WorldWideScience

Sample records for sin om neutral

 1. Atomic and electronic structure of neutral and charged SinOm clusters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nayak, S.K.; Rao, B.K.; Khanna, S.N.; Jena, P.

  1998-01-01

  Using molecular orbital approach and the generalized gradient approximation in the density functional theory, we have calculated the equilibrium geometries, binding energies, ionization potentials, and vertical and adiabatic electron affinities of Si n O m clusters (n≤6,m≤12). The calculations were carried out using both Gaussian and numerical form for the atomic basis functions. Both procedures yield very similar results. The bonding in Si n O m clusters is characterized by a significant charge transfer between the Si and O atoms and is stronger than in conventional semiconductor clusters. The bond distances are much less sensitive to cluster size than seen for metallic clusters. Similarly, calculated energy gaps between the highest occupied and lowest unoccupied molecular orbital (HOMO-LUMO) of (SiO 2 ) n clusters increase with size while the reverse is the norm in most clusters. The HOMO-LUMO gap decreases as the oxygen content of a Si n O m cluster is lowered eventually approaching the visible range. The photoluminescence and strong size dependence of optical properties of small silica clusters could thus be attributed to oxygen defects. copyright 1998 American Institute of Physics

 2. Om Chr. Petersen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  1992-01-01

  Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim......Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim...

 3. Balladen om musikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  1992-01-01

  Lars Ole Bonde skrev i MedieKultur nr.15 (tema: radio) to artikler om DR og musikken. I den største af disse, der diskuterede hvorledes DR plan- lagde sin musik (DR´s musik-"policy"), var der faldet et skema ud. Med udgangspunkt i dette skema samles der i nærværende artikel nogle tråde op og vi får...

 4. Om Spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Erik

  2007-01-01

  Introduktion til spil som performances, herunder især computerspil. Om spillets særlige verden og nyere typer af spil, herunder "performative spil", "stedsforankrede spil" og "alternate reality games"....

 5. Om guldbiller, Bach og basepar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  2003-01-01

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 6. Sin Nombre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2012-01-01

  steder, de aldrig har stiftet bekendtskab med. Og når man besøger stederne i virkeligheden, vil filmenes typer og stereotyper påvirke mødet og kontakten. I denne artikel vil jeg vise, hvordan en film, Sin nombre (spansk: Uden navn), behandler to af den globaliserede verdens grundlæggende spørgsmål: a...... kun vedkommende, fordi den tager vigtige samfundsmæssige og eksistentielle spørgsmål op, men også fordi den, som kritikerne har påpeget, rent æstetisk er af høj kvalitet. Farver, lyd og de intense scener støtter en god fortælling....

 7. Ledelsesretten - om styringssproget i dialogens skygge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2017-01-01

  I denne artikel giver offentlige ledere til kende, at ledelsesretten i hverdagens kommunikation opfattes som "gammeldags" og en "falliterklæring". At trække ledelsesrets-kortet er en nødudgang, når alle dialogmuligheder er udspillet. Ledelsesretten støder dermed mod idealer om ledelse, der gør de...... Max Weber som refleksionsmakker i sin analyse af offentlige lederes kommunikation om og med ledelsesret samt diskuterer faldgruber, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til praksis...

 8. Klima, apokalypse og en topos om sted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Bjerggaard

  2013-01-01

  Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske...

 9. Ny ph.d.-afhandling om fald og faldforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2015-01-01

  Lotte Evron forsvarede d. 18. Marts 2015 sin ph.d.-afhandling: Egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse – et feltstudie med diskursanalyse på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Undersøgelsen studerer egenomsorg som styringsteknologi i et bestemt multifaktoriel ...... underviser og forsker på Professionshøjskolen Metropol og holder gerne foredrag om sin forskning. Desuden blogger hun om fald og faldforebyggelse på Faldnørden: https://sygeplejerskelotte.wordpress.com og tweeter om sygepleje på: https://twitter.com/sygeplejerskele...

 10. Krav om legitimitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom

  Principperne i krisekommunikation og risikokommunikation trækker på nogle punkter på vidt forskellige rationaler. Krisekommunikation kan ses som en opgave, der handler om at en organisation skal opretholde legitimitet, sikre sit omdømme og minimere omfanget af en krise, mens risikokommunikation k...... omkring betydningen af indtryksstyring (impression management) og om det får konsekvenser for samfundets evne til at kommunikere åbent om risici og trusler....

 11. Bag om dillen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Rasmussen, Tove Arendt; Vetner, Mikael

  2006-01-01

  Oplevelsesøkonomien knyttes til mere grundlæggende forandringer af forbrugerens markedsadfærd. Artiklen argumenterer for udviklingen af produkter, der kan understøtte forbrugerens behov for selvudfoldelse. Det kræver tværfaglig viden om æstetisk planlægning, om emotions- og kognitionspsykologi og...

 12. Lidt om billeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2007-01-01

  Artiklen kritiserer to af de mest udbredte billedteorier i dag, nemlig dels Ernst Hans Gombrichs Popper-inspirerede teori om billeder som gisninger, dels Nelson Goodmans teori om billeder som symboler (den semiotiske billedteori). Billeder er hverken gisninger eller symboler, og de refererer ikke...

 13. Viden om faste vendinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Bjærge, Esben

  2012-01-01

  Ordbogen indeholder ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som der oplyses mest muligt om. Hertil hører oplysninger om betydningen, grammatik, kollokationer, synonymer, stil, ordforbindelsestype, etymologiske angivelser og andre baggrundsoplysninger, links til...

 14. Om religion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 15. Begreber om verdensrummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgreen, Gert

  1991-01-01

  Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares.......Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares....

 16. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 17. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  KAUST Repository

  Zheng, Xing; Khan, Muhammad; Croue, Jean-Philippe

  2014-01-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids

 18. Fakta om integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Hanne Winther; Nørredam, Marie

  Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet.......Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet....

 19. Vigilar sin castigar (Medios).

  OpenAIRE

  Ruiz Agila, Gabriela Alejandra

  2015-01-01

  Los imaginarios de las ciudades fronterizas se levantan sobre el mito de ciudades violentas sin historia. Los protagonistas no son otros que bandidos y extranjeros de paso. Siempre son ‘los foráneos’ los culpables. Y el conveniente juego de ‘vigilar sin castigar’ el contrabando y el tráfico de drogas que se repite cotidiano en vibrantes puntos de control como Rumichaca o Huaquillas.

 20. Barns tankar om ekologiska processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helldén, Gustav

  Bogen indledes med en oversigt over forskning om læring i naturvidenskab, herunder gennemgås blandt andet Piagets teorier. Herefter følger Helldéns undersøgelser af elevforestillinger om økologiske processer. Helldén har interviewet eleverne om livsbetingelser og vækst, nedbrydning i naturen og om...

 1. Fra troldmandens værksted: Historien om forskerne, der skrev den politiske instruktionsbog til atombomben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Vedby

  2011-01-01

  Fred Kaplans The Wizards of Armageddon handler om denne gruppe forskere og hvordan de lærte de amerikanske beslutningstagere om ikke ‘at elske bomben og glemme deres bekymringer', som Dr. Strangelove's filmplakat i sin tid lovede, men så dog at forstå bomben og vide hvordan man skulle bekymre sig...

 2. Forestillinger om lykke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Ida Marie; From, Ditte-Marie

  2016-01-01

  Artiklen bygger på en specialeafhandling, der har undersøgt mødres forventninger om et lykkeligt moderskab. Mødre i Danmark bliver screenet for depression to måneder efter fødslen og kan ved mistrivsel og lav score blive tilbudt deltagelse i kommunale støttegrupper. Artiklen baserer sig på kvalit...

 3. OMS Annual Report, 1983.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes 1983 Office of Management Studies (OMS) programs and services, including: (1) the Academic Library Program (ALP), which covered the Public Services Project, the Collection Analysis Project (CAP), the Small College Collection Assessment Project, the Preservation Planning Program, the Organizational Screening Program, the…

 4. OMS Annual Report, 1986.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes the following 1986 Office of Management Studies (OMS) programs and services: (1) the Academic Library Program, which includes the Management Review and Analysis Program, the Public Services Study, the Planning Program for Small Academic Libraries, the Collection Analysis Project, the Leadership Development Program, the…

 5. Arbejdspapir om dogmeproduceret etnografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2016-01-01

  Etnografien har været antropologens varemærke, siden Boas og Malinowski gjorde monografierne til fagets kerneprodukt. Der har været meget diskussion om, hvor godt og præcist disse monografier beskrev de verdener, som antropologerne studerede, og siden bølgerne gik højest i 1980erne og 1990erne, har...

 6. Om musik og multimedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knakkergaard, Martin

  1998-01-01

  Artiklen søger, gennem eksemplificering og diskussion, at problematisere forholdet musik og multimedia. Der er ikke tale om et forsøg på at nå til nogen endegyldig afgrænsning og bestemmelse af de karakteristika og betingelser, der kendetegner feltet. Formålet er derimod at belyse og præcisere...

 7. When deviance becomes sin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anton Senekal

  1999-03-01

  Full Text Available In this article a brief exposition is given o f what sin and deviance entail. This perspective is approached in terms of what is called the logovision premise. This premise essentially maintains that human perception of reality is primarily mediated through words and that only God's words allow us to see reality as it truly is. Thus we are enabled to respond appropriately to reality - especially evaluative reality. By then applying God’s words to the issues involved in the study of deviance, more clarity is hopefully achieved. This is done by discussing the respective characteristics of sin and deviance and by briefly exploring the relationship between these two phenomena. Finally some of the implications for the study o f social deviance are discussed.

 8. Pp scattering at SIN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aprile-Giboni, E.; Cantale, G.; Hausammann, R.

  1983-01-01

  Using the PM1 polarized proton beam at SIN and a polarized target, the elastic pp scattering as well as the inelastic channel pp → π + d have been studied between 400 and 600 MeV. For the elastic reaction, a sufficient number of spin dependent parameters has been measured in order to do a direct reconstruction of the scattering matrix between 38 0 /sub cm/ and 90 0 /sub cm/. 10 references, 6 figures

 9. 10 years of SIN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1984-11-15

  The Schweizerisches Institut fur Nuklearforschung (Swiss Institute for Nuclear Research, or SIN) proudly celebrated its 10th anniversary earlier this year. Welcoming the audience at a reception on 22 June, Swiss Federal Councillor Alphons Egli recalled that only about one human lifetime ago was it demonstrated that the atom, despite its name (from the Greek for indivisible), could in fact be split. Since then, questions arising from this discovery have continued to fascinate research workers all over the world.

 10. 10 years of SIN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1984-01-01

  The Schweizerisches Institut fur Nuklearforschung (Swiss Institute for Nuclear Research, or SIN) proudly celebrated its 10th anniversary earlier this year. Welcoming the audience at a reception on 22 June, Swiss Federal Councillor Alphons Egli recalled that only about one human lifetime ago was it demonstrated that the atom, despite its name (from the Greek for indivisible), could in fact be split. Since then, questions arising from this discovery have continued to fascinate research workers all over the world

 11. Mindfulness handler ikke om individualisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christian Gaden

  2013-01-01

  Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen.......Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen....

 12. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres.......Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 13. Anvisning om Bygningsreglement 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place; Ginnerup, Søren; Stang, Birgitte Friis Dela

  .3.1, stk. 1 og 1.6, stk. 1) - Begrebet 'småbygninger under 10 m2' (tidl. kap. 2.2.3.5) - Krav om niveaufri adgang for fritliggende enfamiliehuse (kap. 3.2.1, stk. 3) - Krav til elevatorer ved ombygning (kap. 3.2.2, stk. 7) - Krav til køkken og bade- og wc-rum i kollegieboliger mv. (kap. 3.3.1, stk. 2...

 14. Et spil om overlevelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  2010-01-01

  Vinterferiens arrangement i februar 2010 var et spil om overleve alverdens farlige sygdomme gennem tiden. Ved at kaste terninger kunne man se hvor stor ens chance var for overlevelse. Men i kraft at man kunne deltage i spillet må ens slægt have været både heldig og stærk, for ellers ville man ikke...

 15. Meninger om mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz Hansen, Søren; Skakon, Janne

  2013-01-01

  Artiklen handler om forståelsen af de digitale indfødte som medarbejdere er begrænset og præget af sparsom forskning – denne generation er kun netop blevet voksne, og det har ikke tidligere været muligt at kortlægge generationen i forhold til arbejdsmarkedet. Bl.a. derfor er opfattelsen stadig pr...

 16. OMS FDIR: Initial prototyping

  Science.gov (United States)

  Taylor, Eric W.; Hanson, Matthew A.

  1990-01-01

  The Space Station Freedom Program (SSFP) Operations Management System (OMS) will automate major management functions which coordinate the operations of onboard systems, elements and payloads. The objectives of OMS are to improve safety, reliability and productivity while reducing maintenance and operations cost. This will be accomplished by using advanced automation techniques to automate much of the activity currently performed by the flight crew and ground personnel. OMS requirements have been organized into five task groups: (1) Planning, Execution and Replanning; (2) Data Gathering, Preprocessing and Storage; (3) Testing and Training; (4) Resource Management; and (5) Caution and Warning and Fault Management for onboard subsystems. The scope of this prototyping effort falls within the Fault Management requirements group. The prototyping will be performed in two phases. Phase 1 is the development of an onboard communications network fault detection, isolation, and reconfiguration (FDIR) system. Phase 2 will incorporate global FDIR for onboard systems. Research into the applicability of expert systems, object-oriented programming, fuzzy sets, neural networks and other advanced techniques will be conducted. The goals and technical approach for this new SSFP research project are discussed here.

 17. Un conocer sin cegamientos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina Ferrante

  2015-08-01

  Full Text Available En el presente artículo se reseña el libro La construcción de marcas de reconocimiento en sociedades ocularcentristas: el caso de mujeres ciegas del Área Metropolitana de Monterrey de Brenda Araceli Bustos García. Se describe el problema de investigación en el cual se inserta la tesis que nutre el libro y se recorre la trama argumental. Finalmente, se realiza una valoración positiva del modo de construcción del objeto de estudio, el cual promueve un conocer sin cegamientos. 

 18. Skrivande om skrivande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vad har skrivande för roll i vår forskning? Hur kan vi använda skrivande som ett sätt att tänka, lära, förstå och samtala? Kan skrivande vara metod? I Skrivande om skrivande möter du skribenter med bakgrund såväl i akademin som i skönlitteratur, poesi och journalistik. Här delar de med sig av sina...

 19. OMS engine firing

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  An Orbital maneuvering system (OMS) engine firing caused this bright glow at the aft end of the shuttle Challenger during STS-7. Also visible in the open payload bay are parts of the Shuttle pallet satellite (SPAS-01), the experiment package for NASA's Office of Space and Terrestrial Applications (OSTA-2), the protective cradles for the Indonesian Palapa-B and Telesat Canada Anik C2 satellites, some getaway special (GAS) canisters and the Canadian built remote manipulator system (RMS). Only a small portion of the earth's horizon can be seen above the orbiter's vertical stabilizer.

 20. Afsluttende kommentar til Jens Ravnkildes tre artikler om retskildebegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob v. H.; Olsen, Henrik Palmer

  2014-01-01

  I dette andet svar til Dr. Jur. Jens Ravnkildes fortsatte forsvar for sit tidligere fremsatte forslag til et retskildebegreb klargør og udbygger lektor Jakob v. H. Holtermann og professor Henrik Palmer Olsen deres kritik yderligere. I den forbindelse afviser de også Ravnkildes ganske sensationell...... påstand om, at Ross blot fem år før sin død i 1979 helt skulle have forladt sit livsværk og opgivet sin karakteristiske version af retsrealismen til fordel for traditionel kelseniansk retspositivisme...

 1. [[Abortion: An Unforgivable Sin?].

  Science.gov (United States)

  Lalli, Chiara

  Abortion has become something to hide, something you can't tell other people, something you have to expiate forever. Besides, abortion is more and more difficult to achieve because of the raising average of consciencious objection (from 70 to 90% of health care providers are conscientious objectors, 2014 data, Ministero della Salute) and illegal abortion is "coming back"from the 70s, when abortion was a crime (Italian law n. 194/1978). Abortion is often blamed as a murder, an unforgivenable sin, even as genocide. Silence against shouting "killers!" to women who are going to have an abortion: this is a common actual scenario. Why is it so difficult to discuss and even to mention abortion?

 2. Om interesse for naturfagene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troelsen, Rie Nørager Popp

  2006-01-01

  Denne artikel beskriver nogle resultater fra første del af et projekt omhandlende unges interesse for naturfag. Denne første del forsøger at indkredse interessebegrebet ud fra dels en teoretiske kort- og klarlægning af begrebet og dels en empirisk undersøgelse, som tager udgangspunkt i interessens...... udtryk. Interessebegrebet foreslås præciseret i en holdningsbaseret og en handlingsbaseret interesse, hvor sidstnævnte netop tager højde for forskellige måder at udtrykke sin interesse på. Den handlingsbaserede interesse er således genstand for en livshistorisk interviewundersøgelse, hvis resultater...... tyder på 5 kategorier i de interviewedes opfattelse af, hvordan deres interesse er opstået: familie, fysiske omgivelser, kammerater, positiv opfattelse af egne evner og inspirerende lærer. Interviewdataene indikerer ligeledes, at handlingsbaseret interesse ikke er betinget af holdningsbaseret interesse...

 3. Et spørgsmål om at være

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Pia

  om, at Gud er død. I modsætning til eftertiden var Friedrich Nietzsche imidlertid ikke sikker på sin berømte dødsdom. Han tilføjede senere, at vi alligevel ikke slipper af med Gud, fordi vi stadig tror på grammatikken, og det er her Et spørgsmål om at være tager sit udgangspunkt. Der er med andre ord...

 4. Personas sin hogar y discapacidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonia Panadero Herrero

  2014-12-01

  Full Text Available Este artículo presenta los principales resultados del primer trabajo de investigación específico sobre personas sin hogar y discapacidad llevado a cabo en España.  Dicho estudio se llevó a cabo en dos fases secuenciales. La Fase 1 perseguía cuantificar la existencia de discapacidad entre el colectivo de personas sin hogar para, en la Fase 2, profundizar en la situación de estas personas. Los resultados de la Fase 1, en la que se recogió información sobre 695 personas, mostraron una importante presencia de discapacidad entre las personas sin hogar.  Un 12 % de las personas sin hogar tenía certificado de discapacidad, aunque el porcentaje de discapacidad podría ser muy superior si se considera la percepción de profesionales y usuarios (al menos el 23 %. Los resultados de la Fase 2, en la que se comparaba la situación y características de las personas sin hogar con (81 participantes y sin ella (48 participantes, apuntaron importantes implicaciones de la existencia de la discapacidad entre las personas sin hogar, como una mayor cronificación de la propia situación, mayores dificultades de acceso al empleo, mayor vulnerabilidad a accidentes y agresiones y otros delitos.

 5. Å skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Harstad

  2017-12-01

  Full Text Available Å forske med kunsten innebærer ikke bare valget av visse metoder for bruk i forskningsprosessen, men også om å ha til disposisjon spesifikke måter å tenke om metode. I denne artikkelen vil jeg synliggjøre en tenkemåte fundert i arbeidet med en skjønnlitterær lesesirkel for lærerstudenter, og min egen erfaring som improvisasjonsmusiker. Jazzens begrep om jam blir løftet frem som omdreiningspunkt for tenkemåten, som ellers har sitt teoretiske utspring i den franske filosofen Gilles Deleuze’s forestilling om bliven. Denne vitale forestillingen innebærer at verden produseres kontinuerlig, noe forskeren også bidrar til. Koblingen mellom jam, litteratur og Deleuze synliggjør dessuten en måte å tenke om metode på som understreker at det å forske med kunsten ikke bare betyr å forske på kunsten, men at kunsten på ulike måter kan virke inn på selve forskningen og slik også bidra til å affirmere verden i sin bliven. I tillegg til å tilby en måte å tenke om metode for den som skal forske med kunsten, er hensikten med artikkelen å gjøre forskeren bevisst sin egen tenkning om metode, noe som er viktig siden denne skaper mulighetsbetingelser for metodevalg og -bruk.

 6. Nationalstaten taber kampen om eliteuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  EU kaster sig ind i kampen om at tiltrække de bedste studerende fra hele verden, for der er både penge og prestige i eliteuddannelser. De danske universiteter vil gerne med på det globale marked, men ryger ind i problemer med det danske princip om gratis uddannelse for alle. Men spørgsmålet er, h...

 7. Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2008-01-01

  foretages en lovregulering af spørgsmålet om, hvilken personkreds der er berettiget til på køberetligt grundlag at rette et krav mod sælgeren i anledning af produktskade. Der har ikke været enighed i udvalget om, hvorvidt en sådan regulering er hensigtsmæssig, og om, hvordan den berettigede personkreds i...... ulovbestemte principper om cession, således at de beføjelser, den oprindelige køber kunne have gjort gældende over for den erhvervsdrivende sælger i anledning af mangler, "følger med" genstanden og kan påberåbes af den senere erhverver. 3 af disse medlemmer foreslår desuden, at der indsættes en bestemmelse i...... (produktskade). Udvalget finder, at reguleringen bør gennemføres som led i en generel regulering i købeloven af spørgsmålet om sikkerhedsmangler. Udvalget foreslår, at der i købeloven indsættes en bestemmelse, der indeholder en ikke udtømmende opregning af, hvilke poster køberen kan kræve erstattet som følge af...

 8. At eksistere tænkningen - Om cogito-argumentet og 'illusionen om erkendelsens primat'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2009-01-01

  Descartes' indflydelsesrige principformulering cogito ergo sum blev af F.W.J. Schelling betegnet som det 17. århundredes ‘magiske formular'; men den tryllebandt ikke alene sin samtid og den umiddelbare eftertid, den anslog simpelthen grundtonen for hele den nyere tids filosofi, og i nærværnede...... artikel tager jeg da også netop udgangspunkt i (receptionen af) Descartes' cogito-argument. For dels har vi med propositionen ‘jeg tænker, altså er jeg' vel nok det mest bogstavelige udtryk for et forsøg på ‘at tænke eksistensen'; dels rejses spørgsmålet om cogitoargumentets mening til stadighed i...

 9. Når vi taler om 68

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 10. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 11. Temporal Analysis of Andes Virus and Sin Nombre Virus Infections of Syrian Hamsters

  Science.gov (United States)

  2007-05-01

  Microbiology . All Rights Reserved. Temporal Analysis of Andes Virus and Sin Nombre Virus Infections of Syrian Hamsters Victoria Wahl-Jensen,1 Jennifer...Ye, C., J. Prescott , R. Nofchissey, D. Goade, and B. Hjelle. 2004. Neutralizing antibodies and Sin Nombre virus RNA after recovery from hantavirus

 12. Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holen, Mari

  2008-01-01

  Kapitlet analyserer forestillingen om at kvindelighed og sygeplejefaget hører sammen. Den teoretiske optik er Judith Butlers opgør med forestillingen om, at kønnet har en biologisk komponent og en social/kulturel komponent. Kapitlet er en analyse af forskellige tekster skrevet af tre forskellige...... forbinder kvinden til sygeplejefaget. Denne forbindelselinje er dog på mange måder paradoksal, hvilket fremkommer ved at læse teksterne i lyset af Butlers kritik af skellet mellem sex og gender. For på den ene side beskrives det kvidnelige om særlig værdifuldt i forhold til sygeplejefaget, og på den anden...

 13. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 14. En bog om Michael Strunge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mai, Anne-Marie

  Antologi med bidrag om Michael Strunges forfatterskab. Bidrag af Anne-Marie Mai, Jørgen Aabenhus, Marianne Stidsen, Moritz Schramm, Tue Andersen Nexø, Lars Bukdahl, Jon Helt Haarder, Rune Kühl er optaget efter fagfællesbedømmelse. Antologien er redigeret af Anne-Marie Mai og Jørgen Aabenhus....

 15. Hans mening om hendes krop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Jann

  2017-01-01

  Bidraget handler om søgninger i danske tekstkorpusser efter 'hendes' hhv. 'hans' + nominal inden for en afstand af to ord. Det er ved hjælp af søgninger i big data undersøgt hvad der knyttes til hende og ham, hvad deres ejendom er: hendes lejlighed o.l. og hvilke attributter de tilskrives hans fi...

 16. Forskning om tvang i misbrugsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette

  I Danmark er der begrænset mulighed for brug af tvang i behandlingen af stof- og alkoholmisbrugere. Det kan kun finde sted i forbindelse med en kontrakt om ”frivillig tvang” i behandlingen af gravide alkoholmisbrugere. I Sverige og Norge giver loven mulighed for brug af tvang, og i USA er tvang l...

 17. Orbiter OMS and RCS technology

  Science.gov (United States)

  Boudreaux, R. A.

  1982-01-01

  Orbiter Orbital Maneuver Subsystem (OMS) and Reaction Control Subsystem (RCS) tankage has proved to be highly successful in shuttle flights on-orbit propellant transfer tests were done. Tank qualification tests along with flight demonstrations were carried out future uses of storable propellants are cited.

 18. Det ved vi om Feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke; Bærenholdt, Jørgen

  Præsentation af forskningsviden om feedback i forskellige personkonstellationer i undervisningen: Feedback fra lærer til elev, fra elever til lærer, fra elev til elev og elevens eget arbejde med feedback til sig selv. De præsenterede forskningsresultater er udvalgt dels inden for en kognitivistisk...

 19. Videoer om feedback i undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hanne Nexø

  2017-01-01

  I denne video bliver du introduceret til en måde at praktisere og rammesætte klyngevejledning på i bachelorundervisning. Klyngefeedbackformen til de studerende er valgt, da de studerende lærer meget af både at give og om modtage feedback fra medstuderende. Fokus på feedback ligger derfor primært i...

 20. Til fiktiv samtale om dannelse og kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Lene Storgaard

  2016-01-01

  Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer......Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer...

 1. The ethics of sin taxes.

  Science.gov (United States)

  Green, Rebecca

  2011-01-01

  ABSTRACT The current global economic crisis is forcing governments to consider a variety of methods to generate funds for infrastructure. In the United States, smoking-related illness and an obesity epidemic are forcing public health institutions to consider a variety of methods to influence health behaviors of entire target groups. In this paper, the author uses a public health nursing model, the Public Health Code of Ethics (Public Health Leadership Society, 2002), the American Nurses' Association (ANA) Code of Ethics (2001), and other relevant ethical theory to weigh and balance the arguments for and against the use of sin taxes. A position advocating the limited use of sin taxes is supported as a reasonable stance for the public health professional. © 2010 Wiley Periodicals, Inc.

 2. Pleiotropic roles of Clostridium difficile sin locus

  Science.gov (United States)

  Ou, Junjun; Dupuy, Bruno

  2018-01-01

  Clostridium difficile is the primary cause of nosocomial diarrhea and pseudomembranous colitis. It produces dormant spores, which serve as an infectious vehicle responsible for transmission of the disease and persistence of the organism in the environment. In Bacillus subtilis, the sin locus coding SinR (113 aa) and SinI (57 aa) is responsible for sporulation inhibition. In B. subtilis, SinR mainly acts as a repressor of its target genes to control sporulation, biofilm formation, and autolysis. SinI is an inhibitor of SinR, so their interaction determines whether SinR can inhibit its target gene expression. The C. difficile genome carries two sinR homologs in the operon that we named sinR and sinR’, coding for SinR (112 aa) and SinR’ (105 aa), respectively. In this study, we constructed and characterized sin locus mutants in two different C. difficile strains R20291 and JIR8094, to decipher the locus’s role in C. difficile physiology. Transcriptome analysis of the sinRR’ mutants revealed their pleiotropic roles in controlling several pathways including sporulation, toxin production, and motility in C. difficile. Through various genetic and biochemical experiments, we have shown that SinR can regulate transcription of key regulators in these pathways, which includes sigD, spo0A, and codY. We have found that SinR’ acts as an antagonist to SinR by blocking its repressor activity. Using a hamster model, we have also demonstrated that the sin locus is needed for successful C. difficile infection. This study reveals the sin locus as a central link that connects the gene regulatory networks of sporulation, toxin production, and motility; three key pathways that are important for C. difficile pathogenesis. PMID:29529083

 3. Få greb om global ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2017-01-01

  (Be-)greb om global ledelse – værktøjer til global ledelse i praksis: Værktøj 1: De 5 nøgleelementer i det globale ledelsesgrundlag – ’global opvarmning’ og ’ice breaker’ Værktøj 2: Dit globale mindset – afklaringsværktøj Værktøj 3: De 4 benspænd i global ledelse – dit ’globale ledelsemanifest......-GPS - de 7 kontekstfaktorer Værktøj 10: Strategisk global mindset – nøglehulsmodellen Værktøj 11: Global aktivering – sikring af det globale læringsberedskab Værktøj 12: Fakta eller fiktion - 9 myter om global mindset-kompetence...

 4. OMS event evaluator and scheduler

  Science.gov (United States)

  Eckelkamp, Richard E.

  1990-01-01

  An Operations Management System (OMS) is being designed for Space Station Freedom to improve productivity, reliability, and safety while reducing operations and maintenance costs. Central to the concept is a short term plan containing mixes of man-readable and machine-executable procedures used in an environment of distributed processing and execution. An OMS event evaluator to check upcoming short-term plan events for validity of execution is under development. The first version checks time and resource constraints against operational conditions for current or expected stations. In work are the handling of environmental and other operational constraints, as well as detailed modeling of resources and station operational states. The Ada Program also has the ability to reschedule all or part of the events.

 5. Nuclear effects and the NuTeV sin2 θW measurement

  International Nuclear Information System (INIS)

  McFarland, K.S.; Zeller, G.P.; Adams, T.; Alton, A.; Avvakumov, S.; Barbaro, L. de; Barbaro, P. de; Bernstein, R.H.; Bodek, A.; Bolton, T.; Brau, J.; Buchholz, D.; Budd, H.; Bugel, L.; Conrad, J.; Drucker, R.B.; Fleming, B.T.; Frey, R.; Formaggio, J.A.; Goldman, J.; Goncharov, M.; Harris, D.A.; Johnson, R.A.; Kim, J.H.; Koutsoliotas, S.; Lamm, M.J.; Marsh, W.; Mason, D.; McDonald, J.; McNulty, C.; Naples, D.; Nienaber, P.; Radescu, V.; Romosan, A.; Sakumoto, W.K.; Schellman, H.; Shaevitz, M.H.; Spentzouris, P.; Stern, E.G.; Suwonjandee, N.; Tzanov, M.; Vakili, M.; Vaitaitis, A.; Yang, U.K.; Yu, J.; Zimmerman, E.D.

  2002-01-01

  NuTeV measures sin 2 θ W by comparing neutral and charged current cross-sections on a heavy nuclear target, and finds a value of sin 2 θ W (on-shell) = 0.2277 ± 0.0013(stat) ± 0.0009(syst), approximately 3σ from the predicted value. We discuss the possibility that nuclear effects on parton distribution functions or cross-sections may be responsible for the discrepancy

 6. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 7. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 8. Kampen om matfatet og matproduksjonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Morten Haugen

  2013-05-01

  Full Text Available Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel med mat. Den andre retningen argumenterer for at interessene og rettighetene for de mest sårbare må ha forrang i politiske prioriteringer, og at de sårbare sikres best med en strategi basert på menneskerettigheter. Artikkelen drøfter landfordeling, økt bruk av genteknologi i landbruket og nedbygging av handelshindre for landbruksprodukter. Industrialisering av landbruket og liberalisering av handelen med landbruksvarer kan gi gode resultater på makronivå – på kort sikt. Dersom målet er å fremme situasjonen for de mest sårbare og samtidig møte klimautfordringene er løsningen en nedenfra-tilnærming, som til nå er blitt ignorert av de fleste stater.Nøkkelord: retten til mat, matsikkerhet, klima, Verdens handelsorganisasjon, FNs tusenårsmålEnglish summary: The struggle over food intake and food productionThe number of hungry persons in the world has increased – although it is debatable whether there is currently a higher or lower proportion of suffering from hunger than six years ago – before the food price increases. All agree that the overall production of food in the world is adequate for everyone's nutritional needs. The article demonstrates that there are two main approaches in the debate on food production. The dominant approach focuses primarily on food security, understood as increased food production and increased food trade. The other approach argues that the interests and rights of the most vulnerable must prevail, and that

 9. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i en...... lang række strategier for håndtering rundt omkring i verden, og hvordan der genereres en stigende kompleksitet i usikkerhederne, fra virus identificeres i Mexico og 9 måneder frem. Den situerede analyse viser også, hvordan der blev skabt kontroverser og relationer, der var særlige for Danmark. Analysen...... anset for at være en møde at håndtere truslen om influenzaen på, blev til gengæld med tiden til en større usikkerhed og skabte mere komplekse kontroverser end influenzaen selv. Artiklen peger derfor bl.a. på, at myndigheders og lægevidenskabens håndtering af influenzaen er et eksempel på en hændelse...

 10. Omsættelige forureningstilladelser i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1992-01-01

  I en tidligere artikel i Samfundsøkonomen, har Hjorth-Andersen på overbevisende måde beskrevet de teoretiske fordele ved en eventuel inddragelse af "omsættelige forureningstilladelser" i miljøreguleringen. Spørgsmålet er, om de teoretiske forventninger kan indfries i praksis. Her kan erfaringerne...

 11. Fascinerende poesi om tab og sorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2017-01-01

  Bodil Malmstens "Det her er hjertet" er et værk om dunkle, komplekse og " grimme" følelser, der ikke har en plads i det sociale liv......Bodil Malmstens "Det her er hjertet" er et værk om dunkle, komplekse og " grimme" følelser, der ikke har en plads i det sociale liv...

 12. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 13. On-Orbit Propulsion OMS/RCS

  Science.gov (United States)

  Hurlbert, Eric A.

  2001-01-01

  This slide presentation reviews the Space Shuttle's On-Orbit Propulsion systems: the Orbital Maneuvering System (OMS) and the Reaction Control System (RCS). The functions of each of the systems is described, and the diagrams of the systems are presented. The OMS/RCS thruster is detailed and a trade study comparison of non-toxic propellants is presented.

 14. ARL/OMS Consultant Training Program.

  Science.gov (United States)

  Euster, Joanne R.

  1982-01-01

  Describes Academic Library Consultant Training Program begun in 1979, sponsored by Office of Management Studies (OMS) and designed to provide 80 consultants to aid academic libraries in improving performance. Viewpoints are included from OMS Director and participants concerning program objectives, trainee selection, workshops, internships, and the…

 15. Om de såkaldte fejlslutninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2008-01-01

  I artiklen, der er et bidrag til logik og argumentationsteori, tages de såkaldte fejlslutninger op til behandling. Det hævdes, at den nylige litteratur om emnet i Danmark ikke er opdateret om de sidste 30 års internationale debat. I et forsøg på at rode bod på denne tingenes tilstand gives et rids...... af nyere synspunkter på fejlslutningerne. Det karakteristiske for disse er, at der - på nær nogle få eksempler - egentlig ikke er tale om fejlslutninger i nogen formallogisk forstand af ordet, men snarere om forskellige forsyndelser enten mod et løsere begreb om "formal ekspliciterbarhed" (Woods...

 16. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  KAUST Repository

  Zheng, Xing

  2014-11-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids, hydrophobic acids (HPO-A), transphilic neutrals and acids (TPI), and hydrophilics (HPI), and tested their fouling effect in both salt solution and pure water during ultrafiltration (UF). Major functional groups and chemical structure of the isolates were identified using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and solid-state carbon nuclear magnetic resonance (13C NMR) analysis. The influence of the isolation process on the properties of EfOM fractions was minor because the raw and reconstituted secondary effluents were found similar with respect to UV absorbance, molecular size distribution, and fluorescence character. In membrane filtration tests, unified membrane fouling index (UMFI) and hydraulic resistance were used to quantify irreversible fouling potential of different water samples. Results show that under similar DOC level in feed water, colloids present much more irreversible fouling than other fractions. The fouling effect of the isolates is related to their size, chemical properties, and solution chemistry. Further investigations have identified that the interaction between colloids and other fractions also influences the performance of colloids in fouling phenomena. © 2014 Elsevier Ltd.

 17. 7 film om lærerjobbet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  ”Inden man når at få blinket med øjnene, er det faktisk allerede fredag.” Sådan siger Helle Larsen om sit job som lærer nu på. tredje år. I syv små film fortæller lærere, ledere og lærerstuderende om at arbejde i folkeskolen og om at læse til lærer. I filmene beskrives lærerjobbet som værende...

 18. Membrane Fouling Potential of Secondary Effluent Organic Matter (EfOM) from Conventional Activated Sludge Process

  KAUST Repository

  Wei, Chunhai; Amy, Gary L.

  2012-01-01

  Secondary effluent organic matter (EfOM) from a conventional activated sludge process was filtered through constant-pressure dead-end filtration tests with a sequential ultrafiltration (UF, molecular weight cut-off (MWCO) of 10k Dalton) and nanofiltration (NF, MWCO of 200 Dalton) array to investigate its membrane fouling potential. Advanced analytical methods including liquid chromatography with online carbon detection (LC-OCD) and fluorescent excitation-emission matrix (F-EEM) were employed for EfOM characterization. EfOM consisted of humic substances and building blocks, low molecular weight (LMW) neutrals, biopolymers (mainly proteins) and hydrophobic organics according to the sequence of their organic carbon fractions. The UF rejected only biopolymers and the NF rejected most humics and building blocks and a significant part of LMW neutrals. Simultaneous occurrence of cake layer and standard blocking during the filtration process of both UF and NF was identified according to constant-pressure filtration equations, which was possibly caused by the heterogeneous nature of EfOM with a wide MW distribution (several ten to several million Dalton). Thus the corresponding two fouling indices (kc for cake layer and ks for standard blocking) from UF and NF could characterize the fouling potential of macromolecular biopolymers and low to intermediate MW organics (including humics, building blocks, LMW neutrals), respectively. Compared with macromolecular biopolymers, low to intermediate MW organics exhibited a much higher fouling potential due to their lower molecular weight and higher concentration.

 19. MOOC om Åben skole: Kulturlivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Wøhlk

  2017-01-01

  MOOC delen om den Kulturlivet er en del af et MOOC om åben skole, som er produceret af et partnerskab bestående af alle danske professionshøjskoler og DMJX. Målet er for denne del er at give redskaber til at deltagere i MOOC'en kan lave en kvalificeret 1. Evaluering af digitale læremidler 2...

 20. Estudio del álbum sin palabras

  OpenAIRE

  Bosch Andreu, Emma

  2015-01-01

  [spa] Estudio del Álbum Sin Palabras tiene como objetivo principal definir, analizar y categorizar los álbumes sin palabras destinados principalmente al público infantil y juvenil dando a conocer sus características, peculiariades y diversidad tipológica, para facilitar las tareas de análisis y de mediación de investigadores, educadores, bibliotecarios y cualquier persona interesada en los libros con imágenes. En el capítulo titulado «Un nuevo mapa para los Libros Sin Palabras» situamos e...

 1. A Precision Measurement of sin$^{2}\\theta$$_{w}$ from Semileptonic Neutrino Scattering

  CERN Document Server

  Wotschack, Jorg

  1987-01-01

  There is considerable interest in measuring the electroweak mixing parameter sin$^{2}\\Theta$$_{w}$, of the Glashow-Salam-Weinberg theory $^{1}$ as precisely as possible: first, its value may be predicted by models of Grand Unification;$^{2}$ second, precise measurements of sin$^{2}\\Theta$$_{w}$ from different processes would test the validity of electroweak radiative corrections. $^{3,$}$. Different methods have been used to determine sin$^{2}\\Theta$$_{w}$, over a large range of $Q^{2}$ values. FIGURE 1 gives a compilation of sin$^{2}\\Theta$$_{w}$ with remarkable agreement between the results. At present, it is most precisely determined in semileptonic neutrino-nucleon scattering from the ratio of neutral current (NC) to charged current (CC) cross and in proton-antiproton collisions from the W boson mass. $^{10,11}$.

 2. Overtone Mobility Spectrometry: Part 4. OMS-OMS Analyses of Complex Mixtures

  Science.gov (United States)

  Kurulugama, Ruwan T.; Nachtigall, Fabiane M.; Valentine, Stephen J.; Clemmer, David E.

  2011-11-01

  A new, two-dimensional overtone mobility spectrometry (OMS-OMS) instrument is described for the analysis of complex peptide mixtures. OMS separations are based on the differences in mobilities of ions in the gas phase. The method utilizes multiple drift regions with modulated drift fields such that only ions with appropriate mobilities are transmitted to the detector. Here we describe a hybrid OMS-OMS combination that utilizes two independently operated OMS regions that are separated by an ion activation region. Mobility-selected ions from the first OMS region are exposed to energizing collisions and may undergo structural transitions before entering the second OMS region. This method generates additional peak capacity and allows for higher selectivity compared with the one-dimensional OMS method. We demonstrate the approach using a three-protein tryptic digest spiked with the peptide Substance P. The [M + 3H]3+ ion from Substance P can be completely isolated from other components in this complex mixture prior to introduction into the mass spectrometer.

 3. [Assessment of the Polish occupational medicine service (oms) system made by OMS nurses].

  Science.gov (United States)

  Sakowski, Piotr

  2012-01-01

  This paper presents the results of an assessment of the Polish occupational medicine service (OMS) system made by OMS nurses. The survey was carried out on a random group of OMS nurses. OMS nurses form a professional group comprised of rather experienced personnel. In the opinion of almost 70% of respondents the system guarantees good occupational heath care, whereas 20% took the opposite view. The great majority of respondents think that all employees have to undergo mandatory prophylactic examinations. The nurses have rather critical opinion about the legal regulations pertaining to occupational health care--their number and complexity, and also express negative opinion about the quality of cooperation with employers (who are contractors for OMS units). OMS nurses believe that prophylactic examinations are the strongest point of the system. They are often the only opportunity for establishing contact between an employee and a physician and learning about diseases he or she was previously unaware of. Although the general assessment of the OMS system is rather positive, it is not free of shortcomings. Improvements in such fields as legislation, financing of service, professional attitude towards responsibilities of the OMS staff, cooperation with employers (contractors) and primary health care units would undoubtedly result in even better assessment, and what is more important in better functioning of the Polish OMS system.

 4. Unscented Kalman filter for SINS alignment

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zhou Zhanxin; Gao Yanan; Chen Jiabin

  2007-01-01

  In order to improve the filter accuracy for the nonlinear error model of strapdown inertial navigation system (SINS) alignment, Unscented Kalman Filter (UKF) is presented for simulation with stationary base and moving base of SINS alignment.Simulation results show the superior performance of this approach when compared with classical suboptimal techniques such as extended Kalman filter in cases of large initial misalignment.The UKF has good performance in case of small initial misalignment.

 5. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 6. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 7. Design of operations management internships across organizations - learning OM by doing OM

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Marc; van Donselaar, K.H.

  2000-01-01

  To teach operations management (OM), we had students work full time in companies, analyzing problems and developing solutions. Fifteen students worked in different companies but onrelated OM topics, and we created many opportunities for them to exchange knowledge, ideas, and experiences. We

 8. Sin Stocks in Self Managed Superannuation Funds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter J. Phillips

  2011-06-01

  Full Text Available Ethical or responsible investing has attracted much attention over the last decade. Financial planners can nowadvise clients on a broad range of ethical investment products and some financial planning firms have this astheir sole activity. Interestingly, the alter ego of ethical investing, sin or vice investing, has attracted far lessattention. Recent research shows that ‘sinful’ investments can generate very strong returns and shouldcertainly not be avoided by investors without a full evaluation of the consequences of excluding theseinvestments from the portfolio. This paper extends these findings into the field of self managedsuperannuation funds operating within an Australian context. The prevalence of sinful investments within asample of SMSFs and the returns that may be generated by a portfolio consisting of sinful Australian equitiesis examined. Analysis reveals that the SMSF investors within the sample do not include very many sin stocksin their portfolios. However, it does not appear as though SMSF trustees are missing an important investmentopportunity because the analysis reveals that an equally-weighted portfolio of all vice or sin shares is unlikelyto generate superior returns.

 9. Redegørelse om whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønnberg, Frank

  Begrebet whiplash anvendes ofte som om, der er tale om en velafgrænset sygdomsenhed, hvilket ikke er tilfældet. Whiplash er medicinsk set ikke en lidelse eller en diagnose, men en potentiel skadesmekanisme/risikofaktor uden et specifikt symptombillede. Der er ingen sikker sammenhæng imellem...... påvirkning, vævslæsion og symptombillede. Psykologiske faktorer påvirker symptomer og sygdomsoplevelse efter whiplash, ligesom sociokulturelle faktorer har indflydelse på forekomsten af længerevarende symptomer. Relevant klinisk undersøgelse tidligt i forløbet anbefales, aktivering synes at have fordele frem...

 10. Corporate responsibility – det handler om redelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig......Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig...

 11. Veranderende automotive wereld vraagt om verandering onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  H.J.C. Nas

  2011-01-01

  Met dit document wil ik de lezer een nieuwe invalshoek tonen op mobiliteit (Driving Guidance) en een andere benadering van automotive hbo onderwijs. De wereld om ons heen verandert en deze nieuwe wereld zal een ander type automotive ingenieur eisen. Dit is een korte weergave van een lezing voor de

 12. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 13. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 14. En fortælling om AMU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 15. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 16. OMS, OM(η2-SO), and OM(η2-SO)(η2-SO2) molecules (M = Ti, Zr, Hf): infrared spectra and density functional calculations.

  Science.gov (United States)

  Liu, Xing; Wang, Xuefeng; Wang, Qiang; Andrews, Lester

  2012-07-02

  Infrared spectra of the matrix isolated OMS, OM(η(2)-SO), and OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) (M = Ti, Zr, Hf) molecules were observed following laser-ablated metal atom reactions with SO(2) during condensation in solid argon and neon. The assignments for the major vibrational modes were confirmed by appropriate S(18)O(2) and (34)SO(2) isotopic shifts, and density functional vibrational frequency calculations (B3LYP and BPW91). Bonding in the initial OM(η(2)-SO) reaction products and in the OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) adduct molecules with unusual chiral structures is discussed.

 17. Neutral currents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paschos, E.A.

  1977-01-01

  It is stated that over the past few years considerable progress has been made in the field of weak interactions. The existence of neutral currents involving leptons and hadrons has been established and some of the questions concerning their detailed structure have been answered. This imposes constraints on the gauge theories and has eliminated large classes of models. New questions have also been raised, one of which concerns the conservation laws obeyed by neutral currents. The wide range of investigations is impressive and is expected to continue with new results from particle, nuclear, and atomic physics. Headings include - various aspects of a gauge theory (choice of group, the symmetry breaking scheme, representation assignments for fermion fields); space-time structure; isospin structure; leptonic neutral currents; and atomic experiments. (U.K.)

 18. Original antigenic sin responses to influenza viruses.

  Science.gov (United States)

  Kim, Jin Hyang; Skountzou, Ioanna; Compans, Richard; Jacob, Joshy

  2009-09-01

  Most immune responses follow Burnet's rule in that Ag recruits specific lymphocytes from a large repertoire and induces them to proliferate and differentiate into effector cells. However, the phenomenon of "original antigenic sin" stands out as a paradox to Burnet's rule of B cell engagement. Humans, upon infection with a novel influenza strain, produce Abs against older viral strains at the expense of responses to novel, protective antigenic determinants. This exacerbates the severity of the current infection. This blind spot of the immune system and the redirection of responses to the "original Ag" rather than to novel epitopes were described fifty years ago. Recent reports have questioned the existence of this phenomenon. Hence, we revisited this issue to determine the extent to which original antigenic sin is induced by variant influenza viruses. Using two related strains of influenza A virus, we show that original antigenic sin leads to a significant decrease in development of protective immunity and recall responses to the second virus. In addition, we show that sequential infection of mice with two live influenza virus strains leads to almost exclusive Ab responses to the first viral strain, suggesting that original antigenic sin could be a potential strategy by which variant influenza viruses subvert the immune system.

 19. Original Sin and T. E. Hulme's Aesthetics

  Science.gov (United States)

  Kishler, Thomas C.

  1976-01-01

  T. E. Hulme, a vigorous opponent of romanticism in art, poetry, and philosophy, insisted that the underlying flaw of the romantic view was its rejection of the dogma of Original Sin and the fall of man. His views are explored for the significant bearing they have on the development of aesthetic insight and indirectly on value and outlook.…

 20. Neutral currents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aubert, B.

  1994-11-01

  The evidence for the existence of weak neutral current has been a very controverted topics in the early 1970's, as well as the muon did in the 1930's. The history is very rich considering the evolution of the experimental techniques in high energy particle physics. The history of the discovery and the study of weak neutral current is reviewed. Later the quest of the intermediate vector boson continues with the decision of the community to build a large proton antiproton collider. (K.A.). 14 refs., 1 fig

 1. Original antigenic sin: A comprehensive review.

  Science.gov (United States)

  Vatti, Anup; Monsalve, Diana M; Pacheco, Yovana; Chang, Christopher; Anaya, Juan-Manuel; Gershwin, M Eric

  2017-09-01

  The concept of "original antigenic sin" was first proposed by Thomas Francis, Jr. in 1960. This phenomenon has the potential to rewrite what we understand about how the immune system responds to infections and its mechanistic implications on how vaccines should be designed. Antigenic sin has been demonstrated to occur in several infectious diseases in both animals and humans, including human influenza infection and dengue fever. The basis of "original antigenic sin" requires immunological memory, and our immune system ability to autocorrect. In the context of viral infections, it is expected that if we are exposed to a native strain of a pathogen, we should be able to mount a secondary immune response on subsequent exposure to the same pathogen. "Original antigenic sin" will not contradict this well-established immunological process, as long as the subsequent infectious antigen is identical to the original one. But "original antigenic sin" implies that when the epitope varies slightly, then the immune system relies on memory of the earlier infection, rather than mount another primary or secondary response to the new epitope which would allow faster and stronger responses. The result is that the immunological response may be inadequate against the new strain, because the immune system does not adapt and instead relies on its memory to mount a response. In the case of vaccines, if we only immunize to a single strain or epitope, and if that strain/epitope changes over time, then the immune system is unable to mount an accurate secondary response. In addition, depending of the first viral exposure the secondary immune response can result in an antibody-dependent enhancement of the disease or at the opposite, it could induce anergy. Both of them triggering loss of pathogen control and inducing aberrant clinical consequences. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Et Forsknings- og Udviklingsprojekt om Marjattas Skole- og Behandlingshjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kasper Andreas

  2011-01-01

  Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik......Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik...

 3. Mod en pragmatisk sociologi om fysisk vold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jønck, Mikkel Kronborg

  2017-01-01

  . Som et delvist svar på denne forsømmelse introduceres til den franske sociolog Luc Boltanskis »tilnærmede udkast« til en handlingsteori om vold, som er en del af en større handlingssociologi, der præsenteres i bogen Love and Justice as Competences. Der peges dog på et grundlæggende konceptuelt problem...

 4. Drømmen om transfaglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Fagene er under pres. Tidens krav om grænseløse kompetencer truer med at rive faggrænserne ned for at slå porten op til transfaglighedens forjættede land. Men der findes ingen genvej bagom fagene, for selvom fagene er kunstige grænser i en grænseløs, moderne verden, kan vi ikke undvære dem. Hans...

 5. MAPP-konference om brugerdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia

  2005-01-01

  Er fødevareinnovation kun et spørgsmål om ny teknologi? Nej - for ny teknologi skal anvendes i produkter, som matcher markedets behov. Fødevarevirksomheder kan også være innovative bare ved at bruge kendt teknologi på nye måder, hvis produktet rammer de rigtige nicher på markedet. Innovationen er...

 6. Psykologiske teorier om intelligens og folkeskolens elevdifferentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Carsten

  Afhandlingen er en historisk analyse af, hvordan teorier og metoder om intelligens er blevet transformeret til folkeskolens hverdagspraksis. I tre historiske perioder vises det, hvordan begrundelser for anvendelsen af henholdsvis skolepsykologiens intelligenstestning, Piagets forståelse af barnets...... fra 1930’erne frem til i dag. Introduktionen af såvel Piagets som Howard Gardners teorier er sket igennem en modstilling til skolepsykologiens intelligenstestning. Der foretages vurderinger og drages konklusioner over intelligensteoriens og intelligenstestningens rolle i folkeskolen. Dette...

 7. Advertising and the Seven Sins of Memory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Percy, Larry

  2004-01-01

  A positive intention may be formed as a result of exposure to an advertisement, but if a memory malfunction interferes with that intention, the advertising will be ineffective.This paper considers the implications for advertisers of Daniel Schacter’s ‘seven sins of memory’: transcience, absent......-mindedness, blocking, misattribution, suggestibility, bias and persistence. Each of the ‘sins’ is explained in detail and advice provided for advertisers on how to avoid these pitfalls....

 8. Transformation of a metaphor: semantic shift in a Cantonese term 'Chi Sin' denoting insanity.

  Science.gov (United States)

  Ng, J Y W; Chen, E Y H

  2015-03-01

  The historical evolution of the existing terms used to describe insanity may be able to shed light on the formation of stigma towards psychosis patients. In Hong Kong, a widely used Cantonese term for insanity 'Chi Sin' provides a unique example because of its neutral original sense, as it literally means misconnection in a network circuit. We attempt to trace the origin and subsequent evolution of the term 'Chi Sin' from its early use to the present day to understand how local Hong Kong people have attached increasingly negative connotations to this scientific term since the mid-20th century. We sampled as many newspapers and magazines published in Hong Kong from 1939 to June 2014 as possible, and sampled 7 popular local movies from the 1950s and 1960s. We also searched all the newspapers published in Hong Kong, Macau, Taiwan, and Mainland China from January 1998 to June 2014, and searched several other local historical resources. In one early use of 'Chi Sin' in 1939, the term was only used in a technical sense to describe 'short circuiting'. We found that the development of the telephone system, the Strowger system, in Hong Kong is closely related to the evolution of the semantics of the term 'Chi Sin'. The original meaning of short circuitry of the term 'Chi Sin' is no longer used, and it has become a dead metaphor through repeated use with negative emotional connotations. This illustrates some of the factors facilitating the emergence of a metaphor with subsequent semantic drift.

 9. Monarcas y súbditos ''sin cualidades''

  OpenAIRE

  Raminelli, Ronald

  2011-01-01

  En Brasil, no siempre los primeros colonizadores disponían del honor necesario para recibir los beneficios concedidos por el Rey. En general, cuando no se trataba de mestizos y mulatos, las elites locales se originaban en las antiguas cepas judías. Mismo siendo súbditos sin cualidad, los reyes les concedieron perdón y algunos privilegios. Los títulos de caballero concedidos a los mestizos e hijos ilegítimos permiten de alguna forma vislumbrar la debilidad de las fuerzas que unían a las partes...

 10. The Swiss Institute for Nuclear Research SIN

  CERN Document Server

  Pritzker, Andreas

  2014-01-01

  This book tells the story of the Swiss Institute for Nuclear Research (SIN). The institute was founded in 1968 and became part of the Paul Scherrer Institute (PSI) in 1988. Its founding occurred at a time when physics was generally considered the key discipline for technological and social development. This step was unusual for a small country like Switzerland and showed courage and foresight. Equally unusual were the accomplishments of SIN, compared with similar institutes in the rest of the world, as well as its influence on Swiss, and partially also on international politics of science. That this story is now available in a widely understandable form is due to the efforts of some physicists, who took the initiative as long as contemporary witnesses could still be questioned. As is usually the case, official documents always show just an excerpt of what really happened. An intimate portrayal of people who contributed to success requires personal memories. This text relies on both sources. In addition, the e...

 11. Herbart om oppdragelse, formbarhet og takt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Løvlie

  2015-04-01

  Full Text Available Jeg presenterer her en analyse og tolkning av Herbarts syn på oppdragelse og danning, med feste i to av hans begreper: formbarhet – Bildsamkeit – og takt. Det første kaster lys over forholdet mellom lærer og elev, det andre først og fremst over forholdet mellom teori og praksis. For ham, som for forgjengeren Immanuel Kant, dreiet det seg om subjektivitet og frihet, eller mer konkret: Hvordan oppdra til autonomi der det også kreves tvang? Så vidt jeg kan se, bruker Herbart de to grunnbegrepene nettopp til å bestemme det paradoksale og uferdige forholdet mellom frihet og tvang. Han forklarer det som et åpent forhold eller relasjon som ikke har en bestemt begynnelse og heller ikke en bestemt konklusjon. Verken tradisjon eller vitenskap kan ved seg selv realisere dette råderommet. Han tenker seg et frirom der kunnskap, intuisjon og skjønn spiller på lag i oppdragelsen. Tradisjonen henger gjerne igjen i gamle fordommer, vitenskapen fanges i teori og abstrakt skjema, og ingen av dem dekker de unike situasjonene som nyskaper forholdet mellom voksne og barn. Herbart stilte seg åpen til spørsmål som ikke løses ved styring og kontroll, og spør implisitt om ikke vi også kan gjøre det samme.

 12. Data i stakkevis om døde grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup, Tove; Rangstrup-Christensen, Lena

  2015-01-01

  Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.......Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet....

 13. Studiemotivation en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory : en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory

  OpenAIRE

  Hagdahl, Kristina; Jimmy, Hammarbäck

  2014-01-01

  Studien handlar om svenska gymnasieelevers motivation för att studera matematikämnet. Den teoretiska grunden hämtas ifrån Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985). Studiens syfte är att undersöka hur väl gymnasieelevers egen uppfattning om sin motivationsnivå kan prediceras genom de fyra ingående motivationsorienteringarna i Self-Determination Theory: (1) external regulation; (2) introjected regulation; (3) identified regulation; och (4) intrinsic motivation. Deltagarna (n = 132), 44...

 14. En Caracas: una radio sin antena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Tomás Angola

  2015-01-01

  Full Text Available Cuenta la experiencia única de la radio comunitaria Parque Central de Caracas (1994 donde al decir de su director y concesionario de la estación se necesitó compromiso, esfuerzo, romanticismo y comunidad. Creada como un sistema de seguridad y publicidad surgió por iniciativa de la Asociación de vecinos de la Etapa 1 donde viven más de 12 mil personas Funciona sin estar dentro de los patrones transmisor-Antena-Receptor, no se encuentra regulada por ninguna ley, son a decir de Marañón el medio de comunicación más libre del país donde la comunidad se expresa por sobre la economía, la técnica y la ley.

 15. Un mundo sin límites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Córdoba, Joaquín Mª

  2005-04-01

  Full Text Available A comienzos del siglo XVI, las nuevas ediciones del Atlas de Ptolomeo publicadas en Roma o Venecia solían incluir un mapamundi modificado sin cesara a medida que descubridores y navegantes alcanzaban nuevos y antes desconocidos horizontes. La temprana circunnavegación de Magallanes y Elcano (1519-1522 confirmaba con su esferidad, que el mundo no tenía límites. Durante aquel siglo magnífico, la literatura española de viajes al Oriente Próximo islámico tenía que ser menos señalada. La casi perenne guerra contra el Imperio Otomano, señor de una buena parte de las costas mediterráneas, y sobre todo la empresa de América y los viajes de exploración y conquista que aquella demandaba, …

 16. Sample Scripts for Generating PaGE-OM XML [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Sample Scripts for Generating PaGE-OM XML This page is offering some sample scripts...on MySQL. Outline chart of procedure 6. Creating RDB tables for Generating PaGE-OM XML These scripts help yo...wnload: create_tables_sql2.zip 7. Generating PaGE-OM XML from phenotype data This sample Perl script helps y

 17. Development and validation of the Single Item Narcissism Scale (SINS).

  Science.gov (United States)

  Konrath, Sara; Meier, Brian P; Bushman, Brad J

  2014-01-01

  The narcissistic personality is characterized by grandiosity, entitlement, and low empathy. This paper describes the development and validation of the Single Item Narcissism Scale (SINS). Although the use of longer instruments is superior in most circumstances, we recommend the SINS in some circumstances (e.g. under serious time constraints, online studies). In 11 independent studies (total N = 2,250), we demonstrate the SINS' psychometric properties. The SINS is significantly correlated with longer narcissism scales, but uncorrelated with self-esteem. It also has high test-retest reliability. We validate the SINS in a variety of samples (e.g., undergraduates, nationally representative adults), intrapersonal correlates (e.g., positive affect, depression), and interpersonal correlates (e.g., aggression, relationship quality, prosocial behavior). The SINS taps into the more fragile and less desirable components of narcissism. The SINS can be a useful tool for researchers, especially when it is important to measure narcissism with constraints preventing the use of longer measures.

 18. Cross sections for neutrino and antineutrino neutral current interactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bosetti, P.C.; Deden, H.; Deutschmann, M.; Fritze, P.; Graessler, H.; Hasert, F.J.; Morfin, J.; Schulte, R.; Schultze, K.; Seyfert, H.; Banerjee, S.; Barnham, K.W.J.; Beuselinck, R.; Butterworth, I.; Clayton, E.F.; Miller, D.B.; Powell, K.J.; Davis, C.L.; Grossman, P.; McGow, R.; Mulvey, J.H.; Myatt, G.; Perkins, D.H.; Pons, R.; Radojicic, O.; Renton, P.; Saitta, B.; Stenger, V.

  1978-01-01

  The cross sections for γ and anti γ neutral current interactions for which the hadron energy is > 15 GeV have been measured. These results, and the ratios of neutral current to charged current sections, are in agreement with the Weinberg-Salam model. Values of sin 2 thetasub(w) have been obtained both with and without the use of a parametrisation for the hadronic part of the interaction; the values are in good agreement with each other and the preferred result, that obtained by the method independent of hadronic models, is sin 2 thetasub(w) = 0.22 +- 0.05. (Auth.)

 19. Meditation on OM: Relevance from ancient texts and contemporary science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumar Sanjay

  2010-01-01

  Full Text Available Background: In Indian scriptures the sacred syllable Om is the primordial sound from which all other sounds and creation emerge which signifies the Supreme Power. Aims: To explore the significance of the syllable OM from ancient texts and effects of OM meditation in contemporary science. Descriptions from ancient texts: The descriptions of Om have been taken from four Upanisads (Mundaka, Mandukya, Svetasvatara, and Katha, the Bhagvad Gita, and Patanjali′s Yoga Sutras. Scientific studies on Om: Autonomic and respiratory studies suggest that there is a combination of mental alertness with physiological rest during the practice of Om meditation. Evoked potentials studies suggest a decrease in sensory transmission time at the level of the auditory association cortices, along with recruitment of more neurons at mesencephalic-diencephalic levels. Conclusion: It is considered that a person who realizes Om, merges with the Absolute. Scientific studies on Om suggest that the mental repetition of Om results in physiological alertness, and increased sensitivity to sensory transmission.

 20. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 1. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 2. Om geder, godhed og os selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunbech, Peter Yding

  2008-01-01

  Her ved juletid er der mange muligheder for at støtte de humanitære organisationer ved køb af opfindsomme produkter som geder og økoguf-kurve. Organisationerne kæmper en hård kamp om penge og opmærksomhed. Frem for at købe disse produkter vil det gavne de nødlidende mere, hvis man i stedet giver...... direkte økonomisk støtte. Så får organisationerne frihed til at sætte ind det sted og på den måde, de finder mest hensigtsmæssigt....

 3. Om retsafgift i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waage, Frederik

  2013-01-01

  Artiklen behandler de særligt lempelige regler for beregning af retsafgifter i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse, jf. retsafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. og § 2, stk. 3, 2. pkt., med henblik på en nærmere afklaring af, hvornår en retssag vedrører myndighedsudøvelse i retsafgiftslovens fo...

 4. PV O&M Cost Model and Cost Reduction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walker, Andy

  2017-03-15

  This is a presentation on PV O&M cost model and cost reduction for the annual Photovoltaic Reliability Workshop (2017), covering estimating PV O&M costs, polynomial expansion, and implementation of Net Present Value (NPV) and reserve account in cost models.

 5. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 6. Planlovgivning om butikscentres placering og størrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goergen, Etude Patrick; Christensen, Hans Sønderby; Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen analyserer det forhold, at EU-retten ikke blot beskytter mod diskrimination, men også mod restriktioner. Restriktionsforbuddet afprøves i artiklen konkret i relation til EU-Domstolens dom om spansk planlovgivning om store butikscentre, og dommen sættes herefter i relation til den danske ...

 7. To udviklings-projekter om beton og arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manelius, Anne-Mette

  2009-01-01

  Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete......Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete...

 8. STS-39: OMS Pod Thruster Removal/Replace

  Science.gov (United States)

  1991-01-01

  Shown is the removal and replacement of the Discovery's orbital maneuvering systems (OMS) pod thruster. The OMS engine will be used to propel Discovery north, off of its previous orbital groundtrack, without changing the spacecraft's altitude. A burn with this lateral effect is known as "out-of-plane."

 9. View of OMS burn from the payload bay

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  View of Orbital Maneuvering System (OMS) burn from the payload bay. The closed cradles which held the communication satellites Columbia deployed are visible in the center of the frame. Parts of the spacecraft's wings can be seen on both the port and starboard sides can be seen. The vertical stabilizer is flanked by the twin OMS pods.

 10. JUAN SIN MIEDO VA A LA ESCUELA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Méndez-Anchía

  2009-01-01

  Full Text Available Tomando como base la lectura del cuento "Juan Sin Miedo" realizada por tres sujetos adolescentes, pretendo responder a la pregunta sobre los principales temores que enfrenta la población costarricense adolescente en la actualidad. Las respuestas giran en torno a tres núcleos significativos: el miedo a la exclusión económica y social, materializada en el trato discriminatorio hacia quienes no se adecuan a los criterios impuestos por la sociedad de consumo; el miedo a la escuela, en tanto excluye a quienes no se ajustan a la norma esperada de desempeño académico; y el miedo al otro, en particular a la calle y la escuela como espacios de violencia. Concluyo señalando que, detrás de dichos temores, es posible leer un anhelo de pertenencia; de aprecio sincero y gratuito, en que no medie el rendimiento académico de la persona; así como un anhelo de seguridad en el entorno cercano.

 11. Shuttle performance enhancements using an OMS payload bay kit

  Science.gov (United States)

  Templin, Kevin C.; Mallini, Charles J.

  1991-01-01

  The study focuses on the use of an orbital maneuvering system (OMS) payload bay kit (PBK) designed to utilize OMS tanks identical to those currently employed in the Orbiter OMS pods. Emphasis is placed on payload deployment capability and payload servicing/reboost capability augmentation from the point of view of payload mass, maximum deployment altitudes, and initial retrieval and final deployment altitudes. The deployment, servicing, and reboost requirements of the Hubble Space Telescope and Advanced X-ray and Astrophysics Facility are analyzed in order to show the benefits an OMS PBK can provide for these missions. It is shown that OMS PBKs can provide the required capability enhancement necessary to support deployment, reboost, and servicing of payloads requiring altitudes greater than 325 nautical miles.

 12. A precision measurement of sin2θw in neutrino nucleon scattering

  International Nuclear Information System (INIS)

  King, B.J.; Arroyo, C.G.; Bachmann, K.T.; Bazarko, A.O.; Bolton, T.; Foudas, C.; Lefmann, W.C.; Leung, W.C.; Mishra, S.R.; Oltman, E.; Quintas, P.Z.; Rabinowitz, S.A.; Sciulli, F.J.; Seligman, W.G.; Shaevitz, M.H.; Merritt, F.S.; Oreglia, M.J.; Schumm, B.A.; Bernstein, R.H.; Borcherding, F.; Fisk, H.E.; Lamm, M.J.; Marsh, W.; Merritt, K.W.B.; Schellman, H.M.; Yovanovitch, D.D.; Bodek, A.; Budd, H.S.; Barbaro, P. de; Sakumoto, W.K.; Kinnel, T.; Sandler, P.H.; Smith, W.H.

  1993-01-01

  A precise measurement of the weak mixing angle is reported from the ratio of the neutral current to charged current inclusive cross-sections in deep-inelastic neutrino-nucleon scattering. Using the on-shell definition, the value obtained is currently the most accurate determination of sin 2 θ w in a single experiment. The data were gathered at the CCFR neutrino detector in the Fermilab quadrupole-triplet wide-band neutrino beam, with neutrino energies up to 600 GeV. 2 figs., 1 tab., 14 refs

 13. The seven sins of memory: implications for self.

  Science.gov (United States)

  Schacter, Daniel L; Chiao, Joan Y; Mitchell, Jason P

  2003-10-01

  We examine the relation between memory and self by considering errors of memory. We draw on the idea that memory's imperfections can be classified into seven basic categories or "sins." Three of the sins concern different types of forgetting (transience, absent-mindedness, and blocking), three concern different types of distortion (misattribution, suggestibility, and bias), and one concerns intrusive memories (persistence). We focus in particular on two of the distortion-related sins, misattribution and bias. By describing cognitive, neuropsychological, and neuroimaging studies that illuminate these memory sins, we consider how they might bear on the relation between memory and self.

 14. Selective hydrogenation of halogenated arenes using porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported OMS-2 catalysts.

  Science.gov (United States)

  McManus, Iain J; Daly, Helen; Manyar, Haresh G; Taylor, S F Rebecca; Thompson, Jillian M; Hardacre, Christopher

  2016-07-04

  Porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported on OMS-2 catalysts have been shown to facilitate the hydrogenation of the nitro group in chloronitrobenzene to give chloroaniline with no dehalogenation. Complete conversion was obtained within 2 h at 25 °C and, although the rate of reaction increased with increasing temperature up to 100 °C, the selectivity to chloroaniline remained at 99.0%. Use of Pd/OMS-2 or Pt/Al2O3 resulted in significant dechlorination even at 25 °C and 2 bar hydrogen pressure giving a selectivity to chloroaniline of 34.5% and 77.8%, respectively, at complete conversion. This demonstrates the potential of using platinum group metal free catalysts for the selective hydrogenation of halogenated aromatics. Two pathways were observed for the analogous nitrobenzene hydrogenation depending on the catalyst used. The hydrogenation of nitrobenzene was found to follow a direct pathway to aniline and nitrosobenzene over Pd/OMS-2 in contrast to the OMS and Pt/OMS-2 catalysts which resulted in formation of nitrosobenzene, azoxybenzene and azobenzene/hydrazobenzene intermediates before complete conversion to aniline. These results indicate that for Pt/OMS-2 the hydrogenation proceeds predominantly over the support with the metal acting to dissociate hydrogen. In the case of Pd/OMS-2 both the hydrogenation and hydrogen adsorption occur on the metal sites.

 15. Professor Wind i Deadline om Spitzenkandidaten

  DEFF Research Database (Denmark)

  2018-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var fredag den 23. februar 2018 i DR2 Deadline for at snakke om proceduren bag udvælgelsen af en ny formand for Europa Kommissionen. Professer Wind forklarede blandt andet, hvordan Europa Parlamentet, siden Lisabon Traktaten i 2009, har fortolket en del af...... traktaten til, at det skal være det vindende parti ved EP-valget, som vælger Kommissionsformanden. Dette er kendt som Spitzenkandidaten-proceduren. Wind pointerede, at særligt tyskerne har den holdning til EU, at den primære legitimitet ligger hos Europa parlamentet, da det er det eneste direkte folkevalgte...... organ i EU. Wind påpegede, at statsoverhovederne har været meget skeptiske eller direkte imod proceduren, men at der er en stigende holdning til, at proceduren kan være med til at sikre borgerinddragelse i EU. Til dette sagde Wind; "Hvis man skal engangere borgerne ved det her valg, hvor stort set ingen...

 16. Om problemformuleringer i biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjørland, Birger

  2012-01-01

  Denne artikel er et oplæg om, hvad der er gode og frugtbare problemformuleringer i biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab (BDI). Artiklen opbygger en dikotomi mellem selvstændige universitetsopgaver på den ene side og common sense- behandlinger (eller ”fristile”) på den anden side....... Den grundlæggende tese er, at al god forskning – og alle gode, selvstændige universitetsopgaver – begynder og slutter i fagets litteratur. Det at være professionel i et fag indebærer bl.a., at man respekterer andre fag; kun derved tager man sig selv alvorligt som fagperson. BDI ses som et fag, der er...... gør det sværere at lave gode problemformuleringer, men gør ikke sådanne mindre nødvendige. Enhver problemformulering er - bevidst eller ubevidst - en politisk handling, der på den lange bane er med til at bestemme BDIs udviklingsretning og fremtid....

 17. Judeo - Igbo traditional religious conception of sin: socio – religious ...

  African Journals Online (AJOL)

  Theword sin ismore of a religious termthan ordinary. It is basically an action of defiance. That is, an action through which one deviates from the correct way or through which one misses the mark. This paper looked at how the Jews of theOld andNewTestament periods understood the concept of sin in their society.

 18. Sin, Punishment And Forgiveness In Ancient Greek Religion: A ...

  African Journals Online (AJOL)

  This paper looks in particular at the special sin of hubris in ancient Greek religious thought. It examines what constitutes hubris and some cases in which hubris has been committed and punished. It demonstrates with examples that hubris is an unforgivable sin in ancient Greek religion and examines the reasons for this ...

 19. THE HEIDELBERG CATECHISM ON HUMAN SIN AND MISERY

  African Journals Online (AJOL)

  Produced by SUN MeDIA Bloemfontein .... invites us to look at sin in terms of our fundamental alienation from God. And if sin-talk is therefore ..... the social structures created by the human race, but that we nevertheless have a measure of free ...

 20. Misattribution, false recognition and the sins of memory.

  OpenAIRE

  Schacter, D L; Dodson, C S

  2001-01-01

  Memory is sometimes a troublemaker. Schacter has classified memory's transgressions into seven fundamental 'sins': transience, absent-mindedness, blocking, misattribution, suggestibility, bias and persistence. This paper focuses on one memory sin, misattribution, that is implicated in false or illusory recognition of episodes that never occurred. We present data from cognitive, neuropsychological and neuroimaging studies that illuminate aspects of misattribution and false recognition. We firs...

 1. User documentation for the MSK and OMS intelligent tutoring systems

  Science.gov (United States)

  Fink, Pamela K.; Herren, L. Tandy; Lincoln, David T.

  1991-01-01

  This user's guide describes how to use the Intelligent Tutoring Systems for the Manual Select Keyboard (MSK) and the Orbital Maneuvering System (OMS) and how to use the C code that runs the mockup version of the MSK.

 2. FAQ om læringsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pasgaard, Niels Jakob

  Læringsmål er blevet et centralt begreb i den danske forskning og debat om pædagogik og uddannelse. Man taler om læringsmål i forbindelse med børnenes udvikling i børnehaver og vuggestuer, i relation til folkeskolens fag og i forbindelse med de seneste års reformer af lærer- og pædagoguddannelser...... mål? Hvor fører læringsmålene os hen, og er der et alternativ til læringsmålene? FAQ om læringsmål er bog nr. 3 i FAQ-serien om ofte stillede spørgsmål inden for det pædagogiske og psykologiske område. Alle bøger i serien er peer reviewet....

 3. MARVEL om de effecten van IGP in kaart te brengen

  NARCIS (Netherlands)

  Hengst-Bruggeling, M. den; Heesmans, S.; Graaf, H.A.L.M. de

  2010-01-01

  Informatiegestuurde politie betekent dat op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses, rationele keuzes worden gemaakt, waardoor mensen en middelen optimaal kunnen worden ingezet en de bedrijfsdoelen worden bereikt. Een belangrijke reden om informatiegestuurde politie (IGP) te

 4. Glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1994-01-01

  This 35mm frame, photographed as the Space Shuttle Columbia was orbiting Earth during a 'night' pass, documents the glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and the Orbital Maneuvering System (OMS) pods of the spacecraft.

 5. Coops bank kan flytte milliard-omsætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2013-01-01

  Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning.......Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning....

 6. Development and Validation of the Single Item Narcissism Scale (SINS)

  Science.gov (United States)

  Konrath, Sara; Meier, Brian P.; Bushman, Brad J.

  2014-01-01

  Main Objectives The narcissistic personality is characterized by grandiosity, entitlement, and low empathy. This paper describes the development and validation of the Single Item Narcissism Scale (SINS). Although the use of longer instruments is superior in most circumstances, we recommend the SINS in some circumstances (e.g. under serious time constraints, online studies). Methods In 11 independent studies (total N = 2,250), we demonstrate the SINS' psychometric properties. Results The SINS is significantly correlated with longer narcissism scales, but uncorrelated with self-esteem. It also has high test-retest reliability. We validate the SINS in a variety of samples (e.g., undergraduates, nationally representative adults), intrapersonal correlates (e.g., positive affect, depression), and interpersonal correlates (e.g., aggression, relationship quality, prosocial behavior). The SINS taps into the more fragile and less desirable components of narcissism. Significance The SINS can be a useful tool for researchers, especially when it is important to measure narcissism with constraints preventing the use of longer measures. PMID:25093508

 7. Development and validation of the Single Item Narcissism Scale (SINS.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sara Konrath

  Full Text Available MAIN OBJECTIVES: The narcissistic personality is characterized by grandiosity, entitlement, and low empathy. This paper describes the development and validation of the Single Item Narcissism Scale (SINS. Although the use of longer instruments is superior in most circumstances, we recommend the SINS in some circumstances (e.g. under serious time constraints, online studies. METHODS: In 11 independent studies (total N = 2,250, we demonstrate the SINS' psychometric properties. RESULTS: The SINS is significantly correlated with longer narcissism scales, but uncorrelated with self-esteem. It also has high test-retest reliability. We validate the SINS in a variety of samples (e.g., undergraduates, nationally representative adults, intrapersonal correlates (e.g., positive affect, depression, and interpersonal correlates (e.g., aggression, relationship quality, prosocial behavior. The SINS taps into the more fragile and less desirable components of narcissism. SIGNIFICANCE: The SINS can be a useful tool for researchers, especially when it is important to measure narcissism with constraints preventing the use of longer measures.

 8. OM-101 Decreases the Fibrotic Response Associated with Proliferative Vitreoretinopathy

  Science.gov (United States)

  Dvashi, Zeev; Ben-Yaakov, Keren; Weinberg, Tamir; Greenwald, Yoel

  2017-01-01

  Purpose This study aimed to investigate the effect of OM-101 on the fibrotic response occurring in proliferative vitreoretinopathy (PVR) in an animal model. Methods Antifibrotic effect of OM-101 was investigated in vivo. As control, eight weeks old c57black mice underwent intravitreal injection with Hepes (group A) or dispase (0.3 units), to induce retinal detachment (RD) and PVR. The dispase-injected mice were randomly divided into two groups B and C (N = 25 mice); in group C, the eyes were treated with intravitreal injection of OM-101 (3 μl), and group B with PBS, as a control. After additional five days, mice were injected with the same initial treatment. Three days later, mice were euthanized, and the eyes were enucleated and processed for histological analysis. Results Intravitreal injection of dispase caused RD in 64% of the mice in group B, and 93% of those mice had PVR. Only 32% of mice treated with OM-101 and dispase (group C) developed RD, and only 25% of those developed PVR. Conclusions OM-101 was found effective in reducing the incidence of RD and PVR maintaining the normal architecture of the retina. This study suggests that OM-101 is a potentially effective and safe drug for the treatment of PVR patients. PMID:29109865

 9. SIN3A mutations are rare in men with azoospermia.

  Science.gov (United States)

  Miyamoto, T; Koh, E; Tsujimura, A; Miyagawa, Y; Minase, G; Ueda, Y; Namiki, M; Sengoku, K

  2015-11-01

  A loss of function of the murine Sin3A gene resulted in male infertility with Sertoli cell-only syndrome (SCOS) phenotype in mice. Here, we investigated the relevance of this gene to human male infertility with azoospermia caused by SCOS. Mutation analysis of SIN3A in the coding region was performed on 80 Japanese patients. However, no variants could be detected. This study suggests a lack of association of SIN3A gene sequence variants with azoospermia caused by SCOS in humans. © 2014 Blackwell Verlag GmbH.

 10. Operability of glioblastomas: "sins of action" versus "sins of non-action".

  Science.gov (United States)

  Ferroli, Paolo; Schiariti, Marco; Finocchiaro, Gaetano; Salmaggi, Andrea; Castiglione, Melina; Acerbi, Francesco; Tringali, Giovanni; Farinotti, Mariangela; Broggi, Morgan; Roberto, Cordella; Maccagnano, Elio; Broggi, Giovanni

  2013-12-01

  Despite prognosis of glioblastomas is still poor, mounting evidence suggests that more extensive surgical resections are associated with longer life expectancy. However, the surgical indications, at present, are far from uniform and the concept of operability is extremely surgeon-dependant. The results of glioblastoma resection in 104 patients operated on between March 2005 and April 2011 were reviewed with the aim to shed some light on the limits between 'sins of action' (operating upon complex tumors causing a permanent severe deficit) and 'sins of non-action' (considering inoperable tumors that can be resected with good results). Fifty-five patients (54.4 %) (Group 1) presented with a 'disputable' surgical indication because of one or more of the following clinico-radiological aspects: involvement of motor and language areas (39.4 %), deep location (7.7 %), corpus callosum infiltration (13.4 %), or major vessels encasement (8.6 %). Forty-six (42.5 %) patients (Group 2) presented with an 'indisputable' surgical indication (readily accessible tumors in non-eloquent areas). Overall mortality was 2.9 %. The mean overall survival was 19.8 months and not significantly different in the two Groups (20.4 Group 2 and 19.5 months for Group 1; p = 0.7). Patients with GTR and <72 years had a longer survival (p = 0.004 and 0.03, respectively). Seventy patients (69.3 %) showed an uneventful post-operative course, without statistical significance difference between Group 1 and 2. The gross total removal of glioblastoma with many complexities (Group 1) was found to be feasible with acceptable mortality, morbidity and long-term survival rates.

 11. Omission and other sins: Tracking the quality of online machine ...

  African Journals Online (AJOL)

  Omission and other sins: Tracking the quality of online machine translation output over four years. ... Journal Home > Vol 46 (2016) > ... We believe users should be made aware of the risks they unknowingly take when using online MT.

 12. SINS/CNS Nonlinear Integrated Navigation Algorithm for Hypersonic Vehicle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yong-jun Yu

  2015-01-01

  Full Text Available Celestial Navigation System (CNS has characteristics of accurate orientation and strong autonomy and has been widely used in Hypersonic Vehicle. Since the CNS location and orientation mainly depend upon the inertial reference that contains errors caused by gyro drifts and other error factors, traditional Strap-down Inertial Navigation System (SINS/CNS positioning algorithm setting the position error between SINS and CNS as measurement is not effective. The model of altitude azimuth, platform error angles, and horizontal position is designed, and the SINS/CNS tightly integrated algorithm is designed, in which CNS altitude azimuth is set as measurement information. GPF (Gaussian particle filter is introduced to solve the problem of nonlinear filtering. The results of simulation show that the precision of SINS/CNS algorithm which reaches 130 m using three stars is improved effectively.

 13. THE POSTERIOR DISTRIBUTION OF sin(i) VALUES FOR EXOPLANETS WITH MT sin(i) DETERMINED FROM RADIAL VELOCITY DATA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ho, Shirley; Turner, Edwin L.

  2011-01-01

  Radial velocity (RV) observations of an exoplanet system giving a value of M T sin(i) condition (i.e., give information about) not only the planet's true mass M T but also the value of sin(i) for that system (where i is the orbital inclination angle). Thus, the value of sin(i) for a system with any particular observed value of M T sin(i) cannot be assumed to be drawn randomly from a distribution corresponding to an isotropic i distribution, i.e., the presumptive prior distribution. Rather, the posterior distribution from which it is drawn depends on the intrinsic distribution of M T for the exoplanet population being studied. We give a simple Bayesian derivation of this relationship and apply it to several 'toy models' for the intrinsic distribution of M T , on which we have significant information from available RV data in some mass ranges but little or none in others. The results show that the effect can be an important one. For example, even for simple power-law distributions of M T , the median value of sin(i) in an observed RV sample can vary between 0.860 and 0.023 (as compared to the 0.866 value for an isotropic i distribution) for indices of the power law in the range between -2 and +1, respectively. Over the same range of indices, the 95% confidence interval on M T varies from 1.0001-2.405 (α = -2) to 1.13-94.34 (α = +2) times larger than M T sin(i) due to sin(i) uncertainty alone. More complex, but still simple and plausible, distributions of M T yield more complicated and somewhat unintuitive posterior sin(i) distributions. In particular, if the M T distribution contains any characteristic mass scale M c , the posterior sin(i) distribution will depend on the ratio of M T sin(i) to M c , often in a non-trivial way. Our qualitative conclusion is that RV studies of exoplanets, both individual objects and statistical samples, should regard the sin(i) factor as more than a 'numerical constant of order unity' with simple and well-understood statistical

 14. The seven sins in academic behavior in the natural sciences.

  Science.gov (United States)

  van Gunsteren, Wilfred F

  2013-01-02

  "Seven deadly sins" in modern academic research and publishing can be condensed into a list ranging from poorly described experimental or computational setups to falsification of data. This Essay describes these sins and their ramifications, and serves as a code of best practice for researchers in their quest for scientific truth. Copyright © 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 15. Neutral Buoyancy Laboratory (NBL)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Neutral Buoyancy Laboratory (NBL) is an astronaut training facility and neutral buoyancy pool operated by NASA and located at the Sonny Carter Training Facility,...

 16. Lille magt, men stort imperium. Et bidrag til debatten om TV og medieimperialisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels-Aage Nielsen

  1987-08-01

  Full Text Available Denne artikel tager fat i alt det svære - det begrebsmæssige - som vi enten springer over eller tager for givet i vores diskussioner af TV som magt- og påvirkningsfaktor. Derfor er den lang og til tider lidt omstændelig, idet den undgår at tage vores umiddelbare antagelser for pålydende. I stedet bliver de endevendt. I de seneste 15 års medieforskning har magten været implicit til stede et eller andet sted i TV. Vi har skiftevis kritiseret mediet, frygtet det, taget afstand fra det og er nu senest med receptionsteorierne blevet beroliget: Enhver TV-seer skaber ud fra sin egen sunde fornuft sin personlige opfattelse af "Dollars". Påvirkningen af hende er ikke længere producen- ternes eller medieforskernes eller Danmarks Radios ansvar, det er seerens eget. Medieimperialismen er dermed opløst, ihvertfald som undertrykkelsessystem. Det første kritikpunkt i Niels-Aage Nielsens diskussion er medie- imperialismeteorien. Den har ikke nogen teori om hvordan magten sætter sig igennem hævder han, idet den alene ved cirkler og pile focuserer på ensidigheden i "flow'et" fra USA med resten af verden som modtagere. Hvis det skal udtrykke en magtposition, må der være en relation mellem varestrømmene (basis og den ideologiske overbygning. Vi er vant til at antage, at denne relation findes, men hvordan sætter den sig igennem? Diskussion heraf er - i bedste fald - gået i stå. For at kunne gå videre her, tager Niels-Aage Nielsen et opgør med receptionsteoriens socialpsykologi og søger at afdække hvilken del af betydningsdannelsen, og dermed påvirkningen, som netop unddrager sig en receptionsanalyse, der bygger på seerens egne udsagn og uden f.eks. en psykoanalytisk tilgang. Betydningsproblemet skal endda diskuteres endnu mere pricipielt: Vi er i dag mindre enige end nogensinde om hvad der er TV's samfunds- mæssige funkitioner. Uklarheden hænger bl.a. sammen med at ideologi- begrebet gradvist forsvandt ud af medieforskningens hovedst

 17. ”Har du ikke en bra feed på Insta, så har du ikke orden på livet ditt!” Unge jenter sin opplevelse av andres selvrepresentasjon i bildedelingstjenester.

  OpenAIRE

  Magnussen, Andrea Bergum

  2017-01-01

  Mastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017 Norsk: Denne oppgaven undersøker unge jenters opplevelse av selvrepresentasjonen på bildedelingstjenestene Instagram og Snapchat. Funnene er basert på individuelle intervjuer og et fokusgruppeintervju av fem jenter på 14 år. Intervjupersonene har i hovedsak uttrykt seg om deres opplevelse knyttet til kjendiser og influencers sin selvrepresentasjon. Oppgaven ta...

 18. NOTICIAS SOBRE SUICIDIO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. RECOMENDACIONES DE LA OMS.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Javier Acosta Artiles

  2017-01-01

  Full Text Available La exposición inadecuada en los medios de comunicación sobre suicidios puede producir un efecto contagio o efecto Werther , mientras que determinadas características adecuadas pueden tener un efecto protector o efecto Papageno . Por tanto, los medios de comunicación pueden contribuir a la prevención del suicidio. Por ello, la OMS ha elaborado tres documen- tos con una serie de recomendaciones dirigidas a los profesionales de los medios de comunicación, para el tratamiento de las noticias relacionadas con el suicidio. Sin embargo, solo se ha traducido al español el primero, ambos tienen solapamientos y poseen una estructura diferente. Esto supone que los profesionales de los medios de comunicación de habla hispana en general, y de España en particular, difícilmente pueden tener un acceso a estas recomendaciones de la OMS de una forma clara y concisa. El objetivo de este trabajo fue la elaboración y provisión de un texto único y sintético que recogiera las recomendaciones de estos documentos. Para su creación se siguió un procedimiento formal y estructurado, que aunó criterios científicos y lingüísticos. El texto final contiene las recomendaciones agrupadas en tres categorías: “qué hacer”, “qué no hacer” y “otras recomendaciones”. Este documento puede ser de gran utilidad para los profesionales de los medios de comunicación, para actividades formativas de difusión de tales recomen- daciones con finalidad preventiva y para la investigación.

 19. Ten-year rollover of San Onofre inservice testing program for pumps and valves to OM-6 and OM-10

  International Nuclear Information System (INIS)

  Croy, P.A.; Fischetti, S.; Chiang, D.; Schofield, P.; Barney, D.

  1994-01-01

  The Pump and Valve Inservice Testing (IST) Program Sat San Onofre, Units 2 and 3, was updated for the second 120-month interval from August 1993 to April 1994. The U.S. Nuclear Regulatory Commission (USNRC) approved the OM-6 and OM-10 Codes in mid-1992. The project for the rollover to these new Codes included several elements: (a) a review of the differences between IWV/IWP and OM-6/OM-10, (b) a comprehensive audit of the IST Program scope for valves, (c) creation of the program and supporting basis documents, the Relief Requests, and implementing procedures, (d) interdivisional coordination, (e) submittal to the USNRC, and (f) training. Subsections IWV and IWP have been used and essentially unchanged for over a decade. The new Code (Parts 1, 6, and 10 called OM-1, OM-6, and OM-10) includes several significant changes from the old Code. Our group identified these differences and drafted revised and reorganized Inservice Testing (IST) Program documents. We also considered USNRC Generic Letter 89-04 (GL 89-04), open-quotes Guidance on Developing Acceptable Inservice Testing Programsclose quotes, and NUREG-1482, Guidelines for Inservice Testing at Nuclear Power Plants, while revising the program. There were six pump relief requires and 13 valve relief requests in the program for the first 10-year interval. For the revised program we needed only one pump relief request (and no valve relief requests). Converting to the 1989 edition of the ASME Code did not require changes to the technical specifications. We revised our Updated Final Safety Analysis Report (UFSAR) to reflect the IST Program for the second 10-year interval. UFSAR changes were minor, consisting of updated references to the Code edition and 10 CFR 50.55a(f), open-quotes Inservice Testing Requirementsclose quotes

 20. Study of neutral particles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bartel, W.; Bulos, F.; Eisner, A.

  1975-01-01

  The range of physics problems for which a detector emphasizing neutrals is most suitable is discussed. The primary goals are the all neutrals cross section, sigma/sub o/ (e + e - → neutrals), the characterization of the neutral energy in multi-hadronic events, the search for monoenergetic photons, and good sensitivity in the difficult region of low energy photons. Those features of multi-hadronic events which are most relevant to a neutral detector were calculated using a jet model with parameters extrapolated from SPEAR energies. These distributions are presented and discussed

 1. Evidensbaseret viden om compliance blandt deprimerede HIV-smittede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tind, Anitha Malling

  2009-01-01

  Formålet med dette speciale er at undersøge, om depression blandt HIV-smittede fører til utilstrækkelig compliance af HAART, og om antidepressiva kan mediere denne negative effekt. I den forbindelse er der foretaget en systematisk litteraturgennemgang med henblik på at indsamle, sortere, evaluere...... kvalitet. I alt 10 studier er identificeret. Det drejer sig om 5 kohortestudier, 2 randomiserede klinisk kontrollerede studier og 3 tværsnitsundersøgelser. Af de inkluderede studier er 3 nedgradueret grundet metodiske mangler. De 10 studier er ikke homogene i forhold til måling af depression og compliance......, hvilket nedsætter deres komparativitet. Studierne viser, at der er evidens for, at depression føre til utilstrækkelig compliance af HAART blandt HIV-smittede, og at behandling med antidepressiva medierer denne negative effekt....

 2. Konstant online og fantasien om ’individuel balance’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2015-01-01

  Smartphones og andre mobile kommunikationsteknologier indføres med løfter om at give øget handlekraft og individuel frihed i arbejdslivet. Men et voksende forskningsfelt påviser, at indførelse af disse teknologier ledsages af øget netværksbaseret kontrol og selv-pålagt arbejdsintensivering....... Artiklen leverer et overblik over og en diskussion af den spirende internationale forskning i betydningen af smartphones i nutidens arbejdsliv. Denne forskning påpeger generelt en modsætning mellem en diskurs om teknologiers påståede styrkelse af individuel autonomi og præstation på den ene side, og den...... omfavnelse af smartphones som arbejdsredskab kan begribes, når medarbejderne udtrykker fuld bevidsthed om teknologiens konkrete skadevirkninger på deres private liv....

 3. OM Code Requirements For MOVs -- OMN-1 and Appendix III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kevin G. DeWall

  2011-08-01

  The purpose or scope of the ASME OM Code is to establish the requirements for pre-service and in-service testing of nuclear power plant components to assess their operational readiness. For MOVs this includes those that perform a specific function in shutting down a reactor to the safe shutdown condition, maintaining the safe shutdown condition, and mitigating the consequences of an accident. This paper will present a brief history of industry and regulatory activities related to MOVs and the development of Code requirements to address weaknesses in earlier versions of the OM Code. The paper will discuss the MOV requirements contained in the 2009 version of ASME OM Code, specifically Mandatory Appendix III and OMN-1, Revision 1.

 4. OM Code Requirements For MOVs -- OMN-1 and Appendix III

  International Nuclear Information System (INIS)

  DeWall, Kevin G.

  2011-01-01

  The purpose or scope of the ASME OM Code is to establish the requirements for pre-service and in-service testing of nuclear power plant components to assess their operational readiness. For MOVs this includes those that perform a specific function in shutting down a reactor to the safe shutdown condition, maintaining the safe shutdown condition, and mitigating the consequences of an accident. This paper will present a brief history of industry and regulatory activities related to MOVs and the development of Code requirements to address weaknesses in earlier versions of the OM Code. The paper will discuss the MOV requirements contained in the 2009 version of ASME OM Code, specifically Mandatory Appendix III and OMN-1, Revision 1.

 5. Activities of the O&M committee history & future perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poulis, D.S.

  1996-12-01

  This paper gives an overview of the Committee on Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants, hereafter referred to as the O&M Committee, formed in June 1975 when the American National Standard Institute`s Committee on Reactor Plants and their Maintenance was disbanded. The O&M Committee`s history, structure, current focus and future perspectives will be presented. The purpose of this paper is to give information to industry and the public of the Committee`s on-going effort to make accurate and timely responses to the needs of the nuclear industry.

 6. Stadig usikkerhed om skat på bitcoin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Weber, Katja Dyppel

  2018-01-01

  Kronik. Reglerne om skat på bitcoin er lidt klarere efter afgørelse i Skatterådet, men det er på tide at se på en ændring af de forældede regler.......Kronik. Reglerne om skat på bitcoin er lidt klarere efter afgørelse i Skatterådet, men det er på tide at se på en ændring af de forældede regler....

 7. Measurement crankshaft angular speed of an OM403 engine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Biočanin Stojko

  2017-01-01

  Full Text Available In this paper, the methodology of the measurement of the angular speed of the crankshaft of a ten-cylinder diesel OM403 engine is presented, with regular and irregular engine operation. The angular velocity was measured under laboratory conditions, on already installed measuring equipment from the laboratory and on the break of a well known brand-Schenck, by using an optoelectronic incremental rotary encoder, a data acquisition module and the LabVIEW software for synchronization and management of the measuring equipment. The goal of this paper is to give a practical contribution to researches of measuring of crankshaft angular speed of the crankshaft engine OM 403.

 8. Space Shuttle OMS engine valve technology. [Orbital Maneuvering System

  Science.gov (United States)

  Wichmann, H.

  1974-01-01

  Valve technology program to determine shutoff valve concepts suitable for the Orbital Maneuvering System (OMS) engine of the Space Shuttle. The tradeoff studies selected the electric torque motor operated dual poppet and ball valves as the most desirable valve concepts for the OMS Engine Shutoff Valve. A prototype of one of these concepts was built and subjected to a design verification program. A number of unique features were designed to include the required contamination insensitivity, operating fluid compatibility, decontamination capability, minimum maintenance requirement and long service life capability.

 9. Understanding original antigenic sin in influenza with a dynamical system.

  Science.gov (United States)

  Pan, Keyao

  2011-01-01

  Original antigenic sin is the phenomenon in which prior exposure to an antigen leads to a subsequent suboptimal immune response to a related antigen. Immune memory normally allows for an improved and rapid response to antigens previously seen and is the mechanism by which vaccination works. I here develop a dynamical system model of the mechanism of original antigenic sin in influenza, clarifying and explaining the detailed spin-glass treatment of original antigenic sin. The dynamical system describes the viral load, the quantities of healthy and infected epithelial cells, the concentrations of naïve and memory antibodies, and the affinities of naïve and memory antibodies. I give explicit correspondences between the microscopic variables of the spin-glass model and those of the present dynamical system model. The dynamical system model reproduces the phenomenon of original antigenic sin and describes how a competition between different types of B cells compromises the overall effect of immune response. I illustrate the competition between the naïve and the memory antibodies as a function of the antigenic distance between the initial and subsequent antigens. The suboptimal immune response caused by original antigenic sin is observed when the host is exposed to an antigen which has intermediate antigenic distance to a second antigen previously recognized by the host's immune system.

 10. Föräldrar och förskolans matematik : En enkätundersökning om föräldrars inställning och uppfattning om matematik på förskolan

  OpenAIRE

  Elvsén, Johanna

  2006-01-01

  Enligt Lpfö-98 skall man på förskolan arbeta med att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Jag tror att en förutsättning för en lyckad förskoleverksamhet är att man har föräldrarnas stöd och intresse i de aktiviteter som förekommer och har därför genom enkäter undersökt hur föräldrar uppfattar matematik i förskolan, viken inställning de har, samt deras eventuella tankar om utformningen. Detta har jämförts med den aktuella förskolans tankar ...

 11. The human dark side: evolutionary psychology and original sin.

  Science.gov (United States)

  Lee, Joseph; Theol, M

  2014-04-01

  Human nature has a dark side, something important to religions. Evolutionary psychology has been used to illuminate the human shadow side, although as a discipline it has attracted criticism. This article seeks to examine the evolutionary psychology's understanding of human nature and to propose an unexpected dialog with an enduring account of human evil known as original sin. Two cases are briefly considered: murder and rape. To further the exchange, numerous theoretical and methodological criticisms and replies of evolutionary psychology are explored jointly with original sin. Evolutionary psychology can partner with original sin since they share some theoretical likenesses and together they offer insights into the nature of what it means to be human.

 12. Sin, suffering, and the need for the theological virtues.

  Science.gov (United States)

  Jones, David Albert

  2006-08-01

  This article examines the account of the relationship between sin and suffering provided by J. L. A. Garcia in "Sin and Suffering in a Catholic Understanding of Medical Ethics," in this issue. Garcia draws on the (Roman) Catholic tradition and particularly on the thought of Thomas Aquinas, who remains an important resource for Catholic theology. Nevertheless, his interpretation of Thomas is open to criticism, both in terms of omissions and in terms of positive claims. Garcia includes those elements of Thomas that are purely philosophical, such as natural law and acquired virtue, but neglects the theological and infused virtues, the gifts and fruits of the Holy Spirit, and the beatitudes. These omissions distort his account of the Christian life so that he underplays both the radical problem posed by sin (and suffering), and the radical character of the ultimate solution: redemption in Christ through the grace of the Holy Spirit.

 13. The original risk: overtheologizing ethics and undertheologizing sin.

  Science.gov (United States)

  Müller, Denis

  2007-01-01

  The project of articulating a theological ethics on the basis of liturgical anthropology is bound to fail if the necessary consequence is that one has to quit the forum of critical modern rationality. The risk of Engelhardt's approach is to limit rationality to a narrow vision of reason. Sin is not to be understood as the negation of human holiness, but as the negation of divine holiness. The only way to renew theological ethics is to understand sin as the anthropological and ethical expression of the biblical message of the justification by faith only. Sin is therefore a secondary category, which can only by interpreted in light of the positive manifestation of liberation, justification, and grace. The central issue of Christian ethics is not ritual purity or morality, but experience, confession and recognition of our own injustice in our dealing with God and men.

 14. Nyexaminerade lärares första tid i yrket : En studie om nyttan av utbilningens teoretiska moment

  OpenAIRE

  Kreuger, Julia; Kylén-Wengman, Karin

  2007-01-01

  Sammanfattning Syftet med vår undersökning var att få syn på vad som utmärkte nyexaminerade lärares beskrivning av vad och hur de använder lärarutbildningen i sin profession, med fokus på de teoretiska momenten. Den dominerande bilden i tidigare forskning är att nyblivna lärare upplever många svårigheter under den första tiden i yrket. I det nya Lärarprogrammet från 2001 fanns en strävan efter att utbildningen skulle bli mer vetenskaplig och akademisk. Vi undersökte om lärare, examinerade frå...

 15. XML Schema of PaGE-OM: fuge.xsd [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/snp schemaLocation=snp.xsd/> ..._source type=fuge:Ontology_source/> _source> ...ogy_term/> _term> Ontology term, defined in more detail in FuGE (http://fuge.sourceforge.net/). This

 16. Illegale immigratie heeft ineens weer de aandacht van het OM.

  NARCIS (Netherlands)

  R.H.J.M. Staring (Richard)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Ze komen met de bus via de N35 bij Enschede het land binnen. Of met de auto over de A76 langs Heerlen. Via een vlucht naar Schiphol. Of ze worden alleen op de luchthaven afgezet om het te laten líjken alsof ze met het vliegtuig zijn gekomen.

 17. Temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hanne Hørl; Hammershøi, Lene

  2002-01-01

  Referat fra temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen afholdt af DFs Interessekreds for Registrering på RUC d. 13.marts 2002. Oplægsholdere fra Danmark og England gav deres bud på status og udviklingstendenser for arbejdet med at skabe og forbedre web-baserede bibliotekskataloger...

 18. En ansats til en teori om Situationel Dialektisk Ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dakwar, Julia Rytter; Lorentzen, Anne-Christine Rosfeldt; Smedegaard, Flemming

  2015-01-01

  typer af organisations-medlemmer, bl.a. Helle Heins arketypeteori, Thomas Højrups livsformsteori og Helle Petersens cen-lok teori om forandringskommunikation. I en ramme af et dialektisk mindset samles tankerne i artiklens afsluttende afsnit, hvor der skitseres en række krav, som ledelse og ledere i...

 19. Bruggen bouwen; Havisten leren om coherente teksten te schrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Elving, Klaske; van den Bergh, H.H.

  2016-01-01

  Havo 5-leerlingen slagen er onvoldoende in om coherente teksten te schrijven. Vaak bestaan de teksten die zij schrijven voor het schoolexamen (veelal betogen, beschouwingen) uit losse mededelingen, zonder onderling verband. Klaske Elving en Huub van den Bergh onderzochten of de topical structure

 20. SBI-konference om byggeprogrammering, den 23.februar 1977

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolte, L.

  Arkitekt Lennart Kolte, Byggnadsstyrelsen, indleder med at berette om erfaringerne fra anvendelse af GP-Kontor 75. En revision af GP-Kontor og brugsanvisning er forestående. GP udfylder en vigtig funktion i bygherreorganisationen i samspil med brugere og projekterende. Materialets detaljeringsgrad...

 1. View of the firing of a single engine OMS

  Science.gov (United States)

  1985-01-01

  View of a single engine orbital maneuvering system (OMS) firing on the Discovery. The payload bay is open and the protective canisters for the AUSSAT communications satellite (open) and the ASC-1 are visible. A cloudy Earth's horizon can be seen above the orbiter.

 2. Enhancement of particle aggregation in the presence of organic matter during neutralization of acid drainage in a stream confluence and its effect on arsenic immobilization.

  Science.gov (United States)

  Arce, Guillermo; Montecinos, Mauricio; Guerra, Paula; Escauriaza, Cristian; Coquery, Marina; Pastén, Pablo

  2017-08-01

  Acid drainage (AD) is an important environmental concern that impacts water quality. The formation of reactive Fe and Al oxyhydroxides during the neutralization of AD at river confluences is a natural attenuation process. Although it is known that organic matter (OM) can affect the aggregation of Fe and Al oxyhydroxides and the sorption of As onto their surfaces, the role of OM during the neutralization of AD at river confluences has not been studied. Field and experimental approaches were used to understand this role, using the Azufre River (pH 2) - Caracarani River (pH 8.6) confluence (northern Chile) as model system. Field measurements of organic carbon revealed a 10-15% loss of OM downstream the confluence, which was attributed to associations with Fe and Al oxyhydroxides that settle in the river bed. Laboratory mixtures of AD water with synthetic Caracarani waters under varying conditions of pH, concentration and type of OM revealed that OM promoted the aggregation of Fe oxyhydroxides without reducing As sorption, enhancing the removal of As at slightly acidic conditions (pH ∼4.5). At acidic conditions (pH ∼3), aggregation of OM - metal complexes at high OM concentrations could become the main removal mechanism. One type of OM promoted bimodal particle size distributions with larger mean sizes, possibly increasing the settling velocity of aggregates. This work contributes to a better understanding of the role of OM in AD affected basins, showing that the presence of OM during processes of neutralization of AD can enhance the removal of toxic elements. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 3. On neutral plasma oscillations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shadwick, B.A.; Morrison, P.J.

  1993-06-01

  We examine the conditions for the existence of spectrally stable neutral modes in a Vlasov-Poisson plasma and show that for stable equilibria of systems that have unbounded spatial domain, the only possible neutral modes are those with phase velocities that correspond to stationary inflection points of the equilibrium distribution function. It is seen that these neutral modes can possess positive or negative free energy

 4. Neutral beam monitoring

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fink, J.H.

  1979-01-01

  A neutral beam generated by passing accelerated ions through a walled cell containing a low energy neutral gas, such that charge exchange partially neutralizes the high energy beam, is monitored by detecting the current flowing through the cell wall produced by low energy ions which drift to the wall after the charge exchange. By segmenting the wall into radial and longitudinal segments various beam conditions are identified. (U.K.)

 5. On neutral plasma oscillations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shadwick, B.A.; Texas Univ., Austin; Morrison, P.J.; Texas Univ., Austin

  1994-01-01

  We examine the conditions for the existence of spectrally stable neutral modes in a Vlasov-Poisson plasma and show that for stable equilibria of systems that have unbounded spatial domain, the only possible neutral modes are those with phase velocities that correspond to stationary inflection points of the equilibrium distribution function. It is seen that these neutral modes can posses positive or negative free energy. (orig.)

 6. Search for neutral leptons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Perl, M.L.

  1984-12-01

  At present we know of three kinds of neutral leptons: the electron neutrino, the muon neutrino, and the tau neutrino. This paper reviews the search for additional neutral leptons. The method and significance of a search depends upon the model used for the neutral lepton being sought. Some models for the properties and decay modes of proposed neutral leptons are described. Past and present searches are reviewed. The limits obtained by some completed searches are given, and the methods of searches in progress are described. Future searches are discussed. 41 references

 7. Neutral-current interactions in hydrogen and deuterium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schreiner, P.

  1976-01-01

  17 events are found for the exclusive neutral current reaction uspilon n → upsilon pπ - . The data are consistent with the Weinberg-Salam modell and a value of sin 2 thetasub(w) near 0.4. There is no evidence for a dominant non isovector (V - αA) type interaction in single pion production. The inclusive neutral current reactions upsilon p → uspilon x and anti upsilon p → anti upsilon x are measured using the 15 ft Fermilab bubble chamber. The preliminary resuls are compatible with the prediction of the Weinberg-Salam model. (BJ) [de

 8. Prediction of the electron redundant SinNn fullerenes

  Science.gov (United States)

  Yang, Huihui; Song, Yan; Zhang, Yan; Chen, Hongshan

  2018-05-01

  The stabilities and electronic structures of SimAln-mNn and SinNn (n = 16, 20, m = 12 and n = 24, m = 16) fullerene-like cages have been investigated using density functional method B3LYP and the second-order perturbation theory MP2. The results show that the SimAln-mNn and SinNn fullerenes are more stable than the AlN counterparts. Comparing with the corresponding AlnNn cages, one silicon atom in each Si2N2 square protrudes and the excess electrons reside as lone pair electrons at the outside of the protrudent Si atoms. Analyses on the electronic structures suggest that the Sisbnd N bonds are covalent bonding with strong polarity. The ELF (electron localization function) shows large electron pair probability between Si and N atoms. The orbital interactions between Si and N are stronger than that between Al and N atoms; the overlap integral is 0.40 per Sisbnd N bond in SinNn and 0.34 per Alsbnd N bond in AlnNn. The AIM (atoms in molecule) charges on the Al atoms in AlnNn and SimAln-mNn are 2.37 and 2.40. The charges on the in-plane and protrudent Si atoms are about 2.88 and 1.50 respectively. Considering the large local dipole moments around the protrudent Si atoms, the electrostatic interactions are also favorable to the SiN cages.

 9. The deadly sins of high technology: Superphenix, Eurotunnel, Ariane 5.

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bell, R.; Jeanmougin, Ch.

  1998-01-01

  Based on a detailed analysis of civil or military high technology projects (Superphenix reactor, English Channel tunnel, Ariane 5 launcher, etc..), mainly of European origin, this book reveals seven systematic sins in the realization of these projects: an abolishment of controls, a premature construction, a manumission of suppliers, a no-share of risks attitude, political manipulations, fraudulence and secrecy. (J.S.)

 10. Resisting the therapeutic reduction: on the significance of sin.

  Science.gov (United States)

  Delkeskamp-Hayes, Corinna

  2007-01-01

  Sin-talk, though politically incorrect, is indispensable. Placing human life under the "hermeneutic of sin" means acknowledging that one ought to aim flawlessly at God, and that one can fail in this endeavor. None of this can be appreciated within the contemporary post-Christian, mindset, which has attempted to reduce religion to morality and culture. In such a secular context, the guilt-feelings connected with the recognition of sin are considered to be harmful; the eternal benefit of a repentance is disregarded. Nevertheless, spirituality appears to have therapeutic benefits. Therefore attempts are made to re-locate within healthcare a religion shorn of its transcendent claims, so as then to harvest the benefits of a spirituality "saved from sin". This reduction of religiosity to its therapeutic function is nourished by a post-modern constructivist construal of religion. This article critically examines the dis-ingenuity marring such recasting, as well as the incoherence of related attempts to reduce transcendence to solidarity, and to re-shape the significance of religious rituals.

 11. An in-depth analysis of original antigenic sin in dengue virus infection.

  Science.gov (United States)

  Midgley, Claire M; Bajwa-Joseph, Martha; Vasanawathana, Sirijitt; Limpitikul, Wannee; Wills, Bridget; Flanagan, Aleksandra; Waiyaiya, Emily; Tran, Hai Bac; Cowper, Alison E; Chotiyarnwong, Pojchong; Chotiyarnwon, Pojchong; Grimes, Jonathan M; Yoksan, Sutee; Malasit, Prida; Simmons, Cameron P; Mongkolsapaya, Juthathip; Screaton, Gavin R

  2011-01-01

  The evolution of dengue viruses has resulted in four antigenically similar yet distinct serotypes. Infection with one serotype likely elicits lifelong immunity to that serotype, but generally not against the other three. Secondary or sequential infections are common, as multiple viral serotypes frequently cocirculate. Dengue infection, although frequently mild, can lead to dengue hemorrhagic fever (DHF) which can be life threatening. DHF is more common in secondary dengue infections, implying a role for the adaptive immune response in the disease. There is currently much effort toward the design and implementation of a dengue vaccine but these efforts are made more difficult by the challenge of inducing durable neutralizing immunity to all four viruses. Domain 3 of the dengue virus envelope protein (ED3) has been suggested as one such candidate because it contains neutralizing epitopes and it was originally thought that relatively few cross-reactive antibodies are directed to this domain. In this study, we performed a detailed analysis of the anti-ED3 response in a cohort of patients suffering either primary or secondary dengue infections. The results show dramatic evidence of original antigenic sin in secondary infections both in terms of binding and enhancement activity. This has important implications for dengue vaccine design because heterologous boosting is likely to maintain the immunological footprint of the first vaccination. On the basis of these findings, we propose a simple in vitro enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to diagnose the original dengue infection in secondary dengue cases.

 12. Reproductibilité des classifications OMS 1973 et OMS 2004 des tumeurs urothéliales papillaires de la vessie.

  Science.gov (United States)

  Ben Abdelkrim, Soumaya; Rammeh, Soumaya; Trabelsi, Amel; Ben Yacoub-Abid, Lilia; Ben Sorba, Nabil; Jaïdane, Lilia; Mokni, Moncef

  2012-12-01

  RéSUMé: OBJECTIF : Déterminer les taux d'accord et la reproductibilité intra et inter-observateurs des classifications OMS 1973 et OMS 2004 des tumeurs urothéliales papillaires de la vessie. MATéRIEL ET MéTHODES : Cent deux cas de tumeurs urothéliales papillaires de stade pTa/pT1 ont été étudiés. Deux pathologistes ont revu les lames et ont établi le grade tumoral selon les deux classifications OMS 1973 et OMS 2004. En cas de désaccord, les deux évaluateurs ont procédé à une lecture commune au microscope en double tête afin d'aboutir à un grade consensuel selon les deux classifications. La variabilité intra-observateur a été étudiée chez l'un des deux évaluateurs qui a procédé à la relecture des lames un mois après sa première lecture. Les taux d'accord entre les deux pathologistes pour chaque catégorie de grade ont été déterminés et la reproductibilité des deux classifications a été évaluée à l'aide du coefficient kappa. Une valeur de 0 à 0,2 était interprétée comme un désaccord absolu, de 0,21 à 0,4, un accord faible, de 0,41 à 0,6, un accord modéré, de 0,61 à 0,8, un accord considérable, et de 0,8 à 1, un accord absolu. RéSULTATS : Selon la classification OMS 1973, les proportions des grades G1, G2 et G3 étaient respectivement de 40,2 %, 50 % et 9,8 %. Selon la classification OMS 2004, les proportions respectives des tumeurs de faible potentiel de malignité, des carcinomes de bas grade et des carcinomes de haut grade de malignité étaient de 23,5 %, 60,8 % et 15,7 %. La reproductibilité intra-observateur était excellente pour les deux classifications (accord absolu). Les taux d'accord entre les deux pathologistes étaient meilleurs pour la classification OMS 2004 (kappa = 0,7) que pour la classification OMS 1973 (kappa = 0,51). La reproductibilité entre observateurs de la classification OMS 2004 est supérieure à celle de 1973. La reproductibilité intra-observateur est excellente pour les deux

 13. Ja kun sinä helluni (2/4, 3/4 F)

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Laulun sanat: Ja kun sinä helluni, meillen tuut, älä ketäkään tervehtele, aja vain hevoses tallin eteen äläkä ujostele! Ja kun sinä, helluni, meillen tuut, niin tule sinä illalla hiljaa! Tule sinä naapurin pellon poikki ja älä sinä polje viljaa!

 14. New directions and challenges for the O&M committee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pelletier, J.P.

  1996-12-01

  In the second half of the decade of the nineties, the imperative of finding new ways to improve efficiency while maintaining safety is taking on a new urgency. The looming deregulation of the electric industry and the expected competition in the power production business fuels this urgency. The recently completed ASME research in the area of Risk-Based Inservice Testing offers the Operations and Maintenance (O&M) Committee an opportunity to meet this challenge. This opportunity, however, offers its own challenges. New ways of thinking about inservice testing and new technical skills will be needed to successfully incorporate this technology into Code documents. It will not be adequate to rely solely on incorporation of risk-based methods into the Code to meet this challenge. A thorough self assessment of what O&M does, how it is done, and the value added will help assure that the directions which are pursued do, indeed, meet the challenge ahead.

 15. ISAL experiment documentation of vertical tail and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Investigation of Space Transportation System (STS) Atmospheric Luminosities (ISAL) experiment documentation includes vertical tail and orbital maneuvering system (OMS) pods with surface glow against the blackness of space. This glowing scene was provided by a long duration exposure with a 35mm camera aimed toward the tail of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099. OV-099 was maneuvered to a 120-nautical-mile altitude and flown with open payload bay (PLB) in the velocity vector for the conducting of a test titled, 'Evaluation of Oxygen Interaction with Materials (EOIM)'. Atomic oxygen within the low orbital environment is known to be extremely reactive when in contact with solid surfaces. In the darkened area between the camera and the glowing OMS pods and vertical stabilizer are two trays of test materials.

 16. Projekt READ - sammen om læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard; Østerbye, Torkil

  2015-01-01

  Projekt READ er et et-årigt projekt gennemført i et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College. Projektet undersøger, om læse- og skrivefærdigheder hos elever i 2. og 3. klasse kan løftes gennem en intervention, hvor forældre...

 17. Journalistik om et bebudet historisk øjeblik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne

  2012-01-01

  samtidens interesse som ’historiske’, hvordan behandler journalistikken disse begivenheder, og hvad kan påberåbelsen af historien bruges til? Barack Obamas indsættelse som USA’s 44. præsident i januar 2009 blev om noget udråbt til et historisk øjeblik. Nærværende artikel analyser den journalistiske praksis...

 18. Overall view of PLB and OMS / RCS engine thrusting

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Overall payload bay (PLB) view shows Inertial Upper Stage (IUS) Airborne Support Equipment (ASE) forward frame and aft frame tilt actuator (AFTA) table after IUS Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) deploy. Vertical tail and Orbital Maneuvering System (OMS) pods with rear reaction control system (RCS) thruster firing (sidefiring) appears in background against blackness of space. Right right jet firing was photographed from more than 18 meters (60 feet) away in the cabin of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099.

 19. De strijd om de richting van de Westerse cultuur

  OpenAIRE

  Schuurman, E.

  2010-01-01

  Herbert Marcuse is de belangrijkste vertegenwoordiger van de culturele revolutie van de twintigste eeuw. Hij vertegenwoordigt de weerstand in de Westerse cultuur tegen het wetenschappelijk-technisch ideaal van de Verlichting. Zijn vrijheidsideaal heeft niettemin dezelfde wortels. Sinds de Verlichting wordt de Westerse cultuur beheerst door de strijd tussen deze twee idealen. Om de strijd te verminderen en de spanning in de cultuur te laten afnemen, is een transformatie van de cultuur noodzake...

 20. Tilgængelig viden - viden om tilgængelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Inge Mette

  arkitekterne anvender for at designe tilgængeligt, fx hvordan de anvender referencer, eksempler, begreber og erfaringer eller viden om regler og love. I elleve kvalitative interview fortæller arkitekter og landskabsarkitekter om, hvordan de arbejder med tilgængelighed, og om den viden, de anvender, herunder...

 1. Illusioner om fri vilje. Neurovidenskabelige studier af fri vilje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borg Kjerkegaard, Jonas; Bærentsen, Klaus B.

  2015-01-01

  En central antagelse for både filosofiske og folkepsykologiske begreber om fri vilje er, at bevidste processer, beslutninger og intentioner kan have effekt på ens handlinger. Eksperimenter udført af Benjamin Libet og andre er blevet hævdet at modbevise dette, hvorved fri vilje skulle være umulig...... at foretrække det ene frem for det andet. Eksperimenternes resultater er derfor uden betydning for spørgsmålet om fri vilje. Beslutningen om at deltage i eksperimenterne, og følge de eksperimentelle instrukser har betydning for deltagerne, og den fremlagte empiri viser, at deltagernes bevidste intentioner er...... kausalt effektive i forhold til de efterfølgende handlinger. Den "ubevidste" måde valgene træffes på i eksperimentalsituationen er en opfyldelse af de eksperimentelle instrukser. Eksperimenterne af Libet og efterfølgere viser sig alt i alt ikke at modbevise fri vilje. Analysen af eksperimenterne peger på...

 2. Neutralized transport experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roy, P.K.; Yu, S.S.; Eylon, S.; Henestroza, E.; Anders, A.; Gilson, E.P.; Bieniosek, F.M.; Greenway, W.G.; Logan, B.G.; Waldron, W.L.; Shuman, D.B.; Vanecek, D.L.; Welch, D.R.; Rose, D.V.; Thoma, C.; Davidson, R.C.; Efthimion, P.C.; Kaganovich, I.; Sefkow, A.B.; Sharp, W.M.

  2005-01-01

  Experimental details on providing active neutralization of high brightness ion beam have been demonstrated for Heavy Ion Fusion program. A K + beam was extracted from a variable-perveance injector and transported through 2.4 m long quadrupole lattice for final focusing. Neutralization was provided by a localized cathode arc plasma plug and a RF volume plasma system. Effects of beam perveance, emittance, convergence focusing angle, and axial focusing position on neutralization have been investigated. Good agreement has been observed with theory and experiment throughout the study

 3. Parametric excitation of a SiN membrane via piezoelectricity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shuhui Wu

  2018-01-01

  Full Text Available We develop a stoichiometric silicon nitride (SiN membrane-based electromechanical system, in which the spring constant of the mechanical resonator can be dynamically controlled via piezoelectric actuation. The degenerate parametric amplifier is studied in this configuration. We observe the splitting of mechanical mode in the response spectra of a phase-sensitive parametric amplifier. In addition, we demonstrate that the quality factor Q of the membrane oscillator can be significantly enhanced by more than two orders of magnitude due to the coherent amplification, reaching an effective Q factor of ∼3 × 108 at room temperature. The nonlinear effect on the parametric amplification is also investigated, as well as the thermomechanical noise squeezing. This system offers the possibility to integrate electrical, optical and mechanical degrees of freedom without compromising the exceptional material properties of SiN membranes, and can be a useful platform for studying cavity optoelectromechanics.

 4. Determination of naturally occurring radionuclides in El-Sin Water

  International Nuclear Information System (INIS)

  Al-Masri, M.S.; Al-Rayyes, A.H.

  2000-01-01

  Naturally occurring radionuclides levels have been determined in El-Sin water for the period of 1995 and 1996. water samples were collected from four sites, which are the main drinking water sources of the area. Radon concentration was found to vary between 0.88 Bq/1 in Lattakia main water supply site and 8.4 Bq/1 in El-Sin springs.The highest values found for other radionuclides were 51.6 mBq/1, 18.6 mB/1 and 24.8 mBq/1 for sup 2 sup 2 sup 6 Ra, sup 2 sup 1 sup 0 Po and total uranium (sup 2 sup 3 sup 4 U and sup 2 sup 3 sup 8 U) respectively. These levels are much lower than the maximum permissible levels in drinking water set by international organization.(author)

 5. Notes on "bioethics and sin" by Jean-Francois Collange.

  Science.gov (United States)

  Cozby, Dimitri

  2005-08-01

  Placing the notion of sin in the context of a meontic account of evil, and emphasizing the effect of sin on the sinner himself, this commentary exposes the insufficiency of restricting oneself to human efforts at atonement, and of thus underemphasizing the role of Christ. Collange's claim that the teaching of "predestination" is rooted in Paul and that the doctrine of merits and indulgences is rooted in Augustine is criticized, and Luther's "forensic" understanding is linked with Augustine, rather than with Paul. Collange's reduction of the concern for holiness to respect and trust is contrasted with holiness's essential context of loving unification with God. The commentary closes by exposing the unsatisfactory scantiness of Collange's treatment of cloning, health-care economy, and of the evils of life.

 6. Parametric excitation of a SiN membrane via piezoelectricity

  Science.gov (United States)

  Wu, Shuhui; Sheng, Jiteng; Zhang, Xiaotian; Wu, Yuelong; Wu, Haibin

  2018-01-01

  We develop a stoichiometric silicon nitride (SiN) membrane-based electromechanical system, in which the spring constant of the mechanical resonator can be dynamically controlled via piezoelectric actuation. The degenerate parametric amplifier is studied in this configuration. We observe the splitting of mechanical mode in the response spectra of a phase-sensitive parametric amplifier. In addition, we demonstrate that the quality factor Q of the membrane oscillator can be significantly enhanced by more than two orders of magnitude due to the coherent amplification, reaching an effective Q factor of ˜3 × 108 at room temperature. The nonlinear effect on the parametric amplification is also investigated, as well as the thermomechanical noise squeezing. This system offers the possibility to integrate electrical, optical and mechanical degrees of freedom without compromising the exceptional material properties of SiN membranes, and can be a useful platform for studying cavity optoelectromechanics.

 7. ¿Cirugía coronaria sin bomba para todos?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José María Melero Tejedor

  2006-10-01

  Full Text Available En la pasada década importantes desarrollos técnicos han hecho posible que la cirugía coronaria sin circulación extracorpórea se convierta en un procedimiento rutinario y reproducible. Se presenta la evolución de esta técnica en nuestro hospital durante estos 10 años, el protocolo quirúrgico utilizado, los resultados obtenidos y las motivaciones para extender su uso a todos los pacientes. A pesar de las controversias suscitadas, se espera que la cirugía coronaria sin circulación extracorpórea continúe expandiéndose y los futuros cirujanos cardíacos deben estar preparados para ello.

 8. Adaptive Federal Kalman Filtering for SINS/GPS Integrated System

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  杨勇; 缪玲娟

  2003-01-01

  A new adaptive federal Kalman filter for a strapdown integrated navigation system/global positioning system (SINS/GPS) is given. The developed federal Kalman filter is based on the trace operation of parameters estimation's error covariance matrix and the spectral radius of update measurement noise variance-covariance matrix for the proper choice of the filter weight and hence the filter gain factors. Theoretical analysis and results from simulation in which the SINS/GPS was compared to conventional Kalman filter are presented. Results show that the algorithm of this adaptive federal Kalman filter is simpler than that of the conventional one. Furthermore, it outperforms the conventional Kalman filter when the system is undertaken measurement malfunctions because of its possession of adaptive ability. This filter can be used in the vehicle integrated navigation system.

 9. The black Arab as a substitution for sin and guilt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petrović Radmilo

  2009-01-01

  Full Text Available The figure of the Black Arab as a form of guilt and sin is a well-established memorial pattern throughout the Mediterranean world, having already existed for more than 3000 years. This text is focused on two different types of interpretation of the Black Stone and its semantic relation with the symbolized figure of Black Arab in the oral traditions of Mediterranean peoples - Jewish religion and Islamic eschatology. The transformation of the signification of the Black Stone was transferred to the Islamic religion in the act of pilgrimage. The Jewish practice of transferring sin and guilt is related with the Iranian-Manichean Ahura Mazda-Ahriman, and the ancient Greek goddess Hecate. All manifestations of the Black Arab left a deep trace on Slavic spiritual life through the Slavic gods Chernobog, Triglav and Toyan and consequently on the deeply rooted conception of all Slavic peoples that the Black Arab was a black demon of death and the underworld.

 10. Doktorafhandling om forurening i havpattedyr i Grønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Seniorforsker Rune Dietz forsvarer sin doktorafhandling med titlen "Contaminants in Marine Mammals in Greenland. With linkages to trophic levels, effects, diseases and distribution" fredag den 9. maj 2008 kl. 13-18 på Københavns Universitet, Universitetsparken 1, August Krogh Bygningen, Auditorium...

 11. Are "Market Neutral" Hedge Funds Really Market Neutral?

  OpenAIRE

  Andrew J. Patton

  2009-01-01

  Using a variety of different definitions of "neutrality," this study presents significant evidence against the neutrality to market risk of hedge funds in a range of style categories. I generalize standard definitions of "market neutrality," and propose five different neutrality concepts. I suggest statistical tests for each neutrality concept, and apply these tests to a database of monthly returns on 1423 hedge funds from five style categories. For the "market neutral" style, approximately o...

 12. Misattribution, false recognition and the sins of memory.

  Science.gov (United States)

  Schacter, D L; Dodson, C S

  2001-09-29

  Memory is sometimes a troublemaker. Schacter has classified memory's transgressions into seven fundamental 'sins': transience, absent-mindedness, blocking, misattribution, suggestibility, bias and persistence. This paper focuses on one memory sin, misattribution, that is implicated in false or illusory recognition of episodes that never occurred. We present data from cognitive, neuropsychological and neuroimaging studies that illuminate aspects of misattribution and false recognition. We first discuss cognitive research examining possible mechanisms of misattribution associated with false recognition. We also consider ways in which false recognition can be reduced or avoided, focusing in particular on the role of distinctive information. We next turn to neuropsychological research concerning patients with amnesia and Alzheimer's disease that reveals conditions under which such patients are less susceptible to false recognition than are healthy controls, thus providing clues about the brain mechanisms that drive false recognition. We then consider neuroimaging studies concerned with the neural correlates of true and false recognition, examining when the two forms of recognition can and cannot be distinguished on the basis of brain activity. Finally, we argue that even though misattribution and other memory sins are annoying and even dangerous, they can also be viewed as by-products of adaptive features of memory.

 13. Bunched beam neutralization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gammel, G.M.; Maschke, A.W.; Mobley, R.M.

  1979-01-01

  One of the steps involved in producing an intense ion beam from conventional accelerators for Heavy Ion Fusion (HIF) is beam bunching. To maintain space charge neutralized transport, neutralization must occur more quickly as the beam bunches. It has been demonstrated at BNL that a 60 mA proton beam from a 750 kV Cockcroft--Walton can be neutralized within a microsecond. The special problem in HIF is that the neutralization must occur in a time scale of nanoseconds. To study neutralization on a faster time scale, a 40 mA, 450 kV proton beam was bunched at 16 MHz. A biased Faraday cup sampled the bunched beam at the position where maximum bunching was nominally expected, about 2.5 meters from the buncher. Part of the drift region, about 1.8 meters, was occupied by a series of Gabor lenses. In addition to enhancing beam transport by transverse focussing, the background cloud of electrons in the lenses provided an extra degree of neutralization. With no lens, the best bunch factor was at least 20. Bunch factor is defined here as the ratio of the distance between bunches to the FWHM bunch length. With the lens, it was hoped that the increased plasma frequency would decrease the neutralization time and cause an increase in the bunch factor. In fact, with the lens, the instantaneous current increased about three times, but the bunch factor dropped to about 10. Even with the lens, the FWHM of the bunches at the position of maximum bunching was still comparable to or less than the oscillation period of the surrounding electron plasma. Thus, the electron density in the lens must increase before neutralization could be effective in this case, or bunching should be done at a lower frequency

 14. Ultra-Wideband Optical Modulation Spectrometer (OMS) Development

  Science.gov (United States)

  Gardner, Jonathan (Technical Monitor); Tolls, Volker

  2004-01-01

  The optical modulation spectrometer (OMS) is a novel, highly efficient, low mass backend for heterodyne receiver systems. Current and future heterodyne receiver systems operating at frequencies up to a few THz require broadband spectrometer backends to achieve spectral resolutions of R approximately 10(exp 5) to 10(exp 6) to carry out many important astronomical investigations. Among these are observations of broad emission and absorption lines from extra-galactic objects at high redshifts, spectral line surveys, and observations of planetary atmospheres. Many of these lines are pressure or velocity broadened with either large half-widths or line wings extending over several GHz. Current backend systems can cover the needed bandwidth only by combining the output of several spectrometers, each with typically up to 1 GHz bandwidth, or by combining several frequency-shifted spectra taken with a single spectrometer. An ultra-wideband optical modulation spectrometer with 10 - 40 GHz bandwidth will enable broadband ob- servations without the limitations and disadvantages of hybrid spectrometers. Spectrometers like the OMS will be important for both ground-based observatories and future space missions like the Single Aperture Far-Infrared Telescope (SAFIR) which might carry IR/submm array heterodyne receiver systems requiring a spectrometer for each array pixel. Small size, low mass and small power consumption are extremely important for space missions. This report summarizes the specifications developed for the OMS and lists already identified commercial parts. The report starts with a review of the principle of operation, then describes the most important components and their specifications which were derived from theory, and finishes with a conclusion and outlook.

 15. Integrated O&M for energy generation and exchange facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-01-01

  Ingeteam Service, part of the Ingeteam Group, is a leading company in the provision of integrated O&M services at energy generation and exchange facilities worldwide. From its head office in the Albacete Science and Technology Park, it manages the work of the 1,300 employees that make up its global workforce, rendering services to wind farms, PV installations and power generation plants. In addition, it maintains an active participation strategy in a range of R&D+i programmes that improve the existing technologies and are geared towards new production systems and new diagnostic techniques, applied to renewables installation maintenance. (Author)

 16. Om etisk og demokratisk dannelse på multietniske skoler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  I denne forskningsartikel peges der på den manglende opmærksomhed, der uddannelsespolitisk har været omkring forholdet mellem kravet om værdiafklaring på skolerne i Danmark og inddragelsen af det multikulturelle aspekt. Det diskuteres, hvorvidt man på en multietnisk skole kan undgå at havne i et ...... der peges på behovet for at gentænke forholdet mellem disse to dannelsesformer i retning af en inddragelse af en medborgerskabsidé, der hverken er et kulturelt eller politisk medborgerskab - men et eksistentielt og kosmopolitisk medborgerskab beskrevet som "sokratisk citizenship"....

 17. To europæiske domme om religionsundervisning i skolerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2008-01-01

  En gennemgang af to domme om religionsundervisning i offentlige skoler, afsagt i 2007 af den Europæiske menneskerettighedsdomstol. I dommen Folgerø and others v. Norway blev det nyindrettede Kristendom, Religion, Livsfilosofi-fag anset for ikke at være tilstrækkeligt inkluderende i en religionspl...... religionspluralistisk skole i et land med statskirke. I dommen Hasan and Eylem Zengin v. Turkey blev faget Religious Culture and ethics anset for ikke at være tilstrækkeligt religionspluralistisk i et Tyrkiet med sekulær forfatning. Udgivelsesdato: februar...

 18. Seabed Filter Feasibility Study of Om Almisk Island

  KAUST Repository

  Sesler, Kathryn

  2012-06-01

  Freshwater access has always been and is continuing to be a severe problem in desert coastal regions, despite the fact that they have an unlimited supply of easily accessible saline water. Water desalination plants are well established and heavily relied upon throughout the Middle East, Saudi Arabia in particular. However, water desalination tends to be a very expensive and energy intensive solution to the problem. The transition from using open water intake systems and all of the pretreatment processes that they require, to using seabed water filters as an intake, would potentially reduce the lifetime costs, energy consumption, and environmental impacts commonly associated with water desalination. This is because the filtration process that the seabed filter generates, serves as sufficient pretreatment for seawater as well as eliminating any risk of entrainment or impingement of marine organisms. The main objective of this research is to conduct a feasibility study on Om Almisk Island, an island off the coast of King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), to determine if it would be a suitable location to construct a seabed water filter as a replacement for the current open water intake. The Om Almisk Island site was evaluated through collection of sand samples over a radial grid around Om Almisk Island and sample analysis using grain size distribution, porosity, and hydraulic conductivity. The lack of mud, high hydraulic conductivity, proximity to KAUST, and the shallow waters of the sandy apron surrounding Om Almisk Island make this an ideal location for a seabed water filter to be used as an intake and pretreatment for the KAUST desalination plant. This location also has low tide change and the presence of benthic macrofauna to create bioturbation in the sediments, which could inhibit the growth of a schmutzdecke. If this biological layer forms, it could drastically reduce the hydraulic conductivity of the system. Due to the high hydraulic

 19. Læring i videnssamfundet - Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Full Text Available Denne antologi fremlægger resultaterne fra forskningsprojektet Videnskonstruktion, vidensdeling og vidensformidling i videnssamfundets uddannelsessystem under Det Humanistiske Fakultets satsningsområde Videnssamfundet. Artiklerne er skrevet af forskere ved Aarhus Universitet samt af forskere udefra, som har deltaget i projektet med oplæg dels på seminarer og workshops afholdt af Center for IT ved Institut for informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet, dels på den afsluttende konference om "Knowledge Media", Aarhus Universitet (Januar 19-20, 2009.

 20. Is n sin θ conserved along the light path?

  Science.gov (United States)

  Noorbala, Mahdiyar; Sepehrinia, Reza

  2016-03-01

  Snell’s law states that the quantity n{sin}θ is unchanged in refraction of light passing from one medium to another. We inquire whether this is true in the general case where the speed of light varies continuously within a medium. It turns out to be an instructive exercise in application of Snell’s law and Fermat’s principle. It also provides good pedagogical problems in calculus of variations to deal with the subtleties of a variable domain of integration and inclusion of constraints. The final result of these exercises is that, contrary to an initial expectation, the answer to the question in the title is negative.

 1. Neutral beam development plan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Staten, H.S.

  1980-08-01

  The national plan is presented for developing advanced injection systems for use on upgrades of existing experiments, and use on future facilities such as ETF, to be built in the late 1980's or early 90's where power production from magnetic fusion will move closer to a reality. Not only must higher power and longer pulse length systems be developed , but they must operate reliably; they must be a tool for the experimenter, not the experiment itself. Neutral beam systems handle large amounts of energy and as such, they often are as complicated as the plasma physics experiment itself. This presents a significant challenge to the neutral beam developer

 2. Neutral beam program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1979-01-01

  The structure of the beam injection program for the Doublet-3 device is discussed. The design considerations for the beam line and design parameters for the Doublet-3 ion souce are given. Major components of the neutral beam injector system are discussed in detail. These include the neutralizer, magnetic shielding, reflecting magnets, vacuum system, calorimeter and beam dumps, and drift duct. The planned location of the two-injector system for Doublet-3 is illustrated and site preparation is considered. The status of beamline units 1 and 2 and the future program schedule are discussed

 3. Measurement of the cp violation parameter sin 2 beta

  International Nuclear Information System (INIS)

  K.F. Kelley

  1999-01-01

  This thesis presents a measurement of the time-dependent asymmetry in the rate of (anti B) d 0 versus B d 0 decays to J/ψK s 0 . In the context of the Standard Model this is interpreted as a measurement of the CP violation parameter sin(2β). A total of 198±17 B d 0 /(anti B) d 0 decays were observed in p(anti p) collisions at √s=1.8 TeV by the CDF detector at the Fermilab Tevatron. The initial B flavor (whether B 0 or (anti B) 0 ) is determined by a same-side flavor tagging technique. The analysis results in sin(2β)=1.8±1.1(stat.)±0.3(syst.). This analysis demonstrates the feasibility of studying CP violation in the B 0 -(anti B) 0 system at a hadron collider. By applying the methods used in this analysis, future, higher-statistics experiments should be able to tightly constrain the parameters of the Standard Model

 4. The Doctrine of Original Antigenic Sin: Separating Good From Evil.

  Science.gov (United States)

  Monto, Arnold S; Malosh, Ryan E; Petrie, Joshua G; Martin, Emily T

  2017-06-15

  The term "original antigenic sin" was coined approximately 60 years ago to describe the imprinting by the initial first influenza A virus infection on the antibody response to subsequent vaccination. These studies did not suggest a reduction in the response to current antigens but instead suggested anamnestic recall of antibody to earlier influenza virus strains. Then, approximately 40 years ago, it was observed that sequential influenza vaccination might lead to reduced vaccine effectiveness (VE). This conclusion was largely dismissed after an experimental study involving sequential administration of then-standard influenza vaccines. Recent observations have provided convincing evidence that reduced VE after sequential influenza vaccination is a real phenomenon. We propose that such reduction in VE be termed "negative antigenic interaction," given that there is no age cohort effect. In contrast, the potentially positive protective effect of early influenza virus infection later in life continues to be observed. It is essential that we understand better the immunologic factors underlying both original antigenic sin and negative antigenic interaction, to support development of improved influenza vaccines and vaccination strategies. © The Author 2017. Published by Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of America.

 5. Mod en neutral seksualitet!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2013-01-01

  Towards a Neutral Sexuality! or Roland Barthes as a Queer Thinker? This article argues that the work of Roland Barthes has interesting perspectives in common with the queer theory. This argument will be put forward by using his concept of ‘the neutral’ that Barthes defines as “that which outplays...

 6. Issues in neutral currents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sehgal, L.M.

  1980-01-01

  The experimental results on low energy confirming the structure of the effective Lagrangian of the weak neutral current processes as predicted by the Salam-Weinberg model are reviewed. Some possible modifications of the effective Lagrangian and the feasibility of their experimental verification are also considered. (P.L.)

 7. ITER neutral beam system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mondino, P.L.; Di Pietro, E.; Bayetti, P.

  1999-01-01

  The Neutral Beam (NB) system for the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) has reached a high degree of integration with the tokamak and with the rest of the plant. Operational requirements and maintainability have been considered in the design. The paper considers the integration with the tokamak, discusses design improvements which appear necessary and finally notes R and D progress in key areas. (author)

 8. The impact of digitalization on Property Operations and Maintenance (O&M)

  OpenAIRE

  Garcia, Resty Gonzales

  2017-01-01

  The research topic of this master thesis is; “How can digitalization help increase productivity in property Operations and Maintenance (O&M)?” The research topic focuses on the challenges and opportunities in utilizing Computer Aided Facilities Management (CAFM) system regarding the operative function in Operations and Maintenance (O&M). The purpose of this research work is to analyze relevant literature and empirical data on how digitalization affects the O&M process and how the O&M ...

 9. O&M Best Practices - A Guide to Achieving Operational Efficiency (Release 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sullivan, Gregory P.; Pugh, Ray; Melendez, Aldo P.; Hunt, W. D.

  2004-07-31

  This guide, sponsored by DOE's Federal Energy Management Program, highlights operations and maintenance (O&M) programs targeting energy efficiency that are estimated to save 5% to 20% on energy bills without a significant capital investment. The purpose of this guide is to provide the federal O&M energy manager and practitioner with useful information about O&M management, technologies, energy efficiency and cost-reduction approaches.

 10. Rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper

  2017-01-01

  Artiklen omhandler revisors rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning. Det er artiklens centrale budskab, at der i den nye revisionspåtegning alene er ændringer til, hvordan revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen. Der er derimod ikke ændringer til, hvornår...... revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen....

 11. Hvordan skabes et alternativ? Om det radikale demokratis mulighedsbetingelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schou, Jannick

  2017-01-01

  Den belgiske politiske filosof Chantal Mouffe har over flere årtier udarbejdet en model for såkaldt radikalt demokrati. Hendes demokratiske model lægger vægt på konflikt, affekt og konstruktionen af kollektive identiteter som bærende elementer i et levende demokrati, og fungerer derved som et...... korrektiv til den eksisterende neoliberale orden. I denne artikel foretages en kritisk læsning af denne model ved at trække på begreber hentet fra den argentinske filosof Ernesto Laclaus del af diskursteorien. Derigennem problematiseres de underliggende mulighedsbetingelser som Mouffe baserer sin model på...

 12. Papper! : En studie om materialet papper ur ett konsthantverksperspektiv

  OpenAIRE

  Gerdemark, Ida

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att belysa papper som konsthantverksmaterial. Studien aktualiserar hur konsthantverkare som arbetar i papper beskriver sin relation till materialet och hur konsthantverkare som arbetar i papper upplever att deras val av material påverkar deras arbetssituation. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med sex konsthantverkare som arbetar professionellt i Sverige med att på olika sätt skapa objekt i papper eller på olika sätt skapa materialet papper. Resultatet visar ...

 13. Professor håber på åbenhed om CRISPR/Cas9

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2016-01-01

  CRISPR/Cas9 er navnet på en ny, revolutionerende genteknologi, der på sigt kan ændre menneskeheden. Forhåbentligt vil processen være være løbende opdateringer om frem- og tilbageskridt om teknikken, skriver professor.......CRISPR/Cas9 er navnet på en ny, revolutionerende genteknologi, der på sigt kan ændre menneskeheden. Forhåbentligt vil processen være være løbende opdateringer om frem- og tilbageskridt om teknikken, skriver professor....

 14. Cytokines, cytokine antagonists, and soluble adhesion molecules in pediatric OMS and other neuroinflammatory disorders.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Colliver, Jerry A

  2013-03-15

  To test for hypothesized disease- and treatment-induced changes in cytokines and adhesion molecules in children with opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS). Multiplex bead assay technology was used for simultaneous measurement of 34 soluble cytokines in cerebrospinal fluid (CSF) and serum. Soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) and vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1) were measured by ELISA. In total, there were 388 children (239 OMS, 114 controls, and 35 other inflammatory neurological disorders (OIND)). In untreated OMS, mean CSF IL-6 was elevated 2.3-fold, but 67-fold in OIND, without significant differences in other CSF cytokines. Mean serum concentrations of sIL-2Ra (+50%) and CXCL1 (+70%) (pOMS than controls (p=0.005), as was serum CCL11 and IL-13 in treated OMS. Mean CSF CCL4 and IL-1Ra were selectively higher in IVIg-treated OMS (p≤0.0001). CSF sICAM-1 was elevated only in OIND (3.3-fold); serum sICAM-1 was higher in untreated OMS (+21%); and sVCAM-1 was not affected. No correlations with OMS severity or duration were identified. Novel cytokine, cytokine antagonist, and soluble adhesion molecule abnormalities due to OMS or treatment were found. However, the normality of much of the data strengthens previous findings implicating B cell mechanisms. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 15. CSF neurofilament light chain is elevated in OMS (decreasing with immunotherapy) and other pediatric neuroinflammatory disorders.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Verhulst, Steven J

  2014-01-15

  Using a panel of seven brain cell-specific biomarkers in cerebrospinal fluid (CSF), pediatric opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS) (n=234) was compared to pediatric non-inflammatory neurological controls (n=84) and other inflammatory neurological disorders (OIND) (n=44). Only CSF NFL was elevated in untreated OMS versus controls (+83%). It was 87% higher in OIND than in OMS. On combination treatment with front-loaded ACTH, IVIg, rituximab, median CSF NFL decreased by 60% to control levels. These biochemical data suggest neuronal/axonal injury in some children with OMS without indicators of astrogliosis, and reduction on sufficient immunotherapy. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 16. At finde sin stemme på dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Karen-Margrete

  2013-01-01

  At finde sin stemme på dansk/ Finding your voice in Danish It is a general experience of foreigners in Denmark that Danes and other speakers of Danish tend to switch into English when the foreigners try to use and practice their Danish. In this article, I focus on foreign knowledge workers working...... at Danish universities and their experiences with finding their voice in Danish in an environment where English is frequently used. At CIP, Centre for Internationalisation and Parallel Language Use, we are developing a format for Danish courses aimed at foreign knowledge workers. Central to the development...... of the course is how to make it possible for the participants to practice their Danish and have a voice in Danish outside the classroom. In this article, I discuss different reasons why people switch into English when speaking with learners of Danish and the implications it may have, both for the learners...

 17. Loss of the SIN3 transcriptional corepressor results in aberrant mitochondrial function

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hüttemann Maik

  2010-07-01

  Full Text Available Abstract Background SIN3 is a transcriptional repressor protein known to regulate many genes, including a number of those that encode mitochondrial components. Results By monitoring RNA levels, we find that loss of SIN3 in Drosophila cultured cells results in up-regulation of not only nuclear encoded mitochondrial genes, but also those encoded by the mitochondrial genome. The up-regulation of gene expression is accompanied by a perturbation in ATP levels in SIN3-deficient cells, suggesting that the changes in mitochondrial gene expression result in altered mitochondrial activity. In support of the hypothesis that SIN3 is necessary for normal mitochondrial function, yeast sin3 null mutants exhibit very poor growth on non-fermentable carbon sources and show lower levels of ATP and reduced respiration rates. Conclusions The findings that both yeast and Drosophila SIN3 affect mitochondrial activity suggest an evolutionarily conserved role for SIN3 in the control of cellular energy production.

 18. Tidlige skrifter om musik og musikterapi (1983-89)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  2011-01-01

  størrelser i kulturen og historien. "Lyd og arketyper" (1983) er skrevet som afløsningsopgave til magisterkonferens i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Den er en opsamling af hvad Jung i bogen Forvandlingens Symboler skriver om lyd. Det sættes i yderligere perspektiv med egne tilføjelser, dels...... snævert i fortsættelse af Jung, dels ved betragtning af bønner, poesi og mantraer samt musik. Skema s.40 (s.42 i pdf) sammenfatter. - Afhandlingen knytter psykologisk stof til musik og tilgrænsende områder på en måde der umiddelbart mere er systematisk end historisk. Den har været nyttig i arbejdet med...

 19. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 20. Antihypertensive neutral lipid

  Science.gov (United States)

  Snyder, F.L.; Blank, M.L.

  1984-10-26

  The invention relates to the discovery of a class of neutral acetylated either-linked glycerolipids having the capacity to lower blood presure in warm-blooded animals. This physiological effect is structure sensitive requiring a long chain alkyl group at the sn-1 position and a short carbon chain acyl group (acetyl or propionyl) at the sn-2 position, and a hydroxyl group at the sn-3 position.

 1. Exercise Equipment: Neutral Buoyancy

  Science.gov (United States)

  Shackelford, Linda; Valle, Paul

  2016-01-01

  Load Bearing Equipment for Neutral Buoyancy (LBE-NB) is an exercise frame that holds two exercising subjects in position as they apply counter forces to each other for lower extremity and spine loading resistance exercises. Resistance exercise prevents bone loss on ISS, but the ISS equipment is too massive for use in exploration craft. Integrating the human into the load directing, load generating, and motion control functions of the exercise equipment generates safe exercise loads with less equipment mass and volume.

 2. Neutral beams for mirrors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fink, J.H.

  1983-01-01

  An important demonstration of negative ion technology is proposed for FY92 in the MFTF-α+T, an upgrade of the Mirror Fusion Test Facility at the Lawrence Livermore National Laboratory. This facility calls for 200-keV negative ions to form neutral beams that generate sloshing ions in the reactor end plugs. Three different beam lines are considered for this application. Their advantages and disadvantages are discussed

 3. Gargamelle: neutral current event

  CERN Multimedia

  1973-01-01

  This event shows real tracks of particles from the 1200 litre Gargamelle bubble chamber that ran on the PS from 1970 to 1976 and on the SPS from 1976 to 1979. In this image a neutrino passes close to a nucleon and reemerges as a neutrino. Such events are called neutral curent, as they are mediated by the Z0 boson which has no electric charge.

 4. Climate Neutral Campus Key Terms and Definitions | Climate Neutral Research

  Science.gov (United States)

  Campuses | NREL Neutral Campus Key Terms and Definitions Climate Neutral Campus Key Terms and Definitions The term climate neutral evolved along with net zero and a number of other "green" and accuracy in these areas lets research campuses know exactly how close they are to climate

 5. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 6. SITUACIÓN DEL SARAMPIÓN Y LA RUBÉOLA EN LA REGIÓN EUROPEA DE LA OMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Muscat

  2015-01-01

  Full Text Available El largo y generalizado uso de las vacunas contra el sarampión se ha traducido en un drástico descenso en los casos y la mortalidad por sarampión en todo el mundo en comparación con la época anterior a la vacunación. Todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS tienen el objetivo de conseguir su eliminación. Las regiones de la OMS de las Améri - cas, Europa y el Pacífico Occidental tienen, así mismo, la meta de eliminar la rubéola. Este artículo tiene como objetivo informar sobre el progreso hacia la eliminación del sarampión y la rubéola en la Región Europea de la OMS sobre la base de los últimos datos disponibles. También se discuten los retos actuales y las acciones necesarias para alcanzar este fin. A pesar de los importantes avances alcanzados hacia el control de sa - rampión y la rubéola, los países de la Región Europea de la OMS siguen enfrentando desafíos en la interrupción de la transmisión endémica de estas enfermedades. Algunos brotes epidémicos y la transmisión endémica del sa - rampión y la rubéola persistían en algunos países de la Región en 2014 y han continuado en 2015. La interrupción de la transmisión endémica en todos y cada uno de ellos es necesaria para declarar la eliminación en toda la Región. La alta inmunidad de la población y la vigilancia de alta calidad son los pilares para eliminar el sarampión y la rubéola. Sin la existencia de un compromiso político sostenido y de la aplicación de las estrategias requeri - das por parte de todos los países, el objetivo de la eliminación de estas dos enfermedades en la Región Europea de la OMS está en juego.

 7. Variations in the OM/OC ratio of urban organic aerosol next to a major roadway.

  Science.gov (United States)

  Brown, Steven G; Lee, Taehyoung; Roberts, Paul T; Collett, Jeffrey L

  2013-12-01

  Understanding the organic matter/organic carbon (OM/OC) ratio in ambient particulate matter (PM) is critical to achieve mass closure in routine PM measurements, to assess the sources of and the degree of chemical processing organic aerosol particles have undergone, and to relate ambient pollutant concentrations to health effects. Of particular interest is how the OM/OC ratio varies in the urban environment, where strong spatial and temporal gradients in source emissions are common. We provide results of near-roadway high-time-resolution PM1 OM concentration and OM/OC ratio observations during January 2008 at Fyfe Elementary School in Las Vegas, NV, 18 m from the U.S. 95 freeway soundwall, measured with an Aerodyne high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometer (HR-AMS). The average OM/OC ratio was 1.54 (+/- 0.20 standard deviation), typical of environments with a low amount of secondary aerosol formation. The 2-min average OM/OC ratios varied between 1.17 and 2.67, and daily average OM/OC ratios varied between 1.44 and 1.73. The ratios were highest during periods of low OM concentrations and generally low during periods of high OM concentrations. OM/OC ratios were low (1.52 +/- 0.14, on average) during the morning rush hour (average OM = 2.4 microg/m3), when vehicular emissions dominate this near-road measurement site. The ratios were slightly lower (1.46 +/- 0.10) in the evening (average OM = 6.3 microg/m3), when a combination of vehicular and fresh residential biomass burning emissions was typically present during times with temperature inversions. The hourly averaged OM/OC ratio peaked at 1.66 at midday. OM concentrations were similar regardless of whether the monitoring site was downwind or upwind of the adjacent freeway throughout the day, though they were higher during stagnant conditions (wind speed < 0.5 m/sec). The OM/OC ratio generally varied more with time of day than with wind direction and speed.

 8. Uncertainty, God, and scrupulosity: Uncertainty salience and priming God concepts interact to cause greater fears of sin.

  Science.gov (United States)

  Fergus, Thomas A; Rowatt, Wade C

  2015-03-01

  Difficulties tolerating uncertainty are considered central to scrupulosity, a moral/religious presentation of obsessive-compulsive disorder (OCD). We examined whether uncertainty salience (i.e., exposure to a state of uncertainty) caused fears of sin and fears of God, as well as whether priming God concepts affected the impact of uncertainty salience on those fears. An internet sample of community adults (N = 120) who endorsed holding a belief in God or a higher power were randomly assigned to an experimental manipulation of (1) salience (uncertainty or insecurity) and (2) prime (God concepts or neutral). As predicted, participants who received the uncertainty salience and God concept priming reported the greatest fears of sin. There were no mean-level differences in the other conditions. The effect was not attributable to religiosity and the manipulations did not cause negative affect. We used a nonclinical sample recruited from the internet. These results support cognitive-behavioral models suggesting that religious uncertainty is important to scrupulosity. Implications of these results for future research are discussed. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 9. Differential lymphocyte and antibody responses in deer mice infected with Sin Nombre hantavirus or Andes hantavirus.

  Science.gov (United States)

  Schountz, Tony; Quackenbush, Sandra; Rovnak, Joel; Haddock, Elaine; Black, William C; Feldmann, Heinz; Prescott, Joseph

  2014-08-01

  Hantavirus cardiopulmonary syndrome (HCPS) is a rodent-borne disease with a high case-fatality rate that is caused by several New World hantaviruses. Each pathogenic hantavirus is naturally hosted by a principal rodent species without conspicuous disease and infection is persistent, perhaps for life. Deer mice (Peromyscus maniculatus) are the natural reservoirs of Sin Nombre virus (SNV), the etiologic agent of most HCPS cases in North America. Deer mice remain infected despite a helper T cell response that leads to high-titer neutralizing antibodies. Deer mice are also susceptible to Andes hantavirus (ANDV), which causes most HCPS cases in South America; however, deer mice clear ANDV. We infected deer mice with SNV or ANDV to identify differences in host responses that might account for this differential outcome. SNV RNA levels were higher in the lungs but not different in the heart, spleen, or kidneys. Most ANDV-infected deer mice had seroconverted 14 days after inoculation, but none of the SNV-infected deer mice had. Examination of lymph node cell antigen recall responses identified elevated immune gene expression in deer mice infected with ANDV and suggested maturation toward a Th2 or T follicular helper phenotype in some ANDV-infected deer mice, including activation of the interleukin 4 (IL-4) pathway in T cells and B cells. These data suggest that the rate of maturation of the immune response is substantially higher and of greater magnitude during ANDV infection, and these differences may account for clearance of ANDV and persistence of SNV. Hantaviruses persistently infect their reservoir rodent hosts without pathology. It is unknown how these viruses evade sterilizing immune responses in the reservoirs. We have determined that infection of the deer mouse with its homologous hantavirus, Sin Nombre virus, results in low levels of immune gene expression in antigen-stimulated lymph node cells and a poor antibody response. However, infection of deer mice with a

 10. Neutral current induced reactions in the Gargamelle experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Doninck, W. van

  1976-07-01

  In the heavy liquid bubble chamber Gargamelle at CERN, 3 candidates are found for the pure leptonic neutral current process anti upsilonsub(μ)e - → anti upsilon sub(μ)e - . For the inclusive semileptonic reactions upsilon N → μ - X and anti upsilon N → μ + X the ratios of the neutral current to the charged current cross sections are measured to be Rsub(upsilon) = 0.25 +- 0.04 and Rsub(anti upsilon) = 0.56 +- 0.09. These inclusive results differ from the prediction of parity conserving models by more than 3 standard deviations. All three reactions are compatible with the Weinberg-Salam-model and a value of sin 2 THETAsub(ω) near 0.3. (BJ) [de

 11. Teaching OM at an Action-based Learning Program for Top Executives

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perunovic, Zoran; Staffensen, Lasse

  2013-01-01

  The paper discusses design and execution of OM module in an intensive program for top executives. The participants are working as consultants in six different host companies on developing growth strategies. The OM module is designed to enable the participants to develop operations strategy that s...

 12. On Embedding N2R Structures in Optical Fiber OMS-SP Ring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riaz, Muhammad Tahir; Pedersen, Jens Myrup; Nielsen, Rasmus Hjorth

  2006-01-01

  The objective of this paper is to propose methods for embedding N2R structures in optical fiber OMS-SP rings. The OMS-SP ring supports full mesh structure and restoration on the optical level. The N2R structures have been proven to be superior to other degree 3 network structures. Two main mapping...

 13. Om te staak of nie te staak nie? Die sieninge van 'n aantal swart ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  sig, is eerstens om ondersoek in te stel na 'n groep swart opvoeders se sieninge oor opvoeders se reg om te staak. Tweedens sal na die redes wat hierdie opvoeders aanvoer waarom hulle al aan stakings deel- geneem het of sal deelneem, gelet word. Derdens sal die redes waarom sommige opvoeders nie sal staak nie, ...

 14. Hvad ved Herbener om det moderne Europas rødder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2016-01-01

  I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P.......I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P....

 15. Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Jalink, H.

  2010-01-01

  Met geavanceerde camera technieken zijn beelden vast te leggen van fotosynthese activiteit en het is ook mogelijk gebleken om bladgedeelten met stress vast te leggen, zonder dat deze stress met het blote oog al te zien is. Dit opent perspectieven om monitorringonderzoek te doen naar het ontstaan van

 16. Engaging boundary objects in OMS and STS? Exploring the subtleties of layered engagement

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiss, R.; Groenewegen, P.

  2009-01-01

  This paper considers STS aspirations to engage with the field of Organization and Management Studies (OMS). It does so by investigating the employability of the concept of boundary object in OMS. Through an extensive literature review, the paper shows that rather than a simple engagement between STS

 17. Glow experiment documentation of OMS/RCS pods and vertical stabilizer

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  Glow experiment documentation of orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) pods and vertical stabilizer shows chemo-luminescent effect resulting from atomic oxygen impacting the spacecraft and building to the point that the atomic oxygen atoms combine to form molecules of oxygen. Image intensifier on NIKON 35mm camera was used to record glow on vertical tail and OMS pods.

 18. Om lidt er der gået 100 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Farø, Ken Joensen

  2012-01-01

  Artiklen undersøger frasen "om lidt" for sprogforandring mht. betydning. Den konstaterer et frekvent, systematisk betydningsskred (udvidelse) hen imod en ekstra betydning 'om et relativt kort tidsrum, som imidlertid kan være årmillioner mod den rette folie'...

 19. 43 CFR 426.23 - Recovery of operation and maintenance (O&M) costs.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... operation and maintenance (O&M) costs. (a) General. All new, amended, and renewed contracts shall provide... 43 Public Lands: Interior 1 2010-10-01 2010-10-01 false Recovery of operation and maintenance (O&M) costs. 426.23 Section 426.23 Public Lands: Interior Regulations Relating to Public Lands BUREAU OF...

 20. Hvorledes kommer data om patienters mentale funktioner til udtryk i klinisk sygepleje? : en deskriptiv analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte; Nielsen, Cathrine Sand

  . Resultaterne diskuteres mod forfatternes forforståelse, som væsentligst er repræsenteret ved sygeplejeprocessen, Virginia Hendersons tanker om behov og Peter Thybos skematisering af hjerneprocesser. Konklusionen på undersøgelsen er, at data om patienters mentale funktioner ikke tillægges værdi i sig selv. Data...

 1. Smil og velkommen! Om flygtningehjælperens godgørende lyster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Padovan-Özdemir, Marta; Øland, Trine

  2017-01-01

  -80, 1992-96 og 2014-16, hvor større grupper af hhv. vietnamesiske, bosniske og syriske flygtninge, ankom til Danmark. Ved brug af Homi K. Bhabhas begreber om mimicry og paranoia, samt Tess Leas begreb om interventionsmagi, søger vi at udrede de tråde, der sammenfletter hjælpens indre modsigelser, ikke ved...

 2. Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Håkon Bjørngaard

  2010-01-01

  Full Text Available En relativ stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i de nordiske landene mottar uførepensjon, og i Norge er det en klar tendens til økning. Parallelt med dette har interessen for forskning rundt uførepensjon som fenomen økt. Vi har i denne studien beskrevet den epidemiologiske forskningen om uførepensjon i Norden. I en systematisk litteraturgjennomgang fant vi 118 aktuelle artikler. Alle de nordiske landene er godt representert. Kohortstudier med uførepensjon som endepunkt utgjorde hovedvekten av materialet, hvor 67 var populasjonsbaserte mens 29 tok utgangspunkt i selekterte pasientpopulasjoner. I alt seks kohortstudier benyttet uførepensjon som eksponering. Vi fant videre syv kasus-kontrollstudier og ni forsøk. Det er betydelig dokumentasjon på at ulike sykdommer og helseplager er assosiert med økt risiko for uførhet, i tillegg til at sosioøkonomiske og arbeidsrelaterte forhold er av betydning. Gjennomgangen viser at den epidemiologiske forskningen for det meste har rettet blikket mot individuelle årsaker til uførepensjonering. Selv om denne forskningen er viktig, kan den neppe forklare økningen vi har sett i det siste tiåret. Den videre forskningen bør utforske nærmere hvordan individuell sårbarhet ender i utstøtelse fra arbeidslivet. Med tanke på den omfattende forskningen om årsaker på dette feltet, bør man også i større grad gjennomføre forsøk for å bedre utsatte gruppers arbeidsdeltakelse.Bjørngaard JH, Krokstad S, Johnsen R, Karlsen AO, Pape K, Støver M, Sund E, Westin S. Epidemiological research on disability benefits in the Nordic countries. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 103-114 ENGLISH SUMMARYA substantial part of the workforce in the Nordic countries receives a disability benefit, and in Norway this beneficiary rate is growing. As a result, disability benefit has been the subject of new interest and research. In this study we have reviewed the epidemiological research on disability benefit in the

 3. Bremsstrahlung and neutral currents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ellis, R.G.; McKellar, B.H.J.

  1979-01-01

  The utility of the bremsstrahlung process in detecting parity violations from V-A weak neutral current interference is analysed in two ways. Firstly, bremsstrahlung from polarized lepton-nucleus scattering has an asymmetry with respect to the polarization of the incident leptons, and secondly, bremsstrahlung from unpolarized lepton nucleus scattering has a small circular polarization. The magnitude of each effect is calculated. The ratio of the parity violating contribution and the parity conserving contribution to the cross section is shown to be a misleading measure of the utility of these experiments. A parameter, the figure of merit, is introduced and used to discuss the feasibility of possible experiments

 4. Plasma neutralizer for H- beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grossman, M.W.

  1977-01-01

  Neutralization of H - beams by a hydrogen plasma is discussed. Optimum target thickness and maximum neutralization efficiency as a function of the fraction of the hydrogen target gas ionized is calculated for different H - beam energies. Also, the variation of neutralization efficiency with respect to target thickness for different H - beam energies is computed. The dispersion of the neutralized beam by a magnetic field for different energies and different values of B . z is found. Finally, a type of plasma jet is proposed, which may be suitable for a compact H - neutralizer

 5. 1 Stress hos tamrein 2 Arbeidsgruppe om forskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Skjenneberg (ed.

  1985-05-01

  Full Text Available 1 NOR har adoptert et opprinnelig svensk prosjekt for å klarlegge i hvilken grad moderne reindriftsteknologi kan tenkes å påvirke reinen slik at det utvikles symptomer på stress. Det er særlig to forhold som har gjort NOR interessert i et slikt prosjekt, nemlig stressforandringers innvirkning på kjøttkvalitet samt i hvilken grad stresspåvirkninger kan medføre langtidseffekter som har innvirkning på dyrenes overlevelsesevne under vanskelige vinterforhold, altså på reintapenes størrelse. Begge disse to momenter har direkte innvirkning på reinnæringens økonomi.2 Forskning, veiledning og utdanning i reindriften i Norge.Den arbeidsgruppe som det norske Landbruksdepartementet den 30. august 1983 oppnevnte for å utrede ovennevnte tema, avga 14. mai 1985 sin betenkning. Denne skisserer gruppens forslag til langtidsplan.

 6. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 7. Electronic properties of a new structured Sin/O superlattice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Yu

  2016-11-01

  Full Text Available Silicon is a material which dominants the semiconductor industry and has a well-established processing technology based on it. However, silicon has an indirect-bandgap and is not efficient in light emitting. This limits its applications in optoelectronics. In this paper, we proposed a new structural model for the silicon-based superlattice, i.e., the Sin/O one. The model consists of alternating films of n-layers of Si and a monolayer of oxygen along z-direction, together with a surface cell of Si(001 (2×1 reconstruction in the x-y plane. The importance of employing such a Si(001 (2×1 reconstruction is that all the electrons at interface can be strongly bonded. Our results showed interesting electronic properties, e.g., the band folding and large band gap of bulk Si, when the thickness of the silicon layers was increased (but still thin. Our structure might also offer other interesting properties.

 8. Sin and suffering in a Catholic understanding of medical ethics.

  Science.gov (United States)

  Garcia, J L A

  2006-08-01

  Drawing chiefly on recent sources, in Part One I sketch an untraditional way of articulating what I claim to be central elements of traditional Catholic morality, treating it as based in virtues, focused on the recipients ("patients") of our attention and concern, and centered in certain person-to-person role-relationships. I show the limited and derivative places of "natural law," and therefore of sin, within that framework. I also sketch out some possible implications for medical ethics of this approach to moral theory, and briefly contrast these with the influential alternative offered by the "principlism" of Beauchamp and Childress. In Part Two, I turn to a Catholic understanding of the nature and meaning of human suffering, drawing especially on writings and addresses of the late Pope John Paul II. He reminds us that physical and mental suffering can provide an opportunity to share in Christ's salvific sacrifice, better to see the nature of our earthly vocation, and to reflect on the dependence that inheres in human existence. At various places, and especially in my conclusion, I suggest a few ways in which this can inform bioethical reflection on morally appropriate responses to those afflicted by physical or mental pain, disability, mental impairment, disease, illness, and poor health prospects. My general point is that mercy must be informed by appreciation of the person's dignity and status. Throughout, my approach is philosophical rather than theological.

 9. CIFOG: Cosmological Ionization Fields frOm Galaxies

  Science.gov (United States)

  Hutter, Anne

  2018-03-01

  CIFOG is a versatile MPI-parallelised semi-numerical tool to perform simulations of the Epoch of Reionization. From a set of evolving cosmological gas density and ionizing emissivity fields, it computes the time and spatially dependent ionization of neutral hydrogen (HI), neutral (HeI) and singly ionized helium (HeII) in the intergalactic medium (IGM). The code accounts for HII, HeII, HeIII recombinations, and provides different descriptions for the photoionization rate that are used to calculate the residual HI fraction in ionized regions. This tool has been designed to be coupled to semi-analytic galaxy formation models or hydrodynamical simulations. The modular fashion of the code allows the user to easily introduce new descriptions for recombinations and the photoionization rate.

 10. Neutral helium beam probe

  Science.gov (United States)

  Karim, Rezwanul

  1999-10-01

  This article discusses the development of a code where diagnostic neutral helium beam can be used as a probe. The code solves numerically the evolution of the population densities of helium atoms at their several different energy levels as the beam propagates through the plasma. The collisional radiative model has been utilized in this numerical calculation. The spatial dependence of the metastable states of neutral helium atom, as obtained in this numerical analysis, offers a possible diagnostic tool for tokamak plasma. The spatial evolution for several hypothetical plasma conditions was tested. Simulation routines were also run with the plasma parameters (density and temperature profiles) similar to a shot in the Princeton beta experiment modified (PBX-M) tokamak and a shot in Tokamak Fusion Test Reactor tokamak. A comparison between the simulation result and the experimentally obtained data (for each of these two shots) is presented. A good correlation in such comparisons for a number of such shots can establish the accurateness and usefulness of this probe. The result can possibly be extended for other plasma machines and for various plasma conditions in those machines.

 11. Synthesis of Cation and Water Free Cryptomelane Type OMS-2 Cathode Materials: The Impact of Tunnel Water on Electrochemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poyraz, Altug S.; Huang, Jianping; Zhang, Bingjie; Marschilok, Amy C.; Takeuchi, Kenneth J.; Takeuchi, Esther S.

  2017-01-01

  Cryptomelane type manganese dioxides (α-MnO2, OMS-2) are interesting potential cathode materials due to the ability of their one dimensional (1D) tunnels to reversibly host various cations including Li+and an accessible stable 3+/4+ redox couple. Here, we synthesized metal cation free OMS-2 materials where the tunnels were occupied by only water and hydronium ions. Water was subsequently removed from the tunnels. Cation free OMS-2 and Dry-OMS-2 were used as cathodes in Li based batteries to investigate the role of tunnel water on their electrochemistry. The initial discharge capacity was higher for Dry-OMS-2 (252 mAh/g) compared to OMS-2 (194 mAh/g), however, after 100 cycles Dry-OMS-2 and OMS-2 delivered 137 mAh/g and 134 mAh/g, respectively. Li+ion diffusion was more facile for Dry-OMS as evidenced by rate capability, at 400 mA/g. Dry-OMS-2 delivered 135mAh/g whereas OMS-2 delivered ~115 mAh/g. This first report of the impact of tunnel water on the electrochemistry of OMS-2 type materials demonstrates that the presence of tunnel water in OMS-2 type materials negatively impacts the electrochemistry.

 12. Betænkning om Indsatsen mod ungdomskriminalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reimann, Johan; Balvig, Flemming; Bay, Jens

  Kommissionen foretager i betænkningen en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet og præsenterer på grundlag heraf en række forslag til, hvordan indsatsen kan styrkes med henblik på at gøre den så målrettet og virkningsfuld som mulig. Til brug for sine overvejelser har kommissionen...... overvejelser og forslag vedrørende indsatsen mod ungdomskriminalitet omfatter dels den forebyggende indsats, dels reaktionen på kriminalitet, der begås af børn og unge. På baggrund af erfaringerne fra eksisterende tiltag fremhæver kommissionen generelt den tidlige, helhedsorienterede, tværsektorielle og...... sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats som den væsentligste, hvis man for alvor ønsker at sætte effektivt ind for at begrænse ungdomskriminaliteten. Derudover stiller kommissionen en lang række forslag om konkrete tiltag med henblik på at styrke henholdsvis den forebyggende indsats og reaktionen på...

 13. Revolution i detailhandlen? Om Marshall-plan, studierejser og selvbetjeningsbutikker.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sissel Bjerrum Fossat

  2013-11-01

  Full Text Available Artiklen undersøger, hvordan udbredelsen af selvbetjeningsbutikker i Danmark var en del af Marshall-planens målsætning. Ved at fokusere på en af de rejser om selvbetjening, der blev arrangeret i Marshall-regi, kan det vises, hvordan oprettelsen af selvbetjeningsbutikker både var i overensstemmelse med amerikanske og danske ønsker. I den danske detailhandel var især kooperationen interesseret i de nye principper, men der fandtes også skeptiske stemmer, der advarede mod de amerikanske ideer.AbstractThe article explores how the dissemination of self-service shops in Denmark was an integral part of the Marshall Plan. Focusing on one of those journeys under the auspices of the Marshall Plan to study such self-service shops in the USA, the article shows how the creation of self-service shops was in accordance with American as well as Danish aspirations. In the Danish retailing business, particularly the cooperative movement was interested in the new principles, even if sceptical voices cautioned against these American ideas. Outside these circles, the Danish unions and employers’ organizations supported the intentions to modernize what they considered an expensive link in the retail trade. The gain in productivity pursued by the industry was considered to depend not only on increasing consumption, but also on standardized goods and mass consumption.

 14. Revolution i detailhandlen? Om Marshall-plan, studierejser og selvbetjeningsbutikker.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sissel Bjerrum Fossat

  2013-11-01

  Full Text Available Artiklen undersøger, hvordan udbredelsen af selvbetjeningsbutikker i Danmark var en del af Marshall-planens målsætning. Ved at fokusere på en af de rejser om selvbetjening, der blev arrangeret i Marshall-regi, kan det vises, hvordan oprettelsen af selvbetjeningsbutikker både var i overensstemmelse med amerikanske og danske ønsker. I den danske detailhandel var især kooperationen interesseret i de nye principper, men der fandtes også skeptiske stemmer, der advarede mod de amerikanske ideer. Abstract The article explores how the dissemination of self-service shops in Denmark was an integral part of the Marshall Plan. Focusing on one of those journeys under the auspices of the Marshall Plan to study such self-service shops in the USA, the article shows how the creation of self-service shops was in accordance with American as well as Danish aspirations. In the Danish retailing business, particularly the cooperative movement was interested in the new principles, even if sceptical voices cautioned against these American ideas. Outside these circles, the Danish unions and employers’ organizations supported the intentions to modernize what they considered an expensive link in the retail trade. The gain in productivity pursued by the industry was considered to depend not only on increasing consumption, but also on standardized goods and mass consumption.

 15. Early Christian spiritualties of sin and forgiveness according to 1 John

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dirk G. van der Merwe

  2014-05-01

  Full Text Available The article attempts to investigate the possible lived experiences created by this text. The text revolves around the experience of fellowship with God (1:6, 7 who is characterised as ‘light’. For the author of 1 John, sin disrupts this fellowship. He creates an awareness and a ‘spirituality of sin and guilt’ in the lives of his readers through the use of the experiential metaphor of darkness in a dialectic combination with light and the two false negations ‘do not have sin’ (sin as a noun and ‘do not sin’ (sin as a verb. This fellowship is re-established through living in the light: the confession, forgiveness and expiation of sin. The author creates a spirituality of confession, forgiveness and expiation of sin through descriptive cultic (blood of Jesus and expiation, forensic (paraclete, atypical (cleans, expiation, paraclete and all-inclusive (all [twice], whole, anyone language. Thus, in his rhetoric, the author uses metaphor, dialectic, sacrificial, forensic, atypical and all-inclusive language to facilitate a variety of ‘lived experiences’ within his readers. Firstly, he wants them to feel guilty about their sins and consequently, after they have confessed their sins, to strengthen their faith. Secondly, he wants to encourage them to believe that they can experience the forgiveness of their sins and, by doing so, know that they have eternal life (5:13 and can experience fellowship with God and, mutually, with one another.

 16. Development of flameless combustion; Desarrollo de la combustion sin flama

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Flores Sauceda, M. Leonardo; Cervantes de Gortari, Jaime Gonzalo [Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico, D.F. (Mexico)]. E-mail: 8344afc@prodigy.net.mx; jgonzalo@servidor.unam.mx

  2010-11-15

  The paper intends contribute to global warming mitigation joint effort that develops technologies to capture the CO{sub 2} produced by fossil fuels combustion and to reduce emission of other greenhouse gases like the NO{sub x}. After reviewing existing combustion bibliography is pointed out that (a) touches only partial aspects of the collective system composed by Combustion-Heat transfer process-Environment, whose interactions are our primary interest and (b) most specialists think there is not yet a clearly winning technology for CO{sub 2} capture and storage. In this paper the study of combustion is focused as integrated in the aforementioned collective system where application of flameless combustion, using oxidant preheated in heat regenerators and fluent gas recirculation into combustion chamber plus appropriated heat and mass balances, simultaneously results in energy saving and environmental impact reduction. [Spanish] El trabajo pretende contribuir al esfuerzo conjunto de mitigacion del calentamiento global que aporta tecnologias para capturar el CO{sub 2} producido por la combustion de combustibles fosiles y para disminuir la emision de otros gases invernadero como NOx. De revision bibliografica sobre combustion se concluye que (a) trata aspectos parciales del sistema compuesto por combustion-proceso de trasferencia de calor-ambiente, cuyas interacciones son nuestro principal interes (b) la mayoria de especialistas considera no hay todavia una tecnologia claramente superior a las demas para captura y almacenaje de CO{sub 2}. Se estudia la combustion como parte integrante del mencionado sistema conjunto, donde la aplicacion de combustion sin flama, empleando oxidante precalentado mediante regeneradores de calor y recirculacion de gases efluentes ademas de los balances de masa y energia adecuados, permite tener simultaneamente ahorros energeticos e impacto ambiental reducido.

 17. Diseño, sin ambigüedades.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rómulo Flórez Polo

  2015-07-01

  Full Text Available Este artículo compila y amplía algunos textos de artículos, ensayos y conferencias de los autores como una reflexión sobre la dimensión disciplinaria del Diseño ante la importancia de desarrollar o precisar sus alcances, limitaciones y características como modo de pensar y facilitar su inserción como factor de desarrollo social y productivo. A partir de un depurado o más preciso uso del vocabulario relacionado, y para reducir los riesgos de distorsión en su interpretación se explícita el sentido de la terminología utilizada y los conceptos propuestos. El trabajo se presenta en dos partes. En la primera, acotada en este artículo (sin pretender definir el Diseño se intenta clarificar su naturaleza como recurso del pensamiento creativo, analizando los principales aspectos que caracterizan o definen su esencia como actividad distintiva de la especie, en su relación social y con el medio. En la segunda, en un artículo consecutivo, se propone un conjunto de descriptores —categorías, variables o factores— que al establecer y precisar las particularidades de lo que es o puede ser el Diseño como disciplina permiten: a.- en lo general, diferenciarla frente a otras disciplinas, profesiones, ejercicios, oficios, ciencias y saberes reconocidos tradicionalmente como tales; y, b.- en lo específico, tomar conciencia sobre su singularidad, y entenderla como un recurso innovador para modificar nuestra relación individual y social con el entorno como seres pensantes, autónomos, responsables de nuestras necesidades y posibilidades y por los efectos que de su satisfacción y ejercicio se derivan.

 18. Original Mycobacterial Sin, a consequence of highly homologous antigens?

  Science.gov (United States)

  Jenkins, A O; Michel, A; Rutten, V

  2017-05-01

  The role of antigens shared between Mycobacteria in in-vivo cross-reactive immune responses in host animals, have been reported to be responsible for reduced BCG vaccination efficacy as well reduced specificity of routine immunological diagnostic tests. This presents with significant disease control challenges in humans and animals. The present review highlights the results of previous studies on the effect of pre-sensitization to environmental mycobacteria on either pathogenic mycobacteria and/or M. bovis BCG, in experimental animals. It also takes an in-depth view into assessing the genetic similarities and relationships between atypical mycobacteria and Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) and how they might explain the immunological imprint of environmental mycobacteria in directing the hosts' immune response upon subsequent exposure to other classes of mycobacteria. The outcome of this review suggests that genetic closeness between particular atypical mycobacteria and MTBC usually indicate a higher level of homology for certain shared protective antigens. This ultimately results in a higher level of cross reactive immune responses as compared with other atypical mycobacteria that are further away genetically. This would explain the different effects of environmental mycobacteria on MTBC that have been reported in the different studies. In other words the direction of the host immune system in response to exposure to MTBC would depend on the type of environmental mycobacteria that was encountered in the initial exposure. We also explain these mycobacterial interactions in the context of the phenomenon of "Original Mycobacterial Sin". The effects of these inevitable mycobacterial interactions on field diagnosis and control by vaccination and how to circumvent them are discussed. Copyright © 2017 The Authors. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 19. Increased prevalence of autoimmune disorders and autoantibodies in parents of children with opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS).

  Science.gov (United States)

  Krasenbrink, I; Fühlhuber, V; Juhasz-Boess, I; Stolz, E; Hahn, A; Kaps, M; Hero, B; Blaes, F

  2007-06-01

  Opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS) is a rare neurological disease in childhood which can be associated with neuroblastoma. Since autoantibodies have been detected in some patients with OMS, an autoimmune etiology is suspected. We compared the prevalence of autoimmune disorders and autoantibodies in parents of children with OMS and in a group of controls of same age and sex. Autoimmune diseases were found in 15.8% of the parents of OMS children, but only in 2.0% of the controls (pOMS parents (42.8% vs. 8.0%, pOMS parents also had significantly more autoantibodies against CNS structures than the controls (pOMS and may also hint to a genetic susceptibility for OMS.

 20. Spectroscopy of neutral radium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mol, Aran; De, Subhadeep; Jungmann, Klaus; Wilschut, Hans; Willmann, Lorenz [KVI, University of Groningen, Groningen (Netherlands)

  2008-07-01

  The heavy alkaline earth atoms radium is uniquely sensitive towards parity and time reversal symmetry violations due to a large enhancement of an intrinsic permanent electric dipole moment of the nucleous or the electron. Furthermore, radium is sensitive to atomic parity violation and the nuclear anapole moment. To prepare such experiments spectroscopy of relevant atomic states need to be done. At a later stage we will build a neutral atom trap for radium. We have built an atomic beam of the short lived isotope {sup 225}Ra with a flux of several 10{sup 4} atoms/sec. We are preparing the laser spectroscopy using this beam setup. In the preparation for efficient laser cooling and trapping we have successfully trapped barium, which is similar in it's requirements for laser cooling. The techniques which we have developed with barium can be used to trap rare radium isotopes. We report on the progress of the experiments.

 1. Graphitic carbon nitride induced activity enhancement of OMS-2 catalyst for pollutants degradation with peroxymonosulfate

  Science.gov (United States)

  Li, Jun; Fang, Jia; Gao, Long; Zhang, Jingwen; Ruan, Xinchao; Xu, Aihua; Li, Xiaoxia

  2017-04-01

  Low valent manganese species and surface oxygen vacancies in OMS-2 play an important role in catalytic reactions, and it is highly desirable and challenging to develop a feasible strategy of increasing the Mn(II) and Mn(III) species concentration in the oxide. Herein, the OMS-2/g-C3N4 hybrids (OMS-2/CN) were prepared by a facile refluxing approach. It was found that the MnOx precursor from the reaction of KMnO4 and MnSO4 was transformed into OMS-2 nanofibers with the formation of more Mn(II) and Mn(III) species in OMS-2 and the destruction and oxidation of g-C3N4. The hybrids exhibited higher efficiency for pollutants degradation in the presence of PMS than the pure OMS-2 or g-C3N4. There was a linear correlation between the specific initial rate and the ratio of Mn(II + III)/Mn(IV). Mechanism investigation indicated that high active manganese species or caged radicals were produced through the oxidation of Mn(II) and Mn(III) by PMS and contributed to the degradation reaction. During five consecutive cycles, the catalyst exhibited good reusability and stability. Therefore, the OMS-2/CN hybrids are promising catalysts for wastewater treatment with PMS as the oxidant.

 2. Net neutrality and audiovisual services

  OpenAIRE

  van Eijk, N.; Nikoltchev, S.

  2011-01-01

  Net neutrality is high on the European agenda. New regulations for the communication sector provide a legal framework for net neutrality and need to be implemented on both a European and a national level. The key element is not just about blocking or slowing down traffic across communication networks: the control over the distribution of audiovisual services constitutes a vital part of the problem. In this contribution, the phenomenon of net neutrality is described first. Next, the European a...

 3. Determinantes sociales de la salud de la OMS en mujeres mexicanas con el virus de papiloma

  OpenAIRE

  Soltero-Rivera, Silvia Guadalupe; Cerda-Flores, Ricardo Martin; Cárdenas-Villarreal, Velia Margarita; Guevara-Valtier, Milton Carlos; Paz Morales, María de los Angeles; Patton-Leal, Adrián Carlos; Ramírez-García, Esther Justina

  2016-01-01

  Uno de los temas centrales de la OMS es el análisis de los problemas de salud mediante el modelo de Determinantes Sociales de la Salud (DSS: inadecuadas condiciones económicas, ambientales y de alimentación). El sistema sanitario de la OMS ha asociado algunas enfermedades tal como el Virus de Papiloma Humano (VPH) con losDSS. Desde el punto de vista de investigación cuantitativa, los DSS reportados por la OMS son: 1) edad de inicio de la actividad sexual, 2) múltiples compañeros sexuales, 3) ...

 4. Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Performance of Manganese Oxide (Na-OMS-2) Nanorods.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Qing; Xu, Shan; Zheng, Hao; Luo, Zhaohui; Liu, Kang; Wang, Wei; Li, Guohua; Wang, Shiquan; Liu, Jianwen; Feng, Chuanqi

  2017-02-01

  Sodium octahedral molecular sieve nanorods (Na-OMS-2) were prepared through a facile hydrothermal method. The effects of reaction temperature and duration on particle sizes of the products were investigated. The electrochemical performance of samples was studied by constant current charge–discharge tests as cathode material for Li-ion batteries (LIBs). The initial discharge capacity of Na-OMS-2 is 123.4 mAh g−1 and the capacity retention was 123.9 mAh g−1 after 100 cycles. The result demonstrates that Na-OMS-2 cathode material behaves a good cycling stability.

 5. LADEE Neutral Mass Spectrometer Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — This bundle contains the data collected by the Neutral Mass Spectrometer (NMS) instrument aboard the Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE)...

 6. Phenomenology of neutral current interactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sakurai, J.J.

  1978-01-01

  Neutral-current interactions are discussed within a rather general phenomenological framework without commitment to any particular theoretical model. Three points are kept in mind: what various experiments really measure; the performing of complete experiments to determine the neutral-current couplings; and the testing of models in an objective, emotionally uninvolved manner. The following topics are considered: neutrino-electron scattering, hadronic currents and models, neutrino-induced inclusive hadronic reactions, neutrino-induced exclusive hadronic reactions, and neutral-current phenomena without neutrinos. In conclusion, what has actually been learned about neutral-current interactions is summarized. 9 figures, 2 tables

 7. Calvin’s modification of Augustine’s doctrine of original sin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Vorster

  2010-07-01

  Full Text Available Augustine was Calvin’s main source of reference in the “Insti- tutes”. However, his treatment of Augustine’s views was not uncritical. This article discusses the way in which Calvin modi- fied Augustine’s doctrine of original sin. The main differences can be attributed to different theological aims. Augustine deve- loped his doctrine of original sin against the teachings of the Manicheans and Pelagians, whereas Calvin shifted the focus to knowledge of God and the self. Calvin understood original sin noetically as religious and moral blindness – whereas Augus- tine viewed sexual concupiscence as the main principle of original sin. Augustine made a considerable effort to explain that sin does not find its origin in God. God foresaw the fall, but did not compel it. Calvin located sin in God’s eternal decree and permission. Augustine, furthermore, understood the transmis- sion of original sin biologically, whereas Calvin ascribed it to God’s eternal permissive will. These differences culminated in a different understanding of the meaning of Jesus’ virgin birth. The article concludes by discussing the relevance of Calvin’s noetic approach to original sin.

 8. preescolares desnutridos con madres con obesidad y sin obesidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viridiana Vanessa Conzuelo-González

  2009-01-01

  Full Text Available El primer objetivo fue conocer cuántos menores de cinco años con diferentes grados de desnutrición tienen una madre con sobrepeso/obesidad/ en una comunidad indígena que vive en extrema pobreza y bajo condiciones de migración masculina internacional. El segundo fue comparar tres variables socionutricionales (ingreso familiar, educación de la madre y adecuación nutrimental de la dieta diaria entre estos hogares y los hogares con desnutrición infantil y madres sin obesidad. Se realizó un estudio transversal (2006-2007, en la comunidad mazahua de San Francisco Tepeolulco, Municipio de Temascalcingo; que incluyó a 85 hogares integrados por preescolares con desnutrición inscritos al programa Oportunidades. Se determinó el estado nutrición de los preescolares con indicadores antropométricos y se obtuvo el IMC de las madres de estos infantes. Se aplicó una encuesta socionutricional, incluida el recordatorio de 24 horas, y complementado con la observación participante (cualitativa. Se encontró que 83% de las madres mazahuas presentaron sobrepeso u obesidad. El estado de nutrición de los preescolares con madres con obesidad presentó un porcentaje mayor de desnutrición (76%. En la variable género, se encontró que 54% de los niños con madres con obesidad tenía baja talla. Al relacionar el nivel educativo de la madre, esta variable resultó ser estadísticamente significativa (p=0.015, donde el analfabetismo está más relacionado con la desnutrición infantil que tienen madres de bajo y/o peso normal. La elevada prevalencia de hogares conformados con preescolares con desnutrición y madres con obesidad, es un síntoma más de la pobreza en zonas indígenas en México, con bajo índice de desarrollo humano.

 9. On becoming neutral: effects of experimental neutralizing reconsidered.

  Science.gov (United States)

  van den Hout, M; van Pol, M; Peters, M

  2001-12-01

  Behaviour Research and Therapy 34 (1996) 889-898 found that writing out a negative thought produced anxiety and an urge to neutralize the thought, that instructing participants to neutralize the thought reduced anxiety/neutralization urge in the short run (i.e. within 2 min), but that in the control group 20 min without instruction was attended by the same reduction in anxiety/urge to neutralize ("natural decay"). The observations were made with pariticipants who scored high on "thought action fusion" and the experiment was set up as exerimental model of obsessions. We repeated the study with participants that were not selected on thought action fusion. All the findings reported by Behaviour Research and Therapy 34 (1996) 889-898 were replicated. Correlational analysis indicated that the strength of the effect was not related to scores on scales measuring "thought action fusion". Behaviour Research and Therapy 34 (1996) 889-898 did not assess whether non-neutralizing was followed by immediate reductions in distress. We did assess this and found that the larger part of the immediate reduction of distress after neutralization also occurs when no neutralization instruction is given. The effects of neutralization instructions in the present type of experiment are considerably less powerful than suggested earlier.

 10. Factsheet on Energy Neutral Housing Construction. Definition and Ambition; Infoblad Energieneutraal Bouwen. Definitie en ambitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Factsheet describes the definition of nearly zero-energy building of houses and how ambitions to achieve zero energy housing can be determined. The factsheet is part of a series of three factsheets on energy neutral construction of houses and buildings. The other two are: 'Factsheet on Energy Neutral Building' and 'Factsheet Energy Neutral schools and offices' [Dutch] Dit Infoblad beschrijft de definitie van bijna-energieneutraal bouwen en hoe ambities om energieneutrale woningbouw te realiseren kunnen worden bepaald. Het Infoblad maakt deel uit van een serie van drie Infobladen over energieneutraal bouwen voor woningen en gebouwen. De andere twee zijn: 'Infoblad Energieneutrale Woningbouw' en 'Infoblad Energieneutrale scholen en kantoren'.

 11. CO2-neutral fuels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goede A. P. H.

  2015-01-01

  Full Text Available The need for storage of renewable energy (RE generated by photovoltaic, concentrated solar and wind arises from the fact that supply and demand are ill-matched both geographically and temporarily. This already causes problems of overcapacity and grid congestion in countries where the fraction of RE exceeds the 20% level. A system approach is needed, which focusses not only on the energy source, but includes conversion, storage, transport, distribution, use and, last but not least, the recycling of waste. Furthermore, there is a need for more flexibility in the energy system, rather than relying on electrification, integration with other energy systems, for example the gas network, would yield a system less vulnerable to failure and better adapted to requirements. For example, long-term large-scale storage of electrical energy is limited by capacity, yet needed to cover weekly to seasonal demand. This limitation can be overcome by coupling the electricity net to the gas system, considering the fact that the Dutch gas network alone has a storage capacity of 552 TWh, sufficient to cover the entire EU energy demand for over a month. This lecture explores energy storage in chemicals bonds. The focus is on chemicals other than hydrogen, taking advantage of the higher volumetric energy density of hydrocarbons, in this case methane, which has an approximate 3.5 times higher volumetric energy density. More importantly, it allows the ready use of existing gas infrastructure for energy storage, transport and distribution. Intermittent wind electricity generated is converted into synthetic methane, the Power to Gas (P2G scheme, by splitting feedstock CO2 and H2O into synthesis gas, a mixture of CO and H2. Syngas plays a central role in the synthesis of a range of hydrocarbon products, including methane, diesel and dimethyl ether. The splitting is accomplished by innovative means; plasmolysis and high-temperature solid oxygen electrolysis. A CO2-neutral fuel

 12. Measurement of sin2θw and ϱ in deep inelastic neutrino-nucleon scattering

  Science.gov (United States)

  Reutens, P. G.; Merritt, F. S.; Macfarlane, D. B.; Messner, R. L.; Novikoff, D. B.; Purohit, M. V.; Blair, R. E.; Sciulli, F. J.; Shaevitz, M. H.; Fisk, H. E.; Fukushima, Y.; Jin, B. N.; Kondo, T.; Rapidis, P. A.; Yovanovitch, D. D.; Bodek, A.; Coleman, R. N.; Marsh, W. L.; Fackler, O. D.; Jenkins, K. A.

  1985-03-01

  We describe a high statistics measurement from deep inelastic neutrino-nucleon scattering of the electroweak parameters ϱ and sin2θw, performed in the Fermilab narrow-band neutrino beam. Our measurement uses a radius-dependent cut in y = EH/Ev which reduces the systematic error in sin2θw, and incorporates electromagnetic and electroweak radiative corrections. In a renormalization scheme where sin2θw ≡ 1-m2W/m2Z, a value of sin2θw = 0.242+/-0.011+/-0.005 is obtained fixing ϱ = 1. If both sin2θw and ϱ are allowed to vary in a fit to our data, we measure ϱ = 0.991 +/- 0.025 +/- 0.009. Present address: IBM Thomas J. Watson Research Center, PO Box 218, Yorktown Heights, NY 10598, USA.

 13. The seven sins of memory. Insights from psychology and cognitive neuroscience.

  Science.gov (United States)

  Schacter, D L

  1999-03-01

  Though often reliable, human memory is also fallible. This article examines how and why memory can get us into trouble. It is suggested that memory's misdeeds can be classified into 7 basic "sins": transience, absentmindedness, blocking, misattribution, suggestibility, bias, and persistence. The first three sins involve different types of forgetting, the next three refer to different types of distortions, and the final sin concerns intrusive recollections that are difficult to forget. Evidence is reviewed concerning each of the 7 sins from relevant sectors of psychology (cognitive, social, and clinical) and from cognitive neuroscience studies that include patients with focal brain damage or make use of recently developed neuroimaging techniques. Although the 7 sins may appear to reflect flaws in system design, it is argued instead that they are by-products of otherwise adaptive features of memory.

 14. Observation of CP Violation in the Neutral B Meson System

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Levy, S

  2004-06-16

  This dissertation presents a measurement of time-dependent CP-violating asymmetries in neutral B meson decays collected with the BABAR detector at the PEP-II asymmetric-energy B Factory at the Stanford Linear Accelerator Center. The data sample consists of about 88 million {Upsilon}(4S) {yields} B{bar B} decays collected between 1999 and 2002. We study events in which one neutral B meson decay to the CP-eigenstates J/{psi} K{sub S}{sup 0}, {psi}(2S)K{sub S}{sup 0}, {chi}{sub c1}K{sub S}{sup 0}, and {eta}{sub c}K{sub S}{sup 0}, or to flavor-eigenstates involving D{sup (*)}{pi}/{rho}/a{sub 1} and J/{psi}K*{sup 0}(K*{sup 0} {yields} K{sup +} {pi}{sup -}), is fully reconstructed. The flavor of the other neutral B meson is tagged at the time of its decay, mainly using the charge of identified leptons and kaons. The proper time elapsed between the meson decays is determined by measuring the distance between the decay vertices. The amplitude of the CP-violating asymmetry, which in the Standard Model is proportional to sin2{beta}, is determined from a simultaneous maximum-likelihood fit to the time-difference distribution of the flavor- and CP-eigenstate samples. We measure sin2{beta} = 0.755 {+-} 0.074 (stat) {+-} 0.030 (syst).

 15. Electromagnetic radiation optimum neutralizer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smirnov, Igor

  2002-01-01

  This particular article relates to subtle electrical effects, and provides some evidence of a fundamental nature on how subtle low frequency electromagnetic fields might be utilized to protect human body against harmful effects of high frequencies electromagnetic radiation. I have focused my efforts on definite polar polymer compound named EMRON which is patented in the USA. This polar polymer compound can be excited by external high frequencies electromagnetic fields to generate subtle low frequency oscillations that are beneficial for cellular life structures. This concept is based on the possibility of existence of resonance phenomenon between polar polymers and biopolymers such as proteins, nucleic acids, lipids, etc. Low frequency patterns generated by defined polar polymer compound can interact with biostructures and transmit the signals that support and improve cellular functions in the body. The mechanism of this process was confirmed by number of studies. The animal (including human) brain is affected by electromagnetic waves to the extent that production of Alpha or Theta waves can be directly induced into brain by carrying an ELF (extremely low frequency, 5-12 Hz) signal on a microwave carrier frequency. EMRON does not reduce the power of electromagnetic fields. It 'shields' the cellular structures of the body against the harmful effects of EMR. The radiation is still entering the body but the neutralizing effect of EMRON renders the radiation harmless

 16. Is science metaphysically neutral?

  Science.gov (United States)

  Fry, Iris

  2012-09-01

  This paper challenges the claim that science is metaphysically neutral upheld by contenders of the separation of peacefully co-existent science and religion and by evolutionary theists. True, naturalistic metaphysical claims can neither be refuted nor proved and are thus distinct from empirical hypotheses. However, metaphysical assumptions not only regulate the theoretical and empirical study of nature, but are increasingly supported by the growing empirical body of science. This historically evolving interaction has contributed to the development of a naturalistic worldview that renounces the necessity of a transcendent god and of purposeful design. The thesis presented here differs not only from the claims of the "separatists" and of evolutionary theists. In pointing to the metaphysical aspects of science, I also criticize the failure of some evolutionary naturalists to distinguish between empirical and metaphysical contentions. Most important, based on the examination of science suggested here, creationists' false accusation that science is only a naturalistic dogma is refuted. Finally, the difficulties involved in the position endorsed here for the public support of evolution are acknowledged, taking into account the high religious profile of the American society and the social and political context in the US and in other countries. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Nieuwe technieken om spuiwater te zuiveren zijn veelbelovend (interview met o.a. Erik van Os)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Os, van E.A.

  2012-01-01

  TNO en Wageningen UR Glastuinbouw hebben samen een proefproject gedaan met twee veelbelovende technieken om spuiwater te zuiveren: omgekeerde osmose en membraandestillatie. Deze test vond plaats bij Olij Rozen in De Kwakel. Technisch gezien voldoen beide technieken.

 18. A Best Practice for Developing Availability Guarantee Language in Photovoltaic (PV) O&M Agreements.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States)

  2015-11-01

  This document outlines the foundation for developing language that can be utilized in an Equipment Availability Guarantee, typically included in an O&M services agreement between a PV system or plant owner and an O&M services provider, or operator. Many of the current PV O&M service agreement Availability Guarantees are based on contracts used for traditional power generation, which create challenges for owners and operators due to the variable nature of grid-tied photovoltaic generating technologies. This report documents language used in early PV availability guarantees and presents best practices and equations that can be used to more openly communicate how the reliability of the PV system and plant equipment can be expressed in an availability guarantee. This work will improve the bankability of PV systems by providing greater transparency into the equipment reliability state to all parties involved in an O&M services contract.

 19. An algorithm and a Tool for Wavelength Allocation in OMS-SP Ring Architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riaz, Muhammad Tahir; Pedersen, Jens Myrup; Madsen, Ole Brun

  2006-01-01

  OMS-SP ring is one of the well known architectures in Wavelength Division Multiplexing based optical fiber networks. The architecture supports a restorable full mesh in an optical fiber ring using multiple light wavelengths. The paper presents an algorithm to allocate wavelengths in the OMS-SP ri...... architecture. A tool is also introduced which implements the algorithm and assigns wavelengths. The proposed algorithm uses fewer number of wavelengths than the classical allocation method. The algorithm is described and results are presented.......OMS-SP ring is one of the well known architectures in Wavelength Division Multiplexing based optical fiber networks. The architecture supports a restorable full mesh in an optical fiber ring using multiple light wavelengths. The paper presents an algorithm to allocate wavelengths in the OMS-SP ring...

 20. Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Else

  og universiteternes bærende ideer om akademisk frihed. Professorerne repræsenterede universiteterne i de udvalg under Undervisningsministeriet, hvor linjerne for den fremtidige universitetspolitik blev diskuteret. De varetog de lærdomsmæssige interesser. Studenterne deltog efterhånden også i...... universiteterne kunne styrke de generelle udviklingstræk i den fremvoksende velfærdsstat. Polit.ernes påvirkning af universitetspolitikken skete diskret, men fik alligevel store konsekvenser. Bogen giver et grundigt indblik i, hvordan overordnede strømninger i velfærdsstaten blev bestemmende for udformningen af......"Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975" undersøger magtkampene om de danske universiteter i perioden fra 1950'ernes begyndelse til midt i 1970'erne. Det var kampe, som udspillede sig mellem den fremvoksende velfærdsstats idealer om lighed og demokrati...

 1. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 2. The effect of Ce ion substituted OMS-2 nanostructure in catalytic activity for benzene oxidation

  Science.gov (United States)

  Hou, Jingtao; Li, Yuanzhi; Mao, Mingyang; Zhao, Xiujian; Yue, Yuanzheng

  2014-11-01

  The nanostructure of Ce doped OMS-2 plays a very important role in its catalytic property. We demonstrate by density functional theory (DFT) calculations that the unique nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 with Mn vacancy in the framework is beneficial for the improvement of catalytic activity, while the nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 without defects are detrimental to the catalytic activity. We establish a novel and facile strategy of synthesizing these unique Ce ion substituted OMS-2 nanostructure with Mn vacancies in the framework by hydrothermal redox reaction between Ce(NO3)3 and KMnO4 with KMnO4/Ce(NO3)3 at a molar ratio of 3 : 1 at 120 °C. Compared to pure OMS-2, the produced catalyst of Ce ion substituted OMS-2 ultrathin nanorods exhibits an enormous enhancement in the catalytic activity for benzene oxidation, which is evidenced by a significant decrease (ΔT50 = 100 °C, ΔT90 = 129 °C) in the reaction temperature of T50 and T90 (corresponding to the benzene conversion = 50% and 90%), which is considerably more efficient than the expensive supported noble metal catalyst (Pt/Al2O3). We combine both theoretical and experimental evidence to provide a new physical insight into the significant effect due to the defects induced by the Ce ion substitution on the catalytic activity of OMS-2. The formation of unique Ce ion substituted OMS-2 nanostructure with Mn vacancies in the framework leads to a significant enhancement of the lattice oxygen activity, thus tremendously increasing the catalytic activity.The nanostructure of Ce doped OMS-2 plays a very important role in its catalytic property. We demonstrate by density functional theory (DFT) calculations that the unique nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 with Mn vacancy in the framework is beneficial for the improvement of catalytic activity, while the nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 without defects are detrimental to the catalytic activity. We establish a novel

 3. The merits of neutral theory

  NARCIS (Netherlands)

  Alonso, D.; Etienne, R.S.; McKane, A.J.

  2006-01-01

  Hubbell's neutral theory of biodiversity has challenged the classic niche-based view of ecological community structure. Although there have been many attempts to falsify Hubbell's theory, we argue that falsification should not lead to rejection, because there is more to the theory than neutrality

 4. Neutral evolution of mutational robustness

  NARCIS (Netherlands)

  Nimwegen, Erik van; Crutchfield, James P.; Huynen, Martijn

  1999-01-01

  We introduce and analyze a general model of a population evolving over a network of selectively neutral genotypes. We show that the population s limit distribution on the neutral network is solely determined by the network topology and given by the principal eigenvector of the network

 5. Net neutrality and audiovisual services

  NARCIS (Netherlands)

  van Eijk, N.; Nikoltchev, S.

  2011-01-01

  Net neutrality is high on the European agenda. New regulations for the communication sector provide a legal framework for net neutrality and need to be implemented on both a European and a national level. The key element is not just about blocking or slowing down traffic across communication

 6. Relation of intrathecal oligoclonal band production to inflammatory mediator and immunotherapy response in 208 children with OMS.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; McGee, Nathan R; Tate, Elizabeth D

  2018-04-12

  In 208 children with opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS), CSF IgG oligoclonal bands (OCB) and 22 immunomarkers in CSF and 21 in serum/blood were measured. In 36 untreated OMS, 58% were OCB(+), whereas 55% of treated OMS were OCB(-). OCB positivity or negativity did not alter concentrations or frequencies of immunomarkers. The phenotypes of OCB(+) and OCB(-) patients were not distinctive. CSF B cells were expanded in untreated OMS regardless of OCB positivity. These data reveal a much higher frequency of OCB positivity in untreated OMS than previously realized and a disconnect between intrathecal OCB and inflammatory mediator production. Copyright © 2018. Published by Elsevier B.V.

 7. Quantification of amine functional groups and their influence on OM/OC in the IMPROVE network

  Science.gov (United States)

  Kamruzzaman, Mohammed; Takahama, Satoshi; Dillner, Ann M.

  2018-01-01

  Recently, we developed a method using FT-IR spectroscopy coupled with partial least squares (PLS) regression to measure the four most abundant organic functional groups, aliphatic C-H, alcohol OH, carboxylic acid OH and carbonyl C=O, in atmospheric particulate matter. These functional groups are summed to estimate organic matter (OM) while the carbon from the functional groups is summed to estimate organic carbon (OC). With this method, OM and OM/OC can be estimated for each sample rather than relying on one assumed value to convert OC measurements to OM. This study continues the development of the FT-IR and PLS method for estimating OM and OM/OC by including the amine functional group. Amines are ubiquitous in the atmosphere and come from motor vehicle exhaust, animal husbandry, biomass burning, and vegetation among other sources. In this study, calibration standards for amines are produced by aerosolizing individual amine compounds and collecting them on PTFE filters using an IMPROVE sampler, thereby mimicking the filter media and collection geometry of ambient standards. The moles of amine functional group on each standard and a narrow range of amine-specific wavenumbers in the FT-IR spectra (wavenumber range 1 550-1 500 cm-1) are used to develop a PLS calibration model. The PLS model is validated using three methods: prediction of a set of laboratory standards not included in the model, a peak height analysis and a PLS model with a broader wavenumber range. The model is then applied to the ambient samples collected throughout 2013 from 16 IMPROVE sites in the USA. Urban sites have higher amine concentrations than most rural sites, but amine functional groups account for a lower fraction of OM at urban sites. Amine concentrations, contributions to OM and seasonality vary by site and sample. Amine has a small impact on the annual average OM/OC for urban sites, but for some rural sites including amine in the OM/OC calculations increased OM/OC by 0.1 or more.

 8. Lov om juridisk rådgivning - hvad, hvem og hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Marie Jull

  2012-01-01

  Artiklen indeholder en diskussion af, hvilken betydning adfærdskravene i Lov om juridisk rådgivning har for rådgivernes og forbrugernes retsstilling i såvel offentligretlig som civilretlig regi.......Artiklen indeholder en diskussion af, hvilken betydning adfærdskravene i Lov om juridisk rådgivning har for rådgivernes og forbrugernes retsstilling i såvel offentligretlig som civilretlig regi....

 9. Planning of O&M for Offfshore Wind Turbines using Bayesian Graphical Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jannie Jessen; Sørensen, John Dalsgaard

  2010-01-01

  The costs to operation and maintenance (O&M) for offshore wind turbines are large, and riskbased planning of O&M has the potential of reducing these costs. This paper presents how Bayesian graphical models can be used to establish a probabilistic damage model and include data from imperfect...... inspections and monitoring. The method offers efficient updating of the failure probability, which is necessary for risk-based decision making. An application example is presented to demonstrate the capabilities of the method....

 10. Disrupt mig vel: Fire gode råd om disruption

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Østergaard Jacobsen, Per

  2017-01-01

  Forandring. Ønsket om at være teknologisk foran, kommer ofte til at ske på bekostning af fokus på kundernes oplevelser. Lighedstegnet mellem disruption og ny teknologi er kun den halve sandhed.......Forandring. Ønsket om at være teknologisk foran, kommer ofte til at ske på bekostning af fokus på kundernes oplevelser. Lighedstegnet mellem disruption og ny teknologi er kun den halve sandhed....

 11. Synthesis of single crystal manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS) nanostructures with tunable tunnels and shapes.

  Science.gov (United States)

  Li, Wei-Na; Yuan, Jikang; Gomez-Mower, Sinue; Sithambaram, Shantakumar; Suib, Steven L

  2006-02-23

  A new and facile route is reported to manipulate the self-assembly synthesis of hierarchically ordered Rb-OMS-2 and pyrolusite with an interesting flowerlike morphology by a direct and mild reaction between rubidium chromateand manganese sulfate without any organic templates. The crystal forms, morphologies, and tunnel sizes of the obtained OMS materials can be controlled. A mechanism for the growth of manganese dioxides with flowerlike architectures was proposed. The obtained products exhibit potential for use in catalysis and other applications.

 12. STS-26 Discovery, Orbiter Vehicle (OV) 103, OMS pod leak repair at KSC

  Science.gov (United States)

  1988-01-01

  At the Kennedy Space Center (KSC), Rockwell manufacturing engineering specialist Claude Willis (left) and Rockwell manufacturing supervisor George Gallagher begin installation of a 'clamshell' device in the left orbital maneuvering system (OMS) pod reaction control system (RCS) of Discovery, Orbiter Vehicle (OV) 103. Gallagher performed the OMS pod nitric acid oxidizer leak repair operation using the two newly cut access ports in the Orbiter's aft bulkhead.

 13. This Whole World Is OM: Song, Soteriology, and the Emergence of the Sacred Syllable

  OpenAIRE

  Moore Gerety, Finnian McKean

  2015-01-01

  This study explores the emergence of OM, the Sanskrit mantra and critically ubiquitous "sacred syllable" of South Asian religions. Although OM has remained in active practice in recitation, ritual, and meditation for the last three thousand years, and its importance in Hindu, Buddhist, and Jain traditions is widely acknowledged, the syllable's early development has received little attention from scholars. Drawing on the oldest textual corpus in South Asia, the Vedas, I survey one thousand yea...

 14. Bill Gates køber sig til positive historier om udviklingsbistanden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe

  2014-01-01

  Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk......Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk...

 15. Børn med ADHD skaber øget konflikt om morgenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Anne-Mette

  2017-01-01

  Dækning af ny forskning fra videnskabelige præsentationer på den femte Internationale ADHD Congress i Vancouver, 2017. http://propatienter.dk/sygdomme/psyken/280-born-med-adhd-skaber-oget-konflikt-om-morgenen.html......Dækning af ny forskning fra videnskabelige præsentationer på den femte Internationale ADHD Congress i Vancouver, 2017. http://propatienter.dk/sygdomme/psyken/280-born-med-adhd-skaber-oget-konflikt-om-morgenen.html...

 16. Nuclear fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets - Gravimetric method

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  This International Standard describes a method for determining the oxygen-to-metal (O/M) ratio in mixed uranium-plutonium oxide pellets. The (U,Pu)O 2 x sample is submitted to controlled oxidation-reduction under thermodynamic conditions designed to change the O/M ratio to a value of 2,000. The initial stoichiometric deviation, X, is determined from the sample mass difference before and after heat treatment

 17. Anatomy of the human orbital muscle (OM): Features of its detailed topography, syntopy and morphology.

  Science.gov (United States)

  Wilden, Andre; Feiser, Janna; Wöhler, Aliona; Isik, Zeynep; Bendella, Habib; Angelov, Doychin N

  2017-05-01

  The human orbital muscle (OM) is not readily accessible during ordinary anatomical teaching because of insufficient time and difficulties encountered in the preparation. Accordingly, its few anatomical descriptions are supported only by drawings, but not by photographs. The aim of this study was to present OM in dissected anatomic specimens in more detail. Following microscope-assisted dissection, its location, syntopy and morphology were analyzed in 88 orbits of 51 cadavers. Together with the periorbital connective tissue OM filled the infraorbital fissure (IOF) and extended back to the cavernous sinus. As a new finding, we here report that in 34% of the orbits we observed OM-fibers, which proceeded from IOF caudally to the facies infratemporalis of the maxilla. OM had a mean width of 4±1mm, a mean length of 22±5mm and its mean mass was 0.22±0.19g. The subsequent histological analysis of all specimens showed features of smooth muscle tissue: long, spindle-like cells with a centrally located cell nucleus (hematoxylin-eosin staining) which were innervated by tyrosine-hydroxylase immunopositive adrenergic fibers. We conclude that precise knowledge on OM might be very helpful not only to students in medicine and dentistry during anatomical dissection courses, but also to head and neck surgeons, ear-nose-throat specialists and neurosurgeons working in this field. Copyright © 2017 Elsevier GmbH. All rights reserved.

 18. Dma1-dependent degradation of SIN proteins during meiosis in Schizosaccharomyces pombe.

  Science.gov (United States)

  Krapp, Andrea; Simanis, Viesturs

  2014-07-15

  The Schizosaccharomyces pombe septation initiation network (SIN) is required for cytokinesis during vegetative growth and for spore formation during meiosis. Regulation of the SIN during mitosis has been studied extensively, but less is known about its meiotic regulation. Here, we show that several aspects of SIN regulation differ between mitosis and meiosis. First, the presence of GTP-bound Spg1p is not the main determinant of the timing of Cdc7p and Sid1p association with the spindle pole body (SPB) during meiosis. Second, the localisation dependencies of SIN proteins differ from those in mitotic cells, suggesting a modified functional organisation of the SIN during meiosis. Third, there is stage-specific degradation of SIN components in meiosis; Byr4p is degraded after meiosis I, whereas the degradation of Cdc7p, Cdc11p and Sid4p occurs after the second meiotic division and depends upon the ubiquitin ligase Dma1p. Finally, Dma1p-dependent degradation is not restricted to the SIN, as we show that Dma1p is needed for the degradation of Mcp6p (also known as Hrs1p) during meiosis I. Taken together, these data suggest that stage-specific targeted proteolysis plays an important role in regulating meiotic progression. © 2014. Published by The Company of Biologists Ltd.

 19. Bistand til risikovurdering Supplerende oplysninger fra Syngenta Seeds om overvågningsplanen (evt. ændret risikovurdering). Zea mays (Bt11). Supplerende materiale om Bt11

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "Mail: Den supplerende information om Bt-11 majsen (C/F/96/05-10) der er modtaget d. 02-03-2005, indeholder en ny udgave af den generelle overvågningsplan med enkelte ændringer (forbedringer) i forhold til forrige udgave (kommenteret 24-02-2005). Vi har ikke fundet nogen nye oplysninger der ændre...

 20. Remarkable promotion effect of trace sulfation on OMS-2 nanorod catalysts for the catalytic combustion of ethanol.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Jie; Zhang, Changbin; He, Hong

  2015-09-01

  OMS-2 nanorod catalysts were synthesized by a hydrothermal redox reaction method using MnSO4 (OMS-2-SO4) and Mn(CH3COO)2 (OMS-2-AC) as precursors. SO4(2-)-doped OMS-2-AC catalysts with different SO4(2-) concentrations were prepared next by adding (NH4)2SO4 solution into OMS-2-AC samples to investigate the effect of the anion SO4(2-) on the OMS-2-AC catalyst. All catalysts were then tested for the catalytic oxidation of ethanol. The OMS-2-SO4 catalyst synthesized demonstrated much better activity than OMS-2-AC. The SO4(2-) doping greatly influenced the activity of the OMS-2-AC catalyst, with a dramatic promotion of activity for suitable concentration of SO4(2-) (SO4/catalyst=0.5% W/W). The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), NH3-TPD and H2-TPR techniques. The results showed that the presence of a suitable amount of SO4(2-) species in the OMS-2-AC catalyst could decrease the Mn-O bond strength and also enhance the lattice oxygen and acid site concentrations, which then effectively promoted the catalytic activity of OMS-2-AC toward ethanol oxidation. Thus it was confirmed that the better catalytic performance of OMS-2-SO4 compared to OMS-2-AC is due to the presence of some residual SO4(2-) species in OMS-2-SO4 samples. Copyright © 2015. Published by Elsevier B.V.

 1. BAFF/APRIL system in pediatric OMS: relation to severity, neuroinflammation, and immunotherapy.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Travelstead, Anna L; Colliver, Jerry A; Ness, Jayne M; Ransohoff, Richard M

  2013-01-16

  B-cell dysregulation has been implicated but not fully characterized in pediatric opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS), a neuroblastoma-associated neuroinflammatory disorder. To assess the role of B-cell activating factor (BAFF) and a proliferation-inducing ligand (APRIL), two critical B cell-modulating cytokines, as potential biomarkers of disease activity and treatment biomarkers in OMS. Soluble BAFF and APRIL were measured in cerebrospinal fluid (CSF) and serum by ELISA in 433 children (296 OMS, 109 controls, 28 other inflammatory neurological disorders (OIND)). BAFF-R receptors on circulating CD19+ B cells were measured by flow cytometry. A blinded scorer rated motor severity on the OMS Evaluation Scale. Immunotherapies were evaluated cross-sectionally and longitudinally. The mean CSF BAFF concentration, which was elevated in untreated OMS and OIND, correlated with OMS severity category (P = 0.006), and reduction by adrenocorticotropic hormone or corticotropin (ACTH) (-61%) or corticosteroids (-38%) was seen at each level of severity. In contrast, CSF APRIL was normal in OMS and OIND and unaffected by immunotherapy. When the entire OMS dataset was dichotomized into 'high' versus 'normal' CSF BAFF concentration, the phenotype of the high group included greater motor severity and number of CSF oligoclonal bands, and a higher concentration of inflammatory chemokines CXCL13 and CXCL10 in CSF and CXCL9 and CCL21 in serum. Serum APRIL was 6.7-fold higher in the intravenous immunoglobulins (IVIg) group, whereas serum BAFF was 2.6-fold higher in the rituximab group. The frequency of B cell BAFF-R expression was similar in untreated and treated OMS. Longitudinal studies of CSF BAFF revealed a significant decline in ACTH-treated patients (with or without rituximab) (P OMS displayed heterogeneity in CSF BAFF expression, which met many but not all criteria as a potential biomarker of disease activity. We speculate that CSF BAFF may have more utility in a biomarker panel

 2. Is an inequality-neutral flat tax reform really neutral?

  OpenAIRE

  Juan Prieto Rodríguez; Juan Gabriel Rodríguez; Rafael Salas

  2004-01-01

  . Let us assume a revenue- and inequality-neutral flat tax reform shifting from a graduated-rate tax. Is this reform really neutral in terms of the income distribution? Traditionally, there has been a bias toward the inequality analysis, forgetting other relevant aspects of the income distribution. This kind of reforms implies a set of composite transfers, both progressive and regressive, even though inequality remains unchanged. This paper shows that polarization is a useful tool for charact...

 3. Adjuvant treatment with the bacterial lysate (OM-85 improves management of atopic dermatitis: A randomized study.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Bodemer

  Full Text Available Environmental factors play a major role on atopic dermatitis (AD which shows a constant rise in prevalence in western countries over the last decades. The Hygiene Hypothesis suggesting an inverse relationship between incidence of infections and the increase in atopic diseases in these countries, is one of the working hypothesis proposed to explain this trend.This study tested the efficacy and safety of oral administration of the bacterial lysate OM-85 (Broncho-Vaxom®, Broncho-Munal®, Ommunal®, Paxoral®, Vaxoral®, in the treatment of established AD in children.Children aged 6 months to 7 years, with confirmed AD diagnosis, were randomized in a double-blind, placebo-controlled trial to receive, in addition to conventional treatment with emollients and topical corticosteroids, 3.5mg of the bacterial extract OM-85 or placebo daily for 9 months. The primary end-point was the difference between groups in the occurrence of new flares (NF during the study period, evaluated by Hazard Ratio (HR derived from conditional Cox proportional hazard regression models accounting for repeated events.Among the 179 randomized children, 170 were analysed, 88 in the OM-85 and 82 in the placebo group. As expected most children in both treatment groups experienced at least 1 NF during the study period (75 (85% patients in the OM-85 group and 72 (88% in the placebo group. Patients treated with OM-85 as adjuvant therapy had significantly fewer and delayed NFs (HR of repeated flares = 0.80; 95% confidence interval (CI: 0.67-0.96, also when potential confounding factors, as family history of atopy and corticosteroids use, were taken into account (HR = 0.82; 95% CI: 0.69-0.98. No major side effect was reported, with comparable and good tolerability for OM-85 and placebo.Results show an adjuvant therapeutic effect of a well standardized bacterial lysate OM-85 on established AD.

 4. Neutrality Versus Materiality: A Thermodynamic Theory of Neutral Surfaces

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rémi Tailleux

  2016-09-01

  Full Text Available In this paper, a theory for constructing quasi-neutral density variables γ directly in thermodynamic space is formulated, which is based on minimising the absolute value of a purely thermodynamic quantity J n . Physically, J n has a dual dynamic/thermodynamic interpretation as the quantity controlling the energy cost of adiabatic and isohaline parcel exchanges on material surfaces, as well as the dependence of in-situ density on spiciness, in a description of water masses based on γ, spiciness and pressure. Mathematically, minimising | J n | in thermodynamic space is showed to be equivalent to maximising neutrality in physical space. The physics of epineutral dispersion is also reviewed and discussed. It is argued, in particular, that epineutral dispersion is best understood as the aggregate effect of many individual non-neutral stirring events (being understood here as adiabatic and isohaline events with non-zero buoyancy, so that it is only the net displacement aggregated over many events that is approximately neutral. This new view resolves an apparent paradox between the focus in neutral density theory on zero-buoyancy motions and the overwhelming evidence that lateral dispersion in the ocean is primarily caused by non-zero buoyancy processes such as tides, residual currents and sheared internal waves. The efficiency by which a physical process contributes to lateral dispersion can be characterised by its energy signature, with those processes releasing available potential energy (negative energy cost being more efficient than purely neutral processes with zero energy cost. The latter mechanism occurs in the wedge of instability, and its source of energy is the coupling between baroclinicity, thermobaricity, and density compensated temperature/salinity anomalies. Such a mechanism, which can only exist in a salty ocean, is speculated to be important for dissipating spiciness anomalies and neutral helicity. The paper also discusses potential

 5. Net Neutrality: Background and Issues

  National Research Council Canada - National Science Library

  Gilroy, Angele A

  2006-01-01

  .... The move to place restrictions on the owners of the networks that compose and provide access to the Internet, to ensure equal access and nondiscriminatory treatment, is referred to as "net neutrality...

 6. Weak neutral-current interactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barnett, R.M.

  1978-08-01

  The roles of each type of experiment in establishing uniquely the values of the the neutral-current couplings of u and d quarks are analyzed together with their implications for gauge models of the weak and electromagnetic interactions. An analysis of the neutral-current couplings of electrons and of the data based on the assumption that only one Z 0 boson exists is given. Also a model-independent analysis of parity violation experiments is discussed. 85 references

 7. Significant issues and changes for ANSI/ASME OM-1 1981, part 1, ASME OMc code-1994, and ASME OM Code-1995, Appendix I, inservice testing of pressure relief devices in light water reactor power plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seniuk, P.J.

  1996-12-01

  This paper identifies significant changes to the ANSI/ASME OM-1 1981, Part 1, and ASME Omc Code-1994 and ASME OM Code-1995, Appendix I, {open_quotes}Inservice Testing of Pressure Relief Devices in Light-Water Reactor Power Plants{close_quotes}. The paper describes changes to different Code editions and presents insights into the direction of the code committee and selected topics to be considered by the ASME O&M Working Group on pressure relief devices. These topics include scope issues, thermal relief valve issues, as-found and as-left set-pressure determinations, exclusions from testing, and cold setpoint bench testing. The purpose of this paper is to describe some significant issues being addressed by the O&M Working Group on Pressure Relief Devices (OM-1). The writer is currently the chair of OM-1 and the statements expressed herein represents his personal opinion.

 8. Interaction between NBS1 and the mTOR/Rictor/SIN1 complex through specific domains.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jian-Qiu Wang

  Full Text Available Nijmegen breakage syndrome (NBS is a chromosomal-instability syndrome. The NBS gene product, NBS1 (p95 or nibrin, is a part of the Mre11-Rad50-NBS1 complex. SIN1 is a component of the mTOR/Rictor/SIN1 complex mediating the activation of Akt. Here we show that NBS1 interacted with mTOR, Rictor, and SIN1. The specific domains of mTOR, Rictor, or SIN1 interacted with the internal domain (a.a. 221-402 of NBS1. Sucrose density gradient showed that NBS1 was located in the same fractions as the mTOR/Rictor/SIN1 complex. Knockdown of NBS1 decreased the levels of phosphorylated Akt and its downstream targets. Ionizing radiation (IR increased the NBS1 levels and activated Akt activity. These results demonstrate that NBS1 interacts with the mTOR/Rictor/SIN1 complex through the a.a. 221-402 domain and contributes to the activation of Akt activity.

 9. Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til barnehagelæraren

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Ulla

  2014-12-01

  Full Text Available Abstrakt: This article explores knowledge related to the gaze of the kindergarten teachers. By considering performances of the eyes as aspects of professionalism, the article discusses how different arrangements of the gaze are generated in complex conditions of judgment and power. Just as the eyeballs lies deeply tied into the corpus, both the gaze and the knowledge of the kindergarten teachers are deeply tied together in a comprehensive body of knowledge. This article draws upon interviews of kindergarten teachers related to mapping of children’s skills in a Norwegian context.  However, the statements in the study bring in a larger web of judgements in kindergarten. Foucault's theories are chosen as step stones for the discussion.Samandrag: Denne artikkelen handlar om kunnskapskonstruksjonar knytte til barnehagelæraren sitt blikk, og tek føre seg korleis barnehagelæraren bruker blikket i utøvinga av profesjonen sin. Ulike ordningar av blikk kan få grobotn i samansette konstruksjonar av skjønn og makt. Slik augeepla ligg djupt kopla saman med resten av kroppen, er også blikket og kunnskapen til barnehagelæraren djupt kopla saman i ein omfattande kunnskapskropp. Artikkelen tek utgangspunkt i gruppeintervju med barnehagelærarar om kartlegging av barn i ein norsk barnehagekontekst, men utsegnene frå intervjua bringar òg inn ein større vev av vurderingsarbeid i barnehagen. Teoriane til Foucault er nytta som reiskap i drøftinga.

 10. Solar PV O&M Standards and Best Practices - Existing Gaps and Improvement Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 11. Solar PV O&M Standards and Best Practices – Existing Gaps and Improvement Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 12. A Critical Investigation of the Relationship between Death and Sin in the Works of St. Augustine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ghasem kakaie

  2016-09-01

  Full Text Available Death has been an everlasting human question. It has been regarded as one of the existential and human epistemic concerns both in religions and various philosophical and theological schools. The question of death in the works of Saint Augustine has been largely dismissed by scholars. Scrutinizing his oeuvre indicates that compared to his predecessors and based on his approach to Christianity, specifically to St. Paul’s doctrines, Augustine is more attentive to the relation between death and sin. In his works, he justifies death based on the original sin as well as those everyday sins that committed by human being throughout her life, identifying sin as the cause of death. Accordingly, he prefers moral causes rather than natural causes resulting in death. Augustine contends that there are three types of death, i.e. corporeal death (the separation of soul and body, spiritual death (separation of human being and God due to sin, and the eternal death (in which soul remains in body, bearing the burden of eternal corporeal punishment away from God. He believes that God created a human being in a way according to which she would have benefited from eternal life if she had not sinned. However, now not only corporeal death but also the eternal death of soul are the consequences of sins. He opines that all human race, Except Jesus and his mother are the heirs of the original sin committed by Adam and Eve. In this way, every human being is born sinful, contaminated by the original. According to this viewpoint, the human race cannot be perceived as naturally innocent or away from intellectual mistake and deviation. Rather, human being and her thoughts and deeds can be understood only based on the doctrine of fall. In addition, the Adam’s original sin in not merely an event but it is a complicated circumstance imposed by God as a punishment of Adam and Eve due to their disobedience which is followed by different types of death as well as such

 13. Spørg ikke om, hvad iPad’en kan gøre for dig..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år......Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år...

 14. Key role of CXCL13/CXCR5 axis for cerebrospinal fluid B cell recruitment in pediatric OMS.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Travelstead, Anna L; Ransohoff, Richard M; Ness, Jayne M; Colliver, Jerry A

  2012-02-29

  To study aberrant B cell trafficking into the CSF in opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS), chemoattractants CXCL13 and CXCL12, and B cell frequency and CXCR5 expression, were evaluated. CSF CXCL13 concentration and the CSF/serum ratio were higher in untreated OMS than controls, related directly to OMS severity and inversely to OMS duration, and correlated with CSF B cell frequency and oligoclonal bands. CXCL12 showed the opposite pattern. Selective accumulation of CXCR5+ memory B cells in CSF was found. In ACTH-treated OMS, CXCL13, but not CXCL12, was lower. These data implicate the chemokine/chemoreceptor pair CXCL13/CXR5 in B cell recruitment to the CNS in OMS. CXCL13 and CXCL12 may serve as reciprocal biomarkers of disease activity, but CXCL13 also had utility as a treatment biomarker. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 15. LHCb: Evaluation of 400m, 5Gbit Versatile Link lengths over OM3 and OM4 fibres for the LHCb upgrade

  CERN Multimedia

  Schwemmer, R; Neufeld, N; Soos, C; Troska, J; Wyllie, K

  2013-01-01

  The LHCb experiment will upgrade its DAQ system to a trigger less, 40MHz read-out after LS2. To be able to process the approximately 40Tbit/s of data we will require a massive computing farm. This computing farm can not be installed underground, in the vicinity of the detector anymore due to the enormous power and cooling requirements. An affordable data transport solution has to be found to carry the data from the detector to the new data center on the surface. The distance to cover is estimated to be between 300 and 400 meters. We evaluated the feasibility of using the 5Gbit/s Versatile Link to cover the full distance over OM3 and OM4 quality fibres and will present our results.

 16. Gold nanoparticles on OMS-2 for heterogeneously catalyzed aerobic oxidative α,β-dehydrogenation of β-heteroatom-substituted ketones.

  Science.gov (United States)

  Yoshii, Daichi; Jin, Xiongjie; Yatabe, Takafumi; Hasegawa, Jun-Ya; Yamaguchi, Kazuya; Mizuno, Noritaka

  2016-12-06

  In the presence of Au nanoparticles supported on manganese oxide OMS-2 (Au/OMS-2), various kinds of β-heteroatom-substituted α,β-unsaturated ketones (heteroatom = N, O, S) can be synthesized through α,β-dehydrogenation of the corresponding saturated ketones using O 2 (in air) as the oxidant. The catalysis of Au/OMS-2 is truly heterogeneous, and the catalyst can be reused.

 17. Fortællinger om sorg og tab – når det personlige bliver socialt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Refslund; Sandvik, Kjetil

  2016-01-01

  Vi fortæller om døden, om det at miste og føle sorg. Kulturhistorisk er litteratur, teater og malerkunst scener for netop dette emne. Som socialt fænomen ser vi dog ikke i samme omfang fortællinger om død, tab og sorg, eftersom emnet typisk har været anskuet som et privat anliggende. Bestemte...

 18. Effects of the Bacterial Extract OM-85 on Phagocyte Functions and the Stress Response

  Science.gov (United States)

  Baladi, S.; Kantengwa, S.; Donati, Y. R. A.; Polla, B. S.

  1994-01-01

  The effects of the bacterial extract OM-85 on the respiratory burst, intracellular calcium and the stress response have been investigated in human peripheral blood monocytes from normal donors. Activation of the respiratory burst during bacterial phagocytosis has been previously associated with heat shock/stress proteins synthesis. Whereas OM-85 stimulated superoxide production and increased Ca2+ mobilization, it fared to induce synthesis of classical HSPs. The lack of stress protein induction was observed even in the presence of iron which potentiates both oxidative injury and stress protein induction during bacterial phagocytosis. However OM-85 induced a 75–78 kDa protein, which is likely to be a glucose regulated protein (GRP78), and enhanced intracellular expression of interleukin-lβ precursor. PMID:18472933

 19. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 20. The cost-effectiveness of OM-85 in managing respiratory tract infections in China.

  Science.gov (United States)

  Xuan, Jianwei; Wang, Lijie; Yin, Hongjun; Xuan, Dennis; Zhou, Yan; Hu, Shanlian

  2015-03-01

  To demonstrate the health economic impact of OM-85, a bacterial lysates based immunostimulant, for its approved indications in China. A cost-effectiveness decision tree model was constructed comparing OM-85 with the best supportive care/placebo therapy for managing the acute exacerbation of chronic bronchitis and rhinosinusitis in the Chinese population. Clinical efficacy and adverse events (AE) data were included in the model based on a thorough literature review. All localized direct treatment costs, including drug cost, AE costs, and medical treatment costs for underlining diseases were included from a Chinese third party payer perspective. A Key Opinion Leaders (KOL) survey was conducted with 20 senior physicians specialized in respiratory, ENT, allergy, and immunology fields from tertiary hospitals in Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou, Shenyang, and Wuhan to validate the local treatment costs. Incremental cost-effectiveness ratio (ICER) was calculated based on the above efficacy and cost information. OM-85 is a cost-effective therapy when compared with placebo (standard care). OM-85 can treat/prevent one additional full episode exacerbation of chronic bronchitis and one additional full episode exacerbation of rhinosinusitis with only additional costs of RMB 653 and RMB 1182.84, respectively. In comparison, each acute exacerbation of chronic bronchitis will cost RMB 4510.10, and each acute exacerbation of rhinosinuisitis will cost RMB 1807.21 in a Chinese clinical management setting. One-way sensitivity analyses were performed and the ICER result was demonstrated to be consistent. OM 85 reduces acute exacerbations among patients with chronic bronchitis and chronic rhinosinusitis when compared with Placebo (standard care). From a Chinese payer perspective, OM 85 is a cost-effective therapy in the clinical management of both chronic bronchitis and rhinosinusitis in the adult population.

 1. Enhanced oxidation of arsenite to arsenate using tunable K+ concentration in the OMS-2 tunnel.

  Science.gov (United States)

  Hou, Jingtao; Sha, Zhenjie; Hartley, William; Tan, Wenfeng; Wang, Mingxia; Xiong, Juan; Li, Yuanzhi; Ke, Yujie; Long, Yi; Xue, Shengguo

  2018-03-29

  Cryptomelane-type octahedral molecular sieve manganese oxide (OMS-2) possesses high redox potential and has attracted much interest in its application for oxidation arsenite (As(III)) species of arsenic to arsenate (As(V)) to decrease arsenic toxicity and promote total arsenic removal. However, coexisting ions such as As(V) and phosphate are ubiquitous and readily bond to manganese oxide surface, consequently passivating surface active sites of manganese oxide and reducing As(III) oxidation. In this study, we present a novel strategy to significantly promote As(III) oxidation activity of OMS-2 by tuning K + concentration in the tunnel. Batch experimental results reveal that increasing K + concentration in the tunnel of OMS-2 not only considerably improved As(III) oxidation kinetics rate from 0.027 to 0.102 min -1 , but also reduced adverse effect of competitive ion on As(III) oxidation. The origin of K + concentration effect on As(III) oxidation was investigated through As(V) and phosphate adsorption kinetics, detection of Mn 2+ release in solution, surface charge characteristics, and density functional theory (DFT) calculations. Experimental results and theoretical calculations confirm that by increasing K + concentration in the OMS-2 tunnel not only does it improve arsenic adsorption on K + doped OMS-2, but also accelerates two electrons transfers from As(III) to each bonded Mn atom on OMS-2 surface, thus considerably improving As(III) oxidation kinetics rate, which is responsible for counteracting the adverse adsorption effects by coexisting ions. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Gas cell neutralizers (Fundamental principles)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fuehrer, B.

  1985-06-01

  Neutralizing an ion-beam of the size and energy levels involved in the neutral-particle-beam program represents a considerable extension of the state-of-the-art of neutralizer technology. Many different mediums (e.g., solid, liquid, gas, plasma, photons) can be used to strip the hydrogen ion of its extra electron. A large, multidisciplinary R and D effort will no doubt be required to sort out all of the ''pros and cons'' of these various techniques. The purpose of this particular presentation is to discuss some basic configurations and fundamental principles of the gas type of neutralizer cell. Particular emphasis is placed on the ''Gasdynamic Free-Jet'' neutralizer since this configuration has the potential of being much shorter than other type of gas cells (in the beam direction) and it could operate in nearly a continuous mode (CW) if necessary. These were important considerations in the ATSU design which is discussed in some detail in the second presentation entitled ''ATSU Point Design''

 3. Electromagnetic trapping of neutral atoms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Metcalf, H.J.

  1986-01-01

  Cooling and trapping of neutral atoms is a new branch of applied physics that has potential for application in many areas. The authors present an introduction to laser cooling and magnetic trapping. Some basic ideas and fundamental limitations are discussed, and the first successful experiments are reviewed. Trapping a neutral object depends on the interaction between an inhomogeneous electromagnetic field and a multiple moment that results in the exchange of kinetic for potential energy. In neutral atom traps, the potential energy must be stored as internal atomic energy, resulting in two immediate and extremely important consequences. First, the atomic energy levels will necessarily shift as the atoms move in the trap, and, second, practical traps for ground state neutral atoms atr necessarily very shallow compared to thermal energy. This small depth also dictates stringent vacuum requirements because a trapped atom cannot survive a single collision with a thermal energy background gas molecule. Neutral trapping, therefore, depends on substantial cooling of a thermal atomic sample and is inextricably connected with the cooling process

 4. Influence of activated carbon preloading by EfOM fractions from treated wastewater on adsorption of pharmaceutically active compounds.

  Science.gov (United States)

  Hu, Jingyi; Shang, Ran; Heijman, Bas; Rietveld, Luuk

  2016-05-01

  In this study, the preloading effects of different fractions of wastewater effluent organic matter (EfOM) on the adsorption of trace-level pharmaceutically active compounds (PhACs) onto granular activated carbon (GAC) were investigated. A nanofiltration (NF) membrane was employed to separate the EfOM by size, and two GACs with distinct pore structures were chosen for comparison. The results showed that preloading with EfOM substantially decreased PhAC uptake of the GACs; however, comparable PhAC adsorption capacities were achieved on GACs preloaded by feed EfOM and the NF-permeating EfOM. This indicates that: (1) the NF-rejected, larger EfOM molecules with an expectation to block the PhAC adsorption pores exerted little impact on the adsorbability of PhACs; (2) the smaller EfOM molecules present in the NF permeate contributed mainly to the decrease in PhAC uptake, mostly due to site competition. Of the two examined GACs, the wide pore-size-distributed GAC was found to be more susceptible to EfOM preloading than the microporous GAC. Furthermore, among the fourteen investigated PhACs, the negatively charged hydrophilic PhACs were generally subjected to a greater EfOM preloading impact. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 5. Om veltalenhed på folkesproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgel, Christian

  2008-01-01

  Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala......Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala...

 6. Hvad Danmark skal forstå om Rigsfællesskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2016-01-01

  Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet.......Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet....

 7. Gas-phase studies of AunOm+ interacting with carbon monoxide

  Science.gov (United States)

  Kimble, M. L.; Castleman, A. W.

  2004-04-01

  The results of reactions between preformed cationic gold oxide clusters and carbon monoxide have been investigated utilizing a fast-flow reactor mass spectrometer. From these studies, it was found that all AunOm+ produced in the cluster source disappeared with CO addition at the reactant gas inlet. Furthermore, with CO addition, intermediate peaks of the form AunOm(CO)x+ (n=1-2, m=0-3, x=0-2) were produced, with some of the species continuing to react at higher CO flows.

 8. Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Paul du Gay er sociolog og globaliseringsprofessor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School. I hans forskning interesserer han sig blandt andet for bureaukratiet som styreform. Gennem årtier har bureaukratiet været genstand for omfattende kritik for dets langsommelighed......, inhumanitet og manglende fleksibilitet. Paul du Gay har taget til genmæle og forsvarer bureaukratiet som en styreform, der understøtter demokrati. I arbejdet med administration som praksis og faglighed har vi interviewet Paul du Gay om nogle af de centrale pointer i denne forskning. Samtalen kredser om...

 9. Bayesian Networks as a Decision Tool for O&M of Offshore Wind Turbines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jannie Jessen; Sørensen, John Dalsgaard

  2010-01-01

  Costs to operation and maintenance (O&M) of offshore wind turbines are large. This paper presents how influence diagrams can be used to assist in rational decision making for O&M. An influence diagram is a graphical representation of a decision tree based on Bayesian Networks. Bayesian Networks...... offer efficient Bayesian updating of a damage model when imperfect information from inspections/monitoring is available. The extension to an influence diagram offers the calculation of expected utilities for decision alternatives, and can be used to find the optimal strategy among different alternatives...

 10. Hvad praktikere bør vide om...CAPM-modellen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peder Harbjerg

  1997-01-01

  CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne.......CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne....

 11. Non-Toxic Orbiter Maneuvering System (OMS) and Reaction Control System

  Science.gov (United States)

  Hurlbert, Eric A.; Nicholson, Leonard S. (Technical Monitor)

  1999-01-01

  NASA is pursuing the technology and advanced development of a non-toxic (NT) orbital maneuvering system (OMS) and reaction control system (RCS) for shuttle upgrades, RLV, and reusable first stages. The primary objectives of the shuttle upgrades program are improved safety, improved reliability, reduced operations time and cost, improved performance or capabilities, and commonality with future space exploration needs. Non-Toxic OMS/RCS offers advantages in each of these categories. A non-toxic OMS/RCS eliminates the ground hazards and the flight safety hazards of the toxic and corrosive propellants. The cost savings for ground operations are over $24M per year for 7 flights, and the savings increase with increasing flight rate up to $44M per year. The OMS/RCS serial processing time is reduced from 65 days to 13 days. The payload capability can be increased up to 5100 Ibms. The non-toxic OMS/RCS also provides improved space station reboost capability up to 20 nautical miles over the current toxic system of 14 nautical miles. A NT OMS/RCS represents a clear advancement in the SOA over MMH/NTO. Liquid oxygen and ethanol are clean burning, high-density propellants that provide a high degree of commonality with other spacecraft subsystems including life support, power, and thermal control, and with future human exploration and development of space missions. The simple and reliable pressure-fed design uses sub-cooled liquid oxygen at 250 to 350 psia, which allows a propellant to remain cryogenic for longer periods of time. The key technologies are thermal insulation and conditioning techniques are used to maintain the sub-cooling. Phase I successfully defined the system architecture, designed an integrated OMS/RCS propellant tank, analyzed the feed system, built and tested the 870 lbf RCS thrusters, and tested the 6000 lbf OMS engine. Phase 11 is currently being planned for the development and test of full-scale prototype of the system in 1999 and 2000

 12. I forventningen om fem hurtigt på hinanden følgende slag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mašková, Anita; Rosengaard, Hans Ulrik

  2016-01-01

  Analyse af Lars von Triers film Melancholia (2011), der diskuterer filmens brug af intertekstuelle referencer, andre læsninger af filmen, og i sin egen læsning betoner det melankolske sinds masochistiske tilbøjeligheder......Analyse af Lars von Triers film Melancholia (2011), der diskuterer filmens brug af intertekstuelle referencer, andre læsninger af filmen, og i sin egen læsning betoner det melankolske sinds masochistiske tilbøjeligheder...

 13. Measurement of plasma production and neutralization in gas neutralizers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maor, D.; Meron, M.; Johnson, B.; Jones, K.; Agagu, A.; Hu, B.

  1986-01-01

  In order to satisfy the need of experimental data for the designing of gas neutralizers we have started a project aimed at measuring all relevant cross sections for the charge exchange of H - , H 0 and H + projectiles, as well as the cross sections for the production of ions in the target. The expected results of these latter measurements are shown schematically

 14. Epigenetic activation of SIN1 promotes NSCLC cell proliferation and metastasis by affecting the epithelial–mesenchymal transition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hu, Zhongwu; Wang, Yaqin; Wang, Yuemei; Zang, Bao; Hui, Hongxia; You, Zhenbing; Wang, Xiaowei

  2017-01-01

  Stress-activated protein kinase (SAPK) interacting protein 1 (SIN1) is an essential component of mTORC2. Previous studies have shown that SIN1 is a key regulator of Akt pathway which plays an important role in various pathological conditions including cancer. While its effects and mechanisms on the progression of NSCLC remain unknown. In this study, we report that SIN1 is able to promote the growth and migration of NSCLC cells both in vitro and in vivo. Overexpression of SIN1 promoted A549 and H1299 cells proliferation by both MTT and colony formation assays. Consistently, knockdown of SIN1 inhibited the proliferation of these cells. In transwell assay, overexpression of SIN1 increased the migration of A549 and H1299 cells, while SIN1 knockdown reduced their migration. In a tumor xenograft model, overexpression of SIN1 promoted tumor growth of A549 cells in vivo, while SIN1 knockdown suppresses the tumor growth. We also found a mechanistic link between SIN1 and H3K4me3, H3K4me3 is involved in SIN1 upregulation. Moreover, SIN1 can significantly promote the in vitro migration and invasion of NSCLC cells via induction epithelial mesenchymal transition (EMT) process, which subsequently leads to transcriptional downregulation of epithelial marker E-cadherin and upregulation of mesenchymal markers N-cadherin and Vimentin expression. Together, our results reveal that SIN1 plays an important role in NSCLC and SIN1 is a potential biomarker and a promising target in the treatment of NSCLC.

 15. Neutral currents in semileptonic reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paschos, E.A.

  1975-05-01

  The evidence for weak neutral currents is analyzed in semileptonic reactions with special emphasis on their Lorentz and internal symmetry structure. It is found that present observations are consistent with the expectations of gauge theories, but other possibilities can not be ruled out. Of particular interest in this respect is the presence of a large isoscalar component. The excitation of the Δ-resonance by neutral currents is analyzed, and pion-nucleon mass distributions are presented. Charge asymmetries sensitive to isoscalar-isovector interferences are discussed. (U.S.)

 16. Fuzzy adaptive integration scheme for low-cost SINS/GPS navigation system

  Science.gov (United States)

  Nourmohammadi, Hossein; Keighobadi, Jafar

  2018-01-01

  Due to weak stand-alone accuracy as well as poor run-to-run stability of micro-electro mechanical system (MEMS)-based inertial sensors, special approaches are required to integrate low-cost strap-down inertial navigation system (SINS) with global positioning system (GPS), particularly in long-term applications. This paper aims to enhance long-term performance of conventional SINS/GPS navigation systems using a fuzzy adaptive integration scheme. The main concept behind the proposed adaptive integration is the good performance of attitude-heading reference system (AHRS) in low-accelerated motions and its degradation in maneuvered or accelerated motions. Depending on vehicle maneuvers, gravity-based attitude angles can be intelligently utilized to improve orientation estimation in the SINS. Knowledge-based fuzzy inference system is developed for decision-making between the AHRS and the SINS according to vehicle maneuvering conditions. Inertial measurements are the main input data of the fuzzy system to determine the maneuvering level during the vehicle motions. Accordingly, appropriate weighting coefficients are produced to combine the SINS/GPS and the AHRS, efficiently. The assessment of the proposed integrated navigation system is conducted via real data in airborne tests.

 17. Experimental results on one-pion neutral current reaction in all channels induced by antineutrinos at CERN PS

  CERN Document Server

  Erriquez, O; Bullock, F W; Cavalli, D; Engel, J P; Fogli-Muciaccia, M T; Gamba, D; Guyonnet, J L; Halsteinslid, A; Henderson, R C W; Huss, D; Jones, T W; Marzari-Chiesa, A; Myklebost, K; Natali, S; Nuzzo, S; Paty, M; Pullia, A; Riccati, L; Riester, J L; Rognebakke, A; Rollier, M; Romero, A

  1980-01-01

  Single pion production, in antineutrino-nucleon interactions via the neutral current, has been studied in the bubble chamber Gargamelle, filled with propane. Complete analysis of the secondaries, including pi /sup 0/'s, has allowed a detailed study of all channels. After background and nuclear corrections, results are obtained which can be interpreted in terms of isospin structure of the neutral weak current and of the Salam-Weinberg angle. Agreement is found with the currently accepted value of sin/sup 2/ theta /sub w/ and the data suggest an important contribution of I=/sup 3///sub 2/ final states. (11 refs).

 18. Síndrome urémico hemolítico asociado a diarrea sin trombocitopenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Balestracci

  2017-09-01

  Conclusiones: La prevalencia de SUH D+ sin trombocitopenia fue del 5,6% y la mayoría de los casos fueron leves; sin embargo, el requerimiento de diálisis en uno de ellos señala que la normalización del recuento de plaquetas no siempre es un marcador preciso de resolución de la enfermedad. Nuestros resultados también confirman que el momento de presentación de los pacientes con SUH D+ sin trombocitopenia está usualmente alejado de los primeros síntomas intestinales, por lo que es necesario un alto índice de sospecha diagnóstica.

 19. Production and characterization of Si-N films obtained by r.f. magnetron sputtering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oliveira, A.; Cavaleiro, A.; Vieira, M.T.

  1993-01-01

  Si-N films were deposited by sputtering from an Si 3 N 4 target with different deposition pressures and negative substrate bias. The films were amorphous and showed a ''featureless'' morphology. A high oxygen content was detected in unbiased films. For these films the Si/N ratio was very high compared with the target composition, whereas for biased films the opposite was observed. Si-N films presented cohesive failures for loads as high as 21 N and adhesive failure at 45 N when they were analysed by scratch test. Very high hardness (45 GPa) was obtained, particularly for biased films. Unbiased films were softer, which is attributed to the formation of silicon oxide and/or to a lower compressive stress level. (orig.)

 20. Destroying God's Temple? Physical Inactivity, Poor Diet, Obesity, and Other "Sin" Behaviors.

  Science.gov (United States)

  Faries, Mark D; McClendon, Megan; Jones, Eric J

  2017-02-17

  On average, our participants (N = 112), who self-proclaimed to be Christians, believed that physically inactive lifestyles, unhealthy eating, overeating, and being obese destroy the body, God's temple. However, these beliefs were less definitive, than those of other common "sin" behaviors, such as drug use, smoking, and excessive drinking of alcohol. In addition, destroying the body with physical inactivity or poor diet was not necessarily viewed as sinful. Subsequently, these beliefs did not relate to self-reported physical activity, dietary behavior, or body mass index. It is possible that inactivity, poor dietary habits, and obesity are not internalized into the spiritual perspective as destroying the body, God's temple, in the same way as other "sin" behaviors.

 1. Om formidling af kunst, kunsthistorie og billeder i anledning af nye bøger 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hans Dam

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer væsentlige danske kunsthistoriske udgivelser fra 2008 med særlig henblik på at problematisere den brede kunsthistoriske formidlingslitteratur i en mere snæver teoretisk optik. Denne har sjældent samme brede gennemslagskraft, selv om den kan bruges til at pege på fx kønsproblem...

 2. Om hovedbeklædninger, baggrund og øjne, der ser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Hanne

  2007-01-01

  Essayet kommenterer en collage af Sisse Jarner. Fotografiet forestiller en tilsløret udflydende kvinde med en hvid fantasifugl og indgår i et tema om "Konflikter, tro og frihed - et globalt perspektiv". Det kombinerer en association over det visuelle forlæg med en beskrivelse af værket, en...

 3. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 4. Randomiseret nonsens slår social DNA I kampen om forskerkroner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2017-01-01

  BLOG - På listen over projekter, der har modtaget midler fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom maj 2017, er der kun 2-3 projekter ud af i alt 63 bevillinger, der tilnærmelsesvist handler om ulighed i psykiske, relationelle eller sociale forhold/risici knyttet til sygdom – resten af studierne...

 5. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie ...

  African Journals Online (AJOL)

  17 Apr 2013 ... The Authors. Licensee: AOSIS. OpenJournals. This work is licensed under the. Creative Commons. Attribution License. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie van kerkliedere kan beïnvloed. A hymn must be sung to be heard ... : Aspects that could influence the reception of hymns.

 6. Gæsteprofessor starter forskningsprogram om kviksølv i Arktis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Det er lykkedes Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet at tiltrække professor i mikrobiologi Dr. Tamar Barkay fra Rutgers - State University of New Jersey, USA, som gæsteprofessor i et år. I DMU skal hun initerere et internationalt forskningsprogram om mikroorganismers betydning...

 7. An O(m log n) algorithm for stuttering equivalence and branching bisimulation

  NARCIS (Netherlands)

  Groote, J.F.; Wijs, A.J.; Chechik, M.; Raskin, J.-F.

  2016-01-01

  We provide a new algorithm to determine stuttering equivalence with time complexity O(m log n), where n is the number of states and m is the number of transitions of a Kripke structure. This algorithm can also be used to determine branching bisimulation in O(m(log|Act|+log n)) time. Theoretically,

 8. Det gode budskab - om patientnetværksvirke på portalen sundhed.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  2009-01-01

  "Det gode budskab om frelserens fødsel og det evige liv blev før dets nedskrift i evangelierne fortalt fra mund til mund. Analogien mellem patientfora og Biblen kan synesprovokerende for hvad er mere forskellige fra hinanden end videnskab og tro, endsige www og Messias? Artiklens analyser af borg...

 9. Høringssvar - Vejledning om definition større uheld 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedlund, Frank Huess

  2017-01-01

  Min kritik af udkast til vejledning om "Definition af større uheld og nærved-uheld på risikovirksomheder", er desværre temmelig grundlæggende. Jeg opfordrer til, at vejledningen ikke udgives. Det er ikke tydeligt, hvilket problem vejledningen søger at løse. Der er alvorlige problemer med hjemmel....

 10. CRM i tredje potens er lige rundt om hjørnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  Hvis virksomhederne ellers magter at favne teknologien, bliver det meget snart meget lettere at være borger og kunde. Det er masser af juridiske og etiske spørgsmål, javel, men det handler om at begejstre og bejle til kunden...

 11. Bacon, Lettuce and Tomato: een strategie om leerlingen te helpen hun antwoorden op examenvragen te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Kneppers, L.

  2014-01-01

  In Tutor2u las ik dat in een workshop een strategie was besproken om leerlingen te helpen hun examenantwoorden vollediger en juister te formuleren. De strategie heet in Groot Brittannië BLT, voor leerlingen daar gemakkelijk te onthouden vanwege de populaire Bacon, Lettuce en Tomato sandwich.

 12. PRI leidt rupsen om de tuin: effect van tussenteelt en combinatieteelt op rupsen op spruitkool

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2002-01-01

  PRI onderzocht in spruitkool het effect van bloemstroken met bruine mosterd of klaver, ingezaaid om de zes rijen, op de aantallen rupsen en de samenstelling van de rupsenpopulatie gedurende het groeiseizoen. In het artikel ook een beschrijving en illustraties van de zes belangrijkste rupsensoorten

 13. Rislende aspeløv. Om fallisk og feminin nydelse i Nymphomaniac

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2018-01-01

  Artiklen er en analyse af begærets dynamik som den fremstilles i Lars von Triers Nymphomaniac, nemlig som en lige så tragisk som komisk gentagelsestvang. Den indrammede historie om det mekaniske begær sammenholdes med rammens iscenesættelse af det narrative begær. Filmens visuelle komposition ana...

 14. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  NARCIS (Netherlands)

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens

 15. O&M report for DanWEC Hanstholm test site

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grant, Christian Nereus; Tetu, Amélie

  The report is prepared for the Danish Energy Agency under The Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP), project “Resource Assessment, Forecasts and WECs O&M strategies at DanWEC and beyond”. This report includes observation, planning and maintenance descriptions for the Dan......WEC test site (HTS) located west of the Port of Hanstholm....

 16. Danske undersøgelser om anbringelse af etniske minoritetsbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  2003-01-01

  Døgninstitutioner og opholdssteder har ingen dokumentation for, hvordan deres arbejde med anbragte minoritetsunge foregår mest optimalt. Nok findes der masser af viden i praktikernes hoveder, men intet er skrevet ned om deres erfaringer.Det viser denne indsamling af viden og erfaringer fra praksi...

 17. Filosofie van het kijken: Tevreden koe maalt niet om haar psyche.

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, Mieke; Steenhuis, Peter Henk

  2008-01-01

  Museumbezoekers blijven negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Maar als je langer wilt kijken, hoe moet je dat doen? In samenspraak met Peter Henk Steenhuis onderricht filosofe Mieke Boon over de filosofie van het kijken. Vandaag: de koeien van Willem Maris

 18. Recommended practices for wind farm data collection and reliability assessment for O&M optimization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hahn, Berthold; Welte, Thomas; Faulstich, Stefan

  2017-01-01

  . The complete results of IEA Wind Task 33 are described in the expert group report on recommended practices for "Wind farm data collection and reliability assessment for O&M optimization" which will be published by IEA Wind in 2017. This paper briefly presents the background of the work, the recommended process...

 19. het om die Woord van God aan die gemeente te bedien. A. D. P ont ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Sizoo vertel met die vlotheid van die ervare skrywer en die ver antwoordelikheid van die wetenskaplike ... Maar in stiptelike trou aan die feitelikheid, verlaat die skrywer hom uitsluitlik op die outentieke bronne om ... de leser; in sy rykdom van gegewens en wetenskaplike betroubaarheid kan dit met vrug gelees word deur die ...

 20. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 1. Professor Adler-Nissen om TED-Talks i Kristeligt Dagblad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2017-01-01

  Professor Rebecca Adler-Nissen var den 10. juni 2017 i Kristeligt Dagblad i forbindelse med hendes TED Talk på TED konferencen i Danmark. Her talte Adler-Nissen om international diplomati. Adler-Nissen ser TED formatet som en måde at øge kendskabet til emnet international diplomati, da formatet...

 2. Closeup of STS-26 Discovery, OV-103, orbital maneuvering system (OMS) leak

  Science.gov (United States)

  1988-01-01

  Closeup of STS-26 Discovery, Orbiter Vehicle (OV) 103, orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) nitrogen tetroxide gas leak was captured by a Cobra borescope and displayed on a video monitor. The borescope has a miniature videocamera at the end of a flexible rubber tube and is able to be maneuvered into other inaccessible locations.

 3. Glow experiment documentation of OMS/RCS pod and vertical stabilizer

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  Glow experiment documentation of one of the orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) pods and a portion of the vertical stabilizer shows chemoluminescent effectresulting from atomic oxygen impacting the spacecraft and building to the point that the atomic oxygen atoms combine to form molecules of oxygen. The Image Intensifier on NIKON 35mm camera was used to record the glow.

 4. Le FIE 2008 fait avancer le cadre écobiosocial de l'OMS | CRDI ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  10 mai 2011 ... Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) de l'OMS a élaboré le concept du champ « écobiosocial », qui combine les perspectives écologiques, biologiques et sociales « pour mieux comprendre la dynamique des maladies infectieuses à transmission ...

 5. Solid-phase photocatalytic degradation of polyethylene film with manganese oxide OMS-2

  Science.gov (United States)

  Liu, Guanglong; Liao, Shuijiao; Zhu, Duanwei; Cui, Jingzhen; Zhou, Wenbing

  2011-01-01

  Solid-phase photocatalytic degradation of polyethylene (PE) film with cryptomelane-type manganese oxide (OMS-2) as photocatalyst was investigated in the ambient air under ultraviolet and visible light irradiation. The properties of the composite films were compared with those of the pure PE film through performing weight loss monitoring, IR spectroscopy, scanning electron microscopic (SEM) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The photoinduced degradation of PE-OMS-2 composite films was higher than that of the pure films, while there has been little change under the visible light irradiation. The weight loss of PE-OMS-2 (1.0 wt%) composite films steadily decreased and reached 16.5% in 288 h under UV light irradiation. Through SEM observation there were some cavities on the surface of composite films, but few change except some surface chalking phenomenon occurred in pure PE film. The degradation rate with ultraviolet irradiation is controllable by adjusting the content of OMS-2 particles in PE plastic. Finally, the mechanism of photocatalytic degradation of the composite films was briefly discussed.

 6. Samarbejdet mellem amter og kommuner om regionplanlægningen og det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jørgen; Sørensen, Esben Munk; Jørgensen, Lars Overgaard

  kommuner er klar til at tage udfordringerne omkring udviklingen i det åbne land op med behørigt hensyn til beskyttelses- og benyttelsesinteresserne i en dialog  med amterne og under indtryk af de meldinger og signaler, der kommer fra Miljøministeriet om god gedigen planlægning. Vi anser det for givet...

 7. Drip Irrigation Aided Phytoremediation for Removal of TCE FR-om Groundwater

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wilde, E.W.

  2003-01-01

  Groundwater in D-Area at the Savannah River Site (SRS) is contaminated with trichloroethylene (TCE) and by-products resulting FR-om discharges of this organic solvent during past disposal practices. This contaminated groundwater occurs primarily at depths of 9 meters to 15 meters below ground surface, well below the depths that are typically penetrated by plant roots. The process investigated in this study involved pumping water FR-om the contaminated aquifer and discharging the water into overlying test plots two inches below the surface using drip irrigation. The field treatability study was conducted FR-om 8/31/00 to 4/18/02 using six 0.08 hectare test plots, two each containing pines, cottonwoods, and no vegetation (controls). The primary objective was to determine the overall effectiveness of the process for TCE removal and to determine the principal biotic and abiotic pathways for its removal. Results demonstrated that the process provides a viable method to remove TCE-contaminated groundwater. The data clearly showed that the presence of trees reduced volatilization of TCE FR-om the drip irrigation system to the atmosphere. Influent groundwater TCE concentrations averaging 89 mg/L were reduced to non-detectable levels (less than 5 mg/L) within the upper two feet of soil (rhizosphere)

 8. Inspiration til smag - om at aktivere elevernes forforståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Peter

  2018-01-01

  "Forforståelsen kan åbne en passage mellem fagets begreber og metoder om smag på den ene side - og elevernes forståelse og interesse for smag på den anden side. Peter Brodersen forklarer her, hvordan en lærer kan bygge bro mellem faglige begreber og elevernes tænkning"...

 9. ITER Neutral Beam Injection System

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohara, Yoshihiro; Tanaka, Shigeru; Akiba, Masato

  1991-03-01

  A Japanese design proposal of the ITER Neutral Beam Injection System (NBS) which is consistent with the ITER common design requirements is described. The injection system is required to deliver a neutral deuterium beam of 75MW at 1.3MeV to the reactor plasma and utilized not only for plasma heating but also for current drive and current profile control. The injection system is composed of 9 modules, each of which is designed so as to inject a 1.3MeV, 10MW neutral beam. The most important point in the design is that the injection system is based on the utilization of a cesium-seeded volume negative ion source which can produce an intense negative ion beam with high current density at a low source operating pressure. The design value of the source is based on the experimental values achieved at JAERI. The utilization of the cesium-seeded volume source is essential to the design of an efficient and compact neutral beam injection system which satisfies the ITER common design requirements. The critical components to realize this design are the 1.3MeV, 17A electrostatic accelerator and the high voltage DC acceleration power supply, whose performances must be demonstrated prior to the construction of ITER NBI system. (author)

 10. Laser cooling of neutral atoms

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  A qualitative description of laser cooling of neutral atoms is given. Two of the most important mechanisms utilized in laser cooling, the so-called Doppler Cooling and Sisyphus Cooling, are reviewed. The minimum temperature reached by the atoms is derived using simple arguments. (Author) 7 refs

 11. Climate Neutral Research Campuses | NREL

  Science.gov (United States)

  the background. Set an example for climate neutrality. Use NREL's climate action planning process and more. Climate Action Planning Process Identify the best technology options for a climate action plan . Climate Action Planning Tool Identify the best technology options for a climate action plan. Technology

 12. PLT neutral beam injection systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Menon, M.M.; Barber, G.C.; Blue, C.W.

  1979-01-01

  A brief description of the Princeton Large Torus (PLT) neutral beam injection system is given and its performance characteristics are outlined. A detailed operational procedure is included, as are some tips on troubleshooting. Proper operation of the source is shown to be a crucial factor in system performance

 13. Neutral Models with Generalised Speciation

  NARCIS (Netherlands)

  Haegeman, Bart; Etienne, Rampal S.

  Hubbell's neutral theory claims that ecological patterns such as species abundance distributions can be explained by a stochastic model based on simple assumptions. One of these assumptions, the point mutation assumption, states that every individual has the same probability to speciate. Etienne et

 14. Multimegawatt neutral beams for tokamaks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kunkel, W.B.

  1979-03-01

  Most of the large magnetic confinement experiments today and in the near future use high-power neutral-beam injectors to heat the plasma. This review briefly describes this remarkable technique and summarizes recent results as well as near term expectations. Progress has been so encouraging that it seems probable that tokamaks will achieve scientific breakeven before 1990

 15. Heavy neutral leptons at FASER

  Science.gov (United States)

  Kling, Felix; Trojanowski, Sebastian

  2018-05-01

  We study the prospects for discovering heavy neutral leptons at Forward Search Experiment (FASER), the newly proposed detector at the LHC. Previous studies showed that a relatively small detector with ˜10 m length and ≲1 m2 cross sectional area can probe large unconstrained parts of parameter space for dark photons and dark Higgs bosons. In this work, we show that FASER will also be sensitive to heavy neutral leptons that have mixing angles with the active neutrinos that are up to an order of magnitude lower than current bounds. In particular, this is true for heavy neutral leptons produced dominantly in B -meson decays, in which case FASER's discovery potential is comparable to the proposed SHiP detector. We also illustrate how the search for heavy neutral leptons at FASER will be complementary to ongoing searches in high-pT experiments at the LHC and can shed light on the nature of dark matter and the process of baryogenesis in the early Universe.

 16. Money neutrality: Rethinking the myth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Issaoui Fakhri

  2015-01-01

  Full Text Available Considered as an axiomatic basis of classical, neoclassical, and monetarist theories, the long-run money neutrality assumption does not always seem to be verified. Indeed, in our view, the money, in the sense of M2, can constitute a long-run channel of growth transmission. Thus, this paper examines the long-term relationship among money supply (M2, income (GDP, and prices (CPI. The subprime crisis in 2007 has shown that the demand for money does not only meet motives of transaction, precaution, and speculation but also of fictional or quasi-fictional future demands due to the fact that they are created without real counterparts. The capacity of production systems in developed countries to respond to increases in money supply by creating more wealth, involves the assumption of money neutrality in the long-run. However, in developing countries, the excess of money supply may lead to inflation trends. The present study has confirmed the long-term non-neutrality of money supply in the USA, and its neutrality in Gabon and Morocco.

 17. The manipulation of neutral particles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chu, S.

  1998-01-01

  The article is a translation of the lecture delivered on the occasion of the 1997 Nobel Prize awarding ceremony. The author's personal contribution to the discovery of laser cooling and trapping of neutral atoms is described, and applications of this phenomenon in atomic physics are highlighted. The article is completed by Mr. Steven Chu's autobiography

 18. Net Neutrality in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  van Eijk, N.

  2014-01-01

  The Netherlands is among the first countries that have put specific net neutrality standards in place. The decision to implement specific regulation was influenced by at least three factors. The first was the prevailing social and academic debate, partly due to developments in the United States. The

 19. Radiomontagen og dens radiofoniske rødder. Om hørebilledet, den litterære tekstmontage, featuren og den moderne radiomontage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Poulsen

  2001-09-01

  Full Text Available Radiomontagen og dens genrevarianter, hørebilledet og featuren har tidligere har tidligere været genstand for interesse fra især den æste- tiske og tekstanalytisk orienterede radioforskning. I denne artikel sæt- tes genren ind i en bredere kontekst, sociokulturelt og medie- og insti- tutionshistorisk. Ledetrådene i den diakrone fremstilling er dels spørgs- målet om genrens historiske og genremæssige rødder, dels en kombi- neret tekstanalytisk og receptionsæstetisk tilgang, der søger at ind- kredse de positioneringer af lytteren, radiomontagen og dens varianter tilbyder. Artiklen er baseret på grundige arkivstudier i DR og på inter- views med nogle af de ’montører’, som har bidraget til udviklingen af montagen, der i kraft af sin radiofoniske spændvidde mest vedholdende og varieret har forsøgt at udforske menneskets livssituation i den moder- ne verden, samtidig med at lytteren er blevet tilbudt en lytteposition, der prioriterer refleksion og eftertanke.

 20. Sucesos vitales estresantes en mujeres en situación sin hogar

  OpenAIRE

  Vázquez Cabrera, José Juan; Rodríguez Moreno, Sara Isabel; Roca Morales, Pablo; Panadero Herrero, Sonia

  2016-01-01

  Las Personas Sin Hogar (PSH) forman parte de un colectivo especialmente vulnerable al padecimiento de Sucesos Vitales Estresantes (SVE) a lo largo de la vida. Además, los escasos datos indican que las Mujeres Sin Hogar (MSH) presentan una mayor vulnerabilidad a sufrir dichos sucesos. El objetivo de este trabajo es analizar la prevalencia de SVE en un grupo de 138 MSH de la ciudad de Madrid. Los resultados apuntan que las MSH experimentan un número muy elevado de SVE tanto en la infancia/adole...

 1. Moving State Marine SINS Initial Alignment Based on High Degree CKF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yong-Gang Zhang

  2014-01-01

  Full Text Available A new moving state marine initial alignment method of strap-down inertial navigation system (SINS is proposed based on high-degree cubature Kalman filter (CKF, which can capture higher order Taylor expansion terms of nonlinear alignment model than the existing third-degree CKF, unscented Kalman filter and central difference Kalman filter, and improve the accuracy of initial alignment under large heading misalignment angle condition. Simulation results show the efficiency and advantage of the proposed initial alignment method as compared with existing initial alignment methods for the moving state SINS initial alignment with large heading misalignment angle.

 2. Cambios microestructurales y reológicos de masas y panes sin gluten

  OpenAIRE

  Rivera Flores, José Octavio

  2015-01-01

  El estudio de la microestructura de las masas y panes sin gluten nos permite predecir el comportamiento de estos durante los procesos de elaboración y por ende la maquinabilidad de los mismos. Se hizo un análisis reológico de masas sin gluten y un análisis de perfil de textura (TPA) a los panes elaborados a partir de estas, también se tomaron imágenes por medio del microscopio electrónico de barrido, tanto de las masas como de los panes. Para hacer el perfil reológico se hicieron ensayos osci...

 3. Om Olav Tryggvessons enestående skib og enestående idrætsfærdighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else

  2008-01-01

  Om Olav Tryggvessons berømte skib Ormen Lange og de meget store skibe fra omkring år 1000 og begyndelsen af 1000-årene, som nu kendes arkæologisk. Og om kong Olavs legendariske færdigheder i sværdleg og at kunne løbe på et skibs årer...

 4. Comparing 52 Gbps Duobinary and 4-PAM Transmission Over 100m OM-3 Fiber With 25GHz Class VCSELs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Lau Frejstrup; Lyubomirsky, Ilya; Daghighian, Henry M.

  This paper compares VCSEL based transmission of 52 Gbps duobinary-NRZ and 4-PAM over 100m OM-3 fiber employing a linear equalizer in the receiver.......This paper compares VCSEL based transmission of 52 Gbps duobinary-NRZ and 4-PAM over 100m OM-3 fiber employing a linear equalizer in the receiver....

 5. Acides gras oméga 3 et maladies cardiovasculaires : approches épidémiologiques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ducimetiere Pierre

  2004-01-01

  Full Text Available La prise alimentaire d’acides gras oméga 3 a de nombreuses conséquences biologiques en particulier dans les domaines intéressant le risque cardiovasculaire (thrombose, métabolisme lipidique, inflammation. A partir de l’énorme littérature épidémiologique sur le sujet, on peut conclure que la consommation de poisson « gras » ou d’oméga 3 à longue chaîne a un effet protecteur sur la mortalité coronaire et plus généralement sur les maladies cardiovasculaires. Il existe des indications en faveur d’un effet similaire de l’apport en alphalinolénique (ALA. Les essais de prévention secondaire avec des oméga 3 à longue chaîne ont confirmé ces résultats mais les essais de conseils nutritionnels favorisant la consommation d’ALA ne sont qu’indicatifs. Il n’existe guère « d’evidence » en faveur du rôle des oméga sur le développement quantitatif de l’athérome alors que leur effet protecteur sur la vulnérabilité cardiaque aux arythmies est bien établie. Ces données expérimentales et cliniques fournissent une base biologique à la relation observée entre un apport augmenté de poisson ou d’oméga 3 et un risque abaissé de mort subite dans plusieurs études de cohortes.

 6. OM and A considerations in PLEx decision making for CANDUR reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Azeez, S.; Olmstead, R.; Krishnan, V. S.; Ramakrichnan, T. K.; Kakaria, B. K.

  2002-01-01

  In recent years, owners and operators of mature nuclear plants that are reaching their design life, are contemplating Plant Life Extension (PLEx) to continue generating low cost electricity. While the business case for PLEx is typically organized along the immediate investment requirements to carryout the planned refurbishment of the plant components, a similar level of attention and focus should be placed on the post refurbishment OM and A costs of the plant. If the refurbishment is based on a one-to-one replacement of aging or non-repairable components, then post refurbishment OM and A costs can be expected to be similar to those before refurbishment. This paper presents supporting arguments to align post-refurbishment OM and A, with certain modifications to the plant during refurbishment, which can yield a significantly reduced OM and A costs over the extended life. The paper describes techniques, which are being investigated for operating CANDU R plants, the will reduce the overall manpower requirements through more automation applied to testing, analyses, equipment status monitoring, regulatory surveillance/reporting etc., and integration of plant information systems. Application of Condition Based Monitoring combined with Reliability Centred Maintenance will minimize operational maintenance intervention and action, and hence, further reduce the maintenance manpower resources. These examples will be applied to two typical CANDU R situations - one using PLEx as the example (Point Lepreau Station) and the other using plant restart of laid up units (Pickering A Station) to illustrate these concepts. Specific data for these two plant types will be described with and without implementation of the OM and A reduction techniques described above to demonstrate potential manpower reductions. The paper will also describe how the Canadian nuclear industry has been able to deal with the lack of trained personnel and turn things around; and is in a position to start up the

 7. Ferrihydrite-associated organic matter (OM) stimulates reduction by Shewanella oneidensis MR-1 and a complex microbial consortia

  Science.gov (United States)

  Cooper, Rebecca Elizabeth; Eusterhues, Karin; Wegner, Carl-Eric; Totsche, Kai Uwe; Küsel, Kirsten

  2017-11-01

  The formation of Fe(III) oxides in natural environments occurs in the presence of natural organic matter (OM), resulting in the formation of OM-mineral complexes that form through adsorption or coprecipitation processes. Thus, microbial Fe(III) reduction in natural environments most often occurs in the presence of OM-mineral complexes rather than pure Fe(III) minerals. This study investigated to what extent does the content of adsorbed or coprecipitated OM on ferrihydrite influence the rate of Fe(III) reduction by Shewanella oneidensis MR-1, a model Fe(III)-reducing microorganism, in comparison to a microbial consortium extracted from the acidic, Fe-rich Schlöppnerbrunnen fen. We found that increased OM content led to increased rates of microbial Fe(III) reduction by S. oneidensis MR-1 in contrast to earlier findings with the model organism Geobacter bremensis. Ferrihydrite-OM coprecipitates were reduced slightly faster than ferrihydrites with adsorbed OM. Surprisingly, the complex microbial consortia stimulated by a mixture of electrons donors (lactate, acetate, and glucose) mimics S. oneidensis under the same experimental Fe(III)-reducing conditions suggesting similar mechanisms of electron transfer whether or not the OM is adsorbed or coprecipitated to the mineral surfaces. We also followed potential shifts of the microbial community during the incubation via 16S rRNA gene sequence analyses to determine variations due to the presence of adsorbed or coprecipitated OM-ferrihydrite complexes in contrast to pure ferrihydrite. Community profile analyses showed no enrichment of typical model Fe(III)-reducing bacteria, such as Shewanella or Geobacter sp., but an enrichment of fermenters (e.g., Enterobacteria) during pure ferrihydrite incubations which are known to use Fe(III) as an electron sink. Instead, OM-mineral complexes favored the enrichment of microbes including Desulfobacteria and Pelosinus sp., both of which can utilize lactate and acetate as an electron

 8. Sin City?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svarer, Michael; Gautier, Pieter A.; Teulings, Coen n.

  s moving to the countryside a credible commitment device for couples? We investigate whether lowering the arrival rate of potential alternative partners by moving to a less populated area lowers the dissolution risk for a sample of Danish couples. We find that of the couples who married in the ci......-of-events approach. In addition we use information on father's location as an instrument. We find that the sorting effect dominates. Moving to the countryside is therefore not a cheap way to prolong relationships....

 9. Integrated O&M for energy generation and exchange facilities; O&M integral para instalaciones de generación e intercambio de energía

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2016-07-01

  Ingeteam Service, part of the Ingeteam Group, is a leading company in the provision of integrated O&M services at energy generation and exchange facilities worldwide. From its head office in the Albacete Science and Technology Park, it manages the work of the 1,300 employees that make up its global workforce, rendering services to wind farms, PV installations and power generation plants. In addition, it maintains an active participation strategy in a range of R&D+i programmes that improve the existing technologies and are geared towards new production systems and new diagnostic techniques, applied to renewables installation maintenance. (Author)

 10. El Palacio sin máscara: La lectura de quien no estuvo allí.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Héctor Abad Faciolince

  2008-09-01

  Full Text Available Se trata de un análisis de la obra "El Palacio sin máscara" referido a la toma del Palacio de Justicia por parte de guerrilleros y la masacre ocurrida por parte de los militares. En la obra se retrata la realidad, se poda la información de todo ruido para dejar ver la verdad.

 11. Ten Sins Challenging Education in the Contemporary Global Era: A Philosophical Essay

  Science.gov (United States)

  Sinagatullin, Ilghiz M.

  2004-01-01

  According to this author, the modern epoch is characterized by a decrease of vital spirituality and an increase of materialistic values and virtues. This article discusses what the author views as the ten sins challenging education in the contemporary global era. These are: (1) the shrinking of spiritual values; (2) corruption; (3) sexual…

 12. High precision measurement of sin2theta/sub W/ in semi-leptonic neutrino interactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guyot, C.

  1985-01-01

  The experiment has provided what is presently the most accurate measurement of sin 2 theta/sub W/. The errors are still too large for a significant test of the standard model and the measured value is in agreement with the measured values of M/sub W/ and M/sub Z/. On the other hand, this result can constrain the Grand Unified models. The standard SU(5) model predicts sin 2 theta/sub W//sup MS/ = 0.214 +/- 0.004 (the error comes from the uncertainty on Lambda/sub MS/), in very good agreement with the measured value. While this model has big problems with the proton lifetime, it could be saved by its supersymmetric extension. In the minimal SU(5) SUSY model (with 2 Higgs supermultiplets) sin 2 theta/sub W//sup MS/ = 0.233 +/- 0.004, [12] in bad agreement with the measured value. The addition of other Higgs supermultiplets increases the value of sin 2 theta/sub W/. Unless some unexpected large contribution from higher-twist terms occurs, the present measurement can already bring a significant constraint on Grand Unified models

 13. Sin$\\phi$ azimuthal asymmetry in semi-inclusive electroproduction on longitudinally polarized nucleon

  CERN Document Server

  Oganessian, K.A.; Bianchi, N.; Kotzinian, A.M.

  1998-01-01

  We investigate the $sin \\phi$ azimuthal asymmetry in the semi-inclusive deep-inelastic lepton scattering off longitudinally polarized nucleon target arising from the time reversal odd structures. The order 1/Q contributions of the leading twist and twist-three distribution and fragmentation functions to that asymmetry for the certain kinematical conditions are numerically estimated.

 14. Decrease in Accuracy of a Rotational SINS Caused by its Rotary Table's Errors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pin Lv

  2014-05-01

  Full Text Available We call a strapdown inertial navigation system (SINS that uses the rotation auto-compensation technique (which is a common method to reduce the effect of the bias errors of inertial components a ‘rotational SINS’. In a rotational SINS, the rotary table is an important component, rotating the inertial sensor assembly back and forth in azimuth to accomplish error modulation. As a consequence of the manufacturing process, errors may exist in rotary tables which decrease the navigation accuracy of rotational SINSs. In this study, the errors of rotary tables are considered in terms of installation error, wobble error and angular error, and the models of these errors are established for the rotational SINS. Next, the propagation characteristics of these errors in the rotational SINS are analysed and their effects on navigation results are discussed. Finally, the theoretical conclusions are tested by numerical simulation. This paper supplies a good reference for the development of low-cost rotational SINSs, which usually have low accuracy rotary tables and which may be used in robots, intelligent vehicles and unmanned aerial vehicles (UAVs.

 15. Do Schacter's Seven Sins of Memory Apply to Ratings of Children's Emotional and Behavioral Functioning?

  Science.gov (United States)

  Renk, Kimberly; Donnelly, Reesa; McKinney, Cliff; Baksh, Elizabeth

  2007-01-01

  Schacter (2001) proposes that there are seven memory malfunctions that occur in everyday life and that affect individuals' ability to recall occurrences in their lives. Given that these sins affect other areas of memory, it is likely that they may affect the ratings that informants provide when they are recalling characteristics of the emotional…

 16. Absolute Absolution: The Forgiveness of Original Sin by Ministers of Government Schooling.

  Science.gov (United States)

  Gatto, John Taylor

  1994-01-01

  Traces the evolution of public schooling as an attempt by progressives and others to absolve citizens of Original Sin and unweave the world view of traditional Christianity. Argues that the removal from schools of Christian beliefs about morality, labor, self-control, and death signals a wish to collectivize the American masses and restore a…

 17. SINs and SOMs: Neural microcircuits for size tuning in the zebrafish and mouse visual pathway.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alison J. Barker

  2013-05-01

  Full Text Available In many animals, a fast and reliable circuit for discriminating between predator-sized objects and edible (prey-sized objects is necessary for survival. How are receptive fields in visual brain areas organized to extract information about size? Recent studies from the zebrafish optic tectum and the mouse visual cortex suggest de novo shaping of receptive fields by subtypes of inhibitory neurons. Del Bene et al. (2010 describe a population of GABAergic neurons in the zebrafish optic tectum (Superficial Interneurons, SINs that are necessary for size filtering during prey capture. Adesnik et al. (2012 describe a somatostatin-expressing interneuron population (SOMs that confers surround suppression on layer II/III pyramidal cells in mouse V1. Strikingly both the SINs and the SOMs, display size-dependent response properties. Increasing visual stimulus size increases excitatory input to these neurons. Dampening SIN or SOM activity alters tuning of neighboring circuits such that they lose preference for small objects. Both results provide exciting evidence for mechanisms of size filtering in visual circuits. Here we review the roles of the SINs and the SOMs and speculate on the similarity of such spatial filters across species.

 18. Neutral atom traps of radioactives

  International Nuclear Information System (INIS)

  Behr, J.A.

  2003-01-01

  Neutral atoms trapped with modern laser cooling techniques offer the promise of improving several broad classes of experiments with radioactive isotopes. In nuclear β decay, neutrino spectroscopy from beta-recoil coincidences, along with highly polarized samples, enable experiments to search for non-Standard Model interactions, test whether parity symmetry is maximally violated, and search for new sources of time reversal violation. Ongoing efforts at TRIUMF, Los Alamos and Berkeley will be highlighted. The traps also offer bright sources for Doppler-free spectroscopy, particularly in high-Z atoms where precision measurements could measure the strength of weak neutral nucleon-nucleon and electron-nucleon interactions. Physics with francium atoms has been vigorously pursued at Stony Brook. Several facilities plan work with radioactive atom traps; concrete plans and efforts at KVI Groningen and Legnaro will be among those summarized. Contributions to the multidisciplinary field of trace analysis will be left up to other presenters

 19. Neutral atom traps of radioactives

  CERN Document Server

  Behr, J A

  2003-01-01

  Neutral atoms trapped with modern laser cooling techniques offer the promise of improving several broad classes of experiments with radioactive isotopes. In nuclear beta decay, neutrino spectroscopy from beta-recoil coincidences, along with highly polarized samples, enable experiments to search for non-Standard Model interactions, test whether parity symmetry is maximally violated, and search for new sources of time reversal violation. Ongoing efforts at TRIUMF, Los Alamos and Berkeley will be highlighted. The traps also offer bright sources for Doppler-free spectroscopy, particularly in high-Z atoms where precision measurements could measure the strength of weak neutral nucleon-nucleon and electron-nucleon interactions. Physics with francium atoms has been vigorously pursued at Stony Brook. Several facilities plan work with radioactive atom traps; concrete plans and efforts at KVI Groningen and Legnaro will be among those summarized. Contributions to the multidisciplinary field of trace analysis will be left...

 20. Neutral particles identification at LHCb

  CERN Multimedia

  Quintana, Boris Julien

  2018-01-01

  Important analyses of the core LHCb physics program rely on calorimetry to identify photons, high-energy neutral pions and electrons. For this purpose, the LHCb calorimeter system is composed of a scintillating pad plane, a preshower detector, an electromagnetic and a hadronic sampling calorimeters. The interaction of a given particle in these detectors leaves a specific signature. This is exploited for particle identification (PID) by combining calorimeters and tracking information into multi-variate classifiers. In this contribution, we focus on the identification of photons against high-energy neutral pion and hadronic backgrounds. Performance on Run 1 data will be shown. Small discrepancies with simulation predictions are then discussed, with special emphasis on the methods to correctly estimate PID cut efficiencies by means of large calibration samples of abundant beauty and charm decays to final states with photons. Finally, the technical aspects of the collection of these samples in Run 2 are presented...

 1. Vendor neutral archive in PACS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Agarwal, Tapesh Kumar; Sanjeev

  2012-01-01

  An archive is a location containing a collection of records, documents, or other materials of historical importance. An integral part of Picture Archiving and Communication System (PACS) is archiving. When a hospital needs to migrate a PACS vendor, the complete earlier data need to be migrated in the format of the newly procured PACS. It is both time and money consuming. To address this issue, the new concept of vendor neutral archive (VNA) has emerged. A VNA simply decouples the PACS and workstations at the archival layer. This is achieved by developing an application engine that receives, integrates, and transmits the data using the different syntax of a Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) format. Transferring the data belonging to the old PACS to a new one is performed by a process called migration of data. In VNA, a number of different data migration techniques are available to facilitate transfer from the old PACS to the new one, the choice depending on the speed of migration and the importance of data. The techniques include simple DICOM migration, prefetch-based DICOM migration, medium migration, and the expensive non-DICOM migration. “Vendor neutral” may not be a suitable term, and “architecture neutral,” “PACS neutral,” “content neutral,” or “third-party neutral” are probably better and preferred terms. Notwithstanding this, the VNA acronym has come to stay in both the medical IT user terminology and in vendor nomenclature, and radiologists need to be aware of its impact in PACS across the globe

 2. Electromagnetic disturbance neutralizing radiation detector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gripentog, W.G.

  1975-01-01

  A radiation detector of the Neher-White type is described which automatically neutralizes induced negative charges on the electrometer tube control grid which shut off the electrometer tube. The detector includes means for establishing a voltage of one polarity in response to plate current and voltage of opposite polarity in response to an absence of plate current and means for connecting the control grid to a reference potential for draining the negative charge in response to the voltage of opposite polarity. (author)

 3. Steady state neutral beam injector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mattoo, S.K.; Bandyopadhyay, M.; Baruah, U.K.; Bisai, N.; Chakbraborty, A.K.; Chakrapani, Ch.; Jana, M.R.; Bajpai, M.; Jaykumar, P.K.; Patel, D.; Patel, G.; Patel, P.J.; Prahlad, V.; Rao, N.V.M.; Rotti, C.; Singh, N.P.; Sridhar, B.

  2000-01-01

  Learning from operational reliability of neutral beam injectors in particular and various heating schemes including RF in general on TFTR, JET, JT-60, it has become clear that neutral beam injectors may find a greater role assigned to them for maintaining the plasma in steady state devices under construction. Many technological solutions, integrated in the present day generation of injectors have given rise to capability of producing multimegawatt power at many tens of kV. They have already operated for integrated time >10 5 S without deterioration in the performance. However, a new generation of injectors for steady state devices have to address to some basic issues. They stem from material erosion under particle bombardment, heat transfer > 10 MW/m 2 , frequent regeneration of cryopanels, inertial power supplies, data acquisition and control of large volume of data. Some of these engineering issues have been addressed to in the proposed neutral beam injector for SST-1 at our institute; the remaining shall have to wait for the inputs of the database generated from the actual experience with steady state injectors. (author)

 4. Neutral beams for magnetic fusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hooper, B.

  1977-01-01

  Significant advances in forming energetic beams of neutral hydrogen and deuterium atoms have led to a breakthrough in magnetic fusion: neutral beams are now heating plasmas to thermonuclear temperatures, here at LLL and at other laboratories. For example, in our 2XIIB experiment we have injected a 500-A-equivalent current of neutral deuterium atoms at an average energy of 18 keV, producing a dense plasma (10 14 particles/cm 3 ) at thermonuclear energy (14 keV or 160 million kelvins). Currently, LLL and LBL are developing beam energies in the 80- to 120-keV range for our upcoming MFTF experiment, for the TFTR tokamak experiment at Princeton, and for the Doublet III tokamak experiment at General Atomic. These results increase our long-range prospects of producing high-intensity beams of energies in the hundreds or even thousands of kilo-electron-volts, providing us with optimistic extrapolations for realizing power-producing fusion reactors

 5. New relations between lN-scattering cross sections and neutral current parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bednyakov, V.A.; Kovalenko, S.G.

  1989-01-01

  New relations which connect cross sections with neutral current parameters have been obtained in deep inelastic and (quasi-)elastic ν(ν-bar)N, e ± (μ ± )N scattering. The relations are independent of the structure functions and formfactors of the nucleon. A known example is the Paschos-Wolfenstein relation in ν(ν-bar)N scattering. The relations have been obtained with allowance for the contribution of the extra Z' bozon which makes it possible to use them both for extractions of the standard model parameters (ρ, sin 2 Θ W ) and for the search for some manifestations of new physics. 21 refs.; 1 tab

 6. Construction of Δm2--sin2 2θ plots

  International Nuclear Information System (INIS)

  Snyder, R.

  1991-01-01

  In the two-flavor approximation, the probability for a neutrino to oscillate from one flavor to the other is given by Ρ νa → νb = sin 2 2θ sin 2 (1.27 Δm 2 L/E ν ) where θ is the mixing angle, Δm 2 = |m νa 2 - m νb 2 | is measured in (eV/c 2 ) 2 , L, the distance from the source, is measured in km, and E, the beam energy, is measured in GeV. If either Δm 2 or sin 2 2Θ is zero, there is no oscillation. They might also have small, non-zero values, causing the oscillations to be so small as to be unobservable in a particular experiment. They may also have values which allow us to determine the probability of oscillation, but so far no compelling evidence for oscillation exists. The universal method of portraying what region of parameter space is explored by a neutrino oscillation experiment is to mark off an area on a Δm 2 vs. sin 2 2θ plot. Typically, a line is graphed, with the claim that if the experiment finds not evidence of oscillation, one can, for example, be 90% certain that Δm 2 and sin 2 2θ lie within the region below and to the left of the line. Since these plots are so widely used, it is useful to understand the process by which they are created

 7. SinEx DB: a database for single exon coding sequences in mammalian genomes.

  Science.gov (United States)

  Jorquera, Roddy; Ortiz, Rodrigo; Ossandon, F; Cárdenas, Juan Pablo; Sepúlveda, Rene; González, Carolina; Holmes, David S

  2016-01-01

  Eukaryotic genes are typically interrupted by intragenic, noncoding sequences termed introns. However, some genes lack introns in their coding sequence (CDS) and are generally known as 'single exon genes' (SEGs). In this work, a SEG is defined as a nuclear, protein-coding gene that lacks introns in its CDS. Whereas, many public databases of Eukaryotic multi-exon genes are available, there are only two specialized databases for SEGs. The present work addresses the need for a more extensive and diverse database by creating SinEx DB, a publicly available, searchable database of predicted SEGs from 10 completely sequenced mammalian genomes including human. SinEx DB houses the DNA and protein sequence information of these SEGs and includes their functional predictions (KOG) and the relative distribution of these functions within species. The information is stored in a relational database built with My SQL Server 5.1.33 and the complete dataset of SEG sequences and their functional predictions are available for downloading. SinEx DB can be interrogated by: (i) a browsable phylogenetic schema, (ii) carrying out BLAST searches to the in-house SinEx DB of SEGs and (iii) via an advanced search mode in which the database can be searched by key words and any combination of searches by species and predicted functions. SinEx DB provides a rich source of information for advancing our understanding of the evolution and function of SEGs.Database URL: www.sinex.cl. © The Author(s) 2016. Published by Oxford University Press.

 8. Miljöfokuserade start-ups : En empirisk undersökning om nystartade företags förutsättningar att minska sin miljöpåverkan

  OpenAIRE

  Karlsson, Daniel; Sjögren, Eric

  2017-01-01

  Purpose: The purpose of this study is to examine what possibilities start-up companies have to work in an environmentally sustainable way, and what barriers they face in that context. The study moreover presents enabling factors which help start-ups realize opportunities and overcome barriers. To fulfill the purpose, it has been divided into two research questions, which follows: What opportunities and barriers do start-up companies, who want to work in an environmentally sustainable way, fac...

 9. Plasma/Neutral-Beam Etching Apparatus

  Science.gov (United States)

  Langer, William; Cohen, Samuel; Cuthbertson, John; Manos, Dennis; Motley, Robert

  1989-01-01

  Energies of neutral particles controllable. Apparatus developed to produce intense beams of reactant atoms for simulating low-Earth-orbit oxygen erosion, for studying beam-gas collisions, and for etching semiconductor substrates. Neutral beam formed by neutralization and reflection of accelerated plasma on metal plate. Plasma ejected from coaxial plasma gun toward neutralizing plate, where turned into beam of atoms or molecules and aimed at substrate to be etched.

 10. The Neutral Interest Rate: Estimates for Chile

  OpenAIRE

  Rodrigo Fuentes S; Fabián Gredig U.

  2008-01-01

  To estimate the neutral real interest rate for Chile, we use a variety of methods that can be classified into three categories: those derived from economic theory, the neutral rate implicit in financial assets, and statistical procedures using macroeconomic data. We conclude that the neutral rate is not constant over time, but it is closely related with—though not equivalent to—the potential GDP growth rate. The application of the different methods yields fairly similar results. The neutral r...

 11. Værsgo' ta' en tablet. Om brugen af tablets i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2014-01-01

  Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen.......Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen....

 12. Ordered mesoporous silica (OMS) as an adsorbent and membrane for separation of carbon dioxide (CO2).

  Science.gov (United States)

  Chew, Thiam-Leng; Ahmad, Abdul L; Bhatia, Subhash

  2010-01-15

  Separation of carbon dioxide (CO(2)) from gaseous mixture is an important issue for the removal of CO(2) in natural gas processing and power plants. The ordered mesoporous silicas (OMS) with uniform pore structure and high density of silanol groups, have attracted the interest of researchers for separation of carbon dioxide (CO(2)) using adsorption process. These mesoporous silicas after functionalization with amino groups have been studied for the removal of CO(2). The potential of functionalized ordered mesoporous silica membrane for separation of CO(2) is also recognized. The present paper reviews the synthesis of mesoporous silicas and important issues related to the development of mesoporous silicas. Recent studies on the CO(2) separation using ordered mesoporous silicas (OMS) as adsorbent and membrane are highlighted. The future prospectives of mesoporous silica membrane for CO(2) adsorption and separation are also presented and discussed. Copyright 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

 13. Clinical Benefits of Memantine Treatment for Alzheimer's Disease in the Okayama Memantine Study II (OMS II).

  Science.gov (United States)

  Matsuzono, Kosuke; Yamashita, Toru; Ohta, Yasuyuki; Hishikawa, Nozomi; Koike, Makoto; Sato, Kota; Kono, Syoichiro; Deguchi, Kentaro; Nakano, Yumiko; Abe, Koji

  2015-01-01

  The clinical benefits of memantine, depending on the baseline cognitive and affective conditions in real world dementia clinics, have not been completely examined. We performed the "Okayama Memantine Study II (OMS II)" to retrospectively evaluate the clinical effects of memantine monotherapy (n = 38) in Alzheimer's disease (AD) patients using seven batteries to assess dementia at the baseline, at 3, 6, and 12 months. Additionally, we divided 163 AD patients treated with memantine into two subgroups depending on the baseline cognitive score of the Mini-Mental State Examination (MMSE): the MMSE OMS II showed that memantine monotherapy improved BPSD until 12 months. The higher baseline cognitive subgroup (MMSE ≥15) and the worse baseline BPSD subgroup were expected to show better effects with memantine.

 14. Neutrality in mediation: an ambiguous ethical value

  OpenAIRE

  Bailey, Paul

  2014-01-01

  Mediator neutrality would appear, by definition, to be a necessary and required ethical principle for all mediators to practice. But what is meant by neutrality in mediation? Is it practically possible to be completely neutral between parties in mediation while at the same time being fair to both of them? This paper attempts to answer these two questions.

 15. Ion-beam Plasma Neutralization Interaction Images

  International Nuclear Information System (INIS)

  Igor D. Kaganovich; Edward Startsev; S. Klasky; Ronald C. Davidson

  2002-04-01

  Neutralization of the ion beam charge and current is an important scientific issue for many practical applications. The process of ion beam charge and current neutralization is complex because the excitation of nonlinear plasma waves may occur. Computer simulation images of plasma neutralization of the ion beam pulse are presented

 16. Ion-beam Plasma Neutralization Interaction Images

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Igor D. Kaganovich; Edward Startsev; S. Klasky; Ronald C. Davidson

  2002-04-09

  Neutralization of the ion beam charge and current is an important scientific issue for many practical applications. The process of ion beam charge and current neutralization is complex because the excitation of nonlinear plasma waves may occur. Computer simulation images of plasma neutralization of the ion beam pulse are presented.

 17. The Net Neutrality Debate: The Basics

  Science.gov (United States)

  Greenfield, Rich

  2006-01-01

  Rich Greenfield examines the basics of today's net neutrality debate that is likely to be an ongoing issue for society. Greenfield states the problems inherent in the definition of "net neutrality" used by Common Cause: "Network neutrality is the principle that Internet users should be able to access any web content they choose and…

 18. Krav om målretning fører til tab af motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hutters, Camilla

  2011-01-01

  stigende omfang også mistrives på deres studier. Ny forskning viser, at det politiske fokus på at få studerende til at målrette og planlægge deres uddannelsesforløb er med til at mindske de studerendes motivation for at uddanne sig. Samtidig gør kravet om målretning det svært for de studerende at gøre...

 19. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 20. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målre...

 1. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  OpenAIRE

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 2. Faglige udredning om grødeskæring i vandløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baattrup-Pedersen, Annette; Holm, Peter Engelund; Jensen, Poul Nordemann

  Denne rapport er en faglig udredning om grødeskæring i danske vandløb udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af forskere fra København, Aalborg og Aarhus Universitet under ledelse af DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi. I Danmark er der ca. 70.000 km vandløb, hvor ca. 28.000 km er omfattet...

 3. O/M ratio measurement in pure and mixed oxide fuels - where are we now?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rubin, J.; Chidester, K.; Thompson, M. [Los Alamos National Lab., NM (United States)

  2001-07-01

  The scale-down in the US and Russian nuclear weapons stockpiles has produced a surplus of weapons grade plutonium and highly enriched uranium. The incorporation into mixed-oxide fuel (MOX) is one of the currently favored routes for surplus weapons-grade plutonium. The use of MOX as a nuclear reactor fuel is well established, particularly in Europe and Japan but not in the US. The primary purpose of this investigation was to evaluate existing analytical techniques for their applicability to O/M (oxygen-to-metal ratio) measurements of MOX derived from excess weapons plutonium. The second objective of this investigation was to bring up-to-date the literature on O/M measurement methods, which has not been undertaken in over 20 years. There are several classification schemes that can be used to organize O/M measurement methods. The most popular schemes are based on (a) whether the analysis is performed in solution (wet chemical) or on solid material (dry), and (b) whether the concentration of major constituents are analyzed directly (direct) or are inferred (indirect). Solid state coulometric titration is currently used extensively in studies of phase equilibria, defect chemistry, thermochemical measurement of oxides, including ferrites. Regardless of which indirect method is used (solid state coulometric titration or thermogravimetry), a primary, direct method will also be required for the establishment of the MO{sub 2} reference state, determination of method bias, and periodic calibration. It was recommended that the following direct method be adapted for this purpose: oxygen measurement by inert gas fusion/carbon reduction, and total U, Pu by controlled potential coulometry. In a table are listed the experimental values of accuracy for about 30 O/M methods. (A.C.)

 4. View of the starboard OMS pod of the STS-6 Challenger

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  This view centers on the starboard orbital maneuvering system (OMS) pod of the shuttle Challenger during its STS-6 mission. Two pieces of thermal protection system tile appear to have loosened. The view also shows one of the cargo bay television cameras, part of the extravehicular activity (EVA) slide wire system, three handrails and other features on the aft bulkhead. Part of the airborne support equipment (ASE) is in the lower right foreground.

 5. Columbia: The first five flights entry heating data series. Volume 2: The OMS Pod

  Science.gov (United States)

  Williams, S. D.

  1983-01-01

  Entry heating flight data and wind tunnel data on the OMS Pod are presented for the first five flights of the Space Shuttle Orbiter. The heating rate data are presented in terms of normalized film heat transfer coefficients as a function of angle-of-attack, Mach number, and normal shock Reynolds number. The surface heating rates and temperatures were obtained via the JSC NONLIN/INVERSE computer program. Time history plots of the surface heating rates and temperatures are also presented.

 6. An advanced regulator for the helium pressurization systems of the Space Shuttle OMS and RCS

  Science.gov (United States)

  Wichmann, H.

  1973-01-01

  The Space Shuttle Orbit Maneuvering System and Reaction Control System are pressure-fed rocket propulsion systems utilizing earth storable hypergolic propellants and featuring engines of 6000 lbs and 900 lbs thrust, respectively. The helium pressurization system requirements for these propulsion systems are defined and the current baseline pressurization systems are described. An advanced helium pressure regulator capable of meeting both OMS and RCS helium pressurization system requirements is presented and its operating characteristics and predicted performance characteristics are discussed.

 7. Utilisation du partographe modifie de l'oms par les sages-femmes ...

  African Journals Online (AJOL)

  ) de l'OMS par les sages-femmes de Lomé et leur position face à cet outil de surveillance du travail. Matériel et méthode : Il s'agit d'une étude prospective, transversale descriptive, menée du 01er juillet au 30 septembre 2011 (soit une période ...

 8. Examining the effectiveness of experiential teaching in small and large OM modules

  OpenAIRE

  Piercy, N.; Brandon-Jones, A.; Brandon-Jones, E.; Campbell, C.

  2012-01-01

  Purpose – This paper aims to examine the preferences of students towards different teaching methods and the perceived effectiveness of experiential teaching methods in different operations management (OM) modules.Design/methodology/approach – Student perceptions of different teaching methods and various aspects of an experiential teaching method, in the form of a business simulation game, are examined using survey data from 274 respondents in four small post-experience and two large pre-exper...

 9. Medicinsk cannabis : En litteraturstudie om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården

  OpenAIRE

  Nygård, Sofia

  2017-01-01

  Detta examensarbete handlar om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken roll cannabis kan ha i cancervården. Frågeställningarna var: Hur upplever patienten användning av medicinsk cannabis? Vilken hjälp kan patienten väntas få av medicinsk cannabis? vilka attityder har vårdpersonal mot medicinsk cannabis? Som utgångsteorier i denna studie användes Ruland och Moors teori om ett fridfullt slut på livet samt Erikssons teori om ...

 10. Improving interpretation of infrared spectra for OM characterization by subtraction of spectra from incinerated samples

  Science.gov (United States)

  Ellerbrock, Ruth H.; Gerke, Horst H.; Leue, Martin

  2017-04-01

  Non-destructive methods such as diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFT) have been applied to characterize organic matter (OM) at intact structural surfaces among others. However, it is often difficult to distinguish effects of organic components on DRIFT signal intensities from those of mineral components. The objective of this study was to re-evaluate DRIFT spectra from intact earthworm burrow walls and coated cracks to improve the interpretation of C-H and C=O bands. We compared DRIFT and transmission Fourier transform infrared (FTIR) spectra of entire samples that were from the same pedogenetic soil horizon, but different in mineral composition and texture (i.e., glacial till versus loess). Spectra of incinerated samples were subtracted from the original spectra. Transmission FTIR and DRIFT spectra were almost identical for entire soil samples. However, the DRIFT spectra were affected by the bulk mode bands (i.e., wavenumbers 2000 to 1700 cm-1) that affected spectral resolution and reproducibility. The ratios between C-H and C=O band intensities as indicator for OM quality obtained with DRIFT were smaller than those obtained from transmission FTIR. A spectral subtraction procedure was found to reduce effects of mineral absorption bands on DRIFT spectra allowing an improved interpretation. DRIFT spectroscopy as a non-destructive method for analyzing OM composition at intact surfaces in structured soils could be calibrated with information obtained with the more detailed transmission FTIR and complementary methods.

 11. OM4 bend insensitive multi-mode fibers’ usefulness for MCM integration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guzowski, Bartłomiej; Lisik, Zbigniew; Tosik, Grzegorz; Ciupa, Emilia

  2012-01-01

  Highlights: ► The influence of high temperature exposure on OM4 fibers’ mechanical properties. ► Researching OM4 class fibers for use in innovative Optical Multi Chip Module. ► The influence of bending at a very small radius, up to 2 mm, on MM fibers. - Abstract: For future generations of electronic systems, a severe bottleneck is expected on the interconnection level and the use of optical interconnection is considered as one of the most promising solutions in this matter. Recent progress in fiber development resulted in new generation of optical fibers that are bend insensitive. This makes them ideal for Multi Chip Module (MCM) application. This paper focuses on OM4 bend insensitive multi-mode fibers’ usefulness for MCM integration, particularly the investigation of MM fiber loss is presented, which is influenced by bend diameter and the fiber's mechanical performance under influence of high temperature (400 °C–1000 °C adequate to MCM production process).

 12. Om tolerance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2007-01-01

  Begrebet tolerance og dets betydninger diskuteres med henblik på en tydeliggørelse af begrebets forbindelse med stat, religion, ytringsfrihed, skeptisk erkendelsesteori, antropologi og pædagogik.......Begrebet tolerance og dets betydninger diskuteres med henblik på en tydeliggørelse af begrebets forbindelse med stat, religion, ytringsfrihed, skeptisk erkendelsesteori, antropologi og pædagogik....

 13. Om Parkash

  Indian Academy of Sciences (India)

  Volume 33 Issue 2 April 2010 pp 145-148 Ceramics and Glasses ... Dielectric and impedance spectroscopic studies of (Sr1–Pb)TiO2 glass .... Electromagnetic interference shielding effectiveness of MgO−Al 2 O 3 −SiO 2 glass–ceramic ...

 14. Measurements of charged- and neutral-current cross sections by the CFRR collaboration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blair, R.; Barish, B.; Chu, Y.

  1981-07-01

  We present results on normalized charged and neutral current cross sections. The charged current results can be parameterized by a linearly rising cross section with sigma/sub ν//E = 0.719 +- 0.006 +- 0.036 x 10 -38 cm 2 /GeV and sigma/sub ν/-/E = 0.371 +- 0.004 +- 0.019 x 10 -38 cm 2 /GeV. These results are approx. 15% higher than previous measurements. Preliminary structure functions at low Q 2 are also presented. The neutral current was analyzed using the Paschos-Wolfenstein technique and yields sin 2 sigma/sub w/ = 0.243 +- 0.016

 15. DEBATTEN OM EN OFFICIEL UNDSKYLDNING FOR SLAVERIET I DANSK VESTINDIEN, 1998 -

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Lisa Storm

  2017-01-01

  Bør det officielle Danmark undskylde for sin rolle i slavehandel og slavehold i den tidligere koloni Dansk Vestindien? Det har været diskuteret i en årrække både i dansk politik og den bredere offentlighed. Danske regeringer har med forskellige begrundelser hidtil afvist at give en officiel undsk...

 16. Om zeppelinere, forsvaret af København, blokaden af Tyskland og spionanklagen mod ritmester Frederik Moltke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Artiklen følger Hærens indkøbschef, ritmester Frederik Moltkes, virksomhed i England fra eftersommeren 1915. Han endte på grund af sin energiske indsats også som fungerende militærattaché samt gennem halvbrorens profil som dansk gesandt i Berlin med at blive spionmistænkt og fanget i den britiske...

 17. Advanced neutral-beam technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berkner, K.H.

  1980-09-01

  Extensive development will be required to achieve the 50- to 75-MW, 175- to 200-keV, 5- to 10-sec pulses of deuterium atoms envisioned for ETF and INTOR. Multi-megawatt injector systems are large (and expansive); they consist of large vacuum tanks with many square meters of cryogenic pumping panels, beam dumps capable of dissipating several megawatts of un-neutralized beam, bending magnets, electrical power systems capable of fast turnoff with low (capacity) stored energy, and, of course, the injector modules (ion sources and accelerators). The technology requirements associated with these components are described

 18. Significant issues and changes for ANSI/ASME OM-1 1981, part 1, ASME OMc code-1994, and ASME OM Code-1995, Appendix I, inservice testing of pressure relief devices in light water reactor power plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seniuk, P.J.

  1996-01-01

  This paper identifies significant changes to the ANSI/ASME OM-1 1981, Part 1, and ASME Omc Code-1994 and ASME OM Code-1995, Appendix I, open-quotes Inservice Testing of Pressure Relief Devices in Light-Water Reactor Power Plantsclose quotes. The paper describes changes to different Code editions and presents insights into the direction of the code committee and selected topics to be considered by the ASME O ampersand M Working Group on pressure relief devices. These topics include scope issues, thermal relief valve issues, as-found and as-left set-pressure determinations, exclusions from testing, and cold setpoint bench testing. The purpose of this paper is to describe some significant issues being addressed by the O ampersand M Working Group on Pressure Relief Devices (OM-1). The writer is currently the chair of OM-1 and the statements expressed herein represents his personal opinion

 19. Plasma neutralizers for H- or D- beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berkner, K.H.; Pyle, R.V.; Savas, S.E.; Stalder, K.R.

  1980-10-01

  Plasma neutralizers can produce higher conversion efficiencies than are obtainable with gas neutralizers for the production of high-energy neutral beams from negative hydrogen ions. Little attention has been paid to experimental neutralizer studies because of the more critical problems connected with the development of negative-ion sources. With the prospect of accelerating ampere dc beams from extrapolatable ion sources some time next year, we are re-examining plasma neutralizers. Some basic considerations, two introductory experiments, and a next-step experiment are described

 20. ORNL positive ion neutral beam program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Whealton, J.H.; Haselton, H.H.; Barber, G.C.

  1978-01-01

  The neutral beam group at Oak Ridge National Laboratory has constructed neutral beam generators for the ORMAK and PLT devices, is presently constructing neutral beam devices for the ISX and PDX devices, and is contemplating the construction of neutral beam systems for the advanced TNS device. These neutral beam devices stem from the pioneering work on ion sources of G. G. Kelley and O. B. Morgan. We describe the ion sources under development at this Laboratory, the beam optics exhibited by these sources, as well as some theoretical considerations, and finally the remainder of the beamline design

 1. Bicarbonate Plays a Critical Role in the Generation of Cytotoxicity during SIN-1 Decomposition in Culture Medium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kyo Shirai

  2012-01-01

  Full Text Available 3-Morpholinosydnonimine (SIN-1 is used as a donor of peroxynitrite (ONOO− in various studies. We demonstrated, however, that, the cell-culture medium remains cytotoxic to PC12 cells even after almost complete SIN-1 decomposition, suggesting that reaction product(s in the medium, rather than ONOO−, exert cytotoxic effects. Here, we clarified that significant cytotoxicity persists after SIN-1 decomposes in bicarbonate, a component of the culture medium, but not in NaOH. Cytotoxic SIN-1-decomposed bicarbonate, which lacks both oxidizing and nitrosating activities, degrades to innocuous state over time. The extent of SIN-1 cytotoxicity, irrespective of its fresh or decomposed state, appears to depend on the total number of initial SIN-1 molecules per cell, rather than its concentration, and involves oxidative/nitrosative stress-related cell damage. These results suggest that, despite its low abundance, the bicarbonate-dependent cytotoxic substance that accumulates in the medium during SIN-1 breakdown is the cytotoxic entity of SIN-1.

 2. Theory and Observations of Plasma Waves Excited Space Shuttle OMS Burns in the Ionosphere

  Science.gov (United States)

  Bernhardt, P. A.; Pfaff, R. F.; Schuck, P. W.; Hunton, D. E.; Hairston, M. R.

  2010-12-01

  Measurements of artificial plasma turbulence were obtained during two Shuttle Exhaust Ionospheric Turbulence Experiments (SEITE) conducted during the flights of the Space Shuttle (STS-127 and STS-129). Based on computer modeling at the NRL PPD and Laboratory for Computational Physics & Fluid Dynamics (LCP), two dedicated burns of the Space Shuttle Orbital Maneuver Subsystem (OMS) engines were scheduled to produce 200 to 240 kg exhaust clouds that passed over the Air Force Research Laboratory (AFRL) Communications, Navigation, and Outage Forecast System (C/NOFS) satellite. This operation required the coordination by the DoD Space Test Program (STP), the NASA Flight Dynamics Officer (FDO), the C/NOFS payload operations, and the C/NOFS instrument principal investigators. The first SEITE mission used exhaust from a 12 Second OMS burn to deposit 1 Giga-Joules of energy into the upper atmosphere at a range of 230 km from C/NOFS. The burn was timed so C/NOFS could fly though the center of the exhaust cloud at a range of 87 km above the orbit of the Space Shuttle. The first SEITE experiment is important because is provided plume detection by ionospheric plasma and electric field probes for direct sampling of irregularities that can scatter radar signals. Three types of waves were detected by C/NOFS during and after the first SEITE burn. With the ignition and termination of the pair of OMS engines, whistler mode signals were recorded at C/NOFS. Six seconds after ignition, a large amplitude electromagnetic pulse reached the satellite. This has been identified as a fast magnetosonic wave propagating across magnetic field lines to reach the electric field (VEFI) sensors on the satellite. Thirty seconds after the burn, the exhaust cloud reach C/NOFS and engulfed the satellite providing very strong electric field turbulence along with enhancements in electron and ion densities. Kinetic modeling has been used to track the electric field turbulence to an unstable velocity

 3. The Measurement of CP Asymmetries in the Three-Body Charmless Decay Neutral B Meson Decays to Neutral Kaon(S) Neutral Kaon(S) Neutral Kaon(S)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hadavand, Haleh K.; /UC, San Diego

  2006-03-28

  In this dissertation, a measurement of CP-violating effects in decays of neutral B mesons is presented. The data sample for this measurement consists of about 272 million {Upsilon}(4S) {yields} B{bar B} decays collected between 1999 and 2004 with the BABAR detector at the PEP-II asymmetric-energy e{sup +}e{sup -} collider, located at the Stanford Linear Accelerator Center. One neutral B meson is fully reconstructed in the CP eigenstate B{sup 0} {yields} K{sub S}{sup 0} K{sub S}{sup 0} K{sub S}{sup 0}. The other B meson is determined to be either a B{sup 0} or a {bar B}{sup 0}, at the time of its decay, from the properties of its decay products. The proper time {Delta}t elapsed between the decay of the two mesons is determined by reconstructing their decay vertices, and by measuring the distance between them. A novel technique for determining the B vertex of the decay to the CP eigenstate B{sup 0} {yields} K{sub S}{sup 0} K{sub S}{sup 0} K{sub S}{sup 0} has been applied since the tracks in the final state do not originate from the B decay vertex. The time-dependent CP asymmetry amplitudes are determined by the distributions of {Delta}t in events with a reconstructed B meson in the CP eigenstate. The detector resolution and the b flavor tagging parameters are constrained by the {Delta}t distributions of events with a fully reconstructed flavor eigenstate. Because of the special topology of this decay, the detector resolution on {Delta}t must be checked for consistency with decays with tracks which originate from the B decay. From a maximum likelihood fit to the {Delta}t distributions of all selected events, the value of the CP violating asymmetries are measured to be S{sub 3K{sub S}{sup 0}} = -0.71{sub -0.32}{sup +0.38} {+-} 0.04 and C{sub 3K{sub S}{sup 0}} = -0.34{sub -0.25}{sup +0.28} {+-} 0.05. Fixing C = 0 we measure the time-dependent CP asymmetry amplitude sin 2{beta} = -S{sub 3K{sub S}{sup 0}} = 0.79{sub -0.36}{sup +0.39} {+-} 0.04. The value of sin 2{beta} is

 4. Rapid Transfer Alignment of MEMS SINS Based on Adaptive Incremental Kalman Filter.

  Science.gov (United States)

  Chu, Hairong; Sun, Tingting; Zhang, Baiqiang; Zhang, Hongwei; Chen, Yang

  2017-01-14

  In airborne MEMS SINS transfer alignment, the error of MEMS IMU is highly environment-dependent and the parameters of the system model are also uncertain, which may lead to large error and bad convergence of the Kalman filter. In order to solve this problem, an improved adaptive incremental Kalman filter (AIKF) algorithm is proposed. First, the model of SINS transfer alignment is defined based on the "Velocity and Attitude" matching method. Then the detailed algorithm progress of AIKF and its recurrence formulas are presented. The performance and calculation amount of AKF and AIKF are also compared. Finally, a simulation test is designed to verify the accuracy and the rapidity of the AIKF algorithm by comparing it with KF and AKF. The results show that the AIKF algorithm has better estimation accuracy and shorter convergence time, especially for the bias of the gyroscope and the accelerometer, which can meet the accuracy and rapidity requirement of transfer alignment.

 5. Rapid Transfer Alignment of MEMS SINS Based on Adaptive Incremental Kalman Filter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hairong Chu

  2017-01-01

  Full Text Available In airborne MEMS SINS transfer alignment, the error of MEMS IMU is highly environment-dependent and the parameters of the system model are also uncertain, which may lead to large error and bad convergence of the Kalman filter. In order to solve this problem, an improved adaptive incremental Kalman filter (AIKF algorithm is proposed. First, the model of SINS transfer alignment is defined based on the “Velocity and Attitude” matching method. Then the detailed algorithm progress of AIKF and its recurrence formulas are presented. The performance and calculation amount of AKF and AIKF are also compared. Finally, a simulation test is designed to verify the accuracy and the rapidity of the AIKF algorithm by comparing it with KF and AKF. The results show that the AIKF algorithm has better estimation accuracy and shorter convergence time, especially for the bias of the gyroscope and the accelerometer, which can meet the accuracy and rapidity requirement of transfer alignment.

 6. "... As we forgive those who trespass against us...": theological reflections on sin and guilt in the hospital environment.

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Kurt W

  2005-08-01

  In general parlance the term sin has lost its existential meaning. Originally a Jewish-Christian term within a purely religious context, referring to a wrongdoing with regard to God, sin has slowly become reduced to guilt in the course of the secularization process. Guilt refers to a wrongdoing, especially with regard to fellow human beings. It also refers to errors of judgement with what can be tragic consequences. These errors can occur whenever human beings are called upon to act, including the hospital environment. A Christian hospital has to address the issue of how to deal not only with guilt-ridden misdemeanors, but also with wrongdoing unto God, which overshadows every instance of guilt-ridden human behavior. Here, as in every parish, the Church Service is the place to acknowledge sin, confess sin, and forgive sin, beyond the boundaries of the parish itself.

 7. Quantum solitons and their relation with fermion fields for the (sin phi)sub(2)-interaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pogrebkov, A.K.; Sushko, V.N.

  1976-01-01

  Schema of canonical quantization of the/sin phi/sub(2)-self-interaction is developed systematically, which takes into account from the very beginning the existence of solitons in corresponding classical dynamical system. Correct definition of quantum soliton is given. The connection between the descriptions of quantum solitons on the basis of the proposed quantization schema and in terms of fermion fields is demonstrated

 8. DIVERSIDAD DE ABEJAS SIN AGUIJÓN (HYMENOPTERA:MELIPONINI UTILIZADAS EN MELIPONICULTURA EN COLOMBIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guiomar Nates Parra

  2013-09-01

  Full Text Available En Colombia se conoce la existencia de cerca de 120 especies de abejas nativas sin aguijón, muchas de las cuales tienen importantes usos y representaciones para diversos grupos sociales y culturales. A pesar de que su cría y manejo (meliponicultura, es una actividad que viene creciendo y tecnificándose en Latinoamérica y otras regiones del mundo, sus características y desarrollo en Colombia han sido poco documentados. Se presentan los resultados de entrevistas y visitas a 75 personas en 16 departamentos de Colombia, que cultivan 25 especies de abejas sin aguijón, agrupadas en 12 géneros. Se encontraron al menos nueve especies más sin identificación completa, se reportan cuatro nuevos registros para el país y se amplía la distribución para 21 taxones. Se presenta información sobre la distribución regional y altitudinal, el cultivo urbano y las denominaciones locales para las abejas. Se revisan algunas características de los géneros cultivados más comunes (Tetragonisca, Melipona, Paratrigona, Scaptotrigona, y Nannotrigona y se discute la importancia del vínculo entre diversidad biológica y cultural que se manifiesta en los nombres locales reportados. Ante un escenario mundial de expansión de la meliponicultura, se resaltan necesidades de investigación y riesgos para la conservación y manejo de la diversidad de abejas sin aguijón y los conocimientos asociados.

 9. Escrituras de Oseira (AHN sin relación con este monasterio (S. XI-XVI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romaní Martínez, Miguel

  2005-12-01

  Full Text Available The edition of nine monastic documents never published previously in any form, belonging to the Osera fund, but without any apparent relation to this monastery, increases the knowledge about the referred monasteries.

  La edición de nueve documentos monásticos inéditos pertenecientes al fondo de Oseira, pero sin relación aparente con este monasterio, complementará el conocimiento de los monasterios referidos.

 10. Juan Gelman: Del poeta-legislador a una lengua sin estado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Angel Dalmaroni

  2000-11-01

  Full Text Available La poesía de Gelman transforma el mandato de la tradición de la poesía política con que se inicia su obra, al reemplazarlo por la construcción de una lengua sin estado. La voz de esa tradición se desliza hacia una lengua que problematiza el reconocimiento pero resulta -a la vez- de una disonancia legible, y que se lee en las formas de una voz desalineada respecto de un sujeto, e imaginada como superposición entre figuras que proporcionan, desde el nivel de la representación, orientación constructivas de la escritura e indicación de lectura: el niño; el extranjero sin estado y sin lengua (inmigrante, exiliado, judío, etc.; el estado instable del español literario de la época de la conquista y especialmente el de los místicos; las locas o el loco, el incestuoso. Se propone leer esas figuras como una constelación móvil de confusiones que opera siempre en torno de la identidad: que la toma y la abandona en un movimiento que discute y, a la vez, utiliza las figuras sin estado que ocurren y a un tiempo se sustituyen entre sí. La identidad no resulta negada sino reemplazada cada vez que se le entrega, como en una estrategia momentánea de reposo, el terreno del poema.

 11. Juan Gelman: Del poeta-legislador a una lengua sin estado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Angel Dalmaroni

  2001-11-01

  Full Text Available La poesía de Gelman transforma el mandato de la tradición de la poesía política con que se inicia su obra, al reemplazarlo por la construcción de una lengua sin estado. La voz de esa tradición se desliza hacia una lengua que problematiza el reconocimiento pero resulta -a la vez- de una disonancia legible, y que se lee en las formas de una voz desalineada respecto de un sujeto, e imaginada como superposición entre figuras que proporcionan, desde el nivel de la representación, orientación constructivas de la escritura e indicación de lectura: el niño; el extranjero sin estado y sin lengua (inmigrante, exiliado, judío, etc.; el estado instable del español literario de la época de la conquista y especialmente el de los místicos; las locas o el loco, el incestuoso. Se propone leer esas figuras como una constelación móvil de confusiones que opera siempre en torno de la identidad: que la toma y la abandona en un movimiento que discute y, a la vez, utiliza las figuras sin estado que ocurren y a un tiempo se sustituyen entre sí. La identidad no resulta negada sino reemplazada cada vez que se le entrega, como en una estrategia momentánea de reposo, el terreno del poema.

 12. Recordando a Erlang : un breve paseo (sin esperas) por la Teoría de Colas

  OpenAIRE

  Delgado de la Torre, Rosario

  2009-01-01

  Este artículo tiene un doble objetivo : por una parte, dar cuenta de la celebración del centenario de la Teoría de Colas ; por otra, presentar una breve introducción a lo más clásico de dicha teoría, que pueda resultar de utilidad para aquellos que teniendo unos conocimientos elementales de probabilidad desean introducirse en ella de manera rápida y sin demasiadas complicaciones.

 13. A Fuzzy Adaptive Tightly-Coupled Integration Method for Mobile Target Localization Using SINS/WSN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei Li

  2016-11-01

  Full Text Available In recent years, mobile target localization for enclosed environments has been a growing interest. In this paper, we have proposed a fuzzy adaptive tightly-coupled integration (FATCI method for positioning and tracking applications using strapdown inertial navigation system (SINS and wireless sensor network (WSN. The wireless signal outage and severe multipath propagation of WSN often influence the accuracy of measured distance and lead to difficulties with the WSN positioning. Note also that the SINS are known for their drifted error over time. Using as a base the well-known loosely-coupled integration method, we have built a tightly-coupled integrated positioning system for SINS/WSN based on the measured distances between anchor nodes and mobile node. The measured distance value of WSN is corrected with a least squares regression (LSR algorithm, with the aim of decreasing the systematic error for measured distance. Additionally, the statistical covariance of measured distance value is used to adjust the observation covariance matrix of a Kalman filter using a fuzzy inference system (FIS, based on the statistical characteristics. Then the tightly-coupled integration model can adaptively adjust the confidence level for measurement according to the different measured accuracies of distance measurements. Hence the FATCI system is achieved using SINS/WSN. This innovative approach is verified in real scenarios. Experimental results show that the proposed positioning system has better accuracy and stability compared with the loosely-coupled and traditional tightly-coupled integration model for WSN short-term failure or normal conditions.

 14. Discrete symmetries with neutral mesons

  Science.gov (United States)

  Bernabéu, José

  2018-01-01

  Symmetries, and Symmetry Breakings, in the Laws of Physics play a crucial role in Fundamental Science. Parity and Charge Conjugation Violations prompted the consideration of Chiral Fields in the construction of the Standard Model, whereas CP-Violation needed at least three families of Quarks leading to Flavour Physics. In this Lecture I discuss the Conceptual Basis and the present experimental results for a Direct Evidence of Separate Reversal-in-Time T, CP and CPT Genuine Asymmetries in Decaying Particles like Neutral Meson Transitions, using Quantum Entanglement and the Decay as a Filtering Measurement. The eight transitions associated to the Flavour-CP eigenstate decay products of entangled neutral mesons have demonstrated with impressive significance a separate evidence of TRV and CPV in Bd-physics, whereas a CPTV asymmetry shows a 2σ effect interpreted as an upper limit. Novel CPTV observables are discussed for K physics at KLOE-2, including the difference between the semileptonic asymmetries from KL and KS, the ratios of double decay rate Intensities to Flavour-CP eigenstate decay products and the ω-effect. Their observation would lead to a change of paradigm beyond Quantum Field Theory, however there is nothing in Quantum Mechanics forbidding CPTV.

 15. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE CARAMELOS DE UCHUVA SIN SACAROSA ADICIONADOS CON CALCIO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  FRANCIA ELENA VALENCIA G

  Full Text Available Este trabajo evalúa el efecto de la adición de calcio sobre los atributos de calidad de un caramelo blando a base de fruto de uchuva sin sacarosa, comparándolo con uno similar sin calcio. Se emplea calcio lácteo como ingrediente funcional, el cual se incorpora a granel, con el objetivo de alcanzar un valor diario de referencia mayor del 20% en una porción de 15 g de producto, según la normativa colombiana. El calcio afecta principalmente la acidez del producto (, la elasticidad (>, la cohesividad (. El caramelo adicionado presentó contenidos de 292,5 ± 9 mg Ca/porción, correspondiente a un 20 % del valor diario de referencia, lo cual permite identificar al producto con el descriptor 'Excelente fuente de calcio'. Los caramelos blandos de uchuva sin azúcar adicionados con calcio, representan una alternativa económica para cubrir necesidades de calcio en la dieta de la población

 16. A Novel Scheme for DVL-Aided SINS In-Motion Alignment Using UKF Techniques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenqi Wu

  2013-01-01

  Full Text Available In-motion alignment of Strapdown Inertial Navigation Systems (SINS without any geodetic-frame observations is one of the toughest challenges for Autonomous Underwater Vehicles (AUV. This paper presents a novel scheme for Doppler Velocity Log (DVL aided SINS alignment using Unscented Kalman Filter (UKF which allows large initial misalignments. With the proposed mechanism, a nonlinear SINS error model is presented and the measurement model is derived under the assumption that large misalignments may exist. Since a priori knowledge of the measurement noise covariance is of great importance to robustness of the UKF, the covariance-matching methods widely used in the Adaptive KF (AKF are extended for use in Adaptive UKF (AUKF. Experimental results show that the proposed DVL-aided alignment model is effective with any initial heading errors. The performances of the adaptive filtering methods are evaluated with regards to their parameter estimation stability. Furthermore, it is clearly shown that the measurement noise covariance can be estimated reliably by the adaptive UKF methods and hence improve the performance of the alignment.

 17. Back scattering involving embedded silicon nitride (SiN) nanoparticles for c-Si solar cells

  Science.gov (United States)

  Ghosh, Hemanta; Mitra, Suchismita; Siddiqui, M. S.; Saxena, A. K.; Chaudhuri, Partha; Saha, Hiranmay; Banerjee, Chandan

  2018-04-01

  A novel material, structure and method of synthesis for dielectric light trapping have been presented in this paper. First, the light scattering behaviour of silicon nitride nanoparticles have been theoretically studied in order to find the optimized size for dielectric back scattering by FDTD simulations from Lumerical Inc. The optical results have been used in electrical analysis and thereby, estimate the effect of nanoparticles on efficiency of the solar cells depending on substrate thickness. Experimentally, silicon nitride (SiN) nanoparticles have been formed using hydrogen plasma treatment on SiN layer deposited by Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD). The size and area coverage of the nanoparticles were controlled by varying the working pressure, power density and treatment duration. The nanoparticles were integrated with partial rear contact c-Si solar cells as dielectric back reflector structures for the light trapping in thin silicon solar cells. Experimental results revealed the increases of current density by 2.7% in presence of SiN nanoparticles.

 18. Tussen uitspraak en detentie : Een verklaring voor het verschil tussen twee methoden om de behoefte aan sanctiecapaciteit te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Moolenaar, D.E.G.

  2001-01-01

  Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen laten verschillende bronnen echter een uiteenlopend beeld zien. Het gaat hiet om verschillende modellen gehanteerd door het WODC en de

 19. Effects of precursor and sulfation on OMS-2 catalyst for oxidation of ethanol and acetaldehyde at low temperatures.

  Science.gov (United States)

  Wang, Renhu; Li, Junhua

  2010-06-01

  Volatile organic compounds (VOCs) emitted from many industrial processes and transportation activities are major organic pollutants in the atmosphere and toxic to human health. Octahedral molecular sieve (OMS-2) catalysts with different precursors and sulfate-acidified OMS-2 catalysts were synthesized using refluxing methods. The catalysts were investigated on complete oxidation of ethanol and acetaldehyde, and both demonstrated good reactivity. However, acidification resulted in a decrease in activity. OMS-2 catalyst using MnSO(4) as precursor exhibited the best catalytic performance and, thus, was selected for catalyst deactivation by sulfur dioxide. The results of this study suggested that the Mn-O bond of OMS-2 catalysts was the main determinant of the catalytic activity toward oxygenated VOC oxidation and weaker acid sites benefited higher acetaldehyde selectivity. Catalyst deactivation resulted from a strong but slow chemical interaction between the Mn-O bond and sulfur dioxide, probably forming manganese sulfate.

 20. Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye under the Daylight Irradiation over CN-TiO₂ Modified with OMS-2.

  Science.gov (United States)

  Hassan, Mohamed Elfatih; Chen, Jing; Liu, Guanglong; Zhu, Duanwei; Cai, Jianbo

  2014-12-12

  In this study, CN-TiO₂ was modified with cryptomelane octahedral molecular sieves (OMS-2) by the sol-gel method based on the self-assembly technique to enhance its photocatalytic activity under the daylight irradiation. The synthesized samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), UV-vis spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and porosimeter analysis. The results showed that the addition of OMS-2 in the sol lead to higher Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area, pore volume, porosity of particle after heat treatment and the specific surface area, porosity, crystallite size and pore size distribution could be controlled by adjusting the calcination temperature. Compared to the CN-TiO₂-400 sample, CN-TiO₂/OMS-2-400 exhibited greater red shift in absorption edge of samples in visible region due to the OMS-2 coated. The enhancement of photocatalytic activity of CN-TiO₂/OMS-2 composite photocatalyst was subsequently evaluated for the degradation of the methyl orange dye under the daylight irradiation in water. The results showed that the methyl orange dye degradation rate reach to 37.8% for the CN-TiO₂/OMS-2-400 sample under the daylight irradiation for 5 h, which was higher than that of reference sample. The enhancement in daylight photocatalytic activities of the CN-TiO₂/OMS samples could be attributed to the synergistic effects of OMS-2 coated, larger surface area and red shift in adsorption edge of the prepared sample.

 1. Molecular cloning and functional characterization of peptidoglycan recognition protein OmPGRP-L2 from the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.

  Science.gov (United States)

  Jang, Ju Hye; Kim, Hyun; Cho, Ju Hyun

  2017-10-01

  Peptidoglycan recognition proteins (PGRPs), a group of pattern recognition receptors (PRRs), are innate immune molecules that are structurally conserved through evolution in both invertebrate and vertebrate animals. In teleost fish, several PGRPs have been characterized recently. They have both amidase activity and bactericidal activity and are involved in indirectly killing bacteria and regulating multiple signaling pathways. However, the knowledge of functional similarity and divergence between PGRP paralogs for their role as an immune modulator in teleost fish is still limited. In this study, we identified a novel PGRP paralog, termed OmPGRP-L2 from the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). OmPGRP-L2 contains the conserved PGRP domain and the four Zn 2+ -binding amino acid residues required for amidase activity. Quantitative RT-PCR analysis indicated that OmPGRP-L2 is highly expressed in liver. Overexpression of OmPGRP-L2 in a rainbow trout hepatocyte cell line RTH-149 challenged with Edwardsiella tarda resulted in down-regulation of IL-1β and TNF-α expression. When overexpressed in RTH-149 cells, OmPGRP-L2 inhibited NF-κB activity with or without bacterial stimulation. Collectively, these findings suggest that OmPGRP-L2 has an immunomodulatory function, via NF-κB inhibition in liver. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Happy birthday, little neutral one

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sutton, C.

  1990-01-01

  This article looks at the history of the neutrino particle, a tiny neutral particle which reacts only with the weak force. Its existence was originally postulated by Wolfgang Pauli in 1930, to explain beta decay energy conservation but because of the extreme experimental difficulties involved, neutrinos were not observed experimentally until 1956. Notwithstanding this the neutrino has become a valuable tool in high energy physics. Neutrino beams are used to probe matter and were used to reveal the existence of quarks within the particles once viewed as elementary, the proton and neutron. Cosmic neutrinos may be detected in the Deep Underwater Muon and Neutrino Detector off the coast of Hawaii and the Moon itself is a target for ultra high energy neutrinos in a Russian experiment to detect cascades of charge particles produced by these neutrinos in ice in the Antarctic. (UK)

 3. Gargamelle and the neutral currents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rousset, A.

  1996-06-01

  In order to simplify the description of forces, the physicists want to reduce the number of four interactions to a smaller one. They want to unify them. Einstein tried to unify the electromagnetic interaction and the gravitation interaction but it was probably the most difficult to unify. during the sixties, the American physicists Sheldon Glashow and Steven Weinberg and the Pakistani Abdus Salam ( each rewarded by the Nobel price of 1979) propose to unify the weak and electromagnetic interactions interactions under the form of an only interaction, the electro-weak interaction. To check the validity of this theory exist the demonstration by the weak neutral currents. In 1973, European physicians which analyzed photos taken in the bubble chamber called Gargamelle brought the experimental proof. This book tells the story of this discovery. (N.C.)

 4. $\\tau$ decays with neutral kaons

  CERN Document Server

  Abbiendi, G.; Akesson, P.F.; Alexander, G.; Allison, John; Anderson, K.J.; Arcelli, S.; Asai, S.; Ashby, S.F.; Axen, D.; Azuelos, G.; Bailey, I.; Ball, A.H.; Barberio, E.; Barlow, Roger J.; Batley, J.R.; Baumann, S.; Behnke, T.; Bell, Kenneth Watson; Bella, G.; Bellerive, A.; Bentvelsen, S.; Bethke, S.; Betts, S.; Biebel, O.; Biguzzi, A.; Bloodworth, I.J.; Bock, P.; Bohme, J.; Boeriu, O.; Bonacorsi, D.; Boutemeur, M.; Braibant, S.; Bright-Thomas, P.; Brigliadori, L.; Brown, Robert M.; Burckhart, H.J.; Capiluppi, P.; Carnegie, R.K.; Carter, A.A.; Carter, J.R.; Chang, C.Y.; Charlton, David G.; Chrisman, D.; Ciocca, C.; Clarke, P.E.L.; Clay, E.; Cohen, I.; Conboy, J.E.; Cooke, O.C.; Couchman, J.; Couyoumtzelis, C.; Coxe, R.L.; Cuffiani, M.; Dado, S.; Dallavalle, G.Marco; Dallison, S.; Davis, R.; de Roeck, A.; Dervan, P.; Desch, K.; Dienes, B.; Dixit, M.S.; Donkers, M.; Dubbert, J.; Duchovni, E.; Duckeck, G.; Duerdoth, I.P.; Estabrooks, P.G.; Etzion, E.; Fabbri, F.; Fanfani, A.; Fanti, M.; Faust, A.A.; Feld, L.; Ferrari, P.; Fiedler, F.; Fierro, M.; Fleck, I.; Frey, A.; Furtjes, A.; Futyan, D.I.; Gagnon, P.; Gary, J.W.; Gaycken, G.; Geich-Gimbel, C.; Giacomelli, G.; Giacomelli, P.; Gingrich, D.M.; Glenzinski, D.; Goldberg, J.; Gorn, W.; Grandi, C.; Graham, K.; Gross, E.; Grunhaus, J.; Gruwe, M.; Hajdu, C.; Hanson, G.G.; Hansroul, M.; Hapke, M.; Harder, K.; Harel, A.; Hargrove, C.K.; Harin-Dirac, M.; Hauschild, M.; Hawkes, C.M.; Hawkings, R.; Hemingway, R.J.; Herten, G.; Heuer, R.D.; Hildreth, M.D.; Hill, J.C.; Hobson, P.R.; Hocker, James Andrew; Hoffman, Kara Dion; Homer, R.J.; Honma, A.K.; Horvath, D.; Hossain, K.R.; Howard, R.; Huntemeyer, P.; Igo-Kemenes, P.; Imrie, D.C.; Ishii, K.; Jacob, F.R.; Jawahery, A.; Jeremie, H.; Jimack, M.; Jones, C.R.; Jovanovic, P.; Junk, T.R.; Kanaya, N.; Kanzaki, J.; Karapetian, G.; Karlen, D.; Kartvelishvili, V.; Kawagoe, K.; Kawamoto, T.; Kayal, P.I.; Keeler, R.K.; Kellogg, R.G.; Kennedy, B.W.; Kim, D.H.; Klier, A.; Kobayashi, T.; Kobel, M.; Kokott, T.P.; Kolrep, M.; Komamiya, S.; Kowalewski, Robert V.; Kress, T.; Krieger, P.; von Krogh, J.; Kuhl, T.; Kupper, M.; Kyberd, P.; Lafferty, G.D.; Landsman, H.; Lanske, D.; Lauber, J.; Lawson, I.; Layter, J.G.; Lellouch, D.; Letts, J.; Levinson, L.; Liebisch, R.; Lillich, J.; List, B.; Littlewood, C.; Lloyd, A.W.; Lloyd, S.L.; Loebinger, F.K.; Long, G.D.; Losty, M.J.; Lu, J.; Ludwig, J.; Macchiolo, A.; Macpherson, A.; Mader, W.; Mannelli, M.; Marcellini, S.; Marchant, T.E.; Martin, A.J.; Martin, J.P.; Martinez, G.; Mashimo, T.; Mattig, Peter; McDonald, W.John; McKenna, J.; Mckigney, E.A.; McMahon, T.J.; McPherson, R.A.; Meijers, F.; Mendez-Lorenzo, P.; Merritt, F.S.; Mes, H.; Meyer, I.; Michelini, A.; Mihara, S.; Mikenberg, G.; Miller, D.J.; Mohr, W.; Montanari, A.; Mori, T.; Nagai, K.; Nakamura, I.; Neal, H.A.; Nisius, R.; O'Neale, S.W.; Oakham, F.G.; Odorici, F.; Ogren, H.O.; Okpara, A.; Oreglia, M.J.; Orito, S.; Pasztor, G.; Pater, J.R.; Patrick, G.N.; Patt, J.; Perez-Ochoa, R.; Petzold, S.; Pfeifenschneider, P.; Pilcher, J.E.; Pinfold, J.; Plane, David E.; Poli, B.; Polok, J.; Przybycien, M.; Quadt, A.; Rembser, C.; Rick, H.; Robins, S.A.; Rodning, N.; Roney, J.M.; Rosati, S.; Roscoe, K.; Rossi, A.M.; Rozen, Y.; Runge, K.; Runolfsson, O.; Rust, D.R.; Sachs, K.; Saeki, T.; Sahr, O.; Sang, W.M.; Sarkisian, E.K.G.; Sbarra, C.; Schaile, A.D.; Schaile, O.; Scharff-Hansen, P.; Schieck, J.; Schmitt, S.; Schoning, A.; Schroder, Matthias; Schumacher, M.; Schwick, C.; Scott, W.G.; Seuster, R.; Shears, T.G.; Shen, B.C.; Shepherd-Themistocleous, C.H.; Sherwood, P.; Siroli, G.P.; Skuja, A.; Smith, A.M.; Snow, G.A.; Sobie, R.; Soldner-Rembold, S.; Spagnolo, S.; Sproston, M.; Stahl, A.; Stephens, K.; Stoll, K.; Strom, David M.; Strohmer, R.; Surrow, B.; Talbot, S.D.; Taras, P.; Tarem, S.; Teuscher, R.; Thiergen, M.; Thomas, J.; Thomson, M.A.; Torrence, E.; Towers, S.; Trefzger, T.; Trigger, I.; Trocsanyi, Z.; Tsur, E.; Turner-Watson, M.F.; Ueda, I.; Van Kooten, Rick J.; Vannerem, P.; Verzocchi, M.; Voss, H.; Wackerle, F.; Waller, D.; Ward, C.P.; Ward, D.R.; Watkins, P.M.; Watson, A.T.; Watson, N.K.; Wells, P.S.; Wengler, T.; Wermes, N.; Wetterling, D.; White, J.S.; Wilson, G.W.; Wilson, J.A.; Wyatt, T.R.; Yamashita, S.; Zacek, V.; Zer-Zion, D.

  2000-01-01

  The branching ratio of the tau lepton to a neutral K meson is measured from a sample of approximately 200,000 tau decays recorded by the OPAL detector at centre-of-mass energies near the Z0 resonance. The measurement is based on two samples which identify one-prong tau decays with KL and KS mesons. The combined branching ratios are measured to be B(tau- -->pi- K0bar nutau) = (9.33+-0.68+-0.49)x10^-3 B(tau- -->pi- K0bar [>=1pi0] nutau) = (3.24+-0.74+-0.66)x10^-3 B(tau- -->K- K0bar [>=0pi0] nutau) = (3.30+-0.55+-0.39)x10^-3 where the first error is statistical and the second systematic.

 5. Laser sputter neutral mass spectrometry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  King, B V; Clarke, M; Hu, H; Betz, [Newcastle Univ., NSW (Australia). Dept. of Physics

  1994-12-31

  Laser sputter neutral mass spectrometry (LSNMS) is an emerging technique for highly sensitive surface analysis. In this technique a target is bombarded with a pulsed beam of keV ions. The sputtered particles are intercepted by a high intensity pulsed laser beam above the surface and ionised with almost 100% efficiency. The photions may then be mass analysed using a quadrupole or, more commonly, using time of flight (TOF) techniques. In this method photoions are extracted from the ionisation region, accelerated to a known energy E{sub o} and strike a channelplate detector a distance `d` away. The flight time `t` of the photoions is then related to their mass by `d` {radical}m / {radical} 2E{sub o} so measurement of `t` allows mass spectra to be obtained. It is found that LSNMS is an emerging technique of great sensitivity and flexibility, useful for both applied analysis and to investigate basic sputtering processes. 4 refs., 3 figs.

 6. Laser sputter neutral mass spectrometry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  King, B.V.; Clarke, M.; Hu, H.; Betz [Newcastle Univ., NSW (Australia). Dept. of Physics

  1993-12-31

  Laser sputter neutral mass spectrometry (LSNMS) is an emerging technique for highly sensitive surface analysis. In this technique a target is bombarded with a pulsed beam of keV ions. The sputtered particles are intercepted by a high intensity pulsed laser beam above the surface and ionised with almost 100% efficiency. The photions may then be mass analysed using a quadrupole or, more commonly, using time of flight (TOF) techniques. In this method photoions are extracted from the ionisation region, accelerated to a known energy E{sub o} and strike a channelplate detector a distance `d` away. The flight time `t` of the photoions is then related to their mass by `d` {radical}m / {radical} 2E{sub o} so measurement of `t` allows mass spectra to be obtained. It is found that LSNMS is an emerging technique of great sensitivity and flexibility, useful for both applied analysis and to investigate basic sputtering processes. 4 refs., 3 figs.

 7. TFTR neutral beam power system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deitz, A.; Murray, H.; Winje, R.

  1977-01-01

  The TFTR NB System will be composed of four beam lines, each containing three ion sources presently being developed for TFTR by the Lawrence Berkeley Laboratories (LBL). The Neutral Beam Power System (NBPS) will provide the necessary power required to operate these Ion Sources in both an experimental or operational mode as well as test mode. This paper describes the technical as well as the administrative/management aspects involved in the development and building of this system. The NBPS will combine the aspects of HV pulse (120 kV) and long pulse width (0.5 sec) together to produce a high power system that is unique in the Electrical Engineering field

 8. Modeling Secondary Neutral Helium in the Heliosphere

  International Nuclear Information System (INIS)

  Müller, Hans-Reinhard; Möbius, Eberhard; Wood, Brian E.

  2016-01-01

  An accurate, analytic heliospheric neutral test-particle code for helium atoms from the interstellar medium (ISM) is coupled to global heliospheric models dominated by hydrogen and protons from the solar wind and the ISM. This coupling enables the forward-calculation of secondary helium neutrals from first principles. Secondaries are produced predominantly in the outer heliosheath, upwind of the heliopause, by charge exchange of helium ions with neutral atoms. The forward model integrates the secondary production terms along neutral trajectories and calculates the combined neutral helium phase space density in the innermost heliosphere where it can be related to in-situ observations. The phase space density of the secondary component is lower than that of primary neutral helium, but its presence can change the analysis of primaries and the ISM, and can yield valuable insight into the characteristics of the plasma in the outer heliosheath. (paper)

 9. Molecular clock on a neutral network.

  Science.gov (United States)

  Raval, Alpan

  2007-09-28

  The number of fixed mutations accumulated in an evolving population often displays a variance that is significantly larger than the mean (the overdispersed molecular clock). By examining a generic evolutionary process on a neutral network of high-fitness genotypes, we establish a formalism for computing all cumulants of the full probability distribution of accumulated mutations in terms of graph properties of the neutral network, and use the formalism to prove overdispersion of the molecular clock. We further show that significant overdispersion arises naturally in evolution when the neutral network is highly sparse, exhibits large global fluctuations in neutrality, and small local fluctuations in neutrality. The results are also relevant for elucidating aspects of neutral network topology from empirical measurements of the substitution process.

 10. Neutral particle beam alternative concept for ITER

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sedgley, D.; Brook, J.; Luzzi, T.; Deutsch, L.

  1989-01-01

  An analysis of an ITER neutral particle beam system is presented. The analysis covers the neutralizer, ion dumps, pumping, and geometric aspects. The US beam concept for ITER consists of three or four clusters of beamlines delivering approximately 80 MW total of 1.6-MeV deuterium to three or four reactor ports. Each cluster has three self-contained beamlines featuring plasma neutralizers and electrostatic ion dumps. In this study, each of the beamlines has two source assemblies with separate gas neutralizers and magnetic ion dumps. Deuterium is injected into the gas neutralizers by a separate system. Saddle-shaped copper coils augment the tokamak poloidal field to turn the charged particles into the ion dumps. The gas flow from the source, neutralizer, and ion dump is pumped by regenerable cryopanels. The effect of the port between the TF coils and the beam injection angle on the plasma footprint was studied

 11. BEAMS3D Neutral Beam Injection Model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lazerson, Samuel

  2014-04-14

  With the advent of applied 3D fi elds in Tokamaks and modern high performance stellarators, a need has arisen to address non-axisymmetric effects on neutral beam heating and fueling. We report on the development of a fully 3D neutral beam injection (NBI) model, BEAMS3D, which addresses this need by coupling 3D equilibria to a guiding center code capable of modeling neutral and charged particle trajectories across the separatrix and into the plasma core. Ionization, neutralization, charge-exchange, viscous velocity reduction, and pitch angle scattering are modeled with the ADAS atomic physics database [1]. Benchmark calculations are presented to validate the collisionless particle orbits, neutral beam injection model, frictional drag, and pitch angle scattering effects. A calculation of neutral beam heating in the NCSX device is performed, highlighting the capability of the code to handle 3D magnetic fields.

 12. Neutral-beam current drive in tokamaks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Devoto, R.S.

  1986-01-01

  The theory of neutral-beam current drive in tokamaks is reviewed. Experiments are discussed where neutral beams have been used to drive current directly and also indirectly through neoclassical effects. Application of the theory to an experimental test reactor is described. It is shown that neutral beams formed from negative ions accelerated to 500 to 700 keV are needed for this device

 13. Neutral-beam current drive in tokamaks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Devoto, R.S.

  1987-01-01

  The theory of neutral-beam current drive in tokamaks is reviewed. Experiments are discussed where neutral beams have been used to drive current directly and also indirectly through neoclassical effects. Application of the theory to an experimental test reactor is described. It is shown that neutral beams formed from negative ions accelerated to 500-700 keV are needed for this device

 14. Cosmological reconstruction and Om diagnostic analysis of Einstein-Aether theory

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pasqua, Antonio [Department of Physics, University of Trieste, Via Valerio 2, 34127 Trieste (Italy); Chattopadhyay, Surajit [Pailan College of Management and Technology, Bengal Pailan Park, Kolkata-700 104 (India); Momeni, Davood; Myrzakulov, Ratbay [Eurasian International Center for Theoretical Physics and Department of General and Theoretical Physics, Eurasian National University, Astana 010008 (Kazakhstan); Raza, Muhammad [Department of Mathematics, COMSATS Institute of Information Technology, Sahiwal 57000 (Pakistan); Faizal, Mir, E-mail: toto.pasqua@gmail.com, E-mail: surajcha@iucaa.ernet.in, E-mail: d.momeni@yahoo.com, E-mail: mraza@zju.edu.cn, E-mail: rmyrzakulov@gmail.com, E-mail: mirfaizalmir@gmail.com [Irving K. Barber School of Arts and Sciences, University of British Columbia—Okanagan, Kelowna, British Columbia V1V 1V7 (Canada)

  2017-04-01

  In this paper, we analyze the cosmological models in Einstein-Aether gravity, which is a modified theory of gravity in which a time-like vector field breaks the Lorentz symmetry. We use this formalism to analyse different cosmological models with different behavior of the scale factor. In this analysis, we use a certain functional dependence of the Dark Energy (DE) on the Hubble parameter H . It will be demonstrated that the Aether vector field has a non-trivial effect on these cosmological models. We also perform the Om diagnostic in Einstein-Aether gravity and we fit the parameters of the cosmological models using recent observational data.

 15. Doing 21st Century Skills - om Dewey og det 21. århundredes kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2017-01-01

  Men hvordan hænger det sammen med ideen om det 21. århundredes kompetencer? Jeg vil i det følgende pege på flere sammenhænge mellem synet på læring, pædagogik og fag hos Dewey og udvalgte elementer i 21CS. Begrundelsen for dette er, at 21CS kun er et meget overordnet begreb, der ikke rummer...... at udvikle konkrete og praksisnære didaktiske design. At pege på Deweys tilgang som et fundament er et bud på ét svar i denne sammenhæng....

 16. Autism och Asperger syndromtvå studier om pedagogers ochspecialpedagogers kunskaper och erfarenheter

  OpenAIRE

  Lindgren, Pauline; Olsson, Sofia; Simonsson, Daniel

  2008-01-01

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när d...

 17. Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aske Juul Lassen

  2015-07-01

  Full Text Available Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problemati- seret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

 18. Summary of LO2/Ethanol OMS/RCS Technology and Advanced Development 99-2744

  Science.gov (United States)

  Curtis, Leslie A.; Hurlbert, Eric A.

  1999-01-01

  NASA is pursuing non-toxic propellant technologies applicable to RLV and Space Shuttle orbital maneuvering system (OMS) and reaction control system (RCS). The primary objectives of making advancements in an OMS/RCS system are improved safety, reliability, and reduced operations and maintenance cost, while meeting basic operational and performance requirements. An OMS/RCS has a high degree of direct interaction with the vehicle and crew and requires subsystem and components that are compatible with integration into the vehicle with regard to external mold-line, power, and thermal control. In July 1997, a Phase I effort for the technology and advanced development of an upgrade of the space shuttle was conducted to define the system architecture, propellant tank, feed system, RCS thrusters, and OMS engine. Phase I of the project ran from July 1997 to October 1998. Phase II is currently being planned for the development and test of full-scale prototype of the system in 1999 and 2000. The choice of pressure-fed liquid oxygen (LO2) and ethanol is the result of numerous trade studies conducted from 1980 to 1996. Liquid oxygen and ethanol are clean burning, high-density propellants that provide a high degree of commonality with other spacecraft subsystems including life support, power, and thermal control, and with future human exploration and development of space missions. The key to this pressure-fed system is the use of subcooled liquid oxygen at 350 psia. In this approach, there is 80 degrees R of subcooling, which means that boil-off will not occur until the temperature has risen 80 R. The sub-cooling results naturally from loading propellants at 163 R, which is the saturation temperature at 14.7 psia, and then pressurizing to 350 psia on the launch pad. Thermal insulation and conditioning techniques are then used to limit the LO2 temperature to 185 R maximum, and maintain the sub-cooling. The other key is the wide temperature range of ethanol, -173 F to +300 F, which

 19. PLB, vertical tail, OMS pods above Earth with moon in distant background

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Payload bay (PLB) equipment, payloads, and experiments include remote manipulator system (RMS) stowed on port side sill longeron, Development Flight Instrument (DFI) pallet with High Capacity Heat Pipe Experiment, Special Philatelic Covers in two large storage (mail) boxes, Evaluation of Oxygen Interaction with Materials (EOIM) experiment trays, and Advanced Flexible Reusable Surface Insulation (AFRSI) blanket in foreground and Payload Flight Test Article (PFTA) behind DFI pallet. Vertical tail with orbital maneuvering system (OMS) pods at base points to Earth's cloud-covered surface with gibbous moon in distance.

 20. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...