WorldWideScience

Sample records for selle kvaliteedile ning

 1. Ettevõtte turgu valitsev seisund ning selle kuritarvitamine / Kristi Poogen

  Index Scriptorium Estoniae

  Poogen, Kristi

  1997-01-01

  Turgu valitseva ettevõtte mõistest, kaubaturust ja geograafilisest turust ning turgu valitseva seisundi kuritarvitamisest (ebaõiglased hinnad, diskrimineerimine, seosmüük) vastavalt uuele konkurentsiseaduse eelnõule

 2. Suur põgenemine 1944 : eestlaste lahkumine läände ning selle mõjud / Peep Pillak

  Index Scriptorium Estoniae

  Pillak, Peep, 1957-

  2005-01-01

  Välis-Eesti uuringute keskuse ja Rootsi Eesti saatkonna korraldatud teaduskonverensist (Tartu, 22. okt. 2004), kus arutluse all oli 1944. a. suur põgenemine läände ja selle mõjud tänasesse päeva

 3. Uus Euroopa pärimismäärus ning selle koht Eesti rahvusvahelises eraõiguses ja rahvusvahelises tsiviil(kohtu)menetluses / Eve Põtter, Maarja Torga

  Index Scriptorium Estoniae

  Põtter, Eve

  2013-01-01

  Ülevaade Euroopa pärimismääruse (EL 650/2012) kohaldamisalast ning määruses sisalduvast regulatsioonist. Määruse vahekord Eesti riigisisese õiguse ning Eesti rahvusvaheliste lepingutega, eelkõige nn kolmandate riikidega sõlmitud õigusabilepingutega

 4. Sõnumisaladuse kaitse tööandjale kuuluvate sidevahendite kasutamisel ning karistusõiguslik vastutus selle õiguse rikkumisel : [magistritöö] / Olev Kirst ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Jaan Ginter

  Index Scriptorium Estoniae

  Kirst, Olev

  2012-01-01

  Põhimõistete määratlemisest, sõnumisaladuse kaitse piiridest, sõnumite jälgimise vajadusest ja ulatusest, tööandja sidevahendite jälgimise õiguslikest alustest ja põhimõtetest ning praktikast, karistusõiguslikust vastutusest sõnumisaladuse rikkumisel ja kohtupraktikast (Eesti, Soome, Saksamaa, Venemaa)

 5. Tõrjuv kahjuhüvitis Eesti ja Saksa võlaõiguses mittevaralise kahju hüvitamisel ning selle seos karistusliku kahjuhüvitise kontseptsiooniga / Martin Hirvoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Hirvoja, Martin, 1977-

  2011-01-01

  Mittevaraliste õiguste kaitsest põhiseaduses ning isikuõiguse võlaõiguslikust mõistest. Karistusliku kahjuhüvitise (punitive damages) mõistest, päritolust ja rollist. Tõrjuvast kahjuhüvitisest Saksa ja Eesti õiguses. Eesti isikuõiguste kaitsest

 6. Distsiplinaarsest, aporeetilisest ning mittedistsiplinaarsest mõtlemisest / Airi Liimets

  Index Scriptorium Estoniae

  Liimets, Airi, 1959-

  2009-01-01

  Lähtudes Michel Foucault’ mõtetest diskursuse, kõnelevate häälte, filosoofia ja selle alguse kohta, küsib autor, missugusel viisil oleks võimalik mõelda muusikast ja muusikapedagoogikast, ja toob esile kolm mõtlemisviisi ning vaatleb neid teaduse vaatepunktist rõhuasetusega muusikapedagoogikal ja muusikal

 7. Hirm taevas ning võit infosõjas / Taavi Minnik

  Index Scriptorium Estoniae

  Minnik, Taavi, 1986-

  2015-01-01

  Venemaa ja Egiptus soovivad Siinai poolsaare lennuõnnetuse põhjusena välistada terrorirünnaku võimaluse, samas kui välismeedias ning Venemaa opositsioonilistes kanalites selle üle aina valjemini arutletakse

 8. Vabadus, võrdsus ja vendlus ning liberaaldemokraatliku riigi üleilmastumine / Leif Kalev

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalev, Leif, 1976-

  2011-01-01

  Vabadus, võrdsus ja vendlus liberaaldemokraatlikus riikluses, selle sisepinged ja alternatiivid üleilmastumise kontekstis ning kohasus tänase poliitika ja valitsemise analüüsimisel. Liberalismi rakendustest Eestis

 9. Selling bread

  OpenAIRE

  Thomson, John, 1837-1921, photographer

  2003-01-01

  85 x 107 mm. Woodburytype. A portrait of an old woman seated on a chair, with a basket on her lap. The portrait is in Thomson's 'Through Cyprus with the camera, in the autumn of 1878' (vol.1, London: Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington, 1879). The photograph is annotated: 'In the features of this old dame, who earns her living by selling bread in Larnaca, there still linger traces of youthful comeliness. Her thin locks are silvered with age, and the years, as they dragged heavily...

 10. Sotsiaalne kapital ja selle mõõtmine / Väino Kuri

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuri, Väino

  2003-01-01

  Sotsiaalse kapitali mõistest ning lähenemisviisidest selle defineerimiseks. Sotsiaalse kapitali mõõtmisest Suurbritannias ja Soomes. Senisest Eesti kogemusest sotsiaalset kapitali puudutavate statistiliste andmete kogumisel. Tabel: Sotsiaalset kapitali iseloomustavad näitajad.

 11. Noorte olukord tööturul enne kriisi, kriisi ajal ning pärast kriisi / Siim Krusell

  Index Scriptorium Estoniae

  Krusell, Siim

  2015-01-01

  Noorte hõive, töötuse ja ametialase struktuuri analüüsi fookuses on haridust kolmandal tasemel omandavate noorte töötamine ning selle lõpetanute puhul hariduse ja tööl seatavate ülesannete kooskõla puudumine

 12. 22. ja 23. II esitatakse Tallinnas Kanuti Gildi saalis ning 25. ja 26. II Tartu Sadamateatris tantsulavastust "Myrrh and Cinnamon"

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Koreograafideks on G. Welzman ja R. Haver ning selles kasutatakse nelja eesti helilooja A. Pärdi, M.-M. Lille, L. Sumera ja E.-S. Tüüri muusikat. Eesti gastrollidel esitab muusikat NYYD Ensemble. Lisaks eesti muusikutele on laval ka P. Pärenson

 13. Belöning och motivation

  OpenAIRE

  Blomqvist, Johnny

  2015-01-01

  Många företag använder sig av belöningssystem för att hålla kvar den nuvarande personalen och för att motivera personalen till ett bättre resultat i framtiden. För att ett belöningssystem skall fungera måste personalen vara motiverade. Syftet med detta arbete är att utreda vad personalen i några företag på Kimitoön anser om belöning och betydelsen av belöning i arbetet. I undersökningen utreder jag även motivationens betydelse i arbetet och vilken typ av belöning som motiverar på längre si...

 14. Direct selling particularities

  OpenAIRE

  Greifová, Daniela

  2009-01-01

  Bachelor thesis is focused on the parcularities of direct selling, self regulation of this industry, multi-level marketing which is the most used sales method in the field of direct selling. The part of the thesis is dedicated to the issue of customer psychology that is very important for achieving success in direct selling. Main goals are to provide readers with the general view of direct selling and analysis of growing possibilities of the industry in the future.

 15. Sattumuslikkus, hegemoonia ning õiglus: John Rawls ja radikaalne demokraatia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peeter Selg

  2010-12-01

  Full Text Available Artikkel käsitleb kriitiliselt üht viimaste kümnendite vastandust poliitilises filosoofias — ‘poliitilise liberalismi’ (Rawls ja ‘radikaalse demokraatia’ (Laclau ja Mouffe vahel. Artikkel püüab käivitada potentsiaalset dialoogi nende kahe näiliselt lahkneva lähenemise vahel. Kokkuvõttes näitab artikkel, et vastandus on möödarääkimine vähemalt ühes fundamentaalses mõttes: mõlemad lähenemised jagavad ühiskonnastmõtlemisel sama aluseetost. Artiklis nimetatakse seda ‘sattumuslikkuse eetoseks’ ning väidetakse, et see on kõige fundamentaalsem alusveendumus nii Laclau ja Mouffe’i ‘radikaalse demokraatia’ kui ka Rawlsi ‘õigluse kui ausameelsuse’ idee jaoks. Artikkel osutab ka ühele kesksele kitsaskohale Laclau ja Mouffe’i lähenemises: nende suutmatusele kontseptualiseerida institutsioonilisi korraldusi tulenevalt nende ülemäärasest rõhuasetust demokraatia dekonstruktiivsele potentsiaalile. Selles suhtes osutatakse ka Rawlsi käsitluse ilmselgetele eelistele, kuna see pakub juhiseid organiseerimaks demokraatlikke institutsioone.

 16. Cross Selling Management

  OpenAIRE

  Nufer, Gerd; Kelm, Daniel

  2011-01-01

  Erfolgreiches Cross Selling Management bietet die Möglichkeit, die Profitabilität von Neu- oder Bestandskunden zu steigern und kann zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Verlängerung des Kundenlebenszyklus beitragen. Um erfolgreiches Cross Selling Management zu betreiben, sind ein systematisches Vorgehen und die Bereitstellung von Unternehmensressourcen notwendig. Umfangreiche vorbereitende Maßnahmen stellen sicher, dass Cross Selling nicht dem Zufall überlassen wird. De...

 17. Riikide majandusvabaduse hindamise metoodikad ning majandusvabadus Eestis / Mario Lambing

  Index Scriptorium Estoniae

  Lambing, Mario

  2005-01-01

  Heritage Foundationi ja The Wall Street Journali uuringust "Majandusvabaduse indeks" ning Fraseri instituudi poolt koostatavast raportist "Majandusvabadus maailmas". Tabelid: Majandusvabaduse indeksite kajastatavad valdkonnad ning nende väärtused Eestis; Majandusvabaduse edetabelid. Graafik: Eesti hinne ja koht majandusvabaduse indeksites

 18. SPIN-selling

  CERN Document Server

  Rackham, Neil

  1995-01-01

  True or false? In selling high-value products or services: "closing" increases your chance of success; it is essential to describe the benefits of your product or service to the customer; objection handling is an important skill; and open questions are more effective than closed questions. All false, says Neil Rackham. He and his team studied more than 35,000 sales calls made by 10,000 sales people in 23 countries over 12 years. Their findings revealed that many of the methods developed for selling low-value goods just don't work for major sales. Rackham went on to introduce his SPIN-selling method, where SPIN describes the whole selling process - Situation questions, Problem questions, Implication questions, Need-payoff questions. SPIN-selling provides you with a set of simple and practical techniques which have been tried in many of today's leading companies with dramatic improvements to their sales performance.

 19. Energiatõhusus ja selle hind / Tõnu Mauring

  Index Scriptorium Estoniae

  Mauring, Tõnu, 1968-

  2010-01-01

  Austri arhitekti Georg W. Reinbergi raamatust "Ecological Architecture - Design, Planning, Realization" (2008). Uuringust, mis võttis kokku aastatel 2003-2008 Viini ehitatud elamute valimi andmed ning millest järeldub, et suuremate hoonete puhul võib passiivmaja maksumus olla madalenergiamajadega ühesugune. Vajadusest ehitada Eestis valmis oma näited, leidmaks, kas tõhus energia kasutamine ja inimsõbralik hoone on või ei ole konfliktis selle rajamise hinnaga

 20. Tähelepanekuid eesti 1930. aastate kultuurielust ja selle uurimisest interdistsiplinaarse kultuuriloo seminari põhjal : [teemal "1930. aastate kultuurielust Eestis" 13. jaanuaril 2003 Eesti Muusikaakadeemias] / Anu Kõlar

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõlar, Anu, 1961-

  2003-01-01

  Ka Sirje Oleski ettekandest teemal "Soome ja Eesti 1930. aastatel: omavahelised suhted ja mis on selle taga" ning Ele Süvalepa ettekandest "Poleemika "Arbujate" üle 1930. aastate kirjandussituatsiooni iseloomustajana"

 1. Selling digital music

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hougaard, Jens Leth; Tvede, Mich

  2010-01-01

  This paper considers the market for digital music. We claim that the combination of the MP3 format and peer-to-peer networks has made music non-excludable and this feature is essential for the understanding of the economics of the music market. We study optimal business models for selling non-exc......, the music industry should concentrate on alternative ways of creating profit such as selling access to listeners, concerts, merchandise, ringtones etc.......This paper considers the market for digital music. We claim that the combination of the MP3 format and peer-to-peer networks has made music non-excludable and this feature is essential for the understanding of the economics of the music market. We study optimal business models for selling non...

 2. Selling the green dream

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wood, E.

  2005-01-01

  The article discusses the marketing and sales of energy generated from renewable energy sources. To purchase environmental energy in the USA, the consumer need do no more than tick a box on a sheet of paper. But, it is not just households that opt for green energy: businesses are also willing customers. A factor in the success in selling green energy to big business is that the retail price of wind power can be held constant over periods of several years, whereas fossil fuel prices can fluctuate wildly. Details of sources and sales of the top ten companies selling green energy are given

 3. Venemaalt Saksamaa kaudu Itaaliasse : Rooma õiguse õpetamine ja selle mõjutajad eestikeelses ülikoolis (1919-1940) / Hesi Siimets-Gross

  Index Scriptorium Estoniae

  Siimets-Gross, Hesi, 1976-

  2012-01-01

  Tartu Ülikooli õppeainest "Rooma õiguse ajalugu" ja selle õppejõududest (Jüri Uluots, Ernst Ein, Leo Leesment) ning õppeainest "Rooma õiguse süsteem" ja selle õppejõududest (Karl Wilhelm von Seeler, David Johann Friedrich Grimm ja Ernst Ein)

 4. Educators Eye Ning Transition to a Pay Model

  Science.gov (United States)

  Davis, Michelle R.

  2010-01-01

  The author reports on a move by the online social-networking site Ning to start charging for its services which has raised worries that new fees could stifle educators' technological collaboration and creativity and touch off similar moves by other companies that provide comparable services heavily used by educators. Ning, which provides a…

 5. Selling digital music

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hougaard, Jens Leth; Tvede, Mich

  This paper considers the market for digital music. We claim that the combination of the MP3 format and peer-to-peer networks has made music non-excludable and this feature is essential for the understanding of the economics of the music market. We study optimal business models for selling non...

 6. Kazakhstan sells its silver

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thomas, Paul.

  1995-01-01

  Kazakhstan's government seems keen to involve foreign companies in financing the large scale exploitation of Central Asia's hydrocarbon reserves. Despite domestic uncertainty about free market ethics, the country's rulers seem keen to sell off some of its present wealth, in terms of oil production, in order to raise finance for internal projects. The author explores which of several options for financing these large projects would prove most beneficial to the Kazakhs themselves. (UK)

 7. Optimal Advance Selling Strategy under Price Commitment

  OpenAIRE

  Chenhang Zeng

  2012-01-01

  This paper considers a two-period model with experienced consumers and inexperienced consumers. The retailer determines both advance selling price and regular selling price at the beginning of the first period. I show that advance selling weekly dominates no advance selling, and the optimal advance selling price may be at a discount, at a premium or at the regular selling price. To help the retailer choose the optimal pricing strategy, conditions for each possible advance selling strategy to ...

 8. Selling the brand inside.

  Science.gov (United States)

  Mitchell, Colin

  2002-01-01

  When you think of marketing, chances are your mind goes right to your customers--how can you persuade more people to buy whatever it is you sell? But there's another "market" that's equally important: your employees. Author Colin Mitchell argues that executives by and large ignore this critical internal audience when developing and executing branding campaigns. As a result, employees end up undermining the expectations set by the company's advertising--either because they don't understand what the ads have promised or because they don't believe in the brand and feel disengaged or, worse, hostile toward the company. Mitchell offers three principles for executing internal branding campaigns--techniques executives can use to make sure employees understand, embrace, and "live" the brand vision companies are selling to the public. First, he says, companies need to market to employees at times when the company is experiencing a fundamental challenge or change, times when employees are seeking direction and are relatively receptive to new initiatives. Second, companies must link their internal and external marketing campaigns; employees should hear the same messages that are being sent to the market-place. And third, internal branding campaigns should bring the brand alive for employees, creating an emotional connection to the company that transcends any one experience. Internal campaigns should introduce and explain the brand messages in new and attention-grabbing ways and then reinforce those messages by weaving them into the fabric of the company. It is a fact of business, writes Mitchell, that if employees do not care about or understand their company's brands, they will ultimately weaken their organizations. It's up to top executives, he says, to give them a reason to care.

 9. Leipzigi kirjandusauhind: "Sõda ja rahu" ning filosoofia ja perverssused

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Leipzigi kirjandusmessi auhinna ilukirjanduse kategoorias sai austerlane Clemens J. Setz jutukogu "Die Lieber zur Zeit des Mahlstädter Kindes" ("Armastus Mahlstadti lapse ajal"). Tõlkeauhinna sai Barbara Conradi uue L. Tolstoi "Sõja ja rahu" tõlke eest ning aimekirjanduse ja esseistikaauhind läks Frankfurter Allgemeine Zeitungi vastutavale toimetajale Henning Ritterile

 10. Balti kalleim lao- ning tootmispindade rent on Riias / Kristo Kiviorg

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiviorg, Kristo

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 21. sept. lk. 12. Tootmis- ja laopindade rent Baltimaades ja Soomes. Vt. samas: Tallinnas lao- ning tootmispinnad poolaastaga kallinenud kuni 37%; Helsingis on kõige rohkem tõusnud C-kvaliteediklassi pinnad; Tartu piirkonnas enamik saadaolevaid pindu keskmises või halvas seisukorras

 11. Düsseldorfi koolkond ja selle Baltimaade kunstnikud - kultuuridevahelise suhtluse aspekte / Bettina Baumgärtel

  Index Scriptorium Estoniae

  Baumgärtel, Bettina

  2008-01-01

  Düsseldofi koolkonnast (1819-1918), selle rahvusvahelisest levikust, Eestist pärit baltisaksa kunstnike Karl Eduard von Gebhardti (1838-1925), Eugéne Gustav Dückeri (1841-1916) ja Alexander Heinrich Gregor von Bochmanni (1850-1930) juhtivast osast ning nende erinevatest maadest, ka eestlastest õpilastest. Ka valitsevatest maalizhanritest ja tolleaegsetest rühmitustest Saksamaal - natsareenlastest ja ühendusest Malkasten

 12. Saurix rõhub kvaliteedile / Peeter Raidla

  Index Scriptorium Estoniae

  Raidla, Peeter, 1955-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti : Desjatiletnije firmõ 2. veebr. lk. 2. AS Saurix Petroleum sai oma püüdluste kinnituseks kaks ISO sertifikaati kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi eest. Vt. samas: Salapärase palgamaksja taga on Saurixi omanikud. Diagrammid: Aleksei Tshuletsi käes on lõviosa aktsiatest; Saurix Petroleum prognoosib kasumi langust

 13. Gaasitoru, ujuv saun ning helisevad tuutud / Karin Paulus

  Index Scriptorium Estoniae

  Paulus, Karin, 1975-

  2008-01-01

  Veneetsia XI arhitektuuribiennaalile kandideerinud tööde tutvustus. Biennaali teemaks on "Majade taga. Arhitektuur väljaspool ehitisi". Eestit esindab projekt "Gaasitoru", autorid Maarja Kask ja Ralf Lõoke arhitektuuribüroost Salto ning skulptor Neeme Külm. Teise koha said Eve Kask, Signe Kivi ja Andrus Kõresaar tööga "Peatus". Kolmas koht läks Villem Tomiste projektile "Veealune Veneetsia"

 14. En EU-strategi for integreret hjemmetræning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Torben

  i 3 forskellige EU-lande, 4) Pilotforsøg med TeleRehab som supplement til den direkte hjemmetræning og 5) Sammenfatning af evidensgrundlaget i en MTV efter den danske 4-grenede model.    Baseret på en SWOT-analyse satses der på implementering af forsøgsresultaterne via en meso-strategi, hvor et...

 15. Lapse koolivalmidus liit- ning ühevanuste rühmas / Lee Kerde

  Index Scriptorium Estoniae

  Kerde, Lee

  2008-01-01

  2006/2007. õppeaastal Tallinna viies lasteaias tehtud uuringust, et selgitada lapsevanemate ning lasteaiaõpetajate suhtumist koolivalmiduse saavutamise ühevanuste ja liitrühmas ning testida laste vaimset koolivalmidust

 16. Show and Sell: Teaching Sales through Hands-On Selling

  Science.gov (United States)

  Rippé, Cindy B.

  2015-01-01

  There is a shortage of qualified salespeople, which creates a challenge for educators to prepare more students for a sales career. One of the most common teaching techniques used in preparing students is role playing, which mirrors real-world selling. However, role plays are not necessarily authentic because the players and conditions are not a…

 17. 10 aastat Eestis tegutsenud prügifirma Ragn-Sells loodab murda Ääsmäe elanike vastuseisu / Eda Liiväär

  Index Scriptorium Estoniae

  Liiväär, Eda

  2002-01-01

  Ragn-Sells AS-i juhatuse esimees Rein Leipalu ja arendusdirektor Agu Remmelg rääkisid pressihommikul, mis muutub Eesti prügimajanduses EL-iga liitudes ja mis toimub Tallinna prügiäris ning Ääsmäe prügilast

 18. SOCIAL NETWORKING IN PHYSICAL EDUCATION: Undergraduate Students’ Views on Ning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gülfem SEZEN BALCIKANLI

  2012-04-01

  Full Text Available It was the aim of this study to investigate physical education undergraduate students’ views on the use of social networking, one of the most typical representations of Web 2.0 technologies. In order to do so, the researcher, who was the instructor of the class, entitled “Fair Play Education in Sport”, introduced Ning and its educational aspects to her students with a 50-minute presentation prior to the study. Following this, the students were encouraged to use this networking for 15 weeks in parallel with their class. During this application, the researcher helped the students to make the best use of Ning in educational settings. Upon the implementation, the researcher interviewed the students (n=19 in five groups on the basis of the questions prepared and piloted earlier. The interviews demonstrated that the students enjoyed using social networking in educational settings. The findings of the study were the following: Increasing student-student and teacher-student interaction, enhancing student motivation and classroom climate, sharing materials with the instructor and students, making use of students’ interests and needs, and making learning process more interesting and permanent. The research concluded that social networking could be used in PE classes effectively.

 19. Learning in Advance Selling with Heterogeneous Consumers

  OpenAIRE

  Oksana Loginova; X. Henry Wang; Chenhang Zeng

  2012-01-01

  The advance selling strategy is implemented when a firm offers consumers the opportunity to order its product in advance of the regular selling season. Advance selling reduces uncertainty for both the firm and the buyer and enables the firm to update its forecast of future demand. The distinctive feature of the present study of advance selling is that we divide consumers into two groups, experienced and inexperienced. Experienced consumers know their valuations of the product in advance, whil...

 20. Effekten av styrketräning kan begränsas mer av samtidig högintensiv intermittent aerob träning än av lågintensiv kontinuerlig aerob träning

  OpenAIRE

  Jutman, Magnus

  2012-01-01

  Introduktion Utifrån tidigare forskning har en modell föreslagits som beskriver att lågintensiv aerob uthållighetsträning ska ha mindre negativ påverkan på effekten av styrketräning jämfört med högintensiv aerob uthållighetsträning. Detta påstående har funnit visst stöd i litteraturen men vidare forskning krävs för att det ska kunna fastställas. Syfte Denna studie syftar till att undersöka ifall det föreligger någon skillnad mellan högintensiv aerob intermittent löpträning och lågintensiv aer...

 1. Supplementary income. Direct selling in Germany

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roesner, Sven

  2014-01-01

  This document treats, first, of the evolution of the German support mechanisms to renewable energy sources. Then, it presents the legal framework of direct electricity selling (goal, evolution, facilities in concern and eligibility criteria). Next, the operation of direct selling since August 2014 in Germany is presented (producers eligibility, over- and under-production, reference values, income, tariffs). Finally, the perspectives and conditions of direct selling success are summarized in the conclusion

 2. Numerical modelling of ice floods in the Ning-Meng reach of the Yellow River basin

  NARCIS (Netherlands)

  Wang, C.

  2017-01-01

  The Ning-Meng reach of the Yellow River basin is located in the Inner Mongolia region at the Northern part of the Yellow River. Due to the special geographical conditions, the river flow direction is towards the North causing the Ning-Meng reach to freeze up every year in wintertime. Both during the

 3. The Advanced Course in Professional Selling

  Science.gov (United States)

  Loe, Terry; Inks, Scott

  2014-01-01

  More universities are incorporating sales content into their curriculums, and although the introductory courses in professional sales have much common ground and guidance from numerous professional selling texts, instructors teaching the advanced selling course lack the guidance provided by common academic tools and materials. The resulting…

 4. Selling science to the public

  CERN Document Server

  Catapano, Paola

  1997-01-01

  Science popularization is ÒtheÓ tool to bridge the gap between society at large and the world of science. Compared to formal science communication Ð science taught in schools Ð informal science communication, made by the TV, the press, Òscience centresÓ and visits to scientific laboratories, has an important advantage: it makes the public meet science in a direct, informal way and on its own terms. The public is given an opportunity to develop a personal relationship with science, according to the needs, interests and abilities of the individual. But selling science is a tough job. The object of the sale is not a consumer good, but rather ideas and concepts that are sometimes so complex and distant from common sense that translating them into a comprehensible language and creating interest in the public without betraying the scientific truth is almost impossible. In the research work conducted for the thesis the importance of adopting a marketing approach in science communication is presented. Any scien...

 5. Töö ning pidu Cannes ̀is / Jaak Lõhmus

  Index Scriptorium Estoniae

  Lõhmus, Jaak, 1955-

  1998-01-01

  Meeleoludest Cannes ̀i 51. filmifestivalil ja lühidalt Terry Gilliani filmist "Ratastel Las Vegasesse" ("Fear and Loathing in Las Vegas") ning Roberto Benigni filmist "Elu on ilus" ("La Vita é bella")

 6. Suurkiskja- ja kotkakahju ennetamise meetmed Eesti ja Soome saartel ning rannikualadel / T. Otstavel

  Index Scriptorium Estoniae

  Otstavel, Teet, 1964-

  2013-01-01

  Uuring käsitleb Eesti ja Soome rannikualade ja saarte loomakasvatajate võimalusi suurendada karjamaadel kaitset suurkiskjate ja merikotkaste vastu ning kasutada suurkiskjate rünnakute ennetamise meetmeid, eelkõige karjavalvekoeri

 7. TECHNICAL AND PRACTICAL IMPLICATIONS OF SHORT SELLING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radu BORES

  2016-07-01

  Full Text Available This paper aims at providing insight into some of the implication of short selling for markets, investors as well as regulators. Findings show that capital flows are adversely affected by strict regulation and bans of short sales, while market liquidity, and bid-ask spread can be improved by allowing short selling. Additionally portfolios that incorporate short selling strategies can have lower volatility in returns. The informational content of short sales can provide important feedback for informed investors and lead to better price discovery.

 8. Selling to the moneyed masses.

  Science.gov (United States)

  Nunes, Paul F; Johnson, Brian A; Breene, R Timothy S

  2004-01-01

  Over the past decade, the distribution of household incomes has shifted so much that a much larger proportion of consumers now earn significantly higher-than-average incomes--while still falling short of being truly rich. As a result, what used to be a no-man's-land for new product introductions has in many categories become an extremely profitable "new middle ground." How can marketers capitalize on this new territory? The key, say the authors, is to rethink the positioning and design of offerings and the ways they can be brought to market. Take, for instance, how Procter & Gamble redefined the positioning map for tooth-whitening solutions. A decade ago, dental centers were popularizing expensive bleaching techniques that put the price of a professionally brightened smile in the 400 dollars range. At the low end, consumers also had the choice of whitening toothpastes that cost anywhere from 2 dollars to 8 dollars. P&G wisely positioned itself between the two ends, successfully targeting the new mass market with its 35 dollars Whitestrips. In product categories where it's clear the middle ground has already been populated, it's important for companies to design or redesign offerings to compete. An example is the Polo shirt. How do you sell a man yet another one after he's bought every color he wants? Add some features, and call it a golf shirt. Here, marketers have introduced designs based on the concept of "occasional use" in order to stand out. Finally, companies wishing to reach the "almost rich" can change how they go to market. Perhaps no mass retailer has made a stronger bid for the mass affluent than Target Stores, which has pioneered a focus the company itself characterizes as upscale discount. The strategy has made Target an everyday shopping phenomenon among well-heeled urbanites and prosperous professionals.

 9. Censoring and Selling Film Noir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sheri Chinen Biesen

  2015-05-01

  Full Text Available Film noir is known for its duplicity. Industry censors considered 1940s noir cinema provocative, salacious and ‘sordid.’ Hollywood studios walked a fine line between appearing to comply with Hays office Production Code censorship while simultaneously pushing the envelope of its moral constraints, then hyping and sensationalizing censorable sex, violence and hard-hitting themes to sell noir films to the public. In fact, studios capitalized on the racy explicit nature of noir pictures in publicity contradicting assurances of censorial compliance. For instance, censor Joseph Breen was “shocked” when MGM purchased James Cain’s The Postman Always Rings Twice. It was banned for a decade. Yet, ten years later as filmmakers adapted hardboiled fiction, Breen assured religious groups it would “not be offensive.” Yet, it was promoted as “torrid,” “too hot to handle” with Lana Turner in a bathing suit finding “Love at Laguna Beach” with hunky John Garfield who clamored, “You must be a she-devil,” suggesting far more sex, skin and “savage boldness” than is shown in the film. Film noir responded to Production Code censorship and other regulatory factors, including Office of War Information Bureau of Motion Pictures restrictions on Hollywood screen depictions of the domestic American home front (or overseas combat front, and Office of Censorship strictures such as a wartime ban on screen gangsters as ‘un-American’ for propaganda purposes in World War II-era noir films centering on criminals. These multiple censorship entities often collided. This regulatory climate catalyzed the development of film noir, a dark cycle of shadowy 1940s-50s crime films that boomed by World War II and evolved over the postwar era. I will investigate extensive primary archival research—including scripts, memos from industry censors, writers, directors, producers, and publicity records—to compare how film noir was censored and sold.

 10. Perceived Organisational Target Selling, Self- Efficacy, Sexual ...

  African Journals Online (AJOL)

  Open Access DOWNLOAD FULL TEXT ... Data were gathered using a self report questionnaire consisting of scales measuring variables in the study. Self efficacy, job insecurity, sexual harassment and target selling significantly jointly ...

 11. Facebook marketing for a direct selling company

  OpenAIRE

  Egeberg, Chenette

  2015-01-01

  The purpose of the thesis was to provide recommendations for how the studied company could improve their Facebook marketing activities. The company was the Danish subsidiary of an multinational direct selling company of health and beauty products. The following research questions were devised: 1) What are the constraints and challenges for LR Denmark’s facebook marketing as a subsidiary of a Multinational Corporation and as a Direct Selling Company? 2) How can LR Denmark improve the...

 12. Short-Selling, Leverage and Systemic Risk

  OpenAIRE

  Pais, Amelia; Stork, Philip A.

  2013-01-01

  During the Global Financial Crisis, regulators imposed short-selling bans to protect financial institutions. The rationale behind the bans was that “bear raids”, driven by short-sellers, would increase the individual and systemic risk of financial institutions, especially for institutions with high leverage. This study uses Extreme Value Theory to estimate the effect of short-selling on financial institutions’ individual and systemic risks in France, Italy and Spain; it also analyses the rela...

 13. Sydney ja selle maaliline naabrus / Anneli Ira

  Index Scriptorium Estoniae

  Ira, Anneli

  2013-01-01

  Sydney ümbrusesse jäävatest looduslikest vaatamisväärsustest: Royal National Park, Grand Pacific Drive, Sinimäed, Jenola koopad; austraalia köögist, majutuse ning transpordi alaseid nõuandeid jne

 14. Viisakus ja selle tajumine tekstiliigiti / Katrin Rikberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Rikberg, Katrin

  2009-01-01

  Artikkel tutvustab keelesuhtluse viisakuse kultuuriomaseid mõisteid ja nende seoseid asjakohasusega ning keskendub ametlikule viisakusele ja vestluskäitumisele. Küsimustiku abil läbi viidud taju-uuringust, mille eesmärk oli võrrelda tekstide vastuvõtu erinevaid külgi, et saada teada, mida ja miks peetakse eesti kultuuriruumis viisakaks ja asjakohaseks

 15. Reconsidering Kantian arguments against organ selling.

  Science.gov (United States)

  Alpinar-Şencan, Zümrüt

  2016-03-01

  Referring to Kant's arguments addressing the moral relationship between our bodies and ourselves is quite common in contemporary debate about organ selling, although he does not provide us with any specific arguments related to this debate. It is widely argued that the most promising way to show the moral impermissibility of organ selling is to mount an argument on Kantian grounds. This paper asks whether it is possible to argue coherently against organ selling in a Kantian framework. It will be shown that by mounting the argument on Kantian grounds no compelling argument can be given against sale of organs, either because the arguments apply to donation of organs, too, or the arguments are not convincing for other independent reasons. In the first section, it will be argued that donation and selling are not distinguishable in a Kantian framework, since the concern about commodification of the body and its parts shall be raised by both actions. In the second section, some contemporary accounts inspired by Kant will be presented and discussed separately. It will be argued that the reasons for promoting organ donation while arguing against selling clash with each other in an unconvincing way.

 16. Dareios I kuninglikust titulatuurist Behistuni raidkirja näitel ning võimalikud Mesopotaamia mõjutused selles / Andreas Johandi, Vladimir Sazonov

  Index Scriptorium Estoniae

  Johandi, Andreas, 1983-

  2016-01-01

  Dareios I tiitlitest "kuningas", "suurkuningas", "Pärsia kuningas", "kuningate kuningas", "Babüloni kuningas", "kõikide maade kuningas". Dareios I tiitlid erinesid Kyros II ja Kambyses II tiitlitest, samas pärines nende kõigi ametlik titulatuur enamasti Mesopotaamiast

 17. Keisrikultus Rooma riigis Juliuste-Claudiuste ja 1. Flaviuste dünastia valitsusajal ning selle võimalikud kajastused algkristlikus kirjanduses / Jaan Lahe, Ergo Naab

  Index Scriptorium Estoniae

  Lahe, Jaan, 1971-

  2014-01-01

  Keisrikultuse tekkimisest. Keisrikultusest üksikute keisrite valitsusajal. Keisrikultuse pühadest, templitest, ohvritest ja preestritest. Keisrikultusest kui religioossest ja sotsiaalsest fenomenist. Keisrikultuse võimalikest kajastustest algkristlikus kirjanduses. Jeesuse ülendamismotiivist Pauluse autentsetes kirjades. Jeesuse ülendamisest ja viimsest vaenlasest. Jeesuse ülendamismotiivist Pauluse koolkonna kirjutistes. Ülendamismotiivist kirjas koloslastele. Jeesusele omistatud Kyrios-tiitli arengujoontest ja võimalikest kontrastidest keisrikultusega

 18. Teadus- ja arendustegevus ning kaalutlusõiguse roll selle rahastamisel : [teadusmagistritöö] / Sille Uusna ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Raul Narits

  Index Scriptorium Estoniae

  Uusna, Sille

  2007-01-01

  Teadus- ja arendustegevuse olemusest, teaduskorraldus objektiivse õiguse reguleerimise objektina, teaduspoliitika kujundamise meetoditest, haldusorgani kaalutlusõigus teaduskorralduses, teadus- ja arendustegevuse finantseerimine, kaalutlusõiguse osakaal teaduse finantseerimismeetmetes

 19. Eesti Panga staatus ning selle muutumine seoses euro kasutuselevõtuga : [bakalaureusetöö] / Ursula Laido ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Madis Kallion

  Index Scriptorium Estoniae

  Laido, Ursula

  2005-01-01

  Eesti Panga ajalugu, õiguslik staatus, juhtimine, ülesanded, pädevus, Euroopa Liit kui Euroopa Majandus- ja Rahaliit, keskpankade süsteem, euro, eurole üleminek ja sellest tulenevad muudatused Eesti Panga jaoks

 20. Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Cita; Dahl, Mads R; Fridorff-Jens, Peter K.

  2014-01-01

  Dette temanummer af “Læring og Medier” sætter fokus på digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser på universiteter og UC’er. Der er mange krav og hensyn, som skal tilgodeses, når vi digitaliserer, og det har altid indflydelse på arbejdsgange, kommunikation og læringen. Helt....... Af eksempler kan nævnes simulerede rollespil, virtuel case undervisning, sproglig færdighedstræning, simulatorer og digitale laboratorier. I dette temanummer lægges der op til, at dele erfaringer og best practice man har gjort sig med digitalisering af færdighedstræning og anden inddragelse af medier...

 1. Assessment of absorption of four lignan constituents of JingNing ...

  African Journals Online (AJOL)

  Purpose: To study small intestinal absorption of schisadrol A, schisandrol B, schizandrin A and schisandrin B in JingNing particles using in situ single-pass intestinal perfusion (SPIP). Methods: Absorption rate constant (Ka) and apparent permeability (Papp) of the drugs at different concentrations in various parts of rat small ...

 2. Valitud ja valitsenud : Eesti parlamentaarsete ja muude esinduskogude ning valitsuste isikkoosseis aastail 1917-1999 / Olev Olesk

  Index Scriptorium Estoniae

  Olesk, Olev, 1921-2017

  1999-01-01

  rets. rmt.: Valitud ja valitsenud : Eesti parlamentaarsete ja muude esinduskogude ning valitsuste isikkoosseis aastail 1917-1999 / koostaja Jaan Toomla. Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1999. 474 lk.

 3. BUYING AND SELLING A SMALL BUSINESS.

  Science.gov (United States)

  Part One takes the form of a manual of the processes and techniques of buying and selling a small business . This material is presented in a...finalizing the transaction and planning for operation under new ownership and management . Part Two reports the nature of the research conducted during the

 4. Understanding the Sales Process by Selling

  Science.gov (United States)

  Bussière, Dave

  2017-01-01

  Experiential projects bring students closer to real-world situations. This is valuable in sales education because the complexities of the sales process are difficult to learn from a textbook. A student project was developed that involved the selling of advertising space in a one-time newspaper insert. The project included a substantial minimum…

 5. Advanced Selling: A Comprehensive Course Sales Project

  Science.gov (United States)

  Yarrington-Young, Susan; Castleberry, Stephen B.; Coleman, Joshua T.

  2016-01-01

  A comprehensive project for the Advanced Selling course that has been tested at three universities is introduced. After selecting an industry and a company, students engage in a complete industry analysis, a company sales analysis, a sales-specific SWOT analysis, complete a ride day with a salesperson in that firm, then present their findings in a…

 6. Alternative mechanisms guiding salespersons’ ambidextrous product selling

  NARCIS (Netherlands)

  van der Borgh, M.; de Jong, A.; Nijssen, E.J.

  2017-01-01

  Ambidextrous product-selling strategies, in which companies’ salespeople concurrently pursue the sale of existing and new products, are hard to implement. Previous studies have addressed this issue for relatively simple consumer settings with the manager in close proximity to the salespersons and

 7. To sell or not to sell: cigarette sales in alcohol-licenced premises.

  Science.gov (United States)

  Burton, Suzan; Ludbrooke, Mark; Williams, Kelly; Walsberger, Scott C; Egger, Sam

  2017-11-27

  To obtain insight into tobacco retailing by alcohol-licenced premises, in order to understand the financial importance of tobacco sales for such retailers. Data were collected by a telephone survey of 1042 clubs, hotels and packaged liquor outlets in New South Wales, Australia. The response rate was 86.1%. Qualitative and quantitative data were obtained. Logistic and linear regression were used to determine factors associated with the probability of selling and stopping selling and the importance of cigarette sales. More than a third (36.4%) of premises contacted did not sell cigarettes. 147 (an estimated 18.1% of those who had ever sold) had stopped selling. There were significant differences in the probability of selling, in the reported importance of cigarette sales and in the probability of stopping selling, between different outlet types and other outlet characteristics (number of gaming machines, proximity of nearest alternative tobacco retailer and remoteness). Outlets where alcohol can be consumed were more likely to rate cigarette sales as 'not important' than 'important'. Despite claims by tobacco companies that tobacco sales are important for many Australian retailers, tobacco sales appear to be of limited importance for alcohol-licenced premises. This means that opposition to stopping tobacco sales where alcohol is consumed and/or sold may be less than expected. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2017. All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.

 8. Advance Selling in the Presence of Experienced Consumers

  OpenAIRE

  Oksana Loginova; X. Hnery Wang; Chenhang Zeng

  2011-01-01

  The advance selling strategy is implemented when a firm offers consumers the opportunity to order its product in advance of the regular selling season. Advance selling reduces uncertainty for both the firm and the buyer and enables the firm to update its forecast of future demand. The distinctive feature of the present theoretical study of advance selling is that we divide consumers into two groups, experienced and inexperienced. Experienced consumers know their valuations of the product in a...

 9. Tidlig struktureret mobilisering og træning af kritisk syge patienter på et dansk intensivafsnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup Sørensen, Katrine; Hvid, Sidsel; Rolving, Nanna

  2015-01-01

  derimod anvendelig i forhold til at tilpasse niveauet for mobilisering og træning. Relevans for klinisk praksis: Tidlig mobilisering og træning er mulig at indføre med en simpel algoritme, dog med hensyntagen til individuelle screeningskriterier fra sted til sted, da disse åbenbart ikke er nemme...

 10. Sewage sludge and how to sell it

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Knapp, I M

  1977-10-01

  Largo, Florida dries its sludge and sells it as fertilizer for $80 to $169/T. The sludge processing plant capable of turning common sludge into a dry, pelletized soil conditioner was only slightly more expensive than the previously proposed concrete drying beds which would have required disposal of the dried residue. The city's experience in setting up the plant and marketing the finished product is discussed. The true advantage of selling heat-dried sludge is that residents of the surrounding area, knowing the value of the product to their lawns and shrubs, will provide the transportation for the product and the physical labor to spread it over an area wider than most municipalities could afford to own or operate. The current production cost of $140/T is high, but the addition of a sludge prethickener-conditioner process and expected future economies of scale as the volume of sludge treated increases should lower per ton costs.

 11. Marketing and selling solar energy equipment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Book, Tony

  1999-01-01

  The literature on creating consumer awareness and acceptance of solar water heating systems for marketing purposes is sparse. This paper discusses some of the sophisticated marketing techniques available and some results. Selling solar water heating systems in Northern European latitudes requires a degree of persistence and commitment that is probably not required in what are regarded as the 'sunny climes' around the Mediterranean., the Middle East, Africa, South East Asia and Australia. (Author)

 12. Does Wal-Mart Sell Inferior Goods?

  OpenAIRE

  Emek Basker

  2008-01-01

  I estimate the aggregate income elasticity of Wal-Mart's and Target's revenues using quarterly data for 1997-2006. I find that Wal-Mart's revenues increase during bad times, whereas Target's revenues decrease, consistent with Wal-Mart selling "inferior goods" in the technical sense of the term. An upper bound on the aggregate income elasticity of demand for Wal-Mart's wares is -0.5.

 13. Does organ selling violate human dignity?

  Science.gov (United States)

  Alpinar-Şencan, Zümrüt; Baumann, Holger; Biller-Andorno, Nikola

  2017-11-01

  Shortages in the number of donated organs after death and the growing number of end-stage organ failure patients on waiting lists call for looking at alternatives to increase the number of organs that could be used for transplantation purposes. One option that has led to a legal and ethical debate is to have regulated markets in human organs. Opponents of a market in human organs offer different arguments that are mostly founded on contingent factors that can be adjusted. However, some authors have asked the question whether we still have a reason to believe that there is something wrong with offering human organs for sale for transplantation purposes, even if the circumstances under which the practice takes place are improved. One prominent argument regarding this appeals to the notion of human dignity. It is argued that organ selling violates human dignity. This paper presents a systematic discussion of dignity-based arguments in the organ selling debate, and then develops a social account of dignity. It is argued that allowing the practice of organ selling inherently runs the risk of promoting the notion that some persons have less worth than others and that persons have a price, which is incompatible with dignity. The approach is defended against possible objections and it is shown that it can capture the notion that autonomy is linked to human dignity in important ways, while dignity at the same time can constrain the autonomous choices of persons with regards to certain practices.

 14. Inre och yttre motivation till träning : en kvalitativ studie bland regebundet aktiva kvinnor

  OpenAIRE

  Jonsson, Johanna

  2015-01-01

  Bakgrund: Regelbunden träning är viktig för både fysiskt och psykisktvälbefinnande. För att bibehålla en regelbundenhet i träningen krävs det ettengagemang och en motivation. En person kan motiveras av både inre ochyttre faktorer beroende på personens intresse. Trots att människor tenderaratt vara mer stillasittande, tycks intresset för träning och hälsa öka. Inteminst syns detta på sociala medier, där bilder och inlägg medträningsbudskap förmedlas frekvent. Syfte: Studiens syfte är att under...

 15. Athena konverentsi- ja kultuurikeskus ning restoran Volga = Athena Conference and Cultural Centre and Volga Restaurant

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Athena konverentsi- ja kultuurikeskuse ning restorani Volga sisekujundusest (Tartus Küütri 1 asuva Athena kinohoone renoveerimine). Sisearhitekt: Aivar Roosaar. Restaureeriti ka muinsuskaitse alla kuuluvad Ferdi Sannamehe neoklassitsistlikud stukkreljeefid kinosaali seintel ja Peet Areni maalid restorani vitraažlaega keldrisaali nishshides. A. Roosaarest, tema tähtsamad tööd. I-III korruse, vahekorruse ja pööningu plaan, värv. välisvaade, 15 sisevaadet, foto A. Roosaarest

 16. Punase koolimaja saamisloost ning ajast enne ja pärast seda / Aavo Soopa

  Index Scriptorium Estoniae

  Soopa, Aavo

  1998-01-01

  Viljandi Maagümnaasiumi 120. aastapäeval meenutatakse G.M. Schmidti eraõppeasutust ja selle järglase Liivimaa Maagümnaasiumi sündi ja tegevust : ka Riia arhitekti R. Häuseri projekteeritud kahekorruselisest punasest tellismajast, mis valmis 1877.a.

 17. 1,65 miljardi dollari eest edevust ning näpatud saateid / Kalle Kose

  Index Scriptorium Estoniae

  Kose, Kalle

  2006-01-01

  Interneti sotsiaalvõrgustikust YouTube ja selle liitumisest Google'iga. Vt. ka: Intervjuu kasutajaga : "YouTube'i pärast on jäänud nii mõndagi tegemata." Aktsiakaupleja Oliver Peek räägib YouTube'i kasutamisest teleri asendajana. Diagramm: Videovahetuse keskkondade turuosad. Graafik: Videovahetuskeskkondade turuosa kasv USA-s

 18. Järgsilpide "o" ja "u" varieerumine ning traditsioonid vanas kirjakeeles / Külli Prillop

  Index Scriptorium Estoniae

  Prillop, Külli

  2009-01-01

  Kirjeldatakse, mida võib vanade tekstide põhjal oletada "o" ja "u" vaheldumisest ja selle põhjustest, kasutades eelkõige Georg Mülleri jutluste tekste. Selgitatakse ka probleeme vana kirjakeele tekstide põhjal keelemuutuste kohta järelduste tegemisel

 19. Selling the PSS in a School of Business: Relationship Selling in Practice

  Science.gov (United States)

  Titus, David; Harris, Garth; Gulati, Rajesh; Bristow, Dennis

  2017-01-01

  This paper presents a step-by-step process for the development and implementation of a professional selling specialization program in the marketing curriculum of a school of business at an AACSB accredited state university. The program is presented in detail along with the process followed in order to develop support for the program with three…

 20. Ning Wang, Making a Market Economy; Yan Sun, Corruption and Market in Contemporary China

  OpenAIRE

  Guiheux, Gilles

  2008-01-01

  These two works shed light on the conditions under which, in the course of the last 25 years, the command economy has been dismantled and gradually replaced by a market system in China . Yan Sun, a professor of political science, is interested in corruption from a double perspective, both at the macro and the micro level. Ning Wang, a neo-institutionalist economist, asks how, thanks to the reforms, a region (Jingzhou, south of Hubei ) has been converted to pisciculture. Corruption is a crucia...

 1. Randomiseret klinisk undersøgelse af effekten af kognitiv adaptationstræning: design og metodediskussion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jens Peter; Østergaard, Birte; Nordentoft, Merete

  2009-01-01

    Kognitiv adaptations træning er afprøvet gennem randomiserede studier i udlandet, men er ikke afprøvet på nydebuterede patienter, som modtager intensiv pleje og behandling. I denne artikel præsenteres et forskningsprojekt, som skal afgøre om kognitiv adaptations træning er velegnet i en dansk...... kontekst som supplement til nuværende tilbud til patienter med debuterende skizofreni. Studiet gennemføres som et randomiseret multicenter forsøg, hvor 164 konsekutivt inkluderede patienter fordeles til henholdsvis kognitiv adaptations træning og standardbehandling. Effekten af interventionen evalueres med......, fordelingsprocedure, bortfald, udvælgelse af patienter og sammenlignelighed mellem tilknyttede centre. Dette studie er det første studie, hvor kognitiv adaptations træning sammenlignes med et ambulant tilbud bestående af psykiatrisk behandling kombineret med hyppige hjemmebesøg ved distriktssygeplejersker. Studiet...

 2. Investeerija märksõnad : USA ning tervishoiu- ja IT-sektor / Uwe Zöllner

  Index Scriptorium Estoniae

  Zöllner, Uwe

  2008-01-01

  USA elanike tarbimise mõjust globaalsele majandusruumile. Aktsiainvesteeringuid plaanides tasuks silmas pidada tervishoiu- ja infotehnoloogiasektori ettevõtteid ning vaadata USA poole. Lisa: Hiina eksport võrreldes riigisisese tarbimisega

 3. Cross-selling lending and underwriting : scope economies and incentives

  OpenAIRE

  Laux, Christian; Walz, Uwe

  2009-01-01

  We highlight the implications of combining underwriting services and lending for the choice of underwriters and for competition in the underwriting business. We show that cross-selling can increase underwriters' incentives, and we explain three phenomena: first, that cross-selling is important for universal banks to enter the investment banking business; second, that cross-selling is particularly attractive for highly leveraged borrowers; third, that less-than-market rates are no prerequisite...

 4. Optimal Incentives to Foster Cross Selling: An Economic Analysis

  OpenAIRE

  Decrouppe, Andre

  2014-01-01

  Cross selling is the practice of selling additional products to an existing customer. It has the potential to boost revenues and can be beneficial for both the company and the customer. For many multi-divisional companies with product or service oriented organizational structures the attempt to realize the benefits of cross selling generates incentive problems. In this thesis, three problems spread over three business levels are identified. Firstly, management needs to (fina...

 5. Determinants Of Consumers’ Satisfaction and Acceptance of Direct Selling

  OpenAIRE

  Alturas, Bráulio; Santos, Maria da Conceição; Pereira, Ivo

  2005-01-01

  This paper studies the factors that influence the consumers’ satisfaction and acceptance of direct selling. Direct selling has been exhibiting in the last decade substantial growth in sales revenues and number of salespeople involved. Also the acceptance on the part of the consumers has been increasing; in spite of they show more and more demanding and informed. The literature reveals that the relationship between customer satisfaction and direct selling has not been sufficiently studied, yet...

 6. Segadus ravimite hinna ümber / Piret Sell

  Index Scriptorium Estoniae

  Sell, Piret

  2005-01-01

  Oma vastulauses 12. detsembri Eesti Päevalehes ilmunud Kai Kalamehe artiklile "Mitmete ravimite hind tõuseb" selgitab autor ravimite hinnatõusu ning seda, miks on originaalravimid kallimad kui koopiaravimid

 7. Tidal triggering of earthquakes in the Ning'er area of Yunnan Province, China

  Science.gov (United States)

  Xie, Chaodi; Lei, Xinglin; Zhao, Xiaoyan; Ma, Qingbo; Yang, Simeng; Wang, Yingnan

  2017-05-01

  To investigate the potential effect of tidal modulation on the seismicity in the Ning'er area, a seismically and geothermally active zone in Yunnan Province, China, we studied the correlation between Earth tides and the occurrence of M ≥ 6.0 earthquakes dating back to 1970, as well as their aftershock sequences, using theoretically calculated tidal stresses and a statistical test. The results show a significant correlation between Earth tides and the occurrence of earthquakes. Six of seven main events occurred when the Earth tide increased the Coulomb failure stress on the source fault. Four main events occurred in a narrow range of phase angle corresponding to the maximum loading rate of tidal stress. Furthermore, the histories of the aftershock sequence as a function of the tidal phases demonstrate clear tidal modulation with a high significance. Thus, we conclude that Earth tides have a clear role in triggering (or modulating) the rupture of the fault systems in the Ning'er area.

 8. Selling eugenics: the case of Sweden.

  Science.gov (United States)

  Bjorkman, Maria; Widmalm, Sven

  2010-12-20

  This paper traces the early (1910s to 1920s) development of Swedish eugenics through a study of the social network that promoted it. The eugenics network consisted mainly of academics from a variety of disciplines, but with medicine and biology dominating; connections with German scientists who would later shape Nazi biopolitics were strong. The paper shows how the network used political lobbying (for example, using contacts with academically accomplished MPs) and various media strategies to gain scientific and political support for their cause, where a major goal was the creation of a eugenics institute (which opened in 1922). It also outlines the eugenic vision of the institute's first director, Herman Lundborg. In effect the network, and in particular Lundborg, promoted the view that politics should be guided by eugenics and by a genetically superior elite. The selling of eugenics in Sweden is an example of the co-production of science and social order.

 9. IMPLEMENTING FUZZY LOGIC IN DETERMINING SELLING PRICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danny Prabowo Soetanto

  2000-01-01

  Full Text Available The determination of the price should meet certain criteria, both from the society and the company itself. The combination of various criteria will result in another problem. Fuzzy Logic covers all influencing factors and displays the membership function graphic. Furthermore, by implementing fuzzy rules and fuzzy operator, the right price can be determined which covers all the factors above. The determination of the rules is based on the raw material cost, direct labor cost, distribution cost and the customers' opinion regarding the appropriate price. Then, the model is designed with the help of Matlab software. The result is finally obtained in the form of a model performed by Matlab software. The model displays the output concerning the selling price of the product for each change in the dominant factors.

 10. Modeling switching behaviour of direct selling customers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P Msweli-Mbanga

  2004-04-01

  Full Text Available The direct selling industry suffers a high turnover rate of salespeople, resulting in high costs of training new salespeople. Further costs are incurred when broken relationships with customers cause them to switch from one product supplier to another. This study identifies twelve factors that drive the switching behaviour of direct sales customers and examines the extent to which these factors influence switching. Exploratory factor analysis was used to assess the validity of these factors. The factors were represented in a model that posits that an interpersonal relationship between a direct sales person and a customer moderates the relationship between switching behaviour and loyalty. Structural equation modeling was used to test the proposed model. The author then discusses the empirical findings and their managerial implications, providing further avenues for research.

 11. Selling Participation to Audiences in China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuo Huang

  2009-01-01

  Full Text Available Media globalization is facilitated by the development of new technologies within a framework of digitization and convergence. Contemporary new media provide networks through which the mingling of media occurs, shaping a “multi-mediacy” age, and a connecting of mediated/mediating venues in a condition of “immediacy”. Additionally, the business of communication has evolved from being the “communication of business” to the “business of business”. Multi-mediacy and immediacy have generated new avenues of profit from media. The paper will draw on Chitty’s theorization on web transactional venues to discuss new ways of farming of revenue from media. Media revenues have in the past and today been drawn from licence fees, media subscriptions and advertising. Today, media networks also sell “participation” to audiences directly by charging for text message voting/gaming, or sell a range of products and services through web-venue based commerce. This paper will undertake case studies to examine the increasing trend of “direct audience payment for participation”. The case studies that will be used are (A the intervention of Chinese Service Providers in reality TV shows and (B E-commerce on the Internet. Monternet (mo[bile I]nternet and Linktone are investigated as Service Providers (SPs and the consumer-to-consumer (C2C website www.taobao.com is studied compared with Eachnet (eBay in China. The paper will also investigate the influences of “direct audience payment for participation” on the quality of media products and communication flow between media and audience and generally discuss the consequences of the “direct audience payment for participation” from the perspective of communication ethics.

 12. A Consumer-Driven Approach To Increase Suggestive Selling.

  Science.gov (United States)

  Rohn, Don; Austin, John; Sanford, Alison

  2003-01-01

  Discussion of the effectiveness of behavioral interventions in improving suggestive selling behavior of sales staff focuses on a study that examined the efficacy of a consumer-driven approach to improve suggestive selling behavior of three employees of a fast food franchise. Reports that consumer-driven intervention increased suggestive selling…

 13. Real-Time Adaptation of Influence Strategies in Online Selling

  NARCIS (Netherlands)

  Kaptein, M.C.; Parvinen, P.

  2014-01-01

  Real-time adjustments in online selling are becoming increasingly common. In this paper we describe a novel method of real-time adaptation, and introduce influence strategies as a useful level of analysis for personalization of online selling. The proposed method incorporates three perspectives on

 14. Students Write, Then "Sell" Ad Copy to Class.

  Science.gov (United States)

  Galician, Mary Lou

  1986-01-01

  Describes a course in commercial copywriting for electronic media in which students must also present orally their copy to the class to drive home two points: (1) the writing has to sell products, and (2) the writer has to sell the spot or campaign to the client or employers. (HTH)

 15. 29 CFR 541.504 - Drivers who sell.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... DELIMITING THE EXEMPTIONS FOR EXECUTIVE, ADMINISTRATIVE, PROFESSIONAL, COMPUTER AND OUTSIDE SALES EMPLOYEES Outside Sales Employees § 541.504 Drivers who sell. (a) Drivers who deliver products and also sell such products may qualify as exempt outside sales employees only if the employee has a primary duty of making...

 16. Upaya Meningkatkan Pendapatan Bank Melalui Optimalisasi Cross Selling Terhadap Pelanggan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endang Nuryadin

  2001-03-01

  Full Text Available The article explores some efforts to generate Bank’s income by optimalizing cross selling for is existing customers. After explaining background and clarifying that terminologies the paper starts with efforts and constraints of cross selling optimalization, those problem solutions, and how to promote the bank products.

 17. Upaya Meningkatkan Pendapatan Bank Melalui Optimalisasi Cross Selling Terhadap Pelanggan

  OpenAIRE

  Endang Nuryadin

  2001-01-01

  The article explores some efforts to generate Bank’s income by optimalizing cross selling for is existing customers. After explaining background and clarifying that terminologies the paper starts with efforts and constraints of cross selling optimalization, those problem solutions, and how to promote the bank products.

 18. 47 CFR 73.4005 - Advertising-refusal to sell.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 4 2010-10-01 2010-10-01 false Advertising-refusal to sell. 73.4005 Section 73.4005 Telecommunication FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (CONTINUED) BROADCAST RADIO SERVICES RADIO BROADCAST SERVICES Rules Applicable to All Broadcast Stations § 73.4005 Advertising—refusal to sell. See 412...

 19. Kliniske retningslinjer for træning af aerob kapacitet og muskelstyrke til patienter med reumatoid artrit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Birgit Tine; Læssøe, Uffe; Kjær, Thomas

  forstærker denne risiko. Formål: Gennem effektiv og sikker træning at øge RA patienters aerob kapacitet og muskel styrke for dermed atlette patienternes daglige aktiviteter. Patienter: Voksne patienter (> 18 år) med diagnosen reumatoid artrit ifølge ARA eller ACR/EULAR kriterierne,funktionsklasserne I, II og...... III, i primær eller sekundær sektoren. Intervention/er: Kortvarig land- eller vandbaseret højintensitets træning af aerob kapacitet, kortvarig eller længerevarendeland-baseret høj-intensitets træning af aerob kapacitet i kombination med muskelstyrke træning oglængerevarende land-baseret høj......-intensitets styrke træning. Inkluderet studier: Èt systematisk review og to randomiseret klinisk kontrolleret studier (RCT). Outcomes: Aerob kapacitet, maksimal muskelstyrke, selv-rapporteret smerte, funktionsevne, sygdomsaktivitet,radiologisk ledskade og uønskede bivirkninger. Søgestrategi:Følgende databaser blev...

 20. Effects of Tang Niao Ning decoction on ET-1, GMP-140 and TXB2 in diabetic rats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Song Jumin; Wang Lifen; Liao Han; Wang Wei; Hua Weiguo

  2003-01-01

  To investigate the effects of Tang Niao Ning decoction on fasting blood glucose (FBG), total cholesterol (TC), triglyceride (TG), endothelin (ET-1), platelet granule membrane protein (GMP-140), thromboxane B 2 (TXB 2 ), 6-keto-prostaglandin F 1α (6-keto-PGF 1α ), the selected female Wistar rats were modeled by streptozotocin (STZ) and high fat diets, and were randomly divided into two groups as Tang Niao Ning and model group, while the normal control group was set up. The Tang Niao Ning group started to supply decoctions after these rats had been fed one week with high fat diets. The rats were killed after six weeks. Above items were examed. The results showed that the model group displayed marked difference when the experiment finished compared with the normal group. The contents of fasting blood glucose and blood lipid were increased, accompanied with the phenomena of hoisting ET-1, enhancing GMP-140, increasing TXB 2 and droping 6-Keto-PGF 1α . After treatment in time with Tang Niao Ning decoction, all kinds of items were adjusted to normal level gradually. It suggested that the treatment with Tang Niao Ning decoction might decrease FBG and blood lipid. In some ways, the decoction could improve the signs of blood stasis. The regulation mechanisms of the decoction was characteristic of wholism through many channels

 1. How (not) to sell nuclear weapons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jehiel, P.; Moldovanu, B.; Stacchetti, E.

  1994-01-01

  We study the problem of a seller who wants to maximize her revenue in situations where the outcome of the sale affects the nature of the future interaction between agents. We model those situations by assuming that an agent that does not acquire the object for sale incurs an externality that may depend both on the identity of the sufferer and on the identity of the final purchaser. We describe an optimal auction that has a unique Nash equilibrium in strictly dominant strategies. We show that: 1) Outside options are endogenously determined in equilibrium. Participation constraints and the ''threats'' in case of non-participation play an important role. 2) An optimizing seller can extract surplus also from buyers that do not obtain the auctioned object. 3) The seller is better off by not selling at all (while obtaining some payments) if externalities are large when compared to the pure profits that buyers achieve if they acquire the object. 4) The revenue-maximizing equilibrium is coalition-proof if buyers cannot organize side payments among themselves. (orig.)

 2. DEVELOPMENT OF RUSSIAN FEDERATION POWER SELLING COMPANY STRATEGIC MANAGEMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. V. Grishkevich

  2011-01-01

  Full Text Available Strategic for power selling companies (PSC are buying, selling and investment activities. Buying activities are to be planned, selling activities predicted and both optimized by PSC on the basis of price and consumer number dynamics with due account of other factors. Very important is to develop the market of derivative instruments (derivatives as part of the risk management mechanism at all levels including that of the state, to use up-to-date and ecologically favorable technologies as well as renewable energy sources with due account of ecology improvement measurement costs.

 3. Insaiderlus Eesti finantssektoris ja selle tõkestamine / Mart Sõrg

  Index Scriptorium Estoniae

  Sõrg, Mart, 1943-

  2003-01-01

  Insaiderluse all mõistetakse avalikustamata siseteabe ärakasutamist väärtpaberitega kauplemisel. Eestis seostatakse insaiderluse mõistega eelkõige pangandus- ja muud finantssektorit ja selle töötajaid

 4. Kultuurmaastike ja elukeskkonna kujunemine ning hoidmine, sh poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine, mets, keskkond, loodushoid ja sood / Kaul Nurm

  Index Scriptorium Estoniae

  Nurm, Kaul

  2004-01-01

  Autori arvates tuleb maaelu uue arengukava väljatöötamisel keskmesse tõsta talupere ja sellised struktuurid, mis suudavad ning soovivad alalhoidlikke tootmisviise rakendada, aidates nii oma tegevusega kaasa puhta ja mitmekesise looduse kujunemisele, säilimisele

 5. "Rohgem ei tiija mina teile kirjuda." Kirjavormelid ning peresuhete kajastused Jakob Ploomi sõjakirjades / Andreas Kalkun

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalkun, Andreas, 1977-

  2015-01-01

  Sõjaaegse kirjakultuuri levimisest Võrumaalt pärit nekrut Jakob Ploomi 26 isikliku kirja põhjal, millest näeb, mismoodi paistis Suur sõda rohujuuretasandilt ning seda, mismoodi talupojad jõudsid sõja poolt peale sunnitud vajadusest tingituna suulisest maailmast kirjakultuuri

 6. Rahvuslus, multikultuurilisus ja liberaalne lähenemine enamuse-vähemuse suhetes ning meedias / Ragne Kõuts

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõuts, Ragne, 1977-

  2004-01-01

  Rahvussuhteid legitimeerivate ideestike teoreetilisest käsitlusest ning nende ideestike esinemisest Eesti avalikus arvamuses. Allikana on kasutatud 1999.-2002. a. korraldatud uuringu "Integratsiooniprotsesside meediamonitooring" käigus kogutud materjali. Tabel: Riikluse tõlgendusmallide põhielemendid Eesti ajakirjanduses

 7. Managing demand uncertainty: probabilistic selling versus inventory substitution

  OpenAIRE

  Zhang, Y.; Hua, Guowei; Wang, Shouyang; Zhang, Juliang; Fernández Alarcón, Vicenç

  2018-01-01

  Demand variability is prevailing in the current rapidly changing business environment, which makes it difficult for a retailer that sells multiple substitutable products to determine the optimal inventory. To combat demand uncertainty, both strategies of inventory substitution and probabilistic selling can be used. Although the two strategies differ in operation, we believe that they share a common feature in combating demand uncertainty by encouraging some customers to give up some specific ...

 8. Dynamic interaction between markets for leasing and selling automobiles

  OpenAIRE

  Andrikopoulos, Athanasios; Markellos, Raphael N.

  2015-01-01

  We develop a model of dynamic interactions between price variations in leasing and selling markets for automobiles. Our framework assumes a differential game between multiple Bertrand-type competing firms which offer differentiated products to forward-looking agents. Empirical analysis of our model using monthly US data from 2002 to 2011 shows that variations in selling (cash) market prices lead rapidly dissipating changes of leasing market prices in the opposite direction. We discuss the pra...

 9. A Big Boy : Tema lugu ja selle loojad / Raigo Kollom

  Index Scriptorium Estoniae

  Kollom, Raigo, 1936-

  2010-01-01

  Hinnatud ratsahobuste A Big Boy ja A Pikachu de Muze'i Eestisse ostmise loost Belgia hobusekasvataja Joris de Brabanderi kasvandusest ning A Big Boy põlvnemisest ja saavutusest kuni müügini Athina Onassis-Mirandale 2009. aastal

 10. Rahvusvaheline koostöö robotiehitamise tudengiprojektides / Raivo Sell

  Index Scriptorium Estoniae

  Sell, Raivo, 1975-

  2005-01-01

  Artikkel annab ülevaate robotiehitamise koostööprojektist Rootsi Kuningliku Tehnikaülikooliga, mida on edukalt praktiseeritud alates 2002. aastast. Kajastatud on projekti eripärad ja tulemused ning kokkuvõte tudengite arvamustest mehhatroonikaprojekti kohta

 11. Presentation of the Case / Florence G'Sell

  Index Scriptorium Estoniae

  G'Sell, Florence

  2017-01-01

  Seitse artiklit töötaja kokkupuutumisest asbestiga töökohal, seoses sellega tervisekahjustuste tekkimisest sealhulgas ka kopsuvähk ja surm, töötajast kui ohvrist, kaastöötajatest kui süüalustest ning vastavast õiguslikust regulatsioonist erinevates riikides ühe kohtuasja näitel

 12. Lähetuste kord ja selles tehtud muudatused / Madis Uusorg

  Index Scriptorium Estoniae

  Uusorg, Madis

  2005-01-01

  Töö- ja ametilähetutuste üldpõhimõtetest ning lähetusi reguleerivate määruste muudatusest Vabariigi Valitsuse 2005. a 7. juuli määrusega nr 155. Lisatud tabel: tulu- ja sotsiaalmaksuvabalt makstav päevaraha ja kulude hüvitamine

 13. 29 CFR 780.710 - A country elevator may sell products and services to farmers.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... farmers. 780.710 Section 780.710 Labor Regulations Relating to Labor (Continued) WAGE AND HOUR DIVISION... Elevator § 780.710 A country elevator may sell products and services to farmers. Section 13(b)(14... feeders and other farmers, sell fuels for farm use, sell and treat seeds, and sell other farm supplies...

 14. The Short Selling Regulation in the EU: Assessing the Authorization Granted for ESMA to Prohibit Short Selling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matias Huhtilainen

  2017-07-01

  Full Text Available The paper discusses the renewed short selling regulation (Regulation (EU No 236/2012 in the European Union. The focus is on the provisions that deal with prohibiting short selling in exceptional market circumstances. The Regulation further enforces certain obligations to report and disclose short positions. It is concluded that banning short selling is not an effective tool to contain extreme price volatility. The difference-in-differences regression and repeated measures GLM were used to test whether short selling bans were successful in containing volatility of those Spanish and Italian stocks that were subject to two back-to-back prohibitions during the years 2011-2013. The results are consistent with the majority of previous research, suggesting that the effectiveness of short sale constraints in reducing volatility is limited at best. Furthermore, there are evidence of counterproductive effects: constraints on short selling may actually increase volatility as well as deteriorate liquidity. However, based on theory and previous studies, reporting and disclosure requirements shall be favored provided they improve market efficiency as well as supervisory work of regulatory bodies.This paper discusses the renewed short selling regulation (Regulation (EU No 236/2012 in the European Union. The focus is on the provisions that deal with prohibiting short selling in exceptional market circumstances. The Regulation further enforces certain obligations to report and disclose short positions. It is concluded that banning short selling is not an effective tool to contain extreme price volatility. The difference-in-differences regression and repeated measures GLM were used to test whether short selling bans were successful in containing volatility of those Spanish and Italian stocks that were subject to two back-to-back prohibitions during the years 2011-2013. The results are consistent with the majority of previous research, suggesting that the

 15. Green energy in Europe: selling green energy with green certificates

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ouillet, L.

  2002-01-01

  Sales of green power products are booming in Europe: 50,000 customers in the United Kingdom, 775,000 in the Netherlands and 300,000 in Germany. Laws of physics are however formal: the way in which electricity flows within the grid does not allow suppliers to assure customers that they are directly receiving electricity produced exclusively from renewable energy sources. What are marketers selling their customers then? Laetitia Ouillet, Greenprices, takes a closer look and focuses on the potential of selling green energy in the forms of renewable energy certificates. (Author)

 16. Opaque Selling: Static or Inter-Temporal Price Discrimination?

  OpenAIRE

  Courty, Pascal; Liu, Wenyu

  2013-01-01

  We study opaque selling in the hotel industry using data from Hotwire.com. An opaque room discloses only the star level and general location of the hotel at the time of booking. The exact identity of the hotel is disclosed after the booking is completed. Opaque rooms sell at a discount of 40 percent relative to regular rooms. The discount increases when hotels are more differentiated. This finding is consistent with static models of price discrimination. No support was found for predictions s...

 17. Young women selling sex online – narratives on regulating feelings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonsson LS

  2015-02-01

  Full Text Available Linda S Jonsson,1 Carl Göran Svedin,1 Margareta Hydén2 1Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Clinical and Experimental Medicine, Faculty of Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden; 2Department of Social and Welfare Studies, Linköping University, Norrköping, Sweden Abstract: The current study concerns young women’s life stories of their experiences selling sex online before the age of 18. The aim was to gain an understanding of young women’s perceptions of the reasons they started, continued, and stopped selling sex. The study included interviews with 15 young women between the ages of 15 and 25 (M=18.9. Thematic analysis was used to identify similarities and differences in the narratives. Three themes and eight sub-themes were identified in relation to different stages in their lives in the sex trade. The themes were organized into three parts, each with its own storyline: “Entering – adverse life experiences”; traumatic events: feeling different and being excluded. “Immersion – using the body as a tool for regulating feelings”; being seen: being touched: being in control: affect regulation and self-harming. “Exiting – change or die”; living close to death: the process of quitting. The informants all had stable social lives in the sense that they had roofs over their heads, food to eat, and no substance-abuse issues. None had a third party who arranged the sexual contacts and none were currently trafficked. They described how their experiences of traumatic events and of feeling different and excluded had led them into the sex trade. Selling sex functioned as a way to be seen, to handle traumatic events, and to regulate feelings. Professionals working with young people who sell sex online need to understand the complex web of mixed feelings and emotional needs that can play a role in selling sex. Young people selling sex might need guidance in relationship building as well as help

 18. Evaluation of root-knot nematode disease control and plant growth promotion potential of biofertilizer Ning shield on Trichosanthes kirilowii in the field.

  Science.gov (United States)

  Jiang, Chun-Hao; Xie, Ping; Li, Ke; Xie, Yue-Sheng; Chen, Liu-Jun; Wang, Jin-Suo; Xu, Quan; Guo, Jian-Hua

  Biofertilizer Ning shield was composed of different strains of plant growth promotion bacteria. In this study, the plant growth promotion and root-knot nematode disease control potential on Trichosanthes kirilowii in the field were evaluated. The application of Ning shield significantly reduced the diseases severity caused by Meloidogyne incognita, the biocontrol efficacy could reached up to 51.08%. Ning shield could also promote the growth of T. kirilowii in the field by increasing seedling emergence, height and the root weight. The results showed that the Ning shield could enhance the production yield up to 36.26%. Ning shield could also promote the plant growth by increasing the contents of available nitrogen, phosphorus, potassium and organic matter, and increasing the contents of leaf chlorophyll and carotenoid pigment. Moreover, Ning shield could efficiently enhance the medicinal compositions of Trichosanthes, referring to the polysaccharides and trichosanthin. Therefore, Ning shield is a promising biofertilizer, which can offer beneficial effects to T. kirilowii growers, including the plant growth promotion, the biological control of root-knot disease and enhancement of the yield and the medicinal quality. Copyright © 2017 Sociedade Brasileira de Microbiologia. Published by Elsevier Editora Ltda. All rights reserved.

 19. Portfolio optimization with short-selling and spin-glass

  NARCIS (Netherlands)

  Schianchi, A.; Bongini, L.; Degli Esposti, M.; Giardinà, C.

  2002-01-01

  n this paper, we solve a general problem of optimizing a portfolio in a futures markets framework, extending the previous work of Galluccio et al. [Physica A 259, 449 (1998)]. We allow for long buying/short selling of a relatively large number of assets, assuming a fixed level of margin requirement.

 20. Effects of selling public intervention stocks of skimmed milk powder

  NARCIS (Netherlands)

  Jongeneel, Roel; Silvis, Huib; Verhoog, David; Daatselaar, Co

  2018-01-01

  At the request of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, this report analyses the potential market impacts and budgetary effects of different strategies of selling EU public intervention stocks of skimmed milk powder
  (SMP). A gradual phasing out of the EU's SMP stocks over

 1. Adaptive Selling and Organizational Characteristics: Suggestions For Future Research

  NARCIS (Netherlands)

  J. Vink (Jaap); W.J.M.I. Verbeke (Willem)

  1992-01-01

  textabstractIn this paper the relationship between adaptive selling and organizational behavior is analysed. Specifically, it is discovered that adaptive behavior is a multifaceted concept which is not linearly related to the organizational characteristics in the way it was operationalized in a

 2. Availability of websites offering to sell psilocybin spores and psilocybin.

  Science.gov (United States)

  Lott, Jason P; Marlowe, Douglas B; Forman, Robert F

  2009-09-01

  This study assesses the availability of websites offering to sell psilocybin spores and psilocybin, a powerful hallucinogen contained in Psilocybe mushrooms. Over a 25-month period beginning in March 2003, eight searches were conducted in Google using the term "psilocybin spores." In each search the first 100 nonsponsored links obtained were scored by two independent raters according to standardized criteria to determine whether they offered to sell psilocybin or psilocybin spores. No attempts were made to procure the products offered for sale in order to ascertain whether the marketed psilocybin was in fact "genuine" or "counterfeit." Of the 800 links examined, 58% led to websites offering to sell psilocybin spores. Additionally, evidence that whole Psilocybe mushrooms are offered for sale online was obtained. Psilocybin and psilocybin spores were found to be widely available for sale over the Internet. Online purchase of psilocybin may facilitate illicit use of this potent psychoactive substance. Additional studies are needed to assess whether websites offering to sell psilocybin and psilocybin spores actually deliver their products as advertised.

 3. Report on the Audit of Foreign Direct Selling Costs

  National Research Council Canada - National Science Library

  1990-01-01

  This is our final report on the Audit of Foreign Direct Selling Costs. The Contract Management Directorate made the audit from October 1989 to January 1990 in response to a requirement in U.S.C., title 10, Sec. 2324(f)(5...

 4. Report on the Audit of Foreign Direct Selling Costs

  Science.gov (United States)

  1990-09-18

  This is our final report on the Audit of Foreign Direct Selling Costs. The Contract Management Directorate made the audit from October 1989 to...The objective of the audit was to assess whether DoD regulations provided the appropriate incentives to stimulate exports by the. U.S. Defense

 5. Rahvusvaheline bussiliiklus täna ja selle roll tulevikus

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  MootorReisi Aktsiaseltsi kümne aastaseks saamise puhul korraldati konverents "Rahvusvaheline bussiliiklus täna ja selle roll tulevikus". MootorReisi AS-i tekkimisest. Vt. samas: Intervjuu MootorReisi AS-i juhatuse esimees Hugo Osulaga

 6. The Adaptive Consequences of Pride in Personal Selling

  NARCIS (Netherlands)

  W.J.M.I. Verbeke (Willem); F.D. Belschak (Frank); R.P. Bagozzi (Richard)

  2004-01-01

  textabstractStudy 1 investigates the beneficial effects of experiencing pride. Pride was found to have two different effects. First, it increases salespersons' performance-related motivations. Specifically, it promotes adaptive selling strategies, greater effort, and self-efficacy. Secondly, it

 7. Commercialism in Schools: Supporting Students or Selling Access?

  Science.gov (United States)

  Robelen, Erik W.

  1998-01-01

  This information brief discusses the impact of commercialism in schools. It asks the question of whether such advertising is supporting students or is simply selling access. It describes how children are a desirable market since they have most of their purchases ahead of them; they can also frequently convince parents to buy items. The brief…

 8. Optimal strategy for selling on group-buying website

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xuan Jiang

  2014-09-01

  Full Text Available Purpose: The purpose of this paper is to help business marketers with offline channels to make decisions on whether to sell through Group-buying (GB websites and how to set online price with the coordination of maximum deal size on GB websites. Design/methodology/approach: Considering the deal structure of GB websites especially for the service fee and minimum deal size limit required by GB websites, advertising effect of selling on GB websites, and interaction between online and offline markets, an analytical model is built to derive optimal online price and maximum deal size for sellers selling through GB website. This paper aims to answer four research questions: (1 How to make a decision on maximum deal size with coordination of the deal price? (2 Will selling on GB websites always be better than staying with offline channel only? (3 What kind of products is more appropriate to sell on GB website? (4How could GB website operator induce sellers to offer deep discount in GB deals? Findings and Originality/value: This paper obtains optimal strategies for sellers selling on GB website and finds that: Even if a seller has sufficient capacity, he/she may still set a maximum deal size on the GB deal to take advantage of Advertisement with Limited Availability (ALA effect; Selling through GB website may not bring a higher profit than selling only through offline channel when a GB site only has a small consumer base and/or if there is a big overlap between the online and offline markets; Low margin products are more suitable for being sold online with ALA strategies (LP-ALA or HP-ALA than high margin ones; A GB site operator could set a small minimum deal size to induce deep discounts from the sellers selling through GB deals. Research limitations/implications: The present study assumed that the demand function is determinate and linear. It will be interesting to study how stochastic demand and a more general demand function affect the optimal

 9. Lipid-lowering and antioxidant activities of Jiang-Zhi-Ning in Traditional Chinese Medicine.

  Science.gov (United States)

  Chen, Jianxin; Zhao, Huihui; Yang, Ying; Liu, Bing; Ni, Jian; Wang, Wei

  2011-04-12

  Jiang-Zhi-Ning (JZN) is composed of four Chinese herbs, i.e., Fleeceflower Root, Fructus Crataegi, Folium Nelumbinis and Semen Cassiae. It was used to strengthen blood circulation of coronary artery, arrhythmia and hyperlipidemia. The main objective of this paper is to evaluate lipid-lowering and antioxidant activities of extract and effective fraction of JZN by using in vitro experiments on hyperlipidemic rats. Moreover, in vivo experiments on cells were performed to investigate lipid-lowering and antioxidant activities of effective fraction and active constituents of JZN. Wistar rats with high fat diet-induced hyperlipidemia were used as in vitro models to study biological effects of lipid-lowering and antioxidant activities of extract and effective fraction of JZN. Serum total cholesterol (TC), triglyceride (TG), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), Coronary Index and Atherogenic Index were investigated to evaluate lipid-lowering effects of extract and effective fraction of JZN. Serum total nitric oxide synthase (NOS), nitric oxide (NO), endothelin-1 (ET-1), malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD) and total antioxidant capacity (T-AOC) were detected to measure antioxidant effects of extract and effective fraction of JZN. Furthermore, oxidized low-density lipoprotein (Ox-LDL) injured human umbilical vein endothelial cell (HUVEC) model was employed as in vivo experiment to study lipid-lowering and antioxidant effects of effective fraction and active constituents of JZN. NO, ET-1, MDA SOD and T-AOC in HUVECs or culture media were investigated to evaluate antioxidant activity of effective fraction and active constituents of JZN. Using human hepatoma cell line Bel-7402, reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) technology was performed to investigate cholesterol metabolism effects of effective fraction and active constituents of JZN. Expressions of low density lipoprotein receptor (LDL

 10. Højintens intervaltræning inducerer moderat forbedring i cirkulerende diabetes-relaterede inflammatoriske cytokiner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Mette; Madsen, Søren Møller; Jeppesen, Per Bendix

  2017-01-01

  Det er alment kendt, at motion forbedrer den metaboliske tilstand og mindsker risikoen for udvikling af præ-diabetes til type 2-diabetes. En væsentlig gevinst af regelmæssig motion menes at være via systemiske anti-inflammatoriske effekter, der formentlig skyldes en reduktion af fedtvævet. Hver g...... afklaret. Vi ønskede derfor at undersøge påvirkningen af højintens intervaltræning (HIIT) på cirkulerende inflammatoriske cytokiner hos patienter med type 2-diabetes.1-3...

 11. Pääsküla sõjaväeobjekti jääkreostus ning piirkonna edasise kasutamise perspektiivid / Triin Uudeväli, Anto Raukas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uudeväli, Triin

  2004-01-01

  Pääskülas asunud NL-i raketijuhtimisekeskuse ja sideväeosa poolt tekitatud keskkonnareostuse hindamisest, likvideerimisest ning ettepanekutest territooriumi edasiseks kasutamiseks. Kaart. Skeem. Fotod

 12. Personal selling constructs and measures: Emic versus etic approaches to cross-national research

  NARCIS (Netherlands)

  J. Herché (Joel); M.J. Swenson (Michael); W.J.M.I. Verbeke (Willem)

  1996-01-01

  textabstractEvaluates transportability of personal selling measures across cultural boundaries. Concept of measurement development; Emic and etic approaches to developing measures for cross-cultural applications; Cross-national dimensionality, reliability and construct validity of adaptive selling

 13. Lepingulise esindaja õigus ütluste andmisest keelduda tsiviilkohtumenetluses ning selle õiguse seos konfidentsiaalsuskohustusega : [magistritöö] / Jako Laanemägi ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Andreas Kangur

  Index Scriptorium Estoniae

  Laanemägi, Jako

  2010-01-01

  Ütluste andmisest tsiviilprotsessis, advokaadi osast, õigusnõustaja rollist, prokuristist e. menetlusosalise lepingulisest esindajast kohtumenetluses, notari osast, muu isiku rollist (nt. patendivolinik)

 14. Motoorika areng eelkoolieas ning selle mõju õpiedukusele esimeses klassis = The development of motor at preschool age and its influence on academic achievement in their first form : I koht magistritööde kategoorias / Kristi Heilman

  Index Scriptorium Estoniae

  Heilman, Kristi

  2009-01-01

  Uuringu ülesandeks oli välja selgitada koolieelikute liigutusoskuste tase sõltuvalt liikumistundide arvust lasteaia õppenädalas ja püüda välja selgitada liikumisoskuste mõju lapse õpiedukusele esimeses klassis

 15. Süüteovahendi konfiskeerimise eesmärk ja õiguslik olemus ning selle põhiseaduslik õigustus. Riigikohtu üldkogu otsus asjas 3-1-1-37-07 / Andres Parmas

  Index Scriptorium Estoniae

  Parmas, Andres, 1977-

  2008-01-01

  Riigikohtu lahendist 3-1-1-37-07 (Toomas Tiiki kaitsja vandeadvokaadi abi Anti Aasmaa kassatsioon Viru Ringkonnakohtu 22. märtsi 2007. a kohtuotsuse peale kriminaalasjas Toomas Tiiki süüdistuses KarS § 424 järgi)

 16. Book selling and e-books in Sweden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Maceviciute

  2015-07-01

  Full Text Available This paper addresses the issue of the understanding of the book-selling situation as Swedish booksellers see it. It pursues the answers to the following questions: 1. What are the perceptions of Swedish booksellers of the impact of e-books on their business? 2. What drivers are important for Swedish booksellers for adopting and developing e-book sales through their own sales channels? 3. What do they perceive as barriers to e-book selling through their own channels? The authors have employed the analysis of the secondary statistical data and a survey of Swedish booksellers to answer their questions. The results of the investigation have shown that the Swedish booksellers do not feel their bookshops, or business in general, are threatened by e-books. The opinions on e-books do not differ between the few selling e-books and others who do not offer this product. The reasons for selling e-books are well-functioning routines and personal interest in the product. The reasons for not selling the books are the lack of demand and technical resources as well as contractual agreements with e-book publishers or vendors. So, technical resources for e-book sales, routines, and contracts with publishers are the main premises for this activity. The biggest barriers to e-book sales are: a the price as one can see not only in the answers of the booksellers, but also in the drop of sales obviously related to the rise of prices during 2014; b lack of demand from customers who do not enquire about e-books in bookshops. This leads to the belief that e-books will be sold mostly online either directly from publishers and authors or through online booksellers. However, an equal number of booksellers believe that physical bookshops will be selling printed books and e-books in the future. The future of e-books seems to be quite secure and non-threatening to printed books from the point of view of booksellers. The growth of e-book sales is quite slow and the respondents

 17. Facts versus feelings? The effectiveness of hard versus soft sell appeals in online advertising

  OpenAIRE

  De Veirman, Marijke; Hudders, Liselot; Cauberghe, Veroline

  2015-01-01

  In two experimental studies, the advertising effects of hard versus soft sell appeals are investigated. Both studies show that in online advertising (banner ads and viral video ads), soft sell appeals in advertisements on high involvement products generate a more positive attitude towards the ad than hard sell appeals. In print advertising however, hard sell appeals lead to a more positive Aad, due to the fact that the advertisement is perceived as less irritating and more credible. Additiona...

 18. Personal selling constructs and measures: Emic versus etic approaches to cross-national research

  OpenAIRE

  Herché, Joel; Swenson, Michael; Verbeke, Willem

  1996-01-01

  textabstractEvaluates transportability of personal selling measures across cultural boundaries. Concept of measurement development; Emic and etic approaches to developing measures for cross-cultural applications; Cross-national dimensionality, reliability and construct validity of adaptive selling (ADAPTS) and customer-oriented selling (SOCO).

 19. A Framework for Personalized Dynamic Cross-Selling in E-Commerce Retailing

  Science.gov (United States)

  Timalsina, Arun Kumar

  2012-01-01

  Cross-selling and product bundling are prevalent strategies in the retail sector. Instead of static bundling offers, i.e. giving the same offer to everyone, personalized dynamic cross-selling generates targeted bundle offers and can help maximize revenues and profits. In resolving the two basic problems of dynamic cross-selling, which involves…

 20. Tang-Luo-Ning Improves Mitochondrial Antioxidase Activity in Dorsal Root Ganglia of Diabetic Rats: A Proteomics Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taojing Zhang

  2017-01-01

  Full Text Available Tang-luo-ning (TLN is a traditional Chinese herbal recipe for treating diabetic peripheral neuropathy (DPN. In this study, we investigated mitochondrial protein profiles in a diabetic rat model and explored the potential protective effect of TLN. Diabetic rats were established by injection of streptozocin (STZ and divided into model, alpha lipoic acid (ALA, and TLN groups. Mitochondrial proteins were isolated from dorsal root ganglia and proteomic analysis was used to quantify the differentially expressed proteins. Tang-luo-ning mitigated STZ-induced diabetic symptoms and blood glucose level, including response time to cold or hot stimulation and nerve conductive velocity. As compared to the normal, there were 388 differentially expressed proteins in the TLN group, 445 in ALA group, and 451 in model group. As compared to the model group, there were 275 differential proteins in TLN group and 251 in ALA group. As compared to model group, mitochondrial complex III was significantly decreased, while glutathione peroxidase and peroxidase were increased in TLN group. When compared with ALA group, the mitochondrial complex III was increased, and mitochondrial complex IV was decreased in TLN group. Together, TLN should have a strong antioxidative activity, which appears to be modulated through regulation of respiratory complexes and antioxidases.

 1. ANALYSIS OF A DIRECT SELLING NETWORK FOR AGRIFOOD PRODUCTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Placido Rapisarda

  2015-03-01

  Full Text Available Sicily has become a food and wine area of great interest. However, conflicts within the supply chains have caused the selling process to become long and complex to the disadvantage of farmers, thereby leading to an information asymmetry between producers and consumers.In order to meet the new needs of the agrifood sector, we developed a theoretical model of organized direct selling that goes beyond regional boundaries, which is an alternative model to farmers’ markets and that helps to promote the creation of a network among the operators of Sicilian agrifood supply chains. The aims of this study was to verify the potential of the proposed theoretical model based on a SWOT analysis, which was achieved by collecting data from interviews with the producers involved in the Sicilian agrifood supply chains, and with the main stakeholders involved.

 2. Successful selling of packed fresh fruit and vegetable

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radmila Presová

  2009-01-01

  Full Text Available The paper deals with the marketability of packaged fruit and vegetables, as a new trend of satisfying consumer needs, in connection with selling-culture of stall selling and self-stores sales. It emphasize fact that food have to be wrapped into the quality, health packages, under the conditions of the Act. 477/2001 Coll.Specific data for the analytical part of this paper was provided by Hortim International Ltd. This company has operate on the Czech market since 1995. Analysis of the economic results confirmes the legitimacy of the sale of packaged fresh fruits and vegetables, but there will be neccesary longer lasting promotion. This fact also confirmed the research of consumer demand, that was made by authors. Determinant for the success sales are these factors: consumer confidence that the packaged products of fruit and vegetables are high quality.

 3. Modified TAROT for cross-selling personal financial products

  Science.gov (United States)

  Tee, Ya-Mei; LEE, Lai-Soon; LEE, Chew-Ging; SEOW, Hsin-Vonn

  2014-09-01

  The Top Application characteristics Remainder Offer characteristics Tree (TAROT) was first introduced in 2007. This is a modified Classification and Regression Trees (CART) used to help decide which question(s) to ask potential applicants to customise an offer of a personal financial product so that it would have a high probability of take up. In this piece of work the authors are presenting, they have further modified the TAROT to cross TAROT, using its properties and modeling steps to deal with the issue of cross-selling. Since the bank already has ready customers, it would be ideal to cross-sell the financial products seeing that one can ask one (or more) further question(s) based on the initial offer to identify and customise another financial product to offer.

 4. Personal Level Customer Orientation in Russian Direct Selling Market

  OpenAIRE

  Alexander Rozhkov

  2014-01-01

  In the modern world the importance of customer orientation cannot be underestimated. It hugely impacts the overall business performance, as well as separate areas of business-customer interaction. In this paper, we examine the role of personal level relations and customer orientation in the direct selling industry in the Russian market. Based on a sample of over 6000 participants in 74 regions of Russia, we develop a model revealing the factors that define the level of customer orientation in...

 5. Group Buying: A New Mechanism for Selling Through Social Interactions

  OpenAIRE

  Xiaoqing Jing; Jinhong Xie

  2011-01-01

  This paper examines a unique selling strategy, Group Buying, under which consumers enjoy a discounted group price if they are willing and able to achieve a required group size and coordinate their transaction time. We argue that Group Buying allows a seller to gain from facilitating consumer social interaction, i.e., using a group discount to motivate informed customers to work as "sales agents" to acquire less-informed customers through interpersonal information/knowledge sharing. We formall...

 6. Potential benefits of selling by auction the CIP 6 energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Campidoglio, C.

  2000-01-01

  This paper analyses the potential benefits of selling by auction the CIP 6 energy. This would both reduce the supply shortage and the prices on the eligible market, increase competition on the contract-for-difference market, indicate a clear price to which regulated energy charges could be indexed, thus extending the auction benefits to the franchise market to avoid the reintroduction of cross-subsidies [it

 7. Kohalduva õiguse ja selle sisu kindlakstegemine rahvusvahelistes eraõiguslikes vaidlustes / Maarja Torga

  Index Scriptorium Estoniae

  Torga, Maarja, 1984-

  2014-01-01

  Ülevaate sellest, kuidas peaks Eesti kohtutes toimuma kohalduva õiguse ning kohalduva välisriigi õiguse sisu kindlakstegemine. Kohalduva õiguse määramist reguleerivate õigusaktide (rahvusvaheliste lepingute, Euroopa Liidu määruste ning riigisiseste õigusaktide) omavahelisest vahekorrast

 8. Top-selling childbirth advice books: a discourse analysis.

  Science.gov (United States)

  Kennedy, Holly Powell; Nardini, Katrina; McLeod-Waldo, Rebecca; Ennis, Linda

  2009-12-01

  Recent evidence suggests that one-third of women receive information about pregnancy and childbirth through books. Messages about what characteristics are normal (or expected) in childbirth are disseminated in a variety of ways, including popular childbirth education books, but little study of them has been conducted. The purpose of this investigation is to address that gap by examining the discussions about childbirth in the 10 top-selling books in the United States. Discourse analysis (relating to the public, personal, and political discussions about a specific phenomenon) was used to study 10 best-selling United States childbirth advice books marketed to childbearing women during the first week of November 2007. Book styles ranged from clinical descriptions of pregnancy and birth primarily offering reassurance, self-help information, and danger signs to more folksy and humorous commentaries. Presentation of scientific evidence to support recommendations was uneven and at times inaccurate. Five focal areas of discourse included body image, labor and birth, pain, power and control, and life preparation for motherhood. Top-selling books shine an interesting light on the current state of United States maternity practices. Women and health professionals should assess them carefully and engage with each other about their recommendations and implications for childbirth.

 9. How to Sell SaaS: A Model for Main Factors of Marketing and Selling Software-as-a-Service

  OpenAIRE

  Tyrväinen, Pasi; Selin, Joona

  2011-01-01

  Software-as-a-Service providers have been growing fast while the contemporary research literature has neglected analysis of their business-critical marketing and sales processes. In this paper we collect the key factors characterizing how to market and sell SaaS to business customers into an eight dimensional model. We also use an explorative multi-case study to observe six SaaS providers and validate the model. The interviewed providers emphasized use of the Internet for ma...

 10. Jian Nao Ning for Treatment of Memory Impairment in Patients with Mild or Moderate Multi-infarct Dementia

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  田金洲; 尹军祥; 刘峘; 杨承芝; 王永炎

  2002-01-01

  Forty patients with multi-infarct dementia (MID) were randomly assigned to the treatment group (25 cases) treated with Jian Nao Ning (健脑宁JNN) and the duxil control group (15 cases). Memory function were assessed at baseline and endpoint using memory subscales of a battery of New Psychometric Tests (Chinese version) including mini-mental state examination (MMSE), verbal memory, and non-verbal memory, etc. After treatment, the mean scores of verbal memory in the Hopkins Verbal Learning Test (P<0.05) and total memory scores of memory items (P<0.001) in JNN group increased significantly; and improvement in episodic memory function including story recall (immediate and delayed), delayed word recall, verbal learning and verbal recognition and visual recognition in the JNN group was better than that in the duxil control group, suggesting that JNN can obviously improve memory function for the patients with mild or moderate multi-infarct dementia.

 11. Personal Level Customer Orientation in Russian Direct Selling Market

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Rozhkov

  2014-06-01

  Full Text Available In the modern world the importance of customer orientation cannot be underestimated. It hugely impacts the overall business performance, as well as separate areas of business-customer interaction. In this paper, we examine the role of personal level relations and customer orientation in the direct selling industry in the Russian market. Based on a sample of over 6000 participants in 74 regions of Russia, we develop a model revealing the factors that define the level of customer orientation in personal level interactions.

 12. Time dependent optimal switching controls in online selling models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bradonjic, Milan [Los Alamos National Laboratory; Cohen, Albert [MICHIGAN STATE UNIV

  2010-01-01

  We present a method to incorporate dishonesty in online selling via a stochastic optimal control problem. In our framework, the seller wishes to maximize her average wealth level W at a fixed time T of her choosing. The corresponding Hamilton-Jacobi-Bellmann (HJB) equation is analyzed for a basic case. For more general models, the admissible control set is restricted to a jump process that switches between extreme values. We propose a new approach, where the optimal control problem is reduced to a multivariable optimization problem.

 13. Selling or telling? A theory of ruin value:Selling or Telling? Paradoxes in tourism, culture and heritage

  OpenAIRE

  Pihl, Ole Verner

  2011-01-01

  Selling or telling? : A theory of ruin value  Abstract: To what extent can tourism be described as an agent of peace? Can war and conflict be reconciled through tourism? Why is the children's memorial in Hiroshima so important and why is the Holocaust memorial in Berlin a reconciliating and fascinating monument?  The post apocalyptic vision in our mainstream mass culture is a broad genre and is loaded with heavy, dramatic architecture and landscapes of destruction; most religions have these d...

 14. Tahtluse vormid ning nende eristamine teoorias ja praktikas : [bakalaureusetöö] / Mattias Jõgi ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Anneli Soo

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgi, Mattias

  2010-01-01

  Tahtlusest Ameerika Ühendriikides ja mandri-Euroopas, tahtluse vormidest Eestis 1935. a. kriminaalseadustiku ja 1961. a. kriminaalkoodeksi järgi, tahtluse vormide eristamisest ja esinemisest kehtivas karistusseadustikus, kelmusest ja selle erikoosseisudest, kohtuotsustes tahtluse vormide eristamisest

 15. Electronic Tickets, Smart Cards, and Online Prepayments: When and How to Advance Sell

  OpenAIRE

  Jinhong Xie; Steven M. Shugan

  2001-01-01

  Advance selling occurs when sellers allow buyers to purchase at a time preceding consumption (Shugan and Xie 2000). Electronic tickets, smart cards, online prepayments, and other technological advances make advance selling possible for many, if not all, service providers. These technologies lower the cost of making complex transactions at a greater distance from the seller's site. They also give sellers more control over advance selling by decreasing arbitrage. As technology enhances the capa...

 16. EOQ model for perishable products with price-dependent demand, pre and post discounted selling price

  Science.gov (United States)

  Santhi, G.; Karthikeyan, K.

  2017-11-01

  In this article we introduce an economic order quantity model for perishable products like vegetables, fruits, milk, flowers, meat, etc.,with price-dependent demand, pre and post discounted selling price. Here we consider the demand is depending on selling price and deterioration rate is constant. Here we developed mathematical model to determine optimal discounton the unit selling price to maximize total profit. Numerical examples are given for illustrated.

 17. Kodanikuõpetus kui õppeaine ja selle sisu kujundavad faktorid / Edgar Krull

  Index Scriptorium Estoniae

  Krull, Edgar

  2001-01-01

  Kodanikuõpetuse korraldusest ja sisust eri riikides, toetudes CICE4 (Childrens̀ Identity and Citizenship in Europe) andmebaasidele, mis sisaldavad informatsiooni õpilaste identiteeditaju ja kodanikuteadvuse, kodanikuõpetuse ainekavade ning õpetajakoolituse panuse kohta õpetajate ettevalmistamisel kodanikuõpetuseks

 18. ProgeTiigri võrgustik ja selle eestvedajad! / Anneli Tumanski, Birgy Lorenz, Jelena Kallavus ... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2015-01-01

  HITSA käivitas uue võrgustiku, et tugevdada ProgeTiigri programmilisi tegevusi maakondlikul tasandil ning kaasata uusi haridusasutusi. Võrgustiku maakondade eestvedajad tutvustavad, mida võrgustik pakub oma liikmetele

 19. Cross-correlations in volume space: Differences between buy and sell volumes

  Science.gov (United States)

  Lee, Sun Young; Hwang, Dong Il; Kim, Min Jae; Koh, In Gyu; Kim, Soo Yong

  2011-03-01

  We study the cross-correlations of buy and sell volumes on the Korean stock market in high frequency. We observe that the pulling effects of volumes are as small as that of returns. The properties of the correlations of buy and sell volumes differ. They are explained by the degree of synchronization of stock volumes. Further, the pulling effects on the minimal spanning tree are studied. In minimal spanning trees with directed links, the large pulling effects are clustered at the center, not uniformly distributed. The Epps effect of buy and sell volumes are observed. The reversal of the cross-correlations of buy and sell volumes is also detected.

 20. Inimväärikust alandava kohtlemise kriteeriumid ning nende rakendamine kinnipidamistingimuste hindamisel. Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Riigikohtu halduskolleegiumi seisukohad / Carolin Toomingas

  Index Scriptorium Estoniae

  Toomingas, Carolin

  2016-01-01

  Inimväärikusest, inimväärikust alandavast kohtlemisest ja karistamise keelust ning väärikuse alandamisest kui riigi vastu suunatud nõude alusest. Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni tähtsusest Eesti kohtute töös. Sisaldab asjakohast kohtupraktikat

 1. Juridical consequences of liberalization. Part 3. Selling a gas company

  International Nuclear Information System (INIS)

  Koster, W.

  2000-01-01

  The liberalization of the natural gas market in Europe has all kinds of juridical aspects. Not only with respect to new legislation (Natural Gas Law and Mining Law), but also changes in juridical structures of natural gas companies, caused by privatization or splitting up in a mains management company and a distribution company. In a series of articles lawyers of the Energy Working Group of Houthoff Buruma in The Hague, Netherlands, discuss the developments at the natural gas market. In this third part, attention will be paid to how authorities involved (municipalities, provinces) can prepare themselves properly with respect to selling the gas company and how they can retain their influence on the future activities of the gas company using legal and contractual agreements. In the article also attention is paid to the various stages of a sale

 2. Selling health data: de-identification, privacy, and speech.

  Science.gov (United States)

  Kaplan, Bonnie

  2015-07-01

  Two court cases that involve selling prescription data for pharmaceutical marketing affect biomedical informatics, patient and clinician privacy, and regulation. Sorrell v. IMS Health Inc. et al. in the United States and R v. Department of Health, Ex Parte Source Informatics Ltd. in the United Kingdom concern privacy and health data protection, data de-identification and reidentification, drug detailing (marketing), commercial benefit from the required disclosure of personal information, clinician privacy and the duty of confidentiality, beneficial and unsavory uses of health data, regulating health technologies, and considering data as speech. Individuals should, at the very least, be aware of how data about them are collected and used. Taking account of how those data are used is needed so societal norms and law evolve ethically as new technologies affect health data privacy and protection.

 3. NE seeks to sell power directly to customers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1993-01-01

  Nuclear Electric, the state-owned company that operates nuclear power stations in England and Wales, has applied to compete directly with privatized electricity generating companies in the sale of electricity to major customers. Since its formation in 1990, NE has had to sell all of its electrical output through the so-called pool operated by the National Grid Company, and then to 12 regional distribution companies that have franchises for about 75 percent of electricity consumption in their regions. On the other hand, the two large companies that took over the fossil-fuel power stations at the time of privatization, and other new independent companies that are building combined-cycle gas-turbine plants, are allowed to conclude supply contracts directly with large industrial customers

 4. Eleven essential steps to purchasing or selling a medical practice.

  Science.gov (United States)

  Barrett, William

  2014-01-01

  Based on our experience in representing more than 100 doctors and medical specialists in practice sales and acquisitions, we have identified 11 key considerations important to a deal. There are several issues to consider while going through the process of buying or selling a practice including the implementation of a "letter of intent" as a first step rather than drafting a contract, securing a lease, and verifying the property is not in violation of the local zoning requirements. There are also considerations with regard to the patients, which range from how will the accounts receivable at the time of the closing be handled to who is responsible for the handling of continued treatment in an ongoing case after a deal is finalized. This article details these considerations and more.

 5. Kontribusi Penggunaan Personal Selling Dalam Kegiatan Komunikasi Pemasaran Pada Era Pemasaran Masa Kini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suherman Kusniadji

  2017-12-01

  Full Text Available In today’s marketing era, consumers seem to have known about marketed products and no longer need explanation from a salesperson. The interaction between company and target consumers can be marketed through new media such as email, Facebook, WA, Instagram, and other forms. Such situations need to be in-depth researched in terms of whether personal selling contribution is still needed in marketing communication activities. Considering the uniqueness and personal selling advantages turns out that personal selling is an important partner that can not be replaced by other forms of marketing communications even if there is exposure to new media to promote products. The specialty of personal selling lies in its ability to interact directly to improvise the sales process through person to person communication. Dalam era pemasaran masa kini nampaknya konsumen dianggap sudah mengetahui tentang produk yang dipasarkan dan tidak memerlukan lagi penjelasan dari seorang wiraniaga. Interaksi perusahaan dengan pembeli sasaran dapat dilakukan melalui media baru seperti email, facebook, WA, instagram dan bentuk lainnya. Situasi demikianlah yang memerlukan kajian mendalam dalam kaitannya bagaimana peran personal selling dalam kegiatan komunikasi pemasaran di era digital? Memperhatikan keunikan dan kelebihan personal selling ternyata personal selling merupakan mitra penting yang tidak dapat tergantikan oleh bentuk komunikasi pemasaran lainnya sekalipun ada terpaan media baru untuk mempromosikan produk. Keistimewaan personal selling terletak pada kemampuannya untuk berinteraksi secara langsung untuk mengimprovisasi proses penjualan melalui komunikasi person to person.

 6. An intervention to reduce the number of convenience stores selling tobacco: feasibility study.

  Science.gov (United States)

  Paynter, Janine; Glover, Marewa; Bullen, Chris; Sonia, Deepika

  2016-05-01

  Reduction of the availability of tobacco has been proposed as a means of reducing and denormalising tobacco use. Some retailers have stopped selling tobacco. Therefore, we investigated how willing New Zealand convenience store owners were to stop selling tobacco or sell nicotine replacement therapy. Promotion of their stores was offered as an incentive to stop selling tobacco. We asked convenience store owners in the Auckland metropolitan region of New Zealand to choose one of three actions. The first was to stop selling tobacco for a short period of time; the second was to restrict the hours that they sold tobacco; the third was to display and sell nicotine replacement therapy. All participating retailers completed a short interview about selling tobacco. We also surveyed customers about nicotine replacement and cessation. One-third of eligible retailers agreed to participate. Most who participated (93%) were unwilling to stop or restrict tobacco sales and 2 (7%) had already stopped selling tobacco. Tobacco was perceived as a key product for their businesses. Very few customers who purchased cigarettes noticed nicotine replacement therapy or obtained it from convenience stores. Substantially reducing the availability of tobacco in communities is likely to require legislative approaches, underpinned by sustained community pressure and support for convenience store owners who are willing to change their business model. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://www.bmj.com/company/products-services/rights-and-licensing/

 7. 31 CFR 356.0 - What authority does the Treasury have to sell and issue securities?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... to sell and issue securities? 356.0 Section 356.0 Money and Finance: Treasury Regulations Relating to... sell and issue securities? Chapter 31 of Title 31 of the United States Code authorizes the Secretary of... AND ISSUE OF MARKETABLE BOOK-ENTRY TREASURY BILLS, NOTES, AND BONDS (DEPARTMENT OF THE TREASURY...

 8. 9 CFR 201.67 - Packers not to own or finance selling agencies.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 9 Animals and Animal Products 2 2010-01-01 2010-01-01 false Packers not to own or finance selling... STOCKYARDS ACT Trade Practices § 201.67 Packers not to own or finance selling agencies. No packer subject to the Act shall have an ownership interest in, finance, or participate in the management or operation of...

 9. E-selling: A new avenue of research for service design and online engagement

  NARCIS (Netherlands)

  Parvinen, P.; Oinas-Kukkonen, H.; Kaptein, M.C.

  2015-01-01

  E-selling is an activity that is distinct from e-commerce, e-marketing and e-retailing. E-selling is conceptualized to be computer–human dialog characterized by the digital spatio-temporal locus, the psychology of online persuasion, and complex perceptions of value. This definition warrants that

 10. E-selling : A new avenue of research for service design and online engagement

  NARCIS (Netherlands)

  Parvinen, Petri; Oinas-Kukkonen, Harri; Kaptein, M.C.

  2015-01-01

  E-selling is an activity that is distinct from e-commerce, e-marketing and e-retailing. E-selling is conceptualized to be computer–human dialog characterized by the digital spatio-temporal locus, the psychology of online persuasion, and complex perceptions of value. This definition warrants that

 11. Isolates of Liao ning virus from wild-caught mosquitoes in the Xinjiang province of China in 2005.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xinjun Lv

  Full Text Available Liao ning virus (LNV is related to Banna virus, a known human-pathogen present in south-east Asia. Both viruses belong to the genus Seadornavirus, family Reoviridae. LNV causes lethal haemorrhage in experimentally infected mice. Twenty seven isolates of LNV were made from mosquitoes collected in different locations within the Xinjiang province of north-western China during 2005. These mosquitoes were caught in the accommodation of human patients with febrile manifestations, or in animal barns where sheep represent the main livestock species. The regions where LNV was isolated are affected by seasonal encephalitis, but are free of Japanese encephalitis (JE. Genome segment 10 (Seg-10 (encoding cell-attachment and serotype-determining protein VP10 and Seg-12 (encoding non-structural protein VP12 were sequenced for multiple LNV isolates. Phylogenetic analyses showed a less homogenous Seg-10 gene pool, as compared to segment 12. However, all of these isolates appear to belong to LNV type-1. These data suggest a relatively recent introduction of LNV into Xinjiang province, with substitution rates for LNV Seg-10 and Seg-12, respectively, of 2.29×10(-4 and 1.57×10(-4 substitutions/nt/year. These substitution rates are similar to those estimated for other dsRNA viruses. Our data indicate that the history of LNV is characterized by a lack of demographic fluctuations. However, a decline in the LNV population in the late 1980s-early 1990s, was indicated by data for both Seg-10 and Seg-12. Data also suggest a beginning of an expansion in the late 1990s as inferred from Seg-12 skyline plot.

 12. Factors Associated With American Indian and White Adolescent Drug Selling in Rural Communities

  Science.gov (United States)

  Eitle, David; Eitle, Tamela McNulty

  2014-01-01

  Relatively few studies have examined the correlates of adolescent drug selling in America, with most of these studies focusing on urban settings. The present study examines the risk and protective factors associated with drug selling among American Indian and white adolescents residing in a rural Northwestern state in the United States. Using survey data collected in 2010-2012, we conduct logistic regression analyses exploring the correlates of drug selling (n=568). Generally, we found support for prior explanations of drug selling, but identified some important race-specific differences. Specifically, we found that stress exposure was a risk factor for American Indians, but not whites. Conversely, academic achievement served as a protective factor for white adolescents but not American Indians. Our findings suggest that the race gap in rural drug selling can be explained by considering differences in social bonds, stress exposure, and exposure to substance using family and friends. PMID:26120365

 13. Selling gas, selling services

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moncel, V.

  1999-01-01

  Traditionally, the commercial activities of gas companies have been limited almost exclusively to the sale of gas. However, several socioeconomic factors specific to the gas industry, such as increasing customer expectations, competition between gas operators, a growing emphasis on services in many companies and the opening of public monopolies to competition, will bring inevitable change. Moreover, these developments coincide with imminent gas market opening. In response to the changing situation, the gas industry will seek to develop a range of multi-service offers, probably through external partnerships. (authors)

 14. Selling the selling point

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plesner, Ursula; Horst, Maja

  2012-01-01

  This article explores how virtual worlds are rhetorically constructed as obvious, innovative spaces for communication about architecture. It is argued that the marketization of an innovative use of new media platforms happens in early phases of the innovation processes, and the success of new media...... of the communication about the innovation. It is demonstrated that the creation of markets does not begin when innovations such as Virtual Worlds Architecture are settled, but is intertwined with early expectations about their promises and limitations. Rather than seeing virtual worlds as settled and secluded sites...

 15. Family planning and the labor sector: soft-sell approach.

  Science.gov (United States)

  Teston, R C

  1981-01-01

  Dr. Cesar T. San Pedro, the director of the company clinic at Dole Philippines plantation in South Cotabato in Region 11, has been pressing the management to initiate a comprehensive family planning programs for their 10,000 workers. Pedro wants the Ministry of Labor and Employment (MOLE) to enforce its population program. The situation at Dole is one that requires an arbiter. Since 1977, there has not been a Population/Family Planning Officer (PFPO) for the area, and it is not possible to monitor closely if the qualified firms are following the labor code and providing family planning services to their employees. Susan B. Dedel, executive director of the PFPO, has reported that the office has sought to endear its program to the private sector by showing that family planning is also profitable for the firm. This "soft-sell" approach has been the hallmark of the MOLE-PFPO since it began in 1975 as a joint project of the Commission on Population (POPCOM), United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), and International Labor Organization (ILO). Some critics have argued that this liberal style of implementation is short-selling the program. They point out that the Labor Code of 1973 enforces all establishments with at least 200 employees to have a free in-plant family planning program which includes clinic care, paid motivators, and volunteer population workers. The critics seem, at 1st glance, to have the statistics on their side. In its 5 years of operation, the PFPO has convinced only 137,000 workers to accept family planning. This is quite low, since of the 1.2 million employed by the covered firms, 800,000 are eligible for the MOLE program. Much of the weakness of the implementation is said to be due to the slow activation of the Labor-Management Coordinating Committees (LMCC). The critics maintain that because of the liberal enforcement of Department Order No. 9, the recalcitrant firms see no reason to comply. Dedel claims that the program is on the

 16. Andmete väljastamine sideettevõtjate poolt jälitus- ja julgeolekuasutustele ning teistele selleks õigustatud isikutele : [bakalaureusetöö] / Kati Ambo-Vaher ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Andres Vutt

  Index Scriptorium Estoniae

  Ambo-Vaher, Kati

  2007-01-01

  Andmete väljastamise põhiseaduslikud piirangud ja isikuandmete kaitse, sideettevõtjate poolt andmete väljastamine jälitus- ja julgeolekuasutustele ning teistele selleks õigustatud isikutele, logifailide ja päringute säilitamise kohustus ning järelevalve, andmete väljastamisega kaasnevate kulude hüvitamine

 17. Selling from Ontario into the U.S. midwest

  International Nuclear Information System (INIS)

  Green, B.

  2002-01-01

  The market structure of the Midwest Independent System Operator (MISO) for the electric power grid was described with reference to physical bilateral markets, multi-control areas, and MISO services such as security coordination, congestion management, billing, generator interconnections, tariff administration, energy imbalance, market monitoring, and electronic scheduling. The drivers impacting MISO development include MISO-PJM-SPP common market initiative, the FERC Standard Market Design initiative, the integration of alliance companies with MISO, and the division of functional responsibilities between RTOs and ITCs. The characteristics of the Michigan market were described, along with participation in the midwest (Ohio and Michigan) wholesale and retail markets. It was noted that in order for Ontario to sell to the midwest, the Ontario market design would need a successful export bid each hour to get power out of the province. Sales of ancillary services from Ontario-based generation are not permitted in the initial Ontario market design. Energy and transmission is currently bundled in Ontario tariffs. 1 fig

 18. Selling from Ontario into the U.S. midwest

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Green, B. [Ontario Power Generation Inc., Toronto, ON (Canada)

  2002-07-01

  The market structure of the Midwest Independent System Operator (MISO) for the electric power grid was described with reference to physical bilateral markets, multi-control areas, and MISO services such as security coordination, congestion management, billing, generator interconnections, tariff administration, energy imbalance, market monitoring, and electronic scheduling. The drivers impacting MISO development include MISO-PJM-SPP common market initiative, the FERC Standard Market Design initiative, the integration of alliance companies with MISO, and the division of functional responsibilities between RTOs and ITCs. The characteristics of the Michigan market were described, along with participation in the midwest (Ohio and Michigan) wholesale and retail markets. It was noted that in order for Ontario to sell to the midwest, the Ontario market design would need a successful export bid each hour to get power out of the province. Sales of ancillary services from Ontario-based generation are not permitted in the initial Ontario market design. Energy and transmission is currently bundled in Ontario tariffs. 1 fig.

 19. Urania in the Marketplace: Using Telescopes to Sell Consumer Goods

  Science.gov (United States)

  Rumstay, Kenneth S.

  2018-01-01

  For well over a century the iconic image of the astronomical telescope has been widely used to promote distinctly non-astronomical consumer goods. One of the most famous of early examples is the 1893 Chicago newspaper advertisement for Kirk’s Soap, which was inspired by the opening of the Yerkes Observatory. But such usage was not limited to periodicals. Advertising trade cards had become popular at the end of the 17th century in Europe, notably in Paris and London. In a time prior to the introduction of formal systems of street address numbering, they served as both advertisement and map, directing consumers to the merchants' stores. In many cases, attention was drawn to the product by picturing it as a heavenly body to be observed telescopically! In the 20th century trade cards gave way to the modern business card, and manufacturers began to increasingly rely on magazine and newspaper (and radio and television) advertising. But the telescope remains an evocative image! In modern advertising we see it used to sell an incredible variety of consumer goods: candy, coffee, cigarettes, whiskey, foodstuffs, clothing; the list is endless! Examples of these, along with earlier Victorian-era usages, are presented. This work was supported by a faculty development grant from Valdosta State University.

 20. ON PRICE CHOICE AT SELLING OF INFORMATION RESOURCES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. S. Ivanova

  2015-05-01

  Full Text Available The paper considers the problem of the pricing policy determination in the company, selling information resource at the market. The problem of the optimal price determination for an information resource is solved depending on the time for the case when the seller-company has no competitors in the market, the market is saturated, and buyers are not able to further spread of the resource. Conditions for the optimal choice of information resource price have been obtained; the maximum possible income of the company has been calculated for linear demand function, and conditions, determining the duration and volume of sales, providing the maximum of average income of the company, have been obtained as well. The problem of optimal price choice is solved by macrosystem approach that has made it possible to reduce it to the isoperimetric kind. It is shown that the optimal price dependence on time for a linear demand function should provide a linearly increasing rate of sales. Conditions have been derived under which the sales proceedings for an information resource are positive, relationship is determined between volume of sales and timeline at which the average income during the sales reaches its maximum. The results are given in dimensionless form, thereby reducing the number of independent parameters. These results are usable for the pricing analysis of software and other information products.

 1. USING CHILDREN TO SELL: CHILDHOOD AND ADVERTISING OF CONSUMER MAGAZINES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula Deporte Andrade

  2010-09-01

  Full Text Available In the present society, also identified as a "consumer society" (Bauman, 2008, people, irrespective of gender, age, social and financial conditions, are all called for consumption. In this article we turn to the childhood and approached one of the faces of their insertion into the society of consumers, trying to show how children are used to sell. As a frame of theoretical reference we adopt, among others, the writings of Zygmunt Bauman, Juliet Schor and Robert Bocock, dealing with contemporary versions of consumption. Analyzing weekly magazines of large circulation, we discuss how productive it is for the economic market the alliance between childhood and consumption and we argue that this use of children in publicity contributes for a new conception of childhood: the childhood of consumption. An erotized childhood, always wanting more and never feeling satisfied, focused in acquiring and showing off. This is the childhood that is coming to school with new interests, preferences and behavior, deserving our entire attention. Key-words: contemporary childhood, childhood and consumption, consumer society, advertising, magazines.

 2. European experience of regulating distance selling of medicines for Ukraine.

  Science.gov (United States)

  Pashkov, Vitalii; Hrekov, Yevhen; Hrekova, Maryna

  Some countries have already tried and tested mechanisms of regulating distance sales as form of distribution of medicines that have been used more or less effectively for a fairly long time. Herewith, so far, the approach of the competent authorities of some countries including Ukraine can be called prevailing in quantitative terms under which the official prohibition on distance sales of medicines is set. The aim of this study is a detailed examination of the nature of the prohibition of the medicines distance selling in Ukraine, namely the an analysis of advantages and disadvantages of this form of distribution of medicines and identification of appropriate ways for gradual repeal of the prohibition in terms of regulatory reform in Ukraine in the sphere of circulation of medicines due to the process of adaptation of statutory regulation in this area to the EU legislation. This study is based on Ukrainian regulation acts, Council Directives 97/7/EC, 2000/31/EC, 2001/83/EC, scientific works and opinions of progressiveminded people in this sphere. Such methods as dialectical, comparative, analytic, synthetic and comprehensive have been used in the article. Reception of the described experience of regulation in EU will allow a further review of the principles of regulation in Ukraine in the sphere of medicines with a shift in the main emphasis in the direction of ensuring adequate consumer rights in this area and preventing the risks of patients' and public health.

 3. Selling orthodontic need: innocent business decision or guilty pleasure?

  Science.gov (United States)

  Ackerman, Marc Bernard

  2010-05-01

  The principal objective for most patients seeking orthodontic services is a detectable improvement in their dentofacial appearance. Orthodontic treatment, in the mind of the patient, is something that makes you look better, feel better about yourself, and perhaps enhances your social possibilities, ie, to find a companion or make a positive impression during a job interview. Orthodontics, as a speciality, has collectively advanced the idea that enhanced occlusion (bite) improves the health and longevity of the dentition, and as a result many patients seeking orthodontic services affirm that their secondary goal of treatment is an oral health benefit. It would appear that there is some disparity between the end-user of orthodontic services and the orthodontic provider's perception of what constitutes orthodontic need. The aim of this paper is to examine two contrasting models that characterise how dentists 'sell' orthodontic services to patients and to discuss the conflict between professional ethics, practice management and evidence-based decision-making in orthodontic practice.

 4. ROMANIAN PERSPECTIVE ON CUSTOMER LOYALTY FOR DIRECT SELLING COMPANIES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia BOBALCA

  2014-09-01

  Full Text Available The purpose of the research is to investigate Romanian direct sellers’ perceptions on customers’ loyalty. The research objectives are: (1 to identify the direct sellers’ perceptions on the concept of loyalty; (2 to identify the main loyalty techniques that direct sellers use in their work with the clients; (3 to frame the portrait of a loyal customer. As a research method, we used qualitative research based on depth interviews. It is an exploratory and instrumental research, the results being used for building a questionnaire for a future survey. The investigated population is represented by direct selling women, with ages beteeen 19 and 30 years. For direct sellers, loyalty is an attitude and also a behavior, it means buying from the same company, from the same seller and preferring the products of the company. The main loyalty techniques that direct sellers use in their work with the clients are: promotional actions, personalization the relation with the client and offering stimulants. The loyal customer is the one who buys companies’ products every month or at least quarterly, spends a monthly amount of 100 Ron on these products, works with the same seller, pays on time for the order, doesn’t look only after promotions, loves the products, recommends the company to others, doesn’t return the order, wants to buy more products from the company and trusts its products.

 5. The selling of mental health services: some ethical reflections.

  Science.gov (United States)

  Neumann, M

  1993-01-01

  Since the introduction of public mental health services in Israel, the main principle of our work has been to provide equal and free of charge health services to all patients. We were proud of our ability to provide optimal treatment to all patients in all our facilities, regardless of cost or status of insurance. During the last decade, the cost of providing good quality public health services, including mental health services, has constantly increased, and the system has reached a state of financial distress resulting in insufficiency and inability to perform properly. In order to maintain the level of mental health services, the health authorities started planning a system of payment for various mental health services which, until now, were supplied free of charge. This change of policy and attitude towards the population in need poses severe ethical and practical questions and problems. It is questionable that the amount of income ensuing from the sale of mental health services and whether a relatively small financial profit justify possible injury of the population in need of these services, especially the sicker and weaker members of it. This article raises some ethical doubts involved in charging money for psychiatric services that are given to this special group of the mentally ill, and claims that the feasibility of selling services in this area of public health should be reinvestigated.

 6. 2. XII möödus 20 aastat Adamson-Ericu muuseumi avamisest Eesti Kunstimuuseumi filiaalina ning 35 aastat Adamson-Ericu (1902-1968) surmast

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Muuseumi ajaloost, põhikogust, Adamson-Ericu teoste põhiekspositsioonist, kunstinäitustest. 3. XII tutvustab Kersti Koll Adamson-Ericu ja läti kunstniku Ludolfs Libertsi näitust. 5. XII ekspositsioonis ringkäik "Meistri töövõtetest ning erinevatest materjalidest restauraatori pilgu läbi" Alar Nurkse juhtimisel, ekskursioon Ülle Kruusi juhtimisel. 10. XII algab projekti "Avatud muuseum" raames haridusprogramm "Noor kunstidetektiiv"

 7. Recessions and the participation of youth in the selling and use of illicit drugs.

  Science.gov (United States)

  Arkes, Jeremy

  2011-09-01

  There has been limited research on how recessions (or more generally, the strength of the economy) affect drug use and the related outcome of drug selling. This is especially important, given the current economic crisis. This paper aims to use a conceptual framework, previous research, and new research to predict how the current economic crisis may be affecting youth drug selling and drug use. A conceptual framework to understand how a recession could affect youth drug selling and drug use is presented, along with a review of the literature on empirical investigations on how the strength of the economy affects these behaviours among teenagers. In addition, new analyses for young adults are presented. The conceptual framework postulates that a recession would have direct positive effects on the prevalence of youth drug selling but ambiguous direct effects on youth drug use. The conceptual framework also postulates that drug selling and drug use are inter-connected at the individual level and the aggregate level. Thus, any effect of a recession on one would likely affect the other in the same direction. The limited empirical evidence indicates that both drug selling and drug use among youth are higher when the economy is weaker. The current economic crisis will likely increase both youth drug selling and drug use relative to what they would have otherwise been. Published by Elsevier B.V.

 8. A typology of drug selling among young adults in the United States.

  Science.gov (United States)

  Vaughn, Michael G; Salas-Wright, Christopher P; DeLisi, Matt; Shook, Jeffrey J; Terzis, Lauren

  2015-02-01

  Although studies have found that young adults who sell drugs are more likely to be involved in risky behaviors than those who do not sell drugs, there has been relatively little research that has explored heterogeneity among young adults who sell drugs. Using a pooled sample of 18 to 25 year olds from the National Survey on Drug Use and Health (2006-2010) who report past-year drug selling (N = 5,373), this study employs latent profile analysis to specify latent groups and assess the correlates of group membership. Findings indicate substantial differences among young adults who sell drugs. In particular, the analysis found four groups of drug sellers: normative (49.6%), club drug users (23.6%), polysubstance users (16.0%), and criminal offenders (10.8%). Club drug users were characterized by high levels of ecstasy and hallucinogen use, polysubstance users were more likely to be depressed and anxious, White and female than the other groups. Criminal offenders were overwhelmingly male and more likely to be comprised of African-Americans and Hispanics. RESULTS indicate that drug selling in early adulthood varies substantially. Contrary to media and popular notions most drug sellers are not involved in crime and polysubstance using drug sellers are in clear need of mental health services. Further, most drug sellers in this age range are White. Findings suggest that policy efforts that operate under the assumption of homogeneity of drug selling may be misguided.

 9. 12 CFR 617.7610 - What should the System institution do when it decides to sell acquired agricultural real estate?

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... decides to sell acquired agricultural real estate? 617.7610 Section 617.7610 Banks and Banking FARM CREDIT... institution do when it decides to sell acquired agricultural real estate? (a) Notify the previous owner, (1) Within 15 days of the System institution's decision to sell acquired agricultural real estate, it must...

 10. 12 CFR 617.7620 - What should the System institution do when it decides to sell acquired agricultural real estate...

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... decides to sell acquired agricultural real estate at a public auction? 617.7620 Section 617.7620 Banks and... What should the System institution do when it decides to sell acquired agricultural real estate at a public auction? System institutions electing to sell or lease acquired agricultural real estate or a...

 11. Bundling for creating cross-selling potentials of energy supply companies; Cross-Selling-Potenziale bei Energieversorgungsunternehmen durch Bundling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zinnbauer, M. [Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (Germany)

  2001-07-01

  As most of the electric utilities in Germany have decided by now to adopt the multi-utility strategy for sales promotion in the open electricity market, a questionnaire has been distributed to 1 000 households in order to find out whether product bundling or cross selling in combination with the low-interest product 'electricity' is a good strategy to enlarge the customer basis. EFOplan (Munic University) and the consulting firm Accenture have been in charge of the survey. The results show the current status of insight of household customers and their motives to change supplier, as well as the pattern of demand for product bundling. (orig./CB) [German] Da mittlerweile die meisten EVUs eine Multi-Utility-Strategie anstreben, wurde mittels einer schriftlichen Befragung von 1 000 deutschen Haushalten untersucht, ob die Vermarktung von Zusatz- bzw. Buendelprodukten in Kombination mit dem Low-Interest-Produkt Strom erfolgsversprechend ist. Die Befragung, die von EFOplan (Universitaet Muenchen) in Kooperation mit der Unternehmensberatung Accenture durchgefuehrt wurde, zeigt einerseits den aktuellen Status von Informationsstand und Wechselmotiven beim Stromkauf und andererseits die Bedarfsstruktur im Hinblick auf moegliche Buendelprodukte. (orig.)

 12. Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid asjades Kolk ja Kislõi vs Eesti ning Kononov vs Läti - sarnasused, vastuolud ning Euroopa Inimõiguste Kohtu argumentide põhistatus : [bakalaureusetöö] / Martin Häidberg ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; j

  Index Scriptorium Estoniae

  Häidberg, Martin

  2010-01-01

  Võrdlevast kirjeldusest Euroopa Inimõiguste Kohtu seisukohtades. Sõjakuritegudest ja inimsusevastastest kuritegudest ning konventsioonist aegumistähtaegade kohaldamatuse kohta, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 7 rikkumisest ja EIÕK põhjendustest, otsuste kriitikast, põhistatusest ja vastuoludest teiste lahenditega

 13. 18 CFR 367.9120 - Account 912, Demonstrating and selling expenses.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... incurred in promotional, demonstrating, and selling activities, except by merchandising, the object of... expenses of merchandising, jobbing and contract work (§ 367.4160), or 930.1, General advertising expenses...

 14. Research on service strategy of electricity selling company under the reform of electricity market

  Science.gov (United States)

  Long, Zhuhan; Meng, Shiyu; Dou, Jinyue; Zeng, Ming; Sun, Chenjun

  2017-10-01

  The opening of the sale side of electricity market is an important goal of the new round of power system reform in China, and it is necessary to speed up the establishment and development of the electricity selling companies to achieve this goal. First of all, this paper defines the key problems, which are needed to be solved in the establishment of the sale side market, such as demand side response, optimization of users' power consumption mode, profit mode of electricity selling companies and fair competition in the market. On this basis, this paper analyzes the business of electricity selling company, from the aspects of the transition of business ideas, improving the energy efficiency level, providing integrated energy solutions and innovating business management mode; and then, the service strategies of electricity selling companies are put forward.

 15. Ragn-Sells: Reformierakond kandib prügiraha! / Mihkel Kärmas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kärmas, Mihkel, 1974-

  2010-01-01

  Firma Ragn-Sells kahtlustab, et Reformierakonda rahastati prügiärist kanditud miljonitega. Ragn-Sellsi kirjast riigikontrollile, õiguskantslerile ja siseministrile. Konkureeriva firma Veolia juhataja Argo Luude seisukoht

 16. Power points: how to design and deliver presentations that sizzle and sell

  National Research Council Canada - National Science Library

  Mills, Harry

  2007-01-01

  ... Flow and Direction Sell the Sizzle Starting Strongly Making Your Point Finishing in Style Bridging with Transitions Tried and Proven Organizational Patterns Use a Persuasive Structure to Add Cohere...

 17. IMPLEMENTATION OF PERSONAL SELLING PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO, TBK IN PROMOTING PROGRAM SUPER UNTUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novita Eva Natalya

  2016-11-01

  Full Text Available Appearing many types of bank proves that business of banking is growing up rapidly and and competing to compile society’s found. Therefore, each bank does the best promotion in order to get the attention and trust from society. PT Bank Tabungan Negara (Persero, Tbk is using personal selling in promoting Program Super Untung in 2014, this research focuses on monitoring the process of implementation personal selling in Program Super Untung done by PT Bank Tabungan Negara (Persero,Tbk.This research aims to monitor the implementation of personal selling done by PT Bank Tabungan Negara (Persero,Tbk to promote Program Super Untung by using personal selling process method from Churchill,. Method applied in this research is descriptive qualitative with design of study case and technic of collecting data done by interviewing and compiling documents from the company related with the research. The result of this research discussed about implementation of personal selling done by PT Bank Tabungan Negara (Persero,Tbk in 2014. The steps of personal selling are prospecting for customer, opening the relationship, qualifiying the prospect, presenting the sales message, closing the sales, until servicing the account. This research concludes that personal selling has view steps, every steps have relationship and will influence the other steps. Every steps have substantial points that can influence the success of personal selling, i.e. good communication between seller and candidate of customer.  Muncul banyak jenis bank membuktikan bahwa bisnis perbankan berkembang pesat dan dan bersaing untuk menyusun masyarakat yang ditemukan. Oleh karena itu, setiap bank melakukan promosi terbaik agar mendapat perhatian dan kepercayaan dari masyarakat. PT Bank Tabungan Negara (Persero, Tbk menggunakan penjualan pribadi dalam mempromosikan Program Super Untung pada tahun 2014, penelitian ini berfokus pada pemantauan proses implementasi personal selling di Program Super Untung

 18. The relationship between diversion-related attitudes and sharing and selling buprenorphine.

  Science.gov (United States)

  Kenney, Shannon R; Anderson, Bradley J; Bailey, Genie L; Stein, Michael D

  2017-07-01

  Buprenorphine medication-assisted treatment (B-MAT) is an efficacious and popular outpatient treatment for opioid use disorder. However, the likelihood of buprenorphine diversion is a public health concern. We examined the relationship between attitudes toward diversion as predictors of both sharing and selling buprenorphine. Participants (n=476) were patients undergoing short-term inpatient opioid detoxification. Multinomial logistic regression was used to estimate the adjusted association of sharing and selling buprenorphine with demographics, substance use behaviors, and attitudes toward sharing and selling buprenorphine. Among the two hundred persons who had ever been prescribed buprenorphine (73.4% male, 89% heroin users), 50.5% reported they had shared buprenorphine and 28.0% reported they had sold buprenorphine. Controlling for other covariates, the odds of sharing buprenorphine were 3.17 (95% CI 1.21; 8.32) times higher for persons who agreed that it was "right to share buprenorphine with dope sick friends" than for those who did not agree with this attitude. Attitudes toward selling (OR 2.92; 95% CI 1.35; 6.21) and sharing (OR 4.12; 95% CI 1.64; 10.32) buprenorphine were the only significant correlates of selling, with the odds of selling exponentially greater among persons with favorable attitudes toward sharing or selling buprenorphine. Although considered diversion, sharing B-MAT is normative among B-MAT patients. Assessing B-MAT patients' attitudes about diversion may help identify patients requiring enhanced oversight, education, or intervention aimed at modifying attitudes to reduce their likelihood to share or sell buprenorphine. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. Ethical responsibilities of pharmacists when selling complementary medicines: a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Salman Popattia, Amber; Winch, Sarah; La Caze, Adam

  2018-04-01

  The widespread sale of complementary medicines in community pharmacy raises important questions regarding the responsibilities of pharmacists when selling complementary medicines. This study reviews the academic literature that explores a pharmacist's responsibilities when selling complementary medicines. International Pharmaceutical Abstracts, Embase, PubMed, Cinahl, PsycINFO and Philosopher's index databases were searched for articles written in English and published between 1995 and 2017. Empirical studies discussing pharmacists' practices or perceptions, consumers' expectations and normative studies discussing ethical perspectives or proposing ethical frameworks related to pharmacists' responsibilities in selling complementary medicines were included in the review. Fifty-eight studies met the inclusion criteria. The majority of the studies discussing the responsibilities of pharmacists selling complementary medicines had an empirical focus. Pharmacists and consumers identified counselling and ensuring safe use of complementary medicines as the primary responsibilities of pharmacists. No formal ethical framework is explicitly employed to describe the responsibilities of pharmacists selling complementary medicines. To the degree any ethical framework is employed, a number of papers implicitly rely on principlism. The studies discussing the ethical perspectives of selling complementary medicines mainly describe the ethical conflict between a pharmacist's business and health professional role. No attempt is made to provide guidance on appropriate ways to resolve the conflict. There is a lack of explicit normative advice in the existing literature regarding the responsibilities of pharmacists selling complementary medicines. This review identifies the need to develop a detailed practice-specific ethical framework to guide pharmacists regarding their responsibilities when selling complementary medicines. © 2018 Royal Pharmaceutical Society.

 20. The search for organs: halachic perspectives on altruistic giving and the selling of organs

  OpenAIRE

  Kunin, J

  2005-01-01

  Altruistic donation of organs from living donors is widely accepted as a virtue and even encouraged as a duty. Selling organs, on the other hand, is highly controversial and banned in most countries. What is the Jewish legal (halachic) position on these issues? In this review it is explained that altruistic donation is praiseworthy but in no way obligatory. Selling organs is a subject of rabbinic dispute among contemporary authorities.

 1. E-commerce: Buying and Selling through Internet in Kosovo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr.Sc. Jusuf Qarkaxhija

  2012-12-01

  Full Text Available Before internet was invented, there were invented numerous networks that helped American businesses in multiple savings. First of, they didn’t spend money on buying printers or scanners for the computers they possessed, meaning that the money spent before on buying hundreds of them, now was saved and used to buy a few of printers and scanners. How was this done? This worked by binding the entire computers of a floor to a single network. Second, the factor mostly taken into account is the energy saving and various abuses. Imagine the enormous amount of electricity that hundreds of printers and scanners would spend  and how much energy tens of them would spend, moreover  just think about how much these devices would be used in offices, where nobody is looking, for personal interests. American business, as the most creative one and the strongest was bothered by only one thing . This was the misuse of secret corporation information. These abuses occurred when the data had to be printed and transferred to corporate subsidiaries around the world. During the transfer the data could also be lost or damaged (intentionally or unintentionally and then the corporation would suffer losses (the data were transferred via floppy discs, or they were printed in hard copies. The solution for these problems came from the US military that had invented the internet earlier and after having consumed it for its own needs, decided to put it up for American businesses. The internet has developed its own services such as : www, ftp, e-mail, and buying and selling though internet (e-commerce. Nowadays, information exchanges with corporate branches are not made roughly, but electronically in real time. Additionally, this made it possible for a new category of web designers to be created and they created a powerful web-site through which some businesses created virtual shops and they started earning more money than they used to, in their physical stores. This American

 2. India on edukas selles, milles Hiina ei ole. Ja vastupidi / Ülle Pihlak

  Index Scriptorium Estoniae

  Pihlak, Ülle

  2010-01-01

  India majanduskasvu põhjustest ja tööstusharudest, kus areng on olnud kiirem: autotööstus, ravimitööstus, tarkvaraarendus. Lühidalt ka India riiklikust innovatsiooni toetamise süsteemist ning uudsetest haridus- ja majandusprogrammidest vaesuse vähendamiseks. Hiina ja India ärikeskkonna võrdlus

 3. Uimastite mõju Eesti koolinoorte isiksuse arengule ning nende kuritegelikule käitumisele : [bakalaureusetöö] / Vaike Kargu ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Silvia Kaugia

  Index Scriptorium Estoniae

  Kargu, Vaike

  2010-01-01

  Legaalsetest uimastitest ja nende esmatarbimise east Eestis, Eesti koolinoorte seas enamkasutatavatest illegaalsetest uimastitest ning nende mõjust koolinoorte käitumisele, sotsiaalõiguslikest tagajärgedest, alaealiste kuritegevusest, ennetustegevusest

 4. Director läks ja küsis : Milliste omadustega töötajaid te tahate tööle võtta ning millised inimesed teile ei sobi? / Janika Kuusik, Anni Pikk, Merike Jaamul... [jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Elioni personalijuht Janika Kuusik, TNT Eesti personalispetsialist Anni Pikk, Eesti Posti personalijuht Merike Jaamul, advokaadibüroo Sorainen personalijuht Kristiina Härms ning Webmedia personalijuht Kairi Pauskar vastavad küsimusele, milliseid inimesi nad eelistavad palgata

 5. Joobes mootorsõiduki juhtide karistamine ning ennetusmeetmed Eestis, Rootsis, Soomes ja Venemaal : [magistritöö] / August Käära ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Silvia Kaugia

  Index Scriptorium Estoniae

  Käära, August

  2011-01-01

  Alkoholi- ja narkojoobe ning -sõltuvuse olemusest ja joobe õigustamise sotsiaalsetest teooriatest, karistamise alustest mootorsõiduki joobes juhtimise eest, sotsiaalprogrammidest - nende analüüsist ja ennetusmeetmetest

 6. Tallinnasse Rävala pst. 19 kavandatava Tallinna Muusikakeskkooli, Tallinna Balletikooli ning G. Otsa nimelise muusikakooli ühise õppehoone arhitektuurikonkurss = Architectural Competition for the Joint School Building of Tallinn Music-Specialised

  Index Scriptorium Estoniae

  Puusepp, Raivo

  2003-01-01

  I preemia - Andres Siim, Krister Ausing, II - Marika Lõoke, III - Maia Tüür, Andres Sevtshuk, Gabriel Evangelisti, ostupreemiad: Armin Valter, Vilen Künnapu ning Siiri Vallner, Katrin Koov, Veronika Valk

 7. Implementation of fuzzy logic to determining selling price of products in a local corporate chain store

  Science.gov (United States)

  Kristiana, S. P. D.

  2017-12-01

  Corporate chain store is one type of retail industries companies that are developing growing rapidly in Indonesia. The competition between retail companies is very tight, so retailer companies should evaluate its performance continuously in order to survive. The selling price of products is one of the essential attributes and gets attention of many consumers where it’s used to evaluate the performance of the industry. This research aimed to determine optimal selling price of product with considering cost factors, namely purchase price of the product from supplier, holding costs, and transportation costs. Fuzzy logic approach is used in data processing with MATLAB software. Fuzzy logic is selected to solve the problem because this method can consider complexities factors. The result is a model of determination of the optimal selling price by considering three cost factors as inputs in the model. Calculating MAPE and model prediction ability for some products are used as validation and verification where the average value is 0.0525 for MAPE and 94.75% for prediction ability. The conclusion is this model can predict the selling price of up to 94.75%, so it can be used as tools for the corporate chain store in particular to determine the optimal selling price for its products.

 8. Design of an ARM-based Automatic Rice-Selling Machine for Cafeterias

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhiliang Kang

  2016-02-01

  Full Text Available To address the problems of low selling efficiency, poor sanitation conditions, labor-intensive requirement, and quick rice cooling speed in manual rice selling in cafeterias, especially in colleges and secondary schools, this paper presented an Advanced RISC Machines (ARM microprocessor-based rice-selling machine for cafeterias. The machines consisted of a funnel-shaped rice bin, a thermal insulation box, and a conveying and scattering mechanism. Moreover, this machine exerts fuzzy control over stepper motor rpm, and the motor drives the conveyor belt with a scraper to scatter rice, deliver it, and keep it warm. Apart from an external 4*4 keyboard, a point of sale (POS machine, an ARM process and a pressure sensor, the machine is also equipped with card swiping and weighting mechanisms to achieve functions of card swiping payment and precise measurement, respectively. In addition, detection of the right amount of rice and the alarm function are achieved using an ultrasonic sensor and a beeper, respectively. The presence of the rice container on the rice outlet is detected by an optoelectronic switch. Results show that this rice-selling machine achieves precise measurement, quick card swiping, fast rice selling, stable operation, and good rice heat preservation. Therefore, the mechanical design enables the machine to achieve its goals.

 9. Biogas conference on direct selling and financing in France and in Germany

  International Nuclear Information System (INIS)

  Furois, Timothee; Vollmer, Carla; Schlienger, Marc; Delagrandanne, Julien; Schwill, Jochen; Trommler, Marcus; Barchmann, Tino; Dotzauer, Martin; Durot, Alexandre; Ricordeau, Damien; Schuenemann-Plag, Peter; Wehner, Gustav; Wagner, Robert; Mestrel, Marc

  2016-01-01

  The French-German office for Renewable energies (OFAEnR) organised a conference on the regulatory context, direct selling and financing of methanation plants in France and in Germany. In the framework of this French-German exchange of experience, about 60 participants debated the following topics: direct selling impact on biogas industry, key-steps of methanation development in Germany, experience feedback of direct electricity selling and optimization of the production, banks experience feedback in methanation financing. This document brings together the available presentations (slides) made during this event: 1 - French support schemes for biogas (Timothee Furois); 2 - Development of the framework for biogas plants within the Renewable energy Sources Act from 2000 until 2015 (Carla Vollmer); 3 - Direct selling: challenges and opportunities (Marc Schlienger); 4 - The rules of the aggregator and electricity market (Julien Delagrandanne); 5 - Feed in Premium (FiP) with Biogas Power Plants, experiences in Germany (Jochen Schwill); 6 - Flexibilisation of biogas production - Impulses from EEG -legislation (Marcus Trommler); 7 - Bank approach in the direct selling approach (Alexandre Durot); 8 - Biogas Financing - Correlation between Return and Project Financing (Damien Ricordeau); 9 - Comparative economic analysis of various types of biogas plant Profitability of small and medium biogas plants on the basis of slurry and maize silage in Germany (Peter Schuenemann-Plag); 10 - experience feedback on important financing leviers (Gustav Wehner); 11 - Analysis of the different ways of methanation facilities financing (Robert Wagner); 12- The development of biogas project without recourse to purchase prices in France and Germany (Marc Mestrel)

 10. Õigus võrdsele kohtlemisele õigusriigis, selle õiguse printsiibid ja kohaldamispraktika Euroopa Inimõiguste Kohtus / Rait Maruste

  Index Scriptorium Estoniae

  Maruste, Rait, 1953-

  2008-01-01

  Võrdse kohtlemise õiguslikust regulatsioonist ning jaotavast ja menetluslikust õigusest. Võrdse kohtlemise nõude käsitlusest, printsiipidest ja kohtupraktikast. Artikli tekst põhineb võrdse kohtlemise sotsiaalfoorumil Tallinnas 30. nov. 2007 peetud ettekandel

 11. Ümberkujundava juhtimise karismaatiline aspekt ja selle tõhusus / Kulno Türk, Gerda Mihhailova

  Index Scriptorium Estoniae

  Türk, Kulno, 1954-

  2004-01-01

  Autorite arvates ei tohi vastandada klassikalist juhtimist eestvedamisele ning juhi ja liidri rollid on mõlemad olulised organisatsiooni edukuse eeldused. Edukas juht peab kasutama tasakaalustatult erinevaid juhtimisstiile. Skeem

 12. Kaitsealade moodustamise põhimõtted Euroopa looduskaitseõiguses ja selle siseriiklik järelevalve / Evelin Lopman

  Index Scriptorium Estoniae

  Lopman, Evelin

  2007-01-01

  Kaitsealade moodustamise põhimõtetest vastavalt EL linnudirektiivile (79/409/EMÜ) ja loodusdirektiivile (92/43/EMÜ) lähtudes Euroopa Kohtu praktikast ning riiklikust järelevalvest kaitsealade moodustamise üle

 13. Determining optimal selling price and lot size with process reliability and partial backlogging considerations

  Science.gov (United States)

  Hsieh, Tsu-Pang; Cheng, Mei-Chuan; Dye, Chung-Yuan; Ouyang, Liang-Yuh

  2011-01-01

  In this article, we extend the classical economic production quantity (EPQ) model by proposing imperfect production processes and quality-dependent unit production cost. The demand rate is described by any convex decreasing function of the selling price. In addition, we allow for shortages and a time-proportional backlogging rate. For any given selling price, we first prove that the optimal production schedule not only exists but also is unique. Next, we show that the total profit per unit time is a concave function of price when the production schedule is given. We then provide a simple algorithm to find the optimal selling price and production schedule for the proposed model. Finally, we use a couple of numerical examples to illustrate the algorithm and conclude this article with suggestions for possible future research.

 14. Serious Delinquency and Gang Participation: Combining and Specializing in Drug Selling, Theft and Violence.

  Science.gov (United States)

  Gordon, Rachel A; Rowe, Hillary L; Pardini, Dustin; Loeber, Rolf; White, Helene Raskin; Farrington, David P

  2014-06-01

  Using Pittsburgh Youth Study data, we examined the extent to which over 600 gang members and non-gang involved young men specialized in drug selling, serious theft, or serious violence or engaged simultaneously in these serious delinquent behaviors, throughout the 1990s. We found that the increase in delinquency associated with gang membership was concentrated in two combinations: serious violence and drug selling; serious violence, drug selling, and serious theft. Several covariates were similarly associated with multi-type serious delinquency and gang membership (age, historical time, Black race, and residential mobility), suggesting that these behaviors may share common developmental, familial, and contextual risks. We encourage future research to further examine the association of gang membership with engagement in particular configurations of serious delinquency.

 15. Real Time Business Analytics for Buying or Selling Transaction on Commodity Warehouse Receipt System

  Science.gov (United States)

  Djatna, Taufik; Teniwut, Wellem A.; Hairiyah, Nina; Marimin

  2017-10-01

  The requirement for smooth information such as buying and selling is essential for commodity warehouse receipt system such as dried seaweed and their stakeholders to transact for an operational transaction. Transactions of buying or selling a commodity warehouse receipt system are a risky process due to the fluctuations in dynamic commodity prices. An integrated system to determine the condition of the real time was needed to make a decision-making transaction by the owner or prospective buyer. The primary motivation of this study is to propose computational methods to trace market tendency for either buying or selling processes. The empirical results reveal that feature selection gain ratio and k-NN outperforms other forecasting models, implying that the proposed approach is a promising alternative to the stock market tendency of warehouse receipt document exploration with accurate level rate is 95.03%.

 16. A Partial Backlogging Inventory Model for Deteriorating Items with Fluctuating Selling Price and Purchasing Cost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hui-Ling Yang

  2012-01-01

  Full Text Available In today’s competitive markets, selling price and purchasing cost are usually fluctuating with economic conditions. Both selling price and purchasing cost are vital to the profitability of a firm. Therefore, in this paper, I extend the inventory model introduced by Teng and Yang (2004 to allow for not only the selling price but also the purchasing cost to change from one replenishment cycle to another during a finite time horizon. The objective is to find the optimal replenishment schedule and pricing policy to obtain the profit as maximum as possible. The conditions that lead to a maximizing solution guarantee that the existence, uniqueness, and global optimality are proposed. An efficient solution procedure and some theoretical results are presented. Finally, numerical examples for illustration and sensitivity analysis for managerial decision making are also performed.

 17. Serious Delinquency and Gang Participation: Combining and Specializing in Drug Selling, Theft and Violence

  Science.gov (United States)

  Gordon, Rachel A.; Rowe, Hillary L.; Pardini, Dustin; Loeber, Rolf; White, Helene Raskin; Farrington, David P.

  2014-01-01

  Using Pittsburgh Youth Study data, we examined the extent to which over 600 gang members and non-gang involved young men specialized in drug selling, serious theft, or serious violence or engaged simultaneously in these serious delinquent behaviors, throughout the 1990s. We found that the increase in delinquency associated with gang membership was concentrated in two combinations: serious violence and drug selling; serious violence, drug selling, and serious theft. Several covariates were similarly associated with multi-type serious delinquency and gang membership (age, historical time, Black race, and residential mobility), suggesting that these behaviors may share common developmental, familial, and contextual risks. We encourage future research to further examine the association of gang membership with engagement in particular configurations of serious delinquency. PMID:24954999

 18. The Prevalence of Phosphorus Containing Food Additives in Top Selling Foods in Grocery Stores

  Science.gov (United States)

  León, Janeen B.; Sullivan, Catherine M.; Sehgal, Ashwini R.

  2013-01-01

  Objective To determine the prevalence of phosphorus-containing food additives in best selling processed grocery products and to compare the phosphorus content of a subset of top selling foods with and without phosphorus additives. Design The labels of 2394 best selling branded grocery products in northeast Ohio were reviewed for phosphorus additives. The top 5 best selling products containing phosphorus additives from each food category were matched with similar products without phosphorus additives and analyzed for phosphorus content. Four days of sample meals consisting of foods with and without phosphorus additives were created and daily phosphorus and pricing differentials were computed. Setting Northeast Ohio Main outcome measures Presence of phosphorus-containing food additives, phosphorus content Results 44% of the best selling grocery items contained phosphorus additives. The additives were particularly common in prepared frozen foods (72%), dry food mixes (70%), packaged meat (65%), bread & baked goods (57%), soup (54%), and yogurt (51%) categories. Phosphorus additive containing foods averaged 67 mg phosphorus/100 gm more than matched non-additive containing foods (p=.03). Sample meals comprised mostly of phosphorus additive-containing foods had 736 mg more phosphorus per day compared to meals consisting of only additive-free foods. Phosphorus additive-free meals cost an average of $2.00 more per day. Conclusion Phosphorus additives are common in best selling processed groceries and contribute significantly to their phosphorus content. Moreover, phosphorus additive foods are less costly than phosphorus additive-free foods. As a result, persons with chronic kidney disease may purchase these popular low-cost groceries and unknowingly increase their intake of highly bioavailable phosphorus. PMID:23402914

 19. The prevalence of phosphorus-containing food additives in top-selling foods in grocery stores.

  Science.gov (United States)

  León, Janeen B; Sullivan, Catherine M; Sehgal, Ashwini R

  2013-07-01

  The objective of this study was to determine the prevalence of phosphorus-containing food additives in best-selling processed grocery products and to compare the phosphorus content of a subset of top-selling foods with and without phosphorus additives. The labels of 2394 best-selling branded grocery products in northeast Ohio were reviewed for phosphorus additives. The top 5 best-selling products containing phosphorus additives from each food category were matched with similar products without phosphorus additives and analyzed for phosphorus content. Four days of sample meals consisting of foods with and without phosphorus additives were created, and daily phosphorus and pricing differentials were computed. Presence of phosphorus-containing food additives, phosphorus content. Forty-four percent of the best-selling grocery items contained phosphorus additives. The additives were particularly common in prepared frozen foods (72%), dry food mixes (70%), packaged meat (65%), bread and baked goods (57%), soup (54%), and yogurt (51%) categories. Phosphorus additive-containing foods averaged 67 mg phosphorus/100 g more than matched nonadditive-containing foods (P = .03). Sample meals comprised mostly of phosphorus additive-containing foods had 736 mg more phosphorus per day compared with meals consisting of only additive-free foods. Phosphorus additive-free meals cost an average of $2.00 more per day. Phosphorus additives are common in best-selling processed groceries and contribute significantly to their phosphorus content. Moreover, phosphorus additive foods are less costly than phosphorus additive-free foods. As a result, persons with chronic kidney disease may purchase these popular low-cost groceries and unknowingly increase their intake of highly bioavailable phosphorus. Copyright © 2013 National Kidney Foundation, Inc. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. Who stops selling? A systematic analysis of ex-tobacco retailers.

  Science.gov (United States)

  Feletto, Eleonora; Burton, Suzan; Williams, Kelly; Fry, Rae; Sutton, Clare; Bagus, Lachlan; Egger, Sam

  2016-03-09

  There is evidence that wide distribution of cigarettes contributes to smoking, and multiple commentators have called for a review of tobacco retailing. This study analyses retailers who stop selling cigarettes, why they do so, and discusses the implications for tobacco control. An audit of tobacco retailers in the Australian state of NSW was used to identify retailers who had stopped selling tobacco, and they were then compared with current retailers to determine how many, and what types of outlets stop selling tobacco. Attempts were made to contact and interview all former tobacco retailers identified in three audited regions. In-depth interviews were conducted with 13 ex-tobacco retailers, or 31% of the subset of ex-tobacco retailers. Low-volume outlet types were over-represented as a proportion of retailers exiting the market, and some had resumed selling within 18 months of the audit. Low profits were often cited as a contributor to stopping; however, in all but one case, the decision to stop selling was also influenced by a significant change in business circumstances-either legislative or other business changes. Few retailers stop selling tobacco while continuing in the same business, and those who stop disproportionately represent retailer types with low sales volume. The results suggest that legislative changes provide a window where retailers could be prompted to exit the market. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://www.bmj.com/company/products-services/rights-and-licensing/

 1. Economic forces push down selling prices of U.S. refineries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1996-01-01

  Recent data on US refinery sales reveal that selling prices have continued to decline in the 1990s. Reasons for this decrease include increased plant investments to meet regulatory requirements, excess refining capacity, increased imports of refined products, and reduced margins. While these expenditures enable a refinery to continue operating, they do not make the refinery more profitable or valuable. Other factors contributing to reduced selling prices of US refineries are: declining local crude production; unstable crude costs; increased energy conservation; growing competition from alternative fuels

 2. The Determinants of Sell-side Analysts' Forecast Accuracy and Media Exposure

  OpenAIRE

  Sorogho, Samira Amadu

  2017-01-01

  This study examines contributing factors to the differential forecasting abilities of sell-side analysts and the relation between the sentiments of these analysts and their media exposure. In particular, I investigate whether the level of optimism expressed in sell-side analysts’ reports of fifteen constituents of primarily the S&P 500 Oil and Gas Industry1, enhance the media appearance of these analysts. Using a number of variables estimated from the I/B/E/S Detail history database, 15,455 a...

 3. The adherence to UK legislation by online shops selling new psychoactive substances

  OpenAIRE

  Wadsworth, Elle; Drummond, Colin; Deluca, Paolo

  2017-01-01

  Aims: On the 26th of May 2016, the UK Government introduced the Psychoactive Substances Act, 2016. The aim of this short report is to explore online shops selling New Psychoactive Substances (NPS) stated motivations for closing and the changes that arose preceding the ban. Methods: The search for online shops selling NPS was made throughout October 2015. From March to June 2016, data were collected on the status of the online shops, and whether they mentioned the ban, the delay, or their clos...

 4. Uurida või mitte uurida, selles on küsimus ... / Heli Müristaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Müristaja, Heli

  2011-01-01

  MTÜ Eesti Turismihariduse Liidu 25.-26. mail toimunud turismiettevõtjate, -õpetajate ja -õppurite ühisseminarist, kus arutati , millist rolli kannavad uuringud kvaliteetsete ja jätkusuutlike turismitoodete ja -teenuste arendamisel. Välisesinejateks olid Tony Harrison Glasgow Caledonia Ülikooli Moffat Centre for Travel & Tourism Business Development vanemkonsultant Šotimaalt ja Soomest Eva Holmberg ning Kaija Lindroth Haaga-Kelia Porvoo üksusest

 5. Sul on miljoni dollari idee? Nemad aitavad sul selle rahaks teha / Tanel Veenre

  Index Scriptorium Estoniae

  Veenre, Tanel, 1977-

  2010-01-01

  Eesti kultuurivahendajatest, nende nappusest. Kultuurikorraldusest, loomest ja ettevõtlusest, kultuuriturundusest, loomemajandusest, mänedžeri ja looja koostööst, kultuuri ekspordist. Kultuurikorraldajate koolitusest Tartu Ülikoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Arvamust avaldavad galerist Olga Temnikova, Eesti Disainerite Liidu esimees Ilona Gurjanova, kontserdikorraldaja Helen Sildna, Ville Jehe disainibüroost Keha3, Von Krahli Teatri projektijuht Elo-Liis Parmas, moekorraldaja Merilyn Kesküla jt.

 6. Fysisk träning som vård av muskuloskeletala störningar bland datorarbetande : - en litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Renvall, Ralf

  2010-01-01

  Sammandrag: Ämnet för denna litteraturöversikt är fysisk träning som vård av muskuloskeletala funktionsstörningar bland datorarbetande. Dessa arbetsrelaterade muskuloskeletala funktionsstörningar är mycket vanliga. Arbetsförhållandena nuförtiden gör att tiden som används vid datorn förlängs och att minska belastningen med endast rätt arbetsergonomi kan orsaka andra problem. Förlängda arbetspass, låg variation i muskelns kontraktionsnivå och ökad monotoni kan bli följden av optimerad erg...

 7. Tang-Luo-Ning, a Traditional Chinese Medicine, Inhibits Endoplasmic Reticulum Stress-Induced Apoptosis of Schwann Cells under High Glucose Environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weijie Yao

  2017-01-01

  Full Text Available Tang-Luo-Ning (TLN has a definite effect in the clinical treatment of diabetic peripheral neuropathy (DPN. Schwann cells (SCs apoptosis induced by endoplasmic reticulum stress (ER stress is one of the main pathogeneses of DPN. This study investigates whether TLN can inhibit SCs apoptosis by inhibiting ER stress-induced apoptosis. Our previous researches have demonstrated that TLN could increase the expression of ER stress marker protein GRP78 and inhibited the expression of apoptosis marker protein CHOP in ER stress. In this study, the results showed that TLN attenuated apoptosis by decreasing Ca2+ level in SCs and maintaining ER morphology. TLN could decrease downstream proteins of CHOP including GADD34 and Ero1α, while it increased P-eIF2α and decreased the upstream proteins of CHOP including P-IRE1α/IRE1α and XBP-1, thereby reducing ER stress-induced apoptosis.

 8. Drugstore Selling and Merchandising, a Distributive Education Manual and Answer Book.

  Science.gov (United States)

  Adams, J. David

  This manual on drugstore selling and merchandising, together with a separate answer key, is intended for trainees in distributive education. The 18 self-study assignments, developed by an instructional coordinator with the aid of college professors and leaders in business, cover a wide range of topics, from effective sales techniques to specific…

 9. The Personal Selling Ethics Scale: Revisions and Expansions for Teaching Sales Ethics

  Science.gov (United States)

  Donoho, Casey; Heinze, Timothy

  2011-01-01

  The field of sales draws a large number of marketing graduates. Sales curricula used within today's marketing programs should include rigorous discussions of sales ethics. The Personal Selling Ethics Scale (PSE) provides an analytical tool for assessing and discussing students' ethical sales sensitivities. However, since the scale fails to address…

 10. Standard and Poor's How to Invest. A Handbook for Buying and Selling Stocks and Bonds.

  Science.gov (United States)

  Standard & Poor's Corp., New York, NY.

  Designed for the general public and possibly suitable also for high school and college economic students, the handbook gives general information about investing in the stock market. Arranged into seven sections, the handbook discusses the typical shareholder, common and preferred stocks, buying and selling bonds, how to develop a personal…

 11. How do you know if your food is safe to sell?

  OpenAIRE

  Boyer, Renee Raiden

  2001-01-01

  When preparing foods at home to sell, you must still practice good sanitation and proper food safety techniques. Microbial growth is affected by the following six factors: Food, Acidity, Time, Temperature, Oxygen and Moisture, also known as FAT TOM. Controlling one or more FAT TOM factors prevents microorganisms from growing to dangerous levels that might make someone sick.

 12. OPTIMAL STOCK MODELING FOR NON-FOODS RETAILER SELLING ON-CREDIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir V. Manakhov

  2016-01-01

  Full Text Available The article is dedicated to the problem of retail stock optimization within mo-nopolistic competition market while selling non-food goods to customers on-credit. Optimization model has been developed and appropriate technique of stock volume planning has been introduced

 13. Application of Contemporary Literature to Enhance Interpersonal Skills and Ethical Decision Making in Professional Selling Coursework

  Science.gov (United States)

  Kimball, Bob

  2007-01-01

  Educators and marketing professionals agree that course-work must address interpersonal communication skills and ethical decision making in addition to traditional business functions and skills. This article describes an innovative approach to teaching the professional selling course in which students enhance their competency in these areas…

 14. The order of buying and selling: Multiple equilibria in the housing market

  NARCIS (Netherlands)

  Sniekers, F.J.T.

  2014-01-01

  Moving between owner-occupied houses requires both buying and selling. During the Great Recession, the majority of movers sold their old houses before buying new ones, while in the preceding years the majority first bought new houses. In an equilibrium search model, by choosing the order of buying

 15. Integrated planning in supply chains with buy-side and sell-side

  Indian Academy of Sciences (India)

  Supply chain management; dynamic pricing; partner selection; supply chain planning; electronic marketplaces. Abstract. In this paper we develop a quadratic programming model for partner selection and planning in integrated supply chain networks embedded with both sell-side and buy-side electronic marketplaces.

 16. Consultative selling in financial services : An observational study of the mortgage mediation process

  NARCIS (Netherlands)

  Verhallen, Theo M.m.; Greve, Harriette; Frambach, Ruud Th

  1997-01-01

  Notes that the literature on personal selling and advising on services stresses the importance of analysing the actual client-adviser interaction process. Explores this process of interaction in a mortgage setting by observing 42 conversations between advisers and 26 clients. The exact content and

 17. An assessment of forest landowner interest in selling forest carbon credits in the Lake States, USA

  Science.gov (United States)

  Kristell A. Miller; Stephanie A. Snyder; Michael A. Kilgore

  2012-01-01

  The nation's family forest lands can be an important contributor to carbon sequestration efforts. Yet very little is known about how family forest landowners view programs that enable them to sell carbon credits generated from the growth of their forest and the compensation that would be required to encourage a meaningful level of participation. To address this...

 18. Cross-selling through database marketing : a mixed data factor analyzer for data augmentation and prediction

  NARCIS (Netherlands)

  Kamakura, W.A.; Wedel, M.; de Rosa, F.; Mazzon, J.A.

  An important aspect of the new orientation on customer relationship marketing is the use of customer transaction databases for the cross-selling of new services and products. In this study, we propose a mixed data factor analyzer that combines information from a survey with data from the customer

 19. What are we downloading for our children? : Best-selling children's apps in four European countries

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, A.G.

  2017-01-01

  The present article provides an overview of the best-selling apps for the age range of 0-8 years old under various categories, including ‘Kids’, ‘Books’, ‘Educational games’, ‘Family games’ and ‘Word games’ in the two major application stores (Google Play and iTunes App Store) in four economically

 20. An Innovative, Experiential-Learning Project for Sales Management and Professional Selling Students

  Science.gov (United States)

  Chapman, Joseph; Schetzsle, Stacey; Wahlers, Russell

  2016-01-01

  This article presents an innovative, experiential-learning project that incorporates students from two different courses: sales management and professional selling. Sales management students actually manage sales students on an outside sales project. Students apply classroom knowledge to a real-life sales project for a local community…

 1. Using Sales Management Students to Manage Professional Selling Students in an Innovative Active Learning Project

  Science.gov (United States)

  Young, Joyce A.; Hawes, Jon M.

  2013-01-01

  This paper describes an application of active learning within two different courses: professional selling and sales management. Students assumed the roles of sales representatives and sales managers for an actual fund-raiser--a golf outing--sponsored by a student chapter of the American Marketing Association. The sales project encompassed an…

 2. Don't Sell Tobacco to Minors: What Retailers Need to Know

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  2010-07-08

  This podcast helps raise retailers awareness of the new federal tobacco regulations. Under the new regulations, retailers can not sell cigarettes or smokeless tobacco to anyone younger 18.  Created: 7/8/2010 by The CDC Division of News and Electronic Media and the FDA Center for Tobacco Products.   Date Released: 7/8/2010.

 3. Effect of national recommendation on sweet selling as an intervention for a healthier school environment.

  Science.gov (United States)

  Anttila, Jaakko; Rytkönen, Tatu; Kankaanpää, Rami; Tolvanen, Mimmi; Lahti, Satu

  2015-02-01

  In 2007, the Finnish National Board of Education (FNBE) and the National Institute for Health and Welfare (THL) gave a national recommendation that Finnish upper comprehensive schools should not sell sweet products. The aim was to find out how the national recommendation changed the schools' selling of sweet products. This longitudinal survey was conducted in Finnish upper comprehensive school classes 7-9 (13-15-year-old pupils) in 2007 and 2010. All the schools (N=970) were invited to answer the questionnaire and 237 schools answered in both years (response rate 24%). The questionnaires contained questions concerning the selling of sweet and healthy products and school policy on sweet selling guidelines. Of the nine items in the questionnaire, three weighted sum scores were formed for oral health promotion: Exposure, enabling and policy (higher score indicating better actions). These sum scores were also trichotomized. Statistical significances of the changes were analyzed using nonparametric Wilcoxon's test, McNemar's test, and McNemar-Bowker's test. Schools had decreased exposure of pupils to sweet products (psweet products, candies and soft drinks had decreased (psweet products had not changed (p=0.665). Schools tended to improve their exposure and policy status (psweet products among adolescents. © 2014 the Nordic Societies of Public Health.

 4. A legal and empirical investigation into the direct selling industry’s advocacy in the EU

  NARCIS (Netherlands)

  Tokaji-Nagy, Orsolya

  2016-01-01

  This dissertation is made up of legal and empirical research into the direct selling industry’s advocacy in the European Union. In the context of the European pluralistic democracy or, somewhat pejoratively, the Brussels “lobbyocracy”, the thesis intends to increase lobbying transparency by mapping

 5. Acquisition Pattern Analyses for Recognising Cross-Sell Opportunities in the Financial Services Sector

  NARCIS (Netherlands)

  Paas, L.; Kuijlen, A.A.A.

  2001-01-01

  In previously published papers it was shown that consumers often acquire financial products in the same order. Knowledge on such acquisition patterns is useful for marketing purposes. This study aims to define optimal utilisation of the acquisition pattern approach for cross-sell purposes. The

 6. The Capstone Sales Course: An Integral Part of a University Level Professional Selling Program

  Science.gov (United States)

  Titus, David; Harris, Garth; Gulati, Rajesh; Bristow, Dennis

  2017-01-01

  The Capstone Sales course is the final in a sequence of five required courses in a 15 credit Professional Selling program housed in the Marketing Department at St. Cloud State University. The course is heavily focused on experiential learning activities for senior-level sales students. In this paper details of the course design, instructor and…

 7. Cross-Cultural Selling: Examining the Importance of Cultural Intelligence in Sales Education

  Science.gov (United States)

  Delpechitre, Duleep; Baker, David S.

  2017-01-01

  Cross-cultural selling has become an important factor in sales education. In the current competitive business graduate market, students who enter the workforce in frontline customer service positions are expected to perform sales at a higher level. Students that have acquired an education in sales during their undergraduate program have been found…

 8. The Problems of Bulk-Selling Yams in Harvest and Poverty of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Simple percentages and frequency tables were used in analyzing the data. Results from this study show that poor storage facilities, poor marketing strategy, problem of income and culture of the people account for the bulk-selling of yams in the study area. The study recommends that there is need for the provision of modern ...

 9. The social dynamics of selling sex in Mombasa, Kenya: a qualitative ...

  African Journals Online (AJOL)

  Through qualitative indepth interviews and focus group discussions with FSWs, this article contextualizes the selling of sex in one large urban city of Kenya. The results of this study indicate that FSWs will never be able to enforce safe sex among male clients in such settings without structural interventions that address ...

 10. Publishers See Online Mega-Courses as Opportunity to Sell Textbooks

  Science.gov (United States)

  Howard, Jennifer

  2012-01-01

  Colleges are not the only enterprises interested in the possibilities of free, online courses. Publishers have begun to investigate whether so-called MOOC's, or massive open online courses, can help them reach new readers and sell more books. For the moment, providers of the classes encourage professors not to require students to buy texts, in…

 11. Selling the "Electrical Dream" in the 1920s: A Case Study in the Manipulation of Consciousness.

  Science.gov (United States)

  Feldman, Andrew

  To illustrate the relevance of critical communication history and theory to media ethics, this paper examines a crucial episode in the history of public relations: the American electrical industry's cooperative advertising and public relations efforts in the 1920s to sell the "electrical idea" to consumers. The paper first enumerates…

 12. Marketing and Selling CD-ROM Products on the World-Wide Web.

  Science.gov (United States)

  Walker, Becki

  1995-01-01

  Describes three companies' approaches to marketing and selling CD-ROM products on the World Wide Web. Benefits include low overhead for Internet-based sales, allowance for creativity, and ability to let customers preview products online. Discusses advertising, information delivery, content, information services, and security. (AEF)

 13. Mystery shopping and alcohol sales: do supermarkets and liquor stores sell alcohol to underage customers?

  NARCIS (Netherlands)

  Gosselt, Jordi Franciscus; van Hoof, Joris Jasper; de Jong, Menno D.T.; Prinsen, Sander

  2007-01-01

  Purpose: The Dutch national policy regarding alcohol and youth relies on retailers’ willingness to refuse to sell alcohol to underage customers. This study examined unobtrusively whether supermarkets and liquor stores do indeed comply with the legal age restrictions for alcohol sales. - Methods: A

 14. 41 CFR 102-41.235 - May we sell forfeited drug paraphernalia?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 41 Public Contracts and Property Management 3 2010-07-01 2010-07-01 false May we sell forfeited drug paraphernalia? 102-41.235 Section 102-41.235 Public Contracts and Property Management Federal Property Management Regulations System (Continued) FEDERAL MANAGEMENT REGULATION PERSONAL PROPERTY 41...

 15. Helping teammates during new product selling : when does it pay off?

  NARCIS (Netherlands)

  Borgh, van der W.; Jong, de A.; Nijssen, E.J.

  2012-01-01

  To sell new products firms increasingly rely on sales teams. Members of such teams have two potentially conflicting tasks: helping team colleagues and accomplishing high individual turnover. As a result, the challenge for salespeople is to conduct their helping in such a manner that it does not harm

 16. The order of buying and selling: multiple equilibria in the housing market

  NARCIS (Netherlands)

  Sniekers, F.

  2014-01-01

  Moving between owner-occupied houses requires both buying and selling. During the Great Recession, the majority of movers sold their old houses before buying new ones, while in the preceding years the majority first bought new houses. In an equilibrium search model, by choosing the order of buying

 17. Integrating the Concept of Customer Needs into an Undergraduate Professional Selling Course in a Marketing Curricula.

  Science.gov (United States)

  Judd, Vaughan C.

  This paper argues that professional selling within the context of a marketing curricula in a business school should be described and practiced in a manner compatible with the marketing concept, which emphasizes satisfaction of consumers' needs. The paper looks at textbook approaches to sales presentations to determine their congruency with the…

 18. Determinants of the place of sell and price of kale for Kiambu, Kenya

  NARCIS (Netherlands)

  Salasya, B.D.S.; Burger, C.P.J.

  2010-01-01

  Kale is a major source of cash for many households in Kenya. A study of households in Kiambu district revealed that kale made the highest contribution to household income among the crops. The farmers of Kiambu sell their kale either in Nairobi, at farm gate, or at the local market and fetch

 19. The Problems of Bulk-Selling Yams in Harvest and Poverty of ...

  African Journals Online (AJOL)

  FIRST LADY

  harvest and poverty of yam farmers in Ekiti State, Nigeria. The main ... size of 300 yam farmers and yam business men and women. ... Results from this study show that poor ... the people account for the bulk-selling of yams in the study area. The study .... Benin Republic, Togo and Ghana etc, fifty (50) to Eight (80) percent of.

 20. Salespeople's Renqing Orientation, Self-esteem, and Selling Behaviors: An Empirical Study in Taiwan.

  Science.gov (United States)

  Tsai, Ming-Hong; Chi, Shu-Cheng Steve; Hu, Hsiu-Hua

  2009-06-01

  PURPOSE: The purpose of this study was to investigate how salespeople's renqing orientation and self-esteem jointly affect their selling behavior. DESIGN/METHODOLOGY/APPROACH: Data were obtained from a survey of salespeople from 17 pharmaceutical and consumer-goods companies in Taiwan (n = 216). FINDINGS: Salespeople's renqing orientation (i.e., their propensity to adhere to the accepted norm of reciprocity) compensates the negative effect of self-esteem on their selling behaviors, such as adaptive selling and hard work. IMPLICATIONS: Our study results underscore the critical role of the character trait of renqing orientation in a culture emphasizing a norm of reciprocity. Therefore, it would be useful to consider a strategy of recruiting salespeople with either a high self-esteem or a combination of high renqing orientation and low self-esteem. ORIGINALITY/VALUE: The existing literature of industrial/organizational psychology and marketing primarily relies on constructs that are derived from Western cultural contexts. However, the present paper extended these literatures by investigating the possible joint effects of self-esteem with a trait originated from the Chinese culture on salespeople's selling behaviors.

 1. To go or not to go for the sell: Regulatory focus and personal sales performance

  NARCIS (Netherlands)

  Hamstra, M.R.W.; Rietzschel, E.F.; Groeneveld, D.M.

  2015-01-01

  Selling products and services is a central function in organizations. Although explaining sales success has mainly been approached from broad trait perspectives, tactical decision-making potentially explains additional variance in this crucial outcome. We propose and find that promotion focus

 2. To go or not to go for the sell : Regulatory focus and personal sales performance

  NARCIS (Netherlands)

  Hamstra, Melvyn R.W.; Rietzschel, Eric F.; Groeneveld, Denise M.

  2015-01-01

  Selling products and services is a central function in organizations. Although explaining sales success has mainly been approached from broad trait perspectives, tactical decision-making potentially explains additional variance in this crucial outcome. We propose and find that promotion focus

 3. Selling Addiction: A Workshop Kit on Tobacco and Alcohol Advertising. A Media Literacy Workshop Kit.

  Science.gov (United States)

  Barnes, Mary Ellen; And Others

  This kit consists of: (1) a leader's guide; (2) an 18-minute videotape containing three 6-minute discussion starter segments analyzing typical commercials and advertising techniques; (3) a special issue of "Media Values" magazine on the theme "Fatal Attraction: The Selling of Addiction"; (4) an 8-page booklet "Awareness to Action: Media Literacy…

 4. 40 CFR 1051.330 - May I sell vehicles from an engine family with a suspended certificate of conformity?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR POLLUTION CONTROLS CONTROL OF EMISSIONS FROM RECREATIONAL ENGINES AND VEHICLES Testing Production-Line Vehicles and Engines § 1051.330 May I sell vehicles from an... 40 Protection of Environment 32 2010-07-01 2010-07-01 false May I sell vehicles from an engine...

 5. 40 CFR 1048.330 - May I sell engines from an engine family with a suspended certificate of conformity?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 32 2010-07-01 2010-07-01 false May I sell engines from an engine... ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR POLLUTION CONTROLS CONTROL OF EMISSIONS FROM NEW, LARGE NONROAD SPARK-IGNITION ENGINES Testing Production-line Engines § 1048.330 May I sell engines from an engine...

 6. 40 CFR 1045.330 - May I sell engines from an engine family with a suspended certificate of conformity?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 32 2010-07-01 2010-07-01 false May I sell engines from an engine... ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR POLLUTION CONTROLS CONTROL OF EMISSIONS FROM SPARK-IGNITION PROPULSION MARINE ENGINES AND VESSELS Testing Production-line Engines § 1045.330 May I sell engines from an...

 7. Patterns and correlates of illicit drug selling among youth in the USA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmedani B

  2011-05-01

  Full Text Available Michael G Vaughn1, Jeffrey J Shook2, Brian E Perron3, Arnelyn Abdon4, Brian Ahmedani51School of Social Work, School of Public Health and Department of Public Policy Studies, Saint Louis University, St Louis, MO USA; 2School of Social Work, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA USA; 3School of Social Work, University of Michigan, Ann Arbor, MI USA; 4School of Economics, University of the Philippines, Quezon City, Philippines; 5Henry Ford Health System, Detroit MI, USAPurpose: Despite the high rates of drug selling among youth in juvenile justice and youth residing in disadvantage neighborhoods, relatively little is known about the patterns of illicit drug selling among youth in the general population.Methods: Using the public-use data file from the adolescent sample (N = 17 842 in the 2008 National Survey on Drug Use and Health (NSDUH, this study employed multiple logistic regression to compare the behavioral, parental involvement, and prevention experiences of youth who sold and did not sell illicit drugs in the past year.Results: Findings from a series of logistic regression models indicated youth who sold drugs were far more likely to use a wide variety of drugs and engage in delinquent acts. Drug-selling youth were significantly less likely to report having a parent involved in their life and have someone to talk to about serious problems but were more likely to report exposure to drug prevention programming.Conclusion: Selling of drugs by youth appears to be a byproduct of substance abuse and deviance proneness, and the prevention programs these youth experience are likely a result of mandated exposure derived from contact with the criminal justice system. Assuming no major drug supply side reductions, policies, and practices associated with increasing drug abuse treatment, parental involvement and supervision, and school engagement are suggested.Keywords: drug distribution, prevention, adolescent risk, youth experiences, parental

 8. Airport mobile marketing as a channel to promote cross-selling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lázaro Florido-Benítez

  2016-12-01

  Full Text Available Purpose: The purpose of this study is to analyze the airport mobile marketing and what elements have had a positive or negative influence in cross-selling via an airport app.  Design/methodology: For this analysis, a survey was conducted to users that use the Schiphol Amsterdam Airport app. A total of 103 questionnaires were analyzed using structural equation modeling.  Findings: This study found that security/control factor supplied by the mobile marketing tool to passengers at the airport, it has been demonstrated that it favours an increase in cross-selling. in addition, if an airport is perceived to have a good brand image, it will have a positive effect in cross-selling.  Originality/value: This paper is the first research that examines the impact of mobile marketing in airports. Smelling multiple products and services to the same client before, during, and post consumption  is a marketing technique that intends to (1 satisfy a client’s need and (2 increase a company’s profit by using cross-selling and other complementary services. Airline companies are experts in carrying out this activity, and airports have found that mobile applications are the perfect tool to increase their commercial profits. Offering complementary products and services is a very lucrative business, and a mobile device or smartphone are -- and will become -- the ideal medium to meet users’ demands as well as to improve the passenger experience.  Keywords: mobile marketing, cross-selling, information, security-control, image-perception, satisfaction, WOM

 9. Men Selling Sex to Men in Sweden: Balancing Safety and Risk.

  Science.gov (United States)

  Kuosmanen, Jari; de Cabo, Annelie

  2018-04-01

  The purpose of this study is to examine how men who sell sex to men perceive the risks in this activity and what experiences they have of actual denigration, threats, and violence in their relations with customers. We also discuss the self-defense strategies they have used to protect themselves. The study is based on an Internet survey on Swedish websites. Statistical analyses have been carried out, and in interpreting the results, Finkelhor and Asdigian's revised routine activities theory has been used. The results show that the vulnerability of sellers of sex is greatest during the time when the sexual act is being performed, and that this is primarily linked to the customer's antagonism and seeking gratification by overstepping agreed boundaries, particularly with regard to sexual services including BDSM. Their vulnerability was also connected to the seller's diminished capacity for self-protection due to personal and external pressures. A smaller proportion of the men described risk prevention activities. These involved refusing a customer after an initial contact, protecting themselves from infection, being on their guard during the whole process, selecting the place, and deciding not to carry out certain sexual acts. An important implication concerns the occupational health and safety that men who sell sex to men can develop for themselves, while remaining within the law. International studies have demonstrated that selling sex in collective, indoor forms provides the greatest security. For decades, Swedish prostitution policy has had the ambition of reducing prostitution through targeting those who purchase sex, and those who promote prostitution in criminal legislation. This effectively prevents more systematic and collective attempts to create safer conditions for selling sex. In conclusion, it can be stated that while it is legal to sell sex in Sweden, this is done at the seller's own risk.

 10. Advocating zoster vaccination in a community pharmacy through use of personal selling.

  Science.gov (United States)

  Bryan, Amy R; Liu, Yifei; Kuehl, Peggy G

  2013-01-01

  To evaluate whether the use of personal selling, in combination with other promotional techniques, could improve patient commitment to receive the targeted intervention of herpes zoster vaccine (Zostavax-Merck). Two locally owned grocery store chain pharmacies in the Kansas City, MO, metropolitan area (Price Chopper Pharmacy 11 [PC11] and Price Chopper Pharmacy 36 [PC36]). Price Chopper Pharmacy employs pharmacists who are able to administer vaccinations to patients within the dispensing workflow. Passive signage promoting zoster vaccine was placed at both PC11 and PC36. Personal selling by pharmacy staff to targeted patients was implemented at PC36, where patients were encouraged to receive zoster vaccine at prescription pick up and/or by personalized letter. Primary measures included comparison of the number committing to receive zoster vaccine at either pharmacy, comparison of patient perceptions regarding each pharmacy's promotion of zoster vaccine, and pharmacy staff time spent identifying targeted patients and performing personal selling activities. 90 of 745 targeted patients (12.1%) at PC36 made commitments to receive zoster vaccine compared with 9 of 614 (1.5%) at PC11 (P < 0.001). The barrier of "Dr. hasn't told me I need it" was reduced for PC36 patients (P < 0.05). Patients receiving vaccination had a more favorable attitude toward receiving zoster vaccine than unvaccinated patients (P < 0.01). Among unvaccinated patients, those at PC36 had a more favorable attitude toward receiving zoster vaccine after interacting with a pharmacist (P < 0.05). Personal selling increased patient commitment to receiving a targeted intervention significantly. By using personal selling, pharmacists resolved barriers to immunization.

 11. HIV, STI prevalence and risk behaviours among women selling sex in Lahore, Pakistan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zaman Shakila

  2011-05-01

  Full Text Available Abstract Background More than 340 million cases of curable sexually transmitted infections (STIs were estimated to have occurred worldwide in 1995. Previous studies have shown that the presence of other concomitant STIs increases the likelihood of HIV transmission. The first national study of STIs conducted in Pakistan in 2004 revealed a high burden of STIs among women selling sex. The HIV epidemic in Pakistan has thus far followed the "Asian epidemic model". Earlier studies among women selling sex have shown a low prevalence of HIV coupled with a low level of knowledge about AIDS. The aim of our study was to estimate the prevalence of HIV and STIs, and assess knowledge and risk behaviours related to HIV/STI, among women selling sex in Lahore, Pakistan. Methods A total of 730 participants were recruited through respondent-driven sampling. The participants were women selling sex in three areas (referred to as "A", "B", and "C" of Lahore. A structured questionnaire addressing demographic information, sexual life history, sexual contacts, and knowledge and practices related to HIV/STI prevention was administered by face-to-face interview. Biological samples were obtained from all participants and tested for HIV, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis and Trichomonas vaginalis. Pearson's chi-square and multivariable logistic regression analysis were performed to test associations between potential risk factors and specified diagnosed infections. Results The prevalence of HIV infection was 0.7%, T pallidum 4.5%, N gonorrhoeae 7.5%, C trachomatis 7.7% and T vaginalis 5.1%. The participants had been selling sex for a median period of seven years and had a median of three clients per day. Sixty five percent of the participants reported that they "Always use condom". The median fee per sexual contact was Rs. 250 (3 Euro. Compared to Areas A and C, women selling sex in Area B had a significantly higher risk of chlamydial

 12. Õiguspärane sundvõõrandamine rahvusvahelises õiguses ning maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõus : [magistritöö] / Kristjan Kotkas ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Maarja Torga

  Index Scriptorium Estoniae

  Kotkas, Kristjan

  2012-01-01

  Sundvõõrandamisest ja selle lubatavusest rahvusvahelises õiguses, eelnõus toodud meetmete analüüsist rahvusvahelise õiguse taustal, õiguspärase sundvõõrandamise tingimuste olemasolust eelnõus

 13. En sammenlignende undersøgelse af praktikforløb og færdighedstræning i tre videregående uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mette Mørcke

  2015-03-01

  Full Text Available Praktikforløb i videregående uddannelser er blevet et politisk indsatsområde, og der er i sundhedsuddannelserne også et internationalt forskningsfokus på emnet. I denne artikel vil vi beskrive og sammenligne rammerne for praktikforløb og færdighedstræning på idræts-, læge- og sygeplejerskeuddannelsen. Artiklen tager afsæt i Heggens skelnen mellem begreberne professionsidentitet og professionel identitet. Den studerendes opfattelse af sig selv som professionsudøver må ud fra dette afsæt udvikles via tilegnelse af både en særlig videnskabelig funderet teoretisk viden, særlig praktisk ekspertise, samt en særlig etisk og social forpligtelse til at arbejde for medborgernes bedste. I den konkrete sammenligning af idræts-, læge- og syge-plejerskeuddannelserne konkluderes, at både færdighedstræning og praktik vægtes højt, men at både omfang, struktur, placering og læringsmål varierer betydeligt. Det må have væsensforskellige konsekvenser for de studerendes tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger og dermed for deres professionelle identitetsudvikling. Vi kan ikke afgøre om professionsidentitetsforståelsen er årsag eller virkning, men der ser ud til at være et samspil mellem uddannelsernes undervisningsformer og professionsidentitet.   In this paper we describe and compare workplace learning and skills training in medicine, nursing and sports science education. The paper builds on Heggen’s concepts concerning the identity of a profession versus a personal professional identity. Based on this, a student’s perception of herself as a professional develops from learning a particular scientific knowledge-base, a particular set of practical skills and a particular ethical and social obligation to work for the community. We concluded that all three educations studied attach great importance to workplace learning and skills training, but the extent, the structure, the timing and the learning outcomes differ

 14. Organ markets and human dignity: on selling your body and soul.

  Science.gov (United States)

  Stempsey, W E

  2000-08-01

  This article addresses the ethics of selling transplantable organs. I examine and refute the claim that Catholic teaching would permit and even encourage an organ market. The acceptance of organ transplantation by the Church and even its praise of organ donors should not distract us from the quite explicit Church teaching that condemns an organ market. I offer some reasons why the Church should continue to disapprove of an organ market. The recent commercial turn in medicine can blind us to the problem of an organ market. In addition, the reliance on the gift image in organ transplantation raises difficulties of its own. What is needed is a fuller appreciation of the fact that the human person is essentially embodied with all its parts, and not merely an autonomous being that possesses organs as properties to sell. I support this vision of the embodied human person by appealing to the writings of Immanuel Kant.

 15. Buying and selling power in a deregulated energy market : proceedings of an Insight conference

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-01-01

  Issues relating to the restructuring of Ontario's electric power industry, especially the buying and selling of power are the principal focus of this conference. The restructuring began in November 1997 when the Ontario government announced its plans to have open competition in both the wholesale and retail electricity market by the year 2000. The nature of buying and selling in a competitive energy market, the impact that this new regulatory regime will have on Municipal Electrical Utilities (MEUs), supplier certification, load profiling, power quality and reliability, and issues regarding contracts for transmission and distribution of electric power in an open electricity market received much attention. Concerns about the exercise of market power, and issues related to consumer choices and goals were also discussed. refs., tabs., figs

 16. The Analysis of Effectiveness of Various Channels for Selling Agricultural Products

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yakubiv Valentyna М.

  2018-03-01

  Full Text Available The aim of the article is to conduct an analysis of the agricultural products market in Ivano-Frankivsk region by assessing the main channels for selling products and the price level. By summarizing and analyzing the research of domestic scientists, the importance of conducting a qualitative and detailed market research in the system of intermediary activity is substantiated. Due to the results of the analysis of channels for selling agricultural products, it is revealed that intermediary structures have the largest market share. It is found that there is a tendency to increase the share of sold agricultural products to intermediaries both in Ukraine in general and in Ivano-Frankivsk region in particular. At the same time, direct sales on the market, and, therefore, direct contact with the end user, are decreasing year by year. Prospects for further research in this direction are searching for ways to reduce control over the agricultural market by intermediary structures.

 17. Sequential selling and information dissemination in the presence of network effects

  OpenAIRE

  Junjie Zhou; Ying-Ju Chen

  2014-01-01

  In this paper, we examine how a seller sells a product/service with a positive consumption externality, and customers are uncertain about the product's/service's value. Because early adopters learn this value, we consider the customers' intrinsic signaling incentives and positive feedback effects. Anticipating this, the seller commits to provide price discounts to the followers, and charges the leader a high price. Thus, the profit-maximizing pricing features the cream skimming strategy. We a...

 18. Current perspectives on the ethics of selling international surrogacy support services

  OpenAIRE

  Fronek,Patricia

  2018-01-01

  Patricia Fronek1,2 1Law Futures Centre, 2School of Human Services and Social Work, Griffith University, Southport, QLD, Australia Abstract: This review presents current knowledge on selling surrogacy support services in developing countries. Rather than focusing on dichotomous positions, ethical issues that are present and unresolved are discussed by following the journey of surrogate mothers and highlighting the position of children whose well-being is generally assumed in surrogacy arrangem...

 19. STIGA’s Integrated Multiple Selling Channels in China’s Table Tennis Market

  OpenAIRE

  LI, HUA; HUANG, LERONG

  2007-01-01

  Rapid technological advancements and fast developing economy have completely changed Chinese people’s lifestyle. Based on internet technology, a new revolution is also renewing the conception in the business world today. When e-tailing and sports consumption have become fashionable life-styles in China in the beginning of new century, the discussion for sports equipment multi-channel selling will follow the tendency of business developing in China. The purpose of this thesis is discovering an...

 20. Possibilities of B2C buying and selling using mobile devices in comparison with Inter.

  OpenAIRE

  Sonia San Martín Gutiérrez; Blanca López Catalán

  2010-01-01

  New technologies have involved a great opportunity to improve business management. On the one hand, Internet is beginning to be a selling channel that is valid and complementary of the traditional channel, apart from being a channel to search information and socialize. On the other hand and recently, mobile marketing is useful in a commercial sense: the mobile phone incorporates television, camera, radio, chat and now firms are introducing in the issue of advertising and in other regions in s...

 1. Possibilities of B2C buying and selling using mobile devices in comparison with Internet

  OpenAIRE

  Sonia San Martín Gutiérrez; Blanca López Catalán

  2010-01-01

  New technologies have involved a great opportunity to improve business management. On the one hand, Internet is beginning to be a selling channel that is valid and complementary of the traditional channel, apart from being a channel to search information and socialize. On the other hand and recently, mobile marketing is useful in a commercial sense: the mobile phone incorporates television, camera, radio, chat and now firms are introducing in the issue of advertising and in other regions in s...

 2. Children's understanding of the selling versus persuasive intent of junk food advertising: implications for regulation.

  Science.gov (United States)

  Carter, Owen B J; Patterson, Lisa J; Donovan, Robert J; Ewing, Michael T; Roberts, Clare M

  2011-03-01

  Evidence suggests that until 8 years of age most children are cognitively incapable of appreciating the commercial purpose of television advertising and are particularly vulnerable to its persuasive techniques. After this age most children begin to describe the 'selling' intent of advertising and it is widely assumed this equips them with sufficient cognitive defences to protect against advertisers' persuasion attempts. However, much of the previous literature has been criticised for failing to differentiate between children's awareness of 'selling' versus 'persuasive' intent, the latter representing a more sophisticated understanding and superior cognitive defence. Unfortunately there is little literature to suggest at what age awareness of 'persuasive intent' emerges; our aim was to address this important issue. Children (n = 594) were recruited from each grade from Pre-primary (4-5 years) to Grade 7 (11-12 years) from ten primary schools in Perth, Western Australia and exposed to a McDonald's television advertisement. Understanding the purpose of television advertising was assessed both nonverbally (picture indication) and verbally (small discussion groups of 3-4), with particular distinction made between selling versus persuasive intent. Consistent with previous literature, a majority of children described the 'selling' intent of television advertising by 7-8 years both nonverbally and verbally, increasing to 90% by 11-12 years. Awareness of 'persuasive' intent emerged slowly as a function of age but even by our oldest age-group was only 40%. Vulnerability to television advertising may persist until children are far older than previously thought. These findings have important implications regarding the debate surrounding regulation of junk food (and other) advertising aimed at children. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 3. Sell your practice to grow and compete--the synergism of vertical integration.

  Science.gov (United States)

  Robison, D L

  1988-01-01

  There are many advantages for selling a group practice to achieve vertical integration with a larger entity, including shared medical and management services, and greater efficiency, which results in greater profits. Health care in the 1990s will have a more formalized, structured system, greatly reducing freedoms enjoyed by both physicians and patients. An attractive option for smaller groups or solo practitioners is vertical integration.

 4. An overview of the key routes to the best selling 5-membered ring heterocyclic pharmaceuticals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikzad Nikbin

  2011-04-01

  Full Text Available This review presents a comprehensive overview on selected synthetic routes towards commercial drug compounds as published in both journal and patent literature. Owing to the vast number of potential structures, we have concentrated only on those drugs containing five-membered heterocycles and focused principally on the assembly of the heterocyclic core. In order to target the most representative chemical entities the examples discussed have been selected from the top 200 best selling drugs of recent years.

 5. Uue aja ning formaadi biennaalid

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Phaidron Press Ltd. väljaandena ilmunud raamatus "Fresh Cream. Contemporary Art in Culture" on kümne kuraatori valitud saja 1990-ndate kunsti mõjutanud kunstniku seas Jaan Toomik (Viktor Misiano valik). Raamatu võrdlus 1998. a. ilmunud "Cream'iga". 1998. a. ja 2000. a. kuraatorid, võtmekirjutajad

 6. Collaborative Lea(r)ning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jacob S.

  The inter-organisational collaboration perspective is not new. Phoenician merchants have used this perspective while setting up joint ventures to limit their risks in overseas trading. What is new are the ways in which efficiency alliances are interacting and changing the terms of competition, th...... as more floating. Companies in network have to understand that the success of every single company depends on the performance of every single partner in the network. The actors in the network must construct a mutual win-win situation for everybody. One of the first steps to accomplish...... systems to work together closely. Although only limited research has been done in this area it is clear that creating a joint improvement and learning culture between organisations is not easy. One of the first major step to explore this field was started in 2001 when a three year EU-funded project...

 7. Impact of parameter fluctuations on the performance of ethanol precipitation in production of Re Du Ning Injections, based on HPLC fingerprints and principal component analysis.

  Science.gov (United States)

  Sun, Li-Qiong; Wang, Shu-Yao; Li, Yan-Jing; Wang, Yong-Xiang; Wang, Zhen-Zhong; Huang, Wen-Zhe; Wang, Yue-Sheng; Bi, Yu-An; Ding, Gang; Xiao, Wei

  2016-01-01

  The present study was designed to determine the relationships between the performance of ethanol precipitation and seven process parameters in the ethanol precipitation process of Re Du Ning Injections, including concentrate density, concentrate temperature, ethanol content, flow rate and stir rate in the addition of ethanol, precipitation time, and precipitation temperature. Under the experimental and simulated production conditions, a series of precipitated resultants were prepared by changing these variables one by one, and then examined by HPLC fingerprint analyses. Different from the traditional evaluation model based on single or a few constituents, the fingerprint data of every parameter fluctuation test was processed with Principal Component Analysis (PCA) to comprehensively assess the performance of ethanol precipitation. Our results showed that concentrate density, ethanol content, and precipitation time were the most important parameters that influence the recovery of active compounds in precipitation resultants. The present study would provide some reference for pharmaceutical scientists engaged in research on pharmaceutical process optimization and help pharmaceutical enterprises adapt a scientific and reasonable cost-effective approach to ensure the batch-to-batch quality consistency of the final products. Copyright © 2016 China Pharmaceutical University. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. Quality evaluation of Guan-Xin-Ning injection based on fingerprint analysis and simultaneous separation and determination of seven bioactive constituents by capillary electrophoresis.

  Science.gov (United States)

  Xu, Liying; Chang, Ruimiao; Chen, Meng; Li, Lou; Huang, Yayun; Zhang, Hongfen; Chen, Anjia

  2017-12-01

  The purpose of this study was to develop a comprehensive, rapid and practical capillary electrophoresis (CE) method for quality control (QC) of Guan-Xin-Ning (GXN) injection based on fingerprint analysis and simultaneous separation and determination of seven constituents. In fingerprint analysis, a capillary zone electrophoresis (CZE) method with a running buffer of 30 mM borate solution (pH 9.3) was established. Meanwhile, ten batches of samples were used to establish the fingerprint electropherogram and 34 common peaks were obtained within 20 min. The RSD of relative migration times (RMT) and relative peak areas (RPA) were less than 5%. In order to further evaluate the quality of GXN injection, a micellar electrokinetic chromatography (MEKC) method was developed for simultaneous separation and determination of bioactive constituents. Seven components reached baseline separation with a running buffer containing 35 mM SDS and 45 mM borate solution (pH 9.3). A good linearity was obtained with correlation coefficients from 0.9906 to 0.9997. The LOD and LOQ ranged from 0.12 to 1.50 μg/mL and from 0.40 to 4.90 μg/mL, respectively. The recoveries ranged between 99.0 and 104.4%. Therefore, it was concluded that the proposed method can be used for full-scale quality analysis of GXN injection. © 2017 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 9. Eesti riigi esindamine Euroopa Liidu Kohtus - Eestit puudutavate ja võimalike ees ootavate vaidluste ning Eesti seiuskohtade juriidiline analüüs : [magistritöö] / Katri Bagirov ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Julia Laffranque

  Index Scriptorium Estoniae

  Bagirov, Katri

  2010-01-01

  Eesti riigi esindamisest ELi Kohtus, esindamise korrast ja eelmenetlusest. Eesti edukusest Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel ning mõjutamisel ja kujundamisel, analüüsist läbi kohtupraktika. Eesti riigi esindamisega seotud probleemide juriidilisest analüüsist

 10. Kujunemine omatehtud alkoholi valmistajaks ja levitajaks ning õigustused nendele tegevustele = Becoming a maker and distributor of homebrew alcohol and justifications for such activities : III koht bakalaureusetööde kategoorias / Cristo Pajust

  Index Scriptorium Estoniae

  Pajust, Cristo

  2009-01-01

  Bakalaureusetöös selgitati, kuidas kujunetakse omatehtud alkoholi valmistajaks ja levitajaks ning millised on seda ühiskonnas illegaalsena määratletud tegevust neutraliseerivad argumendid tegevuse õigustamisel enesele ja teistele. Töö lähtus sotsiaalse õppimise teooriast ja neutraliseerimisteooriast

 11. Giver specifik fodtræning og indlæg en yderligere effekt sammenlignet med et standard knæfokuseret træningsforløb for patienter med patellofemoral smertesyndrom?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Carsten; Andreasen, Jane; Christensen, Marianne

  tilstrækkelig evidens for en overbevisende effekt af fod- og knæortoser i behandlingen af PFPS patienter. Formål: At undersøge om en kombination af specifik fodtræning og indlæg kan forbedre effekten af et standard træningsregime i behandlingen af patellofemorale smerte syndrom (PFPS). Materiale og metode...

 12. Stigma, access to healthcare, and HIV risks among men who sell sex to men in Nigeria.

  Science.gov (United States)

  Crowell, Trevor A; Keshinro, Babajide; Baral, Stefan D; Schwartz, Sheree R; Stahlman, Shauna; Nowak, Rebecca G; Adebajo, Sylvia; Blattner, William A; Charurat, Manhattan E; Ake, Julie A

  2017-04-20

  Among men who have sex with men (MSM), men who sell sex (MSS) may be subject to increased sexual behaviour-related stigma that affects uptake of healthcare and risk of sexually transmitted infections (STIs). The objectives of this study were to characterize stigma, access to care, and prevalence of HIV among MSS in Nigeria. Respondent-driven sampling was used to recruit MSM in Abuja and Lagos into the ongoing TRUST/RV368 study, which provides HIV testing and treatment. Detailed behavioural data were collected by trained interviewers. MSS were identified by self-report of receiving goods or money in exchange for sex with men. Poisson regression with robust error variance was used to explore the impact of sex-selling on the risk of HIV. From 12 initial seed participants, 1552 men were recruited from March 2013-March 2016. Of these, 735 (47.4%) reported sex-selling. Compared to other MSM, MSS were younger (median 22 vs. 24 years, p harassment (39.2% vs. 26.8%, p sexual behaviour-related stigma affecting MSS, as compared with other MSM, that limits uptake of healthcare services. The distinct characteristics and risks among MSS suggest the need for specific interventions to optimize linkage to HIV prevention and treatment services in Nigeria.

 13. Uncertain Reasoning for Detection of Selling Stolen Goods in Online Auctions Using Contextual Information

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ladislav Beranek

  2014-01-01

  Full Text Available This work describes the design of a decision support system for detection of fraudulent behavior of selling stolen goods in online auctions. In this system, each seller is associated with a type of certification, namely “proper seller,” “suspect seller,” and “selling stolen goods.” The certification level is determined on the basis of a seller’s behaviors and especially on the basis of contextual information whose origin is outside online auctions portals. In this paper, we focus on representing knowledge about sellers in online auctions, the influence of additional information available from other Internet source, and reasoning on bidders’ trustworthiness under uncertainties using Dempster-Shafer theory of evidence. To demonstrate the practicability of our approach, we performed a case study using real auction data from Czech auction portal Aukro. The analysis results show that our approach can be used to detect selling stolen goods. By applying Dempster-Shafer theory to combine multiple sources of evidence for the detection of this fraudulent behavior, the proposed approach can reduce the number of false positive results in comparison to approaches using a single source of evidence.

 14. Selling a gun to a stranger without a background check: acceptable behaviour?

  Science.gov (United States)

  Hemenway, David; Azrael, Deborah; Miller, Matthew

  2017-06-24

  One way that guns get into the wrong hands is via gun sales without a background check. While the large majority of Americans support laws requiring universal background checks, no prior study has assessed whether Americans think it is acceptable behaviour to sell a gun to a stranger without a background check, whether or not there is a law against it. We sponsored a nationally representative survey of over 3900 American adults, oversampling gun owners, using an online panel provided by the survey firm Growth for Knowledge. Over 72% of American adults agree or strongly agree with the statement that 'whether it is legal or not, it is NOT acceptable to sell a gun to a stranger without a background check' and 11% disagree or strongly disagree. Subgroups less likely to agree are young adults, men, conservatives, those with less than a high school education and gun owners. Reducing the number of guns sold without a background check could help reduce the flow of guns to felons. Changes in normative attitudes and behaviours, as well as changes in law, could help accomplish this goal. Most Americans, including gun owners, believe selling a gun to a stranger without a background check is not acceptable behaviour. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2017. All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.

 15. Market Exclusivity Time for Top Selling Originator Drugs in Canada: A Cohort Study.

  Science.gov (United States)

  Lexchin, Joel

  2017-09-01

  This study looks at market exclusivity time for the top selling originator drugs in Canada. Total sales for drugs without competition were also calculated. A list of the top selling originator drugs by dollar sales from 2009 to 2015 inclusive, except for 2010, was compiled along with their annual sales. Health Canada databases were used to extract the following information: generic name, date of Notice of Compliance (NOC, date of marketing authorization), whether the product was a small molecule drug or a biologic, and date of NOC for a generic or biosimilar. Market exclusivity time was calculated in days for drugs. A total of 121 drugs were identified. There were 96 small molecule drugs (63 with a generic competitor and 33 with no generic competitor) and 25 biologics (none with a biosimilar competitor). The 63 drugs with a competitor had a mean market exclusivity time of 4478 days (12.3 years) (95% CI 4159-4798). The 58 drugs without competition had total annual sales of Can$8.59 billion and were on the market for a median of 5357 days (14.7 years) (interquartile range 3291-6679) as of January 31, 2017. Top selling originator drugs in Canada have a considerably longer period of market exclusivity than the 8 to 10 years that the research-based pharmaceutical industry claims. Copyright © 2017 International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. SPIN SELLING CONCEPT & ITS APPLICATION IN THE BUSINESS PERFORMANCE OF SACHET PRODUCT IN BANGLADESH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mir Hossain SOHEL

  2016-06-01

  Full Text Available Bangladesh is lower middle income oriented country (LMIC in South Asia where sachet product has become more popular than other scaling products. SPIN selling is an approach of consultative selling or presenting an offer to the potential clients considering their pain-points using a powerful questioning process. This study attempts to find out the reasons of gaining popularity of sachet product in Bangladesh. SPIN Selling concept is the age-old concept used in this respect. A sample size of 120 was collected from the salespeople of 15 different companies that are co-integrated sachet product in their product line. A self-administered questionnaire is applied for data collection and This study reveals hat the existence of the applicability of SPIN concept in a moderate format in Bangladesh. The findings of the study postulate that in Bangladesh, sachet product is introduced as follower product and it will be helpful for the marketing executives, R&D officers or decision makers of concerned firms in re-considering their strategic thinking aiming to gain sustainable competitive advantage in the product market of Bangladesh for sachet product.

 17. The Stickiness of Selling, General, and Administrative Costs in the Indonesian Companies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benny Armanto

  2014-04-01

  Full Text Available Selling, general and administration costs are the main components in the Income Statement. A large number of permanent staff in sales and marketing department will make the company dominated by the fixed costs. This fact could lead to sticky cost behavior. In addition, role of the manager can also cause the cost stickiness. When the company’s revenue decreases, manager may delay to decrease the cost or not even decrease cost at all. The objective of the study is to determine whether cost stickiness of selling, general and administrative in the Indonesian listed companies. This study applied log-linear data panel regression with 3605 firm years that is listed in Indonesian Stock Exchange (BEI from 1993 – 2013. This study finds that selling, general, and administrative costs are sticky only for the manufacturing companies. Furthermore, the results show that adjustment of sales, general, and administrative costs delayed by the manager when revenue decreases, yet the cost stickiness will be reduced in the next period.

 18. Selling Mankind

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  2011-01-01

  In the wake of World War II, UNESCO promoted a new approach to the writing of world history in an attempt to support UN peacekeeping through "mental engineering" in the service of peace. The first task was to launch an authoritative world history without particular geographical orientations...

 19. Selling Sellafield

  International Nuclear Information System (INIS)

  Milne, Kirsty.

  1987-01-01

  The article describes a trip to the Sellafield reprocessing plant arranged by BNFL for journalists. The train journey from London and the actual tour round the Sellafield site and visitor centre are described briefly. Several protest groups were encountered on the way but the point made is that in encouraging visitors to the site and explaining what is going on there BNFL is trying to be more open in its dealings with the public in an effort to inform, reassure and lessen mistrust. (UK)

 20. Selling steam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zimmer, M.J.; Goodwin, L.M.

  1991-01-01

  This article addresses the importance of steam sales contract is in financing cogeneration facilities. The topics of the article include the Public Utility Regulatory Policies Act provisions and how they affect the marketing of steam from qualifying facilities, the independent power producers market shift, and qualifying facility's benefits

 1. 40 CFR 1068.435 - May I sell engines/equipment from a family with a suspended certificate of conformity?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... PROGRAMS Selective Enforcement Auditing § 1068.435 May I sell engines/equipment from a family with a... of equipment you produce and show it complies with emission standards that apply. (b) We...

 2. A Rising E-Channel Tide Lifts All Boats? The Impact of Manufacturer Multichannel Encroachment on Traditional Selling and Leasing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei Yan

  2016-01-01

  Full Text Available Organizing and managing channels of distribution is an important marketing task. Due to the emergence of electronic commerce on the Internet, e-channel distribution systems have been adopted by many manufacturers. However, academic and anecdotal evidence both point to the pressures arising from this new e-channel manufacturing environment. Question marks therefore remain on how the addition of this e-channel affects the traditional marketing strategies of leasing and selling. We set up several two-period dual-channel models in which a manufacturer sells a durable product through both a manufacturer-owned e-channel and an independent reseller (leaser who adopts selling (leasing to consumers. Our main results indicate that, direct selling cost aside, product durability plays an important role in shaping the strategies of all members. With either marketing strategy, the additional expansion of an e-channel territory may secure Pareto gains, in which all members benefit.

 3. Patterns of HIV prevalence among injecting drug users in the cross-border area of Lang Son Province, Vietnam, and Ning Ming County, Guangxi Province, China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hoang Tran V

  2005-08-01

  Full Text Available Abstract Background To assess patterns of injecting drug use and HIV prevalence among injecting drug users (IDUs in an international border area along a major heroin trans-shipment route. Methods Cross-sectional surveys of IDUs in 5 sites in Lang Son Province, Vietnam (n = 348 and 3 sites in Ning Ming County, Guangxi Province, China (n = 308. Respondents were recruited through peer referral ("snowball" methods in both countries, and also from officially recorded lists of IDUs in Vietnam. A risk behavior questionnaire was administered and HIV counseling and testing conducted. Results Participants in both countries were largely male, in their 20s, and unmarried. A majority of subjects in both countries were members of ethnic minority groups. There were strong geographic gradients for length of drug injecting and for HIV seroprevalence. Both mean years injecting and HIV seroprevalence declined from the Vietnamese site farthest from the border to the Chinese site farthest from the border. 10.6% of participants in China and 24.5% of participants in Vietnam reported crossing the international border in the 6 months prior to interview. Crossing the border by IDUs was associated with (1 distance from the border, (2 being a member of an ethnic minority group, and (3 being HIV seropositive among Chinese participants. Conclusion Reducing the international spread of HIV among IDUs will require programs at the global, regional, national, and "local cross border" levels. At the local cross border level, the programs should be coordinated on both sides of the border and on a sufficient scale that IDUs will be able to readily obtain clean injection equipment on the other side of the border as well as in their country of residence.

 4. IND UCTION OF SPAW NING IN THE TR OPICAL WALKING CATFISH (C la rias b atr ac hus BY CONTROLLI NG WATER L EVEL AND T EMPERAT URE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. ZAIRIN JR.

  2001-01-01

  Full Text Available This experiment was carried out t o confirm the rol e of water level and w ater temperature i n indu cing t he s pawning o f tr opical walking catfi sh . Ma ture mal es an d females reared un de r 23 - 2 5 °C, were paired and in duced to spa wn by cont rolling w ater level and w ater temperature. Decr easi ng water level and returni ng it to its original level r esulted i n a low spawni ng r ate (l es s t han 6. 7 % at 23 °C . Decreasing water level with simultaneous increase in water temperature, followed by returning the respective levels to their originals gave high spa wning rates ( 41.7 — 50 %; whereas the s ame treatment but without a ny water temperature decrea sed when t he wate r le vel was return ed t o t he initial level, gave a lo w spawning rate (16 .7 %. In creasin g water level only, fail ed to ind uce spa wning . A high spawning rate was obtained also when changes in water level were ca rried out under high t emperature of 28 °C. No fish spawned in the ab sence of the environmental stimulation. From the results, i t is confirmed that water le vel and t emperature play important r oles i n i nducin g spaw ning of tropical walki ng catfish. Changes i n water t emperature probably increas e the sensitivity of fish to th e change in water level. Prolo nged exposure to high water tem perature c ould also improve the sensitivity of fish.

 5. Haagi lapseröövi konventsioon ja selle kohaldamise praktika Eesti kohtutes / Haldi Mäesalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäesalu, Haldi

  2012-01-01

  Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvahelisest konventsioonist (RT II 2001, 6, 33) ja seda täiendavast Brüsseli IIa määrusest (2201/2003) ning nende tõlgendamisest Eesti kohtupraktikas. Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast

 6. A Urologist's Guide to Ingredients Found in Top-Selling Nutraceuticals for Men's Sexual Health.

  Science.gov (United States)

  Cui, Tao; Kovell, Robert C; Brooks, David C; Terlecki, Ryan P

  2015-11-01

  Use of supplements is common among men seeking urologic evaluation for sexual health matters. With a dizzying array of formulations available and little regulation on the dosage, purity, or ingredients found in these products, the health effects of nutraceuticals are often confusing to patients and medical practitioners alike. In this review, we set out to concisely summarize the data on ingredients found within the top-selling nutraceutical agents marketed for men's sexual health in order to provide a clinical guide for urologists. We used sales data from the most popular retail provider of men's health supplements to identify the top-selling products marketed toward improvement of men's sexual health. We summarized the available information related to the ingredients, dosage, cost, and mechanism of action for these substances and performed an extensive literature search to identify and review the current evidence available for each of the most common ingredients found in these nutraceuticals. The top-selling nutraceuticals marked for men's sexual health contain a blend of multiple supplements (up to 33 in one formulation identified), the most common being ginseng, tribulus, zinc, horny goat weed, B complex vitamins/trace minerals, fenugreek, L-arginine, maca, DHEA, ginkgo, and yohimbine. The currently available medical literature evaluating the efficacy of these substances is generally of low quality. Despite the dearth of evidence supporting nutraceutical agents in the men's health arena, these substances are still commonly used by patients. As these products can affect the health and well-being of men presenting to a urology clinic, a familiarity with commonly used agents can help the urologist appropriately counsel their patients. © 2015 International Society for Sexual Medicine.

 7. The Debtor’s Property Selling in the Cross-Border Insolvency Proceedings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sproge Daiga

  2016-06-01

  Full Text Available The title of this research is “The debtor’s property selling in the cross-border insolvency proceedings”. The insolvency proceeding gets the cross-border status also in case, if a debtor is an owner of the property outside of the main interests’ centre, namely, in another country. Therefore, there are many problematic cases when insolvency administrator (also called insolvency practitioner defines the real estate in this other country and has to make a decision concerning the methods of selling the real estate in accordance with the law of the Member State in which territory the insolvency proceedings have been started. At the same time, the administrator shall provide that the property is sold in particular with regard to procedures for the realization of assets defined in the legislation of that country, where such real estate has been located. The article’s aim is to give a view of the features of the sale of the property in the insolvency proceedings and to define the possible lack and improvements in the cross-border insolvency concerning the selling of a debtor’s property. The European Parliament and the Council of the European Union has adopted Regulation (EU 2015/848 of 20 May 2015 on Insolvency proceedings, which shall apply from 26 June 2017, with some exceptions Despite the regulation of the cross-border insolvency has been improved, the procedure of the property disposal is still incomplete in the cross-border insolvency proceedings. Within the study the following research methods are applied: the analytical method, comparative method, sociological method and descriptive method. The predicted value of the research is theoretical and also practical. The research should be useful for the insolvency proceedings administrators, the companies and the banks, other experts involved in the cross-border insolvency proceedings, as well as for students to improve their theoretical knowledge about the cross-border insolvency.

 8. Interpretive versus noninterpretive content in top-selling radiology textbooks: what are we teaching medical students?

  Science.gov (United States)

  Webb, Emily M; Vella, Maya; Straus, Christopher M; Phelps, Andrew; Naeger, David M

  2015-04-01

  There are little data as to whether appropriate, cost effective, and safe ordering of imaging examinations are adequately taught in US medical school curricula. We sought to determine the proportion of noninterpretive content (such as appropriate ordering) versus interpretive content (such as reading a chest x-ray) in the top-selling medical student radiology textbooks. We performed an online search to identify a ranked list of the six top-selling general radiology textbooks for medical students. Each textbook was reviewed including content in the text, tables, images, figures, appendices, practice questions, question explanations, and glossaries. Individual pages of text and individual images were semiquantitatively scored on a six-level scale as to the percentage of material that was interpretive versus noninterpretive. The predominant imaging modality addressed in each was also recorded. Descriptive statistical analysis was performed. All six books had more interpretive content. On average, 1.4 pages of text focused on interpretation for every one page focused on noninterpretive content. Seventeen images/figures were dedicated to interpretive skills for every one focused on noninterpretive skills. In all books, the largest proportion of text and image content was dedicated to plain films (51.2%), with computed tomography (CT) a distant second (16%). The content on radiographs (3.1:1) and CT (1.6:1) was more interpretive than not. The current six top-selling medical student radiology textbooks contain a preponderance of material teaching image interpretation compared to material teaching noninterpretive skills, such as appropriate imaging examination selection, rational utilization, and patient safety. Copyright © 2015 AUR. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. The relationship between substance use, drug selling, and lethal violence in 25 juvenile murderers.

  Science.gov (United States)

  Mclaughlin, C R; Daniel, J; Joost, T F

  2000-03-01

  The goal of the present study was to determine the relationship between substance use, drug selling, and lethal violence in adolescent male homicide offenders and their victims. The study employed a retrospective review of criminal justice databases and medical examiner records for murders committed by 25 adolescent males incarcerated in the Commonwealth of Virginia juvenile correctional centers from February 1992 to July 1996. The perpetrator sample was 84% African American and 16% white. The average age at the time of the offense was 15.0 years (range = 13.0 to 17.7 years). The victims were 84% male, 60% African American and 32% white. The median victim age was 28.0 years (mean = 34.8, range = 17 months to 75 years). The results indicated that 52% of the murders were committed by juveniles with identified involvement in drug selling, and 28% of the murders were drug-related. Toxicology results indicated recent drug or alcohol use in 27% of the victims; while 74% of the perpetrators reported substance use, 35% indicating daily use. Using discriminant analysis, it was possible to accurately classify 86% of the drug-related murders with the variables of recent victim drug use and perpetrator substance use history. The results indicated that adolescent males involved in the sale and distribution of illegal drugs comprised a significant percentage of those incarcerated for murder. Recent victim drug use and perpetrator substance use may be important variables in identifying drug-related juvenile homicides. These results underscore the link between substance use, drug selling, and lethal violence.

 10. Selling the Space Telescope - The interpenetration of science, technology, and politics

  Science.gov (United States)

  Smith, Robert W.

  1991-01-01

  Attention is given to the politics of initiating the Space Telescope program and to the manner in which the coalition, or working consensus, for the Telescope was assembled, in particular, the role played by astronomers. It is contended that what ensued was a case study in the influence of government patronage on a large-scale scientific and technological program. It is concluded that while a politically feasible Space Telescope did result, in the selling process the Telescope had been both oversold and underfunded.

 11. THE SIGNIFICANCE OF UNIQUE SELLING PROPOSITION ON CONSUMER PURCHASING DECISIONS IN HOTELS

  OpenAIRE

  Ng'Ang'A, Diana

  2017-01-01

  The hospitality Industry is comprised of individual hotels in which each one of them differs in the way that they position their products and services with the intention of catering for the advancing present day consumer needs. It is hence important for hospitality businesses to possess a unique selling proposition. The objective of this study is to determine the importance of the 4 P’s of marketing mix in consumer purchasing decision. The 4 P’s concept is a tool used in modern marketing ...

 12. Extreme anthropogenic erosion: Topsoil Selling in the Mekong Delta and consequences for soil quality

  Science.gov (United States)

  Weigand, Susanne; Sebesvari, Zita; Vien, Duong Minh; Kruse, Jens; Guong, Vo Thi; Amelung, Wulf

  2017-04-01

  Increasing urbanization and industrialization leads to increasing demands for construction material, especially in low income countries. For this purpose topsoil is sometimes removed and used as construction material. Topsoil Selling is practiced around the world from America, Europe and Africa to Asia. In the Mekong Delta, Vietnam farmers physically remove the upper 10-40 cm of their paddy fields and sell it to contractors (= Topsoil Selling, TSS). The excavated material is used for road construction or brick production and therefore the most fertile part of the paddy soil is irrecoverably lost. The temporal effects of topsoil removal on soil quality are not yet fully understood. We hypothesized that after soil removal, soil quality and yield potential are significantly lower compared to the original topsoil. To test this hypothesis, we sampled two chronosequences in two different provinces of the Mekong Delta. The provinces are Sóc Trăng (Control, 1, 2, 3, 8 years after TSS) and Trà Vinh (Control, 3, 5, 8 years after TSS). The sampling areas differ in texture and cultivation practice: clayey-loamy vs. sandy-loamy and double vs. triple rice cropping. For each year of the chronosequence, 4 field sites were investigated. We sampled the Ap, Bg1, and Bg2 horizon up to 40 cm depth as composite samples from 6 to 8 cores per field. Soil organic carbon (Corg) stocks at TSS sites were up to 20 t/ha lower than at Control sites (Control: 50 t/ha) in Sóc Trăng and up to 15 t/ha lower in Tra Vinh (Control: 30 t/ha). Especially the Bg horizons revealed a continuous decline in Corg with time after soil removal. Analysis of available nutrients (Na, K, Ca, Mg, S, Fe, Al, Mn, Zn, Cu) determined by the Mehlich3-Method are still ongoing. Preliminary results, however, suggest that there is not sustainable loss of these elements after selling, but that initial risk of losses are reverted under prolonged management. Phosphorus fractionation according to the Hedley method indicate

 13. THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITY-BASED COSTING METHOD IN DETERMINING SELLING PRICES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhtarudin Muhtarudin

  2017-08-01

  -Based Costing method. After applying the latter cost determining the method there turned out to be a significant difference in the shoe production cost resulted from the inaccurate price calculation in the former method, as here a selling price is fixed by marking-up efforts aiming to cover the production cost. Determining a selling price in this way causes the selling price to be too low; thus it cannot optimize the profit. Keywords: Activity-Based Costing; Production Cost; Selling Price

 14. Optimal selling rules for monetary invariant criteria: tracking the maximum of a portfolio with negative drift

  OpenAIRE

  Elie, Romuald; Espinosa, Gilles-Edouard

  2013-01-01

  Considering a positive portfolio diffusion $X$ with negative drift, we investigate optimal stopping problems of the form $$ \\inf_\\theta \\Esp{f\\left(\\frac{X_\\theta}{\\Sup_{s\\in[0,\\tau]}{X_s}}\\right)}\\;,$$ where $f$ is a non-increasing function, $\\tau$ is the next random time where the portfolio $X$ crosses zero and $\\theta$ is any stopping time smaller than $\\tau$. Hereby, our motivation is the obtention of an optimal selling strategy minimizing the relative distance between the liquidation val...

 15. Ravi rahastamise lepingu sõlmimise menetluse regulatsiooni ja selle alusel Eesti Haigekassa poolt välja kujundatud halduspraktika kitsaskohad ning nende ületamise võimalused : [magistritöö] / Alle-Riin Nõgols ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõgols, Alle-Riin

  2012-01-01

  Ravi rahastamise lepingu olemusest ja sõlmimiseks läbiviidavast haldusmenetlusest, Eesti Haigekassa õiguslikust seisundist EL konkurentsiõiguse tähenduses, tervishoiuteenuse osutajate võrdse kohtlemise võimalustest ravi rahastamise lepingute sõlmimise protsessis

 16. Bu-Shen-Ning-Xin Decoction ameliorated the osteoporotic phenotype of ovariectomized mice without affecting the serum estrogen concentration or uterus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wang L

  2015-08-01

  Full Text Available Ling Wang,1,2,* Xue-Min Qiu,1,2,* Yu-Yan Gui,1,2 Ying-Ping Xu,1,2 Hans-Jürgen Gober,3 Da-Jin Li1 1Laboratory for Reproductive Immunology, Hospital and Institute of Obstetrics and Gynecology, IBS, Fudan University Shanghai Medical College, 2Shanghai Key Laboratory of Female Reproductive Endocrine Related Diseases, Shanghai, People’s Republic of China; 3Department of Pharmacy, Wagner Jauregg Hospital and Children’s Hospital, Linz, Austria *These authors contributed equally to this work Introduction: Bu-Shen-Ning-Xin Decoction (BSNXD, a traditional Chinese medicinal composition, has been used as a remedy for postmenopausal osteoporosis, but its effects on bone metabolism and the uterus have not been reported.Purpose: We aimed to determine the respective effects of BSNXD on the bones and the uterus of ovariectomized (OVX mice to evaluate the efficacy and safety of this herbal formula.Materials and methods: Postmenopausal osteoporosis animal models that were generated by ovariectomy were treated with BSNXD. Dual-energy X-ray absorptiometry was performed to analyze the bone mineral density, and histomorphometric analysis was performed to measure the parameters related to bone metabolism. Calcein labeling was performed to detect bone formation. The uteruses from the mice were weighed, and the histomorphometry was analyzed. Drug-derived serum was prepared to assess the 17-β-estradiol concentration via enzyme immunoassay.Results: BSNXD administration ameliorated the osteoporotic phenotype of OVX mice, as evidenced by an increase in the bone mineral density and bone volume; these effects could not be abolished by the administration of the aromatase inhibitor letrozole. Moreover, BSNXD had no effect on the serum estrogen concentration or uterus.Conclusion: These results suggest that BSNXD has ameliorating effects on bone loss due to estrogen deprivation without affecting the peripheral blood estrogen concentration or the uterus in OVX mice. Keywords

 17. Karistusõiguslik hädakaitse ja hädaseisund põhiõiguste piiramise alusena koolides ning nende suhestumine 1. jaanuaril 2016 jõustuva lastekaitseseaduse § 24 lõikega 3 / Anneli Soo

  Index Scriptorium Estoniae

  Soo, Anneli, 1984-

  2015-01-01

  Analüüs 1. jaanuaril 2016 jõustuva LaKS § 24 lõike 3 tähendusest teo õigusvastasust välistava asjaoluna ning kas see harmoneerub karistusõiguse dogmaatikaga hädakaitse ja hädaseisundi valdkonnas. Füüsilise vägivalla kasutamisest hädakaitse ja hädaseisundi olukorras koolis, vastavast kohtupraktikast

 18. The Determinants of Sell-side Analysts’ Forecast Accuracy and Media Exposure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samira Amadu Sorogho

  2017-09-01

  Full Text Available This study examines contributing factors to the differential forecasting abilities of sell-side analysts and the relation between the sentiments of these analysts and their media exposure. In particular, I investigate whether the level of optimism expressed in sell-side analysts’ reports of fifteen constituents of primarily the S&P 500 Oil and Gas Industry1, enhance the media appearance of these analysts. Using a number of variables estimated from the I/B/E/S Detail history database, 15,455 analyst reports collected from Thompson Reuters Investext and analyst media appearances obtained from Dow Jones Factiva from 1999 to 2014, I run a multiple linear regression to determine the effect of independent variables on dependent variables.  I find that an analyst’s forecast accuracy (as measured by the errors inherent in his forecasts is negatively associated with the analyst’s level of media exposure, experience, brokerage size, the number of times he revises his forecasts in a year and the number of companies followed by the analyst, and positively associated with the analyst’s level of optimism expressed in his reports, forecast horizon and the size of the company he follows.

 19. A Content Analysis of Unique Selling Propositions of Tobacco Print Ads.

  Science.gov (United States)

  Johnson Shen, Megan; Banerjee, Smita C; Greene, Kathryn; Carpenter, Amanda; Ostroff, Jamie S

  2017-03-01

  We describe the unique selling propositions (USPs) (propositions used to convince customers to use a particular brand/product by focusing on the unique benefit) of print tobacco ads. A qualitative content analysis was conducted of print tobacco ads (N = 171) selected from August 2012 to August 2013 for cigarettes, moist snuff, e-cigarettes, cigars, and snus to determine the content and themes of USPs for tobacco ads. Cigarette ad USP themes focused on portraying the product as attractive; moist snuff ads focused on portraying product as masculine; cigar ads focused on selling a "high end product;" and new and emerging tobacco products (e-cigarette, snus) focused on directly comparing these products to cigarettes. Whereas traditional tobacco product ads used USPs focused on themes of enjoyment and pleasure (eg, attractive for cigarettes, "high end product" for cigars), new and emerging tobacco product ads offered the unique benefit (USP) of their product being a better and "safer" alternative to traditional tobacco products. Snuff's USPs focused nearly exclusively on the masculinity of their products. Our results provide targets for potential tobacco regulatory actions that could be implemented to reduce demand for tobacco products by reducing their perceived unique benefits.

 20. A Content Analysis of Unique Selling Propositions of Tobacco Print Ads

  Science.gov (United States)

  Shen, Megan Johnson; Banerjee, Smita C.; Greene, Kathryn; Carpenter, Amanda; Ostroff, Jamie S.

  2017-01-01

  Objectives The present study described the unique selling propositions (USPs) (propositions used to convince customers to use a particular brand/product by focusing on the unique benefit) of print tobacco ads. Methods A qualitative content analysis was conducted of print tobacco ads (N = 171) selected from August 2012-August 2013 for cigarettes, moist snuff, e-cigarettes, cigars, and snus to determine the content and themes of USPs for tobacco ads. Results Cigarette ad USP themes focused on portraying the product as attractive; moist snuff ads focused on portraying product as masculine; cigar ads focused on selling a “high end product;” and new and emerging tobacco products (e-cigarette, snus) focused on directly comparing these products to cigarettes. Conclusions Whereas traditional tobacco product ads used USPs focused on themes of enjoyment and pleasure (eg, attractive for cigarettes, “high end product” for cigars), new and emerging tobacco product ads offered the unique benefit (USP) of their product being a better and “safer” alternative to traditional tobacco products. Snuff’s USPs focused nearly exclusively on the masculinity of their products. Results of this study provide targets for potential tobacco regulatory actions that could be implemented to reduce demand for tobacco products by reducing their perceived unique benefits. PMID:28452697

 1. Motivations for Selling Ecstasy among Young Adults in the Electronic Dance Music Club Culture in Brazil.

  Science.gov (United States)

  Remy, Lysa S; Buttram, Mance E; Kurtz, Steven P; Surratt, Hilary L; Pechansky, Flavio

  2017-01-01

  This article describes data on the motivations for selling ecstasy among young adults in the electronic dance music (EDM) club culture in Brazil. Individual interviews were conducted with 20 individuals recruited for their involvement in the EDM club scene. Eligible participants were aged 18-39 and reported ecstasy and/or LSD use one or more times in the past 90 days. Exclusion criteria included current treatment for drug/alcohol problems and cognitive impairment or clinically evident psychiatric disorder. Mean age was 22.92 (SD 2.77), 60% were male, 45% reported 12 or more years of education, 50% did not have a primary partner, 50% were living alone, and all had friends who also used ecstasy. Three main themes emerged: (1) "easy" transition from ecstasy user to seller; (2) desire to achieve popularity and fame; and (3) need to sell ecstasy to maintain the high cost of EDM club scene participation. This is one of the first studies of ecstasy sellers in Brazil. The results demonstrate the ease with which the participants transition from ecstasy user to seller. Given the potential health and social dangers associated with ecstasy use, public health campaigns to prevent ecstasy use and policy initiatives to limit the ecstasy supply are warranted.

 2. Data Warehouse, Data Mining Dan Konsep Cross-Selling Pada Analisis Penjualan Produk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eka Miranda

  2010-12-01

  Full Text Available This paper is about designing and implementing data warehousing and data mining, along with their roles in supporting decision-making related to sales product analysis in cross-selling concept of PT XYZ. The database the company used is not supporting data analysis and decision-making. Therefore, it made a data warehousing design that could be used to keep data in a huge amount and could give report and answer from user’s questions in ad hoc. The method is used to design and implement data warehousing and data mining which consists of literature study, company problem analysis, and data warehousing design, and testing result. The writing results are a data warehousing design and data mining and also the implementation of cross-selling concept to analysis the sales, purchases, and customers’ cancellation data. The data could be showed and analyzed from some point of views that could help managers to analyse and acknowledge more information. 

 3. The Role Of Cross Selling In SME Banking: An Analysis From Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hande Karadag

  2015-02-01

  Full Text Available Non-lending activities in SME financing is a phenomenon whose significance has recently been recognized. Provision of different products and services to companies is becoming an important profit center for banks serving SMEs and the supply side of SME financing has been experiencing a shift towards fee-based products and services, mainly due to the risks and challenges associated with SME lending. Despite these important developments in the industry, there are a limited number of studies that focus on the bank activities related with cross-selling to SMEs. This paper aims to address this gap in the literature, by investigating the role of cross selling in SME banking by analyzing the major business models and strategies both at international and local contexts. The study targets to make important contributions to SME finance and in particular SME banking literature, as it highlights the changing market structure in the supply-side of SME banking and pinpoints how best practices in international banking system can form examples for banks that prioritize growth in SME segment.   

 4. SELLING, DELIVERY AND TRADE MARKETING – AN OPERATIONAL TRIDENT OF THE DISTRIBUTION SYSTEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioana Olariu

  2013-12-01

  Full Text Available This paper highlights the way in which a distribution system can be made operational in FMCG, starting from the interaction between three components of the system: selling, delivery and trade marketing. On this basis, I have categorized the improvement opportunities of each component, using the appropriate key performance indicators (KPIs of the system objectives. The optimal configuration of instruments and successful interaction of these components, improve the distribution system contribution to company performance. A specific system, defined for solving marketing problems, must be designed according to this purpose, and in this regard, all the significant elements and relationships must be subordinate to the objective by which it will achieve the desired solution. Business objectives achievement can be measured as effectiveness - the degree to which objectives were achieved, or as efficiency - the degree to which objectives have been achieved in the available resources. For evaluating the effectiveness with which an operative marketing system turns its sources into necessary results to solve a problem, it requires certain criteria to measure performance. These three elements: selling, delivery and trade marketing, are a trident of distribution which can lead to an optimal approach of market opportunities.

 5. Selling space colonization and immortality: A psychosocial, anthropological critique of the rush to colonize Mars

  Science.gov (United States)

  Slobodian, Rayna Elizabeth

  2015-08-01

  Extensive media coverage regarding the proposal to send four people to Mars by 2025 has exploded recently. Private enterprise has taken the reins to venture into space, which has typically only been reserved for government agencies. I argue, that with this new direction comes less regulation, raising questions regarding the ethics of sending people into outer space to colonize Mars within a decade. Marketers selling colonization to the public include perspectives such as biological drives, species survival, inclusiveness and utopian ideals. I challenge these narratives by suggesting that much of our desire to colonize space within the next decade is motivated by ego, money and romanticism. More specifically, I will examine the roles that fear and stories of immortality play within selling space and how those stories are marketed. I am passionate about space and hope that one day humanity will colonize other worlds, but the rush to settle is dangerous and careless. I assert that humanity should first gain more experience and knowledge before colonizing outer space, using this research to mitigate the risk to astronauts and proceed with careful consideration for the lives of potential astronauts.

 6. Factors That Influence the Selling of Milk Through Milk Vending Machines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Doležalová

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of this paper is to assess the current situation in the sale of milk through vending machines in the context of the previous period of the decline in milk consumption, the transition of the Czech Republic towards the market economy, the transformation of agriculture, the entry into the EU and the concentration in the milk market and to define the basic motivational factors and barriers of the development of this distribution path. Technical problems with sales, intent to diversify milk selling and aiming the high profitability of the sale are the reasons for operating vending machines that are correlated with the share of this selling channel on producers’ total sales of milk. Vending machines are inhibited by misinformation from state authorities; other problems are weak support by media and low consumer awareness. The expectations of the operators concerning the development of the situation of the milk vending machines are rather optimistic: 36% of them expect an increase in sales, 48% expect the stagnation and only 16% expect the decrease.

 7. Consumer Preferences, Product Characteristics, and Potentially Allergenic Ingredients in Best-selling Moisturizers.

  Science.gov (United States)

  Xu, Shuai; Kwa, Michael; Lohman, Mary E; Evers-Meltzer, Rachel; Silverberg, Jonathan I

  2017-11-01

  Because moisturizer use is critical for the prevention and treatment of numerous dermatological conditions, patients frequently request product recommendations from dermatologists. To determine the product performance characteristics and ingredients of best-selling moisturizers. This cohort study involved publicly available data of the top 100 best-selling whole-body moisturizing products at 3 major online retailers (Amazon, Target, and Walmart). Products marketed for use on a specific body part (eg, face, hands, eyelids) were excluded. Pairwise comparisons of median price per ounce on the basis of marketing claims (eg, dermatologist recommended, fragrance free, hypoallergenic) and presence of ingredients represented in the North American Contact Dermatitis Group (NACDG) series were conducted using Wilcoxon rank sum tests. The effect of vehicle type (eg, ointment, lotion, cream, butter) was assessed using the Kruskal-Wallis test. Cross-reactors and botanicals for fragrances were derived from the American Contact Dermatitis Society's Contact Allergen Management Program database. A total of 174 unique best-selling moisturizer products were identified, constituting 109 713 reviews as of August 2016. The median price per ounce was $0.59 (range, $0.10-$9.51 per ounce) with a wide range (9400%). The most popular vehicles were lotions (102 [59%]), followed by creams (22 [13%]), oils (21 [12%]), butters (14 [8%]), and ointments (3 [2%]). Only 12% (n = 21) of best-selling moisturizer products were free of NACDG allergens. The 3 most common allergens were fragrance mix (n = 87), paraben mix (n = 75), and tocopherol (n = 74). Products with the claim "dermatologist recommended" had higher median price per ounce ($0.79; interquartile range [IQR], $0.56-$1.27) than products without the claim ($0.59; IQR, $0.34-$0.92). Products with the claim "phthalate free" had higher median price per ounce ($1.38; IQR, $0.86-$1.63) than products without the claim ($0.59; IQR

 8. PENERAPAN PERSONAL SELLING DALAM MEMASARKAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MITRA HARMONI KOTA MALANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fani Firmansyah, Dian Nailiyah

  2013-11-01

  Full Text Available Recently, many sharia financial institutes stand, either banks general or banks people of islamic finance. PT BPRS Mitra Harmoni Malang City as a new sharia financial institute is demanded to be able to compete to other financial institute, so that the marketting strategy  is needed fully. Personal selling is one of marketting method of producttion in order to be able to be pervaded by market. PT BPRS Mitra Harmoni Malang City markets payment product of murabahah by using the personal selling, can stand even more develope. This research it conducted to know how the application of personal selling in marketing murabahah  payment product in PT BPRS Mitra Harmoni Malang City. The kind of this research is method qualitative approach descriptive, the researcher describes how processes or steps personal selling conducted PT BPRS Mitra Harmoni Malang City, the technique of data collecttion uses the observation, interview and documentation. Method data analysis that researcher use is method data analysis descriptive. The research result shows that proses or step personal selling which is held in PT BPRS Mitra Harmoni Malang City is Prospecting Approach, Preapproach, Approach, Presentation, Handling Objection, Closing and follow up. Handling Objection which is held PT BPRS Mitra Harmoni Malang City is sales person continue closing sale without asked reservation prospective customers and do not dig the hidden reservation then use the reservation as an opportunity to provide more information and change the mind be a reason to buy.

 9. Kust leida naissoost meest? / Ramo Pener

  Index Scriptorium Estoniae

  Pener, Ramo

  2016-01-01

  Mõistest Gender Mainstreaming ning selle hukutava maailmavaate tagamaadest. Adekvaatse identiteedi kujunemise kaasaaitamisel on oluline aidata kaasa soorollide kujunemisele, selgitamisele ning toetamisele

 10. Natuke privaatsusest ja mõnevõrra enam selle jälitustegevuslikust riivest isikuandmeid töötleva Eesti avaliku võimu poolt / Eerik Kergandberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Kergandberg, Eerik, 1953-

  2005-01-01

  Artikkel on koostatud õiguskantsleri 2005. aasta teaduskonverentsi ettekande alusel ning keskendub eeskätt isikuandmete töötlemise tulemina privaatsust riivavale riiklikule tegevusele - jälitustegevusele ja sellega seotud aktuaalsematele probleemidele

 11. Vendas de bebidas alcóolicas: questões (IMpertinentes Selling alcoholic beverages: (IMpertinent questions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirian Cátia Vieira Basílio

  2006-12-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo é analisar a disponibilidade e o acesso à bebida alcoólica num bairro da cidade de Vitória/ES. Os dados foram obtidos através de pesquisa de campo na região selecionada utilizando a observação simples e a entrevista através da aplicação de questionários numa amostra de 10% dos estabelecimentos encontrados. Os pontos de venda funcionam 7 dias por semana; 68,8% vendem a credito e a um preço médio de R$ 0,41 (a dose de cachaça. 93,8% dos entrevistados não solicitam documento de identidade ao cliente antes de lhe vender bebidas. A relação entre número de moradias e número de pontos de venda foi de 3:1. A alta concentração de estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas no bairro aponta para a necessidade de pensar o entorno (regiões vizinhas da mesma. Estas regiões envolvem áreas marginalizadas onde ocorre tráfico de drogas, fazendo da região estudada uma área importante para o comércio, pela facilidade de acesso aos outros bairros adjacentes da cidade.The objective of this study is to analyse the availability and access to alcoholic beverages in a neighbour-hood in the city of Vitória/ES. Data was obtained by means of field research using simple observation method and the application of questionnaires in a sample of 10% of the establishments encountered in the region. These establishments are open seven days a week; 68,8% of these markets sell on credit and at a medium price of R$ 0,41 (one dose of "cachaça". 93,8% of the sellers who were interviewed doesn't check the identity cards of their clients before selling them the alcoholic beverages. The relation between the number of houses and establishments was 3:1. The high concentration of establishments which sell alcoholic beverages in the neighbourhood brings up the necessity to think about the neighbouring regions. These regions include marginalized areas where there is drug trafficking, making the studied region an important commercial

 12. IMPLEMENTASI PERSONAL SELLING OLEH AGENT DAN DOWNLINE PT MELILEA INTERNASIONAL INDONESIA CABANG KOTA BEKASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SALDI MATTA

  2016-11-01

  Full Text Available Brands and products compete with each other to gain market share. The right marketing communication and promotion strategy is one way to win the competition. The main characteristic of this personal selling strategy is the direct interaction between the salesperson and the potential customers, present and instantly know about the advantages and characteristics of products marketed to potential customers. One of the companies that implement this strategy as the main promotional activity is PT. International Melilea Indonesia as a distributor of Melilea organic products. The business and marketing systems run by agents and Melilea's downlines are Multi Level Marketing (MLM so that meeting with customers is an obligation in personal sales activities. This study was conducted to find out how the implementation of personal selling activities undertaken by agent and Melilea Distributor in Bekasi branch. This research uses qualitative approach with descriptive type. The method used is a case study to conduct in-depth interviews to informants. Implementation of personal selling activities of PT. Melilea Indonesia International in this case Melilea agent and downline at Bekasi branch is done through five stages: prospecting, approaching, service, interactive media, and consumer care.   Merk dan produk saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pangsa pasar. Strategi komunikasi dan promosi pemasaran yang tepat sebagai salah satu cara untuk memenangkan persaingan. Ciri utama dari strategi penjualan personal ini adalah interaksi langsung antara wiraniaga dengan calon konsumen, hadir dan langsung mengetahui tentang kelebihan dan karakteristik produk yang dipasarkan ke calon konsumen. Salah satu perusahaan yang menerapkan strategi ini sebagai kegiatan promosi utama adalah PT. International Melilea Indonesia sebagai distributor produk organik Melilea. Sistem bisnis dan pemasaran yang dijalankan oleh agen dan downline Melilea adalah Multi Level Marketing

 13. Strategi Komunikasi Persuasif Personal Selling dalam Meningkatkan Nasabah pada Produk Asuransi Umum di PT. Jasaraharja Putera Cabang Pekanbaru

  OpenAIRE

  Lubis, Evawani Elysa; Firdaus, Yanie Pratiwi

  2016-01-01

  Insurance is a product or service that is visible and there is no clarity of goods, therefore, the general public does not trust the insurance with a variety of things, such as a lack of confidence in the insurance, especially the old and procedures that are considered difficult to process a claim if a loss, and the rate high. PT. Jasaraharja Putera Branch Pekanbaru selling face to face (personal selling) with the aim to explain about the products offered. This study aims to determine the app...

 14. Perceived neighborhood illicit drug selling, peer illicit drug disapproval and illicit drug use among U.S. high school seniors

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Background This study examined associations between perceived neighborhood illicit drug selling, peer illicit drug disapproval and illicit drug use among a large nationally representative sample of U.S. high school seniors. Methods Data come from Monitoring the Future (2007–2011), an annual cross-sectional survey of U.S. high school seniors. Students reported neighborhood illicit drug selling, friend drug disapproval towards marijuana and cocaine use, and past 12-month and past 30-day illicit drug use (N = 10,050). Multinomial logistic regression models were fit to explain use of 1) just marijuana, 2) one illicit drug other than marijuana, and 3) more than one illicit drug other than marijuana, compared to “no use”. Results Report of neighborhood illicit drug selling was associated with lower friend disapproval of marijuana and cocaine; e.g., those who reported seeing neighborhood sales “almost every day” were less likely to report their friends strongly disapproved of marijuana (adjusted odds ratio [AOR] = 0.38, 95% CI: 0.29, 0.49) compared to those who reported never seeing neighborhood drug selling and reported no disapproval. Perception of neighborhood illicit drug selling was also associated with past-year drug use and past-month drug use; e.g., those who reported seeing neighborhood sales “almost every day” were more likely to report 30-day use of more than one illicit drug (AOR = 11.11, 95% CI: 7.47, 16.52) compared to those who reported never seeing neighborhood drug selling and reported no 30-day use of illicit drugs. Conclusions Perceived neighborhood drug selling was associated with lower peer disapproval and more illicit drug use among a population-based nationally representative sample of U.S. high school seniors. Policy interventions to reduce “open” (visible) neighborhood drug selling (e.g., problem-oriented policing and modifications to the physical environment such as installing and monitoring surveillance cameras) may

 15. Optimal selling price and energy procurement strategies for a retailer in an electricity market

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hatami, A.R.; Seifi, H.; Sheikh-El-Eslami, M.K.

  2009-01-01

  In an electricity market, the retailer sets up contracts with the wholesale side for purchasing electricity and with the customers for its selling. This paper proposes a mathematical method based on mixed-integer stochastic programming to determine the optimal sale price of electricity to customers and the electricity procurement policy of a retailer for a specified period. The retailer has multiple choices for electricity procurement, such as spot market, forward contracts, call options and self-production. Risk is considered and modeled by conditional value-at-risk methodology. Also, the competition between retailers is modeled using a market share function. A case study is illustrated to demonstrate the capability of the proposed method. (author)

 16. Book review: Pradeep, A.K.: "The buying brain: secrets for selling to the subconscious mind"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neven Kružljak

  2011-12-01

  Full Text Available Knjiga The Buying Brain: Secrets for Selling to the Subconscious Mind objavljena je 2010. godine, a izdavač je John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA. Djelo sadrži 231 stranicu podijeljenu u 18 poglavlja poredanih tako da čitatelja postupno uvode u područje neuromarketinga. Autor započinje predstavljajući trenutačnu problematiku u istraživanju tržišta i otkrivanju želja potrošača, nastavlja opisom neuromarketinških tehnologija, strukturom i osnovnim funkcijama mozga. Slijede savjeti o učinkovitom upravljanju markom, dizajniranju proizvoda te organiziranju prodajnog prostora, potkrijepljeni autorovim saznanjima iz provedenih istraživanja.

 17. Stellar performance: top honor for Tesco - new generation of mechanical muscle sells like hot cakes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jaremko, G.

  1997-01-01

  Tesco Corporation, a Calgary-based oil field equipment supply company, was recently awarded the 1997 Canada Export Award. The award was for top performance in selling, leasing and maintaining (all in one package) a top drive unit. The unit rotates drills up from rig floors to the top of the pipe strings that drive the drill bits into the earth. There are currently some 130 Tesco machines in action despite heavy competition from industry giant Varco and others. Tesco is also developing new product lines for the rapidly developing 'underbalanced drilling' market, and is testing a new concept for simultaneous drilling and casing of wells. If this concept works out as expected, Tesco will have the market all to itself, at least until competitors catch up

 18. Sell by auction instead of giving away. A solution for the atomic conflict

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frondel, Manuel; Schmidt, Christoph M.; Bochum Univ.

  2010-01-01

  Controversial as it may be, an extension of the limited operating permits granted to German nuclear power plants could benefit all interests involved: climate protection, security of supply and the efficiency of power production. Public acceptance of the contemplated extension is poor, but this need not be so. An intelligently organised auction could make it possible to sell permit extensions such that the additional profit made by electricity producers would largely be skimmed off and public revenue maximised. If the nuclear power dividend thus earned were to be wisely invested by the political leadership for society's future prosperity, the present nuclear power conflict could be transformed into a sustainable nuclear power consensus, for the benefit of the environment, consumers and the energy-dependent sectors of the economy.

 19. Selling the Arc of Crisis: Promoting Foreign Policy Change during the Carter Presidency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  da Vinha Luis

  2016-04-01

  Full Text Available The Carter Administration came to Office seeking to continue a policy of détente. However, the Administration’s policy vis-à-vis the Soviets became more assertive throughout the Presidency, culminating in the Carter Doctrine. The current paper applies a conceptual framework for “issue selling” to argue that a more assertive foreign policy was being promoted by the Assistant to the President for National Security Affairs and his NSC staff since the early days of the Carter Presidency. By applying an assortment of issue selling strategies, Zbigniew Brzezinski and the NSC staff were able to exploit the communicative interactions amongst the political leadership to continuously promote a more forceful US policy towards the Soviets. By being able to interpret and define the problem representation facing the Administration, the APNSA was able initiate and continuously promote a wholesale policy transformation leading to the development of the Carter Doctrine.

 20. Stellar performance: top honor for Tesco - new generation of mechanical muscle sells like hot cakes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jaremko, G.

  1997-10-06

  Tesco Corporation, a Calgary-based oil field equipment supply company, was recently awarded the 1997 Canada Export Award. The award was for top performance in selling, leasing and maintaining (all in one package) a top drive unit. The unit rotates drills up from rig floors to the top of the pipe strings that drive the drill bits into the earth. There are currently some 130 Tesco machines in action despite heavy competition from industry giant Varco and others. Tesco is also developing new product lines for the rapidly developing `underbalanced drilling` market, and is testing a new concept for simultaneous drilling and casing of wells. If this concept works out as expected, Tesco will have the market all to itself, at least until competitors catch up.

 1. Analisis Penerapan Value Creation Selling dalam Strategi Pemasaran Perusahaan Jasa Logistik: Studi Kasus di PT XYZ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darjat Sudrajat

  2012-05-01

  Full Text Available A company is a market-oriented when the culture of value creation superior customer systematically and comprehensively implemented on company concerned. Value can be defined as the ratio of benefit to cost, where customers expect a rate of return equal or exceed the costs they incurred to obtain the products they bought. From the case studies conducted on PT XYZ, then, in getting the project tender delivery of goods geophysical equipment for the Brunei Loon project, it has been implemented value selling creation, which includes three main components, ie customer portraits, the proposed value, and benefits to customers or total value of ownership. Overall, the efficiency given value is about 20% compared to its closest competitor, the safety shipping and on time, as well as the positive benefits of the profit margin, cash flow, return on investment, brand equity, market share and customers.

 2. Implementing relational marketing in a coffee selling company in Baja California

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isaac Cruz Estrada

  2018-01-01

  Full Text Available The aim of this investigation is to propose a relationship marketing process in a coffee selling company in Baja California as a case study. First, relationship marketing is conceptualized and its contribution to the creation of value in organizations is analyzed; moreover, empirical studies from various authors, who point out the influence of this process on customer satisfaction, are included. 149 surveys were conducted in order to obtain the correlation between the guarantee to offer a product or service and value generation by delivering tangible and intangible elements for customer satisfaction. This proposal belongs to the company where the research was carried out; it can be adapted to organizations which offer a service and are in the situation studied.

 3. A distributed algorithm for demand-side management: Selling back to the grid.

  Science.gov (United States)

  Latifi, Milad; Khalili, Azam; Rastegarnia, Amir; Zandi, Sajad; Bazzi, Wael M

  2017-11-01

  Demand side energy consumption scheduling is a well-known issue in the smart grid research area. However, there is lack of a comprehensive method to manage the demand side and consumer behavior in order to obtain an optimum solution. The method needs to address several aspects, including the scale-free requirement and distributed nature of the problem, consideration of renewable resources, allowing consumers to sell electricity back to the main grid, and adaptivity to a local change in the solution point. In addition, the model should allow compensation to consumers and ensurance of certain satisfaction levels. To tackle these issues, this paper proposes a novel autonomous demand side management technique which minimizes consumer utility costs and maximizes consumer comfort levels in a fully distributed manner. The technique uses a new logarithmic cost function and allows consumers to sell excess electricity (e.g. from renewable resources) back to the grid in order to reduce their electric utility bill. To develop the proposed scheme, we first formulate the problem as a constrained convex minimization problem. Then, it is converted to an unconstrained version using the segmentation-based penalty method. At each consumer location, we deploy an adaptive diffusion approach to obtain the solution in a distributed fashion. The use of adaptive diffusion makes it possible for consumers to find the optimum energy consumption schedule with a small number of information exchanges. Moreover, the proposed method is able to track drifts resulting from changes in the price parameters and consumer preferences. Simulations and numerical results show that our framework can reduce the total load demand peaks, lower the consumer utility bill, and improve the consumer comfort level.

 4. SELLING CANANG SARI (As an Alternative of Effort in Informal Sector to overcome household economics problem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desak Putu Eka Nilakusmawati

  2012-11-01

  Full Text Available Decrease in family income represent an impact of economic pressures, as an effect of economic crisis. Other side, the existing problems that extension of the job opportunity in the urban area with existence of development in the various sector do not absorb entire labour force which is progressively growing larger its amount.Economic problem force woman of lower economic class to involved take part in earning for increase family income by working beyond domestic sectors. Involvement of woman in labor market trigered by family’s economic problems, besides existence of the job opportunity factor. Alternative effort being carried out is by selling canang.Increasing of urban community activities in Denpasar City makes them have no time to make banten or canang. To find an easier way to overcome this situation, many people tend to buy canang/banten which is ready to use, also more practical and spent less time than the time spent when they make by themselves . This phenomenon gives a chance to canang sellers to get income additional. In the difficult condition of the economics problem, many woman have to take part to overcome economic problems which they face. One of the alternative is involved into labour market, and involve in trade is one of the choice. Because of the existence of opportunity as explained above, many women overcome their economic problems and try to give contribution to their family income by selling the canang.Phenomenon more and more canang sellers which are spread alongside the road side in Denpasar City shown that the informal sector have a great role to maintaining and also improving household economics. The effort as the canang seller can represent an alternative of effort in informal sector to overcome economics problem in the household level. Roles of woman as a subject of this informal sector, have a big contribution in maintaining household economics.

 5. A distributed algorithm for demand-side management: Selling back to the grid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milad Latifi

  2017-11-01

  Full Text Available Demand side energy consumption scheduling is a well-known issue in the smart grid research area. However, there is lack of a comprehensive method to manage the demand side and consumer behavior in order to obtain an optimum solution. The method needs to address several aspects, including the scale-free requirement and distributed nature of the problem, consideration of renewable resources, allowing consumers to sell electricity back to the main grid, and adaptivity to a local change in the solution point. In addition, the model should allow compensation to consumers and ensurance of certain satisfaction levels. To tackle these issues, this paper proposes a novel autonomous demand side management technique which minimizes consumer utility costs and maximizes consumer comfort levels in a fully distributed manner. The technique uses a new logarithmic cost function and allows consumers to sell excess electricity (e.g. from renewable resources back to the grid in order to reduce their electric utility bill. To develop the proposed scheme, we first formulate the problem as a constrained convex minimization problem. Then, it is converted to an unconstrained version using the segmentation-based penalty method. At each consumer location, we deploy an adaptive diffusion approach to obtain the solution in a distributed fashion. The use of adaptive diffusion makes it possible for consumers to find the optimum energy consumption schedule with a small number of information exchanges. Moreover, the proposed method is able to track drifts resulting from changes in the price parameters and consumer preferences. Simulations and numerical results show that our framework can reduce the total load demand peaks, lower the consumer utility bill, and improve the consumer comfort level. Keywords: Energy, Systems engineering, Electrical engineering

 6. Who sells what? Country specific differences in substance availability on the Agora cryptomarket.

  Science.gov (United States)

  Van Buskirk, Joe; Naicker, Sundresan; Roxburgh, Amanda; Bruno, Raimondo; Burns, Lucinda

  2016-09-01

  To date monitoring of cryptomarkets operating on the dark net has largely focused on market size and substance availability. Less is known of country specific differences in these indicators and how they may corroborate population prevalence estimates for substance use in different countries. All substance listings from the cryptomarket Agora were recorded over seven time points throughout February and March 2015. Agora was chosen due to its size as the second largest cryptomarket operating and the level of detail of information provided in individual substance listings. Data were collated and the number of unique sellers selling each substance by country of origin was analysed. An average of 14,456.7 substance listings were identified across sampled days from 868.7 unique sellers. The top five countries by number of listings were the USA, United Kingdom, Australia, China and the Netherlands, collectively accounting for 61.8% of all identified listings and 68% of all unique sellers. Australia was over represented in terms of sellers per capita, while China was over represented in new psychoactive substance (NPS) listings. When examined by number of listings per seller, the Netherlands and China stood out as particularly large, likely due to these countries' role in the local production of various illicit and new psychoactive substances. Numbers of sellers by country of origin appear to be influenced by several factors. Australia's overrepresentation in sellers per capita may indicate its relative geographical isolation and the potential for profit margins from selling online, while China's overrepresentation in NPS listings may reflect domestic production of these substances. Continued monitoring will provide enhanced understanding of the increasingly complex and globalised nature of illicit drug markets. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 7. David and Goliath : the procedures for selling ENEL distribution lines to city-owned companies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Onofri, L.

  2005-01-01

  This paper analyzed the economic impacts of the provisions under Article 9 of the Bersani Decree, relating to the sale of the ENEL distribution networks to city-owned companies, with particular reference to the ENEL-AEM Milano case. The Bersani Decree states that the sale of networks must be made according to normal market rules, but also rules that ENEL is obliged to sell its own distribution network. Through the use of analytical instruments inspired by the contract theory, this study highlighted several contradictions in the decree. It was noted that the deferment to private parties bargaining to perform the sale was contradictory, as it was counterbalanced and blocked by the legal compulsion to sell. The Bersani Decree influences the bargaining power of the parties by handing it over to the city-owned company, who then make as low an evaluation of the contract as possible. This has prompted several companies to seek arbitration. If the arbitrators are unable to arrive at a satisfactory price, the contract will not be completed. The refusal to accept a proposed price may be seen as an attempt to negotiate a different purchase price. In addition, magistrates undertake the bargaining power that would be be granted to both parties to respect the Bersani Decree, in that the magistrate has the power to order one or both parties to conclude the contract. The independent setting of the sale is compromised and does not necessarily reflect the evaluations of parties involved. Appeals to appraisers, hearings and research mean that the costs to both parties, and society, increases. It was suggested that legislators should allow the market to work independently, without mandating the terms of private companies' transactions, and without additional procedural phases. A market-oriented formulation could avoid useless extensions and costs in the sale of ENEL-owned distribution networks to city-owned companies. 17 refs., 4 tabs., 12 figs

 8. 24 CFR 100.135 - Unlawful practices in the selling, brokering, or appraising of residential real property.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 24 Housing and Urban Development 1 2010-04-01 2010-04-01 false Unlawful practices in the selling, brokering, or appraising of residential real property. 100.135 Section 100.135 Housing and Urban Development... residential real property in connection with the sale, rental, or financing of any dwelling where the person...

 9. The Effects of Task Clarification, Visual Prompts, and Graphic Feedback on Customer Greeting and Up-Selling in a Restaurant

  Science.gov (United States)

  Squires, James; Wilder, David A.; Fixsen, Amanda; Hess, Erica; Rost, Kristen; Curran, Ryan; Zonneveld, Kimberly

  2007-01-01

  An intervention consisting of task clarification, visual prompts, and graphic feedback was evaluated to increase customer greeting and up-selling in a restaurant. A combination multiple baseline and reversal design was used to evaluate intervention effects. Although all interventions improved performance over baseline, the delivery of graphic…

 10. Teaching "Yes, And" … Improv in Sales Classes: Enhancing Student Adaptive Selling Skills, Sales Performance, and Teaching Evaluations

  Science.gov (United States)

  Rocco, Richard A.; Whalen, D. Joel

  2014-01-01

  In an application of experiential learning, assessment, and career development, this article reports a field experiment of teaching sales students adaptive selling skills via an "Improvisational (Improv) Comedy" technique: "Yes, And." Students learn this well-established theatrical improv method via classroom lecture,…

 11. The innovation effect of user design: Exploring consumers' innovation perceptions of firms selling products designed by users

  NARCIS (Netherlands)

  M. Schreier (Martin); C. Fuchs (Christoph); D.W. Dahl (Darren)

  2012-01-01

  textabstractThe authors study consumer perceptions of firms that sell products designed by users. In contrast with the traditional design mode, in which professional designers employed by firms handle the design task, common design by users involves the firm's user community in creating new product

 12. 17 CFR 1.39 - Simultaneous buying and selling orders of different principals; execution of, for and between...

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 17 Commodity and Securities Exchanges 1 2010-04-01 2010-04-01 false Simultaneous buying and... Commodity and Securities Exchanges COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION GENERAL REGULATIONS UNDER THE COMMODITY EXCHANGE ACT Recordkeeping § 1.39 Simultaneous buying and selling orders of different principals...

 13. 40 CFR 1042.330 - Selling engines from an engine family with a suspended certificate of conformity.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... with a suspended certificate of conformity. 1042.330 Section 1042.330 Protection of Environment... engines from an engine family with a suspended certificate of conformity. You may sell engines that you produce after we suspend the engine family's certificate of conformity under § 1042.315 only if one of the...

 14. Do retailers really profit from ambidextrous managers? : the impact of frontline mechanisms on new and existing product selling performance

  NARCIS (Netherlands)

  Borgh, van der W.; Schepers, J.J.L.

  2014-01-01

  When manufacturers introduce a new product to the market, downstream retail partners are faced with inherent trade-offs. Retail sales personnel have to support the new product's introduction with substantial sales efforts but also sell the existing products in stock, before storage and devaluation

 15. Negotiating the city: Exploring the intersecting vulnerabilities of non-national migrant mothers who sell sex in Johannesburg, South Africa

  NARCIS (Netherlands)

  Walker, Becky; Vearey, Jo; Nencel, L.S.

  2017-01-01

  This article explores the intersecting vulnerabilities of non-national migrant mothers who sell sex in Johannesburg, South Africa – one of the most unequal cities in the world. Migrants who struggle to access the benefits of the city live and work in precarious peripheral spaces where they

 16. Gender Differences in Personal Selling Ethics Evaluations: Do They Exist and What Does Their Existence Mean for Teaching Sales Ethics?

  Science.gov (United States)

  Donoho, Casey; Heinze, Timothy; Kondo, Christopher

  2012-01-01

  Sales career opportunities are growing, and the number of women in sales is increasing. Educators must adequately prepare both men and women for today's ethical sales dilemmas. Using the Personal Selling Ethics Scale, the current study analyzes the impact of idealism and relativism on the sales ethics evaluations of men and women. Results indicate…

 17. 41 CFR 102-74.75 - May Federal agencies sell tobacco products in vending machines in Government-owned and leased space?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... sell tobacco products in vending machines in Government-owned and leased space? 102-74.75 Section 102... Services § 102-74.75 May Federal agencies sell tobacco products in vending machines in Government-owned and leased space? No. Section 636 of Public Law 104-52 prohibits the sale of tobacco products in vending...

 18. Tahe lepinguõiguses ja selle roll lepingute sõlmimisel : [bakalaureusetöö] / Tiina Pappel ; Õigusinstituut ; juhendaja: Margus Kingisepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Pappel, Tiina

  1999-01-01

  Tahte olemus ja selle käsitlus lepinguteooria arengus, tahet käsitlevad lepinguteooriad, tahteavaldus, tahteavalduse siduvus ja ulatus, tahte mittevastavus tahteavaldusele ja selle tagajärjed.Vt. ka Õigusinstituudi toimetised (1999) nr. 2, lk. 8-9

 19. 25 CFR 309.9 - When can non-Indians make and sell products in the style of Indian arts and crafts?

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... of Indian arts and crafts? 309.9 Section 309.9 Indians INDIAN ARTS AND CRAFTS BOARD, DEPARTMENT OF THE INTERIOR PROTECTION OF INDIAN ARTS AND CRAFTS PRODUCTS § 309.9 When can non-Indians make and sell products in the style of Indian arts and crafts? A non-Indian can make and sell products in the style of...

 20. Potential benefits of minimum unit pricing for alcohol versus a ban on below cost selling in England 2014: modelling study.

  Science.gov (United States)

  Brennan, Alan; Meng, Yang; Holmes, John; Hill-McManus, Daniel; Meier, Petra S

  2014-09-30

  To evaluate the potential impact of two alcohol control policies under consideration in England: banning below cost selling of alcohol and minimum unit pricing. Modelling study using the Sheffield Alcohol Policy Model version 2.5. England 2014-15. Adults and young people aged 16 or more, including subgroups of moderate, hazardous, and harmful drinkers. Policy to ban below cost selling, which means that the selling price to consumers could not be lower than tax payable on the product, compared with policies of minimum unit pricing at £0.40 (€0.57; $0.75), 45 p, and 50 p per unit (7.9 g/10 mL) of pure alcohol. Changes in mean consumption in terms of units of alcohol, drinkers' expenditure, and reductions in deaths, illnesses, admissions to hospital, and quality adjusted life years. The proportion of the market affected is a key driver of impact, with just 0.7% of all units estimated to be sold below the duty plus value added tax threshold implied by a ban on below cost selling, compared with 23.2% of units for a 45 p minimum unit price. Below cost selling is estimated to reduce harmful drinkers' mean annual consumption by just 0.08%, around 3 units per year, compared with 3.7% or 137 units per year for a 45 p minimum unit price (an approximately 45 times greater effect). The ban on below cost selling has a small effect on population health-saving an estimated 14 deaths and 500 admissions to hospital per annum. In contrast, a 45 p minimum unit price is estimated to save 624 deaths and 23,700 hospital admissions. Most of the harm reductions (for example, 89% of estimated deaths saved per annum) are estimated to occur in the 5.3% of people who are harmful drinkers. The ban on below cost selling, implemented in the England in May 2014, is estimated to have small effects on consumption and health harm. The previously announced policy of a minimum unit price, if set at expected levels between 40 p and 50 p per unit, is estimated to have an approximately 40-50 times

 1. State sells oil and gas shares in Norway - Statoil to stock exchange list

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kimpanpaeae, M.

  2001-01-01

  After several months debate the government of Norway has decided to sell parts of the national oil-company Staoil as well as state-owned gas and oil shares. The government has stated that in the first stage it would be possible to privatize 20% of the Statoil. The market value of Staoil in summer 1999 was estimated to 120 billion NOK and the value has been estimated to increase ever since. The same proposal includes selling 20% of the national oil and gas shares SDOEE. 15 % would be sold to Statoil before listing the company into the stock exchange and the rest to Norsk Hydro and other national and international companies. The remaining share, the value of which is about 500 billion NOK, will become a part of a new state-owned company. The oil and energy ministry of Norway has estimated that the market value of SDOEE is about 600 billion NOK. Advisory committee decided to increase the share to be sold of SDOEE to 21.5%, the share of other companies being 6.5%. SDOEE was grounded in 1985. Since then a part of the oil and gas income of Statoil has gone into the balances of Statoil and another part directly to the state. Statoil has been responsible for the oil and gas sales of SDOEE. SDOEE's gas and oil reserves have been estimated to be about 9.8 billion barrels, 35% of which is oil and the rest natural gas. A new independent state owned company will be founded for transport of natural gas as a part of the change process. Oil companies and other energy companies will deliver the natural gas also in the future. In addition to the national arrangements, the EU's gas market directive will lead to changes in the Norwegian gas sales. As a part of the European Economic Area Norway will put the EU's gas markets directive into force without any transition period. The directive will decrease the price of natural gas and hence the income of Norway from natural gas is estimated to decrease significantly. At the moment the sales company GFU is responsible for organizing the

 2. Valge Laeva hukk : Estonia katastroof meie peas = The wreck of the White ship : on the catastrophe of the Estonia / Anders Härm

  Index Scriptorium Estoniae

  Härm, Anders, 1977-

  2009-01-01

  "Estonia" katasroofist ja meedia osast selle kajastamisel, Juhan Leinbergist ja maltsvetlusest ning "valge laeva" kui priiuse laeva ja lootuse kujundist Eesti kultuuris ning selle tähendusest eestlaste teadvuses

 3. Women who sell sex in a Ugandan trading town: life histories, survival strategies and risk.

  Science.gov (United States)

  Gysels, Marjolein; Pool, Robert; Nnalusiba, Betty

  2002-01-01

  Little is known about the background of commercial sex workers in Africa. This study investigated how women in a trading town on the trans-Africa highway in southwest Uganda become involved in commercial sex work, which factors contribute to their economic success or lack of success, and what effect life trajectories and economic success have on negotiating power and risk behaviour. Over the course of two years detailed life histories of 34 women were collected through recording open, in-depth interviews, the collection of sexual and income and expenditure diaries, visits to the women's native villages, and participant observation. The women share similar disadvantaged backgrounds and this has played a role in their move into commercial sex. They have divergent experiences, however, in their utilisation of opportunities and in the level of success they achieve. They have developed different life styles and a variety of ways of dealing with sexual relationships. Three groups of women were identified: (1) women who work in the back-street bars, have no capital of their own and are almost entirely dependent on selling sex for their livelihood; (2) waitresses in the bars along the main road who engage in a more institutionalised kind of commercial sex, often mediated by middlemen and (3) the more successful entrepreneurs who earn money from their own bars as well as from commercial sex. The three groups had different risk profiles. Due partly to their financial independence from men, women in the latter group have taken control of sexual relationships and can negotiate good sexual deals for themselves, both financially and in terms of safe sex. The poorer women were more vulnerable and less able to negotiate safer sex. A disadvantaged background and restricted access to economic resources are the major reasons for women gravitating to commercial sex work. Various aspects of personality play a role in utilising income from commercial sex to set up an economic basis that

 4. Buying on margin, selling short in an agent-based market model

  Science.gov (United States)

  Zhang, Ting; Li, Honggang

  2013-09-01

  Credit trading, or leverage trading, which includes buying on margin and selling short, plays an important role in financial markets, where agents tend to increase their leverages for increased profits. This paper presents an agent-based asset market model to study the effect of the permissive leverage level on traders’ wealth and overall market indicators. In this model, heterogeneous agents can assume fundamental value-converging expectations or trend-persistence expectations, and their effective demands of assets depend both on demand willingness and wealth constraints, where leverage can relieve the wealth constraints to some extent. The asset market price is determined by a market maker, who watches the market excess demand, and is influenced by noise factors. By simulations, we examine market results for different leverage ratios. At the individual level, we focus on how the leverage ratio influences agents’ wealth accumulation. At the market level, we focus on how the leverage ratio influences changes in the asset price, volatility, and trading volume. Qualitatively, our model provides some meaningful results supported by empirical facts. More importantly, we find a continuous phase transition as we increase the leverage threshold, which may provide a further prospective of credit trading.

 5. How to sell renewable electricity. Interactions of the intraday and day-ahead market under uncertainty

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Knaut, Andreas; Obermueller, Frank

  2016-04-15

  Uncertainty about renewable production increases the importance of sequential short-term trading in electricity markets. We consider a two-stage market where conventional and renewable producers compete in order to satisfy the demand of consumers. The trading in the first stage takes place under uncertainty about production levels of renewable producers, which can be associated with trading in the day-ahead market. In the second stage, which we consider as the intraday market, uncertainty about the production levels is resolved. Our model is able to capture different levels of flexibility for conventional producers as well as different levels of competition for renewable producers. We find that it is optimal for renewable producers to sell less than the expected production in the day-ahead market. In situations with high renewable production it is even profitable for renewable producers to withhold quantities in the intraday market. However, for an increasing number of renewable producers, the optimal quantity tends towards the expected production level. More competition as well as a more flexible power plant fleet lead to an increase in overall welfare, which can even be further increased by delaying the gate-closure of the day-ahead market or by improving the quality of renewable production forecasts.

 6. When sex doesn't sell: using sexualized images of women reduces support for ethical campaigns.

  Science.gov (United States)

  Bongiorno, Renata; Bain, Paul G; Haslam, Nick

  2013-01-01

  Images of scantily clad women are used by advertisers to make products more attractive to men. This "sex sells" approach is increasingly employed to promote ethical causes, most prominently by the animal-rights organization PETA. Yet sexualized images can dehumanize women, leaving an unresolved paradox--is it effective to advertise an ethical cause using unethical means? In Study 1, a sample of Australian male undergraduates (N = 82) viewed PETA advertisements containing either sexualized or non-sexualized images of women. Intentions to support the ethical organization were reduced for those exposed to the sexualized advertising, and this was explained by their dehumanization of the sexualized women, and not by increased arousal. Study 2 used a mixed-gender community sample from the United States (N = 280), replicating this finding and extending it by showing that behaviors helpful to the ethical cause diminished after viewing the sexualized advertisements, which was again mediated by the dehumanization of the women depicted. Alternative explanations relating to the reduced credibility of the sexualized women and their objectification were not supported. When promoting ethical causes, organizations may benefit from using advertising strategies that do not dehumanize women.

 7. Medico-legal aspects of congenital heart diseases in buying and selling of pets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annamaria Passantino

  2017-01-01

  Full Text Available Aim: The veterinarian should be able to assess congenital and inherited malformations such as heart defects because they may be object of legal disputes. In this study, the authors report some cases of congenital heart defects in pets (dogs and cats to clarify whether or not they may be considered a redhibitory defect. Materials and Methods: A total of 28 medical records of pets referred with suspected congenital heart disease were examined. All patients aged between 3 and 24 months underwent clinical examination, chest X-ray examination, electrocardiogram, and echocardiography and angiocardiography when necessary. Results: Congenital heart diseases or associated cardiac malformations were confirmed. Considering the above congenital diseases as redhibitory defect and the rights of the owners from a strictly legal viewpoint, 9 owners demanded an estimatory action and 11 a redhibitory action; 1 owner decided to demand the reimbursement of veterinary expenses because the animal died; 7 owners took no legal action but requested surgical intervention. Conclusions: Until more appropriate and detailed legislation on the buying and selling of pet animals is put in place; the authors propose to include in the contract a temporal extension of the guarantee relating to congenital heart disease, which can often become evident later.

 8. Sharing and selling of prescription medications in a college student sample

  Science.gov (United States)

  Garnier, Laura M.; Arria, Amelia M.; Caldeira, Kimberly M.; Vincent, Kathryn B.; O’Grady, Kevin E.; Wish, Eric D.

  2009-01-01

  Objectives To estimate the prevalence of prescription medication diversion among college students; to compare classes of medications with respect to the likelihood of diversion; to document the most common methods of diversion; and to examine the characteristics of students who diverted medications. Method A cross-sectional analysis of personal interview data collected between August 2006 and August 2007 as part of an ongoing longitudinal study. The cohort of students, who were between the ages 17 and 19 at study onset, attended a large public university in the mid-Atlantic region. Information was gathered regarding a wide variety of variables, including demographics, diversion of medically prescribed drugs, illicit drug use, and childhood conduct problems. Results Among 483 students prescribed a medication, 35.8% diverted a medication at least once in their lifetime. The most commonly diverted medication classes were prescription ADHD medication, with a 61.7% diversion rate, and prescription analgesics (35.1% diversion rate). Sharing was the most common method of diversion, with 33.6% of students sharing their medication(s) and 9.3% selling in their lifetime. Comparative analyses revealed that prescription medication diverters had used more illicit drugs in the past year and had more childhood conduct problems than non-diverters. Conclusions If confirmed, these findings have important clinical implications for improved physician-patient communication and vigilance regarding prescribing analgesic and stimulant medications for young adults. PMID:20331930

 9. Selling medical travel to US patient-consumers: the cultural appeal of website marketing messages.

  Science.gov (United States)

  Sobo, Elisa J; Herlihy, Elizabeth; Bicker, Mary

  2011-04-01

  More US-based patients than ever are travelling abroad for medical or dental services. Beyond financial incentives, what cultural factors have supported this trend? Because of their interest in selling medical travel, medical travel agencies (MTAs) have vested interests in this question. To find out how they are answering it, an ethnographic content analysis of MTA websites was undertaken. Beyond themes promoting a 'worry-free experience' of 'legitimate services', themes linking healthcare consumerism to culturally specific identity ideals and self-creation/representation processes predominated. Themes relating to the demonstration of social position, savvy expression of good consumer judgment, and achievement of libertarian ideals figured highly. However, various inconsistencies (including an appeal to tourism in some but not other situations) suggested that medical travel involves, for the US-based consumer, a complex act of juggling context-specific self-identity desires and expectations in relation to healthcare. The potential impact of prevailing discourses on 'self-construction-in-practice' was explored. Findings enhance understanding of the care seeking process as experienced within the context of globalized, mass-mediated healthcare consumerism. They also point to the need for finer-grained distinctions than the global gloss 'medical travel' offers.

 10. SOHIO (Standard Oil Co. , Ohio) to sell Prudhoe gas to Northern Natural Gas Co

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1979-08-20

  Sohio has agreed to sell Vertical Bar3: 2 trillion cu ft of its Prudhoe Bay gas to Northern Natural Gas Co. for delivery at a rate of 170 million cu ft/day when the proposed Alaska Highway gas pipeline is completed. With the exception of approx. 4 trillion cu ft of Sohio's reserves committed to Columbia Gas System Inc., the agreement accounts for the sale of all the 26.5-27 trillion cu ft of Prudhoe Bay reserves. The contract, which is subject to approval of the U.S. Federal Energy Regulatory Commission, allows Alaska to take its one-eighth royalty share of the gas in kind or cash. Columbia Gas is the only firm planning to purchase Prudhoe Bay gas that is not participating as an equity owner in the pipeline project. According to a Columbia spokesman, it is still uncertain whether the proposed gas pipeline will be built; and the fact that Columbia has not yet signed a final agreement with Sohio does not indicate any decreasing interest in Prudhoe Bay gas.

 11. Open pit mining profit maximization considering selling stage and waste rehabilitation cost

  Science.gov (United States)

  Muttaqin, B. I. A.; Rosyidi, C. N.

  2017-11-01

  In open pit mining activities, determination of the cut-off grade becomes crucial for the company since the cut-off grade affects how much profit will be earned for the mining company. In this study, we developed a cut-off grade determination mode for the open pit mining industry considering the cost of mining, waste removal (rehabilitation) cost, processing cost, fixed cost, and selling stage cost. The main goal of this study is to develop a model of cut-off grade determination to get the maximum total profit. Secondly, this study is also developed to observe the model of sensitivity based on changes in the cost components. The optimization results show that the models can help mining company managers to determine the optimal cut-off grade and also estimate how much profit that can be earned by the mining company. To illustrate the application of the models, a numerical example and a set of sensitivity analysis are presented. From the results of sensitivity analysis, we conclude that the changes in the sales price greatly affects the optimal cut-off value and the total profit.

 12. Selling You and Your Clicks: Examining the Audience Commodification of Google

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hyunjin Kang

  2011-06-01

  Full Text Available Using a political economy perspective, this paper argues that Google’s surplus value from advertising results from its extensive and transformative commodification of users. The unique features of Google as an advertising venue intensify the commodification of its users as compared to traditional media in several ways. First, the simplified valorization process of Google’s advertising methods enables Google to earn significantly more surplus value than those of traditional media. Also, Google’s personalized advertising strategies, its precise measurement of advertising costs based on users’ behaviors represented as “the number of clicks,” and the unclear distinction between advertisements and serviced content commodify its users’ online activities. Lastly, this essay asserts that Google commodifies the aggregated consciousnesses of its users because it sells keywords for advertisers to attach advertisements to search-data output, which are priced in accordance with their popularity. This “click-through” form of behavioral commodification has significant implications for the future of media.

 13. When sex doesn't sell: using sexualized images of women reduces support for ethical campaigns.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Bongiorno

  Full Text Available Images of scantily clad women are used by advertisers to make products more attractive to men. This "sex sells" approach is increasingly employed to promote ethical causes, most prominently by the animal-rights organization PETA. Yet sexualized images can dehumanize women, leaving an unresolved paradox--is it effective to advertise an ethical cause using unethical means? In Study 1, a sample of Australian male undergraduates (N = 82 viewed PETA advertisements containing either sexualized or non-sexualized images of women. Intentions to support the ethical organization were reduced for those exposed to the sexualized advertising, and this was explained by their dehumanization of the sexualized women, and not by increased arousal. Study 2 used a mixed-gender community sample from the United States (N = 280, replicating this finding and extending it by showing that behaviors helpful to the ethical cause diminished after viewing the sexualized advertisements, which was again mediated by the dehumanization of the women depicted. Alternative explanations relating to the reduced credibility of the sexualized women and their objectification were not supported. When promoting ethical causes, organizations may benefit from using advertising strategies that do not dehumanize women.

 14. Itaallane Giulietto Chiesa - 9/11 tabulõhkuja / Ivari Vee

  Index Scriptorium Estoniae

  Vee, Ivari

  2008-01-01

  Itaalia publitsist ja politoloog ning Europarlamendi saadik Giulietto Chiesa kohtus Tallinnas ajakirjanike ja teiste huvilistega ning tutvustas oma raamatut "Zero" ning selle ainetel valminud filmi "9/11. Uurimine nullist"

 15. EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT IN DIRECTLY RAW MILK SELLING AT “E. AVANZI” CENTER OF PISA UNIVERSITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Rindi

  2010-03-01

  Full Text Available Authors show the results about the effectiveness verification of prevention measures adopted in raw milk directly selling at “E. Avanzi” Centre of Pisa University. The good hygienic practices applied during production, storage and selling phases demonstrated to guarantee, in raw milk, conditions complying to hygienic criteria provided for the current regulation in Tuscany. The effectiveness verification about risk communication, carried out interviewing a sample of buyers, shows as, beside a predominant attitude towards attention to potential hygienic risks, overstay areas of reduced awareness about food risk and the ways to manage prevention. Authors hope for, in this context, such as in other similar productions, the approach yet launched towards continuous improvement of good hygienic practices adopted by businesses, could be extended to risk communication, with the aim to promote conscious and responsable choices of consumer.

 16. Male sex workers who sell sex to men also engage in anal intercourse with women: evidence from Mombasa, Kenya.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Priya Mannava

  Full Text Available To investigate self-report of heterosexual anal intercourse among male sex workers who sell sex to men, and to identify the socio-demographic characteristics associated with practice of the behavior.Two cross-sectional surveys of male sex workers who sell sex to men in Mombasa, Kenya.Male sex workers selling sex to men were invited to participate in surveys undertaken in 2006 and 2008. A structured questionnaire administered by trained interviewers was used to collect information on socio-demographic characteristics, sexual behaviors, HIV and STI knowledge, and health service usage. Data were analyzed through descriptive and inferential statistics. Bivariate logistic regression, after controlling for year of survey, was used to identify socio-demographic characteristics associated with heterosexual anal intercourse.From a sample of 867 male sex workers, 297 men had sex with a woman during the previous 30 days - of whom 45% did so with a female client and 86% with a non-paying female partner. Within these groups, 66% and 43% of male sex workers had anal intercourse with a female client and non-paying partner respectively. Factors associated with reporting recent heterosexual anal intercourse in bivariate logistic regression after controlling for year of survey participation were being Muslim, ever or currently married, living with wife only, living with a female partner only, living with more than one sexual partner, self-identifying as basha/king/bisexual, having one's own children, and lower education.We found unexpectedly high levels of self-reported anal sex with women by male sex workers, including selling sex to female clients as well as with their own partners. Further investigation among women in Mombasa is needed to understand heterosexual anal sex practices, and how HIV programming may respond.

 17. Pengaruh Personal Selling Dan Brand Activation Terhadap Purchase Intention Konsumen Pada Produk Santan Bubuk Sasa PT Sasa Inti Di Surabaya

  OpenAIRE

  Sukmana, Devina Florencia

  2017-01-01

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari Personal Selling dan Brand Activation terhadap Purchase Intention konsumen pada produk santan bubuk sasa PT. SASA Inti di SurabayaMetode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan Regresi Linier Berganda. Penelitian ini akan menggunakan 100 kuisioner yang akan disebarkan kepada responden untuk memenuhi data penelitian terhadap Purchase Intention produk SASA. Menurut hasil penelitian ...

 18. An observational study of compliance with North Dakota's smoke-free law among retail stores that sell electronic smoking devices.

  Science.gov (United States)

  Buettner-Schmidt, Kelly; Miller, Donald R

  2017-07-01

  To determine whether retail stores selling electronic smoking devices or liquid nicotine were compliant with North Dakota's smoke-free law. During June 2015, retail stores selling electronic smoking devices or liquid nicotine (n=16), but not legally required to be licensed to sell tobacco products, were assessed for compliance with North Dakota's smoke-free law by observing for smoking or e-smoking, or evidence of such, in prohibited areas and for the presence of required no-smoking signs. Use of e-cigarettes, or evidence of use, was observed inside 8 (50%) stores required to be smoke-free. On the basis of all indicators of compliance assessed, compliance with the state's smoke-free law was low, with only 6% and 44% of stores compliant with all indoor and outdoor requirements, respectively. To the best of our knowledge, this is the first U.S. study assessing retail stores selling electronic smoking devices or liquid nicotine for compliance with the smoke-free law. The use of e-cigarettes, or evidence of use, occurred in the stores where it is prohibited by law. Overall compliance with the smoke-free law was low. These stores should be licensed by the state, as are other tobacco retailers, because this may assist in education, enforcement and compliance with the law and increase public health protection. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://www.bmj.com/company/products-services/rights-and-licensing/.

 19. Selling and Smooth-Talking: Effects of Interviewer Impression Management from a Signaling Perspective.

  Science.gov (United States)

  Wilhelmy, Annika; Kleinmann, Martin; Melchers, Klaus G; Götz, Martin

  2017-01-01

  risks and chances in selling and smooth-talking toward applicants.

 20. West Kootenay Power Ltd. : Application to sell its hydroelectric generation assets : Decision

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ostergaard, P.; Bradley, P.G.; Clemenhagen, B.L.

  2001-01-01

  An investor-owned electric utility providing wholesale and retail service in the West Kootenay and South Okanagan regions of British Columbia, West Kootenay Power Ltd. (WKP) sought the approval from the British Columbia Utilities Commission to sell the four hydroelectric power plants and related facilities to Kootenay River Power Corporation (KRP), and for the purchase by WKP of the output of these plants under a 60-year power purchase agreement. The four hydroelectric plants have a combined rated capacity of approximately 214 MW. Most of the energy and capacity needs of WKP are met via power purchase contracts and agreements, as winter peak loads approach 700 MW. As a result of share purchases, KRP would be 50 per cent owned by each of a provincial Crown Corporation, Columbia Power Corporation (CPC) and a wholly-owned subsidiary of the Columbia Basin Trust (CBT), CBT Energy Inc., if the transactions are allowed to proceed. Three principal agreements are of interest: the Asset Transfer Agreement (ATA), the Share Purchase Agreement (SPA), and the Power Purchase Agreement (PPA). During the review process, two main issues warranted special consideration: the treatment of the proceeds of the sale of assets, and the statutory parameters used by the Commission for the adjudication of the Application. The Application was submitted March 22, 2001, and the public hearing process began May 29, 2001. This Application is unique, in that it contains three agreements that would each require a separate review, but WKP requested that the agreements be considered in their aggregate. The Commission complied, and decided to deny the Application. Unless the terms of the sale are restructured, the transfer of assets to Kootenay River Power Corporation will not be approved by the Commission. Within one month of the date of this decision, WKP is to notify the Commission of its intentions, since it had signified that it would not proceed with the sale unless WKP shareholder receives 100

 1. Selling and Smooth-Talking: Effects of Interviewer Impression Management from a Signaling Perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annika Wilhelmy

  2017-05-01

  point out both risks and chances in selling and smooth-talking toward applicants.

 2. Yan Sun, Corruption and Market in Contemporary China, Ithaca (N.Y.), Cornell University Press, 2004 et Ning Wang, Making a Market Economy. The Institutional Transformation of a Freshwater Fishery in a Chinese Community, Londres et New York, Routledge, 200

  OpenAIRE

  Guiheux, Gilles

  2008-01-01

  Ces deux ouvrages éclairent les conditions dans lesquelles, au cours des 25 dernières années, l’économie de commande a été démantelée et remplacée progressivement par un système de marché. Yan Sun, professeur de sciences politiques, s’intéresse à la corruption dans une double perspective macro et micro. Ning Wang, économiste néo-institutionnaliste, se demande comment, à la faveur des réformes, une région (Jingzhou, au sud du Hubei) s’est convertie à la pisciculture. La corruption est une ques...

 3. Menace of surrogate advertising of Gutka-tobacco brand advertisement and resultant rampant selling bypassing Gutka ban in State of U.P

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alok Kumar

  2018-03-01

  selling of twin sachets. It is perceived that some vendor licencing mechanism promulgated and enacted for retailers would be helpful in identification and regulation of indiscriminate and ambulatory retailers.

 4. Strategies for Selling Paid Content on Newspaper and Magazine Web Sites: An Empirical Analysis of Bundling and Splitting of News and Magazine Articles

  OpenAIRE

  Stahl, Florian; Schaefer, Marc-Frederic; Maass, Wolfgang

  2004-01-01

  More and more newspaper and magazineWeb sites offer paid content. However, selling information goods at a price higher than the marginal cost means finding a strategy for product or price differentiation. A possible strategy to solve this problem is the bundling of information goods. In this article, we analyze empirically, with quantitative statistic methods, strategies for selling bundled and unbundled content on newspaper and magazineWeb sites. This analysis is based on the theoretical ...

 5. "Babes in Bondage Parental Selling of Children to Finance Family Migration: The Case of German Migration to North America, 1720-1820."

  OpenAIRE

  Farley Grubb

  2003-01-01

  The existence and extent of intra-family debt shifting via selling children into bondage among German immigrant families to North America is documented using quantitative ship manifest and servant auction data. This evidence is at odds with the standard description presented in the literature based on literary sources. Market competition created the opening and colonial welfare laws drove German immigrant parents into selling their children into bondage to finance their own (the parents’) mig...

 6. Quality of Online Pharmacies and Websites Selling Prescription Drugs: A Systematic Review

  Science.gov (United States)

  Merla, Anna; Schulz, Peter J; Gelatti, Umberto

  2011-01-01

  Background Online pharmacies are companies that sell pharmaceutical preparations, including prescription-only drugs, on the Internet. Very little is known about this phenomenon because many online pharmacies operate from remote countries, where legal bases and business practices are largely inaccessible to international research. Objective The aim of the study was to perform an up-to-date and comprehensive review of the scientific literature focusing on the broader picture of online pharmacies by scanning several scientific and institutional databases, with no publication time limits. Methods We searched 4 electronic databases up to January 2011 and the gray literature on the Internet using the Google search engine and its tool Google Scholar. We also investigated the official websites of institutional agencies (World Health Organization, and US and European centers for disease control and drug regulation authorities). We focused specifically on online pharmacies offering prescription-only drugs. We decided to analyze and report only articles with original data, in order to review all the available data regarding online pharmacies and their usage. Results We selected 193 relevant articles: 76 articles with original data, and 117 articles without original data (editorials, regulation articles, or the like) including 5 reviews. The articles with original data cover samples of online pharmacies in 47 cases, online drug purchases in 13, consumer characteristics in 15, and case reports on adverse effects of online drugs in 12. The studies show that random samples with no specific limits to prescription requirements found that at least some websites sold drugs without a prescription and that an online questionnaire was a frequent tool to replace prescription. Data about geographical characteristics show that this information can be concealed in many websites. The analysis of drug offer showed that online a consumer can get virtually everything. Regarding quality of drugs

 7. Quality of online pharmacies and websites selling prescription drugs: a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Orizio, Grazia; Merla, Anna; Schulz, Peter J; Gelatti, Umberto

  2011-09-30

  Online pharmacies are companies that sell pharmaceutical preparations, including prescription-only drugs, on the Internet. Very little is known about this phenomenon because many online pharmacies operate from remote countries, where legal bases and business practices are largely inaccessible to international research. The aim of the study was to perform an up-to-date and comprehensive review of the scientific literature focusing on the broader picture of online pharmacies by scanning several scientific and institutional databases, with no publication time limits. We searched 4 electronic databases up to January 2011 and the gray literature on the Internet using the Google search engine and its tool Google Scholar. We also investigated the official websites of institutional agencies (World Health Organization, and US and European centers for disease control and drug regulation authorities). We focused specifically on online pharmacies offering prescription-only drugs. We decided to analyze and report only articles with original data, in order to review all the available data regarding online pharmacies and their usage. We selected 193 relevant articles: 76 articles with original data, and 117 articles without original data (editorials, regulation articles, or the like) including 5 reviews. The articles with original data cover samples of online pharmacies in 47 cases, online drug purchases in 13, consumer characteristics in 15, and case reports on adverse effects of online drugs in 12. The studies show that random samples with no specific limits to prescription requirements found that at least some websites sold drugs without a prescription and that an online questionnaire was a frequent tool to replace prescription. Data about geographical characteristics show that this information can be concealed in many websites. The analysis of drug offer showed that online a consumer can get virtually everything. Regarding quality of drugs, researchers very often found

 8. Ene-Liis Semper: selle aasta puhkepäevad võib ühe käe sõrmedel kokku lugeda

  Index Scriptorium Estoniae

  Semper, Ene-Liis, 1969-

  2011-01-01

  Tallinna kultuuripealinna projekti panustanud Ene-Liis Semper võtab 2011. aasta sündmused kokku ja selgitab, kuidas jõudsid publiku ette suurlavastused "The Rise and Fall of Estonia", "Three Kingdoms", Põhuteater ning isikunäitus Kumus

 9. Rahvatantsuharrastus paguluseestlaste hulgas ja selle roll eestluse säilimisel / Iivi Zajedova, Eha Rüütel, Angela Arraste, Kalev Järvela

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Artikkel toetub Saksamaal pagulaseestlaste hulgas läbi viidud uurimusele, mille eesmärgiks oli intervjuude kaudu saada pagulaseestlaste kogemuslik tagasivaade eesti rahvatantsurühmade tekkimisele ja arengule ning seda mõjutanud teguritele Saksamaa Liitvabariigis pärast Teist maailmasõda

 10. Rosser Reeves e a filosofia unique selling proposition : elementos para a história da publicidade

  OpenAIRE

  Rosa, António Machuco

  2017-01-01

  Esta comunicação tem como principal objectivo analisar o enquadramento teórico que Rosser Reeves (1910-194) deu ao seu trabalho como publicitário criativo, partindo do da exposição da filosofia de Unique Selling Proposition que ele fez na sua obra de 1961, The Reality of Advertising. O trabalho de Reeves será visto no contexto mais geral da história da publicidade, salientando-se, nomeadamente que sempre existiram duas grandes tendências, inicialmente tematizadas pela agência J. Walter Thomps...

 11. Treating acute ankle sprain by the Tongde Ning plus elastic bandage%痛得宁加减熬膏外敷结合弹力绷带外固定治疗急性踝关节扭伤

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  郑一非

  2015-01-01

  Objective:To observe effects of Tongde Ning plus elastic bandage on acute ankle sprain. Methods:Through retrospective study, 56 cases of acute ankle sprain were selected;30 cases were male, and 26 cases were female, 28 to 52 years old. The average age was (34.5±1.4) years. 56 cases of acute ankle sprain were randomly divided into treatment group and control group, each group for 28 cases. Patients in the treatment group received Tongde Ning plus elastic bandage, and patients in the control group received elastic bandage only. Results: After the treatment, the course of disease in both groups appeared obvious difference,P<0.05. In the treatment group, 20 cases (71.4%) were cured; 8 cases (28.6%) were better. In the control group, 9 cases (32.1%) were cured; 18 cases (64.3%) were better; 1 case (3.6%) were ineffective. Conclusion:Tongde Ning applied plus elastic bandage were highly effective on acute ankle sprain, and worthy of promotion.%目的:研究痛得宁加减熬膏外敷结合弹力绷带外固定治疗急性踝关节扭伤的疗效。方法:选择回顾性研究方法,选取2014年2-5月之间来沈阳市骨科医院进行急性踝关节扭伤治疗的患者56例,其中男30例,女26例,年龄28~52岁,平均年龄(34.5±1.4)岁。按1∶1的随机方式分为治疗组和对照组,每组28人。治疗组为外敷中药膏剂加弹力绷带外固定组,对照组为单纯弹力绷带外固定组。结果:治疗组与对照组经治疗后,病程时间比较有明显差异,P<0.05;治疗组治愈20人(71.4%),好转8人(28.6%),未愈0人(0.0%);对照组治愈9人(32.1%),好转18人(64.3%),未愈1人(3.6%)。结论:痛的宁加减熬膏外敷结合弹力绷带外固定治疗急性踝关节扭伤疗效确切,值得推广应用。

 12. Electricity between monopoly and competition. Selling at the marginal cost. The rational guidance of electric energy consumption by tariffs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boiteux, Marcel

  2015-10-01

  Within the perspective of the introduction of competition, the first article comments the issues related to the different professions: distribution (which solutions as multiple grids would be too expensive?), interconnection and transport grids (same questions), and production. The author outlines some characteristics of electricity: it cannot be stored, is a rigid product, has a price elasticity almost null on the short term. Then he discusses different problems to be solved: transport tolls, competition for production, difference between customers (big clients, households, handicraft). In the second article, the author discusses the issue of pricing (why selling at cost price or at marginal cost price?) and discusses the definition of this marginal cost. In the third article, the author comments the common use of tariffs by electricity distribution companies as an incentive for a rational use of electric energy by consumers. He describes how prices are factors of economic choice, the implication of selling at cost price and at marginal cost price. He discusses the relationship between marginal cost price and budget balance, and the practical adaptation of tariffs

 13. Supply chain coordination with two production modes and random demand depending on advertising expenditure and selling price

  Science.gov (United States)

  Wang, Sheng-Dong; Zhou, Yong-Wu; Wang, Jun-Ping

  2010-10-01

  This article discusses production and order as well as advertising coordination issues in a single-manufacturer single-buyer supply chain, where the manufacturer sells a newsvendor-type product through the buyer who faces a random demand depending on advertising expenditure and selling price. The buyer has two ordering opportunities: the one happens before the beginning of the season, and the other takes place at the end of the season. The ordered items are produced by the manufacturer in two production modes for different requirements. The first production mode is relatively cheap but requires a long lead-time, whereas the second is expensive but offers quick response. Under such a setting, the centralised and decentralised decision models are developed, respectively, and the closed form solution to each model is provided as well. Moreover, we point out that the traditional revenue-sharing contract fails to coordinate the supply chain. We thus propose an improved revenue-sharing contract that requests the manufacturer not only shares the buyer's revenue but also bears a portion of the buyer's operating costs. Such a contract can achieve perfect coordination of the supply chain and arbitrarily allocate its profit between two parties.

 14. The Dynamic Environment of Crypto Markets: The Lifespan of New Psychoactive Substances (NPS) and Vendors Selling NPS.

  Science.gov (United States)

  Wadsworth, Elle; Drummond, Colin; Deluca, Paolo

  2018-03-16

  The Internet has played a major role in the distribution of New Psychoactive Substances (NPS), and crypto markets are increasingly used for the anonymous sale of drugs, including NPS. This study explores the availability of individual NPS and vendors on the crypto markets and considers whether crypto markets are a reliable platform for the sale of NPS. Data was collected from 22 crypto markets that were accessed through the hidden web using the Onion Router (Tor). Data collection took place bimonthly from October 2015 to October 2016 as part of the CASSANDRA ( C omputer A ssisted S olutions for S tudying the A vailability a N d D ist R ibution of novel psycho A ctive substances) project. In seven snapshots over 12 months, 808 unique vendors were found selling 256 unique NPS. The total number of individual NPS and vendors increased across the data collection period (increase of 93.6% and 71.6%, respectively). Only 24% ( n = 61) of the total number of NPS and 4% ( n = 31) of vendors appeared in every snapshot over the 12 months, whereas 21% ( n = 54) of NPS and 45% ( n = 365) of vendors only appeared once throughout the data collection. The individual NPS and vendors did not remain the same over the 12 months. However, the availability of NPS and vendors selling NPS grew. NPS consistently available on crypto markets could indicate popular substances.

 15. Sales with Privately Made Deed Over The Object Under Hak Tanggungan Based on The Authorization to Sell in Banking Practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Budi Purwaningsih

  2014-06-01

  Full Text Available The extension of credit contain a risk that must be covered by the bank, because the credit is given now and pay later. To minimize the risk of loans, the bank will ask the debtor to provide collateral as a source of repayment of the debt if the debtor default or breach of the contract. According to Article 1131 Civil Code (KUH Perdata, all assets of a debtor, either moving or fixed objects, both existing and new will exist in the future, a guarantee for all debts of the engagement. This means that by itself or in order to pass laws providing collateral by a debtor to any creditor for all debtor's property. Sales with Privately Made Deed over the object in the hak tanggungan banking practices may be more effective and efficient both in terms of time and costs for the settlement of non-performing loans. But in practice, occurs some offense prescribed procedure leading to doubts about the legality aspect of sales with privately made deed over the object under hak tanggungan based on the authorization to sell in banking practice. How To Cite: Purwaningsih, S. (2014. Sales with Privately Made Deed Over The Object Under Hak Tanggungan Based on The Authorization to Sell in Banking Practice. Rechtsidee, 1(2, 191-204. doi:http://dx.doi.org/10.21070/jihr.v1i2.100

 16. Generic structure and promotional elements in best-selling online book blurbs: a cross-cultural study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neslihan Önder

  2013-04-01

  Full Text Available This study investigates the generic structure and promotional elements of the online fiction blurbs accompanying the 95 best-selling books from Amazon United Kingdom and Okuoku Turkey (1999-2011, a company that sells books online that are written in Turkish or translated into Turkish, and adds to the growing number of investigations into this genre (Kathpalia, 1997; Bhatia, 2004; Cacchiani, 2007; Gea-Valor, 2007; Gesuato, 2007; Basturkmen, 2009. Based on the findings, a two-level schematic structure (moves and steps is proposed for the blurbs following Swales (1990. The findings suggest that Amazon UK book blurbs have a six-move schematic structure: complimenting the author, book description, justifying the book by establishing a niche, book promotion, author’s background and author’s website/blog being the second, fourth and fifth obligatory moves. However, Okuoku book blurbs feature a five-move schematic structure with complimenting the author, book description, involving the reader in the text, book promotion and author’s background, the second and fourth being obligatory. Analysis of promotional elements in the corpora reveals that online fiction book blurbs employ the art of advertising through the use of favorable expressions (Bhatia, 2005 and innovative uses of rhetorical strategies to persuade the reader to read the book.

 17. The Dynamic Environment of Crypto Markets: The Lifespan of New Psychoactive Substances (NPS and Vendors Selling NPS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elle Wadsworth

  2018-03-01

  Full Text Available The Internet has played a major role in the distribution of New Psychoactive Substances (NPS, and crypto markets are increasingly used for the anonymous sale of drugs, including NPS. This study explores the availability of individual NPS and vendors on the crypto markets and considers whether crypto markets are a reliable platform for the sale of NPS. Data was collected from 22 crypto markets that were accessed through the hidden web using the Onion Router (Tor. Data collection took place bimonthly from October 2015 to October 2016 as part of the CASSANDRA (Computer Assisted Solutions for Studying the Availability aNd DistRibution of novel psychoActive substances project. In seven snapshots over 12 months, 808 unique vendors were found selling 256 unique NPS. The total number of individual NPS and vendors increased across the data collection period (increase of 93.6% and 71.6%, respectively. Only 24% (n = 61 of the total number of NPS and 4% (n = 31 of vendors appeared in every snapshot over the 12 months, whereas 21% (n = 54 of NPS and 45% (n = 365 of vendors only appeared once throughout the data collection. The individual NPS and vendors did not remain the same over the 12 months. However, the availability of NPS and vendors selling NPS grew. NPS consistently available on crypto markets could indicate popular substances.

 18. Fiscal and policy implications of selling pipe tobacco for roll-your-own cigarettes in the United States.

  Science.gov (United States)

  Morris, Daniel S; Tynan, Michael A

  2012-01-01

  The Federal excise tax was increased for tobacco products on April 1, 2009. While excise tax rates prior to the increase were the same for roll-your-own (RYO) and pipe tobacco, the tax on pipe tobacco was $21.95 per pound less than the tax on RYO tobacco after the increase. Subsequently, tobacco manufacturers began labeling loose tobacco as pipe tobacco and marketing these products to RYO consumers at a lower price. Retailers refer to these products as "dual purpose" or "dual use" pipe tobacco. Data on tobacco tax collections comes from the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. Joinpoint software was used to identify changes in sales trends. Estimates were generated for the amount of pipe tobacco sold for RYO use and for Federal and state tax revenue lost through August 2011. Approximately 45 million pounds of pipe tobacco has been sold for RYO use from April 2009 to August 2011, lowering state and Federal revenue by over $1.3 billion. Marketing pipe tobacco as "dual purpose" and selling it for RYO use provides an opportunity to avoid paying higher cigarette prices. This blunts the public health impact excise tax increases would otherwise have on reducing tobacco use through higher prices. Selling pipe tobacco for RYO use decreases state and Federal revenue and also avoids regulations on flavored tobacco, banned descriptors, prohibitions on shipping, and reporting requirements.

 19. Cost accounting selling price formation: a case study in an industry of pneumatic suspensions of Caxias do Sul-RS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gisele Carina Pistore

  2015-04-01

  Full Text Available This study analyzes the contributions of cost accounting in the sale price formation in a pneumatic suspension industry. They present as main guiding authors of this study, Crepaldi (2009 and Martins (2003. This study is characterized as an exploratory research with a qualitative and quantitative approach, using the methodological approach of case study. Still, it uses the interview technique with experts in the field, with the director and an employee of the company. Data analysis is based on documentary research and content analysis. We present further calculations of labor cost, selling price formation and demonstration of profitability, based on information obtained in the company, to answer the research problem and propose the intervention proposal. This study aims to present a proposal for improvements in forming selling price, seeking to improve performance, reduce costs, save income developing new controls, in order to make it more competitive company studied. The proposed intervention is that the company create new cost centers, use costing methods, assessment criteria and form your price based on the markup taking into account the market price.

 20. Social-ecological factors associated with selling sex among men who have sex with men in Jamaica: results from a cross-sectional tablet-based survey

  Science.gov (United States)

  Logie, Carmen H.; Lacombe-Duncan, Ashley; Kenny, Kathleen S.; Levermore, Kandasi; Jones, Nicolette; Baral, Stefan D.; Wang, Ying; Marshall, Annecka; Newman, Peter A.

  2018-01-01

  ABSTRACT Background: Globally, men who have sex with men (MSM) experience social marginalization and criminalization that increase HIV vulnerability by constraining access to HIV prevention and care. People who sell sex also experience criminalization, rights violations, and violence, which elevate HIV exposure. MSM who sell sex may experience intersectional stigma and intensified social marginalization, yet have largely been overlooked in epidemiological and social HIV research. In Jamaica, where same sex practices and sex work are criminalized, scant research has investigated sex selling among MSM, including associations with HIV vulnerability. Objective: We aimed to examine social ecological factors associated with selling sex among MSM in Jamaica, including exchanging sex for money, shelter, food, transportation, or drugs/alcohol (past 12 months). Methods: We conducted a cross-sectional survey with a peer-driven sample of MSM in Kingston, Ocho Rios, and Montego Bay. Multivariable logistic regression analyses were conducted to estimate intrapersonal/individual, interpersonal/social, and structural factors associated with selling sex. Results: Among 556 MSM, one-third (n = 182; 32.7%) reported selling sex. In the final multivariable model, correlates of selling sex included: individual/intrapersonal (lower safer sex self-efficacy [AOR: 0.85, 95% CI: 0.77, 0.94]), interpersonal/social (concurrent partnerships [AOR: 5.52, 95% CI: 1.56, 19.53], a higher need for social support [AOR: 1.08, 95% CI: 1.03, 1.12], lifetime forced sex [AOR: 2.74, 95% 1.65, 4.55]) and structural-level factors (sexual stigma [AOR: 1.09, 95% CI: 1.04, 1.15], food insecurity [AOR: 2.38, 95% CI: 1.41, 4.02], housing insecurity [AOR: 1.94, 95% CI: 1.16, 3.26], no regular healthcare provider [AOR: 2.72, 95% CI: 1.60, 4.64]). Conclusions: This study highlights social ecological correlates of selling sex among MSM in Jamaica, in particular elevated stigma and economic insecurity. Findings

 1. Computerteknologi og kognitiv genoptræning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilms, Inge Linda

  2009-01-01

  Danmark er et af de lande, hvor flest indbyggere har adgang til en computer. De fleste danskere anvender computeren dagligt på arbejde og hjemme til bl.a. chat, blog, videnssøgning, handel, spil og kommunikation. Hvordan kan det så være, at der er så lille udbredelse af computerbaserede rehabilit...

 2. Selling science in a soap selling style?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Holger Wormer

  2006-09-01

  Full Text Available It’s hard to be a science journalist these days. Still tired because of the “Long night of Science“ (probably the 6th during this summer he or she is informed about the next “Children’s University days” and another “girls day” coming soon – alongside the daily zapping through the 50 press releases of the informationsdienst wissenschaft1 (are there really 50 newsworthy things happening every day in the labs of every European country?, not to speak of the dozens of press packages and glossy brochures of the pharmaceutical industry as well as the test kits of new products like a tongue cleaner (of which the phenomenal results are – of course – “scientifically proved”. In 2006 a journalist sometimes would wish that science communicators would communicate a little bit less – giving himself a little bit more time to find his own stories – just by himself.

 3. TEAM SELLING AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE MISSION CRITICAL SECTOR: A CASE STUDY OF EYP MISSION CRITICAL FACILITIES INC.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timothy J. CRADER

  2013-11-01

  Full Text Available This study examined the relationships between selling teams (STs and customer satisfaction within the mission critical power design industry. The literature indicates that STs, which are considered a state of the art sales model, deserved further research. The SERVQUAL survey was used to measure customer satisfaction with EYP Mission Critical’s most strategic customers. The difference in customer satisfaction for customers serviced by STs and traditional sales personnel were compared. The investigation found support indicating that a ST approach had a positive relationship to increased customer satisfaction levels. Based on the results of the study, it is recommended that sales leaders within the specialized service industry consider a ST approach when formulating future revenue growth and relationship strategy.

 4. The pricing of trees: A study of hold-ups, holdouts, buy-outs and sell-offs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  WD Reekie

  2004-11-01

  Full Text Available This paper draws on transactions cost analysis, price and auction theory, and competition authority findings in order to answer some questions on the structure and trading patterns of the South African forestry industry. Does a forestry firm linked contractually to supply an adjacent sawmill customer, form part of a bilateral monopoly?  For competition policy what are the relevant markets each party sells into or buys from?  Can either firm opportunistically hold-up the other in price revisions?  Or, where contracts have no effective terminal date, can one party hold out against offers of contract buyout?  If one party is a state agency are there rights of eminent domain?  If the state agency is due to be privatised can the method of sale, for example a simultaneous ascending auction, resolve some of the dilemmas?

 5. Tough sell : forgetting and forgiving are not on the financial service sector's oil and gas investment agenda

  International Nuclear Information System (INIS)

  Georg, A.

  1999-01-01

  A review of the recovery from the year-long low on the oil-price cycle was presented, with special emphasis on the growth potential within the petroleum sector. Although the mood was optimistic at this year's Canadian Association of Petroleum Producers' annual Oil and Gas Investment Symposium, scrutiny from analysts and investors was severe. In today's dynamic market investors are less loyal and companies can no longer ride out the lows. When companies fell short of high investor expectations, they were faced with plunging stocks when investors left. This forced firms to sell assets or to merge with other, more solvent companies. It was noted that the oil and gas industry is among the best of any industrial sector in quality and standardization of disclosure. The advantage of this is that a high degree of disclosure reduces uncertainty which could benefit stock prices. 2 figs

 6. Tamoxifen from Failed Contraceptive Pill to Best-Selling Breast Cancer Medicine: A Case-Study in Pharmaceutical Innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viviane M. Quirke

  2017-09-01

  Full Text Available Today, tamoxifen is one of the world's best-selling hormonal breast cancer drugs. However, it was not always so. Compound ICI 46,474 (as it was first known was synthesized in 1962 within a project to develop a contraceptive pill in the pharmaceutical laboratories of ICI (now part of AstraZeneca. Although designed to act as an anti-estrogen, the compound stimulated, rather than suppressed ovulation in women. This, and the fact that it could not be patented in the USA, its largest potential market, meant that ICI nearly stopped the project. It was saved partly because the team's leader, Arthur Walpole, threatened to resign, and pressed on with another project: to develop tamoxifen as a treatment for breast cancer. Even then, its market appeared small, because at first it was mainly used as a palliative treatment for advanced breast cancer. An important turning point in tamoxifen's journey from orphan drug to best-selling medicine occurred in the 1980s, when clinical trials showed that it was also useful as an adjuvant to surgery and chemotherapy in the early stages of the disease. Later, trials demonstrated that it could prevent its occurrence or re-occurrence in women at high risk of breast cancer. Thus, it became the first preventive for any cancer, helping to establish the broader principles of chemoprevention, and extending the market for tamoxifen and similar drugs further still. Using tamoxifen as a case study, this paper discusses the limits of the rational approach to drug design, the role of human actors, and the series of feedback loops between bench and bedside that underpins pharmaceutical innovation. The paper also highlights the complex evaluation and management of risk that are involved in all therapies, but more especially perhaps in life-threatening and emotion-laden diseases like cancer.

 7. Combination of counterpropagation artificial neural networks and antioxidant activities for comprehensive evaluation of associated-extraction efficiency of various cyclodextrins in the traditional Chinese formula Xue-Zhi-Ning.

  Science.gov (United States)

  Sun, Lili; Yang, Jianwen; Wang, Meng; Zhang, Huijie; Liu, Yanan; Ren, Xiaoliang; Qi, Aidi

  2015-11-10

  Xue-Zhi-Ning (XZN) is a widely used traditional Chinese medicine formula to treat hyperlipidemia. Recently, cyclodextrins (CDs) have been extensively used to minimize problems relative to medicine bioavailability, such as low solubility and poor stability. The objective of this study was to determine the associated-extraction efficiency of various CDs in XZN. Three various type CDs were evaluated, including native CDs (α-CD, β-CD), hydrophilic CD derivatives (HP-β-CD and Me-β-CD), and ionic CD derivatives (SBE-β-CD and CM-β-CD). An ultra high-performance liquid chromatography (UHPLC) fingerprint was applied to determine the components in CD extracts and original aqueous extract (OAE). A counterpropagation artificial neural network (CP-ANN) was used to analyze the components in different extracts and compare the selective extraction of various CDs. Extraction efficiencies of the various CDs in terms of extracted components follow the ranking, ionic CD derivatives>hydrophilic CD derivatives>native CDs>OAE. Besides, different types of CDs have their own selective extraction and ionic CD derivatives present the strongest associated-extraction efficiency. Antioxidant potentials of various extracts were evaluated by determining the inhibition of spontaneous, H2O2-induced, CCl4-induced and Fe(2+)/ascorbic acid-induced lipid peroxidation (LPO) and analyzing the scavenging capacity for DPPH and hydroxyl radicals. The order of extraction efficiencies of the various CDs relative to antioxidant activities is as follows: SBE-β-CD>CM-β-CD>HP-β-CD>Me-β-CD>β-CD>α-CD. It can be demonstrated that all of the CDs studied increase the extraction efficiency and that ionic CD derivatives (SBE-β-CD and CM-β-CD) present the highest extraction capability in terms of amount extracted and antioxidant activities of extracts. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. 31 CFR 363.209 - How can I direct that my marketable Treasury security be sold on the open market (Sell Direct ®)?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... account in the commercial book-entry system maintained by our agent, and will sell the security on your... will be returned to your TreasuryDirect ® account. (b) Fee. We charge a fee for each security sold on... the proceeds of the sale. If our agent is unable to complete the sale, no fee will be charged. The...

 9. To Withdraw Or Not To Withdraw? Evaluation of the Mandatory Right of Withdrawal in Consumer Distance Selling Contracts Taking Into Account Its Behavioural Effects on Consumers

  NARCIS (Netherlands)

  Luzak, J.A.

  2014-01-01

  The right of withdrawal was introduced to European consumer law as an exception to the general contractual principle of pacta sunt servanda. It has recently been upheld in the Consumer Rights Directive as a mandatory right for consumers concluding distance selling contracts. Among various

 10. 40 CFR 1048.340 - When may EPA revoke my certificate under this subpart and how may I sell these engines again?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... under this subpart and how may I sell these engines again? 1048.340 Section 1048.340 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR POLLUTION CONTROLS CONTROL OF EMISSIONS FROM NEW, LARGE NONROAD SPARK-IGNITION ENGINES Testing Production-line Engines § 1048.340 When may EPA revoke my...

 11. 40 CFR 1045.340 - When may EPA revoke my certificate under this subpart and how may I sell these engines again?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... under this subpart and how may I sell these engines again? 1045.340 Section 1045.340 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR POLLUTION CONTROLS CONTROL OF EMISSIONS FROM SPARK-IGNITION PROPULSION MARINE ENGINES AND VESSELS Testing Production-line Engines § 1045.340 When may EPA...

 12. 25 CFR 309.7 - How should a seller disclose the nature and degree of Indian labor when selling, offering, or...

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... Indian labor when selling, offering, or displaying art and craft work for sale? 309.7 Section 309.7 Indians INDIAN ARTS AND CRAFTS BOARD, DEPARTMENT OF THE INTERIOR PROTECTION OF INDIAN ARTS AND CRAFTS..., or displaying art and craft work for sale? The Indian Arts and Crafts Act is a truth-in-marketing law...

 13. Ragn-Sells jätkab Loode-Eesti prügila projekti / Eda Liiväär

  Index Scriptorium Estoniae

  Liiväär, Eda

  2003-01-01

  Vaatamata Ääsmäe prügila projekti luhtumisele ei ole Rootsi jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells loobunud kavast rajada Lääne-Harjumaale oma prügila. Kommentaarid firma arengudirektor Agu Remmelgalt ja Lääne-Harjumaa valdade esindajatelt. Tabel: Jäätmekeskuse ajalugu ja tulevik

 14. Do sex and violence sell? A meta-analytic review of the effects of sexual and violent media and ad content on memory, attitudes, and buying intentions

  NARCIS (Netherlands)

  Lull, R.B.; Bushman, B.J.

  2015-01-01

  It is commonly assumed that sex and violence sell. However, we predicted that sex and violence would have the opposite effect. We based our predictions on the evolution and emotional arousal theoretical framework, which states that people are evolutionarily predisposed to attend to emotionally

 15. Techno-economic analysis of the deacetylation and disk refining process: characterizing the effect of refining energy and enzyme usage on minimum sugar selling price and minimum ethanol selling price.

  Science.gov (United States)

  Chen, Xiaowen; Shekiro, Joseph; Pschorn, Thomas; Sabourin, Marc; Tucker, Melvin P; Tao, Ling

  2015-01-01

  A novel, highly efficient deacetylation and disk refining (DDR) process to liberate fermentable sugars from biomass was recently developed at the National Renewable Energy Laboratory (NREL). The DDR process consists of a mild, dilute alkaline deacetylation step followed by low-energy-consumption disk refining. The DDR corn stover substrates achieved high process sugar conversion yields, at low to modest enzyme loadings, and also produced high sugar concentration syrups at high initial insoluble solid loadings. The sugar syrups derived from corn stover are highly fermentable due to low concentrations of fermentation inhibitors. The objective of this work is to evaluate the economic feasibility of the DDR process through a techno-economic analysis (TEA). A large array of experiments designed using a response surface methodology was carried out to investigate the two major cost-driven operational parameters of the novel DDR process: refining energy and enzyme loadings. The boundary conditions for refining energy (128-468 kWh/ODMT), cellulase (Novozyme's CTec3) loading (11.6-28.4 mg total protein/g of cellulose), and hemicellulase (Novozyme's HTec3) loading (0-5 mg total protein/g of cellulose) were chosen to cover the most commercially practical operating conditions. The sugar and ethanol yields were modeled with good adequacy, showing a positive linear correlation between those yields and refining energy and enzyme loadings. The ethanol yields ranged from 77 to 89 gallons/ODMT of corn stover. The minimum sugar selling price (MSSP) ranged from $0.191 to $0.212 per lb of 50 % concentrated monomeric sugars, while the minimum ethanol selling price (MESP) ranged from $2.24 to $2.54 per gallon of ethanol. The DDR process concept is evaluated for economic feasibility through TEA. The MSSP and MESP of the DDR process falls within a range similar to that found with the deacetylation/dilute acid pretreatment process modeled in NREL's 2011 design report. The DDR process is

 16. New Zealand tobacco retailers' attitudes to selling tobacco, point-of-sale display bans and other tobacco control measures: a qualitative analysis.

  Science.gov (United States)

  Jaine, Richard; Russell, Marie; Edwards, Richard; Thomson, George

  2014-06-20

  We aimed to explore New Zealand tobacco retailers' views on selling tobacco, the forthcoming 2012 point of sale display ban and two other potential tobacco control interventions in the retail setting: compulsory sales of nicotine replacement therapy and licensing of tobacco retailers. We carried out in-depth interviews with 18 retailers from a variety of store types where tobacco was sold. Stores were selected from a range of locations with varying levels of deprivation. We used thematic analysis to analyse the data. All but four of the retailers were ambivalent about selling tobacco, would rather not sell it, or fell back on a business imperative for justification. Only one retailer was explicitly unconcerned about selling tobacco products. Most participants had few or no concerns about the removal of point-of-sale displays. Issues which were raised were mainly practical and logistical issues with the removal of displays. Only three thought sales would definitely be reduced. The majority of the retailers were not opposed to a possible requirement that nicotine replacement therapy products be made available wherever tobacco products are sold. Ten supported a licensing or registration scheme for tobacco retailers, and only three were opposed. We found widespread ambivalence about selling tobacco. There was considerable support for the licensing of tobacco retailers and other potential tobacco control measures. The retailers' attitudes about potential financial costs and security issues from a tobacco display ban were at odds with the tobacco industry predictions and the views of retailers' organisations. Some retailers appear to be potential allies for tobacco control. This is in contrast to retailer organisations, which may be out of step with many of their members in their strong opposition to retail tobacco control interventions.

 17. Reaching young women who sell sex: Methods and results of social mapping to describe and identify young women for DREAMS impact evaluation in Zimbabwe

  Science.gov (United States)

  Chiyaka, Tarisai; Mushati, Phillis; Hensen, Bernadette; Chabata, Sungai; Hargreaves, James R.; Floyd, Sian; Birdthistle, Isolde J.; Cowan, Frances M.; Busza, Joanna R.

  2018-01-01

  Young women (aged 15–24) who exchange sex for money or other support are among the highest risk groups for HIV acquisition, particularly in high prevalence settings. To prepare for introduction and evaluation of the DREAMS programme in Zimbabwe, which provides biomedical and social interventions to reduce adolescent girls’ and young women’s HIV vulnerability, we conducted a rapid needs assessment in 6 towns using a “social mapping” approach. In each site, we talked to adult sex workers and other key informants to identify locations where young women sell sex, followed by direct observation, group discussions and interviews. We collected data on socio-demographic characteristics of young women who sell sex, the structure and organisation of their sexual exchanges, interactions with each other and adult sex workers, and engagement with health services. Over a two-week period, we developed a “social map” for each study site, identifying similarities and differences across contexts and their implications for programming and research. Similarities include the concentration of younger women in street-based venues in town centres, their conflict with older sex workers due to competition for clients and acceptance of lower payments, and reluctance to attend existing services. Key differences were found in the 4 university towns included in our sample, where female students participate in diverse forms of sexual exchange but do not identify themselves as selling sex. In smaller towns where illegal gold panning or trucking routes were found, young women migrated in from surrounding rural areas specifically to sell sex. Young women who sell sex are different from each other, and do not work with or attend the same services as adult sex workers. Our findings are being used to inform appropriate intervention activities targeting these vulnerable young women, and to identify effective strategies for recruiting them into the DREAMS process and impact evaluations

 18. Optimal stochastic energy management of retailer based on selling price determination under smart grid environment in the presence of demand response program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nojavan, Sayyad; Zare, Kazem; Mohammadi-Ivatloo, Behnam

  2017-01-01

  Highlights: • Stochastic energy management of retailer under smart grid environment is proposed. • Optimal selling price is determined in the smart grid environment. • Fixed, time-of-use and real-time pricing are determined for selling to customers. • Charge/discharge of ESS is determined to increase the expected profit of retailer. • Demand response program is proposed to increase the expected profit of retailer. - Abstract: In this paper, bilateral contracting and selling price determination problems for an electricity retailer in the smart grid environment under uncertainties have been considered. Multiple energy procurement sources containing pool market (PM), bilateral contracts (BCs), distributed generation (DG) units, renewable energy sources (photovoltaic (PV) system and wind turbine (WT)) and energy storage system (ESS) as well as demand response program (DRP) as virtual generation unit are considered. The scenario-based stochastic framework is used for uncertainty modeling of pool market prices, client group demand and variable climate condition containing temperature, irradiation and wind speed. In the proposed model, the selling price is determined and compared by the retailer in the smart grid in three cases containing fixed pricing, time-of-use (TOU) pricing and real-time pricing (RTP). It is shown that the selling price determination based on RTP by the retailer leads to higher expected profit. Furthermore, demand response program (DRP) has been implemented to flatten the load profile to minimize the cost for end-user customers as well as increasing the retailer profit. To validate the proposed model, three case studies are used and the results are compared.

 19. Reaching young women who sell sex: Methods and results of social mapping to describe and identify young women for DREAMS impact evaluation in Zimbabwe.

  Science.gov (United States)

  Chiyaka, Tarisai; Mushati, Phillis; Hensen, Bernadette; Chabata, Sungai; Hargreaves, James R; Floyd, Sian; Birdthistle, Isolde J; Cowan, Frances M; Busza, Joanna R

  2018-01-01

  Young women (aged 15-24) who exchange sex for money or other support are among the highest risk groups for HIV acquisition, particularly in high prevalence settings. To prepare for introduction and evaluation of the DREAMS programme in Zimbabwe, which provides biomedical and social interventions to reduce adolescent girls' and young women's HIV vulnerability, we conducted a rapid needs assessment in 6 towns using a "social mapping" approach. In each site, we talked to adult sex workers and other key informants to identify locations where young women sell sex, followed by direct observation, group discussions and interviews. We collected data on socio-demographic characteristics of young women who sell sex, the structure and organisation of their sexual exchanges, interactions with each other and adult sex workers, and engagement with health services. Over a two-week period, we developed a "social map" for each study site, identifying similarities and differences across contexts and their implications for programming and research. Similarities include the concentration of younger women in street-based venues in town centres, their conflict with older sex workers due to competition for clients and acceptance of lower payments, and reluctance to attend existing services. Key differences were found in the 4 university towns included in our sample, where female students participate in diverse forms of sexual exchange but do not identify themselves as selling sex. In smaller towns where illegal gold panning or trucking routes were found, young women migrated in from surrounding rural areas specifically to sell sex. Young women who sell sex are different from each other, and do not work with or attend the same services as adult sex workers. Our findings are being used to inform appropriate intervention activities targeting these vulnerable young women, and to identify effective strategies for recruiting them into the DREAMS process and impact evaluations.

 20. Reaching young women who sell sex: Methods and results of social mapping to describe and identify young women for DREAMS impact evaluation in Zimbabwe.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarisai Chiyaka

  Full Text Available Young women (aged 15-24 who exchange sex for money or other support are among the highest risk groups for HIV acquisition, particularly in high prevalence settings. To prepare for introduction and evaluation of the DREAMS programme in Zimbabwe, which provides biomedical and social interventions to reduce adolescent girls' and young women's HIV vulnerability, we conducted a rapid needs assessment in 6 towns using a "social mapping" approach. In each site, we talked to adult sex workers and other key informants to identify locations where young women sell sex, followed by direct observation, group discussions and interviews. We collected data on socio-demographic characteristics of young women who sell sex, the structure and organisation of their sexual exchanges, interactions with each other and adult sex workers, and engagement with health services. Over a two-week period, we developed a "social map" for each study site, identifying similarities and differences across contexts and their implications for programming and research. Similarities include the concentration of younger women in street-based venues in town centres, their conflict with older sex workers due to competition for clients and acceptance of lower payments, and reluctance to attend existing services. Key differences were found in the 4 university towns included in our sample, where female students participate in diverse forms of sexual exchange but do not identify themselves as selling sex. In smaller towns where illegal gold panning or trucking routes were found, young women migrated in from surrounding rural areas specifically to sell sex. Young women who sell sex are different from each other, and do not work with or attend the same services as adult sex workers. Our findings are being used to inform appropriate intervention activities targeting these vulnerable young women, and to identify effective strategies for recruiting them into the DREAMS process and impact

 1. Bu-Shen-Ning-Xin decoction: inhibition of osteoclastogenesis by abrogation of the RANKL-induced NFATc1 and NF-κB signaling pathways via selective estrogen receptor α

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wang L

  2015-07-01

  Full Text Available Ling Wang,1,2,* Xue-Min Qiu,1,2,* Yu-Yan Gui,1,2 Ying-Ping Xu,1,2 Hans-Jürgen Gober,3 Da-Jin Li11Laboratory for Reproductive Immunology, Hospital and Institute of Obstetrics and Gynecology, IBS, Fudan University Shanghai Medical College, 2Shanghai Key Laboratory of Female Reproductive Endocrine Related Diseases, Shanghai, People’s Republic of China; 3Department of Pharmacy, Wagner Jauregg Hospital and Children’s Hospital, Wagner Jauregg Weg, Linz, Austria*These authors contributed equally to this workIntroduction: Bu-Shen-Ning-Xin decoction (BSNXD is a traditional Chinese medicinal composition that has been used as a remedy for postmenopausal osteoporosis, but the mechanisms affecting bone metabolism are not fully understood.Purpose: We investigated the molecular mechanism and signaling pathway underlying the effect of BSNXD on osteoclastogenesis.Materials and methods: A postmenopausal osteoporosis animal model generated by ovariectomy was administered BSNXD and drug-derived serum was prepared. An enzyme immunoassay was conducted to measure the 17-β-estradiol (E2 concentration in the drug-derived serum. Bone marrow-derived monocyte/macrophage precursor cells were treated with drug-derived serum, and tartrate-resistance acid phosphatase staining was conducted to observe osteoclastogenesis. A bone resorption assay was performed to analyze the effect on osteoclastic resorptive function. Real-time PCR, flow cytometry, Western blotting, transfection, and luciferase assays were conducted to explore the related mechanism.Results: E2 was not elevated in BSNXD-derived serum. BSNXD-derived serum suppressed receptor activation of nuclear factor κB ligand (RANKL-activated osteoclastogenesis in a dose-dependent manner; this effect could be reversed by estrogen receptor α antagonist methyl-piperidino-pyrazole. The serum suppressed RANKL-induced NF-κB transcription and inhibited the accumulation of nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 1

 2. Web sites selling cigarettes: how many are there in the USA and what are their sales practices?

  Science.gov (United States)

  Ribisl, K M; Kim, A E; Williams, R S

  2001-12-01

  To estimate the number and geographic location of web sites selling cigarettes in the USA, and to examine their sales and marketing practices. Comprehensive searches were conducted using four keyword terms and five popular internet search engines, supplemented by sites identified in a news article. Over 1800 sites were examined to identify 88 internet cigarette vendors. Trained raters examined the content of each site using a standardised coding instrument to assess geographic location, presence of warnings, products sold, and promotional strategies. USA. Internet cigarette vendors were located in 23 states. Nearly half (n = 43) were located in New York state, and many were in tobacco producing states with low cigarette excise taxes. Indian reservations housed 49 of the 88 sites. Only 28.4% of sites featured the US Surgeon General's health warnings and 81.8% featured minimum age of sale warnings. Nearly all sites (96.6%) sold premium or value brand cigarettes, 21.6% sold duty-free Marlboros, and 8.0% sold bidis. Approximately one third featured special promotional programmes. Internet cigarette vendors present new regulatory and enforcement challenges for tobacco control advocates because of the difficulty in regulating internet content and because many vendors are on Indian reservations.

 3. A Morphological, anatomical and caryological study on endemic Pilosella hoppeana subsp. lydia taxa (Bornm. & Zahn Sell & West (Asteraceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan Sepet

  2017-11-01

  Full Text Available Plant samples of Endemic Pilosella hoppeana subsp. lydia (Bornm. & Zahn Sell&West (1975 the taxa were collected in 2013 from the Spil Mountain in Manisa, one of the natural spreading areas. A thick cover was observed on the leaves of the taxon rosette on the base. In the anatomical investigations, the radial transmission in the stem takes up a great deal of space in the bundles compared to the floem elements of the xylem elements. The body covers the epidermis cells of a thick capillary layer with dense fur, and the transmission bundles are generally arranged in a large, small bundle. The leaves are in the bifacial leaf type and accordingly the separation of palisade parenchyma and sponge parenchyma is clearly observed. The abaxial percentage is longer and more intense, and there are stoma cells that are arranged at regular intervals with cover and secretion feathers on both sides. Abdominal abdominal stomata is the upper case. The number of chromosomes was determined as 2x = 2n = 18 in karyological studies performed by Takson and chromosome measurements were made.

 4. A deterministic inventory model for deteriorating items with selling price dependent demand and three-parameter Weibull distributed deterioration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asoke Kumar Bhunia

  2014-06-01

  Full Text Available In this paper, an attempt is made to develop two inventory models for deteriorating items with variable demand dependent on the selling price and frequency of advertisement of items. In the first model, shortages are not allowed whereas in the second, these are allowed and partially backlogged with a variable rate dependent on the duration of waiting time up to the arrival of next lot. In both models, the deterioration rate follows three-parameter Weibull distribution and the transportation cost is considered explicitly for replenishing the order quantity. This cost is dependent on the lot-size as well as the distance from the source to the destination. The corresponding models have been formulated and solved. Two numerical examples have been considered to illustrate the results and the significant features of the results are discussed. Finally, based on these examples, the effects of different parameters on the initial stock level, shortage level (in case of second model only, cycle length along with the optimal profit have been studied by sensitivity analyses taking one parameter at a time keeping the other parameters as same.

 5. A PARTIAL ROBUST OPTIMIZATION APPROACH TO INVENTORY MANAGEMENT FOR THE OFFLINE-TO-ONLINE PROBLEM UNDER DIFFERENT SELLING PRICES

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hui Yu; Jie Deng

  2017-01-01

  This study examines an optimal inventory strategy when a retailer markets a product at different selling prices through a dual-channel supply chain,comprising an online channel and an offline channel.Using the operating pattern of the offiine-to-online (O2O) business model,we develop a partial robust optimization (PRO) model.Then,we provide a closed-form solution when only the mean and standard deviation of the online channel demand distribution is known and the offline channel demand follows a uniform distribution (partial robust).Specifically,owing to the good structural properties of the solution,we obtain a heuristic ordering formula for the general distribution case (i.e.,the offline channel demand follows a general distribution).In addition,a series of numerical experiments prove the rationality of our conjecture.Moreover,after comparing our solution with other possible policies,we conclude that the PRO approach improves the performance of incorporating the internet into an existing supply chain and,thus,is able to adjust the level of conservativeness of the solution.Finally,in a degenerated situation,we compare our PRO approach with a combination of information approach.The results show that the PRO approach has more "robust" performance.As a result,a reasonable trade-off between robustness and performance is achieved.

 6. The quality of information on the internet relating to top-selling dietary supplements in the Czech Republic.

  Science.gov (United States)

  Baudischova, L; Straznicka, J; Pokladnikova, J; Jahodar, L

  2018-02-01

  Background The purchase of dietary supplements (DS) via the Internet is increasing worldwide as well as in the Czech Republic. Objective The aim of the study is to evaluate the quality of information on DS available on the Internet. Setting Czech websites related to dietary supplements. Methods A cross-sectional study was carried out involving the analysis of information placed on the websites related to the 100 top-selling DS in the Czech Republic in 2014, according to IMS Health data. Main outcome measure The following criteria were evaluated: contact for the manufacturer, recommended dosage, information on active substances as well as overall composition, permitted health claims, % of the daily reference intake value (DRIV) for vitamins and minerals, link for online counseling, pregnancy/breastfeeding, allergy information, contraindications, adverse reactions, and supplement-drug interactions (some criteria were evaluated from both points of view). Results A total of 199 web domains and 850 websites were evaluated. From the regulatory point of view, all the criteria were fulfilled by 11.3% of websites. Almost 9% of the websites reported information referring to the treatment, cure, or prevention of a disease. From the clinical point of view, all the criteria were only met by one website. Conclusions The quality of information related to DS available on the Internet in the Czech Republic is quite low. The consumers should consult a specialist when using DS purchased online.

 7. Eri teed tulevikku? : kolmekümneaastaste põlvkonna sissetulekuallikate struktuur ja selle muutused üleminekuperioodil postsotsialistlikes maades / Rein Murakas, Denis Trapido

  Index Scriptorium Estoniae

  Murakas, Rein, 1961-

  2004-01-01

  Järg nr. 8 lk. 1764-1791. Sissetulekuallikate stabiilsuse ja muutlikkuse probleemist Eestis, Sverdlovski ja Harkovi oblastis Ukrainas, Lätis, Moldovas, Valgevenes ja Tadzhikistanis aastatel 1992-1998. Kasutatud on rahvusvahelise longituudse uurimisprojekti "Põlvkonna eluteed" (PE) andmeid. Tabelid: PE riikide sotsiaal-demograafilised ja arengunäitajad siirdeperioodil; valimi maht regiooni ja PE küsitlusetapi lõikes; analüüsis kasutatud tunnused; PE respondentide kuusissetuleku parameetrid regioonide lõikes (sissetulek USA dollarites); sissetulekuallikate esinemissagedus respondentidel (%) ning keskmine sissetulekuallikate arv

 8. ‘It's almost like taking the sales out of selling’—Towards a conceptualization of value-based selling in business markets

  OpenAIRE

  Terho Harri; Haas Alexander; Eggert Andreas; Ulaga Wolfgang

  2012-01-01

  While the creation of superior customer value is regarded as fundamental to a firm's long term survival and growth little is known about the effective implementation of a firm's value orientation at sales force level. As the sales force plays a pivotal role in implementing marketing strategies this study adopts a discovery oriented approach and conceptualizes value based selling as an effective sales approach in business markets. Based on in depth interviews with sales managers in a variety o...

 9. Viimsi poolsaare maastikuline mitmekeseisus ja selle muutumine 20. ja 21. sajandil = The diversity and changes of the landscape of the Viimsi Peninsula during the 20th and 21st Century : III koht bakalaureusetööde kategoorias / Karolin Mäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäe, Karolin

  2009-01-01

  Töö eesmärgiks oli iseloomustada Viimsi poolsaare looduslikke ja inimmõjulisi komponente, selgitada välja poolsaare maastikuline mitmekesisus ning tuua välja maakattes esinevad muutused 20. sajandi algusest kuni tänapäevani ning nende seos sotsiaal-majanduslike tingimustega

 10. Financial Knudsen number: Breakdown of continuous price dynamics and asymmetric buy-and-sell structures confirmed by high-precision order-book information.

  Science.gov (United States)

  Yura, Yoshihiro; Takayasu, Hideki; Sornette, Didier; Takayasu, Misako

  2015-10-01

  We generalize the description of the dynamics of the order book of financial markets in terms of a Brownian particle embedded in a fluid of incoming, exiting, and annihilating particles by presenting a model of the velocity on each side (buy and sell) independently. The improved model builds on the time-averaged number of particles in the inner layer and its change per unit time, where the inner layer is revealed by the correlations between price velocity and change in the number of particles (limit orders). This allows us to introduce the Knudsen number of the financial Brownian particle motion and its asymmetric version (on the buy and sell sides). Not being considered previously, the asymmetric Knudsen numbers are crucial in finance in order to detect asymmetric price changes. The Knudsen numbers allows us to characterize the conditions for the market dynamics to be correctly described by a continuous stochastic process. Not questioned until now for large liquid markets such as the USD-JPY and EUR-USD exchange rates, we show that there are regimes when the Knudsen numbers are so high that discrete particle effects dominate, such as during market stresses and crashes. We document the presence of imbalances of particles depletion rates on the buy and sell sides that are associated with high Knudsen numbers and violent directional price changes. This indicator can detect the direction of the price motion at the early stage while the usual volatility risk measure is blind to the price direction.

 11. Statistical properties of short-selling and margin-trading activities and their impacts on returns in the Chinese stock markets

  Science.gov (United States)

  Gao, Yan; Gao, Yao

  2015-11-01

  We investigate the collective behaviors of short-selling and margin-trading between Chinese stocks and their impacts on the co-movements of stock returns by cross-correlation and partial correlation analyses. We find that the collective behaviors of margin-trading are largely attributed to the index cohesive force, while those of short-selling are mainly due to some direct interactions between stocks. Interestingly, the dominant role the finance industry plays in the collective behaviors of short-selling could make it more important in affecting the co-movement structure of stock returns by strengthening its relationship with the market index. By detecting the volume-return and volume-volatility relationships, we find that the investors of the two leverage activities are positively triggered by individual stock volatility first, and next, at the return level, margin-buyers show trend-following properties, while short-sellers are probably informative traders who trade on the information impulse of specific firms. However, the return predictability of the two leverage trading activities and their impacts on stock volatility are not significant. Moreover, both tails of the cumulative distributions of the two leverage trading activities are found following the stretched exponential law better than the power-law.

 12. Financial Knudsen number: Breakdown of continuous price dynamics and asymmetric buy-and-sell structures confirmed by high-precision order-book information

  Science.gov (United States)

  Yura, Yoshihiro; Takayasu, Hideki; Sornette, Didier; Takayasu, Misako

  2015-10-01

  We generalize the description of the dynamics of the order book of financial markets in terms of a Brownian particle embedded in a fluid of incoming, exiting, and annihilating particles by presenting a model of the velocity on each side (buy and sell) independently. The improved model builds on the time-averaged number of particles in the inner layer and its change per unit time, where the inner layer is revealed by the correlations between price velocity and change in the number of particles (limit orders). This allows us to introduce the Knudsen number of the financial Brownian particle motion and its asymmetric version (on the buy and sell sides). Not being considered previously, the asymmetric Knudsen numbers are crucial in finance in order to detect asymmetric price changes. The Knudsen numbers allows us to characterize the conditions for the market dynamics to be correctly described by a continuous stochastic process. Not questioned until now for large liquid markets such as the USD-JPY and EUR-USD exchange rates, we show that there are regimes when the Knudsen numbers are so high that discrete particle effects dominate, such as during market stresses and crashes. We document the presence of imbalances of particles depletion rates on the buy and sell sides that are associated with high Knudsen numbers and violent directional price changes. This indicator can detect the direction of the price motion at the early stage while the usual volatility risk measure is blind to the price direction.

 13. Taaskasutusest armastusega / Tiiu Suvi

  Index Scriptorium Estoniae

  Suvi, Tiiu

  2006-01-01

  Tuuliki Peili loomingulistest rõivastest, mis kannavad silti "Humana Disain" ning on valmistatud peamiselt second-hand materjalist ja Tallinna Taaskasutuskeskuse tekstiilikojast ning selle meistri Pille Kelleri tegemistest

 14. Tee selgeks, mis sind segab / Hede Kerstin Luik ; interv. Aavo Kokk

  Index Scriptorium Estoniae

  Luik, Hede Kerstin

  2003-01-01

  Statoili turundusjuht Hede Kerstin Luik kirjeldab muutusi, mida Shelli bensiinijaamade ostmine ettevõttele ning selle töötajatele kaasa tõi ning kuidas pingelisel ajal tööstressiga võideldi. Kommenteerib Mihkel Reinsalu.

 15. Balti riikide raamatukoguhoidjate avaldus pagulastele pakutavate raamatukoguteenuste asjus / inglise keelest tõlkinud Tiina Büttner

  Index Scriptorium Estoniae

  2015-01-01

  Avalduse koostasid Läti, Eesti ja Leedu raamatukoguhoidjate ühingud ning selle võtsid ühehäälselt vastu Balti raamatukoguhoidjate 10. kongressi ning Läti raamatukoguhoidjate 17. konverentsi osalejad Riias 13. oktoobril 2015

 16. Püsiva tegevuskoha mõiste rahvusvahelistes maksulepingutes ja Eesti tulumaksuseaduses / Aare Kurist

  Index Scriptorium Estoniae

  Kurist, Aare, 1974-

  1998-01-01

  Püsiva tegevuskoha mõistest vastavalt OECD 1992. a. tulu ja kapitali maksustamise mudelkonventsioonile ning selle alusel riikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingutele

 17. Polügraafiatesti abil saadud andmete usaldusväärsuse võrdlemine muude tõendite usaldusväärsusega : [bakalaureusetöö] / Ilona Marken-Kruusmägi ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond Tallinnas ; juhendaja: Talis Bachmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Marken-Kruusmägi, Ilona, 1988-

  2013-01-01

  Polügraafitesti kirjeldus ning selle abil saadava informatsiooni usaldusväärsuse hindamisest, teiste tõendite tutvustusest ning nende usaldusväärsuse hindamisest, võrdlevast hinnangust, tuleviku suundumistest

 18. Kurjade bakterite kõrvalmõju / Villu Zirnask

  Index Scriptorium Estoniae

  Zirnask, Villu, 1966-

  2012-01-01

  Alessandra Fogli Minnesota ülikoolist ning Laura Veldkamp Sterni ärikoolist kirjeldasid oma uuringus "Germs, social networks and growth" inimkontakti kaudu levivate haiguste esinemissageduse abil ühiskonna sotsiaalset struktuuri ning selle seost tehnoloogiate levimisega

 19. Eesti majandustegevuse seaduse eelnõu ekspertiis / Rolf Stober ; tõlk. Pille Vinkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Stober, Rolf

  1997-01-01

  Eksperthinnang Eesti majandustegevuse seaduse eelnõule - selle kooskõla GATT/WTO-ga, Euroopa Liidu õigusega ning põhiseadusega, süsteemikooskõla ning korrapoliitiline, seadusloometehniline ja otstarbekuse hinnang

 20. Pakkujate võrdne kohtlemine riigihankemenetlusest kõrvaldamisel ja pakkujate kvalifitseerimisel : [magistritöö] / Piia Kulm ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Ene Andresen, Veiko Vaske

  Index Scriptorium Estoniae

  Kulm, Piia

  2009-01-01

  Võrdse kohtlemise põhimõtte sisust ja kohaldamisest ning selle põhimõtte järgimise tagamisest riigihangete õiguses, pakkujate kõrvaldamise ja pakkujate kvalifitseerimise etapi erinevustest, pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise ning kvalifitseerimise etapist

 1. Selling a service: experiences of peer supporters while promoting exclusive infant feeding in three sites in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nkonki Lungiswa L

  2010-10-01

  Full Text Available Abstract Background Even though it has been shown that peer support to mothers at home helps to increase exclusive breastfeeding, little is known about the experiences of peer supporters themselves and what is required of them to fulfil their day-to-day tasks. Therefore, a community-based randomised control trial using trained "lay" women to support exclusive infant feeding at home was implemented in three different sites across South Africa. The aim of this paper is to describe the experiences of peer supporters who promote exclusive infant feeding. Methods Three focus group discussions were held, in a language of their choice, with peer supporters. These meetings focused on how the peer educators utilised their time in the process of delivering the intervention. Data from the discussions were transcribed, with both verbatim and translated transcripts being used in the analysis. Results Unlike the services provided by mainstream health care, peer supporters had to market their services. They had to negotiate entry into the mother's home and then her life. Furthermore, they had to demonstrate competence and come across as professional and trustworthy. An HIV-positive mother's fear of being stigmatised posed an added burden - subsequent disclosure of her positive status would lead to an increased workload and emotional distress. Peer supporters spent most of their time in the field and had to learn the skill of self-management. Their support-base was enhanced when supervision focused on their working conditions as well as the delivery of their tasks. Despite this, they faced other insurmountable issues, such as mothers being compelled to offer their infants mixed feeding simultaneously due to normative practices and working in the fields postpartum. Conclusion Designers of peer support interventions should consider the skills required for delivering health messages and the skills required for selling a service. Supportive supervision should be

 2. Assessment of Medical Students’ Posture When Using the Existing Best-Selling Laptop Tables Using Rapid Upper Limb Assessment Method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  mojtaba jafarvand

  2017-06-01

  Full Text Available Introduction and purpose: Improper posture while working is one of the most important risk factors for musculoskeletal disorders. Regarding this, the aim of this study was to assess the posture of students studying at Qazvin University of Medical Sciences when using the existing best-selling laptop tables using rapid upper limb assessment (RULA method. Methods: This analytic, cross-sectional study was conducted on 50 male and female dormitory students in 2017. The study population was selected through stratified random sampling technique. The participants’ postures in two different work stations (tables number one and two were evaluated by means of RULA method. Data analysis was performed in SPSS version 16 using the independent sample t-test and ANOVA test. Results: According to the results, 36% and 46% of the students obtained scores of 3 and 4, respectively in case of table number one. Furthermore, regarding table number two, scores 3 and 4 were recorded for 48% and 44% of the participants, respectively. Therefore, tables number one and two were found to have 82% and 92% of level two corrective measure, respectively. In addition, a significant relationship was obtained between the demographic variables and RULA score (P<0.05. Conclusion: As the findings of the present study indicated, table number one was a better case than table number two for fitting with different body structures since it allowed for the adjustment of the height and inclination of the work surface. However, corrective measures were necessary for both tables to provide the users with comfort, convenience, health, and productivity when using these laptop tables.

 3. Selling a service: experiences of peer supporters while promoting exclusive infant feeding in three sites in South Africa.

  Science.gov (United States)

  Nkonki, Lungiswa L; Daniels, Karen L

  2010-10-26

  Even though it has been shown that peer support to mothers at home helps to increase exclusive breastfeeding, little is known about the experiences of peer supporters themselves and what is required of them to fulfil their day-to-day tasks. Therefore, a community-based randomised control trial using trained "lay" women to support exclusive infant feeding at home was implemented in three different sites across South Africa. The aim of this paper is to describe the experiences of peer supporters who promote exclusive infant feeding. Three focus group discussions were held, in a language of their choice, with peer supporters. These meetings focused on how the peer educators utilised their time in the process of delivering the intervention. Data from the discussions were transcribed, with both verbatim and translated transcripts being used in the analysis. Unlike the services provided by mainstream health care, peer supporters had to market their services. They had to negotiate entry into the mother's home and then her life. Furthermore, they had to demonstrate competence and come across as professional and trustworthy. An HIV-positive mother's fear of being stigmatised posed an added burden - subsequent disclosure of her positive status would lead to an increased workload and emotional distress. Peer supporters spent most of their time in the field and had to learn the skill of self-management. Their support-base was enhanced when supervision focused on their working conditions as well as the delivery of their tasks. Despite this, they faced other insurmountable issues, such as mothers being compelled to offer their infants mixed feeding simultaneously due to normative practices and working in the fields postpartum. Designers of peer support interventions should consider the skills required for delivering health messages and the skills required for selling a service. Supportive supervision should be responsive both to the health care task and the challenges faced in

 4. Selling your sol

  International Nuclear Information System (INIS)

  Canough, G.E.

  1999-01-01

  At almost every solar energy conference there is a session called Marketing Solar. Most of these had nothing to do with what the rest of the business world calls marketing. For example, at a conference last year, the Marketing Solar session was a series of presentations about demo projects. Most solar energy people are still talking about payback. While it is nice to be able to claim that something will save you money that is only one reason people are interested in or buy a certain product. And it's not the number one reason. Time after time marketing experts will show you surveys of customers where price was not the top consideration at all. People do not buy luxury automobiles because they are cheap. They don't buy hot tubs for payback. What does it take to get someone to buy a solar energy system. To what do you have to appeal? What techniques make a sale? The author discusses the answers to these questions based on his experience

 5. RWE sells Nafta stake

  International Nuclear Information System (INIS)

  Janoska, J.

  2004-01-01

  At year-end 2000, state-owned Slovensky plynarensky priemysel (SPP) signed a Memorandum of Understanding that set the conditions for the German concern RWE to purchase a 40 % stake in Nafta Gbely. This partnership agreement was meant to grant RWE participation in the management of the gas storage operator, which is controlled by SPP, and allow RWE to increase the use of Nafta's capacities. But in the 3 years since then, these objectives were not met. RWE representatives were not appointed to the Nafta Board and not a single cubic meter of RWE gas was stored at Nafta. RWE denied that it was considering leaving Nafta. Control of Nafta and SPP gradually passed to RWE's major competitors. The attitude of RWE only changed last week, when it sold its stake in Nafta to Ruhrgas under favourable conditions. Although Ruhrgas already more or less controlled Nafta via SPP, it paid RWE 62.22 million Eur for its stake. This represents a price per share of about 12.44 Eur more than RWE paid over two years ago and about double the market price. One of the possible reasons why RWE decided to leave the company is, apart from uncertainty surrounding future participation in the company management, uncertainty regarding whether there is a profit to be made on future dividends. Another reason may be the joint operation of both rivals in a number of companies. And so the Nafta trade may be part of the establishment of areas of influence

 6. Selling your sol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Canough, G.E.

  1999-07-01

  At almost every solar energy conference there is a session called Marketing Solar. Most of these had nothing to do with what the rest of the business world calls marketing. For example, at a conference last year, the Marketing Solar session was a series of presentations about demo projects. Most solar energy people are still talking about payback. While it is nice to be able to claim that something will save you money that is only one reason people are interested in or buy a certain product. And it's not the number one reason. Time after time marketing experts will show you surveys of customers where price was not the top consideration at all. People do not buy luxury automobiles because they are cheap. They don't buy hot tubs for payback. What does it take to get someone to buy a solar energy system. To what do you have to appeal? What techniques make a sale? The author discusses the answers to these questions based on his experience.

 7. Selling cultural heritage?

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, B.M.

  2017-01-01

  This thesis explores the value of cultural and archaeological heritage through a focus on multinational corporations (MNCs) across industries and their involvement with cultural heritage. Research to date has focused mainly on industries where MNCs have a direct impact on cultural or archaeological

 8. How to sell Macau

  OpenAIRE

  Pimentel, Mariana

  2012-01-01

  Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura, apresentada ao Departamento de Arquitectura da F. C. T. da Univ. de Coimbra. Since the official establishment of the Macao Special Administrative Region [MSAR] in 1999, which meant its handover to the People's Republic of China [PRC], this territory has been in delirious transformation. The liberalization of the gambling industry and the consequent proliferation of casinos and luxury hotels, as well as the recent inscription of i...

 9. Selling brand MD.

  Science.gov (United States)

  Hudson, T

  1999-08-01

  Health care is more than local, of course: It's personal. Recognizing the connections between doctors and patients as a potent form of brand loyalty, health systems are looking for ways to leverage those bonds--and encourage new ones--with special marketing campaigns.

 10. Selling new products

  NARCIS (Netherlands)

  Borgh, van der W.

  2012-01-01

  As we proceed into the 21st century, companies are facing increasingly complex and dynamic business environments. Many organizations have to deal with intense competition as more products are introduced faster, with shorter life cycles, and less competitive differentiation. Consequently, companies

 11. The selling of olestra.

  Science.gov (United States)

  Nestle, M

  1998-01-01

  The Procter & Gamble Company spent 30 years and an estimated $500 million to bring its non-digestible fat substitute, olestra, to market. The Food and Drug Administration approved olestra as a food additive but requires products containing olestra to carry a warning statement about its potential effects on gastrointestinal function. In obtaining approval for olestra, P&G conducted a lengthy, persistent, and comprehensive campaign to enlist support from members of Congress; FDA staff; and food, nutrition, and health professionals. This campaign raises larger questions about corporate influence on government policies, and the relationships of corporations to health professionals. To address these larger concerns, the author reviews the history of olestra's approval; describes P&G's campaign to obtain support from FDA and Congress, to defend olestra against critics, and to market it to professionals, the press, and consumers; and suggests implications for public health policies.

 12. Selling energy conservation.

  Science.gov (United States)

  Hinrichsen, D

  1995-01-01

  This article concerns the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) crisis and its impact on energy efficiency measures in the US. In 1985, when the OPEC collapsed, the US government had avoided the need to construct 350 gigawatts of new electric capacity. The most successful efficiency improvements, especially in household appliances and equipment, lighting and tightened energy efficiency standards in new buildings, resulted from the OPEC event. The real innovation of that time was the change in profit rules for utilities. This revolution and the way some US utilities view energy have not caught on elsewhere. Despite the initiative toward improving energy efficiency in homes, offices and industries, the change has been slow. Partly to blame are the big development banks, which pointed out that short-term conservation and efficiency measures could save at least 15% of the total energy demand without the need for major investment. The benefits of energy conservation was shown during the oil shock when per capita energy consumption fell by 5% in the member states of the Organization of Economic Cooperation and Development, while the per capita gross domestic product grew by a third. There has been a decrease in energy expenditure worldwide, and the scope for further energy savings is enormous, but governments need to recognize and seize the opportunity.

 13. Preface to Action Selling

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Milton; Kotler

  2007-01-01

  For the past seven years,Kotler Marketing Group has been providing modern marketing management consulting services to many of China's most progres- sive large and mid-size companies.We know the enor- mous marketing power of multi-national companies in

 14. Selling new products

  OpenAIRE

  Borgh, van der, W.

  2012-01-01

  As we proceed into the 21st century, companies are facing increasingly complex and dynamic business environments. Many organizations have to deal with intense competition as more products are introduced faster, with shorter life cycles, and less competitive differentiation. Consequently, companies are pushed to not only be more adept in product development but also in capitalizing on these innovative activities. However, while companies have become more successful in inventing and developing ...

 15. Suhtlusruum ja selle modelleerimine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mare Koit

  2016-05-01

  Full Text Available "Communicative space and its modeling" Communication between people can take various forms depending on a lot of circumstances – participants’ individual characteristics, their social roles, subject of conversation, etc. The paper introduces a work in progress on modelling one aspect of natural human communication – communicative space. Communicative space is a mental space where a communication participant places himself/herself with respect to other ones and where (she is ‘moving’ during a communication event. Communicative space can be characterized by different features, e.g., (social closeness of a communication participant with the partner, collaboration, politeness, etc. These features of communication can be conveyed by language use as well as by different nonverbal means (body movement, facial expressions, etc.. The values +1, 0, and –1 are used for the coordinates in communicative space. Examples of human-human dialogues – both everyday and institutional – demonstrate how participants pass different points in communicative space during a conversation. The further aim is to include such a model of communicative space in an experimental system for modelling conversational agents in order to make interaction with the system more human-like.

 16. Ukraine's hard sell

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bogle, Sally.

  1997-01-01

  Since Ukraine broke away from Russia in 1991, the Ukrainian gas industry has been experiencing substantial difficulties. Almost all (95%) of Russia's gas exports to Europe pass through Ukraine's transmission system because of its geographical position. As gas demand in Western Europe grows, Russian propaganda aimed at destroying confidence in the technical competence, reliability and honesty of the Ukraine's gas industry is likely to lead to greater problems. The industry needs to achieve a financial boost and change its public image to restore confidence that contracts will be honoured, and the country itself is a desirable place to do business. (UK)

 17. Managing to Sell.

  Science.gov (United States)

  Clark, John W.

  The third in a series of subject presentation in the field of administrative management for use by educators and businessmen who teach management courses is offered. The point is made that the concept of an educational program in small-business administrative management involves the investigation of a series of topics stemming from basic…

 18. Selling the Social Studies.

  Science.gov (United States)

  Girod, Gerald R.; Harmon, Gerald R.

  1987-01-01

  Maintains school-aged children would prefer not to study social studies. Presents several strategies to help encourage positive attitudes. Strategies include persuasion, reinforcement, enthusiasm, personalized contact. Stresses that negative attitudes must be changed in order for social studies to achieve its fundamental citizenship goals. (BR)

 19. Georges Frédéric Parrot' prantsuse nimest, päritolust ja retoorikast: rektori tervituskõne keisrile ja selle lausumiskontekstid / Marge Käsper, Epi Tohvri

  Index Scriptorium Estoniae

  Käsper, Marge, 1973-

  2015-01-01

  G. F. Parrot' nimest. G. F. Parrot' päritolu sotsiaalkogukondlikust rollist ja selle retoorikast. Aleksander I kasvatusest ja valgustuse retoorikast. Keiser Aleksander I-le sügavat mõju avaldanud kõnest

 20. Hormone Replacement Therapy advertising: sense and nonsense on the web pages of the best-selling pharmaceuticals in Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cantero María

  2010-03-01

  Full Text Available Abstract Background The balance of the benefits and risks of long term use of hormone replacement therapy (HRT have been a matter of debate for decades. In Europe, HRT requires medical prescription and its advertising is only permitted when aimed at health professionals (direct to consumer advertising is allowed in some non European countries. The objective of this study is to analyse the appropriateness and quality of Internet advertising about HRT in Spain. Methods A search was carried out on the Internet (January 2009 using the eight best-selling HRT drugs in Spain. The brand name of each drug was entered into Google's search engine. The web sites appearing on the first page of results and the corresponding companies were analysed using the European Code of Good Practice as the reference point. Results Five corporate web pages: none of them included bibliographic references or measures to ensure that the advertising was only accessible by health professionals. Regarding non-corporate web pages (n = 27: 41% did not include the company name or address, 44% made no distinction between patient and health professional information, 7% contained bibliographic references, 26% provided unspecific information for the use of HRT for osteoporosis and 19% included menstrual cycle regulation or boosting feminity as an indication. Two online pharmacies sold HRT drugs which could be bought online in Spain, did not include the name or contact details of the registered company, nor did they stipulate the need for a medical prescription or differentiate between patient and health professional information. Conclusions Even though pharmaceutical companies have committed themselves to compliance with codes of good practice, deficiencies were observed regarding the identification, information and promotion of HRT medications on their web pages. Unaffected by legislation, non-corporate web pages are an ideal place for indirect HRT advertising, but they often contain

 1. Selling my sheep to pay for medicines - household priorities and coping strategies in a setting without universal health coverage.

  Science.gov (United States)

  Husøy, Onarheim Kristine; Molla, Sisay Mitike; Muluken, Gizaw; Marie, Moland Karen; Frithof, Norheim Ole; Ingrid, Miljeteig

  2018-03-02

  The first month of life is the period with the highest risk of dying. Despite knowledge of effective interventions, newborn mortality is high and utilization of health care services remains low in Ethiopia. In settings without universal health coverage, the economy of a household is vulnerable to illness, and out-of-pocket payments may limit families' opportunities to seek health care for newborns. In this paper we explore intra-household resource allocation, focusing on how families prioritize newborn health versus other household needs and their coping strategies for managing these priorities. A qualitative study was conducted in 2015 in Butajira, Ethiopia, comprising observation, semi-structured interviews, and focus group discussions with household members, health workers, and community members. Household members with hospitalized newborns or who had experienced neonatal death were primary informants. In this predominantly rural and poor district, households struggled to pay out-of-pocket for services such as admission, diagnostics, drugs, and transportation. When newborns fell ill, families made hard choices balancing concerns for newborn health and other household needs. The ability to seek care, obtain services, and follow medical advice depended on the social and economic assets of the household. It was common to borrow money from friends and family, or even to sell a sheep or the harvest, if necessary. In managing household priorities and high costs, families waited before seeking health care, or used cheaper traditional medicines. For poor families with no money or opportunity to borrow, it became impossible to follow medical advice or even seek care in the first place. This had fatal health consequences for the sick newborns. While improving neonatal health is prioritized at policy level in Ethiopia, poor households with sick neonates may prioritize differently. With limited money at hand and high direct health care costs, families balanced conflicting

 2. Hormone replacement therapy advertising: sense and nonsense on the web pages of the best-selling pharmaceuticals in Spain.

  Science.gov (United States)

  Chilet-Rosell, Elisa; Martín Llaguno, Marta; Ruiz Cantero, María Teresa; Alonso-Coello, Pablo

  2010-03-16

  The balance of the benefits and risks of long term use of hormone replacement therapy (HRT) have been a matter of debate for decades. In Europe, HRT requires medical prescription and its advertising is only permitted when aimed at health professionals (direct to consumer advertising is allowed in some non European countries). The objective of this study is to analyse the appropriateness and quality of Internet advertising about HRT in Spain. A search was carried out on the Internet (January 2009) using the eight best-selling HRT drugs in Spain. The brand name of each drug was entered into Google's search engine. The web sites appearing on the first page of results and the corresponding companies were analysed using the European Code of Good Practice as the reference point. Five corporate web pages: none of them included bibliographic references or measures to ensure that the advertising was only accessible by health professionals. Regarding non-corporate web pages (n = 27): 41% did not include the company name or address, 44% made no distinction between patient and health professional information, 7% contained bibliographic references, 26% provided unspecific information for the use of HRT for osteoporosis and 19% included menstrual cycle regulation or boosting feminity as an indication. Two online pharmacies sold HRT drugs which could be bought online in Spain, did not include the name or contact details of the registered company, nor did they stipulate the need for a medical prescription or differentiate between patient and health professional information. Even though pharmaceutical companies have committed themselves to compliance with codes of good practice, deficiencies were observed regarding the identification, information and promotion of HRT medications on their web pages. Unaffected by legislation, non-corporate web pages are an ideal place for indirect HRT advertising, but they often contain misleading information. HRT can be bought online from Spain

 3. Põhiõiguste ja -vabaduste kaitse maksumenetluses : rakendatava uurimispõhimõtte vaheline konflikt või selle puudumine : [magistritöö] / Madis Truber ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Rainer Osanik

  Index Scriptorium Estoniae

  Truber, Madis

  2005-01-01

  Maksunduse ajalugu, põhimõisted, eripärad võrreldes Venamaa ja Soomega, isiku põhiõiguste ja -vabaduste kaitse maksuõiguse kontekstis, tehingute ja tõendite hindamise alused ning seonduvad põhiõiguste ja -vabadustega seotud probleemid menetluses

 4. Paradigma muutus 1970-ndate aastate Lääne kunstis ja selle kajastus eesti kunstielus = The Change of Paradigm in the Western Art of the 1970s and its Reflection in the Estonian Art World / Jaak Kangilaski

  Index Scriptorium Estoniae

  Kangilaski, Jaak, 1939-

  1998-01-01

  Nõukogude võimu ideoloogilisest arengust, eesti kunsti suundumustest okupatsiooni ajal ئ ametlik, rahvuslik-konservatiivne (30.-te ideaalidele toetuv) ja avangardistlik suund ئ ning muutustest eesti kunstis seoses 1970. aastatel lääne kunstis toimunud paradigmade vahetumisega, suhetest vene avangardkunstiga

 5. Diplomaatiline kaitse rahvusvahelises õiguses : olemus, teostamine ja piirangud / Maarja Teder

  Index Scriptorium Estoniae

  Teder, Maarja, 1983-

  2007-01-01

  Rahvusvahelises õiguses juurdunud diplomaatilisest instituudist, selle olemusest ja teostamise põhimõtetest ning erireeglitest mitme kodakondsusega isikute rahvusvahelise kaitse puhul. Vatteli fiktsioonist

 6. On implementation of the EU – Ukraine / Dirk Hartman

  Index Scriptorium Estoniae

  Hartman, Dirk

  2014-01-01

  Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Ukraina vahelise assotsieerimislepingu rakendamisest (poliitiline dialoog; õigus, vabadus ja turvalisus; majanduslik koostöö; kaubandus; tuumaenergia ja taastuvad energiaallikad)

 7. Segadused mitteresidentide poolt saadud dividendide maksustamisel / Lasse Lehis, Erki Uustalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehis, Lasse, 1972-

  1998-01-01

  Mitteresidentide dividendide tulumaksustamisest ja tuluallikariigi esmaõigusest selle puhul, topeltmaksustamise vältimisest, alakapitalisatsioonist ning intresside ja tulude maksustamise erinevusest

 8. Maksumaksja raha sihtasutustes / Daniel Vaarik ; interv. Kristi Timmusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaarik, Daniel, 1973-

  1999-01-01

  Rahandusministeeriumi nõunik Daniel Vaarik selgitab, kui palju raha erinevatesse sihtasutustesse eraldatakse ning kuidas kontrollitakse selle raha kasutamist. Tabel: 1999. a. riigieelarvest finantseeritavad sihtasutused

 9. The criminal career of men convicted of rape: evidence from a Norwegian national cohort / Christine Friestad, Torbjørn Skardhamar

  Index Scriptorium Estoniae

  Friestad, Christine

  2016-01-01

  Sarnasustest ja erinevustest erineva tausta, kriminaalse ajaloo ja retsidiivsusega kurjategijate seas. Norras läbi viidud uuringust seksuaalkurjategijate ja teiste kurjategijate seas ning selle tulemustest

 10. Valeri Iltshenko puhus Vene imele Tallinnas elu sisse / Andres Reimer

  Index Scriptorium Estoniae

  Reimer, Andres

  2008-01-01

  Veepuhastusseadmeid tootvast ettevõttest Envirolyte Industries ning selle osanikust ja tegevdirektorist Valeri Iltshenkost, Ernst & Youngi aasta ettevõtja konkursi Eesti vooru finalistist. Graafikud, diagrammid

 11. Introducing the Internet-based TOEFL test / Epp Kirss, Mare Roes

  Index Scriptorium Estoniae

  Kirss, Epp

  2013-01-01

  Internetipõhisest rahvusvaheliselt tunnustatud standardiseeritud inglise keele testist, mida nõutakse USA ülikoolidesse kandideerivatelt rahvusvahelistelt üliõpilastelt ning selle õpetamise kogemusest

 12. Estonian monetary system : readiness to join the European Monetary Union / Mart Sõrg

  Index Scriptorium Estoniae

  Sõrg, Mart, 1943-

  2004-01-01

  1992. a rahareformi läbiviimise paratamatusest, valuutakomitee ning liberaalse rahapoliitika olulisusest, Eesti valmisolekust eurole üleminekuks ja selle mõjust riigi majanduslikule arengule. Tabelid

 13. Saksa teadlane koostas Hitleri perekonna genealoogia / Urmas Kiil

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiil, Urmas

  2007-01-01

  Saksa genealoog Ralf G. Jahn koostas detailse kroonika Hitleri perekonnast ning avaldas selle raamatuna "Hitlers Familiengeheimniss - Geschichte und Genealogie der Vorfahren und Verwandten von Adolf Hitler"

 14. Konfiskeerimine haldussunnivahendina / Indrek Koolmeister

  Index Scriptorium Estoniae

  Koolmeister, Indrek, 1949-

  1999-01-01

  Konfiskeerimise olemusest ja objektist, selle kohaldamisest juriidiliste isikute suhtes, konfiskeerimise ulatusest ja täitemenetlusest ning kolmandate isikute õigustest seoses asja konfiskeerimisega

 15. Provintsist pärit IT-mõtleja / Alexander Galitsky ; interv. Viktoria Korpan

  Index Scriptorium Estoniae

  Galitsky, Alexander

  2005-01-01

  Venemaa tuntumaid info- ja kõrgtehnoloogiavaldkonna spetsialiste infotehnoloogiast ja selle erinevatest võimalustest, tehnoloogia lahendustest ning avastustest, turvaprobleemidest. Lisa: Alexander Galitsky

 16. EIÕK staatus Eesti õigussüsteemis / Rait Maruste

  Index Scriptorium Estoniae

  Maruste, Rait, 1953-

  1996-01-01

  Euroopa inimõiguste konventsiooni ratifitseerimine Eesti poolt, selle siseriiklik õiguslik siduvus ja reservatsioonid, koht siseriiklikus õigusnormide hierarhias, territoriaalne kehtivus ning kohaldatavus Eesti kohtutes

 17. [Present Status of Displaying Pharmaceutical Products for Sale on Flea Market Applications for Smartphones and the Responses to Illicit Selling by Service Providers].

  Science.gov (United States)

  Kishimoto, Keiko; Takeuchi, Tomoe; Fukushima, Noriko

  2017-12-01

   In Japan, a pharmacy or drug store license is required for selling pharmaceutical products. However, civilians without a pharmacy or drug store license are displaying pharmaceutical products for sale on a flea market application, which is illegal dealing. This study discussed the modality for implementing countermeasures for the illicit selling of pharmaceutical products. We extracted pharmaceutical products displayed for sale on three flea market applications (Mercari, Rakuma, Fril) on one day. One hundred and eighty-one pharmaceutical products were displayed (49 on Mercari, 86 on Rakuma, and 46 on Fril). There were 6.1% (11/181) domestically prescribed drugs, 69.1% (125/181) domestic OTC drugs, 23.8% (43/181) foreign-made prescribed drugs, and 1.1% (2/181) foreign-made OTC drugs. The seller could display the product for sale without confirming whether it is prohibited. We alerted the service providers of this illicit selling at flea markets at three different instances. The pharmaceutical product displays were deleted by the service providers at a rate of 55.1% (27/49) for Mercari and 51.2% (44/86) for Rakuma. The average number of drugs that were displayed for sale by each seller was 1.4 and the average number of total products that were displayed for sale by each seller was 100. The seller could have unintentionally displayed the pharmaceutical products for sale, without the knowledge that it is illegal. The service providers of flea market applications should create mechanisms to alert the sellers that displaying pharmaceutical products for sale is an illicit act and regulate these violations.

 18. Quali-quantitative analysis of best selling drugs from pharmacy, street market and traditional herbal medicine: a pilot study of market surveillance in Senegal.

  Science.gov (United States)

  Pichini, Simona; Rotolo, Maria Concetta; Bellotti, Pasquale; Minutillo, Adele; Mastrobattista, Luisa; Pacifici, Roberta

  2015-02-01

  A pilot study of market surveillance in Senegal has been performed analyzing best selling drugs from an official pharmacy and a street market in two principal cities of Senegal and some traditional preparations from herbal medicine from the same market. A simple and rapid gas chromatography method with mass spectrometry detection has been applied after a liquid-liquid extraction of pharmaceutical products and traditional preparations at acidic, neutral and basic pH with chloroform-isopropanol (9:1, v/v). The assay was validated in the range from 10mg to 250 mg/g powder preparations with good determination coefficients (r(2)≥ 0.99) for the calibration curves. At three concentrations spanning the linear dynamic ranges of the calibration curves, mean recoveries of substances under investigation were always higher than 90% and intra-assay and inter-assay precision and accuracy were always better than 15%. The four best selling drugs purchased from a Dakar local pharmacy exactly contained the amount of active principles reported in the respective labels while the best selling drugs freely purchased from Kaolack market contained an amount of active ingredients lower than that declared on the label. No pharmacological active compound, but salicylic acid was found in one of the traditional herbal preparations. This pilot study showed that whereas official drugs sold in pharmacies at prices accessible for a very few portion of the population contained the amount of active principles as reported in the labels, those from street market bought by the majority of population contained an amount of active ingredients lower than that declared on the label and finally traditional herbal preparations seldom contain pharmacological active principles. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 19. "Tallinn Jazz Weekend" tõi kultuuripealinna Euroopa jazzielu korraldajad / Marje Ingel, Joosep Sang

  Index Scriptorium Estoniae

  Ingel, Marje

  2011-01-01

  Jazziorganisatsioonist Europe Jazz Network ja selle aastakonverentsist Tallinnas ning J. Sang selle raames Von Krahli teatris toimunud Tallinn Jazz Weekendi eesti jazzmuusika showcase-festivalist lühidalt

 20. How to improve the health of volunteer firefighters / Ryan T. Harding

  Index Scriptorium Estoniae

  Harding, Ryan T.

  2017-01-01

  Vabatahtlike tuletõrjedepoode suureks probleemiks on ülekaalulisus ning selle ennetamiseks võetakse vähe ette. Artiklis on välja toodud miks on tervislik eluviis tuletõrjujate seas parem kui selle puudumine

 1. Süütuse presumptsioon kriminaalmenetluses : [bakalaureusetöö] / Vitali Jarosevitš ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Poigo Nuuma

  Index Scriptorium Estoniae

  Jarosevitš, Vitali

  2009-01-01

  Kriminaalmenetluse printsiipide mõistest ja selle tähtsusest süütegude uurimisel. Süütuse presumptsiooni käsitlemisest Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning selle tagamisest kriminaalmenetluses

 2. Managing a reservoir-based hydro-energy plant: building understanding in the buy and sell decisions in a changing environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ackere, A. van; Ruud, Morten; Davidsen, Paal

  2005-01-01

  This paper describes a modelling process at a Norwegian chemical producer, who owns 20% of a reservoir based hydro-energy plant. While the initial objective was to increase the profitability of the energy plant (in particular by an improved understanding of buying and selling decisions and a reconciliation of the managerial and engineering points of view in the context of a liberalised energy market) the process resulted in the company's decision to refocus on its core-business. The process illustrates how a modelling process can lead to a fundamental re framing of the issue, resulting in major change for the company

 3. The author training manual develop marketable ideas, craft books that sell, become the author publishers want, and self-publish effectively

  CERN Document Server

  Amir, Nina

  2014-01-01

  Anyone can publish a book and become an ""author,"" but if you want to become a successful author with a profitable publishing career, you need a clear, step-by-step guide to help you develop book ideas that sell. In The Author Training Manual, expert editor and book coach Nina Amir reveals the exact process successful authors have used to create business plans and proposals for their books and teaches you how to view your ideas through the eyes of acquisitions editors and literary agents. Whether you write fiction or nonfiction, plan to traditionally publish or self-publish, The Author Tra

 4. Patent licensing and selling to China as a strategy of technology transfer in a New Era: A perspective of European firms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Ying; Meijer, Elise; Duysters, Geert

  2010-01-01

  International technology transfer enables firms in developed countries to exploit the value of their technological innovations, and provides firms in developing countries with access to technological and organizational knowledge. This study aims to present a timely description of the experience...... and intentions of EU firms with regard to patent licensing and/or selling to China in this new era. Firms from 12 European countries in various industries were surveyed by an online questionnaire. We found that (1) large and small EU firms are very different with regard to the number of non...

 5. Classifying neighbourhoods by level of access to stores selling fresh fruit and vegetables and groceries: identifying problematic areas in the city of Gatineau, Quebec.

  Science.gov (United States)

  Gould, Adrian C; Apparicio, Philippe; Cloutier, Marie-Soleil

  2012-11-06

  Physical access to stores selling groceries, fresh fruit and vegetables (FV) is essential for urban dwellers. In Canadian cities where low-density development practices are common, social and material deprivation may be compounded by poor geographic access to healthy food. This case study examines access to food stores selling fresh FV in Gatineau, Quebec, to identify areas where poor access is coincident with high deprivation. Food retailers were identified using two secondary sources and each store was visited to establish the total surface area devoted to the sale of fresh FV. Four population-weighted accessibility measures were then calculated for each dissemination area (DA) using road network distances. A deprivation index was created using variables from the 2006 Statistics Canada census, also at the scale of the DA. Finally, six classes of accessibility to a healthy diet were constructed using a k-means classification procedure. These were mapped and superimposed over high deprivation areas. Overall, deprivation is positively correlated with better accessibility. However, more than 18,000 residents (7.5% of the population) live in high deprivation areas characterized by large distances to the nearest retail food store (means of 1.4 km or greater) and virtually no access to fresh FV within walking distance (radius of 1 km). In this research, we identified areas where poor geographic access may introduce an additional constraint for residents already dealing with the challenges of limited financial and social resources. Our results may help guide local food security policies and initiatives.

 6. Why California retailers stop selling tobacco products, and what their customers and employees think about it when they do: case studies.

  Science.gov (United States)

  McDaniel, Patricia A; Malone, Ruth E

  2011-11-08

  In California, some 40,000 retailers sell tobacco products. Tobacco's ubiquitousness in retail settings normalizes use and cues smoking urges among former smokers and those attempting cessation. Thus, limiting the number of retailers is regarded as key to ending the tobacco epidemic. In the past decade, independent pharmacies and local grocery chains in California and elsewhere have voluntarily abandoned tobacco sales. No previous studies have examined the reasons for this emerging phenomenon. We sought to learn what motivated retailers to discontinue tobacco sales and what employees and customers thought about their decision. We conducted case studies of seven California retailers (three grocery stores, four pharmacies) that had voluntarily ceased tobacco sales within the past 7 years. We interviewed owners, managers, and employees, conducted consumer focus groups, unobtrusively observed businesses and the surrounding environment, and examined any media coverage of each retailer's decision. We analyzed data using qualitative content analysis. For independent pharmacies, the only reason given for the decision to end tobacco sales was that tobacco caused disease and death. Grocers listed health among several factors, including regulatory pressures and wanting to be seen as "making a difference." Media coverage of stores' new policies was limited, and only three retailers alerted customers. Management reported few or no customer complaints and supportive or indifferent employees. Pharmacy employees were pleased to no longer be selling a deadly product. Grocery store management saw the decision to end tobacco sales as enhancing the stores' image and consistent with their inventory of healthy foods. Focus group participants (smokers and nonsmokers) were largely unaware that retailers had stopped selling tobacco; however, almost all supported the decision, viewing it as promoting public health. Many said knowing this made them more likely to shop at the store. Most

 7. Why California retailers stop selling tobacco products, and what their customers and employees think about it when they do: case studies

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  Background In California, some 40, 000 retailers sell tobacco products. Tobacco's ubiquitousness in retail settings normalizes use and cues smoking urges among former smokers and those attempting cessation. Thus, limiting the number of retailers is regarded as key to ending the tobacco epidemic. In the past decade, independent pharmacies and local grocery chains in California and elsewhere have voluntarily abandoned tobacco sales. No previous studies have examined the reasons for this emerging phenomenon. We sought to learn what motivated retailers to discontinue tobacco sales and what employees and customers thought about their decision. Methods We conducted case studies of seven California retailers (three grocery stores, four pharmacies) that had voluntarily ceased tobacco sales within the past 7 years. We interviewed owners, managers, and employees, conducted consumer focus groups, unobtrusively observed businesses and the surrounding environment, and examined any media coverage of each retailer's decision. We analyzed data using qualitative content analysis. Results For independent pharmacies, the only reason given for the decision to end tobacco sales was that tobacco caused disease and death. Grocers listed health among several factors, including regulatory pressures and wanting to be seen as "making a difference." Media coverage of stores' new policies was limited, and only three retailers alerted customers. Management reported few or no customer complaints and supportive or indifferent employees. Pharmacy employees were pleased to no longer be selling a deadly product. Grocery store management saw the decision to end tobacco sales as enhancing the stores' image and consistent with their inventory of healthy foods. Focus group participants (smokers and nonsmokers) were largely unaware that retailers had stopped selling tobacco; however, almost all supported the decision, viewing it as promoting public health. Many said knowing this made them more likely to

 8. Why California retailers stop selling tobacco products, and what their customers and employees think about it when they do: case studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  McDaniel Patricia A

  2011-11-01

  Full Text Available Abstract Background In California, some 40, 000 retailers sell tobacco products. Tobacco's ubiquitousness in retail settings normalizes use and cues smoking urges among former smokers and those attempting cessation. Thus, limiting the number of retailers is regarded as key to ending the tobacco epidemic. In the past decade, independent pharmacies and local grocery chains in California and elsewhere have voluntarily abandoned tobacco sales. No previous studies have examined the reasons for this emerging phenomenon. We sought to learn what motivated retailers to discontinue tobacco sales and what employees and customers thought about their decision. Methods We conducted case studies of seven California retailers (three grocery stores, four pharmacies that had voluntarily ceased tobacco sales within the past 7 years. We interviewed owners, managers, and employees, conducted consumer focus groups, unobtrusively observed businesses and the surrounding environment, and examined any media coverage of each retailer's decision. We analyzed data using qualitative content analysis. Results For independent pharmacies, the only reason given for the decision to end tobacco sales was that tobacco caused disease and death. Grocers listed health among several factors, including regulatory pressures and wanting to be seen as "making a difference." Media coverage of stores' new policies was limited, and only three retailers alerted customers. Management reported few or no customer complaints and supportive or indifferent employees. Pharmacy employees were pleased to no longer be selling a deadly product. Grocery store management saw the decision to end tobacco sales as enhancing the stores' image and consistent with their inventory of healthy foods. Focus group participants (smokers and nonsmokers were largely unaware that retailers had stopped selling tobacco; however, almost all supported the decision, viewing it as promoting public health. Many said knowing

 9. Potential benefits of selling by auction the CIP 6 energy; Effetti della vendita tramite asta dell'energia CIP 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Campidoglio, C. [Istituto per la Ricerca Sociale, Milan (Italy). Osservatorio Energia

  2000-12-01

  This paper analyses the potential benefits of selling by auction the CIP 6 energy. This would both reduce the supply shortage and the prices on the eligible market, increase competition on the contract-for-difference market, indicate a clear price to which regulated energy charges could be indexed, thus extending the auction benefits to the franchise market to avoid the reintroduction of cross-subsidies. [Italian] L'articolo analizza i possibili benefici della vendita tramita asta dell'energia CIP 6. In particolare, l'asta ridurrebbe la scarsita' d'offerta e quindi i pressi sul mercato libero, aumenterebbe la concorrenza nel mercato dei contratti per differenza, fornirebbe un prezzo chiaro a cui indicizzare il prezzo dell'energia in tariffa, estendendo i benefici dell'asta sul mercato vincolato ed evitando la reintroduzione di sussidi incrociati.

 10. How to sell a condom? The impact of demand creation tools on male and female condom sales in resource limited settings.

  Science.gov (United States)

  Terris-Prestholt, Fern; Windmeijer, Frank

  2016-07-01

  Despite condoms being cheap and effective in preventing HIV, there remains an 8billion shortfall in condom use in risky sex-acts. Social marketing organisations apply private sector marketing approaches to sell public health products. This paper investigates the impact of marketing tools, including promotion and pricing, on demand for male and female condoms in 52 countries between 1997 and 2009. A static model differentiates drivers of demand between products, while a dynamic panel data estimator estimates their short- and long-run impacts. Products are not equally affected: female condoms are not affected by advertising, but highly affected by interpersonal communication and HIV prevalence. Price and promotion have significant short- and long-run effects, with female condoms far more sensitive to price than male condoms. The design of optimal distribution strategies for new and existing HIV prevention technologies must consider both product and target population characteristics. Copyright © 2016 The Authors. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 11. Gnawing Pains, Festering Ulcers, and Nightmare Suffering: Selling Leprosy as a Humanitarian Cause in the British Empire, c. 1890-1960.

  Science.gov (United States)

  Vongsathorn, Kathleen

  2012-12-01

  When British attention was drawn to the issue of leprosy in the Empire, humanitarian organisations rose to take on responsibility for the 'fight against leprosy'. In an effort to fundraise for a distant cause at a time when hundreds of charities competed for the financial support of British citizens, fundraisers developed propaganda to set leprosy apart from all other humanitarian causes. They drew on leprosy's relationship with Christianity, its debilitating symptoms, and the supposed vulnerability of leprosy sufferers in order to mobilise Britain's sense of humanitarian, Christian, and patriotic duty. This article traces the emergence of leprosy as a popular imperial humanitarian cause in modern Britain and analyses the narratives of religion, suffering, and disease that they created and employed in order to fuel their growth and sell leprosy as a British humanitarian cause.

 12. East-to-West migration and labour market integration in the Baltic Sea region - history, current trends and potential / Lars Olof Persson, Jörg Neubauer

  Index Scriptorium Estoniae

  Persson, Lars Olof

  2001-01-01

  Migratsioon idast läände Läänemeremaades ning selle mõjust olukorrale sealsetel tööturgudel. Sisseränne Rootsi idapoolsetest Läänemere regiooni riikidest ning selle muutustest viimase 10 aasta jooksul. Tabelid ja diagrammid

 13. On legal bases and process of accreditation of teaching of law in Estonia (University of Tartu Faculty of Law case) / Kalle Merusk, Raul Narits, Peep Pruks

  Index Scriptorium Estoniae

  Merusk, Kalle, 1949-

  1998-01-01

  Õigusharidust andvate õppeasutuste akrediteerimisest; Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast ning selle avaliku õiguse ja eraõiguse instituutidest, õppeprogrammist, magistri- ja doktoriõppest ning teadustegevusest. Lisatud andmed 1993.-1998. a. kaitstud teadustööde kohta, õppejõudude osalemise kohta seaduseelnõude ettevalmistamisel ning publikatsioonide kohta

 14. Koolhaas toimetab / Maria-Kristiina Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2001-01-01

  Rahvusvaheline kirjastusgrupp Condé Nast, mis annab välja ajakirju Wired, Vogue, Architectural Digest jt., on palganud arhitekt Rem Koolhaasi ning tema kaheksaliikmelise meeskonna nõustama grupi ajakirjade toimetamist ning turustamist. Sügisel avaldab R. Koolhaas monograafia shoppingust ning selle rollist arhitektuuri suunajana.

 15. Eesti vanausuliste ikoonimaali iseärasustest = Особенности староверческой иконописи Эстонии / Mari-Liis Paaver

  Index Scriptorium Estoniae

  Paaver, Mari-Liis

  2011-01-01

  Gavriil Frolovi elust ja loomingust ning tema Raja külas Peipsi ääres rajatud ikoonimaalitöökojast ning seal tegutsenud õpilastest-ikoonimaalijatest, ka selle koolkonna ikoonide filigraansest teostusest, ikonograafilistest ja maalitehnilistest iseärasustest ning erinevustest

 16. Ryder Cup ning rahvusvaheline kogemus teenindusvaldkonnast / Liis Meeras

  Index Scriptorium Estoniae

  Meeras, Liis

  2006-01-01

  Iirimaal Dublini lähedal Kildare maakonna provintsis asuvas K-Clubis 22.-24. septembrini toimunud 36. Ryder Cup turniirist, mis on üks prestiizhikaim golfiüritus maailmas. Oma muljetest räägivad üritusel teenindanud turismitudengid TÜ Pärnu kolledzhist

 17. Genoptræning efter brystkræftkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg Poulsen, Lise; Høgdal, Nina; Sørensen, Lisbeth Villemoes

  2011-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after breast cancer surgery are debatable. A national survey in Denmark performed at hospitals and municipal rehabilitation clinics showed considerable variability in post-breast surgery rehabilitation regimens. As hospital...

 18. Raha ja maa asemel uurimine ning pankrot / Piret Reiljan

  Index Scriptorium Estoniae

  Reiljan, Piret, 1983-

  2010-01-01

  Aserbaidžaani kinnisvaraprojekti investeerinud ärimehed kahtlustavad Tõnis Haavelit investeerimiskelmuses, ärimehed esitasid projektiks võlakirju emiteerinud Seaside Residence Baku vastu pankrotiavalduse

 19. Tu(r)ning weakness to strength: Mechanomutable bioinspired materials

  Science.gov (United States)

  2017-04-03

  building blocks," Philosophical Magazine Letters, Vol. 94, 592-600, 2014. • A.K. Nair, A. Gautieri, M.J. Buehler,"Role of intrafibrillar collagen...release. 4 • S. Cranford, N. Pugno, M.J. Buehler, "Silk and Web Synergy: The Merging of Material and Structural Performance," in: Biotechnology of

 20. Hagi ese ja alus ning hagi muutmine kohtupraktikas / Margit Vutt

  Index Scriptorium Estoniae

  Vutt, Margit, 1968-

  2011-01-01

  Hagi alust ja eset käsitlevast kohtupraktikast. Kohtu selgitamiskohustusest hagi eseme ja aluse õigel määratlemisel. Hagi muutmist reguleerivatest normidest. Artikli aluseks on Riigikohtus 2010. aasta sügisel koostatud kohtupraktika analüüs