arrieta

  2010-01-01

  La esclerosis sistémica es una compleja enfermedad que afecta el tejido conectivo, el sistema vascular y el sistema inmunológico, y se caracteriza por fibrosis cutánea y de órganos viscerales. Los bloqueos de rama y los hemibloqueos se presentan en el 25 a 75% de los casos y constituyen predictores independientes de mortalidad. Los bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado son muy raros. Presentamos el caso de una mujer de 47 años de edad, con diagnóstico de esclerosis sistémic...

 7. Izmaksu sistēmas integrācija Openstack mākoņu sistēmā

  OpenAIRE

  Andruškeviča, Eleonora

  2015-01-01

  Izmaksu sistēma ir programma priekš OpenStack atvērta pirmkoda mākoņu sistēmai, kas ir uzrakstīta ar Python programmēšanās valodas palīdzību. Programmas izstrādes nolūks ir paplašināt OpenStack platformu ar precīzu izmaksu radītājiem. Sistēma ir domāta tikai OpenStack lietotājiem. Izmaksu programma dod iespēju lietotājam zināt, cik viņām būtu jāmaksā par patērētiem resursiem konkrētajos periodos, ja OpenStack būtu par maksu. Rezultātā tika iegūta programma, kas dabū virtuālu mašīnu st...

 8. Om retsafgift i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waage, Frederik

  2013-01-01

  Artiklen behandler de særligt lempelige regler for beregning af retsafgifter i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse, jf. retsafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. og § 2, stk. 3, 2. pkt., med henblik på en nærmere afklaring af, hvornår en retssag vedrører myndighedsudøvelse i retsafgiftslovens fo...

 9. Klima, apokalypse og en topos om sted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Bjerggaard

  2013-01-01

  Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske...

 10. PV O&M Cost Model and Cost Reduction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walker, Andy

  2017-03-15

  This is a presentation on PV O&M cost model and cost reduction for the annual Photovoltaic Reliability Workshop (2017), covering estimating PV O&M costs, polynomial expansion, and implementation of Net Present Value (NPV) and reserve account in cost models.

 11. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 12. Planlovgivning om butikscentres placering og størrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goergen, Etude Patrick; Christensen, Hans Sønderby; Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen analyserer det forhold, at EU-retten ikke blot beskytter mod diskrimination, men også mod restriktioner. Restriktionsforbuddet afprøves i artiklen konkret i relation til EU-Domstolens dom om spansk planlovgivning om store butikscentre, og dommen sættes herefter i relation til den danske ...

 13. To udviklings-projekter om beton og arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manelius, Anne-Mette

  2009-01-01

  Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete......Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete...

 14. STS-39: OMS Pod Thruster Removal/Replace

  Science.gov (United States)

  1991-01-01

  Shown is the removal and replacement of the Discovery's orbital maneuvering systems (OMS) pod thruster. The OMS engine will be used to propel Discovery north, off of its previous orbital groundtrack, without changing the spacecraft's altitude. A burn with this lateral effect is known as "out-of-plane."

 15. View of OMS burn from the payload bay

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  View of Orbital Maneuvering System (OMS) burn from the payload bay. The closed cradles which held the communication satellites Columbia deployed are visible in the center of the frame. Parts of the spacecraft's wings can be seen on both the port and starboard sides can be seen. The vertical stabilizer is flanked by the twin OMS pods.

 16. Resultados perinatales en mujeres mexicanas con lupus eritematoso sistémico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Farfan-Labonne

  2017-03-01

  Conclusiones: Las mujeres mexicanas con lupus eritematoso sistémico tienen una alta incidencia de nacimiento pretérmino, preeclampsia, anemia, preeclampsia de inicio temprano, restricción del crecimiento intrauterino y cesárea, si bien la incidencia de nacidos vivos está entre las más altas reportadas en la literatura.

 17. Shuttle performance enhancements using an OMS payload bay kit

  Science.gov (United States)

  Templin, Kevin C.; Mallini, Charles J.

  1991-01-01

  The study focuses on the use of an orbital maneuvering system (OMS) payload bay kit (PBK) designed to utilize OMS tanks identical to those currently employed in the Orbiter OMS pods. Emphasis is placed on payload deployment capability and payload servicing/reboost capability augmentation from the point of view of payload mass, maximum deployment altitudes, and initial retrieval and final deployment altitudes. The deployment, servicing, and reboost requirements of the Hubble Space Telescope and Advanced X-ray and Astrophysics Facility are analyzed in order to show the benefits an OMS PBK can provide for these missions. It is shown that OMS PBKs can provide the required capability enhancement necessary to support deployment, reboost, and servicing of payloads requiring altitudes greater than 325 nautical miles.

 18. Selective hydrogenation of halogenated arenes using porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported OMS-2 catalysts.

  Science.gov (United States)

  McManus, Iain J; Daly, Helen; Manyar, Haresh G; Taylor, S F Rebecca; Thompson, Jillian M; Hardacre, Christopher

  2016-07-04

  Porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported on OMS-2 catalysts have been shown to facilitate the hydrogenation of the nitro group in chloronitrobenzene to give chloroaniline with no dehalogenation. Complete conversion was obtained within 2 h at 25 °C and, although the rate of reaction increased with increasing temperature up to 100 °C, the selectivity to chloroaniline remained at 99.0%. Use of Pd/OMS-2 or Pt/Al2O3 resulted in significant dechlorination even at 25 °C and 2 bar hydrogen pressure giving a selectivity to chloroaniline of 34.5% and 77.8%, respectively, at complete conversion. This demonstrates the potential of using platinum group metal free catalysts for the selective hydrogenation of halogenated aromatics. Two pathways were observed for the analogous nitrobenzene hydrogenation depending on the catalyst used. The hydrogenation of nitrobenzene was found to follow a direct pathway to aniline and nitrosobenzene over Pd/OMS-2 in contrast to the OMS and Pt/OMS-2 catalysts which resulted in formation of nitrosobenzene, azoxybenzene and azobenzene/hydrazobenzene intermediates before complete conversion to aniline. These results indicate that for Pt/OMS-2 the hydrogenation proceeds predominantly over the support with the metal acting to dissociate hydrogen. In the case of Pd/OMS-2 both the hydrogenation and hydrogen adsorption occur on the metal sites.

 19. Professor Wind i Deadline om Spitzenkandidaten

  DEFF Research Database (Denmark)

  2018-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var fredag den 23. februar 2018 i DR2 Deadline for at snakke om proceduren bag udvælgelsen af en ny formand for Europa Kommissionen. Professer Wind forklarede blandt andet, hvordan Europa Parlamentet, siden Lisabon Traktaten i 2009, har fortolket en del af...... traktaten til, at det skal være det vindende parti ved EP-valget, som vælger Kommissionsformanden. Dette er kendt som Spitzenkandidaten-proceduren. Wind pointerede, at særligt tyskerne har den holdning til EU, at den primære legitimitet ligger hos Europa parlamentet, da det er det eneste direkte folkevalgte...... organ i EU. Wind påpegede, at statsoverhovederne har været meget skeptiske eller direkte imod proceduren, men at der er en stigende holdning til, at proceduren kan være med til at sikre borgerinddragelse i EU. Til dette sagde Wind; "Hvis man skal engangere borgerne ved det her valg, hvor stort set ingen...

 20. Om problemformuleringer i biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjørland, Birger

  2012-01-01

  Denne artikel er et oplæg om, hvad der er gode og frugtbare problemformuleringer i biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab (BDI). Artiklen opbygger en dikotomi mellem selvstændige universitetsopgaver på den ene side og common sense- behandlinger (eller ”fristile”) på den anden side....... Den grundlæggende tese er, at al god forskning – og alle gode, selvstændige universitetsopgaver – begynder og slutter i fagets litteratur. Det at være professionel i et fag indebærer bl.a., at man respekterer andre fag; kun derved tager man sig selv alvorligt som fagperson. BDI ses som et fag, der er...... gør det sværere at lave gode problemformuleringer, men gør ikke sådanne mindre nødvendige. Enhver problemformulering er - bevidst eller ubevidst - en politisk handling, der på den lange bane er med til at bestemme BDIs udviklingsretning og fremtid....

 1. Ny ph.d.-afhandling om fald og faldforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2015-01-01

  Lotte Evron forsvarede d. 18. Marts 2015 sin ph.d.-afhandling: Egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse – et feltstudie med diskursanalyse på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Undersøgelsen studerer egenomsorg som styringsteknologi i et bestemt multifaktoriel ...... underviser og forsker på Professionshøjskolen Metropol og holder gerne foredrag om sin forskning. Desuden blogger hun om fald og faldforebyggelse på Faldnørden: https://sygeplejerskelotte.wordpress.com og tweeter om sygepleje på: https://twitter.com/sygeplejerskele...

 2. User documentation for the MSK and OMS intelligent tutoring systems

  Science.gov (United States)

  Fink, Pamela K.; Herren, L. Tandy; Lincoln, David T.

  1991-01-01

  This user's guide describes how to use the Intelligent Tutoring Systems for the Manual Select Keyboard (MSK) and the Orbital Maneuvering System (OMS) and how to use the C code that runs the mockup version of the MSK.

 3. FAQ om læringsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pasgaard, Niels Jakob

  Læringsmål er blevet et centralt begreb i den danske forskning og debat om pædagogik og uddannelse. Man taler om læringsmål i forbindelse med børnenes udvikling i børnehaver og vuggestuer, i relation til folkeskolens fag og i forbindelse med de seneste års reformer af lærer- og pædagoguddannelser...... mål? Hvor fører læringsmålene os hen, og er der et alternativ til læringsmålene? FAQ om læringsmål er bog nr. 3 i FAQ-serien om ofte stillede spørgsmål inden for det pædagogiske og psykologiske område. Alle bøger i serien er peer reviewet....

 4. MARVEL om de effecten van IGP in kaart te brengen

  NARCIS (Netherlands)

  Hengst-Bruggeling, M. den; Heesmans, S.; Graaf, H.A.L.M. de

  2010-01-01

  Informatiegestuurde politie betekent dat op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses, rationele keuzes worden gemaakt, waardoor mensen en middelen optimaal kunnen worden ingezet en de bedrijfsdoelen worden bereikt. Een belangrijke reden om informatiegestuurde politie (IGP) te

 5. Glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1994-01-01

  This 35mm frame, photographed as the Space Shuttle Columbia was orbiting Earth during a 'night' pass, documents the glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and the Orbital Maneuvering System (OMS) pods of the spacecraft.

 6. Coops bank kan flytte milliard-omsætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2013-01-01

  Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning.......Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning....

 7. Esclerosis sistémica complicada con síncope y bloqueo AV completo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Femenía

  2010-10-01

  Full Text Available La esclerosis sistémica es una compleja enfermedad que afecta el tejido conectivo, el sistema vascular y el sistema inmunológico, y se caracteriza por fibrosis cutánea y de órganos viscerales. Los bloqueos de rama y los hemibloqueos se presentan en el 25 a 75% de los casos y constituyen predictores independientes de mortalidad. Los bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado son muy raros. Presentamos el caso de una mujer de 47 años de edad, con diagnóstico de esclerosis sistémica, quien presenta episodio sincopal secundario a bloqueo auriculoventricular completo con necesidad de implante de marcapasos definitivo.

 8. OM-101 Decreases the Fibrotic Response Associated with Proliferative Vitreoretinopathy

  Science.gov (United States)

  Dvashi, Zeev; Ben-Yaakov, Keren; Weinberg, Tamir; Greenwald, Yoel

  2017-01-01

  Purpose This study aimed to investigate the effect of OM-101 on the fibrotic response occurring in proliferative vitreoretinopathy (PVR) in an animal model. Methods Antifibrotic effect of OM-101 was investigated in vivo. As control, eight weeks old c57black mice underwent intravitreal injection with Hepes (group A) or dispase (0.3 units), to induce retinal detachment (RD) and PVR. The dispase-injected mice were randomly divided into two groups B and C (N = 25 mice); in group C, the eyes were treated with intravitreal injection of OM-101 (3 μl), and group B with PBS, as a control. After additional five days, mice were injected with the same initial treatment. Three days later, mice were euthanized, and the eyes were enucleated and processed for histological analysis. Results Intravitreal injection of dispase caused RD in 64% of the mice in group B, and 93% of those mice had PVR. Only 32% of mice treated with OM-101 and dispase (group C) developed RD, and only 25% of those developed PVR. Conclusions OM-101 was found effective in reducing the incidence of RD and PVR maintaining the normal architecture of the retina. This study suggests that OM-101 is a potentially effective and safe drug for the treatment of PVR patients. PMID:29109865

 9. At eksistere tænkningen - Om cogito-argumentet og 'illusionen om erkendelsens primat'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2009-01-01

  Descartes' indflydelsesrige principformulering cogito ergo sum blev af F.W.J. Schelling betegnet som det 17. århundredes ‘magiske formular'; men den tryllebandt ikke alene sin samtid og den umiddelbare eftertid, den anslog simpelthen grundtonen for hele den nyere tids filosofi, og i nærværnede...... artikel tager jeg da også netop udgangspunkt i (receptionen af) Descartes' cogito-argument. For dels har vi med propositionen ‘jeg tænker, altså er jeg' vel nok det mest bogstavelige udtryk for et forsøg på ‘at tænke eksistensen'; dels rejses spørgsmålet om cogitoargumentets mening til stadighed i...

 10. Iekšējās kontroles sistēma uzņēmumā "ABC"

  OpenAIRE

  Lipse, Linda

  2011-01-01

  Iekšējās kontroles sistēmas ir būtiska katra uzņēmuma darbības sastāvdaļa. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma “ABC” iekšējās kontroles sistēmu, novērtēt tās atbilstību darbā pētītajām iekšējās kontroles sistēmas teorētiskajām prasībām un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma „ABC” iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. Darbā ir trīs daļas, pirmajā daļā izpētīta teorētiskā bāze par iekšējās kontroles sistēmu, otrajā daļā - iekšējās kontroles sistēmas izveidošana un ieviešana, trešajā daļā izpētī...

 11. Ten-year rollover of San Onofre inservice testing program for pumps and valves to OM-6 and OM-10

  International Nuclear Information System (INIS)

  Croy, P.A.; Fischetti, S.; Chiang, D.; Schofield, P.; Barney, D.

  1994-01-01

  The Pump and Valve Inservice Testing (IST) Program Sat San Onofre, Units 2 and 3, was updated for the second 120-month interval from August 1993 to April 1994. The U.S. Nuclear Regulatory Commission (USNRC) approved the OM-6 and OM-10 Codes in mid-1992. The project for the rollover to these new Codes included several elements: (a) a review of the differences between IWV/IWP and OM-6/OM-10, (b) a comprehensive audit of the IST Program scope for valves, (c) creation of the program and supporting basis documents, the Relief Requests, and implementing procedures, (d) interdivisional coordination, (e) submittal to the USNRC, and (f) training. Subsections IWV and IWP have been used and essentially unchanged for over a decade. The new Code (Parts 1, 6, and 10 called OM-1, OM-6, and OM-10) includes several significant changes from the old Code. Our group identified these differences and drafted revised and reorganized Inservice Testing (IST) Program documents. We also considered USNRC Generic Letter 89-04 (GL 89-04), open-quotes Guidance on Developing Acceptable Inservice Testing Programsclose quotes, and NUREG-1482, Guidelines for Inservice Testing at Nuclear Power Plants, while revising the program. There were six pump relief requires and 13 valve relief requests in the program for the first 10-year interval. For the revised program we needed only one pump relief request (and no valve relief requests). Converting to the 1989 edition of the ASME Code did not require changes to the technical specifications. We revised our Updated Final Safety Analysis Report (UFSAR) to reflect the IST Program for the second 10-year interval. UFSAR changes were minor, consisting of updated references to the Code edition and 10 CFR 50.55a(f), open-quotes Inservice Testing Requirementsclose quotes

 12. Evidensbaseret viden om compliance blandt deprimerede HIV-smittede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tind, Anitha Malling

  2009-01-01

  Formålet med dette speciale er at undersøge, om depression blandt HIV-smittede fører til utilstrækkelig compliance af HAART, og om antidepressiva kan mediere denne negative effekt. I den forbindelse er der foretaget en systematisk litteraturgennemgang med henblik på at indsamle, sortere, evaluere...... kvalitet. I alt 10 studier er identificeret. Det drejer sig om 5 kohortestudier, 2 randomiserede klinisk kontrollerede studier og 3 tværsnitsundersøgelser. Af de inkluderede studier er 3 nedgradueret grundet metodiske mangler. De 10 studier er ikke homogene i forhold til måling af depression og compliance......, hvilket nedsætter deres komparativitet. Studierne viser, at der er evidens for, at depression føre til utilstrækkelig compliance af HAART blandt HIV-smittede, og at behandling med antidepressiva medierer denne negative effekt....

 13. Konstant online og fantasien om ’individuel balance’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2015-01-01

  Smartphones og andre mobile kommunikationsteknologier indføres med løfter om at give øget handlekraft og individuel frihed i arbejdslivet. Men et voksende forskningsfelt påviser, at indførelse af disse teknologier ledsages af øget netværksbaseret kontrol og selv-pålagt arbejdsintensivering....... Artiklen leverer et overblik over og en diskussion af den spirende internationale forskning i betydningen af smartphones i nutidens arbejdsliv. Denne forskning påpeger generelt en modsætning mellem en diskurs om teknologiers påståede styrkelse af individuel autonomi og præstation på den ene side, og den...... omfavnelse af smartphones som arbejdsredskab kan begribes, når medarbejderne udtrykker fuld bevidsthed om teknologiens konkrete skadevirkninger på deres private liv....

 14. OM Code Requirements For MOVs -- OMN-1 and Appendix III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kevin G. DeWall

  2011-08-01

  The purpose or scope of the ASME OM Code is to establish the requirements for pre-service and in-service testing of nuclear power plant components to assess their operational readiness. For MOVs this includes those that perform a specific function in shutting down a reactor to the safe shutdown condition, maintaining the safe shutdown condition, and mitigating the consequences of an accident. This paper will present a brief history of industry and regulatory activities related to MOVs and the development of Code requirements to address weaknesses in earlier versions of the OM Code. The paper will discuss the MOV requirements contained in the 2009 version of ASME OM Code, specifically Mandatory Appendix III and OMN-1, Revision 1.

 15. OM Code Requirements For MOVs -- OMN-1 and Appendix III

  International Nuclear Information System (INIS)

  DeWall, Kevin G.

  2011-01-01

  The purpose or scope of the ASME OM Code is to establish the requirements for pre-service and in-service testing of nuclear power plant components to assess their operational readiness. For MOVs this includes those that perform a specific function in shutting down a reactor to the safe shutdown condition, maintaining the safe shutdown condition, and mitigating the consequences of an accident. This paper will present a brief history of industry and regulatory activities related to MOVs and the development of Code requirements to address weaknesses in earlier versions of the OM Code. The paper will discuss the MOV requirements contained in the 2009 version of ASME OM Code, specifically Mandatory Appendix III and OMN-1, Revision 1.

 16. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  KAUST Repository

  Zheng, Xing; Khan, Muhammad; Croue, Jean-Philippe

  2014-01-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids

 17. Activities of the O&M committee history & future perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poulis, D.S.

  1996-12-01

  This paper gives an overview of the Committee on Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants, hereafter referred to as the O&M Committee, formed in June 1975 when the American National Standard Institute`s Committee on Reactor Plants and their Maintenance was disbanded. The O&M Committee`s history, structure, current focus and future perspectives will be presented. The purpose of this paper is to give information to industry and the public of the Committee`s on-going effort to make accurate and timely responses to the needs of the nuclear industry.

 18. Stadig usikkerhed om skat på bitcoin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Weber, Katja Dyppel

  2018-01-01

  Kronik. Reglerne om skat på bitcoin er lidt klarere efter afgørelse i Skatterådet, men det er på tide at se på en ændring af de forældede regler.......Kronik. Reglerne om skat på bitcoin er lidt klarere efter afgørelse i Skatterådet, men det er på tide at se på en ændring af de forældede regler....

 19. Measurement crankshaft angular speed of an OM403 engine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Biočanin Stojko

  2017-01-01

  Full Text Available In this paper, the methodology of the measurement of the angular speed of the crankshaft of a ten-cylinder diesel OM403 engine is presented, with regular and irregular engine operation. The angular velocity was measured under laboratory conditions, on already installed measuring equipment from the laboratory and on the break of a well known brand-Schenck, by using an optoelectronic incremental rotary encoder, a data acquisition module and the LabVIEW software for synchronization and management of the measuring equipment. The goal of this paper is to give a practical contribution to researches of measuring of crankshaft angular speed of the crankshaft engine OM 403.

 20. Space Shuttle OMS engine valve technology. [Orbital Maneuvering System

  Science.gov (United States)

  Wichmann, H.

  1974-01-01

  Valve technology program to determine shutoff valve concepts suitable for the Orbital Maneuvering System (OMS) engine of the Space Shuttle. The tradeoff studies selected the electric torque motor operated dual poppet and ball valves as the most desirable valve concepts for the OMS Engine Shutoff Valve. A prototype of one of these concepts was built and subjected to a design verification program. A number of unique features were designed to include the required contamination insensitivity, operating fluid compatibility, decontamination capability, minimum maintenance requirement and long service life capability.

 1. Terapia sistémica latinoamericana: ¿Es solamente una ilusión?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Rodriguez Ceberio

  2016-12-01

  Full Text Available RESUMEN: El artículo presenta una visión crítica pero alentadora de la terapia sistémica en Latinoamérica. Observa desde la historia de las primeras investigaciones sistémicas y sus protagonistas, hasta definir qué es la psicoterapia desde esta perspectiva. Recoge una serie de impresiones que se adentran en la terapia misma y en el rol del psicólogo sistémico, pero el análisis no queda reducido allí: se contextualiza en las diferentes realidades problemáticas que afectan a los países latinos. Entiende que la actuación del psicólogo como una figura activa en distintos escenarios sociales, culturales, económicos, de salud, entre otros y que representa un catalizador en la resolución de problemas psicosociales, un agente corrector de crisis, es decir, ángulos de desvío en términos cibernéticos. ABSTRACT: This article presents a critical but encouraging vision of systemic therapy in Latin America. Seen from the history of the first systemic investigations and its protagonists, to define what is psychotherapy from this perspective. Collect a series of impressions that enter in the therapy itself and the role of systemic psychologist, but the analysis is not reduced there: it is contextualized in different problems that affecting Latin countries. Understands that the role of psychologist as an active figure in different context, social, cultural, economic, health, among others and represents a catalyst in solving psychosocial problems, a corrective agent crisis, that is tos ay, angles detour in cybernetic terms.

 2. Casos estandarizados en reumatología. Enfermedades autoinmunes sistémicas

  OpenAIRE

  Nolla Solé, Joan Miquel

  2014-01-01

  Introducción. Las enfermedades autoinmunes sistémicas, denominadas también colagenosis o conectivopatías, constituyen una heterogéneo grupo de procesos que presentan en común: los fenómenos de autoinmunidad, que tienen valor patogénico y, en muchas ocasiones, diagnóstico y que posibilitan la definición de subgrupos pronósticos y terapéuticos, así como la afección simultánea de diversos órganos y sistemas corporales, circunstancia que confiere a las entidades un gran polimorfismo clínico ...

 3. La Competitividad Sistémica de la PYME del Distrito Federal, México

  OpenAIRE

  Saavedra García, Maria Luisa; Tapia Sánchez, Blanca; Aguilar Anaya, María de los Angeles

  2015-01-01

  [ESP] El objetivo de este trabajo consistió en la aplicación del modelo de competitividad sistémica, a la PYME1 del Distrito Federal. Desarrollando cuatro niveles de competitividad: Nivel macro (Entorno económico), Nivel meso (Entorno regional), Nivel meta (Entorno Socioeconómico) y Nivel micro (Factores internos). La recolección de datos se hizo por medio de un trabajo de campo e investigación documental. Los principales hallazgos son: entre las principales fortalezas del entorno económico: ...

 4. Um olhar sistêmico sobre a crise norte-americana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  CHRISTIAN CARVALHO GANZERT

  Full Text Available RESUMO No contexto contemporâneo, a economia global pode ser descrita como um sistema baseado em agentes que, quando associados, manifestam seus próprios meios e fins. A crise das hipotecas subprime nos Estados Unidos é um bom exemplo das implicações desse tipo de relacionamento. Ela está diretamente relacionada a poderosos laços de realimentação, compostos por uma série de variáveis que amplificaram o fato de as famílias americanas terem se endividado em ritmo maior do que a sua distribuição de riqueza, prejudicada pela externalização da produção. Há atualmente uma nova estrutura na economia internacional, em que as ex-nações subdesenvolvidas estão mais bem posicionadas no cenário macroeconômico e têm maior poder do que antes - uma consequência do necessário rearranjo sistêmico. Diante dessa complexa dinâmica, a função de inteligência que deveria controlar e garantir a estabilidade sistêmica falhou em perceber a dinâmica e os impactos da nova cultura atrelada ao comportamento do capital contemporâneo, para evitar a perda da hegemonia. Observando-se ex post facto, por meio de um enfoque sistêmico, a crise econômica americana pode ser definida como tendo suas raízes nas premissas de todo o arcabouço cultural da globalização que acabou por conduzir à externalização da produção. Assim, o contexto sistêmico desta análise aponta que a cultura, como importante gerador e amplificador, deve ser o principal foco dos intentos de análise do atual contexto socioeconômico global.

 5. Lúpus eritematoso sistêmico e pancreatite aguda: relato de dois casos

  OpenAIRE

  Azevedo, Ana Beatriz Cordeiro de; Brito, Fabiano Almeida; Santos, Flávia Patrícia Sena Teixeira; Ferreira, Gilda Aparecida; Carvalho, Marco Antônio Parreiras de

  2003-01-01

  A pancreatite aguda é uma manifestação incomum do lúpus eritematoso sistêmico (LES) e a freqüência desta associação não é conhecida. Contudo, a pancreatite aguda é um diagnóstico diferencial importante na avaliação da dor abdominal em pacientes com LES. Os pacientes, normalmente, apresentam dor de intensidade variável, algumas vezes simulando abdome agudo. Vários fatores têm sido implicados na patogênese desta condição, tais como fenômenos autoimunes, vasculite, anticorpos antifosfolípides e ...

 6. Estudo da densidade óssea na esclerodermia sistêmica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  da Silva H.C.

  1997-01-01

  Full Text Available OBJETIVO. A osteopenia em pacientes com esclerodermia sistêmica foi descrita, radiologicamente, em mãos e, por densidade óssea, no terço proximal e distal do rádio. A redução da massa óssea, nesses pacientes, tem sido atribuída à isquemia, imobilização e à menopausa precoce. O objetivo deste estudo é analisar a densidade óssea na coluna, região proximal do fêmur e corpo todo de pacientes com esclerodermia sistêmica. PACIENTES E MÉTODO. Foram examinadas 25 pacientes caucasóides, sem outras condições que pudessem afetar o metabolismo ósseo. A média de idade das pacientes foi de 48 ± 12 anos, e o tempo de doença, de 7 ± 7 anos; 13 estavam na pós-menopausa há 8 ± 8 anos. A medida de massa óssea foi realizada na coluna, região proximal do fêmur e corpo todo, utilizando-se densitômetro de dupla emissão com fonte de raios X (Lunar - modelo DPX. RESULTADOS. Não houve diferença estatisticamente significante na densidade óssea das regiões avaliadas nas pacientes com esclerodermia sistêmica e as mulheres-controle pareadas para a idade, peso, altura e anos de menopausa. A densidade óssea das pacientes com forma limitada não foi diferente daquelas com a forma difusa. Pacientes com calcinose apresentaram menor densidade óssea na região proximal do fêmur que aquelas sem calcinose. CONCLUSÕES. Os autores concluíram que pacientes com esclerodermia sistêmica não apresentam perda de massa óssea. Portanto, a esclerodermia não é um fator de risco para o desenvolvimento de osteoporose generalizada.

 7. Mastocitosis sistémica: repercusión ósea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco R. Spivacow

  2012-06-01

  Full Text Available La mastocitosis sistémica es una enfermedad caracterizada por acumulación de mastocitos en varios órganos, de los cuales el más afectado es la piel. La repercusión ósea de esta enfermedad es poco frecuente y en general se la asocia al desarrollo de osteoporosis secundaria con o sin fracturas óseas. Se presentan tres pacientes con lesiones características en piel de mastocitosis y diferentes manifestaciones óseas; el primer caso es una mujer de 51 años en la que se observó una variante esclerosante muy poco frecuente, con densitometría ósea en valores normales-altos y aumento de la densidad ósea observada en varias vértebras por radiografías. Una punción-biopsia de cresta ilíaca confirmó el compromiso óseo de su enfermedad de base. El segundo caso fue una mujer de 57 años que mostró signos característicos de mastocitosis sistémica con diarreas, gastritis, flushes y reacciones cutáneas particulares ante exposición a alérgenos. Se observó además grave disminución de la densidad mineral ósea tanto en columna lumbar como en cuello de fémur con parámetros bioquímicos de aumento de la resorción ósea, por lo que fue necesario tratarla con bisfosfonatos. La tercera paciente, de 67 años de edad, presentó varias fracturas vertebrales, con densitometría ósea levemente disminuida. En esta última paciente se constató una hiperplaquetosis con diagnóstico histológico de trombocitemia esencial, cuadro que suele asociarse a la mastocitosis sistémica. En definitiva, se presentan y discuten tres variantes óseas diferentes de mastocitosis sistémica.

 8. Una civilización de referencia y su crisis sistémica

  OpenAIRE

  Sendón de León, Victoria

  2015-01-01

  En mi tesis doctoral titulada “Una civilización de referencia y su crisis sistémica” me propuse profundizar esa realidad oculta o ‘civilización de referencia’, llamada de modo reduccionista patriarcado, que conexiona toda la problemática de género con aquellas otras instancias de poder que la hacen posible. La cuestión del género no es un elemento desagregado de otros, sino que constituye una manifestación más, que, de algún modo, vertebra todos los entramados del poder. En el Capítulo I, La ...

 9. Perfil Sistêmico e Manifestações Bucais em Pacientes com Hipotireoidismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Graziele Beanes da Silva Santos

  2012-06-01

  Full Text Available O hipotireoidismo é uma desordem endócrina, de natureza sistêmica caracterizada pela disfunção na glândula tireóide. Os hormônios tireoidianos T3 e T4 são necessários para suprir funções orgânicas normais do organismo. Desta forma, distúrbios na secreção de T3 e T4 podem estar associados a alterações no sistema estomatognático. Dentre essas alterações encontram-se hipoplasia condilar, atresia maxilar ou mandibular, hipodesenvolvimento da mandíbula, prognatismo maxilar, hipoplasia de esmalte e dentina, taurodontia e retardo na erupção dentária e no desenvolvimento radicular. Desta forma é imprescindível que o cirurgião dentista tenha conhecimento sobre as manifestações locais ou sistêmicas associadas a esta desordem endócrina. O objetivo deste artigo é abordar as alterações sistêmicas e bucais em pacientes acometidos pelo hipotireoidismo, bem como os cuidados e condutas terapêutica que podem ser adotados durante o tratamento odontológico. A coleta de dados foi realizada através da seleção de artigos publicados a cerca das manifestações bucais em pacientes acometidos por hipotireoidismo nos principais bancos de dados, Bireme, Medline e Scielo. O hipotireoidismo é uma patologia sistêmica comum, que ocasionalmente apresenta manifestações bucais e necessitam de cuidados especiais durante tratamentos odontológicos. A interação medicamentosa frente à pacientes em tratamento do hipotireoidismo também deve ser considerada, uma vez que medicações comumente prescritas na odontologia podem promover reações adversas. Desta forma, é imprescindível que o cirurgião-dentista tenha conhecimento sobre os procedimentos adequados na terapêutica de pacientes com essa síndrome.

 10. Mastocitosis sistémica con afectación de piel versus mastocitosis indolente

  OpenAIRE

  Tiberio, G.; Berasategui, J.I.; Redondo, M.; Gorraiz, B.; Cascante, L.; García Bragado, F.

  2001-01-01

  El objetivo de trabajo es la presentación de los datos clínicos, analíticos, radiológicos, terapéuticos y de evolución de un caso de matocitosis sistémica (MS) con afectación de piel. Revisando la literatura ya que la mastocitosis sigue siendo una enfermedad de difídicl diagnóstico, sobre todo en los casos que no existen alteraciones cutáneas. We have analyzed the clinical, analytical, radiolodic, therapeutic an evolutive of cases of systemic mastocytosis (SM) skin lesions. The diagnostic ...

 11. Mastocitosis sistémica: repercusión ósea

  OpenAIRE

  Francisco R. Spivacow; Marcelo Sarli; Rosana Nakutny

  2012-01-01

  La mastocitosis sistémica es una enfermedad caracterizada por acumulación de mastocitos en varios órganos, de los cuales el más afectado es la piel. La repercusión ósea de esta enfermedad es poco frecuente y en general se la asocia al desarrollo de osteoporosis secundaria con o sin fracturas óseas. Se presentan tres pacientes con lesiones características en piel de mastocitosis y diferentes manifestaciones óseas; el primer caso es una mujer de 51 años en la que se observó una variante esclero...

 12. O olhar sistêmico à família do idoso fragilizado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiane Dias Casimiro Valença

  2012-01-01

  Full Text Available A dependência e incapacidade funcional de um membro idoso da família podem provocar alterações na dinâmica e no ciclo vital familiar, apresentando situações antes nunca vivenciadas. O olhar sistêmico sobre a família permite ao profissional de saúde compreender este sistema de interrelação, contribuindo para a inteireza e globalidade do cuidado da pessoa idosa e da sua família. Este trabalho traz uma reflexão teórica com o conhecimento de autores que abordam esta temática.

 13. Candidiasis sistémica en un feto de 12 semanas de edad gestacional

  OpenAIRE

  Sánchez Baracaldo, Lilia María; Müller, Edith Ángel

  2011-01-01

  Presentamos el caso de un feto de 12 semanas de cdad gestacional en el cual el estudio de anatomia patológica documento un proceso sistémico por Candida con compromiso de la piel y los pulmones. Llamamos la atencton sobre la posibilidad que tiene el feto de adquirir este tipo de lnfección durante el embarazo, ya que las vulvovaginitis por Candida son frecuentes durante este periodo. Igualmente destacamos la importancia del examen anatomopatclógico que nos permitió lIegar al diagnóstico de est...

 14. Tiešsaistes GPS izsekošanas sistēma „GPS OrientTracker”

  OpenAIRE

  Āboliņš, Valters

  2008-01-01

  Darba mērķis bija ieviest Latvijā GPS tiešsaistes izsekošanas sistēmu, kas orientēšanās sacensību laikā spētu uzrādīt, kur atrodas konkrēta persona uz doto brīdi. Tā kā Pasaulē šāda veida sistēmas jau tiek pielietotas, arī Latvijā, lai attīstītu un popularizētu orientēšanās sportu, ir nepieciešamas tiešsaistes izsekošanas sistēmas. Rezultātā tika salīdzinātas jau esošas sistēmas, to cenas, un izvēlēta piemērotākā uztvērējierīce, un beigās izstrādāta tiešsaistes izsekošanas sistēma....

 15. Jornalismo, redes sociais e movimentos de ocupação global: crise sistêmica na semiosfera contemporânea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe de Oliveira

  2014-06-01

  Full Text Available O artigo reflete sobre tensões geradas ao jornalismo com a emergência das redes sociais nos processos de construção social da realidade. O foco são acontecimentos suscitados pelo movimento Indignados, na Espanha, em 2012, durante o protesto “25S”, cuja demanda era uma nova assembleia constituinte. O garçom Alberto Casillas roubou a cena ao enfrentar a truculência policial, produzindo intensa repercussão nas redes e chamando a atenção do jornalismo. São dois os principais pontos de vista que, cotejados, levam a uma síntese possível acerca desse momento de crise: 1 a forma como o jornalismo representa os acontecimentos; 2 possibilidades e implicações proporcionadas pelas redes nas dinâmicas mais amplas do jornalismo. O esforço reflexivo tem como base o conceito de semiose, de C. S. Peirce, e uma visão sistêmica inspirada na Semiótica da Cultura – especialmente em Yuri Lótman. Postula-se que na semiosfera contemporânea em que se desenrolam complexos processos de semiose disparados por acontecimentos da ordem da realidade caótica, o jornalismo seja tensionado a rever suas práticas, sob o risco de perder a legitimidade que alcançou ao longo da história como mediador que produz certo tipo de conhecimento.

 16. XML Schema of PaGE-OM: fuge.xsd [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/snp schemaLocation=snp.xsd/> ..._source type=fuge:Ontology_source/> _source> ...ogy_term/> _term> Ontology term, defined in more detail in FuGE (http://fuge.sourceforge.net/). This

 17. Illegale immigratie heeft ineens weer de aandacht van het OM.

  NARCIS (Netherlands)

  R.H.J.M. Staring (Richard)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Ze komen met de bus via de N35 bij Enschede het land binnen. Of met de auto over de A76 langs Heerlen. Via een vlucht naar Schiphol. Of ze worden alleen op de luchthaven afgezet om het te laten líjken alsof ze met het vliegtuig zijn gekomen.

 18. Temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hanne Hørl; Hammershøi, Lene

  2002-01-01

  Referat fra temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen afholdt af DFs Interessekreds for Registrering på RUC d. 13.marts 2002. Oplægsholdere fra Danmark og England gav deres bud på status og udviklingstendenser for arbejdet med at skabe og forbedre web-baserede bibliotekskataloger...

 19. En ansats til en teori om Situationel Dialektisk Ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dakwar, Julia Rytter; Lorentzen, Anne-Christine Rosfeldt; Smedegaard, Flemming

  2015-01-01

  typer af organisations-medlemmer, bl.a. Helle Heins arketypeteori, Thomas Højrups livsformsteori og Helle Petersens cen-lok teori om forandringskommunikation. I en ramme af et dialektisk mindset samles tankerne i artiklens afsluttende afsnit, hvor der skitseres en række krav, som ledelse og ledere i...

 20. Bruggen bouwen; Havisten leren om coherente teksten te schrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Elving, Klaske; van den Bergh, H.H.

  2016-01-01

  Havo 5-leerlingen slagen er onvoldoende in om coherente teksten te schrijven. Vaak bestaan de teksten die zij schrijven voor het schoolexamen (veelal betogen, beschouwingen) uit losse mededelingen, zonder onderling verband. Klaske Elving en Huub van den Bergh onderzochten of de topical structure

 1. SBI-konference om byggeprogrammering, den 23.februar 1977

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolte, L.

  Arkitekt Lennart Kolte, Byggnadsstyrelsen, indleder med at berette om erfaringerne fra anvendelse af GP-Kontor 75. En revision af GP-Kontor og brugsanvisning er forestående. GP udfylder en vigtig funktion i bygherreorganisationen i samspil med brugere og projekterende. Materialets detaljeringsgrad...

 2. View of the firing of a single engine OMS

  Science.gov (United States)

  1985-01-01

  View of a single engine orbital maneuvering system (OMS) firing on the Discovery. The payload bay is open and the protective canisters for the AUSSAT communications satellite (open) and the ASC-1 are visible. A cloudy Earth's horizon can be seen above the orbiter.

 3. Den lille og den store nytte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Garsdal, Jesper; Paulsen, Michael

  2016-01-01

  of early classical Chinese philosophy, through a discussion of Confucianism, Mohism and Daoism. Secondly, we explore the relationship between utility and freedom in the meeting between Chinese thinking and modern western philosophy. We discuss Yan Fu’s translations of Western philosophy, particularly Mill...

 4. Den vetenskapliga republiken i nytt perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thora Margareta Bertilsson

  2004-01-01

  Full Text Available The staggering advances in modern bio-sciences have social implications: the traditional boundaries between elite science and the people may shift quickly, as people themselves become engaged as “scientific citizens and participants”. By the same token, the boundaries between observer and participant, between experts and laymen may shift as well. Traditional breaches can be narrowed, while new breaches between the actors concerned may evolve. It is in this light brought by modern techno-science that the relationship between science and democracy needs to be scrutinized anew: what is happening to democracy in the wake of the advanced knowledge society?

 5. Síndrome de Erasmus: silicose e esclerose sistêmica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aryádine Allinne Machado de Miranda

  2013-06-01

  Full Text Available A silicose é a pneumoconiose mais frequente, decorrente da inalação de sílica ou de poeiras minerais contendo silicatos, caracterizada principalmente pela fibrose pulmonar de caráter irreversível. Está associada com o desenvolvimento de outras doenças, incluindo tuberculose pulmonar, câncer pulmonar e doenças autoimunes. A doença do tecido conjuntivo posterior à exposição à sílica ocorre geralmente após 15 anos do início da exposição. A síndrome de Erasmus refere-se ao desenvolvimento de esclerose sistêmica em indivíduos previamente expostos à sílica e que apresentavam ou não silicose. Os autores relatam dois casos de pacientes com diagnóstico de silicose que desenvolveram esclerose sistêmica.

 6. BakeCMS satura vadības sistēma

  OpenAIRE

  Znotiņš, Artūrs

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darbs apraksta izstrādātu BakeCMS satura vadības sistēmu, kas piedāvā ērti pielāgojamu tīmekļa vietņu administrēšanas paneli. Sistēma tīmekļa vietnes administratoram nodrošina ērtu veidu, kā rediģēt vietnes tekstuālo un vizuālo informāciju. BeakeCMS sevī ietver jau gatavus biežāk nepieciešamos lapas satura vadības moduļus un piedāvā programmatūras saskarni (API), kas atvieglo jaunu moduļu izstrādi un esošo pielāgošanu konkrētās vietnes vajadzībām. Izstrāde ir pilnībā dokumentēt...

 7. Linfoma primario del sistema nervioso central en una paciente con lupus eritematoso sistémico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. N. Pisoni

  2003-06-01

  Full Text Available Se presenta una paciente de 36 años con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico tratada con prednisona y ciclofosfamida que se internó por cefalea, hemiparesia y hemianestesia braquiocrural derecha de dos semanas de evolución. Se realizó una tomografía computada y una resonancia magnética nuclear de cerebro que mostraron una lesión nodular frontal izquierda. Se efectuó una biopsia a cielo abierto de la lesión cerebral cuyo diagnóstico histopatológico fue linfoma B de celulas grandes, difuso. Se inició radioterapia, no completó el tratamiento por complicaciones y falleció. Son muy pocos los casos publicados de linfoma primario del sistema nervioso central asociado a lupus eritematoso sistémico.A 36 year-old woman with systemic lupus erythematosus was admitted to our hospital with headache, brachiocrural hemiparesis and hemianesthesia. She had been treated with prednisone and cyclophosphamide. CT scan and MRI revealed a 15 mm nodular mass enhanced with gadolinium in left frontal convexity. CNS biopsy was performed and a diffuse large B-cell lymphoma was diagnosed. She was treated with radiation therapy without response and died. There are few reports of erythematosus systemic lupus associated with primary central nervous system lymphoma.

 8. Hipertensão arterial sistêmica e anestesia Hipertensión arterial sistémica y anestesia Systemic hypertension and anesthesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Nacur Lorentz

  2005-10-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Devido à grande prevalência da hipertensão arterial sistêmica na população e a falta de consenso sobre que níveis pressóricos o anestesiologista deve aceitar para induzir uma anestesia para cirurgia eletiva, realizou-se uma revisão na literatura que trata da associação hipertensão arterial e anestesia. Considerando que a suspensão de uma cirurgia implica em gastos, o que torna a Medicina cada vez mais cara, e que, por outro lado, o ato anestésico deve ser realizado com a maior segurança possível, o objetivo desse trabalho foi analisar as evidências da literatura que possam nortear a prática clínica. CONTEÚDO: O artigo apresenta incidência e classificação da hipertensão arterial sistêmica além de relatar e comentar trabalhos relevantes que abordam a hipertensão arterial no paciente cirúrgico. CONCLUSÕES: Ainda não estão estabelecidos quais níveis máximos de pressão são compatíveis com uma cirurgia eletiva, sendo que, atualmente, os critérios para a suspensão da cirurgia no paciente hipertenso mal controlado são muito mais baseados em dados empíricos que em evidências. Existe uma tendência em postergar a cirurgia quando a PA é superior a 180/110 mmHg, mas cada caso deve ser analisado isoladamente, valorizando mais lesões em órgãos alvo que a pressão arterial propriamente dita.JUSTIFICATIVA Y OBJETIVOS: Debido a la grande superioridad de la hipertensión arterial sistémica en la población y la falta de acuerdo sobre que niveles presóricos el anestesiologista debe aceptar para inducir una anestesia para cirugía electiva, se realizó una revisión en la literatura que trata de la asociación hipertensión arterial y anestesia. Considerando que la suspensión de una cirugía implica en gastos, lo que hace la Medicina cada vez más cara, y que, por otro lado, el acto anestésico debe ser realizado con la mayor seguridad posible, la finalidad de ese trabajo fue analizar las

 9. Reproductibilité des classifications OMS 1973 et OMS 2004 des tumeurs urothéliales papillaires de la vessie.

  Science.gov (United States)

  Ben Abdelkrim, Soumaya; Rammeh, Soumaya; Trabelsi, Amel; Ben Yacoub-Abid, Lilia; Ben Sorba, Nabil; Jaïdane, Lilia; Mokni, Moncef

  2012-12-01

  RéSUMé: OBJECTIF : Déterminer les taux d'accord et la reproductibilité intra et inter-observateurs des classifications OMS 1973 et OMS 2004 des tumeurs urothéliales papillaires de la vessie. MATéRIEL ET MéTHODES : Cent deux cas de tumeurs urothéliales papillaires de stade pTa/pT1 ont été étudiés. Deux pathologistes ont revu les lames et ont établi le grade tumoral selon les deux classifications OMS 1973 et OMS 2004. En cas de désaccord, les deux évaluateurs ont procédé à une lecture commune au microscope en double tête afin d'aboutir à un grade consensuel selon les deux classifications. La variabilité intra-observateur a été étudiée chez l'un des deux évaluateurs qui a procédé à la relecture des lames un mois après sa première lecture. Les taux d'accord entre les deux pathologistes pour chaque catégorie de grade ont été déterminés et la reproductibilité des deux classifications a été évaluée à l'aide du coefficient kappa. Une valeur de 0 à 0,2 était interprétée comme un désaccord absolu, de 0,21 à 0,4, un accord faible, de 0,41 à 0,6, un accord modéré, de 0,61 à 0,8, un accord considérable, et de 0,8 à 1, un accord absolu. RéSULTATS : Selon la classification OMS 1973, les proportions des grades G1, G2 et G3 étaient respectivement de 40,2 %, 50 % et 9,8 %. Selon la classification OMS 2004, les proportions respectives des tumeurs de faible potentiel de malignité, des carcinomes de bas grade et des carcinomes de haut grade de malignité étaient de 23,5 %, 60,8 % et 15,7 %. La reproductibilité intra-observateur était excellente pour les deux classifications (accord absolu). Les taux d'accord entre les deux pathologistes étaient meilleurs pour la classification OMS 2004 (kappa = 0,7) que pour la classification OMS 1973 (kappa = 0,51). La reproductibilité entre observateurs de la classification OMS 2004 est supérieure à celle de 1973. La reproductibilité intra-observateur est excellente pour les deux

 10. Produtividade sistêmica: conceitos e aplicações Systemic productivity: concepts and aplications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ney Cesar de Oliveira King

  2013-01-01

  Full Text Available O estudo de temas relacionados à produtividade ocupa um lugar de destaque na agenda estratégica das empresas desde a gênese dos modelos de produção em massa. Vários modelos, processos e técnicas vêm sendo desenvolvidos com o propósito de melhorar os atuais níveis de desempenho das organizações. O conceito de produtividade evoluiu de uma abordagem unidimensional para um enfoque sistêmico, no entanto as diferentes técnicas desenvolvidas para a sua mensuração tratam de dimensões específicas. Há, portanto, a necessidade de se integrar tais técnicas em um modelo de gestão pela produtividade sistêmica, o que constitui o principal objetivo deste artigo. Partindo da construção de um conjunto de determinantes teóricos que representam a produtividade sistêmica, desenvolveu-se um processo para a sua mensuração utilizando-se como metodologia a abordagem por processos de Cambridge. Tal processo foi refinado via entrevistas e é ilustrado por um caso de simulação.The study of themes related to productivity has occupied a special place in the strategic agenda of enterprises since the beginnings of mass production. Several models, processes and techniques have been developed with the purpose of improving the present performance levels of organizations. The concept of productivity has been following an evolution cycle from one-dimension approach to a systemic view; however, the different techniques used for its measurement are designed only for some of its specific dimensions. There is a need for integrating those techniques through a systemic productivity management model, and this is the main objective of this paper. Starting from a set of theoretical guidelines that represents the systemic productivity management model, a process was developed for its measurement using the Cambridge process approach. This process was refined by interviews with experts and illustrated by a case study simulation.

 11. Coloboma ocular: alterações oculares e sistêmicas associadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tzelikis Patrick Frensel de Moraes

  2004-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar e comparar com a literatura o perfil dos pacientes portadores de colobomas oculares, bem como verificar a acuidade visual, alterações oculares associadas e alterações sistêmicas apresentadas pelos mesmos. MÉTODOS: Foram estudados retrospectivamente 18 pacientes com diagnóstico de coloboma ocular matriculados no serviço de Visão Subnormal do Hospital São Geraldo da Universidade Federal de Minas Gerais (HSG - HCUFMG. Foram avaliados: sexo, idade, raça, história familiar de anomalias oculares, história gestacional, tipo de coloboma, localização, bilateralidade, presença de microftalmia ou anoftalmia, alterações oculares concomitantes, e associação com doenças sistêmicas e acuidade visual. RESULTADO: Dez (55,6% pacientes eram do sexo feminino, 15 (83,3% eram leucodérmicos. A idade variou de 4 a 57 anos, com média de 9,5 anos. Apenas 3 (16,7% apresentavam história familiar para coloboma. Todos apresentavam história gestacional negativa para qualquer intercorrência. Houve acometimento bilateral em 100% dos casos, com microftalmia presente em 6 (33,3% casos. O coloboma foi típico em 14 (77,8% pacientes, sendo o coloboma mais comum o retinocoroidal ocorrendo em 16 (88,9% pacientes. 50% dos pacientes apresentavam o coloboma como achado isolado, e a outra metade associado a alguma doença sistêmica. Em 14 (77,8% pacientes foi encontrado algum tipo de alteração ocular além do coloboma. CONCLUSÃO: O exame oftalmológico completo é muito importante tanto no diagnóstico quanto no prognóstico de pacientes com coloboma, visto que este pode estar associado a uma baixa visual importante, além de poder estar relacionados a diferentes anomalias ou síndromes.

 12. New directions and challenges for the O&M committee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pelletier, J.P.

  1996-12-01

  In the second half of the decade of the nineties, the imperative of finding new ways to improve efficiency while maintaining safety is taking on a new urgency. The looming deregulation of the electric industry and the expected competition in the power production business fuels this urgency. The recently completed ASME research in the area of Risk-Based Inservice Testing offers the Operations and Maintenance (O&M) Committee an opportunity to meet this challenge. This opportunity, however, offers its own challenges. New ways of thinking about inservice testing and new technical skills will be needed to successfully incorporate this technology into Code documents. It will not be adequate to rely solely on incorporation of risk-based methods into the Code to meet this challenge. A thorough self assessment of what O&M does, how it is done, and the value added will help assure that the directions which are pursued do, indeed, meet the challenge ahead.

 13. ISAL experiment documentation of vertical tail and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Investigation of Space Transportation System (STS) Atmospheric Luminosities (ISAL) experiment documentation includes vertical tail and orbital maneuvering system (OMS) pods with surface glow against the blackness of space. This glowing scene was provided by a long duration exposure with a 35mm camera aimed toward the tail of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099. OV-099 was maneuvered to a 120-nautical-mile altitude and flown with open payload bay (PLB) in the velocity vector for the conducting of a test titled, 'Evaluation of Oxygen Interaction with Materials (EOIM)'. Atomic oxygen within the low orbital environment is known to be extremely reactive when in contact with solid surfaces. In the darkened area between the camera and the glowing OMS pods and vertical stabilizer are two trays of test materials.

 14. Projekt READ - sammen om læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard; Østerbye, Torkil

  2015-01-01

  Projekt READ er et et-årigt projekt gennemført i et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College. Projektet undersøger, om læse- og skrivefærdigheder hos elever i 2. og 3. klasse kan løftes gennem en intervention, hvor forældre...

 15. Journalistik om et bebudet historisk øjeblik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne

  2012-01-01

  samtidens interesse som ’historiske’, hvordan behandler journalistikken disse begivenheder, og hvad kan påberåbelsen af historien bruges til? Barack Obamas indsættelse som USA’s 44. præsident i januar 2009 blev om noget udråbt til et historisk øjeblik. Nærværende artikel analyser den journalistiske praksis...

 16. Overall view of PLB and OMS / RCS engine thrusting

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Overall payload bay (PLB) view shows Inertial Upper Stage (IUS) Airborne Support Equipment (ASE) forward frame and aft frame tilt actuator (AFTA) table after IUS Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) deploy. Vertical tail and Orbital Maneuvering System (OMS) pods with rear reaction control system (RCS) thruster firing (sidefiring) appears in background against blackness of space. Right right jet firing was photographed from more than 18 meters (60 feet) away in the cabin of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099.

 17. De strijd om de richting van de Westerse cultuur

  OpenAIRE

  Schuurman, E.

  2010-01-01

  Herbert Marcuse is de belangrijkste vertegenwoordiger van de culturele revolutie van de twintigste eeuw. Hij vertegenwoordigt de weerstand in de Westerse cultuur tegen het wetenschappelijk-technisch ideaal van de Verlichting. Zijn vrijheidsideaal heeft niettemin dezelfde wortels. Sinds de Verlichting wordt de Westerse cultuur beheerst door de strijd tussen deze twee idealen. Om de strijd te verminderen en de spanning in de cultuur te laten afnemen, is een transformatie van de cultuur noodzake...

 18. Tilgængelig viden - viden om tilgængelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Inge Mette

  arkitekterne anvender for at designe tilgængeligt, fx hvordan de anvender referencer, eksempler, begreber og erfaringer eller viden om regler og love. I elleve kvalitative interview fortæller arkitekter og landskabsarkitekter om, hvordan de arbejder med tilgængelighed, og om den viden, de anvender, herunder...

 19. Illusioner om fri vilje. Neurovidenskabelige studier af fri vilje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borg Kjerkegaard, Jonas; Bærentsen, Klaus B.

  2015-01-01

  En central antagelse for både filosofiske og folkepsykologiske begreber om fri vilje er, at bevidste processer, beslutninger og intentioner kan have effekt på ens handlinger. Eksperimenter udført af Benjamin Libet og andre er blevet hævdet at modbevise dette, hvorved fri vilje skulle være umulig...... at foretrække det ene frem for det andet. Eksperimenternes resultater er derfor uden betydning for spørgsmålet om fri vilje. Beslutningen om at deltage i eksperimenterne, og følge de eksperimentelle instrukser har betydning for deltagerne, og den fremlagte empiri viser, at deltagernes bevidste intentioner er...... kausalt effektive i forhold til de efterfølgende handlinger. Den "ubevidste" måde valgene træffes på i eksperimentalsituationen er en opfyldelse af de eksperimentelle instrukser. Eksperimenterne af Libet og efterfølgere viser sig alt i alt ikke at modbevise fri vilje. Analysen af eksperimenterne peger på...

 20. Sociología de la intervención: orientación sistémica contextual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aldo Mascareño

  2011-01-01

  Full Text Available La diferenciación funcional de la sociedad moderna indica la autonomía y clausura operativa de sistemas sociales. Esta condición es compensada por mecanismos de acoplamiento estructural entre sistemas que permiten una coordinación social relativamente integrada. No obstante, ni conflictos, intervenciones o desdiferenciaciones sistémicas, como tampoco rendimientos sistémicos que afecten el entorno social como el riesgo ecológico o la pobreza son inusuales en la sociedad moderna. La pregunta de este artículo es bajo qué condiciones es posible la regulación sistémica para abrir vías de solución a estos problemas sin que ello implique una intervención autoritativa de sistemas sociales. Se explican e ilustran los principios de una intervención sistémica contextual como coordinación pragmática de intransparencias. La función de esta estrategia consiste en incrementar la contingencia del sistema a regular con ofertas comunicativas en el lenguaje del sistema; su prestación reside en el tratamiento social de los problemas diagnosticados.

 1. Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam

  OpenAIRE

  Jaunzems, Ģirts

  2012-01-01

  Diplomdarba tēma ir Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam. Tā mērķis ir izstrādāt un ieviest pielāgotu klientu attiecību pārvaldības sistēmu nelielam autoservisam, tādējādi atvieglojot klientu un viņu darbības vēstures uzskaiti. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, darba autors izpētīja teorētiskos informācijas avotus, salīdzināja divas klientu pārvaldības sistēmas, kā arī izstrādāja sistēmu konkrētam uzņēmumam, veicot arī tās izmaksu analīzi. Diplomdarbā ir secināts, ...

 2. Más allá de las modas administrativas: el pensamiento sistémico para los administradores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mike C. Jackson

  1994-01-01

  Full Text Available Este escrito hace una comparación entre el trabajo de investigación que se está llevando a cabo en la administración científica, en especial con el enfoque sistémico, y el relacionado con las llamadas 'modas administrativas' ofrecidas en el mercado, como lo son las teorías de los gurús, el Control Total de la Calidad (CTC, el proceso de reingeniería de negocios y el tema referente a las organizaciones que aprenden (Leamíng organízation. Esta comparación favorece al enfoque sistémico, el cual con sus fundamentos teóricos, parece ofrecer mucho más a los administradores que las modas administrativas. Ampliando el debate más allá de la administración, una de las secciones finales del presente escrito analiza la relación entre el pensamiento sistémico y el post-modernismo, siendo éste último pesimista respecto a adoptar cualquier enfoque sistémico o sistemático.

 3. A perspectiva sistêmica para a Clínica da Família

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liana Fortunato Costa

  Full Text Available O presente texto tem por objetivo traçar uma breve trajetória teórica, conceitual, empírica e tecnológica do estudo da família na perspectiva sistêmica e apontar a consequente proposta de intervenções para a clínica da família. Apresentamos as diferentes Escolas de Terapia Familiar, desde aquelas fortemente influenciadas pela Cibernética até aquelas que assimilaram as contribuições do Construtivismo e do Construcionismo Social. A seguir, tecemos comentários sobre a pesquisa com família e os interesses dos pesquisadores da área em nosso país. Finalmente, apontamos nossa opinião sobre o direcionamento futuro da Terapia Familiar no Brasil.

 4. Capilaroscopia periungueal e gravidade da esclerodermia sistêmica Nail fold capillaroscopy and systemic scleroderma severity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thelma L. Skare

  2008-04-01

  Full Text Available FUNDAMENTOS: A capilaroscopia periungueal tem sido largamente utilizada para diagnóstico de esclerodermia sistêmica. Mais recentemente descobriu-se que também pode predizer o envolvimento de órgãos internos. OBJETIVO: Verificar se a capilaroscopia periungueal mostra correlação com a gravidade da esclerodermia sistêmica. MÉTODOS: Foram estudados a capilaroscopia periungueal de 14 pacientes com esclerodermia sistêmica quanto ao número médio de capilares dilatados e às áreas de desvascularização; a medida do envolvimento cutâneo pelo índice de Rodnan modificado; e o grau de gravidade da doença segundo escala proposta por Medsger e cols. RESULTADOS: Os resultados mostraram boa correlação do índice de desvascularização com o grau de gravidade da doença (p = 0.04. Não se encontrou correlação entre o aparecimento de dilatação capilar e o grau de gravidade da doença (p = 0.572. O grau de espessamento cutâneo não mostrou correspondência com o grau de dilatação capilar (p = 0.76, embora mostrasse tendência de associação com desvascularização (p = 0.07. CONCLUSÃO: Os autores concluem que a presença de desvascularização à capilaroscopia periungueal pode ser usada como elemento indicador de maior gravidade da esclerodermia sistêmica.BACKGROUND: Nail fold capillaroscopy has been largely used in the diagnosis of systemic sclerosis. It has been recently discovered that this test is also able to predict internal organ damage in systemic sclerosis. OBJECTIVE: This study was carried out to verify whether nail fold capillaroscopy findings are correlated with disease severity. METHODS: We studied nail fold capillaroscopy findings regarding dilated and avascular areas from 14 patients with systemic sclerosis; degree of skin involvement by means of a modified Rodnan index; and disease severity with the scale proposed by Medsger et al. RESULTS: The results showed that the number of avascular areas has a good correlation

 5. Mastocitosis sistémica: repercusión ósea Systemic mastocytosis: bone impact

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco R. Spivacow

  2012-06-01

  Full Text Available La mastocitosis sistémica es una enfermedad caracterizada por acumulación de mastocitos en varios órganos, de los cuales el más afectado es la piel. La repercusión ósea de esta enfermedad es poco frecuente y en general se la asocia al desarrollo de osteoporosis secundaria con o sin fracturas óseas. Se presentan tres pacientes con lesiones características en piel de mastocitosis y diferentes manifestaciones óseas; el primer caso es una mujer de 51 años en la que se observó una variante esclerosante muy poco frecuente, con densitometría ósea en valores normales-altos y aumento de la densidad ósea observada en varias vértebras por radiografías. Una punción-biopsia de cresta ilíaca confirmó el compromiso óseo de su enfermedad de base. El segundo caso fue una mujer de 57 años que mostró signos característicos de mastocitosis sistémica con diarreas, gastritis, flushes y reacciones cutáneas particulares ante exposición a alérgenos. Se observó además grave disminución de la densidad mineral ósea tanto en columna lumbar como en cuello de fémur con parámetros bioquímicos de aumento de la resorción ósea, por lo que fue necesario tratarla con bisfosfonatos. La tercera paciente, de 67 años de edad, presentó varias fracturas vertebrales, con densitometría ósea levemente disminuida. En esta última paciente se constató una hiperplaquetosis con diagnóstico histológico de trombocitemia esencial, cuadro que suele asociarse a la mastocitosis sistémica. En definitiva, se presentan y discuten tres variantes óseas diferentes de mastocitosis sistémica.Systemic mastocytosis is a disease characterized by accumulation of mast cells in various organs of which the most affected is the skin. The bone impact of this disease is very rare and generally associated with the development of secondary osteoporosis with or without fractures. We present three cases of patients with skin mastocytosis lesions and different bone

 6. Enfermedad periodontal y factores locales y sistémicos asociados

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Elena González Díaz

  2002-12-01

  Full Text Available Se realizó un estudio epidemiológico transversal en 3 áreas de salud del municipio Santa Clara en el período de enero a diciembre de 1999, con el objetivo de determinar la condición periodontal de los encuestados y establecer sus nexos con factores locales y sistémicos existentes. Se determinó la prevalencia y gravedad de la enfermedad periodontal mediante la aplicación del índice de necesidad de tratamiento periodontal en la comunidad, y se relacionaron sus categorizaciones con factores locales y generales explorados durante el estudio. La prevalencia fue alta, vinculada con la edad y con el grado de higiene bucal. El hábito de fumar se asoció con la enfermedad ya establecida, la caries dental con estados incipientes; los casos con maloclusiones eran mayoritariamente enfermos y la patología sistémica más asociada con la enfermedad periodontal fue la diabetes.A cross-sectional epidemiological study was conducted in 3 health areas of the municipality of Santa Clara from January to December, 1999, with the aim of determining the periodontal conditions of the surveyed and to establish its links with the existing local and systemic factors. The prevalence and severity of the periodontal disease was determined by applying the index of need of periodontal treatment in the community and its categorizations were related to local and general factors explored during the study. The prevalence was high related to the age and to the degree of oral hygiene. Smoking was associated with the already established disease, whereas dental caries were associated with incipient states. Most of the cases with malocclusions were sick and diabetes was the systemic pathology most associated with periodontal disease.

 7. Uma análise sistêmica sociotecnológica da engenharia de requisitos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Augusto Machado Moretto

  2010-12-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1518-2924.2010v15nesp2p26 A engenharia de requisitos, etapa inicial da construção de sistemas de informação, requer intenso intercâmbio de informação entre profissionais de tecnologias da informação e comunicação, e peritos no negócio. A teoria e a prática comum da engenharia de requisitos, no entanto, são tecnocêntricas e caracterizadas por dificuldade de comunicação. A literatura recente aborda a concepção de sistemas sociotecnológicos, cujas propriedades emergem por meio da colaboração dinâmica entre pessoas e agentes artificiais. Este artigo apresenta um modelo sistêmico sociotecnológico da engenharia de requisitos com base no modelo CESM de Mario Bunge, segundo o qual todo sistema concreto pode ser representado segundo seus componentes, ambiente, estrutura e mecanismo. Entre os componentes, estão os peritos no negócio, profissionais de TIC, agentes artificiais e os objetos da colaboração dinâmica – modelo de domínio e requisitos. O mecanismo é essencialmente um processo de comunicação, com intercâmbio de informações e compartilhamento de conhecimento. Essa descrição presta-se à compreensão sistêmica da engenharia de requisitos, visando à intervenção para aliviar os problemas comunicacionais do processo e promover a emergência de requisitos que representem as reais necessidades do sistema.

 8. Ultra-Wideband Optical Modulation Spectrometer (OMS) Development

  Science.gov (United States)

  Gardner, Jonathan (Technical Monitor); Tolls, Volker

  2004-01-01

  The optical modulation spectrometer (OMS) is a novel, highly efficient, low mass backend for heterodyne receiver systems. Current and future heterodyne receiver systems operating at frequencies up to a few THz require broadband spectrometer backends to achieve spectral resolutions of R approximately 10(exp 5) to 10(exp 6) to carry out many important astronomical investigations. Among these are observations of broad emission and absorption lines from extra-galactic objects at high redshifts, spectral line surveys, and observations of planetary atmospheres. Many of these lines are pressure or velocity broadened with either large half-widths or line wings extending over several GHz. Current backend systems can cover the needed bandwidth only by combining the output of several spectrometers, each with typically up to 1 GHz bandwidth, or by combining several frequency-shifted spectra taken with a single spectrometer. An ultra-wideband optical modulation spectrometer with 10 - 40 GHz bandwidth will enable broadband ob- servations without the limitations and disadvantages of hybrid spectrometers. Spectrometers like the OMS will be important for both ground-based observatories and future space missions like the Single Aperture Far-Infrared Telescope (SAFIR) which might carry IR/submm array heterodyne receiver systems requiring a spectrometer for each array pixel. Small size, low mass and small power consumption are extremely important for space missions. This report summarizes the specifications developed for the OMS and lists already identified commercial parts. The report starts with a review of the principle of operation, then describes the most important components and their specifications which were derived from theory, and finishes with a conclusion and outlook.

 9. Integrated O&M for energy generation and exchange facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-01-01

  Ingeteam Service, part of the Ingeteam Group, is a leading company in the provision of integrated O&M services at energy generation and exchange facilities worldwide. From its head office in the Albacete Science and Technology Park, it manages the work of the 1,300 employees that make up its global workforce, rendering services to wind farms, PV installations and power generation plants. In addition, it maintains an active participation strategy in a range of R&D+i programmes that improve the existing technologies and are geared towards new production systems and new diagnostic techniques, applied to renewables installation maintenance. (Author)

 10. Afsluttende kommentar til Jens Ravnkildes tre artikler om retskildebegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob v. H.; Olsen, Henrik Palmer

  2014-01-01

  I dette andet svar til Dr. Jur. Jens Ravnkildes fortsatte forsvar for sit tidligere fremsatte forslag til et retskildebegreb klargør og udbygger lektor Jakob v. H. Holtermann og professor Henrik Palmer Olsen deres kritik yderligere. I den forbindelse afviser de også Ravnkildes ganske sensationell...... påstand om, at Ross blot fem år før sin død i 1979 helt skulle have forladt sit livsværk og opgivet sin karakteristiske version af retsrealismen til fordel for traditionel kelseniansk retspositivisme...

 11. Om etisk og demokratisk dannelse på multietniske skoler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  I denne forskningsartikel peges der på den manglende opmærksomhed, der uddannelsespolitisk har været omkring forholdet mellem kravet om værdiafklaring på skolerne i Danmark og inddragelsen af det multikulturelle aspekt. Det diskuteres, hvorvidt man på en multietnisk skole kan undgå at havne i et ...... der peges på behovet for at gentænke forholdet mellem disse to dannelsesformer i retning af en inddragelse af en medborgerskabsidé, der hverken er et kulturelt eller politisk medborgerskab - men et eksistentielt og kosmopolitisk medborgerskab beskrevet som "sokratisk citizenship"....

 12. To europæiske domme om religionsundervisning i skolerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2008-01-01

  En gennemgang af to domme om religionsundervisning i offentlige skoler, afsagt i 2007 af den Europæiske menneskerettighedsdomstol. I dommen Folgerø and others v. Norway blev det nyindrettede Kristendom, Religion, Livsfilosofi-fag anset for ikke at være tilstrækkeligt inkluderende i en religionspl...... religionspluralistisk skole i et land med statskirke. I dommen Hasan and Eylem Zengin v. Turkey blev faget Religious Culture and ethics anset for ikke at være tilstrækkeligt religionspluralistisk i et Tyrkiet med sekulær forfatning. Udgivelsesdato: februar...

 13. Seabed Filter Feasibility Study of Om Almisk Island

  KAUST Repository

  Sesler, Kathryn

  2012-06-01

  Freshwater access has always been and is continuing to be a severe problem in desert coastal regions, despite the fact that they have an unlimited supply of easily accessible saline water. Water desalination plants are well established and heavily relied upon throughout the Middle East, Saudi Arabia in particular. However, water desalination tends to be a very expensive and energy intensive solution to the problem. The transition from using open water intake systems and all of the pretreatment processes that they require, to using seabed water filters as an intake, would potentially reduce the lifetime costs, energy consumption, and environmental impacts commonly associated with water desalination. This is because the filtration process that the seabed filter generates, serves as sufficient pretreatment for seawater as well as eliminating any risk of entrainment or impingement of marine organisms. The main objective of this research is to conduct a feasibility study on Om Almisk Island, an island off the coast of King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), to determine if it would be a suitable location to construct a seabed water filter as a replacement for the current open water intake. The Om Almisk Island site was evaluated through collection of sand samples over a radial grid around Om Almisk Island and sample analysis using grain size distribution, porosity, and hydraulic conductivity. The lack of mud, high hydraulic conductivity, proximity to KAUST, and the shallow waters of the sandy apron surrounding Om Almisk Island make this an ideal location for a seabed water filter to be used as an intake and pretreatment for the KAUST desalination plant. This location also has low tide change and the presence of benthic macrofauna to create bioturbation in the sediments, which could inhibit the growth of a schmutzdecke. If this biological layer forms, it could drastically reduce the hydraulic conductivity of the system. Due to the high hydraulic

 14. Læring i videnssamfundet - Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Full Text Available Denne antologi fremlægger resultaterne fra forskningsprojektet Videnskonstruktion, vidensdeling og vidensformidling i videnssamfundets uddannelsessystem under Det Humanistiske Fakultets satsningsområde Videnssamfundet. Artiklerne er skrevet af forskere ved Aarhus Universitet samt af forskere udefra, som har deltaget i projektet med oplæg dels på seminarer og workshops afholdt af Center for IT ved Institut for informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet, dels på den afsluttende konference om "Knowledge Media", Aarhus Universitet (Januar 19-20, 2009.

 15. Hipertensión arterial sistólica. Impacto sobre la enfermedad cerebrovascular.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María C. Valle Campo

  2011-08-01

  Full Text Available Fundamento: La aterosclerosis es un proceso multifactorial sobre el cual actúan varios factores de riesgo. Constituye la principal causa de muerte y de morbilidad en ingresados hospitalarios, y puede ocasionar una acentuada disminución del flujo sanguíneo hacia todos los órganos del cuerpo humano
  Objetivo
  : Determinar el impacto de la hipertensión arterial sistólica sobre la enfermedad cerebrovascular.
  Métodos
  : Se realizó un estudio transversal, observacional y analítico, en 59 fallecidos hipertensos. Se analizaron las arterias cerebrales y se cuantificó la lesión aterosclerótica y su variedad, aplicándose el sistema aterométrico, teniendo en cuenta los tipos de hipertensión arterial. Se emplearon procedimientos estadísticos (medidas de tendencia central y comparativos (prueba de comparación de media aritmética basadas en el test “t” de student.
  Resultados: Los infartos cerebrales recientes fueron más frecuentes en hipertensos sistodiastólicos. No hubo diferencia significativa en cuanto a la edad en el momento de aparición de las lesiones para ambos sexos, pero las mujeres con hipertensión sistólica, fueron significativamente más dañadas desde el punto de vista morfométrico. Se observó correlación significativa para ambos grupos de hipertensos entre tipo de accidente cerebrovascular y variables del sistema aterométrico. Conclusiones: La hipertensión arterial sistólica es un factor importante en la génesis de la enfermedad vasculocerebral y está asociada con la progresión de la placa de ateroma.

  SYSTOLIC HYPERTENSION. IMPACT ON CEREBROVASCULAR DISEASE

  Background: Atherosclerosis is a multifactor process in which several risk factors are involved. It is the leading cause of death and morbidity in hospital admitted patients, and it may cause

 16. Morbimortalidad cardiopulmonar en pacientes con lupus eritematoso sistémico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicia Aquino Valdovinos

  2015-08-01

  Full Text Available Los pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES presentan una elevada morbi-mortalidad asociada a las manifestaciones cardiopulmonares que se desarrollan durante la evolución de la enfermedad. En este sentido, se han descrito dos picos de incidencia de mortalidad de esta enfermedad inmunológica. El primer pico está relacionado a la actividad de la enfermedad y se observa durante los tres primeros años posteriores al diagnóstico. El segundo pico está relacionado principalmente a las complicaciones cardiopulmonares y se presenta entre los 4 y 20 años posteriores al diagnóstico. Si bien la mortalidad temprana ha disminuido gracias a un mayor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y al uso de terapias inmunosupresoras, la mortalidad tardía presenta un aumento progresivo de su frecuencia a pesar del avance en el manejo terapéutico. El estudio de estas complicaciones se ha convertido en un tema de gran interés debido a su efecto negativo en el pronóstico de los pacientes que las presentan. Algunos estudios epidemiológicos sugieren que los pacientes con LES tienen un mayor riesgo cardiovascular al ser comparados con la población sana. En este sentido, se ha descrito que estos presentan un mayor riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares (infarto agudo del miocardio, accidente cerebro vascular y enfermedad arterial periférica en comparación con la población general. De forma asociada, se ha objetivado que la presencia de manifestaciones pleuro-pulmonares (pleuritis lúpica, neumonitis, hemorragia pulmonar, embolismo pulmonar e hipertensión pulmonar aumenta la morbimortalidad de los pacientes con LES. El conocimiento adecuado de las complicaciones cardiopulmonares en los pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico permitirá realizar un manejo individualizado y por lo tanto más eficaz, permitiendo disminuir la morbilidad asociada a las citadas complicaciones. El objetivo de este

 17. Más allá del protocolo de familia: un abordaje sistémico con la familia empresaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amalia Correa Young

  2007-01-01

  Full Text Available Se plantea un marco conceptual y metodológico sistémico para la comprensión y acompañamiento a familias empresarias con algún tipo de dificultad. Se ofrece una distinción entre empresas familiares y familias empresarias, proponiendo una discusión sobre la importancia de reconocer, comprender y abordar las características de organización y estructura de las familias. Se impulsan procesos reflexivos centrados en las fortalezas familiares y empresariales, atendiendo integralmente aquellas dificultades que afectan el desarrollo y la viabilidad de los negocios. Se describe un trabajo de asesoría empresarial sistémica en Cali (Colombia con una familia cuyo negocio a pesar de ser próspero, estaba afectado por las dificultades entre sus miembros; se trabajaron las relaciones entre familia, negocio y entorno para lograr continuidad, crecimiento, y enfrentamiento proactivo de los desafíos económicos y sociales del país. Finalmente se brindan conclusiones y recomendaciones para estimular una dinámica en la familia hacia el mejoramiento de sus relaciones interpersonales, la resolución colaborativa de conflictos, la toma de decisiones incluyente, y la necesidad de trascender el protocolo de familia; se plantean algunas opciones para el trabajo del asesor empresarial sistémico enfatizando en los sistemas familiar, de propiedad y del negocio, abriendo puertas hacia prácticas sistémicas de asesoría a familias empresarias.

 18. Viesnīcas pārvaldības sistēma

  OpenAIRE

  Ščablinska, Elvīra

  2011-01-01

  Viesnīcas pārvaldības sistēma ir paredzēta viesnīcām, kas nodarbojas ar viesnīcas viesu izmitināšanu, ēdināšanu un SPA pakalpojumu piedāvāšanu. Tā var palīdzēt efektīvi organizēt viesnīcas numuru rezervēšanu, pieraksta veikšanu uz SPA procedūrām, viesnīcas restorāna darbības pārvaldību un informēt interesentus par viesnīcas aktualitātēm. Kā arī ļauj lietotājiem rezervēt viesnīcas numuru, pierakstīties uz SPA procedūrām, rezervēt galdiņu restorānā tiešsaistē, kas ir ērts veids kā plānot savu l...

 19. La competitividad sistémica de la industria del tomate de agricultura protegida en Zacatecas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luz Evelia Padilla Bernal

  2016-02-01

  Full Text Available La industria del tomate de agricultura protegida en Zacatecas ha crecido aceleradamente en los últimos años; sin embargo, hay poca información sobre ella. Los productores están haciendo grandes inversiones sin una base sólida de información. La apertura comercial y la globalización de los mercados, así como las nuevas tendencias en el sector agroalimentario están impactando la competitividad. En este trabajo se determina el nivel de competitividad de la industria del tomate bajo agricultura protegida de Zacatecas, a fin de proveer elementos que apoyen el diseño de políticas para el desarrollo de una competitividad sustentable. Se desarrolla a través de una evaluación a la industria bajo un enfoque empresarial aplicando un modelo de competitividad sistémica. La información se obtuvo a través de entrevistas a técnicos, propietarios de las agroempresas, investigadores y autoridades gubernamentales. Las unidades de producción exportadoras y las de alta tecnología son las que tienen mejor posición competitiva

 20. Hacia un diagnóstico territorial bajo enfoque sistémico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonel Vega Mora

  2002-10-01

  Full Text Available El diagnóstico territorial constituye un elemento esencial, no sólo en la formulación y articulación de las políticas públicas y de sus instrumentos, sino en general en la definición de mecanismos para su seguimiento y evaluación, y en los procesos de toma de decisiones. En el presente artículo se proponen y desarrollan a la luz del enfoque sistémico, aquellos aspectos que a juicio del autor están íntimamente relacionados con la determinación de diagnósticos territoriales, como son: la caracterización territorial a través de la configuración de "líneas base de información territorial -LBIT -"; la identificación, priorización y análisis estratégico de problemáticas y potencialidades territoriales; la prospección y construcción de escenarios posibles; y la selección de escenarios deseados.

 1. Turismo Rural: Propuesta Metodológica para un Enfoque Sistémico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Alejandra Varisco

  2016-01-01

  Full Text Available El enfoque sistémico permite un acercamiento al turismo rural como fenómeno complejo, que desde las más diversas disciplinas ha generado un importante cuerpo teórico y empírico, representativo de la búsqueda de metodologías que permitan un análisis integral del turismo. A partir de los subsistemas clásicos de este enfoque, que incluye la descripción de la demanda, la oferta, la infraestructura, la comunidad receptora y la superestructura, se presenta la relación con el contexto a través de cinco dimensiones: cultural, económica, social, ambiental y política. En tanto propuesta metodológica, se mencionan algunos de los temas centrales para analizar los determinantes de cada contexto y las repercusiones. Estas etapas, que dan cuenta de estudios multidisciplinarios e interdisciplinarios respectivamente, se completan con conceptos transdisciplinarios como territorio, nueva ruralidad, y desarrollo territorial, propuestos como claves de lectura y análisis que sintetizan las interacciones de todos los componentes del sistema.

 2. Informatīva uzņēmuma vadības sistēma

  OpenAIRE

  Salzemnieks, Aldis

  2009-01-01

  Informatīva uzņēmuma vadības sistēma piedāvā ērti un ātri pārlūkot informāciju par darbiniekiem, klientiem un finansiālajām attiecībām pret klientiem, kontrolēt uzņēmuma darbinieku veiktās darbības un veiksmīgi sadalīt darbus starp darbiniekiem. Sistēmu iespējams uzstādīt tā, lai piekļuve tai caur pārlūkprogrammu būtu gan no iekšējā datortīklā, gan arī tīmeklī. Tas nodrošina ātru, kvalitatīvu un organizētu darba izpildi, kā arī ietaupa laiku. Sistēmā iespējams izveidot lietotājus ar dažādiem ...

 3. The impact of digitalization on Property Operations and Maintenance (O&M)

  OpenAIRE

  Garcia, Resty Gonzales

  2017-01-01

  The research topic of this master thesis is; “How can digitalization help increase productivity in property Operations and Maintenance (O&M)?” The research topic focuses on the challenges and opportunities in utilizing Computer Aided Facilities Management (CAFM) system regarding the operative function in Operations and Maintenance (O&M). The purpose of this research work is to analyze relevant literature and empirical data on how digitalization affects the O&M process and how the O&M ...

 4. O&M Best Practices - A Guide to Achieving Operational Efficiency (Release 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sullivan, Gregory P.; Pugh, Ray; Melendez, Aldo P.; Hunt, W. D.

  2004-07-31

  This guide, sponsored by DOE's Federal Energy Management Program, highlights operations and maintenance (O&M) programs targeting energy efficiency that are estimated to save 5% to 20% on energy bills without a significant capital investment. The purpose of this guide is to provide the federal O&M energy manager and practitioner with useful information about O&M management, technologies, energy efficiency and cost-reduction approaches.

 5. Rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper

  2017-01-01

  Artiklen omhandler revisors rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning. Det er artiklens centrale budskab, at der i den nye revisionspåtegning alene er ændringer til, hvordan revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen. Der er derimod ikke ændringer til, hvornår...... revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen....

 6. Professor håber på åbenhed om CRISPR/Cas9

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2016-01-01

  CRISPR/Cas9 er navnet på en ny, revolutionerende genteknologi, der på sigt kan ændre menneskeheden. Forhåbentligt vil processen være være løbende opdateringer om frem- og tilbageskridt om teknikken, skriver professor.......CRISPR/Cas9 er navnet på en ny, revolutionerende genteknologi, der på sigt kan ændre menneskeheden. Forhåbentligt vil processen være være løbende opdateringer om frem- og tilbageskridt om teknikken, skriver professor....

 7. Cytokines, cytokine antagonists, and soluble adhesion molecules in pediatric OMS and other neuroinflammatory disorders.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Colliver, Jerry A

  2013-03-15

  To test for hypothesized disease- and treatment-induced changes in cytokines and adhesion molecules in children with opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS). Multiplex bead assay technology was used for simultaneous measurement of 34 soluble cytokines in cerebrospinal fluid (CSF) and serum. Soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) and vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1) were measured by ELISA. In total, there were 388 children (239 OMS, 114 controls, and 35 other inflammatory neurological disorders (OIND)). In untreated OMS, mean CSF IL-6 was elevated 2.3-fold, but 67-fold in OIND, without significant differences in other CSF cytokines. Mean serum concentrations of sIL-2Ra (+50%) and CXCL1 (+70%) (pOMS than controls (p=0.005), as was serum CCL11 and IL-13 in treated OMS. Mean CSF CCL4 and IL-1Ra were selectively higher in IVIg-treated OMS (p≤0.0001). CSF sICAM-1 was elevated only in OIND (3.3-fold); serum sICAM-1 was higher in untreated OMS (+21%); and sVCAM-1 was not affected. No correlations with OMS severity or duration were identified. Novel cytokine, cytokine antagonist, and soluble adhesion molecule abnormalities due to OMS or treatment were found. However, the normality of much of the data strengthens previous findings implicating B cell mechanisms. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. CSF neurofilament light chain is elevated in OMS (decreasing with immunotherapy) and other pediatric neuroinflammatory disorders.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Verhulst, Steven J

  2014-01-15

  Using a panel of seven brain cell-specific biomarkers in cerebrospinal fluid (CSF), pediatric opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS) (n=234) was compared to pediatric non-inflammatory neurological controls (n=84) and other inflammatory neurological disorders (OIND) (n=44). Only CSF NFL was elevated in untreated OMS versus controls (+83%). It was 87% higher in OIND than in OMS. On combination treatment with front-loaded ACTH, IVIg, rituximab, median CSF NFL decreased by 60% to control levels. These biochemical data suggest neuronal/axonal injury in some children with OMS without indicators of astrogliosis, and reduction on sufficient immunotherapy. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. Tidlige skrifter om musik og musikterapi (1983-89)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  2011-01-01

  størrelser i kulturen og historien. "Lyd og arketyper" (1983) er skrevet som afløsningsopgave til magisterkonferens i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Den er en opsamling af hvad Jung i bogen Forvandlingens Symboler skriver om lyd. Det sættes i yderligere perspektiv med egne tilføjelser, dels...... snævert i fortsættelse af Jung, dels ved betragtning af bønner, poesi og mantraer samt musik. Skema s.40 (s.42 i pdf) sammenfatter. - Afhandlingen knytter psykologisk stof til musik og tilgrænsende områder på en måde der umiddelbart mere er systematisk end historisk. Den har været nyttig i arbejdet med...

 10. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 11. Variations in the OM/OC ratio of urban organic aerosol next to a major roadway.

  Science.gov (United States)

  Brown, Steven G; Lee, Taehyoung; Roberts, Paul T; Collett, Jeffrey L

  2013-12-01

  Understanding the organic matter/organic carbon (OM/OC) ratio in ambient particulate matter (PM) is critical to achieve mass closure in routine PM measurements, to assess the sources of and the degree of chemical processing organic aerosol particles have undergone, and to relate ambient pollutant concentrations to health effects. Of particular interest is how the OM/OC ratio varies in the urban environment, where strong spatial and temporal gradients in source emissions are common. We provide results of near-roadway high-time-resolution PM1 OM concentration and OM/OC ratio observations during January 2008 at Fyfe Elementary School in Las Vegas, NV, 18 m from the U.S. 95 freeway soundwall, measured with an Aerodyne high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometer (HR-AMS). The average OM/OC ratio was 1.54 (+/- 0.20 standard deviation), typical of environments with a low amount of secondary aerosol formation. The 2-min average OM/OC ratios varied between 1.17 and 2.67, and daily average OM/OC ratios varied between 1.44 and 1.73. The ratios were highest during periods of low OM concentrations and generally low during periods of high OM concentrations. OM/OC ratios were low (1.52 +/- 0.14, on average) during the morning rush hour (average OM = 2.4 microg/m3), when vehicular emissions dominate this near-road measurement site. The ratios were slightly lower (1.46 +/- 0.10) in the evening (average OM = 6.3 microg/m3), when a combination of vehicular and fresh residential biomass burning emissions was typically present during times with temperature inversions. The hourly averaged OM/OC ratio peaked at 1.66 at midday. OM concentrations were similar regardless of whether the monitoring site was downwind or upwind of the adjacent freeway throughout the day, though they were higher during stagnant conditions (wind speed < 0.5 m/sec). The OM/OC ratio generally varied more with time of day than with wind direction and speed.

 12. Linfadenopatia e lúpus eritematoso sistêmico Lymphadenopathy and systemic lupus erythematosus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nilton Salles Rosa Neto

  2010-02-01

  Full Text Available A linfadenopatia no lúpus eritematoso sistêmico (LES é um achado benigno encontrado comumente em jovens, com atividade cutânea e sintomas constitucionais, apresentando boa resposta à corticoterapia. O achado mais frequente à biópsia é a hiperplasia folicular reacional. Relatamos o caso de um paciente que, desde os 13 anos de idade, apresentava surtos recorrentes de linfadenopatia, acompanhados de hepatoesplenomegalia, febre e emagrecimento. Na evolução, apareceram artrite, hipertensão arterial, proteinúria, miocardiopatia e neuropatia periférica. Foi amplamente investigado sem esclarecimento diagnóstico e submetido a tratamento empírico de tuberculose. Somente após cinco anos de evolução firmou-se o diagnóstico de LES e recebeu tratamento específico. O diagnóstico precoce nestes casos é difícil, pois a investigação laboratorial pode ainda não demonstrar presença de autoanticorpos ou hipocomplementemia.Lymphadenopathy is a benign finding in systemic lupus erythematosus (SLE, commonly seen in young patients with cutaneous involvement and constitutional symptoms, with good response to corticosteroids. Reactive follicular hyperplasia is the most frequent finding in biopsies. We report the case of a patient with recurrent episodes of lymphadenopathy associated with hepatosplenomegaly, fever, and weight loss since the age of 13 years. The patient also developed arthritis, hypertension, proteinuria, cardiomyopathy, and peripheral neuropathy. His condition was investigated extensively without diagnostic clarification; he was treated, empirically, for tuberculosis. The patient received a diagnosis of SLE only five years after the original presentation and received the specific treatment. Early diagnosis in those cases is difficult because laboratorial exams may not show the presence of auto-antibodies and low complement levels.

 13. Pancreatitis and systemic lupus erythematosus Pancreatitis y lupus eritematoso sistémico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Lariño Noia

  2009-08-01

  Full Text Available Gastrointestinal symptoms in patients with SLE are common, specifically abdominal pain. However, the rate of pancreatic diseases is much lower and does not reach 5% according to published series in Europe and the USA. This association between SLE and pancreatic disease is basically at the expense of episodes of acute pancreatitis. An association with chronic pancreatitis is much more uncommon, and only four articles have been published showing this relationship. Three cases of SLE-associated pancreatitis are described, and disease onset, etiological factors, and clinical progression are analyzed. A review of the literature and a brief discussion about pathophysiological mechanisms and the role of corticosteroids are also included.Los síntomas gastrointestinales en los pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES son comunes, específicamente el dolor abdominal. Sin embargo la tasa de enfermedades pancreáticas es mucho menor, una tasa que no alcanza ni al 5% según las series publicadas en Europa y EE. UU. Esta asociación entre enfermedades pancreáticas y LES es fundamentalmente a expensas de episodios de pancreatitis aguda. La asociación con pancreatitis crónica es muchísimo más infrecuente, teniendo en cuenta que tan sólo cuatro artículos han sido publicados reflejando esta asociación. Describimos tres casos de asociación entre pancreatitis y LES, analizando el debut de la enfermedad, los factores etiológicos y también la evolución clínica. Hemos realizado, además, una breve discusión de la fisiopatología y del papel de corticosteroides, así como una revisión de la literatura.

 14. Atualização na etiopatogênese da esclerose sistêmica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Fontes Zimmermann

  2013-12-01

  Full Text Available A Esclerose Sistêmica (ES é uma doença autoimune de etiologia multifatorial, desencadeada pela combinação de fatores genéticos e ambientais. Sua variada expressão clínica resulta da complexa interação fisiopatogênica de três elementos principais: a vasculopatia proliferativa, a desregulação imunológica e a deposição e remodelamento anormais da matriz extracelular (MEC, da qual resulta a fibrose característica da doença. Eventos fisiopatogênicos precoces parecem ser a lesão endotelial e o desequilíbrio no reparo vascular, com a ativação de células endoteliais, do sistema imune e das plaquetas, com a liberação de múltiplos mediadores, como as citocinas proinflamatórias TH2 e os fatores de crescimento, desencadeando uma sequência de eventos simultâneos ou em cascata que envolve diversas vias de sinalização intracelular. O resultado mais importante desses eventos é a hiperativação dos fibroblastos, as principais células efetoras da fibrose, as quais passam a produzir grandes quantidades de constituintes da MEC e a secretar múltiplos fatores de crescimento e citocinas que perpetuam o processo. Neste artigo apresentamos uma revisão dos principais fatores potencialmente implicados na etiologia da ES e revisitamos os conhecimentos atuais sobre os mais importantes mecanismos envolvidos no desenvolvimento das lesões características da doença. O melhor entendimento desses mecanismos fisiopatogênicos possibilita identificar potenciais alvos terapêuticos, o que pode resultar em avanços no manejo dessa complexa e debilitante doença.

 15. Teaching OM at an Action-based Learning Program for Top Executives

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perunovic, Zoran; Staffensen, Lasse

  2013-01-01

  The paper discusses design and execution of OM module in an intensive program for top executives. The participants are working as consultants in six different host companies on developing growth strategies. The OM module is designed to enable the participants to develop operations strategy that s...

 16. On Embedding N2R Structures in Optical Fiber OMS-SP Ring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riaz, Muhammad Tahir; Pedersen, Jens Myrup; Nielsen, Rasmus Hjorth

  2006-01-01

  The objective of this paper is to propose methods for embedding N2R structures in optical fiber OMS-SP rings. The OMS-SP ring supports full mesh structure and restoration on the optical level. The N2R structures have been proven to be superior to other degree 3 network structures. Two main mapping...

 17. Fra troldmandens værksted: Historien om forskerne, der skrev den politiske instruktionsbog til atombomben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Vedby

  2011-01-01

  Fred Kaplans The Wizards of Armageddon handler om denne gruppe forskere og hvordan de lærte de amerikanske beslutningstagere om ikke ‘at elske bomben og glemme deres bekymringer', som Dr. Strangelove's filmplakat i sin tid lovede, men så dog at forstå bomben og vide hvordan man skulle bekymre sig...

 18. Om te staak of nie te staak nie? Die sieninge van 'n aantal swart ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  sig, is eerstens om ondersoek in te stel na 'n groep swart opvoeders se sieninge oor opvoeders se reg om te staak. Tweedens sal na die redes wat hierdie opvoeders aanvoer waarom hulle al aan stakings deel- geneem het of sal deelneem, gelet word. Derdens sal die redes waarom sommige opvoeders nie sal staak nie, ...

 19. Hvad ved Herbener om det moderne Europas rødder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2016-01-01

  I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P.......I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P....

 20. Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Jalink, H.

  2010-01-01

  Met geavanceerde camera technieken zijn beelden vast te leggen van fotosynthese activiteit en het is ook mogelijk gebleken om bladgedeelten met stress vast te leggen, zonder dat deze stress met het blote oog al te zien is. Dit opent perspectieven om monitorringonderzoek te doen naar het ontstaan van

 1. Engaging boundary objects in OMS and STS? Exploring the subtleties of layered engagement

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiss, R.; Groenewegen, P.

  2009-01-01

  This paper considers STS aspirations to engage with the field of Organization and Management Studies (OMS). It does so by investigating the employability of the concept of boundary object in OMS. Through an extensive literature review, the paper shows that rather than a simple engagement between STS

 2. Glow experiment documentation of OMS/RCS pods and vertical stabilizer

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  Glow experiment documentation of orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) pods and vertical stabilizer shows chemo-luminescent effect resulting from atomic oxygen impacting the spacecraft and building to the point that the atomic oxygen atoms combine to form molecules of oxygen. Image intensifier on NIKON 35mm camera was used to record glow on vertical tail and OMS pods.

 3. Om lidt er der gået 100 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Farø, Ken Joensen

  2012-01-01

  Artiklen undersøger frasen "om lidt" for sprogforandring mht. betydning. Den konstaterer et frekvent, systematisk betydningsskred (udvidelse) hen imod en ekstra betydning 'om et relativt kort tidsrum, som imidlertid kan være årmillioner mod den rette folie'...

 4. 43 CFR 426.23 - Recovery of operation and maintenance (O&M) costs.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... operation and maintenance (O&M) costs. (a) General. All new, amended, and renewed contracts shall provide... 43 Public Lands: Interior 1 2010-10-01 2010-10-01 false Recovery of operation and maintenance (O&M) costs. 426.23 Section 426.23 Public Lands: Interior Regulations Relating to Public Lands BUREAU OF...

 5. Hvorledes kommer data om patienters mentale funktioner til udtryk i klinisk sygepleje? : en deskriptiv analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte; Nielsen, Cathrine Sand

  . Resultaterne diskuteres mod forfatternes forforståelse, som væsentligst er repræsenteret ved sygeplejeprocessen, Virginia Hendersons tanker om behov og Peter Thybos skematisering af hjerneprocesser. Konklusionen på undersøgelsen er, at data om patienters mentale funktioner ikke tillægges værdi i sig selv. Data...

 6. Smil og velkommen! Om flygtningehjælperens godgørende lyster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Padovan-Özdemir, Marta; Øland, Trine

  2017-01-01

  -80, 1992-96 og 2014-16, hvor større grupper af hhv. vietnamesiske, bosniske og syriske flygtninge, ankom til Danmark. Ved brug af Homi K. Bhabhas begreber om mimicry og paranoia, samt Tess Leas begreb om interventionsmagi, søger vi at udrede de tråde, der sammenfletter hjælpens indre modsigelser, ikke ved...

 7. Determinantes prognósticos de pacientes com insuficiência cardíaca sistólica crônica secundária à hipertensão arterial sistêmica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dalva M.S. Rolande

  2012-01-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS é importante causa de Insuficiência Cardíaca sistólica Crônica (ICC em países em desenvolvimento. Seria necessário conhecerem-se os fatores de predição de mortalidade para pacientes com essa condição clínica para melhor tratamento científico. OBJETIVO: Determinar os fatores de risco de mortalidade geral em pacientes com ICC secundária à HAS na era moderna do tratamento da ICC por disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. MÉTODOS: Todos os pacientes rotineira e prospectivamente tratados na Clínica de Cardiomiopatia em nossa instituição de janeiro de 2000 a abril de 2008 com o diagnóstico de ICC secundária à HAS foram selecionados para o estudo. O modelo de riscos proporcionais de Cox foi utilizado para o estabelecimento de fatores de predição independentes de mortalidade geral. RESULTADOS: Cento e trinta pacientes foram estudados; 74 (57% eram homens. Trinta e um (24% pacientes faleceram; cinco (4% submeteram-se a transplante cardíaco; e 94 (72% estavam vivos ao final do estudo. A probabilidade de sobrevivência aos 12, 24, 36, 48 e 60 meses foi de 96%, 93%, 84%, 79% e 76%, respectivamente. Idade (Razão de Riscos = 1,05, Intervalo de Confiança 95% de 1,01 a 1,08, p = 0,01, dimensão diastólica do ventrículo esquerdo (Razão de Riscos = 1,08; Intervalo de Confiança 95% de 1,02 a 1,09; p = 0,003 e terapia com betabloqueador (Razão de Riscos = 0,41; Intervalo de Confiança 95% de 0,19 a 0,86; p = 0,02 foram os fatores de predição independentes de mortalidade geral. CONCLUSÃO: Idade, dimensão diastólica do ventrículo esquerdo e não uso de betabloqueador são fatores de predição independentes de mortalidade geral em pacientes com ICC sistólica secundária à HAS na população estudada.

 8. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 9. Esclerose sistémica progressiva – Um caso clínico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inês Vicente

  2002-09-01

  Full Text Available RESUMO: A esclerose sistémica é uma doença relativamente rara sendo a terceira doença mais frequente do tecido conjuntivo, logo após a artrite rewnatoide e o lupus eritematoso sistemico. A sua forma de apresentação é variada e depende dos órgão afectados.Os autores apresentam um caso clínico de fibrose pulmonar em doente do sexo feminino de 68 anos, apresentando queixas de dispneia há váraos anos e que foram sempre atribuidas a insuficiência cardíaca. O estudo da doençe permitiu concluir tratarse de urn caso de doença intersticial pulmonar (pneumonia intersticial usual enquadrado no quadro de esclerose sistémica.REV PORT PNEUMOL 2002; VIII (5: 425-431 ABSTRACT: Systemic sclerosis is relatively rare, being the third most frequent disease of the connective tissue, just behind rhewnatoid arthritis and systemic erythematous lupus. It’s presentation form varies with the affected organs.The authors present a clinical case of lung fibrosis in a 68 years old female patient, with several years’ dyspnoea, always attributed to cardiac insufficiency. The investigation allowed to diagnose a lung interstitial disease (usual interstitial pneumonia as a manifestation of systemic sclerosis.REV PORT PNEUMOL 2002; VIII (5: 425-431 Palavras-chave: Pneumonia Intersticial Usual, esclerose sistémica, corticoterapia, Key-words: Usual Interstitial Pneumonia, systemic sclerosis, corti coid therapy

 10. Synthesis of Cation and Water Free Cryptomelane Type OMS-2 Cathode Materials: The Impact of Tunnel Water on Electrochemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poyraz, Altug S.; Huang, Jianping; Zhang, Bingjie; Marschilok, Amy C.; Takeuchi, Kenneth J.; Takeuchi, Esther S.

  2017-01-01

  Cryptomelane type manganese dioxides (α-MnO2, OMS-2) are interesting potential cathode materials due to the ability of their one dimensional (1D) tunnels to reversibly host various cations including Li+and an accessible stable 3+/4+ redox couple. Here, we synthesized metal cation free OMS-2 materials where the tunnels were occupied by only water and hydronium ions. Water was subsequently removed from the tunnels. Cation free OMS-2 and Dry-OMS-2 were used as cathodes in Li based batteries to investigate the role of tunnel water on their electrochemistry. The initial discharge capacity was higher for Dry-OMS-2 (252 mAh/g) compared to OMS-2 (194 mAh/g), however, after 100 cycles Dry-OMS-2 and OMS-2 delivered 137 mAh/g and 134 mAh/g, respectively. Li+ion diffusion was more facile for Dry-OMS as evidenced by rate capability, at 400 mA/g. Dry-OMS-2 delivered 135mAh/g whereas OMS-2 delivered ~115 mAh/g. This first report of the impact of tunnel water on the electrochemistry of OMS-2 type materials demonstrates that the presence of tunnel water in OMS-2 type materials negatively impacts the electrochemistry.

 11. Paracoccidioidomicose sistêmica com envolvimento do sistema nervoso central Systemic paracoccidioidomycosis with central nervous system involvement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antônio Luiz Wiener Pureza Duarte

  1999-08-01

  Full Text Available É relatado o caso de um paciente portador de paracoccidioidomicose sistêmica, com comprometimento oral e ganglionar regional e posterior envolvimento pulmonar. O paciente, tratado com drogas específicas(anfotericina B, itraconazol, sulfametoxazol + trimetoprim e acompanhado durante seis anos, foi ao óbito com extenso comprometimento do sistema nervoso centralA clinical case of a patient bearing systemic paracoccidioidomycosis with regional ganglionic and oral exposure and later pulmonary envolvement is presented. The patient was treated with especific drugs (amphotericin B, itraconazole, sulfamethoxazole-trimethoprim and followed throughout a 6-year period and eventually died showing an extensive envolvement of the central nervous system.

 12. Terapia sistémica de pareja en la depresión: un estudio de caso único

  OpenAIRE

  Feixas i Viaplana, Guillem; Muñoz Cano, Dámaris; Dada Sánchez, Gloria; Compañ, Victoria; Arroyo Andreu, Susana

  2009-01-01

  En este estudio de caso único se presenta el tratamiento de una mujer diagnosticada de depresión mayor con terapia sistémica de pareja. Esta modalidad de terapia supone la inclusión de la pareja en todas las sesiones de tratamiento, en las que se trabaja con ambos de forma conjunta. A medida que avanza la terapia se van explicitando los significados relacionales de los síntomas y las dificultades de relación, y se trabaja de forma conjunta para remediarlas. El proceso terapéutico se completó ...

 13. Lupus eritematoso sistémico en ratones MRL lpr/lpm y knockouts del receptor de quimioquina CCR2

  OpenAIRE

  Camarasa Lillo, Natalia

  2009-01-01

  INTRODUCCIÓN El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune cuya principal manifestación y debut de la enfermedad es la glomerulonefritis mediada por complejos inmunes. Los ratones MRL/MpJ-Fas lpr/J (MRL/lpr) llevan una mutación en el gen Fas de la apoptosis que da lugar a una proliferación de linfocitos autoreactivos y son considerados un modelo de ratón que reproduce muy bien la enfermedad lúpica en el humano, con linfadenopatía asociada a proliferación aberrante de células T,...

 14. Lupus eritematoso sistémico síndrome de cushing y psiquiatría

  OpenAIRE

  Ludwig Pájaro Silva

  2005-01-01

  Se presenta el caso de una paciente con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y síndrome de Cushing quien presentó síntomas afectivos de características depresivas e insomnio de conciliación, quien recibió múltiples tratamientos farmacológicos con pobre respuesta inicial. La psiquiatría de enlace consolida una alternativa de tratamiento multidisciplinario para una aproximación más eficiente a las patologías médicas con síntomas psiquiátricos.

 15. Antibacterianos de acción sistémica: Parte I. Antibióticos betalactámicos

  OpenAIRE

  Manuel Cué Brugueras; Moisés Morejón García

  1998-01-01

  Se presenta una revisión bibliográfica sobre los antibacterianos de acción sistémica, de los cuales en esta primera parte se desarrolla la de los antibióticos betalactámicos, así como algunos conceptos básicos y los diferentes tipos de clasificación de los antibióticos en general. Se abordan los derivados penicilánicos y cafalosporánicos más conocidos internacionalmenteA literature review on systemic antibacterial drugs is presented. This first part includes beta-lactam antibiotics, some basi...

 16. Isquemia microvascular miocárdica, un compromiso asintomático en esclerosis sistémica

  OpenAIRE

  Rausch, Gretel

  2011-01-01

  La Esclerosis Sistémica (ES) es una enfermedad autoinmune y multisistémica, cuya afectación básica es una lesión vascular generalizada, que produce isquemia y fibrosis secundaria del tejido comprometido. El compromiso miocárdico primario (sin compromiso pulmonar o renal), es frecuente, y un grave factor de riesgo de muerte. Junto con la fibrosis pulmonar y la hipertensión pulmonar, es una de las principales causas de mortalidad. Facultad de Ciencias Médicas

 17. Antibacterianos de acción sistémica: Parte II. Otros grupos de antibióticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Cué Brugueras

  1998-08-01

  Full Text Available Se presenta la segunda parte de una revisión bibliográfica sobre los antibacterianos de acción sistémica, la cual incluye grupos de antibióticos tan importantes como aminociclitoles, aminoglucósidos, diaminopirimidinas, estreptograminas, fosfomicinas, fusidanos, glicopéptidos, lincosamidas, macrólidos, nitrofuranos, nitroimidazoles, polipéptios, quinolonas y rifamicinasThe second part of the literature review on systemic antibacterial drugs is presented. It deals with such important groups of antibiotics as aminociclitol, aminoglycosides, diaminopirimidine, streptogramin, fosfomycin, fusidane, glycopeptides, lincosamides, macrolides, nitrofurans, nitroimidazols, polypeptides, quinolones, and rifamycins

 18. Protocolo y necesidad de kit para toxicidad sistémica por anestésicos locales

  OpenAIRE

  Berrío Valencia, Marta Inés; Vargas Silva, Juan Felipe

  2013-01-01

  La intoxicación sistémica por anestésicos locales es una de las complicaciones más temidas en la anestesia regional por su potencial tóxico cardiaco, neurológico y principalmente por el riesgo de desencadenar paro cardiorrespiratorio de difícil manejo, aun en pacientes sanos. La prevención como la primera meta, seguida de un rápido reconocimiento y tratamiento oportuno basado en diversas medidas generales y luego del tratamiento específico con las emulsiones lipídicas al 20%, permiten mejorar...

 19. Betænkning om Indsatsen mod ungdomskriminalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reimann, Johan; Balvig, Flemming; Bay, Jens

  Kommissionen foretager i betænkningen en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet og præsenterer på grundlag heraf en række forslag til, hvordan indsatsen kan styrkes med henblik på at gøre den så målrettet og virkningsfuld som mulig. Til brug for sine overvejelser har kommissionen...... overvejelser og forslag vedrørende indsatsen mod ungdomskriminalitet omfatter dels den forebyggende indsats, dels reaktionen på kriminalitet, der begås af børn og unge. På baggrund af erfaringerne fra eksisterende tiltag fremhæver kommissionen generelt den tidlige, helhedsorienterede, tværsektorielle og...... sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats som den væsentligste, hvis man for alvor ønsker at sætte effektivt ind for at begrænse ungdomskriminaliteten. Derudover stiller kommissionen en lang række forslag om konkrete tiltag med henblik på at styrke henholdsvis den forebyggende indsats og reaktionen på...

 20. Revolution i detailhandlen? Om Marshall-plan, studierejser og selvbetjeningsbutikker.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sissel Bjerrum Fossat

  2013-11-01

  Full Text Available Artiklen undersøger, hvordan udbredelsen af selvbetjeningsbutikker i Danmark var en del af Marshall-planens målsætning. Ved at fokusere på en af de rejser om selvbetjening, der blev arrangeret i Marshall-regi, kan det vises, hvordan oprettelsen af selvbetjeningsbutikker både var i overensstemmelse med amerikanske og danske ønsker. I den danske detailhandel var især kooperationen interesseret i de nye principper, men der fandtes også skeptiske stemmer, der advarede mod de amerikanske ideer.AbstractThe article explores how the dissemination of self-service shops in Denmark was an integral part of the Marshall Plan. Focusing on one of those journeys under the auspices of the Marshall Plan to study such self-service shops in the USA, the article shows how the creation of self-service shops was in accordance with American as well as Danish aspirations. In the Danish retailing business, particularly the cooperative movement was interested in the new principles, even if sceptical voices cautioned against these American ideas. Outside these circles, the Danish unions and employers’ organizations supported the intentions to modernize what they considered an expensive link in the retail trade. The gain in productivity pursued by the industry was considered to depend not only on increasing consumption, but also on standardized goods and mass consumption.

 1. Revolution i detailhandlen? Om Marshall-plan, studierejser og selvbetjeningsbutikker.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sissel Bjerrum Fossat

  2013-11-01

  Full Text Available Artiklen undersøger, hvordan udbredelsen af selvbetjeningsbutikker i Danmark var en del af Marshall-planens målsætning. Ved at fokusere på en af de rejser om selvbetjening, der blev arrangeret i Marshall-regi, kan det vises, hvordan oprettelsen af selvbetjeningsbutikker både var i overensstemmelse med amerikanske og danske ønsker. I den danske detailhandel var især kooperationen interesseret i de nye principper, men der fandtes også skeptiske stemmer, der advarede mod de amerikanske ideer. Abstract The article explores how the dissemination of self-service shops in Denmark was an integral part of the Marshall Plan. Focusing on one of those journeys under the auspices of the Marshall Plan to study such self-service shops in the USA, the article shows how the creation of self-service shops was in accordance with American as well as Danish aspirations. In the Danish retailing business, particularly the cooperative movement was interested in the new principles, even if sceptical voices cautioned against these American ideas. Outside these circles, the Danish unions and employers’ organizations supported the intentions to modernize what they considered an expensive link in the retail trade. The gain in productivity pursued by the industry was considered to depend not only on increasing consumption, but also on standardized goods and mass consumption.

 2. Manifestaciones pulmonares del Lupus Eritematoso Sistémico Pulmonary manifestations of systemic lupus erithematosus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Fernando Molina

  1991-03-01

  Full Text Available En esta revisión se describen las diversas manifestacionespulmonares del Lupus Eritematoso Sistémico; se Incluyen tanto los cuadrosrelacionados con la enfermedad (pleuritis con o sin derrame, neumonitis lúpicaaguda, enfermedad intersticlaidifusa, hipertensión pulmonar, disfunción diafragmática,atelectasia y hemorragia pulmonar como los asociados a ella (infección, edemapulmonar urémico, embolismo pulmonar, neumotórax, pseudolinfoma y sarcoidosis.Se consideran someramente aspectos clínicos, patológicos, patogénicos,diagnósticos y terapéuticos. En cuanto a los últimos se enfatizan algunasconsideraciones generales de importancia en el manejo de estos pacientes; sonellas: la necesidad de descartar ante todo la posibilidad de un proceso Infecciosoy de emplear antibióticos de amplio espectro hasta excluir1o; la de agotarrecursos hasta establecer un diagnóstico definitivo y la de recurrir a laterapia inmunosupresora una vez excluida la infección O cuando no ha habidorespuesta a los antibióticos adecuados

  The various pulmonary manifestations of Systemic Lupus Erythematosus are described in this review; it includes related (pleurisy with/without effusion, acute lupus pneumonitis, diffuse interstitial disease, pulmonary hypertension, diaphragmatic dysfunction, atelectasis, pulmonary hemorrhage as well as associated (infection, uremic pulmonary edema, pulmonary embolism, pneumothorax, pseudolymphoma, sarcoldosis, miscellaneous conditions. Clinical, pathological, pathogenic, diagnostic and therapeutic aspects are con. sidered. Emphasis is done on certain general therapeutic considerations, namely: to rule out the possibillty of an infectious process and use wide-spectrum antibiotics until certainty is acquired that it is not present; to use every available diagnostic resource until a definite diagnosis Is established

 3. Vasculite mesentérica em paciente com lúpus eritematoso sistêmico juvenil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adão F. Albuquerque-Netto

  2013-04-01

  Full Text Available A vasculite mesentérica lúpica (VML é uma rara causa de dor abdominal aguda. Há poucos relatos de caso demonstrando VML em adultos e, particularmente, em crianças e adolescentes. No entanto, para o nosso conhecimento, a prevalência dessa grave vasculite em uma população pediátrica com lúpus ainda não foi estudada. Portanto, dados de 28 anos consecutivos foram revisados e incluídos 5.508 pacientes em seguimento no Hospital da Faculdade de Medicina da Univesidade de São Paulo (FMUSP. Identificamos 279 (5,1% casos que preencheram critérios de classificação diagnóstica do American College of Rheumatology para lúpus eritematoso sistêmico (LES e um (0,4% desses apresentou VML. Este paciente recebeu diagnóstico de LES aos 11 anos de idade. Aos 13 anos foi hospitalizado com dor abdominal difusa e aguda, náuseas, vômitos biliosos, distensão e rigidez abdominal, com descompressão brusca positiva. O paciente foi prontamente submetido à laparotomia exploradora, identificando isquemia intestinal segmentar, com edema de parede intestinal e aderências. Foi realizada ressecção parcial de intestino delgado, com lise das aderências e pulsoterapia com metilprednisolona. A análise histopatológica identificou arterite de vasos mesentéricos. Após 13 dias, apresentou recorrência de dor abdominal difusa intensa, sendo novamente submetido à laparotomia exploradora, identificando obstrução em intestino delgado por aderências, com gangrena intestinal. Nova ressecção intestinal foi realizada, além de pulsoterapia com metilprednisolona e infusão de imunoglobulina. Portanto, VML é uma rara e grave manifestação abdominal na população com lúpus pediátrico, e pode ser a única manifestação de atividade da doença. Além disso, este estudo reforça a importância do diagnóstico precoce e do tratamento imediato.

 4. Vacunación antineumococo en pacientes con lupus eritematoso sistémico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Pisoni

  2003-10-01

  Full Text Available Se evaluó la respuesta de anticuerpos específicos, aparición de autoanticuerpos y actividad de la enfermedad en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES luego de la inmunización con vacuna polivalente para neumococo. Se inoculó, con vacuna 23 valente para neumococo, a 37 pacientes con diagnóstico de LES; previamente y a las 12 semanas post vacunación se determinó los autoanticuerpos, el nivel de complemento sérico y la actividad de la enfermedad aplicando el índice SLEDAI y la respuesta de los anticuerpos IgG contra antígenos polisacáridos capsulares. En 30 pacientes (85.7% los anticuerpos duplicaron el valor basal alcanzando de esta manera, el nivel estimado protector. No hubo diferencias estadísticamente significativas en los índices de actividad post vacunación. En conclusión: en esta serie de pacientes lúpicos, la inmunización con vacuna 23 valente no provocó reactivación de la enfermedad, e indujo una adecuada respuesta de anticuerpos en el 85% del grupo. No se registraron efectos adversos generales o locales que motivaran alguna medicación o internación de ningún paciente.The objective of the study was to evaluate antibody response, autoantibodies induction and disease activity in systemic lupus erythematosus (SLE patients after polyvalent pneumococcal vaccination. SLE patients (n 37 were vaccinated with 23 valent pneumococcal vaccine. Systemic lupus erythematosus disease activity index (SLEDAI and specific IgG antibodies against pneumococcus were measured before and after vaccination. After inoculation 30 patients (85.7% duplicated IgG anti pneumococcus baseline value, reaching protective levels of antibodies. We did not find significant differences in disease activity up to three months after vaccination. In conclusion: after vaccination of this lupus population an 85.0% antibody response was obtained, without temporal associated disease flare or any serious adverse event.

 5. Perfil Sistêmico e Manifestações Bucais em Pacientes com Hipotireoidismo Perfil sistémico y manifestaciones bucales en pacientes con hipotiroidismo Profile systemic and oral manifestations in patients with hypothyroidism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Graziele Beanes da Silva Santos

  2012-06-01

  Full Text Available O hipotireoidismo é uma desordem endócrina, de natureza sistêmica caracterizada pela disfunção na glândula tireóide. Os hormônios tireoidianos T3 e T4 são necessários para suprir funções orgânicas normais do organismo. Desta forma, distúrbios na secreção de T3 e T4 podem estar associados a alterações no sistema estomatognático. Dentre essas alterações encontram-se hipoplasia condilar, atresia maxilar ou mandibular, hipodesenvolvimento da mandíbula, prognatismo maxilar, hipoplasia de esmalte e dentina, taurodontia e retardo na erupção dentária e no desenvolvimento radicular. Desta forma é imprescindível que o cirurgião dentista tenha conhecimento sobre as manifestações locais ou sistêmicas associadas a esta desordem endócrina. O objetivo deste artigo é abordar as alterações sistêmicas e bucais em pacientes acometidos pelo hipotireoidismo, bem como os cuidados e condutas terapêutica que podem ser adotados durante o tratamento odontológico. A coleta de dados foi realizada através da seleção de artigos publicados a cerca das manifestações bucais em pacientes acometidos por hipotireoidismo nos principais bancos de dados, Bireme, Medline e Scielo. O hipotireoidismo é uma patologia sistêmica comum, que ocasionalmente apresenta manifestações bucais e necessitam de cuidados especiais durante tratamentos odontológicos. A interação medicamentosa frente à pacientes em tratamento do hipotireoidismo também deve ser considerada, uma vez que medicações comumente prescritas na odontologia podem promover reações adversas. Desta forma, é imprescindível que o cirurgião-dentista tenha conhecimento sobre os procedimentos adequados na terapêutica de pacientes com essa síndrome.El hipotiroidismo es un trastorno endocrino que se caracteriza por el carácter sistémico de la disfunción de la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas T3 y T4 son necesarias para cumplir con las funciones normales del cuerpo f

 6. Increased prevalence of autoimmune disorders and autoantibodies in parents of children with opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS).

  Science.gov (United States)

  Krasenbrink, I; Fühlhuber, V; Juhasz-Boess, I; Stolz, E; Hahn, A; Kaps, M; Hero, B; Blaes, F

  2007-06-01

  Opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS) is a rare neurological disease in childhood which can be associated with neuroblastoma. Since autoantibodies have been detected in some patients with OMS, an autoimmune etiology is suspected. We compared the prevalence of autoimmune disorders and autoantibodies in parents of children with OMS and in a group of controls of same age and sex. Autoimmune diseases were found in 15.8% of the parents of OMS children, but only in 2.0% of the controls (pOMS parents (42.8% vs. 8.0%, pOMS parents also had significantly more autoantibodies against CNS structures than the controls (pOMS and may also hint to a genetic susceptibility for OMS.

 7. Envolvimento macrovascular e esclerose sistêmica Macrovascular involvement and systemic sclerosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emmanuelle Tenório Albuquerque Madruga Godoi

  2009-03-01

  Full Text Available Este artigo tem como objetivo revisar os aspectos descritos na literatura sobre o acometimento da macrovasculatura na esclerose sistêmica e avaliar a ocorrência e distribuição das alterações macrovasculares nos pacientes com esclerose sistêmica através do eco-Doppler e do índice tornozelo-braço, além da associação desses achados com as características demográficas, forma clínica, tempo de evolução da doença, fenômeno de Raynaud (FR, alterações digitais, ulcerações de membros, reabsorção de falange, amputação, bem como fatores de risco e antecedentes da doença ateromatosa. O estudo foi prospectivo, do tipo série de casos, constituído de 20 pacientes, sendo 19 do sexo feminino, com idade média de 46,30 anos. Todos os pacientes tinham fenômeno de Raynaud objetivo, 85% a forma clínica difusa, 55% alteração de polpa digital, 15% úlcera atual de membros, 25% reabsorção de falange, nenhuma amputação e 70% de um a quatro fatores de risco. Foram estudadas pelo eco-Doppler as artérias aorta e carótida, dos membros inferiores e superiores, para a avaliação de espessamento do complexo íntimo-medial e presença de placas e aneurismas. Nas artérias dos membros inferiores, foi também realizado o índice tornozelo-braço. O índice tornozelo-braço foi normal em todos os pacientes; entretanto, 12 (60% destes apresentaram doença macrovascular pelo eco-Doppler, sendo nove (45% na aorta, seis (30% nas carótidas, uma (5% nas artérias dos membros superiores e sete (35% nas dos membros inferiores. Observou-se associação entre doença macrovascular e alterações de polpas digitais (p = 0,0045. A doença macrovascular foi identificada em 60% dos pacientes através do eco-Doppler, mas não pelo índice tornozelo-braço, que foi normal em todos. Verificou-se associação significante da doença macrovascular com as alterações atuais de polpas digitais, o que não ocorreu com as demais variáveis estudadas

 8. Å skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Harstad

  2017-12-01

  Full Text Available Å forske med kunsten innebærer ikke bare valget av visse metoder for bruk i forskningsprosessen, men også om å ha til disposisjon spesifikke måter å tenke om metode. I denne artikkelen vil jeg synliggjøre en tenkemåte fundert i arbeidet med en skjønnlitterær lesesirkel for lærerstudenter, og min egen erfaring som improvisasjonsmusiker. Jazzens begrep om jam blir løftet frem som omdreiningspunkt for tenkemåten, som ellers har sitt teoretiske utspring i den franske filosofen Gilles Deleuze’s forestilling om bliven. Denne vitale forestillingen innebærer at verden produseres kontinuerlig, noe forskeren også bidrar til. Koblingen mellom jam, litteratur og Deleuze synliggjør dessuten en måte å tenke om metode på som understreker at det å forske med kunsten ikke bare betyr å forske på kunsten, men at kunsten på ulike måter kan virke inn på selve forskningen og slik også bidra til å affirmere verden i sin bliven. I tillegg til å tilby en måte å tenke om metode for den som skal forske med kunsten, er hensikten med artikkelen å gjøre forskeren bevisst sin egen tenkning om metode, noe som er viktig siden denne skaper mulighetsbetingelser for metodevalg og -bruk.

 9. Graphitic carbon nitride induced activity enhancement of OMS-2 catalyst for pollutants degradation with peroxymonosulfate

  Science.gov (United States)

  Li, Jun; Fang, Jia; Gao, Long; Zhang, Jingwen; Ruan, Xinchao; Xu, Aihua; Li, Xiaoxia

  2017-04-01

  Low valent manganese species and surface oxygen vacancies in OMS-2 play an important role in catalytic reactions, and it is highly desirable and challenging to develop a feasible strategy of increasing the Mn(II) and Mn(III) species concentration in the oxide. Herein, the OMS-2/g-C3N4 hybrids (OMS-2/CN) were prepared by a facile refluxing approach. It was found that the MnOx precursor from the reaction of KMnO4 and MnSO4 was transformed into OMS-2 nanofibers with the formation of more Mn(II) and Mn(III) species in OMS-2 and the destruction and oxidation of g-C3N4. The hybrids exhibited higher efficiency for pollutants degradation in the presence of PMS than the pure OMS-2 or g-C3N4. There was a linear correlation between the specific initial rate and the ratio of Mn(II + III)/Mn(IV). Mechanism investigation indicated that high active manganese species or caged radicals were produced through the oxidation of Mn(II) and Mn(III) by PMS and contributed to the degradation reaction. During five consecutive cycles, the catalyst exhibited good reusability and stability. Therefore, the OMS-2/CN hybrids are promising catalysts for wastewater treatment with PMS as the oxidant.

 10. Preču uzskaites sistēmas izstrāde Django ietvarā

  OpenAIRE

  Kokorevičs, Miķelis

  2014-01-01

  Django ietvars ir moderns un pilnvērtīgs tīmekļa ietvars, kas ir veidots Python programmēšanas valodā. Šajā darbā, tiek pētīta Django ietvara funkcionalitāte un piemērotība individuālu preču uzskaites sistēmu izstrādē. Galvenie darba uzdevumi ir izpētīt Django ietvara iespējas un apkopot preču uzskaites sistēmas izstrādei nozīmīgākās priekšrocības. Šī darba rezultātā, tika aprakstīta Django ietvara funkcionalitāte, iespējas un uzbūve. Tika veikts salīdzinājums starp populārākajiem Pyth...

 11. Determinantes sociales de la salud de la OMS en mujeres mexicanas con el virus de papiloma

  OpenAIRE

  Soltero-Rivera, Silvia Guadalupe; Cerda-Flores, Ricardo Martin; Cárdenas-Villarreal, Velia Margarita; Guevara-Valtier, Milton Carlos; Paz Morales, María de los Angeles; Patton-Leal, Adrián Carlos; Ramírez-García, Esther Justina

  2016-01-01

  Uno de los temas centrales de la OMS es el análisis de los problemas de salud mediante el modelo de Determinantes Sociales de la Salud (DSS: inadecuadas condiciones económicas, ambientales y de alimentación). El sistema sanitario de la OMS ha asociado algunas enfermedades tal como el Virus de Papiloma Humano (VPH) con losDSS. Desde el punto de vista de investigación cuantitativa, los DSS reportados por la OMS son: 1) edad de inicio de la actividad sexual, 2) múltiples compañeros sexuales, 3) ...

 12. Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Performance of Manganese Oxide (Na-OMS-2) Nanorods.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Qing; Xu, Shan; Zheng, Hao; Luo, Zhaohui; Liu, Kang; Wang, Wei; Li, Guohua; Wang, Shiquan; Liu, Jianwen; Feng, Chuanqi

  2017-02-01

  Sodium octahedral molecular sieve nanorods (Na-OMS-2) were prepared through a facile hydrothermal method. The effects of reaction temperature and duration on particle sizes of the products were investigated. The electrochemical performance of samples was studied by constant current charge–discharge tests as cathode material for Li-ion batteries (LIBs). The initial discharge capacity of Na-OMS-2 is 123.4 mAh g−1 and the capacity retention was 123.9 mAh g−1 after 100 cycles. The result demonstrates that Na-OMS-2 cathode material behaves a good cycling stability.

 13. Efectos de la consejería personalizada en la reducción de cifras tensionales en pacientes hipertensos esenciales severos, OMS I Effects of personalized counseling on the reduction of tension leves in patients with severe essential hipertension. WHO I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasna Stiepovich Bertoni

  1994-01-01

  Full Text Available Se compararon dos sistemas de intervención para evaluar el efecto de la consejaría personalizada en pacientes hipertensos esenciales severos, OMS I, orientados a reducir cifras tensionales sistólicas, diastólicas y aumentar su autoestima. La variable independente como método de intervención tuvo una duración de 24 semanas. Se midiron variables despendientes: cifras tensionales y autoestima. Los resultados arrojaron que pacientes hipertensos esenciales severos OMS I, del grupo experimental disminuyeron en promedio más sus cifras tensionales y aumentaron en promedio más su autoestima que pacientes del grupo control, encontrándose también depencia entre peso y presión arterial. Consejería Personalizada demostró ser una estrategia de Enfermería exitosa, para este grupo de pacientes.Two intervention systems to evaluate the effect of personalized counseling in severe essential hypertensive patients OMS I, oriented to reduce systolic and diastolic tensional pressures and to increase self-esteem, were compared. The independent variable as an intervention method took place during 24 weeks. Dependent variables: tensional pressures and self-esteem were measured. The results showed that essential severe hypertensive patients OMS I of the experimental groups decreased the average of (the systolic and diastolic tensional pressures and increased their self-esteem more than patients of control group. Finding also a direct dependence between weight and tensional pressures Personalized Counseling showed to be a successful strategy of nursing for this group of patients.

 14. Reacción sistémica tras la ingesta de una oruga procesionaria del pino: ¿Manejo conservador?

  OpenAIRE

  Casado Verrier, Esther; Carro Rodríguez, Miguel A; Cancho, María de la Parte; Piñeiro Pérez, Roi

  2016-01-01

  La oruga procesionaria del pino, forma larvaria de la mariposa nocturna Thaumetopoea pityocampa, es una de las principales plagas forestales del sur de Europa. Con frecuencia, estas orugas producen reacciones locales en humanos debidas a los pelillos urticantes microscópicos que las recubren. La mayoría de los síntomas ocasionados son cutáneos, como urticaria aguda, y son mucho más infrecuentes las reacciones sistémicas. Se presenta un caso de reacción sistémica, con edema orofacial, babeo y ...

 15. Um estudo sobre hipertensão arterial sistêmica na cidade de Campo Grande, MS A study on systemic arterial hypertension in Campo Grande, MS, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Rita Araújo de Souza

  2007-04-01

  Full Text Available OBJETIVOS: Detectar a real prevalência de hipertensão arterial sistêmica em Campo Grande, MS, e fatores freqüentes. MÉTODOS: Estudo transversal com amostra randomizada da população adulta da cidade de Campo Grande, MS, num total de 892 pessoas. Foi aplicado questionário sobre idade, sexo, escolaridade, tabagismo, etilismo, aspectos sobre o tratamento. Foram colhidos dados antropométricos (peso e altura. Segundo a OMS, foi considerado peso normal: IMCIMC 30. Os critérios para hipertensão foram baseados no VII Joint, com valores de corte de Pressão Arterial de 140 x 90 mmHg. RESULTADOS: A prevalência de hipertensão foi de 41,4%, variando conforme idade (até 29 anos: 11,8%; 30-39: 24,8%; 40-49: 43,3%; 50-59: 42,4%; 60-69: 48,6% e > 70: 62,3%. Houve maior prevalência nos homens (51,8%, enquanto nas mulheres foi de 33,1%. As pessoas com formação escolar de 1º grau primário tendem a apresentar maiores índices pressóricos. Nos indivíduos com sobrepeso e obesidade, observou-se maior prevalência de pressão elevada: IMC normal (27,9%, sobrepeso (45,6% e obesidade (58,6%. A partir dos 60 anos existe um maior porcentual de hipertensão sistólica isolada, representado por 16,4% (60-69 anos e de 24,6% (>70 anos. Etilismo diário ou semanal também está relacionado a maior incidência, respectivamente, de 63,2% e 47,2%. Apenas 59,7% eram sabidamente hipertensos. Das pessoas que apresentaram hipertensão, 57,3% fazem algum tratamento. Dos que fazem tratamento regularmente, 60,5% apresentaram hipertensão. CONCLUSÃO: A prevalência de hipertensão foi de 41,4%, ultrapassando a média detectada em alguns trabalhos, alertando para piora epidemiológica e repercussões cardiovasculares, o que evidencia necessidade de maior investimento público no que tange ao esclarecimento e instrução desses grupos populacionais quanto à prevenção.OBJECTIVES: To detect the actual prevalence of systemic hypertension in the city of Campo Grande, MS

 16. Auto-anticorpos na Esclerose Sistêmica (ES Autoantibody in the Systemic Sclerosis (SS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Eduardo Coelho Andrade

  2004-06-01

  Full Text Available A esclerose sistêmica (ES é uma enfermidade inflamatória crônica idiopática, cujo principal indício de vínculo com a auto-imunidade é a presença de auto-anticorpos na maior parte dos pacientes. Pelo teste de imunofluorescência indireta em células HEp-2, observa-se reatividade predominantemente contra o nucléolo e o núcleo, sendo que títulos de anticorpos antinucléolo acima de 1/640 são fortemente sugestivos de ES. Alguns desses auto-anticorpos apresentam alta especificidade para a ES, sendo considerados marcadores diagnósticos dessa enfermidade. São exemplos os anticorpos anti-Scl-70, antifibrilarina e anti-RNA polimerase I. Outros apresentam interessantes associações com manifestações específicas da ES, como os anticorpos anticentrômero, associados às formas limitadas, os anticorpos anti-RNA polimerase III, associados ao extenso comprometimento da pele, e os anticorpos anti-To/Th, associados às formas limitadas com propensão ao desenvolvimento de hipertensão pulmonar. Algumas dessas associações estão bem estabelecidas em diversos estudos, de diferentes grupos de pesquisadores. Outras, entretanto, devem ser vistas com cautela, pois a exigüidade de casos disponíveis para estudo pode ensejar conclusões preliminares e não acuradas. A detecção de anticorpos anticentrômero por técnica de IFI e anti-Scl-70 por imunodifusão dupla ou por ELISA está disponível nos principais laboratórios clínicos capacitados na área de auto-imunidade. O mesmo não se aplica para a maior parte dos demais auto-anticorpos associados à ES. Espera-se que, com a implementação rotineira de técnicas para detecção desses outros auto-anticorpos, o real significado clínico dos mesmos venha a ser melhor conhecido.Systemic Sclerosis (SS is a chronic idiopathic inflammatory disease whose main hint towards autoimmunity is given by the presence of high serum levels of autoantibodies in the majority of the patients. In indirect

 17. Nieuwe technieken om spuiwater te zuiveren zijn veelbelovend (interview met o.a. Erik van Os)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Os, van E.A.

  2012-01-01

  TNO en Wageningen UR Glastuinbouw hebben samen een proefproject gedaan met twee veelbelovende technieken om spuiwater te zuiveren: omgekeerde osmose en membraandestillatie. Deze test vond plaats bij Olij Rozen in De Kwakel. Technisch gezien voldoen beide technieken.

 18. A Best Practice for Developing Availability Guarantee Language in Photovoltaic (PV) O&M Agreements.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States)

  2015-11-01

  This document outlines the foundation for developing language that can be utilized in an Equipment Availability Guarantee, typically included in an O&M services agreement between a PV system or plant owner and an O&M services provider, or operator. Many of the current PV O&M service agreement Availability Guarantees are based on contracts used for traditional power generation, which create challenges for owners and operators due to the variable nature of grid-tied photovoltaic generating technologies. This report documents language used in early PV availability guarantees and presents best practices and equations that can be used to more openly communicate how the reliability of the PV system and plant equipment can be expressed in an availability guarantee. This work will improve the bankability of PV systems by providing greater transparency into the equipment reliability state to all parties involved in an O&M services contract.

 19. An algorithm and a Tool for Wavelength Allocation in OMS-SP Ring Architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riaz, Muhammad Tahir; Pedersen, Jens Myrup; Madsen, Ole Brun

  2006-01-01

  OMS-SP ring is one of the well known architectures in Wavelength Division Multiplexing based optical fiber networks. The architecture supports a restorable full mesh in an optical fiber ring using multiple light wavelengths. The paper presents an algorithm to allocate wavelengths in the OMS-SP ri...... architecture. A tool is also introduced which implements the algorithm and assigns wavelengths. The proposed algorithm uses fewer number of wavelengths than the classical allocation method. The algorithm is described and results are presented.......OMS-SP ring is one of the well known architectures in Wavelength Division Multiplexing based optical fiber networks. The architecture supports a restorable full mesh in an optical fiber ring using multiple light wavelengths. The paper presents an algorithm to allocate wavelengths in the OMS-SP ring...

 20. Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Else

  og universiteternes bærende ideer om akademisk frihed. Professorerne repræsenterede universiteterne i de udvalg under Undervisningsministeriet, hvor linjerne for den fremtidige universitetspolitik blev diskuteret. De varetog de lærdomsmæssige interesser. Studenterne deltog efterhånden også i...... universiteterne kunne styrke de generelle udviklingstræk i den fremvoksende velfærdsstat. Polit.ernes påvirkning af universitetspolitikken skete diskret, men fik alligevel store konsekvenser. Bogen giver et grundigt indblik i, hvordan overordnede strømninger i velfærdsstaten blev bestemmende for udformningen af......"Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975" undersøger magtkampene om de danske universiteter i perioden fra 1950'ernes begyndelse til midt i 1970'erne. Det var kampe, som udspillede sig mellem den fremvoksende velfærdsstats idealer om lighed og demokrati...

 1. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 2. The effect of Ce ion substituted OMS-2 nanostructure in catalytic activity for benzene oxidation

  Science.gov (United States)

  Hou, Jingtao; Li, Yuanzhi; Mao, Mingyang; Zhao, Xiujian; Yue, Yuanzheng

  2014-11-01

  The nanostructure of Ce doped OMS-2 plays a very important role in its catalytic property. We demonstrate by density functional theory (DFT) calculations that the unique nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 with Mn vacancy in the framework is beneficial for the improvement of catalytic activity, while the nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 without defects are detrimental to the catalytic activity. We establish a novel and facile strategy of synthesizing these unique Ce ion substituted OMS-2 nanostructure with Mn vacancies in the framework by hydrothermal redox reaction between Ce(NO3)3 and KMnO4 with KMnO4/Ce(NO3)3 at a molar ratio of 3 : 1 at 120 °C. Compared to pure OMS-2, the produced catalyst of Ce ion substituted OMS-2 ultrathin nanorods exhibits an enormous enhancement in the catalytic activity for benzene oxidation, which is evidenced by a significant decrease (ΔT50 = 100 °C, ΔT90 = 129 °C) in the reaction temperature of T50 and T90 (corresponding to the benzene conversion = 50% and 90%), which is considerably more efficient than the expensive supported noble metal catalyst (Pt/Al2O3). We combine both theoretical and experimental evidence to provide a new physical insight into the significant effect due to the defects induced by the Ce ion substitution on the catalytic activity of OMS-2. The formation of unique Ce ion substituted OMS-2 nanostructure with Mn vacancies in the framework leads to a significant enhancement of the lattice oxygen activity, thus tremendously increasing the catalytic activity.The nanostructure of Ce doped OMS-2 plays a very important role in its catalytic property. We demonstrate by density functional theory (DFT) calculations that the unique nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 with Mn vacancy in the framework is beneficial for the improvement of catalytic activity, while the nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 without defects are detrimental to the catalytic activity. We establish a novel

 3. Relation of intrathecal oligoclonal band production to inflammatory mediator and immunotherapy response in 208 children with OMS.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; McGee, Nathan R; Tate, Elizabeth D

  2018-04-12

  In 208 children with opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS), CSF IgG oligoclonal bands (OCB) and 22 immunomarkers in CSF and 21 in serum/blood were measured. In 36 untreated OMS, 58% were OCB(+), whereas 55% of treated OMS were OCB(-). OCB positivity or negativity did not alter concentrations or frequencies of immunomarkers. The phenotypes of OCB(+) and OCB(-) patients were not distinctive. CSF B cells were expanded in untreated OMS regardless of OCB positivity. These data reveal a much higher frequency of OCB positivity in untreated OMS than previously realized and a disconnect between intrathecal OCB and inflammatory mediator production. Copyright © 2018. Published by Elsevier B.V.

 4. Quantification of amine functional groups and their influence on OM/OC in the IMPROVE network

  Science.gov (United States)

  Kamruzzaman, Mohammed; Takahama, Satoshi; Dillner, Ann M.

  2018-01-01

  Recently, we developed a method using FT-IR spectroscopy coupled with partial least squares (PLS) regression to measure the four most abundant organic functional groups, aliphatic C-H, alcohol OH, carboxylic acid OH and carbonyl C=O, in atmospheric particulate matter. These functional groups are summed to estimate organic matter (OM) while the carbon from the functional groups is summed to estimate organic carbon (OC). With this method, OM and OM/OC can be estimated for each sample rather than relying on one assumed value to convert OC measurements to OM. This study continues the development of the FT-IR and PLS method for estimating OM and OM/OC by including the amine functional group. Amines are ubiquitous in the atmosphere and come from motor vehicle exhaust, animal husbandry, biomass burning, and vegetation among other sources. In this study, calibration standards for amines are produced by aerosolizing individual amine compounds and collecting them on PTFE filters using an IMPROVE sampler, thereby mimicking the filter media and collection geometry of ambient standards. The moles of amine functional group on each standard and a narrow range of amine-specific wavenumbers in the FT-IR spectra (wavenumber range 1 550-1 500 cm-1) are used to develop a PLS calibration model. The PLS model is validated using three methods: prediction of a set of laboratory standards not included in the model, a peak height analysis and a PLS model with a broader wavenumber range. The model is then applied to the ambient samples collected throughout 2013 from 16 IMPROVE sites in the USA. Urban sites have higher amine concentrations than most rural sites, but amine functional groups account for a lower fraction of OM at urban sites. Amine concentrations, contributions to OM and seasonality vary by site and sample. Amine has a small impact on the annual average OM/OC for urban sites, but for some rural sites including amine in the OM/OC calculations increased OM/OC by 0.1 or more.

 5. Et spørgsmål om at være

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Pia

  om, at Gud er død. I modsætning til eftertiden var Friedrich Nietzsche imidlertid ikke sikker på sin berømte dødsdom. Han tilføjede senere, at vi alligevel ikke slipper af med Gud, fordi vi stadig tror på grammatikken, og det er her Et spørgsmål om at være tager sit udgangspunkt. Der er med andre ord...

 6. Lov om juridisk rådgivning - hvad, hvem og hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Marie Jull

  2012-01-01

  Artiklen indeholder en diskussion af, hvilken betydning adfærdskravene i Lov om juridisk rådgivning har for rådgivernes og forbrugernes retsstilling i såvel offentligretlig som civilretlig regi.......Artiklen indeholder en diskussion af, hvilken betydning adfærdskravene i Lov om juridisk rådgivning har for rådgivernes og forbrugernes retsstilling i såvel offentligretlig som civilretlig regi....

 7. Planning of O&M for Offfshore Wind Turbines using Bayesian Graphical Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jannie Jessen; Sørensen, John Dalsgaard

  2010-01-01

  The costs to operation and maintenance (O&M) for offshore wind turbines are large, and riskbased planning of O&M has the potential of reducing these costs. This paper presents how Bayesian graphical models can be used to establish a probabilistic damage model and include data from imperfect...... inspections and monitoring. The method offers efficient updating of the failure probability, which is necessary for risk-based decision making. An application example is presented to demonstrate the capabilities of the method....

 8. Disrupt mig vel: Fire gode råd om disruption

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Østergaard Jacobsen, Per

  2017-01-01

  Forandring. Ønsket om at være teknologisk foran, kommer ofte til at ske på bekostning af fokus på kundernes oplevelser. Lighedstegnet mellem disruption og ny teknologi er kun den halve sandhed.......Forandring. Ønsket om at være teknologisk foran, kommer ofte til at ske på bekostning af fokus på kundernes oplevelser. Lighedstegnet mellem disruption og ny teknologi er kun den halve sandhed....

 9. Synthesis of single crystal manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS) nanostructures with tunable tunnels and shapes.

  Science.gov (United States)

  Li, Wei-Na; Yuan, Jikang; Gomez-Mower, Sinue; Sithambaram, Shantakumar; Suib, Steven L

  2006-02-23

  A new and facile route is reported to manipulate the self-assembly synthesis of hierarchically ordered Rb-OMS-2 and pyrolusite with an interesting flowerlike morphology by a direct and mild reaction between rubidium chromateand manganese sulfate without any organic templates. The crystal forms, morphologies, and tunnel sizes of the obtained OMS materials can be controlled. A mechanism for the growth of manganese dioxides with flowerlike architectures was proposed. The obtained products exhibit potential for use in catalysis and other applications.

 10. STS-26 Discovery, Orbiter Vehicle (OV) 103, OMS pod leak repair at KSC

  Science.gov (United States)

  1988-01-01

  At the Kennedy Space Center (KSC), Rockwell manufacturing engineering specialist Claude Willis (left) and Rockwell manufacturing supervisor George Gallagher begin installation of a 'clamshell' device in the left orbital maneuvering system (OMS) pod reaction control system (RCS) of Discovery, Orbiter Vehicle (OV) 103. Gallagher performed the OMS pod nitric acid oxidizer leak repair operation using the two newly cut access ports in the Orbiter's aft bulkhead.

 11. This Whole World Is OM: Song, Soteriology, and the Emergence of the Sacred Syllable

  OpenAIRE

  Moore Gerety, Finnian McKean

  2015-01-01

  This study explores the emergence of OM, the Sanskrit mantra and critically ubiquitous "sacred syllable" of South Asian religions. Although OM has remained in active practice in recitation, ritual, and meditation for the last three thousand years, and its importance in Hindu, Buddhist, and Jain traditions is widely acknowledged, the syllable's early development has received little attention from scholars. Drawing on the oldest textual corpus in South Asia, the Vedas, I survey one thousand yea...

 12. Bill Gates køber sig til positive historier om udviklingsbistanden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe

  2014-01-01

  Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk......Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk...

 13. Børn med ADHD skaber øget konflikt om morgenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Anne-Mette

  2017-01-01

  Dækning af ny forskning fra videnskabelige præsentationer på den femte Internationale ADHD Congress i Vancouver, 2017. http://propatienter.dk/sygdomme/psyken/280-born-med-adhd-skaber-oget-konflikt-om-morgenen.html......Dækning af ny forskning fra videnskabelige præsentationer på den femte Internationale ADHD Congress i Vancouver, 2017. http://propatienter.dk/sygdomme/psyken/280-born-med-adhd-skaber-oget-konflikt-om-morgenen.html...

 14. Nuclear fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets - Gravimetric method

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  This International Standard describes a method for determining the oxygen-to-metal (O/M) ratio in mixed uranium-plutonium oxide pellets. The (U,Pu)O 2 x sample is submitted to controlled oxidation-reduction under thermodynamic conditions designed to change the O/M ratio to a value of 2,000. The initial stoichiometric deviation, X, is determined from the sample mass difference before and after heat treatment

 15. Anatomy of the human orbital muscle (OM): Features of its detailed topography, syntopy and morphology.

  Science.gov (United States)

  Wilden, Andre; Feiser, Janna; Wöhler, Aliona; Isik, Zeynep; Bendella, Habib; Angelov, Doychin N

  2017-05-01

  The human orbital muscle (OM) is not readily accessible during ordinary anatomical teaching because of insufficient time and difficulties encountered in the preparation. Accordingly, its few anatomical descriptions are supported only by drawings, but not by photographs. The aim of this study was to present OM in dissected anatomic specimens in more detail. Following microscope-assisted dissection, its location, syntopy and morphology were analyzed in 88 orbits of 51 cadavers. Together with the periorbital connective tissue OM filled the infraorbital fissure (IOF) and extended back to the cavernous sinus. As a new finding, we here report that in 34% of the orbits we observed OM-fibers, which proceeded from IOF caudally to the facies infratemporalis of the maxilla. OM had a mean width of 4±1mm, a mean length of 22±5mm and its mean mass was 0.22±0.19g. The subsequent histological analysis of all specimens showed features of smooth muscle tissue: long, spindle-like cells with a centrally located cell nucleus (hematoxylin-eosin staining) which were innervated by tyrosine-hydroxylase immunopositive adrenergic fibers. We conclude that precise knowledge on OM might be very helpful not only to students in medicine and dentistry during anatomical dissection courses, but also to head and neck surgeons, ear-nose-throat specialists and neurosurgeons working in this field. Copyright © 2017 Elsevier GmbH. All rights reserved.

 16. A teoria/concepção sistêmica: uma perspectiva crítica na pedagogia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2006-11-01

  Full Text Available ?Inicialmente pensado para ser uma resenha do livro Educação Física e sociedade, em que encontramos parte essencial da construção teórica da chamada concepção sistêmica de educação física, este artigo amplia seus limites e dialoga com algumas outras produções no âmbito desta que pretende ser uma ‘sociologia (sistêmica da educação física’. Nossas considerações se direcionam para aspectos epistemológicos, políticos e pedagógicos desta teoria. Argumentamos que: a ela aponta elementos metodológicos que contribuem com o discurso crítico em EF; b encontra-se atravessada tanto por pressupostos que identificam o discurso crítico quanto por aqueles que demarcam uma postura conservadora; c uma perspectiva sociológica com base na teoria dos sistemas possui fatores limitantes para o desenvolvimento de algo como uma uma ‘sociologia da EF’. PALAVRAS-CHAVE: concepção sistêmica, sociologia, educação física. The initial aim of this paper was to report the book Educação Física e sociedade,mainly the systemic conception of physical education. As this article enlarged its limits, it enclosed other productions in the field of “sociology of physical education” with the epistemological, political and pedagogical elements of this theory. We realized that: a it points out methodological elements which contribute to the critical discourse of physical education; b it presents characteristics of a critical discourse as well as a conservative attitude; c it presents a sociological perspective based on a systemic theory with restrictive elements to the development of a “sociology of physical education”. KEY WORDS: Systemic conception, sociology, physical education.

 17. Bistand til risikovurdering Supplerende oplysninger fra Syngenta Seeds om overvågningsplanen (evt. ændret risikovurdering). Zea mays (Bt11). Supplerende materiale om Bt11

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "Mail: Den supplerende information om Bt-11 majsen (C/F/96/05-10) der er modtaget d. 02-03-2005, indeholder en ny udgave af den generelle overvågningsplan med enkelte ændringer (forbedringer) i forhold til forrige udgave (kommenteret 24-02-2005). Vi har ikke fundet nogen nye oplysninger der ændre...

 18. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  KAUST Repository

  Zheng, Xing

  2014-11-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids, hydrophobic acids (HPO-A), transphilic neutrals and acids (TPI), and hydrophilics (HPI), and tested their fouling effect in both salt solution and pure water during ultrafiltration (UF). Major functional groups and chemical structure of the isolates were identified using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and solid-state carbon nuclear magnetic resonance (13C NMR) analysis. The influence of the isolation process on the properties of EfOM fractions was minor because the raw and reconstituted secondary effluents were found similar with respect to UV absorbance, molecular size distribution, and fluorescence character. In membrane filtration tests, unified membrane fouling index (UMFI) and hydraulic resistance were used to quantify irreversible fouling potential of different water samples. Results show that under similar DOC level in feed water, colloids present much more irreversible fouling than other fractions. The fouling effect of the isolates is related to their size, chemical properties, and solution chemistry. Further investigations have identified that the interaction between colloids and other fractions also influences the performance of colloids in fouling phenomena. © 2014 Elsevier Ltd.

 19. Remarkable promotion effect of trace sulfation on OMS-2 nanorod catalysts for the catalytic combustion of ethanol.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Jie; Zhang, Changbin; He, Hong

  2015-09-01

  OMS-2 nanorod catalysts were synthesized by a hydrothermal redox reaction method using MnSO4 (OMS-2-SO4) and Mn(CH3COO)2 (OMS-2-AC) as precursors. SO4(2-)-doped OMS-2-AC catalysts with different SO4(2-) concentrations were prepared next by adding (NH4)2SO4 solution into OMS-2-AC samples to investigate the effect of the anion SO4(2-) on the OMS-2-AC catalyst. All catalysts were then tested for the catalytic oxidation of ethanol. The OMS-2-SO4 catalyst synthesized demonstrated much better activity than OMS-2-AC. The SO4(2-) doping greatly influenced the activity of the OMS-2-AC catalyst, with a dramatic promotion of activity for suitable concentration of SO4(2-) (SO4/catalyst=0.5% W/W). The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), NH3-TPD and H2-TPR techniques. The results showed that the presence of a suitable amount of SO4(2-) species in the OMS-2-AC catalyst could decrease the Mn-O bond strength and also enhance the lattice oxygen and acid site concentrations, which then effectively promoted the catalytic activity of OMS-2-AC toward ethanol oxidation. Thus it was confirmed that the better catalytic performance of OMS-2-SO4 compared to OMS-2-AC is due to the presence of some residual SO4(2-) species in OMS-2-SO4 samples. Copyright © 2015. Published by Elsevier B.V.

 20. Pielāgojama norēķinu sistēma mākoņskaitļošanas pakalpojumiem

  OpenAIRE

  Surženko, Dmitrijs

  2013-01-01

  Šajā darbā apskatīts mākoņskaitļošanas jēdziens un mākoņskaitļošanas mākoņu veidi un to funkcionālā klasifikācija. Apskatīti norēķinu sistēmas pamati balstoties uz telekomunikāciju norēķinu sistēmas pamatiem. Aprakstīta uzņēmuma N mākoņa pārvaldības infrastruktūra. Definētas mākoņskaitļošanas brokera prasības uz uzņēmuma N piemēra. Veikts vairāku mākoņskaitļošanas pakalpojumu norēķinu sistēmas apskats un aprakstīta to atbilstība pielāgojamai norēķinu sistēmai un mākoņskaitļošanas brokera pras...

 1. El índice neutrófilo/linfocito como marcador de disfunción sistémica endotelial en sujetos asintomáticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Martínez-Urbistondo

  2016-07-01

  Conclusiones: El índice neutrófilo/linfocito surge como un potencial marcador de disfunción endotelial sistémica económico, rápido, no invasivo e independiente de otros factores conocidos, en sujetos asintomáticos.

 2. O contexto de improvisação em música popular instrumental sob uma perspectiva sistêmica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raphael Ferreira da Silva

  2017-08-01

  Full Text Available Neste artigo procuramos construir um arcabouço teórico que possa auxiliar no estudo das dinâmicas internas inerentes ao contexto de improvisação em música popular instrumental, notadamente no que se refere ao jazz e à música brasileira popular instrumental. As considerações expostas podem servir como suportes conceituais para o processo analítico de casos encontrados nessas diferentes realidades técnico-estéticas, uma vez que, de maneira geral, abordamos elementos e comportamentos observados em práticas disseminadas dentro das vertentes supracitadas. Buscamos propor um olhar reflexivo sobre o objeto artístico a partir de conceitos provenientes de um modelo analítico interdisciplinar, que tem na Sistêmica a sua principal sustentação.

 3. Antibacterianos de acción sistémica: Parte I. Antibióticos betalactámicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Cué Brugueras

  1998-08-01

  Full Text Available Se presenta una revisión bibliográfica sobre los antibacterianos de acción sistémica, de los cuales en esta primera parte se desarrolla la de los antibióticos betalactámicos, así como algunos conceptos básicos y los diferentes tipos de clasificación de los antibióticos en general. Se abordan los derivados penicilánicos y cafalosporánicos más conocidos internacionalmenteA literature review on systemic antibacterial drugs is presented. This first part includes beta-lactam antibiotics, some basic concepts and the different types of antibiotic classification in general. The most known penicilim and cephalosporin derivates worlwide are dealt with

 4. BAFF/APRIL system in pediatric OMS: relation to severity, neuroinflammation, and immunotherapy.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Travelstead, Anna L; Colliver, Jerry A; Ness, Jayne M; Ransohoff, Richard M

  2013-01-16

  B-cell dysregulation has been implicated but not fully characterized in pediatric opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS), a neuroblastoma-associated neuroinflammatory disorder. To assess the role of B-cell activating factor (BAFF) and a proliferation-inducing ligand (APRIL), two critical B cell-modulating cytokines, as potential biomarkers of disease activity and treatment biomarkers in OMS. Soluble BAFF and APRIL were measured in cerebrospinal fluid (CSF) and serum by ELISA in 433 children (296 OMS, 109 controls, 28 other inflammatory neurological disorders (OIND)). BAFF-R receptors on circulating CD19+ B cells were measured by flow cytometry. A blinded scorer rated motor severity on the OMS Evaluation Scale. Immunotherapies were evaluated cross-sectionally and longitudinally. The mean CSF BAFF concentration, which was elevated in untreated OMS and OIND, correlated with OMS severity category (P = 0.006), and reduction by adrenocorticotropic hormone or corticotropin (ACTH) (-61%) or corticosteroids (-38%) was seen at each level of severity. In contrast, CSF APRIL was normal in OMS and OIND and unaffected by immunotherapy. When the entire OMS dataset was dichotomized into 'high' versus 'normal' CSF BAFF concentration, the phenotype of the high group included greater motor severity and number of CSF oligoclonal bands, and a higher concentration of inflammatory chemokines CXCL13 and CXCL10 in CSF and CXCL9 and CCL21 in serum. Serum APRIL was 6.7-fold higher in the intravenous immunoglobulins (IVIg) group, whereas serum BAFF was 2.6-fold higher in the rituximab group. The frequency of B cell BAFF-R expression was similar in untreated and treated OMS. Longitudinal studies of CSF BAFF revealed a significant decline in ACTH-treated patients (with or without rituximab) (P OMS displayed heterogeneity in CSF BAFF expression, which met many but not all criteria as a potential biomarker of disease activity. We speculate that CSF BAFF may have more utility in a biomarker panel

 5. Factores de riesgo para disfunción sistólica ventricular izquierda en adultos de un programa de salud global

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yessica María Giraldo Castrillón

  2017-01-01

  Full Text Available Introducción: La falla cardiaca, es un síndrome clínico habitualmente progresivo que con frecuencia comienza como disfunción sistólica ventricular izquierda y culmina con manifestaciones clínicas diversas de fallo de bomba y bajo gasto cardiaco hasta la muerte. Objetivo: Caracterizar los factores de riesgo que están asociados al desarrollo de disfunción sistólica ventricular izquierda y falla cardiaca secundaria como parte del espectro del síndrome de falla cardiaca en la población de Barranquilla-Colombia. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con fuente secundaria de un estudio de salud global en la ciudad de Barranquilla-Colombia, en el que se hizo análisis univariado y bivariado para describir factores de riesgo asociados a la disfunción sistólica ventricular izquierda. Resultados: Se obtuvieron las prevalencias de cuatro factores de riesgo asociados al desarrollo de disfunción sistólica ventricular izquierda: hipertensión arterial 29.7%, obesidad 26.5%, hiperglucemia 4.6%, hipercolesterolemia 8.2% en pacientes mayores de 40 años los cuales tienen mayor riesgo. Discusión: Este estudio buscó llamar la atención sobre la disfunción sistólica ventricular izquierda, como una condición de descripción relativamente reciente y de potencial impacto en la salud de las poblaciones y los recursos de los sistemas de salud. Conclusiones: La prevalencia de los factores de riesgo para este estado pre-clínico podría llegar a ser alta y estos pacientes ameritarían, según recomendación de cierta evidencia, tamización para disfunción sistólica ventricular izquierda, así como estudios adicionales son requeridos. Cómo citar este artículo: Giraldo YM, Muñoz F, Navarro E, Segura ÁM. Factores de riesgo para disfunción sistólica ventricular izquierda en adultos de un programa de salud global. Rev Cuid. 2017; 8(1: 1519-28. http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v8i1.371

 6. Dieta e aspectos nutricionais no lúpus eritematoso sistêmico Diet and nutritional aspects in systemic lupus erythematosus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Klack

  2012-06-01

  Full Text Available Os autores revisaram a influência dos fatores nutricionais sobre o lúpus eritematoso sistêmico (LES e abordaram uma alternativa complementar em seu tratamento. A autoimunidade e o processo inflamatório do LES estão relacionados à presença de dislipidemias, obesidade, hipertensão arterial sistêmica e síndrome metabólica, que devem ser adequadamente consideradas para diminuir o risco cardiovascular. Uma alimentação com moderado teor energético e proteico, mas rica em vitaminas, minerais (principalmente os antioxidantes e ácidos graxos mono/poli-insaturados, pode promover ação benéfica protetora contra danos tissulares e supressão da atividade inflamatória, além de auxiliar no tratamento dessas comorbidades. A dietoterapia é uma abordagem promissora, e algumas recomendações podem oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes com LES.The authors reviewed the influence of nutritional factors on systemic lupus erythematosus (SLE and discussed an alternative treatment option. The autoimmunity and inflammatory process of SLE are related to the presence of dyslipidemia, obesity, systemic arterial hypertension, and metabolic syndrome, which should be properly considered to decrease cardiovascular risk. A diet with moderate protein and energy content, but rich in vitamins, minerals (especially antioxidants, and mono/polyunsaturated fatty acids can promote a beneficial protective effect against tissue damage and suppression of inflammatory activity, in addition to helping the treatment of those comorbidities. Diet therapy is a promising approach and some recommendations may offer a better quality of life to patients with SLE.

 7. Estudo funcional e morfológico da hipotermia sistêmica ou tópica no fígado de cães

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siqueira Venilton José

  2005-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Estudar as alterações morfo-funcionais hepáticas produzidas por dois tipos de hipotermia; a sistêmica ou tópica (localizada. MÉTODOS: 20 cães foram distribuídos em dois grupos: G I (n=10 submetido a hipotermia tópica e G II (n=10 submetido à hipotermia sistêmica. Dosagens bioquímicas de alanina aminotransferase (ALT, aspartato aminotransferase (AST, bilirrubina direta (BD e estudo morfológico à microscopia óptica (MO e microscopia eletrônica de transmissão (MET foram realizados antes da hipotermia (T0, após a estabilização da temperatura corporal em 10ºC menor que a temperatura inicial (Test e após sessenta minutos de hipotermia (T60. RESULTADOS: A dosagem bioquímica das enzimas, aspartato aminotransferase e bilirrubina direta, evidenciaram maiores níveis de lesões no grupo submetido à hipotermia tópica, quando comparado ao grupo de animais submetidos à hipotermia sistêmica. Por sua vez, a dosagem da Alanina aminotransferase não apresentou alterações em ambos os grupos. Tanto a MO quanto a MET, revelou que nos animais do grupo com hipotermia tópica, as lesões hepáticas foram mais intensas quando comparadas ao do grupo com hipotermia sistêmica. CONCLUSÃO: A hipotermia tópica é mais lesiva ao fígado do que a sistêmica.

 8. Adjuvant treatment with the bacterial lysate (OM-85 improves management of atopic dermatitis: A randomized study.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Bodemer

  Full Text Available Environmental factors play a major role on atopic dermatitis (AD which shows a constant rise in prevalence in western countries over the last decades. The Hygiene Hypothesis suggesting an inverse relationship between incidence of infections and the increase in atopic diseases in these countries, is one of the working hypothesis proposed to explain this trend.This study tested the efficacy and safety of oral administration of the bacterial lysate OM-85 (Broncho-Vaxom®, Broncho-Munal®, Ommunal®, Paxoral®, Vaxoral®, in the treatment of established AD in children.Children aged 6 months to 7 years, with confirmed AD diagnosis, were randomized in a double-blind, placebo-controlled trial to receive, in addition to conventional treatment with emollients and topical corticosteroids, 3.5mg of the bacterial extract OM-85 or placebo daily for 9 months. The primary end-point was the difference between groups in the occurrence of new flares (NF during the study period, evaluated by Hazard Ratio (HR derived from conditional Cox proportional hazard regression models accounting for repeated events.Among the 179 randomized children, 170 were analysed, 88 in the OM-85 and 82 in the placebo group. As expected most children in both treatment groups experienced at least 1 NF during the study period (75 (85% patients in the OM-85 group and 72 (88% in the placebo group. Patients treated with OM-85 as adjuvant therapy had significantly fewer and delayed NFs (HR of repeated flares = 0.80; 95% confidence interval (CI: 0.67-0.96, also when potential confounding factors, as family history of atopy and corticosteroids use, were taken into account (HR = 0.82; 95% CI: 0.69-0.98. No major side effect was reported, with comparable and good tolerability for OM-85 and placebo.Results show an adjuvant therapeutic effect of a well standardized bacterial lysate OM-85 on established AD.

 9. Significant issues and changes for ANSI/ASME OM-1 1981, part 1, ASME OMc code-1994, and ASME OM Code-1995, Appendix I, inservice testing of pressure relief devices in light water reactor power plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seniuk, P.J.

  1996-12-01

  This paper identifies significant changes to the ANSI/ASME OM-1 1981, Part 1, and ASME Omc Code-1994 and ASME OM Code-1995, Appendix I, {open_quotes}Inservice Testing of Pressure Relief Devices in Light-Water Reactor Power Plants{close_quotes}. The paper describes changes to different Code editions and presents insights into the direction of the code committee and selected topics to be considered by the ASME O&M Working Group on pressure relief devices. These topics include scope issues, thermal relief valve issues, as-found and as-left set-pressure determinations, exclusions from testing, and cold setpoint bench testing. The purpose of this paper is to describe some significant issues being addressed by the O&M Working Group on Pressure Relief Devices (OM-1). The writer is currently the chair of OM-1 and the statements expressed herein represents his personal opinion.

 10. Solar PV O&M Standards and Best Practices - Existing Gaps and Improvement Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 11. Solar PV O&M Standards and Best Practices – Existing Gaps and Improvement Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 12. Spørg ikke om, hvad iPad’en kan gøre for dig..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år......Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år...

 13. Key role of CXCL13/CXCR5 axis for cerebrospinal fluid B cell recruitment in pediatric OMS.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Travelstead, Anna L; Ransohoff, Richard M; Ness, Jayne M; Colliver, Jerry A

  2012-02-29

  To study aberrant B cell trafficking into the CSF in opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS), chemoattractants CXCL13 and CXCL12, and B cell frequency and CXCR5 expression, were evaluated. CSF CXCL13 concentration and the CSF/serum ratio were higher in untreated OMS than controls, related directly to OMS severity and inversely to OMS duration, and correlated with CSF B cell frequency and oligoclonal bands. CXCL12 showed the opposite pattern. Selective accumulation of CXCR5+ memory B cells in CSF was found. In ACTH-treated OMS, CXCL13, but not CXCL12, was lower. These data implicate the chemokine/chemoreceptor pair CXCL13/CXR5 in B cell recruitment to the CNS in OMS. CXCL13 and CXCL12 may serve as reciprocal biomarkers of disease activity, but CXCL13 also had utility as a treatment biomarker. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 14. LHCb: Evaluation of 400m, 5Gbit Versatile Link lengths over OM3 and OM4 fibres for the LHCb upgrade

  CERN Multimedia

  Schwemmer, R; Neufeld, N; Soos, C; Troska, J; Wyllie, K

  2013-01-01

  The LHCb experiment will upgrade its DAQ system to a trigger less, 40MHz read-out after LS2. To be able to process the approximately 40Tbit/s of data we will require a massive computing farm. This computing farm can not be installed underground, in the vicinity of the detector anymore due to the enormous power and cooling requirements. An affordable data transport solution has to be found to carry the data from the detector to the new data center on the surface. The distance to cover is estimated to be between 300 and 400 meters. We evaluated the feasibility of using the 5Gbit/s Versatile Link to cover the full distance over OM3 and OM4 quality fibres and will present our results.

 15. Gold nanoparticles on OMS-2 for heterogeneously catalyzed aerobic oxidative α,β-dehydrogenation of β-heteroatom-substituted ketones.

  Science.gov (United States)

  Yoshii, Daichi; Jin, Xiongjie; Yatabe, Takafumi; Hasegawa, Jun-Ya; Yamaguchi, Kazuya; Mizuno, Noritaka

  2016-12-06

  In the presence of Au nanoparticles supported on manganese oxide OMS-2 (Au/OMS-2), various kinds of β-heteroatom-substituted α,β-unsaturated ketones (heteroatom = N, O, S) can be synthesized through α,β-dehydrogenation of the corresponding saturated ketones using O 2 (in air) as the oxidant. The catalysis of Au/OMS-2 is truly heterogeneous, and the catalyst can be reused.

 16. Fortællinger om sorg og tab – når det personlige bliver socialt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Refslund; Sandvik, Kjetil

  2016-01-01

  Vi fortæller om døden, om det at miste og føle sorg. Kulturhistorisk er litteratur, teater og malerkunst scener for netop dette emne. Som socialt fænomen ser vi dog ikke i samme omfang fortællinger om død, tab og sorg, eftersom emnet typisk har været anskuet som et privat anliggende. Bestemte...

 17. Effects of the Bacterial Extract OM-85 on Phagocyte Functions and the Stress Response

  Science.gov (United States)

  Baladi, S.; Kantengwa, S.; Donati, Y. R. A.; Polla, B. S.

  1994-01-01

  The effects of the bacterial extract OM-85 on the respiratory burst, intracellular calcium and the stress response have been investigated in human peripheral blood monocytes from normal donors. Activation of the respiratory burst during bacterial phagocytosis has been previously associated with heat shock/stress proteins synthesis. Whereas OM-85 stimulated superoxide production and increased Ca2+ mobilization, it fared to induce synthesis of classical HSPs. The lack of stress protein induction was observed even in the presence of iron which potentiates both oxidative injury and stress protein induction during bacterial phagocytosis. However OM-85 induced a 75–78 kDa protein, which is likely to be a glucose regulated protein (GRP78), and enhanced intracellular expression of interleukin-lβ precursor. PMID:18472933

 18. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 19. The cost-effectiveness of OM-85 in managing respiratory tract infections in China.

  Science.gov (United States)

  Xuan, Jianwei; Wang, Lijie; Yin, Hongjun; Xuan, Dennis; Zhou, Yan; Hu, Shanlian

  2015-03-01

  To demonstrate the health economic impact of OM-85, a bacterial lysates based immunostimulant, for its approved indications in China. A cost-effectiveness decision tree model was constructed comparing OM-85 with the best supportive care/placebo therapy for managing the acute exacerbation of chronic bronchitis and rhinosinusitis in the Chinese population. Clinical efficacy and adverse events (AE) data were included in the model based on a thorough literature review. All localized direct treatment costs, including drug cost, AE costs, and medical treatment costs for underlining diseases were included from a Chinese third party payer perspective. A Key Opinion Leaders (KOL) survey was conducted with 20 senior physicians specialized in respiratory, ENT, allergy, and immunology fields from tertiary hospitals in Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou, Shenyang, and Wuhan to validate the local treatment costs. Incremental cost-effectiveness ratio (ICER) was calculated based on the above efficacy and cost information. OM-85 is a cost-effective therapy when compared with placebo (standard care). OM-85 can treat/prevent one additional full episode exacerbation of chronic bronchitis and one additional full episode exacerbation of rhinosinusitis with only additional costs of RMB 653 and RMB 1182.84, respectively. In comparison, each acute exacerbation of chronic bronchitis will cost RMB 4510.10, and each acute exacerbation of rhinosinuisitis will cost RMB 1807.21 in a Chinese clinical management setting. One-way sensitivity analyses were performed and the ICER result was demonstrated to be consistent. OM 85 reduces acute exacerbations among patients with chronic bronchitis and chronic rhinosinusitis when compared with Placebo (standard care). From a Chinese payer perspective, OM 85 is a cost-effective therapy in the clinical management of both chronic bronchitis and rhinosinusitis in the adult population.

 20. Enhanced oxidation of arsenite to arsenate using tunable K+ concentration in the OMS-2 tunnel.

  Science.gov (United States)

  Hou, Jingtao; Sha, Zhenjie; Hartley, William; Tan, Wenfeng; Wang, Mingxia; Xiong, Juan; Li, Yuanzhi; Ke, Yujie; Long, Yi; Xue, Shengguo

  2018-03-29

  Cryptomelane-type octahedral molecular sieve manganese oxide (OMS-2) possesses high redox potential and has attracted much interest in its application for oxidation arsenite (As(III)) species of arsenic to arsenate (As(V)) to decrease arsenic toxicity and promote total arsenic removal. However, coexisting ions such as As(V) and phosphate are ubiquitous and readily bond to manganese oxide surface, consequently passivating surface active sites of manganese oxide and reducing As(III) oxidation. In this study, we present a novel strategy to significantly promote As(III) oxidation activity of OMS-2 by tuning K + concentration in the tunnel. Batch experimental results reveal that increasing K + concentration in the tunnel of OMS-2 not only considerably improved As(III) oxidation kinetics rate from 0.027 to 0.102 min -1 , but also reduced adverse effect of competitive ion on As(III) oxidation. The origin of K + concentration effect on As(III) oxidation was investigated through As(V) and phosphate adsorption kinetics, detection of Mn 2+ release in solution, surface charge characteristics, and density functional theory (DFT) calculations. Experimental results and theoretical calculations confirm that by increasing K + concentration in the OMS-2 tunnel not only does it improve arsenic adsorption on K + doped OMS-2, but also accelerates two electrons transfers from As(III) to each bonded Mn atom on OMS-2 surface, thus considerably improving As(III) oxidation kinetics rate, which is responsible for counteracting the adverse adsorption effects by coexisting ions. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 1. Influence of activated carbon preloading by EfOM fractions from treated wastewater on adsorption of pharmaceutically active compounds.

  Science.gov (United States)

  Hu, Jingyi; Shang, Ran; Heijman, Bas; Rietveld, Luuk

  2016-05-01

  In this study, the preloading effects of different fractions of wastewater effluent organic matter (EfOM) on the adsorption of trace-level pharmaceutically active compounds (PhACs) onto granular activated carbon (GAC) were investigated. A nanofiltration (NF) membrane was employed to separate the EfOM by size, and two GACs with distinct pore structures were chosen for comparison. The results showed that preloading with EfOM substantially decreased PhAC uptake of the GACs; however, comparable PhAC adsorption capacities were achieved on GACs preloaded by feed EfOM and the NF-permeating EfOM. This indicates that: (1) the NF-rejected, larger EfOM molecules with an expectation to block the PhAC adsorption pores exerted little impact on the adsorbability of PhACs; (2) the smaller EfOM molecules present in the NF permeate contributed mainly to the decrease in PhAC uptake, mostly due to site competition. Of the two examined GACs, the wide pore-size-distributed GAC was found to be more susceptible to EfOM preloading than the microporous GAC. Furthermore, among the fourteen investigated PhACs, the negatively charged hydrophilic PhACs were generally subjected to a greater EfOM preloading impact. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Om veltalenhed på folkesproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgel, Christian

  2008-01-01

  Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala......Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala...

 3. Hvad Danmark skal forstå om Rigsfællesskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2016-01-01

  Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet.......Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet....

 4. Gas-phase studies of AunOm+ interacting with carbon monoxide

  Science.gov (United States)

  Kimble, M. L.; Castleman, A. W.

  2004-04-01

  The results of reactions between preformed cationic gold oxide clusters and carbon monoxide have been investigated utilizing a fast-flow reactor mass spectrometer. From these studies, it was found that all AunOm+ produced in the cluster source disappeared with CO addition at the reactant gas inlet. Furthermore, with CO addition, intermediate peaks of the form AunOm(CO)x+ (n=1-2, m=0-3, x=0-2) were produced, with some of the species continuing to react at higher CO flows.

 5. Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Paul du Gay er sociolog og globaliseringsprofessor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School. I hans forskning interesserer han sig blandt andet for bureaukratiet som styreform. Gennem årtier har bureaukratiet været genstand for omfattende kritik for dets langsommelighed......, inhumanitet og manglende fleksibilitet. Paul du Gay har taget til genmæle og forsvarer bureaukratiet som en styreform, der understøtter demokrati. I arbejdet med administration som praksis og faglighed har vi interviewet Paul du Gay om nogle af de centrale pointer i denne forskning. Samtalen kredser om...

 6. Bayesian Networks as a Decision Tool for O&M of Offshore Wind Turbines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jannie Jessen; Sørensen, John Dalsgaard

  2010-01-01

  Costs to operation and maintenance (O&M) of offshore wind turbines are large. This paper presents how influence diagrams can be used to assist in rational decision making for O&M. An influence diagram is a graphical representation of a decision tree based on Bayesian Networks. Bayesian Networks...... offer efficient Bayesian updating of a damage model when imperfect information from inspections/monitoring is available. The extension to an influence diagram offers the calculation of expected utilities for decision alternatives, and can be used to find the optimal strategy among different alternatives...

 7. Hvad praktikere bør vide om...CAPM-modellen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peder Harbjerg

  1997-01-01

  CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne.......CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne....

 8. Non-Toxic Orbiter Maneuvering System (OMS) and Reaction Control System

  Science.gov (United States)

  Hurlbert, Eric A.; Nicholson, Leonard S. (Technical Monitor)

  1999-01-01

  NASA is pursuing the technology and advanced development of a non-toxic (NT) orbital maneuvering system (OMS) and reaction control system (RCS) for shuttle upgrades, RLV, and reusable first stages. The primary objectives of the shuttle upgrades program are improved safety, improved reliability, reduced operations time and cost, improved performance or capabilities, and commonality with future space exploration needs. Non-Toxic OMS/RCS offers advantages in each of these categories. A non-toxic OMS/RCS eliminates the ground hazards and the flight safety hazards of the toxic and corrosive propellants. The cost savings for ground operations are over $24M per year for 7 flights, and the savings increase with increasing flight rate up to $44M per year. The OMS/RCS serial processing time is reduced from 65 days to 13 days. The payload capability can be increased up to 5100 Ibms. The non-toxic OMS/RCS also provides improved space station reboost capability up to 20 nautical miles over the current toxic system of 14 nautical miles. A NT OMS/RCS represents a clear advancement in the SOA over MMH/NTO. Liquid oxygen and ethanol are clean burning, high-density propellants that provide a high degree of commonality with other spacecraft subsystems including life support, power, and thermal control, and with future human exploration and development of space missions. The simple and reliable pressure-fed design uses sub-cooled liquid oxygen at 250 to 350 psia, which allows a propellant to remain cryogenic for longer periods of time. The key technologies are thermal insulation and conditioning techniques are used to maintain the sub-cooling. Phase I successfully defined the system architecture, designed an integrated OMS/RCS propellant tank, analyzed the feed system, built and tested the 870 lbf RCS thrusters, and tested the 6000 lbf OMS engine. Phase 11 is currently being planned for the development and test of full-scale prototype of the system in 1999 and 2000

 9. Intervenção fonoaudiológica na esclerose sistêmica: relato de casos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leylane Fonseca Almeida

  2016-02-01

  Full Text Available RESUMO A Esclerose Sistêmica é uma doença reumática autoimune do tecido conjuntivo, progressiva, pouco frequente, de etiologia desconhecida e com evolução variável. Atinge órgãos nobres e tecidos periorais, causando limitação na abertura da boca, hipertonia dos órgãos fonoarticulatórios, face com "aparência de máscara", dificuldades na mastigação e deglutição. Com o objetivo de comparar os resultados pré e pós-intervenção fonoaudiológica miofuncional orofacial em sujeitos com esclerose sistêmica, realizou-se estudo clínico exploratório qualiquantitativo no setor de Reumatologia do Hospital Universitário e na Clínica escola de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe, no período de julho/2012 a dezembro/2013. A amostra foi composta por cinco indivíduos, de ambos os gêneros, com faixa etária entre 24 e 60 anos e diagnóstico médico confirmado da referida afecção. Os indivíduos passaram por avaliação por meio do protocolo MBGR e 36 sessões de terapia fonoaudiológica (miofuncional e mioterápica. Ao término, os resultados iniciais e finais foram comparados a partir dos indicadores clínicos trabalhados. Diante da análise dos resultados obtidos, foram observadas melhoras em todos os aspectos trabalhados. A avaliação anterior à fonoterapia revelou restrição na abertura da boca em todos os indivíduos e os resultados finais apresentaram ganhos entre 5.3 e 14.2 mm de abertura (média: 9,26 mm. Com relação à tonicidade, mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios e dormência orofacial, observaram-se melhoras e evidências de adequação das funções orais. Pode-se concluir que, apesar de alguns pacientes ainda apresentarem alterações, a reabilitação fonoaudiológica promoveu melhoras significativas no quadro clínico e qualidade de vida dos indivíduos do grupo de estudo.

 10. Fatores relacionados ao uso de analgesia sistêmica em neonatologia Factors related to use of systemic analgesia in neonatology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Lúcia Guimarães de Aymar

  2008-12-01

  Full Text Available O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre o histórico e o estágio atual de conhecimento sobre a analgesia sistêmica em neonatologia e os fatores que influenciam a sua utilização. Foi realizada busca de artigos científicos através das bases dados do MEDLINE, SciELO e LILACS com as palavras chave: analgesia, analgésicos sistêmicos, dor, neonatologia, recém-nascido, unidade de terapia intensiva e unidade de terapia intensiva neonatal, além de pesquisa adicional em bancos de dados de dissertações, teses e livros texto. A literatura consultada revela que a analgesia não é uma prática rotineira nas unidades de terapia intensiva neonatal, de uma forma geral, apesar dos inúmeros estudos demonstrando a importância do tema. Apesar de ser o alívio da dor um dos princípios básicos da medicina, de envolver questões éticas e humanitárias, e de estarem disponíveis atualmente vários guias práticos e consensos a respeito do manejo da dor no neonato de risco, os resultados encontrados no presente estudo estão muito aquém das recomendações atuais, tornando-se necessária uma intervenção urgente para reverter a situação observada.The purpose of this paper was to carry out a review of literature on the history and current stage of the knowledge of systemic analgesia in neonatology and the factors influencing its use. A search for scientific articles was made in the MEDLINE, SciELO and LILACS databases using the keywords: analgesia, systemic analgesics, pain, neonatology, newborn, intensive care units and neonatal intensive care units. Additional research was made on dissertations and thesis databanks as well as text books. Literature consulted disclosed that, in general, analgesia is not a routine practice in neonatal intensive care units, despite the numerous studies demonstrating its importance. Although pain relief is a basic principle of medicine, involving ethic and humanitarian issues and despite

 11. Comprometimento pulmonar na esclerose sistêmica: revisão de casos Pulmonary involvement in systemic sclerosis: cases review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcel Koenigkam Santos

  2006-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Rever e avaliar os padrões de alterações encontrados em exames de imagem de pacientes com comprometimento pulmonar da esclerose sistêmica. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram retrospectivamente estudados os exames de radiografia simples e tomografia computadorizada de alta resolução de 23 pacientes com esclerose sistêmica. RESULTADOS: Na radiografia simples, o padrão reticular em bases pulmonares foi predominante, tendo sido verificado em 18 pacientes (78,2%. A tomografia computadorizada de alta resolução evidenciou lesão pulmonar em todos os pacientes estudados, encontrando-se faveolamento em nove pacientes (39,1%, opacidades em vidro fosco associadas a opacidades reticulares em oito (34,7%, predomínio de opacidades reticulares em cinco (21,7% e vidro fosco em um paciente (4,3%. CONCLUSÃO: O padrão de anormalidades tomográficas possui boa correlação com os achados histopatológicos, diferenciando padrões predominantemente inflamatórios de fibróticos, com os padrões inflamatórios estando associados a uma resposta superior ao tratamento. Dessa maneira, observou-se alteração sugestiva de fibrose na maior parte dos casos (faveolamento e opacidades reticulares somando 60,8%, porém com boa parte apresentando padrões sugestivos de processo inflamatório.OBJECTIVE: To review and evaluate the patterns of imaging examinations findings of lung disease in patients with systemic sclerosis. MATERIALS AND METHODS: Plain x-rays and high-resolution computed tomography studies of 23 patients with systemic sclerosis were retrospectively analyzed. RESULTS: At plain x-rays, pulmonary disease with reticular pattern had higher prevalence, appearing in 18 patients (78.2%. High-resolution computed tomography showed lung involvement in the whole group of patients, with honeycombing in nine patients (39.1%, ground-glass opacities associated with reticular opacities in eight patients (34.7%, predominance of reticular opacities in five (21

 12. La enfermedad periodontal como riesgo de enfermedades sistémicas The periodontal disease as a risk for systemic diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maritza Peña Sisto

  2008-03-01

  Full Text Available Se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva acerca de la presencia de enfermedad periodontal como factor de riesgo asociado con diversas enfermedades sistémicas. Algunos autores han propuesto el nacimiento de la medicina periodontal, como nueva disciplina, para explicar estas asociaciones. Las evidencias que emergieron en el último decenio arrojaron luz sobre el lado inverso de la relación entre salud general y salud bucal, o sea, los efectos potenciales de la enfermedad periodontal sobre una amplia variedad de sistemas de órganos. En los últimos años han surgido numerosos informes basados en estudios epidemiológicos en los que las infecciones buco-dentales se asocian con enfermedades sistémicas, entre ellas alteraciones cerebrovasculares, respiratorias, diabetes mellitus y resultados adversos del embarazo, debido a los lipopolisacáridos, las bacterias gramnegativas viables del biofilm y citoquinas proinflamatorias que pueden ingresar al torrente sanguíneo e influir en la salud general y susceptibilidad a ciertas enfermedades. Se reúnen los modelos de interacción y mecanismos propuestos, además de evidencias que sustentan las teorías proclamadas, prestando especial interés a la causalidad entre ambos procesos.An exhaustive bibliographic review of the presence of the periodontal disease as a risk factor associated with diverse systemic diseases was made. Some authors have proposed the emergence of periodontal medicine as a new discipline to explain these associations. The evidences that appeared in the last decade shed light on the opposite side of the relation between general health and oral health, that is, the potential effects of the periodontal diseases on a wide range of organ systems. In the last years, several reports have been based on epidemiological studies in which the oro-dental diseases are associated with systemic diseases, such as cerebrovascular and respiratory disorders, diabetes mellitus and adverse

 13. A variedade da dieta é fator protetor para a pressão arterial sistólica elevada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erick Prado de Oliveira

  2012-04-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: A dieta influencia diretamente a hipertensão arterial (HAS, que é um dos principais fatores de risco da doença cardiovascular. OBJETIVO: Associar a HAS com fatores dietéticos de adultos clinicamente selecionados para programa de mudança de estilo de vida. MÉTODOS: Estudo transversal composto por 335 indivíduos, com idade entre 44 e 65 anos, clinicamente selecionados para um programa de mudança de estilo de vida. Foram avaliados os dados antropométricos (IMC, % de gordura e circunferência abdominal, os componentes bioquímicos (concentrações plasmáticas de glicose, triglicerídeos, colesterol total, HDL-c e LDL-c e a dieta, por meio do recordatório de 24 horas. A qualidade da dieta foi avaliada pelo Índice de Alimentação Saudável. A pressão arterial foi mensurada de acordo com a V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial e classificada de acordo com o NCEP-ATPIII. A regressão logística foi realizada para determinar a probabilidade de alterações na PAS e PAD de acordo com a ingestão dietética. Adotou-se como significante o valor de p < 0,05. RESULTADOS: Observou-se correlação positiva da pressão arterial diastólica com o consumo de colesterol e açúcar; e negativa com a ingestão de fibras, porções de óleo e qualidade da dieta. A variedade da dieta ≥ 8 itens alimentares apresentou efeito protetor para alterações da pressão arterial sistólica; OR = 0,361 (0,148-0,878. CONCLUSÃO: A maior variedade da dieta ofereceu efeito protetor para alteração da pressão arterial sistólica.

 14. Sindrome de Guillain-Barré como manifestação do lupus eritematoso sistêmico: registro de um caso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro F. Moreira Filho

  1980-06-01

  Full Text Available É relatado caso de paciente jovem do sexo feminino que apresentou, de modo agudo, quadro de polirradiculoneurite com acometimento de vários nervos cranianos e dissociação albumino-citológica no líquido cefalorraqueano. Os exames complementares mostraram tratar-se de lupus eritematoso sistêmico. A biópsia de nervo periférico revelou diminuição de fibras mielínicas, fibrose do endo e perineuro e hipertrofia da camada média dos vasa-nervorum. Os autores chamam a atenção para a raridade do acometimento do sistema nervoso periférico na vigência da doença lúpica. Acreditam que a síndrome de Guillain-Barré provocada pelo lupus eritematoso sistêmico seria devido a um mecanismo imuno-alérgico.

 15. Anomalía total del retorno venoso sistémico. Comunicación de un caso. Consideraciones quirúrgicas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omar Lazzarin

  2009-01-01

  Full Text Available RESUMENLa anomalía total del retorno venoso sistémico (ATRVS sin malformaciones acompañanteses un hallazgo excepcional. En esta presentación se describe el caso de una niña de 24 horasde vida, derivada a nuestra institución por presentar cianosis y disnea desde el nacimiento.Por ecocardiografía Doppler color se observó una anomalía parcial del retorno venososistémico: drenaje de la vena cava superior en la aurícula izquierda. El cateterismo cardíacomodificó el diagnóstico al confirmar una anomalía total del retorno venoso sistémico hacia laaurícula izquierda. Se realizó la corrección quirúrgica a los dieciséis meses de vida con excelenteresultado.REV ARGENT CARDIOL 2009;77:405-407.

 16. Sacrificio cortoplacista adaptativo 2opt (SCA_2opt: Una heurística inspirada en el pensamiento sistémico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Pérez Rave

  2014-03-01

  Full Text Available Se detalla el origen de dos noveles heurísticas para el TSP simétrico, inspiradas en el pensamiento sistémico: Sacrificio Cortoplacista Adaptativo 2-opt (SCA_2opt y SCA_2_opt_r. Estas surgen del análisis sistémico de la regla de decisión Vecino más cercano, identificándosele el arquetipo "Soluciones contraproducentes". El SCA se basa en que el agente viajero renuncie en un momento dado a una ciudad inmediatamente cercana, y se traslade hacia la segunda ciudad más cercana disponible. A partir de ello, se continúa con la regla del vecino más cercano. Cada que se realiza el SCA (búsqueda global se efectúa una búsqueda local 2_opt. Considerando el binomio eficacia y eficiencia, las dos heurísticas se muestran prometedoras en comparación multicriterio contra 19 metaheurísticas. Se evidencia que el pensamiento sistémico es un campo de inspiración viable para el desarrollo de métodos de optimización combinatoria; se plasman preguntas emergentes para desarrollos futuros, que permitan continuar integrando elementos de la optimización clásica con el pensamiento sistémico; áreas tradicionalmente vistas como antagónicas, pero cuyo diálogo se muestra favorable en este artículo.

 17. Enfoque sistémico familiar: un marco para la atención profesional en la enfermedad de Alzheimer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuria Esandi

  Full Text Available El progresivo envejecimiento de la población, junto con el aumento de la prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas y discapacitantes, como la enfermedad de Alzheimer, y la creciente demanda de cuidados de larga duración, suponen un desafío para el actual sistema de bienestar social y sanitario. En particular para el denominado sistema informal de cuidados, la familia. La enfermedad de Alzheimer supone para la familia una situación nueva y estresante, que rompe la lógica de los acontecimientos vitales y llega a modificar el funcionamiento normal del grupo. Es por este motivo que no solo la persona afectada, sino toda la unidad familiar debería considerarse objeto de la atención profesional. El presente artículo ofrece una reflexión sobre la adopción de un enfoque de cuidados integrador, positivo y sistémico, centrado en la unidad familiar, que dirija la atención hacia las competencias y fortalezas de la familia, y no exclusivamente a sus dificultades.

 18. Enfermedad cardíaca grave en la esclerosis sistémica Severe cardiac disease in scleroderma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro R. Grinberg

  2004-10-01

  Full Text Available Una mujer de 36 años de edad con diagnóstico de esclerosis sistémica (ES desarrolló un cuadro agudo de miositis esquelética e insuficiencia cardíaca grave. Evolucionó con shock cardiogénico y a pesar del tratamiento con drogas inotrópicas y altas dosis de corticoides falleció a los cinco días de haber ingresado. La autopsia reveló áreas de necrosis coagulativa miocárdicas con miocitolisis y necrosis en banda de contracción. Son muy pocos los casos comunicados de insuficiencia cardíaca grave asociada a la ES.A 36 year-old female with a diagnosis of systemic sclerosis suffered from an acute episode of skeletal myositis and refractory heart failure with cardiogenic shock. Despite immunosuppressive treatment with high doses of corticosteroids and hemodynamic support she died five days after admission. The autopsy showed cardiac myocytolysis, myocyte necrosis and contraction band necrosis. There are very few reported cases of severe heart failure associated to systemic sclerosis.

 19. Lupus eritematoso sistêmico associado a miastenia gravis: relato de caso Systemic lupus erythematosus and myasthenia gravis: case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARCIO F. DE CARVALHO

  1998-03-01

  Full Text Available Os autores descrevem o caso de uma mulher branca de 24 anos de idade admitida com lupus eritematoso sistêmico (com 4 anos de evolução de doença e início recente de miastenia gravis. São discutidos os principais diagnósticos diferenciais para a fraqueza muscular e a fadiga apresentadas por esta paciente. Uma revisão de literatura abordando a associação de miastenia gravis e lupus eritematoso é feita, com ênfase às características clínicas desses pacientes e ao papel do timoma e timectomia no desenvolvimento de lupus eritematoso em pacientes previamente miastênicos.We report the case of a 24-year-old white woman admitted with a four year diagnosis of systemic lupus erythematosus and the recent onset of myasthenia gravis discussing the main differential diagnosis of weakness and fatigue in this patient. A review of literature approaching the association of myasthenia gravis and systemic lupus erythematosus is also done with emphasis on the clinical characteristics of these patients and the role of thymoma and thymectomy in the development of systemic lupus erythematosus in myasthenic patients.

 20. Representações da mulher em cartas bíblicas analisadas sob a perspectiva sistêmico-funcional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Maria Rossi

  2014-02-01

  Full Text Available Este artigo tem como objetivo analisar como a linguagem é usada para representar a mulher em duas cartas bíblicas do Novo Testamento sob o enfoque da Gramática Sistêmico-Funcional, de Halliday e Matthiessen (2004. Para isso, utilizamo-nos de categorias que realizam as três metafunções da linguagem. Na metafunção ideacional, ocupamo-nos do sistema de transitividade; da metafunção interpessoal, focalizamos o sistema de MODO e a polaridade; na metafunção textual, detemo-nos na estrutura temática. A análise conjunta dessas categorias evidenciou que a escolha pelo Tema Ideacional conjugada à função de fala proposta direcionada à mulher e às funções léxico-gramaticais de Ator, Experienciador e Portador desempenhadas por esse participante representam a mulher principalmente como submissa ao homem, ao marido e à sociedade.

 1. Om formidling af kunst, kunsthistorie og billeder i anledning af nye bøger 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hans Dam

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer væsentlige danske kunsthistoriske udgivelser fra 2008 med særlig henblik på at problematisere den brede kunsthistoriske formidlingslitteratur i en mere snæver teoretisk optik. Denne har sjældent samme brede gennemslagskraft, selv om den kan bruges til at pege på fx kønsproblem...

 2. Om hovedbeklædninger, baggrund og øjne, der ser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Hanne

  2007-01-01

  Essayet kommenterer en collage af Sisse Jarner. Fotografiet forestiller en tilsløret udflydende kvinde med en hvid fantasifugl og indgår i et tema om "Konflikter, tro og frihed - et globalt perspektiv". Det kombinerer en association over det visuelle forlæg med en beskrivelse af værket, en...

 3. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 4. Randomiseret nonsens slår social DNA I kampen om forskerkroner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2017-01-01

  BLOG - På listen over projekter, der har modtaget midler fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom maj 2017, er der kun 2-3 projekter ud af i alt 63 bevillinger, der tilnærmelsesvist handler om ulighed i psykiske, relationelle eller sociale forhold/risici knyttet til sygdom – resten af studierne...

 5. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie ...

  African Journals Online (AJOL)

  17 Apr 2013 ... The Authors. Licensee: AOSIS. OpenJournals. This work is licensed under the. Creative Commons. Attribution License. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie van kerkliedere kan beïnvloed. A hymn must be sung to be heard ... : Aspects that could influence the reception of hymns.

 6. Gæsteprofessor starter forskningsprogram om kviksølv i Arktis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Det er lykkedes Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet at tiltrække professor i mikrobiologi Dr. Tamar Barkay fra Rutgers - State University of New Jersey, USA, som gæsteprofessor i et år. I DMU skal hun initerere et internationalt forskningsprogram om mikroorganismers betydning...

 7. An O(m log n) algorithm for stuttering equivalence and branching bisimulation

  NARCIS (Netherlands)

  Groote, J.F.; Wijs, A.J.; Chechik, M.; Raskin, J.-F.

  2016-01-01

  We provide a new algorithm to determine stuttering equivalence with time complexity O(m log n), where n is the number of states and m is the number of transitions of a Kripke structure. This algorithm can also be used to determine branching bisimulation in O(m(log|Act|+log n)) time. Theoretically,

 8. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 9. Det gode budskab - om patientnetværksvirke på portalen sundhed.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  2009-01-01

  "Det gode budskab om frelserens fødsel og det evige liv blev før dets nedskrift i evangelierne fortalt fra mund til mund. Analogien mellem patientfora og Biblen kan synesprovokerende for hvad er mere forskellige fra hinanden end videnskab og tro, endsige www og Messias? Artiklens analyser af borg...

 10. Membrane Fouling Potential of Secondary Effluent Organic Matter (EfOM) from Conventional Activated Sludge Process

  KAUST Repository

  Wei, Chunhai; Amy, Gary L.

  2012-01-01

  Secondary effluent organic matter (EfOM) from a conventional activated sludge process was filtered through constant-pressure dead-end filtration tests with a sequential ultrafiltration (UF, molecular weight cut-off (MWCO) of 10k Dalton) and nanofiltration (NF, MWCO of 200 Dalton) array to investigate its membrane fouling potential. Advanced analytical methods including liquid chromatography with online carbon detection (LC-OCD) and fluorescent excitation-emission matrix (F-EEM) were employed for EfOM characterization. EfOM consisted of humic substances and building blocks, low molecular weight (LMW) neutrals, biopolymers (mainly proteins) and hydrophobic organics according to the sequence of their organic carbon fractions. The UF rejected only biopolymers and the NF rejected most humics and building blocks and a significant part of LMW neutrals. Simultaneous occurrence of cake layer and standard blocking during the filtration process of both UF and NF was identified according to constant-pressure filtration equations, which was possibly caused by the heterogeneous nature of EfOM with a wide MW distribution (several ten to several million Dalton). Thus the corresponding two fouling indices (kc for cake layer and ks for standard blocking) from UF and NF could characterize the fouling potential of macromolecular biopolymers and low to intermediate MW organics (including humics, building blocks, LMW neutrals), respectively. Compared with macromolecular biopolymers, low to intermediate MW organics exhibited a much higher fouling potential due to their lower molecular weight and higher concentration.

 11. Høringssvar - Vejledning om definition større uheld 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedlund, Frank Huess

  2017-01-01

  Min kritik af udkast til vejledning om "Definition af større uheld og nærved-uheld på risikovirksomheder", er desværre temmelig grundlæggende. Jeg opfordrer til, at vejledningen ikke udgives. Det er ikke tydeligt, hvilket problem vejledningen søger at løse. Der er alvorlige problemer med hjemmel....

 12. CRM i tredje potens er lige rundt om hjørnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  Hvis virksomhederne ellers magter at favne teknologien, bliver det meget snart meget lettere at være borger og kunde. Det er masser af juridiske og etiske spørgsmål, javel, men det handler om at begejstre og bejle til kunden...

 13. Bacon, Lettuce and Tomato: een strategie om leerlingen te helpen hun antwoorden op examenvragen te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Kneppers, L.

  2014-01-01

  In Tutor2u las ik dat in een workshop een strategie was besproken om leerlingen te helpen hun examenantwoorden vollediger en juister te formuleren. De strategie heet in Groot Brittannië BLT, voor leerlingen daar gemakkelijk te onthouden vanwege de populaire Bacon, Lettuce en Tomato sandwich.

 14. PRI leidt rupsen om de tuin: effect van tussenteelt en combinatieteelt op rupsen op spruitkool

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2002-01-01

  PRI onderzocht in spruitkool het effect van bloemstroken met bruine mosterd of klaver, ingezaaid om de zes rijen, op de aantallen rupsen en de samenstelling van de rupsenpopulatie gedurende het groeiseizoen. In het artikel ook een beschrijving en illustraties van de zes belangrijkste rupsensoorten

 15. Rislende aspeløv. Om fallisk og feminin nydelse i Nymphomaniac

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2018-01-01

  Artiklen er en analyse af begærets dynamik som den fremstilles i Lars von Triers Nymphomaniac, nemlig som en lige så tragisk som komisk gentagelsestvang. Den indrammede historie om det mekaniske begær sammenholdes med rammens iscenesættelse af det narrative begær. Filmens visuelle komposition ana...

 16. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  NARCIS (Netherlands)

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens

 17. O&M report for DanWEC Hanstholm test site

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grant, Christian Nereus; Tetu, Amélie

  The report is prepared for the Danish Energy Agency under The Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP), project “Resource Assessment, Forecasts and WECs O&M strategies at DanWEC and beyond”. This report includes observation, planning and maintenance descriptions for the Dan......WEC test site (HTS) located west of the Port of Hanstholm....

 18. Danske undersøgelser om anbringelse af etniske minoritetsbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  2003-01-01

  Døgninstitutioner og opholdssteder har ingen dokumentation for, hvordan deres arbejde med anbragte minoritetsunge foregår mest optimalt. Nok findes der masser af viden i praktikernes hoveder, men intet er skrevet ned om deres erfaringer.Det viser denne indsamling af viden og erfaringer fra praksi...

 19. Filosofie van het kijken: Tevreden koe maalt niet om haar psyche.

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, Mieke; Steenhuis, Peter Henk

  2008-01-01

  Museumbezoekers blijven negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Maar als je langer wilt kijken, hoe moet je dat doen? In samenspraak met Peter Henk Steenhuis onderricht filosofe Mieke Boon over de filosofie van het kijken. Vandaag: de koeien van Willem Maris

 20. Recommended practices for wind farm data collection and reliability assessment for O&M optimization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hahn, Berthold; Welte, Thomas; Faulstich, Stefan

  2017-01-01

  . The complete results of IEA Wind Task 33 are described in the expert group report on recommended practices for "Wind farm data collection and reliability assessment for O&M optimization" which will be published by IEA Wind in 2017. This paper briefly presents the background of the work, the recommended process...

 1. het om die Woord van God aan die gemeente te bedien. A. D. P ont ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Sizoo vertel met die vlotheid van die ervare skrywer en die ver antwoordelikheid van die wetenskaplike ... Maar in stiptelike trou aan die feitelikheid, verlaat die skrywer hom uitsluitlik op die outentieke bronne om ... de leser; in sy rykdom van gegewens en wetenskaplike betroubaarheid kan dit met vrug gelees word deur die ...

 2. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 3. Professor Adler-Nissen om TED-Talks i Kristeligt Dagblad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2017-01-01

  Professor Rebecca Adler-Nissen var den 10. juni 2017 i Kristeligt Dagblad i forbindelse med hendes TED Talk på TED konferencen i Danmark. Her talte Adler-Nissen om international diplomati. Adler-Nissen ser TED formatet som en måde at øge kendskabet til emnet international diplomati, da formatet...

 4. Closeup of STS-26 Discovery, OV-103, orbital maneuvering system (OMS) leak

  Science.gov (United States)

  1988-01-01

  Closeup of STS-26 Discovery, Orbiter Vehicle (OV) 103, orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) nitrogen tetroxide gas leak was captured by a Cobra borescope and displayed on a video monitor. The borescope has a miniature videocamera at the end of a flexible rubber tube and is able to be maneuvered into other inaccessible locations.

 5. Glow experiment documentation of OMS/RCS pod and vertical stabilizer

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  Glow experiment documentation of one of the orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) pods and a portion of the vertical stabilizer shows chemoluminescent effectresulting from atomic oxygen impacting the spacecraft and building to the point that the atomic oxygen atoms combine to form molecules of oxygen. The Image Intensifier on NIKON 35mm camera was used to record the glow.

 6. Le FIE 2008 fait avancer le cadre écobiosocial de l'OMS | CRDI ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  10 mai 2011 ... Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) de l'OMS a élaboré le concept du champ « écobiosocial », qui combine les perspectives écologiques, biologiques et sociales « pour mieux comprendre la dynamique des maladies infectieuses à transmission ...

 7. Solid-phase photocatalytic degradation of polyethylene film with manganese oxide OMS-2

  Science.gov (United States)

  Liu, Guanglong; Liao, Shuijiao; Zhu, Duanwei; Cui, Jingzhen; Zhou, Wenbing

  2011-01-01

  Solid-phase photocatalytic degradation of polyethylene (PE) film with cryptomelane-type manganese oxide (OMS-2) as photocatalyst was investigated in the ambient air under ultraviolet and visible light irradiation. The properties of the composite films were compared with those of the pure PE film through performing weight loss monitoring, IR spectroscopy, scanning electron microscopic (SEM) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The photoinduced degradation of PE-OMS-2 composite films was higher than that of the pure films, while there has been little change under the visible light irradiation. The weight loss of PE-OMS-2 (1.0 wt%) composite films steadily decreased and reached 16.5% in 288 h under UV light irradiation. Through SEM observation there were some cavities on the surface of composite films, but few change except some surface chalking phenomenon occurred in pure PE film. The degradation rate with ultraviolet irradiation is controllable by adjusting the content of OMS-2 particles in PE plastic. Finally, the mechanism of photocatalytic degradation of the composite films was briefly discussed.

 8. Samarbejdet mellem amter og kommuner om regionplanlægningen og det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jørgen; Sørensen, Esben Munk; Jørgensen, Lars Overgaard

  kommuner er klar til at tage udfordringerne omkring udviklingen i det åbne land op med behørigt hensyn til beskyttelses- og benyttelsesinteresserne i en dialog  med amterne og under indtryk af de meldinger og signaler, der kommer fra Miljøministeriet om god gedigen planlægning. Vi anser det for givet...

 9. Drip Irrigation Aided Phytoremediation for Removal of TCE FR-om Groundwater

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wilde, E.W.

  2003-01-01

  Groundwater in D-Area at the Savannah River Site (SRS) is contaminated with trichloroethylene (TCE) and by-products resulting FR-om discharges of this organic solvent during past disposal practices. This contaminated groundwater occurs primarily at depths of 9 meters to 15 meters below ground surface, well below the depths that are typically penetrated by plant roots. The process investigated in this study involved pumping water FR-om the contaminated aquifer and discharging the water into overlying test plots two inches below the surface using drip irrigation. The field treatability study was conducted FR-om 8/31/00 to 4/18/02 using six 0.08 hectare test plots, two each containing pines, cottonwoods, and no vegetation (controls). The primary objective was to determine the overall effectiveness of the process for TCE removal and to determine the principal biotic and abiotic pathways for its removal. Results demonstrated that the process provides a viable method to remove TCE-contaminated groundwater. The data clearly showed that the presence of trees reduced volatilization of TCE FR-om the drip irrigation system to the atmosphere. Influent groundwater TCE concentrations averaging 89 mg/L were reduced to non-detectable levels (less than 5 mg/L) within the upper two feet of soil (rhizosphere)

 10. Inspiration til smag - om at aktivere elevernes forforståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Peter

  2018-01-01

  "Forforståelsen kan åbne en passage mellem fagets begreber og metoder om smag på den ene side - og elevernes forståelse og interesse for smag på den anden side. Peter Brodersen forklarer her, hvordan en lærer kan bygge bro mellem faglige begreber og elevernes tænkning"...

 11. Om Olav Tryggvessons enestående skib og enestående idrætsfærdighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else

  2008-01-01

  Om Olav Tryggvessons berømte skib Ormen Lange og de meget store skibe fra omkring år 1000 og begyndelsen af 1000-årene, som nu kendes arkæologisk. Og om kong Olavs legendariske færdigheder i sværdleg og at kunne løbe på et skibs årer...

 12. Comparing 52 Gbps Duobinary and 4-PAM Transmission Over 100m OM-3 Fiber With 25GHz Class VCSELs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Lau Frejstrup; Lyubomirsky, Ilya; Daghighian, Henry M.

  This paper compares VCSEL based transmission of 52 Gbps duobinary-NRZ and 4-PAM over 100m OM-3 fiber employing a linear equalizer in the receiver.......This paper compares VCSEL based transmission of 52 Gbps duobinary-NRZ and 4-PAM over 100m OM-3 fiber employing a linear equalizer in the receiver....

 13. Acides gras oméga 3 et maladies cardiovasculaires : approches épidémiologiques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ducimetiere Pierre

  2004-01-01

  Full Text Available La prise alimentaire d’acides gras oméga 3 a de nombreuses conséquences biologiques en particulier dans les domaines intéressant le risque cardiovasculaire (thrombose, métabolisme lipidique, inflammation. A partir de l’énorme littérature épidémiologique sur le sujet, on peut conclure que la consommation de poisson « gras » ou d’oméga 3 à longue chaîne a un effet protecteur sur la mortalité coronaire et plus généralement sur les maladies cardiovasculaires. Il existe des indications en faveur d’un effet similaire de l’apport en alphalinolénique (ALA. Les essais de prévention secondaire avec des oméga 3 à longue chaîne ont confirmé ces résultats mais les essais de conseils nutritionnels favorisant la consommation d’ALA ne sont qu’indicatifs. Il n’existe guère « d’evidence » en faveur du rôle des oméga sur le développement quantitatif de l’athérome alors que leur effet protecteur sur la vulnérabilité cardiaque aux arythmies est bien établie. Ces données expérimentales et cliniques fournissent une base biologique à la relation observée entre un apport augmenté de poisson ou d’oméga 3 et un risque abaissé de mort subite dans plusieurs études de cohortes.

 14. OM and A considerations in PLEx decision making for CANDUR reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Azeez, S.; Olmstead, R.; Krishnan, V. S.; Ramakrichnan, T. K.; Kakaria, B. K.

  2002-01-01

  In recent years, owners and operators of mature nuclear plants that are reaching their design life, are contemplating Plant Life Extension (PLEx) to continue generating low cost electricity. While the business case for PLEx is typically organized along the immediate investment requirements to carryout the planned refurbishment of the plant components, a similar level of attention and focus should be placed on the post refurbishment OM and A costs of the plant. If the refurbishment is based on a one-to-one replacement of aging or non-repairable components, then post refurbishment OM and A costs can be expected to be similar to those before refurbishment. This paper presents supporting arguments to align post-refurbishment OM and A, with certain modifications to the plant during refurbishment, which can yield a significantly reduced OM and A costs over the extended life. The paper describes techniques, which are being investigated for operating CANDU R plants, the will reduce the overall manpower requirements through more automation applied to testing, analyses, equipment status monitoring, regulatory surveillance/reporting etc., and integration of plant information systems. Application of Condition Based Monitoring combined with Reliability Centred Maintenance will minimize operational maintenance intervention and action, and hence, further reduce the maintenance manpower resources. These examples will be applied to two typical CANDU R situations - one using PLEx as the example (Point Lepreau Station) and the other using plant restart of laid up units (Pickering A Station) to illustrate these concepts. Specific data for these two plant types will be described with and without implementation of the OM and A reduction techniques described above to demonstrate potential manpower reductions. The paper will also describe how the Canadian nuclear industry has been able to deal with the lack of trained personnel and turn things around; and is in a position to start up the

 15. Ferrihydrite-associated organic matter (OM) stimulates reduction by Shewanella oneidensis MR-1 and a complex microbial consortia

  Science.gov (United States)

  Cooper, Rebecca Elizabeth; Eusterhues, Karin; Wegner, Carl-Eric; Totsche, Kai Uwe; Küsel, Kirsten

  2017-11-01

  The formation of Fe(III) oxides in natural environments occurs in the presence of natural organic matter (OM), resulting in the formation of OM-mineral complexes that form through adsorption or coprecipitation processes. Thus, microbial Fe(III) reduction in natural environments most often occurs in the presence of OM-mineral complexes rather than pure Fe(III) minerals. This study investigated to what extent does the content of adsorbed or coprecipitated OM on ferrihydrite influence the rate of Fe(III) reduction by Shewanella oneidensis MR-1, a model Fe(III)-reducing microorganism, in comparison to a microbial consortium extracted from the acidic, Fe-rich Schlöppnerbrunnen fen. We found that increased OM content led to increased rates of microbial Fe(III) reduction by S. oneidensis MR-1 in contrast to earlier findings with the model organism Geobacter bremensis. Ferrihydrite-OM coprecipitates were reduced slightly faster than ferrihydrites with adsorbed OM. Surprisingly, the complex microbial consortia stimulated by a mixture of electrons donors (lactate, acetate, and glucose) mimics S. oneidensis under the same experimental Fe(III)-reducing conditions suggesting similar mechanisms of electron transfer whether or not the OM is adsorbed or coprecipitated to the mineral surfaces. We also followed potential shifts of the microbial community during the incubation via 16S rRNA gene sequence analyses to determine variations due to the presence of adsorbed or coprecipitated OM-ferrihydrite complexes in contrast to pure ferrihydrite. Community profile analyses showed no enrichment of typical model Fe(III)-reducing bacteria, such as Shewanella or Geobacter sp., but an enrichment of fermenters (e.g., Enterobacteria) during pure ferrihydrite incubations which are known to use Fe(III) as an electron sink. Instead, OM-mineral complexes favored the enrichment of microbes including Desulfobacteria and Pelosinus sp., both of which can utilize lactate and acetate as an electron

 16. Avaliação clínica e sistêmica em pacientes que procuram tratamento periodontal = Clinical and systemic evaluation of patients seeking periodontal treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gusmão, Estela Santos

  2005-01-01

  Full Text Available Com o objetivo de estabelecer as condições clínicas e sistêmicas de pacientes portadores de doença periodontal atendidos na Escola de Aperfeiçoamento Profissional da Associação Brasileira de Odontologia Secção Pernambuco (EAP-ABO/PE nos anos de 2000-2001, foram levantados 249 prontuários dos quais, 65 foram desconsiderados por falta de preenchimento. Os dados de interesse foram anotados em ficha específica e trabalhados no programa SPSS versão 10. 0. Para análise estatística foram adotadas distribuições de freqüência, medidas de tendência central e teste do qui-quadrado (?2. Dos 184 prontuários válidos, 61,4% eram de pacientes do sexo feminino. A idade média foi de 39,9 anos, o número médio de dentes presentes foi de 25,4 e o de dentes ausentes, foi de 6,7/pessoa. O ?2 mostrou significância entre idade e número de dentes presentes (P < 0,001. A gengivite foi a alteração periodontal mais freqüente e o diagnóstico de periodontite de progressão lenta prevaleceu em 38,6% das fichas analisadas. Envolvimento de furca grau III, mobilidade grau III e profundidade de sulco = 8 mm foi observada em, respectivamente, 1,1%, 1,8% e 3,8% dos dentes. Alterações sistêmicas das mais diversas (úlcera, artrite, febre reumática, lúpus etc. atingiram 50% dos pacientes, 18,4% dos pacientes eram hipertensos. Não foi observada significância entre idade e diagnóstico periodontal (P = 0,672 e idade e condições sistêmicas (P = 0,586. O ?2 comprovou existir significância estatística entre condição sistêmica e diagnóstico periodontal (P < 0,001 sendo, portanto, sugestivo de que a condição sistêmica interfere no estado periodontal

 17. Integrated O&M for energy generation and exchange facilities; O&M integral para instalaciones de generación e intercambio de energía

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2016-07-01

  Ingeteam Service, part of the Ingeteam Group, is a leading company in the provision of integrated O&M services at energy generation and exchange facilities worldwide. From its head office in the Albacete Science and Technology Park, it manages the work of the 1,300 employees that make up its global workforce, rendering services to wind farms, PV installations and power generation plants. In addition, it maintains an active participation strategy in a range of R&D+i programmes that improve the existing technologies and are geared towards new production systems and new diagnostic techniques, applied to renewables installation maintenance. (Author)

 18. Medborgarskapande för ett nytt millennium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magnus Dahlstedt

  2014-01-01

  Full Text Available Citizenship in the making for a new millenium – education and citizen formation in 21st century Sweden. The aim of this article is to analyse citizenship formation in Swedish education. In highlighting trends regarding the assignment of the educational system to provide for democratic citizenship there are certain depictions of citizenship prevailing. The first stresses an inward-looking and inward-feeling citizenship, characterizing the citizen as deliberative and emotional. The second stresses an inward-looking and outward-making citizenship, characterizing the citizen as entrepreneurial and willing. Here, democracy is portrayed as already achieved. This, we argue, is hazardous as society risk being pictured as apolitical and democratically ‘saturated’. This situation does not open up for democratic change to come into question as desirable or even possible. Put differently, it leaves us with the notion that things have to be as they are, as we are living in the best of worlds.

 19. Messedeltagelse: Til nytte eller besvær?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kåre

  2000-01-01

  Nytten af messedeltagelse skal vurderes på flere parametre end salg. Profilering og opbygning af relationer opfattes af udstillerne som det vigtigste ved at deltage på messer. Og for at opnå dette kræves der planlægning, erfaring og engagement både før, under og efter messen. Det er hovedbudskabet...

 20. Factores de riesgo relacionados con lupus eritematoso sistémico en población mexicana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zonana-Nacach Abraham

  2002-01-01

  Full Text Available Objetivo. Evaluar los factores de riesgo asociados con el desarrollo de lupus eritematoso sistémico en población mexicana. Material y métodos. Estudio de casos y controles, efectuado en junio de 1996 en el Departamento de Reumatología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI (HE CMN, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Ciudad de México. Se estudiaron 130 pacientes (casos que presentaban cuatro o más criterios de clasificación de lupus eritematoso sistémico (LES y con una evolución de la enfermedad menor de cinco años. Los controles fueron pacientes hospitalizados por enfermedades agudas no autoinmunes. Fueron pareados 1:1 por edad y sexo; ambos grupos se evaluaron a través de una entrevista directa y la aplicación de un cuestionario estructurado. Se estudiaron los siguientes factores de riesgo: genéticos (historia familiar de LES o enfermedad de tejido conjuntivo, sociodemográficos (raza, lugar de residencia, educación, ingreso mensual; hormonales (anticonceptivos orales, terapia hormonal de remplazo y ginecobstétricos; ambientales (productos para el cabello, cohabitación con perros, infecciones, alergias. El análisis estadístico fue hecho con razón de momios (RM IC 95% y regresión logística. Resultados. El análisis estadístico multivariado mostró asociación con el antecedente familiar de LES (RM 4.2, IC 95% 1.17-15.2 u otra ETC (RM 2.6, IC 95% 1.15-4.5, uso de anticonceptivos orales por más de un año (RM 2.1, IC 95% 1.13-4.3, faringoamigdalitis de repetición (RM 2.1, IC 95% 1.18 - 3.6 y fármacos (RM 5.0, IC 95% 1.62 - 21.6. No hubo relación con factores socieconómicos, el uso de productos para el cabello, con asma o con antecedentes alérgicos. Conclusiones. Factores genéticos como el antecedente heredo-familiar de LES o enfermedad de tejido conjuntivo en familiares de primer grado continúan siendo factores importantes en el desarrollo de LES. Otros factores de riesgo

 1. Conhecimento sobre fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica por discentes do curso de enfermagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayla de Araujo Beserra

  2017-03-01

  Full Text Available Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, a hipertensão arterial sistêmica (HAS é o maior problema de saúde social dos países desenvolvidos e em muitos dos emergentes. Nesse sentindo, objetivou-se identificar os fatores de risco dos discentes de enfermagem para o desenvolvimento da HAS em um centro de ensino superior de saúde na cidade de Arcoverde, Pernambuco. Trata-se de um estudo de caráter descritivo e exploratório com abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 33 discentes, que cursavam o primeiro e o sexto período do curso superior de enfermagem. As variáveis estudadas foram: identificações, socioeconômicos e comportamentais. Em relação ao gênero, dos alunos consultados, apresentaram-se em maior porcentagem os do gênero feminino, informando que fazem uso de bebida alcoólica e apresentam hábitos saudáveis de alimentação. Evidenciou-se à inatividade física, sendo o fator mais citado dos riscos modificáveis, e os antecedentes familiares e a raça, fatores estes intrínsecos não modificáveis. Quanto ao nível de conhecimento sobre a HAS, nos dois períodos, é caracterizado como insuficiente sobre a doença hipertensiva. Torna-se necessário aprofundar alguns conhecimentos sobre HAS dos estudantes e a implementação de orientações sobre a prática de atividade física como um fator preventivo para HAS.

 2. Calidad de vida, ansiedad, depresión y optimismo disposicional en pacientes con lupus eritematoso sistémico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yenier Enrique Perez Mesa

  2014-01-01

  Full Text Available El presente artículo de investigación caracteriza la relación entre Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS y la ansiedad, depresión y optimismo disposicional, en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES, que se hallan en estado de remisión y de actividad lúpica. Se realizó un estudio descriptivo-correlacional de corte transversal, sustentado en el paradigma integrativo de la investigación. La muestra estuvo formada por 41 pacientes y los resultados demuestran afectaciones en la CVRS. Los pacientes presentan un nivel moderado de ansiedad en sus dimensiones estado-rasgo, así como en depresión-rasgo, mientras que la depresión situacional resultó elevada. Poseen también un alto nivel de optimismo disposicional, evidenciándose este como una estrategia de afrontamiento. Se encontraron diferencias significativas en la comparación de subgrupos de pacientes según se hallaran o no en estado de remisión y actividad de la dolencia. Abstract This research paper focuses on the relationship between Health Related Quality of Life (HRQL, anxiety, depression and dispositional optimism in patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE, and who have been referred to as having Lupus characteristics. A descriptive-correlational cross sectional study, based on the integrated research paradigm was conducted in which 41 patients were sampled and the results showed an impact on Health Related Quality of Life (HRQL. Patients showed a moderate level of anxiety and depression by trait, in contrast with situational depression which was high. Patients also show high level of dispositional optimism, as a coping strategy. Comparing subgroups of patients undergoing or not experiencing remission of the disease, significant differences were found.

 3. El duograma en la formación sistémica. Los terapeutas y sus relaciones de pareja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teresa Arcelloni

  2009-06-01

  Full Text Available En este trabajo las autoras proponen una reflexión sobre los aspectos relacionales de los lazos de amor del terapeuta: el duograma. Se creó un neologismo para evidenciar cómo, de forma análoga al genograma, el duograma subraya la atención hacia las relaciones, pero pone en segundo plano la idea que sean los vínculos de sangre los únicos importantes en la historia del terapeuta. El duograma comprende las relaciones sentimentales significativas para el sujeto a lo largo de su vida; desde las que tuvo cuando niño y de las que tiene memoria, a las vividas en la adolescencia y como adulto, incluidas las historias deseadas, fantaseadas y nunca realizadas en la realidad ya sea porque no hubo correspondencia del sentimiento o porque ese quedó en secreto. Se analiza el método en la utilización que se hace de ella en los grupos de formación sistémica y también en el uso particular en grupos que encuentran como su motivo de congregación una única jornada de estudio. Las reflexiones sobre esta experiencia en grupos “sin historia previa” se basan sobre la experiencia de trabajo en Chile de una de las autoras. En este trabajo nos concentramos en el uso del duograma en la formación, sobre la utilidad y sobre el significado que este ejercicio puede tener para el alumno que lo relata y obviamente para todo el grupo que participa.

 4. Værsgo' ta' en tablet. Om brugen af tablets i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2014-01-01

  Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen.......Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen....

 5. Ordered mesoporous silica (OMS) as an adsorbent and membrane for separation of carbon dioxide (CO2).

  Science.gov (United States)

  Chew, Thiam-Leng; Ahmad, Abdul L; Bhatia, Subhash

  2010-01-15

  Separation of carbon dioxide (CO(2)) from gaseous mixture is an important issue for the removal of CO(2) in natural gas processing and power plants. The ordered mesoporous silicas (OMS) with uniform pore structure and high density of silanol groups, have attracted the interest of researchers for separation of carbon dioxide (CO(2)) using adsorption process. These mesoporous silicas after functionalization with amino groups have been studied for the removal of CO(2). The potential of functionalized ordered mesoporous silica membrane for separation of CO(2) is also recognized. The present paper reviews the synthesis of mesoporous silicas and important issues related to the development of mesoporous silicas. Recent studies on the CO(2) separation using ordered mesoporous silicas (OMS) as adsorbent and membrane are highlighted. The future prospectives of mesoporous silica membrane for CO(2) adsorption and separation are also presented and discussed. Copyright 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. Clinical Benefits of Memantine Treatment for Alzheimer's Disease in the Okayama Memantine Study II (OMS II).

  Science.gov (United States)

  Matsuzono, Kosuke; Yamashita, Toru; Ohta, Yasuyuki; Hishikawa, Nozomi; Koike, Makoto; Sato, Kota; Kono, Syoichiro; Deguchi, Kentaro; Nakano, Yumiko; Abe, Koji

  2015-01-01

  The clinical benefits of memantine, depending on the baseline cognitive and affective conditions in real world dementia clinics, have not been completely examined. We performed the "Okayama Memantine Study II (OMS II)" to retrospectively evaluate the clinical effects of memantine monotherapy (n = 38) in Alzheimer's disease (AD) patients using seven batteries to assess dementia at the baseline, at 3, 6, and 12 months. Additionally, we divided 163 AD patients treated with memantine into two subgroups depending on the baseline cognitive score of the Mini-Mental State Examination (MMSE): the MMSE OMS II showed that memantine monotherapy improved BPSD until 12 months. The higher baseline cognitive subgroup (MMSE ≥15) and the worse baseline BPSD subgroup were expected to show better effects with memantine.

 7. Krav om målretning fører til tab af motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hutters, Camilla

  2011-01-01

  stigende omfang også mistrives på deres studier. Ny forskning viser, at det politiske fokus på at få studerende til at målrette og planlægge deres uddannelsesforløb er med til at mindske de studerendes motivation for at uddanne sig. Samtidig gør kravet om målretning det svært for de studerende at gøre...

 8. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 9. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målre...

 10. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  OpenAIRE

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 11. Faglige udredning om grødeskæring i vandløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baattrup-Pedersen, Annette; Holm, Peter Engelund; Jensen, Poul Nordemann

  Denne rapport er en faglig udredning om grødeskæring i danske vandløb udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af forskere fra København, Aalborg og Aarhus Universitet under ledelse af DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi. I Danmark er der ca. 70.000 km vandløb, hvor ca. 28.000 km er omfattet...

 12. O/M ratio measurement in pure and mixed oxide fuels - where are we now?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rubin, J.; Chidester, K.; Thompson, M. [Los Alamos National Lab., NM (United States)

  2001-07-01

  The scale-down in the US and Russian nuclear weapons stockpiles has produced a surplus of weapons grade plutonium and highly enriched uranium. The incorporation into mixed-oxide fuel (MOX) is one of the currently favored routes for surplus weapons-grade plutonium. The use of MOX as a nuclear reactor fuel is well established, particularly in Europe and Japan but not in the US. The primary purpose of this investigation was to evaluate existing analytical techniques for their applicability to O/M (oxygen-to-metal ratio) measurements of MOX derived from excess weapons plutonium. The second objective of this investigation was to bring up-to-date the literature on O/M measurement methods, which has not been undertaken in over 20 years. There are several classification schemes that can be used to organize O/M measurement methods. The most popular schemes are based on (a) whether the analysis is performed in solution (wet chemical) or on solid material (dry), and (b) whether the concentration of major constituents are analyzed directly (direct) or are inferred (indirect). Solid state coulometric titration is currently used extensively in studies of phase equilibria, defect chemistry, thermochemical measurement of oxides, including ferrites. Regardless of which indirect method is used (solid state coulometric titration or thermogravimetry), a primary, direct method will also be required for the establishment of the MO{sub 2} reference state, determination of method bias, and periodic calibration. It was recommended that the following direct method be adapted for this purpose: oxygen measurement by inert gas fusion/carbon reduction, and total U, Pu by controlled potential coulometry. In a table are listed the experimental values of accuracy for about 30 O/M methods. (A.C.)

 13. View of the starboard OMS pod of the STS-6 Challenger

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  This view centers on the starboard orbital maneuvering system (OMS) pod of the shuttle Challenger during its STS-6 mission. Two pieces of thermal protection system tile appear to have loosened. The view also shows one of the cargo bay television cameras, part of the extravehicular activity (EVA) slide wire system, three handrails and other features on the aft bulkhead. Part of the airborne support equipment (ASE) is in the lower right foreground.

 14. Columbia: The first five flights entry heating data series. Volume 2: The OMS Pod

  Science.gov (United States)

  Williams, S. D.

  1983-01-01

  Entry heating flight data and wind tunnel data on the OMS Pod are presented for the first five flights of the Space Shuttle Orbiter. The heating rate data are presented in terms of normalized film heat transfer coefficients as a function of angle-of-attack, Mach number, and normal shock Reynolds number. The surface heating rates and temperatures were obtained via the JSC NONLIN/INVERSE computer program. Time history plots of the surface heating rates and temperatures are also presented.

 15. An advanced regulator for the helium pressurization systems of the Space Shuttle OMS and RCS

  Science.gov (United States)

  Wichmann, H.

  1973-01-01

  The Space Shuttle Orbit Maneuvering System and Reaction Control System are pressure-fed rocket propulsion systems utilizing earth storable hypergolic propellants and featuring engines of 6000 lbs and 900 lbs thrust, respectively. The helium pressurization system requirements for these propulsion systems are defined and the current baseline pressurization systems are described. An advanced helium pressure regulator capable of meeting both OMS and RCS helium pressurization system requirements is presented and its operating characteristics and predicted performance characteristics are discussed.

 16. Utilisation du partographe modifie de l'oms par les sages-femmes ...

  African Journals Online (AJOL)

  ) de l'OMS par les sages-femmes de Lomé et leur position face à cet outil de surveillance du travail. Matériel et méthode : Il s'agit d'une étude prospective, transversale descriptive, menée du 01er juillet au 30 septembre 2011 (soit une période ...

 17. Examining the effectiveness of experiential teaching in small and large OM modules

  OpenAIRE

  Piercy, N.; Brandon-Jones, A.; Brandon-Jones, E.; Campbell, C.

  2012-01-01

  Purpose – This paper aims to examine the preferences of students towards different teaching methods and the perceived effectiveness of experiential teaching methods in different operations management (OM) modules.Design/methodology/approach – Student perceptions of different teaching methods and various aspects of an experiential teaching method, in the form of a business simulation game, are examined using survey data from 274 respondents in four small post-experience and two large pre-exper...

 18. Medicinsk cannabis : En litteraturstudie om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården

  OpenAIRE

  Nygård, Sofia

  2017-01-01

  Detta examensarbete handlar om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken roll cannabis kan ha i cancervården. Frågeställningarna var: Hur upplever patienten användning av medicinsk cannabis? Vilken hjälp kan patienten väntas få av medicinsk cannabis? vilka attityder har vårdpersonal mot medicinsk cannabis? Som utgångsteorier i denna studie användes Ruland och Moors teori om ett fridfullt slut på livet samt Erikssons teori om ...

 19. Improving interpretation of infrared spectra for OM characterization by subtraction of spectra from incinerated samples

  Science.gov (United States)

  Ellerbrock, Ruth H.; Gerke, Horst H.; Leue, Martin

  2017-04-01

  Non-destructive methods such as diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFT) have been applied to characterize organic matter (OM) at intact structural surfaces among others. However, it is often difficult to distinguish effects of organic components on DRIFT signal intensities from those of mineral components. The objective of this study was to re-evaluate DRIFT spectra from intact earthworm burrow walls and coated cracks to improve the interpretation of C-H and C=O bands. We compared DRIFT and transmission Fourier transform infrared (FTIR) spectra of entire samples that were from the same pedogenetic soil horizon, but different in mineral composition and texture (i.e., glacial till versus loess). Spectra of incinerated samples were subtracted from the original spectra. Transmission FTIR and DRIFT spectra were almost identical for entire soil samples. However, the DRIFT spectra were affected by the bulk mode bands (i.e., wavenumbers 2000 to 1700 cm-1) that affected spectral resolution and reproducibility. The ratios between C-H and C=O band intensities as indicator for OM quality obtained with DRIFT were smaller than those obtained from transmission FTIR. A spectral subtraction procedure was found to reduce effects of mineral absorption bands on DRIFT spectra allowing an improved interpretation. DRIFT spectroscopy as a non-destructive method for analyzing OM composition at intact surfaces in structured soils could be calibrated with information obtained with the more detailed transmission FTIR and complementary methods.

 20. OM4 bend insensitive multi-mode fibers’ usefulness for MCM integration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guzowski, Bartłomiej; Lisik, Zbigniew; Tosik, Grzegorz; Ciupa, Emilia

  2012-01-01

  Highlights: ► The influence of high temperature exposure on OM4 fibers’ mechanical properties. ► Researching OM4 class fibers for use in innovative Optical Multi Chip Module. ► The influence of bending at a very small radius, up to 2 mm, on MM fibers. - Abstract: For future generations of electronic systems, a severe bottleneck is expected on the interconnection level and the use of optical interconnection is considered as one of the most promising solutions in this matter. Recent progress in fiber development resulted in new generation of optical fibers that are bend insensitive. This makes them ideal for Multi Chip Module (MCM) application. This paper focuses on OM4 bend insensitive multi-mode fibers’ usefulness for MCM integration, particularly the investigation of MM fiber loss is presented, which is influenced by bend diameter and the fiber's mechanical performance under influence of high temperature (400 °C–1000 °C adequate to MCM production process).

 1. Om tolerance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2007-01-01

  Begrebet tolerance og dets betydninger diskuteres med henblik på en tydeliggørelse af begrebets forbindelse med stat, religion, ytringsfrihed, skeptisk erkendelsesteori, antropologi og pædagogik.......Begrebet tolerance og dets betydninger diskuteres med henblik på en tydeliggørelse af begrebets forbindelse med stat, religion, ytringsfrihed, skeptisk erkendelsesteori, antropologi og pædagogik....

 2. Om Parkash

  Indian Academy of Sciences (India)

  Volume 33 Issue 2 April 2010 pp 145-148 Ceramics and Glasses ... Dielectric and impedance spectroscopic studies of (Sr1–Pb)TiO2 glass .... Electromagnetic interference shielding effectiveness of MgO−Al 2 O 3 −SiO 2 glass–ceramic ...

 3. Significant issues and changes for ANSI/ASME OM-1 1981, part 1, ASME OMc code-1994, and ASME OM Code-1995, Appendix I, inservice testing of pressure relief devices in light water reactor power plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seniuk, P.J.

  1996-01-01

  This paper identifies significant changes to the ANSI/ASME OM-1 1981, Part 1, and ASME Omc Code-1994 and ASME OM Code-1995, Appendix I, open-quotes Inservice Testing of Pressure Relief Devices in Light-Water Reactor Power Plantsclose quotes. The paper describes changes to different Code editions and presents insights into the direction of the code committee and selected topics to be considered by the ASME O ampersand M Working Group on pressure relief devices. These topics include scope issues, thermal relief valve issues, as-found and as-left set-pressure determinations, exclusions from testing, and cold setpoint bench testing. The purpose of this paper is to describe some significant issues being addressed by the O ampersand M Working Group on Pressure Relief Devices (OM-1). The writer is currently the chair of OM-1 and the statements expressed herein represents his personal opinion

 4. Efecto del uso predominante de fungicidas sistémicos para el control de Sigatoka negra (Mycosphaerella Fijiensis Morelet en el área foliar del banano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MSc. José Quevedo Guerrero

  2018-04-01

  Full Text Available Sigatoka negra (Mycosphaerellafijiensis Morelet,enfermedad que afecta la capacidad fotosintética de la planta de banano en zonas donde la humedad relativa es alta, y favorece sudesarrollo, hacendel sur del Guayas y del norte de la provincia de El Oro, sus hábitats favoritos, han llevado a los productores al uso indiscriminado de los fungicidas existentes en el mercado. Actualmente existen estrategias de control con el uso de fungicidas protectantes y sistémicos que contribuyen a disminuir los daños ocasionados por este hongo. Este trabajo plantea analizar la eficiencia de los fungicidas más usados comúnmente por los productores en cuatro fincas bananeras para estimar su eficiencia mediante el preaviso biológico en plantas prontas a la floración, utilizando un diseño experimental de bloques al azar con pruebas de Tukey al 0.05 de confiabilidad. Los resultados indicaron que las fincas San Andrés 1-2 y San Andrés 3 ubicadas en la zona Balao, y que usaron en sus programas de control de Sigatoka negra fungicidas protectantes y sistémicos en rotación y mezcla, además de aplicaciones de abonos foliares, presentaron valores estadísticamente diferentes a las otras fincas que aplicaron una mayor cantidad de ciclos con fungicidas sistémicos. Las fincas Elizabeth 2 y La Italia presentaron estados evolutivos más altos en las hojas más jóvenes y una emisión foliar más lenta. Se puede concluir que las fincas San Andrés 1-2 y San Andrés 3 mostraron diferencias significativas en el número de hojas sanas a la cosecha, estados evolutivos y emisión foliar, con un mejor estado fitosanitario.

 5. Theory and Observations of Plasma Waves Excited Space Shuttle OMS Burns in the Ionosphere

  Science.gov (United States)

  Bernhardt, P. A.; Pfaff, R. F.; Schuck, P. W.; Hunton, D. E.; Hairston, M. R.

  2010-12-01

  Measurements of artificial plasma turbulence were obtained during two Shuttle Exhaust Ionospheric Turbulence Experiments (SEITE) conducted during the flights of the Space Shuttle (STS-127 and STS-129). Based on computer modeling at the NRL PPD and Laboratory for Computational Physics & Fluid Dynamics (LCP), two dedicated burns of the Space Shuttle Orbital Maneuver Subsystem (OMS) engines were scheduled to produce 200 to 240 kg exhaust clouds that passed over the Air Force Research Laboratory (AFRL) Communications, Navigation, and Outage Forecast System (C/NOFS) satellite. This operation required the coordination by the DoD Space Test Program (STP), the NASA Flight Dynamics Officer (FDO), the C/NOFS payload operations, and the C/NOFS instrument principal investigators. The first SEITE mission used exhaust from a 12 Second OMS burn to deposit 1 Giga-Joules of energy into the upper atmosphere at a range of 230 km from C/NOFS. The burn was timed so C/NOFS could fly though the center of the exhaust cloud at a range of 87 km above the orbit of the Space Shuttle. The first SEITE experiment is important because is provided plume detection by ionospheric plasma and electric field probes for direct sampling of irregularities that can scatter radar signals. Three types of waves were detected by C/NOFS during and after the first SEITE burn. With the ignition and termination of the pair of OMS engines, whistler mode signals were recorded at C/NOFS. Six seconds after ignition, a large amplitude electromagnetic pulse reached the satellite. This has been identified as a fast magnetosonic wave propagating across magnetic field lines to reach the electric field (VEFI) sensors on the satellite. Thirty seconds after the burn, the exhaust cloud reach C/NOFS and engulfed the satellite providing very strong electric field turbulence along with enhancements in electron and ion densities. Kinetic modeling has been used to track the electric field turbulence to an unstable velocity

 6. Modelo sistémico de planeamiento estratégico con enfoque de sustainability Scorecard aplicado a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga

  OpenAIRE

  Cáceres Huamán, Juan Félix; Cáceres Huamán, Juan Félix; Cáceres Huamán, Juan Félix

  2011-01-01

  En el presente trabajo de investigación, se expone la concepción sistémica del planeamiento estratégico, como metodología y herramienta de gestión empresarial, a fin que la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", logre una gestión estratégica, académica y administrativa, eficiente, eficaz y de calidad, para alcanzar un desarrollo y crecimiento sostenible. También se plantea la estrategia del balance de sostenibilidad (Sustainability Scorecard "SSC"), que postula la integración de lo econ...

 7. Comunicación emocional y problemas conyugales en parejas que asisten a psicoterapia sistémica: una relación recursiva

  OpenAIRE

  Sánchez Bedoya, Emma Katherine

  2013-01-01

  El objetivo general del estudio fue comprender la relación entre los significados de los problemas conyugales y la comunicación emocional, así como la concepción de pareja que enmarca dichos significados, para los integrantes de tres parejas que asistieron a terapia sistémica. La noción de Comunicación Emocional fue concebida como la comunicación verbal y no verbal que expresa la vivencia emocional entre los miembros de la pareja, y la influencia mutua de estados emocionales entre ambos. Se r...

 8. Aplicação da metodologia da assistência a pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico em pulsoterapia: uma experiência docente

  OpenAIRE

  Reis, Maria Gorette dos; Loureiro, Marisa Dias Rolan; Silva, Maria da Graça da

  2007-01-01

  Este trabalho é um relato de experiência do ensino de Enfermagem Clínica para alunos de graduação, no qual foi utilizada a metodologia de assistência de enfermagem como estratégia de ensino. Aplicada a pessoas adultas, portadoras de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), em sua maioria mulheres jovens, submetidas a pulsoterapia, uma modalidade terapêutica que, por meio da imunossupressão, reduz o processo inflamatório causado pelos autoanticorpos. Desta forma, a assistência é sistematizada, indiv...

 9. Una mirada sistémica e integradora acerca del desarrollo persona-humano desde la psicología organizacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MSc. Rosendo López-Mustelier

  2015-11-01

  Full Text Available Se parte de la valoración de las organizaciones laborales comosistema y de su responsabilidad en crear el ambiente o clima quepromueva el desarrollo del potencial humano, ofreciendo lascondiciones y oportunidades para que las personas, en unidad conla dirección, participen en su proyección personal. Desde unamirada sistémica e integradora se destaca la importancia de losaspectos psicoorganizacionales para el logro de una subjetividadcomprometida con altos niveles de productividad y desarrollohumano y personal, puntos de partida para garantizar una intervención psicológica organizacional potenciadora.

 10. Estratégia e competitividade sistêmica: estudo de caso do setor vitivinícola da serra gaúcha

  OpenAIRE

  Sehnem, Alyne; Bertolini, Adriana Locatelli; Uveda, Valdecir Pereira; Barcellos, Paulo Fernando Pinto

  2010-01-01

  O estudo teve por objetivo avaliar a competitividade sistêmica do setor vitivinícola gaúcho e caracterizar o Arranjo Produtivo Local (APL), a partir da cadeia produtiva dos vinhos finos. Para atingir os objetivos propostos, o presente trabalho foi realizado em duas etapas. Inicialmente, foi efetuada uma pesquisa exploratória por meio de revisão, análise e seleção de dados obtidos em fontes secundárias. Essa etapa subsidiou as entrevistas com especialistas do setor para esclarecer e confirmar ...

 11. Más allá de la nosografía: la explicación cognitivo procesal sistémica del síntoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrés Moltedo

  2008-10-01

  Full Text Available

  En el presente artículo se analizan las características de la psicopatología nosográfica tradicional, así como la visión Cognitiva Procesal Sistémica del Síntoma. Desde dicha perspectiva se analizan los conceptos y características de la normalidad, neurosis y psicosis, para finalmente profundizar en el sentido y función del autoengaño en la conciencia de Sí mismo.

 12. Lupus eritematoso sistémico, en un paciente varón: a propósito de un caso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franco Romaní

  2008-03-01

  Full Text Available El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que afecta predominantemente a mujeres, presentándose con manifestaciones variables. Esta comunicación de caso trata sobre un paciente varón joven, que debuta con artropatía lúpica, variedad artropatía de Jaccoud. Se realiza una revisión de la literatura acerca de las características clínicas del lupus en el varón y sus diferencias con el cuadro clínico en la mujer.

 13. El costo de la atención ambulatoria del lupus eritematoso sistémico en Colombia. Contrastes y comparaciones con otras poblaciones.

  OpenAIRE

  Calixto, Omar-Javier; Vargas-Zambrano, Juan-Camilo; Franco, Juan-Sebastian; Molano-Gonzalez, Nicolas; Salazar, Juan-Carlos; Rodríguez-Jímenez, Mónica; Vicente-Celis, Zayhro De San; Rojas-Villarraga, Adriana

  2015-01-01

  Introducción: el lupus eritematoso sistémico (LES) es considerado una enfermedad de alto costo. La expresión clínica de la enfermedad depende de la ubicación geografía y la etnicidad. El objetivo de este estudio fue el calcular los costos ambulatorios relacionado al LES en una cohorte colombiana, identificar los predictores de costos y comparar nuestro resultados con otras poblaciones. Métodos: Se realizó una aproximación de tipo prevalencia en 100 pacientes LES en quienes se evaluaron los...

 14. Las Interrupciones Súbitas Sistémicas: Importancia de los Efectos del Balance General y la Integración Financiera

  OpenAIRE

  Guillermo A. Calvo; Alejandro Izquierdo; Luis Fernando Mejía

  2008-01-01

  Utilizando una muestra de 110 países desarrollados y países en desarrollo para el período 1990-2004, este documento analiza las características de las interrupciones súbitas sistémicas (3S, por sus siglas en inglés) en flujos de capital y la relevancia de los efectos del balance general en la probabilidad de su materialización. Una pequeña oferta de bienes comerciables relativos a su absorción interna, un poder para cambios potenciales en el tipo de cambio real y grandes deudas expresadas en ...

 15. Associação de hipovitaminose D com Lúpus Eritematoso Sistêmico e inflamação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viviane Angelina de Souza

  2014-12-01

  Full Text Available Introdução: Atualmente, é descrita elevada prevalência de hipovitaminose D no Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES, a qual se associa a algumas manifestações clínicas e maior atividade inflamatória. Objetivo: Avaliar a associação entre insuficiência de vitamina D com LES e marcadores inflamatórios. Métodos: Estudo transversal, tendo sido avaliados 45 pacientes com LES e 24 controles sem a doença. Níveis de 25-hidroxivitamina D [25(OHD] menores que 30 ng/mL foram considerados insuficientes. A atividade da doença foi avaliada pelo Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index (SLEDAI. Foram avaliados, ainda, proteína C reativa ultrassensível (PCRus e interleucina-6 (IL-6 para verificação do status inflamatório. Para avaliação do envolvimento renal, foram realizados análise de elementos anormais e sedimentoscopia urinárias (EAS, hematúria e piúria quantitativas, proteinúria e depuração de creatinina em urina de 24 horas e anti-DNA de dupla hélice sérico. Resultados: A prevalência de insuficiência de 25(OHD foi de 55% nos pacientes lúpicos e 8% nos participantes controles (p = 0,001. A mediana da 25(OHD foi menor nos pacientes do que no grupo controle. Os pacientes com insuficiência de 25(OHD apresentaram níveis mais elevados de IL-6 e maior prevalência de hematúria ao EAS. Não houve correlação entre vitamina D, nefrite lúpica e SLEDAI. Conclusão: Em nosso estudo, a insuficiência de vitamina D foi mais prevalente em pacientes com LES e se associou com níveis mais elevados de IL-6 e presença de hematúria.

 16. Lupus eritematoso sistémico en la Unidad de cuidados intensivos de medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Vásquez Kunze

  2007-10-01

  Full Text Available Objetivos: Describir las características clínicas y factores pronósticos del Lupus Eritematoso Sistémico (LES en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI de Medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH. Material y métodos: Colección retrospectiva de hallazgos clínicos y de laboratorio de historias clínicas de pacientes con LES en la UCI del HNCH en el periodo 1999-2004. Se hizo estudio estadístico descriptivo y análisis univariado para variables continuas y discretas. Se calculó el score APACHE II y se evaluó su significado pronóstico. Resultados: Hubo 26 pacientes con LES de los cuales se encontraron historias clínicas de 21 de ellos. La frecuencia de LES en la UCI del HNCH es de 1,49%, es la patología reumática más frecuente en UCI. La mortalidad fue de 57,69%. El motivo de admisión más frecuente fue insuficiencia respiratoria (52,4%, mayormente debido a causa infecciosa.Las variables que se asociaron significativamente a mortalidad fueron: velocidad de sedimentación globular (VSG alta, anemia severa, hipoalbuminemia severa, la relación presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno (PaFi < 200 al ingreso. El score APACHE II en el grupo de fallecidos fue significativamente más alto (19,9 (p < 0,01. La insuficiencia renal aguda que requirió hemodiálisis y la necesidad de ventilación mecánica se asociaron significativamente a mayor mortalidad. Conclusiones: El LES en la UCI del HNCH tiene una alta mortalidad, mayor que la reportada en estudios previos. Los factores de mal pronóstico fueron VSG alta, anemia severa, hipoalbuminemia severa, PaFi<200, score APACHE II alto, necesidad de hemodiálisis y de ventilación mecánica. (Rev Med Hered 2007;18: 192-199.

 17. Tussen uitspraak en detentie : Een verklaring voor het verschil tussen twee methoden om de behoefte aan sanctiecapaciteit te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Moolenaar, D.E.G.

  2001-01-01

  Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen laten verschillende bronnen echter een uiteenlopend beeld zien. Het gaat hiet om verschillende modellen gehanteerd door het WODC en de

 18. Effects of precursor and sulfation on OMS-2 catalyst for oxidation of ethanol and acetaldehyde at low temperatures.

  Science.gov (United States)

  Wang, Renhu; Li, Junhua

  2010-06-01

  Volatile organic compounds (VOCs) emitted from many industrial processes and transportation activities are major organic pollutants in the atmosphere and toxic to human health. Octahedral molecular sieve (OMS-2) catalysts with different precursors and sulfate-acidified OMS-2 catalysts were synthesized using refluxing methods. The catalysts were investigated on complete oxidation of ethanol and acetaldehyde, and both demonstrated good reactivity. However, acidification resulted in a decrease in activity. OMS-2 catalyst using MnSO(4) as precursor exhibited the best catalytic performance and, thus, was selected for catalyst deactivation by sulfur dioxide. The results of this study suggested that the Mn-O bond of OMS-2 catalysts was the main determinant of the catalytic activity toward oxygenated VOC oxidation and weaker acid sites benefited higher acetaldehyde selectivity. Catalyst deactivation resulted from a strong but slow chemical interaction between the Mn-O bond and sulfur dioxide, probably forming manganese sulfate.

 19. Noliktavu vadības sistēmas (WMS) ieviešana un ieviešanas rezultātu analīze loģistikas uzņēmumā AS ,,Dominante Loģistikas Sistēma

  OpenAIRE

  Morozovs, Gļebs

  2010-01-01

  Darbā „Noliktavu vadības sistēmas (WMS) ieviešana un ieviešanas rezultātu analīze loģistikas uzņēmumā AS „Dominante Loģistikas Sistēma„ tiek pētīta noliktavu vadības sistēmas ievešanas ietekme uz loģistikas uzņēmumu. Darbā izpētīts loģistikas saturs un funkcionālās sfēra, aplūkoti noliktavu un transporta loģistika pamatprincipi un mijiedarbība, analizētas loģistikas attīstības tendences un loma Latvijas tautsaimniecība. Izpētīti noliktavu un transporta loģistikas instrumenti, raksturota infor...

 20. Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye under the Daylight Irradiation over CN-TiO₂ Modified with OMS-2.

  Science.gov (United States)

  Hassan, Mohamed Elfatih; Chen, Jing; Liu, Guanglong; Zhu, Duanwei; Cai, Jianbo

  2014-12-12

  In this study, CN-TiO₂ was modified with cryptomelane octahedral molecular sieves (OMS-2) by the sol-gel method based on the self-assembly technique to enhance its photocatalytic activity under the daylight irradiation. The synthesized samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), UV-vis spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and porosimeter analysis. The results showed that the addition of OMS-2 in the sol lead to higher Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area, pore volume, porosity of particle after heat treatment and the specific surface area, porosity, crystallite size and pore size distribution could be controlled by adjusting the calcination temperature. Compared to the CN-TiO₂-400 sample, CN-TiO₂/OMS-2-400 exhibited greater red shift in absorption edge of samples in visible region due to the OMS-2 coated. The enhancement of photocatalytic activity of CN-TiO₂/OMS-2 composite photocatalyst was subsequently evaluated for the degradation of the methyl orange dye under the daylight irradiation in water. The results showed that the methyl orange dye degradation rate reach to 37.8% for the CN-TiO₂/OMS-2-400 sample under the daylight irradiation for 5 h, which was higher than that of reference sample. The enhancement in daylight photocatalytic activities of the CN-TiO₂/OMS samples could be attributed to the synergistic effects of OMS-2 coated, larger surface area and red shift in adsorption edge of the prepared sample.

 1. Molecular cloning and functional characterization of peptidoglycan recognition protein OmPGRP-L2 from the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.

  Science.gov (United States)

  Jang, Ju Hye; Kim, Hyun; Cho, Ju Hyun

  2017-10-01

  Peptidoglycan recognition proteins (PGRPs), a group of pattern recognition receptors (PRRs), are innate immune molecules that are structurally conserved through evolution in both invertebrate and vertebrate animals. In teleost fish, several PGRPs have been characterized recently. They have both amidase activity and bactericidal activity and are involved in indirectly killing bacteria and regulating multiple signaling pathways. However, the knowledge of functional similarity and divergence between PGRP paralogs for their role as an immune modulator in teleost fish is still limited. In this study, we identified a novel PGRP paralog, termed OmPGRP-L2 from the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). OmPGRP-L2 contains the conserved PGRP domain and the four Zn 2+ -binding amino acid residues required for amidase activity. Quantitative RT-PCR analysis indicated that OmPGRP-L2 is highly expressed in liver. Overexpression of OmPGRP-L2 in a rainbow trout hepatocyte cell line RTH-149 challenged with Edwardsiella tarda resulted in down-regulation of IL-1β and TNF-α expression. When overexpressed in RTH-149 cells, OmPGRP-L2 inhibited NF-κB activity with or without bacterial stimulation. Collectively, these findings suggest that OmPGRP-L2 has an immunomodulatory function, via NF-κB inhibition in liver. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Loģistikas pārvaldības sistēmas izstrāde, izmantojot Spring un Hibernate ietvarus

  OpenAIRE

  Ziļickis, Intars

  2009-01-01

  Kvalifikācijas darbā “Loģistikas pārvaldības sistēmas izstrāde, izmantojot Spring un Hibernate ietvarus” ir aprakstīta pogrammatūras izstrāde. Ir iekļauti programmatūras prasību un projektējumu aprakstoši dokumenti, dati par izstrādē izmantotajiem rīkiem un tehnoloģijām, kā arī aprakstīta programmatūras kvalitātes nodrošināšana, testēšana un darbietilpības aprēķins. Loģistikas pārvaldības sistēma ir paredzēta kompānijām, kas nodarbojas ar loģistikas pārvedumu izpildi, vieglākai pārve...

 3. Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze

  OpenAIRE

  Šteina, Māra

  2009-01-01

  Maģistra darba „Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze” pamatā ir biroja datora sistēmas bloka ietekmes uz vidi novērtējums visā tā dzīves cikla laikā, izvērtējot arī lietotāju un iesaistīto pušu nozīmi. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Pirmā daļa ir teorētiskajā daļa, kurā autore apskatīja pieejamos literatūras avotus un citu autoru darbus, izvērtējot tēmas aktualitāti, galvenās problēmas un to risinājumus. Otrā daļa ...

 4. Esclerosis sistémica complicada con síncope y bloqueo AV completo Systemic sclerosis complicated with syncope and complete AV block

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Femenía

  2010-10-01

  Full Text Available La esclerosis sistémica es una compleja enfermedad que afecta el tejido conectivo, el sistema vascular y el sistema inmunológico, y se caracteriza por fibrosis cutánea y de órganos viscerales. Los bloqueos de rama y los hemibloqueos se presentan en el 25 a 75% de los casos y constituyen predictores independientes de mortalidad. Los bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado son muy raros. Presentamos el caso de una mujer de 47 años de edad, con diagnóstico de esclerosis sistémica, quien presenta episodio sincopal secundario a bloqueo auriculoventricular completo con necesidad de implante de marcapasos definitivo.Systemic sclerosis is a complex disease that affects the connective tissue, the vascular system and the immune system. It typically produces skin and organ fibrosis. Cardiac bundle branch blocks and fascicular blocks occur in 25-75% of the cases and were found to be independent predictors of mortality. Second and third degree atrioventricular block are very rare. We present the case of a 47 year-old female with diagnosis of systemic sclerosis, presented with syncope secondary to complete atrioventricular block requiring permanent pacemaker implantation.

 5. Movimentos involuntários anormais como primeira manifestação do lupus eritematoso sistêmico: relato de caso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kakehasi Adriana Maria

  2001-01-01

  Full Text Available Relatamos o caso de uma paciente, de 36 anos de idade, que desenvolveu quadro de coréia após dois meses do início do uso de anticoncepcional oral, acompanhando-se, posteriormente, de trombocitopenia, úlcera mucosa em cavidade oral, artrite, positividade para os anticorpos antinuclear (FAN, anti-DNA e anti-Sm, preenchendo critérios para lúpus eritematoso sistêmico, segundo o Colégio Americano de Reumatologia. A pesquisa para os anticorpos anticoagulante lúpico e anticardiolipina (IgG e IgM foi negativa. A paciente foi tratada com prednisona, fenitoína, fenobarbital e clonazepam, obtendo melhora clínica e laboratorial. Discutimos a ocorrência da coréia e outros movimentos anormais como primeira manifestação do lúpus eritematoso sistêmico, sua relação com os anticoncepcionais orais e os anticorpos antifosfolípides.

 6. Platô Sistêmico na Teoria Social: Uma Revolução Científica às Avessas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigues Léo Peixoto

  2014-12-01

  Full Text Available Este artigo objetiva confrontar duas vertentes teóricas que se desenvolveram concomitantemente em lados distintos do Atlântico: o estrutural-funcionalismo, nos Estados Unidos; e o estruturalismo na França. Ao analisar o conteúdo da história "oficial" da teoria sociológica este texto destaca que a noção de sistema não apenas dá a ambas as correntes teóricas ummesmo fundamento epistemológico, como também tal fato tem sido negligenciado pela história teórica da sociologia. Num segundo momento, argumenta-se que a perspectiva sistêmica, desde então – e mesmo antes – constituiu-se durante o século XX, até os dias de hoje, como um paradigma que se robustece, provocando uma "revolução científica" (nos termos propostos por Thomas Kuhn, às avessas. Através de diferentes processos de sínteses, a teoria sistêmica tem se fortalecido como possibilidade de fundamentação teórica e empírica, na produção sociológica europeia.

 7. Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā "X"

  OpenAIRE

  Strode, Gunta

  2012-01-01

  Bakalaura darbā „Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X” ” tiek izskatīti un analizēti jautājumi par personāla atlases un apmācības procesu. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek raksturoti personāla atlases mērķi un atlases organizēšanas kārtība. Otrajā daļā tiek raksturota personāla apmācības nozīme un organizēšanas nosacījumi. Trešajā daļā tiek pētīta personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X”. Pamatojoties uz veiktajiem ...

 8. Inovação através do design: princípios sistêmicos do pensamento projetual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Gastal Porto

  2011-12-01

  Full Text Available Este artigo trata da utilização do Design como um instrumento, um gerador de diferencial competitivo, a serviço da inovação. Em um primeiro momento são revisados conceitos gerais de inovação e específicos a partir da visão do Design. A seguir, é abordada a utilização do Design Thinking como orientação para inovação através da visão interdisciplinar e sistêmica. Esta natural visão holística e focada no usuário, própria do design desde suas origens, evolui em direção à inovação social com o uso de comunidades criativas no desenvolvimento de projetos colaborativos. Para exemplificar são utilizados dois estudos de caso, o da lavadora SuperPop, com ênfase na redução de custo do produto com base na visão sistêmica, e o Projeto Tranças da Terra, que se utiliza da valorização histórico-cultural da região, em ordem de promover qualidade a seus produtos no mercado local em forma de inovação social.

 9. De von Bertalanffy a Luhmann: Deconstrucción del concepto “agroecosistema” a través de las generaciones sistémicas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorena Casanova

  2016-01-01

  Full Text Available El pensamiento sistémico contribuyó al origen de l pensamiento agroecológico con aportaciones desde la teoría general de sistemas y la cibernética como su base teórica primigenia. Así, la agroecología en los años 70 del siglo pasado pudo erigirse como una nueva forma de pensar y hacer ciencia en relación con el quehacer agrícola al intentar ir más allá del enfoque reduccionista predominante. El estudio de la realidad agrícola contemporánea exige planteamientos nuevos que permitan comprender sus dimensiones, para lo cual los principios basados en el modelo input - output que funciona bajo un controlador cibernético resultan insuficientes. En consecuencia, el propósito de este manuscrito fue analizar la evolución del pensamiento sistémico y su trascendencia en el pensamiento agroecológico, al brindar a éste úl timo herramientas teórico - conceptuales para estudiar fenómenos agrícolas actuales a través de los sistemas complejos, y con ello, involucrar aspectos poco explorados en su abordaje tradicional como la historia, la política y la cultura.

 10. Descrição das glomerulopatias no lúpus eritematoso sistêmico (LES e seus respectivos esquemas terapêuticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabrielle Silva Andrade

  2017-12-01

  Full Text Available A nefrite lúpica é uma das manifestações mais importantes dospacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico. O envolvimentorenal tem uma causa significativa na morbidade e mortalidade, devidoà sua possibilidade de evolução para insuficiência renal e complicaçõescorrelacionadas com a quimioterapia. O presente estudo consisteem uma revisão bibliográfica realizada, a partir de diferentes fontesde pesquisas, com o intuito de detalhar os tipos de LES e descreversua atual quimioterapia, oferecendo assim conhecimentos acessíveistanto para o profissional quanto para o paciente. A partir das pesquisasrealizadas, foi observado que o tratamento da nefrite lúpicaé peculiar, variando de paciente para paciente, porém a droga deprimeira escolha é a ciclofosfamida por um curto período ou outroimunossupressor com a finalidade de diminuir a citotoxicidade, semcomprometer o efeito das drogas utilizadas no esquema terapêutico.Observou-se, também, a necessidade de um diagnóstico precoce e docontrole da hipertensão arterial para aumento da sobrevida e melhorada qualidade de vida do paciente.Palavras-chave: Lúpus Eritematoso Sistêmico; Nefrite lúpica;Glomerulonefrite.

 11. Ações do enfermeiro na identificação precoce de alterações sistêmicas causadas pela sepse grave

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Garrido

  2017-04-01

  Full Text Available Introdução: As unidades de terapia intensiva (UTIs têm sido organizadas como setores estratégicos para o suporte especializado de assistência ao paciente grave. Objetivo: Verificar as ações do enfermeiro para a identificação precoce das alterações sistêmicas causadas pela sepse grave relacionadas às alterações hemodinâmicas, neurológicas, respiratórias, renais e nutricionais dos pacientes internados em UTIs adulto. Métodos: Estudo descritivo com 24 enfermeiros. Os dados foram coletados por meio de formulário composto de questões estruturadas. Resultados: Apenas 36% dos enfermeiros possuem especialização em UTI adulto; verificou-se que os profissionais identificam parcialmente os sinais e sintomas apresentados pelo paciente séptico. Conclusão: Os enfermeiros encontram dificuldade na identificação precoce das alterações sistêmicas causadas pela sepse grave relacionada às alterações hemodinâmicas, neurológicas, respiratórias, renais e nutricionais dos pacientes internados em UTI adulto, o que pode estar relacionado com a falta de treinamento e de protocolos estabelecidos pelas instituições.

 12. Cosmological reconstruction and Om diagnostic analysis of Einstein-Aether theory

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pasqua, Antonio [Department of Physics, University of Trieste, Via Valerio 2, 34127 Trieste (Italy); Chattopadhyay, Surajit [Pailan College of Management and Technology, Bengal Pailan Park, Kolkata-700 104 (India); Momeni, Davood; Myrzakulov, Ratbay [Eurasian International Center for Theoretical Physics and Department of General and Theoretical Physics, Eurasian National University, Astana 010008 (Kazakhstan); Raza, Muhammad [Department of Mathematics, COMSATS Institute of Information Technology, Sahiwal 57000 (Pakistan); Faizal, Mir, E-mail: toto.pasqua@gmail.com, E-mail: surajcha@iucaa.ernet.in, E-mail: d.momeni@yahoo.com, E-mail: mraza@zju.edu.cn, E-mail: rmyrzakulov@gmail.com, E-mail: mirfaizalmir@gmail.com [Irving K. Barber School of Arts and Sciences, University of British Columbia—Okanagan, Kelowna, British Columbia V1V 1V7 (Canada)

  2017-04-01

  In this paper, we analyze the cosmological models in Einstein-Aether gravity, which is a modified theory of gravity in which a time-like vector field breaks the Lorentz symmetry. We use this formalism to analyse different cosmological models with different behavior of the scale factor. In this analysis, we use a certain functional dependence of the Dark Energy (DE) on the Hubble parameter H . It will be demonstrated that the Aether vector field has a non-trivial effect on these cosmological models. We also perform the Om diagnostic in Einstein-Aether gravity and we fit the parameters of the cosmological models using recent observational data.

 13. Doing 21st Century Skills - om Dewey og det 21. århundredes kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2017-01-01

  Men hvordan hænger det sammen med ideen om det 21. århundredes kompetencer? Jeg vil i det følgende pege på flere sammenhænge mellem synet på læring, pædagogik og fag hos Dewey og udvalgte elementer i 21CS. Begrundelsen for dette er, at 21CS kun er et meget overordnet begreb, der ikke rummer...... at udvikle konkrete og praksisnære didaktiske design. At pege på Deweys tilgang som et fundament er et bud på ét svar i denne sammenhæng....

 14. Autism och Asperger syndromtvå studier om pedagogers ochspecialpedagogers kunskaper och erfarenheter

  OpenAIRE

  Lindgren, Pauline; Olsson, Sofia; Simonsson, Daniel

  2008-01-01

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när d...

 15. Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aske Juul Lassen

  2015-07-01

  Full Text Available Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problemati- seret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

 16. Summary of LO2/Ethanol OMS/RCS Technology and Advanced Development 99-2744

  Science.gov (United States)

  Curtis, Leslie A.; Hurlbert, Eric A.

  1999-01-01

  NASA is pursuing non-toxic propellant technologies applicable to RLV and Space Shuttle orbital maneuvering system (OMS) and reaction control system (RCS). The primary objectives of making advancements in an OMS/RCS system are improved safety, reliability, and reduced operations and maintenance cost, while meeting basic operational and performance requirements. An OMS/RCS has a high degree of direct interaction with the vehicle and crew and requires subsystem and components that are compatible with integration into the vehicle with regard to external mold-line, power, and thermal control. In July 1997, a Phase I effort for the technology and advanced development of an upgrade of the space shuttle was conducted to define the system architecture, propellant tank, feed system, RCS thrusters, and OMS engine. Phase I of the project ran from July 1997 to October 1998. Phase II is currently being planned for the development and test of full-scale prototype of the system in 1999 and 2000. The choice of pressure-fed liquid oxygen (LO2) and ethanol is the result of numerous trade studies conducted from 1980 to 1996. Liquid oxygen and ethanol are clean burning, high-density propellants that provide a high degree of commonality with other spacecraft subsystems including life support, power, and thermal control, and with future human exploration and development of space missions. The key to this pressure-fed system is the use of subcooled liquid oxygen at 350 psia. In this approach, there is 80 degrees R of subcooling, which means that boil-off will not occur until the temperature has risen 80 R. The sub-cooling results naturally from loading propellants at 163 R, which is the saturation temperature at 14.7 psia, and then pressurizing to 350 psia on the launch pad. Thermal insulation and conditioning techniques are then used to limit the LO2 temperature to 185 R maximum, and maintain the sub-cooling. The other key is the wide temperature range of ethanol, -173 F to +300 F, which

 17. PLB, vertical tail, OMS pods above Earth with moon in distant background

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Payload bay (PLB) equipment, payloads, and experiments include remote manipulator system (RMS) stowed on port side sill longeron, Development Flight Instrument (DFI) pallet with High Capacity Heat Pipe Experiment, Special Philatelic Covers in two large storage (mail) boxes, Evaluation of Oxygen Interaction with Materials (EOIM) experiment trays, and Advanced Flexible Reusable Surface Insulation (AFRSI) blanket in foreground and Payload Flight Test Article (PFTA) behind DFI pallet. Vertical tail with orbital maneuvering system (OMS) pods at base points to Earth's cloud-covered surface with gibbous moon in distance.

 18. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...

 19. Skuffende redegørelse fra C20-selskaberne om bestyrelsesmedlemmers uafhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Marina Bitsch

  2011-01-01

  Sammensætningen af selskabers bestyrelse fylder meget i corporate governance-debatten i Danmark og er samtidig tillagt et helt afsnit i de gældende corporate governance-anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. C20-selskaberne er de aktieselskaber i Danmark, der nyder størst...... mediebevågenhed. Det er derfor skuffende at måtte konstatere, at denne artikels undersøgelse af C20-selskabernes redegørelser om deres bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed viser, at kvaliteten af de offentliggjorte oplysninger er så utilstrækkelige, at de ikke fortjener betegnelsen best practice....

 20. Oméga 3 et neurotransmission cérébrale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vancassel Sylvie

  2004-01-01

  Full Text Available Les acides gras polyinsaturés (AGPI sont des constituants structuraux fondamentaux du système nerveux central (SNC dont la teneur conditionne le fonctionnement des cellules neuronales. Ils sont des acteurs de la communication intercellulaire, notamment à travers les processus de neurotransmission. De nombreuses études ont montré chez l’animal que le déficit des membranes cérébrales en oméga 3, et plus particulièrement en acide docosahexaénoïque (22 : 6ω-3 ou DHA induit par une carence alimentaire spécifique en cette famille d’AGPI, s’accompagne de troubles de l’apprentissage. Un support neurochimique a été avancé, impliquant les processus de libération de neurotransmetteurs, notamment les monoamines et l’acétylcholine. Cette relation entre AGPI ω3 et neurotransmission est d’autant plus intéressante qu’elle pourrait être également impliquée chez l’Homme dans l’apparition et\\\\ou la sévérité de certains troubles neuropsychiatriques dans lesquels des dysfonctionnements de la neurotransmission sont constatés (schizophrénie, dépression, hyperactivité chez l’enfant. En effet, de nombreuses études révèlent un déficit du statut corporel en AGPI oméga 3 (20 : 5 et 22 : 6 mais aussi en oméga 6, qui peut être corrigé par voie nutritionnelle, permettant alors de réduire significativement certains des symptômes pathologiques. Dans ce contexte, nous développons au laboratoire des recherches visant à comprendre les mécanismes d’action des oméga 3, et en particulier du DHA, dans les membranes nerveuses et l’incidence sur le fonctionnement de ces cellules.

 1. Narrativer i den franske debat om verdslighed, la laïcité

  DEFF Research Database (Denmark)

  Degn, Inge Merete Egedal

  2005-01-01

  Artiklen analyserer debatten om la laïcité i Frankrig 2003-2004 med hovedvægt på udsendelsen Bibliothèque Médicis: La laicité en questions?. I analysen inddrages sociologiske teorier (Simmel, Tabboni), Ricoeurs overvejelser over narrativ identitet og interkulturel forståelse samt diskursanalyse....... Der lægges særlig vægt på narrativer og story lines, og der afdækkes en 'lidelsesdiskurs' som speciel for denne tv-debat....

 2. Biodiversity Data Interoperability Issues: on the Opportunity of Exploiting O&M for Biotic Data Management

  Science.gov (United States)

  Oggioni, A.; Tagliolato, P.; Schleidt, K.; Carrara, P.; Grellet, S.; Sarretta, A.

  2016-02-01

  The state of the art in biodiversity data management unfortunately encompases a plethora of diverse data formats. Compared to other research fields, there is a lack in harmonization and standardization of these data. While data from traditional biodiversity collections (e.g. from museums) can be easily represented by existing standard as provided by TDWG, the growing number of field observations stemming from both VGI activities (e.g. iNaturalist) as well as from automated systems (e.g. animal biotelemetry) would at the very least require upgrades of current formats. Moreover, from an eco-informatics perspective, the integration and use of data from different scientific fields is the norm (abiotic data, geographic information, etc.); the possibility to represent this information and biodiversity data in a homogeneous way would be an advantage for interoperability, allowing for easy integration across environmental media. We will discuss the possibility to exploit the Open Geospatial Consortium/ISO standard, Observations and Measurements (O&M) [1], a generic conceptual model developed for observation data but with strong analogies with the biodiversity-oriented OBOE ontology [2]. The applicability of OGC O&M for the provision of biodiviersity occurence data has been suggested by the INSPIRE Cross Thematic Working Group on Observations & Measurements [3], Inspire Environmental Monitoring Facilities Thematic Working Group [4] and New Zealand Environmental Information Interoperability Framework [5]. This approach, in our opinion, could be an advantage for the biodiversity community. We will provide some examples for encoding biodiversity occurence data using the O&M standard in addition to highlighting the advatages offered by O&M in comparison to other representation formats. [1] Cox, S. (2013). Geographic information - Observations and measurements - OGC and ISO 19156. [2] Madin, J., Bowers, S., Schildhauer, M., Krivov, S., Pennington, D., & Villa, F. (2007). An

 3. Mecanismos de la aterosclerosis y enfermedad cardiovascular en enfermedades autoimnunes sistémicas: integración de análisis inmunológicos, moleculares y epigenéticos

  OpenAIRE

  Pérez Sánchez, Carlos

  2017-01-01

  Las enfermedades autoinmunes son el resultado de una interacción entre factores genéticos predisponentes, una alteración del sistema inmune y factores ambientales desencadenantes. Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que patologías autoinmunes sistémicas como la Artritis Reumatoide (AR), el Síndrome Antifosfolípido (SAF), y el Lupus Eritematoso Sistémico (LES), presentan una elevada incidencia de eventos cardiovasculares y aterosclerosis y, como consecuencia, altos ratios de mort...

 4. Alterações periodontais associadas às doenças sistêmicas em crianças e adolescentes Periodontal problems associated with systemic diseases in children and adolescents

  OpenAIRE

  Thaís Ribeiral Vieira; Adriana de Castro A. Péret; Luciano Amédée Péret Filho

  2010-01-01

  OBJETIVO: O objetivo deste estuo foi revisar na literatura a inter-relação entre condições sistêmicas e a ocorrência de doenças periodontais em crianças e adolescentes, destacando-se as manifestações periodontais frequentemente encontradas. FONTES DE DADOS: Artigos indexados nas bases de dados Medline, Lilacs e Bibliografia Brasileira em Odontologia, nos últimos 20 anos, além de referências clássicas. As palavraschave utilizadas foram: "doença periodontal", "periodontite", "doenças sistêmicas...

 5. Mejora del proceso de planeamiento de una empresa de saneamiento en base a la aplicación sistémica de la metodología Hoshin Kanri

  OpenAIRE

  Montenegro Marcelo, Enrique; Montenegro Marcelo, Enrique

  2010-01-01

  El presente informe de suficiencia tiene como objetivo mostrar cómo se puede mejorar el proceso de planeamiento de las metas y objetivos estratégicos, tácticos y operativos de una empresa de saneamiento mediante la aplicación sistémica de la metodología Hoshin Kanri. En la empresa en estudio, SEDAPAL que brinda el servicio de agua y alcantarillado a la ciudad de Lima, el proceso de planeamiento no se realizaba en forma integral, ni estructurado no había un enfoque sistémico del proceso, la...

 6. Qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico no Centro-Oeste do Brasil Health-related quality of life in patients with systemic lupus erythematosus in Midwest Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Gorette dos Reis

  2010-08-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO/OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida (QV de mulheres com lúpus eritematoso sistêmico (LES e verificar a associação entre os domínios de QV medidos pelo instrumento World Health Organization Quality of Life Group (WHOQOL-100 da OMS e a atividade da doença. PACIENTES E MÉTODOS: Estudo seccional analítico com 95 pacientes com LES segundo critérios do Colégio Americano de Reumatologia (ACR, com idade entre 20 e 49 anos, atendidas no Núcleo Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: formulário para coleta de dados sociodemográficos e clínicos e o WHOQOL-100. Procedeu-se à avaliação da atividade de doença através do SLEDAI. Aplicaram-se testes estatísticos t de Student, análise de variância e correlação linear de Pearson. RESULTADOS: Grupo-caso: 79 mulheres com LES em atividade leve a moderada (SLEDAI = 1-10 e intensa (SLEDAI > 11. Grupo-controle: 16 mulheres com LES inativo (SLEDAI = 0. Todos os domínios de QV do WHOQOL-100 revelaram-se afetados, com diferenças significativas (P INTRODUCTION/OBJECTIVE: Evaluate the quality of life (QOL of women with systemic lupus erythematosus (SLE and the association between QOL domains, measured by the World Health Organization Quality of Life Group (WHOQOL-100 assessment instrument, and disease activity. PATIENTS AND METHODS: A cross-sectional analytic study involving 95 patients with SLE, according to the American College of Rheumatology (ACR criteria, aged 20-49 years, attended at the University Center of Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS. We used the following instruments: demographic and clinical data collection form and WHOQOL-100 instrument. Evaluation of disease activity was performed by SLEDAI. On statistical analysis, we applied Student's t-test, ANOVA, and Pearson's correlation. RESULTS: Group-case: 79 female with mild to moderate SLE activity

 7. Prevalência de hepatite C em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico do HUCCF-UFRJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  COSTA CLÁUDIA DE ABREU

  2002-01-01

  Full Text Available Os pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES apresentam fatores de risco para a aquisição de hepatite C, como hospitalizações e hemotransfusões, e compartilham com os pacientes infectados pelo vírus da hepatite C (HCV várias manifestações clínico-laboratoriais relacionadas a auto-imunidade. OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo é determinar a prevalência de hepatite C em uma população com LES acompanhada no ambulatório de programas especiais - Colagenoses - do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF-UFRJ. MÉTODOS: Foi realizado um estudo de corte-transversal, incluindo os primeiros 91 pacientes com o diagnóstico de LES provável ou definitivo procedentes do referido ambulatório, no período de abril a setembro de 1997. Todos os doentes foram avaliados, sob o ponto de vista clínico e laboratorial, para determinação de atividade de doença lúpica. Foram realizados o teste de triagem UBI HCV EIA 4.0 e o teste suplementar INNO-LIA HCV AbIII nos 91 pacientes selecionados e , em 32 pacientes escolhidos ao acaso e nos pacientes reativos aos testes imunossorológicos foi realizada a pesquisa do RNA-HCV pelo método da reação de polimerização em cadeia (PCR. RESULTADOS: Observou-se um aumento significativo da prevalência de anti-HCV na amostra, quando comparada à população de doadores de sangue do HUCFF (6,6% versus 1,39% com o teste EIA, valor p=0,02 e intervalo de confiança 95%=5,5 a 13,8, contudo , considerando-se resultados obtidos com os testes confirmatórios imunoblot e PCR aplicados em série ( prevalência de HCV de 2,2%, com intervalo de confiança 95%=0,2 a 7,7 , a prevalência de HCV em pacientes com LES não parece mais alta que em doadores de sangue. CONCLUSÕES: A prevalência de hepatite C na amostra estudada utilizando-se um teste de triagem (EIA foi significativamente maior do que a de uma população de doadores de sangue (6,6% versus 1,39%. Porém, aplicando-se em série os testes

 8. Cistoadenocarcioma mucinoso de ovário e esclerose sistêmica Ovarian mucinous cystadenocarcinoma and systemic sclerosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maíta Poli de Araújo

  2004-02-01

  Full Text Available O câncer de ovário é a terceira causa de morte entre as neoplasias malignas em mulheres e o cistoadenocarcinoma mucinoso é uma neoplasia maligna originária do epitélio ovariano e que pode adquirir grandes dimensões. Alguns estudos sugerem um aumento do risco de neoplasia em pacientes com esclerose sistêmica (ES, mas a associação com neoplasia de ovário, principalmente do subtipo mucinoso, não é comum. Os autores descrevem um caso de cistoadenocarcinoma mucinoso de ovário em uma mulher branca de 52 anos com diagnóstico de ES difusa há seis anos, tratada previamente com D-penicilamina e ciclofosfamida, que procurou o serviço médico com queixa de dor e aumento do volume abdominal há três meses. Ao exame físico apresentava facies esclerodérmica, membros superiores com diminuição da elasticidade e enxerto bitibial em membros inferiores; no abdome havia a presença de uma massa endurecida estendendo-se da região suprapúbica até o epigástrio. Foi realizada laparotomia exploradora onde se encontrou uma massa cística no ovário direito, com peso de 3.300 gramas. Em seguida procedeu-se exérese do tumor com histerectomia total e ooforectomia bilateral. O exame histológico confirmou tratar-se de um cistoadenocarcinoma mucinoso sem invasão de cápsula.Ovarian cancer is the third cause of death among malignant neoplasia in women, and the mucinous cystadenocarcinoma is a malignant neoplasia of the ovarian epithelium, which may achieve great dimensions. Some studies suggest an increased risk of neoplasia in patients with systemic sclerosis (SSc, but the association with ovarian neoplasia, specially the mucinous subtype, is rare. The authors describe a case of ovarian mucinous cystoadenocarcinoma in a 52 year-old Caucasian woman who had the diagnosis of SSc 6 years ago, previously treated with cyclophosphamide and D-penicillamine, who sought for a medical service complaining of pain and increase of abdominal volume during the last

 9. Code cases for implementing risk-based inservice testing in the ASME OM code

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rowley, C.W.

  1996-12-01

  Historically inservice testing has been reasonably effective, but quite costly. Recent applications of plant PRAs to the scope of the IST program have demonstrated that of the 30 pumps and 500 valves in the typical plant IST program, less than half of the pumps and ten percent of the valves are risk significant. The way the ASME plans to tackle this overly-conservative scope for IST components is to use the PRA and plant expert panels to create a two tier IST component categorization scheme. The PRA provides the quantitative risk information and the plant expert panel blends the quantitative and deterministic information to place the IST component into one of two categories: More Safety Significant Component (MSSC) or Less Safety Significant Component (LSSC). With all the pumps and valves in the IST program placed in MSSC or LSSC categories, two different testing strategies will be applied. The testing strategies will be unique for the type of component, such as centrifugal pump, positive displacement pump, MOV, AOV, SOV, SRV, PORV, HOV, CV, and MV. A series of OM Code Cases are being developed to capture this process for a plant to use. One Code Case will be for Component Importance Ranking. The remaining Code Cases will develop the MSSC and LSSC testing strategy for type of component. These Code Cases are planned for publication in early 1997. Later, after some industry application of the Code Cases, the alternative Code Case requirements will gravitate to the ASME OM Code as appendices.

 10. Om dass-sætninger som afficeret eller efficeret objekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holsting, Alexandra

  2013-01-01

  Temaet for nærværende artikel er en diskussion af muligheden for at fastlægge en tysk dass-sætnings semantiske funktion som afficeret eller efficeret objekt , når den optræder i rollen som komplement for verber, der har såvel en afficerende som en efficerende betydningsvariant, hvorved dass......-sætningen i det første tilfælde betegner et forhold, matrixsætningens subjektsreferent reagerer på, og i det andet indholdet af en ytring, der fremsættes af matrixsætningens subjektsreferent. Jeg går i artiklen særligt ind i diskussionen om, hvorvidt dass-sætningens modus kan tjene som formel indikation på...... den semantiske funktion, dvs. om en dass-sætning i konjunktiv utvetydigt kan tilskrives en funktion som efficeret objekt for matrixsætningsverbet....

 11. The behaviour of zirconium alloys in Santowax OM organic coolant at high temperatures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sawatzky, A.

  1964-10-01

  Zirconium alloys have been exposed to Santowax OM at temperatures of 320 to 400 o C for times as long as 5000 hours. Short-term experiments (less than 2 weeks) were done in stainless-steel bombs and small out-of-pile loops. The X-7 organic loop in the NRX reactor was used to study long-term oxidation and hydriding both in-flux and out-of-flux. The results obtained lead to several tentative conclusions: Aluminum cladding serves as an effective hydrogen barrier; Considerable protection against hydriding is given by zirconium oxide, provided impurities in the organic are carefully controlled; Hydriding is greatly enhanced by the presence of chlorine in the coolant; and, Hydriding is somewhat enhanced by neutron irradiation. Of considerable significance is the fact that a Zircaloy-4 in-reactor test section of the X-7 loop was exposed to Santowax OM at 320 to 400 o C for more than 5000 hours without excessive hydriding. (author)

 12. TV2 skylder stadig tv-seerne svar om Cavling-nomineret dokumentar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Christian; Borberg, Hjarn von Zernichow; Sinclair, Kirstine

  2017-01-01

  TV 2 bør påtage sig det særlige ansvar, som følger af at facilitere en så omfattende offentlig debat, som dokumentaren "Moskeerne bag sløret" har skabt. TV 2 har selv nomineret deres tv-serie om danske moskeer til den fornemme Cavlingpris, som uddeles fredag eftermiddag. Cavlingprisen gives til det...... ypperste inden for dansk journalistik. TV 2 skriver i indstillingen af deres egen tv-serie til Cavlingprisen, at udsendelsen bygger på »usædvanlig bred og uafviselig dokumentation«. Imidlertid har vi stadig ikke fået præcist svar på, hvorvidt det er korrekt, at TV 2 faktisk ligger inde med uafviselig...... ytrings- og religionsfrihed med henvisning til TV 2's tv-serie om moskeer og imamer. Serien er produceret med støtte fra Public Service Puljen. Som forskere, borgere og licensbetalere mener vi fortsat, at det er i offentlighedens interesse at få klarhed over, hvad vi har set, og hvad vi ikke har set i TV2...

 13. Code cases for implementing risk-based inservice testing in the ASME OM code

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rowley, C.W.

  1996-01-01

  Historically inservice testing has been reasonably effective, but quite costly. Recent applications of plant PRAs to the scope of the IST program have demonstrated that of the 30 pumps and 500 valves in the typical plant IST program, less than half of the pumps and ten percent of the valves are risk significant. The way the ASME plans to tackle this overly-conservative scope for IST components is to use the PRA and plant expert panels to create a two tier IST component categorization scheme. The PRA provides the quantitative risk information and the plant expert panel blends the quantitative and deterministic information to place the IST component into one of two categories: More Safety Significant Component (MSSC) or Less Safety Significant Component (LSSC). With all the pumps and valves in the IST program placed in MSSC or LSSC categories, two different testing strategies will be applied. The testing strategies will be unique for the type of component, such as centrifugal pump, positive displacement pump, MOV, AOV, SOV, SRV, PORV, HOV, CV, and MV. A series of OM Code Cases are being developed to capture this process for a plant to use. One Code Case will be for Component Importance Ranking. The remaining Code Cases will develop the MSSC and LSSC testing strategy for type of component. These Code Cases are planned for publication in early 1997. Later, after some industry application of the Code Cases, the alternative Code Case requirements will gravitate to the ASME OM Code as appendices

 14. Effects of gamma radiation on the OM431 human ocular melanoma cell line

  International Nuclear Information System (INIS)

  Logani, S.; Cho, A.S.; Su, L.D.; Withers, H.R.; McBride, W.H.; Hall, M.O.; Lee, D.A.; Milani, J.K.; Straatsma, B.R.

  1995-01-01

  In order to determine the dose responsiveness to radiation of ocular melanoma, we conducted an in vitro dose-response study on a monolayer cell culture using a clonogenic assay. The effects on cell survival were determined relative to unirradiated controls. A human epithelioid ocular melanoma cell line, OM431, was maintained in tissue culture and serial dilutions of viable cells were plated in flasks, allowed to settle and attach for 48 h, and subsequently irradiated with 1-10 Gy in single fractions. After 2 weeks, the number of reproducing clones (forming colonies with greater than 32 cells or five generations) were counted. The surviving fractions of cells were plotted on a cell survival curve using the linear quadratic model. The survival curve showed a large initial shoulder followed by an exponential decline in growth. Our data suggest that the OM431 ocular melanoma cell line responds to irradiation in a manner similar to other melanoma cell lines and is relatively radioresistent especially at lower doses. (author)

 15. Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2010-01-01

  En undersøgelse af Hegels tolkning af sofisten Gorgias giver anledning til at se på receptionen af sofisterne hos notable filosofihistorikere i det 18. århundrede. En sådan undersøgelse viser, at Hegel har en original og velvillig tolkning af sofisterne koncentreret omkring begrebet Bildung og det...... at give grunde for noget. Hegels udlægning af Gorgias bygger på hans tolkning af eleaterne, især af Zenon. Når Hegel har en særlig tolkning af eleaterne, skyldes det hans egne mangeårige filosofiske bestræbelser, og en identificering af en særlig, immanent objektiv dialektik hos Zenon, som han finder......, at Gorgias fører videre. Hegels filosofiske forståelse er tilstrækkelig udviklet til at kunne knytte positive kommentarer til alle dele af diskussionen i Gorgias' ræsonnement Om det ikkeværende, eller Om naturen. Det lykkes dog bedst i forhold til de to første af Gorgias' tre underteser. I hegelsk perspektiv...

 16. Description of comprehensive pump test change to ASME OM code, subsection ISTB

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hartley, R.S.

  1994-01-01

  The American Society of Mechanical Engineers (ASME) Operations and Maintenance (OM) Main Committee and Board on Nuclear Codes and Standards (BNCS) recently approved changes to ASME OM Code-1990, Subsection ISTB, Inservice Testing of Pumps in Light-Water Reactor Power Plants. The changes will be included in the 1994 addenda to ISTB. The changes, designated as the comprehensive pump test, incorporate a new, improved philosophy for testing safety-related pumps in nuclear power plants. An important philosophical difference between the open-quotes old codeclose quotes inservice testing (IST) requirements and these changes is that the changes concentrate on less frequent, more meaningful testing while minimizing damaging and uninformative low-flow testing. The comprehensive pump test change establishes a more involved biannual test for all pumps and significantly reduces the rigor of the quarterly test for standby pumps. The increased rigor and cost of the biannual comprehensive tests are offset by the reduced cost of testing and potential damage to the standby pumps, which comprise a large portion of the safety-related pumps at most plants. This paper provides background on the pump testing requirements, discusses potential industry benefits of the change, describes the development of the comprehensive pump test, and gives examples and reasons for many of the specific changes. This paper also describes additional changes to ISTB that will be included in the 1994 addenda that are associated with, but not part of, the comprehensive pump test

 17. La question de la géométrie du lexique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Polguère Alain

  2016-01-01

  Full Text Available Cet article s’intéresse à la structure globale du lexique, en tant que module fonctionnel de la langue, et à ses possibles représentations formelles. Nous posons tout d’abord le problème de la représentation de la connaissance lexicale, en expliquant l’importance d’adopter une métaphore géométrique du lexique qui soit adaptée à l’étude lexicologique et à ses diverses applications. Cela nous amène préciser la nature même du lexique qui doit faire l’objet d’une telle géométrisation en revenant sur la notion souvent galvaudée de lexique mental et en distinguant deux types de lexiques mentaux – le lexique logique et le lexique physiologique –, dont seul le premier est notre objet d’étude. Après avoir examiné les principales métaphores courantes du lexique logique, nous présentons un modèle formel plausible, sur lequel s’appuie notamment le projet du Réseau Lexical du Français : il s’agit des Systèmes Lexicaux, dont la charpente structurale est constituée par les fonctions lexicales Sens-Texte.

 18. Ferrihydrite-associated organic matter (OM stimulates reduction by Shewanella oneidensis MR-1 and a complex microbial consortia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. E. Cooper

  2017-11-01

  Full Text Available The formation of Fe(III oxides in natural environments occurs in the presence of natural organic matter (OM, resulting in the formation of OM–mineral complexes that form through adsorption or coprecipitation processes. Thus, microbial Fe(III reduction in natural environments most often occurs in the presence of OM–mineral complexes rather than pure Fe(III minerals. This study investigated to what extent does the content of adsorbed or coprecipitated OM on ferrihydrite influence the rate of Fe(III reduction by Shewanella oneidensis MR-1, a model Fe(III-reducing microorganism, in comparison to a microbial consortium extracted from the acidic, Fe-rich Schlöppnerbrunnen fen. We found that increased OM content led to increased rates of microbial Fe(III reduction by S. oneidensis MR-1 in contrast to earlier findings with the model organism Geobacter bremensis. Ferrihydrite–OM coprecipitates were reduced slightly faster than ferrihydrites with adsorbed OM. Surprisingly, the complex microbial consortia stimulated by a mixture of electrons donors (lactate, acetate, and glucose mimics S. oneidensis under the same experimental Fe(III-reducing conditions suggesting similar mechanisms of electron transfer whether or not the OM is adsorbed or coprecipitated to the mineral surfaces. We also followed potential shifts of the microbial community during the incubation via 16S rRNA gene sequence analyses to determine variations due to the presence of adsorbed or coprecipitated OM–ferrihydrite complexes in contrast to pure ferrihydrite. Community profile analyses showed no enrichment of typical model Fe(III-reducing bacteria, such as Shewanella or Geobacter sp., but an enrichment of fermenters (e.g., Enterobacteria during pure ferrihydrite incubations which are known to use Fe(III as an electron sink. Instead, OM–mineral complexes favored the enrichment of microbes including Desulfobacteria and Pelosinus sp., both of which can utilize lactate and

 19. Efeito inseticida sistêmico de nanoformulações à base de nim sobre Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae biótipo B em tomateiro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sheila Salles de Carvalho

  2015-01-01

  Full Text Available Este estudo avaliou a ação inseticida sistêmica e o efeito residual de nanoformulações à base de derivados de nim (Azadirachta indica A. Juss, Meliaceae sobre ninfas de Bemisia tabaci biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae, espécie-praga de diversas culturas de importância econômica. Suspensões coloidais contendo nanocápsulas carregadas com produtos derivados de A. indica foram preparadas utilizando polímeros biodegradáveis como poli-ε-caprolactona (PCL e poli-β-hidroxibutirato (PHB. A matriz encapsulada era composta por uma formulação comercial contendo uma quantidade enriquecida e conhecida dos limonoides azadiractina e 3-tigloilazadiractol (Azamax® 1,2 CE. Inicialmente foi estimada a CL50, para ninfas de B. tabaci, de soluções contendo óleo de nim, que foram aplicadas via água de irrigação (solo em tomateiro. Posteriormente, dois lotes de nanoformulações, com variação no tipo e quantidade dos polímeros e na quantidade do óleo comercial, foram testados quanto à ação sistêmica. As nanoformulações NC L5-2 (com nanocápsulas de PCL e NC L6-1 (com nanocápsulas de PHB, as mais eficazes entre as testadas, foram avaliadas quanto ao efeito residual. A CL50 estimada foi de 180,67 mg L–1 de azadiractina. Constatou-se também que a ação sistêmica de óleos e nanoformulações contendo compostos de nim dependem das condições ambientais em que são aplicados. O Azamax® não apresenta efeito deterrente sobre a oviposição, nem age sobre o desenvolvimento embrionário da mosca-branca quando aplicado via água de irrigação no solo no momento da infestação. As nanoformulações selecionadas são bioativas mesmo cerca de 30 dias após a aplicação, não diferindo do produto comercial.

 20. Mastocitose sistêmica na infância: relato de 3 casos Systemic mastocytosis in childhood: report of 3 cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evódie I. Fernandes

  2002-04-01

  Full Text Available Objetivo: mastocitose é o termo usado para um grupo de moléstias caracterizadas pelo acúmulo de mastócitos na pele, com ou sem comprometimento de outros órgãos. Os sintomas podem ser apenas cutâneos, associados aos decorrentes dos órgãos envolvidos ou também sistêmicos, pela liberação de mediadores químicos. São descritos três casos de mastocitose sistêmica, cada um com diferentes manifestações próprias da doença.Descrição: no primeiro caso é relatado um paciente com urticária pigmentosa que evoluiu com persistência das lesões até a puberdade, quando iniciaram as manifestações sistêmicas com o comprometimento linforreticular, esplenomegalia e infiltração da medula óssea. No segundo caso, a paciente apresentava mastocitose bolhosa acompanhada de sintomas gastrintestinais, cuja investigação mostrou infiltração de mastócitos na parede intestinal. A terceira paciente ilustra a manifestação cutânea precoce e extensa da mastocitose, com uma evolução dramática para choque e posterior óbito. Comentários: são discutidos aspectos clínicos, laboratoriais, tratamento e diagnóstico.Objective: mastocytosis comprises a group of diseases characterized by accumulation of mast cells on the skin, with the possibility of affecting other systems. Symptoms can be exclusively cutaneous, associated with symptoms of the organs involved or even systemic, due to the release of chemical mediators. Three cases of systemic mastocytosis are described, each case presenting different manifestations of the disorder. Description: the first report is about a patient with urticaria pigmentosa that presented persistent lesions until puberty when systemic manifestations initiated with lymphoreticular involvement, splenomegaly and bone marrow infiltration. In the second case, the child had bullous mastocytosis associated with gastrointestinal symptoms, whose investigation showed mast cell infiltration in the intestinal wall. The third

 1. Full Solar Spectrum Light Driven Thermocatalysis with Extremely High Efficiency on Nanostructured Ce Ion Substituted OMS-2 Catalyst for VOCs Purification

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hou, J.T.; Li, Y.Z.; Mao, M.Y.

  2015-01-01

  solar spectrum, visible-infrared, and infrared light, the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits extremely high catalytic activity and excellent durability for the oxidation of volatile organic pollutants such as benzene, toluene, and acetone. Based on the experimental evidence, we propose a novel...... in a considerable increase of temperature. By combining the efficient photothermal conversion and thermocatalytic activity of the Ce ion substituted OMS-2 catalyst, we carried out full solar spectrum, visible-infrared, and infrared light driven catalysis with extremely high efficiency. Under the irradiation of full...... mechanism of solar light driven thermocatalysis for the Ce ion substituted OMS-2 catalyst. The reason why the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits much higher catalytic activity than pure OMS-2 and CeO2/OMS-2 nano composite under the full solar spectrum irradiation is discussed....

 2. Dispersión de la onda P dependiente de la velocidad de la onda A del flujo de entrada mitral y de la presión arterial sistólica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elibet Chávez, MD., MSc

  2011-01-01

  Conclusiones: existe una dependencia de la dispersión de la onda P del electrocardiograma de variables tales como presión arterial sistólica y velocidad de la onda A del flujo sanguíneo de entrada mitral, hecho que ha sido relacionado con riesgo de fibrilación auricular en el adulto.

 3. Manifestações sistêmicas na doença pulmonar obstrutiva crônica Systemic manifestations in chronic obstructive pulmonary disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor Zuniga Dourado

  2006-04-01

  Full Text Available A doença pulmonar obstrutiva crônica é progressiva e está relacionada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas e/ou gases tóxicos, sobretudo a fumaça de cigarro. Embora acometa primariamente os pulmões, diversas manifestações extrapulmonares relacionadas a esta enfermidade têm sido descritas. O aumento do número de células inflamatórias, que resulta em produção anormal de citocinas pró-inflamatórias, e o desequilíbrio entre a formação de radicais livres e a capacidade antioxidante, resultando em sobrecarga oxidativa, provavelmente são mecanismos envolvidos na inflamação local e sistêmica. Além disso, a diminuição do condicionamento físico secundária às limitações ventilatórias pode estar envolvida no desenvolvimento de alterações musculares. A doença pulmonar obstrutiva crônica apresenta diversas manifestações sistêmicas que incluem a depleção nutricional, a disfunção dos músculos esqueléticos, que contribui para a intolerância ao exercício, e as manifestações relacionadas a co-morbidades comumente observadas nestes pacientes. Essas manifestações têm sido relacionadas à sobrevida e ao estado geral de saúde dos pacientes. Nesse sentido, esta revisão tem como objetivo discutir os achados da literatura relacionados às manifestações sistêmicas da doença pulmonar obstrutiva crônica, ressaltando o papel da inflação sistêmica, e algumas perspectivas de tratamento.Chronic obstructive pulmonary disease is progressive and is characterized by abnormal inflammation of the lungs in response to inhalation of noxious particles or toxic gases, especially cigarette smoke. Although this infirmity primarily affects the lungs, diverse extrapulmonary manifestations have been described. The likely mechanisms involved in the local and systemic inflammation seen in this disease include an increase in the number of inflammatory cells (resulting in abnormal production

 4. Características clinicoepidemiológicas del lupus eritematoso sistémico. Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Toro

  2001-04-01

  Full Text Available

  El lupus eritematoso sistémico (LES es relativamente frecuente
  e incapacitante, pero excepcionalmente mortal. Conscientes de lo anterior y de la falta de información epidemiológica al respecto en nuestra región, es de suma importancia analizar su comportamiento con el fin de obtener indicadores que brinden un conocimiento más adecuado de ella en nuestro medio, determinando cuáles son las formas de presentación clínica más frecuentes; así se podría disponer de información que guiara al clínico en un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz, con lo que se reduciría el riesgo de complicaciones y de letalidad prevenibles.

   

   

 5. Tireoidite de Hashimoto pode estar associada a um subgrupo de pacientes de esclerose sistêmica com hipertensão pulmonar

  OpenAIRE

  Costa, Ciliana Cardoso B.; Medeiros, Morgana; Watanabe, Karen; Martin, Patricia; Skare, Thelma L.

  2014-01-01

  Introdução: Estudos recentes mostram associação entre tireoidites autoimunes e esclerose sistêmica (ES), e sugerem que essa condição pode interferir no fenótipo da ES. Entretanto, esses estudos avaliam as tireoidites autoimunes como um todo e nenhum deles aborda especificamente a tireoidite de Hashimoto (TH) na ES. Objetivo: Investigar a presença de TH em pacientes com ES e sua possível associação com as manifestações da doença. Casuística e métodos: Manifestações clínicas de hipotireoidi...

 6. La influencia de factores sistémicos en el uso de las prótesis totales Influence of systemic factors in use of total prostheses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina de Andrade Lima Chaves

  2009-03-01

  Full Text Available Considerando la posible influencia de las enfermedades sistémicas y de los medicamentos utilizados para su tratamiento en la cavidad bucal, el presente estudio se propone realizar una revisión de la literatura sobre el tema, enfatizando la influencia de estos factores en el uso de las prótesis totales (PTs, con el fin de proporcionar al cirujano-dentista un mejor conocimiento científico para la realización de ese tipo de tratamiento rehabilitador.According to the possible influence of systemic diseases and of drugs used for its treatment in buccal cavity, the aim of present study is to carry out a review of literature on this topic, emphasizing on influence of these factors on use of the total prostheses (PTs, allowing to surgeon-dentist a better scientific knowledge to creation of this type of rehabilitation treatment.

 7. Modelo sistémico para la conformación de un cluster turístico regional de naturaleza sustentable

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oscar Montaño-Arango

  2012-01-01

  Full Text Available Se presenta un modelo sistémico que visualiza y analiza los diferentes niveles y elementos que intervienen en el turismo de naturaleza sustentable como detonante del desarrollo regional, a través de un diagnóstico exploratorio, las vertientes que lo sustentan y la identificación de indicadores de potencialidad turística. Se detectan los actores que deben intervenir; así como la integración que debe tener el sector turístico, donde a través de la conceptualización, entendimiento y análisis del sistema, se generan alternativas para el desarrollo turístico regional con énfasis en los beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales.

 8. Efectividad sistémica, integración y desarrollo empresarial en Colombia a través del Sistema Nacional de Innovación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Germán Eduardo Vargas Guerrero

  2005-11-01

  Full Text Available El presente documento es el resultado de una investigación que propone un acercamiento desde el enfoque de sistemas, así como una observación empírica desde la metodología de diseño de redes sociales, con lo que representa la evolución en la articulación de los agentes del Sistema Nacional de Innovación en Colombia (SNIC en adelante, como criterio de efectividad sistémica y evolucionista en su propósito orientado al desarrollo productivo. / This paper proposes an approaching focus from systems point of view, and empirical observation from the social networks design for the National Innovation System (NIS, through a typological and situational mapping that illustrate the articulation degree in the system, which from build a system dynamics model for the policy exploration, pointed to stimulate systemic efficiency of NIS.

 9. Top Operations and Maintenance (O&M) Efficiency Opportunities at DoD/Army Sites - A Guide for O&M/Energy Managers and Practitioners

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sullivan, Gregory P.; Dean, Jesse D.; Dixon, Douglas R.

  2007-05-25

  This report, sponsored the Army's Energy Engineering Analysis Program, provides the Operations and Maintenance (O&M) Energy manager and practitioner with useful information about the top O&M opportunities consistently found across the DoD/Army sector. The target is to help the DoD/Army sector develop a well-structured and organized O&M program.

 10. The Om mani padme hum, the Platonic Soul, the Tao, and the Greek Cross are an Architectural Tool

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Kurent

  1989-12-01

  Full Text Available The plan of Borobuclur conforms with two concentric octagrams. The lines of the scheme, their lengths, and their intersections, determine the articulation of the Borobudur composition, i. e. the sizes of every part and of the whole as well. The sizes of Borobudur are modular. Their modular multiples are Pell numbers, the ratios of which rationally approximate the irrational proportions in octagram  If Borobudur numbers are located in the Peli number-pattern and connected with a line, the syllable OM, written in Sanskrit, appears. The word octagram is only the modern European name of the symbol of OM. The prayer OM MANI PADME HUM, translated as 'the JEWEL and the LOTOS', is a good description of octagram.

 11. Danske domstoles anvendelse af udenlandsk retspraksis, som i sager om mangler i internationale køb reguleret af CISG

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henschel, Rene Franz

  2006-01-01

  Danske domstole er blevet kritiseret for ikke at inddrage fremmed retspraksis og for ikke at redegøre for deres konklusioner i sager om internationale køb reguleret af CISG. På baggrund af en analyse af en nyere utrykt landsretsafgørelse påvises det, at denne kritik stadig er berettiget, idet en...... principiel tysk højesteretsafgørelse tilsyneladende er overset eller anvendt forkert. Det konkluderes, at retspraksis og teori med fordel kan inddrages i langt større omfang i danske sager om CISG, og at den danske begrundelsestradition skaber mere tvivl end klarhed. I modsat fald får dansk retspraksis om...... CISG næppe den store værdi i andre lande, idet der kan stilles spørgsmålstegn ved afgørelsernes grundlag og rigtighed....

 12. Kvalitet i danske masteruddannelser – Et spørgsmål om kompetenceudvikling eller…?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolaj Wittrup Møller Stegeager

  2016-04-01

  Full Text Available Denne artikel beskæftiger sig med de danske masteruddannelser. Med udgangs-punkt i en undersøgelse fortaget i forbindelse med forfatterens ph.d.- projekt (afsluttet i sommeren 2014 vil artiklen på baggrund af en verserende debat om masteruddannelsernes kvalitet og relevans diskutere kvalitet i dansk akademisk videreuddannelse. Den kvalitative undersøgelse, der ligger til grund for artiklen, anskueliggør, at selvom de studerende oplever, at de gennem deres toårige studie har tilegnet sig en række konkrete og brugbare kompetencer, peger de på andre og mere transformative læringskvaliteter, når man beder dem om at beskrive det vigtigste udkomme af deres uddannelsesforløb. Artiklen argumenterer for, at denne læring, der i højere grad kan siges at knytte sig til personen i form af en etisk-eksistentiel dannelse frem for en specifik kunnen, har nær sammenhæng med det at befinde sig i et akademisk, videnskabeligt miljø. På dette grundlag søger artiklen at problematisere aktuelle forslag om at slække på kravet til masteruddannelsernes videnskabelige fundament for i stedet at fokusere på mere instrumentelle, erhvervsrettede kompetencer og færdigheder. Based on findings from the author’s PhD project, the article discusses quality in Denmark’s continuing education system. The qualitative study underlying the article focuses on a newly established Master’s programme in Organizational Coaching and Learning. The aim of the research was to study what the students attending the Master’s programme learn and how they apply their learning in their daily practice. When evaluating their learning experience the students report that they have acquired a number of practical and useful skills throughout their two-year study. Even so, they point to other, more generic learning qualities as the most important outcome of their education. The article argues that the transformational learning qualities, reported by the students, are closely

 13. Är vi överens om det? Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2018-04-01

  Full Text Available Artikeln beskriver svensklärares interaktion och samstämmighet i samtal om summativ bedömning av gymnasieelevers skrivande. I ett dialogiskt perspektiv (Linell, 2011 undersöks interaktionella mönster avseende dominans, dynamik och koherens i tre svensklärargruppers bedömningssamtal. Dessa interaktionella mönster ställs i relation till uttryck för samstämmighet inom och mellan lärargrupperna. Resultatet visar att lärarna uttrycker hög grad av samstämmighet i bedömningssamtalen men att de bedömningar som lärarna gör enskilt i anslutning till samtalen enbart till viss del överensstämmer med gruppens beslut. Lägst grad av samstämmighet uppvisar den lärargrupp som i samtalen framstod som mest samstämmig. Där kännetecknas beslutsprocesserna av låg intensitet genom att få alternativ till bedömningar prövas. I de lärargrupper där intensiteten är högre genom att flera lärare styr samtalet i olika riktningar och där lärarna tillsammans prövar flera olika förslag på bedömning överensstämmer även enskilda lärares bedömningar i högre grad med gruppens beslut. Bedömningsöverensstämmelsen mellan lärargrupperna är däremot låg.

 14. Gestión medioambiental en Venezuela desde una perspectiva sistémica. El caso del sector petroquímico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alira Chirinos

  2014-01-01

  Full Text Available Es mundialmente evidente el incremento de la preocupación por alcanzar un desarrollo sostenible, vinculando aspectos sociales, económicos y ambientales. En relación con este último aspecto, se ha venido manejando el concepto de gestión medioambiental desde diferentes perspectivas durante los últimos 50 años, por lo que en este trabajo se planteó como objetivo analizar la gestión medioambiental en Venezuela desde una perspectiva sistémica. La investigación es analítica con diseño de fuente mixta, documental y de campo; tomando como referencia datos documentales del conjunto de leyes ambientales existentes en Venezuela y datos empíricos mediante una encuesta a cinco empresas del sector petroquímico. Se evidenció que en Venezuela el Estado se apoya en una completa legislación pero no aplica instrumentos económicos que incentiven a las empresas a la protección del medioambiente, de igual modo sólo algunas organizaciones y especialmente aquellas cuyas actividades productivas pueden tener impacto ambiental significativo, como el caso de las empresas del sector petroquímico, integran el componente ecológico en sus prácticas gerenciales, presentando deficiencias en cuanto al cumplimiento de sus políticas ambientales y a la certificación de sus sistemas de gestión; por lo que aún se presenta como un reto el articular esfuerzos desde la perspectiva sistémica entre el Estado y el sector empresarial.

 15. Esclerose sistêmica difusa com hipertensão pulmonar isolada: relato de caso Diffuse systemic sclerosis with isolated pulmonary hypertension: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SILMÉIA GARCIA ZANATI

  2000-12-01

  Full Text Available A esclerose sistêmica (ES é uma doença incomum, caracterizada por alterações vasculares e fibrose em pele e vários órgãos. O envolvimento pulmonar é freqüente na ES; entretanto, hipertensão pulmonar (HP na ausência de fibrose intersticial é raramente observada. Os autores descrevem um caso de ES difusa com HP isolada em paciente do sexo feminino, de 49 anos. O diagnóstico de HP pôde ser sugerido pelo exame físico e confirmado por ecodopplercardiograma, que permitiu estimar a pressão sistólica em artéria pulmonar em 80mmHg. Tratamento foi iniciado com nifedipina; entretanto, devido a efeitos colaterais da droga, não foi possível o aumento da dose além de 30mg ao dia; nesta dosagem, a nifedipina não acarretou redução da pressão arterial pulmonar.Systemic sclerosis (SS is an uncommon disease characterized by small blood vessel vasculopathy and increased connective tissue in the skin and in other organs. The pulmonary involvement is common in SS; however, pulmonary hypertension without interstitial fibrosis is rare. The authors present a case of the diffuse form of SS with isolated pulmonary hypertension. The diagnosis of pulmonary hypertension was suggested by physical examination and confirmed by doppler-echocardiography which allowed for the estimation of the pulmonary artery systolic pressure in 80 mmHg. The authors started treatment with nifedipine; however, as the patient presented side effects, it was not possible to increase the dose beyond 30 mg/day. In this dosage, nifedipine did not decrease the pulmonary arterial pressure.

 16. Competitividad Sistémica. Niveles analíticos para el fortalecimiento de sectores de actividad económica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliana Ferrer

  2005-01-01

  Full Text Available Un desarrollo industrial exitoso no se logra meramente considerando la función de producción en el nivel microeconómico, o las condiciones macroeconómicas estables; sino también por la existencia de medidas específicas del gobierno y de organizaciones privadas de desarrollo, orientadas a fortalecer la competitividad de los sectores de actividad económica. Además, la capacidad de vincular las iniciativas, está en función de un conjunto de estructuras político- económicas y de factores socioculturales y patrones básicos de organización, que caracterizan el proceso sistémico de competitividad de cada país. Se concluye que existe una marcada desarticulación entre los niveles de competitividad sistémica; reflejada por una incoherencia entre las políticas de Estado, los requerimientos de sectores de actividad y el reflejo de la necesidad real de las comunidades cada vez más desprovistas de recursos. Se recomienda la necesidad de superar la ardua fase que representa establecer una economía de mercado dirigida a mejorar la condición de vida de la población; por lo que será importante facilitar procesos autónomos de búsqueda y aprendizaje significativos, para el desarrollo de la competitividad de los sectores de actividad económica latinoamericanos.

 17. Application of magnetic OMS-2 in sequencing batch reactor for treating dye wastewater as a modulator of microbial community.

  Science.gov (United States)

  Pan, Fei; Yu, Yang; Xu, Aihua; Xia, Dongsheng; Sun, Youmin; Cai, Zhengqing; Liu, Wen; Fu, Jie

  2017-10-15

  The potential and mechanism of synthesized magnetic octahedral molecular sieve (Fe 3 O 4 @OMS-2) nanoparticles in enhancing the aerobic microbial ability of sequencing batch reactor (SBR) for treating dye wastewater have been revealed in this study. The addition of Fe 3 O 4 @OMS-2 of 0.25g/L enhanced the decolorization of SBRs with an operation cycle of 24h by more than 20%. The 16S rRNA gene high-throughput sequencing indicated Fe 3 O 4 @OMS-2 increased the microbial richness and diversity of SBRs, and more importantly, promoted the potential dye-degrading bacteria. After a series of enriching and screening, four bacterial strains with the considerable decolorizing ability were isolated from SBRs, designating Alcaligenes faecalis FP-G1, Bacillus aryabhattai FP-F1, Escherichia fergusonii FP-D1 and Rhodococcus ruber FP-E1, respectively. The growth and decolorization of these pure strains were promoted in the presence of Fe 3 O 4 @OMS-2, which agrees with the result of high-throughput sequencing. Monitoring dissolved Fe/Mn ions and investigating the change of oxidation states of Fe/Mn species discovered OMS-2 composition played the critical role in modulating the microbial community. The significant enhancement of Mn-oxidizing/-reducing bacteria suggested microbial Mn redox may be the key action mechanism of Fe 3 O 4 @OMS-2, which can provide numerous benefits for the microbial community and decolorization of SBRs. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. Ocular Motor Score (OMS): a clinical tool to evaluating ocular motor functions in children. Intrarater and inter-rater agreement.

  Science.gov (United States)

  Olsson, Monica; Teär Fahnehjelm, Kristina; Rydberg, Agneta; Ygge, Jan

  2015-08-01

  Ocular motor score (OMS) is a new clinical test protocol for evaluating ocular motor functions in children and young adults. OMS is a set of 15 important and relevant non-invasive ocular motor function parameters derived from clinical practice. The aim of the study was to evaluate OMS according to intrarater and inter-rater agreement. Forty children aged 4-10 years, 23 girls median age 6.5 (range 4.3-9.3) and 17 boys median age 5.8 (range 4.1-9.8) were included. The ocular motor functions were assessed and scored according to the OMS protocol. The examinations were videotaped. To obtain the intrarater agreement, the first author examined and scored the children twice, first in the clinic and 2 weeks later by watching the videotape. To obtain the inter-rater agreement, three other raters independently scored the ocular motor function of the children by watching the videotapes. The overall observed intrarater agreement was 88%, and the observed inter-rater agreement between the three raters was 80%. For none of the subtests was there an observed intrarater agreement lower than 65%. Three of the subtests had an observed inter-rater agreement of 65% or below. Overall there was high observed intra- and inter-rater agreement for the OMS test protocol. Subtests such as saccades and smooth pursuit were more difficult for raters to score similarly according the clinical OMS test protocol. © 2015 Acta Ophthalmologica Scandinavica Foundation. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 19. Obesity-resistant S5B rats showed great cocaine conditioned place preference than the obesity-prone OM rats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thanos, P.K.; Wang, G.; Thanos, P.K..; Kim, R.; Cho, J.; Michaelides, M.; Anderson, B.J.; Primeaux, S.D.; Bray, G.A.; Wang, G.-J.; Robinson, J.K.; Volkow, N.D.

  2010-12-01

  Dopamine (DA) and the DA D2 receptor (D2R) are involved in the rewarding and conditioned responses to food and drug rewards. Osborne-Mendel (OM) rats are genetically prone and S5B/P rats are genetically resistant to obesity when fed a high-fat diet. We hypothesized that the differential sensitivity of these two rat strains to natural rewards may also be reflected in sensitivity to drugs of abuse. Therefore, we tested whether OM and S5B/P rats showed a differential preference to cocaine using conditioned place preference (CPP). To also evaluate whether there is specific involvement of the D2R in this differential conditioning sensitivity, we then tested whether the D2R agonist bromocriptine (BC) would differentially affect the effects of cocaine in the two strains. OM and S5B/P rats were conditioned with cocaine (5 or 10 mg/kg) in one chamber and saline in another for 8 days. Rats were then tested for cocaine preference. The effects of BC (0.5, 1, 5, 10, 20 mg/kg) on cocaine preference were then assessed in subsequent test sessions. OM rats did not show a significant preference for the cocaine-paired chamber on test day. Only the S5B/P rats showed cocaine CPP. Later treatment with only the highest dose of BC resulted in reduced cocaine CPP in S5B/P rats when treated with 5 mg/kg cocaine and in OM rats treated with 10 mg/kg cocaine. Our results indicated that obesity-resistant S5B rats showed greater cocaine CPP than the obesity-prone OM rats. These findings do not support a theory of common vulnerability for reinforcer preferences (food and cocaine). However, they show that BC reduced cocaine conditioning effects supporting at least a partial regulatory role of D2R in conditioned responses to drugs.

 20. Full solar spectrum light driven thermocatalysis with extremely high efficiency on nanostructured Ce ion substituted OMS-2 catalyst for VOCs purification

  Science.gov (United States)

  Hou, Jingtao; Li, Yuanzhi; Mao, Mingyang; Yue, Yuanzheng; Greaves, G. Neville; Zhao, Xiujian

  2015-01-01

  The nanostructured Ce ion substituted cryptomelane-type octahedral molecular sieve (OMS-2) catalyst exhibits strong absorption in the entire solar spectrum region. The Ce ion substituted OMS-2 catalyst can efficiently transform the absorbed solar energy to thermal energy, resulting in a considerable increase of temperature. By combining the efficient photothermal conversion and thermocatalytic activity of the Ce ion substituted OMS-2 catalyst, we carried out full solar spectrum, visible-infrared, and infrared light driven catalysis with extremely high efficiency. Under the irradiation of full solar spectrum, visible-infrared, and infrared light, the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits extremely high catalytic activity and excellent durability for the oxidation of volatile organic pollutants such as benzene, toluene, and acetone. Based on the experimental evidence, we propose a novel mechanism of solar light driven thermocatalysis for the Ce ion substituted OMS-2 catalyst. The reason why the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits much higher catalytic activity than pure OMS-2 and CeO2/OMS-2 nano composite under the full solar spectrum irradiation is discussed.The nanostructured Ce ion substituted cryptomelane-type octahedral molecular sieve (OMS-2) catalyst exhibits strong absorption in the entire solar spectrum region. The Ce ion substituted OMS-2 catalyst can efficiently transform the absorbed solar energy to thermal energy, resulting in a considerable increase of temperature. By combining the efficient photothermal conversion and thermocatalytic activity of the Ce ion substituted OMS-2 catalyst, we carried out full solar spectrum, visible-infrared, and infrared light driven catalysis with extremely high efficiency. Under the irradiation of full solar spectrum, visible-infrared, and infrared light, the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits extremely high catalytic activity and excellent durability for the oxidation of volatile organic pollutants

 1. Effect of preparation method on the surface characteristics and activity of the Pd/OMS-2 catalysts for the oxidation of carbon monoxide, toluene, and ethyl acetate

  Science.gov (United States)

  Liu, Lisha; Song, Yong; Fu, Zhidan; Ye, Qing; Cheng, Shuiyuan; Kang, Tianfang; Dai, Hongxing

  2017-02-01

  The cryptomelane-type manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2)-supported Pd (0.5 wt% Pd/OMS-2-DP, 0.5 wt% Pd/OMS-2-PI, and 0.5 wt% Pd/OMS-2-EX) catalysts were prepared by the deposition-precipitation, pre-incorporation, and ion-exchanging strategies, respectively. It is shown that the preparation method exerted an important effect on the physicochemical property of the sample. Among the OMS-2-supported Pd catalysts, 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP possessed the highest surface (Mn2+ + Mn3+)/Mn4+ atomic ratio and the highest surface Pd loading and acid sites. The 0.5 wt% Pd/OMS-2 catalysts outperformed the Pd-free counterpart, among which 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP presented the best catalytic activity (T50% and T90% were 25 and 55 °C for CO oxidation, 240 and 285 °C for toluene oxidation, and 160 and 200 °C for ethyl acetate oxidation, respectively). We believe that the high Pd surface loading, high surface atomic ratio of (Mn2+ + Mn3+)/Mn4+, and good low-temperature reducibility, good oxygen mobility, and high acidity were responsible for the excellent performance of the 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP catalyst.

 2. Att ligga som föräldrarna bäddar : En kvantitativ studie om ungdomars sexuella handlingsutrymme

  OpenAIRE

  Hellberg, My; Sarin, Sandra

  2014-01-01

  Sammanfattning Denna studie avser att undersöka ungdomars sexuella handlingsutrymme. Syftet är att studera om det sexuella handlingsutrymmet uppfattas olika när det gäller ungdomar med, respektive utan, en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. I analysen har särskild hänsyn tagits till tre bakgrundsfaktorer; ungdomars kön, föräldrars födelseland samt föräldrars religiositet. Definitionen av det sexuella handlingsutrymmet bygger på den unges uppfattning om vårdnadshavarens restriktioner ...

 3. Stammingens mange ansikter - En eksplorerende kasusstudie om forskjeller og likheter mellom åpen og skjult stamming

  OpenAIRE

  Siljuberg, Hilde Victoria Møinichen

  2015-01-01

  Bakgrunn og formål: Det er cirka 40.000 personer som stammer i Norge. Det er bred enighet i forskningsfeltet om denne vanskens kompleksitet, ikke minst med den variasjonen som kommer til uttrykk. Nyere faglitteratur åpner for at det kan finnes undergrupper av personer som stammer, og det er derfor av interesse å se nærmere på hvilke former for variasjon det her kan være tale om (Yairi, 2007). Douglass og Quarrington (1952) redegjorde tidlig for sitt skille mellom åpen og skjult sekundærstammi...

 4. Kampen om den røde ko - dominerende temaer i dansk kvægavl i 1800-tallets slutning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerløff, Anne Katrine

  2009-01-01

  En analyse af kvægavlslitteratur fra 1800-tallets anden halvdel viser spændingerne mellem avlernes ønske om profit og hensynene til racerenhed og national og regional identitet. Ideen om den perfekte ko var omdiskuteret og modsætningerne mellem koens udseende og dens ydelse er tydelige i periodens...... bedømmelser af "den gode ko". Artiklen komkluserer at et fokus på opfattelser og brug af dyr kan give nye vinkler på traditionelle historiske emnefelter. Udgivelsesdato: april...

 5. Lille magt, men stort imperium. Et bidrag til debatten om TV og medieimperialisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels-Aage Nielsen

  1987-08-01

  Full Text Available Denne artikel tager fat i alt det svære - det begrebsmæssige - som vi enten springer over eller tager for givet i vores diskussioner af TV som magt- og påvirkningsfaktor. Derfor er den lang og til tider lidt omstændelig, idet den undgår at tage vores umiddelbare antagelser for pålydende. I stedet bliver de endevendt. I de seneste 15 års medieforskning har magten været implicit til stede et eller andet sted i TV. Vi har skiftevis kritiseret mediet, frygtet det, taget afstand fra det og er nu senest med receptionsteorierne blevet beroliget: Enhver TV-seer skaber ud fra sin egen sunde fornuft sin personlige opfattelse af "Dollars". Påvirkningen af hende er ikke længere producen- ternes eller medieforskernes eller Danmarks Radios ansvar, det er seerens eget. Medieimperialismen er dermed opløst, ihvertfald som undertrykkelsessystem. Det første kritikpunkt i Niels-Aage Nielsens diskussion er medie- imperialismeteorien. Den har ikke nogen teori om hvordan magten sætter sig igennem hævder han, idet den alene ved cirkler og pile focuserer på ensidigheden i "flow'et" fra USA med resten af verden som modtagere. Hvis det skal udtrykke en magtposition, må der være en relation mellem varestrømmene (basis og den ideologiske overbygning. Vi er vant til at antage, at denne relation findes, men hvordan sætter den sig igennem? Diskussion heraf er - i bedste fald - gået i stå. For at kunne gå videre her, tager Niels-Aage Nielsen et opgør med receptionsteoriens socialpsykologi og søger at afdække hvilken del af betydningsdannelsen, og dermed påvirkningen, som netop unddrager sig en receptionsanalyse, der bygger på seerens egne udsagn og uden f.eks. en psykoanalytisk tilgang. Betydningsproblemet skal endda diskuteres endnu mere pricipielt: Vi er i dag mindre enige end nogensinde om hvad der er TV's samfunds- mæssige funkitioner. Uklarheden hænger bl.a. sammen med at ideologi- begrebet gradvist forsvandt ud af medieforskningens hovedst

 6. Matfesten i Vasa : En undersökning om kundnöjdhet

  OpenAIRE

  Åkerholm, Marika

  2011-01-01

  Matkultur har blivit en stor trend under de senaste åren och människor har i allt större grad börjat intressera sig för ekologisk mat, matlagning och matkultur både från det egna landet men också från resten av världen. Företagshuset Dynamo Ab arrangerade år 2010 för första gången Matfesten i Österbotten och mitt syfte med det här lärdomsprovet är att ta reda på hur pass nöjda besökarna har varit med servicekvaliteten på Matfesten samt vad de tycker om projektet som helhet. Teoridelen innehål...

 7. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 8. Les oméga 3 : de l’alimentation animale à la nutrition humaine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Combe Nicole

  2004-01-01

  Full Text Available La dernière édition des Apports nutritionnels conseillés (ANC- éd. 2001 souligne la nécessité d’accroître la consommation d’acide alpha-linolénique (ALA. Celle-ci devrait au minimum doubler et représenter 0,8 % (par rapport à l’énergie totale contre 0,34 % actuellement. Or, l’étude Aquitaine [1] a montré que les lipides d’origine animale contribuaient à près de 75 % de l’apport alimentaire en ALA. Ainsi, parmi les stratégies envisageables pour accroître notre consommation d’ALA, sans changer fondamentalement les habitudes alimentaires des Français, on note un intérêt croissant pour augmenter la teneur en oméga 3 des produits animaux via l’alimentation de ces derniers. Quelques exemples de modification de la composition en acides gras des produits animaux sont exposés. Chez les espèces monogastriques (volaille, porc, le profil des lipides de carcasse est un bon reflet des lipides alimentaires. Ainsi, chez le porc, le niveau d’oméga 3 peut être augmenté d’un facteur 2 à 4, lorsque les animaux reçoivent dans leur alimentation de l’huile de colza, des graines de lin ou de la farine de poissons. En revanche, chez les animaux ruminants, le transfert des acides gras polyinsaturés alimentaires vers les tissus est faible en raison de l’hydrogénation qu’ils subissent dans le rumen. Certaines stratégies qui consistent à protéger ces acides gras de la biohydrogénation permettent néanmoins d’accroître le taux d’ALA dans les tissus et le lait. Ainsi, il apparaît possible d’augmenter la consommation d’oméga 3 de la population, via la consommation de produits issus d’animaux nourris avec des sources d’oméga 3. Cependant, au niveau de la production, ces changements doivent être maîtrisés \\; ils ne peuvent se faire sans un contrôle des qualités d’une part organoleptiques, en raison du degré élevé d’oxydabilité de ces acides gras, d’autre part de texture, en raison

 9. Att sluta eller inte sluta : En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder

  OpenAIRE

  Bjellman, Karin

  2007-01-01

  Att sluta eller inte sluta? En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder Bjellman, K. Tobaksbruket har en lång historia, och de tobaksrelaterade sjukdomarna kostar samhället miljarder i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall varje år. Andelen rökare minskar stadigt i Sverige, idag röker ca 15 procent av befolkningen. Resultaten från olika metoder för tobaksavvänjning är tämligen blygsamma, och ugefär nittio procent av de som slutar röka gör det på egen hand. Syftet med denna studie var...

 10. You can do it! - en beretning om bedstemoderen bag Googles succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Garager spiller en stor rolle i Silicon Valleys historier om innovation. Der er fx i Palo Alto Hewlett-Packards gamle garage, som er anerkendt som en af Californiens bevaringsværdige historiske bygninger, og så er der Googles garage i Menlo Park. Erfaringen viser, at det er klogt for en ingeniør...... eller datalog at starte i en lille garage, hvis han satser på en fremtid som it-milliardær, på samme måde som det er almindelig kendt, at enhver avisredaktør med respekt for sig selv startede som avisbud. Men hvis du planlægger at leje en garage i Silicon Valley for at gøre Google-drengene kunsten efter...

 11. Ny krigsførelse i informationsalderen? Om ‘Revolution in Military Affairs’ og Irakkrigen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Claus Hansen

  2005-09-01

  Full Text Available Artiklen diskuterer, hvorvidt man efter Golfkrigen kan tale om en ‘Revolu- tion in Military Affairs’ – RMA – som nogle amerikanske krigsteoretikere hævder har fundet sted med anvendelsen af ny teknologi i moderne krigs- førelse. Forfatteren viser, hvordan moderne krigsstrategier har inkorpore- ret ny teknologi og mediebrug som bl.a. informationskrig, ‘Systems of Sys- tems’ og Network Centric Warfare. Forfatteren påpeger, at den strategiske anvendelse af informationsoperationer – herunder ‘embedded’ journalister – ikke har medført en demokratisering af nyhedsdækningen og heller ikke indebærer en øget sandhedsværdi. Afslutningsvis peger forfatteren på behovet for en ‘Revolution in Diplomatic Affairs’.

 12. An engineering evaluation of the Space Shuttle OMS engine after 5 orbital flights

  Science.gov (United States)

  David, D.

  1983-01-01

  Design features, performances on the first five flights, and condition of the Shuttle OMS engines are summarized. The engines were designed to provide a vacuum-fed 6000 lb of thrust and a 310 sec specific impulse, fueled by a combination of N2O4 and monomethylhydrazine (MMH) at a mixture ratio of 1.65. The design lifetime is 1000 starts and 15 hr of cumulative firing duration. The engine assembly is throat gimballed and features yaw actuators. No degradation of the hot components was observed during the first five flights, and the injector pattern maintained a uniform, enduring level of performance. An increase in the take-off loads have led to enhancing the wall thickness in the nozzle in affected areas. The engine is concluded to be performing to design specifications and is considered an operational system.

 13. Results of ionospheric parameters measurements during injections of exhaust streams of TSC "Progress" OMS

  Science.gov (United States)

  Khakhinov, Vitaly; Alsatkin, Sergey; Medvedev, Andrey; Kushnarev, Dmitriy; Lebedev, Valentin; Potekhin, Alexander; Ratovsky, Konstantin; Shpynev, Boris

  Since 2006 we have carried out active space experiments using the transport spacecraft (TSC) "Progress" and the ground-base Radio-Optic Complex of ISTP SB RAS including Irkutsk Incoherent Scatter Radar (IISR). Engine burns of TSC orbital maneuvering subsystem (OMS) were used as a source of ionospheric disturbances and changing radar signature characteristics of TSC. The flight altitudes were about 340 km. The amount of engine exhaust products was varied from 2 to 11 kg. The flow directions relative to IISR and amount of injected exhaust products were changed from flight to flight. The flows directed to IISR were almost parallel to the geomagnetic field line. For these cases the most pronounced effects were observed, the electron density depletion reached 20-40

 14. Strong coupling effects in non-commutative spaces from OM theory and supergravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Russo, J.G.; Sheikh-Jabbari, M.M.

  2000-11-01

  We show that a four-parameter class of 3+1 dimensional NCOS theories can be obtained by dimensional reduction on a general 2-torus from OM theory. Compactifying two spatial directions of NCOS theory on a 2-torus, we study the transformation properties under the SO(2,2; Z) T-duality group. We then discuss non-perturbative configurations of non-commutative super Yang-Mills theory. In particular, we calculate the tension for magnetic monopoles and (p,q) dyons and exhibit their six-dimensional origin, and construct a supergravity solution representing an instanton in the gauge theory. We also compute the potential for a monopole-antimonopole in the supergravity approximation. (author)

 15. Grekisk mytologi i film : En innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film

  OpenAIRE

  Ruther, Mathilda

  2017-01-01

  Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi gestaltas i film. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur den grekiska mytologin gestaltas i filmerna Percy Jackson – Kampen om åskviggen, Percy Jackson – Monsterhavet, Clash of the Titans och Wrath of the Titans. Detta görs ge...

 16. Warm Paleocene/Eocene climate as simulated in ECHAM5/MPI-OM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Heinemann

  2009-12-01

  Full Text Available We investigate the late Paleocene/early Eocene (PE climate using the coupled atmosphere-ocean-sea ice model ECHAM5/MPI-OM. The surface in our PE control simulation is on average 297 K warm and ice-free, despite a moderate atmospheric CO2 concentration of 560 ppm. Compared to a pre-industrial reference simulation (PR, low latitudes are 5 to 8 K warmer, while high latitudes are up to 40 K warmer. This high-latitude amplification is in line with proxy data, yet a comparison to sea surface temperature proxy data suggests that the Arctic surface temperatures are still too low in our PE simulation.

  To identify the mechanisms that cause the PE-PR surface temperature differences, we fit two simple energy balance models to the ECHAM5/MPI-OM results. We find that about 2/3 of the PE-PR global mean surface temperature difference are caused by a smaller clear sky emissivity due to higher atmospheric CO2 and water vapour concentrations in PE compared to PR; 1/3 is due to a smaller planetary albedo. The reduction of the pole-to-equator temperature gradient in PE compared to PR is due to (1 the large high-latitude effect of the higher CO2 and water vapour concentrations in PE compared to PR, (2 the lower Antarctic orography, (3 the smaller surface albedo at high latitudes, and (4 longwave cloud radiative effects. Our results support the hypothesis that local radiative effects rather than increased meridional heat transports were responsible for the "equable" PE climate.

 17. Afmystificering af studerendes forestillinger om forskning: et studenterperspektiv på forskningsbaseret undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maia Ebsen

  2017-03-01

  Full Text Available Litteraturen om, hvorledes forskning og undervisning kan integreres på uddannelsesinstitutioner, er vokset betragteligt i de seneste år. Derimod har kun få af disse studier beskæftiget sig med, hvordan studerende oplever forholdet mellem forskning og undervisning. Baseret på et kvalitativt studie af studerendes oplevelse af et forskningsbaseret undervisningsforløb, nærmere bestemt et forskningspraktikforløb, vil denne artikel bidrage til diskussionen med et studenterperspektiv. Vores data viser, at studerende, til trods for at have gennemgået dette forskningsbaserede læringsforløb, stadig oplever forskning og undervisning som adskilte. Vi vil derfor argumentere, at studerende drager et konceptuelt skel mellem forskning og undervisning og betragter disse som to divergerende praksisser. Gennem en analyse af vores data, vil vi vise, at forskningspraktik leder til en afmystificering af studerendes forestillinger om forskning, hvilket udfordrer dette skel. I konklusionen påpeger vi, at en bedre integration af forskning og undervisning kan ske, hvis studerende introduceres til forskningsprocesser gennem hele deres uddannelse. Abstract Literature promoting a close relationship between research and teaching in university has increased significantly in recent years. A walk-through of this literature, shows that only few of these studies have investigated the students’ perspective, though. We intend to fill this gap, by contributing with a qualitative study of students’ experience of research based teaching. This study shows how students experience a divide between research and teaching. This divide, we argue, is primarily on a conceptual level, where the two practices and considered fundamentally different. Our data shows how an internship can lead to a demystification process for these students. This lead to a reevaluation of the conceptual boundary. We argue that a larger focus on research based teaching, throughout the university

 18. NOTICIAS SOBRE SUICIDIO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. RECOMENDACIONES DE LA OMS.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Javier Acosta Artiles

  2017-01-01

  Full Text Available La exposición inadecuada en los medios de comunicación sobre suicidios puede producir un efecto contagio o efecto Werther , mientras que determinadas características adecuadas pueden tener un efecto protector o efecto Papageno . Por tanto, los medios de comunicación pueden contribuir a la prevención del suicidio. Por ello, la OMS ha elaborado tres documen- tos con una serie de recomendaciones dirigidas a los profesionales de los medios de comunicación, para el tratamiento de las noticias relacionadas con el suicidio. Sin embargo, solo se ha traducido al español el primero, ambos tienen solapamientos y poseen una estructura diferente. Esto supone que los profesionales de los medios de comunicación de habla hispana en general, y de España en particular, difícilmente pueden tener un acceso a estas recomendaciones de la OMS de una forma clara y concisa. El objetivo de este trabajo fue la elaboración y provisión de un texto único y sintético que recogiera las recomendaciones de estos documentos. Para su creación se siguió un procedimiento formal y estructurado, que aunó criterios científicos y lingüísticos. El texto final contiene las recomendaciones agrupadas en tres categorías: “qué hacer”, “qué no hacer” y “otras recomendaciones”. Este documento puede ser de gran utilidad para los profesionales de los medios de comunicación, para actividades formativas de difusión de tales recomen- daciones con finalidad preventiva y para la investigación.

 19. Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merete Lund Fasting

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article describes 10 year old children`s play in nature during school hours. However, my result does equally reflect on children in kindergarden as well. Observation and conversation was used as methods as well as pictures. The children’s play in the trees and building huts was conducted in groups, and their communication was nonverbal with each other and with the nature. However; the girls reveal that they enjoy their conversations while being in the tree. The children often play at the same place over and over. This is significant to the evolution of the play and the children’s communication with their places in nature.Sammendrag: Denne artikkelen omhandler 10 år gamle barns lek på natursteder i skoletida. Selv om studien omhandler 10 åringer så kan kunnskapen den frembringer også være viktig for å forstå barnehagebarns lek og tilknytning til sine lekesteder i barnehagen. Metodene som ble brukt for å undersøke barnas lek var observasjoner og samtaler med barna, i tillegg til fotografier. Barnas lek i trærne og i hyttebyggingen karakteriseres ved at de er flere sammen, og barna har en kroppslig dialog med hverandre og omgivelsene i leken. Barna snakker i liten grad sammen om leken og hvordan de skal leke; deres kommunikasjon er hovedsakelig nonverbal. Men når jentene sitter i treet forteller de meg at de liker å sitte og snakke. Barna leker på steder hvor de har vært mye før, og dette har en betydning for barnas lek og barnas kommunikasjon med deres steder.

 20. Gode Valg – om læreres utvelgelseskompetanse i Kunst og håndverk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte Sørebø Gulliksen

  2013-01-01

  Full Text Available Artikkelen belyser og diskuterer læreres fagdidaktiske utvelgelseskompetanse i formgiving, kunst og håndverk. Det introduseres en antakelse om at det er mulig og nyttig å anlegge et valgperspektiv på didaktiske handlinger. Det pekes innledningsvis på en del utfordringer med lærerkunnskap, innhold, arbeidsformer og vurdering i faget, knyttet til de krav utfordringene stiller til lærerens utvelgelseskompetanse. Vygotskijs teorier omkring lånte erfaringer og bedømmelses­teorien til Kahneman & Tversky og Kahneman & Fredricks presenteres som et utvalgt teoretisk perspektiv. Det pekes på eksempler fra empiriske studier som har studert faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. Fra disse presenteres og diskuteres situasjoner der valgproblematikk er avgjørende for studentenes læring og mestring av kommende yrkesutøvelse. Valgperspektivet viser seg å kunne gi en mulighet til å se nye potensielle strukturer i den komplekse situasjonen lærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk er: Perspektivet kunne belyse hvordan uklarhet omkring valgmuligheter førte til begrensning. Dessuten kunne det bidra til å problematisere sider av faglærerutdanningens spesialitet: Utfordringen det er å kombinere egen utøving i skapende arbeid og didaktisk utøving- og undervisningskompetanse. Det blir konkludert med at mer forskning er nødvendig, og det blir pekt på at et pågående forskningsprosjekt forhåpentligvis vil kunne bidra til dette, både ved å dokumentere den enkeltes erfaring og ved å studere kritisk om eksemplene i denne artikkelen kan sies å være aktuelle i flere situasjoner. Denne kunnskapen vil kunne styrke det forskningsbaserte grunnlaget for å utdanne lærere med nok utvelgelses­kompetanse til å gjøre gode valg.

 1. Effect of preparation method on the surface characteristics and activity of the Pd/OMS-2 catalysts for the oxidation of carbon monoxide, toluene, and ethyl acetate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, Lisha; Song, Yong; Fu, Zhidan; Ye, Qing; Cheng, Shuiyuan; Kang, Tianfang; Dai, Hongxing

  2017-01-01

  Highlights: • The framework-structured of cryptomelane-type manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2) has a 2 × 2 square tunnel. • Preparation route has an important impact on physicochemical property of the product. • Pd/OMS-2-DP via the deposition-precipitation route shows excellent catalytic activity. • Pd surface loading, surface atomic ratio of Mn ions, lattice oxygen mobility, oxygen vacancy, reducibility and acidity govern activity. - Abstract: The cryptomelane-type manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2)-supported Pd (0.5 wt% Pd/OMS-2-DP, 0.5 wt% Pd/OMS-2-PI, and 0.5 wt% Pd/OMS-2-EX) catalysts were prepared by the deposition-precipitation, pre-incorporation, and ion-exchanging strategies, respectively. It is shown that the preparation method exerted an important effect on the physicochemical property of the sample. Among the OMS-2-supported Pd catalysts, 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP possessed the highest surface (Mn 2+ + Mn 3+ )/Mn 4+ atomic ratio and the highest surface Pd loading and acid sites. The 0.5 wt% Pd/OMS-2 catalysts outperformed the Pd-free counterpart, among which 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP presented the best catalytic activity (T 50% and T 90% were 25 and 55 °C for CO oxidation, 240 and 285 °C for toluene oxidation, and 160 and 200 °C for ethyl acetate oxidation, respectively). We believe that the high Pd surface loading, high surface atomic ratio of (Mn 2+ + Mn 3+ )/Mn 4+ , and good low-temperature reducibility, good oxygen mobility, and high acidity were responsible for the excellent performance of the 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP catalyst.

 2. Effect of preparation method on the surface characteristics and activity of the Pd/OMS-2 catalysts for the oxidation of carbon monoxide, toluene, and ethyl acetate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liu, Lisha; Song, Yong; Fu, Zhidan [Key Laboratory of Beijing on Regional Air Pollution Control, Department of Environmental Science, College of Environmental and Energy Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124 (China); Ye, Qing, E-mail: yeqing@bjut.edu.cn [Key Laboratory of Beijing on Regional Air Pollution Control, Department of Environmental Science, College of Environmental and Energy Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124 (China); Cheng, Shuiyuan; Kang, Tianfang [Key Laboratory of Beijing on Regional Air Pollution Control, Department of Environmental Science, College of Environmental and Energy Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124 (China); Dai, Hongxing, E-mail: hxdai@bjut.edu.cn [Beijing Key Laboratory for Green Catalysis and Separation, Key Laboratory of Beijing on Regional Air Pollution Control, Department of Chemistry and Chemical Engineering, College of Environmental and Energy Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124 (China)

  2017-02-28

  Highlights: • The framework-structured of cryptomelane-type manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2) has a 2 × 2 square tunnel. • Preparation route has an important impact on physicochemical property of the product. • Pd/OMS-2-DP via the deposition-precipitation route shows excellent catalytic activity. • Pd surface loading, surface atomic ratio of Mn ions, lattice oxygen mobility, oxygen vacancy, reducibility and acidity govern activity. - Abstract: The cryptomelane-type manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2)-supported Pd (0.5 wt% Pd/OMS-2-DP, 0.5 wt% Pd/OMS-2-PI, and 0.5 wt% Pd/OMS-2-EX) catalysts were prepared by the deposition-precipitation, pre-incorporation, and ion-exchanging strategies, respectively. It is shown that the preparation method exerted an important effect on the physicochemical property of the sample. Among the OMS-2-supported Pd catalysts, 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP possessed the highest surface (Mn{sup 2+} + Mn{sup 3+})/Mn{sup 4+} atomic ratio and the highest surface Pd loading and acid sites. The 0.5 wt% Pd/OMS-2 catalysts outperformed the Pd-free counterpart, among which 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP presented the best catalytic activity (T{sub 50%} and T{sub 90%} were 25 and 55 °C for CO oxidation, 240 and 285 °C for toluene oxidation, and 160 and 200 °C for ethyl acetate oxidation, respectively). We believe that the high Pd surface loading, high surface atomic ratio of (Mn{sup 2+} + Mn{sup 3+})/Mn{sup 4+}, and good low-temperature reducibility, good oxygen mobility, and high acidity were responsible for the excellent performance of the 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP catalyst.

 3. Anette Poder: "Historiebevidsthed og kronologi. Om den røde tråd i historie", 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grevy, Carlo

  2017-01-01

  Folkeskolelærer Anette Poder fortæller i dette artikeluddrag om folkeskolens undervisning i historiekanonen (2006) på baggrund af sine observationer i folkeskoler i 2013. På de observerede skoler blev der undervist efter princippet den røde tråd, hvor forskellige historiekanonpunkter blev...

 4. Historien trækker sine blodige spor i Cataloniens drøm om selvstændighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2017-01-01

  Striden om, hvorvidt Catalonien er en region i Spanien eller en suveræn nationalstat i EU, kulminerer i næste uge med en kontroversiel folkeafstemning. Cataloniernes konflikt med den spanske centralmagt rækker langt tilbage i tiden historisk set....

 5. Medialogi (Dansk informations brochure om Medialogi-uddannelsen, 1. til 10. semester (B.Sc. & Cand.Scient))

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Rolf; Andersen, Hans Jørgen

  2006-01-01

  Informationsbrochure, 28 sider, om Medialogi uddannelsen (Cand. Scient.), der udbydes af Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København. Brochuren beskriver 1. til 10. semester af uddannelsen (B.Sc. og M.Sc.). Informationen er primært rettet mod potentielle ansøgere til Medialogi uddannelsen...

 6. STS-46 Atlantis', OV-104's, vertical tail and OMS pods lit up by RCS jet firing

  Science.gov (United States)

  1992-01-01

  STS-46 Atlantis', Orbiter Vehicle (OV) 104's, vertical tail and orbital maneuvering system (OMS) pods are highlighted by the glow of the reaction control system (RCS) jet firings. OV-104 was at an altitude of 128 nautical miles. The remote manipulator system (RMS) arm is partially visible stowed along the port side sill longeron.

 7. 78 FR 9961 - Self-Regulatory Organizations; NASDAQ OMS BX, Inc.; Notice of Filing and Immediate Effectiveness...

  Science.gov (United States)

  2013-02-12

  ... SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION [Release No. 34-68840; File No. SR-BX-2013-008] Self-Regulatory Organizations; NASDAQ OMS BX, Inc.; Notice of Filing and Immediate Effectiveness of Proposed Rule Change To Add Routing Functionality to the NASDAQ OMX BX Equities Market February 6, 2013. Pursuant to Section 19(b)(1...

 8. OMS-2-Supported Cu Hydroxide-Catalyzed Benzoxazoles Synthesis from Catechols and Amines via Domino Oxidation Process at Room Temperature.

  Science.gov (United States)

  Meng, Xu; Wang, Yanmin; Wang, Yuanguang; Chen, Baohua; Jing, Zhenqiang; Chen, Gexin; Zhao, Peiqing

  2017-07-07

  In the presence of manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2) supported copper hydroxide Cu(OH) x /OMS-2, aerobic synthesis of benzoxazoles from catechols and amines via domino oxidation/cyclization at room temperature is achieved. This heterogeneous benzoxazoles synthesis initiated by the efficient oxidation of catechols over Cu(OH) x /OMS-2 tolerates a variety of substrates, especially amines containing sensitive groups (hydroxyl, cyano, amino, vinyl, ethynyl, ester, and even acetyl groups) and heterocycles, which affords functionalized benzoxazoles in good to excellent yields by employing low catalyst loading (2 mol % Cu). The characterization and plausible catalytic mechanism of Cu(OH) x /OMS-2 are described. The notable features of our catalytic protocol such as the use of air as the benign oxidant and EtOH as the solvent, mild conditions, ease of product separation, being scalable up to the gram level, and superior reusability of catalyst (up to 10 cycles) make it more practical and environmentally friendly for organic synthesis.

 9. Ontwerpen van onderwijs om ‘self-directed learning’ te stimuleren [Desiging instruction to foster self-directed learning

  NARCIS (Netherlands)

  Brand-Gruwel, Saskia

  2010-01-01

  Brand-Gruwel, S. (2010, March). Ontwerpen van onderwijs om ‘self-directed learning’ te stimuleren [Desiging instruction to foster self-directed learning]. Key-note presented at the 3th 4C/ID-conference, Utrecht, The Netherlands.

 10. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare

 11. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 12. ”Er jeg akademiker nok?” – masseuniversitetets studenterkampe om legitim uddannelseskultur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Højbjerg

  2015-03-01

  Full Text Available Siden anden verdenskrig er antallet af studerende på videregående uddannelser øget dramatisk. Som noget nyt har også professionsbachelorer adgang til visse af univer¬si-teternes kandidatuddannelser. Dette gælder således for kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet, hvor denne artikels empiri er genereret fra. Artiklen fremlægger resultaterne af en undersøgelse af, hvordan studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde må kæmpe om at definere sig selv og medstuderende som akademikere. Artiklens hovedbegreber er taget fra Pierre Bourdieus praktikteori (Bourdieu, 1996; 1997. Det empiriske materiale består af interviews med otte studerende fra samme årgang på kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser. Materialet er bearbejdet ud fra et Bourdieuinspireret, relationelt blik og er kondenseret ned til fremtrædende træk ved forskelligartede strategier. Artiklen viser eksempler på fire studiestrategier, der relaterer sig til, hvordan man som studerende forholder sig til det at arbejde ”akademisk”: En oprørsstrategi der går mod forestillingen om den dominerende universitetskultur ; en strategi der i udgangspunktet ønsker at inkludere og anerkende andre strategier, men med en oplevelse af at motivationen gradvist forsvinder ; en strategi hvor den studerende aktivt afviser og undgår samarbejde med studerende med bestemte uddannel¬ses¬baggrunde, og endelig en kulturelt opadgående strategi der gradvis er lykkedes med at aflæse den ”akademiske kode". The number of students entering higher education since the Second World War has grown dramatically. As a consequence, students from University Colleges are now given admittance to certain master programmes at the established universities. This article presents the results of a study of how students with different educational backgrounds struggle to define themselves and their fellow students as academics.  In this study we focus on

 13. Digital Base Band Converter As Radar Vlbi Backend / Dbbc Kā Ciparošanas Sistēma Radara Vlbi Novērojumiem

  Science.gov (United States)

  Tuccari, G.; Bezrukovs, Vl.; Nechaeva, M.

  2012-12-01

  can then allow exploring easily the desired range of search for unknown or not fully determined orbit objects. These features make Radar VLBI personality most useful in the space debris measurements. DBBC sistēma izstrādāta Noto Radioastronomijas institūtā. Sistēmas galvenaisuzdevums - palielināt visa Eiropas VLBI tīkla jutību - realizēts, palielinotvisas novērojamās joslas platumu un pielietojot ciparu signālu apstrādes metodes.Izejas datu plūsma palielināta no 1 līdz 4 Gbps katram radioteleskopam un visasoperācijas, kas saistītas ar signālu apstrādi (frekvences pārveidošana, pastiprinājums,iekšējie ģeneratori, utt.), realizētas digitālā formā, kas ļauj iegūt nozīmīgusuzlabojumus atkārtojamībā, precizitātē, vienkāršībā, nemaz neminot vispārzināmāspriekšrocības, ko nodrošina digitālo tehnoloģiju izmantošana. Maksimālā ieejassignāla frekvenču josla ir 3.5 GHz, un momentānais joslas platums ir līdz 1 GHz uzkatru no astoņiem iespējamajiem RF/IF kanāliem. Šī datu reģistrācijas sistēma irļoti veiktspējīga platforma ne tikai EVN, bet arī citiem radioastronomijas pielietojumiem,un papildus tiek izstrādāta vesela virkne programmatūras pakotņu, kasvēl vairāk paplašina sistēmas funkcionalitāti. Tas ietver PFB (Polifāzes FiltruBanka) uztvērējus "Spectra”, kas piemēroti augstas izšķirtspējas spektroskopijasvajadzībām. Papildus realizēts jaunas programmatūras risinājums, ar mērķiizmantot DBBC sistēmu kā daudzfunkcionālu datu ciparošanas iekārtu, kasizmantojama bistatiskiem radara novērojumiem, tai skaitā arī radara VLBInovērojumiem. Šāda veida novērojumos tiek pētīta kosmisko atlūzu populācija,nodrošinot iespēju detektēt pat centimetra izmēru objektus. Debess apgabalaapstarošanai tiek izmantots jaudīgs raidītājs, un tiek analizēts atbalss signāls, kasatstarojas no zināmiem vai nezināmiem objektiem un tiek uztverts ar vienu vaivairākiem teleskopiem uz Zemes

 14. EDITORIAL: Special section: Selected papers from OMS'05, the 1st Topical Meeting of the European Optical Society on Optical Microsystems (OMS)

  Science.gov (United States)

  Rendina, Ivo; Fazio, Eugenio; Ferraro, Pietro

  2006-07-01

  OMS'05 is the first international conference wholly dedicated to optical microsystems. It was organized by the European Optical Society (EOS) in the frame of its international topical meeting activity and was held in Italy, September 2005, amidst the wonderful scenery of the Island of Capri. A possible definition of an optical microsystem is a complex system, able to perform one or more sensing and actuation functions, where optical devices are integrated in a smart way with electronic, mechanical and sensing components by taking advantage of the progress in micro- and nano-technologies. The increasing interest in this field arises from the expected applications that would significantly improve the quality of life. The list of possibilities offered by the optical microsystem enabling technologies is very long and seems to increase day by day. We are not only thinking about the next generation of optical telecommunication networks and computers, but also about low-cost, compact microsystems for environmental monitoring, in order to improve safety in the avionic and automotive fields, medical diagnostics and proteomic/genomic studies, or just finding general applications in several industrial fields. The goal of the conference was to involve scientists and young researchers from the main public and private laboratories, giving them the opportunity to present new scientific results and compare their know-how in the exciting and emerging field of optical microsystems. We believe that we succeeded in this. More than 200 scientists from all over the world attended the conference. We had more than 100 oral presentations and approximately 20 from the keynote lectures and invited speeches. It was an opportunity to define the most recent progress carried out in the field and to outline the possible road-map leading to the expected results in the industrial and social fields. We strongly believe that research and technology are closely interconnected at present and cannot

 15. Política económica y desarrollo competitivo para pymes: Colombia y China desde un análisis sistémico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leidy Lorena Piñeiro Cortes

  2017-07-01

  Full Text Available Este artículo contiene la revisión teórica y conceptual de la investigación realizada dentro de la disertación doctoral Direccionamiento estratégico para la competitividad de las pymes del sector textil-confecciones de la ciudad de Bogotá: un análisis frente a la competencia china de la Universidad de Celaya en México y sirvió como base de análisis para el proyecto en la Universidad EAN acerca del análisis y la explicación de las deficiencias estructurales que impiden el desarrollo competitivo de las pymes del sector textil-confección de Bogotá frente a la competencia china desde un enfoque sistémico. Una de las hipótesis propuestas hace referencia a que el desconocimiento y la poca participación por parte de las pymes del sector textil-confecciones de Bogotá en las políticas macro que genera el Gobierno hacen que estas muestren resultados poco competitivos frente a la competencia, en especial con su principal competidor que son los textiles y las confecciones provenientes de China. En consecuencia, la variable de análisis de este escrito es la política macroeconómica, por lo que se analizará su relación con la competitividad de las pymes del sector. Dentro de este análisis, se hace un recuento de la importancia de la política económica en Colombia en los dos últimos periodos presidenciales y otro de la política económica en China en el último quinquenio, el cual termina con un comparativo de los dos países en relación con el manejo de sus políticas económicas y los aportes de estas a la competitividad empresarial. Palabras clave: enfoque sistémico, política económica, competitividad, pymes, sector textil-confecciones

 16. A perspectiva sistêmica na sociologia do direito: Luhmann e Teubner A systems approach to the sociology of law: Luhmann and Teubner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Pereira de Mello

  2006-06-01

  Full Text Available Este artigo se propõe a analisar de forma crítica as contribuições de Niklas Luhmann e Gunther Teubner para o desenvolvimento da Teoria Sistêmica do Direito (TSD. Sua hipótese principal é a de que os autores analisados convergem para uma crítica comum às teses fundamentais das teorias sociológicas clássicas que afirmam que o direito é um epifenômeno das relações sociais dos diversos agentes e seus interesses: indivíduos, classes, corporações, partido etc. A Teoria Sistêmica, ao contrário, afirma que o direito pode ser analisado como um subsistema social que, a partir da operação de um código próprio, imprime um sentido e um conteúdo às comunicações dos agentes da ação, de tal maneira que não apenas as relações sociais entre os agentes criam o direito, mas também o direito cria realidades orientadoras das ações dos agentes.This article proposes a critical analysis of the contributions of Niklas Luhmann and Gunther Teubner to the development of the Systems Theory of Law (STL. Its main hypothesis is that the authors in question converge towards a shared critique of the basic theses of classical sociological theories, which assert that law is an epiphenomenon of the social relations of a variety of agents and their distinct interests: individuals, classes, corporations, parties, and so on. In contrast, Systems Theory claims that law can be analyzed as a social subsystem which, based on the operation of its own code, imprints a meaning and content to the communications of the action's agents. This not only means that law is created by social relations between agents, but that law also creates realities that guide the actions of agents.

 17. Ações estratégicas sistêmicas visando a integração da cadeia produtiva e de reciclagem de plásticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liane Mahlmann Kipper

  2009-12-01

  Full Text Available Vivemos na sociedade do consumo, onde os impactos da industrialização e do crescimento populacional, bem como seus efeitos sócio-ambientais, nas áreas urbanas, estão entre os maiores desafios da atualidade. Nessa realidade a grande geração de lixo vem agravar o quadro ambiental. A reciclagem do resíduo plástico pode contribuir com a viabilidade econômica da reciclagem do lixo em geral, pois economiza matéria-prima, vem aparecendo com grande intensidade na massa de resíduos dos municípios brasileiros e apresenta grande conteúdo energético. Este trabalho apresenta estudo sobre a cadeia produtiva ou cadeia de valor (Supply Chain que engloba os principais agentes na produção dos plásticos bem como sua reintrodução na cadeia após seu uso. No ponto de vista sistêmico, entendemos como cadeia de valor o desenvolvimento de inter-relações que buscam agrupar segmentos produtivos apresentando formas diferenciadas de cooperação de modo a promover melhorias no ciclo de produção e consumo. A metodologia utilizada baseia-se na abordagem sistêmica e crítica, considerando que todas as variáveis envolvidas estão inter-relacionadas. De acordo com essa concepção pode-se definir a rede de reciclagem de plástico como uma unidade global organizada de inter-relações entre elementos, ações e indivíduos. Esses elementos não são unidades simples e sim relativas ao todo do qual fazem parte. Tendo como base essa concepção e o processo realizado pode-se propor que, para a existência de uma rede sustentável de reciclagem de plásticos em nível municipal e ou regional, exista um comitê gestor de resíduos sólidos visando à integração dos agentes e a auto-regulação necessária para a sustentação da rede de reciclagem de plásticos.

 18. Red ferroviaria y transportes ferroviarios. Su carácter sistémico y la necesaria coordinación entre Administraciones Territoriales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Antonio Magdalena Anda

  2016-10-01

  Full Text Available El carácter sistémico del ferrocarril es consustancial a tan importante modo de transporte, pero no ha sido siempre bien comprendido. La noción de red es conocida por la Economía del Transporte y supone considerar ciertos principios y características de las redes que explican las particularidades de las industrias en red, incluido el ferrocarril. En el ámbito del Derecho, se parte de una previsión constitucional ajena a la realidad ferroviaria. Luego se han desarrollado categorías jurídicas específicas, como las infraestructuras en red, pero dichas construcciones dogmáticas parten de una equiparación entre infraestructura y red que se estima inadecuada o reduccionista. Finalmente, el concepto de red ha sido asumido por el Tribunal Constitucional como elemento funcional que permite delimitar las competencias sobre el ferrocarril, superando criterios formalistas alejados de la realidad. Se concluye que cualquier política sectorial o análisis jurídico del ferrocarril debe tomar en consideración su condición sistémica. Rail network and rail transports. Their systemic nature and required coordination between Territorial Administrations Systemic nature of railways is of essence but it has not always been properly understood. Network concept is well known for Transport Economics, it implies certain networks principles and characteristics showing the mechanics of network industries, such as railways. As far a Law is concerned, there is an inadequate constitutional regulation. Later on a specific legal category has been produced, network infrastructures, but it is based in the equivalence between infrastructures and networks, which it is deemed inadequate and reductionist. Finally, the network concept has been assumed by the Constitutional Court, as a functional element to narrow the powers on railways, overcoming any formalist criteria divorced for the reality. In conclusion any sectoral policy or legal analysis of railways must take

 19. Esclerose sistêmica progressiva: aspectos na tomografia computadorizada de alta resolução Progressive systemic sclerosis: high-resolution computed tomography findings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emerson L. Gasparetto

  2005-09-01

  Full Text Available OBJETIVO: Descrever os achados de tomografia computadorizada de alta resolução de pacientes com esclerose sistêmica pulmonar, independentemente dos sintomas respiratórios. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram revisados 73 exames de tomografia computadorizada de alta resolução de 44 pacientes com diagnóstico de esclerodermia estabelecido através de critérios clínicos e laboratoriais. Os exames foram revisados por dois radiologistas, que estabeleceram os achados por consenso. RESULTADOS: Em 91,8% (n = 67 dos exames observaram-se alterações. Os principais achados foram lesões de padrão reticular (90,4%, opacidades em vidro-fosco (63%, bronquiectasias e bronquiolectasias de tração (56,2%, dilatação esofagiana (46,6%, faveolamento (28,8% e sinais de hipertensão pulmonar (15,6%. Na maioria dos casos as lesões eram bilaterais (89% e simétricas (58,5%. Quanto à localização, houve predomínio de lesões basais (91,2% e periféricas (92,2%. CONCLUSÃO: A esclerose sistêmica progressiva acarreta fibrose pulmonar na maioria dos pacientes, caracterizada principalmente por lesão reticular basal e periférica.OBJECTIVE: To describe the high-resolution computed tomography findings in the lung of patients with systemic sclerosis, independently of the respiratory symptoms. MATERIALS AND METHODS: Seventy-three high-resolution computed tomography scans of 44 patients with clinical diagnosis of systemic sclerosis were reviewed and defined by the consensus of two radiologists. RESULTS: Abnormalities were seen in 91.8% (n = 67 of the scans. The most frequent findings were reticular pattern (90.4%, ground-glass opacities (63%, traction bronchiectasis and bronchiolectasis (56.2%, esophageal dilatation (46.6%, honeycombing pattern (28.8% and signs of pulmonary hypertension (15.6%. In most cases the lesions were bilateral (89% and symmetrical (58.5%. The lesions were predominantly located in the basal (91.2% and peripheral (92.2% regions. CONCLUSION: In

 20. Influencia de la estructura de la población en el consumo de antibióticos sistémicos en la provincia de Valladolid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pastor García Enrique

  2002-01-01

  Full Text Available Fundamento: El elevado consumo de antibióticos sistémicos en nuestro país hace necesario el estudio de aquellos factores que determinen su distribución. Diversos parámetros están implicados en el reparto desigual de su consumo, entre ellos: a la epidemiología de los procesos infecciosos, b los factores dependientes de la población y c factores dependientes de los médicos prescriptores. En el presente trabajo pretendemos realizar un análisis de aquellos determinantes dependientes de la población (tipo de población y edad. Métodos: Estudio longitudinal retrospectivo con datos de consumo de antibióticos de uso sistémico proporcionados por la compañía International Marketing Services (IMS entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre del 2000. El indicador de consumo utilizado fue el número de dosis diaria definida por 1000 habitantes y día (DHD. Se consideraron seis áreas geográficas en la provincia de Valladolid, tres de ellas de carácter urbano y otras tres predominantemente rurales. Resultados: El consumo global por área fue el siguiente: Medina del Campo (25,9DHD, Valladolid capital (23,4DHD, Laguna de Duero (22,6DHD, Área Norte (22,4DHD, Área Sur (21,4DHD y en último lugar el Área Centro (20,2DHD. El consumo específico por áreas determinó un mayor consumo de amoxicilina en las tres áreas urbanas, amoxicilina-clavulánico y los principales macrólidos en Medina del Campo, quinolonas en el Área Norte y tetraciclinas y sulfamidas en Valladolid capital Conclusiones: Observamos diferencias globales de consumo importantes entre áreas, con unos máximos en las áreas urbanas. Estas diferencias fueron más marcadas al estudiar la distribución geográfica del consumo de los principales principios activos.