WorldWideScience

Sample records for seluuringu programmi hindamise

 1. Ilmunud on raamatukogude mõju hindamise standard / Kai Välbe

  Index Scriptorium Estoniae

  Välbe, Kai

  2016-01-01

  Raamatututvustus: Informatsioon ja dokumentatsioon [Võrguteavik] : raamatukogude mõju hindamise meetodid ja menetlused / tõlkinud Sirje Nilbe. Tallinn : Eesti Standardikeskus, 2016. (Eesti Standard ; EVS-ISO 16439:2016)

 2. Prantsusmaal hoolekandeasutuste hindamist õppimas / Kaidi-Mari Liping

  Index Scriptorium Estoniae

  Liping, Kaidi-Mari

  2008-01-01

  12.-16. maini osales Võrumaa neljaliikmeline delegatsioon Prantsusmaal Agen'is toimunud koolitusel, mille eesmärk oli tutvustada hoolekandeasutustes osutatavate teenuste kvaliteedi hindamise metoodikat Valoris. Koolitus toimus EL Leonardo da Vinci programmi projekti Valoris TIQSS raames

 3. TÜ osaleb programmis "Atomium Culture"

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Ainsana Eestist osaleb TÜ Euroopa teaduse populariseerimise programmis "Atomium Culture", mille eesmärgiks on ühendada teadmiste loomine (ülikoolid), info ja kommunikatsioon selle kohta (ajalehed) ning teadmiste kasutamine (ettevõtted)

 4. Korduvkuritegevuse riskide hindamise lähtealused ja praktika Eesti vanglasüsteemis / Piret Liba

  Index Scriptorium Estoniae

  Liba, Piret

  2011-01-01

  Korduvkuritegevuse vähendamise efektiivsetest meetmetest, retsidiivsusriski hindamise metoodikast, väljatöötatud riskihindamisvahenditest ning Eesti kriminaaljustiitssüsteemi praktikast retsidiivsusriski hindamisel

 5. Toetusi saab küsida ka LEADER-programmi raames / Raavo Raadik

  Index Scriptorium Estoniae

  Raadik, Raavo

  2011-01-01

  Eesti Hobusekasvatajate Seltsi raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi juht Enn Rand on LEADER-programmi abil oluliselt arendanud Pärnumaal Tõstamaa vallas asuvat Maria talu, mis on praeguseks muutunud maakonnas arvestatavaks puhke- ja spordikeskuseks

 6. E-õppe programmi BeSt mõjud partnerkõrgkoolides / Jüri Lõssenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Lõssenko, Jüri

  2015-01-01

  Aastatel 2008-2013 viidi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) koordineerimisel ellu kõrghariduse e-õppe programm BeSt, mille eesmärk oli e-õppe vahendite ja võimaluste kasutamise toel tõsta programmi kaasatud kõrgkoolides taseme- ja täiendusõppe kvaliteeti

 7. Tutorial GPS I programmi TGO e TTC di Trimble

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vittorio Grassi

  2005-10-01

  Full Text Available Sia questo articolo che quelli che seguiranno sui più diffusi programmi di elaborazione dei dati GPS circolanti in Italia, non pretendono d’essere ne’ saranno mai un manuale d’uso. Il loro scopo è quello di mettere in risalto le funzionalità del programma recensito sulla base di quanto esposto nell’articolo dello stesso autore, intitolato “L’elaborazione dei dati GPS” e pubblicato sul n° 2 di Geomedia 2005 ed è quindi visto solo sotto l’aspetto della elaborazione dei dati GPS e della loro compensazione.

 8. Eesti keskkonnamõju hindamise süsteemi efektiivsuse mõõtmine = The evaluation of effectivness of Estonian environmental impact assessment system : II koht magistritööde kategoorias / Kaupo Heinma

  Index Scriptorium Estoniae

  Heinma, Kaupo

  2009-01-01

  Artikli aluseks olevas magistritöös määrati keskkonnamõju hindamise süsteemi efektiivsus ja selle mõõtmine. Uuringu käigus viidi läbi Harju maakonda hõlmav pilootala uuring, seejärel täiendav üle-eestiline uuring olulisima mõjuteguri selgitamiseks

 9. Kuidas eesti keele õppijad ja kasutajad lause verbi ajavormi sobivust hindavad?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Maisla

  2011-05-01

  Full Text Available Verbi ajavormide kasutamine on üks grammatika valdkondadest, mis pakub jätkuvalt huvi teise keele omandamise uurijatele. Artiklis on vaatluse all grammatilise sobivuse hindamise testi tulemused, milles võrreldakse 96 vene ja 100 eesti emakeelega üliõpilase valikuid ülesandes, kus tuli hinnata oleviku ja kolme mineviku ajavormi sobivust eestikeelsesse lausesse skaalal sobib täpselt / sobib samuti / ei sobi. Kogutud andmeid on töödeldud SPSS-programmi abil ning statistiliste testide tulemuste põhjal selgitatud välja erinevused keelejuhtide rühmade vahel. Olulised erinevused kahe rühma vahel ilmnesid täis- ja enneminevikulise verbi sobivusele antud hinnangute vahel, kuid oleviku ja lihtmineviku sobivust on vene keelejuhid hinnanud eesti keelejuhtidega suhteliselt sarnaselt. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.06

 10. Ingemansson Technology AB osaleb Läänemere Agenda 21-programmis Eesti töökeskkonnamüra vähendamise projektiga / Lars Landström

  Index Scriptorium Estoniae

  Landström, Lars

  2005-01-01

  Rootsi firma Ingemansson Technology AB on Põhja-Euroopa juhtiv akustikale, mürale ja vibratsioonile spetsialiseerunud konsultatsioonifirma, mis osaleb Läänemere Agenda 21 programmis projektiga "Töökeskkonnamüra tõrje ja masinamüra summutamise EL direktiivide kohaste meetmete rakendamine Eestis"

 11. Mis määrab ettevõtte hinna? / Tõnu Pekk

  Index Scriptorium Estoniae

  Pekk, Tõnu

  2003-01-01

  Autor kirjeldab erinevaid ettevõtte hindamise meetodeid ning selgitab, millal oleks neid meetodeid otstarbekas rakendada. Lisad: Milleks ettevõtte väärtust hinnata?; Kuidas hindab ettevõtet riskikapitalist?; Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid; Mõisted.

 12. Metoodika lapse emotsionaalse väärkohtlemise hindamiseks institutsionaalses keskkonnas / Triin Edovald

  Index Scriptorium Estoniae

  Edovald, Triin

  2001-01-01

  Uurimusest, mille eesmärgiks oli lapse emotsionaalse väärkohtlemise hindamise metoodika kohandamine lastekodu tingimustele. Uurimus viidi läbi ühes Tartu lastekodus, intervjueerides kuut kasvatajat ja vaadeldes kuue lastekodulapse ja tema usalduskasvataja vahelist suhtlemist ja tegevust eesmärgiga sisse viia võimalikud täpsustused ja muutused emotsionaalse väärkohtlemise hindamise metoodikasse kohandades seda lastekodu tingimustele

 13. Oma kompetentsi tuleb võrrelda kutsestandardiga / Aira Lepik

  Index Scriptorium Estoniae

  Lepik, Aira, 1958-

  2015-01-01

  Artiklis tutvustatakse kompetentsuspõhise hindamise olemust ja antakse soovitusi kirjaliku enesehindamise koostamiseks. Enesehindamine on hindamismeetodiks raamatukoguhoidja 6., 7. ja 8. taseme kutsestandardis.

 14. Riskikapitali hinnakujunemise mehhanism / Margus Kõomägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõomägi, Margus

  2005-01-01

  Riskikapitali hinna mõjuritest, kapitalivarade hindamise mudeli (CAPM) kasutamisest hinna leidmisel, riskikorrektiiviga diskontomäärast, riskikapitali hinnast Eestis. Tabelid. Diagrammid. Lisa lk. 109-110

 15. Eesti Energia korraldas OSELCA projekti raames Tallinnas rahvusvahelise seminari / Reigo Lehtla

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehtla, Reigo

  2005-01-01

  Eesti Energia AS korraldas 12.-13. septembrini 2005. a. Tallinna Tehnikaülikooli energeetikahoones rahvusvahelise seminari olelusringi hindamise (Life Cycle Assessment) metoodika hetkeseisust Ida-Euroopa regioonis

 16. Modes of governance and their evaluation / Christoph Knill

  Index Scriptorium Estoniae

  Knill, Christoph

  2004-01-01

  Valitsemismudelite erinevatest ideaaltüüpidest, mis põhinevad avaliku ja erasektori valitsemissuutlikkuse erinevatel kombinatsioonidel; institutsionaalsetest ja probleemspetsiifilistest teguritest; valitsemise edukuse hindamise erinevatest normatiivsetest kriteeriumidest. Tabel

 17. Majandusõpetus algkoolis / Piret Põldre

  Index Scriptorium Estoniae

  Põldre, Piret

  1998-01-01

  Artiklis käsitletakse Eesti õpilastele väljatöötatud majandusõpetuse programmi, mis toetub Junior Achievementi algkooliastmele suunatud õppeprogrammi K-6 põhimõtetele. Ülevaade õpetajate ja õpilaste tagasisidest programmi kahe esimese teema edukuse kohta ning kokkuvõte võrdlevast uurimusest, mis viidi läbi algkooli majandusõpetuse programmi järgi õppinud klasside ja kontrollklasside vahel

 18. Ametiühingute mõju ettevõtete tootlikkusele Eesti tekstiilisektori näitel / Anne Lauringson

  Index Scriptorium Estoniae

  Lauringson, Anne

  2005-01-01

  Eesti tekstiilisektoris tegutsevate ettevõtete tootlikkuse hindamise tulemused näitasid, et nii ametiühingute olemasolul kui ka liikmete osakaalul oli tootlusele statistiliselt oluline positiivne mõju. Tabelid

 19. Poliitilise liidri stiil muutuvas maailmas / Ülle Toode

  Index Scriptorium Estoniae

  Toode, Ülle, 1969-

  2016-01-01

  Poliitiku edukuse hindamisel on sotsiaalvõrgustike ja n-ö otse-eetri ajastul aina olulisemaks saanud liidri kommunikatsioon. Liidri edukuse hindamise kriteeriumidest. Juhi käitumisstiilidest, mis kajastuvad ka retoorikas ja kommunikatsioonistiilis

 20. Kinnisvaraarendusprojekti hindamine / Signe Liiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Liiv, Signe

  2002-01-01

  Kasut. kirj. lk. 36. - Kokkuvõte ingl. k. lk. 36-37. Ülevaade kinnisvaraarendusprojekti hindamise eripärasusest, põhimõtetest ning teooria ja praktika vahelistest seostest ning vastuoludest Eesti kinnisvaraarenduses

 1. Эстонские ученые против строительства Nord Stream

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Eesti Teaduste Akadeemia kirjast president Toomas Hendrik Ilvesele ja peaminister Andrus Ansipile sooviga moodustada professionaalne komisjon, mis töötaks läbi Nord Streami gaasijuhtme keskkonnamõju hindamise materjalid

 2. How to keep existing customers and get new ones? / Juris Ozols

  Index Scriptorium Estoniae

  Ozols, Juris

  2004-01-01

  Autor selgitab rahulolevate ja lojaalsete klientide peamisi erinevusi, tutvustab klientide lojaalsuse ja pühendumuse hindamise metoodikat ning selgitab, milles seisneb kliendiuuringu läbiviimisest tulenev otsene kasu ettevõtte jaoks. Diagramm

 3. Physical current assets - accounting and reporting / Heidi Soe, Maire Nurmet

  Index Scriptorium Estoniae

  Soe, Heidi, 1941-

  2003-01-01

  Põllumajandusettevõtte majandustegevuses ja raamatupidamisarvestuses on oluline tähtsus käibevaral, sh materiaalsel käibevaral. Kasutatavast varade hindamise meetodist sõltub oluliselt nende mõju tootmishinnale ja kasumi kujunemisele. Tabelid

 4. Arukaotus haridus- ja teadussüsteemis : praegu toimuv tundub mõnes valdkonnas absurditeatrina / Mati Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Mati

  2004-01-01

  Autor avaldab pahameelt Eesti haridus- ja teadussüsteemis toimuva üle, hindamissüsteemi muutmise ning ülikoolides õpetatavate erialade õppekavade ja õppe- ja teadusliku töö taseme rahvusvahelise hindamise kriteeriumide kohta

 5. Real exchange rate adjustment in European transition countries / Florin G Maican, Richard J Sweeny

  Index Scriptorium Estoniae

  Maican, Florin G

  2005-01-01

  Reaalkursi hindamise ühikjuure testi (unit-root test) tulemustest kümnes (Tšehhi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Bulgaaria, Rumeenia) Kesk- ja Ida-Eroopa siirdemajandusega riigis ajavahemikul 1993-2003. Graafikud. Tabelid

 6. Venezia filmifestivali kimbutab staaripõud / Triin Tael

  Index Scriptorium Estoniae

  Tael, Triin

  2008-01-01

  Algas Veneetsia 65. filmifestival. Tanel Toomi lühimängufilm "Teine tulemine" on võetud Veneetsia filmifestivali lühifilmide programmi. Sellest sõnum "Eesti linateos võistleb lühifilmide programmis"

 7. Valitsuse poliitika erinõuetega tegevusalade tegevuslubade väljastamisel / Diana Eerma

  Index Scriptorium Estoniae

  Eerma, Diana, 1964-

  2002-01-01

  Tegevusload- ja litsentsid riiklike turutõketena, tegevuslubade kehtestamise eesmärkide analüüs ja tasuvuse hindamise lähtekohad. Tegevuslubadega seotud probleemidest Eestis. Tabelid: turutõkete näiteid; tegevuslubade kehtestamise eesmärgid

 8. Haiglate tegevuse hindamine / Jane Alop

  Index Scriptorium Estoniae

  Alop, Jane

  2005-01-01

  Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna büroo poolt välja töötatud haiglate tegevuse hindamise metoodikast PATH (Performance Assessment Tool for quality improvement in Hospitals) ning selle rakendamisest Eestis. Joonis: PATH kontseptuaalne mudel

 9. Job analysis and job evaluation systems in the countries of the former Yugoslavia / József Poór, ́Agnes Szlávicz, Anton Florijan Barisic, Zoran Vaupot

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Tööanalüüsi ja hindamise teooriates ning praktikas toimunud arengutest ja muutustest riikides, mis tekkisid endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi lagunemise järel Serbias, Horvaatias, Bosnias ja Hertsegoviinas ning Sloveenias. Tabelid. Skeemid

 10. Ettevõtjad disaini juurde / Per Mollerup

  Index Scriptorium Estoniae

  Mollerup, Per

  2004-01-01

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt kavandatav disainiinfo keskus algatab Jäälõhkuja programmi, mille eesmärgiks on motiveerida ettevõtjaid kasutama professionaalset disaini majanduslikku ebakindlust suurendamata. Ülevaade Taani Jäälõhkuja programmi tegevusest

 11. Horisontaalsed eesmärgid ja hankelepingu esemega mitteseotud hindamiskriteeriumid riigihankemenetluses / Priit Lember

  Index Scriptorium Estoniae

  Lember, Priit, 1987-

  2013-01-01

  Mittemajanduslikest ehk horisontaalsetest eesmärkidest Euroopa Liidu riigihankemenetluses. Vastavast kohtupraktikast ja UNICITRALi mudelseadusest. Artikkel põhineb 2013. aasta kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas kaitstud magistritööl "Keskkonnakaitselised horisontaalsed eesmärgid riigihankemenetluse pakkumuste hindamise staadiumis"

 12. Haridusse investeerimine tasub ära veel 40-aastaseltki / Villu Zirnask

  Index Scriptorium Estoniae

  Zirnask, Villu, 1966-

  2008-01-01

  Kõrghariduse omandamise tasuvuse hindamise arvutamisest OECD raportis "Education at a Glance 2008", mis puudutas 19 riiki. Raporti kohaselt on kõrghariduse tasuvus suurim Tšehhi meeste puhul - 29,1%. Diagrammid: Kõrgharidus toob sisse vähemalt 5% aastas

 13. Täna algava Annecy festivali kavas on kolm Eesti joonisfilmi

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Annecy animafestivalil osaleb kolm Eesti filmi : võistleb Kaspar Jancise "Maraton", Panorama programmis on Ülo Pikkovi "Elu maitse", võistlusvälises täispikkade filmide programmis on Janno Põldma-Heiki Ernitsa "Leiutajateküla Lotte"

 14. Kolmemõõtmeline rikkus / Villu Zirnask

  Index Scriptorium Estoniae

  Zirnask, Villu, 1966-

  2006-01-01

  Autor tutvustab finantsnõustajate Monroe M. Diefendorfi ja Robert Sterling Maddeni poolt raamatus "3 Dimensional Wealth" ehk "Kolmemõõtmeline rikkus" esitatud inimese rikkuse hindamise põhimõtteid, mis võtavad arvesse ka nn pehmeid väärtusi

 15. Põhiõiguste ja -vabaduste kaitse maksumenetluses : rakendatava uurimispõhimõtte vaheline konflikt või selle puudumine : [magistritöö] / Madis Truber ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Rainer Osanik

  Index Scriptorium Estoniae

  Truber, Madis

  2005-01-01

  Maksunduse ajalugu, põhimõisted, eripärad võrreldes Venamaa ja Soomega, isiku põhiõiguste ja -vabaduste kaitse maksuõiguse kontekstis, tehingute ja tõendite hindamise alused ning seonduvad põhiõiguste ja -vabadustega seotud probleemid menetluses

 16. Baltic universities build on EuroFaculty's foundations / Gustav Kristensen

  Index Scriptorium Estoniae

  Kristensen, Gustav

  2005-01-01

  Balti Nõukogu eestvedamisel EuroFaculty programmi raames on pärast taasiseseisvumist Balti riikide ülikoolides asutatud Euroteaduskondi. 13 aastat kestnud programmi eesmärgiks oli valmistada riike ette Euroopa Liiduga liitumiseks ja anda majandus-, poliitika- ja õigusalast haridus

 17. Seltskond / Annika Haas

  Index Scriptorium Estoniae

  Haas, Annika

  2007-01-01

  21. veebruaril 2007 tähistas Tiigrihüppe SA Tallinnas Olümpia hotelli konverentsikeskuses konverentsiga "Kogu tõde Tiigrihüppest" Tiigrihüppe programmi 10. aastapäeva. Kohal viibis ka programmi üks algatajaid Toomas Hendrik Ilves

 18. Raamatukogude statistika ja standardimise uued suunad / Anu Nuut

  Index Scriptorium Estoniae

  Nuut, Anu

  2009-01-01

  Koostööst Rahvusvahelise Standardimise Organisatsiooni (ISO) ja Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liidu (IFLA) vahel, et luua uus ülemaailmne raamatukogustatistika andmebaas, välja töötada raamatukogude tulemuslikkuse hindamise meetodid ja ette valmistada raamatukogustandard

 19. Suvised filmifestivalid / J. R.

  Index Scriptorium Estoniae

  J. R.

  2007-01-01

  Lühidalt eelseisvatest filmifestivalidest (Moskva, Annecy). Annecy animafestivalil osaleb kolm Eesti filmi : võistleb Kaspar Jancise "Maraton", Panorama programmis on Ülo Pikkovi "Elu maitse", võistlusvälises täispikkade filmide programmis on Janno Põldma-Heiki Ernitsa "Leiutajateküla Lotte"

 20. Rol Gruzinskoi zheleznoi dorogi v razvitii transportnogo koridora TRACECA = The role of the Georgian railways in the development of the TRACECA transport corridor / Teimuraz Gorshkov

  Index Scriptorium Estoniae

  Gorshkov, Teimuraz

  2003-01-01

  Ettekanne 3.-4. detsembrini 2003 Tallinnas toimunud rahvusvahelisel konverents-näitusel "Logistics and transport in international trade" tutvustab Euroopat ja Kesk-Aasiat ühendava transpordikoridori TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia) programmi ja Gruusia raudtee kui programmi olulisima komponendi, arendamise ülesandeid

 1. How to operationalize open norms in hard and soft laws: reflections based on two distinct regulatory examples / Attila Kun

  Index Scriptorium Estoniae

  Kun, Attila

  2018-01-01

  Avalikest, hübriidsetest ja eraõiguslikest normidest tööõiguses Ungari töökoodeksi ja rahvusvaheliste 'soft law' standardite (ÜRO, OECD, ILO normide) näitel. Töötaja õiglase hindamise põhimõttest ja hoolsuskohustusest (due diligence)

 2. Alexela Terminal pääseb mõjude hindamisest / Lemmi Kann

  Index Scriptorium Estoniae

  Kann, Lemmi

  2007-01-01

  Heiti Hääle suuromanduses Alexela Terminal laiendab Paldiskis oma terminali täpselt nii palju, kui ilma keskkonnamõju hindamise kohustuseta lubatud on. Diagramm: Majandusnäitajad. Vt. samas: Paldiskis levib hais; Trahvid. Küsimustele vastab AS-i Alexela Terminal tegevjuht Aarto Eipre

 3. Ambiguity tolerance and the concept of "Innere führung" / Angelika Dörfler-Dierken

  Index Scriptorium Estoniae

  Dörfler-Dierken, Angelika

  2013-01-01

  Juhtimisfilosoofia ja sõjalise juhtimise põhimõtted sõjaväes Saksamaa näite põhjal, ohtude õige hindamise tähtsus ja sellele vastava tegevusviisi valimine sõduritel ja nende oskuste arendamine läbi laiapõhjalise väljaõppe

 4. Kõrgharidusprogramm Erasmus : [2011

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Eesti kõrgkoolide üliõpilaste õpirändest Erasmus programmi raames. Euroopa Komisjon kuulutas 2011. a. märtsis välja Erasmuse programmi 25. aastapäeva riiklike saadikute konkursi 2012. aastaks. Eestist valiti saadikuteks Tallinna Ülikooli üliõpilane Helen Margus ja Tallinna Ülikooli õppejõud Sirje Virkus

 5. The transatlantic security rift and its implications for Baltic security / Jennifer Ann Moll

  Index Scriptorium Estoniae

  Moll, Jennifer Ann

  2004-01-01

  Autor vaatleb Euroopa riikide ja Ameerika Ühendriikide seisukohti julgeoleku, ohu hindamise ja sõjaliste jõudude kasutamise küsimustes ning erinevatest vaadetest tingitud julgeolekulõhe tekkimise ja süvenemise põhjuseid. Autor võrdleb Eesti, Läti, Leedu julgeoleku- ja välispoliitilisi eesmärke

 6. Moskvast tuli Eestisse Hõbe-Jüri / Kristiina Davidjants

  Index Scriptorium Estoniae

  Davidjants, Kristiina, 1974-

  2004-01-01

  Moskvas lõppes XXVI rahvusvaheline filmifestival. Festivali programmi kuulus ka Renee Reinumäe, Jaak Kilmi noortefilm, mis sai žürii eripreemia, Hõbedase Püha Jüri. Peapreemia sai venelase Dmitri Meshijevi "Omad". Noorte lootustandvate režissööride programmis oli huvitav prantslase Christophe Honoré "Minu ema". Lisatud auhinnatute nimekiri ning nimekiri "Eesti filmide tähtsamaid autasusid"

 7. Loomulik valik = Natural Selection / Erki Kasemets

  Index Scriptorium Estoniae

  Kasemets, Erki, 1969-

  2008-01-01

  Valimismängust, kus näitusekülastaja valib lemmikeksponaadi või kunstiteose. Kolme erineva näituse ja mängu kirjeldus, kus esimeses olid eksponaatideks mitmesugused esemed, teises Erki Kasemetsa maalitud piimapakid ja kolmandas v-tähega algavate riigiga seotud mõisteid väljendavad objektid. Hindamise tulemused

 8. Üks võimalus koolipraktika tõhustamiseks õpetamisoskuse hindamisega / Sirje Sisask

  Index Scriptorium Estoniae

  Sisask, Sirje

  2003-01-01

  Artikkel tutvustab õpetamisoskuse hindamise vahendi kasutuselevõtmist pedagoogilisel koolipraktikal ning selle vahendi katsetamist üliõpilase pedagoogiliste oskuste arengu jälgimiseks Tartu koolides 2000/2001. õppeaastal läbi viidud õppepraktikal. Hindamisvahendi koostamisel võeti eeskuju USAs Georgia osariigis välja töötatud TPAI (Teacher Performance Assessment Instrument) hindamissüsteemist.

 9. Matemaatika ja loodusainete rahvusvaheline võrdlusuuring / Kristi Mere

  Index Scriptorium Estoniae

  Mere, Kristi

  2002-01-01

  Haridusministeerium langetas 2001. a detsembris otsuse Eesti osalemise kohta Rahvusvahelise Haridustulemuste Hindamise Assotsiatsiooni IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) võrdlusuuringus "TIMSS 2003" (Trends in Mathematics and Science Study) 8. klassi õpilastele. Uuringu käigus mõõdetakse õpilaste saavutusi mainitud õppeainetes ning saadakse ülevaade riiklikest haridussüsteemidest

 10. Does timbre affect pitch?: Estimations by musicians and non-musicians / Allan Vurma, Marju Raju, Annika Kuuda

  Index Scriptorium Estoniae

  Vurma, Allan, 1955-

  2011-01-01

  Muusikutel ja mittemuusikutel lasti kuulata lindilt inimhääle, vioola ja trompetihelisid ning hinnata järgmisena kõlanud helikatket võrreldes eelmisega kas "madalaks", "kõrgeks" või "hääles". Leiti, et tämbrist mõjutatud helikõrguse muutused võivad tekitada konflikti subjektiivse tunnetamise ja fundamentaalsel võnkesagedusel põhineva heli hindamise vahel

 11. Nord Streami keskkonnamõjude aruanne jätab tähelepanuta Läänemere eripära / Madis Filippov ; kommenteerinud Ivar Puura, Tarmo Soomere, Endel Lippmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Filippov, Madis

  2009-01-01

  Teadlastes tekitavad ärevust Vene-Saksa ühisfirma Nord-Streami poolt Läänemerre kavandatava gaasitoru keskkonnamõjud. Artiklis on juttu ka Eesti Teaduste Akadeemia kirjast president Toomas Hendrik Ilvesele ja peaminister Andrus Ansipile sooviga moodustada professionaalne komisjon, mis töötaks läbi Nord Streami gaasijuhtme keskkonnamõju hindamise materjalid. Vt. samas: Dioksiinide kontsentratsioon setetes; Nord Streami gaasijuhe

 12. Kunsti hindamise ontoloogilised ja episteemilised eeldused / Marek Volt

  Index Scriptorium Estoniae

  Volt, Marek

  2006-01-01

  VKT - kunstiteose vahetu kogemuse teesi paikapidavusest. Mentalistlikud monismid. Dualistlikud ontoloogiad. Strawsoni ajalooline dualism. Surrogaadiargumendid. Personalism ja verbaalsed surrogaadid. Kirjandus lk. 67-71

 13. Maailmapank pidas Eesti ärikliimat paranenuks / Priit Rajalo

  Index Scriptorium Estoniae

  Rajalo, Priit, 1975-

  2005-01-01

  Maailmapanga ettevõtlusraportis "Doing Business in 2006" tõusis Eesti 155 analüüsitud riigi seas mulluselt 30. kohalt 16.-le. Maailmapank ja Eesti spetsialistid on seisukohal, et väga tõsiselt ei saa neid kahte aastat siiski võrrelda, kuna eelmisel aastal analüüsitud seitsme valdkonna asemel oli seekord luubi all kümme ning samuti on muudetud hindamise metoodikat. Lisa: Ärikeskkonna edetabel

 14. Sissejuhatus rahandussse / Irina Esko, Jelena Demjanova, Maksim Panfilov

  Index Scriptorium Estoniae

  Esko, Irina, 1959-

  2000-01-01

  Järg nr. 2, lk. 29-34; nr.3 lk. 33-36. Ilmunud ka: nr.5 lk. 31-34 art. Uus on unustatud vana. Bilansi struktuur, aktsiaseltside kolm arenguvarianti ja kolme tüüpi suhted: ASi aktsionärid, ASi palgatöötajad ja ASi juhid. Aktsiaseltside loomise ajaloost. Firmasisesed suhted, investeeringute hindamise printsiip - Discounted Cash Flow, investeeringute vajaduse tekkepõhjused, firma turuväärtus

 15. Leonardo da Vinci programmiga Euroopasse / Maie Üürike

  Index Scriptorium Estoniae

  Üürike, Maie

  2009-01-01

  Elukestva õppe allprogrammist, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilased viibisid programmi raames erialasel praktikal Soomes

 16. Mida teha kutsekoolides, et lõpetajad oleksid sama edukad nagu Jamie Oliver? / Rita Siilivask

  Index Scriptorium Estoniae

  Siilivask, Rita

  2016-01-01

  Eesti, Sloveenia ja Poola kutsehariduse asjatundjate õppevisiidist Inglismaale, mis toimus programmi Erasmus+ kutsehariduse strateegilise partnerluse projektis „European Solutions in Quality Assurance - ESQA”

 17. Tantsukuningad näitavad võimu / Janar Ala

  Index Scriptorium Estoniae

  Ala, Janar, 1979-

  2009-01-01

  19. nov. etendub Tallinnas Nokia kontserdimajas balletiprogramm "Tantsukuningad - Kings of Dance maailmatuur 2009". Esinevad erinevate maade ja balletikoolkondade tipptantsijad. Programmi lavastas Christopher Wheeldon

 18. Riikide majandusvabaduse hindamise metoodikad ning majandusvabadus Eestis / Mario Lambing

  Index Scriptorium Estoniae

  Lambing, Mario

  2005-01-01

  Heritage Foundationi ja The Wall Street Journali uuringust "Majandusvabaduse indeks" ning Fraseri instituudi poolt koostatavast raportist "Majandusvabadus maailmas". Tabelid: Majandusvabaduse indeksite kajastatavad valdkonnad ning nende väärtused Eestis; Majandusvabaduse edetabelid. Graafik: Eesti hinne ja koht majandusvabaduse indeksites

 19. Majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuste hindamise kriteeriumid / Riina Karro

  Index Scriptorium Estoniae

  Karro, Riina

  2011-01-01

  Majanduslikult soodsaima pakkumuse ja madalaima hinnaga pakkumuse vahest ning majanduslikult soodsaima pakkumuse kui hindamiskriteeriumi sisunõuetest. Kvalifikatsiooni puudutavate tingimuste kasutamisest hindamiskriteeriumina

 20. Turunduse tulevik algab täna / Christopher Vollmer, John Frelinghuysen, Randall Rothenberg ; tõlk. Kadi Tarand

  Index Scriptorium Estoniae

  Vollmer, Christopher

  2006-01-01

  Järg nr. 8 okt. lk. 12-13. Ameerika Ühendriikides nähakse uusi digitaalseid meediavahendeid, eelkõige Internetti, üha enam potentsiaalse turunduskeskkonnana, mis tõrjub tahaplaanile traditsioonilised levikanalid. Uued võimalused sunnivad ka ettevõtete turundusosakondi muutma oma müügistrateegiaid tarbijakesksemaks. Kommenteerivad Maurice Saatchi, Robin, Gurney. Diagrammid: Autoreklaami meediakulud; Reklaamiandjate ootused; Ootused uue meedia suhtes; Reklaamikulutused Eestis. Skeem: Nn ostulehter - meedia hindamise süteem. Nr. 8 kommenteerivad Margo Veskimägi ja Ivar Soone

 1. Kõrghariduse astmete korrastamine Bologna protsessis / Gunnar Vaht

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaht, Gunnar

  2001-01-01

  1999. aastal kinnitasid Euroopa haridusministrid Bolognas vajadust luua Euroopa ühtne kõrgharidusruum, mis seab eesmärgiks omavahel võrreldavad kõrgharidusastmed, selgelt mõistetavad kvalifikatsioonid, ühtsed kõrghariduse kvaliteedi hindamise ja õpingute mahtu arvestavad põhimõtted. Euroopa kõrgharidussüsteemides valitseb kas ühe- või kaheastmeline üldsüsteem. Kaheastmelise süsteemi aluseks on angloameerika (ka anglosaksi) mudeli Bachelor-Master-üldsüsteem või, nagu Bologna deklaratsioonis nimetatud, undergraduate-graduate-süsteem

 2. Sammudes koos Joshua Nelsoniga / Margit Urbel

  Index Scriptorium Estoniae

  Urbel, Margit

  2002-01-01

  Pärnu rahvusvahelise dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festivali ETV programmis näidatud Ameerika Ühendriikide-Taani-Rootsi muusikalisest dokumentaalfilmist "Lõputult sammudes" ("Keep On Walking")

 3. EIB Eesti Energia laenu üle ei muretse / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2010-01-01

  Euroopa Investeerimispank andis 2009. aastal Eesti Energiale laenu 150 miljonit eurot investeerimisprogrammi rahastamiseks, nüüd on programmi tabanud kriitika. Euroopa Investeerimispanga laenumahust

 4. Saaremaa taotleb LIFE programmist 50 miljonit krooni / Ain Lember

  Index Scriptorium Estoniae

  Lember, Ain

  2001-01-01

  Vilsandi Rahvuspark ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing esitasid EL Komisjonile LIFE programmi raames projektitaotlused. Ajalehe küsimustele vastab Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava spetsialist Enn Kaljo

 5. Eri riikide noored üritavad lahendada Ida-Viru probleeme / Ishtvan Ban

  Index Scriptorium Estoniae

  Ban, Ishtvan

  2003-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 8. aug., lk. 3. Kohtla-Nõmmel programmi 'Euroopa Noored' toetusel toimunud rahvusvahelisest noorte kohtumisest, kus arutati Ida-Virumaa keskkonna ja turismi probleeme

 6. Guatemala värvid ja kontrastid / Märt Peet, Elo Talvoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Peet, Märt

  1999-01-01

  Guatemala vaatamisväärsustest ja kultuurist. Eesti noorte naiste ja meeste kristlike ühingute esindajate osalemisest rahvusvahelises noortejuhtide programmis Kesk- Ameerikas erinevate kultuuride tundmaõppimiseks

 7. Christine ja krepid Rakvere ametikoolis / Ada Väät

  Index Scriptorium Estoniae

  Väät, Ada

  2014-01-01

  Lyoni kutsekooli inglise keele õpetaja Christine Crimalault tuli Rakvere ametikooli Erasmuse programmi kaudu. Eestis külastas ta ametikooli tunde, osales kultuuriprogrammis ja kohtus siinsete keeleõpetajatega

 8. Inimõigustest paberil ja tegelikult / Stuart Sweeney

  Index Scriptorium Estoniae

  Sweeney, Stuart

  2008-01-01

  Amnesty Internationali ajakirjanik vaatleb 12. PÖFFi kümnefilmilist inimõiguste programmi "Ikkagi inimene", paralleelselt toimunud konverentsi ja integratsiooniprojekti "Ida-Virumaa aruanne" (ZUGA Ühendatud Tantsijad)

 9. Elukestva õppe programm : Erasmus+

  Index Scriptorium Estoniae

  2014-01-01

  Erasmus+ programm liidab senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid. Elukestva õppe programmi 2013 kokkuvõte

 10. VITSH vlijajet na moral / Anna Litvinjuk

  Index Scriptorium Estoniae

  Litvinjuk, Anna

  2006-01-01

  Vestlusest Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte reproduktiivtervise alase nõustamise ja sugulisel teel levivate haiguste ennetamise programmi juhi Tiia Perteliga, kes osales hiljuti Torontos toimunud AIDSI-teemalisel rahvusvahelisel konverentsil

 11. Idioot hingedepuudutaja / Kaisa Karu

  Index Scriptorium Estoniae

  Karu, Kaisa

  2011-01-01

  12. oktoobril esilinastus Fjodor Dostojevski romaanil põhinev Rainer Sarneti mängufilm "Idioot". Film valiti ka 6. oktoobril alanud Lõuna-Korea Busani rahvusvahelise filmifestivali programmi Flash Forward

 12. EQF kutsehariduses ehk mida me Hollandis õppisime / Anu Vaagen

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaagen, Anu, 1971-

  2011-01-01

  Leonardo da Vinci programmi finantseeriva projekti EQF kaudu käisid Luua Metsanduskooli direktor, arendusjuht ja maastikuehituse õpetaja Hollandis kompetentsipõhise õppe ja kooli juhtimise vallas teadmisi omandamas

 13. Обучение - не только в школе / Юлия Отвагина

  Index Scriptorium Estoniae

  Отвагина, Юлия

  2009-01-01

  Euroopa Komisjoni elukestva hariduse programmist ja selle alamprogrammidest aastateks 2007-2013. Muljeid programmi Comenius kursusest "Language and methodology for teachers of english. A blended approach" osavõtust Inglismaal

 14. Et karu müttaks ja hunt uluks / Kalev Aun

  Index Scriptorium Estoniae

  Aun, Kalev, 1951-

  2004-01-01

  Keskkonnainvesteeringute Keskuse jahinduse programmi raames toetab KIK jahimaade korralduse ja ulukikaitse projekte ning jahiulukite rakendusuuringuid, trükiste väljaandmist ja jahimeeste erialast väljaõpet

 15. Estonian Business Schooli magistriharidus nüüd ka koju kätte / Madis Habakuk

  Index Scriptorium Estoniae

  Habakuk, Madis

  2007-01-01

  Sügisest hakkab Estonian Business School koos Mainori Kõrgkooliga pakkuma magistriõpet majandushariduseta inimestele, kus soovijatel on võimalus õppida EBSi Master of Business Administration programmi järgi

 16. Mati Undi teater revisited / Luule Epner

  Index Scriptorium Estoniae

  Epner, Luule, 1953-

  2009-01-01

  Teatrilavastuste taastamisest üldisemalt. Pikemalt festivali UNT! programmis etendunud Mati Undi lavastustest "Majahoidja", "Vaimude tund Jannseni tänaval", "Helene, Marion ja Felix", originaali ja taastatud variandi võrdlus

 17. Туминас лечит себя и публику Чеховым / Ксения Репсон

  Index Scriptorium Estoniae

  Репсон, Ксения

  2010-01-01

  Lavastaja Rimas Tuminas ja Moskva Jevgeni Vahtangovi nimeline Teater toovad Tallinna Anton Tšehhovi "Onu Vanja". Lavastus kuulub teatrifestivali "Kuldne Mask Eestis" programmi. Artiklis leedu lavastajast, lavastusest ja teatrist

 18. I zhizn, i sljozõ, i ljubov

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  30. sept. kuni 6. okt. Tallinnas toimuvast I Vene Kino festivali sügissessioonist. Kolme programmi (Põhiprogramm, Rahvalik kino, Laste- ja noorteprogramm) raames näidatavate filmide tutvustused-soovitused

 19. Schengen Facility hankeprojektid on täies hoos / Helena Loorents

  Index Scriptorium Estoniae

  Loorents, Helena

  2005-01-01

  Schengen Facility toetusest uutele EL-i liikmesriikidele. Schengen Facility programmi vahenditest toetatakse Eesti piirivalvele RIB C-1100 tüüpi paatide ning piirivalvekopter hankimist, valminud on uus merevalvekeskus

 20. Nokia või IKEA? / Martin Aadamsoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Aadamsoo, Martin, 1975-

  2008-01-01

  Eesti Nokia otsinguil - kas kõrgtehnoloogia või loomemajandus. Autor kutsub üles käivitama riikliku programmi "Loov Eesti/Creative Estonia", mis asuks arendama Eesti loovate ajude majanduspotentsiaali

 1. Kevadel Alaska talves / Tiiu Ehrenpreis

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehrenpreis, Tiiu

  2007-01-01

  Autori muljeid 22.-25. märtsini Fairbanksis toimunud Alaska Ülikooli ja Ülemaailmse Arktika Uurimise Keskuse (IARC) juhtimisel GLOBE'i programmi uue projekti "Aastaajad ja bioomid" koolitusseminarist

 2. 2012 ja 2013 - aastad täis põnevaid Euroopa noorte projekte / Maali Pert

  Index Scriptorium Estoniae

  Pert, Maali

  2013-01-01

  2012. aastal toetas SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo programmi Euroopa Noored vahenditest 159 noorte projekti. Vestlusest büroo avalike suhete ja teavitusvaldkonna koordinaatori Marit Valgega

 3. Portfolio Café oli abiks eneseväljendamisel ja raha teenimisel / Piret Potisepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Potisepp, Piret

  2011-01-01

  VI Disainifestivali Disainiöö ja Euroopa Innovatsioonifestivali IF... programmi kuulus sel aastal esimest korda Eesti Kunstiakadeemia poolt läbi viidud disainimagistrantide ja noorte disainerite Portfolio Café

 4. Võlur Ozi eksperimentide kogumine ja partneri algatatud paranduste analüüs / Siiri Pärkson

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärkson, Siiri

  2011-01-01

  Kirjeldatakse teise võlur Ozi kirjalike eksperimentide seeria analüüsi tulemusi. Materjal pärineb dialoogidest, kus katseisikutel paluti testida kirjalikus eesti keeles suhtlevat internetilehel asuvat programmi

 5. Nashihh negrazhdan hotjat sdelat jevropeitsami / Valentin Zvegintsev

  Index Scriptorium Estoniae

  Zvegintsev, Valentin

  2004-01-01

  Brüsselis toimunud konverentsil "Venekeelne elanikkond laienenud EL-is" tõstatus küsimus partei loomise kohta venekeelse elanikkonna huvide kaitsmiseks EL-is. Eesti delegatsioon tutvustas partei programmi

 6. Kas progressiivne populism on veel võimalik? / Märt Väljataga

  Index Scriptorium Estoniae

  Väljataga, Märt, 1965-

  2010-01-01

  Sotsiaaldemokraatiast ühiskonnas. Sotsiaaldemokraatliku partei kohast Eesti poliitikas. Autori hinnangul ajab kõige tegusamat progressiivset poliitikat Eestis Keskerakond, kes on suutnud venelased Eesti poliitikasse intrgegreerida sotsiaal-demokraatliku programmi all

 7. Vahetusaasta - minu uks maailma / Martin Kuustik ; intervjueerinud Liina Laumets

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuustik, Martin

  2011-01-01

  Intervjuu rahvusvahelise õpilasvahetuse programmi Youth For Understanding (YFU) kaudu USAs õppinud Martin Kuustikuga, kes peale vahetusaastat on olnud Yfu Eesti aktiivne vabatahtlik ning praegu omandab kõrgharidust samuti USAs

 8. Maailma haridussihid aastateks 2015-2030 / Mart Laidmets, Hanna-Liis Kaarlõp-Nani

  Index Scriptorium Estoniae

  Laidmets, Mart, 1975-

  2015-01-01

  Lõuna-Koreas Incheonis hariduse maailmakonverentsil „World Education Forum 2015” olid päevakorral programmis "Haridus kõigile" seatud sihtide mõju haridusele ning edasiste eesmärkide seadmine

 9. Demokraatia tingimustes. Killuke taastatud vabariigi algusajast / Toivo Tasa

  Index Scriptorium Estoniae

  Tasa, Toivo

  2009-01-01

  Meenutus 1992. aastal Eesti delegatsiooni, mille eesotsas oli toonane välisminister Lennart Meri, lennureisist Kopenhaagenisse, kus toimus Läänemere-äärsete riikide koostööprogrammi asutamiskonverents

 10. Projekt projekteerib jätkusuutlikku turismi / Aime Jaagus

  Index Scriptorium Estoniae

  Jaagus, Aime

  2012-01-01

  Tartu Kutsehariduskeskuse turismiosakond osales aastatel 2008-2010 rahvusvahelise Comeniuse programmi projektis "EMET - EnvironMentally Educated Tourist", mille eesmärk oli teadmiste ja kogemuste hankimine jätkusuutliku turismi arendamiseks

 11. LEADER jõudis Eestisse / Harda Roosna

  Index Scriptorium Estoniae

  Roosna, Harda, 1956-

  2006-01-01

  EL-i maaelu toetusprogrammi LEADER+ rakendamist on katsetatud Põlva-, Valga-, Pärnu- ja Võrumaal. Hiiumaal arutletakse programmi rakendamiseks vajaliku tegevusgrupi moodustamise üle märtsis. Lisad: Ajalugu; Näited

 12. Jõgeva maakonda toob traadita raadionetiühenduse Tartu firma / Madis Aesma

  Index Scriptorium Estoniae

  Aesma, Madis

  2006-01-01

  Külatee 3 programmi maapiirkondade internetivõrguga katmise hanke Jõgevamaa osas võitnud Tartu firma Kernel hakkab Jõgevamaal sellest suvest pakkuma ülikõrgsagedusliku raadioside teel levivat internetiühendust

 13. ENIC ja NARIC koostöövõrkude aastakoosolek / Gunnar Vaht

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaht, Gunnar

  2006-01-01

  5.-6. juunini toimus Euroopa Nõukogu, UNESCO-CEPES ja Euroopa Komisjoni välisriigi kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise infokeskuste koostöövõrkude ENIC ja NARIC aastakoosolek. Euroopa Nõukogu ja UNESCO koostöövõrk ENIC (European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility) ning Euroopa Liidu koostöövõrk NARIC (National Academic Recognition Information Centres) on rahvusvahelised võrgustikud, mis on loodud välisriigis omandatud hariduse õige ja õiglase tunnustamise lihtsustamiseks ning akadeemilise ja tööalase liikuvuse soodustamiseks

 14. The cost of bad credit / Darja Kuznecova

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuznecova, Darja

  2009-01-01

  Läti pankade käitumisest probleemsete laenuvõtjatega. Läti Kommertspankade Assotsiatsioon koostöös rahandusministeeriumiga töötas välja programmi raskustesse sattunud laenuvõtjate abistamiseks

 15. Vajame arengut toetavat kooli / Raivo Juurak

  Index Scriptorium Estoniae

  Juurak, Raivo, 1949-

  2012-01-01

  Suurbritannia haridusprogrammist, kus õpilase arengut koolis maksimaalselt toetakse. Canterbury ülikooli haridusteaduskonna programmi „Kvaliteet õppe toetamisel” ehk QiSS (Quality in Study Support) direktori Linda Leith'i intervjuu põhjal

 16. Tom Russell: "Õpetajakoolitust tuleks alustada praktikast" / Liisa Lumiste

  Index Scriptorium Estoniae

  Lumiste, Liisa

  2013-01-01

  Eduko programmi raames Tallinna Ülikoolis toimunud avalikul loengul rääkis Kanada kasvatusteadlane Tom Russell praktika tähtsusest õpetajakoolituses ja viis läbi meistriklassi õpetajakoolituse õppejõududele

 17. Kinos näeb Dostojevski "Idiooti" / Andres Laasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2011-01-01

  12. oktoobril esilinastub Fjodor Dostojevski romaanil põhinev Rainer Sarneti mängufilm "Idioot". Peaosas Risto Kübar. Film valiti 6. oktoobril alanud Lõuna-Korea Busani rahvusvahelise filmifestivali programmi Flash Forward

 18. Bush või Kerry - mis seal vahet? / Olari Koppel

  Index Scriptorium Estoniae

  Koppel, Olari

  2004-01-01

  Euroopa analüütikute hinnangul on peamiseks erinevuseks USA presidendikandidaatide George W. Bushi ja John Kerry välispoliitilises programmis Kerry suurem valmidus arvestada oma Euroopa partnerite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega

 19. Demokraatia tingimustes. Killuke taastatud vabariigi algusajast = In democratic conditions. A glimpse of the early republic / Toivo tasa

  Index Scriptorium Estoniae

  Tasa, Toivo

  2009-01-01

  Meenutus 1992. aastal Eesti delegatsiooni, mille eesotsas oli toonane välisminister Lennart Meri, lennureisist Kopenhaagenisse, kus toimus Läänemere-äärsete riikide koostööprogrammi asutamiskonverents. Fotod

 20. Esmakordselt Saksamaal : Kümnes ESTO aastal 2009 toimub Münsteris (Westfalen)

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  ESTO 2009 orgkomitee sai käesoleva aasta 17. augustil ÜEKNi juhatuselt Ameerikas kirjaliku volituse organiseerida järgmine korraline ESTO aastal 2009 Saksamaal. Artikkel sisaldab ürituste esialgse programmi

 1. Kohalikud omavalitsused ja riiklikud investeeringud / Viola Soiver

  Index Scriptorium Estoniae

  Soiver, Viola, 1977-

  2004-01-01

  2002. a. detsembrist 2003. a. jaanuarini kohaliku demokraatia indikaatori uuringust, milles kohalike omavalitsuste tippjuhid pidid andma hinnangu riikliku investeeringute programmi (RPI) uue määrusega toimunud muudatuste kohta. Tabelid. Diagrammid

 2. Eesti jättis tšetšeeni lapsed viisast ilma / Henrik Roonemaa, Aivi Lindsalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Roonemaa, Henrik

  2004-01-01

  Programmi Bridges for Education juht J. Beth Ciesielski selgitab Eesti keeldumist anda viisad Tšetšeenia teismelistele, kes pidid tulema Türisalu laagrisse inglise keelt õppima. Riigikogu liikme Andres Herkeli arvamus

 3. Vse blizhe k Schengenu / Kristina Kareva

  Index Scriptorium Estoniae

  Kareva, Kristina

  2007-01-01

  Siseministeeriumis kogunes Schengen Facility juhtkomitee, et teha kokkuvõte käesolevaks ajaks rakendunud projektidest ja sõlmitud lepingutest. 22. detsembri seisuga on Schengen Facility programmi vahenditest sõlmitud kõik hankelepingud

 4. Mis elukas on sotsiaalliberalism / Jaanus Marrandi

  Index Scriptorium Estoniae

  Marrandi, Jaanus, 1963-

  2004-01-01

  Vastukaja samateemalisele Ramon Loigu artiklile 13. oktoobri Kesknädalas. Sotsiaalliberaal Jaanus Marrandi süüdistab Keskerakonda selge ideoloogia puudumises, Ramon Loigu sõnul on sotsiaalliberaalide manifest ikkagi Keskerakonna programmi kloon

 5. Editoriale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Allegra

  2010-01-01

  Full Text Available Note sulla metacognizione ed i programmi finalizzato a favorire la riflessione di chi apprende sul proprio processo di apprendimento, un’esigenza particolarmente sentita all’interno della scuola d’oggi.

 6. Применение компютеров в языковом классе / Гульнара Валс ; Валс, Гульнара; Валс, Дмитрий

  Index Scriptorium Estoniae

  Валс, Гюльнара

  2001-01-01

  Tutvustatakse kahte inglise keele õppe programmi : "Triple play in English" ja "Star Course". Integreeritud inglise keele tunnist, milles seotakse ajalugu, inglise keel ja informaatika. Integreeritud ajaloo ja vene kirjanduse tunnist kuuendale klassile

 7. 4 dnja v drugom formate / Dmitri Babitshenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Babitshenko, Dmitri

  2007-01-01

  25.-28. okt. Teises Teatris toimuvast festivalist "Teine formaat 2. Sügishooaeg" (Drugoi format 2), mille programmis on muusikat, teatrietendusi, luulet, tantsulavastusi ja filme. Festivali organiseerija on Teise Teatri administraator Anastassia Kulkova

 8. Milliseid muutusi näete 21. sajandi koolis? / Eduardo Chaves, Ria Sluiter, Rafael Enriques

  Index Scriptorium Estoniae

  Chaves, Eduardo

  2007-01-01

  Küsimusele vastavad: Microsofti programmi "Partners in Learning" nõunik Brasiiliast Eduardo Chaves, Hollandi keskhariduse spetsailist Ria Sluiter ja Mexico Interaktiivse Lastemuuseumi juhataja Rafael Enriques 21. sajandi koolist oma maa hariduskorralduste põhjal

 9. Endise USA vastuluuraja naasmine / Priit Pullerits

  Index Scriptorium Estoniae

  Pullerits, Priit, 1965-

  2008-01-01

  USA poliitikateaduste professorist Christopher L. Kukest, kes käesoleval õppeaastal töötab Fulbright Scholar programmi stipendiaadina Tartu Ülikoolis. Lisa: CV. Kommenteerib Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi doktorant Mihkel Solvak

 10. Avafilm on "Puude kuninganna" / Urmas Tartes

  Index Scriptorium Estoniae

  Tartes, Urmas, 1963-

  2007-01-01

  Professor soovitab Haapsalu kuursaalis Matsalu loodusfilmifestivali programmi avafilmi "Puude kuninganna" ("The Qeen of Trees") : režissöörid Mark Deeble, Victoria Stone : Suurbritannia - Keenia - Jaapan - Ameerika Ühendriigid - Saksamaa. Filmitud Keenias

 11. Die Politik der EZB an den Grenzen ihres Mandats? / Lutz Lammers

  Index Scriptorium Estoniae

  Lammers, Lutz

  2015-01-01

  Riigi võlakirjade ostmisega seotud rahanduspoliitikast. Saksamaa põhiseaduskohtu seisukohast Euroopa Keskpanga väljakuulutatud OMT-programmi kohta, mis võimaldab keskpangal piiramatult võlakirju osta. Riigi võlakirjade ostmisest järelturgudel

 12. Hiidlaste imelised seiklused olümpialinnas Torinos / Harda Roosna

  Index Scriptorium Estoniae

  Roosna, Harda, 1956-

  2006-01-01

  SA Tuuru, Hiiu maavalitsuse, Lääne-Eesti arenduskeskuse ja Saaremaa arenduskeskuse delegatsiooni õppereisist Itaaliasse koostööprojekti WOW raames. Vt. ka lk. 4 Mare Ellen. Equal-programmi projekt viis kogemustevahetusele Itaaliasse

 13. Phare ACCESS programm avas mittetulundusühingute projektikonkursi / Pille Vaher

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaher, Pille, 1969-

  2002-01-01

  Sotsiaalministeerium ja rahandusministeerium kuulutasid koostöös Euroopa Komisjoni delegatsiooniga Eestis välja PHARE ACCESS 2000 programmi raames projektikonkursi, mille kaudu EL toetab Eesti kolmandat sektorit kokku 13,4 mln krooniga

 14. Loksaskaja sudverf na puti peremen / Flemming Seestrand Sörensen ; interv. Lidia Tolmatshova

  Index Scriptorium Estoniae

  Sörensen, Flemming Seestrand

  2008-01-01

  Odense Steel Shipyard Ltd müüb firma efektiivsuse tõstmise programmi raames Eestis asuva Loksa Laevatehase AS-i. Laevatehase tegevdirektor Flemming Seestrand Sörensen selgitab müümisega seotud asjaolusid

 15. Jõgeval näeb taas kino / Silja Paavle

  Index Scriptorium Estoniae

  Paavle, Silja, 1976-

  2008-01-01

  Kultuuriministeeriumi programmi "Kino tuleb tagasi" ja linna enda rahadega on Jõgeva linna kultuurikeskuses taas võimalik kvaliteetselt kino näidata. Vastava esmaklassilise tehnika tõi kohale Music Center OÜ. Osteti see Itaaliast

 16. "Head, halvad ja elavad" - vestern, mis leiab aset idas / Riho Västrik

  Index Scriptorium Estoniae

  Västrik, Riho, 1965-

  2015-01-01

  Ksenja Ohhapkina valmivast dokumentaalfilmist Tšetšeenia traditsioonilisest ühiskonnast, nende püüdu murda välja vägivalla suletud ringist. Film valmib Euroopa Liidu Loov Euroopa programmi rahastusel

 17. Tracey Emin - 20 aastat vabadust / Mare Tralla

  Index Scriptorium Estoniae

  Tralla, Mare, 1967-

  2008-01-01

  Edinburghi kunstifestivali "Fringe" raames Šoti moodsa kunsti rahvusgaleriis kuni 9. XI avatud Tracey Emini retrospektiivist "Tracey Emini 20 aastat". Kunstnikust ja tema loomingust. Festivali programmi oli valitud ka Mare Tralla projekt "Kaitstud"

 18. Võrõpajev s "Eiforijei" / Dmitri Titorenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Titorenko, Dmitri

  2006-01-01

  Tänavune Veneetsia filmifestival toimub 30. augustist 9. septembrini. Venemaad esindavad kolm mängufilmi : Ivan Võrõpajevi "Eufooria" (põhiprogrammis), Boriss Hlebnikovi "Svobodnoje plavanije" ( programmis "Horisondid"), Pavel Lungini "Saar" lõpetab festivali

 19. Patsiendid võidavad vaid uue haiglaga / Guido Ratnik

  Index Scriptorium Estoniae

  Ratnik, Guido

  2001-01-01

  Pärnu maakonnaarst kommenteerib "Eesti haiglate arengukava aastani 2015" ja Pärnu maakonna haiglate tulevikku. Programmi finantseeris koos Eesti riigiga Maailmapank ja uurimuse tegid Eesti tervishoiuspetsialistid ja Rootsi firmad Scandinavian Care Consultants AB

 20. Video snimajet medali / Viktoria Ladõnskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Ladõnskaja, Viktoria, 1981-

  2003-01-01

  Moskva rahvusvahelise filmifestivali "Stalker" raames näidatud laste amatöörfilmide programmis äratasid tähelepanu Kanutiaia Noortemaja videostuudio filmid, eelkõige Tanja Trjakova "Minu lapsepõlve unenäod"

 1. Kumu näitab valikut visuaalsest antropoloogiast

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  KUMU juuliprogrammis saab näha Tartu Maailmafilmi festivali programmi filme. Esimesena näidatakse 5. juulil mehhiko dokumentaalfilmi "Imedele pühendatud" mehhiko kunstnikust Alfredo Vilchis't, ikoonimaali ex voto'de tegijast

 2. Kumu film räägib Mehhiko ikoonmaalidest

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  KUMU juuliprogrammis saab näha Tartu Maailmafilmi festivali programmi filme. Esimesena näidatakse 5. juulil mehhiko dokumentaalfilmi "Imedele pühendatud" mehhiko kunstnikust Alfredo Vilchis't, ikoonimaali ex voto'de tegijast

 3. Film platform courtesy of the Czechs / Paul Morton

  Index Scriptorium Estoniae

  Morton, Paul

  2006-01-01

  Lühimängufilm "Tühirand", režissöör Veiko Õunpuu, osales Karlovy Vary rahvusvahelise filmifestivali "Forum of Independents" programmis. Festivalist laiemalt, Veiko Õunpuust ja tema filmi seansist tutvustavalt

 4. Takistusteta kõrgkooliõpe?! / Getter Tiirik

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiirik, Getter

  2010-01-01

  SA Archimedes PRIMUS programmi töörühma poolt välja töötatud juhendmaterjalist kõrgkoolidele ”Takistusteta kõrgkooliõpe”, et tagada erivajadustega tudengitele tugiteenused kõrghariduse omandamisel

 5. Kui vana on su keha? / Evelin Kivilo-Paas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivilo-Paas, Evelin, 1979-

  2012-01-01

  Keha vanuse testimisest Polar BodyAge'i programmi abil. Treener Kristi Roosimägi analüüsib osalejate, TV3 uudisteankur Marek Lindmaa, ilmateadustaja Liis Lusmäe ja reporter Feliks Unduski tulemusi

 6. Lift 11 paneb arhitektid ja kunstnikud linna arendama / Oliver Õunmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Õunmaa, Oliver

  2011-01-01

  Kultuuripealinna programmi raames maist septembrini Tallinna avalikus ruumis toimuvast linnainstallatsioonide festivalist "Lift11". Kuraatorid Margit Aule, Margit Argus, Maarin Mürk, Ingrid Ruudi. Ideekonkursile esitatud 129 teosest valiti teostamiseks 17 installatsiooni. Tutvustab Margit Aule

 7. Baltoscandal kingib linlastele etenduse / Aarne Mäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäe, Aarne, 1967-

  2002-01-01

  Rahvusvaheline teatrifestival Baltoscandal teeb ühe etendusega kingituse linnarahvale : 14. juunil näidatakse Rakvere Teatris Battery Dance Company programmi "Used Car Salesman", "Mother Goose", "Layapriya", "The anyones ballet", lavastaja ja koreograaf Jonathan Hollander

 8. "Dilemma" o dilemmah / Aleksandra Manukjan, Viktoria Ladõnskaja ; interv. Olga Tarassova

  Index Scriptorium Estoniae

  Manukjan, Aleksandra

  2005-01-01

  Euroopa Liidu PHARE programmi ja produktsioonifirma AA Visioon koostöös loodud kakskeelne saatesari "Dilemma" Eesti Televisiooni eetris. Teleajakirjanikud räägivad saate tegemisest, saatest. Ka Ida-Virumaast, kus tehtud palju probleemsaateid

 9. Tants pühib linnaruumilt ajalootolmu / Madli Teller ; intervjueerinud Evelin Lagle

  Index Scriptorium Estoniae

  Teller, Madli

  2010-01-01

  2011. aasta Euroopa kultuuripealinna programmi raames eesti ja soome noorte tantsukunstnike koostööprojektist "Old Spaces Living Art" ("Eakade paikade elav kunst"), kus ühendatakse nüüdistants ja Tallinna ajalooline linnaruum

 10. KIK aitab edendada keskkonnateadlikkust / Elle Raudsepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudsepp, Elle

  2004-01-01

  Türi Kolledzh on aasta vedanud keskkonnateadlikkuse programmi, mis otsustab maakondlike keskkonnateadlikkuse kavandite üle. Töökorraldusest ja kokkuvõte möödunud aastast. Lisa: KIKist raha taotlemisel tuleb silmas pidada uuendusi

 11. Tallinskaja nedelja modõ / Jevgenia Gorski

  Index Scriptorium Estoniae

  Gorski, Jevgenia

  2007-01-01

  Tallinna moenädal (Tallinn Fashion Week) Estonia teatri kammersaalis. Korraldajaks kevadel loodud Eesti Moedisaini Liit. Moenädala programmi lülitatakse ka Viru keskuse moeürituste sari FIBIT. Kommenteerib Oksana Tandit

 12. Naabermandrile elukooli : Fulbrighter - tulevane riigipea, insener, maailmarändur või kohtunik / Ennika-Anneli Võrk ; kommenteerinud Risto Agur

  Index Scriptorium Estoniae

  Võrk, Ennika-Anneli

  2007-01-01

  Fulbrighti programmi raames Eestis uurimistööd tegevatest USA tudengitest - Valerie Bischoffist ja Pavel Nikulinist, nende töödest ja Eesti muljetest. Fulbrighti programmist. Sisaldab Fulbrighti stipendiaadi, juura magistrandi Risto Aguri kommentaari

 13. Kuidas kujundada tuleviku turismitoodet / Krista Jürisoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Jürisoo, Krista

  2002-01-01

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiagentuur korraldas 1. okt. hotellis "Olümpia" Prantsusmaa ja Balti riikide koostööprogrammi raames seminari "Kuidas kujundada tuleviku turismitoodet". Seminari avas Prantsuse suursaadik Eestis Jean Jaques Subrenat

 14. Allo, mõ ishtshem idei! / Josef Kats

  Index Scriptorium Estoniae

  Kats, Josef, 1977-

  2005-01-01

  Tallinna Reaalkooli aulas toimus kolmeaastase innovatsiooni programmi "Hei! - Hea Eesti Idee!" avaüritus. Üritusel osalenud peaminister Juhan Partsi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansipi ja haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsa sõnavõttudest

 15. Практики "LEADER" рассмотрели возможности сотрудничества / Ивика Майдре

  Index Scriptorium Estoniae

  Майдре, Ивика

  2009-01-01

  Virumaa Koostöökogu ja Kirderanniku Koostöökogu koostöös korraldatud konverentsil arutleti, kuidas LEADER programmi piirkondade arendamisel paremini ära kasutada ning mida on LEADER abiga juba tehtud

 16. LEADER-vedajas caagisid koostöönippe / Ivika Maidre

  Index Scriptorium Estoniae

  Maidre, Ivika, 1967-

  2009-01-01

  Virumaa Koostöökogu ja Kirderanniku Koostöökogu koostöös korraldatud konverentsil arutleti, kuidas LEADER programmi piirkondade arendamisel paremini ära kasutada ning mida on LEADER abiga juba tehtud

 17. Projekt EDI / Priit Põdra

  Index Scriptorium Estoniae

  Põdra, Priit, 1963-

  2000-01-01

  Projekt EDI töötab välja programmisüsteemi rahvusvaheliste kaubavedude korraldamiseks, dokumentide vormistamiseks ja firmade arvutiprogrammide koostöö korraldamiseks. Projekti tutvustab AS-i EDI VEKTOR juhatuse esimees Priit Põdra

 18. Eestis külas

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Euroopa turismi tippspetsialiste ühendav organisatsioon European Union of Tourist Officers (EUTO) pidas väljasõidukonverentsi Eestis. Eestist osaleb programmi töös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzh ja Ettevõtluse Sihtasutus

 19. Lithuania : corporate spying a threat to national security

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Leedu majandusministeeriumi poolt avaldatud majandusliku turvalisuse arendamise programmi järgi on tööstusspionaaž Leedule suurimaks ohuks. Samuti on majanduslikult ohtlik sõltumine Venemaa energiaturust ning Skandinaavia riikide investeeringute suur osakaal panganduses

 20. Väikeste asjade kunst - The Art of Small Things / Martin Pärn

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärn, Martin, 1971-

  2003-01-01

  Uued liinid disainihariduses, EKA tootedisaini osakonna osalemine viie kooli vahelises SPARK!- programmis, tavalise disaini roll (Väikeste Asjade Tegemise Kunst). Kompaktsuse positiivne näide - 1859. a. Thonet' loodud tool nr. 14. Õnnestunud disain

 1. Eesti kool ja õpetaja rahvusvahelises haridusvõrdluses (EKORA) / Anu Toots

  Index Scriptorium Estoniae

  Toots, Anu, 1959-

  2014-01-01

  Ülevaade Eduko programmi finantseeritud projektist, mille eesmärk oli analüüsida, kuivõrd leiavad Eestile iseloomulikud haridusprobleemid kajastamist teiste riikide ja OECD ning EL poliitikadokumentides, ning milliseid meetmeid kasutatakse nende lahendamiseks

 2. Virtuaalne keeleõpe / Ege Meister

  Index Scriptorium Estoniae

  Meister, Ege

  2004-01-01

  Leonardi da Vinci programmi raames toimuvast rahvusvahelisest koostööst tehniliste erialade õpilastele inglise keele õpetamiseks. Projektist LENTEC, mille raames eri riikide õpilased õppisid virtuaalselt inglise keelt ning lahendasid ühiselt tehnikateemalisi ülesandeid

 3. Kutseõppurid saavad peagi esimesed digipassid / Kerli Onno

  Index Scriptorium Estoniae

  Onno, Kerli

  2016-01-01

  Programmist Samsung DigiPass, mis lihtsustab noorte tööturule sisenemist. Programmi korraldab Samsung Electronics Baltics koostöös Tallinna ülikooli ja Eesti noorteühenduste liidu, haridus- ja teadusministeeriumi ning UNESCO-ga

 4. Kooli innovatsiooni mudelid maakoolide näitel / Anita Kärner

  Index Scriptorium Estoniae

  Kärner, Anita, 1956-

  2011-01-01

  Eduko programmi analüüsigrandi toel läbiviidud uuringust nelja Lõuna-Eesti maakonna kooli baasil, et selgitada välja, kuidas käsitlevad maakoolid innovatsiooni ning missugused on seda soodustavad ja takistavad tegurid

 5. Estonskii za rubezhom i v Estonii / Roman Starapopov

  Index Scriptorium Estoniae

  Starapopov, Roman

  2007-01-01

  Tallinnas toimus rahvuskaaslaste programmi konverents, kus haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas avaldas arvamust, et eesti keelt kõnelevate inimeste arv võiks järgmisel aastakümnel küündida kuni 1,5 miljonini

 6. Ratastooli-Phil lõikas ministri jalad ära / Rein Sikk

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikk, Rein, 1961-

  2003-01-01

  Sotsiaalminister Marko Pomerantsi ja Phare programmi koostööna läbi viidud üritusest "Puuetega inimeste tööhõive edendamine", kus osales ka inglise puuetega inimeste õiguste eest võitleja Phil Friend

 7. Magnus v Rige, i sljozõ na glazahh / Kristi Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Kristi

  2008-01-01

  Kadri Kõusaare Cannes'i programmis esilinastunud debüütfilmi "Magnus" esilinastuselt Läti väärtfilmikinos Cinema Riga, kus kohal olid režissöör. Filmi Eestis näitamise keelamise problemaatikast

 8. Magnus Riias, pisaraga / Kristi Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Kristi

  2008-01-01

  Kadri Kõusaare Cannes'i programmis esilinastunud debüütfilmi "Magnus" esilinastuselt Läti väärtfilmikinos Cinema Riga, kus kohal olid režissöör. Filmi Eestis näitamise keelamise problemaatikast

 9. Jane Fonda võitis Cannes'is eriauhinna / Valner Valme

  Index Scriptorium Estoniae

  Valme, Valner, 1970-

  2007-01-01

  Cannes'i filmifestivalil jagati auhindu. Ameerika näitleja Jane Fonda sai elutöö auhinna, Kuldse Palmioksa sai rumeenlase Christian Mungiu "Neli kuud, kolm nädalat ja kaks päeva". Ka programmi "Vaatenurk" auhindadest

 10. Rahvusliku terviklikkuse süsteem Eestis

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Rahvusliku terviklikkuse süsteemi (national integrity system) peamiseks eesmärgiks on tagada hea halduse põhimõtete juurutamine ja arendamine avalikus sektoris, kuid ka konkreetsemalt korruptsioonivastase poliitika ja horisontaalsel vastutusel põhineva koordineeritud programmi kujundamine

 11. PÖFFi "Just Filmi" festival näitab suvekino

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Detsembris toimuvat Pimedate Ööde Filmifestivali laiendatakse ka suvele, et sobivates paikades näidata väärtfilme. Alates 6. juunist pakub PÖFFi laste- ja noortefilmide festival "Just Film" Nukuteatri suveõuel noortefilmide programmi

 12. Место встречи - Янеда / Н. Мальцев

  Index Scriptorium Estoniae

  Мальцев, Н.

  2003-01-01

  Karjamaa gümnaasium võttis vastu külalisi Saksamaalt. Jänedal toimus programmi Youth raames ühisseminar, pühendatud Maria Zakrevskaja-Benckendorff-Budbergile. Idee selleks leiti Tania Alexanderi mälestusteraamatust "Lapsepõlv Eestis"

 13. Moeteater õpetab stiili tabama / Anneli Sihvart

  Index Scriptorium Estoniae

  Sihvart, Anneli, 1964-

  2011-01-01

  Kultuuripealinna programmi kuuluv 5. rahvusvaheline laste ja noorte moeteatrite festival "Max Moda 2011" Tallinnas Salme kultuurikeskuses 24.-26. märtsini. Festivali korraldavast moeteatrist Max Moda, mille kunstiline juht ja direktor on Maksim Hlebnikov. Tatjana Hlebnikova kommentaarid

 14. Oktjabrskije premjerõ Radio 4 / Vitali Andrejev

  Index Scriptorium Estoniae

  Andrejev, Vitali

  2006-01-01

  Detsembris 2006 tähistab Eesti Raadio oma 80ndat juubelit. Sel puhul on ka venekeelse Raadio 4 sügishooajal plaanis mitmeid raadiosaateid. Artiklis tutvustab sügis-talvist programmi raadiojaama üks peatoimetajaid Olga Shubin

 15. Romantiline ajareis olevikust tulevikku mineviku kaudu / Gerhard Lock

  Index Scriptorium Estoniae

  Lock, Gerhard, 1978-

  2011-01-01

  26. veebruaril Eesti muusika päevade ja programmi "Tallinn - Euroopa kultuuripealinn 2011" raames Salme kultuurikeskuses toimunud Tatjana Kozlova autorikontserdist, kus kaasa tegid Annamaria Morini (flööt, Itaalia), Enzo Porta (viiul, Itaalia) ja ansambel Resonabilis

 16. Ivan Makarov : "Nasmork ne letshat giljotinoi" / Ivan Makarov ; interv. Irina Kirejeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Makarov, Ivan, 1957-

  2007-01-01

  Raadio 4 ajakirjanik vastab küsimustele, mis puudutavad eesti- ja venekeelse meedia erinevust, ajakirjaniku lugemiseelistusi, kogukondadevahelisi suhteid pärast aprillisündmusi, Raadio 4 programmi, tsensuuri internetiportaalis Delfi, Läänemerre kavandatavat Nord Streami gaasitoru

 17. Kuulumatusest, prantsuse keeles : Buñuel, Villeneuve ja Audiard katusekinos / Tristan Priimägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Priimägi, Tristan, 1976-

  2011-01-01

  Katusekino maikuu programmis on Luis Buñueli "Päevane kaunitar" ("Belle de jour", Prantsusmaa-Itaalia 1967), Denis Villeneuve "Põlenud" ("Incendies", Kanada-Prantsusmaa 2010) ja Jacques Audiard´i "Prohvet" ("Un prophète", Prantsusmaa-Itaalia 2009)

 18. Ekskursioon Kozlova tämbrimaailma / Igor Garšnek

  Index Scriptorium Estoniae

  Garšnek, Igor, 1958-

  2011-01-01

  26. veebruaril Eesti muusika päevade ja programmi "Tallinn - Euroopa kultuuripealinn 2011" raames Salme kultuurikeskuses toimunud Tatjana Kozlova autorikontserdist, kus kaasa tegid Annamaria Morini (flööt, Itaalia), Enzo Porta (viiul, Itaalia) ja ansambel Resonabilis

 19. Empaatiline helilooja Tatjana Kozlova / Mirje Mändla

  Index Scriptorium Estoniae

  Mändla, Mirje

  2011-01-01

  26. veebruaril Eesti muusika päevade ja programmi "Tallinn - Euroopa kultuuripealinn 2011" raames Salme kultuurikeskuses toimunud Tatjana Kozlova autorikontserdist, kus kaasa tegid Annamaria Morini (flööt, Itaalia), Enzo Porta (viiul, Itaalia) ja ansambel Resonabilis

 20. Saksamaal Müncheni tehnikaülikoolis / Tuuliki Tõiste, Katri Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Tõiste, Tuuliki

  2014-01-01

  Erasmuse programmi toel viibiti 28.11-02.12. 2011 koolituslähetusel Müncheni tehnikaülikooli (Technische Universität München, TUM) korraldatud rahvusvahelisel nädalal, kus raamatukogutöötajatele oli eraldi programm

 1. Kuhu liiguvad järgmise põlvkonna e-õpikud? / Terje Väljataga, Mart Laanpere, Ilja Šmorgun

  Index Scriptorium Estoniae

  378

  2015-01-01

  Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse IKT riikliku programmi rahastatud LearnMix projekt käsitleb e-õpikut kui ristlahendust, mis koosneb kolme tüüpi sisust: kirjastuste toodetud sisupaketid, õpetajate loodud lisamaterjalid ja õpilase loodud digitaalsed materjalid

 2. "Head käed" pääses Berliini filmifestivalile / Andres Laasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2002-01-01

  Peeter Simmi mängufilmi näidatakse järgmisel Berliini filmifestivalil Panorama programmis. Teine eesti mängufilm - Arvo Iho "Karu süda" linastub vaid festivali filmiturul. Ühelgi rahvusvahelisel festivalil film siiani pole osalenud

 3. Marek Strandberg : rohelised on muutuse Eesti poliitikas juba saavutanud / Marek Strandberg ; interv. Ingvar Bärenklau

  Index Scriptorium Estoniae

  Strandberg, Marek, 1965-

  2007-01-01

  Roheliste erakonna esinumber, erakonna esimees vastab küsimustele erakonna rajamise, valimiskampaania, partei rahastamise ja programmi, põlevkivi kaevandamise, rahvusprobleemi, energiavaldkonna, kasiinode, rohelise mõtteviisi ja valitsuse moodustamise kohta. Vt. samas: Noppeid roheliste programmist; 3 küsimust

 4. Näost näkku / Maaretta Jaukkuri ; ülevaate koostas Tõnu Tammets

  Index Scriptorium Estoniae

  Jaukkuri, Maaretta

  1992-01-01

  Programmi "Ars Baltica" raames toimunud Läänemeremaade kujutava kunsti näitus "Näost näkku" ("Face to face") Kieli Kunstihallis 6. okt. - 10. nov. 1991. Eestit esindas Raul Rajangu. Mõtteid näitusekataloogi eessõnast

 5. Demographic dream : 1,5 million Estonians

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas loodab rahvuskaaslaste programmi abil saavutada, et väliseestlased ei unusta eesti keelt ning eesti keelt kõnelevate inimeste arv võiks järgmisel aastakümnel jõuda 1,5 miljonini

 6. Piirivalve saab 147 miljoni eest uhke helikopteri / Sigrid Laev

  Index Scriptorium Estoniae

  Laev, Sigrid

  2005-01-01

  Eesti piirivalve saab helikopteri Agusta Bell, kopteri soetamine täidab Schnegen Facility programmi eesmärki, mille kohaselt tuleb EL-i välispiiride valve viia vastavusse Schengeni õigusruumi nõuetega. Raha ostmiseks annab abiprogramm Schengen Facility

 7. Kulinaariakino

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Sügisel 2010 kinos Artis köögikunstile pühendatud filmiprogramm "Armastus käib kõhu kaudu". Programmi lõpetavad "Itaalia õhtu" (USA 1996) ja "Kokk, varas, tema naine ja temaksese armuke" (Prantsusmaa/Suurbritannia 1989)

 8. Uudised : Duo Veski ئ Kalluste Londonis. Rahvusvaheline seminar EMAs. Heliloojate suaree / Igor Garshnek

  Index Scriptorium Estoniae

  Garšnek, Igor, 1958-

  2000-01-01

  Duo Veski ئ Kalluste annab 5. nov. kontserdi Londoni kuninglikus muusikakolledzhis VI Briti saksofonikongressi raames. 23. ja 24. okt. toimus EMAs "Tempuse" programmi raames seminar "Public relations and Fundraising". 30. okt. toimunud Heliloojate Liidu töökoosolekust

 9. Vozmozhen li amerikanskii variant na narvskoi potshve? / Tatjana Gritsenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Gritsenko, Tatjana

  2007-01-01

  Narva linnavalitsuse delegatsioon külastas programmi International Visitor Leadership Program raames USA-d. Visiidi eesmärgiks oli tutvuda kohalike omavalitsuste tööga. Ülevaate külaskäigust teeb Narva abilinnapea Sofja Homjakova

 10. Suurbritannia kogemus / Giles Crellin

  Index Scriptorium Estoniae

  Crellin, Giles

  2007-01-01

  Lähema 5-10 aasta jooksul võib tekkida Suurbritannias nii põhi- kui keskkoolis suur puudus koolijuhtidest // Guardian. 05.09.2006. Programmi "Noored kooli" konsultant räägib miks selline olukord on tekkinud ja lahendustest probleemile

 11. Meedialabor Tallinnas / Sirje Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  2001-01-01

  KKEK aastanäitus "Interstanding 4" alapealkirjaga "end repeat" Rotermanni soolalaos. "Interstanding" on valminud koostöös EKA-ga Ando Keskküla initsiatiivil. "Interstanding 4" programmi "end repeat" autor Mare Tralla. Medialabist. Konverentsi kava lk. 21.

 12. President kritiseeris koolide kinnisvara arendamise kava

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Ilmunud ka ajalehes Koit (2004/Sep/18) lk. 2. President Arnold Rüütli ja haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsa ettekannetest üleriigilisel konverentsil "21. sajandi haridus". Üldhariduskoolide kinnisvara arendamise programmi tutvustas Riigi Kinnisvara ASi projektidirektor Tiit Kerem

 13. "Magnus" lummas Riia vaatajaid / Kristi Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Kristi

  2008-01-01

  Kadri Kõusaare Cannes'i programmis esilinastunud debüütfilmi "Magnus" esilinastuselt Läti väärtfilmikinos Cinema Riga, kus kohal olid režissöör ning peaosatäitja Kristjan Kasearu. Lisatud Meelis Muhu "Arvamus"

 14. Targad lahendused eakate hooldamises / Lea Kivipõld

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivipõld, Lea

  2012-01-01

  Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži eestvedamisel esitati Interreg IVA Kesk-Läänemere programmi piiriülese koostöö projekt "Innovaatilised lahendused kodus elavate eakate hoolduses" (INNOCARE - Innovative solutions in care of elderly living at home)

 15. Mismoodi on see noorte seis? Ei seisa nigu ... / Pille Runnel

  Index Scriptorium Estoniae

  Runnel, Pille, 1974-

  2015-01-01

  Eraklikest Jaapani hikikomori noortest ja Lõuna-Korea professionaalsetest arvutimängureist kõnelevatest filmidest Maailmafilmi programmis - "Hikikimori, vaikust kuulates" (rež. Dorothée Lorang ja David Beautru), Prantsusmaa-Jaapan ja "Mänguseis" (rež. Steen Dhoedt), Belgia-Korea

 16. Eesti politsei saab uued sõrmejälgede võtmise aparaadid / Olger Nõmm

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõmm, Olger

  2005-01-01

  PHARE programmi kaasabil teostuvast AFIS-i (Automated Fingerprint Identification System) projektist, mille raames Eesti Politsei ja Piirivalveamet saavad kaasaegsed sõrmejälgede võtmise seadmed. Hangitavate seadmete tüübid. Vt. samas: Projektist on kasu kolmele ametkonnale

 17. Tshemodan, vokzal, Rossija / Valentin Zvegintsev

  Index Scriptorium Estoniae

  Zvegintsev, Valentin

  2005-01-01

  Kaliningradi oblasti kuberner Georgi Boos teatas, et regioon on valmis Baltimaadest vastu võtma 2,4 kuni 5 miljonit kaasmaalast, programmi finantseerimiseks kavatseb Kreml eraldada 6 miljardit dollarit. Autor küsib, kas Eestis elavad venelased on valmis lahkuma

 18. Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 paneb PÖFF-ile õla alla

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  15. Pimedate Ööde Filmifestivali ja Euroopa Kultuuripealinna Tallinn 2011 koostöös alguse saanud noortele animavallas tegutsevatele professionaalidele mõeldud koolitussarjast AnimaCampus, rahvusvahelise filmituru Black Market ja programmi "60 sekundit üksindust aastal Null" toetamisest

 19. Ilmus haridusterminite sõnastik

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Eurydice programmi poolt välja antud sõnastik : European glossary on education. Vol. 4 : Management, Monitoring and Support Staff. Sõnastik annab ülevaate 30 Euroopa riigis kasutatavatest haridusterminitest, mis puudutavad kooli juhtkonda, seire- ja abipersonali kõigil haridustasemetel

 20. USA näeb tuumaenergias oma võimalust / Neeme Raud

  Index Scriptorium Estoniae

  Raud, Neeme, 1969-

  2006-01-01

  USA presidendi George W. Bushi ja energiaministri asetäitja Clay Sell'i sõnul on USA administratsiooni uue globaalse tuumaenergia partnerluse programmi eesmärgiks leida võimalusi maailma üha suurenevate energiavajaduste rahuldamiseks tuumaenergia abil. Lisa: Tuumaenergia

 1. Arhiivikonkursi kolm algusaastat (2007-2009) = The First Three Years of the Compatriots Programme’s Archival Competition (2007-2009) / Andero Adamson, Jüri Viikberg, Jaak Viller

  Index Scriptorium Estoniae

  Adamson, Andero

  2010-01-01

  Rahvuskaaslaste programmi arhiivikonkursist projektidele, mis on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks muutmisele. Konkursi põhimõtetest, konkursile saadetud projektitaotlustest ning projektide hindamiseks loodud ekspertkomisjoni tööst

 2. DILL teeb Tallinna kolmandas maailmas tuntuks / Virve Liivanõmm

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivanõmm, Virve

  2010-01-01

  DILL on Euroopa kolme ülikooli (Oslo, Parma, Tallinna) ingliskeelne magistriõppekava peamiselt kolmandatest riikidest tudengitele, mida Euroopa Liit rahastab Erasmus Mundus programmi raames. Eestis koordineerib ja juhendab enamikku Tallinnas tehtavatest magistritöödest TLÜ infoteaduste instituudi lektor Sirje Virkus

 3. BSR-kotkas läks lendu / Toomas Jüriado

  Index Scriptorium Estoniae

  Jüriado, Toomas, 1947-

  2005-01-01

  Hiiu maavalitsuse arendusnõunik Reet Kokovkin asus juhtima Euroopa piiriülese koostöö programmi Interreg IIIB rahastatavat Läänemere piirkonna keskkonnahariduse projekti BSR Eagle, mis tegeleb loodushariduse ja looduse õpetamise arendamisega Läänemere ääres

 4. Boy George Helsingi-Tallinna geikruiisil

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Angel Café & Gayclub ja firmade Tallink ja Madrenalin Ltd korraldatavast geikruiisist Lovebot 2006 (30. apr.-1. mai), kus show-programmi peaesinejateks briti laulja Boy Gerry ja ameerika laulja Sherry Vine (Sherry Vine kontsert ka 29. apr. Tallinnas Angeli klubis)

 5. Avanes Läänemere piirkonna toetusprogramm aastateks 2007-2013 / Kristina Kareva

  Index Scriptorium Estoniae

  Kareva, Kristina

  2008-01-01

  Saksamaal kogunenud Läänemere äärsete riikide esindajad otsustasid avada toetuste taotlemiseks Läänemere piirkonna programmi aastateks 2007-2013, mis toetab riikidevahelise koostöö projekte innovatsiooni, transpordi, keskkonna ning linna- ja maapiirkondade elujõulisuse edendamise valdkonnas

 6. Legend tummast abilisest / Elena Lass

  Index Scriptorium Estoniae

  Lass, Elena

  2003-01-01

  PÖFFi Suvekino raames näidati Tallinna Linnaarhiivi siseõues saksa tummfilmi programmi "Öised varjud". Paul Wegeneri ja Carl Boese 1920. a. valminud filmile "Golem, kuidas ta maailma tuli" tegid saatemuusikat Marianne Kõrver, Rainer Jancis ja Raoul Kurvitz

 7. Mida võib oletada? = What may we assume? / Indrek Grigor

  Index Scriptorium Estoniae

  Grigor, Indrek, 1981-

  2015-01-01

  Vaadeldakse tänapäevase fotokunsti rahvusvahelist näitust "Aegvõte" Tallinna Kunstihoones, kuraator Anna Laarits ja kujundaja Dénes Farkas. Teoste eksponeerimisest. Näitus toimus "Tallinna Fotokuu 2015" programmi raames. Eestlastest osalesid Ats Parve ja Jüri Okas

 8. 11th Animation Film Festival Animated Dreams : Animatheque

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Pimedate Ööde Filmifestivali alafestivali Animated Dreams lühitutvustus. Festival toimub 18. - 22. nov. 2009 Tallinnas. Alates 2008. aastast teeb festival koostööd Eesti Kunstiakadeemia Animatsiooni osakonnaga ja kord kuus toimuvad KUMU Auditooriumis animafilmide linastused programmis Animatheque

 9. Keskkonna ja turvalisuse globaalse seire (GMES) teenused / Anu Reinart, Tiit Kutser, Tiina Dišlis

  Index Scriptorium Estoniae

  Reinart, Anu, 1961-

  2008-01-01

  1998. aastal käivitasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Kosmoseagentuur koos teiste kosmoseagentuuridega programmi GMES, mille oluliseks eesmärgiks on koondada erinevate riikide võimalused ning ühise tegevuse kaudu realiseerida teadlaste, avalikkuse ja erasektori ekspertide optimaalne koostöö

 10. Miks me ostame ühe miljoni euro eest positiivset vanemlust? / Maie Tuulik

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuulik, Maie, 1941-

  2014-01-01

  Sotsiaalministeeriumi laste ja perede arengukava 2012-2020 oluline aluspõhimõte on teadmispõhine lähenemine. Austraalia teadlase Matthew Sandersi väljatöötatud programmi Triple P headuse ja usaldusväärsuse põhiargument ongi teadmispõhisus

 11. Buffernaja zona JeS / Sergei Stepanov

  Index Scriptorium Estoniae

  Stepanov, Sergei

  2006-01-01

  Autor juhib tähelepanu sellele, et kuigi Euroopa päeva tähistati mitmetes Eesti linnades, unustasid korraldajad organiseerida kultuuriüritusi Ida-Virumaal. Riigikantselei selgitab, mis alusel valiti Euroopa päeva programmi lülitatud linnad

 12. Soomlased teavad teistest rohkem : Europrojekti küsitlus uuris, millist kasu loodavad e-tervisest patsiendid, meedikud ja tervishoiujuhid Euroopas / Andra Altoa

  Index Scriptorium Estoniae

  Altoa, Andra

  2007-01-01

  Käesoleva aasta augustis jõuavad lõpusirgele Euroopa Liidu Interreg III B programmi poolt rahastatud projektid Baltic eHealth ja eHealth for Regions. Projektide eesmärgiks on olnud analüüsida e-tervise rakendamise võimalikkust Euroopas

 13. Koolinoored õppisid välismaal sallivust / Martin Šmutov

  Index Scriptorium Estoniae

  Šmutov, Martin

  2005-01-01

  Sihtasutus Archimedes jagas eelmisel aastal Tartumaa koolidele programmi Comenius vahendusel umbes 1,4 miljonit krooni, võimaldamaks osavõttu erinevatest välisprojektidest. Tartu Slaavi Gümnaasium võttis osa viie riigi koolide ühisprojektist "We are all Europeans - tolerance"

 14. [Sõltumatu Tantsu Ühenduse poolt korraldatud sarjast "Premiere"] / Evelin Lagle ; küsinud Tambet Kaugema

  Index Scriptorium Estoniae

  Lagle, Evelin, 1986-

  2012-01-01

  Uutele koreograafidele pühendatud sarja "Premiere" programmis osalevad tantsulavastustega neli tantsukunstnikku Eestist - Tallinna Ülikooli lõpetanud Svetlana Grigorjeva, Turu Kunstiakadeemia lõpetanud Kaisa Selde, Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetanud Kristina-Maria Heinsalu ja Tallinna Ülikooli lõpetanud Christin Lunts

 15. Prints Charles toetab talunike innovatsiooni / Merit Mikk

  Index Scriptorium Estoniae

  Mikk, Merit, 1969-

  2015-01-01

  Mahe- ja tavatootjatele suunatud uuenduslike tehnoloogiate arendamise ja jätkusuutlike lahenduste leidmise programmist Duchy Future Farming. Programmi veavad prints Charlesi fond, maheorganisatsioon Soil Association, Waitrose kaubandusketi juhtiv mahebränd Duchy Organics ja mahepõllumajanduse uurimiskeskus (Organic Research Centre)

 16. Angola üllatas valimistega / Allan Espenberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Espenberg, Allan

  2008-01-01

  Angolas toimusid peale 16 aastast vaheaega parlamendivalimised, kus ülekaaluka võidu saavutas Angola Vabastamise Rahvaliikumine (MPLA). Uus peaminister teatas Antonio Paulo Kassoma, et tema prioriteedid on MPLA programmi elluviimine ja lähtumine Jose Eduardo dos Santose antud suunistest

 17. Uurimuslik õpe GLOBE programmi näitel / Imbi Henno

  Index Scriptorium Estoniae

  Henno, Imbi

  2005-01-01

  Artiklis tutvustatakse põhi- ja keskkooliõpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuvat keskkonnasuunitlusega ülemaailmset haridus- ja teadusprogrammi GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit Environment)

 18. Ruum ja arhitektuur "Turu 2011" programmis / Carl-Dag Lige

  Index Scriptorium Estoniae

  Lige, Carl-Dag

  2010-01-01

  Turu linn kannab 2011. aastal koos Tallinnaga Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Ülevaade ruumi ja arhitektuuriga seotud paikadest ja sündmustest, milliseid tasub Turus 2011. a. vaatama minna. Turu 2011. aasta sündmuste peamiseks baasiks kujuneb Logomo-nimeline Kultuuritehas

 19. Kõusaare film pääses Cannes'i programmi

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Cannes'i filmifestivali kavas "Un certain regard" on tänavu ka Kadri Kõusaare mängufilm "Magnus" : produtsent Donal Fernandes : operaator Pawel Sobczyk : osades Kristjan Kasearu, Ruuben Rekkor : Eesti (Vitamin K Film) - Suurbritannia (Donus Films Limited)

 20. Ukraina film trügis Berlinalele / Andres Laasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2002-01-01

  Berliini 52. filmifestival algab täna sakslase Tom Tykweri mängufilmiga "Taevas". Esmakordselt on festivali põhiprogrammis ukraina film, milleks on panoraamne ajaloofilm "Palved hetman Mazepa eest" vanameister Juri Iljenko lavastuses. Peeter Simmi mängufilmi näidatakse Panorama programmis

 1. 1. VI avati Haapsalus taas Evald Okase muuseum

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Väljas on Evald Okase graafika ja joonistute uuendatud ekspositsioon, kunstniku 1930. aastate maalid. Programmis: fotonäitus "Väikeste majade Haapsalu", rahvusvaheline kuumklaasi workshop ja klaasinäitus "Maritima", kunsti suvekool, Eesti Maalikunstnike Liidu näitus "Ma olen olnud Haapsalus" jm.

 2. 19.-21. IX leiab Budapesti kultuuritehases Tüzraktar aset...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Eesti kaasaegse kultuuri invasioon "BeEST in Budapest", mis kaasab eesti kujutava kunsti, kirjanduse ja muusika. Programmis osalevad Aivar Tõnso, Joel Tammik, Muschraum, Jan Kaus ja Triin Soomets, Avangard, Marianne Männi, Kaarel Sammet jt. Projekti koordinaatorid Maarin Ektermann ja Elnara Taidre

 3. Eesti internetiõppe programm laieneb Euroopasse / Helve Laasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laasik, Helve, 1958-

  2003-01-01

  Tartus virtuaalõppeteenuseid pakkuv firma Miksike käivitab Euroopa Komisjoni toel võrguõppeprojekti Learning Folders, projekti rahaline maht on 8 miljonit krooni, millest 2/3 tuleb Euroopa Komisjonilt Sokratese-Minerva programmi kaudu. Projektile oodatakse sada tuhat kasutajat erinevatest Euroopa riikidest

 4. Matemaatika-loodusteaduskond : [1999] / Merike Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Määrits, Merike

  1999-01-01

  Matemaatika-informaatika osakond : 3.-4. mail toimus TPÜs Visby-programmi ja TEMPUS-JEP 12418 ühisseminar teemal "Curricula Development for Higher Education in Multimedia Education and Media Technology". Loodusteaduste osakond : 12. mail toimus keemia õppetooli ja Eesti Keemia Seltsi liikmete ühisseminar

 5. Internationally recognised armed forces / Urmas Roosimägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Roosimägi, Urmas

  1999-01-01

  Eesti Kaitseväe juhataja kohusetäitja kolonel Urmas Roosimägi Eesti kaitseväest, osalemisest NATO-PFP (NATO-Partnership for Peace) programmis ja sõjalisest koostööst NATO partnerriikidega. Urmas Roosimägi biograafia. Programm Partnerlus Rahu Nimel

 6. PÖFFi žürii : Euraasia parim naisnäitleja on eestlane

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Lõppes 11. Pimedate Ööde Filmifestival. EurAsia programmi parima naisnäitleja auhinna sai Maarja Jakobson, elutööpreemia nukufilmi Heino Pars. Lisaks "Võistlusprogrammi EurAsia žürii auhinnad", "Scottish Leaderi Eesti filmi žürii auhinnad", "Teised auhinnad"

 7. Programma EQUAL : ravnõe vozmozhnosti na rabote / Ksenia Repson

  Index Scriptorium Estoniae

  Repson, Ksenia

  2006-01-01

  Tallinnas toimunud 23 Euroopa Liidu liikmesriigi EQUAL programmile pühendatud foorumist, mille eesmärgiks on vähendada diskrimineerimist töökohtadel. Eestis EQUAL programmi raames töötavatest projektidest. Foorumist võttis osa ka sotsiaalminister Jaak Aab. Lisa

 8. Bob Scott: Tallinn 2011 saab oma preemiaraha kätte / Bob Scott ; intervjueerinud Teele Tammeorg

  Index Scriptorium Estoniae

  Scott, Bob

  2010-01-01

  Euroopa kultuuripealinnade hindamiskomisjoni esimees räägib oma kohtumisest Tallinna linnapea Edgar Savisaare ja kultuuriministri Laine Jänesega ning sellest, et Tallinnal ja Eestil tuleb lisatoetuse saamiseks saata Euroopa Komisjonile vaid kiri, milles nad kinnitavad, et kultuuripealinna programmi jaoks on raha olemas

 9. Erasmus

  Index Scriptorium Estoniae

  2013-01-01

  Eesti kõrgkoolide üliõpilaste õpirändest Erasmus programmi raames. Tartus korraldati rahvusvaheline konverents "Üliõpilasmobiilsuse erinevad tahud", kus lisaks teistele jagasid oma kogemusi Tallinna Ülikooli üliõpilane Helen Margus ja Tallinna Ülikooli õppejõud Sirje Virkus

 10. Eesti hobuse päritolu on taas päevakorral / Ingrid Randlaht

  Index Scriptorium Estoniae

  Randlaht, Ingrid

  2013-01-01

  Hobuse ilmumisest Soome aladele ja soome hobuse päritolust. Soome teadlaste Auli Bläuer'i ja Juha Kantanen'i eestvedamisel uuritakse FINN ARCH programmi raames varaste koduloomade ajalugu Soomes DNA-analüüside põhjal. Eesti hobuse päritolu uurimise hetkeseisust

 11. Teaching Programming to Liberal Arts Students

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Peter Bøgh; Bennedsen, Jens; Brandorff, Steffen

  2003-01-01

  In this paper we present a new learning environment to be used in an introductory programming course for studentsthat are non-majors in computer science, more precisely formultimedia students with a liberal arts background. Media-oriented programming adds new requirements to thecraft of programmi...

 12. Edgar Savisaar : poliitilistel kolleegidel läheb tarvis rohkem paksu nahka / Edgar Savisaar ; interv. Tuuli Koch

  Index Scriptorium Estoniae

  Savisaar, Edgar, 1950-

  2007-01-01

  Keskerakonna esimees vastab enne Riigikogu valimisi küsimustele, mis puudutavad valimisvõitlust, valitsuse moodustamist, peaministriks olemist, hinnangut peaminister Andrus Ansipile, koostööd Reformierakonna ja Rahvaliiduga, Keskerakonna valimislubadusi ja -programmi ning uusliikmeid, teiste parteide poliitikat. Lisa: Keskerakonna valimislubadusi; 3 küsimust

 13. Laine Jänes asus kultuuripealinna juhti Mikko Fritzet toetama / Mari Kodres

  Index Scriptorium Estoniae

  Kodres, Mari

  2010-01-01

  Kultuuriminister Laine Jänes nimetas kultuuripealinna Tallinn 2011 sihtasutuse juhtide Mikko Fritze ja Jaanus Mutli ning programmiosakonna juhi Jaanus Rohumaa esinemist valitsuskabinetis usaldusväärseks ning jäi rahule programmi tutvustamisega. Väidetavalt tahetakse sihtasutuse juhti Mikko Fritzet välja vahetada

 14. Rahvusvaheline nädal TTÜ Raamatukogus / Taimi Nurmiste

  Index Scriptorium Estoniae

  Nurmiste, Taimi, 1949-

  2012-01-01

  19.-23. märtsini 2012 TTÜ-s toimunud rahvusvahelisest nädalast („Erasmus Staff Training Week” Erasmuse programmi partnerülikoolide töötajaile) võttis osa seekord ka raamatukogu, osalenutele korraldati ekskursioon raamatukogu uues hoones ning seminaril tutvustati kogusid ja teenuseid

 15. 2. VI avati uus kaasaegse kunsti galerii Artdepoo aadressil Jahu t 12

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Avanäitusel "Zielpunkt: Artdepoo" on väljas Maarit Murka, Mara Koppeli, Laurentsiuse, August Künnapu ja Andrei Maksimjuki tööd. Lühidalt galerii tegevusplaanidest. Juulis osaleb galerii rahvusvahelise kontakttantsukonverentsi programmis, eksponeerides Thomas Häntzscheli (sünd. 1964) kontakttantsu-teemalisi fotosid

 16. Hot dog, mis kallab iseendale ketšupit = A hot dog that dresses itself with ketchup / Hanno Soans

  Index Scriptorium Estoniae

  Soans, Hanno, 1974-

  2015-01-01

  Ringkäik "Tallinna Fotokuu 2015" programmi kesksel näitusel "Prosu(u)mer" Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. Prosumer'i mõistest. Näitus avab vastastikku parasiteerivaid suhteid tootjate ja tarbijate vahel ning harutab lahti autori ja kasutaja segunenud rolle. Eestlastest osaleb Liina Siib

 17. Eesti filmil läks hästi Karlovy Vary festivalil / Marianne Kõrver

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõrver, Marianne, 1980-

  2006-01-01

  Lühimängufilm "Tühirand", režissöör Veiko Õunpuu, osales Karlovy Vary rahvusvahelise filmifestivali "Forum of Independents" programmis. 41. Karlovy Vary filmifestivali avas Korea režissööri Kim Ki-duki "Aeg". Lühidalt ka auhinnatutest ja huvitavamatest filmidest

 18. Eesti nukufilm sai järjekordse grand prix

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  XII Rahvusvaheline animafilmifestival "KROK-2005", mis toimus laeval, mis sõitis Kiievist Odessasse. Rao Heidmets ja Hardi Volmer said festivali karnevalil oma jänese kostüümi eest grand prix. Eesti filmidest olid programmis "Karl ja Marilyn", "Frank ja Wendy", "Barbarid", "Laud" ja "Conkistadoor"

 19. Regionaalpoliitika ja arhitektuur / Ülar Mark

  Index Scriptorium Estoniae

  Mark, Ülar

  1999-01-01

  Kagu-Eesti Regionaalarengu Programmi raames Eesti Kunstiakadeemia arhitektuurikateedri IV kursuse eriala valikaines 1998/99 tehtud tööst "HyperMobiilne Reaalsus & Kagu Eesti" (juhendajad Ralf Tamm, Ülar Mark). Ühises töös osalesid Tartu Ülikooli geograafiatudengid (juhendaja Rein Ahas). 4 illustratsiooni

 20. Microsoft otsib partnertudengeid / Merlis Nõgene

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõgene, Merlis, 1976-

  2008-01-01

  Programmist Microsoft Student Partners (MSP), milles osaleb üle tuhande tehnoloogiahuvilise noore kõikjalt maailmast, räägivad programmis osalevad Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased Ahto Pärisalu ja Ilja Šmorgun ning Tartu Ülikooli üliõpilased Jaana Metsamaa ja Siim Karus

 1. Hram na granitse / Jevgeni Ashihmin

  Index Scriptorium Estoniae

  Ashihmin, Jevgeni

  2006-01-01

  Ivangorodi Püha Kolmainsuse kiriku restaureerimisplaanidest. Kirik on perekond Stieglitz'ite matmispaik. Restaureerimistööd tehakse parun Stieglitzi mälestuse jäädvustamise programmi raames. Kirikus on osaliselt säilinud Fjodor Bruni eskiiside järgi Pavel Pleshanovi poolt teostatud monumentaalne altarimaal

 2. Balti projekteerimisbüroode 6 suurimat murelast / Eva Tammelo

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammelo, Eva

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Stroitel, 2006, nr. 1, lk. 10-14. Elina Kuzjukevica ja Aleksejs Nipersi (Rode & Weiland Ltd.) Phare programmi kuuluvast uurimusest "Balti projektbüroode koostöövõrk: Sektori efektiivsuse tõstmine ja arendamine". Siseturu ja välisturgude SWOT-analüüs

 3. apprendere una lingua straniera: tempo e spazio nella cultura italiana

  African Journals Online (AJOL)

  User

  partecipazione al programma Erasmus/Socrates, 1 che prevede programmi integrati di insegnamento tra le Università partecipanti e un sistema di riconoscimento reciproco delle attività svolte attraverso l'assegnazione di crediti. Dall'altra, hanno il compito di coordinare maggiormente la formazione universitaria in relazione ...

 4. Come home, says Ilves

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves külastasid 25. septembril 2010. a. New Yorgi Eesti Majas tegutsevat Eesti kooli ja osalesid New Yorgi eestlaskonnale korraldatud vastuvõtul, kus riigipea tutvustas programmi "Talendid koju". Töövisiit Ameerika Ühendriikidesse 20.-27.09.2010

 5. Pärn(ad) fookuses, sedapuhku Londonis / Stuart Sweeney

  Index Scriptorium Estoniae

  Sweeney, Stuart

  2009-01-01

  Londoni animafilmide festival pühendas ühe programmi Priit ja Olga Pärna uuemale loomingule. Ka 2009.a. parima Balti- ja Põhjamaade animafilmi auhinna - ANOBA auhinna, sai Olga ja Priit Pärna joonisfilm "Elu ilma Gabriella Ferrita". Viimane oli valitud ka suvise Austraalia festivali kavva

 6. EBRD wants less foreign currency lending

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga aktsionäride kohtumisel otsustati tõsta aktsiakapitali 50% ja lubati toetada programmi, mille käigus aidatakse toorainet ja vähesel määral vääristatud tooteid eksportivaid riike ning ettevõtteid muutuda konkurentsivõimelisemaks. EBRD majandusprognoos

 7. Microfinanza: analisi d’impatto di un programma in India

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tommaso Rondinella

  2005-03-01

  Full Text Available L’analisi d’impatto dei programmi di microfinanza è uno strumento utile sia per migliorare i servizi offerti sia per garantire ai donatori che il denaro concesso sia utilizzato per programmi efficaci nell’alleviare la povertà. Il presente lavoro è costituito da due parti: la prima è dedicata all’analisi d’impatto, la seconda all’analisi empirica sul campo. L’indagine è stata condotta attraverso l’utilizzo di uno strumento in grado di dare una indicazione chiara dei cambiamenti avvenuti nelle condizioni di vita dei beneficiari e con il pregio di essere applicabile a costi molto ridotti. I risultati ottenuti mostrano in che misura l’accesso al credito cambi le condizioni di vita dei più poveri inducendo consistenti aumenti del reddito familiare, dei risparmi, della diversificazione delle attività produttive e del consumo di cibo. Inoltre si osserva, all’interno dei nuclei familiari, un miglioramento della condizione femminile chiaramente dipendente dalla partecipazione al programma di microcredito

 8. Uneskõndija kosub jõudsalt : Rahvusvaheline tudengi- ja lühifilmide festival "Sleepwalkers 2008" / Donald Tomberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Tomberg, Donald, 1972-

  2009-01-01

  Pimedate Ööde 12. filmifestivali alafestivali Sleepwalkers auhinnatud filmidest. Eesti lühifilmide programmi peaauhinna sai Priit Pääsukese "Must Peeter", rahvusvahelise tudengifilmi peaauhinna sai Reto Caffi "Piiri peal", parim dokfilm oli venelanna Olga Popova "Teemas" ja mängufilm soomlase Mikko Kuparineni "Tõde või tegu"

 9. Estonskii film prinimali teplo / Marianne Kõrver

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõrver, Marianne, 1980-

  2006-01-01

  Lühimängufilm "Tühirand", režissöör Veiko Õunpuu, osales Karlovy Vary rahvusvahelise filmifestivali "Forum of Independents" programmis. 41. Karlovy Vary filmifestivali avas Korea režissööri Kim Ki-duki uusim film "Aeg". Lühidalt ka auhinnatutest ja huvitavamatest filmidest

 10. Paldiski-film Venezia festivalil

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Eile alanud Veneetsia 59. filmifestivali võistlusprogrammi avafilm on eluloofilm mehhiko kunstnikust Frida Kahlost "Frida", mille režissööriks on Julie Taymor. Programmis "Vastuvoolu" näidatakse suures osas Paldiskis vändatud rootsi mängufilmi "Lilja 4-Ever", kus kõrvalosas ka Tõnu Kark

 11. LOLA-projekt avatud õppest ja kaugkoolitusest / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1999-01-01

  l. märtsil käivitus programmi Phare MultiCountry Programme for Distance Education raames kaugkoolitusprojekt Learning About Open Learning (LOLA). TPÜst osalevad kursusel dotsent Ulve Kala kasvatusteaduste teaduskonnast ja professor Voldemar Kolga sotsiaalteaduskonnast. TPÜ infoteaduste osakonna juhataja dotsent Sirje Virkus on projekti Eesti rahvuslik koordinaator

 12. Cannes tõi peo Rumeenia õuele / Merit Kask

  Index Scriptorium Estoniae

  Kask, Merit

  2007-01-01

  Cannes'i filmifestivalil jagati auhindu.Kuldse Palmioksa sai rumeenlase Christian Mungiu "4 kuud, 3 nädalat ja 2 päeva". Ka programmi "Vaatenurk" peaauhinna sai rumeenlane Christian Nemescu ("California Dreamin'"). Lisatud auhinnatute nimekiri, peagi Eesti kinolevisse jõudvate Cannes'i filmide nimekiri ning Tiina Loki kommentaar

 13. Kvaliteedijuhtimissüsteemide rakendamise kogemused majandussektorites / Tiit Hindreus

  Index Scriptorium Estoniae

  Hindreus, Tiit

  2006-01-01

  Autor on seisukohal, et iga organisatsioon peaks oma protsesse mõistuse piires standardima. Standardite kasutamise otsustab iga organisatsioon ise, reeglina on kasutamine vabatahtlik. Standardite arengust. Väljavõtteid TTÜ mehhatroonikainstituudi kvaliteeditehnika õppetooli ja EAS-i ühisuuringust "Eeluuring kvaliteediteadlikkuse programmi sihtrühmade relevantsete vajaduste leidmiseks 2005". Skeem

 14. LEADER Eestis - mis toimub, mis toimumas? / Ave Bremse

  Index Scriptorium Estoniae

  Bremse, Ave

  2008-01-01

  LEADER-programmi rakendumise edukusest Eestis. Vt. samas: 1. Kuidas teie kohalikul tegevusgrupil läheb? 2. Mida uut on toonud LEADER teie piirkonda? Küsimustele vastavad: Aili Ilves, Hardi Murula, Merle Adams, Sille Tars, Jaak Vitsur, Mercedes Merimaa ja Piia Kärssin. Lisa: Statistikat ja infot kohalike tegevusgruppide kohta

 15. LIFT11 linnas

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Tallinn 2011 programmi kuuluva installatsioonide festivali "Lift11" avalikule ideekonkursile esitati 129 tööd, välja valiti 17. Tutvustatakse Maarja Kase ja Ralf Lõokese tööd "L", Tomomi Hayashi tööd "Merele!", Toomas Paaveri, Teele Pehki ja Triin Talki tööd "Kalarand"

 16. Trepp viib linlase Russalka näoni / Teele Tammeorg

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammeorg, Teele

  2010-01-01

  Tallinn 2011 programmi kuuluvale linnainstallatsioonide festivalile "Lift11" esitati 129 tööd, žürii valis välja 17 kavandit. Pikemalt Argo Peeveri ja Margus Tamme ideest "Face it" ning Tomomi Hayashi ideest jätkata Tallinna Linnahalli treppe. Žürii liikme Endrik Männi arvamus konkursist

 17. Õpikojad - õpime läbi katsete / Helerin Margus

  Index Scriptorium Estoniae

  Margus, Helerin

  2010-01-01

  Eesti Füüsika Selts koostöös Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ning Tartu Ülikooli Teaduskooliga algatas füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade programmi, mille eesmärk on läbi praktiliste tööde tekitada õpilastes suuremat huvi loodusainete ja teaduse vastu

 18. Эстонский фильм получил приз в Исландии

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Islandi pealinnas Reykjavikis 20. Nordisk Panorama 5 Cities Film festivalil võitis lühimängufilm "Krantsid" eesti näitlejate Jekaterina Novosjolova ja Jevgeni Gaitšukiga peaosades eripreemia programmis New Nordic Voices. Filmi režissöör ja stsenarist on Sutarsan Bala ja produtsent Marianne Ostrat

 19. Taani-Eesti disaini ühisprojekt / Toivo Raidmets, Morten Lund

  Index Scriptorium Estoniae

  Raidmets, Toivo, 1955-

  1998-01-01

  14.-25. sept.-ni Tallinnas näituse "Elava disaini dialoog" raames EKA sisearhitektuuri osakonna ja Taani Disaini Kooli üliõpilaste workshop Tallinna Vineeri- ja Mööblikombinaadis. Valminud töid eksponeeritakse 25.-29. sept.-ni EestiKunstiakadeemia galeriis. Näitus ja workshop kuuluvad Taani Kultuuriinstituudi programmi "Baltimaade naasmine".

 20. Jasper Sharp - mees, kes jättis varasema töö, et vaadata Jaapani filme / Jasper Sharp ; intervjueerinud Helen Merila

  Index Scriptorium Estoniae

  Sharp, Jasper, 1971-

  2011-01-01

  Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 programmi osana ning koostöös Zipangu Fest'iga korraldatakse Tallinna Kinomajas 25.-28. aug.-ni Aasia sõltumatute filmide festival EVA - East via Asia. Festivali kuraator, veebisaidi Midnight Eye kaastoimetaja Jasper Sharp endast, festivalist, Jaapani sõltumatust kinost tänapäeval. Festivali kava

 1. 14. ja 15. X viibivad Hiina kunstiakadeemia kutsel...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Hangzhou rahvusvahelisel moedisainiharidust analüüsival konverentsil viibivad Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Vallo Nuust, tekstiiliosakonna juhataja Aet Ollisaar ja tekstiiliosakonna meister Signe Vilde. TKK delegatsiooni üks eesmärke Hiinas on TKK ja Hiina kunstiakadeemia või mõne teise Hiina kunstikõrgkooli õppejõudude vahetuse programmi algatamine

 2. "Karu süda" võistleb Anapa festivalil

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Anapas toimub 5.-16. septembrini rahvusvaheline filmifestival "Kinošokk". Žüriisse kuulub ka Peeter Simm. Eestit esindab võistlusprogrammis Arvo Iho "Karu süda". Videofilmide programmis on Rene Vilbre "Armas tuss" ja Mark Soosaare "La Paloma", Jaak Kilmil on kaasas oma kuraatoriprogramm Balti alternatiivsetest lühifilmidest

 3. Kuidas ühendada toitu ja aktiivset puhkust?

  Index Scriptorium Estoniae

  2013-01-01

  Hotellis Salzburg 11. aprillil toimunud Euroopa Liidu Kesk-Läänemere INTERREG IV A programmi rahvusvahelise projekti "International Food and Activity Tourism" lõpukokkuvõtete tegemise seminarist ning projekti raames toimunud koolitustest ja Eesti ning Soome turismiettevõtete töövahetusest, samuti Lõuna-Eesti kohalikku toitu tutvustavast Toidutee ideest

 4. Erasmuse sünnipäev tuli bussiga / Annelis Jahilo

  Index Scriptorium Estoniae

  Jahilo, Annelis

  2007-01-01

  24. aprillil jõudes Eestisse Erasmus Van (Erasmuse buss), mis kõrgharidusprogrammi 20. sünnipäeva tähistades mööda Euroopat tuuritab. Sünnipäeva puhul korraldatakse Euroopas erinevaid üritusi. Erasmus Student Network Tallinn korraldas Tallinna Ülikoolis Euroopa Komisjoni rahvusvahelise programmi auks konverentsi

 5. Pilk maestro Neeme Järvi muusikalisse loometöösse / Airi Vaga

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaga, Airi, 1940-

  2006-01-01

  kohtumisest New Jersey Symphony Orchestra mängijate ja dirigendiga 13. jaanuaril 2006 Newarkis, kus tutvustati sümfooniaorkestri 2006 - 2007. aasta programmi ning räägiti tööst Beethoveni 9. sümfoonia ettevalmistamisel kontserdiks. Tunti muret noorte muusikakasvatuse ühekülgse arengu pärast

 6. ENERGIA SOSTENIBILE: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMI ECONOMICI NELLA REGIONE LAZIO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonide Tocchi

  2017-06-01

  Full Text Available The new energy and regulatory scenarios on European and Italian level require a review of the regional energy strategies. Transitioning the global economy from fossil fuels to renewable energy sources has been identified as a key strategy for mitigating climate change. Energy sector transformation needs smart policies. The Lazio region is drawing up a new strategy for sustainable energy that aims to define the necessary conditions for development of a regional energy system increasingly turned to the use of renewable sources and efficient energy use as a means for greater environmental protection, in particular for the purpose of reduction of greenhouse gases (GHG. The strategy aims to facilitate the transition to a low carbon economy by increasing energy production from renewable sources, fostering a green economic recovery and the creation of green jobs in Lazio Region.

 7. PÖFF-i festivalid pakuvad aina paremat programmi / Margit Rebane

  Index Scriptorium Estoniae

  Rebane, Margit

  2004-01-01

  VIII Pimedate Ööde filmifestivali alafestivalid : tudengifilmifestival Sleepwalkers, laste- ja noortefilmide festival Just Film, animafilmifestival Animated Dreams (korraldajad Katrin Rajasaare, Elen Lotman, Heilika Võsu). Lisa : Kus toimub? Palju maksab?

 8. Captive-breeding and conservation of the European mammal diversity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Spartaco Gippoliti

  2004-06-01

  >Riassunto La riproduzione in cattività e la conservazione della diversità dei mammiferi europei Il numero di specie e la variabilità intraspecifica dei Mammiferi paleartici è stata generalmente sottostimata nei decenni in cui il Concetto Biologico di Specie è stato adottato. Ciò ha portato a sottovalutare le minacce ai Mammiferi europei e a basare l'attività di conservazione principalmente sulla traslocazione di individui da popolazioni vitali dell'Europa orientale. Molti di questi progetti hanno effettivamente portato al ritorno di alcune specie scomparse localmente e quindi al ripristino di una migliore funzionalità ecologica, ma non alla protezione della diversità dei Mammiferi europei. Il presente lavoro si avvale dei risultati di un numero sempre crescente di ricerche filogeografiche che hanno evidenziato complessi modelli di distribuzione e di differenziazione genetica in Europa. L'esistenza di Unità di Conservazione finora criptiche e a volte severamente minacciate, deve portare a riconsiderare il ruolo dei programmi di riproduzione in cattività per i Mammiferi europei. Al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, si propone di suddividere tali programmi in due categorie. I programmi di riproduzione in cattività Livello I fanno pienamente parte della strategia di conservazione di taxa seriamente minacciati, come Lynx pardinus o Ursus arctos marsicanus. Questi programmi devono essere finanziati da agenzie pubbliche e devono essere realizzati sia in strutture ad hoc che eventualmente in qualificati giardini zoologici. I programmi Livello II interessano taxa non in immediato pericolo ma potenzialmente vulnerabili per intrinseche caratteristiche biologiche. Tali programmi devono essere finanziati dal settore privato e dovrebbero essere realizzati esclusivamente in giardini zoologici, allo scopo di non distogliere fondi dalla conservazione 'in situ'. Una serie di studi dimostra che la reintroduzione anche di

 9. Põhiharidus kolmandal aastatuhandel / Tiina Annus

  Index Scriptorium Estoniae

  Annus, Tiina

  2003-01-01

  Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS hariduspoliitika programmi direktor leiab, et kolmanda aastatuhande mõtteviis hariduses tähendab õppija vajaduste ja soovide esiplaanile asetamist ning õpetaja asumist nõustaja ja abistaja rolli. Skeem: Üleminek oskustepõhiselt teadmuspõhisele majandusele. Tabelid. Diagramm: Erinevate vanuserühmade haridustase rahvaloenduse andmeil (31. märts 2000, %-des)

 10. Vene keele 1. suvekool / Dimitri Mironov

  Index Scriptorium Estoniae

  Mironov, Dimitri

  2001-01-01

  2001.a. suvel korraldas TPÜ slaavi filoloogia osakond koostöös välissuhete osakonnaga vene keele suvekooli, mis oli mõeldud välisüliõpilastele. Kaks ja pool nädalat kestnud kursuste jooksul õppisid tudengid Soomest, Inglismaalt ja Hispaaniast intensiivselt vene keelt ning osalesid vene kultuuri tutvustavas programmis

 11. Kutsenõustamine ja -suunitlus kultuurierinevuste värvikülluses / Epp Vodja

  Index Scriptorium Estoniae

  Vodja, Epp

  2001-01-01

  Eesti Õppe- ja Praktikateabe Keskus ja Junior Achievementì Arengufond osalesid partneritena Euroopa kutseharidust toetava programmi Leonardo da Vinci pilootprojektis "Towards a European Rainbow - Increasing the Intercultural Awareness Among Guidance Counsellors" (Euroopa vikerkaare suunas - kultuuridevahelise üksteisemõistmise täiustamine kutsesuunitlejate ja -nõustajate seas) ehk lühidalt Rainbow-projektis

 12. Maadlusfilm tõi Kuldlõvi / Tiit Tuumalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2008-01-01

  65. Veneetsia filmifestivali auhinnasaajad. Peauhinna sai Darren Aronofsky "Maadleja" ("The Wrestler"), lavastaja Hõbelõvi sai Aleksei German filmiga "Pabersõdur" ("Bumazhnõi soldat"). Žürii eriauhinna sai Etioopia lavastaja Haile Gerima "Teza", programmi "Horisondid" võitis filipiinlase Lav Diazi "Melanhoolia", lühifilmide osas võitis mehhikase Carlos Armella "Maa ja leib"

 13. Itaalia piiskopid kurjustavad Cannes'i festivali filmi peale / Andres Laasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2002-01-01

  Festivali programmi valitud Marco Bellocchio "Usutund" ("L'ora di religione") on Itaalia katoliiklaste juhtide poolt hukka mõistetud kui usku teotav teos. 15. mail algava festivali avab komöödia "Lõpp Hollywoodiga" ("Hollywood Ending"). Ameerika režissöör David Lynch on valitud juhtima Cannesì filmifestivali žüriid

 14. Kuhu on Tiiger tänaseks jõudnud? / Enel Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Mägi, Enel

  2003-01-01

  Autor teeb ülevaate Tiigrihüppe programmi raames saavutatust alates 1997. aastast ja edasist arengut takistavatest teguritest, mille tõttu Tiigrihüppe Pluss programm on hakanud venima. Diagrammid: õpilaste ja arvuti suhe maakonniti 2003. a. alguses; internetiühendused Eesti koolides 2003. a. alguses; arvutite paiknemine koolis 2002. a. lõpus

 15. Võrdne kohtlemine / Mati Heidmets

  Index Scriptorium Estoniae

  Heidmets, Mati

  2004-01-01

  Tallinna Pedagoogikaülikooli (TPÜ) rektori sõnul on valitsuse heakskiidetud riiklike investeeringute programmis (RIP) aastateks 2004-2007 kirjas valitsuse plaan rahastada TPÜ ja Eesti Humanitaarinstituudi uue õppehoone ehitust 82 miljoni krooni ulatuses, kuid sama valitsus on otsustanud selle RIP-ist maha tõmmata. Võrreldud Tallinna ja Tartu kõrgkoolidele eraldatud investeeringuid

 16. Aerobiological monitoring in the fields of health and environment; Il monitoraggio aerobiologico e le sue applicazioni in campo sanitario e ambientale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cesare, M.R.; Bari, A. [ENEA, Rome (Italy). Div. Protezione dell' Uomo e degli Ecosistemi

  2000-10-01

  Aerobiology, a continuously evolving field, is used in environmental protection programmes to detect atmospheric changes as well as harmful biological particles. [Italian] L'aerobiologia e' una disciplina in continua evoluzione utilizzata nell'ambito dei programmi di protezione ambientale per evidenziare non solo le particelle biologiche nocive, ma anche i tradizionali inquinanti atmosferici.

 17. Tähistame Helen Kelleri 130. sünniaastapäeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Keskküla, Raissa

  2010-01-01

  Helen Kellerist ja tema sünniaastapäeva tähistamisest, samuti Eesti Pimekurtide Tugiliidu ettevõtmistest: koostöölepingust Eesti Kujurite Ühendusega, punktkirjas väljaantud raamatust "Õppimise ime", Hilton/Perkins programmi kaasabil Eesti pimekurtide ja nägemis-liitpuudega lastega töötavate õpetajate ning töötajate koolitamiset

 18. Teater

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Ülo Kriguli kosmogooniline muusikal "Põhjanaela paine" Arvo Valtoni lühijutu järgi, lavastaja Vahur Keller, kunstnik Hardi Volmer, koreograaf Kristina Pashkevièius. Esietendus 24. okt. Tallinna Linnateatris Euroopa Liidu programmi "El Phare/Tempus" raames. 2. nov. jõuab VAT Teatri mängukavva saksa näidend - Ingeborg von Zadowi "Pompeenia", lavastaja Mart Kampus

 19. Ilmus võrukeelne aabits

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  ABC kiräoppus ja lugõmik algkooli latsilõ / koost. Võro Seltsi VKKF ja Võru Instituudi aabitsatoimkond ; Jüvä Sullõv, Kauksi Ülle, Marju Kõivupuu ... [jt] .Võro, 1998. Ka asjatundjate komisjoni koosseisust, mille vabariigi valitsus moodustas lõunaeesti keele ja kultuuri säilitamise ja arendamise riikliku programmi väljatöötamiseks

 20. Elektroonilise kunsti sümpoosion

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  ISEA 2004 Tallinna näitused avatakse 17. VIII Rotermanni soolalaos, Tallinna Kunstihoones, Ku galeriis, Tallinna Linnagaleriis, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, Elioni majas, Viru Keskuses, Eesti Kunstiakadeemias, Bon-Boni ööklubis, Multikultuurimajas. Loetletud osalejaid, toimuvad klubiõhtud, moedemonstratsioon, töötoad. 17. ja 18. VIII kinos "Kosmos" ja EKA-s toimuval konverentsil esinejaid. Programmi koordinaator Mare Tralla

 1. Staariderikas rokisuvi jõuab kinno

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  7.-11. juulini Tallinnas kinos Sõprus toimuvast muusikafilmide nädalast "Rock on Screen". Programmis on Julian Schnabeli dokumentaalfilm "Lou Reed's Berlin" Lou Reedi kontserdist, draama "Control" Joy Divisoni liidrist Ian Curtisest, dokfilm "The Future Is Unwritten" punkbändist The Clash, mängufilm "Hurriganes"soome rockansamblist ja muusikafilm "Shlaager" Eesti 80ndate popmuusikute osavõtul

 2. Presidendipaar külastas New Yorgi Eesti Kooli / Kärt Ulman ; fotod: Riina Sõrra

  Index Scriptorium Estoniae

  Ulman, Kärt

  2010-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves külastasid 25. septembril 2010 New Yorgi Eesti Kooli. Õhtusel vastuvõtul kohalikele eestlastele tutvustas president programmi "Talendid koju". Proua Evelin Ilvesel oli võimalus USA presidendi abikaasa Michelle Obama kutsel külastada mahefarmi Stone Barnsis. Töövisiit Ameerika Ühendriikidesse 20.-27.09.2010

 3. Olen tänulik / Tiiu Lember

  Index Scriptorium Estoniae

  Lember, Tiiu

  2003-01-01

  Artikli autor läbis Tartu Ülikooli avatud ülikooli täienduskoolituses programmi "Koolifüüsika ja loodusteaduslik mõtteviis". Loenguid pidasid Tartu Ülikooli õppejõud H. Voolaid - mehaanika ja optika, K. Tarkpea - elekter ja magnetism, aine ehitus, arutles füüsika ja looduse teemadel, ning J. Susi - molekulaarfüüsika teemad

 4. Eurovisiooni vaheklipid tõid ETV-le Aumuna

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Mulluse Eurovisiooni lauluvõistluse Tallinna kontserdi vaheklipid said Eesti reklaamiauhindade Kuldmuna jagamisel Aumuna. Üks vaheklippidest "Saabastega kass", mille režissöörid on René Vilbre ja Meelis Arulepp, valiti maineka Annecy animafilmifestivali nominentide hulka. 2 klippi valiti Norras Fredrikstadis toimuva animafestivali programmi. Praegu teeb Rene Vilbre koos võttegrupiga Euroopa Liidu referendumi teemalisi klippe

 5. Riiklike tervishoiuprogrammide juhtimine narkomaania riikliku ennetamise programmi ja HIV/AIDSi riikliku ennetamise programmi näidetel : [bakalaureusetöö] / Helen Trelin ; Õigusinstituut ; juhendaja: Eduard Raska

  Index Scriptorium Estoniae

  Trelin, Helen

  2002-01-01

  Avalik sektor ja tänapäeva juhtimise põhimõtted, narkomaania ja HIV/AIDS riiklikud tervishoiuprogrammid, programmide juhtimine, alkoholismi ja narkomaania ennetamise programm 1997-2007, HIV/AIDS ennetamise riiklik programm 2002-2006

 6. Hereditary haemorrhagic telangiectasia: study of hepatic vascular alterations with multi-detector row helical CT and reconstruction programs; Telangiectasia emorragica ereditaria: TC multidetettore multifasica e programmi di ricostruzione nello studio delle alterazioni vascolari epatiche

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Memeo, Maurizio; Stabile Ianora, Amato Antonio; Scaldapane, Arnaldo; Rotondo, Antonio; Angelelli, Giuseppe [Policlinico Universitario, Bari (Italy). DiMIMP Sezione di Diagnostica per Immagini; Suppressa, Patrizia; Cirulli, Anna; Sabba' , Carlo [Policlinico Universitario, Bari (Italy). Centro Interdipartimentale per lo studio dell' HHT

  2005-02-01

  Purpose: To evaluate hepatic alterations in patients affected by Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT) by using multidetector row helical CT (MDCT) and new reconstruction programs. Materials and methods: An MDCT multiphasic study of the liver was performed in 105 consecutive patients: 89 considered to be affected by HHT and 16 with suspicion of disease alone. The scan delay was determined by using a test bolus of contrast material. The CT examination was performed with a triphasic technique (double arterial phase and portal venous phase). multiplanar and angiographic reconstructions were then obtained, and the images checked for the presence of shunts, hepatic perfusion disorders, vascular lesions (telangiectasis and large confluent vascular masses), indirect signs of portal hypertension, and anatomical vascular variants. Results: Hepatic vascular alterations were found in 78/105 cases (67/89) patients affected by HHT and 11/16 patients with clinical suspicion alone). Therefore HHT diagnosis was excluded in 5 patients. 78/100 (78%) patients with HHT had intrahepatic vascular alterations: arterioportal shunts in 40/78 (51.2%) arteriosystemic shunts in 16/78 (20.5%) and both shunt types in 22/78 (28.3%). Intraparenchymal perfusion disorders were found in 46/78 (58.9%) patients. Telangiectasis were recognised in 50/78 (64.1%) patients. Large confluent vascular masses (LCVMs) were identified in 20/78 (25.6%) patients. indirect signs of portal hypertension were found in 46/78 (58.9%) cases. Variant hepatic arterial anatomy was present in 38/100 cases (38%). Conclusions: Multiphasic MDCT and the new reconstruction programs enable the identification and characterisation of the complex vascular alterations typical of HHT. [Italian] Scopo: Valutare le alterazioni epatiche nei pazienti affetti da Telangiectasia Emorraica Ereditaria (TEE) utilizzando una TC multidetettore (TCMD) ed in nuovi programmi di ricostruzione. Materiale e metodi: E' stato eseguito uno

 7. Võit tuli enne võidupüha / Ivari Padar

  Index Scriptorium Estoniae

  Padar, Ivari, 1965-

  2001-01-01

  SAPARD-i programmi käivitumine. Autor: Rahvaerakond Mõõdukad. Ilmunud ka: Järva Teataja, 22. juuni 2001, lk. 2; Põhjarannik, 21. juuni 2001, lk. 2; Severnoje Poberezhje, 21. juuni 2001, lk. 2; Võrumaa Teataja, 26. juuni 2001, lk. 2; Lääne Elu, 26. juni 2001, lk. 4; Hiiu Leht, 29. juni 2001, lk. 2; Sakala, 5. juuli 2001, lk. 5

 8. Kunstisuvi tulekul / Sirje Eelma

  Index Scriptorium Estoniae

  Eelma, Sirje, 1950-

  1998-01-01

  5. juunil esitles 'Kunstisuvi' selle suve programmi Tallinna Ülemiste veepuhastusjaamas. 13. juunist kollektsioon 'Nature' (koostaja Rait Prääts) Kuressaare Raegaleriis, kollektsioon 'Ilus lugu' (koostaja Karol Kallas) Kuressaare kultuurimajas. 20. juunist näitus 'Mix' (koostaja Agur Kruusing) Haapsalu Linnagaleriis ja kultuurikeskuse saalides. Pärnu Linnagalerii näitusel 'Midigrafik' (koostaja Sirje Eelma) on eksponeeritud väikegraafikat 25 maalt

 9. Leonardo da Vinci õpiränne

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Leonardo da Vinci programmi raames viibisid välispraktikal Hollandis 2008. a. sügisel Kuressaare ametikooli 4. kursuse paadiehituse õpilased Keiti Kangur ja Kaspar Nõgu ning 2009. a. kevadel 3. kursuse paadiehituse õpilased Kaspar Kõiv, Karl Truutsi ja Martin Müürisepp. 2009 a. kevadel sooritasid praktika Küprosel toitlustusteeninduse eriala õpilased: Heldur Hillak, Rain Rohumägi ja Karel Raudsepp

 10. Linnakultuuri õppetoolil kaks koostöölepingut

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  20. oktoobril allkirjastasid kultuuriteaduskonna linnakultuuri õppetooli professor Raimo Pullat ja Aberdeeni ülikooli ajaloo osakonna professor I.R.Macdonald Erasmus-programmi raames kahepoolse koostöölepingu, mis näeb ette üliõpilaste ja õppejõudude vahetust. Linnakultuuri ajaloo õppetooli esimene sellelaadne koostööleping aastateks 2001-2005 sõlmiti Kieli ülikooli ajaloo osakonnaga selle aasta kevadel

 11. Lõunaeestlased turgutavad Ida-Virus oma vene keelt / Sirle Sommer Kalda

  Index Scriptorium Estoniae

  Sommer-Kalda, Sirle, 1974-

  2009-01-01

  Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi "Keeleõppe arendamine 2007-2010" raames toimunud tööjõuvahetusest, mille käigus kevadel Ida-Virumaa linnade ametnikud ja allasutuste töötajad asusid ajutiselt tööle Lõuna- ja Lääne-Eestis, et parandada oma eesti keele oskust ja lõunaeestlaste vastukülaskäigust Ida-Virumaale vene keele oskuste parandamiseks

 12. Oviir : Euroopa Liit peab vältima sotsiaalsete äärealade teket / Ramon Loik

  Index Scriptorium Estoniae

  Loik, Ramon

  2005-01-01

  Euroopa Parlament kiitis heaks tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse integreeritud programmi PROGRESS, millega eraldatakse aastatel 2007-2013 Euroopa Liidu eelarvest üle 800 milj. euro tööhõive, sotsiaalse kaitse ja kaasamise, töökeskkonna, töötervishoiu, tööohutuse, mittediskrimineerimise ning soolise võrdõiguslikkuse olukorra parandamiseks liikmesriikides ja Euroopa Liiduga assotsieerunud riikides

 13. Berlinale lõpusirgel / Karlo Funk

  Index Scriptorium Estoniae

  Funk, Karlo, 1971-

  2002-01-01

  Berliini 52. filmifestivalist, mis algas sakslase Tom Tykweri sisuka mängufilmiga "Taevas". Festivali uue direktori Dieter Kosslicki uuenduseks on saksa filmi endisest tunduvalt suurem osakaal. Eile linastus ametlikult festivali Panorama programmis Peeter Simmi "Head käed". Eesti filmid on esil ka festivali suurel filmiturul, kus Arvo Iho "Karu süda" äratas tähelepanu ja valiti Moskva festivali võistlusprogrammi

 14. 40 aastat vanglat arvutivõhikluse eest / Elver Loho

  Index Scriptorium Estoniae

  Loho, Elver

  2007-01-01

  USA-s Connecticuti osariigis Norwichi linna Kelly Põhikoolis juhtus 2004. aastal sündmus, mille tagajärjel mõisteti õpetaja Julie Amero süüdi maksimaalse karistusajaga 40 aastat. Õpetaja oli väljunud korraks klassist ja võimaldanud lastel klikata tema arviti lingile, mis käivitas pahatahtliku programmi pornograafiliste piltidega, mida võhiklik õpetaja ei osanud tagasi tulles kohe sulgeda

 15. Hea tulemuseni viib mitu teed / Raivo Juurak

  Index Scriptorium Estoniae

  Juurak, Raivo, 1949-

  2014-01-01

  28. veebruaril käivitatud 4 riiki haaravas ja 10 kuud kestvas koolijuhtide täiendusõppeprogrammis "Tuleviku kool" osalevad Hogeschool van Amsterdam Hollandist, Pädagogische Hochschule Zürichist, Schulamt Fürstentum Liechtensteinist ning Tallinna Ülikool Eestist. Hariduskorraldusest Hollandis räägib Education4Future Hollandi juht Marco Snoek, mõttevahetuses osalesid ka programmi Eesti juht Klemen Slabina ja TLÜ professor Mati Heidmets

 16. В защиту классика / Вероника Маанди

  Index Scriptorium Estoniae

  Маанди, Вероника

  2009-01-01

  25.- 27. nov. toimus Moskvas Esimene Rahvusvaheline Tšehhovi 150ndale sünniaastapäevale pühendatud telefestival. Eestit esindasid Aleksandr Zukerman ja Mihhail Vladislavlev "Subboteja" sarjas 2007.a. valminud reportaažiga Jalta Tšehhovi muuseumist. Saade sai "Parima publitsistliku programmi" preemia. Samuti näidati festivalil 15 minutilist fragmenti Oleg Bessedini-Nikolai Petšatnovi dokumentaalfilmist "Minu Anton Pavlovitš Tšehhov". Festivalist

 17. Eesti arukas hotell St Etienneþi disainibiennaalil

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  2006. a. käivitus Eesti-Soome koostööprojekt "Estonian and Finnish Design Challenge". Koostöös ettevõtjatega sündis DesignStart programmi piloot "Smart Hotell", milles osalesid disainerid Tarmo Luisk, Ivari Männi, Monika Järg, Keret Altpere, Igor Volkov, Jan Graps, Ken Ruut, Jukka Halttunen, Tapio Anttila ja Ilona Gurjanova ning mis valiti St. Etienneþi disainibiennaali projektide hulka

 18. Täna kell 19 avatakse Kultuuritehases Polymer...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  EKA Erasmuse programmi vahetusüliõpilaste ja nende eesti sõprade multimeediaüritus "PC - rahvusvahelised lained Tallinnas!". Osalevad Austria, Mehhiko, Saksamaa, Itaalia, Soome, Eesti, Poola, Hispaania, Prantsusmaa, Belgia, Šveitsi, Portugali, Tšehhi, USA ja Läti 2004. ja 2005. a. Eestis elanud kunstiüliõpilased. Kunstiprogrammile järgneb kontsert ja pidu DJde Andres Lõo, Valner Valme ja Christoph Höschele osavõtul

 19. L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA IN CORSI “BLENDED” E ONLINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Bartalesi-Graf

  2017-03-01

  Full Text Available Questo articolo inizia con una discussione del contributo delle nuove tecnologie Web 2.0 alla creazione e alla condivisione di conoscenze, e di come queste tecnologie abbiamo influenzato il modo in cui i nostri studenti imparano, il modo in cui noi insegniamo e la missione dei nostri programmi, specialmente negli Stati Uniti dove insegno. Segue l’analisi di un’iniziativa del nostro Dipartimento di Italianistica al Wellesley College per rispondere a questi cambiamenti: la creazione di un corso online di lingua e cultura italiana offerto in vari contesti, vale a dire come corso estivo SPOC (Small Private Online Course; come corso “blended”a Wellesley College e al MIT, e come MOOC (Massive Open Online Course sulla piattaforma edX. L’articolo si conclude con alcune proposte concrete per rafforzare i nostri programmi: queste includono la creazione di una piattaforma per condividere il nostro materiale didattico (digitale e non, per valutare i nostri programmi e i risultati raggiunti dagli studenti. Teaching “blended” and online italian language and culture courses This article begins with a discussion of the contribution of new Web 2.0 technologies in the creation and sharing of knowledge, and how these technologies have affected the way in which our students learn, the way we teach and the mission of our programs, especially in the US where I teach. This is followed by analysis of an initiative of the Department of Italian Studies at Wellesley College in response to these changes: the creation of an online Italian culture and language course offered in various contexts, i.e. as a summer SPOC (Small Private Online Course course; as a “blended” course at Wellesley College and MIT, and as a MOOC (Massive Open Online Course on the EDX platform. The article concludes with some concrete proposals to strengthen these programs. These include the creation of a platform to share educational materials (digital and otherwise and to evaluate

 20. Economic Aspects of the Food Irradiation Programme in Israel; Aspects Economiques du Programme d'Irradiation des Produits Alimentaires en Israel; Ehkonomicheskie aspekty izrail'skoj programmy po oblucheniyu pishchevykh produktov; Aspectos Economicos del Programa de Irradiacion de Alimentos de Israel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lapidot, M.; Foa, E.; Sivan, Y.; Kahan, R. S. [Soreq Nuclear Research Centre, Yavne (Israel)

  1966-11-15

  programmy s cel'ju izuchenija tehnologicheskoj celesoobraznosti, jekonomicheskie voprosy po oblucheniju pishhevyh produktov dolzhny rassmatrivat'sja v nacional'nom masshtabe. Po mere vypolnenija programmy sleduet detal'no izuchat' ee jekonomicheskuju celesoobraznost'. Takoe tehniko-jekonomicheskoe izuchenie voprosa sohranenija sel'skohozjajstvennyh produktov s pomoshh'ju obluchenija bylo provedeno v ijule 1965 goda v Izraile. Byli izucheny vse pishhevye produkty, obluchenie kotoryh mozhet byt' jekonomicheski vygodnym (frukty, ovoshhi, furazh, zernovye i produkty iz nih, ryba, mjaso, ptica). Vo vnimanie prinimalsja obshhij urozhaj i ego stoimost' za 1962 - 63 gg. i 1968 - 69 gg. (po dannym Ministerstva sel'skogo hozjajstva). Stoimost' obluchenija ocenivalas' na osnovanii imejushhihsja i jekstrapolirovannyh dannyh, poluchennyh kak na malen'kih obluchateljah, ispol'zujushhihsja v polevyh uslovijah, tak i na bol'shih ustanovkah v portah i vdol' shossejnyh dorog. Provodilos' izuchenie obrabotki poverhnosti jelektronnymi uskoriteljami i obrabotki vsej massy s pomoshh'ju kobal'ta-60, cezija-137 ili rentgenovskih luchej. Jeto obsledovanie bylo polezno dlja razrabotki programmy detal'nogo tehnologicheskogo i jekonomicheskogo izuchenija celesoobraznosti obluchenija pishhevyh produktov, a takzhe dlja vybora napravlenija issledovatel'skoj dejatel'nosti i kommercheskogo primenenija na period do 1971 g. Predvaritel'nye rezul'taty opytov po predotvrashheniju prorastanija obluchennogo kartofelja prodimonstrirovali celesoobraznost' provedenija detal'nyh jekonomicheskih jssledo- vanij sushhestvujushhih metodov hranenija kartofelja i luka po sravneniju s novymi uluchshennymi metodami, zakljuchajushhimisja v sovmestnom primenenii ustanovok po oblucheniju i hraneniju pri zadannoj temperature. Primenenie predlagaemogo metoda snizilo by zatraty vo vremja hranenija i transportirovki s 15% primerno do 8% ot obshhej stoimosti urozhaja, prichem sjekonomlennye sredstva sostavili by okolo 24% ot novyh

 1. Mari Laaniste soovitab : "Rock on Screen" / Mari Laaniste

  Index Scriptorium Estoniae

  Laaniste, Mari, 1977-

  2008-01-01

  5.-11. juulini Tallinnas kinos Sõprus toimuvast muusikafilmide nädalast "Rock on Screen". Programmis on Julian Schnabeli kontsertfilm "Lou Reed's Berlin" (2007), Julien Temple'i "Tulevik on veel kirjutamata" (2007, pühendatud Joe Strummeri mälestusele), Anton Corbijni draama "Control" Joy Divisoni liidrist Ian Curtisest, JP Siili mängufilm "Hurriganes" (2007, soome rockansamblist) ja Peeter Urbla muusikafilm "Shlaager" (1983, filmi kangelannat kehastab Els Himma)

 2. Tiibeti värske tuul / Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Varblane, Reet, 1952-

  2011-01-01

  Tiibeti kaasaegse kunsti näitus Tallinnas Temnikova & Kasela galeriis 30. sept.-ni. Pikemalt Tenzing Rigdoli loomingust. Näitus "Himaalaja tuuled" Tallinnas Tam Galeriis 17.-31.08.2011. Tiibeti paviljon Venezia biennaalil 3.06.-31.08.2011. Itaalia kunstniku Ruggero Maggi väljaspool ametlikku programmi organiseeritud näitusel oli enamik eksponeeritud töödest pühendatud Tiibetile, kuid tehtud kunstnike poolt, kes ise seal ei ela

 3. "Leonardo da Vinci" projekt kutsehariduses / Piret Kärtner

  Index Scriptorium Estoniae

  Kärtner, Piret

  2001-01-01

  14.-25. mainì2001 viibisid seitse Eesti kutsekoolide inglise keele õpetajat ja kaks Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse esindajat Leonardo da Vinci projekti raames Rootsis Malmös, et tutvuda rootslaste ja hollandlaste koostöös välja töötatud programmi TENTEC - Teaching English for Technical Purposes rakendusvõimalustega, innovatiivsete võõrkeeleõppemeetoditega, eriala- ja keeleõppe integreeritud õpetusega, õppematerjalidega, mis põhinevad IT võimalustel

 4. President Ilves New Yorgi eestlaskonnale : vaadake "Talendid koju" programmi kui võimalust

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves külastasid 25. septembril 2010 New Yorgi Eesti Majas tegutsevat Eesti kooli ja osalesid New Yorgi eestlaskonnale korraldatud vastuvõtul. Ilmunud ka: Meie Kodu 6. okt. 2010, lk. 2, pealk.: President Ilves kutsus New Yorgi eestlasi kodumaale tagasi. Töövisiit Ameerika Ühendriikidesse 20.-27.09.2010

 5. Ülevaade GLOBE'i programmi tööst Eestis / Imbi Henno

  Index Scriptorium Estoniae

  Henno, Imbi

  2001-01-01

  GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit Environment) on üldhariduskoolidele mõeldud keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm, mis ühendab lapsi, õpetajaid ja teadlasi kogu maailmast

 6. Courants du Monde'i programmi toel Prantsusmaal / Asko Tamme ; intervjueerinud Ene Riet

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamme, Asko

  2010-01-01

  Intervjuu Tartu Linnaraamatukogu direktori Asko Tammega, kes käis tutvumas Prantsusmaa raamatukogudega, sh Pompidou keskuse raamatukoguga, Rennes'i keskraamatukoguga ning Raamatu ja Lugemise Bretagne'i keskusega (Livre et Lecture en Bretagne)

 7. Chris Kraus: "Polli päevikud" on minu väga isiklik lugu mu esivanematest / Andres Laasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2010-01-01

  Chris Kraus filmi "Polli päevikud" (Saksamaa-Austria-Eesti) saamisloost. Näitlejatest, Tambet Tuisu osatäitmisest. Film üheks peategelaseks on režissööri vanatädi, luuletaja Oda Saefer. Tegevus toimub Eestis 1914. a. Polli (Põlula) mõis ehitati filmi jaoks üles Matsiranda Varbla lähedal. PÖFF-i EurAsia programmi žürii tunnistas Chris Krausi parimaks režissööriks

 8. Glavnõi priz PÖFF ujehhal v Turtsiju / Tiit Tuumalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2007-01-01

  Lõppes 11. Pimedate Ööde Filmifestival. EurAsia programmi grand prix läks Türgi filmile "Takva", parim režissöör on Aleksandr Sokurov ("Aleksandra"), parima naisnäitleja auhinna sai Maarja Jakobson ("Sügisball"), parima meesnäitleja auhinna sai Zdenek Sverak ("Tühjad pudelid"). Parim Eesti film on "Sügisball", mis üldse sai festivalil kuus auhinda. Lisaks auhinnasaajate nimekiri ja lühiintervjuu "3 voprossa" Veiko Õunpuult

 9. Pöffi lõppedes asume ootama järgmist Pöffi / Kristiina Davidjants

  Index Scriptorium Estoniae

  Davidjants, Kristiina, 1974-

  2007-01-01

  Lõppes 11. Pimedate Ööde Filmifestival. EurAsia programmi grand prix läks Türgi filmile "Takva", parim režissöör on Aleksandr Sokurov ("Aleksandra"), parima naisnäitleja auhinna sai Maarja Jakobson ("Sügisball"), parima meesnäitleja auhinna sai Zdenek Sverak ("Tühjad pudelid"), elutööpreemia nukufilmi lavastaja Heino Pars. Parim Eesti film on "Sügisball". Lisaks nimekiri "Pöffi auhinnad" ja Jaak Kilmi kommentaar "Minu lemmik oli "La France"

 10. 1970ndate kultuuriruumi idealism / Sirje Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  2002-01-01

  Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Hansapanga galerii organiseeritud seminarist, mis alustas programmi "Lisandusi kunstiloole", mille eesmärk on hõlmata sõjajärgse kunsti teemasid ja probleeme. Rotermanni soolalaos oli samal ajal Jüri Okase retrospektiivnäitus. 2002. a. on Zimmerli Rutgersi ülikooli ja Jane Voorhaas Zimmerli kunstimuuseumi väljaandel N. & N. Dodge kunstikogu põhjal ilmunud raamat eesti, läti ja leedu kunstist aastatel 1945-1991 "Art of the Baltics"

 11. Youtube attracca (per ora) in un porto sicuro: in Tema di Responsabilità del Service Provider: Nota a Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc., 718 F. Supp. 2d 514 (S.D.N.Y. 2010) = Youtube Docks in a Safe Harbor (for now): On Service Provider’s Liability: Note to Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc., 718 F. Supp. 2d 514 (S.D.N.Y. 2010)

  OpenAIRE

  Giovanella, Federica

  2011-01-01

  La nota affronta la complessa questione della responsabilità indiretta dell’Internet Service Provider per le violazioni del diritto d’autore perpetrate in via diretta dagli utenti finali. Viacom è uno tra i più grandi creatori e distributori al mondo di programmi televisivi, film ed altre forme di intrattenimento. YouTube è un sito internet dove ciascuno può visualizzare in streaming video caricati dagli utenti stessi o da società di intrattenimento. Viacom ritiene che YouTube sia responsabil...

 12. "Euroopa telligootika tee" : rahvusvahelised koostööprojektid / Ülle Jukk

  Index Scriptorium Estoniae

  Jukk, Ülle

  2005-01-01

  Euroopa Liidu programmi INTERREG IIIB raames ellu kutsutud projektist "European Route of Brick Gothic", milles osalemise lepingule kirjutas 2002. a. alla 27 linna ja maakonda ning kohalikku ja riigiasutust Saksamaalt, Poolast, Taanist, Rootsist, Leedust, Lätist ja Eestist (Muinsuskaitseamet, SA Tartumaa Turism). 1.-3. IX 2003 toimus seminar Tartus. Koostati käsiraamat "Kohalikud turundusstrateegiad kultuuripärandi innovaatiliseks kasutamiseks". Valminud on voldik "Euroopa tellisgootika tee", kõikide osalejate objekte tutvustav infobrozhüür ning veebileht (www.eurob.org)

 13. PHP und MySQL der Web-Baukasten fur Einsteiger und Individualisten

  CERN Document Server

  Damaschke, Giesbert

  2015-01-01

  Sie haben schon eigene Webseiten gebaut und mochten diese nun mit Funktionen ausstatten, fur die Sie PHP und MySQL benotigen? Giesbert Damaschke zeigt Ihnen in diesem Buch, wie Sie das schaffen. Schritt fur Schritt erlernen Sie die benotigten Programmier- und Datenbankgrundlagen - immer im Rahmen von typischen dynamischen Anwendungen. So erheben und speichern Sie zum Beispiel mit Formularen Kontaktdaten, prufen Benutzereingaben, erstellen Menus, richten einen Besucherzahler ein, verschicken E-Mails mit PHP oder entwickeln sogar einen eigenen Blog. Alle Codebeispiele werden ausfuhrlich erklart,

 14. Database principles programming performance

  CERN Document Server

  O'Neil, Patrick

  2014-01-01

  Database: Principles Programming Performance provides an introduction to the fundamental principles of database systems. This book focuses on database programming and the relationships between principles, programming, and performance.Organized into 10 chapters, this book begins with an overview of database design principles and presents a comprehensive introduction to the concepts used by a DBA. This text then provides grounding in many abstract concepts of the relational model. Other chapters introduce SQL, describing its capabilities and covering the statements and functions of the programmi

 15. Eesti firma pääses Euroopas olulisse start-up-programmi / Ilmar Kahro

  Index Scriptorium Estoniae

  Kahro, Ilmar

  2011-01-01

  Euroopa start-up-firmade programm Seedcamp kutsus Eesti firma Pipedrive osalema üritusel Mini Seedcamp. Üritusel osalejad valiti rekordarvu kandideerijate hulgast, võitjad võivad saada kutse Seedcampi nädalale. Pipedrive'ist

 16. Valencia-Madrid / Jaan Elken

  Index Scriptorium Estoniae

  Elken, Jaan, 1954-

  2009-01-01

  Jaan Elken oli Erasmuse programmi raames külalisloengutel Valencia polütehnilises instituudis. Valencia arhitektuurist, muuseumidest, näitusest "Valencia 09. Confines/Passages of Contemporary Arts" Valencia Kaasaegse Kunsti Instituudis, festivalist "PhotoEspana (PHE 09)" Madridis, saksa maalikunstniku näitusest "Gerhard Richter. Fotografias pintadas" ("Maalitud fotod"). Lühidalt hispaania skulptori Juan Muñoze näitusest Hispaania rahvusmuuseumi Reina Sofia kaasaegse kunsti keskuses, prantsuse maalikunstniku Henri Matisse'i näitusest Thyssen-Bornemiszas, hispaania maalikunstniku Joaquín Sorolla näitusest Prado muuseumis

 17. Riik asub huviharidust toetama / Helmer Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgi, Helmer, 1952-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Sakala, 10. mai 2007, lk. 2; Valgamaalane, 10. mai 2007, lk. 2; Koit, 10. mai 2007, lk. 6; Põhjarannik, 10. mai 2007, lk. 2; Severnoje Poberezhje, 11. mai 2007, lk. 2; Lääne Elu, 15. mai 2007, lk. 2; Hiiu Leht, 15. mai 2007, lk. 2; Vooremaa, 22. mai 2007, lk. 2; Oma Saar, 30. mai 2007, lk. 5. Valitsus on oma programmis lubanud 2000 krooni aastas igale 6-19-aastasele lapsele ja noorele, selle raha administreerimine hakkab käima omavalitsuste kaudu

 18. PÖFFi võit läks Türki, "Sügisballil" läks hästi / Tiit Tuumalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2007-01-01

  Lõppes 11. Pimedate Ööde Filmifestival. EurAsia programmi grand prix läks Türgi filmile "Takva", parim režissöör on Aleksandr Sokurov ("Aleksandra"), parima naisnäitleja auhinna sai Maarja Jakobson ("Sügisball"), parima meesnäitleja auhinna sai Zdenek Sverak ("Tühjad pudelid"). Parim Eesti film on "Sügisball", mis üldse sai festivalil kuus auhinda. Lisaks nimekiri "Pimedate Ööde filmifestival jagas auhindu" ja lühiintervjuu "3 küsimust" Veiko Õunpuult

 19. Kunst kunsti vastu : kunstniku rolli ja positsiooni ümbermõtestamise katsest eesti kunstis 1970. aastatel / Mari Laanemets

  Index Scriptorium Estoniae

  Laanemets, Mari, 1975-

  2011-01-01

  Vaadeldakse Leonhard Lapini objektiivse kunsti käsitlust (esitatud näituse "Sündmus Harku '75. Objektid, kontseptsioonid" raames toimunud sümpoosionil) tema edasise tegevuse kontekstis. Analüüsides Lapini initsiatiivil toimunud näitusi, on võimalik arvamust avangardi lõppemisest 1975. aastal ümber hinnata, näidates selle jätkumist ka järgnevatel aastatel. Lapini ettekannet võib mõista kui katset anda kunstile uus definitsioon ja tähendus, kui programmi, mille ideed kajastuvad tema järgnevas tegevuses

 20. Uusi lasteaedu saab ehitada juba tänavu / Urve Palo

  Index Scriptorium Estoniae

  Palo, Urve, 1972-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Põhjarannik ja Severnoje Poberezhje 1. juuli lk. 2, Sõnumitooja ja Sakala 2. juuli lk. 2, Nädaline 3. juuli lk. 4, Meie Maa 7. juuli lk. 2, Vooremaa 10. juuli lk. 2. Linnade ja valdade lasteaedade ehitamiseks ja renoveerimiseks saavad toetust üle poole abi taotlejatest, riik saab eraldada nelja aasta jooksul 625 mln. krooni, lasteaedade investeerimisprogrammi kaudu rahastatakse 16 lasteaia ehitust ja 56 lasteaia renoveerimist, sel aastal luuakse riigi toetusel juurde üle 600 lasteaiakoha. Rahvastikuminister on veendunud, et riik peab programmi jätkama

 1. Vana hea nõukogude kvaliteet / Jaak Kilmi

  Index Scriptorium Estoniae

  Kilmi, Jaak, 1973-

  2002-01-01

  SRÜ ja Baltimaade 11. filmifestivalil Anapas programmi "Avatud videoööd" koostaja muleid ja hinnanguid festivalilt. Parima meesnäitleja preemia sai Rain Simmul Nika osa eest Arvo Iho mängufilmis "Karu süda", žürii märkis ära Mark Soosaare 8-minutilise "La Paloma", "Avatud videoööde" peapreemia sai Mikk Ranna "Sääsk ja hobune". Festivali parimaks filmiks kuulutati Igor Minajevi "Kuumaastikud" ("Lunnõje poljanõ"), mille peaosatäitja Alissa Bogart sai parima naisnäitleja preemia

 2. Kvadroraadio 40 / Margo Kõlar

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõlar, Margo, 1961-

  2017-01-01

  40 aastat tagasi edastas Eesti Raadio eetrisse esimese kvadrofoonilise otsesaate tollases Nõukogude Liidus. Sündmust meenutavad psühholoog ja elektroonikainsener, tollane Vabariikliku Raadio- ja Telekeskuse sektori juhataja Avo-Rein Tereping ning mitu häält aegade tagant: ENSV Raadio ja Televisiooni Komitee esimehe esimene asetäitja Aado Slutsk, raadio- ja muusikaajakirjanik Virve Normet, Eesti Raadio programmi peadirektori asetäitja Hannes Valdma, reporter Toivo Makk, aastail 1975-1981 raadio muusikasaadete peatoimetajana töötanud tšellist Toomas Velmet ning loodusemees Fred Jüssi

 3. Mõned varased mõõtmised ja hindamised psühholoogias / Konstantin Ramul ; tõlk. Kenn Konstabel

  Index Scriptorium Estoniae

  Ramul, Konstantin, 1879-1975

  2004-01-01

  Varajaste psühholoogiliste mõõtmiste ja hinnangute kirjeldusi, mis on tehtud ajaloo jooksul mittepsühholoogide poolt ja mida ei tehtud psühholoogilise uurimistöö huvides. Varem ilmunud: American Psychologist, 1963, nr. 18 (10), lk. 653-659

 4. Aineüleste pädevuste koolitus Pestalozzi programmi raames / Tiia Pukk, Tiiu Vaher

  Index Scriptorium Estoniae

  Pukk, Tiia

  2011-01-01

  1969 alguse saanud Pestalozzi koolitusprogramm on suunatud Euroopa kultuurikonventsiooniga ühinenud 49 riigi haridustöötajatele. Seekordne üritus toimus Tartus, koolituse teemaks aineülesed pädevused

 5. Saaremaal anti täiskäik LEADER-programmi käivitamiseks / Ain Lember

  Index Scriptorium Estoniae

  Lember, Ain

  2006-01-01

  Saaremaa Kodukandi korraldatud infopäeval sündis algatusrühm LEADER-tüüpi arendustegevuse ettevalmistamiseks maakonnas. Tabel: Saaremaa algatusrühma tegevuskava LEADER-tüüpi maapiirkondade arendustegevuse ettevalmistamiseks

 6. Rezul'taty primeneniya strukturirovannoy programmy obucheniya bol'nykh sakharnym diabetom 2 tipa na insulinoterapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Georgievna Mel'nikova

  2008-12-01

  Full Text Available Цели. Оценка эффективности программы обучения для больных СД2 на инсулинотерапии по ряду показателей (HbA1c, масса тела, частота гипогликемий, показатели поведения, связанного с заболеванием. Сравнение эффективности групповой и индивидуальной форм обучения. Материалы и методы. В исследование включались больные с верифицированным диагнозом СД2, получающие терапию инсулином не менее 3 месяцев, изъявившие согласие на обследование, не имеющие терминальных стадий осложнений СД, тяжелых сопутствующих заболеваний, которые могли бы помешать обучению, а также выраженного снижения зрения или слуха. Цикл обучения в группах (по 5?7 больных в каждой состоял из 6 занятий в амбулаторном режиме (3 раза в неделю. Продолжительность одного занятия составляла 3 часа (в течение этого времени обучающим в обязательном порядке проводилась индивидуальная работа с каждым больным. Результаты. Через 6 месяцев после завершения обучающего цикла выявлено снижение уровня HbA1c в обеих группах: после обучения в группе до 7,4?1,6%, после индивидуального обучения ? до 8,1?1,1%. У 8 (8,9% пациентов из первой группы и 12 (9,5% из второй группы уровень HbA1c не превышал 7,0%. После обучения в обеих группах больных отмечена значительная динамика в отношении показателей, характеризующих поведение, связанное с заболеванием и отношение к его лечению. Выводы. Показана эффективность структурированной программы обучения для больных СД2 на инсулинотерапии в достижении гликемического контроля. Получены данные о позитивном влиянии программы на показатели поведения пациентов, связанного с заболеванием. В результате применения программы обучения не было отмечено увеличения массы тела и частоты гипогликемий, несмотря на снижение уровня гликированного гемоглобина. Показана сопоставимая эффективность программы при групповом и индивидуальном обучении больных.

 7. The ActionScript 30 Quick Reference Guide

  CERN Document Server

  Stiller, David; deHaan, Jen; Richardson, Darren

  2008-01-01

  "No matter what your background, the pages that follow will provide you with some excellent knowledge, insight, and even a little bit of wisdom in the realm of Flash and ActionScript. Happy learning!"-- Branden Hall, from the ForewordWritten by Flash insiders with extensive knowledge of the technology, this guide is designed specifically to help Flash designers and developers make the leap from ActionScript 2.0 to the new object-oriented ActionScript 3.0 quickly and painlessly. Formatted so you can find any topic easily, ActionScript 3.0 Quick Reference Guide explains:Object-oriented programmi

 8. Introduction to social costs of diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Montanelli

  2011-09-01

  Full Text Available Quando si parla di valutazioni economiche in sanità si intendono tipicamente delle analisi comparative, in termini di costi e di conseguenze, di programmi sanitari alternativi come l’introduzione di un nuovo farmaco, di una nuova apparecchiatura diagnostica o di una nuova terapia, confrontata con una situazione precedente o con un’altra alternativa (un altro farmaco, un’altra apparecchiatura diagnostica, un’altra terapia. Come si può evincere dalla tabella I (Gold et al., 1996, in realtà, esistono diverse tecniche di valutazione economica e solo alcune di esse corrispondono pienamente alla definizione appena fornita...

 9. C++ for beginners... masters

  CERN Document Server

  Asthana, Ankit

  2007-01-01

  About the Book: The purpose of this book is to provide an introductory text for understanding the C++ language and to empower the reader to write C++ programs. The book also introduces reader to the paradigm of object oriented programming. The main strength and USP of this book is that it is written by a student for students but will be equally useful for intermediate level programmers, and software development professionals. The author is in the best position to identify and address issues and areas where a student needs maximum help in understanding the C++ concepts and developing programmi

 10. Talutoidu tootjad tahavad varjusurmas "Eesti toidu" programmi ellu äratada / Heli Raamets ; kommenteerinud Karina Loi

  Index Scriptorium Estoniae

  Raamets, Heli, 1975-

  2011-01-01

  Talutootjad leidsid seminaril "Kohalik toit tarbijani 2020 - kuidas?", et nende toodangu paremaks tarbijani jõudmiseks on vaja teha koostööd ning kohaliku toidu strateegia ja tegevuskava oleks vaja kajastada uues maaelu arengukavas

 11. Läänemere ülikool 10. aastane / Tiina Elvisto

  Index Scriptorium Estoniae

  Elvisto, Tiina, 1957-

  2001-01-01

  The Baltic University - A Regional University Network koostöövõrk ühendab ühtse õppeprogrammi juurde 14 riigi ülikoole: Soome, Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Valgevene, Ukraina, Slovakkia, Tšehhi, Poola, Saksamaa, Taani, Norra ja Rootsi. Esimestel aastatel oli õppetöö läbiviimise meetodiks satelliittelevisioon. Hiljem on telesildadest kui väga kallist vestlusvormist loobutud. Katsetatud on audiokonverentse, kus üliõpilastel oli võimalik rahvusvahelistelt tunnustatud ekspertidelt küsida arvamusi telefoni teel. Rahvusvahelistest õppetöö vormidest on jäänud kõiki õppureid hõlmavad videokonverentsid ja arvutivõrgul põhinevad konverentsid. Tallinna Pedagoogikaülikooli osalusest programmi töös

 12. [Effectiveness of school-based interventions to prevent traffic accidents: an overview of secondary literature].

  Science.gov (United States)

  Guerriero, Chiara; Verdina, Federico; Ferri, Chiara; Pizzaguerra, Martina; Silvestri, Silvia; Tober, Nastassja; Ristagno, Quenya; Costa, Alessandro; Cerasuolo, Michele; Faggiano, Fabrizio; Allara, Elias

  2016-01-01

  INTRODUZIONE: gli incidenti stradali sono l'ottava causa di morte al mondo e la prima tra i giovani di 15-29 anni. In Italia il Piano nazionale sicurezza stradale raccomanda l'educazione scolastica per la prevenzione degli incidenti stradali; ad oggi non esistono documenti che raccolgano evidenze di efficacia sugli interventi educativi stradali e le rapportino al contesto italiano. OBIETTIVI: riassumere e discutere ciò che è noto in letteratura riguardo agli interventi scolastici per la prevenzione degli incidenti stradali. METODI: sono state ricercate linee guida e revisioni sistematiche usando i seguenti criteri di inclusione: popolazione di età inferiore ai 25 anni di entrambi i sessi; interventi scolastici di educazione stradale; effetti su indicatori primari di esito come riduzione degli incidenti stradali, astinenza dalla guida sotto l'effetto di alcol e dall'accettare passaggi in macchina da guidatori che sono sotto l'effetto di alcol; effetti su indicatori secondari di esito come conoscenze e competenze sui comportamenti di guida sicura. RISULTATI: sono state identificate due revisioni sistematiche. L'educazione stradale nelle scuole non mostra evidenza di efficacia (rischio relativo 1,03; IC95% 0,98-1,08) nel ridurre gli incidenti. Programmi scolastici più specifici mostrano risultati solo in parte convincenti per l'adozione di comportamenti sicuri come l'astinenza dal guidare sotto l'effetto di alcol e dall'accettare passaggi in macchina da guidatori che sono sotto l'effetto di alcol. DISCUSSIONE: le revisioni incluse non hanno trovato programmi efficaci nella riduzione degli incidenti stradali o dei fattori che possano determinarli. Nell'attesa di studi più recenti, appare opportuno promuovere l'implementazione di interventi misti, scolastici e di comunità, che hanno mostrato maggiori prove di efficacia.

 13. Le tecnologie mobili dell’apprendimento permanente, il progetto MOTILL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Arrigo

  2013-03-01

  Full Text Available In questo articolo vengono presentati alcuni dei risultati del progetto MOTILL. MOTILL, ovvero «Le Tecnologie Mobili nell’apprendimento permanente: buone pratiche», è un progetto finanziato dalla Comunità Europea, nell’ambito del National Lifelong Learning Strategies (NLLS. Il progetto, durato un anno e terminato a Marzo 2010, si è focalizzato sull’uso delle tecnologie mobili in contesti di lifelong learning (LLL. L’articolo sarà dedicato a una breve introduzione del progetto, dei suoi obiettivi e delle azioni portate avanti, e a un rapido riassunto dei principali risultati ottenuti, i quali sono stati resi disponibili online alla comunità scientifica e diffusi ai policy makers impegnati nei programmi di apprendimento permanente.

 14. Eesti avaliku teenistuse koolitusvajaduse hindamise õppetunnid Euroopa Liidu alase koolitusvajaduse uuringute põhjal / Viljar Veebel, Liina Kulu, Ulrika Hurt

  Index Scriptorium Estoniae

  Veebel, Viljar, 1977-

  2015-01-01

  Artiklis analüüsitakse Eesti avaliku sektori töötajate koolitusvajaduse hindamisega seotud metodoloogilisi sõlmküsimusi, tuginedes aastatel 2002-2013 ametnike ja poliitikute seas korraldatud Euroopa Liidu alase koolitusvajaduse uuringutele

 15. Energy policy and foreign policy in Italy; Politica energetica e politica estera in Italia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Venanzi, F. (comp.)

  2001-06-01

  Energy policy in Italy is principally a matter of foreign policy. As a result, extensive programmes for the exploration, development, transport and marketing of oil and natural gas have to be planned and carried out together with the producing countries. In this effort, the country shall need the support of its national energy companies. That is why ENI's controlling interest as well as its mission had better be on Italian hands. [Italian] Per l'Italia la politica energetica deve essere principalmente politica estera. Occorre pertanto realizzare vasti programmi di esplorazione mineraria, coltivazione, trasporto e commercializzazione di petrolio e gas naturale con i Paesi produttori. Ci sara' quindi bisogno di contare sulle imprese energetiche nazionali: per questa ragione, si auspica che il controllo e la missione dell'ENI restino italiani.

 16. Space of exposure. Brevi note per un urbanistica verticale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorenzo Tripodi

  2008-06-01

  Full Text Available Solo qualche anno fa, all’apice della più radicale visione modernista, il discorso comune dava per spacciata la città, quanto meno nella sua tradizionale connotazione di centralità che organizza il territorio, superata dalla suburbanizzazione diffusa ed informe, riassorbita in una supercittà distribuita ovunque e senza luoghi. Se è vero che la tendenza allo sprawl urbano non si è certo arrestata e che la produzione di spazi suburbani continua ad essere parte consistente dei processi di strutturazione del territorio, gli ultimi decenni sono stati indubbia- mente quelli della rivincita urbana: una urban renaissance annunciata e compiuta attraverso programmi di riqualificazione, riconversione e marketing che ha ritrovato il centro – quello storico quanto quello di nuovo sviluppo – quale elemento ordinatore del paesaggio globale e catalizzatore delle nuove economie.

 17. Tipologia linguistica e incapsulazione anaforica

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korzen, Iørn

  L’importanza dell’insegnamento universitario per i temi più esplorati nella ricerca – e viceversa– non può essere sopravvalutata; ciò non vale solo per le aree di studio solitamente compresenei programmi degli atenei, ma anche per quelle che generalmente ne sono escluse. Esempiindicativi di quest...... “esocentrico”. Invecele lingue endocentriche sono caratterizzate da una lessicalizzazione verbale precisa e specifica,pertanto da un particolare peso semantico nel “centro della frase”, ossia “endocentrico”. Dettadistinzione è, quindi, principalmente basata su criteri lessicali, ma ha forti implicazioni...... ancheper la strutturazione testuale, e su tale base teorica esporrò delle osservazioni concernenti untipo di anafora poco studiato nella letteratura: l’anafora incapsulatrice. Tale anafora ha comeantecedente non un referente del discorso, bensì un segmento testuale che nell...

 18. Ocenka riskov i vozmozhnostej realizacii Programmy okazanija sodejstvija dobrovol'nomu pereseleniju v Kaliningradskuju oblast' RF sootechestvennikov, prozhivajushhih za rubezhom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yemelyanova L. L.

  2014-05-01

  Full Text Available This article presents the results of comprehensive research the migration situation in the region and the practices of migration management in the framework of risk theory within modern society studies. The key target group of the study are the migrants who have arrived to the region within the Federal Repatriation Programme. The work is based on numerous expert interviews of migration officials.The article analyses written queries to regional ministries on the assessment of local recruiting needs and the opportunities for the arrival and adaptation of compatriots. The authors discuss migration and economic statistics, and propose a forecast for human resources development with and without taking accounting for the migration. The article identifies both the opportunities relating to the implementation of the Federal Repatriation Programme in the Kaliningrad region in view of the current social and economic situation and the risks associated with the first stage of the programme implementation (2007—2013. Possible migration risks are considered from the perspective of cultural studies and management research.

 19. L’INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE IN EUROPA: ASPETTI LINGUISTICI A CONFRONTO (ITALIA, DANIMARCA, GALLES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Marianna Bollone

  2015-02-01

  Full Text Available La componente linguistica riveste un ruolo prioritario nell’insegnamento-apprendimento delle scienze, specificamente prescritto dai programmi scolastici attualmente vigenti in Europa e pienamente accolto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione, di cui D.M. 254/2012. Il presente lavoro intende indagare l’incidenza dell’aspetto linguistico-comunicativo nel processo di insegnamento-apprendimento delle scienze nell’ambito di tre differenti contesti europei: l’Italia, la Danimarca e il Galles, nella fascia di età compresa all’incirca tra gli 11 e 14 anni, corrispondente per l’Italia alla Scuola secondaria di primo grado, per la Danimarca ad un segmento della Folkeskole, e per il Galles alla fase iniziale della Secondary School. La ricerca, incentrata su uno specifico argomento del programma di scienze comune ai tre sistemi scolastici, prevede un’analisi dei programmi ministeriali, delle programmazioni degli insegnanti, dei manuali in uso nelle scuole, nell’intento di definire il ruolo assegnato agli aspetti linguistici nell’insegnamento delle scienze sia livello legislativo-istituzionale che nella quotidiana pratica didattica.  Teaching science in Europe: language issues compared (Italy, Denmark, Wales The linguistic component plays a major role in the teaching and learning of science, specifically prescribed by the curriculum currently in force in Europe and fully supported by the National Guidelines for the curriculum in kindergarten and the first cycle of education, regulated by DM 254/2012. This paper aims to investigate the linguistic-communicative impact in the process of teaching and learning science in three different European contexts: Italy, Denmark and Wales in children aged 11 to 14, corresponding in Italy to Middle school, in Denmark to a segment of the Folkeskole, and in Wales to the initial phase of the Secondary school. The research focused on a

 20. Matematica numerica esercizi, laboratori e progetti

  CERN Document Server

  Quarteroni, Alfio

  2013-01-01

  La Matematica Numerica una disciplina che si sviluppa in simbiosi con il calcolatore; essa fa uso di linguaggi di programmazione che consentono di tradurre gli algoritmi in programmi eseguibili. Questo testo si propone di aiutare lo studente nella transizione fra i concetti teorici e metodologici della Matematica Numerica e la loro implementazione al computer. A questo scopo vengono proposti Esercizi teorici da risolvere con carta e penna atti a far comprendere meglio al lettore la teoria, e Laboratori, in cui per un dato problema si debbono scegliere gli algoritmi pi adatti, realizzare un programma in linguaggio MATLAB per la loro implementazione, rappresentare graficamente in maniera idonea i risultati ottenuti dal calcolatore, infine interpretarli ed analizzarli alla luce della teoria. Per ogni Esercizio ed ogni Laboratorio si presenta una risoluzione dettagliata,completata da una ampia discussione critica. Per una migliore fruizione degli argomenti sviluppati, il testo si apre con una introduzione allambi...

 1. Modellistica numerica per problemi differenziali

  CERN Document Server

  Quarteroni, Alfio

  2016-01-01

  In questo testo si introducono i concetti di base per la modellistica numerica di problemi differenziali alle derivate parziali. Si considerano le classiche equazioni lineari ellittiche, paraboliche ed iperboliche, ma anche altre equazioni, quali quelle di diffusione e trasporto, di Navier-Stokes e le leggi di conservazione. Si forniscono inoltre numerosi esempi fisici che stanno alla base di tali equazioni. Quindi si analizzano metodi di risoluzione numerica basati su elementi finiti (continui e discontinui), differenze finite, volumi finiti, metodi spettrali (continui e discontinui), nonché strategie di approssimazione più avanzate basate sui metodi di decomposizione di domini, i metodi a basi ridotte o quelli di risoluzione di problemi di controllo ottimale. In particolare vengono discussi gli aspetti algoritmici e di implementazione al calcolatore e si forniscono diversi programmi di semplice utilizzo. Il testo non presuppone una approfondita conoscenza matematica delle equazioni alle derivate parziali:...

 2. Gli interventi nazionali sui problemi della migrazione: strategie e programmi (National interventions on the issues of migration: strategies and programs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmine CLEMENTE

  2016-03-01

  Full Text Available Europe has become the first continent of attraction for migrants and is also the first continent as for incidence of the population emigrated to the total of population. In Italy, in particular, the foreign population has grown from 2000 to 2013 at an average rate of 10% per annum. This scenario, plus the emergence of immigrant landings on the Italian coast as a point of arrival but also as a point of departure to other European countries, leads to awareness of the need for answers, not only at the Italian institutional level but also within a European convergence framework, in the search of policies and programs most appropriate to a new social context, strongly characterized by the presence of the immigrant population

 3. Il sistema EGNOS a supporto della navigazione sicura nei porti: il progetto SafePort

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Casoria

  2012-09-01

  Full Text Available Il progetto SafePort, sviluppato all’interno del 7° Programma Quadro promosso dalla Unione Europea con la supervisione di European GNSS Agency (GSA che segue tutti i programmi applicativi inerenti ai sistemi GNSS europei, Galileo ed EGNOS, ha l’obbiettivo di migliorare la capacità recettiva dei porti europei, aumentando al contempo la sicurezza delle operazioni di navigazione, di attracco e di ormeggio. The EGNOS system to support safe navigation in ports: the project SafePORT SafePORT The project, developed within the 7 th Framework Programme  sponsored  by  European  Union  under  the  super-vision of European GNSS Agency (GSA, which follows all ap-plications relating to the European GNSS systems, Galileo and EGNOS, has the aim to improve receptive capacity of Europe-an ports, while increasing the safety of operations, navigation, docking and mooring.

 4. Il sistema EGNOS a supporto della navigazione sicura nei porti: il progetto SafePort

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Casoria

  2012-09-01

  Full Text Available Il progetto SafePort, sviluppato all’interno del 7° Programma Quadro promosso dalla Unione Europea con la supervisione di European GNSS Agency (GSA che segue tutti i programmi applicativi inerenti ai sistemi GNSS europei, Galileo ed EGNOS, ha l’obbiettivo di migliorare la capacità recettiva dei porti europei, aumentando al contempo la sicurezza delle operazioni di navigazione, di attracco e di ormeggio.The EGNOS system to support safe navigation in ports: the project SafePORTSafePORT The project, developed within the 7 th Framework Programme  sponsored  by  European  Union  under  the  super-vision of European GNSS Agency (GSA, which follows all ap-plications relating to the European GNSS systems, Galileo and EGNOS, has the aim to improve receptive capacity of Europe-an ports, while increasing the safety of operations, navigation, docking and mooring.

 5. The hydrogen resource. Productive, technical and economic analysis; La risorsa idrogeno: analisi produttiva tecnica ed economica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Fronzo, G. [Lecce Univ., Lecce (Italy). Dipt. di Scienze Economiche, Matematico-Statistiche, Economici-Aziendali

  2000-02-01

  Diffusion of hydrogen as an energetic vector meets with a lot of obstacles that don't depend on available raw material, but on hydrogen combination with other elements. It is necessary, therefore, to separate hydrogen picking out the available different technologies to have different pure hydrogen of variable quantities. Besides, its diffusion as fuel is limited because of the great production cost compared to fuels sprung from petroleum. Hydrogen used on a large scale could have advantages on the environment and occupation, but there are economic and politic obstacles to limit its diffusion. Future of economic system, based on hydrogen as the main energetic vector, will depend on the programme that national and international qualified governing bodies will be able to do. [Italian] L'articolo analizza l'uso dell'idrogeno come risorsa dal punto di vista tecnico ed economico. Si discute la relazione con i programmi che governi nazionali sapranno mettere in campo per il suo sfruttamento.

 6. Võlur Ozi eksperimentide kogumine ja partneri algatatud paranduste analüüs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siiri Pärkson

  2011-05-01

  Full Text Available 2009. aastal viidi Eestis läbi teine võlur Ozi kirjalike eksperimentide seeria ning käesolev artikkel annab ülevaate eksperimentide korraldamisest ning kogutud dialoogide partneri algatatud paranduste analüüsimise tulemustest. Katseisikutel paluti testida interneti veebilehel asuvat programmi Aivo, mis on suuteline suhtlema inimesega kirjalikus eesti keeles. Tegelikkuses vastas inimeste küsimustele interneti vahendusel eksperimendi läbiviija (võlur Oz. Kogutud dialooge on analüüsitud toetudes vestlusanalüüsi meetodi mõistestikule. Tartu Ülikoolis välja töötatud dialoogiaktide tüpoloogia järgi jaguneb partneri algatatud parandus üleküsimiseks, ümbersõnastamiseks ja mittemõistmiseks. Artiklis analüüsitakse näidetele toetudes eelnimetatud kolme partneri algatatud paranduse esinemist kogutud dialoogides, pidades silmas tulevikus loodavaid reaalseid dialoogsüsteeme, mis suudaksid arvutikasutajaga suhelda loomulikus eesti keeles. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.12

 7. Audiovisivi per línsegnamento e nuove tecnologie nelle classi 2.0 della regione Emilia-Romagna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Corazza

  2015-01-01

  Full Text Available I bambini e i ragazzi nel nuovo millennio sono forse più avvezzi alla visione di un film o di una trasmissione televisiva che non alla lettura di un libro. Quello che è certo, è che sono sottoposti a un bombardamento mediatico senza precedenti grazie a canali televisivi specializzati nella produzione di programmi per l’infanzia e l’adolescenza, alla Rete Internet e ai dispositivi mobili di ultima generazione. E a scuola? Come cambia la didattica? Al laboratorio Mela abbiamo documentato con un video l’avvio della prima esperienza delle Cl@ssi 2.0 in Emilia-Romagna nelle scuole secondarie inferiori. Alla fine dei 3 anni di sperimentazione, durante i quali gli insegnanti hanno utilizzato LIM, computer in classe e Moodle per l’insegnamento a distanza, abbiamo invece cercato di capire, con un questionario, come e quanto vengano utilizzati i video per la didattica. Ne sono seguite alcune riflessioni.

 8. Dal pixel all'acquerello: la tecnologia NPR nelle illustrazioni di architettura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simone Garagnani

  2008-12-01

  Full Text Available Il progetto in architettura nasce dall’intuizione, concretizzata dapprima con schizzi istintivi atti ad esprimere compiutamente ciò che la parola non riesce a descrivere. Poi i disegni si fanno più dettagliati, recando graficismi e simboli normati per meglio descrivere il particolare. La computer grafica permette di orientare la comunicazione del progetto fino a simulazioni contestualizzate fortemente simili alla realtà. Tale forma di espressione tuttavia non sempre è appropriata, restituendo sovente l’impressione di osservare soluzioni definitive di progetto, mentre in realtà si è pervenuti forse ad una fase di sviluppo dove ancora le alternative sono possibili e dove il realismo digitale non riesce a rendere conto di tutti gli aspetti, anche emozionali, insiti nell’idea da rappresentare. Sono stati sviluppati software indirizzati al rendering non fotorealistico (NPR per fornire uno strumento flessibile al progettista che vuole raccontare la sua intuizione. In questo scritto vengono presentati alcuni risultati ottenibili con due programmi NPR specifici: Informatix Piranesi 5 e Autodesk Impression.

 9. Magistritöö kaitsmine

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  18.06.2001 kaitsevad TPÜ kultuuriajaloo magistritööde kaitsmise nõukogus magistritöid Igor Tõnurist "Pillid ja pillimäng eesti külaelus", Tatjana Tšervova "Vene kogukonna ühiskondlikust ja kultuurielust Tallinnas aastatel 1880-1905".19.06. TPÜ sotsiaaltöö magistritööde kaitsmise nõukogus Katrin Raamat "Keskealiste meeste stress tänases Eestis"; Andres Siplane "Bioloogiliste sidemete katkemise seostest hälbiva käitumisega"; Astrid Ojasoon "Kriminaalhooldusaluste sotsiaalteenuste vajadused ja nende rahuldamise võimalused"; Anneli Niinemets "Sotsiaaltöö eriala TPÜs : õppetöö kvaliteet ja lõpetanute kutsekindlus"; Galina Kilk "Kriminaalhooldus ja sotsiaaltöö : alaealiste sotsiaalse rehabilitatsiooni võimalusi"; Orest Kormašov TPÜ kunstiteaduste magistritööde kaitsmise nõukogus "17. saj. ikonostaasid Püha Nikolai kirikus Tallinnas". 20.06. TPÜ organisatsioonikäitumise magistritööde kaitsmise nõukogus Reet Runge "Organisatsiooni radikaalne ümberkorraldamine - protsessid, struktuur, inimesed (AS Eesti Telefon allüksuse televõrgud täiustustegevuse põhjal)"; Tarmo Toiger "Managing knowledge in organizations : creating, gathering and mobilizing knowledge in Estonian Company" (Teadmiste juhtimine organisatsioonis : teadmiste loomine, kogumine ning edastamine Eesti ettevõtetes); Janika Kuusk "Inimressursi juhtimise tulemuslikkuse hindamise meetodid". 20.06. Jaanika Vassiljeva TPÜ kasvatusteaduste (kutseõpetuse ja reaalainete didaktika) magistritööde kaitsmise nõukogus "Eesti keskkooliõpilaste ja üliõpilaste keskkonnateadvus (1989 ja 1999 a. võrdlus). 21.06. Maile Meius TPÜ bioloogia magistritööde kaitsmise nõukogus "Trajektoormeetodi kasutamise võimalused meteoroloogias ja aerobioloogias"

 10. Non-market value of Estonian seminatural grasslands: a contingent valuation study. Eesti poolloodusliku rohumaa turuväline väärtus: tingliku hindamise uuring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helli Lepasaar

  2015-12-01

  Full Text Available Seminatural grasslands i.e. the floodplain meadows, seashore meadows, wooded meadows, dry meadows, wooded pastures are the very traditional part of Estonian landscapes, which play an important role in the appearance of the landscape in general and also serve as an important habitat for many plant and animal species. In order to preserve the seminatural grasslands continuous annual mowing and/or pasturing is needed. This activity is not economically profitable and needs subsidizing. The authors of the work raise a hypothesis that the Estonian seminatural grasslands could be viewed as a valuable non-market environmental good for which a significant public demand exists. In order to find out the non-market value of the seminatural grasslands a contingent valuation study was carried out among the Estonian working-age population (size of the sample 1061 individuals. The average individual willingness to pay was 11.3 euros. During the study, the authors constructed the total demand function and discovered that the total annual demand for seminatural grasslands was 17.9 million euros.

 11. Problemi di Fisica

  CERN Document Server

  Fazio, Michelangelo

  2008-01-01

  L’introduzione delle lauree triennali ha in molti casi costretto i docenti a ridurre drasticamente il numero di ore di insegnamento e quindi l’estensione dei programmi dei corsi di Fisica. In questo volumetto l'autore si è proposto di esporre sinteticamente ma con il massimo rigore possibile il corso di Fisica Generale I evitando le dimostrazioni delle leggi fisiche, ma dando la priorità alle applicazioni di tali leggi e allo svolgimento di esercizi che in genere viene trascurato in molti corsi. Ha cercato pertanto di presentare i fenomeni fisici sottolineando, dove possibile, la loro presenza nella vita quotidiana e le loro più semplici e immediate applicazioni, consentendo in tal modo agli studenti di vedere la Fisica non più come una interminabile serie di formule ma come un nuovo modo di interpretare e di capire i fenomeni naturali inanimati (del resto non dobbiamo dimenticare che il termine greco da cui deriva il suo nome è fisis, fisis, ovvero natura). Il contenuto è completo, comprendendo anc...

 12. Present and Future Programmes in the Treatment and Ultimate Disposal of High-Level Radioactive Wastes in the United States of America; Programmes Actuels et Futurs de Traitement et d'Elimination Definitive des Dechets Radioactifs de Haute Activite aux Etats-Unis; 0422 0415 041a 0423 0429 0410 042f 0418 0411 0423 0414 ; Programas Estadounidenses Actuales y Futuros para el Tratamiento y Evacuacion Definitiva de Desechos de Elevada Radiactividad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Belter, W. G. [United States Atomic Energy Commission, Washington, DC (United States)

  1963-02-15

  autor se refiere luego a las investigaciones sobre la posibilidad de utilizar determinadas formaciones geologicas, tales como estructurasesalinas, estanques permeables profundos y rocas cristalinas impermeables para el deposito o la evacuacion definitiva de solidos calcinados o de ciertos tipos de desechos liquidos. Examyea los planes propuestos para experimentar en el terreno con una sal de actividad analoga a la que se da en condiciones industriales. Alude brevemente al programa de perforaciones exploratorias que se ejecuta en la planta de Savannah River para determinar la posibilidad de almacenar desechos envejecidos, del primer ciclo, en el suelo rocoso de la region y menciona los resultados preliminares. Hace una referencia somera a los estudios tecnicos que, con proyecciones al futuro, se estan llevando a cabo en Oak Ridge con miras a evaluar los riesgos y las ventajas economicas que presentan los distintos metodos de tratamiento, almacenamiento y evacuacion definitiva de desechos Ifquidos y solidos de elevada radiactividad. Examina la funcion de esta evaluacion tecnica dentro del conjunto de la planificacion de futuros programas de tratamiento y evacuacion de desechos. (author) [Russian] Ogranichenija, prisushhie bakam dlja hranenija othodov vysokoj aktivnosti, a imenno vozmozhnost' utechki i neobhodimost' peremeshhenija zhidkih othodov v techenie soten let priveli v Soedinennyh Shtatah k razrabotke obshirnoj issledovatel'skoj i jeksperimental'noj programmy s cel'ju sozdanija prakticheski primenimyh tehnologicheskih sistem dlja okonchatel'nogo udalenija jetih materialov. Daetsja opisanie programmy Otdelenija po razrabotke reaktorov Komissii po atomnoj jenergii v svjazi s budushhim razvitiem jadernoj jenergetiki. Kratko rezjumirujutsja dolgosrochnye programmy obrabotki othodov v centrah po proizvodstvu plutonija v Hjenforde i Savanna River v sootvetstvii s osobennostjami ih mestoraspolozhenija. Izuchaetsja celyj rjad metodov po ''prevrashheniju v tverdoe

 13. Tax morale, influencing factors, evaluation opportunities and problems: the case of Estonia Maksumoraal, selle mõjutegurid, hindamise võimalused ja probleemid Eesti näitel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kerly Lillemets

  2013-01-01

  Full Text Available .The individual willingness of a person to pay taxes is the result of the complex behavior of the person affected by various factors. The research object of this article is the individual willingness of the members of the Estonian society to pay taxes and the possible influence factors for this willingness. The objective of the author in this article is to evaluate the tax related behavior of individuals in comparison to tax debts and personal demographic and psychographic based indicators, to compare the results with the results of the tests that had previously been carried out and to try to identify the possible role of the society upon formation and education of the tax related behavior of an individual. The statistical indicators – tax debts of individual persons, the gender and age related structure of the persons owing taxes in the population – serving as the basis of this article confirm the earlier results of the empirical research supported by values, based on which the willingness level of paying taxes is connected to the person-based independent indicators as gender and age

 14. Loodusõpetuse õppekirjanduse hindamise ja valiku põhimõtetest 1. klassi õpiku-tööraamatu näitel / Inge Timoštšuk

  Index Scriptorium Estoniae

  Timoštšuk, Inge

  2001-01-01

  Hinnang loodusõpetuse õppekirjanduse õppesisule ja metoodilisele esitatusele. Analüüsitud on õpikut : Leuhin, Illar ; Pärtel, Enn. Loodusõpetus : õpik-tööraamat 1. klassile. - Tallinn : Avita, 1999.

 15. The regional laws to support technological innovation in Emilia Romagna: the principle legislative instruments; Le leggi regionali a favore dell`innovazione tecnologica in Emilia-Romagna: i principali strumenti agevolativi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grandi, M.

  1998-01-01

  The Emilia Romagna region supports the developpement and the economic growth of innovative SMEs with legislative instruments. These instruments give the chance to the companies to improve their law capitalization and to receive facilities of credit. In this following guide the opportunities offered by legislative instruments are synthesized in summarized schemes. Every scheme is structured in this way: beneficiary persons; dead lines and expire dates; measures and conditions of payment; priorities. Every summarized scheme contains information about the legislative sources and it is equipped with a schedule that stresses the effective assignment of contributions. [Italiano] Lo sviluppo e la crescita delle PMI viene sostenuto dalla Regione Emilia Romagna attraverso strumenti legislativi locali che, se utilizzati in sinergia con altri programmi di finanziamento nazionali e comunitari, permettono alle imprese di superare i limite della sottocapitalizzazione beneficiando di un credito agevolato. In questo documento le possibilita` offerte sul credito agevolato vengono riassunte in modo organico ed esaustivo indicando, per ogni strumento di finanziamento: i soggetti beneficiari; il termine di presentazione della domanda di contributo altre scadenze; la misura e la modalita` di erogazione dei contributi; le iniziative finanziabili: priorita`. Ogni schema riassuntivo contiene indicazioni sulle fonti legislative considerate ed e` correlato da una tabella che evidenzia i dati relativi all`effettiva erogazione dei contributi.

 16. Linee guida per la gestione della Volpe in Italia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvano Toso

  2003-10-01

  Full Text Available La plasticità ecologica della Volpe (Vulpes vulpes fa di questa specie il Carnivoro più diffuso e più adattabile al mondo. Proprio per la sua diffusione la Volpe è oggetto di un intenso prelievo sia venatorio, sia finalizzato a contenerne l'impatto predatorio ed allo sfruttamento commerciale della pelliccia. In Italia esiste una forte pressione dei cacciatori perché si realizzino programmi di controllo delle popolazioni di questo predatore, al fine di ridurne l'impatto sulle specie d'interesse cinegetico. Gli effetti del contenimento della Volpe sulla dinamica delle popolazioni di specie preda sono stati oggetto di numerosi studi, ma i risultati di tali ricerche non sono univoci; se in alcuni casi si è infatti verificato, in seguito a decrementi delle popolazioni di Volpe, un incremento di consistenza e successo riproduttivo delle specie preda, in altri casi non si è registrato alcun significativo effetto demografico. Ancora meno chiaro è quale sia la soglia di contrazione delle popolazioni di Volpe necessaria per ottenere un effetto significativo sulle popolazioni delle specie preda, considerato che questo Carnivoro ha un potenziale riproduttivo elevato ed un'organizzazione sociale che determina la rapida rioccupazione dei territori lasciati liberi. La legislazione italiana in materia di controllo è, rispetto ad altri paesi europei ed extraeuropei, particolarmente rigida: la legge n. 157/92 identifica infatti un obiettivo generale di mantenimento delle popolazioni dei predatori a livelli adeguati ad assicurare una funzione regolatrice delle biocenosi. La stessa norma impone inoltre che ogni intervento di abbattimento di predatori finalizzato al contenimento dei danni da essi arrecati sia autorizzato dalla Regione o dalla Provincia competente, sulla base di un parere tecnico dell'INFS che è chiamato a verificare l'inapplicabilità di metodi incruenti di prevenzione dei danni, la selettività delle tecniche di abbattimento e la

 17. Public environmental impact assessment in planning process of the near-shore wind power farms in Estonia. Avalikkuse osalemine keskkonnamõju hindamise ja planeerimisprotsessis rannikumere tuuleparkide näitel Eestis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Lindroos

  2016-08-01

  Full Text Available This paper examines the nature and opportunities of public participation in the environmental impact assessment (EIA and planning processes in the context of massive expansion of near-shore wind power farms within the next decade in Estonia. The establishment of new wind farms has aroused opposition of the local population as in many other countries. In the present case, we focus on the wind park planned in the sea between Hiiumaa and Saaremaa (Soela Strait, in respect to which we conducted a case study of stakeholders in spring-summer 2014. Purpose of the research is to understand and assess the development of the surroundings in which people live and transformation in connection with the wind park planning, and institutional and individual attitudes and strategies in the processes of informing, involvement, participation and decision-making. The analysis of attitudes is based on social impact assessment: aesthetical, socio-economic and cultural tendencies

 18. "It's not just building per se. It's building worlds". John Hejduk: l'architettura e la sua idea / "It's not just building per se. It's building worlds". John Hejduk: architecture and its idea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luca Cardani

  2016-10-01

  Full Text Available L’architettura per Hejduk è la forma di un pensiero sul mondo, che si manifesta nella realtà concreta. La missione dell’architetto è trovare le forme autentiche del proprio tempo attraverso la rifondazione dei suoi programmi, svolgendo il compito proprio di tutta l’arte: osservare l’intero mondo e offrirne una visione per il futuro. Questo scritto rappresenta il tentativo di delineare un pensiero unitario sul senso dell’architettura di Hejduk. Un’idea sotterranea che ha alimentato le fasi della sua carriera architettonica, intrecciando tra loro, sotto il tetto dell’impegno civile, la passione per la trasmissibilità della conoscenza dell’educatore, all’esaltazione delle implicazioni soggettive dell’artista-architetto. / Architecture is for Hejduk the form of thought, that manifest itself in the reality. Architect’s mission is find the authentic forms of its own time through the refoundation of programs, carrying out the task of all arts: to watch the whole world and give a vision for the future. This written represent an attempt to outline a unitary thought about the meaning of architecture by Hejduk. A subterranean idea feed the phases of his architectural career, link to each other, under the civic engagement roof, the educator’s passion for the transmissibility of knowledge, with the artist-architect’s exaltation of subjective implication.

 19. “Chiosar con altro testo”. Le Tre Corone per un commento rinascimentale ai “Topica” di Cicerone

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guglielmo Barucci

  2010-06-01

  Full Text Available Nel 1556, autore Pompeo della Barba, esce per Giolito un commento ai Topica di Cicerone il cui tratto più evidente è un’esemplificazione basata sul rimando a Dante, Petrarca e Boccaccio. L’articolo ricostruisce l’ambiente culturale di appartenenza del commentatore, e ne mostra la piena adesione ai programmi di volgarizzazione e patrocinio del toscano della cerchia di Cosimo I. Viene analizzata poi la strategia d’uso delle varie tipologie di citazioni, ricondotte a un duplice fine: strutturazione del volgare come lingua sociale colta, ma anche una modellazione retorica, di taglio precettistico, della lingua poetica e letteraria. Infine, analizzando il differente approccio delle due opere, si suggerisce che il commento risponda alla Topica di Giulio Camillo, per quanto ancora inedita.In 1556, the printer Gabriel Giolito published a commentary written by Pompeo della Barba on Cicerones’ Topica, whose main feature was an exemplification based on Dante, Petrarch and Boccaccio. The article investigates the cultural milieu of the commentator, illuminating how Pompeo conformed to the cultural programs of translation, popularization and tutelage of the Tuscan volgare typical of Cosimo’s circle. The essay focuses on the various typologies and aims of quotations: providing the volgare with a rhetorical code for both social life and literature. It then suggests that the commentary was in dialogue with the still unpublished Topica by Giulio Camillo.

 20. Consapevolezza d'uso delle risorse elettroniche presso IIT Roorkee, India: un caso di studio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sunil Tyagi

  2011-04-01

  Full Text Available Attraverso un questionario si studia il livello di conoscenza, da parte di soggetti quali insegnanti, ricercatori e studenti, degli Electronic Information Services (EIS della biblioteca dell'Indian Institute of Technology di Rookee. L'India ha infatti visto un crescente interesse verso le risorse elettroniche in biblioteca, culminato nella creazione nel 2002 dell'Indian National Digital Library in Science and Technology (INDEST Consortium. I questionari si occupano del tipo di risorse elettroniche usate dagli utenti, dell'impatto di esse sul materiale a stampa, del tipo di uso, del metodo utilizzato per la loro ricerca, degli ostacoli incontrati e della frequenza di consultazione. I risultati della ricerca mostrano un forte incremento nell'uso delle riviste online e una generale soddisfazione degli utenti verso l'offerta della biblioteca. Inoltre, le risposte ai questionari hanno evidenziato nella percezione degli utenti un incremento della considerazione delle risorse elettroniche rispetto a quelle a stampa. Le raccomandazioni per il futuro suggeriscono: politiche di abbonamento a risorse elettroniche che tengano conto delle priorità degli utenti, sviluppo di programmi didattici e di orientamento, aumento della qualità dei mezzi (Software e Hardware per l'utilizzo delle risorse elettroniche e un incremento di strumenti del Web 2.0 (Blog, RSS feed, ecc. ai fini della promozione di quest'ambito della biblioteca. Lo studio dovrebbe inoltre essere esteso ad un campione più vasto e ad altre Università e organizzazioni, al fine di identificare più specificamente gli ostacoli al consapevole utilizzo delle risorse elettroniche e i possibili mezzi per incoraggiare gli utenti a sfruttare le piene potenzialità del sistema.

 1. "Accessible à tous": la rivista «Mouseion» per la promozione del ruolo sociale dei musei negli anni ’30 del Novecento / “Accessible à tous”: the magazine «Mouseion» for the promotion of social role of museums during the 1930s

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizia Dragoni

  2015-06-01

  Full Text Available Nel 1927 la commissione di esperti riunita per mettere a punto il programma dell’Office International des Musées (OIM, istituito l’anno precedente, aveva adottato alcune risoluzioni relative anche al ruolo sociale che il museo moderno era sempre più chiamato a svolgere. L’articolo, a partire da queste prime indicazioni, affronta, attraverso l’analisi della rivista ufficiale dell’OIM «Mouseion»,  il tema dello sviluppo delle attività sociali e educative promosse dall’Office e declinate nei principali paesi membri della Società delle Nazioni fino al 1939, anno in cui si sarebbe dovuto svolgere un convegno internazionale sul tema, i cui risultati avrebbero dovuto costituire il terzo volume degli atti di Muséographie. Il convegno, di cui vengono qui riferiti proposte e programmi, non venne mai realizzato a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale.   In 1927, the committee of experts convened to study the program of the Office International des Musées (OIM, established the previous year, had adopted a number of resolutions relating to the organization of the institution, cataloging and social role of the modern museum was increasingly called upon to perform. The paper, based on these early indications, addresses through the analysis of the official magazine «Mouseion» the issue of the development of educational and social activities promoted by the OIM and declined in the major member countries of the League of Nations until 1939, the year in which would have to play an international conference on whose acts would have to be the third volume of Muséographie. The conference, which we outline here the proposals and programs, was never realized due to the outbreak of the World War II.

 2. Detection system qualification for direct measurement of thyroid internal contamination by radioiodine; Qualificazione di un sistema di rilevazione trasportabile per misure dirette di contaminazione interna di radioiodio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tiberi, V.; Battisti, P.; Gualdrini, G. [ENEA, Centro Ricerche Ezio Clementel, Bologna (Italy). Dipt. Ambiente

  1999-07-01

  The work deals with a detection system qualification for direct measurements of thyroid internal contamination by radioiodine. The isotopes {sup 131}I and {sup 125}I are the most frequently used in nuclear medicine. Because of their volatility they are very dangerous for thyroid contamination by inhalation. The system has been projected to be easily and fast used and above all transportable where the control is necessary. These characteristic make it able to realise supervision programs of internal contamination by radioiodine. In fact due the very high control frequencies (each 15 days for {sup 131}I), these programs are usually very expensive and demanding when they are executed in external measurement laboratories. The following steps are described: devices presentation, calculation of energy and efficiency parameters, minimum detectable activity, time system reliability, best operative conditions in the measurements. At the end an application example of the system is reported. [Italian] Il presente lavoro consiste nella qualificazione di un sistema di rivelazione per misure dirette di contaminazione interna da radioiodio in tiroide, progettato per essere maneggevole, di semplice e rapido impiego e trasportabile sul luogo dove e' richiesta la misura. Il sistema e' stato studiato per la realizzazione di programmi di sorveglianza della contaminazione interna da radioiodio che, richiedendo frequenze di controllo elevate (quindicinali per lo {sup 131}I), sono estremamente impegnativi ed onerosi, soprattutto se i controlli vengono effettuati in centri di misura esterni. Dopo la determinazione dei parametri della calibrazione in energia ed efficienza, la minima attivita' rivelabile, l'affidabilita' del sistema nel tempo e le condizioni operative ottimali da adottare in sede di misura, viene verificata la piena affidabilita' del sistema in un programma di sorveglianza della contaminazione interna da radioiodio.

 3. Ecology of Acantharia and Strontium Circulation in the Sea; Ecologie des Acanthaires et Circulation du Strontium en Mer; 0411 0414 ; Ecologia de los Acantarios y Circulacion del Estroncio en el Mar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schreiber, Bruno [Department of Zoology, University of Parma (Italy)

  1960-07-01

  The author first considers the biochemical cycle of strontium in sea-water and then examines the proposed programme and the objectives it is hoped to achieve. The Acantharia group was selected for this study since it is the only one which has a specific and exclusive deposit of strontium. It is, therefore, of particular interest in relation to the problems concerning the circulation of strontium and radioactive isotopes resulting from fall-out. (author) [French] L'auteur procede d'abord a une etude du cycle bio-chimique du strontium dans l'eau de mer, puis il procede a l'etude du programme envisage et des objectifs poursuivis. Les Acanthaires ont ete choisis pour cette etude car ils constituent le seul groupe possedant un depot de strontium specifique et exclusif. Il est donc particulierement interessant een ce qui concerne les problemes relatifs a la circulation du strontium et des isotopes radioactifs provenant des retombees. (author) [Spanish] El autor estudia primero el ciclo bioquimico del estroncio en las aguas del mar, y procede luego al estudio del programa proyectado y de los objetivos perseguidos. Para realizar este estudio se ha escogido a los acantarios porque su esqueleto contiene estroncio. Por ello, este grupo es de especial interes en lo que respecta a los problemas de la circulacion del estroncio y de los radioisotopos procedentes de las precipitaciones radiactivas. (author) [Russian] Prezhde vsego avtor opisyvaet biohimicheskij cikl stroncija v morskoj vode, a zatem perehodit k rassmotreniju planiruemoj programmy i presleduemyh celej. Dlja jetogo issledovanija byla vybrana akantarija (Acantharia), tak kak ona javljaetsja edinstvennoj gruppoj, imejushhej specificheskie i edinstvennye v svoem rode otlozhenija stroncija. Takim obrazom, ona javljaetsja krajne interesnoj v otnoshenii problem, svjazannyh s cirkuljaciej stroncija i radioaktivnyh izotopov, poluchaemyh v rezul'tate vypadenija osadkov. (author)

 4. Re-conceptualizing mother tongue tuition of Estonian abroad as a transnational phenomenon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maarja Siiner

  2017-05-01

  Full Text Available The governmental initiative called the Compatriots Programme, which supports language tuition in Estonian schools and societies abroad, reveals an increased interest in developing intergenerational language transmission in the growing Estonian diaspora. This transnational language political activity signals a new era in language policy, where nation states are increasingly decentralized by migration. The evaluation of the program furthermore reveals that organizing such schools requires a willingness to take language political agency, typically conducted by well-educated and well-integrated resourceful transnational multilingual parents. The present article outlines the results of an ethnographic study of the process of establishing the Estonian School in Copenhagen. This step has demanded a change in the mindset still prevailing in Estonia that language political activities, such as planning language acquisition, are solely the responsibility of the state. Since the prevailing language ideology in Denmark is not favorable towards multilingualism in migrant languages, intergenerational language transmission furthermore presupposes a feeling of ownership of the language and high language self-esteem. "Hargmaise keelepoliitika sünd. Eesti keeleõppe korraldamise võimalikkusest välismaal Taani näitel" Hargmaisus, kasvav väljarändajate arv ja sellega ka eesti keele rääkijate hulk välismaal on jätnud oma jälje eesti keelepoliitikale. Kui varem uuriti peamiselt seda, kuidas eesti keel muukeelses kontekstis muutub, siis viimasel kümnendil on riik asunud aktiivselt toetama eesti keele jätkuvat kasutamist välismaal, rahastades rahvuskaaslaste programmi abil haridusprogramme. Kuid millised faktorid määravad selle, kas uus eestlaste põlvkond oskab ja tahab eesti keelt rääkida? Artikkel hindab etnograafilises ja sotsiolingvistilises võtmes Kopenhaagenis kolm aastat tegutsenud Eesti Kooli ja Lasteklubi näitel, millised on keelekasutust

 5. Concentration and Storage of Highly-Active Wastes from the First Stages of the United Kingdom Civil Nuclear Power Programme; Concentration et Stockage des Dechets de Haute Activite au Cours des Premiers Stades du Programme Civil de Production d'Energie d'Origine Nucleaire au Royaume-UNL; КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ НА ПЕРВЫХ СТАДИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯДЕPHОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ЦЕЛЕЙ; Concentracion y Almacenamiento de Desechos de Elevada Radiactividad en las Primeras Etapas del Programa Civil de Energia Nucleoelectrica del Reino Unido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clelland, D. W. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Production Group, Risley, Warrington (United Kingdom)

  1963-02-15

  zhidkih kislotnyh koncentratov. Teoreticheski ocenivaetsja kolichestvo radioaktivnyh othodov, kotoroe budet polucheno v processe pererabotki teplovydeljajushhih jelementov v- techenie dvuh pervyh desjatiletij osushhestvlenija programmy Soedinennogo Korolevstva po proizvodstvu jadernoj jelektrojenergii dlja grazhdanskih celej; rassmatrivajutsja konstrukcii i tehnicheskie problemy, svjazannye s bezopasnym i jekonomichnym hraneniem jetih othodov. (author)

 6. Analisi dell'efficacia di un programma di prevenzione secondaria del carcinoma orale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Iannazzo

  2003-05-01

  Full Text Available

  In Italia i carcinomi del cavo orale (KCO sono diagnosticati
  prevalentemente al II-IV stadio TNM con conseguenti basse sopravvivenza a 5 anni e qualità della vita. Una maggior frequenza di diagnosi allo stadio I porterebbe a migliorare ampiamente i valori medi dei suddetti parametri.
  Scopo del presente lavoro è stato valutare l’efficacia di un programma di prevenzione secondaria del KCO in termini di aumento di diagnosi allo stadio I e di vite salvate.

  Abbiamo stimato la prevalenza di casi istopatologicamente
  accertati (livello C3 di leucoplachia, principale lesione precancerosa del KCO, nella ASL/RMA come prodotto tra la prevalenza stimata di leucoplachia diagnosticata clinicamente (livello C2 (2989,2Ĩ13077,7 e la proporzione, scelta arbitrariamente, di C3 tra i C2 (0,50.

  Tenendo presente che nel campione studiato nella ASL/RMA la proporzione di KCO allo stadio I tra i C3 era 0,03, abbiamo stimato il numero di KCO.

  Abbiamo stimato quanti KCO verrebbero diagnosticati allo stadio I se venisse attuato un programma di prevenzione secondaria, considerando diversi livelli di compliance, e sulla base di una sopravvivenza media a 5 anni, in Italia, del 53% per tutti gli stadi e del 79% per i KCO allo stadio I, abbiamo calcolato il numero di vite salvate. I valori sono stati espressi come IC95.

  Le prevalenze di leucoplachia C3 e KCO sono risultate,
  rispettivamente, 1494,6Ĩ6538,8 e 44,8Ĩ196,2. Con compliance del 10%, 40% e 75% verrebbero diagnosticati, rispettivamente, 4,5Ĩ19,6, 17,9Ĩ78,5 e 33,6Ĩ147,2 casi di KCO e le vite salvate sarebbero 1,1Ĩ5,1, 4,6Ĩ20,4 e 8,7Ĩ38,3 rispettivamente.
  In termini di vite salvate i dati evidenziano la necessita di attuare programmi di screening del KCO, anche nell' eventualità di uno scarso coinvolgimento della popolazione a rischio.

 7. Educazione all'igiene orale ed eradicazione della carie dentale nellíinfanzia. Risultati finali di uno studio in un campione di popolazione infantile di Ferrara

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Bergamini

  2003-05-01

  dei genitori che dei figli verso le tematiche della prevenzione.

  Risulta pertanto necessario potenziare i programmi di educazione sanitaria finalizzati ad accrescere nella popolazione la consapevolezza dell’importanza dell’igiene orale.

 8. Fuel-cell technology for vehicular applications; L`introduzione delle pile a combustibile nel settore dei trasporti: proposte, standard e normative per sistemi di bordo ed impianti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ciancia, A.; Pede, G.; Marmigi, R. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dip. Energia

  1998-12-31

  The fuel-cell technology applied to engines for vehicular applications grants broad margins of convenience over any known alternative engine for what concerns the compliance with any present and foreseeable environmental and energy saving regulations. On the other hand, the use of hydrogen produced on board from fuels or stored as a liquid or a gas, raises new problems from the point of view of safety regulations and standards both in the design and use of vehicles and in the fuel production and distribution. The present work is aimed at pointing out the above main safety problems, describes the technical-choices together with their technical grounds, in the framework of the italian and U E standards and regulations. The report is then made up of three parts. The initial section where the on board storage of the fuel from technical-economical point of view is discussed. with particular reference to the compressed hydrogen, the second describing the regulations and standards holding in the field of on board pressure equipment and reporting the ongoing ENEA`s activities in the field. The final part is devoted to the distribution and supply of the fuels to the fuel cell powered electric vehicles. [Italiano] La tecnologia delle celle a combustibile, impiegata nella realizzazione dei propulsori dei veicoli elettrici, conferisce ad essi ampi margini di vantaggio su ogni altro tipo di motorizzazione per quanto riguarda le attuali e prevedibili future normative ambientali e di risparmio energetico. Il presente rapporto si propone di evidenziare alcuni tra questi problemi ed esporre e motivare le soluzioni tecniche previste nell`ambito degli specifici programmi dell`ENEA, in un contesto normativo di riferimento nazionale e comunitario. Il rapporto si compone pertanto di tre parti: una parte iniziale dove e` affrontato dal punto di vista tecnico-economico il problema del trasporto del combustibile a bordo con particolare riferimento all`idrogeno compresso, una seconda in cui

 9. L'applicazione dei Sistemi Informativi Geografici per la valutazione dei bisogni di salute della popolazione pediatrica immigrata residente a Roma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. G. De Belvis

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: lo studio applica i GIS per l’analisi dei bisogni di salute della popolazione immigrata in età pediatrica regolarmente residente a Roma e per la costruzione di bacini di utenza a livello di Municipio, ASL e Comune rispetto alle corrispondenti strutture di offerta.

  Materiali e Metodi: i dati sono stati acquisiti dall’Ufficio Statistica del Comune di Roma (popolazione in età 0-18 anni residente al 31/12/2002 per Municipio, Distretto e ASL. I dati relativi all’offerta dei servizi per l’infanzia delle ASL sono stati reperiti dalle ASL, dal Comune e dalla Caritas di Roma. I dati sono stati successivamente inseriti, verificati ed analizzati attraverso i programmi Excel e Stata7. L’utilizzo delle applicazioni GIS è stato realizzato attraverso il software Arc-View.

  Risultati: dei 169.064 immigrati presenti al 31/12/2002, quelli in età pediatrica (29.629 sono variabilmente distribuiti rispetto al totale degli immigrati e alla popolazione pediatrica residente.
  Ad esempio, la proporzione immigrati minori/immigrati varia da un minimo del 7,3% in Municipio I, ad un massimo del 20,1% nei Municipi VII e VII (Media: 13.26, I.C.95%: 11.46-15.05.
  L’analisi ha permesso di caratterizzare i bisogni socio-sanitari per Municipio, distretto e ASL. Una valutazione quantitativa della relazione bisogno/offerta è stata realizzata georeferenziando la popolazione immigrata in età pediatrica con le corrispondenti strutture di offerta censite.

  Conclusioni: l’utilizzo dei GIS in epidemiologia e sanità pubblica si presenta sempre più prezioso, per la capacità di sintetizzare, rappresentare efficacemente i fenomeni, suggerire ipotesi di correlazioni tra i fenomeni e indirizzare le decisioni in sanità.
  L’applicazione dei GIS sulla popolazione immigrata in età pediatrica – regolarmente residente a Roma - si è prestata in maniera efficace

 10. Evaluation and monitoring of Research and Development projects and programmes: Experience of the task force on the evaluation of TAFTIE; La valutazione e il monitoraggio dei progetti e dei programmi di R&S: esperienza della Task Force sulla valutazione di TAFTIE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scarpitti, L [ENEA, Rome (Italy). Funzione Centrale Studi

  1996-08-01

  This paper allows to compare the experiences in the evaluation and monitoring fields among 8 different European agencies (ENEA, Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment, included) directly involved in technology transfer projects and programmes. In order to compare the different experiences three levels of analysis are used: evaluation methodologies, performance indicators, project characterisation and databases.

 11. L’insegnamento della lingua e letteratura italiane a Cuba.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mayerìn Bello Valdés

  2009-12-01

  Full Text Available Normal 0 14 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Nel suo articolo l’autrice ricostruisce la storia dell’insegnamento delle lingua e della letteratura italiane a Cuba dal Novecento ai giorni nostri, e fornisce una ricca documentazione sui corsi di italiano, sugli studi e  sulle opere più importanti pubblicate a Cuba sulla nostra letteratura e sulle manifestazioni realizzate per la diffusione della cultura italiana nel paese. In particolare riferisce dell’importante ruolo svolto dalla rivista “Cuadernos de italianística cubana” – e dalle istituzioni accademiche e culturali che ad essa fanno riferimento – nel campo della ricerca linguistica, della glottodidattica, dello studio della cultura italiana nelle sue diverse manifestazioni, tra cui la musica e l’opera lirica, e nella diffusione dell’italiano attraverso specifici programmi televisivi.  Normal 0 14 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} In her article the author reconstructs the history of Italian language and literature teaching in Cuba from the Nineteen Hundreds up to the present and provides a wealth of documentation on the Italian courses, studies and the most important works published in Cuba on our literature, as well as on events organized to spread Italian culture throughout the country.  In particular

 12. The CNRN Research Programme for the Study of Radioisotope Accumulation by Marine Organisms and its Effects as Regards Radioactive Contamination of the Ocean; Le Programme de Recherches du CNRN sur l'Accumulation des Radioisotopes par les Organismes Marins et son Effet sur la Contamination Radioactive de l'Ocean; 041f 0420 041e 0414 ; Programa de Investigaciones del CNRN para Estudiar la Acumulacion de Radioisotopos en los Organismos Marinos y sus Efectos sobre la Contaminacion Radiactiva del Oceano

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buzzati-Traverso, A. A.; Bernhard, M. [National Committee for Nuclear Research (Italy)

  1960-07-01

  . Por ultimo, facilitan algunos resultados preliminares obtenidos. (author) [Russian] V doklade izlagaetsja programma nauchnyh issledovanij, Predprinjatyh Nacional'nym komitetom po jadernym issledovanijam, s cel'ju izuchenija vsej slozhnoj jekonomicheskoj sistemy morja, t.e. putej dvizhenija radioaktivnyh materialov, kotorye mogut popast' v produkty morja, potrebljaemye chelovekom. Osushhestvlenie programmy nachnetsja s aktivnogo issledovanija odnogo iz uchastkov Sredizemnogo morja. V programme predusmotreno provedenie teoreticheskih i prakticheskih jeksperimentov. V doklade daetsja kratkoe opisanie izbrannogo uchastka morja, oborudovanija i ukomplektovanija laboratorii personalom, a takzhe rassmotreny obshhie zadachi laboratorii. V konce doklada privodjatsja nekotorye rezul'taty raboty. (author)

 13. I fondamenti di principio di un’economia islamica (The Principle Foundations of an Islamic Economy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hossein Askari

  2012-04-01

  Full Text Available Il Corano costituisce la fonte primaria per gli insegnamenti e le credenze dell’Islam. Mentre la comunità può modificare le politiche sociali ed economiche ispirate ai valori islamici al fine di soddisfare le mutevoli esigenze socio-economiche della società, i princìpi di base dell’economia islamica e il sistema sociale, tuttavia, devono essere preservati. Ci si attende che rappresentanti liberamente eletti collaborino con la società per formulare politiche a sostegno della stabilità economica e sociale, della prosperità economica, dell’istruzione pubblica, delle cure sanitarie, dell’equità economica, di una giusta distribuzione del reddito e di una rete di sicurezza sociale. Tutti i musulmani fisicamente e mentalmente abili sono tenuti a lavorare per il proprio sostentamento, e coloro che dispongono di un sufficiente livello di ricchezza hanno l’obbligo di pagare tasse che contribuiscano al finanziamento statale di programmi di welfare o di altra utilità sociale. La nostra illustrazione del sistema economico islamico è sostenuta da numerosi studiosi moderni di Islam e di economia islamica, non concorda tuttavia del tutto con quelle offerte da esponenti e apparati religiosi legati a un’autorità statale.  The Quran is the primary source for the teachings and beliefs of Islam. While the community may change the social and economic policies inspired by Islamic values in order to meet the changing socio-economic needs of society, the basic principles of Islamic economics and the social system, however, must be preserved. It is expected that freely elected representatives to work together with the society to develop policies in support of economic and social stability, economic prosperity, public education, health care, economic fairness, of a fair distribution of income and a network social security. All Muslims physically and mentally skilled are required to work for their living, and those who have a sufficient level of

 14. Canadian Food Irradiation Facilities; Installations Canadiennes d'Irradiation des Aliments; Kanadskie ustanovki dlya oblucheniya pishchevykh produktov; Instalaciones de Irradiacion de Alimentos en el Canada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warland, H. M.F.; MacQueen, K. F. [Atomic Energy of Canada Ltd., Commercial Products, Ottawa (Canada)

  1966-11-15

  irradiacion, ya de por si sumamente util; se aumento la potencia de su fuente y se le doto de un sistema de refrigeracion de productos y de acondicionamiento de aire. Una vez modificado el dispositivo se utilizo en California para irradiar una gran variedad de frutas en la estacion que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tiene en Fresno. En la memoria se describen en detalle la fuente tipo Gammacell, el dispositivo movil de irradiacion, la.instalacion con camara blindada, el dispositivo de irradiacion comercial de alimentos y algunos de los principales programas. El interes de la industria por la irradiacion de alimentos aumenta constantemente y las perspectivas en lo que respecta a nuevas instalaciones de irradiacion son muy alentadoras. (author) [Russian] V 1956 godu Kanadskoe akcionernoe obshhestvo po atomnoj jenergii (KAOAJe) nachalo obluchat' kartofel', primeniv otrabotannye toplivnye sterzhni v kachestve istochnika izluchenij. V 1958 godu KAOAJe skonstruirovalo i izgotovilo pervuju gamma-kameru 220 - avtonomnyj obluchatel', i kobal't-60 zatem ispol'zovalsja iskljuchitel'no v ramkah programmy issledovanij po oblucheniju pishhevyh produktov. V 1960 godu Upravlenie pishhevyh produktov i lekarstvennyh veshhestv vpervye razreshilo obluchat' kartofel'. Sledujushhaja stadija zakljuchalas' v tom, chtoby dokazat' proizvoditeljam kartofelja, chto kobal't-60 javljaetsja bezopasnym, prostym i nadezhnym sredstvom i chto obluchenie zaderzhit prorastanie v polevyh uslovijah. Zatem KAOAJe skonstruirovalo i izgotovilo peredvizhnoj obluchatel' v celjah osushhestvlenija programmy sozdanija opytnoj ustanovki. Obluchatel' byl ustanovlen pa polnost'ju oborudavannom avtomobil'nom pricepe i ispol'zovalsja vo vremja sezona 1961-1962 g. Im bylo obrabotano 450 t kartofelja v razlichnyh mestah Vostochnoj Kanady. V 1965 godu KAOAJe skonstruirovalo i izgotovilo pervyj promyshlennyj obluchatel' pishhevyh produktov dlja kompanii 'N'jufild Prodakts Limited. V hode osushhestvlenija

 15. Technical analysis and economic effect of an industrial initiative in the photovoltaic sector; Effetto dell' analisi tecnica ed economica di una iniziativa industriale nel settore dell'energia fotovoltaica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ciorba, U.; Pauli, F. [ENEA, Funzione Centrale Studi, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy); Menna, P. [ENEA, Funzione Centrale Studi, Centro Ricerche Portici, Naples (Italy)

  2001-07-01

  In this paper it is assessed the potential economic impact of an industrial initiative in the photovoltaic manufacturing sector, in terms of induced production and job creation, to be implemented in Morocco. This country exhibits indeed a high potential for photovoltaic installations as proved by the relevant number of national and international deployment programs currently underway. Solar electricity generation schemes look very promising for the relevant role they could play in the future, Co2-emission free, world energy scenarios making potentially more appealing the planning of longer-term public investments. In this study, it was described the manufacturing process providing the solar modules as final output and associate to each step of the process the corresponding costs. Then, using input-output method, it was evaluated the economic impact of the production of 5 MWp modules a year under different hypotheses. A production of 5MWp photovoltaic modules, which require an overall investment of Euro 16.3 millions increases gross domestic product of Euro 57.6 millions if cells are locally produced and only of Euro 22.3 millions when the cells are imported, creating 2570 and 489 jobs, respectively. These results outline the importance of availability of inputs in local economical context. [Italian] In questo lavoro valutiamo il potenziale impatto economico, in termini di produzione indotta e incremento di occupazione, di un' iniziativa industriale per la fabbricazione di moduli fotovoltaici in Marocco. Questo paese presenta, in effetti, un potenziale per installazioni fotovoltaiche molto interessante, come d'altra parte provano i numerosi programmi nazionali e internazionali attualmente in corso. Nel nostro studio, descriviamo, innanzitutto, il processo relativo alla produzione dei moduli, caratterizzandone ciascuna fase con i relativi costi, adattati al contesto prescelto per questo studio. Quindi, adottando la metodologia di analisi delle

 16. The Non-Destructive Testing of Fuel Elements and Their Components for the United Kingdom Power-Reactor Development Programme; Controle Non Destructif des Elements Combustibles et de Leurs Parties Constitutives dans le Cadre du Programme de Developpement des Reacteurs de Puissance au Royaume-Uni; Nedestruktivnoe ispytanie teplovydelyayushchikh ehlementov i ikh komponentov dlya osushchestvleniya programmy soedinennogo korolevstva po razrabotke ehnergeticheskikh reaktorov; Ensayo No Destructivo de Elementos Combustibles y sus Componentes, en el Marco del Programa de Reactores de Potencia del Reino Unido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mann, C. A.; Campsie, I. C. [U.K.A.E.A., Reactor Fuel Element Laboratories, Springfields, Salwick, Preston, Lancs. (United Kingdom)

  1965-10-15

  el desplazamiento transversal de tubos ha permitido, mediante una combinacion de tecnicas, instalar un dispositivo de ensayo que puede ser manejado por personal semiespeciali- zado. Las necesidades del Laboratorio en cuanto a datos de precision sobre las dimensiones de los tubos pueden satisfacerse con un sistema automatico que registra los datos y permite prescindir del metodo laborioso y algo inexacto de anotacion manual de los resultados. En el caso de la localizacion de fallas en las varillas de combustible, el metodo expuesto en el parrafo a) puede utilizarse en general para examinar los tubos de revestimiento despues de haber efectuado la carga del combustible y de haber cerrado los extremos del tubo; ademas, la integridad del cierre se comprueba radiograficamente. Para verificar adecuadamente el estado de una soldadura circular, se toman varias radiografias. Utilizando una tecnica panoramica puede tambien registrarse con exactitud la disposicion del combustible. Se estudia ademas la posibilidad de utilizar la radiografia cromatica. La deteccion de escapes en las varillas de combustible suele realizarse utilizando un espectrometro de masas despues de haber procedido al rellenado con helio. Si este no es posible, puede aplicarse un procedimiento de contrapresion. Para localizar los escapes se utilizan los metodos ordinarios de sondeo o 'rastreo'. Un procedimiento sencillo y poco oneroso aplicable cuando se trata de lfquidos, es el de burbujeo. Se estudia la posibilidad de utilizar el kripton-85. como gas indicador. (author) [Russian] Opisyvajutsja metody ispytanij, kotorye razrabotany v laboratorijah reaktornyh teplovydeljajushhih jelementov v porjadke osushhestvlenija programmy reaktornoj gruppy po razrabotke teplovydeljajushhih jelementov v vide tonkih sterzhnej dlja rjada reaktornyh sistem. Obolochka jetih sterzhnej predstavljaet soboj trubku diametrom 5-15 mm i izgotavlivaetsja iz nerzhavejushhej stali i splavov cirkonija. a. Defektoskopija v trubkah Ul

 17. Total Counting and Spectroscopy in the Assessment of Alpha Radioactivity in Human Tissues; Determination de la Radioactivite Alpha des Tissus Humains par Dosage de l'Activite Globale et Spectroscopie; Obshchee izmerenie i spektroskopiya pri opredelenii al'fa-radioaktivnosti tkanej cheloveka; Evaluacion de la Actividad Alfa en los Tejidos Humanos por Recuento Global y Espectroscopia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mayneord, W. V.; Hill, C. R. [Physics Department, Institute of Cancer Research, Royal Cancer Hospital, Clifton Avenue, Belmont, Surrey (United Kingdom)

  1964-10-15

  atmosfera y se citan ejemplos de los resultados de las mediciones de aire ligeramente contaminado por esa sustancia. Se describen asimismo procedimientos de medicion del {sup 239}Pu en tejidos humanos normales y se exponen algunos resultados. Se estudia la contribucion aportada por el {sup 210}Po a la dosis de irradiacion natural proveniente del medio ambiente en el esqueleto y en los organos reproductores del hombre. Se demuestra que esa aportacion puede constituir una fraccion significativa de la dosis total recibida. (author) [Russian] Daetsja kratkij obzor programmy po izmereniju al'fa- radioaktivnosti. Vypolnenie programmy, kotoroe pervonachal'no osnovyvalos' na ispol'zovanii prostyh i chuvstvitel'nyh metodov podscheta s pomoshh'ju tonkih cink-kadmij-sul'fidnyh jekranov teper' vkljuchaet ispol'zovanie metoda al'fa-spektroskopii, razrabotannogo dlja bol'shogo kolichestva istochnikov s nizkoj specificheskoj aktivnost'ju. S pomoshh'ju jetih metodov mozhno izmerjat' urovni specificheskoj aktivnosti vplot' do 10{sup -13} kjuri/g i v nekotoryh sluchajah poluchat' razreshenie jenergii porjadka 40 kjev narjadu s nezavisimoj identifikaciej, osnovannoj na izmerenii perioda poluraspada. Daetsja opisanie dvuh al'fa-spektrometrov, ispol'zovannyh pri izmerenii bol'shogo kolichestva obrazcov, vzjatyh u ljudej, i materialov okruzhajushhej sredy. Osoboe vnimanie udeljalos' izucheniju Po{sup 210} , kotoryj, kak izvestno, prisutstvuet v rjade pishhevyh produktov i tkanjah chelovecheskogo organizma. Opisany metody issledovanija Pu{sup 239} v atmosfere i privedeny primery rezul'tatov izmerenija zagrjaznenija vozduha malymi kolichestvami jetogo materiala. Opisany metody izmerenija Pu{sup 239} v normal'nyh tkanjah u cheloveka i privedeny nekotorye rezul'taty. Obsuzhdaetsja rol' Ro{sup 210} v povyshenii urovnja estestvennogo fonovogo obluchenija kostej i reproduktivnyh organov cheloveka. Pokazano, chto jeta dolja mozhet sostavljat' znachitel'nuju chast' obshej poluchennoj dozy. (author)

 18. Recent Advances in Food Irradiation Research in Japan; Recents Progres de l'Irradiation des Produits Alimentaires au Japon; Poslednie dostizheniya v issledovaniyakh po oblucheniyu produktov pitaniya v Yaponii; Progresos Recientes de las Investigaciones Sobre Irradiacion de Alimentos Realizadas en el Japon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matsuyama, A. [Laboratory of Radiation Biology, Institute of Physical and Chemical Research, Honkomagome, Bunkyo-Ku, Tokyo (Japan)

  1966-11-15

  'noj programmy po oblucheniju produktov pitanija v oblasti kak fundamental'nyh, tak i prakticheskih problem. V nastojashhee vremja Komissija po atomnoj jenergii predprinimaet usilija po razrabotke programmy issledovanij metodov i ih prakticheskogo primenenija, kotoraja, verojatno, nachnet osushhestvljat'sja v 1967 godu. Sotrudnichestvo issledovatelej v jetoj oblasti privelo k sozdaniju Japonskoj issledovatel'skoj associacii po oblucheniju produktov pitanija, i jeta organizacija, kak ozhidaetsja, budet igrat' vazhnuju rol' v razrabotke nacional'noj programmy. V nastojashhee vremja v Japonii imeetsja okolo 30 radioizotopnyh istochnikov porjadka kilokjuri i pochti takoe zhe chislo generatorov jelektronov, vkljuchaja neskol'ko krupnyh obluchajushhih ustanovok. Prakticheskie issledovanija po oblucheniju produktov v Japonii razdeljajutsja na tri kategorii v zavisimosti ot ih celi. Pervaja - jeto predohranenie produktov pitanija ot.porchi s pomoshh'ju obluchenija; jetim issledovanijam udeljaetsja glavnoe vnimanie. Zaderzhka prorastanija kartofelja, luka i batata, obezzarazhivanija risa, pshenicy i izdelij iz nih i obrabotka nebol'shimi dozami germeticheski upakovannoj ryby i vodnyh zhivotnyh, imejushhih pancir', pri velichine dozy menee 0,5 Mrad i nekotoryh fruktov, takih kak klubnika i apel'siny, - jeto primery potencial'nogo primenenija obluchenija. Interesnoe nabljudenie pri obluchenii risa sostojalo v tom, chto pri obezzarazhivajushhej doze v 5 000- 20 000 rad kachestvennye izmenenija, obnaruzhimye neposredstvenno posle obluchenija, stali posle vos'mimesjachnogo hranenija neznachitel'nymi pri statisticheskom analize organolepticheskih dannyh. Vtoraja kategorija - jeto issledovanija po ocenke vrednyh biologicheskih i biohimicheskih faktorov v produktah pitanija s tochki zrenija zdravoohranenija. Chuvstvitel'nost' k oblucheniju, proizvedennogo Cl. botulinum tipa E, issledovalas' v svjazi s celostnost'ju obluchennyh produktov pitanija. Tret'ja kategorija svjazana s ispol

 19. Cinquant’anni di esperienze nella gestione dei centri storici in un caso esemplare / Fifty years of experience in the management of city centres: an exemplary case

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luca Gullì

  2012-05-01

  Full Text Available Il dibattito sull’ambiente antico e sull’inesauribile varietà di approcci che ne qualificano gli interventi di tutela riabilitazione è un tema che si ripresenta ciclicamente e con profili sempre diversi. Attraverso lo studio delle politiche di tutela, delle esperienze amministrative e della prassi di governo del patrimonio storico, dal primo dopoguerra agli anni Settanta, si può cercare di comprendere quali sono i presupposti che hanno portato a collocare il tema della tutela entro quella nuova cultura della città, sorta in ambito al dibattito urbanistico nazionale e che ha assunto il tema specialistico della tutela come campo di sperimentazione per la ridefinizione delle più ampie strategie di amministrazione della città, con progetti finalizzati alla conservazione del tessuto urbano storico nella sua globalità. Con il Piano per il centro storico di Bologna del 1969 e il successivo Peep del 1973, nonché con le vicende amministrative che ne hanno accompagnato l’attuazione e la gestione per più di venti anni, il centro storico diventa al contempo un campo di sperimentazione di politiche urbanistiche, politiche sociali e politiche di tutela del patrimonio storico. Nel mirare ad una tutela multidimensionale dei tessuti storici, i programmi elaborati dalle pubbliche amministrazioni hanno comportato la necessità di spostare il fuoco del progetto urbanistico per i tessuti storici verso una difficile integrazione tra istanze di conservazione dell’ambiente costruito, dei suoi manufatti e dello spazio collettivo, ed esigenze di governo complessivo delle dinamiche di trasformazione ed uso della città. The debate on urban renewal of historical city centers continues to propose new arguments, connected to the difficulties carried on by new uses demands, that carry on an equal variety of technical instruments and political options. A long period reconstruction of significanti italian conservation policies for ancient cities - from the

 20. The Why and How of Nuclear Accident Dosimetry; Dosimetrie en cas d'Accident Nucleaire: Raison d'Etre et Modalites; 041e 0411 041e 0421 041d 041e 0412 0414 ; Dosimetria en Casos de Accidente Nuclear: Justificacion y Modalidades

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vallario, E. J.; Wasson, H. R. [United States Atomic Energy Commission, Washington, DC (United States)

  1965-06-15

  eficaz de esta indole deben tenerse en cuenta varios parametros fundamentales, a saber: a) un metodo para clasificar las victimas del accidente nuclear; b) una instalacion dosimetrica fija (sistema primario) capaz de determinar in situ la dosis de primer impacto con un grado de exactitud previamente establecido; c) la necesidad de disponer de 'aparatos secundarios', y d) la necesidad de proveer al personal de dosimetros individuales que proporcionen informacion sobre el flujo y sobre el espectro, para facilitar la extrapolacion de los datos dosimetricos procedentes del sistema de dosimetros fijos, a los lugares ocupados por esas personas. La celda de deteccion neutronica del sistema debe informar sobre el flujo y el espectro a fin de proporcionar indicaciones cualitativas adecuadas para la evaluacion de la dosis. El grado de exactitud se fijara segun el estado actual de los conocimientos. Por otra parte, la celda de deteccion gamma debera permitir la medicion de las radiaciones gamma dentro del intervalo de interes biologico, esto es, entre 10 y 10{sup 3}r. Para que un sistema de dosimetria en caso de accidente sea eficaz, el numero de aparatos debe ser suficiente y su emplazamiento bien escogido; asimismo, es preciso poder recuperarlos rapidamente. El autor estima que una vez satisfechas esas condiciones, debe ser posible acopiar datos adecuados para todo el espectro de fision. (author) [Russian] Naznachenie jeffektivnoj dozimetricheskoj programmy, osushhestvljaemoj vo vremja jadernyh avarij, sostoit v obespechenii vozmozhnosti ocenki gamma- i nejtronnoj doz vo vremja jadernoj avarii. V jetoj svjazi obsuzhdaetsja vopros ob ogranichenii primenenija plenochnyh dozimetrov, v dopolnenie k nekotorym sluchajam avarij, kotorye ukazyvajut na njoobhodimost' imet' bolee jeffektivnuju programmu sistemy avarijnoj dozimetrii na ustanovkah, podverzhennyh opasnosti vozniknovenija jadernyh avarij. Pri razrabotke jeffektivnoj programmy, osushhestvljaemoj vo vremja jadernyh avarij

 1. Fixation of Radioactive Waste in Glass. Part I. Pilot-Plant Experience at Harwell; Fixation des Dechets Radioactifs dans le Verre, Premiere Partie: L'Usine Pilote de Harwell; 0424 0418 041a 0421 0410 0426 0418 042f 0420 0410 0414 0418 041e 0410 041a 0422 0418 0412 041d 042b 0425 041e 0422 0425 041e 0414 041e 0412 0412 0421 0422 0415 041a 041b 0415 ; Fijacion de Desechos Radiactivos en Vidrio. Parte I: Experiencia Adquirida en la Instalacion Piloto de Harwell

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elliot, M. N.; Gayler, R.; Grover, J. R.; Hardwick, W. H. [Atomic Energy Research Establishment, Harwell (United Kingdom)

  1963-02-15

  los dos anos de explotacion de una instalacion piloto inactiva, a fin de explicar como se han llegado a establecer las actuales condiciones de trabajo. El cumplimiento de ciclos de trabajo completos en estas condiciones ha demostrado que el procedimiento utilizado es seguro y susceptible de repeticion. Se han proyectado los elementos constructivos adecuados para una instalacion activa, se los ha sometido a ensayo y los autores presentan el esquema de la instalacion piloto de 1000 c que esta por entrar en servicio en Harwell. Analizan por ultimo los factores que intervienen en la aplicacion del proceso en mayor escala, teniendo en cuenta las necesidades del programa de energia nucleoelectrica en vias de ejecucion en el Reino Unido. (author) [Russian] Dokazyvaetsja neobhodimost' osteklovyvanija radioaktivnyh othodov s cel'ju ih dlitel'nogo hranenija. Opisyvajutsja razrabotannye v Harujelle tehnologicheskaja shema i rabochij cikl processov fiksacii. Daetsja obzor rezul'tatov dvuhgodichnoj raboty jeksperimental'noj neaktivnoj ustanovki s cel'ju pokazat' process usovershenstvovanija jekspluatacionnyh harakteristik. Polnye cikly, provedennye v jetih uslovijah, podtverdili nadezhnost' i vosproizvodimost' jetogo processa. Byli razrabotany i oprobovany tehnologicheskie uzly, neobhodimye dlja aktivnoj obstanovki; daetsja shema lushhenoj v Harujelle opytnoj ustanovki na 1000 kori. Obsuzhdajutsja faktory, ot kotoryh,zavisit rasshirenie masshtabov primenenija jetogo metoda v svete uvelichenija programmy vyrabotki jelektrojenergii v Soedinennom Korolevstve. (author)

 2. Non mi diverto più! Il gioco d’azzardo patologico / Je ne m’amuse plus ! Le jeu de hasard problématique / I am not amused anymore! The pathological gambling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vico Giulia

  2011-04-01

  .Argomento centrale di questo articolo è il gioco d’azzardo ed in particolare la patologia che esso può indurre. Al fine di introdurre il tema, viene esaminata l’organizzazione del gioco pubblico in Italia ed il contesto normativo in cui la materia è inserita. E’ poi analizzato l’inquadramento clinico della patologia e le caratteristiche di personalità e comportamentali tipiche del giocatore d’azzardo problematico. Dopo una breve disamina dei diversi programmi di trattamento della patologia, viene approfondita la particolare forma di terapia del gruppo di auto-aiuto dei “Giocatori Anonimi”. Essa rappresenta il contesto clinico all’interno del quale si è svolta una ricerca, che ha coinvolto 10 membri di un gruppo dell’associazione Giocatori Anonimi di Firenze, volta ad approfondire due aspetti peculiari dei giocatori d’azzardo patologici, cioè quelli relativi alle loro modalità erronee di pensiero concernenti il gioco ed alla loro decisione di partecipare al programma. In conclusione, data la gravità di questa patologia ai più sconosciuta, sono analizzate alcune importanti misure di prevenzione e di tutela dei giocatori d’azzardo problematici.

 3. Review of the {sup 60}Co Source. Development Program at Brookhaven National Laboratory; Le Programme de Mise au Point des Sources au {sup 60}Co au Laboratoire National de Brookhaven; Obzor programmy po razrabotke istochnikov {sup 60}Co v brukkhejvenskoj natsional'noj laboratorii; El Programa de Preparacion de Fuentes de {sup 60}Co del Laboratorio Nacional de Brookhaven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuhl, O. A. [Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States)

  1966-11-15

  Early in the 1950's, at the request of the United States Atomic Energy Commission, Brookhaven National Laboratory (BNL) undertook the development of radiation sources. These sources were mainly of two types: large tubes, and flat strips. Initially these were used for research at BNL. Later, other institutions were permitted to use the irradiation facilities designed for these sources. As interest grew, source-irradiator combinations were made available to other researchers. Shipping containers for sources were developed. Small hot cells and water-filled pools were constructed to utilize the sources. Methods of dosimetry, curie evaluation, and irradiator design for these sources are discussed in this paper. During the research stages, economics were not usually important; however, the trend toward large- scale radiation processing in the field of food, chemicals and medical supplies will require careful consideration of the technical and economic aspects of source design. The development of the BNL Standard Mark I and Mark II Sources, already in use in a number of' facilities, is to satisfy these important requirements. The Mark I and Mark II sources are interchangeable. An improvement in the Mark II element design is that the inner cladding is metallurgically bonded to the cobalt core. It is now possible, for the first time, to reactivate these source elements after a period of use. Individual strips are sized for easy arrangement in plaques of various dimensions and shapes. The design philosophy, fabrication techniques, and test procedures, together with source analysis and curie evaluation, are described. Comparisons are made with other source types currently in use and economical and technical advantages are discussed. (author) [French] A la demande de la Commission de l'energie atomique des Etats-Unis, le Laboratoire national de Brookhaven a entrepris des les annees 50 la mise au point de sources de rayonnement. Ces sources etaient principalement de deux types: tubes de grande dimension et bandes plates. Elles ont ete utilisees tout d'abord.pour des recherches au Laboratoire national de Brookhaven. Plus tard, d'autres centres ont ete autorises a utiliser les installations d'irradiation prevues pour ces sources, A mesure que l'interet grandissait, des ensembles sources-irradiateurs ont ete mis a la disposition d'autres chercheurs. Des chateaux pour l'expedition des sources ont ete mis au point. De petites cellules chaudes et des piscines d'eau ont ete construites pour utiliser les sources. L'auteur decrit les methodes dosimetriques, la mesure de l'activite et les caracteristiques des irradiateurs pour ces sources. La rentabilite etait en general sans importance au stade de la recherche; toutefois, du fait que l'on envisage d'utiliser des sources de rayonnement de grande dimension pour le traitement des produits alimentaires, des produits chimiques et des fournitures medicales, il faudra etudier de pres les aspects techniques et economiques de la conception des sources. La mise au point des sources universelles des types I et II du Laboratoire national de Brookhaven, deja utilisees dans plusieurs installations, doit permettre de repondre a ces imperatifs. Les sources I et II sont interchangeables. La conception de la source II est amelioree en ce sens que la gaine interieure est metallurgiquement liee a l'ame de cobalt. Il est maintenant possible, pour la premiere fois, de reactiver les sources apres une certaine periode d'utilisation. Les sources en bandes ont des dimensions permettant d'en faire aisement des plaques de tailles et formes diverses. L'auteur decrit les principes de conception, les methodes de fabrication et les methodes d'essai ainsi que l'analyse des sources et l'evaluation de leur activite. Il les compare avec d'autres types de sources actuellement utilises et discute les avantages economiques et techniques respectifs. (author) [Spanish] A peticion de la Comision de Energia Atomica de los Estados Unidos, el Laboratorio Nacional de Brookhaven (BNL) emprendio la preparacion de fuentes de radiacion a principios de los anos cincuenta. Estas fuentes son principalmente de dos tipos: tubos de gran diametro y bandas aplanadas. Comenzaron utilizandose para los trabajos de investigacion del BNL; mas adelante se autorizo a otras instituciones a emplear las instalaciones de irradiacion disenadas para esas fuentes. A medida que-aumento el interes por ellas, se fueron proporcionando a otros investigadores juntamente con sus dispositivos de irradiacion. Se idearon recipientes para transportarlas y se construyeron pequenas celdas calientes y piscinas para utilizarlas. En la memoria se examinan los metodos de dosimetrfa, de calculo de la dosis en curies y de diseno del dispositivo de irradiacion para estas fuentes. Durante los estudios se prescindio de los aspectos economicos; sin embargo, la tendencia hacia la irradiacion en gran escala de alimentos, productos quimicos y material sanitario exigira un examen cuidados de los aspectos tecnicos y economicos del diseno de las fuentes. El BNL ha preparado las fuenties tipo Mark I y Mark II, ya en servicio en buen numero de instalaciones, para responder a estos importantes requisitos. Las fuentes Mark I y Mark II son intercambiables. El diseno de los elementos de la fuente Mark II presenta la ventaja de que el revestimiento interior, va metalurgicamente unido al alma de cobalto. Asi es posible, por primera vez, reactivar estos elementos despues de utilizarlos durante cierto tiempo. Las bandas se fabrican en tamanos que permiten montarlas facilmente formando placas de varias formas y dimensiones. El autor describe los principios seguidos en el diseno, las tecnicas de fabricacion, los procedimientos de ensayo, el analisis de las fuentes y-la evaluacion de la dosis en curies. Hace comparaciones con otros tipos de fuentes en servicio y examina sus ventajas economicas y tecnicas. (author) [Russian] V nachale 50-h godov po pros'be Komissii po atomnoj jenergii SShA Brukhejvenskaja nacional'naja laboratorija(BNL) pristupila k razrabotke istochnikov izluchenij. Jeti istochniki byli v osnovnom bol'shie trubki i ploskie plastinki. Pervonachal'no oni prednaznachalis' dlja issledovanij v BNL. Pozdnee drugie uchrezhdenija poluchili razreshenie ispol'zovat' obluchateli, prednaznachennye dlja jetih istochnikov. Po mere povyshenija interesa kombinirovannye ustanovki, vkljuchajushhie istochnik i obluchatel', predostavljalis' drugim issledovateljam. Byli razrabotany kontejnery dlja transportirovki istochnikov i skonstruirovany nebol'shie ''gorjachie'' kamery i napolnennye vodoj bassejny dlja ispol'zovanija jetih istochnikov. Obsuzhdajutsja metody dozimetrii, opredelenie radioaktivnosti v kjuri i konstrukcija obluchatelja dlja jetih istochnikov. V bol'shinstve sluchaev vo vremja provedenija issledovanij jekonomicheskie aspekty ne imeli znachenija; odnako v svjazi s tendenciej k krupnomasshtabnoj radiacionnoj obrabotke v obla Inverted-Question-Mark tjax pishhevyh produktov, himikatov i medicinskih materialov neobhodimo budet tshhatel'no izuchit' tehnicheskie i jekonomicheskie aspekty konstrukcii istochnika. Razrabotka standartnyh istochnikov Brukhejvenskoj nacional'noj laboratorii ''Mark I'' i ''Mark I{sup ,} kotorye' uzhe ispol'zujutsja v rjade ustanovok, prizvana udovletvorit' jetim vazhnym trebovanijam. Istochniki ''Mark Ij i 'Mark II' vzaimozamenjaemy. Konstrukcija istochnika 'Mark II' uluchshena za schet metallurgicheskogo soedinenija vnutrennej obolochki s kobal'tovym serdechnikom. V nastojashhee vremja vpervye mozhno povtorno aktivirovat' jeti istochniki posle nekotorogo ispol'zovanija. Otdel'nye polosy dovodjatsja do trebuemyh razmerov s tem, chtoby ih mozhno bylo legko prikrepit' k plastinkam razlichnogo razmera i formy. Opisyvajutsja teoreticheskoe obosnovanie konstrukcii, metody izgotovlenija i procedury ispytanija, a takzhe analiz istochnika i opredelenie radioaktivnosti v kjuri. ''Proizvodjatsja ''sravnenija s drugimi vidami istochnikov, kotorye ispol'zujutsja v nastojashhee vremja, j obsuzhdajutsja jekonomicheskie.- i tehnicheskie preimushhestva. (author)

 4. La victima, el victimario y la justicia restaurativa / La victime, le criminel et la justice réparatrice / The victim, the offender and the restorative justice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Villarreal Sotelo Karla

  2013-03-01

  Full Text Available Nel 2008, il Messico ha promulgato una riforma costituzionale relativa ad un nuovo paradigma di giustizia riparativa mirato a salvaguardare la dignità delle vittime e all’introduzione di nuove norme, come pace e perdono.Le pratiche di giustizia riparativa dovranno permettere alle vittime, al criminale ed ai membri della comunità di: 1 partecipare nel riparare il danno causato dal reato; 2 considerare la vittima come un componente a parte intera della comunità; 3 promuovere la riconciliazione e la reintegrazione del delinquente nella comunità.Le basi teoriche dei programmi di giustizia riparativa risiedono negli approcci criminologici e vittimologici, i quali esplorano nuove aree di studio con riferimento a questi attori sociali coinvolti nel conflitto ed incoraggiano la conduzione di ricerche per giungere ad una vera giustizia riparativa. In tal senso, la ricerca criminologica e vittimologica ha il dovere di sviluppare metodi, modelli e strumenti da utilizzare nelle pratiche di giustizia riparativa al fine di permettere alle vittime ed ai cittadini di ricoprire un ruolo sempre più importante nel sistema di giustizia.En 2008, le Mexique a adopté une réforme constitutionnelle qui a créé un nouveau paradigme de justice réparatrice dans le but de protéger la dignité de la victime et d’introduire des normes légales et sociales innovantes (par exemple, paix et pardon.Les pratiques restauratrices permettront à la victime, au criminel et aux membres impliqués de la communauté de : 1 participer pour essayer de réparer le dommage causé par le crime ; 2 considérer la victime comme un membre à part entière de la communauté ; 3 promouvoir la réconciliation et la réintégration du criminel dans la communauté.Les pratiques restauratrices s’appuient sur les théories criminologiques et victimologiques auxquelles elles ouvrent de nouveaux domaines en termes d’études des acteurs sociaux impliqués dans le conflit criminel. En ce

 5. European questionnaire on the use of computer programmes in radiation dosimetry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gualdrini, G. [ENEA, Centro Ricerche Ezio Clementel, Bologna (Italy). Dipt. Ambiente; Grosswendt, B.; Siebert, B.R.L. [Braunschweig (Germany); Tanner, R. [NRPB, Dosimetry Development Group, Chilton, Didcot, Oxon (United Kingdom); Terrisol, M. [CPAT, Univ. Paul Sabatier, Toulouse (France)

  1999-07-01

  'impiego di metodi di calcoli adatti a riprodurre i dati sperimentali in modo soddisfacente. L'aumento vertiginoso della potenza di calcolo negli anni recenti ora permette l'impiego di strumenti di calcolo per dosimetria delle radiazioni ionizzanti anche in applicazioni di routine. Molte istituzioni che si occupano di radioprotezione, tuttavia, hanno piccoli gruppi che, in aggiunta al loro lavoro di routine, spesso non sono in grado di specializzarsi nel campo della dosimetria numerica. Questo significa che non solo esperti ma un sempre crescente numero di utenti casuali impiegano mezzi di calcolo complessi come codici di trasporto di radiazione multiscopo. Tale impiego massiccio di programmi di calcolo nel campo della radioprotezione e della dosimetria ha spinto la Concerted Action Investigation and Quality Assurance of Numerical Methods in Radiation Protection Dosimetry del 4th framework programme della Commissione Europea a preparare, distribuire e analizzare un questionario sull'impiego di questi codici. Sono state raccolte risposte da un numero significativo di utenti da quasi tutti i paesi della Comunita' Europea ( e da alcuni paesi extraeuropei) e cio' ha consentito di ottenere un soddisfacente panorama sullo stato dell'arte in questo campo. I risultati ottenuti dal questionario e presentati nel presente Rapporto si possono considerare indicativi della situazione di impiego di sofisticati codici di calcolo all'interno della Comunita' Europea nonostante che il gruppo di utenti che hanno aderito all'iniziativa non possa essere considerato un campione rappresentativo nel senso stretto della statistica.

 6. The Israel Food Irradiation Programme and Progress During 1964-1966; Le Programme Israelien d'Irradiation de Denrees Alimentaires et son Evolution entre 1964 et 1966; Izrail'skaya programma po oblucheniyu pishchevykh produktov i uspekhi, dostignutye v ehtoj oblasti v 1964-1966 gg; El Programa de Irradiacion de Alimentos de Israel y sus Progresos Durante el Periodo 1964-1966

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kahan, R. S.; Eisenberg, E.; Lapidot, M. [Soreq Nuclear Research Centre, Yavne (Israel)

  1966-11-15

  con zumos enlatados de naranjas irradiadas. (author) [Russian] Programma po oblucheniju sel'skohozjajstvennyh produktov v Izraile koordiniruetsja komitetom, sozdannym Izrail'skim nacional'nym nauchno-issledovatel'skim sovetom i sostojashhim iz predstavitelej Komissii po atomnoj jenergii Izrailja, Ministerstva sel'skogo hozjajstva i predstavitelej razlichnyh torgovyh i sel'skohozjajstvennyh associacij. Zadachi programmy zakljuchajutsja v sledujushhem: poluchit' razreshenie pravitel'stvennyh organov na obluchenie kul'tur, uzhe poluchivshih- podobnoe razreshenie za granicej (kartofel', luk); prodolzhat' rabotu nad kul'turami. Mestnogo znachenija (abrikosy, grushi) i nad jeksportnymi kul'turami (citrusovye, banany, avokado). Istochnik aktivnost'ju 30 000 kjuri ustanavlivalsja v universal'nyj obluchatel' novejshej konstrukcii. Ob{sup e}kty vesom ot neskol'kih gramm do 50 kg obluchalis' dozami ot 20 do 5 x 10{sup 6} rad i moshhnost'ju dozy ot 1,5 do 800 krad/chas. Dlja citrusovyh issledovalos' vlijanie uslovij proizrastanija, sozrevanija, obluchenija i temperatury hranenija. V ramkah programmy za odnu nedelju bylo polucheno i vypushheno 7 millionov sredizemnomorskih plodovyh muh. Byli opredeleny letal'nye dozy dlja rannih stadij razvitija jetih muh. Kartofel' letnego i zimnego urozhaja sorta ''Ap-tu-dejt'' hranilsja partijami po 40 kg v techenie 12 mesjacev pri raznyh temperaturah posle obluchenija dozami raznoj moshhnosti. Provodjatsja opyty po opredeleniju vlijanija obluchenija na zamedlenie prorastanija luka, a takzhe na zamedlenie sozrevanija bananov iz treh klimaticheskih rajonov i avokado treh sortov. Provedeny predvaritel'nye jeksperimenty na saharnoj svekle s cel'ju predotvrashhenija poter' saharozy v period mezhdu sborom urozhaja i jekstrakciej; na obezvozhennyh ovoshhah s cel'ju sokrashhenija vremeni ih prigotovlenija, na shokoladnyh izdelijah s nachinkoj s cel'ju dezinfestacii i na konservirovannom soke iz obluchennyh apel'sinov. (author)

 7. Review of the United States Army Wholesomeness of Irradiated Food Program (1955-1966); Apercu du Programme d'Etudes de l'Armee des Etats Unis sur la Comestibilite des Produits Alimentaires Irradies (1955-1966); Obzor programmy Amerikanskoj armii po voprosu sokhraneniya vkusovykh i pitatel'nykh'kachestv obluchennykh pishchevykh produktov (1955-1966); Programa del Ejercito de Los Estados Unidos Relativo a la Comestibilidad de los Alimentos Irradiados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raica, N. Jr. [United States Army Medical Research And Nutrition Laboratory, Fitzsimons General Hospital, Denver, CO (United States); Howie, D. L. [United States Army Medical Research and Development Command, Office of the Surgeon General, Washington, DC (United States)

  1966-11-15

  The United States Army has been actively engaged in a comprehensive program to study many questions, previously unanswerable, regarding the use of ionizing radiation for the preservation of food. This paper reviews data regarding the wholesomeness (toxicological, nutritional and, in part, microbiological safety) of irradiated foods. The long-term feeding studies have been completed, and it has been demonstrated that irradiated foods are as wholesome and, in general, as acceptable as conventionally processed foods. Data were obtained through the efforts of more than 30 academic, commercial and government laboratories, and include results from the feeding of 21 irradiated foods (meat, fish, fruits and vegetables) to over 15000 mice, 5000 parent generation rats, 300 dogs and 37 monkeys. The test foods were usually irradiated to 2.79 and 5.58 Mrads with spent fuel rods, {sup 60}Co or 10-MeV electron sources, and were stored for a minimum of three months at room temperature before they were fed. Control, non-irradiated foods were stored frozen until fed. Diets containing 35% (dry weight) of the test food were fed to two different species for two years. Growth, reproduction, lactation, hematology, longevity, histopathology and carcinogenicity were studied. To study carcinogenicity more specifically, mice were fed 100% irradiated diets for two years. Other studies included induced radioactivity, nutrient stability and adequacy, tissue enzyme levels, digestibility, vitamin K nutrition and chemical changes. Human subjects were fed fifty-four different irradiated (9.3 krads-3.7 Mrads) foods in diets which contained 32-100% irradiated calories for two-week periods. The conclusions arrived at were that: (a) Foods irradiated with gamma rays or 10-MeV electrons to 5.6 Mrads are as wholesome as non-irradiated foods; (b) In general, vitamin losses in irradiation processing are comparable to losses in thermal processing; (c) There is no detectable induced radioactivity in foods irradiated with {sup 60}Co or with 10-MeV electrons; (d) Irradiated foods are, in general, as acceptable as non-irradiated foods. In the light of these conclusions, the United States Food and Drug Administration has approved irradiation of the following foods: bacon with 4.5 Mrads - {sup 60}Co or 10 MeV electrons; wheat and wheat products with 50 krads - {sup 60}Co; potatoes with 10 krads - 2-MeV electrons. Other petitions are pending or are being prepared. (author) [French] L'Armee des Etats-Unis s'occupe activement de l'execution d'un programme general de recherches sur les nombreuses questions non encore resolues touchant l'utilisation des rayonnements ionisants pour la conservation des produits alimentaires. L'auteur examine dans le present rapport les donnees relatives a la question de la comestibilite (securite toxicologique, nutritive et, en partie, microbiologique) des produits alimentaires irradies. Les etudes a long terme d'alimentation ont ete faites; elles ont demontre que les produits alimentaires irradies sont aussi comestibles, et dans l'ensemble aussi acceptables, que les produits traites selon les procedes classiques. Les donnees ont ete obtenues grace aux travaux de plus de 30 laboratoires universitaires, commerciaux et gouvernementaux et comprennent les resultats d.'experiences sur plus de 15 000 souris, 5000 rats d'une meme souche, 300 chiens et 37 singes, au moyen de 21 produits alimentaires irradies (viandes, poissons, fruits et legumes). En general, les produits alimentaires utilises ont ete irradies a 2,79 et 5,58 Mrad avec un barreau de combustible epuise, des sources au {sup 60}Co ou des sources d'electrons de 10 MeV, et ont ete stockes pendant un minimum de trois mois a la temperature ambiante avant d'etre donnes aux animaux. Des produits alimentaires temoins non irradies ont ete conserves par congelation jusqu'a leur utilisation. Deux especes differentes ont ete nourries'pendant deux-ans avec des aliments contenant 35% (en poids sec) de denrees irradiees. L'auteur a etudie la croissance, la reproduction, la lactation, l'hematologie, la longevite, l'histopathologie et la carcinogenicite. Afin d'etudier plus specialement la carcinogenicite, il a soumis pendant deux ans des souris a un regime alimentaire constitue a 100% par des produits irradies. D'autres etudes ont porte'sur'la radioactivite induite, la stabilite et la valeur des elements nutritifs, la teneur en enzymes des tissus, la digestibilite, l'action de la svitamine- K.sur la nutrition et les modifications chimiques. On a alimente des etres .humains pendant-des periodes de deux semaines au moyen de 54 produits alimentaires irradies differents (9,3 krad a 3,7 Mrad), la proportion de calories irradiees dans les regimes alimentaires variant de 32 a 100%. L'auteur est arrive aux conclusions suivantes: a) Les produits alimentaires irradies par des rayons gamma ou des electrons de 10 MeV a 5, 6 Mrad sont aussi comestibles que les produits alimentaires non irradies; b) En general, les pertes en vitamines dues au traitement par irradiation sont comparables aux pertes resultant du traitement thermique; c) 11 n'existe aucune radioactivite induite detectable dans les produits alimentaires irradies au {sup 60}Co ou avec des electrons de 10 MeV; d) Les produits alimentaires irradies sont en generat aussi acceptables que les produits non irradies. ' A la lumiere de ces'conclusionsi le service de controle des produits alimentaires et pharmaceutiques des Etats-Unis a approuve le traitement des produits alimentaires suivants: lard, 4, 5 Mrad, {sup 60}Co ou electrons de 10 MeV; ble et produits derives, 50 krad; {sup 60}Co; pommes de terre, 10 krad, electrons de 2 MeV. D'autres demandes sont en cours d'examen ou de preparation. (author) [Spanish] El ejercito de los Estados Unidos ha emprendido la ejecucion de un amplio programa encaminado a dilucidar una serie de cuestiones suscitadas por el empleo de las radiaciones ionizantes para la conservacion de alimentos. En la memoria se exponen algunos datos relativos a la cuestion de la comestibilidad de los alimentos irradiados (seguridad desde el punto de vista de la toxicidad, de la nutricion y en parte, de la microbiologia). Concluidos ya los prolongados estudios sobre el consumo de esos alimentos por animales, se ha demostrado que los alimentos irradiados son tan comestibles y, en general, tan aceptables como los tratados por procedimientos clasicos. Los datos se han obtenido gracias a la colaboracion de mas de 30 laboratorios de instituciones docentes, empresas comerciales y organismos oficiales, y comprenden los resultados de estudios sobre el consumo de 21 productos alimenticios irradiados (carne; prescado, frutas y verduras) por mas de 15 000 ratones, 5000 ratas de la misma progenie, 300 perros y 37-monos. En general, los alimentos utilizados para esos estudios recibieron dosis de 2,79 a 5, 58 Mrad obtenidas por medio de combustible agotado, cobalto-60 o fuentes de.electrones de 10 MeV; antes de darlos a los animales se almacenaron durante ues meses; como minimo, a la- temperatura ambiente. Los alimentos no irradiados utilizados como testigo se mantuvieron congelados hasta el momento de su consumo. Durante dos anos se administraron dietas con el 35% (en peso seco) de alimentos irradiados, a dos especies diferentes. Se estudio el crecimiento, la reproduccion, la lactacion, la hematologia, la longevidad, la histopatologfa y la carcinogenesis. Para examinar mas a fondo este ultimo punto, durante dos anos se administraron a ratones dietas con el 100% de alimentos irradiados. Tambien se estudio la radiactividad inducida, la estabilidad y suficiencia de las sustancias nutritivas, la concentracion de enzimas en los tejidos, la digestibilidad, la riqueza en vitamina K y las alteraciones quimicas. Durante periodos de dos semanas se administraron a seres humanos 54 alimentos irradiados diferentes (9,3 krad - 3,7 Mrad) en dietas cuyos componentes portadores de calorias estaban irradiados en la proporcion de 32% a 100%. Se llego a las siguientes conclusiones: a) los alimentos irradiados con rayos gamma o con electrons de 10 MeV, en dosis de 5,6 Mrad como maximo, sori tan comestibles como los alimentos no irradiados; b) en general, las perdidas de vitaminas por'irradiacion son analogas a las que produce el tratamiento termico; c) en los alimentos irradiados con cobalto-60 o con electrones de 10 MeV no existe radiactividad inducida detectable; d). los alimentos irradiados son, en general, tan aceptables como los no irradiados. En vista de estas conclusiones, la autoridad competente de los Estados Unidos ha aprobado la irradiacion de los siguientes alimentos: tocino, dosis de 4,5 Mrad, cobalto-60 o electrones de 10 MeV; trigo y derivados, dosis de 50 krad, cobalto-60; patatas, dosis de 10 krad, electrones de 2 MeV; Se estan estudiando o tramitando otras autorizaciones. (author) [Russian] Armija SShA shiroko izuchala mnogie voprosy, kasajushhiesja primenenija ionizirujushhego obluchenija dlja sohranenija pishhevyh produktov. . Rassmatrivajutsja dannye, otvechajushhie na vopros o sohranenii vkusovyh i pitatel'nyh.kachestv(s tochki zrenija toksikologii, pitatel'nosti i, chastichno, mikrobiologicheskoj bezopasnosti) obluchennyh pishhevyh produktov. Bylo zaversheno izuchenie rezul'tatov dlitel'nogo kormljonija zhivotnyh i pokazano, chto obluchennye pishhevye produkt sohranjajut svoi kachestva v toj zhe stepeni, i, kak pravilo, tak zhe prjjomlemy, kak'i pishhevye produkty, obrabotannye obychnym sposobom. Dannye byli polucheny blagodarja usilijam bolee-30 universitetskih, kommercheskih i pravitel'stvennyh laboratorij i vkljuchajut v sebja rezul'taty kormlenija obluchennymi pishhevymi produktami (mjaso, ryba, frukty, juvoshhi i -dr. - vsego 21: vid) 15 000 myshej, 5000 roditel'skih pokolenij krys, 300 sobak i 37 obez'jan. Kak pravilo, produkty byli oblucheny dozami do 2,79 i 5,58 megarada. Istochnikami obluchenija sluzhili otrabotavshie toplivnye, sterzhni, ustanovki s kobal'tom-60 ili jelektronnye istochniki moshhnost'ju 10 Mjev. Pered skarmlivaniem produkty hranilis' pri komnatnoj temperature ,ne menee 3 mesjacev. Kontrol'nye, t.e. neobluchennye pishevye produkty hranili v zamorozhennom vide do momenta skarmlivanija. Racion, soderzhashhij 35% (suhoj ves) ispytyvaemyh pishhevyh produktov, skarmlivali dvum razlichnym vidam'v techenie dvuh let. Izuchalis' rost, razmnozhenie, laktacija, gematologija, prodolzhitel'nost' zhizni, gistopatologija'i kancerogenija podopytnyh zhivotnyh. S cel'ju poluchenija vozmozhnostej dlja bolee special'nogo izuchenija kancerogjonii mysham v techenie dvuh let skarmlivali racion 100%-nogo obluchenija. Drugie issledovanija vkljuchali inducirovannuju radioaktivnost', pitatel'nuju stabil'nost' i adekvatnost', urovni tkanevogo jenzima, usvojaemost', nalichie vitamina K p himicheskie izmenenija. Ljudi, v otnoshenii kotoryh propodilis' jeksperimenty, v techenie 2-h nedel' poluchali v .pishhu 54 razlichnyh-vida, obluchennyh (9,3 kilorad - 3 ,7 megarad) pishhevyh produktov,, ih racion soderzhal 32 - 100% obluchennyh kalorij. Na osnove opytov byli sdelany sledujushhie vyvody: a) pishhevye produkty, obluchennye gamma-luchami ili jelektronami moshhnost'ju 10 Mjev do 5,6 Mrad, sohranjajut svoi vkusovye j pitatel'nye kachestva v toj zhe stepjoni, chto i ne- obluchennyjo; b) kak pravilo, poter i vitaminov v processe obluchenija analogichny poterjam vitaminov v processe termicheskoj obrabotki pishhevyh produktov; v) v pishhevyh produktah, obluchennyh s pomoshh'ju kobal'tovoj ustanovki (kobal't-bO) ili jelektronami moshhnost'ju 10 Mjev, net zametnoj inducirovannoj radioaktivnosti; g) obluchennye pishhevye produkty, kak pravilo, tak zhe priemlemy, kak i neobluchennye. V sootvetstvii s jetimi vyvodami amerikanskaja administracija, vedajushhaja pishhevymi produktami i lekarstvami, odobrila upotreblenie v pishhu sledujushhih produktov: bekona, obluchennogo dozoj do 4,5 Mrad s pomoshh'ju ustanovki kobal't-60 ili jelektronami moshhnost'ju 10 Mjev; pshenicy i produktov ije nee, obluchennyh dozoj do 50 kjlorad s'pomoshh'ju ustanovki kobal't-60; kartofelja, obluchennogo dozoj do 10 kilorad jelektronami moshhnost'ju 2 Mjev. Drugie svedenija nahodjatsja v,stadii podgotovki. (author)

 8. The First Two Years of Operating Experience of the Kahl Nuclear Power Station; Experience acquise pendant les deux premieres annees de fonctionnement de la centrale nucleaire de Kahl; Opyt pervykh dvukh let ehkspluatatsii atomnoj ehlektrostantsii v Kale; Experiencia adquirida en los primeros cuatro anos de funcionamiento de la central nucleoelectrica de Kahl

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruchner, H. J. [Aeg-Kernenergieanlagen, Frankfurt-am-Main (Germany); Weckesser, A. [Versuchs-Atomkraftwerk Kahl Gmbh, Kahl (Germany)

  1963-10-15

  , une boucle experimentale destinee a l'etude de la surchauffe nucleaire. (author) [Spanish] La central de Kahl constituye la primera central nucleoelectrica europea de propiedad privada, y funciona en carga desde junio de 1961. Esta equipada con un reactor de agua hi que trabaja en ciclo indirecto por circulacion natural. Su capacidad electrica neta asciende a 15 MW y hasta febrero de 1963 habia producido 140 millones de kWh. La memoria revisara la experiencia adquirida durante su funcionamiento, ante todo con el extenso programa de ensayos sobre el comportamiento transitorio y la exploracion gamma. Presentara datos acerca del resultado que han dado en funcionamiento ciertas partes de la central, tales como el dispositivo de accionamiento de las barras de control, el sistema de purificacion de los gases de escape y la turbina. Una vez terminado el programa de ensayos, la planta se exploto en carga basica durante algun tiempo a fin de reunir datos sobre el rendimiento del combustible en la ptactica. Una vez completada esta fase, se instalara en el reactor de Kahl un circuito experimental de sobrecalentamiento nuclear. (author) [Russian] Atomnaya ehlektrostantsiya v Kale, pervaya v Evrope chastnaya atomnaya ehlektrostantsiya, ehkspluatiruetsya pod nagruzkoj s iyunya 1961 goda. Na ehlektrostantsii ustanovlen reaktor s kipyashchej vodoj, kosvennym tsiklom i estestvennoj tsirkulyatsiej. Chistaya ehlektricheskaya moshchnost' reaktora sostavlyaet 15 mgvt. Do fevralya 1963 goda kolichestvo poluchennoj ehnergii sostavilo 140 mln. kvt.ch. Rassmotren opyt ehkspluatatsii, v chastnosti rasshirennaya programma ispytanij: naprimer,povedenie reaktora pri perekhodnom protsesse i kontrol' gamma-izlucheniya. Budut predstavleny rezul'taty izucheniya ehkspluatatsionnoj kharakteristiki nekotorykh komponentov ustanovki, naprimer sistemy privoda reguliruptsikh sterzhnej, sistemy udaleniya gaza i turbiny. Posle osushchestvleniya ehtoj programmy ispytanij ustanovka v techenie nekotorogo vremeni

 9. Una introduzione ai software per il crime mapping / Observations préliminaires sur les logiciels du mappage du crime / Some introductory notes on crime mapping software

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ummarino Alessandro

  2013-03-01

  Full Text Available RiassuntoIl Crime Mapping più che una disciplina a se stante non è altro che l’applicazione di tecniche di analisi statistico-geografica allo studio dei reati. Grazie all’utilizzo dei software GIS (Geographic Information System, all’esponenziale sviluppo dell’informatica e alla facile accessibilità al web, la produzione di mappe di qualità è ormai alla portata di un qualunque utente medio. La possibilità di applicare tali tecniche di analisi è offerta in modo efficace da software GIS commerciali e da software GIS free e open source. Chi si vuole avvicinare a questa disciplina, sia che intenda procedere con applicazioni di tipo tattico (pianificazione dei controlli, attività di prevenzione, investigazioni giudiziarie, etc. sia che intenda svolgere degli studi di tipo sociologico (criminalità, devianza, illegalità diffusa, percezione della sicurezza, etc., deve comunque acquisire una solida preparazione di base nell’utilizzo di programmi GIS prima di inferire generalizzazioni dai risultati utilizzando chiavi di lettura provenienti dalle scienze sociali. Il Crime Mapping può trovare una valida applicazione nell’ambito di una generale attività di polizia, soprattutto a livello locale, per la gestione delle risorse destinate alla sicurezza, per la programmazione dei servizi di polizia e soprattutto quale supporto di tipo tattico nell’ambito di attività mirate alla repressione e alla prevenzione di specifici atti criminosi e illeciti. Le mappage du crime n’est pas simplement une discipline en soi, mais une application de techniques d’analyse statistiques et géographiques à l’étude du crime. Grâce au développement exponentiel de l’informatique et à l’accessibilité du Web , tous les utilisateurs moyens ont désormais la possibilité de produire des cartes des crimes de qualité avec le logiciel SIG (système d'information géographique (GIS - Geographic Information System. Aujourd’hui la possibilité de se

 10. The Determination of Components of Radioactive Decay Mixtures by Computer Analysis of Count-Rate Data; Determination des Composants de Melanges Radioactifs en Decroissance par Analyse a l'Ordinateur des Resultats du Comptage; Opredelenie komponentov smesej radioaktivnogo raspada posredstvom analiza dannykh skorostej scheta s pomoshch'yu schetno-reshayushchego ustrojstva; Determinacion de los Componentes de Mezclas Radiactivas por Analisis de los Datos de Recuento Mediante Calculadoras

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Airman, W. D.F.; Tyler, S. A.; Dipertand, M. H.; Sedlet, J. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1965-10-15

  byla zatem special'no prisposoblena k analizu dannyh skorostej al'fa- i beta-scheta, poluchennyh nespektroskopicheskimi metodami. Odnako jetu programmu mozhno prisposobit' dlja obrabotki obshhih gamma- i spektroskopicheskih dannyh pri uslovii, chto diapazony jenergij, v predelah kotoryh delajutsja jeti izmerenija, dajut vozmozhnost' ustanovit' korreljaciju mezhdu jetimi dannymi i skorostjami polnogo raspada i narastanija. Obsuzhdajutsja podrobnosti vyrabotki jetoj programmy, a takzhe rezul'taty, poluchennye na osnovanii teoreticheskih i jeksperimental'nyh dannyh i posluzhivshie dlja proverki jetoj programmy. (author)

 11. Research with a Natural-Uranium Light-Water Subcritical Assembly; Recherches au Moyen d'un Ensemble Sous-Critique a Uranium Naturel et a Eau Ordinaire; Issledovaniya na podkriticheskoj sborke,rabotayushchej na prirodnom urane i obychnoj vode; Investigaciones con un Conjunto Subcritico de Uranio Natural y Agua Ligera

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koskinen, H. [Institute of Technical Physics, Otaniemi (Finland)

  1964-02-15

  natural-agua ligera, en especial de la validez de los modelos de frenado de pocos grupos para cuerpos de estructura uniforme y no uniforme. Los conjuntos con una sola fuente de fision espontanea se consideran particularmente adecuados para las investigaciones de esta clase, aunque la estadistica solo abarca un numero reducido de observaciones. Esto se debe a dos hechos: 1. El espectro de la fuente primaria se puede considerar identico al de la fision inducida, por lo que no existen fluctuaciones transitorias de energia como en el caso de una fuente puntiforme de neutrones rapidos. 2. La intensidad de la fuente primaria en cada punto del espacio es proporcional a la seccion eficaz de fision del combustible cuando esta ultima se considera en funcion de las coordenadas espaciales. Esta particularidad contribuye a simplificar las ecuaciones de flujo y permite, en muchos casos, hallar una analogia con los sistemas criticos. Un analisis minucioso de las distribuciones de flujo en sistemas de esta clase proporciona datos sobre la validez de modelos especiales de frenado. Tambien es posible obtener algunas aclaraciones sobre problemas como la fision rapida por interaccion y la probabilidad de escape por resonancia en funcion del espacio. El autor estima que, debido a sus multiples aplicaciones y a su seguridad intrinseca, los conjuntos subcriticos con moderador liquido constituyen casi la unica posibilidad de estudiar sistematicamente reticulados no uniformes. Existe el proposito de anadir a ese conjunto elementos enriquecidos. Ello permitira proceder al estudio sistematico de reticulados mixtos, y debido al flujo mas elevado, facilitara tambien el estudio de otros factores no uniformes. La memoria expone algunos aspectos de ese programa futuro. (author) [Russian] Soobshhaetsja ob issledovanijah na podkriticheskoj sborke, rabotajushhej na prirodnom urane i obychnoj vode. Predstavleny takzhe nekotorye temy iz programmy budushhih issledovanij. Material bol'shej chast'ju javljaetsja

 12. Targets of industrial development and environmental indicators; Obiettivi di sviluppo industriale e indicatori di prestazioni ambientali. Relazioni di sintesi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forni, A; Olivetti, I; Scipioni, F [ENEA, Div. Caratterizzazione dell' Ambiente e del Territorio, Centro Ricerche Frascati, Frascati, RM (Italy); Orasi, A [Rome Univ. La Sapienza, Rome (Italy). Facolta' di Statistica

  2001-07-01

  representations. Conclusive lines regard not only the attitude of enterprises and their approach to environmental themes; the point of view is open to programming choices of regions and other local authorities regarding economic development and environmental protection, both their correlation with a very important national law referring to the funds for industrial development (which gives to regions remarkable role) and the answers of enterprises. [Italian] La ricerca ha inteso monitorare l'uso da parte delle imprese degli indicatori di performance ambientale, in relazione all'accesso a programmi di finanziamento nazionali e/o comunitari, e analizzare il rapporto tra programmazione dello sviluppo industriale e politiche territoriali degli enti locali e dello stato centrale. La ricerca ha focalizzato l'attenzione sulla Legge 488/92 che, tra gli strumenti di incentivazione diretta alle imprese, costituisce la legge di finanziamento piu' rilevante per diversi motivi. Anzitutto per l'impegno finanziario pubblico in quanto e perche' rappresenta la principale legge di finanziamento allo sviluppo dell'imprenditoria e di sostegno all'innovazione nelle aree depresse del Paese (ex aree ob. 1, 2 e 5 b.) Soprattutto, pero', la legge ricorre a degli indicatori ambientali per la valutazione del finanziamento ed ha un rinnovato e piu' ampio ruolo di strumento di attuazione della strategia ambientale del PON sviluppo imprenditoria locale nell'attuale periodo di programmazione dei fondi comunitari, 2000-2006. La delicatezza dell'argomento di studio che coinvolge piu' amministrazioni centrali dello stato e le istituzioni locali con ampie responsabilita', aggiunta alla sua complessita' (economica, sociologica ed ambientale) hanno indotto il gruppo di ricerca ad adottare un metodo di confronto il piu' ampio possibile con elementi scientifici e giuridici/programmatici gia' accettati ed in essere. Questi confronti sono stati inseriti in uno schema interpretativo tipico dei sistemi complessi

 13. Critical experiments and nuclear calculations - LAMPRE-I; Experiences critiques et calculs nucleaires concernant le LAMPRE-I; Kriticheskie opyty i yadernye raschety - LAMPRE-I; Experimentos criticos u calculos nucleares relativos al LAMPRE-I

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Battat, M E [Los Alamos Scientific Laboratory, University of California, Los Alamos, NM (United States)

  1962-03-15

  utilise la methode S{sub n} pour resoudre le probleme du transport neutronique. La comparaison entre les valeurs calculees et les valeurs mesurees des parametres, tels que le coefficient thermique, l'efficacite des barres de controle et la masse critique, presente aussi de l'interet pour evaluer le degre de confiance que l'on peut accorder aux calculs des bureaux d'etudes. (author) [Spanish] Como parte de un programa de ensayos de combustibles de plutonio para reactores reproductores de neutrones rapidos, se ha construido y puesto en marcha en el Los Alamos Scientific Laboratory un reactor experimental de 1 MW refrigerado por sodio, cuyo cuerpo contiene una aleacion fundida de plutonio y hierro (90 atomos por ciento de Pu y 10 atomos por ciento de Fe; punto de fusion: 410 deg. C). La reactividad se regula por medio de un reflector de acero inoxidable y de cuatro barras de control de niquel situadas fuera del nucleo. Se han llevado a cabo experimentos a temperaturas (isotermicas) de 80, 160 y 480 deg. C en el cuerpo, a fin de determinar la masa critica y la eficacia del reflector a cada una de esas temperaturas. Tambien se midio la eficacia de las barras de control, por registro de los periodos y del coeficiente termico de la reactividad. Aplicando el metodo S{sub n} de resolucion del problema del transporte neutronico, se efectuaron calculos para determinar los parametros nucleares basicos del reactor. La comparacion entre los valores calculados y los valores medidos de parametros tales como el coeficiente termico, la eficacia de las barras de control y la masa critica, presenta tambien interes en lo que se refiere a la evaluacion del grado de confianza que puede atribuirse a los calculos del proyectista. (author) [Russian] V kachestve chasti programmy po razvitiyu plutonievogo topliva dlya reaktorov-razmnozhitele j na bystrykh nejtronakh Los-Alamosskaya nauchnaya laboratoriya skonstruirovala i ehkspluatiruet ispytatel'nyj reaktor s natrievym okhlazhdeniem moshchnost'yu v

 14. Targets of industrial development and environmental indicators; Obiettivi di sviluppo industriale e indicatori di prestazioni ambientali. Relazioni di sintesi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forni, A.; Olivetti, I.; Scipioni, F. [ENEA, Div. Caratterizzazione dell' Ambiente e del Territorio, Centro Ricerche Frascati, Frascati, RM (Italy); Orasi, A. [Rome Univ. La Sapienza, Rome (Italy). Facolta' di Statistica

  2001-07-01

  georeferenced representations. Conclusive lines regard not only the attitude of enterprises and their approach to environmental themes; the point of view is open to programming choices of regions and other local authorities regarding economic development and environmental protection, both their correlation with a very important national law referring to the funds for industrial development (which gives to regions remarkable role) and the answers of enterprises. [Italian] La ricerca ha inteso monitorare l'uso da parte delle imprese degli indicatori di performance ambientale, in relazione all'accesso a programmi di finanziamento nazionali e/o comunitari, e analizzare il rapporto tra programmazione dello sviluppo industriale e politiche territoriali degli enti locali e dello stato centrale. La ricerca ha focalizzato l'attenzione sulla Legge 488/92 che, tra gli strumenti di incentivazione diretta alle imprese, costituisce la legge di finanziamento piu' rilevante per diversi motivi. Anzitutto per l'impegno finanziario pubblico in quanto e perche' rappresenta la principale legge di finanziamento allo sviluppo dell'imprenditoria e di sostegno all'innovazione nelle aree depresse del Paese (ex aree ob. 1, 2 e 5 b.) Soprattutto, pero', la legge ricorre a degli indicatori ambientali per la valutazione del finanziamento ed ha un rinnovato e piu' ampio ruolo di strumento di attuazione della strategia ambientale del PON sviluppo imprenditoria locale nell'attuale periodo di programmazione dei fondi comunitari, 2000-2006. La delicatezza dell'argomento di studio che coinvolge piu' amministrazioni centrali dello stato e le istituzioni locali con ampie responsabilita', aggiunta alla sua complessita' (economica, sociologica ed ambientale) hanno indotto il gruppo di ricerca ad adottare un metodo di confronto il piu' ampio possibile con elementi scientifici e giuridici/programmatici gia' accettati ed in essere

 15. Radiation Disinfestation of Grain and Seeds; Radiodesinsection des Cereales et des Semences; Obezzarazhivanie zerna i semyan s pomoshch'yu oblucheniya; Desinfestacion de Granos y Semillas por Irradiacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Golumbic, C.; Davis, D. F. [Market Quality Research Division, Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture, Hyattsville, MD (United States)

  1966-11-15

  futuras necesidades en materia de investigacion. (author) [Russian] V nastojashhee vremja obrabotka zerna i semjan s pomoshh'ju obluchenija predstavljaet interes glavnym obrazom s tochki zrenija opredelenija ee jeffektivnosti v dele obespechenija kontrolja za zarazheniem jetih produktov parazitami. Rassmatrivaetsja sovremennaja literatura po jetomu voprosu i ukazyvajutsja vse eshhe sushhestvujushhie problemy v oblasti fundamental'nyh i prakticheskih znanij o sposobah obezzarazhivanija s pomoshh'ju obluchenija. Podrobno rassmatrivajutsja nauchno-issledovatel'skie programmy ministerstva sel'skogo'hozjajstva SShA, kotorye nahodjatsja v stadii vypolnenija ili planirujutsja na blizhajshee budushhee. Provodimye v nastojashhee vremja issledovanija napravleny na ustanovlenie minimal'nyh jeffektivnyh doz dlja polovoj sterilizacii i smertnosti, vlijanija okruzhajushhih faktorov na dozovye potrebnosti i vozmozhnosti dlja razvitija biologicheskoj soprotivljaemosti. V mae 1966 goda ob{sup e}m rabot budet rasshiren, tak kak budet vvedena v jekspluataciju novaja ustanovka po oblucheniju zernovyh produktov i nachnutsja prikladnye issledovanija. Sostavnoj chast'ju jetih nauchno-issledovatel'skih rabot javljaetsja izuchenie vlijanija obluchenija na kachestvo pishhi i furazha, a takzhe produktov iz hlebnyh zlakov pri dozah, obespechivajushhih kontrol' za parazitami i unichtozhenie gribkov. V dannom doklade kriticheski rassmatrivajutsja rezul'taty nauchno-issledovatel'skoj raboty v jetoj oblasti i opredeljajutsja potrebnosti v nauchnyh issledovanijah v budushhem. (author)

 16. The epithermal critical experiments; Experiences critiques avec des neutrons epitliermiques; Nadteplovye kriticheskie ehksperimenty; Experimentos criticos con neutrones epitermicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morewitz, H A; Carpenter, S O [Atomics International, Canoga Park, CA (United States)

  1962-03-15

  provistos de detectores calibrados, de umbrales diferentes, y con un espectrometro en 'emparedado' de contador de {sup 6}Li solido. Se utilizara una calculador a numerica corriente para agrupar todas las mediciones en un registro sistematico de secciones eficaces promediadas respecto del espectro. (author) [Russian] Sovremennaya faza programmy issledovanij usovershenstvovannog o nadteplovogo torievogo reaktora sostoit iz polnykh ehksperimen- tov po reaktornoj fizike, provodimykh s tsel'yu obespecheniya informatsiej po nejtronnym secheniyam v diapazone ot 10 Mehv do 1 kehv. Izuchaetsya gruppa devyati mnogozonal'nykh , medlenno-bystrykh , psevdosfericheski kh kriticheskikh sborok 'KHanikouma' s dvumya podvizhnymi polovinami aktivnoj zony. K nastoyashchemu vremeni ispytany tri sborki. Vneshnyaya peremeshchayushchayas ya zona dvigaetsya po otnosheniyu k vnutrennej sfericheskoj ehksperimental'noj aktivnoj zone na urane-233 - torii, spektor nejtronnogo potoka kotoroj uspeshno smyagchaetsya uvelicheniem otnosheniya grafitovogo zamedlitelya k toplivu. EHksperiment s generatorom pryamougol'nykh impul'sov opredelit tsentral'nuyu reaktivnuyu sposobnost' soroka malykh obraztsov razlichnykh materialov do 10{sup -8} {Delta}k dlya kazhdoj sborki. Krome togo, vzaimno kalibrovannye iskusstvennye istochniki nejtronov ostsilliruyutsya v tselyakh opredeleniya razlichnykh funktsij tsentral'nogo nejtronnogo znacheniya. Spektry poluchayut putem izmerenij schetchikom deleniya s pomoshch'yu kalibrovannoj fol'gi razlichnykh porogov, a takzhe putem ispol'zovaniya schetnogo sloistogo spektrometra s L{sup 6} v tverdom sostoyanii. Dlya sbora vsekh izmerenij v samosoglasovannu yu biblioteku spektral'nykh srednikh poperechnykh sechenij budut pol'zovat'sya odnoznachnym vychislitel'nym rezhimom. (author)

 17. Reactor Physics Development for Advanced Gas-Cooled Reactors; Recherches en Physique des Reacteurs, pour des Reacteurs Perfectionnes Refroidis par un Gaz; Razrabotka metodov v oblasti reaktornoj fiziki dlya usovershenstvovannogo reaktora s gazovym okhlazhdeniem; Progresos de la Fisica de los Reactores de Tipo Avanzado Refrigerados por Gas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moore, J. [United Kingdom Atomic Energy Authority (United Kingdom)

  1964-04-15

  metodos de medicion de los efectos de la reactividad en APEX, HERO y AGR, y para determinar los datos relativos a la estructura fina y a la distribucion de la potencia en los conjuntos combustibles complejos. Los trabajos se concentran principalmente en el desarrollo de un metodo capaz de sustituir al 'hetrecontrol' y al 'FTD2' , para los cuerpos de reactor cuando el combustible haya alcanzado un grado de combustion considerable. La finalidad del programa experimental con la instalacion HERO es precisamente comprobar estos metodos con cuerpos complejos, inclusive con combustible que contenga plutonio. La explotacion del reactor AGR y las mediciones fisicas que se realicen con el combustible despues de la irradiacion permitiran obtener datos adicionales sobre el efecto del plutonio. (author) [Russian] Rassmatrivaetsja tshhatel'naja jeksperimental'naja i teoreticheskaja rabota, provedennaja pri konstruirovanii, stroitel'stve i vvode v jekspluataciju Uindskejlskogo usovershenstvovannogo reaktora s gazovym ohlazhdeniem i pri okazanii obshhej pomoshhi pri razrabotke usovershenstvovannogo reaktora s gazovym ohlazhdeniem (AGR) dla proizvodstva jenergii dlja grazhdanskih celej. Daetsja opisanie znachitel'nogo ob{sup e}ma rabot, kotorye byli neobhodimy dlja razrabotki prigodnyh teoreticheskih metodov rascheta: 1) raspredelenija potoka i balansa reaktivnosti v slozhnoj aktivnoj zone reaktora; 2) raspredelenija jenergii v toplive so slozhnoj geometriej i 3) vlijanija obluchenija na toplivnye cikly i raspredelenie jenergii. V kachestve vvedenija delaetsja ssylka na jeksperimental'nye dannye i teoreticheskie metody, poluchennye v rezul'tate rabot nad uranovo-magnoksovymi sistemami, i na jeksperimental'nye dannye, poluchennye v rezul'tate Sovmestnoj jeksperimental'noj programmy Britanskoj promyshlennosti (BICEP), kotorye javilis' otpravnym momentom v razrabotke teoreticheskih metodov, primenimyh k usovershenstvovannym reaktoram s gazovym ohlazhdeniem. Dlja opredelenija parametrov

 18. Use of Neutron Irradiations in the Brookhaven Mutations Programme; Irradiation Neutronique dans le Cadre du Programme de Mutations Radioinduites de Brookhaven; Primenenie nejtronnogo izlucheniya v brukkhejvenskoj programme po ispol'zovaniyu mutatsij; La Irradiacion Neutronica en el Marco del Programa de Mutaciones Radioinducidas de Brookhaven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Miksche, J. P.; Shapiro, S. [Biology Department, Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States)

  1964-03-15

  colaboracion con expertos de Australia, Belgica, Costa Rica, Chile, Dinamarca, Ecuador, Formosa, Grecia, Guatemala, India, Irlanda, Italia, japon, Kenia, Mexico, Paises Bajos, Pakistan, Peru, Filipinas, Rumania, Sudafrica, Tailandia, Venezuela, Alemania Occidental y Yugoeslavia. Los autores presentaran una resefla de los proyectos precitados, deteniendose ante todo en el uso de los neutrones para inducir mutaciones. EBR, por ejemplo, la capacidad de restablecimiento y la manifestacion del efecto oxigeno, principalmente para dosis correspondientes a valores reducidos de la TLE. Si bien esta interpretacion debe considerarse provisional, la distribucion de la dosis en funcion de la TLE proporciona una base para la realizacion de nuevos experimentos sobre la relacion existente entre la EBR y la TLE. (author) [Russian] Programma sotrudnichestva po ispol'zovaniju radiomutacij byla razrabotana v Brukhejvenskoj nacional'noj laboratorii primerno desjat' let nazad, chtoby predostavit' vozmozhnost' rastenievodam i agronomam primenjat' metody obluchenija po programme uluchshenija sortov rastenija. V kachestve ustanovki dlja obluchenija po programme ispol'zovalis' teplovaja kolonna v Brukhejvenskom grafitovom jeksperimental'nom reaktore, rentgenovskij apparat (pikovoe naprjazhenie 250 kv) biologicheskogo otdela jadernoj tehniki, gamma-istochnik moshhnost'ju 12 kjuri v teplicah i istochnik Co{sup 60}, raspolozhennyj v pole ploshhad'ju 13 akrov. V jetoj programme sotrudnichestva na dolju Brukhejvenskoj laboratorii prihoditsja razrabotka oborudovanija metodov i teoreticheskih polozhenij, v to vremja kak rastitel'nyj material i semena predostavljajutsja jekspertami po sel'skomu hozjajstvu, o t vetstvennymi za vyrashhivanie obluchennogo materiala i otbor mutacij. Bo le e 150 uchenyh iz 45 shtatov i Pujerto-Riko uchastvujut v vypolnenii programmy. Nachato takzhe vypolnenie proektov s Avstraliej, Bel'giej, Chili, Ko sta'Rika, Daniej, Jekvadorom, Tajvanem, Greciej, G vatem a loj, Indiej

 19. Gli Ungulati in Italia: status, gestione e ricerca scientifica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Apollonio

  2004-06-01

  ungulati per la caccia in Italia. La caccia di selezione con arma rigata a Cervidi e Bovidi ha conquistato interi settori geografici del Centro-Nord: elemento trainante di tale sviluppo è stato il Capriolo (Capreolus capreolus, la cui diffusione si sta facendo sempre più capillare. La caccia al Cinghiale (Sus scrofa continua a costituire un problema per la gestione degli ungulati in Italia. Circa il 50% delle province dove il Cinghiale è cacciato non raccolgono statistiche di prelievo, e solo il 35% tentano di effettuare stime di consistenza. La caccia tradizionale in braccata si sta espandendo in aree dove il Cinghiale è stato recentemente ed illegalmente reintrodotto come il sud Italia e l'arco alpino, e ciò rappresenta un serio problema per lo sviluppo di pratiche venatorie più razionali. Vi sono nuove possibilità di gestione venatoria del Cervo, in Italia centrale, e dello Stambecco (Capra ibex, sulle Alpi, nel futuro. Per un ulteriore sviluppo di una appropriata gestione degli Ungulati e della restante fauna selvatica in Italia, si ritiene fondamentale favorire l'ingresso dei tecnici faunistici di ultima generazione all'interno delle pubbliche Amministrazioni. Lo sviluppo della ricerca scientifica su questo gruppo negli ultimi dieci anni ha seguito la stessa tendenza delle specie oggetto di studio, risultando alquanto ineguale sia per lo sforzo dedicato alle diverse specie, sia per l'attenzione dedicata alle diverse discipline. È palese un approccio fortemente opportunistico ai diversi temi di ricerca, che spesso non hanno legami con le reali necessità della gestione faunistica. Lo sviluppo di studi a lungo termine è necessario, congiuntamente ad una maggiore coordinazione fra ricercatori nella scelta dei temi di indagine. Infine sarebbe di grande importanza un'efficiente gestione dei finanziamenti che eviti sprechi di denaro e promuova programmi seri e dai risultati verificabili.

 20. The United States Atomic Energy Commission Programme of Nuclear Materials Management; Le Programme de Gestion des Matieres Nucleaires Applique par L'USAEC; Programma komissii po atomnoj ehnergii ssha v oblasti obrashcheniya s yadernymi materialami; El Programa de Administracion de Materiales Nucleares de la Comision de Energia Atomica de los Estados Unidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  George, D. E. [United States Atomic Energy Commission, Washington, DC (United States)

  1966-02-15

  seguidos por la AEC para asegurarse de la eficacia de los programas establecidos por sus contratistas para la administracion de los materiales nucleares. Ademas de las que se encuentran en poder de los contratistas que explotan plantas y laboratorios de la AEC, existen considerables cantidades de materiales nucleares especiales que son objeto de una gran variedad de arreglos de caracter financiero y administrativo: en arriendo, con el titulo de propiedad transferido, sujetos a contratos en virtud de los cuales el usuario es responsable economicamente de las perdidas o a acuerdos en los que se estipula que las perdidas recaen en la AEC. La memoria trata de la forma en que la AEC enfoca esas situaciones tan distintas y concluye con un breve resumen de los problemas que aun quedan por resolver. (author) [Russian] Opredeljaetsja oblast' obrashhenija s jadernymi materialami pod rukovodstvom Komissii po atomnoj jenergii SShA i izlagaetsja istorija razvitija jetoj otrasli proizvodstva s 1943 goda do nastojashhego vremeni.. Namechaetsja i obsuzhdaetsja v obshhih chertah osnovnaja programma. Upor delaetsja na osushhestvlenie teh chastej programmy KAJe SShA, kotorye imejut otnoshenie k razrabotke i hraneniju kolichestvennyh dannyh, ustanovleniju vnutrennego kontrolja i ocenke kachestva ispolnenija. Dovol'no podrobno obsuzhdajutsja primenjaemye v nastojashhee vremja metody registracii i obrabotki dannyh o peredache v ramkah KAJe, kak, naprimer, metody predstavlenija otchetov o balanse materialov, v kotoryh periodicheski obobshhajutsja perevody i rezul'taty operacij. Takzhe obsuzhdajutsja metody, primenjaemye KAJe dlja proverki jeffektivnosti programm podrjadchikov v oblasti obrashhenija s jadernymi materialami. Krome materiala, kotorym raspolagajut podrjadchiki, jekspluatirujushhie ustanovki i laboratorii, prinadlezhashhie KAJe, bol'shoe kolichestvo special'nogo rasshhepljajushhego materiala postupaet v ramkah ochen' raznoobraznyh finansovyh i administrativnyh meroprijatij, naprimer

 1. Treatment, Processing and Future Disposal of Radioactive Wastes at the Idaho Chemical Processing Plant; Traitement et Elimination Future des Dechets Radioactifs a l'Usine de Traitement Chimique de L'Idaho; 0410 041d 0414 ; Tratamiento y Evacuacion de Desechos Radiactivos en la Planta de Tratamiento Quimico de Idaho

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stevens, James I. [Phillips Petroleum Company, Atomic Energy Division, Idaho Falls (United States)

  1960-07-01

  igrajut bolee znachitel'nuju rol', chem dlja zhidkih tel. Kislotnye othody azotnokislogo aljuminija, poluchajushhiesja pri pererabotke toplivnyh jelementov reaktorov tipa, sluzhashhego dlja ispytanija materialov, mogut byt' prevrashheny v granulirovannye aljuminy putem obzhiganija ih v razzhizhennom sostojanii pri temperature ot 350 do 550 Degree-Sign C. Glavnymi sostavnymi chastjami javljajutsja obzhigatel'naja pech's podogrevom na NaK, sistema ochistki vyhodjashhih gazov i emkosti dlja hranenija othodov v tverdom vide. V dokumente delaetsja opisanie jetoj konstrukcii, proizvodimyh issledovanij i programmy dal'nejshih rabot. V zavisimosti ot uspeha opytnoj ustanovki pechi dlja obzhiganija v razzhizhennom sostojanii i ot uspeha hranenija othodov v tverdom vide pri vysokoj temperature, a takzhe v svjazi i s drugimi soobrazhenijami, v doklade obsuzhdajutsja drugie vozmozhnosti hranenija othodov v budushhem i ih vlijanie na okruzhajushhuju sredu. (author)

 2. Tritium Studies in the United States. Geological Survey; Le tritium dans les etudes entreprises par le Service Geologique des Etats-Unis; Izuchenie tritiya v svyazi s geologicheskim obsledovaniem ssha; El tritio en los estudios del Servicio Geologico de los Estados Unidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlston, C W; Thatcher, L L [United States Geological Survey, Washington, DC (United States)

  1962-01-15

  hydrogeno-etileno son las mas satisfactorias. Se ha estudiado el enriquecimiento electrolitico con el proposito de mejorar la reproductibilidad del metodo y de evaluar los factores de separacion en diferentes condiciones experimentales. Se ha encontrado un prodecimiento que permite recuperar regularmente el 75 por ciento del tritio. Los principales trabajos efectuados en el terreno consisten en: 1. Un estudio realizado con ayuda de tritio en la llanura costera de Nueva Jersey, el cual indica que debajo del nivel freatico el agua aparece dispuesta en capas de diferentes edades. 2. Estudios en dos macizos autoctonos diferentes con el fin de determinar el comportamiento del tritio precipitado a raiz de los ensayos termonucleares realizados en 1958. 3. Utilizacion del tritio para determinar la renovacion del agua subterranea en las areniscas terciarias subyacentes a los altiplanos semiaridos de Nuevo Mexico. 4. Un estudio del contenido de tritio en las aguas subterraneas de la llanura del Snake River-en Idaho, que se lleva a cabo en procura de datos sobre la edad, los caudales y la direccion de cir, culacion del agua. 5. La determinacion de la capacidad de un deposito subterraneo proximo a Carlsbad, Nuevo Mexico, usando tritio industrial como indicador. (author) [Russian] Upravlenie geologicheskogo obsledovaniya provodit issledovatel'skuyu programmu kak po linii laboratornogo analiza tritiya, tak i v tselom ryade proektov na mestakh, napravlennykh na izuchenie vozmozhnoj foli tritiya v gidrologicheskikh izyskaniyakh. Laboratornye issledovaniya byli predprinyaty s tsel'yu usovershenstvovaniya tekhniki otschetov impul'sov gazovoj fazy, a takzhe s tsel'yu razrabotki prostykh priborov, prisposoblennykh dlya vypolneniya programmy dolgosrochnogo gidrologicheskogo obsledovaniya . Izuchenie razlichnykh prigodnykh dlya scheta gazovykh smesej pokazyvaet na preimushchestva smesej' vodoroda s ehfirom i vodoroda s ehtilenom. Bylo izucheno ehlekroliticheskoe obogashchenie s tsel

 3. The Let Distribution of Dose in Some Tissue Cylinders; Repartition de la Dose en Fonction du TLE dans Quelques Modeles Cylindriques de Tissus; Raspredelenie linejnoj peredachi ehnergii dozy v nekotorykh tkanevykh tsilindrakh; Distribucion de la Dosis en Funcion de la TLE en Algunos Modelos Cilindricos de Tejidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snyder, W. S. [Oak Ridge National Laboratory Oak Ridge, TN (United States)

  1964-03-15

  que simulan ratones, ratas, cobayos (conejillos de Indias), perros y seres humanos. Se admitio que esos tejidos consistian en H.C.N y O en las mismas proporciones que en el hombre standard. Las secciones eficaces aplicadas para el H se ajustan estrictamente a las especificadas en el informe BNL 325, mientras que las secciones eficaces para el O, el N y el C son las prescritas en los documentos NDA 2111-3 (Vol. A ), ORNL-2389 y NDA 12-16, respectivamente. Tambien se efectuo el calculo para el caso de un modelo irradiado con el espectro de fision modificado, utilizado por Neary. El autor aplico las distribuciones de la TLE obtenidas en esta forma, juntamente con los valores de la EBR recomendados por la CIPR, para interpretar los efectos biologicos de la irradiacion neutronica. Compara dichas distribuciones con los datos sobre los efectos biologicos de los neutrones obtenidos experimentalmente y comprueba que confirman, por lo menos en parte, las hipotesis generalmente admitidas sobre la relacion funcional entre la TLE y la EBR, por ejemplo, que la posibilidad de cura y el efecto del exigenose manifiestan esencialmente con dosis de baja TLE. Aunque estas interpretaciones poseen un caracter preliminar, la distribucion de la dosis en funcion de la TLE podra servir de base para nuevas experiencias sobre la relacion entre la TLE y la EBR. (author) [Russian] Pri nejtronnom obluchenii tkanevogo fantoma obrazujushhiesja jadra otlachi imejut nepreryvnyj spektr jenergii. Dazhe v sluchae obluchenija monojenergeticheskimi nejtronami proishodit nepreryvnoe raspredelenie jenergii dlja razlichnyh jader otdachi i, sledovatel'no, takzhe nepreryvnoe raspredelenie dozy v otnoshenii L P Je . Pri ispol'zovanii programmy tipa Monte-Karlo dlja kontroliruemogo schetno-vychislitel'nogo ustrojstva 1604 vychisljalsja spektr L P Je dozy puchka monojenergeticheskih nejtronov dlja tkanevyh cilindrov, imitirujushhih mysh', krysu, morskuju svinku, sobaku i cheloveka. Tkan' sostojala iz N, S , N i O v

 4. A Survey of the Fuel Cycles Operated in the United Kingdom; Etude d'ensemble sur les cycles de combustible au Royaume-Uni; Obzor toplivnykh tsiklov, ispol'zuemykh v soedinennom korolevstve; Estudio de los ciclos de combustible utilizados en el Reino Unido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Allday, C. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Risley, Warrington, Lancs (United Kingdom)

  1963-10-15

  enriquecido tambien se puede utilizar como combustible oxido de uranio natural enriquecido con plutonio. En la memoria se resume la experiencia adquirida en la produccion de combustible de oxido para el AGR y en la explotacion del reactor y los planes para la regeneracion del combustible. Se examina la posibilidad de utilizar combustible de plutonio y se analizan las consecuencias que tendria su adopcion sobre los costos y el ciclo del combustible. Por ultimo, se destaca la importancia de los reactores Magnox y AGR en el programa energetico del Reino Unido. (author) [Russian] a ) Prirodnyj uran/topdivnyj tsikl ''Magnoks''. Soedinennoe Kor olevstvo izb ralo reaktor na prirodnom urane s grafitovym zam edli tel em i gazovy m okhlazhdeniem v kachestve osnovy programmy po yadernoj ehnergii. Ono ehkspluatirovalo ehti reaktory v Kolder-Kholle i Chepelkrosse v techenie semi det; reaktory v Berkli i Braduehlle v nastoyashchee vremya nakhodyatsya v stadii ehkspluatatsii, a reaktory v semi drugikh mestakh v stadii stroitel'stva ili planirovaniya. Toplivo dlya ehtikh reaktorov proizvoditsya na zavode v Springfilde i zatem perevozitsya dlya zagruzki k mestopolozheniyu reaktora. Posle oblucheniya i razgruzki toplivo transportiruetsya na zavod v Uindskejl dlya otdeleniya urana i plutoniya ot produktov deleniya. Daetsya opisanie opyta CK v oblasti konstruktsii i proizvodstva toplivnykh ehlementov, ehkspluatatsii reaktora, transportirovki obluchennogo topliva i posleduyushchej obrabotki topliva. Upominaetsya o povedenii topliva v reaktore i ob al'ternativnykh programmakh zagruzki l razgruzki toplivnykh ehlementov; ehta tema razrabatyvaetsya v drugikh trudakh. b) Reaktory, ispol'zuyushchie obogashchennoe toplivo. Soedinennoe Korolevstvo razrabatyvaet usovershenstvovannyj reaktors gazovym okhlazhdeniem AGE, prototip kotorogo voshel v stroj v 1963 godu. Toplivo proizvoditsya iz obogashchennoj okisi urana, zaklyuchennoj v obolochku iz nerzhaveyushchej stali, i Sudet pererabatyvat'sya posredstvom

 5. Microbiological Studies on the Influence of Combined Processes of Heat and Irradiation on the Survival of Saccharomyces Cerevisiae Var. Ellipsoideus; Etudes Microbiologiques sur l'Influence d'un Traitement Mixte par Chauffage et Irradiation sur la Survie de Saccharomyces Cerevisiae Var. Ellipsoideus; Mikrobiologicheskie issledovaniya vliyaniya sovmestnykh protsessov nagreva i oblucheniya na vyzhivanie saccharomyces Cerevisiae Var. Ellipsoideus; Estudios Microbiologicos de la Influencia del Calentamiento e Irradiacion Combinados Sobre la Supervivencia del Saccharomyces Cerevisiae Var. Ellipsoideus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stehlik, G.; Kaindl, K. [Institute for Biology and Agriculture, Reaktorzentrum, Seibersdorf (Austria)

  1966-11-15

  irradiacion se traduce en un grafico de supervivencia (fracciones de supervivencia) que presenta la forma de linea recta en funcion de la dosis de irradiacion en una escala semilogantmica para el intervalo de temperaturas comprendido entre la temperatura ambiente y 45 Degree-Sign C. Por encima de los 45 Degree-Sign C las lineas revelan un aumento de las supervivencias, en comparacion con la muestra no irradiada, para dosis inferiores a 30 krad. Comparando las pendientes de las lineas de supervivencia obtenidas a distintas temperaturas, puede observarse que en el caso de una irradiacion a temperaturas superiores a 40 Degree-Sign C se produce un acusado efecto. (author) [Russian] V ramkah mezhdunarodnoj programmy Zajbersdorfskoj laboratorii po oblucheniju fruktov i fruktovyh sokov s cel'ju ih sohranenija odnim iz naibolee vazhnyh issledovanij javljaetsja radiacionnaja sensibilizacija mikroorganizmov. Dlja izuchenija vlijanija termicheskoj obra tki i obluchenija na vyzhivanie drozhzhevyh kletok (obrazovanie kolonii) vysokoustojchivaja k radiacii raznovidnost' Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus, vyrashhennaja v polusinteticheskoj pitatel'noj srede, podvergalas' v nachale log-fazy svoego razvitija kombinirovannoj obrabotke nagrevom i gamma-oblucheniem (istochnik - kobal't-60). Nagrev proizvodilsja ili neposredstvenno pered processom obluchenija, ili odnovremenno s nim, ili posle nego. Temperatura menjalas' ot 20 do 52,5 Degree-Sign C. Obluchenie velos' v horosho produtoj vozduhom stekljannoj trubke v intervale doz do 0,3 x 10{sup 6} rad. Ingibirujushee vlijanie takoj obrabotki zavisit ot posledovatel'nosti nagreva i obluchenija. Bylo ustanovleno sledujushhee: naibolee jeffektivnym javljaetsja odnovremennoe provedenie nagreva i obluchenija; menee jeffektivnym javljaetsja obluchenie pri komnatnoj temperature posle nagreva; naimenee jeffektivnym okazalsja nagrev posle obluchenija pri komnatnoj temperature. V rezul'tate kombinirovannoj termicheskoj i radiacionnoj obrabotki

 6. The Role of Non-Destructive Testing in the Los Alamos Reactor Programme; Role des Essais Non Destructifs dans le Programme de Reacteurs de los Alamos; Rol' nedestruktivnykh ispytanij materialov v Los-Alamosskoj reaktornoj programme; Papel de los Metodos de Ensayo No Destructivo en el Programa de Reactores de Los Alamos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tenney, G. H. [University of California, Los Alamos Scientific Laboratory, Los Alamos, NM (United States)

  1965-10-15

  encerrado en capsulas de tantalo, y durante la fabricacion de estas se aplicaron nuevos metodos de ensayo no destructivo para verificar la integridad del metal basico y de las soldaduras. Tambien se aplicaron esos metodos durante los ensayos de fusion y enfriado y despues de estos. En un experimento realizado con una bomba mecanica de plutonio fundido, se utilizaron procedimientos radiograficos, entre ellos un circuito de television industrial de rayos gamma. Para el programa UHTREX (Ultra High Temperature Reactor Experiment) actualmente en curso de ejecucion, se efectuaron estudios microrradiograficos y al microscopio electronico de las perlas de carburo de uranio revestidas de carbono pirolftico, de 150 {mu}m de diametro, con el fin de evaluar la migracion del uranio en funcion de la temperatura. La masa y la uniformidad de la carga de uranio en los elementos de grafito del programa UHTREX se .determinan mediante contadores de centelleo especiales. (author) [Russian] Los-Alamosskaja nauchnaja laboratorija, rukovodstvo kotoroj osushhestvljaet Kalifornijskij universitet dlja Komissii po atomnoj jenergii SShA, v techenie bolee dvadcati let aktivno zanimaetsja razrabotkoj, proektirovaniem i stroitel'stvom jadernyh reaktorov chetyreh obshhih tipov: issledovatel'skih, jenergeticheskih, reaktorov dlja raketnyh dvigatelej i kriticheskih sborok. Gruppa nedestruktivnyh ispytanij materialov okazyvaet uslugi na praktike vsem vidam dejatel'nosti i proektam laboratorii; v jetom doklade opisyvajutsja nekotorye iz unikal'nyh metodov ispytanij bez razrushenija i priemov, razrabotannyh dlja reaktornoj programmy i ispol'zuemyh v nej. LAJeRJe (Los-Alamosskij jenergeticheskij reaktornyj jeksperiment) osnovan na ispol'zovanii rastvora fosfata urana pri vysokoj temperature. Jetot rastvor javljaetsja ochen' korrozijnym, pojetomu vse chasti, nahodjashhiesja v kontakte s nim. byli pokryty zolotom. Special'nye radiograficheskie metody pozvoljali kontrolirovat' zoloto vo vremja processa proizvodstva

 7. Special Nuclear Material Control by the Power Reactor Operator; Controle des Matieres Nucleaires Speciales par l'Exploitant d'une Centrale Nucleaire; Spetsial'nyj kontrol' nalichiya yadernykh materialov operatorom ehnergeticheskogo reaktora; Control de Materiales Nucleares Especiales por Parte de Quienes Operan el Reactor de Potencia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cordin, R. A. [Yankee Atomic Electric Company, Boston, MA (United States)

  1966-02-15

  sushhestvovanija reaktorov nashi inzhenery i uchenye nepreryvno sovershenstvovali konstrukciju ustanovok i uluchshali metody jekspluatacii s cel'ju snizit' sebestoimost' s tem, chtoby nashi jadernye ustanovki mogli byt' konkurentosposoonymi s rabotajushhimi na iskopaemom toplive jelektrostancijami obychnogo tipa. Administrativnohozjajstvennyj uchet jadernyh materialov dolzhen byt' po mere vozmozhnosti sovremennym i jeffektivnym s tem, chtoby tehnologicheskij process, napravlennyj na snizhenie sebestoimosti, ne stradal by iz-za rastochenija jadernogo topliva i nebrezhnogo ego ucheta. Administrativno-hozjajstvennyj uchet trebuet so storony operatora jenergeticheskogo reaktora vedenija polnyh i podrobnyh uchetnyh dokumentov. Dlja udovletvorenija trebovanijam polnoty i nadezhnosti jeti dokumenty vovse ne dolzhny byt' slozhnymi. Naoborot, prostota ih javljaetsja chrezvychajno zhelatel'noj. Nesmotrja na to, chto jadernoe toplivo javljaetsja chem-to novym i sovershenno otlichnym ot topliva obychnogo tipa, nel'zja oblekat' ego pokrovom tainstvennosti. Kontrol' nalichija jadernyh materialov kak chast' administrativno-hozjajstvennogo ucheta jadernyh materialov ne ogranichivaetsja odnoj lish' rabotoj po proverke nalichija materialov, no on lezhit v osnove mnogih drugih vidov dejatel'nosti, javljajushhihsja neot{sup e}mlemoj chast'ju jekspluatacii ljubogo jenergeticheskogo reaktora, kak naprimer, otpravok obluchennogo topliva, pereobrabotki otrabotannogo topliva so svjazannoj s jetim otchetnost'ju pri regeneracii topliva i materiala, proizvedennogo pri rabote reaktora. K jetomu krugu problem otnosjatsja takzhe vyrabotka i osushhestvlenie nadlezhashhej programmy strahovanija. (author)

 8. Measurements and Calculations of the Slowing-Down and Migration Time; Mesures et Calcul du Temps de Ralentissement et de Migration; Izmereniya i raschety vremeni zamedleniya i migratsii; Medicion y Calculo del Tiempo de Moderacion y de Migracion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Profio, A. E.; Koppel, J. U. [General Atomic Division of General Dynamics Corporation, John Jay Hopkins Laboratory for Pure and Applied Science, San Diego, CA (United States); Adamantiades, A. [Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (United States)

  1965-08-15

  impulsos para observar la atenuacion neutronica de caracter termico) y a las escasas probabilidades de captura. (author) [Russian] Srednee vremja i izmenenie vo vremeni zhizni nejtronov, poluchaemyh ot impul'snogo istochnika, s cel'ju ih zamedlenija i migracii do velichiny energii, ugla i polozhenija, udobnogo dlja nabljudenija, javljajutsja sushhestvennymi kolichestvennymi velichinami vo mnogih jeksperimentah. Srednee vremja javljaetsja popravkoj v izmerenijah nejtronnyh spektrov po metodu vremeni proleta v bol'shih ob{sup e}mah materialov, a izmenenie ogranichivaet maksimal'nuju razreshajushhuju spo- sobnost' takih jeksperimentov. Jeti parametry odinakovo vazhny v detektorah, zavisjashhih ot zamedlenija, v jeksperimentah po vremeni proleta, gde nejtrony s maloj energiej postu- pajut iz zamedlitelja, nahodjashhegosja vblizi pul'sirujushhego istochnika, a takzhe spektrometrii vremeni zamedlenija. Razrabotany razlichnye analiticheskie i cifrovye sposoby dlja vychislenija zavisimosti prostranstvennogo-energeticheskogo-uglovogo i vremennogo raspredelenija ili integralov po nim. Pokazano, chto momenty vremeni Empty-Set {sup (n)} (r, {Omega}, v, t) = {integral}{sub 0}{sup {infinity}}t{sup n} Empty-Set (r, {Omega}, v, t)dt, mozhno vyschitat' putem povtornogo primenenija programmy rascheta dlja stacionarnogo so- stojanija perenosa. Uslovie istochnika dlja vychislenija momenta ''p'' ravno nv{sup -1} Empty-Set {sup (n-1)}. Pri- vodjatsja rezul'taty dlja razmnozhajushhih i nerazmnozhajushih modelej reaktora {sup T}riga{sup .} Dru- gim metodom energeticheskogo rascheta javljaetsja metod vremennoj zavisimosti Monte Karlo. Dajutsja takzhe rezul'taty vychislenija potoka utechki iz tonkoj svincovoj plastiny. Izmerenija provodili na zamedlenii po vremeni po otnosheniju kadmievoj grani i re- zonansa v 1,46 jev indija v vode i toluole. Zahvatnoe gamma-izluchenie detektiruetsja s po- moshh'ju scintilljacionnogo schetchika. Jetot metod trebuet iskljuchitel'no intensivnogo is- tochnika i

 9. Non-Destructive Testing in Reactor Pressure-Vessel Fabrication; Essais non Destructifs dans la Fabrication des Caissons Etanches de Reacteurs; Nedestruktivnoe ispytanie pri izgotovlenii reaktornykh bakov vysokogo davleniya; Ensayo no Destructivo Durante la Fabricacion de Recipientes de Presion para Reactores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McGonnagle, W. J. [Fluids Dynamics Research, Iit Research Institute, Chicago, IL (United States)

  1965-09-15

  las tecnicas especializadas propias del ensayo no destructivo de recipientes de presion y sus componentes. Se da una idea general de las normas y especificaciones pertinentes, tales como el Codigo de Calderas y Recipientes de Presion, de la American Society for Mechanical Engineers, y de otras organizaciones de supervision. Se analiza la manera en que el ensayo no destructivo puede contribuir a satisfacer las especificaciones y requerimientos de esas diversas organizaciones, y tambien la conveniencia y posibilidad de aplicar las normas usadas en tales casos. Se sugieren criterios realistas, pero apropiados, de aceptacion y rechazo. Se esboza un procedimiento que permitira y ayudara al personal dedicado a estos ensayos, a cumplir adecuadamente sus funciones en el momento apropiado del ciclo de fabricacion. Se discute la relacion existente entre el grupo de ensayos no destructivos y los demas grupos que intervienen en la fabricacion de los recipientes de presion. (author) [Russian] Cel' raboty zakljuchaetsja v tom, chtoby dat' kratkoe opisanie programmy kontrolja kachestva konstrukcii i izgotovlenija reaktornogo baka vysokogo davlenija, kotoryj udovletvorjaet vsem trebovanijam s tochki zrenija jadernogo processa i bezopasnosti jekspluatacii, a takzhe pokazat' znachenie nedestruktivnogo ispytanija v dostizhenii jetoj celi. Defekty materialov, komponentov i sborki pokazali, chto nashi nyneshnie metody izgotovlenija javljajutsja nedostatochnymi dlja obespechenija mnogokratnoj nadezhnosti kriticheskih komponentov. Treshhiny i neodnorodnost' v strukture materiala byvajut dazhe togda, kogda ispol'zujutsja nailuchshie processy i dolzhnym obrazom kontroliruemye metody i procedury. Neobhodima bolee sovershennaja kompleksnaja programma nedestruktivnyh ispytanij dlja togo, chtoby obespechit' takoj uroven' kachestva, kotoryj trebuetsja dlja reaktornogo baka vysokogo davlenija. Izgotoviteli takih bakov ispol'zujut sledujushhie metody nedestruktivnyh ispytanij: vizual

 10. The Use of Short-Lived Radioactive Isotopes in an Activation Analysis Service Programme; Emploi des Radioisotopes a Courte Periode dans un Service d'Analyses par Activation; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРОТКОЖИВУПИХ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В ПРОГРАММЕ АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА; Empleo de Radioisotopos de Periodo Corto en los Servicios de Analisis por Activacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gibbons, D.; Simpson, H. [Wantage Research Laboratory, Wantage (United Kingdom)

  1963-03-15

  'shaja prodolzhitel'nost' obrabotki, chto privodit k jekonomii vremeni i sredstv; vozmozhnost' povtornoj aktivacii dlja provedenija vtorichnogo opredelenija v sluchae nedestruktivnogo metoda analiza. Postepenno ustranjajutsja nedostatki, svjazannye s korotkim periodom poluraspada. Razrabotany metody bystrogo radiohimicheskogo razdelenija, v rezul'tate obrabotka mozhet byt' zavershena bez sushhestvennogo radioaktivnogo raspada. Nalichie sovershennyh gamma-spektrometrov vmeste s metodami obrabotki sovremennyh dannyh rasshirilo chislo nedestruktivnyh analiticheskih metodov, tem samym umen'shilas' neobhodimost' provedenija radiohimicheskoj ochistki. Ispol'zovanie korotkozhivushhih izotopov v aktivacionnom analize illjustriruetsja ssylkoj na nasushhnye problemy analiza, razreshenie kotoryh predusmotreno v osushhestvlenii programmy aktivacionnogo analiza. Tak, pri opredelenii rubidija v soljah cezija primenenie Rbseu s desjatiminutnym periodom poluraspada znachitel'no umen'shaet rost obshhej aktivnosti pri nebol'shoj potere chuvstvitel'nosti. Pri opredelenii kal'cija v tkanjah primenenie Sa s periodom poluraspada v,v minuty znachitel'no sokrashhaet prodolzhitel'nost' analiza, poskol'ku znachitel'no sokrashhaetsja vremja obluchenija i v techenie menee poluchasa mozhno prosledit' za krivoj raspada, ohvativ pri jetom dostatochnoe chislo periodov poluraspada. Mozhno provesti opredelenie selena v nekotoryh biologicheskih materialah bez razrushenija pri uvelichenii chuvstvitel'nosti za schet ispol'zovanija Se{sup 77} s periodom poluraspada 17,5sek. V sluchae slozhnyh materialov, dlja kotoryh neobhodimo himicheskoe razdelenie, ispol'zovanie See daet bolee vysokuju chuvstvitel'nost', chem Se{sup 79}. Pri opredelenii kobal'ta v soljah nikelja dlitel'noe obluchenie dlja poluchenija Sovo privodit k obrazovaniju meshajushhih kolichestv Co{sup 56} v rezul'tate reakcii (p, r). Kratkovremennoe obluchenie s posledujushhim izmereniem Sovom s periodom poluraspada 10,5 min privodit k znachitel'nomu umen

 11. Wholesomeness and Public Health Research in the United States Atomic Energy Commission Food Irradiation Programme; Recherches sur la Comestibilite et la Sante Publique au Titre du Programme d'Irradiation des Produits Alimentaires de la Commission de l'Energie Atomique des Etats-Unis; Issledovaniya bezvrednosti obluchennykh pishchevykh produktov i svyazannykh s nimi problem zdravookhraneniya po programme komissii po atomnoj ehnergii ssha v oblasti oblucheniya pishchevykh produktov; Programa de Irradiacion de Alimentos de la Comision de Energia Atomica de los Estados Unidos: Investigaciones Sobre Comestibilidad u Sanidad Publica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Whitehair, L. A. [Division of Biology and Medicine, United States Atomic Energy Commission, Washington, DC (United States)

  1966-11-15

  Salmonellae y otros microorganismos potencialmente patogenos. (author) [Russian] S 1961 goda Otdel biologii i mediciny Komissii organizuet issledovanija po ocenke biologicheskoj bezopasnosti pishhevyh produktov, kotorye predstavljajut interes s tochki zrenija programmy Komissii po atomnoj jenergii v oblasti obluchenija pishhevyh produktov. Issledovanija, svjazannye s bezopasnost'ju, mikrobiologicheskimi i biohimicheskimi aspektami obluchenija produktov, provodjatsja, chtoby dopolnit' dannye tehnicheskih i jekonomicheskih issledovanij, osushhestvlennyh izotopnym otdelom Komissii. Kogda jeto predstavljaetsja osushhestvimym v otnoshenii opredelennyh pishhevyh produktov, obluchennyh malymi dozami, to provodjatsja issledovanija s cel'ju poluchenija sootvetstvujushhih dannyh, kotorye trebuet administracija pishhevyh produktov i lekarstv v svjazi s prinjatiem okonchatel'nogo reshenija v otnoshenii pros'by o shirokom proizvodstve togo ili inogo produkta dlja naselenija. V jetu programmu vkljucheny issledovanija toksichnosti na nekotoryhidah zhivotnyh, v racione kotoryh soderzhalos' do 35% (suhoe tverdoe veshhestvo) ukazannyh obluchennyh pishhevyh produktov. Rezul'taty dvuhletnih issledovanij na zhivotnyh (krysy, sobaki i kury) dajut dannye otnositel'no potreblenija pishhevyh produktov, intensivnosti razvitija, fermentnyh sistem, gematologii, patologii i gistopatologii. Menee prodolzhitel'nye issledovanija, svjazannye s dvumja vidami zhivotnyh (krysami i sobakami), provodilis' dlja poluchenija podtverzhdajushhih dannyh v teh sluchajah, kogda opredelennyj obluchennyj pishhevoj produkt imeet dostatochnuju svjaz' s pishhevymi produktami, kotorye ranee byli podvergnu- . ty prodolzhitel'nym issledovanijam v otnoshenii toksichnosti. Obsuzhdajutsja poslednie rezul'taty issledovanij hronicheskoj toksichnosti u molljuskov, a takzhe issledovanij neostroj toksichnosti klubniki, jablok, grush, chereshni, abrikosov, sliv i luka. Mikrobiologicheskie issledovanija sosredotocheny glavnym obrazom na

 12. Power Reactor Design at Zero Power; Etudes de Reacteurs de Puissance, au Moyen de Machines de Puissance Zero; Konstruktsiya ehnergeticheskogo reaktora nulevoj moshchnosti; Diseno de Reactores Generadores con Ayuda de Reactores de Potencia Nula

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Redman, W. C.; Plumlee, K. E.; Baird, Q. L. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1964-02-15

  revela que el Laboratorio de Argonne ha venido basindose ampliamente en los sistemas exponenciales y criticos para llevar a cabo sus trabajos en materia de estudio de reactores. Los autores sugieren el papel futuro de estos sistemas al resumir brevemente los programas de trabajo, en curso de ejecucion o en proyecto, mediante los reactores de potencia nula que actualmente existen en Argonne y los que ese Laboratorio proyecta construit. (author) [Russian] Rjalis- sledovatel'skih reaktorov dlja central'nyh jelektrostancij, reaktorov v kachestve dvigate- lej, reaktorov dlja proizvodstva izotopov i ispytatel'nyh reaktorov byl issledovan na Argonskih reaktorah nulevoj moshhnosti, a svjazannye jeksponencial'nye i chisto kriticheskie sborki pozvolili poluchit' osnovnye dannye. Dlja togo, chtoby dat' nagljadnoe predstavle- nie o poslednih jeksperimentah i prodemonstrirovat' bol'shoe raznoobrazie dannyh o kon- strukcii reaktora, kotorye mozhno poluchit' v sistemah s maloj plotnost'ju nejtronnogo poto- ka, rassmatrivajutsja sledujushhie jeksperimental'nye programmy: 1. Izuchenie svojstv torievo-uranovogo topliva v tjazheloj vode s osobym uporom na trebova- nija, pred{sup j}avljaemye k konstrukcii vtoroj aktivnoj zony dlja Argonskogo jeksperimental'- nogo kipjashhego reaktora. 2. Maket predpologaemogo issledovatel'skogo reaktora s vysokoj plotnost'ju nejtronnogo potoka dlja podtverzhdenija raschetov konstrukcii, vybora optimal'noj geometrii i ocenki vlijanija vygoranija topliva. 3. Opredelenie harakteristik raspredelenija jenergii i vlijanija na reaktivnost' zatoplenija toplivnogo jelementa dlja kombinirovannyh ispytanij kipjashhego reaktora s peregrevom. 4. Konstrukcija aktivnoj zony proizvodjashhego plutonij reaktora-razmnozhitelja na bystryh nejtronah na urane - 235 s natrievym ohlazhdeniem kak pervoj zagruzki dlja Argonskogo jeksperimental'nogo reaktora-razmnozhitelja II. 5. Issledovanie harakteristik reaktora s vzaimodejstvujushhimi zonami na teplovyh i byst- ryh nejtronah. Pri

 13. The Hanford Emergency Dosimetry System; Le Systeme de Dosimetrie pour les Cas d'Urgence a Hanford; 0421 0418 0421 0422 0414 ; El Sistema Dosimetrico de Hanford para Casos de Urgencia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larson, H. V.; Keene, A. R. [Radiation Protection Operation, Hanford Laboratories, General Electric Company, Hanford Atomic Products Operation, Richland, WA (United States)

  1965-06-15

  dosimetros contienen laminas de los mismos elementos que el dosimetro de pelicula y constituyen un medio mas para calcular la dosis individual. (author) [Russian] Proekt v Hjenforde predstavljaet soboj bol'shoj atomnyj promyshlennyj kompleks, v kotoryj vhodjat jadernye reaktory, zavody po proizvodstvu teplovydeljajushhih jelementov, ustanovki dlja himicheskogo razdelenija i issledovatel'skie laboratorii. V dopolnenie k programme nabljudenija i kontrolirovanija radiacionnogo obluchenija personala razrabotana sistema avarijnogo dozimetricheskogo kontrolja s cel'ju obespechenija bystroj ocenki bol'shih doz, provedenija otbora sluzhashhih i kontrolja nad nimi, preduprezhdenija personala i sozdanija centrov avarijnogo kontrolja personala, ocenki vneshnih doz obluchenija, ocenki soderzhanija radioaktivnyh materialov v organizme, obnaruzhenija i regulirovanija zagrjaznenija okruzhajushhej sredy i bystrogo sostavlenija dannyh ob obluchenii v kachestve rukovodstva dlja personala skoroj pomoshhi i vrachej. Osnovnoj upor delaetsja na hjenfordskij plenochnyj dozimetr, kotoryj imeet pri sebe vse lica v predelah kontroliruemyh zon. Dozimetr obespechivaet pravil'noe vyjavlenie lichnosti vladel'ca, a ocenka plenki mozhet byt' provedena v techenie 90 minut. Razdel'no, i vmeste s tem odnovremenno, mozhno provesti obrabotku ostal'nyh sostavnyh chastej dozimetra s cel'ju opredelenija spektra nejtronov i velichiny dozy v pjati gruppah jenergii, a takzhe dat' bystruju ocenku nejtronnoj dozy pri odnokratnom stolknovenii, ot neskol'kih do tysjach rad. Gamma-luchi obnaruzhivajutsja v diapazone ot 20 millirentgen do 1500 rentgen (pri obrabotke komponentov plenki) i ot 10 do 10 000 rentgen (pri obrabotke jekranirovannyh tantalom ftoristyh sterzhnej). V avarijnuju sistemu vkljuchajutsja programmy, obespechivajushhie ponimanie sotrudnikami sistemy, podgotovku v oblasti dozimetrii i sotrudnichestvo s rukovodstvom v dele bystrogo vyjavlenija, kontrolirovanija i izolirovanija porazhennyh izlucheniem

 14. Irradiation of Poultry and Egg Products; Irradiation de la Volaille et des Ceufs et Derives; Obluchenie domashnej ptitsy, yaits i izdelij iz nikh; Irradiacion de Volateria, Huevos y Productos Derivados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thornley, Margaret J. [Sub-Department of Chemical Microbiology, Department of Biochemistry, University of Cambridge, Cambridge (United Kingdom)

  1966-11-15

  estudiaran las necesidades y ventajas economicas, la comestibilidad, la preparacion de productos, su envasado y su aceptacion por los consumidores. (author) [Russian] Domashnjaja ptica, jajca i izdelija iz nih mogut uspeshno obrabatyvat'sja s pomoshh'ju razlichnyh processov obluchenija v razlichnyh uslovijah. Kogda rech' idet o zarazhenii Salmonella mozhet osushhestvljat'sja 'radisidacija' s dozami porjadka 0,5 megarad. Jeto osobenno jeffektivno v otnoshenii zamorozhennyh produktov, takih kak jajca i nekotorye vidy domashnej pticy, osobenno utki. Takim zhe obrazom mogut obrabatyvat'sja suhie jaichnye produkty. Dannyj metod detal'no opisan drugimi avtorami (Lej, Mossel). Obrabotka tushek domashnej pticy s tem, chtoby oni mogli hranit'sja v techenie prodolzhitel'nogo vremeni, ili {sup r}adappertizacija{sup ,} mozhet byt' dostignuta s pomoshh'ju doz v 4,5 Mrad. Odnako narjadu s oblucheniem pri jetom dolzhny primenjat'sja drugie processy dlja predotvrashhenija nezhelatel'nyh privkusov. Jeti processy mogut zakljuchat'sja v predvaritel'nom nagrevanii dlja inaktivacii fermentov, obluchenii e zamorozhennom sostojanii, v vakuumnyh ili azotnyh upakovkah ili s aktivirovannym drevesnym uglem v upakovke, i inogda rekomendujutsja otdel'nye metody zharenija. Jeti metody predstavljajut interes dlja vooruzhennyh sil i shiroko izuchajutsja v ramkah programmy issledovanij armii SShA. Process 'radurizacii' v otnoshenii domashnej ptniy, t.e. uvelichenie sroka hranenija putem inaktivacii bol'shej chasti mikroorganizmov, vyzyvajushhih porchu produktov, predstavljajut interes dlja kommercheskogo ispol'zovanija. Dozy v diapazone 0,15-0,25 megarad mogut ispol'zovat'sja bez neblagoprijatnogo vozdejstvija na vkus produktov i uvelichat period hranenija bez porchi, vyzyvaemoj mikroorganizmami, v poltora - tri raza. Neobhodimym javljaetsja hranenie pri nizkih temperaturah (5 Degree-Sign C ili nizhe), i izmenenie vkusovyh kachestv v period hranenija mozhet ogranichit' prodolzhitel'nost' dannogo perioda

 15. Shippingport Atomic Power Station Operating Experience, Developments and Future Plans; La centrale nucleaire de Shippingport, experience de son fonctionnement et plans pour l'avenir; Shippingportskaya atomnaya ehlektrostantsij, opyt ehkspluatatsii, usovershenstvovaniya i plany na budushchee; Central nucleoelectrica de Shippingport; experiencia adquirida con su explotacton y programa de desarrollo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feinroth, H. [Division of Reactor Development, United States Atomic Energy Commission, Washington, DC (United States); Oldham, G. M. [Shippingport Atomic Power Station, Duquesne Light Company, Pittsburgh, PA (United States); Stiefel, J. T. [Bettis Atomic Power.Labora Tory, Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, PA (United States)

  1963-10-15

  'mennykh administrativnykh instruktsij, rukovodstv po ehnergeticheskoj ustanovke i t.d., chto yavilos' ochen' vazhnym faktorom v uspeshnom osushchestvlenii programmy ispytanij SHippingportskoj ehlektrostantsii. Rezul'taty ispytanij khorosho sovpadayut s raschetnymi dannymi. Rassmatrivayutsya rabota aktivnoj zony reaktora, stabil'nost' ustanovki, chuvstvitel'nost' k izmeneniyam nagruzki, rabota toplivnykh ehlementov i reguliruyushchikh sterzhnej, povyshenie takikh dlitel'nykh ehffektov, kak korroziya i intensivnost' izlucheniya, rabota komponentov i t.d. Rassmatrivaetsya osnovnaya tsel' tekushchej i budushchej programm Shippingportskogo proekta v otnoshenii usovershenstvovaniya osnovnoj tekhnologii reaktorov s vodyanym okhlazhdeniem. Ehta programma vklyuchaet prodolzhenie ehkspluatatsii Shippingportskoj ustanovki, razrabotku, konstruirovanie, izgotovlenie i opytnuyu ehkspluatatsiyu vtoroj aktivnoj zony (aktivnaya zona 2), imeyushchej dlitel'nyj srok sluzhby i vysokuyu plotnost' ehnergovydeleniya. Imeya proektnuyu ehlektricheskuyu moshchnost' brutto 150 mgvt i prodolzhitel'nost' sluzhby pervoj zapal'noj sborki 10 tys. chasov raboty na polnoj moshchnosti, aktivnaya zona 2 budet v pyat' s polovinoj raz moshchnee aktivnoj zony 1 i obladat' v dva raza bol'shej plotnost'yu ehnergovydeleniya, chem poslednyaya. Daetsya opisanie konstruktsii aktivnoj zony 2 i svyazannykh s nej osnovnykh usovershenstvovanij v fizike reaktora, metallurgii, teploperedache, podache teplonositelya i izgotovlenii toplivnykh ehlementov. Izlozheny plany v otnoshenii dezaktivatsii reaktornoj ustanovki i osushchestvleniya ee modifikatsii v svyazi s ustanovkoj bolee moshchnoj aktivnoj zony 2. (author)

 16. Fabrication and Testing of Prototype APM-Clad UO{sub 2} Fuel Elements; Fabrication et essai de prototypes de cartouches de combustible en bioxyde d'uranium gaine d'aluminium (APM); Izgotovlenie i ispytanie prototipa toplivnykh ehlementov na osnove UO{sub 2} s obolochkoj iz alyuminiya metodom poroshkovoj metallurgii; Elaboracion y ensayo de elementos combustibles prototipo de UO{sub 2} con revestimiento de aluminio sinterizado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ballif, III, J. L.; Friske, W. H.; Gordon, R. B. [Atomics International, Canoga Park, California (United States)

  1963-11-15

  los elementos combustibles se extrajeron del reactor a raiz de problemas suscitados por el instrumental utilizado para los ensayos. Los tres elementos restantes continuaban en el reactor. Todos los resultados de los experimentos realizados hasta la fecha parecen indicar que el sistema de combustible PMA-UO{sub 2} permitira alcanzar los objetivos fijados para el programa relativo al reactor POPR. (author) [Russian] V podderzhku Programmy prototipov organicheskikh ehnergoreaktorov (POPR) moshchnost'yu 50 mgvt (ehl.) byla provedena obshirnaya rabota po razrabotke poroshkovoj metallurgiej alyuminievykh materialov (APM) v kachestve obolochek dlya topliva iz UO{sub 2} . Kak chast' ehtoj raboty byli issledovany ehvteticheskoe soedinenie, svarke v styk oplavleniem i kholodnaya svarka. Kolduehlla pod davleniem kak metody dlya soedineniya stykov pri sborke toplivnykh ehlementov. Vibratsionnoe uplotnenie izuchalos' kak sredstvo zapolneniya trubok APM dvuokis'yu urana. Opyty vne reaktora provodilis' dlya.ogo, chtoby poluchit' informatsiyu o svomestimosti APM - UO{sub 2} . Ehta rabota pokazala, chto pri sushchestvuyushchikh usloviyakh ehvteticheskoe soedinenie yavlyaetsya naibolee podkhodyashchim sposobom dlya soedineniya stykov; vibratsionnoe uplotnenie davalo plotnost' topliva v predelakh ot 80 do 88% teoreticheskoj plotnosti, i ne nablyudalos' vzaimodejstvie APM -UO{sub 2} v diapazone ehkspluatatsionnykh temperatur POPR (temperatura poverkhnosti razdela toplivo - obolochka maksimum 850{sup o}F). V rezul'tate ehtoj raboty bylo izgotovleno 5 prototipov UO{sub 2}-APM toplivnykh ehlementov s tsel'yu ispytaniya na opytnom reaktore s organicheskim zamedlitelem. Kazhdyj ehlement sostoyal iz 24 ili 25 toplivnykh sterzhnej v obolochke iz APM i sgruppirovannykh v sistemu 5 x 5 v stal'noj korobke, pokrytoj nikelem, ili toplivnoj korobke ieh APM. Dlya togo, chtoby uvelichit' poverkhnost' ehlementa i tem samym znachitel'no uluchshit' teploperedachu, izgotovlennaya ehkstruziej obolochka ieh

 17. Improved Techniques for Low-Flux Measurement of Prompt Neutron Lifetime, Conversion Ratio and Fast Spectra; Methodes Perfectionnees de Mesure de la Duree de Vie des Neutrons Instantanes, du Rapport de Conversion et des Spectres de Neutrons Rapides, dans un Reacteur a Bas Flux; Usovershenstvovannye metody izmereniya vremeni zhizni mgnovennykh nejtronov, koehffitsienta konversii i spektra bystrykh nejtronov pri slabykh potokakh nejtronov; Tecnicas Perfeccionadas para la Determinacion del Periodo de los Neutrones Inmediatos, la Razon de Conversion y los Espectros de Neutrones Rapidos, con Flujos Reducidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Armani, R. J.; Bennett, E. F.; Brenner, M. W.; Bretscher, M. M.; Cohn, C. E.; Huber, R. J.; Kaufmann, S. G.; Redman, W. C. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1964-02-15

  medir este valor en un reactor de flujo reducido, pero se estan estudiando algunos que pueden servir a ese fin. Los autores resefian tres de las tecnicas que ofrecen mejores perspectivas. Los estudios realizados con el proposito de construit un espectrometro pequeflo para neutrones rapidos con buenas caracteristicas de estabilidad, poder de resolucion y sensibilidad, destinado a la medicion de espectros neutronicos dentro del reactor, en el intervalo energetico de las decenas o centenares de kilovoltios, se han concentrado en el empleo del analisis de la forma de los impulsos (con el fin de rechazar los sucesos iniciados por los rayos gamma en los contadores proporcionales de retroceso de hidtogeno) y el empleo de la colimacion en los detectores tipo sandwich, a base de {sup 6}LiF en un material solido, a fin de aumentar el poder de resolucion. Se ha construido cierto ndmero de instrumentes de este tipo y se esta estudiando la forma en que se comportan frente a los neutrones monocineticos y los neutrones de un reactor. Recurriendo a la tecnica de rechazo de los rayos gamma, se ha podido reducir varios cientos de veces la sensibilidad del contador de retroceso frente a dichos rayos y de esta manera, el limite inferior de aplicacion del instrumente se ha extendido por lo menos hasta los 30 keV. En cuanto a los instrumentes de semiconductors a base de {sup 6}Li, se han observado poderes de resolucion de hasta 70 keV de amplitud total en correspondencia con la mitad del maximo (1,5%) para la suma de los impulsos, en la irradiaeion con neutrones termicos. (author) [Russian] Pri osushhestvlenii programmy issledovanija reak- tora nulevoj moshhnosti (ZPR) primenjalis' razlichnye statisticheskie metody izmerenija ot- noshenija vremeni zhizni mgnovennyh nejtronov k doze zapazdyvajushhih nejtronov. Odin metod, a imenno analiz ''shuma'' reaktora s pomoshh'ju polosovogo fil'tra byl razrabotan v laboratorii, a drugie, naprimer izmerenie chastoty zapazdyvajushhih sovpadenij impul

 18. The Cobalt-60 Research Facility at Seibersdorf; L'Installation de Recherche sur l'Iradiation au {sup 60}Co de Seibersdorf; Obluchayushchaya ustanovka s istochnikom Kobal'ta-60 reaktornogo tsentra v Zajbersdorfe; La Instalacion Experimental de {sup 60}Co de Seibersdorf

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weidinger, N.; Kaindl, K. [Institute Of Biology And Agriculture, Reactor Centre, Seibersdorf (Austria)

  1966-11-15

  caso de grave peligro ese dispositivo hace que las fuentes vuelvan inmediatamente a su posicion de reposo; si el peligro no es grave, las pone al alcance del cientifico para.que este decida si debe o no continuarse la irradiacion. (author) [Russian] Nahodjashhajasja v stadii stroitel'stva v nastojashhee vremja ustanovka po oblucheniju skonstruirovana, v osnovnom, dlja issledovanij v ramkah Mezhdunarodnoj programmy po fruktovym sokam. Ustanovka sostoit iz dvuh kamer obluchenija moshhnost'ju 30 i 10. kkjuri sootvetstvenno. Pervaja kamera prednaznachaetsja dlja obluchenija partij fruktovogo soka s cel'ju provedenija opytov na prigodnost' upotreblenija v pishhu, a takzhe dlja issledovanij v oblasti tehnologii istochnikov. Vtoraja kamera prednaznachena dlja mikrobiologicheskih i himicheskih issledovanij i imeet maksimal'nye vozmozhnosti izmenenija konfiguracii i pozicii istochnika v.zavisimosti ot uslovij opyta. Biologicheskij jekran, izgotovlennyj iz obychnogo betona plotnost'ju okolo 2,4 tonny/m3 snizhaet maksimal'nuju moshhnost' dozy snaruzhi do 0,2 mkrentgen.v chas. Oba istochnika pokojatsja v svincovom cilindre, opushhennom v beton zashhitnogo jekrana. Sootvetstvenno 12 i 6 trubok iz nerzhavejushhej stali, v kotoryh smontirovany kobal'tovye sterzhni,prohodjat v kameru obluchenija cherez sfericheskij kanal. Sterzhni iz kobal'ta-60 ustanovki .moshhnost'ju 30 kkjuri imejut 300 mm v dlinu i sostojat iz dvuh chastej. Oni mogut byt' ustanovleny poodinochke ili v ljuboj kombinacii priblizitel'no za 5 sekund pri pomoshhi vozdushnopnevmaticheskoj sistemy. Ispol'zovanie razlichnyh trubok sootvetstvujushhego izgiba pozvoljaet dobit'sja prakticheski ljuboj geometrii istochnika. Kamera imeet vnutrennie razmery 3 x 3 x 3 m i zakryvaetsja betonnoj dver'ju. Vo vremja obluchenija za opytom mozhno nabljudat' s pomoshh'ju binokuljarnogo periskopa . Dostup v druguju kameru s vnutrennimi razmerami 3,5 x 3 x 3 m i istochnikom moshhnost'ju 10 kkjuri osushhestvljaetsja cherez labirint. Shest