WorldWideScience

Sample records for schaarste aan transportcapaciteit

 1. Chinese growth held in check

  NARCIS (Netherlands)

  Costa, J.M.; Heuvelink, E.; Botden, N.P.G.

  2003-01-01

  China heeft een enorm potentieel voor groenten en fruitproductie. De bedrijfs- en marktstructuur zijn weinig efficiënt. De kwaliteit van de productieketen voldoet niet aan internationale normen en er is schaarste aan grond en water. Deze problemen moet worden opgelost voordat China een belangrijke

 2. De uitgever aan het woord / 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Huibers, Theo W.C.; Voermans, Koen; van Hoorn, Hedde

  2009-01-01

  Het boek 'De uitgever aan het woord 2009' gaat over de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse uitgeefsector. Het is een jaarlijks repeterend onderzoek dat in 2003 is opgezet door Theo Huibers (Thaesis). Allereerst komen de algemene trends en ontwikkelingen aan bod. Hierbij wordt gekeken naar de

 3. Snuffelen aan Trichoderma

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2011-01-01

  Problemen met groene schimmel in champignon-compost blijven zich voor doen, ondanks alle genomen maatregelen. In een onderzoek van Plant Research International wordt nu getracht, via geurprofielen Trichoderma aggressivum al tijdens het doorgroeien aan te tonen.

 4. Quality improvement in neurology: AAN Parkinson disease quality measures

  Science.gov (United States)

  Cheng, E.M.; Tonn, S.; Swain-Eng, R.; Factor, S.A.; Weiner, W.J.; Bever, C.T.

  2010-01-01

  Background: Measuring the quality of health care is a fundamental step toward improving health care and is increasingly used in pay-for-performance initiatives and maintenance of certification requirements. Measure development to date has focused on primary care and common conditions such as diabetes; thus, the number of measures that apply to neurologic care is limited. The American Academy of Neurology (AAN) identified the need for neurologists to develop measures of neurologic care and to establish a process to accomplish this. Objective: To adapt and test the feasibility of a process for independent development by the AAN of measures for neurologic conditions for national measurement programs. Methods: A process that has been used nationally for measure development was adapted for use by the AAN. Topics for measure development are chosen based upon national priorities, available evidence base from a systematic literature search, gaps in care, and the potential impact for quality improvement. A panel composed of subject matter and measure development methodology experts oversees the development of the measures. Recommendation statements and their corresponding level of evidence are reviewed and considered for development into draft candidate measures. The candidate measures are refined by the expert panel during a 30-day public comment period and by review by the American Medical Association for Current Procedural Terminology (CPT) II codes. All final AAN measures are approved by the AAN Board of Directors. Results: Parkinson disease (PD) was chosen for measure development. A review of the medical literature identified 258 relevant recommendation statements. A 28-member panel approved 10 quality measures for PD that included full specifications and CPT II codes. Conclusion: The AAN has adapted a measure development process that is suitable for national measurement programs and has demonstrated its capability to independently develop quality measures. GLOSSARY

 5. Veel trek, weinig plek en aan snack geen gebrek (column)

  NARCIS (Netherlands)

  MD E.J.M. Wouters

  2008-01-01

  Overgewicht bij jongeren is een groot probleem. Diverse factoren spelen daarbij een rol. Dat zijn kortweg een dosis aanleg en een ongunstige omgeving. Aan aanleg is niet veel te veranderen, aan de omgeving wel.

 6. Outlines of the PBL Working programme 2012; Hoofdlijnen PBL Werkprogramma 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In this note, the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) sketches the outlines of its working programme for 2012. With the intended research in this working programme, PBL aims to contribute to scientific substantiation and evaluation of the Dutch cabinet's policy in a wide range of areas: environment, mobility, space, living, energy, water, food provision, nature, international collaboration, declining population, administrative reforms and international competitive position. The PBL study is aligned to three (of the six) governmental strategic knowledge themes that have been selected for this administrative period, i.e. Dealing with scarcity of resources and space; (2) the competitive position of the Netherlands; (3) Towards a new division of responsibilities among the state and society and a new balance between rights and obligations [Dutch] Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schetst in deze notitie de hoofdlijnen van zijn werkprogramma voor 2012. Met het voorgenomen onderzoek in dit werkprogramma wil het PBL bijdragen aan wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het kabinetsbeleid op een breed scala aan terreinen: milieu, mobiliteit, ruimte, wonen, energie, water, voedselvoorziening, natuur, internationale samenwerking, bevolkingskrimp, decentralisatie, bestuurlijke vernieuwing en internationale concurrentiepositie. PBL-onderzoek sluit aan bij drie (van de zes) rijksbrede strategische kennisthema's die zijn gekozen voor deze kabinetsperiode, te weten: (1) Omgaan met schaarste aan ruimte en grondstoffen; (2) Het concurrentievermogen van Nederland; (3) Naar een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen staat en samenleving en een nieuwe balans tussen rechten en plichten.

 7. Taalbeleid aan finansiële instellings | van Schouwenburg | Southern ...

  African Journals Online (AJOL)

  Beweerde gebrekkige terminologie in die Afrikatale asook die koste verbonde aan die implementering van veeltaligheid is dikwels in die verlede aangevoer as redes waarom kliënte nie in hulle moedertale bedien kan word nie. Uit die navorsing blyk dit dat daar egter 'n verskuiwing aan die plaasvind is waarvolgens die ...

 8. Oriënterend onderzoek naar blootstelling aan stof bij ondervloerders

  NARCIS (Netherlands)

  Vreede, J.A.F. de

  1997-01-01

  In de bouw brengen ondervloerders op het beton een afwerklaag van zandcement aan om elektriciteits- en verwarmingsbuizen te bedekken en een egale ondergrond te verkrijgen. Ondervloerders worden blootgesteld aan een aantal werkomstandigheden, zoals fysiek zware belasting, een slecht klimaat,

 9. De verleiding weerstaan – grenzen aan beiinvloeding van gedrag door de overheid

  NARCIS (Netherlands)

  I.P. van Staveren (Irene); B. Drenth; I.A. Korthagen (Iris); L. van Poppel; J. Zuure

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Nederland beweegt van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving met meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. De vraag dient zich aan of het huidige repertoire aan beleidsinstrumenten van verboden en geboden, van subsidies

 10. Hamburg: privaatrechtelijk paradijsje aan de Aussenalster

  NARCIS (Netherlands)

  Hondius, E.H.

  2005-01-01

  In dit verslag wil ik mij beperken tot een beschrijving van mijn ervaringen aan het Max Planck Institut te Hamburg. Dat instituut telt een kleine honderd 'vaste' juridische onderzoekers, voornamelijk uit Duitsland, maar ook uit Frankrijk, Griekenland, Iran, Italië en Rusland. Nederlandse

 11. U Jóok'ol T'aan, "La salida del habla" U Jóok'ol T'aan, "The Coming Out of Speech"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilario Chi Canul

  2012-01-01

  Full Text Available En este escrito pretendo desarrollar la concepción, la metodología, epistemología, la didáctica y la pedagogía que está detras de U jóok'ol t'aan, "La salida del habla", desde y con las voces de algunas madres mayas, obtenidas mediante una investigación etnográfica que forma parte de mi investigación de tesis "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". Por otro lado, también examino la enseñanza escolarizada de la lengua maya, específicamente el currículo estatal que se emplea para la enseñanza de la lengua maya, y la contrapongo con la adquisición de la misma lengua en las familias para generar caminos hacia una posible interculturalización de la enseñanza de las lenguas indígenas.In this writing I am trying to develop the conception of the methodology, epistemology, didactics and the pedagogy that are standing of the u jóok'ol t'aan, "the exit of the speech", from and with the voices of some Mayan mothers, obtained by means of an ethnographic investigation that comprises of my thesis research, "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". On the other hand, also I try to work and oppose the sent to school education of the Mayan language, specifically the state curriculum that is used for teaching Mayan language, with the acquisition of the same language in the families, to generate ways towards a possible interculturalization of the education of the indigenous languages.

 12. Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens: invloed tarweras op resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.

  1996-01-01

  Eén van de vragen bij het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens is welke invloed het tarweras heeft. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft twee veel gebruikte tarwerassen, Ritmo en Vivant, vergeleken.

 13. Wetenschappelijk onderzoek facility management in Nederland : Nederlandse facility mangagers hebben behoefte aan verdere automatisering

  NARCIS (Netherlands)

  Vogel, W.M.; Wagenberg, van A.F.G.M.

  1991-01-01

  Een nieuw vakgebied dat serieus genomen wil worden, heeft behoefte aan gedegen, marktgericht onderzoek. Om een beeld te krijgen van de huidige situatie, kansen en knelpunten, en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen vraagt het werkveld ondersteuning aan de wetenschap. De wetenschap kan

 14. Werken aan inclusie : Lessen uit zeven proeftuinen

  NARCIS (Netherlands)

  Jeroen Knevel; Prof. dr. Jean Pierre Wilken

  2016-01-01

  Inclusie is een begrip met een hoog ideëel gehalte, waaraan verschillende interpretaties gegeven worden. Een van de meest concrete omschrijvingen vinden we bij Schuurman en Nass (2015) die onder inclusie verstaan: ‘De situatie waarin iemand geen obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de

 15. 1/32 BEHOORT DIE SAAKLIKE OOREENKOMS AAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dr Tanya du Plessis

  vervreem word, kan ook as redes aangemerk word. In Suid-Afrika is daar geen vormvereistes betreffende die saaklike ooreenkoms in die geval van onroerende goed van toepassing nie. In hierdie artikel word die vraag ondersoek of daar in Suid-Afrika enige behoefte aan soortgelyke vormvereistes is. In die beantwoording ...

 16. Adaptation to climate change. Strategy and policy; Aanpassing aan klimaatverandering. Strategie en beleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  The Court of Audit investigated the Dutch 'climate adaptation policy', or the measures taken to adapt to the impacts of climate change Netherlands and thus reduce its vulnerability [Dutch] De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Nederlandse 'klimaatadaptatiebeleid', oftewel naar de maatregelen die worden getroffen om Nederland aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en zodoende minder kwetsbaar te maken.

 17. Aan de slag met honors : praktijklessen uit Europa

  NARCIS (Netherlands)

  Wolfensberger, Marca; Hogenstijn, Maarten

  2015-01-01

  In de brochure ‘Aan de slag met honors’ worden onderzoeksresultaten van het onderzoeksproject Honors in Europe hertaald naar tips voor succesvol en inspirerend honorsonderwijs. De brochure is grotendeels gebaseerd op het boek Talent Development in European Higher Education – Honors programs in the

 18. Duplicaat 24-uurs voedingen 1994, inname aan zink

  NARCIS (Netherlands)

  Loon JW van; Ooik A van; Ritsema R; LAC

  1997-01-01

  Voor het onderzoek naar de dagelijkse inname aan zink via de voeding, inclusief drank en drinkwater werden 123 duplicaten van 24-uurs voedingen verzameld in de regio Utrecht. Twee groepen vrijwilligers werden geselecteerd die, sociaal en qua leeftijd, een zo getrouw mogelijk beeld vormden van de

 19. Snelheidslimieten op het fabrieksterrein van DSM te Geleen : advies uitgebracht aan de Begeleidingscommissie Projekt Verkeersgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  2012-01-01

  De aan de SWOV gestelde vraag luidt: welke snelheidslimiet is voor de twee locaties van DSM in Geleen optimaal? De praktijk leert dat het uitsluitend instellen van een snelheidslimiet er niet toe leidt dat weggebruikers zich aan zo'n limiet zullen houden. Daarom dient te worden toegevoegd de vraag

 20. Reductie van complexiteit binnen IFRS: wie is aan zet?

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, A.; Tahtah, J.

  2012-01-01

  IFRS heeft bijgedragen aan de transparantie van financiële verslaggeving en efficiënte werking van kapitaalmarkten. IFRS wordt echter ook regelmatig bekritiseerd vanwege haar complexiteit. Deze complexiteit ondermijnt de begrijpelijkheid van financiële verslaggeving. In dit artikel gaan we in op een

 1. The Validation of AAN Method Used by Rock Sample SRM 2780

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rina Mulyaningsih, Th.

  2004-01-01

  AAN methods is a non standard testing method. The testing laboratory must be validate its using method to ensure and confirm that it is suitable with application. The analysis of SRM 2780 Hard rock mine waste with 9 replicates has been done to test the accuracy of AAN methods. The result showed that the elements As, Ba, Mn, V, Zn and Na have good accuration were evaluated against the acceptance criteria for accuracy with confidence level 95 %. The elements As, Co, Sc, Cr, Ba, Sb, Cs, Mn, V, Au, Zn and Na have low relative bias between the analyst's value and the target value. The continued testing must be done to test the accuracy of another certificated elements. (author)

 2. Kunnen kinderen symptomen van nicotineafhankelijkheid ontwikkelen door blootstelling aan omgevingsrook?

  NARCIS (Netherlands)

  Schuck, K.; Otten, R.; Engels, R.C.M.E.; Kleinjan, M.

  2016-01-01

  Responses to environmental smoking in never-smoking children: can symptoms of nicotine addiction develop in response to environmental tobacco smoke exposure? Recente studies hebben gesuggereerd dat frequente blootstelling aan omgevingsrook psychologische en gedragsmatige reacties in niet-rokers kan

 3. monumente ter gedagtenis aan lt. kol henning pn pretorius (1844 ...

  African Journals Online (AJOL)

  1844-1897). IN DIE TRANSVAALSE. HOOFSTAD. Kol Dr Jan Ploeger*. 1. Die Agtergrond. Die korps 'Staatsartillerie van die ZA Republiek' se benaming is aan Wet No. 1 van 1896 ontleen en het vanaf sy ontstaan in 1881 'n verwarrende.

 4. Werken aan inclusie: Lessen uit zeven proeftuinen

  OpenAIRE

  Knevel, Jeroen; Wilken, Jean Pierre

  2016-01-01

  Inclusie is een begrip met een hoog ideëel gehalte, waaraan verschillende interpretaties gegeven worden. Een van de meest concrete omschrijvingen vinden we bij Schuurman en Nass (2015) die onder inclusie verstaan: ‘De situatie waarin iemand geen obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de samenleving en specifieke maatregelen voor mensen met een beperking vrijwel niet nodig zijn. Het betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie er als vanzelfsprekend bij hoort, ervaa...

 5. Expositie aan stof, tarwe-allergenen en schimmel alpha-amylase : stand der techniek in ambachtelijke bakkerijen, industriële bakkerijen, meelmaalderijen en bij bakkerijgrondstoffenleveranciers

  NARCIS (Netherlands)

  Pater, N. de; Doekes, G.; Miedema, E.; Goede, H.; Hemmen,J. van; Heederik, D.

  2003-01-01

  Beroepsmatige blootstelling aan meelstof kan leiden tot klachten aan de luchtwegen zoals astma en rhinitis. Deze klachten worden toegeschreven aan de in het stof aanwezige tarwe-allergenen en schimmel alpha-amylase. Het doel van het onderzoek is op basis van de resultaten een taakstelling te

 6. Tijdsbesteding aan televisie in Europese landen : crossnationale vergelijkingen en verklaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Vergeer, Maurice; Coenders, Marcel; Scheepers, Peer

  2008-01-01

  Deze studie richt zich op de verklaring van de tijd die individuen in vijftien landen besteden aan televisiekijken op basis van persoonskenmerken. Ook crossnationale verschillen in het aantal zenders per land en de aard van het televisieaanbod worden aangemerkt als verklaring voor de tijd besteed

 7. Prediking aan die hand van die metafoor van fiksieskryf

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  HTS 64(3) 2008 siening van die self en waarheid. In die pre-moderne paradigma kan die dominante metafoor verstaan word aan die hand van 'n spieël wat die lig uit 'n transendente oorsprong weerkaats, terwyl die moderne paradigma uitgedruk word met die metafoor van 'n lamp wat 'n eie, oorspronklike lig binne die self.

 8. Voorlichting aan CVA-patiënten en hun centrale verzorgers

  NARCIS (Netherlands)

  Wachters-Kaufmann, Crescentia Scholastica Maria

  2004-01-01

  Hoofdstuk 1 schetst de probleem-, vraag- en doelstelling van het onderzoek. Een beroerte is een catastrofe voor de patiënt en de centrale verzorger. Op zoek naar een nieuw evenwicht hebben patiënten en centrale verzorgers behoefte aan modelinge en schriftelijke voorlichting. Hulpverleners hebben in

 9. Dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle)

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.

  1936-01-01

  Foto's van de aanleg van de dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle) 3. Linkerhelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 4. Rechtehelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 5. Overzicht dijkval Willem Annaolder. 30 Dec. 1936 6. Kleikisting binnendijks aangebacht. 14/15

 10. Herinneringe en hulde aan prof F.J. Labuschagne.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. P.E. Boshoff

  1960-03-01

  Full Text Available Omdat dit hier oor hérinneringe en hulde aan ’n oud-student gaan, is onswedersydse verhoudinge vanself tersprake en moet ek soms meer oor myself praat as wat ek g ra ag sou wougedoen het. Moontlik he t so ’n relaas van persoonlike aangeleenthede egter’n historiese waarde vir die jongergeslag van studente ten opsigte van ’nbrokstuk en ’n tydperk uit die geskiedenis van hulle inrigting.

 11. Die toepaslikheid van pasiëntbesoeke aan 'n noodgevalle-afdeling ...

  African Journals Online (AJOL)

  was hipertensie (44.5%). Verskeie toestande is slegs by een pasiënt aan- geteken. Die totale aantal pasiënte wat. Tabel I. Chroniese siektes van die pasiënte (n=528). Siektetoestand. Aantal pasiënte. Persentasie van totale aantal pasiënte. Alkoholisme. 1. 0.2. Alzheimersiekte. 1. 0.2. Artritis. 2. 0.4. Asma. 117. 22.2.

 12. Oorlewing van die skerpioen Opistophthalmus pugnax (Scorpionidae ná blootstelling aan ’n letale dosis SO2-gas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willie J. van Aardt

  2013-02-01

  Full Text Available Skerpioene is bekend vir hul aanpasbaarheid by toestande in ’n droë habitat, min voedsel en radioaktiewe bestraling. Niks is bekend oor hul aanpasbaarheid by skadelike gasse nie. Resultate van hierdie eksperiment by Opistophthalmus pugnax bewys dat hulle ’n hoë dosis van 1000 dele per miljoen SO2 kan oorleef wat nie die geval is by die mens nie. Byvoorbeeld, die suurstofverbruikskoers neem eerder toe van 4.16 µmol/g-1 uur-1 na 7.69 µmol/g-1uur-1, een uur ná blootstelling aan SO2. Veertig minute na blootstelling was die ṀO2 steeds bykans twee keer hoër in vergelyking met die ṀO2 aan die begin. Hierdie bevinding moet deur verdere eksperimente nagevors word, veral wat die rol van spirakulumsluiting speel by blootstelling aan SO2.

 13. Schatting van milieustress in vegetatie meetnetten: koppeling van Nederlandse aan internationale meetnetten

  NARCIS (Netherlands)

  Dobben, van H.F.; Dueck, T.A.; Vries, de W.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen de vegetatie meetnetten op nationale en Europese schaal. Voor alle meetnetten geldt dat het niet eenvoudig is eenduidig een effect van atmosferische depositie aan te tonen op grond van de thans beschikbare data. Echter vrijwel alle beschouwde

 14. Het verbonden winkelgebied : hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad

  NARCIS (Netherlands)

  Risselada, A.H.; Hagen, D.; Weltevreden, J.W.J.; Atzema, O.A.L.C.; Spierings, B.; Janssen, J.W.H.; Ghaus, F.

  2018-01-01

  Met het handboek ‘Het verbonden winkelgebied’ willen we inzichtelijk maken hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad. Het handboek bevat naast onderzoeksresultaten ook een toolkit met een plan van aanpak voor collectieve marketing. Collectieven,

 15. Het effect van het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens op de slachtrendementen

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.

  1994-01-01

  Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens staat momenteel volop in de belangstelling. Redenen hiervoor zijn de lage prijs van de tarwe en het positieve effect dat tarwe kan hebben op de resultaten en gezondheid van de koppel. Door het bijvoeren van tarwe wordt de werking van de spiermaag en de ontwikkeling

 16. Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Fort Hare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Botha

  1977-11-01

  Full Text Available Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare is 'n relatiewe jong departement en het eers in 1965 tot stand gekom. Voor hierdie datum is Bedryfsielkunde as 'n kort kursus deur die departement van suiwer Sielkunde aangebied en een van die destydse dosente, Dr. W. Backer, het die inisiatief geneem om 'n selfstandige departement van Bedryfsielkunde in die Fakulteit van Ekonomiese Wetenskappe op die been te bring.

 17. Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheid om met behulp van NIRS het gehalte aan olie en y-linoleenzuur in teunisbloemzaad te bepalen

  NARCIS (Netherlands)

  Munsteren, van A.J.; Frankhuizen, R.; Veen, van der N.G.

  1987-01-01

  Nagaan of met behulp van NIRS het gehalte aan olie en y-linoleenzuur in teunisbloemzaad voldoende nauwkeurig te bepalen is. Van 21 monsters teunisbloemzaad zijn met behulp van verschillende rekenmethoden correlatieberekeningen uitgevoerd tussen de chemisch bepaalde gehalten aan olie en

 18. Working on Energy Transition in the Netherlands. Report of the Internet Energy Debate; Werken aan Energietransitie in Nederland. Rapportage van het Internet Energiedebat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braat, F.W.; Bruinsma, O. (eds.)

  2010-12-15

  The aim of the debate was to gain insight (highlights and gaps) in the Dutch approach to energy transition and to get a feel for the sense of urgency. The results of the internet debate address the problems and (Dutch) challenges as could be deduced from the contributions and reactions. We suggest that the following four topics are relevant to keep in mind when participating in co-ordinated activities in the Netherlands such as the 'transition platforms' as initiated by the Dutch ministries involved: (1) The definition of energy transition - transform the community from the bottom up; (2) The goal of energy transition - develop systems to replace systems; (3) The organisation of energy transition - articulate user requirements and conditions; (4) Energy transition systems thinking - direct support also at nascent business models. [Dutch] Het doel van het energiedebat was (1) Het aan de hand van meningen en argumenten verkrijgen van gedeeld inzicht in het complexe onderwerp 'Werken aan Energietransitie in Nederland' en in vragen zoals: Welk energietransitieproblemen moeten opgelost worden?; Welke technologieen worden wanneer belangrijk?; Wie stuurt het energietransitieproces van Nederland aan?; en Is het huidige onderwijs voor Young Professionals wel adequaat om de energietransitie efficient en doeltreffend aan te pakken en om een uitdagende loopbaan te vinden?; (2) Het vinden van gemeenschappelijke uitgangspunten en het identificeren van belangwekkende argumenten waardoor op een menselijke, bestuurlijke, praktische en maatschappelijke wijze aan 'Werken aan Energietransitie in Nederland' vorm gegeven kan worden; en (3) Het bepalen van de omvang van Energietransitie voor de BV Nederland door het inventariseren van vereiste kennis, kunde en middelen, de hiaten en de sterke punten. Aan de hand van 36 uitspraken verdeeld over 7 belangrijke aspecten van 'Werken aan Energietransitie in Nederland' is beoogd het gemeenschappelijk

 19. De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ormel, Bart; Pareja Roblin, Natalie; McKenney, Susan

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 20. Duplicaat 24 uurs voedingen 1994 - inname aan calcium, magnesium, barium, strontium en mangaan

  NARCIS (Netherlands)

  Loon JW van; Ooik A van; Ritsema R; LAC

  1998-01-01

  In 1994 zijn 123 duplicaten van 24-uurs voedingen verzameld, gevriesdroogd en nadien onderzocht. Op basis van de analyseresultaten is de dagelijkse inneming aan calcium (Ca), magnesium (Mg), barium (Ba), strontium (Sr) en mangaan (Mn) door evenzovele consumenten van deze voedingen vastgesteld.

 1. Aan de slag met een arbeidshandicap : internationale ervaringen : samenvatting van de resultaten van fase 1 van het internationale onderzoeksproject Job retention and return to work strategies for disabled workers

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, E.L. de; Wevers, C.W.J.

  1998-01-01

  Dit rapport bevat capita selecta van resultaten van de internationale studie naar strategieën die werkhervatting bevorderen van werknemers met een arbeidshandicap. Aan NIA TNO is gevraagd vooral aandacht te besteden aan resultaten die van belang zijn voor de reïntegratiepraktijk in Nederland. Aan de

 2. Psychiatrie heeft kleinschaliger aanpak nodig : GGZ IS TEN ONDER GEGAAN AAN MARKTWERKING EN VERZUILING

  NARCIS (Netherlands)

  Bak, Maarten; Rasenberg, Tomy; Wijnands, Charles; Delespaul, Philippe

  2017-01-01

  Door allerlei ontwikkelingen is de psychiatrie op een dood spoor beland. Een andere aanpak met kleinschalige ambulante teams, dicht bij de leefwereld van de patiënt en nauw verbonden aan de huisartsenpraktijk, moet soelaas bieden

 3. Rapport van het onderzoek naar de kosten, verbonden aan het bewaren van consumptie-aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1941-01-01

  Het doel van deit rapport is vast te stellen hoe het verloop van den prijs van consumptie-aardappelen gedurende den winter en het voorjaar moet zijn om de gemaakte kosten en het verlies aan product goed te maken.

 4. India's cadeau aan de wereld: nationalisme en authenticiteit in de presentatie van yoga

  NARCIS (Netherlands)

  Aalten, A.

  2015-01-01

  Yoga wordt algemeen gepresenteerd als een eeuwenoude Indiase traditie die tegenwicht kan bieden tegen de kwalen en problemen van de westerse levensstijl in de 21ste eeuw. Recent antropologisch en historisch onderzoek laat echter zien dat de hedendaagse yoga die wereldwijd wordt beoefend pas aan het

 5. V.I. Romeiko Gurko: Van militere attache tot generaal aan die Oosfront

  African Journals Online (AJOL)

  Hy voer die ruitery aan tydens die langdurige beleg van die stad Plevna in Bulga- rye. Hy trek met 70000 soldate in Desember. 1877 oor die Balkanberge. Dit was winter en die tog was baie moeilik, vergelykbaar met Napo- leon se tog oor die Alpe. Hy het daarna die Tur- ke 'n paar maal verslaan en Adrianopel beset.

 6. Resensie-artikel: 'n ope brief aan Dorian Gray en 'n peiling van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  The last part of the article consists of a substantiated evaluation of 'n ope brief aan Dorian Gray. It is concluded that despite evidence of creative talent, there are too many shortcomings due to questionable editorial mentorship and impetuous publishing decisions. Keywords: literary criticism, Afrikaans poetry, book reviewing, ...

 7. Place attachment: processen van binding aan wijken in relatie tot wijkvernieuwing nader bekeken

  NARCIS (Netherlands)

  Havermans, D.W.Q.

  2011-01-01

  Op 15 september jl. protesteerden enkele bewoners van de wijk Oude Westen in Rotterdam tegen de voorgenomen plannen om een aantal woningen te slopen in de wijk. Tijdens een rondgang door de wijk met de raadscommissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte gaven de bewoners aan, met name de eigenaren

 8. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed

 9. Godsspraak als drijfveer, standaard en model voor gebed bij Clemens van Rome aan de Corinthieërs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benno A. Zuiddam

  2015-11-01

  Full Text Available Die eerste brief van Clemens Romanus aan die Korintiërs vertoon ‘n afhankelikheid van heilige Skrif en gebed. In die konteks van hierdie vroegchristelike brief is dit die Skrif wat gebed bevorder en vorm gee. Clemens het vir sy kennis van God staatgemaak op God se skriftelike openbaring, aangesien hy die Skrif beskou as Godsspraak in terme van inhoud en gesag. Die kerkvader nader God daarvolgens in sy gebedsantwoord op die Skrif. Die doel van gebed by die kerkvader is onder meer gerig daarop dat menslike gedrag gehoorsaamheid moet vertoon aan God se geopenbaarde Woord. Die vorm van gebed in Clemens se eerste brief aan die Korintiërs is dan ook grootliks aan die Skrif ontleen, beid ein die woorde en uitdrukkings wat hy hanteer. Die agenda en die inhoudspunte van gebede in hierdie vroegchristelike brief word ook deur die heilige Skrifte bepaal. Op hierdie wyse is Godsspraak dryfveer, standaard en model vir gebed by dié kerkvader. Clement of Rome’s letter to the Corinthians shows an interdependence of holy Scripture and prayer. In the context of this early Christian epistle, Divine revelation, primarily through Scripture, takes on an initiatory role for prayer. Clement considers the Scriptures as oracles of God in terms of their contents and authority. In his prayer-response to Scripture, both for contents and words, Clement shows himself inspired by holy Scripture. Consequently, Clement’s prayer is aimed at conformity of human behaviour to what he considers God’s revealed standards. As to the format of prayer in Clement to the Corinthians, words and expressions are largely borrowed from the sacred Scriptures. The agenda and themes of prayer in this letter are set by holy Writ as well, reinforcing the role of Scripture as initiator, standard and prototype for prayer, as the early church father reaches out to God.

 10. Quality and Capacity Document 2011. Part 2; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 6-8. In parts 1, 3 and 4 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 6-8. In de delen 1, 3 en 4 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 11. Quality and Capacity Document 2011. Part 1; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 1-5. In parts 2, 3 and 4 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 1-5. In de delen 2, 3 en 4 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 12. Quality and Capacity Document 2011. Part 4; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 4

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 10-12. In parts 1, 2 and 3 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 10-12. In de delen 1, 2 en 3 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 13. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber

 14. The 2015 AANS Presidential Address: Neurosurgery's founding principles.

  Science.gov (United States)

  Harbaugh, Robert E

  2015-12-01

  These are turbulent times for American neurosurgery. It is important to look ahead and prepare for the future but it is also important to look back-for it is memory and tradition that prevent the tyranny of the present. It is impossible to know where we are going if we don't remember where we were. In this paper I want to discuss the founding principles of neurosurgery-the principles that have allowed neurosurgery to prosper in its first century-and to stress the importance of adhering to these principles in times of change. I also want to talk to you about how the American Association of Neurological Surgeons (AANS) is helping neurosurgeons honor our founding principles, while preparing neurosurgery for its second century.

 15. AAN Epilepsy Quality Measures in clinical practice: a survey of neurologists.

  Science.gov (United States)

  Wasade, Vibhangini S; Spanaki, Marianna; Iyengar, Revathi; Barkley, Gregory L; Schultz, Lonni

  2012-08-01

  Epilepsy Quality Measures (EQM) were developed by the American Academy of Neurology (AAN) to convey standardization and eliminate gaps and variations in the delivery of epilepsy care (Fountain et al., 2011 [1]). The aim of this study was to identify adherence to these measures and other emerging practice standards in epilepsy care. A 15-item survey was mailed to neurologists in Michigan, USA, inquiring about their practice patterns in relation to EQM. One hundred thirteen of the 792 surveyed Michigan Neurologists responded (14%). The majority (83% to 94%) addressed seizure type and frequency, reviewed EEG and MRI, and provided pregnancy counseling to women of childbearing potential. Our survey identified gaps in practice patterns such as counseling about antiepileptic drug (AED) side effects and knowledge about referral for surgical therapy of intractable epilepsy. Statistical significance in the responses on the AAN EQM was noted in relation to number of years in practice, number of epilepsy patients seen, and additional fellowship training in epilepsy. Practice patterns assessment in relation to other comorbidities revealed that although bone health and sudden unexplained death in epilepsy are addressed mainly in patients at risk, depression is infrequently discussed. The findings in this study indicate that additional educational efforts are needed to increase awareness and to improve quality of epilepsy care at various points of health care delivery. Copyright © 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. De bijdrage van Direct Manipulations Enviroments aan de ontwikkeling van technische geletterdheid in de basisschool

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.A.M.P.; Keulen, van Hanno; Jochems, W.M.G.; Keulen, van H.; Walma van der Molen, J.

  2009-01-01

  Om goed te kunnen participeren in de huidige maatschappij moeten mensen in zekere mate 'technische geletterd' zijn. Dat wil zeggen: ze moeten inzicht en enige interesse hebben in de rol en impact van wetenschap en techniek, een basisniveau aan (gebruiks)kennis en vaardigheid in de praktische

 17. Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  NARCIS (Netherlands)

  Jo Thijssen; Sascha Kraus-Hoogeveen; Peter Leisink; Angela Kok- van Meer

  2014-01-01

  De afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn) en de

 18. het om die Woord van God aan die gemeente te bedien. A. D. P ont ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Sizoo vertel met die vlotheid van die ervare skrywer en die ver antwoordelikheid van die wetenskaplike ... Maar in stiptelike trou aan die feitelikheid, verlaat die skrywer hom uitsluitlik op die outentieke bronne om ... de leser; in sy rykdom van gegewens en wetenskaplike betroubaarheid kan dit met vrug gelees word deur die ...

 19. Dierexperimenteel onderzoek naar de effecten van inhalatoire blootstelling aan pyrolysaat van verontreinigde hard-drugs, heroine en cocaine

  NARCIS (Netherlands)

  van Velsen FL; Beekhof PK; de Jong Y; Marra M; Dormans JAMA

  1985-01-01

  Het dierexperimenteel onderzoek is uitgevoerd met monsters van hard- drugs. die zijn aangetroffen bij een recent slachtoffer van de "heroine"-leuko-encephalopathie. De resultaten van een dagelijkse blootstelling van ratten gedurende 4 weken aan heroine of cocaine heeft niet geleid tot

 20. Die faktore gemeenskaplik aan die selfondersoekvraelys van Holland en die nuwe Suid-Afrikaanse beroepsbelangstellingsvraelys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Swanevelder

  1992-06-01

  Full Text Available The factors common to the Self Directed Search of Holland (SDS and the new South African Vocational Interest Inventory (SAVII. The new South African Vocational Interest Inventory was locally developed with the purpose to create a single vocational interest inventory for all population groups in the RSA. In this study the common factors underlying the SDS and the SAVII were determined with the aid of interbattery factor analysis. The results indicate that there are six common factors underlying the two instruments for both the standard nine boys and girls, and that these factors agree with the six factors built into the SDS by Holland. Opsomming Die nuwe Suid-Afrikaanse Beroepsbelangstellingsvraelys (SABBV is plaaslik ontwikkel met die doel om 'n enkele beroepsbelangstellingsvraelys vir alle bevolkingsgroepe binne die RSA, daar te stel. In hierdie studie is daar ondersoek ingestel na die gemeenskaplike faktore onderliggend aan die SABBV en die Selfondersoekvraelys (SOV van Holland met behulp van 'n interbatteryfaktorontleding. Daar is bevind dat daar ses gemeenskaplike faktore onderliggend aan die twee instrumente is vir sowel standerd nege seuns as dogters, en dat hierdie faktore ooreenstem met die ses faktore wat deur Holland in die SOV ingebou is.

 1. Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Kok-Van Meer

  2014-06-01

  Full Text Available Do paid work activities displace volunteering? A potential explanation from role overload theoryRecent changes in Dutch society might lead to a shortage of volunteers. On the one hand, the demand for volunteers is increasing: in the social welfare domain because of governmental austerity policies and in other domains such as sports because of the higher supervision intensity of activities. On the other hand, the supply of volunteers is likely to decrease as more and more women and older workers are active in the labor market, which reduces the time that is available for volunteering. Role overload theory would suggest that the increasing labor participation rate of certain categories of workers goes along with a decline of participation in voluntary work. The secondary data analysis shows that various role loads (work, care for children living at home are associated with differences in participation in voluntary work. However, while a higher number of contractual work hours and hours spent on work-related training are negatively associated with volunteer work, care for children living at home is positively associated with volunteering. These results provide only limited support for role overload theory.Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaringDe afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn en de begeleidingsintensiteit in bepaalde organisaties stijgt (bijvoorbeeld in sport. Anderzijds neemt het aanbod van vrijwilligers af doordat vrouwen en ouderen meer en langer op de arbeidsmarkt actief zijn, waardoor minder tijd beschikbaar is voor vrijwilligerswerk. In dit artikel wordt aan de hand van de role overload theorie nagegaan of het al dan niet deelnemen aan

 2. Johannes Maccovius (1588-1644) zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Asselt, W.J. van

  2006-01-01

  In de kerkelijke geschiedschrijving behoort Jan Makowsky (1588-1644) bepaald niet tot de categorie van auteurs die op enigerlei sympathie kunnen rekenen(1). Deze Poolse aristocraat en zwager van Rembrandt(2), die bijna dertig jaar lang theologie en filosofie doceerde aan de universiteit van

 3. Psychometrics of the AAN Caregiver Driving Safety Questionnaire and contributors to caregiver concern about driving safety in older adults.

  Science.gov (United States)

  Carvalho, Janessa O; Springate, Beth; Bernier, Rachel A; Davis, Jennifer

  2018-03-01

  ABSTRACTBackground:The American Academy of Neurology (AAN) updated their practice parameters in the evaluation of driving risk in dementia and developed a Caregiver Driving Safety Questionnaire, detailed in their original manuscript (Iverson Gronseth, Reger, Classen, Dubinsky, & Rizzo, 2010). They described four factors associated with decreased driving ability in dementia patients: history of crashes or citations, informant-reported concerns, reduced mileage, and aggressive driving. An informant-reported AAN Caregiver Driving Safety Questionnaire was designed with these elements, and the current study was the first to explore the factor structure of this questionnaire. Additionally, we examined associations between these factors and cognitive and behavioral measures in patients with mild cognitive impairment or early Alzheimer's disease and their informants. Exploratory factor analysis revealed a four-component structure, consistent with the theory behind the AAN scale composition. These four factor scores also were significantly associated with performance on cognitive screening instruments and informant reported behavioral dysfunction. Regressions revealed that behavioral dysfunction predicted caregiver concerns about driving safety beyond objective patient cognitive dysfunction. In this first known quantitative exploration of the scale, our results support continued use of this scale in office driving safety assessments. Additionally, patient behavioral changes predicted caregiver concerns about driving safety over and above cognitive status, which suggests that caregivers may benefit from psychoeducation about cognitive factors that may negatively impact driving safety.

 4. Tussen uitspraak en detentie : Een verklaring voor het verschil tussen twee methoden om de behoefte aan sanctiecapaciteit te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Moolenaar, D.E.G.

  2001-01-01

  Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen laten verschillende bronnen echter een uiteenlopend beeld zien. Het gaat hiet om verschillende modellen gehanteerd door het WODC en de

 5. Dapat? : incorporatie en schaarste in Gayang

  NARCIS (Netherlands)

  Lette, J.R.

  1985-01-01

  This study examines the recent socio-economic history of a Bajau fishing village on the northwest coast of Sabah, a state in the federation of Malaysia. The character of maritime anthro pology and anthropology of fishing was discussed as well. The question is raised whether maritime anthropology and

 6. De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isolde Driesen

  2016-09-01

  areas of life. Social workers state that parents are often affected most by the financial problems. Other types of problems can only be effectively tackled once the financial situation is more stable or there is at least a prospect of a better financial future.The social workers in this study take an eclectic approach. There is no single methodology or approach that is considered to be the most effective. Consequently, none of the social workers questioned work according to the criteria of one specific method. They indicate that they have the knowledge and skills set of the various methods in their “toolbox” and use these in their work with clients. Finally, the social workers indicate that assistance should be clearly structured, with an action plan being formulated together with the client, including a primary goal and secondary goals that are assessed regularly during the assistance process. The insights yielded by this study contribute to our knowledge of the most effective approach to families with multiple problems. The results are currently being translated by NIM into a practical approach that fulfils the basic principles of the transformation in youth care. SAMENVATTING De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek Er zijn in Nederland veel gezinnen die kampen met meervoudige problematiek. De hulpverlening die geboden wordt aan deze gezinnen is aan grote veranderingen onderhevig. In de afgelopen jaren zijn er overheidstaken in het sociale domein naar de gemeenten overgeheveld. Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Deze decentralisaties zorgen voor een ware transformatie in het sociale domein. Het is nu dan ook van cruciaal belang dat er vanuit het sociale domein meer aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen van voor de eerstelijns zorg geschikte werkzame hulpvormen voor deze doelgroep. In deze kwalitatieve studie zijn de werkzame bestanddelen

 7. Histologische veranderingen bij koeien en schapen die in de praktijk en experimenteel blootgesteld zijn aan polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en -furanen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.; Berende, P.L.M.; Ossenkoppele, J.S.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1991-01-01

  Histologisch onderzoek is verricht op organen van koeien en schapen, welke chronisch en experimenteel bloot hebben gestaan aan dioxinen. Alle dieren waren op het moment van slachten klinisch gezond. Bij de meeste dieren werden histologische afwijkingen waargenomen. De waargenomen veranderingen

 8. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 9. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 10. Monitoring condition-dependent maintenance of the electricity network; Monitoring toestandsafhankelijk onderhoud aan het elektriciteitsnet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daish, M. [Reliable Power Meters, Los Gatos, CA (United States)

  2001-12-01

  What is the quality of the mains voltage in your building or company? Which points in the distribution system are worse than others? The answers to these important questions are related to the reliability of your power grid. Until now, however, the answers were easy to find. [Dutch] Hoe is het met de kwaliteit van de netspanning in uw gebouw of bedrijf? Welke punten in het distributiesysteem zijn slechter in vergelijking met andere? De antwoorden op deze belangrijke vragen zijn gerelateerd aan de betrouwbaarheid von uw elektriciteitsnet. Maar ze waren tot op heden niet eenvoudig te beantwoorden.

 11. Terugdringen zwarte spikkel bij tafelaardappelen in Groot Brittannië : rapportage bezoek aan BPC Sutton Bridge Experimental Unit op 22 juni 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.; Wustman, R.

  2007-01-01

  Op 22 juni 2007 is door twee PPO-medewerkers een bezoek gebracht aan drie bedrijven in Groot Brittannië, met als doel informatie inwinnen over de wijze waarop men in het Verenigd Koninkrijk problemen met zwarte spikkel (Colletotrichum coccodes) voorkomt. Het bezoek bestond uit gesprekken met Dr.

 12. Certificering in het Hoger Onderwijs: De medewerking van professionals aan kwaliteitscontrole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Everard van Kemenade

  2010-06-01

  Dit artikel presenteert de resultaten van een onderzoek naar de bereidheid van professionals in Hogescholen in Nederland en Vlaanderen om mee te werken aan het accreditatieproces. Betoogd wordt dat accreditatie eigenlijk een vorm van certificering is. Conclusies zijn dat professionals loyaal zijn naar hun organisatie en bereid zijn verantwoording af te leggen. De nadruk in de certificering zou dan echter moeten liggen op de inhoud van het werk en de beoordeling zou moeten worden gedaan door vakgenoten (peer review. Er treden meer problemen op bij het certificeringproces, als het management de certificering onvoldoende ondersteunt of als de interne kwaliteitszorg onvoldoende op orde is. Er is een risico dat er window dressing optreedt. Uiteindelijk leidt dat tot de conclusie dat controle (door middel van bijvoorbeeld ISO of HKZcertificering gescheiden zou moeten worden van verbetering. Er zijn voldoende overeenkomsten tussen hoger onderwijs en maatschappelijk werk om te bezien of de resultaten ook gelden voor maatschappelijk werk.

 13. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 14. Bio-energy. Innovators talking; Bio-energie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on bio-energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar bio-energie.

 15. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 16. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 17. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 18. Bio-energy. Innovators talking; Bio-energie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on bio-energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar bio-energie.

 19. Competentie nummer 9 nader bevraagd : wensen en eisen op ICT-gebied die gesteld worden door bank en overheid aan afgestudeerde van de opleiding Bedrijfskund MER van De Haagse Hogeschool

  NARCIS (Netherlands)

  Agaath Becht

  2015-01-01

  Dit onderzoek beschrijft een mogelijke match tussen de ictcompetenties van Bedrijfskunde MER-studenten en de wensen en eisen die het werkveld, bank en overheid, aan deze studenten stelt. De aanleiding voor deze studie vormde een recent geformuleerde ict-competentie in het nieuwe

 20. Marketing marketing : rede, op samenvattende wijze gepresenteerd 29 november 2013 door Dr. Karel Jan Alsem ter gelegenheid van zijn installatie als Lector Marketing/Marktgericht Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen

  NARCIS (Netherlands)

  Alsem, Karel Jan

  2013-01-01

  Deze publicatie bevat de rede die Karel Jan Alsem gehouden heeft bij zijn installatie op 29 november 2013 als Lector Marketing/Marktgericht Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij betoogt dat marketing een grotere strategische rol in organisaties zou moeten krijgen. Want marketing is bij

 1. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 2. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 3. Educational Intervention Improves Compliance With AAN Guidelines for Return Epilepsy Visits: A Quality Improvement Project.

  Science.gov (United States)

  Nelson, Gary R; Filloux, Francis M; Kerr, Lynne M

  2016-10-01

  In 2011, the American Academy of Neurology (AAN) released guidelines for return seizure visits detailing 8 points that should be addressed during such visits. These guidelines are designed to improve routine follow-up care for epilepsy patients. The authors performed a quality improvement project aimed at increasing compliance with these guidelines after educating providers about them. The authors performed a chart review before and after an intervention which included: education regarding the guidelines, providing materials to remind providers of the guidelines, and templates to facilitate compliance. The authors reviewed charts at 2 and 6 months after the intervention. Significant improvement in documentation of 4 of the 8 measures was observed after this educational intervention. This suggests that simple educational interventions may help providers change practice and can improve compliance with new guidelines while requiring minimal time and resources to implement. © The Author(s) 2016.

 4. APLIKASI TEKNIK AAN DI REAKTOR RSG-GAS PADA PENENTUAN UNSUR ESENSIAL DAN TOKSIK DI DALAM IKAN DAN PAKAN IKAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saeful Yusuf

  2015-03-01

  Full Text Available Pada makalah ini diuraikan tentang aplikasi teknik AAN (Analisis Aktivasi Neutron dalam penentuan konsentrasi unsur-unsur esensial dan cemaran yang terkandung di dalam beberapa spesies ikan dan pakan ikan. Unsur-unsur esensial yang terkandung dalam pakan ikan buatan juga dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap ikan. Penentuan unsur menggunakan teknik AAN dengan metode perbandingan dan metode k0-AAN. Sampel diiradiasi di reaktor RSG-GAS yang memiliki fluks neutron thermal 5 x 1013 n.cm-2.s-1 pada daya 15 MW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 unsur di dalam 11 spesies ikan air laut dan air tawar telah ditentukan yaitu As, Br, Cr, Co, Cs, Fe, Hg, K, Na, Rb, Se and Zn. Konsentrasi cemaran As didalam ikan laut sudah melampaui batas maksimum 1 mg/kg, sedangkan konsentrasi cemaran Hg masih dibawah batas maksimum 0,5 mg/kg, baik untuk ikan laut maupun ikan air tawar. Unsur K dan Na merupakan unsur makroesensial sedangkan unsur Cr, Co, Fe, Se and Zn adalah termasuk unsur mikroesensial. Secara umum ditunjukkan bahwa kandungan mineral didalam ikan laut lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan ikan air tawar. Br, Cs dan Rb merupakan unsur-unsur non esensial yang teridentifikasi dalam semua ikan yang dianalisis. Penelitian terhadap pakan ikan air tawar menunjukkan bahwa semua unsur yang teridentifikasi juga terdapat di dalam ikan laut dan ikan air tawar. Hal ini menunjukkan bahwa pakan ikan berkontribusi terhadap konsentrasi unsur di dalam ikan air tawar. Kata kunci : Analisis aktivasi neutron, unsur esensial, unsur cemaran, ikan, pakan ikan   This paper reported on the application of NAA (Neutron Activation Analysis Technique in the determination of the concentration of the essential and toxic elements in some species of fish and fish feed. Determination of elements using instrumental NAA technique with comparison and k0-INAA methods. Samples were irradiated in the RSG-GAS which has a thermal neutron flux  5.0E +13 ncm-2s-1. The results

 5. Local contribution of wood combustion to PM10 and PM2.5; Lokale bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2,5

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kos, G.; Weijers, E. [ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek, Petten (Netherlands)

  2011-04-15

  In February 2009 the concentration of wood smoke in a residential area in Schoorl (Noord-Holland, Netherlands) was investigated over a period of three weeks. The aim was to assess the effect of local particulate matter (PM) emissions - caused by heating with wood stoves in this area - on local PM concentration. [Dutch] In februari 2009 zijn in Schoorl in Noord-Holland concentraties houtrook bepaald door levoglucosanmetingen (een voor houtrook kenmerkende koolwaterstofverbinding). Lokale houtrook draagt daar significant bij aan de concentratie fijn stof: tussen 9% en 27% voor PM10 en tussen 30% en 39% voor PM2,5.

 6. Energy conservation in the industry. Innovators talking; Energiebesparing in de industrie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the industry [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de industrie.

 7. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 8. The local contribution of wood burning to PM10 and PM2.5; De lokale bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2,5

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kos, G.; Weijers, E. [ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek, Petten (Netherlands)

  2011-04-15

  In January 2009, the concentrations of wood smoke in Schoorl, the Netherlands, were established by means of levoglucosan measurements (a hydrocarbon compound that is characteristic for wood smoke). Local wood smoke contributes significantly to the concentration of particulate matter: between 9% and 27% for PM10 and between 30% and 29% for PM2.5. [Dutch] In februari 2009 zijn in Schoorl in Noord-Holland concentraties houtrook bepaald door levoglucosanmetingen (een voor houtrook kenmerkende koolwaterstofverbinding). Lokale houtrook draagt daar significant bij aan de concentratie fijn stof: tussen 9% en 27% voor PM10 en tussen 30% en 39% voor PM2,5.

 9. Validation of the dynamic wake meander model for loads and power production in the Egmond aan Zee wind farm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Torben J.; Aagaard Madsen, Helge; Larsen, Gunner Chr.

  2013-01-01

  This paper investigates wake effects on load and power production by using the dynamic wake meander (DWM) model implemented in the aeroelastic code HAWC2. The instationary wind farm flow characteristics are modeled by treating the wind turbine wakes as passive tracers transported downstream using...... a meandering process driven by the low frequent cross-wind turbulence components. The model complex is validated by comparing simulated and measured loads for the Dutch Egmond aan Zee wind farm consisting of 36 Vestas V90 turbine located outside the coast of the Netherlands. Loads and production are compared...... for two distinct wind directions—a free wind situation from the dominating southwest and a full wake situation from northwest, where the observed turbine is operating in wake from five turbines in a row with 7D spacing. The measurements have a very high quality, allowing for detailed comparison of both...

 10. Energy conservation in the industry. Innovators talking; Energiebesparing in de industrie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the industry [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de industrie.

 11. Energy conservation in the built environment. Innovators talking; Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the built environment [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 12. Utrecht by the Sea. Consequences of climatic change for the Netherlands; Utrecht aan Zee. Gevolgen van klimaatverandering voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jansen, H.; Jansen, J. (eds.)

  2003-07-01

  Based on present developments an overview is given of possible future changes in the Netherlands as a result of climatic change. [Dutch] Het wordt warmer op aarde en dus ook in Nederland. Hoewel de meeste Nederlanders wel oren hebben naar hogere temperaturen, zijn er meer nadelen dan voordelen. Wateroverlast, extreem weer, nieuwe ziekten en het uitsterven van flora en fauna. Echter, wanneer de Nederlander zich aanpast, kan hij wel degelijk ook de vruchten plukken van het warmere weer. Het boek beschrijft in welke situatie de mens nu is aanbeland en hoe onze toekomst er uit kan gaan zien. Komt malaria terug in Nederland? Rijden onze auto's over 50 jaar op waterstof? Gaan we nieuwe kerncentrales bouwen? Wat blijft er boven water van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland? Wonen we over 100 jaar weer op terpen? Volgens de schrijvers van het boek gaat er de komende eeuw veel veranderen in Nederland. Utrecht aan Zee is het eerste boek over de verandering van ons klimaat en de gevolgen daarvan voor Nederland.

 13. Energy conservation in the built environment. Innovators talking; Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the built environment [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 14. Energy conservation by means of reduced circulation. On/off versus frequency control; Energiebesparing door verminderde circulatie. Aan/uit- versus Frequentieregeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Gude, H. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands); Kreuk, N.; Kok, M. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2005-11-15

  The main purpose of this demo was to show that during the storage season for tulip bulbs, relatively much energy and money can be saved by circulating bulbs well below the general standard of 500 m{sup 3} air/hour/m{sup 3}. To this end, two storage walls were placed in a cold store. In one of the stacked crates the circulation amount was reduced by means of a frequency control, whereas in the other one an on/off control was used. The energy meters were read three times per week for both set-ups [Dutch] Hoofddoel van deze demo was te demonstreren dat er gedurende het bewaarseizoen voor tulpenbollen relatief veel energie en geld bespaard kan worden door ruim onder de algemene norm van 500 m{sup 3} lucht/uur/m{sup 3} bollen te circuleren. Hiertoe zijn in een bewaarcel twee bewaarwanden opgesteld. In de ene kistenstapeling is de circulatiehoeveelheid teruggebracht d.m.v. een frequentieregeling, in de andere d.m.v. van een aan/uit regeling. De energiemeterstanden werden voor elke opstelling 3 maal per week bijgehouden.

 15. Comparison of the Dynamic Wake Meandering Model, Large-Eddy Simulation, and Field Data at the Egmond aan Zee Offshore Wind Plant: Preprint

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Churchfield, M. J.; Moriarty, P. J.; Hao, Y.; Lackner, M. A.; Barthelmie, R.; Lundquist, J.; Oxley, G. S.

  2014-12-01

  The focus of this work is the comparison of the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation with field data from the Egmond aan Zee offshore wind plant composed of 36 3-MW turbines. The field data includes meteorological mast measurements, SCADA information from all turbines, and strain-gauge data from two turbines. The dynamic wake meandering model and large-eddy simulation are means of computing unsteady wind plant aerodynamics, including the important unsteady meandering of wakes as they convect downstream and interact with other turbines and wakes. Both of these models are coupled to a turbine model such that power and mechanical loads of each turbine in the wind plant are computed. We are interested in how accurately different types of waking (e.g., direct versus partial waking), can be modeled, and how background turbulence level affects these loads. We show that both the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation appear to underpredict power and overpredict fatigue loads because of wake effects, but it is unclear that they are really in error. This discrepancy may be caused by wind-direction uncertainty in the field data, which tends to make wake effects appear less pronounced.

 16. Ester. Kerneels Breytenbach. Pretoria: Human & Rousseau, 2014 ...

  African Journals Online (AJOL)

  met haar lol of op sinistere manier haar geheue besoedel. Niks hoef aan hom verduidelik te word oor die nar in die vi- sier nie, 'n hangery hoef nie geregverdig te word nie, hoogverraad hoef nie aan hom uitgewys te word in die statute van halsmisdade nie — hy beweeg reeds aan, getransformeer, vlerke aan die voete, sy.

 17. De werkhouding bevorderen aan de hand van een growth mindset: Hoe kan je als leerkracht van groep acht op PCB de Oranje Nassau in Zwammerdam de growth mindset van leerlingen bevorderen zodat leerlingen in de werkhouding laten zien dat zij het proces van eigen doelen belangrijker vinden dan cijfers?

  OpenAIRE

  Vis, Wieke

  2017-01-01

  In dit onderzoek staat de verbinding tussen het leren zichtbaar maken van Hattie (2008) en de theorie van de mindsets van Dweck (2007) centraal. Het doel van dit onderzoek is om de werkhouding van leerlingen ten opzichte van eigen doelen te bevorderen aan de hand van een growth mindset. Het onderzoek wordt uitgevoerd op PCB de Oranje Nassau in Zwammerdam. Dit is een voorbeeldschool wat betreft wetenschap en techniek, en leren zichtbaar maken (Boer & Graaff, 2016). De school streeft naar onder...

 18. American Academy of Neurology policy on pharmaceutical and device industry support.

  Science.gov (United States)

  Hutchins, J C; Rydell, C M; Griggs, R C; Sagsveen, M; Bernat, J L

  2012-03-06

  To examine the American Academy of Neurology (AAN)'s prevention and limitation of conflicts of interest (COI) related to relationships with pharmaceutical and medical device manufacturers and other medically related commercial product and service companies (industry). We reviewed the AAN's polices governing its interactions with industry, mechanisms for enforcement, and the recent findings of the board-appointed COI task force, in the context of the 2009 David Rothman and colleagues' article in JAMA, the Council of Medical Specialty Societies (CMSS) Code for Interactions with Companies (Code), efforts of the American Medical Association in this area, and increased public and Congressional scrutiny of physician/physician organizations' relationships with industry. The AAN's Policy on Conflicts of Interest provides 4 mechanisms for addressing COI: avoidance, separation, disclosure, and regulation. The AAN's Principles Governing Academy Relationships with External Sources of Support, including recent amendments proposed by the COI task force, regulate industry interaction with AAN programming, products, and leadership. With the Policy, Principles, and other methods of COI prevention, the AAN meets or exceeds all recommendations of the CMSS Code. With its adherence to the Principles since 2004, the AAN has been a leader among professional medical associations in appropriately managing COI related to interactions with industry. Recent amendments to the Principles maintain the AAN's position as a leader in a time of increased public scrutiny of physicians' and professional medical associations' relationships with industry. The AAN is responsive to the recommendations of the COI task force, and has adopted the CMSS Code.

 19. The construction of an amino acid network for understanding protein structure and function.

  Science.gov (United States)

  Yan, Wenying; Zhou, Jianhong; Sun, Maomin; Chen, Jiajia; Hu, Guang; Shen, Bairong

  2014-06-01

  Amino acid networks (AANs) are undirected networks consisting of amino acid residues and their interactions in three-dimensional protein structures. The analysis of AANs provides novel insight into protein science, and several common amino acid network properties have revealed diverse classes of proteins. In this review, we first summarize methods for the construction and characterization of AANs. We then compare software tools for the construction and analysis of AANs. Finally, we review the application of AANs for understanding protein structure and function, including the identification of functional residues, the prediction of protein folding, analyzing protein stability and protein-protein interactions, and for understanding communication within and between proteins.

 20. The Contribution of cocoa additive to cigarette smoking addiction

  NARCIS (Netherlands)

  Rambali B; van Andel I; Schenk E; Wolterink G; van de Werken G; Stevenson H; Vleeming W; TOX; SIR; LVM; PZO

  2003-01-01

  In dit rapport wordt de mogelijke bijdrage van cacao aan rookverslaving beschreven. Cacao wordt aan tabak toegevoegd om de smaak te verbeteren. Daarnaast bevat cacao tal van psychoactieve stoffen die mogelijk bijdragen aan rookverslaving Dit literatuuronderzoek beschrijft de blootstelling,

 1. Good governance en ontwikkelingsbeleid: Spijkerhard of boterzacht?

  NARCIS (Netherlands)

  A.G. Dijkstra (Geske); S.G.J. Van de Walle (Steven)

  2011-01-01

  textabstractGood governance speelt een belangrijke rol in het ontwikkelingsbeleid. Er wordt veel hulpgeld ingezet voor steun aan anti-corruptiemaatregelen, steun aan democratiseringsprocessen, aan het verbeteren van het functioneren van de overheid, en het aantal governance indicatoren is enorm

 2. Clinical performance of resin composite restorations: the value of accelerated in-vitro testing

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia-Godoy, F.

  2012-01-01

  Franklin Garcia-Godoy onderzocht de mogelijkheid van het vulmateriaal composiet om zich te hechten aan harde tandweefsels (glazuur en dentine). Hechting aan dentine zorgt voor een goede afdichting van het tandbeen, wat leidt tot verminderde postoperatieve overgevoeligheden. Hechting aan glazuur is

 3. The role of hepatic inflammation in the development of hepatic steatosis and insulin resistance

  NARCIS (Netherlands)

  Funke, Anouk

  2013-01-01

  Over het algemeen wordt aangenomen dat lever ontsteking bij overgewicht gekoppeld is aan de pathogenese van insuline resistentie. Echter verscheidene studies twijfelen aan deze visie en aan de causaliteit van deze associatie. In dit proefschrift worden 3 verschillende muis modellen gebruikt om de

 4. Upholding professionalism: the disciplinary process of the American Academy of Neurology.

  Science.gov (United States)

  Hutchins, John C; Sagsveen, Murray G; Larriviere, Dan

  2010-12-14

  To review the disciplinary process by which the American Academy of Neurology (AAN) enforces its formalized standards of professional conduct. We reviewed the AAN's Disciplinary Action Policy. We tracked the elapsed time from receipt to final decision of all allegations ("complaints") of improper conduct by AAN members submitted from 2004 to 2009. We placed each complaint into 1 of 4 categories: allegations of 1) improper expert witness testimony; 2) substandard care; 3) unprofessional conduct; 4) or both 2 and 3. We noted the type of complainant (AAN member or nonmember) and the final outcome for each complaint. The AAN's disciplinary process is a 5-step procedure with multiple reviewing bodies. From 2004 to 2009, the AAN received 3-16 complaints per year (total 58), with 16 filed each year in 2008 and 2009. Thirty-one complaints (53%) were submitted by nonmembers and 27 (47%) by members. Disciplinary action was recommended for 6 complaints (10.3%) with action taken in 3 (5.1%) and the member resigning in lieu of action in 3 (5.1%). The average number of days from receipt of complaint to final decision was 537, with an average of 890 days from 2004 to 2006, decreased to 184 days from 2007 to 2009. Recent revisions to the disciplinary process have increased efficiency and enhanced procedural safeguards. The AAN determined a mean of 12 months, from receipt of complaint to final decision rendered, is an appropriate benchmark when handling complaints. The AAN's disciplinary process upholds standards of professional conduct for AAN members and protects members from unsubstantiated complaints.

 5. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook

 6. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015

  NARCIS (Netherlands)

  Carbo E; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoerden voldeden in 2014 en 2015 in het algemeen aan de kwaliteitseisen . Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van het ministerie van VWS aan het RIVM om de

 7. On the construction of operating systems for the Microgrid many-core architecture

  NARCIS (Netherlands)

  van Tol, M.W.

  2013-01-01

  Michiel van Tol toont in zijn onderzoek aan hoe het mogelijk is om een besturingssysteem te ontwerpen voor Microgrid-technologie Informatici aan de UvA werken aan een nieuw soort processor voor toekomstige computers, de Microgrid-technologie. In dit nieuwe ontwerp wordt een groot aantal rekenkernen

 8. Shimmering images: on transgender embodiment and cinematic aesthetics

  NARCIS (Netherlands)

  Steinbock, E.A.

  2011-01-01

  Eliza Steinbock toont aan dat transgender belichaming en filmbeelden mogelijkerwijs een eigenschap met elkaar gemeen hebben. Zij beschrijft die als glinsterend. ‘Glinstering’ is het heen en weer te gaan tussen transseksuele lichamelijkheid aan de ene kant en het medium film aan de andere, en tussen

 9. Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) : Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, interne consistentie en congruente validiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap, L.M. van der; Leenarts, L.E.W.; Nijssen, L.T.J.

  2007-01-01

  Het instrument Recidive Inschattings Schalen (RISc) is gebaseerd op een Engelstalig instrument (OASys). Tijdens de ontwikkeling van de RISc is aandacht besteed aan de vertaling van het instrument, aan de kwaliteit van de items en aan de interne consistentie van de schalen van het instrument. Verder

 10. Korte mededelingen

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1962-01-01

  Een merkwaardige vorm van Convolvulus arvensis L. Van Convolvulus arvensis werd op 27 juli 1960 te Rotterdam, aan de weg naar Schiedam, aan de rand van het spoorwegemplacement, windend om de spijlen van een daar ter plaatse aanwezig hek, een aantal exemplaren gevonden, die aan de hoofdstengels, in

 11. Art Brut. Teksten over kunst en waanzin

  NARCIS (Netherlands)

  Haakma, S.; Vogelaar, J.; Laan, N.; Mooij, A.; Stokvis, W.; Quackelbeen, J.; Slooten, J. van; Offermans, C.; Houppermans, S.; Jongstra, A.; Mertens, A.; Berkum, A. van

  1994-01-01

  De term l'Art Brut werd in 1945 door de schilder Jean Dubuffet geïntroduceerd om [..] 'kunstwerken aan te duiden, die gemaakt worden door individuen, die om de een of andere reden aan het culturele klimaat en het sociaal conformisme zijn ontsnapt' [..]. Dubuffet dacht hierbij met name aan

 12. Heeft de teelt van quinoa een toekomst in België? : Interview met Ruud Timmer

  NARCIS (Netherlands)

  Cillen, L.; Timmer, R.D.

  2014-01-01

  Quinoa (Chenopodium quinoa) is een gewas dat al eeuwenlang in Zuid-Amerika wordt geteeld en gegeten en tegenwoordig aan populariteit wint bij de Europese consument. Maar is het mogelijk om dit gewas ook in België te telen? We vroegen aan Ruud Timmer, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen,

 13. Hoe beveiligt u met behulp van firewalls de externe koppelingen?

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1998-01-01

  Internet, extranet en intranet zijn begrippen waar niemand meer om heen kan. Dagelijks koppelen nieuwe bedrijven aan het Internet of zetten een eigen intranet op. Steeds meer mensen over de gehele wereld koppelen hun privé PC aan Internet. Toch zijn velen huiverig. Lever ik mij niet uit aan de boze

 14. Korte mededelingen

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1962-01-01

  Equisetum ramosissimum Desf. Van deze, in ons land alleen van een vijftal plaatsen in het Fluviatiele district aan Rijn, Waal en IJsel bekende soort, werd door mij op 16 sept. 1961 een vrij rijke vindplaats ontdekt te Rhenen, aan de weg naar Elst, waar deze aan de uiterwaarden van de Rijn grenst. R.

 15. De Balanced Scorecard, van theorie naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo

  2004-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en zij geven het belang aan van het meten van prestaties en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit meten in de praktijk worden gebracht? Aan

 16. Die vrede van Münster / Westfale en die betekenis daarvan vir die ...

  African Journals Online (AJOL)

  In die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis egter is die Vrede van Münster as epogmakende gebeure tot dusver nie net in die algemeen verwaarloos nie, maar boonop is die direkte verband tussen hierdie sentrale historiese baken aan die een kant en aan die ander kant die vestiging van die VOC se verversingspos aan die ...

 17. Dogmatiek en Christelike Etiek binne die Fakulteit Teologie (Afd A ...

  African Journals Online (AJOL)

  their influence on the study of Dogmatics and Ethics in the Department. The article concludes with a vision for ... heid door systematische ordening' (Berkhof 1982:14) aan die een kant en om diens aan die kerklike verkondiging aan die ander kant gaan, sal bogenoemde twee sake beslis nie uit die cog verloor kan word nie.

 18. Development of auto-antibodies towards ß2-glycoprotein I in the antiphospholipid syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Os, G.M.A.

  2011-01-01

  Het plasma-eiwit ß2GPI kan binden aan oppervlakte-eiwitten van de bacterie Streptococcus pyogenes. Vier eiwitten van deze bacterie (M1-eiwit, eiwit H, SclA en SclB), kunnen binden aan ß2GPI. Alleen de binding aan eiwit H induceert een conformationele verandering in ß2GPI. Gwen van Os onderzocht de

 19. Dahuang Fuzi Decoction Attenuates Renal Fibrosis and Ameliorates Mitochondrial Dysfunction in Chronic Aristolochic Acid Nephropathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guang-xing Shui

  2017-01-01

  Full Text Available Objectives. The effects of the traditional formula Dahuang Fuzi Decoction (DFD on chronic aristolochic acid nephropathy (AAN in mice and its underlying mechanisms were studied. Methods. Mice were randomly divided into the following six groups: the control group, the model group (AAN, the saline-treated group (AAN + vehicle, the normal dose DFD-treated group (AAN + NDFD, the high dose DFD-treated group (AAN + HDFD, and the rosiglitazone treated group (AAN + Rosi. After treating for 8 weeks, 24 h urine and blood samples were collected and the mice sacrificed to study the biochemical parameters associated with renal function. The samples were analyzed for renal fibrosis and mitochondrial dysfunction (MtD markers. To achieve that, collagen III, collagen I, mitochondrial DNA copy numbers (mtDNA, mitochondrial membrane potential (MMP, ATP content, and ROS production were evaluated. Results. Our results showed that proteinuria, kidney function, and the renal pathological characteristics were improved by DFD and rosiglitazone. The expression of collagen III and collagen I decreased after treating with either DFD or rosiglitazone. Mitochondrial dysfunction based on the increase in ROS production, decrease in mitochondrial DNA copy numbers, and reduction of MMP and ATP content was improved by DFD and rosiglitazone. Conclusions. DFD could protect against renal impairments and ameliorate mitochondrial dysfunction in chronic AAN mice.

 20. F. Heyvaert, A. Moerdijk, M. Mooijaart, M. Smits en R. Tempelaars ...

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  In die eerste gedeelte van hierdie resensie gaan ek aan die hand van bepaalde artikels probeer aantoon in watter opsig die WNT as die grootste woordeboek ter wêreld beskou kan word. In sy artikel "Het WNT in cijfers" bied A. Moerdijk syfers aan om die om- vang van die WNT aan te toon. Hy noem onder andere dat die ...

 1. Werken aan inclusie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Douwe van Houten

  2008-09-01

  Full Text Available This article elucidates the concepts of inclusion and diversity, and describes several examples of inclusive practices in Dutch society. The author explains his interpretation of diversity and combines this perspective with the concept of equality. He states that this combination is very important in an inclusive society. He concludes by sketching some general characteristics of the best practices described in the article.

 2. Vaarwel aan etnosentrisme*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Kirsten

  1981-03-01

  Full Text Available In this article the author deals with the problem of ethnocentrism within the framework of the larger problem of primitivity and modernity. Ethnocentrism strats from the premise of a normative comparison between primitive and modern cultures on the basis of inter-cultural criteria which are determined by the idiosyncratic cultural situation. This comparison must inevitably culminate in a self-centred glorification of the idiosyncratic national and group traditions and values This dilemma may be avoided, according to the author, should primitivity and modernity not be regarded as two normatively different ways of life (in the sense that the latter should necessarily be better or higher than the preceding one, but as alternative cultural strategies. Primitivity and modernity are cultural strategies oriented in and directed at totally divergent value systems. It is methodologically incorrect to measure the one in terms of the other. There are no logical or ethical grounds to regard the technical and scientific develop­ ment of Western civilization (that is, in terms of cultural values more highly than the so-called primitive cultures. In fact, Western (utilitarian value orientation is in itself suspect. The motif of technico-scientific control underlying this goes hand in hand with control and stewardship of man himself. Western man has in fact come into the point: where he himself is becoming the victim of his own uncontrollable urge for power.

 3. Infant Colic and Migraine: Is There a Connection?

  Science.gov (United States)

  ... FOR MORE INFORMATION AAN Patients and Caregivers site http://patients.aan.com/go/home Migraine Research Foundation http://www.migraineresearchfoundation.org American Headache Society Committee for ...

 4. A Shovel-Ready Solution to Fill the Nursing Data Gap in the Interdisciplinary Clinical Picture.

  Science.gov (United States)

  Keenan, Gail M; Lopez, Karen Dunn; Sousa, Vanessa E C; Stifter, Janet; Macieira, Tamara G R; Boyd, Andrew D; Yao, Yingwei; Herdman, T Heather; Moorhead, Sue; McDaniel, Anna; Wilkie, Diana J

  2018-01-01

  To critically evaluate 2014 American Academy of Nursing (AAN) call-to-action plan for generating interoperable nursing data. Healthcare literature. AAN's plan will not generate the nursing data needed to participate in big data science initiatives in the short term because Logical Observation Identifiers Names and Codes and Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms are not yet ripe for generating interoperable data. Well-tested viable alternatives exist. Authors present recommendations for revisions to AAN's plan and an evidence-based alternative to generating interoperable nursing data in the near term. These revisions can ultimately lead to the proposed terminology goals of the AAN's plan in the long term. © 2017 NANDA International, Inc.

 5. Inclusie, (on)gewoon doen!: Eindrapportage onderzoek professionals en inclusie

  OpenAIRE

  Wilken, Jean Pierre; Knevel, Jeroen

  2015-01-01

  Werken aan meer inclusie en participatie van mensen met beperkingen blijkt in de praktijk weerbarstig. Wat is er nodig om aan inclusie te werken? Welke kennis en competenties hebben professionals nodig? Wat wordt van mensen met beperking zelf en hun netwerk gevraagd? Welke werkwijzen en activiteiten dragen bij aan meer inclusie? Antwoorden op deze vragen kan het meedoen en meetellen van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving een stukje dichterbij brengen.

 6. Een gedig is meer as een

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.T. Cloete

  2012-11-01

  Full Text Available N.P. van Wyk Louw het ’n kort gedig van net twee verse geskryf. Sintakties is albei verse onvoltooid. Vers 1 is aan die begin van die gedig sintakties oop en vers 2 is aan die einde van die koeplet sintakties onvoltooi. Hierdie oop plekke aan die begin en einde van die koeplet laat die leser toe om die gedig in ’n haas eindelose aantal gedigte te vermenigvuldig.

 7. Review of physiological criteria for functioning of unprotected hands in the cold

  NARCIS (Netherlands)

  Heus, R.; Daanen, H.A.M; Havenith, G.; Chen, F.; Holmér, I.; Martini, S.

  1995-01-01

  Koude betekent meestal een verlies aan handvaardigheid. In dit review artikel worden limiet waarden voor lichaams-, spier-, zenuw- en gewrichtstemperaturen aangedragen die een minimum verlies aan handvaardigheid te zien geven.

 8. Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM) - voedingsaspecten

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Groten, J.A.M.

  2005-01-01

  Korrelmaïs wordt overwegend verwerkt in mengvoer voor pluimvee en varkens. CCM wordt hoofdzakelijk vervoederd aan varkens, maar daarnaast ook aan rundvee. MKS is voornamelijk bestemd voor rundvee en paarden

 9. Aspekte van mikrostrukturele ver-skeidenheid en inkonsekwentheid ...

  African Journals Online (AJOL)

  ties en konsekwent moet wees. Gemotiveerde afwykings van die verstekstruktuur moet aan die gebruiker verklaar word. In hierdie artikel word aandag gegee aan verskillende tipes mikrostruk-turele modelle wat in die metaleksikografie ontwikkel ...

 10. De receptie van de Franse literatuur in de Nederlandse literaire tijdschriften van het interbellum: een pleidooi voor een meer synchrone literatuurgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  2003-12-01

  Full Text Available Tijdens het interbellum was de Franse literatuur een belangrijk referentiepunt voor met name de katholieke en de vrijzinnige, niet zuilgebonden pers in Nederland. Men nam een voorbeeld aan grote katholieke schrijvers als Mauriac en Bernanos of men spiegelde zich aan de romans van vroeg-twintigste-eeuwse modernisten als Gide en Proust. Onderzoek naar de receptie van de Franse literatuur laat zien dat de beeldvorming hieromtrent in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving aanpassing behoeft. Nederlandse literatuurhistorici als Ruiter en Smulders, en Van Bork en Laan, zijn vaak te zeer gericht op het beschrijven van een diachrone ontwikkeling en hebben te weinig oog voor de synchrone diversiteit aan opvattingen. In welke zin, zo vraag ik me hier af, kan een internationaal georiënteerd tijdschriftenonderzoek een bijdrage leveren aan de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving?

 11. BPM Magazine : biobased performance materials

  NARCIS (Netherlands)

  Bolck, C.H.; Bos, H.L.; Gennip, van E.; Zee, van der M.

  2011-01-01

  BPM magazine is een uitgave van het Biobased Performance Materials programma. In dit programma werken kennisinstellingen en bedrijven samen aan nieuwe biobased plastics en aan toepassingsgericht onderzoek om de eigenschappen van bestaande biokunststoffen te verbeteren.

 12. Obesitas en psychomotorische therapie : minor Zorg & Technologie

  NARCIS (Netherlands)

  Dol, Aranka

  Posterpresentatie ter gelegenheid van de presentatie lectoraat tijdens partnerdag SICT 21 juni 2013. Schematische weergave van een concept smartphone applicatie die ondersteuning biedt aan gebruikers lijdend aan obesitas, bij het uitvoeren van oefeningen van psychomotorische therapie.

 13. De ethiek van Erich Fromm, een humanistisch appèl

  NARCIS (Netherlands)

  Santing, Eppinus Cornelis

  1984-01-01

  De probleemstelling die aan deze studie ten grondslag ligt. kan worden weergegeven met behulp van de volgende vragen: a. Welke opvattingen heeft Fromm omtrent ethiek ontwikkeld? b. Welke betekenis moet aan deze opvattingen worden toegekend? ... Zie: Inleiding

 14. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Siljee J; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die de zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoeren, zijn in 2013 volgens de kwaliteitseisen uitgevoerd. De laboratoria voldeden in het algemeen aan de landelijke kwaliteitseisen en aan het internationale kwaliteitsprogramma UK-NEQAS. Dit blijkt uit

 15. Rapportage voor de co-innovatieprogramma´s Professionalisering Biologische Afzetketen en Duurzame Agro Foodketen : Bijlage 6: Advies m.b.t. de ontwikkeling van een 'Task-force Marktontwikkeling Streekproducten'

  NARCIS (Netherlands)

  Oostindië, H.A.

  2005-01-01

  Deze notitie is een advies aan SPN en LTO-Nederland om als vervolg op het Koepelproject Kennisontwikkeling Streekgebonden Productie en Vermarkting (kortweg: Koepelproject Streekproducten) te werken aan de ontwikkeling van een 'Task Force Marktontwikkeling Streekproducten'. In het Koepelproject

 16. Marketingmanagement : De essentie

  NARCIS (Netherlands)

  Kotler, P.J.; Keller, K.; Robben, H.S.J.

  2007-01-01

  'Marketingmanagement, de essentie' biedt een volledige introductie in modern marketingmanagement. De nieuwste concepten en onderzoeksresultaten komen aan bod. Zo wordt veel aandacht besteed aan holistische marketing en is de impact van technologische ontwikkelingen op hedendaagse marketing in deze

 17. Marketing management : De essentie

  NARCIS (Netherlands)

  Kotler, P.J.; Keller, K.; Robben, H.S.J.

  2010-01-01

  'Marketingmanagement, de essentie' biedt een volledige introductie in modern marketingmanagement. De nieuwste concepten en onderzoeksresultaten komen aan bod. Zo wordt veel aandacht besteed aan holistische marketing en is de impact van technologische ontwikkelingen op hedendaagse marketing in deze

 18. Fanconi's syndrome, interstitial fibrosis and renal failure by aristolochic acid in Chinese herbs.

  Science.gov (United States)

  Hong, Yin-Tai; Fu, Lin-Shien; Chung, Lin-Huei; Hung, Shien-Chung; Huang, Yi-Ting; Chi, Chin-Shiang

  2006-04-01

  Aristolochic acid-associated nephropathy (AAN) has been identified as a separate entity of progressive tubulo-interstitial nephropathy. Its characteristic pathological findings, including hypocellular interstitial fibrosis, intimal thickening of interlobular and afferent arterioles with glomeruli sparing or mild sclerosis, have been identified. Many cases of AAN in adults have been reported in Taiwan as well as throughout the world, but it has seldom been described in children. We report on a 10-year-old boy who presented with severe anemia, Fanconi's syndrome, and progressive renal failure. Renal biopsy revealed typical findings of AAN. Aristolochic acids I and II were identified from a Chinese herb mixture ingested by the boy. AAN was diagnosed after other etiologies had been excluded. The case demonstrates the hazards of Chinese herbs with regard to children's health in Taiwan and suggests that more attention should be paid to this issue.

 19. Prof. Dr. C. J. H. De Wet. (’n Persoonlike waardering.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Coetzee

  1959-03-01

  Full Text Available Ek het prof. De Wet vir eerste maal ontmoet toe hy aan die begin van1912 student geword het aan die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerkop Potchefstroom. Ek was toe student aan dieselfde inrigting en in my laastejaar vir die graad B.A. Hy was onder ons studente bekend as 'n hardwerkend een baie begaafde jongman. In ons studenteverenigings en -samenkomste het hy hom openbaar -as iemand met ’n breedheid van insig en ’n helderheid van formulering wat kenmerkend gedurende sy hele latere optrede sou wees.

 20. Risk assessment for scented products: a pre-study

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zee Park M; Janssen PJCM; van Raaij MTM; SIR

  2007-01-01

  Er is weinig bekend over de risico's als gevolg van de blootstelling van consumenten aan geurstoffen uit consumentenproducten. Toevoeging van deze stoffen vindt plaats aan tal van consumentenproducten, varierend van wasmiddelen tot speelgoed. Passieve huiskamerparfums en spuitbusparfums zijn twee

 1. Vorming en aanpassingsvermogen van intersectorale technologisch georiënteerde onderzoeksconsortia : Analyse technische kokerview

  NARCIS (Netherlands)

  Cuijpers, Y.; Lokhorst, C.; Bos, A.P.

  2008-01-01

  ASG werkt samen met een breed scala aan partijen aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe generaties draadloze sensornetwerken. In de consortia LOFAR en WASP werken bedrijven, instituten en universiteiten samen in de toepassingsgebieden landbouw, ouderenzorg, automobielindustrie, astronomie en

 2. Kansrijk ; verbeteren van Leerlingprestaties door schoolontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Kuijpers, J.M.; Mijs, T.J.E.

  2004-01-01

  Zes onderwijskansenscholen zijn onder begeleiding van het Christelijk Pedagogische Studiecentrum (CPS) hard aan het werk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Er zijn vier hoofdoorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de prestaties op onderwijskansenscholen. Deze zijn: een

 3. Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut deel 2

  NARCIS (Netherlands)

  P van Burken

  2004-01-01

  Deel twee sluit aan bij recente internationale ontwikkelingen binnen de (gezondheids)psychologie en vertaalt deze naar de praktijksituatie van de fysiotherapeut. Fysiotherapeuten kunnen hun psychologisch inzicht en handelen aan de hand van de volgende thema s verbreden: eerst wordt het herkennen

 4. Study to investigate the difference in reaction to intracutaneously and orally administered histamine between suspected histamine-intolerant patients and healthy volunteers

  NARCIS (Netherlands)

  den Broeder E; Kortboyer JM; Koers WJ; Bruijnzeel-Koomen CAFM; de Haan-Brand A; Wolthers BG; Breukelman H; Meulenbelt J; NVIC; ARO; afdeling Dermatologie en Allergologie (Academisch Ziekenhuis Utrecht); afdeling KCSB (Academisch Ziekenhuis Groningen)

  1996-01-01

  In een dubbelblinde placebo gecontroleerde, vergelijkende studie werd aan 16 histamine intolerante patienten en aan 16 gezonde proefpersonen histamine toegediend. Het doel van de studie was het ontwikkelen van een relatief simpele en betrouwbare test voor het stellen van de diagnose

 5. Heidebeheer moet anders voor reptielen

  NARCIS (Netherlands)

  Stumpel, T.

  2005-01-01

  Reptielen zijn in Nederland voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van heide. Ze zijn bedreigd en hun leefgebied staat voortdurend onder druk. Voor de reptielen betekent dit: een ander heidebeheer. Deze bijdrage geeft aan welke overwegingen daarbij aan de orde zijn

 6. Competent werken aan inclusie

  OpenAIRE

  Van Puyenbroeck, Joris; Verhaegen, Inge; Vos, Els

  2012-01-01

  Vanuit de visie van sociale inclusie worden rollen voor de opvoeder/begeleider van ‘ondersteuner en ontwikkelaar van netwerken’ en ‘preventiewerker’ belangrijker dan ooit. Het is de opvoeder of begeleider die de taak heeft om ervoor te zorgen dat de ondersteuningsvraag van de cliënt zo goed mogelijk gerealiseerd wordt. Daarbij heeft hij niet alleen belangrijke rol in het empoweren of het versterken van individuen, maar is het evengoed zijn taak, bruggen te slaan naar de samenleving. Sociale ...

 7. Hulpverlening aan Surinaamse lagereschoolleerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  Plet, E.G.

  2003-01-01

  The aim of this study is in the first place to obtain a clear insight into the state of affairs regarding problem pupils within Primary Education (PE) as well as concerning the role, meaning and function of the existing assistance offered to them. Secondly, we seek to deepen the insight into the

 8. Methodisch werken aan systeeminnovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Vogelezang, J.V.M.; Wijnands, F.G.

  2009-01-01

  Bij de opgave van de Nederlandse landbouw om zich te ontwikkelen tot een duurzame sector, is het zoeken naar vernieuwingen die een trendbreuk teweegbrengen en het tempo van duurzame ontwikkeling versnellen. De Systeeminnovatieprogramma’s dragen hieraan in vele projecten bij door nieuwe,

 9. Samen werken aan duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, J.

  2001-01-01

  This thesis is about a particular dilemma of sustainability. It arises if a sustainable solution of one sector implies a non-sustainable solution for another sector involved. I use Gadamers theory of hermeneutic as an analytical tool for a possible approach of this dilemma.

  I assume that in

 10. Beter aan het werk

  NARCIS (Netherlands)

  Gerda Jehoel-Gijsbers

  2007-01-01

  Jarenlang was Nederland koploper in Europa in het aantal gevallen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Om dit probleem tegen te gaan zijn in de afgelopen decennia veel beleidsmaatregelen ontwikkeld en vaak ook weer aangepast. Hebben deze maatregelen tot resultaat geleid? Is het

 11. Samen rekenen aan duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Boone, J.A.

  2011-01-01

  Internationale bedrijven, van Walmart en Ahold tot Unilever en McDonalds, gaan samen standaardmethoden vaststellen voor het meten van de duurzaamheid van hun producten. Wageningen UR wordt het Europese centrum van de samenwerking.

 12. Het wezen van de schilderkunst volgens Leonardo da Vinci : over de verhouding tussen kunsttheorie en de praktijk van de schilder in de Renaissance

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakkelstein, M.W.|info:eu-repo/dai/nl/74032615

  2011-01-01

  Op 19 oktober houdt prof. dr. Michael Kwakkelstein zijn oratie aan de Universiteit Utrecht over de verhouding tussen kunsttheorie en -praktijk bij Leonardo da Vinci. Kwakkelstein stelt dat Leonardo’s schilderkunst niet altijd beantwoordt aan de criteria voor goede schilderkunst die de grote

 13. Occupational Exposure Limits and classification of 25 carcinogens

  NARCIS (Netherlands)

  van Kesteren PCE; Palmen NGM; Dekkers S; SIR; vgc

  2012-01-01

  Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan stoffen helpen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek te beheersen door de maximale concentratie van een stof (in de lucht) vast te stellen die nog veilig wordt geacht. Deze grenswaarden kunnen worden vastgelegd op Europees niveau,

 14. Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten : onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

  NARCIS (Netherlands)

  Alst, S.

  2011-01-01

  De overheid voert een actief beleid om burgers op te roepen tot (zelf)redzaam gedrag in rampsituaties. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat burgers schade toebrengen aan zichzelf of anderen. Tevens kunnen zich situaties voordoen waarbij hulpverleningsdiensten schade toebrengen aan derden. Er zijn

 15. Uptake and distribution of iodine in cucumber, sweet pepper, round, and cherry tomato

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, W.; Steenhuizen, J.W.; Eveleens, B.A.

  2014-01-01

  Eénderde van de wereldbevolking lijdt aan een tekort aan het essentiële voedingselement jodium. De verrijking van groenten met jodium (biofortificatie) kan dit jodiumtekort helpen voorkomen. Daarom werd het effect bestudeerd van toediening van jodium-verrijkte meststoffen op de jodiumgehalten in

 16. GM : Kun je dat eten? Gezondheidsrisico’s van gentech voedsel.

  NARCIS (Netherlands)

  Tiggelen, Bas van

  2004-01-01

  Genetische modificatie kan onbedoeld resulteren in producten met allergene eigenschappen,verhoogde toxiciteit, of verlies aan voedingswaarde. Dit zijn theoretische risico’s, over de hoogte waarvan weinig valt te zeggen wegens gebrek aan gegevens. Een deel van de mogelijke risico’s van GM-voedsel

 17. Plussen en minnen : MKBA’s op ICT-gebied in kaart gebracht

  NARCIS (Netherlands)

  Koopmans, C.; van Benthem, M.

  De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid werkt aan een advies over digitale voorzieningen en diensten van de overheid. Voor deze studiegroep heeft het ministerie van BZK behoefte aan meer inzicht in de belangrijkste maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) die op dit terrein zijn

 18. Brandstof en plastic uit dezelfde biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Ree, van R.

  2009-01-01

  De productie van tweede generatie biobrandstoffen is nog te duur om aan de grote vraag naar duurzame brandstof te kunnen voldoen. Een consortium van internationale organisaties werkt daarom aan een beter productieproces en wil meer uit biomassa gaan halen dan alleen ethanol

 19. Charge transport and trap states in lead sulfide quantum dot field-effect transistors

  NARCIS (Netherlands)

  Nugraha, Mohamad Insan

  2017-01-01

  Lood sulfide Quantum Dots (PbS QDs) hebben grote potentie voor een breed scala aan elektronische apparaten; denk aan zonnecellen, sensors en LEDs. De kwantumopsluiting in deze materialen leidt tot discretie van energieniveaus en afstembaarheid van de bandkloof. Deze materialen zijn ook compatibel

 20. On the effects of sampling, analysis and interpretation strategies for complex forensic DNA research with focus on sexual assault cases

  NARCIS (Netherlands)

  Benschop, C.C.G.

  2012-01-01

  Forensisch DNA-onderzoek kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van diverse soorten misdrijven. Dit DNA-onderzoek kan complex zijn, bijvoorbeeld als de hoeveelheid celmateriaal minimaal is of als het biologische spoor celmateriaal bevat van meerdere (aan elkaar verwante) donoren. Corina

 1. Bepaling van vrij- en totaal-cyanide in grond en water met een doorstroomanalysesysteem: evaluatie van ontwerp NEN-6655

  NARCIS (Netherlands)

  Staden JJ van; Moayeri-Mirck MWG; Cleven RFMJ; Wiel HJ van de; LAC; LBA

  1994-01-01

  De ontwerp-methode voor de fotometrische bepaling van het totale gehalte aan cyanide (totaal-cyanide) en het gehalte aan vrij-cyanide in water en bodem met een doorstroomanalysesysteem (Ontwerp NEN 6655) is onderzocht en zonodig gewijzigd. De ontwerp-methode is gemodificeerd om de

 2. Respect in the lowlands and the UK: a cultural comparison of policy and practice

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. Dr. Jan Steyaert

  2006-01-01

  Het debat over leefbaarheid wordt steeds vaker gekoppeld aan normen en waarden, aan respect. Daarmee lijkt het terrein van activiteiten waar de overheid zich mee inlaat te groeien, ondanks veelvuldige verwijzing naar eigen verantwoordelijkheid. In deze tekst wordt gekeken hoe de (lokale) overheid

 3. Female physiology meets psychology : menstrual cycle and contraceptive pill effects

  NARCIS (Netherlands)

  Cobey, Kelly Denise

  2013-01-01

  In dit proefschrift toon ik aan dat het gebruik van hormonale contraceptie (HC) de natuurlijke hormonale fluctuaties verstoort, wat negatieve psychologische gevolgen kan hebben voor sociale relaties. Onderzoek naar de gevolgen van HC op gedrag in sociale relaties draagt mogelijk bij aan meer

 4. Dynamiek in commerciële business relaties : ontwikkelingen in commerciële relatievoering vanuit inkoop en verkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Hart, van der H.W.C.; Weele, van A.J.; Bemelmans, T.M.A.; Pol, B.G.F.

  1997-01-01

  De ontwikkelingen in businessmarkten, markten waar bedrijven met elkaar zaken doen. zijn aanleiding voor ingrijpende veranderingen in de commerciële relaties tussen bedrijven. Er komen in die relaties steeds meer elementen van duurzaamheid en intensivering, waardoor zowel aan inkoopzijde als aan

 5. Systematisch implementeren van vernieuwingen. Waar kies je voor?

  NARCIS (Netherlands)

  Guus Munten; Miranda Snoeren; Shaun Cardiff

  2011-01-01

  Het invoeren of implementeren van vernieuwingen in de gezondheidszorg is ingewikkeld. Iedere verpleegkundige die al eens iets heeft willen veranderen heeft dat waarschijnlijk aan den lijve ondervonden. Ondanks deze moeilijkheden hebben we als professional de uitdagende taak om bij te dragen aan het

 6. Wetenschappelijk kader nudging in de publieke gezondheidszorg

  NARCIS (Netherlands)

  de Ridder, D.T.D.|info:eu-repo/dai/nl/070706174; Gillebaart, M.|info:eu-repo/dai/nl/344390365

  2015-01-01

  Aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek is een kennisdocument opgesteld over de potentie van nudging in de publieke gezondheidszorg. In dit document werd een negental vragen geïdentificeerd die zijn voorgelegd aan twee panels van deskundigen (wetenschappers en stakeholders in de

 7. Achtergronden van het natuurbeheer bij het conflict tussen natuur en cultuur : een literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.

  1977-01-01

  De veronderstelling dat orde in het biotische systeem slechts kan samengaan met lage energetische niveaus lijkt gerechtvaardigd. Ecologisch betekent dit dat aan de meer droge, donkere, koude, voedselarme, venige kant meer kans op ordening aanwezig is dan aan de natte, lichte, warme, voedselrijke en

 8. Een zoektocht naar vleesloze dagen: groenterevolutie in Europa?

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeven, van L.; Dagevos, H.

  2012-01-01

  Het lijkt wel of iedereen aan het vleesminderen is. Het woord flexitariër wordt steeds vaker gebruikt, zorgverzekeraar Agis biedt de Vegapolis aan voor vegetariërs en vleesverlaters, onlangs verscheen de glossy Vega, vegetarisme heeft het geitenwollensokkenimago ver achter zich gelaten, kritische

 9. Bestrijding van rouwmuggen en oevervliegen

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.; Messelink, G.J.; Grosman, A.H.; Holstein, van R.

  2011-01-01

  Rouwmuggen zijn zeer algemeen in kassen, en meestal talrijker dan de typische plaag-insecten. De meeste soorten voeden zich met schimmels en met organisch materiaal, en zijn onschadelijke voor planten. Enkele soorten kunnen schadelijk zijn in zaaibedden, aan stekmateriaal en aan jonge planten. Veel

 10. Veeneiken - sleutel tot het verleden landschap en klimaat?

  NARCIS (Netherlands)

  Sass, U.G.W.

  2003-01-01

  Veeneiken zijn (veen)restanten van eiken uit moerasbossen op laagveen. Ze vormen interessant materiaal voor dendrochronologisch onderzoek. Er is voor deze eiken inmiddels een chronologie opgebouwd over de jaren 3600 BC tot 563 AD. Onderzoek aan veeneiken in Nederland en Noordwest-Europa en aan twee

 11. Productiviteitstrends in het gevangeniswezen

  NARCIS (Netherlands)

  Niaounakis, T.K.; Urlings, T.H.; Van Heezik, A.A.S.

  2014-01-01

  Dit rapport schetst een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in beleid en produc-tiviteit in het gevangeniswezen gedurende de periode 1970-2012. Om het verloop van de productiviteit bloot te leggen, worden ontwikkelingen in de kosten aan de hand van statistische methoden gerelateerd aan

 12. LeerKracht!

  NARCIS (Netherlands)

  Rinnooy Kan, Alexander; Rinnooy Kan, Alexander; Daher, Mustapha; van Es, Andrée; Frantzen, Harry; Hoffman, Rudi; Kil-Albersen, Annet; Vermeulen, Marc; ter Wal, Floor; van der Wende, Marijk

  2007-01-01

  Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkterrein van de Commissie Leraren die in mei 2007 door de minister van OCW is ingesteld om te adviseren over deze fundamentele bedreiging voor de

 13. The fetal origins of adult disease, the evidence and mechanisms

  NARCIS (Netherlands)

  Veenendaal, M.V.E.

  2012-01-01

  Prenatale blootstelling aan ondervoeding kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid later in het leven. Daarnaast blijkt dat de kinderen van mannen die in de baarmoeder blootgesteld waren aan ondervoeding, een hoger BMI hebben dan kinderen van niet blootgestelde mannen. Dit blijkt uit het

 14. Competitie in de Europese Civiele Rechtsruimte. Een spanningsveld in de grensoverschrijdende geschillenbeslechting? (Competition in the EU Civil Justice Area. A Tension in the Cross-Border Dispute Resolution?) : {Downloadable document is in Dutch}

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2017-01-01

  markdownabstractDutch Abstract: Het beleid in verschillende Europese landen is erop gericht om belangwekkende internationale handelszaken aan te trekken. Dit sluit aan bij de wereldwijde trend van ‘ranking justice systems’. Een vraag die daarbij opkomt, is hoe deze judiciële competitie zich verhoudt

 15. Natuur en recreatie in evenwicht : de ontwikkeling van een zoneringsinstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.

  2003-01-01

  Om te bepalen hoeveel recreatiedruk een gebied kan hebben en hoe een zonering is aan te brengen in een natuurgebied ontwikkelde Alterra een model dat recreatiedruk en de mate van verstoring aan elkaar koppelt. Dit zoneringsinstrument bestaat uit de gekoppelde modellen MASOOR en METAPHOR. MASOOR

 16. Water quality standards based on human fish consumption : Background document for revision of the WFDmethodology

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; van Herwijnen R; Verbruggen EMJ; MSP; M&V

  2016-01-01

  Het RIVM werkt mee aan de ontwikkeling van de Europese methodiek waarmee normen voor de waterkwaliteit worden bepaald. Voorgesteld wordt de methodiek op enkele punten aan te passen om de schatting van de waterkwaliteitsnorm te verbeteren.

  Chemische stoffen kunnen de kwaliteit van

 17. “Fruit fight”: Leedvermaak en “Word-of-Mouth” bij consumentengroepen

  NARCIS (Netherlands)

  Vonkeman, C.C.; Ouwerkerk, J.W.; Van Dijk, Wilco W.

  2011-01-01

  Een onderzoek onder jonge BlackBerry-gebruikers toont aan dat domeinrelevantie en sociale identificatie met de eigen consumentengroep een interactieve bijdrage leveren aan de voorspelling van de mate van leedvermaak die zij ervaren om gebruikers van Apple’s iPhone na negatieve berichtgeving over dit

 18. Licht, donker en ultieme fascinatie

  NARCIS (Netherlands)

  Poelarends, A.J.

  1999-01-01

  Reeds vanaf het begin van de mensheid zijn mensen gefascineerd geweest door de wonderlijke wereld boven hun. In een alsmaar doorgaande beweging toonden zich duizenden lichtpuntjes aan hun ogen als geprikt op een grote koepel die langzaam ronddraait. Magische krachten werden er aan toegeschreven,

 19. Diadrome vissen in de Waddenzee: Monitoring bij Kornwerderzand 2000 - 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Tulp, I.Y.M.; Boois, de I.J.; Willigen, van J.A.; Westerink, H.J.

  2006-01-01

  Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van zeldzame diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierprik, zeeprik, zalm en zeeforel) aan de zoute kant

 20. Diadrome vissen in de Waddenzee: monitoring bij Kornwerderzand 2000-2006

  NARCIS (Netherlands)

  Tulp, I.Y.M.; Boois, de I.J.; Willigen, van J.A.; Westerink, H.J.

  2007-01-01

  Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van zeldzame diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierprik, zeeprik, zalm en zeeforel) aan de zoute kant

 1. Diadrome vissen in de Waddenzee: Monitoring bij Kornwerderzand 2000-2007

  NARCIS (Netherlands)

  Tulp, I.Y.M.; Boois, de I.J.; Willigen, van J.A.; Westerink, H.J.

  2008-01-01

  Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van zeldzame diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierprik, zeeprik, zalm en zeeforel) aan de zoute kant

 2. Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR

  NARCIS (Netherlands)

  Lebbink, S.; Steuten, C.; Neefjes, M.

  2013-01-01

  Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volgende. In dit rapport beschrijven we een aantal

 3. Zorg voor een sluitende aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Tieme de Koning

  2016-01-01

  Full text via link. Artikel uit Topartikelen 2016. De kranten staan bol van berichtgeving over verwarde personen. Een onderzoek van belangenvereniging Aedes geeft aan dat ook woningbouwcorporaties een toename aan verwarde personen ervaren in de woning en op straat. Om de toename van verwarde

 4. Uitheemse ectomycorrhizapaddenstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Vellinga, E.C.; Kuyper, T.W.

  2012-01-01

  Exotische paddenstoelen zijn paddenstoelen waarvan het oorspronkelijke verspreidingsgebied ver buiten Nederland ligt en die pas sinds het begin van de twintigste eeuw in ons land ingeburgerd zijn. Hoewel het begrip ‘exoot’ vooral beschrijvend is, kleeft er een negatieve bijklank aan, evenals aan het

 5. De consument overtuigen: meer dan een norm opleggen

  NARCIS (Netherlands)

  Melnyk, V.; Kornelis, M.; Herpen, van E.

  2008-01-01

  Beleidsmakers besteden jaarlijks miljoenen euro's aan campagnes om mensen over te halen zich volgens gewenste normen te gedragen. Bijvoorbeeld om hen aan te zetten om vooral gezonde voedselproducten te kopen, om te stoppen met roken of om milieuvriendelijke verpakkingen te kiezen. Maar of die

 6. Psychopathologie : grondslagen, determinanten, mechanismen

  NARCIS (Netherlands)

  Stel, Jaap van der

  2009-01-01

  Deze studie gaat over de zoektocht naar de determinanten, mechanismen en de kenmerken van psychopathologie vanuit wetenschapsfilosofisch perspectief. Zij is ontstaan vanuit de waarneming dat een overvloed aan data gepaard gaat met een armoede aan goed onderbouwde en diepgaande theorieën. In deze

 7. NCBI nr-aa BLAST: CBRC-DMEL-06-0015 [SEVENS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available CBRC-DMEL-06-0015 ref|NP_570061.1| CG10804-PB, isoform B [Drosophila melanogaster] ...gb|AAN09096.1| CG10804-PB, isoform B [Drosophila melanogaster] gb|AAN71198.1| GH25957p [Drosophila melanogaster] NP_570061.1 0.0 94% ...

 8. Ontwikkelingen in een ondergewaardeerde sector.: Is renovatie sexy?

  NARCIS (Netherlands)

  Lichtenberg, J.J.N.

  2006-01-01

  Nieuwbouw krijgt altijd en overal veel meer aandacht dan renovatie. Voor zowel opdrachtgevers als ontwerpers is er kennelijk meer eer te behalen aan een verfrissend nieuwbouwproject dan aan de upgrading van bestaande complexen. Opvallend is ook dat de industrie zich bij productontwikkeling meer op

 9. Accountmanagement en management accounting : de rol van de account manager in de relatie met afnemers en het belang van management accounting voor de account mananger

  NARCIS (Netherlands)

  Kempeners, M.A.; Wouters, M.J.F.

  1997-01-01

  De laatste jaren heeft accountmanagement flink aan populariteit gewonnen in het Nederlandse bedrijfsleven. Het is één van de manieren om meer aandacht te besteden aan relaties met afnemers. In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de vraag wat accountmanagement is. Vervolgens wordt de wisselwerking

 10. Werken met sprookjes in dramatherapie en psychodrama : Een onderzoek naar het werken met sprookjes in dramatherapie en psychodrama

  NARCIS (Netherlands)

  Gerdi Tuender

  2013-01-01

  Sprookjes appelleren aan de “doen-alsof” situatie, die echter de werkelijkheid soms pijnlijk nauwkeurig lijken te raken. Als een vervolg op “lievelingsrollen” lijkt ook dit boek een verdere bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de creatieve therapie. Zoals in het verleden ook

 11. Inclusie, (on)gewoon doen! : Eindrapportage onderzoek professionals en inclusie

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. dr. Jean Pierre Wilken; Jeroen Knevel

  2015-01-01

  Werken aan meer inclusie en participatie van mensen met beperkingen blijkt in de praktijk weerbarstig. Wat is er nodig om aan inclusie te werken? Welke kennis en competenties hebben professionals nodig? Wat wordt van mensen met beperking zelf en hun netwerk gevraagd? Welke werkwijzen en activiteiten

 12. Potential measures for emission reduction within the European Water Framework Directive : Illustrated by fact sheets for Cd, Hg, PAHs and TBT

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen MPM; van Leeuwen LC; Posthuma-Doodeman CJAM; Vos JH; Linders JBJH; SEC; mev

  2012-01-01

  Landen van de Europese Unie zetten verschillende middelen in om te voldoen aan de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens de KRW moeten lidstaten onder andere voldoen aan de normen voor chemische stoffen in oppervlaktewater en van zeer gevaarlijke stoffen moeten de emissies tot nul

 13. Al Gore's an inconvenient truth ; waar? Het IPCC rapport geeft het antwoord.

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiler, W.

  2008-01-01

  Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur stijgt. Er komen vaker en vaker extreme weersomstandigheden voor. Denk in Nederland aan de hittegolven en de droogte van zomer 2003 en aan de vele regenbuien in augustus 2004, de natste augustus maand in 150 jaar. Vooral de mensen in

 14. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-05-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 15. Verzuring van bodem en grondwater als gevolg van atmosferische depositie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeks, J.

  1983-01-01

  In het kader van de Tweede-Kamer-rapportage over verzuring door atmosferische depositie heeft het ICW een bijdrage geleverd aan het deelrapport over effecten op bodem en grondwater. Deze ICW-notitie is hier nu nader uitgewerkt, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de methode om effecten van

 16. Leerstoel Installaties TU Delft

  NARCIS (Netherlands)

  Luscuere, P.G.; Zeiler, W.; Cauberg, J.J.M.; van der Linden, A.C.; Dobbelsteen, A.A.J.F.

  2007-01-01

  De leerstoel Installaties aan de TU Delft heeft een lange geschiedenis. De laatste decennia heeft Peter Luscuere de leerstoel in deeltijd bezet en zo een belangrijke bijdrage geleverd aan de koppeling van Onderzoek, Onderwijs en Ondernemen. Het artikel start met een korte beschrijving van de huidige

 17. De maakindustrie is terug

  NARCIS (Netherlands)

  Sol, E.J.

  2014-01-01

  De maakindustrie, is dat nog iets voor Nederland? Absoluut, vindt Egbert-Jan Sol van TNO. Daarbij moeten we echter niet meer denken aan rokende schoorstenen, maar aan slimme fabrieken die complexe producten afleveren in kleine series. Op de Hannover Messe vorige week presenteerden het Ministerie van

 18. Aanvullend commentaar op art. 511a Sv

  NARCIS (Netherlands)

  van Laanen, F.; Melai, A.L.; Groenhuijsen, M.S.

  2005-01-01

  Schr. geeft een actueel wetenschappelijk commentaar op art. 511a Sv. Daarin komt met name de hedendaagse werkingssfeer aan de orde van deze bepaling, waarin is gesteld dat de berechting van strafbare feiten die ingevolge enige wet aan de burgerlijke rechter is opgedragen, ter terechtzitting van de

 19. My first older student: investigating the specific requirements of teaching music to elderly people

  NARCIS (Netherlands)

  Dons, Karolien

  2012-01-01

  Muziekles geven aan ouderen is een vak apart. Een vak, dat kansen biedt voor de professionele muziekdocent. Er bestaan nog vele vragen over het op een effectieve manier muziekles geven aan ouderen en over de marktbenadering daarvan. Daarnaast is de literatuur over het onderwerp erg beperkt. Deze

 20. Onderzoek naar effecten van bepaalde stoffen op het alcoholslot

  NARCIS (Netherlands)

  Muilwijk, Mirthe; Alewijn, M.; Ruth, van S.M.

  2014-01-01

  Ieder jaar vallen er doden en gewonden in het verkeer bij ongevallen waarbij alcohol in het spel is. Het alcoholslotprogramma draagt bij aan het omlaag brengen van het aantal verkeersslachtoffers en is bedoeld voor bestuurders die met te veel alcohol op aan het verkeer hebben deelgenomen. Als

 1. Twee kwesties naar aanleiding van het vonnis tegen Mohammed B.

  NARCIS (Netherlands)

  van Hattum, W.F.; de Jong, D.H.

  2006-01-01

  Aan de hand van twee kwesties rond de berechting van Mohammed B. willen wij laten zien dat een enge interpretatie van het strafprocesrecht - bijvoorbeeld een opvatting die voornamelijk uitgaat van het verdedigingsbelang - tekort kan doen aan het doel van het strafproces. In dat proces is ook plaats

 2. Cruise report Hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) 7 march - 25 march 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Ybema, M.S.

  2005-01-01

  Verslag van de Nederlandse deelname aan de Noord Atlantische akoestische survey voor blauwe wijting. Deze, door ICES gecoördineerde survey wordt jaarlijks uitgevoerd. Naast Nederland nemen Ierland, Denemarken, Faeröer, Rusland, IJsland en Noorwegen deel aan de survey. Het doel van de survey is het

 3. Klimaatneutraal in de praktijk : ervaringen en resultaten van de deelnemers van BoerenKlimaat.nl

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.; Wijnands, F.G.; Asperen, van P.; Monteny, A.

  2013-01-01

  De huidige landbouw draagt bij aan het broeikaseffect en daarmee aan de klimaatverandering. Tegelijk heeft de landbouw goede mogelijkheden om de broeikasgasemissies te verminderen. Zestien agrariërs laten in het project BoerenKlimaat.nl samen met Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut zien hoe

 4. Richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen: Verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, B.A.G.; Oort, M.M.H.J. van; Schellekens, A.F.A.; Haan, H.A. de; Jong, C.A.J. de

  2017-01-01

  Een keur aan experts geeft in deze richtlijn aan hoe op verantwoorde wijze het proces van detoxificatie van verslavende middelen kan worden doorlopen en begeleid. Daarbij ligt het accent van het complex van interventies op de biologische aspecten van de verslavingsproblemen, maar is er ook aandacht

 5. Waarom geen luisterplicht?

  NARCIS (Netherlands)

  van Donselaar, G.

  2010-01-01

  Gijs van Donselaar probeert in zijn "Waarom geen luisterplicht" een bepaalde conceptuele benadering van het vraagstuk omtrent de grenzen aan het recht op vrijheid van meningsuiting te verkennen. Hij doet dat door een probleem aan te wijzen in de manier waarop John Stuart Mill dat recht verdedigt,

 6. Facility management in kinderschoenen : Facility management in de kinderopvang

  NARCIS (Netherlands)

  Ronald Beckers

  2008-01-01

  Begin dit jaar heft Academie Diedenoort FM aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, tijdens een studiemiddag een toelichting gegeven op het vakgebied facility management aan een aantal financiële managers van organisaties die zich bezighouden met kinderopvang. In die branche staat het fm-vakgebid

 7. Handboek e-business Van website tot strategie

  NARCIS (Netherlands)

  drs Boudewijn Raessens

  2010-01-01

  Het Handboek e-business geeft inzicht in de manier waarop ICT onze levens en onze wereld aan het veranderen is. Het reikt de (toekomstige) ondernemer en manager handvatten aan om ontwikkelingen sneller te signaleren, consequenties voor de strategie te doorzien en daardoor beter te kunnen reageren op

 8. Restoring mussel bed : A guide on how to survive on an intertidal mudflat

  NARCIS (Netherlands)

  de Paoli, Hélène Claudine

  2017-01-01

  Rif-vormende schelpdieren zoals mosselen en oesters zijn bijzonder belangrijk op bij eb droogvallende platen, doordat de complexe en solide banken die ze vormen een leefgebied bieden voor tal van soorten. In de Waddenzee is aan het eind van de jaren '80 het areaal aan droogvallende mosselbanken

 9. Meer marge in eigen zak

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.

  2015-01-01

  In 2013 waren er 2.720 agrarisch ondernemers die hun producten rechtstreeks aan de consumenten verkochten. Gezamenlijk haalden ze daarmee een omzet van 142 miljoen euro. Welke mogelijkheden zijn er en waar moeten ondernemers rekening mee houden? Marcel Vijn van PPO Wageningen UR te Lelystad aan het

 10. Management van World-Wide Web Servers

  NARCIS (Netherlands)

  van Hengstum, F.P.H.; Pras, Aiko

  1996-01-01

  Het World Wide Web is een populaire Internet toepassing waarmee het mogelijk is documenten aan willekeurige Internet gebruikers aan te bieden. Omdat hiervoor nog geen voorzieningen zijn getroffen, was het tot voor kort niet goed mogelijk het World Wide Web op afstand te beheren. De Universiteit

 11. Energy efficient information and communication technology (ICT); Energie-efficiente ICT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Siderius, H.P.

  2001-04-01

  Attention is paid to the energy consumption of and options to save energy with ICT equipment (personal computers, monitors, printers, copiers, faxing machines) [Dutch] ICT - informatie en communicatietechnologie - apparatuur is de snelst groeiende verbruiker van energie in de utiliteitsbouw. Redenen hiervoor zijn de toenemende penetratie van PCs, het feit dat vrijwel al deze PCs en steeds meer andere apparaten op een netwerk zijn aangesloten, en de trend om steeds meer processen volledig digitaal uit te voeren. De toename van het energieverbruik heeft dus een reden, maar is voor Novem aanleiding om aandacht te besteden aan het energieverbruik van ICT apparatuur, en aan de mogelijkheden om het verbruik te beperken. Dit uiteraard zonder functionaliteit en gebruiksgemak te verminderen. Voordat in de volgende paragraaf het energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van afzonderlijke apparaten aan de orde komt, allereerst een kort overzicht van het energieverbruik in een kantoor en het aandeel van apparatuur hierin. Daarna volgt een aantal redenen om aandacht te besteden aan energie-efficieante ICT apparatuur.

 12. Conservering bij zoutschade; De Waag in Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Lubelli, B.A.; Hees, R.P.J. van

  2007-01-01

  In de Waag in Amsterdam bevinden zich enkele waardevolle meesterproeven van metselwerk. Deze hebben zwaar te lijden onder aantasting van zouten. Aan de auteurs werd gevraagd om de oorzaken van de scahde te onderzoeken en advies uit te brengen over mogelijke interventie om het verval aan te pakken.

 13. Voertuigregelgeving.

  NARCIS (Netherlands)

  2006-01-01

  Alle voertuigen die gebruikmaken van de openbare weg moeten aan zogeheten permanente eisen voldoen. De controle hierop vindt plaats door de politie en voor sommige categorieën ook tijdens de APK. De meeste soorten motorvoertuigen1 mogen pas op de Nederlandse markt verschijnen als ze aan de

 14. Het nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel : christelijke religie en seculiere utopie

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerk, M.J.

  2008-01-01

  Nu de ChristenUnie meeregeert zien sommige christenen nieuwe kansen om orde op zaken te stellen op ethisch gebied. Maarten Verkerk wijst aan de hand van het werk van Francis Bacon en van de regering Bush op het grote gevaar om hoge doelen te stellen aan een machtspositie.

 15. Arbobalans 2010. Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Hooftman, W.; Klein Hesselink, J.; Genabeek, J. van; Wiezer, N.; Willems, D.

  2011-01-01

  De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en

 16. Contractiemechanisme en elektrolythuishouding van het geïsoleerde, overlevende rattehart, mede in verband met de werking van insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Offerijns, F.G.J.; Willebrands, A.F.; Groen, J.

  1959-01-01

  Het waarnemen van een effect van insuline op de contracties van het geïsoleerde, overlevende rattenhart was aanleiding om de fysische verrichtingen in samenhang van het gehalte aan water en elektrolyten van dit orgaan tot onderwerp van studie te maken. Daarbij werd een zo goed mogelijk aan de

 17. Worstelen met Risk Appetite : Hoe de inkleuring van de risicomatrix de risicohouding verraadt

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild; V. Versluis

  2016-01-01

  Een risico-averse houding bij het prioriteren van risico’s is aan te bevelen volgens de besliskundige inzichten van Daniël Kahneman. Maar wat bedoelt de besliskunde eigenlijk met risicoaversie? En hoe kan het koppelen van het begrip risicohouding aan de risicomatrix helpen bij de onderbouwing van de

 18. De Eeuwwende 1700 (dl.3): de Kunsten

  NARCIS (Netherlands)

  Klukhuhn, A.; Rasch, R.A.

  1991-01-01

  Toekomstige geschiedschrijving zal ongetwijfeld uitwijzen dat de eeuwwende 1700 de meest onderschatte eeuwwende van de laatste vijfhonderd jaar is. Corelli dateerde zijn Opus 5 bewust op 1 januari 1700 om het belang aan te geven dat hij aan de nieuwe eeuw hechtte. Met Bach, Händel en Scarlatti lag

 19. Die Gereformeerde Ekumeniese Sinode en Sending 1984

  African Journals Online (AJOL)

  opvatting. Indien 'n mens al die kerke wat aan die Gereformeerde. Ekumeniese Sinode (GES) behoort een vir een sendingmatig sal be- studeer, sal daar waarskynlik 'n sterk differensiasie tussen sommige kerke aan die lig kom. Die GES kan dus nie verantwoordelik gehou word vir individuele kerke se sendingopvatting nie.

 20. Onderzoek naar vermindering van de bijvangst van een boomkortuig

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Duijn, van J.B.

  2005-01-01

  In het kader van EU-project RECOVERY werden vergelijkende visserij- en selectiviteitsproeven uitgevoerd in 2002 en 2003 aan boord van MS “Tridens” aan 12 m boomkortuigen. De resultaten van een negental vistuigproeven zijn hier gegeven, gericht op het bepalen van het effect van een grote mazen kap

 1. Ontwikkeling en Ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  J. Tinbergen (Jan)

  1988-01-01

  textabstractIn 1982 werd door de gezamenlijke NAVO-landen 5% van het bruto nationale produkt aan militaire uitgaven besteed en door de landen van het Warschau-pact 9%. Tegelijkertijd bedragen de uitgaven van deze landen aan ontwikkelingshulp nog geen 0,5% van het bnp. Het is evident dat de

 2. Gebruikersdata bij abonnementen in app stores

  NARCIS (Netherlands)

  Roosendaal, A.P.C.; Nieuwenhuis, O.A.

  2013-01-01

  Kranten en tijdschriften bieden tegenwoordig vaak, naast de papieren edities, digitale abonnementen aan. De content wordt in dat geval via een app gelezen op een mobiele device, zoals een smartphone of tablet. Om abonnementen in deze vorm aan te kunnen bieden is het bouwen van een app noodzakelijk.

 3. Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; texts & contexts

  NARCIS (Netherlands)

  Looijenga, Jantina Helena

  1997-01-01

  Het onderzoek naar de oudste runeninscripties van het Europese continent, Engeland en Denemarken voerde onderzoekster van Liverpool aan de Ierse Zee naar Constanza aan de Zwarte Zee; van Zürich naar Bergen; van Parijs naar Stockholm. In dit enorme gebied kende men reeds bij het begin van de vroege

 4. Community of Learners (2): samen met vakcollega's op zoek naar een betere introductie van telproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, Mark

  2014-01-01

  Sinds het schooljaar 2009-2010 wordt er op de Universiteit Twente in de vorm van een "Community of Learners" (CoL) gewerkt aan verbetering van het wiskundeonderwijs. Aan de hand van verscheidene praktijkonderzoeken is reeds duidelijk geworden dat we veel kunnen leren door gezamenlijk één of twee

 5. Smartphone en sikkel

  NARCIS (Netherlands)

  Popma, J.

  2013-01-01

  Zoals het in de negentiende eeuw vakbondsonderzoeken waren die de schrijnende arbeidsomstandigheden in fabrieken aan het licht brachten en de bonden halverwege de vorige eeuw als eersten aan de bel trokken over de gevaren van asbest, zo is het de vakbeweging die anno nu als eerste aandacht vraagt

 6. Genetic studies of age-related macular degeneration

  NARCIS (Netherlands)

  Baas, D.C.

  2012-01-01

  Bij veel maculapatiënten is sprake van een sluimerende chronische ontsteking aan de achterkant van het netvlies. Deze bevinding van Dominique Baas helpt bij de zoektocht naar nieuwe therapieën voor deze aandoening, zoals gentherapie. Ook toonde Baas aan dat er verschillen in genetisch risico bestaan

 7. Freud kon ook geestig zijn [Boekbespreking van: Lütkehaus, L. (Hrsg.), Freud zum Vergnügen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2006-01-01

  Humor is niet het eerste waar men aan denkt bij de psychoanalyse. Een serieuze wetenschappeljke benadering van psychische aandoeningen en patiënten met vaak zware klachten. Toch stelde Freud zich aan het begin van zijn loopbaan als therapeut ten doel om hysterische mensen te veranderen in 'gewone

 8. Reisverslag India 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Velthuijsen, Hugo

  2009-01-01

  Verslag van een bezoek in mei 2009 aan India als onderdeel van een delegatie van KPN. In een week werden bezoeken gebracht aan 7 IT leveranciers van KPN, 3 universiteiten en waren er gesprekken met diverse andere partijen. Daarbij zijn de steden Mumbai, Pune, Bangalore en Chennai aangedaan. Dit

 9. Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, R; Valk, P.

  2006-01-01

  Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het

 10. Voorwoord en introductie CDM Werkvormen : Creatieve werkvormen voor het Collaborative Decision Making proces

  NARCIS (Netherlands)

  Bemmel, I.E. van; Eikelboom, A.R.; Thönissen, F.H.

  2012-01-01

  Eén van de grootste uitdagingen bij complexe vraagstukken is het creëren van unity of effort bij de verschillende partijen die aan complexe samenwerkingsverbanden deelnemen. Maar, hoe gaan alle neuzen dezelfde kant op staan? Hoe geven de partijen handen en voeten aan doelstellingen? En hoe gaan zij

 11. CDM Werkvormen : Creatieve werkvormen voor het Collaborative Decision Making proces

  NARCIS (Netherlands)

  Bemmel, I.E. van; Eikelboom, A.R.; Thönissen, F.H.

  2012-01-01

  Eén van de grootste uitdagingen bij complexe vraagstukken is het creëren van unity of effort bij de verschillende partijen die aan complexe samenwerkingsverbanden deelnemen. Maar, hoe gaan alle neuzen dezelfde kant op staan? Hoe geven de partijen handen en voeten aan doelstellingen? En hoe gaan zij

 12. Screening op (pre)maligne afwijking van de cervix uteri in Noord-Nederland : Een studie van de resultaten van het cytologisch onderzoek van de cervix binnen en buiten het kader van het bevolkingsonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Zanten, Alje van

  1985-01-01

  De aanleiding tot deze studie is het feit dat vanaf 1978 in Groningen, Friesland en Drente het bevolkingsonderzoek naar cervixcarcinoom gaande is en de wens om de doeltmatigheid ervan aan een onderzoek te onderwerpen. Op deze wijze zou een bijdrage kunnen worden geleverd aan de bestudering van het

 13. Kijken naar porno : Subcorticale hersenactiviteit weerspiegelt negatieve maar niet positieve impliciete seksuele associaties

  NARCIS (Netherlands)

  Bosman, Renske; Borg, Charmaine; Jong, de Peter J.; Georgiadis, Janniko

  Samenvatting Achtergrond Aan de ene kant kunnen mensen visuele seksuele stimulatie (VSS) ervaren als plezierig, maar aan de andere kant kunnen mensen VSS ook ervaren als iets “viezigs” en negatief. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe het brein bij vrouwen reageert op VSS en hoe de

 14. The expectations of fathers concerning care provided by midwives to the mothers during labour

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malmsey L.M. Sengane

  2012-04-01

  Opsomming Vroedvroue word daarvan beskuldig dat hulle nie voldoen aan die verwagtinge en behoeftes van die vaders nie. Vaders word, óf deur hulle geïgnoreer, óf druk word op hulle uitgeoefen om meer betrokke te raak as waarmee hulle gemaklik is, indien hulle wel toegelaat word om moeders te ondersteun tydens die kraamproses. Vroedvroue verskaf moeder-gesentreerde sorg, maar dit is nogtans belangrik dat hulle onthou om die vaders te betrek in die besluitneming en hulle rol, verwagtinge en behoeftes te erken omdat die geboorte van ‘n kind een van die belangrikste gebeurtenisse in hulle lewens is. Die studie het gefokus op vaders se verwagtinge van die sorg wat verskaf word aan moeders tydens kraam. ‘n Kwalitatiewe, eksploratiewe, beskrywende en kontekstuele navorsingsontwerp is gebruik. Data is ingesamel deur in-diepte onderhoude met vaders te voer oor die sorg wat aan hul vroue of metgeselle tydens die kraamproses verskaf word deur vroedvroue. Data is daarna geanaliseer deur ‘n oop beskrywende metode te gebruik wat toepaslik is vir kwalitatiewe navorsing. Die resultate van die onderhoude is vervolgens geposisioneer binne ‘n holistiese, gesondheids-bevorderende teorie wat verwys na liggaam, psige en gees. Die resultate toon dat gemak en ondersteuning die twee hoofkategorieë is wat verskaf moet word deur vroedvroue aan moeders tydens die kraamproses. Die ander kategorieë wat aangedui word in die resultate, is dat vroedvroue hulle onderlinge kommunikasievaardighede moet verbeter, asook hul kommunikasie met die moeders en vaders indien laasgenoemde beskikbaar is. Die vaders het van vroedvroue verwag om hulle aan te moedig om moeders by te staan tydens die kraamproses en om binding tussen vader, moeder en baba aan te moedig.

 15. Clean air school buildings and governmental subsidy. Project ventiLation; Frisse scholen dankzij regeringssubsidie. Project VentiLeren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luigjes, B.; De Wit, J.W. [Rucon Ventilatoren, Harderwijk (Netherlands)

  2010-03-15

  The Dutch government has provided local authorities with 100 million euros to address the polluted air in class rooms of primary schools. However, this amount is not sufficient to solve the problem entirely. This problem has been solved by linking the implementation to a project dedicated to combating youth unemployment, named 'VentiLeren'. [Dutch] De Nederlandse overheid heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten om de vervuilde lucht in de lokalen van basisscholen aan te pakken. Dit bedrag is echter ontoereikend om het hele probleem op te lossen. Door de uitvoering ervan te koppelen aan een project ter bestrijding van jeugdwerkloosheid, ventiLeren genaamd, wordt dit opgelost.

 16. Eksistensialisme: ’n Vals sleutel vir die prediking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. E. d’Asssonville

  1967-05-01

  Full Text Available Die spanning tussen Jesus aan die een kant en die skrifgeleerdes en fariseërs aan die ander kant, het op 'n sekere dag op so 'n botsing uitgeloop dat Hy binne ’n paar minute ses keer Sy verdoemende ‘wee julle’ oor hulle uitgeroep het. Dit was nogal op ’n keer toe Jesus saam met hulle aan 'n eettafel was en ons lees dit in Luk. 11. Maar die toppunt na die ‘wee julle’ oor die geveinsdheid, die skynheiligheid, die ondraaglik laste wat op arme mense gelê word, die liefdeloosheid, ens., is die uitroep van wee oor die valse prediking.

 17. Een nieuwe marketingcategorie: de strainer

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2013-01-01

  1 alinea column: De BCG-matrix is na zesendertig jaar eindelijk aan revisie toe. De question mark, star, cash cow en dog hebben er een vriendje bij: de strainer. ‘Het vergiet’ doet zich aan de marketingstrateeg misleidend voor als een van de usual suspects, waardoor hij denkt te moeten handelen

 18. Vrouwen weg van techniek : waarom verlaten technisch opgeleide vrouwen de techniek?

  NARCIS (Netherlands)

  Sjiera de Vries; I.A. Strijker; Rabia Çoban

  2015-01-01

  1.1 Techniek verliest talent Verschillende branches in de technische sector kampen met een tekort aan personeel en de verwachting is dat deze tekorten ook in de komende jaren zullen blijven bestaan (ROA, 2013). Om de tekorten op te vangen wordt hard gewerkt aan het motiveren van jongeren om een

 19. Jullie kunnen het Weststellingwerf!

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, Leo; Pierie, Frank

  2017-01-01

  Weststellingwerf werkt momenteel aan haar Omgevingsvisie en doet dit samen met de inwoners. Deze visie gaat over de toekomst van de woon-, werk- en leefomgeving van de gemeente Weststellingwerf. De gemeente moedigt in dit kader de inwoners aan om mee te denken en samen te "puzzelen" voor een

 20. Hermann lJasio nale Suiwelko

  African Journals Online (AJOL)

  omvang meesal onbelangrik, van belang egter uit die oogpunt van kontantvloei. Die varsmeL$oer aan die eenkant en die nywer- heidryrodusent (of roomprodusent\\ aan die anderkant het dus deur die jare verskillende behoeftes gehad. By vorsmelkboere was Caar nog altyd Cie vrees dat een Raad een prys en daarmee. 'n.

 1. Lange-termijneffecten van sales promotion

  NARCIS (Netherlands)

  Spijkerman, F.M.; Snelders, H.M.J.J.

  1990-01-01

  Sales promotion wordt binnen de marketing gehanteerd als instrument om op de korte termijn direct koopgedrag in de gewenste richting te beïnvloeden. Daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan de mogelijke effecten op de langere termijn. F.M. Spijkerman en H.M.J.J. Snelders geven evenwel aan dat sales

 2. Benjamin Constant, surveillance en de strijd voor vrijheid en privacy : Vergeten gevoeligheden in een door Jeremy Bentham beïnvloed veiligheidsklimaat

  NARCIS (Netherlands)

  de Hert, Paul; de Hert, P.; Kinneging, A.; Colette, M.

  2015-01-01

  In deze bijdrage, concentreer ik me op Benjamin Constants (1767-1830) Principes de politique, een meesterwerk van de liberale theorie. In dit werk uit 1810 geeft Constant zelf op verschillende plaatsen aan dat hij geschiedenis aan het schrijven is. Hij is, zo merkt hij op, de eerste om aandacht te

 3. Genetic defects in patients with mitochondrial encephalomyopathies

  NARCIS (Netherlands)

  I.F.M. de Coo (René)

  2005-01-01

  textabstractDit proefschrift is een bijdrage aan het snel groeiende kennisgebied gewijd aan de verbetering van de diagnostiek op DNA-niveau bij patiënten met mitochondriële encephalomyopathieën en is onder andere geïnspireerd door de hypothese van de communicatie over en weer tussen het kerngenoom

 4. Veel aandacht en tijd maken sensoren tot nuttig hulpmiddel - de platende plant rukt op

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.; Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2008-01-01

  Gebruik van sensoren is alleen aan te bevelen als de teler er veel aandacht en tijd aan besteedt. Ook de 'gewone' meetbox vergt onderhoud, anders lopen vergelijkingen met collega's spaak. Bij sensoren komt dit nog veel nauwer. Er zijn veel sensoren die van alles kunnen meten. Uit de meting komt een

 5. Open data and beyond : Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport inleiding open data

  NARCIS (Netherlands)

  Van Loenen, B.

  2012-01-01

  Netwerkbedrijf Alliander was begin 2011 zich aan het oriënteren naar de mogelijkheid om haar gegevens als open data ter beschikking te stellen aan een ieder. Echter wat open data nu precies is, welke mogelijke knelpunten moeten worden opgelost om open data te implementeren, de impact die open data

 6. De Informatiefuik : hoeveel controle heb jij over je online identiteit?

  NARCIS (Netherlands)

  Roosendaal, A.P.C.

  2013-01-01

  Bijna iedereen in Nederland heeft een 'digitaal profiel', bijvoorbeeld op Facebook of LinkedIn. Maar ook anderen werken aan een profiel van jou: denk aan je bestellijst bij Bol.com of een bestand van de overheid. In feite wordt bijna al je klikgedrag op internet wel door iemand opgeslagen en

 7. Report of a study on the characteristics of the 'Clay of Boom' that are relevant in considering this clay layer package for the storage of nuclear waste; Rapportage van onderzoek aan eigenschappen van de Klei van Boom die relevant zijn bij de beschouwing van dit laagpakket voor opslag van kernafval

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brugge, J.V.M.; Vrouwe, B.J. [T and A Survey, Amsterdam (Netherlands)

  2010-12-15

  The Dutch government aims to store nuclear waste in the Dutch soil. Geological research organization T and A Survey mapped the areas that match with the demands of the Dutch government regarding underground storage of nuclear waste. These are areas in which the Clay layer of Boom has a minimal thickness of 100 meters and the depth of the top of the clay formation is at least 500 meters. [Dutch] De Nederlandse overheid wil kernafval ondergronds opslaan in de Nederlandse bodem. Geologisch onderzoeksbureau T and A Survey brengt de gebieden in kaart, die voldoen aan de door de overheid gestelde eisen voor mogelijke ondergrondse opslag van kernafval. Het gaat om gebieden waar de Boomse kleilaag een minimale dikte van 100 meter heeft en de diepte van de top van de kleiformatie minimaal 500 meter bedraagt.

 8. Verder met inclusie en diversiteit : resultaten en actiepunten Onderwijsconferentie Hogeschool van Amsterdam 2017

  NARCIS (Netherlands)

  van Diepen, Mieke; Essen, Erik; Hogenstijn, Maarten; Veraa, Fiona

  ‘Hartstikke leuk om een dagje onder collega’s te zijn en te praten over onderwijs, maar wat heb ik erverder aan? Morgen moet ik gewoon weer aan het werk’. Deze houding over de onderwijsconferentie, en misschien wel conferenties in het algemeen, zal velen bekend in de oren klinken. Het is vaak lastig

 9. die kerk, maatskappy en vrye verenigings: 'n studie van die kerkorde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Engelhard en Hofman 2001; PKN 2003). Die begrip “moderne gedifferensieerde samelewing”, saamgelees met 'n selfstandigheid in eie bevoegdheid, kom net so van Dooyeweerd af (1957:379; 1963:81). NGK-KO 1962 neem vorm aan in 'n tyd waarin. Dooyeweerd akademies op die kruin van die golf is – gemeet aan sy.

 10. Voedselverspilling, waarden van voedsel in de keten : de mogelijke rol van het groene onderwijs bij het oplossen van een maatschappelijke opgave

  OpenAIRE

  Waarts, Y.R.; Onwezen, M.C.; Wiersinga, R.C.; Eppink, M.M.; Thoden van Velzen, E.U.; Timmermans, A.J.M.

  2009-01-01

  Het doel van deze verkenning is om op basis van literatuur en interviews met belangrijkste stakeholders een visie te formuleren over de wijze waarop het groene onderwijs een bijdrage kan leveren aan het verminderen van voedselverliezen binnen alle schakels van de keten inclusief de consument, en aan de nuttige toepassing van reststromen.

 11. Hamm q.q./ABN AMRO: inning van stil verpande vorderingen tijdens faillissement

  NARCIS (Netherlands)

  M.L. Tuil (Mark)

  2010-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt het arrest HR 30 oktober 2009, LJN BJ0861, RvdW 2009, 1271 (Hamm q.q./ABN AMRO) besproken. Aan de orde komen de wachtperiode die voor de curator geldt op grond van het arrest ING/Verdonk, de informatieverschaffing door de curator aan de pandhouder en de kosten

 12. Vertaling en/as abjeksie: Antjie Krog | Vosloo | Stellenbosch Papers ...

  African Journals Online (AJOL)

  Hierdie abjeksie funksioneer op twee vlakke: aan die een kant is Krog se teenwoordigheid binne die Engelse literêre veld ambivalent, onstabiel en uitdagend van 'n skoon, geordende sisteem; aan die ander kant ondermyn sy die majeurtaal deur haarself met subversiwiteit te vertaal. Die doel van die artikel is om die ...

 13. Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten van gebruik en de effecten van NME in het primair onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Vreke, J.; Langers, F.; Berg, van den A.E.

  2011-01-01

  In het NME-beleid wordt het geven van NME ingezet als instrument om bij te dragen aan het reduceren van de achteruitgang, in omvang en kwaliteit, van natuur en milieu. Het bereik van NME moet aangeven in hoeverre NME de bevolking heeft bereikt en aan dit doel heeft bijgedragen. Het identificeren van

 14. Het geluid van de Beatles. Een muzieksociologische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Tillekens, Gerardus Jacobus

  1998-01-01

  Het geluid van de Beatles. Er valt niet veel meer aan te doen. Met een soort emotionele superlijm zit het geluid van de Beatles en al die andere groepen van de Britse beatexplosie voor altijd verkleefd aan het beeld van de jaren zestig. Voor velen, zowel jong als oud kwam dat moment van culturele

 15. Download this PDF file

  African Journals Online (AJOL)

  Tom

  had the essential amenities of a halfway centre: a bank; a hotel; several shops; municipal offices ... children, women, pensioners and the unemployed inhabited these ... 1991 47,4% of all Namibians were employed in this sector (see National ..... Hom so met 'n aandaggie aan. Kyk hom so met 'n aandag aan. “Ai, Here! 175.

 16. 3ot;kbt;sp•.t;kings , Eook Rt;~it;ws

  African Journals Online (AJOL)

  As 'n oud-militere het 'Noggs.' in 1879 die. Anglo-Zoeloeoorlog as 'n spesiale korespon- dent van die Londense Standard beskryf, ter- wyl hy in 1880-1881 iets dergeliks beoog het. Aan sy oorspronklike gedagte om die verloop van die eerste Anglo-Boereoorlog aan Boere- kant waar te neem en te beskryf, kon hy as.

 17. Die verwysing van hupër eléous in Romeine 15: 9

  African Journals Online (AJOL)

  So bevat die Romeinebrief vir Wilckens. (1978: 15) die sentrale inhoud van die evangelie wat Paulus aan die. Romeinse Christene voorlê. Die tema van hierdie sentrale voorlegging is dan 'die geregtigheid van God vir elkeen wat glo'. Paulus stel hom deur die brief aan die gemeente voor en vrae op aktuele probleme van.

 18. The dimensionality of professional commitment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeffrey J. Bagraim

  2003-10-01

  Full Text Available This paper examines the dimensionality of professional commitment amongst a sample of 240 South African actuaries. Data were obtained, via a mailed questionnaire, from members of the South African Actuarial Society employed in the financial services industry. Statistical analysis conducted on the data showed that the 3-component model first proposed by Meyer, Allen and Smith (1993 is appropriate for understanding professional commitment amongst South African professionals. The analysis also showed that South African actuaries are highly committed to their profession. Opsomming Hierdie artikel ondersoek die dimensionaliteit van professionele toewyding by ‘n steekproef van 240 Suid-Afrikaanse aktuarisse. Die data is verkry deur ‘n posvraelys aan lede van die Suid-Afrikaanse Aktuariële Vereniging wat in die finansiële dienstesektor werksaam was. Statistiese ontledings wat uitgevoer is op die data dui aan dat die driekomponentmodel, aanvanklik voorgestel deur Meyer, Allen en Smith (1993, geskik is om professionele toewyding by Suid-Afrikaanse beroepslui te verstaan. Die ontleding dui verder aan dat Suid-Afrikaanse aktuarisse hoogs toegewyd is aan hulle professie.

 19. Literaire strategieën: de drie satellieten van La Nouvelle Revue Française (1910-1914

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maaike Koffeman

  2000-12-01

  Full Text Available La Nouvelle Revue Française, opgericht in 1908 door een groep schrijvers rond André Gide, is het belangrijkste Franse literaire maandblad van het interbellum geweest. In de jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog is de reputatie van het tijdschrift nog relatief bescheiden, maar er is al wel een duidelijke progressie te constateren. Deze is niet alleen toe te schrijven aan de inhoudelijke kwaliteit van de bijdragen, maar vooral ook aan de manier waaorp de redactie het tijdschrift promoot. De oprichters bedienen zich van een 'mutimedia-strategie': zij ontwikkelen rond de NRF verschillende nevenactiviteiten om de naamsbekendheid van het tijdschrift te vergroten en zijn literatuuropvattingen onder een breder publiek te verspreiden. 

 20. Bevordering van transformerende leer: Die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna R. du Toit

  2012-03-01

  Full Text Available Die doel van die artikel is om aan te toon hoe die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe die perspektiewe en denke van onderwysstudente kan transformeer en/of leer kan bevorder. Die studie maak voorspraak vir die gebruik van ’n reflektiewe joernaal as ’n instrument vir studente om betekenis te gee aan die leeromgewing vanuit verskillende perspektiewe deur te leer in praktyk. ’n Kwalitatiewe navorsingsmetode is gevolg om die inskrywings in ’n joernaal te analiseer aan die hand van bepaalde indikatore. Die bevindinge toon dat die meeste studente na die praktykervaring positief was en sommiges het tot ander perspektiewe vanweë hul ervaring gekom.

 1. A reasonable price. The myth of the market; Een redelijke prijs. De myth van de marktwerking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pront-van Bommel, S.

  2012-06-15

  In this inaugural speech it is discussed which elements are part of the energy price and how these elements are related to the deregulation of the energy market. The author indicates that the market with regard to energy prices is a myth and which changes effect the energy market. The lecture also provides research topics for the future [Dutch] In deze oratie wordt besproken uit welke elementen de energieprijs is opgebouwd en hoe deze elementen in verhouding staan tot de liberalisering van de energiemarkt. De auteur geeft aan dat de marktwerking met betrekking tot de energieprijs een mythe is en aan welke veranderingen de energiemarkt onderhevig is. De oratie geeft tevens te onderzoeken onderwerpen voor de toekomst aan.

 2. Halo, Central Tendency, and Leniency in performance appraisel: A comparison between a graphic rating scale and a behaviourally based measure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  X. C. Birkenbach

  1984-11-01

  Die proses van prestasiebeoordeling speel 'n belangrike rol in die ontwikkeling van werknemers asook om administratiewe besluite te maak oor personeel. Die betroubare en akkurate evaluering van werkprestasie kan egter belemmer word deur beoordelingsfoute soos die stralekranseffek, toegeeflikheid, en sentrale neiging. Omrede die alombekende grafiese beoordelingskaal veronderstel is om baie vatbaar te wees vir beoordelingsfoute is daar die afgelope paar jaar aandag geskenk aan die ontwikkeling van gedragsgeoriënteerde beoordelingsmetodes. Dit word aangevoer dat laasgenoemde minder onderworpe is aan beoordelingsfoute. Hierdie studie het die beoordelings van 'n groep werkers op 'n grafiese beoordelingskaal en 'n gedragswaarnemingskaal met mekaar vergelyk. Die resultate kon nie ondersteuning verleen aan die standpunt dat grafiese skale meer vatbaar is vir beoordelingsfoute nie.

 3. ()A~T$ER

  African Journals Online (AJOL)

  H:Jit- trekker WiJt as kanontrekker gebruik was, in 'n vegvoortu:g te ontwikkel om vyandeli- ke masjiengeweerneste aan te val. Lt kol. Hankey het hierdie idee aan Lord I

 4. DR. ƒ. H. KROEZE, De TVancf op Jen Afoncf. Verklaring van het ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  wel moeilikste van die Outestamentiese geskrifte. Hy ontleen die titel van sy studie aan 'n uitdrukking wat driemaal in die boek voorkom. (21:5, 29:9 en 39:37, Hebr. 40:5) en veral aan die laasgenoemde plek, waar dit die uiteindelike ootmoedige houding weergee waartoe die redes van die Here die Iyer gebring het: „Dit is ...

 5. PROF. ULRICH GERHARD LAUTS (1787— 1865). In sy studie „De ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  In sy studie „De beteekenis van 1813 voor Nederlands geestelijke beschaving"') het die .... af te lê. Daarna het hulle hul eed nog weer bevestig om trou te bly aan ..... L. 'n ver dedigende skrywe aan die Minister gestuur na aanleiding van 'n twis met die militêre geneesheer („Rijksarchief," Dept. van Marine. Prof. U. G..

 6. A First-cut Concept Map: The Irregular Adversary (Insurgent)

  Science.gov (United States)

  2012-12-01

  conceptuel des AANE aidera le spécialiste du renseignement militaire à brosser pour le commandant un tableau plus global des AANE dans leur...Crandall et al. (2006), « il est sage de toujours considérer les schémas conceptuels comme des représentations « vivantes » plutôt que des « produits

 7. Metodes in die Christelike etiek

  African Journals Online (AJOL)

  The basic question in Christian ethics is not primarily. 'What should I do?' The basic question is rather ' ... should therefore be accepted as being part of the method used in Christian ethics. 1. INLEIDEND ..... aan die kant van die onderdrukte' verkondig word, word die Christen opgeroep om horn te skaar aan die kant van die ...

 8. south african medical journal suid-afrikaansemediesetydskrif

  African Journals Online (AJOL)

  22 Mei 1971 ... Doef! Daf! Die tyd stap aan. Ons wil nie verskonings vind waarom die dokter se modus operandi in veranderde tye gewysig is nie, en wil ook nie te kenne gee dat die dokter willoos sit en toekyk het hoe omstandighede gekerf-kerf het aan sy beeld nie. Ons wil verder gaan-die intelligente dokter pas horn.

 9. Redaksioneel Hervormde Teologiese Studies Ortografiese vereistes

  African Journals Online (AJOL)

  Die ortografiese vereistes is opgestel aan die hand van Kilian, J 1989. Form and style in theological texts: A guide for the use o f the Harvard Reference system. 2nd rev ed. Pretoria: University of. South Africa. Form and style is 'n publikasie van die Instituut vir Teologiese Navorsing, UNISA. Erkenning word hiermee aan die ...

 10. Metabolomics insights into activated redox signaling and lipid metabolism dysfunction in chronic kidney disease progression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hua Chen

  2016-12-01

  Full Text Available Early detection is critical in prevention and treatment of kidney disease. However currently clinical laboratory and histopathological tests do not provide region-specific and accurate biomarkers for early detection of kidney disease. The present study was conducted to identify sensitive biomarkers for early detection and progression of tubulo-interstitial nephropathy in aristolochic acid I-induced rats at weeks 4, 8 and 12. Biomarkers were validated using aristolochic acid nephropathy (AAN rats at week 24, adenine-induced chronic kidney disease (CKD rats and CKD patients. Compared with control rats, AAN rats showed anemia, increased serum urea and creatinine, progressive renal interstitial fibrosis, activation of nuclear factor-kappa B, and up-regulation of pro-inflammatory, pro-oxidant, and pro-fibrotic proteins at weeks 8 and 12. However, no significant difference was found at week 4. Metabolomics identified 12-ketodeoxycholic acid, taurochenodesoxycholic acid, LPC(15:0 and docosahexaenoic acid as biomarkers for early detection of tubulo-interstitial nephropathy. With prolonging aristolochic acid I exposure, LPE(20:2, cholic acid, chenodeoxycholic acid and LPC(17:0 were identified as biomarkers for progression from early to advanced AAN and lysoPE(22:5, indoxyl sulfate, uric acid and creatinine as biomarkers of advanced AAN. These biomarkers were reversed by treatment of irbesartan and ergone in AAN rats at week 24 and adenine-induced CKD rats. In addition, these biomarkers were also reversed by irbesartan treatment in CKD patients.

 11. Vol draadwerk

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  Die motto van Marius Crous se derde bundel,. Vol draadwerk (2012) is ontleen aan die vader van die psigoanalise, Sigmund Freud, wat lui: “Everywhere I go I find a poet has been there before me.” Vol draadwerk verskyn ses jaar ná sy vorige bundel, Aan 'n beentjie sit en kluif. (2006). Vir sy bundel, Brief uit die kolonies ...

 12. Die skool en die onderwyser as faktore in die geestesgesondheid van die kind*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. C. Schutte

  1961-03-01

  Full Text Available Ons hou geestesgesondheidsweke, stig beroepsentrums, samel geld in om mense wat geestelik siek is te genees, klae oor die tekort aan psigiaters, kliniese sielkundiges, bedryfsielkundiges, voorligters, skoolpsigoloë,ens. ’n Karige kwarteeu gelede het ons aan al hierdie dinge slegs akademiese aandag gewy. In hierdie kursus wordverskeie tipes kinders bespreek en geleer hoe om hulle probleme te benader.

 13. D IE NEDERLANDSEGELOOFSBEL YDEN IS ASS IM BOL IE SEGE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  M aar aan die ander kant, as dit vir U blyk dat ons onskuldig is, wees ons dan n steun en n toevlug teen die geweld van onse vyande. W ant helaas, genadigste Heer, as mens alleen maar kan beskuldig terwyl aan die beskuldigde elke weg en middel van verdediging ontneem word, wie sal dan regverdig bevind word? W ie.

 14. Veiligheid in cyberspace

  OpenAIRE

  WODC

  2012-01-01

  In dit themanummer worden actuele ontwikkelingen rond 'digitale piraterij' nader geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor cybercrimewetgeving, voor de vorderingen bij de politie bij de bestrijding van cybercrime en voor fraude met identiteit en internettransacties. Het lekken van geheimen in cyberspace komt eveneens aan bod, waarbij wordt teruggeblikt op de WikiLeaks-affaire. Voorts is er een artikel gewijd aan het fenomeen cyberwar.

 15. Leren van ver weg

  NARCIS (Netherlands)

  Switzer, Andrew

  2016-01-01

  Van de week kreeg ik in mijn klushuis in de Bijlmer bezoek over de vloer: een onderzoekster uit het verre São Paulo die samen met collega’s aan een project over zel ouw werkt. Wie aan zel ouw in Brazilië denkt, komt al snel uit op de favela’s en het valt te betwijfelen of er vraag is naar dit soort

 16. The Evaluation Of A Diversity Program

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Fouche

  2004-11-01

  Die artikel evalueer die inhoud van ’n diversiteits-program wat ontwerp en ontwikkel is ten einde die redes waarom diversiteits-opleiding faal, aan te spreek.’n Groot maatskappy in die banksektor het die ontwikkeling geinisieer en ’n aantal senior personeellede is genader om die inhoud te evalueer. Daar is bevind dat die inhoud aan wêreldklas standaarde voldoen.

 17. Die aanspraak op Goddelike steun in 'n konfliksituasie volgens die ...

  African Journals Online (AJOL)

  laws, and ethical or political principles. A synchronic investigation of relevant Old ... die toneel gebring met die vraag: 'aan wie se kant is God' (vgl bv The road to. Damascus 1979:6)? Volgens .... betrekking tot die Ou Testament: Hoe moet ons vasstel wie se kant God nou regtig kies, of wie veg aan die kant van God en wie ...

 18. In memoriam of Professor Theodore L. Munsat (1930-2013): his outstanding legacy with the WFN.

  Science.gov (United States)

  Medina, Marco T

  2014-04-15

  The World Federation of Neurology (WFN) lost an outstanding leader on November 22, 2013 with the death of Professor Theodore Leon Munsat ("Ted"), in Waltham, Massachusetts, USA. Professor Munsat was Emeritus professor of Neurology at Tufts University School of Medicine and served the WFN in several capacities as trustee, chairman of the WFN Education and research committees, chairman of the WFN ALS Research group and founding director of the WFN Seminars in Clinical Neurology. He was president of the American Academy of Neurology (AAN), 1989-1991, chairman of the Continuing Educational Committee of the AAN and founding director of AAN's premier continuing medical education journal Continuum: Lifelong Learning in Neurology. He left an outstanding legacy with the WFN. Copyright © 2014. Published by Elsevier B.V.

 19. Werken aan een veilige delta

  NARCIS (Netherlands)

  Jonkman, S.N.; Kok, M.

  2012-01-01

  De recente overstromingen in het buitenland (New Orleans, Thailand, Japan en New York) laten zien hoe groot de maatschappelijke ontwrichting na een overstroming is en wat het belang van een goed waterkeringssysteem is. Hoewel Nederland één van de best beveiligde delta’s in de wereld is, voldoet een

 20. Bedrijven willen best aan bioplastics

  NARCIS (Netherlands)

  Bolck, C.H.

  2010-01-01

  Bioplastic kan een volwaardig alternatief voor conventioneel plastic zijn. Dan moet nog wel het gat tussen fundamenteel onderzoek en het gebruiksproduct gedicht worden. De vraag naar toegepast onderzoek en ontwikkelwerk is groot.

 1. Vervolging, verbanning en het nazi-regime in het tijdschrift Het fundament (1934-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianne Kröger

  1999-06-01

  Full Text Available Het socialistische maandblad Het fundament verscheen in de zes jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog. Het tijdschrift besteedde opvallend veel aandacht aan de vluchtelingenstroom die na de machtsovername door Hitler vanuit Duitsland op gang was gekomen. Veel linkse Duitse intellectuelen, die in Nederland hun toevlucht zochten voor het nazi-regime, behoorden tot de medewerkers van Het fundament. Een eerste verkenning.

 2. Energy on the Move. Recommendations to stimulate consumers to save energy. Final report of the Dutch National ThinkTank 2009. Creating knowledge without constraints; Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale Denktank 2009. Kennismaken zonder kaders

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-12-15

  In this report the Dutch National ThinkTank shows that the consumer plays a crucial role in realizing the cabinet targets of 20% energy saving in 2020 and in increasing support for the climate conference in Copenhagen, Denmark. The question with regard to how consumers can be given the opportunity to save energy is answered with a coherent package of 22 concrete advices to make energy saving and sustainable energy generation easier, more affordable and more fun for the consumer. The government and the market can jointly speed up the savings of consumers. [Dutch] De Nationale Denktank toont in dit rapport aan dat de consument een cruciale rol speelt om de kabinetsdoelstelling van 20% energiebesparing in 2020 te realiseren en het draagvlak voor de klimaatconferentie in Kopenhagen, Denemarken, te vergroten. De vraag hoe de consument in staat gesteld kan worden om energie te besparen wordt beantwoordt in de vorm van een samenhangend pakket van 22 concrete adviezen die energiebesparing en duurzame energieopwekking door de consument makkelijker, betaalbaarder en leuker maken. Overheid en markt kunnen hiermee samen zorgen voor een versnelling van het besparen door de consument.

 3. Blow capacity of an air curtain; Hoe hard denkt u dat een luchtgrodijn moet blazen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cremers, B.E. [Biddle, Kootstertille (Netherlands)

  2003-03-01

  In winter, the heat capacity of a conventional air curtain can often be increased by adjusting the speed of its outlet velocity. This article demonstrates that for various reasons, it is better to adjust the width of the outlet if you need to boost the heat level rather than the outlet velocity. It also describes the benefits of this CA (Constant Air Velocity) Technology in the interests of energy conservation and comfort. [Dutch] In de winter wordt de warmtecapaciteit van een conventioneel luchtgordijn vaak verhoogd door de uitblaassnelheid aan te passen. Dit artikel toont aan dat het om meerdere redenen beter is om bij een hogere warmtebehoefte de uitblaasbreedte aan te passen in plaats van de uitblaassnelheid. Daarnaast beschrijft het de voordelen van deze CA-technologie (Constant Air velocity) wat betreft energieverbruik en comfort.

 4. Female Perceptions On Employment Equity: Is The Glass Ceiling Cracking?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Betsi Van Zyl

  2003-11-01

  Die primêre doelwit van hierdie studie was om vas te stel of daar enige perseptuele verskille tussen geslagsgroepe bestaan ten opsigte van werkgelykheidspraktyke. ’n Steekproef van 4729 deelnemers uit verskillende ondernemings en bedrywe het die Employment Equity Questionnaire voltooi. Die resultate van ’n ANOVA het aangedui dat daar beduidende verskille tussen geslagsgroepe bestaan, maar dat slegs ’n klein gedeelte van die variansie aan perseptuele verskille ten opsigte van werksgelykheidspraktyke toegeskryf kan word. Die instrument beskik dus ook ’n mate van diskriminante geldigheid. Verdere ontledings op itemvlak het aangedui dat daar betekenisvolle verskille tussen geslagsgroepe is, maar dat hierdie verskille nie aan geslagstereotipes toegeskryf kan word nie. Spesifieke werkgelykheidspraktyke is geïdentifiseer wat nadere aandag deur die bestuurskader verdien om geslagsdiskriminasie aan te spreek.

 5. Driving-impairing medicines and traffic safety

  OpenAIRE

  Monteiro, Susana Patricio

  2014-01-01

  Epidemiologische studies tonen aan dat er een associatie bestaat tussen de blootstelling aan rijgevaarlijke geneesmiddelen en het risico om bij een verkeersongeval betrokken te geraken. Ondanks het feit dat het gebruik van dergelijke geneesmiddelen in Europa toeneemt, zijn er weinig studies bekend naar de kennis over en bewustwording van de risico’s, die patiënten hebben wanneer zij rijgevaarlijke geneesmiddelen gebruiken. Dit geldt eveneens voor de zorgverleners die dergelijke geneesmiddelen...

 6. Instromende studenten in het hoger onderwijs talig sterker maken: een pleidooi voor gecontextualiseerd en opleidingsspecifiek materiaal

  OpenAIRE

  Peters, Elke; Van Houtven, Tine

  2010-01-01

  Er is veel te doen over de taal van instromende studenten in het hoger onderwijs. Een grootschalig onderzoek (Peters et al., 2010) toonde aan dat er inderdaad studenten zijn die talig over onvoldoende startcompetenties beschikken. In deze workshop lichten we toe hoe we studenten die in het hoger onderwijs starten talig sterker kunnen maken. We besteden vooral aandacht aan ‘gecontextualiseerd en opleidingsspecifiek taalondersteuningsmateriaal’ als voorbeeld van taalontwikkelend lesgeven. Het m...

 7. Loopbaanbeplanningspraktyke binne 'n universiteitskonteks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. A. Smith

  1990-06-01

  Opsomming Die uitdagings wat die nastrewing van hoer doelwitte aan die Universiteit stel, noodsaak die noukeurige beplanning en uitvoering van toepaslike mensekragontwikkelingsaksies. In hierdie artikel word die belangrikheid van hierdie aksies ter ondersteuning van gestelde strategiee in oenskou geneem. Huidige mensekragbeplanningspraktyke word aan die hand van 'n model geevalueer ten einde die waarde van die praktyke ter bereiking van die Universiteit se gestelde doelwitte en missie te bepaal.

 8. Ongelijk leven, ongelijk sterven

  OpenAIRE

  Lecq, Fieke

  2001-01-01

  textabstractOverlappende generaties-modellen zijn een prachtig instrument voor economen, omdat ze via inzichtelijke mechanismen interessante uitkomsten opleveren. In deze modellen worden meerdere generaties gemodelleerd, die elk een voorraad geld of goederen bij geboorte meekrijgen, deze hoeveelheid tijdens hun leven veranderen door inkomen uit werk en uitgaven wegens consumptie en aan het eind van hun leven het restant nalaten aan de volgende generatie. Zolang mensen niet weten hoe oud ze pr...

 9. Uitheemse ectomycorrhizapaddenstoelen

  OpenAIRE

  Vellinga, E.C.; Kuyper, T.W.

  2012-01-01

  Exotische paddenstoelen zijn paddenstoelen waarvan het oorspronkelijke verspreidingsgebied ver buiten Nederland ligt en die pas sinds het begin van de twintigste eeuw in ons land ingeburgerd zijn. Hoewel het begrip ‘exoot’ vooral beschrijvend is, kleeft er een negatieve bijklank aan, evenals aan het begrip ‘invasieve soort’. Een exoot wordt invasief genoemd na sterke uitbreiding. Vaak wordt verondersteld dat die snelle uitbreiding voor problemen zorgt, bijvoorbeeld doordat inheemse soorten wo...

 10. Editorial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. van Wyk

  2000-08-01

  Full Text Available Terwyl in Europa aan die begin van die twintigste eeu ’n stemming van kultuuroptimisme geheers het, het aan die suidpunt van Afrika ’n verwoestende oorlog plaasgevind wat algemeen as die Tweede Anglo- Boereoolog (1899-1902 bekend staan. Binne die volgende halfeeu sou Europa egter self twee maal tot op sy fondamente geskud word deur die twee wêreldoorloë van 1914-1918 en 1939-1945.

 11. LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS: ENGINEERING THE EDUCATION INDUSTRY TO EDUCATE THE INDUSTRIAL ENGINEER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Van Dyk

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: A learning management system (LMS is any infrastructure on which e-learning can be built and delivered. In this article two sides of the LMS coin are investigated: On the one side, it is argued that industrial and systems engineering skills are equally relevant for learning systems as for as for any other system. To support this argument, an analogy is drawn between the management of learning systems and the management of manufacturing systems. On the other side of the coin, the educational issues and concerns related to implementing an LMS at the University of Pretoria are investigated by means of a case study in the Industrial Engineering department. It is concluded that the industrial engineering educator is in the unique position of understanding and contributing towards the engineering of the education industry whilst educating the industrial engineer.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: ‘n Leerbestuurstelsel (LMS is enige infrastruktuur waarop e-leer gebou en afgelewer kan word. In hierdie artikel word beide kante van die LMS muntstuk ondersoek: Aan die een kant word getoon dat bedryfsingenieursvaardighede en -beginsels ewe toepaslik is op leerstelsels as op vervaardigingstelsels. Om hierdie argument te steun word 'n analogie getrek tussen the bestuur van leerstelsels en die bestuur van vervaardigingstelsels. Aan die ander kant van die muntstuk word die opvoedkundige aspekte verbonde aan die implementering van ‘n leerbestuurstelsel (LMS aan die Universiteit van Pretoria ondersoek aan die hand van ‘n gevallestudie in die Bedryfsingenieursdepartment. Die gevolgtrekking word gemaak dat die bedryfsingenieurs-opleier in 'n unieke posisie is om die opleidingsindustrie te begryp en by dra tot the ontwikkeling daarvan terwyl die bedryfsingenieur opgelei word.

 12. Residue Geometry Networks: A Rigidity-Based Approach to the Amino Acid Network and Evolutionary Rate Analysis

  Science.gov (United States)

  Fokas, Alexander S.; Cole, Daniel J.; Ahnert, Sebastian E.; Chin, Alex W.

  2016-01-01

  Amino acid networks (AANs) abstract the protein structure by recording the amino acid contacts and can provide insight into protein function. Herein, we describe a novel AAN construction technique that employs the rigidity analysis tool, FIRST, to build the AAN, which we refer to as the residue geometry network (RGN). We show that this new construction can be combined with network theory methods to include the effects of allowed conformal motions and local chemical environments. Importantly, this is done without costly molecular dynamics simulations required by other AAN-related methods, which allows us to analyse large proteins and/or data sets. We have calculated the centrality of the residues belonging to 795 proteins. The results display a strong, negative correlation between residue centrality and the evolutionary rate. Furthermore, among residues with high closeness, those with low degree were particularly strongly conserved. Random walk simulations using the RGN were also successful in identifying allosteric residues in proteins involved in GPCR signalling. The dynamic function of these residues largely remain hidden in the traditional distance-cutoff construction technique. Despite being constructed from only the crystal structure, the results in this paper suggests that the RGN can identify residues that fulfil a dynamical function. PMID:27623708

 13. Functional MRI studies of the neural mechanisms of human brain attentional networks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hao Jing; Li Kuncheng; Chen Qi; Wang Yan; Peng Xiaozhe; Zhou Xiaolin

  2005-01-01

  Objective: To identify the neural mechanisms of the anterior attention network (AAN) and posterior attention network (PAN) , investigate the possible interaction between them with event-related functional MRI(ER-fMRI). Methods: Eight right-handed healthy volunteers participated in the experiment designed with inhibition of return in visual orienting and Stroop color-word interference effect. The fMRI data were collected on Siemens 1.5 T Sonata MRI systems and analyzed by AFNI to generate the activation map. Results: The data sets from 6 of 8 subjects were used in the study. The functional localizations of the Stroop and IOR, which manifest the function of the AAN and PAN respectively, were consistent with previous imaging researches. On cued locations, left inferior parietal lobule (IPL), area MT/V5, right dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) and left anterior cingulated cortex (ACC) were significantly activated. On uncued locations, right superior parietal lobule (SPL) and bilateral area MT/V5 were significantly activated. Conclusion: The AAN exerts control over the PAN, while its function can be in turn modulated by the PAN. There are interaction between the AAN and PAN. In addition, it is also proved that ER-fMRI is a feasible method to revise preexisting cognitive model and theory. (authors)

 14. Listening to excluded young people’s perspectives on how digital technologies support and challenge their lives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sue Cranmer

  2010-12-01

  Dit artikel beschrijft het perspectief van jongeren op de betekenis van ICT in hun dagelijks leven. Het artikel is gebaseerd op semi-gestructureerde diepte-interviews onder 13 jongeren die een Pupil Referral Unit bezoeken, een schooltype dat wordt bezocht door kinderen die (tijdelijk of permanent niet deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. De analyse biedt een genuanceerd inzicht in de online activiteiten van deze jongeren, die reeds geconfronteerd worden met een “participatiekloof” omdat zij niet deelnemen aan regulier onderwijs. De interviews brachten aan het licht dat deze gemarginaliseerde jongeren vaak redelijk goede toegang hebben tot digitale technologie, maar dat zij desondanks erg verschillen: in hun opvattingen over de waarde van deze technologie; in hun online activiteiten; in hun digitale competenties – vooral met betrekking tot risicovol gedrag; en in de hulp die zij daarbij in kunnen schakelen. De auteur betoogt dat interventies die de toegang tot ICT – en dan vooral het internet – thuis en op school stimuleren, gecontinueerd moeten worden, vooral voor kinderen en families die zich deze toegang zelf niet kunnen veroorloven. Programma’s die een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de digitale competenties van deze doelgroep zijn echter eveneens cruciaal om gemarginaliseerde jongeren daadwerkelijk te kunnen laten profiteren van de voordelen die ICT te bieden heeft.

 15. Sal die Era van Aquarius met ’n “skrikkelsprong” in die millennium tot sy reg kom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. P. Smits

  2001-09-01

  Full Text Available Waar ons nou die einde van die 2de millennium AD nader, het dit duidelik geword dat daar heelwat verwarring heers oor hoe en waarom ons kalender opgestel is soos dit is. Die lengte van ’n jaar en van die astronomiese eeu word beide gedefinieer aan die hand van die posisie van ’n bepaalde punt aan die hemel, wat bekend staan as die Eerste punt van Aries. Deurdat hierdie punt met betrekking tot die sterre-agtergrond beweeg, skep dit probleme om sterrekundige gebeurtenisse, wat die seisoene bepaal, aan ’n vaste datum in ons kalender te koppel. Die Katolieke Kerk se wens om Paasfees op ’n datum te vier wat deur spesifieke astronomiese gebeurtenis se bepaal word, het in die 16de eeu gelei tot die implementering van die kalender wat nou internasionaal in gebruik is.

 16. Kunnen biologische herkauwers zonder synthetische vitaminen

  OpenAIRE

  Smolders, E.A.A.; Kan, C.A.

  2004-01-01

  Uit berekeningen blijkt dat er voor koeien in de stalperiode soms een tekort dreigt aan vitamine D en E. Voor vitamine A geldt dat alleen in rantsoenen met uitsluitende hooi. Gehalten van vitamine A in voordroogkuilen van gras/klaver op Bioveembedrijven komen redelijk overeen met literatuurgegevens. Die van vitamine E waren de helft van wat verwacht werd en het gehalte aan vitamine D was in de Nederlandse kuilen veel hoger dan wat elders gevonden is.

 17. Late starters en volwassen daders. Georganiseerde misdaad en justitiële voorgeschiedenissen.

  OpenAIRE

  van Koppen, M.V.; de Poot, C.J.; Kleemans, E.R.; Nieuwbeerta, P.

  2009-01-01

  In dit onderzoek naar criminele carrières van daders van georganiseerde misdaad is kwalitatieve informatie, verzameld in het kader van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit, gekoppeld aan informatie uit het Nederlandse Justitiële Documentatiesysteem over kenmerken van daders en hun strafrechtelijk verleden, om inzicht te krijgen in de justitiële ontwikkelingspaden van deze daders. Aan de hand van een semi-parametrisch groepsmodel worden 854 personen, die betrokken waren bij 120 georganiseer...

 18. Water quality standards based on human fish consumption : Background document for revision of the WFDmethodology

  OpenAIRE

  Smit CE; van Herwijnen R; Verbruggen EMJ; MSP; M&V

  2016-01-01

  Het RIVM werkt mee aan de ontwikkeling van de Europese methodiek waarmee normen voor de waterkwaliteit worden bepaald. Voorgesteld wordt de methodiek op enkele punten aan te passen om de schatting van de waterkwaliteitsnorm te verbeteren. Chemische stoffen kunnen de kwaliteit van oppervlaktewater aantasten, wat schadelijk kan zijn voor mens en dier. De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) bepaalt voor een aantal stoffen hoeveel er maximaal in oppervlaktewater mag zitten. Hierbij wordt ook gek...

 19. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  OpenAIRE

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of de belastende stoffen afkomstig zijn van bepaalde componenten in GFT, zodat deze componenten eventueel buiten de gescheiden inzameling van GFT kunnen worden gehouden. Voor elk onderzocht composteerbedrijf is het gemiddelde metaalgehalte in GFT-compost gerelateerd aan de normen voor schone en zeer...

 20. Blinde alfabet: ʼn Moedswillige Willem Boshoff reken af met meerderwaardigheid – ʼn neo-Marxistiese interpretasie

  OpenAIRE

  Swanepoel, Rita

  2013-01-01

  In heelwat van sy taalgebaseerde konseptuele installasies moedig die kunstenaar Willem Boshoff aanskouers van sy werke tot gesprekvoering aan. Die doel van die gesprekke is hoofsaaklik om die dominasie van sogenaamde meerderwaardiges as "superieur" en die "norm" te ondermyn. Hy doen dit deur die bemagtiging van die "afwykendes" of "abnormales" om die betekenis van die kunswerk aan die "meerderwaardiges" te verduidelik. Hierdie aanslag van Boshoff ondersoek en illustreer ek in hierdie artikel ...

 1. Outraged, yet moderate and impartial. The rise of Amnesty International in the Netherlands in the 1960s and 1970s

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bastiaan Bouwman

  2017-12-01

  Full Text Available This article contributes to the recent historiography on human rights by analysing the rise of Amnesty International in the Netherlands. It uses the Dutch section’s archives extensively for the first time and explores how, despite the first section’s failure to gain traction, upon its second founding it quickly grew into one of the largest national sections of Amnesty. Apart from highlighting differences in approach between the first and the second group of organisers, this article explains the remarkable success of the latter. It focuses on the interaction between Amnesty’s ‘model’ and the Dutch cultural and political context, discussing how the national section’s leadership mediated this. The organisation capitalised on the idealism of the 1970s while steering clear of radicalisation and political polarisation in both the national and international spheres. In addition, the Dutch section’s approach and message spoke directly to memories of World War ii, while organisational innovation allowed it to tap into growing reserves of volunteers and members, contributing to a more general shift in Amnesty’s work.Dit artikel draagt door middel van een analyse van de opkomst van Amnesty International in Nederland bij aan de recente historiografie over mensenrechten. Het maakt voor het eerst uitgebreid gebruik van de archieven van de Nederlandse afdeling en gaat na hoe de Nederlandse afdeling in eerste instantie geen voet aan de grond kreeg, maar bij de tweede poging alsnog uitgroeide tot een van degrootste nationale afdelingen van Amnesty. Naast verschillen in de aanpak tussen de twee pogingen verklaart dit artikel dit plotselinge succes uit de interactie tussen Amnesty’s ‘model’ en de Nederlandse culturele en politieke context, zoals vormgegeven door de leiding van de nationale afdeling. Amnesty’s activisme sloot aan op het idealisme van de jaren zeventig, maar de organisatie vermeed radicalisering en politieke polarisering op

 2. Effects of Assist-As-Needed Upper Extremity Robotic Therapy after Incomplete Spinal Cord Injury: A Parallel-Group Controlled Trial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Michael Frullo

  2017-06-01

  Full Text Available BackgroundRobotic rehabilitation of the upper limb following neurological injury has been supported through several large clinical studies for individuals with chronic stroke. The application of robotic rehabilitation to the treatment of other neurological injuries is less developed, despite indications that strategies successful for restoration of motor capability following stroke may benefit individuals with incomplete spinal cord injury (SCI as well. Although recent studies suggest that robot-aided rehabilitation might be beneficial after incomplete SCI, it is still unclear what type of robot-aided intervention contributes to motor recovery.MethodsWe developed a novel assist-as-needed (AAN robotic controller to adjust challenge and robotic assistance continuously during rehabilitation therapy delivered via an upper extremity exoskeleton, the MAHI Exo-II, to train independent elbow and wrist joint movements. We further enrolled seventeen patients with incomplete spinal cord injury (AIS C and D levels in a parallel-group balanced controlled trial to test the efficacy of the AAN controller, compared to a subject-triggered (ST controller that does not adjust assistance or challenge levels continuously during therapy. The conducted study is a stage two, development-of-concept pilot study.ResultsWe validated the AAN controller in its capability of modulating assistance and challenge during therapy via analysis of longitudinal robotic metrics. For the selected primary outcome measure, the pre–post difference in ARAT score, no statistically significant change was measured in either group of subjects. Ancillary analysis of secondary outcome measures obtained via robotic testing indicates gradual improvement in movement quality during the therapy program in both groups, with the AAN controller affording greater increases in movement quality over the ST controller.ConclusionThe present study demonstrates feasibility of subject-adaptive robotic therapy

 3. ORF Alignment: NC_004741 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ... ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. 301] ... ... gb|AAN45846.2| negative response regulator of genes in ... aerobic pathways (sensors, ArcB...esponse ... regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ArcB ... and CpxA) [Shigella flex...in aerobic pathways ... (sensors, ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. ... 2457T] gb|AAN8... ... negative response regulator of genes in aerobic ... pathways, (sensors

 4. ORF Alignment: NC_003197 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ... ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. 301] ... ... gb|AAN45846.2| negative response regulator of genes in ... aerobic pathways (sensors, ArcB...esponse ... regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ArcB ... and CpxA) [Shigella flex...in aerobic pathways ... (sensors, ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. ... 2457T] gb|AAN8... ... negative response regulator of genes in aerobic ... pathways, (sensors

 5. ORF Alignment: NC_004431 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ... ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. 301] ... ... gb|AAN45846.2| negative response regulator of genes in ... aerobic pathways (sensors, ArcB...esponse ... regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ArcB ... and CpxA) [Shigella flex...in aerobic pathways ... (sensors, ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. ... 2457T] gb|AAN8... ... negative response regulator of genes in aerobic ... pathways, (sensors

 6. ORF Alignment: NC_006905 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ... ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. 301] ... ... gb|AAN45846.2| negative response regulator of genes in ... aerobic pathways (sensors, ArcB...esponse ... regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ArcB ... and CpxA) [Shigella flex...in aerobic pathways ... (sensors, ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. ... 2457T] gb|AAN8... ... negative response regulator of genes in aerobic ... pathways, (sensors

 7. ORF Alignment: NC_004337 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ... ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. 301] ... ... gb|AAN45846.2| negative response regulator of genes in ... aerobic pathways (sensors, ArcB...esponse ... regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ArcB ... and CpxA) [Shigella flex...in aerobic pathways ... (sensors, ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. ... 2457T] gb|AAN8... ... negative response regulator of genes in aerobic ... pathways, (sensors

 8. ORF Alignment: NC_004631 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ... ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. 301] ... ... gb|AAN45846.2| negative response regulator of genes in ... aerobic pathways (sensors, ArcB...esponse ... regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ArcB ... and CpxA) [Shigella flex...in aerobic pathways ... (sensors, ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. ... 2457T] gb|AAN8... ... negative response regulator of genes in aerobic ... pathways, (sensors

 9. ORF Alignment: NC_002655 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ... ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. 301] ... ... gb|AAN45846.2| negative response regulator of genes in ... aerobic pathways (sensors, ArcB...esponse ... regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ArcB ... and CpxA) [Shigella flex...in aerobic pathways ... (sensors, ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. ... 2457T] gb|AAN8... ... negative response regulator of genes in aerobic ... pathways, (sensors

 10. ORF Alignment: NC_002695 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ... ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. 301] ... ... gb|AAN45846.2| negative response regulator of genes in ... aerobic pathways (sensors, ArcB...esponse ... regulator of genes in aerobic pathways (sensors, ArcB ... and CpxA) [Shigella flex...in aerobic pathways ... (sensors, ArcB and CpxA) [Shigella flexneri 2a str. ... 2457T] gb|AAN8... ... negative response regulator of genes in aerobic ... pathways, (sensors

 11. PARETO OPTIMAL SOLUTIONS FOR MULTI-OBJECTIVE GENERALIZED ASSIGNMENT PROBLEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Prakash

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The Multi-Objective Generalized Assignment Problem (MGAP with two objectives, where one objective is linear and the other one is non-linear, has been considered, with the constraints that a job is assigned to only one worker – though he may be assigned more than one job, depending upon the time available to him. An algorithm is proposed to find the set of Pareto optimal solutions of the problem, determining assignments of jobs to workers with two objectives without setting priorities for them. The two objectives are to minimise the total cost of the assignment and to reduce the time taken to complete all the jobs.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: ‘n Multi-doelwit veralgemeende toekenningsprobleem (“multi-objective generalised assignment problem – MGAP” met twee doelwitte, waar die een lineêr en die ander nielineêr is nie, word bestudeer, met die randvoorwaarde dat ‘n taak slegs toegedeel word aan een werker – alhoewel meer as een taak aan hom toegedeel kan word sou die tyd beskikbaar wees. ‘n Algoritme word voorgestel om die stel Pareto-optimale oplossings te vind wat die taaktoedelings aan werkers onderhewig aan die twee doelwitte doen sonder dat prioriteite toegeken word. Die twee doelwitte is om die totale koste van die opdrag te minimiseer en om die tyd te verminder om al die take te voltooi.

 12. Sustainable energy. Program of action for sustainable development. National actions; Duurzame Daadkracht. Actieprogramma Duurzame Ontwikkeling. Nationale deel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-04

  In the title program it is described how the Netherlands will fulfil the agreements that were made at the Johannesburg summit on sustainable development. The program consists of an international and a national strategy. In this document the national strategy will be dealt with. [Dutch] In november 2002 stemde de ministerraad in met het Actieprogramma voor Duurzame Ontwikkeling, getiteld 'Duurzame Daadkracht'. Hierin beschrijft het kabinet hoe invulling wordt gegeven aan de afspraken die tijdens de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in september in Johannesburg zijn gemaakt. Het actieprogramma bestaat uit een internationale en een nationale strategie. Beide strategieen kunnen en mogen niet los van elkaar worden gezien. Coherentie tussen binnenlands beleid en wat in internationaal verband te ondernemen is cruciaal. In de internationale strategie wordt uiteengezet op welke concrete doelen Nederland zich op het vlak van duurzame ontwikkeling in de nabije toekomst met voorrang zal richten. Daarbij wordt aangegeven met welke middelen Nederland aan het realiseren van die doelen zal bijdragen. De concrete maatregelen zijn gericht op de vijf thema's die door secretaris-generaal van de Verenigde Naties als prioriteiten zijn aangegeven: water, energie, gezondheid, landbouw en biodiversiteit. Het kabinet voegt daar het thema handel en investeringen aan toe, vanwege de bijdrage die zij kunnen leveren aan het bereiken van duurzame ontwikkeling, en meer in het bijzonder armoedebestrijding.

 13. Die identifisering van maatstawwe vir die navorsingsprestasie van akademici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. A. Labuschagne

  1990-06-01

  Full Text Available Identification of criteria for academic research performance. At South African universities, the achievement of objectives is usually measured in terms of so-called "process criteria" (e.g. pass rates, instead of performance criteria which reflect the quality of academic personnel. Stimulated by the need to identify valid indices of research performance, as a component of academic performance, this study investigated the dimensionality of several criteria, identified from empirical and literature studies. It was found that various valid criteria could be represented by six constructs, viz.: the stature of the researcher as scientist; scientific contributions; enhancement of own profession; community development; participation in research projects; and giving advice to persons or institutions outside the university. Opsomming By Suid-Afrikaanse universiteite word doelwitbereiking gewoonlik aan die hand van sogenaamde "prosesmaat-stawwe" (bv. slaagsyfers in plaas van prestasiemaatstawwe wat die gehalte van akademiese personeel weerspieel, gemeet. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering van geldige rigtingwysers vir navorsingsprestasie as 'n komponent van akademiese prestasie, is daar ondersoek ingestel na die dimensionaliteit van verskillende maatstawwe wat vooraf deur middel van empiriese- en literatuurstudies geidentifiseer is. Daar is gevind dat verskeie geldige maatstawwe deur ses konstrukte verteenwoordig word, te wete: die statuur van die navorser as wetenskaplike, wetenskaplike bydraes, uitbouing van eie professie, gemeenskapsontwikkeling, deelname aan navorsingsprojekte en advieslewering aan persone of instellings buite die Universiteit.

 14. Manufacturing of NAA laboratory clean room

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suwoto; Hasibuan, Djaruddin

  2001-01-01

  The ''NAA laboratory clean room'' has been built in the Reactor Serba Guna G.A. Siwabessy building. The erection of ''AAN laboratory clean room'' doing by started of preparation of the ''manufacturing procedure'' refer to ''Design and manufacturing neutron activation analysis clean room laboratory''. Manufacturing process and erection doing refer to procedures makes. By providing of the ''AAN laboratory clean room'' can be cocluded that the research activity and the user sevises in P2TRR well meet to be done

 15. Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; texts & contexts

  OpenAIRE

  Looijenga, Jantina Helena

  1997-01-01

  Het onderzoek naar de oudste runeninscripties van het Europese continent, Engeland en Denemarken voerde onderzoekster van Liverpool aan de Ierse Zee naar Constanza aan de Zwarte Zee; van Zürich naar Bergen; van Parijs naar Stockholm. In dit enorme gebied kende men reeds bij het begin van de vroege middeleeuwen het runenschrift (rond 500 AD). Ergens in dit gebied moet een kern gelegen hebben, waar het begon - vermoedelijk in de eerste eeuw AD. Het localiseren van dat oorsprongsgebied begon me ...

 16. 'Slobo, breng ons de salade'

  OpenAIRE

  de Jong, B.

  2008-01-01

  Wie in 1991 het nieuws uit de Balkan goed volgde, moet de naam Vukovar nog bekend in de oren klinken. De stad is gelegen in het uiterste oosten van Kroatië aan de Servische grens, waar het riviertje de Vuka met de daar ongeveer zeshonderd meter brede majestueuze Donau samenvloeit. Vukovar werd van augustus tot september 1991 door eenheden van het door Serviërs gedomineerde Joegoslavische Volksleger (JNA) en Servische paramilitairen belegerd. Een verslag van een recent bezoek aan deze stad.

 17. The perception of midwives regarding psychosocial risk assessment during antenatal care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna M. Mathibe-Neke

  2014-05-01

  Doelwit: Die doelwit van hierdie studie was om die persepsies van vroedvroue, wat voorgeboortesorg aan swanger vrouens bied, te ondersoek en te beskryf sover dit hulle persepsies oor psigososiale risiko-assessering en psigososiale aangaan. Metode: ’n Interpretatiewe en beskrywende kwalitatiewe benadering is gevolg. Drie fokusgroep-onderhoude is deur middel van ‘n gestruktureerde onderhoudsgids gevoer met verloskundiges wat in drie voorgeboorteklinieke in die Gauteng Provinsie werksaam is. ’n Benadering tot data-analise wat van voortdurende vergelyking gebruik maak, is gevolg. Resultate: Die studie het aan die lig gebring dat verloskundiges bewus is van psigososiale probleme onder swanger vroue en dat die prevalensie van sulke probleme onder swanger vroue hoog is. Vroedvroue erken die belang van psigososiale sorg aan swanger vroue alhoewel hulle nie toereikend toegerus is om psigososiale assessering en -sorg te verleen nie. Gevolgtrekking: Die bevindinge stel ’n basis daar vir die insluiting van psigososiale sorg in roetine voorgeboortesorg.

 18. More attention for health due to air quality of particulates; Meer aandacht voor gezondheid door luchtkwaliteit van fijn stof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keuken, M.; Voogt, M. [TNO, Apeldoorn (Netherlands); Van den Elshout, S. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands); De Jonge, D. [GGD amsterdam, Amsterdam (Netherlands)

  2008-08-15

  This article demonstrates that elementary carbon (EC) is a reliable indicator for soot concentrations in outdoor air and a better indicator for traffic emissions of particulate matter than PM10 and PM2.5. In Rotterdam, PM content remains at the same level, whereas concentrations of elementary carbon decrease steadily. The article recommends further study into which part of health effects ascribed to PM should actually be attributed to EC or for example to abrasion emissions, road dust blowing up and ultra fine particles. [mk]. [Dutch] In dit artikel wordt aangetoond dat elementair koolstof (EC) een goede indicator is voor roetconcentraties in de buitenlucht en een betere indicator voor verkeersuitstoot van fijn stof dan PM10 of PM2,5. In Rotterdam blijven PM-gehaltes op hetzelfde niveau, terwijl concentraties van elementair koolstof gestaag dalen. Het wordt aanbevolen te onderzoeken welk deel van de aan PM toegeschreven gezondheidseffecten in werkelijkheid aan EC is toe te schrijven of aan bijvoorbeeld slijtage-emissies, opwervelend wegenstof en ultrafijne deeltjes.

 19. Quality assurance of Co-substrates; Kwaliteitsborging Co-substraten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schipper, E.; Hoekstra, T.; Van der Velden, F. [Control Union Certifications, Zwolle (Netherlands); De Ruiter, T. [Econvert Climate and Energy, Drachten (Netherlands); Ter Braack, E. [Projecten LTO Noord, Zwolle (Netherlands)

  2010-12-15

  The number of manure digesters in the Netherlands is increasing rapidly. The use of co-substrates and their quality are important aspects. These co-substrates, which are often residual flows from industry, deliver a positive contribution to biogas production and thus to the profitability of the digestion plant. A prerequisite is that it must remain possible to use the residue (digestate) of the digester as organic fertilizer. The digestate therefore needs to comply with the legal environmental requirements. [Dutch] Het aantal mestvergisters in Nederland neemt momenteel snel toe. Het gebruik van co-substraten is hierbij van belang, evenals de kwaliteit daarvan. Deze co-substraten, vaak reststromen uit de industrie, leveren een positieve bijdrage aan de biogasproductie en daarmee aan de rentabiliteit van de vergistingsinstallatie. Een voorwaarde is dat het mogelijk moet blijven om het residue (digestaat) van de vergister te gebruiken als een organische meststof. Het digestaat dient daarvoor onder meer te voldoen aan wettelijke milieu-eisen.

 20. Medische hulpverlening aan verkeersgewonden in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Clay, W.

  1988-01-01

  The quality of medical assistance to persons injured in a traffic accident is evaluated. Medical assistance can be improved significantly by a better use of present modern technologies. Good care for severely injured persons depends on the speed and quality of the medical assistance: the first hour

 1. Niet koppig vasthouden aan de doelen

  NARCIS (Netherlands)

  Chelpi-den Hamer, M.; Miniterie van Buitenlandse Zaken,

  2008-01-01

  The Millennium Development Goals have shaped international funding and action for nearly a decade. They have passed into local discourse and are largely considered the ‘right’ approach to take in terms of fostering development. Eight years after the adoption of the Millennium Declaration, it is time

 2. The Measurement of Quality of Working life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Orpen

  1983-11-01

  Die bruikbaarheid van vraelyste om inligting te voorsien op grond waarvan die gehalte van 'n werklewe nagevors kan word, word bevraagteken. Daar is weinig ooreenstemming oor wat sodanige vraelyste meet. Die probleem word onderstreep deur die feit dat navorsing waarin sodanige meetinstrumente gebruik word deurgaans 'n hoë mate van werkstevredenheid toon terwyl werknemerfrustrasie en vervreemding aan die orde van die dag is. 'n Nuwe benadering tot die bepaling van werkstevredenheid word bepleit waarin die werknemer deelneem aan die ontwikkeling van die meetinstrumente wat gebruik word.

 3. Career salience and work outcomes: A comparison of managerial and clerical employees

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J. Lock

  1997-06-01

  Full Text Available The present research aimed to assess the relationships between career salience and job satisfaction, organisational commitment, and psychological well-being. In addition, the variations within these relationships between management and clerical employees were explored. Self report data was collected from 86 accounting employees at the headoffice of a large retail company in Johannesburg. Pearson product-moment correlations, t-tests and z-transformations were computed. The results indicated that there is a significant positive relationship between career salience and both job satisfaction and organisational commitment. These results were found to differ according to hierarchical level. The variable psychological well-being only yielded significant associations with career salience for the managerial group. Opsomming Die navorsing neem die verband tussen loopbaanmarkantheid en werksbevrediging, toewyding aan die organisasie, en psigologiese welstand in oënskou. Verskille in hierdie verhoudings tussen bestuur en klerklike personeel word vervolgens ondersoek. Selfrapporteringsdata is ingesamel van 86 boekhouers by die hoofkantoor van 'n vooraanstaande kleinhandelaar in Johannesburg. Pearson produk-moment korrelasies, t-toetse en z-transformasies is bereken. Die resultate het aangedui dat daar 'n beduidende positiewe verband is tussen loopbaanmarkantheid, aan die een kant, en sowel werksbevrediging as toewyding aan die organisasie aan die ander kant. Daar is verder gevind dat resultaat bemvloed word deur die hierargiese vlak waarop mense werk. Psigologiese welstand het byvoorbeeld net in die geval van bestuurders 'n beduidende korrelasie met loopbaanmarkantheid getoon.

 4. The Effect of Second-Language Proficiency on Second Language Reading Comprehension

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pohlmann, John T.

  1991-12-01

  Full Text Available Data from a first-language reading test, a second-language reading comprehension test with questions from different cognitive levels, and from the TOEFL were submitted to partial correlation analysis to detennine whether there was a significant effect of second-language proficiency on second-language reading comprehension when the influence of first-language reading comprehension was held constant. The results indicated that for factual and inference questions second-language reading comprehension may be more closely related to second-language proficiency than to first-language reading comprehension. The lack of a similar relationship for the generalization questions may be due to a substantial variation in the second-language readers' fonnal and content background knowledge which is necessary for the processing and comprehension of generalization questions. Data van 'n eerste taal-leestoets, 'n tweede taal-leesbegripstoets met vrae op verskillende kognitiewe vlakke en van die TO EFL is aan gedeeltelike korrelasie-ontleding onderworpe om vas te stel of daar 'n beduidende bei"nvloeding van tweede taal-vaardigheid op tweede taalleesbegrip was terwyl die invloed van eerste taal-leesbegrip konstant gebly het. Die resultate het aangedui dat wat feitelike en gevolgtrekkingsvrae betref, tweede taal-leesbegrip moontlik nader verwant is aan tweede taal-vaardigheid as aan eerste taal-leesbegrip. Die afwesigheid van 'n soortgelyke verhouding betreffende die veralgemeningsvrae is moontlik te IVlte aan 'n aansienlike variasie in die tweede taal lesers se fonnele en inhoudelike agtergrondkennis wat nodig is vir die verwerking en begrip van veralgemeningsvrae.

 5. Renewable energy in the Netherlands 2012; Hernieuwbare energie in Nederland 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-15

  This report describes the contribution of sustainable energy sources to the Dutch energy system in the period 1990-2012. Topics discussed include total overviews of electricity, heat, and energy for transport. Also attention is paid to international comparisons, recent developments for each source of energy and observation methods are explained [Dutch] Het rapport beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2012. Aan bod komen elektriciteit, warmte en energie voor vervoer. Er is aandacht voor internationale vergelijkingen en verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.

 6. Experiences of widowhood and beliefs about the mourning process of the Batswana people

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M E Manyedi

  2003-11-01

  Full Text Available The loss of a partner is viewed by most authors as more serious than that of a parent or child, because of the closeness of the relationship between the husband and wife. Opsomming Die verlies aan ’n lewensmaat word oor die algemeen deur outeurs as ’n groter verlies as dié van ’n ouer of ’n kind beskou. Dit word toegeskryf aan die noue verband wat tussen man en vrou bestaan. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 7. NCBI nr-aa BLAST: CBRC-AGAM-01-0048 [SEVENS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available CBRC-AGAM-01-0048 ref|NP_649313.1| CG6049-PA, isoform A [Drosophila melanogaster] r...ef|NP_730628.1| CG6049-PB, isoform B [Drosophila melanogaster] ref|NP_730629.1| CG6049-PC, isoform C [Drosophila mela...nogaster] gb|AAF51719.1| CG6049-PB, isoform B [Drosophila melanogaster] gb|AAL28893.1| LD27763p [Drosophila mela...nogaster] gb|AAN12166.1| CG6049-PA, isoform A [Drosophila melanogast...er] gb|AAN12167.1| CG6049-PC, isoform C [Drosophila melanogaster] NP_649313.1 1e-110 40% ...

 8. Transition pathway for climate-neutral mushroom cultivation. The agenda for a climate-neutral and economic effective mushroom cultivation in 2020; Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt. De agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2011-11-15

  To realize the ambition of climate-neutral and economically viable mushroom cultivation in new businesses as of 2020, a vision and a transition pathway need to be developed. The energy saving options discussed in the report 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' ('Study of an energy efficient mushroom cultivation business in 2010') serve as starting point. Three transition pathways have been developed. Each transition pathway contributes to a future-proof mushroom cultivation sector, to increasing energy efficiency or to deployment of sustainable energy in the mushroom cultivation sector [Dutch] Voor het realiseren van de ambitie om vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel paddenstoelen te kunnen telen, dient een visie en een transitiepad te worden opgesteld. De energiebesparingsopties uit het rapport 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' dienen hierbij als uitgangspunt. Er zijn drie transitiepaden ontwikkeld. Elk transitiepad geeft zijn bijdrage aan een toekomstbestendige paddenstoelensector, aan het verhogen van de energie-efficiency of aan de toepassing van duurzame energie in de paddenstoelensector.

 9. A new school. Can it be improved? Report of a search. Part 1; Een nieuwe school. Kan het ook beter? Verslag van een zoektocht. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bronsema, B. [Faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2002-08-01

  While the situation in schools may have improved, new problems have also arisen. E.g. air quality which was never an issue years ago, and the increase of asthma and allergies, particularly among children and young adults. Is our society unable to build good schools, are the budgets too low, is there too little knowledge or is it a combination of factors?. [Dutch] De situatie op scholen is weliswaar enigszins verbeterd, maar er zijn ook nieuwe problemen gekomen. Denk maar aan de luchtverontreiniging die we vroeger nauwelijks kenden en aan de sterke groei van astma en allergie, vooral bij kinderen en jong volwassenen. Denk ook aan de ICT voorzieningen (die er vaak niet zijn) en het computeronderwijs, waarmee het op de meeste scholen maar behelpen is. Is onze samenleving niet in staat goede scholen te bouwen, zijn de budgetten te laag, moet er bij de bouw beter worden nagedacht, is er te weinig kennis of is het een combinatie van factoren? Nadenken kost geen geld en dat is een goede reden om daarmee te beginnen.

 10. Kategismusprediking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. C. W. Duvenage

  1958-03-01

  Full Text Available Ek is gevra om te skryf oor Kategismusprediking. Aan die een kant is dit 'n maklike taak, omdat daar so baie aspekte van die onderwerp is wat voor die hand liggend is. Ons het immers as predikante in die Gereformeerde Kerk almal naasteby 52 maal in ’n jaar te doen met Kategismusprediking, en uit eie ervaring sowel as uit ons kennis van die Homiletiek is dit seker nie vir my moeilik om so ’n artikel te skryf nie. Aan die ander kant is dit tog ook weer ’n ontsaglik moeilike taak. Rede hiervoor is eintlik dieselfde — vele van die lesers weet self soveel van die onderwerp dat dit moeilik sal gaan om dit vir hulle aantreklik en smaakvol te behandel. Maar verder is dit ook moeilik omdat daar tog in ons Kerk ’n ingrypende verskil van opinie bestaan ten aansien van die metode van Kategismusprediking. Hierdie verskil van opinie vind ons nie maar net by lidmate nie, maar ook en veral by predikante en selfs by professore aan ons Teologiese Skool.

 11. Probabilistic management of power distribution systems; Probabilistisch netbeheer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2005-07-01

  Managers of electricity networks must be able to answer the question how their investments contribute to minimizing the consequences of power failures. A probabilistic approach weighs risks based on which the most efficient method to prevent failures can be chosen. Use is made of a network calculation program (PowerFactory) and a simulation model and an Excel interface to carry out stochastic calculations. [Dutch] Sinds begin dit jaar geldt dat aan de voorwaarde van het n-1 principe voor netten met een spanningsniveau lager dan 220 kV niet langer in alle gevallen hoeft te worden voldaan. Bijvoorbeeld als de kosten van een investering niet opwegen tegen de maatschappelijke belangen. Dat geeft netbeheerders de ruimte om andere criteria aan te leggen voor ontwerp en onderhoud. Netbeheerders kunnen veel baat hebben bij een probabilistische benadering die alle risico's vooraf inzichtelijk en daarmee beheersbaar maakt. KEMA koppelde PowerFactory aan een probabilistisch simulatiemodel, in combinatie met een Excel-interface, waarmee allerhande variabelen kunnen worden ingevoerd om stochastische berekeningen mee uit te voeren.

 12. Vroue, nasie en verwoording in Sharai Mukonoweshuro se Shona-romans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maurice T. Vambe

  2013-10-01

  Full Text Available Die doel van hierdie artikel is om die fiktiewe voorstelling van vroue in twee van Sharai Mukonoweshuro se romans, naamlik Ndakagara Ndazviona en Akafuratidzwa Moyo, te verken. Tradisionele Shona verwagtinge van hoe ’n vrou moet optree, skryf die rolle voor wat van vroue verwag word om in die samelewing te speel. In ’n koloniale konteks soos die voormalige Rhodesië het kolonialisme wette in die gewoontereg bedink wat vroue verder gedegradeer het tot sosiale posisies soortgelyk aan dié van minderjariges. Hoewel die nasionalistiese stryd in wese bedoel was om vryheid te waarborg vir alle Swart mense, ongeag van geslag, het die manlike elites Swart vroue as hul minderwaardige ‘ander‘ gekonstrueer. In hierdie artikel word geargumenteer dat Sharai Mukonoweshuro se romans worstel met hierdie manlik-goedgekeurde stereotipes. Maar, soos getoon word, Mukonoweshuro se wyse van weerstand teen vroulike stereotipes is ambivalent; die skrywer skep jong vroue wat die patriargie aan die een kant uitdaag, en aan die ander kant, ou vroue wat die ondenkbare doen om hulle eie seuns te vergiftig.

 13. Publication patterns of oral and poster presentations at the annual meetings of the Congress of Neurological Surgeons and the American Association of Neurological Surgeons.

  Science.gov (United States)

  Patel, Akash J; Cherian, Jacob; Fox, Benjamin D; Whitehead, William E; Curry, Daniel J; Luerssen, Thomas G; Jea, Andrew

  2011-12-01

  National and international meetings, such as the Congress of Neurological Surgeons (CNS) and the American Association of Neurological Surgeons (AANS) meetings, provide a central location for the gathering and dissemination of research. The purpose of this study was to determine the publication rates of both oral and poster presentations at CNS and AANS meetings in peer-reviewed journals. The authors reviewed all accepted abstracts, presented as either oral or poster presentations, at the CNS and AANS meetings from 2003 to 2005. This information was then used to search PubMed to determine the rate of publication of the abstracts presented at the meetings. Abstracts were considered published if the data presented at the meeting was identical to that in the publication. The overall publication rate was 32.48% (1243 of 3827 abstracts). On average, 41.28% of oral presentations and 29.03% of poster presentations were eventually published. Of those studies eventually published, 98.71% were published within 5 years of presentation at the meeting. Published abstracts were published most frequently in the Journal of Neurosurgery and Neurosurgery. Approximately one-third of all presentations at the annual CNS and AANS meetings will be published in peer-reviewed, MEDLINE-indexed journals. These meetings are excellent forums for neurosurgical practitioners to be exposed to current research. Oral presentations have a significantly higher rate of eventual publication compared with poster presentations, reflecting their higher quality. The Journal of Neurosurgery and Neurosurgery have been the main outlets of neurosurgical research from these meetings.

 14. Netwerk- en regieversterking in de maatschappelijke opvang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Max A. Huber

  2013-02-01

  Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s worden steeds vaker ingezet in Nederland. In dit artikel richten we ons op de inzet van EK-c’s voor burgers in kwetsbare situaties die in de maatschappelijke opvang verblijven. We doen dit door een meta-analyse te maken van het onderzoek dat gedaan is naar EK-c’s voor burgers in verschillende soorten kwetsbare situaties. Uit deze analyse lijkt te komen dat EK-c’s het meest effectief zijn in tijden van transitie. Daarnaast blijkt dat verzwakte of beschadigde sociale netwerken een complicerende factor kunnen zijn voor het succesvol organiseren van een EK-c, mede door de schaamte en vraagverlegenheid van de burger in kwestie. Een transitie is risicovol omdat het vaak gepaard gaat met destabilisatie en onvermogen tot aanpassing aan de nieuwe situatie. Aan de andere kant kan het ook een kans bieden op verbetering. De crisis creëert een gevoel van urgentie en mogelijk een grotere betrokkenheid. We zijn van mening dat voorafgaand aan de EK-c, en indien nodig ook achteraf, andere empowerende en netwerkversterkende methodes moeten worden ingezet om sociale relaties te herstellen. Om deze reden stellen we een model voor waarin de EK-c onderdeel uitmaakt van een breder proces van netwerkversterking en empowerment. In dit model is aandacht voor het versterken van het sociale netwerk regulier onderdeel van het werk, met de EK-c als klein maar belangrijk onderdeel daarvan. Op deze manier kan het proces van netwerkversterking effectiever worden en een grotere bijdrage leveren aan herstel.

 15. Die stand van wiskundeonderwys in Afrikaanse skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerrit Stols

  2012-03-01

  Full Text Available Hoërordedenkvaardighede is noodsaaklike basiese vaardighede vir die een-en-twintigste eeu aangesien rekenaars berekeninge en algoritmes baie vinniger en akkurater kan doen as mense. Dit beteken dat skole leerders moet toerus om logies te dink, patrone te ontdek, bewyse te lewer, asook om nieroetineprobleme op te los. Hierdie fasette wat as hoërordedenke geklassifiseer word, is die kern van wiskundige denke en ontwikkeling. Suid-Afrika neem aan verskeie internasionaal vergelykende studies deel. Met behulp van hierdie vergelykende studies kan bepaal word hoe die Afrikaanse wiskundeleerders in Suid-Afrika se prestasie met dié van leerders in ander lande vergelyk en ook wat die tekortkominge in die wiskundeonderwys is. Volgens die 2003-TIMSS-uitslae is die probleem in Afrikaanse skole juis dié vrae wat hoërordedenke vereis. Dit beteken dat die Afrikaanse skole ’n doelbewuste poging sal moet aanwend om hoërordedenke te ontwikkel. Die 1999-TIMSS-videostudie toon dat die lande wat die beste presteer, soos Japan, tydens onderrig meer tyd wy aan die ontwikkeling van begripsvorming en aan die oplos van moeiliker probleme. Die fokus in die presterende lande is op die ontwikkeling van hoërordedenke deur probleemoplossing. Daar word dus minder tyd afgestaan aan herhaling van roetine- of soortgelyke oefeninge wat ’n rekenaar ook kan doen. Die omgekeerde hiervan is ’n tipiese verskynsel in Afrikaanse skole, waar ’n onderwyser byvoorbeeld een of meer voorbeelde op die bord doen waarna die leerders ’n hele aantal soortgelyke roetine-oefeninge doen.

 16. Segmentation research on (potential) users of domotica and technical control of behavior. Summary and conclusions; Segmentatie onderzoek naar (potentiele) gebruikers domotica en technische gedragssturing. Samenvatting en conclusies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-10-01

  The quantitative study on the title subject is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. [Dutch] Het kwantitatieve deelonderzoek is gebaseerd op de derde meting van het multiclientonderzoek Socioconsult van Motivaction waarin specifiek aandacht is besteed aan attitude (en gebruik) ten aanzien van energie en de interesse van domotica. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de woonbelevingsgroepen, een domeinspecifieke segmentatie op het gebied van woonbeleving. In dit rapport worden de verschillende woonbelevingsgroepen beschreven.

 17. Energy efficiency in buildings. Manual for municipalities [in the Netherlands]; Energie prestatie gebouwen. Handboek gemeenten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  New buildings must meet requirements in terms of energy efficiency, expressed in the Energy Performance Coefficient (EPC). Municipalities must pre-test on the basis of calculations. There are two new tools, set up by the NL Agency, by means of which the tests can be performed: this handbook for municipalities and a software program [Dutch] Nieuwe gebouwen moeten aan eisen voldoen qua energiezuinigheid, uitgedrukt in de Energie Prestatie Coefficient (EPC). Gemeenten moeten vooraf toetsen aan de hand van berekeningen. Er zijn twee vernieuwde hulpmiddelen van het Agentschap.nl waarmee de toesting kan plaatsvinden: dit handboek voor gemeenten en een softwareprogramma.

 18. Werksbetrokkenheid: 'n Empiriese ondersoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. S. Engelbrecht

  1982-11-01

  Aangesien daar 'n komplekse verwantskap tussen werksbetrokkenheid, werkstevredenheid en werksprestasie is en teenstrydige resultate hieroor bestaan, is daar 'n behoefte aan verdere navorsing ten einde hierdie verwantskappe op te klaar. Benewens hierdie verwantskappe is geslagsverskille en moontlike verskille tussen vol- en halfdag vroulike werknemers in werksbetrokkenheid ook ondersoek. Twee vraelyste en 'n grafiese beoordelingskaal is aan 'n monster bestaande uit 164 klerklike personeellede geadministreer. Beduidende positiewe korrelasies is tussen werksbetrokkenheid en werksprestasie en tussen werksbetrokkenheid en die verskillende dimensies van werkstevredenheid gevind. Geen beduidende verskil is tussen mans en vrouens asook tussen vol- en halfdag vroulike werknemers ten opsigte van werksbetrokkenheid verkry nie.

 19. De "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorziening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Elberse

  2015-09-01

  place where they do not need to live up to many expectations from other people, and as a place where they feel that they can be “themselves”. The last important finding was that this study raised many individual questions. People asked for support regarding participation in society. For example with questions on how to become a volunteer or on how to deal with other visitors that they had problems with.This article shows why supporting people with mental health problems is such a precarious practice. In social policy, services like Koffie om de Hoek are often seen as a first step towards “participation” in society. However, this also poses a risk from a professional and policy perspective: expectations may be high and people may leave Koffie om de Hoek because of the pressure they experience, without having developed the skills to actually participate. Koffie om de Hoek needs to remain a place where people are free from what they experience as pressure and where there is consideration for each person’s different needs and possibilities. Some of the (potential visitors even need help to make contact and stay in contact with other people at Koffie om de Hoek, or with people in general.The article also describes the role of evaluating studies in the social sector and the importance of involving visitors as well as committed professionals in these studies. Small-scale qualitative research could play a greater role in improving facilities in the social sector. In the case of Koffie om de Hoek, it led to more motivated professionals, a better coordination with the needs of (potential visitors and an increasing number of visitors to Koffie om de Hoek. This kind of research also produces important knowledge that is very relevant in social policy and in discussions on this topic. SAMENVATTINGDe "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorzieningIn dit artikel staat een

 20. pastorale begeleiding aan die persoon met dissosiatiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  psychological or pastoral by nature. Effective assistance to the person ... INLEIDING. Volgens die kriteria in die DSM-IV2 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition) van die APA (American Psychiatric. Association 1995) ...

 1. Armastus ja anarhia / J[aan] R[uus

  Index Scriptorium Estoniae

  J. R.

  1993-01-01

  Helsingi filmifestivali "Armastus ja anarhia" mängufilmid "Nekromantik I" (1987) ja "Nekromantik II" (1991), režissöör Jörg Buttgereit ja "Trellimõrtsukas" (1979), režissöör Abel Ferrara, Tallinna kinos "Eha". Arvustavad Rainer Sarnet, Jaak Kilmi, Marko Raat ja J. R. (Jaan Ruus)

 2. Separatisme, islamisme en regionalisme aan Ruslands zuidgrens

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, M.

  2010-01-01

  Marc Jansen focuses on the Northern Caucasus, home to dozens of nationalities mainly of Muslim origin, and Russia's problem area, its 'inner abroad'. Although the Chechen struggle for independence has largely been crushed, the turmoil continues. Terrorist attempts at disrupting Russian society

 3. Vormgeven aan loopbanen - De Talent Development Company

  NARCIS (Netherlands)

  Katinka Klop; Marlo Kengen

  2010-01-01

  Tijden van economische crisis vragen om nieuwe, creatieve vormen van personeelsvoorziening. Hoe behouden we ervaren vakmensen? En tegelijkertijd: Hoe winnen we jonge mensen voor onze sector? Hoe ontwikkelen we vakmensen in crisistijd? STAN heeft een concept ontwikkeld dat oplossingen moet bieden

 4. Slimme monitor bindt strijd aan met bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, M.F.

  2014-01-01

  Bloedluis of vogelmijt is een serieus probleem in de pluimveehouderij. De huidige bestrijdingsmiddelen bieden geen totaaloplossing. Binnen het project ‘Beheersen Bloedluisproblematiek’ wordt nu een slimme monitor ontwikkeld die pluimveehouders moet helpen om de bloedluisproblematiek op hun bedrijf

 5. Computer use exposed : blootstelling aan computergebruik blootgelegd

  NARCIS (Netherlands)

  Richter, J.M.

  2009-01-01

  Ever since the introduction of the personal computer, our daily lives are infl uenced more and more by computers. A day in the life of a PhD-student illustrates this: “At the breakfast table, I check my e-mail to see if the meeting later that day has been confi rmed, and I check the time table of

 6. AAN Tactical Roles in Complex Urban Terrain

  National Research Council Canada - National Science Library

  Funkhouser, Anthony

  1998-01-01

  .... The infantryman will assume the responsibility for tasks such as mobility. However, many experts predict the future battlefields will consist of complex urban terrain where much of the world population is occupying...

 7. Valveiraanlane / Mari Laaniste, J[aan] R[uus

  Index Scriptorium Estoniae

  Laaniste, Mari, 1977-

  2010-01-01

  Koomiksikunstnik Marjane Satrapi koomiksiraamatu põhjal on tema ise ja režissöör Vincent Paronnaud lavastanud joonisfilmi "Persepolis" (Prantsusmaa-USA 2007). Fakte M. Satrapist (kirja pannud J. R.)

 8. Tijdelijk leiderschap : Dienstbaarheid aan mens en organisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Schaveling, J.

  2008-01-01

  Wanneer je tijdelijk wordt ingehuurd als leidinggevende of adviseur, heb je een aparte relatie met de organisatie. Word het 'klus klaren en wegwezen', of kun je meer betekenen? Tijdelijk Leiderschap is een boek voor betrokken leiders die hun bijzondere positie van 'buitenstaander, willen gebruiken

 9. iTIRM: ruwheidsmetingen aan oppervlakken tijdens bewerking

  NARCIS (Netherlands)

  Bijl, R.J.M. van der; Brug, H. van; Fähnle, O.W.

  2000-01-01

  Het fabriceren van optische elementen zoals lenzen en spiegels gebeurt door glasoppervlakken te bewerken met slijp- en polijstprocessen. Eerst wordt door middel van slijpen de vorm van het oppervlak gemaakt; hierbij ontstaan ook kleine scheurtjes onder het oppervlak, de zogenaamde ‘sub surface

 10. Comparison of neurological healthcare oriented educational resources for patients on the internet.

  Science.gov (United States)

  Punia, Vineet; Dagar, Anjali; Agarwal, Nitin; He, Wenzhuan; Hillen, Machteld

  2014-12-01

  The internet has become a major contributor to health literacy promotion. The average American reads at 7th-8th grade level and it is recommended to write patient education materials at or below 6th grade reading level. We tried to assess the level of literacy required to read and understand online patient education materials (OPEM) for neurological diseases from various internet resources. We then compared those to an assumed reference OPEM source, namely the patient education brochures from the American Academy of Neurology (AAN), the world's largest professional association of neurologists. Disease specific patient education brochures were downloaded from the AAN website. OPEM for these diseases were also accessed from other common online sources determined using a predefined criterion. All OPEM were converted to Microsoft Word (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA) and their reading level was analyzed using Readability Studio Professional Edition version 2012.1 (Oleander Software, Vandalia, OH, USA). Descriptive analysis and analysis of variance were used to compare reading levels of OPEM from different resources. Medline Plus, Mayo clinic and Wikipedia qualified for OPEM analysis. All OPEM from these resources, including the AAN, were written above the recommended 6th grade reading level. They were also found to be "fairly difficult", "difficult" or "confusing" on the Flesch Reading Ease scale. AAN OPEM on average needed lower reading level, with Wikipedia OPEM being significantly (pread compared to the other three resources. OPEM on neurological diseases are being written at a level of reading complexity higher than the average American and the recommended reading levels. This may be undermining the utility of these resources. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. Readability and quality of wikipedia pages on neurosurgical topics.

  Science.gov (United States)

  Modiri, Omeed; Guha, Daipayan; Alotaibi, Naif M; Ibrahim, George M; Lipsman, Nir; Fallah, Aria

  2018-03-01

  Wikipedia is the largest online encyclopedia with over 40 million articles, and generating 500 million visits per month. The aim of this study is to assess the readability and quality of Wikipedia pages on neurosurgical related topics. We selected the neurosurgical related Wikipedia pages based on the series of online patient information articles that are published by the American Association of Neurological Surgeons (AANS). We assessed readability of Wikipedia pages using five different readability scales (Flesch Reading Ease, Flesch Kincaid Grade Level, Gunning Fog Index, SMOG) Grade level, and Coleman-Liau Index). We used the Center for Disease Control (CDC) Clear Communication Index as well as the DISCERN Instrument to evaluate the quality of each Wikipedia article. We identified a total of fifty-five Wikipedia articles that corresponded with patient information articles published by the AANS. This constitutes 77.46% of the AANS topics. The mean Flesch Kincaid reading ease score for all of the Wikipedia articles we analyzed is 31.10, which indicates that a college-level education is necessary to understand them. In comparison to the readability analysis for the AANS articles, the Wikipedia articles were more difficult to read across every scale. None of the Wikipedia articles meet the CDC criterion for clear communications. Our analyses demonstrated that Wikipedia articles related to neurosurgical topics are associated with higher grade levels for reading and also below the expected levels of clear communications for patients. Collaborative efforts from the neurosurgical community are needed to enhance the readability and quality of Wikipedia pages related to neurosurgery. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 12. Energy saving options in the ICT-sector. An outline for Northern Netherlands; Energiebesparingsmogelijkheden in de ICT-sector. Een verkenning voor Noord Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Groot, M.I.

  2005-03-15

  An overview is given of the energy consumption and options to save energy in the sector Information and Communication Technology (ICT) in the Northern part of the Netherlands. [Dutch] In opdracht van de Milieufederaties van Drenthe Groningen en Friesland heeft CE een verkenning gedaan naar het energiegebruik van de ICT sector en nog belangrijker: naar de mogelijkheden om op dit energiegebruik te besparen. Tevens is gezocht naar enkele voorbeeldprojecten op het gebied van ICT en energiebesparing. Dit om communicatie en voorlichting rond energiebesparing kracht bij te kunnen zetten. Vanwege het hoge energiegebruik van datahotels en telecom switches is het voor deze bedrijven erg aantrekkelijk om energiebesparende maatregelen te treffen. Verder zouden ICT adviesbureaus een rol kunnen spelen in de overdracht van informatie over energiebesparende maatregelen aan andere kantoren. Hun besparingsadvies kan leiden tot significante kostenbesparingen, zoals bijvoorbeeld bij Server Based Computing (hoewel dit afhankelijk is van gekozen configuratie), het instellen van power management of vervanging van (afgeschreven) ICT apparatuur door efficientere varianten. Geinterviewden geven aan dat bij advies en aankoop van efficieente apparatuur behoefte bestaat aan Europese energielabels voor ICT en kantoorapparatuur, zoals die thans bestaan voor meerdere huishoudelijke apparaten.

 13. Heat recovery from shower water; Warmteterugwinning uit douchewater

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heidemans, J. [Hei-Tech, Emmen (Netherlands)

  2011-09-15

  With a payback period of several years, heat recovery from shower water in swimming pools but also in, for example, apartment buildings are an attractive form of energy saving. Possible are savings from 30 to 50% on energy, which is tested and proved by measurements in the heat exchanger of showers in a swimming pool in Denmark. [Dutch] Met een terugverdientijd van enkele jaren is warmteterugwinning uit douchewater in zwembaden maar ook in bijvoorbeeld sporthallen en appartementengebouwen een aantrekkelijke vorm van energiebesparing. Er kan een besparing worden gerealiseerd van 30 tot 50% op het energiegebruik van het douchewater. Metingen aan een douchewarmtewisselaar in een zwembad in Denemarken tonen dit aan.

 14. Sal die ‘ewolusie’ vanaf biologie na lewenswetenskappe ‘uitsterwing’ van die vakgebied voorkom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna G. Ferreira

  2012-03-01

  Full Text Available In hierdie artikel word die wysiging van die skoolvak van ‘biologie’ na ‘lewenswetenskappe’ bespreek, asook die gepaardgaande en verwagte implikasies van die verandering. Die vraag word gestel of die beoogde wysiging wel noemenswaardig is en of dit enigsins ‘n verskil aan die dalende belangstelling in die lewenswetenskappe op tersiêre vlak sal maak. Die wysigings in die nuwe kurrikula verhoog die relevansie van die vakinhoud vir leerders en vir die gemeenskap, maar sekere kwessies kry nie aandag nie. Voorstelle word gemaak om die kurrikulum te wysig en onderrigmetodes aan te pas om die nodige vaardighede by leerders te vestig.

 15. Heat from harbor to city; Warmte van haven naar stad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2004-09-01

  The Rotterdam harbor area is perfect for an industrial heat distribution network. Numerous major heat producers and many potential consumers of all sizes group together in this industrial area. The new Heat Company ('Warmtebedrijf') is making a detailed business plan to build a heat distribution system. [Dutch] Als er een regio is waar een industrieel warmtenet voor de hand ligt, is het het Rotterdamse havengebied wel. Tal van grote warmteproducenten en een woud aan kleinere en grotere afnemers zijn praktisch buren. Om handen en voeten te geven aan dit op papier mooie idee, stelt het kersverse Warmtebedrijf io een gedetailleerd businessplan op.

 16. Die betekenis wat geld vir blankes en kleurlinge inhou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. L. Visagie

  1978-11-01

  ‘n Oorsig van relevante literatuur dui daarop dat die betekenis van geld (wat 'n belangrike plek in sekere motiveringsteorieë inneem van persoon tot persoon kan verskil. Hierdie verskil kan hoofsaaklik aan persoonlike- en agtergrondsfaktore toegeskryf word. Wanneer die genoemde faktore binne groepsverband ooreenstem, ontwikkel en vorm daar unieke “groepsbetekenisse" wat aan sekere begrippe geheg word. Betekenismeting wat in hierdie ondersoek deur middel van die semantiese differensiaal op 128 Blanke- en 109 Kleurlingstudente uitgevoer is, toon egter oor die algemeen geen beduidende verskil ten opsigte van die begrip geld nie. Slegs ten opsigte van twee van 15 semantiese skale is beduidende verskille tussen die twee groepe gevind.

 17. Sedimentêre omgewings van die Inhaca-eilandstelsel met spesiale verwysing na die petrografiese en geochemiese eienskappe van die sedimente spesiale verwysing na die petrografiese en geochemiese eienskappe van die sedimente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marieke Peché

  2011-09-01

  Full Text Available Die Inhaca-eilandstelsel is geleë langs die suidooskus van Mosambiek. Die oostekant van die stelsel grens aan die Indiese Oseaan en die westekant aan die Baai van Maputo. Hierdie eilandstelsel bestaan uit Inhaca- en Portugese eiland, asook ’n groep sandbanke wat van die noordlike punt van Inhaca na Portugese eiland strek. Die doel van hierdie studie is om die verskillende moderne en oer-sedimentêre omgewings op die eilandstelsel te identifiseer en te beskryf, die invloed van getye en golfaksie op die moderne sedimentêre omgewing vas te stel en die geochemiese en petrografiese samestelling van die geologiese eenhede te bepaal.

 18. ORF Alignment: NC_004307 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available nosidase (sucrase/invertase); possible inulinase ... [Bifidobacterium longum NCC2705] gb|AAN23970.1| ... ... beta-fructofuranosidase (sucrase/invertase); possible ... inulinase [Bifidobacterium longu

 19. Belewenis van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – ’n Pastorale ondersoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerhardus J. Niemann

  2013-05-01

  Full Text Available Die doel met hierdie artikel is om vas te stel wat die belewenis van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA is. Deur middel van kwantitatiewe empiriese navorsing is vasgestel wat die vlak van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die GKSA is. Met die navorsing is vasgestel dat 75% van die nagraadse teologiese studente wat aan die studie deelgeneem het, ’n mate van emosionele uitbranding beleef. Van hierdie 75% het 35% van die deelnemers akute uitbranding beleef en ’n verdere 15% kan binne die ineenstortingstadium van uitbranding gekategoriseer word. Verskeie faktore is geïdentifiseer wat moontlik tot die nagraadse teologiese studente se belewenis van uitbranding kan bydra. Hierdie faktore sluit onder meer in die oneffektiewe bestuur van die werkslading; die belewenis van werksoorlading en ’n gebrek aan die beheer en bestuur van hulle akademiese werkslading; ’n persepsie dat hulle nie genoeg erkenning vir hulle bydrae en of insette ontvang nie; persoonlike probleme in die private lewe van die studente; ’n verlies aan werksvreugde en gebrekkige interpersoonlike verhoudings; ’n gebrek aan die opleiding van emosionele vaardighede en interpersoonlike verhoudings in die kurrikulum; ’n gebrek aan die handhawing van gesonde emosionele grense en die volhoubare ontwikkeling van die student se eie geestelike lewe; asook ’n tekort aan die vervulling van persoonlike doelwitte. 1 Konings 19 word as bybelse vertrekpunt gebruik vir die behandeling en voorkoming van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die GKSA. The aim of this article is to establish to what extent the postgraduate theological students of the Reformed Churches in South Africa (RCSA experience burnout. Quantitative empirical research was conducted to establish their levels of burnout. The researcher found that 75% of the postgraduate students had experienced burnout to some extent. Out of these 75

 20. Met fictieve peers op zoek naar de waarheid. Fictie als didactisch instrument in Verlicht-religieuze catechismussen van Samuel van Emdre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Dietz

  2016-09-01

  Full Text Available Searching for Truth with Fictional Peers: Fiction as a Didactic Instrument in the Enlightenment Religious Catechisms of Samuel van Emdre (1781-1798. Following the recent trend in scholarship that considers the Enlightenment as a dynamicprocess of Christian civilisation rather than secularisation, this article analyses how the Reformed minister Samuel van Emdre used catechisms to create an Enlightened religion. As a late eighteenth century catechist Van Emdre faced an intriguing didactic paradox: while the genre of the catechism served to teach religious knowledge unambiguously, new Enlightened ideals of learning emphasised the value of curiosity and an active, searching learning style. This article shows how he resolved this paradox by introducing fictional strategies: increasingly he used fictional peers, interactive dialogue techniques and stylistic diversity. By these means, Van Emdres’ catechisms invited youngsters to model themselves upon their young peers in the texts and to absorb religious knowledge acquired and investigated independently. Aanhakend bij de recente historiografische tendens om de Nederlandse Verlichting te zien als een dynamisch beschavingsproces in plaats van een seculariseringsbeweging, analyseer ik in dit artikel hoe de predikant Samuel van Emdre een Verlichte religie creëerden in catechismussen. Als laatachttiende-eeuwse catecheet werd Van Emdre geconfronteerd met een didactische paradox: aan de ene kant was het catechismusgenre erop gericht om onwankelbare religieuze kennis over te dragen, maar aan de andere kant werd – in lijn met nieuwe Verlichte pedagogische idealen – belang gehecht aan nieuwsgierigheid en onderzoekende leerstijlen. Dit artikel laat zien hoe Van Emdre die paradox oploste door fictionele strategieën in zijn catechismussen te introduceren: hij gebruikte steeds meer fictieve peers, interactieve dialoogtechnieken en genrecombinaties. Daarmee nodigde hij jongeren uit om zichzelf te spiegelen

 1. Participation in decision making

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  EG Valoyi

  2000-06-01

  Full Text Available The aim of the present study was to determine the extent to which employees would like to participate in decision making concerning various organisational issues, especially those concerning: the work itself, working conditions, human resources issues, and corporate policy and planning. The sample consisted of 146 participants, including managers, middle managers, and junior officials from a South African development corporation. A questionnaire to measure employees' desire to participate in decision making was specially constructed for this investigation. It has found that employees with higher academic qualifications were more desirous to participate in decision-making at all levels than employees with lower academic qualifications. This was also true for employees in higher job grades than in lower job grades. Men were more desirous to participate in decision making than women. The implications of the findings are discussed. Opsomming Die doel van die huidige studie was om vas te stel in watter mate werknemers sal wil deelneem aan die besluit- nameproses van organisasies, veral rakende die volgende sake: die werk self, werksomstandighede, menslike hulpbronaangeleenthede en korporatiewe beleid en beplanning. Die steekproef het uit 146 deelnemers, insluitende bestuurders, middelvlakbestuurders en junior amptenare van'n Suid Afrikaanse ontwikkelingskorporasie, bestaan. nVraelys wat die begeerte van werknemers meet om aan die besluitnameproses deel te neem, is spesiaal vir die doel van hierdie ondersoek, ontwerp. Dit is bevind dat werknemers met hoer akademiese kwalifikasies meer begerig is om aan die besluitnameproses op alle vlakke deel te neem as werknemers met laer akademiese kwalifikasies. Dit was ook waar vir werknemers in hoervlakposte vergeleke met werknemers in laervlakposte. Mans was ook meer begerig om aan die besluitnameproses deel te neem as vroue. Die implikasies van die studie word bespreek.

 2. Bolwerk van de oude adel? Een kwantitatieve benadering van de adellijke vertegenwoordiging in het Belgische diplomatieke korps (1840-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gertjan Leenders

  2016-06-01

  Full Text Available European diplomatic services in the nineteenth-century have often been characterised as strongholds of the old nobility. This article challenges this hypothesis by proposing a quantitative approach to the representation of the noble class in the Belgian diplomatic corps between 1840 and 1940. It is argued that, in comparison to the situation in the major European countries at that time, the Belgian nobility did not constitute a dominant factor in the diplomatic service, although it was better represented in the higher echelons. Throughout the nineteenth century, the number of aristocrats in the diplomatic service surprisingly rose simultaneously with the democratisation of politics. This re-aristocratisation of the diplomatic career is attributed mainly to the conferment of noble titles to diplomats with a middle-class background. Furthermore, this article will show that the democratisation of the diplomatic corps was a slow and gradual process, spread over the first half of the twentieth century.  De negentiende-eeuwse Europese diplomatieke diensten zijn vaak getypeerd als een bolwerk van oude adellijke families. Dit artikel bestudeert deze hypothese door de adellijke vertegenwoordiging in de Belgische diplomatie tussen 1840 en 1940 op een kwantitatieve manier te benaderen. In vergelijking met de Europese grootmachten van deze periode, vormde de Belgische adel geen dominante factor binnen de Belgische diplomatie, hoewel edelen wel beter vertegenwoordigd waren in de hoogste rangen van de hiërarchie. Verrassend genoeg steeg het aantal edelen aan het einde van de negentiende eeuw, op het moment dat de politiek meer en meer op een democratische basis georganiseerd werd. Deze re-aristocratisering van de diplomatieke carrière is voornamelijk toe te schrijven aan het verlenen van titels aan diplomaten met een burgerlijke achtergrond. Verder toont dit artikel aan dat de democratisering van het diplomatieke korps in de eerste helft van de twintigste

 3. E.L. Doctorow’s fictional autobiography: World’s Fair (1985 as a carnivalesque Bildungsroman

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philip van der Merwe

  2015-06-01

  E.L. Doctorow se fiktiewe outobiografie: World’s Fair (1985, as ’n karnavaleske Bildungsroman. In World’s Fair (1985 omvorm E.L. (Edgar Lawrence Doctorow (1931– outobiografiese en geskiedkundige feite en herinneringe van die werklike wêreld van sy kindertyd op ‘n artistieke wyse in ’n Bildungsroman. Doctorow was in sy vyftigs toe hy hierdie roman geskryf het, wat oor die algemeen as meer outobiografies beskou word as sy ander Bildungsromane, naamlik The Book of Daniel (1971, Loon Lake (1980 en Billy Bathgate (1989. Hierdie fiksionalisering vind plaas deur ’n retrospektiewe verteller wat sy herinneringe aan sy lewensvormende ervaringe as ’n negejarige seun skilder. ’n Opvallende strukturele eienskap kenmerk hierdie roman, naamlik dat positiewe en somber of ernstige gebeurtenisse mekaar afwissel. Die vraag ontstaan dus: Waarom konstrueer Doctorow die memoir van sy kindertyd op hierdie wyse? Die antwoord is kortliks dat die verteller, Edgar Altschuler, se Bildung op ’n karnevalistiese dialektiek van gevaarlike en/of bedreigende gebeurtenisse en die verligting en/of herstel van dieselfde gebeurtenisse berus. Die doel van hierdie artikel is om World’s Fair in terme van geselekteerde aspekte van M.M. Bakhtin se idee van ‘karnaval’ te verstaan. Dit toon aan dat daar ʼn duidelike verband bestaan tussen, aan die een kant, die roman se posisie as ʼn Bildungroman tesame met die persoonlike ontwikkeling van die verteller en die sentrale karakter en, aan die ander kant, die karnavaleske dialektiek van erns en verbetering. Persoonlike groei wat op hierdie dialektiek gebaseer is, is dus die sentrale tema van hierdie boek. Die artikel begin met ʼn kort ontleding van die semi-outobiografiese aard van die roman en verskaf dan ʼn ewe kort oorsig van Bakhtin (1984, 1985 se konsep ‘karnaval’. Die hoofdeel van die artikel bestaan uit voorbeelde en daarmee bewyse van bogenoemde dialektiek.

 4. Activity patterns of brown bears (Ursus arctos on the Deosai Plateau, northern Pakistan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. Nawaz

  2004-09-01

  Full Text Available Ondersoek is ingestel na die daaglikse aktiwiteite van Himalaja-bruinbere (Ursus arctos in die Deosai Nasionale Park, noordelike Pakistan, oor ’n tydperk van vier jaar (1993 – 1995 en 1999. Bere spandeer die grootste gedeelte van die dag aan voeding, gevolg deur beweging. Rus en ander aktiwiteite gekombineerd vorm ’n wesentlike gedeelte van die daaglikse program. Geen betekenisvolle verskil in die daaglikse tydsbegroting kon tussen manlike en vroulike individue aangetoon word nie, maar onvolwassenes beweeg beduidend meer rond as beide volwassenes of jong beertjies en eenjariges. Afwykende aktiwiteitspatrone wat gedurende die somer van 1999 opgemerk is, kan aan menslike versteuring wat deur die Kargil-oorlog tussen Indië en Pakistan teweeggebring is, toegeskryf word.

 5. Die meting van die gelyktydige hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke eienskap in 'n verskeidenheid van Beroepe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. S. de Villiers

  1983-11-01

  Min informasie bestaan omtrent die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke vermoë in vele werksituasies. Met hierdie ondersoek is daar gepoog om die konstruk te omlyn en aan 'n empiriese verifiering te onderwerp. ‘n Meetinstrument (posmandjie is ontwikkel om die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting te meet en is saam met ander meetinstrumente ter omlyning van die genoemde konstruk aan twee groepe proefpersone geadministreer. Daar is vasgestel dat hierdie vermoë verband hou met intellektuele vermoëns en sensories kognitiewe oordeel en nie met sekere persoonlikheids- en ander determinante van mens like gedrag nie en dat dit na alle waarskynlikheid dui op die bestaan van 'n afsonderlike werksvermoë of konstruk.

 6. Energy conservation in storage of tulip bulbs by means of ethylene controlled ventilation; Energiebesparing bij de bewaring van tulpenbollen door ethyleen-gestuurde ventilatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gude, H.

  2007-10-15

  The aim of this project was to test several ethylene sensors for their suitability for measuring ethylene in tulip cold stores and to subsequently demonstrate the principle of energy conservation by means of ethylene controlled ventilation. The sensors have been tested for sensibility, accuracy and reliability and for the option of controlling the cell climate computer with the ethylene signal [Dutch] Doel van dit project was om enkele ethyleensensoren te testen op hun geschiktheid voor het meten van ethyleen in tulpenbewaarcellen en vervolgens het principe van energiebesparing door ethyleen-gestuurde ventilatie aan te tonen. De sensoren zijn getest op gevoeligheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en op de mogelijkheid om de celklimaatcomputer aan te sturen met het ethyleensignaal.

 7. RECONFIGURABLE PRODUCT ROUTING AND CONTROL FOR MASS CUSTOMISATION MANUFACTURING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Walker

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT:Reconfigurable control of flexible manufacturing systems can allow for the efficient and responsive production of customised product instances. This can aid in providing make-to-order business models for various small- to medium-sized enterprises in South Africa, and provide competitive advantage in a dynamic global marketplace. Reconfigurable control application requires an understanding of the modes of production variability in mass customisation manufacturing. Temporally uncorrelated workflow routings are considered as one of these production variability modes. In this light, this paper addresses the flexible material payload routing problem, and presents a mobile robot platform that has been developed to research and design reconfigurable routing systems.

  AFRIKAANSE OPSOMMING:Verstelbare beheer van aanpasbare vervaardigingstelsels kan die doeltreffende en reaktiewe produksie van doelgemaakte produkeksemplare toelaat. Hierdie beheer kan assisteer in die voorsiening van vervaardig-na-bestellingbesigheidsmodelle aan ’n aantal klein- tot medium-grootte ondernemings in Suid-Afrika, en aan hulle ’n kompeterende voorsprong bied in ’n dinamiese globale mark. Die instelling van verstelbare beheer vereis dat die modi van produkveranderlikheid in massa verbruikersaanpassingsvervaardiging verstaan word. Hierdie artikel spreek die probleem van aanpasbare roetebepaling van materiaalvragte in massa verbruikersaanpassingsvervaardiging aan. ’n Mobiele robot-platform, ontwikkel vir navorsing in verstelbare roetebepalingstelsels, word ook voorgelê.

 8. The power of praise psalms to encourage awareness of ecological issues amongst worshippers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barend J. de Klerk

  2014-02-01

  Die liturgie behoort opnuut ’n sensitiwiteit by gelowiges te skep om God as die Skepper én Herskepper van die heelal te verheerlik. Die psalms kan met groot vrug gebruik word om gelowiges se ekologiese bewussyn op te skerp. Die saak word aan die hand van drie skeppingspsalms ondersoek, naamlik Psalm 19, 104 en 148. Dit vra veral hoe die lof in hierdie sogenaamde skeppingspsalms daartoe bydra om gelowiges in hulle eie konteks op te skerp om nie net die natuur te bewaar nie, maar om deur die natuur God met woord en daad te verheerlik. Omdat die ekologiese krisis ons aarde, lug en water, met ander woorde ons basiese lewensmiddele regstreeks raak, behoort aanbidders in die erediens ernstig oor hulle betrokkenheid by die ekologie te laat besin. Die verwoesting van ekologiese sisteme het ‘n regstreekse uitwerking op alle ander probleme en nood wat deur plant, mens en dier ervaar word. Die klem van Psalm 19 op die hemelruim plaas lugbesoedeling, aardverwarming en die skade aan die osoonlaag op die agenda van elke deelnemer aan die erediens. In die lofliedere in Psalm 104 en 148 is die mens deel van die kunstige skeppingsweb wat bewaar behoort te word.

 9. Supervision in the energy sector in the Netherlands. With an eye on actual competition and and effective market; Toezicht in de energiesector. Met het oog op daadwerkelijke mededinging en doeltreffende marktwerking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Custers, M.G.A.M. [Loyens en Loeff, Rotterdam/Amsterdam (Netherlands)

  2004-09-15

  An overview is given of the role of the Office of Energy Regulation (DTe, abbreviated in Dutch) and it's responsibility for implementing the Electricity Act of 1998 and the Gas Act, as well as supervising compliance with these Acts in the Netherlands. [Dutch] De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet vormen de basis van de regelgeving in de energiesector. De uitvoering en het toezicht op naleving van deze twee wetten is opgedragen aan meerdere bestuursorganen: de minister van Economische Zaken (de Minister), de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (directeur-generaal NMa) en de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (directeur DTe). Niettemin wordt met name de directeur DTe, of misschien beter: de DTe als zodanig, in het algemeen beschouwd als de belangrijkste instantie die belast is met de uitvoering van de regelgeving in de energiesector, en met het toezicht op de naleving van die regelgeving. Dit is ook alleszins begrijpelijk. Niet alleen zijn in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet een groot aantal taken en bevoegdheden rechtstreeks aan de (directeur) DTe opgedragen c.q. toegekend, maar hebben ook zowel de Minister van Economische Zaken als de directeur-generaal NMa het belangrijkste deel van hun taken en bevoegdheden aan de directeur) DTe gemandateerd.

 10. Beyond Weber and Straight Cucumbers : bureaucratic politics in the EU

  NARCIS (Netherlands)

  Vanhoonacker, S.M.R.L.

  2009-01-01

  Oratie uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Administrative Governance in the EU’ aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht

 11. Kansen GPS en precisielandbouw voor loonwerker.

  NARCIS (Netherlands)

  Goense, D.

  1997-01-01

  De auteur beschrijft dat de technologische ontwikkeling een aanzet vormde voor de precisielandbouw. De grote fabrikanten van landbouwwerktuigen werken aan precisiewerktuigen en in verschillende landen worden deze technieken al toegepast

 12. Sortiment Hibiscus in beweging

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.

  2010-01-01

  Hibiscus is hot. Op Plantarium 2009 werden maar liefst acht nieuwe cultivars ter keuring aangeboden. Bovendien winnen de laatste jaren ook andere soorten dan de bekende Hibiscus syriacus aan populariteit

 13. Religieus erfgoed, belangen en maatschappelijke actoren

  NARCIS (Netherlands)

  Doevendans, C.H.; Groot, de A.; Linskens, B.; Jongmans, Lydia; Linskens, Brigitte; Groot, Arie de

  2008-01-01

  De problematiek van het behoud en (her)gebruik van kerkgebouwen is uiterst actueel en ondervindt toenemende aandacht. Geleidelijk aan ontstaat een 'sense of urgency', zowel binnen als buiten de kerken.

 14. IFRS 9 : Nieuwe waarderingsgrondslagen voor financiële instrumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Vergoossen, R.G.A.

  2009-01-01

  De International Financial Reporting Standards (IFRSs) krijgen wereldwijd steeds meer voet aan de grond. Desalniettemin is er kritiek op de IFRSs. In dit artikel passeren een aantal kritiekpunten de revue.

 15. Organisatoriese doeltreffendheid in Suid-Afrika en Japan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. I. J. Spoelstra

  1981-11-01

  Organisatoriese praktyke en doeltreffendheid word dikwels deur konsepte wat hul oorsprong in kulturele waardes het, bepaal. Drie kultuurgroepe naamlik Japanners, Blanke Suid-Afrikaners en Swart Suid-Afrikaners word vergelyk met behulp van 'n vraelys wat die klem op individualisme en “groepisme” in organisasiepraktyk bepaal. Houdings in die onderskeie kulture teenoor organisatoriese praktyke word verder met behulp Van 'n houdingskaal gemeet. Die data word verwerk aan die hand van beskrywende statistiek en diskriminantanalise. Resultate toon dat alhoewel dieselfde waardes belangrik is vir Blanke Suid-Afrikaners en Japanners, die hiërargiese struktuur verskil. Die organisatoriese doeltreffendheid van die Japanners word toegeskryf aan werkwaardes wat veral “groepisme” onderskryf. Verdere navorsing met betrekking tot die werkwaardes van die Swartman word voorgestel.

 16. Roadmap ICT 2030; Routekaart ICT 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  Extra attention for 'ICT and energy' can lead to significant energy savings, both in the ICT sector (Greening of ICT), as in other sectors (Greening by ICT). That has been elaborated as a vision of ICT Office in this roadmap. Actions are formulated to get started. Innovations and measures are connected to energy saving targets [Dutch] Extra aandacht voor 'ICT en energie' kan leiden tot grote energiebesparingen, zowel in de ICT sector zelf (Greening of ICT), als in andere sectoren (Greening by ICT). Dat is in deze Routekaart als visie van ICT-Office uitgewerkt. Acties zijn geformuleerd om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Aan de innovaties en maatregelen zijn doelstellingen ten aanzien van energiebesparing gekoppeld, die zijn vertaald naar concrete bedragen.

 17. Advice on 'E-Bike'. Feasibility study 'Mobility and Commuting'; Adviesrapport 'E-Bike'. Haalbaarheidsonderzoek 'Mobiliteit en Forenzen'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dasselaar, J.; Jonker, C.

  2011-01-15

  Based on the results of a study on electric bicycles the following research question and related subquestions have been answered: What are the requirements, wishes and needs of commuters to make them use e-bikes instead of the car to go to work, and thus decrease traffic jams? Based on the results, recommendations were made to the municipality of Groningen, Netherlands [Dutch] Met behulp van het onderzoek naar fietsen met elektrische trapondersteuning is er antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag met de bijbehorende deelvragen: Aan welke eisen, wensen en behoeften moet een E-Bike voor forenzen voldoen waardoor ze minder vaak de auto pakken en daardoor minder files komen? Op basis van de resultaten is advies uitgebracht aan de gemeente Groningen.

 18. Roadmap ICT 2030; Routekaart ICT 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  Extra attention for 'ICT and energy' can lead to significant energy savings, both in the ICT sector (Greening of ICT), as in other sectors (Greening by ICT). That has been elaborated as a vision of ICT Office in this roadmap. Actions are formulated to get started. Innovations and measures are connected to energy saving targets [Dutch] Extra aandacht voor 'ICT en energie' kan leiden tot grote energiebesparingen, zowel in de ICT sector zelf (Greening of ICT), als in andere sectoren (Greening by ICT). Dat is in deze Routekaart als visie van ICT-Office uitgewerkt. Acties zijn geformuleerd om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Aan de innovaties en maatregelen zijn doelstellingen ten aanzien van energiebesparing gekoppeld, die zijn vertaald naar concrete bedragen.

 19. Onderzoek naar de samenstelling en kwaliteit van roomijs

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Van de Consumentenbond (CB) werden 17 monsters voorverpakt roomijs, met een inhoud van 1 liter, ontvangen. De monsters werden chemisch, microbiologisch en sensorisch onderzocht. De resultaten werden gerapporteerd aan de CB.

 20. Onderzoek zuivering kalvergier [volgens het] systeem van opbergen [bij de proefinstallatie voor mestverwerking in Nistelrode

  NARCIS (Netherlands)

  Tongeren, van W.; Goossens, W.

  1988-01-01

  Onderzoek aan een systeem bestaande uit een voorbehandeling van de kalvergier, gevolgd door omgekeerde osmose, waarbij scheiding plaats vindt in een loosbaar effluent en een zo klein mogelijk volume geconcentreerde kalvergier

 1. Houden promotors en detractors zich aan hun woord?

  NARCIS (Netherlands)

  Haans, H.; Raassens, N.; Keep, van H.

  2015-01-01

  Mond-tot-mondreclame (word of mouth, WOM) krijgt steeds meer invloed op de ankoopbeslissingen van consumenten (Kozinets et al. 2010). Waar consumenten traditionele marketing steeds meer wantrouwen, zien zij andere consumenten als een objectieve, neutrale bron (Kozinets et al. 2010; Trusov, Bucklin,

 2. Stoppen met roken: hoe pakken wij dat aan?

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs-van der Bruggen, M.; Donker, G.; Verkleij, H.; Baan, C.

  2007-01-01

  Background: Smoking is the cause of a great deal of morbidity and mortality. General practitioners (GPs) can help prevent smoking-related diseases by following an active anti-smoking policy, i.e. by taking the initiative to discuss stopping smoking with their patients. The aim of our research is to

 3. Aan duiding van Zen-trekke by Breyten Breytenbach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. H. Steenberg

  1985-03-01

  Full Text Available The author undertakes his analysis on the basis of his statement that he found it impossible to read Breytenbach without recourse to Zen-Buddhism. He deals briefly with the issue of the topicality of Zen-Buddhism. He analyses certain poems to point out the Zen-Buddhist experiential context and approach to reality before going on to a discussion of what constitutes Zen-Buddhism. The method of Zen-Buddhism, a looking into the self, a meditation, leads ultimately to a strongly ascetic lifestyle, and this spiritual discipline becomes determining for one's experience and life. He gives a diagrammatic representation of the implications of self-analysis in the Zen framework before analysing Breytenbach's poetry to indicate motifs and steps in the process. The analyses involve the theory of knowledge, the way to nirvana, the concepts of time and eternity and mysticism, a true acceptance of reality, the oneness of all things (including the "I", the awareness of mortality, death, the worldly, and in a long final section, the fallibility of language. The final conclusion is that the poetry in the relevant volumes demands a great deal of co-creative activity on the part of the reader. While Biblical and Zennist allusions converge, it emerges that Biblical referencesare merely communicative devices within a framework of over-arching Zen-Buddhist thought.

 4. Aan de start: de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden

  NARCIS (Netherlands)

  Meng, Christoph; Bles, Per; Merens, Ans; Bucx, Freek

  2018-01-01

  Dit hoofdstuk richt zich op de start van de loopbaan. We onderzoeken hoe het jongeren vergaat anderhalf jaar nadat zij hun diploma hebben behaald. De volgende onderzoeksvragen staan centraal: – Hoe is de arbeidsmarktpositie van jongeren anderhalf jaar na hun afstuderen, en welke verschillen zijn er

 5. Redes vir jeugdeelname aan onderwaterhokkie in Suid-Afrika ...

  African Journals Online (AJOL)

  This may suggest that coaches need not be overly concerned about the motive differences between the sexes if they happen to be coaching co-ed underwater hockey teams. Coaches and organizers of youth underwater hockey should place emphasis on the fun and skill development aspects of underwater hockey.

 6. 'Gees' en 'Geeste' volgens die Openbaring aan Johannes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. A. du Rand

  1999-06-01

  Full Text Available 'Spirit' and “Spirits’ according to the Revelation to John Theologians recently started debating the possibility of systematising a so-called doctrine of the Spirit in the book of Revelation. The intention with this contribution is not to reflect on this possibility from presupposed Pauline or Johannine projections but to allow the narrative of Revelation itself to provide a perspective on the role of the Spirit in the divine eschatological activity. It has become clear that "Spirit” in the singular form denotes the activity of the Spirit implied by the act of witnessing within the churches. The expression “seven Spirits " represents the fullness of the divine Spirit in relation to God to the Lamb and to the church's witness to the outside world.

 7. Röntgen diffractie aan kleimineralen van enkele Noordzeemonsters

  NARCIS (Netherlands)

  de Lange, G.J.

  1976-01-01

  A number of North Sea samples were studied with X-ray diffraction on the influence of different chemical treatments, higher temperatures, lower pressure-measuring conditions and combinations of these. The intention was to find the treatment(s) after which, and the measuring conditions with which the

 8. Verlichting en signalering aan de achterzijde van voertuigen.

  NARCIS (Netherlands)

  Roszbach, R.

  1974-01-01

  The recogniseability of vehicles can be much improved by standardisation of their illumination. In particular the standardisation of the rear-lights of cars, trucks, lorries and bicycles is important from the point of view of road safety. The conspicuousness of all vehicles can be improved when

 9. Predictive policing : politiewerk aan de hand van voorspellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, A. de; Smit, S.

  2016-01-01

  George Orwell waarschuwt in zijn boek 1984 (Orwell 1949) voor een overheid die haar onderdanen monitort en alles in de gaten houdt. In de film Minority Report is de 'pre-crime squad' in staat om moorden te voorspellen en daders preventief op te pakken. De Nederlandse politie heeft dankzij de

 10. Gebrek aan cyber security bedreigt autonoom rijdende auto

  NARCIS (Netherlands)

  Leenstra, H.; van den Berg, J.; van Wee, G.P.

  2017-01-01

  Connected- en de autonoom rijdende auto’s communiceren constant met hun omgeving. Deze rijdende computers zijn nooit ontworpen om kwaadwillende hackers buiten te houden. Het is tijd om de ICT architectuur in onze auto’s grondig te herzien om ervoor te zorgen dat de fysieke consumentenveiligheid

 11. Narratiewe terapie aan die seksueel mishandelde kli?nt ...

  African Journals Online (AJOL)

  The current research, in which a client who presented with "Sexual disorder not otherwise specified" was helped to create an alternative story, suggests that it is possible to substitute 'unwanted' parts of such a client's life story with a rewritten narrative with which he / she can identify. South African Journal of Education ...

 12. Bergen aan Zee heeft baat bij extra kustbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  van Dam, R.M.; Dohmen-Janssen, C.M.; van der Biezen, S.C.

  2007-01-01

  De Nederlandse kust heeft een aantal verstedelijkte buitendijkse gebieden met grote sociaal-economische waarde. In een recent afstudeeronderzoek (Civiele Techniek, Universiteit Twente) is met een nieuwe methode van risicoberekening bekeken of extra investeringen in de kustbescherming rendabel zijn.

 13. Metingen aan speciale akoestische maatregelen in een concertzaal

  NARCIS (Netherlands)

  Houtsma, A.J.M.; Martin, H.J.; Hak, C.C.J.M.; van Donselaar, C.J.

  1997-01-01

  In a recently constructed concert hall (14400 m3, 1250 seats), problems were encountered initially with solo piano performances. Music critics judged the piano sound as 'weak' and 'swimming in space'. As a remedy, an acoustic reflector to enhance direct sound, in combination with a curtain to reduce

 14. Lijmen : Hoe p(l)ak je het aan

  NARCIS (Netherlands)

  Dirksen, M.O.; Mellema, T.; Overbeek, K. (Karin)

  2009-01-01

  In het Saxion Project Materialen in Ontwerp 1 is gebleken dat lijmen een veel voorkomend onderwerp of zelfs probleem is. Daarom is dit thema onderdeel geworden van het project Materialen in Ontwerp 2. In het kader van dit thema is een triatlon georganiseerd. Dit is een werkvorm waarbij deelnemende

 15. Determinants of the spatial distribution of tree species in a neotropical forest

  NARCIS (Netherlands)

  Garzon-López, Carol

  2013-01-01

  De mechanismen die de ruimtelijke verspreidingdeling van soorten bepalen zijn verdeeld in twee uitersten: deterministisch (soortspecifieke aanpassing aan de omgevingsomstandigheden) en stochastisch (dispersielimitatie en stochastische demografie). Verschillende onderzoeken kijken naar deze twee

 16. Bloedzuigers in pluimveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, M.F.; Mullens, B.A.; Koenraadt, C.J.M.

  2009-01-01

  Wageningen UR en Universiteit Amsterdam werken aan mogelijke maatregelen tegen de vogelmijt, Dermanyssus gallinae, in Nederlandse legpluimveestallen. Ook is uitbreiding van een ander vogelmijt-type gesignaleerd: de noordelijke vogelmijt, of Ornithonyssus sylviarum

 17. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht op voorkomen en gehalte aan sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine en sulfaquinoxaline werden 102 nieren van Nederlandse slachtvarkens. Bemonsteringsperiode: oktober tot half november 1986. Alle monsters die bij dunnelaagchromatografisch onderzoek (HPTLC) positief

 18. A comparison of the ichthyofaunas in two permanently open eastern ...

  African Journals Online (AJOL)

  1993-08-18

  Aug 18, 1993 ... monding word deelteliks toegeskryf aan die groot hoeveelheid organiese en voedingstoevoegings tot hierdie ... sits predominate in the mouth region of the estuary. .... sampling using a calibrated electronic thermometer, but.

 19. De kloof tussen wetenschap en praktijk dichten Carel hulshof

  NARCIS (Netherlands)

  Putten, D. van

  2011-01-01

  Carel Hulshof is per 1 mei 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum.

 20. Met flora meer fauna de stad in trekken

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.

  2010-01-01

  Meer flora en fauna in de stedelijke omgeving begint met de aanplant van gevarieerd groen. Plant Publicity Holland geeft in een overzicht aan welke bomen, heesters en vaste planten daarvoor geschikt zijn.

 1. De Zuid presenteert zich

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, de S.A.M.; Weijden, van der W.J.

  2004-01-01

  Deelnemers aan Telen met toekomst presenteren zich met een korte beschrijving van de bedrijven. De groep in De Zuid bestaat uit 11 ondernemers. De hoofdthema's voor deze groep zijn gewasbescherming en bemesting

 2. In perspectief; Over de toekomst van de Nederlandse agrosector

  NARCIS (Netherlands)

  Berkhout, P.; Bakker, T.; Baltussen, W.H.M.; Blokland, P.W.; Bondt, N.; Bont, de C.J.A.M.; Helming, J.F.M.; Hietbrink, O.; Horne, van P.L.M.; Janssens, S.R.M.; Knijff, van der A.; Leeuwen, van M.G.A.; Linderhof, V.G.M.; Smit, A.B.; Solano, G.; Tabeau, A.A.

  2011-01-01

  Dit rapport geeft inzicht in de economische perspectieven van het Nederlandse agrocomplex, door het schetsen van een palet aan ontwikkelingsmogelijkheden. De focus ligt op de voedsel- en sierteeltproductie. De tijdshorizon is 2025.

 3. Sierteelt op zand

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.

  2008-01-01

  Informatiepagina van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut. over het onderzoek aan een biologisch bedrijfssysteem met bloembollen, vaste planten, zomerbloemen en sierheesters in de Bollenstreek, met extra aandacht voor de bodemkwaliteit

 4. Rejected applications: an early American Academy of Neurology struggles to define its membership.

  Science.gov (United States)

  Louis, Elan D

  2014-07-22

  To review membership application materials (especially rejected applications) to the American Academy of Neurology (AAN) during its formative years (1947-1953). Detailed study of materials in the AAN Historical Collection. The author identified 73 rejected applications. Rejected applicants (71 male, 2 female) lived in 25 states. The largest number was for the Associate membership category (49). These were individuals "in related fields who have made and are making contributions to the field of neurology." By contrast, few applicants to Active membership or Fellowship status were rejected. The largest numbers of rejectees were neuropsychiatrists (19), neurosurgeons (16), and psychiatrists (14). The AAN, established in the late 1940s, was a small and politically vulnerable organization. A defining feature of the fledgling society was its inclusiveness; its membership was less restrictive than that of the older American Neurological Association. At the same time, the society needed to preserve its core as a neurologic society rather than one of psychiatry or neurosurgery. Hence, the balance between inclusiveness and exclusive identity was a difficult one to maintain. The Associate membership category, more than any other, was at the heart of this issue of self-definition. Associate members were largely practitioners of psychiatry or neurosurgery. Their membership was a source of consternation and was to be carefully been held in check during these critical formative years. © 2014 American Academy of Neurology.

 5. Education research: a case-based bioethics curriculum for neurology residents.

  Science.gov (United States)

  Tolchin, Benjamin; Willey, Joshua Z; Prager, Kenneth

  2015-03-31

  In 2012, the American Academy of Neurology (AAN) updated and expanded its ethics curriculum into Practical Ethics in Clinical Neurology, a case-based ethics curriculum for neurologists. We piloted a case-based bioethics curriculum for neurology residents using the framework and topics recommended by the AAN, matched to clinical cases drawn from Columbia's neurologic services. Our primary outcome was residents' ability to analyze and manage ethically complex cases as measured on precurriculum and postcurriculum multiple-choice quizzes. Secondary outcomes included precurriculum and postcurriculum self-assessed comfort in discussing and managing ethically complex cases, as well as attendance at ethics discussion sessions as compared to attendance at other didactic sessions. Resident performance on quizzes improved from 75.8% to 86.7% (p = 0.02). Comfort in discussing ethically complex cases improved from 6.4 to 7.4 on a 10-point scale (p = 0.03). Comfort in managing such cases trended toward improvement but did not reach statistical significance. Attendance was significantly better at ethics discussions (73.5%) than at other didactic sessions (61.7%, p = 0.04). Our formal case-based ethics curriculum for neurology residents, based on core topics drawn from the AAN's published curricula, was successfully piloted. Our study showed a statistically significant improvement in residents' ability to analyze and manage ethically complex cases as measured by multiple-choice tests and self-assessments. © 2015 American Academy of Neurology.

 6. Dias en Da Gama, Van Wyk Louw en Camões (herbesoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan L. Coetser

  2014-09-01

  Full Text Available Alhoewel Bartolomeus Dias die eerste Portugese ontdekker was wat om die suidelikste kaap van Afrika geseil het, neem hy in die wêreldgeskiedenis ’n geringe plek in. Sy landgenoot Vasco da Gama het, deur ook om die Kaap te vaar, die eerste seevaarder geword om die Ooste te bereik. Nieteenstaande Dias se geringer prestasie, het N.P. van Wyk Louw verkies om ’n radiodrama oor die gedeelte van Dias se vaart om die Suid-Afrikaanse kus te skryf. Daarteenoor is die geskiedenis van Da Gama se vaart in ’n epiese gedig deur Luís Vaz de Camões opgeteken in sy Os Lusíadas (1572, of Die seuns van Portugal. Die vraag wat ek wil beantwoord, gaan oor die plek en belang wat die dramaturg in Dias (1952 aan temas heg wat teruggevoer kan word tot kanto 5 van Os Lusíadas (1572. Ek neem aan dat die twee tekste met mekaar vergelyk kan word op grond van die teenwoordigheid van die mitiese karakter Adamastor in albei. Soos in Os Lusíadas (1572 neem Adamastor in Dias (1952 die vorm aan van ’n storm. My gevolgtrekking is dat albei tekste, ondanks verskillende oorspronge, ’n allegoriese en ’n nasionale aard vertoon. Die verskillende oorspronge maak dit moontlik om ’n hersiene interpretasie van Dias (1952 te gee.

 7. The right indoor climate. In monuments with a museum function; Het verantwoorde binnenklimaat. In monumenten met een museal functie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schellen, H.L.; Ankersmit, B. [Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven TUE, Eindhoven (Netherlands); Neuhaus, E. [Afdeling Onderzoek, Instituut Collectie Nederland ICN, Amsterdam (Netherlands); Martens, M. [Ingenieursbureau PHYSITEC, Rotterdam (Netherlands)

  2008-06-15

  Establishing a museum quality indoor climate for the preservation of a collection which is housed in a historic building is sometimes in conflict with the need to preserve the building itself. This article illustrates the dilemma referencing four examples from important museums. New Dutch guidelines have been issued for museum climate conditions. They aim to do justice both to preservation of the collection and preservation of the (historic) building. The new guidelines return to the source: the relation between relative humidity and temperature, and the damage that may occur to objects. It presents a four-step plan to help a collection manager select absolute values for an appropriate indoor climate. [Dutch] De realisatie van een museaal binnenklimaat voor het behoud van een collectie in oude gebouwen staat op gespannen voet met het behoud van het monumentale gebouw. Aan de hand van vier voorbeelden van toonaangevende musea wordt dit geillustreerd. In Nederland worden nieuwe richtlijnen voor het museale binnenklimaat opgesteld, die zowel recht proberen te doen aan het behoud van de collectie als het (monumentale) gebouw waarin het museum is gehuisvest. De nieuwe richtlijn gaat terug naar de bron: de relatie tussen de relatieve vochtigheid en temperatuur en de schade aan objecten. Een vier stappen plan wordt aangereikt om een collectiemanager te laten komen tot een keuze van absolute waarden voor een verantwoord binnenklimaat.

 8. Voor het verval. Belemmeringen en voorwaarden voor vroegsignalering en bewonersparticipatie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasco Lub

  2009-12-01

  Dit artikel onderzoekt de mogelijkheden van preventieve strategieën in het aanpakken van wijkverval en sociale onveiligheid. Gebaseerd op het vermoeden dat het broken windows-beleid doeltreffend kan zijn bij de aanpak van wijkverval, is een brochure met een lijst van 34 sociale en fysieke indicatoren ontwikkeld om bewoners en professionals te helpen bij het signaleren en aanpakken van tekens van verval. Door middel van een actieonderzoek in een aandachtswijk werd de bruikbaarheid van deze indicatoren onderzocht en werd in kaart gebracht welke factoren preventieve strategieën kunnen belemmeren, dan wel kunnen bevorderen. Het onderzoek toont aan dat verscheidene contextuele, bestuurlijke en bureaucratische factoren een belemmering vormen voor een effectieve preventieve aanpak. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan: verschillen in verwachtingspatroon tussen bewoners en professionals; de manier waarop tekens van verval in de leefomgeving worden geïnterpreteerd door lokale actoren; de middelen waarmee frontliniewerkers in hun taakuitvoering worden toegerust; en het gebrek aan een verantwoordingswijze die gebaseerd is op het behalen van zichtbare resultaten. Voor het goed functioneren van een vroegtijdige aanpak van wijkverval, is het van groot belang dat lokale overheden een gemeenschappelijk perspectief ontwikkelen, de samenwerking tussen bewoners en professionals – en tussen professionals onderling – faciliteren, instanties aanspreken op resultaten en doelstellingen expliciteren om van overleg tot collectieve actie te komen.

 9. Information and Communication Technology (ICT) [in the energy sector]; ICT [in de energiesector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boer, A.; Voermans, F. (eds.)

  2002-05-01

  In two articles attention is paid to the role of ICT in the energy sector in the Netherlands in the process of liberalization of the energy market. [Dutch] In 2 artikelen wordt aandacht besteed aan de rol van ICT in de energiesector in Nederland: (1) Ontwikkelingen in ICT: De energiebranche en de ICT-branche zijn tot elkaar veroordeeld. De energiebranche kan niet zonder moderne ICT en de ICT kan niet zonder energie. In de markt is duidelijk vast te stellen dat energiebedrijven er hard aan werken om zo slim mogelijk te werken met ICT, terwijl ICT-bedrijven meer aandacht krijgen voor het verbeteren van hun energie-efficiency. Belangrijke ontwikkelingen op dit gebied hebben te maken met meten, switchen en energie besparen. Voor de netbeheerders is het nog een zware dobber om de automatiseringsprocessen voor alle klanten uit tranche drie op tijd ingericht te hebben; en (2) Liberalisering megaklus voor ICT-ers: Fusies en de liberalisering vereisen grootscheepse aanpassingen van de ICT-systemen bij energiebedrijven. De meeste bedrijven waren niet op tijd gereed voor de liberalisering van het middensegment per 1 januari. Vooral het factureren liep mis. Wanneer volgend jaar de kleinverbruikersmarkt open gaat, moeten de ICT-systemen op orde zijn en daar wordt nu met man en macht aan gewerkt. Voor ICT-bedrijven is de energiesector booming business geworden, bleek tijdens het symposium Energy en ICT in het Scheveningse Kurhaus.

 10. Contribution of CNESTEN to the developpement of analytical nuclear and conventional technic and their applications to the environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bounakhla, M.

  2008-01-01

  Full text: In CNESTEN (National Center for Energy Sciences and Nuclear Techniques), the NAA is considered a main activity to be developed around the reactor Triga Mark 2 (2 MW) of CEN (Center for Nuclear Studies ) of Maamoura. This method allows determining 40 to 50 elements, many of them affect the environment (antimony, arsenic, cadmium, chromium, mercury, selenium, etc. ...). It also allows the determination of important elements such as sodium, chlorine and potassium, and many lanthanides. It presents many advantages and is applied in various areas, however, and as it is the case for any analysis method, it has analytical limits. To supplement this method and then allowing to cover a range analytical widest possible in various matrices, CNESTEN has already installed 4 analytical techniques: fluorescence-X Energy Dispersive (ED-XRF), fluorescence-X dispersion wavelength (WD-XRF), SAA and PCI-SEO. For the AAN, the AAN instrumental is already operational while the technique based on the Prompt Gammas is being developed with the IAEA (International Atomic Energy Agency). Using reactors of Pierre Sue Laboratories (Saclay) in France and Jozef Stefan Institute in Slovenia for the AAN and analytical techniques available in CNESTEN and in partner universities in France and Spain, many projects and studies research has been realized in the field of environment and geochemistry, that is in collaboration with national and/or foreign partners [fr

 11. Empowering black managers in a multicultural society

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. P. Moerdyk

  1990-06-01

  Full Text Available Recently, Erwee (1988 discussed the issue of black advancement in South Africa. This paper extends and clarifies her views. Three reasons for lack of progress are proposed. The first two, namely prejudice and lock of ability are rejected in favour of a mismatch argument, which argues that management is ethnocentric, seeking out and rewarding behaviours that are arbitrary and inappropriate. The effects of "culture" on the behaviour of black employees and white management are discussed and the need is stressed for both groups to move from their ethnocentric value systems and behaviour patterns if black managers are to be "empowered" to achieve their full potential. Opsomming Erwee (1988 het onlangs die kwessie van swart vooruitgang in Suid-Afrika bespreek. Hierdie referaat brei daarop uit en lewer kommentaar op haar sienswyse. Drie redes vir die gebrek aan vordering word aan die hand gedoen. Die eerste twee, naamlik vooroordeel en gebrek aan bekwaamhied word verwerp ten gunste van 'n wanpassingsargument waarvolgens bestuur as etnosentries beskou word en dienooreenkomstig gedrag soek en beloon wat in wese arbitrer en ontoepaslik is. Die effek van "kulturele" faktore op die gedrag van swart werknemers en blanke bestuurders word bespreek en die behoefte daaraan dat beide groepe wegbeweeg van hulle etnosentriese waardestelsels en gedragspatrone, word beklemtoon as voorvereiste vir die bemagtiging van swart bestuurders om hulle voile potensiaal te verwesenlik.

 12. The global financial crisis: response of social workers to the financial capability of vulnerable households in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lambert Karel Engelbrecht

  2011-05-01

  De huidige mondiale financiële crisis wordt gezien als een van de meest ernstige sinds de Tweede Wereldoorlog. Traditioneel houden sociaal werkers zich bezig met sociale risico’s, en de vraag rijst of zij voldoende zijn toegerust om de financiële zelfredzaamheid van kwetsbare huishoudens te vergroten of te ondersteunen. Deze vraag ligt ten grondslag aan dit artikel en wordt beantwoord door gebruik te maken van een actuele secundaire analyse van de Zuid-Afrikaanse situatie. De Zuid-Afrikaanse sociale ontwikkelingsfilosofie, het macrokader van het maatschappelijk welzijnsbeleid, heeft ten doel om de kwaliteiten van burgers, die bij kunnen dragen aan hun sociale en economische participatie, te versterken. De vertaling van dit doel in de praktijk van het sociaal werk is nochtans controversieel, aangezien onderzoek laat zien dat slechts een klein deel van de huishoudens erin slaagt onafhankelijk te worden van bijstand, en dat de financiële kwetsbaarheid en ontwikkelingsindex van het land een neergaande beweging maakt. Het artikel sluit af met de constatering dat zowel het stimuleren van financiële inclusie, als het faciliteren van sociale interventies op microniveau essentieel zijn om een zinvolle bijdrage te leveren aan de financiële kwaliteiten en zelfredzaamheid van kwetsbare huishoudens – een reactie die goed van een Zuid-Afrikaans scenario naar een moniale context kan worden vertaald.

 13. Learners’ experiences of teachers’ aggression in a secondary school in Gauteng, South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneshree Naicker

  2014-10-01

  Doelstellings: Die doelstellings vir hierdie navorsing was om leerders se belewing van onderwysers se aggressie te verken en om riglyne te formuleer vir leerders en onderwysers om hulle geestesgesondheid te fasiliteer. Metode: Die populasie het uit leerders by ’n sekondêre skool bestaan. Die kriteria vir insluiting by die steekproef was dat deelnemers in graad 11 of 12 moet wees, tussen 16 en 18 jaar oud, en moes aggressie by onderwysers aan die skool beleef het. ’n Doelgerigte steekproef van leerders wie aan die insluitingskriteria voldoen, is geneem. Data is ingesamel deur middel van vier diepgaande fenomenologiese onderhoude, 88 naïewe sketse, waarneming en veldnotas. Een sentrale vraag is aan die sekondêre skool leerders gestel: ‘Wat is jou belewing van onderwysers se aggressie teenoor jou in jou skoolomgewing?’. Oop kodering is gebruik om die ingesamelde data te analiseer. Maatreëls om vertrouenswaardigheid te verseker is toegepas om die wetenskaplikheid van die navorsing te verseker. Etiese beginsels is dwarsdeur die navorsingsproses toegepas. Resultate: Die sekondêre skool leerders beleef dat hulle verneder word, asook emosioneel en verbaal mishandel word. Hulle beleef ook vrees en woede. Riglyne vir leerders en onderwysers is uit hierdie bevindinge afgelei. Gevolgtrekkings: Hierdie navorsing het bevind dat leerders aggressie in hul skoolomgewing beleef en ondersteuning benodig om hul geestesgesondheid te fasiliteer.

 14. Beats on the Table: Beat Writing in the Chicago Review and Big Table

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaap van der Bent

  2012-07-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Kleine literaire tijdschriften, zogenaamde little magazines, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de doorbraak, in de loop van de jaren vijftig, van de Amerikaanse Beat Generation. Aangezien grotere uitgeverijen en de gevestigde tijdschriften lange tijd terugschrokken voor de zowel inhoudelijk als formeel van de norm afwijkende uitingen van de Beats, verscheen hun werk aanvankelijk vooral in kleinere tijdschriften als de twee waaraan in dit artikel aandacht wordt besteed: de Chicago Review en Big Table. Aan de hand van een beschrijving van de inhoud van deze twee tijdschriften wordt geprobeerd duidelijk te maken hoe het werk van de Beat Generation zich in deze tijdschriften gaandeweg een eigen plaats verwierf. Speciale aandacht wordt besteed aan de rol van de redacteuren Irving Rosenthal en Paul Carroll; door zijn uitgekiende strategie om voor het omstreden werk van Beat-auteur William S. Burroughs geleidelijk een steeds grotere plaats in te ruimen, bepaalde vooral Rosenthal het veranderende karakter van de Chicago Review. De veranderingen bij dat tijdschrift verliepen niet zonder slag of stoot en waren voor de eigenaar ervan, de University of Chicago, op een gegeven moment aanleiding om de Chicago Review aan censuur te onderwerpen. Ook deze censuur en de reactie erop, de oprichting van Big Table, worden in het artikel belicht.

 15. ‘No condom, no sex’: Easy to say, but not possible for all South African women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna E. Maree

  2010-11-01

  Opsomming Servikskarsinoom is die mees algemene kanker in Suid-Afrikaanse vroue. Die menslike papiloom virus (MPV is die grootse oorsaak van hierdie kanker. Oordraging van die virus kan egter met kondoomgebruik voorkom word. Die doel van die studie was om te bepaal of Swart vroue woonagtig in Tshwane, Suid-Afrika, hulself teen die virus kan beskerm deur op kondoomgebruik aan te dring.Die studie was eksploratief, kwalitatief en kontekstueel en ’n gerieflikheids sneeubal metode het die steekproef gerig. Die steekproefgrootte is deur dataversadiging bepaal (n = 20. Data is ingesamel deur middel van onderhoude en die data is met behulp van Tesch se metode geanaliseer. Vier temas is geïdentifiseer, (1 kennis van servikskarsinoom, (2 seksuele gedrag, (3 sosiale probleme en (4emosies. Die studie het bevind dat vroue hulle nie self teen servikskarsinoom kan beskerm deur op kondome aan te dring nie. Kennis van die siekte was so gebrekkig dat vroue nie kondoomgebruik met servikskarsinoom vereenselwig het nie. Die meeste van hul seksmaats het geweier om kondome te gebruik. Armmoede, fisiese geweld, hulpeloosheid en vrees het vroue weerhou om op die gebruik van kondome aan te dring. Primêre voorkomingstrategië behoort op selfbemagtiging van vroue te konsentreer. Dit sal voorkom dat vroue van mans, wat hulle die reg kan weier, afhanklik is vir beskerming teen servikskarsinoom.

 16. Civic crowdfunding is niet alleen een speeltje van zelfredzame burgers

  NARCIS (Netherlands)

  de Graaf, Frank Jan; Bakker, Ezrah

  2017-01-01

  De opkomst van civic crowdfunding biedt mogelijkheden voor gemeentelijke overheden die burgerinitiatieven willen stimuleren. Maar slaat civic crowdfunding vooral aan bij een beperkte groep relatief hoogopgeleide burgers? De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt dit.

 17. Soevereiniteit

  NARCIS (Netherlands)

  de Blois, Matthijs

  In deze bijdrage onderzoekt Matthijs de Blois de verschillende gezichten van het concept soevereiniteit, door de geschiedenis van de ontwikkeling ervan uiteen te zetten en enkele actuele onderwerpen aan bod te laten komen.

 18. Fashionable folderol?

  NARCIS (Netherlands)

  Kazemier, Elles; Eggens, Lilian; Wolfensberger, Marca; Wolfensberger, Marca; Lammers, Marike

  2012-01-01

  Het bezoek aan Phoenix en de uitwisseling van ervaringen met de leden van het National College of Honours Council maken duidelijk dat we over en weer veel van elkaar kunnen leren over honoursonderwijs.

 19. Balans in beweging

  NARCIS (Netherlands)

  F.W.G. Leebeek (Frank)

  2010-01-01

  textabstractRede, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht hemostase en trombose aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 5 februari 2010

 20. Management of HIV-associated focal brain lesions in developing coun

  African Journals Online (AJOL)

  TB is endemic in developing countries.11. This therefore implies that if the AAN ..... CSF = cerebrospinal fluid, TB = tuberculosis, PTB = pulmonary tuberculosis, PCP = Pneumocystis carinii .... ulations from Mexico and the United States. J.

 1. Dopamine in the Auditory Brainstem and Midbrain: Co-localization with Amino Acid Neurotransmitters and Gene Expression following Cochlear Trauma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Avril Genene eHolt

  2015-07-01

  Full Text Available Dopamine (DA modulates the effects of amino acid neurotransmitters, including GABA and glutamate, in motor, visual, olfactory and reward systems (Hnasko et al., 2010; Stuber et al., 2010; Hnasko and Edwards, 2012. The results suggest that DA may play a similar modulatory role in the auditory pathways. Previous studies have shown that deafness results in decreased GABA release, changes in excitatory neurotransmitter levels, and increased spontaneous neuronal activity within brainstem regions related to auditory function. Modulation of the expression and localization of tyrosine hydroxylase (TH; the rate limiting enzyme in the production of DA in the IC following cochlear trauma has been previously reported (Tong et al., 2005. In the current study the possibility of co-localization of TH with amino acid neurotransmitters (AANs was examined. Changes in the gene expression of TH were compared with changes in the gene expression of markers for AANs in the cochlear nucleus (CN and IC to determine whether those deafness related changes occur concurrently. The results indicate that bilateral cochlear ablation significantly reduced TH gene expression in the CN after two months while in the IC the reduction in TH was observed at both three days and two months following ablation. Furthermore, in the CN, glycine transporter 2 (GlyT2 and the GABA transporter (GABAtp were also significantly reduced only after two months. However, in the IC, DA receptor 1 (DRDA1, vesicular glutamate transporters 2 and 3 (vGluT2, vGluT3, GABAtp and GAD67 were reduced in expression both at the three day and two month time points. A close relationship between the distribution of TH and several of the AANs was determined in both the CN and the IC. In addition, GlyT2 and vGluT3 each co-localized with TH within IC somata and dendrites. Therefore, the results of the current study suggest that DA is spatially well positioned to influence the effects of AANs on auditory neurons.

 2. Control strategies for effective robot assisted gait rehabilitation: the state of art and future prospects.

  Science.gov (United States)

  Cao, Jinghui; Xie, Sheng Quan; Das, Raj; Zhu, Guo L

  2014-12-01

  A large number of gait rehabilitation robots, together with a variety of control strategies, have been developed and evaluated during the last decade. Initially, control strategies applied to rehabilitation robots were adapted from those applied to traditional industrial robots. However, these strategies cannot optimise effectiveness of gait rehabilitation. As a result, researchers have been investigating control strategies tailored for the needs of rehabilitation. Among these control strategies, assisted-as-needed (AAN) control is one of the most popular research topics in this field. AAN training strategies have gained the theoretical and practical evidence based backup from motor learning principles and clinical studies. Various approaches to AAN training have been proposed and investigated by research groups all around the world. This article presents a review on control algorithms of gait rehabilitation robots to summarise related knowledge and investigate potential trends of development. There are existing review papers on control strategies of rehabilitation robots. The review by Marchal-Crespo and Reinkensmeyer (2009) had a broad cover of control strategies of all kinds of rehabilitation robots. Hussain et al. (2011) had specifically focused on treadmill gait training robots and covered a limited number of control implementations on them. This review article encompasses more detailed information on control strategies for robot assisted gait rehabilitation, but is not limited to treadmill based training. It also investigates the potential to further develop assist-as-needed gait training based on assessments of patients' ability. In this paper, control strategies are generally divided into the trajectory tracking control and AAN control. The review covers these two basic categories, as well as other control algorithm and technologies derived from them, such as biofeedback control. Assessments on human gait ability are also included to investigate how to

 3. Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2009-01-01

  VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage

 4. Chemisch en sensorisch onderzoek van monsters paardevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In januari 1988 werden acht monsters paardebiefstuk en zes monsters paardestooflap, afkomstig uit verschillende landen, chemisch onderzocht. Vier monsters biefstuk en vier monsters stooflap werden onderzocht op de gehalten aan vocht, vet en eiwit.

 5. American Association of Neurological Surgeons

  Science.gov (United States)

  ... Donate background-image: background-image: banner 8 AANS Neurosurgeon September 2017 The Enemy of Human Happiness: Pain ... the globe. View Calendar Find a Board-Certified Neurosurgeon Search for a neurosurgeon based on location or ...

 6. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 7. Vagus Nerve Stimulation for Treating Epilepsy

  Science.gov (United States)

  ... and their FAMILIES VAGUS NERVE STIMULATION FOR TREATING EPILEPSY This information sheet is provided to help you ... how vagus nerve stimulation (VNS) may help treat epilepsy. The American Academy of Neurology (AAN) is the ...

 8. Kantelsysteem voor rooster en brijbak

  NARCIS (Netherlands)

  Brok, den G.

  1992-01-01

  Door toenemend gebruik van emissie-arme uitmestsystemen in varkensstallen, zoals mestpannen of mestschuiven, ontstaat tevens de behoefte aan een goede bereikbaarheid van dergelijke systemen. Onderhoud en reparaties moeten snel en goed uitgevoerd kunnen worden.

 9. 'n Model vir die sistematiese beskrywing van ...

  African Journals Online (AJOL)

  R.B. Ruthven

  Uit hierdie model kan minstens elf leksikografiese para- meters afgelei word aan ...... können, um aus ihren lexikographischen Daten Informationen über den jeweiligen Gegenstand ... Guffey, M.E. 2001. Essentials of Business Communication.

 10. Russia coordinates new broadside against OSCE / Liz Fuller

  Index Scriptorium Estoniae

  Fuller, Liz

  2004-01-01

  SRÜ maade poolt 8. juulil 2004 Viinis tehtud avaldusest, mille kohaselt sekkub Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) riikide siseasjadesse ning rakendab topeltstandardeid. Avaldusega ei ühinenud Gruusia ja Aserbaidžaan

 11. Die vertaling en lokalisering van Terminologie van het tolken vir 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  Tolking in Suid-Afrika word tans aan robuuste navorsing onderwerp. In die afgelope ... Alhoewel daar tans baie navorsing oor tolking in Suid-Afrika gedoen word, is tolkterminologie ..... head of booth hooftolk ..... Stellenbosch: Sun Press.

 12. ORF Alignment: NC_004431 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available erichia coli CFT073] gb|AAN81970.1| Agmatinase ... [Escherichia coli CFT073] sp|Q8FE36|SPEB_ECOL6 ... Agmatinase (Agmat...ine ureohydrolase) (AUH) ... Length = 272 ... Query: 34 ... DWVITGVPFDMATSGRAGGRHG

 13. Estrategias de alimentacion y manejo para alcanzar la uniformidad y calidad deseadas en porcino

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den L.A.; Smits, C.H.M.

  2005-01-01

  De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies

 14. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  1959-01-01

  Full Text Available - J. van Baal, J. Boelaars, Papoea’s aan de Mappi. Utrecht/Antwerpen, zonder jaartal; 264 pp. - T. Volker, Kristoff Glamann, Dutch-Asiatic Trade 1620-1740. Kristoff Glamann. Den Haag-Kopenhagen 1958. - ,

 15. Wêreldmededingendheid en die tegnologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. W. I. Pistorius

  1996-07-01

  Full Text Available Afgesien van die interne uitdagings wat die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram (HOP aan Suid-Afrika bied, moet die land ook tred hou met die veranderende globale omgewing, spesifiek die toenemende belangrikheid van ekonomiese sekuriteit as komponent van nasionale sekuriteit. Die konsep van mededingendheid vergestalt die doelwit wat nagestreef moet word ten einde die ontluikende globale ekonomiese stryd aan te durf. As ’n belangrike drywer van ekonomiese welvaart is tegnologie een van die belangrikste sleutels tot internasionale mededingendheid. Tegnologiese innovasie is die proses wat as hefboom hiervoor gebruik moet word. Dit is egter nodig dat tegnologie, en spesifiek die proses van tegnologiese innovasie, formeel en gestruktureerd bestuur moet word, sowel op nasionale as firmavlak. Op nasionale vlak is die voorsiene Nasionale Innovasiestelsel beslis ’n stap in die regte rigting.

 16. Work-Life Balance: A Study In The Petroleum Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judy De Villiers

  2003-11-01

  ’n Kwalitatiewe studie is onderneem om vas te stel hoe die werknemers van ’n maatskappy in die petroleumnywerheid die fenomeen van die werk-lewe ewewig definieer en ervaar, om die werkpleksdeterminante van ’n werk-lewe onewewigtigheid te identifiseer en om sekere oplossings vir die probleem aan die hand te doen. Dit is gevind dat werk-lewe ewewig ’n persoonlike saak is wat oor tyd en omstandighede varieer en die ervaarde onderliggende konflik na roloorladingsrolle en -inmenging verwys. Die mees betekenisvolle werk-lewe konflik tree na vore vanuit komplekse werkplekaangeleenthede, insluitende die bestuur van veranderings, toesighoudende en tegniese vaardighede, leierskap, rolle en aanspreeklikheid, asook kultuur. Oplossings om die werkpleksake aan te spreek, asook die ontwikkeling van individuele vaardighede om ’n ewewig teweeg te bring, word voorgestel.

 17. Irritable bowel syndrome and psychological stress

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara S Bayne

  1999-10-01

  Die doel van die studie was tweeledig. Eerstens is daar gepoog om duidelikheid te kry oor die verband tussen sielkundige stres en Prikkelbare Dermsindroom (PDS, deur te bepaal of individue wat aan PDS ly geringe stres anders ervaar as gesonde individue in terme van gereeldheid of intensiteit. Die tweede doelwit was meer algemeen en spreek die kwessie van teorie ontwikkeling aan in 'n veld gevul met dubbelsinningheid en verwarring. Twee groepe, een bestaande uit PDS lyers en die ander 'n gesonde kontrolegroep, het die "Daily Stress Inventory'' en die "Occupational Stress Inventory" voltooi. Die vraelyste is ontwerp om onderskeidelik daaglikse stres en werkstres te meet. Die resultate dui daarop dat PDS lyers nie meer stres ervaar as die gesonde individue nie, maar dat hulle wel die stressors ervaar met groter intensiteit.

 18. The Grasso 5HP as a heat pump compressor for a dairy industry; De Grasso 5HP als warmtepompcompressor voor melkfabriek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeer, H.; Gerritsen, J.; Unsworth, R. [Gea Grenco, Den Bosch (Netherlands)

  2011-12-15

  GEA Refrigeration has supplied a new cooling system with an additional stage heat pump to the milk factory Robert Wiseman for the pasteurisation of milk. The required condensation temperature of the additional stage heat pump is around 80C. The Grasso 5HP reciprocating compressor has a favorable energy consumption and can be used for this application. The limitation of this compressor, however, sets requirements to the design of the installation. [Dutch] Gea Refrigeration heeft een nieuwe koelinstallatie met extratrapwarmtepomp geleverd aan zuivelbedrijf Robert Wiseman ten behoeve van pasteuriseren van melk. De hiervoor benodigde condensatietemperatuur van de extratrapwarmtepomp bedraagt ongeveer 80C. De Grasso 5HP hogedrukzuigercompressor heeft een gunstig energiegebruik en kan voor deze toepassing ingezet worden. De begrenzing van het toepassingsgebied van deze compressor stelt echter eisen aan het ontwerp van de installatie.

 19. Factors Affecting The Retention Of Knowledge Workers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margie Sutherland

  2004-11-01

  Een van die eienskappe van kenniswerkers is hulle hoë vlak van mobiliteit. Die koste van arbeidsomset van hierdie sleutelbronne is hoog in beide finansiële en nie-finansiële terme. Daar bestaan dus ’n behoefte om die faktore wat onderliggend is aan die retensiekognisies van kenniswerkers te verstaan. Data is ingesamel van 306 kenniswerkers in voltydse diens wat ’n wye reeks demografiese groeperings verteenwoordig. Die resultate dui daarop dat werktevredenheid en organisasieverbondenheid nie die kenniswerkers se verwagte lengte van diens voorspel nie. Faktorontleding het sewe onderliggende dimensies van retensiekognisies blootgelê. ’n Bondelontleding het nege duidelike bondels van kenniswerkers ten opsigte van hulle retensiekognisies onderskei. Hoë vlakke van individualisme, behoefte aan uitdaging en fokus op persoonlike ontwikkeling is aangedui. Die implikasies van hierdie bevindinge word bespreek.

 20. ORF Alignment: NC_002947 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available NC_002947 gi|26988182 >1rwrA 1 265 36 293 1e-50 ... ref|NP_743607.1| surface colonization... ... gb|AAN67071.1| surface colonization protein, putative ... [Pseudomonas putida KT2440] ...

 1. Biotechnologie bedreiging voor mens en natuur? Editorial.

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van J.S.O.

  1988-01-01

  Bundeling van artikelen met aandacht voor het belang van biotechnologische projecten aan de Landbouwuniversiteit; gentransplantatie in de plantenveredeling en moleculaire veredeling; biotechnologisch onderzoek in de praktijk; voorwaarden bij biotechnologie in de veehouderij; de mogelijkheden voor

 2. Designing health care services using systems thinking : a theory, a method and their application in the Dutch community pharmacy

  NARCIS (Netherlands)

  Broesamle, Timothy Cameron

  2013-01-01

  Het aanbieden van een zorgservice is complex. Zorgservices moeten functioneren in meervoudig veranderende omstandigheden. Er moet rekening worden gehouden met belemmeringen die bestaan door betrokkenheid van verschillende organisaties, zij moeten voldoen aan zorgstandaarden die zorgprofessionals

 3. The tumor markers CA 125 and SCC antigen : their significance in patients with endometrial or cervical carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Duk, Marinus Jitze

  1990-01-01

  Tumorcellen produceren een grote verscheidenheid aan stoffen (tumor-geassocieerde antigenen), waartegen antilichamen kunnen worden opgewekt. Met behulp van deze antilichamen kan de aanwezigheid van dergelijke stoffen in tumorcellen en lichaamsvloeistoffen met zeer gevoelige immunologische technieken

 4. Bioplastic op bestelling : grondstoffen kunnen steeds opnieuw worden geoogst

  NARCIS (Netherlands)

  Didde, R.; Bolck, C.H.

  2014-01-01

  Bioplastics hebben de wind in de rug. Steeds meer bedrijven overwegen hun producten te maken van kunststoffen met een plantaardige oorsprong. Christiaan Bolck van Wageningen UR Food & Biobased Research helpt ze aan de juiste receptuur.

 5. TIG- en plasmalassen : VM 81

  NARCIS (Netherlands)

  W.G. Essers

  2010-01-01

  Voor u ligt de voorlichtingspublicatie "TIG- en plasmalassen". Deze voorlichtingspublicatie is bedoeld voor allen die te maken hebben of te maken krijgen met toepassing van de betreffende verbindingstechnieken. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld constructeurs,

 6. Risicovol beslisgedrag bij ADHD : Een metaregressieanalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Dekkers, T.J.; Agelink van Rentergem, J.A.; Popma, A.; Bexkens, A.; Huizenga, H.M.

  2016-01-01

  ADHD (aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis) wordt gekenmerkt door een verhoogde kans op een breed scala aan risicovolle gedragingen in het dagelijks leven, zoals verkeersongevallen, middelengebruik, criminele activiteiten, gokproblemen en seksueel risicovol gedrag. In experimentele studies

 7. De Nederlandse missile defence capaciteit: Strategisch onmisbaar

  NARCIS (Netherlands)

  Weimar, P.W.L.

  2013-01-01

  Surface based air & missile defence behelst enerzijds de verdediging tegen conventionele luchtdreigingen, zoals vliegtuigen, helikopters en onbemande vliegtuigen (luchtverdediging). Aan de andere kant houdt het de verdediging tegen ballistische raketten en kruisraketten in (raketverdediging). De

 8. Ethics in an age of austerity: Social work and the evolving New Public Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarah Banks

  2011-05-01

  benadrukt dat het van belang is om aandacht te besteden aan ethiek in de sociale sector, waarbij de auteur een eerste kader voor een situationele ethiek van sociale rechtvaardigheid schetst, die daarbij bruikbaar kan zijn.

 9. 08 Visagie 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  29 Jul 2010 ... van Thomas Vaessens en Jos Joosten (2003) oor die postmodernistiese .... beskou as 'n eeue-oue fenomeen (vergelyk Van der Vorst 2006). ..... hoef te konformeer aan die eise van die gelykskakelende stadskultuur nie.

 10. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht

 11. Schurft en aardappelen : introductie

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.

  2003-01-01

  In deze introductie wordt ingegaan op enkele resultaten van het onderzoek naar de beheersing van schurft in aardappelen door teeltmaatregelen, chemische bestrijding en rassenverschillen; drie soorten schurft komen aan bod: poerderschurft, gewone schurft en netschurft.

 12. Mechanisms of neuro- and cytotoxicity of local anesthetics and their adjuvants

  NARCIS (Netherlands)

  Stevens, M.F.

  2012-01-01

  Plaatselijke verdovingsmiddelen zetten een mechanisme in gang waarbij zenuwcellen zichzelf vernietigen. Dit kan leiden tot zenuwschade. Stevens wilde achterhalen hoe die zenuwschade ontstaat. Hij toont aan dat alle gangbare plaatselijke verdovingsmiddelen een soort zelfmoordmechanisme van

 13. Arvo Pärt tänavu Holland-Festivali keskmes

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Klassikalise muusika festivalil "Holland-Festival" 1.-26. juun. Amsterdamis on aukülaliseks Arvo Pärt, kelle muusikat esitatakse 7.-10. ja 18. juunil Amsterdami Uues kirikus (Nieuwe Kerk), Muziekgebouw aan het Ij-is ja Concertgebouw's

 14. Pesticides amenable to liquid chromatography: Multi Residue Method 2

  NARCIS (Netherlands)

  Baumann RA; Hogendoorn EA; van Zoonen P; LOC

  1996-01-01

  In dit rapport wordt een multiresidue methode voor de bepaling van bestrijdingsmiddelen met behulp van vloeistof-chromatografie in een grote verscheidenheid aan voedingsprodukten beschreven. De methode omvat N-methylcarbamaat pesticiden, fenylureum herbiciden en chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden.

 15. De fysica van polymere materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Struik, L.C.E.

  1987-01-01

  Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de fysica van polymere materialen aan de Universitelt Twente op donderdag 22 januarì 1987 door Dr.lr. L.C.E. Struik.

 16. Applicability of the counterion condensation theory in predicting metal speciation in natural macromolecular aquatic systems

  NARCIS (Netherlands)

  Hoop MAGT van den; Benegas JC; LAC

  1996-01-01

  De toepasbaarheid van de tegenioncondensatie-theorie wordt beschreven aan de hand van metaalspeciatie in waterige oplossingen met macromoleculaire liganden. In de theorie wordt rekening gehouden met elektrostatische interacties, entropie effecten, niet-chemische affiniteit en competitie van

 17. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Prud' homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden

 18. Thyroid disease and haemostasis: a relationship with clinical implications?

  NARCIS (Netherlands)

  Squizzato, A.

  2010-01-01

  Alessandro Squizzato onderzocht de relatie tussen schildklierziekte, hemostase en klinische manifestaties van trombose en bloedingen. In verschillende studies bewees hij dat een teveel aan schildklierhormoon leidt tot een verhoging van stollingseiwitten en remming van fibrinolyse (het

 19. Duurzaam verkeersmanagement. State-of-the-Art achtergronddocument

  NARCIS (Netherlands)

  Wilmink, I.R.

  2011-01-01

  TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever,

 20. Voertuiggebonden maatregelen. State-of-the-Art achtergronddocument

  NARCIS (Netherlands)

  Wilmink, I.R.

  2015-01-01

  TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever,

 1. Coordinatie van maatregelen. State-of-the-Art Achtergronddocument

  NARCIS (Netherlands)

  Katwijk, R.T. van; Taate, H.

  2012-01-01

  TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever,

 2. Variable beprijzen. State-of-the-Art achtergronddocument

  NARCIS (Netherlands)

  Immers, B.; Vonk-Noordegraaf, D.M.

  2012-01-01

  TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever,

 3. Hoornloos fokken vraagt draagvlak ( interview met Jack Windig)

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap, J.

  2009-01-01

  Het fokken op hoornloosheid kan een einde maken aan het kunstmatige onthoornen. Dat is goed voor het dierwelzijn vinden veehouders, maar de burger denkt daar in eerste instantie anders over, zo blijkt uit onderzoek van ASG

 4. Dr. E.S. Mulder, Die Teologie van die Jesaja-apokalipse (Jes. 24-27 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dr. E.S. Mulder, Die Teologie van die Jesaja-apokalipse (Jes. 24-27). Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen, J. B. Wolters, 1954, 125 bis.

 5. B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van ...

  African Journals Online (AJOL)

  B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Djakarta. 1955. 280 bls.

 6. Vleermuisverblijven Waiboerhoeve en Aver Heino geschikt voor bewoning

  NARCIS (Netherlands)

  Huijser, M.; Goutbeek, R.; Hoeve, R.; Reinhold, J.; Wijs, de R.

  2000-01-01

  Tot nu toe zijn er geen vleermuizen vastgesteld in de vleermuisverblijven op Aver Heino en Waiboerhoeve. De temperatuur en luchtvochtigheid geven aan dat de verblijven in principe wel geschikt zijn. Blijkbaar spelen andere factoren een rol.

 7. From useful to beloved - the relationship of man's animal

  NARCIS (Netherlands)

  Stassen, E.N.

  2006-01-01

  Samenvatting van de oratie 'Van bruikbaar tot dierbaar : over de relatie mens dier' van prof. dr. Elsbeth Stassen, hoogleraar Dier en Samenleving aan Wageningen Universiteit, over de complexe en dynamische wereld van de mens-dier-relatie

 8. Onweerlegbaar Bewijs? Over het Belang en de Waarde van empirisch Onderzoek voor Financierings- en Beleggingsvraagstukken

  NARCIS (Netherlands)

  M.J.C.M. Verbeek (Marno)

  2002-01-01

  textabstractRede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Faculteit der Bedrijfskunde en de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 21 juni 2002

 9. Issues and Insights from the Army Technology Seminar Game

  National Research Council Canada - National Science Library

  Darilek, Richard

  2001-01-01

  ...). The AAN goals were to link Army XXI to a long-term vision of the Army extending well into the 21st century and to ensure that this vision informed evolving Army research and development requirements...

 10. High performance management bij franchise-supermarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Sloot, Laurens; van Nierop, Erjen; de Waal, Andre

  In dit artikel wordt een onderzoek gepresenteerd naar de mate waarin franchise-supermarkten voldoen aan de vijf factoren van high performanceorganisaties (HPO): hoge kwaliteit managers, hoge kwaliteit medewerkers, openheid en actiegerichtheid, continue verbetering en vernieuwing, en

 11. De veranderende taak van de dierenarts in de primaire produktie.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordhuizen, J.P.T.M.; Stark, K.D.C.; Verheijden, J.H.M.; Agger, J.F.

  1994-01-01

  Enkele probleemgebieden uit de dierlijke produktiesector worden nader belicht. Het doel van dit artikel is aan te geven via welke wegen de dierenarts deze probleemgebieden kan benaderen en tevens wat daarvoor nodig is in onderzoek en opleiding

 12. EDSC: data voor Erasmus

  NARCIS (Netherlands)

  P.J. Plaatsman (Paul); J.G. Gulpers (Judith)

  2011-01-01

  textabstractIn de vorige aflevering van deze serie kwam de functie van de Data Librarian aan de orde. In dit nummer beschrijven twee medewerkers van het Erasmus Data Service Centre hoe de datadienstverlening daar vorm heeft gekregen.

 13. Bioinformatics for genetical genomics : novel experimental design and algorithms

  NARCIS (Netherlands)

  Fu, Jingyuan

  2007-01-01

  Jingyuan Fu promoveert op een onderzoek naar genetische analyses. Onder andere werkte ze aan een nieuw softwarepakket MetaNetwork, dat hulp biedt bij het zoeken naar een optimaal ontwerp van experimenten op het gebied van genetical genomics.

 14. Ervaringen met beeldverwerking.

  NARCIS (Netherlands)

  Meuleman, J.

  1989-01-01

  Verslag van een werkbezoek aan het Franse instituut Cemagref, met nadruk op beeldverwerking. Toepassingen van beeldverwerking zijn onder andere: een plukrobot voor appels; het detecteren van oppervlaktebeschadigingen bij appels; het detecteren van breuk in eieren; remote sensing

 15. Horticulture. Special issue; glastuinbouw. Thema

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Itard, L.C.M.; Taal, A.C. [Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Mangone, G.; Luscuere, P.G. [Department of Architectural Engineering and Technology, Delft University of Technology, Delft (Netherlands); Broersma, S.; Fremouw, M.A.; Van den Dobbelsteen, A.A.J.F.; Kurvers, S.L.; Leijten, J.L. [Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Schellen, L.; Lichtenbelt, M. [Vakgroep Humane Biologie, Onderzoeksschool Nutrim, Universiteit Maastricht, Maastricht (Netherlands); Loomans, M.G.L.C.; De Wit, M.H.; Boxem, G.; Van Schijndel, A.W.M. [Unit Building Physics and Services, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands); Van den Brink, A.H.T.M. [Kropman Installatietechniek, Rijswijk (Netherlands); Bosveld, H.; Nurmohamed, C. [Deerns Nederland, Rijswijk (Netherlands); Van de Waerdt, J.M.E.; Buitenhuis, J.J. [DWA installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands); Buma, W.

  2013-06-15

  In 4 articles attention is paid to several aspects with regard to energy and climate in the horticulture [Dutch] In 4 artikelen wordt aandacht geschonken aan verschillende aspecten m.b.t. energie en klimaat in de glastuinbouw:.

 16. Absorption of formaldehyde in water

  NARCIS (Netherlands)

  Winkelman, Jozef Gerhardus Maria

  2003-01-01

  Deze dissertatie beschrijft theoretisch en experimenteel werk aan de absorptie van formaldehyde in water. Met resultaten hiervan zijn chemisch-technische modellen ontwikkeld voor de beschrijving en optimalisatie van industriële formaldehydeabsorbeurs. Deze samenvatting geeft eerst algemene

 17. Digitalis en atriumfibrilleren anno 1985

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Tweel, I. van der

  1985-01-01

  In dit artikel worden enkele fundamentele aspecten van atriumfibrilleren en de rol van het atrioventriculaire geleidingssysteem daarbij besproken die ook van belang kunnen zijn voor de eerstelijnsgezondheidszorg, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de werking van digitalis.

 18. From Early Tang Court Debates to China's Peaceful Rise

  NARCIS (Netherlands)

  2009-01-01

  Dit boek biedt een verfrissende kijk op 1400 jaar Chinese geschiedenis. In acht artikelen worden politieke, religieuze, maatschappelijke economische en culturele geschiedenis tegen het licht gehouden. Uiteenlopende ontwikkelingen komen aan bod, van de interreligieuze rechtbankdebatten van de

 19. Berekening inname residuen en contaminan ten. Conversietabel primaire agrarische produc ten

  NARCIS (Netherlands)

  Dooren-Flipsen, van M.M.H.; Klaveren, van J.D.; Boeijen, I.; Donkersgoed, van G.

  1996-01-01

  De conversietabel geeft een eenduidige koppeling tussen primaire agrarische produkten en consumeerbare voedingsmiddelen, zodat m.b.v. informatiesytemen over voedselconsumptie en gehaltes aan residuen en contaminanten de inname van negatieve bestanddelen via de voeding kan worden berekend

 20. What's in a nudge? : Tien aanbevelingen voor nudge-experimenten in de openbare gezondheidszorg

  NARCIS (Netherlands)

  de Ridder, D.T.D.; Gillebaart, M.

  2016-01-01

  Nudging, kortweg gedefinieerd als het gemakkelijker maken van de gewenste (gezonde) keuze zonder de ongewenste keuze te verbieden, wint aan populariteit als alternatief voor gebruikelijke (veelal educatieve) interventies in de openbare gezondheidszorg. Duidelijke aanknopingspunten om te gaan

 1. Rocker shoes for ankle and foot overuse injuries : a biomechanical and physiological evaluation

  NARCIS (Netherlands)

  Sobhani, Sobhan

  2013-01-01

  Speciale hardloopschoen voorkomt overbelasting van enkel en voet Een hardloopschoen met afwikkelingscorrectie zou mogelijk blessures, zoals een overbelaste achillespees, kunnen voorkomen. Ook zouden deze schoenen hardlopers met blessures aan de achillespees of voorvoet kunnen helpen bij de

 2. Inzicht in kosten klauwproblemen : per aanwezige melkkoe kosten klauwaandoeningen op een gemiddeld melkveebedrijf jaarlijks 53 euro

  NARCIS (Netherlands)

  Bruijnis, M.R.N.; Hogeveen, H.; Stassen, E.N.

  2010-01-01

  Niet direct zichtbare kosten als melkproductieverliezen en verlengde tussenkalftijd blijken bij klauwaandoeningen grote kostenposten. Mortellaro kost de Nederlandse veehouder jaarlijks het meest. Dat blijkt uit de eerste resultaten van promotieonderzoek van Mariëlle Bruijnis aan Wageningen

 3. Consument en welstand

  NARCIS (Netherlands)

  Hardon-Baars, A.J.

  1983-01-01

  Lezing, gehouden ter gelegenheid van het bezoek van de plaatsvervangend inspecteur-generaal voor de Volkshuisvesting en van de inspecteurs voor de Volkshuisvesting der provincies aan de vakgroep Wonen der Landbouwhogeschool, 24 november 1983. Over deregulering en welstandstoezicht

 4. ORF Alignment: NC_004311 [GENIUS II[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available NC_004311 gi|23500710 >1v7zA 10 254 1 242 2e-43 ... gb|AAN34155.1| creatinine amidohy...drolase, putative [Brucella suis 1330] ... ref|NP_700150.1| creatinine amidohydrolase, putative ...

 5. Wheelchair incidents

  NARCIS (Netherlands)

  van Drongelen AW; Roszek B; Hilbers-Modderman ESM; Kallewaard M; Wassenaar C; LGM

  2002-01-01

  Het RIVM heeft een onderzoek uitgevoerd naar rolstoelgerelateerde incidenten. Ongelukken met elektrische en handmatige rolstoelen, welke waren gerapporteerd aan de Amerikaanse FDA, de Britse MDA en het Nederlandse centrum voor Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen (KBOH) zijn

 6. Interpretation of SO2 dry deposition measurements made in Portugal and Spain within the framework of SREMP

  NARCIS (Netherlands)

  Erisman JW; LLO

  1996-01-01

  Het RIVM heeft deelgenomen aan het internationale project SREMP (Surface Resistance Emergency Measurement Program), tezamen met de Universiteit van Aveiro, Portugal ; de Universiteit Politecnica uit Madrid, Spanje ; de Universiteit Paul Sabatier de Toulouse, Frankrijk ; Joint Research Center,

 7. The health- and addictive effectes due to exposure to aldehydes of cigarette smoke. Part 1; Acetaldehyde, Formaldehyde, Acrolein and Propionaldehyde

  NARCIS (Netherlands)

  van Andel I; Schenk E; Rambali B; Wolterink G; van de Werken G; Stevenson H; van Aerts LAGJM; Vleeming W; LEO; LGM; LOC; CRV

  2003-01-01

  In deze literatuurstudie worden de gezondheids- en mogelijke verslavende effecten van blootstelling aan aldehyden ten gevolge van het roken van sigaretten beschreven. Dit literatuuronderzoek richt zich met name op acetaldehyde, formaldehyde, acrolein, en propionaldehyde. Alle aldehyden veroorzaken

 8. Towards Self-Healing Organic Electronics

  NARCIS (Netherlands)

  Oostra, Antoon

  2016-01-01

  Om broeikasgassen te verminderen moet de energieconsumptie van onder andere verlichting verminderd worden en moet de duurzame energieopbrengst verhoogd worden. Organische lichtgevende diodes (OLEDs) en organische zonnecellen (OSCs) zijn twee technologische toevoegingen aan de huidige op kristallijne

 9. Domain-independent planning for services in uncertain and dynamic environments

  NARCIS (Netherlands)

  Kaldeli, Eirini

  2013-01-01

  Slim plannen maakt netwerk flexibel Artificial Intelligence planningssystemen kunnen ertoe bijdragen dat bepaalde netwerkdiensten op een meer flexibele manier geautomatiseerd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Smart Home vol slimme apparaten. De meeste bestaande planningsbenaderingen voor Web

 10. Eerste bevindingen International Civics and Citizenship Education Study

  NARCIS (Netherlands)

  R.Maslowski, [No Value; H.M.Naayer, [No Value; M.M.Isac, [No Value; G.H.Oonk, [No Value; M.P.C.van der Werf, [No Value

  2010-01-01

  Nederland heeft deelgenomen aan de International Civics and Citizenship Education Study (ICCS), een internationaal vergelijkend onderzoek naar burgerschapscompetenties van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het doel van deze studie is om burgerschapscompetenties van leerlingen

 11. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van

 12. Mechanisms of oxidative stress-induced cell death in hepatocytes : targets for protective intervention

  NARCIS (Netherlands)

  Conde de la Rosa, Laura

  2006-01-01

  Oxidatieve stress is de schadelijke blootstelling aan reactieve zuurstofverbindingen zoals waterstof peroxide, superoxide anionen en hydroxyl radicalen. Oxidatieve stress treedt op bij veel leverziekten, onder ander bij een ernstige complicatie van insuline-ongevoeligheid bij diabetes type II.

 13. Hoe de implementatiekloof te dichten? Een analyse voor perspectieven in het overstromingsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Coninx, I.

  2017-01-01

  Als overheidsbeleid de gestelde doelen niet haalt, dan is er sprake van een implementatiekloof (Laurian & Crawford, 2016). Ook het Vlaams overstromingsbeleid lijkt een implementatiekloof te kennen, want ondanks een palet aan preventieve, effectgerichte en curatieve overstromingsmaatregelen wordt

 14. First collaborative study on bacteriophages in bathing waters

  NARCIS (Netherlands)

  Mooijman KA; Ghameshlou Z; Bahar M; Havelaar AH; MGB

  1998-01-01

  Het eerste internationale ringonderzoek met bacteriofagen in zwemwater werd in mei 1997 georganiseerd. Zestien Europese laboratoria (inclusief het organiserende laboratorium) namen deel aan de studie. Zij analyseerden faag referentiematerialen (RMs) voor de bepaling van somatische colifagen (RMs

 15. What you can realize with bindled energy; Wat je met gebundelde energie kunt bereiken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Priester, J. [Yacht, Randstad, Diemen (Netherlands)

  2011-04-15

  Building Brains has been set up by TNO as a cooperative and started September 21, 2009. The aim of the project was to answer the question how the energy consumption in the Netherlands can be reduced by 50% up to 2030 or how the built environment can be made energy-neutral. This issue of the magazine is dedicated to Building Brains project. Within the Building Brains consortium the group Smart Energy has developed technical solutions for energy-neutral buildings. The collaboration between the companies was far from easy but has produced interesting results and insights. Energy neutral buildings are not only about saving energy. Comfort, costs and use of sustainable energy sources is just as important. An effort is made in smart solutions for building design, indoor-climate, lighting, electrical energy and user interface. Technical automation is a contribution to human centred solutions. [Dutch] Building Brains is een door TNO opgezet samenwerkingsproject dat op 21 september 2009 van start ging. Het doel van het project is antwoord te geven op de vraag hoe tot 2030 het energiegebruik in Nederland kan worden gehalveerd of hoe de gebouwde omgeving energieneutraal kan worden gemaakt. Deze aflevering van het tijdschrift TVVL is vrijwel geheel gewijd aan het Building Brains project. Binnen Building Brains heeft de groep Smart Energy gewerkt aan technische oplossingen voor energieneutrale gebouwen. Er is gekeken naar slimme oplossingen voor gebouwontwerp, binnenklimaat, verlichting, elektrische energie en de gebruikersinterface. Technische automatisering draagt bij aan oplossingen waarin de mens centraal staat.

 16. Korte signaleringen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harry A. Poeze

  2011-09-01

  Full Text Available Maurits Ebben, Henk den Heijer en Joost Schokkenbroek (red., Alle streken van het kompas; Maritieme geschiedenis in Nederland; Opstellen over maritieme geschiedenis in Nederland; Aangeboden aan Femme S. Gaastra bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden Bert Manders, De ontdekking van tin op het eiland Billiton Marga C. Kerkhoven, Eduard Julius Kerkhoven; 20 Indische brieven 1860-1863 verzameld uit de Hunderensche Courant Herman Stapelkamp, Oorlog in Atjeh; Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874 Henk Mak van Dijk en Carl Nix, Wajang foxtrot; Indië in klank en beeld Jaap Hoogenboezem, H.J. Kruls; Een politieke generaal Frans C. Hazekamp. Het laatste grote gevecht in Indië; Tweeduizend guerrilla’s vallen Solo aan, 7-10 augustus 1949; Wat voorafging, strijd, politieke implicaties en het optreden van de commandotroepen, aangevuld met informatie uit Indonesië Jet Bussemaker, Dochter van een kampkind; Ervaringen van een staatssecretaris met de oorlog in Nederlands-Indië. Carel Erasmus, De Soldaat achterna; Op avontuur met Soldaat van oranje Erik Hazelhoff Roelfzema Carel Erasmus en Floris Meinardi, Soldaat voor Ambon; De geheime missie van Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema (1917-2007 Tjaal Aeckerlin, Paradijsvogels en kroonduiven; Indische Nederlanders in voormalig Nieuw-Guinea Jan Sloot, Hoe God verscheen in Papoea; Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987 Gerorge Harinck en Gerrit R. de Graaf (red., Van zending naar oecumene; Vijftig jaar gereformeerde zending op Papua, 1956-2006 Emile Leushuis, Gids historische stadswandelingen Indonesië

 17. ‘n Kontekstuele teorie van entrepreneurskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Crous

  2004-10-01

  Full Text Available A contextual theory of entrepreneurship. Industrial psychologists studying the domain of entrepreneurship tend to focus on the independent variables that predispose entrepreneurial behaviour. The challenge, therefore, was to give expression to the nature of entrepreneurship (as dependant variable from an industrial psychological perspective. This was done by means of the development of a contextual theory of entrepreneurship. Firstly, the fundamental actions were identified that would give expression to the contextual process of entrepreneurship, after which form was given to its structure. This structure was utilised putting in place a typology of entrepreneurship. The geometric characteristics of the structure were explained. Possibilities for application as well as directions for entrepreneurship development, suggested by the theory were discussed. Opsomming Bedryfsielkundiges wat die domein van entrepreneurskap bestudeer, is geneig om te fokus op die onafhanklike veranderlikes wat entrepreneuriese gedrag predisponeer. Die uitdaging, derhalwe, was om uitdrukking te gee aan die aard van entrepreneurskap (as afhanklike veranderlike vanuit ’n bedryfsielkundige perspektief. Hieraan is uitdrukking gegee met die ontwikkeling van ’n kontekstuele teorie van entrepreneurskap. Eerstens is die fundamentele aksies geïdentifiseer waaraan uitvoering gegee moet word ten einde gestalte te gee aan die kontekstuele proses van entrepreneurskap, waarna vorm aan die struktuur daarvan gegee is. Daarna is die struktuur aangewend om verskillende soorte entrepreneurs te klassifiseer wat ’n tipologie van entrepreneurskap moontlik maak. Die geometriese eienskappe van die struktuur is uiteengesit. Toepassingsmoontlikhede asook aanwysers vir entrepreneurskapontwikkeling is bespreek.

 18. Risk appetite: beperken of versterken? : Kostprijs van risico

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild; R. Duits

  2015-01-01

  Risk appetite is de tegenpool van uw doelen. Het geeft aan hoe ver u wilt gaan om doelen te bereiken. En het maakt duidelijk wat de ultieme kostprijs van het nemen van risico volgens uw organisatie mag zijn.

 19. Assurance en Risk Appetite : Een botsing tussen theorie en praktijk die veel energie oplevert

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild

  2015-01-01

  Presentatie over Risk Appetite: een belangrijk onderdeel van het risicomanagementsysteem. Gegeven aan de Erasmus School of Accounting and Assurance op 10 april 2015 door dr. Arie F. de Wild, lector Gedragseconomie bij Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van Hogeschool Rotterdam.

 20. Test results of Salmonella serotyping in the Member States of the European Union. (Collaborative study III amongst the National Reference Laboratories for Salmonella)

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt N; Maas HME; Leeuwen WJ van; Henken AM; MGB

  1998-01-01

  Het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella heeft een derde ringonderzoek voor de serotypering van Salmonella georganiseerd. Alle Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) voor Salmonella van de Europese Unie deden aan het onderzoek mee. Het belangrijkste doel was het