WorldWideScience

Sample records for sirje virkus marge

 1. Infojuhtimise alane kohtumine Riias / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1997-01-01

  23.-25. veebruaril 1997. a. toimus Riias TEMPUS projekti "Information Management Education for the Baltic States" esindajate kohtumine. Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakonda esindas Sirje Virkus

 2. Eksperdina Euroopa Nõukogu seminaril / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  2000-01-01

  5.-9.04.2000 osales TPÜ sotsiaalteaduskonna infoteaduste osakonna dotsent Sirje Virkus eksperdina Euroopa Nõukogu seminaril (Workshop on Lifelong Learning for Equity and Social Cohesion : A New Challenge to Higher Education) Sitsiilias Catalonia ülikoolis. Igal eksperdil tuli koostada ekspertarvamus, mis käsitleks kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia väljakutseid elukestva õppimise kontekstis

 3. Konverents Gjøvikis tuleb juunis / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1999-01-01

  1.-4. maini toimus Gjøvikis rahvusvahelise konverentsi "Telecommunication in Education and Training : TET 99" ettevalmistuskomisjoni koosolek, mille tööst võttis osa konverentsi programmikomitee liige Sirje Virkus

 4. Kaugkoolitusülikoolide konverents Pariisis / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  2000-01-01

  28.-30.09.2000 korraldab Euroopa Kaugkoolitusülikoolide Assotsiatsioon Pariisis rahvusvahelise konverentsi "Wiring the Ivory Tower : Linking Universities across Europe". TPÜ sotsiaalteaduskonna infoteaduste osakonna juhataja dotsent Sirje Virkus juhib raamatukogu ja õppetoetuse akadeemilist koostöövõrku ning vastutab ka sellenimelise konverentsipäeva kordamineku eest

 5. Viimane töökohtumine / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1999-01-01

  30. apr., ja 1. mail toimus TPÜ-s PHARE projekti "European Law in the fields of Trade and Services, Legislation of the Single Market, Consumer Law" raames projekti viimane töökohtumine, mille korraldajaks oli projekti koordinaator Sirje Virkus TPÜ-st. Anti hinnang projekti käigus valminud virtuaalsele kursusele "Euroõigus"

 6. LOLA-projekt avatud õppest ja kaugkoolitusest / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1999-01-01

  l. märtsil käivitus programmi Phare MultiCountry Programme for Distance Education raames kaugkoolitusprojekt Learning About Open Learning (LOLA). TPÜst osalevad kursusel dotsent Ulve Kala kasvatusteaduste teaduskonnast ja professor Voldemar Kolga sotsiaalteaduskonnast. TPÜ infoteaduste osakonna juhataja dotsent Sirje Virkus on projekti Eesti rahvuslik koordinaator

 7. Infoteeninduse sümpoosion Budapestis / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1995-01-01

  16.-18. jaanuaril '95. toimus Budapestis kolmas rahvusvaheline BOBCATSSS-i (Euroopa juhtivate raamatukogu- ja infoteaduse õppeasutuste ühendus) sümpoosion "Marketing & Developing (New) Information Products & Services in Europe". Püüti leida vastust küsimusele, kuidas raamatukoguhoidjad tulevad toime infotehnoloogia põhjustatud muutuste protsessis. Käsitleti uusi infotooteid- ja teenuseid ning marketingi alaseid uuringuid Euroopas. Sirje Virkus Tallinna Pedagoogikaülikoolist esines ettekandega, milles tutvustas Interneti kasutamist akadeemilises keskkonnas.Ettekanne käsitles TPÜ Raamatukogu Interneti kasutajaid ja nende oskust leida elektroonilist infot

 8. Kolm päeva Lulea ülikoolis / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1999-01-01

  23.-25. aprillini toimus Luleas projekti "Information Technology and Gender- Comparative and Cross-disciplinary Perspectives" esimene tööseminar, kus käsitleti infotehnoloogia aspekte naisuuringuis ning anti ülevaade vastavasisulisest uurimistööst kogu maailmas. Eestit esindasid Sirje Virkus ja Vello Randla

 9. Informatsiooni globaliseerumine : arvutivõrkudega infoühiskond / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1997-01-01

  Grazis toimunud Rahvusvahelise Informatsiooni ja Dokumentatsiooni Liidu (FID) konverentsist ja kongressist. Peateemaks oli informatsiooni globaliseerumine arvutivõrkudega infoühiskonnas. FIDi hariduse ja koolituse komitee (FID/ET - FID Education and Training Committee) seminarist "Töötamine ja õppimine elektroonilises võrgukeskkonnas" ("Working and Learning in a Networked Electronic Environment"). Sirje Virkus Tallinna Pedagoogikaülikoolist andis seminaril ülevaate kaugkoolituse arengust Eestis ja TPÜ infoteaduste osakonnas

 10. Elektroonilise informatsiooni kasutamisest / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1998-01-01

  Artiklis on toodud uuringud elektroonilise informatsiooni kasutamisest ja 1994. a. TPÜ infoteaduste õppetooli poolt läbi viidud küsitlus Interneti kasutamisest Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogus

 11. Väikelaste digitaalne kirjaoskus / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  2015-01-01

  TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi osalemisest COST koostöövõrgustiku DigiLitEY projektis, mille eesmärk on aidata kaasa paremale arusaamisele väikelaste digitaalsest kirjaoskusest ja toetada vastavat uurimistööd

 12. Avatud ülikool Eestis / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  2001-01-01

  Avatud ülikooli ja avatud õppe mõistest. 1998.a. kavandas Tallinna Pedagoogikaülikool koostöös Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Euroopa Kaugkoolitusülikoolide Assotsiatsiooni, Turu Ülikooli ja Leuveni Ülikooliga projekti avatud ülikooli infrastruktuuri arendamisest Eestis. Projekti eesmärgiks oli välja arendada kaasaegsetel õpetamis- ja õppimismeetoditel ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogial baseeruv avatud ülikooli mudel, mis võimaldaks realiseerida elukestva õppimise kontseptsiooni. Projekt (TEMPUS JEP (Contract No: UM?13188-98) Development of an Open University Infrastructure in Estonia) käivitus 1999.a.

 13. Projekt : avatud ülikooli infrastruktuuri edasiarendamine Eestis / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  2000-01-01

  10.-13.02.2000 toimus TPÜs projekti "Avatud ülikooli infrastruktuuri edasiarendamine Eestis" (TEMPUS JEP (Contract No: UM-13188-98) Development of an Open University Infrastructure in Estonia (1998-2000)) raames ekspertseminar pealkirjaga "New Technoligies for Learning : Strategy and Implementation". Seminaril osalesid avatud ülikooli õppega tegelevate ülikoolide esindajad : Eesti Kunstiakadeemia prorektor L. Meister, TPÜ prorektorid L. Jõgi ja P. Normak, TTÜ prorektor T. Kaps, TÜ prorektor T. Seene, Eesti Kõrgema Kommertskooli avatud ülikooli direktor J. Andresoo, Concordia rahvusvahelise ülikooli esindaja H.-M. Haav, EPMÜ esindaja M. Prits jt

 14. Rahvusvaheline koostöö kaugkoolituses / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1997-01-01

  Artiklis antakse ülevaade Euroopa Kaugkoolituse Ülikoolide Assotsiatsiooni (EuropeanAssociation of Distance Teaching Universities/EADTU), Euroopa Avatud Ülikoolide Võrgu (European Open University Network/EOUN), Euroopa Kaugkoolitusvõrgu (European Distance Education Network/EDEN), Euroopa ülikoolide ja nende koolitus- ning väljaõppe partnerite võrgu (EuroPACE 2000) ja Rahvusvahelise KaugkoolituseNõukogu (International Council for Distance Education/ICDE) tegevusest

 15. Kas tasemetööd täidavad oma eesmärki? / Marge Lepik, Kristi Mere, Merike Haas...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Küsimusele vastavad Lääne-Viru maavalitsuse haridusosakonna juhataja Marge Lepik, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert Kristi Mere, Viira kooli klassiõpetaja Merike Haas, Rääma põhikooli direktor Elmo Joa ja Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži õppejõud Sirje Piht

 16. Uuenenud aabitsakomplekt / Sirje Toomla

  Index Scriptorium Estoniae

  Toomla, Sirje

  2011-01-01

  Tutvustus: Vaiksoo, Jaanus. Toomla, Sirje. Aabits. Tallinn : Koolibri, 2011. 2., ümbertööt. tr. ; Heily Epro, Eva Noormaa, Pille Kasuk, Sirje Toomla. Aabitsa Töövihik. Tallinn : Koolibri, 2005. 2. ümbertööt. tr.

 17. Forum / Marge Monko

  Index Scriptorium Estoniae

  Monko, Marge, 1976-

  2010-01-01

  Marge Monko oma videost "Foorum", mida ajendas tegema Kreenholmi Manufaktuuri töötuks jäänute olukord ja ETV saade "Foorum", kus kõne all oli uus töölepingu seadus. Videos istuvad "Foorumi" saatest tuttava laua taga üle 50-aastased töötud vene naised ning kordavad saates kuuldut ja räägivad oma tööotsingutest

 18. Sirje Eelmale auhind Jaapanist

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Tokyo 4. väikegraafika triennaalist. Eksponeeritakse 3700 eri tehnikas tööd 81 maalt. Grand prix' pälvis slovakkia kunstnik Katarina Vavrova, auhinna sai ka Sirje Eelma fotoklishee- ja kuivnõeltrükis leht "Moment"

 19. Project on distance education for library and information professionals "Information technology in libraries" / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1997-01-01

  1996. aasta augustis kavandati TPÜ infoteaduste osakonna infotöö õppekeskuses raamatukogu- ja infotöötajate kaugkoolitusprojekt "Infotehnoloogia rakendamine raamatukogu töös", et alustada infotöötajate infotehnoloogiaalase koolitusvajaduse rahuldamist kaugkoolitusmeetodil

 20. Avatud õpe ja kaugkoolitus : sild üheksakümnendatest aastatest aastasse 2000 / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1997-01-01

  23.-25- juunini 1997. a. Budapesti Tehnikaülikoolis toimunud Euroopa Kaugkoolitusvõrgu konverentsist teemal "Avatud õpe ja kaugkoolitus : sild üheksakümnendatest aastatest aastasse 2000 : saavutused ja tulevikuväljavaated"

 1. Äriteave Eesti ettevõtetes / Sirje Virkus, Marje Tamre

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1998-01-01

  Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakond ja Rahvusraamatukogu viisid läbi küsitluse selgitamaks, kas ettevõtted vajavad äriteavet ja millist teavet, missuguseid allikaid ja teenuseid kasutatakse

 2. Rahvusvaheline koostöö kaugkoolituses: Norra ja Eesti ühisprojekt "Multimeedia võrgukeskkonnas" / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  2001-01-01

  1998.a. läbi viidud Eesti-Norra-Rootsi ühisprojektist "Multimeedia võrgukeskkonnas" ("Netbased Multimedia") Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakonna ja Gjøviki Kolledži vahel. Projekti eesmärgiks oli analüüsida võimalusi koostööks ja rahvusvaheliste kursuste korraldamiseks IKT vahendusel ning õppurite valmisolekut ja toimetulekut uues õpikeskkonnas

 3. Sirje Eelma fotoklishee- ja kuivnõelatehnikas...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Sirje Eelma leht "Moment" pälvis XVI Tokyo rahvusvahelisel minitrükiste triennaalil žüriipreemia. Grand prix - slovakkia kunstnik Katarina Vavrova, semi grand prix - Mitsuo Sanpei Jaapanist. Näitus toimub Tama kunstiülikooli muuseumis 2. XI-22. I 2006

 4. Mellow Mélange: Marge and Blanche

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elias, Camelia

  2010-01-01

  of expression by allowing tensions such as the ones between genders to operate in the gaps between contextual transitions from imperial selves to montage selves, from beauty to potency, from production to consumption, from the world of thinking to visual thinking. Against this background of the US in the 40s...... and 50s, The Simpsons, while paying tribute to good performances on stage that portray both inner and social realistic drama, also highlights the melodramatic aspect of any transition. The fact that Marge participates in a musical rather than in a theatrical performance à la Blanche who emphasizes...

 5. Nõukogude naine Marge Monko tõlgenduses / Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Varblane, Reet, 1952-

  2010-01-01

  Marge Monko näitus "Shaken Not Stirred" ("Raputades. Mitte segades") Tallinna Kunstihoone galeriis 3. oktoobrini 2010. Näitus "Nõukogude naine eesti kunstis" Kumu Kunstimuuseumis 26. septembrini 2010, kuraatorid Katrin Kivimaa ja Kädi Talvoja

 6. Marge Good, RN, MPH, OCN | Division of Cancer Prevention

  Science.gov (United States)

  Marge Good is a nurse consultant in the Division of Cancer Prevention where she provided support to the Community Clinical Oncology Programs (CCOP) and Minority-Based CCOPs, and now provides support to the NCI Community Oncology Research Program (NCORP). |

 7. Laulupidu, kultuurimälu ja rahvuslik identiteet / Marge Allandi

  Index Scriptorium Estoniae

  Allandi, Marge

  2012-01-01

  Artikkel on koostatud Marge Allandi magistritöö "Laulupidu kui rituaal: Eesti üldlaulupeod rahvusliku kultuurimälu ja identiteedi kujundajate ja kandjatena" põhjal, mis kaitsti Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis 2009. aastal

 8. Melbourne Eesti Ühing Kodu aasta peakoosolek / Sirje Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgi, Sirje

  2007-01-01

  18. märtsil, ühingus on 209 liiget ja viis auliiget. Esitati aruanded, valiti uus 9 liikmeline juhatus: Bruno Metsar, Glory Toom, Milvi Vaikma, Sirje Jõgi, Rolf Luik, Imbi Knappstein, Rein Valling, Diana Ritchie ja Siiri Taveter

 9. Ristikultuuri äratajad / Heinz Valk, Eerik Kõuts, Sirje Endre

  Index Scriptorium Estoniae

  Valk, Heinz, 1936-

  1998-01-01

  Intervjuu raamatu "Rist ja raud" autorite Heinz Valgu ja Eerik Kõutsiga meie kalmistukultuurist ja vanadest sepistest ning raamatu väljaandja Sirje Endrega; raamatu fotode autor on Tiit Veermäe, kujundaja Andres Tali

 10. Kunstisuvi 1999 / Sirje Eelma, Rait Prääts

  Index Scriptorium Estoniae

  Eelma, Sirje, 1950-

  1999-01-01

  12. juunist näitus "Rahvusvaheline väikegraafika ja eesti väikeskulptuur" Kuressaare Raegaleriis. Koostajad ja kujundajad Sirje Eelma, Terje Ojaver. 19. juunist Haapsalu Linnagaleriis ja lisaruumides väljapanek "Motiiv". Koostajad Agur Kruusing, Sirje Eelma, Rait Prääts, kujundaja Agur Kruusing. Pärnu Linnagaleriis näitus "Minimaal". Koostaja ja kujundaja Rait Prääts. Muuseumiaidas eesti noorema kunsti väljapanek "Voolab". Koostaja Karol Kallas. Juuli lõpul Selgase dolomiidipäevad Kuressaares. Pärast põhinäituste lõppemist valiknäitus Paide Vallitornis

 11. Veni, vidi, vici : üheksa intervjuud tulevaste infotöötajatega / interv. Sirje Virkus, inglise keelest tõlkinud Tiina Vilberg

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Tallinna Ülikoolis Euroopa Liidu Erasmus Munduse magistriõppeprogrammis "Digitaalraamatukoguõpe" osalenud välisüliõpilastest andsid intervjuu Eric Boamah Ghanast, Doreen Kerubo Mageto Kenyast, Besim Kokollari Kosovost, Tsigereda Asfaw Demisse Etioopiast, Reuben Mushi Tansaaniast, Sithong Sikhao Laosest, Liliana M. Melgar Estrada Colombiast, Getaneh Agegn Alemu Etioopiast, Katherine Jane Howard Austaaliast

 12. Soome paberitööstus seisab / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 25. mai lk. 9. Soome paberitööstustes alanud töösulg ähvardab seisata Soome saeveskid ja osa keemiatööstusest, kui töövaidlus ametiühinguga ei lahene. Vt. samas: Sirje Niitra. Eesti puiduvarujad peavad kaks nädalat vastu

 13. [Marge Rennit. Eesti muuseumid / Estonian museums] / Tapio Mäkeläinen

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäkeläinen, Tapio

  2009-01-01

  Tutvustus: Eesti muuseumid = Estonian museums / [Eesti Muuseumiühing ; koostaja Marge Rennit ; tõlkija Tiina Mällo ; toimetaja Ivi Tammaru ; eessõna: Piret Õunapuu ; kujundaja Marek Allvee]. Tallinn : Oomen, 2008

 14. Kunstnikuraamat - teos või dokument? / Alissa Nirgi, Marge Monko, Anu Vahtra ; intervjueerinud Laura Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Nirgi, Alissa, 1993-

  2016-01-01

  Alissa Nirgi, Marge Monko ja Anu Vahtra mõtteid, kuidas nende viimaste aastate kunstiprojektid raamatukaante vahele jõudsid. Alissa Nirgi fotoseeriast ja raamatust "Kaspar istub". Marge Monko fototööst "Kümme pärast kümmet", performance'ist ja raamatust "Don't wind it up, turn it on". Anu Vahtra installatsioonidest ja raamatust "Untitled"

 15. Kes peaks katma õpilasekskursiooni kulud? / Sirje Tobreluts, Riho Kutsar, Aire Orula ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Küsimusele vastavad: Laheda vallavanem Sirje Tobreluts, Aseri keskkooli direktor Riho Kutsar, lapsevanem ja loodusgiid Aire Orula, Lähte ühisgümnaasiumi meediaõpetaja ja lapsevanem Tiit Helm ja Haridus- ja Teadusministeeriumi konsultant Asso Ladva

 16. Rituels, territoires et pouvoirs dans les marges sino-indiennes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grégoire Schlemmer

  2012-09-01

  Full Text Available Faisant suite à l’idée de Paul Mus concernant l’existence d’une « religion cadastrale » constitutive de l’organisation socio-religieuse du « socle asien », nous proposons d’approcher de manière comparative les rituels liés à la prospérité du territoire des populations vivant en marge des pouvoirs étatiques des régions sinisées et indianisées, ce que nous appelons ici les « marges sino-indiennes ». Ces rituels s’organisent autour d’un schéma récurrent dont nous analysons les détails et les variantes. Il s’agit d’une force du lieu, naturelle et sauvage, pacifiée par un ancêtre fondateur, lequel en devient avec ses descendants les sacrificateurs représentant la communauté toute entière. En légitimant l’occupation d’un espace par un groupe et en favorisant sa fertilité, ces rituels sont le lieu de cristallisation de nombreux enjeux imbriqués qui impliquent tout à la fois les sources de la subsistance, la légitimité d’occuper un territoire, mais aussi les formes d’appartenance et l’exercice du pouvoir interne au groupe et dans sa relation avec ses voisins et les centres de pouvoir qui les englobent.Taking Paul Mus’s idea of a “cadastral religion” as part of the socio-religious organisation of the “Asian base” further, we propose approaching rituals linked to the territorial prosperity of groups living on the margins of state power in the Chinese and Indian worlds in a comparative way. These rituals are organised around the recurring schema of a force of place, both natural and wild, which was pacified by a founding ancestor who, along with his descendants, became the sacrificers representing the entire community—a schema the details and variations of which we have analysed. By legitimising the occupation of a space by one group and promoting its fertility, these rituals are where many interlocking stakes are crystallised. These involve the sources of subsistence and the

 17. Marges et perspectives du raffinage Refining Margins and Prospects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baudouin C.

  2006-12-01

  Full Text Available Depuis quelques années le secteur du raffinage est soumis à rude épreuve. La consommation de produits pétroliers augmente peu en Europe, leurs spécifications se durcissent. En raison notamment des progrès permanents dans l'utilisation des unités, les surcapacités de traitement demeurent. . . Tous ces facteurs réunis font que les marges du raffinage à travers le monde restent faibles et insuffisantes pour financer correctement les investissements nouveaux. Refining margins throughout the world have remained low in 1996. In Europe, in spite of an improvement, particularly during the last few weeks, they are still not high enough to finance new investments. Although the demand for petroleum products is increasing, experts are still sceptical about any rapid recovery due to prevailing overcapacity and to continuing capacity growth. After a historical review of margins and an analysis of margins by regions, we analyse refining overcapacities in Europe and the unbalances between production and demand. Then we discuss the current situation concerning barriers to the rationalisation, agreements between oil companies, and the consequences on the future of refining capacities and margins.

 18. Fotograafia - nii tavaline ja nii maagiline / Marge Monko ; intervjueerinud Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Monko, Marge, 1976-

  2011-01-01

  EKA fotoosakonna õppejõud Marge Monko programmi "Tallinn - Euroopa kultuuripealinn 2011" raames toimuvast fotokunsti festivalist teemal "Tavaline maagia", veebruaris toimunud fotohariduse-teemalisest seminarist, fotokunsti õppimise võimalustest Eestis, 2007. a. asutatud Eesti Fotokunstnike Ühendusest, eesti fotokunstist

 19. Kas kool vajab kõrvalpilke? / Meelis Kond, Peep Susi, Marge Lepik ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Küsimusele vastavad Tallinna haridusameti hariduskorralduse teenistuse direktor Meelis Kond, Lihula gümnaasiumi direktor Peep Susi, Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marge Lepik, Oru kooli direktor Andres Kampmann ja Haapsalu Nikolai kooli direktor Aive Saadjärv

 20. Tulevik on helge: noortele meeldib ettevõtlikkus / Evelin Org, Marge Rahu, Kai Isand ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Sokos Hotels Tallinna müügi- ja turundusdirektori Evelin Orgi, kohviku Maitsvad Muffinid omaniku Marge Rahu, Garage48 SA tegevjuhi Kai Isanda, Swedbanki juriidilise divisjoni direktori Riho Roopõllu, Nortali tegevjuhi ja juhatuse liikme Andre Kulli, Veriff tegevjuhi ja asutaja Kaarel Kotkase ning Esteloni kaasasutaja ja partneri, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni tegevjuhi Kristiina Vassilkova mõtteid edukusest

 1. Keegi ei ela eksiilis, kõik elavad kodus / Sirje Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  2004-01-01

  Tallinna XIII graafikatriennaalist. Põhinäitused: Rotermanni soolalaos "Maapagu", mis hõlmab rahvusvahelise žürii valitud näitust ja Peeter Alliku, Redas Dirzhyse, Guntars Sietinshi ning Juris Petraskevici kureeritud balti graafika näitust, Tallinna Kunstihoones ning Ku galeriis Sirje Helme kureeritud "Teine naaber"

 2. Tasuta õpivõimalused üle Eesti / Uudo Laane, Sirje Kuuseorg, Anne Tootmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Laane, Uudo

  2012-01-01

  Programmi "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes" rakendamisest räägivad Pärnu Rahvaülikooli juht Uudo Laane, Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistu juhataja Sirje Kuuseorg ja MTÜ Saaremaa Kunstistuudio Erakunstikool Anne juhataja Anne Tootmaa

 3. Es war einmal ... : raamatunäitus baltisaksa kirjandusest / Sirje Lusmägi, Tiiu Reimo

  Index Scriptorium Estoniae

  Lusmägi, Sirje, 1952-

  2012-01-01

  2011. a augustis Tallinnas toimunud baltisaksa kultuuripäevade raames avati Tallinna Keskraamatukogus ka raamatunäitus, korraldajaks Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis. Näituse koostasid Sirje Lusmägi ja Tiiu Reimo RR-i ja TLÜAR-i kogude põhjal

 4. Naistest ja solidaarsusest / Marge Monko, Liina Siib ; intervjueerinud Elena Šmakova

  Index Scriptorium Estoniae

  Monko, Marge, 1976-

  2009-01-01

  Töötavate naiste õigustest, töökeskkonnast ja sõltumisest tööhõivepoliitikast. Näitused Tallinnas: Marge Monko isikunäitus "Leib ja lilled" Draakoni Galeriis 8.-21. märtsini, Liina Siibi fotonäitus "Naine võtab vähe ruumi" Hobusepea Galeriis 18.-30. märtsini

 5. Analyse de l\\'incidence du cout de l\\'energei de cuisson sur la marge ...

  African Journals Online (AJOL)

  Analyse de l\\'incidence du cout de l\\'energei de cuisson sur la marge brute du gari produit us sud du Benin. J Dossou, M Egounlety, E Zohoun, G N'zamjo. Abstract. No Abstract. J. Rech. Sci. Univ. Lomé (Togo) Vol. 7(1) (Serie A) 2005: pp. 9-18. Full Text: EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT ...

 6. MARG2D code. 1. Eigenvalue problem for two dimensional Newcomb equation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tokuda, Shinji [Japan Atomic Energy Research Inst., Naka, Ibaraki (Japan). Naka Fusion Research Establishment; Watanabe, Tomoko

  1997-10-01

  A new method and a code MARG2D have been developed to solve the 2-dimensional Newcomb equation which plays an important role in the magnetohydrodynamic (MHD) stability analysis in an axisymmetric toroidal plasma such as a tokamak. In the present formulation, an eigenvalue problem is posed for the 2-D Newcomb equation, where the weight function (the kinetic energy integral) and the boundary conditions at rational surfaces are chosen so that an eigenfunction correctly behaves as the linear combination of the small solution and the analytical solutions around each of the rational surfaces. Thus, the difficulty on solving the 2-D Newcomb equation has been resolved. By using the MARG2D code, the ideal MHD marginally stable state can be identified for a 2-D toroidal plasma. The code is indispensable on computing the outer-region matching data necessary for the resistive MHD stability analysis. Benchmark with ERATOJ, an ideal MHD stability code, has been carried out and the MARG2D code demonstrates that it indeed identifies both stable and marginally stable states against ideal MHD motion. (author)

 7. Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm.

  Science.gov (United States)

  Madgwick, Sebastian O H; Harrison, Andrew J L; Vaidyanathan, Andrew

  2011-01-01

  This paper presents a novel orientation algorithm designed to support a computationally efficient, wearable inertial human motion tracking system for rehabilitation applications. It is applicable to inertial measurement units (IMUs) consisting of tri-axis gyroscopes and accelerometers, and magnetic angular rate and gravity (MARG) sensor arrays that also include tri-axis magnetometers. The MARG implementation incorporates magnetic distortion compensation. The algorithm uses a quaternion representation, allowing accelerometer and magnetometer data to be used in an analytically derived and optimised gradient descent algorithm to compute the direction of the gyroscope measurement error as a quaternion derivative. Performance has been evaluated empirically using a commercially available orientation sensor and reference measurements of orientation obtained using an optical measurement system. Performance was also benchmarked against the propriety Kalman-based algorithm of orientation sensor. Results indicate the algorithm achieves levels of accuracy matching that of the Kalman based algorithm; < 0.8° static RMS error, < 1.7° dynamic RMS error. The implications of the low computational load and ability to operate at small sampling rates significantly reduces the hardware and power necessary for wearable inertial movement tracking, enabling the creation of lightweight, inexpensive systems capable of functioning for extended periods of time. © 2011 IEEE

 8. Anatomie d’une marge passive hybride. Marge Ifni/Tan-Tan (sud du Maroc au Mesozoique: apports des donnees geophysiques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nahim, M.

  2004-12-01

  Full Text Available The formation of the Ifninan-Tan margin started during the Triassic-Liassic extensional event, and continued during the Jurassic to present opening of the central Atlantic. This margin is located to the S of the South-Atlas lineament, between two contrasted geotectonic scenarios: the N, where the effect of the atlasic and alpine tectonics is spectacular, and the S, where this does not occur. The Ifninan-Tan margin is characterized by a series of post-rift deposits only slightly deformed and disturbed by salt diapirism towards the ocean. These series completely mask the structures of the rift, and they have been studied with the abundant information gathered by the oil exploration campaigns (seismic reflection and drilling, and with the analysis of gravimetrical and magnetic field-potential data. The study of the rift structures (both inland and offshore, highlights the difference between two sectors of the platform: (i a NE sector, where the upper part of the pre-rift substratum is not very deep, and where the dominating structural style is constituted by half-grabens and horsts; and, (ii a SW sector where grabens dominate. This paper shows that two structural styles and modes of extension can coexist on the same passive margin, one hundred kilometers apart. The differences described here are imposed by the structures inherited from the Hercynian evolution.La constitution de la marge Ifni/Tan-Tan a commencé lors de la distension triasico-liasique et s’est poursuivie pendant l’ouverture de l’Atlantique central, qui a eu lieu au Jurassique, jusqu’a l’actuel. Située au Sud du linéament sud atlasique entre deux domaines géotectoniques variés: un domaine au Nord ou l’effet de la tectonique atlasique et alpine est très spectaculaire et un domaine au Sud ou cet effet est très discret, la marge Ifni/Tan-Tan est caractérisée par des séries post-rift peu déformées et perturbées, en mer, par des montées diapiriques de sel. Ces s

 9. Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus kui kunstidiiler / Rael Artel, Kai Kaljo, Marco Laimre, Marge Monko ; intervjueerinud Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Vestlusringis osalenud vabakutseline kuraator Rael Artel, Tallinna Ülikooli dotsent, kunstnik Kai Kaljo, EKA fotoosakonna professor, kunstnik Marco Laimre ja EKA fotoosakonna dotsent, kunstnik Marge Monko arutavad, millist rolli peaks KKEK täitma praegu, 21. sajandi teisel kümnendil avatud maailma tingimustes

 10. Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus kui kunstidiiler / Rael Artel, Kai Kaljo, Marco Laimre, Marge Monko ; intervjueerinud Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  23. augustini 2010 saab KKEK juhataja kohale kandideerida. Vestlusringis osalenud vabakutseline kuraator Rael Artel, Tallinna Ülikooli dotsent, kunstnik Kai Kaljo, EKA fotoosakonna professor, kunstnik Marco Laimre ja EKA fotoosakonna dotsent, kunstnik Marge Monko arutavad, millist rolli peaks KKEK täitma praegu, 21. sajandi teisel kümnendil avatud maailma tingimustes

 11. Les marges de raffinage : évolution récente Refining Margins: Recent Trends

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baudouin C.

  2006-12-01

  Full Text Available Malgré une conjoncture globalement médiocre, du fait notamment de la crise asiatique et d'un hiver clément dans l'hémisphère nord, l'année 1997 a confirmé les signes d'amélioration de l'activité du raffinage observés en 1996. Mais la situation de ce secteur n'est pas encore satisfaisante : faible rentabilité des capitaux employés, préoccupations quant aux financements des investissements nécessaires à la protection de l'environnement. Pour 1998, la chute des cours des pétroles bruts, qui a évidemment pour corollaire une baisse des prix des produits, a été finalement plutôt favorable aux marges. Deux éléments modèrent ce relatif optimisme : d'une part le maintien d'une très grande volatilité, d'autre part l'accentuation de la crise économique et financière observée au cours de l'été, qui s'est traduite par une forte chute des marges dans toutes les zones géographiques et plus particulièrement en Asie. Début 1999, les marges de raffinage sont restées faibles et ont conduit à une baisse du taux d'utilisation des capacités de traitement. Despite a business environment that was globally mediocre due primarily to the Asian crisis and to a mild winter in the northern hemisphere, the signs of improvement noted in the refining activity in 1996 were borne out in 1997. But the situation is not yet satisfactory in this sector: the low return on invested capital and the financing of environmental protection expenditure are giving cause for concern. In 1998, the drop in crude oil prices and the concomitant fall in petroleum product prices was ultimately rather favorable to margins. Two elements tended to put a damper on this relative optimism. First of all, margins continue to be extremely volatile and, secondly, the worsening of the economic and financial crisis observed during the summer made for a sharp decline in margins in all geographic regions, especially Asia. Since the beginning of 1999, refining margins are weak

 12. Kuis saada läbi Siirita? / Mari-Ann Kelam, Erika Salumäe, Sirje Endre

  Index Scriptorium Estoniae

  Kelam, Mari-Ann, 1946-

  2001-01-01

  Riigikogu uude juhatusse ei kuulu ühtegi naist : Keskerakond valis Siiri Oviiri asemele Riigikogu aseesimehe kohale Peeter Kreitzbergi. Naiste osalemisvõimalust poliitikas kommenteerivad Riigikogu naisliikmed Mari-Ann Kelam, Erika Salumäe, Sirje Endre, Jaana Padrik, Viive Rosenberg, Mai Treial, Ivi Eenmaa, Liis Klaar, Liia Hänni, Laine Tarvis

 13. Algõpetuse peajoon ja harupedagoogikad / Sirje Piht, Elve Voltein, Anne Uusen, Inge Timoštšuk

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Intervjuu Sirje Pihti ja Anne Uuseniga Tallinna Ülikooli algõpetuse osakonnast, Elve Volteiniga Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate seminarist ja Inge Timoštšukiga Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi pedagoogilise praktika keskusest

 14. Anthropologie du médicament au Sud. La pharmaceuticalisation à ses marges,

  OpenAIRE

  Bureau-Point, Ève

  2017-01-01

  Alice Desclaux & Marc Egrot, eds Anthropologie du médicament au Sud. La pharmaceuticalisation à ses marges, Paris, L’Harmattan, 2015, 273 p., notes bibliogr. (« Anthropologies et médecines ») Le médicament est « bon à penser » pour l’anthropologue. Objet social par excellence qui s’inscrit dans la vie ordinaire de chacun, quelles que soient les sociétés, le médicament a une « vie sociale » qui implique une diversité d’acteurs aux logiques d’actions multiples : les politiques, les fournisseurs...

 15. Viinistu suvi - kultuurikolhoos laieneb veelgi / Tiiu Laks, Tõnu Kaljuste, Sirje Eelma...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Viinistu ajaloost, kultuurist ja hümnidest. 2008. a. suvekontserte tutvustab Tõnu Kaljuste - esinevad Maarja-Liis Ilus, Koit Toome, ansambel Jäääär, Nargen festivalil esitatakse Joseph Haydni ooper "Elu kuu peal"; katlamaja teatrietendusi tutvustab Hendrik Toompere juunior - etendub tema lavastatud Boguslaw Schaefferi "Loojang", Ingomar Vihmari lavastatud Andrus Kivirähki "Keiserlik kokk" ja välilaval Mart Kivastiku "Eesti asi"; kuraator Sirje Eelma toob välja Maarit Murka, August Künnapu, Pusa ja Toomas Kuusingu teosed. Üritusi ootab Emil Urbeli ja Toivo Raidmetsa endisest külmmahutist ümberehitatud kabel

 16. Keeping a Good Attitude: A Quaternion-Based Orientation Filter for IMUs and MARGs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto G. Valenti

  2015-08-01

  Full Text Available Orientation estimation using low cost sensors is an important task for Micro Aerial Vehicles (MAVs in order to obtain a good feedback for the attitude controller. The challenges come from the low accuracy and noisy data of the MicroElectroMechanical System (MEMS technology, which is the basis of modern, miniaturized inertial sensors. In this article, we describe a novel approach to obtain an estimation of the orientation in quaternion form from the observations of gravity and magnetic field. Our approach provides a quaternion estimation as the algebraic solution of a system from inertial/magnetic observations. We separate the problems of finding the “tilt” quaternion and the heading quaternion in two sub-parts of our system. This procedure is the key for avoiding the impact of the magnetic disturbances on the roll and pitch components of the orientation when the sensor is surrounded by unwanted magnetic flux. We demonstrate the validity of our method first analytically and then empirically using simulated data. We propose a novel complementary filter for MAVs that fuses together gyroscope data with accelerometer and magnetic field readings. The correction part of the filter is based on the method described above and works for both IMU (Inertial Measurement Unit and MARG (Magnetic, Angular Rate, and Gravity sensors. We evaluate the effectiveness of the filter and show that it significantly outperforms other common methods, using publicly available datasets with ground-truth data recorded during a real flight experiment of a micro quadrotor helicopter.

 17. Keeping a Good Attitude: A Quaternion-Based Orientation Filter for IMUs and MARGs.

  Science.gov (United States)

  Valenti, Roberto G; Dryanovski, Ivan; Xiao, Jizhong

  2015-08-06

  Orientation estimation using low cost sensors is an important task for Micro Aerial Vehicles (MAVs) in order to obtain a good feedback for the attitude controller. The challenges come from the low accuracy and noisy data of the MicroElectroMechanical System (MEMS) technology, which is the basis of modern, miniaturized inertial sensors. In this article, we describe a novel approach to obtain an estimation of the orientation in quaternion form from the observations of gravity and magnetic field. Our approach provides a quaternion estimation as the algebraic solution of a system from inertial/magnetic observations. We separate the problems of finding the "tilt" quaternion and the heading quaternion in two sub-parts of our system. This procedure is the key for avoiding the impact of the magnetic disturbances on the roll and pitch components of the orientation when the sensor is surrounded by unwanted magnetic flux. We demonstrate the validity of our method first analytically and then empirically using simulated data. We propose a novel complementary filter for MAVs that fuses together gyroscope data with accelerometer and magnetic field readings. The correction part of the filter is based on the method described above and works for both IMU (Inertial Measurement Unit) and MARG (Magnetic, Angular Rate, and Gravity) sensors. We evaluate the effectiveness of the filter and show that it significantly outperforms other common methods, using publicly available datasets with ground-truth data recorded during a real flight experiment of a micro quadrotor helicopter.

 18. MAROLF ABOUT THE PHILOSOPHICAL MARGRAVIATE: COMMENTS ON THE MARGES DE LA PHILOSOPHIE OF JACQUES DERRIDA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ALEKSANDRA PAWLISZYN

  2016-11-01

  Full Text Available In this paper we would like to grasp – in the context of our comments on the Marges de la philosophie of J. Derrida – the word of philosophical discourse as the movement of the metaphysical male element (light deep into the dark abyss of the metaphysical female element, in order to swell the mysterious material carrier of light – the sign – to release it and give it over to attack; respectively, as to try and tear the life and death mystery out of it... In a philosophical hermeneutics, we realize that every word – including the philosophical word – originates in emptiness, so it cannot have an “empty margin”; but every word is immersed” in various types of linguistic expression, which defines meanings contextually. So, we noticed, that when the author of Marges… writes about “the logic of the margin” – which, to us, does not seem “something so different” to the linguistic description of context as the tangle of “various forces”, deprived of “any center” – yet this subject of margin, being deprived of central forces, is at the center of Derrida`s considerations! This is similar to the situation in which we write about synchronous or articulate synchronous, but it is not the synchronous itself. Similarly, writings about the margin are not the margin...

 19. DILL teeb Tallinna kolmandas maailmas tuntuks / Virve Liivanõmm

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivanõmm, Virve

  2010-01-01

  DILL on Euroopa kolme ülikooli (Oslo, Parma, Tallinna) ingliskeelne magistriõppekava peamiselt kolmandatest riikidest tudengitele, mida Euroopa Liit rahastab Erasmus Mundus programmi raames. Eestis koordineerib ja juhendab enamikku Tallinnas tehtavatest magistritöödest TLÜ infoteaduste instituudi lektor Sirje Virkus

 20. Erasmus

  Index Scriptorium Estoniae

  2013-01-01

  Eesti kõrgkoolide üliõpilaste õpirändest Erasmus programmi raames. Tartus korraldati rahvusvaheline konverents "Üliõpilasmobiilsuse erinevad tahud", kus lisaks teistele jagasid oma kogemusi Tallinna Ülikooli üliõpilane Helen Margus ja Tallinna Ülikooli õppejõud Sirje Virkus

 1. Temaatilis[t]e võrgustike roll e-õppe arendamisel Eestis informaatika võrgustiku näitel / Marge Kusmin, Mart Laanpere

  Index Scriptorium Estoniae

  Kusmin, Marge

  2007-01-01

  Artikkel põhineb Marge Kusmini magistritööl ja annab ülevaate temaatiliste võrgustike teoreetilistest käsitlustest, konkretiseerides ja illustreerides neid Eesti e-ülikooli informaatikavõrgustiku tegevuse kirjeldamisega. Tutvustatakse magistritöö osana valminud informaatika-võrgustiku koostöökeskkonda Internetis

 2. Hamilton on surnud, tema mõju mitte : in memoriam Richard Hamilton (24. II 1922 - 13. IX 2011) / Kadri Karro ; kommenteerinud Eha Komissarov, Sirje Helme, Jaak Kangilaski

  Index Scriptorium Estoniae

  Karro,Kadri

  2011-01-01

  Briti kunstniku Richard Hamiltoni (1922 - 2011) loomingust eesti kunstiteadlaste Eha Komissarovi, Sirje Helme ja Jaak Kangilaski pilgu läbi. Lähemalt 1956. aastal valminud kollaažist "Mis teeb tänapäeva kodud nii eriliseks, nii meeldivaks?"

 3. Espaces à risque et marges : méthodes d’approche des vulnérabilités urbaines à Lima et Quito

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexis Sierra

  2009-05-01

  Full Text Available Pour aborder le risque par l’espace à Quito et à Lima, l’auteur a privilégié une lecture géopolitique qui confronte les différentes représentations sociales du risque notamment de ses causes, entre enjeux et facteurs de vulnérabilités. L’article montre comment les espaces à risques sont assimilés à des marges urbaines porteuses de stigmates. L’analyse de ces stigmates en collaboration avec les géosciences est une entrée pour comprendre la dimension sociale et politique du risque qui apparaît ainsi comme un mode de territorialisation des marges urbaines.

 4. Le Sahara et ses marges, un objet d’étude identifié : vers un renouvellement des recherches sur les espaces désertiques

  OpenAIRE

  Larceneux, André

  2015-01-01

  Cette livraison sur « le Sahara et ses marges » a pu bénéficier des contributions de chercheurs de plusieurs générations et de plusieurs horizons disciplinaires : il en a résulté une grande diversité des approches et une grande ouverture des directions de recherche. Deux lectures peuvent en être faites. Tout d’abord, les contributions ont joué sur des oppositions : désert versus désertification, valeur symbolique et patrimoniale du désert mais dégradation de ses espaces, nomadisme renouvelé m...

 5. A Method for Testing the Dynamic Accuracy of Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Magnetic, Angular Rate, and Gravity (MARG) Sensors for Inertial Navigation Systems (INS) and Human Motion Tracking Applications

  Science.gov (United States)

  2010-06-01

  civilian first responder, and commercial consumer applications are all discussed. The types of dynamic tests that were desired are introduced in Chapter...the new location. Pedometers, wheel counters, stars, sextants , compasses, and precise clocks have all been used as tools for determining position [7...existing and potential future applications of MEMS MARG sensor packages are introduced. Emphasis is given to military and first responder applications

 6. Kuldmunade munejad / Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Sirje, 1948-

  2005-01-01

  Kahest edukast ettevõttest - Lennuliiklusteeninduse AS ja AS Eesti Loots. Diagrammid: Kolm riigifirmat on riigikassat paisutanud 950 miljoni võrra; Lennuliiklusteenindusel mullu tugev tõus; Eesti Lootsi kasum kolmandik käibest

 7. Meedialabor Tallinnas / Sirje Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  2001-01-01

  KKEK aastanäitus "Interstanding 4" alapealkirjaga "end repeat" Rotermanni soolalaos. "Interstanding" on valminud koostöös EKA-ga Ando Keskküla initsiatiivil. "Interstanding 4" programmi "end repeat" autor Mare Tralla. Medialabist. Konverentsi kava lk. 21.

 8. Koolipraktika hindamine / Sirje Sisask

  Index Scriptorium Estoniae

  Sisask, Sirje

  2002-01-01

  Tartu koolides viidi 2000/01. õa. läbi 30 Tartu Ülikooli üliõpilase koolipraktika hindamine. Uurimuses kohandati Eesti oludele USA-s Georgia osariigis kasutusele võetud TPAI (Teacher Performance Assessment Instrument) hindamissüsteemi ja varustati see juhendiga.

 9. "Eesti aeg" / Sirje Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  2002-01-01

  Välismaal avatakse kolm eesti kaasaegse kunsti näitust : Taxispalais' galeriis Innsbruckis ("The Baltic Times"), Budapestis Ludwigi muuseumis ("Breath") ja Gdanskis Laznia ("Closing the Distance") palees. Galeriide ja muuseumide tutvustus, eksponeeritavate kunstnike osaline loetelu

 10. Hi, Toomas! / Sirje Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  1999-01-01

  Vastuseks Toomas Vindi artiklile 'Veneetsia, mu arm(astus) ja arm(etus) 12. veebruari 'Sirbis'. Eesti kunstielus on levinud üksteise süüdistamine, mis kokkuvõttes toob ainult kahju eesti kunstile tervikuna.

 11. Aux marges du monde arabe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hélène Thiollet

  2004-09-01

  Full Text Available L’étude des migrations contemporaines des Érythréens vers le Yémen au tournant des années quatre-vingt-dix permet d’observer les transformations des dynamiques régionales à l’œuvre dans le monde arabe. Les migrations sont un phénomène sensible aux différents aspects (politiques, économiques, culturels, géographiques de l’intégration régionale. Celle si est envisagée dans cet article à travers une approche doublement marginale : -la marginalité géographique de l’Érythrée arabo-africaine et du Yémen, économi­quement isolé dans la péninsule Arabique, -l’étude des migrations formelles et informelles, élément souvent marginal dans l’étude des institutions et des échanges qui constituent un système régional intégré. Cette étude est fondée sur une série d’entretiens menés au Yémen entre février et avril 2002 auprès des administrations yéménites et de la population érythréenne.

 12. Ülikool tänas parimaid

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Konkursi "Silmapaistvaim publikatsioon, õpik ja loominguline projekt 2003" võitjateks osutusid Marju Torp-Kõivupuu, Hergi Karik, Katrin Aava, Helle Metslang ja Mart Rannut, Martin Ehala, Jaan-Mati Punning, Tiiu Koff, Urve Ratas ja Reimo Rivis, Leida Talts, Romi Mankin ja Astrid Haljas, Sirje Virkus, Elviine Uverskaja, Anneli Kuiv, Anne Uukkivi ja Veronika Rogalevitš, Alice Pehk ja Elina Tahvel, Urmas Viik ja Renee Aua, Mart Laanpere ja Toomas Niit, Edgar Karofeld, Mart Rannut, Mart Laanpere, Meeli Pandis, Katrin Aava ja Jaagup Kippar

 13. Observations sur les microfaciès des roches sédimentaires prélevées sur la marge armoricaine Observations on the Microfacies of Sedimentary Rock Samples from the Armorican Margin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pastouret L.

  2006-11-01

  Full Text Available L'étude des dragages de roches et de sédiments effectués sur la marge armoricaine entre 47 et 48, de latitude Nord permet d'en préciser l'évolution paléogéographique et tectonique et de l'intégrer à celle du golfe de Gascogne. L'analyse de mi crofaciès des échantillons rocheux dont l'âge varie du Jurassique supérieur au Néogène met en évidence - d'une part, l'appartenance de la bordure nord de la marge armoricaine au domaine mésogéen au moins jusqu'au Crétacé moyen; - d'autre part, la permanence d'un régime de plate-forme carbonatée qui paraît fonctionner du Tithonique au Tertiaire inférieur, sur laquelle ont pu s'installer des édifices récifaux notamment au Crétacé moyen. Pendant toute cette période la sédimentation a compensé la subsidence; - enfin, l'accentuation de la subsidence à partir de l'Éocène (accompagnée d'une diminution de la production de calcium $ qui est vraisemblablement en relation avec les phénomènes tectoniques majeurs qui ont affecté à ce moment la bordure sud de la plaque européenne. A study of rock samples and sedimenis obtained by dredging from the Armorican Margin (47 ta 48° N brings new data on the paleogeographic and tectonic evolution of this ares in relation ta the formation of the Bay of Biscay. Microfacies ranging from the Upper Jurassic ta the Neogene show - the Armorican Margin until al least the Middle Cretaceous belongs to the Mesogean realm ; - carbonate platform regime prevails from the Tithonian to the Lower Tertiory with reef building occurring in the Middle Cretaceous. During this whole period in the area under consideration, sedimentation accounts for or even exceeds subsidence ; - the subsidence rate increases (and/or carbonate production decreases toward the end of the Eocene, and this may be related ta first order tectonic events offecting the southern part of the European plate.

 14. Plaadid / Katrin Malt, Mart Virkus, Virko Pirrus...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Uutest heliplaatidest Avantasia "The Scarecrow", Crematory "Pray", Black Comedy "Instigator", Behexen "My Soul For His Glory", Draconian "Turning Season Within", Earth "The Bees Made Honey in the Lion's Skull", Devotus Regnum "Centuries Conversely"

 15. Plaadid / Urmas Piht, Mart Virkus, Virko Pirrus...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Uutest heliplaatidest Hate Eternal "Fury And Flames", Havoc Unit "h.IV+", Heidevolk "Walhalla Wacht", Klone "All Seeing Eye", Midnattsol "Nordlys", Helloween "Gambling with the devil", Septicflesh "Communion"

 16. Looking Forward to... / Sirje Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  1998-01-01

  Märtsis 1993. a. asutatud Sorose Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse tegevusest 5 aasta jooksul. Pikemalt aastanäitustest Subject-Unsubject, Non-existent Art, Biotopia. Biology. Technology, Interstanding, Estonia as a Sign.

 17. Poola peab vastu / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2010-01-01

  Pärast Venemaal 10. aprillil juhtunud lennuõnnetust, milles hukkusid Poola president Lech Kaczyński ja teised kõrged poliitikud ning ametiisikud, seisab Poolal ees periood, mil paljud kõrged ametikohad on täidetud ajutiste asendajatega. Eelseisvatel presidendivalimistel on arvamusküsitluste järgi suurem toetus Donald Tuski Kodanikeplatvormi parteile, mille presidendikandidaat on presidendi volitusi täitev Bronislaw Komorowski

 18. Kremli taltsas karu / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2007-01-01

  Lojaalsus Venemaa presidendile Vladimir Putinile on taganud Dmitri Medvedevile tõusu presidendikandidaadiks. Vt. samas: CV: Dmitri Medvedev; Investorite jaoks unelmate tandem. Kommenteerivad Sergei Zagrebailov, Raivo Vare ja Tiit Vähi

 19. Isiklik... liiga isiklik / Sirje Olesk

  Index Scriptorium Estoniae

  Olesk, Sirje, 1954-

  2016-01-01

  Arvustus: Minu lamp põleb : Betti Alveri ja Mart Lepiku kirjavahetus 1947-1970 / koostanud Kristi Metste ja Eve Annuk. Tallinn : Varrak, 2015 ; Minu põsk sinu põse vastu : Eduard Vilde kirjad Rahelile / koostanud Kairi Tilga. Tallinn : Hea Lugu, 2015

 20. Aasta õpetajad 2008 / Sirje Semm

  Index Scriptorium Estoniae

  Semm, Sirje, 1950-

  2008-01-01

  EELK vaimulike konverentsil valiti aasta kirikuõpetajateks Lääne-Harju praostkonna praost, Hageri koguduse õpetaja Jüri Vallsalu ja Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja, Tallinna praostkonna abipraost Patrik Göransson

 1. Eli arendab mehitamata lennuseadet / Marge Tubalkain

  Index Scriptorium Estoniae

  Tubalkain, Marge

  2014-01-01

  Tallinnas tegutsevast ettevõttest Eli OÜ, mis toodab mitmesuguseid matkeseadmeid. Ettevõte teeb koostööd ka Eesti kaitseväega, millele toodetakse lasketiirumatkureid koolide sõjalise algõpetuse tarbeks

 2. Super Cyber Villains / Marge Tubalkain-Trell

  Index Scriptorium Estoniae

  Tubalkain-Trell, Marge

  2008-01-01

  Rahvusvaheline kurjategijate grupp varastas 40 miljoni krediitkaardi andmed. Küberrünnakud on saanud strateegiliseks relvaks väikeriikide ründamisel, Venemaa on juba rünnanud Eestit, Gruusiat ja Leedut

 3. Mis maitse on maasikvaarikal? / Marge Starast

  Index Scriptorium Estoniae

  Starast, Marge, 1967-

  2016-01-01

  Maasikvaarikas Rubus illecebrosus on roosõieliste sugukonda Rosaceae, murakate perekonda Rubus ja vaarikate alamperekonda Idaeobatus kuuluv taimeliik. Tegu pole maasika ja vaarika vahelise hübriidiga, vaid vaarika lähisugulasliigiga

 4. Evolution of the Northeastern Arabian Plate Margin and Shelf: Hydrocarbon Habitat and Conceptual Future Potential L'évolution géologique de la plate-forme arabe et de sa marge : répartition des hydrocarbures et concepts pour son potentiel futur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beydoun Z. R.

  2006-11-01

  Full Text Available About 98% of the huge recoverable hydrocarbon reserves of the Arabian Plate are concentrated in the Northeastern Margin Shelf extending from NW Iraq through the Gulf to Central Oman. The plate tectonic evolution of this region is reviewed as background for its enormous hydrocarbon productivity. This is intimately linked to a near-continuous passive margin history and gentle subsidence of an extraordinarily wide epeiric shelf, which allowed repeated regional development of source rocks in large intra-shelf basins frequently in optimal juxtapositional relationships with good regional reservoirs and seals; these events are discussed. Although currently reported reserve figures relate to Mesozoic and Tertiary reservoirs, it is concluded that several pre-Mesozoic regional sources have generated enormous volumes of hydrocarbons, the bulk of which still await discovery in up-dip Paleozoic reservoirs, and that future ultimate recoverable reserves could conceivably double. Près de 98 % des énormes réserves récupérables d'hydrocarbures de la plaque arabique sont concentrés dans la marge nord-est qui s'étend du nord-ouest de l'Irak au centre d'Oman, à travers le Golfe. L'auteur passe en revue l'évolution tectonique de cette région, origine de son énorme productivité pétrolière. La passivité presque continue de cette marge, combinée à l'affaissement progressif d'un plateau épicontinental particulièrement large, a permis le développement local répété de roches mères, au sein du plateau, dans de vastes bassins bénéficiant souvent d'une juxtaposition optimale avec les roches réservoir et roche-couvertures. L'article étudie ces évènements. Si les réserves actuellement prises en compte sont essentiellement d'origine mésozoïque et tertiaire, l'auteur conclut que de nombreuses sources régionales pré-mésozoïques ont généré d'énormes volumes d'hydrocarbures, dont la majeur partie reste à découvrir dans des réservoirs pal

 5. L'Escarpement de Malte, le mont Alfeo et les monts de Médine: marges anciennes du bassin Ionien (synthèse des données des campagnes a la mer Escarmed Malta Escarpment, Alfeo and Medina Seamounts: Former Margins of the Ionian Basin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Groupe Escarmed

  2006-11-01

  caractéristiques, une forte déclivité et une couverture sédimentaire peu épaisse à une morphogénèse complexe car polyphasée. En effet, en plus du facteur lithologique (parois calcaires imposantes, il y a un facteur tectonique essentiel : l'évolution d'une marge continentale mésozoïque réactivée par des phases tectoniques plus récentes, essentiellement Miocène et Plio-Quaternaire. C'est cette originalité qui distingue l'escarpement de Malte et les monts de Médine des autres marges méditerranéennes occidentales et qui permet leur comparaison avec d'autres marges continentales, atlantiques par exemple. The Comité d'Etudes Pétrolières Marines (CEPM and the Centre National pour I'Exploitation des Océans (CNEXO have carried out a series of subsea surveys of Ionian escarpments to define their origin, age and evolution. The results given here concern the Malta escarpment, the Alfeo and Medina seamounts west and southwest of the deep Ionian basin. They include bathymetric data in the form of a 1:100,000th map accompanying the text, a morphological analysis of reliefs, stratigraphic determinations performed on samples gathered by dredging, coring or diving, a structural analysis from seismic-reflection profiles and dives, and a study of subsidence since the Upper Triassic from actual boreholes drilled in the Maltese shelf and fictitious boreholes on the edge of the Malta escarpment. The conclusions bring out:(a the existence of calcareous platform series of early Jurassic age for the Malta escarpment and the Alfeo seamount and of early Cretaceous age for the Medina seamounts;(b a major paleogeographic change starting in the late Jurassic for the Malta escarpment and in the Albian for the Medina seamounts;(c the development of condensed series dating from this paleogeographic change and the presence of constant erosion until the Present, an erosion in which the various processes have numerous consequences on the sedimentation of such reliefs;(d four main

 6. YouthCaN 2001 / Sirje Janikson

  Index Scriptorium Estoniae

  Janikson, Sirje

  2001-01-01

  Aprillis 2001 toimus keskkonnateemaline õpilaskonverents YouthCaN 2001 Ameerika Loodusajaloo Muuseumis New Yorkìs. 35 seminarist ühe viis läbi Tartu Noorte Loodusmaja geoloogia ja keskkonnaringi esindus, tutvustati loodusmaja keskkonnaprojekte ja räägiti keskkonnaalaste veebilehtede koostamise kogemustest. YouthCaN (Youth Communicating and Networking) on rahvusvaheline noorte organisatsioon, mis vahendab kogemusi ja uusi ideid elukeskkonnast huvitatud noorte hulgas

 7. Saatuslik naine prantsuse filmides / Sirje Normet

  Index Scriptorium Estoniae

  Normet, Sirje

  2006-01-01

  Manifesti filminädal "Femme fatale", mis pühendatud prantsuse mängufilmidele 1960.-1970. aastate tipprežissööridelt, kus keskne karakter on saatuslik naine. Lähemalt Louis Malle'i filmist "Viva Maria!", kus peaosades Brigitte Bardot ja Jeanne Moreau

 8. Jumala armastusest kantud teod / Sirje Semm

  Index Scriptorium Estoniae

  Semm, Sirje, 1950-

  2008-01-01

  Viljandi Jaani kirik tähistas 535. ja taaspühitsemise 15. aastapäeva. Pidulikul jumalateenistusel 27. dets. Viljandi Jaani kirikus kuulutati välja klaveriaasta (patrooniks Tõnis Mägi), laulsid Viljandi koorid ja allkirjastati leping uue klaveri ostmiseks

 9. Tulevikuimpeeriume loovad andekad / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2014-01-01

  Eesti olümpiaadiliikumise 60. aastapäeva tähistamiseks Tartu ülikooli aulas toimunud rahvusvahelise konverentsi peateema oli koostöö ja tugivõrgustikud andekate noorte arengu toetamisel. Plenaaristungi üks peaesineja dr Julian Jones andis ülevaate John Hopkinsi ülikooli andekate noorte keskuse (John Hopkins University Center for Talented Youth) tööst

 10. Keldi tiiger lonkab jalga / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2007-01-01

  Iirimaal ennustatakse tasavägiseid valimisi praeguse peaministri Bertie Aherni ja konservatiivse partei Fine Gael juhi Enda Kenny vahel. Diagramm: Iirimaa ja Eurotsooni majanduskasv; Lisa: Iirimaa edulugu

 11. Noored eesti interpreedid esinesid Ameerikas / Sirje Semm

  Index Scriptorium Estoniae

  Semm, Sirje, 1950-

  2006-01-01

  Kontsertidel Silver Springi Calvary kirikus, Baltimore Markuse kirikus, Eesti Vabariigi Washingtoni suursaatkonnas, Lakewoodi Eesti Majas, Seabrooki kirikus ja Princetonis Salong 33s esinesid pianist Kalle Randalu ja lauljad Kersti Ala-Murr ning Triin Maran

 12. Suured ja Vannutatud : Kumu / Sirje Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  2006-01-01

  Vastuseks Raoul Kurvitza artiklile "Kumu : väited ja teesid" samas lehes lk. 11-12. Ajaloo ja kunstiajaloo ümberkirjutamisest, mõistetest "rahvus", "rahvusriik". Rahvuslikust kunstist, rahvuslikust identiteedist, valitud kuraatoritest jm.

 13. Holland kaalub uusi tuumareaktoreid / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Hollandi majandusministri Maria van der Hoeveni sõnul ei saa riik ilma tuumaenergiata hakkama, kui tahab süsinikdioksiidi heitmeid vähendada. Vt. samas: Üle Euroopa hindavad poliitikud praegu ümber suhtumist tuumaenergiasse

 14. DIALANG and pilot testing / Sirje Jakobson

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobson, Sirje

  2002-01-01

  Hollandi haridus-, kultuuri- ja teadusministeeriumi poolt keelteaasta raames korraldatud Euroopa keeleprojekte tutvustavast konverentsist ning kultuuri- ja haridusprojektist DIALANG, mis koostab diagnostilisi teste 14 euroopa keeles

 15. Eesti perearst Melbourne'is / Sirje Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgi, Sirje

  2004-01-01

  üle 20 aasta Tallinnas perearstina töötanud Siiri Kasesalu-Ludimois elab koos bioloogist abikaasa Jaanisega Austraalias alates 2003.a. märtsist, 2004. a. augustist töötab ta Melbourne'is Hoppers Crossing Wyndham Health Care'is

 16. Eesti keel ja meel Austraalias / Sirje Madisson

  Index Scriptorium Estoniae

  Madisson, Sirje

  2009-01-01

  Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts sai Sydney Eesti Seltsi Kunsti- ja Käsitööringilt DVD oma viimase aja ettevõtmistega, rahvakunstinäitusest Sydney Eesti Majas ja üritusest Eesti käsitöö ja disain elab edasi

 17. ELi kliimalepe Eestile kardetust soodsam / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Euroopa Liidu kliima- ja energiakokkulepe sündis suurte järeleandmiste hinnaga Ida-Euroopale ja suurtööstusele, Eestile tähendab kompromiss põlevkivielektri laugemat hinnatõusu ning kaheksa aasta peale 5 miljardit krooni lisaraha investeeringuteks

 18. Eestlased "Lineart'il" / Sirje Eelma

  Index Scriptorium Estoniae

  Eelma, Sirje, 1950-

  2000-01-01

  Genfis 1.-5. XII toimunud Flandria kunstimessil "Lineart" oli eksponeeritud eesti kunstnike väljapanek näitusena väljaspool müügitehinguid. Osalesid P. Allik, A. Joonas, T. Laamann, M. Mäetamm, T. Mikk, S. Saarepuu, T. Tuutma. Väljas olid ka sealsest saatkonnast pärit A. Toltsi, J. Kase ja R. Meele tööd. Tähelepanu äratasid M. Mäetamme, J. Kase ja P. Alliku tööd.

 19. Microsoft üllatas hiigeldividenidga / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2004-01-01

  Microsoft alustab aktsionäridele oma ajaloo suurima dividendi väljamaksmist, mille suuruseks on 75 miljardit dollarit. Dividendist teenivad tulu ka Eesti pankade vahendusel Microsofti investeerinud inimesed

 20. Kosovo majandus komberdab karkudel / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Sõjast räsitud Kosovo majanduslikku seisu iseloomustavad sagedased elektrikatkestused, suur vaesus ja tööpuudus. Vt. samas: Kaart; Kosovo elanikud; Majandus; Diplomaat: ei kujuta Eesti ärimehi seal ette

 1. Eesti loodab peagi OECD liikmekutset / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2010-01-01

  OECD on Eesti hindamisel jõudnud lõppjärku, liitumiskutset on oodata maikuus. OECD-le pakub huvi Eesti reformikogemus, e-valitsusega seonduv, oodatud on Eesti seisukohad OECD liitumiskõnelustel Venemaaga. OECD tegevusest

 2. Eesti maksud brittide luubi all / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2004-01-01

  Üheksas EL-i liikmesriigis kehtestatud CFC-reeglitest madala maksutasemega riigis asuvatelt tütarfirmadelt teenitud kasumi maksustamiseks ning vaidlustest nende rakendamise legaalsuse üle teistele EL-i liikmesriikidele

 3. Maksuamet paljastas petturi postiindeksi abiga / Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Sirje, 1948-

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 30. jaan. lk. 3. Esimene riigikohtusse jõudnud Diveci materjalide põhjal algatatud kohtuasi lõppes maksuameti võiduga ja kohustab firmat IP Hulgi tasuma riigile ligi 600 000 krooni tulumaksu

 4. Venelaste raha tuleb hooga Eestisse / Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Sirje, 1948-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Vesti Dnja, 18. mai 2004, lk. 4. Viimase aasta jooksul on Eestisse tulnud mitu suurt investeeringut Venemaalt. Lisa: Muuga söeterminal; Iru kütuseterminal; Raudteeoperaator Spacecom; UVZ-AVR Ahtme Vagunitehas; Sillamäe sadama taga Link Oiliga seotud ärimehed

 5. Kas mäletad ? / Sirje Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgi, Sirje

  2004-01-01

  21. nov. 2004 tähistati Melbourne'is Välis-Eesti Päeva, Kodu-Eesti probleemidest kõneles Arvi Vainomäe; järgnenud Taevo Vaikma korraldatud üritusel "Kas mäletad ?" esitasid eri ajastute estraadilaule-tantse laulugrupp "Kirjud Vestid", rahvatantsurühm "Eiderattad" ja üksikesinejad

 6. Erinevais paikades on õnn erinev / Sirje Semm

  Index Scriptorium Estoniae

  Semm, Sirje, 1950-

  2004-01-01

  Ameerika Ühendriikide ajakirjas New Scientist avaldatud ülemaailmse rahvastiku uuringu tulemustest. Aastatel 1999-2001 korraldatud uuringu abil püüti välja selgitada riigid, kus elavad kõige õnnelikumad inimesed

 7. Eesti majandusvabaduselt kuuendal kohal maailmas / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2002-01-01

  Heritage Foundation ja ajalehe Wall Street Journal avaldatud 2003. aasta majandusvabaduse indeksi edetabelis on Eesti kuuendal kohal maailmas. Diagramm. Vt. samas lk. 21 Eesti majandusvabadus kategooriate kaupa

 8. Ameerika eelistas Obamat ja muutusi / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Uueks USA presidendiks valiti Barack Obama, kes lubas valijatele muutusi ja riigi väljatoomist finantskriisist. Vt. samas: Barack Obama elulugu; Kõigi aegade kalleim valimiskampaania; Eesti ettevõtjad ei usu suurtesse muudatustesse majanduskursil; Valijameeste jagunemine osariigiti. Kommenteerib Andres Arrak

 9. Uus metoodika - õpiring / Mall Vainola, Sirje Piht

  Index Scriptorium Estoniae

  Vainola, Mall

  2009-01-01

  Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž osales Eesti-poolse partnerina EL-i Comenius 2.1 programmi raames rahvusvahelises projektis "Education for Change", mille eesmärk oli pakkuda lahendust säästva arengu põhimõtete integreerimiseks kooli õppekavasse ja ainetundidesse. Projekt pakub õpetajate täienduskoolituseks uue metoodika – õpiringi meetodi

 10. Marks & Spencer loob ELis maksupretsedenti / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 13. apr. lk. 6. Briti rõivakett Marks & Spencer kaebas, et Briti maksuseadused, mis ei lubanud emafirma Suurbritannias maksustavast tulust maha kanda Saksamaal, Prantsusmaal ja Belgias asunud tütarfirmade suuri kahjumeid üheksakümnendate aastate lõpus, on vastuolus EL-i ühisturu seadustega

 11. 1970ndate kultuuriruumi idealism / Sirje Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  2002-01-01

  Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Hansapanga galerii organiseeritud seminarist, mis alustas programmi "Lisandusi kunstiloole", mille eesmärk on hõlmata sõjajärgse kunsti teemasid ja probleeme. Rotermanni soolalaos oli samal ajal Jüri Okase retrospektiivnäitus. 2002. a. on Zimmerli Rutgersi ülikooli ja Jane Voorhaas Zimmerli kunstimuuseumi väljaandel N. & N. Dodge kunstikogu põhjal ilmunud raamat eesti, läti ja leedu kunstist aastatel 1945-1991 "Art of the Baltics"

 12. 1700 aastat Armeenia kirikut / Sirje Semm

  Index Scriptorium Estoniae

  Semm, Sirje, 1950-

  2001-01-01

  Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse kogudus tähistas Armeenia riigi poolt kristliku usu vastuvõtmise 1700 aasta juubelit Tallinnas oma pühakoja sisseõnnistamisega (endine Jaani seegi kirik)

 13. "Kunstisuvi" Pärnus / Sirje Eelma

  Index Scriptorium Estoniae

  Eelma, Sirje, 1950-

  2002-01-01

  VIII "Kunstisuve" väikeformaadilise maali näitus "Minima(a)l - tsiteeri(ta)v maalikunst" Pärnu Linnagaleriis. Kuraator Kreg A-Kristring, 36 osalejat. Galerii fassaadil Margit Joonase ülisuur maal. Endla Teatrigaleriis eesti noortekunsti näitus "Autoportree". Kuraator Margaret Tali. Osalejad loetletud. Avamisel Krõõt Juuraku ja Merle Saarva häppening "Green house"

 14. Veteranpoliitik Max Jakobson õpetab ajalugu / Sirje Kiin

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiin, Sirje, 1949-

  1998-01-01

  Soome sõltumatu välispoliitika konsultant ja ajakirjanik Max Jakobson. Ülevaade Max Jakobsoni intervjuust soomerootsi majandusajakirjale "Forum för ekonomi och teknik" 1998. aasta aprillinumbris Venemaa Baltimaade-vastasest propagandast ning EL-i ja NATO laienemisest

 15. Schibsted heidab Bonnierile kinda / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2004-01-01

  Norra meediakontsern Schibsted tegi ostupakkumise Soome suuruselt teisele meediakontsernile Alma Media, mille suurim aktsionär on Rootsi Bonnieri kontsern. Diagrammid: Alma Media käive ja kasum. Skeem: Alma Media Oyj. Kommenteerib Mart Kadastik

 16. Norra Orkla otsib teed Idaturule / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2004-01-01

  Ülevaade Norra börsiettevõtte Orkla tegevusest toiduainetööstuses ja meedia valdkonnas, välisinvesteeringutest Baltimaade ettevõtetesse ning eesmärkidest laieneda Ida-Euroopa turgudele Põhjamaade suurima kartulikrõpsude tootja Chips OY 79,6% aktsiate ostmise kaudu. Lisad: Orkla ostab tuntud krõpsuvalmistaja

 17. Kodu soojal maal pole ulmeline unistus / Marge Ambos

  Index Scriptorium Estoniae

  Ambos, Marge

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 26. märts lk. 25. Uus Maa Kinnisvarabüroo ja rahvusvahelise kinnisvarafirma Atlas International koostööst ning kinnisvarapakkumistest Hispaanias, Kreekas, Küprosel, Türgis, Belizes. Lisa: Hispaania tõotab soodsaid oste

 18. Kõik sai alguse juhusest / Nicholas Sinclair ; interv. Marge Monko

  Index Scriptorium Estoniae

  Sinclair, Nicholas

  2007-01-01

  Inglise portreefotograaf ja 2003 a. Hasselbladi meister Nicholas Sinclair oma fotograafi karjäärist, ilmunud fotoalbumitest, näitustest, peamistest meelisteemadest ja töö- ning õpetamismeetoditest

 19. Entretien sur la psychanalyse: réflexions en marge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Martini

  2016-08-01

  Full Text Available L’auteur propose ici un commentaire sur les points les plus importants de son entretien de février 2003 avec Paul Ricœur consacré aux rapports entre herméneutique et psychanalyse. Bien que le philosophe se situe dans une réelle continuité par rapport à sa contribution de 1965, il enrichit toutefois sa réflexion philosophique sur la psychanalyse en proposant plusieurs innovations, en ce qui concerne plus particulièrement les thèmes du récit, du soi et de l’éthique. Dans les conclusions de son commentaire, l’auteur souligne l’importance des concepts d’“irreprésentable” et d’“intraduisible”: non seulement, en effet, ces concepts sont dans la ligne de nombreuses contributions de la psychanalyse contemporaine, mais la profondeur de la réflexion ricœurienne augmente en outre leur potentiel théorique et même clinique.

 20. Baltics seek representation in Russia / Marge Tubalkain-Trell

  Index Scriptorium Estoniae

  Tubalkain-Trell, Marge

  2008-01-01

  Euroopa Liidus, sh. Baltimaades elavad venelased kogunesid ümarlaual Luxembourgis. EL-i venelased soovivad oma esindatust Vene parlamendis. Gennadi Afanasjevi sõnul on venelaste olukord Eestis hea, kuid ei mõisteta tihti Eesti poliitikuid

 1. Euroopa Liidu 7. Raamprogrammi projekt FLAVOURE / Marge Malbe

  Index Scriptorium Estoniae

  Malbe, Marge, 1968-

  2011-01-01

  2009. a sai Eesti Maaviljeluse Instituut 843,270.00 € suuruse Euroopa Liidu finantseeringu 3 aastat kestva projekti FLAVOURE (Food and Feed Laboratory of Varied and Outstanding Research in Estonia) läbiviimiseks ja koordineerimiseks

 2. Õpetamine kõrgkoolis / Marge Kõrvits

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõrvits, Marge

  2001-01-01

  6.-14. aug. 2001 toimus Tartus esimene osa suveülikoolist "Õpetamine kõrgkoolis". Peakorraldajaks oli Tartu Ülikooli avatud ülikool koostöös Tallinna Pedagoogikaülikooliga, eesmärgiks õppejõudude täienduskoolitus. Aktiivõpet, rühmatööd, vastava koolituse kavandmist ja hindamist tutvustas Jude Carroll (Oxford Brooke University), aktiivõppe tutvustamist jätkas Kristi Lonka (Helsingi Ülikool), kaugkoolituse mudelitest, telekonverentsidest ja e-õppest rääkis Taani Kaugkoolitusliidu president J℗ırgen Bang (Aarhusì Ülikool), avaliku kõne olemust lahkas Tõnu Lehtsaar (TÜ)

 3. Suurest Alternatsioonist / Al Paldrok, Marge Pent, Feliks Krapp...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  1998-01-01

  .8.-9. mail toimunud 'Suure Alternatsiooni' esimest osast, Kaarina Ormio performance'ist, videoprogrammist Soolaaidas, T. Tuutma popkunstlikust piltide ja tekstide näitusest 'Rikaste toetamise fond', Rüütli tänavas toimunud suureformaadiliste sotsiaalset sõnumit kandvate piltide näitusest 'Eesti Vabariik 80'

 4. Marges de l’emploi et protection sociale

  OpenAIRE

  Grégoire, Mathieu; Join-Lambert, Odile

  2017-01-01

  Le système de protection sociale français s’est construit après la Seconde Guerre mondiale comme une architecture complexe et non comme un système unique de protection s’appliquant à l’ensemble de la population. Certaines catégories de travailleurs peuvent recourir à des formes de protection concurrentes au système général. Il est toutefois réputé reposer avant tout sur un modèle d’emploi standard (c’est-à-dire salarié, en contrat à durée indéterminée [CDI], à temps plein et intégré à une car...

 5. Riia-Malmö-Amsterdam-Tallinn / Marge Liiske

  Index Scriptorium Estoniae

  Liiske, Marge

  2003-01-01

  Dokumentaalfilmide projektiturud. Eesti Acuba Filmi projekt "Buss" (produtsent Arko Okk, režissöör Laila Pakalnina) osales edukalt Malmös. Riias toimus 7. dokfilmifoorum "Baltic Sea and South East Europe"

 6. Germans to defend airspace / Marge Tubalkain-Trell

  Index Scriptorium Estoniae

  Tubalkain-Trell, Marge

  2008-01-01

  Saksamaa lennukid võtsid üle Baltimaade õhuruumi valvamise. Saksa lennuväekontingendi koosseisus hakkab teenima kuni 120 sõjaväelast, kes hakkavad Balti õhuruumi turvama neljal hävitajal F-4F Phantom. Eesti kaitseministeeriumi kommentaarid

 7. Brasiilia hõng kontserdimajas, Ajavares Ammendes / Marge Lumisalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Lumisalu, Marge

  2009-01-01

  2. juulil Ammende aia "Suvemuusika" raames toimunud jazzansambli Ajavares kontserdist ja Pärnu kontserdimaja kammersaalis toimunud Ele Raiki ning Brasiiliast pärit muusikute Daniel Marquesi ja Sergio Krakowski kontserdist

 8. Muinasjutt, mis ootas pool sajandit / Sirje Maasikamäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Maasikamäe, Sirje, 1963-

  1995-01-01

  Lavastaja Grigori Kromanov. Mälestused, artiklid, kirjad, päevikud / koost. Irena Veisaite-Kromanova; Panso, Voldemar. Töö ja talent näitleja loomingus; Sinine vöö : Valik muinasjutte / Kkoost., tlk. ja lastele jutustanud Ene ja Paul Ambur

 9. Suurbritannia suursaadik võõrustas stipendiaate / Sirje Tohver

  Index Scriptorium Estoniae

  Tohver, Sirje, 1948-

  2005-01-01

  19. sept. võttis Briti suursaadik Nigel Robert Haywood oma Tabasalu residentsis vastu Eesti õpilasi ja üliõpilasi, kes on õppinud või alustavad sel õppeaastal õpinguid Suurbritannia stipendiaatidena

 10. Vaene ja rikas ostavad kaltsukas kõrvuti / Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Sirje, 1948-

  2007-01-01

  Nõudlus second hand kaupade järele on Eestis tõusnud: kui 2005. aastal müüdi second hand kaupu kokku 814 mln ja 2006. aastal 853 mln krooni eest, siis selle aasta esimese kuue kuu müügimaht on juba 403 miljonit krooni. Eesti second hand turgu valitseb Humana, kes omab sorteerimiskeskust ja 13 kauplust. Vt. samas: Näitlejanna: See on nii õige asi

 11. Kaks Jeanne d'Arci ja Nosferatu / Sirje Normet

  Index Scriptorium Estoniae

  Normet, Sirje

  2006-01-01

  IX Pimedate Ööde Filmifestival. Lähemalt kontsert-filmiseansist Tallinnas, kus Theodor Dreyeri tummfilmi "Jeanne d'Arci kannatused" (Prantsusmaa 1928) saatis prantsuse muusik Hector Zazou; Dzhanik Faizijevi mängufilmist "Türgi gambiit" (Venemaa 2005); Friedrich Wilhelm Murnau õudusfilmist "Nosferatu - õuduste sümfoonia" (Saksamaa 1922), mida näidati 1. dets. Viru Keskuses ja mille taustaks mängis ansambel Kriminaalne Elevant

 12. Elisas käärivad sisemised pinged / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2007-01-01

  Soome sidefirma Elisa nõukogu on vastu firma suuraktsionäri Thor Björgolfssoni nõudmistele ettevõte tükeldada ning käivitada välisturgudel uus ja agressiivne kasvustrateegia. Lisa: Thor Björgolffson

 13. ESTEVE Terminali kiire arengu tagavad vanametall ja autod / Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Sirje, 1948-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti : Transport i logistika 25. mai lk. 7. Ülevaade Paldiski lõunasadamas tegutseva ESTEVE Terminali edukast tegevusest. Diagrammid: ESTEVE kasvab kiiresti. Vt. samas: Paldiski sadamal head arenguväljavaated. Kommenteerib Romet Kreek

 14. Tartu kõrgkoolid avavad uksed / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2009-01-01

  Kuus Tartu kõrgkooli: Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tartu Kõrgem Kunstikool, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused tutvustavad kevadisel koolivaheajal abiturientidele õppimisvõimalusi

 15. Euroopa lennuturule sünnib uus liider / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2003-01-01

  Prantsuse lennufirma Air France ja Hollandi KLM teatasid ühinemisplaanist, mille tulemusena tekib Euroopa suurim ja maailmas suuruselt kolmas lennufirma. Analüütikute hinnangul võib see olla tõukeks teistelegi ühinemistele Euroopa killustatud lennundusturul.

 16. Ikka ̧, ̓ ja è / Sirje Mäearu

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäearu, Sirje

  1996-01-01

  ̧, ̓ ja è asendamine sh, zh ja ch-ga täpsust ja korrektsust nõudvates tekstides, sh andmebaasides on lubamatu. Andmebaasides tuleb diakriitikuga tähtede asemele leida tingtähistus. Varem ilmunud: Rahva Hääl 16.1.1993

 17. Island hakkab võlaorjusele vastu / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2010-01-01

  Islandi president jättis rahva suurt vastuseisu arvestades allkirjastamata seaduse, mis pani maksumaksja õlule kohustuse kompenseerida välisriigi hoiustajatele Islandi pankades kaotatud hoiused. Seadus läheb rahvahääletusele. See võib seisata IMFi eestvedamisel Islandi majanduse stabiliseerimiseks eraldatud abilaenu väljamaksed ja segada Euroopa Liiduga liitumist

 18. Murdoch allutab mõjuka ärilehe / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2007-01-01

  Dow Jonesi juhtkond on nõustunud meediamoguli Rupert Murdochi pakutud hinnaga maailma mõjukaima ärilehe Wall Street Journali väljaandja ülevõtmiseks, kuid firmat kontrolliv Bancroftide perekond pole veel lõplikku heakskiitu andnud, tuues põhjuseks kartuse, et ajaleht kaotab oma hea maine ja sõltumatuse. Lisa: Wall Street Journal; Number

 19. Euro esimene kümme / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 7. mai lk. 32. Euroopa ühisraha euro asutamine ja areng. Arvamust avaldavad Siim Kallas ja Vahur Kraft. Kommenteerib Raivo Vare: Eesti võib euro saada 2015-2017. Vt. samas: Luukamber uusliikmetele on praegu karmim; Taust; Diagramm: Euro tervis on kümne aastaga tugevamaks muutunud

 20. Rikaste klubi hindab Eesti reformikogemust / Angel Gurria ; interv. Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Gurria, Angel, 1950-

  2008-01-01

  Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) peasekretär Angel Gurria ütleb intervjuus Äripäevale, et Eesti on oodatud rikaste riikide klubisse eelkõige oma reformikogemuse tõttu, ette heitis ta aga Eesti tööturu jäikust. Kommenteerib välisminister Urmas Paet. Lisa: Taust

 1. Tarkvarapatentimine pitsitab väikefirmasid / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2003-01-01

  Europarlamendi liikmed kinnitasid direktiivi eelnõu, millega soovitakse ühtlustada tarkvarapatentide väljastamist. Ühtse standardi jõustumine paneks aga raskesse olukorda väikefirmad, kes ei jõua patente osta.

 2. Praktikaõpe toitlustus- ja majutusvaldkonna koolituses / Sirje Rekkor

  Index Scriptorium Estoniae

  Rekkor, Sirje

  2002-01-01

  Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli koostööst Eesti Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse, Eesti Hotellide ja Resoranide Liidu, Jyväskylä Catering Institutèga Soome Vabariigist ja Escuela de Hosteleria de Malaga Hispaania Kuningriigist toitlustuse ja majutuse praktikaõppe parandamise eesmärgil

 3. Orkaan jätab kindlustusfirmad jalule / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2004-01-01

  Maailma suurima edasikindlustusfirma Munich Re hinnangul läheb USA-s Floridas orkaani Charlie poolt tekitatud kahjude hüvitamine kindlustusfirmadele maksma umbes 7-14 miljardit dollarit. Vt. samas: Florida apelsinid jäid tormi teele

 4. Kui klassikaaslasest saab aastaks sinu boss / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2014-01-01

  Õpilasfirmade võistlusest. Tänavu võitis Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õpilasfirma DK Koolitus, kes hakkas pakkuma algkoolilastele suhtlemisabi. 2. koht - Tallinna 21. Kooli võistkond EasyClip, 3. koht - Tallinna Reaalkooli võistkond Sants

 5. Nõuandetegevus : [põllumajanduses] / Sirje Tamkõrv

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamkõrv, Sirje, 1947-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Agriculture and rural development : overview 2003/2004. - Tallinn, 2004, lk. 166. Põllumajandusliku nõuandetegevuse eesmärgiks 2003. a. oli arendada põllumajandust kompetentse nõuande abil, levitada riiklikku informatsiooni, tutvustada EL-i seadusandlust ja selgitada EL-iga liitumisega kaasnevaid probleeme

 6. Ülikoolid pole mängukannid / Sirje Tohver

  Index Scriptorium Estoniae

  Tohver, Sirje

  2001-01-01

  TPÜ korraldas 16. märtsil̀ 2001 ümarlaua "Ülikoolid pole mängukannid", kus oli arutusel riikliku koolitustellimuse vähenemine avalik-õiguslikele ülikoolidele. Osalesid TPÜ filoloogiateaduskonna dekaan dots. H. Mattisen, kultuuriteaduskonna dekaan prof. A. Avarand, akadeemiline prorektor dots. L. Jõgi, teadus- ja arendusprorektor prof. P. Normak, haridusminister T. Lukas, TPÜ rektor prof. M. Arvisto ja EKA rektor prof. A. Keskküla, TTÜ rektor prof. A. Keevallik, EMA õppeprorektor A. Pung

 7. Pool Onistarist kuulub kütusefirma omanikele / Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Sirje, 1948-

  2001-01-01

  Alkoholikontserni Onistar kiiret tõusu Eesti alkoholiturul toetavad Vene rahvusest ärimeestele kuuluvate kütusefirmade Infast Oil ja Saurix Petroleum omanikud, kellele kuulub pool Eesti viinaturu liidri aktsiatest

 8. Turge pillutavad umbusk ja hirm. Lahendused ei veena / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2011-01-01

  Aktsiaturgude investorid ootavad otsuseid finantskriisi lahendamiseks, ent USA valitsus ega Euroopa Keskpank ei suuda valida laenude ja inflatsiooniriski ega kärpimise ja uue majanduslanguse ohu vahel. USA aktsiaturgude liikumine

 9. Maanaised astuvad ärireele / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2006-01-01

  Rahvusvahelise FEM-projekti raames (Female Entrepreneurs' Meetings in the Baltic Sea Region) loodavatest regionaalsetest teabekeskustest FEM NET. Eestis on projekti juhtiv partner MTÜ ETNA Eestimaal, kelle eestvõttel on loodud teabekeskused Tartu-, Rapla-, Võru-, Viru- ja Pärnumaal

 10. Euroopa lennukas idee kaotab kõrgust / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2007-01-01

  Lennukitootja Airbus juhtkond soovib reorganiseerida killustunud tootmist ning koondada võimalikult suur osa ühe mudeli tootmisest ühte kohta kokku. Diagramm: Airbus jääb rivaalist maha. Vt. samas: Superlennuk laseb ennast oodata; Taust

 11. Viking Line visandab oma laevadele purjeid / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Viking Line'i juht Nils-Erik Eklund leiab, et Tallinki uued laevad on pigem probleem kui konkurentsieelis, sest uue põlvkonna reisilaevad peaks liikuma osaliselt tuule- ja päikeseenergia jõul. Vt. samas: Tallinna-Helsingi liinil on tasakaal lähedal

 12. Kas pildil on noor aadlik? / Imbi-Sirje Torm

  Index Scriptorium Estoniae

  Torm, Imbi-Sirje

  2009-01-01

  Vastukaja artiklile: Haav, Margus. Noor mõisnik mängis pikki aastaid peitust // Sakala (2009) 18. veebr., lk. 3. Ajaloouurija seab kahtluse alla arvamuse, et Oskar Mägi maalil kujutatud noormees on von Siversite järeltulija

 13. Itaalia peaminister süüdistab eurot / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2005-01-01

  Itaalia peaministri Silvio Berlusconi väitel tulenevad Itaalia majanduse probleemid - konkurentsivõime kahanemine, majanduslangus, kiirenev inflatsioon - otseselt sellest, et aastatel 1996-1998 peaministriks olnud Romano Prodi ei kaubelnud eurotsooniga ühinemiseks välja soodsaid tingimusi

 14. Norma lõikab kasu Venemaa abipaketist / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2010-01-01

  Venemaa valitsus käivitas kohaliku autotööstuse toetuseks vana auto uue Venemaal valmistatud auto vastu vahetamise programmi, millest loodab kasu saada ka Norma, kuna toodab tarvikuid firmale AvtoVaz

 15. McCaini kampaanial Bushi vari / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  USA vabariiklaste presidendikandidaat John McCain tahab kärpida majanduse elavdamiseks ettevõtete tulumaksu, mis praegu on arenenud tööstusriikide seas üks kõrgemaid - 35%. Vt. samas: Bushi kaheksa aastat plusspoolelt

 16. Jeunesse oblige! : The literary group and its meaning / Sirje Olesk

  Index Scriptorium Estoniae

  Olesk, Sirje, 1954-

  2006-01-01

  Kirjandusrühmitusest Noor-Eesti, selle tähtsamatest tegelastest: Gustav Suitsust, Friedebert Tuglasest, Anton Hansen Tammsaarest ja Aino Kallasest. Noor-Eesti tähendusest 20. sajandi eesti kirjandusajaloos

 17. Gazpromi hiidprojekt käivitub / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2007-01-01

  Venemaa gaasikontsern Gazprom kaasas Shtokmani maardla hõlvamisse Prantsuse kütusefirma ning seega on kindlustatud ka Läänemere gaasijuhtme ehitus. Lisa: Gazpromi Shtokmani gaasimaardla kuulub maailma suuremate sekka; Number. Vt. samas: Paindlik gaasifirma; Tootmine vindub

 18. Microsoft vaidlustas ELi nõudmised kohtus / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2006-01-01

  Microsoft kaebas Euroopa Komisjoni konkurentsiameti otsuse, mille eesmärgiks oli reguleerida Microsofti tegevust turul, Euroopa esimese instantsi kohtusse. Vt. samas: Microsofti vastasseis Euroopa konkurentsiametnikega

 19. Preemiaga pärjati meremeeste romaan / Sirje Semm

  Index Scriptorium Estoniae

  Semm, Sirje, 1950-

  2007-01-01

  Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali tõlke aastapreemia sai Tartu ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi prof. Kalle Kasemaa Nikos Kavvadiase kreekakeelse romaani "Vahikord" (Tallinn : Olion, 2006) tõlkimise eest

 20. Putin võttis esimesena ette nafta / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Venemaa peaminister Vladimir Putin külastas Primorski ja Ust-Luuga sadamaid, kus avas uue naftasaaduste terminali ning teatas Balti torujuhtmesüsteemi laiendamisest. Vt. samas: Soodne otsus Putini sõbrale

 1. Kellele ja miks on vaja õpimotivatsiooni? / Sirje Piht

  Index Scriptorium Estoniae

  Piht, Sirje, 1962-

  2004-01-01

  Ankeetküsitlusest, mis viidi läbi Lääne- ja Hiiumaa esimese kooliastme 45 õpetaja hulgas: õpetajapoolne õpimotiivide loomine ja toetamine; erinevate õpikogemuste pakkumine; õppemeetodite mitmekesisus

 2. Kuningate tantsud ärkavad ellu / Sirje Tohver

  Index Scriptorium Estoniae

  Tohver, Sirje, 1948-

  2004-01-01

  1991. aastal asutatud ajaloolise tantsu ansamblist Saltatores Revalienses ja selle kunstilisest juhist ja peaballettmeistrist V. Kurbelist. Ansambel esitas Kadrioru lossis kava "Kuningate tants ja muusika"

 3. LHV üritas rikastuda infovargusega / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2005-01-01

  USA väärtpaberijärelvalve komisjon (SEC) süüdistab investeerimispanka LHV ja panga kahte töötajat salajase info abil väärtpaberitehingute tegemises. Diagramm: Aktsiatehingud. Kommenteerivad Sten Tamkivi ja Merlis Nõgene. Vt. samas: Kristjan Lepik: olümpiapronksiga olnuks parem kuulsaks saada; Annika Matson. Peek kasvatas oma vara kahe aastaga üle 70 korra

 4. Tulevased õpetajad on meistrite juures õpipoisteks / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2014-01-01

  Tartu ülikooli õpetajakoolituse esmakursuslased alustasid septembris kogu õppeaastat vältavat pedagoogilist praktikat ehk PPP-d, mis peaks tooma pöörde õpetajate ettevalmistusse ja andma ametis kindlustunnet. TÜ Pedagogicumi innovatsioonikoolide koordinaator Hedi-Liis Toome vastab küsimustele uudse praktikakorralduse kohta

 5. Lufthansa lennukihooldus võib tulla Eestisse / Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Sirje, 1948-

  2005-01-01

  Lennukite hooldusfirma Lufthansa Technik kaalub, kas teha hiigellennukite Airbus'ide tehnohoolduskeskus Tallinnasse Dvigateli territooriumile. Lisad: Fakte Lufthansa Techniki kohta; Airbus 380 on maailma suurim lennuk. Vt. samas: Priske: Lufthansa tulek oleks meile kasulik

 6. Mereteemaline festival Melbourneìs / Sirje Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgi, Sirje

  2006-01-01

  oktoobrikuu viimasel pühapäeval Soome majas, eestlaste ühendkoor Karin Adamsoni juhatusel avas ühisfestivali. "Kirjud Vestid" esitasid Taevo Vaikma loodud laulu, "Eiderattad" esinesid kolme tantsuga

 7. Uus terasekuningas on pärit Indiast / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2004-01-01

  India miljardär Lakshmi Mittal, kes on viimaste aastatega omandanud suure osa Kesk- ja Ida-Euroopa terasetööstusest, võtab üle Põhja-Ameerika suurima terasetootja International Steel Group'i (ISG). Vt. samas: Rikkuselt viies mees Suurbritannias

 8. Aktsiisitõus kergitab sigarettide hinda / Laura Raus, Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Raus, Laura

  2009-01-01

  Euroopa Liidu riikide rahandusministrid leppisid kokku 1. jaanuariks 2014 tõsta tubakaaktsiisi 64 eurolt 90 eurole tuhande sigareti kohta, kuna Eestis on alles hiljuti tubakaaktsiisi tõstetud, kehtib siin üleminekuperiood 2018. aasta alguseni

 9. Kuidas parandada elu Eestis - 1943. a. variant / Sirje Annist

  Index Scriptorium Estoniae

  Annist, Sirje

  2006-01-01

  Artikkel on jätkuks ajakirjas Kultuur ja Elu (1994, nr. 1-2) ilmunud lühitutvustusele "Kahtlaste leitud paberite lugu proloogi ja epiloogiga. Saksa okupatsiooni aegne autonoomiakava". Lisa: Raport poliitilisest kriisist ning selle tagajärgedest Eestis. Lk. 78-88

 10. Tuluke julgustab õpetajaid koos muresid murdma / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2014-01-01

  Kuidas Norrast pärit koolikultuuri parandava LP-mudeli (learning environment and pedagogical analysis) kasutuselevõtt toimib, sellest räägivad Annelinna gümnaasiumi õpetajad. Projektist „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)”

 11. Püüdlus intelligentse kooli poole / Sirje Priks

  Index Scriptorium Estoniae

  Priks, Sirje

  2002-01-01

  25.-26. okt.`2001 toimus Tartus Briti Nõukogu, Omanäolise Kooli Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli koostööna üleriigiline rahvusvaheline kooliarenduse konverents. Cambridge`i Homerton Kolledz`i külalisprofessori ja vabakutselise hariduskonsultandi Kate Myersi ettekandest, mis põhines raamatul "The intelligent School" (kaasautorid Barbara MacGilchrist, Jane Reed)

 12. Konkureerivad mobiilitootjad vähendavad Nokia edumaad / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2004-01-01

  Autor analüüsib mobiiltelefonide tootjate esimese kvartali majandustulemuste alusel maailma suurima tootja Nokia positsiooni turul ning ettevõtte tulevikuväljavaateid. Tabel: Nokia kaotas kvartaliga kaks protsenti

 13. Õppimine saab uue hoo / Sirje Tohver

  Index Scriptorium Estoniae

  Tohver, Sirje, 1948-

  2007-01-01

  Konverentsist "Uus hoog õppimisele", millega Euroopa Liidu haridusprogramme Eestis koordineeriv SA Archimedes tähistas uue programmiperioodi algust ja kus osales ka Euroopa Komisjoni hariduse, koolituse, noorteküsimuste ja kultuurivaldkonna volinik Jan Figel

 14. Kuidas parvest õigel ajal lahti lasta? / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2015-01-01

  Tartut külastas ning esines kaasava hariduse konverentsil õpetajatele Uus-Meremaa Canterbury ülikooli hariduskolledži professor David Mitchell, kes on töötanud eri- ja kaasava hariduse konsultandina mitmes riigis

 15. Serbia loodab sula kõnelustel ELiga / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2007-01-01

  Serbias toimunud üldvalimistel sai enim hääli Radikaalne Partei, mille poliitiliseks põhisuunaks on tihedamad sidemed Venemaaga, erastamise peatamine ning edaspidi ka Bosnia ja Horvaatia serblastega asustatud alade liitmine Serbiaga

 16. Venemaa lõikab kasu Serbia dilemmast / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Toetades Belgradi lääneriikide vastu, on Gazprom värskelt omandanud kontrolli Serbia suurimas kütusekontsernis NIS ning on rajamas gaasitoru, mis konkureeriva EL-i projekti Nabucco küsimärgi alla seab. Lisa: Kosovo umbsõlm

 17. Välisekspert innustas koolijuhte / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2015-01-01

  Rahvusvaheliselt mõjukad hariduseksperdid Andy Hargreaves ja Alan Boyle õpetasid TÜ haridusteaduste instituudis 10. septembril koolitusel Eesti koolijuhtidele, kuidas edendada haridusasutuste saavutusjuhtimist

 18. Krahv Alexander von Keyserling / Sirje Kivimäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivimäe, Sirje, 1947-

  2002-01-01

  Alexander Friedrich Michael Lebrecht Arthur Nicolaus James von Keyserlingi (1815-1891) elust ja teaduslikest ekspeditsioonidest Venemaal ning tegevusest Eestis Raikküla mõisnikuna, loodusteadlasena, Eestimaa rüütelkonna peamehena, eesti talupoegade olukorra parandajana, Tartu õpperingkonna kuraatorina, maanõunikuna, tema pereelust ja lastest

 19. Kelle asi on eesti keel? / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2015-01-01

  8. oktoobril toimunud 7. keelefoorumist, mis oli vahearuandeks "Eesti keele arengukava 2013–2017" elluviimiseks. Keelenõukogu ettepanekutest valitsusele. Keelefoorumil avaldasid oma seisukohti eesti keele olevikust ja tulevikust ka praegune ja neli endist haridusministrit

 20. Eestlased vabanesid Riia kombinaadist / Sirje Rank, Kadri Paas

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2010-01-01

  Investeerimispankur Indrek Rahumaa võlakirjade tagatisena Läti ühe suurima piimakombinaadi Rigas Piensaimnieksi suurosanikuks saanud Swedbanki Private Debt Fund ja mitmed Eesti tippinvestorid müüsid oma osaluse USA investeerimisfirmale Darby Overseas Investments

 1. Eesti Akadeemilises Raamatukogus on... / Sirje Lauring-Vaska

  Index Scriptorium Estoniae

  Lauring Vaska, Sirje

  1998-01-01

  Seoses Giovanni Boccaccio tähtpäevaga vanaraamatunäitus vararenessansi kirjanduse suurteose "Dekameron" erinevatest väljaannnetest. Väljas ka valik "Müncheni Boccaccio" 1965. a. faksiimileväljaande illustratsioonidest, mille autor on Jean Fouquet.

 2. Kinnisvara hinnaralli haripunkt läbi / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2006-01-01

  Rahvusvahelise kinnisvarakonsultatsioonifirma Knight Frank LLC teise kvartali ülevaade elamispindade hindade kohta. Diagramm: Kiireim hinnatõus jätkub Riias. Vt. samas: Kinnisvara välismaal on kasvav trend

 3. Aeg teadvustada kliimamuutuse mõju / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2007-01-01

  Morgan Stanley analüüsi kohaselt on kliimamuutustel maailmamajandusele shokeeriv mõju. Kaart: Kliimamuutuste võimalikud mõjud Euroopa Liidu rannikualade turismitööstusele. Diagramm: Kliimamuutustest tingitud kahjustuste osakaal riigi või regiooni SKP-st 2,5ʻC soojenemise kohta. Vt. samas: Firmade roheline pale; Kliimaturism tõusul

 4. Kümne aasta tõsiseim kriis / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Venemaa investeerimisfirma KIT Finance pankrotiohtu sattumine käivitas paanika Vene börsil. Suurfirmade juhid ootavad valitsuselt otsustavamaid samme olukorra pidurdamiseks. Vt. samas: KIT Finance; Hannes Sarv. Esimene kukkuja

 5. Arthur Puksovi fondi auhind Tiiu Reimole / Sirje Lauring Vaska

  Index Scriptorium Estoniae

  Lauring Vaska, Sirje

  2004-01-01

  Arthur Puksovi fond (Kanada) määras esimese preemia laureaadiks TPÜAR baltika ja haruldaste raamatute osakonna vanembibliograafi, TPÜ raamatuteaduse õppetooli juhataja professor Tiiu Reimo väljaande "Raamatukultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel" eest

 6. Loengumaterjalide riputamine internetti võib tuua kohtuasja / Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Sirje, 1948-

  2009-01-01

  Koolitusel loengutega esinenud spetsialistid on hiljem avastanud, et nende materjalid on internetis vabalt saadaval, ehkki autorikaitse sellist avalikustamist autori nõusolekuta ei luba. Psühholoog ja TLÜ professor Mare Pork oma loengumaterjalide levitamist ei keela, kuid soovib, et temale viidataks

 7. Titanicu näitus osutus Eestis harukordseks sündmuseks / Ann Virkus, Jüri Paltser

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Ann

  2014-01-01

  Titanicu näitusest "Titanic: lugu, leiud, legendid" Tallinna Lennusadamas, näituse turunduskampaaniast, kommunikatsiooni- ja meediategevusest. Titanicu näituse Eesti ja Soome meediasse viimise projekt võitis Suhtekorralduse Auhind 2013 kohaturunduse kategegooria kultuuri eripreemia

 8. Empaatia kogemus kunstiteoses kujutatud subjekti suhtes: fenomenoloogiline analüüs / Marge Paas

  Index Scriptorium Estoniae

  Paas, Marge, 1976-

  2015-01-01

  Analüüsitakse vaataja esteetilist kogemust kunstiteose suhtes. Autor tugineb Edith Steini empaatia kogemuse uurimusele ja fenomenoloogilisele uurimismeetodile. Vaataja empaatia kogemuse analüüs Maarit Murka maalisarjas "Hairpower" kujutatud subjekti suhtes

 9. Estonian household forms and motives for saving and borrowing / Marge Sults

  Index Scriptorium Estoniae

  Sults, Marge

  2003-01-01

  Kui 1990-ndate alguses mõjutas majapidamissektori säästmiskäitumist inflatsioon, siis nüüd on oluliseks saanud nii sissetulekute kasv, madalad laenuintressid kui ka uued laenutooted ja väiksemad laenupiirangud. Siia lisandub Eestis läbiviidav pensionireform, mis peaks säästmisele mõjuma positiivselt. Tabelid

 10. Etude des marges dans les circuits de commercialisation du porc au Cameroun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tchoumboué, J.

  2004-01-01

  Full Text Available Study of Marketing Margins in Pig Marketing Channels in Cameroon. In order to provide a better knowledge of the influence of middlemen on livestock and meat prices in Cameroon, pig marketing margins were valued and compared in Yaounde, Douala and Dschang markets between September 1999 and August 2000. The main results showed that the marketing margins generated by the sale of fresh (31.97% and roasted (31.67% meats were significantly higher (p< 0.05, compared to pig (27.09%. The mean values of marketing margins in the different markets were higher at Yaounde (53.31%, followed by Douala (46.92% and lastly by Dschang (33.76%. Transaction costs analysis revealed significant variations (p< 0.05 between Yaounde (115.07 ± 49.74 and the other 2 markets, Douala (51.94 ± 19.48 and Dschang (39.10 ± 18.76, while the mean values of that parameter were 119.01 ± 78.40; 53.16 ± 14.95 and 61.51 ± 21.01 respectively for fresh and roasted meats and pig. However, in linking marketing margins to transaction costs, the study revealed that, while the sale of fresh and roasted meats allows a higher (p< 0.05 trader's profit in Douala and Dschang markets, compared to pig, the profitability for the three products seems to be the same (p> 0.05 in Yaounde market.

 11. Hüsteeria ja pildid : Salpetriere'i fotograafilised ikonograafiad / Marge Monko

  Index Scriptorium Estoniae

  Monko, Marge, 1976-

  2007-01-01

  19. sajandi teisel poolel Pariisis Salpetriere'i haiglas tehtud fotod hüsteerilistest naistest (kolm väljaannet). Need pildid on andnud tõuke psühhoanalüütilise meetodi tekkeks ning mõjutanud naise kujutamist 20. sajandi visuaalkultuuris. Neuropatoloog Jean Martin Charcot' (s. 1825) tegevusest

 12. Eesti teedel vuravad Lõuna prefektuuri patriootidest leegionärid / Marge Kohtla

  Index Scriptorium Estoniae

  Kohtla, Marge, 1982-

  2008-01-01

  Lõuna Politseiprefektuuri politseinikud Tauno Tammik ja Aigars Ritenieks lõid 2007. aastal politseinike motoklubi Patrion Legion. Vt. samas: Aldis Alus: Kas meil on vaja politseinike motoklubi? Muidugi on!

 13. Environnement et pratiques agricoles à risque aux marges des villes mexicaines.

  OpenAIRE

  CIRELLI, Claudia

  2006-01-01

  This research analyses the controversial approaches of the use of the wastewater in irrigated agriculture and of the social and spatial system related to it. This use of wastewater, a mode of treatment closely related to the modernization of cities of the end of the XIXth and the beginning of the XXth century, is now regarded as hazardous. Nevertheless this practice keeps spreading around fast growing cities and is often promoted as an efficient tool of development policies. This thesis appro...

 14. Les forêts tropicales en marge de la certification forestière

  OpenAIRE

  Tsayem Demaze, Moise

  2008-01-01

  Recherche effectuée en collaboration avec l'IRD (US 140 ESPACE); International audience; TROPICAL FORESTS NEGLECTED BY FOREST CERTIFICATIONForest certification emerged in the early 1990s. Nearly 20 years on, occupying the ground between the standardisation of sustainable forest managementand ecological marketing, the sector is expanding continuously in terms of forest areas certified by twoof the dominant organisations: the Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) and ...

 15. Fossil fields of Ilmandu and Muraste north Estonia / Valter Lang, Helena Kaldre, Marge Konsa...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Imandu ja Muraste küla maadel on plaanistatud seni kõige suurem fossiilsete põldude jäänustega ala Eestis. Esindatud on eri tüüpi põllusüseemid. Maaharimise alguse neil aladel võib dateerida eelrooma rauaaega ning see kestis kuni uusajani

 16. Hahni pubist saab kord nädalas džässiklubi / Marge Lumisalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Lumisalu, Marge

  2009-01-01

  Eesti Draamateatri näitleja Guido Kanguri eestvõttel kõlab Pärnus C. F. Hahni pubis (Riia mnt 129a) kolmapäeviti džässmuusika. 7. oktoobril toimunud esimesel kontserdil esinenud ansamblist Ajavares

 17. Konvulsiivne keha pildil : sürrealistliku fotograafia maskuliinsed motiivid / Marge Monko

  Index Scriptorium Estoniae

  Monko, Marge, 1976-

  2008-01-01

  Sürrealistlikust fotograafiast, mille teoreetilisteks mõjutajateks olid psühhiaatria ja varane psühhoanalüüs ning visuaalseks eeskujuks Sĺpetriéré'i haiglas tehtud hüsteerikute fotod. Uute väljendusvahendite otsimisele ja kodanlike konventsioonide eitamisele pühendunult ei suudetud ega püütud välja murda naise kujutamise stereotüüpidest. Ka sürrealismi juhtfiguuri André Bretoni teostest "Sürrealismi manifest" ja "Sürrealism ja kunst"

 18. Archaeological investigations in the surroundings of Kisejärv and Tsiistre / Marge Konsa, Maili Roio

  Index Scriptorium Estoniae

  Konsa, Marge

  2006-01-01

  2005. aastal toimusid interdistsiplinaarse projekti "Järvede tähendus ja kasutus Lõuna-Eesti kultuuritraditsioonis" raames arheoloogilised ja etnoloogilised välitööd Vastseliina ümbruses.Artiklis tutvustatakse Kisejärve allveearheoloogiliste ja järve lähiümbruse arheoloogiliste uuringute tulemusi ning antakse ülevaade Tsiistre muististekomplekti kohta saadud uutest andmetest

 19. Fotofestivalid Poolas : Krakov ja Lódź, mai 2009 / Marge Monko

  Index Scriptorium Estoniae

  Monko, Marge, 1976-

  2009-01-01

  Krakovi fotokuu (5.-31. mai) ja Lódźi fotofestivali (7.-31. mai) näitustest. Juudi päritolu fotograafi Weegee (sünd. 1899) näitusest, sakslase Bettina Flitneri seeriast "Boatpeople", Martin Kollari projektist "Twelve stars", Elodie Pong'i videost "I am a bomb", John Goto seeriast "John Goto's New World of Circus", Andrej Balco portreeseeriast "Doméstikas", Péter Pukluse tööst "Intimacy - no title", leeduka Petras Saulenase tööst "L'herbe est l'herbe mais ce n'est pas l'herbe", Ungari kunstnike näitusest "The Sunny Side", Oliver Kerni näitusest "The Glass Key"

 20. Rahuoperatsioonide Keskuses alustab sotsiaalse ja psühholoogilise toetuse sektsioon / Merle Tihaste, Marge Sillaste

  Index Scriptorium Estoniae

  Parmak, Merle, 1968-

  2008-01-01

  Missioonidel osalevatele või pikaajalises lähetuses viibivatele kaitseväelastele ja nende peredele suunatud sotsiaalse ja psühholoogilise toetuse tagamiseks loodud sektsioonist Rahuoperatsioonide Keskuse koosseisus. Sektsiooni töömudelist, ülesannetest ja koostöövõrgustikust. Skeem: Sotsiaalse ja psühholoogilise toetuse sektsiooni töömudel ja partnerid

 1. Warren Buffet - juht, kes ei tunnista pensioniiga / Marge Tooming-Pullisaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Tooming-Pullisaar, Marge

  2006-01-01

  Berkshire Hathawaysi juhi Warren Buffeti elust ja äritegevusest. Lisad: Buffeti põhimõtted; Müü firma BH-le!; Buffeti firma Berkshire Hathaway aktsia kerkis juba 100 000 dollarile; Üks Buffeti juhtidest

 2. Zara - Euroopa rõivakaubanduse täht / Marge Rahu

  Index Scriptorium Estoniae

  Rahu, Marge

  2003-01-01

  Autor teeb ülevaate Hispaania rõivaettevõtte Inditex tuntuimast kaubamärgist Zara, ettevõtte tegevusest rahvusvahelistel turgudel ja jaekaubanduskontseptsioonidest. Autor tutvustab Eesti rõivatööstusettevõtte Baltika uut strateegiat muutuda tootjast kaupmeheks, mida viiakse ellu kaubamärgi Monton abil

 3. Kilpkonn äratas huvi Eesti teaduse vastu / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2014-01-01

  Kopenhaagenis toimunud Euroopa teadusfoorumil ESOF kinnistas Eesti oma tugeva IT-riigi kuvandit. Eesti messiboksi kese oli Tallinna tehnikaülikooli biorobootika keskuse allveerobot U-CAT (Underwater Curious Archeology Turtle), mis mõeldud laevavrakkidelt info kogumiseks

 4. Mille üle vaieldakse Eesti hariduses? / Peeter Kreitzberg ; vahendas Sirje Tohver

  Index Scriptorium Estoniae

  Kreitzberg, Peeter, 1948-2011

  2001-01-01

  Peeter Kreitzbergi kõne 24.-27.05.2001 Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Haridusfoorumi korraldatud EFFE (European Forum for Freedom in Education) konverentsil Tallinnas : Eesti hariduse arengu olulisematest küsimustest

 5. Nord Stream liigub seatud eesmärgi poole / Sebastian Sass ; intervjueerinud Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Sass, Sebastian

  2009-01-01

  Nord Streami loataotluste juhi kinnitusel püsib gaasitoru projekt probleemidest hoolimata graafikus ja tarned peaksid algama 2011. aastal. Vt. samas: Finantsjuht: Läänemere gaasitoru rahata ei jää

 6. Protektsionism toidab Euroopa majanduse vanamoodsust / Ernest-Antoine Seilliere ; interv. Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Seilliere, Ernest-Antoine

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 15. märts lk. 9. Intervjuu Euroopa tööandjate keskorganisatsiooni UNICE presidendi Ernest-Antoine Seilliere'iga, kelle arvates on Euroopa suurimateks ohtudeks tööstuse kolimine Hiinasse ja intellektuaalsete teenuste kolimine Indiasse, tehnoloogiline mahajäämus ning elanikkonna vananemine. CV

 7. Eestile tuntust toonud Skype müüdud / Gert D. Hankewitz, Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Hankewitz, Gert D.

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 14. sept. lk. 5. Internetioksjonifirma eBay ostis ligi 33 miljardi Eesti krooniga internetitelefoniteenust pakkuva Skype'i. Kommenteerivad Peeter Teder ja Aivar Hundimägi

 8. SASi juht : me ei ole suutäis Lufthansale / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2003-01-01

  SAS-i juht Jörgen Lindegaard kummutas Rootsi ajalehele Dagens Industri antud intervjuus lennufirmade France Air ja KLM ühinemisteatele järgnenud spekulatsioonid SAS-i ülevõtmisest Saksa lennukompanii Lufthansa poolt. Diagramm: lennufirmade Air France/KLM, Lufthansa, British Airways ja SAS käive 2002. aastal. Vt. samas: SAS alandab hindu

 9. Paldiski sadam viis Onistari omanikud tülli / Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Sirje, 1948-

  2005-01-01

  Paldiski Sadamate AS-ist 51% omav offshore-firma Tintrade Ltd andis kohtusse pankrotiavalduse Onistari vastu, nõudes tagasi alkoholitehasesse investeeritud 42,5 mln krooni. Vt. samas: Peeter Raidla. Tintrade'i taga peitub kolm kütuseärimeest

 10. Kõik algas kampaaniast "Tark naine poliitikas" / Mailis Rand ; interv. Sirje Tohver

  Index Scriptorium Estoniae

  Rand, Mailis, 1975-

  2002-01-01

  Eesti uus haridusminister Mailis Rand vastab küsimustele Keskerakonda astumise, haridusministri ametikohale asumise, oma juhtimisalase koolituse, Eesti hariduselu kõige olulisemate probleemide kohta. Autor: Keskerakond

 11. Maaülikooli uksed uutele tulijatele valla / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2008-01-01

  Oma õpingutest räägivad maaülikooli tudengid: Kadi Avi (majandusarvestus ja finantsjuhtimine III), Kaiti Pilk (maastikuarhitekt III), Mart Kelk (metsatööstuse magistrantuur I), Karin Ojamäe (rakendushüdrobioloogia III), Heidi Heitur (ökonoomika ja ettevõtlus I); Margus Paesalu (metsatööstus III), Kadri Kalle ( maastikukaitse ja -hoolduse magistrantuur I), Liisi Õunapuu (loodusvarade kasutamine ja kaitse III), Laura Niemelä (veterinaarmeditsiin IV) ja Peep Teppo (metsamajanduse magistrantuur II) ning õppeprorektor Jüri Lehtsaar

 12. Veel kord KLS-i muutmise eelnõust / Sirje Kessler

  Index Scriptorium Estoniae

  Kessler, Sirje

  2010-01-01

  Vastukaja artiklile: Uluots, Piret. Kui me ise end ei aita, ei aita meid keegi. Õpetajate Leht (2010) 19. märts, lk. 5. Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga tahetakse muuta lasteasutuse rühmade vanuselist liigitust

 13. Unest äratatud Alatskivi loss / Meeli Müüripeal, Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Müüripeal, Meeli, 1963-

  2005-01-01

  Alatskivi lossist (Arved von Nolcken, 1880-1885), lossi restaureerimise käigust ja seisust. Korras on viis esindusruumi. Sisekujunduse autorid: Olev Suuder, Oleg Mellov, ARC Projekt. SA Alatskivi Loss plaanidest. Kommenteerivad sihtasutuse juhataja Külli Must, lossi taastamise eestvedajad restauraator Raivo Nisu ja senine vallavanem Maie Nisu, kes kaitses 2004. a. EKA-s magistritöö "Alatskivi mõisaansambli revitaliseerimise ideeprojekt". 14 ill

 14. Malematš Vanemuise laval / Gerli Padar ; interv. Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Padar, Gerli, 1979-

  2006-01-01

  2. juunil esietendus Vanemuises ABBA-meeste Benny Anderssoni ja Björn Ulvaeuse kirjutatud muusikal "Chess", lavastaja Georg Malvius, osades Gerli Padar, Janika Sillamaa, Lauri Liiv, Koit Toome. Intervjuu naispeaosalise Gerli Padariga

 15. Meediamogul Murdoch pakkus Skype'i eest miljardeid kroone / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2005-01-01

  Briti ajalehe The Independent andmetel pakkus meediamagnaat Rupert Murdochi News Corporation internetitelefonifirma Skype Technologies eest ligi kolm miljardit dollarit (37 miljonit krooni). Skype'i asutajad eitasid müügihuvi ja on seisukohal, et firma on rohkem väärt iseseisvaks jäädes

 16. Hariduspoliitika tekitab peavalu kõigile Euroopa liidu riikidele / Nikolaus van der Pas ; interv. Sirje Tohver

  Index Scriptorium Estoniae

  Pas, Nikolaus van der

  2004-01-01

  Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri Peadirektoraadi direktor külastas Eestit ja rääkis Balti riikide haridussüsteemi kindlustamisest, eluaegse õppe tagamisest ja hariduse rahastamisest. Kommenteerib Made Kirtsi

 17. Top Toursi kohal rippus juba mõnda aega kahtluse vari / Gert D. Hankewitz ; Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Hankewitz, Gert D.

  2010-01-01

  Reisibüroo Top Tours omanik Ibrahim Khaled nimetab oma firma makseraskuste põhjuseks Euroopa lennunduses kaose tekitanud Islandi tuhapilve, turismifirmade liidul oli juba ammu kahtlus, et Top Tours ei ole jätkusuutlik

 18. LP-tee pikeneb Tartust Pärnuni / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2015-01-01

  Norrast pärit tõenduspõhist koostöökultuuri arendava LP-mudeliga (learning environment and pedagogical analysis) on liitumas seitse kooli Pärnust, Viljandist, Puhjast, Tartust ning kolm lasteaeda

 19. Norra LP-mudel ajab Eestis juuri / intervjueerinud Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Teaduspõhise LP-mudeli (Learning environment and pedagogical analysis) - abivahendi koolikultuuri parandamiseks ja süsteemsemaks lähenemiseks tekkinud probleemidele - on kasutusele võtnud 10 kooli ja 3 lasteaeda. Norra hariduseksperdid Janne Stoen ja Hanna Jahnsen vastasid Õpetajate Lehe küsimustele

 20. Annetustest Tartu linnale ja ülikoolile 19. sajandil / Sirje Tamul

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamul, Sirje, 1951-

  2008-01-01

  1860. aastate alguses toetas Tartu teenijaskonda magistraadi juures registreeritud Pereiralegat. 1868. aasta annakud Wilhelmine Pereiralt olid määratud Tartu linnale ja ülikoolile. Wilhelmine von Pereira annetatud stipendiumikapital ja linna heakorrakapital toimisid kuni Esimese maailmasõja alguseni. Peter Šamajevi kinkeakt anti linnale üle 1865. aastal. Peter Šamajevi isikust ja tema annetusest ning sellest makstud stipendiumidest

 1. Direktorid korraga kahel toolil / Sirje Pärismaa ; kommenteerib Asso Ladva

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2014-01-01

  Seitse koolidirektorit juhivad korraga kahte kooli: Tallinna Kuristiku gümnaasiumi ja Tallinna Merekalda kooli Raino Liblik, Paldiski põhikooli ja Paldiski ühisgümnaasiumi Helve Mandzolo, Krabi kooli ja Varstu keskkooli Ale Sprenk, Jäneda kooli ja Lehtse kooli Aivi Must, Mattiase põhikooli ja Tallinna Heleni kooli Ave Kalmus, Pikavere lasteaia-algkooli ja Raasiku põhikooli Kadri Viira ja Aidu lasteaia-algkooli ja Pisisaare algkooli Kaare Põder

 2. IMFi juht: maailm on uues ohtlikus faasis. Pankade probleemid kuhjuvad / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2011-01-01

  IMF-i juht Christine Lagarde kutsus oma kõnes keskpankurite konverentsil üles Euroopa panku kiiresti sundkorras rekapitaliseerima, et lõigata läbi olulised kanalid võlakriisi levikuks. USA valitsus peaks astuma samme languse peatamiseks eluasemeturul

 3. Parimaid õpetajaid näeb taas terve Eesti / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2014-01-01

  Üleriigilise üldhariduse tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ tänuüritusest, kus pälvisid auhinna aasta klassijuhataja Aare Veedla, Luua Metsanduskooli õpetaja Aino Mölder, Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetaja Aare Ristikivi, aasta lasteaiaõpetaja Julia Faizullova ning aasta teo tiitli pälvis Konguta kool

 4. Putin tegi Gruusias järgmise manöövri / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Venemaa president Vladimir Putin andis korralduse alustada Gruusiaga kõnelusi kaubandusembargo, viisapiirangute ja muude sanktsioonide lõpetamiseks, kuid Gruusia poliitikud suhtuvad sellesse umbusuga

 5. Kuristikku tüürinud Island sai hädaabi / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Rootsi, Taani ja Norra keskpangad tõttasid appi Islandile, sõlmides valuutavahetuskokkuleppe, mis annab Islandi keskpangale garantii, et vajadusel saab pank naabritelt Islandi kroonide eest osta 1,5 miljardit eurot

 6. Läänemere hirmud ja müstilised maagiad / Sirje Maasikamäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Maasikamäe, Sirje, 1963-

  1996-01-01

  Härstedt, Kent. See mida ei saanud juhtuda; Peters, Ellis. Saint Gilesi pidalitõbine; Schalk, Gustav. Läänemere hirm Klaus Störtebeker; Le Guin, Ursula K. Tehanu; Eesti postkaart 1894-1994 / koost. Rein Loodus ja Valdeko Vende

 7. Avangardi võimatus Eestis / Sirje Helme, Anders Härm, Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  2004-01-01

  Tallinna Kunstihoones avatud Emilia ja Ilja Kabakovi ning Raul Meele ühisnäituse poolt taas tõstatatud küsimusest, miks vene 1960-ndate ja 1970-ndate alternatiivne, põrandaalune, kontseptuaalne kunst on maailmas läbi löönud, eesti oma aga mitte, ka laiemalt avangardismi võimalusest

 8. Midagi enamat kui vaid tasuta töö / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2016-01-01

  Vabatahtlikust tegevusest. Oma kogemustest vabatahtlikuna räägib Tallinna reaalkooli 11. klassi õpilane Tomi-Andre Piirmets, kes tegi ka uurimistöö gümnaasiuminoorte aktiivsusest vabatahtlikus tegevuses

 9. Limnoloogiakeskus pälvis veesäästuauhinna / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2008-01-01

  Eesti Maaülikooli metsanduse ja maaehituse instituudis ülemaailmse veepäeva raames toimunud konverentsist "Puhas vesi, puhtad veekogud" ja raamatu "European Large Lakes: Ecosystem Changes and Their Ecological and Socioeconomic Impacts" esitlusest

 10. Dollar võib põhjustada ootamatuid arenguid / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2004-01-01

  USA dollari jätkuv odavnemine ja jooksevkonto puudujäägist ning eelarvedefitsiidist tingitud ebastabiilne majanduskasv võivad analüütikute hinnangul avaldada negatiivset mõju kogu maailma majandusele. Diagramm: Dollar aastaga kukkunud ligi viiendiku

 11. 90-aastane Tallinna Polütehnikum - ainus omataoline / Sirje Tohver

  Index Scriptorium Estoniae

  Tohver, Sirje

  2005-01-01

  Polütehnikumi vilistlastest õpetajate (Heiki Tähis, Andres Ojalill, Jüri Jakubovitš, Hugo Tartlan, Hergi Kruusimaa, Tiina Karja, Priit Kalman, Ardi Priks, Jaan Kuus, Jüri Puhang, Vello Vanem, Rein Kask, Kalle Sammal, Ain Saaret) meenutusi

 12. Mis saab Tallinna Polütehnikumist? / Sirje Tohver ; kommenteerib Mati Kask

  Index Scriptorium Estoniae

  Tohver, Sirje, 1948-

  2000-01-01

  Tallinna Polütehnikumi liitmisest Tallinna Kõrgema Tehnikakõrgkooliga. Arvamust avaldavad TPT õppealadirektor Jüri Mickfeldt ja AS Eesti Telefon IP Teenused turundusjuht Avo-Rein Tereping (TPT vilistlane, kooli nõukogu liige)

 13. 21. sajandi õpetajast ikka veel tulevikuvaates / Sirje Pärismaa ; kommenteerinud Margit Timakov ja Kristi Mikiver

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2015-01-01

  Maailma parima haridusega riikide viiendal tippkohtumisel Kanadas Banffis jõuti kõnelustega 21. sajandi klassiruumi: arutleti õpetajate liidrirolli, koostöö ja innovatsiooni üle ning küsiti, mida teha teisiti, et ühiskond õpetajat senisest rohkem väärtustaks

 14. Võim kirjanduse kallal : dokument eesti kirjanduse juhtimisest 1950. aastal / Sirje Olesk

  Index Scriptorium Estoniae

  Olesk, Sirje, 1954-

  2003-01-01

  Väljavõte ENSV Kirjanike Liidu parteialgorganisatsiooni koosoleku protokollist 19. ja 20. aprillil 1950, kus arutati Paul Viidingu ja Mart Raua personaalküsimust ning kommunistliku moraali ja eetika küsimusi

 15. Nia - rõõm liikumisest / Monica Raud ; kommenteerinud Sirje Sinisoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Raud, Monica, 1981-

  2014-01-01

  1983. aastal Debbie ja Carlos Rosaśide poolt üheksast liikumistehnikast - taekwondo, aikido, taiji, dšässtants, moderntants, Isadora Duncani tants, Feldenkraisi meetod, Aleksanderi tehnika ja jooga - sünteeritud liikumisõpetusest

 16. Annelinna koolides süttis tuluke / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2014-01-01

  Uudset analüüsimudelit käisid 21. augustil Tartu õpetajatele õpetamas Janne Støen ja Nina Grini Norra õppekeskkonna ja hariduskäitumise uurimise keskusest, kus tegeldakse kaasava õpikeskkonna kujundamisega koolides. Teaduspõhine LP-mudel (learning environment and pedagogical analysis) on üks abivahendeid

 17. Romano Prodi annab Brüsseli finantsskandaalist aru / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2003-01-01

  Euroopa Komisjoni president Romano Prodi annab Europarlamendis seletusi fiktiivsete arvete ja paisutatud hinnaga lepingute kohta, mis EL-i statistikaamet Eurostat sõlmis valdavalt 90ndatel aastatel alltöövõtjatega. Prodi väitel toimusid rikkumised komisjoni eelmise koosseisu ajal.

 18. Taas tublisid Melbourne´i noori : Kylie Mikkor / Sirje Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgi, Sirje

  2006-01-01

  fotol Melbourne´i Eesti Maja esimehe Arnold ja Asta Mikkori poja Kuno tütar Kylie Mikkor, kes lõpetas edukalt ülikooli ja sai Bachelor of Engineering (Aerospace Engineering) with honours 1st class ja Bachelor of Business (Business Administration) with distinction

 19. Pilk vabamüürluse minevikku Euroopas ja Eestis / Sirje Bormeister

  Index Scriptorium Estoniae

  Bormeister, Sirje

  2007-01-01

  Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus avati näitus, kus eksponeeriti 19.-20. sajandil ilmunud vabamüürlikku kirjandust, lisaks vabamüürlastele kuulunud esemeid Eesti Ajaloomuuseumi kogudest. Artikkel sisaldab ülevaadet Eesti vabamüürlusest ja vabamüürlastest

 20. Euroopa noortel nüüd oma portaal / Epp Adler ; interv. Sirje Tohver

  Index Scriptorium Estoniae

  Adler, Epp

  2004-01-01

  Avati 30 Euroopa riigis 15-25-aastastele mõeldud noorteportaal http://europa.eu.int/youth selle Eesti-poolne partner on Eurodesk Eesti/MTÜ Eesti Euroopa Liikumine. Vestlus Eurodesk Eesti projektijuhiga

 1. ÜRO Lastefond toetab Memme Musi eest võitlejaid / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2003-01-01

  Riigikogu liige, UNICEF-i Eesti president Elle Kull ning haridus- ja teadusministeeriumi järelevalvetalituse peainspektor Tiina Peterson kohtusid Räpina vallavanema Inge Hirmoga, kes on lasteaia Memme Musi sulgemise poolt

 2. Maadevahetuse loos iga päev uued kahtlusalused / Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Sirje, 1948-

  2007-01-01

  Seoses maadevahetuse loo uurimisega käisid kaitsepoliseis ja riigiprokuratuuris ütlusi andmas endine põllumajandusminister Ester Tuiksoo, Merko Ehituse suuromanik Toomas Annus ja endine keskkonnaminister Villu Reiljan. Vt. samas: Skandaali ajalugu oktoober 2006-oktoober 2007; Maadevahetuse järjekorras üle 500 inimese; Lühiintervjuu Riigiprokuratuuri avalike suhete juhi Kristiina Herodesega

 3. Venezuela loodab tüürida Kuuba saatust / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2006-01-01

  Venezuela president Hugo Chavez soovib üle võtte Fidel Castro rolli võitluses USA ülemvõimu vastu. Venezuela odava nafta tähtsus Kuuba majandusele. Vt. samas: Kuuba nafta õõnestab USA embargot

 4. Miks kaheksakümnendad? Miks kadunud? = Why the eighties? Why lost? / Sirje Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  2010-01-01

  Nõukogude võimu ja sotsialistliku realismi kui ideoloogia lõpukümnendist Eesti kunstielus, kus vormi hakkas omandama erilaadne oludega kohanduv ja kohanev kunstimudel. Paralleelarengutest lääne kunstiga loobuti. Muutuste põhiolemuseks oli erinevate kunstiliikide ümberpositsioneerumine - maalikunst kaotas oma liidripositsiooni, esile kerkisid noored arhitektid, disainerid, sisekujundajad, tarbekunstnikud

 5. Gümnaasiumi üldmaateaduse õpikute analüüs / Sirje Siska

  Index Scriptorium Estoniae

  Siska, Sirje

  2005-01-01

  Vaadeldavad õpikud on järgmised: T. Hang, J. Jaagus, A. Järvet, A. Kanal, J. Kirs, Ü. Mander, T. Oja, I. Puura, J. Roosaare. Üldmaateadus gümnaasiumile. Tartu, 2004, M. Harak, J. Jõgi, A. Kont, L.-L. Pihlak, J.-M. Punning, U. Ratas, R. Rivis. Üldmaateadus gümnaasiumile. Tallinn, 2003

 6. Portugalist sai euroala äärel uus kriisikolle. Varjutab ELi Ülemkogu / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2011-01-01

  Portugali peaminister José Sócrates astus tagasi, kuna opositsiooniparteid ei toetanud tema kokkuhoiukava. Analüütikute hinnangul vajab Portugal eelarvepuudujäägi vähendamiseks umbes 80 miljardit eurot

 7. Kolmas vaatus Euroopa võlakriisis - Portugal. Oht Portugali mainel / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2011-01-01

  Portugal kavatseb läbi viia riigivõlakirjade emissiooni, samas müüvad teisedki riigid lähiajal võlakirju, mille riskiaste on väiksem. Portugal eitab väidet, nagu oleks Saksamaa ja Prantsusmaa survestanud teda Euroopa kriisifondist abi küsima

 8. Üks võimalus koolipraktika tõhustamiseks õpetamisoskuse hindamisega / Sirje Sisask

  Index Scriptorium Estoniae

  Sisask, Sirje

  2003-01-01

  Artikkel tutvustab õpetamisoskuse hindamise vahendi kasutuselevõtmist pedagoogilisel koolipraktikal ning selle vahendi katsetamist üliõpilase pedagoogiliste oskuste arengu jälgimiseks Tartu koolides 2000/2001. õppeaastal läbi viidud õppepraktikal. Hindamisvahendi koostamisel võeti eeskuju USAs Georgia osariigis välja töötatud TPAI (Teacher Performance Assessment Instrument) hindamissüsteemist.

 9. Iga päev kaotab 70 tallinnlast töö / Sirje Rattus

  Index Scriptorium Estoniae

  Rattus, Sirje

  2008-01-01

  Töötutest Tallinnas ning riigi poolt pakutavast abist. Lisatud: võta end kiiresti arvele ; lemmikametid. Millist abi saab töötu Eesti riigis ? Vastab TTA tööturuteenuste ja -toetuste osakonna peaspetsialist Kai Puhasmets

 10. Ostukoha valikul pole hind ainus ja tähtsaim argument / Sirje Niitra ; kommenteerinud Tiina Hiob

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Sirje, 1948-

  2015-01-01

  Uue kaubakeskuse avamisega sai Viimsi asula keskne ristmik endale kokku viis suurt ostukohta. Artiklis selgub, mille järgi selle kandi inimesed ostukoha valiku teevad. Valiku tegemisel mängivad suurt rolli ka psühholoogilised tegurid, vahel eelistatakse just kõrgemaid hindu, sest olulised on maine ja staatus

 11. Toidukriisis maailm süüdistab biokütuste tootjaid / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Toiduainete järsu hinnatõusu tõttu on biokütused kasvava kriitika all. Tule all on ka EL-i kava kehtestada liikmesriikidele kohustus, et aastaks 2020 moodustaksid biokütused mootorikütustes vähemalt 10%. Vt. samas: Euroopa Liidus toetus vaid aastani 2009; Lootused teise põlve tehnoloogia peal. Diagramm: Raps, mais ja soja maailmaturul

 12. Une géographie urbaine à la marge? Formes et processus de l'urbanisation saharienne égyptienne (hors marges du Delta et de la Vallée) 1917-2006

  OpenAIRE

  Drozdz, Martine

  2015-01-01

  Le Sahara égyptien, qui comptait 36 000 habitants en 1907, en compte un siècle plus tard 398 000, répartis le long des franges littorales, de leur arrière,pays et dans cinq régions d’oasis. A partir des conclusions des recherches récentes sur le Sahara qui montrent que l’urbanisation, c’est,à,dire la transformation des activités des habitants, des modes de résidence, des pratiques sociales et des échanges représente la mutation la plus importante des soixante dernières années pour ces territo...

 13. 800 ettevõtlusõpilast ootab rahvusvaheline eksam / Elbe Metsatalu ; kommenteerinud Marge Käis, Maris Lutsar

  Index Scriptorium Estoniae

  Metsatalu, Elbe

  2016-01-01

  Õpilasfirmades ettevõtlusteadmisi ja -kogemusi omandavad õpilased saavad sooritada rahvusvahelise ettevõtluseksami. Edukalt läbinuile väljastab Junior Achievement Europe rahvusvahelise ettevõtlusteadmiste tunnistuse - Entrepreneurial Skill Pass’i

 14. Ring-wall enclosure of Lipa in Prehistoric Southern Harjumaa / Marge Konsa, Valter Lang, Karin Vimberg...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Lipa vallsulendik kuulub Eestis väikesearvuliste muististe hulka, mille iseloomulikuks tunuseks on tasasele maale ehitatud kividest või mullast madal vall, mis ringikujuliselt piirab õueala. Leitud keraamika järgi võiks asulakiht kuuluda ajavahemikku eelrooma rauaaja lõpust kuni rooma rauaaja lõpuni

 15. Les formations volcano-sedimentaires de la marge de la Guadeloupe (Petites antilles): Etudes mineralogique et geochimique

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Mascarenhas, A.

  include: sedimentological characteristics of cores from different morphostructural settings, petrochemical analyses of volcanic sands with the aim of a tephrochronological correlation, mineralogical analyses of pelitic fraction, geochemistry of elements...

 16. Estimation des taux de marge dans l'industrie manufacturière européenne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warzynski, Frederic

  2009-01-01

  This brief note presents estimates of price cost margins (PCMs) obtained following the Roeger (1995) methodology using Amadeus as microeconomic dataset. We discuss the advantages and disadvantages of the dataset, and propose alternative datasets when longer times series or more representative sam...

 17. Aasta vabatahtlik Kaija Kõiv pühendub noortele / Marge Väikenurm ; kommenteerinud Kaidi Helleng, Merle Tombak

  Index Scriptorium Estoniae

  Väikenurm, Marge

  2009-01-01

  Tallinnas Õpetajate majas 6. detsembril 2009 toimunud vabatahtlike tunnustamisüritusel andis president Toomas Hendrik Ilves tänukirja ja vabatahtliku märgi 17-le aasta vabatahtlikule. Nende seas oli ka Kaija Kõiv, kes on Keeni avatud noortekeskuse juht ning õpib Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiat. Kaija Kõiv viibis vabatahtlikuna Austrias Esperanzas, kus tegeles 13-17aastaste riskinoortega

 18. Suure pere soojas kodus / Milla Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Mägi, Milla, 1949-

  2005-01-01

  "Kodustuudio" saatejuhist sisearhitekt Sirje ja arhitekt Velle Kadalipust, nende perekonnast, kodust kolmetoalises korteris Mustamäel, vanematest, Sirje õdedest, Velle vennast arhitekt Kalle Kadalipust. Mõlema venna peres on kasvamas kolm poega. 5 värv. ill

 19. Moevärv roosa / Tiina Kuuler

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuuler, Tiina, 1969-

  2000-01-01

  Gersi stiilistuudio juhataja Sirje Küttis räägib Beauty for All Seasons aastakonverentsist Ameerikas - uued moetrendid 2000. a. kevadeks ja suveks. Sirje Küttis võitis seitsmendat korda Euroopa parima moekonsultandi auhinna

 20. LNG terminal võib tulla ka igasse Balti riiki. Arutlused esialgu jätkuvad / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2011-01-01

  Balti peaministrid pole üksmeelel, kas ja kuhu rajada veeldatud gaasi terminal. Lepiti kokku, et kõik kolm riiki teevad vedelgaasi terminali tasuvusuuringu. Leedu kavatseb rajada oma riigi vajadusteks LNG ujuvterminali, kuid see ei välista osalemist suurema terminali projektis

 1. Leksikograafide elust : LEXICOM 2002 ja EURALEX 2002 / Margit Langemets, Sirje Mäearu, Ülle Viks

  Index Scriptorium Estoniae

  Langemets, Margit, 1961-

  2003-01-01

  Leksikograafiakursusest LEXICOM 2002 (toimus Inglismaal, Brightonis) ning leksikograafiakongressist EURALEX 2002 (Kopenhaageni ülikoolis), kus arutleti uute arvutisüsteemide abil sõnaraamatute tulemuslikumast kooostamisest

 2. Mastimännid ja muu mets : mitmekülgsuse võlu Eesti proosast aastal 2007 / Sirje Olesk

  Index Scriptorium Estoniae

  Olesk, Sirje, 1954-

  2008-01-01

  Ülevaade 2007. aasta eesti proosast. Käsitletakse järgimisi autoreid ja nende teoseid: Ene Mihkelson "Katkuhaud", Andrus Kivirähk "Mees, kes teadis ussisõnu", Jaan Kaplinski "Seesama jõgi", Tõnu Õnnepalu "Flandria päevik", Toomas Vint "Mäluauguga naine", Indrek Hargla "French ja Koulu Tarbatus", Kalle Käsper "Buridanid IV", Jaan Tooming "Teekond mäe südamesse", Ustav Mikelsaar "Tunnimehed", Henn Mikelsaar "Teema variatsioonidega", Reet Kudu "Pidupäevad võõrsil", Mara Maret Aronovich "Tagasikäiguga edasi", Aimée Beekman "Proovielu", Valentine Nõlvak "Ellujääja : mälestused", Mehis Heinsaar "Rändaja õnn", Maimu Berg "Unustatud inimesed", Mats Traat "Sarviku armastus : valik kultuuriloolisi novelle", Mihkel Mutt "Siseemigrant : novellid Rui taevalike kommentaaridega", Paavo Kivine "Kaks kavaleri", Kärt Hellerma "Ma armastasin David Copperfieldi", Piret Bristol "Paralleelmeri", Imre Siil "Mereröövlite loss", Kalju Saaber "Issanda loomaaed. Viru sektor", Veiko Märka "Lendas üle marmortahvli", Vahur Afanasjev "Kaadrid otsustavad, ehk, Sööbik ja Pisik seiklevad jälle, ehk, Eesti rahva lühike, kuid õnnelik ajalugu, Ehk kirjalik komejant tühjusest", Aarne Ruuben "Lugusid Anveltist ja Kingissepast", Epp Annus "Sina, Matilda", Peeter Helme "Puudutus", Ivar Sild "Tantsiv linn", Tui Hirv "Tähe tänav. Per musica ad astra", Tiina Laanem "Väikesed vanamehed", Angela Hofberg (pseud.) "Päev nagu elu", Marion Andra "Vähemalt...", Olle Lauli "Niguliste õpilased", Aarne Biin "Linna valitsemine", Erik Tohvri "Mürgiliblikas", Riina Kangur "Elisa", Kerttu Rakke "Küpsiseparadiis", Epp Petrone ja Dagmar Reintam "Õun ära süüa?", Elme Väljaste "Päriselu Proletariaadi puiesteel", Ketlin Priilinn "Hõbeingel", Ira Lember "Kohvik pärnade all", Paul Pajos "Krimijutud edasijõudnuile", Andres Anvelt "Punane elavhõbe", Klaara ja Kaarel Kivi "Mõrvasügis", Tiit Sepa "Hommik ühele", Lembit Uustulnd "Ruutuemanda sündroom : rahvusvaheline spionaazhilugu : pseudo-dokumentaalajalooline romaan", Voldemar Panso "Voldemar Panso päevaraamat", Voldemar Kures "Seitsme lukuga suletud raamat", Vaingo Vahing "Päevaraamat II", Ivar Ivask "Olla need, kes me oleme : katkeid päevikutest 1964-1992", Kati Murutar "Viimnekuu : viienda lapse ootamise viimase kuu päevik", Heino Kiik "Vabanemise rõõmud : dokumentaalromaan. 5 aastat kirjaniku elust (1986-1991). (Tondiöömaja V)", Mati Hint "Minu vaade maale ja merele : raamat Madise mälestuseks"

 3. Alguse keerulised kurvid on läbitud, liigume edasi! / Sirje Pärismaa, Hiie Asser, Veronika Kim ... jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Tartu linnavalitsuse algatatud projekt „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis” (TULUKE) on andnud õpetajaile tõhusa abivahendi igapäevatööks - teaduspõhise LP-mudeli ja Hansa koolile avatud õpperuumi

 4. Ravimifirmad kingivad arstidele kalleid reise / Sirje Niitra, Sander Sõõrumaa ; kommenteerinud Marko Koistila, Andres Lehtmets, Anne Veskimeister

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Sirje, 1948-

  2010-01-01

  Ravimimüüjad toetasid 2009. aastal Eesti arstide ja apteekrite osalemist koolitustel ja teaduskonverentsidel 19,5 miljoni krooniga. Enim jagas toetusi originaalravimeid tootev GlaxoSmithKline Eesti OÜ. Kaart

 5. Territoriaalplaneerimise õiguslik regulatsioon Eesti Vabariigis : [bakalaureusetöö] / Andrus Kattel ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Sirje Tael

  Index Scriptorium Estoniae

  Kattel, Andrus

  1998-01-01

  Kaasaegse territoriaalplaneerimise kujunemine, Eesti Vabariigi 1939. a. ehitusseadus, nõukogude aeg, üleminekuperiood 1989-1995, 1995. a. planeerimis- ja ehitusseadus (selle asend Eesti õigussüsteemis, kohalike omavalitsuste õigused ja kohustused, mõju maakasutusele)

 6. Ukraina on nõus WTO nimel ekspordimakse vähendama / Signe Ratso ; interv. Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Ratso, Signe, 1960-

  2008-01-01

  Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi direktor Signe Ratso vastab küsimustele Ukraina liitumise kohta WTO-ga ning Ukraina ja EL-i vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta. Lisa: Euroopa Liit ja Ukraina

 7. Meie ei ole ajaloota rahvas... : lisandusi M. Ojamaa, A. ja T. Varmase Eesti ajaloo saamisloole / Sirje Annist

  Index Scriptorium Estoniae

  Annist, Sirje

  2004-01-01

  Esimene eesti autorite koostatud Eesti ajaloo üldkäsitlus : M. Ojamaa, A. ja T. Varmas Viron historia, Porvoo, 1944. Tõlge eesti keelde 1946. aastal Stockholmis. Autoriteks pseudonüümide all kirjutanud kultuuritegelased : M. Ojamaa - Harri Moora, A. Varmas - August Annist, T. Varmas - Linda Annist

 8. Uus omanik tahab Keila-Joa lossi endisaegset aadlihõngu tuua / Andrei Dvorjaninov ; intervjueerinud Sirje Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Dvorjaninov, Andrei

  2010-01-01

  Keila-Joa lossi ostnud mööblisalongi Luxor omanik Andrei Dvorjaninov endast, huvist ajaloo ja kunsti vastu, Keila-Joa lossi (Hans (Andrei) Stackenschneider, 1831-1833) restaureerimise plaanidest ja tulevikust. Keila-Joa mõisa taastamistöödega loodetakse alustada hiljemalt 2012. a. kevadel

 9. Väike maakool elab veel : J. V. Veski nimeline Maarja põhikool 330 / Sirje Tohver

  Index Scriptorium Estoniae

  Tohver, Sirje, 1948-

  2010-01-01

  Tänavu tähistatakse Maarjas kolme juubelit: 790 aastat rahva ristimisest, 630 aastat Maarja-Magdaleena kiriku ja 330 aastat kooli esmamainimisest. Kuulsaim õpilane on Eesti tänapäeva kirjakeele rajaja J. V. Veski

 10. Korvpall või raamat, selles on küsimus / Sirje Pärismaa ; kommentaar: Riina Pauklin

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2015-01-01

  Kooliraamatukogude hetkeolukorrast ja õpilaste lugemishuvist. Küsimusele, kuidas saaks kooliraamatukogude olukorda parandada, vastab haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant Asso Ladva. Kommenteerib Tartu Kesklinna kooli õpetaja, lastekirjanik Riina Pauklin

 11. Fr. K. Gadebuschi raamatukogust ja autori täiendustega Liivimaa biblioteegist / Sirje Lusmägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Lusmägi, Sirje

  2008-01-01

  Ülevaade Fr. K. Gadebuschi elust. Gadebuschi raamatukogust võrrelduna teist omaaegsete eraraamatukogudega. Raamatukogu ja käsikirjade saatusest pärast Gadebuschi surma. Teosest "Livländische Bibliothek nach alphabetischen Ordnung".

 12. An Accurate and Fault-Tolerant Target Positioning System for Buildings Using Laser Rangefinders and Low-Cost MEMS-Based MARG Sensors.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Lin; Guan, Dongxue; Landry, René; Cheng, Jianhua; Sydorenko, Kostyantyn

  2015-10-23

  Target positioning systems based on MEMS gyros and laser rangefinders (LRs) have extensive prospects due to their advantages of low cost, small size and easy realization. The target positioning accuracy is mainly determined by the LR's attitude derived by the gyros. However, the attitude error is large due to the inherent noises from isolated MEMS gyros. In this paper, both accelerometer/magnetometer and LR attitude aiding systems are introduced to aid MEMS gyros. A no-reset Federated Kalman Filter (FKF) is employed, which consists of two local Kalman Filters (KF) and a Master Filter (MF). The local KFs are designed by using the Direction Cosine Matrix (DCM)-based dynamic equations and the measurements from the two aiding systems. The KFs can estimate the attitude simultaneously to limit the attitude errors resulting from the gyros. Then, the MF fuses the redundant attitude estimates to yield globally optimal estimates. Simulation and experimental results demonstrate that the FKF-based system can improve the target positioning accuracy effectively and allow for good fault-tolerant capability.

 13. Majanduspoliitilised võimalused sündimuse ja naiste tööturukäitumise mõjutamiseks Eestis / Marge Birk, Andres Võrk

  Index Scriptorium Estoniae

  Birk, Marge

  2003-01-01

  Ülevaade Eestis toimunud sündimuse ja naiste tööjõus osalemise määra arengutest viimasel aastakümnel; Euroopa riikide kogemustest tööturul osalemise, peretoetuste ja sündimuse seoste kohta; majanduspoliitilistest võimalustest sündimuse mõjutamiseks Eestis. Graafikud. Tabel

 14. Rescue excavations of a Vendel era boat-grave in Salme, Saaremaa / Marge Konsa, Jüri Vassiljev, Raili Allmäe, Liina Maldre

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Radiosüsiniku ja leiumaterjali dateeringute põhjal pärineb Salme laevamatus vendeliajast, ilmselt ajavahemikust 650-720 pKr. Salme laeva näol on tegemist Eesti kõige vanema laevaleiuga. Laev seitsme mehe surnukehaga on omaaegsete laevamatuste hulgas erandlik

 15. Les marges de manoeuvre d'un 'bon élève' économique : la Tunisie de Ben Ali

  OpenAIRE

  Hibou, Béatrice

  1999-01-01

  Le 24 octobre 1999, au soir des élections présidentielles et législatives en Tunisie, Philippe Séguin se félicitait de leur bon déroulement et louait la " nouvelle étape du processus démocratique que la Tunisie a choisi de conduire ". Il faisait ainsi écho à ses nombreuses interventions précédentes, qui vantaient les avancées de ce pays et son " miracle " économique. Il avait pourtant écrit quelques temps plus tôt : " Plutôt que des simulacres de démocratie, je préfère des processus prudents,...

 16. Incertitude de la mesure de terrain en géomorphologie littorale. Approche statistique et quantification des marges d'erreur

  OpenAIRE

  Suanez, Serge,; Dehouck, Aurélie; Stéphan, Pierre

  2008-01-01

  479 p.; Un des objectifs de la mesure en géomorphologie littorale est d'étudier de façon diachronique les changements morphosédimentaires d'un environnement côtier. La période d'observation et la fréquence des relevés dépendent du but recherché. On choisira une haute fréquence (relevé hebdomadaire) lorsque la problématique est d'analyser le rôle des épisodes à forte récurrence (tempêtes hivernales) dans la mobilité des formes littorales (Lee et Birkemeir, 1993). À l'inverse, une fréquence bea...

 17. Les anophèles et la transmission du paludisme à Ambohimena, village de la marge occidentale des Hautes-Terres Malgaches

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rajaonarivelo V.

  2004-03-01

  Full Text Available Une étude a été menée dans le Moyen-Ouest de Madagascar à 940 mètres d'altitude dans le village d'Ambohimena. Ce village est situé en dehors de la zone d'aspersions intra-domiciliaires d'insecticides rémanents. Deux vecteurs, An. funestus Giles, 1900 et An. arabiensis Patton, 1905 y sont présents. An. funestus est abondant au cours de la saison chaude et humide, avec deux pics d'abondance en décembre et avril. L'endophagie d' An. funestus est faible (taux d'endophagie = 35,3 % . C'est une espèce endophile (Taux d'endophilie = 78 % et anthropophile (taux d'anthropophilie = 64 %. Son infectivité est faible (taux d'infectivité = 0,20 %. Le taux d'inoculation spécifique de Plasmodium falciparum par l'espèce An. funestus a été de moins de 10 piqûres par homme et par an. Cette espèce présente une capacité vectrice maximale à la fin du premier tour de riz (janvier alors que son abondance maximale est observée à la fin du deuxième tour (avril-mai An. arabiensis est abondant entre décembre et janvier et est lié à la présence des gîtes pluviaux favorables au développement larvaire. C'est une espèce exophage (taux d'endophagie = 27,5 % et zoophile (taux d'anthropophilie = 7,8 %. An. arabiensis jouerait un rôle secondaire dans la transmission du paludisme car la présence des plasmodies n'a pas été mise en évidence (effectif testé = 871. Dans ce village, la stabilité du paludisme est modérée ou intermédiaire ; plus proche de l'instabilité que de la stabilité avérée. Il est suggéré que la lutte antivectorielle soit étendue aux zones de transition stabilité-instabilité qui constitueraient un réservoir de vecteurs et de plasmodies, afin de prévenir l'émergence de nouvelles épidémies sur les Hautes-Terres.

 18. Balzac à la charge. Ecriture journalistique et théorie de la caricature en marge dela Comédie humaine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michela Lo Feudo

  2016-12-01

  Full Text Available Come la maggior parte degli autori a lui contemporanei, il giovane Balzac cerca di farsi conoscere al grande pubblico e di guadagnarsi da vivere attraverso il giornalismo non politico - la cosiddetta petite presse -. Tra le numerose testate che hanno visto la sua partecipazione nel periodo che va dal 1824 al 1830, i settimanali La Silhouette e La Caricature si distinguono per forma e sostanza, fornendo indicazioni interessanti sulle scelte estetiche dell’autore in quegli anni: Balzac decide, infatti, di aderire a un tipo di pubblicazione innovativo e poco legittimato per l’epoca, possibile grazie alla recente diffusione della litografia. La Silhouette e la Caricature, fondate a cavallo della Rivoluzione di Luglio, basano in effetti la loro linea editoriale sulla sinergia fra testo e immagine come strumento per il racconto dell’attualità culturale e sulla centralità della satira visiva come codice espressivo privilegiato, inaugurando l’âge d’or della caricatura parigina portata in auge dai giornali di Philipon e dalle tavole di Grandville, Daumier e Cham. Attraverso l’analisi dei testi pubblicati da Balzac all’interno dei periodici in questione, si cercherà di capire se l’esperienza giornalistica, e in particolare il confronto con i linguaggi satirico-caricaturali, inducono l’autore a una riflessione sulla propria scrittura nel periodo in cui il progetto della Comédie humaine comincia a prendere forma. Un’esperienza, quella di Balzac, sicuramente pionieristica e capace di fornire spunti di riflessione per comprendere il rapporto tra letteratura e caricatura nell’Ottocento in Francia, rapporto che sarà rinnovato, nei decenni successivi, da autori come Gautier, Baudelaire, Champfleury e Vallès.

 19. Kas president peaks Asso Kommerile armu andma? : kuueks ja pooleks aastaks vangi mõistetud endine jäägripealik Asso Kommer esitas veebruari lõpul armuandmispalve

  Index Scriptorium Estoniae

  1998-01-01

  Eesti Päevalehe küsitlusele vastavad EELK Põlva Maarja koguduse kirikuõpetaja Üllar Kask, Medica Arstikeskuse perearst Ahti Virkus, AS Ius Dicere tegevdirektor Reigo Kala, Tallinna volikogu liige Arved Liivrand, Riigikogu majanduskomisjoni esimees Tiit Made

 20. Kõik mehed on vist sead? / Kristel Kirss

  Index Scriptorium Estoniae

  Kirss, Kristel, 1967-

  2003-01-01

  Arvustus: O'Brien, Edna. Maatüdrukud : [romaan] / tõlkinud [ja järelsõna:] Sirje Leol. Tallinn : Eesti Raamat, c2002 ; O'Brien, Edna. Üksildane tüdruk : [triloogia 2. osa] ; Tüdrukud abielutaevas : [triloogia 3. osa] / tõlkinud Sirje Leol. Tallinn : Eesti Raamat, 2003

 1. Kaasaegne muuseum

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  13. III Kumus toimuva Briti Nõukogu ja Eesti Kunstimuuseumi muuseumikorralduse seminari "Turundus, sponsorlus ja eestkõnelemine muuseumis" kava. Esinevad Sirje Helme, Peeter Mauer, Merike Lang, Kate Carreno, Henrietta Hopkins, Mark Suggit. Kommentaarid: Sirje Helme ja Briti Nõukogu direktor Küllike Tohver

 2. Kuni 7. IV on Salzburgi kunstnike majas Berchtoldvilla väljas kaks näitust : "Ars Baltica" ja "100openwindows"

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  "Ars Balticale" on kuraator Peter Rieder valinud Baltimaade 16 kunstniku tööd, nende hulgas esinevad Urve Küttner, Eneken Maripuu, Sirje Eelma, Katrin Pere, Peeter Pere ja Rait Prääts. Näitusel "100openwindows" on väljas valik (60 akent) Sirje Eelma rahvusvahelisest fotonäitusest "100 akent"

 3. Me suudame ajaga kaasas käia / interv. Ene Riet

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Eesti raamatukoguhoidjate VIII kongressi (9.-10. juuni 2002) delegaatitelt küsiti arvamust Eesti raamatukogunduse kohta, vastasid: Kalli Kuhi, Sirje Okapuu, Toomas Liivamägi, Sirje Lauring-Vaska, Helve Sreiberg, Irina Kruusla, Ädu Neemre, Tiit Margna, Valentina Brovina, Asko Tamme, Meeli Veskus

 4. 26. IX sai Kumus kokku Euroopa Nõukogu juurde kuuluv Euroopa Näituse nõukogu / Sirje Helme ; interv. R[eet] V[arblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  2007-01-01

  Kumus toimunud Euroopa Näituse seminarist, mille eesmärgiks oli näituse "Kunst pärast aastat 1945" kontseptsiooni, sisu jm. väljatöötamine. Seminaril osalesid Piotr Piotrowski, Lazlo Beke, Monika Flacke, Sarah Wilson, Anda Rottenberg, Viktor Misiano jt. Seminari Kumus korraldamise põhjustest, mida seminari Eestis läbiviimine meile annab

 5. Enne külvi surfa netis : [internetipõhise geoinfosüsteemi loomisest] / Hugo Roostalu; kirja pannud Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Roostalu, Hugo, 1941-

  2006-01-01

  Eesti Maaülikooli professor Hugo Roostalu sõnul plaanib EMÜ AS-i Kesko Agro toel luua internetipõhise geoinfosüsteemi, mis koondab Eesti põllumajandusteadlaste tehtud katsete tulemusi ning aitab tootjail maakasutust tõhusamalt planeerida

 6. Tarbimislaene võib varsti võtta igast ELi riigist : parlamendi jah-sõna looks Euroopas riigipiire ületava laenuturu / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  EL direktiivist, mille eesmärgiks on ühtlustada 27 liikmesriigis tarbimislaenu taotlemise tingimused ning laenu taotleja teavitamise nõuded. Lisatud: Euroopa Parlamendi liikme Katrin Saksa kommentaar ; tarbija saab igal pool ühesugust infot

 7. Arvi Vainomäe sõnavõtt Välis-Eesti Päeval Melbourne'is / Arvi Vainomäe ; [koostanud Sirje Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Vainomäe, Arvi, 1926-2013

  2004-01-01

  refereering Austraalia Eesti Seltside Liidu aseesimehe 21. nov. 2004 peetud kõnest, mis käsitles Kodu-Eesti ühiskonna valusaid probleeme - rahvaarvu vähenemist ning kroonilist rahapuudust nii meditsiini kui hariduse vallas

 8. Temperatuuri, kontsentratsiooni ja pH mõju laktoosikristallide mikrostruktuurile nende kristalliseerimisel Ricotta vadakust / Anna Denissova, Sirje Pajumägi, Hannes Mootse, Väino Poikalainen

  Index Scriptorium Estoniae

  Denissova, Anna

  2010-01-01

  Uurimuse seemärgiks oli selgitada Ricotta vadaku kontsentratsiooni, happesuse ja kristallisatsioonitsentrite mõju tekkivatele laktoosikristallidele ning uurida saadud kristallide mikrostruktuuri, mõõtmeid ja morfoloogilisi iseärasusi

 9. Algirdas Brazauskas : Ma ei häbene rahvale oma liini näidata / Algirdas Brazauskas ; interv. Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Brazauskas, Algirdas, 1932-2010

  2001-01-01

  Taasiseseisvunud Leedu esimene president oma ametiaja suurimatest saavutustest, oma edu saladusest, muutustest Leedu ühiskonnas, Balti riikide ühtsusest, Leedu-Vene suhetest, kokkupuudetest Eestiga jm. Eluloolisi andmeid

 10. Haldusõiguserikkumise asja menetlus riigi keskkonnajärelvalve ametniku ja kohtuniku poolt : [bakalaureusetöö] / Hedy Mõtus-Vau ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Sirje Tromp

  Index Scriptorium Estoniae

  Mõtus-Vau, Hedy

  2001-01-01

  Järelevalveametniku tegevus haldusõiguserikkumise asja algatamisel ja protokolli koostamisel, asja arutamine; sama kohtuniku poolt. Otsused, edasikaebamine; järelevalveametniku ja kohtuniku erinev suhe haldusõiguserikkumise asjadesse. Olukord Soomes

 11. Veerand õpetajaist ei pääse raha pärast täienduskoolitusele / Sirje Pärismaa ; kommenteerinud Kristi Mikiver

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2015-01-01

  Väljavõtteid Haridus- ja teadusministeeriumi tellitud uuringust „Õpetajate täiendusõppe vajadused”. Küsimusele, kuidas olete rahul täiendusõppega, vastavad Audentese erakooli emakeeleõpetaja Anu Petermann, Lähte Ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja Leena Punga ning Krabi põhikooli ja Varstu keskkooli direktor Ale Sprenk

 12. Tallinna vanima reformatsioonijärgse raamatukogu Bibliotheca Revaliensis ad. D. Olai 450. aastapäeva tähistamiseks... / Sirje Lauring

  Index Scriptorium Estoniae

  Lauring Vaska, Sirje

  1998-01-01

  16 värvilise postkaardiga komplektist, mille EAR publitseeris Bibliotheca Revaliensis ad. D. Olai 450. aastapäeva tähistamiseks nimg oma raamatuharulduste tutvustamiseks. Postkaardikomplekti aluseks olevatest trükistest on raamatukogu baltikaosakond välja pannud näituse.

 13. OECD hoiatab kõrge tööpuuduse juurdumise eest. Sellest hakkab sõltuma majanduse kasvujõud / Robert Ford ; intervjueerinud Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Ford, Robert

  2011-01-01

  Intervjuu OECD riigiülevaate üksuse asejuhiga: Eesti suureks probleemiks jääb tööturg, tööjõud on Eestis liiga kõrgelt maksustatud, OECD soovitab alandada makse madalama sissetulekuga sihtgruppidel

 14. "Scripta manent" on meie regioonis ainulaadne üritus / Sirje Kriisa, Lennart Mänd, Rene Haljasmäe...[jt.] ; üles kirjutanud Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Kuni 2. X Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatud rahvusvahelisest köitekunstinäitusest "Scripta manent III. Maailma parim asi". Köitekunstist kõnelesid näituse korralduskomitee liikmed. Žürii koosseis. Kuldraamatud pälvisid Külli Grünbach-Sein, Kaire Olt ja Jaana Päeva. Näituse korralduskomitees ka Tulvi-Hanneli Turo ja Rene Haljasmäe TLÜARist

 15. Apellatsioonimenetluse aeg tsiviilasjades Eesti Vabariigis ja seda mõjutavad tegurid : [magistritöö] / Sirje Viherpuu ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Mare Merimaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Viherpuu, Sirje, 1969-

  2013-01-01

  Mõistlikust menetlusajast ja selle eesmärgist tsiviilkohtumenetluses, menetlusajast Eesti Vabariigis apellatsioonimenetluses tsiviilasjade läbivaatamisel, takistavatest teguritest ja võimalustest menetluse kiirendamiseks

 16. YES-liikumine annab endast värvikalt märku / Lilian-Hanna Taimla, Heiko Teern ; intervjueerinud Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Taimla, Lilian-Hanna, 1961-

  2009-01-01

  Maaülikoolis alguse saanud YES-liikumise (Young Environmental Specialists) arhitektuurinäituse "Minu päris esimene enda projekteeritud unistuste kodu" uues spordihoones korraldasid maaülikooli kunsti- ja disainigrupp ning maaehituse osakond

 17. Maaülikoolis jagatakse maid : vaikse leina asemel käib põllumajandusülikoolis võimuvõitlus / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2002-01-01

  Põllumajandusülikooli rektori Henn Elmeti lahkumise järel asus rektori kohustusi täitma õppeprorektor Hugo Roostalu. Teadusprorektor Lembit Nei aga teatas, et endise rektori 10. mai käskkirjaga on hoopis tema määratud rektori kohusetäitjaks

 18. Töökogemus võib hakata pabereid asendama / Sirje Pärismaa ; kommenteerinud Ott Ojaveer, Merike Kaste, Mart Kalm, ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2016-01-01

  VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) laiendamise kavast. Kui kooskõlastusringil olev haridusseaduse eelnõu vastu võetakse, võib põhikoolitunnistuseta kandideerida gümnaasiumi, bakalaureusediplomita magistrantuuri ja ehk gümnaasiumi­tunnistuseta ülikooligi

 19. Tasemetöö ei peaks tõkkeid seadma / Kaja Kivisikk, Pille Kõiv, Rain Sannik ... [jt.] ; küsitles Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Vestlusringis lahkasid teemat Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk, klassiõpetajate liidu esimees ja Tartu Descartes’i kooli õpetaja Küllike Kütimets, Descartes’i kooli klassiõpetaja Kaja Kivisikk, HTM-i välishindamisosakonna peaekspert Pille Kõiv, SA Innove testide keskuse juhataja Rain Sannik ja välishindamise valdkonnajuht Regina Multram

 20. Maksim Litvinov ja president Roosevelti salajane sõnum / Kaarel Piirimäe, telegrammi teksti tõlkinud Sirje Kupp Sazonov

  Index Scriptorium Estoniae

  Piirimäe, Kaarel, 1979-

  2015-01-01

  Vestlusest on säilinud Litvinovi kokkuvõte, Ameerika üleskirjutust USA arhiividest leitud ei ole. Avadatud on seega 12. märtsil 1942. aastal Maksim Litvinovi poolt NSV Liidu välisasjade rahvakomissrile V. M. Molotovile saadetud telegrammi tekst

 1. Dokumente ja materjale Tartu saksa ülikooli kohta aastast 1918 / Reinhold Zilch ; [inglise keelest] tõlkinud Vahur Aabrams ; kommenteerinud Sirje Tamul

  Index Scriptorium Estoniae

  Zilch, Reinhold, 1952-

  2010-01-01

  Tartu saksa ülikool eksisteeris 15. septembrist kuni 1. detsembrini 1918. Valimik tähtsamaid dokumente. Keskset rolli Tartu saksa ülikooli ülesehitamisel mängis Hans Helfritz. Dokumendid kajastavad Preisi haridusministeeriumi võitlust mõju pärast ülikoolis

 2. Georges Frédéric Parrot' prantsuse nimest, päritolust ja retoorikast: rektori tervituskõne keisrile ja selle lausumiskontekstid / Marge Käsper, Epi Tohvri

  Index Scriptorium Estoniae

  Käsper, Marge, 1973-

  2015-01-01

  G. F. Parrot' nimest. G. F. Parrot' päritolu sotsiaalkogukondlikust rollist ja selle retoorikast. Aleksander I kasvatusest ja valgustuse retoorikast. Keiser Aleksander I-le sügavat mõju avaldanud kõnest

 3. Diagnosis of an isolated occult fracture of the posterior margin of the tibia with the SPECT/CT; Diagnostic d'une fracture occulte isolee de la marge posterieure du tibia par la TEMP-TDM

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bourdon, A.; Granier, P.; Mourad, M. [Centre Hospitalier de Carcassonne Antoine-Gayraud, Service de Medecine Nucleaire, 11 - Carcassonne (France)

  2007-12-15

  We report the case of a 56-year-old woman, investigated for pains of the right ankle related to a trauma of an unspecified mechanism. The radiographic assessment was negative. The {sup 99m}Tc-HDP 3-phase bone scintigraphy highlighted, on the blood pool and the delayed images, a located lesion on the right ankle. The single photon emission computerized tomography guided by computerized tomography (SPECT-CT) showed a focused uptake on the posterior margin of the right tibia and a sharp lucent line within the tomo-scintigraphy spot of uptake. The diagnosis accepted was an isolated occult fracture of the posterior margin of the right tibia. The contribution of the {sup 99m}Tc-HDP 3-phase bone scintigraphy combined with the SPECT-CT in the diagnosis of the occult fractures is discussed. (N.C.)

 4. Recherches sur la sédimentation actuelle et les thanatocoenoses des foraminifères de grande taille dans le lagon sud-ouest et sur la marge insulaire sud de Nouvelle-Calédonie

  OpenAIRE

  Debenay, Jean-pierre

  1986-01-01

  L'ensemble récifal néo-calédonien est un des plus grands et des plus variés au monde. Au sud-ouest de l'île, la barrière récifale isole un lagon d'une largeur moyenne de 20 km : la sédimention y est réduite et essentiellement organogène, les apports terrigènes se limitant aux baies côtières. Les Foraminifères jouent un rôle important dans la sédimentogénèse avec 168 espèces identifiées dans la fraction du sédiment supérieur à 0,5 mm. Les distributions des classes granulométriques et des thana...

 5. Deixis et anaphore dans la progression et la cohésion textuelles : différences d'emploi en estonien et en francais / Marge Käsper

  Index Scriptorium Estoniae

  Käsper, Marge, 1973-

  2005-01-01

  Kõrvutatakse eesti ja prantsuse teksti, vaadeldakse, kuidas mõlemas keeles teksti seotakse ning isikutevahelisi suhteid väljendatakse. Analüüsitakse Astrid Lindgreni "Hulkur Rasmuse" tekste mõlemas keeles

 6. 3D modeling of stratigraphic units and simulation of seismic facies in the Lion gulf margin; Modelisation 3D des unites stratigraphiques et simulation des facies sismiques dans la marge du golfe du Lion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chihi, H.

  1997-05-12

  This work aims at providing a contribution to the studies carried out on reservoir characterization by use of seismic data. The study mainly consisted in the use of geostatistical methods in order to model the geometry of stratigraphic units of the Golfe du Lion margin and to simulate the seismic facies from high resolution seismic data. We propose, for the geometric modelling, a methodology based on the estimation of the surfaces and calculation afterwards of the thicknesses, if the modelling of the depth is possible. On the other hand the method consists in estimating the thickness variable directly and in deducing the boundary surfaces afterwards. In order to simulate the distribution of seismic facies within the units of the western domain, we used the truncated Gaussian method. The used approach gave a satisfactory results, when the seismic facies present slightly dipping reflectors with respect to the reference level. Otherwise the method reaches its limits because of the problems of definition of a reference level which allows to follow the clino-forms. In spite of these difficulties, this simulation allows us to estimate the distribution of seismic facies within the units and then to deduce their probable extension. (author) 150 refs.

 7. L'effet pro-concurrentiel de l'intégration européenne: une analyse de l'évolution des taux de marge dans les industries manufacturières françaises

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bellone, Flora; Musso, Patrick; Nesta, Lionel

  2009-01-01

  We analyse the evolution of French mark-ups and their determinants in manufacturing industries from 1986 to 2004, using an extended version of Roeger's specification. With a value of 13.8%, French mark-ups in manufacturing are found to be slightly above those found by Görg and Warzynski (2006......) in UK manufacturing. Over the period, French mark-ups have gone down by 4 to 5%. We interpret this as being the pro-competitive consequences of European integration. We also find that the implementation of the Euro in 2002 has been associated with an increase of mark-up by 2%. French mark-ups are contra...

 8. Armastan, Sind Eestimaa / Toivo Kallas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kallas, Toivo

  2007-01-01

  Laulupidudel esitatud isamaalistest lauludest. Kultuuriselts Hirvepark ja Eesti Kooriühing on ellu kutsunud isamaaliste koorilaulude konkursi, II konkursi võitjad olid Sirje Kaasiku laul "Tahan presidendiks" (I preemia laste- ja poistekooride kategoorias), Riine Pajusaare "Õnnelaul" ja "Lambad on kadunud" (II preemia), Alo Ritsingu "Rivilaul" ja Sirje Kaasiku "Ema nimed" (III preemia); segakooride kategoorias Urmas Sisaski "Eestlastele" ja Tiina Kiilaspea "Tähediamendid" (II preemia), Sirje Kaasik "Armastuse ülemlaul" (III preemia); meeskoorilauludest Alo Ritsingu "Teretus" ja "Kojuigatsus" (III preemia), Erki Meisteri "Roimar" (III preemia), naiskooride kategoorias Alo Ritsingu "Kevad kumiseb" (III preemia). Kontserdist 18. veebr. Estonia kontserdisaalis

 9. Kohus annab maja, kohus võtab maja : ja iga kord on otsus õiglane (vt. ka 17. jaanuari RH) / Ants Pinding

  Index Scriptorium Estoniae

  Pinding, Ants, 1931-2012

  1992-01-01

  Omandireformi aluste seaduse § 12-st ja heausksuses tõlgendamisest. Vastukaja artiklile: Niitra, Sirje. Kohus annab maja, kohus võtab maja : ja iga kord on otsus õiglane. Rahva Hääl (1992) 17. jaan., lk. 2

 10. Eesti on valmis startima Veneetsiasse

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  Sorose Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusel on valminud kataloog eesti kunstnikest 48. Veneetsia biennaalil. 10. VI avatakse Veneetsias Palazzo Querinis Ando Keskküla, Jüri Ojaveri ja Peeter Pere ekspositsioon, mida kureerisid Sirje Helme ja Johannes Saar

 11. Leedu ettevõtteid ahvatleb Eesti turg / Gerli Ramler, Marika Roomere

  Index Scriptorium Estoniae

  Ramler, Gerli

  2007-01-01

  Mitmed Leedu ettevõtted on juba edukalt Eesti turule sisenenud ning oodata on uusi tegijaid. Leedu pitsarestoranide keti Cili ja Double Coffee Estonia plaanidest. Vt. samas: Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp. Turg on avatud kõigile; Intervjuu Raimondas Useckasega

 12. 28 Eesti naist Euroopas ainulaadses klubis / Raigo Neudorf

  Index Scriptorium Estoniae

  Neudorf, Raigo

  2006-01-01

  Tartu Hansa Rotary klubi asutajaliikmed Sirje Nilson, Ave Lindal ja Ellen Tohvri klubist, kuhu kuulub 28 ettevõtlikku naist, liikmete valikust ning heategevusprojektidest. Vt. samas: Klubi asutajaliikmed on edukad ettevõtjad; Mis on Rotary?

 13. Breti Blue - ainus kodumaine hallitusega juust / Annely Allik

  Index Scriptorium Estoniae

  Allik, Annely

  2006-01-01

  Ettevõtte Luke Farmimeieri juht Aigar Brett juustutootmisest. Kommenteerib Eesti toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp. Vt. samas: Niilo vahetab Bretiga sõira juustu vastu; Juustulett ootab uusi tooteid

 14. Eesti kunst välisajakirjanduses

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Heie Treieri artikkel "An international experiment" ajakirjas "Journal for norteast issues/art and related disciplines" 2005, nr. 4. "Flash Art" 2005, nov-dets. Jaan Toomikust. "Framework" 2005, nr. 4 intervjuu Sirje Helmega

 15. Urmas Ott tegutseb nüüd kirjastusrindel / Eve Heinla

  Index Scriptorium Estoniae

  Heinla, Eve, 1966-

  2007-01-01

  Mais ilmub Marie Underi luulekogu, koostajaks Urmas Ott ja suvel 2007 Neeme Järvi juubelikogumik "Viva la Musica", mille kokkupanekul on teleajakirjanik abiks. Kirjastuse SE&JS kaasomanik Sirje Endre tutvustab

 16. Raamat "Raidmets" = "Raidmets" book

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Tutvustus: Toivo Raidmets / koostanud Toivo Raidmets ; toimetanud Leele Välja ; tekstid: Krista Kodres, Sirje Helme, Harry Liivrand, Mart Kalm. Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 2011. Loetletud Toivo Raidmetsa tehtud töid

 17. Tööhõiveamet võtab ka puudega inimesi jutule / Üllas Linder

  Index Scriptorium Estoniae

  Linder, Üllas, 1953-

  2004-01-01

  Valgamaa tööhõiveameti juhtumikorraldaja Sirje Puhtvend tegeleb puuetega inimestele töökoha leidmisega tööhõive programmiprojekti "Puuetega inimeste toetatud töö" raames. Kommenteerib Merike Metsavas

 18. Kahju, et Narva puudub 100 akna projektis / Elnara Taidre

  Index Scriptorium Estoniae

  Taidre, Elnara, 1983-

  2004-01-01

  Narva Muuseumi kunstigaleriis kuni 24. IX avatud Sirje Eelma kureeritud rahvusvahelisest fotonäitusest "100 opened windows/100 akent". S. Eelma ja Guido Kanguri teosest "Euroopa Ühiskodu", Rait Präätsa kompositsioonist

 19. Enesega piirduv keskpaik / Jan Kaus

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaus, Jan, 1971-

  2000-01-01

  1999. a. kirjastuselt "Kunst" ilmunud Salvador Dalí "Geeniuse päevik". Prantsuse keelest tõlkinud Sirje Keevallik. Kolmest aspektist: retoorika, loogika ja hüperloogika, seostamise kunst, enesekesksus. Terminst - logos

 20. Õppetöö = Studies

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Uue vastuvõtueeskirja kohaselt saab õpinguid doktorantuuris alustada aastaringselt; lihtsustub erivajadustega tudengite vastuvõtt. 2007. a. parimad õppejõud: Inga Kuznetsova (humaniora), Kristel Ruutmets (socialia), Sirje Mäeorg (realia et naturalia), Kersti Kokk (medicina)

 1. Tallinna XIII graafikatriennaali üldnimetusega "Maapagu/in Exile" raames toimub...

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  11. IX Käsmus rahvusvaheline konverents, mida juhib Sirje Helme. Peaesinejad: Maaretta Jaukkuri (Trondheimi ülikool), Irina Cios (Bukarest), Mihhail Lotman. Konverentsi päevakava, ümarlauas esinejaid

 2. Eerosest valgustatud / Rein Veidemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Veidemann, Rein, 1946-

  2002-01-01

  Arvustus: Saarsen, Karin. Lõvi ja orhidee : [luuletused]. Tallinn : Eesti Raamat, 2002 ; Under, Marie. Under armastusest : [luuletused ja katkendid kirjadest] / valik ja järelsõna: Sirje Olesk. Tallinn : Tänapäev, 2002

 3. Under tõi kirjanduse juurde ka Ilvese / Jaanus Kulli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kulli, Jaanus, 1955-

  2009-01-01

  Sirje Kiini raamatust "Marie Under : elu, luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt" (Tallinn : Tänapäev, 2009), mille esitlus toimus 10. dets. Kirjanike Majas Tallinnas. Sõnavõtuga esines ka president Toomas Hendrik Ilves

 4. Mudaravilas avaneb kümneid kunstimaailmu / Silja Joon

  Index Scriptorium Estoniae

  Joon, Silja, 1966-

  2006-01-01

  Näitusest "KammerKUNSTISUVI" Pärnu mudaravilas, kuraator Sirje Eelma. Terje Ojaveri performance'ist "Amandus Adamsoni elavad skulptuurid". Andrus Joonase monumentaalmaali "Aledoia 235 ehk Huntmees ja elulill" avamisest

 5. Politics of pop art: a private dream or a social practice / Mari Laanemets

  Index Scriptorium Estoniae

  Laanemets, Mari, 1975-

  2010-01-01

  Kumu Kunstimuuseumis 27.11.2009-11.04.2010 eksponeeritud näitusest "POPkunst Forever!", kuraator Sirje Helme, kujundaja Andres Tolts. Popkunsti tulekust Nõukogude Eestisse 1960. aastatel. Rühmitustest ANK'64, SOUP'69, Visarid

 6. Sojuz bitõhh? / Boris Tuch

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuch, Boris, 1946-

  2007-01-01

  Parlamendivalimistel vähe toetust kogunud Rahvaliidu juht Villu Reiljan ja Vasakpartei juht Sirje Kingsepp lahkuvad partei juhi kohalt. Konstitutsioonierakonna halbade valimistulemuste põhjustest ning erakonna esimehe Andrei Zarenkovi ja liikme Dmitri Klenski käitumise kriitika

 7. Ilmunud on raamatukogude mõju hindamise standard / Kai Välbe

  Index Scriptorium Estoniae

  Välbe, Kai

  2016-01-01

  Raamatututvustus: Informatsioon ja dokumentatsioon [Võrguteavik] : raamatukogude mõju hindamise meetodid ja menetlused / tõlkinud Sirje Nilbe. Tallinn : Eesti Standardikeskus, 2016. (Eesti Standard ; EVS-ISO 16439:2016)

 8. Rahvaluuleuurija pälvis suure autasu : [sõnum

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu pärimuskultuuri auhinnad said kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonna teadur Anu Vissel, Audru valla tantsujuht ja ansambli Hoiupuu liider Sirje Osipov ning Karksi valla kauaaegne folklooriedendaja, kohaliku folklooriõpitoa asutaja Lille-Astra Arraste

 9. Kultuurkapital premeeris raamatukogu arhitekte / Karin Klaus

  Index Scriptorium Estoniae

  Klaus, Karin

  2009-01-01

  Kultuurkapitali 2008. aasta preemiad pälvisid Pärnu Keskraamatukogu hoone arhitektid Ilmar Valdur, Andres Ojari, Markus Kaasik, Kalle Komissarov ja Mihkel Tüür ning Audru folklooriselts Hoiuspuu Sirje Osipovi juhtimisel

 10. Kas siin oleks elu kerge? / Elise Florenty

  Index Scriptorium Estoniae

  Florenty, Elise

  2009-01-01

  Mari Laanemetsa kureeritud näitusest "Siin oleks elu kerge" ("Hier wäre das Leben leicht") Berliini Art Laboratory's. Osalesid Kadi Estland, Anton Koovit, Tere Recarens, Sirje Runge, Florian Wüst, Killu Sukmit, Mari Laanemets

 11. Märk ja sümbol : eelkristlikust ristist moosiplekini / Andri Ksenofontov

  Index Scriptorium Estoniae

  Ksenofontov, Andri, 1962-

  2004-01-01

  Sümbolite kujunemist tutvustav näitus "Märk kui sümbol" Haus galeriis. Eksponeeritakse Maarja Meeru abstraktsionistlikke maale ja Eesti aladelt leitud iidseid ehteid. Maalide libretod teadur Sirje Pallolt

 12. Tähelepanekuid eesti 1930. aastate kultuurielust ja selle uurimisest interdistsiplinaarse kultuuriloo seminari põhjal : [teemal "1930. aastate kultuurielust Eestis" 13. jaanuaril 2003 Eesti Muusikaakadeemias] / Anu Kõlar

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõlar, Anu, 1961-

  2003-01-01

  Ka Sirje Oleski ettekandest teemal "Soome ja Eesti 1930. aastatel: omavahelised suhted ja mis on selle taga" ning Ele Süvalepa ettekandest "Poleemika "Arbujate" üle 1930. aastate kirjandussituatsiooni iseloomustajana"

 13. Bussijaama bluus Helsingis / Harry Liivrand

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivrand, Harry, 1961-

  2006-01-01

  Kohaspetsiifiline näitus "Saapumisen ja lähtemisen paikat" (Saabumise ja lahkumise kohad) Helsingi vanas bussijaamas ja Kamppi keskuses, kuraator Sirje Helme. Pikemalt Jouko Lehtola ja Helena Sandmani fotodest

 14. Rousseau kolm korda kaks surmapattu / Toomas Raudam

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudam, Toomas, 1947-

  1995-01-01

  Järg: 27. okt., lk. B2. Rets. rmt.: Rousseau, Jean-Jacques. Üksildase uitaja mõtisklused ; Arutlus teadustest ja kunstidest / tlk. Sirje Keevallik ja Kristiina Ross. Tln.: Perioodika, 1995. (Europeia).

 15. Preemiad

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Ervin Pütsepa preemia Karin Hallasele, Konrad Mäe medal Jaan Toomikule, Margaret Kevendi nimeline stipendium Maarja Niinemäele ja Rait Rosinale. Tokyo International Mini-Print Trienniali auhind Sirje Eelmale

 16. Käime üle kunsti / Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Varblane, Reet, 1952-

  2001-01-01

  "Kunstisuve" näitustest Kuressaares: Sirje Eelma kureeritud eesti ja gotlandi kunstnike ühisnäitusest "Avatud akende päevad" Raegaleriis ja Terje Ojaveri kureeritud skulptuurinäitusest "Anima(a)l" linnuses

 17. Director murrab pead : Meeskond versus staar / Ergo Metsla

  Index Scriptorium Estoniae

  Metsla, Ergo

  2008-01-01

  Küsimusele, kuidas säilitada hästi töötav meeskond ja ka võimekas müügimees, otsivad lahendusi CV-Onlineþi turundusjuht Helen Hinno, Invicta tegevjuht Peeter Puskai, OÜ Sirje Tammiste Konsultatsioonibüroo koolitaja Sirje Tammiste, AS-i NT Marine müügi- ja teenindusjuht Jaan Lember. Vt. ka vastukaja Director nr. 2 lk. 42

 18. Liisinguandja kulude hüvitamise nõue kui liisingulepingu ülesütlemise üks tagajärg. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus asjas 3-2-1-33-08 / Sirje Saan

  Index Scriptorium Estoniae

  Saan, Sirje

  2008-01-01

  Riigikohtu lahendist 3-2-1-33-08 (OÜ Moneta ja Jaanus Jakobson kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 21.12.2007. a otsusele AS Hansa Liising Eesti hagis OÜ Moneta, Janek Reinomägi ja Jaanus Jakobsoni vastu 1 222 326 .97 krooni saamiseks)

 19. Esmamuljed maaülikoolist / Kristi Kägu, Ülle Ütsik, Priit Veeroja, Simon Soll...[jt.] ; küsitlenud Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Küsimusele, kuidas on möödunud esimesed nädalad, vastasid Maaülikooli esmakursuslased: majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialalt Kristi Kägu, ökonoomika ja ettevõtluse erialalt Ülle Ütsik, veemajanduse erialalt Priit Veeroja, maastikuarhitektuuri erialalt Simon Soll, kinnisvara planeerimise erialalt Merlin Henning ja liha- ja piimatehnoloogia erialalt Liina Politanova

 20. Selgusid isamaaliste laulude konkursi võitjad

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Eesti Kooriühingu ja kultuuriseltsi Hirvepark korraldatud laulukonkursi võitjad: Sirje Kaasiku laul "Tahan presidendiks" (I preemia laste- ja poistekooride kategoorias), Riine Pajusaare "Õnnelaul" ja "Lambad on kadunud" (II preemia), Alo Ritsingu "Rivilaul" ja Sirje Kaasiku "Ema nimed" (III preemia); segakooride kategoorias Urmas Sisaski "Eestlastele" ja Tiina Kiilaspea "Tähediamendid" (II preemia), Siiri Kaasik "Armastus on suurim" (III preemia); meeskoorilauludest Alo Ritsingu "Mu laul" (II preemia), "Teretus" ja "Kojuigatsus" (III preemia), Erki Meisteri "Roimar" (III preemia), naiskoori de kategoorias Alo Ritsingu "Kevad kumiseb" (III preemia),

 1. Kuidas olla peresõbralik tööandja : muret valmistab erisoodustusmaks, kuid hoolivus on ülesanne number üks

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Oma ettevõtte peresõbralikkusest ja paindlikkusest räägivad Kädi Vestberg HR factory OÜ-st, Kadri Johanson CV-Keskusest, Kati Oja reisibüroost Estravel, Helena Erm Scania Eesti AS-ist, Moonika Kähr kinnisvarafirmast Uus Maa, Liina Oks Sampo pangast, Reet Treial Balti Investeeringute Grupi Pank AS-ist, Ülle Matt elektroonikafirmast Elcoteq, Silvia Savik Nukuteatrist, Ülle Filin Tele2 Eesti AS-ist, Sirje Tammiste Sirje Tammiste Konsultandibüroost, Getri Järvsoo Fortum Termest AS-ist ja Kärt Kirso AS-ist Kalev Chocolate Factory

 2. Etude des hauts et bas topographiques dans les marges profondes de type « upper plate » :Exemple des unités du Briançonnais et du Prépiémontais dans les Alpes et comparaison avec des analogues modernes

  OpenAIRE

  Haupert, Isabelle

  2015-01-01

  The new data (geophysics and modelling) on rifted margins show evidence for poly-phase rifting, resulting in complex rift architectures with variable amount of magmatic additions that cannot be predicted by classical rift models. This study focused on magma-poor rifted margins, and more precisely on the formation, the characterization and delamination of so called “H-blocks” recorded in upper plate, magma-poor asymmetric conjugate margins. Understanding this type of structure and define its e...

 3. Chattopadhyay, Dr Debasis

  Indian Academy of Sciences (India)

  Calcutta), FNASc. Date of birth: 20 October 1967. Specialization: Abiotic Stress of Plants, Plant Virology, Genome Sequencing Address: Staff Scientist VI, National Institute of Plant Genome Research, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, U.T.

 4. Comparison of resonant tunneling in AlGaAs/GaAs parabolic and ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Author Affiliations. Sudhira Panda1 B K Panda1 S Fung1 2. Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India; Department of Physics, University of Hong Kong, Hong Kong, People's Republic of China ...

 5. New quasi-exactly solvable Hermitian as well as non-Hermitian PT ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Author Affiliations. Avinash Khare1 Bhabani Prasad Mandal2. Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India; Department of Physics, Banaras Hindu University, Varanasi 221 005, India ...

 6. Preliminary assessment of air quality for sulphur dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen oxides, particulate matter, and lead in the Netherlands under European legislation

  NARCIS (Netherlands)

  Breugel PB van; Buijsman E; LLO

  2001-01-01

  De huidige luchtkwaliteit in Nederland voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxides, fijn stof en lood is beoordeeld in het kader van grenswaarden, overschrijdings marges, en de beoordelingsdrempels, zoals weergegeven in de eerste dochterrichtlijn voor luchtkwaliteit van de EU. Op basis

 7. [Raamat

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Tutvustus: Maran, Timo. Poeetiline Punane Raamat : Eesti = Poetics of endangered species : Estonia / luuletused: Timo Maran ; [idee: Anatoli Ljutjuk ; tõlge inglise keelde: Marge Laast, Eric A. Johnson. [Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus : Ukraina Kultuurikeskus 2007

 8. Focus Area Science Technology Summer Fellowship (FAST-SF)

  Indian Academy of Sciences (India)

  Shrivenham, UK), FNASc. Date of birth: 28 January 1938. Specialization: Radiation Biology, Biophysics, Intellectual Property Rights, Nuclear & Constitutional Law Address: D-7, Fair Lawn, V.N. Purav Marg, Chembur, Mumbai 400 071, Maharashtra

 9. In this section of Resonance, we invite readers to pose questions ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Author Affiliations. Priyanka deSouza1 Vijay A Singh2. Department of Energy Science and Systems Engineering, IIT Bombay, Mumbai 400 076, India. Homi Bhabha Centre for Science Education (TIFR) V N Purav Marg, Mankhurd Mumbai 400 088, India.

 10. Auxin transport inhibitor induced low complexity petiolated leaves ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  NIPGR), Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, India; Singhania University, Pacheribari, Jhunjhunu 333 515, India; SKA Institution for Research, Education and Development (SKAIRED), 4/11 Sarv Priya Vihar, New Delhi 110 016, India ...

 11. Palit, Dr Dipak Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Neptune Building, Suncity Housing Complex, AS Marg, Powai, Mumbai 400 076, Maharashtra Contact: Residence: (022) 2578 4128. Mobile: 99691 49589. Email: palitdk@gmail.com, dkpalit1957@rediffmail.com. YouTube; Twitter; Facebook ...

 12. Sahni, Prof. Ashok

  Indian Academy of Sciences (India)

  Minnesota), FNA, FNASc, FTWAS. Date of birth: 19 August 1941. Specialization: Vertebrate Palaeontology, Palaeobiogeography and Electron Microscope Applications to Biomineralization Address: 98, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow 226 001, ...

 13. Connecting Jacobi elliptic functions with different modulus parameters

  Indian Academy of Sciences (India)

  Author Affiliations. Avinash Khare1 Uday Sukhatme2. Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India; Department of Physics, State University of New York at Buffalo, Buffalo, New York 14260, USA ...

 14. Sharma, Dr Amit Prakash

  Indian Academy of Sciences (India)

  Northwestern), FNASc. Date of birth: 12 April 1968. Specialization: Structural Biology, Malaria, Protein Translation Address: Group Leader & Staff Scientist, International Centre for Genetic Engineering, & Biotechnology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi ...

 15. If it's all the same to you

  DEFF Research Database (Denmark)

  Webb, Edward John Dorrell

  2017-01-01

  Consumers with bounded perception treat sufficiently similar goods as homogeneous. The effects of bounded perception on a vertically differentiated duopoly with sequential quality choice are examined. When quality entails fixed costs the market becomes more concentrated. When quality entails marg...

 16. Opinion Polls and Statistical Surveys: What They Really Tell Us

  Indian Academy of Sciences (India)

  Author Affiliations. Rajeeva L Karandikar1 Ayanendranath Basu2. Statistics & Mathematics Unit, Indian Statistical Institute, 7, SJS Sansanwal Marg, New Delhi 110 016, India. Applied Statistics Unit, Indian Statistical Institute, 203, BT Road, Calcutta 700 035, India.

 17. Uue ja vana vastaspinge Erich Jacoby arhitektuuris / Carl-Dag Lige

  Index Scriptorium Estoniae

  Lige, Carl-Dag

  2011-01-01

  Näitus "Arhitekt Erich Jacoby 125" Eesti Arhitektuurimuuseumis 15.12.2010-13.02.2011, kuraator Mait Väljas, kujundaja Marge Pervik-Kaal, fotograaf Martin Siplane. Erich Jacobyst, tema tegevusest ja loomingust

 18. Clonal and sexy : The dynamics of sexual and asexual reproduction in dwarf eelgrass, Zostera noltii Hornemann in the northern Wadden Sea

  NARCIS (Netherlands)

  Zipperle, Andreas Michael

  2012-01-01

  Zeegrassen zijn ecosysteembouwers die verscheidene ecosysteem diensten leveren. Hun voorkomen in de ondiepe marges van de wereldoceanen maakt ze extra kwetsbaar voor menselijke invloeden wat geresulteerd heeft in een wereldwijde achteruitgang. Zostera noltii (klein zeegras) heeft zich gemanifesteerd

 19. Naqvi, Dr Syed Wajih Ahmad

  Indian Academy of Sciences (India)

  Oceanography, Global Change and Aquatic Biogeochemistry Address: Distinguished Scientist, Council of Scientific & Industrial Research, Anusandhan Bhavan, 2, Rafi Marg, New Delhi 110 001, U.T.. Contact: Office: (011) 2347 0222

 20. Up Close and Personal / Ave Randviir

  Index Scriptorium Estoniae

  Randviir, Ave, 1981-

  2008-01-01

  Näitused Hobusepea ja Draakoni galeriis, kuraator Marge Monko. Osalesid Adel Abidin (Soome), Jari Silomäki (Soome), Helina Kõrm, Krista Mölder, Kaarel Nurk, Krõõt Tarkmeel, Tõnu Tunnel, Sigrid Viir

 1. Misra, Prof. Krishna Behari

  Indian Academy of Sciences (India)

  .D. (IIT, Roorkee), FNAE. Date of birth: 23 January 1943. Specialization: Reliability, Maintainability, Risk & Safety, Performability Engineering Address: 71, Vrindaban Vihar, Krishna Kutir, Ajmer Road, Mandir Marg, Jaipur 302 019, Rajasthan

 2. Eesti 3D jaoks kitsas / Virge Haavasalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Haavasalu, Virge

  2009-01-01

  Produktsioonifirma Digitaalne Sputnik: Kaur ja Kaspar Kallas tegelevad filmide produtseerimise ning 3D digitaalkaamerate tootearendusega (Silicon Imaging LLC). Vendade Kallaste 3D-kaamerast. Kommenteerib Eesti Filmi Sihtasutuse direktor Marge Liiske

 3. Associateship | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Associate Profile. Period: 2013–2016. Agarwalla, Dr S K . Date of birth: 8 April 1980. Specialization: Particle Physics, Dark Matter Address during Associateship: IoP, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005. Contact: Email: sanjib@iopb.res.in.

 4. Uued tuuled annetaja rahakotis / Mariliis Kannukene

  Index Scriptorium Estoniae

  Kannukene, Mariliis

  2006-01-01

  Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tulumaksusoodustustest annetamisel. Lisatud: Goldberg-Talts, Marge. Seadusemuudatus pärsiks annetamist. Rammo, Alari. Avalikud huvid vajavad täpsustamist. EML ettepanekud tulumaksuseaduse § 11 muutmise kohta

 5. "Mida mina ei julge, teeb Homer filmis ära!" / Katrin Pauts

  Index Scriptorium Estoniae

  Pauts, Katrin, 1977-

  2007-01-01

  21. juulil on joonisfilmi "Simpsonite film" ("The Simpsons Movie") maailmaesilinastus. Seriaali suur fänn, saatejuht Kristjan Jõekalda sellest, miks talle Simpsonid meeldivad. Lisaks "Marge'i juuksed on inspireeritud Frankenteini pruudist"

 6. Raamaturott pääses lahti Tartu Loodusmajja / Andrus Okas

  Index Scriptorium Estoniae

  Okas, Andrus

  2014-01-01

  Loodusteemalisi raamatuid ja lauamängu tutvustab Andrus Okas Tartu Loodusmajast: Marvet, Ann. Metsa-, soo- ja niiduaabits : Eesti taimekoosluste määraja (Tallinn : Varrak, 2014). Vilbaste, Kristel. Jõhvikas (Tallinn : Varrak, 2014). Hermann, Elo; Nelk, Marge. Eesti lindude värviraamat. I osa Eesti ([Tartu] : Eesti Ornitoloogiaühing, 2014). Hermann, Elo; Nelk, Marge. Linnumäng : kümme kaardimängu lindude tundmaõppimiseks ([Tartu] : Eesti Ornitoloogiaühing, 2014)

 7. Author Details

  African Journals Online (AJOL)

  Vergès, Françoise. Vol 1999, No 3-4 (1999) - Articles Sex, Milk and Death: The Enigma Sexuality Details · Vol 2, No 3-4 (2000) - Articles Marges de l'afrique : marges africaines le geste de decentrer l'afrique. Abstract. ISSN: 0850-8712. AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians ...

 8. Motion in Augmented Reality Games: An Engine for Creating Plausible Physical Interactions in Augmented Reality Games

  OpenAIRE

  Brian Mac Namee; David Beaney; Qingqing Dong

  2010-01-01

  The next generation of Augmented Reality (AR) games will require real and virtual objects to coexist in motion in immersive game environments. This will require the illusion that real and virtual objects interact physically together in a plausible way. The Motion in Augmented Reality Games (MARG) engine described in this paper has been developed to allow these kinds of game environments. The paper describes the design and implementation of the MARG engine and presents two proof-of-concept AR ...

 9. Corpus delicti / Jüri Hain

  Index Scriptorium Estoniae

  Hain, Jüri, 1941-

  2001-01-01

  Leonhard Lapini, Sirje Runge, Andres Toltsi ja Mare Vindi 1960ndate lõpu ja 1970ndate alguse tööde näitusest "Corpus in spe" Deco galeriis ning nimetatud kunstnike ja Urmo Rausi uudisloomingu näitusest "Corpus" Tallinna Linnagaleriis

 10. Vaimsed kehad Decos ja Linnagaleriis

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  1. detsembrini Deco galeriis Leonhard Lapini, Sirje Runge, Andres Toltsi ja Mare Vindi 1960ndate ja 1970ndate alguse tööde näitus "Corpus in spe". 6.-18. XI Tallinna Linnagaleriis nimetatud kunstnike ja Urmo Rausi uudisloomingu näitus "Corpus".

 11. Samm "Manifestale" lähemale

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  8. IV on Tallinna Kunstihoones "Manifesta" ümarlaud seoses ajakirja Manifesta Journal (MJ) uue numbriga. Teemaks kaasaegse kunsti dokumenteerimine ja arhiveerimine. Paneeldiskussioonis osalevad Viktor Misiano, Beatrice von Bismarck, Hans-Peter Feldmann, Sirje Helme, Anders Härm. Kohal on "Manifesta" organisatsiooni (IFM) direktor Hedwig Fijen ja MJ toimetaja Marieke van Hal

 12. Universaal Universum - kasumlik eksootika / Tiina Kolk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kolk, Tiina

  2005-01-01

  Margus Kalam ja Peeter Salmela toovad India ja Indoneesia reisidelt kaasa maske, muusikariistu, mööblit ja muid eksootilisi kaupu, mida müüvad oma äris Universaal Universum. Kommenteerivad Peeter Vähi ja Sirje Kadalipp

 13. Lilleküla jalgpallistaadion = Lilleküla Football Stadium / Haldo Oravas

  Index Scriptorium Estoniae

  Oravas, Haldo, 1960-

  2001-01-01

  Arhitekt, projekti ja detailplaneeringu (AS Eesti Projekt, 1999) autor Haldo Oravas. Projekteerijad: ETP Grupp, projektijuht Aare Uusalu, arhitekt Peep Urb. Sisekujundaja Sirje Pohl. Projekt 2000-2001. 8 ill.: V korruse ja asendiplaan, tribüüni lõige, vaated

 14. Pinnuks silmas - Mark Soosaar 60 / Mark Soosaar ; interv. Jüri Aarma

  Index Scriptorium Estoniae

  Soosaar, Mark, 1946-

  2006-01-01

  Mark Soosaare vastused olematutele küsimustele (J. Aarma küsimused vahelt ära võetud). Endast, oma uuest filmist "Vabatahtlikud" ja muust. Lisatud Sirje Niitra artikkel "Valutab südant" Soosaare muredest ja võitlustest seoses Pärnu linnaga

 15. Briti tuntud kaubandusketil koht juba välja vaadatud / Gert D. Hankewitz

  Index Scriptorium Estoniae

  Hankewitz, Gert D.

  2005-01-01

  Suurbritannia kaubanduskett Marks & Spencer on Tallinnas valinud välja endale sobilikud kaubanduspinnad ning võib avada järgmisel aastal oma esimesed poed Eestis. Vt. samas: Sirje Rank. Marks & Spencer toibub kaua kestnud mõõnast

 16. Eesti Energia hakkab elektrit müüma otse börsi kaudu / Gert D. Hankewitz

  Index Scriptorium Estoniae

  Hankewitz, Gert D.

  2006-01-01

  Eesti Energia ostis 15,6 miljoni krooni eest elektrimaaklerfirma Solidus, mille kaudu hakkab Põhjamaadesse elektrit müüma. Diagramm. Vt. samas: Sirje Rank. Järsk hinnatõus Põhjala elektribörsil kütab kriitikat; Romet Kreek. Nord Poolil kaubeldakse elektri ja saastekvootidega; Mis on Estlink ehk Eesti-Soome merekaabel

 17. Nokia ja Sirmens panevad leivad ühte kappi / Lauri Matsulevitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Matsulevitsh, Lauri

  2006-01-01

  Nokia ja Siemens ühendavad võrguseadmete tootmise. Lisa: Annika Matson. Eesti võib võita uusi töökohti. Küsimustele vastab Avo Tihamäe. Diagramm: Ühinemisuudis pani aktsiad liikuma. Vt. samas: Sirje Rank. Analüütikud: Siemens võidab tehingust enam; Võrguseadmete tootjatel peal liitumistuhin

 18. Seltskond / Annika Haas

  Index Scriptorium Estoniae

  Haas, Annika

  2008-01-01

  Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi eestvõttel tähistati 4. novembril 2008 Kumule Euroopa aasta muuseumi tiitli andmist. Ühel juuresolevatest fotodest president Toomas Hendrik Ilves koos Kumu kunstimuuseumi direktrissi Sirje Helme ja Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi juhatuse esimehe Enn Kunilaga

 19. Kuidas teie koolis tähistati õpetajate päeva? / Inna Lamp, Tõnu Soop, Jüri Toit ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Küsimusele vastasid Pala kooli huvijuht Inna Lamp, Kärdla ühisgümnaasiumi õpetaja Tõnu Soop, Jõgeva ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit, Juuru gümnaasiumi direktor Sirje Kautsaar, Muhu põhikooli muusikaõpetaja Leena Peegel

 20. Rahvusvaheliselt pärjatud õpivara eesti keeles ja kirjanduses / Helin Puksand, Reet Bobõlski, Margit Ross ; intervjueeris Krista Kerge

  Index Scriptorium Estoniae

  Puksand, Helin, 1970-

  2015-01-01

  Eesti õpivarale antud rahvusvahelised auhinnad: Best European Learning Material Silver Award 2014 Helin Puksandi, Reet Bobõlski ja Margit Rossi eesti keele õpikule "Punkt" (2013) ja Best European Schoolbook Silver Award 2012 samade autorite eesti keele õpikule "Peegel 3" (2011). Best European Schoolbook Bronze Award 2006 Jaanus Vaiksoo, Sirje Toomla ja Kadri Liivese aabitsale "Ilus emakeel" (2005).

 1. Uue kunsti muuseumis avaneb ilu vaataja silmis / Silja Joon

  Index Scriptorium Estoniae

  Joon, Silja, 1966-

  2001-01-01

  Linda Reissi graafika ja fotonäitusest "Elukangas", Sirje Salmari fotonäitusest "Kui ma näen su taevast", autoportreede näitusest "Ma tunnen end paremini" ja religiooniteemalisest näitusest "Jumal on inimene" (eksponeeritud Andrus Joonase, Ly Lestbergi, Elisabeth Ohlsoni, Peeter Mudist jt. töid) Pärnu uue kunsti muuseumis

 2. Bibliograafiaväljaannete võistlus 2008-2009 / Aurika Kruus

  Index Scriptorium Estoniae

  Kruus, Aurika, 1961-

  2010-01-01

  ERÜ bibliograafia ettekandepäeval anti üle ka bibliograafia auhind 2008-2009. Parimaks tunnistati Külli Kaunissaare koostatud "Eesti perioodika 1941-1944" ja Sirje Tammoja koostatud "Hando Runneli bibliograafia 1963-2008". Ülevaade ka teistest võistlusele esitatud töödest

 3. Politsei rakendaks roolijoodikutele aresti / Tõnis Sulu ; interv. Peeter Kuimet

  Index Scriptorium Estoniae

  Sulu, Tõnis

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 14. juuni lk. 6. Liikluspolitsei liiklusjärelevalve talituse juht räägib liiklusõnnetuste statistikast ja karistuspoliitikast, pidades vajalikuks joobes juhtide arestimajja paigutamist. Kommenteerib Sirje Lilleorg. Vt. samas: Liiklusekspert: Eesti vajab reaalselt toimivat veapunktisüsteemi. Liikluspsühholoog Gunnar Meinhardi arvamus

 4. John Smith iz Stuttgarta pereselilsja v Rapla. Sledujushtshaja stantsija - Veneetsia / Ilja Sundelevitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Sundelevitsh, Ilja

  2003-01-01

  John Smithi (Marko Mäetamm ja Kaido Ole) näitusest Tallinna Kunstihoones. John Smithi biograafia. Sirje Helme koostatud näitusest "Leidlaps" galeriis 008 (Tallinna Viru keskuses kaupluse Sity Sokos tühjaksjäänud ruumides). Esile tõstetud Jüri Kase töid

 5. Viljandi Muuseum näitab kirjatud paradiisi

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Õigeusu kirikutekstiili näitus Viljandi Muuseumi näitusetoas. Koostas Sirje Säär ja kujundas Inga Heamägi. Näidatakse sõnas, pildis ja esemete kujul õigeusu vaimulike liturgilisi rõivaid ja liturgia juurde kuuluvaid tekstiile

 6. Bensiini hind tõuseb veel kahe krooni võrra / Heidit Kaio, Liis Kängsepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaio, Heidit, 1971-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 7. sept. lk. 2. Lähipäevadel on oodata bensiini hinna kallinemist, mis omakorda hakkab mõjutama teiste toodete hindu. Diagramm. Vt. samas: Sirje Rank. Ameerikas pikad bensiinijärjekorrad; Erisoodustuse määr jääb muutmata

 7. Modernismi tõlgendamine jätkub / Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Varblane, Reet, 1952-

  2007-01-01

  Rahvusvaheline kunstiajalookonverents "Erinevad modernismid, erinevad avangardid. Kesk- ja Ida-Euroopa kunstiprobleemid pärast Teist maailmasõda" Kumu Kunstimuuseumis 27. ja 28. IX. Esinejad: Irena Buzhinska, David Crowley, Branislav Dmitrijevic, Sirje Helme, Henry Meyric Hughes, Jaak Kangilaski, Liljana Kolesnik, Andres Kurg, Vojtech Lahoda, Steven Mansbach, Pjotr Piotrowski, Stefanie Reetz, Susan E. Reid, Skaidra Trilupaite, Borut Vogelnik

 8. Homme kell 15 avatakse Kuressaare Raegaleriis ja kultuurikeskuses...

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Avatakse rahvusvahelises koostöös valminud näitus "100 Open Windows / 100 akent", mille on ette valmistanud ühendus Kunstisuvi koostöös eelkõige Flandria linna Kuurnega. Kuraator Sirje Eelma. Pressiesitlus Tallinnas 7. VI. Esitletakse 15-keelset kunstikataloogi, videot "Ypres 25.03.2004", tutvustatakse X "Kunstisuve" programmi

 9. XXI sajandi muuseum : kas rahvusluse tempel või kaasaegne institutsioon? / Maria-Kristiina Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2006-01-01

  17. V Kumus toimunud avalikust püsiekspositsiooni diskussioonist "Milline peab olema XXI sajandi muuseumi ekspositsioon?". Arutelu teemad "Millist ajalugu me vajaksime?", "Kas Kumus on kohta kaasaegsele kunstile?", sõnastas Kumu kuraator Eha Komissarov, üritust modereeris Sirje Helme, paneelis osalesid Rael Artel, Marco Laimre, Ly Lestberg ja Leonhard Lapin

 10. EFFE 2001 konverents Tallinnas / Tiiu Kuurme

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuurme, Tiiu, 1953-

  2001-01-01

  24.- 27. maini 2001 toimub Tallinnas EFFE 2001 (European Forum for Freedom in Education) konverents "Haridus tänases kodanikuühiskonnas". Konverentsi korraldavad Sirje Priimägi ja Tiiu Kuurme. Arutatakse lapse, lapsevanema, õpetaja ja kooli vabaduse teemat. European Forum for Freedom in Education ehk EFFE on üleeuroopaline organisatsioon, mis ühendab alternatiivpedagoogiliste ja humanistlike liikumiste esindajaid

 11. Vene maagaasi hind kerkis poole võrra / Katre Pilvinski

  Index Scriptorium Estoniae

  Pilvinski, Katre

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 2. juuli lk. 4. Venemaa Euroopasse müüdava maagaasi hind tõuseb sel aastal 2007. aastaga võrreldes ligi poole võrra, 410 dollarini tuhande kuupmeetri eest. Kommenteerib Sirje Riivald

 12. Jälle see "Kunstisuvi" / Rait Prääts

  Index Scriptorium Estoniae

  Prääts, Rait, 1952-

  1999-01-01

  Üldistusi alates 1995. aastast toimuvast "Kunstisuvest", "Kunstisuve" tulevikust. 1995-1998 toimunud ja 1999 toimuvad näitused. 1999. a. suvel kureerivad "Kunstisuve" näitusi Agur Kruusing, Mari Sobolev, Veerle Van Durme, Terje Ojaver, Toomas Mikk, Aleksander Bauman, Karol Kallas, Sirje Eelma, Rait Prääts

 13. Krahli lummav dekadents / Valle-Sten Maiste

  Index Scriptorium Estoniae

  Maiste, Valle-Sten, 1972-

  2006-01-01

  8. märtsil Von Krahli Teatris esietendunud W. A. Mozarti "Võluflöödi" uus versioon. Lavastuse muusika on W. A. Mozartilt, kontseptsioon ja lavastus Peeter Jalakalt, tantsude seade Sasha Pepeljajevilt. Video- ja helikujundus Ville Hyvönen, muusika esitus ja arranzheering Eva Alkula, Sirje Mõttus, akvarellid Ervin Õunapuu, kostüümid Reet Aus

 14. Töömeeste pättused pööravad elu põrguks / Liivi Tamm

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamm, Liivi, 1978-

  2004-01-01

  Kinnisvaraekspert Terje Kross ja sisekujundaja Sirje Kadalipp kirjeldavad erinevaid töömeeste lohakusest tingitud ehitus- ja viimistlusvigu, mille suhtes tellijad tähelepanelikud peaksid olema. Lisa: Suhtlemisel ehitajaga on oluline korrektsus. Vt. samas: Margo Dengo. Lepingus olgu viide kvaliteedinõuetele

 15. Graafikatriennaalist kunstitriennaaliks / Harry Liivrand

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivrand, Harry, 1961-

  2004-01-01

  Tallinna XIII graafikatriennaalist. Peateemaks maapagu ja eksiilisolek. Eksiiliteemat kommenteerivad David Kiehl (New Yorgi Whitney muuseumi kuraator), Maaretta Jaukkuri (Helsingi Kiasma muuseumi kuraator), Irina Cios (Bukaresti kunstiteadlane), Silvina Der-Meguerditchian (argentiina kunstnik). Parimaks väljapanekuks Sirje Helme kuraatorinäitus "Teine naaber" Tallinna Kunstihoones ja Kunstihoone galeriis. Marko Mäetamme ja Kaido Ole 100 betoonkohvri projektist. Triennaali preemiasaajad

 16. [5.-7. augustini 2008 korraldas Eesti Emakeeleõpetajate Selts koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Keele Kui Teise Keele Õpetajate Liiduga Raplamaal suvekooli "Kirjanduse sisu ja ümbrispaber"

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Ettekannetega esinesid Jan Kaus, Sirje Olesk, Harri Jõgisalu, Aidi Vallik, Katrin Reimus, Jaanus Vaiksoo, Jürgen Rooste, Leelo Tungal, Priit Kruus, Mathura, Hando Runnel, Kristiina Ehin, Ly Ehin, Andres Ehin, Krista Kaer, Karl Martin Sinijärv, Doris Kareva, Rein Veidemann, Peeter Helme ja Piibe Leiger

 17. Kas maavanemale tuleb nutsu anda? / Peeter Ernits

  Index Scriptorium Estoniae

  Ernits, Peeter, 1953-

  2007-01-01

  Bussitranspordi korraldamisel on tegu turuvõitlusega, enamikus maakondades on vastamisi kaks konkurenti Go Bus ja Atko. Pole maakonda, kus kaotaja ei oleks riigihanget kohtus vaidlustanud. Vt. samas: Sirje Niitra. Go Busi töö on häiritud; Intervjuu majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga

 18. X Nüpli kevadkool "Kolumbus oli naine" : esseistlik kokkuvõte / Tiina Kirss

  Index Scriptorium Estoniae

  Kirss, Tiina, 1957-

  2001-01-01

  Ettekannetes käsitleti ka Noor-Eesti III albumit (Elo Lindsalu), A. H. Tammsaare üliõpilasnovelle (Mirjam Hinrikus), Arvo Valtoni novellikogu "Kahekesi" (Anneli Mihkelev), Aino Kallase loomingut (Sirje Olesk ja Leena Kurvet-Käosaar) ning Aino Perviku lasteraamatut "Arabella, mereröövli tütar" (Berk Vaher)

 19. Eesti videokunsti näitus Budapestis

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  2. juunini Budapesti Ludwigi kaasaegse kunsti muuseumis eesti videokunsti näitus "Time based". Osalevad J. Toomik, E.-L. Semper, M. Tralla, K. Kaljo, A. Keskküla, M. Laanemets, K. Sukmit, J. Zoova, Kiwa, H. Soans, M. Raat, M. Laimre (interaktiivne installatsioon "Käsikivi"). Kataloogi koostas kuraator Sirje Helme

 20. Vaimne mahalaadimine Pärnus / Teet Veispak

  Index Scriptorium Estoniae

  Veispak, Teet, 1955-

  2010-01-01

  Kunstifestival "In Graafika" Pärnu näitusesaalides 9.-31. jaanuarini 2010. Näituste üldteemaks on "Mental discharge", ürituste peaesinejaks kunstnikegrupp Le Dernier Cri (Prantsusmaa). Vabagraafikute Ühenduse näitus "28 klassikut..." Endla teatris, kuraator Sirje Eelma. Lühidalt teistest näitustest

 1. Paul ja Kristjan Raua näituse lõppemise eel / Mai Levin

  Index Scriptorium Estoniae

  Levin, Mai, 1942-

  2006-01-01

  Kumu Kunstimuuseumis kuni 8. X 2006 avatud näitusest "Ühest sajandist teise. Kristjan ja Paul Raud". Näituse ja kataloogi kujundas Tiit Jürna. 6. X toimuva konverentsi kava, esinevad Sirje Helme, Bettina Baumgärtel, Tiina Abel, Mart Kivimäe, Mai Levin, Elo-Hanna Seljamaa, Erkki Anttonen, Ülo Tedre

 2. Uus nobelist : prantslane Jean-Marie Gustave Le Clézio / Kaarel Kressa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kressa, Kaarel, 1983-

  2008-01-01

  Nobeli kirjandusauhind 2008 - prantsuse romaanikirjanik Jean-Marie Gustave Le Clézio. Sisaldab autori eesti keelde tõlgitud teoste annotatsioone: Päev, mil Beaumont tegi tutvust oma valuga : [novell] / tlk. Merike Riives (kogumikust Prantsuse novell, 1973); Kõrb / tlk. Kristiina Ross (Eesti Raamat, 1990); Diego ja Frida / tlk. Sirje Keevallik (Kunst, 2007)

 3. Keila Tervisekeskus. Ujula = Keila Health Club. Swimming Pool / Ain Padrik

  Index Scriptorium Estoniae

  Padrik, Ain, 1947-

  2001-01-01

  Projekteerija: Arhitektuuribüroo Künnapu & Padrik. Arhitektid Ain Padrik ja Kristi Alamaa, sisearhitekt Sirje Männik. Konstruktsioonid: Jaan Laks, A-Grupp. Ujulas on võistlus- ja lastebassein, suvel on avatud välibassein. 5 ill.: I korruse plaan, ristlõige, vaated

 4. Director murrab pead : mida vastata head hunter'ile / Mari Kooskora

  Index Scriptorium Estoniae

  Kooskora, Mari, 1969-

  2008-01-01

  Kas võtta vastu tööpakkumine rahvusvahelises konsultatsiooni- ja koolitusfirmas ning muuta oluliselt elukorraldust ja kasvatada sissetulekuid või jätkata praegust rahuldustpakkuvat tööd, vastust küsimusele otsivad Triin Rammul, Peter Priisalm, Lembit Talts, Matti Pruul, Üllas Täht, Madis Sander, Sirje Tammiste, Toomas Arula

 5. Noorteprogramm "Angelika! Angelika!" / Helemall Piirfeldt

  Index Scriptorium Estoniae

  Piirfeldt, Helemall

  2005-01-01

  2005. a. mais Kadrioru Kunstimuuseumis näituse "Šveitsi muusa. Angelika Kauffmann (1741-1807)" raames toimunud noorteprogrammist "Angelika! Angelika!", mida juhendasid moekunstnik Sirje Märjamaa ja muuseumipedagoog Helemall Piirfeldt. Moeetenduse lavastas Tiina Makarov, konsultant oli grimmikunstnik Anu Konze

 6. Matemaatikaõpetajate pidupäevad Tartus / Viia Keeru, Tiit Lepmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Keeru, Viia

  2009-01-01

  36. matemaatikaõpetajate päevadest, mis pühendati professor Olaf Prinitsa 85. sünniaastapäevale. Päevade lõpus selgusid tänavused professor G. Rägo nimelise medali laureaadid, kelle seas olid ka TLÜ Haapsalu Kolledži lektor Sirje Piht ja TLÜ matemaatika didaktika dotsent Madis Lepik

 7. Eesti kunst Berliinis

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  29. novembrist Berliini Giedre Bartelti galeriis fotonäitus "(un)dressed Body in the Baltic Photo. Art vol 2: Estonia". Näituse teema: keha ja selle kujutamisviisid, seksuaalsus ja aseksuaalsus. Eksponeeritud Margot Kase, Peeter Lauritsa, Ly Lestbergi, Mark Raidpere, Ene-Liis Semperi, Liina Siibi, Mare Tralla ja Tanel Veenre video- ja fotolooming. Kuraator Sirje Helme

 8. Kumus peeti pidu Euroopa aasta muuseumi nime puhul

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi eestvedamisel tähistati Kumu Kunstimuuseumile Euroopa aasta muuseumi (2008) tiitli andmist. Selts kinkis muuseumile Eerik Haameri maali "Merepõhi". AS Liviko annetas Kumule 500 000 krooni. Kõnega esines ka president Toomas Hendrik Ilves. Juuresoleval Peeter Langovitsi fotol president T. H. Ilves koos Kumu direktori Sirje Helmega

 9. Kolmas võimalus : Veel JR 200 kirjanduselust / Ain Kaalep

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaalep, Ain, 1926-

  1996-01-01

  Vastuseks Ott Arderi artiklile 'Laulu võimu täius ja viletsus', Looming, nr. 5, samuti Sirje Oleski artiklile 'Prooimion Ain Kaalepi elu- ja loominguloole', Looming, nr. 6. Ka Eerik Tederi uurimusest 'Suomenpojat Viron Kirjallisuudessa ja heidän teostensa vastaanotto Suomessa' (Jyväskylä, 1996)

 10. Zolotõje mazki severnõh sosedei / Dmitri Babitshenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Babitshenko, Dmitri

  2008-01-01

  Näitus "Soome kunsti kuldaeg. Meistriteoseid Turu Kunstimuuseumi kogust" Kumus. Kuraator Tiina Abel (Kumu kunstimuuseum), kaaskuraatorid Christian Hoffmann ja Mia Haltia (Turu Kunstimuuseum). Kommenteerib Sirje Helme. Komi, Marimaa, Mordva ja Udmurtia kaasaegse kunsti näitus "Põhi ja kirre : kontinentaalne alateadvus. Kaasaegne kunst ja soome-ugri maailm" Kumus. Kuraator Anders Kreuger

 11. Kotler : edukate firmade juhid ei ole karismaatilised / Katrin Rohtla

  Index Scriptorium Estoniae

  Rohtla, Katrin, 1966-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 6. juuni lk. 8. Turundusguru Philip Kotler rääkis Tallinnas konverentsil uutest müügi- ja turundusstrateegiatest. Vt. samas: Sirje Rank. Kotler tõstis esile turunduse väärtuse

 12. Perekonnad hoiavad kontrolli tuntud suurfirmade tegevuse üle / Andres Reimer

  Index Scriptorium Estoniae

  Reimer, Andres

  2005-01-01

  Andres Haamer räägib oma perefirma Overall Eesti loomisest. Uniprindi-Unipressi omanikud Sirje ja Andrus Reinsoo hindavad koos oma äri peatrumpideks täielikku usaldust ja teineteisemõistmist. Lisad: Maailma legend: Rockefellerid; Eesti legend: Puhkid

 13. 2007. aasta kroonika

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Sisu: Kronberg, Janika. Eesti Kirjandusmuuseum 2007. aastal ; Oona, Annela. Eesti Kirjandusmuuseumi sündmuste kroonika 2007 ; Kiipus, Merike. Arhiivraamatukogu ; Asmer, Vilve, Olesk, Sirje. Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; Västrik, Ergo-Hart. Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Ojamaa, Triinu. Etnomusikoloogia osakond ; Vesik, Liisa. Folkloristika osakond ; Kiipus, Merike. Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded 2007 : [bibliograafia

 14. Algas "Kunstisuvi 2001"

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  2. juunist Kuressaare Raegaleriis Sirje Eelma kureeritud gotlandi ja eesti kunstnike (loetletud) fotode, installatsioonide ja maalide näitus "Avatud akende päevad" ning Kuressaare linnuses Terje Ojaveri kureeritud "Anima(a)l" (osalejaid). 16. juunist Pärnu Linnagaleriis rahvusvaheline väikegraafika näitus "Midigrafik II", mille aukülaliseks on Norra (osalejaid).

 15. Toidutööstuse kommunikatsioon mõjutab inimeste hoiakuid / Kairi Oja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oja, Kairi

  2014-01-01

  Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhi Sirje Potisepa, Premia Tallinna Külmhoone AS-i juhatuse esimehe Katre Kõvaski, Saku Õlletehase AS-i kommunikatsioonijuhi Kristiina Tambergi ja Idea PR-i vanemkonsultandi Egle Loori seisukohad toiduäri turunduse ja kommunikatsiooni teemal

 16. Study of the particulate matter transfer and dumping using {sup 210} Po et le {sup 210} Pb. Application to the Gulf of Biscary (NE Atlantic Ocean) and the Gulf of Lion (NW Mediterranean Sea) continental margins; Etude du transfert et du depot du materiel particulaire par le {sup 210} Po et le {sup 210} Pb. Application aux marges continentales du Golfe de Gascogne (NE Atlantique) et du Golfe du Lion (NW Mediterranee)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radakovitch, O.

  1995-07-07

  {sup 210} Po and {sup 210} Pb activities and fluxes were measured on seawater, sediment-trapped material collected during one year and sediment. Focalization of {sup 210} Pb is clearly noticed on the Cap-Ferret canyon (Gulf of Biscary) and the Lacaze-Duthiers canyon (western part of the Gulf of Lion). In both sites, {sup 210} Pb fluxes in traps and sediment are always higher than {sup 210} Pb flux available from atmospheric and in situ production. On the contrary, Grand-Rhone canyon and its adjacent open slope exhibit a {sup 210} Pb budget near equilibrium in the near-bottom sediment traps, but focalization is important in the sediment. For the entire Gulf of Lion margin, focalization of {sup 210} Pb in the sediment occurred principally between 500 and 1500 m water depth on the slope, and on the middle shelf mud-patch. {sup 210} Po and {sup 210} Pb have been used in the Cap Ferret and Grand-Rhone canyons to characterize the origin of the particulate trapped material. Two main sources feed the water column. The first source, localized in surface waters, is constituted by biogenic particles from primary production and lithogenic material. The second source, deeper, is due to resuspension at the shelf break and/or on the open slope. In each site, {sup 210} Po and {sup 210} Pb activities of the trapped particles did not show any relations with the major constituents. Quantity of particles appeared to be the main factor regulating adsorption processes of these nuclides. Sedimentation rates based on {sup 210} Po profiles decreased with increasing water depth, from 0.4 ti 0.06 cm y-1 on the Cap Ferret canyon (400 to 3000 m water depth) and from 0.5 to 0.05 cm y-1 for the entire Gulf of Lion margin (50 to 2000 m water depth). (author). 243 refs.

 17. Stratigraphic modeling of organic matter distribution and preservation in deep marine environment. Case of a margin with pelagic sedimentation: the coastal upwelling system of Benguela (Namibia, Western South Africa); Modelisation stratigraphique de la distribution et de la preservation de la matiere organique en milieu marin profond. Cas d'une marge a sedimentation pelagique: systeme d'upwelling cotier du Benguela (Namibie, Afrique du Sud Ouest)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tranier, J.

  2006-06-15

  In order to develop stratigraphic modelling of organic matter distribution and preservation in marine environment, the methodology established, uses three modelling softwares. We make use of a 3D stratigraphic model, DIONISOS, which allows to build margin thanks to sediment input and transport and thanks to basin deformation. Biogenic sediments are introduced in DIONISOS after their production modelling by two coupled models, ROMS and NPZD. ROMS is a physical model which allows to simulate upwelling dynamics thanks to wind strength exerted on ocean surface and to margin morphology. NPZD models relationships (photosynthesis, grazing, excretion, mortality, re-mineralization, etc.) between four boxes: nutrients, phytoplankton, zooplankton and detritus. Nutrients availability (model inputs) and flux intensity between boxes are controlled by upwelling dynamics, i-e ROMS. Thanks to these three softwares, organic matter can be modelled from its production to its fossilization considering the influence of various factors as upwelling intensity, nutrients availability, chemical compounds of water mass and oxygenation of water column, species competition (diatoms and coccolithophoridae), margin morphology and eustatism. After testing sensibility of the various parameters of the three models, we study their capacity for reproduce biogenic sedimentation and simulate climatic cycle effect on organic matter distribution on a passive continental margin: the Namibian margin (Southwest Africa). They are validated comparing results with core data from this margin. (author)

 18. Marginalité et référence dans Le Dernier jour d’un condamné de Victor Hugo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudine Nédélec

  2007-11-01

  Full Text Available Peut-être, en littérature, le référent est-il essentiellement lié à la marginalité (les frères Goncourt ne définissaient-ils pas l’écrivain comme un composé d’homme du monde et de criminel ?. Le référent ne pourrait-il pas en effet  être défini comme ce qui est en marge de la littérature, ou plus exactement comme ce qu’elle met dans ses marges ? Et tout dépend de la façon dont on conçoit les marges : soit on les voit faites de ce « vide papier que la blancheur défend », et il n’y a rien dans...

 19. Algavad "Sügisulu" eelvoorud

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  9.-11. nov. Pärnus toimuvast linna ja maakonna noorte solistide konkursist "Sügisulg", mille võitjad esindavad Pärnumaad üle-eestilisel laulukonkursil "Laulukarussell 2008". Konkursi žüriis Sirje Medell, Airi Allvee, Enel Seeman, Andrus Haugas ja Indrek Palu, finaalkontserdid 10.-19aastastele 23. nov. Pärnu kontserdimajas ja 3-9aastastele 25. nov. Endla Küünis

 20. Millest mõtled, raamatukoguhoidja?

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Vastavad RR normandmete osakonna juhataja Sirje Nilbe, TÜR üld- ja arendusosakonna peaspetsialist Ilona Smuškina, EAR baltikaosakonna vanembibliograaf Katrin Kaugver, TTÜR komplekteerimisosakonna juhataja Meelis Ideon ; nr. 6: Tartu Linna Keskraamatukogu väliseesti kirjanduse osakonna peaspetsialist Tiina Tarik, Valga Keskraamatukogu peaspetsialist Kristi Simpson, Viljandi Linnaraamatukogu peaspetsialist Linda Sarapuu, Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Ludmilla Kapatsõna

 1. Eesti Kunstimuuseumi kevadine suurprojekt

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  6. maist Väliskunsti Muuseumis näitus "Šveitsi muusa. Angelika Kauffmann (1741-1807)". Väljas on Churi (Bündner Kunstmuseum Chur) ja Väliskunsti Muuseumi tööd. Näituse initsiaator ja Šveitsi-poolne korraldaja Giuliano Crivelli, Eesti-poolne kuraator Kadi Polli. Seminari kava 6. V, esinevad Beat Stutzer, Mai Levin, Kadi Polli, Renate Berger, Sirje Kivimäe, Ave Tarrend

 2. Läti ja Leedu vallutavad Pärnus "Kunstisuve" / Grete Naaber

  Index Scriptorium Estoniae

  Naaber, Grete, 1942-

  2000-01-01

  17. juunil Pärnus "Kunstisuve" raames Linnagaleriis avatavast pisiplastika näitusest 3D (kuraator Terje Ojaver, esinejate hulgas Tõnu Smidt, Erik Teemägi, Reti Saks, Ivan Zubaka) ja Muuseumiaidas avatavast Jelgava, Shiauliai ja Pärnu kunstnike näitusest 3B (näitused on avatud 29. juulini); korraldaja Sirje Eelma kommentaare; samal päeval toimub Raoul Kurvitsa performance "X-file"

 3. Ilmunud on : Sari "Elavik"

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Lühitutvustused sarjas "Elavik" ilminud raamatutele: Tüdruk helesinises kleidis : valik Villem Kapi kirju / koostaja Tiiu Tosso. Tants Kalevipoja ümber : Helmi Tohvelmani päevaraamat / koostaja Iivi Lepik. Heino Eller in modo mixolydio / peatoimetaja Hedi Rosma. Gustav Ernesaks : mu isamaa on minu arm... / koostajad Sirje Endre, Ene Kuljus jt. Kõik raamatud ilmunud Tallinnas, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi ja Kirjastuse SE & JS koostöös aastal 2008

 4. Talvekool Käärikul / raamatukogunduse õppetool

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  27.-28. märtsil 2000 Käärikul peetud Eesti teadusraamatukogude talvekoolist, milles osales ka Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakonna raamatukogunduse õppetool. Prof Aira Lepik esines ettekandega "Benchmarking kvaliteedi juhtimiseks ja hindamiseks raamatukogus", lektor Janne Andresoo esines kataloogimise probleeme käsitleva ettekandega. Lektor Sirje Nilbe analüüsis oma sõnavõtus märksõnastamisega seonduvat

 5. Kolm küsimust esimese leedi kandidaatidele

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Tiia Tulviste, Kirsti Savi, Sirje Priimägi, Mari-Ann Kelam ja Mari Tarand vastavad küsimustele, kuidas nad suhtuvad sattumisse presidendikampaaniasse, millisena nad näevad enda rolli presidendivalimiste kampaanias ja mida nad tahaksid teha esimese leedina. Eesti presidendi abikaasa rollist ühiskonnast räägivad Jaak Allik, Enn Eesmaa, Toomas Tiivel, Vilja Savisaar ja Gunnar Paal. Parlamendisaadik (M.-A. Kelam)

 6. Eesti kunst Euroopa südames : kümme kunstnikku Borchette'i keskuses / Roger Pierre Turine

  Index Scriptorium Estoniae

  Turine, Roger Pierre

  1998-01-01

  Eesti Vabariigi 80. aastapäeva ürituste raames Brüsselis avatud eesti kunsti väljapanekust. "La Libre Belgique"'i kunstikriitik R. P. Turine L. Lapini, R. Meele, J. Kase, A. Lille, V. Vinogradovi, A. Toltsi, P. Pere, S. Runge, K. Ole, P. Pärna töödest. Kuraator Sirje Helme selgitus ja galerist Ruben Forni arvamus näituse kohta.

 7. "Kunstisuvi 2001"

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Kuressaare Raegaleriis 2. VI-15. VII eesti & gotlandi kunstnike näitus "Avatud akende päevad". Nädalalõppudel öösiti valguskuuldemäng "Akende öö Kuressaare raekojas". Kuraator Sirje Eelma. Kuressaare linnuses 2.-30. VI rahvusvaheline näitus "Anima(a)l". Kuraator Terje Ojaver. Pärnu Linnagaleriis 16. VI-29. VII "Midigrafik II"

 8. Transferència de material fi i registre ambiental en conques marginals: les conques d'Alboran i de Bransfield.

  OpenAIRE

  Fabrés Francés, Joan

  2002-01-01

  El desenvolupament de models acurats pels cicles biogeoquímics d'elements clau, especialment pel carboni,depèn del coneixement dels fluxos d'aquests elements a través dels límits de l'oceà. La quantificació delsfluxos entre l'oceà obert i els marges continentals dels mars marginals és crucial per al desenvolupamentd'aquests models.Les taxes d'acumulació de sediment als marges continentals són ordres de magnitud més altes que a l'oceà obert i, per tant, els sediments marginals poden contenir r...

 9. Pandit, Prof. Aniruddha Bhalachandra

  Indian Academy of Sciences (India)

  Pandit, Prof. Aniruddha Bhalachandra Ph.D. (Mumbai), FNAE, FNA, FNASc, FTWAS. Date of birth: 7 December 1957. Specialization: Design of Multiphase Reactors, Cavitation Phenomena and Environmental & Energy Engineering Address: Dean (HR), Institute of Chemical Technology, N.P. Marg, Matunga, Mumbai 400 ...

 10. Working group report: Quantum chromodynamics

  Indian Academy of Sciences (India)

  Harish Chandra Research Institute, Allahabad 211 019, India; Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India; Institute of Mathematical Sciences, CIT Campus, Taramani, Chennai 600 113, India; Delhi University, New Delhi 110 019, India; Deutsches Elecktronen Synchrotron DESY, Zeuthen, Germany ...

 11. "Mu Armas..." = "My Dear..." / Hedi Rosma

  Index Scriptorium Estoniae

  Rosma, Hedi, 1983-

  2016-01-01

  Ringkäik Tallinna Kunstihoones Marge Monko kuraatorinäitusel "Kõik kirjad on armastuskirjad", kus kunstnikud Eestist, Belgiast, Iirimaalt, Saksamaalt ja Singapurist uurivad, mis on saanud romantilisest kirest ihade kiire rahuldamise ajastul. Eestit esindavad Anna-Stina Treumund, Anu Põder, Minna Hint ja Johnson & Johnson

 12. Allelic variations of functional markers for polyphenol oxidase (PPO ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Allelic variations of functional markers for polyphenol oxidase (PPO) genes in Indian bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. RAJENDER SINGH*, UMESH GOUTAM, R. K. GUPTA, G. C. PANDEY, JAG SHORAN and RATAN TIWARI. Directorate of Wheat Research, P. O. Box 158, Agarsain Marg, Karnal 132 001, India.

 13. Re-hardening of hadron transverse mass spectra in relativistic ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  1Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India. 2Division of Physics, Graduate School of Science, Hokkaido University, Sapporo 060-0810, ... in which the chiral symmetry is partially restored and non-negligible color-flux is stored. However, we have not seen any evidence which clearly suggests the ...

 14. Elliptic flow in a hadron-string cascade model at 130 GeV energy

  Indian Academy of Sciences (India)

  2015-11-27

  Nov 27, 2015 ... Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India; Division of Physics, Graduate School of Science, Hokkaido University, Sapporo 060-0810, Japan; Nuclear Data Center, Department of Nuclear Energy System, Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai, Ibaraki 319-1195, Japan ...

 15. Gupta, Dr Satish Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Date of birth: 20 April 1953. Specialization: Immunology, Reproductive Immunology and Reproductive Biology, Vaccines, Anti-Body Engineering Address: Emeritus Scientist, Reproductive Cell Biology Unit, National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, U.T.. Contact: Office: (011) 2674 1249

 16. Sengupta, Dr Sagar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 2017 Section: General Biology. Sengupta, Dr Sagar Ph.D. (IISc), FNA, FNASc. Date of birth: 23 June 1968. Specialization: Cancer Biology, Cell Signalling, Mytochondrial Biology Address: National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, U.T.. Contact: Office: (011) 2670 3786

 17. Shaha, Dr Chandrima

  Indian Academy of Sciences (India)

  Council Service: 2013-15. Date of birth: 14 October 1952. Specialization: Cell Biology and Biochemistry Address: Professor of Eminence, National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, U.T.. Contact: Office: (011) 2674 1501. Residence: (011) 2674 1501, (011) 2674 2528. Mobile: 99584 20001

 18. Bhattacharjee, Prof. Somendra Mohan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 2000 Section: Physics. Bhattacharjee, Prof. Somendra Mohan Ph.D. (Carnegie Mellon), FNA. Date of birth: 24 January 1957. Specialization: Statistical Physics and Condensed Matter Physics Address: Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, Orissa Contact:

 19. High spin rotational bands in Zn

  Indian Academy of Sciences (India)

  July 2001 physics pp. 181–184. High spin rotational bands in. 65. Zn. B MUKHERJEE, S MURALITHAR, R P SINGH, R KUMAR, K RANI and. R K BHOWMIK. Nuclear Science Centre, Aruna Asaf Ali Marg, P.B. No. .... resolved due to poor resolution of the detectors used. The measured DCO ratios for the 835,. 988, 1074 ...

 20. Development of nuclear DNA markers for evolutionary studies in ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  National Institute of Malaria Research (ICMR), 22 Sham Nath Marg, Delhi 110 054, India. Introduction. Estimation of genetic ... clear DNA markers in the human malaria parasite Plasmod- ium falciparum that would help in ... cause unequal extents of genetic diversity have been detected in different genes along the length of ...

 1. Reduced larval feeding rate is a strong evolutionary correlate of ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  2Present Address: National Institute of Malaria Research (ICMR), 22 Sham Nath Marg. New Delhi 110 054, India. 3Evolutionary Biology Laboratory, Evolutionary and Organismal .... To minimize nongenetic parental effects caused by dif- ferent maintenance regimes, the selected and control popu- lations were maintained ...

 2. Neutron star in the presence of strong magnetic field

  Indian Academy of Sciences (India)

  2014-04-22

  Apr 22, 2014 ... Author Affiliations. K K Mohanta1 R Mallick2 N R Panda2 L P Singh3 P K Sahu2. Rairangpur College, Rairangpur, Mayurbhanj 757 043, India; Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India; Physics Department, Utkal Univeristy, Bhubaneswar 751 004, India ...

 3. Panda, Prof. Sudhakar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Panda, Prof. Sudhakar Ph.D. (IoP, Bhubaneswar), FNA, FNASc. Date of birth: 23 February 1959. Specialization: High Energy Physics, String Theory, Cosmology, Quantum Field Theory Address: Director, Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, Orissa Contact: Office: (0674) 230 1825, 230 6404

 4. Local identities involving Jacobi elliptic functions

  Indian Academy of Sciences (India)

  Author Affiliations. Avinash Khare1 Arul Lakshminarayan2 Uday Sukhatme3. Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India; Department of Physics, Indian Institute of Technology, Chennai 600 036, India; Department of Physics, State University of New York at Buffalo, Buffalo, NY 14260, USA ...

 5. Associateship | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship; Associateship. Associate Profile. Period: 1997–2002. Habib, Dr Samam. Date of birth: 16 August 1968. Specialization: Molecular Biology Address during Associateship: Eukaryotic Gene Expression Lab., National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 016. YouTube; Twitter ...

 6. Mitochondria can Power Cells to Life and Death-Role of ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Eukaryotic Gene Expression Laboratory, National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi, 110 067, India. Department of Medical Elementology & Toxicology, Jamia Hamdard, Hamdard Nagar, New Delhi 110 062, India. Laboratory of Molecular & Cellular Biology, CDFD CDFD Interim Building Complex ...

 7. The effect of nonlinearity in relativistic nucleon–nucleon potential

  Indian Academy of Sciences (India)

  2014-04-01

  Apr 1, 2014 ... Home; Journals; Pramana – Journal of Physics; Volume 82; Issue 4. The effect of ... S K Patra2. Department of Physics, School of Applied Sciences, Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University, Bhubaneswar 751 024, India; Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India ...

 8. New Fellows and Honorary Fellow

  Indian Academy of Sciences (India)

  Specialization: Plant-Microbe Interactions, Plant Genetics and Bacterial Genetics Address: Director, National Institute of Plant Genome Research, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, U.T.. Contact: Office: (011) 2674 2267. Mobile: 94410 55295. Fax: (011) 2674 1759. Email: sonti@nipgr.ac.in, director@nipgr.ac.in.

 9. Sharma, Prof. Man Mohan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Sharma, Prof. Man Mohan Ph.D. (Cantab), D.Sc. (h.c.), D.Engg. (h.c.), LL.D. (h.c.), FNA, FRS Council Service: 1986-88. Date of birth: 1 May 1937. Specialization: Multiphase Reactions/Reactors, Separations Address: 2/3, Jaswant Baug, Behind Akbarallys, V.N. Purav Marg, Chembur, Mumbai 400 071, Maharashtra Contact:

 10. GETDB: 104810 [GETDB

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available in disc. Dll-like. tarsas, tibia/tr joint. ant, labial palp, probosis. wing marg...-gal sh. not in disc. Adult GFP Dll-like. tarsas, tibia/tr joint. ant, labial palp, probosis. wing margin, v

 11. G8: trois Francais, auteurs presumes de violences à Genève, arretes mercredi

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  "Trois Francais, soupconnes d'avoir participe a des violences survenues a Geneve en marge du sommet du G8 en juin dernier, ont ete arretes mercredi a Geneve, apres avoir reconnu les faits qui leur sont reproches, a annonce la police locale" (1/2 page).

 12. Super supermarktmarge voor bio-eieren

  NARCIS (Netherlands)

  Horne, van P.L.M.

  2008-01-01

  Supermarkten verkopen scharreleieren en vooral biologische eieren voor een hoge prijs. Aan de verkoopkosten ligt het niet. De supermarkt neemt een extra marge omdat een bepaalde doelgroep van consumenten bereid is voor bio-eieren extra te betalen. De prijsstelling is daarbij niet gerelateerd aan de

 13. Baltimaade fotokunstnike sovetiaja ühised mälestused : üheksa autori tööd sarnastel teemadel / Ragne Nukk

  Index Scriptorium Estoniae

  Nukk, Ragne, 1984-

  2011-01-01

  Näitus "Sündinud samas kohas: kujutis, mälu ja fiktsioon Baltimaades" Tallinna Kunstihoones 20. novembrini 2011, kuraator Vytautas Michelkevičius. Eksponeeritakse eesti, läti ja leedu kunstnike loomingut. Marge Monko, Arnis Balčuse, Rimas Sakalauskase, Tadas Šarūnase töödest

 14. Ela kiirelt, ära sure : noor kunst / Aleksander Tsapov

  Index Scriptorium Estoniae

  Tsapov, Aleksander

  2007-01-01

  Noorte kunstnike biennaal "Tagajärjed ja ettepanekud" Tallinnas Rüütelkonna hoones 28. IX-11. XI. Kuraatorid Rael Artel ja Anneli Porri. Kristina Normani, John Phillip Mäkineni, Nathalie Djurbergi, Marge Monko, Rudolfas Levulise ja Tanja Muravskaja töödest

 15. Hüsteeria, seks ja selektiivne mälu / Anneli Porri

  Index Scriptorium Estoniae

  Porri, Anneli, 1980-

  2006-01-01

  Marge Monko näitus "Uurimusi kodanlusest" (Charcot' klassifitseeritud krambiasendeid esitab tantsija Krõõt Juurak) Hobusepea galeriis 17.-22. V; Jane Suviste ja Piibe Piirma näitus "Editeeritud mälu" Tallinna Linnagaleriis kuni 28. V; Andres Lõo kureeritud noortenäitus "Sex" Vaal-galeriis 2.-20. V

 16. Maternal hormonal interventions as a risk factor for Autism Spectrum ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  ... for the Mentally Handicapped (NIMH), Manovikasnagar, Secunderabad 500 009, India; Child Neurology and Epilepsy, P.D. Hinduja National Hospital and Medical Research Centre, Veer Savarkar Marg, Mahim, Mumbai 400 016, India; Action For Autism (AFA), The National Centre for Autism, Pocket 7 and 8 Jasola Vihar, ...

 17. A water soluble heteropolyoxotungstate as a selective, efficient and ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Administrator

  environment friendly oxidation catalyst. PRASENJIT MAITY a. , DOUBLE MUKESH c. , SUMIT BHADURI b,. * and. GOUTAM KUMAR LAHIRI a,. * a. Department of Chemistry, Indian Institute of Technology Bombay, Powai, Mumbai 400 076 b. Reliance Industries Limited, Swastik Mills Compound, V.N. Purav Marg, Chembur, ...

 18. Techniques of Wastewater Treatment

  Indian Academy of Sciences (India)

  Amol A Kulkarni1 Mugdha Deshpande2 A B Pandit3. Chemical Engineering Division, University Department of Chemical Technology, Nathalal Parik Marg, Matunga, Mumbai 400 019, India. Chemical Engineering at University of Minnesota, USA. Chemical Engineering Department, University Department of Chemical ...

 19. Action Plan for Harnessing Science and Technology towards ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1974 Section: Medicine. Salaskar, Dr Vishwanath Hari M.B.B.S., M.D.. Date of birth: 6 April 1912. Date of death: 8 September 1997. Specialization: Medical Enzymology Address: 69 A, 'Manisha', Lady Jagmohandas Marg, Neapeansea Road, Bombay 400 006. YouTube · Twitter · Facebook · Blog ...

 20. SS Bhatn. agar. Life and Times

  Indian Academy of Sciences (India)

  Rajesh Kochhar1. Director National Institute of Science, Technology & Development Studies Pusa Gate, K S Krishnan Marg New Delhi 110 012, India. Resonance – Journal of Science Education. Current Issue : Vol. 23, Issue 2 · Current Issue Volume 23 | Issue 2. February 2018. Home · Volumes & Issues · Categories ...

 1. Game Theory-Conventions and Knowledge

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 3; Issue 8. Game Theory - Conventions and Knowledge. P G Babu. General Article Volume 3 Issue 8 ... Author Affiliations. P G Babu1. Indira Gandhi Institute of Development Research Gen. A K Vaidya Marg Goregaon(East) Mumbai 400 065, India.

 2. Game Theory-Nash Equilibrium

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 3; Issue 7. Game Theory - Nash Equilibrium. P G Babu. General Article Volume 3 Issue 7 July 1998 pp 53- ... Author Affiliations. P G Babu1. Indira Gandhi Institute of Development Research Gen. A K Vaidya Marg Goregaon(East) Mumbai 400 065, India.

 3. Khanna, Dr Navin Chandra

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2017 Section: Medicine. Khanna, Dr Navin Chandra Ph.D. (AIIMS), FNASc. Date of birth: 1 April 1956. Specialization: Dengue Subunit Vaccine, Dengue Botanical Drug, Recombinant Proteins of Medical Use Address: International Centre for Genetic Engineering, and Biotechnology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi ...

 4. Low energy ion beam modification of Cu/Ni/Si (100) surface

  Indian Academy of Sciences (India)

  Author Affiliations. S K Parida1 V R Rmedicherla1 D K Mishra1 S Choudhary2 V Solanki2 Shikha Varma2. Department of Physics, Institute of Technical Education & Research, Siksha 'O' Anusandhan University, Bhubaneswar 751 030, India; Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India ...

 5. Design Methods in Solid Rocket Motors. Revised Version 1988

  Science.gov (United States)

  1988-04-01

  souleves par l’evaluation des caracteristiques en vieillissement , l’assurance de la qualite et la verification des marges de securite. 3.4. Conception et...2.2.2 VIEILLISSEMENT Chaque sp~cimen fabriqu~ doit ~tre capable d’assurer ses fonctions avec une probabilit~ sup~rieure A une valeur minimale lors de

 6. Coevolution mechanisms that adapt viruses to genetic code ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Author Affiliations. Sushil Kumar1 2 Renu Kumari2 Vishakha Sharma1 2. SKA Institution for Research, Education and Development, 4/11 SarvPriya Vihar, New Delhi 110016, India; National Institute of Plant Genome Research (NIPGR), Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110067, India ...

 7. Microbes and Gut-Epithelium

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 20; Issue 6. Microbes and Gut-Epithelium : More than ... Author Affiliations. Sarita Ahlawat1. Research Associate Malaria Group International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) Aruna Asaf Ali Marg New Delhi 110067, India.

 8. Plektrumil saab MediaLabis digikunstniku tööd proovida / Anne Vetik

  Index Scriptorium Estoniae

  Vetik, Anne

  2006-01-01

  Eesti Meediakunstnike Ühingu ja Kultuuritehase Polymer koostöös sündinud "MediaLab Tallinn" Madara 22 tutvustab ennast 15.-19. nov. 2006. a. visuaalsete helide festivalil Plektrum. Piibe Piirma ja Marge Paasi sõnul piiritlevad nad oma tegevust sõnadega "digitaalne kunst"

 9. Des travaux de recherche visent à cerner et à abolir les obstacles ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  16 juil. 2013 ... La taille de ces entreprises va des échoppes de fruits au bord de la route aux porteurs transportant presque n'importe quoi à travers la ville, en passant par les coiffeurs qui travaillent à la maison ou dans une échoppe ambulante. Ces entreprises existent en marge d'entreprises relevant du secteur structuré ...

 10. Teadlik puhkus metsas

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Ilmunud ka: RMK annual report 2004 RMK puhkemajanduse tegevusvaldkonna üldeesmärgiks on looduse taluvuspiire arvestades ja metsade bioloogilist mitmekesisust säästes kindlustada looduses liikujaile võimalikult eripäraseid metsapuhkuse võimalusi. Lisa: Puhkemajandus 2004. aastal. Kaart: RMK looduskeskus-teabepunkt. Kommenteerib puhkemajanduse osakonna juhataja Marge Rammo

 11. UP Close & Personal. Ohutult lähedale / Anneli Porri

  Index Scriptorium Estoniae

  Porri, Anneli, 1980-

  2008-01-01

  Marge Monko kureeritud näitus "Up Close & Personal" Hobusepea ja Draakoni galeriis kuni 13. IX. Jari Silomäki (Soome), Kaarel Nurga, Tõnu Tunneli, Adel Abidini (Soome), Sigrid Viiri ja Krista Möldri töödest

 12. Õhtupoolik Tallinna kunstigaleriides / Andreas Trossek

  Index Scriptorium Estoniae

  Trossek, Andreas, 1980-

  2008-01-01

  Moskva kunstniku Andrei Monastõrski isiknäitus Tallinna Kunstihoones. Austria kunstnike Thomas Hörl'i ja Peter Kozek'i näitus Tallinna Linnagaleriis. Näitus "Up Close and Personal" Draakoni ja Hobusepea galeriis, kuraator Marge Monko

 13. Kenkare, Prof. Umakant Waman

  Indian Academy of Sciences (India)

  Ph.D. (Mumbai), FNA. Date of birth: 3 March 1927. Specialization: Biochemistry, Molecular Biology and Neurochemistry Address: D/3 Deeplakshmi Coop. Hsg Soc. Ltd, Hatiskar Marg, Prabhadevi Sea Beach, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra Contact: Mobile: 96197 71978. YouTube; Twitter; Facebook; Blog ...

 14. A Potpourri of Fermi Problems

  Indian Academy of Sciences (India)

  Author Affiliations. Praveen Pathak1 Vijay A Singh1 Himanshu Asnani2. Homi Bhabha Centre for Science Education (TIFR) V N Purav Marg, Mankhurd Mumbai 400 088, India. Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Mumbai 400 076, Maharashtra ...

 15. Fellowship | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Date of birth: 23 December 1935. Specialization: Agriculture: Crop Physiology, Environmental Sciences Address: Chief Patron, Society for Conservation of Nature, Room No. F4, A Block, NASC Complex, Dev Prakash Shastry Marg, P.O. Pusa, New Delhi 110 012, U.T.. Contact: Office: (011) 2584 3842, (011) 2584 2110

 16. Research and publications

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1994-01-01

  Botany 2000-Asia — From the Newsletter 3/2 (June 1994) the following: — Workshop on Piperaceae to be held in 1995. For more information write to Mr. M. van Alphen, UNESCO/ROSTEA, 8 Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-11057, India. — The second Symposium on the Zingiberaceae will be held between 9

 17. Chakraborty, Dr Subhra

  Indian Academy of Sciences (India)

  Chakraborty, Dr Subhra Ph.D. (JNU). Date of birth: 25 September 1964. Specialization: Nutritional & Stress Genomics, Plant proteomics, Molecular Biology, Biotechnology Address: Staff Scientist VII, National Institute of Plant Genome Research, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, U.T.. Contact: Office: (011) 2673 5186

 18. Gokhale, Mr Rajesh Sudhir

  Indian Academy of Sciences (India)

  Specialization: Chemical Biology, Mycobacterium Tuberculosis, Immunometabolism, Skin Biology, Vitiligo Address: Staff Scientist VII, National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, U.T.. Contact: Office: (011) 2670 3546. Residence: (011) 2674 1198. Fax: (011) 2674 2125. Email: rsg@nii.res.in.

 19. Nair, Dr Gopinath Balakrish

  Indian Academy of Sciences (India)

  Nair, Dr Gopinath Balakrish Ph.D. (Annamalai), FNA, FNASc, FTWAS. Date of birth: 5 January 1954. Specialization: Clinical Microbiology, Molecular Epidemiology, Diarrhoeal Diseases Address: Ag. Regional Adviser, World Health Organisation, Mahatma Gandhi Marg, Indraprastha Estate, New Delhi 110 002, U.T.. Contact:

 20. Shivaji, Dr Sisinthy

  Indian Academy of Sciences (India)

  Specialization: Anti-Microbial Resistance, Gut Microbiome, Eye Disease, Conservation Biology, Mammalian Sperm Function, Bacterial Biodiversity of Cold Habitats, Cold Adaptation Address: Director, Prof. Brien Holdon Eye Research, LV Prasad Eye Institute, LV Prasad Marg, Banjara Hills, Hyderabad 500 034, A.P.

 1. Potential energy surfaces for $ N= Z $, 20 Ne-112 Ba nuclei

  Indian Academy of Sciences (India)

  M S Mehta1 T K Jha2 S K Patra3 Raj K Gupta1. Physics Department, Panjab University, Chandigarh 160 014, India; Department of Physics, Sambalpur University, Jyoti Vihar, Burla 768 019, India; Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India ...

 2. Jaebrändid astuvad üleriigilistele brändidele üha kiiremini kandadele / Eda-Liis Kann

  Index Scriptorium Estoniae

  Kann, Eda-Liis, 1979-

  2004-01-01

  Jaebrändi mõiste ja liikide tutvustus. Oma jaebrändide turule toomisest ja edukusest räägivad Rimi turundusjuht Ruta Kallaspoolik, Selveri ostudirektor Iivi Saar ja Stockmanni ostujuht Marge Türner. Kommenteerib EMORi suunajuht Aivar Voog. Lisa: Private label-tooteid on kolme liiki. Vt. samas: Inglismaal ja Šveitsis 70% private label-tooteid

 3. Effect of quantum entanglement on Aharonov–Bohm oscillations ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  oscillations, spin-polarized transport and current magnification effect. A M JAYANNAVAR. Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India. Email: jayan@iopb.res.in. Abstract. We present a simple model of transmission across a metallic mesoscopic ring. In one of its arm an electron interacts with a single ...

 4. Balasubramanian, Dr Dorairajan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Address: Director of Research, Hyderabad Eye Research Foundation, LV Prasad Eye Institute, LV Prasad Marg, Banjara Hills, Hyderabad 500 034, A.P.. Contact: Office: (040) 2354 3652, (040) 3061 2501. Residence: (040) 2717 4787. Mobile: 98850 19922. Fax: (040) 2354 8271. Email: dbala@lvpei.org. YouTube · Twitter ...

 5. Das, Dr Amitava

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2010 Section: Chemistry. Das, Dr Amitava Ph.D. (Jadavpur), FNASc, FNA. Date of birth: 24 December 1959. Specialization: Molecular Reactions, Supramolecular Chemistry, Assembly Photo-included Processes Address: Director, Central Salt & Marine Chemicals Research Institute, GB Marg, Bhavnagar 364 002, ...

 6. Associateship | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Associate Profile. Period: 2002–2006. Ranganathan, Dr Anand. Date of birth: 4 December 1972. Specialization: Polyketide Syntheses, Mycobacterium Tuberculosis Pathogenesis Address during Associateship: International Centre for Genetic, Engineering & Biotechnology, P.B. No. 10504, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi ...

 7. 1. Introduction A three-pole DC motor is commonly used in many sim ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Harish Ravi1 Rajesh B Khaparde2. Department of Electrical Engineering, IIT Madras, Chennai 600036, India. Homi Bhabha Centre for Science Education, TIFR VN Purav Marg, Mankhurd, Mumbai 400088, India. Resonance – Journal of Science Education. Current Issue : Vol. 23, Issue 1. Current Issue Volume 23 | Issue 1

 8. Focus Area Science Technology Summer Fellowship (FAST-SF)

  Indian Academy of Sciences (India)

  Mitra, Prof. Sujit Kumar Ph.D. (North Carolina), FNA. Date of birth: 23 January 1932. Date of death: 18 March 2004. Specialization: Mathematical Statistics Address: Distinguished Scientist Emeritus, Indian Statistical Institute, 7, SJS Sansanwal Marg, New Delhi 110 016. YouTube · Twitter · Facebook · Blog ...

 9. Roy, Prof. Durga Prasad

  Indian Academy of Sciences (India)

  Roy, Prof. Durga Prasad Ph.D. (Mumbai), FNA, FNASc. Date of birth: 29 July 1941. Date of death: 17 March 2017. Specialization: Particle Physics, Astroparticle Physics Last known address: INSA Honorary Scientist, Homi Bhabha Centre for Science Education, V N Purav Marg, Mankhurd, Mumbai 400 088, Maharashtra.

 10. Soojalt sojast / Ülle Hõbemägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Hõbemägi, Ülle

  2008-01-01

  Sojast, sojatoodetest ning sojatoitudest räägivad aroomterapeut ja massöör Marge Teder, Soya Foods Baltic OÜ müügidirektor Meeli Matsalu, tudeng ja taimetoitlane Loore-Emilie Raav ning Angelica Udeküll

 11. Datta, Prof. Asis

  Indian Academy of Sciences (India)

  Datta, Prof. Asis Ph.D and D.Sc. (Calcutta), FNA, FNASc, FTWAS. Date of birth: 2 February 1944. Specialization: Biochemistry, Molecular Biology and Genetic Engineering Address: Distinguished Scientist, National Institute of Plant Genome Research, Aruna Asaf Ali Marg, P.O. Box 10531, New Delhi 110 067, U.T.. Contact:

 12. Metal Complex Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells: Recent ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 15; Issue 9. Metal Complex Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells: ... Author Affiliations. N Sekar1 Vishal Y Gehlot. Dyestuff Technology Department Institute of Chemical Technology (Formerly UDCT) Nathalal Parekh Marg Matunga Mumbai 400 019, India.

 13. Parulkar, Prof. Gurukumar Bhalchandra

  Indian Academy of Sciences (India)

  Parulkar, Prof. Gurukumar Bhalchandra M.S. (Mumbai), FAMS. Date of birth: 1 December 1931. Specialization: Open Heart Surgery, Extracorporeal Circulation, Coronary Bypass Surgery and Vascular Surgery Address: Flat No. 31, Building 4, Haji Ali Government Colony, K K Marg, Mumbai 400 034, Maharashtra Contact:

 14. Reduced larval feeding rate is a strong evolutionary correlate of ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Behaviour, Ecology and Evolution Laboratory, Biology Department, Poornaprajna Institute of Scientific Research, P.O. Box No. 18, Devanahalli, Bangalore 562 110, India; National Institute of Malaria Research (ICMR), 22 Sham Nath Marg. New Delhi 110 054, India; Evolutionary Biology Laboratory, Evolutionary and ...

 15. List of Participants

  Indian Academy of Sciences (India)

  Arumugam P, Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, India. Bandyopadhyay D, Theory Division, Saha Institute of Nuclear Physics, 1/AF Bidhan. Nagar, Kolkata 700 064, India. Chattarjee A, Nuclear Physics Division, Bhabha Atomic Research Centre, Trombay,. Mumbai 400 085, India. Choudhury R K ...

 16. - haar nie meer kan imponeer nie. Sy is ” gatvol vir grafte” (67) en sy ...

  African Journals Online (AJOL)

  omdat die skilderye wat die huisvrou~skilder in haar “geheime" ateljee as ontvlugting uit haar opofferende bestaan aan't skep is, so groots en oortuigend deur die verteller ge- skilder word. En omdat die leser net so bevry voel daardeur soos Marge self. In n Kwessie van tyd" word die verhou- ding tussen 'n ouerwordende ...

 17. Rajendra Bhatia

  Indian Academy of Sciences (India)

  Rajendra Bhatia1. Theoretical Statistics and Mathematics Unit, Indian Statistical Insitute, 7, S. J. S Sansanwal Marg, New Delhi 110 016, India. Resonance – Journal of Science Education. Current Issue : Vol. 22, Issue 11 · Current Issue Volume 22 | Issue 11. November 2017. Home · Volumes & Issues · Categories · Special ...

 18. Genetic diversity amongst landraces of a dioecious vegetatively ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Interestingly, all known male or female betelvine landraces have separated in the NJ tree indicating an apparent gender-based distinction among the betelvines. ... Plant Molecular Biology, National Botanical Research Institute, Rana Pratap Marg, Lucknow 226 001, India; Betelvine Laboratories, National Botanical ...

 19. Tandon, Prof. Prakash Narain

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1983 Section: Medicine. Tandon, Prof. Prakash Narain M.B.B.S. (Lucknow), M.S., D.Sc. (h.c.), FRCS, FNA, FNASc, FTWAS, FAMS. Date of birth: 13 August 1928. Specialization: Neurosciences and Neurosurgery Address: No. 1, Jagriti Enclave, Vikas Marg Extension, Delhi 110 092, ...

 20. Asundi, Dr Moodalagiri Kushalrao

  Indian Academy of Sciences (India)

  Asundi, Dr Moodalagiri Kushalrao Ph.D. (London). Date of birth: 1 May 1930. Date of death: 1 December 2003. Specialization: Physical Metallurgy and Structural & Mechanical Properties of Materials Last known address: Consulting Metallurgist, No. 44, 'VIBHA', Ramakrishna Paramahamsa Marg, Bandra East, Mumbai 400 ...