WorldWideScience

Sample records for selskabs ordbog i-viii

 1. SME-selskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neville, Mette

  1996-01-01

  Små og mellemstore selskaber med begrænset ansvar befinder sig i en innovationsfase, såvel nationalt som internationalt. På EU-plan diskuterer man bl.a. muligheden for en harmonisering af de anpartsselskabslignende selskaber. Et andet aktuelt spørgsmål er, om der er behov for en deregulering af d...

 2. Dansk-engelsk CISG-ordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sandro

  Flere og flere danske jurister er blevet internationalt orinterede og har behov for at kunne udtrykke sig på engelsk, og CISG-ordbogen er med til at hjælpe juristerne med at kommunikere på engelsk. Kernen i Dansk-engelsk CISG-ordbog er den danske og engelske version af FN's Konvention om aftaler om...... internationale køb af løsøre (CISG), men ordbogen indeholder også ord og vendinger, der generelt er relevante for oversættelse af danske tekster, der omhandler CISG. Målgruppen for ordbogen er danske jurister. Ordbogen indeholder danske termer, faste ordforbindelser og fraser, og disse er alle oversat til...

 3. Anmeldelse af Kim Wind Andersen: Overblik over selskabers underskudsfremførsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen anmelder Kim Wind Andersen: Overblik over selskabers underskudsfremførsel (Thomson Reuters Professional, 2010)......Artiklen anmelder Kim Wind Andersen: Overblik over selskabers underskudsfremførsel (Thomson Reuters Professional, 2010)...

 4. Ordbog over Dansk Tegnsprog i fare for at lukke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bakken Jepsen, Julie

  2012-01-01

  Projektet ‘Ordbog over Dansk Tegnsprog’ blev iværksat i 2003. I 2008 blev den første udgave af ordbogen lanceret. Ordbogen er rettet mod en bred brugergruppe, som spænder over døve, hørende forældre med døve børn, døvblevne, tolke/tolkestuderende og lingvister/lingvistikstuderende....

 5. Special Purpose Vehicle selskab – en »mikro fusion«, eller blot en samarbejdsmetode?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fomcenco, Alex

  2013-01-01

  Formålet med denne artikel er at undersøge, om det er korrekt at benævne det som en fusion - selvom på en mikroskala - når to selskaber optræder som initiativtagere til og stiftere af et SPV-selskab. Er bagvedliggende grunde ved oprettelsen af et SPV-selskab meget anderledes end dem i en fusion? ...

 6. Hvad er en bilingval ordbog?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarp, Sven

  2004-01-01

  There is no general agreement on the terms "monolingual dictionary" and "bilingual dictionary". In the theoretical literature several different and sometimes contradicting definitions can be found. Through an analysis of different types of dictionaries, this paper shows that it is impossible...... to draw an exact demarcation line between monolingual and bilingual dictionaries and that the concept of bilinguality in any case is a gradual concept when it is related to dictionaries. Finally, the paper suggests that the concepts of monolingual and bilingual dictionaries are secondary aspects in terms...... of dictionaries and that much more emphasis should be put on the lexicographic functions....

 7. Realitet i selskabs- og skatteretten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen analyserer, i hvilken udstrækning der findes en realitetsgrundsætning i skatteretten, hvorefter indholdet skal svare til formen. Det konkluderes, at: (1) Der er brug for en realitetsgrundsætning, men den er ikke en selvstændig norm, snarere en samlet betegnelse for indgrebene. (2) Realit...

 8. Multinationale selskaber i Zambias kobberindustri

  OpenAIRE

  Aasbjerg Thygesen, Svante; Petersen, Damgaard; Damgaard, Mads; B.S. Gislinge, Christian; Rahbek Thuesen, Sune

  2013-01-01

  The project addresses transnational corperations and their affairs regarding the Zambian copper mines after the privatization from 1997-2000. As we have had prejustices concerning the transnational corperations huge profit compared to the zambian state tax income on cobber, the project is drafted with a critical hermeneutic perspective. To understand the greater picture a selection of three different views on the issue have been chosen. The three perspectives include a liberalistic and marxis...

 9. Med Chopin som dagligt selskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2014-01-01

  Eftertanken. Inspireret af chefredaktøren på The Guardian har klummeskriveren taget daglige klaverøvelser til sig. Det kan anbefales!......Eftertanken. Inspireret af chefredaktøren på The Guardian har klummeskriveren taget daglige klaverøvelser til sig. Det kan anbefales!...

 10. Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver

  2011-01-01

  Artiklen, der er fagfællebedømt, omhandler dispensationsbestemmelsen i SEL § 32, stk. 2, 2-4 pkt, hvorefter Skatterådet kan tillade, at indkomsten i et datterselskab med koncession til at udøve forskellig økonomisk virksomhed ikke skal være omfattet af reglerne om CFC-beskatning. I den forbindels...

 11. Reprocessing of the spent nuclear fuel, I-VIII, Part VIII; Prerada isluzenog nuklearnog goriva, I-VIII, VIII Deo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gal, I [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Laboratorija za hemiju visoke aktivnosti, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  This volume includes the following three reports: Separation of uranium, plutonium and fission products on zirconium phosphate; Separation of uranium, plutonium and fission products on zirconium phosphate, Part 1 - Adsorption equilibria and kinetics; and Adsorption of dibutyl phosphates and monobutyl phosphates on inorganic oxides.

 12. Ordbog over det norrøne prosasprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helgadottir, Thorbjørg

  2015-01-01

  púki, pund, pundari, pungr, punktr, 1purpura, 2purpura, purpuri, 1púsa, 1púss, pústr, 1púta, pynding, pyttr, staða, stafn, stafr, stagl, stakk, 1stakkr, 2stakkr, 1stál, 2stál, stallari, stalleri, stalli, stallr, starf, starfi, staup, stauri, staurr, steði, stef, 1stefna, steikari, steiking, steinn...

 13. Medicinsk ordbog : Dansk-engelsk, engelsk-dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pilegaard, Morten; Baden, Helge

  Indhold: Forord og brugervejledning. Dansk-engelsk del med ca. 10.000 opslagsord og mulige engelske oversættelser, hvis betydning og brug beskrives i en faglig forklaring og illustreres gennem eksempler og oversættelse af ca. 9.000 faglige ordforbindelser. Engelsk-dansk del på ca. 10.500 opslagsord...

 14. Ejendomsordbogen fransk/dansk: ny integreret e-ordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leroyer, Patrick; Hansen, Liselotte Kruse

  2012-01-01

  fusionere med en praktisk guide. Til dette formål har vi udviklet konceptet til en ny type hybridordbog, der kan tilfredsstille de intenderede brugeres informationsbehov i kommunikative, kognitive og praktiske situationer. Udviklingen er sket i samarbejde med den førende udbyder af online ordbøger i Danmark...

 15. Ordbog over det norrøne prosasprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helgadottir, Thorbjørg

  2013-01-01

  , ofsetja, ofskilja, ofskipa, ofsǿkja, oftaka, 2oftala, oftelja, oftreysta, ófulltingja, ofveikja, ofvilna, ofþreyta, ofþrøngva, ofǽtla, 2ófǿra, ógleðja, ógna, ógreiða, óhefna, óheimila, óhelga, óhljóða, óhlýðna, óhǿgja, ójafna, oka, okra, ókyrra, 2olea, óleita, óleyfa, óljúka, olma, ólýsa, ómaka, ómegna...

 16. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 17. Reprocessing of the spent nuclear fuel, I-VIII, Part VIII

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gal, I.

  1963-02-01

  This volume includes the following three reports: Separation of uranium, plutonium and fission products on zirconium phosphate; Separation of uranium, plutonium and fission products on zirconium phosphate, Part 1 - Adsorption equilibria and kinetics; and Adsorption of dibutyl phosphates and monobutyl phosphates on inorganic oxides

 18. Ny dansk ordbog i seks bind for sekretærer og forskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Vrang, Vibeke

  2004-01-01

  , teachers, researchers, journalists, secretaries, translators, writers, librarians, and - as it is put - people who are generally interested in keeping up with the development of the Danish language concurrently with the social and cultural changes. This contribution demonstrates that the dictionary partly...

 19. Reprocessing of the spent nuclear fuel, I-VIII, Part I, Building the cell for inverse stream extraction of U and Pu; Prerada isluzenog nuklearnog goriva, I-VIII, I Deo, Izgradnja celije za protustrujnu ekstrakciju U i Pu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gal, I [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Laboratorija za hemiju visoke aktivnosti, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  This report covers the description of the hot cell for extracting uranium, plutonium and fission products from the fuel irradiated in the reactor. The level of activity planned was 10 Ci. The technology of the process is described, followed by the detailed description of the equipment, instrumentation.

 20. Reprocessing of the spent nuclear fuel, I-VIII, Part IV, Engineering drawings, C - Sampling equipment; Prerada isluzenog nuklearnog goriva, I-VIII, IV Deo, Konstruktivni crtezi, C - Uredjaj za uzimanje uzoraka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gal, I [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Laboratorija za hemiju visoke aktivnosti, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  This volume includes the engineering drawings of the sampling equipment which is part of the pilot device for for extracting uranium, plutonium and fission products from the fuel irradiated in the reactor.

 1. Samfunds- og selskabsøkonomisk analyse af bioethanol-produktion i Danmark i samproduktion med kraftvarme. Fase I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lars Henrik; van Maarschalkerweerd, Christian

  Aims of the project are to carry out combined socio-economic and corporate-economic analyses of concepts for bioethanol production in Denmark. The project is split into two phases and will in total analyze 3 different plant concepts for bioethanol production based on biomass inputs comprising straw...... fuel. Bioethanol co-produced with CHP and biogas (Risø-DTU concept). The biomass inputs to the process are straw, whole crop, biomass residues, domestic waste etc... By-products from the production are re-circled to agriculture as well-declared fertilizer products. These two concepts will be analyzed...... and compared based on the same input biomass materials. The present project information concerns phase I of the total project, and comprises the socio-economic and corporate-economic analysis of bioethanol production co-produced with CHP (IBUS concept). Due to difficulties in achieving data, consistency...

 2. Reprocessing of the spent nuclear fuel, I-VIII, Part I, Building the cell for inverse stream extraction of U and Pu

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gal, I.

  1963-02-01

  This report covers the description of the hot cell for extracting uranium, plutonium and fission products from the fuel irradiated in the reactor. The level of activity planned was 10 Ci. The technology of the process is described, followed by the detailed description of the equipment, instrumentation

 3. Teaching Mathematics in Rudolf Steiner Schools for Classes I-VIII. How To Become Imaginative and Holistic. Volume 1, Up to Age 14.

  Science.gov (United States)

  Jarman, Ron

  This book aims to present helpful, practical ideas and suggestions for mathematics teaching. Focus is on how teaching can be developed in a Rudolf Steiner (Waldorf) School and includes treatment of mathematical topics applicable to the 7-14 age group. Suggestions for curriculum and examples for children to work on are presented with a very wide…

 4. The Society for Scandinavian Art

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grand, Karina Lykke

  2016-01-01

  The Society for Nordic Art & the Scandinavian Society [Selskabet for Nordisk Kunst & Skandinavisk Selskab]......The Society for Nordic Art & the Scandinavian Society [Selskabet for Nordisk Kunst & Skandinavisk Selskab]...

 5. Leksikon over ordbøger og leksika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pálfi, Loránd-Levente

  Findes der en dansk-mongolsk ordbog? Eller en dansk-swahili ordbog? Hvilke sprog findes der i det hele taget danske ordbøger for? Og hvilke opslagsværker findes der på dansk om astrologi, astronomi, biologi, filosofi, fluebinding, fysik, historie, islam, kristendom, krydsord, matematik, okkultisme...

 6. Hund og menneske imellem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2009-01-01

  og menneske imellem? Denne artikel beskriver hvordan hundelivet bliver udfoldet i Ordbog over det danske Sprog (ODS), Den Danske Ordbog (DDO) og Ømålsordbogen (ØMO). Fælles for ODS, DDO og ØMO er at de er videnskabeligt beskrivende ordbøger. Det betyder ideelt set at man indsamler og beskriver...

 7. DanskOrdbogen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Vrang, Vibeke; Almind, Richard

  DanskOrdbogen er en helt nyudviklet ordbog for alle, som vil skrive på dansk. Med 105.000 opslagsord og 1175 sider mættet med informationer er det også Danmarks største ordbog. Ordbogen er udviklet efter nye principper, som gør den mere brugervenlig end traditionelle ordbøger. Bl.a. har DanskOrdb...

 8. Udenlandsk ejerskab har sine fordele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2011-01-01

  Det er formentlig rigtigt, at multinationale selskaber er mindre sentimentale med hensyn til at nedlægge danske selskaber, men der er også fordele ved at være en del af en udenlandsk koncern, for eksempel med hensyn til finansiering og markedsadgang....

 9. Employment Practices of Multinational Companies in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Navrbjerg, Steen Erik; Minbaeva, Dana

  Globaliseringen er en udfordring for såvel ledere som ansatte i multinationale selskaber. En analyse af ledere og medarbejderes relationer er afgørende for at forstå ledelse, forretningsforhold og arbejdsmarkedsrelationer i Danmark. Tilstedeværelsen af multinationale selskaber (Multinational Comp...

 10. Kortlægning af naturtyper i et landsdækkende dansk arealinformationssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mielby, S.; Groom, G.; Platou, S. W.

  1997-01-01

  Dansk Akademi for Stedsbestemt Information, Dansk Kartografisk Selskab, Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling, AM/FM Nordic Region Øverst på paper står også: AM/FM-GIS Nordic Conference...

 11. Den Danske Netordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Vrang, Vibeke; Almind, Richard

  Denne danske ordbog er primært tænkt som hjælpeværktøj i forbindelse med tvivl og usikkerhed, når man skriver en dansk tekst. Den Danske Netordbog er en yderst omfattende ordbog med mere end 110.000 forskellige opslagsord og en lang række oplysninger, herunder grammatik, betydning, synonym (ord m...... samme betydning), antonym (ord med modsat betydning), orddannelse (i hvilke andre ord det pågældende ord er en del af), kollokationer (ordforbindelser), idiomer (fast udtryk med en særlig betydning) og ordsprog og citater....

 12. Common Consolidated Corporate Tax Base - en status efter Kommissionens direktiv-forslag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Martin; Hansen, Søren Jesper

  2011-01-01

  Artiklen foretager en overordnet gennemgang af direktiv-forslaget om CCCTB og præsenterer i den forbindelse flere af de væsentligste muligheder og konsekvenser i relation til beskatning af selskaber inden for EU....

 13. The SUP Proposal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jesper Lau

  2015-01-01

  Baseret på en konference om Kommissionens forslag til et ny direktiv om enkeltmandsejede private selskaber (SUP) beskriver artiklen reglerne om registrering og kapital for et SUP efter det opr. forslag....

 14. Nye oplysningsforpligtelser på Fondsbørsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul

  2008-01-01

  Artiklen indeholder en gennemgang og analyse af den nye harmoniserede oplysningsforpligtelser for selskaber der har aktier optaget til notering på de tre nordiske OMX's børser - OMX Nordic Exchanges Copenhagen, Stockholm og Helsinki Udgivelsesdato: august...

 15. IT-baseret fagleksikografi: Nye perspektiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Anne Lise; Duvå, Grete

  2003-01-01

  IT-baseret fagleksikografi: nye perspektiver For leksikografer vil der altid være områder, der ikke kan behandles tilfredsstillende inden for den traditionelle ordbogs snævre rammer. Elektroniske versioner af forskellige håndbøger, herunder ordbøger, åbner imidlertid for helt nye muligheder, idet...

 16. Mi a lexikográfia?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pálfi, Loránd-Levente; Stokholm, Erzsébet

  2009-01-01

  Det er usikkert, hvad der er det ældste bidrag til metaleksikografi; som regel henviser man til Beni (1612), som er en næsten 400 sider lang kritik af en italiensk ordbog fra 1612 med tilknyttede forslag til forbedringer. Almindeligvis siger man (se fx Magay 2004, 11), at leksikografien som teore...

 17. User-friendly LSB dictionary outside matter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Bernt Carsten

  1994-01-01

  De dele af en ordbog, der omgiver ordlisten, gøres ud fra en funtionel betragtning til genstand for en tilrådet standard. Denne lægger vægten på indholdet og placeringen af de ordbogsdele, der har meta-karakter i forhold til ordlisten, især den uomgængelige Varedeklaration samt den mere tradition...

 18. Yet another decennium of the Institute of Physiology: a dynamic interplay of innovative approaches and 60 years of tradition

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubínová, Lucie

  2014-01-01

  Roč. 63, Suppl.1 (2014), i-viii ISSN 0862-8408 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : cardiovascular physiology * neurophysiology * energy metabolism * membrane transport * chronobiology * physiology Subject RIV: ED - Physiology Impact factor: 1.293, year: 2014

 19. Aktionæroverenskomstens retsvirkning for generalforsamling og bestyrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer den virkning, aktionæroverenskomster har for et selskabs generalforsamling og bestyrelse. Om virkningen for generalforsamlingen konkluderes det, at overenskomsten får selskabsretlig virkning, dvs. kan medføre ugyldighed af en aftalestridig beslutning på generalforsamlingen, så...

 20. Ejeraftalens håndhævelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2010-01-01

  Artiklen advarer om, at den nye danske selskabslov (om aktieselskaber og anpartsselskaber) med virkning fra den 1. marts 2010 på afgørende måde har afsvækket virkningen af aktionær- og anpartshaveroverenskomster indgået vedrørende danske selskaber. Disse aftaler (med lovens nye ord: ejeraftaler) ...

 1. Børs- og kapitalmarkedsret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Peer; Werlauff, Erik

  Værket giver et samlet billede af danske og EU-retlige forskrifter om regulerede værdipapirmarkeder. Det beskrives i dybden, hvordan det danske værdipapirmarked fungerer, og hvilke regelsæt der skal iagttages af et selskab, der bliver børsnoteret eller allerede er børsnoteret. Desuden behandles h...

 2. Listed Companies - between Company Law and Financial Market Law in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul

  2010-01-01

  Efter en analyse af udviklingen i en række landes selskabs- og børsretlige reformen analyseres det, hvorledes skillelinjen mellem selskabsretlig og børsretlig regulering er i dansk ret efter reformen af selskabsloven i 2009/2010...

 3. Forureneren bag forureneren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Om hovedaktionærers hhv. moderselskabers hæftelse for et andet selskabs skadeforvoldelse, herunder ved miljøskader. Artiklen er identisk med den fagfællebedømte artikel i "Festskrift til Ellen Margrethe Basse" (2008) s. 333-365. Der henvises derfor til VBN-indberetningen vedrørende den nævnte art...

 4. Offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. En undersøgelse af investors adgang til finansiel information fra børsnoterede aktieselskabers websites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  1999-01-01

  I de seneste år er der sket et gennembrud med hensyn til offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. Denne rapport beskriver, hvorledes offentliggørelse af finansielle informationer fra børsnoterede selskaber er under forandring, og hvordan dette får konsekvenser for investors regnskabsana...

 5. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 6. Soundtrack_Remix

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meldgaard, Morten; Jørgensen, Peter

  2010-01-01

  Dobbelt CD med udgivelse af Soundtracket til filmen "KIM" af Peter Jørgensen, samt 10 Remix lavet af internationale kunstnere og en artikel om lyd og billede "Picturesque Soundtrack". Udgivet på det engelske selskab "Under the Spire" i 350 eksemplarer....

 7. Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og arbitrable delspørgsmål, der kan påkendes, men hvor voldgiftskendelsen kun kan blive ugyldig, hvis den...

 8. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 9. Håndbog i årsrapport

  DEFF Research Database (Denmark)

  (næsten alle) IAS standarder i børsnoterede selskaber fra 1.1. 2005 kom på plads, og visse lem-pelser af oplysningsforpligtelser i de lavere liggende regnskabsklasser gen-nemførtes. Hertil suppleres dette grundlag naturligt med danske regnskabs-vejledninger og IFRS-reguleringen. Det valgte overordnede...

 10. Variation in general practice prostate-specific antigen testing and prostate cancer outcomes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjertholm, Peter; Fenger-Grøn, Morten; Vestergaard, Mogens

  2015-01-01

  Brugen af prostata-specifikt antigen (PSA) er mangedoblet i dansk almen praksis siden introduktionen i 1990’erne. Dansk Urologisk Selskab anbefaler brug af testen ved relevante symptomer og arvelig disposition, men ikke til screening. Alligevel varierer brugen af PSA-tests i almen praksis. Dette...

 11. Environmental Impact of the Lead-Zinc Mine at Mestersvig, East Greenland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Poul; Asmund, Gert; Aastrup, Peter

  2008-01-01

  Det danske selskab Nordisk Mineselskab drev en bly-zink mine ved Mestersvig i Østgrønland fra 1956 til 1963. Minedriften fandt sted under overfladen ca. 10 km inde i landet syd for Kong Oscars Fjord. Der blev brudt 554.000 tons malm og produceret 58.000 tons blykoncentrat og 75.000 tons zinkkonce...

 12. Strammere retningslinjer om transfer pricing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rossing, Christian Plesner

  2015-01-01

  Transfer pricing vedrører prisfastsættelsen på transaktioner, der foregår mellem koncernforbundne selskaber og er fortsat et tema, der nyder stort fokus hos både multinationale koncerner og skattemyndigheder. For den multinationale koncern er transfer pricing i høj grad en aktivitet, der består i...

 13. Ejeraftalens selskabsretlige virkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen behandler spørgsmålet om, hvilken retsvirkning en aktionær- eller anpartshaveroverenskomst (med seneste sprogbrug fra betænkning nr. 1498/2008: en "ejeraftale" eller "kapitalejeraftale") har for et selskabs generalforsamling og bestyrelse. Det konkluderes, at ejeraftalen kan blive "selv-...

 14. Selskabsret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  Erik Werlauffs klassiker i en ny, opdateret, 7. udgave. Bogen giver en udførlig gennemgang af retsforholdene for erhvervsdrivende juridiske personer. Selskaber og andre juridiske personer følges gennem alle relevante faser: Valg af retsform; stiftelse; kapitalforhold; ledelse; sammenlægning og ov...

 15. Skaber god corporate governance økonomisk værdi for aktionærerne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Caspar; Seest, Christian

  2011-01-01

  Artiklen besvarer spørgsmålet, om det skaber værdi for aktionærerne i de børsnoterede danske selskaber, hvis selskaberne i højere grad forholder sig til anbefalingerne om god selskabsledelse....

 16. Selskabsskatteret 2008/09

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  Værket er 10. udgave af professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF's klassiker "Selskabsskatteret". Værket giver et samlet billede af selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningen i Danmark og med inddragelse af fællesskabsretten. Værket belyser de forskellige skattemæssige konsekvenser af diverse civilretli...

 17. Regnskabsbrugernes adgang til finansiel information via Internettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  1999-01-01

  Artiklen beskriver de børsnoterede selskabers eksisterende rapporteringspraksis via Internettet. Over halvdelen af selskaberne har et website med adgang til finansielle informationer og måned for måned kommer flere til. Selv om årsregnskabets form og indhold er under revision, tyder intet på...

 18. Koncernbegreber i regnskabs- og selskabsretten - et studium i koncernbegrebers tilblivelse og indhold med baggrund i samspillet mellem internationale regnskabsstandarder, EU-retten og national ret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Birgitte Søgaard

  Siden 2005 har europæiske børsnoterede selskaber skullet aflægge koncernregnskaber efter IASB-organisationens regnskabsstandarder, og siden 2009-reformerne af henholdsvis årsregnskabsloven og selskabsloven har disse loves koncernbegreber skullet fortolkes i overensstemmelse hermed. Dette rejser en...

 19. Koncernbegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Birgitte Søgaard

  Siden 2005 har europæiske børsnoterede selskaber skullet aflægge koncernregnskaber efter IASB-organisationens regnskabsstandarder, og siden 2009-reformerne af den danske årsregnskabslov og den danske selskabslov har disse loves koncernbegreber skullet fortolkes i overensstemmelse hermed. Bogen...

 20. Høflighed som filter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2007-01-01

  Vi elsker det naturlige og uforfalskede. Især når det gælder børn. Men det er ikke altid en fornøjelse at være i selskab med Det naturlige Barn. Der er behov for, at høfligheden kommer ind i pædagogikken igen og sikrer, at naturligheden bliver til at holde ud....

 1. Selskaberne er en del af staten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hein Jessen, Mathias

  2016-01-01

  Lækket af Panama Papers fremhæver endnu engang den paradoksale rolle, ikke mindst multinationale selskaber spiller i politik og økonomi: De er både skabt af staten, og fremstår stadig som uden for og i opposition til staten. Hvis vi vil gøre noget ved problemet, må vi forstå, hvordan stat og...

 2. Internationale joint ventures - udvalgte selskabsretlige problemstillinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Karsten Engsig

  2001-01-01

  Artiklen behandler en række problemstillinger som er særlige for joint ventures stiftet i selskaber af aktie-, anpartsselskabstypen. Bl.a. behandles en række problemer omkring joint venture aftalens forhold til selskabets vedtægter samt en række problemstillinger knyttet til det forhold at der er...... etableret fælles kontrol over joint venture selskabet....

 3. Forureneren bag forureneren og skadevolderen bag skadevolderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer, i hvilket omfang et moderselskab eller et søsterselskab eller en hovedaktionær kan blive ansvarlig på objektivt grundlag, såkaldt hæftelsesgennembrud, for skade forvoldt af et andet selskab, herunder i tilfælde af miljøskader. De kriterier, der skal være opfyldt, for at der k...

 4. Ledelsesaflønning og motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Michael

  2012-01-01

  Ledelsesaflønning har været et ”hot” emne i mange år. Der skrives mange akademiske artikler om det, det fylder i børsnoterede selskabers årsberetninger og det fylder i aviserne. Interessen er specielt stor for så vidt angår incitamentsaflønning, først og fremmest optioner. Specielt optionsaflønni...

 5. Optimal kapitalstruktur i et nulrentesamfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Michael; Parum, Claus

  2016-01-01

  skattefordel ved gæld og afveje den mod den årlige ulempe ved gæld i form af omkostninger ved 'financial distress', rentemarginal osv. Det konkluderes, at den årlige skattefordel ved gæld er ubetydelig ved det nuværende renteniveau, og at børsnoterede selskaber derfor kraftigt bør overveje højere...

 6. Space Efficient Data Structures and External Terrain Algorithms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Truelsen, Jakob

  to forskellige modeller: I den svage implicite model er det tilladt at vi gemmer O(1) ord af information mellem operationer, hvorimod man i den stærke implicite model kun m ̊ a gemme størrelsen af arrayet n. I den stærke implicite model konstruerer vi en ordbog med arbejdssæts egenskaben, som understøtter insert...... change-finger(e) i tid O(n ε ) for et vilk ̊ arligt ε > 0. Her flytter change-finger(e) den nuværende finger f til elementet e, og d(e, f ) er rangafstanden mellem den nuværende finger f og e. Vi viser at denne struktur under visse betingelser er optimal i den stærke implicitte model, mens eksponentiel...... søgning i et sorteret array i den svage model vil have den samme udførselstid, undtagen for change-finger(e) som kun vil tage O(log n) tid. I den stærke implicitte model konstruerer vi ogs ̊ a en dynamisk fingersøgnings ordbog, der opn ̊ ar de samme udførselstider som den statiske struktur. I den anden...

 7. Metalliske Konstruktionsmaterialer - processer, egenskaber, anvendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  2003-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde 2003, som blev afholdt på Hotel og konferencecenter Trinity i Fredericia i dagene 8. til 10. januar 2003. For første gang er bidragene også samlet på en CD for at sikre en god kvalitet af (farve) billederne. Selskabet...... indenfor • formgivningsprocesser • sammenføjningsprocesser • varme- og overfladebehandling • modellering • anvendelse Traditionen tro viser bidragene i denne årbog en symbiose af grundlæggende forskning, anvendt forskning og industriel udvikling. Det er denne symbiose der gør materialevidenskab og...

 8. Djævelens billede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bent

  Det mest seriøse og inspirerende analytiske ridt, man kan finde blandt de utallige værker, der er skrevet om vor kulturs teater, forestillinger og scene. – Dario Fo Djævelens billede giver et kalejdoskopisk indblik i maskernes magt og magtens masker. Den går bag kulisserne i den iscenesatte virke...... eller mindre fiktive paver, biskopper, sultaner, kejsere, konger og komedianter i selskab med Harlekin, Pulcinella, Othello og Jeppe på Bjerget – i stadige styrkeprøver mellem ophøjet og grotesk, helligt og profant, seriøst og satirisk. Den karnevaleske masketradition – forvaltningen af...

 9. Skuffende redegørelse fra C20-selskaberne om bestyrelsesmedlemmers uafhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Marina Bitsch

  2011-01-01

  Sammensætningen af selskabers bestyrelse fylder meget i corporate governance-debatten i Danmark og er samtidig tillagt et helt afsnit i de gældende corporate governance-anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. C20-selskaberne er de aktieselskaber i Danmark, der nyder størst...... mediebevågenhed. Det er derfor skuffende at måtte konstatere, at denne artikels undersøgelse af C20-selskabernes redegørelser om deres bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed viser, at kvaliteten af de offentliggjorte oplysninger er så utilstrækkelige, at de ikke fortjener betegnelsen best practice....

 10. Strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik

  OpenAIRE

  Bartholin, Aline; Nielsen, Per

  2014-01-01

  Denne rapport omhandler, hvorledes aquaponik i fremtiden skal udbredes med henblik på at produktionsmetoden bliver en del af den etablerede fødevaresektor. Ud fra et interview med PlanteLaboratoriet som er en del af foreningen Akvaponisk Selskab, samt observationer af en workshop afholdt af PlanteLaboratoriet forsøger vi at kortlægge den førte strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik, samt undersøge hvorledes aquaponik som innovation bliver taget imod af mulige adoptere. Empirien sam...

 11. Et eksempel på alternativ videoproduktion: Maxambomba i Brasilien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudius Ceccon

  1994-09-01

  Full Text Available Claudius Ceccon beskriver et konkret eksempel på alternativ video- produktion, nemlig det brasilianske selskab CECIP, senere omdøbt til TV Maxambomba. Han giver et rids af de sociale og politiske for- hold i det lokalområde i Rio de Janeiro, Nova Iguacu, hvor selskabet holder til, og vanskelighederne ved denne form for produktion. Idéen bag de alternative videoproduktioner er at skabe en modvægt til de alt- dominerende brasilianske TV-stationer, som efter forfatterens mening ikke fremstiller alle sider af den brasilianske virkelighed. Artiklen er skrevet til MedieKultur.

 12. Dippedutter og duppeditter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boye, Kasper

  2010-01-01

  mene, at det er hip som hap, om man siger det ene eller det andet, for de to former er synonymer. Begge betegner ifølge Den Danske Ordbog en ”lille genstand som man har svært ved at karakterisere nærmere, og som man ikke kender eller kan huske navnet på”. Man kan ikke imidlertid ikke mene, at det er...... hap som hip. I lyset af denne observation bliver det interessant, at vi har både dippedutter og duppeditter. Går man sproghistorisk til sagen, bliver det rigtig spændende, for overraskende nok er det tilsyneladende den mindst hyppige form, duppedit, der er den oprindelige form. Den er sandsynligvis en...

 13. Den Danske Idiomordbog. Design: Richard Almind

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vrang, Vibeke; Bergenholt, Henning; Lund, Lena

  mere. I sidste tilfælde drejer det sig dels om en indlæringsfunktion, dels om en underholdningsfunktion. I fagsproget taler vi om lexicotainment (ordbogsunderholdning). Hvor mange idiomer findes der overhovedet på dansk? Hertil kan vi sige, at denne ordbog indeholder ca. 7.500 idiomer. Dette tal kan...... dog, alt efter, hvordan man tæller, gøres betydeligt større. Hvis vi fx tager et idiom fra idiomordbogen: gå/være (helt) ad Pommern til, tæller det som et og kun et idiom med betydningen 'gå/være meget dårligt', selv om det i praksis dækker fire varianter....

 14. Typiske ytringssituationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2008-01-01

  [...] (DDO) eksplicitering af brugsområde: fx som en del af en tv- el. radioudsendelse typiske samforekomster: - musikalske ~, korte ~, fast ~, længere ~ citat: - Det næste indslag er fra Knuthenborg Safaripark, hvor vi har været ude sammen med et filmhold Jeg vil i det følgende give eksempler på og...... diskutere markeringen af typiske brugssituationer ved betydningsbeskrivelsen i ensproglige ordbøger. Jeg vil primært tage udgangspunkt i eksempler hentet fra Den Danske Ordbog (DDO), men vil også bringe eksempler fra Ømålsordbogen (ØMO). Jeg vil først give en lille introduktion til teorien bag sammenhængen...

 15. Fourth DOE Natural Phenomena Hazards Mitigation Conference: Proceedings. Volume 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1993-12-31

  This conference allowed an interchange in the natural phenomena area among designers, safety professionals, and managers. The papers presented in Volume I of the proceedings are from sessions I - VIII which cover the general topics of: DOE standards, lessons learned and walkdowns, wind, waste tanks, ground motion, testing and materials, probabilistic seismic hazards, risk assessment, base isolation and energy dissipation, and lifelines and floods. Individual papers are indexed separately. (GH)

 16. Fourth DOE Natural Phenomena Hazards Mitigation Conference: Proceedings

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  This conference allowed an interchange in the natural phenomena area among designers, safety professionals, and managers. The papers presented in Volume I of the proceedings are from sessions I - VIII which cover the general topics of: DOE standards, lessons learned and walkdowns, wind, waste tanks, ground motion, testing and materials, probabilistic seismic hazards, risk assessment, base isolation and energy dissipation, and lifelines and floods. Individual papers are indexed separately. (GH)

 17. Styring af international transfer pricing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuther, Peter; Rossing, Christian Plesner

  2011-01-01

  Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel...... på hvordan transfer pricing håndteres i praksis. Artiklens formål er at give et praktisk eksempel på at transfer pricing handler om at efterleve regler, ikke omgå dem. På baggrund af case-analysen argumenteres der for, at såvel akademikere som praktikere bør tage virksomhedens tilgang til...... international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning....

 18. Teori-praksis i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bering Keiding, Tina

  2008-01-01

  differensteoretisk optik, som nok virker kompleks, emn som også tilbyder en betydelige kompleksitetsfølsomhed. Den kompleksitetsfølsomhed som Luhmann tilbyder, peger for det første på, at der må forventes forskelle mellem såvel intention og interaktion, som mellem forskellige interaktionssystemer. Og at denne...... interaktionelt, bidrager til uddannelsen at i hvert tilfælde at overveje om brudte forventninger skal justeres på niveauet for forventninger/intentioner, eller om ændringerne skal søges tilvejebragt i interaktionen. Artiklen bygger på et oplæg holdt på Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejerskers møde...

 19. Multi-Functional pi-Conjugated Macromolecules Based on Poly(Phenylene Vinylene)

  Science.gov (United States)

  1994-03-14

  methacrylate-co-4-vinylpyridine)" (in press). 43. J . Polym. Sci., (with R. Vukovic , G. Bogdanic, V. Kuresevic, M. Tomaskovic and W.J. MacKnight) "Phase...Sokolik I Dr. Zhou Yang Dr. Iwao Teraoka IV. JUNIOR RESEARCH PERSONNEL: J . Neill B. Ma. S.L I U i I I i 5 VI. ABSTRACT OF ACCOMPLISHMENTS This report is...chains. I I U I * 14 I VIII. PUBLICATIONS IN PERIOD WITH AFOSR SUPPORT 1. J . Chem. Phys. 98, 712-716 (1993) (with G. Mao, J.E. Fischer and M.J. Winokur

 20. A note on tilted Bianchi type VIh models: the type III bifurcation

  Science.gov (United States)

  Coley, A. A.; Hervik, S.

  2008-10-01

  In this note we complete the analysis of Hervik, van den Hoogen, Lim and Coley (2007 Class. Quantum Grav. 24 3859) of the late-time behaviour of tilted perfect fluid Bianchi type III models. We consider models with dust, and perfect fluids stiffer than dust, and eludicate the late-time behaviour by studying the centre manifold which dominates the behaviour of the model at late times. In the dust case, this centre manifold is three-dimensional and can be considered a double bifurcation as the two parameters (h and γ) of the type VIh model are varied. We therefore complete the analysis of the late-time behaviour of tilted ever-expanding Bianchi models of types I VIII.

 1. Solvent effect on indocyanine dyes: A computational approach

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bertolino, Chiara A.; Ferrari, Anna M.; Barolo, Claudia; Viscardi, Guido; Caputo, Giuseppe; Coluccia, Salvatore

  2006-01-01

  The solvatochromic behaviour of a series of indocyanine dyes (Dyes I-VIII) was investigated by quantum chemical calculations. The effect of the polymethine chain length and of the indolenine structure has been satisfactorily reproduced by semiempirical Pariser-Parr-Pople (PPP) calculations. The solvatochromism of 3,3,3',3'-tetramethyl-N,N'-diethylindocarbocyanine iodide (Dye I) has been deeply investigated within the ab initio time-dependent density functional theory (TD-DFT) approach. Dye I undergoes non-polar solvation and a linear correlation has been individuated between absorption shifts and refractive index. Computed absorption λ max and oscillator strengths obtained by TD-DFT are in good agreement with the experimental data

 2. Introduktion. Om rotavirus. Teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wejse, Christian

  2012-01-01

  vil skyldes rotavirus. Typisk vil børnene få feber, opkastninger og/eller diarré. Sygdommen går sædvanligvis over af sig selv i løbet af 3 til 7 dage. Nogle børn får dog væske- og saltmangel i en sådan grad, at de må indlægges på hospital til behandling med drop og væske direkte ind i årerne. 85 – 90...... % af danske børn følger det danske børnevaccinationsprogram og bliver vaccineret mod en række infektioner. Der findes i Danmark to velafprøvede og godkendte vacciner mod rotavirus. Begge vacciner gives gennem munden og ikke gennem indsprøjtning i huden, som de øvrige vacciner i det danske...... børnevaccinationsprogram. Verdenssundhedsorganisation (WHO=World Health Organisation) samt nationale og europæiske faglige selskaber har anbefalet at vaccinere mod rotavirus. I en række europæiske lande er vaccination mod rotavirus indført i det nationale børnevaccinationsprogram. Andre europæiske lande har fravalgt...

 3. Tjekkoslovakisk presse år 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudolf Prevratil

  1991-09-01

  Full Text Available Danske teleselskaber overvejer at etablere sig som kabeloperatører i Polen, mens et amerikansk selskab allerede er igang i Warszawa og Krakow. Franske lokalradionetworks opretter filialer i Polen og Tjekko- slovakiet. Den tjekkiske statsradio stiller sendenet til rådighed for Radio Free Europe. Springer-koncernen opretter en "østtysk" pendant til Bild, hvis redaktionelle hovedlinje lægger sig op ad de dybe sociale frustrati- oner, der fulgte med DDR's indlemmelse i BDR. Maxwell, Hersant og Berlusconi m.fl. etablerer sig alene eller med lokale konstellationer inden for trykt presse i flere øst- og mellemeuropæiske stater. Samtidig for- søger den tidligere undergrundspresse at vinde økonomisk og politisk fodfæste inden for markedets og "det legale samfunds" rammer, i kon- kurrence med fortidens mediemutanter og vestlige mediekoncerner. Rudolf Prevratils artikel er en refleksion over en del af de problemer, primært af økonomisk og politisk art, som har tårnet sig op for den tjek- koslovakiske presse efter fløjlsrevolutionen i november 1989. Den giver et billede af dagens situation og får gennem sine analyser påvist, at etab- lingen af en demokratisk presse i Tjekkoslovakiet ikke alene er afhængig af "hjælp udefra", men i nok så høj grad forudsætter et net af sociale og kulturelle udviklingsprocesser, som både anerkender opgøret med for- tiden og vedkender sig den historiske arv. Artiklen er oversat fra engelsk af Per Jauert.

 4. Capitalization of multiple intelligence types during the biology disciplines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana DUMITRU

  2010-05-01

  Full Text Available The study was conducted on a sample of children at the Lăpuş School with classes I-VIII, using the teaching/learning process of the biology disciplines. A key element in applying the theory of Multiple Intelligence in a classroom is knowing the intelligence profile of children. Differentiated teaching approach was designed based on the predominant types of intelligences. For this purpose we used various methods: questionnaire, observation of children as they are given various tasks, interview, development of projects, role play, the biographical method-personal history of child, analysis of activities' results (compositions, drawings, collages, portfolios, debates in pair-groups, and case studies. In child’s profile, (types of intelligences become qualities that we capitalize in training, designing different teaching approach depending on predominant types of intelligences. The results appeared without delay. After a school's year that we worked differently with the children, they have improved school performance and became more interested in the study of biological disciplines thus arousing their curiosity and respect towards life.

 5. Angiotensin converting enzyme in the brain, testis, epididymis, pituitary gland and adrenal gland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Strittmatter, S.M.

  1986-01-01

  [ 3 H]Captopril binds to angiotensin converting enzyme (ACE) in rat tissue homogenates. The pharmacology, regional distribution and copurification of [ 3 H]captopril binding with enzymatic activity demonstrate the selectivity of [ 3 H]captopril labeling of ACE. [ 3 H]Captopril binding to purified ACE reveals differences in cationic dependence and anionic regulation between substrate catalysis and inhibitor recognition. [ 3 H]Captopril association with ACE is entropically driven. The selectivity of [ 3 H]captopril binding permits autoradiographic localization of the ACE in the brain, male reproductive system, pituitary gland and adrenal gland. In the brain, ACE is visualized in a striatonigral neuronal pathway which develops between 1 and 7 d after birth. In the male reproductive system, [ 3 H]captopril associated silver grains are found over spermatid heads and in the lumen of seminiferous tubules in stages I-VIII and XII-XIV. In the pituitary gland, ACE is localized to the posterior lobe and patches of the anterior lobe. The adrenal medulla contains moderate ACE levels while low levels are found in the adrenal cortex. Adrenal medullary ACE is increased after hypophysectomy and after reserpine treatment. The general of ligand binding techniques for the study of enzymes is demonstrated by the specific labeling of another enzyme, enkephaline convertase, in crude tissue homogenates by the inhibitor [ 3 H]GEMSA

 6. Relationship of interaction of titanium aluminides with alloying elements as a basis for design of high-temperature alloys and composites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Povarova, K.B.; Bannykh, O.A.; Antonova, A.V.

  2002-01-01

  One analyzed the available ternary phase diagrams of Ti-Al-AE where AE - alloying metal or metalloid. Nature of interaction of titanium aluminides, in particular, α 2 -Ti 3 Al, γ-TiAl and TiAl 3 with alloying elements (AE) in the uninvestigated systems was hypothesized with regard to the available binary and ternary phase diagrams and data on electron structure of AE. One determined that structure of Ti-Al-AE ternary phase diagrams, namely, position of domains of γ-TiAl and α 2 -Ti 3 Al base solid solutions, nature of substitution for AE positions in Ti or Al sublattices and position of (α 2 +γ)/γ domain boundary were governed by likeness or difference of electron structure of AE and of the substituted metal (Ti or Al) in titanium aluminide lattice and by value of dimension factor (difference of atomic radii of Al and Ti or Al). One analyzed promises offered by application of solid solution alloying and microalloying of aluminides by I-VIII group metals of the Periodic System [ru

 7. The position of imidazopyridine and metabolic activation are pivotal factors in the antimutagenic activity of novel imidazo[1,2-a]pyridine derivatives.

  Science.gov (United States)

  El-Sayed, Wael M; Hussin, Warda A; Al-Faiyz, Yasair S; Ismail, Mohamed A

  2013-09-05

  The antimutagenic activity of eight novel imidazo[1,2-a]pyridine derivatives (I-VIII) against sodium azide (NaN3) and benzo[a]pyrene (B[a]P) was evaluated using the Salmonella reverse mutation assay. At non-toxic concentrations (12.5-50 µM), imidazopyridines I, II, III, and V with a terminal imidazopyridine group were mutagenic, while derivatives VII and VIII with a central imidazopyridine group were not mutagenic. Compounds IV, VII, and VIII exerted a moderate antimutagenic activity against NaN3 under pre-exposure conditions, and a strong activity (>40%) against B[a]P in the presence of S9 under both pre- and co-exposure conditions and mostly independent on the dose. Imidazopyridines possibly inhibited the microsomal-dependent activation of B[a]P. The demethylated derivative VII was the most active antimutagen. All imidazopyridines had a low to moderate antioxidant activity. The antibacterial activity of imidazopyridines was sporadic and moderate probably due to the failure of bacteria to convert imidazopyridines into active metabolites. The position of imidazopyridine was a pivotal factor in the mutagenic/antimutagenic activity. The strong antimutagenic compounds were dicationic planar compounds with a centered imidazo[1,2-a]pyridine spacer. With LD50 of 60 mg/kg in mice for both derivatives VII and VIII, it is safe to investigate the anticancer activity of these derivatives in animal models. © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. Data base and seismicity studies for Fagaras, Romania crustal earthquakes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moldovan, I.-A.; Enescu, B. D.; Pantea, A.; Constantin, A.; Bazacliu, O.; Malita, Z.; Moldoveanu, T.

  2002-01-01

  Besides the major impact of the Vrancea seismic region, one of the most important intermediate earthquake sources of Europe, the Romanian crustal earthquake sources, from Fagaras, Banat, Crisana, Bucovina or Dobrogea regions, have to be taken into consideration for seismicity studies or seismic hazard assessment. To determine the characteristics of the seismicity for Fagaras seismogenic region, a revised and updated catalogue of the Romanian earthquakes, recently compiled by Oncescu et al. (1999) is used. The catalogue contains 471 tectonic earthquakes and 338 induced earthquakes and is homogenous starting with 1471 for I>VIII and for I>VII starting with 1801. The catalogue is complete for magnitudes larger than 3 starting with 1982. In the studied zone only normal earthquakes occur, related to intracrustal fractures situated from 5 to 30 km depth. Most of them are of low energy, but once in a century a large destructive event occurs with epicentral intensity larger than VIII. The maximum expected magnitude is M GR = 6.5 and the epicenter distribution outlines significant clustering in the zones and on the lines mentioned in the tectonic studies. Taking into account the date of the last major earthquake (1916) and the return periods of severe damaging shocks of over 85 years it is to be expected very soon a large shock in the area. That's why a seismicity and hazard study for this zone is necessary. In the paper there are studied the b parameter variation (the mean value is 0.69), the activity value, the return periods, and seismicity maps and different histograms are plotted. At the same time there are excluded from the catalogue the explosions due to Campulung quarry. Because the catalogue contains the aftershocks for the 1916 earthquake for the seismicity studies we have excluded these shocks. (authors)

 9. Criticality and novel quantum liquid phases in Ginzburg-Landau theories with compact and non-compact gauge fields

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smiseth, Jo

  2005-07-01

  The critical properties of three-dimensional U(1)-symmetric lattice gauge theories have been studied. The models apply to various physical systems such as insulating phases of strongly correlated electron systems as well as superconducting and superfluid states of liquid metallic hydrogen under extreme pressures. The thesis contains an introductory part and a collection of research papers of which seven are published works and one is submitted for publication. The outline of this thesis is as follows. In Chapter 2 the theory of phase transitions is discussed with emphasis on continuous phase transitions, critical phenomena and phase transitions in gauge theories. In the next chapter the phases of the abelian Higgs model are presented, and the critical phenomena are discussed. Furthermore, the multicomponent Ginzburg-Landau theory and the applications to liquid metallic hydrogen are presented. Chapter 4 contains an overview of the Monte Carlo integration scheme, including the Metropolis algorithm, error estimates, and re weighting techniques. This chapter is followed by the papers I-VIII. Paper I: Criticality in the (2+1)-Dimensional Compact Higgs Model and Fractionalized Insulators. Paper II: Phase structure of (2+1)-dimensional compact lattice gauge theories and the transition from Mott insulator to fractionalized insulator. Paper III: Compact U(1) gauge theories in 2+1 dimensions and the physics of low dimensional insulating materials. Paper IV: Phase structure of Abelian Chern-Simons gauge theories. Paper V: Critical Properties of the N-Color London Model. Paper VI: Field- and temperature induced topological phase transitions in the three-dimensional N-component London superconductor. Paper VII: Vortex Sublattice Melting in a Two-Component Superconductor. Paper VIII: Observation of a metallic superfluid in a numerical experiment (ml)

 10. Cell-based regenerative strategies for treatment of diabetic skin wounds, a comparative study between human umbilical cord blood-mononuclear cells and calves' blood haemodialysate.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hala O El-Mesallamy

  Full Text Available BACKGROUND: Diabetes-related foot problems are bound to increase. However, medical therapies for wound care are limited; therefore, the need for development of new treatment modalities to improve wound healing in diabetic patients is essential and constitutes an emerging field of investigation. METHODS: Animals were randomly divided into 8 groups (I-VIII (32 rats/group, all were streptozotocin (STZ-induced diabetics except groups III and VIII were non-diabetic controls. The study comprised two experiments; the first included 3 groups. Group I injected with mononuclear cells (MNCs derived from human umbilical cord blood (HUCB, group II a diabetic control group (PBS i.v. The second experiment included 5 groups, groups IV, V, and VI received topical HUCB-haemodialysate (HD, calves' blood HD, and solcoseryl, respectively. Group VII was the diabetic control group (topical saline. Standard circular wounds were created on the back of rats. A sample of each type of HD was analyzed using the high performance liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (HPLC-ESI-MS system. Wound area measurement and photography were carried out every 4 days. Plasma glucose, catalase (CAT, malondialdehyde (MDA, nitric oxide (NO and platelets count were assessed. Wound samples were excised for hydroxyproline (HP and histopathological study. RESULTS: Treatment with HUCB MNCs or HUCB-HD resulted in wound contraction, increased CAT, NO, platelets count, body weights, and HP content, and decreased MDA and glucose. CONCLUSION: Systemic administration of HUCB MNCs and topical application of the newly prepared HUCB-HD or calves' blood HD significantly accelerated the rate of diabetic wound healing and would open the possibility of their future use in regenerative medicine.

 11. Documentos de la convención europea de la construcción metálica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial, Equipo

  1967-04-01

  Full Text Available Following the previous policy of «Informes de la Construcción», we are pleased to publish in this issue three important documents approved by the last General Assemby of the European Convention on Metalic Construction. This organisation carries out in the field of metalic structures a function which is similar to that fulfilled by the CEB in relation to concrete structures. The publication is expressly approved by the Metal Syndicate, which is the Spanish body at the Convention. The translation has been done by Dr. civil engineer Juan Batanero, who is representative on the I, VIII and XII Working Committees of the Convention.Siguiendo la línea ya establecida anteriormente por «Informes de la Construcción», nos complacemos hoy en publicar tres importantes documentos aprobados por la última Asamblea Generad de la Convención Europea de la Construcción Metálica, Asociación que desempeña, dentro del campo de las estructuras de acero, un papel semejante al que cumple el C.E.B. en el dominio de las estructuras de hormigón. La publicación está expresamente autorizada por el Sindicato del Metal, que es el miembro español de la Convención. La traducción ha sido preparada por el Dr. Ingeniero de Caminos D. Juan Batanero, vocal de las Comisiones de Trabajo I, VIH y XII de la Convención.

 12. HEALTH STATUS OF CHILDREN UNDER SCHOOL HEALTH SERVICES IN DOIWALA BLOCK, DEHRADUN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rakesh Kakkar

  2012-03-01

  Full Text Available Background -The introduction of school health services in India dates back to 1909, when school children in the city of Baroda were given the first medical examination. School Health programme ,promoting basic check up of school children for a variety of health related problems, is a systematic effort in raising awareness about health issues among school children and their families. Good health increases enrollment and reduces absenteeism. It also ensures attendance of the poorest and most disadvantaged children to school, many of whom are girls. Aim- To study the morbidity status of the school children & elicit relationship of healthy habits with morbidity pattern. Study Type- Observational study Methodology- A cross sectional survey to find out the morbidity pattern was conducted on 757 school children (340 boys and 417girls, aged 5-16 years studying in class I-VIII in five different schools of Doiwala, Dehradun under Rural Health training centre, Rajeev Nagar. Results- Overall students attendance was 78.2%. Clinical anaemia was higher in Girls (46.7% as compared to Boys (34.1%. Worm infestation was higher in boys (65.1% as compared to Girls(57.3%. Over all abnormal Visual acquity(8.5% or eye abnormality (14% was noticed among study subjects. Dental Caries (53.1% and dermatitis (16.3% were more in boys. Healthy habits like daily bathing (82.6%, daily teeth brushing (61.1%, mouth rinsing after meal (53% and hair clean/combed (80.2% were more in girls as compared to boys while trimmed nail was equally (55% noticed among both the groups. Conclusion- Morbidities found amongst students are basically due to low awareness & negligent behaviour about personal hygiene are the key areas of concern and by active involvement of school teachers improvement in personal hygiene of school children and reduction in related morbidities can be achieved.

 13. HEALTH STATUS OF CHILDREN UNDER SCHOOL HEALTH SERVICES IN DOIWALA BLOCK, DEHRADUN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rakesh Kakkar

  2012-02-01

  Full Text Available Background -The introduction of school health services in India dates back to 1909, when school children in the city of Baroda were given the first medical examination. School Health programme ,promoting basic check up of school children for a variety of health related problems, is a systematic effort in raising awareness about health issues among school children and their families. Good health increases enrollment and reduces absenteeism. It also ensures attendance of the poorest and most disadvantaged children to school, many of whom are girls. Aim- To study the morbidity status of the school children & elicit relationship of healthy habits with morbidity pattern. Study Type- Observational study Methodology- A cross sectional survey to find out the morbidity pattern was conducted on 757 school children (340 boys and 417girls, aged 5-16 years studying in class I-VIII in five different schools of Doiwala, Dehradun under Rural Health training centre, Rajeev Nagar. Results- Overall students attendance was 78.2%. Clinical anaemia was higher in Girls (46.7% as compared to Boys (34.1%. Worm infestation was higher in boys (65.1% as compared to Girls(57.3%. Over all abnormal Visual acquity(8.5% or eye abnormality (14% was noticed among study subjects. Dental Caries (53.1% and dermatitis (16.3% were more in boys. Healthy habits like daily bathing (82.6%, daily teeth brushing (61.1%, mouth rinsing after meal (53% and hair clean/combed (80.2% were more in girls as compared to boys while trimmed nail was equally (55% noticed among both the groups. Conclusion- Morbidities found amongst students are basically due to low awareness & negligent behaviour about personal hygiene are the key areas of concern and by active involvement of school teachers improvement in personal hygiene of school children and reduction in related morbidities can be achieved.

 14. Genotypic characterization of Escherichia coli O157:H7 isolates from different sources in the North-West Province, South Africa, using enterobacterial repetitive intergenic consensus PCR analysis.

  Science.gov (United States)

  Ateba, Collins Njie; Mbewe, Moses

  2014-05-30

  In many developing countries, proper hygiene is not strictly implemented when animals are slaughtered and meat products become contaminated. Contaminated meat may contain Escherichia coli (E. coli) O157:H7 that could cause diseases in humans if these food products are consumed undercooked. In the present study, a total of 94 confirmed E. coli O157:H7 isolates were subjected to the enterobacterial repetitive intergenic consensus (ERIC) polymerase chain reaction (PCR) typing to generate genetic fingerprints. The ERIC fragments were resolved by electrophoresis on 2% (w/v) agarose gels. The presence, absence and intensity of band data were obtained, exported to Microsoft Excel (Microsoft Office 2003) and used to generate a data matrix. The unweighted pair group method with arithmetic mean (UPGMA) and complete linkage algorithms were used to analyze the percentage of similarity and matrix data. Relationships between the various profiles and/or lanes were expressed as dendrograms. Data from groups of related lanes were compiled and reported on cluster tables. ERIC fragments ranged from one to 15 per isolate, and their sizes varied from 0.25 to 0.771 kb. A large proportion of the isolates produced an ERIC banding pattern with three duplets ranging in sizes from 0.408 to 0.628 kb. Eight major clusters (I-VIII) were identified. Overall, the remarkable similarities (72% to 91%) between the ERIC profiles for the isolate from animal species and their corresponding food products indicated some form of contamination, which may not exclude those at the level of the abattoirs. These results reveal that ERIC PCR analysis can be reliable in comparing the genetic profiles of E. coli O157:H7 from different sources in the North-West Province of South Africa.

 15. Important prognostic factors in patients with skull base erosion from nasopharyngeal carcinoma after radiotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lu, T.-X.; Mai, W.-Y.; Teh, Bin S.; Hu, Y.-H.; Lu, Hsin H.; Chiu, J. Kam; Carpenter, L. Steven; Woo, Shiao Y.; Butler, E. Brian

  2001-01-01

  Purpose: To evaluate the long-term outcome and prognostic factors in patients with skull base erosion from nasopharyngeal carcinoma after initial radiotherapy (RT). Methods and Materials: From January 1985 to December 1986, 100 patients (71 males, 29 females) with a diagnosis of nasopharyngeal carcinoma were found on computed tomography (CT) to have skull base erosion. The mean age was 41 years (range 16-66). Ninety-six patients had World Health Organization type III undifferentiated carcinoma, and 4 had type I. The metastatic workup, including chest radiography, liver ultrasound scanning, and liver function test was negative. All patients underwent external beam RT (EBRT) alone to 66-80 Gy during 6-8 weeks. A daily fraction size of 2 Gy was delivered using 60 Co or a linear accelerator. No patient received chemotherapy. All patients were followed at regular intervals after irradiation. The median follow-up was 22.3 months (range 2-174). Survival of the cohort was computed by the Kaplan-Meier method. The potential prognostic factors of survival were examined. Multivariate analyses were performed using the Cox regression model. Results: The 1, 2, 5, and 10-year overall survival rate for the cohort was 79%, 41%, 27%, and 13%, respectively. However, the subgroup of patients with both anterior cranial nerve (I-VIII) and posterior cranial nerve (IX-XII) involvement had a 5-year survival of only 7.7%. A difference in the time course of local recurrence and distant metastasis was observed. Both local recurrence and distant metastasis often occurred within the first 2 years after RT. However, local relapse continued to occur after 5 years. In contrast, no additional distant metastases were found after 5 years. The causes of death included local recurrence (n=59), distant metastasis (n=21), both local recurrence and distant metastasis (n = 1), and unrelated causes (n=5). After multivariate analysis, complete recovery of cranial nerve involvement, cranial nerve palsy, and

 16. Thermal expansion and microstructural analysis of experimental metal-ceramic titanium alloys.

  Science.gov (United States)

  Zinelis, Spiros; Tsetsekou, Athena; Papadopoulos, Triantafillos

  2003-10-01

  Statement of problem Low-fusing porcelains for titanium veneering have demonstrated inferior color stability and metal-ceramic longevity compared to conventional porcelains. This study evaluated the microstructure and thermal expansion coefficients of some experimental titanium alloys as alternative metallic substrates for low-fusing conventional porcelain. Commercially pure titanium (CP Ti) and various metallic elements (Al, Co, Sn, Ga, In, Mn) were used to prepare 8 titanium alloys using a commercial 2-chamber electric-arc vacuum/inert gas dental casting machine (Cyclarc). The nominal compositions of these alloys were the following (wt%): I: 80Ti-18Sn-1.5In-0.5Mn; II: 76Ti-12Ga-7Sn-4Al-1Co; III: 87Ti-13Ga; IV: 79Ti-13Ga-7Al-1Co; V: 82Ti-18In; VI: 75.5Ti-18In-5Al-1Co-0.5Mn; VII: 85Ti-10Sn-5Al; VIII: 78Ti-12Co-7Ga-3Sn. Six rectangular wax patterns for each test material (l = 25 mm, w = 3 mm, h = 1 mm) were invested with magnesia-based material and cast with grade II CP Ti (control) and the 8 experimental alloys. The porosity of each casting was evaluated radiographically, and defective specimens were discarded. Two cast specimens from CP Ti and alloys I-VIII were embedded in epoxy resin and, after metallographic grinding and polishing, were studied by means of scanning electron microscopy and wavelength dispersive electron probe microanalysis. One specimen of each material was utilized for the determination of coefficient of thermal expansion (CTE) with a dilatometer operating from room temperature up to 650 degrees C at a heating rate of 5 degrees C/minute. Secondary electron images (SEI) and compositional backscattered electron images (BEI-COMPO) revealed that all cast specimens consisted of a homogeneous matrix except Alloy VIII, which contained a second phase (possibly Ti(2)Co) along with the titanium matrix. The results showed that the coefficient of thermal expansion (CTE) varied from 10.1 to 13.1 x 10(-6)/ degrees C (25 degrees -500 degrees C), depending on

 17. Impact of hyaluronidase on anesthetic distribution in retrobulbar region following sub-Tenon anesthesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šurbatović Maja

  2008-01-01

  Full Text Available Background/Aim. Sub-Tenon's block is nowadays commonly used in ophthalmic surgery because of its safety and efficacy. The aim of this study was to investigate the distribution of the anesthetic solution with different amounts of hyaluronidase in the retrobulbar space, following an injection into the Sub-Tenon's space. Methods. In this experimental study, 40 pig cadaver heads were used (80 eyeballs. The material was divided into four groups (of 20 eyeballs each. Each group was administered 4.5 ml of a mixture of 2% lignocaine, 0.5% bupivacaine, and 0.5 ml of Indian ink, with different amounts of hyaluronidase - 15 IU/ml, 75 IU/ml, 150 IU/ml, except the control one. Samples of retrobulbar tissue were analyzed using the standard histopathological procedure. After that, they were also analyzed using the Adobe Photoshop program® (Windows, USA. The retrobulbar space was divided into eight zones by four perpendicular lines, which crossed in the centre of the optic nerve. The presence of ink in fat and muscle tissues and in the sheath of the optic nerve was observed. Results. The presence of the local anesthetic solution was significantly higher in inferonasal and superonasal quadrants of the fat and muscle tissues (p < 0.01. The distribution in optic nerve sheath is similar in each quadrant. Distribution of local anesthetic in each zone of the muscle tissue (I-VIII was strongly influenced by the amount of hyaluronidase added. In the fat tissue, the distribution of local anesthetic under the influence of hyaluronidase was significantly higher (p < 0.05 in the areas which were distant from the place of injection (I-IV. The distribution in the optic nerve sheath is significantly higher (p < 0.01 in the group with 150 IU/ml of hyaluronidase. Conclusions. Following a sub-Tenon block local anesthetic was present in the retrobulbar space in a high percentage of the cases. The presence of local anesthetic solution in retrobulbar space depends on the amount of

 18. Half-metallic and insulating natures in Ru-based ordered double perovskite oxides Ba_2X"I"I"IRu"VO_6 (X = V, Cr) induced by 3d-t_2_g"n orbital filling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saad, H.-E.M. Musa; Althoyaib, S.S.

  2017-01-01

  In this paper, we present results of a comprehensive systemic study of the crystal, electronic and magnetic structures on two members of Ru-based ordered double perovskite oxides Ba_2XRuO_6 (X = V, Cr). For the corporate compound, the analysis of density of states (DOS) results suggests that the 3d-t_2_g orbital filling plays a major role in governing the conduction mechanism in these systems. The DOS and magnetic results show that Ba_2XRuO_6 exhibits half-metallic (HM) nature as X = V, where the electronic structure of Ba_2V"I"I"IRu"VO_6 with 3d-t_2_g"2 behaves like that of HM ferrimagnetic (FI), switches to compensate FI insulating behavior as X = Cr, with an extra electron filled 3d-t_2_g"3 in Ba_2Cr"I"I"IRu"VO_6. We find, on consideration of electron correlation (LSDA+U) and spin-orbital coupling (SOC) effects that the electronic structure of Ba_2XRuO_6 takes a HM nature, whereas it is completely transformed to insulating nature once an extra electron filled the 3d-t_2_g orbitals in X = Cr case. Such tuning is accompanied by spin-state hopping of one electron from half-filled spin-state in Ru"V (t_2_g"3 e_g"0) to two and three occupied spin-state in V"I"I"I (t_2_g"2 e_g"0) and Cr"I"I"I (t_2_g"3 e_g"0), respectively. The charge distribution results show that this extra electron occupies chiefly the spin-down of conduction orbitals and plays a major role in determining the electronic and magnetic structures of Ba_2XRuO_6 system. - Highlights: • Half-metallic and insulating natures are observed in Ba_2XRuO_6 (X = V, Cr). • 3d-t_2_g"n orbitals filling plays a major role in governing the conduction mechanism. • LSDA+U method under density functional theory (DFT) is considered. • HM ferrimagnetic (FI) (X = V) switch to compensate FI insulating (X = Cr).

 19. Phylogenetic Analysis, Lineage-Specific Expansion and Functional Divergence of seed dormancy 4-Like Genes in Plants.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saminathan Subburaj

  Full Text Available The rice gene seed dormancy 4 (OsSdr4 functions in seed dormancy and is a major factor associated with pre-harvest sprouting (PHS. Although previous studies of this protein family were reported for rice and other species, knowledge of the evolution of genes homologous to OsSdr4 in plants remains inadequate. Fifty four Sdr4-like (hereafter designated Sdr4L genes were identified in nine plant lineages including 36 species. Phylogenetic analysis placed these genes in eight subfamilies (I-VIII. Genes from the same lineage clustered together, supported by analysis of conserved motifs and exon-intron patterns. Segmental duplications were present in both dicot and monocot clusters, while tandemly duplicated genes occurred only in monocot clusters indicating that both tandem and segmental duplications contributed to expansion of the grass I and II subfamilies. Estimation of the approximate ages of the duplication events indicated that ancestral Sdr4 genes evolved from a common angiosperm ancestor, about 160 million years ago (MYA. Moreover, diversification of Sdr4L genes in mono and dicot plants was mainly associated with genome-wide duplication and speciation events. Functional divergence was observed in all subfamily pairs, except IV/VIIIa. Further analysis indicated that functional constraints between subfamily pairs I/II, I/VIIIb, II/VI, II/VIIIb, II/IV, and VI/VIIIb were statistically significant. Site and branch-site model analyses of positive selection suggested that these genes were under strong adaptive selection pressure. Critical amino acids detected for both functional divergence and positive selection were mostly located in the loops, pointing to functional importance of these regions in this protein family. In addition, differential expression studies by transcriptome atlas of 11 Sdr4L genes showed that the duplicated genes may have undergone divergence in expression between plant species. Our findings showed that Sdr4L genes are

 20. El yacimiento de Lezetxiki (Gipuzkoa, País Vasco. Los niveles musterienses.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amelia Baldeón

  1993-01-01

  Full Text Available El yacimiento de Lezetxiki (Gipuzkoa, Pais Vasco. España encierra en sus 10 m. de sedimentos una serie interesante de niveles musterienses culminados por otros del Paleolítico Superior. Son los niveles musterienses el objeto de este estudio. La excavación, dirigida por J.M. de Barandiaran entre 1956 y   1968 permitió establecer ocho niveles (I-VIII. Estudios multidisciplinares -sedimentológicos, paleontológicos, palinológicos, antropológicos e industriales-, nos permiten acercarnos a la historia de una de las más antiguas presencias humanas constatadas en el País Vasco. Este estudio pretende   situar Lezetxiki en los códigos metodológicos al uso integrándose en las referencias de las provincias culturales cántabra y aquitana. La secuencia musteriense de Lezetxiki se inicia en una fase   templada del Riss con la aparición de un húmero humano neardenthalense. El nivel VII acoge las primeras industrias humanas; presencias esporádicas en una época fría en la que dominan los restos de oso y otros carnívoros sobre los ungulados, caza habitual del hombre. El nivel VI refleja un momento templado y húmedo, con desarrollo de amplios bosques de frondosas. Un bagage de utensilios lítico y óseo muy variado relaciona este nivel con el Musteriense Típico, que debió desarrollarse en el interglaciar de Eém (Riss-Würm. Durante las oscilaciones del Würm antiguo se dan en Lezetxiki las ocupaciones del nivel V, frío en la base que contiene el material arqueológico, con industrias parecidas al nivel anterior aunque ahora se cazan especies menores, y el nivel IV que por primera vez refleja una frecuentación repetida de la cueva. La industria lítica es ahora distinta, mostrando piezas de bordes muy reaprovechados y dominio de raederas que adscriben este nivel al Charentiense. A destacar la presencia de reno, la permanencia de Pliomys lenki y el predominio de ciervo. Todavía son frecuentes los osos y los carnívoros lobo, zorro y

 1. Adelskultur og herregårdsjagt i tiden mellem Junigrundloven og Lensafløsningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesper Laursen

  2011-06-01

  fritidsliv og således udstiller det yderligere.Med hensyn til det iøjnefaldende forbrug var forholdene på Frijsenborg ikke til at tage fejl af. De ekstravagante jagter og de dermed forbundne pragtfulde selskaber med alt, hvad dertil hørte af stilfuldhed, taler næsten for sig selv. I forbindelse med sådanne tiltag inddrages gæsterne ifølge Veblen som medaktører i forbruget, han tildeler dem i denne sammenhæng rollen som ”stedfortrædende forbrugere”, og det giver anledning til indbyrdes konkurrence. Under middagsselskaberne indgik kvinderne i en veritabel kappestrid om at være klædt i den mest pragtfulde robe. De optrådte i den fornemste klædedragt, med de prægtigste smykker, stort tjenerskab og den mest forfinede levemåde og stillede således ægtemandens overflod ødselt til skue, hvilket også er en af Veblens pointer. Kvinderne fungerede således som mandens forlængede arm, når det handlede om at demonstrere fritid og forbrug.Ud over at være velegnede som led i bestræbelserne på at demonstrere iøjnefaldende fritid og forbrug havde jagterne også det fortrin, at de afspejlede eksistensen af et mere eller mindre kompliceret system af rang og grader, som ifølge Veblen kendetegner den udviklede fritidsklasse. For herskabsjagternes vedkommende kommer dette til udtryk derved, at de var gradueret, så de faldt i flere afdelinger, der var organiseret hierarkisk, tjente forskellige formål og dermed også blev iscenesat med forskellige målgrupper for øje, men generelt set var det en eksklusiv foreteelse, der som regel var forbeholdt adelige standsfæller, mens borgerlige godsejere yderst sjældent deltog i de fineste af jagterne.På Fyn forholdt det sig således, at man i forbindelse med de fine herskabsjagter inviterede repræsentanter fra andre fynske godser i et omfang, så næsten alle adelige besiddelser indgik i et vidt forgrenet netværk, som bestod af jægere, der kom regelmæssigt hos hinanden. Det var naturligvis betydningsfuldt at v