WorldWideScience

Sample records for saudzjoa pcopercijas staru

 1. Bioetika i genetika. Medicinska praksa između eugenike i jatrogene bolesti

  MATULIĆ, Tonči

  2005-01-01

  Nema nikakve sumnje da je tzv. nova genetika predstavljala važnu pokretačku snagu u nastajanju bioetike. Sintagma nova genetika pretpostavlja postojanje stare genetike. Datum koji lomi genetiku na staru i novu je 1953. godina. Spuštanje bioloških istraživanja na molekularnu razinu organizma nagovijestilo je stvaranje jedne nove prirodoznanstvene i humanističke epohe. Brzi razvoj molekularne biologije je zamijenio staru eugeniku novom eugenikom. Stara je pročišćena od znanstveno neutemeljenih ...

 2. Superdiffusion of Carbon by Vacancies Irradiated with Soft X-Rays in CZ Silicon / Superdifūzija Ar Vakancēm Iestarota Ar Mīkstajiem Rentgenstariem CZ Silīcijā

  Janavičius A. J.

  2015-10-01

  Full Text Available Rezumējums: Rentgena staru fotoni, absorbēti Si atoma iekšējos slāņos, izstaro fotoelektronus un Ožē elektronus, ģenerējot vakances, starpmezglu silīcija atomus, vakanču un skābekļa kompleksus. Čohraļska silīcija kristāli, kas pārklāti ar oglekli 0.1 μm biezuma kārtā, tika apstaroti ar rentgena stariem, izmantojot krievu difraktometru DRON-3M. Oglekļa un skābekļa difūzija un koncentrāciju izmaiņa silīcijā tika izmērīta izmantojot infrasarkano staru FTIR spektroskopiju. Rentgena staru ģenerētās ļoti ātrās oglekļa difūzijas vai superdifūzijas koeficients istabas temperatūrā silīcijā ir simtiem tūkstošu reižu lielāks nekā termodifūzijas gadījumā.

 3. Superdiffusion of Carbon by Vacancies Irradiated with Soft X-Rays in CZ Silicon / Superdifūzija Ar Vakancēm Iestarota Ar Mīkstajiem Rentgenstariem CZ Silīcijā

  Janavičius, A. J.; Mekys, A.; Purlys, R.; Norgėla, Ž.; Daugėla, S.; Rinkūnas, R.

  2015-10-01

  The soft X-ray photons absorbed in the inner K, L, M shells of Si atoms produce photoelectrons and Auger electrons, thus generating vacancies, interstitials and metastable oxygen complexes. The samples of Czochralski silicon crystals covered with 0.1 μm thickness layer of carbon have been irradiated by X-rays using different voltages of Cu anode of the Russian diffractometer DRON-3M. The influence of X-rays on the formation of point defects and vacancy complexes, and their dynamics in Cz-Si crystals have been studied by infrared absorption. We have measured and calculated dynamics of concentration of carbon and interstitial oxygen using FTIR spectroscopy at room temperature after irradiation by soft X-rays. Using transmittance measurements and nonlinear diffusion theory we have calculated densities increasing for substitutional carbon and interstitial oxygen by reactions and very fast diffusion. The superdiffusion coefficients of carbon in silicon at room temperature generated by X-rays are about hundred thousand times greater than diffusion coefficients obtained for thermodiffusion. Rezumējums: Rentgena staru fotoni, absorbēti Si atoma iekšējos slāņos, izstaro fotoelektronus un Ožē elektronus, ģenerējot vakances, starpmezglu silīcija atomus, vakanču un skābekļa kompleksus. Čohraļska silīcija kristāli, kas pārklāti ar oglekli 0.1 μm biezuma kārtā, tika apstaroti ar rentgena stariem, izmantojot krievu difraktometru DRON-3M. Oglekļa un skābekļa difūzija un koncentrāciju izmaiņa silīcijā tika izmērīta izmantojot infrasarkano staru FTIR spektroskopiju. Rentgena staru ģenerētās ļoti ātrās oglekļa difūzijas vai superdifūzijas koeficients istabas temperatūrā silīcijā ir simtiem tūkstošu reižu lielāks nekā termodifūzijas gadījumā.

 4. Prikazi

  Drahomira Gavranović

  2012-02-01

  đe.Treća cjelina nosi naslov Novi konceptualni modeli za organizaciju informacija (New conceptual models for information organization i u njoj se nalaze tri rada. Autor G. Dunsire u radu pod naslovom RDA (Resource Description and Access i njegova primjena na stare knjige, rukopisnu građu i njihove digitalne surogate objasnio je nove smjernice za određivanje sadržaja bibliografskih zapisa te prikazao usklađenost tih smjernica s FRBR-om, konceptualnim modelom za strukturu bibliografskih zapisa. Važnost ovoga rada jest uključivanje obrade stare i rijetke građe u nove standarde i smjernice koje se tek počinju primjenjivati. Cilj je sve vrste građe jednako tretirati u svjetlu promjena u načinu opisivanja građe. Stara i rijetka građa sa svojim posebnostima zahtijeva drukčiji pristup nego što je to slučaj sa suvremenom tiskanom građom (npr. problem digitalne verzije rukopisnog djela. Autorica M. Willer u svome radu pod naslovom Konceptualni model za autorizirane podatke FRAD i njegova primjena na stare knjige obrađuje konceptualni model za autorizirane podatke i prikazuje njegovu primjenu na staru i rijetku građu. Autorica na primjeru imena tiskara/tipografa te naziva mjesta prikazuje i problematizira primjenu modela u odnosu na posebne zahtjeve u katalogizaciji stare građe. U modelu FRAD prikazani su entiteti osobe, korporativnog tijela, obitelji i mjesta te su na praktičnim primjerima iz stare građe prikazani odnosi definirani spomenutim modelom. Važnost ovoga rada jest ukazivanje na specifične potrebe stare građe za iskazivanjem entiteta obitelji koji nije bio predviđen u prvoj verziji modela FRBR. U posljednjem radu unutar ove cjeline pod naslovom Novi konceptualni modeli za organizaciju informacija autoriziranih podataka u europskom kontekstu autorica C. Fabian na primjeru Tezaurusa Konzorcija europskih znanstvenih knjižnica (CERL prikazala je postupak izgradnje europske datoteke autoriziranih podataka za stare tiskane knjige. Ovaj tezaurus polazište je