WorldWideScience

Sample records for samtlige danske energispareaktiviteter

 1. A road to more and cheaper energy conservation. Evaluation of all the Danish energy saving activities; En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Togeby, M.; Dyhr-Mikkelsen, K.; Damgaard, C.K. (and others)

  2008-12-15

  In total, about 650 million DKK yearly is used in Denmark for energy conservation incentives - 300 million DKK for the electric utilities' energy saving activities, 250 million DKK for energy labelling of buildings, and 100 million DKK for electric power saving activities. The present evaluation of all the Danish energy conservation activities has been performed based on the energy political agreements of 10 June 2005 and of 21 February 2008. The objective is to strengthen and develop the Danish energy savings efforts based on the experiences with the present activities and incentives. The evaluation is performed through data compilations from interviews with selected target groups and from questionnaires to the electric utilities. Furthermore, a statistical analysis was performed of the development of the energy consumption in eight countries, and information of other countries' energy conservation activities was compiled. The energy saving activities and incentives that are evaluated are: Taxes and CO{sub 2} quotas, the electric utilities' activities, energy labelling of buildings, the Electric Power Saving Trust, building codes, labelling of appliances, energy conservation requirements for public workplaces, agreement with the energy intensive industry, and the Energy Conservation Fund. The evaluation of these nine energy saving activities and incentives shows, that they were established over several years as answers to different energy political requirements. The coordination of these activities is in some cases insufficient. At the same time, the implementation of EU's CO{sub 2} quota system is a challenge to the other incentives. For example, the quota system has increased the incentive for electric power savings because of a higher power price but on the other hand it does not result in CO{sub 2} reductions within the actual quota period. Several of the savings systems seem to have too little focus on a systematic documentation of their effects. The evaluation contributes to more knowledge about the cost of the energy conservation activities and incentives. The socio-economic costs are cost-effective apart from energy labelling of buildings. (ln)

 2. A road to more and cheaper energy conservation. Evaluation of all the Danish energy saving activities. Appendix; En vej til flere og billigere energibesparelser. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter. Billagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2008-12-15

  The appendix together with the main report constitutes the result of the evaluation carried out in 2008 of all Danish energy conservation activities and incentives. A brief introduction is given to the social context of the effort to promote energy conservation and the use of incentives. The main part of the appendix is a presentation of each of the present nine main incentives and activities, their effects and cost. The nine energy saving activities and incentives are: Taxes and CO{sub 2} quotas, the electric utilities' activities, energy labelling of buildings, the Electric Power Saving Trust, building codes, labelling of appliances, energy conservation requirements for public workplaces, agreement with the energy intensive industry, and the Energy Conservation Fund. Finally, the achieved effects of the present Danish energy saving efforts are presented. (ln)

 3. Har dansk handyrsproduktion en fremtid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Johnny Michael

  2013-01-01

  Lønsomheden i den danske handyrproduktion var lav i 2011. Nettooverskuddet pr. produceret handyr var således negativt for samtlige størrelsesgrupper. Der var dog et positivt dækningsbidrag for de fleste grupper, som indikerer, at det er hensigtsmæssigt at opretholde produktionen på kort sigt, men....... producerede handyr forbliver dog negativt for samtlige størrelsesgrupper....

 4. Aktivt dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bostrup, Lise; Vicenti, Susana

  "Aktivt dansk. Gramática y Listado de Palabras para Principiantes" er en spansksproget grammatik og ordliste til lærebogen "Aktivt dansk"......."Aktivt dansk. Gramática y Listado de Palabras para Principiantes" er en spansksproget grammatik og ordliste til lærebogen "Aktivt dansk"....

 5. Dansk Hjerteregister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abildstrøm, Steen Zabell; Kruse, Marie; Rasmussen, Søren

  2008-01-01

  INTRODUKTION: Dansk Hjerteregister (DHR) registrerer alle koronararteriografier (KAG), alle revaskulariseringer i form af perkutan koronar intervention (PCI) og koronar bypass (CABG) samt alle hjerteklapoperationer foretaget i Danmark hos voksne. DHR er en klinisk database, der er etableret...

 6. Dansk retspleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Petersen, Lars Lindencrone

  Dansk retspleje er den eneste fremstilling i dansk retslitteratur, der giver en samlet gennemgang af hele retsplejen. Værket omfatter både civile retssager, fogedsager, skiftesager og straffesager og giver læseren et samlet overblik over de tværgående procesretlige principper. EU-retten og...... grundrettighederne, herunder retten til adgang til domstolene og til retfærdig rettergang, er integreret i fremstillingen. Denne 7. udgave rummer som hidtil en righoldighed af relevant praksis fra domstolene....

 7. Dansk retspleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Petersen, Lars Lindencrone

  Bogen giver et samlet billede af dansk procesret (retspleje), både for så vidt angår domstolssystemets opbygning, instansfølgen, retssystemets personel (dommere, advokater, lægdommere, anklagere etc.), civile retssager, straffesager, skiftesager og fogedsager. Den inddrager i vidt omfang europare...

 8. Dansk Design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  Indhold: Hvad er design?; Hvor kommer dansk design fra?; Produktdesign; Tekstil- og tøjdesign; Design af møbler og boligindretning; Bygningen og design; Arbejdets design; Transportdesign; Offentligt design; Grafisk design; Nye tider og en ny slags design...

 9. Dansk arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  1994-01-01

  - eller mangel på betydning - i nutidens samfund. Bogen afsluttes med en række forslag til udformningen af en samlet dansk arkitekturpolitik og til diskussion af arkitekturens reintegration i samfundet. Bilag 3: Arkitektfaget: Kunst, profession, forretning, er skrevet af lektor Niels Albertsen fra...

 10. Regnskabsordbogen dansk-engelsk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sandro; Mourier, Lise; Bergenholtz, Henning

  af danske og engelske regnskabstekster, korrektur af danske og engelske regnskabstekster, og reception af danske og engelske regnskabstekster. Ordbogen indeholder 4200 opslagsord med definitioner og oversættelser til britisk, amerikansk og IAS/IFRS-engelsk, 15.400 ordforbindelser på dansk med...

 11. Den Danske Regnskabsordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sandro; Mourier, Lise; Bergenholtz, Henning

  Den Danske Regnskabsordbog har 4.100 opslagsord og ca. 15.000 ordforbindelser. Ordbøgerne bygger primært på den gældende danske årsregnskabslov, danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS).......Den Danske Regnskabsordbog har 4.100 opslagsord og ca. 15.000 ordforbindelser. Ordbøgerne bygger primært på den gældende danske årsregnskabslov, danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS)....

 12. Dansk LED - Museumsbelysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders

  Projektet har til formål at anvende dansk forskning inden for optik og lys til at realisere innovative energieffektive LED lyssystemer til museumsbranchen.......Projektet har til formål at anvende dansk forskning inden for optik og lys til at realisere innovative energieffektive LED lyssystemer til museumsbranchen....

 13. Naturkapitalindeks for danske kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Flemming; Bladt, Jesper; Dalby, Lars

  I denne rapport beskrives et naturkapitalindeks, der viser naturtilstanden for alle danske kommuner. Et naturkapitalindeks er et diagram, der viser arealfordelingen på forskellige naturtyper og deres estimerede naturkvalitet. Naturkapitalindekset er udviklet i et projektsamarbejde mellem Danmarks...

 14. Den danske astronaut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Lars Sejersgård

  2015-01-01

  Undervisningsmateriale til mellemtrinnet om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015......Undervisningsmateriale til mellemtrinnet om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015...

 15. Den danske astronaut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Lars Sejersgård

  2015-01-01

  Undervisningsmateriale til udskolingen om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015......Undervisningsmateriale til udskolingen om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015...

 16. Dansk Kemisk Nomenklatur

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Vejledning i dansk kemisk navngivning lagt så tæt som muligt op ad IUPAC's internationale nomenklatur. Til en start i form af en søgbar ordliste.......Vejledning i dansk kemisk navngivning lagt så tæt som muligt op ad IUPAC's internationale nomenklatur. Til en start i form af en søgbar ordliste....

 17. Kanon i dansk 9

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thurah, Thomas; Møller, Lene

  Litterær læsning er elevens arbejdsbog til tekstsamlingen Kanon i Dansk 9. den indeholder en grundig introduktion til alle antologiens forfatterskaber, dels baggrundsstof om forfatterne, teksterne og tiden, dels en række opgaver til de enkelte tekster. Bogen er rigt illustreret med billedkunst, som...

 18. Dansk selskabsret 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis Hansen, Søren; Krenchel, Jens Valdemar

  virksomheder, fra partnerskaber i liberale erhverv til store entreprenørfællesskaber og samarbejder mellem store virksomheder samt joint ventures. Bind 3 af Dansk selskabsret – Interessentskaber – behandler: •Interessentskabets stiftelse •Forholdet mellem interessenterne •Misligholdelse af...

 19. Dansk design - English edition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  Indhold: Hvad er design?; Hvor kommer dansk design fra?; Produktdesign; Tekstil- og tøjdesign; Design af møbler og boligindretning; Bygningen og design; Arbejdets design; Transportdesign; Offentligt design; Grafisk design; Nye tider og en ny slags design...

 20. Dyrk de danske stauder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bjarne; Ørgaard, Marian

  2011-01-01

  Omtrent 70% af de planter, vi dyrker til vore haver, stammer oprindeligt fra andre lande - størstedelen fra sydlige himmelstrøg. Men hvorfor egentlig ikke sætte mere fokus på brugen af vores hjemmehørende danske stauder?...

 1. Sociale medier i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkesgaard Slot, Marie; Gissel, Stig Toke; Brahe-Orlandi, Raffaele

  2014-01-01

  Kapitlet handler om didaktiske design i dansk, der medtænker sociale medier, i særdeleshed sociale netværkssider. Der argumenteres for en deltagelsesdidaktik, der udspiller sig mellem elevernes entreprenørielle kompetencer og deres tekstkompetencer. Sociale netværkssider har netop potentiale til...

 2. Danske erfaringer i Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Galasz

  2016-01-01

  Der er høstet mange forskellige danske erfaringer i Afghanistan gennem det civile og militære engagement fra 2001 til 2014, men det er muligt at samle dem i tre områder, hvor der er mulighed for at forbedre fremtidige indsatser: Prioritet til integrerede indsatser, lokal sikkerhedsskabelse og stø...

 3. Dansk skepsis mod "functional foods"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino

  2000-01-01

  MAPP Centret har undersøgt danske, finske og amerikanske forbrugeres holdninger til functional foods og til genmodificerede fødevarer. Undersøgelsen er baseret på personlige interviews med 1500 danske, finske og nordamerikanske forbrugere. På trods af den store udbredelse af functional foods i USA......, viste undersøgelsen, at finnerne faktisk var mere positive over for functional foods end amerikanerne. De danske forbrugere var klart de mest skeptiske....

 4. Ny dansk museologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Museerne rummer både oplevelse og kulturarv. Det erfarer mere end 10 millioner besøgende hvert år. Tidligere har det været vigtigt at se på, hvordan man skulle drive museerne – men det bliver stadig mere interessant at fokusere på hvorfor.Ny dansk museologi undersøger museet som idé og medie...... danske samlinger og udstillinger er således af både historisk, strukturel, æstetisk og kommunikationsteoretisk karakter. Bruno Ingemann er leder af Center for Visuel Kommunikation på Roskilde Universitetscenter, og Ane Hejlskov Larsen er leder af Center for Museologi ved Aarhus Universitet....

 5. Den danske independent film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2014-01-01

  at producere film, og derved er filmproduktion potentielt gjort tilgængelig for en større gruppe personer som både afsender og modtager. For det fjerde implicerer diskussionen af de to film også genre- og stilmæssige spørgsmål om dansk filmkultur, fordi indiefilmen både i film og uden for filmene italesætter...

 6. Den Danske Begrebsordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nimb, Sanni; Trap-Jensen, Lars; Lorentzen, Henrik

  Den Danske Begrebsordbog er en ordbog, der er ordnet systematisk efter begreb, dvs. at ordene er grupperet efter deres betydning og ikke alfabetisk.Ordbogen indeholder næsten 200.000 ord og udtryk, og den dækker alt mellem himmel og jord såsom tid og rum, følelser og tænkning, samfund og...

 7. Medicinsk ordbog : Dansk-engelsk, engelsk-dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pilegaard, Morten; Baden, Helge

  Indhold: Forord og brugervejledning. Dansk-engelsk del med ca. 10.000 opslagsord og mulige engelske oversættelser, hvis betydning og brug beskrives i en faglig forklaring og illustreres gennem eksempler og oversættelse af ca. 9.000 faglige ordforbindelser. Engelsk-dansk del på ca. 10.500 opslagsord...

 8. Her er den danske kapitalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Martin Jes; Sløk, Camilla

  2017-01-01

  De seneste somre har vi haft fornøjelsen af at introducere dansk kapitalisme for en gruppe unge, talentfulde studerende fra Singapore. Det medførte en refleksion over særlige danske karakteristika. Hvori består det fundament, som kombinationen af konkurrencedygtighed og velfærdsstat bygger på? ...

 9. Nye kulturer i danske boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suenson, Phillippa

  Når man taler om integration af indvandrere og flygtninge, må man også se på de muligheder, indvandrerfamilierne har for at indrette og anvende deres hjem i danske boliger, der er tegnet og udformet ud fra danske forestillinger om et typisk familieliv. Gennem mange fotos og få ord, viser rapporte...

 10. Dansk, fransk og engelsk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2006-01-01

  Som regel definerer man en film ud fra et nationalt tilhørsforhold, men dette tager ikke højde for kooproduktioner, engelsk som filmsprog i danske film og ambitioner om international slagkraft. Forskellige strategier kan forfølges. Gabriel Axels Babettes gæstebud afprøver en nationalt......-universel strategi, mens hans engelsksprogede Prince of Jutland anvender en international strategi. De to film sammenlignes. Konklusionen, at den nationalt-universelle strategi fungerer bedst æstetisk...

 11. Velkommen til den danske bordelstat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2014-01-01

  Det er dybt problematisk, at Danske Spil reklamerer for lotto ved snedigt at henvende sig til børn og børnefamilier med børnetegninger og kruseduller og "gaver" i form af personlige lykkenumre......Det er dybt problematisk, at Danske Spil reklamerer for lotto ved snedigt at henvende sig til børn og børnefamilier med børnetegninger og kruseduller og "gaver" i form af personlige lykkenumre...

 12. Udvorteshedens triumf - fransk og dansk politisk kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsholt, Tine

  2007-01-01

  Med afsæt i N.F.S. Grundtvigs skrift fra 1815 'Europa, Frankrig og Napoleon, en dansk historisk Betragtning' diskuteres Grundtvigs syn på Napoleon, fransk kultur og sidstnævntes indflydelse på dansk kultur. Som baggrund for dette diskuteres den franske inspiration i 1790'ernes danske politiske...

 13. Stordriftsfordele i den danske banksektor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Troels

  2008-01-01

  Dette er en empirisk undersøgelse af skalaegenskaber (economies of scale) i den danske banksektor baseret på cross-section data. Banksektorens omkostningsfunktion er estimeret vha. en translogomkostningsfunktion og OLS-regression. Ud fra den estimerede omkostningsfunktion er skalaegenskaberne...

 14. Sophokles på dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, David

  2017-01-01

  En undersøgelse af den tidligste danske oversætter af græsk drama: P.G. Fibiger. Hans oversættelser, hans behandling af metrum, især det jambiske trimeter, og hans oversættelsesprincipper og -metoder....

 15. Er danske virksomheder mindre innovative?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Strøjer; Smith, Valdemar; Nielsen, Anders Østergaard

  2000-01-01

  Med jævne mellemrum er det blevet fremhævet i de skrevne medier, at danske virksomheder er mindre patentaktive, og at de teknologisk taber terræn i forhold til deres udenlandske konkurrenter. Nærværende artikel belyser udviklingen i såvel patentaktiviteten som de anvendte ressourcer til forskning...

 16. Inge Nygaard Pedersen: Dansk musikterapis Frodo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willert, Søren

  2007-01-01

  Teksten er skrevet som introduktion til en tilbagebliksartikel ved en af dansk musikterapis pionrer, professor (mso) Inge Nygaard Pedersen. Frodo-figuren fra Ringenes Herre bruges som litterært-metaforisk sindbillede på INPs rolle og betydning i forbindelse med udviklingen af et dansk musikterape......Teksten er skrevet som introduktion til en tilbagebliksartikel ved en af dansk musikterapis pionrer, professor (mso) Inge Nygaard Pedersen. Frodo-figuren fra Ringenes Herre bruges som litterært-metaforisk sindbillede på INPs rolle og betydning i forbindelse med udviklingen af et dansk...

 17. Obamas krige har danske konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breitenbauch, Henrik Ø.; Larsen, Esben Salling

  2010-01-01

  Demokratisk kontrol med militæret og det civile embedsværk fordrer, at politikerne efterspørger, tilbydes og vælger mellem reelle valgmuligheder. Stjernejournalisten Bob Woodwards ny bog Obamas krige handler om den amerikanske strategiproces for krigen i Afghanistan. Bogens centrale strid er mellem...... en præsident, der ønskede flere modeller at vælge imellem for indsatsen i Afghanistan, og et militær, der kun gav præsidenten én reel valgmulighed. Obamas krige er dermed relevant for strategiprocessen i dansk forsvarspolitik, og for forholdet mellem politikere og embedsmænd i dansk politik som sådan...

 18. Introduktion til ny dansk museologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  2005-01-01

  Museerne rummer både oplevelse og kulturarv. Det erfarer mere end 10 millioner besøgende hvert år. Tidligere har det været vigtigt at se på, hvordan man skulle drive museerne – men det bliver stadig mere interessant at fokusere på hvorfor.Ny dansk museologi undersøger museet som idé og medie...... danske samlinger og udstillinger er således af både historisk, strukturel, æstetisk og kommunikationsteoretisk karakter.Bruno Ingemann er leder af Center for Visuel Kommunikation på Roskilde Universitetscenter, og Ane Hejlskov Larsen er leder af Center for Museologi ved Aarhus Universitet....

 19. Fremtidens danske energisystem - nogle tanker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Det nuværende danske energisystem er i et globalt perspektiv meget unikt. For det første er der en stor udnyttelse af såvel varme som el, der er en høj grad af decentrale kraftvarmeanlæg (2500 MW) og vindenergien (3000 MW) dækker helt op til 16% af el-forbruget. I de sidste år har jeg holdt fored...

 20. Et Thailandsk-Dansk samarbejdsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Jens Peter

  1996-01-01

   Thailands økonomi er i hastig vækst. Som en af de Syd-østasiatiske såkaldte "Tigerøkonomier", er thailand i disse år ved at forlade gruppen af udviklingslande. Derfor synges også nu det sidste vers i danidas udviklingsbistand til Thailand. med økonomisk vækst følger miljøproblemer. Af de danske...

 1. "Den danske Model - dinosauer eller dynamo?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henning

  2014-01-01

  Den danske Model bruges forskelligt og vurderes forskelligt. Viden om indholdet er dog beskedent. Særtræk trækkes frem.......Den danske Model bruges forskelligt og vurderes forskelligt. Viden om indholdet er dog beskedent. Særtræk trækkes frem....

 2. Tid til eftertanke i Danske Bank

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Martin

  2013-01-01

  Det er tankevækkende, at Danske Bank aldrig har taget initiativ til en åben, viden- skabelig analyse af bankens historie.......Det er tankevækkende, at Danske Bank aldrig har taget initiativ til en åben, viden- skabelig analyse af bankens historie....

 3. Social innovation og Muhammad Yunus i en dansk kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Hvorfor er social innovation og Muhammad Yunus' arbejde relevant i en dansk kontekst? Kan social innovation være med til at skabe fremtidens danske velfærdssamfund?......Hvorfor er social innovation og Muhammad Yunus' arbejde relevant i en dansk kontekst? Kan social innovation være med til at skabe fremtidens danske velfærdssamfund?...

 4. ammediskursen i det danske sundhedssystem

  OpenAIRE

  Kirkegaard, Susanne H.; Andreasen, Manja Hoppe; Thomsen, Morten K.

  2006-01-01

  #Dette projekt undersøger hvordan amning italesættes i det danske sundhedssystem, og hvordan det påvirker mødre med ammeproblemer. Første del af analysen er en systematisk tekstanalyse af centrale tekster omhandlende amning og udgivet af Sundhedsstyrelsen – en vigtigt autoritet på området. Den anden del af analysen er en interviewundersøgelse med tre mødre, der har oplevet ammepres. Konklusionen er at amning italesættes på en moraliserende og fordømmende måde, og at kvinderne i undersøgelsen ...

 5. Staten, folkekirken og dansk sekularisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dabelsteen, Hans Boas

  2012-01-01

  Dette kapitel bringer et forsøg på at begrebsliggøre grænsedragningen mellem religion og politik, med det formål at tydeliggøre de værdier, rationaler og magtformer, der ligger i dansk kirke- og religionspolitik. Hovedargumentet er, at politisk diskussion blandt ledende politikere ikke tager...... udgangspunkt i et for eller imod folkekirken. Derimod identifi ceres to konkurrerende sekularismeformer, der eksisterer i kraft af stat-kirke-forholdet (hhv. offi ciel og tolerant folkekirkelighed), samt en mere marginal radikal adskillelsesdoktrin. Begge folkekirkeligheder har, trods deres forskellige syn på...

 6. Den danske ROSE-undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Annemarie Møller; Allerup, Peter; Arnvig, Birgitte

  ROSE (Relevance of Science Education) er en international komparativ undersøgelse af 15-åriges holdninger til og interesse for naturfagsundervisning, naturvidenskab og teknologi med deltagelse af ca. 40. lande. Dataindsamlingen til den danske del af ROSE-undersøgelsen blev gennemført i 2003....... Antologien giver et overblik over  og forskellige perspektiver på de danske 15-åriges besvarelser af de ca. 280 spørgsmål i det danske ROSE-skema....

 7. "Orange Juice" - amerikansk agent og dansk patriot?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Peer Henrik

  2009-01-01

  Umiddelbart efter anden verdenskrig indledte den amerikanske efterretningstjeneste Office of Strategic Service (OSS) samarbejde med en række danske politikere og modstands- og efterretningsfolk. En af dem var Svend Truelsen, en af modstandskampens store helte...

 8. Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver

  2012-01-01

  Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt de danske CFC-regler for selskaber er forenelige med Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster. Analysen baseres bl.a. på kommentarerne til OECD's modeloverenskomst - der gennem årene har undergået en betydelig udvikling i relation til dette spørgsmål...... - samt en række nyere domme fra andre lande. Det konkluderes, at mest taler for, at de danske CFC-regler normalt må anses for at være forenelige med Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster. Særligt som følge af de danske CFC-reglers brede anvendelsesområde kan det dog ikke helt udelukkes, at de...... gældende danske CFC-regler for selskaber i nogle situationer vil kunne stride mod indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster....

 9. Værdier i danske dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström professor m.so., Stig; Hansen, Ole Henrik; Jensen, Anders Skriver

  I Værdier i danske dagtilbud afdækker, analyserer og reflekterer de tre forfattere over de værdier, pædagoger formidler i de danske vuggestuer og børnehaver. Og i forlængelse heraf giver de et konkret bud på en didaktisk model for, hvordan pædagoger kan arbejde med en bevidst værdiopdragelse...

 10. Kongen af dansk indie-film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2013-01-01

  Siden 90’erne har uafhængige danske lavbudgetsfilm været i en rivende udvikling. Den er blevet mere moden og alsidig, og den har fået mere og mere opmærksomhed. Én instruktør har været med hele vejen: Dansk-chilenske Shaky González, der er på All Time Shortlist med exploitation-filmen The Last...

 11. 'The American Connection' i ny dansk poesi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på lyriktrafikken fra USA til Danmark. Der ses på to litterære bølger, som har haft indflydelse på dansk digtning, nemlig dels 50’ernes beatdigtning eller Oral Poetry, der får stor betydning for en række danske poeter fra 1960’erne og fremefter, dels 80’ernes og 90’ernes flerst...

 12. Dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ole Haagen; Jess, Tine; Bjerrum, Jacob Tveiten

  2014-01-01

  Ulcerative colitis (UC) is a prevalent inflammatory bowel disease of the colonic mucosa affecting approximately 20,000-25,000 Danes. Apart from subgroups with early onset, extensive and long-standing inflammation, or primary sclerosing cholangitis the risk of developing colorectal cancer...

 13. Dansk ørred fri for orme-parasitter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchmann, Kurt

  2010-01-01

  KU-LIFE-forskere har dokumenteret, at de danske havbrugsørreder ikke er inficeret med Anisakis-parasitter......KU-LIFE-forskere har dokumenteret, at de danske havbrugsørreder ikke er inficeret med Anisakis-parasitter...

 14. Die Holger Danske - Oper 1789. Kosmopolitismus und Körperlichkeit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandberg, Anna Lena

  2016-01-01

  En analyse af librettoteksten til Jens Baggesens og Kunzens opera "Holger Danske" 1789, der viser dens nationale og kosmopolitiske dimensioner og diskuterer operaen som identitetspolitisk erindringssted i dansk historie....

 15. Miljøledelse i danske virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning; Ulhøi, John Parm

  1997-01-01

  vil indgå som en del af forskningsprocessen omkring temaet miljøledelse, med det formål at bidrage til udviklingen af dette nye ledelsesområde, såvel på nationalt som internationalt plan, samt danne basis for en målrettet tilpasning og formidling heraf til kommende ledere i det danske erhvervsliv. I...... den forbindelse blev der i efteråret 1995 gennemført en stikprøvebaseret spørgeskemaundersøgelse blandt danske erhvervsvirksomheder. I de følgende afsnit vil der kort blive redegjort for undersøgelsens omfang og resultater....

 16. Levekår i dansk landbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andrade, Stefan Bastholm

  Denne rapport analyserer sammenhængen mellem alvorlige dyreværnssager og risikofaktorer i dansk landbrug. Rapporten undersøger de sociale konsekvenser af udviklingen i landbruget over en længere historisk periode. Formålet er at identificere og forklare, hvilke landmænd der er i stand til at tilp...

 17. Danske erfaringer med værdiforringelsestest

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogholt Hansen, Carsten; Petersen, Christian Vriborg; Plenborg, Thomas

  2006-01-01

  (impairment of assets) og IFRS 3 (business combinations) har således haft ganske store regnskabsmæssige konsekvenser for de netop aflagte årsrapporter for 2005.I denne artikel undersøger vi via en spørgeskemaundersøgelse, hvorledes danske børsnoterede virksomheder, der har indregnet goodwill, gennemfører...

 18. MINDFULNESS BEHANDLING AF DANSKE VETERANER - ET PILOTSTUDIE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjorback, Lone

  2015-01-01

  I foråret 2014 mødtes en gruppe på 12 danske veteraner en gang om ugen i 9 uger for at deltage i programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR). Deltagerne havde meldt sig frivilligt, og gruppen var blandet mht. alder, køn, antal udsendelser og diagnoser. Det, de havde til fælles, var...

 19. Dansk fiskeri – forandringer og udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Peder; Ståhl, Lisa

  2017-01-01

  Selvom dansk fiskeri ikke er af stor makroøkonomisk betydning, har erhvervet stor politisk bevågenhed. Dette skyldes bl.a. de store omlægninger, erhvervet har været igennem. Artiklen ser på denne udvikling og tre aktuelle emner: landingsforpligtelsen, BREXIT og koncentrationerne af fangstkvoterne....

 20. Deep brain stimulation af behandlingsrefraktaer, invaliderende dystoni. Dansk Selskab for Bevaegeforstyrrelser (Danmodis)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjermind, Lena E; Løkkegaard, Annemette; Werdelin, Lene M

  2005-01-01

  Deep brain stimulation af behandlingsrefraktaer, invaliderende dystoni. Dansk Selskab for Bevaegeforstyrrelser (Danmodis)......Deep brain stimulation af behandlingsrefraktaer, invaliderende dystoni. Dansk Selskab for Bevaegeforstyrrelser (Danmodis)...

 1. Er dansk kornkvalitet rent til rotterne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dubgaard, Alex

  2016-01-01

  Målinger viser, at der har været et vist fald i kornets indhold af protein, men de påståede negative konsekvenser er stærkt overdrevne. Påstanden om at dansk korn er så ringe, at byggerier og brødproducenter må hente deres varer i udlandet, holder ikke stik....

 2. Danske børn med sprogforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundahl Olsen, Lone

  2013-01-01

  Denne afhandling sætter fokus på en gruppe af danske børn med specifikke sproglige vanskeligheder (SLI). Fælles for disse børn er, at de har en normal IQ og ingen påviste neurologiske, følelsesmæssige, sociale eller fysiske vanskeligheder; men dette til trods tilegner disse børn sig ikke sproget ...

 3. Sammenligning af dansk og svensk boligbyggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Söderberg, J.; Haugbølle, Kim; Andersson, N.

  Med etableringen af Øreundsforbindelsen er en vigtig trafikal forudsætning for en øget integration af Øresundsregionen blevet skabt. Men der er mange andre barrierer inden for bygge/boligområdet, som skal overvindes. Denne rapport beskriver forskelle og ligheder mellem svensk og dansk boligbygger....... Rapporten behandler seks temaer: Erhvervsstruktur og boligmarked i de to lande, lokalisering, planproces, bygherrerolle, byggeproces samt bebyggelsernes standard- og kvalitet....

 4. Dansk turisme savner en samlet plan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyck, Lise; Jensen, Sune K.

  2013-01-01

  Turisterhvervet er internationalt set et væksterhverv. I 1950 holdt 25 mio. turister ferie i udlandet, i 2012 1.035 mio., og i 2030 forventes 1,8 mia. at rejse udenlands. Det var derfor rigtigt set af regeringen at nedsætte et vækstteam på området, for dansk turisme har potentialet til at skabe v...

 5. En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  ' mellem Danmark og Grønland metaforisk som forholdet mellem forældre og en opvoksende teenager. Artiklen opstiller, på baggrund af diskursanalyser af grønlandske og danske debatter, en række scenarier for, hvordan grønlandske og danske forestillinger om rigsfællesskabet kan spille sammen i fremtiden. Mest...

 6. Vildsvin uønsket i den danske natur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Brasch; Bald, Caroline; Uttenthal, Åse

  2011-01-01

  Vildsvin ønskes fortsat ikke etableret i den danske natur, da de udgør en smitterisiko for husdyr og mennesker. det er helt essentielt for bekæmpelsen, at lodsejere og jægere deltager aktivt. de skal lokalisere de vildsvin, der allerede findes i den danske natur, og nedlægge dem....

 7. Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

  2014-01-01

  Et meget omdiskuteret pointsystem, der fordeler basismidler til forskning efter universiteternes produktivitet, har en mærkbar positiv effekt på dansk forskningsproduktion.......Et meget omdiskuteret pointsystem, der fordeler basismidler til forskning efter universiteternes produktivitet, har en mærkbar positiv effekt på dansk forskningsproduktion....

 8. Monument over dansk velfærds-historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøss, Michael

  2015-01-01

  Anmeldelse af Jørn Henrik Petersen m.fl. (red.): Dansk velfærdshistorie. Hvor glider vi hen? Bd. VI.......Anmeldelse af Jørn Henrik Petersen m.fl. (red.): Dansk velfærdshistorie. Hvor glider vi hen? Bd. VI....

 9. Bilingvale ordbøger med dansk og ungarsk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pálfi, Loránd-Levente; Stokholm, Erzsébet; Tarp, Sven

  2010-01-01

  Bilingval leksikografi med dansk og ungarsk er et meget sjældent behandlet emne i Norden. Så vidt vi ved, er der endnu ikke blevet udgivet noget videnskabelig litteratur (heller ikke anden slags litteratur) om emnet nogensinde på dansk. Motivationen til nærværende artikel, som er et pionérarbejde...

 10. Fagfællebedømte papers i Dansk Vejtidsskrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolet, Lars

  2008-01-01

  Dansk Vejtidsskrift tilbyder fremover at gennemføre fagfællebedømmelse af videnskabelige vej- og trafikartikler, der optages i bladet. Baggrunden for tilbudet er de skærpede krav om bedømmelse af forskning. Tilbudet giver danske og andre skandinaviske forskere mulighed for fortsat at få merit for...

 11. Dansk Sociologis rolle i dansk sociologi - vidensdeling og inspiration gennem 25 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kropp, Kristoffer; Loehr, Gry Malling; Andersen, Heine

  2014-01-01

  tilpasning til en mainstream akademisk, upersonlig form. Dansk Sociologi er et udpræget pluralistisk tidsskrift og kontroverser mellem forskellige teoretiske retninger eller om specifikke spørgsmål har man ikke set. Artiklen drøfter også fremtidige udfordringer som især er internationalisering, de nye...

 12. Dansk landbrugs strukturudvikling siden 1950 - i internationalt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  Dansk landbrug har gennemgået en meget omfattende strukturudvikling siden 1950’erne. Spørgsmålene er, hvad der grundlæggende har drevet denne histori­ske udvikling, om der er tale om et unikt dansk forløb, eller om der mere eller mindre er tale om et internationalt udviklingsforløb. I denne artik...

 13. Dansk dyrlæge i Lao Cai

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Anders

  2009-01-01

  Louise Poulsen forlod danske køer med yverbetændelse for at forske i smitsomme sygdomme blandt etniske minoriteter og deres husdyr i Lao Cai-provinsen i Vietnam......Louise Poulsen forlod danske køer med yverbetændelse for at forske i smitsomme sygdomme blandt etniske minoriteter og deres husdyr i Lao Cai-provinsen i Vietnam...

 14. Projekt skal undersøge MRSA i danske mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fertner, Mette Ely; Hansen, Julie Elvekjær; Larsen, Gitte

  2017-01-01

  MRSA blev for første gang isoleret fra to danske mink, som var indsendt til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet, i 2013. I løbet af 2017 gennemfører DTU Veterinærinstituttet et projekt, som har til formål at klarlægge MRSA-forekomsten og smitteoverførslen på danske minkgårde....

 15. Dansk landbrugs strukturudvikling siden 2. verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels; Dalgaard, Tommy

  2014-01-01

  Dansk landbrug og landbokultur har forandret sig drastisk over de seneste par generationer. Omkring Anden Verdenskrig oplevedes en ligevægtstilstand med mere end 200.000 selvstændige og forholdsvis små brug, og med en landbefolkning der i afgørende grad prægede samfundet både politisk og økonomisk....... Sevom markarealet siden da er faldet med mere end 10 %, forvalter landbruget stadig omkring 2/3 af landet, men antallet af bedrifter er nu nede på cirka 11.000 egentlige heltidsbrug og et større antal deltids- og hobbybrug. I denne artikel gennemgår vi den økonomisk og teknologisk drevne...

 16. Kvindernes trinvise adgang til det danske forsvar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sløk-Andersen, Beate

  2014-01-01

  Mens det politiske fokus på kvinder i det danske forsvar synes stadigt stigende, findes der næsten ingen forskning på området. For at bidrage til den politiske og personalestrategiske udvikling på området, undersøger denne forskningsrapport fra Forsvarsakademiets Center for Militærhistorie kvinde......, hvordan kvinder fik mulighed for en egentlig karrierevej og avancement inden for den militære organisation. For at klarlægge dette område er inddraget både skriftlige kilder og interviews med en række af de første kvinder, der blev udnævnt fra forsvarets tre officersskoler....

 17. "To be or not to be" - Hamlets monolog i danske oversættelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Onsberg, Merete

  2008-01-01

  Tolv danske oversættelser af Hamlets monolog To be or not to be fra 1807 til i dag undersøges metrisk for at give et signalement af blankverset på dansk. Der argumenteres for at opfatte det danske blankvers som bisyllabiske femslagsrækker med fire slag og trisyllabler som variationer, hvorimod...

 18. Media literacy i en dansk kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stald, Gitte Bang; Hjelholt, Morten; Nielsen, Laura Høvsgaard

  danskernes mediekompetencer og media literacy niveau, herunder en gennem-gang af relevante elementer i forhold til de overordnede fokusområder, som foreslås. Der peges endelig på en række udfordringer, der er identificeret såvel i forhold til den foreslåede undersøgelses design og indhold, som i forhold til......Formålet med det projekt, som Kulturstyrelsen og Medierådet for Børn og Unge har iværksat, er at fore-tage et afdækningsstudie, der skal ”identificere og prioritere centrale elementer, der er særligt relevante at medtage i en [eventuel fremtidig] undersøgelse af media literacy-niveauet i den danske...... befolkning. [Herunder] identifikation af behov og udfordringer samt prioritering af media literacy-elementer, der er særligt relevante for videre fokus og monitorering i Danmark”. Det har samtidig været afgørende og et krav i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen at inddrage de personer ”det...

 19. Lær Dansk på Nettet!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen M. Lauridsen

  2006-03-01

  ISSN 1603-5518. NetDansk er et webbaseret kursus i dansk for udenlandske studerende og yngre akademikere, som skal tilbringe en periode i Danmark. Målgruppen har på alle måder været afgørende for kursets indhold og form. Der er i tilrettelæggelsen af materialet taget hensyn til mediets muligheder og begrænsninger, ligesom der er lagt stor vægt på at tilgodese de lærendes forskellige læringsstilspræferencer. For at den enkelte kan få så stort udbytte af kurset som muligt, er der en introduktion til selvstændig læring, læringsstile og refleksion samt brugervejledninger og en værktøjskasse i NetDansk (www.netdansk.net.

 20. Danske droner - en nuancering af debatten om ubemandede fly

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsmose, Jens

  I et interview med Information i sommeren 2012 åbnede tidligere forsvarsminister, Nick Hækkerup, for alvor debatten om en mere udstrakt dansk brug af droner til militære formål. Siden da er adskillige mere eller mindre valide argumenter for anvendelsen af ubemandede fly blevet bragt i spil. Denne...... dyreste på markedet. Mere relevant i en dansk sammenhæng er billige skibsbaserede minidroner. Sådanne UAV-systemer er imidlertid betydeligt mere følsomme overfor de ekstreme vejrforhold i Arktis, samtidig med at deres operationsradius er meget begrænset....

 1. Dansk arkitektur i en post-moderne verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendler Nielsen, Hans Peter

  1986-01-01

  Debatindlæg om postmodernismens indpas i den aktuelle danske arkitekturpraksis. Forfatteren finder ikke neorationalismen mere relevant end den modernisme den afløser og mener at vi må indstille os på at leve med den konfliktaccepterende postmodernisme.......Debatindlæg om postmodernismens indpas i den aktuelle danske arkitekturpraksis. Forfatteren finder ikke neorationalismen mere relevant end den modernisme den afløser og mener at vi må indstille os på at leve med den konfliktaccepterende postmodernisme....

 2. Esaias Pufendorfs indberetninger om danske forhold 1665-75

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2010-01-01

  Esaias Pufendorfs indberetninger om danske politiske forhold er indholdsrige og skarpsindige. de har været benyttet af forskningen, men udgives her for første gang. De omfatter fire længere indberetninger fra perioden 1665-1675. Indberetningerne er på tysk......Esaias Pufendorfs indberetninger om danske politiske forhold er indholdsrige og skarpsindige. de har været benyttet af forskningen, men udgives her for første gang. De omfatter fire længere indberetninger fra perioden 1665-1675. Indberetningerne er på tysk...

 3. Forårets konflikter godt for den danske model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  2008-01-01

  Den store vinder ved forårets konflikter var den danske model for aftaler på arbejdsmarkedet. De offentlige fagforeninger fik sig en lærestreg, da regeringen og Folketinget til de flestes overraskelse lod de lovlige konflikter løbe i ugevis. For hermed tvang man parterne, og især forbundene, til...

 4. Noget om meget em>i danske dialekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anette

  2009-01-01

  Som et eksempel på fagområdet dialektgeografi/ordgeografi foretages der i denne artikel en kortlægning af udtalevariationen af ordet meget i traditionelle danske dialekter, set i et diakront perspektiv. Med udgangspunkt i de gammeldanske adjektivformer mikil, mikin og mikit, og med inddragelse af...

 5. RA – beskeden genetisk disposition - resultater fra nyt dansk tvillingstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Anders Jørgen

  2010-01-01

  undersøgelse af RA hos danske tvillinger underbygger vores tidligere observationer, der indikerer, at den genetiske disposition til den gruppe af polyartritter, der samles under betegnelsen reumatoid arthrit, er beskeden. De senere års forskning tyder på, at sygdommen i klinisk, behandlingsmæssig, men også i...

 6. Ordstilling i ledsætninger i moderne dansk talesprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Torben Juel

  2010-01-01

  fraværet af fundamentfelt samt ved placering af sætningsadverbialer mellem subjekt og finit verbal (sav). Specielt i talt dansk er det dog tydeligt at der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem ledsætningers syntaktiske underordning og deres ordstilling idet det omtrent samme indhold kan udtrykkes med...

 7. Flytning til udlandet af et dansk aktie- eller anpartsselskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer, hvordan flytning af et dansk A/S eller ApS til et andet EU-land kan ske gennem oprettelse af et datterselskab i det andet land, efterfulgt af en omvendt lodret fusion (M ophører, og  D er det fortsættende selskab). Fusionsvederlaget  er aktier i datterselskabet, der kan tilve...

 8. Om jazz og race i dansk jazzkritik: nogle eksempler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Christen Kold

  2010-01-01

  'Race' bliver i dansk jazzkritik, især fra 50erne og frem, ignoreret som et ydre 'sociologisk' faktum, i modsætning til kulturradiklisternes idealisering før 2. verdenskrig af musikernes 'race' . Men faktisk fortsætter begrebet med at spille en uerkendt rolle, ofte som kvalitets- og stilmarkør i...

 9. Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prebensen, Henrik

  2007-01-01

  Danske universiteter har en tradition for en institutionskultur der bygger på selvstyre, på dynamisk sammenhæng mellem forskning og uddannelse, på forestillingen om erkendelsens og videnskabens enhed og på troen på forskningens og uddannelsernes egenværdi i et dannelsesperspektiv. Denne kultur er...

 10. Danser danske politikere og journalister for tæt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovsgaard, Morten; Albæk, Erik; van Dalen, Arjen

  2013-01-01

  Tango for to. Der kan både peges på fordele og ulemper ved den danske løsning for samarbejdet mellem politikere og politiske journalister. Der der derfor grund til at mane til besindighed, når det kommer til diskussionen om, hvorvidt samarbejdet er lige lovlig tæt, og om det bibringer os den...

 11. Out! : Om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2012-01-01

  I bogen “Out!” forenes et fascinerende portræt af en excentriker med en næsten ukendt, arkitektonisk perle. En af Danmarks mest kendte tennisspillere, rigmanden Leif Rovsing, er hovedpersonen, den danske sportsverden er scenen, og Dansk Tennis Club er det monument, han selv rejser og som bliver et...... svensk og norsk international single mester – er udelukket fra at deltage i tennisturneringer i Danmark, stifter han sin egen tennisturnering og bygger sin egen hal, den utroligt smukke og usædvanlige Dansk Tennis Club i Hellerup. ”Out!” er en fotografisk bog med et omfattende og unikt historisk og...... nutidigt fotografisk materiale. Dansk Tennis Club er beliggende i et smukt kvarter af pragtvillaer, lave rækkehuse og gamle haver. Her rager hallen majestætisk i vejret svøbt i okkergule og okseblodsrøde farver. Allerede i indgangspartiet afslører ægyptiske motiver på væggene, at her er tale om noget helt...

 12. I dansk komponisters værksteder 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Okkels, Else Marie

  qr-koder til streamning af musik - og dvd klip og ideer til danskfaglige aktiviteter og perspektiver. Nogle af elevernes løsning på opgaverne kan oploades på Dansk komponist Forenings hjemmeside, hvor de vil blive kommenteret af en professionel komponist. Tildelt Undervisningsministeriets...

 13. Organisk fosfor i danske søer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Charlotte; Reitzel, Kasper; Andersen, Frede Østergaard

  org. P i sediment fra 15 danske søer udgjorde op til 30 % af TP. Specielt tre specifikke monoestere (myo-inositol hexakisfosfat (IP6), α-glycerofosfat og β-glycerofosfat) udgjorde en stor del af denne pulje i de mange af søerne. Mængden af alle tre monoestere faldt med sedimentdybden, hvilket kan...

 14. Forsker: De danske kommuner er godt i gang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Thomas Budde

  2015-01-01

  Debat: Skal de overordnede målsætninger om et fossilfrit dansk energisystem nås, er det nødvendigt, at kommunerne er aktive og formår at udnytte alle forhåndenværende redskaber til fremme af bæredygtig energi, skriver RUC-lektor Thomas Budde Christensen....

 15. Danske Markets: Läti valuutarisk suureneb / Mikk Salu

  Index Scriptorium Estoniae

  Salu, Mikk, 1975-

  2009-01-01

  Läti parlament hääletas vastu seaduseelnõule, mis oli osa Läti ja IMF-i vahelisest kokkuleppest. Danske Marketsi hinnangul on vähemalt Lätile laenajate vaatenurgast tegemist Läti-poolse lepingumurdmisega

 16. Kronik: Lad fondene løfte dansk erhvervsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2013-01-01

  , at virksomhedsejere kunne overdrage sin virksomhed til en fond med sa°kaldt “skattemæssig succession. ”Vi befinder os fortsat i en turbu- lent periode med efterdønningerne fra finanskrisen og der er mere end nogensinde før behov for, at vi sikrer at danske virksomheder forbliver i Danmark under et professionelt og ta...

 17. Kronik i Information: Handel og klima er mere end eksport af danske vindmøller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Laura

  2008-01-01

  Danmark spinder guld på den øgede klimabevågenhed. Danske politikere og diplomater kan med kampen imod klimaforandringerne i den ene hånd gå ud i verden og skabe behov for dansk klimateknologi og med den anden åbne døren for danske virksomheder, der står klar i kulissen med kontrakterne i hånden...

 18. Hvad snakker de om - hvad taler vi om? Danske soaps i genreanalytisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Unni

  2003-01-01

  Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst.......Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst....

 19. Dansk økonomi trues af et skrantende svensk boligmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østrup, Finn

  2016-01-01

  Der har været skrevet meget om truslerne i verdensøkonomien og Donald Trumps økonomiske politik. Men måske ligger den største trussel for dansk økonomi lige på den anden side af Sundet: Hvad sker der, hvis - eller måske når - det svenske boligmarked krakker?......Der har været skrevet meget om truslerne i verdensøkonomien og Donald Trumps økonomiske politik. Men måske ligger den største trussel for dansk økonomi lige på den anden side af Sundet: Hvad sker der, hvis - eller måske når - det svenske boligmarked krakker?...

 20. Hans sidste ønske var et dansk pas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2014-01-01

  Selv med svære sygdomme, bunker af lægeerklæringer, ekspertvurderinger og værdig stædighed opnår flygtninge ikke at få et dansk pas. Justitsministeriet bagatelliserer lægernes oplysninger og holder ansøgere hen med ligegyldigheder, indtil de dør åndeligt eller fysisk......Selv med svære sygdomme, bunker af lægeerklæringer, ekspertvurderinger og værdig stædighed opnår flygtninge ikke at få et dansk pas. Justitsministeriet bagatelliserer lægernes oplysninger og holder ansøgere hen med ligegyldigheder, indtil de dør åndeligt eller fysisk...

 1. Hvad brugere mener om danske net-steder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molich, Rolf; Gram, Christian

  1998-01-01

  Netsteder (også kaldet "web-sites") er flotte og har mange smarte detaljer, men det kniber gevaldigt for typiske brugere at finde ud af dem. Det er den hårde konklusion på den første systematiske test af brugervenligheden af nogle store, interaktive danske netsteder. Godt 120 civilingeniørstudere......Netsteder (også kaldet "web-sites") er flotte og har mange smarte detaljer, men det kniber gevaldigt for typiske brugere at finde ud af dem. Det er den hårde konklusion på den første systematiske test af brugervenligheden af nogle store, interaktive danske netsteder. Godt 120...

 2. Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne; Arlbjørn, Jan Stentoft; Haas, Henning de

  Formålet med denne undersøgelse er at tage temperaturen på supply chain management-praksis i danske virksomheder. Specifikt søges praksis afdækket inden for følgende fem områder: (1) Supply chain-strategi og -organisation, (2) Outsourcing, (3) Integration med kunder, (4) Sourcing og (5) It....

 3. Ordbog over Dansk Tegnsprog i fare for at lukke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bakken Jepsen, Julie

  2012-01-01

  Projektet ‘Ordbog over Dansk Tegnsprog’ blev iværksat i 2003. I 2008 blev den første udgave af ordbogen lanceret. Ordbogen er rettet mod en bred brugergruppe, som spænder over døve, hørende forældre med døve børn, døvblevne, tolke/tolkestuderende og lingvister/lingvistikstuderende....

 4. Aspekter af dansk miljøkemis historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dansk Miljøkemis Historie fokuserer primært på kemikalier og deres skæbne i miljøet. Men miljøkemi favner hele biosfæren og er en tværgående disciplin. Overordnet set beskæftiger miljøkemien sig med risikovurdering og toksikologi af kemikalier i de tre hovedelementer vand, luft og jord. Symposiet...

 5. Er fastkurspolitikken blevet et dogme i dansk politik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Jesper

  2009-01-01

  Den danske fastkurspolitik er et eksperiment, der går er gået godt igennem de seneste 15 år, hvor der har været overskud på betalingsbalancen. Valutakursen vil komme under pres, så snart der melder sig et underskud (dvs. når olien og gassen i Nordsøen slipper op). I god tid inden da, er det derfo...

 6. Lær Dansk på Nettet!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen M. Lauridsen

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen.
  ISSN 1603-5518.

  NetDansk er et webbaseret kursus i dansk for udenlandske studerende og yngre akademikere, som skal tilbringe en periode i Danmark. Målgruppen har på alle måder været afgørende for kursets indhold og form. Der er i tilrettelæggelsen af materialet taget hensyn til mediets muligheder og begrænsninger, ligesom der er lagt stor vægt på at tilgodese de lærendes forskellige læringsstilspræferencer. For at den enkelte kan få så stort udbytte af kurset som muligt, er der en introduktion til selvstændig læring, læringsstile og refleksion samt brugervejledninger og en værktøjskasse i NetDansk (www.netdansk.net.

 7. "Serious game" i dansk sundhedsvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knoke, Elke; Mortensen, Karen Rask

  2014-01-01

  Inspirationen til dette projekt kommer fra dansk sygehuspraksis. Formålet er at finde, vurdere og redesigne et fagligt relevant læringsspil (“serious game”) indenfor akutmedicin. Med udgangspunkt i det hollandske abcdeSIM er det formålet at undersøge, om og hvordan det kan bruges til uddannelse og...... vedligeholdelse af sygehuspersonales akutmediciniske færdigheder i Danmark. Og hvordan abcdeSIM kan redesignes, så det bliver bedre i forhold til en dansk målgruppe. I analysen af det empiriske materiale er der særligt fokus på transfer. Empirien er indsamlet via kvalitative metoder, nærmere bestemt 6...... semistrukturerede, eksplorative interviews kombineret med skærm- og videooptagelser af informanternes spiloplevelser. Der er belæg for, at abcdeSIM har en lærings- og transferværdi, og at den derfor med fordel vil kunne implementeres i det danske sundhedsvæsen til uddannelse og vedligeholdelse af sygehuspersonales...

 8. Højpris- og højkvalitetsprodukter og den danske eksport af landbrugs- og fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte; Elleby, Christian; Gylling, Morten

  2017-01-01

  forklaringer der er bag konkrete eksempler på højpris- og højkvalitetsprodukter i den danske eksport af landbrugs- og fødevarer. Ud fra databasen COMTRADE analyseres danske og udenlandske eksportpriser på alle varer, og detaljeret på alle landbrugs- og fødevarer. Ca. 35 pct. af den danske eksport af landbrugs...

 9. Karsten Hermansen: Den danske Darduse – Kinafareren Sophus Black (1882- 1960)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asmussen, Benjamin

  2016-01-01

  Anmeldelse af: Karsten Hermansen: Den danske Darduse – Kinafareren Sophus Black 1882-1960. Marstal: Marstal Søfartsmuseum, 2015. 184 sider.......Anmeldelse af: Karsten Hermansen: Den danske Darduse – Kinafareren Sophus Black 1882-1960. Marstal: Marstal Søfartsmuseum, 2015. 184 sider....

 10. Etnisk minoritetssygeplejerske i det danske sundhedsvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aaen, Karen Bro

  2009-01-01

  for at anvende Victor Turners ritualperspektiv. Idet der argumenteres for, at feltøvelsen har gennemløbet ritualets tre faser; separation, liminal og inkorporation. At være etnisk minoritetssygeplejerske i det danske sundhedsvæsen, vil primært blive belyst fra sociolog og antropolog Pierre Bourdieus teori om...... felt, habitus og kapital. Det centrale for sygeplejerskerne er, at de ønsker at tilegne sig de kapitaler, der er herskende i sundhedssystemet. Tilegnelsen af kapitaler foregår løbende i felten i de relationer, sygeplejerskerne befinder sig. Dermed bliver det af betydning hvor længe man har boet i...

 11. Læring i netbaseret uddannelse i det danske forsvar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Rander

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 8: Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetet, nov. 2006, red. Sanne Almeborg og Tom Nyvang. ISSN 1603-5518.

  I artiklen belyses resultaterne fra en undersøgelse, vi har foretaget for det danske Forsvarsakademi, og som vedrører Forsvarets nyere udnyttelse af netbaseret uddannelse med et kollaborativt omdrejningspunkt. I det danske Forsvar eksisterer i relation til efter- og videreuddannelse en længere tradition for fjernundervisning, som man stadig kalder det, og som i nyere tid også foregår i elektronisk form. Ved siden af den ganske traditionelle informationsoverførsel eller one-to-one kommunikation er der de seneste år gennemført uddannelse i fleksibel form, altså i en blanding af tilstedeværelse og netbaseret arbejde, hvor der er tale om en kollaborativ organisering. Det er denne dimension, vi har undersøgt med særligt henblik på deltagernes læreproces, og med henblik på at vurdere den didaktiske konstruktion samt at skitsere didaktiske anbefalinger.

 12. Danske dagblade. 10 års økonomisk analyse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Degn

  1991-09-01

  Full Text Available Den danske dagbladsbranche er præget af uro med fusioner, samar- bejdsaftaler, opkøb og lukninger. Hans Degn, lektor ved Den Grafiske Højskole, tager i artiklen temperaturen på branchens økonomi i perioden 1980-89. Han tegner herigennem omridset af en diagnose for branchen og dokumenterer balndt andet, at de økonomiske vilkår for henholdsvis provins-, regional- og landsaviser er meget forskellige; derfor hverken foreskriver eller anbefaler han nogen bestemt kur. Men hans redegø- relse og omfattende talmateriale, der omhandler udviklingen i avissalget, redaktionsudgifter, annonceindtægter, produktionsudgifter m.m., giver et sjældent indblik i dansk dagbladsøkonomi, som kan give en bedre for- ståelse for de strukturelle ændringer, som dagspressen nødvendigvis må gennemføre i de kommende år. Vi beklager, at det i nogle af figurerne kan være vanskeligt at skelne de enkelte kurver præcist; sammenholdt med den ledsagende tekst har de dog en vis illustrativ værdi. Af hensyn til læsningen er figurerne anbragt samlet efter artiklen.

 13. Mobil læring på danske universiteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Inger-Marie F.; Godsk, Mikkel

  2013-01-01

  Analyse, 2012). Både på danske gymnasier og i universitetssammenhæng ser man ligeledes en stigende interesse for den mobile teknologi og dens anvendelse i undervisningen. Uddannelsesinstitutionerne ønsker bl.a. at tilbyde fleksibel adgang til undervisningsmaterialer samt at understøtte aktiv og studenter......), ligesom de mobile aktiviteter har ændret sig mod en mere intensiv anvendelse af apps, sociale netværk, e-bøger og andre former for interaktive multimedier (Danmarks Statistik, 2012; Pew Internet, 2012; GSMA, 2011). 20 % af befolkningen ejer nu også en tablet-pc og denne andel er i kraftig vækst (FDB...... samling af artikler med dugfriske erfaringer om brugen af mobil teknologi i undervisningen. Artiklerne beretter om gode erfaringer ved brug af mobile teknologier såvel som udfordringer og barrierer. Du kan finde konkrete eksempler på, hvordan teknologien er blevet anvendt til forskellige...

 14. At finde sin stemme på dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Karen-Margrete

  2013-01-01

  as well as for the linguistic environment in general. Moreover, I provide ideas on how to develop and implement strategies on the part of the foreign colleague and on the part of the Danish speaking colleagues. The responsibility to learn Danish lies on the foreign knowledge worker. There can be no doubt...... about that, but management as well as colleagues and Danish speakers in general have a responsibility to create a linguistic environment that makes it possible and acceptable for the Danish learner to speak Danish from the beginning of their learning process without everyone switching to English right......At finde sin stemme på dansk/ Finding your voice in Danish It is a general experience of foreigners in Denmark that Danes and other speakers of Danish tend to switch into English when the foreigners try to use and practice their Danish. In this article, I focus on foreign knowledge workers working...

 15. Mineralske råstoffers betydning for dansk industri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kalvig, Per; Clausen, Rune J.; Fold, Niels

  råstofferne når frem til Danmark, er mineralerne først blevet forarbejdet til metaller og til råvarer med netop de egenskaber, som industrien har brug for i deres produktion; det kan fx være jernmalm, som er forarbejdet til stål, kobbermalm til messing og titan til hvid maling. En betydelig del af den danske...... materialer og metallegeringer, og det øger efterspørgslen på og konkurrencen om adgangen til specielle metaller, blandt andet til CO2- neutrale teknologier. Derfor er både internationale organisationer, nationale myndigheder og virksomheder begyndt at undersøge industriens råstofforbrug for at vurdere...

 16. Aktiv løn i danske virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  Formålet med artiklen er at belyse udbredelsen af årsbonus som incitamentløn blandt danske lønmodtagere i den private sektor samt især at belyse nogle effekter af årsbonus på oplevet fairness, på tilfredshed med løn og job og på selvrapporteret arbejdstid. Som forskningsdesign er valgt en stor...... kvantitativ surveyundersøgelse, omfattende et randomiseret udvalg af 1.706 lønmodtagere inden for undersøgelsens univers (svarprocent: 84,0). Design for dataanalyse var multivariate logistisk regression. Det er første generelle repræsentative analyse af lønbonus gennemført i Danmark. Resultater...

 17. Muligheder, trusler og forventninger i dansk fødevareindustri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graber-Lützhøft, Kimmie; Baker, Derek

  Dette Working Paper giver et overblik over et udsnit af virksomheder i den danske fødevareindustri og deres syn på, hvorvidt reelle og fremtidige scenarier udgør muligheder eller trusler. Rapporten omfatter desuden virksomhedernes forventninger til udviklingen med hensyn til eksisterende tendenser...... længere åbningstider og sælge flere "ready-to-eat" fødevarer, end de gør nu. Et flertal af virksomhederne forventer en stigning i udbredelsen af både økologi og GMO. Det er i høj grad små virksomheder, som forventer en stigning i andelen af økologi. Undersøgelsens eksporterende virksomheder er generelt...

 18. Mobil læring på danske universiteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Inger-Marie F.; Godsk, Mikkel

  2013-01-01

  ), ligesom de mobile aktiviteter har ændret sig mod en mere intensiv anvendelse af apps, sociale netværk, e-bøger og andre former for interaktive multimedier (Danmarks Statistik, 2012; Pew Internet, 2012; GSMA, 2011). 20 % af befolkningen ejer nu også en tablet-pc og denne andel er i kraftig vækst (FDB...... Analyse, 2012). Både på danske gymnasier og i universitetssammenhæng ser man ligeledes en stigende interesse for den mobile teknologi og dens anvendelse i undervisningen. Uddannelsesinstitutionerne ønsker bl.a. at tilbyde fleksibel adgang til undervisningsmaterialer samt at understøtte aktiv og studenter...... samling af artikler med dugfriske erfaringer om brugen af mobil teknologi i undervisningen. Artiklerne beretter om gode erfaringer ved brug af mobile teknologier såvel som udfordringer og barrierer. Du kan finde konkrete eksempler på, hvordan teknologien er blevet anvendt til forskellige...

 19. Mobil læring på danske universiteter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger-Marie Christensen

  2013-02-01

  Full Text Available Tallene for 2012 taler for sig selv. Ca. 60 % af den voksne, danske befolkning ejer en smartphone og hele 75 % af de 15-34 årige (FDB Analyse, 2012. Andelen af befolkningen, der anvender en mobiltelefon til at gå på nettet er mere end fordoblet i løbet af 2 år (fra 23 % i 2010 til 55 % i 2012, ligesom de mobile aktiviteter har ændret sig mod en mere intensiv anvendelse af apps, sociale netværk, e-bøger og andre former for interaktive multimedier (Danmarks Statistik, 2012; Pew Internet, 2012; GSMA, 2011. 20 % af befolkningen ejer nu også en tablet-pc og denne andel er i kraftig vækst (FDB Analyse, 2012. Både på danske gymnasier og i universitetssammenhæng ser man ligeledes en stigende interesse for den mobile teknologi og dens anvendelse i undervisningen. Uddannelsesinstitutionerne ønsker bl.a. at tilbyde fleksibel adgang til undervisningsmaterialer samt at understøtte aktiv og studenter-centreret læring (Odder Gymnasium, 2012; Johnson et al., 2012; Johnson et al., 2013, og de studerende ønsker at gøre brug af de devices, der allerede er en naturlig del af deres andre gøremål og uformelle læringsaktiviteter (Uys, 2012; Johnson et al., 2013; GSMA, 2011[1]. Alt dette giver helt nye udfordringer og muligheder for universitetsundervisningen, for selvom teknologien er flittigt brugt til fx underholdning, kommunikation og informationssøgning, er det ikke altid klart, hvorledes den bedst kan benyttes til undervisningsaktiviteter. Det er derfor med fornøjelse, at vi i dette nummer af LOM kan præsentere en samling af artikler med dugfriske erfaringer om brugen af mobil teknologi i undervisningen. Artiklerne beretter om gode erfaringer ved brug af mobile teknologier såvel som udfordringer og barrierer. Du kan finde konkrete eksempler på, hvordan teknologien er blevet anvendt til forskellige undervisningsaktiviteter så som forelæsninger, til vejledning, i forbindelse med eksamen og i laboratorieundervisning, ligesom flere af

 20. Økonomiske effekter af Ruslands fødevareboykot på Danmark og dansk landbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

  2015-01-01

  Denne artikel indeholder et forsøg på en kvantificering af de økonomiske effekter af den russiske importboykot af fødevarer på henholdsvis den danske økonomi og dansk landbrugs økonomi. For Danmark betyder boykotten, at godt 2,9 mia. kr. eksport falder bort. I en verden med tilpasning viser...

 1. Udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika under bankkrisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raaballe, Johannes; Schwabach, Nadja

  Danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika er blevet væsentligt forbedrede under den danske bankkrise. Den ene grund hertil er, at de banker, der mistede navneskiltet under bankkrisen, havde dårligere corporate governance karakteristika end de banker, der overlevede bankkrisen....... Den anden grund skal findes i, at de overlevende banker forbedrede deres corporate governance karakteristika væsentligt under bankkrisen – hvilket skal ses i lyset af den ilde medfart, som bankerne med dårlige corporate governance karakteristika fik under bankkrisen. Det er således et glædeligt...

 2. Turfinalt eller i spørgsmål i dansk interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Søren Sandager

  2015-01-01

  dansk er der stor forskel på skriftsproget og talesproget. I DanTIN-gruppen (Danish Talk-in-Interaction) arbejder forskere og studerende på en systematisk beskrivelse af det danske samtalesprog, som løbende gøres tilgængelig via hjemmesiden Samtalegrammatik.dk. I dette oplæg præsenteres et nyt...... dets svar påvirkes endda af forholdet mellem de interagerende personer - og den overordnede strukturelle sammenhæng i samtaler....

 3. Moralpolitik og marketing – Dansk Folkepartis brug af pressemeddelelser [Moral politics and marketing – The use of press releases by Dansk Folkeparti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orla Vigsø

  2011-12-01

  Full Text Available Dansk Folkeparti (the Danish People's Party uses press releases to a much larger extent than any other Danish party. But they also use them in a different way. Through an analysis of press releases from a randomly chosen month in 2010, this article discusses the party's use of press releases not only as a source of information about the party's political initiatives but as a way of doing what George Lakoff has called Moral Politics. The use of press releases is then discussed in relation to the distinction presented by Lees-Marshement between product oriented, sales oriented and market oriented parties. The conclusion is that Dansk Folkeparti use the press releases as a part of their political marketing, but that the party due to its moral politics has to be classified as a sales oriented party. 

 4. Dansk medieforskning igennem de seneste 30 år. En kommentar til SHF’s fagseminar om dansk film- og medievidenskab

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frands Mortensen

  2000-09-01

  Full Text Available Dansk medieforsknings mest originale indsats ligger ikke på det teore- tiske plan, men i det empiriske og analytiske arbejde. Medieforskningen har defineret sig ved sin genstand snarere end ved sine teorier og meto- der. Det er synspunktet i denne kritiske kommentar til SHF's fagseminar og oplæggene fra Ib Bondebjerg og Peter Schepelern. Frands Mortensen leverer hermed skitsen til en alternativ historie, der samtidig tilbyder en status over forskningen inden for de enkelte medier.

 5. Den danske FN-aktivismes storhed og fald 1945-2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo; Kjærsgaard, Kristine

  2017-01-01

  Traktat Organisation (NATO) og amerikansk-ledede koalitioner. De store skift i den danske FN aktivisme i perioden 1945-2016 analyseres i tre domæner: diplomati, økonomi og militær ved hjælp af fire indikatorer: frivillighed, initiativrigdom, risikovillighed og ressourceforbrug. FN’s aktivismens storhed og...

 6. At du gider - om hyperparadigmatiske strukturer i danske sætningstyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tanya Karoli

  2009-01-01

  Artiklen gengiver i kortere form hovedpointerne fra min ph.d.-afhandling om Hyperparadigmer, med særligt fokus på hyperparadigmet mellem de to danske ledstillingsmønstre (Fvsa og sav) og de to hierarkiske niveauer de kan befinde sig på (hovedsætning og bisætning). Det vises bl.a. at leksemet at...

 7. Dansk franske militære relationer gennem 1.000 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danmark og Frankrig indgik i sommeren 2014 en forsvarsaftale, der varsler endnu tættere samarbejde landene imellem på forsvarsområdet. Danske og franske enheder har siden afslutningen på Den kolde Krig arbejdet tæt sammen. Til søs i antipiratoperationerne ud for Afrikas Horn, i luften over Libyen...

 8. KU & Dansk Erhverv: Humanister og erhvervsliv i fælles front

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommerlund, Julie; Riisgaard, Louise

  2015-01-01

  Humanister besidder relevant viden, som ofte først bliver anvendt i slutningen af virksomhedernes udviklingsproces, men den tilbøjelighed skal et nyt samarbejde gøre op med, skriver Julie Sommerlund, prodekan på Københavns Universitet, og Louise Riisgaard, chefkonsulent i Dansk Erhverv....

 9. Dansk biomedicin under mikroskopet: Positive og negative feedback mekanismer i forskningens belønningssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kladakis, Alexander; Aagaard, Kaare

  2017-01-01

  Et nyt dansk studie zoomer ind på de lokale konsekvenser af et ekstremt kompetitivt biomedicinsk forskningsklima, hvor adgang til eksterne midler efterhånden er et uomgængeligt overlevelseskrav. Studiet illustrerer, hvordan store bevillinger ikke blot starter en opadgående spiral for bevillingsmo...

 10. Danske 4. klasseelever er bedre end gennemsnittet til matematik og natur/teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Middelboe, Vibe Abildtrup

  2016-01-01

  En ny undersøgelse af 4. klasseelevers præstationer i fagene matematik og natur/teknologi viser, at danske elever klarer sig godt internationalt set, og at vi i Danmark har mange elever, der er meget dygtige til matematik. Men den negative sociale arv er fortsat stærk, og lærerne oplever mere stø...

 11. Tradition og håb for dansk animationsfilm med brod

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kasper Østerholdt

  2008-01-01

  FEATURE. Fra Bennys satirisk samfundskritiske badekar til Morgenthalers konfronterende Princess. Dansk animationsfilm har siden 1960’erne, hvor ikoner som Jannik Hastrup og Flemming Quist Møller satte kursen med de første små kortfilm, markeret sig ved at ville mere end blot være kulørt og blød u...

 12. Nye aktører på det danske bogmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worsøe-Schmidt, Lisbeth

  2017-01-01

  to nye fænomener, NewPub og Mofibo, der er opstået som følge af digitalisering og liberalisering af det danske bogmarked. De væsentligste konklusioner er at kredsløbsmodellen reproducerer den dominerende kultur og dennes udeladelser, især af foreninger og netværk, mens funktionsanalyse kombineret med...

 13. Hviler Dansk Økonomi på en Cobb-Douglas teknologi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harck, Søren H.

  Prisdannelsen og faktorefterspørgslen i Det økonomiske Råds sekretariats SMEC-model af dansk økonomi har siden 1998 været teoretisk begrundet i en underliggende Cobb-Douglas teknologi (i kombination med en antagelse om omkostningsminimering). I SMEC-forgængeren SMEC 94 var det derimod markup...

 14. Den danske Rødliste opdateret med 1.256 arter af planter og dyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian; Wind, Peter

  2009-01-01

  I dag offentliggør Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet rødlistestatus for i alt 1.256 arteraf danske insekter, svampe og karplanter. Status viser at hver tredje af de arter hvor der findes tilstrækkelige data er kategoriseret som truet i mindre eller større grad eller som for...

 15. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Pihl Bjerre

  2014-05-01

  Full Text Available Formålet med nærværende oversigtsartikel er at undersøge den stigende digitalisering og deling af personlige informationer i sundhedsvæsenet, samt hvilke etiske udfordringer denne udvikling har for den enkelte borger. Mere præcis vil vi rammesætte denne diskussion i en dansk kontekst eksemplificeret ved Det Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort er en obligatorisk database for danske borgere indeholdende informationer om patienters medicinske historie to år tilbage. Denne database kan tilgås af en bred vifte af sundhedsprofessionelle i Danmark (Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger 2011.På trods af lovede sundhedsmæssige fordele, såsom en højere grad af sikkerhed i forbindelse med medicinering, en øget effektivisering af sundhedsvæsenet og dermed besparelser på de offentlige budgetter, plæderer vi i artiklen for, at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt på en tilfredsstillende måde.Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre konkrete problemstillinger blive diskuteret i relation til Det Fælles Medicinkort: (1 Deler vi relevante og passende data? (2 Er distributionen af disse data til en så bred vifte af sundhedsprofessionelle på sin plads? Og slutteligt: (3 Er den enkelte borgers beslutningsdygtighed, og dermed mulighed for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig.Nøgleord: digitalisering, privathed, Danmark, sundhedsv

 16. Danske og finske PISA-resultater i et komparativt, kvalitativt perspektiv - men en spcialpædagogisk vinkel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  2009-01-01

  Artiklen baserer sig på sammenlignende studier af hverdagen i almindelige danske og finske folkeskoler. Fokus er bredt på klasserumsledelse og undervisningsdifferentiering - men også detaljer som skolemadsordninger, undervisningsmaterialer og frikvartersordninger behandles. Desuden omtales finsk ...

 17. Danske forbrugeres holdninger til fødevareemballagens funktion og miljøkonsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino

  1995-01-01

  I denne artikel præsenteres de vigtigste resultater af fire undersøgelser af de danske forbrugeres holdning til fødevaremballagens funktions- og miljøkonsekvenser samt de psykologiske barrierer, der kan forhindre, at forbrugernes eventuelle miljøb holdninger påvirker deres købsadfærd. Indlednings......I denne artikel præsenteres de vigtigste resultater af fire undersøgelser af de danske forbrugeres holdning til fødevaremballagens funktions- og miljøkonsekvenser samt de psykologiske barrierer, der kan forhindre, at forbrugernes eventuelle miljøb holdninger påvirker deres købsadfærd...

 18. Udbredelse og anvendelse af markedsanalyser i større danske virksomheder 2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Carsten Stig

  2008-01-01

   For femte gang offentliggøres undersøgelsen af, hvor udbredt og anvendt markedsanalyse er blandt 'større' danske virksomheder, afgrænset ved omsætning og antal ansatte. Som ved de foregående undersøgelser er der en betydelig stabilitet over tid i udbredelsen af brugen af de undersøgte analysetyp...

 19. Idrætstalenters læringsaftale med den danske folkeskole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Skrubbeltrang, Lotte Stausgaard; Stilling Olesen, Jesper

  2015-01-01

  De sidste ti år har der været et stigende fokus på at udvælge og udvikle talenter i det danske uddannelsessystem, hvor talentudvikling i stigende grad anses som en forudsætning for at kunne konkurrere internationalt. Det har bl.a. givet sig udslag i, at folkeskolen har fået mulighed for at udbyde...

 20. Danmark efter Brexit: Business as usual eller en ny begyndelse for dansk europapolitik?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catharina Sørensen

  2017-11-01

  Full Text Available Den britiske beslutning om udmeldelse af EU har potentielt alvorlige konsekvenser for Danmark. Danmark og Storbritannien har historisk en nær samarbejdsrelation, og begge lande har haft en tilgang til den europæiske integrationsproces, hvor de har håndteret deres position i udkanten af Europa - geografisk og politisk - ved at fremhæve karakteristika ved deres samfund, som de anså for både anderledes og bedre end resten af Europa. Brexit forstærker marginaliseringen af Danmark i EU, og samtidig er de danske politiske partier i dag mere EU-skeptiske end tidligere. Danske politiske beslutningstagere er bevidste om risikoen for marginalisering af et lille land ude af takt med de toneangivende aktører i EU, men samtidig bundet af det paradoks, at den danske befolkning både er begejstret for EU-medlemskab og skeptiske overfor en tættere tilknytning til kernen. For at imødegå de negative konsekvenser af Brexit søger Danmark at skabe nye alliancer med andre små intergovernmentalistiske og atlantisk orienterede EU-medlemslande og at tiltrække arbejdspladser og kapital, der forlader Storbritannien på grund af udmeldelsen.

 1. Moralpolitik og marketing – Dansk Folkepartis brug af pressemeddelelser [Moral politics and marketing – The use of press releases by Dansk Folkeparti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orla Vigsø

  2011-12-01

  Full Text Available Dansk Folkeparti har i større udstrækning end andre partier anvendt pressemeddelelser som led i deres kommunikation. Samtidig har deres pressemeddelelser været af en anden karakter end de øvrige partiers. Med udgangspunkt i George Lakoffs teori om moralpolitik og med anvendelse af en Toulmin-inspireret argumentationsanalyse analyseres partiets pressemeddelelser fra en tilfældigt valgt måned i 2010. Analysen viser, at pressemeddelelserne udtrykker meget tydelige positioner med baggrund i moralske standpunkter. Politiske modsætninger behandles som moralske, men der er ikke tale om, at man på populistisk vis vender kappen efter vinden. Tværtimod er der tale om et særdeles homogent syn på politik som moral. På den baggrund diskuteres Lees-Marshments skelnen mellem markeds-, salgs- og produktorienterede partier, og konklusionen er, at man kan se Dansk Folkeparti som et salgsorienteret parti, som anvender pressemeddelelserne som et (billigt middel for at nå ud til vælgerne.

 2. Danske børns sprogmangler med specielt henblik på dysfonologiske processer: Et forsøg på en status

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kihl, Preben

  2003-01-01

  Før 1990 fandtes der næppe systematiske beskrivelser af danske børns sprogmangler, endsige fortolkninger af sådanne beskrivelser. Når den danske litteratur overhovedet indeholdt eksempler på børns sprogfejl, var disse usystematiske, anekdotiske og ofte simpelthen forkerte. Bøger og artikler om em...

 3. 00. Bevidsthed og retorik i dansk årtusindeskiftelyrik, belyst ved Pia Juul, Mette Moestrup og Ursula Andkjær Olsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kemp, Susanne

  Afhandlingen har to formål. Dels at beskrive et udsnit af dansk samtidspoesi gennem to former for litterær analyse og dels at argumentere for, at de valgte digtere tilsammen repræsenterer en afgrænset tendens. Kapitel 1, redegør først for det i dansk kontekst forholdsvist marginaliserede felt bev...

 4. Ny dansk ordbog i seks bind for sekretærer og forskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Vrang, Vibeke

  2004-01-01

  A new Scandinavian dictionary is in course of publication. The first volume of Den Danske Ordbog has been issued, and the sixth and last volume will be published in 2005. According to the publicity the dictionary will be very useful to an extensive user group consisting of pupils, students......, teachers, researchers, journalists, secretaries, translators, writers, librarians, and - as it is put - people who are generally interested in keeping up with the development of the Danish language concurrently with the social and cultural changes. This contribution demonstrates that the dictionary partly...

 5. Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.; Brandt, Henrik

  Bogen sætter fokus på idræt og sport som vækstgenerator i den nye oplevelsesøkonomi. Særligt inden for fodbold og håndbold har væksten været stor, men også det frivillige foreningsliv, eventområdet og fitnesssektoren m.fl. er centrale aktører. Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi...

 6. Et casestudium af økonomifunktionen i fire danske produktive virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Henrik; Bonnevie Sørensen, Jens

  2015-01-01

  Denne artikel præsenterer resultaterne af en case undersøgelse, der har til hensigt at afdække, hvad der karakteriserer produktive virksomheders økonomifunktion. I undersøgelsen indgår fire større danske virksomheder, som er anerkendte for deres produktivitet. Case undersøgelsen konkluderer...... restriktiv – styring. Den interne regnskabspraksis, der anvendes i de fire virksomheder, har derimod ikke nævneværdige fælles karakteristika....

 7. To-års hjælpepakke til en dansk banksektor med stor risikoappetit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2008-01-01

  til danske banker i de næste to år. Det overordnede mål med aftalen er at få likviditeten tilbage til pengemarkedet. Der er grund til at tro, at hjælpepakken til den danske banksektor kortsigtet vil have den tilsigtede positive effekt på pengemarkedet. Men hjælpepakken har også en række afledte......mtrent på årsdagen for finans- og bankkrisens start indgik Finansrådet en aftale med staten om en to-års ubetinget garanti for alle indskud og andre simple kreditorer gældende for alle banker i kongeriget Danmark. Aftalen og udmøntningen af aftalen i Lov om finansiel stabilitet skal sikre tilliden...... bivirkninger, som der er fokus på i det følgende. Konklusionen er, at bivirkningerne vil vokse med hjælpepakkens løbetid. Det er derfor vigtigt, at staten og bankerne selv straks går i gang med at sikre, at bankerne om to år kan stå på egne ben uden statsstøtte....

 8. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 9. Modtagerforskning og kulturstudier. Om kvantitativ og kvalitative tilgange i dansk medieforskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  1988-01-01

  Full Text Available Dansk medieforskning går i mange henseender sine egne veje. Det gør sig også gældende i receptionsforskningen. Hvor forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder står på dagsordenen i den internationale debat om modtager forskningen, fokuseres der i den danske diskussion på forholdet mellem den æstetiske analyse af teksten og empiriske studier af modtager- nes forståelser og oplevelser. Gennem personsammenfald glider de to diskussioner imidlertid ind i hinanden. I denne artikel forsøger Jørgen Bang at rede trådene ud fra hinanden for derefter at vurdere, hvilke muligheder der ligger for en dialog mellem de forskellige forskningstraditioner. På den ene side argumenterer han for nødvendigheden i at forlade den traditionelle humanistiske kulturopfattelse, hvor der opereres med et ab- solut skel mellem kunst og kulturindustri, til fordel for en antropologiske kulturopfattelse, der fokuserer på mediernes funktion i forskellige befolkningsgruppers livssammenhæng. På den anden side ønsker han at fastholde den humanistiskeforståelse af, at medieteksten iscenesætter intersubjektive forestillinger blandt de seere/lyttere/læsere, som lader sig "fange ind" af den. På hvilke sociale, psykologiske og tekstuelle betingelser selve tilegnelser sker, mener han imidlertidig fortsat er et uafklaret spørgs- mål, som kun en empirisk orienteret modtagerforskning kan finde svar på.

 10. Modtagerforskning og kulturstudier. Om kvantitativ og kvalitative tilgange i dansk medieforskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  1988-08-01

  Full Text Available Dansk medieforskning går i mange henseender sine egne veje. Det gør sig også gældende i receptionsforskningen. Hvor forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder står på dagsordenen i den internationale debat om modtager forskningen, fokuseres der i den danske diskussion på forholdet mellem den æstetiske analyse af teksten og empiriske studier af modtager- nes forståelser og oplevelser. Gennem personsammenfald glider de to diskussioner imidlertid ind i hinanden. I denne artikel forsøger Jørgen Bang at rede trådene ud fra hinanden for derefter at vurdere, hvilke muligheder der ligger for en dialog mellem de forskellige forskningstraditioner. På den ene side argumenterer han for nødvendigheden i at forlade den traditionelle humanistiske kulturopfattelse, hvor der opereres med et ab- solut skel mellem kunst og kulturindustri, til fordel for en antropologiske kulturopfattelse, der fokuserer på mediernes funktion i forskellige befolkningsgruppers livssammenhæng. På den anden side ønsker han at fastholde den humanistiskeforståelse af, at medieteksten iscenesætter intersubjektive forestillinger blandt de seere/lyttere/læsere, som lader sig "fange ind" af den. På hvilke sociale, psykologiske og tekstuelle betingelser selve tilegnelser sker, mener han imidlertidig fortsat er et uafklaret spørgs- mål, som kun en empirisk orienteret modtagerforskning kan finde svar på.

 11. Undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Jens; Rasch-Christensen, Andreas; Molbæk, Mette

  DPU og VIA UC har som led i evaluerings- og følgeforskningen i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen gennemført en undersøgelse af læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik baseret på et overvejende kvalitativt mixed methods-design. Undersøgelsen har fokus på 1) om og i......, gennemførelse og evaluering af undervisning. I denne undersøgelse anvendes benævnelsen undervisning med Fælles Mål og læringsmål i dansk og matematik og benævnelsen læringsmålstyret undervisning synonymt, da Fælles Mål efter 2014 er formuleret som læringsmål. Undersøgelsen er den første af to. Denne første...... runde er gennemført i skoleåret 2015/16 cirka et halvt år efter, at forenklede Fælles Mål i august 2015 blev gjort gældende for folkeskolen. Anden runde gennemføres i skoleåret 2017/18. Den kvalitative del af undersøgelsen består af klasserumsobservationer med efterfølgende interviews af lærere og...

 12. Den danske velfædsstat er bygget på livstidsdomme til embedsmænd med lange finger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Frisk

  2013-01-01

  Danmark er i dag et af verdens absolut mindst korrupte lande. Et forhold, som de fleste danskere nok ikke er bevidste om. Netop korruptionshistorien har dog formentligt har haft afgørende betydning for udviklingen af den danske samfundsmodel og etableringen af grundlaget for velfærdsstaten gennem...

 13. En analyse af de danske familiers gældsætning og finansielle sårbarhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Jens

  2012-01-01

  . De egentlige risici ved den høje gæld blandet danske boligejere opsummeres afslutningsvis. Det drejer sig om risiko for 1) yderligere boligprisfald, 2) yderligere tilbageslag i økonomien, 3) rentestigninger. Hertil kommer, at mange låntagere med afdragsfrie realkreditlån får mindst en fordobling af...

 14. Hvordan får man succes med Business Intelligence anvendt til data på danske universiteter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaardboe, Rikke; Nyvang, Tom; Jensen, Erling

  Dansk universiteter anvender Business Intelligence (BI) til at indfange, gemme, tilgå og analysere data, der hjælper brugerne til at træffe bedre beslutninger. I henhold til Hartley and Seymour (2011), spiller BI en vigtig rolle til at forbedre servicen i den offentlige sektor. Selvom teknologien...

 15. Morgenmadsvaner og overvægt blandt danske skolebørn: hvilken rolle spiller socialgruppe?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fossar Fabritius, Kirstine; Rasmussen, Mette

  2008-01-01

  Introduktion: Forekomsten af overvægt blandt børn og unge er stigende, og i mange industrialiserede lande er overvægt mest udbredt i lave socioøkonomiske grupper. Man har i flere studier påvist, at lav morgenmadsfrekvens øger risikoen for overvægt. Det er dog ukendt, om sammenhængen er ens i alle...... skoleelever i et tilfældigt udsnit af landets skoler i 2002. Deltagerprocenten var 89,3, n = 4.824. Undersøgelsen er det sjette danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged Children. Socioøkonomisk position blev bestemt ved familiesocialgruppe og morgenmadsfrekvens...

 16. Kvinden, diakonissen og sygeplejersken i Den danske Diakonissestiftelses etableringsfase 1863-1873

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Jette

  to 1873. Inspired by historian Knut Kjeldstadlis’ historical approach, scrutiny and criticism of original sources as well as textual interpretation are used to achieve an understanding of the outer cultural, social, and religious factors, and the inner factors, that influenced the deaconess and ‘Den....... Starting from these themes, the thesis is divided into chapters that deal with the woman, the deaconess, and the nurse, where the factors that influence those roles are analysed and discussed. It is concluded that the historical methodology has helped to render visible how the female role as deaconess......, which did not happen until after 1873. It is recommended to shed light on the case using other perspectives by looking in the archives of ‘Den danske Diakonissestiftelse’. The historical struggle about the right to define nursing in a period where medical science was going through a massive development...

 17. Kvinden, diakonissen og sygeplejersken i Den danske Diakonissestiftelses etableringsfase 1863-1873

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Jette

  2005-01-01

  to 1873. Inspired by historian Knut Kjeldstadlis’ historical approach, scrutiny and criticism of original sources as well as textual interpretation are used to achieve an understanding of the outer cultural, social, and religious factors, and the inner factors, that influenced the deaconess and ‘Den....... Starting from these themes, the thesis is divided into chapters that deal with the woman, the deaconess, and the nurse, where the factors that influence those roles are analysed and discussed. It is concluded that the historical methodology has helped to render visible how the female role as deaconess......, which did not happen until after 1873. It is recommended to shed light on the case using other perspectives by looking in the archives of ‘Den danske Diakonissestiftelse’. The historical struggle about the right to define nursing in a period where medical science was going through a massive development...

 18. Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver

  2014-01-01

  I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt de forskellige værnsregler i dansk skattelovgivning også skal finde anvendelse ved udarbejdelsen af de opgørelser, som skal foretages i henhold til reglerne om CFC-beskatning. Spørgsmålet har givet anledning til overvejelser i såvel litteraturen som i...... anvendelse ved opgørelsen af et CFC-selskabs indkomst, medmindre det specifikt fremgår af den pågældende regel, dens lovforarbejder eller lignende, at reglen ikke er tiltænkt at skulle finde anvendelse i relation til CFC-selskaber....

 19. Svingdøre og blindgyder på det danske arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Flemming; Bredgaard, Thomas

  Det er et grundliggende paradoks på det danske arbejdsmarked, at dem på arbejdsmarkedet løber stærkere og stærkere med stress-relaterede sygdomsproblemer, forringet livskvalitet og eksklusion til følge, mens en tilsyneladende næsten uforandret gruppe af mennesker står mere eller mindre permanent......, hvordan disse paradoksproblemer på nutidens arbejdsmarked kan forstås, samtidig med at der gives et muligt bud på løsningsforslag. Det gøres ud fra begrebet om transitionelle arbejdsmarkeder (Transitional Labour Market - TLM), som er lanceret af den tyske professor i økonomisk politik Günther Schmid...

 20. Dansk malariaforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Micha Phill Grønholm; Jepsen, Søren; Kurtzhals, Jørgen

  2017-01-01

  Malaria - and particularly the disease caused by Plasmodium falciparum - remains a direct as well as indirect cause of poverty and immense human suffering. Research is imperative to alleviate this situation and to control and eventually eradicate the disease. Since the mid-1970s, Danish scientists...... have contributed increasingly to this effort by publishing more than 700 scientific papers and by training about 60 highly skilled malaria researchers. The efforts which continue to be thoroughly dependent on extensive external funding and public goodwill are briefly reviewed in this article....

 1. En nedtur for økologisk modernisering - dansk fjernsynsdækning af det globale miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Kjerulf

  2007-01-01

  Denne artikel spørger hvordan miljødiskursen har ændret sig i danske medier fra be­gyndelsen af 1990'erne til begyndelsen af 2000'erne. En analyse af tv-dækningen af FN-topmøderne i Rio og Johannesburg i 1992 og 2002 tjener som eksemplarisk case for en undersøgelse af dette spørgsmål. I løbet af ...

 2. Dørmænd: Kontrol og voldshåndtering i den danske nattelivsøkonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Thomas Friis

  2014-01-01

  I denne artikel beskriver jeg, hvordan dørmænd udvikler uformelle strategier og metoder til at kunne håndtere problematiske, påvirkede og aggressive unge i det danske natteliv. Artiklen bygger på ét års natlige feltobservationer blandt dørmænd i Aarhus, samt på interviews og uformelle samtaler med...

 3. Humor i dansk TV-reklame. Et middel på tværs af livsstil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigel, Jørgen

  2008-01-01

  Udgangspunktet for denne artikel er, at humor spiller en relativt dominerende  rolle i dansk tv-reklame, og at der dermed er tale om en stilart, som i høj grad søger at vinde tilslutning og sympati igennem en inkluderende henvendelsesmodus. Man kunne fristes til at antage, at dette skulle hænge...... sammen med en særlig dansk mentalitet, og at humor er mere eller mindre uomgængelig, hvis man vil have danske forbrugere i tale. Dette forhold kontrasteres med den tænkning i livsstile, som er blevet dominerende, dvs. en tænkning, der grundlæggende søger at udskille bestemte forbrugertyper eller -grupper...... og altså grundlæggende skiller eller ekskluderer i segmenter, målgrupper og værdifællesskaber og dermed i princippet også dikterer en udformning af kommunikationen, der sætter skel. Artiklens pointe er, at humor i flere henseender kan være en pragmatisk måde at omgå en række af de problemer, som...

 4. Danske duehøges populationsøkologi og forvaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drachmann, J.; Nielsen, J. T.

  , hvorefter den gik tilbage i slutningen af 1990erne. På baggrund af 24 års data om due-hø-gens ynglebiologi i Vendsyssel præsenterer denne rapport en detaljeret analyse af de danske duehøges populationsøkologi. Analysen afdækker de vigtigste populationsbegrænsende faktorer, og identificerer årsager til de...... varierede fra 24. marts til 2. maj, og gennemsnitsdatoen for førstlagte æg var 8. april. Tidspunktet for førstlagte æg afhang af hunduehøgens alder og af temperaturen i februar/marts. Hunner der ynglede allerede i deres første leveår, lagde i gennemsnit deres første æg seks og syv dage senere end...... henholdsvis immature og adulte hunner. Blandt adulte hunner tenderede hunner der var ældre end ni år, mod at udskyde æg-lægningstidspunktet for første æg. I år med høj gennemsnitstemperatur i perioden op til æglægningen (februar/marts) blev det første æg lagt signifikant tidligere end i år med lav gen...

 5. Om registerværket til Hermes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pálfi, Loránd-Levente

  2007-01-01

  I september i år udkommer Hermes nr. 39. Dette nummer vil ikke som de tidligere (og fremtidige) numre indeholde artikler, anmeldelser osv., men et registerværk med registre til samtlige danske, norske, svenske, engelske, tyske, franske og spanske tekster i Hermes nr. 1-38, som er udkommet i...

 6. Kan dansk selskabsret forlange, at en filial af et udenlandsk selskab har et selvstændigt navn?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2013-01-01

  . Konklusionerne er følgende: (1) Der er ikke et tilstrækkeligt retligt grundlag for Erhvervsstyrelsens krav om, at registrering af en dansk filial af et udenlandsk selskab kun kan finde sted, hvis filialen har et selvstændigt navn, der gengives i filialnavnet ud over opfyldelsen af de krav, der følger af...... denne årsag. En argumentation på grundlag af EU-retten er derfor relevant også for et selskab fra et andet OECD-land, der vil etablere filial i Danmark, jf. OECD's 3. beslutning om indlændingebehandling af udenlandske virksomheder....

 7. Musik og følelser i danske tv-dokumentarer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iben Have

  2006-06-01

  Full Text Available En stor del af tv’s sendeflade er ledsaget af underlægningsmusik, men den får kun ringe opmærksomhed fra både tv-seeren og medieforskningen. Den mest udbredte opfattelse begge steder er, at underlægningsmusikkens funktion er at skabe eller understøtte følelser og stemninger i den audiovisuelle kontekst. Men hvordan og hvorfor gør den det, og hører den hjemme i fakta-fremstillinger? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive belyst i denne artikel, der vil argumentere for, at musikken har en vigtig rolle at spille i dokumentarudsendelser både via dens evne til at kommunikere følelsesmæssige nuancer og som mulig katalysator for kritisk refleksion. Artiklen falder i tre dele: Først foretages nogle analytiske nedslag i dokumentarudsendelsen Næsten en dødsdom – en udsendelse, der i vid udstrækning tematiserer følelser. På baggrund heraf følger et afsnit, der præsenterer forskellige teoretiske problemstillinger i forbindelse med relationen mellem musik og følelser. I sidste afsnit fremføres nogle mere generelle overvejelser omkring musikkens rolle og funktion i tv-dokumentarens virkelighedsfremstillinger med inddragelse af eksempler fra udsendelserne Drengene fra Vollsmose og De pædofile danskere. Genstandsområdet for analyserne er således den seriøse danske tv-dokumentar, men mange af de teoretiske overvejelser vil gælde oplevelsen af underlægningsmusik i audiovisuelle medier generelt.

 8. Musik og følelser i danske tv-dokumentarer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iben Have

  2008-06-01

  Full Text Available En stor del af tv’s sendeflade er ledsaget af underlægningsmusik, men den får kun ringe opmærksomhed fra både tv-seeren og medieforskningen. Den mest udbredte opfattelse begge steder er, at underlægningsmusikkens funktion er at skabe eller understøtte følelser og stemninger i den audiovisuelle kontekst. Men hvordan og hvorfor gør den det, og hører den hjemme i fakta-fremstillinger? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive belyst i denne artikel, der vil argumentere for, at musikken har en vigtig rolle at spille i dokumentarudsendelser både via dens evne til at kommunikere følelsesmæssige nuancer og som mulig katalysator for kritisk refleksion. Artiklen falder i tre dele: Først foretages nogle analytiske nedslag i dokumentarudsendelsen Næsten en dødsdom – en udsendelse, der i vid udstrækning tematiserer følelser. På baggrund heraf følger et afsnit, der præsenterer forskellige teoretiske problemstillinger i forbindelse med relationen mellem musik og følelser. I sidste afsnit fremføres nogle mere generelle overvejelser omkring musikkens rolle og funktion i tv-dokumentarens virkelighedsfremstillinger med inddragelse af eksempler fra udsendelserne Drengene fra Vollsmose og De pædofile danskere. Genstandsområdet for analyserne er således den seriøse danske tv-dokumentar, men mange af de teoretiske overvejelser vil gælde oplevelsen af underlægningsmusik i audiovisuelle medier generelt.

 9. Udbredelsen af den invasive børsteorm, Marenzelleria viridis, langs danske kyster – tegn på økologiske konsekvenser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Banta, Gary Thomas; Christoffersen, Kenn

  andre søskendearter, da sidstnævnte fortrækker enten lavere salinitet eller lavere temperatur end typisk for de danske kyster. Der blev observerede nogle svage negative sammenhæng mellem Marenzelleria viridis og de naturligt forekommende arter, såsom Hediste (Nereis) diversicolor, Corophium spp. og...

 10. Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Lars Bo; Jensen, Jørgen Dejgård

  konsekvenser: Afledte effekter af de tre biomassescenarier på den øvrige økonomi er analyseret ved hjælp af en såkaldt input-output model for dansk økonomi. Udover omkostninger til selve biomassen forbruger bioraffineringssektoren også en række andre råvarer og halvfabrikata og tjenesteydelser, herunder...... bioraffinaderier, men der kan også være tale om afledte effekter gennem disse sektorers efterspørgsel efter råvarer og andre inputs fra andre industrier. Der er gennemført økonomiske vurderinger for tre alternative scenarier for udviklingen af en biomassesektor i Danmark: et business-as-usual (BAU) scenario, et...

 11. De største danske virksomheder er meget informative i rapporteringen til offentligheden om deres procedure til bekæmpelse af korruption

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartmann, Stig

  2017-01-01

  I undersøgelser gennemført af Transparency International Danmark i 2014 og 2016 af de største danske børsnoterede og ikke børsnoterede virksomheder viser det sig, at disse virksomheder er meget informative omkring deres procedure for at undgå korruption og bestikkelse samt i deres information om...... ejerforhold. Til gengæld er de store virksomhederne ikke særligt informative om deres omsætning og skattebetaling mv. fordelt på lande. Over tid viser de to undersøgelser, at de største danske virksomheder er blevet mere informative og sammenlignet med tilsvarende undersøgelser udført af Transparency...

 12. Økologiske metoder viser vejen frem i u-landene - bør påvirke dansk bistand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaarst, Mette; Larsen, Bjarne

  2010-01-01

  Veldokumenteret er det, at agro-økologiske landbrugsmetoder kan give et stærkt forøget udbytte, øge folks indkomst og hjælpe til at brødføde småbønder og deres lokalsamfund i mange tropiske lande. Det bør være retningsgivende for den danske u-landsbistand. Sidst i juni blev vi provokeret af en ar...

 13. Humor i dansk tv-reklame. Et middel på tværs af livsstil?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Stigel

  2008-09-01

  Full Text Available Udgangspunktet for denne artikel er, at humor spiller en relativt dominerende rolle i dansk tv-reklame, og at der dermed er tale om en stilart, som i høj grad søger at vinde tilslutning og sympati igennem en inkluderende henvendelsesmodus. Man kunne fristes til at antage, at dette skulle hænge sammen med en særlig dansk mentalitet, og at humor er mere eller mindre uomgængelig, hvis man vil have danske forbrugere i tale. Dette forhold kontrasteres med den tænkning i livsstile, som er blevet dominerende, dvs. en tænkning, der grundlæggende søger at udskille bestemte forbrugertyper eller -grupper og altså grundlæggende skiller eller ekskluderer i segmenter, målgrupper og værdifællesskaber og dermed i princippet også dikterer en udformning af kommunikationen, der sætter skel. Artiklens pointe er, at humor i flere henseender kan være en pragmatisk måde at omgå en række af de problemer, som såvel tænkning i livsstilssegmenter som i unikke mærkevarer sætter vis-a-vis et forholdsvist lille markedsområde, hvor kontakt via tv-reklame kan være relativt dyr. Og at humor bl.a. kan gøre det i kraft af, at dens særlige tvetydige modus forrykker kommunikationens realitetsreference til et andet plan og/eller til andre mere eller mindre groteske og derealiserede universer og figurer/figurkonstellationer. Det markeret forrykte kan dermed udgøre et fælles ’neutralt’ felt, som uanset skillelinjer i livsstile mv. kan appellere bredt og fungere inkluderende. Humour in Danish TV advertising. A means of transcending lifestyle barriers? The point of departure for the article is the fact that approximately 40% of Danish TV advertising in the 1990s had some humorous content and that fictional formats such as drama (and comedy play an increasing role (cf. Stigel 2006 and 2001. Both small scale and large scale humour play a great role in Danish TV-ads and you might presume that this is due to some kind of special Danish mentality that one

 14. Humor i dansk tv-reklame. Et middel på tværs af livsstil?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Stigel

  2008-12-01

  Full Text Available Udgangspunktet for denne artikel er, at humor spiller en relativt dominerende rolle i dansk tv-reklame, og at der dermed er tale om en stilart, som i høj grad søger at vinde tilslutning og sympati igennem en inkluderende henvendelsesmodus. Man kunne fristes til at antage, at dette skulle hænge sammen med en særlig dansk mentalitet, og at humor er mere eller mindre uomgængelig, hvis man vil have danske forbrugere i tale. Dette forhold kontrasteres med den tænkning i livsstile, som er blevet dominerende, dvs. en tænkning, der grundlæggende søger at udskille bestemte forbrugertyper eller -grupper og altså grundlæggende skiller eller ekskluderer i segmenter, målgrupper og værdifællesskaber og dermed i princippet også dikterer en udformning af kommunikationen, der sætter skel. Artiklens pointe er, at humor i flere henseender kan være en pragmatisk måde at omgå en række af de problemer, som såvel tænkning i livsstilssegmenter som i unikke mærkevarer sætter vis-a-vis et forholdsvist lille markedsområde, hvor kontakt via tv-reklame kan være relativt dyr. Og at humor bl.a. kan gøre det i kraft af, at dens særlige tvetydige modus forrykker kommunikationens realitetsreference til et andet plan og/eller til andre mere eller mindre groteske og derealiserede universer og figurer/figurkonstellationer. Det markeret forrykte kan dermed udgøre et fælles ’neutralt’ felt, som uanset skillelinjer i livsstile mv. kan appellere bredt og fungere inkluderende. Humour in Danish TV advertising. A means of transcending lifestyle barriers? The point of departure for the article is the fact that approximately 40% of Danish TV advertising in the 1990s had some humorous content and that fictional formats such as drama (and comedy play an increasing role (cf. Stigel 2006 and 2001. Both small scale and large scale humour play a great role in Danish TV-ads and you might presume that this is due to some kind of special Danish mentality that one

 15. Læremiddeltjek af Fandange - dansk for 5. klasse af Trine May og Susanne Arne-Hansen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard

  2013-01-01

  Fandango 5 er skrevet af Trine May og Susanne Arne-Hansen og er første gang udgivet i 2009. Systemet er siden kommet i flere oplag. Fandango – dansk for 5. klasse består af en grundbog (264 sider) Arbejdsbog A (64 sider) Arbejdsbog B (64 sider), en lærervejledning (ca. 220 sider) og en hjemmeside......: fandan-go.gyldendal.dk, hvor der findes supplerende materiale som fx film, præsentationer til brug for forældremøder osv. Endvidere har forfatterne udgivet to sprogbøger ”Fandango sprog 1 og 2” (2011). Tjekket angår primært Grundbog, Arbejdsbøger og Lærervejledning. Sprogbøgerne fungerer uafhængigt af...... Fandango-systemet, er ikke nævnt i lærervejledningen, men også disse indgår i dette tjek, dog kun i begrænset omfang. Endvidere har forlaget udarbejdet en række plakater (9) som illustrerer litterære begreber som synsvinkel og fortæller mm. Grundbogen er bygget ens op til alle klassetrin, noget der øger...

 16. Hvor langt er PISA fra Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolin, Jens; Krogh, Lars Brian

  2008-01-01

  I Danmark, såvel som i andre lavtplacerede lande, har PISA haft omfattende mediedækning, og de politiske konsekvenser har været betydelige. Væsentligst i denne sammenhæng er formentlig indførelsen af nationale tests i dansk/læsning, matematik og samtlige naturfag – og med stort fokus på samme ald...

 17. Prostitution og dansk lovgivning

  OpenAIRE

  Lerche, Stinus Landt; Kofoed, Louise Emily; Rasmussen, Katrina Gillies; Mikkelsen, Caroline

  2011-01-01

  Prostitution and the Danish legislation The main purpose of our project, is to discuss prostitution and the Danish legislation on which this concerns. Is it fair and reasonable? And how does it affect the Danish prostitutes? The legislation affects the prostitutes and how they can live their lives. Therefore we have clarified whether or not the Danish prostitutes live under good or bad circumstances. With empirical data and through our own qualitative interviews, we have explai...

 18. Et dansk hotell

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baca, Susan; Busck, Ole Gunni

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af, hvorledes et hotel i Nordjylland fungerer som arbejdsplads for indvandrere af overvejende ikke-vestlig oprindelse. Der fokuseres på i hvilket omfang og gennem hvilke mekanismer arbejdsmiljjøet i bred forstand, herunder forhold i ledelsen...

 19. Realismen i dansk film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langkjær, Birger

  Realisme som begreb og filmpraksis (Hvad er realisme? Forestillinger om realisme og realismen i praksis; Realismens niveauer og elementer; Realismen som filmpraksis: mellem genrefilm og artfilm); Skæbne og tilfældighed...

 20. Det danske mediesystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsten, Mark; Willig, Ida

  2016-01-01

  . Teoriens styrke er således et institutionelt makroperspektiv, der egner sig til analyser af enkelte lande såvel som til komparative analyser. I Hallin og Mancinis (2004) bog munder systemperspektivet ud i en beskrivelse af tre forskellige mediesystemer, der kendetegner den vestlige verden. Her placeres...... Danmark, sammen med bl.a. de andre Skandinaviske lande, i det såkaldte demokratisk-korporative mediesystem. Kapilet vil indledningsvis give en grundlæggende præsentation af Hallin og Mancinis (2004) tre mediesystemer med særligt fokus på deres begreber og forståelse af det demokratisk......, herunder spørgsmål om medieudbud og medieefterspørgsel, (2) politisk parallelisme, der er graden af sammenhæng mellem det politiske system og mediesystemet, (3) professionalisering af journalistikken samt (4) statens rolle, eksempelvis graden af statslig støtte til medierne....

 1. HOLMES I DANSKE TEGNESERIER

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Palle Schantz

  2017-01-01

  En mediehistorisk og -analytisk undersøgelse af fremstillingen af Sherlock Holmes-karakteren og -universet i tegneserier udgivet i Danmark. Del 1 omhandler en upåagtet række søndagsstriber, Storm P. tegnede for Ekstrabladet i 1910-11. De hører til blandt Danmarks allerførste tegneserier......En mediehistorisk og -analytisk undersøgelse af fremstillingen af Sherlock Holmes-karakteren og -universet i tegneserier udgivet i Danmark. Del 1 omhandler en upåagtet række søndagsstriber, Storm P. tegnede for Ekstrabladet i 1910-11. De hører til blandt Danmarks allerførste tegneserier...

 2. Forestillinger om dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten

  The Students? reading development The major results of the investigations are: 1. that there are consequences for a student?s changing from a teacher with one definition of the subject of Danish and one teaching practice to a teacher with a different definition of the subject of Danish and a diff......The Students? reading development The major results of the investigations are: 1. that there are consequences for a student?s changing from a teacher with one definition of the subject of Danish and one teaching practice to a teacher with a different definition of the subject of Danish...... and a different teaching practice 2. that the teacher?s definition of the subject of Danish combined with his/her teaching practice is decisive for the student?s development in learning and reading 3. that a transmissive teacher seems to breed a reproductive, passive student behaviour (unless the students...... are advanced readers with an appreciation of the teacher?s presentation 4. that a dialogic, interpretive teacher who aims at enhancing the student?s metacognitive development and domain specific conceptualisation seems to produce active, probing student behaviour and the student attitude that reading for fun...

 3. Kompetencer i dansk erhvervsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harmsen, Hanne

  2003-01-01

  er bredt og i sine forskellige sammenhænge giver udtryk for den fokus, der i øjeblikket er på medarbejdernes ressourcer eller virksomhedens viden. Og så er det endnu et nyt begreb i en management-verden som med mindre og mindre mellemrum tager nye ledelsesbegreber til sig, som indimellem nærmest får...

 4. Kanon i dansk 8

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gyldendals læsebog i kanonlitteratur for 8. klasse. Med tekster af Homer, Thomas Kingo, Ambrosius Stub, E.T.A. Hoffmann, St.St. Blicher, N.F.S. Grundtvig, Christian Winther, H.C. Andersen, Emil Aarestrup, Henrik Ibsen, J.P. Jacobsen, Henrik Pontoppidan, Herman Bang, Jeppe Aakjær, Johannes V. Jens......, Tom Kristensen, Oskar Hansen, Knud Sønderby, Poul Henningsen, Gustaf Munch-Petersen, Karen Blixen, Robert Storm Petersen, Frank Jæger, J.R.R. Tolkien, Tage Skou-Hansen, Klaus Rifbjerg, Inger Christensen og Dan Turèll....

 5. Kanon i dansk 9

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gyldendals læsebog i kanonlitteratur for 9. klasse. Med sagaer, folkeviser, Højsangen samt tekster af Miguel de Cervantes, Leonora Christina, Thomas Kingo, Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, St.St. Blicher, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, J.P. Jacobsen...

 6. Ledelsesmodeller i danske virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kai; Eskildsen, Jacob Kjær; Juhl, Hans Jørn

  2007-01-01

  I de seneste årtier er der opstået flere og flere ledelsesmodeller (kvalitetsprismodeller, ISO 9000, Balanced Scorecard etc.) som virksomheder kan anvende til at opnå en konkurrencemæssig fordel gennem forbedring af forretningsgangene. Rationalet bag de fleste af modellerne er, at der er en...

 7. Radon i danske lejeboliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Torben Valdbjørn; Skytte Clausen, Louise

  I denne undersøgelse kortlægges radonindholdet i indeluften og det undersøges, hvordan indholdet af radon i indeluften er fordelt og spredes i en ejendom, og om det er muligt at pege på en bygningsdel eller en bygningskomponent som en spredningsvej for radon i boliger. Boligerne er lejeboliger og...... ligger i etageejendomme, kæde- og rækkehuse tilhørende bygningstyper opført fra 1850 og frem. De udvalgte ejendomme ligger i områder af landet, hvor der ved tidligere undersøgelser har vist sig at være en stor andel af huse med et højt indhold af radon i indeluften. Koncentrationen af radon er målt over...

 8. Dansk kolorektal Cancer Database

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harling, Henrik; Nickelsen, Thomas

  2005-01-01

  The Danish Colorectal Cancer Database was established in 1994 with the purpose of monitoring whether diagnostic and surgical principles specified in the evidence-based national guidelines of good clinical practice were followed. Twelve clinical indicators have been listed by the Danish Colorectal...

 9. Et dansk sykehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baca, Susan; Busck, Ole Gunni

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af, hvorledes et plejehjem i Aalborg kommune fungerer som arbejdsplads for indvandrere af overvejende ikke-vestlig oprindelse. Der fokuseres på i hvilket omfang og gennem hvilke mekanismer arbejdsmiløet i bred forstand, herunder forhold i ledels...

 10. En dansk fiskefabrikk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baca, Susan; Busck, Ole Gunni

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af, hvorledes en fødevareproducerende, procesindustriel virksomhed i Nordjylland fungerer som arbejdsplads for indvandrere af overvejende ikke-vestlig oprindelse. Der fokuseres på i hvilket omfang og gennem hvilke mekanismer arbejdsmiljøet i bre...

 11. Brudstrukturer i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thrane, Torben

  2001-01-01

  Investigation of a peripheral construction type in Danish (expressions introduced by 'sikke'), and a proposal for a uniform analysis.......Investigation of a peripheral construction type in Danish (expressions introduced by 'sikke'), and a proposal for a uniform analysis....

 12. Den danske konsumfiskebranche: Forskningsbehov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skouboe, Pernille; Rossen, Lone; Plichta, Kirsten

  Institut er ansvarlige for teknologibeskrivelsen og for idekataloget til nye forskningsopgaver. Definition og afgrænsning af konsumfiskebranchen Inden for elementær økonomisk teori antages det, at aktiviteter kan klassificeres ved at gruppere virksomheder, som producerer de samme produkter i en branche...

 13. Segregation i danske storbyer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Thor; Samson, Jesper

  2010-01-01

  Storbyernes socialgeografi er reelt set uændret trods den store debat om ghettoer og herskabeliggørelse af de centrale bydele.......Storbyernes socialgeografi er reelt set uændret trods den store debat om ghettoer og herskabeliggørelse af de centrale bydele....

 14. Når danske myndigheder taler forskelligt dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Bodil Nistrup; Erdman Thomsen, Hanne

  2016-01-01

  Terminological Ontology combines traditional terminology work with typed feature structures, thus providing a systematic and controlled method for concept clarification and definition writing. Terminological ontologies include a formalization of the inheritance of characteristics and a number...... clarification and harmonization is necessary in order to enable a seamless exchange of digitized information between these authorities, and in essence, between organizations in general. On this basis, it is concluded that there is a need for a shared, cross-ministerial concept and knowledge database...

 15. De danske husholdninger og stagnationspolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove; Byrialsen, Mikael Randrup

  2017-01-01

  The Danish Economy, measured in terms of real GDP, has not yet recovered to the same level as 2007. The economy initially contracted and has since stagnated with little to no growth in real GDP. This article presents an alternative explanation for this stag-nation, which relies on an analysis ins...... of the house-hold, the investment behavior of firms and the public preoccupation with the fiscal budget. The political consequence of this focus on balancing the budget is also dis-cussed in detail towards the end of this article....

 16. Styrkelse af dansk byggeris innovationssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Christian Langhoff; Koch, Christian; Monrad, David

  socio-technical pattern of interaction which is reproduced by institutionalised learning processes. The macro-level is formed by the socio-technical landscape, an exogenous environment beyond the direct influence of niche and regime actors (e.g. macro-economics, deep cultural patterns, macro......-political developments). The analysis shows a multifaceted landscape of innovation around an existing regime, built in the existing ways of working and developing over generations. The regime is challenged from various niches and the socio-technical landscape through trends as globalization. Three niches (Lean...... these to the existing paradigm, the innovation map can act as a medium in which policymakers, interest organization and companies can develop and coordinate future innovation activities....

 17. Den danske taxonliste for karplanter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Peter

  2017-01-01

  Karplanternes navngivning og slægtskabsforhold har løbende ændret sig siden Linné (1707-1778) lagde grunden til den nomenklatur og systematik, som nutidens taksonomi bygger på. Han var samtidig fader til den toledede navngivning, dvs. at enhver levende organisme fik et ’latinsk’ slægts- og artsna...

 18. Med Holger Danske til bords

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Jan Krag

  1993-01-01

  Det er urimeligt at kræve af landbrug,levnedsmiddelindustri og detailhandel, at de skal hæve kvaliteten, hvis de bedre varer ikke kan sælges. Omvendt er det problematisk, hvis de er tilfredse med at producere nøjagtigt, hvad folk vil købe...

 19. Danske kunstmuseerpå nettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løssing, Sophie Warberg

  2008-01-01

  an overall conceptual framework of the project. This framework involves a cultural policy perspective, a media theory perspective and an art theory and museological perspective. These theoretical perspectives are applied to the empirical findings through three thematic discussions that run through the thesis...

 20. Sundhedsbegreber i den danske folkeskole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Annemari Munk

  specifik case, nemlig sundhedsbegrebet i en række læremidler til sundhedsundervisningen i folkeskolen siden 1975. For at tydeliggøre, hvordan der er tale om forskellige konfigurationer forholder jeg læremidlerne til de samme tematiske omdrejningspunkter, særligt synet på kroppens natur, forståelsen af...

 1. Indvandrerne og det danske uddannelsessystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goul Andersen, Jørgen; Hvidtfeldt, Camilla; Jensen, Bent

  . Bogen bygger på et forskningsprojekt i Rockwool Fondens Forskningsenhed, og forskerne analyserer bl.a., om det er manglende udbytte af undervisningen i folkeskolen, diskrimination i uddannelsessystemet, manglende interesse og støtte fra deres forældres side eller de unges egne holdninger, der sætter...

 2. Vilde danske planter med potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bjarne; Bjørn, Mona Chor

  2012-01-01

  Mange af vore almindelige vilde planter er smukke og afspejler både naturlighed og enkelhed. Det gør planterne attraktive for den moderne forbruger, der ønsker flere oplevelser med naturen og dens processer i byens til tider artsfattige eller monotone miljøer....

 3. Dansk industris mobilitet efter 1960

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, U.

  Publikationen belyser ændringerne i industriens beliggenhed i tiden fra højkonjunkturen satte ind i begyndelsen af 60'erne og frem til slutningen af 70'erne og i enkelte tilfælde frem til i dag. Desuden diskuteres teorier og bestemmende faktorer herunder statens politik, samt nogle af de konsekve...

 4. Pendling binder danske byer sammen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Alexander Sick; Harder, Henrik

  2013-01-01

  I forbindelse med projektet ’Byen, Vejen og Landskabet’, der blev støttet af RealDania, blev der arbejdet med kortlægning og analyser af pendlingen baseret på Danmarks Statistiks arbejdsstyrke statistik, der giver enestående muligheder for at følge hvordan de kombinationer af bolig og arbejdstede...

 5. Udenlandsk interesse for danske jordfordelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Esben Munk

  2014-01-01

  Note udarbejdet efter afholdelse PhD-forskerkursus på Aalborg Universitet med titlen "Proberty Design in the Countryside". Der var deltagelse fra de øvrige nordiske land og nogle østeuropæiske lande.......Note udarbejdet efter afholdelse PhD-forskerkursus på Aalborg Universitet med titlen "Proberty Design in the Countryside". Der var deltagelse fra de øvrige nordiske land og nogle østeuropæiske lande....

 6. Danske virksomheders erfaringer med livscyklusvurderinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Per; Broberg, Ole

  1998-01-01

  of the products with subsequent new priorities in the environmental efforts. Only a few enterprises have built up in-house LCA competence whereas consultants are heavily involved in LCA work. In large enterprises LCA work is predominantly carried out by environmental staff members, but also product development...... to supply more environmentally friendly products is the most important incentive for the enterprises to engage in LCA activities. This pressure has, however, not emerged yet and the enterprises have not achieved the expected competitive advantages yet. LCA work has revealed new environmental aspects...

 7. De danske husholdninger og stagnationspolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove; Byrialsen, Mikael Randrup

  2017-01-01

  inspired by the keynesian economist Josef Steindl. The contribution from Steindl has largely been ignored in the debate, despite its obvious potential. With the use of the theoretical foundation offered by Steindl, the stagnation of the Danish economy can be explained by a combination of the behavior...... of the house-hold, the investment behavior of firms and the public preoccupation with the fiscal budget. The political consequence of this focus on balancing the budget is also dis-cussed in detail towards the end of this article....

 8. Underdanmark i ny dansk prosa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gemzøe, Anker

  2016-01-01

  conceptions of working class literature? The article applies an updated terminology of literary history, an optic of genres and currents, firstly applied in a description of Danish working class literature 1890-1930. Through this comparative approach, the readings of contemporary works show that considerable......Sub-Denmark in new Danish Prose After the new Millennium Sub-Denmark has become a main theme in Danish prose. Contemporary conditions of life in the working class figure as stumbling block and subject for important literature. The article focuses on a number of books from 2013, several of which...... were among the best reviewed and most read during that year: four novels and a poetry collection, in this context considered a sort of verse novel. Which literary and ideological tendencies in this renewed preoccupation with Sub-Denmark are highlighted in this process? Do they correspond to our...

 9. Dansk radikalkonservatismes sekulærreligion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Houlberg

  2011-01-01

  themselves from the class-based egoism which, according to their view, lay at the root of even conservative-liberal political reasoning. They desired a collective national and religious resurrection based on spiritual concord and the monarchy as the core institution which embodied the bonds between past...

 10. Transport og mobilitet i dansk historieskrivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  2013-01-01

  Transporthistorien og specielt historien om automobilismens gennembrud og udvikling i det 20. årh. har fået øget opmærksomhed i de seneste 10-15 år, som det fremgår af denne forskningsoversigt over historieskrivningen om transport og mobilitet i Danmark. Man kan spørge sig, hvorfor denne historie...... struktureret omkring fritiden og hverdagslivet, og hvis man som historiker er mere optaget af at beskrive særlige historiske begivenheder og historiske brud frem for kontinuitet, så er spørgsmålet om transport og mobilitet måske bare noget der kører rundt og rundt, mens det støt og roligt vokser og vokser til...... automobilismens historie, men det er der ved at blive lavet om på i disse år....

 11. Det danske integrationsregime og dets kritikere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedetoft, Ulf Riber

  2003-01-01

  Culture has turned into a central notion in the Danish debates about immigration and integration. The article discusses the values underlying these debates and the government’s visioos and strategies for integrating newcomers. In addition, two types of critique that have been levelled against...

 12. Hans Tausen: Kampen for en dansk Luther

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer, Rasmus Hoeg Colbjørn

  2011-01-01

  humanistiske' (J. Oskar Andersen), den 'humanistiske reformationstype' (N.K. Andersen), hos nogle ydermere detaljeret bestemt som 'filippistisk' (bl.a. Jens Glebe Møller) eller 'wittenbergsk' (M. Schwarz Lausten). En fornyet undersøgelse af Tausens teologi bør dog snarere ske ud fra antagelsen af Tausen og...

 13. Eosinofil keratitis hos en dansk hest

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Emil; Henriksen, Michala de Linde; Andersen, Pia Haubro

  2009-01-01

  Eosinofil keratitis (EK) er en relativt sjælden øjenlidelse hos hest, som især ses i tempererede områder. Klinisk er lidelsen karakteriseret ved én eller multiple corneaulcerationer dækket med hvidt eller gelatinøst proliferativt subepithelialt plaque. Denne casereport, som omhandler en 20-årig...

 14. Relationelle adjektiver på dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorup Horn, Nynne; McGhee, Heidi; Rijkhoff, Jan

  2014-01-01

  English abstract : Due to their special properties, relational adjectives (in particular when serving as classifying modifiers) have been the subject of detailed investigations in many languages, including Russian, French, Spanish, Swedish, Dutch and German, but they are not mentioned in Danish r...

 15. Blyforgiftning forekommer på danske arbejdspladser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grandahl, Kasper; Bang, John

  2014-01-01

  Lead poisoning still occurs among Danish workers. The Danish Working Environment Authority guideline regulates working with lead, and in Denmark there is an occupational threshold blood lead concentration of 1.0 micromol/l. In this case daily window frame lead paint removal work and guideline...

 16. Indre at em>i danske dialekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Karen Margrethe

  2009-01-01

  Der gives en analyse af ledsætningers forfelt i sætninger med fremrykket adverbial og indre at. Rækkefølgen af det fremrykkede adverbium "ikke"og "at" kan være "at ikke" og "ikke at", i sjældne tilfælde "at ikke at". Reglerne for rækkefølgen udledes, og der opstilles to forskellige forslag til fe...

 17. Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgård Petersen, Anders; Lundhede, Thomas; Bruun, Hans Henrik

  udpegede arealer kan den nødvendige omlægning til urørt skov dog få betydning – positiv eller negativ – for de øvrige økosystemtjenester: - Der er en konflikt mellem biodiversitet og forstlig drift. Ophør af skovdrift i biodiversitetsnetværket vil have en omkostning i form af tabte indtægter fra...... at understøtte en større mængde vildt. På sigt formodes dette at øge jagtens værdi både i og omkring skovene. Der er dog kun begrænset evidens på dette felt. - Overvejende positivt samspil mellem biodiversitet og grundvand. Der forventes en stigning i grundvandsdannelsen i skovene som indgår i...

 18. Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredsgaard, Mette Winge

  2010-01-01

  Cities Network towards the development and strengthening of the HIA-methodology in Denmark. The Danish Healthy Cities Network is granted money to carry out the first part of the project ‛Health impact assessment in Danish municipalities and regions’, which main objective is to increase the capacity...... for health impact assessment in a Danish context through the development of training materials courses, models for implementation of HIA, the development of a platform for exchanging knowledge and practice for HIA, as well as testing models for implementation of HIA in selected municipalities. As part...

 19. Forskning og udvikling i dansk bioteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Annegrethe; Hansen, Niels; Pedersen, Jørgen Lindgaard

  En nøglefaktor for Danmarks muligheder på det bioteknologiske område er kapaciteten på forskningsinstitutionerne - private såvel som offentlige. Derfor er denne kapacitet en vigtig parameter for teknologi- og forskningspolitikken. I rapporten redegøres for den faktiske kapacitet og dens fordeling...

 20. Nye veje med it i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2013-01-01

  This article argues that teachers of Danish in Danish primary and lower secondary schools must adjust their teaching to accommodate the digitized modern communication society, which is developing at an ever-increasing speed. To do this, they must formulate new objectives for the subject. When...... this is done, Danish as a subject will be able to contribute significantly to the digital literacy of students in primary and lower secondary schools today. As an example of how this can be achieved, and with reference to the Innovative Teaching and Learning-project (ITL, 2011), the article suggests more...... innovative teaching with ICT. In 2009-11, the ITL Research project investigated and developed innovative teaching with ICT through an international programme. On this background, the article calls for more knowledge on the specific challenges related to innovative teaching with ICT....

 1. Deliriumincidens på tre danske intensivafsnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svenningsen, Helle; Tønnesen, Else

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Intensive care unit (ICU)-delirium is defined by an acute, fluctuating course. Hallucinations and anxiety are frequent. This patient group experiences increased morbidity and mortality. The incidence of ICU-delirium is reported to range from 16% to 87% in international studies......, but until now the incidence in Denmark has remained unknown. Many studies focus on the risk in elderly patients. The aim of this study was to elucidate the incidence of ICU-delirium in Denmark and to describe relations to medication and age. MATERIAL AND METHODS: At three ICUs, a total of 139 adult patients...... were screened for delirium by the Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) from 48 hours after admission and until they were transferred to another ward or died. The CAM-ICU takes into account the sedation level of the patient and is applicable even if patients are in a respirator. RESULTS...

 2. Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Anders; Damgaard, Camilla; Dyhr-Mikkelsen, Kirsten

  I Danmark har der siden midten af 70'erne været fokus på energibesparelser, og samfundets ønsker om at realisere energibesparelser er styrket år for år. Mange af de eksisterende ordninger er fra før år 2000. I dag er det blandt andet ønsket om at reducere miljøeffekterne, herunder drivhuseffekten...

 3. Irrealitetsmarkører i dansk talesprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Torben Juel

  2005-01-01

  I afhandlingen præsenteres en analyse af hvis-konstruktioner og modalverber som irrealitets-markører: De fungerer som talerens instruktion til tilhøreren om at opstille et mentalt rum, der adskiller sig fra dets moderrum (oftest talerens opfattelse af virkeligheden) med hensyn til realitets- elle...

 4. Er it en sag for dansk?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Dorthe

  2017-01-01

  danskfagets officielle mål og beskrivelser i skiftende læreplaner gennem de sidste 30 år (1984 til 2014). Analysen viser, at digitale tekster rykker fra periferien nærmere fagets centrum, at læsning, skrivning og multimodal produktion på mange måder glider ind i faget først som et præfiks – man sætter blot...

 5. Demodex og andre ektoparasitter hos danske katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Memborg Jensen, Mia C.; Boysen, Lene; Thamsborg, Stig Milan

  2015-01-01

  Raske katte og katte med hudforandringer blev undersøgt for at belyse forekomst og betydning af Demodex. En tredje gruppe af aflivede vild- og tamkatte blev desuden undersøgt for forekomst af andre ektoparasitter. Forskellige diagnostiske teknikker blev anvendt og evalueret i undersøgelsen. I alt...... indgik 176 katte, som blev undersøgt ved hårpluk, hudskrab, tapetest, flotation affæcesprøve, øreskrab samt kæmning af pelsen. Demodex spp. blev fundet hos tre katte, og hos én af disse blev iagttaget klinisk demodicose. Demodex spp. blev ikke påvist i gruppen af raske katte. Den samlede forekomst af...... ektoparasitter hos de aflivede vild-og tamkatte var 57%. Følgende ektoparasitter blev påvist: Ctenocephalidesfelis felis, Otodectes cynotis, Ixodes spp., Felicola subrostrata,Cheyletiella blakei og Demodex spp.. Alle de anvendte diagnostiske teknikker var effektive til påvisningen af forskellige ektoparasitter...

 6. Den kulturelle podning af danske byer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marling, Gitte

  2010-01-01

  , we need a broarder approach and understanding of the ecperience economy and ehe experience city. Three examples of larger cultural projects are presented, as they contributes to a new urban cultural aganda based on knowledge, experience and play. They also contributes to the development of new...... municipalities are directly engaged in drawing up strategies for cultural planning. Many interseting small and larger projects have seen the light of day. The article concludes, that if we seek new stategies for the urban development of our danish Cities that include elements of learning, refinement and culture......This article takes its point of  departure in the pressure that the experience economy exerts on cities - a pressure which have been refelcted in recent years in a number of comprehensive transformations of physical and architectural environments, leading to the emergence of new 'event scapes...

 7. Tillid – en dansk specialitet og konkurrencefordel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  2012-01-01

  Der er på mange måder idyllisk i Danmark. Om sommeren skyder vejboderne op med frugt og grønt, hvor man selv tager fra hylderne og betaler i en kasse. Et spørgsmål om tillid – men utænkeligt i mange andre lande. F.eks. er der forskel på at efterlade sit barn i en barnevogn uden for en cafe i New...

 8. Dansk Hjerteregister--en klinisk database

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abildstrøm, Steen Zabell; Kruse, Marie; Rasmussen, Søren

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The Danish Heart Registry (DHR) keeps track of all coronary angiographies (CATH), percutaneous coronary interventions (PCI), coronary artery bypass grafting (CABG), and adult heart valve surgery performed in Denmark. DHR is a clinical database established in order to follow the acti......INTRODUCTION: The Danish Heart Registry (DHR) keeps track of all coronary angiographies (CATH), percutaneous coronary interventions (PCI), coronary artery bypass grafting (CABG), and adult heart valve surgery performed in Denmark. DHR is a clinical database established in order to follow...

 9. Første danske barn tyndtarmstransplanteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøstesen, Lisbeth Marianne; Lassen, Lissi Bank; Qvist, Niels

  2010-01-01

  A girl with extensive Hirschsprung's disease was operated, leaving her with a 35 cm short bowel. She received long-term parenteral nutrition through a central catheter. Progressive liver failure and intravenous access problems developed and at the age of 5.5 years she was transplanted in Birmingham...

 10. Danske lægers turnusordning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hougaard, Jens Leth; Kolind, Jacob Michelsen; Østerdal, Lars Peter

  by lottery, the National Board of Health takes into account only the candidates preferences over the various internships, for reasons discussed in the paper. However, a problem, relating to the lottery which the NBH uses, is that the lottery itself is not efficient in an economic sense. By way of simulations...... this article shows how an alternative lottery built on the so-called EPS-algorithm developed by Katta and Sethuraman [Journal of Economic Theory 131, 231-250] performs better than the lottery used today. This, along with other problematic aspects such as black-market trading of internships, indicates...... that a replacement of the currently used lottery may be beneficial for the NBH as well as the graduating medical students...

 11. Lektionsstudier i dansk læreruddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skott, Charlotte Krog; Østergaard, Camilla Hellsten

  2015-01-01

  Reformtendenserne har generelt svært ved at slå igennem i grundskolens matematikundervisning. Der er derfor behov for metoder, der kan støtte lærerstuderende i at arbejde med tendenserne på måder, der rækker ud over retoriske inddragelser i uddannelsens sædvanlige undervisning. Ved at være basere...

 12. Dansk sekretær i DAC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Jens Enevold Thaulov

  2007-01-01

  Danmark lå noget længere nede ad listen, hvad deltagere angår - på linie med Algeriet, Venezuela og Estland! Selvom Euroanalysis kongressen og DANSAK kongressen nu holdes i henholdsvis ulige og lige år, så var det alligevel kun de tre medlemmer af Analytikergruppen fra DTU, som repræsenterede Danmark. Det...

 13. Kætterbegrebet i den danske reformationstid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2012-01-01

  Efter omtale af fordømmelsen af Luther som kætter og af hans forfølgelse af kættere drøfter artiklen kætterdommen over Melchior Hoffmann i Flensburg 1529.Derefter vises, hvorledes den katolske Poul Helgesen og de første evangeliske prædikanter i Danmark gensidigt fordømte hinanden som kættere. Ti...... sidst omtales, hvorledes man i den etablerede evangeliske kirke opfattede katolikker, ikke-lutherske protestanter og jøder som kættere....

 14. Vurdering og feedback i den danske skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Carsten

  2012-01-01

  Artiklen giver et overblik over, hvordan evaluering som pædagogisk indsats og redskab igennem de seneste 20 år har påvirket og forandret skolens og lærernes pædagogiske arbejde. Artiklen giver også et bud på, hvordan der i de kommende år vil blive fokuseret på lærerens evne til at skabe læring i ...

 15. En ny krabbe i den danske fauna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tendal, Ole Secher; Olesen, Jørgen

  2011-01-01

  A new crab in Danish waters: Goneplax rhomboides. In March 2010 two specimens of Goneplax rhomboides (Linné, 1758) were caught north of Skagen at about 90 m depth. Both are males and of the same size, 20 mm in length and 31 mm in width of the carapace. In recent years, in neighbouring countries, ...

 16. Danske erfaringer med forbedringer af softwareprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  from, Several contributors; Nørbjerg, Jacob

  1998-01-01

  problems and opportunities related to software process improvement. It is not part of the objective to provide an overall picture of Danish software processes and initiatives aimed at their improvement.The report gives a detailed account from each of the four organisations (chapter 4- 7): Which activities......Software organisations and researchers report from the first part of a collaborative effort, which aims at applying and further developing the ideas related to software process improvement within a Danish industrial context. Systematic activities have been initiated in each of the participating...... four software organisations. These activities aim at improving the software processes based on assessments of the existing capabilities combined with applications of state-of-the-art techniques to professional software development. The collaboration focuses on providing insights into the practical...

 17. Kvindernes trinvise adgang til det danske Forsvar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sløk-Andersen, Beate

  2014-01-01

  , hvordan kvinder fik mulighed for en egentlig karrierevej og avancement inden for den militære organisation. For at klarlægge dette område er inddraget både skriftlige kilder og interviews med en række af de første kvinder, der blev udnævnt fra forsvarets tre officersskoler. Publikationen bidrager med ny...

 18. Danske stednavne på -lund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eggert, Birgit

  2011-01-01

  Hitherto, only short presentations of Danish lund-names have been written, usually giving a picture of the lund-names as a very old name type, i.e. because they can be connected to the Old Norse religion through qualifiers that consist of the names of heathen gods. This survey, however, shows...... that most of the Danish lund-names are relatively young, dating back to the late Viking Age and the Middle Ages, and some even younger than that. The survey shows huge inequalities within the group of Danish lund-names. This becomes very clear when comparing taxes for settlements denoted with other generics...... by settlements denoted with name-types from the late Viking Age and the Middle Ages. When comparing the distribution of the lund-names in this survey with the distribution of names in -torp a very interesting picture is revealed (figs. 2 and 4). It seems that the lund-names fill out an area in the middle...

 19. Om 'hindring', 'saglig' og 'nødvendig'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2016-01-01

  skyder gråspurve med kanoner, men skyder alle gråspurve, just in case. Der tages udgangspunkt i en fiktiv sag indbragt for fru Justitia ("fru Retfærdighed"), hvor vægtskålen med det store lod 'Hindring' i den ene side af fru Justitias vægt symboliserer, at mange af de nationale værnsindgreb udgør en...... med et udenlandsk datterselskab i et EU-lavskatteland indtræder, selvom der er økonomisk realitet i datterselskabet (Cadbury Schweppes, C-196/04), 8) eller hvis en udenlandsk fond underkendes som selvstændig juridisk person, blot fordi den ikke på samtlige punkter opfylder dansk fondsret. - Til sidst...

 20. Indsigter og udfordringer i danske Lynch-syndrom-familier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Therkildsen, Christina; Timshel, Susanne; Nilbert, Mef

  2008-01-01

  identified 88 unique mutations in 164 Danish families delineated as Lynch syndrome families. Predictive genetic diagnostics enables the identification of high risk individuals, who are offered participation in surveillance programmes that effectively reduce morbidity and mortality in colorectal cancer....

 1. Mini mental state examination. Validering af en ny dansk udgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korner, E.A.; Lauritzen, L.; Nilsson, F.M.

  2008-01-01

  -geriatrician). RESULTS: 101 persons were included, 29 were healthy, non-demented; 82 participants were assessed at visit two, 90 at visit three, but only 88 ratings were useable. The best cut-off value for the MMSE was > or = 26. Inter-rater and test-retest (r=0.91) correlations of the MMSE were high as were......INTRODUCTION: The Mini Mental State Examination (MMSE) is widely used in Denmark, but often in non-validated versions. In 2000 a cross-sectional workgroup decided on a new common version of the MMSE with a corresponding manual, which is validated for the first time in the present study. MATERIALS...... version. It achieved excellent inter-rater and test-retest reliability. A cut-off value of = 26 proved better than 24 which was preferred hitherto. However, the ranges of the MMSE scores are so dispersed within the same global degree of severity that the MMSE should not generally be used to describe...

 2. Sartre — på norsk, engelsk og dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brügger, Niels

  1993-01-01

  Bognote om D. Österberg: Jean-Paul Sartre. Filosofi, kunst, politikk, privatliv, Oslo 1993; G. McCulloch: Using Sartre, London 1994; J.D. Rendtorff: Frihed og etik i Jean-Paul Sartres filosofi, Ålborg 1993; M.B. Møller: Litteratur, teori, filosofi, Odense 1993; J.-P. Sartre: Skitse til en teori om...... følelserne, København 1994; W. Biemel: Om Sartre, Oslo 1993...

 3. Affekt og racialisering i ny dansk (minoritets)litteratur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skiveren, Tobias

  2016-01-01

  ), Eva Tind’s Han (2014), and Maja Lee Langvad’s Hun er vred (2014). By developing a notion of “homelessness”, these readings seek to capture a specific affective dynamic between flesh, identity, and (re)action that according to these works are produced when non-white bodies encounter the white spaces...... of Danish society. Furthermore, they show how this state of homelessness forms a consistently beating pulse, on top of which a variation of affective tones of irritation, uncanniness, and frustration may be played out, thus constituting what the article terms a two-layered “affective composition...

 4. Visions for Danish bio-ethanol; Visioner for dansk bioethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ahring, B.K. [BioCentrum-DTU (Denmark); Felby, C. [Det Biovidenskabelige Fakultet -KU (Denmark); Jensen, Arne [Syddansk Univ., Ledelsessekretariatet (Denmark); Nielsen, Charles [DONG Energy (Denmark); Skytte, K. [Risoe National Lab., System Analysis Dept. - DTU (Denmark); Wormslev, E.C. [NIRAS A/S (Denmark); Zinck, A.M. [Dansk Landbrug (DK)] (eds.)

  2007-02-15

  In 2006 the Danish Academy of Technical Sciences set up a working group to prepare a brief and factual presentation of visions for Danish bioenergy targeted at political actors in that area. This report presents the working group's conclusions and recommendations with focus on bioethanol. Denmark has powerful actors and good opportunities to develop and commercialize this particular type of biofuel. Bioethanol has the potential to create large gains for Denmark within supply, environment and export, and the working group considers bioethanol to be the only alternative to petrol for the transport sector in the short term. However, in order to establish Denmark as a strong and relevant partner in international development, it is crucial for the Danish actors to concentrate on a joint effort. (BA)

 5. Dansk standardisering af attention deficit/hyperactivity disorder-ratingskalaen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Lotte; Jørgensen, Siv Lykke; Dalsgaard, Søren

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is characterized by inattention, hyperactivity and impulsivity. The diagnostic classification is based on developmental anamnesis, objective examination, neuropsychological tests, observation of the child, and evaluation of the symptoms...

 6. Dansk jodberigelse af salt og forekomst af thyroideasygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laurberg, Peter; Jørgensen, Torben; Ovesen, Lars

  2011-01-01

  of household salt and salt used for bread production, the iodine intake in Denmark is now low normal. The DanThyr monitoring has shown a transient increase in hyperthyroidism followed by a decrease, and goitre is becoming less common. Hypothyroidism has become more common, and this has to be followed....

 7. Dansk erhvervslivs styrkeområder indenfor Forskning og Udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graversen, Ebbe Krogh; Mark, Michael

  2006-01-01

  actual R&D investments in 2001. The main results are that the Danish private sector R&D activities are smaller than the Finnish and particularly Swedish R&D activities but larger than the Norwegian activities. The Finnish advantages disappear when the Finnish ICT sector is removed. The Danish weaknesses...... lie in the ICT production and trade sector as well as among large firms while the Danish strengths lie in the medico and knowledge sectors as well as among SME firms....

 8. To danske tilfælde af autoimmun synaptisk encefalitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Signe Modvig; Høi-Hansen, Christina Engel; Uldall, Peter

  2012-01-01

  Autoimmune synaptic encephalitis (ASE) is a recently recognized disease entity. The early and correct diagnosis of ASE is of importance, since the prognosis depends on the early onset of treatment. We present two Danish case reports of ASE: a 15-year-old boy presenting with a severe course of N-m......-methyl-D-aspartate-encephalitis including persistent cognitive deficits, and a 59-year-old woman with coeliac disease presenting with leucine-rich glioma inactivated 1-encephalitis including dyskinesia, epilepsy, psychiatric features and vocal tics.......Autoimmune synaptic encephalitis (ASE) is a recently recognized disease entity. The early and correct diagnosis of ASE is of importance, since the prognosis depends on the early onset of treatment. We present two Danish case reports of ASE: a 15-year-old boy presenting with a severe course of N...

 9. Demokrati perspektiver i dansk læreruddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kirsten Margrethe

  2013-01-01

  Redegørelse for undervisning i demokrati og medborgerskab i læreruddannelsens obligatoriske KLM fag og i nogen mindre grad tilvalgsfag......Redegørelse for undervisning i demokrati og medborgerskab i læreruddannelsens obligatoriske KLM fag og i nogen mindre grad tilvalgsfag...

 10. Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gorinas, Cedric; Jakobsen, Vibeke

  for brancher som ”handel, transport, hoteller og restauranter” og ”erhvervsservice”. Over en 15-årsperiode (fra 1997-2012) er der sket en polarisering af indvandrerne på arbejdsmarkedet. Mens danskerne har fået en stigende andel af de jobs, der er øverst i stillingshierarkiet, har indvandrerne fået en større...

 11. Danske mediers dækning af Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kabel, Lars

  eller forstået 2016 – Brexit i Storbritannien og Donald Trumps valg kom som en stor overraskelse – medierne havde igen ikke fat i det magtfulde, der vokser frem i samfundet på trods af eliten. Udenrigsdækningen er delvist ude af sync med den verden, den beskriver. Den er for elitær. Den er for indlejret...

 12. Maculinea-sommerfugle og stikmyrer på danske heder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nash, David Richard; Andersen, Anne

  2015-01-01

  of the ants more closely, while the ants are selected to change their cuticular hydrocarbons to be more distinct from the butterflies. This, in combination with fluctuations in population sizes of the ants (probably because of the negative effects of parasitism by the butterflies), leads to an interacting......Butterflies in the genus Maculinea have an unusual life-cycle in which they have evolved to exploit both specific host plants and colonies of Myrmica ants. Their reliance on two hosts with only partially overlapping ranges means that Maculinea butterfly populations are naturally patchy......, and this mosaic distribution provides ideal conditions for coevolu-tion between the butterflies and their hosts. Here we give a summary of our research on the coevolution between Maculinea alcon and its host ants, Myrmica rubra and Myrmica ruginodis on Danish heathlands. The ants and butterflies show a geographic...

 13. To bier nye for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Hans Thomsen; Calabuig, Isabel; Madsen, Henning Bang

  2017-01-01

  Since the publication of the district catalogue on Danish bee species, an additional two species are hereby published as new records for the country: Osmia parietina Curtis, 1828 and Sphecodes rufiventris (Panzer, 1798). This brings the Danish bee fauna to a current total of 288 species, closing ...

 14. Danske 60-årige mænds seksualliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eplov, Lene Falgaard; Weigner, Thomas; Solstad, Kim

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The sexuality of men is influenced by many factors, and there are changes throughout life. In a literature search only 35 fairly representative cross-sectional studies of elderly men were found. There is no population study of elderly Danish men's sexuality. The aim of our study was...... or more. Two thirds masturbated. One tenth had problems with the erection. Two thirds were satisfied with their sexual life. DISCUSSION: This study reveals a large variation in the sexual life of elderly Danish men....

 15. Regnskabsinformation og "anden information" på det danske aktiemarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Fredslund Møller, Peder; Damkier, Jesper

  2008-01-01

  year/bad year) corresponds to the financial statement signal - and in an »inconsistency group« - i.e. a group of companies where the stock market signal is contrary to the financial statement signal. Our results indicate that »other information« in stock prices has predictive value for accounting......SUMMARY: This paper investigates the extent to which »other information« impounded in share prices in the Danish stock market in the period 1983-2001 has predictive value regarding future accounting realisations. We both analyse the relation between share returns and future accounting realisations...... realisations in the current fiscal year, but not for next year. This moderate time-horizon quality is contrary to previous US results, but supports the conclusion in another analysis of the Danish stock market. Udgivelsesdato: Nov. 2008...

 16. Forsker siger, at mindretallet er vokset ud af dansk nationalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klatt, Martin

  2009-01-01

  Anmeldelse af Arthur Christiansen: Die Reproduktion der dänischen Minderheit im 21. Jahrhundert zwischen Kultur, Tradition und Gemeinschaftsglauben (Tönning, Lübeck und Marburg, Studien zur Pluralität in Bildung und Erziehung, Bd. 5, 2008)......Anmeldelse af Arthur Christiansen: Die Reproduktion der dänischen Minderheit im 21. Jahrhundert zwischen Kultur, Tradition und Gemeinschaftsglauben (Tönning, Lübeck und Marburg, Studien zur Pluralität in Bildung und Erziehung, Bd. 5, 2008)...

 17. Er dansk læreruddannelse under internationalt niveau?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2010-01-01

  I Danmark snakker vi på 17. år om at undervisningsdifferentiere, men vi bruger ikke lærebøger i læreruddannelsen, der fortæller, hvordan det lader sig gøre i praksis. Professor Jens Rasmussen forklarer, hvorfor vi i Danmark ikke forener teori og praksis, mens lande som Singapore og Canada bare gør...

 18. Grammatisk kontrol og kontrolmarkører i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thrane, Torben

  2005-01-01

  The article argues that different prepositions governing non-finite embedded clauses determine subject or object control in Danish and thus serve as control markers. It reconsiders argument structure in this light....

 19. Danske mejere - en fauna i vækst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enghoff, Henrik; Pedersen, Jan; Toft, Søren

  2014-01-01

  ramosus (Si mon, 1909) – 2007; Leiobunum »sp. A« – 2008; Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) – 2009; Nelima semproni Szalay, 1951 – 2012; Platybunus pinetorum (C.L. Koch, 1839) – 2013. Notes are given on the de cline of Opilio parietinus (De Geer, 1778), O. saxatilis C.L. Koch, 1839, and Leiobunum...

 20. Strategy for Danish wind energy research; Startegi for dansk vindenergiforskning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  The objective of the strategy for Danish wind energy research is to support future prioritizations - primarily as regards publicly funded programs. Most recent energy political objectives formulated in 2004 by the Danish Ministry of Economic and Business Affairs state: 'The objective of the governmental energy policy is to create efficient energy markets within a framework that secures cost efficiency, security of supplies, environmental considerations and efficient use of energy. The markets must be transparent and the competition must be fair. This will secure the energy consumers the lowest possible energy prices.' The wind energy strategy mirrors user needs and is, among other things, based upon a number of interviews with interested parties and a hearing on the strategy draft. (BA)

 1. Kompetenceopbygning i tre succesfulde danske fødevarevirksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne; Harmsen, Hanne

  2000-01-01

  that the companies are good at compared to their competitors. These competences are called distinctive competences. 2. In total, the participating five food companies pointed at 11 different distinctive competences of which the competences product development, customer relations and quality management are the three......1. The point of departure of this study is that every company acquires competences which enables it to carry out various activities that are necessary for the company to be able to fulfil market demands. The study shows how successful Danish food companies have structured the competences...... competences mentioned by most of the five food companies. 3. The study shows that each company has its own portfolio of competences with its own strength. It indicates that there is not one single way of building up a portfolio of distinctive competences but that there are many roads to company success...

 2. Analyse af revisionshonorarer i danske børsnoterede selskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiertzner, Lars; Thinggaard, Frank

  2004-01-01

  -noraret hos store selskaber. Torevisorsystemet ophæves fra 1.1. 2005, og der er således tegn på, at konkurrencen om at blive fortsættende revisor er indledt. I modsætning til hovedparten af de internationale undersøgelser kunne der ikke konstateres nogen generel Big Four effekt i Danmark. Indenfor Big Four...

 3. Analyse af revisionshonoraret i danske børsnoterede selskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiertzner, Lars; Thinggaard, Frank

  2004-01-01

  -noraret hos store selskaber. Torevisorsystemet ophæves fra 1.1. 2005, og der er således tegn på, at konkurrencen om at blive fortsættende revisor er indledt. I modsætning til hovedparten af de internationale undersøgelser kunne der ikke konstateres nogen generel Big Four effekt i Danmark. Indenfor Big Four...

 4. Erhvervsbetinget blodeksposition blandt danske laeger--incidens og risikofaktorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nelsing, S; Nielsen, T L; Brønnum-Hansen, Henrik

  1997-01-01

  precautions and non-compliance was associated with a considerably increased risk of exposures, especially in non-surgical specialties. In conclusion, we found an unacceptably high incidence of occupational blood exposures among Danish doctors and preventive measures to reduce the incidence are strongly needed.......In a nation-wide questionnaire survey, the incidence and risk factors of percutaneous (PCE) and mucocutaneous (MCE) blood exposure among doctors in Denmark were studied. Of 9375 doctors, 6256 (67%) responded and 6005 were included for analysis. The highest incidence per person-risk-year (pry.......3-2.9 MCE/pry). Employment as senior as compared to junior doctor was associated with a higher risk of PCE and MCE among surgeons and a higher risk of PCE in anaesthetists, but a lower risk of PCE and MCE in Internal Medicine, Radiology and Paediatrics. Only 35% adhered to the basic principles of universal...

 5. Danske rødvine indeholder kun lidt resveratrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Heidi D.; Cohen, Malene; Tønning, Joan

  2008-01-01

  Resveratrol er et af de biologisk aktive stoffer i rødvin. Tidligere bestemmelser viser, at vin lavet på druen Pinot Noir har det højeste indhold af resveratrol. I Danmark dyrkes andre sorter til vinfremstilling. Her beskrives for første gang indholdet af resveratrol i vine lavet på druer dyrket i...

 6. Rwanda. Dansk støtte er en god investering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Josefine Kühnel

  2012-01-01

  Danmark fortsætter militær støtte til Rwanda mens andre lande fryser bistand Rwandas regering har siden 2005 bidraget betydeligt til fredsbevarende operationer. Rwanda har gennem sit styrkebidrag til fredsbevarende operationer potentialet til at spille en væsentlig regional rolle pga. landets...... militære styrke og erfaring med forsoning, konfliktløsning og genopbygning efter krigen og folkemordet i 1994. Aktuelt bidrager Rwanda med 4,577 soldater til fredsbevarende missioner i FN-regi, hvilket betyder, at Rwanda er det land i verden, der leverer det sjette største militære styrkebidrag til FN...

 7. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Hanne Pihl; Juel Vang, Katrine

  2014-01-01

  , at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt...... for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig....

 8. Hvordan kan oplevelsesøkonomien bidrage til dansk turisme?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2006-01-01

  Der var engang, hvor turisterne var rejseglade amatører, der bare ville hjemmefra for at ligge på stranden, spise lidt fremmed mad i afmålte mængder, drikke nogle eksotiske drinks og bare slappe af. Disse amatører er i dag afløst af professionelle oplevelsesjægere, der rejser to til flere gange o...... for at diskutere de fedeste oplevelser, og der udveksles travel stories, og favorite destinations udpeges og diskuteres....

 9. Idiomer af bibelsk oprindelse i moderne russisk og dansk avissprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steen, Oxana

  into stages, which makes it possible to conduct an exhaustive and systematic analysis. The primary objective of the analysis part is to carry out a in-depth analysis of between Russian and Danish idioms observed with regard to equivalence aspects relations, in modern newspaper language. For this purpose, five...... sub-analyses were conducted focusing on the following aspects: 1) origin, 2) frequency, 3) expression and content, 4) denotative content and 5) connotative content. The analysis part is based on comprehensive empirical studies of modern idiom usage, including two data sets: (1) 60,296 hits...... on the Russian idioms and 39,350 hits on the Danish idioms (data for the frequency analysis and the examination of the modern forms of the idioms); and (2) approx. 7,000-8,000 examples of the realisation of the idioms in modern newspaper articles (data for qualitative analyses). All data stem from the period...

 10. Dansk jodberigelse af salt og forekomst af thyroideasygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laurberg, Peter; Jørgensen, Torben; Ovesen, Lars

  2011-01-01

  Until 2000 Denmark was iodine deficient with moderate deficiency in the western part and mild deficiency in the eastern part. The occurrence of goitre and autonomous hyperthyroidism was high, and pregnancy was associated with a reduction in thyroid function. After cautious mandatory iodization...... of household salt and salt used for bread production, the iodine intake in Denmark is now low normal. The DanThyr monitoring has shown a transient increase in hyperthyroidism followed by a decrease, and goitre is becoming less common. Hypothyroidism has become more common, and this has to be followed....

 11. Dansk mediestøtte 1960-2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flensburg, Sofie

  2015-01-01

  The article describes the historical development of Danish press subsidies from the 1960s until the passing of the 2013 Law on Media Subsidies. By mapping the changes in legislation, the political discussions and parliamentary processes it is shown that the media political discourse has changed...... over the last 50 years. State subsidies for the private press have gone from being a controversial political issue in the beginning of the period to becoming a legitimate tool for regulation of the media. This development suggests a growing resemblance between the Danish media policy and the traditions...... in other Scandinavian countries, where direct press subsidies and a higher degree of state regulation have prevailed since the 1970s. In a media system perspective (Hallin and Mancini, 2004) the increasing legitimacy of press subsidies can be seen as a political ‘brake pad’ limiting the convergence...

 12. Danske praktiserende laegers rolle i forebyggelsen af aids

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandbæk, Annelli

  1998-01-01

  The study describes Danish general practitioners' perception of their own role and their actual behaviour in the prevention of HIV/AIDS. Data collection was carried out by questionnaire and prospective registration of consultations dealing with HIV/AIDS during a two-week period. The results showed...... (56%) had not themselves initiated a conversation concerning the problem. The conclusion of the study is that there was discrepancy between the GPs' vision of their role in HIV prevention and activities in practice. It is recommended that initiatives are taken to strengthen the GPs' role in AIDS...... that most of the GPs (94%) were of the opinion that GPs should play a central part in the prevention of HIV, and 90% thought that the GP should take the initiative to talk about HIV. The median number of consultations dealing with HIV was two during ten working days (range 0-18), and more than half the GPs...

 13. Stordrifts- og samdriftsfordele i det danske sygehusvæsen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Troels

  2009-01-01

  Denne tværsnitsundersøgelse analyserer omfanget af stordriftsfordele (economies of scale) og samdriftsfordele (economies of scope) for de offentlige sygehuse i Danmark i 2004.  Der er kun belyst forhold for somatiske behandlinger. Omkostningsforholdene er belyst ved hjælp af driftsudgifter fra...

 14. Hvad skal danske hospitaler med ungecaféer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvisgaard Knudsen, Kristina; Bregnballe, Vibeke

  at forbedre unges oplevelse af at være indlagt, er der i Danmark etableret ungecaféer. Formål: At undersøge ungecaféers betydning for indlagte unge. Metode: Fire semistrukturerede interviews er foretaget med kronisk eller alvorligt syge unge i alderen 11-19 år. De unge har besøgt Café Nexus på Aarhus...

 15. Risikoledelse og godt købmandsskab i dansk shipping

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sornn-Friese, Henrik

  2013-01-01

  SHIPPINGKOMMENTAR I Lewis Carroll's børnebog „Bag spejlet" møder Alice den hvide dronning. Alice siger, at hun ikke kan tro på noget, der er umuligt, hvortil dronningen svarer, at i så fald kan Alice ikke have øvet sig ret meget. Dronningen tilføjer, at da hun selv var på Alices alder havde hun...

 16. I danske komponisters værksteder 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Okkels, Else Marie

  Læremiddel om ny musik med indlagt cd, dvd og qr-koder. Ideer til danskfaglige perspektiver og aktiviteter. Materialet spiller sammen med en webside, hvor eleverne kan oploade deres produkter, der bliver kommenteret af en professionel komponist......Læremiddel om ny musik med indlagt cd, dvd og qr-koder. Ideer til danskfaglige perspektiver og aktiviteter. Materialet spiller sammen med en webside, hvor eleverne kan oploade deres produkter, der bliver kommenteret af en professionel komponist...

 17. I danske komponisters værksteder 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Okkels, Else Marie

  Læremiddel om ny musik med indlagt cd, dvd og qr-koder. Ideer til danskfaglige perspektiver og aktiviteter. Materialet spiller sammen med en webside, hvor eleverne kan oploade deres produkter, der bliver kommenteret af en professionel komponist......Læremiddel om ny musik med indlagt cd, dvd og qr-koder. Ideer til danskfaglige perspektiver og aktiviteter. Materialet spiller sammen med en webside, hvor eleverne kan oploade deres produkter, der bliver kommenteret af en professionel komponist...

 18. I danske komponisters værksteder 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Okkels, Else Marie

  Læremiddel om ny musik med indlagt cd, dvd og qr-koder. Ideer til danskfaglige perspektiver og aktiviteter. Materialet spiller sammen med en webside, hvor eleverne kan oploade deres produkter, der bliver kommenteret af en professionel komponist......Læremiddel om ny musik med indlagt cd, dvd og qr-koder. Ideer til danskfaglige perspektiver og aktiviteter. Materialet spiller sammen med en webside, hvor eleverne kan oploade deres produkter, der bliver kommenteret af en professionel komponist...

 19. Markedskrav og virksomhedskompetencer i den danske fødevareindustri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne; Harmsen, Hanne

  1999-01-01

  to fulfil the market demands. 3. An extensive literature study of the MAPP Centre's research produced a number of central market demands, which Danish food companies face on various European markets - 13 market demands relating to consumers and 14 to the retail trade. 4. Three workshops with managers from...

 20. Dansk sygeplejeforskning i det 21.århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathar, Helle; Larsen, Kristian

  2015-01-01

  The purpose of this study is to contribute knowledge about whether nursing as scientific practice has developed a relative autonomy and what characterizes the texts produced by inquiring nurses in the new millennium. The data material was achieved after a literature search for scientific articles...... the experiences of patients, citizens and relatives. Nurses research nurses. The results of nursing research are primarily descriptive and exploratory. Nursing research has developed further especially in quantity (research environments, researchers and articles). Still it is not the case of an autonomous field...

 1. Kontaktpersonordninger til kraeftpatienter på danske hospitalsafdelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Mette Tuxen; Pedersen, Camilla; Grønvold, Mogens

  2009-01-01

  INTRODUCTION: We examined personal health contact systems for cancer patients in Danish hospital wards and investigated whether there is a relation between patients' experience of having a personal health contact and the presence of a health contact system. MATERIAL AND METHODS: The personal heal...

 2. Karakteristik af danske slagtesvinebesætninger 2007-2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anna Irene Vedel; Lundsby, Katrine Løvenbalk; Larsen, Lars Stehr

  stor andel hvede og sjældnere andre korntyper end foderet til økologiske slagtesvin. Soja var langt den hyppigste proteinkilde til konventionelle slagtesvin og frilandssvin, mens der til økologiske slagtesvin ofte også blev benyttet andre proteinkilder som ærter, raps og kartoffelproteinkoncentrat...

 3. 2018 bliver afgørende for tre danske erhvervsikoner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørholst, Henrik

  2018-01-01

  Klumme. LEGO, A.P. Møller og Novo Nordisk står alle overfor vigtige strategiske beslutninger i det nye år. Det vil sætte virksomhedernes topchefer på alvorlige prøver, og allerede nu tegner der sig et billede af, hvem der har de bedste kort på hånden....

 4. Kønsforskningens status i et dansk faghistorisk felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Rikke Juel

  2012-01-01

  four main findings with respect to historians’ perceptions of gender studies. Firstly, as a discipline, gender studies is associated with cultural history and disassociated from political history. Secondly, gender studies is connected to theory and divorced from sources. These two findings mean...... associations, a gender perspective, when it is thought ‘natural’ and ‘relevant’, is mainly viewed in a positive light as an obligatory element in good research. Fourthly and finally, the article shows how gender studies did not sit well in the interviewees’ minds with concepts about ‘high quality research...

 5. Den danske brødindustri: Struktur, teknologi, forskningsbehov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Morten; Plichta, Kirsten; Rasmussen, Ole

  1993-01-01

  types of wheat bread (frozen and fresh), ethnic breads and a broad variety of cakes is increasing. 2) This development has led to over-capacity and intense price competition in the industry. The bread industry has responded to the changes in the market partly by mergers, thus reducing the over...

 6. Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mygind, Lærke; Ejbye-Ernst, Niels; Bentsen, Peter

  2016-01-01

  Denne artikel er målrettet lærere, pædagoger og skoleledere, der arbejder eller vil i gang med at arbejde med udeskole. Artiklen byder på en indsigt i udeskole-vante elevers perspektiver på udeskole og bidrager således til henholdsvis at understøtte og underminere de forestillinger, som lærere...

 7. To bier nye for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Hans Thomsen; Calabuig, Isabel; Madsen, Henning Bang

  2017-01-01

  Since the publication of the district catalogue on Danish bee species, an additional two species are hereby published as new records for the country: Osmia parietina Curtis, 1828 and Sphecodes rufiventris (Panzer, 1798). This brings the Danish bee fauna to a current total of 288 species, closing...

 8. Ejendomsordbogen fransk/dansk: ny integreret e-ordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leroyer, Patrick; Hansen, Liselotte Kruse

  2012-01-01

  kultur, det franske ejendomsmarked, samt råd og vejledning vedrørende ejendomshandlen, som fagleksikografien kan tilfredsstille. Den optimale hjælp forudsætter dog, at fagleksikografien ændrer ved den klassiske fagordbogs form og funktioner og udvikler nye hybridordbøger. Fagordbogen skulle gerne...... fusionere med en praktisk guide. Til dette formål har vi udviklet konceptet til en ny type hybridordbog, der kan tilfredsstille de intenderede brugeres informationsbehov i kommunikative, kognitive og praktiske situationer. Udviklingen er sket i samarbejde med den førende udbyder af online ordbøger i Danmark...

 9. Hemmeligholdelse hæmmer strategisk anvendelse af danske specialoperationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars H. Ehrensvärd

  2013-01-01

  This brief analyzes the need for secrecy in special operations, and identifies what always should remain secret and what may and should be communicated to the public. Thus, this brief differs from the major part of other literature about special operations by explicitly explaining why something m...... must be kept secret. Only through defining a more explicit communication strategy, Denmark can utilize special operations more intelligently in the increasingly more complex crises and conflicts of the future.......This brief analyzes the need for secrecy in special operations, and identifies what always should remain secret and what may and should be communicated to the public. Thus, this brief differs from the major part of other literature about special operations by explicitly explaining why something...

 10. Barthel indeks til vurdering af funktionsevne: Dansk konsensus om brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maribo, Thomas; Lauritsen, Jens; Wæhrens, Eva Elisabet Ejlersen

  2006-01-01

  The Barthel Index is widely used in the evaluation of function. In Denmark at least three versions are used without a consensus of their specific formulation. The term ''Modified Barthel Index'' is used for several versions. A Barthel Index score without version has no meaning since a maximum sco...

 11. Arkitektur-antropologi anvendt som metode i et dansk forstadsstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Melgaard, Bente

  and I have moved in to the case study area ‘Søndermarken’ in Vejle for 9 months. From here the everyday life and the social connections and community was examined through daily registrations (pictures, notes and GPS-tracking) and broad participation in collective activities of the suburb. The objective......Combining anthropological and architectural methods in suburban studies in Vejle, Denmark This paper will outline the research methods, which are used to explore suburban life and suburban space. Through architectural analysis and urban life registrations a study of suburban physical frames...... is to see how the physical connections have impact on the social connections in the suburb and to find potentials in the everyday life to develop suitable suburban spaces....

 12. Perspektiver på dansk fagbevægelses historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Knud Christian

  2002-01-01

  The article is an argument for a study of the history of the trade union movement from the perspective of work. It is the view stated in the article that the history of the labour movement misses something very important if it focuses too exclusively on the struggle for higher wages and shorter...... working hours. In the article it is argued that "in the old days" before 1914 the question of qualifications and the possession of relevant qualifications were also at the centre of the struggle of the trade unions. It was, of course, easier for a union to ask for better pay if it represented workers...... with qualifications that were in great demand, than it was for a union that represented old, obsolete qualifications, which industrialisation was making superfluous. In "the old days" it was in many ways a struggle of "the trades", which emanated from the old "craft ethic". The article discusses some general topics...

 13. Danske mediers dækning af Tyrkiet

  OpenAIRE

  Baeré, Merle; Vermeulen, Marijn; Miroslaw, Diana Anna; Damsgaard, Pernille Mette; Manniche, Karen Johanne; Christensen, Mai

  2016-01-01

  The following paper examines the coverage of Turkey in Danish news media from 2011, where the civil war of Syria breaks out, to 2015. During this period, the number of articles and news items on television increases with nearly 50 percent. This increase a discussion on the European public sphere and the term cultural bias. However we cannot draw any definite conclusion, the coverage of Danish news media is greater in 2015 as the refugee crises moves closer to Denmark which indicate cultural b...

 14. Danske virksomheders effektivitet og investering i forskning og udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dilling-Hansen, Mogens; Madsen, Erik Strøjer; Smith, Valdemar

  2001-01-01

  produktionsapparat. Denne problemstilling er udgangspunktet for dette papir, som analyserer teknisk efficiens i et stochastic frontier approach. De fundne resultater fra efficiensanalysen danner dernæst baggrund for en undersøgelse af, hvorvidt investeringer i forskning og udvikling påvirker effektiviteten af...

 15. Da den danske skole satte humanistlatin i system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horster, Camilla

  2017-01-01

  This article presents a pilot study of the use of moods and tenses in Danish humanist Latin after ne and cum. Comparing descriptions in humanist school grammars with linguistic practice, three states of humanist Latin are under investigation in minor text corpora: literary prose from fifteenth......-century Italy, literary prose from sixteenth-century Denmark, and entrance exams from the University of Copenhagen (1631– 32). The results indicate that the distribution of moods and the sequence of tenses are stable grammatical systems that exist in all three states of Latin, though with less variation...

 16. To danske tilfælde af autoimmun synaptisk encefalitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Signe Modvig; Høi-Hansen, Christina Engel; Uldall, Peter

  2012-01-01

  Autoimmune synaptic encephalitis (ASE) is a recently recognized disease entity. The early and correct diagnosis of ASE is of importance, since the prognosis depends on the early onset of treatment. We present two Danish case reports of ASE: a 15-year-old boy presenting with a severe course of N-m......-methyl-D-aspartate-encephalitis including persistent cognitive deficits, and a 59-year-old woman with coeliac disease presenting with leucine-rich glioma inactivated 1-encephalitis including dyskinesia, epilepsy, psychiatric features and vocal tics....

 17. Implementering af e-læring ved danske universiteter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitte Heiberg

  2005-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 6: Organisering af e-læring, oktober - december 2005, red. Jørgen Gomme, Birgitte heiberg, Jens Dørup og Ambrosia Hansen. ISSN 1603-5518.

  Lige siden de første computere kom til landet har der været projekter, som tilsigtede at understøtte undervisning og læring ved hjælp af IKT. Understøttelsen har varieret som en bred vifte af forskellige former for medieanvendelse og grader af interaktion. Tilsvarende er diverse former for IKT-støttet undervisning og læring med forskellige betegnelser dukket op: Computer-Based Training (CBT, Computer Assisted Learning (CAL, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL, Web-based Learning (WBL, blended learning, online læring, fleksibel læring, fjernundervisning, distribueret og åben uddannelse, m. fl.

 18. Bidrag til Den Store Danske Encyklopædi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boel, Bent

  1996-01-01

  11 artikler: Jacques Chaban-Delmas, Maurice Challe, Jacques Chirac, Daniel Cohn-Bendit, Commissariat général au plan, Compagnies républicaines de sécurité, Confédération française démocratique du travail, Confédération française des travailleurs chrétiens, René Coty, Maurice Couve de Murville...

 19. Handlingsreguleringer i danske lægebøger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunø, Lasse; Kristensen, Susanne Annikki

  2015-01-01

  In this article we present a corpus linguistic project called Syntaktisk Stilistik ‘Syntactic Stylistics’. The goal of the project is to combine pragmatics and syntax in a stylistic description of a text. Our corpus consists of 73 texts written by doctors and other health care personnel for layman...

 20. "Drømmen om at være i et med sig selv og tiden". Rockmusikken og 1968

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ihlemann, Lisbeth W.; Michelsen, Morten

  2004-01-01

  Dansk rock, beatmusik, Gasolin`, fans, kritik, 1968, dansk rockmusik, fankultur, rockkultur, musikhisitorie......Dansk rock, beatmusik, Gasolin`, fans, kritik, 1968, dansk rockmusik, fankultur, rockkultur, musikhisitorie...

 1. ENTREVIS - a Spanish machine-readable text corpus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kjær

  1991-01-01

  Præsentation af første halvdel et spansk tekskorpus bestående af samtlige interviews med spaniere i de to ugeskrifter Cambio16 og Tiempo i 1990. Dette korpus er siden suppleret med samtlige interviews i de samme tidsskrifter i 1995. Korpus samlede størrelse: over 1.2 million ord...

 2. Danske hæmatologer er foran de amerikanske. http://haematologisktidsskrift.dk/diagnostik/282-danske-haematologer-er-foran-de-amerikanske.html

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2017-01-01

  Amerikanske hæmatologer og hæmatopatologer har udarbejdet en ny guideline, der skal forbedre diagnosticeringen og dermed behandlingen af akut anæmi, De er på linje med, hvad de hæmatologiske afdelinger allerede gør i Danmark, hvor man arbejder tæt sammen og følger samme protokol. Og kvaliteten er...

 3. Danske skolebørns BMI målt i perioden 1986/1987-1996/1997 sammenlignet med danske målinger fra 1971/1972

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tove Anne-Grete; Rasmussen, Søren; Madsen, Mette

  2002-01-01

  to interpret. Internationally based cut-off points have now been published, and a British study reports trends in overweight and obesity in children, as defined by these. The aim of this study was to compare the BMI of a sample of Danish children attending school in 1986/1987-1996/1997 to that of Danish...... were calculated and BMI centiles were constructed. The data covered a total of 11,167 measurements of 3371 children. RESULTS: The children in our study had higher BMI values than had children in 1971/1972, both on average and for the highest centiles. The average BMI values were significantly higher...... from the age of 8 years in boys and 7 years in girls. The prevalence in overweight and obesity has increased. For 14-16-year-old boys, the average BMI was related to the educational level of the mother (negatively). DISCUSSION: The highest BMI centiles had especially increased. The proportion...

 4. Pronominal expression rule ordering in Danish and the question of a discourse grammar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Lisbeth Falster

  2005-01-01

  Dansk, funktionel grammatik, discourse grammar, personlige pronominer, modtageorientering, referens......Dansk, funktionel grammatik, discourse grammar, personlige pronominer, modtageorientering, referens...

 5. Den vitalistiske strømning i dansk litteratur omkring år 1900

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam, Anders Ehlers

  nylæsninger deres værker i spil med århundredskiftets billedkunst og musik, repræsenteret af J.F. Willumsen og Carl Nielsen. Den livsdyrkende kunst i Danmark sættes desuden ind i sin internationale idéhistoriske sammenhæng. Her er de tyske filosoffer Arthur Schopenhauer og Friedrich Nietzsche i fokus....

 6. Mellem stat og marked: Danske økologiske landbrugsorganisationers rolle i implementering af økologipolitik

  OpenAIRE

  Schvartzman, Yonatan

  2008-01-01

  Organic farming growth is to a considerable extent fostered by state intervention, in particular in Europe. As an example of successful state involvement in ‘green’ infant industries, it forms a new research field for policy analysts interested in studying the relationship between public policy and industrial development. Denmark was the first country to form a distinct law on organic farming in 1987. The Danish organic sector has been regulated ever since. The major role of the Danish or...

 7. Rygevaner blandt danske laeger, sygeplejersker og jordemødre 1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mette; Pedersen, J T; Nielsen, P E

  1990-01-01

  of these was conduct of a questionnaire investigation among a representative section of Danish doctors, nurses and midwives about smoking habits and attitudes to the tobacco problem. The random sample consisted of 2,997 persons, of whom 2,606 (87%) replied to the question about daily smoking habits. In all of the age...... groups, the frequency of smoking was considerably lower among health staff than in the population as a whole, primarily because many had stopped smoking. The frequency among men was 23% for doctors as compared with 50% in the normal population (age 20-69 years) and 15% for female doctors, 29......-30% for nurses and midwives as compared with 46% in the normal population. The frequency of smoking among doctors has decreased considerably since 1980. Very few heavy smokers were found among health staff, particularly among doctors, and many male doctors smoked pipes (47% of the smokers). Even though health...

 8. Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog/English-Danish Dictionary of Accounting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sandro; Bergenholtz, Henning; Mourier, Lise

  The English-Danish Dictionary of Accounting contains about 5.600 English accounting terms, both British, American and international (IFRS). The terms are defined and translated into Danish. The dictionary kan be used for translationg and writing of English accounting texts and for reading English...

 9. Flerspråklige lærere som opfindere – i danske og norske skoler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugaard, Line Møller; Dewilde, Joke

  2017-01-01

  as invention, thus constructing multilingual teachers as inventors. The analyses illustrate how multilingual teachers challenge myths about language teaching and learning (Conteh, Copland & Creese, 2014) in their everyday encounters with pupils, teachers and school management, and, through their inventive...... schools. In the article, we bring together empirical material as well as theoretical frameworks from our doctoral dissertations (Daugaard, 2015; Dewilde, 2013). Both dissertations report on linguistic ethnographies: Daugaard’s fieldwork is carried out in a Danish school and combinesfieldnotes, photos...... and video recordings, whereas Dewilde’s fieldwork takes place in two Norwegian schools and draws on a combination of fieldnotes and audio recordings. In the article, we combine an empirical focus on multilingual teachers and their professional practice with a theoretical understanding of language...

 10. MAGTAG-systemet og den markedsorienterede kvalitetskontrol: Muligheder inden for den danske oksekødssektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plichta, Kirsten

  1995-01-01

  , however, credence characteristics related to the breeding of cattle become important to consumers, retailers and slaughterhouses then the system m used as a supplement to the systems already in use. * Farmers, slaughterhouses and retailers should be able to obtain a financial advantage from using......-system for developing new credence characteristics depends on consumer preferences for such attributes and on the retailers' ability to standardize the quality of ordinary as well as ecological or 'ethical' meat. Retailers and slaughterers did not believe that the majority of consumers valued the ecological and ethical...

 11. Neuro-Behçet hos en kaukasid dansk patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karshena, Ali; Koch-Henriksen, Nils

  2010-01-01

  Behçet's disease (BD) is a chronic, relapsing multisystem inflammatory disorder, vasculitis being its major pathological feature. It is prevalent in the Orient and areas along the ancient Silk Road, but very rare among North European Caucasians. Neurological involvement is relatively uncommon...

 12. Kliniske, radiologiske, histopatologiske samt genetiske fund i en dansk "CADASIL"-familie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Binzer, M N; Brattström, L; Ottosen, P

  2000-01-01

  Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) is a rare adult-onset inherited arterial disease with a distinctive neuropathological phenotype. Owing to its recent identification and variable mode of presentation, the disease is often misdiagn......Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) is a rare adult-onset inherited arterial disease with a distinctive neuropathological phenotype. Owing to its recent identification and variable mode of presentation, the disease is often...

 13. Epilepsikirurgisk behandling af danske børn 1996-2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uldall, Peter V; Nielsen, Hanne; Alving, Jørgen

  2002-01-01

  Epilepsy surgery is done in order to obtain seizure freedom or to reduce the number of epileptic seizures in selected patients not responding to medical treatment. Few Danish children have had this treatment, most probably because of some restrictions imposed by The Danish National Health Board. We...

 14. Uhensigtsmæssige forsørgelsesforhold i dansk socialret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Von Hielmcrone, Nina

  2011-01-01

  The theme of this article is the Danish social security rules that bind people together in one form or another when it comes to mutual dependency and maintenance. The allowance of social benefits has developed from a system, based on a principle of civil status to a system that is much more...... that the differences between marriage and cohabitation without marriage should be eliminated. The second section contains a review of the legal changes that have taken place with regard to different social benefits. A look at the existing legislation makes it possible to draw the conclusion that the civil principle...... still consists. However, in a number of provisions a principle of individuality has been introduced. At the same time – usually regarding provisions relating to the amount of the services – the civil principle has been supplemented by a principle of cohabitation. Altogether, the rules do not include...

 15. Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kristian

  2011-01-01

  projektporteføljeledelse (PPL) efterhånden blevet accepteret som værende best practice til at facilitere organisationernes værdiskabelse fra deres portefølje af it-projekter. Denne undersøgelse har set på fire kommuner, der er blandt de mest modne kommuner ift. PPL og p.t. arbejder på at forbedre deres PPL. Derfor kan...

 16. Danske anbefalinger for behandling af ankyloserende spondylitis og spondylartritis udarbejdet i et internationalt projektsamarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Susanne Juhl; Madsen, Ole Rintek; Erlendsson, J.

  2008-01-01

  patients in daily practice. MATERIAL AND METHODs: The scientific committees from the ten participating countries selected nine clinical questions regarding diagnosis, monitoring and pharmacologic non-biologic treatment, and the Danish group chose 2 additional questions about non-pharmacologic treatment....... Systematic literature searches were performed in Medline by 3 international and a Danish bibliographic fellow. Outcome data were extracted and processed by use of routine methods from clinical epidemiology and statistics. The evidence was presented to the Danish rheumatologists. The participants were divided...... of these in the analysis. All 186 Danish rheumatologists were invited, and 26 (14,0%) participated in the meeting held in Copenhagen, December 2006. The individual recommendations were endorsed by 68-100% of the participants. CONCLUSION: Within the framework of the multinational 3e project, it was possible to develop...

 17. Transfusionspraksis ved total hoftealloplastik på danske ortopædkirurgiske afdelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Alma B; Mehnert, Frank; Overgaard, Søren

  2009-01-01

  in the use of red blood cell transfusion among THA patients were found when comparing a sample of Danish orthopaedic departments. The differences in the use of blood transfusions could apparently not be explained by a range of patient- and surgery-related factors, which suggests that the variation did...

 18. Forudsaetninger for udenlandske laegers kliniske arbejde--vurderet af dansk sundhedspersonale, patienter og udenlandske laeger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mitchell, A.U.; Tabaei, F.H.; Ostergaard, D.

  2008-01-01

  are not so highly esteemed. 90% of patients are of the opinion that foreign doctors are professionally competent. Cultural background can influence clinical practice in the opinion of 50% of Danish personnel and 42% of foreign doctors. CONCLUSION: Insufficient communication is the biggest challenge...... for foreign doctors, and can influence the evaluation of their professional competence. Cultural differences may influence foreign doctors' cooperation with Danish personnel. Patients are satisfied with treatment given by foreign doctors Udgivelsesdato: 2008/5/19......INTRODUCTION: Many foreign doctors work in Danish hospitals. This study concerns the opportunities available to and difficulties encountered by these doctors. MATERIALS AND METHODS: A questionnaire concerning guidance available to foreign doctors, their linguistic and professional competence...

 19. - En undersøgelse af kommunikationsbarrierer i det danske fodboldmiljø

  OpenAIRE

  Sylvan, Astrid; Hammer Holm, Lasse; Sommer, Charlotte; Kjærbye, Morten; Kandler, Kim

  2013-01-01

  Resumé In this paper we examine whether there exist barriers in the Danish football environment in relation to depression, and how it is handled. Through an interview with former Danish football player Per Nielsen we gained an insight into the football culture. Additionally Per Nielsen has experienced depression himself. The interview was also used to investigate how, and if it is possible for a football player to get help. This was also the topic of interest in a focus group interview wit...

 20. Frekvensen af haemokromatoseassocierede mutationer i haemokromatosegenet i den danske befolkning. ØsterbroundersØgelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lisbeth Enggaard; Ellervik, Christina; Appleyard, Merete

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Hereditary haemochromatosis is an autosomal recessive condition characterised by systemic iron overload. In Northern Europe, 85-90% of patients with haemochromatosis are homozygous for the C282Y mutation in the HFE gene. In the present study, we determined the prevalence...... hereditary haemochromatosis the potentially most common inherited disorder in Denmark. However, in new studies from USA of the association between genotype and disease in unselected populations the penetrance is very low. On this background, population screening for the presence of these mutations...... of the haemochromatosis-associated mutations, C282Y and H63D, in the Danish general population. MATERIAL AND METHODS: We genotyped 9174 individuals from a random sample of the Danish general population (The Copenhagen City Heart Study), stratified by gender and age in 10-year age groups, for the presence of C282Y and H63...

 1. Forudsaetninger for udenlandske laegers kliniske arbejde--vurderet af dansk sundhedspersonale, patienter og udenlandske laeger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mitchell, A.U.; Tabaei, F.H.; Ostergaard, D.

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Many foreign doctors work in Danish hospitals. This study concerns the opportunities available to and difficulties encountered by these doctors. MATERIALS AND METHODS: A questionnaire concerning guidance available to foreign doctors, their linguistic and professional competence and ...... for foreign doctors, and can influence the evaluation of their professional competence. Cultural differences may influence foreign doctors' cooperation with Danish personnel. Patients are satisfied with treatment given by foreign doctors Udgivelsesdato: 2008/5/19...

 2. Konventionaliserede forbindelser med danske retningsadverbier - leksikografisk repræsentation og funktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2008-01-01

  Conventionalized expressions: lexicographic representation and function. The semantics of Danish directional adverbs (DDA) (for instance op 'up', ned 'down', ud 'out', ind 'in') are closely connected to the semantics of other words, primarily verbs and prepositions (VB + DDA + PP). In this article......, I explore the specific representation of conventionalized expressions with DDA, i.e. expressions which encode specific conceptualizations and semantic patterns, but which are not idiomatic or fixed. The representational solutions in two major monolingual Danish dictionaries, The Danish Dictionary...

 3. Danske og svenske forbrugeres syn på e-handel med dagligvarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kornum, Niels

  2003-01-01

  deresdagligvareindkøb online. En medvirkende årsag kan dog desuden være, at mangeforbrugere ikke har tilstrækkeligt med informationer til at kunne skønne omfanget af deomkostninger, som må bæres af online leverandøren i forbindelse med pakning,distribution mv. af dagligvarerne.Undersøgelsen viser, at et klart og...... gratisugentlig levering ved køb over et bestemt beløb. Virksomheden kan beregne sig frem tilhvilket max. indkøbsbeløb pr. køb, der skal til, for at den tjener penge på at sælge. Gebyrfrilevering af dagligvarer har vist sig vigtig for at få gang i den hendøende e- handel. Hvisforbrugerne ønsker en bedre service...

 4. Tilbagesøgning af statsstøtte og visse aspekter af dansk insolvensret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, Pernille Wegener; Edlund, Hans Henrik

  2009-01-01

  Statsstøtte ydet i strid med reglerne i EF-traktatens art. 87 skal tilbagebetales. I artiklen gennemgås de nærmere regler og principper, der gælder herfor. Er den virksomhed, der er forpligtet til at betale støtte tilbage, insolvent, opstår nogle ganske særlige problemstillinger, som analyseres. I...

 5. Vaccination med Porcilis PCV i to danske svinebesætninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugegaard, J.; Astrup, P.; Haugegaard, S.

  2010-01-01

  I to besætninger med forekomst af Porcint Circovirus type 2 (PCV2) og lette kliniske symptomer på Porcin Circovirus Disease (PCVD) blev vaccination med Porcilis PCV gennemført ved injektion af 2 ml 1 gang ved ca. 4 (3-5) ugers alderen. Resultaterne viste, at vaccination gav et ensartet serologisk...... respons. I den ene besætning, hvor vaccinerede grise blev opstaldet adskilt fra ikke-vaccinerede fra fravænning til slagtning, forhindrede vaccination viraemi. I den anden besætning blev PCV2-niveauet i serum reduceret med mindst 2 log(10) enheder, selvom grisene befandt sig i et smittet miljø med direkte...... kontakt med ikke-vaccinerede og viraemiske stifæller. I denne besætning blev en signifikant øget daglig tilvækst på 39 g registreret i perioden fra 8-16 uger efter fravænning hos vaccinerede grise sammenholdt med ikke-vaccinerede. Undersøgelsen konkluderer, at vaccination med Porcilis PCV reducerede...

 6. Rapport vedrørende bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning fra 2004-2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger; Lund, Haakon

  veldefineret eller velafgrænset forskningsområde er det en udfordring at identificere et velegnet datasæt til analysen. Grundet problemer med dækningsgrad og med at isolere IKT-området anvendes en kombination af to databaser i analysen: INSPEC og Scopus.  Dette betyder at analysens fokus er på tekniske og...... Scopus. Disse inkluderer publikationer fra konferencer som er en vigtig publikationskanal indenfor IKT-området. Det bekræftes af analysens resultater. Resultaterne viser at Danmarks hovedvægt på IKT-området ligger indenfor gruppe B (Electrical and Electronic Engineering) efterfulgt af gruppe C (Computers...

 7. Screening for lungecancer med lavdosis-CT - danske og udenlandske resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saghir, Zaigham; Dirksen, Asger; Ashraf, Haseem

  2015-01-01

  Lung cancer is the cancer type that causes the largest number of deaths in Denmark. With advances in medical imaging and widespread use of computed tomography (CT), it is possible to detect even small abnormalities in lung tissue. This has led to a great interest in lung cancer screening with low...

 8. Påvisning af rotavirusinfektioner blandt danske småbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Nete Munk; Paerregaard, Anders; Fischer, Thea Kølsen

  2010-01-01

  Rotavirus (RV) is the most frequent causative agent of severe diarrhoea in infants and young children worldwide, also in Denmark. However, the actual number of diagnosed RV cases among Danish children is unknown. If a new RV-vaccine is to be introduced in Denmark, updated data on RV disease burden...

 9. Forudsaetninger for udenlandske laegers kliniske arbejde--vurderet af dansk sundhedspersonale, patienter og udenlandske laeger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mitchell, Anja U; Tabaei, Fatemeh Hani; Østergaard, Doris

  2008-01-01

  Many foreign doctors work in Danish hospitals. This study concerns the opportunities available to and difficulties encountered by these doctors.......Many foreign doctors work in Danish hospitals. This study concerns the opportunities available to and difficulties encountered by these doctors....

 10. Forudsaetninger for udenlandske laegers kliniske arbejde--vurderet af dansk sundhedspersonale, patienter og udenlandske laeger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mitchell, A.U.; Tabaei, F.H.; Ostergaard, D.

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Many foreign doctors work in Danish hospitals. This study concerns the opportunities available to and difficulties encountered by these doctors. MATERIALS AND METHODS: A questionnaire concerning guidance available to foreign doctors, their linguistic and professional competence...... and their cultural backgrounds was sent to foreign doctors, to Danish doctors, to Danish nurses, and to patients in Greater Copenhagen. A total of 1539 questionnaires were sent. RESULTS: 49-57% in each group replied. The majority of both foreign doctors and Danish doctors found that introductory guidance...... was adequate, but nurses thought otherwise. A large majority of Danish personnel (78-89%) had experienced that they themselves or patients could not understand a foreign doctor. A lesser number of foreign doctors (27-33%) had the same experience with Danish personnel or patients. Foreign doctors' language...

 11. Rapport vedrørende bibliometrisk analyse af dansk klimaforskning 2003-2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger

  - 2007 udgør 1,67 %.  Danmark er dermed placeret som det 19. mest produktive land ud af de over 180 lande der indgår i undersøgelsen.  Når dette sættes i forhold til landenes befolkningsstørrelser er Danmark placeret på en 5. plads blandt de mest produktive lande indenfor klimaforskning. De mest hyppige...... forventet. En analyse af de højtciterede publikationer viser overordnet set at de mest produktive emnekategorier har færre højtciterede publikationer end forventet i forhold til verden, hvilket samtidig indikerer at disse kategoriers fine resultater for alle publikationer ikke bæres oppe af et fåtal af...

 12. Langvarig sygdom hos danske børn rapporteret af forældrene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne M; Koefoed, Birgitte Gade; Møller, Ralf

  2006-01-01

  . Logistic regression analysis was used to identify the determinants and consequences of disease. RESULTS: A total of 16.2% of children had one or more long-term diseases, boys (17.5%) more frequently than girls (14.8%). The prevalence increased through the first six years of life. A social gradient was seen...

 13. Hvad koster en indlaeggelse til operation for et abdominalt aortaaneurisme på et dansk sygehus?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vammen, S; Juul, Svend; Henneberg, E W

  2001-01-01

  at random from a series of 197 patients treated with open surgery for (AAA) at the Department of Vascular Surgery, Viborg Hospital. RESULTS: The total cost of an AAA operation without complications was estimated to be 70,000 DKK, compared to the DRG price of 79,000 DKK. Complications were significantly more...... frequent after emergency repair (odds ratio = 4.3 (95% CI; 1.9-10.1)). A statistically significant difference was seen in the cost of AAA repair between elective and emergency operations with rupture (p

 14. Misbrug af østeuropæiske studerende på det danske arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  tredjedel af de studerende udsættes for social dumping (arbejder under overenskomsternes mindsteløn). Det ubehagelige er, at de lave indkomster for de studerende, indkomster der ligger under overens-komsternes mindstelønsatser – og i mange tilfælde et godt stykke under denne – reelt set bliver mulig, fordi......, at mindst en tredjedel af de østeuropæiske studerende arbejder under overenskomsternes mindstelønsatser (og udsættes for social dumping) og en femtedel arbejder faktisk langt under overenskomsternes mindstelønsatser, samt at knap en tredjedel af de studerende åbenbart har en nultimersansættelseskontrakt...

 15. Dansk malariaforskning fra spæd begyndelse til international styrkeposition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Micha Phill Grønholm; Jepsen, Søren; Kurtzhals, Jørgen

  2017-01-01

  Malaria - and particularly the disease caused by Plasmodium falciparum - remains a direct as well as indirect cause of poverty and immense human suffering. Research is imperative to alleviate this situation and to control and eventually eradicate the disease. Since the mid-1970s, Danish scientists...... have contributed increasingly to this effort by publishing more than 700 scientific papers and by training about 60 highly skilled malaria researchers. The efforts which continue to be thoroughly dependent on extensive external funding and public goodwill are briefly reviewed in this article....

 16. Fra det gamle danske landkøkken til det nye nordiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2012-01-01

  Det nye nordiske køkken er i dag et højtprofileret begreb i den gastronomiske verden, og der er udsendt et manifest med de bagvedliggende ideer. Begrebet forbindes blandt andet med restauranten Noma, der er kåret til verdens bedste spisested. I artiklen beskrives retningens ideer, og det analyser...

 17. Strukturudvikling i den danske agro- og fødevareindustri efter 2. verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2014-01-01

  Agro- og fødevareindustriens strukturudvikling - det vil sige udviklingen i størrelse, antal, specialisering, koncentration, ejerform, globalisering med mere - har været meget markant siden 2. verdenskrig. Store driftsøkonomiske og markedsmæssige kræfter har skubbet branchen i retning af færre, m...

 18. Euricterus. En europaeisk icterusdatabase med fokus på den danske andel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Georg; Andersen, Inger Bak; Black, Eva

  1997-01-01

  Clinical and biochemical data were collected prospectively from 8032 jaundiced patients to form a database as part of a EU-supported project on computer-aided diagnosis. Patients were recruited prospectively from centres in all EU-countries and some other countries as well. Five hundred and twenty...

 19. Kvalitetssikring af trykspor og tryksår i en dansk sygehuspopulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hammershøy, E M; Sperling, Lene; Henriksen, Tine Brink

  1994-01-01

  compared to age 8 days compared to fractura partis proximalis femoris compared to other diagnoses (RR 4.7). The longer the duration of surgery the higher the incidence of pressure sores, but there was no significant relation between...

 20. Gode liv, dårlige liv - problematiseringer og valg i dansk abortpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexø, Sniff Andersen

  2009-01-01

    Med Svangerskabsloven fra 1937 blev der for første gang i Danmark formaliseret en række indikationer for, hvornår en kvinde lovligt kunne få foretaget en svangerskabsafbrydelse. Indikationerne gjorde det eksplicit, hvad det officielle system anså for 'gode grunde' til en abort på det tidspunkt......, og udsprang af hvad der blev betragtet som gode og dårlige liv i et samfundsmæssigt perspektiv. Abortloven lagde derfor ikke nævneværdig vægt på kvindens egne grunde og ønsker. Dette har ændret sig med tiden, markeret med indførelsen af den 'fri abort' i 1973, hvor netop kvindens individuelle grunde...... dårlige liv kendetegnede debatterne? Hvilke slags problemer havde man for øje i udformningen af politikkerne? Og hvilken betydning fik individuelle valg i disse sammenhænge? Kapitlet drager afslutningsvis en parallel til nutidens debatter om reproduktive teknologier, særligt fosterdiagnostiske tilbud, og...

 1. De første danske erfaringer med det mobile stofindtagelsesrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Axelsson, Anna Karin Irene; Hvam, Frank; Bonde, Maria

  2012-01-01

  Intravenous drug abuse is a major health concern. The National Board of Health estimates the number of injecting drug users (IDUs) in Denmark to be 13,000. Supervised injecting facilities (SIF) reduce the risk behaviour and bacterial infections and also increase the rate of detoxification...... and access to health care. The first SIF in Denmark is driven by volunteers and it opened in September 2011. In the first six months there were 1,139 visits. As in earlier studies the IDUs were mainly males with a long history of drug use. Unlike in previously published studies cocaine was the most commonly...

 2. Teori og profession: Visioner for dansk børnelitteraturforskning i videns- og mediesamfundet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2008-01-01

  Artiklen tegner et kanon- og teorihistorisk billede af børnelitteraturens status i det 19. og 20. århundrede.  På baggrund heraf og med udgangspunkt i en række aktuelle tendenser beskrives en ny type børnelitteraturforskning, som reflekterer videns- og mediesamfundet.......Artiklen tegner et kanon- og teorihistorisk billede af børnelitteraturens status i det 19. og 20. århundrede.  På baggrund heraf og med udgangspunkt i en række aktuelle tendenser beskrives en ny type børnelitteraturforskning, som reflekterer videns- og mediesamfundet....

 3. Cerebral absces med Vibrio cholerae non-01 efter badning i dansk havvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torp-Pedersen, Trine; Nielsen, Xiaohui Chen; Olsen, Katharina E P

  2012-01-01

  We present the first case of intracerebral abscess after blood-borne infection with non-toxigenic Vibrio cholerae (non-01). The patient was a 66 year-old woman who was infected after swimming in Danish seawater during an unusually hot summer. She had predisposing haemochromatosis and a skin lesion...... on the ankle. We treated the patient with meropenem and ciprofloxacin for six weeks followed by ciprofloxacin for four weeks, and she recovered with hemiparesis and speech impairment. Marine Vibrio species may produce intracranial infection in predisposed individuals, even in temperate climate zones....

 4. Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  2005-01-01

  at dette arbejde består af praktiske teorier (efter Durkeim) for 'den gode evaluering', og som praktiske teorier tilbyder forskningen ikke analytiske redskaber, men må i stedet konstrueres som del af det analyserede objekt, evalueringernes praktik. Som et analytisk greb konstrueres præliminært et (sub...

 5. Arkiv som metafor, struktur og form hos de tre danske samtidskunstnere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Ann Lumbye

  2013-01-01

  Artiklen undersøger hvordan samtidskunstnere anvender arkiv- og arkivbegreber i deres praksis i et spænd mellem arkiv som sted og arkiv som metafor udfra især Jacques Derrida og hans Archive Fever. Arkiv og samling som erindringsmetaforer og autenticitetsmarkører.......Artiklen undersøger hvordan samtidskunstnere anvender arkiv- og arkivbegreber i deres praksis i et spænd mellem arkiv som sted og arkiv som metafor udfra især Jacques Derrida og hans Archive Fever. Arkiv og samling som erindringsmetaforer og autenticitetsmarkører....

 6. I blokopdelingens tegn. Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 5: 1945-1972

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul; Olesen, Thorsten Borring

  Historie, Udenrigspolitik, Danmarkshistorie, Nato, Markedspolitik, Forenede Nationer, Europæiske Fællesskaber, Nordek, Efta......Historie, Udenrigspolitik, Danmarkshistorie, Nato, Markedspolitik, Forenede Nationer, Europæiske Fællesskaber, Nordek, Efta...

 7. Et dansk tilfaelde af intestinal pseudomyiasis forårsaget af Eristalis tenax

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rathe, Mathias; Ozeraityte, Aiste

  2009-01-01

  Intestinal pseudomyiasis caused by the larvae of the drone fly Eristalis tenax is sporadically reported and symptoms are varying. We report a ten-year-old boy with intermittent nonspecific abdominal pain. He noticed a larva in his stools which was later identified as the rat-tailed larva of Erist......Intestinal pseudomyiasis caused by the larvae of the drone fly Eristalis tenax is sporadically reported and symptoms are varying. We report a ten-year-old boy with intermittent nonspecific abdominal pain. He noticed a larva in his stools which was later identified as the rat-tailed larva...

 8. Speciallægen er ikke i front på de danske akutafdelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mackenhauer, Julie; Møller, Cecilie; Fjældstad, Alexander

  2013-01-01

  The Danish health care system is undergoing a major reorganisation, resulting in fewer emergency departments (ED) with consultants in attendance 24/7. This questionnaire-based study evaluates the status of the reorganisation with emphasis on physician attendance and recruitment. 76% of the EDs ar...

 9. Komplementær og alternativ medicin bruges på danske rehabiliterings- og rusmiddelinstitutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovgaard, Lasse; la Cour, Søren; Kristensen, Mette

  2012-01-01

  The study has investigated the use of complementary and alternative medicine (CAM) at Danish rehabilitation institutions and drug centres. Questionnaires were sent to 147 centre leaders at 52 rehabilitation institutions and 95 drug centres. CAM is offered at 37.5% of the rehabilitation institutio...... and at 61.1% of the drug centres. Twenty-one different CAM modalities were used. Acupuncture and NADA-acupuncture had the highest prevalence. Motives for offering CAM were most often experienced effects within the institution and inspiration from other institutions....

 10. Diagnostik og behandling af kvinder med urin-inkontinens på danske gynaekologiske afdelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejtorp, M; Fischer-Rasmussen, W; Blaabjerg, J

  1990-01-01

  The routine practice in the diagnosis and treatment of urinary incontinence was investigated by means of a questionnaire to which all 32 departments replied. Miction charts were employed routinely in 17 departments and for selected patients in eight departments. Weighing of diapers was employed...... in 13 departments for all patients investigated for incontinence, but only for selected patients in ten departments. Cystometry was employed in cases of stress-incontinence in 23 departments and in cases of urge-incontinence in 30 departments. As regards the choice of operative treatment, 22 departments...... differences in the routine practices in Danish gynaecological departments in the diagnosis and treatment of utinary incontinence. This appears to be a suitable field for so called reference programmes....

 11. The Danish gas and electricity system; Det danske gas- og elsystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-08-28

  The report presents intermediate results from the project 'A model for and analyses of an integrated gas and electricity system'. The project starts from deregulation of the energy markets and increased focus on the connection between various forms of supply. The report describes the two systems with a view to identify differences and similarities. (BA)

 12. Udbredelse af den baktielle zoonose i danske kvægbesætninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bødker, Rene; Christoffersen, Anna-Bodil

  2008-01-01

  Tankmælksprøver fra 742 mælkeleverende kvægejendomme blev analyseret for antistoffer mod Coxiella burnetii i en ELISA. 57% af ejendommene havde positive prøver i den serologiske test. Prøverne var diagnostiske indsendelser til DTU Veterinærinstituttet og udgjorde derfor ikke en repræsentativ...

 13. Bestyrelsessammensætning og finansiel performance i danske børsnoterede virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Caspar

  Abstract: This article presents an empirical analysis of board composition and financial performance using a unique sample of Danish listed firms. In 2002, a group consisting of four prominent business leaders formulated Denmark's own code of good corporate governance, entitled the Nørby report...... of insiders, positions held by board members in other firms do not significantly impact Tobin's Q. The analysis only finds that the average age of the board has a significantly negative impact on performance. Board diversity, measured by the fraction of women and foreigners in boards as well...

 14. Fetal alcohol spectrum disorders har fået danske kriterier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broccia, Marcella; Vikre-Jørgensen, Jennifer; Rausgaard, Nete Lundager Klokker

  2017-01-01

  The Danish Paediatric Society presents the first Danish definition of fetal alcohol spectrum disorders (FASD) in a new guideline. FASD is an umbrella term for conditions caused by prenatal alcohol exposure. To varying degrees, fetal alcohol damages manifest as physical defects, characteristic...... facial features and poor growth, as well as behavioural and cognitive disorders. It requires both somatic and psychological evaluation to identify these damages. Early diagnosis and identification of problems are important for prognosis as professional care has a positive preventive effect...

 15. Mikrokirurgisk varicoceleoperation: en retrospektiv opgørelse af danske resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Sønksen, Jens; Mikines, Kári J

  2009-01-01

  of 132 patients were included in the study. Ten recurrences (8%) and ten complications (8%) were found (one lesion of the vas deferens, six haematomas, two hydroceles and one patient with haematoma/infection). Following surgery, two patients underwent orchiectomy due to a lack of blood flow and sustained...

 16. Et Patientperspektivistisk Studie i Brug af Alternativ Behandling hos Danske Patienter med Diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerbild, Helle Nygaard

  2008-01-01

  or cure, and the specific type of CAM used. The experiences of the patients were connected with these factors. The results of this study are that infrequent clients are not positioned towards CAM specificly for diabetes. The established clients using CAM were posited towards CAM supplying conventional...... clients, however, are positioned as user of both complementary and alternative medicine and conventional treatments, such as biological, homeopathic, and traditional Chinese medicine. The main factors that drive them to this are the aim, the hope, the belief, and knowledge how to cure diabetes. Conclusion......: The study shows that the decisive difference of how diabetics are positioned as to complementary and alternative self-care is the way in which they have the strength and hope, believe and knowledge of how to cure disease which by people in general is regarded as chronic....

 17. "Sense of coherence", socialgruppe og helbred i en dansk befolkningsundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, E P; Holstein, B E

  1998-01-01

  Longitudinal Health Behaviour Study (DLHBS) collected self-administered questionnaire data from a random sample of the population born in 1975, 1965, 1940, 1930, and 1920. The baseline study took place in 1990, response rate 71%, n = 2,858. The article reports data from the first follow-up in 1994, response...

 18. Cerebral absces med Vibrio cholerae non-01 efter badning i dansk havvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Trine Torp; Nielsen, Xiaohui Chen; Olsen, Katharina Elisabeth Pribil

  2012-01-01

  We present the first case of intracerebral abscess after blood-borne infection with non-toxigenic Vibrio cholerae (non-01). The patient was a 66 year-old woman who was infected after swimming in Danish seawater during an unusually hot summer. She had predisposing haemochromatosis and a skin lesion...

 19. Kend dig selv - og dine omgivelser: Et værktøj for danske slagteriselskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Hans

  Undersøgelsen lægger i sit udgangspunkt afstand til den traditionelle skarpe opdeling mellem en virksomhed og dens omgivelser. I den traditionelle tilgang er opfattelsen den, at der er et marked, og der er en konkurrencesituation, som i sit udgangspunkt er ens for alle, og som venter på at blive ...

 20. Danske metoder kan hjælpe med at bremse alt fra ebola til fugleinfluenza

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Carsten Thure

  2017-01-01

  Smitsomme sygdomme er et stort problem. Ikke kun for mennesker, men også for dyr. Køer og grise i Danmark bliver ofte syge af smitsomme sygdomme som yverbetændelse eller diarre. Det koster landbruget og samfundet mindst 280 millioner kroner hvert år og giver selvsagt også dårligere dyrevelfærd. D...

 1. Aspekt, tempus og Kærlighedens ø. Om narrativ progression i dansk og russisk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karl-Henrik Lund

  2003-05-01

  Full Text Available The paper starts with a short introduction to the notion of verbal aspect, focusing on aspect in Russian. In particular it compares and contrasts the treatments of this subject by Carlota Smith and Per Durst-Andersen. This is followed by a discussion of grammatical tense in a Reichenbachian framework. Special emphasis is made on the application of the Reichenbachian analysis to narrative texts where the moment of speech by and large loses its relevance for the interpretation of the tense forms. Finally, the paper examines the time relations in a fragment of a Danish short story and its Russian translation. It is shown that Danish, which doesn’t have aspect as a grammatical category, unlike Russian needs lexical markers such as time adverbs and conjunctions in order to advance the narration, while on the other hand Russian with its only three tenses to a higher degree than Danish has to make use of lexical markers to indicate relative time.

 2. Rygemønstret blandt drenge og piger i de danske skoleklasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mette; Damsgaard, Mogens T; Due, Eva Pernille

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The objective was to study the correlation between male and female smoking prevalence in elementary school classes at grade nine through group-level analysis. MATERIAL AND METHODS: Data was collected by the 1998 Danish contribution to the cross-national study Health Behaviour...... in School-Aged Children. A standardised questionnaire was applied. This study included ninety school classes at grade nine (1515 students) from a random sample of schools in Denmark. The outcome measure was the proportion of male and female smokers in the school classes. RESULTS: The proportion of male...... and female smokers within the school classes did not correlate. For both boys and girls there was a high variation in the proportion of smokers between the school classes. DISCUSSION: The smoking-related social processes that exist in the school classes probably operate in a sex-differentiated manner...

 3. Udviling i anvendelse af antibiotika i dansk fødevareproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Vibeke Frøkjær

  2011-01-01

  In the Danish husbandry antimicrobial growth promoters were phased out 1994-2000 and the therapeutic use has been increasingly regulated. Hitherto, a minimum in therapeutic use was reached in 1997. The antimicrobial use in pigs increased by 44% during 2002-2009; a 12% decrease in second half...... are observed in imported poultry....

 4. Indkomst og dødelighed i en dansk befolkningsstikprøve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kristian Schultz; Enemark, Ulrika; Foldspang, Anders

  2007-01-01

  in analyses based on Danish data. From the adult population aged 18-64 of Central and Northern Jutland, a random sample of 102.251 individuals was drawn as of 1 January 2001. For each of these persons, relevant information, such as age, sex, place of living (municipality), family size and gross family income...... for the calendar year 2000, was extracted from administrative registers. Logistic regression analyses were performed for males and females separately, and a dichotomous variable (death occurring during 2003, yes/no) was used as the dependent variable, while age and various income measures served as explanatory...

 5. Afværge og erstatningsnatur: Øget brug af kompensation i dansk VVM praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kørnøv, Lone; Larsen, Sanne Vammen; Christensen, Per

  2017-01-01

  . Infrastrukturanlæg i form af lineære anlæg (veje, baner og kabler m.v.) har potentielt væsentlige konsekvenser for naturbeskyttelsen som følge af deres geografiske udstrækning i landskabet og den vedvarende udbygning af infrastruktur nationalt. Det være sig fx konsekvenser som fragmentering af habitater, tab af...... arealer og habitater, barriereeffekt, trafikdrab, forurening og forstyrrelse fra støj. Miljøvurderingen af projekter (VVM) fungerer som ét centralt redskab for naturindsatsen og forebyggelse af såvel direkte, indirekte som kumulative konsekvenser. Ideelt skal miljøvurderingen fungere som et redskab...

 6. Antropocæne monstre og vidundere. Kartofler, samarbejdsformer og globale forbindelser i et dansk ruinlandskab

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frida Hastrup

  2016-07-01

  Full Text Available Med afsæt i forarbejdningen af kartofler til avanceret kartoffelstivelse i et område af Jylland, der tidligere lagde grund til udvinding af brunkul, udforsker vi i denne artikel former for liv på en stærkt industrialiseret jord. Gennem en kulturanalyse i jordhøjde i et særligt menneskeskabt landskab viser vi, at jyske kartofler har alt muligt at gøre med vingummi, brunkulsudvinding, hjorte, asiatiske nudler, parmesanost og frembringelsen af nye forbindelser i verden. Ved at rette blikket mod sådanne forbindelser i et landskab gennemgribende formet af ressourceudvinding, diskuterer vi muligheder for forskellige arters sameksistens og retter blikket mod både monstrøse og vidunderlige effekter af industriel virksomhed. Begrebet antropocæn bruger vi til at undersøge det menneskeskabte brunkulslandskab som en mangetydig økologi sammensat af både planlagte og løbske elementer.

 7. Fetal alcohol spectrum disorders har fået danske kriterier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broccia, Marcella; Vikre-Jørgensen, Jennifer; Rausgaard, Nete Lundager Klokker

  2017-01-01

  The Danish Paediatric Society presents the first Danish definition of fetal alcohol spectrum disorders (FASD) in a new guideline. FASD is an umbrella term for conditions caused by prenatal alcohol exposure. To varying degrees, fetal alcohol damages manifest as physical defects, characteristic...

 8. Forekomst af nylig sygdom hos danske børn i 1994 og 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne M; Koefoed, Birgitte Gade; Møller, Ralf

  2006-01-01

  in the January-March quarter: 18.9%. The specific illness rates were: cold/sore throat: 4.5%; fever/influenza: 3.0%; gastrointestinal infection: 1.9%; middle ear infection: 1.3%, lower respiratory infection/asthma: 1.1%; skin disease: 0.6%; conjunctivitis: 0.4%; headache: 0.4%; injury: 0.3%; other: 0.......9%. DISCUSSION: The rising trend is due in particular to an influenza epidemic in 2000. The high prevalence of infections in 1-to-2-year-olds underscores the need to decrease the spread of infections in day care and to avoid the most vulnerable infants' being cared for along with many other children...

 9. IT systemer til kvalitetsledelse: Baggrund og beskrivelse af systemer på det danske marked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rikhardsson, Pall M.

  2001-01-01

  Kvalitetsledelse er efterhånden godt og grundigt integreret i mange virksomheders dagligdag og har udviklet sig fra simpel fejlfinding til den noget mere avancerede Business Excellence. Efter som den bliver mere rodfæstet og formaliseret opstår behovet for IT systemer, som kan effektivisere de ad...

 10. Den danske frugt- og grøntbranche - Struktur, teknologi, forskningsbehov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plichta, Kirsten; Rossen, Lone; Skovboe, Pernille

  Executive summary 1. In the decade between 1981-91, the production value of the Danish fruit and vegetable industry increased by over 100%. In 1991, it stood at just under DKK 2.8 bn, corresponding to about 2.8% of the total production value of the Danish food sector. 2. The value added in the fr....... - Research into the use of by-products, water purification, and the reduction of water consumption....

 11. Omfanget af religiøse aktiviteter i danske og norske børnehavers kulturformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelskov, Jørgen; Tveiterås, Olav

  in the national curriculum of Early Years. Moreover, religion has no part in the training of staff for Danish kindergartens at any level. The increasing activity corresponds with an increasing level of religious activity in the Danish population in general (official statistics report weekly participation...

 12. Fremtidens danske almen praksis: Hvad kan vi lære af Storbritannien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bro, Flemming; Vedsted, Peter

  2014-01-01

  fælles kontrakter med køberne af ydelserne. De praksismodeller, der fungerer bedst, har bevaret en udpræget grad af selvstyre for den enkelte praksis, en fortsat tæt tilknytning til lokalområdet og en gensidig forpligtelse mellem læge og patient. Erfaringerne viser dog også, at forandringerne kræver en...

 13. Mobiladfærd i den danske detailhandel - Et speciale om smartphones rolle i cross channel

  OpenAIRE

  Berg, Lasse; Hansen, Kristian Bjerregaard; Skovgaard, Michelle

  2013-01-01

  Cross channel interaction has become a must-have capability for the Danish retail industry due to a new group of empowered consumers, which expect a smooth interaction across retailer’s sales channels. In this regard the smartphone is seen as a sales channel, which can further integrate the in-line and on-line shopping channels. The cross channel development and the integration of the smartphone, does not seem to reflect the way Danish consumers expect to engage with the retailers nowadays. O...

 14. Dansk på stedet - skitse til en omgivelsesforankret læringsmetode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Line Hjorth Christensen

  2012-09-01

  Full Text Available Ud fra en konkret undervisnings- og udstillingscase på Københavns Universitet Amager undersøger artiklen, hvordan det nære fysiske miljø på uddannelsesstedet kan indgå som ressource i en konkret danskfaglig læringssammenhæng. Der tages afsæt i det forhold, at de fysiske omgivelser er et undervurderet aspekt i læringssammenhænge og i en forståelse af, at kunsten bevæger sig frit på tværs af forskellige medier, hvor litteratur og sprog altid er i dialog med andre bevidst formgivne udtryk af ikke-sproglig karakter. Der redegøres for den konkrete case, for kursets og den specifikke øvelses faglige mål, såvel de museologisk danskfaglige som de fagdidaktiske samt for de teoretiske inspirationer og overvejelser, der ligger til grund for at arbejde med udstillingsmediet i danskundervisningen. På den baggrund redegøres der for de studerendes reaktioner på lyrikprojektet i forhold til fagfaglige og didaktiske mål; afslutningsvist opsummerer artiklen med sigte på metodens relevans for danskundervisningen og på humaniora.The article explores how physical and professional surroundings within a university frame can work as an active learning space and learning ”material” in relation to an MA course in museology. The course took place in 2009 at Dept. of Scandinavian Studies and Linguistics, University of Copenhagen, part of the course being coordinated in relation to the cultural event Kulturnatten (Copenhagen Cultural Night.  Based on a specific case study of a curatorial exercise, that of installing a poetry exhibition and authoring an exhibition catalogue, the survey sets out to illuminate learning potentials held within combined tactile and textual mediating processes. In particular interacting with text and objects, turning curatorial strategies into didactic processes and working product orientated with a view to an actual audience is being stressed as a way of expanding traditional academic learning methods. The article draws on aesthetic, experiential learning theories, and museology, stating the necessity of joining what David A. Kolb has described as “the simple perception of experience’ with students” reciprocal action and independent positioning.

 15. De første danske erfaringer med det mobile stofindtagelsesrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Axelsson, Anna Karin Irene; Hvam, Frank; Bonde, Maria

  2012-01-01

  Intravenous drug abuse is a major health concern. The National Board of Health estimates the number of injecting drug users (IDUs) in Denmark to be 13,000. Supervised injecting facilities (SIF) reduce the risk behaviour and bacterial infections and also increase the rate of detoxification...

 16. Metodefetichismen på retur i dansk pædagogik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea

  2016-01-01

  omtanken overbords til fordel for en mekanisk brug af regler og metoder fremstillet som opskrifter på den gode undervisning. Nogle af koncepterne fremstår ligefrem som opskrifter der lover, at man ved brugen heraf helt sikkert producerer det rette udbytte. En noget forsimplet forestilling af mennesket som...

 17. Speciallægen er ikke i front på de danske akutafdelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mackenhauer, Julie; Møller, Cecilie; Fjældstad, Alexander

  2013-01-01

  The Danish health care system is undergoing a major reorganisation, resulting in fewer emergency departments (ED) with consultants in attendance 24/7. This questionnaire-based study evaluates the status of the reorganisation with emphasis on physician attendance and recruitment. 76% of the EDs...... are not staffed by consultants 24/7, 51% report difficulties in recruiting qualified personnel and 33% report problems connected to retaining them. 71% believe that a specialty in emergency medicine could help solve these problems. Danish EDs do not comply with the visions of the reorganisation plan....

 18. Museale formidlinger af fortiden som kolonimagt på danske og britiske museer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Vibe

  2017-01-01

  Dealing with a Difficult Past – How Danish and British museums disseminate the international colonial trade and its present legacies The awareness in the Danish population of the problematic aspects of the colonial past has been limited for a long time. Although much has changed within recent years...... to change the general public awareness of Denmark’s role in the international colonial trade, this article argues that improvements can still be made. Through fieldwork at some of the biggest and most influential museums in the field of cultural, imperial and maritime history in Denmark and the United...... Kingdom the author analyses the different ways Danish and British museums are disseminating their countries’ involvement in the international colonial trade. The article argues that the differences observed in the museums can be seen in relation to the two countries’ different levels of multiculturalism...

 19. Hvad er problemet? Elever med dansk som andetsprog kan jo sagtens læse!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønberg, Louise Flensted-Jensen

  2014-01-01

  comprehension, vocabulary, and knowledge of text types, whereas no difference was found on measures of basic word reading skills. The differences persisted, even when SES was controlled. However, when dividing children into two groups, with and without reading comprehension difficulties, no differences were...... found when SES was controlled. Only the level of receptive vocabulary was statistically significantly below for children with Danish as their second language compared to children with Danish as their first language. Moreover, the study shows that for children whose first language is Danish, difficulties...... with reading comprehension were more commonly related to basic difficulties with word reading, whereas for children speaking Danish as their second language, reading comprehension difficulties were more commonly related to vocabulary and not to difficulties with basic word reading. Implications for practice...

 20. Mikrokirurgisk varicoceleoperation: en retrospektiv opgørelse af danske resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Sønksen, Jens; Mikines, Kári J

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Varicoceles are present in about 15% of the male population. The treatment is surgical and internationally there has been an increase in the use of a subinguinal microsurgical approach in which the veins of the spermatic cord are ligated. The purpose of this paper is to evaluate...

 1. Mikrokirurgisk varicoceleoperation: en retrospektiv opgørelse af danske resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Sønksen, Jens; Mikines, Kári J

  2009-01-01

  Varicoceles are present in about 15% of the male population. The treatment is surgical and internationally there has been an increase in the use of a subinguinal microsurgical approach in which the veins of the spermatic cord are ligated. The purpose of this paper is to evaluate the results...

 2. Mowat-Wilson-syndrom hos tre danske børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Karin Bækgaard; Søndergaard, Charlotte; Thelle, Thomas

  2011-01-01

  Mowat-Wilson syndrome (MWS) is an autosomal dominant intellectual disability syndrome characterised by unique facial features and congenital anomalies such as Hirschsprung disease, congenital heart defects, corpus callosum agenesis and urinary tract anomalies. Some cases also present epilepsy...

 3. Hvad danske politikere kan lære af Francis Fukuyama

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Introduktion til Francis Fukuyamas teorier om social kapital og social tillid Udgivelsesdato: Forår 2009......Introduktion til Francis Fukuyamas teorier om social kapital og social tillid Udgivelsesdato: Forår 2009...

 4. Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter; Vestergaard, Hedvig; Gottschalk, Georg

  Efter en lang periode uden nævneværdig offentlig debat om boligproblemer og situationen på boligmarkedet er disse emner kommet meget i fokus i af 2001. Dette har affødt et behov for en mere aktuel belysning af forholdene. Formålet med denne undersøgelse har på baggrund heraf været at give et mere...

 5. Påvisning af rotavirusinfektioner blandt danske småbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Nete Munk; Paerregaard, Anders; Fischer, Thea Kølsen

  2010-01-01

  Rotavirus (RV) is the most frequent causative agent of severe diarrhoea in infants and young children worldwide, also in Denmark. However, the actual number of diagnosed RV cases among Danish children is unknown. If a new RV-vaccine is to be introduced in Denmark, updated data on RV disease burde...

 6. Dobbeltballonendoskopi til diagnostik og behandling af sygdomme i tyndtarmen. De forste danske erfaringer fra 31 patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, T.M.; Vilmann, P.; Hendel, J.W.

  2008-01-01

  2004 to September 2006. RESULTS: A total of 42 DBE (32 oral, ten anal) were performed. Insertion-length for the oral and anal DBE was 206 cm (range 40-500 cm) beyond the Ligament of Treitz and 141 cm (range 10-200 cm) beyond the ileo-cecal valve, respectively. Duration was 128 min/124 min (range 55......-285 min/60-155 min), respectively. In two patients a total inspection of the small bowel was possible. The diagnostic yield was 74% (CI: 57%-86%) with a therapeutic yield in 21 patients (68% CI: 50%-81%). One major complication with perforation occurred due to improper handling of the endoscope....... CONCLUSION: DBE is a new effective method for the diagnosis and treatment of small bowel diseases. If used correctly, DBE is safe with few complications. DBE is expected to become an essential endoscopic method for handling small bowel diseases in close conjunction with capsule endoscopy. DBE demands...

 7. Internationalt adopterede--forbrug af sundhedsydelser. En dansk opfølgningsundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fock, Lotte

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Children adopted from developing countries have suffered from infectious diseases, malnutrition, growth and psychomotor retardation on arrival to adopting families. Aims were to investigate the degree of health care utilization among intercountry adoptees and to assess whether health...

 8. Værsgo' ta' en tablet. Om brugen af tablets i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2014-01-01

  Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen.......Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen....

 9. Viden og holdning til tobaksproblemet blandt danske laeger, sygeplejersker og jordemødre 1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graff, V; Madsen, Mette; Nielsen, P E

  1990-01-01

  In an investigation including 2,233 Danish doctors, nurses and midwives between 72 and 96% replied that they found definite proof of connections between smoking and the diseases: cancer of the lung, cardiac infarction and chronic bronchitis. The highest percentages were found among doctors and...... tobacco, we have obtained the impression from the questionnaire investigation that a thorough debate is necessary about how to solve the problem of tobacco smoking in Danish hospitals and other places of employment of health staff. Udgivelsesdato: 1990-Nov-5...

 10. Nyankomne børn og unge i det danske uddannelsessystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristjansdottir, Bergthora; Perez, Susanne Jacobsen

  2016-01-01

  This article presents and discusses the educational offers for newly arrived immigrant and refugee children and adolescents in Denmark. It analyses both policies that outline newcomers’ educational options and implemented newcomer education models,including Danish as a second language and mother...... tongue based education, from a perspective of equality in access to and participation in education and equality of participation in society through education. Furthermore, it contains an overview of Danish research on newcomers’ education. We conclude, that the field is undertheorised, compared to other...

 11. Kortlægning af ph.d.-vejledningskurser på danske universiteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godskesen, Mirjam Irene; Kobayashi, Sofie; Wichmann-Hansen, Gitte

  praksis på området. Metode I vores undersøgelse baseres data dels på en tematisk analyse af eksisterende kursusbeskrivelser (Braun & Clarke, 2006) og dels på en spørgeskemaundersøgelse med åbne svarfelter. Dataindsamling og analyse foretages i februar/marts 2016. Respondenter rekrutteres gennem DUNs...... Netværk for Udvikling af Ph.d.-vejledning (NUP), og ved henvendelse til øvrige kursusudbydere på ph.d.-skoler identificeret gennem universiteternes hjemmesider. Præliminære resultater bliver fremlagt og valideret i NUP medio marts inden den endelige præsentation på DUN konferencen. Resultater og...

 12. Det er på tide at begynde et dansk pilotprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Niels

  2008-01-01

  Det er velkendt, at CO2 kan bruges i oliefelter til at øge den mængde olie, man kan udvinde. Erfaringer fra Canada og USA viser, at brugen af CO2 i Enhanced Oil Recovery (EOR), kan øge olieudvindingsgraden med ca. ti pct. Af Energistyrelsens reseveopgørelse pr. 1. januar 2008 fremgår, at ved en ø...

 13. Bioteknologi & Etik - brugen af begrebet selvbestemmelse i den danske debat om fosterdiagnostik

  OpenAIRE

  Dallerup, Julia W.; Særvoll, Charlotte A.; Lassen, Kåre H. H.

  2006-01-01

  Rapporten indeholder en diskursanalyse af begrebet selvbestemmelse set i forhold til fosterdiagnostik i Danmark. Fosterdiagnostik er afgrænset til at omhandle Sundhedsstyrelsens rapport og efterfølgende nye retningslinier. Der fokuseres på fosterdiagnostik i forhold til kromosomfejlen Downs syndrom, da denne er den hyppigst forekomne. Diskursanalysen er baseret på interviews og andet skriftlig materiale fra centrale aktører i debatten. Dette drejer sig om repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen,...

 14. Screening for lungecancer med lavdosis-CT - danske og udenlandske resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saghir, Zaigham; Dirksen, Asger; Ashraf, Haseem

  2015-01-01

  Lung cancer is the cancer type that causes the largest number of deaths in Denmark. With advances in medical imaging and widespread use of computed tomography (CT), it is possible to detect even small abnormalities in lung tissue. This has led to a great interest in lung cancer screening with low......-dose CT and launching of randomised screening trials worldwide. This paper gives an overview of the current lung cancer screening trials in Denmark and internationally and focuses on main lung cancer findings and mortality results.......Lung cancer is the cancer type that causes the largest number of deaths in Denmark. With advances in medical imaging and widespread use of computed tomography (CT), it is possible to detect even small abnormalities in lung tissue. This has led to a great interest in lung cancer screening with low...

 15. 38 Encyklopædiartikler i Den store danske (se nedenfor)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Valling

  2009-01-01

  Afghanistan (litteratur), Akhavan-e Sales, Chubak, Daneshvar, Golshiri, Hafiz, Hafiz-e Abru, Hatifi, Hidayat, Hilali, Jamalzade, Jami, Khayyam, Mirkhvand, Montazeri, Muhammad Daud Khan, mullah, Nadir Shah, Najibullah, Nasir-i Khusrau, Nizami, novruz, Parsipur, pashtun/pushtun, Rabbani, Rafsanjani......, Rudaki, Rumi, Sadi, Saidi, Sanai, Shahnameh, Shamlu, Shariati, Shariat-Madari, al-Talalbani, Taleban, Ubaid-i Zakani, Nima Yushidj...

 16. Profession versus udviklingskontrakter i samfundsvidenskabelig forskningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linneberg, Mai Skjøtt; Nørreklit, Hanne; Schröder, Philipp J.H.

  2007-01-01

  , at forskningsprofessionen er blevet svækket i universiteternes transformation fra dannelsesinstitution til udannelsesinstitution. Dette bevirker, at tilliden til universiteternes professionsbaserede selvstyring forsvinder og udviklingskontrakten er blevet sat i stedet. Udviklingskontrakterne kan dog ikke løse samtlige...

 17. Selskabsloven (lov om aktie- og anpartsselskaber) med kommentarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  Bogen gennemgår samtlige 375 paragraffer i selskabsloven, gældende i Danmark for aktie- og anpartsselskaber fra den 1. marts 2010, og knytter - over 1343 sider - uddybende og analyserende kommentarer til hver enkelt paragraf i loven....

 18. Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kise, Åshild; Fibiger, Marianne Qvortrup; Samuelson, Gunnar

  2015-01-01

  Evalueringsrapport af samtlige teologiske og religionsvidenskabelige uddannelser på universitets- og højskoleniveau I Norge. Rapporten er lavet I samarbejde med Gunnar Samuelssson fra Goteborg Universitet og af NOKUT (Norges organ for kvalitet I uddannelsen)...

 19. Gruppebaserede øvelser: en empirisk analyse af muligheder og udfordringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Kyed

  2016-10-01

  Full Text Available Gruppebaseret øvelsesundervisning har et vigtigt, men stadig ikke fuldt (aner-kendt læringspotentiale som redskab i universitetspædagogikken. I denne artikel formidles hovedresultaterne fra den første større danske undersøgelse af erfaringer med gruppebaseret øvelsesundervisning gennemført blandt samtlige studerende og undervisere på sociologistudiet på Aalborg Universitet. Undersøgelsen viser, at undervisere og studerende er enige om øvelsernes læringsmæssige relevans. Endvidere er der enighed om, at øvelsernes primære formål er at diskutere metodiske og teoretiske begreber samt at koble undervisningens begreber til praksis. Dog er deres incitamenter forskellige; underviserene er ofte orienterede mod at træne kritisk og kreativ tænkning gennem aktiv involvering og kollektiv vidensdeling, mens de studerende er ek-samensorienterede. Undersøgelsen viser desuden udfordringer dels i forhold til koordinering underviserne imellem og dels i forhold til de studerendes faglige diversitet og aktivitetsniveau i forbindelse med øvelsesundervisningen. Artiklen slutter derfor af med at diskutere en række organisatoriske og praktiske tiltag, som kan forbedre de studerendes aktivitet, læring og oplevelse af ’alignment’ mellem øvelsesundervisningen, læringsmålene og eksamen. Group-based exercises have an important but still not fully acknowledged role as a learning tool in university pedagogy. This article reports key findings from a study of the experiences of sociology students and teachers at Aalborg University who participated in group-based exercises. The study reveals that teachers and students agree on the relevance of the exercises and that the main purposes of these are to discuss theoretical and methodological concepts and to connect concepts to practice. However, the incentives they stress are different; teachers are often focused on training academic thinking through collective involvement and knowledge sharing, while

 20. Højde hos 6-16-årige danske skolebørn målt i perioden fra 1986/1987 til 1996/1997. Sammenlignet med danske målinger fra 1971/1972

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Søren; Petersen, Tove Anne-Grete; Madsen, Mette

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Danish schoolchildren are said to have grown taller during the last 25 years. Studies on this topic have not been nationwide, however. The aim of this study was to compare the heights of a nationwide sample of Danish schoolchildren in 1986/1987-1996/1997 to a sample in 1971/1972. MA......INTRODUCTION: Danish schoolchildren are said to have grown taller during the last 25 years. Studies on this topic have not been nationwide, however. The aim of this study was to compare the heights of a nationwide sample of Danish schoolchildren in 1986/1987-1996/1997 to a sample in 1971...... for 1971/1972. CONCLUSION: The children in our study were taller than schoolchildren in 1971/1972, and they seemed to have an earlier pubertal height spurt. A growth study of Danish children is needed. Udgivelsesdato: 2002-Oct-21...

 1. Robust and sustainable bioenergy: Biomass in the future Danish energy system; Robust og baeredygtig bioenergi: Biomasse i fremtidens danske energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skoett, T.

  2012-09-15

  The publication is a collection of articles about new, exciting technologies for the production of bioenergy, which received support from Danish research programmes. The green technologies must be sustainable so that future generations' opportunities for bioenergy use is not restricted, and the solutions must be robust in relation to security of supply, costs and energy economy. In this context, research plays a crucial role. Research is especially carried out within the use of residues as bio-waste, straw, wood and manure for energy purposes, but there are also projects on energy crops, as well as research into how algae from the sea can increase the production of biomass. (LN)

 2. En analyse af fem landsdækkende danske dagblades dækning af Gazakonflikten 2014

  OpenAIRE

  Bamdej, Keyvan

  2015-01-01

  Abstract This master thesis investigates how five Danish national newspapers covered the Gaza-Israel-conflict from the 8th of July to the 26th of August 2014. While three of the five examined newspapers – Berlingske, Politiken and Jyllands-Posten – cover a broad range of topics of common public interest, the other two of the five examined newspapers – Kristeligt Dagblad and Information – are smaller, niche news outlets, each with their own special focus. The analysis, based on Professor...

 3. Styringsformer i forebyggelsen af overvægt og depression blandt gravide i den danske folkesundhedspolitik 1999-2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toxvig, Lene

  2014-01-01

  Forholdet mellem styring og subjektivitet i forebyggelsen af overvægt og depression blandt de gravide belyses med udgangspunkt i socialkonstruktivistisk tilgang. Styringen af de overvægtige gravide sker med modstridende teknologier - både paternalistiske og autonomiserende. Styringen af de...... depressive gravide sker mere entydigt ud fra en paternalistisk strategi. Styringsteknologierne bidrager til dannelse af nye subjektiviteter, som kan være produktive eller undergravende for selvet. Praksisstudier foreslås med henblik på at påvise selvteknologier (Otto 2003, s. 8) til forebyggelse af overvægt...... og depression....

 4. Udviklingen i udvalgte biologiske risikofaktorer for kardiovaskulaere sygdomme i den danske MONICA-population 1982-1992

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerdes, Lars Ulrik; Brønnum-Hansen, H; Madsen, Mette

  2001-01-01

  , and serum total, HDL, and LDL cholesterol, and triglyceride. RESULTS: Body height increased by 0.1% per year and the body mass index by 0.4% per year in women. The diastolic blood pressure increased 0.4% per year in women and 0.6% per year in 60-year-old men. HDL cholesterol declined 0.4% per year. Body...... have changed in the Danish MONICA population during this period. METHOD: Data from 6,695 men and women of 30, 40, 50 and 60 years of age, examined in the Danish WHO MONICA surveys in 1982-1984, 1986-1987, and 1991-1992, were analysed to estimate temporal trends in body height and weight, blood pressure...

 5. Midtvejsrapport – Udvikling, test og validering af QTI-spørgsmål i en dansk gymnasiekontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea; Lund, Rolf Lyneborg

  rummet. QTI-spørgeskemaet kan således give den enkelte lærer et billede af egen lærerprofil. Denne QTI-lærerprofil bliver et spejl for læreren som indikator på, hvordan eleverne oplever hans/hendes undervisning (fx om læreren er stærkt venlig/distanceret; eller er stærkt styrende, eller giver plads til...... ikke en indføring for praktikere i, hvordan man f.eks. kan arbejde med feedback eller i det hele taget benytte QTI som et lærerudviklingsværktøj. Den del vil indgå i det endelige arbejde, som skal levereres til Region Midtjylland i efteråret 2017. Denne rapport leverer således resultater, fra...

 6. Medialogi (Dansk informations brochure om Medialogi-uddannelsen, 1. til 10. semester (B.Sc. & Cand.Scient))

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Rolf; Andersen, Hans Jørgen

  2006-01-01

  Informationsbrochure, 28 sider, om Medialogi uddannelsen (Cand. Scient.), der udbydes af Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København. Brochuren beskriver 1. til 10. semester af uddannelsen (B.Sc. og M.Sc.). Informationen er primært rettet mod potentielle ansøgere til Medialogi uddannelsen...

 7. Er danske medicinstuderende bekymrede i relation til deres fremtidige virke? En spørgeskemaundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Signe Neumann; Østergaard, Doris; Østergaard, Helle Thy

  2007-01-01

  Knowledge about the thoughts of Danish medical students regarding their job future is limited. The aim of this study was to investigate whether medical students are concerned about their future work, and if so, to describe the types of concerns they have, to what degree they are concerned, possible...

 8. Tilpasning, Standardisering og Validering af den Danske Version af Test for Reception of Grammar-2 (TROG-2)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen de López, Kristine M.; Knüppel, Ane

  2010-01-01

  The following study presents results from the pilot as well as the final version of the Danish adaptation of Dorothy Bishop's Test for Reception of Grammar 2 (TROG-2). The original British test was modified according to Danish grammar. It was the piloted, re-modified and finally standardized...... study were tested on the adapted Danish versionof the relative clause comprehension test developed bu Friedmann (1998). The results from the children's performance on the two receptive grammar tests correlated need for further modifications of the test in order to attain a valid Danish verion of TROG-2...... of TROG-2 was validated against a standardized Danish vocubulary comprihenseion test The Viborg Test (Pedersen & Skyrum Kjøge, 2005) and results show that the language measures correlate strongly (r=0,80, p=.001). As a whole we can conclude that the Danis version of TROG-2 seems a reliable and valid test...

 9. Hverdagens snak og soapens samtalemønstre. En analytisk indkredsning af talegenrer i en dansk soap

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Unni

  2006-01-01

  Soapen er blevet belyst fra mange varierende vinkler. I denne artikel undersøges forholdet mellem et af genrens overordnede karakteristika, nemlig at der tales langt mere end der handles, og de måder der rent fakstisk tales på. Artiklen introducerer Bakhtins talegenrebegreb som inspirationskilde og...

 10. Transformationer i ledelse af den danske offentlige sektor, videnintensive organisationer og udfordringer med tvetydighed, identitetskontrol og organisatorisk ledelsesmanagement

  OpenAIRE

  Andersen, Vibeke; Hindhede, Anette Lykke

  2016-01-01

  Transformation in the management of public Danish knowledge-intensive organizations and dealing with ambiguity - identity control and organizational management technologyAbstract: The public sector is at present the subject of extensive transformations that have necessitated new management tools. In this context, concepts such as Social Capital and Relational Coordination are introduced as organizational tools, which has spread like mantras in the public sector in its efforts to meet the chal...

 11. »Med et fingerknips« – overførsler af indsatte mellem danske fængsler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda; Gottrup, Rikke

  2014-01-01

  Involuntary inter prison transfer are for most prisoners very intrusive. Prisoners adapt to prison life socially and psychological. Some participate in rehabilitation programs and visits are planned and booked weeks ahead. Involuntary inter prison transfer are used by prison authorities for admin......Involuntary inter prison transfer are for most prisoners very intrusive. Prisoners adapt to prison life socially and psychological. Some participate in rehabilitation programs and visits are planned and booked weeks ahead. Involuntary inter prison transfer are used by prison authorities...... for administrative and disciplinary reasons such as prison capacity and maintaining order and security in the prison. Transfers may therefore be seen as a strategy for managing prisoners whose behavior is difficult or disruptive. In Denmark the official record shows in average 669 incidences of involuntary inter...... prison transfers for disciplinary reasons in the period 2006-2013. Involuntary transfers because of prison capacity are not registered statistic. A rule in Danish administrative law was implemented in 2002 and states that the prisoners can be involuntary transferred from one prison to the other without...

 12. Danske bankdirektørers aflønning - Incitamentsaflønning eller tag selv bord?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Kenn L.; Raaballe, Johannes

  bord. Selvom der er dækket op til tag selv bord, kan man godt holde sig tilbage. Det viser sig, at de bankdirektører, der ikke kan modstå fristelserne, også er de bankdirektører, der er genetisk kodede for risiko. Når bankdirektøren "tildeles" en væsentlig aktie- og bonusaflønning, skulle man forvente...

 13. Dekommissionering af Risøs nukleare anlæg - vurdering af opgaver og omkostninger. Dansk sammenfatning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, K.

  2001-01-01

  Rapporten er en sammenfatning af den engelsksprogede rapport "Decommissioning of the nuclear facilities at Risø National Laboratory. Descriptions and cost assessment", og giver en kort beskrivelse af relevante forhold vedrørende dekommissionering af Risøsnukleare anlæg, herunder de...

 14. En undersøgelse af stordrifts- og samdriftsfordele i det danske sygehusvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Troels; Rose Olsen, Kim; Lauridsen, Jørgen T.

  2009-01-01

  relating to hospital definition, hospital production, functional form, scale and scope testing are addressed. Stochastic frontier analysis and linearregression are used to examine sensitivity to the assumption of cost-minimization. Economies of scale and diseconomies of scope were identified in connection......SUMMARY: The Danish hospital sector is facing a major restructuring over the coming decade with hospital mergers and closures as well as construction of new hospitals. There is a clear trend towards fewer and larger hospitals. The evidence for economies of scale and scope underpinning...... these decisions is lacking, however. The present study applies a hybrid translog cost function to examine whether there are unexploited economies of scale and scope in the current configuration of the Danish hospital sector. Cross section data relating to Danish public hospitals in year 2004 were analyzed. Issues...

 15. Forskelle på ordinationsmønstret af analgetika ved behandling af cancersmerter på seks danske smertebehandlingsenheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anne Estrup; Jarvig, Line; Hansen, Ole Bo

  2007-01-01

  by reviewing medical records. The study included 347 patients. A total of 278 patients out of 347 were treated with opioids for background pains. A significant difference was found (P ...30-40% of cancer patients suffer from pain at diagnosis while 70-80% of patients at progressed stages of the disease suffer from pain. Background pain is treated with long-acting opioids. Breakthrough pain can be treated with shorter acting non-opioid analgesics or opioids. The aim of this study...... analgesics were prescribed for 40% of the patients while 50% of the patients were treated with paracetamol and/or NSAID. According to the medical records 79% of the patients were prescribed analgesics for breakthrough pain. 73% of the 347 patients had strong opioids prescribed for breakthrough pain...

 16. Forskelle på ordinationsmønstret af analgetika ved behandling af cancersmerter på seks danske smertebehandlingsenheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anne Estrup; Jarvig, Line; Hansen, Ole Bo

  2007-01-01

  30-40% of cancer patients suffer from pain at diagnosis while 70-80% of patients at progressed stages of the disease suffer from pain. Background pain is treated with long-acting opioids. Breakthrough pain can be treated with shorter acting non-opioid analgesics or opioids. The aim of this study...... was to describe the medical treatment of pain in cancer patients in connection with six Danish hospital units with special expertise in pain treatment. Differences in the prescription of analgesics were studied. The study was performed as a cross section study of prescribed analgesics. Data was collected....... For the treatment of background pain opioids were prescribed for the majority of the cancer patients. Morphine and oxycodone were prescribed most frequently. Secondary analgesics and paracetamol and/or NSAID were also prescribed for background pain. The strong opioids were prescribed for the treatment...

 17. Incidens karakteristik og multiple risikofaktorer for selvmordsforsøg blandt danske børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Erik

  2010-01-01

  af forældrefaktorerne selvstændige risikofaktorer, især selvmord og selvmordsforsøg. Dette bekræfter hypotesen om suicidal transmission blandt familiemedlemmer. Klinikerne kan i forbindelse med risikovurdering, med fordel spejle til antallet af risikofaktorer, som den unge er udsat for. Klinikerne må...

 18. Den objektive strukturerede kliniske eksamen som led i speciallaegeuddannelsen i paediatri. De første danske erfaringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev, T; Ostergaard, J R; Nødgaard, H

  2000-01-01

  To evaluate the usefulness of an objective structured clinical examination (OSCE) for identifying weaknesses of the educational program and for providing feedback to trainees in paediatrics an 8-station OSCE was given. Ten residents on different levels of training participated. Stations covered...... a wide spectrum of clinical situations and included three video-recordings of patients. Skills in history-taking, examination, listing of differential diagnoses, planning of work-up as well as in communication and counselling were assessed. Verbal as well as written feedback was provided to all...... the trainees. In five trainees skills in examination were relatively weak, and subsequently it was possible to implement improvements in the educational program. Strengths and weaknesses of the educational program can be identified, but the benefits of the OSCE should be balanced with the extra workload...

 19. Hvordan fastholdes deltagere i nuværende danske mor-barn kohorter, så frafald mindskes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jane Søborg; Terkelsen, Marlene

  2014-01-01

  Collection continues after the birth where it is primarily the child WHO is being examined. There are several large mother­‐child cohorts, both in Denmark and abroad, and they provide important knowledge about Health and disease. However, a cohort are challenged by the fact that it enrolls participants...... in a negative direction for participants and non-­‐participants, because this is considered to create a negative impact on these concepts. Discussion and conclusion: The thesis brings new and original ways to Work actively with the dropout-­rate in the current Danish mother-­child cohorts, and although...... there might be selection bias in the data Collection and it can be advantageously for the results of the thesis with a quantification, the results are innovative, manageable and possible to transfer to the daily Work of the cohorts....

 20. Pejlinger på et mere skånsomt fiskeri : Essensen af 34 samtaler med danske kystfiskere. 1. delrapport

  OpenAIRE

  Andersen, Knud; Viuf Christiansen, Berit; Schøler Skaaning, Birgitte; Skov Sundstrup, Brian; Nielsen, Kurt Aagaard

  1999-01-01

  In 1998 the Danish Society for a living Sea initiated a quality interview study amongst Danish inshore fishermen to determine to what degree different fishing metods can be regarded as sustainable. The results of the investigation will contribute to a decision making process in the society who is working to formulate criteria for an environmental labeling for fish procedure. The study is performed by fishing skipper knud andersen from the Society and three students from Roskilde University st...

 1. Imperiets genfærd – Profeterne i Evighedsfjorden og den dansk-grønlandske historieskrivning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirsten Thisted

  2015-04-01

  Full Text Available While the official Denmark has declined taking part in a reconciliation process with Greenland, its former colony, a large literary audience has embraced the novelist Kim Leine, who puts colonial history and Danish-Greenlandic power relations on the agenda. Originally published in 2012, his novel Profeterne i Evighedsfjorden (English title: The Prophets of Eternal Fjord has received huge attention and several prestigious literary awards, but it has also been the target of criticism for painting a distorted picture of Denmark’s conduct in Greenland. The article examines how the novel relates to the established narratives about Danish colonialism and how it contributes to the ongoing negotiations. The novel’s use of narrative modes is analysed in light of the assumption that certain modes are associated with certain plots, where a particular framing of the past defines a space of possibility for the way we shape the future. It is argued that the novel draws on the anticolonial dream of ‘total revolution’ and supports the struggle of the colonised to break free from the colonial power and establish their own nation state. Its key narrative mode, however, is not the preferred mode in anticolonialist literature, heroic romance; instead it is tragedy. The novel portrays the profound transformation of society and subjectivity that is brought about by modernity with Christianity and colonialism as its vehicle. As a consequence of this transformation, resistance cannot be posited from a point outside modernity but arises from within modernity itself. Thus the protagonists of the novel are not only portrayed as equals but as actors in the same universe, regardless of the highly asymmetrical power relations between Danes and Greenlanders. In this sense, the book participates in efforts to reframe the Danish-Greenlandic relationship based on the new language of equality and partnership found in the Act on Greenland Self-Government.

 2. Momsfritagelse for foreninger efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 - en analyse af nyere dansk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eskildsen, Casper Bjerregaard

  2009-01-01

  Nærværende artikel har til formål at analysere national praksis i relation til momslovens (ML) § 13, stk. 1, nr. 4, der i flere tilfælde synes diskutabel. En række afgørelser i relation til foreninger med politiske og fagforeningsmæssige formål anses således enten for at tillægge fritagelsen et v...

 3. Ny dansk test afslører, om kemi ændrer kønnet på dyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holbech, Henrik; Mølsted, Henning

  2009-01-01

  Om to år forventer Syddansk Universitet og DHI at komme igennem nåleøjet i OECD og få godkendt en testmetode, der kan afsløre skadevirkningerne på dyr fra både nye og allerede kendte kemiske stoffer som phthalater, vækstfremmere, kemiske filtre i solcremer og parabener. »Vores dyrearter skal...... phthalater eller parabener, begynder også de at danne vitellogenin. »Ved hjælp af testen kan vi altså afsløre om et kemikalie, som vi har en mistanke til, virker hormonforstyrrende. I værste fald udvikler alle fiskene sig til hunfisk - eller omvendt,« siger Henrik Holbech. Metoden kan undersøge for både...

 4. Krig på kniven eller på kvaliteten - den danske TV-dokumentarisme i konkurrencealderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Fritze

  1992-08-01

  Full Text Available I 90´ernes faktaformidling er TV-dokumentarismen et væsentligt omdrej- ningspunkt - da genren på både TV2 og DR med flagskibe som Fak2'eren, Reportageholdet, Søndagsdokumentaren, DR-Feature og DR-Dokumentar er genstand for en udpræget satsning, og desuden, direkte eller indirekte udtrykt, opfattes som eksempel til efterfølgelse for en faktaformidling på den halvkommercielle mediestrukturs betingelser. Således udgør genren med sin særlige institutionelle rolle et væsentligt spor til konkurrencealderens omdefinerede public service-begreb, og den kan derfor også være med til at pejle faktaformidlingens fremtidige udvikling.

 5. Italesættelsen af overvægt i det danske samfund - set i et socialkonstruktivistisk perspektiv

  OpenAIRE

  Arildsen, Ann Sofie Carrara; Christoffersen, Simone Eline; Ahrenkilde, Mona; Andresen, Mette Haaning

  2014-01-01

  This assignment examines how the stigmatisation of obesity is discursively constructed by the health authorities, particularly in the policy document Stigmatisering 2008 – debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen and by the media, particularly in the Danish TV documentary Skal vi frede de fede?. The assignment is based upon the scientific theoretical base, social constructivism. The ruling health discourse is examined in this perspective as discourses are socially constructed and therefor...

 6. Når innovation og fagligt samspil saetter fag under pres - fagdidaktisk kommunikation i det danske gymnasium efter reformen 2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Hobel

  2012-08-01

  Full Text Available After the 2005 reform of the Danish gymnasium, it has become a requirement that students are trained in interdisciplinarity and that their innovative skills are developed. In the public discussion “innovation” has been embedded in two different discourses: a market oriented discourse and a citizenship oriented discourse. This study examines whether the school subjects under this pressure develop and converge into one unified school subject: a market orientated social science. This is examined through a case study of an interdisciplinarian course in the first year of the Danish gymnasium on Corporate Social Responsibility. The students first work with this topic in the context of English, Social Science and Innovation, and then have to advise a Danish concern about how to improve and develop the CSR-strategy of one of its subsidiary companies in India.The data of the study are central documents from political level, from the level of the Ministry of Education, and from the course. These documents are triangulated with interviews with teachers and students. The results of the study are based on a discourse analysis of these documents.The central finding of the study is that the different school subjects do not converge into one market oriented school subject. The students do not limit themselves to give instrumental and means-oriented advices to the concern about how they can use the CSR-strategy as a mean of increasing its profits. The teachers act in a paradigm of challenge oriented didactics. The teachers establish a subject oriented and interdiscipline oriented didactical discussion about how the school subjects in different ways can contribute to a professional debate about epochal core problems (in this course: the enviroment and social inequality, and the students discuss how the subsidiary company can contribute to the solution of these problems. They add that these initiatives will benefit the company. Thus, through didactical reflection and the planning and execution of a course the teachers re-contextualize the requirement about interdisciplinarity and innovation in a way that has Bildungs-Potenzial.

 7. ”Tusinder af vingeskudte Trækfugle”. Soldatergrave og dansk-franske erindringssteder 1915-1925 ca.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ning de Coninck-Smith

  2012-05-01

  Full Text Available Thousands of Wing-Shot Migratory Birds. Soldier Graves and Danish-French Places of Remembrance Approx. 1915-1925During the months following the end of the First World War in November 1918, some 100,000 prisoners of war passed through Denmark on their way home from the camps on the Eastern Front. Some did not make it all the way, but died from exhaustion and the Spanish flu during their stay in Denmark. The present article deals with the part that these dead soldiers came to play in the formation of a remembrance culture in a country which had not itself taken part in the war. More specifically, it deals with the monuments which a small group of nationally-conservative men and women with ties to the armed forces and the social elite erected between 1919 and 1925 in remembrance of the dead French soldiers. To their minds, France had been the sole serious ally in the struggle for the return of North Schleswig to Denmark. For that reason, they were also behind two monuments in France to commemorate the fallen Danish-minded Schleswigers and the fallen Danes of the French Foreign Legion. Their national-conservative engagementand criticism of the policy of neutrality pursued during the war by the Danish government largely determined the creation and the form of the cemeteries.

 8. Ortopædkirurgernes storhedsvanvid – myte eller mobning? Et tværsnitsstudie af danske læger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gundtoft, Per Hviid; Brand, Eske; Klit, Jakob

  2016-01-01

  their colleagues on a higher level of education. 76% believed that when assisting a senior surgeon the patients would "sometimes" (60%), "often" (14%) or "always" (2%) be better off if they were the ones performing the operation. More orthopaedics than non-orthopaedics believed that their speciality was regarded...

 9. Udbredelse af den invasive polychaete Marenzelleria spp. i danske farvande samt effekten på sedimentmiljøet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Kenn L; Banta, Gary Thomas

  Sjælland mangler stadig, men forventes foretaget før mødet. På mødet præsenteres foreløbig data om Marenzellerias udbredelse og sedimentkarakteristika.. [1] Blank M., Laine A.O., Jürss K. and Bastrop R. 2007. Molecular identification key based on PCR/RFLP for three polychaete sibling species of the genus...... Marenzelleria, and the species’ current distribution in the Baltic Sea. Helgol Mar Res (2008) 62: 129-141....

 10. Undersøgelse af vegetationsdynamikken i danske klitlandskaber fra 1995-2010 ved brug af ortofotos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lærke Sofie Glerup; Bøcher, Peder Klith; Kappel Jørgensen, Signe

  2016-01-01

  Denmark hosts a large portion of the European dune heaths, a vegetation type that is largely protected under European conventions. Coastal dunes are characterized by a mosaic of habitat types interchanging in both space and time. This study focuses on a GIS-based method for monitoring the dynamic...

 11. Ledelse og succes i den hjemlige andedam? Værdier, karisma og usikkerhed i en stor dansk virksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tambo, Torben

  2010-01-01

  Ledelse er ofte et spørgsmål om stadig professionalisering af arbejdet med udvikling, motivation og positionering på de indre og ydre linjer af en virksomhed. I dette arbejdspapir kigges på virksomheden Bestseller, som Danmarks største grossist og detailist indenfor handel med tøj, og som er én a...

 12. Computerspiluddannelser i England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2004-01-01

  Rapport for IT-vest til de involverede uddannelsesinstitutioner i den danske computerspiluddannelse. Beskriver de engelske uddannelser og deres erfaringer og sammenligner dem med det danske uddannelsesinitiativ...

 13. Regnskabsordbogen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sandro; Mourier, Lise; Bergenholtz, Henning

  til dansk, skriftlig produktion af regnskabstekster på engelsk og dansk, korrektur af regnskabstekster på engelsk og dansk Ordbogens indhold - 5.893 opslagsord på britisk, amerikansk og internationalt (IFRS) engelsk med definitioner og oversættelser til dansk - 20.923 ordforbindelser på engelsk med...

 14. Forord

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  Bogen præsenterer nye danske oversættelser af Mallarmés tekster og fem videnskabelige essays af danske Mallarmé-eksperter.......Bogen præsenterer nye danske oversættelser af Mallarmés tekster og fem videnskabelige essays af danske Mallarmé-eksperter....

 15. Den orfiske forklaring af jorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  Bogen præsenterer nye danske oversættelser af Mallarmés tekster og fem videnskabelige essays af danske Mallarmé-eksperter.......Bogen præsenterer nye danske oversættelser af Mallarmés tekster og fem videnskabelige essays af danske Mallarmé-eksperter....

 16. The Danish FoU Programme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Magnussen, Lisbeth; Gottlieb, Susanne; Maaløe, Inger

  I 1999 modtog det danske erhvervsuddannelsessystem Bertelsmann Prisen for dets innovative kapacitet. En af de vigtigste faktorer for den kontinuerlige fornyelse af det danske erhvervsuddannelsessystem er det danske Forsøgs- og Udviklingsprogram (FoU). Publikationen beskriver det danske FoU progra...

 17. Anglocentrisk guide til klassisk musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2009-01-01

  Kritisk anmeldelse af dansk bearbejdet udgave af den engelske originaludgivelse. Den kritiserers bl.a. for at have alt for lidt dansk/nordisk musik med.......Kritisk anmeldelse af dansk bearbejdet udgave af den engelske originaludgivelse. Den kritiserers bl.a. for at have alt for lidt dansk/nordisk musik med....

 18. Workshop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hess, Regitze; Lotz, Katrine

  2003-01-01

  Program for en arkitektur-workshop med focus på de danske havne. Præsentation af 57 yngre danske og internationale deltagende arkitekter.......Program for en arkitektur-workshop med focus på de danske havne. Præsentation af 57 yngre danske og internationale deltagende arkitekter....

 19. Sprog og krop - Psykolingvistik i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Line Burholt

  2016-01-01

  dansk forskning argumenteres der for neuro- og psykolingvistikkens potentiale i en dansk sammenhæng: De kan bidrage til udforskningen af det danske sprog, ligesom forskning i dansk sprog kan bidrage til besvarelsen af neuro- og psykolingvistiske kernespørgsmål. Psykolingvistikkens metoder er ikke...

 20. Leksikon over ordbøger og leksika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pálfi, Loránd-Levente

  Findes der en dansk-mongolsk ordbog? Eller en dansk-swahili ordbog? Hvilke sprog findes der i det hele taget danske ordbøger for? Og hvilke opslagsværker findes der på dansk om astrologi, astronomi, biologi, filosofi, fluebinding, fysik, historie, islam, kristendom, krydsord, matematik, okkultisme...

 1. Total_Aktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Morten

  2008-01-01

  METASYN får publikum mulighed for at navigere i museets samling med en modificeret Wii-fjernbetjening. SOCIAL SOUVENIR af Sebastian Campion: Værket Social Souvenir udstiller og sætter 300 T-shirts til salg på museet. Samtlige T-shirts er påtrykt et tekstfragment citeret fra udvalgte kunstnere i museets...

 2. Store Data og Intime Detaljer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkelund, Jesper Fels; Bornakke, Tobias; Glavind, Kristoffer Pade

  2015-01-01

  artikel intimitetens fysiske dimension i mødet mellem mennesker. Ved hjælp af Bluetooth-sensorer registreres den fysiske afstand i samtlige møder (n=128.490) blandt en årgang af førsteårsstuderende på Danmark Tekniske Universitet. Analysen viser, hvordan forskellige karakteristika ved de studerende og ved...

 3. Kontrol af konserveringsmidler og farvestoffer i legetøjskosmetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rastogi, S. C.; Jensen, G. H.

  deklarationerne på de udtagne produkter er indholdet af formaldehyd analyseret i 4 produkter, dehydroacetic acid i 2 produkter og Kathon CG i 9 produkter. Parabener, 2-phenoxy-ethanol samt organiske farvestoffer er analyseret i samtlige udtagne produkter. Det er blevet påvist, at 42% af de udtagne produkter (n=19...

 4. Rædsler fra Ribe og omegn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2011-01-01

  Antropologen Donald E. Brown samlede i sin bog Human Universals (1991) de adfærdsmæssige, kognitive, sproglige og samfundsmæssige træk, som er blevet fundet i samtlige kulturer i verden, og som må forstås i lyset af menneskets biologi. Blandt disse adskillige hundrede træk findes narrative. I et ...

 5. Hvordan påvirker den konceptuelle forståelse usikkerhederne ved forureningsfluxbestemmelser fra punktkilder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup

  2010-01-01

  . Metoden er baseret på Bayesiansk invers modellering og håndterer konceptuel usikkerhed vha. flere konceptuelle modeller, heterogenitet vha. en geostatistisk model, og måleusikkerheder. Metoden genererer et stort antal modelsimuleringer, der alle matcher samtlige data fra lokaliteten. En...

 6. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general......INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... cross sectional survey of 16-29-year old women and was part of the Danish Health Interview Survey 2005. After the personal interviews, 487 returned the questionnaires, with a response rate of 53.3%. Participants responded to RiBED-8, a screening instrument for identification of risk behaviour for eating...

 7. Opfølgende undersøgelse af danske rustfrit stål-svejsere, tidligere undersøgt i 1987

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lisbeth E.; Burr, Herman

  2003-01-01

  INTRODUCTION: A Danish cohort from 1987 consisting of 226 stainless steel welders and reference persons is part of the European Study Group on Cytogenetic Biomarkers and Health (ESCH). In ESCH increased cancer morbidity and mortality was significantly associated with high levels of chromosomal...... 1990-95. RESULTS: Responses from one hundred and forty-four persons showed that seventy-four were employed at the same workplace place as in 1987. Differences in occupational exposures, such as more noise, heat and insufficient lighting and no differences in the self-rated health were found...... in comparison with the Danish National Work Environment Cohort Study as such and with the sample of metal workers. Only very few of the study persons knew the threshold limit value of welding fumes but a majority found that the working environment had improved during the past ten years. DISCUSSION: This study...

 8. Mellem storpolitik og værkstedsgulv. Den danske arbejder - før, under og efter Den kolde krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Jul

  2004-01-01

   Arbejderbevægelsen har sat et markant præg på udviklingen af såvel velfærdssamfund som velfærdsstat gennem 1900-tallet. Et almindeligt synspunkt er, at en stærk fagbevægelse og et toneangivende Socialdemokrati 'nedefra' - udfra en ideologi om en forbedring af forholdene for den jævne befolkning ......, 1950ernes og -60ernes koldkrigs­klima med benhårde fronter mellem kommuni­ster og social­demokrater, radikali­seringen omkring 1970, til østblokkens sam­menbrud og de sidste årtiers udvikling, der har betydet, at man i dag ikke længere taler om 'arbejdere'....

 9. Occurence and storage of {sup 13}C-carbon in Danish maize fields; Forekomst og lagring af {sup 13}C-kulstof i danske jorde dyrket med majs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elsgaard, L. [Danmarks JordbrugsForskning. Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljoe, Tjele (Denmark); Luxhoej, J. [Den Kongelige Veterinaer- og Landbohoejskole, Laboratoriet for Plante og Jordvidenskab, Koebenhavn (Denmark); Stoumann Jensen, L. [Den Kongelige Veterinaer- og Landbohoejskole, Laboratoriet for Plante og Jordvidenskab, Koebenhavn (Denmark); Tolstrup Christensen, B. [Danmarks JordbrugsForskning. Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljoe, Tjele (Denmark)

  2005-01-01

  Carbon stored in soil drains the atmosphere for CO{sub 2} and has potential for counteracting CO{sub 2} content in the atmosphere. In order to evaluate the potential, there is a need for increased comprehension of the processes contributing to stable carbon storage in soil under practical cultivation conditions. Preliminary studies have estimated the amount of carbon deposited from maize in soil strata down to 100 cm under Danish conditions. Isotope analyses of soil samples from 8 fields with between 5 and 28 years cultivation of maize show that between 2,7 and 9,2% of the soil's carbon were deposited from maize in the upper layer of soil (0-25 cm). There was, however, no significant correlation between the age of the maize field and the calculated fraction of inherited maize-carbon. Deeper soil strata showed a smaller fraction of maize-carbon and the total amount of maize-carbon (0-0,8) was small compared to upper soil strata (0,5-1,9%). On average, studies of the eight localities showed that soil strata from 0-25 cm and 0-50 cm contained respectively 65% and 79% of the inherited maize-carbon, while 21% were found in soil strata from 50-100 cm. The study confirms that there is a significant uncertainty attached to measurements in maize fields subdued to practical cultivation. The uncertainty is primarily related to lack of knowledge about soil's isotope conditions prior to the cultivation of maize. More precise estimates of the inheritance of maize-carbon in soil can therefore include results from controlled tests conducted under field-like conditions. (BA)

 10. Sammenhænge mellem risikoadfærd for spiseforstyrrelser og SF-36 samt selvoplevet stress for yngre danske kvinder, 16-29 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...... health. They also have a higher mean score on PSS than women without risk behaviour. CONCLUSION: Women with risk behaviour for eating disorders have lower mental health-related life quality than women without risk behaviour. They also experience daily life as more unpredictable, stressful and difficult...

 11. Nøgen ude på græsplænen : 60-årige danske kvinders seksuelle liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eplov, Lene Falgaard; Køster, Anne; Garde, Karin

  2002-01-01

  dryness, which one third had. 25 per cent said they seldom or never achieved orgasm. Most of the women had experienced different sexual practices and were tolerant toward prostitution and pornography, but took exception to a number of perversions. DISCUSSION: These elderly women have developed...

 12. Operationelle og organisatoriske forholds betydning for Salmonella smitte og smitteveje i den danske svinekødsproduktion. Feasibility study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, B.; Borch, K.; Stärk, K.

  2000-01-01

  The impact of individual and organisational factors on salmonella transmission and contamination in the Danish pork production chain have been provisionally assessed. The idea was to investigate to which extent the experiences gained from risk analysisand risk management of the process industries...... can be adapted and applied in the pork industry. Based on functional system models and hazard analysis it was possible to identify hazardous conditions or processes, but the event sequences leading to theunwanted events were not necessarily obvious. Individual and organisational factors were described...... individual plant, it was possible to accomodate the range of practices used when considering forexample pig farms in Denmark. When various practices were possible for a given process, they were all listed as equivalent methods. Ways to improve the possibilities for interdisciplinary discussions and exchange...

 13. Sammenhænge mellem risikoadfærd for spiseforstyrrelser og SF-36 samt selvoplevet stress for yngre danske kvinder, 16-29 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...... health. They also have a higher mean score on PSS than women without risk behaviour. CONCLUSION: Women with risk behaviour for eating disorders have lower mental health-related life quality than women without risk behaviour. They also experience daily life as more unpredictable, stressful and difficult......INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...

 14. Kropsproportioner hos danske børn. Kurver for siddehøjde, siddehøjderatio, subiskial benloengde og armspoend

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertel, N T; Scheike, T; Juul, A

  1995-01-01

  using local linear regression and smoothing of residuals. We found sitting height values in Danish children to be comparable to English and Norwegian children. Sitting height values were lower than values of Dutch children, but higher than values of Swiss and Swedish children. The extremities of Danish...... children were 3-4 cm longer than the extremities of English children, but Dutch children had 2-3 cm longer armspan than the Danish boys and girls. Growth charts for sitting height, sitting height ratio, subischial leg length and armspan are presented. These charts should be useful when evaluating......No previous Danish growth charts have been published for sitting height, subischial leg length, armspan or the ratio of sitting height to stature. These growth charts are useful in the evaluation of dysproportional growth retardation. Foreign standards have previously been used. However, due...

 15. Baglæns på høje hæle:Køn og karriere i dansk Gymnasieledelse

  OpenAIRE

  Abrahamsen, Marianne; Hjort, Katrin

  2016-01-01

  We often describe Denmark and the other Nordic countries as successful when it comes to equality between the sexes. However, is this true? If we survey the management of Danish upper secondary schools, only one third of the top managers are women, an inequality that will not necessarily change in the coming years. The demand for management is increasing and should result in new career possibilities for all, but in fact we may see a new form of gendered division of labor, a scenario where men ...

 16. Kontrolleret, klinisk afprøvning af isoprinosin til HIV-smittede. Resultater af en dansk/svensk multicenterundersøgelse. The Scandinavian Isoprinosine Study Group

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, S; Pedersen, C; Sandström, E

  1994-01-01

  The safety and efficacy of isoprinosine in HIV-infected individuals were assessed in a multicentre, randomized, double-blind, 24-week study phase, followed by an optional 24-week open treatment phase. The results of the double-blind phase have been reported separately. Of 866 HIV...... progressed to AIDS (p = 0.005; odds ratio: 2.8, 95% CI: 1.3-6.2). Intention-to-treat analysis showed identical results. No severe adverse reactions or toxicities were observed. We conclude that HIV-infected individuals without AIDS may be safely and effectively treated with isoprinosine.......-seropositive individuals randomized, 832 were eligible for efficacy analysis. On completion of the double-blind phase, 596 patients started open treatment. All patients were evaluated with regard to progression to AIDS. Within 48 weeks, 10/412 patients (2.4%) assigned isoprinosine and 27/420 (6.4%) assigned placebo...

 17. Er danske sygeplejersker "klædt på" til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita

  alternativ behandling forekommer af og til, dialogen indgår dog sjældent som et fast punkt i planlagte samtaler, ligesom langt de fleste sygeplejersker aldrig giver konkrete anbefalinger om alternativ behandling. Sygeplejersker anser alternativ behandling som et meget bredt felt, som også afspejler sig i...

 18. Skøjteskader. En undersøgelse of skademønstret i en dansk kommunal skøjtehal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, H G; Mikkelsen, J.B.; Fricke, A

  1997-01-01

  . About 25 per cent of the injuries were lesions the face or head. In seven cases the patient had been cut on the hand by the blade of another participant's skate, two patients had tendon lesions and in 16 cases the patient had sustained a fracture of the forearm or hand as the result of a fall. Many...

 19. 12-talspigerne i medierne: Rammesætning og stereotypificering af højtpræsterende piger og kvinder i det danske uddannelsessystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reinecke Hansen, Kenneth; Blom, Jonas Nygaard

  2017-01-01

  Over the last couple of decades, girls and women have generally outperformed boys and men in the educational system, and in the Danish media, high-achieving girls and women are often referred to as straight A girls (Danish: 12-talspiger). In this article, we conduct a corpus linguistic analysis...

 20. Retlig beskyttelse af bioteknologi - Den danske lovgivning vedrørende implementeringen af direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, Tine

  2000-01-01

  Den 30. juli 2000 trådte en ny lov om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser i kraft. Loven har givet anledning til megen debat bl.a. pga. dens etiske implikationer og dens mulige konsekvenser for medicinsk forskning og behandling. Med lovens vedtagelse er disse ømtålelige problemstill...

 1. Solar air heating systems. IEA solar heating and cooling programme - task 19. Final report; Luftsolvarmesystemer. Dansk deltagelse i IEA task 19. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-10-01

  This project focuses on tools for analysis, development and optimization of systems and buildings with solar air-based heating systems. The results are collected in engineering handbook and in a `case study book` with examples of solar-heated buildings. The latter book is addressed to the architects as the primary target group. A component catalog for solar heating systems has been collected and will be published in the same time as the two handbooks. (EG)

 2. Risikovurdering for hjerte-karsygdom på basis af serum total-kolesterol i en population af yngre danske kvinder og maend

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voss, A; Hørder, M

  1990-01-01

  In this investigation the distribution of total cholesterol in the serum in a population of 364 medical students in the age group 22-32 years is assessed. The average value was 5.27 mmol/l for women and 5.08 mmol/l for men. 5% of the women and 2% of the men had values which exceeded 7.0 mmol....../l and were thus in a group where treatment with diet or medicine may be considered, according to the recommendations from the Danish Association for Internal Medicine. In the group investigated here, the authors did not find any significant change in total cholesterol with age and, similarly, no significant...

 3. Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret - med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Martin Gräs

  Bogen beskriver de juridiske regler for arbejdslivets møde med den privates sfære, herunder reglerne for databeskyttelse, kontrol og overvågning, integritetsbeskyttelse, e-mail og internet på arbejdspladsen, straffeattester, referencecheck, Privatansattes ytringsfrihed, alkohol og rygning...

 4. Transnational sociologi. Når udlændinge ser dansk tv-fiktion. En receptionsstudie omkring tv-føljetonen Matador

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brorholm, Lars

  1995-01-01

  Afhandlingen er en receptionsstudie. Den er en rarallelundersøgelse af multikulturel afkosdning af tv-fiktion blandt herboende indvandrere og politiske flygtninge. Bogen er inspireret af Tamar Katz og Elihu Liebes' undersøgelse af receptionen af Dynasty (Dollars) i forskellige kulturelle tolkning......Afhandlingen er en receptionsstudie. Den er en rarallelundersøgelse af multikulturel afkosdning af tv-fiktion blandt herboende indvandrere og politiske flygtninge. Bogen er inspireret af Tamar Katz og Elihu Liebes' undersøgelse af receptionen af Dynasty (Dollars) i forskellige kulturelle...

 5. Hospitalers omkostninger, struktur og effektivitet. En undersøgelse af stordrifts- og samdriftsfordele i det danske sygehusvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Troels

  relating to hospital definition, hospital production, functional form, scale and scope testing were addressed. Stochastic frontier analysis and OLS-regression were used to examine sensitivity to the assumption of cost-minimization. Economies of scale and diseconomies of scope were identified in connection......The Danish hospital sector is facing a major restructuring over the coming decade that will involve hospital mergers and closures as well as construction of new hospitals. There is a clear trend towards fewer and larger hospitals. The evidence for economies of scale and scope underpinning...... these decisions is lacking, however. The present study applies a hybrid translog cost function to examine whether there are unexploited economies of scale and scope in the current configuration of the Danish hospital sector. Cross section data relating to Danish public hospitals in year 2004 were analyzed. Issues...

 6. Hvorfor siger russerne og, når danskerne siger eller? Dansk logik versus russisk logik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Elena

  2016-01-01

  In this paper, I propose a new approach to phrasal coordination in general and disjunction in particular based on Durst-Andersen’s cognitive-semiotic theory of linguistic supertypes, according to which Russian is a reality-oriented language with a third-person-oriented speaker and Danish is a hea...... functions as a model of situations in reality, and by the ground-propositional nature of linguistic structures in Danish, the grammar of which functions as a signal to the hearer to find situations behind the speaker’s information.......In this paper, I propose a new approach to phrasal coordination in general and disjunction in particular based on Durst-Andersen’s cognitive-semiotic theory of linguistic supertypes, according to which Russian is a reality-oriented language with a third-person-oriented speaker and Danish...... is a hearer-oriented language with a second-person-oriented speaker. I claim that the use of conjunction and disjunction in these languages is determined by their essential properties as two different super- types, viz. by the ground-situational nature of linguistic structures in Russian, the grammar of which...

 7. På vej mod en dansk krondyrforvaltning (Cervus elaphus): Hvad mangler vi at vide, og hvad mangler vi at gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sunde, Peter; Haugaard, Lars

  2014-01-01

  elaphus) are legal quarry (not subject to quotas) for anyone holding a valid license to hunt on their own land (more than 1 hectare), or on rented ground (larger than 5 hectares). This leads to the ‘tragedy of the commons’ syndrome where multiple land owners and hunters on rented ground compete...... hunt on those that have reached the targeted body or trophy size. In addition to securing all stag hunters an attractive trophy, a minimum-size threshold for hunted stags would also prevent selection for earlier maturity and smaller body size....

 8. De virale nyheder, godaften! - En unndersøgelse af hyperbrugeres agendasættende roller på danske avisers Facebook-sider

  OpenAIRE

  Mertz, Johan Schnack

  2015-01-01

  The substructure of this project is an earlier report of mine about the interaction amongst users on a Danish newspaper’s Facebook page. In the report I find that the basis of site activity rests on the dual roles that users on Facebook engage in, acting as both producers and users of content. This leads to a change in the way news can be perceived, spread and mediated, especially since a core of very active users, called hyper users, often are agents of major influence in the comment section...

 9. En prospektiv undersøgelse af drikkemønster og koronar hjertesygdom blandt midaldrende danske maend og kvinder - sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tolstrup, Janne S; Jensen, Majken K; Tjønneland, Anne Marie

  2006-01-01

  that was independent of the total weekly intake. Among women, we observed a low risk of coronary heart disease that was independent of the drinking frequency. These sex differences in the association of alcohol with coronary heart disease deserve more research. Udgivelsesdato: 2006-Nov-6......Individuals with a moderate alcohol intake are at lower risk of heart disease than abstainers. In this study, we examined whether the frequency of alcohol intake plays a role in this association. Among men, we observed a low risk of coronary heart disease among frequent drinkers...

 10. Analysis of Danish energy research: are the funds sufficient, and are the priorities the right ones?; Analyse af dansk energiforskning: er bevillingerne store nok, og er prioriteringerne rigtige?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosenhagen, C. (COWI A/S, Kgs. Lyngby (Denmark)); Hougaard Jensen, S.E. (Centre For Economic and Business Research (CEBR), Frederiksberg (Denmark)); Moellgaard, P.; Nielsen, Soeren Bo (Copenhagen Business School, Copenhagen (Denmark))

  2009-09-15

  One of Denmark's official energy policy objectives is that Denmark must be independent of fossil fuels in the long term (2050). In addition, Denmark has committed itself to targets at the medium term (2020), which implies a much higher proportion of renewable energy in total energy supply and a marked lower emission of greenhouse gases. An assessment of the Danish energy research must be considered in conjunction with these broad objectives. Additionally the energy research must be assessed from its socio-economic importance, including its contribution to economic growth and productivity. Danish energy research has shown that it is possible to create good research environments and results at a high international level. Danish energy research are today carried out in close international cooperation, and Danish energy researchers are good at getting EU research funding. The analysis indicates that both co-financing from abroad and from industry are significantly higher for Danish energy research than for Danish research in general. There are Danish strongholds within the technologies which the International Energy Agency (IEA) has estimated to provide the highest cost reduction, including fuel cells, electric cars, solar cells and geothermal heat pumps. With Risoe / DTU as the leading institute and with larger environments at other universities, Denmark has managed to develop specific competencies in several renewable technologies and in development and integration of the electricity system. Despite statements of wanting to be the 'pioneer' country, Denmark does not give energy research especially high priority. Thus, public funding for energy research is only 7-8% of the total public research funding, which corresponds to OECD average. The research funding system for energy has been characterized by considerable instability in funding over a longer period of time ('stop-go'). This weakens the possibilities for long term planning of research. The system is characterized by many 'small funds' which does not work optimally, and there is insufficient coordination among schemes. Small research entities generally also find it difficult to participate in applications for large research grants, including EU funds. (author)

 11. Stavefejl i (kon)tekst - En undersøgelse af gymnasieelevers sprogholdninger til stavefejl i danske stile og på sociale medier

  OpenAIRE

  Frederiksen, Nina; Jeppesen, Karen Holk; Hammerich, Mie Wiatr

  2015-01-01

  Abstract We are often confronted with spelling mistakes in both social and conventional media. But how do we judge spelling mistakes in general and to what degree do other people judge us when we spell words incorrectly? From this perspective, this study seeks to investigate Danish high school student’s covert and overt attitudes towards five selected spelling mistakes. The objective is to compare our results to those of Kristiansen (2013). Furthermore we wish to determine in what way cont...

 12. Kulturradikale spor i dansk musik og musikpædagogik: eller hvorfor en musikhistoriker interesserer sig for musikpædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Kaj

  2002-01-01

  Deals with two trends in danish music and music teaching from the late 1920es and on: a trend inspired from German music (Hindemith a.o.) and teaching of music (Jöde a.o.), in Denmark represented by Finn Høffding a.o., and a trend based on jazz music, conceived and developed by Bernhard Christensen....... Both trends are associated whith a danish cultural leftist movement and concept, "kulturradikalismen", and it is argued, that this concept is relevant and necessary in research dealing with the history of danish music in the middle of the 20th century. The development of the two trends after 1945...... is sketched, and some reflexions in recent theory of music teaching is touched upon....

 13. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waadegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...... health. They also have a higher mean score on PSS than women without risk behaviour. CONCLUSION: Women with risk behaviour for eating disorders have lower mental health-related life quality than women without risk behaviour. They also experience daily life as more unpredictable, stressful and difficult...

 14. Dansk mediestøtte 1960-2014: Fra økonomisk kompensation til publicistisk motivation [Danish media subsidies 1960-2014: from economic compensation to publicist motivation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofie Flensburg

  2015-05-01

  Full Text Available The article describes the historical development of Danish press subsidies from the 1960s until the passing of the 2013 Law on Media Subsidies. By mapping the changes in legislation, the political discussions and parliamentary processes it is shown that the media political discourse has changed over the last 50 years. State subsidies for the private press have gone from being a controversial political issue in the beginning of the period to becoming a legitimate tool for regulation of the media. This development suggests a growing resemblance between the Danish media policy and the traditions in the neighbouring Scandinavian countries, where direct press subsidies and a higher degree of state regulation have prevailed since the 1970s. In a media system perspective (Hallin and Mancini, 2004 the increasing legitimacy of press subsidies can be seen as a political ‘brake pad’ limiting the convergence with the liberal model and strengthening the corporate-democratic structures of the Danish media system.

 15. Cleantech - in the sign of growth. The golden egg in Danish economy 2010; Cleantech - i vaekstens tegn. Guldaegget i dansk oekonomi 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report surveys the results and trends within one of the biggest growth areas in Danish industry - cleantech. The report's main three findings are: 1) A broad spectrum of cleantech companies base innovation on their own resources for both research and development., and at the same time these companies make profits. The combination of innovation, research and development underlines the potentials; 2) Most of the cleantech companies prioritize the local markets. Thus, there is potential in an increased internationalization; 3) cleantech companies consider their products or services competitive because of the combination of high quality and use of latest technology / knowledge. The survey also shows that a number of technologies have many companies who expect high growth in profits in the coming years. Among the technology areas are biogas, solar energy, air cleaning and measuring equipment for the efficiency of energy use. Smart Grid is a focus area. The growing Danish Smart Grid sector currently has a significant potential to become a first mover sector within the clean-tech field. Today's widespread use of renewable energy and an unique global position in the international power generation, makes Denmark perfect for experimenting with tomorrow's grid. Among companies that deal with Smart Grid, there is a predominance of large, internationally oriented companies that innovate through customer induced innovation, and that have a strong focus on research and development. (ln)

 16. Et dansk planteforskningsnetværk for afhjælpning af mikronæringsstofmangel i human ernæring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Preben Bach; Schjørring, Jan Kofod; Rasmussen, Søren K.

  2009-01-01

  Mennesker og husdyr skal gennem føden have tilført 49 unikke eræringselementer. Disse omfatter vand, kulhydrat, de ti essentielle aminosyre, linolen- og linoleinsyre, syv mineralske makroelementer, sekten mineralske mikroelementer og tretten vitaminer (se Tabel 1). Indenfor den humane ernæring...... samles mikroelementer og vitaminer under fællesbetegnelsen mikornæringsstoffer. Mangel på disse har påvirket menneskets sundhed gennem hele historien. Klassiske eksempler på vitaminmangel er skørbug (vitamin C), beriberi (vitamin B1), pellagra (vitamin B3 (niacin)), natteblindhed og xeropthalmia (vitamin...... A), engelsk syge (vitamin D) og perniciøs anemi (vitamin B12) (se en historisk gennemgang i McDowell 2006)....

 17. Interaction innovation and competency development in the Danish energy field; Samspil, innovation og kompetenceudvikling paa det danske energiomraade - resultater af en spoergeskemaundersoegelse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nygaard Tanner, A.; Borup, M.; Dannemand Andersen, P. (Technical Univ. of Denmark, DTU Management, Kgs. Lyngby (Denmark)); Gregersen, B. (Aalborg Univ., Institut for Erhvervsstudier, Aalborg (Denmark))

  2009-09-15

  This report presents the results of a questionnaire survey on interaction, innovation and skills development among Danish companies, universities and other organizations within the energy field. The survey was conducted in 2007 and is part of a larger research project on terms of energy technology development. The report's figures compare results focusing on five technology areas: energy efficient technologies, wind, bio energy, hydrogen technologies and solar cells. Furthermore, there is a series of graphs giving the results across the various types of organizations. The report was carried out as a working tool for those who are interested in detailed insight into the results. For further conclusions and discussion of results refer to the book 'New Energy and Innovation in Denmark'.

 18. Danish strategy for developing SOFC fuel cells 2010-2020; Dansk strategi for udvikling af SOFC-braendselsceller 2010-2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith, A.; Linderoth, S. (Technical Univ. of Denmark, Risoe National Lab. for Sustainable Energy, Roskilde (Denmark)); Themsen, J. (Dantherm Power A/S, Hobro (Denmark)); Richter, A.B.; Hansen, Hakon J.; Holm-Larsen, H.; Andersen, Claus V. (Topsoe Fuel Cell A/S, Lyngby (Denmark))

  2010-09-15

  SOFC fuel cells are a promising technology for efficient production of electricity. The technology is expected to contribute very significantly to climate and environmental goals, security of supply of energy, increased employment and exports. Denmark has a very strong technology position within the SOFC area based on years of cooperation between Topsoe Fuel Cell and Risoe DTU as well as a later developed relationship with Dantherm Power. The Danish players have received more than DKK 250 million in public funding. With this support and the players' own funding (approx. two times higher than public support), the players managed over the past 10 years to bring development of SOFC technology significantly closer to the market. This strategy has been prepared by the Danish players in the field and gives a picture of the required overall development needs in the coming years. Technology development has reached the stage where in the coming years demonstrations on a larger scale have to be launched. The focus is basically on three valuable market segments: micro power and heat, auxiliary power for mobile applications, and decentralized power and CHP, which all have a great potential for market penetration internationally. When the market is established in one or more of these segments, other business opportunities must be explored for other applications based on the established technological platform. The road to commercialization is a long process that begins with demonstrations and later introduction of commercial products. The primary actors are currently the largest companies and institutions but as the number of produced fuel cell units increases, job creation with subcontractors and other directly related businesses and research centres will increase. A conservative estimate of market size worldwide is 2-4 GW of installed capacity per. year representing an annual turnover of 15-30 billion DKK and 10.000-20.000 more jobs. The export ratio is expected to exceed 90% of production. Alongside the expensive demonstration activities it is crucial to maintain a high level of research and development to ensure Denmark's technology position in the future. (LN)

 19. Svær D-vitaminmangel medførte hypokalcæmiske kramper hos en etnisk dansk teenager

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck-Nielsen, Signe Sparre; Hertel, Niels Thomas

  2015-01-01

  We describe an ethnic Danish teenage boy presenting with repeated non-febrile generalized hypocalcaemic seizures. During the previous two years he experienced fatigue, painful legs, increasing social isolation and failure to attend school. Severe hypocalcaemia was recognized at his second seizure...

 20. Denmark and Scotland: the cultural and environmental resources of small nations. Historisk-filosofiske Meddelelser 82. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geologi, onomastik, arkæologi, folkekultur, miljø, landbrug, fiskeri, teater, nationalidentitet, jura......Geologi, onomastik, arkæologi, folkekultur, miljø, landbrug, fiskeri, teater, nationalidentitet, jura...

 1. Stigning i praevalensen af specifikt IgE imod luftvejsallergener i en dansk voksenpopulation--to tvaersnitsstudier i 1990 og 1998. Allergiundersøgelsen i Glostrup

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linneberg, Allan R; Nielsen, Niels Henrik; Madsen, Flemming F

  2002-01-01

  surveys. Random samples of responders were invited to a health examination, which included assessment of specific IgE to six common aeroallergens. Totals of 312 (74.6% of those invited) and 482 (53.4% of those invited) subjects were examined in 1990 and 1998, respectively. Serum samples from both surveys...

 2. Et dansk planteforskningsnetværk for afhjælpning af mikronæringsstofmangel i human ernæring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Preben Bach; Schjørring, Jan K; Rasmussen, Søren

  2009-01-01

  samles mikroelementer og vitaminer under fællesbetegnelsen mikronæringsstoffer. Mangel på disse har påvirket menneskets sundhed gennem hele historien. Klassiske eksempler på vitaminmangel er skørbug (vitamin C), beriberi (vitamin B1), pellagra (vitamin B3 (niacin)), natteblindhed og xeropthalmia (vitamin...

 3. Survey of the Danish power sector's Smart Grid R and D activities; Kortlaegning af den danske elbranches Smart Grid FUD-indsats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lund, P.; Strunge, C.; Johansen, Knud (Energinet.dk (Denmark)); Norsk Jensen, A.; Nordentoft, N.C. (Dansk Energi (Denmark)); Dybdal Cajar, P. (Dong Energy (Denmark)); Soerensen, Per (Tre-For El-net (Denmark)); Andreasen, J. (SydEnergi Net (Denmark)); Graves Christensen, N. (SydEnergi Service (Denmark))

  2011-01-15

  The expectation for the structure of the future power system causes many challenges for the grid. A significantly higher proportion of renewable energy in electricity generation will lead to more and more hours with few or no central power plants in operation. Electric cars and heat pumps in the Danish homes will lead to a higher load of the distribution network. The power system of today is challenged towards the future power system. Control and flexibility in consumption is a new instrument to obtain balanced consumption and production in the future, but there are also major challenges in implementation of intelligent control systems, which still must be resolved. In the identification of the challenges we face the following three main categories have been reviewed: 1) Power grid and management; 2) Communications; 3) Markets. Based on an overview of completed and ongoing research, development and demonstration (RDD) activities in Denmark a gap analysis is conducted in order to provide recommendations and guidance on the need to coordinate already completed and ongoing projects, and to initiate new projects or activities that fill the gaps in relation to the already decided RDD activities. (ln)

 4. Analyse af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af successionsrækkefølger (fideikommisser) i dansk ret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2013-01-01

  Successionsrækkefølge er en nyere betegnelse for den fideikommissariske substitution, hvilken har historiske rødder lige så langt tilbage som testamentet selv. Den skatte og afgiftsmæssige behandling af disse har imidlertid ikke i de knap 900 år været genstand for en egentlig analyse, hvorfor for...... skattemæssigt i avancer hørende til de aktiver, der hører til successions-rækkefølgen....

 5. Den danske udgave af Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality Disorders (SCID-5-PD): Rationale, oversigt og oversættelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kongerslev, Mickey T; Bach, Bo; Olsen, Cecilie Westergaard

  2017-01-01

  The chapter outlines the rationale for using structured clinical interviews to diagnose personality disorder, provides an overview of the changes from SCID-II to SCID-5-PD, and describes the translation procedures used for the Danish version......The chapter outlines the rationale for using structured clinical interviews to diagnose personality disorder, provides an overview of the changes from SCID-II to SCID-5-PD, and describes the translation procedures used for the Danish version...

 6. Kan den økonomiske teori forklare omfanget af forskning og udvikling i danske virksomheder? : Rapport fra Analyseinstitut for Forskning; 6

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dilling-Hansen, Mogens; Eriksson, Tor Viking; Madsen, Erik Strøjer

  Det vigtigt, at kunne forklare omfanget af den samlede innovationsaktivitet, som i denne artikel følgende defineres som virksomhedernes udgifter til forskning og udvikling (FoU). Nogle af de spørgsmål der tages op til behandling er: Hvilke faktorer påvirker virksomhedernes beslutning om...... at investere i FoU, og hvad bestemmer omfanget? Er der tale om konkurrencemæssige overvejelser, eller er det tilfældighed/tradition, der bestemmer, i hvilke brancher de forskningstunge virksomheder befinder sig? Hvor vedvarende forsker og udvikler virksomhederne? Er det de samme virksomheder, som forsker det...

 7. Værdioptimering af fiskefangsten i dansk blandet fiskeri (VærdiFisk) - forbedret kvalitet og selektion som følge af redskabsudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlsen, Junita Diana; Krag, Ludvig Ahm; Lund, Henrik S.

  The FishValue-project (VærdiFisk) led to the development of a vertically divided codend with prospects of increasing the income in the Danish mixed fishery in several ways. Separation of fish and Nephrops (Nephrops norvegicus) in an upper and lower codend, respectively, led to a significant......, and the product portfolio of the exporters present. In addition to being more selective, the experimental codend had 10% higher catch rate of Nephrops compared to the standard codend. This more efficient fishery gives less fuel consumption per kilogram Nephrops caught, and may, if evaluated over longer time...

 8. Flow i ledelse - det er god forretning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted; Csikszentmihalyi, Mihaly

  2015-01-01

  Forord til den danske udgave af Mihaly Csikszentmihalyis bog "God forretning - ledelse, flow og skabelse af mening"......Forord til den danske udgave af Mihaly Csikszentmihalyis bog "God forretning - ledelse, flow og skabelse af mening"...

 9. Universitetsgaver uden ønskeliste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2009-01-01

  I dag holder Dansk Magisterforening konference om forskerens frihed og medbestemmelse under den nye universitetslov. Men forskernes frihed afhænger af, om den er rentabel for den moderne danske vidensøkonomi....

 10. Brasilianske tableauer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2011-01-01

  Anmeldelse af Clarice Lispectors novellesamling: "Familiebånd" (Lacos de Familia), dansk oversættelse 2011......Anmeldelse af Clarice Lispectors novellesamling: "Familiebånd" (Lacos de Familia), dansk oversættelse 2011...

 11. Denmark: German pressure and domestic success at the box office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kau, Edvin

  2012-01-01

  Bidrag til indledende overblik over dansk film industris betingelser i perioden 1940-45 i temanummer af Scandinavian......Bidrag til indledende overblik over dansk film industris betingelser i perioden 1940-45 i temanummer af Scandinavian...

 12. Ud med skemaskeletterne og ind med historisk analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2010-01-01

  Anmeldelse af Anne-Marie Mais danske litteraturhistorie: "Hvor litteraturen finder sted", bd. 1-2......Anmeldelse af Anne-Marie Mais danske litteraturhistorie: "Hvor litteraturen finder sted", bd. 1-2...

 13. Et skeptisk oplysningsmanifest

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandberg, a.

  2010-01-01

  Jens Baggesens eposfragment Oceania (1808) i dets intertekstuelle dansk-tyske og europæiske kontekst......Jens Baggesens eposfragment Oceania (1808) i dets intertekstuelle dansk-tyske og europæiske kontekst...

 14. Danish design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2001-01-01

  Hvordan dansk design bliver innovativt og verdensberømt igen som i storhedstiden i 1950- og 60'erne......Hvordan dansk design bliver innovativt og verdensberømt igen som i storhedstiden i 1950- og 60'erne...

 15. Restructuring in cooperatives

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Frank; Knudsen, Daniel.C

  2008-01-01

  Artiklen beskiver restruktureringen af de danske slagterier i perioden 1968-2002 og tester forskellige forklaringsmodeller.......Artiklen beskiver restruktureringen af de danske slagterier i perioden 1968-2002 og tester forskellige forklaringsmodeller....

 16. Clinical Supervision in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  Data fra den danske undersøgelse af psykoterapeuters faglige udvikling indsamlet ved hjælp af DPCCQ. Oplægget fokuserer på supervision (modtaget, givet, uddannelse i) blandt danske psykoterapeutiske arbejdende psykologer....

 17. Everything should be made as simple as possible, but not simpler ehk kuidas protsesside lihtsustamine võib maksimeerida ettevõtja kasu / Katrin Avloi

  Index Scriptorium Estoniae

  Avloi, Katrin

  2013-01-01

  Uuest ettevõtete elektroonilisest andmevahetuskanalist Danske LiveGate. Näiteid, milliste pangateenuste kasutamist Danske LiveGate võimaldab ning kuidas protsesside automatiseerimine integreeritud lahenduse kaudu ettevõttele kasu toob

 18. Cultural minorities in Danish museums

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjørup, Søren

  2009-01-01

  Artikel om den forbløffende mangel på bevidsthed om minoriteter i danske museer, samt en diskussion af Dansk Jødisk Museum, specielt spillet mellem arkitekten Daniel Libeskinds koncept og museets egen meddelelse...

 19. The camp model for entrepreneurship teaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bager, Torben

  2011-01-01

  Artiklen omhandler brugen af camps i entrepreneurship undervising - illustreret med danske camp eksempler Udgivelsesdato: online 31.03.2010......Artiklen omhandler brugen af camps i entrepreneurship undervising - illustreret med danske camp eksempler Udgivelsesdato: online 31.03.2010...

 20. Radar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tom

  2009-01-01

  Bidrag til arkitektens opgørelse (baseret på en række forskellige indlæg) over hvor dansk arkitektur står, med korte bud på spørgsmålene: Kan man ud over stedsanknytningen tale om en særlig dansk arkitektur?, Hvad er dansk arkitekturs største kvalitet, vores vigtigste force? og Hvad er dansk arki...