WorldWideScience

Sample records for sektorgraenserne det moderne

 1. Det sentimentalt moderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thule Kristensen, Peter

  2005-01-01

  Romantikken er blevet afskrevet som en mørk epoke, hvor en hang til mystik og tvetydighed ikke passer til det moderne oplysningsprojekts mål om klarhed og orden. Afhendlingen viser imidlertid, hvordan dele af arkitekturen i det 20. århundrede er fyldt med romantisk tankegods, og hvordan romantisk...... nøglemotiver som f.eks. fragment, arabesk, krystal, symbol eller poesi kan bruges i en analyse - også af moderne arkitektur. det ses i bogens nyfortolkninger af værker og teorier hos arkitekterne Erik Gunnar Asplund, Josef Frank, Rudolf Schwarz, Aldo Rossi og Daniel Libeskind...

 2. Om det moderne hus - og det klassiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauberg, Jørgen

  2010-01-01

  I tekst og illustrationer beskrives det klassiske hus og den klassiske by, repræsenteret ved Andrea Palladio (1508-80) og det moderne hus, den moderne by og byggeopgave, repræsenteret ved Le Corbusier (1887-1965).......I tekst og illustrationer beskrives det klassiske hus og den klassiske by, repræsenteret ved Andrea Palladio (1508-80) og det moderne hus, den moderne by og byggeopgave, repræsenteret ved Le Corbusier (1887-1965)....

 3. Det sentimentalt moderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Peter Thule

  2004-01-01

  Det er muligt at bruge et romantisk begrebsapparat meningsfuldt, når man analyserer arkitektur fra det 20. århundrede. Med denne konklusion indskriver ph.d.-afhandlingen sig i de seneste årtiers nyvurdering af romantikken, der især er pågået inden for litteratur- og kunsthistorien, men ikke i sam...

 4. Borger i det moderne Babel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Delman, Thomas Fabian

  2011-01-01

  Hvordan agerer borgerne i den grænseløse by? Er vi blevet borgere i et moderne Babel, hvor vi ikke længere taler samme sprog? Hvorfor vil vi ikke have de fælles projekter i vores baghave? Og kan nyaktivisme måske være en mulig vej frem? Artiklen forsøger at give svar på nogle af disse spørgsmål....

 5. "Shared care"--et integreret samarbejde om patientforløb på tvaers af sektorgraenserne. Det moderne sundhedsvaesen samarbejder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rubak, Sune L M; Mainz, Jan; Rubak, Jens M

  2002-01-01

  Shared care programmes have been introduced in Denmark for areas, such as diabetes, asthma, and dementia. Over a three-year period, the communication and co-operation between the health sectors have improved. Specific demands on hospital referral and discharge letters have resulted in improved...... quality of contents and structure. This review shows that there is limited ongoing research on shared care and that the end points including formulations like "improved co-operation" have been too broad. Almost no research is available on specific improvements obtained by shared care. The study shows...

 6. Universets byggesten moderne partikelfysik : fysik i det 21. arhundrede

  CERN Document Server

  Cramer Andersen, Michael; Facius, Katrine; Moller, Rasmus

  2012-01-01

  I Universets byggesten - moderne partikelfysik, beskrives de fundamentale partikler, som alting er opbygget af, samt de vekselvirkninger, som virker imellem partiklerne. Bogen introducerer nogle grundlæggende egenskaber ved de fundamentale partikler og viser, hvordan målinger af partikelkollisioner frembringes og fortolkes. Den beskriver, hvordan det eksperimentelle udstyr fungerer og gennemgår metoder til at regne på hyppigheden af forskellige begivenheder, hvilket muliggør identifikation af interessante begivenheder. Teorien udbygges med en gennemgang af vigtige egenskaber ved de fundamentale vekselvirkninger og hvilke størrelser, der er bevarede ved partikelreaktioner. Fundamentale begreber som kraft, energi og bevægelsesmængde diskuteres og udvikles, så de kan anvendes i partikelfysikken, og beskrives teknikker til at regne med både relativitetsteori og kvantefysik. Bogen afsluttes med en række eksempler på områder, hvor partikelfysikken anvendes sammen med astrofysik og kosmologi...

 7. Det moderne projekt – og portfolioen som en af mange succesteknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2010-01-01

  I artiklen diskuteres portfolioen i lyset af den canadiske fi losof Taylors begreber om rationel selvkontrol og ekspressiv artikulering som forskellige udtryk for det moderne. En række pædagogiske succesteknologier problematiseres og afsluttende foreslås en kommunitarisk forståelse af det...

 8. Nyd det! Nyd det!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Østergaard, Per

  2007-01-01

  utilsigtet konsekvens af en række faktorer, der i fællesskab bibringer det indtryk, at det er godt at nyde. Vekselvirkningen mellem modernitetens strukturelle vilkår og oplevelsesorienteringen er, at der er frembragt en teknik, et sprog og en ideologi for den ønskværdige måde at nyde på.......Artiklen behandler de mentalitetshistoriske forudsætninger for den moderne hedonisme, som er kendetegnet ved forbrugere, der kyndigt manipulerer med deres sanser, fantasier og behovstilfredsstillelse for at opnå maksimal nydelse. Den moderne oplevelsesorientering skal ses som en dybest set...

 9. Det Ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Det ambiente er iscenesættelsen af en karakteristisk sanseoplevelse, der er kendetegnet ved fornemmelsen af at være omgivet. I dag bliver begrebet om det ambiente mest anvendt i forbindelse med musikgenren ’ambient musik’. Det ambiente er dog ikke essentielt knyttet til det musikalske, men må...... forstås som et betydeligt bredere fænomen i den moderne æstetiske kultur, der spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af moderne transportformer, arkitektur, film, lydkunst, installationskunst og digitale multimedieiscenesættelser. En forståelse af det ambiente er derfor centralt for forståelsen af en...... moderne æstetiseret oplevelseskultur i almindelighed. Da det ambiente ikke hidtil har været gjort til genstand for en mere indgående teoretisk behandling, er der dog stor usikkerhed omkring, hvad fænomenet overhovedet indebærer. Hovedformålet med Det ambiente – Sansning, medialisering, omgivelse er derfor...

 10. Social smerte i det moderne arbejdsliv ud fra et arbejdspsykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baldursson, Einar Baldvin

  2012-01-01

  It is often argued, that modern work and living in globalized knowledge society involve new demands and social stressors. This paper argues that it is meaningful to assume the existence of a psychological immune system that has emerged through the evolution of social mammals and humans. Accord...... to the theory, this system is activated in the case of social threats, loss or damage. When activated it causes psychological pain and depressive reaction. Similar to the innate immune system, the psychological immune system involves (social) behavior with the goal to limit damage and improve the odds...... for recovery. In the paper it is argued that modern work involves increased focus on social relations and cooperation. The experience of permanent changes at work, increased pressure and emotional demands lead to increasing risk for social loss and defeat at work. According to this theory such experiences...

 11. Det ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Om begrebet "det ambiente", der beskriver, hvad der sker, når vi fornemmer baggrundsmusikkens diskrete beats, betragter udsigten gennem panoramavinduet eller tager 3D-brillerne på og læner os tilbage i biografsædet. Bogen analyserer, hvorfan ambiente oplevelser skabes, og hvilke konsekvenser det...

 12. Det levende og det levede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Binder, Thomas

  2006-01-01

  Katalogtekst til udstillingen 'Honey, I'm home' på DDC, Dansk Design Center d. 02.03.2006-18.06.2006. En diskussion af de unges designeres tilgang til designrollen og det designede objekt.......Katalogtekst til udstillingen 'Honey, I'm home' på DDC, Dansk Design Center d. 02.03.2006-18.06.2006. En diskussion af de unges designeres tilgang til designrollen og det designede objekt....

 13. Det edukative

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberkind, Jonas

  forskyder grundlaget for de traditionelle politiske, sociologiske og psykologiske diskurser, der almindeligvis henvises til, når man ønsker at forstå og begrunde samfundets udfordringer. Med udgangspunkt i Emile Durkheims forfatterskab udvikler afhandlingen en analytisk kategori for det edukative....

 14. Det ambientes fænomenologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Walther-Hansen, Mads

  2014-01-01

  Det ambiente: sansning, medialisering, omgivelse er et aktuelt og ambitiøst værk. Bogen skildrer hvordan ambiente fænomener har fået en stigende betydning i den moderne verden, og redegør for måden hvorpå det ambiente virker ind på hele vores oplevelseskultur. Det er en levende, uprætentiøs og frem...

 15. Mod den moderne skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vindum, Kjeld; Birk Morgen, Pernille

  2003-01-01

  Gennemgang af fem skoler som eksemplificerer væsentlige udviklingstrin i overgangen fra det sene 1800 tals etageskolebygninger til det moderne skolebyggeris gennemsalg i 1930erne.......Gennemgang af fem skoler som eksemplificerer væsentlige udviklingstrin i overgangen fra det sene 1800 tals etageskolebygninger til det moderne skolebyggeris gennemsalg i 1930erne....

 16. Spotting modern Copenhagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ovesen, Hans; Bøgelund, Helle; Darger, Birgitte

  2002-01-01

  Med udgangspunkt i Københavns Rådhus og området omkring Banegårdspladsen analyseres Københavns indtræden i det moderne......Med udgangspunkt i Københavns Rådhus og området omkring Banegårdspladsen analyseres Københavns indtræden i det moderne...

 17. Det fleksible arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Csonka, Agi Eva

  Det er en udbredt antagelse, at arbejdet er under forandring i disse år. Det forventes, at flere og flere lønmodtagere får et mere fleksibelt arbejde kendetegnet ved større selvbestemmelse, mere varierede arbejdsopgaver og flere faglige og personlige udviklingsmuligheder. Men er det fleksible arb...

 18. Den onde eller det onde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2008-01-01

  Artiklen handler om brugen af billeder for den onde (djævelen) og det onde i moderne salmer. Der er en klar tendens til at foretrække et naturbillede som mørket frem for personbilleder. Mørket kan som billede bruges forholdsvis nuanceret og vil i mange tilfælde ikke forudsætte et dybere kendskab ...

 19. Stop det transatlantiske frihandelsmonster!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten-Andersen, John

  2013-01-01

  Hvis EU og den danske regering indgår en frihandelsaftale med USA og Canada, viser det, hvor tom deres grønne retorik er. Frihandel rimer lige så dårligt med grønne hensyn, som det gør med røde. En grøn økonomi er lokal – og det er en social og demokratisk økonomi også!......Hvis EU og den danske regering indgår en frihandelsaftale med USA og Canada, viser det, hvor tom deres grønne retorik er. Frihandel rimer lige så dårligt med grønne hensyn, som det gør med røde. En grøn økonomi er lokal – og det er en social og demokratisk økonomi også!...

 20. Det indre og ydre liv på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard Andersen, Linda

  2006-01-01

  I denne artikel introduceres to psykoanalytiske positioner – den engelske Tavistock tradition og den tyske psykoanalytiske socialpsykologi. De repræsenterer avancerede analyser af det moderne ar-bejdsliv og har en væsentlig indflydelse i den danske forskningsverden, i praktisk organisationsar......-skridende forståelser af det moderne arbejdsliv? I begge teorier tages livtag med det komplicerede samspil mellem individ, arbejdsliv og samfund, som forstås som inter-subjektive og intra-subjektive processer under påvirkning af det ubevidste. Tavistock traditionens styrke er et stærkt fokus på or-ganisationen og...

 1. Historiemisbrug - giver det mening?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Louise Alberg; Brunbech, Peter Johan Yding

  2018-01-01

  Giver det mening at tale om ”historiemisbrug” i en undervisningssammenhæng, eller er misbrug en uklar moralsk motiveret dom, vi fælder over det, vi tager afstand fra? Denne artikel er en redigeret diskussion af dette spørgsmål mellem Rikke Alberg Peters og Peter Brunbech....

 2. Det kritiske interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Lars

  Bogen indkredser, hvad der gør et interview kritisk og udleder derfra det kritiske interviews overordnede mål og spilleregler.......Bogen indkredser, hvad der gør et interview kritisk og udleder derfra det kritiske interviews overordnede mål og spilleregler....

 3. Det geniales biologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Lars

  2008-01-01

  I de senere år har der igen været tale om eliter og højtbegavede, uden at konnotationerne fra nazi-Tysklands håndtering af ordene har klinget med. Det paradigmatiske brud, der er ved at aftegne sig i forhold til anden halvdel af det 20. århundredes fremherskende paradigme om hjerners generelle 'e...

 4. Internettet - det demokratifremmende medie?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Taulø-Jacobsen, Emilie Tinne

  2013-01-01

  for civilsamfundet og generere civilsamfundsroller. Gennemslagskraften synes dog minimal i det stærkt hierarkiske samfund, hvor den almindelige befolkning fortsat mangler incitament til at ville ændringer, så længe det kommunistiske styre sikrer økonomisk vækst og forbedrede levevilkår. Selv om internettet i visse...

 5. Menneskerettigheder - det almenmenneskelige og det kulturelt bestemte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindhardt, Eva

  2013-01-01

  Med inddragelse af en skelnen mellem borgerrettigheder og menneskerettigheder søger kapitlet at afdække det værdisæt, der ligger bag tanken om universelle menneskerettigheder bl.a. med inddragelse af Thomas Hobbes og John Lockes naturretstænkning. Herefter gives et historisk vue over udviklingen af...

 6. For det kommende i det tidlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønbæk, Niels

  2008-01-01

  . Man kan sige at fortroligheden er enten medieret - fx gennem sprog, skrift, håndtering af værktøj osv., eller opstår i og med de stabile formationer - som fx det vi i fremskredne stadier kender som vaner. Vaner kan opfattes som stabile formationer, som mønstre; men det kan de 'medierede fortroligheder......' også, hvis man i stedet for at lægge vægten på værktøjet eller mediet, lægger den på teknikken - og dermed på en praksis eller en kunnen. I min afhandling fører det til et radikalt materiale-begreb: 'egentligt' materiale kan ikke være nærværende - nærværende véd vi ikke andet om det end at der er noget...... Udgangspunktet for afhandlingens kulturkritiske dimension, er dén påstand eller dobbelt-tese at: 1) kulturen (for tiden) foretrækker visse teknikker frem for andre. Her er min overordnede påstand at epistemet er kendetegnet af en orientering mod tegnene - hvilket egentlig vil sige: mod sit kulturelle indre. Et...

 7. Mellem det globale og det lokale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene

  2016-01-01

  offshore branche, nemlig opgraderingerne af olieboreriggene Mærsk Guardian og Mærsk Giant, der blev trukket i land til Hirtshals Havn hhv. i foråret 2011 og sommeren 2012. De ni fortællinger danner basis for en mere generel diskussion om behovet for og erfaringerne med mobilitet og fleksibilitet på det...

 8. Det kvalitative interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinkmann, Svend

  Bogen begynder med en teoretisk funderet introduktion til det kvalitative interview gennem en skildring af de mange forskellige måder, hvorpå samtaler er blevet brugt til produktion af viden. Opmærksomheden henledes specielt på de komplementære positioner, der kendetegner det oplevelsesfokuserede...... interview (fænomenologiske positioner) og det sprogfokuserede interview (diskursorienterede positioner), som henholdsvis fokuserer på interviewsamtalen som rapporter (om interviewpersonens oplevelser) og redegørelser (foranlediget af interviewsituationen). De følgende kapitler omhandler forskellige måder...... forskningsresultater baseret på kvalitative interview....

 9. Detroit District Laboratory (DET)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Program CapabilitiesDET-DO Laboratory is equipped with the usual instrumentation necessary to perform a wide range of analyses of food, drugs and cosmetics. Program...

 10. Det ubevidstes etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2012-01-01

  Kapitlet tager udgangspunkt i Jacques Lacans hævdelse af, af det ubevidstes status er etisk og argumenterer herudfra for en forståelse af psykoanalysen som en etik, der går ud på at møde den anden og det andet med en lydhør åbenhed. Denne lydhøre åbenhed tager sin begyndelse med Freuds lytten til...

 11. Det Hellige Rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2013-01-01

  ). Dette suppleres med en kort deltagerobservation. Der gøres rede for de begrænsninger, som var forbundet med udførelsen af feltarbejde, hvilket indgår som en del af analysen af ’det hellige rum’. Ved at inddrage Batesons forståelse af ’det hellige’ samt Turners ritual-forståelse, udskilles de elementer...

 12. Det Spirituelle Menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viftrup, Dorte Toudal

  2010-01-01

  Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages.......Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages....

 13. Det tyske skyldkompleks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Tysklands ledes af en idealistisk, lutheransk præstedatter, hvis administration af landets skyldkompleks drevet af Facebook lammer Europas reaktion ved det begyndende jordskred, der begraver et halvt århundredes fremskridt.......Tysklands ledes af en idealistisk, lutheransk præstedatter, hvis administration af landets skyldkompleks drevet af Facebook lammer Europas reaktion ved det begyndende jordskred, der begraver et halvt århundredes fremskridt....

 14. Det Maritime Hus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Thomas Rohde Skovdal

  2017-01-01

  Denne rapport er en slutevaluering af udviklingsprojektet Det Maritime Hus, og består af en analyse og diskussion af en spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden efterår 2014 til forår 2017. Evalueringen besvarer følgende tre spørgsmål og målsætninger med projektet: 1. På hvilke måder formåede...... lærere undervisningsforløbet som brugbart i forhold til egen undervisning? Konklusionen på evalueringen er, at Det Maritime Hus har formået at understøtte de deltagende elevers interesse og læring inden for science-området gennem de designede undervisningsforløb, som er blevet udbudt og gennemført i...

 15. Det sorte USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndal, Jørn

  Bogen gennemgår det sorte USAs historie fra 1776 til 2016, idet grundtemaet er spændingsforholdet mellem USAs grundlæggelsesidealer og den racemæssige praksis, et spændingsforhold som Gunnar Myrdal kaldte "det amerikanske dilemma." Bogen, der er opbygget som politisk, social og racemæssig histori......, er opdelt i 13 kapitler og består af fire dele: Første del: Slaveriet; anden del: Jim Crow; tredje del. King-årene; fjerde del: Frem mod Obama....

 16. Det store nordiske rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breitenbauch, Henrik Ø.

  2017-01-01

  Valget af Donald J. Trump som USA’s 45. præsident skabte uhørt tvivl om det transatlantiske forhold. Substansen, formen og timingen af Trumps politikudmeldinger varslede en på mange måder radikal omkalfatring af den mest grundlæggende relation i den liberale verdensorden siden Anden Verdenskrig....... Ville USA helt holde op med at afstive fundamentet for den nordeuropæiske sikkerhed? For at forstå den eksistentielle betydning af den tvivl som Trump har vakt med sine tilsyneladende improviserede bemærkninger, er det nødvendigt at betragte dybt sedimenterede strukturer i sikkerhedspolitikken. Hverken...

 17. Det filosofiske liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Ph.D afhandlingen "Det filosofiske liv - et dannelsesideal for eksistenspædagogikken" er en idéhistorisk undersøgelse af, hvilken betydning den pragmatiske vending i filosofien (Foucault, Rorty, Wittgenstein, Schanz) kan have for den pædagogiske teori og praksis. Med ideen om "det filosofiske liv...... af den filosofiske praksis, når man i pædagogisk sammenhæng ønsker at arbejde med den værdimæssige og eksistentielle dimension i voksenundervisning og voksenvejledning....

 18. Lege i det fri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Jakob Iversen

  2007-01-01

  At være et legende menneske fordrer en rettethed mod noget, man kan være legende i forhold til. Eksempelvis en aktivitet, hvor det legende menneske går op i aktiviteten for aktivitetens egen skyld. Overvejelser over friluftslivets legende muligheder...

 19. Det skadelige 'rum'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Axel

  2014-01-01

  kortlagt. Ud over Hitlers magtfulde politiske retorik er det i Hans Grimms roman Volk ohne Raum, Karl Haushofers geopolitiske rumstudier, Konrad Meyers rumforskning, Carl Schmitts udkast til en ’folkeretslig storrumsordning’ samt i Werner Bests maximer for en etnicistisk storrumsforvaltning, at rum...

 20. Fri os fra det onde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Johs. Nørregaard

  2009-01-01

  Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj......Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj...

 1. Turisten og det mobile medie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens F.

  2010-01-01

  Gennem det sidste årti har de mobile medier - og ikke mindst mobiltelefonen - udviklet sig med stor hast. Mobiltelefonen er ikke alene det medie, der har haft den hurtigste vækst i verdenshistorien, den er også allerede det mest udbredte medie med over 4 milliarder mobiltelefoner på verdensplan....

 2. "... Formanden dog det dobbelte"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, hvorvidt den traditionsbestemte honorargrundsætning i aktieselskaber ”... formanden dog det dobbelte” gennemsyrer både ret- og pligtsiden for formanden, således at forstå, at ikke blot rettighedssiden med retten til honorar og andre goder forøges for en formand, men også...... næppe er urimeligt at genbruge talemåden ”... formanden dog det dobbelte”, her forstået som: en generelt øget ansvarsrisiko, uanset om dette udspringer af ansvarsstandarden, af den bevismæssige nærhed ved beslutningerne eller en kombination af begge disse faktorer. Artiklen foretager en gennemgang af de...

 3. Det rent menneskelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2006-01-01

  Omtale af Michael Tomasellos teorier om at sproget som det rent menneskelige er baseret på en empati og tillid, som kommer til udtryk i at selv små børn forstår når en anden peger, hvad aber ikke gør. Udgivelsesdato: 12.april 2006......Omtale af Michael Tomasellos teorier om at sproget som det rent menneskelige er baseret på en empati og tillid, som kommer til udtryk i at selv små børn forstår når en anden peger, hvad aber ikke gør. Udgivelsesdato: 12.april 2006...

 4. Det Medicinske Politi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonderup, Gerda

  Fattigdom og sygdom hang nøje sammen, opdagede man i oplysningstiden. Læger udarbejdede et koncept - Det Medicinske Politi: Sygdomme skulle ikke længere blot bekæmpes, men også forebygges. Den danske regering var stort set med på forslagene, og resultatet blev i første omgang ansættelse af embeds...

 5. Det ustadige i arkitekturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryborg Jørgensen, Thomas

  dermed også en højere grad af selvbesindelse og refleksiv frihed, som måske kan føre os videre og åbne for alternativer. Det er en af min afhandlings væsentlige pointer og anfægtelser, at dette ikke kan ske på baggrund af neutrale, ikke-kvalificerede rum, eller rum determineret af/i en simplificeret...

 6. dets fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busk, Malene

  2007-01-01

  Der redegøres for nødvendigheden af i det 21. årh. at gentænke begreber om følelse og fornuft og eksperimentere med deres rækkevidde, så følelse ikke bliver subjektivisme og overtro og fornuft ikke bliver kynisme og instrumentalisering, sådan som arven fra de foregående århundreder ellers lægger ...

 7. "Det man hører, er man selv"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal...

 8. Det protestantiske selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Matias Møl

  tænkere som Charles Taylor og Max Weber har gennemført. Men undersøgelsens fokus er i højere grad på selvets liv end på moralitet og økonomi som det er tilfældet hos Taylor og Weber. Primært gennem en læsning af Søren Kierkegaard og sekundært gennem en analyse af nyere æstetiske produktioner forsøger...

 9. Det tværprofessionelle arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tofteng, Ditte Maria Børglum; Bladt, Mette

  2017-01-01

  Tværprofessionelt samarbejde er tidens løsen på komplekse sociale problemstillinger. Den moderne velfærdsstats borgerindsatser synes at kræve et særligt samkoordineret arbejde mellem professioner. Men nogle gange ser det ud til, at det tværprofessionelle ender med at stå i vejen for en sagsgang o....... The article shows that the inter-professional sometimes become the systems answer to problems created by the organizational structures of the system....... it looks like, the inter-professional work end up being in the way of an administration and effort, which is timely and professional sound. Based on a long term action research project the article will, be focused on how the inter-professional work sometimes becomes a trip up for problem solving...

 10. Embedsmandsdyderne og det ministerielle hierarki

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jørgen Grønnegård; Wang, Julie Grunnet; Opstrup, Niels

  2016-01-01

  Flere sager har rettet opmærksomheden mod samspillet mellem ministrene og ministeriernes embedsmænd. Det er grundlæggende et principal-agent-problem. Det har to sider: agentens (embedsværkets) tilraning af magten fra principalen (ministeren), og principalens (ministerens) misbrug af agenten til...

 11. Arkitektur i "det offentlige billede"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Annette Svaneklink

  2008-01-01

  Igennem de seneste år er visuelle medier blevet en stadig større del af det samlede udtryk der møder os i byer og i bygninger. I asiatiske og i amerikanske storbyer er urbane skærme og medierede facader en almindelig del af det kommercielle og pulserende liv, mens man i Danmark, og resten af Euro...

 12. Det foto-eliciterede interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2017-01-01

  Det foto-eliciterede interview fremkalder informationer og fortællinger ud af fotografier, og støtter børn i at ytre sig.......Det foto-eliciterede interview fremkalder informationer og fortællinger ud af fotografier, og støtter børn i at ytre sig....

 13. Må de gamle det nye?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Frands

  2010-01-01

  Det er ikke EU, der forhindrer, at DR og andre traditionelle public service-stationer kan inddrage nye audiovisuelle medietjenester i løsningen af deres public service-opgave. Det er alene Medlemsstaterne, der har denne ret, og nogle har i de seneste år i samarbejde med Kommissionen anvendt den...

 14. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 15. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 16. Det oversete vejnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel Clemmensen, Thomas

  2008-01-01

  Modernist visions and ideals regarding the urban environment gave birth to modern principles of road planning and established the foundation for a clear division between road- and urban planning. As modernist urban planning experienced a massive critique during the later half of the 20th century......, changing both the discourse and practise of urban planning, modern principles of road planning have continued to shape the urban environment regardless of a return towards more traditional urban values. As a consequence, the effect on urban relations following the continued extensions of modern road...

 17. Det konserverende konservatorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frej, Maria

  1996-01-01

  anspore, animere eller motivere studerende til at finde inspiration uden for dette. Lærerne kan på deres side have den fornemmelse, at de studerende er for passive når det gælder debat om kompositoriske og æstetiske spørgsmål. Her må man så spørge om hvorfor de studerende ikke gør oprør mod konservatismen...... øvelser de har været igennem og finde et personligt udtryk. De understreger også, at de forventer uddannelsen vil være nyttig for dem, fordi den initierer dem til komponistmiljøet og til hvordan musikkulturen fungerer. De studerende møder lærere som selv er dn del af konservatoriekulturen og samtidig en...... del af koncertlivet. Desuden møder de musikere, koncertarrangører, foreninger, institutioner og publikum. Således trænes de i at blive dn del af den ny musiks kultur og, i sidste ende, til at blive anerkendt og akcepteret i den. Nogle studerende, især yngre, udtrykker irritation over at disse...

 18. Strategisk ledelse i det offentlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er......Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er...

 19. Naturvidenskab og 'det andet'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerregaard Jensen, Lotte

  2006-01-01

  Title: Works of Engineering and ’The Other’ History and Theory of Modern Architecture in Denmark Keywords: Tectonic Engineer Science Architecture Arne Jacobsen C.I.A.M. Organic Tecnology Arts & Crafts Romantic John Soan Historiography Abstract The article examines the apparent silence concerning...... history and theory of modern architecture in Denmark during the after war period. By making inquiries into the general agenda of mainstream C.I.A.M. modernism a strong Danish line of oppositional architecture appears. Sigfried Giedions influential book ‘Space Time and Architecture’ promotes science...... cladding and exposed engineering structures characterize this building. What is not so well known outside Denmark is that at stock of Danish Architects opposed to Arne Jacobsens ideas of architecture and in reality also to the C.I.A.M. programme. Their silence in terms of explicit architectural theories...

 20. Studerende svigter ældreområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Margit; Larsen, Conny Lilian

  2005-01-01

  I to undersøgelser af sygeplejestuderendes interesse i plejen af svækkende gamle mennesker viser det sig, at kun få finder det attraktivt at arbejde steder, hvor disse mennesker er i overtal. På hospitalet drejer det sig om geriatriske og medicinske afdelinger, og i kommunen er det især plejehjem...

 1. Tre strejker i det offentlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamhus, Jørgen; Scheuer, Steen; Chrstensen, Ellen Susanne

  2010-01-01

  Fra april til juni 2008 gik tre grupper af offentligt ansatte (sosu-assistenter, sygeplejersker m.fl. og børnehavepædagoger) i strejke for at opnå forbedrede relative løngevinster. Kunne dette betale sig? På grundlag af en investeringskalkule påvises det, at kun en velforberedt og relativt kort s...

 2. Modern

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.V. Bagrov

  2014-06-01

  Full Text Available The article gives an overview of the most important problems of modern meteoric astronomy and briefly describes ways and methods of their solutions. Particular attention is paid to the construction and arrangement of meteoric video cameras intended for registration of the meteoric phenomena as the main method of obtaining reliable and objective observational data on the basis of which the solution of the described tasks is possible.

 3. Det utilstrækkelige subjekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessis, Erik Mygind du

  2013-01-01

  Denne artikel undersøger, hvordan bestemte personlighedstræk søges problematiseret og kultiveret i moderne selvhjælpslitteratur. Undersøgelsen, som har et særligt fokus på autonomi, trækker teoretisk på Michel Foucaults begreb problematisering samt Foucaults tanker om governmentality og selvstyring...... for autonomi som problem, og i artiklens anden halvdel vises det, hvordan den allestedsnærværende ufuldendthed ved subjektet manifesterer sig i paradokset, hvor subjektet bør være selvstændigt, autonomt og handle ud fra sin egne overbevisninger, men samtidig udleder denne evne til at handle autonomt fra de...

 4. Det danske realkreditsystem og SDO-lovgivningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders; Jakobsen, Svend

  2009-01-01

  De senere års store succes for rentetilpasningslån og afdragsfrie lån har betydet, at det danske realkreditsystem er blevet mere eksponeret over for rentestigninger og faldende priser på ejerboliger. På denne baggrund er det overraskende, at Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank i aktuelle ana...

 5. Twilight og det gode monster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  bevægelse af tusmørket, men samtidig ved vi også, at fuldmånen er forbundet med lunefuld opførsel. Ordet ’lune’ kommer også af det latinske ord ’luna’ for måne. Tredje film fra 2010 hedder Eclipse, hvilket betyder ’formørkelse’, hvilket i ny og næ sker for både måne og sol. Med andre ord signalerer de...

 6. Det betydningstomme kulturmøde:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rud, Søren

  2005-01-01

  Gennem en analyse af Hernan Cortés 2. brev vises det, at forestillingen om europæernes kulturelle overlegenhed ikke kan bekræftes i brevet. Snarrere lader det til at vidne om den kulturelle uoversættelighed, der synes at have præget mødet mellem indianere og spaniere. Udgivelsesdato: Marts...

 7. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 8. At Forstå et Moderne Digt/To Understand a Modern Poem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schatz-Jakobsen, Claus

  1998-01-01

  Artiklen plæderer for at det at 'forstå et moderne digt' betyder noget radikalt andet nu end det gjorde for halvtreds år siden, da William Empson under overskriften 'To Understand a Modern Poem' udlagde et digt af Dylan Thomas - noget radikalt andet, både hvad angår 'det at forstå' og hvad angår...

 9. Sociale medier & det nye undervisningsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2012-01-01

  Det store gab Ny forskning i de danske gymnasier viser, at onlinespil og sociale medier som Facebook indtager førstepladsen, som opmærksomhedsafleder fra det som foregår i undervisningen. Samtidig viser international forskning, at der er store potentialer ved at lade undervisning foregå i sociale...

 10. Det gående interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2017-01-01

  Det gående interview understøtter børns aktive deltagelse, og giver indblik i den materielle og kulturelle kontekst......Det gående interview understøtter børns aktive deltagelse, og giver indblik i den materielle og kulturelle kontekst...

 11. Det enogtyvende århundredes kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2016-01-01

  indflydelsesrige Assessment and Teaching of 21st Century Skills, det er årsagen til testen der anvendes i ICILS 2013, og ligger også delvis bag PISA-testene. Men hvad er det 21. århundredes kompetencer, hvordan udvikler eleverne dem og hvordan måles de. Demonstrationsskoleforsøgsinterventionerne handlede om...

 12. Det faderløse samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  Det faderløse samfund er en kulturhistorisk afdækning af fader- og autoritetstabet i det 20. århundredes Europa, med fokus på fader-søn-forholdet og fortalt gennem skikkelser som Max Weber, Freud, Jung, Kafka - og ’den uregerlige søn’ over dem alle, psykologen og anarkisten Otto Gross. Den er...

 13. Regulering af det psykiske arbejdsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus T.

  nationale informationer om reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Rapport er bygget op med ◊ et internationalt overblik over regulering af psykisk arbejdsmiljø ◊ en bredere diskussion af reguleringens dilemmaer ◊ en gennemgang af den aktuelle danske udvikling ◊ udfordringerne på området...

 14. På afgrundens rand vokser en blomst: Det små og det store i Virginia Woolfs "The Waves"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ida Birthe

  1999-01-01

  Virginia Woolf, billedsprog, The Waves, det sublime, detaljen, modernisme, Edmund Burke, Immanuel Kant......Virginia Woolf, billedsprog, The Waves, det sublime, detaljen, modernisme, Edmund Burke, Immanuel Kant...

 15. Moderne elementær logik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Pedersen, Stig Andur

  Alle mennesker er i stand til at udføre korrekte logiske slutninger, men vi gør os det sjældent klart, hvordan vi bærer os ad. Det kan logikken fortælle, og derfor spiller den en så vigtig rolle i mange moderne videnskaber. Moderne elementær logik tager læseren gennem den moderne logik og dens...

 16. Kapitalformidling, kreditrisiko og det finansielle system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2006-01-01

  I artiklen beskrives det, hvorledes ventureselskaber, banker, ratingbureauer, kapitalfonde, realkreditinstitutter mv. på hver deres måde medvirker til at løse de problemer, som asymmetrisk information skaber i forbindelse med kapitalformidlingen....

 17. Det tematiske grundlag for unikke koncepter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian

  2014-01-01

  Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser.......Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser....

 18. Det sunde, overvægtige barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie

  2012-01-01

  Kommunale sundhedskurser for overvægtige børn har til formål at knække fedmekurver, men risikerer med deres fokus på mangler i stedet for at knække selvværd, når de sundhedspædagogiske metoder møder det levede hverdagsliv. Korrekt kost og forøget motion er det biomedicinske svar på en sund og sla...

 19. Hvad koster det en forsker at svare en journalist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emmeche, Claus

  2013-01-01

  Er det en journalist fra Børsen koster det 12.000 kr. Det er i al fald den pris, som det nu kommer til at koste filosofiprofessor Vincent F. Hendricks, hvis det står til avisen selv, efter at han sidste år havde være i kontakt med to journalister fra Børsen og besvaret deres spørgsmål i forbindel...

 20. Fra det gamle danske landkøkken til det nye nordiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2012-01-01

  Det nye nordiske køkken er i dag et højtprofileret begreb i den gastronomiske verden, og der er udsendt et manifest med de bagvedliggende ideer. Begrebet forbindes blandt andet med restauranten Noma, der er kåret til verdens bedste spisested. I artiklen beskrives retningens ideer, og det analyser...

 1. T.H. Marshall og det moderne medborgerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jæger, Mads Meier

  The major theme of this article is the theory of citizenship put forward by British Sociologist T. H. Marshall in his famous 1949 essay Citizenship and Social Class. The academic interpretations and political uses (and abuses) of Marshall’s seminal, yet both immensely illuminating and evidently...

 2. Vi snakker jo mye om det, hva er det du kjenner på nå, hvor er det det oppstår?

  OpenAIRE

  Meek, Nina Persson

  2015-01-01

  Bakgrunn og formål Forskning har vist at ungdom som stammer opplever i stor grad negative følelser og tanker omkring egen stamming (Menzies, Onslow, Packman and O´Brian, 2009; Helliesen, 2006). Ettersom det er en bred enighet på feltet om at en individuell oppfølging og tilrettelegging er viktig for å møte de utfordringene ungdommene som stammer har (Manning & DiLollo, 2007; Howie, 2011; Hearne, Packman, Onslow & Quine, 2008), var det av interesse å undersøke om ungdom opplever at behandling ...

 3. Kultur, privatliv og offentlighet: Religionens plass i det sekulariserte samfunnet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Myskja

  2009-05-01

  Full Text Available Den dominerende oppfatningen i den politiske og moralfilosofiske tenkningen de siste tiår har vært at religion ikke bør spille noen avgjørende politisk rolle i det moderne sekulariserte demokrati. Religion tilhører privatsfæren, og politiske avgjørelser må fattes på et felles grunnlag, uavhengig av livssyn. De mest sentrale tenkerne i vår tids politiske filosofi, John Rawls og Jürgen Habermas, har begge i tidlige arbeider gitt uttrykk for at dette er en oppfatning som vil få en allmenn, global tilslutning, for de ser modernisering og sekularisering som to sider av samme sak. Det er nærmest to uunngåelige fenomen ettersom globalisering og modernisering vil føre til svekkelse av tradisjonelle kulturer og utbredelse av individualisme og demokratiske idealer. Bakgrunnen for dette temanummeret er at en rekke erfaringer fra de siste tiår har ledet til en gjenåpning av spørsmålet om religionens plass i sekulariserte samfunn.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1706

 4. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Grubb, Ane

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv præsenteres resultaterne af et kvalitativt studie af mistrivsel og ungdomsliv blandt 15-24-årige unge i Danmark. Studiet bygger på dybdegående interviews med 33 unge fra forskellige dele af landet, der...... fortæller om deres erfaringer med diverse mistrivselsformer, som ensomhed, selvskadende adfærd og mobning, og om deres besvær med at håndtere de krav, udfordringer og muligheder, der i øvrigt præger det moderne ungdomsliv. Studiet indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK...

 5. Det afghanske præsidentvalg 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  Om lidt over en måned skal den afghanske befolkning til stemmeurnerne. Mange observatører og analytikere vil utvivlsomt se valget som en lakmustest af det internationale engagement i landet siden 2001, og især den militære indsats berettigelse vil blive vurderet ud fra selve valgakten og ikke min...

 6. Fremtidens forbrugere vil have det hele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Asger

  2004-01-01

  Vi kan af gode grunde ikke vide, hvordan forbrugernes efterspørgsel efter svinekød vil udvikle sig i fremtiden, men vi kan med udgangspunkt i forskning give nogle kvalificerede og velunderbyggede ud på nogle overordnede udviklingstendenser - også kaldet megatrends - der vil præge markedet i det k...

 7. Med Wacquant i det ghettopolitiske felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz Larsen, Troels

  2011-01-01

  og de danske forsømte boligområder indtager samme position i det (bolig)sociale hierarki og dermed kan betegnes som homologe, er de historisk, socialt, politisk og strukturelt betinget af væsentligt forskellige årsager. Som erstatning for ”ghetto”-begrebet anføres i stedet begrebet ”de forsømte...

 8. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 9. "Det man siger er man selv..."

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Nørgaard, Britta; Uddholm, Mats

  forhold, der er hermeneutisk, strukturelt og relationelt bestemt. Praksisviden kan ikke være objektiv i gængs forstand, men det behøver ikke at diskvalificere denne viden. Forståelse er altid knyttet til den sag og bundet til den situation man står overfor og i som professionel og som menneske....

 10. Det er systemet den er gal med

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bryld, Claus

  2014-01-01

  Anmeldelse af Klaus Buster Jensen og Jakob Mathiassen: Kamppladser. Østarbejdere og social dumping i byggeriet. Informations forlag. En fremragende bog om social dumping evner at udfolde det store problem uden at gøre hverken østeuropæerne eller arbejdsgiverne til karikerede skurke...

 11. Den rette tale på det rette tidspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2010-01-01

  Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh.......Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh....

 12. Teknologi og det fysiske miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per

  2008-01-01

  Kapitlet indeholder en generel introduktion til indeklima, komfort og teknologiens betydning for ældres trivsel. Det indeholder tillige en beskrivelse af, hvordan mennesker opfatter det fysiske miljø og de karakteristika, der giver komfort og et godt indeklima, ligesom ældre og plejekrævendes spe...... individuel behovsstyring gennemgåes. Smart-home teknologien beskrives sammen med de muligheder denne giver for opførelse af en intelligent ældrebolig, der både sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt er tilpasset den ældres behov....... specielle behov diskuteres. Sammenhængen mellem indeklima, bygningsudformning og tekniske installationer beskrives med fokus på de sammenhænge, der erfaringsmæssigt er problematiske. Muligheder for reduktion af energi- og ressourceforbrug ved optimal bygningsudformning, valg af tekniske installationer og...

 13. Send hele det "fejlslagne" Skat i udlicitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann

  2017-01-01

  En pendant til udbetaling Danmark er løsningen på Skats problemer med at få pengene indbetalt. ... Det vil løsne de snævre bånd som de offentlige myndigheder har, når de skal købe digitale løsninger. De private kan vælge bedst og billigst med langt kortere tidshorisont og uden at gamble med...

 14. Det illegale stofmarked i Århus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholst, Christian; Andreasen, Mette Findal; Kaa, Elisabet

  2008-01-01

    Det illegale stofmarked i Århus er en beskrivelse af udbuddet og aktørerne på stofmarkedet i Danmarks næststørste by. Undersøgelsen bygger på materiale beslaglagt af Østjyllands Politi i årene 2002 og 2003 som efterfølgende er undersøgt på Retskemisk Afdeling i Århus. Der fokuseres primært på d...

 15. Oplevelser i lokalområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter

  2005-01-01

  Præsentationen tager udgangspunkt i Mou Skoles flex-uge. Ugen havde som hovedtema, at eleverne skulle finde nye oplevelser i deres lokalområde, så lokalområdet bedre kunne tiltrække turister i fremtiden. Præsentationen er derfor et oplæg, der skal inspirere eleverne til selv at finde og lave nye...

 16. Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Dette er en videnskabelig rapport bestilt af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) med det formål at undersøge, den eksistentielle dimension i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning. På baggrund af tre empiriske studier på tre forskellige folkehøjskoler og teoretiske (pædagogisk-filos......-filosofiske) studier omkring begrebet "det eksistentielle" og "filosofisk vejledning" gøres der rede for og diskuteres, hvorledes man kan tænke og praktisere "eksistentiel vejledning" i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning....

 17. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en...

 18. Det man tænker er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2017-01-01

  I en tid, hvor ”det postfaktuelle samfund” er det mest populære udtryk øst for Valby bakke, er det vigtigt for de profaktuelle fanebærere at forstå, at fakta og evidens ikke i sig selv ændrer på folks opfattelse og holdninger. For at evidensbaserede argumenter skal få en vigtig position i samfund...

 19. (Bi)literacy i det flersprogede klasserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Helle; Lundqvist, Ulla; Orluf, Birgit

  I dette og et foregående paper præsenteres programmet Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive og de foreløbige resultater heraf. I dette paper sættes særligt fokus på (bi)literacypraksisser i klasserummet og på børns brug af literacy, som det kommer til udtryk gennem deres...... information, der er tilgængelig for dem i de sociale fællesskaber, de indgår i (Kress 1997, 2000, Kenner 2004). For børn, der vokser op i flersprogede omgivelser, vil mødet med skriftsprog omfatte møder med skrift på flere sprog. Dataindsamlingen omfatter i 2008/2009 klasserumsobservationer i de fem 0...... skabes i klasserummet. Derudover diskuteres forståelsen af literacy og literacyunder-visning i lyset af den sproglige diversitet, man finder i mange klasserum....

 20. Det stedløse fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Torsten Arni Caleb

  2009-01-01

  Det værkløse, det uvedgåelige, det kommende fællesskab. I nr. 4 af tidsskriftet Aléa (1983) udkom første udgave af den franske filosof Jean-Luc Nancys artikel "La communauté désœuvrée" (Det værkløse fællesskab), der senere udkom med tilføjelser i bogen af samme navn (1986). Via en analyse af...

 1. Det Digitale Nærvær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  Computer-medieret kommunikation (CMC – via intranet- og internet, ”allestedsnærværende computing” mm. ), er grundlaget for det informations- og videnssamfund, der begynder at tage form i disse år. CMC er blevet kolossalt udbredt de seneste 10 – 15 år og har forandret den måde vi udsender og søger...... information, kommunikerer med hinanden både privat og i organisationer, samarbejder, underviser og tilegner os viden. Denne bog går tæt på tre udvalgte områder inden for den computer-medierede kommunikation: · Videndeling i formelle og uformelle organisationer, · Netbaseret samarbejde og læring, · Design af...

 2. Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Kirsten; Schultz, Casper Siebken; Bonke, Sten

  -sjusk. I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den første reelle opgørelse over registrere-de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det førte til en offentlig debat og en del reaktioner fra byggeriets parter. I en efterfølgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc...... erfaringsbaseret for-ståelsesgrundlag for, ”hvordan de bedste projektledere gennemfører den gode byggeproces”. Med andre ord en beretning om ’best practice’, set ud fra et bestemt aktørperspektiv. Undervejs kom der øget fokus på betydningen af forskellige entrepriseformer, hvilket gav anledning til inddragelse af...

 3. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørner, Thomas

  2007-01-01

  , at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder......Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe...

 4. Æblet i det japanske mobil-paradis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2009-01-01

  Igennem et årti har vi været vant til, at i Japan er man først med det nyeste på mobiltelefonen. Det er stadigvæk rigtigt, lang hen ad vejen, men en flad, globaliseret verden har frembragt nogle interessante brudflader. Denne analyse viser – med udgangspunkt i dugfriske eksempler fra Japan...

 5. Digitalisering af det historiske jernbanenetværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fertner, Christian

  2012-01-01

  Centret for Strategisk Byforskning startede i marts 2012 et nyt forskningsprojekt, der omhandler udfordringer hos og fremtiden for danske stationsbyer. Som datagrundlag digitaliserede vi bl.a. det danske jernbane netværk, normal- og smalspor, siden 1847 i grove træk. Denne opgørelse vil vi i det ...

 6. Det man hører, er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svømmekjær, Heidi Frank

  2012-01-01

  Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013.......Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013....

 7. Reguleringen af whistleblowerordninger på det private arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjaltason, Peter Kristian

  2018-01-01

  Afhandlingen belyser retsstillingen for ansatte på det private arbejdsmarked i forbindelse med, at arbejdsgiveren efterforsker indberetninger om dem, som arbejdsgiveren har modtaget fra en whistleblower.......Afhandlingen belyser retsstillingen for ansatte på det private arbejdsmarked i forbindelse med, at arbejdsgiveren efterforsker indberetninger om dem, som arbejdsgiveren har modtaget fra en whistleblower....

 8. Wittgenstein og respekten for det religiøse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2006-01-01

  Fremstilling af den tidlige og den sene Wittgensteins forhold til det religiøse med særligt henblik på tabet af umiddelbarhed.......Fremstilling af den tidlige og den sene Wittgensteins forhold til det religiøse med særligt henblik på tabet af umiddelbarhed....

 9. Digital literacy som læringsoptik i det senmoderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grevy, Carlo

  2017-01-01

  indledes med en redegørelse for de aktuelle potentialer for folkeskolen i dag. Herefter følger et generelt koncept for digital literacy. I det tredje afsnit opstilles på baggrund af projektets undersøgelser udfordringer for den nye optik, og i det sidste afsnit gives et udblik, hvor konceptets muligheder...

 10. "Det man hører, er man selv" - musik og identitet set gennem musikforskningens briller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2015-11-01

  Full Text Available ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (2000’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musikpsykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen.

 11. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Bjørner

  2007-04-01

  Full Text Available Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe, at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold? Vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres fjernsyn – og i givet fald om hvad og hvorfor?

 12. Private sundhedsforsikringer og holdninger til det universelle skattefinansierede sundhedssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dejgaard, Thomas Engel; Pedersen, Jesper Møller

  Vi kender historien: Antallet af borgere med en privat sundhedsforsikring er eksploderet siden 2002. Over 1.000.000 danskere har nu et regulært alternativ til behandling i det offentlige. Men er der tegn på, at borgerne også vælger den offentlige sundhedssektor fra? Vi tager temperaturen på...... borgernes holdninger til det danske sundhedssystem, der er blevet forandret væsentligt det sidste årti. Vi ønsker at undersøge, om de nye private forsikringsordninger har udkrystalliseret sig i forandringer i borgernes holdninger. For en lang række danskerne har nu et reelt alternativ til behandling i det...... offentlige. Vi bruger ISSP 2006 Role of Government (indsamlet 2008) til at undersøge forsikrede og ikke-forsikrede borgeres holdninger til sundhedssystemet....

 13. Virtual reality - ja det er virkelig allerede en realitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2016-01-01

  Allerede tilbage i 1980’erne kunne forskningen i medier og informationsteknologier fremvise de første prototyper på 3D virtual reality. Man kan spekulere længe over, hvad der egentligt motiverede forskningen på det tidspunkt. En motivation kunne være den ingeniørmæssige: Er det muligt at skabe en...

 14. Det monstrøse i Ezekiels vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2011-01-01

  Artiklen viser, hvordan det monstrøse introduceres i Ezekiels Bog kap. 1 i form af nogle sammensatte levende væsener, der har træk hentet fra både menneske- og dyreverdenen. Det monstrøse består i denne overskridelse af de gængse grænser og problematiserer dermed de velkendte klassifikationer. Og...

 15. Helligt og profant rum i Det Gamle Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hans Jørgen Lundager

  2010-01-01

  Helligstedets kulturevolution illusreret emd scener fra Det Gamle Testamente: Moses og tornebusken; Jakob i Betel; templet i Jerusalem. Markering af helligstedet ved indeksikale tegn for at vække opmærksomhed og fastholde i hukommelse......Helligstedets kulturevolution illusreret emd scener fra Det Gamle Testamente: Moses og tornebusken; Jakob i Betel; templet i Jerusalem. Markering af helligstedet ved indeksikale tegn for at vække opmærksomhed og fastholde i hukommelse...

 16. Det entreprenante universitet er i stærk fremmarch

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2012-01-01

  Der sker en usædvanlig omfattended omvæltning af universiteternes vilkår i disse år. Der stilles mange krav fra det omgivende samfund om, at universiteterne skal indskibe sig med en central rolle i det såkaldte videnssamfund. Universiteterne skal på enhver måde være langt mere entreprenante...

 17. At stå i det åbne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Bogen At stå i det åbne: Dannelse gennem filosofisk undren og nævær er en pædagogisk-filosofisk undersøgelse af, hvad det vil sige at stå i et "undringsfællesskab" i en undervisnings- og vejledningssituation. Ved at trække på den eksistentiel-fænomenologiske og filosofisk-hermeneutiske forskning ...

 18. Vejnettet og det urban-rurale landskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel Clemmensen, Thomas

  2008-01-01

  and form and space and time. With this description it becomes clear that the development of modern road systems, which can be linked to the realisation of the functional divided city, has created a modern city which form and structure compromises the simple dichotomies city-country and centreperiphery...... of the traditional conception of the city. In this perspective the modern city appears more like an urban-rural landscape where urban and rural elements constitutes a complex patchwork. The character of this urban-rural landscape challenges the division among the traditional disciplines of urban and landscape......The western culture of planning has a tradition of considering infrastructure predominantly from technical, technocratic or historical perspectives that removes the focus away from infrastructure’s role in the mediating between culture and nature and in the production of the “city” (see Graham...

 19. Grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael

  2006-01-01

  udviklet konkrete metoder til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger. I ph.d.-afhandlingen “Grå strækninger i det åbne land – Udvikling, anvendelse og vurdering af alvorlighedsbaseret metode til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger” er der derfor blevet formuleres en overordnet...... filosofi for det grå strækningsarbejde samtidig med, at der med fokus på udpegning udvikles metoder til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land. Formålet har specifikt været at udvikle metoder, som er både uheldsteoretisk velfunderede og anvendelige i...

 20. Det naturskønnes genkomst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braae, Ellen

  2008-01-01

  the basis for a rediscovery of the specific aesthetic category 'natural beauty', which for a long time has been displaced from modern aesthetics, is the main concern of this article. Drawing on philosophers as Adorno, Ritter, Seel and both Hartmut and Gernot Böhme a discussion on the relational between...... the whole nature and the nature as a whole; between subject and object and the notion of atmosphere is carried out pointing at the nescessity of the reestablishment of a new aesthetic of nature. Based on the inner relation between 'the good' and 'the beautiful' ethics and aesthetics, the antigue notion...

 1. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 2. Work-life balance - hvad betyder det egentlig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Vivi Bach

  2009-01-01

  Med afsæt i en beskrivelse af vores samtid og de mest centrale tilgange repræsenteret i Work-Life litteraturen, søger denne artikel at nå frem til en forståelse af, hvad det vil sige at have ’balance’ mellem arbejdsliv og privatliv. Der sættes fokus på, hvad der betinger individets muligheder...... for at skabe ’balance’ i en travl og omskiftelig hverdag. Det afgørende spørgsmål er, hvad skal der til, for at den enkelte kan få det hele til at hænge sammen? Udgivelsesdato: Juni...

 3. Vilkår og muligheder i det sociale web

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil......Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil...

 4. Ligestillingstendenser og muligheder i det pædagogiske felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2003-01-01

  første position overser børnenes forudsætninger, den anden position kan føre til en fastlåsning af etniske minoritetsbørn i stereotype, stivnede og længst forandrede forhold. Den danske tradition for at tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger er en af de vigtigste metoder i denne sammenhæng...... for at udvikle et interkulturelt perspektiv, men det skal gøres på en refleksiv måde....

 5. Risiko i det nordiske kraftmarkedet : utfordringer for risikostyring

  OpenAIRE

  Solheim, John Ola; Erlandsen, Kristian Ingemann

  2012-01-01

  Masteroppgave om utfordringer for risikostyring i det nordiske kraftmarkedet. Det nordiske kraftmarkedet er preget av svært volatile priser, som byr på mange problemer ved risikostyring for aktørene i markedet. Risiko i kraftmarkedet kan ikke uten videre analyseres og styres på samme måte som for eksempel aksjemarkedet. Dette fordi kraftmarkedet innehar større og hyppigere prissvingninger enn de fleste andre markeder. Risiko er uforutsette hendelser, mens volatilitet er mer knyttet til spr...

 6. Det store sammenhængskollaps på Facebook

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2016-01-01

  Det store sammenhængskollaps på Facebook: Politik og massemedier erstatter mere og mere de private billeder og statusopdateringer på Facebook. Vi er blevet mere og mere upersonlige og mindre og mindre private, når vi deler på Facebook. Dette viser fortrolige oplysninger fra medarbejdere på Facebook...... ifølge teknologimediet The Information. En stor krise og et kollaps truer Facebook, som nu prøver at løse problemet ved eksempelvis at gøre det lettere at dele personlige og private oplevelser....

 7. Det europæiske fritidsmenneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael; de la Bruhéze, Adri Albert

  2012-01-01

  of technology to the fore. With the growing attention to the active role of consumers and consumption, (technologies of) leisure and tourism also became primary fields of research. In this research the concept mediation junction seems to be crucial as it shows the active role of mediators who speak and act......, magazines and exhibitions. They show images of the good life, i.e. the consumption of goods and services, closely connected to leisure activities and family life. By introducing the concepts mediation, mediation junction and tourism/leisure regimes, this article introduces, compares and links...... the contributions to this special issue that all deal with the design and development of modern life in Twentieth Century Europe....

 8. Den nordiske uddannelsesmodel og det danske gymnasium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raae, Peter Henrik

  2012-01-01

  The Nordic model of education and the Danish ‘Gymnasium’ An integrated part of the social democratic driven welfare state in Norway and Sweden was a comprehensive system including all youth education programmes. Why was that not the case in Denmark? The Danish gymnasium was not modernized until...... very late, and when the reforms took place in 2005 and 2007, it was strongly inspired by neoliberal tendencies. This article asks why the Danish gymnasium never became a part of a social democratic strategy for education as in Norway and Sweden. It answers the question by analyzing the differences......, not the similarities between the Nordic countries. . The article emphasizes a Danish tradition for self-management combined with the continental European Bildung tradition....

 9. Tigere og det menneskelige fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgård, Jonas Ross

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i de radikale jacobineres forslag om at Louis XVI skulle henrettes øjeblikkeligt og uden rettergang, argumenteres der i artiklen for, (i) at dyremetaforik kan fungere som effektivt middel til at ekskludere politiske fjender fra det menneskelige fællesskab, hvilket betyder, (ii) a...

 10. Hvorfor standser det internationale samfund ikke krigen i Syrien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2015-01-01

  kapitlet anvender en analysemodel bestående af 6 forklaringsfaktorer til at forklare hvorfor det internationale samfund ikke magter at standse krigen i Syrien: 1. Støtte fra globale stormagter (FN Sikkerhedsråd). 2. Støtte fra naboer og regionale stormagter 3. Parterne anser en militær sejr for u...

 11. Med åben gestus mod det kommende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Bo

  2010-01-01

  Inger og Johannes Exner har i al stilfærdighed udviklet og fulgt en faglig diskurs uden sidestykke i dansk arkitektur. Meget tyder på, at denne diskurs nu har indhentet vores samtid, hvor krav om ressourceansvarlighed, genanvendelighed og det man kunne kalde bygningskulturel bæredygtighed presse ...

 12. Tilblivelselsen af det Ny Nordiske Køkken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nickelsen, Niels Christian; Scheuer, John Damm

  2009-01-01

  aktørens skabende sider eller reducerer aktørens aktive skabende sider til "utilitaristisk mekanik", nuancerer artiklen det handlerum, som findes mellem forenklede forestillinger om fri handling og social determinerethed. Dette finder sted via analyse af nogle empiriske observationer, samt via en...

 13. Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Knud; Ehrensvärd, Martin Gustaf

  Indførelsen af faste gammeltestamentlige læsninger i gudstjenesten har skabt et øget behov for litteratur om Det Gamle Testamente og om de gammeltestamentlige tekster, der læses ved gudstjenesterne. Med denne bog har Knud Jeppesen og Martin Ehrensvärd taget denne udfordring op. Bogen er en metodisk...

 14. Kampen om det sibiriske smør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Inge Marie

  2001-01-01

  Afhandlingen følger opbygningen af og udviklingen i den vestsibiriske smørsektor og den internationale handel med sibirisk smør. Hvordan gik det til, at Rusland blev verdens næststørste smøreksportør? Indfaldsvinkelen er lokal sibirisk, national russisk og global, idet danske og engelske firmaers...

 15. Kunst og Filosofi i det 20. Århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Indhold: Dan Zahavi: Edmund Husserl : fænomenologi og kunst. Kasper Nefer Olsen: Croce : en hegelianer uden sorger ; Wittgenstein : det æstetiske er nu. Carsten Juhl: Paul Valérys introduktion til Leonardo da Vincis metode. Peer F. Bundgård: Den formelle frigørelse : om Ernst Cassirers bestemmelse...

 16. Det afviste manuskript II i Ajos-debatten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  2018-01-01

  I artiklen konfronteres Højesterets domme i Skibby Supermarked-sagen (U 2015.3827 H) og Ajossagen (U 2017.824 H, som Højesteret – uanset de betydelige ligheder mellem de to sager -afgjorde meget forskelligt med hensyn til retskilder, argumentation og resultat. Der argumenteres for, at det er Høje...

 17. Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Allerup, Peter; Kovac, Velibor; Kvåle, Gro

  Det Nationale kvalitetsvurderingssystem (NKVS) i Norge består af et sammenhængende prøve- og vurderingssystem, herunder nationale prøver, kortlægningsprøver, brugerundersøgelser og netstedet Skoleporten.no. Evalueringen omfatter brugen af NKVS i grundskolen og videregående skole samt en beskrivel...

 18. Det jordløse landbrug i industrikvarteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rentz-Petersen, Nee

  2014-01-01

  Forskningsprojektet 'Det Jordløse Landbrug i Industrikvarteret' undersøger muligheder og konsekvenser ved at placere større landbrugsanlæg nær bynære industrikvarterer i Danmark. Projektet opstiller fire konkrete scenarier for fremtidens agro-industrikvarter, hvor fødevareproduktion kobles med bl...

 19. Identitetsdannelse via selvfortælling i det sociale rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Warming, Hanne

  Formålet med dette paper er at etablere en sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Via inddragelse af Goffman og Bourdieu etableres en kontekstualiseret og relationel sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Det...

 20. Donnan effects in metal speciation analysis by DET/DGT

  NARCIS (Netherlands)

  Yezek, L.P.; Veeken, van der P.L.R.; Leeuwen, van H.P.

  2008-01-01

  Cross-linked polyacrylamide gels have found wide application in analytical techniques, such as diffusional equilibration in thin film (DET) and diffusive gradient in thin film (DGT). In these applications, the assumption is made that the gel matrix is effectively uncharged and chemically inert with

 1. En fascinerende fortælling om det 20. århundredes musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Anmeldelse af Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede: En fortælling. Gyldendal 2011.......Anmeldelse af Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede: En fortælling. Gyldendal 2011....

 2. Skulle det være en Foster eller en Toyota?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2006-01-01

  Japanske husproducenter leverer nøglefærdige huse fra fabrik. De styrede produktionsforhold og det at der produceres ud fra en katalog tankegang har betydning for det arkitektoniske udtryk. Artiklen beskriver og analyserer konsekvenserne af dette....

 3. Det gode budskab - om patientnetværksvirke på portalen sundhed.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  2009-01-01

  "Det gode budskab om frelserens fødsel og det evige liv blev før dets nedskrift i evangelierne fortalt fra mund til mund. Analogien mellem patientfora og Biblen kan synesprovokerende for hvad er mere forskellige fra hinanden end videnskab og tro, endsige www og Messias? Artiklens analyser af borg...

 4. Det diskursiva skrivandets funktion – en läromedelsanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Magnusson

  2018-03-01

  Full Text Available Flera forskare har visat att lärare i skolan inte undervisar tillräckligt mycket och tillräckligt tidigt i diskursivt skrivande, ett skrivande som elever behöver för att klara sig i samhället. Som en följd av detta har det diskursiva skrivandet under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat i nya styrdokument och i nya läromedel. Utgångspunkten i den här artikeln är att undersöka vilket stöd lärare får för att klara den uppmärksamheten, alltså de nya kraven som styrdokumenten ställer när det gäller diskursivt skrivande.Det diskursiva skrivandets funktion undersöks här i skrivuppgifter i 19 läromedel i svenska för lågstadiet, där utgångspunkten är den stora betydelse som funktionen har när det gäller skolskrivande, i form av ett tydligt syfte, kontext och mottagare. Ivaničs skrivdiskurser är det analysverktyg som används, och skrivuppgifterna har kategoriserats utifrån dessa diskurser.Det analysen visar är framförallt att variationen är liten i skrivuppgifterna. Eleverna får träna genreform och process, men inte mycket som har med funktion i en samhällskontext utanför skolan att göra. Därutöver visar resultaten att tydliga kontexter och tydliga mottagare är ovanligt i skrivuppgifterna, och i relation till tidigare forskning kan detta ses som problematiskt, då dessa aspekter har visat sig vara avgörande för ett framgångsrikt skrivande.

 5. Da den moderne jazz kom til Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyer, Ole Izard; Nielsen, Anders H.U.

  som tog over, deriblandt Erik Moseholm, Bent Axen og Jørn Elniff. Denne bog forklarer, hvordan den moderne jazz kom til Danmark, og hvordan den udviklede det danske jazzmiljø. Den inddrager faktorer som udenlandske musikeres besøg, koncerter og efterfølgende jazzsessions. Hvilken betydning havde disse...... for den danske jazzudvikling? Hvor blev musikken spillet, og hvordan blev den behandlet af medierne og af samfundet? Sammen med beskrivelser af de vigtigste moderne jazzmusikere fra perioden, analyseres og beskrives en række indspilninger af moderne dansk jazz for at undersøge hvornår, og hvilke af de nye...

 6. Hvordan føles det at tabe i OECD?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe; Pors, Justine Grønbæk

  2011-01-01

  Når OEDC rapporter sammenligner skolesystemer på tværs af nationale grænser, aktiveres følelsesregisteret hos såvel politikere som forskere. I Danmark og en række andre Europæiske lande er det særligt bekymringer og følelser som skuffelse, frygt for den Østasiatiske tiger og skam på nationens vegne...

 7. Er det økologisk madordninger ofte sundere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  He, Chen

  Det europæiske skolemad system er under forandring, en forandring der er blevet kaldt den europæiske skolemad revolution af Morgan & Sonnino (2008). Forandringen består af to afgørende søjler/indsatsområder; 1) Krav til sundere kostvaner; 2) Flere økologiske fødevarer. Denne forskning harundersøg...

 8. Kontra-intuitive agenter i Det Nye Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2011-01-01

  Kontra-intuitive agenter er Pascal Boyers betegnelse for guder, ånder og forfædre. De er kontra-intuitive, fordi de overskrider de intuitive kognitive domæner; de er dog også genkendelige. Disse to egenskaber gør dem velegnede at huske. Der er mange eksempler på kontra-intuitive agenter i det Nye...

 9. Den danske stat og det naturlige fædreland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glenthøj, Rasmus

  2007-01-01

  forsøgte på engang at være loyale over for både det statsborgerlige fædreland, der inkluderede hele den danske stat, og deres naturlige fædreland Norge, som de følte sig forbundet til gennem deres nationalitet og opvækst. Danskerne opererede med den samme dualistiske fædrelandsopfattelse, hvor de både...

 10. Aluminiumsmelter og vandkraft i det centrale Vestgrønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Poul; Aastrup, Peter; Boertmann, David

  . Landskabsoplevelsen, herunder stilheden og uberørtheden, tiltrækker mange turister og bruges til at markedsføre området. Transmissionslinjer og andre anlæg vil påvirke naturoplevelsen på en måde som de fleste vil opfatte som negativ. Nogle lokale turistaktører ser dog muligheder for at tiltrække flere turister i...

 11. Hvor vigtigt er det danske veterinære beredskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte; Christensen, Tove; Denver, Sigrid

  2017-01-01

  formålet at få belyst vigtigheden af det veterinære beredskab og markedsføringen heraf for henholdsvis adgang til eksportmarkeder (inden for og uden for EU), og for genetablering af markedsadgang efter et udbrud af mund- og klovesyge (MKS). Baseret på interviews m.m. med en række nøglepersoner belyses...

 12. Disruptive Innovation in Manufacturing Engineering towards the 4th Industrial Revolution: 8th International Conference on Digital Enterprise Technology, DET 2014, March 25 -28 2014, Stuttgart, Germany, Abstracts

  OpenAIRE

  Bauer, Wilhelm; Constantinescu, Carmen; Sauer, Olaf; Maropoulos, Paul; Muelaner, Jody

  2014-01-01

  The CIRP sponsored DET 2014 conference focusses on the employment of modern ICT-technologies and tools for the modeling, simulation, optimization, advanced control and monitoring, real-time visualization of products, factories and manufacturing processes. The addressed areas cover all phases of product, factory and manufacturing processes life cycle starting with product design and development, engineering of factories, machines, equipment and technical processes, commissioning and rump-up, f...

 13. Eksperimentelt design og dets konsekvenser for fortolkningen af stimuli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Marie Herget

  2015-01-01

  Ved hjælp af text change-¬paradigmet kan man teste hvorvidt læsere bemærker ændringer i allerede processeret tekst når de præsenteres for den igen (Sturt et al. 2004). Som udgangspunkt har vi tilbøjelighed til at overse mindre ændringer i tekststimuli, men sproglige faktorer så som fokus og...... de udfordringer der er ved konstruering af relevante items til sådan et forsøg. Jeg vil koncentrere mig om de strukturelle forhold i dansk der giver udfordringer når man vil undersøge hvilken rolle artikler spiller i processering af tekster. I særdeleshed giver det udfordringer at forsøge......teori om grammatisk status. Master, Københavns Universitet. HANSEN, E. & HELTOFT, L. 2011. Grammatik over det danske sprog. Bind 2 : Syntaktiske og semantiske helheder, København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab. HARDER, P. 2008. Determiners and definiteness. Essays on Nominal Determination: From...

 14. Æstetisk iscenesættelsen af det postindustrielle bylandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiib, Hans

  2013-01-01

  det naturskønne, det ruinøse og de pittoreske billede af byen og landskabet spiller en vigtig rolle. Men samtidig iscenesætter den eleverede parkbro byen på en sublim måde forstået som opbyggelse af spændingsfelter mellem den nære og kendte og det fremmede og farlige i en af verdens spektakulære...... kortlægning af parkbroens rolle i bydelens dekonstruktion og nyiscenesættelse i en fremadskuende montage. Det omfatter en æstetisk modstilling af arkitektoniske virkemidler for det skønne, det pittoreske og det sublime og tilsvarende en tregrenet oplevelsespallete hos den besøgende: Den konplemtative væren i...

 15. Nitrogenfiksering som en episodisk proces i opstrømnings-området i det østlige tropiske Stillehav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang

  organismer i en lang række områder, hvor man hidtil ikke troede nitrogenfiksering forekom, og det globale kvælstofregnskab er kommet i bedre balance. Næringsrige opstrømnings-områder, som Humboldt-strømmen langs Chile og Peru, har indtil for nylig ikke været steder, hvor man anså denne proces...

 16. Hvad ved Herbener om det moderne Europas rødder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2016-01-01

  I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P.......I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P....

 17. Accumulation of humic acid in DET/DGT gels

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Van der Veeken, P.L.R.; Chakraborty, P.; Van Leeuwen, H.P.

  , but it is practically negligible above an ionic strength of 10 mM (22, 33). The SRFA is expected to be negatively charged at pH 6.1, which would explain the lower FA concentrations in the gel in the presence of a negative Donnan potential, although this effect... thickness in solution κ -1 m, Debye length τ s, elementary diffusion time constant τ acc s, time scale for DET accumulation Literature Cited (1) Morel, F. M. M. Principles of Aquatic Chemistry; John Wiley: New York, 1983. (2) Wilkinson, K. J.; Slaveykova, V...

 18. Risiko i det nordiske kraftmarkedet : utfordringer for risikostyring

  OpenAIRE

  Solheim, John Ola; Erlandsen, Kristian Ingemann

  2012-01-01

  Det nordiske kraftmarkedet er preget av svært volatile priser, som byr på mange problemer ved risikostyring for aktørene i markedet. Risiko i kraftmarkedet kan ikke uten videre analyseres og styres på samme måte som for eksempel aksjemarkedet. Dette fordi kraftmarkedet innehar større og hyppigere prissvingninger enn de fleste andre markeder. Risiko er uforutsette hendelser, mens volatilitet er mer knyttet til spredning i en fordeling. Tidssystematikk kan sies å kunne forutsees, og en risikost...

 19. Sull’equazione det Du = f senza ipotesi di segno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanni Cupini

  2010-12-01

  Full Text Available We consider the nonlinear problem det?u (x = f (x x ? u (x = x x ? ? where k ? 1 is an integer, is a bounded smooth domain in Rn and f ? Ck ???? satisfies Zf (x dx = meas. The positivity of f is a standard assumption in the literature. In a recent joint paper with B.Dacorogna and O.Kneuss (EPFL we prove the existence of a solution u ? Ck ???? ;Rn with no assumptions on the sign of f. Here we state this theorem together with some related results and we outline the main features of the problem.

 20. Modernity after Modernity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marin Dinu

  2007-08-01

  Full Text Available A strategy for the second modernization raises, beyond objectives, a series of epistemicresponsibilities. It is known that modernization stemming from the Enlightment had, among other things,the pretense that it is a project which is self-legitimating. Its profound rationales are the only justification.Referential self-centering proved to be the one that made possible a practice of the new. Modernizationhaving the function of renouncing myth – meaning an eliminatory formula for the past – and thefixation in the opportunity and potentiality of the present, seemed to close an insoluble but extremelyengrossing problem: that of a propensity towards utopia, of the risky escape towards the future. Thetraditionalization of the new constitutes a support for the daring to break out of the captivity of themoment.Modernization becomes the experience of combining the new which, thus, creates a succession ofpresent times. The future is no longer the result of fantasy, but a system’s direct expression to combine thenew. Therefore the future is an option for one or another model of the present, often tested previouslysomewhere else. In a non-metaphysical way, the future can be seen, touched, tried, lived by simplegeographical movement. The sense of evolution has de-temporalized taking the form of the concomitant,parallel, enclosed, neighboring space. We just have to be in the trend, to evolve in the context.Globalization defines the context and its conception – as a project of the second modernity – showsus the trends. The problem is how to understand the context in order to find the sense of the trend. Are wethe load the sense with the values of the first modernity or will we have to turn to the values of anothermodernity? Why do we have to move away from the significance of the processes which made up the firstmodernity? How do we relate to the content of the new context in which the structural trends of today’sworld are taking place? What is the

 1. Modern teaching for modern education

  OpenAIRE

  Mirascieva, Snezana

  2016-01-01

  Carrying the epithet of being contemporary education today means modern teaching. If modern education is a state in the field of education of all its elements, then teaching will also be a state with its own special features defining it as modern. The main issues of concern in this paper relate to what constitutes modern teaching, which features determine it as being modern, and how much is teaching today following the trend of modernization.

 2. Betaler det sig? Fleksibilitet og løn i den danske flexicurity-model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Flemming

  2007-01-01

  Indkomstsikkerhed er at bevæge sig fra et job til at andet og få en højere løn, men er det tilfældet i dan danske flexicurity-model, betaler det sig at være fleksibel? Belønnes numerisk ekstern fleksibiblitet højrere end intern funktionel fleksibilbitet? Artiklen viser, at det bedst kan betale si...

 3. Involverende ledelseshåndtering af det flerkulturelle forældregrundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Padovan-Özdemir, Marta

  2017-01-01

  Forældresamarbejde i dagtilbud og skole er ikke hvad det har været – og det bør det heller ikke være, når forældregrundlaget ændrer sig i takt med globalisering og grænseoverskridende migration. Ledelsen spiller en afgørende rolle i at facilitere involverende og anerkendende forandringsprocesser,...

 4. LogDet Rank Minimization with Application to Subspace Clustering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhao Kang

  2015-01-01

  Full Text Available Low-rank matrix is desired in many machine learning and computer vision problems. Most of the recent studies use the nuclear norm as a convex surrogate of the rank operator. However, all singular values are simply added together by the nuclear norm, and thus the rank may not be well approximated in practical problems. In this paper, we propose using a log-determinant (LogDet function as a smooth and closer, though nonconvex, approximation to rank for obtaining a low-rank representation in subspace clustering. Augmented Lagrange multipliers strategy is applied to iteratively optimize the LogDet-based nonconvex objective function on potentially large-scale data. By making use of the angular information of principal directions of the resultant low-rank representation, an affinity graph matrix is constructed for spectral clustering. Experimental results on motion segmentation and face clustering data demonstrate that the proposed method often outperforms state-of-the-art subspace clustering algorithms.

 5. 100 år med Det religiøse livs elementære former

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien.......2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien....

 6. Fair nok, vi kalder det hiphop og retfærdiggør det med en anmeldelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Mads

  2006-01-01

  kritikkens diskurs fra en forståelse af genren som en ny og eksotisk modedille og et virkemiddel i fx rock og jazz; til en forståelse af hiphop som en selvfølgelig side af populærmusikkulturen og af begrebet som samlebetegnelse for et stigende antal 'undergenrer'. Disse processer afdækkes gennem...... hiphop i den på det tidspunkt etablerede rock og jazzkritik; mens 'anden bølge' (perioden 1987-94) ser ansættelsen af de første kritikere med et personligt forhold til og en specialviden om hiphopkulturen i kritikken (insidere) - i modsætning til en gruppe af kritikere, som på det tidspunkt viderefører...... informerede. Kapitlet diskuterer i forlængelse heraf forskellige former for intertekstualitet, hvor i særdeleshed 'lokalitetsbestemt' og såkaldt institutionaliseret intertekstualitet spiller en betydelig rolle som begrundelse for insidernes status i hiphopkritikkens felt. I læsningen af kritikkens forhandling...

 7. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Pihl Bjerre

  2014-05-01

  Full Text Available Formålet med nærværende oversigtsartikel er at undersøge den stigende digitalisering og deling af personlige informationer i sundhedsvæsenet, samt hvilke etiske udfordringer denne udvikling har for den enkelte borger. Mere præcis vil vi rammesætte denne diskussion i en dansk kontekst eksemplificeret ved Det Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort er en obligatorisk database for danske borgere indeholdende informationer om patienters medicinske historie to år tilbage. Denne database kan tilgås af en bred vifte af sundhedsprofessionelle i Danmark (Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger 2011.På trods af lovede sundhedsmæssige fordele, såsom en højere grad af sikkerhed i forbindelse med medicinering, en øget effektivisering af sundhedsvæsenet og dermed besparelser på de offentlige budgetter, plæderer vi i artiklen for, at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt på en tilfredsstillende måde.Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre konkrete problemstillinger blive diskuteret i relation til Det Fælles Medicinkort: (1 Deler vi relevante og passende data? (2 Er distributionen af disse data til en så bred vifte af sundhedsprofessionelle på sin plads? Og slutteligt: (3 Er den enkelte borgers beslutningsdygtighed, og dermed mulighed for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig.Nøgleord: digitalisering, privathed, Danmark, sundhedsv

 8. Tilblivelsen af det ny nordiske køkken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, John Damm; Nickelsen, Niels Christian

  2009-01-01

  Denne artikel er en analyse af en organisatorisk transformations indledende fase. Konkret den fase, hvor en institutionel entreprenør undfanger en idé, der bryder med eksisterende logikker i et organisatorisk felt og derved skaber et potentiale for forandring ved at udfordre eksisterende logikker...... institutionel entreprenør kan initiere forandring i et organisatorisk felt, samt en afprøvning af et begrebsapparat opstillet af Svejenova et al. (2007). Analysen knytter an til agens/struktur problematikken. Hvor neo-institutionelle analyser samt andre sociologisk orienterede analyser enten undereksponerer....... Analysens gennemgående empiriske forankringspunt er det gastronomiske felt i Danmark og i Norden og mere specifikt; kokken og entreprenøren Claus Meyers ambitioner om at virkeliggøre en madpolitisk vision. Artiklens teoretiske bidrag er en begrebsliggørelse, præcisering og nuancering af, hvordan en...

 9. Er internethandel kommet for at blive? Eller er det bare krisen som kradser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  I de seneste dage har Jyllandsposten sat fokus på, at omsætningen i den danske detailhandel falder, der fyres, der spares, og det bliver endnu værre i de kommende måneder og år. I artiklen udråbes finanskrisen, som den store skurk, men er det nu den fulde sandhed?...

 10. RISK-DET : ICT Security Awareness Aspect Combining Education and Cognitive Sciences

  NARCIS (Netherlands)

  Schaff, Guillaume; Harpes, Carlo; Aubigny, Matthieu; Junger, Marianne; Martin, Romain; Leist, Arno; Pankowski, Tadeusz

  2014-01-01

  This paper explains the main innovation of a risk assessment tool, called RISK-DET, which will include an ICT risk awareness aspect supported by a specific application: Voozio 2.0. The design of the RISK-DET tool considers the implementation of the emergent ICT (Information and Communication

 11. Det sociale bånd og følelser i menneskers interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2012-01-01

  forekommende og mest centrale følelse, og det er denne argumentation, der udfoldes i artiklen ved at se på tre af Scheffs centrale inspirationskilder: 1) E. Goffman og dennes blik for følelsesdynamikker i interaktionen, 2) C.H. Cooleys teori om det sociale spejlselv og 3) H. Lewis' begreb om følelsesfælder og...

 12. Samarbejdet mellem amter og kommuner om regionplanlægningen og det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jørgen; Sørensen, Esben Munk; Jørgensen, Lars Overgaard

  kommuner er klar til at tage udfordringerne omkring udviklingen i det åbne land op med behørigt hensyn til beskyttelses- og benyttelsesinteresserne i en dialog  med amterne og under indtryk af de meldinger og signaler, der kommer fra Miljøministeriet om god gedigen planlægning. Vi anser det for givet...

 13. Makt og avmakt i cyberspace: hvordan styre det digitale rom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilly Pijnenburg Muller

  2016-12-01

  Full Text Available Et sikkert cyberspace er nødvendig for en fungerende samfunnsstruktur, økonomisk, politisk og sosialt. Med samfunnets økende avhengighet av cyberspace for å kunne fungere normalt, har sikringen av cyberspace blitt stadig viktigere. For å løse sikkerhetsutfordringene knyttet til utviklingen av cyberspace har stater søkt støtte fra private aktører gjennom såkalte multistakeholder-initiativer. Med slike initiativer mener man en åpen form for samarbeid mellom interessenter, basert på en idé om likeverdige partnere. Stater iverksetter slike initiativer ut fra en tanke om at et samarbeid mellom private og offentlige aktører gir den beste formen for styring og sikring av aktiviteter i cyberspace. Implementeringen foregår imidlertid uten at de nødvendige forutsetningene for at en slik styringsform skal fungere er til stede. Selv om mange i dagens akademiske debatt stiller spørsmål ved om disse initiativene fungerer, er det få som har stilt spørsmål ved hvordan cybersikkerhet kan utøves i praksis. Dette fører til at man overser det sentrale spørsmålet om hvordan maktdynamikken mellom offentlig og privat sektor fungerer med henblikk på sikkerhet i cyberspace. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt multistakeholder-initiativene faktisk fungerer som en kontroll- og styringsmekanisme i cyberspace. Ved å se nærmere på offentlig-privat samarbeid om cybersikkerhet i Norge er hensikten å gi en bedre forståelse av årsakene til at multistakeholder-initiativer ofte ikke fungerer i praksis.

 14. Produktudvikling og afsætningsøkonomisk forskning: Hvad har det med hinanden at gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harmsen, Hanne

  2000-01-01

  Lad det være sagt med det samme. Produktudvikling er ikke et afsætningsøkonomisk kerneområde, hverken forsknings- eller undervisningsmæssigt på samme måde som eksempelvis forbrugeradfærd, reklameforskning eller industriel købsadfærd. Det skyldes blandt andet, at det er en ung forskningsretning, der...

 15. Surrogate Model for Recirculation Phase LBLOCA and DET Application

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fynan, Douglas A; Ahn, Kwang-Il; Lee, John C.

  2014-01-01

  In the nuclear safety field, response surfaces were used in the first demonstration of the code scaling, applicability, and uncertainty (CSAU) methodology to quantify the uncertainty of the peak clad temperature (PCT) during a large-break loss-of-coolant accident (LBLOCA). Surrogates could have applications in other nuclear safety areas such as dynamic probabilistic safety assessment (PSA). Dynamic PSA attempts to couple the probabilistic nature of failure events, component transitions, and human reliability to deterministic calculations of time-dependent nuclear power plant (NPP) responses usually through the use of thermal-hydraulic (TH) system codes. The overall mathematical complexity of the dynamic PSA architectures with many embedded computational expensive TH code calculations with large input/output data streams have limited realistic studies of NPPs. This paper presents a time-dependent surrogate model for the recirculation phase of a hot leg LBLOCA in the OPR-1000. The surrogate model is developed through the ACE algorithm, a powerful nonparametric regression technique, trained on RELAP5 simulations of the LBLOCA. Benchmarking of the surrogate is presented and an application to a simplified dynamic event tree (DET). A time-dependent surrogate model to predict core subcooling during the recirculation phase of a hot leg LBLOCA in the OPR-1000 has been developed. The surrogate assumed the structure of a general discrete time dynamic model and learned the nonlinear functional form by performing nonparametric regression on RELAP5 simulations with the ACE algorithm. The surrogate model input parameters represent mass and energy flux terms to the RCS that appeared as user supplied or code calculated boundary conditions in the RELAP5 model. The surrogate accurately predicted the TH behavior of the core for a variety of HPSI system performance and containment conditions when compared with RELAP5 simulations. The surrogate was applied in a DET application replacing

 16. Role of Arabidopsis ABF1/3/4 during det1 germination in salt and osmotic stress conditions.

  Science.gov (United States)

  Fernando, V C Dilukshi; Al Khateeb, Wesam; Belmonte, Mark F; Schroeder, Dana F

  2018-05-01

  Arabidopsis det1 mutants exhibit salt and osmotic stress resistant germination. This phenotype requires HY5, ABF1, ABF3, and ABF4. While DE-ETIOLATED 1 (DET1) is well known as a negative regulator of light development, here we describe how det1 mutants also exhibit altered responses to salt and osmotic stress, specifically salt and mannitol resistant germination. LONG HYPOCOTYL 5 (HY5) positively regulates both light and abscisic acid (ABA) signalling. We found that hy5 suppressed the det1 salt and mannitol resistant germination phenotype, thus, det1 stress resistant germination requires HY5. We then queried publically available microarray datasets to identify genes downstream of HY5 that were differentially expressed in det1 mutants. Our analysis revealed that ABA regulated genes, including ABA RESPONSIVE ELEMENT BINDING FACTOR 3 (ABF3), are downregulated in det1 seedlings. We found that ABF3 is induced by salt in wildtype seeds, while homologues ABF4 and ABF1 are repressed, and all three genes are underexpressed in det1 seeds. We then investigated the role of ABF3, ABF4, and ABF1 in det1 phenotypes. Double mutant analysis showed that abf3, abf4, and abf1 all suppress the det1 salt/osmotic stress resistant germination phenotype. In addition, abf1 suppressed det1 rapid water loss and open stomata phenotypes. Thus interactions between ABF genes contribute to det1 salt/osmotic stress response phenotypes.

 17. Den moderne sociologis gennembrud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Er de klassiske analyser stadig brugbare, er det interessant og frugtbart at bruge dem; er de forældede, er det også interessant, for derved ser vi, at samfundet har forandret sig siden dengang. Sociologien er utvivlsomt udviklet langt videre siden Weber, Durkheim og Siommel. Men som artiklen viser...

 18. Elevation of Transfection Efficiency by Conjugation of Poly(amindoamine)-diethylenetriamine (PAM-DET) with Dexamethasone

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jeong, Yunseong; Park, Jihye; Jin, Geunwoo; Park, Jongsang

  2012-01-01

  We successfully conjugated hydrophobic group, dexamethasone onto the surface of PAM-DET to synthesize PAM-DET-DX to form polyplexes with enhanced stability against ionic strength. We evaluated its stability by measuring the size of its polyplexes; the conjugated PAM-DET polyplex showed decreased growth compared to the PAM-DET polyplex in an environment with increased ionic strength, which implies that the conjugated PAM-DET has enhanced stability against increased ionic strength. Furthermore, conjugation of hydrophobic group caused a slight increase in the transfection efficiency without inducing toxicity. Of course, it isn't a neglectable factor that nuclear localization effect of DX can drive the advanced transfection efficiency of PAM-DET-DX polyplex. It means that the hydrophobic moieties which have some other positive properties in transfection are good candidates that can be introduced to non-viral polymeric gene delivery carrier. This strongly indicates that the introduction of hydrophobic moiety on PAM-DET is a good method to enhance polyplex stability against ionic strength without diminishing its advantageous properties, such as high transfection efficiency and low cytotoxicity

 19. Moderne nordiske maskulinitetsidealer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Sune Qvotrup; Bloksgaard, Lotte; Christensen, Ann-Dorte

  en dansk/nordisk sammenhæng (n=50). Fokusgruppeinterviewene er gennemført i forbindelse med forskningsprojektet ”MARS – Mænd, arbejdsulykker og sikkerhed” (se yderligere: http://www.soc.aau.dk/forskning/mars/forside). Formålet med MARS-projektet er at undersøge, hvorvidt og hvordan der kan være en......, men snarere ofte konstitueres i en brydning mellem traditionelle maskulinitetsidealer og moderne maskulinitetsidealer. Denne brydning er igen præget af den danske/nordiske kontekst, hvor ligestilling i en årrække har været på den politiske dagsorden og hvor mænd i stigende grad deltager i...... knyttet til klasse, alder, geografisk kontekst. Dette peger på det væsentlige i at inddrage et intersektionalitetsperspektiv, når man skal forstå/diskutere maskulinitetsidealer. Eftersom der er tale om et skævt sample, er der grænser for, hvor vidtrækkende man kan konkludere på analysen af MARS...

 20. Characterizing microbial communities and processes in a modern stromatolite (Shark Bay) using lipid biomarkers and two-dimensional distributions of porewater solutes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagès, Anais; Grice, Kliti; Vacher, Michael

  2014-01-01

  Summary: Modern microbial mats are highly complex and dynamic ecosystems. Diffusive equilibration in thin films (DET) and diffusive gradients in thin films (DGT) samplers were deployed in a modern smooth microbial mat from Shark Bay in order to observe, for the first time, two-dimensional distrib......Summary: Modern microbial mats are highly complex and dynamic ecosystems. Diffusive equilibration in thin films (DET) and diffusive gradients in thin films (DGT) samplers were deployed in a modern smooth microbial mat from Shark Bay in order to observe, for the first time, two...

 1. Moderne dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksson, Birgit

  Hvorfor er ”dannelse” igen blevet et vedkommende begreb i aktuelle diskussioner af identitets- og samfundsmæssige problemer? Hvorfor er dannelsesromanen ikke død? Hvad er det, genren kan? Og hvordan kan en dannelsesroman som Goethes Wilhelm Meisters Læreår gøre os klogere på sammenhængen mellem...... så livskraftig, når der ikke er nogen romaner, der lever op til de gængse genredefinitioner. I forlængelse heraf analyseres den mest kanoniserede af alle dannelsesromaner, Goethes Wilhelm Meisters Læreår fra 1795-96. Ved at læse på tværs af romanens individuelle dannelseshistorier, dens analyse af...

 2. Doing 21st Century Skills - om Dewey og det 21. århundredes kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2017-01-01

  Men hvordan hænger det sammen med ideen om det 21. århundredes kompetencer? Jeg vil i det følgende pege på flere sammenhænge mellem synet på læring, pædagogik og fag hos Dewey og udvalgte elementer i 21CS. Begrundelsen for dette er, at 21CS kun er et meget overordnet begreb, der ikke rummer...... at udvikle konkrete og praksisnære didaktiske design. At pege på Deweys tilgang som et fundament er et bud på ét svar i denne sammenhæng....

 3. Hvad er inklusion, og hvordan leder man det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Qvortrup, Lars

  2014-01-01

  En fundamental forudsætning for at inklusion både kan gøres til et centralt tema og at medarbejdernes kompetencer kan styrkes, er, at alle medarbejdere ved, hvad man snakker om, og at man har en fælles, operationaliserbar forståelse af, hvad inklusion er. Der skal formuleres en definition af...... definition, som både er bredt, præcist og operationaliserbart. Derefter fremlægges forslag til, hvad man kan gøre som ledelse for at få inklusionsindsatsen til at lykkes....... inklusion i det enkelte dagtilbud, der både kan anerkendes af alle, så den gøres til et fælles anliggende, og kan operationaliseres, så alle kan se, hvad de skal gøre for at få indsatsen til at lykkes. Artiklen indledes med at diskutere de gængse definitioner af inklusion og præsentere et nyt forslag til en...

 4. Batman: Film, fortælling: Det hyperbevidste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jim Collins

  1999-09-01

  Full Text Available Populærtekster har fra 1980'erne og frem udviklet sig til at være hybrid- tekster, der med udgangspunkt i mobile betydningsbærere som Batman figuren bevæger sig på tværs af diskursformer og genreskel, samtidig med at de aktivt inddrager tidligere aktiveringer af de mobile betydnings- bærere fra populærkulturens historie. 'Handlingen' kan derfor ikke ad- skilles fra dens kodificerede repræsentation, og de mange lag af inter- tekster undergraver ideen om 'teksten i sig selv.' Med eksempler fra Tim Burton's film Batman, Frank Millers grafiske roman The Dark Knight Returns og Alan Moore's Watchmen argumenterer Jim Collins i denne artikel for, at såvel forfattere som publikum til populærtekster er blevet semiotisk sofistikerede og derved hyperbevidste om populærteksternes intertekstualiteter. Dette har betydning for det generelle mediebillede, og ikke mindst for den måde vi bruger medier på.

 5. Modernity: Are Modern Times Different?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lynn Hunt

  2014-12-01

  Full Text Available “Modernity” has recently been the subject of considerable discussion among historians. This article reviews some of the debates and argues that modernity is a problematic concept because it implies a complete rupture with “traditional” ways of life. Studies of key terms are undertaken with the aid of Google Ngrams. These show that “modernity,” “modern times,” and “traditional” —in English and other languages— have a history of their own. A brief analysis of the shift from a self oriented toward equilibrium to a self oriented toward stimulation demonstrates that modernity is not necessary to historical analysis.

 6. "Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Katja Årosin

  2013-01-01

  gavn af kombineret sproglig-faglig støtte. I så fald bør støttetiltagene ikke udelukkende målrettes studerende med dansk som andetsprog. Det vigtigste er dog, at både undervisere og studerende bliver opmærksomme på vigtigheden af at kunne formulere deres faglige viden sprogligt klart og forståeligt, og......I denne bog undersøges de udfordringer, som nogle af de studerende med dansk som andetsprog på School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool) ved Københavns Universitet oplever. I efteråret 2011 afholdt Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) i samarbejde med PharmaSchool et...... kursus med titlen "Sprogstøttende undervisning for studerende med dansk som andetsprog" som et pilottiltag under projektet Den gode uddannelse. En stor del af de studerende på PharmaSchool har dansk som andetsprog, og interessen for kurset var stor. Med udgangspunkt i dette kursus undersøger bogen...

 7. Fosfortab fra det dyrkede areal til Stevning Dam, Hindemaj og Haderslev Dam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Estrup; Heckrath, Goswin; Thodsen, Hans

  Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P-indeks-kortlægni......Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P...

 8. Gymnasieelever vil det samme på tværs af etniske skel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moldenhawer, Bolette; Kamp, Mikkel

  2018-01-01

  Gymnasieelever, der ikke er fødte Danmark, har nogenlunde det samme syn på, hvad de fagligt og socialt skal have ud af at gå på gymnasiet, som deres kammerater med pæredanske forældre. Der er dog mindre forskelle, som det er vigtigt at tale om i klasseværelset, mener forskere.......Gymnasieelever, der ikke er fødte Danmark, har nogenlunde det samme syn på, hvad de fagligt og socialt skal have ud af at gå på gymnasiet, som deres kammerater med pæredanske forældre. Der er dog mindre forskelle, som det er vigtigt at tale om i klasseværelset, mener forskere....

 9. Pædagoger og Perkere – etniske minoritetsbørn i det sociale system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vitus, Kathrine

  : hvad gør mødet med en socialpædagogisk institution ved og for etniske minoritetsbørn? Hvilke praksisser, manøvremuligheder og handlerum har pædagoger? Hvorfor er mødet mellem danske velfærdsinstitutioner, deres professionelle og etniske minoritetsbørn, unge og deres familier tilsyneladende så svært? I...

 10. Hvad er selvledelsesværdien ved det åbne kontorlandskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amhøj, Christa Breum

  2008-01-01

  Artiklen handler om det åbne kontorlandskab og hvordan dette kan føre til at medarbejderne leder sig selv. En gennemgående pointe i artiklen er at de forskellige måder hvorpå virksomheden vælger at iagttage og tale om det åbne kontorlandskab, skaber værdierne for forholdet mellem organisation/led...

 11. Følelser for farver i det 20. århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skude, Flemming

  2002-01-01

  Grundtræk i arkitekternes farvesyn i det 20. århundrede med vægt på Le Corbusiers indflydelse og den senere postmoderne pluralisme i farvesætningen.......Grundtræk i arkitekternes farvesyn i det 20. århundrede med vægt på Le Corbusiers indflydelse og den senere postmoderne pluralisme i farvesætningen....

 12. Det teoretiske grundlag for en relationel psykiatri (kap. 2)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard; Kjølbye, Morten

  2009-01-01

    Efter en kort indledning, hvor dynamisk psykiatri defineres, gennemgås dens historiske udgangspunkt i klassisk psykoanalytisk teori. Dette udgangspunkt kritiseres, hvorefter fokus bliver rettet mod et senere og mere moderne teoretiske grundlag for en dynamisk og relationel psykiatri. Dette find...

 13. Mediatorer i det lokale miljøsamarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, Jeppe

  2004-01-01

  the green guides very often copied the traditional role of experts they also at some places and in some situations developed new mediating roles as 'networkers' and 'free players'. This is in good accordance with general trends (governance in modern network societies). However, beside the potentials...

 14. Modern cosmology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zeldovich, Y.B.

  1983-01-01

  This paper fives a general review of modern cosmology. The following subjects are discussed: hot big bang and periodization of the evolution; Hubble expansion; the structure of the universe (pancake theory); baryon asymmetry; inflatory universe. (Auth.)

 15. Den moderne tyske roman 1909-35

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ved siden af klassikken og romantikken er den tidlige modernisme vel nok den betydeligste periode i tysksproget litteratur. Det skyldes ikke mindst den perlerække af romaner, der udkom i første tredjedel af det 20. århundrede, og hvoraf mange i dag fremstår som indiskutable højdepunkter i såvel...... tysk som europæisk roman- og litteraturhistorie. I Den moderne tyske roman 1909-35 behandles en række af disse romaner for første gang samlet på dansk. Bogen består af otte romanfortolkninger samt en indledende artikel om den moderne romans historie og særpræg. Alle artikler er skrevet med et solidt...... interesserede læser. I overensstemmelse med dens formidlende sigte er der kun medtaget fortolkninger af romaner, der foreligger på dansk i en tidssvarende oversættelse. Af hensyn til den litteraturhistoriske bredde er der desuden kun medtaget én roman af samme forfatter.Bogen indeholder analyser af: Robert...

 16. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 17. Italian Modernities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn; Forlenza, Rosario

  assumptions that have substituted for thought and that have perpetuated prejudices both within and outside Italy’s borders. Grounded in meticulous historical and ethnological research, Italian Modernities deserves as wide an audience as its scholarship is deep.” (Michael Herzfeld, Ernest E. Monrad Professor...

 18. Montreal Modern

  DEFF Research Database (Denmark)

  Handberg, Kristian

  2015-01-01

  , and the space age modernism of the 1960s following the Expo 67 and Quebec’s Quiet Revolution. This is reflected in the city’s thriving retro culture through the study of two groups of retro shops. In circulating specific memories and objects in a specific context, retro is an important negotiation of the past...

 19. Svingdøre og blindgyder på det danske arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Flemming; Bredgaard, Thomas

  Det er et grundliggende paradoks på det danske arbejdsmarked, at dem på arbejdsmarkedet løber stærkere og stærkere med stress-relaterede sygdomsproblemer, forringet livskvalitet og eksklusion til følge, mens en tilsyneladende næsten uforandret gruppe af mennesker står mere eller mindre permanent......, hvordan disse paradoksproblemer på nutidens arbejdsmarked kan forstås, samtidig med at der gives et muligt bud på løsningsforslag. Det gøres ud fra begrebet om transitionelle arbejdsmarkeder (Transitional Labour Market - TLM), som er lanceret af den tyske professor i økonomisk politik Günther Schmid...

 20. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  OpenAIRE

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 1. Mot et europeisk regnskapsreguleringsregime : IASB-regelverket og det balanseorienterte konseptuelle rammeverket

  OpenAIRE

  Lundesgaard, Jon

  2005-01-01

  Norsk: Med tusenårsskiftet fikk vi også et skifte i hvordan en i Europa går videre i møtet med utfordringene på regnskapsreguleringsområdet. I stedet for å satse på en “har-monisering” ved direktiver (som det enkelte land i noen grad står fritt i forhold til) går en over på det som er omtalt som en forordningslinje. Dvs. retningslinjer som har karakteren av lov, og med dette får en i Europa et felles regnskapsreguleringsregime for “større” foretak (først og framst gjelder retningslinjene kons...

 2. Å innovere i offentlig sektor med Lean StartUp : hvordan fungerer det?

  OpenAIRE

  Fossaas, Anna Merethe; Simonsen, Terje

  2016-01-01

  Det norske samfunnet står overfor flere store utfordringer. En av disse er økt befolkningsvekst og økt levealder, som blant annet setter press på helsevesenet. I stortingsmeldinger og andre utredninger anbefales det at helsevesenet må innovere og jobbe smartere for å klare å ta hånd om de utfordringene som kommer. Digitalisert kommunikasjon mellom pasienter og helsevesen er spådd som en av løsningene på helsevesenets utfordringer. Vi har i denne masteroppgaven brukt metodikken fra Lean StartU...

 3. Transcriptome analysis of Carica papaya embryogenic callus upon De-etiolated 1 (DET1 gene suppression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diyana Jamaluddin

  2017-06-01

  Full Text Available Papaya is considered to be one of the most nutritional fruits. It is rich in vitamins, carotenoids, flavonoids and other phytonutrient which function as antioxidant in our body [1]. Previous studies revealed that the suppression of a negative regulator gene in photomorphogenesis, De-etiolated 1 (DET1 can improve the phytonutrient in tomato and canola without affecting the fruit quality [2,3]. This report contains the experimental data on high-throughput 3′ mRNA sequencing of transformed papaya callus upon DET1 gene suppression.

 4. Til forsvar for det kontrafaktiske og andre sære begreber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Sten

  2010-01-01

  Om vigtigheden af at forstå retten som kontrafaktisk, dvs med en spænding mellem det faktiske og det ide-mæssige eller forestillede i modsætning til 'rettens lykkelig øjeblik' hvor der er sket en totral sammensmeltning. Endvidere en advarsel om 'hyperboler' der så ofte forekommer i retsfilosofien...... retsfilosofien, dvs rigtige indsigter der udstrækkes langt ud over deres gyldighedsområde. Og endelig en drøftelse af retsbegrebet, inklusive analytisk vs pragmatisk definition Udgivelsesdato: 2010...

 5. Et nyt perspektiv på magt i det sociale arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prieur, Annick; Henriksen, Lars Skov

  2004-01-01

  Artiklen er et reviewessay af to bøger: M. Järvinen, J. E. Larsen og N. Mortensen (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient (2002) og M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.): At skabe en klient (2003).......Artiklen er et reviewessay af to bøger: M. Järvinen, J. E. Larsen og N. Mortensen (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient (2002) og M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.): At skabe en klient (2003)....

 6. En skåltale for det tyske demokrati?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke

  2009-01-01

    The essay introduces and discusses Kurt Sontheimer's article: "The Continuity in German antidemocratic Thought. From the Weimar Republic to the Federal Republic" published in the anthology: Gessenharter & Pfeiffer (eds): Die Neue Rechte - eine Gefahr für die Demokratie?, Wiesbaden 2004. Kurt...... Sontheimer is one of the leading experts in modern political thought and has in several books examined the various nationalist and antidemocratic movements in 20th century German history. Today national conservative and elitist ideas can be found in a number of publications, and a growing number...... of intellectuals are attempting to make nationalism acceptable to the political centre. Sontheimer's warning against the revival of a new nationalism may therefore very well be appreciated when celebrating the 60s anniversary of The Federal Republic of Germany in 2009....

 7. Modern Cosmology

  CERN Document Server

  Zhang Yuan Zhong

  2002-01-01

  This book is one of a series in the areas of high-energy physics, cosmology and gravitation published by the Institute of Physics. It includes courses given at a doctoral school on 'Relativistic Cosmology: Theory and Observation' held in Spring 2000 at the Centre for Scientific Culture 'Alessandro Volta', Italy, sponsored by SIGRAV-Societa Italiana di Relativita e Gravitazione (Italian Society of Relativity and Gravitation) and the University of Insubria. This book collects 15 review reports given by a number of outstanding scientists. They touch upon the main aspects of modern cosmology from observational matters to theoretical models, such as cosmological models, the early universe, dark matter and dark energy, modern observational cosmology, cosmic microwave background, gravitational lensing, and numerical simulations in cosmology. In particular, the introduction to the basics of cosmology includes the basic equations, covariant and tetrad descriptions, Friedmann models, observation and horizons, etc. The ...

 8. Modern bureaucracy

  OpenAIRE

  Toye, John

  2006-01-01

  Max Weber believed that bureaucracy could be understood by analysing its ideal-typical characteristics, and that these characteristics would become more pervasive as the modern age advanced. Weber’s horizontal account of bureaucracy can be criticised on various grounds, including its unrealistic notion of bureaucratic rationality. An alternative view is proposed, namely, that the development of state bureaucracies is driven by the trajectory of the highpower politics in which they are nested....

 9. Modern Biology

  OpenAIRE

  ALEKSIC, Branko

  2014-01-01

  The purpose of this course is to learn the philosophy, principles, and techniques of modern biology. The course is particularly designed for those who have not learned biology previously or whose major is other than biology, and who may think that they do not need to know any biology at all. The topics are covered in a rather general, overview manner, but certain level of diligence in grasping concepts and memorizing the terminology is expected.

 10. Modern maths

  CERN Multimedia

  Thom,R

  1974-01-01

  Le Prof. R. Thom expose ses vues sur l'enseignement des mathématiques modernes et des mathémathiques de toujours. Il est un grand mathématicien et était professeur à Strasbourg; maintenant il est professeur de hautes études scientifiques et était invité par le Prof. Piaget à Genève

 11. 'Vi kan rejse og pille lige så godt som de derude.' Kartoffelavlerdansk i det østlige Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kühl, Karoline

  2018-01-01

  Citatet i overskriften vil sandsynligvis efterlade læseren i tvivl om hvad denne artikel handler om. Ytringen er nordamerikansk dansk som det tal(t)es i den lille by New Denmark i provinsen New Brunswick i det østlige Canada, og den handler såmænd om kartoffelavl. New Denmark er et enestående eks...

 12. Selvfølgelig har Bernie Sanders russiske forbindelser – det står jo på nettet!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Vestergaard, Mads

  2017-01-01

  Der er store penge at tjene og meget magt at vinde ved at sprede fake news. Internettet og robotter gør det nemt og hurtigt at cirkulere historierne, og vores forkærlighed for information, der understøtter vores verdensbillede, betyder, at mange villigt medvirker til spredningen. Det ligner en...

 13. Det offentliges snævre syn på konkurrence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2014-01-01

  Det er et mantra, men et stærkt funderet mantra, at velfungerende konkurrence på markeder er et godt fundament for virksomhedernes udvikling af deres konkurrenceevne - og dermed er konkurrence godt for velfærd og vækst....

 14. Udvikling af arbejdet i callcentre - sådan gik det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiegman, Inger-Marie; Møller, Niels

  Et treårigt projekt om arbejdet i callcentre blev afsluttet i 2006. Projektet startede i 2003 og gennemførte udvikling af arbejdet, organisationen og kompetencerne i tre store danske virksomheder. Det var Nykredit, Danske Bank og TDC, som har deres egne callcentre. 700 medarbejdere og ledere deltog...

 15. Det europæiske Model Company Law Act Project

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Paul Krüger; Baums, Theodor

  2008-01-01

  På initiativ af forfatterne til det følgende blev der i 2007 dannet en europæisk gruppe af fremtrædende selskabsretseksperter med henblik på at udforme en »European Model Company Law Act« (EMCLA). Gruppen holdt sit første møde i Århus i september 2007.  ...

 16. Guds død - et tema i det 19. århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jes Fabricius

  2002-01-01

  Guds død er ikke Nietzsches opfindelse, men Hegels. Det er hans forestilling om, at påskens historie gentager sig i verdenshistorien som religionens død og genopstandelse i skikkelse af filosofien. Tager man de forskellige betydninger af Guds død indebærer de implicit, at Gud dog har eksisteret...

 17. Vi kan ikke afskaffe det ubærlige ved lov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Post, Bettina

  2012-01-01

  Man bliver ikke rask af beskæftigelsesindsats. Heller ikke når man har en psykisk sygdom. Alligevel er det langt hen ad vejen forestillingen hos de politikere, som beslutter reglerne omkring fleksjob og førtidspension....

 18. Effektregnskab for projektet Digitales ll – Det svære valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Stine

  Effektregnskabet for projektet Digitales ll – Det svære valg er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012. Rapporten er gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA, KulturarvNord og Bangsbo Museum. Effektregnskabet tager udgangspunkt i en model for oplevelsesøkonomisk...

 19. Det retlige sprog som virkelighedsskabende - graviditetsvært kontra surrogatmoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Frank Høgholm

  2018-01-01

  I dag er det undtagelsen, at kvinden, der bærer graviditeten og føder barnet i et surrogati-arrangement, er genetisk relateret til barnet. I artiklen foreslås som en supplerende betegnelse til surrogatmoder derfor betegnelsen: graviditetsvært. Valget af en retlig betegnelse til beskrivelse af fak...

 20. NOVANA. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, L. M.; Bijl, L. van der; Boutrup, S.

  -kilder, landovervågning, grundvand, vandløb, søer, hav og fjor, arter og terrestriske naturtyper samt det landsdækkende luftkvalitetsprogram i byerne. For de en-kelte delprogrammer gives bl.a. en baggrund baseret i nationale behov og internationale overvågningsforpligtigelser, formål og strategi og en mere detaljeret...

 1. Notat vedr. muligheder for at styrke det faglige niveau i matematik og naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Horst, Sebastian

  Dette notat er i foråret 2005 udarbejdet af Henrik Busch og Sebastian Horst for Undervisnings-ministeriet i forbindelse med forberedelsen til Globaliseringsrådets arbejde i efteråret 2005. Notatet er i november 2005 gjort offentligt tilgængeligt efter aftale med Undervisningsministeriet. I den fo...

 2. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 3. Moderne (rejse)litteratur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Allan

  2008-01-01

  »Udgangspunktet for en grænseoverskridende litteratur i bevægelse vil udgøres af rejselitteraturen«. Sådan skriver Potsdam-professoren Ottmar Ette og fortsætter: »fra denne litteratur vil blikket blive udvidet mod nye rum, dimensioner og bevægelsesmønstre, som vil skabe det 21. århundredes litter...... litteraturer«.       De to næste numre af Stand in vil behandle rejselitteraturen. Samt de indtryk de rejsende og skrivende gør sig om mennesker, steder og sig selv i deres bevægelse gennem verden, fra det vante til det uvante. Udgivelsesdato: juni...

 4. Modern Cosmology

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang Yuanzhong

  2002-06-21

  This book is one of a series in the areas of high-energy physics, cosmology and gravitation published by the Institute of Physics. It includes courses given at a doctoral school on 'Relativistic Cosmology: Theory and Observation' held in Spring 2000 at the Centre for Scientific Culture 'Alessandro Volta', Italy, sponsored by SIGRAV-Societa Italiana di Relativita e Gravitazione (Italian Society of Relativity and Gravitation) and the University of Insubria. This book collects 15 review reports given by a number of outstanding scientists. They touch upon the main aspects of modern cosmology from observational matters to theoretical models, such as cosmological models, the early universe, dark matter and dark energy, modern observational cosmology, cosmic microwave background, gravitational lensing, and numerical simulations in cosmology. In particular, the introduction to the basics of cosmology includes the basic equations, covariant and tetrad descriptions, Friedmann models, observation and horizons, etc. The chapters on the early universe involve inflationary theories, particle physics in the early universe, and the creation of matter in the universe. The chapters on dark matter (DM) deal with experimental evidence of DM, neutrino oscillations, DM candidates in supersymmetry models and supergravity, structure formation in the universe, dark-matter search with innovative techniques, and dark energy (cosmological constant), etc. The chapters about structure in the universe consist of the basis for structure formation, quantifying large-scale structure, cosmic background fluctuation, galaxy space distribution, and the clustering of galaxies. In the field of modern observational cosmology, galaxy surveys and cluster surveys are given. The chapter on gravitational lensing describes the lens basics and models, galactic microlensing and galaxy clusters as lenses. The last chapter, 'Numerical simulations in cosmology', deals with spatial and

 5. Modern plasmonics

  CERN Document Server

  Maradudin, Alexei A; Barnes, William L

  2014-01-01

  Plasmonics is entering the curriculum of many universities, either as a stand alone subject, or as part of some course or courses. Nanotechnology institutes have been, and are being, established in universities, in which plasmonics is a significant topic of research. Modern Plasmonics book offers a comprehensive presentation of the properties of surface plasmon polaritons, in systems of different structures and various natures, e.g. active, nonlinear, graded, theoretical/computational and experimental techniques for studying them, and their use in a variety of applications. Contains materia

 6. Modern spectroscopy

  CERN Document Server

  Hollas, J Michael

  2013-01-01

  The latest edition of this highly acclaimed title introduces the reader to a wide range of spectroscopies, and includes both the background theory and applications to structure determination and chemical analysis.  It covers rotational, vibrational, electronic, photoelectron and Auger spectroscopy, as well as EXAFs and the theory of lasers and laser spectroscopy. A  revised and updated edition of a successful, clearly written book Includes the latest developments in modern laser techniques, such as cavity ring-down spectroscopy and femtosecond lasers Provides numerous worked examples, calculations and questions at the end of chapters.

 7. Modern thermodynamics

  CERN Document Server

  Ben-Naim, Arieh

  2017-01-01

  This textbook introduces thermodynamics with a modern approach, starting from four fundamental physical facts (the atomic nature of matter, the indistinguishability of atoms and molecules of the same species, the uncertainty principle, and the existence of equilibrium states) and analyzing the behavior of complex systems with the tools of information theory, in particular with Shannon's measure of information (or SMI), which can be defined on any probability distribution. SMI is defined and its properties and time evolution are illustrated, and it is shown that the entropy is a particular type of SMI, i.e. the SMI related to the phase-space distribution for a macroscopic system at equilibrium. The connection to SMI allows the reader to understand what entropy is and why isolated systems follow the Second Law of Thermodynamics. The Second Llaw is also formulated for other systems, not thermally isolated and even open with respect to the transfer of particles. All the fundamental aspects of thermodynamics are d...

 8. Modern electrodynamics

  CERN Document Server

  Zangwill, Andrew

  2013-01-01

  An engaging writing style and a strong focus on the physics make this comprehensive, graduate-level textbook unique among existing classical electromagnetism textbooks. Charged particles in vacuum and the electrodynamics of continuous media are given equal attention in discussions of electrostatics, magnetostatics, quasistatics, conservation laws, wave propagation, radiation, scattering, special relativity and field theory. Extensive use of qualitative arguments similar to those used by working physicists makes Modern Electrodynamics a must-have for every student of this subject. In 24 chapters, the textbook covers many more topics than can be presented in a typical two-semester course, making it easy for instructors to tailor courses to their specific needs. Close to 120 worked examples and 80 applications boxes help the reader build physical intuition and develop technical skill. Nearly 600 end-of-chapter homework problems encourage students to engage actively with the material. A solutions manual is availa...

 9. Effect of deoxycholate conjugation on stability of pDNA/polyamidoamine-diethylentriamine (PAM-DET) polyplex against ionic strength.

  Science.gov (United States)

  Jeong, Yunseong; Jin, Geun-Woo; Choi, Eunjung; Jung, Ji Hyuk; Park, Jong-Sang

  2011-11-28

  Polyplexes formed from cationic polymer/pDNA have been known to be vulnerable to external ionic strength. To improve polyplex stability against ionic strength, we attempted the chemical conjugation of the hydrophobic deoxycholate (DC) moiety to the polyamidoamine-diethylenetriamine (PAM-DET) dendrimer. Dynamic light scattering studies showed that the tolerance of the resulting PAM-DET-DC against ionic strength is higher than that of PAM-DET. In addition, we confirmed that the stability of polyplex has a strong relationship with the degree of conjugation of the DC moiety to the PAM-DET dendrimer and the charge ratio of PAM-DET-DC. Furthermore, the transfection efficiency of the PAM-DET-DC polyplex is higher than that of PAM-DET but its cytotoxicity remains the same. Therefore, the chemical conjugation of DC is a safe and effective method for increasing the stability of supramolecules formed from electrostatic interaction. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 10. Mot eit moderne norskfag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Rogne

  2008-06-01

  Full Text Available Artikkelen tek for seg tekstomgrepet i norskfaget gjennom læreplananalysar. Først kjem ein faghistorisk gjennomgang med vekt på spørsmålet om norskfaget kan seiast å vere dynamisk i den forstand at det tek opp i seg tekstkulturelle endringar i samfunnet, særleg knytt til medie- og kommunikasjonsutviklinga. Denne gjennomgangen endar opp i ei drøfting av om dagens norskfag kan seiast å ha eit føremålstenleg tekstomgrep i høve til den funksjonen faget skal ha i dagens skule, med eit særleg fokus på spenninga mellom danning og nytte. Artikkelen konkluderer med at norskfaget har endra seg i tråd med samfunnsutviklinga når det gjeld kva type tekstar det er viktig å arbeide med, men òg at dei svake krava til det å meistre tekstproduksjon i dagens plan ikkje er i samsvar med overordna målsetjingar for faget.

 11. Det «overbestemte» livet?: Balansering av arbeid og familieliv i IT-bransjen i Norge, Malaysia og California

  OpenAIRE

  Singstad, Birgit Nestvold

  2011-01-01

  Det “overbestemte” livet? Balansering av arbeid og familieliv i IT-bransjen i Norge, Malaysia og California. Denne avhandlingen undersøker hvordan ansatte i IT-bransjen balanserer arbeid og familieliv i Norge, Malaysia og California. Jeg har valgt å undersøke dette i en gruppe høyt utdannede arbeidstakere, og har spurt: Er det slik at et interessant, morsomt og fleksibelt, men krevende arbeidsliv skaper tidsklemmer og balanseproblemer? Eller er det vårt senmoderne samfunn som skaper for m...

 12. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 13. Digitale teknologier på det specialpædagogiske område

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupret, Katia

  2015-01-01

  Denne artikel handler om, hvordan forsøgsvis indførelse af digitale teknologier (tablets til kommunikation og kognitiv træning, virtuelle tavler og virtuel dagbog) på det specialpædagogiske område ændrer på grundlaget for brugernes livskvalitet, herunder autonomi og vilkår for social nærhed...

 14. Hvordan kan jeg ane det jeg gør er rigtigt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anders

  2014-01-01

  Dømmekraft er i vælten. Men hvad er dømmekraft, og hvordan er det muligt at udvikle sin dømmekraft i en virkelighed, hvor målstyring fylder stadigt mere? Artiklen tager med dømmekraftbegrebet afsæt i den nye pædagoguddannelse. Bekendtgørelsen er præget af en opfordring til at have mere opmærksomh...

 15. Late Lessons from Early Warnings: Er det umuligt at lære af historien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Steffen Foss

  2014-01-01

  Frygten for overregulering er stærkt overdrevet og bør ikke være en begrundelse for at undlade at implementere risikoreducerende tiltag, når der er videnskabelig usikkerhed. Vi begår nemlig de samme fejl igen og igen, når det gælder regulering af miljø og sundhed. Vi glemmer tilsyneladende tidlig...

 16. Budapest Gay Pride og mødet med højreekstremismens grimme ansigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ginnerskov Hansen, Mette

  2013-01-01

  Den årlige Gay Pride Parade i Ungarns hovedstad Budapest blev afholdt den 6. juli 2013, og med knap 8000 deltagere blev begivenheden den største i sin 16 årige levetid. Trods det imponerende opbud blev paraden dog ikke kun en fejring af menneskelig mangfoldighed, men bød også på et skræmmende møde...

 17. Det er på tide at begynde et dansk pilotprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Niels

  2008-01-01

  Det er velkendt, at CO2 kan bruges i oliefelter til at øge den mængde olie, man kan udvinde. Erfaringer fra Canada og USA viser, at brugen af CO2 i Enhanced Oil Recovery (EOR), kan øge olieudvindingsgraden med ca. ti pct. Af Energistyrelsens reseveopgørelse pr. 1. januar 2008 fremgår, at ved en...

 18. NATO topmødet i Warszawa: Højdespring eller limbo?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2016-01-01

  Hvis USA fortsat skal gå forrest i afskrækkelsen af Rusland og bekæmpelsen af truslerne i syd, skal europæerne til gengæld hæve deres forsvarsudgifter. Det er hovedkompromiset, som NATO landene skal have forhandlet på plads i Warszawa. Resultatet afgør, hvor mange penge forsvaret får i næste...

 19. Sådan får du frigjort energi til alt det sjove

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Bülow, Cecilie

  2016-01-01

  altid energi tilbage til at lave det, man synes er sjovt. Gå i teatret eller i biografen. At gå til foredrag eller måske bare gå på café med veninderne – eller ud og få en øl med gut- terne. Men meget kan ændres med planlæg- ning og ved at tænke anderledes om hvor- dan hverdagen med fibromyalgi......Du kender det fra din egen hverdag. Det kan være svært at finde energien til alle de praktiske gøremål. Vaske tøj, lave mad, gøre rent osv. Når du har fibromyalgi bliver tingene bare mere besværlige, giver smerter og gør dig træt. Og når man bruger alle kræfterne på pligterne, så er der ikke...

 20. Forskel og lighed - Hannah Arendts bidrag til uddannelsespolitik og pædagogik i det multikulturelle samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kirsten

  2015-01-01

  Artiklen analyserer de to tekster Hannah Arendt har skrevet om uddannelsespolitik og pædagogik. På baggrund af den ene af teksternes forsvar for racesegregering og - diskrimination i den offentlige grundskole, stilles spørgsmålet om det er muligt at være både racist og, som Arendt, jøde flygtet fra...... nazismen. Svaret er ja; ved at skelne skarpt mellem på den ene side filosofi og på den anden side både egen livshistorie og praktisk (uddannelses)politik og pædagogik, er det muligt for Arendt at tænke racialiserende og socialt og institutionelt at racediskriminere. Men artiklen peger også på at der andre...... steder i Arendts værk kunne være inspirationer til en mangfoldig skole i det senmoderne multietniske og multikulturelle samfund, også det aktuelle danske...

 1. Modern Supersymmetry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kulish, Petr P

  2006-01-01

  We have spent more than twenty years applying supersymmetry (SUSY) to elementary particle physics and attempting to find an experimental manifestation of this symmetry. Terning's monograph demonstrates the strong influence of SUSY on theoretical elaborations in the field of elementary particles. It gives both an overview of modern supersymmetry in elementary particle physics and calculation techniques. The author, trying to be closer to applications of SUSY in the real world of elementary particles, is also anticipating the importance of supersymmetry for rigorous study of nonperturbative phenomena in quantum field theory. In particular, he presents the 'exact' SUSY β function using instanton methods, phenomena of anomalies and dualities. Supersymmetry algebra is introduced by adding two anticommuting spinor generators to Poincare algebra and by presenting massive and massless supermultiplets of its representations. The author prefers to use mostly the component description of field contents of the theories in question rather than the superfield formalism. Such a style makes the account closer to physical characteristics. Relations required by SUSY among β functions of the gauge, Yukawa and quartic interactions are checked by direct calculations as well as to all orders in perturbation theory, thus demonstrating that SUSY survives quantization. A discussion is included of the hierarchy problem of different scales of weak and strong interactions and its possible solution by the minimal supersymmetric standard model. Different SUSY breaking mechanisms are presented corresponding to a realistic phenomenology. The monograph can also be considered as a guide to 'duality' relations connecting different SUSY gauge theories, supergravities and superstrings. This is demonstrated referring to the particular properties and characteristics of these theories (field contents, scaling dimensions of appropriate operators etc). In particular, the last chapter deals with the Ad

 2. Det særlige ved at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Henriette Romme

  2009-01-01

  Nationalt Videncenter for Læsnings kommunikationskonsulent har interviewet projektdeltagere om, hvor de så det særlige i at lave et projekt i regi af Nationalt Videncenter for Læsning......Nationalt Videncenter for Læsnings kommunikationskonsulent har interviewet projektdeltagere om, hvor de så det særlige i at lave et projekt i regi af Nationalt Videncenter for Læsning...

 3. Det Narrative

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Peter Hallgård

  Om fortællingen i børns udvikling, i den psykologiske teori, i opdragelse og undervisning. Formålet med bogen er at den skal tjene som introduktion til fortællingen i psykologien og psykologien om fortællingen....

 4. Det menneskelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  livsfasepsykologi, Winnicotts og Heinz Kohuts Selv-psykologi, Seligmans positive psykologi, kognitiv psykologi og A. H. Almaas' essenspsykologi), lærinsgteori (David Kolb), teorierne om følelsesmæssig intelligens (Daniel Goleman, David Servan-Schreiber) samt buddhisme (Dalai Lama) og kristendom. I bogen gives der...

 5. Multiple modernities, modern subjectivities and social order

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Dietrich; Sinclair, Kirstine

  2015-01-01

  to modern subjectivity formation. In combining conceptual tools from these strands of social theory, we argue that the emergence of multiple modernities should be understood as a historical result of idiosyncratic social constructions combining global social imaginaries with religious and other cultural......Taking its point of departure in the conceptual debate about modernities in the plural, this article presents a heuristic framework based on an interpretative approach to modernity. The article draws on theories of multiple modernities, successive modernities and poststructuralist approaches...... traditions. In the second part of the article we illustrate this argument with three short excursions into the history of Islamic reform in the 19th and 20th centuries. In this way we interpret the modern history of Muslim societies as based on cultural conflicts between different forms of social order...

 6. Det der, det er arabisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kitte Søndergaard

  2013-01-01

  Artiklen beskriver projektet Biliteracy i børnehaven, hvor der i en 3-årig periode arbejdes med tosprogede småbørns erfaringer med skrift på flere sprog. Der gøres kort rede for formålet med projektet og der gives et lille indblik i, hvordan forældrene inddrages som en sproglig ressource i...

 7. DetOx: a program for determining anomalous scattering factors of mixed-oxidation-state species.

  Science.gov (United States)

  Sutton, Karim J; Barnett, Sarah A; Christensen, Kirsten E; Nowell, Harriott; Thompson, Amber L; Allan, David R; Cooper, Richard I

  2013-01-01

  Overlapping absorption edges will occur when an element is present in multiple oxidation states within a material. DetOx is a program for partitioning overlapping X-ray absorption spectra into contributions from individual atomic species and computing the dependence of the anomalous scattering factors on X-ray energy. It is demonstrated how these results can be used in combination with X-ray diffraction data to determine the oxidation state of ions at specific sites in a mixed-valance material, GaCl(2).

 8. Outsourcings økonomiske indflydelse på det danske samfund

  OpenAIRE

  Øhrgaard, Amalie; Stisen, Josefine Linding; Svarrer, Olivia Lutz; Crillesen, Rasmus Grevit; Condrup, Mette Grube; Nielsen, Sebbe Hodal

  2016-01-01

  Dette projekt har til formål at belyse virksomhederne Novo Nordisk og Lundbecks motiver for outsourcing og hvilke konsekvenser det har for den danske samfundsøkonomi. Virksomhedernes forretningsmodeller analyseres ud fra Business Canvas modellen, for at kunne give indsigt i de bagvedliggende strategier, der er med til, at øge virksomhedernes vækst og konkurrenceevne. Med afsæt i analyserne af virksomhederne, udføres en Cost-benefit analyse, hvor Business Canvas modellens output sammenholdes m...

 9. ”Giv vold mod kvinder det røde kort” - En kampagneanalyse

  OpenAIRE

  Dührr, Tine; Jeberg Kjær, Cecilie; Lassen Jørgensen, Katrine; Linea Pohl, Dina

  2013-01-01

  This project investigates if the campaign “Giv vold mod kvinder det røde kort” is successful in reaching its target audience. We keep a strict focus on the campaign’s Facebook page, because of its obvious role as the primary place where the target audience will encounter the campaign. We examine the Facebook page through a discourse analysis, to get a clear sense of the difficulties with reaching the target audience. Afterwards we examine the target audience, with a focus group interview to g...

 10. Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang; Bruhn, Annette; Pedersen, Jens Brøgger

  følge af nitrat-assimilation. Vi ser dette som effekten af nitrogen-fiksering. Tab af biologisk tilgængeligt kvælstof i den ilt-fattige del af vandsøjlen, synes primært at finde sted gennem anammox, den kemolitoautotrofe syntese af organisk stof fra CO2, drevet af oksidering af ammonium med nitrit og......Vi har anvendt koblede målinger af ilt- og kvælstof-isotoper i nitrat fra de vandmasser, som ligger over de iltfattige zoner i det tropiske Stillehav ud for Chile og Peru, til at påvise forekomsten af nitrogen-fiksering. Vi supplerer disse målinger med analyse af nifH-gener i mikroorganismer...... filtreret fra disse vandmasser. Algers assimilation af nitrat ledsages af en isotop-effekt, som påvirker 15N/14N-forholdet i nitratpuljen. I laboratoriestudier varierer denne effekt betydeligt med en 15ε i området 0 ‰ – 20 ‰. Studier af 15N/14N i nitrat i de øvre oceaner antyder snævrere grænser for denne...

 11. Molerområdets geologi – sedimenter, fossiler, askelag og glacialtektonik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Gunver Krarup; Pedersen, Stig A. Schack; Bonde, Niels Christensøn

  2011-01-01

  I den vestlige del af Limfjorden findes en række kystklinter, hvor eocæne lag er blottet. Moler er en ca. 55-56 millioner år gammel diatomit, som indeholder lag af uforvitret vulkansk aske samt et stort antal velbevarede marine og terrestriske fossiler. Stolleklint Leret og Fur Formationen har et...... lavt vand i den nydannede oceanbund. For ca. 25.000 år siden dannede fremrykkende iskapper folder og overskydninger i moler, askelag og glaciale sedimenter. Molerområdets geologi kan sammenfattes i følgende citat: ”…talrige tynde lag af sort vulkansk Aske … træde selv på lang Afstand tydelig frem i det...... hvide Moler … [Da de] ofte danner store Bugter og Folder, vil man forstaa, at de høje lyse Molerklinter i Solskin frembyde et malerisk og ejendommeligt Skue.” (N. V. Ussing i ’Danmarks Geologi’ 1904, s.143)....

 12. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 13. Livsbalans i det nya arbetslivet : En kvantitativ studie om chefer och övriga anställda

  OpenAIRE

  Eltell, Maria; Nordin, Matilda

  2014-01-01

  Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt även om chefens nivå i hierarkin påverkar liv...

 14. "Vi har ikke noget at sige, men vi gør det så koncentreret som muligt"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kamma Overgaard

  mellemposition mellem på den ene side Arthur C. Dantos udråbelse af postmodernismen som The End of Art og Fredric Jamesons kritiske udlægning af den postmoderne kunst som simulerende og hans begrædelse af en tabt autenticitet - og på den anden side Linda Hutcheons langt mere positive definering af det...... postmoderne som ironisk og parodisk og dermed nytænkende og metareflekterende. Herudfra karakteriserer jeg De Unge Vilde som ironikere ud fra Søren Kierkegaards karakteristisk af ironikeren som en mellemfase mellem det æstetiske og det etiske livsstadie. Videre argumenterer jeg for, at Dantos ’end of art...

 15. Hvorfor støtter det eleverne at bevæge sig fysisk på en tallinje?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Som reaktion på min forrige blok, vil jeg her uddybe og begrunde, hvorfor det er en god ide, at lade eleverne få kropslige oplevelser med tallinjen. Det drejer sig bl.a. om fænomenet SNARC, der er en forkortelse for ‘Spatical Numerical Association of Response Codes’, og som på godt dansk betyder,......, at venstre hånd er hurtigere til at reagere på små tal i forhold til at placere dem på en tallinje, mens højre hånd er hurtigere, når det drejer sig om større tal...

 16. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik

  Når det er svært at være ung i DK – viden og råd om unges trivsel og mistrivsel er afslutningen på et større forskningsprojekt om unges trivsel og mistrivsel. Hæftet præsenterer forskningsprojektets hovedkonklusioner og giver desuden en række råd og ideer til, hvordan voksne kan hjælpe unge med...... at håndtere mistrivsel. Hæftet er udarbejdet af forskerne Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning. Det er den sidste publikation i forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK, der fra 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. Projektet bygger både på en...

 17. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Ozmec, Martha Nina

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal offentliggør Center for Ungdomsforskning resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark. Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt Når...... det er svært at være ung i DK, som Center for Ungdomsforskning udfører med støtte fra Egmont Fonden. Rapporten bygger på telefoninterviews med 3.481 unge, der udgør et repræsentativt udsnit af alle 15-24-årige unge i Danmark. I rapporten forfølges de unges trivsel og mistrivsel gennem to spor: 1) Et...

 18. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (UNIX VERSION)

  Science.gov (United States)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 19. På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjerup Hansen, J.(red.); Hjortholt Madsen, S.(red.)

  Den erkendelse, at vores produktionsmåde og levevis i høj grad har bragt os på kant med naturen og på lidt længere sigt på kant med vort eget eksistensgrundlag, breder sig. En samfundsmæssig selvreflektion har allerede udmøntet sig i begreber som renere teknologi, byøkologi og bæredygtig adfærd. I...... tidens selvreflektion ligger, at vort forhold til naturen i høj grad er et "indre anliggende": Vi er selv natur, og det er vores egen måde at tænke og handle på i forhold til naturen, der har bragt os på kant med naturen - og os selv....

 20. Inklusion af elever med autisme og ADHD i skoleidrætten - er det muligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentholm, Anette Lisbeth

  Goffmans teorier om Stigma (2014) og Hverdagslivets rollespil (2014). Hovedresultater og konklusioner: De igangværende analyser tyder på, at størrelsen af den sociale enhed og holddannelsen i idrætstimerne har stor indflydelse på den inkluderende proces. Idrætslærernes undervisningsmæssige og skolens...... ADHD har en udviklingsforstyrrelse, der ofte påvirker deres sociale kommunikation, kognition og motorik (Harvey & Reid, 2003). Deres trivsel og deltagelsesgrad i skolen er generelt mindre end deres jævnaldrende uden diagnoser (Christensen & Nielsen, 2015), og målgruppen synes svær at inkludere. Det...... pædagogisk konsulent i Aalborg Kommune, samt Social Network Analysis for at vurdere elevernes sociale status i idrætstimerne. Empirien er indsamlet i 2015 og analyseres ud fra processociolog Norbert Elias teorier om The Civilizing process (1994) og The Established and Outsiders (1994) og mikrosociolog Erving...

 1. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  OpenAIRE

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 2. Det digitale imperativ: En epistemologisk bestræbelse [The Digital Imperative: An Epistemological Endeavour

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sisse Siggaard Jensen

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikel argumenteres der for, at forskning inden for feltet tredje-bølge digital humaniora er væsentlig for vores forståelse af, hvordan de sociale netværksmediers digitale infrastrukturer og datastrømme – status-opdateringer, selv-profilering, mikro-koordinering, mikro-blogging og vlogging – i stigende grad påvirker menneskelige relationer og ‘the structure of feeling’ (Berry, 2012. Som led i at underbygge dette synspunkt analyseres fire emergente temaer baseret på Facebook-data: Facebook-venner, Events, Self-profilering og Stalking. Analyserne tager afsæt i data, der er tilvejebragt gennem kondensering af design-konceptformuleringer fra 73 unge studerende (alder 20-24 som led i et universitetskursus inden for feltet digital humaniora (2013. To begrebspar er centrale for analyserne: ‘Forbundethed og forbindelser’ (van Dijck, 2013 og ‘synlighed og overvågning’ (Bucher, 2012. Der identificeres en række spændingsfelter mellem interpersonelle normer og påvirkningerne fra Facebook-datastrømme i forhold til: Venskab, troværdighed, ansvarlighed, prestige, selvpromovering og fælles interesser. Det konkluderes, at en væsentlig erkendelsesteoretiske bestræbelse for forskning inden for tredje-bølge digital humaniora må være at producere viden, der kan bidrage til vores individuelle såvel som kollektive forståelse af de mange spændingsfelter, der opstår i datastrømmenes og de menneskelige relationers gensidige påvirkning. Denne bestræbelse er sammenfattet i artiklens titel ‘det digitale imperativ’.

 3. Climate change adaptation: What does it mean for me?; Klimatilpasning: hva betyr det for meg?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  O' Brien, Karen; Mittet, Siri; Bakkeslett, Eva; Eriksen, Siri; Hansen-Bauer, Inger; Hovelsrud, Grete; Inderberg, Tor Haakon; Ruud, Cathrine; Saglie, Inger-Lise; Sygna, Inger Lise

  2012-11-01

  The book 'Climate Change Adaptation: What Does it Mean for Me?' is written as a collective endeavor in the PLAN project (link this to the webpage), an interdisciplinary research project that focuses on climate change adaptation in Norway. With contributions from multiple disciplines, including arts, the book introduces a variety of perspectives and interpretations on adaptation. Focusing on climate change adaptation as a social, cultural and human process, this book recognizes that adaptation is more than a technical problem that can be addressed through technology, management and expertise. It is also an adaptive challenge that calls for attention to the values, beliefs, habits, loyalties and interests that sustain behaviors, systems, structures, and institutions in a changing climate. Confronted with complex and non-linear risks associates with climate change, and the interactions by other processes of change, this book call for a more comprehensive interpretation of adaptation, where both subjective and objective aspects are considered. This book thus goes beyond most contemporary understandings of adaptation, by focusing on the personal dimensions of adaptation. Arguing that the greatest adaptation of all may be the realization that humanity is in fact changing the climate and that we as individuals can do something about it, that we can {sup c}hange the change{sup ,} the book discusses the role of the arts, engaged individuals and different forms of leadership in levering change towards a more sustainable future. Full reference to the book: Karen O'Brien, Siri Mittet, Eva Bakkeslett, Siri Eriksen, Inger Hansen-Bauer, Grete Hovelsrud, Tor-Haakon Inderberg, Cathrine Ruud, Inger-Lise Saglie, and Linda Sygna (2012) Klimatilpasning: Hva betyr det for meg/ Climate Change Adaptation: What Does it Mean for Me?, Unipub forlag, 108 pages (in Norwegian). Online. Available HTTP: < http://www.sv.uio.no/iss/forskning/prosjekter/plan/klimatilpasning--hva-betyr-det-for-meg.pdf>.(auth)

 4. Det-WiFi: A Multihop TDMA MAC Implementation for Industrial Deterministic Applications Based on Commodity 802.11 Hardware

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yujun Cheng

  2017-01-01

  Full Text Available Wireless control system for industrial automation has been gaining increasing popularity in recent years thanks to their ease of deployment and the low cost of their components. However, traditional low sample rate industrial wireless sensor networks cannot support high-speed application, while high-speed IEEE 802.11 networks are not designed for real-time application and not able to provide deterministic feature. Thus, in this paper, we propose Det-WiFi, a real-time TDMA MAC implementation for high-speed multihop industrial application. It is able to support high-speed applications and provide deterministic network features since it combines the advantages of high-speed IEEE802.11 physical layer and a software Time Division Multiple Access (TDMA based MAC layer. We implement Det-WiFi on commercial off-the-shelf hardware and compare the deterministic performance between 802.11s and Det-WiFi under the real industrial environment, which is full of field devices and industrial equipment. We changed the hop number and the packet payload size in each experiment, and all of the results show that Det-WiFi has better deterministic performance.

 5. Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille; Duus Henriksen, Thomas

  Formålet med denne kortlægning er ”at tilvejebringe et retvisende og fyldestgørende overblik over de eksisterende muligheder for it-kompetenceudvikling i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark” (jf. udbudsmaterialet, p. 51). Kortlægningen skal klarlægge, i hvilken udstrækni...

 6. A colorimetric DET technique for the high-resolution measurement of two-dimensional alkalinity distributions in sediment porewaters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennett, William W.; Welsh, David T.; Serriere, Antoine

  2015-01-01

  Measurements of porewater alkalinity are fundamental to the study of organic matter mineralization in sediments, which plays an essential role in the global cycles of carbon and nutrients. A new colorimetric diffusive equilibration in thin film (DET) technique is described for measuring two-dimen...

 7. Der er én eller anden mening med tingene, hvis man bare tror på det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2016-01-01

  udgangspunkt i et kort stykke livsfortælling, fokus på meningsbegrebet i eksistentiel belysning. Det sker indledningsvist ud fra den amerikanske psykolog Jerome Bruner og efterfølgende to centrale skikkelser i eksistenspsykologien, østrigske Viktor Frankl og amerikanske Irvin Yalom. Sigtet er at skabe et bud...

 8. Derivation of an expression for the roundoff noise determinant det (KW)^{1/2} for digital filters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørsboe, Helge

  1978-01-01

  The minimal roundoff noise in fixed point digital filters is determined by a certain determinant, generally denoted by det(KW)^{1/2}. This determinant may be expressed by the poles and zeros of the filter transfer function H(z). This paper presents a simple and direct derivation of this expression...

 9. Språkpolitikk og (usynleggjering i det semiotiske landskapet på Universitetet i Tromsø

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åse Mette Johansen

  2013-01-01

  Full Text Available I denne artikkelen analyserer vi det semiotiske landskapet som famnar om og er ein del av staden Universitetet i Tromsø (UiT, inkludert Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN. Analysen bygger på eit todelt datamateriale som om­fattar fotografi frå universitets­området i tillegg til relevante dokument om språk­lovgjeving og andre offisielle vedtak om språkbruk. Dei aktuelle språka er norsk (bokmål og nynorsk, nord­samisk, engelsk og kvensk/finsk. I tillegg blir ymse slag visuelle symbol under­kasta analyse. Også kunstnarleg utsmykking blir kort omtala. Vi viser korleis synleggjering av ulike språk på UiT er eit resultat av språkpolitikk på ulike nivå, men også er påverka av meir implisitte faktorar som lokale og nasjonale språkhierarki og, ikkje minst, konstruksjonen av ein regional institusjons­identitet som blir uttrykt gjennom det semiotiske landskapet meir generelt. Som ramme rundt denne analysen gjer vi dessutan ein ekskurs til det som i 2011 utløyste ein intens debatt i Tromsø kommune, nemleg spørsmålet om kommunen burde eller ikkje burde bli innlemma i forvaltningsområdet for samisk språk. Den måten denne problemstillinga er blitt takla på av politiske organ i kommunen, og ikkje minst debatten om den i medieoffentlegheita, står i skarp kontrast til den fleirspråklege freden som omgjev universitetet og universitets­sjukehuset.

 10. "Det skete ved et under, at Israels børn blev ført ud af Ægypten og kom tørskoet gennem havet"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Allan

  2009-01-01

  1700-tallet betyder en øget skepticisme vendt mod det forunderlige. Det betyder både at ældre rejselitteratur forkastes, men også at nye ekspeditioner planlægges og finder sted. Udgivelsesdato: 2009...

 11. Perspektiver på Moderne Arbejdsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Den informationsteknologi, der understøtter sta­digt flere menneskers arbejde, tilbyder os en frihed fra det fysiske rums grænser og begrænsninger. Hvad betyder det, at kontorbygningen skifter fra at være et funktionsbestemt sted, der giver rammer for arbejdsudstyr og kontakt med kollegaer, til a...

 12. Er Rousseau moderne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  1985-01-01

  Artiklen analyserer på hvilken måde Rousseau kan siges at være moderne, og den diskuterer på hvilken måde Rouseau har været medvirkende til at opbygge den moderne civilisation, og på hvilken måde han var kritisk i forhold til den gryende og moderne kapitalisme.......Artiklen analyserer på hvilken måde Rousseau kan siges at være moderne, og den diskuterer på hvilken måde Rouseau har været medvirkende til at opbygge den moderne civilisation, og på hvilken måde han var kritisk i forhold til den gryende og moderne kapitalisme....

 13. Late-Modern Symbolism

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Bjørn Schiermer

  2015-01-01

  Through analysis of key texts, I seek to demonstrate the explanative potential of Durkheim’s sociology of religion in the present context. I critically readdress the idea, found in his early work, that modernity is characterized by a rupture with pre-modern forms of solidarity. First, I investigate...... the ways in which Durkheim sets up a stark distinction between the pre-modern and the modern in his early work, and how this distinction is further cemented by his orthodox critique of the modern economy and its negative effects on social life. Second, I show how another timeless and positive understanding...... of “mechanical” solidarity is to be found behind the “symbolist” template crystalizing in Durkheim’s late work. Third, I develop this template for a modern context by critically addressing and removing other obstacles and prejudices on Durkheim’s part....

 14. Determinate growth in Pisum: 'det' a new mutant gene on chromosome 7

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swiecicki, W.K.

  1988-01-01

  Full text: A characteristic feature of the growth of legume plants is the absence of a clear border between vegetative and generative phase. By contrast in cereals, the growth of the vegetative mass ceases with flowering and assimilates are destined for filling grains. With regard to this feature in breeding of legume crops the ideotype of 'the self-completion variety' has been conceived. In the broad sense, this term means a plant with a clear end of vegetative growth, after which assimilates should be transported to seeds resulting in more uniform maturity and higher seed yield. Such self-completion can be achieved in different ways, even in the same species. In white lupin, e.g. the cultivar 'Wat' drops its leaves in the stage of pod filling. Moreover, in white lupin as well as in yellow and narrow-leaved lupins unbranched genotypes have been selected in which only one, the main stem develops with the inflorescence on top. Additional nodes with a single flower appear instead of branches. The field bean Vicia faba similar to the pea produces inflorescence on nodes and consecutive nodes develop continuously from the apical meristem. But in the mutation type 'determinate growth', controlled by a single gene, the stem is ended by the inflorescence. A comparable gene was found in pea in 1980 as an effect of seed treatment of the line Wt 3527 by the combined dose 200r Nf+0.014% NEU. Plants are characterized by inflorescence on the top of the stem and smaller number of flowering nodes. Sometimes apical flowers are abnormal, open, but fertile. The mutant was included in the gene bank under number Wt 16100. A phenotypically similar line was found at the John Innes Institute, Norwich (UK). According to the locus allelism test (Wt 16100 x Jl 1358) both mutants are controlled by the same gene. The suggested symbol for this monogenic inherited character is det determinated growth. For the linkage test, the tester line Wl 1238 was crossed with the mutant Wt 16100. The

 15. Determinate growth in Pisum: 'det' a new mutant gene on chromosome 7

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Swiecicki, W K [Plant Breeding Station, Wiatrowo (Poland)

  1988-07-01

  Full text: A characteristic feature of the growth of legume plants is the absence of a clear border between vegetative and generative phase. By contrast in cereals, the growth of the vegetative mass ceases with flowering and assimilates are destined for filling grains. With regard to this feature in breeding of legume crops the ideotype of 'the self-completion variety' has been conceived. In the broad sense, this term means a plant with a clear end of vegetative growth, after which assimilates should be transported to seeds resulting in more uniform maturity and higher seed yield. Such self-completion can be achieved in different ways, even in the same species. In white lupin, e.g. the cultivar 'Wat' drops its leaves in the stage of pod filling. Moreover, in white lupin as well as in yellow and narrow-leaved lupins unbranched genotypes have been selected in which only one, the main stem develops with the inflorescence on top. Additional nodes with a single flower appear instead of branches. The field bean Vicia faba similar to the pea produces inflorescence on nodes and consecutive nodes develop continuously from the apical meristem. But in the mutation type 'determinate growth', controlled by a single gene, the stem is ended by the inflorescence. A comparable gene was found in pea in 1980 as an effect of seed treatment of the line Wt 3527 by the combined dose 200r Nf+0.014% NEU. Plants are characterized by inflorescence on the top of the stem and smaller number of flowering nodes. Sometimes apical flowers are abnormal, open, but fertile. The mutant was included in the gene bank under number Wt 16100. A phenotypically similar line was found at the John Innes Institute, Norwich (UK). According to the locus allelism test (Wt 16100 x Jl 1358) both mutants are controlled by the same gene. The suggested symbol for this monogenic inherited character is det determinated growth. For the linkage test, the tester line Wl 1238 was crossed with the mutant Wt 16100. The

 16. StreakDet data processing and analysis pipeline for space debris optical observations

  Science.gov (United States)

  Virtanen, Jenni; Flohrer, Tim; Muinonen, Karri; Granvik, Mikael; Torppa, Johanna; Poikonen, Jonne; Lehti, Jussi; Santti, Tero; Komulainen, Tuomo; Naranen, Jyri

  We describe a novel data processing and analysis pipeline for optical observations of space debris. The monitoring of space object populations requires reliable acquisition of observational data, to support the development and validation of space debris environment models, the build-up and maintenance of a catalogue of orbital elements. In addition, data is needed for the assessment of conjunction events and for the support of contingency situations or launches. The currently available, mature image processing algorithms for detection and astrometric reduction of optical data cover objects that cross the sensor field-of-view comparably slowly, and within a rather narrow, predefined range of angular velocities. By applying specific tracking techniques, the objects appear point-like or as short trails in the exposures. However, the general survey scenario is always a “track before detect” problem, resulting in streaks, i.e., object trails of arbitrary lengths, in the images. The scope of the ESA-funded StreakDet (Streak detection and astrometric reduction) project is to investigate solutions for detecting and reducing streaks from optical images, particularly in the low signal-to-noise ratio (SNR) domain, where algorithms are not readily available yet. For long streaks, the challenge is to extract precise position information and related registered epochs with sufficient precision. Although some considerations for low-SNR processing of streak-like features are available in the current image processing and computer vision literature, there is a need to discuss and compare these approaches for space debris analysis, in order to develop and evaluate prototype implementations. In the StreakDet project, we develop algorithms applicable to single images (as compared to consecutive frames of the same field) obtained with any observing scenario, including space-based surveys and both low- and high-altitude populations. The proposed processing pipeline starts from the

 17. Kritiske refleksjonar om praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet – Ein fenomenologisk analyse av møtet mellom pensum og elev

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Nina Hestholm

  2017-12-01

  Full Text Available Både fenomenologisk filosofi og teoriar om praktisk kunnskapsrasjonalitet formulerer erkjenningar som løftar fram det livsverdslege som materialgrunnlag for valid kunnskap. Det som særkjenner livsverda er det temporære, subjektive, fleirtydige og historisk situerte. Difor må, i følgje Edmund Husserl, ingen førpredikative premiss stå som kunnskapens udiskutable grunn. Han oppfordrar oss til å stille spørsmål ved tradisjonar som er så integrerte i kulturen at vi oppfattar dei som opphavelege. I ein pedagogisk samanheng er det aktuelt å undersøke om den sterke representasjonen av teoretisk pensum i grunnskulen er etablert i oss som eit dogme vi ikkje stiller spørsmål ved. For når vi spør kva elevgrupper som lir mest under situasjonen, er det tilsynelatande opplagte svaret at det er dei elevgruppene som ikkje «meistrar» teorien. Men finst det vinnarar i eit kunnskaps-udemokratisk system? Er ikkje alle som ikkje får tilgang til den rike praksiskunnskapen taparar? I denne artikkelen brukar eg fenomenologisk filosofi til å argumentere for ei pensumfornying der den tradisjonelt nedvurderte praksiskunnskapen blir gitt ein jamstilt plass. Med i analysen har eg refleksjonane til to ungdomar som begge går på ei yrkesfagleg linje i Noreg.

 18. Indonesia - Procurement Modernization

  Data.gov (United States)

  Millennium Challenge Corporation — The evaluation seeks to establish evidence on the possible effects of an intervention designed to modernize public procurement: effects on cost savings, performance...

 19. Annals of Modern Education

  African Journals Online (AJOL)

  The Annals of Modern Education will be considered for publication publishes regular papers reporting ... Curriculum and Teaching, Students' Perspectives on Learning Environments, Environmental Education, ... AJOL African Journals Online.

 20. Nuclear weapons modernizations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kristensen, Hans M. [Federation of American Scientists, Washington, DC (United States)

  2014-05-09

  This article reviews the nuclear weapons modernization programs underway in the world's nine nuclear weapons states. It concludes that despite significant reductions in overall weapons inventories since the end of the Cold War, the pace of reductions is slowing - four of the nuclear weapons states are even increasing their arsenals, and all the nuclear weapons states are busy modernizing their remaining arsenals in what appears to be a dynamic and counterproductive nuclear competition. The author questions whether perpetual modernization combined with no specific plan for the elimination of nuclear weapons is consistent with the nuclear Non-Proliferation Treaty and concludes that new limits on nuclear modernizations are needed.

 1. Att vara "container" för patienten : En studie om hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet

  OpenAIRE

  Eriksson, Oskar; Holmstedt, Markus

  2015-01-01

  Sjukhuskuratorer har samtal med patienter som lider till exempel av depression, ångest eller andra besvär orsakade av psykosociala faktorer så som stress, livskriser eller alkohol. I denna studie ställdes frågan vilka effekter det patientnära arbetet kan ha för sjukhuskuratorn. Syftet var att utifrån ett emotionsteoretiskt perspektiv undersöka hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet. I studien ställdes frågan vad sjukhuskuratorer upplever att det patientnära a...

 2. Kommunikationssvårigheter inom autismspektrumtillstånd : En fallstudie om användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS

  OpenAIRE

  Larsson, Beatrice

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS (Picture Exchange Communication System), som är vanligt förekommande hos personer inom autismspektrumtillstånd (ASD). Hos människor inom ASD är det vanligt med kommunikationssvårigheter samt utpräglade beteendeproblem. Genom intervjuer med skola, habilitering och boende har PECS studerats utifrån olika aspekter. Hur går inlärningen till? Hur används verktyget i det dagliga livet? Vilka för- o...

 3. Interactions of trace metals with hydrogels and filter membranes used in DET and DGT techniques.

  Science.gov (United States)

  Garmo, Oyvind A; Davison, William; Zhang, Hao

  2008-08-01

  Equilibrium partitioning of trace metals between bulk solution and hydrogels/filter was studied. Under some conditions, trace metal concentrations were higher in the hydrogels or filter membranes compared to bulk solution (enrichment). In synthetic soft water, enrichment of cationic trace metals in polyacrylamide hydrogels decreased with increasing trace metal concentration. Enrichment was little affected by Ca and Mg in the concentration range typically encountered in natural freshwaters, indicating high affinity but low capacity binding of trace metals to solid structure in polyacrylamide gels. The apparent binding strength decreased in the sequence: Cu > Pb > Ni approximately to Cd approximately to Co and a low concentration of cationic Cu eliminated enrichment of weakly binding trace metal cations. The polyacrylamide gels also had an affinity for fulvic acid and/or its trace metal complexes. Enrichment of cationic Cd in agarose gel and hydrophilic polyethersulfone filter was independent of concentration (10 nM to 5 microM) but decreased with increasing Ca/ Mg concentration and ionic strength, suggesting that it is mainly due to electrostatic interactions. However, Cu and Pb were enriched even after equilibration in seawater, indicating that these metals additionally bind to sites within the agarose gel and filter. Compared to the polyacrylamide gels, agarose gel had a lower affinity for metal-fulvic complexes. Potential biases in measurements made with the diffusive equilibration in thin-films (DET) technique, identified by this work, are discussed.

 4. Modern examples of extinctions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lövei, Gabor L

  2013-01-01

  No species lives forever, and extinction is the ultimate fate of all living species. The fossil record indicates that a recent extinction wave affecting terrestrial vertebrates was parallel with the arrival of modern humans to areas formerly uninhabited by them. These modern instances of extinction...

 5. Modern History of Tibet

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2005-01-01

  Authored by Xu Guangzhi, this book is a subsidiary project of Research Into Traditional Culture and History (of the PRC Ministry of Education) conducted by China Tibetology Research Institute of Tibet University. The book combines modern history of Tibet with modern history of China as a whole. It tells the close ties between various members of the Chinese nation.

 6. Adult learning in modernity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2007-01-01

  The paper discusses the conditions for the growth of adult education in modern societies. It is argued that in modern adult life individual biographical reflection plays an increasing role, not only for educational and occupational choice but also in the process of identity formation and emotional...

 7. Liquid Modernity & Late Capitalism

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Claus D.

  In Liquid Modernity, Bauman portrays Adorno and the rest of the early Frankfurt School as sociologists and thinkers belonging to the ‘heavy’ phase of modernity. In other words, they are deemed irrelevant to the discussion of current sociological time diagnoses and the purpose of critique under co...

 8. Understanding modern transparency

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, A.J.|info:eu-repo/dai/nl/172436729

  2009-01-01

  Proponents and opponents fiercely debate whether computer-mediated transparency has a positive effect on trust in the public sector. This article enhances our understanding of transparency by presenting three perspectives: a premodern, modern and post-modern perspective, and analyzing the basic

 9. Early Modern Philosophical Systems

  NARCIS (Netherlands)

  L. van Bunge (Wiep)

  2014-01-01

  textabstractThe occurrence of an entry on early modern philosophical systems in an encyclopaedia of Neo-Latin studies is fraught with complications, if only on account of the gradual disappearance during the early modern period of Latin as the main vehicle of philosophical communication. What

 10. Productions, modern (Scandinavia)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lech, Marcel Lysgaard

  2017-01-01

  Greek comedy has never been as popular on the modern Scandinavian scene as Greek tragedy, but one play stands out among them all as a modern classic, Aristophanes’ Lysistrata, which has inspired many adaptations not only on the stage, but also in radio and cinema....

 11. Regeringserklæringen og PET's registreringer på det politiske område 1968-1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den 30. september 1968 udsendte VKR-regeringen en erklæring, hvis hovedsynspunkt var "...at registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed." Det fremgik ydermere af erklæringen, at såfremt tjenesten lå inde med sådanne registreringer......, ville de blive slettet og de underliggende oplysninger tilintetgjort. Der er i den offentlige debat forud for Kommissionens nedsættelse rejst en mistanke om, at PET's registreringspraksis efter den 30. september 1968 er foregået i strid med regeringserklæringen. Et centralt spørgsmål i denne debat har...... danske ambassade i Washington. Dette bind er en tilbundsgående undersøgelse af PET's registreringer på det politiske område i perioden 1968-1989....

 12. Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aastrup, Peter; Boertmann, David

  Denne rapport er et supplement til og en opdatering af en tidligere udsendt rapport (Aastrup et al. 2005). Opdateringen har til formål at præsentere den viden som er fremkommet siden den første rapport, samt at behandle en række spørgsmål som er fremkommet i forbindelse med det videre arbejde med...

 13. Fortællinger om sorg og tab – når det personlige bliver socialt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Refslund; Sandvik, Kjetil

  2016-01-01

  Vi fortæller om døden, om det at miste og føle sorg. Kulturhistorisk er litteratur, teater og malerkunst scener for netop dette emne. Som socialt fænomen ser vi dog ikke i samme omfang fortællinger om død, tab og sorg, eftersom emnet typisk har været anskuet som et privat anliggende. Bestemte...

 14. A Glitch-Free Novel DET-FF in 22 nm CMOS for Low-Power Application

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sumitra Singar

  2018-01-01

  Full Text Available Dual edge triggered (DET techniques are most liked choice for the researchers in the field of digital VLSI design because of its high-performance and low-power consumption standard. Dual edge triggered techniques give the similar throughput at half of the clock frequency as compared to the single edge triggered (SET techniques. Dual edge triggered techniques can reduce the 50% power consumption and increase the total system power savings. The low-power glitch-free novel dual edge triggered flip-flop (DET-FF design is proposed in this paper. Still now, existing DET-FF designs are constructed by using either C-element circuit or 1P-2N structure or 2P-1N structure, but the proposed novel design is designed by using the combination of C-element circuit and 2P-1N structure. In this design, if any glitch affects one of the structures, then it is nullified by the other structure. To control the input loading, the two circuits are merged to share the transistors connected to the input. In the proposed design, we have used an internal dual feedback structure. The proposed design reduces the delay and power consumption and increases the speed and efficiency of the system.

 15. Medierne tager stilling: De amerikanske mediers rolle under USA’s krige i det tyvende århundrede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carl Pedersen

  2005-09-01

  Full Text Available Aviskongen William Randolph Hearst støttede varmt den spansk-ameri- kanske krig i 1898, der af USA’s ambassadør John Hay blev kaldt “en vidunderlig lille krig.” Til gengæld vendte medierne sig imod krigen i Viet- nam, som tv-journalisten Walter Cronkite på åben skærm kritiserede med ordene: “Det synes mere sikkert end nogensinde, at den blodige Vietnamkonflikt ender i skakmat.” “Har jeg mistet Cronkite, har jeg mistet gennemsnitsamerikaneren,” konkluderede Johnson derefter. Og det havde præsidenten ret i. Artiklen diskuterer mediernes stillingtagen til og dækning af de krige, USA har ført i det tyvende århundrede fra Hearsts opfordring til krigsdeltagelse til brugen af ‘embedded’ journalister under krigen i Irak. Artiklen viser, at amerikanske medier ikke er upartiske i formidlingen af informationer, men opfatter sig selv som aktive medspil- lere i krigens udvikling på hjemmefronten.

 16. Enhanced DET-Based Fault Signature Analysis for Reliable Diagnosis of Single and Multiple-Combined Bearing Defects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  In-Kyu Jeong

  2015-01-01

  Full Text Available To early identify cylindrical roller bearing failures, this paper proposes a comprehensive bearing fault diagnosis method, which consists of spectral kurtosis analysis for finding the most informative subband signal well representing abnormal symptoms about the bearing failures, fault signature calculation using this subband signal, enhanced distance evaluation technique- (EDET- based fault signature analysis that outputs the most discriminative fault features for accurate diagnosis, and identification of various single and multiple-combined cylindrical roller bearing defects using the simplified fuzzy adaptive resonance map (SFAM. The proposed comprehensive bearing fault diagnosis methodology is effective for accurate bearing fault diagnosis, yielding an average classification accuracy of 90.35%. In this paper, the proposed EDET specifically addresses shortcomings in the conventional distance evaluation technique (DET by accurately estimating the sensitivity of each fault signature for each class. To verify the efficacy of the EDET-based fault signature analysis for accurate diagnosis, a diagnostic performance comparison is carried between the proposed EDET and the conventional DET in terms of average classification accuracy. In fact, the proposed EDET achieves up to 106.85% performance improvement over the conventional DET in average classification accuracy.

 17. Involvering af medarbejdere med henblik på kompetenceudvikling i relation til elforbrug og bæredygtig udvikling på hotel- og restaurantområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, J.; Carlsson, Monica; Jensen, B. B.

  2005-01-01

  Modellen præsenterer resultaterne af det forskningsbaserede udviklingsprojekt "Elforbrug, medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling" Oversigtsmodellen giver dels en mulighed for at differentiere mellem forskellige kulturer og involveringsstrategier, dels en mulighed for at differentiere melle...

 18. Modern technologies in Endodontics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfredo Iandolo

  2016-06-01

  Conclusions: The positive results highlighted by these clinical cases demonstrate how the use of modern technologies are essential to avoid iatrogenic injury, and guarantee, on the other hand, safe and reproducible results.

 19. Etymology and Modern Linguistics

  Science.gov (United States)

  Malkiel, Yakov

  1975-01-01

  Discusses the estrangement between etymology and modern linguistics, and concludes that a reconciliation between spatio-temporal linguistics and etymology must occur, because without it, both disciplines are doomed to inanition. (Author/AM)

 20. INFECTIVE ENDOCARDITIS: MODERN COURSE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. L. Vinogradova

  2014-07-01

  Full Text Available The paper presents the characteristic features of the modern course of infective endocarditis. Unresolved questions of classification of diseaseand drug therapy are discussed. Clearly defined indications for surgical treatment of endocarditis.

 1. Anthropology and Multiple Modernities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  “modernities” over the last 10 years, this paper wishes to address the analytical usefulness of this conceptual development. What is it about these concepts that make them useful as we try to capture the World today? Rather than providing any substantial definitions as to what those modernities are about (or...... what they are not about), anthropologists have used ethnographies to demonstrate how modernities are lived and constructed differently in different cultural contexts. To a very large extent, anthropologists intend these multiple modernities to refer to the interplay between local and global...... configurations. However, if the current pluralizing of modernity ultimately serves to describe the variety of cultural forms that co-exist in the World today, the analytical value of the concept risks being watered down, and little is gained in perspective. Arguably, other concepts would have served the purpose...

 2. Genealogies of Modern Technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Søren

  2008-01-01

  Does modern technology differ from ancient technology and does it have a unique essence? This twofold question opens one of Martin Heidegger's most influential philosophical inquiries, The Question Concerning Technology. The answer Heidegger offers has inspired various critiques and appraisals from...... a vast number of contemporary scholars of technology.1 Heidegger's answer is traditionally thought to suggest a great difference between ancient and modern technology. However, by re-examining Heidegger's text, it is possible to discover previously ignored or misunderstood lines of thoughts that affirm...... a multi-stable interpretation of the origin of modern technology. In what follows, we shall see how The Question Concerning Technology in fact supports three different genealogies of modern technology...

 3. Modern optimization with R

  CERN Document Server

  Cortez, Paulo

  2014-01-01

  The goal of this book is to gather in a single document the most relevant concepts related to modern optimization methods, showing how such concepts and methods can be addressed using the open source, multi-platform R tool. Modern optimization methods, also known as metaheuristics, are particularly useful for solving complex problems for which no specialized optimization algorithm has been developed. These methods often yield high quality solutions with a more reasonable use of computational resources (e.g. memory and processing effort). Examples of popular modern methods discussed in this book are: simulated annealing; tabu search; genetic algorithms; differential evolution; and particle swarm optimization. This book is suitable for undergraduate and graduate students in Computer Science, Information Technology, and related areas, as well as data analysts interested in exploring modern optimization methods using R.

 4. Modernizing Electricity Delivery

  Science.gov (United States)

  Explains how modern grid, or smart grid, investments can enable grid operators to respond faster to changes in grid conditions and allow for two-way communication between utilities and electricity end-users.

 5. Concepts in modern parenting

  OpenAIRE

  Dolenc, Anja

  2011-01-01

  The main focus of my dissertation represents changes in parenthood, which are a consequence of a wider specter of social changes. Besides, I am interested in modern trends of educational strategies and how parents deal with the demands of society and those of professional public for nothing less than a perfect parenthood. Theoretical cognitions are divided into three parts: in the first one, new forms of family and social changes which affected the development of the modern family are describ...

 6. Turbine maintenance and modernization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Unga, E. [Teollisuuden Voima Oy, Olkiluoto (Finland)

  1998-12-31

  The disturbance-free operation of the turbine plant plays an important role in reaching good production results. In the turbine maintenance of the Olkiluoto nuclear power plant the lifetime and efficiency of turbine components and the lifetime costs are taken into account in determining the turbine maintenance and modernization/improvement program. The turbine maintenance program and improvement/modernization measures taken in the plant units are described in this presentation. (orig.)

 7. Badges of modern slavery

  OpenAIRE

  Paz-Fuchs, Amir

  2016-01-01

  Notwithstanding the 19th century formal abolition of slavery as legal ownership of people, modern slavery and forced labour have not been consigned to the past. In fact, their existence is more widespread, and made more difficult to tackle due to the lack of formal, legal criteria. This article suggests that reference to the past, historical institutions reveals seven ‘badges of slavery’ that are helpful in identifying occurrences of modern slavery and forced labour. These are: humiliation, o...

 8. Turbine maintenance and modernization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Unga, E [Teollisuuden Voima Oy, Olkiluoto (Finland)

  1999-12-31

  The disturbance-free operation of the turbine plant plays an important role in reaching good production results. In the turbine maintenance of the Olkiluoto nuclear power plant the lifetime and efficiency of turbine components and the lifetime costs are taken into account in determining the turbine maintenance and modernization/improvement program. The turbine maintenance program and improvement/modernization measures taken in the plant units are described in this presentation. (orig.)

 9. A Modern Education

  OpenAIRE

  Macfarlane, Alan

  2015-01-01

  What is western modernity and how did education help to shape that modernity? Through an examination of schooling in elite British institutions, Alan Macfarlane tries to answer these question, particularly to explain the choices facing China and other emerging superpowers. One section looks at his English education; society and power, play and performance, head and heart, spirit and character. Another looks at education more widely: how it shaped the English world, English and Continental Eur...

 10. Modern mathematics made simple

  CERN Document Server

  Murphy, Patrick

  1982-01-01

  Modern Mathematics: Made Simple presents topics in modern mathematics, from elementary mathematical logic and switching circuits to multibase arithmetic and finite systems. Sets and relations, vectors and matrices, tesselations, and linear programming are also discussed.Comprised of 12 chapters, this book begins with an introduction to sets and basic operations on sets, as well as solving problems with Venn diagrams. The discussion then turns to elementary mathematical logic, with emphasis on inductive and deductive reasoning; conjunctions and disjunctions; compound statements and conditional

 11. Modernization of credit relations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.V. Volosovich

  2015-03-01

  Full Text Available Nowadays it is essential to modernize credit relations in the conditions of global economy transformations. This is due to the influence of integration processes on credit relations and transformation of the risks inherent in the credit field. The purpose of this article is to develop measures that help to improve the efficiency of interaction of credit relations’ participants. Modernization of credit relations is based on the interaction of its main and indirect subjects who belong to the subsystems of loans granting, deposits attraction and provision of related services. Its goal is to pass from extensive to intensive model of interaction between the subjects of credit relations. Components of the credit relations modernization are the following: institutional modernization, which is based on the interaction of credit relations’ subjects, and ensures the development of competition in all credit market’s segments, the creation of its corresponding infrastructure, qualitative change in the approaches of regulation and supervision; technological modernization, which involves the formation of joint products on the credit market and the formation of an integrated informational and analytical system. In the result of the credit relations’ modernization it is expected to achieve synergies between the subjects of credit relations, that will lead to changes in the business architecture of the financial market.

 12. Politics of modern muslim subjectivities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Dietrich; Petersen, Marie Juul; Sparre, Sara Lei

  Examining modern Muslim identity constructions, the authors introduce a novel analytical framework to Islamic Studies, drawing on theories of successive modernities, sociology of religion, and poststructuralist approaches to modern subjectivity, as well as the results of extensive fieldwork...

 13. Er det europæiske (aktive) medborgerskab ideelt til at fremme inklusion i unionen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milana, Marcella

  2008-01-01

  Since Marshall?s major contribution on citizenship as a fundamental aspect shaping the relationship between the individual and the State, there has been an extensive debate on citizenship as a key element for ensuring social cohesion and inclusion in modern democratic societies. At European level...

 14. Det (måske knap så) frie autonome subjekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch-Jensen, Peter

  2004-01-01

  Store dele af vores samfund bevæges og forandres i dag ud fra devisen Mere frihed til den enkelte. Med afsæt i konkrete strategier og eksempler fra moderne arbejdsliv belyser denne artikel nogle af de måder, hvorpå denne ”frihed” i dag identificeres, implementeres og realiseres. Billedet dette...

 15. Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Lied

  2009-05-01

  Full Text Available Med denne artikkelen ønsker jeg å gi et bidrag til diskusjonen om hvordan lærerutdanningen kan møte utfordringene fra et økt kulturelt mangfold i samfunnet. Siden mitt forsknings- og interessefelt er knyttet til mangfoldet på feltet livstolking, er artikkelens forskningsspørsmål og overordnede problemstilling: Hvordan kan lærerutdanningen møte de utfordringer og muligheter som det livstolkingsplurale norske klasserommet representerer? Delspørsmål jeg utforsker for å svare på dette, er: Hvordan kommer en livstolkingsplural virkelighet til uttrykk i grunnskolens og lærerutdanningens religions- og livssynsfag? Og: Hvordan kan lærerstudenters medvirkning i forskning bidra til å øke deres forståelse for de kravene det livstolkingsplurale norske klasserommet stiller til sine lærere? De empiriske prosjektene som inngår i arbeidet med å besvare forskningsspørsmålene, er utført i norsk offentlig grunnskole og allmenlærerutdanning. Det er naturlig å holde disse prosjektene sammen fordi all norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter til å arbeide i grunnskolen. Ved å se på hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i grunnskolens religions- og livssynsfag, vil en følgelig kunne si noe om hvordan deler av den skolehverdagen som norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter for, ser ut. Dessuten vil en, ved å utforske hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i lærerutdanningen, kunne si noe om hvordan utdanningen forventes å forberede sine studenter for denne yrkesutfordringen.

 16. Requirements of modernization strategies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heinbuch, R.

  1997-01-01

  Instrumentation and control contributed a major share to the current level of safety, economic efficiency, and availability of the German nuclear power plants. German NPPs occupy a top position in this respect at international level, but novel instrumentation and digital control technology alone will not guarantee further enhancements. Therefore, the owner/operators established carefully devised maintenance and modernization strategies in order to safeguard their NPPs top position in the long run. The German NPPs are the most thoroughly automated plants of the world. In addition to the sweeping modernization strategies recommended by the plant manufacturers, based on computer-supported control, alternative modernization strategies have been considered in the evaluation process. This approach provides for room for maneuvre, for manufacturers as well as managers responsible for risk and cost optimization, which is a major task in view of the changing regulatory framework in the electricity market. (orig./CB) [de

 17. Der er faresignaler her - om ret og heuristik i det almindelige, kommunale tilsyn med børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Idamarie Leth

  2014-01-01

  KORT RESUME Kommunerne underlægges i stigende grad krav om at føre et aktivt og opsøgende tilsyn med børn og unge. Kravene fremgår af serviceloven med tilhørende forskrifter. Disse regler har sammenhæng med en række andre regler på det sociale og velfærdsretlige område i øvrigt, men også med forv...

 18. Liminality and the Modern

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  of the liquid structures of modern society. Shedding new light on a concept central to social thought, as well as its capacity for pushing social and political theory in new directions, this book will be of interest to scholars across the social sciences and philosophy working in fields such as social......-for-granted order of the world ceases to exist and novel forms emerge, often in unpredictable ways. Liminality and the Modern offers a comprehensive introduction to this concept, discussing its development and laying out a conceptual and experiential framework for thinking about change in terms of liminality...

 19. Introduction to modern physics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pfeffer, J.; Nir, S.

  1993-01-01

  The modern physics and its uses changed our world of concepts and ways of life. This book explains the basics of modern physics in a simple and extensive form. The main subjects included in the book are: The relativistic theory, quantum theory, the structure of the atom, the interaction of radiation with matter and nuclear physics. The book elaborates on some advanced subjects: The laser, Moessbauer effect, Nuclear magnetic Resonance and solids electric conductivity. The book is for natural sciences students, whose main subject is not physics. The book can be used also in high schools. (authors)

 20. Modern electronic maintenance principles

  CERN Document Server

  Garland, DJ

  2013-01-01

  Modern Electronic Maintenance Principles reviews the principles of maintaining modern, complex electronic equipment, with emphasis on preventive and corrective maintenance. Unfamiliar subjects such as the half-split method of fault location, functional diagrams, and fault finding guides are explained. This book consists of 12 chapters and begins by stressing the need for maintenance principles and discussing the problem of complexity as well as the requirements for a maintenance technician. The next chapter deals with the connection between reliability and maintenance and defines the terms fai

 1. Modern recording techniques

  CERN Document Server

  Huber, David Miles

  2013-01-01

  As the most popular and authoritative guide to recording Modern Recording Techniques provides everything you need to master the tools and day to day practice of music recording and production. From room acoustics and running a session to mic placement and designing a studio Modern Recording Techniques will give you a really good grounding in the theory and industry practice. Expanded to include the latest digital audio technology the 7th edition now includes sections on podcasting, new surround sound formats and HD and audio.If you are just starting out or looking for a step up

 2. BARCELONA: URBANSCAPES OF MODERNITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antoni Remesar

  2015-04-01

  The Do.Co.Mo.Mo’s. database, referring to Barcelona, lists 34 buildings that could be classified as rationalists and / or modern. According to other sources, we could reach fifty constructed buildings between the late 1920s and the end of the war in Spain. The article presents the results of a field work that, using different sources, has tried to to order and record the architectural production that can be considered modern / rationalist in Barcelona in the 1920s and 1930s

 3. Modern physics for engineers

  CERN Document Server

  Singh, Jasprit

  1999-01-01

  Linking physics fundamentals to modern technology-a highly applied primer for students and engineersReminding us that modern inventions-new materials, information technologies, medical technological breakthroughs-are based on well-established fundamental principles of physics, Jasprit Singh integrates important topics from quantum mechanics, statistical thermodynamics, and materials science, as well as the special theory of relativity. He then goes a step farther and applies these fundamentals to the workings of electronic devices-an essential leap for anyone interested in developing n

 4. Evidence for a Ustilago maydis Steroid 5α-Reductase by Functional Expression in Arabidopsis det2-1 Mutants1

  Science.gov (United States)

  Basse, Christoph W.; Kerschbamer, Christine; Brustmann, Markus; Altmann, Thomas; Kahmann, Regine

  2002-01-01

  We have identified a gene (udh1) in the basidiomycete Ustilago maydis that is induced during the parasitic interaction with its host plant maize (Zea mays). udh1 encodes a protein with high similarity to mammalian and plant 5α-steroid reductases. Udh1 differs from those of known 5α-steroid reductases by six additional domains, partially predicted to be membrane-spanning. A fusion protein of Udh1 and the green fluorescent protein provided evidence for endoplasmic reticulum localization in U. maydis. The function of the Udh1 protein was demonstrated by complementing Arabidopsis det2-1 mutants, which display a dwarf phenotype due to a mutation in the 5α-steroid reductase encoding DET2 gene. det2-1 mutant plants expressing either the udh1 or the DET2 gene controlled by the cauliflower mosaic virus 35S promoter differed from wild-type Columbia plants by accelerated stem growth, flower and seed development and a reduction in size and number of rosette leaves. The accelerated growth phenotype of udh1 transgenic plants was stably inherited and was favored under reduced light conditions. Truncation of the N-terminal 70 amino acids of the Udh1 protein abolished the ability to restore growth in det2-1 plants. Our results demonstrate the existence of a 5α-steroid reductase encoding gene in fungi and suggest a common ancestor between fungal, plant, and mammalian proteins. PMID:12068114

 5. Modern Fortran in practice

  NARCIS (Netherlands)

  Markus, A.

  2012-01-01

  From its earliest days, the Fortran programming language has been designed with computing efficiency in mind. The latest standard, Fortran 2008, incorporates a host of modern features, including object-orientation, array operations, user-defined types, and provisions for parallel computing. This

 6. Modern Versus Traditional Mathematics

  Science.gov (United States)

  Roberts, A. M.

  1974-01-01

  The effect of different secondary school mathematics syllabi on first-year performance in college-level mathematics was studied in an attempt to evaluate the syllabus change. Students with a modern mathematics background performed sigficantly better on most first-year units. A topic-by-topic analysis of results is included. (DT)

 7. Late-modern hipsters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Bjørn Schiermer

  2014-01-01

  The article deals with the cultural significance of a new figure in late-modern Western culture: the hipster. The current hipster culture, so I argue, can be used as a magnifying glass that makes impending changes to our conception of culture and of cultural development visible. It ushers...

 8. Dimensions of Modern Federalism.

  Science.gov (United States)

  Williams, Robert F.; And Others

  1995-01-01

  Encapsulates a series of brief essays exploring different aspects of modern federalism. Issues include further protection of individual rights extended through state constitutions and federalism and the world economy. Authors include Robert F. Williams, Earl H. Fry, and Daniel J. Elazar. (MJP)

 9. Landau and modern physics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pokrovsky, Valery L

  2009-01-01

  This article describes the history of the creation and further development of Landau's famous works on phase transitions, diamagnetism of electron gas (Landau levels), and quantum transitions at a level crossing (the Landau-Zener phenomenon), and its role in modern physics. (methodological notes)

 10. Meta Modernism: An Introduction

  Science.gov (United States)

  Snell, Joel

  2016-01-01

  The author introduces Hegel. From the triad (Hegelian Dialect), he briefly gives an overview of the history of philosophy. In true Hegelian form, it is now time to reform "Postmodernism" and replace it with "Meta modernism." Postmodern had a short life from 1950 to now and has left few adherents. It is confusing and…

 11. Modern vs. Traditional.

  Science.gov (United States)

  Zhenhui, Rao

  1999-01-01

  This article discusses traditional methods, such as the grammar-translation, and modern methods, the communicative approach, for teaching English-as-a-foreign-language in China. The relationship between linguistic accuracy and communicative competence, student-centered orientation, and the role of the teacher are highlighted. (Author/VWL)

 12. Den moderne bevidstheds katedral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostenfeld Pedersen, Simon

  2002-01-01

  Interview med idéhistorikeren Dorthe Jørgensen der under overskriften ”Den moderne bevidstheds katedral” blotlægger hendes mangeårige arbejde med Hegel, og hvor hun giver en række relevante bud på en aktualiserende Hegel-læsning centreret omkring felter som metafysik, historiefilosofi og æstetik....

 13. Euripides in Modern Europe

  NARCIS (Netherlands)

  den Boer, P.

  2010-01-01

  Euripides is considered the most human, modern and existentialist of the famous Greek tragedians. Extremely popular after his death, he continued to be staged, read and much recited in Hellenistic and Roman times. As the Greek-speaking elite of the Roman Empire disappeared, the popularity of the

 14. A Modern Periodic Table.

  Science.gov (United States)

  Herrenden-Harker, B. D.

  1997-01-01

  Presents a modern Periodic Table based on the electron distribution in the outermost shell and the order of filling of the sublevels within the shells. Enables a student to read off directly the electronic configuration of the element and the order in which filling occurs. (JRH)

 15. Modern Reduction Methods

  CERN Document Server

  Andersson, Pher G

  2008-01-01

  With its comprehensive overview of modern reduction methods, this book features high quality contributions allowing readers to find reliable solutions quickly and easily. The monograph treats the reduction of carbonyles, alkenes, imines and alkynes, as well as reductive aminations and cross and heck couplings, before finishing off with sections on kinetic resolutions and hydrogenolysis. An indispensable lab companion for every chemist.

 16. Modern programming language

  Science.gov (United States)

  Feldman, G. H.; Johnson, J. A.

  1980-01-01

  Structural-programming language is especially-tailored for producing assembly language programs for MODCOMP II and IV mini-computes. Modern programming language consists of set of simple and powerful control structures that include sequencing alternative selection, looping, sub-module linking, comment insertion, statement continuation, and compilation termination capabilities.

 17. Livskvalitet i familier : nære relasjoners betydning for ”det gode liv”

  OpenAIRE

  Melberg, Kjersti

  2007-01-01

  Life quality in families: close relations and “the good life” The aim of this paper is to explore how aspects and qualities of modern family life influence subjective well-being. Although the patterns of family, work and sexuality have changed dramatically the last four decades, it is here claimed that the family is still an important base of socialization and upbringing. Thus the study of processes within the family can contribute to the understanding of the environment in which many childre...

 18. Phase transitions modern applications

  CERN Document Server

  Gitterman, Moshe

  2014-01-01

  This book provides a comprehensive review of the theory of phase transitions and its modern applications, based on the five pillars of the modern theory of phase transitions i.e. the Ising model, mean field, scaling, renormalization group and universality. This expanded second edition includes, along with a description of vortices and high temperature superconductivity, a discussion of phase transitions in chemical reaction and moving systems. The book covers a close connection between phase transitions and small world phenomena as well as scale-free systems such as the stock market and the Internet. Readership: Scientists working in different fields of physics, chemistry, biology and economics as well as teaching material for undergraduate and graduate courses.

 19. Methods in Modern Biophysics

  CERN Document Server

  Nölting, Bengt

  2006-01-01

  Incorporating recent dramatic advances, this textbook presents a fresh and timely introduction to modern biophysical methods. An array of new, faster and higher-power biophysical methods now enables scientists to examine the mysteries of life at a molecular level. This innovative text surveys and explains the ten key biophysical methods, including those related to biophysical nanotechnology, scanning probe microscopy, X-ray crystallography, ion mobility spectrometry, mass spectrometry, proteomics, and protein folding and structure. Incorporating much information previously unavailable in tutorial form, Nölting employs worked examples and 267 illustrations to fully detail the techniques and their underlying mechanisms. Methods in Modern Biophysics is written for advanced undergraduate and graduate students, postdocs, researchers, lecturers and professors in biophysics, biochemistry and related fields. Special features in the 2nd edition: • Illustrates the high-resolution methods for ultrashort-living protei...

 20. Methods in Modern Biophysics

  CERN Document Server

  Nölting, Bengt

  2010-01-01

  Incorporating recent dramatic advances, this textbook presents a fresh and timely introduction to modern biophysical methods. An array of new, faster and higher-power biophysical methods now enables scientists to examine the mysteries of life at a molecular level. This innovative text surveys and explains the ten key biophysical methods, including those related to biophysical nanotechnology, scanning probe microscopy, X-ray crystallography, ion mobility spectrometry, mass spectrometry, proteomics, and protein folding and structure. Incorporating much information previously unavailable in tutorial form, Nölting employs worked examples and about 270 illustrations to fully detail the techniques and their underlying mechanisms. Methods in Modern Biophysics is written for advanced undergraduate and graduate students, postdocs, researchers, lecturers, and professors in biophysics, biochemistry and related fields. Special features in the 3rd edition: Introduces rapid partial protein ladder sequencing - an important...

 1. Modernization mixed with nationalism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikiforov Konstantin V.

  2014-01-01

  Full Text Available This essay reflects on a particular manner in which modernisation have taken place in the Balkans in modern history, from the 1878 Berlin Congress onwards. The Balkan countries faced twofold difficulties in their development: they had to overcome their backwardness stemming from the centuries of the Ottoman yoke and catch up with modern Western Europe, and resolve their numerous mutual territorial and political disputes. The latter task was especially difficult due to the constant interference in Balkan affairs on the part of Great Powers. This interference further aggravated nationalistic tensions between the Balkan states. The peculiar mixture of modernisation efforts and nationalism remains to this day when the entire region strives to join the European Union.

 2. Modern real analysis

  CERN Document Server

  Ziemer, William P

  2017-01-01

  This first year graduate text is a comprehensive resource in real analysis based on a modern treatment of measure and integration. Presented in a definitive and self-contained manner, it features a natural progression of concepts from simple to difficult. Several innovative topics are featured, including differentiation of measures, elements of Functional Analysis, the Riesz Representation Theorem, Schwartz distributions, the area formula, Sobolev functions and applications to harmonic functions. Together, the selection of topics forms a sound foundation in real analysis that is particularly suited to students going on to further study in partial differential equations. This second edition of Modern Real Analysis contains many substantial improvements, including the addition of problems for practicing techniques, and an entirely new section devoted to the relationship between Lebesgue and improper integrals. Aimed at graduate students with an understanding of advanced calculus, the text will also appeal to mo...

 3. Relativity in modern physics

  CERN Document Server

  Deruelle, Nathalie

  2018-01-01

  This comprehensive textbook on relativity integrates Newtonian physics, special relativity and general relativity into a single book that emphasizes the deep underlying principles common to them all, yet explains how they are applied in different ways in these three contexts. Newton's ideas about how to represent space and time, his laws of dynamics, and his theory of gravitation established the conceptual foundation from which modern physics developed. Book I in this volume offers undergraduates a modern view of Newtonian theory, emphasizing those aspects needed for understanding quantum and relativistic contemporary physics. In 1905, Albert Einstein proposed a novel representation of space and time, special relativity. Book II presents relativistic dynamics in inertial and accelerated frames, as well as a detailed overview of Maxwell's theory of electromagnetism. This provides undergraduate and graduate students with the background necessary for studying particle and accelerator physics, astrophysics and ...

 4. Modern particle physics

  CERN Document Server

  AUTHOR|(CDS)2079874

  2013-01-01

  Unique in its coverage of all aspects of modern particle physics, this textbook provides a clear connection between the theory and recent experimental results, including the discovery of the Higgs boson at CERN. It provides a comprehensive and self-contained description of the Standard Model of particle physics suitable for upper-level undergraduate students and graduate students studying experimental particle physics. Physical theory is introduced in a straightforward manner with full mathematical derivations throughout. Fully-worked examples enable students to link the mathematical theory to results from modern particle physics experiments. End-of-chapter exercises, graded by difficulty, provide students with a deeper understanding of the subject. Online resources available at www.cambridge.org/MPP feature password-protected fully-worked solutions to problems for instructors, numerical solutions and hints to the problems for students and PowerPoint slides and JPEGs of figures from the book

 5. Modern operating systems

  CERN Document Server

  Tanenbaum, Andrew S

  2015-01-01

  Modern Operating Systems, Fourth Edition, is intended for introductory courses in Operating Systems in Computer Science, Computer Engineering, and Electrical Engineering programs. It also serves as a useful reference for OS professionals ' The widely anticipated revision of this worldwide best-seller incorporates the latest developments in operating systems (OS) technologies. The Fourth Edition includes up-to-date materials on relevant'OS. Tanenbaum also provides information on current research based on his experience as an operating systems researcher. ' Modern Operating Systems, Third Editionwas the recipient of the 2010 McGuffey Longevity Award. The McGuffey Longevity Award recognizes textbooks whose excellence has been demonstrated over time.'http://taaonline.net/index.html " Teaching and Learning Experience This program will provide a better teaching and learning experience-for you and your students. It will help: ' *Provide Practical Detail on the Big Picture Concepts: A clear and entertaining writing s...

 6. Modern water resources engineering

  CERN Document Server

  Yang, Chih

  2014-01-01

  The Handbook of Environmental Engineering series is an incredible collection of methodologies that study the effects of pollution and waste in their three basic forms: gas, solid, and liquid. This exciting new addition to the series, Volume 15: Modern Water Resources Engineering , has been designed to serve as a water resources engineering reference book as well as a supplemental textbook. We hope and expect it will prove of equal high value to advanced undergraduate and graduate students, to designers of water resources systems, and to scientists and researchers. A critical volume in the Handbook of Environmental Engineering series, chapters employ methods of practical design and calculation illustrated by numerical examples, include pertinent cost data whenever possible, and explore in great detail the fundamental principles of the field. Volume 15: Modern Water Resources Engineering, provides information on some of the most innovative and ground-breaking advances in the field today from a panel of esteemed...

 7. Cobol software modernization

  CERN Document Server

  Barbier, Franck

  2015-01-01

  Nowadays, billions of lines of code are in the COBOL programming language. This book is an analysis, a diagnosis, a strategy, a MDD method and a tool to transform legacy COBOL into modernized applications that comply with Internet computing, Service-Oriented Architecture (SOA) and the Cloud.  It serves as a blueprint for those in charge of finding solutions to this considerable challenge.

 8. Modern optical science

  International Nuclear Information System (INIS)

  2001-05-01

  This book deals with modern optical science, which gives description of properties of light and transmission, ray tracing like Gaussian image, ray tracing and optical system, properties about light wave, a vector properties of light, interference and an interferometer, transform and application of interferometer, diffraction, application on diffraction, solid optical science, measurement of light and laser such as basic principle of laser, kinds of laser, pulse laser, resonator and single mode and multimode.

 9. Designing Modern Equity Portfolios

  OpenAIRE

  Ronald Jean Degen

  2011-01-01

  This aim of this paper is to describe possible ways of investing in equity; choosing the right stocks(among small-cap, large-cap, value, growth, and foreign) using fundamental analysis, defining their appropriate mix in the portfolios according to the desired return-risk profiles based on Markowitz?s modern portfolio theory, and using technical analysis to buy and sell them.

 10. Modern Human Capital Management

  OpenAIRE

  Feldberger, Madita

  2008-01-01

  Title: Modern Human Capital Management Seminar date: 30th of May 2008 Course: Master thesis in Business Administration, 15 ECTS Authors: Madita Feldberger Supervisor: Lars Svensson Keywords: Human capital, SWOT Analysis, Strategic Map, Balanced Scorecard Research Problem: Despite of the success of Human Capital Management (HCM) in research it did not arrive yet in the HR departments of many companies. Numerous firms even have problems to set their strategic goals with focus on HR. The HR Bala...

 11. 1998 Army Modernization Plan

  Science.gov (United States)

  1998-01-01

  Biological (CB) Protective Duty Uniform (STO) • Biometrics (SRO) • Nanoscience (SRO) • Millimeter Wave Material and Dissemination Technology... Biometrics and Nanoscience SROs will enable the development of advanced NBC detection and characterization systems, including the exploitation of biologically...Requirements Trailers • Procure HEMAT Trailers Figure K-23 K-19 //;<?. U.S. Army 1997Modernization Plan This final fleet assessment, made against the

 12. Modern electronic materials

  CERN Document Server

  Watkins, John B

  2013-01-01

  Modern Electronic Materials focuses on the development of electronic components. The book first discusses the history of electronic components, including early developments up to 1900, developments up to World War II, post-war developments, and a comparison of present microelectric techniques. The text takes a look at resistive materials. Topics include resistor requirements, basic properties, evaporated film resistors, thick film resistors, and special resistors. The text examines dielectric materials. Considerations include basic properties, evaporated dielectric materials, ceramic dielectri

 13. Modern algebra essentials

  CERN Document Server

  Lutfiyya, Lutfi A

  2012-01-01

  REA's Essentials provide quick and easy access to critical information in a variety of different fields, ranging from the most basic to the most advanced. As its name implies, these concise, comprehensive study guides summarize the essentials of the field covered. Essentials are helpful when preparing for exams, doing homework and will remain a lasting reference source for students, teachers, and professionals. Modern Algebra includes set theory, operations, relations, basic properties of the integers, group theory, and ring theory.

 14. Modern electrochemistry and industry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Sun Yong

  1985-04-01

  This book is divided into fifteen chapters on modern electrochemistry and industry. The contents of this book are electrochemistry and industry, electrochemistry for electrolyte like ionic mobility quantity of activity of electrolyte, potential balance system like cell potential, concentration cell and membrane potential, electrochemical kinetics, electrochemistry for surfactant, electrochemistry for electrolysis test such as polarography, chronopotentiometry and Cyclic voltametry, electrolysis reactor NaOH electrolysis industry, H 2 O electrolysis, molten metal electrolysis, copper electrolysis, battery and electro-organic chemistry.

 15. Modern windships. Phase 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-11-01

  Knud E. Hansen A/S (KEH) has, partly funded by the Energy Research Programme, (EFP-95) investigated in the possibilities of using windships for transportation of cargo on long routes, i.e. across the Atlantic or Pacific Ocean. The task was to peruse experiences from projects made during the past 30 years and then, based on new materials and design principle to make proposals to modern wind driven ships to transportation of cargo - especially bulk carriers. KEH has thus prepared a suggestion for a 50,000 DWT wind driven bulk carrier on these terms. The bulk carrier in question is a modern rig inspired by the classical lugger and junk sail with a total sail area of abt. 10,000 m{sup 2}. The hull of the ship has been developed in order to limit wave resistance and drifting. Project Windship has, in contrast to earlier tests and projects, designed a bulk carrier based on a complete evaluation of ecology, safety, economy and reasonable transportation speed. The research project shows that international sea transportation, with wind as the primary source of energy, does not seem to run up against any obstacles as regards safety. The economical analyses show that windship transportation, with today`s oil prices, will be about 10% higher compared to the diesel driven transportation. In the light of the positive results of the research project the steering committee recommends that phase II of project `Modern Windships` is carried out. (EG)

 16. Modern windships. Phase 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-11-01

  Knud E. Hansen A/S (KEH) has, partly funded by the Energy Research Programme, (EFP-95) investigated in the possibilities of using windships for transportation of cargo on long routes, i.e. across the Atlantic or Pacific Ocean. The task was to peruse experiences from projects made during the past 30 years and then, based on new materials and design principle to make proposals to modern wind driven ships to transportation of cargo - especially bulk carriers. KEH has thus prepared a suggestion for a 50,000 DWT wind driven bulk carrier on these terms. The bulk carrier in question is a modern rig inspired by the classical lugger and junk sail with a total sail area of abt. 10,000 m 2 . The hull of the ship has been developed in order to limit wave resistance and drifting. Project Windship has, in contrast to earlier tests and projects, designed a bulk carrier based on a complete evaluation of ecology, safety, economy and reasonable transportation speed. The research project shows that international sea transportation, with wind as the primary source of energy, does not seem to run up against any obstacles as regards safety. The economical analyses show that windship transportation, with today's oil prices, will be about 10% higher compared to the diesel driven transportation. In the light of the positive results of the research project the steering committee recommends that phase II of project 'Modern Windships' is carried out. (EG)

 17. Code Modernization of VPIC

  Science.gov (United States)

  Bird, Robert; Nystrom, David; Albright, Brian

  2017-10-01

  The ability of scientific simulations to effectively deliver performant computation is increasingly being challenged by successive generations of high-performance computing architectures. Code development to support efficient computation on these modern architectures is both expensive, and highly complex; if it is approached without due care, it may also not be directly transferable between subsequent hardware generations. Previous works have discussed techniques to support the process of adapting a legacy code for modern hardware generations, but despite the breakthroughs in the areas of mini-app development, portable-performance, and cache oblivious algorithms the problem still remains largely unsolved. In this work we demonstrate how a focus on platform agnostic modern code-development can be applied to Particle-in-Cell (PIC) simulations to facilitate effective scientific delivery. This work builds directly on our previous work optimizing VPIC, in which we replaced intrinsic based vectorisation with compile generated auto-vectorization to improve the performance and portability of VPIC. In this work we present the use of a specialized SIMD queue for processing some particle operations, and also preview a GPU capable OpenMP variant of VPIC. Finally we include a lessons learnt. Work performed under the auspices of the U.S. Dept. of Energy by the Los Alamos National Security, LLC Los Alamos National Laboratory under contract DE-AC52-06NA25396 and supported by the LANL LDRD program.

 18. Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeid i Norge 2003-2007

  OpenAIRE

  Lund, Karl Erik; Rise, Jostein

  2008-01-01

  - I nasjonal strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010 ønsket Helse- og omsorgsdepartementet å få utredet forslaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Departementet har allerede hatt forslaget på høring, og represen tanter fra tobakksindustrien og handelsnæringen hevdet i sine svar at tiltaket bl.a. var i strid med EØS- reglene og at det ikke kunne dokumenteres effekt. Før departementet eventuelt skal arbeide videre med et lo vfor...

 19. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (MACINTOSH A/UX VERSION)

  Science.gov (United States)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 20. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (DEC VAX VMS VERSION)

  Science.gov (United States)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 1. Person till person kommunikation : Sociala mediers inverkan på det uppkopplade samhället

  OpenAIRE

  Kärrholm, Dan; Johansson, Henrik

  2016-01-01

  Denna kandidatuppsats undersöker eventuella risker för person till person kommunikation som kan härstammar i användning av moderna tekniken och de sociala medierna. Syftet är att ta reda på vilka konsekvenser som förekommer när man överkonsumerar modern teknik och diverse sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, instagram och Myspace). Undersökningen kommer sedan ligga till grund för ett gestaltningsarbete där fokusen ligger på att söka en teknik som kan förbättra kommunikationen person till ...

 2. Modernization of African Armed Forces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mandrup, Thomas

  2015-01-01

  Concept paper framing the debate at the Dakar Forum Workshop on Modernization of Armed forces in Africa.......Concept paper framing the debate at the Dakar Forum Workshop on Modernization of Armed forces in Africa....

 3. Professor om brexit-åbning: Det bliver sværere i næste fase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var den 8. december i Vejle Amts Folkeblad, hvor hun kommenterede på udviklingen i Brexit-forhandlingerne i forlængelse af udmeldingen om, at forhandlingerne er klar til den næste fase. Professor Wind kalder dette for et gennembrud, men pointerer også at de...... videre forhandlinger vil være på EU’s præmisser. De videre forhandlinger vil blandt andet handle om en kommende handelsaftale mellem de to parter, til hvilket professor Wind påpeger, at det kan tage mange år, før man har en sådan i hus. Samtidig vurderer Wind også, at nogle leave-vælgere måske vil blive...

 4. Institutions and Modernity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witold Morawski

  2013-09-01

  Full Text Available Purpose: Modernity consists of many confl icting aspects: It brings many empty promises, yet has resulted in new institutions that create bridges between the values and interests of millions of people who seek freedom, prosperity, quality of life, strengthened democracy and social justice. In this paper I attempt to a gain and loss account against modernity, because institutional rules are not only conducive to cooperative interactions, but to hostile interactions as well. People are not always guided by moral commitment, but rather more often driven by cold calculation or coercion.Methodology: Modernity has at least three defi nitions. The fi rst defi nition is based on ideas that took over the imagination of the era. The second defi nition is based on an analysis of the behavior of people who respond to reason as well as emotion and believe that they act more rationally than their ancestors or the traditional “others”. The third defi nition is the one closest to my heart, consisting of the use of institutional categories. Institutions offer practical ways of connecting ideas and people. The challenge for them is the result of deepening local and national interdependencies, but increasingly often also regional (e.g. European and global. Interdependencies are the result of the scientifi c and technological revolution, global markets, global governance mechanisms, the emergence of new social forces and cultural confl icts (against the background of reconciling identity and differences.Conclusions: The most important task is to identify the mechanisms of complex systems so that people know how to act under conditions of uncertainty, risk and crisis. Hence, the expectations toward institutions often exceed their abilities. Even though new institutions are being created and old ones are being fixed, we are witnessing and participating in, institutional paralysis and the decay (e.g. corruption. In this situation, it is imperative not only to

 5. FluDetWeb: an interactive web-based system for the early detection of the onset of influenza epidemics.

  Science.gov (United States)

  Conesa, David; López-Quílez, Antonio; Martínez-Beneito, Miguel Angel; Miralles, María Teresa; Verdejo, Francisco

  2009-07-29

  The early identification of influenza outbreaks has became a priority in public health practice. A large variety of statistical algorithms for the automated monitoring of influenza surveillance have been proposed, but most of them require not only a lot of computational effort but also operation of sometimes not-so-friendly software. In this paper, we introduce FluDetWeb, an implementation of a prospective influenza surveillance methodology based on a client-server architecture with a thin (web-based) client application design. Users can introduce and edit their own data consisting of a series of weekly influenza incidence rates. The system returns the probability of being in an epidemic phase (via e-mail if desired). When the probability is greater than 0.5, it also returns the probability of an increase in the incidence rate during the following week. The system also provides two complementary graphs. This system has been implemented using statistical free-software (R and WinBUGS), a web server environment for Java code (Tomcat) and a software module created by us (Rdp) responsible for managing internal tasks; the software package MySQL has been used to construct the database management system. The implementation is available on-line from: http://www.geeitema.org/meviepi/fludetweb/. The ease of use of FluDetWeb and its on-line availability can make it a valuable tool for public health practitioners who want to obtain information about the probability that their system is in an epidemic phase. Moreover, the architecture described can also be useful for developers of systems based on computationally intensive methods.

 6. FluDetWeb: an interactive web-based system for the early detection of the onset of influenza epidemics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miralles María

  2009-07-01

  Full Text Available Abstract Background The early identification of influenza outbreaks has became a priority in public health practice. A large variety of statistical algorithms for the automated monitoring of influenza surveillance have been proposed, but most of them require not only a lot of computational effort but also operation of sometimes not-so-friendly software. Results In this paper, we introduce FluDetWeb, an implementation of a prospective influenza surveillance methodology based on a client-server architecture with a thin (web-based client application design. Users can introduce and edit their own data consisting of a series of weekly influenza incidence rates. The system returns the probability of being in an epidemic phase (via e-mail if desired. When the probability is greater than 0.5, it also returns the probability of an increase in the incidence rate during the following week. The system also provides two complementary graphs. This system has been implemented using statistical free-software (ℝ and WinBUGS, a web server environment for Java code (Tomcat and a software module created by us (Rdp responsible for managing internal tasks; the software package MySQL has been used to construct the database management system. The implementation is available on-line from: http://www.geeitema.org/meviepi/fludetweb/. Conclusion The ease of use of FluDetWeb and its on-line availability can make it a valuable tool for public health practitioners who want to obtain information about the probability that their system is in an epidemic phase. Moreover, the architecture described can also be useful for developers of systems based on computationally intensive methods.

 7. Visualization in modern cartography

  CERN Document Server

  MacEachren, AM

  1994-01-01

  Visualization in Modern Cartography explores links between the centuries-old discipline of cartography and today's revolutionary developments in scientific visualization. The book has three main goals: (1) to pass on design and symbolization expertise to the scientific visualization community - information that comes from centuries of pre-computer visualization by cartographers, and their more recent experiences with computerizing the discipline; (2) to help cartographers cope with the dramatic shift from print cartography to a dynamic virtual cartography for which their role is changing from

 8. Modern gear production

  CERN Document Server

  Watson, H J

  1970-01-01

  Modern Gear Production focuses on the processes and methods in gear making. The book first gives information on the history of gear making and types of gears. Topics such as the classification of gears based on the disposition of their shafts; shafts lying in the same plane with axes intersecting; and shafts lying in parallel planes but with axes inclined to one another are then discussed. The text describes gear groups, tooth forms, and gear materials. Heat treatment of steels, casehardening, nitriding, induction hardening, sulfinuzing, and flame hardening are explained. The book takes a look

 9. Modern Physics Simulations

  Science.gov (United States)

  Brandt, Douglas; Hiller, John R.; Moloney, Michael J.

  1995-10-01

  The Consortium for Upper Level Physics Software (CUPS) has developed a comprehensive series of Nine Book/Software packages that Wiley will publish in FY `95 and `96. CUPS is an international group of 27 physicists, all with extensive backgrounds in the research, teaching, and development of instructional software. The project is being supported by the National Science Foundation (PHY-9014548), and it has received other support from the IBM Corp., Apple Computer Corp., and George Mason University. The Simulations being developed are: Astrophysics, Classical Mechanics, Electricity & Magnetism, Modern Physics, Nuclear and Particle Physics, Quantum Mechanics, Solid State, Thermal and Statistical, and Wave and Optics.

 10. Modern TTL circuits manual

  CERN Document Server

  Marston, R M

  2013-01-01

  Modern TTL Circuits Manual provides an introduction to the basic principles of Transistor-Transistor Logic (TTL). This book outlines the major features of the 74 series of integrated circuits (ICs) and introduces the various sub-groups of the TTL family.Organized into seven chapters, this book begins with an overview of the basics of digital ICs. This text then examines the symbology and mathematics of digital logic. Other chapters consider a variety of topics, including waveform generator circuitry, clocked flip-flop and counter circuits, special counter/dividers, registers, data latches, com

 11. Dialogues on modern physics

  CERN Document Server

  Sachs, Mendel

  1998-01-01

  In this book, important conceptual developments of the two major revolutions of modern physics - the quantum and relativity theories - are presented in a nonmathematical, dialectical form of dialogue. The implications of conflicting philosophical attitudes of these revolutions in physics and applications to topics such as cosmology/astrophysics and high energy physics are emphasized. It is argued that for any substantial progress in our understanding of 21st century physics, it will be necessary to resolve these 20th century conflicts. These richly rewarding dialogues provide a starting point

 12. Introduction to modern cryptography

  CERN Document Server

  Katz, Jonathan

  2014-01-01

  Praise for the First Edition:""This book is a comprehensive, rigorous introduction to what the authors name 'modern' cryptography. … a novel approach to how cryptography is taught, replacing the older, construction-based approach. … The concepts are clearly stated, both in an intuitive fashion and formally. … I would heartily recommend this book to anyone who is interested in cryptography. … The exercises are challenging and interesting, and can benefit readers of all academic levels.""-IACR Book Reviews, January 2010""Over the past 30 years, cryptography has been transformed from a mysterious

 13. Liminality and the Modern

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  This book provides the history and genealogy of an increasingly important subject: liminality. Coming to the fore in recent years in social and political theory and extending beyond is original use as developed within anthropology, liminality has come to denote spaces and moments in which the taken...... of the liquid structures of modern society. Shedding new light on a concept central to social thought, as well as its capacity for pushing social and political theory in new directions, this book will be of interest to scholars across the social sciences and philosophy working in fields such as social...

 14. Modern fluid dynamics

  CERN Document Server

  Kleinstreuer, Clement

  2018-01-01

  Modern Fluid Dynamics, Second Edition provides up-to-date coverage of intermediate and advanced fluids topics. The text emphasizes fundamentals and applications, supported by worked examples and case studies. Scale analysis, non-Newtonian fluid flow, surface coating, convection heat transfer, lubrication, fluid-particle dynamics, microfluidics, entropy generation, and fluid-structure interactions are among the topics covered. Part A presents fluids principles, and prepares readers for the applications of fluid dynamics covered in Part B, which includes computer simulations and project writing. A review of the engineering math needed for fluid dynamics is included in an appendix.

 15. Modern vacuum physics

  CERN Document Server

  Chambers, Austin

  2005-01-01

  Modern Vacuum Physics presents the principles and practices of vacuum science and technology along with a number of applications in research and industrial production. The first half of the book builds a foundation in gases and vapors under rarefied conditions, The second half presents examples of the analysis of representative systems and describes some of the exciting developments in which vacuum plays an important role. The final chapter addresses practical matters, such as materials, components, and leak detection. Throughout the book, the author''s explanations are presented in terms of first principles and basic physics, augmented by illustrative worked examples and numerous figures.

 16. Modern wiring practice

  CERN Document Server

  Steward, W E

  2012-01-01

  Continuously in print since 1952, Modern Wiring Practice has now been fully revised to provide an up-to-date source of reference to building services design and installation in the 21st century. This compact and practical guide addresses wiring systems design and electrical installation together in one volume, creating a comprehensive overview of the whole process for contractors and architects, as well as electricians and other installation engineers. Best practice is incorporated throughout, combining theory and practice with clear and accessible explanation, all

 17. Late Modern Play Culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karoff, Helle Skovbjerg

  2008-01-01

  and the Danish University of Education (among others) have been working with different kind of products, all referred to as PlAYWARE. Playware combines modern technology and knowledge about play culture in order to produce playful experiences for its players. This paper will exemplify how the concept of play can...... from one generation to the next. Because older children are no longer present as younger children grow up, the traditional "cultural leaders" are gone. They have taken with them much of the inspiration for play as well as important knowledge about how to organise a game. In that sense we can say...

 18. Early modern mathematical instruments.

  Science.gov (United States)

  Bennett, Jim

  2011-12-01

  In considering the appropriate use of the terms "science" and "scientific instrument," tracing the history of "mathematical instruments" in the early modern period is offered as an illuminating alternative to the historian's natural instinct to follow the guiding lights of originality and innovation, even if the trail transgresses contemporary boundaries. The mathematical instrument was a well-defined category, shared across the academic, artisanal, and commercial aspects of instrumentation, and its narrative from the sixteenth to the eighteenth century was largely independent from other classes of device, in a period when a "scientific" instrument was unheard of.

 19. Modern dictionary of electronics

  CERN Document Server

  Graf, Rudolf F

  1999-01-01

  Included in this fully revised classic are well over 28,000 terms, phrases, acronyms, and abbreviations from the ever-expanding worlds of consumer electronics, optics, microelectronics, computers, communications, and medical electronics. From the basic elements of theory to the most cutting-edge circuit technology, this book explains it all in both words and pictures.For easy reference, the author has provided definitions for standard abbreviations and equations as well as tables of SI (International System of Units) units, measurements, and schematic symbolsModern Dictionary of Electronics is

 20. History as Modernity. Introduction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pierangelo Schiera

  2016-12-01

  Full Text Available The introduction starts from the exhaustion of modernity, drawing the fundamental lines of its development inside Western historical experience. The end of the political nexus between theology and politics, the evanescence of nation-state sovereignty, the check of great historical interpretations reveal the necessity of new categories and new organizational models, able to make us answer to the violence that the ongoing processes are liberating. Schiera underlines in particular the relevance of the administrative apparatus because of its capacity to link the global government with global organization, human rights and the commons.

 1. Brug nu den hårde lære fra CRM-hypen til open data - ellers går det bare galt igen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  At indsamle, bearbejde, dele og proaktivt anvende data og viden kan i sig selv være en udfordring, men det er essentielt i den kundeorienterede virksomhed. ... I forhold til kunden kan begrebet open data anskues lidt bredere. En ting er, at kunden er villig til at dele data med virksomheden i håb...

 2. Udpegning af risikolokaliteter på det tosporede vejnet i åbent land baseret på data om vejens karakteristika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Sloth

  I det stedbestemte trafiksikkerhedsarbejde har udpegning og udbedring af sorte pletter (identificering, analyse samt udbedring af risikolokaliteter på vejnettet) siden 1970’erne været en af de primære aktiviteter. Imidlertid er sortpletarbejdet med årene blevet vanskeligere af to grunde: Dels er ...

 3. Plant Modernization Programs

  International Nuclear Information System (INIS)

  O'Hara, John

  2004-01-01

  Most nuclear plants were designed and built from the 1960's through the 1990's. These plants employ predominantly analog instrumentation and control (I and C) technology, and their control rooms are made up of primarily hardwired controls (e.g., switches, knobs and handles) and displays (e.g., gauges, linear scales and indicator lights). Over the past several years, these plants have been modernized with digital I and C and computer-based human-system interfaces (HSIs) such as software-based process controls, touch-screen interfaces and large-screen, overview displays. As these computer based HIS technologies are integrated into control rooms based on conventional technology, hybrid control rooms are created. The paper summarizes lessons learned from the study of plant modernization programs over the past ten years so that they can be used to help improve the modification process. While the research focused on the impact of technology change on human performance, a number of organizational and programmatic issues were observed as well. Eleven lessons learned are presented

 4. Modern introductory physics

  CERN Document Server

  Holbrow, Charles H; Amato, Joseph C; Galvez, Enrique; Parks, M. Elizabeth

  2010-01-01

  Modern Introductory Physics, 2nd Edition, by Charles H. Holbrow, James N. Lloyd, Joseph C. Amato, Enrique Galvez, and Beth Parks, is a successful innovative text for teaching introductory college and university physics. It is thematically organized to emphasize the physics that answers the fundamental question: Why do we believe in atoms and their properties?  The book provides a sound introduction to basic physical concepts with particular attention to the nineteenth- and twentieth-century physics underlying our modern ideas of atoms and their structure.  After a review of basic Newtonian mechanics, the book discusses early physical evidence that matter is made of atoms.  With a simple model of the atom Newtonian mechanics can explain the ideal gas laws, temperature, and viscosity.  Basic concepts of electricity and magnetism are introduced along with a more complicated model of the atom to account for the observed electrical properties of atoms. The physics of waves---particularly light and x-rays---an...

 5. The Multiple Modernities of Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  What Europe? Eric Voegelin on the Mediterranean and the Atlantic modernities. The concept ‘multiple modernities’ has during the last decade established itself in social and political theory, not least due to contributions made by Shmul Eisenstadt. The debate on multiple moderntities has served...... to question certain eurocentric assumptions about modernity and has also reignited the question of European particularity in a world historical perspective. This paper will discuss how ‘Europe’ itself can be considered a result of (at least) two different modernities, as proposed by the political theorist......, Eric Voegelin. Eric Voegelin talked of two spatio-temporal specific modernities, the Mediterranean and the Atlantic modernities. In short, for Voegelin the Atlantic modernity with its breakthroughs in the 17th and 18th centuries was a specific figuration that should not be mistaken for ‘modernity...

 6. The Imaginary Significations of Modernity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carleheden, Mikael

  2010-01-01

  This article deals with the concept of modernity upon which one of the most interesting contemporary theories about modern social change is based - Peter Wagner's theory of successive modernities. Wagner understands modernity as a double imaginary signification which entails a basic tension between...... liberty and discipline. This conception is almost directly taken from Cornelius Castoriadis. I argue that this tension exists in two versions in Castoriadis' philosophy and that the two versions are incompatible. It is further claimed that the two versions reappear in Wagner's theory, which makes his...... theory of successive modernities partly inconsistent. A stance is taken for one of these versions and it is argued that the theory of successive modernities should appropriate that version as its point of departure in order to grasp the history of modernity in a consistent way. Keywords: Cornelius...

 7. det med det Andet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marchwinski, Alena

  2002-01-01

  Da Christen Købke i 1830 malte sitt bilde fra Kunstakademiets avstøpningssamling på Charlottenborg, skildret han en situasjon som vordende danske kunstnere hadde vært fortrolige med i flere generasjoner: en ung mann betrakter en avstøpning av en antikk skulptur. Med utgangspunkt i kombinasjonen a...

 8. Det sidste nye og det gode gamle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gemzøe, Anker

  2014-01-01

  prose is passing on and even rejuvenating prosaic subgenres such as love stories, biographical novels often linked to family and native soil, and crime novels. Complementary to the genre-transgressive push factor, a genre-confirming pull factor is in play; for this I propose the term bestseller......Since the Millennium, prose has been dominating the Danish literary scene, with its inherent obsession with both “making it new” (novella and novel: news) and “preserving the old”; love, family and crime. The boundlessly flexible prose is invading the other main genres. Incorporating contemporary...

 9. Det muliges kunst og det umuliges politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mai, Anne-Marie

  2014-01-01

  Artiklen diskuterer Rancières ideer om litteratur og politik som bidrag til ny politisk historie og inddrager Vita Andersens forfatterskab som eksempel......Artiklen diskuterer Rancières ideer om litteratur og politik som bidrag til ny politisk historie og inddrager Vita Andersens forfatterskab som eksempel...

 10. Making medieval art modern

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth den Hartog

  2015-12-01

  Full Text Available Janet T. Marquardt’s book ‘Zodiaque. Making medieval art modern’ discusses the historical context, history and impact of the Zodiaque publications issued by the monks from the abbey of Ste-Marie de la Pierre-qui-Vire in Burgundy between 1951 and 2001 and links the striking photogravures, the core business of these books, to the modern movement. Although Marquardt’s view that the Zodiaque series made a great impact on the study of Romanesque sculpture is somewhat overrated, her claim that the photogravures should be seen as avant-garde works of art and the books as a “museum without walls” is entirely convincing.

 11. Introduction to modern magnetohydrodynamics

  CERN Document Server

  Galtier, Sébastien

  2016-01-01

  Ninety-nine percent of ordinary matter in the Universe is in the form of ionized fluids, or plasmas. The study of the magnetic properties of such electrically conducting fluids, magnetohydrodynamics (MHD), has become a central theory in astrophysics, as well as in areas such as engineering and geophysics. This textbook offers a comprehensive introduction to MHD and its recent applications, in nature and in laboratory plasmas; from the machinery of the Sun and galaxies, to the cooling of nuclear reactors and the geodynamo. It exposes advanced undergraduate and graduate students to both classical and modern concepts, making them aware of current research and the ever-widening scope of MHD. Rigorous derivations within the text, supplemented by over 100 illustrations and followed by exercises and worked solutions at the end of each chapter, provide an engaging and practical introduction to the subject and an accessible route into this wide-ranging field.

 12. Parallelization in Modern C++

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2016-01-01

  The traditionally used and well established parallel programming models OpenMP and MPI are both targeting lower level parallelism and are meant to be as language agnostic as possible. For a long time, those models were the only widely available portable options for developing parallel C++ applications beyond using plain threads. This has strongly limited the optimization capabilities of compilers, has inhibited extensibility and genericity, and has restricted the use of those models together with other, modern higher level abstractions introduced by the C++11 and C++14 standards. The recent revival of interest in the industry and wider community for the C++ language has also spurred a remarkable amount of standardization proposals and technical specifications being developed. Those efforts however have so far failed to build a vision on how to seamlessly integrate various types of parallelism, such as iterative parallel execution, task-based parallelism, asynchronous many-task execution flows, continuation s...

 13. Breazeale Reactor Modernization Program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Davison, C. C.

  2003-01-01

  The Penn State Breazeale Nuclear Reactor is the longest operating licensed research reactor in the nation. The facility has played a key role in educating scientists, engineers and in providing facilities and services to researchers in many different disciplines. In order to remain a viable and effective research and educational institution, a multi-phase modernization project was proposed. Phase I was the replacement of the 25-year old reactor control and safety system along with associated wiring and hardware. This phase was fully funded by non-federal funds. Tasks identified in Phases II-V expand upon and complement the work done in Phase I to strategically implement state-of-the-art technologies focusing on identified national needs and priorities of the future

 14. Modern atomic physics

  CERN Document Server

  Natarajan, Vasant

  2015-01-01

  Much of our understanding of physics in the last 30-plus years has come from research on atoms, photons, and their interactions. Collecting information previously scattered throughout the literature, Modern Atomic Physics provides students with one unified guide to contemporary developments in the field. After reviewing metrology and preliminary material, the text explains core areas of atomic physics. Important topics discussed include the spontaneous emission of radiation, stimulated transitions and the properties of gas, the physics and applications of resonance fluorescence, coherence, cooling and trapping of charged and neutral particles, and atomic beam magnetic resonance experiments. Covering standards, a different way of looking at a photon, stimulated radiation, and frequency combs, the appendices avoid jargon and use historical notes and personal anecdotes to make the topics accessible to non-atomic physics students. Written by a leader in atomic and optical physics, this text gives a state-of-the...

 15. Constructing tropical modernity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio T. Díaz-Royo

  1995-07-01

  Full Text Available [First paragraph in part] The buildings and ruins we discover for ourselves hold a lasting place in our imagination, not to say in our affections. In a society that has neglected the formal treatment of "space," architecturally as well as in political terms, these personal discoveries can promote a subversion of sorts. Thus, the consecutive appearance of two volumes addressing the architecture produced at the turn of the century in Puerto Rico is a notable event. Each results from an architect's passionate concern with the advent of modernity. Thomas Marvel's book concentrates on the life and work of Antonin Nechodoma, an American of Bohemian origin who spent his most productive years in Puerto Rico. It is the result of his decades-long fascination with a "versatile architect, designer, and craftsman working in unusual circumstances" (p. xviii who left, both in Puerto Rico and in the Dominican Republic, a string of edifices strangely echoing the continental Prairie School.

 16. Answers to modernity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  2008-01-01

  - teacher, learner or curriculum planner positions - result in different strategies or 'answers to modernity'. The research has taken place as a study of e-learning and virtual teachhing of Danish as a second language for adults. The fact that relations in virtual learning are established between physically......, locationally distant'. Based on a case study and interviews with e-learning teachers and learner participants in a virtual classroom setting and on extracts of the curriculum developed for the particular e-learning course, the aim of the paper is to discuss how different positions in an e-learning triangle...... absent individuals, who are locationnaly distant and may never meet, seems to necessitate different strategies towards e-learning, depending on the position in the learning triangle. The research results indicate, that teachers compensate for the disembedded social relations in e-llearning environments...

 17. Principles of modern physics

  CERN Document Server

  Saxena, A K

  2014-01-01

  Principles of Modern Physics, divided into twenty one chapters, begins with quantum ideas followed by discussions on special relativity, atomic structure, basic quantum mechanics, hydrogen atom (and Schrodinger equation) and periodic table, the three statistical distributions, X-rays, physics of solids, imperfections in crystals, magnetic properties of materials, superconductivity, Zeeman-, Stark- and Paschen Back- effects, Lasers, Nuclear physics (Yukawa's meson theory and various nuclear models), radioactivity and nuclear reactions, nuclear fission, fusion and plasma, particle accelerators and detectors, the universe, Elementary particles (classification, eight fold way and quark model, standard model and fundamental interactions), cosmic rays, deuteron problem in nuclear physics, and cathode ray oscilloscope. NEW TO THE FOURTH EDITION: The CO2 Laser Theory of magnetic moments on the basis of shell model Geological dating Laser Induced fusion and laser fusion reactor. Hawking radiation The cosmological red ...

 18. Buddhist Activism and Chinese Modernity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hung-yok Ip

  2015-02-01

  Full Text Available The history of modern Chinese Buddhism has begun to attract attention in recent years. Some scholars have done inspiring research as they unravel the integration of Buddhism into the highly secularized process of Chinese modernity by drawing on the repository of knowledge on modern China. While this special issue joins this exciting endeavor, it also uses Buddhism as a window to reflect on scholarship on Chinese modernity. Conceptually, this special issue presses scholars in the field of modern China to rethink the place of tradition in the course of modernity. Thematically we show the expansionist impulse of Chinese Buddhism: In addition to envisioning the geographical expansion of their religion, Chinese Buddhists have endeavored to enhance the significance of Buddhism in various dimensions of Chinese society in particular and human life in general.

 19. „Tenke det, ønske det, ville det med – men gjøre det! ...”. Opposisjonsinnlegg ved Steen Buscks disputatsforsvar ved Aarhus Universitet 25. november 2011 med avhandlingen Et landbosamfund i opbrud. Sundby Mors 1660-1800, 2011.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Finn-Einar Eliassen

  2012-05-01

  Full Text Available English summary Steen Busck’s doctoral dissertation, Et landbosamfund i opbrud (A Rural Community Breaking etc., is a detailed and  well-documented study of the parish of Sundby Mors in Northern Jutland in the period 1660-1800. The author analyses all aspects of this small, rural community of some 200 inhabitants in the late eighteenth century – landscape, demography, social structure, economy, administration, culture and mentality, drawing on his wide knowledge and reading, as well as nearly all available sources in public archives, to produce a very solid local history of Sundby Mors in two volumes, with nearly 1200 pages. It is a monumental work, in more than one sense. According to Busck himself, the study should be a total history, local history, microhistory and a case study of an early modern agricultural community. Although overlapping to a certain extent, these labels point in different directions, but the author does not make an effort to distinguish between them. Claiming that his purpose is to find ”typical” elements in a local society which he claims is unique, and using methods which are not comparative or synthetic, but rather descriptive and individualistic, he gets into difficulties when he tries to draw general conclusions. Steen Busck’s main question is whether the parish of Sundby Mors underwent any "modernisation” dusring the studied period. However, his definitions of a "traditional” and a "modern” society represent extreme models, which would be hard to find in the real world, and so he concludes that Sundby Mors failed to modernise, although he finds changes and developments in many different fields, which seem to warrant a more nuanced conclusion. Also, his sources, which are mainly official records, are heavily weighted in favour of traditional agriculture and resident population, more likely to show stabilty than change.  And although Steen Busck draws on other local studies in  analysing the

 20. „Tenke det, ønske det, ville det med – men gjøre det! ...”. Opposisjonsinnlegg ved Steen Buscks disputatsforsvar ved Aarhus Universitet 25. november 2011 med avhandlingen Et landbosamfund i opbrud. Sundby Mors 1660-1800, 2011.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Finn-Einar Eliassen

  2012-05-01

  Full Text Available English summarySteen Busck’s doctoral dissertation, Et landbosamfund i opbrud (A Rural Community Breaking etc., is a detailed and  well-documented study of the parish of Sundby Mors in Northern Jutland in the period 1660-1800. The author analyses all aspects of this small, rural community of some 200 inhabitants in the late eighteenth century – landscape, demography, social structure, economy, administration, culture and mentality, drawing on his wide knowledge and reading, as well as nearly all available sources in public archives, to produce a very solid local history of Sundby Mors in two volumes, with nearly 1200 pages. It is a monumental work, in more than one sense. According to Busck himself, the study should be a total history, local history, microhistory and a case study of an early modern agricultural community. Although overlapping to a certain extent, these labels point in different directions, but the author does not make an effort to distinguish between them. Claiming that his purpose is to find ”typical” elements in a local society which he claims is unique, and using methods which are not comparative or synthetic, but rather descriptive and individualistic, he gets into difficulties when he tries to draw general conclusions.Steen Busck’s main question is whether the parish of Sundby Mors underwent any "modernisation” dusring the studied period. However, his definitions of a "traditional” and a "modern” society represent extreme models, which would be hard to find in the real world, and so he concludes that Sundby Mors failed to modernise, although he finds changes and developments in many different fields, which seem to warrant a more nuanced conclusion. Also, his sources, which are mainly official records, are heavily weighted in favour of traditional agriculture and resident population, more likely to show stabilty than change.  And although Steen Busck draws on other local studies in  analysing the different

 1. Zeno Meets Modern Science

  Science.gov (United States)

  Silagadze, Z. K.

  2005-10-01

  ``No one has ever touched Zeno without refuting him''. We will not refute Zeno in this paper. Instead we review some unexpected encounters of Zeno with modern science. The paper begins with a brief biography of Zeno of Elea followed by his famous paradoxes of motion. Reflections on continuity of space and time lead us to Banach and Tarski and to their celebrated paradox, which is in fact not a paradox at all but a strict mathematical theorem, although very counterintuitive. Quantum mechanics brings another flavour in Zeno paradoxes. Quantum Zeno and anti-Zeno effects are really paradoxical but now experimental facts. Then we discuss supertasks and bifurcated supertasks. The concept of localisation leads us to Newton and Wigner and to interesting phenomenon of quantum revivals. At last we note that the paradoxical idea of timeless universe, defended by Zeno and Parmenides at ancient times, is still alive in quantum gravity. The list of references that follows is necessarily incomplete but we hope it will assist interested reader to fill in details.

 2. Modern community care program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nordin, Staffan

  2000-01-01

  Going into the next millennium do we see nuclear energy? Yes we will see an expanding nuclear sector in the modem community. he modem community that cares for people, health and environment needs nuclear. Energy saves lives. Electricity is efficient use of energy. Energy will be the key to a sustainable society, energy is life. Nuclear energy protects the environment. Nuclear is an integral part of the modern community caring for people, health and environment. The dynamics of the public opinion-forming process and its effects on the nuclear industry are a challenge of the global nuclear industry. Current communications strategy and its consequences are on of the key issues. The nuclear industry must be perceived in certain ways in order to move towards achieving the vision and avoiding the harassment scenario. Each perception goal does not bear the same function within the communications process. As the nuclear industry is oe of the keys to a sustainable society, it must achieve legitimacy in its capacity as an interesting agenda-setter for tackling problems and as an expert. We have to build our communication activities on an open and honest attitude and we have to establish trust and confidence. The nuclear industry must also prove its ability and performance. If this could be achieved there will be an option for the future

 3. Modern Fourier analysis

  CERN Document Server

  Grafakos, Loukas

  2014-01-01

  This text is addressed to graduate students in mathematics and to interested researchers who wish to acquire an in depth understanding of Euclidean Harmonic analysis. The text covers modern topics and techniques in function spaces, atomic decompositions, singular integrals of nonconvolution type, and the boundedness and convergence of Fourier series and integrals. The exposition and style are designed to stimulate further study and promote research. Historical information and references are included at the end of each chapter. This third edition includes a new chapter entitled "Multilinear Harmonic Analysis" which focuses on topics related to multilinear operators and their applications. Sections 1.1 and 1.2 are also new in this edition. Numerous corrections have been made to the text from the previous editions and several improvements have been incorporated, such as the adoption of clear and elegant statements. A few more exercises have been added with relevant hints when necessary. Reviews fr...

 4. Modern graph theory

  CERN Document Server

  Bollobás, Béla

  1998-01-01

  The time has now come when graph theory should be part of the education of every serious student of mathematics and computer science, both for its own sake and to enhance the appreciation of mathematics as a whole. This book is an in-depth account of graph theory, written with such a student in mind; it reflects the current state of the subject and emphasizes connections with other branches of pure mathematics. The volume grew out of the author's earlier book, Graph Theory -- An Introductory Course, but its length is well over twice that of its predecessor, allowing it to reveal many exciting new developments in the subject. Recognizing that graph theory is one of several courses competing for the attention of a student, the book contains extensive descriptive passages designed to convey the flavor of the subject and to arouse interest. In addition to a modern treatment of the classical areas of graph theory such as coloring, matching, extremal theory, and algebraic graph theory, the book presents a detailed ...

 5. «Det er stort sett retorikk og ikke så mye realitet»: En kvalitativ studie av norske idrettsbistandsorganisasjoner sitt forhold til formelle retningslinjer/Norad

  OpenAIRE

  Moen, Astri Tangen

  2013-01-01

  I nyere tid har det skjedd store endringer innen norsk og internasjonal utviklings- og bistandspolitikk. Fokuset har gått fra å legge vekt på økonomisk utvikling til å legge mer vekt på sosial utvikling. Norad mener det er mer fokus på sivilt samfunn, utviklingslandenes evne til å bygge seg opp, bekjempe korrupsjon, samt god forvaltning av ressurser i dagens bistandspolitikk. De siste 10-15 årene har det dessuten vært økende interesse for idrett som bistand, både i Norge og internasjonalt. Id...

 6. Inorganic arsenic and iron(II) distributions in sediment porewaters investigated by a combined DGTcolourimetric DET technique

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennett, William W.; Teasdale, Peter R.; Welsh, David T.

  2012-01-01

  A new approach for investigating the biogeochemistry of inorganic arsenic and iron(II) in freshwater, estuarine and marine sediments is reported. The recently developed Metsorb diffusive gradients in thin films (DGT) technique for the measurement of total inorganic arsenic and the colourimetric d...... highly representative assessment of the biogeochemical status of arsenic and iron in a variety of natural sediments, including groundwater sediments where mobilised arsenic is responsible for significant human health risks.......A new approach for investigating the biogeochemistry of inorganic arsenic and iron(II) in freshwater, estuarine and marine sediments is reported. The recently developed Metsorb diffusive gradients in thin films (DGT) technique for the measurement of total inorganic arsenic and the colourimetric...... diffusive equilibration in thin films (DET) technique for the measurement of iron(II), were utilised in combination to determine co-located depth profiles of both solutes in sediment porewaters. DGT-measured porewater arsenic concentrations were typically less than 40nM, whereas iron(II) concentrations...

 7. Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2008-05-01

  Full Text Available Vi vil i denne artikel pege på vigtigheden af at forholde sig til det virtuelle læringsklima i forbindelse med brug af virtuelle læringsmiljøer på universiteterne. I »Teaching for QualityLearning at University« (2003 inkluderer Biggs classroom climate som en vigtig faktor til at skabe sammenhæng i undervisningen og bruger graden af trustworthiness som en måde at beskrive et klima på. I artiklen anvender vi Biggs’ begreber i relation til et medieret læringsklima og undersøger, hvad der kan motivere og demotivere studerende til at engagere sig i et virtuelt læringsrum. Som centrale områder, der med fordel kan inddrages for at skabe et bedre virtuelt læringsklima for studerende, peger vi på faktorer såsom at udnytte den generelle udvikling hen imod web 2.0 samt en øget opmærksomhed på design og kommunikation.

 8. Ethical perception of modern biotechnology

  African Journals Online (AJOL)

  Jane

  2011-09-30

  Sep 30, 2011 ... 1Social Impact of Biotechnology Development in Malaysia Research ... purpose of this paper is to examine the ethical perception of modern ... and social benefits of modern biotechnology, consumer .... Company or organisation directly involved in the production of ...... Food safety battle: organic vs. biotech.

 9. Readings in modernity in Africa

  NARCIS (Netherlands)

  Geschiere, P.; Meyer, B.; Pels, P.

  2008-01-01

  This book provides students of Africa with a guide to the bewildering variety of scholarly work on the issue of modernity in Africa, and to offer some tools for dealing with its intellectual paradoxes. Part One contains both analytical and historical examples of the genealogies of modernity in the

 10. Modern logic and quantum mechanics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Garden, R.W.

  1984-01-01

  The book applies the methods of modern logic and probabilities to ''interpreting'' quantum mechanics. The subject is described and discussed under the chapter headings: classical and quantum mechanics, modern logic, the propositional logic of mechanics, states and measurement in mechanics, the traditional analysis of probabilities, the probabilities of mechanics and the model logic of predictions. (U.K.)

 11. The Paradox of Modern Suffering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  The Paradox of Suffering in modern western Culture In non-western cultures and pre-modern western cultures suffering is considered the normal state of life. Corrispondingly the suffering of oneself and that of other people form a central focus to most religions, their practices and philosophies...

 12. Archives: Annals of Modern Education

  African Journals Online (AJOL)

  Items 1 - 8 of 8 ... Archives: Annals of Modern Education. Journal Home > Archives: Annals of Modern Education. Log in or Register to get access to full text downloads. Username, Password, Remember me, or Register · Journal Home · ABOUT THIS JOURNAL · Advanced Search · Current Issue · Archives. 1 - 8 of 8 Items. 2016 ...

 13. Modern biogeochemistry environmental risk assessment

  CERN Document Server

  Bashkin, Vladimir N

  2006-01-01

  Most books deal mainly with various technical aspects of ERA description and calculationsAims at generalizing the modern ideas of both biogeochemical and environmental risk assessment during recent yearsAims at supplementing the existing books by providing a modern understanding of mechanisms that are responsible for the ecological risk for human beings and ecosystem

 14. Mendel in the Modern Classroom

  Science.gov (United States)

  Smith, Mike U.; Gericke, Niklas M.

  2015-01-01

  Mendel is an icon in the history of genetics and part of our common culture and modern biology instruction. The aim of this paper is to summarize the place of Mendel in the modern biology classroom. In the present article we will identify key issues that make Mendel relevant in the classroom today. First, we recount some of the historical…

 15. Die Verfassung des Experiments Moderne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manfred Aschke

  2005-01-01

  Full Text Available The question whether freedom of religion requires permitting the slaughter of animals in accordance with Islamic rites – a question which was the subject of a decision by the German Federal Constitutional Court in 2002 –is an example of the general problem how the law and the constitution of a modern, secular society can deal with the Sharia, a theonomous law which claims authority by divine revelation. The genetic links between western christianity and the development of the foundations of modern society in Europe do not provide evidence of the incompatibility of Islam and modernity. But they do emphasize that the tensions resulting from the immigration of 3 million muslims in Germany are a great challenge for the constitutional order. A modern constitution of the Western European and North-Atlantic type, such as the german constitution (Grundgesetz, does not allow the dissolution of the tensions between secular law and individual religious autonomy unilaterally in favour of the secular law. This kind of tension is by no means unknown in modern society. Functional differentiation and individualization are core characteristics of modern society. But in view of the challenge by Islam and other challenges, such as ecological problems, we can ask if the »experiment in modernity«, the project of the Enlightenment, is destined to fail because of the dissonance and the lack of understanding between the partial systems of the society. This question is the starting point to outline evolutionary processes of integration in modern society. In this context the constitution proves to be an important tool of integration. Controversies about the scope of validity claimed by the partial systems are matters of constitutional law. The modern constitution is a specific form in which modern society describes itself as a unity insuring »practical concordance« between colliding freedoms and claims of validity. In the conflict of modern ethical principles of

 16. Naturudnyttelse i det Færøske ø-samfund gennem tusind år - set i humanøkologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Jesper

  1988-01-01

  Færøerne er på mange måde spændende og exotiske. Det er jo i sig selv en motivation til at studere dem. Men der er også nogle gode faglige grunde til at foretage geografiske og humanøkologiske studier af øerne. Den isolerede beliggenhed, de i hovedtrækkene typiske sammenhængende fysisk-geografisk......Færøerne er på mange måde spændende og exotiske. Det er jo i sig selv en motivation til at studere dem. Men der er også nogle gode faglige grunde til at foretage geografiske og humanøkologiske studier af øerne. Den isolerede beliggenhed, de i hovedtrækkene typiske sammenhængende fysisk...

 17. “Who you know affects what you know” : En kvalitativ studie om det sociala kapitalets roll i ett familjeföretag

  OpenAIRE

  Fatrous, Joelle; Bergdahl, Johan

  2016-01-01

  Vi har noterat att forskningen om socialt kapital inom familjeföretag är begränsad. Syftet med uppsatsen är att bidra till att utöka den forskning som sedan tidigare existerar om ämnet socialt kapital. Därför har vi valt att studera hur det sociala kapitalet nyttjas vid ett ägarskifte mellan två generationer inom ett familjeföretag. Studien behandlar också hur företaget nyttjar familjens och de anställdas sociala kapital när behovet av arbetskraft uppstår, samt hur det sociala...

 18. BOOK REVIEW: Modern Supersymmetry

  Science.gov (United States)

  Kulish, Petr P.

  2006-12-01

  We have spent more than twenty years applying supersymmetry (SUSY) to elementary particle physics and attempting to find an experimental manifestation of this symmetry. Terning's monograph demonstrates the strong influence of SUSY on theoretical elaborations in the field of elementary particles. It gives both an overview of modern supersymmetry in elementary particle physics and calculation techniques. The author, trying to be closer to applications of SUSY in the real world of elementary particles, is also anticipating the importance of supersymmetry for rigorous study of nonperturbative phenomena in quantum field theory. In particular, he presents the `exact' SUSY β function using instanton methods, phenomena of anomalies and dualities. Supersymmetry algebra is introduced by adding two anticommuting spinor generators to Poincaré algebra and by presenting massive and massless supermultiplets of its representations. The author prefers to use mostly the component description of field contents of the theories in question rather than the superfield formalism. Such a style makes the account closer to physical chartacteristics. Relations required by SUSY among β functions of the gauge, Yukawa and quartic interactions are checked by direct calculations as well as to all orders in perturbation theory, thus demonstrating that SUSY survives quantization. A discussion is included of the hierarchy problem of different scales of weak and strong interactions and its possible solution by the minimal supersymmetric standard model. Different SUSY breaking mechanisms are presented corresponding to a realistic phenomenology. The monograph can also be considered as a guide to `duality' relations connecting different SUSY gauge theories, supergravities and superstrings. This is demonstrated referring to the particular properties and characteristics of these theories (field contents, scaling dimensions of appropriate operators etc). In particular, the last chapter deals with the Ad

 19. Interpreted Modernity. Weber and Taylor on Values and Modernity

  OpenAIRE

  Reckling, Falk

  2001-01-01

  The writings of Weber and Taylor have some strong affinities. Both start from the anthropological idea that man evaluates his position in the world and constitutes the social world by values. Their analyses of values aim at an understanding of those intersubjective meanings that have constituted western modernity. But, at the same time, their anthropological starting point leads to different interpretations of modernity. Historically, both argue that rationalization (as instrumental rationali...

 20. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 1. Postmodernism in Belgrade architecture: Between cultural modernity and societal modernization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blagojević Ljiljana

  2011-01-01

  Full Text Available The paper explores the introduction and articulation of ideas and aesthetic practice of postmodernism in architecture of late socialism in Yugoslavia, with the focus on Belgrade architecture scene. Theoretical and methodological point of departure of this analysis is Jürgen Habermas's thesis of modernity as an incomplete, i.e., unfinished project, from his influential essay “Die Moderne: Ein unvollendetes Projekt” (1980. The thematic framework of the paper is shifted towards issues raised by Habermas which concern relations of cultural modernity and societal modernization, or rather towards consideration of architectural postmodernity in relation to the split between culture and society. The paper investigates architectural discourse which was profiled in Belgrade in 1980s, in a historical context of cultural modernity simultaneous with Habermas's text, but in different conditions of societal modernization of Yugoslav late socialism. In that, the principle methodological question concerns the interpretation of postmodern architecture as part of the new cultural production within the social restructuration of late and/or end of socialism as a system, that being analogous to Fredric Jameson's thesis of “Postmodernism, Or, The Cultural Logic of Late Capitalism” (1984.

 2. Basics of modern mathematical statistics

  CERN Document Server

  Spokoiny, Vladimir

  2015-01-01

  This textbook provides a unified and self-contained presentation of the main approaches to and ideas of mathematical statistics. It collects the basic mathematical ideas and tools needed as a basis for more serious studies or even independent research in statistics. The majority of existing textbooks in mathematical statistics follow the classical asymptotic framework. Yet, as modern statistics has changed rapidly in recent years, new methods and approaches have appeared. The emphasis is on finite sample behavior, large parameter dimensions, and model misspecifications. The present book provides a fully self-contained introduction to the world of modern mathematical statistics, collecting the basic knowledge, concepts and findings needed for doing further research in the modern theoretical and applied statistics. This textbook is primarily intended for graduate and postdoc students and young researchers who are interested in modern statistical methods.

 3. TRADITION, MODERNISM, AND APARTHEID1

  African Journals Online (AJOL)

  in future with important examples of a politics that moves beyond the spatialising ... (despite the universally acclaimed nature of the present liberal-democratic constitution). ... Once mapped on such a grid, according to modernism, being can be.

 4. Measuring Older Adults’ Individual Modernity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xue Bai

  2016-02-01

  Full Text Available Research shows that maintaining high individual modernity level can enable the shaping of positive self-image and boost life satisfaction for older people along with better adaptation to the process of societal modernization. This study examined the factorial structure and evaluated the psychometric properties of the adapted Multidimensional Scale of Chinese Individual Modernity (MS-CIM in a sample of 445 elders (the finalized version is named “MS-CIME” and added a self-constructed nine-item behavioral modernity domain. Principal component analysis suggested a conceptually meaningful seven-factor model, which was further supported by the results of the confirmatory factor analysis (CFA. The final 25-item MS-CIME indicated an acceptable level of reliability. The convergent validity was demonstrated by its associations with socio-economic status, participation in daily activities, self-image, and life satisfaction in expected directions.

 5. Methods of modern mathematical physics

  CERN Document Server

  Reed, Michael

  1980-01-01

  This book is the first of a multivolume series devoted to an exposition of functional analysis methods in modern mathematical physics. It describes the fundamental principles of functional analysis and is essentially self-contained, although there are occasional references to later volumes. We have included a few applications when we thought that they would provide motivation for the reader. Later volumes describe various advanced topics in functional analysis and give numerous applications in classical physics, modern physics, and partial differential equations.

 6. Viticulture modernization program – Modervitis

  OpenAIRE

  da Silva Protas José Fernando

  2015-01-01

  The Modernization Program of the Brazilian Viticulture is focused on establishing criteria, mechanisms and policies that support the implementation of a policy able to promote the restructuring/modernization of physical and technological base of wine production (grape production) and winery (juice preparation grape, wine and other derivatives of grape and wine), on traditional wine regions of Brazil, it being understood that with this, this segment of the wine sector, which is characterized b...

 7. Modernizing the symbol of Sydney

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kerchlango, Jørg

  2004-01-01

  Sydney's 25-year old trademark and art house is being modernized. Jørn Utzon is back in the arena with his beloved opera house. The same opera house that he was originally denied further access......Sydney's 25-year old trademark and art house is being modernized. Jørn Utzon is back in the arena with his beloved opera house. The same opera house that he was originally denied further access...

 8. Nuclear power and modern society

  International Nuclear Information System (INIS)

  Komarek, A.

  1999-01-01

  A treatise consisting of the following sections: Development of modern society (Origin of modern society; Industrial society; The year 1968; Post-industrial society; Worldwide civic society); Historic breaks in the development of the stationary power sector (Stationary thermal power; Historic breaks in the development of nuclear power); Czech nuclear power engineering in the globalization era (Major causes of success of Czech nuclear power engineering; Future of Czech nuclear power engineering). (P.A.)

 9. New principles of management in modern organizations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voxted, Søren; Lind, Jens

  Paperet har til formål at diskutere det paradoks, at der samtidig i organsiationer finder en mere tæt og detaljeret styring og kontrol sted, samtidig med at der italesættes prinipper som værdibaseret ledelse og selvledelse. I paperet peges der på en række årsager til dette paradoks med afsæt i so...

 10. Modernism and tradition and the traditions of modernism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kros Džonatan

  2006-01-01

  Full Text Available Conventionally, the story of musical modernism has been told in terms of a catastrophic break with the (tonal past and the search for entirely new techniques and modes of expression suitable to a new age. The resulting notion of a single, linear, modernist mainstream (predicated on the basis of a Schoenbergian model of musical progress has served to conceal a more subtle relationship between past and present. Increasingly, it is being recognized that there exist many modernisms and their various identities are forged from a continual renegotiation between past and present, between tradition(s and the avant-garde. This is especially relevant when attempting to discuss the reception of modernism outside central Europe, where the adoption of (Germanic avant-garde attitudes was often interpreted as being "unpatriotic". The case of Great Britain is examined in detail: Harrison Birtwistle’s opera The Mask of Orpheus (1973–83 forms the focus for a wider discussion of modernism within the context of late/post-modern thought.

 11. On Heidegger, medicine, and the modernity of modern medical technology.

  Science.gov (United States)

  Brassington, Iain

  2007-06-01

  This paper examines medicine's use of technology in a manner from a standpoint inspired by Heidegger's thinking on technology. In the first part of the paper, I shall suggest an interpretation of Heidegger's thinking on the topic, and attempt to show why he associates modern technology with danger. However, I shall also claim that there is little evidence that medicine's appropriation of modern technology is dangerous in Heidegger's sense, although there is no prima facie reason why it mightn't be. The explanation for this, I claim, is ethical. There is an initial attraction to the thought that Heidegger's thought echoes Kantian moral thinking, but I shall dismiss this. Instead, I shall suggest that the considerations that make modern technology dangerous for Heidegger are simply not in the character - the ethos - of medicine properly understood. This is because there is a distinction to be drawn between chronological and historical modernity, and that even up-to-date medicine, empowered by technology, retains in its ethos crucial aspects of a historically pre-modern understanding of technology. A large part of the latter half of the paper will be concerned with explaining the difference.

 12. Architectural Strategies of Transformation to Modern Housing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Terri

  2015-01-01

  This dissertation addresses the topic of sustainable transformation of Modern housing in Denmark......This dissertation addresses the topic of sustainable transformation of Modern housing in Denmark...

 13. Det hepatorenale syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, S; Abrahamsen, J; Ring-Larsen, H

  1995-01-01

  Renal dysfunction and abnormal sodium-water handling are frequent in liver disease. The term hepatorenal syndrome (HRS) denotes a functional type of renal failure characterized by a progressive decrease in the glomerular filtration rate (GFR), greatly increased sodium retention, a high urine...

 14. At se det oversete

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Ann Lumbye

  2015-01-01

  Artiklen om Kirstine Vaabens kunst er fænomenologisk analyserende hvor værkerne - installationer, skulpturer, fotografier og collager - sættes ind i en kunstteoretisk diskussion udspændt mellem Rosalind E. Krauss' grid og medierefleksioner og feministiske læsninger.......Artiklen om Kirstine Vaabens kunst er fænomenologisk analyserende hvor værkerne - installationer, skulpturer, fotografier og collager - sættes ind i en kunstteoretisk diskussion udspændt mellem Rosalind E. Krauss' grid og medierefleksioner og feministiske læsninger....

 15. Det elektroniske kvarter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rüdiger, Bjarne; Tournay, Bruno

  2005-01-01

  Projektets fokus har været, hvordan forskellige digitale redskaber, især internettet, kan anvendes til og forbedre borgerinddragelsen i byfornyelses- og byudviklingsprojekter. En af projektets konklusioner er, at brugen af ny teknologi kan skabe nye muligheder i samarbejdet mellem fagfolk og bebo...

 16. Det halvt dolda

  OpenAIRE

  Åberg, Elina

  2015-01-01

  I projektet utformas ett hotell med 34 rum i utkanten av den lilla historiska staden Mariefred, som ligger vid Mälaren 65 km från Stockholm. Hotellet utgörs av en kvadratisk volym med tegelfasad och avfasat hörn, belägen på en platt tomt intill museijärnvägen. Staden domineras i fonden av Gripsholms slott, och hotellets placering underordnar sig slottet och bevarar viktiga siktlinjer. Programmet innehåller utöver centrala funktioner som hotellrum, lobby  och restaurang även en biosalong i bot...

 17. Det boligsociale danmarkskort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter; Ærø, Thorkild

  Regeringen har i de senere år, via Byudvalget, startet en omfattende indsats over for boligsociale problemer i danske boligområder. Denne rapport giver en kortlægning af i hvilke kommuner og i hvilke dele af boligmassen, der især kan forventes boligsociale problemer, fordi der er en høj koncentra......Regeringen har i de senere år, via Byudvalget, startet en omfattende indsats over for boligsociale problemer i danske boligområder. Denne rapport giver en kortlægning af i hvilke kommuner og i hvilke dele af boligmassen, der især kan forventes boligsociale problemer, fordi der er en høj...... koncentration af udsatte befolkningsgrupper, som udstødte fra arbejdsmarkedet, personer med lav indkomst, enlige forsørgere og indvandrere, eller fordi der er en stor fraflytning. Rapporten søger at belyse nogle af årsagerne til de boligsociale problemer ved at sammenkæde dem med kommunernes generelle situation...

 18. Det medialiserede museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rudloff, Maja

  2013-01-01

  Over the past two decades, digital technologies have gained a greater and more important role in communication and dissemination of knowledge by museums. This article argues that the digitization of museum communication can be viewed as a result of a mediatization process that is connected...... to a cultural-political and museological focus on digital dissemination, in which user experience, interactivity, and participation are central concepts. The article argues that the different forms of communication, representation, and reception offered by digital media, together with the interactive and social...... of museum visiting has been transformed and somewhat adapted to new media-created forms of communication and action. From a more general perspective, the article may be regarded as a contribution to a continuous discussion of the role museums must play in a mediatized society....

 19. Det systemteoretiske interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  la Cour, Anders; Knudsen, Morten; Thygesen, Niels Thyge

  Inden for samfundsvidenskaben ser vi et stigende antal analyser, der trækker på et systemteoretisk iagttagelsesprogram. Problemet er, at disse analyser sjældent gør sig spørgsmålet om dataproduktion klart. Og hvis analyserne anvender interviewmetoden, så udelades refleksioner over interviewet som...

 20. Det hepatopulmonale syndrome

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eibye, Simone Bendix; Christensen, Erik

  2016-01-01

  The hepatopulmonary syndrome (HPS) - a complication of liver disease - seems to be underdiagnosed, probably because of decreased awareness. HPS consists of the triade liver disease, intrapulmonary vascular dilatation and as a consequence arterial hypoxaemia. No medical therapy has proven effectiv...... perhaps with the exception of garlic, which has been effective in one controlled clinical trial. However, liver transplantation seems to improve HPS in most cases. Liver patients with unexplained hypoxaemia should be investigated for HPS....

 1. Det dynamiske drama

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Magnus Tessing

  2006-01-01

  Artiklen behandler forskydningerne i Jan Kotts tre læsninger af A Midsummer Night's Dream fra hhv. 1964 ('Titania and the Ass's Head'), 1981 ('The Bottom Translation') og 1993 ('Bottom and the Boys'). Da de er skrevet på baggrund af forskellige historiske situationer, repræsenterer de tre essays ...

 2. Det globale arbejdsmarkeds udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Navrbjerg, Steen Erik

  2008-01-01

  Fem virksomhedscases fra Samarbejdsnævnets årsrapport viser samstemmende, at Samarbejdsudvalgene spiller en hovedrolle i den koordinerende indsats mellem virksomhed, myndigheder og andre aktører - boligudlejere, banken, lokalbefolkningen - når udenlandsk arbejdskraft kommer til landet. På samme m...

 3. Det Kongelige Puslespil

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  3D modeller og animation af vikingetidens Jelling, baseret på bl.a. udgravningsdata fra Jellingprojektet. Gennemgang af vikingesamfundet og en beskrivelse af de to runesten i Jelling, en kronologisk gennemgang af udgravningerne fra 2008, samt indklip fra historien om Harald Blåtands bedrifter...

 4. Cannabismisbrug og dets konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wøien, Vidar-André; Horwitz, Henrik; Høgberg, Lotte Christine Groth

  2015-01-01

  Cannabis is the world's most popular illicit drug, and around half of all Danes have tried it at least once. In this paper we review the pharmacodynamic and pharmacokinetic properties of cannabis. We also discuss the treatment of cannabis intoxication and present data from The Danish Poison...

 5. Det ligger i luften

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitmøller, Anders; Lauring, Jakob; Jonsen, Karsten

  2011-01-01

  Multikulturelle virtuelle teams er en udbredt samarbejdsform i større danske virksomheder, specielt til løsning af videns intensive og kreative opgaver. Som leder kan man umiddelbart opnå fleksibilitet og besparelser ved brug af virtuelle teams, men desværre bliver disse fordele ofte spoleret af ......’ medier, såsom telefon og videokonference, ikke altid er effektive til kreative opgaver, da sproglig og kulturel friktion kan forøges ved brug af disse. De forskningsmæssige implikationer af studiet diskuteres, og ledelsestiltag, som imødegår disse udefordringer udfordringer, belyses....

 6. Det digitale imperativ

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Sisse Siggaard

  2014-01-01

  impact human relations and the ‘structure of feeling’ (Berry, 2012). Four emergent themes are analysed based on Facebook data produced by 73 young participants (ages 20-24) in a digital humanities university course (2013). The themes are: Facebook Friends, Events, Self-Profiling and Stalking. Two concept...... pairs guide the analyses: ‘connectedness and connectivity’ (van Dijck, 2013) and ‘visibility and surveillance’ (Bucher, 2012). Tensions are identified between interpersonal norms and the impact of Facebook data streams relative to friendship, credibility, accountability, prestige, self...

 7. Det Frie Partnervalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi; Christiansen, Connie Carøe

  2005-01-01

  Etniske minoritetsunges forældre - især de muslimske - fremstilles i dag gennemgående som de unges modstandere i deres pardannelsesproces. Interview med unge dokumenterer i stedet et udbredt ønske om at have forældrene som medspillere i processen, hvormed de fraskriver sig den helt individualiser...

 8. Det hepatopulmonale syndrome

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eibye, Simone; Christensen, Erik

  2016-01-01

  The hepatopulmonary syndrome (HPS) - a complication of liver disease - seems to be underdiagnosed, probably because of decreased awareness. HPS consists of the triade liver disease, intrapulmonary vascular dilatation and as a consequence arterial hypoxaemia. No medical therapy has proven effective...

 9. Det Rene Vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik Tækker

  2014-01-01

  Bogen er en mere letlæselig udgave af min ph.d. afhandling, der handler om hvordan sprøjtegifte kan fjernes fra drikkevand. I bogen første del undersøges en række spørgsmål såsom hvor vores vand kommer fra, hvor meget vi bruger og hvor stort problemet med sprøjtegifte i drikkevandet er i Danmark......? Dette ligger grunden for den sidste del af bogen, der omhandler ph.d. afhandlingens forskningsresultater....

 10. Det aktive menneskes triumf?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mathias Herup

  2015-01-01

  This article analyses the system of categorisation currently used for describing and labelling social assistance recipients in Denmark as either qualified or not qualified for work. Rather than studying concrete situations, where ‘clients’ meet ‘system’, the article offers instead an analysis...... the article describes this transformation of the categorisation system by drawing on an archive of relevant governance documents – first and foremost documents from Ministries directed at front workers and imposing them to categorise the unemployed according to certain logics. Theoretically the article...

 11. Det velduftende plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elle, Jens Christian

  2007-01-01

  of self-management and re-embedding of working tasks is taking shape. The comprehension of crises and the social imagination that finds expression in the empirical material indicates an un-unfolded social reason in public planning. The primary problem formulation takes its point of departure...... of the delicious smelling nursing home was created and promoted in public. In the first part of the dissertation light will be thrown on the modernisation of public sector catering. Through a critical reading of reports about the public sector catering the last 25 years, a number of central dynamic...

 12. Network technology for depot modernization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hostick, C.J.

  1990-12-01

  This report was prepared by the Pacific Northwest Laboratory to summarize existing and emerging information system technology and standards applicable to Depot System Command (DESCOM) modernization efforts. The intent of this summarization is to provide the Revitalization of Army Depots for the Year 2000 (READY 2000) team a clear understanding of the enabling information system technologies required to support effective modernization activities. Much of the information contained in this report was acquired during the last year in support of the US Army Armament, Munitions, and Chemical Command (AMCCOM) Facility Integrated Manufacturing Management System (FIMMS) project at PNL, which is targeting the modernization of plant-wide information systems at Army Ammunition Plants. The objective of information system modernization is to improve the effectiveness of an organization in performing its mission. Information system modernization strives to meet this objective by creating an environment where data is electronically captured near the source and readily available to all areas of the organization. Advanced networks, together with related information system technology, are the enabling mechanisms that make modern information system infrastructures possible. The intent of this paper is to present an overview of advanced information system network technology to support depot modernization planners in making technology management decisions. Existing and emerging Open System Interconnection (OSI) and Government Open System Interconnection Profile (GOSIP) standards are explained, as well as a brief assessment of existing products compliant with these standards. Finally, recommendations for achieving plant-wide integration using existing products are presented, and migration strategies for full OSI compliance are introduced. 5 refs., 16 figs. (JF)

 13. Montreal Modern: Retro Culture and the Modern Past in Montreal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristian Handberg

  2015-03-01

  Full Text Available Through analyses of the retro scenes in Montreal, Canada, the article discusses retro culture's role as cultural memory. It is shown how Montreal's cultural identity is formed by memories of modern culture such as the Red-light and Sin City reputation of the illicit nightlife of the 1940s and 1950s, and the space age modernism of the 1960s following the Expo 67 and Quebec's Quiet Revolution. This is reflected in the city's thriving retro culture through the study of two groups of retro shops. In circulating specific memories and objects in a specific context, retro is an important negotiation of the past in the present. Especially, it is stated that the retro culture displays "local accents" and a new focus on the specificities of modern culture giving a revaluation to a previously overlooked identity such as the Quebecit.

 14. Gellnerovo pojetí modernity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Musil

  2017-10-01

  Full Text Available Gellner’s theory of modernity is a complex structure, it matured several decades and during this process he modified some of its elements. The following interpretation of his theory is based on the analysis of three pillars of his thought, first on his epistemological axioms, second on his concept of philosophy of human history and third on his conception of social theory. Gellner’s theory of knowledge is a cluster composed of classical empiricism, kantian rationalism, enriched by weberian understanding of historical modifications of rationalism in modern times. Gellner adds to these two pillars his concept of cultural perspectivism and his interpretation of evolutionism, so called truncated evolutionism that concentrates on the emergence of modernity. Gellner’s philosophy of history is based on his analysis of interaction between three basic functional entities of all human societies: economy, power, knowledge. Gellner rather carefully analyzed as well the relationship between the role of material and ideational factors in human history, and between sociological analyses based on causal. In his view sociology has to use both approaches. Gellner is stressing the fact that to the most important elements of modernity belongs science, but at the same time he is fully aware of the fact that science can not tell us “what to do”. Here he follows Max Weber’s thesis on the disenchantment as an element of modernity.

 15. Sustainability in Modern Art Museums

  DEFF Research Database (Denmark)

  Campolmi, Irene

  2013-01-01

  The paper analyzes the concept of sustainability in European governmental museum policies. It takes into consideration great modern art museums, particularly Tate Modern. On the one hand, the issue of sustainability is linked to art museums inasmuch these institutions operate for the sustainable...... to their eligibility for funding and it is indeed an economic rather than a cultural issue. Though, modern art museums’ sustainability relies not only in developing economic and environmental strategies but mostly in creating cultural policies that favor art museums in accomplishing same tasks but from different...... curatorial and managerial perspectives. A long-term sustainable museum model steps beyond Foucault’s notion that art museums are “heterotopy”, i.e. spaces that present art as an alternative phenomenon outside reality. On the contrary, a sustainable model for museums acts as “archètopy”, i.e. a space (tòpos...

 16. Modern measurements fundamentals and applications

  CERN Document Server

  Petri, D; Carbone, P; Catelani, M

  2015-01-01

  This book explores the modern role of measurement science for both the technically most advanced applications and in everyday and will help readers gain the necessary skills to specialize their knowledge for a specific field in measurement. Modern Measurements is divided into two parts. Part I (Fundamentals) presents a model of the modern measurement activity and the already recalled fundamental bricks. It starts with a general description that introduces these bricks and the uncertainty concept. The next chapters provide an overview of these bricks and finishes (Chapter 7) with a more general and complex model that encompasses both traditional (hard) measurements and (soft) measurements, aimed at quantifying non-physical concepts, such as quality, satisfaction, comfort, etc. Part II (Applications) is aimed at showing how the concepts presented in Part I can be usefully applied to design and implement measurements in some very impor ant and broad fields. The editors cover System Identification (Chapter 8...

 17. LIBRARIES, SCHOOLS AND MODERN AGE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borjanka Trajković

  2016-04-01

  Full Text Available For centuries the role of the library was defined as a warehouse of books. Now, in the 21st century, the library is facing perhaps the biggest challenge – its physical survival. The role of librarians is re-branded to reflect their expertise as curators of content and reliable navigators in an evergrowing ocean of information - in any format they might exist. The future libraries shall be open to all the new ideas on how to work better and accept the new technologies. On the one hand, they must recognize the need to change their methods, but on the other hand - to preserve the continuity of their objectives and mission. The new era requires modern models of learning and the attractiveness of the curricula, that is, a modern education system that shall adapt the curricula to the needs of modern society and reconcile centuries of man's need for knowledge, reading books and education in general with the new technologies.

 18. Modern problems in insurance mathematics

  CERN Document Server

  Martin-Löf, Anders

  2014-01-01

  This book is a compilation of 21 papers presented at the International Cramér Symposium on Insurance Mathematics (ICSIM) held at Stockholm University in June, 2013. The book comprises selected contributions from several large research communities in modern insurance mathematics and its applications. The main topics represented in the book are modern risk theory and its applications, stochastic modelling of insurance business, new mathematical problems in life and non-life insurance, and related topics in applied and financial mathematics. The book is an original and useful source of inspiration and essential reference for a broad spectrum of theoretical and applied researchers, research students and experts from the insurance business. In this way, Modern Problems in Insurance Mathematics will contribute to the development of research and academy–industry co-operation in the area of insurance mathematics and its applications.

 19. Thermal bridges of modern windows

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place; Møller, Eva B.; Nielsen, Anker

  2013-01-01

  if the window has an U-factor of 1 W/(m2·K) or lower. This paper describes the development of modern, energy efficient Danish windows with reduced thermal bridges. It focuses on materials, geometry, and sealing of window panes based on a literature review. Examples of modern windows are presented. Experience...... been an important driver for the development of new window solutions in Denmark, increasing the inner-surface temperature at the sealing of window panes. However, it will not stop complaints fromconsumers, as this temperature is calculated under standardized conditions. Increasing requirements...

 20. Modern differential geometry for physicists

  CERN Document Server

  Isham, C J

  1989-01-01

  These notes are the content of an introductory course on modern, coordinate-free differential geometry which is taken by the first-year theoretical physics PhD students, or by students attending the one-year MSc course "Fundamental Fields and Forces" at Imperial College. The book is concerned entirely with mathematics proper, although the emphasis and detailed topics have been chosen with an eye to the way in which differential geometry is applied these days to modern theoretical physics. This includes not only the traditional area of general relativity but also the theory of Yang-Mills fields

 1. AYURVEDA AND MODERN HEALTH EDUCATION

  Science.gov (United States)

  Ovelil, Bernd Pflug

  1982-01-01

  Ayurveda is prevention in itself. It is not necessary for Ayurveda to develop a comprehensive structure of preventive approaches as it is found in modern health education. On the other hand has Ayurveda not modernized its preventive principles according to the present living and working conditions of the people. It is so far not understood as integral part of the socio-economic development of the country. This has saved Ayurveda to become part of the highly structured and bureaucratic form of health care and health education- at the expense of not being consulted by others when working on a social health oriented development strategy. PMID:22556952

 2. Viticulture modernization program – Modervitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  da Silva Protas José Fernando

  2015-01-01

  Full Text Available The Modernization Program of the Brazilian Viticulture is focused on establishing criteria, mechanisms and policies that support the implementation of a policy able to promote the restructuring/modernization of physical and technological base of wine production (grape production and winery (juice preparation grape, wine and other derivatives of grape and wine, on traditional wine regions of Brazil, it being understood that with this, this segment of the wine sector, which is characterized by a strong bond with the family farm, achieve quality levels and sustainable competitiveness.

 3. Modern control room for AHWR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Verghese, Clement C.; Joseph, Jose; Biswas, B.B.; Patil, R.K.

  2005-01-01

  Advanced Heavy Water Reactor (AHWR) is a next generation nuclear power plant being developed by Bhabha Atomic Research Centre. A modern control room has been conceived for operation and monitoring of the plant in tune with the advanced features of the reactor. A state of the art C and I architecture based on extensive use of computers and networking has been conceived for this plant. This architecture enables the implementation of a fully computerised operator friendly control room with soft HMIs. Features of the modern control room and control room and concept of soft HMI based operator interfaces have been described in the paper. (author)

 4. An introduction to modern cosmology

  CERN Document Server

  Liddle, Andrew

  2015-01-01

  An Introduction to Modern Cosmology Third Edition is an accessible account of modern cosmological ideas. The Big Bang Cosmology is explored, looking at its observational successes in explaining the expansion of the Universe, the existence and properties of the cosmic microwave background, and the origin of light elements in the universe. Properties of the very early Universe are also covered, including the motivation for a rapid period of expansion known as cosmological inflation. The third edition brings this established undergraduate textbook up-to-date with the rapidly evolving observation

 5. Radio Propagation into Modern Buildings

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodriguez Larrad, Ignacio; Nguyen, Huan Cong; Jørgensen, Niels T.K.

  2014-01-01

  Energy-efficient buildings are gaining momentum in order to comply with the new energy regulations. Especially in northern cold countries, thick reinforced walls and energy-efficient windows composed of several layers of glass plus metal coating are becoming the de facto elements in modern building...... constructions. These materials are used in favor of achieving a proper level of thermal isolation, but it has been noticed that they can impact heavily on radio signal propagation. This paper presents a measurement-based analysis of the outdoor-to-indoor attenuation experienced in several modern constructions...

 6. Special issue introduction: Ecological modernization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Massa, Ilmo; Andersen, Mikael Skou

  2000-01-01

  The contributions to this special issue of the Journal of Environmental Policy and Planning stem from an international conference on ecological modernization that took place at the Department of Social Policy of the University of Helsinki, Finland, in late 1998. They have been selected, among other...... reasons, for their possible contribution to conceptual understanding and clarification. While recent publications have explored the implications of ecological modernization in different settings (Mol & Sonnenfeld, 2000), here we try to put the concept under the microscope again, in the hope of clarifying...

 7. Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, Maria

  2013-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er sensitiv responsivitet i barnehagen, og jeg har undersøkt hvordan profesjonelle omsorgsgiveres relasjoner til enkeltbarn får innvirkning på omsorgen. Problemstillingen er som følger: Hvordan påvirkes den profesjonelle omsorgen i barnehagen av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse med en hermeneutisk tilnærming, bygget på en sosialkonstruktivist...

 8. "Modern Portuguese" and The Narration of Brazil

  Science.gov (United States)

  Milleret, Margo

  2016-01-01

  "Modern Portuguese: A Project of the Modern Language Association" was a package of film strips, prerecorded tapes, an instructor's manual, and a textbook first published by Knopf in 1971. It followed the model established by "Modern Spanish" that was also a project of the Modern Language Association (MLA) published in 1960.The…

 9. Modern Trends in Inorganic Chemistry

  Indian Academy of Sciences (India)

  Administrator

  The series of symposia on 'Modern Trends in Inorganic Chemistry' (MTIC), which began in 1985 at the Indian Association for Cultivation of Science, Calcutta has evolved into a forum for the Inorganic Chemistry fraternity of the country to meet every two years and discuss the current status and future projections of research in.

 10. Christian Responses to Modern Slavery

  OpenAIRE

  Reaves, Jayme

  2007-01-01

  Exhibited at the second Glucksman Memorial Symposium on June 13th 2007 This research project explores the theological and ethical issues around modern slavery and movements to abolish it. Topics include: human trafficking; human rights; racism; theological language and doctrines; Christian ethics, values and social practice.

 11. International Journal of Modern Anthropology

  African Journals Online (AJOL)

  Journal Homepage Image. Some recent rigorous studies in anthropological research begin to provide new conclusions against some classic questionable considerations and /or show increasing tendency to do some syntheses of multidisciplinary data. The revelation of these two events marks the birth of a modern ...

 12. Alternative Modernities for Colonial Korea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steven Lee

  2016-06-01

  Full Text Available Sunyoung Park. The Proletarian Wave: Literature and Leftist Culture in Colonial Korea, 1910–1945. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2015. 348 pp. $50 (cloth. Vladimir Tikhonov. Modern Korea and Its Others: Perceptions of the Neighbouring Countries and Korean Modernity. London: Routledge, 2016. 218 pp. $160 (cloth. It has become a global scholarly undertaking: how to rethink modernity so as to decouple it from Westernization (Chakrabarty 2000. Strategies have included foregrounding the plurality of history to disrupt linear progress; positing non-Western centers of modernity in, say, Moscow or Shanghai; and tracing anticolonial circuits connecting Asia to Africa to Latin America. The two recent books under review here add colonial-era Korea to such far-reaching discussions by situating the country across national boundaries. Interestingly, one connecting thread here is the alternative world system provided by the interwar, Soviet-oriented Left. The result is an unsettling of binaries that subsequently became entrenched during the Cold War: for example, north-south, socialist-nationalist, and, for literature, realist-modernist. But more broadly, pervading both books is the sense that history could have turned out differently—that revisiting northeast Asia’s porous borders in the early twentieth century reveals the Korean peninsula’s lost, internationalist potential...

 13. Modernizing Information Training in China.

  Science.gov (United States)

  Campbell, Harry

  1985-01-01

  Discusses strains on China's existing library resources and personnel as affected by modernization, growth of foreign literature collections, Chinese publishing expansion, and increase in educated population. Training facilities available in Beijing and Shanghai, activities of national information college at Wuhan University, and opportunities for…

 14. Modern chemistry of nitrous oxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Leont'ev, Aleksandr V; Fomicheva, Ol'ga A; Proskurnina, Marina V; Zefirov, Nikolai S

  2001-01-01

  Modern trends of the chemistry of nitrous oxide are discussed. Data on its structure, physical properties and reactivity are generalised. The effect of N 2 O on the environment and the possibility of its utilisation are considered. Attention is focused on the processes in which the oxidising potential of nitrous oxide can be employed. The bibliography includes 329 references.

 15. Modern Organization of Entrepreneurial Business

  OpenAIRE

  Liudmila Rosca-Sadurschi

  2013-01-01

  This article gives the notion of "entrepreneurial business" and is compared to "business inovations". It analyzes the advantages of these two notions. Modern methods are presented and analyzed to develop an innovative business through reengineering, incubators, business centers, clusters and others. It is also considered the experience of the Danube in practicing these organizational arrangements to develop business.

 16. Modern architecture as cultural heritage

  NARCIS (Netherlands)

  Jonge, de W.

  1996-01-01

  Most visitors to Estonia will be charmed by Tallinn's medieval centre, where one can linger in an atmosphere of the Hanseatic Age. However, Estonia has some remarkable examples of modern architecture that date from its first period of independence onwards. The House of Parliament, designed by

 17. Sport, Modernity, and the Body

  NARCIS (Netherlands)

  Besnier, N.; Brownell, S.

  2012-01-01

  Over the past three decades, the important role that anthropological theory has bestowed on the body, modernity, nationalism, the state, citizenship, transnationalism, globalization, gender, and sexuality has placed sports at the center of questions central to the discipline. New approaches to the

 18. Post-Modern Software Development

  Science.gov (United States)

  Filman, Robert E.

  2005-01-01

  The history of software development includes elements of art, science, engineering, and fashion(though very little manufacturing). In all domains, old ideas give way or evolve to new ones: in the fine arts, the baroque gave way to rococo, romanticism, modernism, postmodernism, and so forth. What is the postmodern programming equivalent? That is, what comes after object orientation?

 19. Children and Modern Day Slavery

  African Journals Online (AJOL)

  DrNneka

  It decries the varied proliferation of Child Slavery to this modern day .... Children are forced to work long hours in mines for little to no pay. They toil in 24 ..... of child in mines, quarries and mechanical and engineering workshops, imposition of.

 20. Modern accelerators in ancient Rome

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1988-01-01

  For the first time, the achievements and hopes of the broad European accelerator community were brought together in a European Particle Accelerator Conference, held in Rome in June. Ranging from the vast machines at CERN to the small medical accelerators operating in thousands of hospitals, the programme underlined how modern civilization has benefited from the ability to handle charged particle beams

 1. Modern therapy of anogenital warts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Khryanin

  2015-01-01

  Full Text Available Modern views on human papilloma virus are presented. Actual approaches to diagnostics and treatment of patients with anogenital warts are discussed. Clinical cases of high efficiency of Imiquimodum (Keravort in treating anogenital warts of men and women are illustrated.

 2. Retraining the Modern Civil Engineer.

  Science.gov (United States)

  Priscoli, Jerome Delli

  1983-01-01

  Discusses why modern engineering requires social science and the nature of planning. After these conceptional discussions, 12 practical tools which social science brings to engineering are reviewed. A tested approach to training engineers in these tools is then described. Tools include institutional analysis, policy profiling, and other impact…

 3. Introduction: Occulture and Modern Art

  NARCIS (Netherlands)

  Bauduin, T.M.

  2013-01-01

  Brief introduction to this issue. Various exhibitions in the past few decades have shown that Western spirituality in general and occultism in particular have played an important role in modern art. Christopher Partridge’s concept of "occulture" serves well as an analytical tool for exploring the

 4. Chaos Theory and Post Modernism

  Science.gov (United States)

  Snell, Joel

  2009-01-01

  Chaos theory is often associated with post modernism. However, one may make the point that both terms are misunderstood. The point of this article is to define both terms and indicate their relationship. Description: Chaos theory is associated with a definition of a theory dealing with variables (butterflies) that are not directly related to a…

 5. Modern accelerators in ancient Rome

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1988-09-15

  For the first time, the achievements and hopes of the broad European accelerator community were brought together in a European Particle Accelerator Conference, held in Rome in June. Ranging from the vast machines at CERN to the small medical accelerators operating in thousands of hospitals, the programme underlined how modern civilization has benefited from the ability to handle charged particle beams.

 6. Modern Poetry in the Classroom.

  Science.gov (United States)

  Hyndman, Roger, Ed.

  Individual approaches to the reading and study of 14 modern poems that have proved their worth and appeal to adolescents are offered in this publication. The poems--by such poets as Marianna Moore, Stephen Spender, W.H. Auden, Wallace Stevens, and Robinson Jeffers--are reprinted; and each is followed by a discussion in which a high school teacher…

 7. Sexism in modern American society

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ibraeva B. M.

  2016-12-01

  Full Text Available the authors of the article consider that modern life is still full of various stereotypes. One of the most controversial questions in this article is the issue of discrimination against women in contemporary American society, and it is hard to believe, because this country claims to be a main guarantor of the human rights and freedoms.

 8. Retrospective and modern views on modernization and alternative modernization components of shinto and zen buddhism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Y. Y. Medviedieva

  2016-03-01

  Full Text Available The article is devoted to the ratio of modernization and counter modernizing key components of Japan and religions (partly introduced Christianity. The author concludes that the various components of the religious consciousness of the Japanese were kontratetycal on two main elements that form the basis of modern Western culture Japanese resistance and cause upgrade. First, science and technology, working on the basis of the laws of nature, which are opposed to the supernatural and the metaphysical world. Secondly, expressed individualism and atomism as hypertrophic respect for the human person, liberal nadzoseredzhenist to a person who undermines the consolidation of corporate social society. Japanese culture in the past was oriented toward modernization, but progress has been very slow. Moreover, in this process, Japan was much more conservative because in Japanese society regulatory institutions of the army, religion and industrial corporations can be considered a kind of constants which not only can be adapted to the modernization of Euro-American style, as suggested selection of authentic script compatible, especially with life values corporatism and solidarity. It is in this dimension of modernization projects related to Christian proselytism, as were «frustrated.» The reason for this breakdown can be considered inherence religion with social cohesion, its actual merging of social institutions, as well as hidden mahizm skepticism and religious outlook that combines Shinto, Confucian and Zen Buddhist elements. Since modernization in Christianity included the distinction darkened minds clerical era and «enlightened enlightenment» of consciousness era of modern times, it is this dichotomy allowed to oppose religious «ignorance» and scientific «enlightenment», the clergy and secular intellectuals, universities and intellectual clubs as a medium spreading the ideology of the bourgeoisie and monasteries as centers of religious clericalism

 9. Modern Italian libraries – between tradition and modernity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Adamiak

  2011-01-01

  Full Text Available For centuries, lands currently belonging to the Republic of Italy boasted the greatest and the most illustrious libraries in Europe. From the Middle Ages to Renaissance, they developed extensively and were dominant in the Old World. The present article, however, concentrates on modern Italian libraries and provides an extensive review of their functioning today. The following issues are covered in the discussion: types of libraries and their cooperation, legal circumstances, the activity of national libraries, library associations and their initiatives and projects aimed at utilization of state-of-the-art IT infrastructures in librarianship. The article also emphasizes strong and weak points of Italian librarianship and ponders on the following: What is the role of Italian libraries today when they are evidently past their prime times? Can the libraries in question meet the requirements of modern times?

 10. Self-Orientalization: Modernity Within Ourselves or Internalized Modernization

  OpenAIRE

  Bezci, Bünyamin; Çiftci, Yunus

  2014-01-01

  After Said’s concept of orientalism had been widely recognized within political literature, this term has developed its content productively to explain Eastern Societies’ relation with modernity. Rather than being used in terms of East-West dichotomy, the term has gained new meanings as self-orientalization of Eastern Societies. In this study, the first section analyzes boundaries of the term. The second section discusses world of meaning’s locational scope of self-orientalization through nat...

 11. DET UFERDIGES KRAFT” SOM LITTERÆR VERDI HOS KNUT HAMSUN OG KARL OVE KNAUSGÅRD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sissel Furuseth

  2016-04-01

  Full Text Available In the essay “Sjelens Amerika” [“The America of the Soul”], Karl Ove Knausgård claims that the reason why we still perceive Knut Hamsun’s novels as fresh and present is because they display our own modern world in its very creation, at a time when it was full of “the power of the unfinished” and not yet stiffened in accomplished systems. In this article, I argue that the idea of “the power of the unfinished” is an aesthetic category describing the core of a poetics common to Knausgård and Hamsun.

 12. Modern I and C systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Graf, A.

  1997-01-01

  The most important innovation stages of electronic I and C systems are summarized. The TELEPERM XS serves as the example to demonstrate the design of modern I and C systems as well as the use of computer-based tools. The paper explains the conditions of use of these tools during future system operation. By a comparative evaluation it is shown that the modernization of I and C systems brings not only increased reliability but also essential simplifications in operation as well as cost savings. Typical applications of the TELEPERM XS are in safety systems for reactor protection, and in the Engineered Safety Feature Actuation System. This is why, in conclusion, the author briefly refers to the design-based protection against systematic failures, which is a requirement of the nuclear safety engineering codes. (orig./CB) [de

 13. A Gnostic Critic of Modernity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cahana, Jonathan

  2017-01-01

  newly discovered texts from Nag Hammadi, as a well-spring of ideas that can be used to heal modernity. Through the application of Gnosticism, Jonas was able to lay bare not only the nihilism lurking in Martin Heidegger’s Being and Time, but also the philosophical shortcomings that were to culminate...... in Heidegger’s later “paganism” and his interrelated alliance with Nazism. Furthermore, I exemplify how Jonas reemployed Gnosticism again in his later years to critique modern scientific nihilism. The conclusion illustrates how Jonas employed to the utmost the threefold potential of this renegade late......-antique religion: Gnosticism’s extravagant metaphysics; its suspicion of nature and fate; and its refusal of utter nihilism....

 14. [Modernity in dreams and myths].

  Science.gov (United States)

  Scopelliti, Paolo

  2009-01-01

  The very presence of myths in psychoanalysis raises questions about their scientific status: that leads to reconsider the whole issue of Freudian mythology in a non-medical manner, by envisaging it in the more general context of modern myths, both political and artistic. Special attention is then paid to Surrealism, as the only avant-garde movement at the same time focused on psychoanalysis and politics: the role played by dreams in foundering myths is examined in both Surrealism and psychoanalysis. Surrealistic myths, such as Dalí's Grand Paranoïaque Comestible, finally prove to be so non-oedipian as the Nazi Ubermensch myth; nevertheless, their comparison with Freudian mythology points out their common origin, as they all fulfilled the need of the mass society for a modern myth, able to express his deeply renewed self-awareness.

 15. Max Planck and modern physics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoffmann, Dieter

  2010-01-01

  Max Planck (1858-1947) is according to the words of Max von Laue the ''father of quantum physics''. This characteristic has until today continuance, although Planck stood for long time sceptically in front of his quantum hypothesis and so became a revolutionary in spite of his wishes. Eclipted by this pioneer role of the scholar for the foundation of the quantum theory are the numerous further works of the scholer, by which he has in many other fields provided eminent things. Starting with his fundamental contribution to thermodynamics, which make him to an excellent researcher of the field, until the works in the early history of relativity theory and the promotion of the young Einstein, which let him become also to a pioneer of the second central pillar of modern physics. The present collection attempts to show the whole spectrum of the physical works of Max Planck and his role in the formation of modern physics. [de

 16. Modern Thermodynamics with Statistical Mechanics

  CERN Document Server

  Helrich, Carl S

  2009-01-01

  With the aim of presenting thermodynamics in as simple and as unified a form as possible, this textbook starts with an introduction to the first and second laws and then promptly addresses the complete set of the potentials in a subsequent chapter and as a central theme throughout. Before discussing modern laboratory measurements, the book shows that the fundamental quantities sought in the laboratory are those which are required for determining the potentials. Since the subjects of thermodynamics and statistical mechanics are a seamless whole, statistical mechanics is treated as integral part of the text. Other key topics such as irreversibility, the ideas of Ilya Prigogine, chemical reaction rates, equilibrium of heterogeneous systems, and transition-state theory serve to round out this modern treatment. An additional chapter covers quantum statistical mechanics due to active current research in Bose-Einstein condensation. End-of-chapter exercises, chapter summaries, and an appendix reviewing fundamental pr...

 17. Fundamentals of modern unsteady aerodynamics

  CERN Document Server

  Gülçat, Ülgen

  2016-01-01

  In this book, the author introduces the concept of unsteady aerodynamics and its underlying principles. He provides the readers with a comprehensive review of the fundamental physics of free and forced unsteadiness, the terminology and basic equations of aerodynamics ranging from incompressible flow to hypersonics. The book also covers modern topics related to the developments made in recent years, especially in relation to wing flapping for propulsion. The book is written for graduate and senior year undergraduate students in aerodynamics and also serves as a reference for experienced researchers. Each chapter includes ample examples, questions, problems and relevant references.   The treatment of these modern topics has been completely revised end expanded for the new edition. It now includes new numerical examples, a section on the ground effect, and state-space representation.

 18. Modern Engineering : Science and Education

  CERN Document Server

  2016-01-01

  This book draws together the most interesting recent results to emerge in mechanical engineering in Russia, providing a fascinating overview of the state of the art in the field in that country which will be of interest to a wide readership. A broad range of topics and issues in modern engineering are discussed, including dynamics of machines, materials engineering, structural strength and tribological behavior, transport technologies, machinery quality and innovations. The book comprises selected papers presented at the conference "Modern Engineering: Science and Education", held at the Saint Petersburg State Polytechnic University in 2014 with the support of the Russian Engineering Union. The authors are experts in various fields of engineering, and all of the papers have been carefully reviewed. The book will be of interest to mechanical engineers, lecturers in engineering disciplines and engineering graduates.

 19. Modern theories of phase transitions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rajaraman, R.

  1979-01-01

  Modern applications of the ideas of phase transitions to nuclear systems and the modern techniques as applied to familiar phase transitions in solid-state physics are discussed with illustrations. The phenomenon of pion condensation in nuclei and neutron stars, is presented as an example of phase transitions in nuclear systems. The central physical ideas behind this subject as well as techniques used to tackle it are broadly summarised. It is pointed out that unlike familiar examples of ferromagnetism or superconductivity, the order parameter here has spatial variation even in the ground state. Possible experimental consequences are discussed. As an example of the second category, the use of renormalisation group techniques in solid state physics is reviewed. The basic idea behind the renormalisation group in the infra-red (thermodynamic) limit is presented. The observed universality and scaling of critical exponents in second order phase transitions is explained in a model-independent way. (auth.)

 20. Modernity and narcissistic personality disorder.

  Science.gov (United States)

  Paris, Joel

  2014-04-01

  Narcissistic personality disorder (NPD) is a trait-based disorder that can be understood as a pathological amplification of narcissistic traits. While temperamental vulnerability and psychological adversity are risk factors for NPD, sociocultural factors are also important. This review hypothesizes that increases in narcissistic traits and cultural narcissism could be associated with changes in the prevalence of NPD. These shifts seem to be a relatively recent phenomenon, driven by social changes associated with modernity. While the main treatment for NPD remains psychotherapy, that form of treatment is itself a product of modernity and individualism. The hypothesis is presented that psychological treatment, unless modified to address the specific problems associated with NPD, could run the risk of supporting narcissism. PsycINFO Database Record (c) 2014 APA, all rights reserved