WorldWideScience

Sample records for safety rationaliseringsstrategier och

 1. Management by process based systems and safety focus; Verksamhetsstyrning med process-baserade ledningssystem och saekerhetsfokus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rydnert, Bo; Groenlund, Bjoern [SIS Forum AB, Stockholm (Sweden)

  2005-12-15

  An initiative from The Swedish Nuclear Power Inspectorate led to this study carried out in the late autumn of 2005. The objective was to understand in more detail how an increasing use of process management affects organisations, on the one hand regarding risks and security, on the other hand regarding management by objectives and other management and operative effects. The main method was interviewing representatives of companies and independent experts. More than 20 interviews were carried out. In addition a literature study was made. All participating companies are using Management Systems based on processes. However, the methods chosen, and the results achieved, vary extensively. Thus, there are surprisingly few examples of complete and effective management by processes. Yet there is no doubt that management by processes is effective and efficient. Overall goals are reached, business results are achieved in more reliable ways and customers are more satisfied. The weaknesses found can be translated into a few comprehensive recommendations. A clear, structured and acknowledged model should be used and the processes should be described unambiguously. The changed management roles should be described and obeyed extremely legibly. New types of process objectives need to be formulated. In addition one fact needs to be observed and effectively fended off. Changes are often met by mental opposition on management level, as well as among co-workers. This fact needs attention and leadership. Safety development is closely related to the design and operation of a business management system and its continual improvement. A deep understanding of what constitutes an efficient and effective management system affects the understanding of safety. safety culture and abilities to achieve safety goals. Concerning risk, the opinions were unambiguous. Management by processes as such does not result in any further risks. On the contrary. Processes give a clear view of production and

 2. Nuclear criticality safety 2005 and 2006. Monitoring, follow-up and communication; Nukleaer kriticitetssaekerhet 2005 och 2006. Bevakning, uppfoeljning och kommunikation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mennerdahl, Dennis (E Mennerdahl Systems, Taeby (SE))

  2007-03-15

  A number of selected issues have dominated during 2005 and 2006. This include development of models for realism based on physics (not only statistics and praxis), criteria for criticality safety, regulations and standards, burnup credit, determination of source convergence in calculations, substantial improvements in calculation methods, validation of those methods, etc. In spite of some criticism against certain parts of the NRC FCSS/ISG-10, it is an important document. It should support both authorities and utilities to determine adequate safety margins. To a large extent, the principles that have been applied in Sweden since the 1970's are supported. The extra safety margin (MMS or DELTAk{sub m}) that protects against unknown uncertainties in k{sub eff} should be related to the known uncertainty. In Sweden this has been achieved by limitation of the total, statistically determined standard deviation to 0.01. In addition, FCSS/ISG-10 supports the principle of using different values of DELTAk{sub m} for normal situations than for design basis incidents (must have very low probabilities). In Sweden, DELTAk{sub m} have been included in the design limits that have been 0.95 for normal scenarios and 0.98 for incident scenarios. The corresponding values of DELTAk{sub m} are 0.05 and 0.02. They are exactly the same values as are mentioned in FCSS/ISG-10. The recently issued SCALE 5.1 is very important for burnup credit. Similar capabilities have been available in Sweden, in the form of CASMO, PHOENIX and their predecessor BUXY, for more than 30 years. SCALE 5.1 makes reactor calculations available in a procedure that is easily accessible to specialists on criticality safety. The physics simulation of the irradiation (Monte Carlo through KENO in 3-D or deterministic through NEWT in 2-D) becomes much more realistic with SCALE 5.1 than with earlier versions. A very important project is the OECD/NEA study on reference values for criticality safety. The final report has

 3. Kreativitet och innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jacob Østergaard; Skov, Hanne

  2016-01-01

  Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv: dels som en etablerad dimension av arbetsterapeutiska arbetsmetoder och yrkeskunskap, dels som en aktuell och efterfrågad grund för ny utveckling och innovation inom framtidens vård. Boken...... innehåller många praktiska exempel på hur vi kan se krea­tiviteten i arbetsterapeutens arbete såväl med klienter som när det gäller de system och den miljö människor lever och arbetar i. Boken beskriver också hur arbetsterapeuter arbetar och tänker kreativt samt hur de använder sig av kreativa strategier...

 4. Impressionism och Digitala Spel

  OpenAIRE

  Dahlrot, Erik; Fransson, Kristofer Nilsson

  2012-01-01

  Abstrakt För att utveckla och förändra spelmediet behandlar detta arbete impressionism och digitala spel. Båda ämnena diskuteras och belyses från olika vinklar för att undersöka hur de två ämnena kan sammanföras i en spelproduktion. Spelproduktionen har testats av spelstudenter för att få deras åsikter om hur spelet fungerar och deras syn på kopplingen mellan impressionism och digitala spel. Arbetet avslutas med en diskussion och slutsats där alla fakta som tagits in under kandidat-arbetet an...

 5. Fotboll och huliganism i Skandinavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kristian

  De skandinaviska länderna är lika i en rad hänseenden, exempelvis samhällsstruktur, lagstiftning och kultur. Också när det gäller fotboll finns stora likheter ? Danmark, Norge och Sverige introducerades ungefär samtidigt under 1970- och 80-talen till den engelska fotbollen och dess supporterkultu...

 6. Teckensnitt och dess personlighetsdrag

  OpenAIRE

  Linnarsson, Johan; Borja, Mårten

  2014-01-01

  När du arbetar med teckensnitt, vare sig du skapar – eller helt enkelt väljer ett teckensnitt, finns det konsekvenser till följd av skapandet och/eller valet. Läslighet och läsbarhet ligger i hjärtat av teckensnitts utformning – men principerna kring läslighet och läsbarhet är flexibla och kan komma att bortses ifrån, beroende på den tänkta kontexten för teckensnittet. Ett grepp om historiken bakom användningen av vissa teckensnitt, såväl som kunskap om de möjliga associationer de kan väcka ä...

 7. Barn och konst - samtal, kommunikation och demokrati

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yvonne Lindh

  2017-06-01

  Full Text Available Artikeln fokuserar på förskolebarns möte med konst i form av offentlig utsmyckning. Femåriga förskolebarn besöker sex skulpturer, interagerar med dem, med varandra och med sin lärare. De tecknar av skulpturerna på plats. Ett sociokulturellt och demokratiskt perspektiv används för att belysa barnen möte med konsten där leken tar stor plats. Deras egna tolkningar och samspelet med konsten undersöks med hjälp av partiell etnografi där deltagande  pedagoger möter konsten, tolkar den, samspelar med den, kopplar den till sin egen verklighet och dessutom engagerar sig i konsten.This article focuses on pre-school children and their meeting with public art in the form of sculptures. Together with their teacher they interact with the artworks, with each other, and they do their own interpretation at site by making drawings of the sculptures. The playful meeting between children and public art is described from a sociocultural and democratic perspective. The children’s own interpretations and interactions with the art are investigated using ethnographic method through participant observation. The result shows that pre-school children with the assistance of a proficient teacher meet the art, interpret it, interact with it, and connect it to their every-day lives, besides truly engaging in the artprocess.

 8. Barnkonventionen och ansvarsfördelningen mellan barn och vuxna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stolz, Pauline

  2011-01-01

  konvention pekar den ut rättigheter och skyldigheter för barn, föräldrar och stater på mycket specifika sätt. Men ansvarsfördelningen mellan dessa aktörer är oklar när man t ex kombinerar rätten till utbildning och till deltagande. I slutet av kapitlet kommer jag att ge exempel på utbildningspolitiska...

 9. Om tidskriften, bidragstyper och granskningsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Sonesson

  2012-10-01

  Full Text Available Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom bidra till utvecklingen av svensk högskoleundervisning. Tidskriften utgör ett praktiknära forum för idé- och kunskapsutbyte och debatt för alla som är engagerade i högre utbildning i Sverige såsom lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot lärande i högskolan.Samtliga bidrag av typen Artiklar granskas kollegialt (peer review. Övriga bidragstyper granskas normalt av redaktionen, som dock förbehåller sig rätten att nyttja kollegial granskning vid behov.

 10. Om tidskriften, bidragstyper och granskningsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Sonesson

  2011-12-01

  Full Text Available Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom bidra till utvecklingen av svensk högskoleundervisning. Tidskriften utgör ett praktiknära forum för idé- och kunskapsutbyte och debatt för alla som är engagerade i högre utbildning i Sverige såsom lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot lärande i högskolan.Samtliga bidrag av typen Artiklar granskas kollegialt (peer review. Övriga bidragstyper granskas normalt av redaktionen, som dock förbehåller sig rätten att nyttja kollegial granskning vid behov.

 11. Om tidskriften, bidragstyper och granskningsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Sonesson

  2011-03-01

  Full Text Available Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom bidra till utvecklingen av svensk högskoleundervisning. Tidskriften utgör ett praktiknära forum för idé- och kunskapsutbyte och debatt för alla som är engagerade i högre utbildning i Sverige såsom lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot lärande i högskolan.Samtliga bidrag av typen Artiklar granskas kollegialt (peer review. Övriga bidragstyper granskas normalt av redaktionen, som dock förbehåller sig rätten att nyttja kollegial granskning vid behov.

 12. Om tidskriften, bidragstyper och granskningsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Sonesson

  2013-05-01

  Full Text Available Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom bidra till utvecklingen av svensk högskoleundervisning. Tidskriften utgör ett praktiknära forum för idé- och kunskapsutbyte och debatt för alla som är engagerade i högre utbildning i Sverige såsom lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot lärande i högskolan.Samtliga bidrag av typen Artiklar granskas kollegialt (peer review. Övriga bidragstyper granskas normalt av redaktionen, som dock förbehåller sig rätten att nyttja kollegial granskning vid behov.

 13. Maintenance strategies and safety on a deregulated market. Mapping of changes in maintenance strategies and their possible consequences; Underhaallsstrategier och saekerhet paa en avreglerad elmarknad. En kartlaeggning av foeraendrade underhaallsstrategier och dess moejliga konsekvenser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kecklund, Lena [MTO Psykologi AB, Huddinge (Sweden)

  2004-11-01

  The overall purpose of the project was to make a survey of the changes in the Swedish nuclear power plants over the last five years. There is a risk that nuclear power companies after a deregulation will focus especially on reducing operation and maintenance costs and that the changes could have a negative effect on the reactor safety. The task has involved summarising the actual changes, describing the present situation, the need for future development and the differences between the plants as well as identifying possible reactor safety related risks. The survey has been carried out in a broad perspective, studying the changes in equipment, maintenance strategies and the work situation of the staff. Three case studies were carried out at the Swedish nuclear power plants. Documentation from the companies has been analysed and a selection of in total 27 'informed' employees in different positions have been interviewed in total. The project also included a fourth case study concerning railway traffic. This branch of business is interesting because of its longer experience on a deregulated and competitive market. Conclusions concerning the companies individually as well as similarities and differences between them are presented in this report. Results: There have been more changes both in strategy and organisation in the last five years than during the preceding 5-10-year-period and the pace has been relatively rapid. The deregulation of the electricity market was implemented January 1997 and became the main motive force for the changes. The staffing has been reduced or unchanged and the work demands have increased. The maintenance skills have been redistributed within the organisation. New methods and equipment, i.e. RCM, and programmable systems make increased demands for analytical and theoretical competence. In the short term, job satisfaction and motivation have in some cases been negatively influenced by the new organisation forms, according to several

 14. Kopplingen mellan Lean och kraftergonomi inom tillverkningsindustrin

  OpenAIRE

  Jonsson Egeman, Mathilda; Pettersson, Anna

  2016-01-01

  Syfte – Syftet med denna studie är att öka förståelsen för kopplingen mellan Lean och kraftergonomi inom tillverkningsindustrin samt undersöka varför de, inom viss forskning, anses oförenliga. För att uppfylla syftet har det gemensamma snittet mellan Lean och kraftergonomi undersökts samt vilka konflikter som kan uppstå mellan Lean och kraftergonomi vid arbete inom tillverkningsindustrin. Metod – Litteraturstudier, med fokus på samverkan mellan Lean och kraftergonomi, har utgjort ett teoretis...

 15. Manliga och kvinnliga teknologers självbilder och deras stereotypbilder av teknologer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte Soneson

  2013-01-01

  Full Text Available Självbild och bilden av en typisk teknolog undersöktes hos civilingenjörsstudenter på LTH med personlighetstestet Adjective Check List. Vi fann stora skillnader mellan självbild och stereotypbild. Undersökningen visade också att dessa skillnader till viss del såg olika ut bland manliga och kvinnliga studenter, och skillnaden mellan kvinnornas genomsnittliga självbild och deras genomsnittliga bild av en typisk teknolog var då större än motsvarande skillnad bland männen.

 16. Elliptiska kurvor och Lenstras faktoriseringsalgoritm

  OpenAIRE

  Jonsson, Johan

  2009-01-01

  En elliptisk kurva består av nollställena till ett kubisk polynom i två variabler, sådant att det existerar åtminstone en punkt på kurvan och kurvan är icke-singulär. Punkterna på en sådan kurva bildar en abelsk grupp och olika egenskaper hos dessa grupper beskrivs i den här uppsatsen. Bland annat presenteras Mordell-Weils sats som säger att en elliptisk kurva över en talkropp är en ändligt genererad grupp. Nagell-Lutz sats ger nödvändiga villkor för att en punkt på en rationell elliptisk kur...

 17. Safety analysis of final disposal of nuclear waste - significance, development and challenges; Saekerhetsanalys av slutfoervaring av kaernavfall - roll, utveckling och utmaning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Kjell; Norrby, Soeren; Simic, Eva; Wene, Clas-Otto

  2007-05-15

  The report starts with a review of the role and development of safety assessments from the middle of the 70's up until today. Then follows a section on how the assessment is performed today. The demands from the licensing authorities is then described. The report ends with a chapter on conclusions and reflections.

 18. Review of SKB's preliminary safety evaluations for Forsmark and Laxemar; Myndigheternas granskning av SKB:s preliminaera saekerhetsbedoemningar foer Forsmark och Laxemar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Norden, Maria; Wallberg, Petra; Wiebert, Anders; Dverstorp, Bjoern; Shulan Xu (Swedish Radiation Protection Authority, Stockholm (Sweden)); Toverud, Oeivind; Stroemberg, Bo; Kautsky, Fritz; Simic, Eva (Swedish Nuclear Power Inspectorate, Stockholm (Sweden))

  2008-01-15

  This report presents SKI's and SSI's review of SKB's preliminary safety evaluations for Forsmark and Laxemar. The purpose of the review is to assess if the extent of SKB's initial site investigations are sufficient and if they are performed with adequate quality and also if they comprise the data that is needed for future safety analysis. To meet the request from the municipalities where site investigations are performed the authorities have also attempted to elucidate if a site has such obvious weakness that it probably will not comply with authority regulations. The target groups for the review are the municipalities in Oskarshamn and Oesthammar, and SKB

 19. Sverige, EU och Brexit – effekter, våndor och vägval

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fägersten Björn

  2017-11-01

  Full Text Available Brexit sätter Sverige i svår strategisk situation. Storbritannien har varit en nära partner i EU-samarbetet och har på olika områden skyddat Sverige och dess preferenser. Denna artikel utgår från Sveriges förhållande till EU och analyserar sedan djupet och bredden i det svensk-brittiska samarbetet och vilka effekter Sverige kan räkna med efter Brexit. Vidare diskuteras hur Sverige har debatterat och förberett sig för denna situation och vilka framtida vägval landet står inför. Det konstateras att priset för att ta över Storbritanniens roll som skeptiker inom säkerhetspolitiken och som vakthund gentemot eurozonen är högt och att Sverige lär tvingas hushålla med sitt politiska kapital. Ett mer lojalt Sverige är att vänta, och kanske också en medlem som sent omsider hittar sin egen roll inom den europeiska integrationen.

 20. MKB and SMB in the Northern countries[Environmental impact assessment; Strategic environmental assessment; Radiactive waste disporal]; MKB och SMB i Norden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broden, K. [Studsvik RadWaste AB (Sweden); Andersson, K. [Krinta konsult (Sweden)

  2001-12-01

  A meeting on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment has been held in Turku, Finland, August 22-24 2001. It was held within the framework of two NKS projects: SOS-3 (Radioactive waste) and SOS- 1 (Risk assessment and strategies for safety). The meeting included presenta- tions, discussions and a study visit to the final repository for low- and intermedi- ate level radioactive waste and the intermediate storage for spent nuclear fuel at Olkiluoto. Abstract in Danish: Inom ramen for NKS-projekten SOS-3 (Avfall) och SOS-1 (Riskvaardering och strategi for saakerhet) har ett seminarium om miljokonsekvensbeskrivningar och strategisk miljokonsekvensbedomning haallits i Aabo 22-24 augusti, 2001. Seminariet omfattade foredrag, diskussioner samt en studieresa till Olkoluoto daar besok gjordes till mellanlagret for anvaant braansle och till slutforvaret for laag- och medelaktivt avfall. Under forutsaattning att styrelsen for NKS samtycker kommer ett nytt MKB- seminarium att haallas i Osthammar 2002. (au)

 1. Sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands skolor

  OpenAIRE

  Karolina Öjemalm, Karolina

  2009-01-01

  Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor från år 1999 att kvaliteten...

 2. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 3. Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  gäller organisation och strukturer. Men framför allt kan vi skönja idémässiga likheter och inte minst bevittnar vi äldreomsorg och äldrepolitik som är dynamisk i så måtto att äldres och omsorgspersonals behov får en alltmer framskjuten plats. Om detta bevittnar de talrika lokala projekt som redovisats i...

 4. Depression och stress hos kranskärlspatienter

  OpenAIRE

  Olsson, Daniel; Christovski, Minja

  2011-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vanligt det är med stress och depression efter genomgången hjärtinfarkt. Vidare planeras att undersöka samband mellan stress och depression samt också eventuella skillnader mellan könen för hur stress och depression upplevs efter genomgången hjärtinfarkt. Metod: Patienter som varit inlagda för hjärtinfarkt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala inkluderas i studien. Patienterna skall ha genomgått hjärtinfarkt och/eller PCI och/eller CABG. De tre enk...

 5. Otium : Trender inom mode och herrkläder

  OpenAIRE

  Weckström, Ewa

  2016-01-01

  Trender sprider sig allt snabbare och uppkommer allt mer i samhället idag. De påverkar våra konsumtionsvanor och vad vi kommunicerar till personer i vår omgivning genom t.ex. trender inom mode. Syftet med mitt examensarbete är utreda hur trender utformas, kartläggs och identifieras för att sedan kunna tillämpas inom olika användningsområden, men även hur sociala medier påverkar dagens trender och skillnaden mellan kvinno- och herrmodet. I mitt examensarbete fördjupar jag mig i trender ino...

 6. Förebyggande och rehabilitering av Osgood- Schlatter och Sinding-Larsen−Johanssons syndrom : Utformande av en handbok

  OpenAIRE

  Karenko, Sofia

  2016-01-01

  Detta arbete är ett praktiskt inriktat examensarbete där slutprodukten är en handbok med ett förebyggande och rehabiliterande träningsprogram för Osgood-Schlatter och Sinding-Larsen–Johanssons syndrom (SLJ). Syftet med arbetet är att öka kunskapen om syndromen och utforma ett träningsprogram som kan användas vid förebyggande och rehabiliteringen av dessa. Arbetet bygger på Vilkka och Airaksinens modell för praktiskt inriktat examensarbete som beskrivs i boken Toiminnallinen opinn...

 7. Phil Ochs: No Place in This World

  Science.gov (United States)

  Doughty, Howard A.

  2005-01-01

  Phil Ochs was a prominent topical songwriter and singer in the 1960s. He was conventionally considered second only to Bob Dylan in terms of popularity, creativity and influence in the specific genre of contemporary folk music commonly known as "protest music." Whereas Dylan successfully reinvented himself many times in terms of his musical style…

 8. Digital kommunikation : En undersökning av bruket och attityder till emojis och smileys i elektronisk konversation

  OpenAIRE

  Leijonberg, Lisa

  2017-01-01

  Emojis har fått en allt större roll i elektronisk konversation. Den här studien undersöker bruket av emojis och smileys i sms- och chattspråk samt vad det finns för attityder till dessa. Detta undersöks genom en enkätundersökning som har distribuerats på sociala medier. Under-sökningen är uppdelad i två delar, där den första delen syftar till att kartlägga bruket av emojis och smileys utifrån ålder, utbildning och kön och den andra delen syftar till att undersöka attityder till användningen a...

 9. Högskolepedagogik som anpassning och motstånd i historia, nutid och framtid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktor Aldrin

  2013-01-01

  Full Text Available Denna artikel är en reflektion över högskolepedagogikens historia, nutid och framtid. I den identifieras två strategier som kan ses som syftet med en högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare: motstånd mot negativa konsekvenser av den oerhörda förändring som skett av universiteten de senaste decennierna, samt anpassning till en överlevnad och sökandet efter styrka i dessa förändringar. Artikeln för även fram en framtidsvision om en starkare skrågemenskap inom universitetslärarkåren med fokus på lärarskap genom empatisk dialog snarare än negativt ifrågasättande. På så sätt skulle de olika vetenskapsdisciplinerna tillsammans utgöra kärnan i reflektionen och agerandet för en fortsatt högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare. Disciplinerna kan liknas vid dialekter inom ett språk – högskolepedagogik. På samma sätt som ingen enskild dialekt kan definiera hela språket, är det i den disciplinära mångfalden som högskolepedagogiken skapas och där den hämtar styrka för motstånd och anpassning.

 10. Konsten att uppträda : En studie i Marina Abramović och Ulays performance ur ett performativt och psykoanalytiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Zara, Hjelm

  2017-01-01

  Denna studie avser att utforska identitetsskapandet inom den komplexa konstformen performance. Genom att fokusera på Marina Abramovićs och Frank Uwe Laysipens (Ulay) liv och kollaborativa performance ur ett performativt och psykoanalytiskt perspektiv angrips handlingarnas tyngdpunkt i skapandet av jaget under diverse omständigheter och sammanhang. This study aims to investigates the creation of identity within the complex artform performance. By observing the life’s and collaborative perf...

 11. Sambandet mellan stress mindset och upplevd stress hos gymnasieungdomar

  OpenAIRE

  Edblad, Patrik

  2016-01-01

  Studien undersökte sambandet mellan stress mindset (individens övertygelser om stress) och upplevd stress hos gymnasieungdomar. 122 deltagare i åldrarna 16-19 år deltog i studien genom att svara på ett elektroniskt formulär. Frågorna bestod av Perceived Stress Scale (PSS-14), som undersökte upplevd stress, och Stress Mindset Measure (SMM), som undersökte deltagarnas mindset om stress. Resultatet visade en signifikant negativ korrelation mellan stress mindset och upplevd stress. Detta gav stöd...

 12. Atmospheric Chemistry of CH3CH2OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mads Peter Sulbæk; Bjørn Svendsen, Sissel; Østerstrøm, Freja From

  2017-01-01

  The atmospheric chemistry of methyl ethyl ether, CH3CH2OCH3, was examined using FT-IR/relative-rate methods. Hydroxyl radical and chlorine atom rate coefficients of k(CH3CH2OCH3+OH) = (7.53 ± 2.86) × 10−12 cm3 molecule−1 s−1 and k(CH3CH2OCH3+Cl) = (2.35 ± 0.43) × 10−10 cm3 molecule−1 s−1 were...

 13. Om samband mellan musikpedagogers fackspråk och definitionsmakt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uddholm, Mats

  Detta föredrag baseras på ett forskningsprojekt om hur sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt kan beskrivas och problematiseras utifrån Lev S. Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande. Pedagogisk definitionsmakt kan förstås som pedagogens medvetenhet omkring lärandesituationen...... samt förmågan att handla strategiskt utifrån denna medvetenhet. I detta föredrag berörs och bemöts även den kritik som bland annat Roger Säljö riktat mot Vygotskij....

 14. Bonus systems and their effects on safety: an interview-based pilot study at the Swedish nuclear power plants; Bonussystem och dess inverkan paa saekerheten: en intervjubaserad pilotstudie vid de svenska kaernkraftverken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Torbioern, Ingemar; Mattson, Malin (Inst. of Psychology, Stockholm Univ., Stockholm (Sweden))

  2009-03-15

  The aim of this pilot study has been to describe and analyse potential effects on safety-related behaviour and risks associated with the bonus systems currently used at Swedish nuclear plants. To this end and in order to establish a frame of reference several theories on motivation were consulted regarding the relevance of monetary rewards. In addition empirical evidence on effects upon behaviours in general and safety behaviours in particular was taken into consideration, as well as a systems and a rationalist perspective on organisations. The resulting frame of reference was used for a descriptive mapping of the bonus systems and for the formulation of a semi-structured interview schedule intended to capture the experiences of those concerned by the systems. A total of 15 interviews were performed with staff of different functions and organisational positions. Results of the study do not indicate any negative effects on safety-related behaviours. Rather they indicate that safety-behaviours may be promoted insofar as bonus rewards are linked to performance goals concerning safety. All of the bonus-systems may be characterised as low in incentive intensity, i.e. produce small effects on motivation and performance. Still, as the systems differ in design and in the way they are perceived, they also represent different challenges in order to function more efficiently as parameters

 15. The SSI and SKI review of the updated Final Safety Report for SFR 1 issued by SKB. Review report; SSI:s och SKI:s granskning av SKB:s uppdaterade Slutlig Saekerhetsrapport foer SFR 1. Granskningsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Avila, Rodolfo; Jensen, Mikael; Larsson, Carl-Magnus; Lund, Ingemar; Loefgren, Tomas; Moberg, Leif; Norden, Maria; Wiebert, Anders [Swedish Radiation Protection Authority, Stockholm (Sweden); Berglund, Thomas; Dverstorp, Bjoern; Hedberg, Bengt; Kautsky, Fritz; Lilja, Christina; Simic, Eva; Stroemberg, Bo; Sundstroem, Benny; Toverud, Oeivind; Wingefors, Stig; Zika, Helmuth [Swedish Nuclear Power Inspectorate, Stockholm (Sweden)

  2003-11-01

  The repository for operational radioactive wastes in Sweden, SFR1, has been the object for a new safety assessment study by SKB (The Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.). The findings of the review group will form the basis for decisions by the authorities on the provisions for the future operation of the repository.

 16. Planering och fotografering för fotorealistiska digitala montage

  OpenAIRE

  Lahtinen, Tommi

  2012-01-01

  Med fotorealistiska digitala montage avser man bilder, som är sömlöst sammansatta av två eller flera utgångsbilder. Sammansatta bilderna skall se fotorealistiska ut, som om de fångats på en och samma exponering. Fotorealistiska digitala montage används bland annat i tidningsreklamer, pärmblad och filmplanscher. Då man skapar denna typ av bil-der börjar allting med väl planerade och fotograferade utgångsbilder. Syftet med arbetet är att reda ut hur man kan gå till väga med planerings- och foto...

 17. ARTISTS - huvudgator för alla : Vägledning för planerare och beslutsfattare vid utformning och ombyggnad av huvudgator

  OpenAIRE

  Svensson, Åse; Marshall, Stephen; Jones, Peter; Hydén, Christer; Draskoczy, Magda; Papaioannou, Panos; Thomsen, Hytte; Boujenko, Natalya

  2004-01-01

  Konventionella guider för utformning och förvaltning av trafikleder och stadsgator har vanligtvis inriktats antingen mot huvudtrafikleder eller mot lokala stadsgator. Det är för närvarande brist på ett tydligt och konsekvent angreppssätt för arbetet med utformning av huvudgator där signifikant genomfartstrafik och lokala funktioner kombineras. Målet är att denna rapport ska avhjälpa den bristen genom att presentera riktlinjer för utformning och förvaltning av huvudgator – med människan i foku...

 18. SKI's and SSI's joint review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co's (SKB) safety report SR-Can; SKIs och SSIs gemensamma granskning av SKBs saekerhetsrapport SR-Can

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dverstorp, Bjoern; Stroemberg, Bo (and others)

  2008-03-15

  This report summarizes SKI's and SSI's joint review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co's (SKB) safety report SR-Can (SKB TR-06-09). SR-Can is the first assessment of post-closure safety for a KBS-3 spent nuclear fuel repository at the candidate sites Forsmark and Laxemar, respectively. The analysis builds on data from the initial stage of SKB's surface-based site investigations and on data from full-scale manufacturing and testing of buffer and copper canisters. SR-Can can be regarded as a preliminary version of the safety report that will be required in connection with SKB's planned license application for a final repository in late 2009. The main purpose of the authorities' review is to provide feedback to SKB on their safety reporting as part of the pre-licensing consultation process. However, SR-Can is not part of the formal licensing process. In support of the authorities' review three international peer review teams were set up to make independent reviews of SR-Can from three perspectives, namely integration of site data, representation of the engineered barriers and safety assessment methodology, respectively. Further, several external experts and consultants have been engaged to review detailed technical and scientific issues in SR-Can. The municipalities of Oesthammar and Oskarshamn where SKB is conducting site investigations, as well NGOs involved in SKB's programme, have been invited to provide their views on SR-Can as input to the authorities' review. Finally, the authorities themselves, and with the help of consultants, have used independent models to reproduce part of SKB's calculations and to make complementary calculations. All supporting review documents are published in SKI's and SSI's report series. The main findings of the review are: SKB's safety assessment methodology is overall in accordance with applicable regulations, but part of the methodology needs to be

 19. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 20. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 1. Konkurrens och samverkan i storstaden : Bostadsmarknaden som nyckel

  OpenAIRE

  Gullberg, Anders

  1991-01-01

  Med fördelningen av bostäder till hushåll följer inte bara de variationer i boende­kostnader och förmögenhetsbildning som blivit mycket uppmärksammade i massmedia under senare år. Med fördelningen av bostäder följer också fördelningen av mycket annat av detta livets goda. Bostadsmarknaden beskrivs som ett knippe sorteringsmekanismer där en matchning sker mellan bostäder och hushåll. Det stora beroendet mellan människor i en storstad påtalas och frågan om hur bostadskrisen ska kunna lösas ges ...

 2. Samband mellan övervikt och självkänsla bland ungdomar

  OpenAIRE

  Fallenius, Katarina

  2012-01-01

  Barnens och ungdomarnas fysiska och psykiska välmående är ett viktigt delområde inom hälsovården. Inom den förebyggande vården finns utmaningar i och med barnens och ungdomarnas ökande övervikt och försämrade psykiska hälsa. Syftet med detta examensarbete var att kartlägga sambandet mellan ungdomars övervikt och självkänsla. Den centrala frågeställningen i arbetet var, precis som syftet, om det finns ett samband mellan ungdomars övervikt och självkänsla. Arbetet avgränsades till 11-15 åriga u...

 3. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 4. Högstadieelevers upplevelse av sex- och samlevnadsundervisning : en intervjustudie

  OpenAIRE

  Ejder, Alina; Karlsson, Sanna

  2016-01-01

  En god sex- och samlevnadsundervisning i skolan är central för att ha möjlighet att utveckla en god hälsa, vilken dock enligt tidigare forskning har visats vara av bristande kvalitet. Syftet med studien är att undersöka högstadieelevers upplevelse av sex- och samlevnadsundervisningen på deras skola, med fokus på pedagog ledda lektioner. Studiens metod var en kvalitativ intervjustudie, där sex högstadieelever intervjuades individuellt. Resultatet visade att eleverna upplevde att undervisningen...

 5. Diabetes mellitus typ 2 bland barn och tonåringar : en kvalitativ litteraturstudie

  OpenAIRE

  Lundberg, Sandra; Östman, Daniela

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att genom enkvalitativ litteraturstudie ta reda på de förebyggande åtgärderna mot diabetes mellitus typ 2 bland barn och tonåringar. För att förtydliga och skapa förståelse för de förebyggande åtgärderna för typ 2 diabetes bland barn och tonåringar har respondenterna valt att ta reda på orsaker och riskfaktorer till typ 2 diabetes bland barn och tonåringar. Litteraturstudien görs för att lyfta fram kunskap om typ 2 diabetes bland barn och tonåringar. För att...

 6. Den försvunna vaginan : Fetischer och gestaltning i transsexuell amatörinternetpornografi

  OpenAIRE

  Nino Cortés, Daniel M.; Oscarsson, Carolina

  2015-01-01

  Denna uppsats undersöker hur transsexuella individer gestaltas på den amatörinternetpornaografiska webbsidan XVIDEOS - den största internetpornografiska webbsidan. Vi har tittat på hur XVIDEOS som webbsida är med i denna gestaltning och process och hur XVIDEOS och dess innehåll återger en bild av vad den transsexuella kroppen - och sexualiteten förväntas vara. Det effektivaste sättet att föra denna undersökning på, är i vårt fall att analysera mainstream amatörinternetpornografi med transsexu...

 7. Belöningssystem : En studie om belöningar och motivation hos Handelsbanken

  OpenAIRE

  Sepulveda Moradinassab, Natalie; Gebretsadkan, Yosef

  2011-01-01

  Sammanfattning Kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning mot hållbar verksamhetsutveckling och management, Mälardalens Högskola i Västerås.   Datum: 2011-06-07   Författare: Yosef Gebretsadkan och Natalie Sepúlveda Moradinassab   Handledare: Peter Selegård   Titel: Belöningssystem - En studie om belöningar och motivation hos Handelsbanken   Problemformulering: Belöningssystem har i dagsläget blivit oerhört modernt och de flesta banker använder sig av det. Till följd av detta har studie...

 8. Revisorns oberoende och analysmodellen : Utifrån klientens perspektiv

  OpenAIRE

  Wilhelmsson, Carl; Jonsson, Victor

  2015-01-01

  Inledning Revisorns oberoende är och har varit en omdiskuterad fråga under en lång tid. I Sverige ska en revisor, enligt lag, bekräfta sitt oberoende inför varje nytt uppdrag eller i ett befintligt uppdrag när anledning föreligger, vilket görs med hjälp av analysmodellen. Istället för revisorns uppfattning om sitt oberoende förklarar denna studie hur klienter uppfattar revisorns oberoende med utgångspunkt i analysmodellen. Studien blir unik, dels i och med att klientens uppfattningar är det c...

 9. Mini-SOL Språka och Lek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bylander, Helle Iben

  Ju tidigare man börjar med en medveten språklig stimulering, desto bättre är det. I denna praktiska handbok finns pedagogiska tips och lekar för de allra yngsta barnen (0–3 år). Boken är sprängfull av roliga aktiviteter som alla stimulerar språkutvecklingen. Mini-SOL följer de språkliga områdena...

 10. Våld- och kvinnoskildringar i TV-spel

  OpenAIRE

  Bodling, Karolin

  2006-01-01

  ABSTRACT Title: Violence and women representation in video games (Vålds‐ och kvinnoskildringar i TV‐spel) Number of pages: 42 Author: Karolin Bodling Tutor: Göran Svensson Course: Media and Communication Studies D Period: Autumn 2005 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University. Purpose/Aim: The aim is to investigate how violence and women are presented in video games and in game reviews. Material/Method: The study includes theories th...

 11. Safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  1998-01-01

  A brief account of activities carried out by the Nuclear power plants Jaslovske Bohunice in 1997 is presented. These activities are reported under the headings: (1) Nuclear safety; (2) Industrial and health safety; (3) Radiation safety; and Fire protection

 12. Risker och möjligheter i samband med Bitcoin : Bitcoin - ett pyramidspel eller en finansbubbla?

  OpenAIRE

  Rutanen, Emmi

  2015-01-01

  I denna undersökning har jag undersökt risker och möjligheter som finns i samband med den virtuella valutan Bitcoin. Syftet med undersökningen var att reda ut hurdana risker och möjligheter det finns i samband med Bitcoin samt jämföra Bitcoin med pyramidspel och finansbubblor. Analysen är utfört i två delar, den första med en SWOT analys och den andra genom att utvärdera valutans särdrag med finansbubblor och pyramidspel. Analysen strävar till att besvara de största riskerna samt möjlighetern...

 13. Emojis som ett universellt språk : En studie om Apple och Samsungs omvandling av universella koder

  OpenAIRE

  Tenggren, Maria

  2017-01-01

  Denna studie undersöker hur operativsystemen Apple och Samsung omvandlar universella koder till emojis och om de samspelar utseendemässigt. Med en semiotisk ansats fokuserar forskaren på att analysera emojis och dess visuella aspekter som skapar känslouttryck. Känslouttryck som i sin tur skapar tolkning och förståelse i människors digitala kommunikation. Studien baseras på tidigare forskning av Paul Ekman, Jaram Park, Young Min Baek, Meeyoung Cha och Rachel Scall. Genom en kvantitativ innehål...

 14. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning – Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elinor Adenling

  2011-06-01

  Full Text Available Vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nätutbildningen expanderat kraftigt under de senaste två och ett halvt åren, då institutionen började ge fristående helfartskurser i pedagogik via Internet. Vårterminen 2008 läste cirka 60 studenter och inför varje termin har sedan studenttillströmningen ökat, för att under våren 2010 uppgå till 240 studenter. Hösten 2008 infördes, med stöd av interna utvecklingsmedel, examinerande portfoliouppgifter på samtliga nätbaserade kurser med målsättningen att möta de utmaningar som både formen (nätundervisning och den utökade och heterogena studentgruppen innebar. Syftet var att stärka studenternas förmåga att synliggöra sitt eget lärande, samt att minska anonymiteten mellan lärare och student. Uppgifterna var av självreflekterande karaktär där studenterna uppmanades att relatera det egna lärandet till kursinnehållet och att exempelvis identifiera framtida tillämpningsområden inom studier och arbetsliv. Studenterna fick under terminen individuell återkoppling av en och samma lärare. Intentionen med återkopplingen var bland annat att guida och uppmuntra studenterna till att inta ett personligt förhållningssätt till kursinnehållet. I artikeln argumenteras det för att portfoliometodik i flera avseenden kan sägas harmoniera väl med ett rådande synsätt på examination där ett sociokulturellt synsätt på lärande dominerar och livslångt lärande och självständighet framhålls som eftersträvansvärt. Detta medför att, det både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv, kan kännas naturlig och relevant att använda portfolio som examinationsform inom nätutbildning. Samtidigt är det viktigt att problematisera och kritiskt reflektera över portfoliometodik som examinationsform och de förhållningssätt och ideal som skapas, vilket görs i artikeln med hjälp av en Foucaultinspirerad tolkningsram. I artikeln presenteras alltså både ett

 15. SAFETY

  CERN Document Server

  Niels Dupont

  2013-01-01

  CERN Safety rules and Radiation Protection at CMS The CERN Safety rules are defined by the Occupational Health & Safety and Environmental Protection Unit (HSE Unit), CERN’s institutional authority and central Safety organ attached to the Director General. In particular the Radiation Protection group (DGS-RP1) ensures that personnel on the CERN sites and the public are protected from potentially harmful effects of ionising radiation linked to CERN activities. The RP Group fulfils its mandate in collaboration with the CERN departments owning or operating sources of ionising radiation and having the responsibility for Radiation Safety of these sources. The specific responsibilities concerning "Radiation Safety" and "Radiation Protection" are delegated as follows: Radiation Safety is the responsibility of every CERN Department owning radiation sources or using radiation sources put at its disposition. These Departments are in charge of implementing the requi...

 16. Dans i skolan : om genus, kropp och uttryck

  OpenAIRE

  Lindqvist, Anna

  2010-01-01

  This thesis is a continuation of my licentiate thesis from 2007 “Dansens plats i skolan. Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun” [‘The place of dance in schools. Tradition, development and learning and teaching in the Municipality of Skellefteå’]. The overarching aim of the thesis is to interpret and understand dance as a form of expression and phenomenon in schools, which comprises dance teaching, learning in dance, and dance teachers’ attitudes, experiences and ideas. Dance t...

 17. Millennials- Den nya och krävande generationen

  OpenAIRE

  Svensson, Josefin; Öljefors, Christine

  2014-01-01

  Psykologisk forskning visar på att unga medarbetare, den så kallade Millennialgenerationen, efterfrågar en annan typ av ledarskap än deras äldre föregångare. Syftet med studien var att undersöka unga medarbetares föreställningar om transformativt ledarskap samt i vilken utsträckning dessa föreställningar motiverar dem i arbetet. Hypotes: Transformativt ledarskap är gynnsamt för unga vuxnas motivation på arbetsplatsen jämfört med andra ledarstilar så som laissez-faire och transaktionellt ledar...

 18. Safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  2001-01-01

  This annual report of the Senior Inspector for the Nuclear Safety, analyses the nuclear safety at EDF for the year 1999 and proposes twelve subjects of consideration to progress. Five technical documents are also provided and discussed concerning the nuclear power plants maintenance and safety (thermal fatigue, vibration fatigue, assisted control and instrumentation of the N4 bearing, 1300 MW reactors containment and time of life of power plants). (A.L.B.)

 19. Safety

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Please note that the safety codes A9, A10 AND A11 (ex annexes of SAPOCO/42) entitled respectively "Safety responsibilities in the divisions" "The safety policy committee (SAPOCO) and safety officers' committees" and "Administrative procedure following a serious accident or incident" are available on the web at the following URLs: Code A9: http://edms.cern.ch/document/337016/LAST_RELEASED Code A10: http://edms.cern.ch/document/337019/LAST_RELEASED Code A11: http://edms.cern.ch/document/337026/LAST_RELEASED Paper copies can also be obtained from the TIS divisional secretariat, e-mail: tis.secretariat@cern.ch. TIS Secretariat

 20. ”Mer handledning och feedback hade varit bra”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åsa Mickwitz

  2017-09-01

  Full Text Available I denna studie granskas studenters upplevelser av sin förmåga till självreglering under en kurs i akademiskt skrivande vid Helsingfors universitet. På kursen användes lärformen självständigt lärande (eng. autonomous learning, som innebär att studenterna själva måste ta ansvar för sitt eget lärande i högre grad än på en traditionell kurs.Materialet bestod av 31 enkäter med öppna frågor som insamlats år 2014 och 2015. Jag ville framför allt veta om studenterna upplevde att de kunde a sätta upp realistiska mål för sina studier, b hitta lärstrategier för att nå dessa mål, c hade en effektiv tidsanvändning och om de kunde d utvärdera sitt lärande.Enkätsvaren analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att studenterna ansåg att de kunde använda sig av i första hand två självregleringsfärdigheter: de kunde hantera sin tid effektivt, även om en del av dem uppfattade detta som utmanande, och de klarade av att sätta upp egna mål för lärandet. En del studenter upplevde också spontant att de blev mer motiverade att lära sig tack vare att de själva fick ta så mycket ansvar för sitt lärande.Ett annat resultat var att nästan hälften av studenterna på kursen hade problem med att hitta lärstrategier för att kunna utveckla sin skrivkompetens, och samma studenter ansåg att de allmänt sett skulle ha behövt mer stöd från en lärare. De ansåg att de hade behövt respons på sina texter och handledning av en lärare under kursen för att kunna utveckla sitt skrivande.Även om en majoritet (23 av 30 av studenterna ansåg att de föredrar att lära sig på egen hand, var det en stor del av dessa som också, i kombination med självstudier, ansåg sig behöva lärarens stöd.Orsaken till att lärarstödet upplevs som så viktigt just på skrivkurser är att det är svårt för studenterna att själva ta reda på hur vetenskapliga texter skrivs, eftersom normerna är implicita.

 1. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 2. Plackavlägsnande effekt : jämförelse mellan manuell och elektrisk tandborste

  OpenAIRE

  Kösedag, Erkan

  2014-01-01

  Munhälsan är en viktig del av allmänhälsan som kan påverka livskvaliteten. Plack har betydelse för munhälsan och kan vara en bidragande faktor till utveckling av parodontala sjukdomar och karies. Syftet med litteraturstudien var att jämföra den plackavlägsnande effekten med användning av manuell och elektrisk tandborste. Studien utfördes som en allmän litteraturstudie och materialet samlades in genom sökning av vetenskapliga artiklar i databasen Pub Med. Sökorden var ”dental plaque”, ”plaque”...

 3. Apoptosis induced by (di-isopropyloxyphoryl-Trp) -Lys-OCH in K562 ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  PRAKASH KUMAR G

  )2-Lys-OCH3. It inhibited the proliferation of K562 and HeLa cells ..... 33(1), March 2008. Figure 3. Periodic analysis of (DIPP-Trp)2-Lys-OCH3 (A, 40 µM; B, 80 µM) against K562 (A) and HeLa (B) cells with re-feeding of fresh medium in half of ...

 4. Guide för referenshantering : APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

  OpenAIRE

  Engdahl, Ingrid

  2014-01-01

  Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter hur man skriver en referenslista. För en komplett guide till APA Style hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) eller till hemsidan http://www.apastyle.org, där det finns tydlig introduktion i ljud och bild till APA Style.

 5. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  OpenAIRE

  Grip, Sebastian; Hellström, Gustav; Skyttevall, Tobias

  2017-01-01

  Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kun...

 6. Prevalens av ADHD bland fängelsedömda män och kvinnor : Vilka skillnader och likheter finns mellan könen?

  OpenAIRE

  Lindberg, Beatrice

  2011-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur stor del av de män och kvinnor som döms till fängelse som har uppmärksamhetsstörning (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD). Den skall även besvara frågan om huruvida det finns skillnader mellan könen i prevalens, samt om det finns korrelation mellan ADHD och Antisocial personlighetsstörning (ASPD). Metoden som används är självskattningsformulär som är välbeprövade inom detta område, Wender-Utah rating Scale (WURS) och Mini Neuropsykiatrisk Interv...

 7. Starbucksfenomenet i Finland : Hur uppfattar och upplever finska konsumenter tillhörande generation Y och Z varumärket Starbucks?

  OpenAIRE

  Emtö, Anna

  2014-01-01

  I den här undersökningen har jag undersökt hur finska konsumenter uppfattar och upplever varumärket Starbucks. Jag har utfört undersökningen genom att använda mig av fokusgruppintervjuer. Intervjuerna utfördes på basen av min frågeguide som utvecklats kring de relevanta teoriområden som är presenterade i arbetet. Mitt urval för intervjuerna var finska konsumenter tillhörande generationerna Y och Z i och med att dessa vuxit upp med varumärket samt upplevt inflytandet av sociala medier i vardag...

 8. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 9. Armbandsbaserad pulsoximetri : Ett egenkonstruerat system med reflekterande teknik och jämförelse mot traditionell mätteknik vid normal och nedsatt hudtemperatur

  OpenAIRE

  Edström, Linnéa

  2016-01-01

  I rapporten presenteras en lågkostnads, portabel och bärbar design av ett nytt system med reflekterande teknik för pulsoximetri. Arbetet har utförts som ett projekt, inkluderande elektronikkonstruktion, mjukvaruutveckling, design av inkapsling för prototypen samt fortlöpande tester av både hård- och mjukvara under arbetets gång. Resultatet av arbetet är ett egenkonstruerat system för pulsoximetri. Med hjälp av bluetooth-teknik kan systemet kommunicera trådlöst med en PC, laptop eller mobiltel...

 10. Undersöka och förbättra Brother Finlands kommunikation, prissättning och leveransserviceelement

  OpenAIRE

  Forssell, Ronny; Nordström, Niklas

  2012-01-01

  Den nuvarande ekonomiska situationen har förorsakat en allt hårdare konkurrens på marknaderna vilket har lett till att företag hamnar kämpa för sina kundrelationer kraftigare. För Brother Finlands verksamhet spelar återförsäljarna en stor roll och därmed vill Brother Finland vara säker på att återförsäljarna är nöjda också i framtiden. Detta var orsaken till att Brother Finland blev intresserad av ett projekt i kundundersökningssyfte. Tre teman som Brother Finland såg som viktiga för en funge...

 11. Flervalsprov för effektiv styrning mot sammansatta kunskaper och bättre projektarbeten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filip Lindskog

  2015-06-01

  Full Text Available Projektintensiva kurser i tillämpad matematik med stort deltagarantal och krävande lärandemål ställer höga krav på en effektiv kursutformning. Lärarens tid bör främst ägnas åt att leda väl förberedda studenter till att utveckla sin förmåga att kombinera matematisk teori, kreativ problemlösning och ingenjörsfärdigheter. Organiserat kamratlärande som stödjer projektarbetet kan fungera väl men förutsätter att studenterna har grundläggande kunskaper och ser fördelar med ett aktivt deltagande i aktiviteterna. Det finns ett behov av effektiva läraktiviteter som stödjer inlärning av grundläggande tekniker och begrepp och förbereder studenterna för projektarbete, men endast tar begränsade lärarresurser i anspråk. I den här artikeln förespråkar vi att tidigt i kursen använda ett flervalsprov som stödjer inlärning och styr studenterna till lämpliga läraktiviteter. Baserat på litteraturen för utformning och validering av flervalsprov studerar vi effekterna av införandet av ett sådant prov i en kurs i tidsserieanalys.

 12. Mål och mått : En dokumentation och utvärdering av en resultatbaserad ersättning inom primärvården

  OpenAIRE

  Jacobsson, Fredric

  2008-01-01

  Att författa denna rapport har varit ett intressant och trevligt arbete. Bristen på mätvärden från tiden innan mål och mått programmet startade i Östergötland har dock inneburit en hel del jagande efter alternativa värden för att hitta något att jämföra med. Stora mängder data och information har behövt samlas in. Trots att detta har medfört att jag behövt hjälp med insamling av data från en mängd personer och dessutom grävt i ”deras” siffror har jag hela tiden fått den hjälp jag behövt och d...

 13. Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige - en översikt [VISIONS 2011: Teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica Reichenberg

  2012-03-01

  Full Text Available I denna komparativa litteraturöversikt har jag jämfört norsk och svensk läsforskning. Detta mot bakgrund av resultaten i PISA 2009 . Svenska elevers läsförståelse har försämrats avsevärt och de allra svagaste läsarna har ökat i antal. Så är inte fallet i Norge. Det finns få svenska lässtudier som fokuserat mellanåren och högstadiet. Den svenska forskningen karaktäriseras vidare av den näst intill totala fokuseringen på skönlitterära texter. De norska forskarna har däremot riktat uppmärksamheten mot främst mellanåren och högstadiet, dvs. de år då antalet faktatexter intar en alltmer dominerande roll i skolarbetet och då svårighetsgraden på faktatexterna ökar. Sverige har ingen institution som motsvarar det norska ”Nasjonalt senter for leseforsking og leseopplæring”. På Lesesenteret har man utarbetat ett om-fattande fortbildningsmaterial, som bygger på kompetensmålen i Kunnskapsløftet. Stora norska satsningar har också gjorts för att översätta läsdidaktisk forskning till skolpraktik. Några motsvarande svenska satsningar där man knutit så mycket forskarkompetens till sig finns inte.

 14. Mångfald bortom identifikationer: studentpopulationens diversifiering och vetenskapens arbetssätt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherina Dodou

  2015-12-01

  Full Text Available Under de senaste två decennierna och som svar på politiska beslut om bland annat breddad studentrekrytering och en tydligare skrivning av högskolans etiska värdegrund har mångfald i högskolepedagogiska sammanhang identifierats som en fråga om identitet, makt och tillgänglighet. I en kritisk överläggning av studentmångfaldens behandling påtalar artikeln ett bristande beaktande av mångfaldsrekryteringens konsekvenser i förhållande till den högre utbildningens vetenskapliga grund. Överläggningen görs mot bakgrund av en studie utförd vid Högskolan Dalarna, vilken exemplifierar pedagogiska utmaningar kopplade till den ökade studentmobiliteten på avancerad nivå. I fokus står studenters tidigare träning i vetenskapsprocesser och vad deras varierade förkunskaper innebär vid mötet med den existenta magisterutbildningen. I artikeln positioneras relationen mellan mångfald och utbildningen i vetenskapliga arbetssätt som mittpunkten för högskolepedagogiska diskussioner om mångfaldsrekryteringens innebörder.

 15. "With great power comes great responsibility" : En studie av teknik och biologi i superhjältefilmer

  OpenAIRE

  Hjelm, Niklas; Karlsson, Tobias

  2009-01-01

  Vår tids syn på teknik ser vi tydliga spår av i dagens filmer, och kanske framförallt superhjältefilmer. Där använder sig både hjältar och skurkar av avancerad teknik i sin kamp mot varandra. Men även synen på biologi avspeglas i dessa filmer, och det mest intressanta är när dessa ställs mot varandra. Vi har jämfört två av vår tids största hjältar, en som använder sig av teknik och en som har biologiska krafter, för att se vilka likheter och skillnader som finns. Hjältarna det rör sig om är S...

 16. SAFETY

  CERN Multimedia

  C. Schaefer and N. Dupont

  2013-01-01

    “Safety is the highest priority”: this statement from CERN is endorsed by the CMS management. An interpretation of this statement may bring you to the conclusion that you should stop working in order to avoid risks. If the safety is the priority, work is not! This would be a misunderstanding and misinterpretation. One should understand that “working safely” or “operating safely” is the priority at CERN. CERN personnel are exposed to different hazards on many levels on a daily basis. However, risk analyses and assessments are done in order to limit the number and the gravity of accidents. For example, this process takes place each time you cross the road. The hazard is the moving vehicle, the stake is you and the risk might be the risk of collision between both. The same principle has to be applied during our daily work. In particular, keeping in mind the general principles of prevention defined in the late 1980s. These principles wer...

 17. SAFETY

  CERN Multimedia

  M. Plagge, C. Schaefer and N. Dupont

  2013-01-01

  Fire Safety – Essential for a particle detector The CMS detector is a marvel of high technology, one of the most precise particle measurement devices we have built until now. Of course it has to be protected from external and internal incidents like the ones that can occur from fires. Due to the fire load, the permanent availability of oxygen and the presence of various ignition sources mostly based on electricity this has to be addressed. Starting from the beam pipe towards the magnet coil, the detector is protected by flooding it with pure gaseous nitrogen during operation. The outer shell of CMS, namely the yoke and the muon chambers are then covered by an emergency inertion system also based on nitrogen. To ensure maximum fire safety, all materials used comply with the CERN regulations IS 23 and IS 41 with only a few exceptions. Every piece of the 30-tonne polyethylene shielding is high-density material, borated, boxed within steel and coated with intumescent (a paint that creates a thick co...

 18. "Oftast du vet själv vad är det rätta" : Högstadieelevers sociala mediavanor och regelperception i onlinesammanhang

  OpenAIRE

  Bergman, Mikael

  2018-01-01

  Sammanfattning: Sociala medier spelar en allt större roll i hur vi kommunicerar och uttrycker oss. Denna studie är ämnad att utveckla och koppla ihop den redan existerande forskningen om ungdomars sociala mediavanor på Snapchat och Instagram, och forskning om vad sociala mediaanvändare upplever vad man kan och får publicera på dessa sociala medier. Denna studie utforskar detta genom tre fokusgruppsintervjuer med 15 åriga niondeklassare. Resultatet analyseras genom dramaturgi som till stor del...

 19. Självkänsla och idrottslig kompetens hos idrottare inom Special Olympics

  OpenAIRE

  Bengtsson, Sandra; Dalsmyr, Malin

  2015-01-01

  Individer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF), IK<70, tenderar att ha lägre självkänsla än individer utan IF. Låg självkänsla korrelerar med psykisk ohälsa, såsom depression, ångest och ätstörningar. Global självkänsla, en individs generella uppfattning av sig själv och sitt värde, påverkar och påverkas av undergrupper, såsom idrottslig kompetens (Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976). Studier utanför Sverige visar att deltagande i organiserad idrottsverksamhet ökar global sjä...

 20. Tekniken bakom Bluetooth Low Energy och dess användningsområden

  OpenAIRE

  Laine, Rasmus

  2013-01-01

  Arbetet behandlar Bluetooth Low Energy, som är en ny egenskap i Bluetooth 4.0. Arbetets syfte att kartlägga hur den nya lågenergitekniken fungerar och få en bild på dess användningsområden. Bluetooth har varit i över 10 år påmarknaden har fått en stark marknad inom telefonbranschen. Den har visat sig passa bra för överföring av filer samt strömning av video och ljud. Under åren har det dock dykt upp en efterfrågan på små apparater som skulle ha sensorer och låg energiförbrukning. Bluetoo...

 1. Lärarna och skollagen : - ur ett gräsrotsperspektiv

  OpenAIRE

  von Knorring, Emilie

  2012-01-01

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka lärares medvetenhet om den förändrade skollagen vad avser disciplinära och andra åtgärder och i vilken omfattning de upplever att den påverkar skolmiljön. För att kunna uppnå syftet med studien har tre frågor formulerats: för det första i vilken grad är lärare medvetna om vilka åtgärder som enligt lagen finns att tillgå och för det andra, i vilken omfattning tillämpar lärare de befogenheter de fått genom den nya skollagen? Avslutningsvis ställs fr...

 2. Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Klintwall

  2012-06-01

  Full Text Available Psykiatriska diagnoser är kontroversiella. Vissa, ofta psykiatriker, menar att psykiska tillstånd går att dela upp i distinkta klasser medan andra, ofta psykologer, menar att all sådan uppdelning gör våld på verkligheten. Dessutom har psykiatrin anklagats för att vara moraliserande: vem kan avgöra vad som är sjukt och friskt? Är autism en sjukdom? Utifrån en pragmatisk begreppsanalys är uppdelningen mellan sjukt och friskt nödvändigtvis godtycklig. Precis som när en trädgårdsmästare avgör vad som är ogräs så beror det på situationen och ens syften. Och precis som växterarter ibland är distinkta arter så kan vissa psykiatriska diagnoser vara distinkta klasser, och andra inte. Kanske är autism en avgränsad diagnos, kanske inte. Men ibland är inte artsuppdelning det mest användbara för en trädgårdsmästare, precis som det inte behöver vara det för psykiatrin. Istället kan man formulera nya kategoriseringar helt baserade på pragmatiska hänsyn. Ibland räcker det med taggiga växter och socialt indifferenta barn.

 3. Review of the SKB SR-Can interim report: Evaluation by the Nuclear Inspectorate and the Radiation Protection Authority of SKB's updated methods for safety analysis; Granskning av SKB:s SR-Can interimsrapport: SKI:s och SSI:s bedoemning av SKB:s uppdaterade metoder foer saekerhetsanalys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-03-01

  In this report the Nuclear Inspectorate and the Radiation Protection Authority comments on the present stage of the safety analysis for an encapsulation plant for spent nuclear fuels and a underground repository. According to the evaluation of the authorities, the SKB methods for safety analysis are well structured and logical and have good potentials as starting points for future safety analyses. However, important parts of the methods need further developments before they can be used for licensing applications. Important progress has been made in several areas compared to the latest safety analysis, SR97, for instance regarding the method for systematic identification and description of all the processes and conditions that need to be considered in the analysis. SKB has also produced improved methods for documentation of different types of expert evaluations and for selection of data for model calculations. Like the international group of experts we see shortcomings in the SKB method for identification and selection of scenarios. The authorities believe that SKB should show, in a systematic and traceable way, that all unfavourable processes, conditions et cetera that have been identified, and could be of importance for the scenario, have been thoroughly evaluated. The authorities see weaknesses in the quality assurance of the interimistic report, that complicates the evaluation of the methods for safety analysis. There are also ambiguities in how SKB plan to optimize/select the best technologies and the role of the safety analysis in this connection. Finally, the authorities give recommendation on how SKB should present the model and methods for analysis that are not yet developed.

 4. Jämförelse av Vuokkoset varumärkets image och profil

  OpenAIRE

  Lindblad, Amanda

  2012-01-01

  Syftet med examensarbetet var att jämföra Vuokkoset produkternas profil och image, samt att utreda hur konsumenten upplever förpackningen. Uppdragsgivaren för arbetet var Delipap Oy, vars varumärke Vuokkoset intimhygienprodukterna är. Företaget hade aldrig tidigare undersökt förpackningarnas funktionalitet på konsumenter. Som teori har använts både elekroniska källor och böcker. Examensarbetet utfördes som en kvalitativ undersökning. Undersökningen gjordes med hjälp av individuella intervj...

 5. Erfarenhetens och reflektionens betydelse för lärandet av molekylära processer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Larsson

  2015-06-01

  Full Text Available Lärande om molekylära processer kan innebära vissa svårigheter dels för att dessa processer inte går att direkt erfara och dels för att de är dynamiska i sin natur. Ett sätt att överbrygga problematiken är att använda sig av olika representationer, vilket i sig medför ytterligare utmaningar. Studenters förkunskaper och intuitiva idéer som härstammar från vardagserfarenheter kan också ge upphov till svårigheter i meningsskapandet. Syftet med denna artikel är att diskutera erfarenhetens och reflektionens betydelse för undervisning och lärande med representationer av molekylära fenomen i högre utbildning. I artikeln presenteras empiriska resultat från forskningsstudier som ligger till grund för de idéer och resonemang som förs fram. Vi presenterar två exempel där studenter arbetar i grupp med representationer av de molekylära processerna ATP-syntes och självassociation. Grunden för grupparbetet och meningsskapandet är fokuserade frågor där egna tankar och idéer får ta plats. Reflektionen i grupparbetet ger också studenterna möjligheter att generalisera sina erfarenheter (abstrakt tänkande och underlättar förståelsen av tröskelbegrepp.

 6. Carbohydrate Metabolism and Carbon Fixation in Roseobacter denitrificans OCh114

  Science.gov (United States)

  Tang, Kuo-Hsiang; Feng, Xueyang; Tang, Yinjie J.; Blankenship, Robert E.

  2009-01-01

  The Roseobacter clade of aerobic marine proteobacteria, which compose 10–25% of the total marine bacterial community, has been reported to fix CO2, although it has not been determined what pathway is involved. In this study, we report the first metabolic studies on carbohydrate utilization, CO2 assimilation, and amino acid biosynthesis in the phototrophic Roseobacter clade bacterium Roseobacter denitrificans OCh114. We develop a new minimal medium containing defined carbon source(s), in which the requirements of yeast extract reported previously for the growth of R. denitrificans can be replaced by vitamin B12 (cyanocobalamin). Tracer experiments were carried out in R. denitrificans grown in a newly developed minimal medium containing isotopically labeled pyruvate, glucose or bicarbonate as a single carbon source or in combination. Through measurements of 13C-isotopomer labeling patterns in protein-derived amino acids, gene expression profiles, and enzymatic activity assays, we report that: (1) R. denitrificans uses the anaplerotic pathways mainly via the malic enzyme to fix 10–15% of protein carbon from CO2; (2) R. denitrificans employs the Entner-Doudoroff (ED) pathway for carbohydrate metabolism and the non-oxidative pentose phosphate pathway for the biosynthesis of histidine, ATP, and coenzymes; (3) the Embden-Meyerhof-Parnas (EMP, glycolysis) pathway is not active and the enzymatic activity of 6-phosphofructokinase (PFK) cannot be detected in R. denitrificans; and (4) isoleucine can be synthesized from both threonine-dependent (20% total flux) and citramalate-dependent (80% total flux) pathways using pyruvate as the sole carbon source. PMID:19794911

 7. Carbohydrate metabolism and carbon fixation in Roseobacter denitrificans OCh114.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuo-Hsiang Tang

  Full Text Available The Roseobacter clade of aerobic marine proteobacteria, which compose 10-25% of the total marine bacterial community, has been reported to fix CO(2, although it has not been determined what pathway is involved. In this study, we report the first metabolic studies on carbohydrate utilization, CO(2 assimilation, and amino acid biosynthesis in the phototrophic Roseobacter clade bacterium Roseobacter denitrificans OCh114. We develop a new minimal medium containing defined carbon source(s, in which the requirements of yeast extract reported previously for the growth of R. denitrificans can be replaced by vitamin B(12 (cyanocobalamin. Tracer experiments were carried out in R. denitrificans grown in a newly developed minimal medium containing isotopically labeled pyruvate, glucose or bicarbonate as a single carbon source or in combination. Through measurements of (13C-isotopomer labeling patterns in protein-derived amino acids, gene expression profiles, and enzymatic activity assays, we report that: (1 R. denitrificans uses the anaplerotic pathways mainly via the malic enzyme to fix 10-15% of protein carbon from CO(2; (2 R. denitrificans employs the Entner-Doudoroff (ED pathway for carbohydrate metabolism and the non-oxidative pentose phosphate pathway for the biosynthesis of histidine, ATP, and coenzymes; (3 the Embden-Meyerhof-Parnas (EMP, glycolysis pathway is not active and the enzymatic activity of 6-phosphofructokinase (PFK cannot be detected in R. denitrificans; and (4 isoleucine can be synthesized from both threonine-dependent (20% total flux and citramalate-dependent (80% total flux pathways using pyruvate as the sole carbon source.

 8. Läs- och skrivinlärning i förskoleklass och årskurs 1 : En studie av hur Wittingmetoden, Läsning på talets grund, Whole language och Tragetonmetoden används i skolan

  OpenAIRE

  Svensson, Linnéa

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka läs- och skrivinlärningen i förskoleklass och årskurs 1. Studien undersöker när elevers läs- och skrivinlärning påbörjas och hur lång tid denna inlärning tar. Dessutom undersöker studien vilka metoder som lärarna använder sig av i sin undervisning för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. En enkät skickades ut för att samla data om hur verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1 arbetar med läs- och skrivinlärningen med hjälp av Läsning på tal...

 9. GER DE NYA REGLERNA DEN RÄTTA BILDEN? : En studie kring immateriella tillgångar och goodwill

  OpenAIRE

  Franzén, Liza; Johansson, Niklas

  2008-01-01

  I dagens mer globaliserade värld blir problemet med olika redovisningsmetoder ett allt större problem för investerare och finansiärer. För att motverka detta har IASB introducerat nya internationella redovisningsrekommendationer. För den Europeiska unionen, i och med det även Sverige, gäller från och med 1 januari år 2005 dessa standarder, IAS/IFRS, för samtliga börsnoterade bolag. Denna studie kommer att inrikta sig på de redovisningsrekommendationer som gäller redovisning av immateriella ti...

 10. Relationen mellan prokrastinering och upplevd stress : Effekter av cognitive behavioral stress management i stor grupp hos sjuksköterskestudenter

  OpenAIRE

  Vetso, Emelie

  2015-01-01

  Prokrastinering innebär att individen trots medvetenhet om negativa konsekvenser skjuter upp en handling. Den bidrar till stress, färre hälsofrämjade beteenden och sämre prestation. Demografiska faktorer och pågående utbildning påverkar sannolikheten för prokrastinering. Relationen mellan stress och prokrastinering behöver utforskas, speciellt hur interventioner riktade mot stress påverkar fenomenet. En longitudinell interventionsstudie med upprepad mätning undersökte effekten av ett KBT-base...

 11. Lean Construction applicerat på betongkonstruktion : The Last Planner och visuell metodik för reducering av produktionstidsvariationer

  OpenAIRE

  Udroiu, Cristina

  2011-01-01

  Bakgrunden till detta examensarbete är byggföretagens utmaningar med att bedriva byggprojekt där nya och unika objekt skall konstrueras, med många nya förutsättningar och allt som oftast även en ny sammansättning av personalstyrkan. Ett gemensamt behov för dessa byggprojekt är att effektivt kunna hantera en mängd av olika och nya variationer. Oden anläggningsentreprenad AB presenterade ett problem gällande oönskade variationer av produktionstider för betongmonoliter som innefattar mycket repe...

 12. LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett : Utifrån certifieringskriterier om relevans, potential och styrbarhet

  OpenAIRE

  Yilmaz, Secil

  2012-01-01

  Life Cycle Assesment, LCA, används för att sammanställa och utvärdera in- och utflöden ur ett system samt potentiell miljöpåverkan under en produkts livscykel. Beräkningarna görs genom att se hela produkten ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att produkten är en råvara till det att den hanteras som avfall. Beroende på måldefinition och systemgränser kan detaljgraden och tidsramen för LCA-studien varieras. LCA används för att identifiera möjligheter att förbättra produkten i olika delar ...

 13. Vinstvarningars påverkan på företag i Large och Small Cap? :  

  OpenAIRE

  Maliqi, Agon; Persson, Henric

  2013-01-01

  Den här studien undersöker hur vinstvarningar påverkar stora och små företag. För att förklara dess påverkan på företagen har den effektiva marknadshypotesen och behavioral finance använts som grund. Avgränsningen har gjorts till Stockholmsbörsen då inga tidigare studier haft fokus på den. Empirin visar att företag i Large Cap påverkas med i snitt -4,63% och företagen i Small Cap med -8,42%. Large Cap visade signifikanta abnorma avkastningar under eventdatumet och dagen efter medan Small Cap ...

 14. En studie om pojkar och flickors levnadsvanor i årskurs sex i en kommun i södra Sverige : en kvantitativ studie

  OpenAIRE

  Göransson, Cassandra

  2015-01-01

  Barn och ungdomars uppväxtförhållanden är en avgörande faktor för deras fortsatta fysiska och psykiska hälsa i vuxen ålder. Levnadsvanorna grundläggs under barndomen och följer individen under hela livet. Tidigare forskning visar att barn och ungdomars levnadsvanor skiljer sig åt i olika åldersgrupper. Symtom på ohälsa syns oftast inte förrän barnen kommer upp i gymnasieåldern och därför är det av stor vikt att belysa problematiken och sätta in lämpliga insatser i tidig ålder. Syftet med stud...

 15. Mot ett okänt mål: Humanistisk forskarhandledning och doktoranders deltagande i forskningsdebatten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tobias Hägerland

  2011-11-01

  Full Text Available Enligt Högskoleförordningen skall den som avlägger doktorsexamen kunna uppvisa en färdighet att i både tal och skrift delta i nationell och internationell forskningsdebatt. I denna artikel uppmärksammas några av de särskilda utmaningar som denna inriktning ställer forskarhandledare i humaniora och teologi inför. Intervjuer med tre rutinerade handledare redovisas och analyseras. Det framkommer att styrdokumentens formuleringar i mycket liten grad påverkar den konkreta utformningen av forskarutbildning och handledarskap, samt att handledarnas principiella inställning till doktoranders insocialisering i olika forskningssammanhang uppvisar stor variation. Där hållningen är avvaktande eller avvisande kan den i hög grad härledas till en upplevd konflikt mellan olika aspekter av utbildningen och handledarskapet. Ett antal förekommande eller tänkbara strategier för att uppnå examensordningens mål diskuteras också i artikeln.

 16. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 17. Läromedel på villovägar : Styrdokumentens korrelation med läromedel med utgångspunkt i begreppen funktionell och formell grammatikundervisning

  OpenAIRE

  Karlsson, Anna

  2016-01-01

  I denna studie undersöks om styrdokument och läromedel korrelerar i sättet att se på grammatik i kursen Svenska 2 på gymnasiet, med utgångspunkt i begreppen funktionell respektive formell grammatikundervisning. Svenskämnets syfte, kunskapskrav och kommentarsmaterial tillsammans med grammatikavsnitten i läromedlen Svenska rum 2 och Svenska impulser 2 undersöks genom en kvalitativ innehållsanalys. Den teoretiska utgångspunkten är en begreppsdefinition av funktionell och formell grammatik som in...

 18. Flickor och fenomenet ADHD- är diagnosticering missgynnande för flickor? : En kvalitativ studie ur professionella behandlares perspektiv.

  OpenAIRE

  Arreström, Sofia

  2012-01-01

  Syftet med denna studie är att analysera och beskriva fenomenet -flickor med ADHD. I studien undersöks professionella behandlares upplevelser kring fenomenet flickor med ADHD, utifrån de flickor de mött under sitt yrkespraktiserande och uppmärksamma orsaker som lyfts fram för att förklara varför flickor med ADHD upptäcks mer sällan och i många fall senare än pojkar med ADHD och vilka konsekvenser detta kan leda till. Denna kandidatuppsats har genomförts med kvalitativ metod genom intervjuer m...

 19. Varumärkesvärdering : Implementeringen av IAS 38 och IFRS 3

  OpenAIRE

  Calmfors, Cecilia

  2007-01-01

  Den 1:a januari 2005 infördes nya redovisningsregler gällande företagsförvärv. Samtliga svenska börsnoterade företag skall redovisa i enlighet med IFRS 3 Företagsförvärv och IAS 38 Immateriella tillgångar. De nya reglerna innebär bland annat att varumärken och andra immateriella tillgångar skall värderas separat från goodwill i balansräkningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka effekten av IAS 38 på svenska företags redovisning av immateriella tillgångar, med fokus på varumärken. Studien ...

 20. Resurseffektivare energi- och växthusföretag genom industriell symbios

  OpenAIRE

  Andersson, Stina

  2010-01-01

  Syftet med examensarbetet är att utreda vilken potential det finns för en samverkan mellan Tekniska Verken och växthus. Målet är att genom industriell symbios skapa en resurseffektiv systemlösning där Tekniska Verkens produktionsanläggningars miljöprestanda förbättras samtidigt som växthusets klimatpåverkan minskas. Tekniska Verken har överskottsvärme i sina produktionsanläggningar. Under 2007 hade Gärstad- och Kraftvärmeverket 54 GWh överskottsvärme. Största delen av överskottsvärmen fanns p...

 1. Övervakning av switchar och övrig nätverksutrustning

  OpenAIRE

  Björknäs, Jimmy

  2015-01-01

  Mitt examensarbete har gått ut på att förena trafikgrafer och alarmering av nätverksutrustning som inte är nåbar till samma ställe, samt underlätta processen att lägga till eller ta bort en enhet från övervakningen. Tidigare har två olika program använts för uppgifterna, vilket betyder enheterna ska läggas till på två olika ställen samt att en del enheter inte har varit möjliga att övervaka där. I arbetet jämförde jag programmen Nagios, Icinga, openNMS och Observium. Vissa av dessa program va...

 2. Solcellsparkeringen : En jämförande fallstudie för elbilar och bensinbilar

  OpenAIRE

  Myrén Andersson, Isac; Yttermyr-Sütt, Frans

  2017-01-01

  Av Sveriges totala växthusgasutsläpp är det i nuläget transportsektorn som står för den största andelen och står för mer än 30 % av alla utsläpp. Med ett ökande fordonsbestånd och ett fortsatt behov av transporter blir lösningar som minskar utsläppen från denna sektor avgörande för Sveriges hållbara utveckling. Eftersom 93 % av Sveriges drygt 4,7 miljoner personbilar drivs av fossila bränslen skulle investeringar i alternativa färdmedel såsom elbilar kunna leda Sverige i rätt riktning. Förfat...

 3. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 4. Media och ätstörningar : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Lambruschini Falcon, Karla; Hjertén, Kristian

  2018-01-01

  Bakgrund: Media har en allt större roll i det dagliga livet och prevalensen för ätstörningar ökar hos både män och kvinnor. I takt med att tekniken gör media mer lättillgänglig kan det finnas en större risk att påverkas. Syfte: Att sammanställa kunskap från vetenskaplig litteratur kring hur media påverkar risken att insjukna i en ätstörning, bland unga människor från 12 till 30 år. Metod: Strukturerad litteraturöversikt där resultatet baserades på 11 kvantitativa originalartiklar från PubMed,...

 5. "Enkelt uttryckt är svaret krig, krig och återigen krig"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Persson, Hans-Åke

  2016-01-01

  EU är det senaste i en lång rad av försök att på olika sätt ena Europa. De flesta har kommit till som fredsprojekt. Idag kan den tanken uppfattas som otidsenlig för nya generationer av européer, som sätter möjligheten till jobb och en egen meningsfull framtid i första rummet. Det skriver Hans...

 6. Apoptosis induced by (di-isopropyloxyphoryl-Trp) 2-Lys-OCH 3 in ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  (DIPP-Trp)2-Lys-OCH3 induced a dose-dependent increase of the G2/M cell population in K562 cells, and S cell population in HeLa cells; the sub-G0 population increased dramatically in both cell lines as seen by PI staining experiments using a FACS Calibur Flow cytometer (BeckmanCoulter, USA). Phosphatidylserine ...

 7. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 8. Föräldrar och förskolans matematik : En enkätundersökning om föräldrars inställning och uppfattning om matematik på förskolan

  OpenAIRE

  Elvsén, Johanna

  2006-01-01

  Enligt Lpfö-98 skall man på förskolan arbeta med att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Jag tror att en förutsättning för en lyckad förskoleverksamhet är att man har föräldrarnas stöd och intresse i de aktiviteter som förekommer och har därför genom enkäter undersökt hur föräldrar uppfattar matematik i förskolan, viken inställning de har, samt deras eventuella tankar om utformningen. Detta har jämförts med den aktuella förskolans tankar ...

 9. BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BELÄGGNINGS- OCH BEMANNINGSSYSTEM : En användarcentrerad utveckling av ett internt beläggnings- och bemanningssystem på ett medelstort IT-konsultföretag.

  OpenAIRE

  Morberg, Frida; Schyl, Johanna

  2012-01-01

  I detta examensarbete genomförs en användarcentrerad designprocess med mål att utvärdera olika arbetsmetoder som används för att skapa ett förslag till ett beläggnings- och bemanningssystem, i form av en prototyp, för IT-konsultföretaget Valtech AB. Under arbetet har vi försökt att utreda hur bra dessa arbetsmetoder är för att identifiera användarna och deras behov men även att analysera vilka designmoment som är viktiga för att systemet ska bli användbart. Företaget har ett beläggnings- och ...

 10. "Men pris och läge går före" : Konsumentens värderingar kring hållbarhet och dess relation till konsumentens beteende vid hotellbokning

  OpenAIRE

  Paas, Anne-Charlotte; Lohf, Lara

  2015-01-01

  Världen står inför stora utmaningar i framtiden sett till hur vi överanvänder de resurser som jorden har att erbjuda. Jordens miljö och dess hållbarhet är allt vi människor har och så som Bruntlandrapporten beskriver det måste vi agera nu för att bevara den för våra framtida generationer (WCED, 1987). Samtidigt ökar medvetenheten kring klimatförändringarna som vårt agerande har lett fram till. I och med det ställs allt större krav dels på individer men även på företag att ta sitt ansvar för k...

 11. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Ola

  2013-01-01

  Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk av fansen. Detta har jag gjort geno...

 12. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie-Louise Hjort

  2014-06-01

  Full Text Available I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

 13. Unga reumatikers upplevelser av sin sjukdom : En kvalitativ intervjustudie av unga kvinnor och män med reumatism

  OpenAIRE

  Blomberg, Catrin; Helle, Johanna

  2015-01-01

  Syftet med den här studien är att få en inblick i hur unga kvinnor och män med reumatismupplever sin sjukdom. Vi vill jämföra dessa upplevelser mellan män och kvinnor genomatt undersöka om det finns skillnader och likheter i återgivna beskrivningar ochupplevelser. Vi vill undersöka om könsspecifika skillnader på upplevelser kringreumatism skulle kunna kopplas till det faktum att fler kvinnor än män diagnostiseras.Vidare vill vi undersöka om samhällets bemötande av individer med reumatism kank...

 14. Hur fysiskt aktiva personer värderar och inhämtar information om ergogena kosttillskott

  OpenAIRE

  Johansson, Maja

  2017-01-01

  Sammanfattning Bakgrund Prestations-höjande preparat inom kategorin sportnutrition, så kallat ergogena kosttillskott (EK) löper den största risken att innehålla hälsoskadliga substanser. Eftersom EK kan vara en hälsorisk vill denna studie belysa hur fysiskt aktiva personer förhåller sig till EK. Syfte Att studera hur fysiskt aktiva personer värderar och inhämtar information om EK. Metod En elektronisk enkät skickades via facebook, våren 2017. Totalt 162 enkäter besvarades och data analyserade...

 15. Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnel Colnerud

  2014-11-01

  Full Text Available Följande artikel under temat “Etikbølgen i yrkesutdanning og praksis” beskriver och diskuterar etik och juridik i läraryrket med utgångspunkt i det dilemma som lärare själva anser vara ett av de svåraste enligt två svenska empiriska studier – att ingripa mot en kollega som handlar etiskt klandervärt mot elever. Artikeln diskuterar vidare den dygdetiska kritik mot regeletik som förekom vid tillkomsten av de etiska principerna. Vidare pekar den på de problem som följer av att lärarna är föremål för en tilltagande juridifiering. En våg, en bølge, kan beröra endast ytan som en krusning eller vara en djupgående och energirik rörelse. För att använda den aktuella metaforen på mitt studieobjekt skulle jag vilja påstå att diskussionen av lärares yrkesetik och medvetenheten om svenska lärares etiska riktlinjer utvecklades till en våg av endast blygsam storlek. I dagsläget (2014 har den ersatts av en juridisk våg med stor kraft.Nyckelord: etik i läraryrket, etiska dilemman, juridifiering av lärarpraktikenEnglish summary: Teachers’ ethical dilemmas and the juridification of the Swedish schoolIn this article, ethics and law in the teaching profession are described and discussed, starting with the ethical dilemma that teachers point to as the most difficult, according to referred empirical studies – intervention when a colleague acts in an ethically incorrect way towards students. Furthermore the author discusses the critique coming from virtue ethics in relation to ethical principles and shows that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. Swedish teachers’ ethical principles had very little time to be achieved before an increasing juridification of teaching took place. This phenomenon is discussed in terms of professional autonomy and professional judgement.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1856

 16. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Åhman

  1988-06-01

  Full Text Available Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1. Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3. Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3 och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5 minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

 17. Fredsmuseer & Försvarsmuseer : Två perspektiv på fred och säkerhet inom kulturvården

  OpenAIRE

  Ribohn, Mio

  2016-01-01

  Uppsatsen undersöker huruvida freds- och konfliktvetenskapliga teorier kan kopplas till freds- respektive försvarsmuseer. Tidigare forskning som kopplar dessa två tvärvetenskapliga ämnesområden till varandra är ytterst bristfällig, vilket kan ge negativa konsekvenser på det museer förmedlar till sina besökare. Är freds- och försvarsmuseerna inte medvetna om vilka teoretiska utgångspunkter de faktiskt har kan de omedvetet ge besökarna en snedvriden och ensidig bild av verkligheten. I uppsatsen...

 18. Vem leder organisationens narrativ? : En jämförelse mella Kvinnojouren Emblas och Rädda Barnens kommunikation på Facebook

  OpenAIRE

  Pakola Monsen, Rebecca

  2013-01-01

  Det är inget nytt att undersöka interaktioner på Facebook, dock är det oftast ur privatpersoners synvinkel Facebook undersöks och inte lika ofta ur en organisations synvinkel. Den här studien syftar till att fylla en del av gapet i medie- och kommunikationsforskningen om hur ideella organisationer beter sig på Facebook genom att undersöka den narrativa processen hos två ideella organisationer och hur delaktiga användare är i organisationernas berättelse beroende på organisationens storlek, Kv...

 19. Den interaktiva teknikens egenskaper : En litteraturstudie om interaktiv teknik i matematikundervisning med fokus på teknikutveckling, teknikens användning och teknikens gynnsamma egenskaper

  OpenAIRE

  Sundqvist, Martin

  2015-01-01

  Detta arbete handlar om utvecklingen av interaktiv teknik och dess användning i utbildningssyfte inom matematikundervisningen. Studien diskuterar även olika typer av elevgrupper med särskilda behov som kan gynnas av interaktiv teknik för sin inlärning. Studien är baserad på forskning som publicerats mellan åren 2009 och 2014. Mellan dessa år införde skolverket Matematiksatsningen vilket bland annat syftade till att ge skolor medel för att kunna införskaffa och använda interaktiv teknik i mate...

 20. Bör Barnkonventionen bli lag i Sverige? : En komparativrättslig studie om barnets rättigheter i Sverige och Norge.

  OpenAIRE

  Hedman, Wendela

  2014-01-01

  Abstrakt ”Bör barnkonventionen bli lag i Sverige? – En komparativrätts-lig studie on barnets rättigheter genom barnkonventionen i Sverige & Norge” Uppsatsen diskuterar med en komparativrättslig metodik implementeringen och inkorporering av barnkonventionen i Sverige och Norge. I tre steg ämnar uppsatsen att undersöka huruvida barnkonventionen bör implementeras till fullo och göras till svensk lag på samma sätt som Norge har valt att göra.Uppsatsen fokuserar på FN:s barnrättkommittés yttra...

 1. Impact of film structure on damage to low-k SiOCH film during plasma exposure

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yasuhara, Shigeo; Chung, Juhyun; Samukawa, Seiji [Institute of Fluid Science, Tohoku University 2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai, 980-8577 (Japan); Tajima, Kunitoshi; Yano, Hisashi; Kadomura, Shingo; Yoshimaru, Masaki; Matsunaga, Noriaki, E-mail: samukawa@ifs.tohoku.ac.j [Semiconductor Technology Academic Research Center (STARC) 2F Yusen Shinyokohama Bldg., 17-2, Shinyokohama 3-chome, Kohoku-ku, Yokohama, 222-0033 (Japan)

  2009-12-07

  We investigated the resistance of a low-k SiOCH film structure to plasma-irradiation damage by comparing films deposited by neutral-beam enhanced chemical-vapour-deposition (NBECVD) and conventional plasma CVD techniques to clarify the degradation mechanism of the dielectric constant in low dielectric SiOCH film during plasma etching. We found that the durability of a low-k SiOCH film structure to plasma irradiation strongly depended on the kind of Si-O structure the film had. In particular, a linear Si-O structure was less affected by plasma exposure than were network/cage Si-O structures because of the small amount of stress in the O-Si-O structure. In addition, this linear Si-O structure helped to reduce the number of methyl groups removed from the film by plasma irradiation, which preserved the dielectric constant. Since the NBECVD technique can generate a low-k SiOCH film with more linear Si-O structures than conventional plasma CVD, a film made through this technique has very strong plasma durability.

 2. Ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Hussénius

  2014-08-01

  Full Text Available Den här artikeln beskriver ett forsknings- och interventionsprojekt på lärarprogrammet där genusmoment integrerats i naturvetenskapliga kurser och genusteorier ingått som en del av kunskapsinnehållet. Vår utgångspunkt är ett antagande om att fördjupade kunskaper om naturvetenskapernas kultur, det vill säga vilka föreställningar och normer som är knutna till de naturvetenskapliga ämnena, kan ge blivande förskole- och tidigarelärare tillgång till nya sätt att förhålla sig till och arbeta med naturvetenskap. I fokus finns framförallt den maktordning som kan identifieras inom naturvetenskapen, vilken vi närmar oss utifrån genusteorier och feministisk vetenskapskritik. Artikeln behandlar interventionens praktiska genomförande, dvs. beskriver hur den naturvetenskapliga kulturen har problematiserats och hur genusteorier integrerats i naturvetenskapliga kurser på lärarprogrammet. Resultaten visar att när studenter med negativa erfarenheter av naturvetenskaplig undervisning får syn på ämneskulturen och förstår hur den påverkat dem, så ger det dem ett annat förhållningssätt till ämnena och kan medföra att de utvecklar undervisningsstrategier som motverkar uppkomsten av sådana negativa känslor hos sina framtida elever. Dessutom framkommer även platsens betydelse för att förstå den känsla av alienation gentemot naturvetenskaplig undervisning som många lärarstudenter är bärare av. Ytterligare ett resultat som står fram är att genus är en faktor som har betydelse för vilka områden barn/elever får tillgång till. Lärares (omedvetna föreställningar kan innebära att de tolkar och styr barns/elevers aktiviteter, vilket i sin tur får till följd att barnen/eleverna kan engageras alternativt hämmas i dessa aktiviteter. På så sätt får lärarens genusmedvetenhet ämnesdidaktiska konsekvenser. Med utgångspunkt från det empiriska materialet har vi konstruerat en modell som illustrerar l

 3. Organizational change. Success factors and risks; Foeraendringsarbete. Framgaangsfaktorer och risker

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundqvist, K. [Castor Analys AB, Stockholm (Sweden)

  2002-01-01

  The electricity sector is undergoing a restructuring due to deregulation. This might present a challenge to safety. Safety issues cannot be separated from organizational issues. They must be an integral part of the change process from the very beginning. This overview is based on a study of recent literature about organizational development and change management in general. The 'multi standard' organizations of today are no consistent creations, but conglomerates of loosely coupled units. This form of organization has developed during the latest 30-40 years and is also called a 'network organization'. Relatively autonomous groups of actors are identifying themselves with the same type of groups in other organizations and they meet on external scenes of development. They are for instance human resource experts, managers on different levels, safety delegates, quality experts, engineers and economists. The expansion of the network enterprise also means a closer interaction with suppliers and customers. Impulses of change are reaching the organization from many angles and this creates plenty of imbalances and tensions. The traditional view that changes are initiated and steered top - down is challenged. The organizations of today are difficult to change in a planned way due to the influence of those powerful forces. The organizational behavior is not so 'rational' as could be expected. A strong, but often neglected force, is the social or symbolic environment of an organization. The organizational identity is formed in relation to other significant organizations and actors. The search for identity is a powerful driving force. Norms and conventions are influencing how a company shall be organized at a certain period of time. Several organizational models and concepts, often of American origin, have been replacing each other's during recent years. Marketing, fashion and actions of significant others are also influencing the behavior of

 4. 1770-talets fria marknad : En skildring om finansminister Johan Liljencrantz frisläppande av spannmålshandeln 1775 och 1780

  OpenAIRE

  Wålfors, Carl

  2018-01-01

  Syftet med denna uppsats är att undersöka de ideologiska motiven bakom frisläppandet av spannmålshandeln 1775 och 1780. Utgångspunkten är det funktionalistiska synssättet med handlingsaxiom inom det praxeologiska läran som komplement för att undersöka individernas situation. Tillvägagångssättet blir att undersöka böndernas och statens ekonomiska situation och syn på marknaden före och efter tidigare nämnda årtal.    Under tidiga 1700-talet var Sverige ett samhälle med starkt statlig kontroll ...

 5. IFRS 3 och IAS 38 : Redovisning av immateriella tillgångar vid företagsförvärv

  OpenAIRE

  Palmér, Viktor; Olsson, Mattias

  2007-01-01

  Från och med 2005 ska svenska börsnoterade bolag använda sig av IFRS/IAS-regelverken, detta är ett steg i den konvergering av redovisningsregler som sker inom EU. Den här uppsatsen behandlar IFRS 3 som rör företagsförvärv och IAS 38 som innehåller regler om immateriella tillgångar. Efter en genomgång av teori och regelverk ser vi närmare på några stora svenska företag som gjort förvärv efter att de nya reglerna införts, och se hur förändringarna påverkat företagens redovisning. Detta har vi g...

 6. Webb Couture : En studie om hur modedesign kan inspirera och förändra webbdesignprocessen för att utmana User Experience standarder

  OpenAIRE

  Carlfjord, Adam; Gustavsson, Henrik

  2015-01-01

  Webbdesign är ett hantverk med potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, men det är även en process styrd av standarder och förhållningssätt för att optimera resultatet för slutanvändaren. Begrepp så som user experience och framför allt user experience design har i och med utvecklingen blivit allt viktigare aktörer inom webbdesign. Samtidigt som de underlättar i utvecklingsprocessen genom att diktera hur design bör utformas, skapar de inte också då begränsningar av potentia...

 7. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 8. Fantasifull utflykt med skilda perspektiv : En studie om genus, normbrytning och stereotyper i bilderboken Se upp för krokodilen! (2013)

  OpenAIRE

  Ljungberg, Sofia

  2015-01-01

  Studien undersöker hur könsroller gestaltas ur ett genusperspektiv i bilderboken Se upp för krokodilen! (Moroni & Eriksson, 2013). Syftet är att få djupare kunskaper om hur dessa skildringar speglar målen i läroplanen för förskolan om att motverka traditionella könsnormer och främja jämställdhet och likabehandling mellan könen. Forskare menar att bilderboken är ett användbart och didaktiskt verktyg för att fånga barns intressen och påverka deras tankegångar. Tidigare forskning (Kåreland, ...

 9. Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus

  OpenAIRE

  Forsberg, Marcus; Tådne, Lukas

  2016-01-01

  Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen kan förbättra sin hantering av förbrukning...

 10. Skador, skadeprevention och psykosociala faktorers betydelse för träning inom truppgymnastik : En intervjustudie med tränare för barn 8-12 år

  OpenAIRE

  Kammerfors, Emilia; Emilsson, Malin

  2017-01-01

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad tränare inom truppgymnastik för barn mellan 8-12 år har för erfarenheter av skador och skadeförebyggande träning och hur man på bästa sätt främjar en stimulerande och motiverande träningsmiljö. Design och metod: Deskriptiv och explorativ kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer av fem tränare inom truppgymnastik för barn i åldern 8-12 år. Data bearbetades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Resultat: Tränarna ...

 11. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 12. Biological activities, mechanisms of action and biomedical prospect of the antitumor ether phospholipid ET-18-OCH3 (edelfosine), a proapoptotic agent in tumor cells

  OpenAIRE

  Gajate, Consuelo; Mollinedo, Faustino

  2002-01-01

  The antitumor ether lipid ET-18-OCH3 (edelfosine) is the type of a new class of antineoplastic agents, synthetic analogues of lysophosphatidylcholine, that shows a high metabolic stability, does not interact with DNA and shows a selective apoptotic response in tumor cells, sparing normal cells. Unlike currently used antitumor drugs, ET-18-OCH3 does not act directly on the formation and function of the replication machinery, and thereby its effects are independent of the proliferative state of...

 13. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande

  OpenAIRE

  Johansson, Ann-Marlene; Lindberg, Viveca

  2017-01-01

  Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil inriktning i årskurserna 1 och 3. Artikelns videoutdrag handlar alla om principiellt samma handling – trådrak mönsterutläggning på tyg – men, dels finns det två olika inramningar (grundskolan och gymnasieskolan), och dels exemplifierar de olika skeden av kunnande. Syftet är att be...

 14. Vårddjur och deras effekter på hälsan : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Högberg Kalmering, Camilla

  2014-01-01

  Bakgrund: Ett grundläggande emotionellt behov hos människan är fysisk beröring, som vid vissa sjukdomstillstånd kan vara svåra att tillfredsställa inom vården. Effekten av beröringen gör att människan blir mer avslappnad, samma effekt kan en person få från fysisk beröring av sällskapsdjur. Djurassisterad terapi kan användas som en kompletteringsbehandling inom sjukvården. Syfte: Att beskriva vilka djurarter som används i djurassisterad terapi och på vilket sätt de kan användas i vården för re...

 15. Den jordanska ekvationen : Islamister och kungahuset på väg mot demokrati?

  OpenAIRE

  Göndör, Eli

  2005-01-01

  Jordanien ser sig som en arabiskmuslimsk stat på väg mot en demokrati. Med en sådan självbild blir islam en integral del av samhället. Det stöd som det jordanska samhället gav det Muslimska Brödraskapet i valen november 1989 och 1993 visade dessutom att organisationen blivit något som kungahuset måste ta med i beräkningen i den demokratiska processen. För det Muslimska Brödraskapet kan det upplevas som en tilltalande idé då man genom ett samarbete med kungahuset både kan bevara sin maktbas oc...

 16. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 17. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 18. Den ljudlösa bilen : En undersökning om buller, bång och brummande bilar

  OpenAIRE

  Bigun, Christopher; Sjöstrand, Erik

  2015-01-01

  Examensarbetet kommer undersöka aktiv ljuddesign för tysta personbilar. Utifrån tidigare forskning om hur elbilen utsätter människor i tätområden för fara på grund av avsaknaden av auditiv information, ska vi utveckla förslag på dynamiska billjud som förhåller sig till trafiksäkerhet, design och minskade ljudföroreningar. Den totala ljudnivån i städer är långt över rekommendationen och följden blir ett hälsoproblem i större städer. Den här undersökningen kommer därf...

 19. Livsbalans i det nya arbetslivet : En kvantitativ studie om chefer och övriga anställda

  OpenAIRE

  Eltell, Maria; Nordin, Matilda

  2014-01-01

  Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt även om chefens nivå i hierarkin påverkar liv...

 20. Exklusiva urmärken : en branschundersökning med avseende på positionering och val av urverk

  OpenAIRE

  Andersson, Peter

  2006-01-01

  Marknaden för armbandsur är stor, och den del av denna marknad som utgörs av exklusiva ur med högt pris tycks ha helt andra egenskaper än den för armbandsur i övrigt. Hur övertygas en konsument om att ett mekaniskt ur som avviker flera sekunder per dygn är att föredra framför ett elektroniskt som avviker några sekunder på ett år? Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av marknaden för exklusiva ur och urverk, samt att analysera ett antal av de aktörer som finns på marknaden u...

 1. Att transferera en roman. Die Klavierspielerin mellan det österrikiska, tyska och svenska kritikerfältet

  OpenAIRE

  Larsson, Kristian

  2016-01-01

  Transferring a Novel. The Piano Teacher between the Austrian, German, and Swedish fields of literary criticism (Att transferera en roman. Die Klavierspielerin mellan det österrikiska, tyska och svenska kritikerfältet) The purpose of the essay is to examine the literary transfer of Elfriede Jelinek’s commercial breakthrough novel The Piano Teacher (Die Klavierspielerin, 1983) between Austria, Germany, and Sweden. The phenomenon of literary transfer essentially feeds on powerful mechanisms of l...

 2. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 3. Tråkmånsar vs Tidsoptimister : en studie om förväntningsgapet mellan redovisningskonsulter och egenföretagare

  OpenAIRE

  Andersson, Lina; Ekelund, Jessica

  2015-01-01

  Redovisningskonsulternas roll på marknaden för redovisning och revision har förändrats sedan revisionsplikten avskaffades i november 2010. Från att ha varit ett komplement till revisorn, med största fokus på att sköta ett företags ekonomiska handhavanden, till att bli ensam extern ekonomisk handläggare och rådgivare har gjort att även förväntningarna på redovisningskonsulternas prestation har förändrats.  Den tidigare genomförda forskningen på fenomenet förväntningsgap inom redovisning och re...

 4. She’s the Boss – HR och kvinnligt chefskap : Hur Human Resources kan arbeta för att främja kvinnorschefskarriärer

  OpenAIRE

  Linderfyhr, Jessica; Malm, Mikaela

  2017-01-01

  Enligt undersökningar som chefsorganisationen Ledarna publicerar årligen finns det en återkommande problematik med att rekrytera unga kvinnor till chefspositioner. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som kan inverka på kvinnors vilja att söka en chefstjänst och att utforma en HR strategi som främjar och motiverar kvinnor att söka chefstjänster. Unga kvinnor kan känna tvekan inför chefskap på grund av känslan av bristande erfarenhet och svårighet med att identifiera sig med den ster...

 5. Rörelseövningar och närmelsesätt i anpassad gruppgymnastik för unga barn med cerebral pares : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Wessberg, Sara

  2015-01-01

  Barn med motorisk funktionsnedsättning har vanligen begränsade möjligheter att röra på sig i grupp tillsammans med andra barn. De största barriärerna är tillgången till, och säkerheten med, en gruppgymnastik som passar deras specialbehov. Detta examensarbete var ett beställningsarbete av en barnfysioterapeut. Syftet med arbetet var att genom en litteraturstudie utforska rekommenderade rörelseövningar och närmelsesätt för en anpassad gruppgymnastik för barn mellan 3 och 6 år, med motorisk f...

 6. Analys av skillnader och likheter i EU-länders långsiktiga klimatstrategier

  OpenAIRE

  Hansson, Caroline

  2012-01-01

  De internationella klimatförhandlingarna handlar om att hitta lösningar för att stabilisera halten av växthusgaser i atmosfären och att uppnå tvågradersmålet. För att uppnå målet finns olika utsläppsmål att sträva mot. Ett är ett utsläppstak där varje land inte får släppa ut mer än 2 ton CO2-ekv/capita per år för att tvågradersmålet ska uppnås. Ett annat utsläppsmål är att minska de nationella utsläppen med en viss procentsats. EU:s del i minskningen ligger på 80-95 % till 2050. Som en del av...

 7. Distriktssköterskans arbete med, och erfarenhet av livsstilsförändringar hos patienter med pre-diabetes : En kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Erlandsson, Emma; Johnson, Marit

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskans arbete med, och erfarenhet av livsstilsförändringar hos patienter med pre-diabetes inom primärvården. Metod var en empirisk intervjustudie med en kvalitativ ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer utfördes, intervjumaterialet analyserades utifrån Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultatet visade att patienter med pre-diabetes oftast upptäcktes i samband med årskontrollen hypertoni eller då de sökte för andra besvär. Blods...

 8. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik:lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  OpenAIRE

  Jannok-Nutti, Ylva

  2010-01-01

  Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån lärarperspektiv beskriva, analysera och försöka förstå transformering av utbildning i matematik så att ett samiskt perspektiv blir utgångspunkt för utbildningen. Avhandlingen genomfördes såsom ett aktionsforskningsprojekt med fokus på lärares perspektiv avseende transformering och genomförande av transformeringsaktiviteter i matematik. Teoretiska utgångspunkter togs utifrån Smiths teori om urfolksperspektiv, Banks teori för integrering av mult...

 9. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  International Nuclear Information System (INIS)

  FitzPatrick, Benjamin L.; Lau, K.-C.; Butler, Laurie J.; Lee, S.-H.; Lin, Jim Jr-Min

  2008-01-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH 2 CHCH 2 , a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH 2 CHCH 2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C 3 H 4 O (acrolein)+H, C 2 H 4 +HCO (formyl radical), and H 2 CO (formaldehyde)+C 2 H 3 . A small signal from C 2 H 2 O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C 2 H 5 +CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to

 10. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  Science.gov (United States)

  Fitzpatrick, Benjamin L.; Lau, Kai-Chung; Butler, Laurie J.; Lee, Shih-Huang; Lin, Jim-Min, Jr.

  2008-08-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH2CHCH2, a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH2CHCH2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH2CHCH2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH2CHCH2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C3H4O (acrolein)+H, C2H4+HCO (formyl radical), and H2CO (formaldehyde)+C2H3. A small signal from C2H2O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C2H5+CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to each of these product channels

 11. EKODESIGN I INDUSTRIN : En lägesanalys av producenters problem, drivkrafter och framtida utmaningar inom ekodesign

  OpenAIRE

  Bergsten, Karolina; Langborg, Ida

  2012-01-01

  SammanfattningProdukter produceras idag i stor utsträckning för att tillfredsställa konsumenters behov varpåmiljöbelastningen eskalerar i takt med efterfrågan och produktionen som sker därefter. Lösningenpå problemet kan sammanfattas i ekodesign där miljöoptimering av produktutvecklingen skerutifrån ett helhetsperspektiv; råvaruutvinning, produktion, användning, återvinning, slutligtomhändertagande samt transporter.Teknik-konsultföretaget ÅF uppmärksammade detta problem hos svenska producente...

 12. "Alla är inte som jag?" : En diskussion kring kommunikation och samarbete som aktuella kompetenser för restonomen i turistbranschen utifrån en förståelse för personlighetstyper

  OpenAIRE

  Björkgren, Emilia

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att diskutera kommunikation och samarbete som aktuella sociala kompetenser för restonomen i turistbranschen. I diskussionen kommer personlighetsformuläret Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) presenteras som ett verktyg för restonomen att utveckla sina kommunikations- och samarbetsfärdigheter. En del av syftet är även att anordna en temadag för restonomstuderande som behandlar och främjar dessa kompetenser. Metoden som använts är litteraturgenomgång. Teor...

 13. Faktorer som påverkar gäster under en restaurangupplevelse : En fallstudie om den fysiska omgivningen på restaurangen Indigo och hur den kan påverka gäster

  OpenAIRE

  Andersson, Ida

  2016-01-01

  I denna studie undersöks det specifika för den fysiska omgivningen och hur den påverkar gäster vid en restaurangupplevelse. Avhandlingen bygger på redan befintliga teorier om olika aspekter av den fysiska omgivningen, upplevelserummet och sinnesmarknadsföring. Teorierna inkluderar Mary Jo Bitners teorier om servicescape (även Lena Mossbergs svenska teorier om upplevelserummet baserade på bland annat Bitners teorier) och Hulténs teorier om sinnesmarknadsföring. Undersökningen består...

 14. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  OpenAIRE

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 15. [Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna] / Enn Küng

  Index Scriptorium Estoniae

  Küng, Enn, 1963-

  2002-01-01

  Arvustus: Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna. (Acta Universitatis Stockholmiensis Studia Baltica Stockholmiensa, 21). Stockholm, 2000. Stockholmi Ülikooli Balti Uuringute Keskuse teaduslik väljaanne "Riik-kirik-ühiskond" Rootsi suurriigi provintsipoliitikast Eesti- ja Liivimaal 16.-17. sajandil

 16. Att skaffa barn i samkönade relationer : -       En studie av ett diskussionsforum för homo- och bisexuella föräldrar/ blivande homo- och bisexuella föräldrar

  OpenAIRE

  Tecle, Mary

  2010-01-01

  I denna c- uppsats har en undersökning gjorts om interaktionen och samspelet mellan medlemmarna på ett forum som är ett av de främsta diskussionsforumen för homo- och bisexuella föräldrar/blivande homo- och bisexuella föräldrar. Syftet med undersökningen var att är få ökad insikt om den sociala interaktionen på forumet med hjälp av dessa tre frågeställningar: Hur ser interaktionen/samspelet ut mellan medlemmarna på forumet? Går det att utläsa särskilda teman utifrån inläggen? På vilket sätt k...

 17. Låt inte gästen få sista ordet. : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag inom besöksnäringen arbetar och skulle kunna arbeta med Sociala medier, WOM och eWOM

  OpenAIRE

  Braunander, Joacim; Olofsson, Fredrik

  2015-01-01

  Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. Konsumenter som väljer att kommentera upplevelser och produkter på sociala medier ökar. Enligt forskning så litar framtida konsumenter mer på andra konsumenters kommentarer än vad de litar på företagets marknadsföring över deras ...

 18. Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning : erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare.

  OpenAIRE

  Lindblad, Britt-Marie

  2005-01-01

  Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. Samtliga intervjuer har analyserats med hjälp av fenomenologisk hermeneutisk metod. Innebörder av att vara förälder till barn med funktionsnedsättning (stud...

 19. Undernäring hos äldre patienter med höftfraktur: orsaker och omvårdnadsåtgärder : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Stridbo, Andreas; Karlsson-Goth, Amanda

  2013-01-01

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva orsaker till undernäring hos äldre patienter med höftfraktur i det postoperativa skedet, samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan användas för att förebygga undernäring. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL. 15 artiklar hittades och ligger till grund för resultatet. 14 av dessa var av kvantitativ ansats och en var kvalitativ. Resultat: Orsaker till undernäring posto...

 20. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 1. Vem vill betala för musik? : En studie om populariteten av digitala musiktjänster och illegal fildelning bland Generation Y i en svenskspråkig yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Hjort, Ted

  2011-01-01

  Generation Y skiljer sig mycket från tidigare generationer enligt många forskare och inte minst då när det gäller konsumtionsbeteende och värderingar. Till Generation Y tillhör de personer som är födda från åttiotalets början till mitten av nittiotalet. Under de senaste tio åren har sättet vi konsumerar musik ändrat mycket drastiskt. Genom internet och digitaliseringen av musiken har de flesta och inte minst Generation Y gått över från att köpa Cd-skivor i butiken till att ladda ner, båd...

 2. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 3. Sexuellt riskbeteende och självkänsla hos ungdomar

  OpenAIRE

  Unis, Brian

  2010-01-01

  Sammanfattning     Författare (Tillnamn, förnamn)                                                                                                                 Årtal                     Unis, Brian                                                                                                       2010              Arbetets titel   Sexuellt riskbeteende och självkänsla hos ungdomar Opublicerad uppsats för magisterexamen.                                                                      ...

 4. The acid-catalyzed rearrangement CH3Oo --> oCH2OH and its involvement in the dissociation of the methanol dimer radical cation; A Quid pro Quo reaction

  NARCIS (Netherlands)

  Burgers, P.C.; Ruttink, P.J.A.

  2005-01-01

  The barrier for the radical isomerization CH3Oo --> oCH2OH is calculated by CBS-QB3 to be 29.7 kcal mol-1 and lies higher (by 5.7 kcal mol-1) than the dissociation limit CH2O+Ho. Hence, CH3Oo does not isomerize to the more stable oCH2OH on its own. However, this barrier is reduced to 15.8 kcal mol-1

 5. ATT FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA HOTELLBRÄNDER : Erfarenhetsåterföring från hotellbrand i Sverige och England

  OpenAIRE

  Södergren, Gabriella

  2014-01-01

  Background: Hotels are considered a risky environment because guests are not expected to be awake and are expected to have poor local knowledge. Although hotels doesn’t have acceptable fire protection according to the only previously known study in this area. This is a problem because every four to five days there is a hotel fire. The hotels would be able to reach an acceptable fire safety by pursuing a systematic fire protection and take certain construction actions. Aim: Identifying detail...

 6. Ett arbete om förändringen sedan införandet av IAS36 och IAS38

  OpenAIRE

  Widing, Robert; Söderberg, Kristian

  2007-01-01

  Sedan införandet av IFRS har en rad nya regler tillkommit. Den här uppsatsen beskriver förändringarna kring införandet av IAS 36 och 38. Den empiriska undersökningen avser intervjuer med två revisionsbyråer samt ett företag. Vår slutsats har visat att sedan införandet av IFRS 3 så har det inte behövts göras några nedskrivningar. Till grund för detta ligger den rådande högkonjunkturen. När konjunkturen vänder kan vi vänta oss att företagen kommer att behöva skriva ner sina tillgångar. Dock har...

 7. Att utnyttja naturen i förskolan - i städer och på landet

  OpenAIRE

  Hedman, Ida

  2016-01-01

  Forskning visar att vi spenderar mindre tid ute i naturen idag än vad vi gjorde för bara 20 år sedan. Förskolans läroplan skriver om att förskolorna ska sträva efter att barnen utvecklar sina kunskaper inom naturvetenskap och eftersom vi människor lär oss genom att göra så bör vi då ge oss ut i naturen för att lära oss om den. Syftet med denna enkätstudie är att ta reda om det finns någon skillnad på hur ofta pedagoger diskuterar med barnen om naturen beroende på om förskolan de arbetar på är...

 8. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 9. Super-low-k SiOCH film (k = 1.9) with extremely high water resistance and thermal stability formed by neutral-beam-enhanced CVD

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yasuhara, Shigeo; Sasaki, Toru; Samukawa, Seiji [Institute of Fluid Science, Tohoku University 2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai, 980-8577 (Japan); Shimayama, Tsutomu; Tajima, Kunitoshi; Yano, Hisashi; Kadomura, Shingo; Yoshimaru, Masaki; Matsunaga, Noriaki, E-mail: samukawa@ifs.tohoku.ac.j [Semiconductor Technology Academic Research Center (STARC) 2F Yusen Shinyokohama Bldg., 17-2, Shinyokohama 3-chome, Kohoku-ku, Yokohama, 222-0033 (Japan)

  2010-02-17

  We developed a neutral-beam-enhanced method of chemical vapour deposition (NBECVD) to obtain a lower dielectric constant for the SiOCH interlayer dielectric film while maintaining a reasonable modulus. We achieved a higher deposition rate than that with the precursor of dimethyl-dimethoxy-silane (DMDMOS) we previously reported on by using Ar NBECVD with a precursor of dimethoxy-tetramethyl-disiloxine (DMOTMDS). This is because of the high absorption coefficient of DMOTMDS. Ar NBECVD with DMOTMDS also achieved a much lower dielectric constant than the conventional PECVD film, because this method avoids the precursor dissociation that causes low dielectric film with many linear Si-O structures. We obtained a k value of 1.9 for the super-low-k SiOCH film with an extremely water resistant, and very thermally stable and integration-possible modulus (>4 GPa) by controlling the bias power.

 10. Digitalt interaktivt läromedel för nya användare genom text och bild i samverkan

  OpenAIRE

  Öhlin, Anna

  2017-01-01

  Utgångspunkten i det här arbetet var att studera hur ett digitalt interaktivt läromedel för nya användare kan utformas genom text och bild i samverkan. Arbetet gjordes i uppdrag av Eskilstuna kommun med syftet att informera min målgrupp om Geografiska informationssystem (GIS). Den primära målgruppen för det här arbetet är anställa i Eskilstuna kommun som är nya användare av GIS. GIS är digitala kartor i 2D eller 3D som kan användas för insamling, lagring, analysering och pres...

 11. Om forskarhandledningens mål, samförfattarskap och meritering: Några dilemman inom det utbildningsvetenskapliga fältet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tünde Puskás

  2017-12-01

  Full Text Available Utbildningsvetenskap är ett relativt nytt forskningsfält, men det har redan genomgått en stor förändring sedan sin tillkomst i slutet av nittiotalet. Syftet med att utforma ett nytt vetenskapsområde för lärarutbildning, pedagogisk yrkesverksamhet och lärande i arbetslivet var att utveckla praktiknära forskning i en svensk kontext. Utbildningsvetenskapen har dock utvecklats till ett internationellt orienterat och teoriförankrat fält som liknar de närliggande vetenskapsfälten samhällsvetenskap och humaniora. Skillnaden mellan idéerna kring vad utbildningsvetenskap ursprungligen var tänkt att vara och vad den sedan utvecklades till kan bland annat ses mot bakgrund av ”hetsen” kring publicering, som har medfört att det har blivit allt vanligare att skriva sammanläggningsavhandlingar på engelska än monografier på svenska. Dessa förändringar har i sin tur påverkat hur forskarhandledare ser på sina doktoranders resa mot att bli självständiga forskare. I denna reflektion problematiseras några av de dilemman som forskarhandledare inom fältet möter. Reflektionen utgår från fyra intervjuer med forskarhandledare inom fältet. Forskarhandledningens dilemman kopplas till publiceringsstrategiernas samt hela fältets förändrade karaktär under de senaste tio åren.

 12. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 13. Nuclear safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-02-01

  This book reviews the accomplishments, operations, and problems faced by the defense Nuclear Facilities Safety Board. Specifically, it discusses the recommendations that the Safety Board made to improve safety and health conditions at the Department of Energy's defense nuclear facilities, problems the Safety Board has encountered in hiring technical staff, and management problems that could affect the Safety Board's independence and credibility

 14. Nuclear safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tarride, Bruno

  2015-10-01

  The author proposes an overview of methods and concepts used in the nuclear industry, at the design level as well as at the exploitation level, to ensure an acceptable safety level, notably in the case of nuclear reactors. He first addresses the general objectives of nuclear safety and the notion of acceptable risk: definition and organisation of nuclear safety (relationships between safety authorities and operators), notion of acceptable risk, deterministic safety approach and main safety principles (safety functions and confinement barriers, concept of defence in depth). Then, the author addresses the safety approach at the design level: studies of operational situations, studies of internal and external aggressions, safety report, design principles for important-for-safety systems (failure criterion, redundancy, failure prevention, safety classification). The next part addresses safety during exploitation and general exploitation rules: definition of the operation domain and of its limits, periodic controls and tests, management in case of incidents, accidents or aggressions

 15. Drug Safety

  Science.gov (United States)

  ... over-the-counter drug. The FDA evaluates the safety of a drug by looking at Side effects ... clinical trials The FDA also monitors a drug's safety after approval. For you, drug safety means buying ...

 16. Arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet : En kvalitativ intervjustudie i tre företag om hur arbetet med "Employer branding" ser ut och implementeras i företag.

  OpenAIRE

  Drugge, Marie; Bernelind, Diana

  2013-01-01

  Arbetet med att stärka ett arbetsgivarvarumärkes attraktivitet, både internt och externt, det alltmer välbekanta begreppet “Employer branding”, är ett vanligt förekommande koncept i dagens organisationer. Syftet med studien är att försöka ta reda på vad fenomenet “Employer branding” är och hur organisationer kan bedriva arbetet med att göra sitt arbetsgivarvarumärket attraktiv på den svenska arbetsmarknaden. Tieto, COWI och Klarna AB är de företag som deltar i studien. Begreppen legitimitet o...

 17. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2017-05-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil inriktning i årskurserna 1 och 3. Artikelns videoutdrag handlar alla om principiellt samma handling – trådrak mönsterutläggning på tyg – men, dels finns det två olika inramningar (grundskolan och gymnasieskolan, och dels exemplifierar de olika skeden av kunnande. Syftet är att beskriva skillnader i kunnande och vad som framstår som svårt för elever med liten eller ingen erfarenhet av att lägga ut mönster på ett tyg inför tillklippning och hur kunnandet förändras med ökande erfarenhet, liksom vilka nya svårigheter som följer med att elever arbetar med mönster av ökande komplexitet. Det som vid en första blick kan framstå som samma handling utvecklas över tid från något som framstår som enkel handling till att utvecklas i komplexitet. I de tvekan-situationer som beskriv finns potential för ett förändrat deltagande, där förändringen idealt är ett mer kompetent deltagande där ingen tvekan förekommer. Med ökad förtrogenhet kan uppmärksamheten förflyttas till något annat. Det vi är förtrogna med blir till rutiner och därmed behövs det en avvikelse för att fånga uppmärksamheten. I avvikelsen ligger möjligheterna till fortsatt lärande. Artikelns empiriska exempel synliggör dessa skillnader i kunnande som annars oreflekterat kan uppfattas som lika. Eleverna bygger in kunskap i sina handlingar, fokus flyttar från att inte veta vad man tittar på till självklarheten i handlingen. Eleverna lär sig se och urskilja.

 18. Spridning av bekämpningsmedel i banvall : Modellutveckling och känslighetsanalys

  OpenAIRE

  Peters, Erica

  2012-01-01

  The stability of railway embankment is essential for safe transport. In order to ensure safe transport, water should be allowed to freely drain. Furthermore, as the engine driver has to be able to see signs, and people working on the embankment are supposed to easily see flaws on the rails to ensure safety for the passing trains, plants should not be allowed to grow on the embankment. In Sweden there are 12 000 kilometers of railway tracks and 25–30 % of them are treated for weed control ever...

 19. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 20. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 1. Varför tiger du? Expositionen i Strindbergs Den starkare, Paria och Samum

  OpenAIRE

  Sabzevari, Hanif

  2006-01-01

  Hanif Sabzevari, Varför tiger du? Expositionen i Strindbergs Den starkare, Paria och Samum. (Why are you Silent? The Exposition in Strindberg’s The Stronger, Paria and Samum.) The essay deals with three one-act plays that August Strindberg wrote 1889 and analyses the exposition, a structural-temporal element in drama, in relation to the analytic drama and metadrama in Strindberg’s The Stronger, Paria and Samum. A main purpose is to show how Strindberg arranges expository information in the th...

 2. Water Safety

  Science.gov (United States)

  ... Staying Safe Videos for Educators Search English Español Water Safety KidsHealth / For Teens / Water Safety What's in ... drownings are tied to alcohol use. At the Water Park OK, so you do more splashing than ...

 3. Water Safety

  Science.gov (United States)

  ... Staying Safe Videos for Educators Search English Español Water Safety KidsHealth / For Parents / Water Safety What's in ... remains your best measure of protection. Making Kids Water Wise It's important to teach your kids proper ...

 4. Home Safety

  Science.gov (United States)

  ... Safety Sponsors Recalls Media Center Blog Videos Newsletter facebook twitter instagram pinterest gplus youtube Search Menu Why It Matters ... Safety Sponsors Recalls Media Center Blog Videos Newsletter facebook twitter instagram pinterest gplus youtube Sign up for quick tips ...

 5. Reactive Safety

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rüdiger Ehlers

  2011-06-01

  Full Text Available The distinction between safety and liveness properties is a fundamental classification with immediate implications on the feasibility and complexity of various monitoring, model checking, and synthesis problems. In this paper, we revisit the notion of safety for reactive systems, i.e., for systems whose behavior is characterized by the interplay of uncontrolled environment inputs and controlled system outputs. We show that reactive safety is a strictly larger class of properties than standard safety. We provide algorithms for checking if a property, given as a temporal formula or as a word or tree automaton, is a reactive safety property and for translating such properties into safety automata. Based on this construction, the standard verification and synthesis algorithms for safety properties immediately extend to the larger class of reactive safety.

 6. Safety Checklists

  National Research Council Canada - National Science Library

  1985-01-01

  The purpose of this checklist is to provide commanders, directors, safety officers, and supervisors with a ready safety reference that encompasses most functions and tasks common to operations within...

 7. ITER safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Raeder, J.; Piet, S.; Buende, R.

  1991-01-01

  As part of the series of publications by the IAEA that summarize the results of the Conceptual Design Activities for the ITER project, this document describes the ITER safety analyses. It contains an assessment of normal operation effluents, accident scenarios, plasma chamber safety, tritium system safety, magnet system safety, external loss of coolant and coolant flow problems, and a waste management assessment, while it describes the implementation of the safety approach for ITER. The document ends with a list of major conclusions, a set of topical remarks on technical safety issues, and recommendations for the Engineering Design Activities, safety considerations for siting ITER, and recommendations with regard to the safety issues for the R and D for ITER. Refs, figs and tabs

 8. Arne Jönsson, Valborg Lindgärde, Elisabet Göransson (eds., Wår Lärda Skalde-Fru Sophia Elisabeth Brenner och hennes tid (Ängelholm: Skåneförlaget, 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camilla Storskog

  2011-03-01

  Full Text Available Book review of Wår Lärda Skalde-Fru Sophia Elisabeth Brenner och hennes tid, edited by Arne Jönsson, Valborg Lindgärde and, Elisabet Göransson, published by Skåneförlaget, 2011, pp. 536. ISBN: 978-91-87976-33-9

 9. A comparative study of the reactivities of H 2O, CH 3OH, and CH 3OCH 3 toward Al(111)

  Science.gov (United States)

  Chen, J. G.; Basu, P.; Ng, L.; Yates, J. T.

  The reactivities of three ROR' type molecules, H 2O, CH 3OH, and CH 3OCH 3 toward an atomically clean Al(111) surface are studied using HREELS (high-resolution electron energy loss spectroscopy), TPD (temperature programmed desorption), and AES (Auger electron spectroscopy) in the temperature range of 90-700 K: H 2O adsorbs both molecularly (H 2O(a)) and dissociatively (OH(a)) on the Al(111) surface at 90 K; the H 2O(a) species formed at 90 K dissociate to form OH(a) at ˜ 160 K and further heating decomposes the surface hydroxyl species to form aluminum oxide. CH 3OH chemisorbs on the surface in a molecular form at 90 K; heating to ˜ 143 K gives rise to the formation of surface methoxy species, CH 3O(a), and this species further decomposes to evolve CH 4(g) and adsorbed C and O species at higher temperatures. CH 3OCH 3 only weakly adsorbs on the surface at 90 K; it desorbs molecularly at 119 K without undergoing any reaction with the Al(111) surface.

 10. A computational study of the addition of ReO3L (L = Cl(-), CH3, OCH3 and Cp) to ethenone.

  Science.gov (United States)

  Aniagyei, Albert; Tia, Richard; Adei, Evans

  2016-01-01

  The periselectivity and chemoselectivity of the addition of transition metal oxides of the type ReO3L (L = Cl, CH3, OCH3 and Cp) to ethenone have been explored at the MO6 and B3LYP/LACVP* levels of theory. The activation barriers and reaction energies for the stepwise and concerted addition pathways involving multiple spin states have been computed. In the reaction of ReO3L (L = Cl(-), OCH3, CH3 and Cp) with ethenone, the concerted [2 + 2] addition of the metal oxide across the C=C and C=O double bond to form either metalla-2-oxetane-3-one or metalla-2,4-dioxolane is the most kinetically favored over the formation of metalla-2,5-dioxolane-3-one from the direct [3 + 2] addition pathway. The trends in activation and reaction energies for the formation of metalla-2-oxetane-3-one and metalla-2,4-dioxolane are Cp Cp Cp Cp Cp. The direct [2 + 2] addition pathways leading to the formations of metalla-2-oxetane-3-one and metalla-2,4-dioxolane is thermodynamically the most favored for the ligands L = OCH3 and Cl(-). The difference between the calculated [2 + 2] activation barriers for the addition of the metal oxide LReO3 across the C=C and C=O functionalities of ethenone are small except for the case of L = Cl(-) and OCH3. The rearrangement of the metalla-2-oxetane-3-one-metalla-2,5-dioxolane-3-one even though feasible, are unfavorable due to high activation energies of their rate-determining steps. For the rearrangement of the metalla-2-oxetane-3-one to metalla-2,5-dioxolane-3-one, the trends in activation barriers is found to follow the order OCH3 Cp. The trends in the activation energies for the most favorable [2 + 2] addition pathways for the LReO3-ethenone system is CH3 > CH3O(-) > Cl(-) > Cp. For the analogous ethylene-LReO3 system, the trends in activation and reaction energies for the most favorable [3 + 2] addition pathway is CH3 > CH3O(-) > Cl(-) > Cp [10]. Even though the most favored pathway in the ethylene-LReO3 system is

 11. Safety handbook

  International Nuclear Information System (INIS)

  1990-01-01

  The purpose of the Australian Nuclear Science and Technology Organization's Safety Handbook is to outline simply the fundamental procedures and safety precautions which provide an appropriate framework for safe working with any potential hazards, such as fire and explosion, welding, cutting, brazing and soldering, compressed gases, cryogenic liquids, chemicals, ionizing radiations, non-ionising radiations, sound and vibration, as well as safety in the office. It also specifies the organisation for safety at the Lucas Heights Research Laboratories and the responsibilities of individuals and committees. It also defines the procedures for the scrutiny and review of all operations and the resultant setting of safety rules for them. ills

 12. Safety design

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kunitomi, Kazuhiko; Shiozawa, Shusaku

  2004-01-01

  JAERI established the safety design philosophy of the HTTR based on that of current reactors such as LWR in Japan, considering inherent safety features of the HTTR. The strategy of defense in depth was implemented so that the safety engineering functions such as control of reactivity, removal of residual heat and confinement of fission products shall be well performed to ensure safety. However, unlike the LWR, the inherent design features of the high-temperature gas-cooled reactor (HTGR) enables the HTTR meet stringent regulatory criteria without much dependence on active safety systems. On the other hand, the safety in an accident typical to the HTGR such as the depressurization accident initiated by a primary pipe rupture shall be ensured. The safety design philosophy of the HTTR considers these unique features appropriately and is expected to be the basis for future Japanese HTGRs. This paper describes the safety design philosophy and safety evaluation procedure of the HTTR especially focusing on unique considerations to the HTTR. Also, experiences obtained from an HTTR safety review and R and D needs for establishing the safety philosophy for the future HTGRs are reported

 13. Nuclear Safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  1978-09-01

  In this short paper it has only been possible to deal in a rather general way with the standards of safety used in the UK nuclear industry. The record of the industry extending over at least twenty years is impressive and, indeed, unique. No other industry has been so painstaking in protection of its workers and in its avoidance of damage to the environment. Headings are: introduction; how a nuclear power station works; radiation and its effects (including reference to ICRP, the UK National Radiological Protection Board, and safety standards); typical radiation doses (natural radiation, therapy, nuclear power programme and other sources); safety of nuclear reactors - design; key questions (matters of concern which arise in the public mind); safety of operators; safety of people in the vicinity of a nuclear power station; safety of the general public; safety bodies. (U.K.)

 14. Självkänsla hos daghemsbarn : En kvalitativ undersökning om hur barnträdgårdslärare bekräftar och stärker barnets självkänsla på daghem

  OpenAIRE

  Fant, Sofia

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur en barnträdgårdslärare kan stärka och bekräfta barnets självkänsla på daghem. Vilken syn och uppfattning finns det om självkänslan på daghem och hur kan man stödja barnen på bästa sätt när det gäller självkänslan? I detta examensarbete har jag genom litteratur tagit fram vad självkänsla är, men även olika definitioner kring självkänslan och hur miljön runt om kan påverka självkänslan hos barnet. I intervjuerna som blev gjorda framkom ...

 15. Safety; Avertissement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  This annual report of the Senior Inspector for the Nuclear Safety, analyses the nuclear safety at EDF for the year 1999 and proposes twelve subjects of consideration to progress. Five technical documents are also provided and discussed concerning the nuclear power plants maintenance and safety (thermal fatigue, vibration fatigue, assisted control and instrumentation of the N4 bearing, 1300 MW reactors containment and time of life of power plants). (A.L.B.)

 16. Visit safety

  CERN Multimedia

  2012-01-01

  Experiment areas, offices, workshops: it is possible to have co-workers or friends visit these places.     You already know about the official visits service, the VIP office, and professional visits. But do you know about the safety instruction GSI-OHS1, “Visits on the CERN site”? This is a mandatory General Safety Instruction that was created to assist you in ensuring safety for all your visits, whatever their nature—especially those that are non-official. Questions? The HSE Unit will be happy to answer them. Write to safety-general@cern.ch.   The HSE Unit

 17. Workplace Safety and Health Topics: Safety & Prevention

  Science.gov (United States)

  ... Safety Motor Vehicle Safety Motor-Vehicle Safety of Law Enforcement Officers Nail Gun Safety National Occupational Mortality Surveillance (NOMS) Noise and Hearing Loss Prevention Occupational Health Safety Network (OHSN) Occupational Hearing Loss Surveillance Occupational ...

 18. Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2016-04-01

  Full Text Available I studien samtalar tre lärargrupper om elevers skrivande och skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Det teoretiska perspektiv som läggs på dessa samtal är didaktiskt och inriktas på hur lärare formulerar och använder bedömningsinformation om elevers skrivande för beslut om skrivundervisningens innehåll. Resultatet visar att lärares bedömningar av elevers skrivande behandlar fler och delvis andra aspekter av skrivförmåga än vad deras didaktiska beslut sedan omfattar. De kvalitetsuppfattningar och förväntningsnormer som lärarna uttrycker i sina bedömningar av elevers skrivande inriktas huvudsakligen på texters kommunikativa kvaliteter, den stilistiska utformningen och textuppbyggnaden, följt av ämnesinnehåll och källanvändning. De didaktiska beslut som fattas utifrån bedömningen av elevers texter inriktas däremot i stort sett enbart på att eleverna behöver skrivundervisning i att disponera text och att använda källor. Detta gör att överensstämmelsen är låg mellan lärarnas beslut om skrivundervisningens inriktning och deras förväntningar på vad eleverna ska kunna. De didaktiska besluten omfattar i begränsad utsträckning den bedömningsinformation som lärarna själva har formulerat.Nyckelord: Skrivbedömning, kvalitetsuppfattningar, förväntningsnormer, didaktiska beslut, formativ bedömning, svenskämnets didaktik, svenska på gymnasietAbstractThis article presents an analysis of teacher group discussions about students’ writing in the subject of Swedish in upper secondary school. The study adopts a pedagogical perspective on these discussions and focuses on examining teachers’ expressed assessment criteria and relating them to their pedagogical decision-making. The results reveal that the teachers’ assessments of students’ writing focus on much more, and partly other, criteria than their pedagogical decisions. The quality standards that teachers express in the discussions about

 19. Safety Systems

  Science.gov (United States)

  Halligan, Tom

  2009-01-01

  Colleges across the country are rising to the task by implementing safety programs, response strategies, and technologies intended to create a secure environment for teachers and students. Whether it is preparing and responding to a natural disaster, health emergency, or act of violence, more schools are making campus safety a top priority. At…

 20. Safety First

  Science.gov (United States)

  Taft, Darryl

  2011-01-01

  Ned Miller does not take security lightly. As director of campus safety and emergency management at the Des Moines Area Community College (DMACC), any threat requires serious consideration. As community college administrators adopt a more proactive approach to campus safety, many institutions are experimenting with emerging technologies, including…

 1. Safety Principles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. A. Grinenko

  2011-06-01

  Full Text Available The offered material in the article is picked up so that the reader could have a complete representation about concept “safety”, intrinsic characteristics and formalization possibilities. Principles and possible strategy of safety are considered. A material of the article is destined for the experts who are taking up the problems of safety.

 2. Årsredovisningens påverkan : En studie ur företagens och aktieägarnas synvinkel

  OpenAIRE

  Schou Vassbotn, Johanne; Bergström, Linnéa

  2012-01-01

  Årsredovisning är en lagstadgad finansiell rapport skapad för att ge intressenter inblick i företagens verksamhet. Det finns lagar över vad en årsredovisning bör innehålla för att säkerställa dess kvalitet inför dess intressenter. Trots detta uppmanas aktieägare att vara kritiska i sin läsning av årsredovisningen. Vi ställde oss frågan varför. Syftet med denna uppsats var att få en djupare förståelse för hur årsredovisningar används för att påverka aktieägare och hur kritiska aktieägare är vi...

 3. Småbarnsfamiljers kostvanor : En studie om kostkvalitet och föräldrars inverkan på barns ätvanor

  OpenAIRE

  Qvarnström, Eva

  2007-01-01

  Många människor har svårt att etablera goda matvanor trots ett ständigt informationsflöde om hur ohälsosam kost påverkar hälsan negativt. Små barn befinner sig i en beroendeställning till de vuxna som finns runt dem. Det innebär att föräldrarnas kostvanor även blir barnens. De vuxna bestämmer vad som finns hemma och vad som serveras. Denna kvantitativa studie har undersökt småbarnsfamiljers kostvanor med utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer om mindre mättat fett, mindre socker, m...

 4. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 5. Safety strategy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schultheiss, G.F.

  1980-01-01

  The basis for safety strategy in nuclear industry and especially nuclear power plants is the prevention of radioactivity release inside or outside of the technical installation. Therefore either technical or administrative measures are combined to a general strategy concept. This introduction will explain in more detail the following topics: - basic principles of safety - lines of assurance (LOA) - defense in depth - deterministic and probabilistic methods. This presentation is seen as an introduction to the more detailed discussion following in this course, nevertheless some selected examples will be used to illustrate the aspects of safety strategy development although they might be repeated later on. (orig.)

 6. Radiation safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-04-01

  Most of the ionizing radiation that people are exposed to in day-to-day activities comes from natural, rather than manmade, sources. The health effects of radiation - both natural and artificial - are relatively well understood and can be effectively minimized through careful safety measures and practices. The IAEA, together with other international and expert organizations, is helping to promote and institute Basic Safety Standards on an international basis to ensure that radiation sources and radioactive materials are managed for both maximum safety and human benefit

 7. Nuclear Safety

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Silver, E G [ed.

  1989-01-01

  This document is a review journal that covers significant developments in the field of nuclear safety. Its scope includes the analysis and control of hazards associated with nuclear energy, operations involving fissionable materials, and the products of nuclear fission and their effects on the environment. Primary emphasis is on safety in reactor design, construction, and operation; however, the safety aspects of the entire fuel cycle, including fuel fabrication, spent-fuel processing, nuclear waste disposal, handling of radioisotopes, and environmental effects of these operations, are also treated.

 8. Safety culture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Drukraroff, C.

  2010-01-01

  The concept of Safety Culture was defined after Chernobyl's nuclear accident in 1986. It has not been exempt from discussion interpretations, adding riders, etc..., over the last 24 years because it has to do with human behavior and performance in the organizations. Safety Culture is not an easy task to define, assess and monitor. The proof of it is that today we still discussing and writing about it. How has been the evolution of Safety Culture at the Juzbado Factory since 1985 to today?. What is the strategy that we will be following in the future. (Author)

 9. Treatment and disposal of radioactive wastes from nuclear power plants. Program for encapsulation, deep geologic deposition and research, development and demonstration; Kaernkraftavfallets behandling och slutfoervaring. Program foer inkapsling, geologisk djupfoervaring samt forskning, utveckling och demonstration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-09-01

  Programs for RD and D concerning disposal of radioactive waste are presented. Main topics include: Design, testing and manufacture of canisters for the spent fuels; Design of equipment for deposition of waste canisters; Material and process for backfilling rock caverns; Evaluation of accuracy and validation of methods for safety analyses; Development of methods for defining scenarios for the safety analyses. 471 refs, 67 figs, 21 tabs.

 10. Förhållandet mellan den fria rörligheten inom EU och internationella dubbelbeskattningsavtal : En analys med utgångspunkt i EU-domstolens praxis

  OpenAIRE

  Österman, Catharina

  2013-01-01

  När en skattskyldig blir beskattad flera gånger för samma inkomst, i minst två länder och under samma tidsperiod, uppstår juridisk dubbelbeskattning. En vanlig metod för att i möjligaste mån undvika dubbelbeskattning är att stater ingår bilaterala dubbelbeskattningsavtal med varandra. I ett dubbelbeskattningsavtal avgör de avtalsslutande staterna vilken stat som, i en rad olika situationer, ska ha beskattningsrätt och vilken stat som till följd därav avstår från sin rätt till beskattning. Där...

 11. Hot och våld i kriminalvården – kollegors betydelse för hanteringen av känslor : En intervjustudie med kriminalvårdare från häktesverksamheten

  OpenAIRE

  Linnarsson, Liisa; Wilander, Cecilia

  2015-01-01

  I denna studie uppmärksammas hotfulla och våldsamma situationer i kriminalvården. Syftet har varit att undersöka vilka känslor som uppstår hos kriminalvårdare i dessa situationer. I samband med detta har studien syftat till att få en djupare förståelse för vilken betydelse kollegor har för de känslor som uppstår och för hur känslorna hanteras. Studien bygger på kvalitativa intervjuer av halvstrukturerad karaktär. Totalt genomfördes tio intervjuer med yrkesverksamma kriminalvårdare från häktes...

 12. Miljöcertifieringen 14001 – ett nödvändigt ont. : En kvalitativ studie om svenska små- och medelstora företags upplevelser av ISO 14001 efter 2015 år uppdatering.

  OpenAIRE

  Axelsson, Anton; Melkersson, Victor

  2017-01-01

  Bakgrund: Det är problematiskt att implementera hållbara styrmedel i små- och medelstora företag (SMF) enligt tidigare forskning. Miljöledningssystem är ett populärt hållbart styrmedel där många svenska SMF har certifierat sig mot miljöledningsstandarden ISO 14001. I och med uppdateringen ISO 14001:2015 tillkom nya krav där organisationer har tre år på sig att uppdatera standarden. Det är därmed relevant att studera svenska SMF som nyligen uppdaterat sin miljöcertifiering samt att få ta del a...

 13. Two-dimensional electronic structure and multiple excitonic states in layered oxychalcogenide semiconductors, LaCuOCh (Ch=S, Se, Te): Optical properties and relativistic ab initio study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kamiya, Toshio; Ueda, Kazushige; Hiramatsu, Hidenori; Kamioka, Hayato; Ohta, Hiromichi; Hirano, Masahiro; Hosono, Hideo

  2005-01-01

  Electronic structures of layered oxychalcogenides LaCuOCh (Ch=S, Se, Te) were studied using relativistic ab initio band calculations to understand their optical and electronic properties. Step-like structures terminated with one or two sharp peaks were observed in low-temperature (10 K) optical absorption spectra. Third optical nonlinearity measurements supported that the sharp peaks came from split excitonic levels. The ab initio calculations reproduced well these characteristic structures in the spectra and proved that the step-like optical absorption structures originated from two-dimensional nature of the electronic structures associated with the layered crystal structure of LaCuOCh. The split energies of the excitonic levels were quantitatively explained by spin-orbit interaction in the chalcogen ions

 14. Inläsning av match- och dragningsinformation med användning av node.js : Ett arbete utfört vid företaget Svenska spel

  OpenAIRE

  Olsson, Rasmus; Ramadanovic, Alen

  2013-01-01

  Detta examensarbete har genomförts hos det statliga spelföretaget Svenska Spel i Sundbyberg. Svenska Spel har övervägt att använda sig av en ny plattform, Node.js, för att utveckla sina läsmoduler som läser match- och dragningsinformation. Idag används läsmoduler implementerade i programmeringsspråken C# och C för detta ändamål. Svenska Spel vill nu ha en utvärdering av hur lämpligt det är för dem att använda Node.js implementerade läsmoduler. Målet med detta examensarbete har varit att under...

 15. Vi hoppar över helvetesgapet och vi skyddar oss mot vildvittrorna : En kvalitativ studie om verksamma lärares aktiva arbete med högläsning

  OpenAIRE

  Gillberg, Isabella

  2017-01-01

  Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare ser på användning av högläsning som pedagogiskt redskap för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. I studien har fyra lärare som arbetar i årskurserna F-2 intervjuats kring högläsning som pedagogiskt redskap. Studien följde en semistrukturerad intervjuform och lärarna valdes ut genom ett så kallat snöbollsurval. Resultat visar att lärarna, precis som forskning visar att högläsning som pedagogiskt redskap har positiva effekter på el...

 16. Wonder Woman – den ultimata hjälten? : En karaktärsanalys av Wonder Woman i två olika gestaltningar med utgångspunkt från dygdeetik och hjälteresan

  OpenAIRE

  Öhlund, Evelina; Kärsbo Svanerud, Louise

  2018-01-01

  Syftet med denna uppsats är först och främst att undersöka om Wonder Woman är en komplett hjälte. Utefter Aristoteles dygdeetik och Voglers hjälteresa analyserar vi filmen Wonder Woman från 2017 samt ett icke producerat manus med samma titel. I uppsatsens sista kapitel diskuterar vi sedan kring hur genus har påverkat Wonder Womans möjlighet att framstå som en komplett hjälte. I analysen kommer vi fram till att filmen i jämförelse med manuset är nästintill strukturellt perfekt gällande hjälter...

 17. The novel [Ni{(Ph2P2N(CH23Si(OCH33-P,P´}I2] complex: Structural features and catalytic reactivity in the oligomerization of ethylene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stamatopoulos Ioannis

  2016-01-01

  Full Text Available The novel [Ni{(Ph2P2N(CH23Si(OCH33-P,P´}I2] complex (1 was synthesized and investigated by a variety of spectroscopic methods (IR, 1H and 31P NMR. The molecular structure of 1, determined by single crystal X-ray diffraction, was compared with those of the analogue [Ni{(Ph2P2N(CH23Si(OCH33-P,P´}Cl2] complex (2 and the recently reported [Ni{iCPrP2NH-P,P´}I2] complex. Complexes 1 and 2 were tested as homogeneous catalysts for the oligomerization of ethylene, leading to the formation of C4 and, to a smaller extent, C6 products, in moderate yields.

 18. "Att leva ett meningsfullt liv med skuggan" : en kvantitativ, longitudinell och jämförande undersökelse av självbemästringsprogrammet "Att leva ett friskare liv"

  OpenAIRE

  Engell, Lena Cristina

  2005-01-01

  Fler och fler får kroniska sjukdomar, också yngre människor. Om man tar i betraktning den belastning som kronisk sjukdom kan ge, ser man att det är behov för en välfungerande utbildning för denna växande grupp av människor. Det amerikanska självhjälpsprogrammet Att leva ett friskare liv placerar personer med olika kroniska tillstånd och kombinationer av tilläggsjukdomar i samma program. Programmet söker att ge kursdeltagarna bistånd till att bli självhjälpta i sin strävan att bemästra sitt ...

 19. Vaccine Safety

  Science.gov (United States)

  ... Search Form Controls Cancel Submit Search The CDC Vaccine Safety Note: Javascript is disabled or is not ... CDC.gov . Recommend on Facebook Tweet Share Compartir Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) New website and ...

 20. INTERNET SAFETY

  OpenAIRE

  Sarhan M. Musa

  2017-01-01

  Safety is fundamentally important for everyone, whether online or offline and is everyone’s responsibility. Internet safety refers to how to be safe, confident, and responsible when using online technologies. Making the Internet safe for children has become a major technological challenge and a public policy issue. It is mainly taught in elementary and high schools. This paper provides a brief introduction on how individuals can keep themselves and their loved ones safe while they surf

 1. Nuclear safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-01-01

  This document brings together a series of articles illustrating the way nuclear safety is conceived organised and applied in France. It also deals with foreign experts contributions related to the safety of future nuclear power plants and the impact of probabilistic studies. The opinion of a french Deputy, pleading for nuclear transparency, is sustained by the final conclusions analysing the lessons learned from the past and the current priorities [fr

 2. Safety first!

  CERN Multimedia

  2016-01-01

  Among the many duties I assumed at the beginning of the year was the ultimate responsibility for Safety at CERN: the responsibility for the physical safety of the personnel, the responsibility for the safe operation of the facilities, and the responsibility to ensure that CERN acts in accordance with the highest standards of radiation and environmental protection.   The Safety Policy document drawn up in September 2014 is an excellent basis for the implementation of Safety in all areas of CERN’s work. I am happy to commit during my mandate to help meet its objectives, not least by ensuring the Organization makes available the necessary means to achieve its Safety objectives. One of the main objectives of the HSE (Occupational Health and Safety and Environmental Protection) unit in the coming months is to enhance the measures to minimise CERN’s impact on the environment. I believe CERN should become a role model for an environmentally-aware scientific research laboratory. Risk ...

 3. Herbart och nedteckningssystemet

  OpenAIRE

  Karlsohn, Thomas

  2004-01-01

  This paper addresses some specific questions concerning the historical understanding of Johan Friedrich Herbarts ideas on pedagogy. The theoretical approach, adopted is found in Friedrich Kittler's work Discourse Networks 1800/1900 (1985). Kittler's theory can be seen as a development of media theory in the tradition from Marshall McLuhan, but it is also deeply dependent on the works of Michel Foucault. The latter influence is underlined by the fact that Kittler to large extent stresses the i...

 4. Leca, bostad och landskap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne; Dahl, Torben; Sørensen, Peter

  1993-01-01

  I december 1992 var svensk LECA inviteret til en åben svensk konkurrence. Målet var at tegne en lille boligblok med 5-12 boliger. De skulle udformes inden for det eksisterende bygningsreglement. Publikationen viser vinderforslagene fra konkurrencen ...

 5. SAFETY INSTRUCTION AND SAFETY NOTE

  CERN Multimedia

  TIS Secretariat

  2002-01-01

  Please note that the SAFETY INSTRUCTION N0 49 (IS 49) and the SAFETY NOTE N0 28 (NS 28) entitled respectively 'AVOIDING CHEMICAL POLLUTION OF WATER' and 'CERN EXHIBITIONS - FIRE PRECAUTIONS' are available on the web at the following urls: http://edms.cern.ch/document/335814 and http://edms.cern.ch/document/335861 Paper copies can also be obtained from the TIS Divisional Secretariat, email: TIS.Secretariat@cern.ch

 6. System safety education focused on flight safety

  Science.gov (United States)

  Holt, E.

  1971-01-01

  The measures necessary for achieving higher levels of system safety are analyzed with an eye toward maintaining the combat capability of the Air Force. Several education courses were provided for personnel involved in safety management. Data include: (1) Flight Safety Officer Course, (2) Advanced Safety Program Management, (3) Fundamentals of System Safety, and (4) Quantitative Methods of Safety Analysis.

 7. Safety organization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lutz, M.

  1984-06-01

  After a rapid definition of a nuclear basis installation, the national organization of nuclear safety in France is presented, as also the main organizations concerned and their functions. This report shows how the licensing procedure leading to the construction and exploitation of such installations is applied in the case of nuclear laboratories of research and development: examinations of nuclear safety problems are carried out at different levels: - centralized to define the frame out of which the installation has not to operate, - decentralized to follow in a more detailed manner its evolution [fr

 8. Operational safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1977-01-01

  The PNL Safety, Standards and Compliance Program contributed to the development and issuance of safety policies, standards, and criteria; for projects in the nuclear and nonnuclear areas. During 1976 the major emphasis was on developing criteria, instruments and methods to assure that radiation exposure to occupational personnel and to people in the environs of nuclear-related facilities is maintained at the lowest level technically and economically practicable. Progress in 1976 is reported on the preparation of guidelines for radiation exposure; Pu dosimetry studies; the preparation of an environmental monitoring handbook; and emergency instrumentation preparedness

 9. Online Safety.

  Science.gov (United States)

  Levine, Elliott

  2001-01-01

  Describes provisions of Children's Internet Protection Act, which school districts are required to implement on or before October 31, 2001, involving the development and public dissemination of federally mandated Internet-safety policy to prevent minors from accessing inappropriate and harmful material. Provides suggestions to protect children…

 10. Auto Safety

  Science.gov (United States)

  ... booster seat. All kids under 13 years of age should always ride in the back seat, and in the middle of the back seat whenever possible. All passengers must have their seatbelts buckled. The LATCH System Since September 2002, most new vehicles have safety seat anchorage points and most ...

 11. Playground Safety.

  Science.gov (United States)

  Sipes, James L.

  2000-01-01

  Discusses the issues of risk, liability, and fun when landscaping playgrounds with safety in mind. The importance of playground surfaces and several preventive measures landscapers can use to reduce the risk of injury are discussed. Concluding comments address playground design features and liability. (GR)

 12. Patient safety

  African Journals Online (AJOL)

  The casual observer may think that the topic of this article refers to the security available to minimise personal violence and theft, sadly speaking of a local bias. However, it refers to measures and systems that have to be put in place to minimise medical error and patient harm. The patient safety movement is now 13 years.

 13. Vid era sinnens fulla bruk - en kvantitativ enkätundersökning om ungdomars kunskaper om och attityder till alkohol. Utvecklingsarbete: Minderårigas tillgång till alkohol - en kvalitativ studie med fokus på orsakerna bakom utköpen/förmedlingen av alkohol till minderåriga samt hur langningen av alkohol till minderåriga kan minskas.

  OpenAIRE

  Ström, Cecilia

  2013-01-01

  Examensarbete: I det här examensarbetet har ämnet alkohol och ungdomar behandlats. Syftet med denna studie var att kartlägga vilken kunskap och vilka attityder ungdomar har gällande alkohol och alkoholbruk. För att kunna förebygga eventuella alkoholproblem behövs kunskap om hur unga förhåller sig till alkoholrelaterade frågor. När kunskapen ökar går det bättre att ta itu med det här växande problemet och även få hål på de myter om alkohol som fortfarande cirkulerar. Studien genomförde...

 14. Safety Note

  CERN Multimedia

  SC Secretariat

  2004-01-01

  Please note that the Safety Note no 29 (NS 29) entitled 'Fire Prevention for Insulating Core (Sandwich) Panel Structures for Inside Use Guidelines for Selection, Installation and Use' is available on the web at the following url: https://edms.cern.ch/document/475438/LAST_RELEASED Paper copies can also be obtained from the SC Unit secretariat, e-mail : sc.secretariat@cern.ch SC Secretariat

 15. Cryogenics safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reider, R.

  1977-01-01

  The safety hazards associated with handling cryogenic fluids are discussed in detail. These hazards include pressure buildup when a cryogenic fluid is heated and becomes a gas, potential damage to body tissues due to surface contact, toxic risk from breathing air altered by cryogenic fluids, dangers of air solidification, and hazards of combustible cryogens such as liquified oxygen, hydrogen, or natural gas or of combustible mixtures. Safe operating procedures and emergency planning are described

 16. Vaccination som förebyggande åtgärd ur en vårdares perspektiv : en litteraturstudie om hur vårdaren kan förebygga mässlingens återkomst i vården och det moderna samhället

  OpenAIRE

  Österberg, Camilla; svarvar, staffan

  2016-01-01

  Vaccination har under den senaste tiden varit ett aktivt debatterat ämne samtidigt som sjukdomar som ansetts så gott som utrotade åter börjat få fäste i samhället. Även den stadigvarande vaccinationstäckningen har långsamt börjat dala. Detta arbete behandlar MPR (morbilli-polio-rubella) vaccinet med fokus på mässlingen (morbilli) och syftet med arbetet är att få mera kunskap och ny förståelse för mässlingens återkomst i samhället. Genom att genomföra en systematisk litteraturstudie och gra...

 17. Maxflödesalgoritmer i Java : En studie av vikten att välja rätt algoritm och datastruktur för att minimera körtiden för exakta maxflödesalgoritmer

  OpenAIRE

  Borgström, Erik; Grape, Felix

  2015-01-01

  Maxflödesproblemet har många praktiska tillämpningar och probleminstanserna kan bli mycket stora. Effektiva implementationer är därför nödvändigt för att körtiden inte ska bli alltför hög. I den här studien har två maxflödesalgoritmer, Edmonds-Karps algoritm och Goldberg-Tarjans push-relabel-algoritm, implementerats i Java med två olika da- tastrukturer och jämförts med varandra. Det framkommer att det är fördelaktigt att implementera en mer komplex, objektbaserad, grafre-...

 18. Nuclear safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  2014-01-01

  The Program on Nuclear Safety comprehends Radioprotection, Radioactive Waste Management and Nuclear Material Control. These activities are developed at the Nuclear Safety Directory. The Radioactive Waste Management Department (GRR) was formally created in 1983, to promote research and development, teaching and service activities in the field of radioactive waste. Its mission is to develop and employ technologies to manage safely the radioactive wastes generated at IPEN and at its customer’s facilities all over the country, in order to protect the health and the environment of today's and future generations. The Radioprotection Service (GRP) aims primarily to establish requirements for the protection of people, as workers, contractors, students, members of the general public and the environment from harmful effects of ionizing radiation. Furthermore, it also aims to establish the primary criteria for the safety of radiation sources at IPEN and planning and preparing for response to nuclear and radiological emergencies. The procedures about the management and the control of exposures to ionizing radiation are in compliance with national standards and international recommendations. Research related to the main activities is also performed. The Nuclear Material Control has been performed by the Safeguard Service team, which manages the accountability and the control of nuclear material at IPEN facilities and provides information related to these activities to ABACC and IAEA. (author)

 19. Hydrogen safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frazier, W.R.

  1991-01-01

  The NASA experience with hydrogen began in the 1950s when the National Advisory Committee on Aeronautics (NACA) research on rocket fuels was inherited by the newly formed National Aeronautics and Space Administration (NASA). Initial emphasis on the use of hydrogen as a fuel for high-altitude probes, satellites, and aircraft limited the available data on hydrogen hazards to small quantities of hydrogen. NASA began to use hydrogen as the principal liquid propellant for launch vehicles and quickly determined the need for hydrogen safety documentation to support design and operational requirements. The resulting NASA approach to hydrogen safety requires a joint effort by design and safety engineering to address hydrogen hazards and develop procedures for safe operation of equipment and facilities. NASA also determined the need for rigorous training and certification programs for personnel involved with hydrogen use. NASA's current use of hydrogen is mainly for large heavy-lift vehicle propulsion, which necessitates storage of large quantities for fueling space shots and for testing. Future use will involve new applications such as thermal imaging

 20. Nuclear safety culture and nuclear safety supervision

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chai Jianshe

  2013-01-01

  In this paper, the author reviews systematically and summarizes up the development process and stage characteristics of nuclear safety culture, analysis the connotation and characteristics of nuclear safety culture, sums up the achievements of our country's nuclear safety supervision, dissects the challenges and problems of nuclear safety supervision. This thesis focused on the relationship between nuclear safety culture and nuclear safety supervision, they are essential differences, but there is a close relationship. Nuclear safety supervision needs to introduce some concepts of nuclear safety culture, lays emphasis on humanistic care and improves its level and efficiency. Nuclear safety supervision authorities must strengthen nuclear safety culture training, conduct the development of nuclear safety culture, make sure that nuclear safety culture can play significant roles. (author)

 1. Fattigdomens hjälplöshet – too hot to handle? Hur Astrid Lindgrens böcker om Madicken översatts i USA och Storbritannien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolowski-Bogomoloff, Angelika

  2011-03-01

  Full Text Available In children’s literature, power relations are fundamentally assymetrical. This is furthermore accentuated in the process of translation where translation norms, social and cultural norms as well as the power game of adult authorities play a major part.The Swedish author Astrid Lindgren’s ideology is based on the notion that no aspects of life should be hidden from the child, making her thematize as well as break taboos in her writing for children. There has been extensive research on Lindgren’s authorship per se, but research on translations of her books seems to be limited. The fact that discussions on taboo elements in children’s books in general, and Lindgren’s source texts and target texts in particular are sparse indicates that this is a vast – and interesting – field still to be explored.This paper focuses on the American and British translations of Lindgren’s Madicken (1960 and Madicken och Junibackens Pims (1976 in order to find out why and to what extent these books were censored in translation.

 2. RDandD Programme 2010. Programme for research, development and demonstration of methods for the management and disposal of nuclear waste; Fud-program 2010. Program foer forskning, utveckling och demonstration av metoder foer hantering och slutfoervaring av kaernavfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-09-15

  The RD and D programme 2010 gives an account of SKB's plans for research, development and demonstration during the period 2011-2016. SKB's activities are divided into two main areas - the programme for Low and Intermediate Level Waste (the Loma program) and the Nuclear Fuel Program. The RD and D Programme 2010 consists of five parts: Part I: Overall Plan, Part II: Loma program, Part III: Nuclear Fuel Program, Part IV: Research on analysis of long-term safety, Part V: Social Science Research. The 2007 RD and D programme was focused primarily on technology development to realize the final repository for spent nuclear fuel. The actions described were aimed at increasing awareness of long-term safety and to obtain technical data for application under the Nuclear Activities Act for the final repository for spent fuel and under the Environmental Code of the repository system. Many important results from these efforts are reported in this program. An overall account of the results will be given in the Licensing application in early 2011. The authorities' review of RD and D programme in 2007 and completion of the program called for clarification of plans and programs for the final repository for short-lived radioactive waste, SFR, and the final repository for waste, SFL. This RD and D program describes these plans in a more detailed way

 3. SAFETY NOTES

  CERN Document Server

  TIS Secretariat

  2001-01-01

  Please note that the revisions of safety notes no 3 (NS 3 Rev. 2) and no 24 (NS 24 REV.) entitled respectively 'FIRE PREVENTION FOR ENCLOSED SPACES IN LARGE HALLS' and 'REMOVING UNBURIED ELV AND LVA ELECTRIC CONDUITS' are available on the web at the following urls: http://edmsoraweb.cern.ch:8001/cedar/doc.download?document_id=322811&version=1&filename=version_francaise.pdf http://edmsoraweb.cern.ch:8001/cedar/doc.download?document_id=322861&version=2&filename=version_francaise.pdf Paper copies can also be obtained from the TIS Divisional Secretariat, email tis.secretariat@cern.ch

 4. Safety training

  CERN Multimedia

  SC Unit

  2009-01-01

  Habilitation électrique A course entitled "Habilitation électrique pour personnel de laboratoire" (electrical safety qualification for laboratory personnel) will be held on 22 and 23 June. Registration by e-mail to isabelle.cusato@cern.ch. Explosion Hazards in the handling of flammable solvents and gases A course entitled "Explosion Hazards in the handling of flammable solvents and gases" given in French will be held on 18-19 June 2009. This course is obligatory for all FGSOs at CERN, and it is recommended for anyone handling flammable gas or solvents. To sign up please visit this page. For more information please contact Isabelle Cusato, tel. 73811.

 5. Safety first

  CERN Multimedia

  2012-01-01

  Safety is a priority for CERN. That is a message I conveyed in my New Year’s address and that I reiterated at one of the first Enlarged Directorate meetings of 2012 when I outlined five key safety objectives for the year, designed and implemented according to accepted international standards.   As we move from spring to summer, it’s time to take stock of how we are doing. Objective number one for 2012, which overarches everything else, is to limit the number of incidents in the workplace. That means systematically investigating and acting on every incident that involves work stoppage, along with all the most frequent workplace accidents: falls, trips and slips. The performance indicator we set ourselves is the percentage of investigations and follow-ups completed. Year on year, these figures are rising but we can never be complacent, and must strive to reach and sustain 100% follow-up. The second objective is to improve hazard control, with a focus in 2012 on chemical ha...

 6. Pulsmätning och stegräkning från Android Wear : Utveckling av en applikation för att spara mätdata

  OpenAIRE

  Lund, Fredrik

  2016-01-01

  Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en applikation för att överföra data från en Android Wear smartklocka till en Android smarttelefon som sedan skickar datan vidare till en server. Servern sätter in datan i en MySQL-databas. Android Wear smartklockornas sensorer undersöks även. Smartklockorna har sensorer för stegräkning och pulsmätning. I examensarbetet beskrivs det hur sensorerna fungerar. Därtill genomgås Androids historia i korta drag samt basfunktionerna i Android operativsyst...

 7. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 8. Safety balance: Analysis of safety systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Delage, M.; Giroux, C.

  1990-12-01

  Safety analysis, and particularly analysis of exploitation of NPPs is constantly affected by EDF and by the safety authorities and their methodologies. Periodic safety reports ensure that important issues are not missed on daily basis, that incidents are identified and that relevant actions are undertaken. French safety analysis method consists of three principal steps. First type of safety balance is analyzed at the normal start-up phase for each unit including the final safety report. This enables analysis of behaviour of units ten years after their licensing. Second type is periodic operational safety analysis performed during a few years. Finally, the third step consists of safety analysis of the oldest units with the aim to improve the safety standards. The three steps of safety analysis are described in this presentation in detail with the aim to present the objectives and principles. Examples of most recent exercises are included in order to illustrate the importance of such analyses

 9. Health and safety manual

  International Nuclear Information System (INIS)

  1980-02-01

  The manual consists of the following chapters: general policies and administration; the Environmental Health and Safety Department; the Medical Services Department: biological hazards; chemical safety; confined space entry; cryogenic safety; electrical safety; emergency plans; engineering and construction; evacuations, trenching, and shoring; fire safety; gases, flammable and compressed; guarding, mechanical; ladders and scaffolds, work surfaces; laser safety; materials handling and storage; noise; personal protective equipment; pressure safety; radiation safety, ionizing and non-ionizing; sanitation; seismic safety; training, environmental health and safety; tools, power and hand-operated; traffic and transportation; and warning signs and devices

 10. Safety first

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harvie, W.

  1997-06-01

  Expansion of international business opportunities for Canadian producers and service companies brings with it a dimension almost never considered on home base - security. It was pointed out that once abroad, safety and defence of people and equipment can become significant problems in many parts of the world. The nature of the security risks involved, and how best to deal with them, were discussed. The use of consultants, mostly foreign ones to date, and the kind of assistance they can provide, everything from written reports on the local situation to counter surveillance training, and bodyguard services, have been described. Examples of recent involvements with guerilla groups demanding `revolutionary war taxes`, kidnapping executives for ransom, due diligence investigations of potential partners, and the like, have been provided to illustrate the unique character of the problem, and the constant need for being alert, educated to risks, and being prepared to react to risk situations.

 11. Construction safety

  CERN Document Server

  Li, Rita Yi Man

  2013-01-01

  A close-to-ideal blend of suburb and city, speedy construction of towers of Babylon, the sparkling proportion of glass and steel buildings’ facade at night showcase the wisdom of humans. They also witness the footsteps, sweats and tears of architects and engineers. Unfortunately, these signatures of human civilizations are swathed in towering figures of construction accidents. Fretting about these on sites, different countries adopt different measures on sites. This book firstly sketches the construction accidents on sites, followed by a review on safety measures in some of the developing countries such as Bermuda, Egypt, Kuwait and China; as well as developed countries, for example, the United States, France and Singapore. It also highlights the enormous compensation costs with the courts’ experiences in the United Kingdom and Hong Kong.

 12. Global safety

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorien J. DeTombe

  2010-08-01

  Full Text Available Global Safety is a container concept referring to various threats such as HIV/Aids, floods and terrorism; threats with different causes and different effects. These dangers threaten people, the global economy and the slity of states. Policy making for this kind of threats often lack an overview of the real causes and the interventions are based on a too shallow analysis of the problem, mono-disciplinary and focus mostly only on the effects. It would be more appropriate to develop policy related to these issues by utilizing the approaches, methods and tools that have been developed for complex societal problems. Handling these complex societal problems should be done multidisciplinary instead of mono-disciplinary. In order to give politicians the opportunity to handle complex problems multidisciplinary, multidisciplinary research institutes should be created. These multidisciplinary research institutes would provide politicians with better approaches to handle this type of problem. In these institutes the knowledge necessary for the change of these problems can be created through the use of the Compram methodology which has been developed specifically for handling complex societal problems. In a six step approach, experts, actors and policymakers discuss the content of the problem and the possible changes. The framework method uses interviewing, the Group Decision Room, simulation models and scenario's in a cooperative way. The methodology emphasizes the exchange of knowledge and understanding by communication among and between the experts, actors and politicians meanwhile keeping emotion in mind. The Compram methodology will be further explained in relation to global safety in regard to terrorism, economy, health care and agriculture.

 13. Bio-, recycling- and waste fuels. How does the transition to renewable energy-sources affect the Swedish power and heat preparedness; Bio-, retur- och avfallsbraenslen. Hur oevergaangen till foernybara energikaellor paaverkar Sveriges el- och vaermeberedskap

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-02-01

  The total energy supply in Sweden amounted to 600 TWh in 2000. Close to 100 TWh of these were Bio-, recycling- and waste-fuels (BRW), which means that the use of these fuels has tripled during the last decade. BRW stand for half the energy supply to district heating in Sweden. A large number of heat and power plants built for fossil fuels have been converted to BRW, and several new plants designed for biofuels have been taken into operation. Upgraded biofuels (briquets, pellets and powders) have substituted fuel oil in households and small heating networks. These developments make it important to study issues about safety of supply and emergency planning. In difference to fossil fuels there is no obligation to set up emergency stocks of BRW in Sweden. In combination with an increased dependence on logistics this means that the preparedness in short time emergency situations has deteriorated. For short periods, fuel oil and coal can however be used as replacement fuels. The increased know-how on producing, handling, transport and combustion of BRW is, on the other hand, a great asset for Sweden both in normal and emergency situations.

 14. Fire safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Keski-Rahkonen, O.; Bjoerkman, J.; Hostikka, S.; Mangs, J.; Huhtanen, R.; Palmen, H.; Salminen, A.; Turtola, A.

  1998-01-01

  According to experience and probabilistic risk assessments, fires present a significant hazard in a nuclear power plant. Fires may be initial events for accidents or affect safety systems planned to prevent accidents and to mitigate their consequences. The project consists of theoretical work, experiments and simulations aiming to increase the fire safety at nuclear power plants. The project has four target areas: (1) to produce validated models for numerical simulation programmes, (2) to produce new information on the behavior of equipment in case of fire, (3) to study applicability of new active fire protecting systems in nuclear power plants, and (4) to obtain quantitative knowledge of ignitions induced by important electric devices in nuclear power plants. These topics have been solved mainly experimentally, but modelling at different level is used to interpret experimental data, and to allow easy generalisation and engineering use of the obtained data. Numerical fire simulation has concentrated in comparison of CFD modelling of room fires, and fire spreading on cables on experimental data. So far the success has been good to fair. A simple analytical and numerical model has been developed for fire effluents spreading beyond the room of origin in mechanically strongly ventilated compartments. For behaviour of equipment in fire several full scale and scaled down calorimetric experiments were carried out on electronic cabinets, as well as on horizontal and vertical cable trays. These were carried out to supply material for CFD numerical simulation code validation. Several analytical models were developed and validated against obtained experimental results to allow quick calculations for PSA estimates as well as inter- and extrapolations to slightly different objects. Response times of different commercial fire detectors were determined for different types of smoke, especially emanating from smoldering and flaming cables to facilitate selection of proper detector

 15. Linking Safety Analysis to Safety Requirements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kirsten Mark

  Software for safety critical systems must deal with the hazards identified by safety analysistechniques: Fault trees, event trees,and cause consequence diagrams can be interpreted as safety requirements and used in the design activity. We propose that the safety analysis and the system design use...... the same system model and that this model is formalized in a real-time, interval logic, based on a conventional dynamic systems model with a state over time. The three safety analysis techniques are interpreted in this model and it is shown how to derive safety requirements for components of a system....

 16. Safety of Research Reactors. Safety Requirements

  International Nuclear Information System (INIS)

  2010-01-01

  The main objective of this Safety Requirements publication is to provide a basis for safety and a basis for safety assessment for all stages in the lifetime of a research reactor. Another objective is to establish requirements on aspects relating to regulatory control, the management of safety, site evaluation, design, operation and decommissioning. Technical and administrative requirements for the safety of research reactors are established in accordance with these objectives. This Safety Requirements publication is intended for use by organizations engaged in the site evaluation, design, manufacturing, construction, operation and decommissioning of research reactors as well as by regulatory bodies

 17. CERN's new safety policy

  CERN Multimedia

  2014-01-01

  The documents below, published on 29 September 2014 on the HSE website, together replace the document SAPOCO 42 as well as Safety Codes A1, A5, A9, A10, which are no longer in force. As from the publication date of these documents any reference made to the document SAPOCO 42 or to Safety Codes A1, A5, A9 and A10 in contractual documents or CERN rules and regulations shall be deemed to constitute a reference to the corresponding provisions of the documents listed below.   "The CERN Safety Policy" "Safety Regulation SR-SO - Responsibilities and organisational structure in matters of Safety at CERN" "General Safety Instruction GSI-SO-1 - Departmental Safety Officer (DSO)" "General Safety Instruction GSI-SO-2 - Territorial Safety Officer (TSO)" "General Safety Instruction GSI-SO-3 - Safety Linkperson (SLP)" "General Safety Instruction GSI-SO-4 - Large Experiment Group Leader In Matters of Safety (LEXGLI...

 18. Safety analysis fundamentals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wright, A.C.D.

  2002-01-01

  This paper discusses the safety analysis fundamentals in reactor design. This study includes safety analysis done to show consequences of postulated accidents are acceptable. Safety analysis is also used to set design of special safety systems and includes design assist analysis to support conceptual design. safety analysis is necessary for licensing a reactor, to maintain an operating license, support changes in plant operations

 19. A Mechanistical Study on the Formation of Dimethyl Ether (CH3OCH3) and Ethanol (CH3CH2OH) in Methanol-containing Ices and Implications for the Chemistry of Star-forming Regions

  Science.gov (United States)

  Bergantini, Alexandre; Góbi, Sándor; Abplanalp, Matthew J.; Kaiser, Ralf I.

  2018-01-01

  The underlying formation mechanisms of complex organic molecules (COMs)—in particular, structural isomers—in the interstellar medium (ISM) are largely elusive. Here, we report new experimental findings on the role of methanol (CH3OH) and methane (CH4) ices in the synthesis of two C2H6O isomers upon interaction with ionizing radiation: ethanol (CH3CH2OH) and dimethyl ether (CH3OCH3). The present study reproduces the interstellar abundance ratios of both species with ethanol to dimethyl ether branching ratios of (2.33 ± 0.14):1 suggesting that methanol and methane represents the key precursor to both isomers within interstellar ices. Exploiting isotopic labeling combined with reflectron time-of-flight mass spectrometry (Re-TOF-MS) after isomer selective vacuum ultra-violet (VUV) photoionization of the neutral molecules, we also determine the formation mechanisms of both isomers via radical–radical recombination versus carbene (CH2) insertion with the former pathway being predominant. Formation routes to higher molecular weight reaction products such as ethylene glycol (HOCH2CH2OH), dimethyl peroxide (CH3OOCH3), and methoxymethanol (CH3OCH2OH) are discussed briefly as well.

 20. Contractor safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blanton, M.L.; Montgomery, E.W.

  1991-01-01

  The recent trend in the United States and Shell Oil Company EandP has been to increase use of contractors to do specialized work. Many companies now use contractors almost exclusively for operations such as drilling, well workovers, construction, and many specialty and routine maintenance tasks. Today, approximately 75% of Shell Oil Company's actual operating work force in EandP is contract. Clearly, HSandE considerations must become an increasingly important part of the contractor selection process. This paper reports on the Shell Oil Company's evolution from a bidder selection process to a program of Matching Owner and Contractor. Well has begun to expand efforts to make better assessments of contractor's HSandE capabilities and values in pre-bid considerations. Focus is on pre-bid evaluations to select contractors that have strong HSandE commitments and values. Contractor safety performance in this industry must be brought up to the same standards as operating companies. In Shell Oil EandP is only willing to contractors who can and are willing to do that

 1. Patient safety: Safety culture and patient safety ethics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Marlene Dyrløv

  2006-01-01

  Patient safety - the prevention of medical error and adverse events - and the initiative of developing safety cultures to assure patients from harm have become one of the central concerns in quality improvement in healthcare both nationally andinternationally. This subject raises numerous......,demonstrating significant, consistent and sometimes large differences in terms of safety culture factors across the units participating in the survey. Paper 5 is the results of a study of the relation between safety culture, occupational health andpatient safety using a safety culture questionnaire survey...... challenging issues of systemic, organisational, cultural and ethical relevance, which this dissertation seeks to address through the application of different disciplinary approaches. The main focus of researchis safety culture; through empirical and theoretical studies to comprehend the phenomenon, address...

 2. Requirements for drilling and disposal in deep boreholes; Foerutsaettningar foer borrning av och deponering i djupa borrhaal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oden, Anders [QTOB, Haesselby (Sweden)

  2013-09-15

  In this report experience from drilling at great depth in crystalline rock is compiled based on project descriptions, articles and personal contacts. Rock mechanical effects have been analyzed. The report also describes proposals made by SKB and other agencies regarding the disposal of and closure of deep boreholes. The combination of drilling deep with large diameter in crystalline rocks have mainly occurred in various research projects, such as in the German KTB project. Through these projects and the increased interest in recent years for geothermal energy , today's equipment is expected to be used to drill 5000 m deep holes , with a hole diameter of 445 mm , in crystalline rock. Such holes could be used for the disposal of spent nuclear fuel. With the deposition technique recently described by Sandia National Laboratories in USA, SKB estimates that it might be possible to implement the disposal to 5000 m depth. Considering the actual implementation, drilling and disposal, and the far-reaching requirements on nuclear safety and radiation protection, it is considered an important risk getting stuck with the capsule-string, or part of it, above deposition zone without being able to get it loose. In conclusion, even if the drilling and the deposit would succeed there remains to verify that the drill holes with the deposited canisters meet the initial requirements and is long-term safe.

 3. A major safety overhaul

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  A redefined policy, a revamped safety course, an environmental project... the TIS (Technical Inspection and Safety) Division has begun a major safety overhaul. Its new head, Wolfgang Weingarten, explains to the Bulletin why and how this is happening.

 4. Car Seat Safety

  Science.gov (United States)

  ... Staying Safe Videos for Educators Search English Español Car Seat Safety KidsHealth / For Parents / Car Seat Safety ... certified child passenger safety technician.) Guidelines for Choosing Car Seats Choose a seat with a label that ...

 5. Behavioral based safety approaches

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maria Michael Raj, I.

  2009-01-01

  Approach towards the establishment of positive safety culture at Heavy Water Plant, Tuticorin includes the adoption of several important methodologies focused on human behavior and culminates with achievement of Total Safety Culture where Quality and Productivity are integrated with Safety

 6. Highway safety design workshops.

  Science.gov (United States)

  2010-11-01

  Highway safety is an ongoing concern for the Texas Department of Transportation (TxDOT). As part of its : proactive commitment to improving highway safety, TxDOT is moving toward including quantitative safety : analyses earlier in the project develop...

 7. Bathroom safety - adults

  Science.gov (United States)

  Older adult bathroom safety; Falls - bathroom safety ... You may need to have safety bars in your bathroom. These grab bars should be secured vertically or horizontally to the wall, not diagonally. DO NOT use ...

 8. Bathroom safety - children

  Science.gov (United States)

  Well child - bathroom safety ... be put in charge of a younger child's safety. There should be an adult in the bathroom ... sure grandparents, friends, and other caretakers follow bathroom safety guidelines. Make sure your child's daycare also follows ...

 9. Roadway safety design workbook.

  Science.gov (United States)

  2009-07-01

  Highway safety is an ongoing concern to the Texas Department of Transportation (TxDOT). As part of its : proactive commitment to improving highway safety, TxDOT is moving toward including quantitative safety : analyses earlier in the project developm...

 10. Energy and Security: future-oriented studies for the Swedish Armed Forces; Energi och saekerhet: framtidsinriktade omvaerldsanalyser foer Foersvarsmakten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oestensson, Malin; Jonsson, Daniel K.; Magnusson, Roger; Dreborg, Karl Henrik

  2009-01-15

  The report provides a basis for the Armed Forces long-term planning, and how changes in the global energy supply may mean new challenges and threats, as well as the advantages and disadvantages that can be associated with different future energy solutions for Armed Forces own activities, primarily relating to fuel and power during operation. One conclusion is that the potential conflict between energy security and climate-security can lead to far-reaching security implications and that continued global fossil dependency contributes to increased safety of political and military focus on a number of potential conflicts. A new such area may be the Arctic, as in the wake of climate change will become available for exploitation. Large scale global renewable energy can bring greater geographical spread - and reduced pressure on existing 'hot-spots'. Nuclear power is unlikely to be influential in the overall global energy security, but security problems associated with the production of nuclear materials can spread and be strengthened. Furthermore, the energy problems of connected to gaps between rich and poor, which may lead to social friction and conflict. The trend toward increased nationalisation and politicization of the energy is in contrast to free trade and market liberalism and may lead to further militarization of energy resources. Bilateral energy contracts may result in division within the EU and create a hindrance to joint positions and actions, such as in international efforts. As for Armed Forces own future energy solutions, the knowledge of alternative fuels (eg alcohols, diesel variants, gaseous fuels) and energy converters (eg hybrid vehicles, fuel cells) is reviewed. The following alternative principle solutions fuel and power are discussed: 1. Power from small-scale electricity generation via solar cells and small wind farms and power stations with liquid fuel as a supplement. Transport with plug-in hybrid vehicles, i.e. liquid propellants in

 11. Nuclear criticality safety guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pruvost, N.L.; Paxton, H.C.

  1996-09-01

  This technical reference document cites information related to nuclear criticality safety principles, experience, and practice. The document also provides general guidance for criticality safety personnel and regulators

 12. Nuclear criticality safety guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pruvost, N.L.; Paxton, H.C. [eds.

  1996-09-01

  This technical reference document cites information related to nuclear criticality safety principles, experience, and practice. The document also provides general guidance for criticality safety personnel and regulators.

 13. Farm Health and Safety

  Science.gov (United States)

  ... jobs in the United States. Farms have many health and safety hazards, including Chemicals and pesticides Machinery, ... equipment can also reduce accidents. Occupational Safety and Health Administration

 14. New Safety rules

  CERN Multimedia

  Safety Commission

  2008-01-01

  The revision of CERN Safety rules is in progress and the following new Safety rules have been issued on 15-04-2008: Safety Procedure SP-R1 Establishing, Updating and Publishing CERN Safety rules: http://cern.ch/safety-rules/SP-R1.htm; Safety Regulation SR-S Smoking at CERN: http://cern.ch/safety-rules/SR-S.htm; Safety Regulation SR-M Mechanical Equipment: http://cern.ch/safety-rules/SR-M.htm; General Safety Instruction GSI-M1 Standard Lifting Equipment: http://cern.ch/safety-rules/GSI-M1.htm; General Safety Instruction GSI-M2 Standard Pressure Equipment: http://cern.ch/safety-rules/GSI-M2.htm; General Safety Instruction GSI-M3 Special Mechanical Equipment: http://cern.ch/safety-rules/GSI-M3.htm. These documents apply to all persons under the Director General’s authority. All Safety rules are available at the web page: http://www.cern.ch/safety-rules The Safety Commission

 15. More safety by improving the safety culture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laaksonen, J.

  1993-01-01

  In its meeting in 1986, after Chernobyl accident, the INSAG group concluded, that the most important reason for the accident was lack of safety culture. Later the group realized that the safety culture, if it is well enough, can be used as a powerful tool to assess and develop practices affecting safety in any country. A comprehensive view on the various aspects of safety culture was presented in the INSAG-4 report published in 1991. Finland was among the first nations include the concept of safety culture in its regulations. This article describes the roles of government and the regulatory body in creating a national safety culture. How safety culture is seen in the operation of a nuclear power plant is also discussed. (orig.)

 16. Grate monitoring systems - New methods for surveillance and control; Rostoevervakning - Nya metoder foer reglering och oevervakning av foerbraenningsroster

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodin, Aasa; Jacoby, Juergen; Blom, Elisabet

  2003-08-01

  The objective of this project has been to practically test and evaluate new measurement methods for surveillance of grate combustion systems as well as to investigate the feasibility and applicability of different instruments with respect to repetitive and continuous measurement signals. Finding adequate measurement techniques will enable a better control of the combustion grate which will result in an even combustion. This in turn will reduce the overall emissions and will increase the average load on the entire system. This aim can however only be reached if the momentary conditions on the grate are known. Three different laser systems and one ultrasonic system have been tested during the course of the project. None of these instruments however was suitable for continuous measurements in such an environment. It is expected that the very high concentration of dust and particulates inside the incinerator caused a too intense dispersion of the measurement signals. All units that have been tested are commercially available and are not specifically designed for measurements in a waste incinerator. The exact signal processing within each system was not known and its effect on the measurement results could thus not be estimated. Due to the high concentration of particulates and dust, any measurement system should have an intensity of its measurement signal higher than for low-dust applications. However, commercial instruments have been developed in the opposite direction, i.e. lower intensities in order to improve that safety of the working environment. Radar-based systems have been considered as a possible measurement technique. However, the fuel needs to be conductive in order to act as a radar-reflector. This is not the case in a waste incinerator, hence radar was excluded as a suitable technique. Gamma-radiation measurement systems are commonly applied for level surveillance applications. Usually the measurement direction is horizontally. Placing such a system

 17. IAEA Safety Standards

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-09-01

  The IAEA Safety Standards Series comprises publications of a regulatory nature covering nuclear safety, radiation protection, radioactive waste management, the transport of radioactive material, the safety of nuclear fuel cycle facilities and management systems. These publications are issued under the terms of Article III of the IAEA’s Statute, which authorizes the IAEA to establish “standards of safety for protection of health and minimization of danger to life and property”. Safety standards are categorized into: • Safety Fundamentals, stating the basic objective, concepts and principles of safety; • Safety Requirements, establishing the requirements that must be fulfilled to ensure safety; and • Safety Guides, recommending measures for complying with these requirements for safety. For numbering purposes, the IAEA Safety Standards Series is subdivided into General Safety Requirements and General Safety Guides (GSR and GSG), which are applicable to all types of facilities and activities, and Specific Safety Requirements and Specific Safety Guides (SSR and SSG), which are for application in particular thematic areas. This booklet lists all current IAEA Safety Standards, including those forthcoming

 18. Ashes in concrete related applications. Regulations, best practice and experiences; Energiaskor i betongrelaterade tillaempningar. Normer, praxis och erfarenheter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordstroem, Erik; Thorsell, Per-Erik

  2003-10-01

  for utilization. This work has identified a potential for utilization of ashes as: filler material in concrete with crushed aggregates and in self compacting concrete; in mining applications; road building material with improved frost properties; in ground stabilisation with lime/cement columns and in cement stabilised gravel; in injection grouts for stabilisation of soil and depots. A final aspect on the possibilities to utilize ashes is the general acceptance level which influence the potential. Many concrete manufacturers are skeptical against use of flyashes in concrete. A change can be seen nowadays with an increased interest for ashes and residues in concrete. Higher level of environmental awareness further strengthen this change. By no means the safety and durability should be risked but where use of ashes is possible money can be saved and also the CO{sub 2}-emissions are lowered (very high during cement production)

 19. Nuclear Powerplant Safety: Operations.

  Science.gov (United States)

  Department of Energy, Washington, DC. Nuclear Energy Office.

  Powerplant systems and procedures that ensure the day-to-day health and safety of people in and around the plant is referred to as operational safety. This safety is the result of careful planning, good engineering and design, strict licensing and regulation, and environmental monitoring. Procedures that assure operational safety at nuclear…

 20. Fusion safety status report

  International Nuclear Information System (INIS)

  1986-10-01

  This report includes information on a) tritium handling and safety; b) activation product generation and release; c) lithium safety; d) superconducting magnet safety; e) operational safety and shielding; f) environmental impact; g) recycling, decommissioning and waste management; and h) accident analysis. Recommendations for high priority research and development are presented, as well as the current status in each area

 1. School Bus Safety Report.

  Science.gov (United States)

  National Highway Traffic Safety Administration (DOT), Washington, DC.

  This publication provides a summary and update of school bus-safety activities conducted by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). This report discusses Congressional mandates and NHTSA's actions to improve school-bus safety (which include programs that affect human behavior and motor-vehicle safety performance), the magnitude…

 2. Safety at CERN

  CERN Multimedia

  2009-01-01

  Safety is an integral part of our working lives, and should be in our minds whatever job we do at CERN. Ultimately, safety is the responsibility of the Director General – your safety is my concern. That’s why I have this week appointed a new Safety Policy Committee (SAPOCO) that reflects the new Organizational structure of CERN. CERN’s Staff Rules and Regulations clearly lay out in chapter 3 the scope of safety at CERN as well as my responsibilities and yours in safety matters. At CERN, safety is considered in the broadest sense, encompassing occupational Health and Safety, environmental protection, and the safety of equipment and installations. It is my responsibility to put appropriate measures in place to ensure that these conditions are met. And it is the responsibility of us all to ensure that we are fully conversant with safety provisions applicable in our areas of work and that we comply with them. The appointment of a n...

 3. TWRS safety program plan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Calderon, L.M., Westinghouse Hanford

  1996-08-01

  Management of Nuclear Safety, Industrial Safety, Industrial Hygiene, and Fire Protection programs, functions, and field support resources for Tank Waste Remediation Systems (TWRS) has, until recently, been centralized in TWRS Safety, under the Emergency, Safety, and Quality organization. Industrial hygiene technician services were also provided to support operational needs related to safety basis compliance. Due to WHC decentralization of safety and reengineering efforts in West Tank Farms, staffing and safety responsibilities have been transferred to the facilities. Under the new structure, safety personnel for TWRS are assigned directly to East Tank Farms, West Tank Farms, and a core Safety Group in TWRS Engineering. The Characterization Project Operations (CPO) safety organization will remain in tact as it currently exists. Personnel assigned to East Tank Farms, West Tank Farms, and CPO will perform facility-specific or project-specific duties and provide field implementation of programs. Those assigned to the core group will focus on activities having a TWRS-wide or programmatic focus. Hanford-wide activities will be the responsibility of the Safety Center of Expertise. In order to ensure an effective and consistent safety program for TWRS under the new organization program functions, goals, organizational structure, roles, responsibilities, and path forward must be clearly established. The purpose of the TWRS Safety Program Plan is to define the overall safety program, responsibilities, relationships, and communication linkages for safety personnel under the new structure. In addition, issues associated with reorganization transition are addressed, including training, project ownership, records management, and dissemination of equipment. For the purpose of this document ``TWRS Safety`` refers to all safety professionals and technicians (Industrial Safety, Industrial Hygiene, Fire Protection, and Nuclear Safety) within the TWRS organization, regardless of their

 4. Kritiska händelser och radikala konsekvenser : En studie om hur kritiska händelser orsakat radikala förändringar i skivbolaget Sony Music Swedens nätverk

  OpenAIRE

  Sveder, Karl; Blomquist, Herman

  2012-01-01

  Nätverksansatsen har kritiserats av flertalet forskare inom den företagsekonomiska vetenskapen för att vara för statisk och brista i sin förmåga att förklara radikala förändringar i industriella nätverk. Ansatsen om kritiska händelser i industriella nätverk har vuxit fram som en förklaringsmodell till sådana radikala nätverksförändringar. Denna studie har som syfte att bidra till en ökad förståelse för radikala förändringar i industriella nätverk genom att diskutera vidare konceptet kritiska ...

 5. Framgångsfaktorer och barriärer vid integrering av klimatanpassning i  kommunal RSA : En undersökning av Värmlands småkommuner

  OpenAIRE

  Davidsson, Åsa

  2016-01-01

  Att klimatet förändras är konstaterat, skulle utsläppen av växthusgaser kraftigt minskas kan de påbörjade klimatförändringarna ändå inte helt förhindras. Förändringarna innebär att extremväder kommer inträffa oftare men med geografiska skillnader. Till seklets slut väntas i Värmland exempelvis nuvarande tioårsregn istället inträffa var femte år. Vänern kommer i och med detta utgöra en av de största översvämningsriskerna. Hur dessa förändringar påverkar samhället varierar beroende på samhället...

 6. Nuclear law - Nuclear safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pontier, Jean-Marie; Roux, Emmanuel; Leger, Marc; Deguergue, Maryse; Vallar, Christian; Pissaloux, Jean-Luc; Bernie-Boissard, Catherine; Thireau, Veronique; Takahashi, Nobuyuki; Spencer, Mary; Zhang, Li; Park, Kyun Sung; Artus, J.C.

  2012-01-01

  This book contains the contributions presented during a one-day seminar. The authors propose a framework for a legal approach to nuclear safety, a discussion of the 2009/71/EURATOM directive which establishes a European framework for nuclear safety in nuclear installations, a comment on nuclear safety and environmental governance, a discussion of the relationship between citizenship and nuclear, some thoughts about the Nuclear Safety Authority, an overview of the situation regarding the safety in nuclear waste burying, a comment on the Nome law with respect to electricity price and nuclear safety, a comment on the legal consequences of the Fukushima accident on nuclear safety in the Japanese law, a presentation of the USA nuclear regulation, an overview of nuclear safety in China, and a discussion of nuclear safety in the medical sector

 7. Occupational safety motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise; Kines, Pete

  2010-01-01

  Background: Motivation is one of the most important factors for safety behaviour and for implementing change in general. However, theoretical and psychometric studies of safety performance have traditionally treated safety motivation, safety compliance and safety participation unidimensionally....... At the same time many motivation questionnaire items are seldom founded on theory and/or do not account for the theories’ ontological and epistemological differences, e.g. of how knowledge, attitude and action are related. Present questionnaire items tap into occupational safety motivation in asking whether...... or not respondents ‘are’ motivated and whether they feel that safety is important or worthwhile. Another important aspect is ‘what’ motivates workers to comply to and participate in safety. The aim of this article is to introduce a new theory-based occupational safety motivation scale which is validated...

 8. ITER-FEAT safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gordon, C.W.; Bartels, H.-W.; Honda, T.; Raeder, J.; Topilski, L.; Iseli, M.; Moshonas, K.; Taylor, N.; Gulden, W.; Kolbasov, B.; Inabe, T.; Tada, E.

  2001-01-01

  Safety has been an integral part of the design process for ITER since the Conceptual Design Activities of the project. The safety approach adopted in the ITER-FEAT design and the complementary assessments underway, to be documented in the Generic Site Safety Report (GSSR), are expected to help demonstrate the attractiveness of fusion and thereby set a good precedent for future fusion power reactors. The assessments address ITER's radiological hazards taking into account fusion's favourable safety characteristics. The expectation that ITER will need regulatory approval has influenced the entire safety design and assessment approach. This paper summarises the ITER-FEAT safety approach and assessments underway. (author)

 9. Safety- barrier diagrams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duijm, Nijs Jan

  2008-01-01

  trees and Bayesian networks is discussed. A simple method for quantification of safety-barrier diagrams is proposed. It is concluded that safety-barrier diagrams provide a useful framework for an electronic data structure that integrates information from risk analysis with operational safety management.......Safety-barrier diagrams and the related so-called 'bow-tie' diagrams have become popular methods in risk analysis. This paper describes the syntax and principles for constructing consistent and valid safety-barrier diagrams. The relation of safety-barrier diagrams to other methods such as fault...

 10. Beyond safety accountability

  CERN Document Server

  Geller, E Scott

  2001-01-01

  Written in an easy-to-read conversational tone, Beyond Safety Accountability explains how to develop an organizational culture that encourages people to be accountable for their work practices and to embrace a higher sense of personal responsibility. The author begins by thoroughly explaining the difference between safety accountability and safety responsibility. He then examines the need of organizations to improve safety performance, discusses why such performance improvement can be achieved through a continuous safety process, as distinguished from a safety program, and provides the practic

 11. Nuclear Safety Culture

  International Nuclear Information System (INIS)

  2017-01-01

  Ethics is caring about people and Safety is caring that no physical harm comes to people.Therefore Safety is a type of Ethical Behavior. Culture: is The Way We Do Things Here.Safety Culture is mixture of organization traditions, values, attitudes and behaviors modeled by Its leaders and internalized by its members that serve to make nuclear safety the overriding priority. Safety Culture is that assembly of characteristics and attitudes in Organisations and individuals which established that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive the attention warranted by their significance

 12. Safety KPIs - Monitoring of safety performance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrej Lališ

  2014-09-01

  Full Text Available This paper aims to provide brief overview of aviation safety development focusing on modern trends represented by implementation of Safety Key Performance Indicators. Even though aviation is perceived as safe means of transport, it is still struggling with its complexity given by long-term growth and robustness which it has reached today. Thus nowadays safety issues are much more complex and harder to handle than ever before. We are more and more concerned about organizational factors and control mechanisms which have potential to further increase level of aviation safety. Within this paper we will not only introduce the concept of Key Performance Indicators in area of aviation safety as an efficient control mechanism, but also analyse available legislation and documentation. Finally we will propose complex set of indicators which could be applied to Czech Air Navigation Service Provider.

 13. Fundamental Safety Principles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abdelmalik, W.E.Y.

  2011-01-01

  This work presents a summary of the IAEA Safety Standards Series publication No. SF-1 entitled F UDAMENTAL Safety PRINCIPLES p ublished on 2006. This publication states the fundamental safety objective and ten associated safety principles, and briefly describes their intent and purposes. Safety measures and security measures have in common the aim of protecting human life and health and the environment. These safety principles are: 1) Responsibility for safety, 2) Role of the government, 3) Leadership and management for safety, 4) Justification of facilities and activities, 5) Optimization of protection, 6) Limitation of risks to individuals, 7) Protection of present and future generations, 8) Prevention of accidents, 9)Emergency preparedness and response and 10) Protective action to reduce existing or unregulated radiation risks. The safety principles concern the security of facilities and activities to the extent that they apply to measures that contribute to both safety and security. Safety measures and security measures must be designed and implemented in an integrated manner so that security measures do not compromise safety and safety measures do not compromise security.

 14. Multimegawatt Space Reactor Safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stanley, M.L.

  1989-01-01

  The Multimegawatt (MMW) Space Reactor Project supports the Strategic Defense Initiative Office requirement to provide reliable, safe, cost-effective, electrical power in the MMW range. Specifically, power may be used for neutral particle beams, free electron lasers, electromagnetic launchers, and orbital transfer vehicles. This power plant technology may also apply to the electrical power required for other uses such as deep-space probes and planetary exploration. The Multimegawatt Space Reactor Project, the Thermionic Fuel Element Verification Program, and Centaurus Program all support the Multimegawatt Space Nuclear Power Program and form an important part of the US Department of Energy's (DOE's) space and defense power systems activities. A major objective of the MMW project is the development of a reference flight system design that provides the desired levels of public safety, health protection, and special nuclear material (SNM) protection when used during its designated missions. The safety requirements for the MMW project are a hierarchy of requirements that consist of safety requirements/regulations, a safety policy, general safety criteria, safety technical specifications, safety design specifications, and the system design. This paper describes the strategy and philosophy behind the development of the safety requirements imposed upon the MMW concept developers. The safety organization, safety policy, generic safety issues, general safety criteria, and the safety technical specifications are discussed

 15. Optimization of lime addition in a dry air pollution control device; Optimerad rening av HCl och SO{sub 2} med minskade kalktillsatser vid torr roeasrening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Samuelsson, Jessica; Ohlsson, Anna

  2006-12-15

  The focus of this project is to optimize the absorption of hydrochloric acid (HCl) and sulphuric acid (SO{sub 2}) in a dry air pollution control device system connected to a waste combustor. A significant amount of absorbent are generally added into the processes to achieve an efficient cleaning of the flue gas. Reduced absorbent consumption has double benefits on the operative expenses due to decreased purchase and landfilling costs. The objective was to study the affect of flue gas temperature and moisture, (relative humidity, RH), on the efficiency of HCl and SO{sub 2} absorption on hydrated lime. Additionally, the efficiency of a pre-treated hydrated lime with larger specific surface and pore volume was investigated. The measuring campaign was conducted on the 20 MW fluidized bed waste incinerator own by Boraas Energi och Miljoe AB in Sweden. Results from 26 experimental days with normal hydrated lime showed a positive correlation between the efficiency of the lime and RH in the flue gas. Four levels of RH between 3.28% to 4.84% were tested. The levels were adjusted by lowering the flue gas temperature and/or by adding water to the waste fuel. The smallest effect where achieved by solely adding water to the waste fuel. RH increased solely to 3.62% and the amount of lime consumption was reduced with only 5% compare to normal condition. By lowering the flue gas temperature 10 deg C to 143 deg C, RH increased to 4.06% and the amount of lime added was reduced with 13%. The largest impact was found when both the flue gas temperature and the moisture content were changed. At those process conditions RH reach 4.84 % and the usage of lime were reduced with 26%. Additional 12 experimental days were conducted to evaluate the efficiency of a pretreated hydrated lime with larger specific surface and pore volume. The results showed that the surface enlarged absorbent was almost twice as effective as the normal hydrated lime. Moreover, the results indicated an equal

 16. National Patient Safety Foundation

  Science.gov (United States)

  ... News Member Testimonials Lifetime Members Stand Up for Patient Safety Welcome Stand Up Members Stand Up e-News ... PLS Webcast Archives Stand Up Templates and Logos Patient Safety Coalition Coalition Overview Coalition Member Roster Members-Only ...

 17. National Safety Council

  Science.gov (United States)

  ... Hygiene Compliance Ergonomics Safety Management Industry Specific Reference Datasheets, Checklists First Aid ANSI Standards Shop NSC Homepage ... Hygiene Compliance Ergonomics Safety Management Industry Specific Reference Datasheets, Checklists First Aid ANSI Standards Shop our online ...

 18. Security vs. Safety.

  Science.gov (United States)

  Sturgeon, Julie

  1999-01-01

  Provides administrative advice on how some safety experts have made college campuses safer and friendlier without breaking the budget. Tips on security and advice on safety management that encompasses the whole environment are highlighted. (GR)

 19. Water safety and drowning

  Science.gov (United States)

  ... among people of all ages. Learning and practicing water safety is important to prevent drowning accidents. ... Water safety tips for all ages include: Learn CPR . Never swim alone. Never dive into water unless ...

 20. Safety, risk and Harrisburg

  International Nuclear Information System (INIS)

  Titterton, E.

  1979-06-01

  The author discusses public attitudes to safety, industrial accidents and reactor accidents, in particular the accident at Three-Mile Island. Arguments in favour of nuclear power, including its relative safety, are presented

 1. Periodic safety analyses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gouffon, A.; Zermizoglou, R.

  1990-12-01

  The IAEA Safety Guide 50-SG-S8 devoted to 'Safety Aspects of Foundations of Nuclear Power Plants' indicates that operator of a NPP should establish a program for inspection of safe operation during construction, start-up and service life of the plant for obtaining data needed for estimating the life time of structures and components. At the same time the program should ensure that the safety margins are appropriate. Periodic safety analysis are an important part of the safety inspection program. Periodic safety reports is a method for testing the whole system or a part of the safety system following the precise criteria. Periodic safety analyses are not meant for qualification of the plant components. Separate analyses are devoted to: start-up, qualification of components and materials, and aging. All these analyses are described in this presentation. The last chapter describes the experience obtained for PWR-900 and PWR-1300 units from 1986-1989

 2. Flu Vaccine Safety Information

  Science.gov (United States)

  ... Types Seasonal Avian Swine Variant Pandemic Other Flu Vaccine Safety Information Questions & Answers Language: English (US) Español ... of flu vaccines monitored? Egg Allergy Are flu vaccines safe? Flu vaccines have good safety record. Hundreds ...

 3. Gun Safety (For Kids)

  Science.gov (United States)

  ... Staying Safe Videos for Educators Search English Español Gun Safety KidsHealth / For Kids / Gun Safety What's in ... from guns outside the home. If You Have Guns in Your Home If your parents keep guns ...

 4. Scuba Diving Safety

  Science.gov (United States)

  ... questions and provide help. If needed, they will direct you to the nearest hyperbaric chamber or appropriate ... staff Categories: Exercise and Fitness, Prevention and Wellness, Sports SafetyTags: safety September 1, 2000 Copyright © American Academy ...

 5. Spacecraft Fire Safety Demonstration

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The objective of the Spacecraft Fire Safety Demonstration project is to develop and conduct large-scale fire safety experiments on an International Space Station...

 6. Safety-barrier diagrams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duijm, Nijs Jan

  2007-01-01

  Safety-barrier diagrams and the related so-called "bow-tie" diagrams have become popular methods in risk analysis. This paper describes the syntax and principles for constructing consistent and valid safety-barrier diagrams. The relation with other methods such as fault trees and Bayesian network...... analysis with operational safety management.......Safety-barrier diagrams and the related so-called "bow-tie" diagrams have become popular methods in risk analysis. This paper describes the syntax and principles for constructing consistent and valid safety-barrier diagrams. The relation with other methods such as fault trees and Bayesian networks...... are discussed. A simple method for quantification of safety-barrier diagrams is proposed, including situations where safety barriers depend on shared common elements. It is concluded that safety-barrier diagrams provide a useful framework for an electronic data structure that integrates information from risk...

 7. General safety aspects

  International Nuclear Information System (INIS)

  1998-01-01

  In this part next aspects are described: (1) Priority to safety; (2) Financial and human resources;; (3) Human factor; (4) Operator's quality assurance system; (5) Safety assessment and Verification; (6) Radiation protection and (7) Emergency preparedness

 8. Fires and Food Safety

  Science.gov (United States)

  ... Forms FSIS United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service About FSIS District Offices Careers ... JSR 286) Actions ${title} Loading... Fires and Food Safety Fire! Few words can strike such terror. Residential ...

 9. Swimming Pool Safety

  Science.gov (United States)

  ... Spread the Word Shop AAP Find a Pediatrician Safety & Prevention Immunizations All Around At Home At Play ... Español Text Size Email Print Share Swimming Pool Safety Page Content ​What is the best way to ...

 10. Motor Vehicle Safety

  Science.gov (United States)

  ... these crashes is one part of motor vehicle safety. Here are some things you can do to ... speed or drive aggressively Don't drive impaired Safety also involves being aware of others. Share the ...

 11. Nuclear Safety Review 1991

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  A survey of IAEA activities in the field of nuclear safety with particular emphasis on the international cooperation in safety assessment of research reactors, early WWER type reactors is given. 12 tabs., 2 figs

 12. Mobbning av icke-heterosexuella i skolan : En empirisk undersökning med exempel på elever som p.g.a. sin sexuella läggning är mobbade och lärarnas motverkan mot detta.

  OpenAIRE

  Ekhem, Regina

  2006-01-01

  Denna studie handlar om icke-heterosexuella* ungdomars upplevelser av mobbning i skolan p.g.a. deras sexuella läggning och ungdomarnas upplevelser om vad som görs av lärarna för att motverka denna mobbning. Studien genomfördes i två delar: förstudie och huvudstudie. I förstudien studerades lärarestuderandes åsikter om utbildningen som de får om mobbningen av icke-heterosexuella elever i skolan på lärareprogrammet. I förstudie medverkade 11 lärarestuderande, alla var kvinnor. I huvudstudien st...

 13. Electrical safety guidelines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1993-09-01

  The Electrical Safety Guidelines prescribes the DOE safety standards for DOE field offices or facilities involved in the use of electrical energy. It has been prepared to provide a uniform set of electrical safety standards and guidance for DOE installations in order to affect a reduction or elimination of risks associated with the use of electrical energy. The objectives of these guidelines are to enhance electrical safety awareness and mitigate electrical hazards to employees, the public, and the environment.

 14. Safety analysts training

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bolton, P.

  2000-01-01

  The purpose of this task was to support ESH-3 in providing Airborne Release Fraction and Respirable Fraction training to safety analysts at LANL who perform accident analysis, hazard analysis, safety analysis, and/or risk assessments at nuclear facilities. The task included preparation of materials for and the conduct of two 3-day training courses covering the following topics: safety analysis process; calculation model; aerosol physic concepts for safety analysis; and overview of empirically derived airborne release fractions and respirable fractions

 15. Generic safety documentation model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mahn, J.A.

  1994-04-01

  This document is intended to be a resource for preparers of safety documentation for Sandia National Laboratories, New Mexico facilities. It provides standardized discussions of some topics that are generic to most, if not all, Sandia/NM facilities safety documents. The material provides a ``core`` upon which to develop facility-specific safety documentation. The use of the information in this document will reduce the cost of safety document preparation and improve consistency of information.

 16. DOE handbook electrical safety

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-01-01

  Electrical Safety Handbook presents the Department of Energy (DOE) safety standards for DOE field offices or facilities involved in the use of electrical energy. It has been prepared to provide a uniform set of electrical safety guidance and information for DOE installations to effect a reduction or elimination of risks associated with the use of electrical energy. The objectives of this handbook are to enhance electrical safety awareness and mitigate electrical hazards to employees, the public, and the environment.

 17. BN-1200 Safety Concept

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ashurko, Y.

  2013-01-01

  Safety concept of the BN-1200 design: • Takes into account experience gained from the BR-5/10, BOR-60, BN-350, BN-600, BN-800 and requirements imposed to the 4th generation advanced reactors; • Provides maximal application of inherent safety features and passive safety systems. Such approach permits: • To excel in safety existing designs, in particular BN-800; • And to meet requirements of the 4th generation

 18. Generic safety documentation model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mahn, J.A.

  1994-04-01

  This document is intended to be a resource for preparers of safety documentation for Sandia National Laboratories, New Mexico facilities. It provides standardized discussions of some topics that are generic to most, if not all, Sandia/NM facilities safety documents. The material provides a ''core'' upon which to develop facility-specific safety documentation. The use of the information in this document will reduce the cost of safety document preparation and improve consistency of information

 19. HSE's safety assessment principles for criticality safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simister, D N; Finnerty, M D; Warburton, S J; Thomas, E A; Macphail, M R

  2008-01-01

  The Health and Safety Executive (HSE) published its revised Safety Assessment Principles for Nuclear Facilities (SAPs) in December 2006. The SAPs are primarily intended for use by HSE's inspectors when judging the adequacy of safety cases for nuclear facilities. The revised SAPs relate to all aspects of safety in nuclear facilities including the technical discipline of criticality safety. The purpose of this paper is to set out for the benefit of a wider audience some of the thinking behind the final published words and to provide an insight into the development of UK regulatory guidance. The paper notes that it is HSE's intention that the Safety Assessment Principles should be viewed as a reflection of good practice in the context of interpreting primary legislation such as the requirements under site licence conditions for arrangements for producing an adequate safety case and for producing a suitable and sufficient risk assessment under the Ionising Radiations Regulations 1999 (SI1999/3232 www.opsi.gov.uk/si/si1999/uksi_19993232_en.pdf). (memorandum)

 20. General safety considerations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-09-01

  This document presents the full filling of the Brazilian obligations under the Convention on Nuclear Safety. The Chapter 4 of the document contains some details about the priority to safety, financial and human resources, human factors, quality assurance, safety assessment and verification, radiation protection and emergency preparedness.

 1. General safety considerations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-09-01

  This document presents the full filling of the Brazilian obligations under the Convention on Nuclear Safety. The Chapter 4 of the document contains some details about the priority to safety, financial and human resources, human factors, quality assurance, safety assessment and verification, radiation protection and emergency preparedness.

 2. Safety-barrier diagrams

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duijm, Nijs Jan

  2007-01-01

  are discussed. A simple method for quantification of safety-barrier diagrams is proposed, including situations where safety barriers depend on shared common elements. It is concluded that safety-barrier diagrams provide a useful framework for an electronic data structure that integrates information from risk...

 3. Safety-in-numbers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elvik, Rune; Bjørnskau, Torkel

  2017-01-01

  Highlights •26 studies of the safety-in-numbers effect are reviewed. •The existence of a safety-in-numbers effect is confirmed. •Results are consistent. •Causes of the safety-in-numbers effect are incompletely known....

 4. General safety considerations

  International Nuclear Information System (INIS)

  2001-01-01

  This document presents the full filling of the Brazilian obligations under the Convention on Nuclear Safety. The Chapter 4 of the document contains some details about the priority to safety, financial and human resources, human factors, quality assurance, safety assessment and verification, radiation protection and emergency preparedness

 5. Leadership and safety culture. Leadership for safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fischer, Erwin; Nithack, Eckhard

  2016-01-01

  The meaning of leadership for safety in the nuclear industry is pointed out. This topic has became an increasing rank since the German ''Energiewende''. Despite the phase-out of the German NPP's nuclear safety and the belonging safety culture needs to be well maintained. A challenge for the whole organisation. Following the challenge to operate nuclear power plants towards Operational Excellence a highly skilled and motivated organisation is needed. Therefore Leadership is a valuable success factor.

 6. Leadership and safety culture. Leadership for safety

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, Erwin; Nithack, Eckhard [PreussenElektra GmbH, Hannover (Germany)

  2016-08-15

  The meaning of leadership for safety in the nuclear industry is pointed out. This topic has became an increasing rank since the German ''Energiewende''. Despite the phase-out of the German NPP's nuclear safety and the belonging safety culture needs to be well maintained. A challenge for the whole organisation. Following the challenge to operate nuclear power plants towards Operational Excellence a highly skilled and motivated organisation is needed. Therefore Leadership is a valuable success factor.

 7. Safety culture : a significant influence on safety in transportation

  Science.gov (United States)

  2017-08-01

  An organizations safety culture can influence safety outcomes. Research and experience show that when safety culture is strong, accidents are less frequent and less severe. As a result, building and maintaining strong safety cultures should be a t...

 8. Nuclear Safety Review 2013

  International Nuclear Information System (INIS)

  2013-07-01

  The Nuclear Safety Review 2013 focuses on the dominant nuclear safety trends, issues and challenges in 2012. The Executive Overview provides crosscutting and worldwide nuclear safety information along with a summary of the major sections covered in this report. Sections A-E of this report cover improving radiation, transport and waste safety; strengthening safety in nuclear installations; improving regulatory infrastructure and effectiveness; enhancing emergency preparedness and response (EPR); and civil liability for nuclear damage. The Appendix provides details on the activities of the Commission on Safety Standards (CSS), and activities relevant to the IAEA Safety Standards. The world nuclear community has made noteworthy progress in strengthening nuclear safety in 2012, as promoted by the IAEA Action Plan on Nuclear Safety (hereinafter referred to as ''the Action Plan''). For example, an overwhelming majority of Member States with operating nuclear power plants (NPPs) have undertaken and essentially completed comprehensive safety reassessments ('stress tests') with the aim of evaluating the design and safety aspects of plant robustness to protect against extreme events, including: defence in depth, safety margins, cliff edge effects, multiple failures, and the prolonged loss of support systems. As a result, many have introduced additional safety measures including mitigation of station blackout. Moreover, the IAEA's peer review services and safety standards have been reviewed and strengthened where needed. Capacity building programmes have been built or improved, and EPR programmes have also been reviewed and improved. Furthermore, in 2012, the IAEA continued to share lessons learned from the Fukushima Daiichi accident with the nuclear community including through three international experts' meetings (IEMs) on reactor and spent fuel safety, communication in the event of a nuclear or radiological emergency, and protection against extreme earthquakes and tsunamis

 9. Politisk liberalism och skolans religionsundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joachim Rosenquist

  2007-01-01

  Full Text Available POLITICAL LIBERALISM AND RELIGIOUS EDUCATION. Based on John Rawls’ latertheory of political liberalism, this article critically analyses what religiouseducation could mean in times of increasing societal pluralism and a world-wide revival of religion. Important elements of political liberalism – such asthe notions of reasonable persons and public reason – are elaborated onand related to religious individuals and perspectives. It is argued that polit-ical liberalism supports mandatory religious education, but of a certainkind. Schools have an obligation to provide students with knowledge aboutreligions, and to foster a spirit of tolerance and respect for the demands ofpublic reason. But they cannot legitimately give students the impression thatall religions are equally true or false. This makes for a problematic situation:how is it possible to teach students about religion without crossing the lineand teaching religious relativism? If it is not possible, then political liberalismseems to be more controversial than Rawls would admit.

 10. INTERNET OCH PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

  OpenAIRE

  Al Attar, Haidar; Melle, Ghada

  2009-01-01

  People with disabilities constitute a big group of Internet users. Due to great advances in adaptive technology for people with disabilities more and more disabled will have access to Internet. For that reason it is extremely important for a web developer to be aware of different disabilities that complicate or prevent using Internet, different adaptive technologies that facilitate using Internet and different methods, both in design and programming, that make Internet accessible for people w...

 11. Findability och informationskompetens vid webbnavigation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fransson, Jonas

  2011-01-01

  needed. But the information is not equally available, even if it is published and freely available on the Web. Each Web page, or other information object, has a degree of findability. The degree of the findability depends on the relationships between object, system and the Web. Six sub concepts......The article discusses the relationship between users, information objects, information systems and the Web, combined with the concepts findability and information literacy. An important aspect in all information literacy definitions is the ability to effectively gain access to the information...... are identified: the object's characteristics, accessibility, internal navigation, internal search, reachability and web prestige. Both information literacy and findability are defined as query independent aspects of the search, working on a structural level....

 12. Nuclear safety in perspective

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, K.; Sjöberg, B.M.D.; Lauridsen, Kurt

  2003-01-01

  The aim of the NKS/SOS-1 project has been to enhance common understanding about requirements for nuclear safety by finding improved means of communicat-ing on the subject in society. The project, which has been built around a number of seminars, wassupported by limited research in three sub......-projects: Risk assessment Safety analysis Strategies for safety management The report describes an industry in change due to societal factors. The concepts of risk and safety, safety management and systems forregulatory oversight are de-scribed in the nuclear area and also, to widen the perspective, for other...

 13. Safety in Cryogenics – Safety device sizing

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2016-01-01

  The calculation is separated in three operations: o The estimation of the loads arriving on the component to protect, o The calculation of the mass flow to evacuate, o And the sizing of the safety device.

 14. Uncertain safety: allocating responsibilities for safety

  National Research Council Canada - National Science Library

  2009-01-01

  Flood prevention, food safety, the transport of hazardous substances, infectious diseases, the risk of new Technologies and many other threats to public health and the environment call for ongoing public alertness...

 15. Safety system function trends

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johnson, C.

  1989-01-01

  This paper describes research to develop risk-based indicators of plant safety performance. One measure of the safety-performance of operating nuclear power plants is the unavailability of important safety systems. Brookhaven National Laboratory and Science Applications International Corporation are evaluating ways to aggregate train-level or component-level data to provide such an indicator. This type of indicator would respond to changes in plant safety margins faster than the currently used indicator of safety system unavailability (i.e., safety system failures reported in licensee event reports). Trends in the proposed indicator would be one indication of trends in plant safety performance and maintenance effectiveness. This paper summarizes the basis for such an indicator, identifies technical issues to be resolved, and illustrates the potential usefullness of such indicators by means of computer simulations and case studies

 16. Patient Safety Culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Solvejg

  Patient safety is highly prioritised in the Danish health care system, never the less, patients are still exposed to risk and harmed every day. Implementation of a patient safety culture has been suggested an effective mean to protect patients against adverse events. Working strategically...... with assessment and development of the patient safety culture is in early days in Denmark. It depends upon valid, reliable and effective methods. The patient safety culture represents a wide range of social phenomena permeating the way of life in a health care. In essence, the safety culture is an aggregation...... of health care professional’s behaviour, habits, norms, values, and basic assumptions related to patient care; it is the way things are done. The patient safety culture guides the motivation, commitment to and know-how of the safety management, and how all members of a work place interact. This thesis...

 17. Optimization of safety equipment outages improves safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cepin, Marko

  2002-01-01

  Testing and maintenance activities of safety equipment in nuclear power plants are an important potential for risk and cost reduction. An optimization method is presented based on the simulated annealing algorithm. The method determines the optimal schedule of safety equipment outages due to testing and maintenance based on minimization of selected risk measure. The mean value of the selected time dependent risk measure represents the objective function of the optimization. The time dependent function of the selected risk measure is obtained from probabilistic safety assessment, i.e. the fault tree analysis at the system level and the fault tree/event tree analysis at the plant level, both extended with inclusion of time requirements. Results of several examples showed that it is possible to reduce risk by application of the proposed method. Because of large uncertainties in the probabilistic safety assessment, the most important result of the method may not be a selection of the most suitable schedule of safety equipment outages among those, which results in similarly low risk. But, it may be a prevention of such schedules of safety equipment outages, which result in high risk. Such finding increases the importance of evaluation speed versus the requirement of getting always the global optimum no matter if it is only slightly better that certain local one

 18. Safety class methodology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Donner, E.B.; Low, J.M.; Lux, C.R.

  1992-01-01

  DOE Order 6430.1A, General Design Criteria (GDC), requires that DOE facilities be evaluated with respect to ''safety class items.'' Although the GDC defines safety class items, it does not provide a methodology for selecting safety class items. The methodology described in this paper was developed to assure that Safety Class Items at the Savannah River Site (SRS) are selected in a consistent and technically defensible manner. Safety class items are those in the highest of four categories determined to be of special importance to nuclear safety and, merit appropriately higher-quality design, fabrication, and industrial test standards and codes. The identification of safety class items is approached using a cascading strategy that begins at the 'safety function' level (i.e., a cooling function, ventilation function, etc.) and proceeds down to the system, component, or structure level. Thus, the items that are required to support a safety function are SCls. The basic steps in this procedure apply to the determination of SCls for both new project activities, and for operating facilities. The GDC lists six characteristics of SCls to be considered as a starting point for safety item classification. They are as follows: 1. Those items whose failure would produce exposure consequences that would exceed the guidelines in Section 1300-1.4, ''Guidance on Limiting Exposure of the Public,'' at the site boundary or nearest point of public access 2. Those items required to maintain operating parameters within the safety limits specified in the Operational Safety Requirements during normal operations and anticipated operational occurrences. 3. Those items required for nuclear criticality safety. 4. Those items required to monitor the release of radioactive material to the environment during and after a Design Basis Accident. Those items required to achieve, and maintain the facility in a safe shutdown condition 6. Those items that control Safety Class Item listed above

 19. Testing safety commitment in organizations through interpretations of safety artifacts.

  Science.gov (United States)

  Luria, Gil; Rafaeli, Anat

  2008-01-01

  Safety culture relates to injuries and safety incidents in organizations, but is difficult to asses and measure. We describe a preliminary test of assessing an organization's safety culture by examining employee interpretations of organizational safety artifacts (safety signs). We collected data in three organizations using a new safety culture assessment tool that we label the Safety Artifact Interpretation (SAI) scale; we then crossed these data with safety climate and leadership evaluations. SAI were interpreted by employees in accordance with two conceptually distinct themes that are salient in the literature on organizational safety culture: safety compliance and commitment to safety. A significant correlation exists between SAI scores and the organizational safety climate. A similar (though insignificant) relationship was observed between SAI scores and leadership ratings. Employee perceptions and interpretations of safety artifacts can facilitate assessments of safety culture and can ultimately lead to understanding of and improvements in the level of organizational safety.

 20. Resolving conflicting safety cultures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Slider, J.E.; Patterson, M.

  1993-01-01

  Several nuclear power plant sites have been wounded in the crossfire between two distinct corporate cultures. The traditional utility culture lies on one side and that of the nuclear navy on the other. The two corporate cultures lead to different perceptions of open-quotes safety culture.close quotes This clash of safety cultures obscures a very important point about nuclear plant operations: Safety depends on organizational learning. Organizational learning provides the foundation for a perception of safety culture that transcends the conflict between utility and nuclear navy cultures. Corporate culture may be defined as the knowledge, attitudes, and beliefs shared by employees of a given company. Safety culture is the part of corporate culture concerning shared attitudes and beliefs affecting individual or public safety. If the safety culture promotes behaviors that lead to greater safety, employees will tend to open-quotes do the right thingclose quotes even when circumstances and formal guidance alone do not ensure that actions will be correct. Safety culture has become particularly important to nuclear plant owners and regulators as they have sought to establish and maintain a high level of safety in today's plants

 1. Management of safety culture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kavsek, D.

  2004-01-01

  The strengthening of safety culture in an organization has become an increasingly important issue for nuclear industry. A high level of safety performance is essential for business success in intensely competitive global environment. This presentation offers a discussion of some principles and activities used in enhancing safety performance and appropriate safety behaviour at the Krsko NPP. Over the years a number of events have occurred in nuclear industry that have involved problems in human performance. A review of these and other significant events has identified recurring weaknesses in plant safety culture and policy. Focusing attention on the strengthening of relevant processes can help plants avoid similar undesirable events. The policy of the Krsko NPP is that all employees concerned shall constantly be alert to opportunities to reduce risks to the lowest practicable level and to achieve excellence in plant safety. The most important objective is to protect individuals, society and the environment by establishing and maintaining an effective defense against radiological hazard in the nuclear power plant. It is achieved through the use of reliable structures, components, systems, and procedures, as well as plant personnel committed to a strong safety culture. The elements of safety culture include both organizational and individual aspects. Elements commonly included at the organizational level are senior management commitment to safety, organizational effectiveness, effective communication, organizational learning, and a culture that encourages identification and resolution of safety issues. Elements identified at the individual level include personal accountability, a questioning attitude, communication, procedural adherence, etc.(author)

 2. Safety study application guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-07-01

  Martin Marietta Energy Systems, Inc., (Energy Systems) is committed to performing and documenting safety analyses for facilities it manages for the Department of Energy (DOE). Included are analyses of existing facilities done under the aegis of the Safety Analysis Report Upgrade Program, and analyses of new and modified facilities. A graded approach is used wherein the level of analysis and documentation for each facility is commensurate with the magnitude of the hazard(s), the complexity of the facility and the stage of the facility life cycle. Safety analysis reports (SARs) for hazard Category 1 and 2 facilities are usually detailed and extensive because these categories are associated with public health and safety risk. SARs for Category 3 are normally much less extensive because the risk to public health and safety is slight. At Energy Systems, safety studies are the name given to SARs for Category 3 (formerly open-quotes lowclose quotes) facilities. Safety studies are the appropriate instrument when on-site risks are limited to irreversible consequences to a few people, and off-site consequences are limited to reversible consequences to a few people. This application guide provides detailed instructions for performing safety studies that meet the requirements of DOE Orders 5480.22, open-quotes Technical Safety Requirements,close quotes and 5480.23, open-quotes Nuclear Safety Analysis Reports.close quotes A seven-chapter format has been adopted for safety studies. This format allows for discussion of all the items required by DOE Order 5480.23 and for the discussions to be readily traceable to the listing in the order. The chapter titles are: (1) Introduction and Summary, (2) Site, (3) Facility Description, (4) Safety Basis, (5) Hazardous Material Management, (6) Management, Organization, and Institutional Safety Provisions, and (7) Accident Analysis

 3. Leadership and Safety Culture: Leadership for Safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fischer, E.

  2016-01-01

  Following the challenge to operate Nuclear Power Plants towards operational excellence, a highly skilled and motivated organization is needed. Therefore, leadership is a valuable success factor. On the other hand a well-engineered safety orientated design of NPP’s is necessary. Once built, an NPP constantly requires maintenance, ageing management and lifetime modifications. E.ON tries to keep the nuclear units as close as possible to the state of the art of science and technology. Not at least a requirement followed by our German regulation. As a consequence of this we are continuously challenged to improve our units and the working processes using national and international operational experiences too. A lot of modifications are driven by our self and by regulators. That why these institutions — authorities and independent examiners—contribute significantly to the safety success. Not that it is easy all the day. The relationship between the regulatory body, examiners and the utilities should be challenging but also cooperative and trustful within a permanent dialog. To reach the common goal of highest standards regarding nuclear safety all parties have to secure a living safety culture. Without this attitude there is a higher risk that safety relevant aspects may stay undetected and room for improvement is not used. Nuclear operators should always be sensitized and follow each single deviation. Leaders in an NPP-organization are challenged to create a safety-, working-, and performance culture based on clear common values and behaviours, repeated and lived along all of our days to create a least a strong identity in the staffs mind to the value of safety, common culture and overall performance. (author)

 4. Traceability of Software Safety Requirements in Legacy Safety Critical Systems

  Science.gov (United States)

  Hill, Janice L.

  2007-01-01

  How can traceability of software safety requirements be created for legacy safety critical systems? Requirements in safety standards are imposed most times during contract negotiations. On the other hand, there are instances where safety standards are levied on legacy safety critical systems, some of which may be considered for reuse for new applications. Safety standards often specify that software development documentation include process-oriented and technical safety requirements, and also require that system and software safety analyses are performed supporting technical safety requirements implementation. So what can be done if the requisite documents for establishing and maintaining safety requirements traceability are not available?

 5. Formal Safety versus Real Safety: Quantitative and Qualitative Approaches to Safety Culture – Evidence from Estonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Järvis Marina

  2016-10-01

  Full Text Available This paper examines differences between formal safety and real safety in Estonian small and medium-sized enterprises. The results reveal key issues in safety culture assessment. Statistical analysis of safety culture questionnaires showed many organisations with an outstanding safety culture and positive safety attitudes. However, qualitative data indicated some important safety weaknesses and aspects that should be included in the process of evaluation of safety culture in organisations.

 6. Safety advice sheets

  CERN Multimedia

  HSE Unit

  2013-01-01

  You never know when you might be faced with questions such as: when/how should I dispose of a gas canister? Where can I find an inspection report? How should I handle/store/dispose of a chemical substance…?   The SI section of the DGS/SEE Group is primarily responsible for safety inspections, evaluating the safety conditions of equipment items, premises and facilities. On top of this core task, it also regularly issues “Safety Advice Sheets” on various topics, designed to be of assistance to users but also to recall and reinforce safety rules and procedures. These clear and concise sheets, complete with illustrations, are easy to display in the appropriate areas. The following safety advice sheets have been issued so far: Other sheets will be published shortly. Suggestions are welcome and should be sent to the SI section of the DGS/SEE Group. Please send enquiries to general-safety-visits.service@cern.ch.

 7. Reliability and safety engineering

  CERN Document Server

  Verma, Ajit Kumar; Karanki, Durga Rao

  2016-01-01

  Reliability and safety are core issues that must be addressed throughout the life cycle of engineering systems. Reliability and Safety Engineering presents an overview of the basic concepts, together with simple and practical illustrations. The authors present reliability terminology in various engineering fields, viz.,electronics engineering, software engineering, mechanical engineering, structural engineering and power systems engineering. The book describes the latest applications in the area of probabilistic safety assessment, such as technical specification optimization, risk monitoring and risk informed in-service inspection. Reliability and safety studies must, inevitably, deal with uncertainty, so the book includes uncertainty propagation methods: Monte Carlo simulation, fuzzy arithmetic, Dempster-Shafer theory and probability bounds. Reliability and Safety Engineering also highlights advances in system reliability and safety assessment including dynamic system modeling and uncertainty management. Cas...

 8. Nuclear power safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  1988-01-01

  The International Atomic Energy Agency, the organization concerned with worldwide nuclear safety has produced two international conventions to provide (1) prompt notification of nuclear accidents and (2) procedures to facilitate mutual assistance during an emergency. IAEA has also expanded operational safety review team missions, enhanced information exchange on operational safety events at nuclear power plants, and planned a review of its nuclear safety standards to ensure that they include the lessons learned from the Chernobyl nuclear plant accident. However, there appears to be a nearly unanimous belief among IAEA members that may attempt to impose international safety standards verified by an international inspection program would infringe on national sovereignty. Although several Western European countries have proposed establishing binding safety standards and inspections, no specific plant have been made; IAEA's member states are unlikely to adopt such standards and an inspection program

 9. Safety objectives for 2014

  CERN Multimedia

  HSE Unit

  2014-01-01

  This is the third year in which the CERN Management has presented annual safety objectives for the Organization, the “HSE Objectives”.   The HSE objectives for 2014, which were announced by the Director-General at his traditional New Year’s address to the staff and were presented at the first Enlarged Directorate meeting of the year, have been drawn up and agreed in close collaboration between the DSOs, the HSE Unit and the DG himself. From safety in the workplace to radiation and environmental protection, the document emphasises that “Safety is a priority for CERN” and that safety policy is a key element in how the Organization is run. And, like all policies, it generates objectives that “serve as a general framework for action”. The HSE objectives are broken down into the following fields: occupational health and safety on sites and in the workplace, radiation protection, radiation safety, environmental protection, emerge...

 10. LMFBR operational safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sackett, J.I.; Allen, N.L.; Dean, E.M.; Fryer, R.M.; Larson, H.A.; Lehto, W.K.

  1978-01-01

  The mission of the Experimental Breeder Reactor II (EBR-II) has envolved from that of a small LMFBR demonstration plant to a major irradiation-test facility. Because of that evolution, many operational-safety issues have been encountered. This paper describes the EBR-II operational-safety experience in four areas: protection-system design, safety-document preparation, tests of off-normal reactor conditions, and tests of elements with breached cladding. (author)

 11. Nuclear Safety in Europe

  International Nuclear Information System (INIS)

  Birkhofer, A.

  1994-01-01

  The situation of nuclear safety in Western and Eastern Europe is described, focusing on the French and German approaches. The paper starts with an overview of the historical development and proceeds with recent trends in monitoring and improving the safety status of current plants, the approach to accident management, and the objectives of the development of future reactor concepts. Furthermore, important problems of nuclear safety in Central and Eastern Europe are discussed. 1 fig

 12. Principles of electrical safety

  CERN Document Server

  Sutherland, Peter E

  2015-01-01

  Principles of Electrical Safety discusses current issues in electrical safety, which are accompanied by series' of practical applications that can be used by practicing professionals, graduate students, and researchers. .  Provides extensive introductions to important topics in electrical safety Comprehensive overview of inductance, resistance, and capacitance as applied to the human body Serves as a preparatory guide for today's practicing engineers

 13. Thermal reactor safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  1980-06-01

  Information is presented concerning new trends in licensing; seismic considerations and system structural behavior; TMI-2 risk assessment and thermal hydraulics; statistical assessment of potential accidents and verification of computational methods; issues with respect to improved safety; human factors in nuclear power plant operation; diagnostics and activities in support of recovery; LOCA transient analysis; unresolved safety issues and other safety considerations; and fission product transport

 14. Thermal reactor safety

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1980-06-01

  Information is presented concerning new trends in licensing; seismic considerations and system structural behavior; TMI-2 risk assessment and thermal hydraulics; statistical assessment of potential accidents and verification of computational methods; issues with respect to improved safety; human factors in nuclear power plant operation; diagnostics and activities in support of recovery; LOCA transient analysis; unresolved safety issues and other safety considerations; and fission product transport.

 15. Hydrogen Technologies Safety Guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rivkin, C. [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Burgess, R. [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Buttner, W. [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States)

  2015-01-01

  The purpose of this guide is to provide basic background information on hydrogen technologies. It is intended to provide project developers, code officials, and other interested parties the background information to be able to put hydrogen safety in context. For example, code officials reviewing permit applications for hydrogen projects will get an understanding of the industrial history of hydrogen, basic safety concerns, and safety requirements.

 16. Radiation safety audit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kadadunna, K.P.I.K.; Mod Ali, Noriah

  2008-01-01

  Audit has been seen as one of the effective methods to ensure harmonization in radiation protection. A radiation safety audit is a formal safety performance examination of existing or future work activities by an independent team. Regular audit will assist the management in its mission to maintain the facilities environment that is inherently safe for its employees. The audits review the adequacy of facilities for the type of use, training, and competency of workers, supervision by authorized users, availability of survey instruments, security of radioactive materials, minimization of personnel exposure to radiation, safety equipment, and the required record keeping. All approved areas of use are included in these periodic audits. Any deficiency found in the audit shall be corrected as soon as possible after they are reported. Radiation safety audit is a proactive approach to improve radiation safety practices and identify and prevent any potential radiation accident. It is an excellent tool to identify potential problem to radiation users and to assure that safety measures to eliminate or reduce the problems are fully considered. Radiation safety audit will help to develop safety culture of the facility. It is intended to be the cornerstone of a safety program designed to aid the facility, staff and management in maintaining a safe environment in which activities are carried out. The initiative of this work is to evaluate the need of having a proper audit as one of the mechanism to manage the safety using ionizing radiation. This study is focused on the need of having a proper radiation safety audit to identify deviations and deficiencies of radiation protection programmes. It will be based on studies conducted on several institutes/radiation facilities in Malaysia in 2006. Steps will then be formulated towards strengthening radiation safety through proper audit. This will result in a better working situation and confidence in the radiation protection community

 17. Human factors in safety assessment. Safety culture assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Li; Deng Zhiliang; Wang Yiqun; Huang Weigang

  1996-01-01

  This paper analyses the present conditions and problems in enterprises safety assessment, and introduces the characteristics and effects of safety culture. The authors think that safety culture must be used as a 'soul' to form the pattern of modern safety management. Furthermore, they propose that the human safety and synthetic safety management assessment in a system should be changed into safety culture assessment. Finally, the assessment indicators are discussed

 18. Relationship of safety culture and process safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Olive, Claire; O'Connor, T. Michael; Mannan, M. Sam

  2006-01-01

  Throughout history, humans have gathered in groups for social, religious, and industrial purposes. As the conglomeration of people interact, a set of underlying values, beliefs, and principles begins to develop that serve to guide behavior within the group. These 'guidelines' are commonly referred to as the group culture. Modern-day organizations, including corporations, have developed their own unique cultures derived from the diversity of the organizational interests and the background of the employees. Safety culture, a sub-set of organizational culture, has been a major focus in recent years. This is especially true in the chemical industry due to the series of preventable, safety-related disasters that occurred in the late seventies and eighties. Some of the most notable disasters, during this time period, occurred at Bhopal, Flixborough, and Seveso. However, current events, like the September 11th terrorist attacks and the disintegration of the Columbia shuttle, have caused an assessment of safety culture in a variety of other organizations

 19. Governors Highway Safety Association

  Science.gov (United States)

  ... 2016, GHSA announced a partnership with the National Road Safety Foundation, Inc. See All Partner Initiatives ... Drivers Motorcyclists Seat Belts Speed and Red Light Cameras Speeding and Aggressive ...

 20. Safety performance indicators program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vidal, Patricia G.

  2004-01-01

  In 1997 the Nuclear Regulatory Authority (ARN) initiated a program to define and implement a Safety Performance Indicators System for the two operating nuclear power plants, Atucha I and Embalse. The objective of the program was to incorporate a set of safety performance indicators to be used as a new regulatory tool providing an additional view of the operational performance of the nuclear power plants, improving the ability to detect degradation on safety related areas. A set of twenty-four safety performance indicators was developed and improved throughout pilot implementation initiated in July 1998. This paper summarises the program development, the main criteria applied in each stage and the results obtained. (author)

 1. Lift truck safety review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cadwallader, L.C.

  1997-03-01

  This report presents safety information about powered industrial trucks. The basic lift truck, the counterbalanced sit down rider truck, is the primary focus of the report. Lift truck engineering is briefly described, then a hazard analysis is performed on the lift truck. Case histories and accident statistics are also given. Rules and regulations about lift trucks, such as the US Occupational Safety an Health Administration laws and the Underwriter`s Laboratories standards, are discussed. Safety issues with lift trucks are reviewed, and lift truck safety and reliability are discussed. Some quantitative reliability values are given.

 2. Lift truck safety review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cadwallader, L.C.

  1997-03-01

  This report presents safety information about powered industrial trucks. The basic lift truck, the counterbalanced sit down rider truck, is the primary focus of the report. Lift truck engineering is briefly described, then a hazard analysis is performed on the lift truck. Case histories and accident statistics are also given. Rules and regulations about lift trucks, such as the US Occupational Safety an Health Administration laws and the Underwriter's Laboratories standards, are discussed. Safety issues with lift trucks are reviewed, and lift truck safety and reliability are discussed. Some quantitative reliability values are given

 3. Light water reactor safety

  CERN Document Server

  Pershagen, B

  2013-01-01

  This book describes the principles and practices of reactor safety as applied to the design, regulation and operation of light water reactors, combining a historical approach with an up-to-date account of the safety, technology and operating experience of both pressurized water reactors and boiling water reactors. The introductory chapters set out the basic facts upon which the safety of light water reactors depend. The central section is devoted to the methods and results of safety analysis. The accidents at Three Mile Island and Chernobyl are reviewed and their implications for light wate

 4. Improved safety at CERN

  CERN Multimedia

  2006-01-01

  As announced in Weekly Bulletin No. 43/2006, a new approach to the implementation of Safety at CERN has been decided, which required taking some managerial decisions. The guidelines of the new approach are described in the document 'New approach to Safety implementation at CERN', which also summarizes the main managerial decisions I have taken to strengthen compliance with the CERN Safety policy and Rules. To this end I have also reviewed the mandates of the Safety Commission and the Safety Policy Committee (SAPOCO). Some details of the document 'Safety Policy at CERN' (also known as SAPOCO42) have been modified accordingly; its essential principles, unchanged, remain the basis for the safety policy of the Organisation. I would also like to inform you that I have appointed Dr M. Bona as the new Head of the Safety Commission until 31.12.2008, and that I will proceed soon to the appointment of the members of the new Safety Policy Committee. All members of the personnel are deemed to have taken note of the d...

 5. FOOD SAFETY TESTING LABORATORY

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — This laboratory develops screening assays, tests and modifies biosensor equipment, and optimizes food safety testing protocols for the military and civilian sector...

 6. Safety case plan 2008

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-07-01

  Following the guidelines set forth by the Ministry of Trade and Industry (now Ministry of Employment and Economy) Posiva is preparing to submit the construction license application for a spent fuel repository by the end of the year 2012. The long-term safety section supporting the license application is based on a safety case, which, according to the internationally adopted definition, is a compilation of the evidence, analyses and arguments that quantify and substantiate the safety and the level of expert confidence in the safety of the planned repository. In 2005, Posiva presented a plan to prepare such a safety case. The present report provides a revised plan of the safety case contents mentioned above. The update of the safety case plan takes into account the recommendations made by the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) about improving the focus and further developing the plan. Accordingly, particular attention is given to the quality management of the safety case work, the management of uncertainties and the scenario methodology. The quality management is based on the ISO 9001:2000 standard process thinking enhanced with special features arising from STUK's YVL Guides. The safety case production process is divided into four main sub-processes. The conceptualisation and methodology sub-process defines the framework for the assessment. The critical data handling and modelling sub-process links Posiva's main technical and scientific activities to the production of the safety case. The assessment sub-process analyses the consequences of the evolution of the disposal system in various scenarios, classified either as part of the expected evolution or as disruptive scenarios. The compliance and confidence sub-process is responsible for final evaluation of compliance of the assessment results with the regulatory criteria and the overall confidence in the safety case. As in the previous safety case plan, the safety case will be based on several reports, but

 7. Highway Safety Program Manual: Volume 3: Motorcycle Safety.

  Science.gov (United States)

  National Highway Traffic Safety Administration (DOT), Washington, DC.

  Volume 3 of the 19-volume Highway Safety Program Manual (which provides guidance to State and local governments on preferred highway safety practices) concentrates on aspects of motorcycle safety. The purpose and specific objectives of a State motorcycle safety program are outlined. Federal authority in the highway safety area and general policies…

 8. Safety Training: basic safety and access courses

  CERN Multimedia

  2005-01-01

  Objective The purpose of the basic safety courses is to increase awareness for everyone working on the CERN site (CERN staff, associates, outside companies, students and apprentices) of the various hazards existing on site, and how to recognise and avoid them. Safety course changes The current organisation of basic safety courses is changing. There will be two main modifications: the organisation of the courses and the implementation of a specific new training course for the LHC machine during the LHC tests and hardware commissioning phase. Organisational changes This concerns the existing basic safety training, currently called level 1, level 2 and level 3. Under the new procedure, a video will be projected in registration building 55 and will run every day at 14.00 and 15.00 in English. The duration of the video will be 50 minutes. The course contents will be the same as the slides currently used, plus a video showing real situations. With this new organization, participants will systematically follow...

 9. Safety Training: Basic Safety and Access Courses

  CERN Multimedia

  Antonella Vignes

  2005-01-01

  Objective The purpose of the basic safety courses is to increase awareness for everyone working on the CERN site (CERN staff, associates, outside companies, students and apprentices) of the various existing on-site hazards, and how to recognize and avoid them. Safety course changes The current organization for basic safety courses is changing. There will be two main modifications: the organization of the courses and the implementation of a specific new training course for the LHC machine during the LHC tests and hardware commissioning phase. Organizational changes This concerns the existing basic safety training, currently called level1, level2 and level3. Under the new procedure, a video will be projected in registration building 55 and will run every day at 14.00 and 15.00 in English. The duration of the video will be 50 minutes. The course contents will be the same as the slides currently used, plus a video showing real situations. With this new organization, attendees will systematically follow the...

 10. Nuclear safety in perspective

  International Nuclear Information System (INIS)

  Andersson, K.; Sjoeberg, B.M.D.; Lauridsen, K.; Wahlstroem, B.

  2002-06-01

  The aim of the NKS/SOS-1 project has been to enhance common understanding about requirements for nuclear safety by finding improved means of communicating on the subject in society. The project, which has been built around a number of seminars, was supported by limited research in three sub-projects: 1) Risk assessment, 2) Safety analysis, and 3) Strategies for safety management. The report describes an industry in change due to societal factors. The concepts of risk and safety, safety management and systems for regulatory oversight are described in the nuclear area and also, to widen the perspective, for other industrial areas. Transparency and public participation are described as key elements in good risk communication, and case studies are given. Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment are described as important overall processes within which risk communication can take place. Safety culture, safety indicators and quality systems are important concepts in the nuclear safety area are very useful, but also offer important challenges for the future. They have been subject to special attention in the project. (au)

 11. Aviation safety and ICAO

  NARCIS (Netherlands)

  Huang, Jiefang

  2009-01-01

  The thesis addresses the issue of aviation safety under the rule of law. Aviation safety is a global concern. While air transport is considered a safe mode of travel, it is susceptible to inherent risks of flight, the use of force, and terrorist acts. Consequently, within the framework of the

 12. Modelling blood safety

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, M.P.

  2010-01-01

  This thesis describes the development and application of methods and models to support decision making on safety measures aimed at preventing the transmission of infections by blood donors. Safety measures refer to screening tests for blood donors, quarantine periods for blood plasma, or methods for

 13. Idaho Safety Manual.

  Science.gov (United States)

  Idaho State Dept. of Education, Boise. Div. of Vocational Education.

  This manual is intended to help teachers, administrators, and local school boards develop and institute effective safety education as a part of all vocational instruction in the public schools of Idaho. This guide is organized in 13 sections that cover the following topics: introduction to safety education, legislation, levels of responsibility,…

 14. Safety in Aquaculture

  Science.gov (United States)

  Durborow, Robert M.; Myers, Melvin L.

  2016-01-01

  In this article, occupational safety interventions for agriculture-related jobs, specifically in aquaculture, are reviewed. Maintaining quality of life and avoiding economic loss are two areas in which aquaculturists can benefit by incorporating safety protocols and interventions on their farms. The information in this article is based on farm…

 15. Safety Behaviors and Stuttering

  Science.gov (United States)

  Lowe, Robyn; Helgadottir, Fjola; Menzies, Ross; Heard, Rob; O'Brian, Sue; Packman, Ann; Onslow, Mark

  2017-01-01

  Purpose: Those who are socially anxious may use safety behaviors during feared social interactions to prevent negative outcomes. Safety behaviors are associated with anxiety maintenance and poorer treatment outcomes because they prevent fear extinction. Social anxiety disorder is often comorbid with stuttering. Speech pathologists reported in a…

 16. Safety in cardiac surgery

  NARCIS (Netherlands)

  Siregar, S.

  2013-01-01

  The monitoring of safety in cardiac surgery is a complex process, which involves many clinical, practical, methodological and statistical issues. The objective of this thesis was to measure and to compare safety in cardiac surgery in The Netherlands using the Netherlands Association for

 17. Probabilistic safety analyses (PSA)

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-01-01

  The guide shows how the probabilistic safety analyses (PSA) are used in the design, construction and operation of light water reactor plants in order for their part to ensure that the safety of the plant is good enough in all plant operational states

 18. Bicycle Safety in Action.

  Science.gov (United States)

  National Commission on Safety Education, Washington, DC.

  This material was designed to assist schools in teaching bicycle safety. As the population grows and competition for road space increases, it is more imperative than ever that we concentrate attention on the need for caution among pupil cyclists. The pamphlet: (1) discusses the role of bicycle safety in classroom instruction and in student…

 19. Seeking a safety culture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, T.

  1993-01-01

  Human organisational failure has been shown to play a significant role in major accidents world-wide in both the nuclear and non-nuclear industries. A recent report called Organising for Safety, published by The Health and Safety Commission, suggests that the nuclear industry should give organisational factors the same emphasis as it does the reduction of equipment failures and individual error. (Author)

 20. Nuclear criticality safety guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ro, Seong Ki; Shin, Hee Seong; Park, Seong Won; Shin, Young Joon.

  1997-06-01

  Nuclear criticality safety guide was described for handling, transportation and storage of nuclear fissile materials in this report. The major part of the report was excerpted frp, TID-7016(revision 2) and nuclear criticality safety written by Knief. (author). 16 tabs., 44 figs., 5 refs

 1. Safety analysis for 'Fugen'

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-10-01

  The improvement of safety in nuclear power stations is an important proposition. Therefore also as to the safety evaluation, it is important to comprehensively and systematically execute it by referring to the operational experience and the new knowledge which is important for the safety throughout the period of use as well as before the construction and the start of operation of nuclear power stations. In this report, the results when the safety analysis for ''Fugen'' was carried out by referring to the newest technical knowledge are described. As the result, it was able to be confirmed that the safety of ''Fugen'' has been secured by the inherent safety and the facilities which were designed for securing the safety. The basic way of thinking on the safety analysis including the guidelines to be conformed to is mentioned. As to the abnormal transient change in operation and accidents, their definition, the events to be evaluated and the standards for judgement are reported. The matters which were taken in consideration at the time of the analysis are shown. The computation programs used for the analysis were REACT, HEATUP, LAYMON, FATRAC, SENHOR, LOTRAC, FLOOD and CONPOL. The analyses of the abnormal transient change in operation and accidents are reported on the causes, countermeasures, protective functions and results. (K.I.)

 2. Laser safety and practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Low, K.S.

  1995-01-01

  Lasers are finding increasing routine applications in many areas of science, medicine and industry. Though laser radiation is non-ionizing in nature, the usage of high power lasers requires specific safety procedures. This paper briefly outlines the properties of laser beams and various safety procedures necessary in their handling and usage. (author)

 3. Canadian dam safety conference

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-01-01

  A conference was held on the subject of dam safety in Canada. Sessions concerned assessment of existing dam safety under seismic loading, seismic analysis of concrete and embankment dams, selection of seismic criteria, landslides, risk analysis, and floods. Separate abstracts have been prepared for 24 papers presented at the conference

 4. Safety of antidepressants

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, J. A.; de Jonghe, F.

  1995-01-01

  There are a number of criteria that can be used when selecting an antidepressant. In particular safety criteria are important, and a distinction can be drawn between "safe" and "less safe" antidepressants. The relative safety of different antidepressants has been assessed by looking at answers to

 5. Serving Up Safety.

  Science.gov (United States)

  Fitzgerald, Patricia L.

  2002-01-01

  Describes what principals can do to protect children from food-related illness in school: Forming of food-safe school teams, developing food-safety procedures, including food safety in crises-management plans, educating staff on plans and procedures, encouraging hand washing, making sure the cafeteria works properly, and encouraging the hiring of…

 6. Nuclear power and safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chidambaram, R.

  1992-01-01

  Some aspects of safety of nuclear power with special reference to Indian nuclear power programme are discussed. India must develop technology to protect herself from the adverse economic impact arising out of the restrictive regime which is being created through globalization of safety and environmental issues. Though the studies done and experience gained so far have shown that the PHWR system adopted by India has a number of superior safety features, research work is needed in the field of operation and maintenance of reactors and also in the field of reactor life extension through delaying of ageing effects. Public relations work must be pursued to convince the public at large of the safety of nuclear power programme. The new reactor designs in the second stage of evolution are based on either further improvement of existing well-proven designs or adoptions of more innovative ideas based on physical principles to ensure a higher level of safety. The development of Indian nuclear power programme is characterised by a balanced approach in the matter of assuring safety. Safety enforcement is not just looked upon as a pure administrative matter, but experts with independent minds are also involved in safety related matters. (M.G.B.)

 7. Elements of nuclear safety

  CERN Document Server

  Libmann, Jacques

  1996-01-01

  This basically educational book is intended for all involved in nuclear facility safety. It dissects the principles and experiences conducive to the adoption of attitudes compliant with what is now known as "safety culture". This book is accessible to a wide range of readers.

 8. Child Safety Seats

  Science.gov (United States)

  ... htm Child safety seats To use the sharing features on this page, please enable JavaScript. Child safety seats are proven to save children's lives in accidents. In the United States, all states require children to be secured in a car seat or booster seat until they reach certain ...

 9. Nuclear Safety. 1997

  International Nuclear Information System (INIS)

  1998-01-01

  A quick review of the nuclear safety at EDF may be summarized as follows: - the nuclear safety at EDF maintains at a rather good standard; - none of the incidents that took place has had any direct impact upon safety; - the availability remained good; - initiation of the floor 4 reactor generation (N4 unit - 1450 MW) ensued without major difficulties (the Civaux 1 NPP has been coupled to the power network at 24 december 1997); - the analysis of the incidents interesting from the safety point of view presents many similarities with earlier ones. Significant progress has been recorded in promoting actively and directly a safe operation by making visible, evident and concrete the exertion of the nuclear operation responsibility and its control by the hierarchy. The report develops the following chapters and subjects: 1. An overview on 1997; 1.1. The technical issues of the nuclear sector; 1.2. General performances in safety; 1.3. The main incidents; 1.4. Wastes and radiation protection; 2. Nuclear safety management; 2.1. Dynamics and results; 2.2. Ameliorations to be consolidated; 3. Other important issues in safety; 3.1. Probabilistic safety studies; 3.2. Approach for safety re-evaluation; 3.3. The network safety; 3.4. Crisis management; 3.5. The Lifetime program; 3.6. PWR; 3.7. Documentation; 3.8. Competence; 4. Safety management in the future; 4.1. An open future; 4.2. The fast neutron NPP at Creys-Malville; 4.3. Stabilization of the PWR reference frame; 4.4. Implementing the EURATOM directive regarding the radiation protection standards; 4.5. Development of biomedical research and epidemiological studies; 4.6. New regulations concerning the liquid and gaseous effluents; 5. Visions of an open future; 5.1. Alternative views upon safety ay EDF; 5.2. Safety authority; 5.3. International considerations; 5.4. What happens abroad; 5.5. References from non-nuclear domain. Four appendices are added referring to policy of safety management, policy of human factors in NPPs

 10. HTGR safety philosophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Joskimovic, V.; Fisher, C.R.

  1980-08-01

  The accident at the Three Mile Island has focused public attention on reactor safety. Many public figures advocate a safer method of generating nuclear electricity for the second nuclear era in the US. The paper discusses the safety philosophy of a concept deemed suitable for this second nuclear era. The HTGR, in the course of its evolution, included safety as a significant determinant in design philosophy. This is particularly evident in the design features which provide inherent safety. Inherent features cause releases from a wide spectrum of accident conditions to be low. Engineered features supplement inherent features. The significance of HTGR safety features is quantified and order-of-magnitude type of comparisons are made with alternative ways of generating electricity

 11. HTGR safety philosophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Joksimovic, V.; Fisher, C.R.

  1981-01-01

  The accident at the Three Mile Island has focused public attention on reactor safety. Many public figures advocate a safer method of generating nuclear electricity for the second nuclear era in the U.S. The paper discusses the safety philosophy of a concept deemed suitable for this second nuclear era. The HTGR, in the course of its evolution, included safety as a significant determinant in design philosophy. This is particularly evident in the design features which provide inherent safety. Inherent features cause releases from a wide spectrum of accident conditions to be low. Engineered features supplement inherent features. The significance of HTGR safety features is quantified and order-of-magnitude type of comparisons are made with alternative ways of generating electricity. (author)

 12. Integrated Safety in Design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Casper Siebken; Jørgensen, Kirsten

  2014-01-01

  An on-going research project investigates the inclusion of health and safety considerations in the design phase as a means to achieve a higher level of health and safety in the construction industry. Moreover, the approach is coupled to the overall quality efforts. Two architectural firms and two...... consulting engineering firms are project participants. The hypothesis is that health and safety problems in execution can be prevented through better planning in the early stages of the construction processes and that accidents are prevented by providing safety. In the first stage of the research project...... a theoretical framework is developed from a combination of existing literature on health and safety and a mapping of existing practices based on interviews in all four companies. The interviews revealed that the basic knowledge on OHS among architects and engineers is limited. Also currently designers typically...

 13. Safety regulations in Japan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kondo, S.

  1987-01-01

  In Japan, it is provided in the Law for Regulations of Nuclear Source Material, Nuclear Fuel Material and Reactors (referred as LRNR) that the licensee shall establish the safety regulations for individual plant by themselves regarding the operating management of nuclear reactor facility to secure the concrete safety of the nuclear power plant, that he shall receive an authorization of responsible government agencies (Minister of International Trade and Industry for commercial power station) and that this regulation shall be kept by the licensee and its employees. Furthermore, it is also provided in the same law that the licensee shall voluntarily nominate a chief reactor engineer to supervise the safety of reactor operation and that those who are engaged to the reactor operation shall obey the chief reactor engineer's instruction for the safety of reactor operation. These two factors are the base of the voluntary security system for reactor safety

 14. Formalizing Probabilistic Safety Claims

  Science.gov (United States)

  Herencia-Zapana, Heber; Hagen, George E.; Narkawicz, Anthony J.

  2011-01-01

  A safety claim for a system is a statement that the system, which is subject to hazardous conditions, satisfies a given set of properties. Following work by John Rushby and Bev Littlewood, this paper presents a mathematical framework that can be used to state and formally prove probabilistic safety claims. It also enables hazardous conditions, their uncertainties, and their interactions to be integrated into the safety claim. This framework provides a formal description of the probabilistic composition of an arbitrary number of hazardous conditions and their effects on system behavior. An example is given of a probabilistic safety claim for a conflict detection algorithm for aircraft in a 2D airspace. The motivation for developing this mathematical framework is that it can be used in an automated theorem prover to formally verify safety claims.

 15. K Basin safety analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Porten, D.R.; Crowe, R.D.

  1994-01-01

  The purpose of this accident safety analysis is to document in detail, analyses whose results were reported in summary form in the K Basins Safety Analysis Report WHC-SD-SNF-SAR-001. The safety analysis addressed the potential for release of radioactive and non-radioactive hazardous material located in the K Basins and their supporting facilities. The safety analysis covers the hazards associated with normal K Basin fuel storage and handling operations, fuel encapsulation, sludge encapsulation, and canister clean-up and disposal. After a review of the Criticality Safety Evaluation of the K Basin activities, the following postulated events were evaluated: Crane failure and casks dropped into loadout pit; Design basis earthquake; Hypothetical loss of basin water accident analysis; Combustion of uranium fuel following dryout; Crane failure and cask dropped onto floor of transfer area; Spent ion exchange shipment for burial; Hydrogen deflagration in ion exchange modules and filters; Release of Chlorine; Power availability and reliability; and Ashfall

 16. Seismic Safety Guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eagling, D.G.

  1985-01-01

  The Seismic Safety Guide provides facilities managers with practical guidelines for administering a comprehensive earthquake safety program. Most facilities managers, unfamiliar with earthquake engineering, tend to look for answers in techniques more sophisticated than required to solve the actual problems in earthquake safety. Often the approach to solutions to these problems is so academic, legalistic, and financially overwhelming that mitigation of actual seismic hazards simply does not get done in a timely, cost-effective way. The objective of the Guide is to provide practical advice about earthquake safety so that managers and engineers can get the job done without falling into common pitfalls, prolonged diagnosis, and unnecessary costs. It is comprehensive with respect to earthquakes in that it covers the most important aspects of natural hazards, site planning, rehabilitation of existing buildings, design of new facilities, operational safety, emergency planning, non-structural elements, life lines, and risk management. 5 references

 17. Assessment of Safety Culture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bilic Zabric, T.; Kavsek, D.

  2006-01-01

  A strong safety culture leads to more effective conduct of work and a sense of accountability among managers and employees, who should be given the opportunity to expand skills by training. The resources expended would thus result in tangible improvements in working practices and skills, which encourage further improvement of safety culture. In promoting an improved safety culture, NEK has emphasized both national and organizational culture with an appropriate balance of behavioural sciences and quality management systems approaches. In recent years there has been particular emphasis put on an increasing awareness of the contribution that human behavioural sciences can make to develop good safety practices. The purpose of an assessment of safety culture is to increase the awareness of the present culture, to serve as a basis for improvement and to keep track of the effects of change or improvement over a longer period of time. There is, however, no single approach that is suitable for all purposes and which can measure, simultaneously, all the intangible aspects of safety culture, i.e. the norms, values, beliefs, attitudes or the behaviours reflecting the culture. Various methods have their strengths and weaknesses. To prevent significant performance problems, self-assessment is used. Self-assessment is the process of identifying opportunities for improvement actively or, in some cases, weaknesses that could cause more serious errors or events. Self-assessments are an important input to the corrective action programme. NEK has developed questionnaires for safety culture self-assessment to obtain information that is representative of the whole organization. Questionnaires ensure a greater degree of anonymity, and create a less stressful situation for the respondent. Answers to questions represent the more apparent and conscious values and attitudes of the respondent. NEK proactively co-operates with WANO, INPO, IAEA in the areas of Safety Culture and Human

 18. Food Safety and Raw Milk

  Science.gov (United States)

  ... Safety CDC and the Food Safety Modernization Act Communication Resources Videos Infographics 5 Steps to Clean Your Refrigerator Food Safety in the Kitchen Get Ready to Grill Safely Protect Yourself When Eating Out Rules of the Game for Food Safety Safety Tips for Handling and ...

 19. Improving safety on rural local and tribal roads safety toolkit.

  Science.gov (United States)

  2014-08-01

  Rural roadway safety is an important issue for communities throughout the country and presents a challenge for state, local, and Tribal agencies. The Improving Safety on Rural Local and Tribal Roads Safety Toolkit was created to help rural local ...

 20. The Role of Anisotropic Exchange in Single Molecule Magnets: A CASSCF/NEVPT2 Study of the Fe4 SMM Building Block [Fe2(OCH32(dbm4] Dimer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandro Lunghi

  2016-09-01

  Full Text Available The rationalisation of single molecule magnets’ (SMMs magnetic properties by quantum mechanical approaches represents a major task in the field of the Molecular Magnetism. The fundamental interpretative key of molecular magnetism is the phenomenological Spin Hamiltonian and the understanding of the role of its different terms by electronic structure calculations is expected to steer the rational design of new and more performing SMMs. This paper deals with the ab initio calculation of isotropic and anisotropic exchange contributions in the Fe(III dimer [Fe 2 (OCH 3 2 (dbm 4 ]. This system represents the building block of one of the most studied Single Molecule Magnets ([Fe 4 RC(CH 2 O 3 2 (dpm 6 ] where R can be an aliphatic chain or a phenyl group just to name the most common functionalization groups and its relatively reduced size allows the use of a high computational level of theory. Calculations were performed using CASSCF and NEVPT2 approaches on the X-ray geometry as assessment of the computational protocol, which has then be used to evinced the importance of the outer coordination shell nature through organic ligand modelization. Magneto-structural correlations as function of internal degrees of freedom for isotropic and anisotropic exchange contributions are also presented, outlining, for the first time, the extremely rapidly changing nature of the anisotropic exchange coupling.

 1. Opto-electronic properties and light-emitting device application of widegap layered oxychalcogenides: LaCuOCh (Ch=chalcogen) and La2CdO2Se2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hiramatsu, Hidenori; Hirano, Masahiro; Kamioka, Hayato; Ueda, Kazushige; Ohta, Hiromichi; Kamiya, Toshio; Hosono, Hideo

  2006-01-01

  Electronic and optical properties of widegap oxychalcogenides, LaCuOCh (Ch chalcogen) and La 2 CdO 2 Se 2 , are reviewed with a focus on those relevant to their layered crystal structures, including high hole mobility, degenerate p-type conduction, room temperature exciton, and large third order optical nonlinearity. In particular, the widegap p-type metallic conduction was realized in Mg-doped LaCuOSe: the first demonstration among any class of widegap materials including GaN:Mg. Furthermore, we demonstrate the room temperature operation of a blue light-emitting diode using a pn hetero-junction composed of a LaCuOSe epilayer and an n-type amorphous InGaZn 5 O 8 . Those results strongly suggest that a series of the layered oxychalcogenides are applicable to the light-emitting layers in opto-electronic devices that operate in the ultraviolet-blue region as well as to transparent p-type conductors. (copyright 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (Abstract Copyright [2006], Wiley Periodicals, Inc.)

 2. Safety assessment and verification for nuclear power plants. Safety guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  2001-01-01

  This publication supports the Safety Requirements on the Safety of Nuclear Power Plants: Design. This Safety Guide was prepared on the basis of a systematic review of all the relevant publications including the Safety Fundamentals, Safety of Nuclear Power Plants: Design, current and ongoing revisions of other Safety Guides, INSAG reports and other publications that have addressed the safety of nuclear power plants. This Safety Guide also provides guidance for Contracting Parties to the Convention on Nuclear Safety in meeting their obligations under Article 14 on Assessment and Verification of Safety. The Safety Requirements publication entitled Safety of Nuclear Power Plants: Design states that a comprehensive safety assessment and an independent verification of the safety assessment shall be carried out before the design is submitted to the regulatory body. This publication provides guidance on how this requirement should be met. This Safety Guide provides recommendations to designers for carrying out a safety assessment during the initial design process and design modifications, as well as to the operating organization in carrying out independent verification of the safety assessment of new nuclear power plants with a new or already existing design. The recommendations for performing a safety assessment are suitable also as guidance for the safety review of an existing plant. The objective of reviewing existing plants against current standards and practices is to determine whether there are any deviations which would have an impact on plant safety. The methods and the recommendations of this Safety Guide can also be used by regulatory bodies for the conduct of the regulatory review and assessment. Although most recommendations of this Safety Guide are general and applicable to all types of nuclear reactors, some specific recommendations and examples apply mostly to water cooled reactors. Terms such as 'safety assessment', 'safety analysis' and 'independent

 3. Is Safety in Danger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broncano-Berrocal, Fernando

  2014-01-01

  In “Knowledge Under Threat” (Philosophy and Phenomenological Research 2012), Tomas Bogardus proposes a counterexample to the safety condition for knowledge. Bogardus argues that the case demonstrates that unsafe knowledge is possible. I argue that the case just corroborates the well-known require......In “Knowledge Under Threat” (Philosophy and Phenomenological Research 2012), Tomas Bogardus proposes a counterexample to the safety condition for knowledge. Bogardus argues that the case demonstrates that unsafe knowledge is possible. I argue that the case just corroborates the well......-known requirement that modal conditions like safety must be relativized to methods of belief formation. I explore several ways of relativizing safety to belief-forming methods and I argue that none is adequate: if methods were individuated in those ways, safety would fail to explain several much-discussed cases. I...... then propose a plausible externalist principle of method individuation. On the one hand, relativizing safety to belief-forming methods in the way suggested allows the defender of safety to account for the cases. On the other hand, it shows that the target known belief of Bogardus’s example is safe. Finally, I...

 4. Dam safety guidelines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anderson, I.; Raska, C.

  1999-01-01

  The objectives of this report are (1) to define the requirements and outline the guidelines so that the safety of existing dams can be investigated and identified in a consistent and adequate manner across Canada, (2) to enable the consistent evaluation of dam safety deficiencies leading to the construction of improvements which contribute to dam safety, and (3) to provide a basis for dam safety legislation and regulation. The document contains statements of safety requirements, explanatory guidelines and commentaries. These clarify and expand upon some of the requirements and guidelines, and discuss alternative approaches to meeting the safety requirements. The report is divided into 12 sections which address criteria for earthquakes, floods and emergency preparedness. Geotechnical considerations and the effects of the reservoir environment are also discussed. These guidelines are not intended as design specifications for dam safety evaluation, design, construction or rehabilitation. From time to time, portions of these guidelines will be updated and issued to CDSA members. The user is responsible for ensuring that the most up-to-date version is being used. refs, tabs

 5. Nuclear safety. Improvement programme

  International Nuclear Information System (INIS)

  2000-01-01

  In this brochure the improvement programme of nuclear safety of the Mochovce NPP is presented in detail. In 1996, a 'Mochovce NPP Nuclear Safety Improvement Programme' was developed in the frame of unit 1 and 2 completion project. The programme has been compiled as a continuous one, with the aim to reach the highest possible safety level at the time of commissioning and to establish good preconditions for permanent safety improvement in future. Such an approach is in compliance with the world's trends of safety improvement, life-time extension, modernisation and nuclear station power increase. The basic document for development of the 'Programme' is the one titled 'Safety Issues and their Ranking for WWER 440/213 NPP' developed by a group of IAEA experts. The following organisations were selected for solution of the safety measures: EUCOM (Consortium of FRAMATOME, France, and SIEMENS, Germany); SKODA Prague, a.s.; ENERGOPROJEKT Prague, a.s. (EGP); Russian organisations associated in ATOMENERGOEXPORT; VUJE Trnava, a.s

 6. French PWR Safety Philosophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Conte, M. M.

  1986-01-01

  The first 900 MWe units, built under the American Westinghouse licence and with reference to the U. S. regulation, were followed by 28 standardized units, C P1 and C P2 series. Increasing knowledge and lessons learned from starting and operating experience of French nuclear power plants, completed by the experience learned from the operation of foreign reactors, has contributed to the improvement of French PWR design and safety philosophy. As early as 1976, this experience was taken into account by French Safety organisms to discuss, with Electricite de France, the safety options for the planned 1300 MWe units, P4 and P4 series. In 1983, the new reactor scheduled, Ni4 series 1400 MWe, is a totally French design which satisfies the French regulations and other French standards and codes. Based on a deterministic approach, the French safety analysis was progressively completed by a probabilistic approach each of them having possibilities and limits. Increasing knowledge and lessons learned from operating experience have contributed to the French safety philosophy improvement. The methodology now applied to safety evaluation develops a new facet of the in depth defense concept by taking highly unlikely events into consideration, by developing the search of safety consistency of the design, and by completing the deterministic approach by the probabilistic one

 7. Does competition influence safety?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pamme, H.

  2000-01-01

  Competition in the deregulated electricity market does not leave nuclear power plants unaffected. Operators seek to run their plants at maximum availability and with optimized cost structures so that specific generating costs are minimized. The 'costs of safety', with their fixed-cost character, are elements of this cost structure. Hence the question whether safety is going to suffer under the cost pressure on the market. The study shows that the process of economic optimization does not permit cost minimization for its own sake in the area of operating costs which can be influenced by management or are 'avoidable'. The basis of assessment rather must be potential risks which could entail losses of availability. Prophylactic investments made in order to avoid losses of availability to a large extent also imply unchanged or even higher levels of safety. Economic viability and safety thus are closely correlated. Competition in a deregulated marekt so far has not done any direct harm to plant safety. An even more efficient use of scarce funds and, hopefully, a tolerable political environment should allow the safety level of nuclear power plants to be upheld, and safety culture to be maintained, also in the future. (orig.) [de

 8. Operating experience: safety perspective

  International Nuclear Information System (INIS)

  Piplani, Vivek; Krishnamurthy, P.R.; Kumar, Neeraj; Upadhyay, Devendra

  2015-01-01

  Operating Experience (OE) provides valuable information for improving NPP safety. This may include events, precursors, deviations, deficiencies, problems, new insights to safety, good practices, lessons and corrective actions. As per INSAG-10, an OE program caters as a fundamental means for enhancing the defence-in-depth at NPPs and hence should be viewed as ‘Continuous Safety Performance Improvement Tool’. The ‘Convention on Nuclear Safety’ also recognizes the OE as a tool of high importance for enhancing the NPP safety and its Article 19 mandates each contracting party to establish an effective OE program at operating NPPs. The lessons drawn from major accidents at Three Mile Island, Chernobyl and Fukushima Daiichi NPPs had prompted nuclear stalwarts to change their safety perspective towards NPPs and to frame sound policies on issues like safety culture, severe accident prevention and mitigation. An effective OE program, besides correcting current/potential problems, help in proactively improving the NPP design, operating and maintenance procedures, practices, training, etc., and thus plays vital role in ensuring safe and efficient operation of NPPs. Further it enhances knowledge with regard to equipment operating characteristics, system performance trends and provides data for quantitative and qualitative safety analysis. Besides all above, an OE program inculcates a learning culture in the organisation and thus helps in continuously enhancing the expertise, technical competency and knowledge base of its staff. Nuclear and Radiation Facilities in India are regulated by Atomic Energy Regulatory Board (AERB). Operating Plants Safety Division (OPSD) of AERB is involved in managing operating experience activities. This paper provides insights about the operating experience program of OPSD, AERB (including its on-line data base namely OPSD STAR) and its utilisation in improving the regulations and safety at Indian NPPs/projects. (author)

 9. Traffic safety in the future

  OpenAIRE

  EKKEHARD, Brühning; OKAMURA, Kazuko; FLEURY, Dominique; BRILON, Werner; DINGES, David F.; ABE, Takashi

  2013-01-01

  This booklet is divided in 4 parts : Traffic Safety in Japan and Germany - Success, Deficiencies, Future Potentials. Research on the Territorial Approach to Safety. Reliability of Motorway Operation. Transportation Safety and Operator Sleepiness: Where Biology Needs Technology.

 10. Nuclear safety in France

  International Nuclear Information System (INIS)

  Servant, J.

  1979-12-01

  The main areas of nuclear safety are considered in this paper, recalling the laws and resolutions in force and also the appropriate authority in each case. The following topics are reviewed: radiological protection, protection of workers, measures to be taken in case of an accident, radioactive effluents, impact on the environment of non-nuclear pollution, nuclear plant safety, protection against malicious acts, control and safeguard of nuclear materials, radioisotopes, transport of radioactive substances, naval propulsion, waste management, nuclear plant decommissioning and export of nuclear equipment and materials. Finally, the author describes the role of the general Secretariat of the Interdepartmental Committee on Nuclear Safety

 11. Nuclear safety chains

  International Nuclear Information System (INIS)

  Robbins, M.C.; Eames, G.F.; Mayell, J.R.

  1981-01-01

  An original scheme has been developed for expressing the complex interrelationships associated with the engineered safeguards provided for a nuclear power station. This management tool, based upon network diagrams called Nuclear Safety Chains, looks at the function required of a particular item of safety plant, defines all of the vital supplies and support features necessary for successful operation, and expresses them in visual form, to facilitate analysis and optimisation for operations and maintenance staff. The safety chains are confined to manual schemes at present, although they are designed to be compatible with modern computer techniques. Their usefulness with any routine maintenance planning application on high technology plant is already being appreciated. (author)

 12. Safety shutdown separators

  Science.gov (United States)

  Carlson, Steven Allen; Anakor, Ifenna Kingsley; Farrell, Greg Robert

  2015-06-30

  The present invention pertains to electrochemical cells which comprise (a) an anode; (b) a cathode; (c) a solid porous separator, such as a polyolefin, xerogel, or inorganic oxide separator; and (d) a nonaqueous electrolyte, wherein the separator comprises a porous membrane having a microporous coating comprising polymer particles which have not coalesced to form a continuous film. This microporous coating on the separator acts as a safety shutdown layer that rapidly increases the internal resistivity and shuts the cell down upon heating to an elevated temperature, such as 110.degree. C. Also provided are methods for increasing the safety of an electrochemical cell by utilizing such separators with a safety shutdown layer.

 13. Radiation and waste safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-01-01

  Most of the ionizing radiation that people are exposed to in day-to-day activities comes from natural, rather than manmade, sources. Nuclear radiation is a powerful source of benefit to mankind, whether applied in the field of medicine, agriculture, environmental management or elsewhere. The health effects of radiation - both natural and artificial - are relatively well understood and can be minimized through careful safety measures and practices. The Department of Technical Co-operation is sponsoring a programme with the support of the Nuclear Safety Department aiming at establishing Basic Safety Standard requirements in all Member States. (IAEA)

 14. Nuclear regulation and safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hendrie, J.M.

  1982-01-01

  Nuclear regulation and safety are discussed from the standpoint of a hypothetical country that is in the process of introducing a nuclear power industry and setting up a regulatory system. The national policy is assumed to be in favor of nuclear power. The regulators will have responsibility for economic, reliable electric production as well as for safety. Reactor safety is divided into three parts: shut it down, keep it covered, take out the afterheat. Emergency plans also have to be provided. Ways of keeping the core covered with water are discussed

 15. LTE for public safety

  CERN Document Server

  Liebhart, Rainer; Wong, Curt; Merkel , Jürgen

  2015-01-01

  The aim of the book is to educate government agencies, operators, vendors and other regulatory institutions how LTE can be deployed to serve public safety market and offer regulatory / public safety features. It is written in such a way that it can be understood by both technical and non-technical personnel with just introductory knowledge in wireless communication. Some sections and chapters about public safety services offered by LTE network are intended to be understood by anyone with no knowledge in wireless communication.

 16. Managing electrical safety

  CERN Document Server

  Wiggins, James H, Jr

  2001-01-01

  Managing Electrical Safety provides an overview of electric basics, hazards, and established standards that enables you to understand the hazards you are likely to encounter in your workplace. Focusing on typical industrial environments-which utilize voltages much higher than household or office circuits-the author identifies the eight key components of an electrical safety program and examines each using a model safety management process. You'll learn how to identify electrical hazards, how to prescribe necessary electrical Personal Protective Equipment, how to ensure that equipment is de-ene

 17. Safety philosophy in Plowshare

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thalgott, R.H.

  1969-01-01

  A nuclear device can be detonated safely when it can ascertained that the detonation can be accomplished without injury to people, either directly or indirectly, and without unacceptable damage to the ecological system and natural or man made structures. This philosophy has its origin in the nuclear weapons testing program dating back to the first detonation in 1945 and applies without reservation to PIowshare projects. This paper therefore will outline the mechanics employed by government in implementing this safety philosophy. The talk will describe those type of actions taken by safety oriented organizations and committees to assure that necessary and desirable safety reviews are conducted. (author)

 18. Facilities management and industrial safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  2003-06-01

  This book lists occupation safety and health acts with purpose, definition and management system of safety and health, enforcement ordinance of occupation safety and health acts and enforcement regulations such as general rules, safety and health cover, system of management on safety and health, regulation of management on safety and health, regulations of harmfulness and protection of danger, heath management for workers, supervisor and command and inspection of machine and equipment.

 19. Environmental, safety, and health engineering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Woodside, G.; Kocurek, D.

  1997-01-01

  A complete guide to environmental, safety, and health engineering, including an overview of EPA and OSHA regulations; principles of environmental engineering, including pollution prevention, waste and wastewater treatment and disposal, environmental statistics, air emissions and abatement engineering, and hazardous waste storage and containment; principles of safety engineering, including safety management, equipment safety, fire and life safety, process and system safety, confined space safety, and construction safety; and principles of industrial hygiene/occupational health engineering including chemical hazard assessment, personal protective equipment, industrial ventilation, ionizing and nonionizing radiation, noise, and ergonomics

 20. Systems Safety and Engineering Division

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Volpe's Systems Safety and Engineering Division conducts engineering, research, and analysis to improve transportation safety, capacity, and resiliency. We provide...

 1. IMPROVING PATIENT SAFETY:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Taylor Kelly, Hélène; Hørdam, Britta

  Every year millions of patients worldwide suffer injury or death due to unsafe care, thus improving patient safety is both a national and international priority. A developmental project involving University College Zealand and clinical partners in the region focused upon the improvement of patient...... safety by optimizing the theory-practice connection with respect to the development of students’ competencies and the reporting of clinical errors. Population: 2nd year nursing students at University College Zealand (N: 56). Informed consent and full anonymity. Aims: - To increase patient safety...... by raising student awareness with respect to the role of the reporting of clinical errors and thus increase patient safety - To prepare a structured and systematical teaching program Methodology: an explorative, longitudinal study - Identification of students’ self-evaluated knowledge, skills and competences...

 2. Nanosensors for food safety.

  Science.gov (United States)

  Li, Zhixiong; Sheng, Chenxing

  2014-01-01

  This review summarizes recent research and development of nanosensors applied to the food safety. Since the food safety is directly related to the people's health and life, the food detection has received considerable attentions. However, this food security has emerged in China as a severe problem in recent years. Food safety problems frequently compromised due to formaldehyde, poison vegetables, excessive pesticide residues, etc. These kinds of food contaminations could not be detected efficiently by traditional methods. Applying nanotechnology and nanominerals, various food contaminations can be identified accurately. Therefore nanosensors have been widely used in the food detection. We introduce current research on nanosensors followed by the industrial application of nanosensors. Finally, the challenges for the future food safety using nanosensors are discussed.

 3. Maine highway safety plan

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  Each September 1, the MeBHS must provide NHTSA a comprehensive plan to reduce : traffic crashes and resulting deaths, injuries and property damage. The Highway Safety : Plan (HSP) serves as Maines application for available federal funds for these ...

 4. Archetypes for Organisational Safety

  Science.gov (United States)

  Marais, Karen; Leveson, Nancy G.

  2003-01-01

  We propose a framework using system dynamics to model the dynamic behavior of organizations in accident analysis. Most current accident analysis techniques are event-based and do not adequately capture the dynamic complexity and non-linear interactions that characterize accidents in complex systems. In this paper we propose a set of system safety archetypes that model common safety culture flaws in organizations, i.e., the dynamic behaviour of organizations that often leads to accidents. As accident analysis and investigation tools, the archetypes can be used to develop dynamic models that describe the systemic and organizational factors contributing to the accident. The archetypes help clarify why safety-related decisions do not always result in the desired behavior, and how independent decisions in different parts of the organization can combine to impact safety.

 5. Assessment of criticality safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clayton, E.D.

  1983-01-01

  A study was undertaken to determine concerns and possible trends in nuclear criticality safety in DOE facilities. The information gathered from specialists in the field did not indicate that serious concerns or extends exist. The program was terminated before completion

 6. First Aid and Safety

  Science.gov (United States)

  ... Staying Safe Videos for Educators Search English Español First Aid & Safety Keeping your child safe is your top ... do in an emergency, how to stock a first-aid kit, where to call for help, and more. ...

 7. School Bus Safety.

  Science.gov (United States)

  Rittner-Heir, Robbin M.

  2001-01-01

  Explains why fewer school students are injured are killed while being transported in school buses than any other mode of transportation. Political and community action in school bus transportation safety is addressed. (GR)

 8. Vaccine Safety Datalink

  Science.gov (United States)

  The Vaccine Safety Datalink is part of the National Immunization Program within the Centers for Disease Control and Prevention and was started in recognition of gaps in the scientific knowledge of rare vaccine side effects.

 9. Organizational Culture and Safety

  Science.gov (United States)

  Adams, Catherine A.

  2003-01-01

  '..only a fool perseveres in error.' Cicero. Humans will break the most advanced technological devices and override safety and security systems if they are given the latitude. Within the workplace, the operator may be just one of several factors in causing accidents or making risky decisions. Other variables considered for their involvement in the negative and often catastrophic outcomes include the organizational context and culture. Many organizations have constructed and implemented safety programs to be assimilated into their culture to assure employee commitment and understanding of the importance of everyday safety. The purpose of this paper is to examine literature on organizational safety cultures and programs that attempt to combat vulnerability, risk taking behavior and decisions and identify the role of training in attempting to mitigate unsafe acts.

 10. Agricultural Health and Safety

  Science.gov (United States)

  ... the OSHA website. Also, local service clubs and faith-based organizations may provide some assistance with the development of an agricultural health and safety program. What federal agencies focus on ...

 11. Prediction of Safety Incidents

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Safety incidents, including injuries, property damage and mission failures, cost NASA and contractors thousands of dollars in direct and indirect costs. This project...

 12. Safety in paediatric imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carter, D.; Filice, I.; Murray, D.; Thomas, K.

  2006-01-01

  Those of us working in a dedicated paediatric environment are aware of the important safety issues with regard to paediatrics. Our goal when working with paediatric patients, the goal is to obtain the best quality images while keeping patients safe and their distress to a minimum. This article will discuss some of the issues regarding paediatric safety in a diagnostic imaging department, including radiation doses and the risk to paediatric patients, reducing medication errors, safe sedation practice and environmental safety. Also discussed are some conditions requiring special consideration to maintain patient safety such as epiglottitis and suspected child abuse. Promotion of a patient/family-centered care system will create an environment of trust where parents or guardians will know that their children are being well cared for in a safe, effective environment. (author)

 13. Connected vehicle applications : safety.

  Science.gov (United States)

  2016-01-01

  Connected vehicle safety applications are designed to increase situational awareness : and reduce or eliminate crashes through vehicle-to-infrastructure, vehicle-to-vehicle, : and vehicle-to-pedestrian data transmissions. Applications support advisor...

 14. Safety alarms at CERN

  CERN Document Server

  Ninin, P; Henny, L

  1998-01-01

  In order to operate the CERN accelerators complex safely, the acquisition, transport and management of safety alarms is of crucial importance. The French regulatory authority [Direction de Sûreté des Installations Nucléaires de Base (INB)] defines them as Level 3 alarms; they represent as such a danger for the life and require an immediate intervention of the Fire Brigade. Safety alarms are generated by fire and flammable gas detection systems, electrical emergency stops, and other safety related systems. Level 3 alarms are transmitted for reliability reasons to their operation centre: the CERN Safety Control Room (SCR) using two different media: the hard-wired network and a computer based system. The hard-wired networks are connected to local panels summarizing in 34 security areas the overall CERN geography. The computer based system offers data management facilities such as alarm acquisition, distribution, archiving and information correlation. The Level 3 alarms system is in constant evolution in order...

 15. Nuclear power and safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saunders, P.; Tasker, A.

  1991-01-01

  Nuclear power currently provides about a fifth of both Britain's and the world's electricity. It is the largest single source of electricity in Western Europe; in France three quarters of electricity is generated by nuclear power stations. This booklet is about the safety of those plants. It approaches the subject by outlining the basic principles and approaches behind nuclear safety, describing the protective barriers and safety systems that are designed to prevent the escape of radioactive material, and summarising the regulations that govern the construction and operation of nuclear power stations. The aim is to provide a general understanding of the subject by explaining the general principles of the Advanced Gas Cooled Reactor and setting out the UKAEA strategy for nuclear safety, the objective being always to minimize risk. (author)

 16. RF radiation safety handbook

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kitchen, Ronald.

  1993-01-01

  Radio frequency radiation can be dangerous in a number of ways. Hazards include electromagnetic compatibility and interference, electro-explosive vapours and devices, and direct effects on the human body. This book is a general introduction to the sources and nature of RF radiation. It describes the ways in which our current knowledge, based on relevant safety standards, can be used to safeguard people from any harmful effects of RF radiation. The book is designed for people responsible for, or concerned with, safety. This target audience will primarily be radio engineers, but includes those skilled in other disciplines including medicine, chemistry or mechanical engineering. The book covers the problems of RF safety management, including the use of measuring instruments and methods, and a review of current safety standards. The implications for RF design engineers are also examined. (Author)

 17. Safety performance functions.

  Science.gov (United States)

  2014-10-01

  This project developed safety performance functions for roadway segments and intersections for two-lane rural highways in : Pennsylvania. The statistical modeling methodology was consistent with that used in the first edition of the American : Associ...

 18. Bicycle Safety Action Plan

  Science.gov (United States)

  2012-09-01

  The Arizona Department of Transportation (ADOT) Bicycle Safety Action Plan (BSAP) : identifies improvements, programs, and strategies that, upon their implementation, will : reduce the frequency of bicyclist fatalities and injury crashes that occur o...

 19. Safety instruction No. 36

  CERN Multimedia

  SC Secretariat

  2005-01-01

  Please note that a revised version of Safety Instruction No. 36 (IS 36), entitled "Safety rules for the use of static magnetic fields at CERN" is available on the Web at the following url: https://edms.cern.ch/document/335801/LAST_RELEASED Paper copies can also be obtained from the SC unit secretariat (e-mail : sc.secretariat@cern.ch) SC Secretariat

 20. Fire, safety and ventilation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hindle, D.

  1999-02-01

  Correct ventilation in tunnel environments is vital for the comfort and safety of the people passing through. This article gives details of products from several manufacturers of safety rescue and fire fighting equipment, fire and fume detection equipment, special fire resistant materials, fire resistant hydraulic oils and fire dampers, and ventilation systems. Company addresses and fax numbers are supplied. 4 refs., 5 tabs., 10 photos.

 1. Nuclear safety project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1980-11-01

  The 17th semi-annual report 1980/1 is a description of work within the Nuclear Safety Project performed in the first six months of 1980 in the nuclear safety field by KfK institutes and departments and by external institutions on behalf of KfK. The chosen kind of this report is that of short summaries, containing the topics - work performed, results obtained, plans for future work. (orig.) [de

 2. Software system safety

  Science.gov (United States)

  Uber, James G.

  1988-01-01

  Software itself is not hazardous, but since software and hardware share common interfaces there is an opportunity for software to create hazards. Further, these software systems are complex, and proven methods for the design, analysis, and measurement of software safety are not yet available. Some past software failures, future NASA software trends, software engineering methods, and tools and techniques for various software safety analyses are reviewed. Recommendations to NASA are made based on this review.

 3. Safety Campaign Continues

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  If you see this poster, stop and read it! This is the third poster produced by TIS Division as part of its information campaign on health and safety in the workplace. It provides statistics on occupational accidents at CERN. You will see that, as in the rest of Europe, falls, slips and trips continue to be the main cause of accident. So, eyes open and take care! For more information : http://safety.cern.ch/

 4. Safety Auditing and Assessments

  Science.gov (United States)

  Goodin, James Ronald (Ronnie)

  2005-01-01

  Safety professionals typically do not engage in audits and independent assessments with the vigor as do our quality brethren. Taking advantage of industry and government experience conducting value added Independent Assessments or Audits benefits a safety program. Most other organizations simply call this process "internal audits." Sources of audit training are presented and compared. A relation of logic between audit techniques and mishap investigation is discussed. An example of an audit process is offered. Shortcomings and pitfalls of auditing are covered.

 5. Atomic Power Safety

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hogerton, John F

  1964-01-01

  This booklet is condensed from a larger publication, -Background Information on Atomic Power Safety-, published in January 1964, by the .Atomic Industrial Forum. That publication and this abridgment were produced in recognition of the emergence of commercial atomic power as an important factor in our national economy, and of the resulting need for readily available information in nontechnical form on the characteristics of nuclear power plants and on the various measures taken during their design, construction, and operation for public safety.

 6. Laquinimod Safety Profile

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Per Soelberg; Comi, Giancarlo; Vollmer, Timothy L

  2017-01-01

  the safety profile of laquinimod versus placebo. Adverse events (AEs), laboratory value changes, and potential risks identified in preclinical studies were evaluated in participants in ALLEGRO and BRAVO treated with at least one dose of laquinimod or matching placebo (1:1 random assignment). RESULTS...... laquinimod studies demonstrate a safety profile comprising benign or manageable AEs and asymptomatic laboratory findings with a clear temporal pattern. Potential risks noted in preclinical studies were not observed....

 7. Spectroradiometry in industrial safety

  Science.gov (United States)

  Ott, Guenter; Schreiber, Paul

  1986-10-01

  Aspects of industrial safety related to the use and the production of artificial radiation sources are treated with emphasis on UV radiation. Application of artificial radiation sources, whereby the radiation is used in the working process or is present as a perturbation, are outlined. Biological action functions and radiation thresholds for industrial safety are discussed. Spectral and integral measuring methods and apparatus are presented. Examples of measurements performed at workplaces exposed to radiation are given.

 8. Objectives of safety evaluation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rosen, M.

  1980-01-01

  An examination of the safety aspects of exported nuclear power plants demonstrates that additional and somewhat special considerations exist for these plants. In view of this and the generally small regulatory staffs of importing coutnries, suggestions are given for measures which should be taken by various organizations involved in the export and import of nuclear power facilities to raise the level of the very essential safety assessment. (orig.)

 9. Safety of nuclear installations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Esteves, R.G.

  1987-01-01

  The safety philosophy of a PWR type reactor distinguishing three levels of safety, is presented. At the first level, the concept of reactivity defining coefficients which measure the reactivity variation is introduced. At the second level, the reactor protection system establishing the design criteria to assure the high reliability, is defined. At the third level, the protection barriers to contain the consequences of accident evolution, are defined. (M.C.K.) [pt

 10. LMFBR: safety aspects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Natta, M.

  1990-01-01

  This presentation of LMFBR safety is limited at Super Phenix reactor. After a brief description of the reactor, some details on safety systems, in normal or accidental conditions, are given. The main functions studied are: chain reaction trip, residual power evacuation, reactor containment. In heavy accident the behaviour of Super Phenix is studied which its particular characteristics and the possibilities of operators reactions. The probability of appearance and the maximum consequences of heavy accidents are given [fr

 11. Facing the nuclear power phaseout - Swedish experiences of enterprise shutdown and organisational development; Infoer kaernkraftavveckling - svenska erfarenheter av foeretagsnedlaeggningar och foeraendringsarbete

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundqvist, K. [Castor AB, Stockholm (Sweden)

  1998-02-01

  The aim of this study is to make an overview of problems and experiences connected to decommissioning and organisational changes of Swedish enterprises and public agencies from a safety perspective. The central point is the view of decommissioning of nuclear power plants as a process of change. In practice decommissioning includes both downsizing and organisational development. The question is which problems can arise and which strategy of change is most adequate from the standpoint of safety. The report starts with a summary of the most important experiences of the process of decommissioning of enterprises during the sixties to eighties concerning the consequences for the individuals and the labour market. After that follows the main results from earlier investigations of shut-down of nuclear power plants regarding the staff. The restructuring and downsizing of the public sector during the nineties have given rise to a large amount of material on staffing issues. The knowledge and experiences drawn from the organisational change processes of Swedish working life during the nineties are then summarised. At last some conclusions for decommissioning of nuclear power plants are discussed. The period before and after the termination of power generation is connected with great strain. The vulnerability of the staff increases and the faith in management can easily be destroyed, which can affect safety and the decommissioning work. The feeling of security increases if the staff continuously is kept informed and within certain limits can influence the course of events. A learning strategy is preferable in comparison to an expert oriented strategy because it is impossible to gain complete control over the technically and socially complex process of decommissioning. Instead of detailed and central planning of the process it will be safer to work in a participative way and to include all the staff in the preparations from the very beginning. By a learning way of working is

 12. Safety Basis Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  R.J. Garrett

  2002-01-01

  As part of the internal Integrated Safety Management Assessment verification process, it was determined that there was a lack of documentation that summarizes the safety basis of the current Yucca Mountain Project (YMP) site characterization activities. It was noted that a safety basis would make it possible to establish a technically justifiable graded approach to the implementation of the requirements identified in the Standards/Requirements Identification Document. The Standards/Requirements Identification Documents commit a facility to compliance with specific requirements and, together with the hazard baseline documentation, provide a technical basis for ensuring that the public and workers are protected. This Safety Basis Report has been developed to establish and document the safety basis of the current site characterization activities, establish and document the hazard baseline, and provide the technical basis for identifying structures, systems, and components (SSCs) that perform functions necessary to protect the public, the worker, and the environment from hazards unique to the YMP site characterization activities. This technical basis for identifying SSCs serves as a grading process for the implementation of programs such as Conduct of Operations (DOE Order 5480.19) and the Suspect/Counterfeit Items Program. In addition, this report provides a consolidated summary of the hazards analyses processes developed to support the design, construction, and operation of the YMP site characterization facilities and, therefore, provides a tool for evaluating the safety impacts of changes to the design and operation of the YMP site characterization activities

 13. Safety system status monitoring

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lewis, J.R.; Morgenstern, M.H.; Rideout, T.H.; Cowley, P.J.

  1984-03-01

  The Pacific Northwest Laboratory has studied the safety aspects of monitoring the preoperational status of safety systems in nuclear power plants. The goals of the study were to assess for the NRC the effectiveness of current monitoring systems and procedures, to develop near-term guidelines for reducing human errors associated with monitoring safety system status, and to recommend a regulatory position on this issue. A review of safety system status monitoring practices indicated that current systems and procedures do not adequately aid control room operators in monitoring safety system status. This is true even of some systems and procedures installed to meet existing regulatory guidelines (Regulatory Guide 1.47). In consequence, this report suggests acceptance criteria for meeting the functional requirements of an adequate system for monitoring safety system status. Also suggested are near-term guidelines that could reduce the likelihood of human errors in specific, high-priority status monitoring tasks. It is recommended that (1) Regulatory Guide 1.47 be revised to address these acceptance criteria, and (2) the revised Regulatory Guide 1.47 be applied to all plants, including those built since the issuance of the original Regulatory Guide

 14. Safety Basis Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  R.J. Garrett

  2002-01-14

  As part of the internal Integrated Safety Management Assessment verification process, it was determined that there was a lack of documentation that summarizes the safety basis of the current Yucca Mountain Project (YMP) site characterization activities. It was noted that a safety basis would make it possible to establish a technically justifiable graded approach to the implementation of the requirements identified in the Standards/Requirements Identification Document. The Standards/Requirements Identification Documents commit a facility to compliance with specific requirements and, together with the hazard baseline documentation, provide a technical basis for ensuring that the public and workers are protected. This Safety Basis Report has been developed to establish and document the safety basis of the current site characterization activities, establish and document the hazard baseline, and provide the technical basis for identifying structures, systems, and components (SSCs) that perform functions necessary to protect the public, the worker, and the environment from hazards unique to the YMP site characterization activities. This technical basis for identifying SSCs serves as a grading process for the implementation of programs such as Conduct of Operations (DOE Order 5480.19) and the Suspect/Counterfeit Items Program. In addition, this report provides a consolidated summary of the hazards analyses processes developed to support the design, construction, and operation of the YMP site characterization facilities and, therefore, provides a tool for evaluating the safety impacts of changes to the design and operation of the YMP site characterization activities.

 15. Maintaining plant safety margins

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bergeron, P.A.

  1989-01-01

  The Final Safety Analysis Report Forms the basis of demonstrating that the plant can operate safely and meet all applicable acceptance criteria. In order to assure that this continues through each operating cycle, the safety analysis is reexamined for each reload core. Operating limits are set for each reload core to assure that safety limits and applicable acceptance criteria are not exceeded for postulated events within the design basis. These operating limits form the basis for plant operation, providing barriers on various measurable parameters. The barriers are refereed to as limiting conditions for operation (LCO). The operating limits, being influenced by many factors, can change significantly from cycle to cycle. In order to be successful in demonstrating safe operation for each reload core (with adequate operating margin), it is necessary to continue to focus on ways to maintain/improve existing safety margins. Existing safety margins are a function of the plant type [boiling water reactor/pressurized water reactor (BWR/PWR)], nuclear system supply (NSSS) vendor, operating license date, core design features, plant design features, licensing history, and analytical methods used in the safety analysis. This paper summarizes the experience at Yankee Atomic Electric Company (YAEC) in its efforts to provide adequate operating margin for the plants that it supports

 16. Safety system status monitoring

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lewis, J.R.; Morgenstern, M.H.; Rideout, T.H.; Cowley, P.J.

  1984-03-01

  The Pacific Northwest Laboratory has studied the safety aspects of monitoring the preoperational status of safety systems in nuclear power plants. The goals of the study were to assess for the NRC the effectiveness of current monitoring systems and procedures, to develop near-term guidelines for reducing human errors associated with monitoring safety system status, and to recommend a regulatory position on this issue. A review of safety system status monitoring practices indicated that current systems and procedures do not adequately aid control room operators in monitoring safety system status. This is true even of some systems and procedures installed to meet existing regulatory guidelines (Regulatory Guide 1.47). In consequence, this report suggests acceptance criteria for meeting the functional requirements of an adequate system for monitoring safety system status. Also suggested are near-term guidelines that could reduce the likelihood of human errors in specific, high-priority status monitoring tasks. It is recommended that (1) Regulatory Guide 1.47 be revised to address these acceptance criteria, and (2) the revised Regulatory Guide 1.47 be applied to all plants, including those built since the issuance of the original Regulatory Guide.

 17. Supervision of Waste Management and Environmental Protection at the Swedish Nuclear Facilities 2001; Avfall och miljoe vid de kaerntekniska anlaeggningarna. Tillsynsrapport 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson, Monica [and others

  2003-01-01

  The report summarizes the supervision of waste management and environmental protection at the nuclear facilities that was carried out by the Swedish Radiation Protection Authority in 2001. A summary of the inspections and a description of important issues connected with the supervision of the nuclear facilities are given.The inspections during 2001 have focused on theme inspections of waste management, environmental inspections considering the environmental monitoring at the Swedish nuclear facilities and review safety analysis and research programs from the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.The Swedish Radiation Protection Authority finds that the operations are mainly performed according to current regulations.

 18. Cryogenic safety organisation at CERN

  CERN Document Server

  CERN. Geneva

  2016-01-01

  With Safety being a top priority of CERN’s general policy, the Organisation defines and implements a Policy that sets out the general principles governing Safety at CERN. To the end of the attainment of said Safety objectives, the organic units (owners/users of the equipment) are assigned the responsibility for the implementation of the CERN Safety Policy at all levels of the organization, whereas the Health and Safety and Environmental Protection Unit (HSE) has the role of providing assistance for the implementation of the Safety Policy, and a monitoring role related to the implementation of continuous improvement of Safety, compliance with the Safety Rules and the handling of emergency situations. This talk will elaborate on the roles, responsibilities and organisational structure of the different stakeholders within the Organization with regards to Safety, and in particular to cryogenic safety. The roles of actors of particular importance such as the Cryogenic Safety Officers (CSOs) and the Cryogenic Sa...

 19. Safety Learning, Organizational Contradictions and the Dynamics of Safety Practice

  Science.gov (United States)

  Ripamonti, Silvio Carlo; Scaratti, Giuseppe

  2015-01-01

  Purpose: The purpose of this paper is to explore the enactment of safety routines in a transshipment port. Research on work safety and reliability has largely neglected the role of the workers' knowledge in practice in the enactment of organisational safety. The workers' lack of compliance with safety regulations represents an enduring problem…

 20. Labor unions and safety climate: perceived union safety values and retail employee safety outcomes.

  Science.gov (United States)

  Sinclair, Robert R; Martin, James E; Sears, Lindsay E

  2010-09-01

  Although trade unions have long been recognized as a critical advocate for employee safety and health, safety climate research has not paid much attention to the role unions play in workplace safety. We proposed a multiple constituency model of workplace safety which focused on three central safety stakeholders: top management, ones' immediate supervisor, and the labor union. Safety climate research focuses on management and supervisors as key stakeholders, but has not considered whether employee perceptions about the priority their union places on safety contributes contribute to safety outcomes. We addressed this gap in the literature by investigating unionized retail employee (N=535) perceptions about the extent to which their top management, immediate supervisors, and union valued safety. Confirmatory factor analyses demonstrated that perceived union safety values could be distinguished from measures of safety training, workplace hazards, top management safety values, and supervisor values. Structural equation analyses indicated that union safety values influenced safety outcomes through its association with higher safety motivation, showing a similar effect as that of supervisor safety values. These findings highlight the need for further attention to union-focused measures related to workplace safety as well as further study of retail employees in general. We discuss the practical implications of our findings and identify several directions for future safety research. 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 1. Nuclear Safety Charter

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  The AREVA 'Values Charter' reaffirmed the priority that must be given to the requirement for a very high level of safety, which applies in particular to the nuclear field. The purpose of this Nuclear Safety Charter is to set forth the group's commitments in the field of nuclear safety and radiation protection so as to ensure that this requirement is met throughout the life cycle of the facilities. It should enable each of us, in carrying out our duties, to commit to this requirement personally, for the company, and for all stakeholders. These commitments are anchored in organizational and action principles and in complete transparency. They build on a safety culture shared by all personnel and maintained by periodic refresher training. They are implemented through Safety, Health, and Environmental management systems. The purpose of these commitments, beyond strict compliance with the laws and regulations in force in countries in which we operate as a group, is to foster a continuous improvement initiative aimed at continually enhancing our overall performance as a group. Content: 1 - Organization: responsibility of the group's executive management and subsidiaries, prime responsibility of the operator, a system of clearly defined responsibilities that draws on skilled support and on independent control of operating personnel, the general inspectorate: a shared expertise and an independent control of the operating organization, an organization that can be adapted for emergency management. 2 - Action principles: nuclear safety applies to every stage in the plant life cycle, lessons learned are analyzed and capitalized through the continuous improvement initiative, analyzing risks in advance is the basis of Areva's safety culture, employees are empowered to improve nuclear Safety, the group is committed to a voluntary radiation protection initiative And a sustained effort in reducing waste and effluent from facility Operations, employees and subcontractors are treated

 2. Laser Safety Inspection Criteria

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barat, K

  2005-01-01

  A responsibility of the Laser Safety Officer (LSO) is to perform laser safety audits. The American National Standard Z136.1 Safe use of Lasers references this requirement in several sections: (1) Section 1.3.2 LSO Specific Responsibilities states under Hazard Evaluation, ''The LSO shall be responsible for hazards evaluation of laser work areas''; (2) Section 1.3.2.8, Safety Features Audits, ''The LSO shall ensure that the safety features of the laser installation facilities and laser equipment are audited periodically to assure proper operation''; and (3) Appendix D, under Survey and Inspections, it states, ''the LSO will survey by inspection, as considered necessary, all areas where laser equipment is used''. Therefore, for facilities using Class 3B and or Class 4 lasers, audits for laser safety compliance are expected to be conducted. The composition, frequency and rigueur of that inspection/audit rests in the hands of the LSO. A common practice for institutions is to develop laser audit checklists or survey forms. In many institutions, a sole Laser Safety Officer (LSO) or a number of Deputy LSO's perform these audits. For that matter, there are institutions that request users to perform a self-assessment audit. Many items on the common audit list and the associated findings are subjective because they are based on the experience and interest of the LSO or auditor in particular items on the checklist. Beam block usage is an example; to one set of eyes a particular arrangement might be completely adequate, while to another the installation may be inadequate. In order to provide more consistency, the National Ignition Facility Directorate at Lawrence Livermore National Laboratory (NIF-LLNL) has established criteria for a number of items found on the typical laser safety audit form. These criteria are distributed to laser users, and they serve two broad purposes: first, it gives the user an expectation of what will be reviewed by an auditor, and second, it is an

 3. R. Bohlin, De Osynliga. Det Europas fattiga arbetarklass; M. Linton, De hatade. Om radikalhögerns måltavlor; B. Elmbrant, Europas stålbad. Krisen som slukar välfärden och skakar euron (All titles by Atlas, Stockholm, 2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica Quirico

  2014-03-01

  Full Text Available A review of the following volumes: Bohlin, Rebecka (2012, De Osynliga. Det Europas fattiga arbetarklass (The invisibles. Europe’s poor working class, Stockholm: Atlas; Linton, Magnus (2012, De hatade. Om radikalhögerns måltavlor (The hated. About the targets of the radical right, Stockholm: Atlas; Elmbrant, Björn (2012, Europas stålbad. Krisen som slukar välfärden och skakar euron (Europe’s baptism of fire. The crisis swallowing Welfare State and shaking euro, Stockholm: Atlas.

 4. Atmospheric chemistry of (CF3)2CHOCH3, (CF3)2CHOCHO, and CF3C(O)OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østerstrøm, Freja From; Wallington, Timothy J.; Andersen, Mads Peter Sulbæk

  2015-01-01

  Smog chambers with in situ FTIR detection were used to measure rate coefficients in 700 Torr of air and 296 ± 2 K of: k(Cl+(CF3)2CHOCH3) = (5.41 ± 1.63) × 10(-12), k(Cl+(CF3)2CHOCHO) = (9.44 ± 1.81) × 10(-15), k(Cl+CF3C(O)OCH3) = (6.28 ± 0.98) × 10(-14), k(OH+(CF3)2CHOCH3) = (1.86 ± 0.41) × 10...

 5. Software Safety Risk in Legacy Safety-Critical Computer Systems

  Science.gov (United States)

  Hill, Janice L.; Baggs, Rhoda

  2007-01-01

  Safety Standards contain technical and process-oriented safety requirements. Technical requirements are those such as "must work" and "must not work" functions in the system. Process-Oriented requirements are software engineering and safety management process requirements. Address the system perspective and some cover just software in the system > NASA-STD-8719.13B Software Safety Standard is the current standard of interest. NASA programs/projects will have their own set of safety requirements derived from the standard. Safety Cases: a) Documented demonstration that a system complies with the specified safety requirements. b) Evidence is gathered on the integrity of the system and put forward as an argued case. [Gardener (ed.)] c) Problems occur when trying to meet safety standards, and thus make retrospective safety cases, in legacy safety-critical computer systems.

 6. Nuclear power plant safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Otway, H.J.

  1974-01-01

  Action at the international level will assume greater importance as the number of nuclear power plants increases, especially in the more densely populated parts of the world. Predictions of growth made prior to October 1973 [9] indicated that, by 1980, 14% of the electricity would be supplied by nuclear plants and by the year 2000 this figure would be about 50%. This will make the topic of international co-operation and standards of even greater importance. The IAEA has long been active in providing assistance to Member States in the siting design and operation of nuclear reactors. These activities have been pursued through advisory missions, the publication of codes of practice, guide books, technical reports and in arranging meetings to promote information exchange. During the early development of nuclear power, there was no well-established body of experience which would allow formulation of internationally acceptable safety criteria, except in a few special cases. Hence, nuclear power plant safety and reliability matters often received an ad hoc approach which necessarily entailed a lack of consistency in the criteria used and in the levels of safety required. It is clear that the continuation of an ad hoc approach to safety will prove inadequate in the context of a world-wide nuclear power industry, and the international trade which this implies. As in several other fields, the establishment of internationally acceptable safety standards and appropriate guides for use by regulatory bodies, utilities, designers and constructors, is becoming a necessity. The IAEA is presently planning the development of a comprehensive set of basic requirements for nuclear power plant safety, and the associated reliability requirements, which would be internationally acceptable, and could serve as a standard frame of reference for nuclear plant safety and reliability analyses

 7. Ferrocyanide Safety Program: Safety criteria for ferrocyanide watch list tanks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Postma, A.K.; Meacham, J.E.; Barney, G.S.

  1994-01-01

  This report provides a technical basis for closing the ferrocyanide Unreviewed Safety Question (USQ) at the Hanford Site. Three work efforts were performed in developing this technical basis. The efforts described herein are: 1. The formulation of criteria for ranking the relative safety of waste in each ferrocyanide tank. 2. The current classification of tanks into safety categories by comparing available information on tank contents with the safety criteria; 3. The identification of additional information required to resolve the ferrocyanide safety issue

 8. Operation safety at Ignalina NPP

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zheltobriukh, G.

  1999-01-01

  An improvement of operational safety at Ignalina NPP covers: improvement of management structure and safety culture; symptom-based emergency operating procedures; staff training and full scope simulator; program of components ageing; metal inspection; improvement of fire safety. The first plan of Ignalina NPP Safety culture development for 1997 purposed to the SAR recommendation implementation was prepared and approved by the General Director

 9. Safety Culture Indicators in HANARO

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, Jong Sup; Lee, Kee Hong

  2007-07-15

  The most important aim of a management system for nuclear facilities is to improve their safety performance and to foster a strong safety culture. The personnel in HANARO not only the regular employees but also the irregular persons should fully understand the importance of a nuclear safety culture. The purpose of the development of HANARO's safety culture indicators is to evaluate and enhance the safety culture in HANARO Center. The indicators has been developed based on IAEA's documents, 'Safety Series No.75-INSAG-4, Safety Culture, 1991', 'TECDOC-860, ASCOT Guideline, 1996' and the safety culture indicators for Korea nuclear power plants prepared by KINS(Korea Institute of Nuclear Safety). It is the first time to try to develop a safety culture indicators for the research reactor. The results will be used to develop a survey for evaluating the level of the safety culture attitude in HANARO Center. A survey is helpful to understand the safety attitudes of the employees and to set the safety culture activities necessary for the improvement of the safe operation. HANARO will continuously pursue the good practice of the safety attitude based on the safety culture indicators to enhance its safety.

 10. Implementation of the safety culture for HANARO Safety Management

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, Jongsup; Han, Geeyang; Kim, Iksoo

  2008-01-01

  Safety is the fundamental principal upon which the management system is based. The IAEA INSAG(International Nuclear Safety Group) states the general aims of the safety management system. One of which is to foster and support a strong safety culture through the development and reinforcement of good safety attitudes and behavior in individuals and teams so as to allow them to carry out their tasks safety. The safety culture activities have been implemented and the importance of safety management in nuclear activities for a reactor application and utilization has also been emphasized more than 10 years in HANARO which is a 30 MW multi-purpose research reactor and achieved its first criticality in February 1995. The safety culture activities and implementations have been conducted continuously to enhance its safe operation like the seminars and lectures related to safety matters, participation in international workshops, the development of safety culture indicators, the survey on the attitude of safety culture, the development of operational safety performance indicators (SPIs), the preparation of a safety text book and the development of an e-Learning program for safety education. (author)

 11. Nuclear Safety Regulations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Novosel, N.; Prah, M.

  2008-01-01

  Beside new Ordinance on the control of nuclear material and special equipment ('Official Gazette' No. 15/08), from 2006 State Office for Nuclear Safety (SONS) adopted Ordinance on performing nuclear activities ('Official Gazette' No. 74/06) and Ordinance on special requirements which expert organizations must fulfil in order to perform certain activities in the field of nuclear safety ('Official Gazette' No. 74/06), based on Nuclear Safety Act ('Official Gazette' No. 173/03). The Ordinance on performing nuclear activities regulates the procedure of notification of the intent to perform nuclear activities, submitting the application for the issue of a licence to perform nuclear activities, and the procedure for issuing decisions on granting a licence to perform a nuclear activity. The Ordinance also regulates the content of the forms for notification of the intent to perform nuclear activities, as well as of the application for the issue of a licence to perform the nuclear activity and the method of keeping the register of nuclear activities. According to the Nuclear Safety Act, nuclear activities are the production, processing, use, storage, disposal, transport, import, export, possession or other handling of nuclear material or specified equipment. The Ordinance on special requirements which expert organizations must fulfil in order to perform certain activities in the field of nuclear safety regulates these mentioned conditions, whereas compliance is established by a decision passed by the SONS. Special requirements which expert organizations must fulfil in order to perform certain activities in the field of nuclear safety are organizational, technical, technological conditions and established system of quality assurance. In 2007, State Office for Nuclear Safety finalized the text of new Ordinance on conditions for nuclear safety and protection with regard to the siting, design, construction, use and decommissioning of a facility in which a nuclear activity is

 12. Safety brings CERNois together

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  2012-01-01

  The World Day for Health and Safety at Work, which was celebrated at CERN on 27 April, provided an opportunity for the safety professionals and members of the CERN personnel to get together to discuss joint concerns. It was a good opportunity for people to learn to distinguish between good and bad habits.   Members of the CERN Fire Brigade advise the Director-General. Two weeks ago, for the second year running, CERN’s restaurants hosted World Day for Health and Safety at Work stands. And once again, the stands attracted considerable interest. “Many people consulted our experts on safety issues relating in particular to ergonomics and electrical risks, the two themes to which we devoted particular attention this time,” explained Charles-Edouard Sala, a member of the BE Department’s Safety Unit and co-organiser of the event. The cardiac massage competition organised by members of CERN's Fire Brigade attracted a large number of competitors. No fe...

 13. KHNP special safety review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Tae-Ho; Lee, Bang-Jin; Lee, Soung-Hee; Park, Goon-Cherl

  2009-01-01

  Commemorating the 30 year anniversary of commercial nuclear power plant operation in KOREA, Korea Hydro and Nuclear Power Co., Ltd. (KHNP) has conducted a Special Safety Review (SSR) of its 20 operating units to understand their safety performance and to identify any areas that need improvement. The SSR reviewed all 20 operating units for 2 weeks per site. Areas that were reviewed are Safety Margins, Plant Performance, Employee Safety, Employee Performance and Performance Improvement Process. Each review team consisted of international and domestic members. The international reviewers were from IAEA, WANO and INPO. The domestic reviewers consisted of professors, Engineering Company, Research Institute and KHNP experts. The review confirmed safe and reliable operations of the 20 nuclear units. The common understanding resulted from the SSR is as follows. Firstly, KHNP corporate and its plants confirmed and shared mutual understanding on recurring areas for improvements, especially in the areas of Organizational Effectiveness, Industrial Safety, Human Performance, Configuration Management, Operations, Equipment Performance and Material Condition. Secondly, KHNP understood that plant and department level performances are directly related to the leadership and competency of the management team including supervisors. Thirdly, the strengths of individual stations that consistently have produced good results need to be shared with the other KHNP stations. Finally, KHNP learned that strong corporate leadership and support are needed to resolve most of the areas for improvement since they are common to all KHNP stations. (author)

 14. Balancing safety and economics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kroeger, W.; Fischer, P.U.

  2000-01-01

  The safety requirements of NPPs have always aimed at limiting societal risks. This risk approach initially resulted in deterministic design criteria and concepts. In the 1980s the paradigm 'safety at all costs' arose and often led to questionable backfitting measures. Conflicts between new requirements, classical design concepts and operational demands were often ignored. The design requirements for advanced reactors ensure enhanced protection against severe accidents. Still, it is questionable whether the 'no-damage-outside-the-fence' criteria can be achieved deterministically and at competitive costs. Market deregulation and utility privatisation call for a balance between safety and costs, without jeopardising basic safety concepts. An ideal approach must be risk-based and imply modern PSAs and new methods for cost-benefit and ALARA analyses, embed nuclear risks in a wider risk spectrum, but also make benefits transparent within the context of a broader life experience. Governments should define basic requirements, minimum standards and consistent comparison criteria, and strengthen operator responsibility. Internationally sufficient and binding safety requirements must be established and nuclear technology transfer handled in a responsible way, while existing plants, with their continuous backfitting investments, should receive particular attention. (orig.)

 15. Reactor safety analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arien, B.

  1998-01-01

  Risk assessments of nuclear installations require accurate safety and reliability analyses to estimate the consequences of accidental events and their probability of occurrence. The objective of the work performed in this field at the Belgian Nuclear Research Centre SCK-CEN is to develop expertise in probabilistic and deterministic reactor safety analysis. The four main activities of the research project on reactor safety analysis are: (1) the development of software for the reliable analysis of large systems; (2) the development of an expert system for the aid to diagnosis; (3) the development and the application of a probabilistic reactor-dynamics method, and (4) to participate in the international PHEBUS-FP programme for severe accidents. Progress in research during 1997 is described

 16. Safety and environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cogne, F.

  1975-01-01

  The author analyses the papers presented by C. Starr and M. Muntzing at the Paris Conference on the maturity of nuclear energy. The main problems raised in the matter of safety (safety of the plants, plutonium toxicity, the possibilities of theft or sabotage, treatment and storage of the waste) are analyzed and it is pointed out that the hazards arising from the use of nuclear power are contained within reasonable limits. The experts should take the initiative of informing the general public on these matters as the mass media circulate too much inaccurate information in this field. As concerns the environment, it is the choice of sites and the harmonizing of the rules and procedures which appear to be the most important problems for the authorities charged with safety measures [fr

 17. Guideline Implementation: Radiation Safety.

  Science.gov (United States)

  Fencl, Jennifer L

  2015-12-01

  Because radiologic technology is used in a variety of perioperative procedures and settings, it is essential for perioperative RNs to be knowledgeable of the risks related to radiation and the ways to adequately protect patients and health care providers from unintended radiation exposure. The updated AORN "Guideline for radiation safety" provides guidance on preventing injury from ionizing radiation exposure during therapeutic, diagnostic, and interventional procedures. This article focuses on key points of the guideline to help perioperative personnel practice radiation safety. The key points address the requirements for an organization's radiation safety program, measures used to keep radiation exposure as low as reasonably achievable, proper handling and testing of radiation protection devices, and considerations for protecting employees and patients who are pregnant and who will be exposed to radiation. Perioperative RNs should review the complete guideline for additional information and for guidance when writing and updating policies and procedures. Copyright © 2015 AORN, Inc. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Behavior based safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sudhikumaran, T.V.; Mehta, S.C.; Goyal, D.K.

  2009-01-01

  Behaviour Based Safety (popularly known as BBS) is a new methodology for achieving injury free work place and total Safety Culture. BBS is successfully being implemented and is being practiced as a work methodology for achieving a loss and injury free work environment and work practice. Through BBS, it was brought out that the root causes of all Industrial accidents some how originate from the 'at risk' behaviour of some individual or group of individuals at some level. The policy of NPCIL is to excel in the field of Industrial and Fire Safety in comparison to international standards. This article indents to bring out the various parameters helping in installing BBS programme at any plant. (author)

 19. Health, environment, and safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1977-01-01

  This section of the book, Part II, consists of four chapters (5--8). Chapter 5, Health Effects, is covered under these subjects: the nature of ionizing radiation; health risks of nuclear power; health risks of coal-fueled power generation. Chapter 6, Environmental Effects, covers these areas: global climate effects from atmospheric pollution; local and regional effects from thermal pollution; land requirements; and regional pollution. Chapter 7, Reactor Safety is discussed using these subjects: the nature of a reactor accident; consequences of a major LWR accident; the probability of a major LWR accident; safety design and research; institutional aspects of reactor safety; reactor siting. Chapter 8, Radioactive Waste, covers these subjects: the nature of nuclear wastes; waste management; permanent disposal of waste; institutional factors and waste programs

 20. Fusion safety data base

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laats, E.T.; Hardy, H.A.

  1983-01-01

  The purpose of this Fusion Safety Data Base Program is to provide a repository of data for the design and development of safe commercial fusion reactors. The program is sponsored by the United States Department of Energy (DOE), Office of Fusion Energy. The function of the program is to collect, examine, permanently store, and make available the safety data to the entire US magnetic-fusion energy community. The sources of data will include domestic and foreign fusion reactor safety-related research programs. Any participant in the DOE Program may use the Data Base Program from his terminal through user friendly dialog and can view the contents in the form of text, tables, graphs, or system diagrams

 1. Safety and reliability assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  1979-01-01

  This report contains the papers delivered at the course on safety and reliability assessment held at the CSIR Conference Centre, Scientia, Pretoria. The following topics were discussed: safety standards; licensing; biological effects of radiation; what is a PWR; safety principles in the design of a nuclear reactor; radio-release analysis; quality assurance; the staffing, organisation and training for a nuclear power plant project; event trees, fault trees and probability; Automatic Protective Systems; sources of failure-rate data; interpretation of failure data; synthesis and reliability; quantification of human error in man-machine systems; dispersion of noxious substances through the atmosphere; criticality aspects of enrichment and recovery plants; and risk and hazard analysis. Extensive examples are given as well as case studies

 2. Institute for safety technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-01-01

  In the area of nuclear reactor safety studies, the Institute for Safety Technology (STI) concentrated its efforts in analysing experimentally and numerically phenomena which characterize highly-improbable but very severe accidents either for light water or for sodium cooled reactors. In the STI nuclear isle, three new laboratories for waste (PETRA), fusion (ETHEL) and safeguards, (PERLA) activities are approaching completion and have made substantial progress in their licensing procedure. The Institute started activities in the non-nuclear safety research area only a few years ago and has been able this year to present its first significant experimental and theoretical results in the areas of runaway reactions, accidental release of products and their deflagration/detonation. Concerning Reference Methods for the Evaluation of Structure Reliability a better understanding was gained of the nonlinear cyclic and dynamic behaviour of materials and structures by performing experiments and developing constitutive and structural member models leading to the computer simulation of complete structures

 3. Designing for auto safety

  Science.gov (United States)

  Driver, E. T.

  1971-01-01

  Safety design features in the motor vehicle and highway construction fields result from systems analysis approach to prevent or lessen death, injury, and property damage results. Systems analysis considers the prevention of crashes, increased survivability in crashes, and prompt medical attention to injuries as well as other postcrash salvage measures. The interface of these system elements with the driver, the vehicle, and the environment shows that action on the vehicle system produces the greatest safety payoff through design modifications. New and amended safety standards developed through hazard analysis technique improved accident statistics in the 70'; these regulations include driver qualifications and countermeasures to identify the chronic drunken driver who is involved in more than two-thirds of all auto deaths.

 4. Process and plant safety

  CERN Document Server

  Hauptmanns, Ulrich

  2015-01-01

  Accidents in technical installations are random events. Hence they cannot be totally avoided. Only the probability of their occurrence may be reduced and their consequences be mitigated. The book proceeds from hazards caused by materials and process conditions to indicating technical and organizational measures for achieving the objectives of reduction and mitigation. Qualitative methods for identifying weaknesses of design and increasing safety as well as models for assessing accident consequences are presented. The quantitative assessment of the effectiveness of safety measures is explained. The treatment of uncertainties plays a role there. They stem from the random character of the accident and from lacks of knowledge on some of the phenomena to be addressed. The reader is acquainted with the simulation of accidents, safety and risk analyses and learns how to judge the potential and limitations of mathematical modelling. Risk analysis is applied amongst others to “functional safety” and the determinat...

 5. IAEA safety standards and approach to safety of advanced reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gasparini, M.

  2004-01-01

  The paper presents an overview of the IAEA safety standards including their overall structure and purpose. A detailed presentation is devoted to the general approach to safety that is embodied in the current safety requirements for the design of nuclear power plants. A safety approach is proposed for the future. This approach can be used as reference for a safe design, for safety assessment and for the preparation of the safety requirements. The method proposes an integration of deterministic and risk informed concepts in the general frame of a generalized concept of safety goals and defence in depth. This methodology may provide a useful tool for the preparation of safety requirements for the design and operation of any kind of reactor including small and medium sized reactors with innovative safety features.(author)

 6. Leadership and Management for Safety. General Safety Requirements (Chinese Edition)

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-01-01

  This Safety Requirements publication establishes requirements that support Principle 3 of the Fundamental Safety Principles in relation to establishing, sustaining and continuously improving leadership and management for safety and an integrated management system. It emphasizes that leadership for safety, management for safety, an effective management system and a systemic approach (i.e. an approach in which interactions between technical, human and organizational factors are duly considered) are all essential to the specification and application of adequate safety measures and to the fostering of a strong safety culture. Leadership and an effective management system will integrate safety, health, environmental, security, quality, human-and-organizational factors, societal and economic elements. The management system will ensure the fostering of a strong safety culture, regular assessment of performance and the application of lessons from experience. The publication is intended for use by regulatory bodies, operating organizations and other organizations concerned with facilities and activities that give rise to radiation risks.

 7. Leadership and Management for Safety. General Safety Requirements

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-01-01

  This Safety Requirements publication establishes requirements that support Principle 3 of the Fundamental Safety Principles in relation to establishing, sustaining and continuously improving leadership and management for safety and an integrated management system. It emphasizes that leadership for safety, management for safety, an effective management system and a systemic approach (i.e. an approach in which interactions between technical, human and organizational factors are duly considered) are all essential to the specification and application of adequate safety measures and to the fostering of a strong safety culture. Leadership and an effective management system will integrate safety, health, environmental, security, quality, human-and-organizational factor, societal and economic elements. The management system will ensure the fostering of a strong safety culture, regular assessment of performance and the application of lessons from experience. The publication is intended for use by regulatory bodies, operating organizations (registrants and licensees) and other organizations concerned with facilities and activities that give rise to radiation risks

 8. Leadership and Management for Safety. General Safety Requirements (Arabic Edition)

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-01-01

  This Safety Requirements publication establishes requirements that support Principle 3 of the Fundamental Safety Principles in relation to establishing, sustaining and continuously improving leadership and management for safety and an integrated management system. It emphasizes that leadership for safety, management for safety, an effective management system and a systemic approach (i.e. an approach in which interactions between technical, human and organizational factors are duly considered) are all essential to the specification and application of adequate safety measures and to the fostering of a strong safety culture. Leadership and an effective management system will integrate safety, health, environmental, security, quality, human-and-organizational factors, societal and economic elements. The management system will ensure the fostering of a strong safety culture, regular assessment of performance and the application of lessons from experience. The publication is intended for use by regulatory bodies, operating organizations and other organizations concerned with facilities and activities that give rise to radiation risks.

 9. Leadership and Management for Safety. General Safety Requirements (French Edition)

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-01-01

  This Safety Requirements publication establishes requirements that support Principle 3 of the Fundamental Safety Principles in relation to establishing, sustaining and continuously improving leadership and management for safety and an integrated management system. It emphasizes that leadership for safety, management for safety, an effective management system and a systemic approach (i.e. an approach in which interactions between technical, human and organizational factors are duly considered) are all essential to the specification and application of adequate safety measures and to the fostering of a strong safety culture. Leadership and an effective management system will integrate safety, health, environmental, security, quality, human-and-organizational factors, societal and economic elements. The management system will ensure the fostering of a strong safety culture, regular assessment of performance and the application of lessons from experience. The publication is intended for use by regulatory bodies, operating organizations and other organizations concerned with facilities and activities that give rise to radiation risks.

 10. Implementation of the safety culture for HANARO safety management

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, Jongsup; Han, Geeyang; Kim, Iksoo

  2008-01-01

  Safety is the fundamental principal upon which a management system is based. The IAEA INSAG (International Nuclear Safety Group) states the general aims of a safety management system. One of which is to foster and support a strong safety culture through the development and reinforcement of good safety attitudes and behavior in individuals and teams, so as to allow them to carry out their tasks safely. The safety culture activities have been implemented and the importance of a safety management in nuclear activities for a reactor application and utilization has also been emphasized for more than 10 years in HANARO which is a 30MW multi-purpose research reactor that achieved its first criticality in February 1995. The safety culture activities and implementations have been conducted continuously to enhance its safe operation such as the seminars and lectures related to safety matters, participation in international workshops and the development of safety culture indicators, a survey on the attitude of HANARO staff toward the safety culture, the development of operational safety performance indicators (SPIs), the preparation of a safety text book and the development of a e-learning program for a safety education purpose

 11. Reactor safety assessment system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sebo, D.E.; Bray, M.A.; King, M.A.

  1987-01-01

  The Reactor Safety Assessment System (RSAS) is an expert system under development for the United States Nuclear Regulatory Commission (USNRC). RSA is designed for use at the USNRC Operations Center in the event of a serious incident at a licensed nuclear power plant. RSAS is a situation assessment expert system which uses plant parametric data to generate conclusions for use by the NRC Reactor Safety Team. RSAS uses multiple rule bases and plant specific setpoint files to be applicable to all licensed nuclear power plants in the United States. RSAS currently covers several generic reactor categories and multiple plants within each category

 12. Bracebridge dam safety presentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kulchycky, Vince [Bracebridge Generation Ltd. (Canada)

  2011-07-01

  In Bracebridge, Ontario, hydroelectric generators have been in use since 1901. Bracebridge Generation is now upgrading the Wilson's Falls unit from 600kW to 2900kW. Bracebridge Generation addressed public safety with an independent audit and signage, fencing, booms and buoys installed. Unfortunately these measures did not prevent a recent drowning at the utility's site. More widespread warnings and safety education were seen as measures to stop people from swimming on the utility's property.

 13. Safety review advisor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boshers, J.A.; Uhrig, R.E.; Alguindigue, I.A.; Burnett, C.G.

  1991-01-01

  The University of Tennessee's Nuclear Engineering department, in cooperation with the Tennessee Valley Authority (TVA), is evaluating the feasibility of utilizing an expert system to aid in 10CFR50.59 evaluations. This paper discusses the history of 10CFR50.59 reviews, and details the development approach used in the construction of a prototype Safety Review Advisor (SRA). The goals for this expert system prototype are to aid the engineer in the evaluation process by directing his attention to the appropriate critical issues, increase the efficiency, consistency, and thoroughness of the evaluation process, and provide a foundation of appropriate Safety Analysis Report (SAR) references for the reviewer

 14. National HTGR safety program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Davis, D.E.; Kelley, A.P. Jr.

  1982-01-01

  This paper presents an overview of the National HTGR Program in the US with emphasis on the safety and licensing strategy being pursued. This strategy centers upon the development of an integrated approach to organizing and classifying the functions needed to produce safe and economical nuclear power production. At the highest level, four plant goals are defined - Normal Operation, Core and Plant Protection, Containment Integrity and Emergency Preparedness. The HTGR features which support the attainment of each goal are described and finally a brief summary is provided of the current status of the principal safety development program supporting the validation of the four plant goals

 15. Nuclear Reactor Safety; (USA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cason, D.L.; Hicks, S.C. (eds.)

  1991-01-01

  This publication announces on an monthly basis the current worldwide information available on all safety-related aspects of reactors, including: accident analysis, safety systems, radiation protection, decommissioning and dismantling, and security measures. This publication contains the abstracts of DOE reports, journal articles, conference papers, patents, theses, and monographs added to the Energy Science and Technology Database (EDB) during the past month. Also included are other US information obtained through acquisition programs or interagency agreements and international information obtained through the International Energy Agency's Technology Data Exchange, the International Atomic Energy Agency's International Nuclear Information System, or government-to-government agreements.

 16. Fire safety engineering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, D.N.

  1989-01-01

  The periodic occurrence of large-scale, potentially disastrous industrial accidents involving fire in hazardous environments such as oilwell blowouts, petrochemical explosions and nuclear installations highlights the need for an integrated approach to fire safety engineering. Risk reduction 'by design' and rapid response are of equal importance in the saving of life and property in such situations. This volume of papers covers the subject thoroughly, touching on such topics as hazard analysis, safety design and testing, fire detection and control, and includes studies of fire hazard in the context of environment protection. (author)

 17. Safety in the Internet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Semenko T.V.

  2016-11-01

  Full Text Available the modern world is the world of computer technology, and the children living in this world feel comfortable in it, they master the computer, mobile devices, new-fangled gadgets easily and use them skillfully. However, their knowledge of the safety in the Internet lags behind their ability to develop new devices. The number of the Internet users is increased every year, so the problem of children safety in the Internet is very urgent. It is necessary for parents, educators and teachers to conduct explanatory conversations and activities for explanation and consolidation the rules of “The Safe Internet”.

 18. VACCINATION SAFETY: MODERN DATA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V.К. Tatochenko

  2007-01-01

  Full Text Available Vaccination aided disease control over infection pathology among the children led to elimination of smallpox and poliomyelitis, drastic decrease of the tuberculous meningitis recurrences, tetanus, measles and other infection diseases and their complications. At the same time, Russia is still afraid to apply certain vaccines. The reasons for that are mainly subjective. This is the unjustified caution related to the fear that it may cause severe vaccine associated complications. The data in view of the lecture indicates the safety of the vaccinal prevention procedures and measures for the prevention of their complications.Key words: vaccinal prevention, vaccination complications, vaccination safety, children.

 19. Software Safety and Security

  CERN Document Server

  Nipkow, T; Hauptmann, B

  2012-01-01

  Recent decades have seen major advances in methods and tools for checking the safety and security of software systems. Automatic tools can now detect security flaws not only in programs of the order of a million lines of code, but also in high-level protocol descriptions. There has also been something of a breakthrough in the area of operating system verification. This book presents the lectures from the NATO Advanced Study Institute on Tools for Analysis and Verification of Software Safety and Security; a summer school held at Bayrischzell, Germany, in 2011. This Advanced Study Institute was

 20. Testing for Software Safety

  Science.gov (United States)

  Chen, Ken; Lee, Yann-Hang; Wong, W. Eric; Xu, Dianxiang

  2007-01-01

  This research focuses on testing whether or not the hazardous conditions identified by design-level fault tree analysis will occur in the target implementation. Part 1: Integrate fault tree models into functional specifications so as to identify testable interactions between intended behaviors and hazardous conditions. Part 2: Develop a test generator that produces not only functional tests but also safety tests for a target implementation in a cost-effective way. Part 3: Develop a testing environment for executing generated functional and safety tests and evaluating test results against expected behaviors or hazardous conditions. It includes a test harness as well as an environment simulation of external events and conditions.