WorldWideScience

Sample records for sadmt generator sagen

 1. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til/ændrer på konklusionen de tidligere fremsendte risikovurderinger. Zea Majs NK603xMON810. Supplerende materiale til sagen. Modtaget 07-02-2005, deadline 25-02-2005, svar 23-02-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  Brev: Det tilsendte materiale giver ikke anledning til ændringer på konklusionen i tidligere risikovurderinger af MON810xNK603-majs til anden brug end dyrkning. Danmarks Miljøundersøgelser forventer således efter gennemgang af det supplerende materiale til sagen MON810xNK603 fortsat ingen væsentl...

 2. Nyborgs data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldgaard, Morten; Mammen, Jens

  2016-01-01

  Nyborg-sagen handler ifølge Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) ikke blot om uoplyste mellemregninger, men om uredelig fabrikation af data.......Nyborg-sagen handler ifølge Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) ikke blot om uoplyste mellemregninger, men om uredelig fabrikation af data....

 3. Den højeste orden er kaos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2009-01-01

  YouTube og Facebook udgør et grænseland mellem fortælling og database, hvilket sagen om YouTube-videoen 'Danish Mother Seeking' fra turistorganisationen VisitDenmark fornylig viste. Artiklen vurderer internettets litterære potentiale......YouTube og Facebook udgør et grænseland mellem fortælling og database, hvilket sagen om YouTube-videoen 'Danish Mother Seeking' fra turistorganisationen VisitDenmark fornylig viste. Artiklen vurderer internettets litterære potentiale...

 4. Da abort ikke var en sag for kvinden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Annette Østergaard

  2013-01-01

  Case fra tiden før 1973, hvor der ikke var fri abort i Danmark. Sagen er fundet i Mødrehjælpens arkiv og giver som andre sager indblik i kvindens situation. Led i serien: Nyt i arkivet.......Case fra tiden før 1973, hvor der ikke var fri abort i Danmark. Sagen er fundet i Mødrehjælpens arkiv og giver som andre sager indblik i kvindens situation. Led i serien: Nyt i arkivet....

 5. Er moral bare noget vi leger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Frej Klem

  2014-01-01

  Hvis man er skeptiker, så er moral nemlig altid kun et udtryk for psykologi og kultur, også når det handler om for eksempel misbrug af børn i Tønder-sagen eller terror-angreb i Madrid, London og Mumbai .......Hvis man er skeptiker, så er moral nemlig altid kun et udtryk for psykologi og kultur, også når det handler om for eksempel misbrug af børn i Tønder-sagen eller terror-angreb i Madrid, London og Mumbai ....

 6. Vi har brug for dystopierne - men de kan ikke stå alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baron, Christian

  2017-01-01

  Filmatiseringen af Margaret Atwoods »The Handmaid’s Tale« har aktualiseret dystopiens potentiale som samfundskritisk betydningsbærer. I sagens natur er dystopiens evne til at formulere alternativer til den udvikling, den advarer imod, imidlertid begrænsede. Vi har brug for litteratur, der tager...

 7. IT-kriminalitet kender ingen grænser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2016-01-01

  I dag foregår mange kriminelle handlinger via internettet uden at der sættes mange spor i den fysiske verden. Samtidig kender internettet i sagens natur ingen grænser, og det giver udfordringer både for lovgiver, politi, anklagemyndighed og den enkelte borger....

 8. Prøvetagning af grundvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Inga

  Bogen fokuserer på prøveatgning af grundvand og drikkevand til forskellige formål såsom undersøgelse af forurenede grunde, grundvandsmonitering samt produktion af drikkevand. Da grundvand i sagens natur findes under jordoverfladen, beskriver bogen også væsentlige forhold om hydrogeologi og...

 9. Det afviste manuskript II i Ajos-debatten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  2018-01-01

  I artiklen konfronteres Højesterets domme i Skibby Supermarked-sagen (U 2015.3827 H) og Ajossagen (U 2017.824 H, som Højesteret – uanset de betydelige ligheder mellem de to sager -afgjorde meget forskelligt med hensyn til retskilder, argumentation og resultat. Der argumenteres for, at det er Høje...

 10. Professionalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldgaard, Kirsten

  2017-01-01

  sko i dagens anledning. Som underviser kan man godt savne en sådan dragt. Den kan som enhver anden uniform befordre det professionelle. Præsten forkynder evangeliet, underviseren udlægger dagens tekst. Man skal som underviser lede de studerende hen til sagen. I begge embeder handler det om noget andet...

 11. "Jeg skal opfølgende anmode jer om at melde tilbage, hvorvidt I mener, at der er nogen sundheds- eller miljømæssige ricisi, der kan begrunde, at Danmark stemmer imod ansøgningen. Jeg skal bede om en tilbagemeldig allerede i dag, kl. 17.00. Svar den 25.10.2005" Dianthus caryophyllus (123.2.38/ 123

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2005-01-01

  Mail: DMU har på grundlag af vores økologiske risikovurdering (pr. 18-04-2005) samt yderligere oplysninger i sagen (DMU kommentarer pr. 27-05-2005 og 13-10-2005) ikke fundet nogen miljømæssige ricisi, der kan begrunde at Danmark stemmer imod en markedsføring af den genmodificerede Florigene nelli...

 12. Libanon i regionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Søren

  2011-01-01

  Artiklen behandler Libanons regionale relationer, herunder forholdet til Syrien og Iran. Syrien har gjort krav på Libanon, grebet ind i borgerkrigten, rømmet landet, bevaret agenter og en vis opbakning, er mistænkt i Hariri-sagen, og er senest dybt påvirket af det arabiske forår. Ikke en nem, men...

 13. Augsburger Volkskundliche Nachrichten: 01/2002

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Inhalt: • Helmut Krajicek: Die Sonderausstellung. Ein zentrales Thema der Öffentlichkeitsarbeit im Museum. • Eva Appel: Museen im Internet – einige Beobachtungen. • Mouna Dix: E-Mail-Hoaxes – Moderne Sagen im Internet. • Michael Schwendinger: Was steckt hinter einem Spuk? Geistererscheinungen in Volksglauben und Parapsychologie. • Berichte, Kongress, Ausstellungen, Publikationen, Preisrätsel, Veranstaltungskalender

 14. Populismens grænser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siim, Birte

  2010-01-01

  I den forløbne uge har 'burkasagen' og sagen om kønsopdelte grupper på Blågårdsskolen atter udfordret grænserne for det danske demokratis rummelighed. De to sager har vakt stor opsigt i pressen og har fremkaldt voldsomme udtalelser både fra repræsentanter for regeringen, dens støtteparti og fra t...

 15. CFC-beskatning og retsmisbrugsbegrebet i EU-retten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage

  2008-01-01

  /9 2006 i Cadbury Schweppes-sagen (C-196/04 (SU 2006, 333)) om de engelske CFC-beskatningsregler, der blev anset for at være uforenelige med EF-traktatens art. 43 om fri etableringsret. Da de tidligere gældende danske CFC-regler mindede meget om de tidligere gældende engelske CFC-regler, er de danske regler...

 16. CISG DEL II og Værneting i UfR 1998.1092 ØLK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lookofsky, Joseph

  1998-01-01

  I UfR 1998.1092 ØLK anvender en dansk domstol reglerne om købsaftalers indgåelse i CISG-konventionens del II. Det sker for at afgøre, om der er værneting i Danmark efter EF-domskonventionens artikel 5, nr. 1, når sagsøgte bestrider, at der er indgået en købsaftale. Sagen sætter fokus på behovet...

 17. Buchbesprechungen

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Doherty-Sneddon, G. (2005): Was will das Kind mir sagen? Die Körpersprache des Kindes verstehen lernen. Bern. Hopf, C. (2005): Frühe Bindungen und Sozialisation. Weinheim. Thun-Hohenstein, L. (Hg.) (2005): Übergänge. Wendepunkte und Zäsuren in der kindlichen Entwicklung. Göttingen. Westhoff, E. (2005): Geistige Behinderung (er-)leben. Eine Reise in fremde Welten. Norderstedt. Seiffge-Krenke, I. (Hg.) (2005): Aggressionsentwicklung zwischen Normalität und Pathologie. Göt...

 18. Wertherschriften

  OpenAIRE

  Jäger, Georg

  2009-01-01

  Das Erscheinen von Goethes Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers" 1774 wurde zum Medienereignis und Skandalon. Es erschienen Rezensionen, die das Werk überschwenglich lobten oder – vor allem als Verteidigung des Rechtes auf Freitod – skandalisierten, es kamen Nachbildungen, Umbildungen und Parodien auf den Markt, die Geschichte wurde zum Stoff von Gedichten und Dramen, Non-books – wie man heute sagen würde – ergänzten das Angebot: Werther in Bildern als Wandschmuck, auf Porzellan, als Fe...

 19. Er Trump som kejseren i "Kejserens nye klæder"?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas; Lund Pedersen, Carsten

  2017-01-01

  Den tilbagevendende sag om Trumps dekret vedrørende indrejseforbud har givet os et indblik i dette klassiske ledelsesdilemma, der trækker tråde tilbage til eventyret om Kejserens nye Klæder. H. C. Andersens berømte fortælling om Kejserens nye klæder indeholder tre vigtige ledelsesmæssige pointer......, der netop har bevist dets relevans i sagen om Trumps indrejseforbud. Ligesom kejseren i fortællingen, så udviser Trump generelt en alternativ virkelighedsopfattelse....

 20. Numeriske tåger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knakkergaard, Martin

  2015-01-01

  med dette talpar omtyder vi alt, hvad der lader sig omtyde, til tabeller i en ustoppelig bevægelse, som efterlader det omtydede til glemsel og nostalgi. Afhængig af hvordan vi anskuer disse tabeller, i det rene Aristoteliske perspektiv eller i Heideggers mere spekulative optik, er det enten causa...... finalis eller causa efficiens, som tabellerne fremstiller for os, men hvad blev der af causa materialis og causa formalis undervejs? Og at producere betyder netop at stille frem, at fremstille - dette vægter ifølge sagens natur det 'stillads' - den teknik eller teknologi - gennem hvilket noget stilles...

 1. Bøder til ordblinde men hvad med de tonedøve?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2014-01-01

  Man skulle tro, regeringen var tonedøv i sagen om bøder til sløsede patienter, der udebliver. Regeringen har siden 2004 overhørt de systematiske, advarende toner fra regioner, patientforeninger og læger. Der er meget lidt viden og alt for meget folkevid og politisk tåge, når politikerne drøfter, ......, hvordan vi kan ændre adfærd blandt patienter. Det er for letkøbt at give patienterne skylden, og det er en farlig glidebane - eller måske en boomerang - at begynde at italesætte patienter som »dovne« eller »sløsede«....

 2. Generationen weiblicher Dichter um 1700 in Altenburg. Anna Carrdus legt eine sorgfältige Textedition vor Generations of Female Poets Around 1700 in Altenburg—Anna Carrdus Presents a Careful Edition of Texts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mechthilde Vahsen

  2006-03-01

  Full Text Available Es lässt sich nicht sagen, dass mit Margaretha Susanna von Kuntsch alles anfing, aber die in Altenburg um 1700 ansässige Frau ist intensiv mit dem geistigen und kulturellen Leben der aufstrebenden Stadt verbunden. Ebenso wie 16 andere Frauen, größtenteils aus ihrem Verwandten- und Freundeskreis. Sie alle zeichnen sich dadurch aus, dass sie Gedichte verfassen, die nun in einer hervorragend edierten und kommentierten Ausgabe vorliegen. Damit werden Werke von Autorinnen der Frühen Neuzeit der literarisch interessierten, breiten Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht: Ein existentiell wichtiger Beitrag zur Geschlechtergeschichte, der sich dem Werk und der Wiederentdeckung von Autorinnen widmet.It is impossible to claim that everything began with Margaretha Susanna von Kutsch, however this woman who lived in Altenburg around 1700 is integrally connected to the intellectual and cultural life of the aspiring city. This is also the case for 16 other women, the majority of whom were part of her family or circle of friends. Each of these women wrote poetry, which is now presented in an excellently edited and commented volume. Texts by female authors of the early modern period are thus now made accessible to a wide literary public. The volume is an important contribution to gender history that devotes itself to the work and rediscovery of female authors.

 3. Dippedutter og duppeditter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boye, Kasper

  2010-01-01

  mene, at det er hip som hap, om man siger det ene eller det andet, for de to former er synonymer. Begge betegner ifølge Den Danske Ordbog en ”lille genstand som man har svært ved at karakterisere nærmere, og som man ikke kender eller kan huske navnet på”. Man kan ikke imidlertid ikke mene, at det er...... hap som hip. I lyset af denne observation bliver det interessant, at vi har både dippedutter og duppeditter. Går man sproghistorisk til sagen, bliver det rigtig spændende, for overraskende nok er det tilsyneladende den mindst hyppige form, duppedit, der er den oprindelige form. Den er sandsynligvis en...

 4. Paradigmen und Textsorten lebensgeschichtlichen Erzählens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neva Šlibar

  1995-12-01

  Full Text Available Denn im Grunde, heißt es da, ist Jugendfreundschaft um so sonderbarer, je älter man wird. Man ändert sich im Laufe solcher Jahre vom Scheitel bis zur Sohle und von den Härchen der Haut bis ins Herz, aber das Verhältnis zueinander bleibt merkwürdigerweise das gleiche und ändert sich sowenig wie die Beziehungen, die jeder einzelne Mensch zu den verschiedenen Herren pflegt, die er der Reihe nach mit Ich anspricht. Es kommt ja nicht darauf an, ob man so empfindet wie der kleine Knabe mit dickem Kopf und blondem Haar, der einst photographiert worden ist; nein, man kann im Grunde nicht einmal sagen, daß man dieses kleine, alberne, ichige Scheusal gern hat.

 5. Self generation, small generation, and embedded generation issues

  International Nuclear Information System (INIS)

  2001-01-01

  The New Brunswick Market Design Committee for electric power restructuring has been directed to examine issues regarding cogeneration and small-scale, on-site generation and how they will fit within the framework of the bilateral contract market. The Committee will also have to deal with issues of generation embedded in a distribution system. The Committee has defined cogeneration as the simultaneous production of electricity and useful thermal energy. Self-generation has been defined as small-scale power generation by an end-user, while embedded generation has been defined as a generation facility that is located within a distribution utility but is not directly connected to the transmission system. The Committee has postponed its decision on whether embedded generation will be eligible to participate under the bilateral contract market for electricity. This report discusses general issues such as the physical support of generation, market support of generation, transition issues and policy issues. It also discusses generation support issues such as operating reserves, transmission tariff issues, and distribution tariffs. Market support issues such as transmission access for generation sales were also considered, along with market access for generation sales, and net metering for behind the meter generation. 7 refs., 1 tab

 6. Magnet Free Generators - 3rd Generation Wind Turbine Generators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bogi Bech; Mijatovic, Nenad; Henriksen, Matthew Lee

  2013-01-01

  This paper presents an introduction to superconducting wind turbine generators, which are often referred to as 3rd generation wind turbine generators. Advantages and challenges of superconducting generators are presented with particular focus on possible weight and efficiency improvements. A comp...

 7. Pierluigi Cuzzolin. Sull'origine della costruzione dicere quod: aspetti sintattici e se­ mantici; Firenze 1994, Pubblicazioni della Facolta di Lettere e Filosofia dell'Università di Pavia, 72, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matjaž Babič

  1995-12-01

  Full Text Available Das Buch ist eine überarbeitete und verbesserte Version der Doktordissertation, die an der Universität von Pavia vorgelegt wurde. Es wird darin ein vielbesprochenes Prob­ lem der lateinischen Sprache erneut aufgegriffen, es wird eine neue Antwort auf die Frage über das Verhaltnis zwischen Accusativus cum infinitivo (Acl und Nebensätzen mit quod/quia dargeboten. Der Accusativus cum infinitivo, regiert von Verben wie 'sagen, denken', gilt als eine Besonderheit des Lateinischen und Altgriechischen im Verhältnis zu den modernen indogermanischen Sprachen. Für den Ursprung und Sinn dieser Infinitivkonstruktion wurden verschiedene Erklärungen vorgeschlagen oder zu­ mindest Richtungen für eine mögliche Lösung angezeigt. Der Verfasser dieses Buches versucht, die vorhandenen Losungen mit Hilfe der allgemeinlinguistischen Erkentnisse zu erganzen und sie in eine neue Lösung zu vereinen.

 8. Commanding Generation Y: How Generation X Military Leaders Can Better Utilize Generational Tendencies

  Science.gov (United States)

  2013-03-21

  generation ( Baby Boomers ). Although the profession of arms is a time-honored tradition steeped in discipline...senior leadership generational tendencies. Command; Leadership; Generation ; Baby Boomer ; Generation X; Generation Y Unclass Unclass Unclass UU 32 USMC...enable commanders to better lead Generation Y within the U.S. military. Discussion: Baby Boomers , Generation X, and Generation Y are

 9. Manual for the ELL (2) - parser generator and tree generator generator

  OpenAIRE

  Heckmann, Reinhold

  1986-01-01

  Regular right part grammars extended by tree generator specifications are interpreted by a combined parser generator and tree generator that produces an ELL(2) parser. This parser is able to translate programs of the specified language into abstract syntax trees according to the tree specifications in the generator input.

 10. Comparing Generative and Inter-generative Subjectivity in Post-Revolutionary Academic Generations in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  mehran Sohrabzadeh

  2010-01-01

  Full Text Available Comparative study of different post-revolutionary generation has been broadly applied by social scientists; among them some believe there is a gulf between generations, while some others endorsing some small differences among generations, emphasis that this variety is natural. Avoiding being loyal to any of these two views, the present study attempts to compare three different post-revolutionary academic generations using theory of “generative objects” which explores generations’ view about their behaviors, Beliefs, and historical monuments. Sampling was carried among 3 generations; firstly ones who were student in 60s and now are experienced faculties in the university, secondly ones who are recently employed as faculty members, and finally who are now students in universities. Results show that in all 3 generations there are essential in-generation similarities, while comparatively there are some differentiations in inter-generative analysis.

 11. Zeit ein Sachcomic

  CERN Document Server

  Callender, Craig

  2016-01-01

  Die Zeit ist ein großer Lehrmeister! Das Dumme ist nur, dass sie auf Dauer alle ihre Schüler tötet. (nach Hector Berlioz) „Solange mich niemand fragt, weiß ich, was Zeit ist“, hat der Heilige Augustus gesagt. Damit ist er fast modern, denn die Quantenphysiker behaupten sogar, „Zeit, das gibt es gar nicht!“ Je genauer man es wissen will, desto komplizierter wird das mit der Zeit: Ist die Zeit wirklich eine vierte Dimension, ähnlich wie ein Raum oder „fließt“ sie sozusagen nur dahin? Und wenn sie fließt, kann man dann sagen, wie schnell? Gibt es die Zukunft? Sind Zeitreisen möglich? Und warum scheint die Zeit sich nur in eine Richtung zu bewegen. Schwierige Probleme: aber hier, wie immer in dieser Reihe, seriös, leicht und locker erklärt.

 12. Trip generation characteristics of special generators

  Science.gov (United States)

  2010-03-01

  Special generators are introduced in the sequential four-step modeling procedure to represent certain types of facilities whose trip generation characteristics are not fully captured by the standard trip generation module. They are also used in the t...

 13. Distributed generation induction and permanent magnet generators

  CERN Document Server

  Lai, L

  2007-01-01

  Distributed power generation is a technology that could help to enable efficient, renewable energy production both in the developed and developing world. It includes all use of small electric power generators, whether located on the utility system, at the site of a utility customer, or at an isolated site not connected to the power grid. Induction generators (IGs) are the cheapest and most commonly used technology, compatible with renewable energy resources. Permanent magnet (PM) generators have traditionally been avoided due to high fabrication costs; however, compared with IGs they are more reliable and productive. Distributed Generation thoroughly examines the principles, possibilities and limitations of creating energy with both IGs and PM generators. It takes an electrical engineering approach in the analysis and testing of these generators, and includes diagrams and extensive case study examples o better demonstrate how the integration of energy sources can be accomplished. The book also provides the ...

 14. Steam-Generator Integrity Program/Steam-Generator Group Project

  International Nuclear Information System (INIS)

  1982-10-01

  The Steam Generator Integrity Program (SGIP) is a comprehensive effort addressing issues of nondestructive test (NDT) reliability, inservice inspection (ISI) requirements, and tube plugging criteria for PWR steam generators. In addition, the program has interactive research tasks relating primary side decontamination, secondary side cleaning, and proposed repair techniques to nondestructive inspectability and primary system integrity. The program has acquired a service degraded PWR steam generator for research purposes. This past year a research facility, the Steam Generator Examination Facility (SGEF), specifically designed for nondestructive and destructive examination tasks of the SGIP was completed. The Surry generator previously transported to the Hanford Reservation was then inserted into the SGEF. Nondestructive characterization of the generator from both primary and secondary sides has been initiated. Decontamination of the channelhead cold leg side was conducted. Radioactive field maps were established in the steam generator, at the generator surface and in the SGEF

 15. Refrigeration generation using expander-generator units

  Science.gov (United States)

  Klimenko, A. V.; Agababov, V. S.; Koryagin, A. V.; Baidakova, Yu. O.

  2016-05-01

  The problems of using the expander-generator unit (EGU) to generate refrigeration, along with electricity were considered. It is shown that, on the level of the temperatures of refrigeration flows using the EGU, one can provide the refrigeration supply of the different consumers: ventilation and air conditioning plants and industrial refrigerators and freezers. The analysis of influence of process parameters on the cooling power of the EGU, which depends on the parameters of the gas expansion process in the expander and temperatures of cooled environment, was carried out. The schematic diagram of refrigeration generation plant based on EGU is presented. The features and advantages of EGU to generate refrigeration compared with thermotransformer of steam compressive and absorption types were shown, namely: there is no need to use the energy generated by burning fuel to operate the EGU; beneficial use of the heat delivered to gas from the flow being cooled in equipment operating on gas; energy production along with refrigeration generation, which makes it possible to create, using EGU, the trigeneration plants without using the energy power equipment. It is shown that the level of the temperatures of refrigeration flows, which can be obtained by using the EGU on existing technological decompression stations of the transported gas, allows providing the refrigeration supply of various consumers. The information that the refrigeration capacity of an expander-generator unit not only depends on the parameters of the process of expansion of gas flowing in the expander (flow rate, temperatures and pressures at the inlet and outlet) but it is also determined by the temperature needed for a consumer and the initial temperature of the flow of the refrigeration-carrier being cooled. The conclusion was made that the expander-generator units can be used to create trigeneration plants both at major power plants and at small energy.

 16. Power Generation for River and Tidal Generators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Muljadi, Eduard [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Wright, Alan [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Gevorgian, Vahan [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Donegan, James [Ocean Renewable Power Company (ORPC), Portland, ME (United States); Marnagh, Cian [Ocean Renewable Power Company (ORPC), Portland, ME (United States); McEntee, Jarlath [Ocean Renewable Power Company (ORPC), Portland, ME (United States)

  2016-06-01

  Renewable energy sources are the second largest contributor to global electricity production, after fossil fuels. The integration of renewable energy continued to grow in 2014 against a backdrop of increasing global energy consumption and a dramatic decline in oil prices during the second half of the year. As renewable generation has become less expensive during recent decades, and it becomes more accepted by the global population, the focus on renewable generation has expanded from primarily wind and solar to include new types with promising future applications, such as hydropower generation, including river and tidal generation. Today, hydropower is considered one of the most important renewable energy sources. In river and tidal generation, the input resource flow is slower but also steadier than it is in wind or solar generation, yet the level of water turbulent flow may vary from one place to another. This report focuses on hydrokinetic power conversion.

 17. Alternative energy and distributed generation: thinking generations ahead

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hunt, P.D.

  2001-01-01

  Alternative Energy will be discussed in the context of Distributed Generation, which is defined as a delivery platform for micro-power generation, close to the end-users, that can also supplement regional electricity grids. Many references in the paper pertain to Alberta. This is for two reasons: First, familiarity by the author, and more importantly, Alberta is the first region in Canada that has de-regulated it's electricity sector. De-regulation allows independent and smaller power generators to enter the market. Focussing on Alberta, with some references to other Canadian provinces and USA, electricity consumption trends will be reviewed and the pressures to decentralize electricity generation discussed. Re-structuring of the electricity sector, convergence of power generation and natural gas industries, advances in technologies, and environmental concerns are collectively contributing to the creation of a new business called 'Distributed Generation'. Efficiency benefits of combined heat and power associated with the more prominent emerging distributed generation technologies like micro-turbines and fuel cells, will be highlighted. Areas of research, development and demonstration that will enable the successful deployment of Distributed Generation will be suggested with respect to Generation Technologies, Systems Controls, Supporting Infrastructure, and Socio-Political Barriers. Estimates of investments in the various alternative energy technologies will be presented. Using current trends and emerging technologies the Paper will conclude with some predictions of future scenarios. (author)

 18. Generative Contexts: Generating value between community and educational settings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dan Lyles

  2016-12-01

  Full Text Available As educators and researchers, the authors of this paper participated, at different points in time, in a National Science Foundation funded research program to place culturally responsive education into generative justice frameworks. We discovered that the mechanisms to create generative contexts—contexts where value can possibly be returned to the community where the people generating that value live and work—in-school, after-school, and not-school were not uniform and required individual attention and care. One can think of generative contexts as the educational preconditions for generative justice. We aim to show how generative contexts are crucial to understanding a larger theory of generative justice. To do this we provide three examples of generative contexts. First is a generative context in-school, where a technology teacher brought a community hairstylist into her classroom to help teach computer programming through cornrow braiding; a skill relevant to her African American students. Next is a generative context after-school where a student demonstrates soldering skills that she learned from family members. The third is a not-school “E-Waste to Makerspace” workshop where students created garden-technology designs for low-income communities. 

 19. Teaching Millennials and Generation Z: Bridging the Generational Divide.

  Science.gov (United States)

  Shatto, Bobbi; Erwin, Kelly

  2017-02-01

  Most undergraduate students today are part of the millennial generation. However, the next wave of students-Generation Z-are just beginning to enter universities. Although these groups share many similarities, they each have unique characteristics that create challenges in the classroom. Incorporating technology, engaging students with adaptive learning activities, and understanding basic generational differences are ways to limit the effects of generational conflict while keeping both millennials and Generation Z students engaged in learning. It is important to understand basic differences and distinctions across generations for developing pedagogy that reaches these unique student populations.

 20. Cheaper power generation from surplus steam generating capacities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gupta, K.

  1996-01-01

  Prior to independence most industries had their own captive power generation. Steam was generated in own medium/low pressure boilers and passed through extraction condensing turbines for power generation. Extraction steam was used for process. With cheaper power made available in Nehru era by undertaking large hydro power schemes, captive power generation in industries was almost abandoned except in sugar and large paper factories, which were high consumers of steam. (author)

 1. The different generation of nuclear reactors from Generation-1 to Generation-4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cognet, G.

  2010-01-01

  In this work author deals with the history of the development of nuclear reactors from Generation-1 to Generation-4. The fuel cycle and radioactive waste management as well as major accidents are presented, too.

 2. A large capacity turbine generator for nuclear power generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maeda, Susumu; Miki, Takahiro; Suzuki, Kazuichi

  2000-01-01

  In future large capacity nuclear power plant, capacity of a generator to be applied will be 1800 MVA of the largest class in the world. In response to this, the Mitsubishi Electric Co., Ltd. began to carry out element technology verification of a four-pole large capacity turbine generator mainly using upgrading technique of large capacity, since 1994 fiscal year. And, aiming at reliability verification of the 1800 MVA class generator, a model generator with same cross-section as that of an actual one was manufactured, to carry out some verifications on its electrified tests, and so on. Every performance evaluation result of tests on the model generator were good, and high reliability to design and manufacturing technique of the 1800 MVA class generator could be verified. In future, on the base of these technologies, further upgrading of reliability on the large capacity turbine generator for nuclear power generation is intended to be carried out. (G.K.)

 3. Generational diversity.

  Science.gov (United States)

  Kramer, Linda W

  2010-01-01

  Generational diversity has proven challenges for nurse leaders, and generational values may influence ideas about work and career planning. This article discusses generational gaps, influencing factors and support, and the various generational groups present in today's workplace as well as the consequences of need addressing these issues. The article ends with a discussion of possible solutions.

 4. A viable technology to generate third-generation biofuel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singh, Anoop; Olsen, Stig Irving; Nigam, Poonam Singh

  2011-01-01

  First generation biofuels are commercialized at large as the production technologies are well developed. However, to grow the raw materials, there is a great need to compromise with food security, which made first generation biofuels not so much promising. The second generation of biofuels does...

 5. Motor/generator

  Science.gov (United States)

  Hickam, Christopher Dale [Glasford, IL

  2008-05-13

  A motor/generator is provided for connecting between a transmission input shaft and an output shaft of a prime mover. The motor/generator may include a motor/generator housing, a stator mounted to the motor/generator housing, a rotor mounted at least partially within the motor/generator housing and rotatable about a rotor rotation axis, and a transmission-shaft coupler drivingly coupled to the rotor. The transmission-shaft coupler may include a clamp, which may include a base attached to the rotor and a plurality of adjustable jaws.

 6. Wind Generators

  Science.gov (United States)

  1989-01-01

  When Enerpro, Inc. president, Frank J. Bourbeau, attempted to file a patent on a system for synchronizing a wind generator to the electric utility grid, he discovered Marshall Space Flight Center's Frank Nola's power factor controller. Bourbeau advanced the technology and received a NASA license and a patent for his Auto Synchronous Controller (ASC). The ASC reduces generator "inrush current," which occurs when large generators are abruptly brought on line. It controls voltage so the generator is smoothly connected to the utility grid when it reaches its synchronous speed, protecting the components from inrush current damage. Generator efficiency is also increased in light winds by applying lower than rated voltage. Wind energy is utilized to drive turbines to generate electricity for utility companies.

 7. SNS ønsker DMUs eventuelle bemærkninger til de nye oplysninger i sagen. Dianthus caryophyllus (123.2.38/ 123.2.2). Nyt materiale til Nellike-sagen. Modtaget 26-05-2005, deadline 26-06-2005, svar 27-05-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  "Mail: Som svar på spørgsmålene fra den svenske CA har ansøgeren kommet med uddybende bemærkninger vedr. fremgangsmåder, der styrker overvågningsplanen. Således er der nærmere beskrevet antal nødvendige eksperter/botanikere, testprocedurer, specifikke landområder inkl. forslag til velegnet overvå...

 8. SNS ønsker DMUs (eventuelle) bemærkninger til de nye oplysninger i sagen. Dianthus caryophyllus (123.2.38/ 123.2.2). Supplerende materiale til Nellike-sagen. Modtaget 23-09-2005, deadline 13-10-2005, svar 13-10-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "1. Yderligere informationer om de biokemiske analyser. De fremlagte oplysninger indikerer lav toksicitet af delphinidin. Andre oplysninger tyder på at sandsynligheden er meget lav for at de importerede GM-nelliker vil indgå i fødekæden. 2. Forekomst af vilde nelliker i Europa. Der er givet oplys...

 9. [Intel random number generator-based true random number generator].

  Science.gov (United States)

  Huang, Feng; Shen, Hong

  2004-09-01

  To establish a true random number generator on the basis of certain Intel chips. The random numbers were acquired by programming using Microsoft Visual C++ 6.0 via register reading from the random number generator (RNG) unit of an Intel 815 chipset-based computer with Intel Security Driver (ISD). We tested the generator with 500 random numbers in NIST FIPS 140-1 and X(2) R-Squared test, and the result showed that the random number it generated satisfied the demand of independence and uniform distribution. We also compared the random numbers generated by Intel RNG-based true random number generator and those from the random number table statistically, by using the same amount of 7500 random numbers in the same value domain, which showed that the SD, SE and CV of Intel RNG-based random number generator were less than those of the random number table. The result of u test of two CVs revealed no significant difference between the two methods. Intel RNG-based random number generator can produce high-quality random numbers with good independence and uniform distribution, and solves some problems with random number table in acquisition of the random numbers.

 10. Modeling and Simulation of Generator Side Converter of Doubly Fed Induction Generator-Based Wind Power Generation System

  DEFF Research Database (Denmark)

  Guo, Yougui; Zeng, Ping; Blaabjerg, Frede

  2010-01-01

  A real wind power generation system is given in this paper. SVM control strategy and vector control is applied for generator side converter and doubly fed induction generator respectively. First the mathematical models of the wind turbine rotor, drive train, generator side converter are described...

 11. Second harmonic generation and sum frequency generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pellin, M.J.; Biwer, B.M.; Schauer, M.W.; Frye, J.M.; Gruen, D.M.

  1990-01-01

  Second harmonic generation and sum frequency generation are increasingly being used as in situ surface probes. These techniques are coherent and inherently surface sensitive by the nature of the mediums response to intense laser light. Here we will review these two techniques using aqueous corrosion as an example problem. Aqueous corrosion of technologically important materials such as Fe, Ni and Cr proceeds from a reduced metal surface with layer by layer growth of oxide films mitigated by compositional changes in the chemical makeup of the growing film. Passivation of the metal surface is achieved after growth of only a few tens of atomic layers of metal oxide. Surface Second Harmonic Generation and a related nonlinear laser technique, Sum Frequency Generation have demonstrated an ability to probe the surface composition of growing films even in the presence of aqueous solutions. 96 refs., 4 figs

 12. Next generation of weather generators on web service framework

  Science.gov (United States)

  Chinnachodteeranun, R.; Hung, N. D.; Honda, K.; Ines, A. V. M.

  2016-12-01

  Weather generator is a statistical model that synthesizes possible realization of long-term historical weather in future. It generates several tens to hundreds of realizations stochastically based on statistical analysis. Realization is essential information as a crop modeling's input for simulating crop growth and yield. Moreover, they can be contributed to analyzing uncertainty of weather to crop development stage and to decision support system on e.g. water management and fertilizer management. Performing crop modeling requires multidisciplinary skills which limit the usage of weather generator only in a research group who developed it as well as a barrier for newcomers. To improve the procedures of performing weather generators as well as the methodology to acquire the realization in a standard way, we implemented a framework for providing weather generators as web services, which support service interoperability. Legacy weather generator programs were wrapped in the web service framework. The service interfaces were implemented based on an international standard that was Sensor Observation Service (SOS) defined by Open Geospatial Consortium (OGC). Clients can request realizations generated by the model through SOS Web service. Hierarchical data preparation processes required for weather generator are also implemented as web services and seamlessly wired. Analysts and applications can invoke services over a network easily. The services facilitate the development of agricultural applications and also reduce the workload of analysts on iterative data preparation and handle legacy weather generator program. This architectural design and implementation can be a prototype for constructing further services on top of interoperable sensor network system. This framework opens an opportunity for other sectors such as application developers and scientists in other fields to utilize weather generators.

 13. Lexicon generation methods, lexicon generation devices, and lexicon generation articles of manufacture

  Science.gov (United States)

  Carter, Richard J [Richland, WA; McCall, Jonathon D [West Richland, WA; Whitney, Paul D [Richland, WA; Gregory, Michelle L [Richland, WA; Turner, Alan E [Kennewick, WA; Hetzler, Elizabeth G [Kennewick, WA; White, Amanda M [Kennewick, WA; Posse, Christian [Seattle, WA; Nakamura, Grant C [Kennewick, WA

  2010-10-26

  Lexicon generation methods, computer implemented lexicon editing methods, lexicon generation devices, lexicon editors, and articles of manufacture are described according to some aspects. In one aspect, a lexicon generation method includes providing a seed vector indicative of occurrences of a plurality of seed terms within a plurality of text items, providing a plurality of content vectors indicative of occurrences of respective ones of a plurality of content terms within the text items, comparing individual ones of the content vectors with respect to the seed vector, and responsive to the comparing, selecting at least one of the content terms as a term of a lexicon usable in sentiment analysis of text.

 14. Instant Generation

  Science.gov (United States)

  Loveland, Elaina

  2017-01-01

  Generation Z students (born between 1995-2010) have replaced millennials on college campuses. Generation Z students are entrepreneurial, desire practical skills with their education, and are concerned about the cost of college. This article presents what need to be known about this new generation of students.

 15. Radionuclide generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lambrecht, R.M.; Wollongong Univ.; Tomiyoshi, K.; Sekine, T.

  1997-01-01

  The present status and future directions of research and development on radionuclide generator technology are reported. The recent interest to develop double-neutron capture reactions for production of in vivo generators; neutron rich nuclides for radio-immunotherapeutic pharmaceuticals: and advances with ultra-short lived generators is highlighted. Emphasis is focused on: production of the parent radionuclide; the selection and the evaluation of support materials and eluents with respect to the resultant radiochemical yield of the daughter, and the breakthrough of the radionuclide parent: and, the uses of radionuclide generators in radiopharmaceutical chemistry, biomedical and industrial applications. The 62 Zn → 62 Cu, 66 Ni → 66 Cu, 103m Rh → 103 Rh, 188 W → 188 Re and the 225 Ac → 221 Fr → 213 Bi generators are predicted to be emphasized for future development. Coverage of the 99 Mo → 99m Tc generator was excluded, as it the subject of another review. The literature search ended June, 1996. (orig.)

 16. Cylindrical neutron generator

  Science.gov (United States)

  Leung, Ka-Ngo [Hercules, CA

  2008-04-22

  A cylindrical neutron generator is formed with a coaxial RF-driven plasma ion source and target. A deuterium (or deuterium and tritium) plasma is produced by RF excitation in a cylindrical plasma ion generator using an RF antenna. A cylindrical neutron generating target is coaxial with the ion generator, separated by plasma and extraction electrodes which contain many slots. The plasma generator emanates ions radially over 360.degree. and the cylindrical target is thus irradiated by ions over its entire circumference. The plasma generator and target may be as long as desired. The plasma generator may be in the center and the neutron target on the outside, or the plasma generator may be on the outside and the target on the inside. In a nested configuration, several concentric targets and plasma generating regions are nested to increase the neutron flux.

 17. Leading Generation Y

  National Research Council Canada - National Science Library

  Newman, Jill M

  2008-01-01

  .... Whether referred to as the Millennial Generation, Generation Y or the Next Generation, the Army needs to consider the gap between Boomers, Generation X and the Soldiers that fill our junior ranks...

 18. Random pulse generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guo Ya'nan; Jin Dapeng; Zhao Dixin; Liu Zhen'an; Qiao Qiao; Chinese Academy of Sciences, Beijing

  2007-01-01

  Due to the randomness of radioactive decay and nuclear reaction, the signals from detectors are random in time. But normal pulse generator generates periodical pulses. To measure the performances of nuclear electronic devices under random inputs, a random generator is necessary. Types of random pulse generator are reviewed, 2 digital random pulse generators are introduced. (authors)

 19. Generation Z: Educating and Engaging the Next Generation of Students

  Science.gov (United States)

  Seemiller, Corey; Grace, Meghan

  2017-01-01

  In 1995, the Internet was born. So, too, was Generation Z. The oldest of this post-Millennial generation arrived to college in 2013, and more than four years later, Generation Z students fill the nation's classrooms, campus programs, and residence halls. In order to recruit, educate, and graduate this new generational cohort effectively, educators…

 20. Optimising generators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guerra, E.J.; Garcia, A.O.; Graffigna, F.M.; Verdu, C.A. (IMPSA (Argentina). Generators Div.)

  1994-11-01

  A new computer tool, the ARGEN program, has been developed for dimensioning large hydroelectric generators. This results in better designs, and reduces calculation time for engineers. ARGEN performs dimensional tailoring of salient pole synchronous machines in generators, synchronous condensers, and generator-motors. The operation and uses of ARGEN are explained and its advantages are listed in this article. (UK)

 1. DC Motor control using motor-generator set with controlled generator field

  Science.gov (United States)

  Belsterling, Charles A.; Stone, John

  1982-01-01

  A d.c. generator is connected in series opposed to the polarity of a d.c. power source supplying a d.c. drive motor. The generator is part of a motor-generator set, the motor of which is supplied from the power source connected to the motor. A generator field control means varies the field produced by at least one of the generator windings in order to change the effective voltage output. When the generator voltage is exactly equal to the d.c. voltage supply, no voltage is applied across the drive motor. As the field of the generator is reduced, the drive motor is supplied greater voltage until the full voltage of the d.c. power source is supplied when the generator has zero field applied. Additional voltage may be applied across the drive motor by reversing and increasing the reversed field on the generator. The drive motor may be reversed in direction from standstill by increasing the generator field so that a reverse voltage is applied across the d.c. motor.

 2. Generational Differences in Work Attitudes : A comparative analysis of Generation Y and preceding generations from companies in Sweden

  OpenAIRE

  Sajjadi, Amir; Åkesson Castillo, Lars Christian Felipe; Sun, Bicen

  2012-01-01

  Introduction: A population that can live and work longer has resulted in a wider range of generations being active in the workplace simultaneously and the diverse multi-generational work environment is a new challenge for human resource management. The most recent generation that is entering the job market is Generation Y, which is also referred to as Millennials. Currently, organizations and Human Resource departments are facing the issue of Generation Y entering the workforce and the issue ...

 3. Digital generation, net generation, millennials, Y generation: reflecting about the relation between the youths and digital technologies

  OpenAIRE

  Martins, Cristina; Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) Rede La Salle

  2015-01-01

  This study aimed is critically reflect on the relationship of the youths with the TD, by discussing the generational approach. This approach in different researches linked the youths, through terms like Digital Generation, Net Generation, Millennials and Y Generation, creating stereotypes and excluding social, cultural, economic and political perspectives. The results of this qualitative research, based on reflections through literature, sees reality of Brazilian youths that do not have acces...

 4. Isotope generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  1979-01-01

  The patent describes an isotope generator incorporating the possibility of stopping elution before the elution vessel is completely full. Sterile ventilation of the whole system can then occur, including of both generator reservoir and elution vessel. A sterile, and therefore pharmaceutically acceptable, elution fluid is thus obtained and the interior of the generator is not polluted with non-sterile air. (T.P.)

 5. Generation unit selection via capital asset pricing model for generation planning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Romy Cahyadi; K. Jo Min; Chung-Hsiao Wang; Nick Abi-Samra [College of Engineering, Ames, IA (USA)

  2003-11-01

  The USA's electric power industry is undergoing substantial regulatory and organizational changes. Such changes introduce substantial financial risk in generation planning. In order to incorporate the financial risk into the capital investment decision process of generation planning, this paper develops and analyses a generation unit selection process via the capital asset pricing model (CAPM). In particular, utilizing realistic data on gas-fired, coal-fired, and wind power generation units, the authors show which and how concrete steps can be taken for generation planning purposes. It is hoped that the generation unit selection process will help utilities in the area of effective and efficient generation planning when financial risks are considered. 20 refs., 14 tabs.

 6. The Employees of Baby Boomers Generation, Generation X, Generation Y and Generation Z in Selected Czech Corporations as Conceivers of Development and Competitiveness in their Corporation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bejtkovský Jiří

  2016-12-01

  Full Text Available The corporations using the varied workforce can supply a greater variety of solutions to problems in service, sourcing, and allocation of their resources. The current labor market mentions four generations that are living and working today: the Baby boomers generation, the Generation X, the Generation Y and the Generation Z. The differences between generations can affect the way corporations recruit and develop teams, deal with change, motivate, stimulate and manage employees, and boost productivity, competitiveness and service effectiveness. A corporation’s success and competitiveness depend on its ability to embrace diversity and realize the competitive advantages and benefits. The aim of this paper is to present the current generation of employees (the employees of Baby Boomers Generation, Generation X, Generation Y and Generation Z in the labor market by secondary research and then to introduce the results of primary research that was implemented in selected corporations in the Czech Republic. The contribution presents a view of some of the results of quantitative and qualitative research conducted in selected corporations in the Czech Republic. These researches were conducted in 2015 on a sample of 3,364 respondents, and the results were analyzed. Two research hypotheses and one research question have been formulated. The verification or rejection of null research hypothesis was done through the statistical method of the Pearson’s Chi-square test. It was found that perception of the choice of superior from a particular generation does depend on the age of employees in selected corporations. It was also determined that there are statistically significant dependences between the preference for eterogeneous or homogeneous cooperation and the age of employees in selected corporations.

 7. Gamma ray generator

  Science.gov (United States)

  Firestone, Richard B; Reijonen, Jani

  2014-05-27

  An embodiment of a gamma ray generator includes a neutron generator and a moderator. The moderator is coupled to the neutron generator. The moderator includes a neutron capture material. In operation, the neutron generator produces neutrons and the neutron capture material captures at least some of the neutrons to produces gamma rays. An application of the gamma ray generator is as a source of gamma rays for calibration of gamma ray detectors.

 8. Semi-Supervised Generation with Cluster-aware Generative Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maaløe, Lars; Fraccaro, Marco; Winther, Ole

  2017-01-01

  Deep generative models trained with large amounts of unlabelled data have proven to be powerful within the domain of unsupervised learning. Many real life data sets contain a small amount of labelled data points, that are typically disregarded when training generative models. We propose the Clust...... a log-likelihood of −79.38 nats on permutation invariant MNIST, while also achieving competitive semi-supervised classification accuracies. The model can also be trained fully unsupervised, and still improve the log-likelihood performance with respect to related methods.......Deep generative models trained with large amounts of unlabelled data have proven to be powerful within the domain of unsupervised learning. Many real life data sets contain a small amount of labelled data points, that are typically disregarded when training generative models. We propose the Cluster...

 9. Generation unit selection via capital asset pricing model for generation planning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cahyadi, Romy; Jo Min, K. [College of Engineering, Ames, IA (United States); Chunghsiao Wang [LG and E Energy Corp., Louisville, KY (United States); Abi-Samra, Nick [Electric Power Research Inst., Palo Alto, CA (United States)

  2003-07-01

  The electric power industry in many parts of U.S.A. is undergoing substantial regulatory and organizational changes. Such changes introduce substantial financial risk in generation planning. In order to incorporate the financial risk into the capital investment decision process of generation planning, in this paper, we develop and analyse a generation unit selection process via the capital asset pricing model (CAPM). In particular, utilizing realistic data on gas-fired, coal-fired, and wind power generation units, we show which and how concrete steps can be taken for generation planning purposes. It is hoped that the generation unit selection process developed in this paper will help utilities in the area of effective and efficient generation planning when financial risks are considered. (Author)

 10. Et jura at forstå, et andet land at føre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiberg, Morten Rievers

  2012-01-01

  baggrund, at CIA’s udvidede fangeprogram formuleres, og i de følgende år rapporterer europæiske medier om hundreder af ulovlige fangeflyvninger i europæisk luftrum. Europarådets parlamentariske forsamling iværksætter i november 2005 en undersøgelse med henblik på at kortlægge spørgsmålet om ulovlige...... fangetransporter og hemmelige CIA-fængsler. Dertil kommer en lang række nationale undersøgelser. DIIS’ rapport om CIA-flyvninger i dansk og grønlandsk luftrum kan dermed betragtes som endnu et bidrag til en årelang europæisk debat. Alligevel skiller den sig ud fra mængden. Undersøgelsen giver – på baggrund af...... 2005, hvor Udenrigsministeriet tog sagen om formodede CIA-flyvninger op over for Washington, til de svære forhandlinger i 2008, som førte til, at Danmark den 23. oktober 2008 fik en fremadrettet garanti mod ulovlige CIA-flyvninger i dansk, grønlandsk og færøsk luftrum. Rapporten viser, at det hidtidige...

 11. Solar thermoelectric generator

  Science.gov (United States)

  Toberer, Eric S.; Baranowski, Lauryn L.; Warren, Emily L.

  2016-05-03

  Solar thermoelectric generators (STEGs) are solid state heat engines that generate electricity from concentrated sunlight. A novel detailed balance model for STEGs is provided and applied to both state-of-the-art and idealized materials. STEGs can produce electricity by using sunlight to heat one side of a thermoelectric generator. While concentrated sunlight can be used to achieve extremely high temperatures (and thus improved generator efficiency), the solar absorber also emits a significant amount of black body radiation. This emitted light is the dominant loss mechanism in these generators. In this invention, we propose a solution to this problem that eliminates virtually all of the emitted black body radiation. This enables solar thermoelectric generators to operate at higher efficiency and achieve said efficient with lower levels of optical concentration. The solution is suitable for both single and dual axis solar thermoelectric generators.

 12. Generating Units

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — Generating Units are any combination of physically connected generators, reactors, boilers, combustion turbines, and other prime movers operated together to produce...

 13. Understanding portable generators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hills, A.; Hawkins, B. [Guelph Univ., ON (Canada); Clarke, S. [Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Toronto, ON (Canada)

  2000-06-01

  This factsheet is intended to help consumers select a small portable generator for emergency electrical needs. Interest in standby generators has been heightened ever since the prolonged power outage in Eastern Ontario and Southwestern Quebec during the 1998 ice storm and the concern over Y2K related outages. Farmers, in particular, have been reassessing their need for emergency electrical power supply. This document presents some of the factors that should be considered when purchasing and operating a portable generator in the 3 to 12 kW size. It provides a detailed review of power quality and describes the use of tractor-driven power-take-off generators of 15 kW and larger. Several manufacturers make portable generators in many sizes with a whole range of features. This document includes a table depicting generator Feature/Benefit analysis to help consumers understand the differences between features and benefits. A second table provides a check list for generator feature/benefits. Specific details for the operations of various generators are available from manufacturers, distributors and electrical contractors. 2 tabs., 1 fig.

 14. Generativity Does Not Necessarily Satisfy All Your Needs: Associations among Cultural Demand for Generativity, Generative Concern, Generative Action, and Need Satisfaction in the Elderly in Four Cultures

  Science.gov (United States)

  Hofer, Jan; Busch, Holger; Au, Alma; Polácková Šolcová, Iva; Tavel, Peter; Tsien Wong, Teresa

  2016-01-01

  The present study examines the association between various facets of generativity, that is, cultural demand for generativity, generative concern, and generative action, with the satisfaction of the needs for relatedness, competence, and autonomy in samples of elderly from Cameroon, China (Hong Kong), the Czech Republic, and Germany. Participants…

 15. Knowing Generation Y: a new generation of nurses in practice.

  Science.gov (United States)

  Chung, Stephanie M

  Generation Y is commonly defined as those people born between 1980 and 2000, now aged in their 20s and 30s. Their grandparents experienced post-World War II reconstruction, their parents the economic boom of the 1980s. There are currently 81 million individuals in the Generation Y cohort in the USA, making it the second-largest, and possibly most influential, cohort since World War II (Manion, 2009). Members of Generation Y are diverse, technologically advanced and vocal about their opinions. They tend to resist traditional hierarchy, want recognition/reward for achievements and distrust institutions. Knowing these characteristics is useful for nurse managers, preceptors and team members working with members of Generation Y. Studies have proven that Generation Y is challenging the nursing workforce through rapid turnover (Cogin, 2012). This article explores a theoretical model that predicts retention and/or turnover of nurses in light of Generation Y behaviours and motivators-for example, moving from agency to agency rather than devoting many years to a single practice. Further research is needed to find out whether these behaviours and motivators are unique to Generation Y alone.

 16. FlexibleSUSY-A spectrum generator generator for supersymmetric models

  Science.gov (United States)

  Athron, Peter; Park, Jae-hyeon; Stöckinger, Dominik; Voigt, Alexander

  2015-05-01

  We introduce FlexibleSUSY, a Mathematica and C++ package, which generates a fast, precise C++ spectrum generator for any SUSY model specified by the user. The generated code is designed with both speed and modularity in mind, making it easy to adapt and extend with new features. The model is specified by supplying the superpotential, gauge structure and particle content in a SARAH model file; specific boundary conditions e.g. at the GUT, weak or intermediate scales are defined in a separate FlexibleSUSY model file. From these model files, FlexibleSUSY generates C++ code for self-energies, tadpole corrections, renormalization group equations (RGEs) and electroweak symmetry breaking (EWSB) conditions and combines them with numerical routines for solving the RGEs and EWSB conditions simultaneously. The resulting spectrum generator is then able to solve for the spectrum of the model, including loop-corrected pole masses, consistent with user specified boundary conditions. The modular structure of the generated code allows for individual components to be replaced with an alternative if available. FlexibleSUSY has been carefully designed to grow as alternative solvers and calculators are added. Predefined models include the MSSM, NMSSM, E6SSM, USSM, R-symmetric models and models with right-handed neutrinos.

 17. Generator for radionuclide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weisner, P.S.; Forrest, T.R.F.

  1985-01-01

  This invention provides a radionuclide generator of the kind in which a parent radionuclide, adsorbed on a column of particulate material, generates a daughter radionuclide which is periodically removed from the column. This invention is particularly concerned with technetium generators using single collection vials. The generator comprises a column, a first reservoir for the eluent, a second reservoir to contain the volume of eluent required for a single elution, and means connecting the first reservoir to the second reservoir and the second reservoir to the column. Such a generator is particularly suitable for operation by vacuum elution

 18. Advancing the CANDU reactor: From generation to generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hopwood, Jerry; Duffey, Romney B.; Yu, Steven; Torgerson, Dave F.

  2006-01-01

  Emphasizing safety, reliability and economics, the CANDU reactor development strategy is one of continuous improvement, offering value and assured support to customers worldwide. The Advanced CANDU Reactor (ACR-1000) generation, designed by Atomic Energy of Canada Limited (AECL), meets the new economic expectation for low-cost power generation with high capacity factors. The ACR is designed to meet customer needs for reduced capital cost, shorter construction schedule, high plant capacity factor, low operating cost, increased operating life, simple component replacement, enhanced safety features, and low environmental impact. The ACR-1000 design evolved from the internationally successful medium-sized pressure tube reactor (PTR) CANDU 6 and incorporates operational feedback from eight utilities that operate 31 CANDU units. This technical paper provides a brief description of the main features of the ACR-1000, and its major role in the development path of the generations of the pressure tube reactor concept. The motivation, philosophy and design approach being taken for future generation of CANDU pressure tube reactors are described

 19. The Perceived Work Ethic of K-12 Teachers by Generational Status: Generation X vs. Baby Boom Generation

  Science.gov (United States)

  Petty, Gregory C.

  2013-01-01

  This was an investigation of the work ethic of K-12 educators from Generation X and Baby Boomer generations. Teachers of the baby boom generation were born between 1946 and 1964, and many are beginning to retire. There is an impending teacher shortage due to the large numbers of this group retiring or leaving the profession. School administrators…

 20. Steam generator life cycle management: Ontario Power Generation (OPG) experience

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maruska, C.C.

  2002-01-01

  A systematic managed process for steam generators has been implemented at Ontario Power Generation (OPG) nuclear stations for the past several years. One of the key requirements of this managed process is to have in place long range Steam Generator Life Cycle Management (SG LCM) plans for each unit. The primary goal of these plans is to maximize the value of the nuclear facility through safe and reliable steam generator operation over the expected life of the units. The SG LCM plans integrate and schedule all steam generator actions such as inspection, operation, maintenance, modifications, repairs, assessments, R and D, performance monitoring and feedback. This paper discusses OPG steam generator life cycle management experience to date, including successes, failures and how lessons learned have been re-applied. The discussion includes relevant examples from each of the operating stations: Pickering B and Darlington. It also includes some of the experience and lessons learned from the activities carried out to refurbish the steam generators at Pickering A after several years in long term lay-up. The paper is structured along the various degradation modes that have been observed to date at these sites, including monitoring and mitigating actions taken and future plans. (author)

 1. Radio-isotope generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Benjamins, H.M.

  1983-01-01

  A device is claimed for interrupting an elution process in a radioisotope generator before an elution vial is entirely filled. The generator is simultaneously exposed to sterile air both in the direction of the generator column and of the elution vial

 2. Experimental Testing of a Van De Graaff Generator as an Electromagnetic Pulse Generator

  Science.gov (United States)

  2016-07-01

  EXPERIMENTAL TESTING OF A VAN DE GRAAFF GENERATOR AS AN ELECTROMAGNETIC PULSE GENERATOR THESIS...protection in the United States AFIT-ENP-MS-16-S-075 EXPERIMENTAL TESTING OF A VAN DE GRAAFF GENERATOR AS AN ELECTROMAGNETIC PULSE GENERATOR...RELEASE; DISTRIBUTION UNLIMITED. AFIT-ENP-MS-16-S-075 EXPERIMENTAL TESTING OF A VAN DE GRAAFF GENERATOR AS AN ELECTROMAGNETIC PULSE GENERATOR

 3. GeneratorSE: A Sizing Tool for Variable-Speed Wind Turbine Generators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sethuraman, Latha [National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO (United States); Dykes, Katherine L [National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO (United States)

  2017-09-22

  This report documents a set of analytical models employed by the optimization algorithms within the GeneratorSE framework. The initial values and boundary conditions employed for the generation of the various designs and initial estimates for basic design dimensions, masses, and efficiency for the four different models of generators are presented and compared with empirical data collected from previous studies and some existing commercial turbines. These models include designs applicable for variable-speed, high-torque application featuring direct-drive synchronous generators and low-torque application featuring induction generators. In all of the four models presented, the main focus of optimization is electromagnetic design with the exception of permanent-magnet and wire-wound synchronous generators, wherein the structural design is also optimized. Thermal design is accommodated in GeneratorSE as a secondary attribute by limiting the winding current densities to acceptable limits. A preliminary validation of electromagnetic design was carried out by comparing the optimized magnetic loading against those predicted by numerical simulation in FEMM4.2, a finite-element software for analyzing electromagnetic and thermal physics problems for electrical machines. For direct-drive synchronous generators, the analytical models for the structural design are validated by static structural analysis in ANSYS.

 4. HTGR steam generator development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schuetzenduebel, W.G.; Hunt, P.S.; Weber, M.

  1976-01-01

  More than 40 gas-cooled reactor plants have produced in excess of 400 reactor years of operating experience which have proved a reasonably high rate of gas-cooled reactor steam generator availability. The steam generators used in these reactors include single U-tube and straight-tube steam generators as well as meander type and helically wound or involute tube steam generators. It appears that modern reactors are being equipped with helically wound steam generators of the once-through type as the end product of steam generator evolution in gas-cooled reactor plants. This paper provides a general overview of gas-cooled reactor steam generator evolution and operating experience and shows how design criteria and constraints, research and development, and experience data are factored into the design/development of modern helically wound tube steam generators for the present generation of gas-cooled reactors

 5. Distributed generation - customer owned generation - Duke Energy case study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Iung, Anderson M. [Duke Energy International, Geracao Paranapanema S.A., SP (Brazil). Market Analysis Dept.; Ribeiro, Paulo F. [Calvin College, Grand Rapids, MI (United States); Oliveira, A.R. [Centro Federal de Educacao Tecnologica de Minas Gerais (CEFET-MG), Belo Horizonte, MG (Brazil)

  2009-07-01

  Distributed generation (DG) is getting more attractive. Although unit costs show strong economies of scale for all generation technology types, there is a potential niche market for DG technology to drive growth in addition to environmental concern issues. Duke Energy encourages the installation of cost effective small scale costumer owned generation. The objective of this article is to evaluate some aspects of DG connection in the Duke's distribution system regarding power quality, voltage stability, system protection, power balance control policy and the economical viability. (author)

 6. Comparing Generation X and Generation Y on their preferred emotional leadership style

  OpenAIRE

  Kraus, Markus

  2017-01-01

  Research Question: What are the differences and similarities between employees of Generation X and Gen-eration Y and do these generations prefer different emotional leadership styles? Methods: Empirical study across different organizations using an online survey to examine potential dif-ferences in the emotional leadership style preferences of Generation X and Y. Results: The results of the theoretical part demonstrate an increasing tendency of similarities between Generation X and Y with res...

 7. Compact neutron generator

  Science.gov (United States)

  Leung, Ka-Ngo; Lou, Tak Pui

  2005-03-22

  A compact neutron generator has at its outer circumference a toroidal shaped plasma chamber in which a tritium (or other) plasma is generated. A RF antenna is wrapped around the plasma chamber. A plurality of tritium ion beamlets are extracted through spaced extraction apertures of a plasma electrode on the inner surface of the toroidal plasma chamber and directed inwardly toward the center of neutron generator. The beamlets pass through spaced acceleration and focusing electrodes to a neutron generating target at the center of neutron generator. The target is typically made of titanium tubing. Water is flowed through the tubing for cooling. The beam can be pulsed rapidly to achieve ultrashort neutron bursts. The target may be moved rapidly up and down so that the average power deposited on the surface of the target may be kept at a reasonable level. The neutron generator can produce fast neutrons from a T-T reaction which can be used for luggage and cargo interrogation applications. A luggage or cargo inspection system has a pulsed T-T neutron generator or source at the center, surrounded by associated gamma detectors and other components for identifying explosives or other contraband.

 8. Microwatt thermoelectric generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goslee, D.E.

  1976-01-01

  A microwatt thermoelectric generator suitable for implanting in the body is described. The disclosed generator utilizes a nuclear energy source. Provision is made for temporary electrical connection to the generator for testing purposes, and for ensuring that the heat generated by the nuclear source does not bypass the pile. Also disclosed is a getter which is resistant to shrinkage during sintering, and a foil configuration for controlling the radiation of heat from the nuclear source to the hot plate of the pile

 9. Microwatt thermoelectric generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goslee, D.E.; Bustard, T.S.

  1976-01-01

  A microwatt thermoelectric generator suitable for implanting in the body is described. The generator utilizes a nuclear energy source. Provision is made for temporary electrical connection to the generator for testing purposes, and for ensuring that the heat generated by the nuclear source does not bypass the pile. Also disclosed is a getter which is resistant to shrinkage during sintering, and a foil configuration for controlling the radiation of heat from the nuclear source to the hot plate of the pile

 10. Third generation coaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  2014-01-01

  Third generation coaching unfolds a new universe for coaching and coaching psychology in the framework of current social research, new learning theories and discourses about personal leadership. Third generation coaching views coaching in a societal perspective. Coaching has become important...... transformation. Coaching thus facilitates new reflections and perspectives, as well as empowerment and support for self-Bildung processes. Third generation coaching focuses on the coach and the coachee in their narrative collaborative partnership. Unlike first generation coaching, where the goal is to help...

 11. Experiment of Neutron Generation by Using Prototype D-D Neutron Generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, In Jung; Kim, Suk Kwon; Park, Chang Su; Jung, Nam Suk; Jung, Hwa Dong; Park, Ji Young; Hwang, Yong Seok; Choi, H.D.

  2005-01-01

  Experiment of neutron generation was performed by using a prototype D-D neutron generator. The characteristics of D-D neutron generation in drive-in target was studied. The increment of neutron yield by increasing ion beam energy was investigated, too

 12. Magnetic field generation device for magnetohydrodynamic electric power generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kuriyama, Yoshihiko.

  1993-01-01

  An existent magnetic field generation device for magnetohydrodynamic electric power generation comprises at least a pair of permanent magnets disposed to an inner circumferential surface of a yoke having such a cross sectional area that two pairs of parallel sides are present, in which different magnetic poles are opposed while interposing a flow channel for a conductive fluid therebetween. Then, first permanent magnets which generate main magnetic fields are disposed each at a gap sandwiching a plane surface including a center axis of a flow channel for the conductive fluid. Second permanent magnets which generate auxiliary magnetic fields are disposed to an inner circumferential surface of a yoke intersecting the yoke to which the first permanent magnets are disposed. The magnetic poles on the side of the flow channel for the second permanent magnets have identical polarity with that of the magnetic poles of the adjacent first permanent magnets. As a result, a magnetic flux density in the flow channel for the conductive fluid can be kept homogeneous and at a high level from a position of the axial line of the flow channel to the outer circumference, thereby enabling to remarkably improve a power generation efficiency. (N.H.)

 13. Evaluation of the efficiency and fault density of software generated by code generators

  Science.gov (United States)

  Schreur, Barbara

  1993-01-01

  Flight computers and flight software are used for GN&C (guidance, navigation, and control), engine controllers, and avionics during missions. The software development requires the generation of a considerable amount of code. The engineers who generate the code make mistakes and the generation of a large body of code with high reliability requires considerable time. Computer-aided software engineering (CASE) tools are available which generates code automatically with inputs through graphical interfaces. These tools are referred to as code generators. In theory, code generators could write highly reliable code quickly and inexpensively. The various code generators offer different levels of reliability checking. Some check only the finished product while some allow checking of individual modules and combined sets of modules as well. Considering NASA's requirement for reliability, an in house manually generated code is needed. Furthermore, automatically generated code is reputed to be as efficient as the best manually generated code when executed. In house verification is warranted.

 14. Conceptualizing Media Generations: the Print-, Online- and Individualized Generations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westlund, Oscar; A Färdigh, Mathias

  2012-01-01

  During the 1990s news publishers established an online presence and in the 2000s they developed cross-media news work. This has resulted in changing news accessing habits, with varied magnitude among generations. This article aims to construct theoretically sound news media generations, through...... statistical analysis of data from a nationally representative scientific omnibus survey conducted in 2010. Firstly the article presents a descriptive and explanatory analysis of how eight generational cohorts utilize news in print and/or online and/or mobile. Secondly these findings are used for merging...... highest of online only news accessing (Pearson’s r = .135). The heterogeneous news usage patterns exhibited by the individualized generation (1980s-1990s) were accommodated for by two cohorts. The online cohort shows high probability for online-only news usage (49%) and a positive correlation (Pearson’s r...

 15. NEGATIVE GATE GENERATOR

  Science.gov (United States)

  Jones, C.S.; Eaton, T.E.

  1958-02-01

  This patent relates to pulse generating circuits and more particularly to rectangular pulse generators. The pulse generator of the present invention incorporates thyratrons as switching elements to discharge a first capacitor through a load resistor to initiate and provide the body of a Pulse, and subsequently dlscharge a second capacitor to impress the potential of its charge, with opposite potential polarity across the load resistor to terminate the pulse. Accurate rectangular pulses in the millimicrosecond range are produced across a low impedance by this generator.

 16. Microwatt thermoelectric generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hittman, F.; Bustard, T.S.

  1976-01-01

  A microwatt thermoelectric generator suitable for implanting in the body is described. The generator utilizes a nuclear energy source. Provision is made for temporary electrical connection to the generator for testing purposes, and for ensuring that the heat generated by the nuclear source does not bypass the pile. Also disclosed is a getter which is resistant to shrinkage during sintering, and a foil configuration for controlling the radiation of heat from the nuclear source to the hot plate of the pile. 2 claims, 4 drawing figures

 17. Microwatt thermoelectric generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barr, H.N.

  1978-01-01

  A microwatt thermoelectric generator suitable for implanting in the body is described. The disclosed generator utilizes a nuclear energy source. Provision is made for temporary electrical connection to the generator for testing purposes, and for ensuring that the heat generated by the nuclear source does not bypass the pile. Also disclosed is a getter which is resistant to shrinkage during sintering, and a foil configuration for controlling the radiation of heat from the nuclear source to the hot plate of the pile. 4 claims, 4 figures

 18. Steam generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fenet, J.-C.

  1980-01-01

  Steam generator particularly intended for use in the coolant system of a pressurized water reactor for vaporizing a secondary liquid, generally water, by the primary cooling liquid of the reactor and comprising special arrangements for drying the steam before it leaves the generator [fr

 19. Logarithmic-function generator

  Science.gov (United States)

  Caron, P. R.

  1975-01-01

  Solid-state logarithmic-function generator is compact and provides improved accuracy. Generator includes a stable multivibrator feeding into RC circuit. Resulting exponentially decaying voltage is compared with input signal. Generator output is proportional to time required for exponential voltage to decay from preset reference level to level of input signal.

 20. Composite electric generator equipped with steam generator for heating reactor coolant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watabe, Masaharu; Soman, Yoshindo; Kawanishi, Kohei; Ota, Masato.

  1997-01-01

  The present invention concerns a composite electric generator having coolants, as a heating source, of a PWR type reactor or a thermonuclear reactor. An electric generator driving gas turbine is disposed, and a superheater using a high temperature exhaust gas of the gas turbine as a heating source is disposed, and main steams are superheated by the superheater to elevate the temperature at the inlet of the turbine. This can increase the electric generation capacity as well as increase the electric generation efficiency. In addition, since the humidity in the vicinity of the exit of the steam turbine is reduced, occurrence of loss and erosion can be suppressed. When cooling water of the thermonuclear reactor is used, the electric power generated by the electric generator driven by the gas turbine can be used upon start of the thermonuclear reactor, and it is not necessary to dispose a large scaled special power source in the vicinity, which is efficient. (N.H.)

 1. Quantum random number generator

  Science.gov (United States)

  Pooser, Raphael C.

  2016-05-10

  A quantum random number generator (QRNG) and a photon generator for a QRNG are provided. The photon generator may be operated in a spontaneous mode below a lasing threshold to emit photons. Photons emitted from the photon generator may have at least one random characteristic, which may be monitored by the QRNG to generate a random number. In one embodiment, the photon generator may include a photon emitter and an amplifier coupled to the photon emitter. The amplifier may enable the photon generator to be used in the QRNG without introducing significant bias in the random number and may enable multiplexing of multiple random numbers. The amplifier may also desensitize the photon generator to fluctuations in power supplied thereto while operating in the spontaneous mode. In one embodiment, the photon emitter and amplifier may be a tapered diode amplifier.

 2. Hydrogen generator characteristics for storage of renewably-generated energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kotowicz, Janusz; Bartela, Łukasz; Węcel, Daniel; Dubiel, Klaudia

  2017-01-01

  The paper presents a methodology for determining the efficiency of a hydrogen generator taking the power requirements of its auxiliary systems into account. Authors present results of laboratory experiments conducted on a hydrogen generator containing a PEM water electrolyzer for a wide range of device loads. On the basis of measurements, the efficiency characteristics of electrolyzers were determined, including that of an entire hydrogen generator using a monitored power supply for its auxiliary devices. Based on the results of the experimental tests, the authors have proposed generalized characteristics of hydrogen generator efficiency. These characteristics were used for analyses of a Power-to-Gas system cooperating with a 40 MW wind farm with a known yearly power distribution. It was assumed that nightly-produced hydrogen is injected into the natural gas transmission system. An algorithm for determining the thermodynamic and economic characteristics of a Power-to-Gas installation is proposed. These characteristics were determined as a function of the degree of storage of the energy produced in a Renewable Energy Sources (RES) installation, defined as the ratio of the amount of electricity directed to storage to the annual amount of electricity generated in the RES installation. Depending on the degree of storage, several quantities were determined. - Highlights: • The efficiency characteristics of PEM electrolyzer are determined. • Generalized characteristics of hydrogen generator efficiency are proposed. • Method of choice of electrolyser nominal power for Power-to-Gas system was proposed. • Development of Power-to-Gas systems requires implementation of support mechanisms.

 3. Sound generator

  NARCIS (Netherlands)

  Berkhoff, Arthur P.

  2008-01-01

  A sound generator, particularly a loudspeaker, configured to emit sound, comprising a rigid element (2) enclosing a plurality of air compartments (3), wherein the rigid element (2) has a back side (B) comprising apertures (4), and a front side (F) that is closed, wherein the generator is provided

 4. Sound generator

  NARCIS (Netherlands)

  Berkhoff, Arthur P.

  2010-01-01

  A sound generator, particularly a loudspeaker, configured to emit sound, comprising a rigid element (2) enclosing a plurality of air compartments (3), wherein the rigid element (2) has a back side (B) comprising apertures (4), and a front side (F) that is closed, wherein the generator is provided

 5. Sound generator

  NARCIS (Netherlands)

  Berkhoff, Arthur P.

  2007-01-01

  A sound generator, particularly a loudspeaker, configured to emit sound, comprising a rigid element (2) enclosing a plurality of air compartments (3), wherein the rigid element (2) has a back side (B) comprising apertures (4), and a front side (F) that is closed, wherein the generator is provided

 6. Free piston linear generator for low grid power generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdalla Izzeldin

  2017-01-01

  Full Text Available Generating power is of great importance nowadays across the world. However, recently, the world became aware of the climatic changes due to the greenhouse effect caused by CO2 emissions and began seeking solutions to reduce the negative impact on the environment. Besides, the exhaustion of fossil fuels and their environmental impact, make it is crucial to develop clean energy sources, and efforts are focused on developing and improving the efficiency of all energy consuming systems. The tubular permanent magnet linear generators (TPMLGs are the best candidate for energy converters. Despite being suffering problem of attraction force between permanent magnets and stator teeth, to eliminate such attraction force, ironless-stator could be considered. Thus, they could waive the presence of any magnetic attraction between the moving and stator part. This paper presents the design and analysis of ironless -cored TPMLG for low grid power generation. The main advantages of this generator are the low cogging force and high efficiency. Therefore, the magnetic field computation of the proposed generator has been performed by applying a magnetic vector potential and utilizing a 2-D finite element analysis (FEA. Moreover, the experimental results for the current profile, pressure profile and velocity profile have been presented.

 7. Emotion-driven level generation

  OpenAIRE

  Togelius, Julian; Yannakakis, Georgios N.

  2016-01-01

  This chapter examines the relationship between emotions and level generation. Grounded in the experience-driven procedural content generation framework we focus on levels and introduce a taxonomy of approaches for emotion-driven level generation. We then review four characteristic level generators of our earlier work that exemplify each one of the approaches introduced. We conclude the chapter with our vision on the future of emotion-driven level generation.

 8. Design of improved controller for thermoelectric generator used in distributed generation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Molina, M.G. [CONICET, Instituto de Energia Electrica, Universidad Nacional de San Juan, Av. Libertador San Martin Oeste, 1109, J5400ARL, San Juan (Argentina); Juanico, L.E. [CONICET, Centro Atomico Bariloche, 8400 Bariloche (Argentina); Rinalde, G.F.; Taglialavore, E.; Gortari, S. [Centro Atomico Bariloche, 8400 Bariloche (Argentina)

  2010-06-15

  This paper investigates the application of thermal generation based on solid-state devices such as thermoelectric generators (TEGs) as a novel technological alternative of distributed generation (DG). The full detailed modeling and the dynamic simulation of a three-phase grid-connected TEG used as a dispersed generator is studied. Moreover, a new control scheme of the TEG is proposed, which consists of a multi-level hierarchical structure and incorporates a maximum power point tracker (MPPT) for better use of the thermal resource. In addition, reactive power compensation of the electric grid is included, operating simultaneously and independently of the active power generation. Validation of models and control schemes is performed by using the MATLAB/Simulink environment. Moreover, a small-scale TEG experimental set-up was employed to demonstrate the accuracy of proposed models. (author)

 9. Generative Semantics.

  Science.gov (United States)

  King, Margaret

  The first section of this paper deals with the attempts within the framework of transformational grammar to make semantics a systematic part of linguistic description, and outlines the characteristics of the generative semantics position. The second section takes a critical look at generative semantics in its later manifestations, and makes a case…

 10. Talkin' 'bout My Generation

  Science.gov (United States)

  Rickes, Persis C.

  2010-01-01

  The monikers are many: (1) "Generation Y"; (2) "Echo Boomers"; (3) "GenMe"; (4) the "Net Generation"; (5) "RenGen"; and (6) "Generation Next". One name that appears to be gaining currency is "Millennials," perhaps as a way to better differentiate the current generation from its…

 11. Work Values across Generations

  Science.gov (United States)

  Hansen, Jo-Ida C.; Leuty, Melanie E.

  2012-01-01

  Mainstream publication discussions of differences in generational cohorts in the workplace suggest that individuals of more recent generations, such as Generation X and Y, have different work values than do individuals of the Silent and Baby Boom generations. Although extant research suggests that age may influence work values, few of the…

 12. TFTR Motor Generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murray, J.G.; Bronner, G.; Horton, M.

  1977-01-01

  A general description is given of 475 MVA pulsed motor generators for TFTR at Princeton Plasma Physics Laboratory. Two identical generators operating in parallel are capable of supplying 950 MVA for an equivalent square pulse of 6.77 seconds and 4,500 MJ at 0.7 power factor to provide the energy for the pulsed electrical coils and heating system for TFTR. The description includes the operational features of the 15,000 HP wound rotor motors driving each generator with its starting equipment and cycloconverter for controlling speed, power factor, and regulating line voltage during load pulsing where the generator speed changes from 87.5 to 60 Hz frequency variation to provide the 4,500 MJ or energy. The special design characteristics such as fatigue stress calculations for 10 6 cycles of operation, forcing factor on exciter to provide regulation, and low generator impedance are reviewed

 13. Radionuclide generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lambrecht, R.M.

  1983-01-01

  The status of radionuclide generators for chemical research and applications related to the life sciences and biomedical research are reviewed. Emphasis is placed upon convenient, efficient and rapid separation of short-lived daughter radionuclides in a chemical form suitable for use without further chemical manipulation. The focus is on the production of the parent, the radiochemistry associated with processing the parent and daughter, the selection and the characteristic separation methods, and yields. Quality control considerations are briefly noted. The scope of this review includes selected references to applications of radionuclide generators in radiopharmaceutical chemistry, and the life sciences, particularly in diagnostic and therapeutic medicine. The 99 Mo-sup(99m)Tc generator was excluded. 202 references are cited. (orig.)

 14. Generational differences in work ethic among 3 generations of registered nurses.

  Science.gov (United States)

  Jobe, Laura L

  2014-05-01

  The purpose of this study was to understand if differences in dimensions of work ethic exist among 3 generations of nurses working in an inpatient setting at an acute care facility. Generational differences are linked with increased turnover, with work ethic frequently cited as an important difference. The quantitative, quasi-experimental cross-sectional study recruited inpatient registered nurses from 2 teaching hospitals in a southern US metropolitan area to complete the Multidimensional Work Ethic Profile online. The 285 completed surveys indicated that similarities exist among the 3 generations, with statistically significant differences only in leisure, hard work, and delay of gratification dimensions. Understanding differences in work ethic dimensions could lead to strategies for improving the generational conflict. These results also lead to the conclusion that work ethic differences may not be the cause of the generational conflict among nurses.

 15. Minding the Generation Gap

  Science.gov (United States)

  Field, John

  2011-01-01

  Generational conflict is back. After years of relative silence, and mutual ignorance, the young and old are once more at war. With youth unemployment high on the political agenda, the fortunes of the "jobless generation" are being contrasted with those of the "golden generation" of baby boomers, but is one generation really…

 16. Generative Semantics

  Science.gov (United States)

  Bagha, Karim Nazari

  2011-01-01

  Generative semantics is (or perhaps was) a research program within linguistics, initiated by the work of George Lakoff, John R. Ross, Paul Postal and later McCawley. The approach developed out of transformational generative grammar in the mid 1960s, but stood largely in opposition to work by Noam Chomsky and his students. The nature and genesis of…

 17. New Generator Technology

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nielsen, Roy S. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2015-02-17

  New generator technology project is driven by the need to be able to remotely deploy generator technology where it is needed, when it is needed. Both the military and aid programs that provide assistance after disasters could use the ability to deploy energy generation that fits the needs of the situation. Currently, pre-specified generators are deployed, sometime more than half way around the world to provide electricity. Through our Phase-I to Phase III DARPA grant, we will provide a mechanism where a 3d print station and raw materials could be shipped to a deployment site and remotely deployed personnel. These remote personnel can collaborate with engineers at a home location where 3d print plans can be optimized for the remote purpose. The plans can then be sent electronically to the remote location for printing, much like NASA sent the plans for a socket wrench to the International Space Station for printing in . If multiple generators need to be deployed at different remote locations, within miles of each other the printer rig can be moved to print the generators where they are needed. 3d printing is growing in the field of manufacturing. 3d printing has matured to the point where many types of materials are now available for many types of manufacturing. Both magnetic and electrically conductive material materials have recently been developed which can now lead to 3d printing of engines and generators. Our project will provide a successful printer rig that can be remotely deployed, to print a generator design in the field as well as provide a process for deploying the printed generator as well. This Systems Engineering Management Plan(SEMP) will provide the planning required for a Phase I DARPA grant that may also include goals for Phase II and Phase II grants. The SEMP provides a proposed project schedule, references, system engineering processes, specialty engineering system deployment and product support sections. Each section will state how our company

 18. Wind Turbine Generator Efficiency Based on Powertrain Combination and Annual Power Generation Prediction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dongmyung Kim

  2018-05-01

  Full Text Available Wind turbine generators are eco-friendly generators that produce electric energy using wind energy. In this study, wind turbine generator efficiency is examined using a powertrain combination and annual power generation prediction, by employing an analysis model. Performance testing was conducted in order to analyze the efficiency of a hydraulic pump and a motor, which are key components, and so as to verify the analysis model. The annual wind speed occurrence frequency for the expected installation areas was used to predict the annual power generation of the wind turbine generators. It was found that the parallel combination of the induction motors exhibited a higher efficiency when the wind speed was low and the serial combination showed higher efficiency when wind speed was high. The results of predicting the annual power generation considering the regional characteristics showed that the power generation was the highest when the hydraulic motors were designed in parallel and the induction motors were designed in series.

 19. Factor Xa generation by computational modeling: an additional discriminator to thrombin generation evaluation.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kathleen E Brummel-Ziedins

  Full Text Available Factor (fXa is a critical enzyme in blood coagulation that is responsible for the initiation and propagation of thrombin generation. Previously we have shown that analysis of computationally generated thrombin profiles is a tool to investigate hemostasis in various populations. In this study, we evaluate the potential of computationally derived time courses of fXa generation as another approach for investigating thrombotic risk. Utilizing the case (n = 473 and control (n = 426 population from the Leiden Thrombophilia Study and each individual's plasma protein factor composition for fII, fV, fVII, fVIII, fIX, fX, antithrombin and tissue factor pathway inhibitor, tissue factor-initiated total active fXa generation was assessed using a mathematical model. FXa generation was evaluated by the area under the curve (AUC, the maximum rate (MaxR and level (MaxL and the time to reach these, TMaxR and TMaxL, respectively. FXa generation was analyzed in the entire populations and in defined subgroups (by sex, age, body mass index, oral contraceptive use. The maximum rates and levels of fXa generation occur over a 10- to 12- fold range in both cases and controls. This variation is larger than that observed with thrombin (3-6 fold in the same population. The greatest risk association was obtained using either MaxR or MaxL of fXa generation; with an ∼2.2 fold increased risk for individuals exceeding the 90(th percentile. This risk was similar to that of thrombin generation(MaxR OR 2.6. Grouping defined by oral contraceptive (OC use in the control population showed the biggest differences in fXa generation; a >60% increase in the MaxR upon OC use. FXa generation can distinguish between a subset of individuals characterized by overlapping thrombin generation profiles. Analysis of fXa generation is a phenotypic characteristic which may prove to be a more sensitive discriminator than thrombin generation among all individuals.

 20. A high-voltage pulse generator for corona plasma generation

  NARCIS (Netherlands)

  Yan, K.; Heesch, van E.J.M.; Pemen, A.J.M.; Huijbrechts, P.A.H.J.; Gompel, van F.M.; Leuken, van H.E.M.; Matyas, Z.

  2002-01-01

  This paper discusses a high-voltage pulse generator for producing corona plasma. The generator consists of three resonant charging circuits, a transmission line transformer, and a triggered spark-gap switch. Voltage pulses in the order of 30-100 kV with a rise time of 10-20 ns, a pulse duration of

 1. Generation by Generation Correlation and Path Analysis for Yield ...

  African Journals Online (AJOL)

  Six advanced generations (F7 - F12) of tomato hybrids were evaluated in the Department of Crop Science Research Farm, University of Nigeria, Nsukka from 2004 to 2008 to estimate the magnitude of character association of yield and yield related attributes in each filial generation. Traits under focus were days to flowering, ...

 2. Distributed generation hits market

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1997-01-01

  The pace at which vendors are developing and marketing gas turbines and reciprocating engines for small-scale applications may signal the widespread growth of distributed generation. Loosely defined to refer to applications in which power generation equipment is located close to end users who have near-term power capacity needs, distributed generation encompasses a broad range of technologies and load requirements. Disagreement is inevitable, but many industry observers associate distributed generation with applications anywhere from 25 kW to 25 MW. Ten years ago, distributed generation users only represented about 2% of the world market. Today, that figure has increased to about 4 or 5%, and probably could settle in the 20% range within a 3-to-5-year period, according to Michael Jones, San Diego, Calif.-based Solar Turbines Inc. power generation marketing manager. The US Energy Information Administration predicts about 175 GW of generation capacity will be added domestically by 2010. If 20% comes from smaller plants, distributed generation could account for about 35 GW. Even with more competition, it's highly unlikely distributed generation will totally replace current market structures and central stations. Distributed generation may be best suited for making market inroads when and where central systems need upgrading, and should prove its worth when the system can't handle peak demands. Typical applications include small reciprocating engine generators at remote customer sites or larger gas turbines to boost the grid. Additional market opportunities include standby capacity, peak shaving, power quality, cogeneration and capacity rental for immediate demand requirements. Integration of distributed generation systems--using gas-fueled engines, gas-fired combustion engines and fuel cells--can upgrade power quality for customers and reduce operating costs for electric utilities

 3. Review of Micro Magnetic Generator

  OpenAIRE

  Lin DU; Gengchen SHI; Jingjing ZHAO

  2014-01-01

  This paper discusses the research progress of micro magnetic generator systems. Micro magnetic generator systems convert energy from the environment to electric energy with advantages as high reliability, high power density, long life time and can be applied to extreme environment. This paper summarizes methods for improving generator performance of micro magnetic generator, including rotational magnetic generator, vibrational magnetic generator and hybrid magnetic generator, analyzes and com...

 4. Magnetohydrodynamic (MHD) power generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chandra, Avinash

  1980-01-01

  The concept of MHD power generation, principles of operation of the MHD generator, its design, types, MHD generator cycles, technological problems to be overcome, the current state of the art in USA and USSR are described. Progress of India's experimental 5 Mw water-gas fired open cycle MHD power generator project is reported in brief. (M.G.B.)

 5. Dynamic participation of doubly fed induction generator in automatic generation control

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bhatt, Praghnesh [Department of Electrical Engineering, Charotar Institute of Technology, Changa, Gujarat-388421 (India); Roy, Ranjit [Department of Electrical Engineering, S.V. National Institute of Technology, Surat, Gujarat-395007 (India); Ghoshal, S.P. [Department of Electrical Engineering, National Institute of Technology, Durgapur, West Bengal-713209 (India)

  2011-04-15

  Increasing levels of wind generation have resulted in an urgent need for the assessment of their impact on frequency control of power systems. The displacement of conventional generation with wind generation will result in erosion of system frequency. The paper analyzed the dynamic participation of doubly fed induction generator (DFIG) to system frequency responses of two-area interconnected power system having variety of conventional generating units. Frequency control support function responding proportionally to frequency deviation is proposed to take out the kinetic energy of turbine blades in order to improve the frequency response of the system. Impacts of different wind penetrations in the system and varying active power support from wind farm on frequency control have been investigated. Integral gains of AGC loop are optimized through craziness-based particle swarm optimization (CRPSO) in order to have optimal transient responses of area frequencies, tie-line power deviation and DFIG parameters. (author)

 6. Generational Affiliation as a Component of Culture: Focus Group Perspectives of Three Generational Cohorts

  Science.gov (United States)

  Nesbit, Elisabeth Anne

  2010-01-01

  The purpose of this study was to explore the multicultural elements related to generational affiliation. Much of current generational literature is anecdotal and does not empirically explore the culture of each generation. A constructivist ground theory approach was applied to the study of three generational cohorts (Baby Boomers, Generation Xers,…

 7. [Generation Y in ENT: leading a young generation of doctors].

  Science.gov (United States)

  Schmidt, K; Meyer, J; Liebeneiner, J; Schmidt, C E; Hüttenbrink, K B

  2012-11-01

  The shortage of qualified doctors and nurses has led to a competition between hospitals. Analyzing the circumstances of the competition, nurses and doctors of so-called generation Y are important. These employees are mainly female and have different requirements compared to previous generations. Therefore, knowledge of these requirements will become a critical success factor for hospitals in the future. We interviewed medical students in Kiel and Hannover from 2005 to 2011 about the clinical department chosen, the criteria for choosing a specific clinic, and the importance of MD and PhD programs. In addition, we conducted an internet and Medline search for scientific studies on labor shortage, generation Y, and demographics. The data were sorted by main categories and relevance for hospitals. Statistical analyses were performed using descriptive measures. We received 1,097 answers which represents approx. 75% of all students. Sixty-seven percent of the students were female, 33% male. Preferences for departments revealed internal medicine, pediatrics, and anesthesiology as the top three. ENT followed at rank 10. The main criteria for choosing a clinic were working climate, structure and broadness of education, family friendliness, and respect. MD programs were rated 2.6, while PhD programs were rated 3.6. Staff members of Generation Y "live while working" and disagree with hierarchies. Internet and computers are part of their daily routine. Employees of Generation Y challenge leadership in hospitals by increasing demands. However, Generation Y can increase professionalization and competitiveness for hospitals significantly.

 8. Pulse Generator

  Science.gov (United States)

  Greer, Lawrence (Inventor)

  2017-01-01

  An apparatus and a computer-implemented method for generating pulses synchronized to a rising edge of a tachometer signal from rotating machinery are disclosed. For example, in one embodiment, a pulse state machine may be configured to generate a plurality of pulses, and a period state machine may be configured to determine a period for each of the plurality of pulses.

 9. Magnetohydrodynamic generation method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masai, Tadahisa; Ishibashi, Eiichi; Kojima, Akihiro.

  1967-01-01

  The present invention relates to a magneto-hydrodynamic generation method which increases the conductivity of active gas and the generated energy. In the conventional method of open-cycle magnetohydrodynamic generation, the working fluid does not possess a favorable electric conductivity since the collision cross section is large when the combustion is carried out in a condition of excess oxygen. Furthermore, combustion under a condition of oxygen shortage is uncapable of completely converting the generated energy. The air preheater or boiler is not sufficient to collect the waste gas resulting in damage and other economic disadvantages. In the present invention, the combustion gas caused by excess fuel in the combuster is supplied to the generator as the working gas, to which air or fully oxidized air is added to be reheated. While incomplete gas used for heat collection is not adequate, the unburned damage may be eliminated by combusting again and increasing the gas temperature and heat collection rate. Furthermore, a diffuser is mounted at the rear side of the generator to decrease the gas combustion rate. Thus, even when directly absorbing the preheated fully oxidized air or the ordinary air, the boiler is free from damage caused by combustion delay or impulsive force. (M. Ishida)

 10. Next generation PWR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tanaka, Toshihiko; Fukuda, Toshihiko; Usui, Shuji

  2001-01-01

  Development of LWR for power generation in Japan has been intended to upgrade its reliability, safety, operability, maintenance and economy as well as to increase its capacity in order, since nuclear power generation for commercial use was begun on 1970, to steadily increase its generation power. And, in Japan, ABWR (advanced BWR) of the most promising LWR in the world, was already used actually and APWR (advanced PWR) with the largest output in the world is also at a step of its actual use. And, development of the APWR in Japan was begun on 1980s, and is at a step of plan on construction of its first machine at early of this century. However, by large change of social affairs, economy of nuclear power generation is extremely required, to be positioned at an APWR improved development reactor promoted by collaboration of five PWR generation companies and the Mitsubishi Electric Co., Ltd. Therefore, on its development, investigation on effect of change in social affairs on nuclear power stations was at first carried out, to establish a design requirement for the next generation PWR. Here were described on outline, reactor core design, safety concept, and safety evaluation of APWR+ and development of an innovative PWR. (G.K.)

 11. Heat wave generates questions about Ontario's generation capacity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Horne, D.

  2005-01-01

  Concerns regarding Ontario's power generation capacity were raised following a major blackout which occurred in August 2003. Power demand reached 26,170 MW during the weeks leading to the blackout, forcing the Independent Electricity System Operator (IESO) to ask residents to reduce electricity use during the day. The grid operator had also issued a forecast that Toronto could face rolling blackouts during times of heavy power demand. Ontario power consumption records were set in June and July of 2003 due to a heat wave, with hourly demand exceeding 25,000 MW on 53 occasions. Ontario was forced to import up to 3,400 MW (13 per cent of its power needs) from neighbouring provinces and the United States. During that period, the price of power had risen sharply to over 30 cents a kilowatt hour, although household consumers were still charged in the 5 to 10 cent range per kilowatt hour. However, it was noted that taxpayers will eventually bear the cost of importing power. The IESO noted that importing electricity is cheaper than the generation available in Ontario and that it is more economical to import, based on the market clearing price of all generators. In 2004, the IESO purchased 6 per cent of their electricity from the United States. That figure is expected to increase for 2005. Ontario generators produced 26.9 million MWh more in the summer of 2005 than during the same period in 2004 to meet electricity demand levels. It was noted that although importing power presently meets peak demand, the IESO agrees there is a need for new generation within Ontario. In addition to restarting Ontario's Pickering and Bruce nuclear facilities, more than 3,300 MW of new gas-fired generation is under construction or approved, and more than 9,000 MW are in various stages of approval. This paper discussed the effect of high energy costs on industry and Ontario's ability to meet future electricity demand in comparison to neighbouring jurisdictions. Issues regarding grid maintenance

 12. Study of entropy generation in a slab with non-uniform internal heat generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  El Haj Assad Mamdouh

  2013-01-01

  Full Text Available Analysis of entropy generation in a rectangular slab with a nonuniform internal heat generation is presented. Dimensionless local and total entropy generation during steady state heat conduction through the slab are obtained. Two different boundary conditions have been considered in the analysis, the first with asymmetric convection and the second with constant slab surface temperature. Temperature distribution within the slab is obtained analytically. The study investigates the effect of some relevant dimensionless heat transfer parameters on entropy generation. The results show that there exists a minimum local entropy generation but there does not exist a minimum total entropy generation for certain combinations of the heat transfer parameters. The results of calculations are presented graphically.

 13. Analisis Perbandingan Karakteristik Berbeban Generator Arus Searah Penguatan Bebas Dengan Generator Arus Searah Penguatan Shunt

  OpenAIRE

  Ardian S., Randy Niko

  2010-01-01

  Berdasarkan cara memberikan fluks pada kumparan medannya, generator DC dikelompokkan menjadi dua yaitu generator berpenguatan bebas dan generator berpenguatan sendiri. Karakteristik yang ada pada generator DC antara lain karakteristik beban nol, karakterik berbeban, dan karakteristik luar. Pada karakteristik berbeban sebuah generator DC menunjukkan bagaimana hubungan antara tegangan terminal Vt dan arus medan If ketika generator dibebani. Bila generator dibebani maka akan mengalir arus beb...

 14. Cue generation and memory construction in direct and generative autobiographical memory retrieval.

  Science.gov (United States)

  Harris, Celia B; O'Connor, Akira R; Sutton, John

  2015-05-01

  Theories of autobiographical memory emphasise effortful, generative search processes in memory retrieval. However recent research suggests that memories are often retrieved directly, without effortful search. We investigated whether direct and generative retrieval differed in the characteristics of memories recalled, or only in terms of retrieval latency. Participants recalled autobiographical memories in response to cue words. For each memory, they reported whether it was retrieved directly or generatively, rated its visuo-spatial perspective, and judged its accompanying recollective experience. Our results indicated that direct retrieval was commonly reported and was faster than generative retrieval, replicating recent findings. The characteristics of directly retrieved memories differed from generatively retrieved memories: directly retrieved memories had higher field perspective ratings and lower observer perspective ratings. However, retrieval mode did not influence recollective experience. We discuss our findings in terms of cue generation and content construction, and the implication for reconstructive models of autobiographical memory. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. Digital random-number generator

  Science.gov (United States)

  Brocker, D. H.

  1973-01-01

  For binary digit array of N bits, use N noise sources to feed N nonlinear operators; each flip-flop in digit array is set by nonlinear operator to reflect whether amplitude of generator which feeds it is above or below mean value of generated noise. Fixed-point uniform distribution random number generation method can also be used to generate random numbers with other than uniform distribution.

 16. Modular Stirling Radioisotope Generator

  Science.gov (United States)

  Schmitz, Paul C.; Mason, Lee S.; Schifer, Nicholas A.

  2016-01-01

  High-efficiency radioisotope power generators will play an important role in future NASA space exploration missions. Stirling Radioisotope Generators (SRGs) have been identified as a candidate generator technology capable of providing mission designers with an efficient, high-specific-power electrical generator. SRGs high conversion efficiency has the potential to extend the limited Pu-238 supply when compared with current Radioisotope Thermoelectric Generators (RTGs). Due to budgetary constraints, the Advanced Stirling Radioisotope Generator (ASRG) was canceled in the fall of 2013. Over the past year a joint study by NASA and the Department of Energy (DOE) called the Nuclear Power Assessment Study (NPAS) recommended that Stirling technologies continue to be explored. During the mission studies of the NPAS, spare SRGs were sometimes required to meet mission power system reliability requirements. This led to an additional mass penalty and increased isotope consumption levied on certain SRG-based missions. In an attempt to remove the spare power system, a new generator architecture is considered, which could increase the reliability of a Stirling generator and provide a more fault-tolerant power system. This new generator called the Modular Stirling Radioisotope Generator (MSRG) employs multiple parallel Stirling convertor/controller strings, all of which share the heat from the General Purpose Heat Source (GPHS) modules. For this design, generators utilizing one to eight GPHS modules were analyzed, which provided about 50 to 450 W of direct current (DC) to the spacecraft, respectively. Four Stirling convertors are arranged around each GPHS module resulting in from 4 to 32 Stirling/controller strings. The convertors are balanced either individually or in pairs, and are radiatively coupled to the GPHS modules. Heat is rejected through the housing/radiator, which is similar in construction to the ASRG. Mass and power analysis for these systems indicate that specific

 17. Experience and Its Generation

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Chen Youqing

  2006-01-01

  Experience iS an activity that arouses emotions and generates meanings based on vivid sensation and profound compreh ension.It iS emotional,meaningful,and personal,playing a key role in the course of forming and developing one'S qualities.The psychological process of experience generation consists of such links as sensing things,arousing emotions,promoting comprehension and association,generating insights and meanings,and deepening emotional responses.Undergoing things personally by means of direct sensation,taking part in activities,and living life are the most important preconditions of experience generation.Emotional influence,situational edification,and arts edification ale extemal factors that induce experience generation.

 18. Generators for Miranda

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Angiolini, G.; Borgna, H.; Garcia, A.; Fernandez, M.; Piriz, H.; Verdu, C. [IMPSA Hydrogenerators (Argentina)

  2000-10-01

  The three generators at the Miranda hydroelectric power plant on the Araguari river northwest of Belo Horizonte in the state of Minas Gerais began operation in 1998. All the electromechanical equipment for the project was supplied by IMPSA. The generators, which are driven by Francis turbines, are vertical shaft, three-phase, salient-pole synchronous machines with an output of 137 MVA. The generators successfully completed a series of studies and trials before commercial operation began and Companhia Energetica de Minas Gerais (CEMIG) is considering increasing the operation power to 150 MVA. The specification and design of the electrical aspects, stator winding, rotor, bearings, shaft line, generator cooling system, excitation system and monitoring systems are described. Electromagnetic requirements and acceptance testing results are given in two summary tables.

 19. Fast generation of computer-generated holograms using wavelet shrinkage.

  Science.gov (United States)

  Shimobaba, Tomoyoshi; Ito, Tomoyoshi

  2017-01-09

  Computer-generated holograms (CGHs) are generated by superimposing complex amplitudes emitted from a number of object points. However, this superposition process remains very time-consuming even when using the latest computers. We propose a fast calculation algorithm for CGHs that uses a wavelet shrinkage method, eliminating small wavelet coefficient values to express approximated complex amplitudes using only a few representative wavelet coefficients.

 20. Solar fuels generator

  Science.gov (United States)

  Lewis, Nathan S.; Spurgeon, Joshua M.

  2016-10-25

  The solar fuels generator includes an ionically conductive separator between a gaseous first phase and a second phase. A photoanode uses one or more components of the first phase to generate cations during operation of the solar fuels generator. A cation conduit is positioned provides a pathway along which the cations travel from the photoanode to the separator. The separator conducts the cations. A second solid cation conduit conducts the cations from the separator to a photocathode.

 1. MHD Generating system

  Science.gov (United States)

  Petrick, Michael; Pierson, Edward S.; Schreiner, Felix

  1980-01-01

  According to the present invention, coal combustion gas is the primary working fluid and copper or a copper alloy is the electrodynamic fluid in the MHD generator, thereby eliminating the heat exchangers between the combustor and the liquid-metal MHD working fluids, allowing the use of a conventional coalfired steam bottoming plant, and making the plant simpler, more efficient and cheaper. In operation, the gas and liquid are combined in a mixer and the resulting two-phase mixture enters the MHD generator. The MHD generator acts as a turbine and electric generator in one unit wherein the gas expands, drives the liquid across the magnetic field and thus generates electrical power. The gas and liquid are separated, and the available energy in the gas is recovered before the gas is exhausted to the atmosphere. Where the combustion gas contains sulfur, oxygen is bubbled through a side loop to remove sulfur therefrom as a concentrated stream of sulfur dioxide. The combustor is operated substoichiometrically to control the oxide level in the copper.

 2. Electromechanical x-ray generator

  Science.gov (United States)

  Watson, Scott A; Platts, David; Sorensen, Eric B

  2016-05-03

  An electro-mechanical x-ray generator configured to obtain high-energy operation with favorable energy-weight scaling. The electro-mechanical x-ray generator may include a pair of capacitor plates. The capacitor plates may be charged to a predefined voltage and may be separated to generate higher voltages on the order of hundreds of kV in the AK gap. The high voltage may be generated in a vacuum tube.

 3. Passive flow heat exchanger simulation for power generation from solar pond using thermoelectric generators

  Science.gov (United States)

  Baharin, Nuraida'Aadilia; Arzami, Amir Afiq; Singh, Baljit; Remeli, Muhammad Fairuz; Tan, Lippong; Oberoi, Amandeep

  2017-04-01

  In this study, a thermoelectric generator heat exchanger system was designed and simulated for electricity generation from solar pond. A thermoelectric generator heat exchanger was studied by using Computational Fluid Dynamics to simulate flow and heat transfer. A thermoelectric generator heat exchanger designed for passive in-pond flow used in solar pond for electrical power generation. A simple analysis simulation was developed to obtain the amount of electricity generated at different conditions for hot temperatures of a solar pond at different flow rates. Results indicated that the system is capable of producing electricity. This study and design provides an alternative way to generate electricity from solar pond in tropical countries like Malaysia for possible renewable energy applications.

 4. Measurement for skyshine of neutron generated by the K-600 neutron generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhen Huazhi; Li Guisheng; Wu Jingmin; Li Jianping

  1988-01-01

  The attenuation low of neutron scattering in atmosphere that generated by K-600 neutron generator at IMP was measured in order to evaluate the effect of the neutron generator to surroundings. The attenuation lenth λ = 396m was obtained and this result is in aggreement with the measured data at some laboratories abroad

 5. Wind Generators and Market Power

  DEFF Research Database (Denmark)

  Misir, Nihat

  price thresholds are significantly higher when the monopolist at the peakload level owns both types of generators. Furthermore, when producing electricity with the peakload generator, the monopolist can avoid facing prices below marginal cost by owning a certain share of the wind generators.......Electricity production from wind generators holds significant importance in European Union’s 20% renewable energy target by 2020. In this paper, I show that ownership of wind generators affects market outcomes by using both a Cournot oligopoly model and a real options model. In the Cournot...... oligopoly model, ownership of the wind generators by owners of fossil-fueled (peakload) generators decreases total peakload production and increases the market price. These effects increase with total wind generation and aggregate wind generator ownership. In the real options model, start up and shut down...

 6. Nanosecond neutron generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lobov, S.I.; Pavlovskaya, N.G.; Pukhov, S.P.

  1991-01-01

  High-voltage nanosecond neutron generator for obtaining neutrons in D-T reaction is described. Yield of 6x10 6 neutron/pulse was generated in a sealed gas-filled diode with a target on the cathode by accelerating pulse voltage of approximately 0.5 MV and length at half-height of 0.5 ns and deuterium pressure of 6x10 -2 Torr. Ways of increasing neutron yield and possibilities of creating generators of nanosecond neutron pulses with great service life are considered

 7. Quantum random number generator

  Science.gov (United States)

  Soubusta, Jan; Haderka, Ondrej; Hendrych, Martin

  2001-03-01

  Since reflection or transmission of a quantum particle on a beamsplitter is inherently random quantum process, a device built on this principle does not suffer from drawbacks of neither pseudo-random computer generators or classical noise sources. Nevertheless, a number of physical conditions necessary for high quality random numbers generation must be satisfied. Luckily, in quantum optics realization they can be well controlled. We present an easy random number generator based on the division of weak light pulses on a beamsplitter. The randomness of the generated bit stream is supported by passing the data through series of 15 statistical test. The device generates at a rate of 109.7 kbit/s.

 8. Analisis Perbandingan Karakteristik Luar Generator Arus Searah Penguatan Bebas Dengan Generator Arus Searah Penguat Shunt

  OpenAIRE

  Arwinsyah

  2009-01-01

  Generator DC digunakan untuk peralatan yang membutuhkan supply arus searah. Berdasarkan cara memberikan fluks pada kumparan medannya, generator DC dikelompokkan menjadi dua yaitu generator berpenguatan bebas dan generator berpenguatan sendiri. Karakteristik yang ada pada generator DC antara lain karakteristik beban nol, karakterik berbeban, dan karakteristik luar. Karakteristik luar sebuah generator DC menunjukkan bagaimana perubahan tegangan terminal ( Vt ) terhadap beban yang berubah – ubah...

 9. Self-assembling software generator

  Science.gov (United States)

  Bouchard, Ann M [Albuquerque, NM; Osbourn, Gordon C [Albuquerque, NM

  2011-11-25

  A technique to generate an executable task includes inspecting a task specification data structure to determine what software entities are to be generated to create the executable task, inspecting the task specification data structure to determine how the software entities will be linked after generating the software entities, inspecting the task specification data structure to determine logic to be executed by the software entities, and generating the software entities to create the executable task.

 10. Airburst-Generated Tsunamis

  Science.gov (United States)

  Berger, Marsha; Goodman, Jonathan

  2018-04-01

  This paper examines the questions of whether smaller asteroids that burst in the air over water can generate tsunamis that could pose a threat to distant locations. Such airburst-generated tsunamis are qualitatively different than the more frequently studied earthquake-generated tsunamis, and differ as well from tsunamis generated by asteroids that strike the ocean. Numerical simulations are presented using the shallow water equations in several settings, demonstrating very little tsunami threat from this scenario. A model problem with an explicit solution that demonstrates and explains the same phenomena found in the computations is analyzed. We discuss the question of whether compressibility and dispersion are important effects that should be included, and show results from a more sophisticated model problem using the linearized Euler equations that begins to addresses this.

 11. Power Maximization Control of Variable Speed Wind Generation System Using Permanent Magnet Synchronous Generator

  Science.gov (United States)

  Morimoto, Shigeo; Nakamura, Tomohiko; Takeda, Yoji

  This paper proposes the sensorless output power maximization control of the wind generation system. A permanent magnet synchronous generator (PMSG) is used as a variable speed generator in the proposed system. The generator torque is suitably controlled according to the generator speed and thus the power from a wind turbine settles down on the maximum power point by the proposed MPPT control method, where the information of wind velocity is not required. Moreover, the maximum available generated power is obtained by the optimum current vector control. The current vector of PMSG is optimally controlled according to the generator speed and the required torque in order to minimize the losses of PMSG considering the voltage and current constraints. The proposed wind power generation system can be achieved without mechanical sensors such as a wind velocity detector and a position sensor. Several experimental results show the effectiveness of the proposed control method.

 12. The additive congruential random number generator--A special case of a multiple recursive generator

  Science.gov (United States)

  Wikramaratna, Roy S.

  2008-07-01

  This paper considers an approach to generating uniformly distributed pseudo-random numbers which works well in serial applications but which also appears particularly well-suited for application on parallel processing systems. Additive Congruential Random Number (ACORN) generators are straightforward to implement for arbitrarily large order and modulus; if implemented using integer arithmetic, it becomes possible to generate identical sequences on any machine. Previously published theoretical analysis has demonstrated that a kth order ACORN sequence approximates to being uniformly distributed in up to k dimensions, for any given k. ACORN generators can be constructed to give period lengths exceeding any given number (for example, with period length in excess of 230p, for any given p). Results of empirical tests have demonstrated that, if p is greater than or equal to 2, then the ACORN generator can be used successfully for generating double precision uniform random variates. This paper demonstrates that an ACORN generator is a particular case of a multiple recursive generator (and, therefore, also a special case of a matrix generator). Both these latter approaches have been widely studied, and it is to be hoped that the results given in the present paper will lead to greater confidence in using the ACORN generators.

 13. Coal-fired generation

  CERN Document Server

  Breeze, Paul

  2015-01-01

  Coal-Fired Generation is a concise, up-to-date and readable guide providing an introduction to this traditional power generation technology. It includes detailed descriptions of coal fired generation systems, demystifies the coal fired technology functions in practice as well as exploring the economic and environmental risk factors. Engineers, managers, policymakers and those involved in planning and delivering energy resources will find this reference a valuable guide, to help establish a reliable power supply address social and economic objectives. Focuses on the evolution of the traditio

 14. Review of Micro Magnetic Generator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lin DU

  2014-08-01

  Full Text Available This paper discusses the research progress of micro magnetic generator systems. Micro magnetic generator systems convert energy from the environment to electric energy with advantages as high reliability, high power density, long life time and can be applied to extreme environment. This paper summarizes methods for improving generator performance of micro magnetic generator, including rotational magnetic generator, vibrational magnetic generator and hybrid magnetic generator, analyzes and compares their design and performance, and concludes key technologies and ongoing challenges for further progress. The paper is instructive and meaningful to for research work of related field.

 15. Generational Accounting in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahdi Salehi

  2013-09-01

  Full Text Available The aim of this paper is to study of the generation accounts for Iranian’s generation. We applied the method of Auerbach, Gokhale and Kotlihoff (1991 on the period 1967-2008 in Iran. Our calculation shows with compare to industrial countries, fiscal burden for Iranian’s population is very chip and that depend on fiscal system in Iran. Except the recent years the rate of tax in Iran has been very low. The generation account for the old people (40 olds is 2117 $ but the future generation (t+1 is 36985 $. The share of male and female, during the years, in this burden is similar. Fiscal burden for Iranian’s generation is low but this population should support other burden that calls inflation. Because when the government do not receive the tax income, a low generation account transfer to price general level.

 16. EGG: Empirical Galaxy Generator

  Science.gov (United States)

  Schreiber, C.; Elbaz, D.; Pannella, M.; Merlin, E.; Castellano, M.; Fontana, A.; Bourne, N.; Boutsia, K.; Cullen, F.; Dunlop, J.; Ferguson, H. C.; Michałowski, M. J.; Okumura, K.; Santini, P.; Shu, X. W.; Wang, T.; White, C.

  2018-04-01

  The Empirical Galaxy Generator (EGG) generates fake galaxy catalogs and images with realistic positions, morphologies and fluxes from the far-ultraviolet to the far-infrared. The catalogs are generated by egg-gencat and stored in binary FITS tables (column oriented). Another program, egg-2skymaker, is used to convert the generated catalog into ASCII tables suitable for ingestion by SkyMaker (ascl:1010.066) to produce realistic high resolution images (e.g., Hubble-like), while egg-gennoise and egg-genmap can be used to generate the low resolution images (e.g., Herschel-like). These tools can be used to test source extraction codes, or to evaluate the reliability of any map-based science (stacking, dropout identification, etc.).

 17. Procedure generation and verification

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sheely, W.F.

  1986-01-01

  The Department of Energy has used Artificial Intelligence of ''AI'' concepts to develop two powerful new computer-based techniques to enhance safety in nuclear applications. The Procedure Generation System, and the Procedure Verification System, can be adapted to other commercial applications, such as a manufacturing plant. The Procedure Generation System can create a procedure to deal with the off-normal condition. The operator can then take correct actions on the system in minimal time. The Verification System evaluates the logic of the Procedure Generator's conclusions. This evaluation uses logic techniques totally independent of the Procedure Generator. The rapid, accurate generation and verification of corrective procedures can greatly reduce the human error, possible in a complex (stressful/high stress) situation

 18. Next-generation phylogenomics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chan Cheong Xin

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Thanks to advances in next-generation technologies, genome sequences are now being generated at breadth (e.g. across environments and depth (thousands of closely related strains, individuals or samples unimaginable only a few years ago. Phylogenomics – the study of evolutionary relationships based on comparative analysis of genome-scale data – has so far been developed as industrial-scale molecular phylogenetics, proceeding in the two classical steps: multiple alignment of homologous sequences, followed by inference of a tree (or multiple trees. However, the algorithms typically employed for these steps scale poorly with number of sequences, such that for an increasing number of problems, high-quality phylogenomic analysis is (or soon will be computationally infeasible. Moreover, next-generation data are often incomplete and error-prone, and analysis may be further complicated by genome rearrangement, gene fusion and deletion, lateral genetic transfer, and transcript variation. Here we argue that next-generation data require next-generation phylogenomics, including so-called alignment-free approaches. Reviewers Reviewed by Mr Alexander Panchin (nominated by Dr Mikhail Gelfand, Dr Eugene Koonin and Prof Peter Gogarten. For the full reviews, please go to the Reviewers’ comments section.

 19. Financing Distributed Generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Walker, A.

  2001-01-01

  This paper introduces the engineer who is undertaking distributed generation projects to a wide range of financing options. Distributed generation systems (such as internal combustion engines, small gas turbines, fuel cells and photovoltaics) all require an initial investment, which is recovered over time through revenues or savings. An understanding of the cost of capital and financing structures helps the engineer develop realistic expectations and not be offended by the common requirements of financing organizations. This paper discusses several mechanisms for financing distributed generation projects: appropriations; debt (commercial bank loan); mortgage; home equity loan; limited partnership; vendor financing; general obligation bond; revenue bond; lease; Energy Savings Performance Contract; utility programs; chauffage (end-use purchase); and grants. The paper also discusses financial strategies for businesses focusing on distributed generation: venture capital; informal investors (''business angels''); bank and debt financing; and the stock market

 20. Karriere im Traumjob – auch für Frauen? A Dream Job for a Career—Also for Women?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Blunck

  2004-11-01

  Full Text Available Die beiden vorliegenden Bücher befassen sich – wie die Untertitel schon sagen – mit Berufsverläufen von Akademiker/-innen in verschiedenen Berufsfeldern, von Medizin über Wirtschaftswissenschaften bis zur vermeintlichen „Männerdomäne“ Mathematik. Die vorgestellten empirischen Studien belegen den sogenannten „Schereneffekt“, dass nämlich Frauen trotz gleicher Startbedingungen seltener „Karriere machen“ als Männer. Als bereichernde Ergänzung finden sich in Traumjob Mathematik! Berufswege von Mathematikerinnen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.The two texts at hand deal with—as the subheadings already mention—the occupational history of male and female academics from various fields, from medicine to business to the supposed “male domain“ of mathematics. The author presents empirical studies that substantiate the so-called “scissors effect,“ that is, that women rarely have a “successful career” despite having the same initial conditions and qualifications as men. The career paths of female mathematicians in the first half of the 20th century as described in Traumjob Mathematik! (Dream Job Mathematics! provide an enriching addition to the above.

 1. Power generation technologies

  CERN Document Server

  Breeze, Paul

  2014-01-01

  The new edition of Power Generation Technologies is a concise and readable guide that provides an introduction to the full spectrum of currently available power generation options, from traditional fossil fuels and the better established alternatives such as wind and solar power, to emerging renewables such as biomass and geothermal energy. Technology solutions such as combined heat and power and distributed generation are also explored. However, this book is more than just an account of the technologies - for each method the author explores the economic and environmental costs and risk factor

 2. PC Scene Generation

  Science.gov (United States)

  Buford, James A., Jr.; Cosby, David; Bunfield, Dennis H.; Mayhall, Anthony J.; Trimble, Darian E.

  2007-04-01

  AMRDEC has successfully tested hardware and software for Real-Time Scene Generation for IR and SAL Sensors on COTS PC based hardware and video cards. AMRDEC personnel worked with nVidia and Concurrent Computer Corporation to develop a Scene Generation system capable of frame rates of at least 120Hz while frame locked to an external source (such as a missile seeker) with no dropped frames. Latency measurements and image validation were performed using COTS and in-house developed hardware and software. Software for the Scene Generation system was developed using OpenSceneGraph.

 3. Generational Pension Plan Designs

  NARCIS (Netherlands)

  Huang, Xiaohong; Mahieu, Ronald

  2010-01-01

  We propose a generational plan for the occupational pension provision in which people from the same generation are pooled in a generational fund. Each fund can set its own policies independently. This plan provides the benefits of differentiation missing in the prevailing collective plan and the

 4. Solar Fuel Generator

  Science.gov (United States)

  Lewis, Nathan S. (Inventor); West, William C. (Inventor)

  2017-01-01

  The disclosure provides conductive membranes for water splitting and solar fuel generation. The membranes comprise an embedded semiconductive/photoactive material and an oxygen or hydrogen evolution catalyst. Also provided are chassis and cassettes containing the membranes for use in fuel generation.

 5. Diagnostic system of steam generator, especially molten metal heated steam generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matal, O.; Martoch, J.

  1986-01-01

  A diagnostic system is described and graphically represented consisting of a leak detector, a medium analyzer and sensors placed on the piping connected to the indication sections of both tube plates. The advantage of the designed system consists in the possibility of detecting tube failure immediately on leak formation, especially in generators with duplex tubes. This shortens the period of steam generator shutdown for repair and reduces power losses. The design also allows to make periodical leak tests during planned steam generator shutdowns. (A.K.)

 6. OMG: Open Molecule Generator.

  Science.gov (United States)

  Peironcely, Julio E; Rojas-Chertó, Miguel; Fichera, Davide; Reijmers, Theo; Coulier, Leon; Faulon, Jean-Loup; Hankemeier, Thomas

  2012-09-17

  Computer Assisted Structure Elucidation has been used for decades to discover the chemical structure of unknown compounds. In this work we introduce the first open source structure generator, Open Molecule Generator (OMG), which for a given elemental composition produces all non-isomorphic chemical structures that match that elemental composition. Furthermore, this structure generator can accept as additional input one or multiple non-overlapping prescribed substructures to drastically reduce the number of possible chemical structures. Being open source allows for customization and future extension of its functionality. OMG relies on a modified version of the Canonical Augmentation Path, which grows intermediate chemical structures by adding bonds and checks that at each step only unique molecules are produced. In order to benchmark the tool, we generated chemical structures for the elemental formulas and substructures of different metabolites and compared the results with a commercially available structure generator. The results obtained, i.e. the number of molecules generated, were identical for elemental compositions having only C, O and H. For elemental compositions containing C, O, H, N, P and S, OMG produces all the chemically valid molecules while the other generator produces more, yet chemically impossible, molecules. The chemical completeness of the OMG results comes at the expense of being slower than the commercial generator. In addition to being open source, OMG clearly showed the added value of constraining the solution space by using multiple prescribed substructures as input. We expect this structure generator to be useful in many fields, but to be especially of great importance for metabolomics, where identifying unknown metabolites is still a major bottleneck.

 7. OMG: Open Molecule Generator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peironcely Julio E

  2012-09-01

  Full Text Available Abstract Computer Assisted Structure Elucidation has been used for decades to discover the chemical structure of unknown compounds. In this work we introduce the first open source structure generator, Open Molecule Generator (OMG, which for a given elemental composition produces all non-isomorphic chemical structures that match that elemental composition. Furthermore, this structure generator can accept as additional input one or multiple non-overlapping prescribed substructures to drastically reduce the number of possible chemical structures. Being open source allows for customization and future extension of its functionality. OMG relies on a modified version of the Canonical Augmentation Path, which grows intermediate chemical structures by adding bonds and checks that at each step only unique molecules are produced. In order to benchmark the tool, we generated chemical structures for the elemental formulas and substructures of different metabolites and compared the results with a commercially available structure generator. The results obtained, i.e. the number of molecules generated, were identical for elemental compositions having only C, O and H. For elemental compositions containing C, O, H, N, P and S, OMG produces all the chemically valid molecules while the other generator produces more, yet chemically impossible, molecules. The chemical completeness of the OMG results comes at the expense of being slower than the commercial generator. In addition to being open source, OMG clearly showed the added value of constraining the solution space by using multiple prescribed substructures as input. We expect this structure generator to be useful in many fields, but to be especially of great importance for metabolomics, where identifying unknown metabolites is still a major bottleneck.

 8. Financing Distributed Generation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walker, A.

  2001-06-29

  This paper introduces the engineer who is undertaking distributed generation projects to a wide range of financing options. Distributed generation systems (such as internal combustion engines, small gas turbines, fuel cells and photovoltaics) all require an initial investment, which is recovered over time through revenues or savings. An understanding of the cost of capital and financing structures helps the engineer develop realistic expectations and not be offended by the common requirements of financing organizations. This paper discusses several mechanisms for financing distributed generation projects: appropriations; debt (commercial bank loan); mortgage; home equity loan; limited partnership; vendor financing; general obligation bond; revenue bond; lease; Energy Savings Performance Contract; utility programs; chauffage (end-use purchase); and grants. The paper also discusses financial strategies for businesses focusing on distributed generation: venture capital; informal investors (''business angels''); bank and debt financing; and the stock market.

 9. LMFBR steam generator development: duplex bayonet tube steam generator. Volume II

  International Nuclear Information System (INIS)

  DeFur, D.D.

  1975-04-01

  This report represents the culmination of work performed in fulfillment of ERDA Contract AT(11-1)-2426, Task Agreement 2, in which alternate steam generator designs were developed and studied. The basic bayonet tube generator design previously developed by C-E under AEC Contract AT(11-1)-3031 was expanded by incorporating duplex heat transfer tubes to enhance the unit's overall safety and reliability. The effort consisted of providing and evaluating conceptual designs of the evaporator, superheater and reheater components for a large plant LMFBR steam generator (950 MWt per heat transport loop)

 10. Optimized Generator Designs for the DTU 10-MW Offshore Wind Turbine using GeneratorSE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sethuraman, Latha; Maness, Michael; Dykes, Katherine

  2017-01-09

  Compared to land-based applications, offshore wind imposes challenges for the development of next generation wind turbine generator technology. Direct-drive generators are believed to offer high availability, efficiency, and reduced operation and maintenance requirements; however, previous research suggests difficulties in scaling to several megawatts or more in size. The resulting designs are excessively large and/or massive, which are major impediments to transportation logistics, especially for offshore applications. At the same time, geared wind turbines continue to sustain offshore market growth through relatively cheaper and lightweight generators. However, reliability issues associated with mechanical components in a geared system create significant operation and maintenance costs, and these costs make up a large portion of overall system costs offshore. Thus, direct-drive turbines are likely to outnumber their gear-driven counterparts for this market, and there is a need to review the costs or opportunities of building machines with different types of generators and examining their competitiveness at the sizes necessary for the next generation of offshore wind turbines. In this paper, we use GeneratorSE, the National Renewable Energy Laboratory's newly developed systems engineering generator sizing tool to estimate mass, efficiency, and the costs of different generator technologies satisfying the electromagnetic, structural, and basic thermal design requirements for application in a very large-scale offshore wind turbine such as the Technical University of Denmark's (DTU) 10-MW reference wind turbine. For the DTU reference wind turbine, we use the previously mentioned criteria to optimize a direct-drive, radial flux, permanent-magnet synchronous generator; a direct-drive electrically excited synchronous generator; a medium-speed permanent-magnet generator; and a high-speed, doubly-fed induction generator. Preliminary analysis of leveled costs of

 11. Pulse-voltage fast generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Valeev, R.I.; Nikiforov, M.G.; Kharchenko, A.F.

  1988-01-01

  The design is described and the test results of a four-channel pulse-voltage generator with maximum output voltage 200 kV are presented. The measurement results of generator triggering time depending on the value and polarity of the triggering voltage pulse for different triggering circuits are presented. The tests have shown stable triggering of all four channels of the generator in the range up to 40 % from selfbreakdown voltage. The generator triggering delay in the given range is <25 ns, asynchronism in channel triggering is <±1 ns

 12. Uniform random number generators

  Science.gov (United States)

  Farr, W. R.

  1971-01-01

  Methods are presented for the generation of random numbers with uniform and normal distributions. Subprogram listings of Fortran generators for the Univac 1108, SDS 930, and CDC 3200 digital computers are also included. The generators are of the mixed multiplicative type, and the mathematical method employed is that of Marsaglia and Bray.

 13. Generation and Context Memory

  Science.gov (United States)

  Mulligan, Neil W.; Lozito, Jeffrey P.; Rosner, Zachary A.

  2006-01-01

  Generation enhances memory for occurrence but may not enhance other aspects of memory. The present study further delineates the negative generation effect in context memory reported in N. W. Mulligan (2004). First, the negative generation effect occurred for perceptual attributes of the target item (its color and font) but not for extratarget…

 14. Third Generation Coaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  2016-01-01

  , Gruppen oder Teams neue Orientierung auf einer tieferen Sinnebene ermöglicht. Im Gegensatz zum Coaching der ersten Generation, bei dem das Erreichen bestimmter, festgeschriebener Ziele im Vordergrund steht, und im Gegensatz zum Coaching der zweiten Generation, in dem wünschenswerte zukünftige...

 15. Steam generator life management

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tapping, R.L.; Nickerson, J.; Spekkens, P.; Maruska, C.

  1998-01-01

  Steam generators are a critical component of a nuclear power reactor, and can contribute significantly to station unavailability, as has been amply demonstrated in Pressurized Water Reactors (PWRs). CANDU steam generators are not immune to steam generator degradation, and the variety of CANDU steam generator designs and tube materials has led to some unexpected challenges. However, aggressive remedial actions, and careful proactive maintenance activities, have led to a decrease in steam generator-related station unavailability of Canadian CANDUs. AECL and the CANDU utilities have defined programs that will enable existing or new steam generators to operate effectively for 40 years. Research and development work covers corrosion and mechanical degradation of tube bundles and internals, chemistry, thermal hydraulics, fouling, inspection and cleaning, as well as provision for specially tool development for specific problem solving. A major driving force is development of CANDU-specific fitness-for-service guidelines, including appropriate inspection and monitoring technology to measure steam generator condition. Longer-range work focuses on development of intelligent on-line monitoring for the feedwater system and steam generator. New designs have reduced risk of corrosion and fouling, are more easily inspected and cleaned, and are less susceptible to mechanical damage. The Canadian CANDU utilities have developed programs for remedial actions to combat degradation of performance (Gentilly-2, Point Lepreau, Bruce A/B, Pickering A/B), and have developed strategic plans to ensure that good future operation is ensured. This report shows how recent advances in cleaning technology are integrated into a life management strategy, discusses downcomer flow measurement as a means of monitoring steam generator condition, and describes recent advances in hideout return as a life management tool. The research and development program, as well as operating experience, has identified

 16. Graph Generator Survey

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lothian, Joshua [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Powers, Sarah S. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Sullivan, Blair D. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Baker, Matthew B. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Schrock, Jonathan [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Poole, Stephen W. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States)

  2013-10-01

  The benchmarking effort within the Extreme Scale Systems Center at Oak Ridge National Laboratory seeks to provide High Performance Computing benchmarks and test suites of interest to the DoD sponsor. The work described in this report is a part of the effort focusing on graph generation. A previously developed benchmark, SystemBurn, allowed the emulation of different application behavior profiles within a single framework. To complement this effort, similar capabilities are desired for graph-centric problems. This report examines existing synthetic graph generator implementations in preparation for further study on the properties of their generated synthetic graphs.

 17. Superconducting current generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Genevey, P.

  1970-01-01

  After a brief summary of the principle of energy storage and liberation with superconducting coils,two current generators are described that create currents in the range 600 to 1400 A, used for two storage experiments of 25 kJ and 50 kJ respectively. The two current generators are: a) a flux pump and b) a superconducting transformer. Both could be developed into more powerful units. The study shows the advantage of the transformer over the flux pump in order to create large currents. The efficiencies of the two generators are 95 per cent and 40 to 60 per cent respectively. (author) [fr

 18. PULSE SYNTHESIZING GENERATOR

  Science.gov (United States)

  Kerns, Q.A.

  1963-08-01

  >An electronlc circuit for synthesizing electrical current pulses having very fast rise times includes several sinewave generators tuned to progressively higher harmonic frequencies with signal amplitudes and phases selectable according to the Fourier series of the waveform that is to be synthesized. Phase control is provided by periodically triggering the generators at precisely controlled times. The outputs of the generators are combined in a coaxial transmission line. Any frequency-dependent delays that occur in the transmission line can be readily compensated for so that the desired signal wave shape is obtained at the output of the line. (AEC)

 19. Magnetohydrodynamic power generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sheindlin, A.E.; Jackson, W.D.; Brzozowski, W.S.; Rietjens, L.H.Th.

  1979-01-01

  The paper describes research and development in the field of magnetohydrodynamic power generation technology, based on discussions held in the Joint IAEA/UNESCO International Liaison Group on MHD electrical power generation. Research and development programmes on open cycle, closed cycle plasma and liquid-metal MHD are described. Open cycle MHD has now entered the engineering development stage. The paper reviews the results of cycle analyses and economic and environmental evaluations: substantial agreement has been reached on the expected overall performance and necessary component specifications. The achievement in the Soviet Union on the U-25 MHD pilot plant in obtaining full rated electrical power of 20.4 MW is described, as well as long duration testing of the integrated operation of MHD components. Work in the United States on coal-fired MHD generators has shown that, with slagging of the walls, a run time of about one hundred hours at the current density and electric field of a commercial MHD generator has been achieved. Progress obtained in closed cycle plasma and liquid metal MHD is reviewed. Electrical power densities of up to 140 MWe/m 3 and an enthalpy extraction as high as 24 per cent have been achieved in noble gas MHD generator experiments. (Auth.)

 20. Impacts on power generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Myers, J.; Sidebotton, P.

  1998-01-01

  The future impact of the arrival of natural gas in the Maritime provinces on electricity generation in the region was discussed. Currently, electrical generation sources in Nova Scotia include hydro generation (9 per cent), coal generation (80 per cent), heavy fuel oil generation (8 per cent), and light oil, wood chips and purchased power (3 per cent). It is expected that with the introduction of natural gas electric utilities will take advantage of new gas combustion turbines which have high efficiency rates. An overview of Westcoast Power's operations across Canada was also presented. The Company has three projects in the Maritimes - the Courtney Bay project in New Brunswick, the Bayside Power project, the Irving Paper project - in addition to the McMahon cogeneration plant in Taylor, B.C. figs

 1. Pulsed corona generation using a diode-based pulsed power generator

  Science.gov (United States)

  Pemen, A. J. M.; Grekhov, I. V.; van Heesch, E. J. M.; Yan, K.; Nair, S. A.; Korotkov, S. V.

  2003-10-01

  Pulsed plasma techniques serve a wide range of unconventional processes, such as gas and water processing, hydrogen production, and nanotechnology. Extending research on promising applications, such as pulsed corona processing, depends to a great extent on the availability of reliable, efficient and repetitive high-voltage pulsed power technology. Heavy-duty opening switches are the most critical components in high-voltage pulsed power systems with inductive energy storage. At the Ioffe Institute, an unconventional switching mechanism has been found, based on the fast recovery process in a diode. This article discusses the application of such a "drift-step-recovery-diode" for pulsed corona plasma generation. The principle of the diode-based nanosecond high-voltage generator will be discussed. The generator will be coupled to a corona reactor via a transmission-line transformer. The advantages of this concept, such as easy voltage transformation, load matching, switch protection and easy coupling with a dc bias voltage, will be discussed. The developed circuit is tested at both a resistive load and various corona reactors. Methods to optimize the energy transfer to a corona reactor have been evaluated. The impedance matching between the pulse generator and corona reactor can be significantly improved by using a dc bias voltage. At good matching, the corona energy increases and less energy reflects back to the generator. Matching can also be slightly improved by increasing the temperature in the corona reactor. More effective is to reduce the reactor pressure.

 2. BUILDOUT AND UPGRADE OF CENTRAL EMERGENCY GENERATOR SYSTEM, GENERATOR 3 AND 4 ELECTRICAL INSTALLATION

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gary D. Seifert; G. Shawn West; Kurt S. Myers; Jim Moncur

  2006-07-01

  SECTION 01000—SUMMARY OF WORK PART 1—GENERAL 1.1 SUMMARY The work to be performed under this project consists of providing the labor, equipment, and materials to perform "Buildout and Upgrade of Central Emergency Generator System, Generator 3 and 4 Electrical Installation" for the National Aeronautics and Space Administration at the Dryden Flight Research Center (NASA/DFRC), Edwards, California 93523. All modifications to existing substations and electrical distribution systems are the responsibility of the contractor. It is the contractor’s responsibility to supply a complete and functionally operational system. The work shall be performed in accordance with these specifications and the related drawings. The work of this project is defined by the plans and specifications contained and referenced herein. This work specifically includes but is not limited to the following: Scope of Work - Installation 1. Install all electrical wiring and controls for new generators 3 and 4 to match existing electrical installation for generators 1 and 2 and in accordance with drawings. Contractor shall provide as-built details for electrical installation. 2. Install battery charger systems for new generators 3 and 4 to match existing battery charging equipment and installation for generators 1 and 2. This may require exchange of some battery charger parts already on-hand. Supply power to new battery chargers from panel and breakers as shown on drawings. Utilize existing conduits already routed to generators 3 and 4 to field route the new wiring in the most reasonable way possible. 3. Install electrical wiring for fuel/lube systems for new generators 3 and 4 to match existing installation for generators 1 and 2. Supply power to lube oil heaters and fuel system (day tanks) from panel and breakers as shown on drawings. Utilize existing conduits already routed to generators 3 and 4 to field route the new wiring in the most reasonable way possible. Add any conduits necessary to

 3. The external costs of electricity generation: a comparison of generation technologies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ozdemiroglu, E [Economics for the Environment Consultancy, London (United Kingdom)

  1995-12-01

  Electricity generation, like any economic activity, leads to costs that can be grouped in two categories: (a) private or internal and (b) external. Private costs are those paid by the buyers and sellers of energy within the market system. The external costs, however, are not included in the market price mechanism as they accrue to third parties other than the buyer and the seller. External costs include environmental external costs and non-environmental external costs. There are two conditions for the existence of external costs: (a) market failure, or the inability of markets to account for the cost of environmental impacts of energy generation and the market structure and (b) government or policy failure, or the policies that cause private generators to pay either higher or lower costs than they would if these interventions did not exist. A third reason can be added for the existence of non-environmental externalities: energy security, or certain costs faced by society as a result of over-reliance on imported energy. Section A introduces the concept of external costs and benefits. Section B looks at the environmental externalities of energy generation. The procedure is to develop the methodology to estimate what are known as externality adders, i.e. a monetary value for the environmental costs and benefits associated with selected generation technologies, expressed in pence per kilowatt-hour. The result is an `adder` because, in principle, the sum can be added to the private cost of generating electricity to obtain a measure of the `full` or `social` cost. The selected generation technologies are conventional coal, wind power, small-scale hydro, energy crops, incineration of municipal solid waste and energy recovery from landfill. The data reported are based on the application of the technologies in Scotland, but the methodology can be applied anywhere. Section C takes a brief look at the non-environmental externalities including the general theory and evidence

 4. The external costs of electricity generation: a comparison of generation technologies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ozdemiroglu, E.

  1995-01-01

  Electricity generation, like any economic activity, leads to costs that can be grouped in two categories: (a) private or internal and (b) external. Private costs are those paid by the buyers and sellers of energy within the market system. The external costs, however, are not included in the market price mechanism as they accrue to third parties other than the buyer and the seller. External costs include environmental external costs and non-environmental external costs. There are two conditions for the existence of external costs: (a) market failure, or the inability of markets to account for the cost of environmental impacts of energy generation and the market structure and (b) government or policy failure, or the policies that cause private generators to pay either higher or lower costs than they would if these interventions did not exist. A third reason can be added for the existence of non-environmental externalities: energy security, or certain costs faced by society as a result of over-reliance on imported energy. Section A introduces the concept of external costs and benefits. Section B looks at the environmental externalities of energy generation. The procedure is to develop the methodology to estimate what are known as externality adders, i.e. a monetary value for the environmental costs and benefits associated with selected generation technologies, expressed in pence per kilowatt-hour. The result is an 'adder' because, in principle, the sum can be added to the private cost of generating electricity to obtain a measure of the 'full' or 'social' cost. The selected generation technologies are conventional coal, wind power, small-scale hydro, energy crops, incineration of municipal solid waste and energy recovery from landfill. The data reported are based on the application of the technologies in Scotland, but the methodology can be applied anywhere. Section C takes a brief look at the non-environmental externalities including the general theory and evidence

 5. Tredje generations coaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  2012-01-01

  ”Tredje generations coaching” udfolder et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelse af aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. ”Tredje generations coaching” er funderet på en samfundsmæssig forståelse af coaching. Coaching er...... blevet så betydningsfuld, fordi samfundet opleves som uoverskueligt og hyperkomplekst. Viden skal nu udformes og anvendes i specifikke kontekster og situationer, og både i privatliv og i det offentlige rum skal vi lære at forhandle os til rette. Coaching kan hjælpe os til at skabe ny viden og mestre...... sociale forhandlinger. Coaching er dermed en slags fødselshjælp til nye refleksioner og perspektiver, en hjælp til selvhjælp og en støtte til ens egen selvdannelsesproces. ”Tredje generations coaching” fremhæver coach og coachee i deres narrativ-samskabende partnerskab. Til forskel fra første generations...

 6. Simple and Realistic Data Generation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kenneth Houkjær; Torp, Kristian; Wind, Rico

  2006-01-01

  This paper presents a generic, DBMS independent, and highly extensible relational data generation tool. The tool can efficiently generate realistic test data for OLTP, OLAP, and data streaming applications. The tool uses a graph model to direct the data generation. This model makes it very simple...... to generate data even for large database schemas with complex inter- and intra table relationships. The model also makes it possible to generate data with very accurate characteristics....

 7. Consolidated nuclear steam generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jabsen, F.S.; Schluderberg, D.C.; Paulson, A.E.

  1978-01-01

  An improved system of providing power has a unique generating means for nuclear reactors with a number of steam generators in the form of replaceable modular units of the expendable type to attain the optimum in effective and efficient vaporization of fluid during the generating power. The system is most adaptable to undrground power plants and marine usage

 8. Gearless wind power generator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soederlund, L.; Ridanpaeae, P.; Vihriaelae, H.; Peraelae, R. [Tampere Univ. of Technology (Finland). Lab. of Electricity and Magnetism

  1998-12-31

  During the wind power generator project a design algorithm for a gearless permanent magnet generator with an axially orientated magnetic flux was developed and a 10 kW model machine was constructed. Utilising the test results a variable wind speed system of 100 kW was designed that incorporates a permanent magnet generator, a frequency converter and a fuzzy controller. This system produces about 5-15% more energy than existing types and stresses to the blades are minimised. The type of generator designed in the project represents in general a gearless solution for slow-speed electrical drives. (orig.)

 9. SMUG: Scientific Music Generator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scirea, Marco; A B Barros, Gabriella; Togelius, Julian

  2015-01-01

  Music is based on the real world. Composers use their day-to-day lives as inspiration to create rhythm and lyrics. Procedural music generators are capable of creating good quality pieces, and while some already use the world as inspiration, there is still much to be explored in this. We describe...... a system to generate lyrics and melodies from real-world data, in particular from academic papers. Through this we want to create a playful experience and establish a novel way of generating content (textual and musical) that could be applied to other domains, in particular to games. For melody generation...

 10. Submersible Generator for Marine Hydrokinetics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cinq-Mars, Robert S; Burke, Timothy; Irish, James; Gustafson, Brian; Kirtley, James; Alawa, Aiman

  2011-09-01

  A submersible generator was designed as a distinct and critical subassembly of marine hydrokinetics systems, specifically tidal and stream energy conversion. The generator is designed to work with both vertical and horizontal axis turbines. The final product is a high-pole-count, radial-flux, permanent magnet, rim mounted generator, initially rated at twenty kilowatts in a two-meter-per-second flow, and designed to leverage established and simple manufacturing processes. The generator was designed to work with a 3 meter by 7 meter Gorlov Helical Turbine or a marine hydrokinetic version of the FloDesign wind turbine. The team consisted of experienced motor/generator design engineers with cooperation from major US component suppliers (magnetics, coil winding and electrical steel laminations). Support for this effort was provided by Lucid Energy Technologies and FloDesign, Inc. The following tasks were completed: Identified the conditions and requirements for MHK generators. Defined a methodology for sizing and rating MHK systems. Selected an MHK generator topology and form factor. Completed electromechanical design of submersible generator capable of coupling to multiple turbine styles. Investigated MHK generator manufacturing requirements. Reviewed cost implications and financial viability. Completed final reporting and deliverables

 11. 78 FR 32385 - Exelon Generation Company, LLC; CER Generation II, LLC; Constellation Mystic Power, LLC...

  Science.gov (United States)

  2013-05-30

  ... DEPARTMENT OF ENERGY Federal Energy Regulatory Commission [Docket No. EL13-64-000] Exelon Generation Company, LLC; CER Generation II, LLC; Constellation Mystic Power, LLC; Constellation NewEnergy...) Rules of Practice and Procedure, 18 CFR 385.207, Exelon Generation Company, LLC, CER Generation II, LLC...

 12. The Switching Generator: New Clock-Controlled Generator with Resistance against the Algebraic and Side Channel Attacks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jun Choi

  2015-06-01

  Full Text Available Since Advanced Encryption Standard (AES in stream modes, such as counter (CTR, output feedback (OFB and cipher feedback (CFB, can meet most industrial requirements, the range of applications for dedicated stream ciphers is decreasing. There are many attack results using algebraic properties and side channel information against stream ciphers for hardware applications. Al-Hinai et al. presented an algebraic attack approach to a family of irregularly clock-controlled linear feedback shift register systems: the stop and go generator, self-decimated generator and alternating step generator. Other clock-controlled systems, such as shrinking and cascade generators, are indeed vulnerable against side channel attacks. To overcome these threats, new clock-controlled systems were presented, e.g., the generalized alternating step generator, cascade jump-controlled generator and mutual clock-controlled generator. However, the algebraic attack could be applied directly on these new systems. In this paper, we propose a new clock-controlled generator: the switching generator, which has resistance to algebraic and side channel attacks. This generator also preserves both security properties and the efficiency of existing clock-controlled generators.

 13. Random number generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Coveyou, R.R.

  1974-01-01

  The subject of random number generation is currently controversial. Differing opinions on this subject seem to stem from implicit or explicit differences in philosophy; in particular, from differing ideas concerning the role of probability in the real world of physical processes, electronic computers, and Monte Carlo calculations. An attempt is made here to reconcile these views. The role of stochastic ideas in mathematical models is discussed. In illustration of these ideas, a mathematical model of the use of random number generators in Monte Carlo calculations is constructed. This model is used to set up criteria for the comparison and evaluation of random number generators. (U.S.)

 14. Protocol Implementation Generator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carvalho Quaresma, Jose Nuno; Probst, Christian W.

  2010-01-01

  Users expect communication systems to guarantee, amongst others, privacy and integrity of their data. These can be ensured by using well-established protocols; the best protocol, however, is useless if not all parties involved in a communication have a correct implementation of the protocol and a...... Generator framework based on the LySatool and a translator from the LySa language into C or Java....... necessary tools. In this paper, we present the Protocol Implementation Generator (PiG), a framework that can be used to add protocol generation to protocol negotiation, or to easily share and implement new protocols throughout a network. PiG enables the sharing, verification, and translation...

 15. When Generations Collide

  Science.gov (United States)

  Fogg, Piper

  2008-01-01

  When four generations converge in the academic workplace, it can create serious culture clashes. It is happening across college campuses--in offices as diverse as admissions, student affairs, legal affairs, and technology. It is especially striking in the faculty ranks, where generational challenges have extra significance amid recruiting efforts,…

 16. Solar thermal aided power generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hu, Eric; Yang, YongPing; Nishimura, Akira; Yilmaz, Ferdi; Kouzani, Abbas

  2010-01-01

  Fossil fuel based power generation is and will still be the back bone of our world economy, albeit such form of power generation significantly contributes to global CO 2 emissions. Solar energy is a clean, environmental friendly energy source for power generation, however solar photovoltaic electricity generation is not practical for large commercial scales due to its cost and high-tech nature. Solar thermal is another way to use solar energy to generate power. Many attempts to establish solar (solo) thermal power stations have been practiced all over the world. Although there are some advantages in solo solar thermal power systems, the efficiencies and costs of these systems are not so attractive. Alternately by modifying, if possible, the existing coal-fired power stations to generate green sustainable power, a much more efficient means of power generation can be reached. This paper presents the concept of solar aided power generation in conventional coal-fired power stations, i.e., integrating solar (thermal) energy into conventional fossil fuelled power generation cycles (termed as solar aided thermal power). The solar aided power generation (SAPG) concept has technically been derived to use the strong points of the two technologies (traditional regenerative Rankine cycle with relatively higher efficiency and solar heating at relatively low temperature range). The SAPG does not only contribute to increase the efficiencies of the conventional power station and reduce its emission of the greenhouse gases, but also provides a better way to use solar heat to generate the power. This paper presents the advantages of the SAPG at conceptual level.

 17. Photovoltaic Bias Generator

  Science.gov (United States)

  2018-02-01

  Department of the Army position unless so designated by other authorized documents. Citation of manufacturer’s or trade names does not constitute an... Interior view of the photovoltaic bias generator showing wrapped-wire side of circuit board...3 Fig. 4 Interior view of the photovoltaic bias generator showing component side of circuit board

 18. Fourth-generation storage rings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galayda, J. N.

  1999-01-01

  It seems clear that a linac-driven free-electron laser is the accepted prototype of a fourth-generation facility. This raises two questions: can a storage ring-based light source join the fourth generation? Has the storage ring evolved to its highest level of performance as a synchrotrons light source? The answer to the second question is clearly no. The author thinks the answer to the first question is unimportant. While the concept of generations has been useful in motivating thought and effort towards new light source concepts, the variety of light sources and their performance characteristics can no longer be usefully summed up by assignment of a ''generation'' number

 19. Auxiliary Deep Generative Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maaløe, Lars; Sønderby, Casper Kaae; Sønderby, Søren Kaae

  2016-01-01

  Deep generative models parameterized by neural networks have recently achieved state-of-the-art performance in unsupervised and semi-supervised learning. We extend deep generative models with auxiliary variables which improves the variational approximation. The auxiliary variables leave...... the generative model unchanged but make the variational distribution more expressive. Inspired by the structure of the auxiliary variable we also propose a model with two stochastic layers and skip connections. Our findings suggest that more expressive and properly specified deep generative models converge...... faster with better results. We show state-of-the-art performance within semi-supervised learning on MNIST (0.96%), SVHN (16.61%) and NORB (9.40%) datasets....

 20. EPRI steam generator programs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martel, L.J.; Passell, T.O.; Bryant, P.E.C.; Rentler, R.M.

  1977-01-01

  The paper describes the current overall EPRI steam generator program plan and some of the ongoing projects. Because of the recent occurrence of a corrosion phenomenon called ''denting,'' which has affected a number of operating utilities, an expanded program plan is being developed which addresses the broad and urgent needs required to achieve improved steam generator reliability. The goal of improved steam generator reliability will require advances in various technologies and also a management philosophy that encourages conscientious efforts to apply the improved technologies to the design, procurement, and operation of plant systems and components that affect the full life reliability of steam generators

 1. Welcome to the iGeneration!

  Science.gov (United States)

  Rosen, Larry

  2010-01-01

  Defining and understanding a generation of Americans has always been difficult until years after the generation ends. Although there is universal agreement on the Baby Boomer generation (1946-1964) and most people agree that Generation X started in 1965 and ended around 1979, after that it gets murky. In his research, the author believes that the…

 2. Procedure for generating steam and steam generator for operating said procedure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chlique, Bernard.

  1975-01-01

  This invention concerns the generation of steam by bringing the water to be vaporised into indirect thermal exchange relation with the heating steam which condenses when passing in series, along alternate routes, through bundles of tubes immersed in a vaporising chamber. A number of steam generators working on this principle already exist. The purpose of the invention is to modify the operating method of these steam generators by means of a special disposition making it possible to build a compact unit including an additional bundle of tubes heated by the condensates collected at the outlet of each bundle through which the heating steam passes [fr

 3. Energy generation device

  International Nuclear Information System (INIS)

  Araki, Takashi; Tatsumi, Masami; Tada, Koji.

  1990-01-01

  In a reaction estimated as nuclear fusion, a portion near of electrode is heated locally to a high temperature by the heat of the reaction generated on the electrode, by which the electrode is melted or heavy water is boiled. Then, Continuous reaction is difficult and not practical. In view of the above, a cathode made of deuterium absorbing materials is put into heavy water and electric current is supplied, to continuously take place the reaction and an anode is disposed in a cylindrical cathode to cause reaction of energy generation therein in order to continuously take out the generated energy to the outside safely. Further, heavy water is circulated inside the cylindrical cathode to externally take out heavy water the temperature of which is elevated by the generated energy, and fresh heavy water is supplied to the inside of the cylindrical cathode. Thus, heavy water does not boil on the electrode, temperature elevation can be suppressed and melting of the electrode itself can be prevented. (N.H.)

 4. Deep Convolutional Generative Adversarial Network for Procedural 3D Landscape Generation Based on DEM

  OpenAIRE

  Wulff-Jensen, Andreas; Rant, Niclas Nerup; Møller, Tobias Nordvig; Billeskov, Jonas Aksel

  2018-01-01

  This paper proposes a novel framework for improving procedural generation of 3D landscapes using machine learning. We utilized a Deep Convolutional Generative Adversarial Network (DC-GAN) to generate heightmaps. The network was trained on a dataset consisting of Digital Elevation Maps (DEM) of the alps. During map generation, the batch size and learning rate were optimized for the most efficient and satisfying map production. The diversity of the final output was tested against Perlin noise u...

 5. Spherical neutron generator

  Science.gov (United States)

  Leung, Ka-Ngo

  2006-11-21

  A spherical neutron generator is formed with a small spherical target and a spherical shell RF-driven plasma ion source surrounding the target. A deuterium (or deuterium and tritium) ion plasma is produced by RF excitation in the plasma ion source using an RF antenna. The plasma generation region is a spherical shell between an outer chamber and an inner extraction electrode. A spherical neutron generating target is at the center of the chamber and is biased negatively with respect to the extraction electrode which contains many holes. Ions passing through the holes in the extraction electrode are focused onto the target which produces neutrons by D-D or D-T reactions.

 6. Generation Expansion Planning Considering Integrating Large-scale Wind Generation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Chunyu; Ding, Yi; Østergaard, Jacob

  2013-01-01

  necessitated the inclusion of more innovative and sophisticated approaches in power system investment planning. A bi-level generation expansion planning approach considering large-scale wind generation was proposed in this paper. The first phase is investment decision, while the second phase is production...... optimization decision. A multi-objective PSO (MOPSO) algorithm was introduced to solve this optimization problem, which can accelerate the convergence and guarantee the diversity of Pareto-optimal front set as well. The feasibility and effectiveness of the proposed bi-level planning approach and the MOPSO...

 7. Modeling and analysis with induction generators

  CERN Document Server

  Simões, M Godoy

  2014-01-01

  ForewordPrefaceAcknowledgmentsAuthorsPrinciples of Alternative Sources of Energy and Electric GenerationScope of This ChapterLegal DefinitionsPrinciples of Electrical ConversionBasic Definitions of Electrical PowerCharacteristics of Primary SourcesCharacteristics of Remote Industrial, Commercial, and Residential Sites and Rural EnergySelection of the Electric GeneratorInterfacing Primary Source, Generator, and LoadExample of a Simple Integrated Generating and Energy-Storing SystemSolved ProblemsSuggested ProblemsReferencesSteady-State Model of Induction GeneratorsScope of This ChapterInterconnection and Disconnection of the Electric Distribution NetworkRobustness of Induction GeneratorsClassical Steady-State Representation of the Asynchronous MachineGenerated PowerInduced TorqueRepresentation of Induction Generator LossesMeasurement of Induction Generator ParametersBlocked Rotor Test (s = 1)No-Load Test (s = 0)Features of Induction Machines Working as Generators Interconnected to the Distribution NetworkHigh-...

 8. Steam generator tube failures

  International Nuclear Information System (INIS)

  MacDonald, P.E.; Shah, V.N.; Ward, L.W.; Ellison, P.G.

  1996-04-01

  A review and summary of the available information on steam generator tubing failures and the impact of these failures on plant safety is presented. The following topics are covered: pressurized water reactor (PWR), Canadian deuterium uranium (CANDU) reactor, and Russian water moderated, water cooled energy reactor (VVER) steam generator degradation, PWR steam generator tube ruptures, the thermal-hydraulic response of a PWR plant with a faulted steam generator, the risk significance of steam generator tube rupture accidents, tubing inspection requirements and fitness-for-service criteria in various countries, and defect detection reliability and sizing accuracy. A significant number of steam generator tubes are defective and are removed from service or repaired each year. This wide spread damage has been caused by many diverse degradation mechanisms, some of which are difficult to detect and predict. In addition, spontaneous tube ruptures have occurred at the rate of about one every 2 years over the last 20 years, and incipient tube ruptures (tube failures usually identified with leak detection monitors just before rupture) have been occurring at the rate of about one per year. These ruptures have caused complex plant transients which have not always been easy for the reactor operators to control. Our analysis shows that if more than 15 tubes rupture during a main steam line break, the system response could lead to core melting. Although spontaneous and induced steam generator tube ruptures are small contributors to the total core damage frequency calculated in probabilistic risk assessments, they are risk significant because the radionuclides are likely to bypass the reactor containment building. The frequency of steam generator tube ruptures can be significantly reduced through appropriate and timely inspections and repairs or removal from service

 9. Next generation initiation techniques

  Science.gov (United States)

  Warner, Tom; Derber, John; Zupanski, Milija; Cohn, Steve; Verlinde, Hans

  1993-01-01

  Four-dimensional data assimilation strategies can generally be classified as either current or next generation, depending upon whether they are used operationally or not. Current-generation data-assimilation techniques are those that are presently used routinely in operational-forecasting or research applications. They can be classified into the following categories: intermittent assimilation, Newtonian relaxation, and physical initialization. It should be noted that these techniques are the subject of continued research, and their improvement will parallel the development of next generation techniques described by the other speakers. Next generation assimilation techniques are those that are under development but are not yet used operationally. Most of these procedures are derived from control theory or variational methods and primarily represent continuous assimilation approaches, in which the data and model dynamics are 'fitted' to each other in an optimal way. Another 'next generation' category is the initialization of convective-scale models. Intermittent assimilation systems use an objective analysis to combine all observations within a time window that is centered on the analysis time. Continuous first-generation assimilation systems are usually based on the Newtonian-relaxation or 'nudging' techniques. Physical initialization procedures generally involve the use of standard or nonstandard data to force some physical process in the model during an assimilation period. Under the topic of next-generation assimilation techniques, variational approaches are currently being actively developed. Variational approaches seek to minimize a cost or penalty function which measures a model's fit to observations, background fields and other imposed constraints. Alternatively, the Kalman filter technique, which is also under investigation as a data assimilation procedure for numerical weather prediction, can yield acceptable initial conditions for mesoscale models. The

 10. Generation Y Perspectives

  Science.gov (United States)

  Skytland, Nicholas; Painting, Kristen; Barrera, Aaron; Fitzpatrick, Garret

  2008-01-01

  This viewgraph presentation reviews the perception of NASA and the importance of engaging those people born between 1977 and 2000, also known as Generation Y. It examines some of the differences in attitudes and experiences, and how it reflects on how they view NASA. It also discusses use of the internet in connecting to the people from that generation.

 11. Generativity does not necessarily satisfy all your needs: Associations among cultural demand for generativity, generative concern, generative action, and need satisfaction in the elderly in four cultures

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hofer, J.; Busch, H.; Au, A.; Poláčková Šolcová, Iva; Tavel, P.; Wong, T.T.

  2016-01-01

  Roč. 52, č. 3 (2016), s. 509-519 ISSN 0012-1649 R&D Projects: GA ČR(CZ) GP14-02889P Institutional support: RVO:68081740 Keywords : generative concern * internalized cultural demands * value orientations * generative behavior * basic need satisfaction * culture Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 3.228, year: 2016

 12. Horizontal steam generator thermal-hydraulics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ubra, O. [SKODA Praha Company, Prague (Czechoslovakia); Doubek, M. [Czech Technical Univ., Prague (Czechoslovakia)

  1995-09-01

  Horizontal steam generators are typical components of nuclear power plants with pressure water reactor type VVER. Thermal-hydraulic behavior of horizontal steam generators is very different from the vertical U-tube steam generator, which has been extensively studied for several years. To contribute to the understanding of the horizontal steam generator thermal-hydraulics a computer program for 3-D steady state analysis of the PGV-1000 steam generator has been developed. By means of this computer program, a detailed thermal-hydraulic and thermodynamic study of the horizontal steam generator PGV-1000 has been carried out and a set of important steam generator characteristics has been obtained. The 3-D distribution of the void fraction and 3-D level profile as functions of load and secondary side pressure have been investigated and secondary side volumes and masses as functions of load and pressure have been evaluated. Some of the interesting results of calculations are presented in the paper.

 13. Generative Contexts

  Science.gov (United States)

  Lyles, Dan Allen

  Educational research has identified how science, technology, engineering, and mathematics (STEM) practice and education have underperforming metrics in racial and gender diversity, despite decades of intervention. These disparities are part of the construction of a culture of science that is alienating to these populations. Recent studies in a social science framework described as "Generative Justice" have suggested that the context of social and scientific practice might be modified to bring about more just and equitable relations among the disenfranchised by circulating the value they and their non-human allies create back to them in unalienated forms. What is not known are the underlying principles of social and material space that makes a system more or less generative. I employ an autoethnographic method at four sites: a high school science class; a farm committed to "Black and Brown liberation"; a summer program geared towards youth environmental mapping; and a summer workshop for Harlem middle school students. My findings suggest that by identifying instances where material affinity, participatory voice, and creative solidarity are mutually reinforcing, it is possible to create educational contexts that generate unalienated value, and circulate it back to the producers themselves. This cycle of generation may help explain how to create systems of justice that strengthen and grow themselves through successive iterations. The problem of lack of diversity in STEM may be addressed not merely by recruiting the best and the brightest from underrepresented populations, but by changing the context of STEM education to provide tools for its own systematic restructuring.

 14. Generators for gearless wind energy converters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grauers, A. [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden). Dept. of Electric Power Engineering

  1996-12-01

  This paper discusses some design alternatives for directly driven generators, and one specific generator type is investigated for a wide range of rated power. First, the specification for a directly driven generator is presented, then different design alternatives are discussed. A radial-flux permanent magnet generator for frequency converter connection has been chosen for a more detailed investigation. The design, optimization and performance of that generator type are presented. Generators from 30 kW to 3 MW are designed and compared with conventional four-pole generators with gear. It is found that a directly driven generator can be more efficient than a conventional generator and gear and have a rather small diameter and a low active weight. 8 refs, 7 figs, 2 tabs

 15. Optimized Generator Designs for the DTU 10-MW Offshore Wind Turbine using GeneratorSE: Preprint

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sethuraman, Latha; Maness, Michael; Dykes, Katherine

  2017-01-01

  Compared to land-based applications, offshore wind imposes challenges for the development of next generation wind turbine generator technology. Direct-drive generators are believed to offer high availability, efficiency, and reduced operation and maintenance requirements; however, previous research suggests difficulties in scaling to several megawatts or more in size. The resulting designs are excessively large and/or massive, which are major impediments to transportation logistics, especially for offshore applications. At the same time, geared wind turbines continue to sustain offshore market growth through relatively cheaper and lightweight generators. However, reliability issues associated with mechanical components in a geared system create significant operation and maintenance costs, and these costs make up a large portion of overall system costs offshore. Thus, direct-drive turbines are likely to outnumber their gear-driven counterparts for this market, and there is a need to review the costs or opportunities of building machines with different types of generators and examining their competitiveness at the sizes necessary for the next generation of offshore wind turbines. In this paper, we use GeneratorSE, the National Renewable Energy Laboratory's newly developed systems engineering generator sizing tool to estimate mass, efficiency, and the costs of different generator technologies satisfying the electromagnetic, structural, and basic thermal design requirements for application in a very large-scale offshore wind turbine such as the Technical University of Denmark's (DTU) 10-MW reference wind turbine. For the DTU reference wind turbine, we use the previously mentioned criteria to optimize a direct-drive, radial flux, permanent-magnet synchronous generator; a direct-drive electrically excited synchronous generator; a medium-speed permanent-magnet generator; and a high-speed, doubly-fed induction generator. Preliminary analysis of leveled costs of

 16. Steam generators - problems and prognosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tapping, R.L.

  1997-05-01

  Steam-generator problems, largely a consequence of corrosion and fouling, have resulted in increased inspection requirements and more regulatory attention to steam-generator integrity. In addition, utilities have had to develop steam-generator life-management strategies, including cleaning and replacement, to achieve design life. This paper summarizes the pertinent data to 1993/1994, and presents an overview of current steam-generator management practices. (author)

 17. Generation 4 and the Nea

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dujardin, T.

  2002-01-01

  In the previous edition of NEA News, W. D. Magwood of the US Department of Energy (DOE) outlined the future of nuclear energy in the context of the new US national energy policy. He cited the Generation IV initiative as a mechanism to implement a longer-term aspect of this policy. Although initiated in the US, the Generation IV initiative has quickly become an international effort and today ten countries are participating in the Generation IV International Forum (GIF). This article briefly reviews the context of Generation IV and describes NEA involvement in the Generation IV process. (author)

 18. Glas generator for the steam gasification of coal with nuclear generated heat

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buchner, G.

  1980-01-01

  The use of heat from a High Temperature Reactor (HTR) for the steam gasification of coal saves coal, which otherwise is burnt to generate the necessary reaction heat. The gas generator for this process, a horizontal pressure vessel, contains a fluidized bed of coal and steam. An ''immersion-heater'' type of heat exchanger introduces the nuclear generated heat to the process. Some special design problems of this gasifier are presented. Reference is made to the present state of development of the steam gasification process with heat from high temperature reactors. (author)

 19. Social Bots und Fake News - Was EU- und UNESCO-Referenzrahmen zum Lernen im digitalen Zeitalter darüber (nicht sagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dietmar Janetzko

  2017-07-01

  Full Text Available In den letzten Jahren haben internationale Organisationen wie die EU und die UNESCO eine Reihe von Vorschlägen und Strategiepapieren zur Bildung und Ausbildung im Zusammenhang mit digitalen Medien entwickelt. Mit den dabei entstandenen Rahmenkonzepten der EU (Digital Competence, DigComp sowie der UNESCO (Media and Information Literacy, MIL werden im Kern zwei zusammenhängende Ziele verfolgt: (i digitale Bildung bzw. digitale Kompetenzen, Fähigkeiten und zugehörige Einstellungen umfassend zu kartographieren sowie (ii über die dabei konzipierten edukativ-politischen Rahmenkonzepte Projektförderungen, Bildungs- bzw. Ausbildungsinitiativen sowie Gesetzesvorlagen anzustossen. Tatsächlich sind DigComp und MIL bereits dabei, auf internationaler Ebene einen prägenden Einfluss zu nahezu allen Fragen der Bildung und Ausbildung im Bereich digitaler Medien auszuüben. Beide Initiativen haben innerhalb der genannten Organisationen Leuchtturmcharakter, werden bislang aber von der allgemeinen Öffentlichkeit und der medienpädagogischen Fachöffentlichkeit kaum wahrgenommen. Dessen ungeachtet verbindet sich mit DigComp und MIL jeweils ein impliziter Anspruch auf einen – im Bedarfsfall zu aktualisierenden – Gesamtentwurf zur Analyse und Gestaltung medienpädagogischer Bildung und Ausbildung. Dies gilt für Gesetzesvorlagen, Regulierungen, Forschungsaktivitäten. Sind diese Rahmenkonzepte anschlussfähig an medienpädagogische Debatten über disruptive Versuche, in via soziale Medien geführte öffentliche Debatten einzugreifen, die sich über social bots, fake news oder andere Formen der Einflussnahme manifestieren? Erschliessen sie dazu Reflexionsräume und Handlungsoptionen? Geleitet von diesen Fragen betrachtet der vorliegende Aufsatz, die Rahmenkonzepte der EU und UNESCO, DigComp and MIL. Dabei zeigt sich, dass beide Rahmenkonzepte von Schieflagen gekennzeichnet sind. DigComp und MIL überbetonen die instrumentelle, auf Verwertung am Arbeitsmarkt bezogene Sicht auf digitale Medien - allerdings ist diese Gewichtung bei DigComp stärker ausgeprägt als bei MIL. Obgleich emphatische Appelle zu einem kritischen und reflektierten Umgang mit digitalen Medien weder bei DigComp noch MIL fehlen, bleibt die Ausgestaltung in dieser Hinsicht blass und hat bislang kaum konkretisierende Folgeaktivitäten nach sich gezogen. Bei allen Gesamtentwurfsansprüchen verkennen sowohl MIL und noch stärker DigComp die Rolle sozialer Medien bei der Ermöglichung eines öffentlichen Diskurses sowie ihres Zusammenhanges mit medienpädagogischen Fragen.

 20. The Gel Generator option

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boyd, R.E.

  1999-01-01

  The development of a national policy for guaranteeing an ample supply of 99m Tc to nuclear medicine, involves issues which go beyond the means by which radioactivation is achieved. Indeed, in such an exercise the pragmatic dictates of business and the sensitivities of politics must also be taken into account. Furthermore where a preference towards the nuclear reactor or the potential of cyclotrons is being questioned, the debate is incomplete if the only options that are considered are the fission-based 99 Mo generator versus the direct cyclotron production of 99m Tc. There is a third option (also neutron γ-based), an alternative to the fission 99 Mo generator, which ought not be overlooked. The application of low specific activity (n,γ) 99 Mo to a new type of generator, the Gel Generator, has been the focus of much research, particularly in Australia and more recently in China. After the initial concept had been established in the laboratory, the Australian researchers then undertook a comprehensive program of tests on the Gel Generator to assess its potential, either in the clinical laboratory or the centralised radiopharmacy, for supplying 99m Tc suitable for nuclear medicine. The outcome of this program was a clear indication that the Gel Generator innovation had the capability to provide both technical and economic advantages to the nuclear medicine industry. These advantages are described. Since that time the Gel Generator has been selected for routine use in China where it now satisfies more than 30% of the 99m Tc demand. (author)

 1. Status of thermal power generation in India-Perspectives on capacity, generation and carbon dioxide emissions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ghosh, Subhodip

  2010-01-01

  India's reliance on fossil-fuel based electricity generation has aggravated the problem of high carbon dioxide (CO 2 ) emissions from combustion of fossil fuels, primarily coal, in the country's energy sector. The objective of this paper is to analyze thermal power generation in India for a four-year period and determine the net generation from thermal power stations and the total and specific CO 2 emissions. The installed generating capacity, net generation and CO 2 emissions figures for the plants have been compared and large generators, large emitters, fuel types and also plant vintage have been identified. Specific emissions and dates of commissioning of plants have been taken into account for assessing whether specific plants need to be modernized. The focus is to find out areas and stations which are contributing more to the total emissions from all thermal power generating stations in the country and identify the overall trends that are emerging.

 2. Rechargeable radioactive isotope generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thornton, A.K.; Cerone, F.E.

  1978-01-01

  The description is given of a rechargeable radioactive isotope generator having the following features: a box containing a transport shield, a shielded generator including elements for the absorption and holding of the parent isotope, an eluant tank, a first pipe causing this tank to communicate with the transport shield, a second pipe causing this transport shield to communicate with the shielded generator and a third pipe placing the shielded generator in communication with the outside of the unit. It also includes a shelf across the external front part of the unit a part of which is shielded by external components, a shielded elution flask in which the eluate is poured and a filter set at a point between the flask and the third pipe [fr

 3. Generation and memory for contextual detail.

  Science.gov (United States)

  Mulligan, Neil W

  2004-07-01

  Generation enhances item memory but may not enhance other aspects of memory. In 12 experiments, the author investigated the effect of generation on context memory, motivated in part by the hypothesis that generation produces a trade-off in encoding item and contextual information. Participants generated some study words (e.g., hot-c__) and read others (e.g., hot-cold). Generation consistently enhanced item memory but did not enhance context memory. More specifically, generation disrupted context memory for the color of the target word but did not affect context memory for location, background color, and cue-word color. The specificity of the negative generation effect in context memory argues against a general item-context trade-off. A processing account of generation meets greater success. In addition, the results provide no evidence that generation enhances recollection of contextual details. Copyright 2004 APA, all rights reserved

 4. Third generation nuclear plants

  Science.gov (United States)

  Barré, Bertrand

  2012-05-01

  After the Chernobyl accident, a new generation of Light Water Reactors has been designed and is being built. Third generation nuclear plants are equipped with dedicated systems to insure that if the worst accident were to occur, i.e. total core meltdown, no matter how low the probability of such occurrence, radioactive releases in the environment would be minimal. This article describes the EPR, representative of this "Generation III" and a few of its competitors on the world market.

 5. High-voltage pulse generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roche, M.

  1991-01-01

  This generator is composed of elementary impulsion generators connected in series. Each of them have -storage capacities, and switchs. The closure of switch causes an accumulator discharge. -control means of these switches are electrically independent and forecast to switch on by pulses in the same time -loading means of storage means have a very low enough electric dependence not to induce a loss of power at the exit of the generator. Applications to particle accelerators [fr

 6. Semantic attributes based texture generation

  Science.gov (United States)

  Chi, Huifang; Gan, Yanhai; Qi, Lin; Dong, Junyu; Madessa, Amanuel Hirpa

  2018-04-01

  Semantic attributes are commonly used for texture description. They can be used to describe the information of a texture, such as patterns, textons, distributions, brightness, and so on. Generally speaking, semantic attributes are more concrete descriptors than perceptual features. Therefore, it is practical to generate texture images from semantic attributes. In this paper, we propose to generate high-quality texture images from semantic attributes. Over the last two decades, several works have been done on texture synthesis and generation. Most of them focusing on example-based texture synthesis and procedural texture generation. Semantic attributes based texture generation still deserves more devotion. Gan et al. proposed a useful joint model for perception driven texture generation. However, perceptual features are nonobjective spatial statistics used by humans to distinguish different textures in pre-attentive situations. To give more describing information about texture appearance, semantic attributes which are more in line with human description habits are desired. In this paper, we use sigmoid cross entropy loss in an auxiliary model to provide enough information for a generator. Consequently, the discriminator is released from the relatively intractable mission of figuring out the joint distribution of condition vectors and samples. To demonstrate the validity of our method, we compare our method to Gan et al.'s method on generating textures by designing experiments on PTD and DTD. All experimental results show that our model can generate textures from semantic attributes.

 7. Micromotor-based energy generation.

  Science.gov (United States)

  Singh, Virendra V; Soto, Fernando; Kaufmann, Kevin; Wang, Joseph

  2015-06-01

  A micromotor-based strategy for energy generation, utilizing the conversion of liquid-phase hydrogen to usable hydrogen gas (H2), is described. The new motion-based H2-generation concept relies on the movement of Pt-black/Ti Janus microparticle motors in a solution of sodium borohydride (NaBH4) fuel. This is the first report of using NaBH4 for powering micromotors. The autonomous motion of these catalytic micromotors, as well as their bubble generation, leads to enhanced mixing and transport of NaBH4 towards the Pt-black catalytic surface (compared to static microparticles or films), and hence to a substantially faster rate of H2 production. The practical utility of these micromotors is illustrated by powering a hydrogen-oxygen fuel cell car by an on-board motion-based hydrogen and oxygen generation. The new micromotor approach paves the way for the development of efficient on-site energy generation for powering external devices or meeting growing demands on the energy grid. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 8. Laboratory generation of gravitational waves

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pinto, I.M.; Rotoli, G.

  1988-01-01

  The authors have performed calculations on the basic type of gravitational wave electromagnetic laboratory generators. Their results show that laboratory generations of gravitational wave is at limit of state-of-the-art of present-day giant electromagnetic field generation

 9. CO-GENERATION AND OPERATING NETWORK CELLS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, John Eli

  2008-01-01

  In Denmark several thousands of generators are connected to the distribution system (10 kV and 0.4 kV). The production from these generators many times exceeds the load. The generators can be divided into two types, Wind turbines and CHP generators. These generators have one thing in common......, the power system they are connected to, has never been designed to accommodate so many generators. In Denmark we now expect a third type of generators: the microgenerators. This time we want to be prepared. Denmark therefore now participates in a lot of research and full scale demonstration projects. A key...

 10. Millennials at Work: Investigating the Specificity of Generation Y versus Other Generations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florina PÎNZARU

  2016-06-01

  Full Text Available The present study intends to discuss the psychological profile of Generation Y versus other generations.The differences between Millennials and other generations are addressed in terms of values, personality characteristics, and reactions under stress. The topicality and relevance of the research theme are supported by the fact that most of the people who are currently employed in companies all over the world are members of the Generation Y. This situation requires a proper investigation of the characteristics and specificity of the so-called Millennials with a view to provide organizations with pertinent inputs for designing well-informed policies and for smoothly integrating Millennials in the workplace. To this end, Hogan Assessments personality inventories were applied online to more than 1000 persons from Generation Y (up to 29 years old and more than 3000 persons from other generations (above 29 years old. Among others, the findings show that Millennials are motivated by recognition, public acknowledgment, instant and frequent positive feedback and gratification. As they need balance between personal and professional life, as well as a comfortable environment, they require a flexible work schedule, resent staying after hours. Being motivated to become part of various social networks, work in various teams, Millennials are able to easily find satisfaction in missions that involve interactions with new persons coming from different cultures and geographical areas. They are motivated by work in a nonconformist environment without strict rules and traditional work approaches, they tend to challenge the status quo and they will not be patient to keep the same job many years.

 11. Power generating device

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Onodera, Toshihiro

  1989-05-02

  The existing power generating device consisting of static components only lacks effective measures to utilize solar energy and maintain power generation, hence it is inevitable to make the device much larger and more complicated in order to utilize it as the primary power source for artificial satellites. In view of the above, in order to offer a power generating device useful for the primary power source for satellites which is simple and can keep power generation by solar energy, this invention proposes a power generating device composed of the following elements: (1) a rectangular parallelopiped No. II superconductor plate; (2) a measure to apply a magnetic field to one face of the above superconductor plate; (3) a measure to provide a temperature difference within the range between the starting temperature and the critical temperature of superconductivity to a pair of faces meeting at right angles with the face to which the magnetic field was applied by the above measure; (4) a measure to provide an electrode on each of the other pair of faces meeting at right angles with the face to which the magnetic field was applied by the above measure and form a closed circuit by connecting the each electrode above to each of a pair of electrodes of the load respectively; and (5) a switching measure which is installed in the closed circuit prepared by the above measure and shuts off the closed circuit when the direction of the electric current running the above closed circuit is reversed. 6 figs.

 12. Plasmonic vortex generator without polarization dependence

  Science.gov (United States)

  Wang, Han; Liu, Lixia; Liu, Chunxiang; Li, Xing; Wang, Shuyun; Xu, Qing; Teng, Shuyun

  2018-03-01

  In view of the limitations of vortex generators with polarization dependence at present, we propose a plasmonic vortex generator composed of rectangular holes etched in silver film, in which the optical vortex can be generated under arbitrary linearly polarized light illumination. Two sets of rectangular holes are arranged equidistantly on a circle and rotate in postulate directions. Theoretical analysis provides the design principle for the vortex generator, and numerical simulations give guidance on designating the vortex generator parameters. Experimental measurements verify the performance of the proposed vortex generator. Moreover, two alternative structures for the generation of a plasmonic vortex are also provided in this paper. The resulting perfect vortex, compact structure and flexible illumination conditions will lead to wide applications of this plasmonic vortex generator.

 13. Neutron generator instrumentation at the Department 2350 Neutron Generator Test Facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bryant, T.C.; Mowrer, G.R.

  1979-06-01

  The computer and waveform digitizing capability at the test facility has allowed several changes in the techniques used to test neutron generators. These changes include methods used to calibrate the instrumentation and changes in the operation of the test facility. These changes have increased the efficiency of the test facility as well as increasing both timing and amplitude accuracy of neutron generator waveforms

 14. Generation IV reactors: economics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dupraz, B.; Bertel, E.

  2003-01-01

  The operating nuclear reactors were built over a short period: no more than 10 years and today their average age rounds 18 years. EDF (French electricity company) plans to renew its reactor park over a far longer period : 30 years from 2020 to 2050. According to EDF this objective implies 3 constraints: 1) a service life of 50 to 60 years for a significant part of the present operating reactors, 2) to be ready to built a generation 3+ unit in 2020 which infers the third constraint: 3) to launch the construction of an EPR (European pressurized reactor) prototype as soon as possible in order to have it operating in 2010. In this scheme, generation 4 reactor will benefit the feedback experience of generation 3 and will take over in 2030. Economic analysis is an important tool that has been used by the generation 4 international forum to select the likely future reactor systems. This analysis is based on 4 independent criteria: the basic construction cost, the construction time, the operation and maintenance costs and the fuel cycle cost. This analysis leads to the evaluation of the global cost of electricity generation and of the total investment required for each of the reactor system. The former defines the economic competitiveness in a de-regulated energy market while the latter is linked to the financial risk taken by the investor. It appears, within the limits of the assumptions and models used, that generation 4 reactors will be characterized by a better competitiveness and an equivalent financial risk when compared with the previous generation. (A.C.)

 15. TFTR generator load assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heck, F.M.

  1975-10-01

  Typical experimental load demands on the TFTR generators are illustrated based on the electrical characteristics of the field coils, the coil leads, the main bus work, the various auxiliary bus work, the rectifiers, and transformers. The generator MW capacities are shown to be adequate for the proposed experimental operations with allowances made for variations in the final designs. The generator MVA capacities are shown to be adequate provided portions of the TF and EF rectifiers are freewheeled at selected times

 16. The generation problem

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ecker, G.

  1983-01-01

  Evidence for the generation structure of quarks and leptons is reviewed. The two main aspects of the generation problem are emphasized. The concept and possible problems of horizontal symmetries are discussed. Two different mechanisms for horizontal symmetries are considered leading to a generalized permutation symmetry in SU(2)sub(L) x u(1) in one case. The second mechanism uses the discrete unbroken subgroup of an axial U(1) with hypercolour anomalies in composite models. A concrete realization in the rishon model is investigated. The two different approaches produce almost identical quark mass matrices for three generations. In addition to a correct prediction for the Cabibbo angle the models yield a very small Kobayashi-Maskawa mixing angle Theta 3 and thus provide for a natural explanation of the smallness of CP violation. (Author)

 17. Third Generation Coaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  2016-01-01

  German abstract: Auf der Grundlage aktueller Sozialforschung, neuer Lerntheorien und Diskurse der Personalführung entfaltet sich ein neues Verständnis von Coaching und Coaching-Psychologie. In der dritten Generation wird Coaching aus gesellschaftlicher Perspektive betrachtet. Wenn sich die...... Gesellschaft verändert, muss sich auch Coaching als spezifische Form der Interaktion weiterentwickeln: Die Mission des Third Generation Coaching ist die Entwicklung von Nachhaltigkeit in der Anwendung, indem sich der Dialog stärker auf Werte und Sinn-Schaffen ausrichtet, weg vom einengenden Zielfokus hin zur...... Betonung von Aspirationen, Leidenschaften und Werten. In diesem Sinne trägt Third Generation Coaching zur Entfaltung und Weiterentwicklung persönlicher Identität bei – ein entscheidender Faktor für die menschliche Entwicklung in unserer Zeit. Auf der Basis kollaborativer Zusammenarbeit dieses Ansatzes...

 18. Online branding to generation Z

  OpenAIRE

  Wirokarto, Dewi Alismah

  2013-01-01

  Mestrado em Marketing/ JEL Classification System: M31, I21, D71 Generation Z is the first generation growing up in a digitalized world, where Internet has become a primary need. Growing up with touch screens, smartphones and tablets impacts the development of this generation. They are born between mid 1990s and 2010. This research will attempt to demonstrate and support the assumption that Generation Z exhibits more Early adopters than the other adopter levels. Analyses...

 19. Highly Reconfigurable Beamformer Stimulus Generator

  Science.gov (United States)

  Vaviļina, E.; Gaigals, G.

  2018-02-01

  The present paper proposes a highly reconfigurable beamformer stimulus generator of radar antenna array, which includes three main blocks: settings of antenna array, settings of objects (signal sources) and a beamforming simulator. Following from the configuration of antenna array and object settings, different stimulus can be generated as the input signal for a beamformer. This stimulus generator is developed under a greater concept with two utterly independent paths where one is the stimulus generator and the other is the hardware beamformer. Both paths can be complemented in final and in intermediate steps as well to check and improve system performance. This way the technology development process is promoted by making each of the future hardware steps more substantive. Stimulus generator configuration capabilities and test results are presented proving the application of the stimulus generator for FPGA based beamforming unit development and tuning as an alternative to an actual antenna system.

 20. The nuclear power generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Serres, R.

  1999-01-01

  The French nuclear generating industry is highly competitive. The installations have an average age of fifteen years and are half way through their expected life. Nuclear power accounts for 70% of the profits of the French generating company, EDF. Nuclear generation has a minimal effect on the atmosphere and France has a level of CO 2 emissions, thought to be the main cause of the greenhouse effect, half that of Europe as a whole. The air in France is purer than in neighbouring countries, mainly because 75% of all electrical power is generated in nuclear plants and 15% in hydroelectric stations. The operations and maintenance of French nuclear power plants in the service and distribution companies out of a total of 100 000 employees in all, 90 % of whom are based in mainland France. (authors)

 1. Generating Community, Generating Justice? The production and circulation of value in community energy initiatives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taylor Chase Dotson

  2016-12-01

  Full Text Available In this paper, we explore the potentialities and interconnections between existing and hypothetical community energy systems and the concept of generative justice. New York State’s more recent official energy plan, for instance, includes provisions for community-scale microgrids, and several European nations offer significant financial support to citizens interested in building micro and intermediate-scale renewable energy systems. Such efforts and technologies appear to promise some degree of generative justice, returning much of the value generated by distributed renewable energy back to the community producing it. However, most currently conceived and implemented community energy systems recirculate value in very narrow and limited ways. Building upon an analysis of New York energy policy and on-the-ground cases, we explore community energy’s potential. What kinds of value are being generated by community energy systems and for whom? How could such efforts be more generative of justice across a broad range of values, not just electrons and dollars? Through the attempt to broaden thinking not only about community energy systems but also the concept of generative justice, we connect technological and organizational configurations of community energy systems and the forms of value they have the potential to generate: including, the production of grassroots energy and organizational expertise, the capacity for local and personal autonomy in energy planning and decision-making, and the enhancement of an affective sense and embodied experience of community. Finally, we examine some of the barriers to realizing more generatively just community energy systems. 

 2. Power generation enhancement in a salinity-gradient solar pond power plant using thermoelectric generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ziapour, Behrooz M.; Saadat, Mohammad; Palideh, Vahid; Afzal, Sadegh

  2017-01-01

  Highlights: • Thermoelectric generator was used and simulated within a salinity-gradient solar pond power plant. • Results showed that the thermoelectric generator can be able to enhance the power plant efficiency. • Results showed that the presented models can be able to produce generation even in the cold months. • The optimum size of area of solar pond based on its effect on efficiency is 50,000 m 2 . - Abstract: Salinity-gradient solar pond (SGSP) has been a reliable supply of heat source for power generation when it has been integrated with low temperature thermodynamics cycles like organic Rankine cycle (ORC). Also, thermoelectric generator (TEG) plays a critical role in the production of electricity from renewable energy sources. This paper investigates the potential of thermoelectric generator as a power generation system using heat from SGSP. In this work, thermoelectric generator was used instead of condenser of ORC with the purpose of improving the performance of system. Two new models of SGSP have been presented as: (1) SGSP using TEG in condenser of ORC without heat exchanger and (2) SGSP using TEG in condenser of ORC with heat exchanger. These proposed systems was evaluated through computer simulations. The ambient conditions were collected from beach of Urmia lake in IRAN. Simulation results indicated that, for identical conditions, the model 1 has higher performance than other model 2. For models 1 and 2 in T LCZ = 90 °C, the overall thermal efficiency of the solar pond power plant, were obtained 0.21% and 0.2% more than ORC without TEG, respectively.

 3. 1 MV low-induction pulse generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Koba, G.I.; Koba, Yu.V.; Slivkov, I.N.; Sukhov, A.D.; Tarumov, Eh.Z.

  1980-01-01

  A high-voltage pulse generator is described. The generator Uses the Arkadiev-Marx circuit at 1 MV voltage and 12 kJ energy; the inductance of the discharge circuit is 1.3 μN. Low inductance of the generator has been obtained due to the use of low-inductance capacitors and employment of bifilar buses with oil barrier insulation. To provide reliable generator triggering, an ignition circuit has been developed with a resistive coupling between generator steps, based on controlled three-electrode sparkgaps with a distorted field. The generator switching time is slightly dependent on pressure and constitutes 200-300 ns. The generator efficiency is 83%

 4. Distributed generation: definition, benefits and issues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pepermans, G.; Driesen, J.; Haeseldonckx, D.; Belmans, R.; D'haeseleer, W.

  2005-01-01

  This paper starts from the observation that there is a renewed interest in small-scale electricity generation. The authors start with a survey of existing small-scale generation technologies and then move on with a discussion of the major benefits and issues of small-scale electricity generation. Different technologies are evaluated in terms of their possible contribution to the listed benefits and issues. Small-scale generation is also commonly called distributed generation, embedded generation or decentralised generation. In a final section, an attempt is made to define the latter concepts more precisely. It appears that there is no consensus on a precise definition as the concept encompasses many technologies and applications

 5. Multi-objective Generation Expansion Planning for Integrating Largescale Wind Generation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Chunyu; Ding, Yi; Kang, Chongqing

  2013-01-01

  Due to the growth of energy consumption, the extensive use of conventional fossil fuels from the exhaustible resources and the environmental concerns, high penetration of renewable energy resources is considerably observed worldwide. Wind power generation is holding the first rank in terms...... of utilization and importance. In the last decade, the growth rate of the global installed wind capacity has been about 30% per annum. Denmark, Germany, and Spain are the first few countries generating 20% of their electricity from wind turbines....

 6. Intersectionality family, generation and breastfeeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Araújo Moreira

  2013-06-01

  Full Text Available Breastfeeding, sociocultural complex and multifaceted process, allows women of the same or of different generations within a group, parental experience and/or develop multiple meanings that can be modified or not depending on the social time in which they lived. Therefore, breastfeeding contributes to the interaction between family members, especially grandmothers, daughters and granddaughters when new generations appreciate lessons learned from the wisdom of a more experienced group. Therefore, it is a qualitative study, descriptive, exploratory-type literature review that had timeless selection for books, dissertations and theses, as series of articles from 1998 to 2008. The objective was to discuss the interface between family, generation and breastfeeding, underscoring the importance of aging and experience of older generations in the process of teaching and learning about breastfeeding to new generations. The literature review was done in the databases SciELO, LILACS and MEDLINE plus books, dissertations and theses, with the keywords: breastfeeding, family and generation. We identified 20 articles, 14 books, dissertations 4, 6 and 2 academic papers theses that were submitted to content analysis. In the analysis, it was noticed that the generations have a close relationship with each other, revealing that aging and maturity of the first generations contribute to greater acquisition of knowledge to be transmitted to younger generations of mothers who breastfeed. We conclude, believing that this study will look amplified, not only of health and related fields, but for those who want to analyze the possibilities of breastfeeding from intergenerational understanding it from the perspective of policymaker’s agents.

 7. Dynamic models for distributed generation resources

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morched, A.S. [BPR Energie, Sherbrooke, PQ (Canada)

  2010-07-01

  Distributed resources can impact the performance of host power systems during both normal and abnormal system conditions. This PowerPoint presentation discussed the use of dynamic models for identifying potential interaction problems between interconnected systems. The models were designed to simulate steady state behaviour as well as transient responses to system disturbances. The distributed generators included directly coupled and electronically coupled generators. The directly coupled generator was driven by wind turbines. Simplified models of grid-side inverters, electronically coupled wind generators and doubly-fed induction generators (DFIGs) were presented. The responses of DFIGs to wind variations were evaluated. Synchronous machine and electronically coupled generator responses were compared. The system model components included load models, generators, protection systems, and system equivalents. Frequency responses to islanding events were reviewed. The study demonstrated that accurate simulations are needed to predict the impact of distributed generation resources on the performance of host systems. Advances in distributed generation technology have outpaced the development of models needed for integration studies. tabs., figs.

 8. Design of SMART steam generator cassette

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Y. W.; Kim, J. I.; Jang, M. H.

  2001-01-01

  Basic design development for the steam generator to be installed in the integral reactor SMART has been performed. Optimization of the steam generator shape, determination of the basic dimension and confirmation of the structural strength have been carried out. Individual steam generator cassette can be replaced in the optimized design concept of steam generator. Shape design of the steam generator cassette has been done on the computer based on 3-D CAE strategy. The structural integrity of the developed steam generator was investigated by performing the dynamic analysis for the steam generator cassette, flow induced vibration analysis for the tube bundle, and the thermo-mechanical analysis for the module header and tube. As for the manufacturing of steam generator, the numerical and the experimental simulation have been carried to control the amount of spring back and to eliminate residual stress. SMART steam generator cassette was developed by a sequential research of the aforementioned activities

 9. Looking ahead to our next generation of nurse leaders: Generation X Nurse Managers.

  Science.gov (United States)

  Keys, Yolanda

  2014-01-01

  The present inquiry identifies elements of professional success, and personal and professional fulfilment as defined by Generation X Nurse Managers. Although work concerning Nurse Manager preparation has been documented, there is a paucity of research specific to the generation of nurses next in line to assume leadership roles. For the purposes of this study, a qualitative approach was used to develop insight regarding Generation X Nurse Managers and their perspectives on professional success, personal and professional fulfilment, and organisational environments that are conducive to loyalty and long-term professional commitment. Findings from this study reinforced those identified in the original study in that inflexible organisational cultures, a lack of opportunities for upward mobility, the need to be available at all times, feeling stereotyped or undervalued can all be barriers to members of Generation X perceptions of professional success and professional and personal fulfilment. Study findings suggest that Generation X Nurse Managers would benefit from initiatives focused on better preparation for the Nurse Manager role, openness to innovative scheduling alternatives and tailored support and feedback. © 2014 John Wiley & Sons Ltd.

 10. Y and Z Generations at Workplaces

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bencsik Andrea

  2016-09-01

  Full Text Available At present, more and more researches deals with the characteristic features of generation Y and generation Z. As it is about the present and future generations, corporate success and the competitive operation are determined by the behav our of these generations in the long-run. Researches justifies that there are significant differences between the two generations despite the similarities. These differences appear rather emphasized in the corporate environment when several questions arise at workplaces in the process of cooperation – especially in the field of knowledge-sharing and knowledge transfer-regarding the characteristics of the two generations. Last year, the authors carried out a quantitative research by questionnaires in order to reveal what the managing of these two generations mean for the managers and also what difficulties occur when the two generations cooperate with each other and with elder generations as well. The main question of the research was how to approach the new generations from the view of HR? Although the research cannot be considered representative (410 respondents participated in the survey, it can give a picture about the examined issues. The hypothesis phrased by the authors was justified according to which of the HR activities have to adapt to the requirements of the new generations upon their appearance.

 11. Powerful nanosecond pulse train generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Isakov, I.F.; Logachev, E.I.; Opekunov, M.S.; Pechenkin, S.A.; Remnev, G.E.; Usov, Yu.P.

  1987-01-01

  A generator permitting to shape on the load pulsed with the repetition frequency of 10 3 -10 6 Hz and more is described. The amplitude of shaped voltage pulses is up to 150 kV at pulse duration equal to 50 ns. The generator comprises connected in-series with the load two shaping and two transmission lines realized on the base of the KVI-300 low-ohmic cable. The shaping lines are supplied from two independently connected pulse voltage generators for obtaining time interval between pulses > 10 -6 s; they may be also supplied from one generator for obtaining time interval -6 s. At the expense of reducing losses in the discharge circuit the amplitude of the second pulse grows with increase of time interval between pulses up to 300 ns, further on the curve flat-topping exists. The described generator is used in high-current accelerators, in which the primary negative pulse results in generation of explosive-emission plasma, and the second positive pulse provides ion beam shaping including ions of heavy metal used for production of a potential electrode. The generator multipulse mode is used for successive ion acceleration in the transport system

 12. Laser light absorption and harmonic generation due to self-generated magnetic fields

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kruer, W.L.; Estabrook, K.G.

  1977-01-01

  It is shown that self-generated magnetic fields can play a significant role in laser light absorption. Even normally incident light will then be resonantly absorbed. Computer simulations and theoretical estimates for this absorption and the concomitant harmonic generation are given for parameters characteristic of some recent experiments

 13. Hybrid preheat/recirculating steam generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lilly, G.P.

  1985-01-01

  The patent describes a hybrid preheat/recirculating steam generator for nuclear power plants. The steam generator utilizes recirculated liquid to preheat incoming liquid. In addition, the steam generator incorporates a divider so as to limit the amount of recirculating water mixed with the feedwater. (U.K.)

 14. Electromechanically generating electricity with a gapped-graphene electric generator

  Science.gov (United States)

  Dressen, Donald; Golovchenko, Jene

  2015-03-01

  We demonstrate the fabrication and operation of a gapped-graphene electric generator (G-GEG) device. The G-GEG generates electricity from the mechanical oscillation of droplets of electrolytes and ionic liquids. The spontaneous adsorption of ionic species on graphene charges opposing electric double-layer capacitors (EDLCs) on each half of the device. Modulating the area of contact between the droplet and graphene leads to adsorption/desorption of ions, effectively charging/discharging each EDLC and generating a current. The flow of current supports a potential difference across the G-GEG due to the device's internal impedance. Both the magnitude and polarity of the induced current and voltage show a strong dependence on the type of ionic species used, suggesting that certain ions interact more strongly with graphene than others. We find that a simple model circuit consisting of an AC current source in series with a resistor and a time-varying capacitor accurately predicts the device's dynamic behavior. Additionally, we discuss the effect of graphene's intrinsic quantum capacitance on the G-GEG's performance and speculate on the utility of the device in the context of energy harvesting.

 15. Micro thrust and heat generator

  Science.gov (United States)

  Garcia, E.J.

  1998-11-17

  A micro thrust and heat generator have a means for providing a combustion fuel source to an ignition chamber of the micro thrust and heat generator. The fuel is ignited by a ignition means within the micro thrust and heat generator`s ignition chamber where it burns and creates a pressure. A nozzle formed from the combustion chamber extends outward from the combustion chamber and tappers down to a narrow diameter and then opens into a wider diameter where the nozzle then terminates outside of said combustion chamber. The pressure created within the combustion chamber accelerates as it leaves the chamber through the nozzle resulting in pressure and heat escaping from the nozzle to the atmosphere outside the micro thrust and heat generator. The micro thrust and heat generator can be microfabricated from a variety of materials, e.g., of polysilicon, on one wafer using surface micromachining batch fabrication techniques or high aspect ratio micromachining techniques (LIGA). 30 figs.

 16. Highly Reconfigurable Beamformer Stimulus Generator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vaviļina E.

  2018-02-01

  Full Text Available The present paper proposes a highly reconfigurable beamformer stimulus generator of radar antenna array, which includes three main blocks: settings of antenna array, settings of objects (signal sources and a beamforming simulator. Following from the configuration of antenna array and object settings, different stimulus can be generated as the input signal for a beamformer. This stimulus generator is developed under a greater concept with two utterly independent paths where one is the stimulus generator and the other is the hardware beamformer. Both paths can be complemented in final and in intermediate steps as well to check and improve system performance. This way the technology development process is promoted by making each of the future hardware steps more substantive. Stimulus generator configuration capabilities and test results are presented proving the application of the stimulus generator for FPGA based beamforming unit development and tuning as an alternative to an actual antenna system.

 17. Fourth Generation Reactor Concepts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Furtek, A.

  2008-01-01

  Concerns over energy resources availability, climate changes and energy supply security suggest an important role for nuclear energy in future energy supplies. So far nuclear energy evolved through three generations and is still evolving into new generation that is now being extensively studied. Nuclear Power Plants are producing 16% of the world's electricity. Today the world is moving towards hydrogen economy. Nuclear technologies can provide energy to dissociate water into oxygen and hydrogen and to production of synthetic fuel from coal gasification. The introduction of breeder reactors would turn nuclear energy from depletable energy supply into an unlimited supply. From the early beginnings of nuclear energy in the 1940s to the present, three generations of nuclear power reactors have been developed: First generation reactors: introduced during the period 1950-1970. Second generation: includes commercial power reactors built during 1970-1990 (PWR, BWR, Candu, Russian RBMK and VVER). Third generation: started being deployed in the 1990s and is composed of Advanced LWR (ALWR), Advanced BWR (ABWR) and Passive AP600 to be deployed in 2010-2030. Future advances of the nuclear technology designs can broaden opportunities for use of nuclear energy. The fourth generation reactors are expected to be deployed by 2030 in time to replace ageing reactors built in the 1970s and 1980s. The new reactors are to be designed with a view of the following objectives: economic competitiveness, enhanced safety, minimal radioactive waste production, proliferation resistance. The Generation IV International Forum (GIF) was established in January 2000 to investigate innovative nuclear energy system concepts. GIF members include Argentina, Brazil, Canada, Euratom, France Japan, South Africa, South Korea, Switzerland, United Kingdom and United States with the IAEA and OECD's NEA as permanent observers. China and Russia are expected to join the GIF initiative. The following six systems

 18. Quality of Work Life among Generation Y and Generation Z employees in Private Sector Organizations

  OpenAIRE

  George, Dr Elizabeth

  2017-01-01

  Purpose The study aims at finding out the overall Quality of work life of Generation Y and Generation Z employees in Private Sector Organizations in India. The study further investigates the relationship between Job Satisfaction and Quality of work life. The study also checks whether there is any relationship between demographic variables viz. experience, gender and Quality of work life.  Design/methodology/approach Sixty Generation Y and Generation Z employees from various private sector org...

 19. [Values of generation Y nurses compared to generation X and baby boomers - A cross-sectional study].

  Science.gov (United States)

  Huber, Peter; Schubert, Hans-Joachim

  2018-06-01

  Values of generation Y nurses compared to generation X and baby boomers - A cross-sectional study Abstract. Several studies point to special behaviours of generation Y employees. Starting from the assumption that there is an effect on the attitudes and behaviour of values, the study deals with the question of differences in the values between generation Y (1981 - 1995) and generations X (1966 - 1980) and the baby boomers (1956 - 1965). Values are identified by nurses (n = 421) in the self-assessment as well as by stranger estimations of station leads (n = 259) and nursing directors (n = 312) in a quantitative cross-sectional study based on the PVQ-21 questionnaire was laid. While the values of self-centredness, stimulation, and hedonism are of high importance to generation Y in both self-assessment and outside consideration, tradition, conformity, and safety are considered less important. Likewise, for some values of generation Y, differences in self and other views can be determined. In the sense of a transformational understanding of leadership, operative and strategic nursing management must consider generation-specific differences in dealing with nursing staff.

 20. Rhodium-103m generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mamadaliev, N.; Levin, V.I.; Malinin, A.B.

  1978-01-01

  103 Pd separated from metal rhodium irradiated with deuterons has been used without a carrier for sup( 03m)Rh generator The generator of sup(103m)Rh is a column 6mm in diameter filled with an anionite in Cl - form (Dowex-2,8,200-400 mesh) with an adsorbed parent isotope of 103 Pd. As a result of its decay, a 103 Rh daughter isotope is accumulated, which can be washed out from the generator from time to time with a corresponding solution. To prepare the generator, 0.5g of the resin with an adsorbed 103 Pd is charged into the column containing 1g of the same resin. Washing out with 2N HCl yields more than 90% of sup(103m)Rh with a radionuclide purity of more than 99.99%

 1. Steam generator water lancing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kamler, F.; Schneider, W.

  1992-01-01

  The tubesheet and tube support plate deposits in CANDU steam generators are notable for their hardness. Also notable is the wide variety of steam generator access situations. Because of the sludge hardness and the difficulty of the access, traditional water lancing processes which directed jets from the central tube free lane or from the periphery of the bundle have proven unsuitable. This has led to the need for some very unique inter tube water lancing devices which could direct powerful water jets directly onto the deposits. This type of process was applied to the upper broached plates of the Bruce A steam generators, which had become severely blocked. It has since been applied to various other steam generator situations. This paper describes the flexlance equipment development, qualification, and performance in the various CANDU applications. 4 refs., 2 tabs., 7 figs

 2. Voltage regulator for generator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Naoi, K

  1989-01-17

  It is an object of this invention to provide a voltage regulator for a generator charging a battery, wherein even if the ambient temperature at the voltage regulator rises abnormally high, possible thermal breakage of the semiconductor elements constituting the voltage regulator can be avoided. A feature of this invention is that the semiconductor elements can be protected from thermal breakage, even at an abnormal ambient temperature rise at the voltage regulator for the battery charging generator, by controlling a maximum conduction ratio of a power transistor in the voltage regulator in accordance with the temperature at the voltage regulator. This is achieved through a switching device connected in series to the field coil of the generator and adapted to be controlled in accordance with an output voltage of the generator and the ambient temperature at the voltage regulator. 6 figs.

 3. Young generation actions in Finland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tanskanen, A.

  2000-01-01

  The Finnish Young Generation was established in 1998 as a working group of the Finnish Nuclear Society to tackle the declining of the nuclear expertise. The objectives of the Young Generation are to attract more young students to the nuclear field, motivate and train young employees, enhance the transfer of knowledge between the generations, and to enable the young students and employees in nuclear field to build a personal network of contacts. This paper summarizes the results of the Finnish Young Generation program. (orig.)

 4. Self-generation of magnetic fields

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dolan, T.J.

  2000-01-01

  The stars generate self-magnetic fields on large spatial scales and long time scales,and laser-produced plasmas generate intense self-magnetic fields on very short spatial and time scales. Two questions are posed : (1) Could a self-magnetic field be generated in a laboratory plasma with intermediate spatial and time scales? (2) If a self-magnetic field were generated,would it evolve towards a minimum energy state? If the answers turned out to be affirmative,then self-magnetic fields could possibly have interesting applications

 5. Steam 80 steam generator instrumentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carson, W.H.; Harris, H.H.

  1980-01-01

  This paper describes two special instrumentation packages in an integral economizer (preheater) steam generator of one of the first System 80 plants scheduled to go into commercial operation. The purpose of the instrumentation is to obtain accurate operating information from regions of the secondary side of the steam generator inaccessible to normal plant instrumentation. In addition to verification of the System 80 steam generator design predictions, the data obtained will assist in verification of steam generator thermal/hydraulic computer codes developed for generic use in the industry

 6. Large scale renewable power generation advances in technologies for generation, transmission and storage

  CERN Document Server

  Hossain, Jahangir

  2014-01-01

  This book focuses on the issues of integrating large-scale renewable power generation into existing grids. It includes a new protection technique for renewable generators along with the inclusion of current status of smart grid.

 7. Renewable energies for power generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Freris, L.; Infield, D.

  2009-01-01

  Power generation from renewable energy sources is different from power generation from classical energies (nuclear, thermal..). Therefore, the integration into the grid of the electricity supplied by renewable sources requires a deep thinking. The reason is that these power sources are controlled by variable elements, like wind, water and sun, which condition production. This book deals with the following aspects in detail: characteristics of classical and intermittent generators; grid balancing between supply and demand; conversion methods of renewable energies into electricity; power systems; privatizing of power generation and birth of new markets, in particular the 'green' power market; development of renewable energies thanks to technical advances. It gives a comprehensive overview of the present day available renewable energy sources for power generation. (J.S.)

 8. House of Generations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geert Jensen, Birgitte

  2017-01-01

  only the benefits of living close to the family. The Aarhus Municipality project "House of Generations" is a vision for creating a framework for relationships across all generations, for meaningful encounters and for rewarding neighbourliness. Three of Aarhus Municipality's magistrate departments...... participate in the project: Health and Care, Children and Youth, and Social Conditions and Employment. A public housing association that provides student dorms also participates in the project. The physical framework will be a building with a total area of approx. 25,000 m², located at Pier 4, at Aarhus......' harbour areas. The building will be a multi-generational house comprising a mixture of flexible public housing units for students, the elderly and residents who require care (elderly disabled people and people with acquired brain injuries). The building will be connected with common areas located in close...

 9. Grid generation methods

  CERN Document Server

  Liseikin, Vladimir D

  2017-01-01

  This new edition provides a description of current developments relating to grid methods, grid codes, and their applications to actual problems. Grid generation methods are indispensable for the numerical solution of differential equations. Adaptive grid-mapping techniques, in particular, are the main focus and represent a promising tool to deal with systems with singularities. This 3rd edition includes three new chapters on numerical implementations (10), control of grid properties (11), and applications to mechanical, fluid, and plasma related problems (13). Also the other chapters have been updated including new topics, such as curvatures of discrete surfaces (3). Concise descriptions of hybrid mesh generation, drag and sweeping methods, parallel algorithms for mesh generation have been included too. This new edition addresses a broad range of readers: students, researchers, and practitioners in applied mathematics, mechanics, engineering, physics and other areas of applications.

 10. CANDU steam generator life management

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tapping, R.L.; Nickerson, J.; Spekkens, P.; Maruska, C.

  1998-01-01

  Steam generators are a critical component of a nuclear power reactor, and can contribute significantly to station unavailability, as has been amply demonstrated in Pressurized Water Reactors (PWRs). CANDU steam generators are not immune to steam generator degradation, and the variety of CANDU steam generator designs and tube materials has led to some unexpected challenges. However, aggressive remedial actions, and careful proactive maintenance activities, have led to a decrease in steam generator-related station unavailability of Canadian CANDUs. AECL and the CANDU utilities have defined programs that will enable existing or new steam generators to operate effectively for 40 years. Research and development work covers corrosion and mechanical degradation of tube bundles and internals, chemistry, thermalhydraulics, fouling, inspection and cleaning, as well as provision for specially tool development for specific problem solving. A major driving force is development of CANDU-specific fitness-for-service guidelines, including appropriate inspection and monitoring technology to measure steam generator condition. Longer-range work focuses on development of intelligent on-line monitoring for the feedwater system and steam generator. New designs have reduced risk of corrosion and fouling, are more easily inspected and cleaned, and are less susceptible to mechanical damage. The Canadian CANDU utilities have developed programs for remedial actions to combat degradation of performance (Gentilly-2, Point Lepreau, Bruce A/B, Pickering A/B), and have developed strategic plans to ensure that good future operation is ensured. The research and development program, as well as operating experience, has identified where improvements in operating practices and/or designs can be made in order to ensure steam generator design life at an acceptable capacity factory. (author)

 11. On two-generator satellite knots

  OpenAIRE

  Bleiler, Steven A.; Jones, Amelia C.

  1997-01-01

  Techniques are introduced which determine the geometric structure of non-simple two-generator $3$-manifolds from purely algebraic data. As an application, the satellite knots in the $3$-sphere with a two-generator presentation in which at least one generator is represented by a meridian for the knot are classified.

 12. Pulsed neutron generator for logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thibideau, F.D.

  1977-01-01

  A pulsed neutron generator for uranium logging is described. This generator is one component of a prototype uranium logging probe which is being developed by SLA to detect, and assay, uranium by borehole logging. The logging method is based on the measurement of epithermal neutrons resulting from the prompt fissioning of uranium from a pulsed source of 17.6 MeV neutrons. An objective of the prototype probe was that its diameter not exceed 2.75 inches, which would allow its use in conventional rotary drill holes of 4.75-inch diameter. This restriction limited the generator to a maximum 2.375-inch diameter. The performance requirements for the neutron generator specified that it operate with a nominal output of 5 x 10 6 neutrons/pulse at up to 100 pulses/second for a one-hour period. The development of a neutron generator meeting the preliminary design goals was completed and two prototype models were delivered to SLA. These two generators have been used by SLA to log a number of boreholes in field evaluation of the probe. The results of the field evaluations have led to the recommendation of several changes to improve the probe's operation. Some of these changes will require additional development effort on the neutron generator. It is expected that this work will be performed during 1977. The design and operation of the first prototype neutron generators is described

 13. Steam generator tube extraction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Delorme, H.

  1985-05-01

  To enable tube examination on steam generators in service, Framatome has now developed a process for removing sections of steam generator tubes. Tube sections can be removed without being damaged for treating the tube section expanded in the tube sheet

 14. User-Generated Video and Intertextuality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars Holmgaard; Rasmussen, Tove Arendt; Kofoed, Peter

  This paper discusses the changing relationship between texts, producers and audiences and tries to understand user-generated audio-visual content or to be more precise, intertextuality in user-generated videos in relation to distribution formats, cultural form and genres. Continuing on from...... the work of John Fiske and the notion of vertical and horizontal intertextuality this paper tries to develop Fiske's original ideas so that his model incorporates the changing relationship between producers and their audiences, the text generated by mainstream media and the text generated by ordinary...

 15. Diagnostic Hypothesis Generation and Human Judgment

  Science.gov (United States)

  Thomas, Rick P.; Dougherty, Michael R.; Sprenger, Amber M.; Harbison, J. Isaiah

  2008-01-01

  Diagnostic hypothesis-generation processes are ubiquitous in human reasoning. For example, clinicians generate disease hypotheses to explain symptoms and help guide treatment, auditors generate hypotheses for identifying sources of accounting errors, and laypeople generate hypotheses to explain patterns of information (i.e., data) in the…

 16. Heat generated by knee prostheses.

  Science.gov (United States)

  Pritchett, James W

  2006-01-01

  Temperature sensors were placed in 50 knees in 25 patients who had one or both joints replaced. Temperature recordings were made before walking, after walking, and after cycling. The heat generated in healthy, arthritic, and replaced knees was measured. The knee replacements were done using eight different prostheses. A rotating hinge knee prosthesis generated a temperature increase of 7 degrees C in 20 minutes and 9 degrees C in 40 minutes. An unconstrained ceramic femoral prosthesis articulating with a polyethylene tibial prosthesis generated a temperature increase of 4 degrees C compared with a healthy resting knee. The other designs using a cobalt-chrome alloy and high-density polyethylene had temperature increases of 5 degrees-7 degrees C with exercise. Frictional heat generated in a prosthetic knee is not immediately dissipated and may result in wear, creep, and other degenerative processes in the high-density polyethylene. Extended periods of elevated temperature in joints may inhibit cell growth and perhaps contribute to adverse performance via bone resorption or component loosening. Prosthetic knees generate more heat with activity than healthy or arthritic knees. More-constrained knee prostheses generate more heat than less-constrained prostheses. A knee with a ceramic femoral component generates less heat than a knee with the same design using a cobalt-chromium alloy.

 17. Thermoelectric generators: A review of applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Champier, Daniel

  2017-01-01

  Highlights: • This paper reviews the state of the art of thermoelectric generators. • The latest thermoelectric modules are introduced. • Waste heat recovery in transport and industry with thermoelectric generators. • Domestic and industrial applications of thermoelectric generators. • Thermoelectric generators in space, micro-generation and solar conversion. - Abstract: In past centuries, men have mainly looked to increase their production of energy in order to develop their industry, means of transport and quality of life. Since the recent energy crisis, researchers and industrials have looked mainly to manage energy in a better way, especially by increasing energy system efficiency. This context explains the growing interest for thermoelectric generators. Today, thermoelectric generators allow lost thermal energy to be recovered, energy to be produced in extreme environments, electric power to be generated in remote areas and microsensors to be powered. Direct solar thermal energy can also be used to produce electricity. This review begins with the basic principles of thermoelectricity and a presentation of existing and future materials. Design and optimization of generators are addressed. Finally in this paper, we developed an exhaustive presentation of thermoelectric generation applications covering electricity generation in extreme environments, waste heat recovery in transport and industry, domestic production in developing and developed countries, micro-generation for sensors and microelectronics and solar thermoelectric generators. Many recent applications are presented, as well as the future applications which are currently being studied in research laboratories or in industry. The main purpose of this paper is to clearly demonstrate that, almost anywhere in industry or in domestic uses, it is worth checking whether a TEG can be added whenever heat is moving from a hot source to a cold source.

 18. Hospitality services generate revenue.

  Science.gov (United States)

  Bizouati, S

  1993-01-01

  An increasing number of hospitals are undertaking external revenue-generating activities to supplement their shrinking budgets. Written at the request of Leadership, this article outlines an example of a successful catering service -- a money-generating business that more Canadian hospitals could profitably consider.

 19. OMG: Open molecule generator

  NARCIS (Netherlands)

  Peironcely, J.E.; Rojas-Chertó, M.; Fichera, D.; Reijmers, T.; Coulier, L.; Faulon, J.-L.; Hankemeier, T.

  2012-01-01

  Computer Assisted Structure Elucidation has been used for decades to discover the chemical structure of unknown compounds. In this work we introduce the first open source structure generator, Open Molecule Generator (OMG), which for a given elemental composition produces all non-isomorphic chemical

 20. Neural network based control of Doubly Fed Induction Generator in wind power generation

  Science.gov (United States)

  Barbade, Swati A.; Kasliwal, Prabha

  2012-07-01

  To complement the other types of pollution-free generation wind energy is a viable option. Previously wind turbines were operated at constant speed. The evolution of technology related to wind systems industry leaded to the development of a generation of variable speed wind turbines that present many advantages compared to the fixed speed wind turbines. In this paper the phasor model of DFIG is used. This paper presents a study of a doubly fed induction generator driven by a wind turbine connected to the grid, and controlled by artificial neural network ANN controller. The behaviour of the system is shown with PI control, and then as controlled by ANN. The effectiveness of the artificial neural network controller is compared to that of a PI controller. The SIMULINK/MATLAB simulation for Doubly Fed Induction Generator and corresponding results and waveforms are displayed.

 1. Electricity market design for generator revenue sufficiency with increased variable generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Levin, Todd; Botterud, Audun

  2015-01-01

  We present a computationally efficient mixed-integer program (MIP) that determines optimal generator expansion decisions, and hourly unit commitment and dispatch in a power system. The impact of increasing wind power capacity on the optimal generation mix and generator profitability is analyzed for a test case that approximates the electricity market in Texas (ERCOT). We analyze three market policies that may support resource adequacy: Operating Reserve Demand Curves (ORDC), Fixed Reserve Scarcity Prices (FRSP) and fixed capacity payments (CP). Optimal expansion plans are comparable between the ORDC and FRSP implementations, while capacity payments may result in additional new capacity. The FRSP policy leads to frequent reserves scarcity events and corresponding price spikes, while the ORDC implementation results in more continuous energy prices. Average energy prices decrease with increasing wind penetration under all policies, as do revenues for baseload and wind generators. Intermediate and peak load plants benefit from higher reserve prices and are less exposed to reduced energy prices. All else equal, an ORDC approach may be preferred to FRSP as it results in similar expansion and revenues with less extreme energy prices. A fixed CP leads to additional new flexible NGCT units, but lower profits for other technologies. - Highlights: • We model three market policies for resource adequacy in power systems with wind. • Unit expansion is comparable between ORDCs and fixed reserves scarcity pricing. • ORDCs lead to a more continuous spectrum of energy prices and fewer price spikes. • Revenues for baseload generators generally decrease with increasing wind penetration. • Capacity payments lead to additional NGCT units and lower energy prices.

 2. Computer-Generated Feedback on Student Writing

  Science.gov (United States)

  Ware, Paige

  2011-01-01

  A distinction must be made between "computer-generated scoring" and "computer-generated feedback". Computer-generated scoring refers to the provision of automated scores derived from mathematical models built on organizational, syntactic, and mechanical aspects of writing. In contrast, computer-generated feedback, the focus of this article, refers…

 3. Superconducting generator technology--an overview

  International Nuclear Information System (INIS)

  Edmonda, J.S.

  1979-01-01

  Application of superconducting technology to field windings of large ac generators provides virtually unlimited field capability without incurring resistive losses in the winding. Several small-scale superconducting generators have been built and tested demonstrating the feasibility of such concepts. For machines of much larger capacity, conceptual designs for 300 Mva and 1200 Mva have been completed. The development of a 300 Mva generator is projected. Designed, engineered and fabricated as a turbo generator, the superconducting machine is to be installed in a power plant, tested and operated in concert with a prime mover, the steam generator and the auxiliary support systems of the power plant. This will provide answers to the viability of operating a superconducting machine and its cryogenic handling systems in a full time, demanding environment. 21 refs

 4. A new type of hydrogen generator-HHEG (high-compressed hydrogen energy generator)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harada, H.; Tojima, K.; Takeda, M.; Nakazawa, T.

  2004-01-01

  'Full text:' We have developed a new type of hydrogen generator named HHEG (High-compressed Hydrogen Energy Generator). HHEG can produce 35 MPa high-compressed hydrogen for fuel cell vehicle without any mechanical compressor. HHEG is a kind of PEM(proton exchange membrane)electrolysis. It was well known that compressed hydrogen could be generated by water electrolysis. However, the conventional electrolysis could not generate 35 MPa or higher pressure that is required for fuel cell vehicle, because electrolysis cell stack is destroyed in such high pressure. In HHEG, the cell stack is put in high-pressure vessel and the pressure difference of oxygen and hydrogen that is generated by the cell stack is always kept at nearly zero by an automatic compensator invented by Mitsubishi Corporation. The cell stack of HHEG is not so special one, but it is not broken under such high pressure, because the automatic compensator always offsets the force acting on the cell stack. Hydrogen for fuel cell vehicle must be produce by no emission energy such as solar and atomic power. These energies are available as electricity. So, water electrolysis is the only way of producing hydrogen fuel. Hydrogen fuel is also 35 MPa high-compressed hydrogen and will become 70 MPa in near future. But conventional mechanical compressor is not useful for such high pressure hydrogen fuel, because of the short lifetime and high power consumption. Construction of hydrogen station network is indispensable in order to come into wide use of fuel cell vehicles. For such network contraction, an on-site type hydrogen generator is required. HHEG can satisfy above these requirements. So we can conclude that HHEG is the only way of realizing the hydrogen economy. (author)

 5. A Josephson radiation comb generator.

  Science.gov (United States)

  Solinas, P; Gasparinetti, S; Golubev, D; Giazotto, F

  2015-07-20

  We propose the implementation of a Josephson Radiation Comb Generator (JRCG) based on a dc superconducting quantum interference device (SQUID) driven by an external magnetic field. When the magnetic flux crosses a diffraction node of the critical current interference pattern, the superconducting phase undergoes a jump of π and a voltage pulse is generated at the extremes of the SQUID. Under periodic drive this allows one to generate a sequence of sharp, evenly spaced voltage pulses. In the frequency domain, this corresponds to a comb-like structure similar to the one exploited in optics and metrology. With this device it is possible to generate up to several hundreds of harmonics of the driving frequency. For example, a chain of 50 identical high-critical-temperature SQUIDs driven at 1 GHz can deliver up to a 0.5 nW at 200 GHz. The availability of a fully solid-state radiation comb generator such as the JRCG, easily integrable on chip, may pave the way to a number of technological applications, from metrology to sub-millimeter wave generation.

 6. Costs and benefits of embedded generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-11-01

  This project sought to evaluate the costs and benefits of embedded generation in the light of the UK government's consultation paper on the future of green generation, the government's aim to increase the levels of generation from renewable energy sources and cogeneration, the current Review of the Electricity Trading Arrangements, and the form of the Distribution Price Control. Definitions are given for embedded, centrally dispatched, and pooled generation, and licensed suppliers, and commercial and economic values. The commercial and economic value of embedded generation is examined in terms of generation prices, costs to electrical suppliers, losses (electrical, transmission, distribution), and effects on the national grid and distribution network. Diagrams showing the cost elements of trading through the Pool and the elements that are avoided by non-Pool embedded generator trading are presented

 7. Dust devil generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  G Onishchenko, O; A Pokhotelov, O; Horton, W; Stenflo, L

  2014-01-01

  The equations describing axi-symmetric nonlinear internal gravity waves in an unstable atmosphere are derived. A hydrodynamic model of a dust devil generation mechanism in such an atmosphere is investigated. It is shown that in an unstably stratified atmosphere the convective plumes with poloidal motion can grow exponentially. Furthermore, it is demonstrated that these convective plumes in an atmosphere with weak large scale toroidal motion are unstable with respect to three-dimensional dust devil generation. (papers)

 8. Wave Generation Theory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frigaard, Peter; Høgedal, Michael; Christensen, Morten

  The intention of this manual is to provide some formulas and techniques which can be used for generating waves in hydraulic laboratories. Both long crested waves (2-D waves) and short crested waves (3-D waves) are considered.......The intention of this manual is to provide some formulas and techniques which can be used for generating waves in hydraulic laboratories. Both long crested waves (2-D waves) and short crested waves (3-D waves) are considered....

 9. A New Current Control Strategy of Maximizing The Generated Power From a Doubly Fed Induction Generator System

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Hui; Chen, Zhe

  2006-01-01

  Switched reluctance generator (SR Generator) has various desirable features which include simple and solid structure, easiness of maintenance, small moment of rotor inertia and low cost. However, the SR generator has not been put into practical use widely because an optimum design of SR generator...... is consist of half number of switching devices for the AHBC. The operating characteristics of the SR generators were discussed based on FEM analysis and experiments....

 10. Grid generation methods

  CERN Document Server

  Liseikin, Vladimir D

  2010-01-01

  This book is an introduction to structured and unstructured grid methods in scientific computing, addressing graduate students, scientists as well as practitioners. Basic local and integral grid quality measures are formulated and new approaches to mesh generation are reviewed. In addition to the content of the successful first edition, a more detailed and practice oriented description of monitor metrics in Beltrami and diffusion equations is given for generating adaptive numerical grids. Also, new techniques developed by the author are presented, in particular a technique based on the inverted form of Beltrami’s partial differential equations with respect to control metrics. This technique allows the generation of adaptive grids for a wide variety of computational physics problems, including grid clustering to given function values and gradients, grid alignment with given vector fields, and combinations thereof. Applications of geometric methods to the analysis of numerical grid behavior as well as grid ge...

 11. A 2MW 6-phase BLDC Generator Developed from a PM Synchronous Generator for Wind Energy Application

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chen, Zhuihui; Chen, Zhe; Liu, Xiao

  2014-01-01

  rectifier is adopted. The cases the with different loads are studied. The finite element simulation shows the developed BLDC generator is better than the PMSM generator in terms of DC voltage ripple and torque ripple. Furthermore, the volume of the BLDC generator is smaller, despite of more permanent magnet......In the direct drive wind turbine application, a PMSM generator often works together with a diode rectifier, which connects to a boost converter. In this paper, a six-phase BLDC generator is developed from the prototype design of three-phase permanent magnet synchronous generator. The diode...... is required. The efficiencies and the costs are also compared. As the result shows, BLDC generators connected with the diode rectifiers are good candidates for direct drive wind turbines....

 12. Progress of 90Y generator preparation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yin Bangshun; Li Mingqi; Deng Qimin; Cheng Zuoyong

  2009-01-01

  90 Y is an important radionuclide in radioimmunotherapy. The medical 90 Y is mainly obtained from 90 Y generator through methods of precipitation,coprecipitation, electrodeposition, solvent extraction, chromatography and so on. The progress of 90 Y generator, the advantages and disadvantages of different types of 90 Y generator, and the tendency of 90 Y generator preparation were described respectively. Comprehensive analysis showed that inorganic ion-exchange chromatography will be the main tendency of future 90 Y generator preparation. (authors)

 13. Harmonic arbitrary waveform generator

  Science.gov (United States)

  Roberts, Brock Franklin

  2017-11-28

  High frequency arbitrary waveforms have applications in radar, communications, medical imaging, therapy, electronic warfare, and charged particle acceleration and control. State of the art arbitrary waveform generators are limited in the frequency they can operate by the speed of the Digital to Analog converters that directly create their arbitrary waveforms. The architecture of the Harmonic Arbitrary Waveform Generator allows the phase and amplitude of the high frequency content of waveforms to be controlled without taxing the Digital to Analog converters that control them. The Harmonic Arbitrary Waveform Generator converts a high frequency input, into a precision, adjustable, high frequency arbitrary waveform.

 14. Designing the next generation (fifth generation computers)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wallich, P.

  1983-01-01

  A description is given of the designs necessary to develop fifth generation computers. An analysis is offered of problems and developments in parallelism, VLSI, artificial intelligence, knowledge engineering and natural language processing. Software developments are outlined including logic programming, object-oriented programming and exploratory programming. Computer architecture is detailed including concurrent computer architecture

 15. French steam generator design developments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ginier, R.; Campan, J.L.; Pontier, M.; Leridon, A.; Remond, A.; Castello, G.; Holcblat, A.; Paurobally, H.

  1986-01-01

  From the outset of the French nuclear power program, a significant R and D effort has been invested in improvement of the design and operation of Pressurized Water Reactors including a special committment to improving steam generators. The steam generator enhancement program has spawned a wide variety of specific R and D resources, e.g., low temperature hydraulic models for investigation of areas with single-phase flow, and freon-filled models for simulation of areas of steam generators experiencing two-phase flow (tube bundles and moisture separators). For the moisture separators, a large scale research program using freon-filled models and highly sophisticated instrumentation was used. Tests at reactor sites during startup of both 900 MWe and 1300 MWe have been used to validate the assumptions made on the basis of loop tests. These tests also demonstrated the validity of using freon to simulate two-phase flow conditions. The wealth of knowledge accumulated by the steam generator R and D program has been used to develop a new design of steam generators for the N4 plants. The current R and D effort is aimed at qualifying the N4 steam generator model and developing more comprehensive models. One prong of the R and D effort is the Megeve program. Megeve is a 25 MW steam generator which simulates operating conditions of the N4 model. The other prong is Clotaire, a freon-filled steam generator model which will be used to qualify thermal/hydraulic design codes used for multidimensional calculations for design of tube bundles

 16. Current multiplier to improved generator-to-load coupling for pulse-power generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chuvatin, A.S.; Rudakov, L.I.; Weber, B.V.; Bayol, F.; Cadiergues, R.

  2005-01-01

  The circuit presented improves the coupling of existing and future pulsed power generators to physical loads. The efficiency of the proposed current multiplication scheme could theoretically exceed the values for a typical direct load-to-generator circuit. The scheme could be beneficial for use in actual applications and two examples of such applications are given [ru

 17. New generation non-stationary portable neutron generators for biophysical applications of Neutron Activation Analysis.

  Science.gov (United States)

  Marchese, N; Cannuli, A; Caccamo, M T; Pace, C

  2017-01-01

  Neutron sources are increasingly employed in a wide range of research fields. For some specific purposes an alternative to existing large-scale neutron scattering facilities, can be offered by the new generation of portable neutron devices. This review reports an overview for such recently available neutron generators mainly addressed to biophysics applications with specific reference to portable non-stationary neutron generators applied in Neutron Activation Analysis (NAA). The review reports a description of a typical portable neutron generator set-up addressed to biophysics applications. New generation portable neutron devices, for some specific applications, can constitute an alternative to existing large-scale neutron scattering facilities. Deuterium-Deuterium pulsed neutron sources able to generate 2.5MeV neutrons, with a neutron yield of 1.0×10 6 n/s, a pulse rate of 250Hz to 20kHz and a duty factor varying from 5% to 100%, when combined with solid-state photon detectors, show that this kind of compact devices allow rapid and user-friendly elemental analysis. "This article is part of a Special Issue entitled "Science for Life" Guest Editor: Dr. Austen Angell, Dr. Salvatore Magazù and Dr. Federica Migliardo". Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. Advanced technologies on steam generators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sakata, Kaoru; Nakamura, Yuuki [Mitsubishi Heavy Industry Co., Takasago (Japan); Nakamori, Nobuo; Mizutani, Toshiyuki; Uwagawa, Seiichi; Saito, Itaru [Mitsubishi Heavy Industry Co., Kobe (Japan); Matsuoka, Tsuyoshi [Mitsubishi Heavy Industry Co., Yokohama (Japan)

  1997-12-31

  The thermal-hydraulic tests for a horizontal steam generator of a next-generation PWR (New PWR-21) were performed. The purpose of these tests is to understand the thermal-hydraulic behavior in the secondary side of horizontal steam generator during the plant normal operation. A test was carried out with cross section slice model simulated the straight tube region. In this paper, the results of the test is reported, and the effect of the horizontal steam generator internals on the thermalhydraulic behavior of the secondary side and the circulation characteristics of the secondary side are discussed. (orig.). 3 refs.

 19. Generative electronic background music system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mazurowski, Lukasz [Faculty of Computer Science, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Zolnierska Street 49, Szczecin, PL (Poland)

  2015-03-10

  In this short paper-extended abstract the new approach to generation of electronic background music has been presented. The Generative Electronic Background Music System (GEBMS) has been located between other related approaches within the musical algorithm positioning framework proposed by Woller et al. The music composition process is performed by a number of mini-models parameterized by further described properties. The mini-models generate fragments of musical patterns used in output composition. Musical pattern and output generation are controlled by container for the mini-models - a host-model. General mechanism has been presented including the example of the synthesized output compositions.

 20. Advanced technologies on steam generators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sakata, Kaoru; Nakamura, Yuuki [Mitsubishi Heavy Industry Co., Takasago (Japan); Nakamori, Nobuo; Mizutani, Toshiyuki; Uwagawa, Seiichi; Saito, Itaru [Mitsubishi Heavy Industry Co., Kobe (Japan); Matsuoka, Tsuyoshi [Mitsubishi Heavy Industry Co., Yokohama (Japan)

  1998-12-31

  The thermal-hydraulic tests for a horizontal steam generator of a next-generation PWR (New PWR-21) were performed. The purpose of these tests is to understand the thermal-hydraulic behavior in the secondary side of horizontal steam generator during the plant normal operation. A test was carried out with cross section slice model simulated the straight tube region. In this paper, the results of the test is reported, and the effect of the horizontal steam generator internals on the thermalhydraulic behavior of the secondary side and the circulation characteristics of the secondary side are discussed. (orig.). 3 refs.

 1. Large superconducting wind turbine generators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abrahamsen, Asger Bech; Magnusson, Niklas; Jensen, Bogi Bech

  2012-01-01

  and the rotation speed is lowered in order to limit the tip speed of the blades. The ability of superconducting materials to carry high current densities with very small losses might facilitate a new class of generators operating with an air gap flux density considerably higher than conventional generators...... and thereby having a smaller size and weight [1, 2]. A 5 MW superconducting wind turbine generator forms the basics for the feasibility considerations, particularly for the YBCO and MgB2 superconductors entering the commercial market. Initial results indicate that a 5 MW generator with an active weight of 34...

 2. Generative electronic background music system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mazurowski, Lukasz

  2015-01-01

  In this short paper-extended abstract the new approach to generation of electronic background music has been presented. The Generative Electronic Background Music System (GEBMS) has been located between other related approaches within the musical algorithm positioning framework proposed by Woller et al. The music composition process is performed by a number of mini-models parameterized by further described properties. The mini-models generate fragments of musical patterns used in output composition. Musical pattern and output generation are controlled by container for the mini-models - a host-model. General mechanism has been presented including the example of the synthesized output compositions

 3. CONFIGURATION GENERATOR MODEL

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alsaed, A.

  2004-01-01

  ''The Disposal Criticality Analysis Methodology Topical Report'' prescribes an approach to the methodology for performing postclosure criticality analyses within the monitored geologic repository at Yucca Mountain, Nevada. An essential component of the methodology is the ''Configuration Generator Model for In-Package Criticality'' that provides a tool to evaluate the probabilities of degraded configurations achieving a critical state. The configuration generator model is a risk-informed, performance-based process for evaluating the criticality potential of degraded configurations in the monitored geologic repository. The method uses event tree methods to define configuration classes derived from criticality scenarios and to identify configuration class characteristics (parameters, ranges, etc.). The probabilities of achieving the various configuration classes are derived in part from probability density functions for degradation parameters. The NRC has issued ''Safety Evaluation Report for Disposal Criticality Analysis Methodology Topical Report, Revision 0''. That report contained 28 open items that required resolution through additional documentation. Of the 28 open items, numbers 5, 6, 9, 10, 18, and 19 were concerned with a previously proposed software approach to the configuration generator methodology and, in particular, the k eff regression analysis associated with the methodology. However, the use of a k eff regression analysis is not part of the current configuration generator methodology and, thus, the referenced open items are no longer considered applicable and will not be further addressed

 4. Nuclear power generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hirao, Katumi; Sato, Akira; Kaimori, Kimihiro; Kumano, Tetsuji

  2001-01-01

  Nuclear power generation for commercial use in Japan has passed 35 years since beginning of operation in the Tokai Nuclear Power Station in 1966, and has 51 machines of reactor and about 44.92 MW of total output of equipment scale in the 21st century. However, an environment around nuclear energy becomes severer at present, and then so many subjects to be overcome are remained such as increased unreliability of the public on nuclear energy at a chance of critical accident of the JCO uranium processing facility, delay of pull-thermal plan, requirement for power generation cost down against liberalization of electric power, highly aging countermeasure of power plant begun its operation as its Genesis, and so on. Under such conditions, in order that nuclear power generation in Japan survives as one of basic electric source in future, it is necessary not only to pursue safety and reliability of the plant reliable to the public, but also to intend to upgrade its operation and maintenance by positively adopting good examples on operational management method on abroad and to endeavor further upgrading of application ratio of equipments and reduction of generation cost. Here were outlined on operation conditions of nuclear power stations in Japan, and introduced on upgrading of their operational management and maintenance management. (G.K.)

 5. Thermoelectric generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Purdy, D.L.

  1978-01-01

  The main components of a thermoelectric generator are housed in an evacuated cylindrical vessel. In the middle of it there is the radioactive heat source, e.g. 90 Sr or 238 Pu, enclosed by a gamma radiation shield. This one is surrounded by a heat-insulating screen from getter material or indicidual sheets of titanium. In the bottom of the screen there are arranged several thermocouples on a circle. The thermocouples themselves are contained within casings sealed gas-tight and filled with an inert gas, e.g. argon. By separating the internal space of the generator vessel from the thermocouple casings, made of e.g. n- respectively p-doped lead telluride cylinders, for both the optimal gas state may be obtained. (DG) [de

 6. Steam generator tube integrity program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dierks, D.R.; Shack, W.J.; Muscara, J.

  1996-01-01

  A new research program on steam generator tubing degradation is being sponsored by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) at Argonne National Laboratory. This program is intended to support a performance-based steam generator tube integrity rule. Critical areas addressed by the program include evaluation of the processes used for the in-service inspection of steam generator tubes and recommendations for improving the reliability and accuracy of inspections; validation and improvement of correlations for evaluating integrity and leakage of degraded steam generator tubes, and validation and improvement of correlations and models for predicting degradation in steam generator tubes as aging occurs. The studies will focus on mill-annealed Alloy 600 tubing, however, tests will also be performed on replacement materials such as thermally-treated Alloy 600 or 690. An overview of the technical work planned for the program is given

 7. Aerodynamically shaped vortex generators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Martin Otto Laver; Velte, Clara Marika; Øye, Stig

  2016-01-01

  An aerodynamically shaped vortex generator has been proposed, manufactured and tested in a wind tunnel. The effect on the overall performance when applied on a thick airfoil is an increased lift to drag ratio compared with standard vortex generators. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd....

 8. Fuzzy generation scheduling for a generation company (GenCo) with large scale wind farms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Siahkali, H.; Vakilian, M.

  2010-01-01

  Wind power is a promising alternative in power generation because of its tremendous environmental and social benefits. Generation scheduling (GS) is more important in a power system integrating wind farms. Unlike conventional power generation sources, wind power generators supply intermittent power because of uncertainty in resource. This paper presents a fuzzy approach to the generation scheduling problem of a GenCo considering uncertainties in parameters or constraints such as load, reserve and available wind power generation. The modeling of constraints is an important issue in power system scheduling. A fuzzy optimization approach is an approach that can be used to obtain the generation scheduling under an uncertain environment. In this paper, a fuzzy optimization-based method is developed to solve power system GS problem with fuzzy objective and constraints. The crisp formulation of this GS problem is firstly defined and is rearranged by introduction of a membership function of some constraints and objective function. Then, this fuzzy optimization problem is converted to a crisp optimization and solved using GAMS software by mixed integer nonlinear programming. Employing the fuzzy optimization GS, it is expected that in practice a higher profit would be achieved in the operation and cost management of a real power system with large scale wind farms in different level of constraints' satisfaction. The proposed approach is applied to a sample system (including six conventional units and two wind farms) and the results are compared with the results of crisp solution. This approach is also applied to a larger test case to demonstrate the robustness of this fuzzy optimization method.

 9. Generational Differences In Organizational Justice Perceptions: An Exploratory Investigation Across Three Generational Cohorts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ledimo Ophillia

  2015-06-01

  Full Text Available Despite several reviews of generational differences across cohorts regarding their career stages in organizations, relatively few empirical investigations have been conducted to understand cohorts’ perceptions. Hence, there is paucity of studies that explored differences on the construct organizational justice across generational cohorts. The objective of this study was to explore the differences across three generational cohorts (Millennials, Generation X, and Baby Boomers on dimensions of the organizational justice measurement instrument (OJMI. Data was collected through the administration of OJMI to a random sample size of organizational employees (n = 289. Descriptive statistics and analysis of variance were conducted to interpret the data. These findings provide evidence that differences do exist across cohorts on dimensions of organizational justice. In terms of contributions and practical implications, insight gained from the findings may be used in proposing organizational development interventions to manage multigenerational employees as well as to conduct future research.

 10. Toward New-Generation Intelligent Manufacturing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ji Zhou

  2018-02-01

  Full Text Available Intelligent manufacturing is a general concept that is under continuous development. It can be categorized into three basic paradigms: digital manufacturing, digital-networked manufacturing, and new-generation intelligent manufacturing. New-generation intelligent manufacturing represents an in-depth integration of new-generation artificial intelligence (AI technology and advanced manufacturing technology. It runs through every link in the full life-cycle of design, production, product, and service. The concept also relates to the optimization and integration of corresponding systems; the continuous improvement of enterprises’ product quality, performance, and service levels; and reduction in resources consumption. New-generation intelligent manufacturing acts as the core driving force of the new industrial revolution and will continue to be the main pathway for the transformation and upgrading of the manufacturing industry in the decades to come. Human-cyber-physical systems (HCPSs reveal the technological mechanisms of new-generation intelligent manufacturing and can effectively guide related theoretical research and engineering practice. Given the sequential development, cross interaction, and iterative upgrading characteristics of the three basic paradigms of intelligent manufacturing, a technology roadmap for “parallel promotion and integrated development” should be developed in order to drive forward the intelligent transformation of the manufacturing industry in China. Keywords: Advanced manufacturing, New-generation intelligent manufacturing, Human-cyber-physical system, New-generation AI, Basic paradigms, Parallel promotion, Integrated development

 11. Motivating the Generations: Economic and Educational Influences

  Science.gov (United States)

  Herley, Wade

  2009-01-01

  This paper examines the various generations that include the greatest generation, the baby-boomers, generation X, and generation Y. The research encompasses many motivational elements that each generation covets, rejects, or shares. These generations are at different stages in life and each plays a vital role within our society. The workforce has…

 12. The generation game

  OpenAIRE

  Chatrakul Na Ayudhya, Uracha

  2015-01-01

  Purpose – Explores the limited value of concepts such as Baby-Boomer, Generation X and Generation Y and advances the view that life course is more valuable.\\ud \\ud Design/methodology/approach – Examines how young adults in Britain, born between 1975 and 1982, conceptualized the notion of work-life balance as they were about to leave university and enter full-time paid employment. \\ud \\ud Findings – Reveals that the notion of individual choice strongly underpins young adults’ conceptualization...

 13. Distributed generation incorporated with the thermal generation for optimum operation of a smart grid considering forecast error

  International Nuclear Information System (INIS)

  Howlader, Harun Or Rashid; Matayoshi, Hidehito; Senjyu, Tomonobu

  2015-01-01

  Highlights: • Optimal operation of the thermal generation for the smart grid system. • Different distributed generations are considered as the power generation sources. • Forecast error of the renewable energy systems is considered. • Controllable loads of the smart houses are considered to achieve the optimal operation. • Economical benefits can be achieved for the smart grid system. - Abstract: This paper concentrates on the optimal operation of the conventional thermal generators with distributed generations for a smart grid considering forecast error. The distributed generations are considered as wind generators, photovoltaic generators, battery energy storage systems in the supply side and a large number of smart houses in the demand side. A smart house consists of the electric vehicle, heat pump, photovoltaic generator and solar collector. The electric vehicle and heat pump are considered as the controllable loads which can compensate the power for the forecast error of renewable energy sources. As a result, power generation cost of the smart grid can reduce through coordinated with distributed generations and thermal units scheduling process. The electric vehicles of the smart house are considered as the spinning reserve in the scheduling process which lead to lessen the additional operation of thermal units. Finally, obtained results of the proposed system have been compared with the conventional method. The conventional method does not consider the electric vehicle in the smart houses. The acquired results demonstrate that total power generation cost of the smart grid has been reduced by the proposed method considering forecast error. Effectiveness of the proposed method has been verified by the extensive simulation results using MATLAB® software

 14. Impact of stent length on clinical outcomes of first-generation and new-generation drug-eluting stents.

  Science.gov (United States)

  Konishi, Hirokazu; Miyauchi, Katsumi; Dohi, Tomotaka; Tsuboi, Shuta; Ogita, Manabu; Naito, Ryo; Kasai, Takatoshi; Tamura, Hiroshi; Okazaki, Shinya; Isoda, Kikuo; Daida, Hiroyuki

  2016-04-01

  The aim of this study is to compare first- and new-generation drug-eluting stents (DESs) which are implanted in long lesion. Stent length is known to be a predictor of adverse events after percutaneous coronary intervention (PCI), even with the first-generation DESs. The introduction of new-generation DESs has reduced the rates of adverse clinical events. However, the impact of stent length on long-term clinical outcomes is not well known. A total of 1181 consecutive patients who underwent PCI using either a first-generation DES (n = 885) or a new-generation DES (n = 296) between 2004 and 2011 were investigated. In each of the stent groups, the patients were divided into two groups by stent length (>32 and ≤32 mm) and compared. During the follow-up period, the incidence of major adverse cardiac events (MACEs) was significantly higher for patients with long stents implanted than with short stents (P stent groups in the new-generation DES group (P = 0.24; log-rank test). On multivariate Cox regression analysis, stent length was not associated with adverse events in the new-generation DES groups [hazard ratio (HR) 0.87; 95 % confidence interval (95 % CI) 0.71-1.04; P = 0.14]. Implanted stent length was significantly associated with a higher risk of MACEs in patients who received first-generation DESs, but not in patients who received the new-generation DESs.

 15. Engineering Education for Generation Z

  Science.gov (United States)

  Moore, Kevin; Jones, Carol; Frazier, Robert Scott

  2017-01-01

  Generation Z is gaining popularity as the name used to refer to those born beginning in the mid to late 1990s. This is the generation that follows the Millennials, and they are just starting to arrive on college campuses. Much attention has been paid to Millennials and their impact on society, and because of this Generation Z members are often…

 16. A new generation in computing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kahn, R.E.

  1983-01-01

  Fifth generation of computers is described. The three disciplines involved in bringing such a new generation to reality are: microelectronics; artificial intelligence and, computer systems and architecture. Applications in industry, offices, aerospace, education, health care and retailing are outlined. An analysis is given of research efforts in the US, Japan, U.K., and Europe. Fifth generation programming languages are detailed

 17. PERCEPTIONS ON CONFLICTS AMONG GENERATIONS IN WORKPLACE: A BRIEF ANALYSIS OF BABY BOOMERS AND SUBSEQUENT GENERATIONS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Cristina dos Santos

  2015-09-01

  Full Text Available A generation is the entire group of individuals born and living at about the same time. Their children characterize a new generation (justified biologically and socially for about a period of 25 years and so forth. Members of the same generation - excluding differences in their social and economic status - would have similar habits, behaviors and aspirations. Generations would carry on themselves the traces of their time. However, because of the exponential advance in technology, especially communication, information and transportation, it is estimated that new generations are formed every ten years, which creates a considerable difference on the perception of role, attitude and commitment in work environment, amongst leaders and followers. This difference is a potential source of conflicts. This article aims to identify the different views of attributes, perceptions and values of each generation. It is an exploratory research and it uses questionnaires applied via social networking websites. The results show subtle differences amongst generations, which, not necessarily indicate conflicts. It is observed that the commitment and fidelity to work are unaltered as a value for the professionals.

 18. Structural Design Optimization of Doubly-Fed Induction Generators Using GeneratorSE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sethuraman, Latha [National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO (United States); Fingersh, Lee J [National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO (United States); Dykes, Katherine L [National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO (United States); Arthurs, Claire [Georgia Institute of Technology

  2017-11-13

  A wind turbine with a larger rotor swept area can generate more electricity, however, this increases costs disproportionately for manufacturing, transportation, and installation. This poster presents analytical models for optimizing doubly-fed induction generators (DFIGs), with the objective of reducing the costs and mass of wind turbine drivetrains. The structural design for the induction machine includes models for the casing, stator, rotor, and high-speed shaft developed within the DFIG module in the National Renewable Energy Laboratory's wind turbine sizing tool, GeneratorSE. The mechanical integrity of the machine is verified by examining stresses, structural deflections, and modal properties. The optimization results are then validated using finite element analysis (FEA). The results suggest that our analytical model correlates with the FEA in some areas, such as radial deflection, differing by less than 20 percent. But the analytical model requires further development for axial deflections, torsional deflections, and stress calculations.

 19. Are you ready for generation X?

  Science.gov (United States)

  Washburn, E R

  2000-01-01

  Generational analysis considers the differences in world view and attitude between various generations of Americans and uses this information to develop insight and business strategies. The much discussed generation gap between the Baby Boomers and their elders during the 1960s and 1970s is equaled or exceeded by the differences between Generations X and Y and the Boomers. Generation X physicians will be coming into practice over the next two decades. Successful medical leaders must understand Gen-Xers to create clinical environments that meet their unique needs and concerns. This article describes some of the philosophical and attitudinal differences between the generations and what these differences may mean to the future of medicine and health care organizations.

 20. Wroclaw neutrino event generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nowak, J A

  2006-01-01

  A neutrino event generator developed by the Wroclaw Neutrino Group is described. The physical models included in the generator are discussed and illustrated with the results of simulations. The considered processes are quasi-elastic scattering and pion production modelled by combining the Δ resonance excitation and deep inelastic scattering

 1. Generative Processes: Thick Drawing

  Science.gov (United States)

  Wallick, Karl

  2012-01-01

  This article presents techniques and theories of generative drawing as a means for developing complex content in architecture design studios. Appending the word "generative" to drawing adds specificity to the most common representation tool and clarifies that such drawings are not singularly about communication or documentation but are…

 2. Method for protecting an electric generator

  Science.gov (United States)

  Kuehnle, Barry W.; Roberts, Jeffrey B.; Folkers, Ralph W.

  2008-11-18

  A method for protecting an electrical generator which includes providing an electrical generator which is normally synchronously operated with an electrical power grid; providing a synchronizing signal from the electrical generator; establishing a reference signal; and electrically isolating the electrical generator from the electrical power grid if the synchronizing signal is not in phase with the reference signal.

 3. Generation Who, What, Y? What You Need to Know about Generation Y

  Science.gov (United States)

  Goldgehn, Leslie A.

  2004-01-01

  Generation Y wants to know why! Today's youth are curious, they want the facts, they want the hard data, and most of all they want the truth. Advertisements and creative marketing tactics do not easily sway this group. They do their research before they believe most things they hear and see. Purchasing behaviors of Generation Y show that the group…

 4. Employing online quantum random number generators for generating truly random quantum states in Mathematica

  Science.gov (United States)

  Miszczak, Jarosław Adam

  2013-01-01

  The presented package for the Mathematica computing system allows the harnessing of quantum random number generators (QRNG) for investigating the statistical properties of quantum states. The described package implements a number of functions for generating random states. The new version of the package adds the ability to use the on-line quantum random number generator service and implements new functions for retrieving lists of random numbers. Thanks to the introduced improvements, the new version provides faster access to high-quality sources of random numbers and can be used in simulations requiring large amount of random data. New version program summaryProgram title: TRQS Catalogue identifier: AEKA_v2_0 Program summary URL:http://cpc.cs.qub.ac.uk/summaries/AEKA_v2_0.html Program obtainable from: CPC Program Library, Queen's University, Belfast, N. Ireland Licensing provisions: Standard CPC licence, http://cpc.cs.qub.ac.uk/licence/licence.html No. of lines in distributed program, including test data, etc.: 18 134 No. of bytes in distributed program, including test data, etc.: 2 520 49 Distribution format: tar.gz Programming language: Mathematica, C. Computer: Any supporting Mathematica in version 7 or higher. Operating system: Any platform supporting Mathematica; tested with GNU/Linux (32 and 64 bit). RAM: Case-dependent Supplementary material: Fig. 1 mentioned below can be downloaded. Classification: 4.15. External routines: Quantis software library (http://www.idquantique.com/support/quantis-trng.html) Catalogue identifier of previous version: AEKA_v1_0 Journal reference of previous version: Comput. Phys. Comm. 183(2012)118 Does the new version supersede the previous version?: Yes Nature of problem: Generation of random density matrices and utilization of high-quality random numbers for the purpose of computer simulation. Solution method: Use of a physical quantum random number generator and an on-line service providing access to the source of true random

 5. TIGER: Turbomachinery interactive grid generation

  Science.gov (United States)

  Soni, Bharat K.; Shih, Ming-Hsin; Janus, J. Mark

  1992-01-01

  A three dimensional, interactive grid generation code, TIGER, is being developed for analysis of flows around ducted or unducted propellers. TIGER is a customized grid generator that combines new technology with methods from general grid generation codes. The code generates multiple block, structured grids around multiple blade rows with a hub and shroud for either C grid or H grid topologies. The code is intended for use with a Euler/Navier-Stokes solver also being developed, but is general enough for use with other flow solvers. TIGER features a silicon graphics interactive graphics environment that displays a pop-up window, graphics window, and text window. The geometry is read as a discrete set of points with options for several industrial standard formats and NASA standard formats. Various splines are available for defining the surface geometries. Grid generation is done either interactively or through a batch mode operation using history files from a previously generated grid. The batch mode operation can be done either with a graphical display of the interactive session or with no graphics so that the code can be run on another computer system. Run time can be significantly reduced by running on a Cray-YMP.

 6. Philosophy of power generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amein, H.; Joyia, Y.; Qureshi, M.N.; Asif, M.

  1995-01-01

  In view of the huge power demand in future, the capital investment requirements for the development of power projects to meet the future energy requirements are so alarming that public sector alone cannot manage to raise funds and participation of the private sector in power generation development has become imperative. This paper discusses a power generation philosophy based on preference to the exploitation of indigenous resources and participation of private sector. In order to have diversification in generation resources, due consideration has been given to the development of nuclear power and even non-conventional but promising technologies of solar, wind, biomass and geothermal etc. (author)

 7. Current Control Method for Distributed Generation Power Generation Plants under Grid Fault Conditions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodriguez, Pedro; Luna, Alvaro; Hermoso, Juan Ramon

  2011-01-01

  The operation of distributed power generation systems under grid fault conditions is a key issue for the massive integration of renewable energy systems. Several studies have been conducted to improve the response of such distributed generation systems under voltage dips. In spite of being less s...

 8. Experience and Its Generation

  Science.gov (United States)

  Youqing, Chen

  2006-01-01

  Experience is an activity that arouses emotions and generates meanings based on vivid sensation and profound comprehension. It is emotional, meaningful, and personal, playing a key role in the course of forming and developing one's qualities. The psychological process of experience generation consists of such links as sensing things, arousing…

 9. Radioactive material generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Czaplinski, T.V.; Bolter, B.J.; Heyer, R.E.; Bruno, G.A.

  1975-01-01

  A radioactive material generator includes radioactive material in a column, which column is connected to inlet and outlet conduits, the generator being embedded in a lead casing. The inlet and outlet conduits extend through the casing and are topped by pierceable closure caps. A fitting, containing means to connect an eluent supply and an eluate container, is adapted to pierce the closure caps. The lead casing and the fitting are compatibly contoured such that they will fit only if properly aligned with respect to each other

 10. D-D neutron generator development at LBNL.

  Science.gov (United States)

  Reijonen, J; Gicquel, F; Hahto, S K; King, M; Lou, T-P; Leung, K-N

  2005-01-01

  The plasma and ion source technology group in Lawrence Berkeley National Laboratory is developing advanced, next generation D-D neutron generators. There are three distinctive developments, which are discussed in this presentation, namely, multi-stage, accelerator-based axial neutron generator, high-output co-axial neutron generator and point source neutron generator. These generators employ RF-induction discharge to produce deuterium ions. The distinctive feature of RF-discharge is its capability to generate high atomic hydrogen species, high current densities and stable and long-life operation. The axial neutron generator is designed for applications that require fast pulsing together with medium to high D-D neutron output. The co-axial neutron generator is aimed for high neutron output with cw or pulsed operation, using either the D-D or D-T fusion reaction. The point source neutron generator is a new concept, utilizing a toroidal-shaped plasma generator. The beam is extracted from multiple apertures and focus to the target tube, which is located at the middle of the generator. This will generate a point source of D-D, T-T or D-T neutrons with high output flux. The latest development together with measured data will be discussed in this article.

 11. Thermoelectric coolers as power generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Burke, E.J.; Buist, R.J.

  1984-01-01

  There are many applications where thermoelectric (TE) coolers can be used effectively as power generators. The literature available on this subject is scarce and very limited in scope. This paper describes the configuration, capability, limitations and performance of TE coolers to be used as power generators. Also presented are performance curves enabling the user to design the optimum TE module for any given power generation application

 12. Diagnostic and Therapeutic RI Generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Jong-Sup; Lee, Jun-Sig; Park, Ul-Jae; Han, Hyon-Soo

  2006-01-01

  Different types of generators have been developed for the convenient use of 99m Tc as the demand for this radioisotope is strong. Currently, the demand for 99m Tc is more than 80 % of the total demand for medical isotopes in the world. A 99m Tc generator, in general, is composed of a column packed with ceramic adsorbent, tubing, eluent reservoir or vials, collection vials, and shielding. The key technology to develop a good generator is how to load 99 Mo as much as possible while maintaining the quality of eluted 99 mTc as good as possible. The technology is well developed and already available commercially for the case of the fission 99 Mo/ 99 mTc because loading of few curries of 99 Mo on a conventional adsorbent, i.e. alumina is not a serious task in the chemical point of view. However, the current infrastructure of the supply of 99 Mo to the world market is sturdy as the research reactors are getting aged. In this regard, alternative research activities to develop generators with (n,γ) 99 Mo have been performed by different groups. To develop commercially viable (n,γ) 99 Mo/ 99 mTc generator, the generator column should have high adsorption capacity for molybdenum at least several fold higher than the fission 99 Mo generator column. To achieve such high adsorption capacity, gel generator, PZC, and other technologies have been developed. However, there are still many restrictions to apply these technologies for the commercial production. As one of the latter approaches, several candidate adsorbents have been developed. One of the new adsorbents developed at Korea Atomic Energy Research Institute shows a high adsorption capacity for Mo (∼200 mg/g) and reasonable elution efficiency for 99 mTc (60 (∼ 80%). In addition, (n,γ 99 Mo can be loaded by a column operation just like fission Mo generator production

 13. Determination of generator losses and efficiency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klasnić Ilija

  2015-01-01

  Full Text Available The paper presents the results of deriving by calculation the local and total losses of the generator as well as efficiency determination of the revitalised hydro-generator unit A4 in HPP 'Djerdap 1'. In order to determine the generator losses and generator efficiency, measurements are performed during the acceptance tests of revitalised aggregate A4 in HPP 'Djerdap 1'.

 14. Power generator system for HCL reaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Scragg, R. L.; Parker, A. B.

  1984-01-01

  A power generation system includes a nuclear reactor having a core which in addition to generating heat generates a high frequency electromagnetic radiation. An electromagnetic radiation chamber is positioned to receive at least a portion of the radiation generated by the reactor core. Hydrogen and chlorine are connected into the electromagnetic reactor chamber and react with controlled explosive violence when exposed to the radiation from the nuclear reactor. Oxygen is fed into the reactor chamber as a control medium. The resulting gases under high pressure and temperature are utilized to drive a gas turbine generators. In an alternative embodiment the highly ionized gases, hydrogen and chlorine are utilized as a fluid medium for use in magnetohydrodynamic generators which are attached to the electromagnetic reactor chambers

 15. International examples of steam generator replacement

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wiechmann, K.

  1993-01-01

  Since 1979-1980 a total of twelve nuclear power plants world-wide have had their steam generators replaced. The replacement of the Combustion steam generators in the Millstone-2 plant in the United States was completed very recently. Steam generator replacement activities are going on at present in four plants. In North Anna, the steam generators have been under replacement since January 1990. In Japan, preparations have been started for Genkai-1. Since January 1992, the two projects in Beznau-1, Switzerland, and Doel-3, Belgium, have bee planned and executed in parallel. Why steam generator replacement? There are a number of defect mechanisms which give rise to the need for early steam generator replacement. One of the main reasons is the use of Inconel-600 as material for the heating tubes. Steam generator heating tubes made of Inconel-600 have been known to exhibit their first defects due to stress corrosion cracking after less than one year of operation. (orig.) [de

 16. The tradable value of distributed generation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  A general guide for all generators connected to the electric power distribution network is presented. It provides an indication of the tradable value of distributed generation in prevailing market conditions. The document covers (i) the elements of value for which distributed generators may be awarded; (ii) how generators can realize these values and (iii) references to other relevant sources of information. The value an individual generator can realize depends on size, technology, operating profile, location and connection voltage. Definitions of small, medium and large generators are given. The values received by a generator will depend at least on prevailing prices, time of day and time of year. Added value may come from Renewable Obligation Certificates and Climate Change Levy Exemption Certificates. Worked examples are given for a domestic PV system, an industrial CHP scheme and a wind farm. The study was carried out by Ilex Energy Consulting and supported by the DTI.

 17. Automatic Item Generation via Frame Semantics: Natural Language Generation of Math Word Problems.

  Science.gov (United States)

  Deane, Paul; Sheehan, Kathleen

  This paper is an exploration of the conceptual issues that have arisen in the course of building a natural language generation (NLG) system for automatic test item generation. While natural language processing techniques are applicable to general verbal items, mathematics word problems are particularly tractable targets for natural language…

 18. The Always-Connected Generation

  Science.gov (United States)

  Bull, Glen

  2010-01-01

  The Pew Internet and American Life project characterizes the millennials--the first generation to come of age in the new millennium--as the first "always-connected" generation. Significant aspects of culture are changing as a result. A changing world where all students are connected all the time has substantial educational implications. Despite…

 19. A rule-based software test data generator

  Science.gov (United States)

  Deason, William H.; Brown, David B.; Chang, Kai-Hsiung; Cross, James H., II

  1991-01-01

  Rule-based software test data generation is proposed as an alternative to either path/predicate analysis or random data generation. A prototype rule-based test data generator for Ada programs is constructed and compared to a random test data generator. Four Ada procedures are used in the comparison. Approximately 2000 rule-based test cases and 100,000 randomly generated test cases are automatically generated and executed. The success of the two methods is compared using standard coverage metrics. Simple statistical tests showing that even the primitive rule-based test data generation prototype is significantly better than random data generation are performed. This result demonstrates that rule-based test data generation is feasible and shows great promise in assisting test engineers, especially when the rule base is developed further.

 20. Darlington steam generator life assurance program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jelinski, E.; Dymarski, M.; Maruska, C.; Cartar, E.

  1995-01-01

  The Darlington Nuclear Generating Station belonging to Ontario Hydro is one of the most modern and advanced nuclear generating stations in the world. Four reactor units each generate 881 net MW, enough to provide power to a major city, and representing approximately 20% of the Ontario grid. The nuclear generating capacity in Ontario represents approximately 60% of the grid. In order to look after this major asset, many proactive preventative and predictive maintenance programs are being put in place. The steam generators are a major component in any power plant. World wide experience shows that nuclear steam generators require specialized attention to ensure reliable operation over the station life. This paper describes the Darlington steam generator life assurance program in terms of degradation identification, monitoring and management. The requirements for chemistry control, surveillance of process parameters, surveillance of inspection parameters, and the integration of preventative and predictive maintenance programs such as water lancing, chemical cleaning, RIHT monitoring, and other diagnostics to enhance our understanding of life management issues are identified and discussed. We conclude that we have advanced proactive activities to avoid and to minimize many of the problems affecting other steam generators. An effective steam generator maintenance program must expand the knowledge horizon to understand life limiting processes and to analyze and synthesize observations with theory. (author)

 1. Is nuclear energy power generation more dangerous than power generation by wind and solar energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ding, Y

  1979-03-01

  Since the occurrence of the petroleum crisis, many countries have devoted a great deal of effort to search for substitute energy sources. Aside from nuclear energy, forms of power generation with wind, solar energy, and geothermal energy have all been actually adopted in one place or another. Most recently, a research report was published by the Canadian Bureau of Nuclear Energy Management stating that the use of wind and solar energy to generate electricity is much more dangerous than power generation with nuclear energy. When mining, transportation, machine manufacturing, etc. are included in the process of producing unit power, i.e. kilowatt/year, the data of various risks of death, injury, and diseases are computed in terms of man/day losses by the bureau. They indicate that of the ten forms of power generation, the danger is the least with natural gas, only about a 6 man/day, and nuclear energy is the next least dangerous, about 10 man/day. The danger of using temperature differential of sea water to generate electricity is about 25 man/day, and the most dangerous form of power generation is coal, amounting to three thousand man/day.

 2. Smart campus: Data on energy generation costs from distributed generation systems of electrical energy in a Nigerian University.

  Science.gov (United States)

  Okeniyi, Joshua O; Atayero, Aderemi A; Popoola, Segun I; Okeniyi, Elizabeth T; Alalade, Gbenga M

  2018-04-01

  This data article presents comparisons of energy generation costs from gas-fired turbine and diesel-powered systems of distributed generation type of electrical energy in Covenant University, Ota, Nigeria, a smart university campus driven by Information and Communication Technologies (ICT). Cumulative monthly data of the energy generation costs, for consumption in the institution, from the two modes electric power, which was produced at locations closed to the community consuming the energy, were recorded for the period spanning January to December 2017. By these, energy generation costs from the turbine system proceed from the gas-firing whereas the generation cost data from the diesel-powered generator also include data on maintenance cost for this mode of electrical power generation. These energy generation cost data that were presented in tables and graphs employ descriptive probability distribution and goodness-of-fit tests of statistical significance as the methods for the data detailing and comparisons. Information details from this data of energy generation costs are useful for furthering research developments and aiding energy stakeholders and decision-makers in the formulation of policies on energy generation modes, economic valuation in terms of costing and management for attaining energy-efficient/smart educational environment.

 3. A compact mobile neutron generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhou Changgeng; Li Yan; Hu Yonghong; Lou Benchao; Wu Chunlei

  2007-06-01

  Through fitting the high voltage terminal from introducing overseas and pulse system et al. from oneself developing together, a compact mobile neutron generator is established. The length and weight of this neutron generator are 2 500 mm and less than 1 t, respectively. It can be expediently moved to the location which is required by experimental people. It is consisted of RF ion source, acceleration tube, high voltage generator, focus device, microsecond pulse system, gas leak system, control system, vacuum system and experimental target. It can produce 150 μA continuous deuterium ion beam current, also can produce the pulse deuterium ion beam current. The pulse widths are 10-100 μs and frequencies 10 Hz, 1 000 Hz, 10 000 Hz. The D-T neutron yields of the neutron generator may arrive 1.5 x 10 10 s -1 . The working principle and the structure of the main parts of this neutron generator are described. (authors)

 4. Steam generator reliability improvement project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blomgren, J.C.; Green, S.J.

  1987-01-01

  Upon successful completion of its research and development technology transfer program, the Electric Power Research Institute's Steam Generator Owners Group (SGOG II) will disband in December 1986 and be replaced in January 1987 by a successor project, the Steam Generator Reliability Project (SGRP). The new project, funded in the EPRI base program, will continue the emphasis on reliability and life extension that was carried forward by SGOG II. The objectives of SGOG II have been met. Causes and remedies have been identified for tubing corrosion problems, such as stress corrosion cracking and pitting, and steam generator technology has been improved in areas such as tube wear prediction and nondestructive evaluation (NDE). These actions have led to improved reliability of steam generators. Now the owners want to continue with a centrally managed program that builds on what has been learned. The goal is to continue to improve steam generator reliability and solve small problems before they become large problems

 5. Steam generator reliability improvement project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blomgren, J.C.; Green, S.J.

  1987-01-01

  Upon successful completion of its research and development technology transfer program, the Electric Power Research Institute's (EPRI's) Steam Generator Owners Group (SGOG II) will disband in December 1986, and be replaced in January 1987, by a successor project, the Steam Generator Reliability Project (SGRP). The new project, funded in the EPRI base program, will continue to emphasize reliability and life extension, which were carried forward by SGOG II. The objectives of SGOG II have been met. Causes and remedies have been identified for tubing corrosion problems such as stress corrosion cracking and pitting, and steam generator technology has been improved in areas such as tube wear prediction and nondestructive evaluation. These actions have led to improved reliability of steam generators. Now the owners want to continue with a centrally managed program that builds on what has been learned. The goal is to continue to improve steam generator reliability and to solve small problems before they become large problems

 6. Generation Y Online Buying Patterns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katija Vojvodić

  2015-12-01

  Full Text Available The advantages of electronic retailing can, among other things, result in uncontrolled buying by online consumers, i.e. in extreme buying behavior. The main purpose of this paper is to analyze and determine the buying patterns of Generation Y online consumers in order to explore the existence of different types of behavior based on the characteristics of online buying. The paper also aims at exploring the relationship between extracted factors and Generation Y consumers’ buying intentions. Empirical research was conducted on a sample of 515 consumers in the Dubrovnik-Neretva County. Based on the factor analysis, research results indicate that Generation Y online consumers are influenced by three factors: compulsivity, impulsivity, and functionality. The analysis of variance reveals that significant differences exist between the extracted factors and Generation Y’s online buying characteristics. In addition, correlation analysis shows a statistically significant correlation between the extracted factors and Generation Y’s buying intentions.

 7. [Generation Y : recruitment, retention and development].

  Science.gov (United States)

  Schmidt, C E; Möller, J; Schmidt, K; Gerbershagen, M U; Wappler, F; Limmroth, V; Padosch, S A; Bauer, M

  2011-06-01

  There is a significant shortage of highly qualified personnel in medicine, especially skilled doctors and nurses. This shortage of qualified labor has led to competition between hospitals. Analyzing the circumstances of the competition, nurses and doctors of the so-called generation Y are of importance. Recruitment and retention of these staff members will become a critical success factor for hospitals in the future. An internet search was conducted using the key words "generation Y and medicine, demography, personnel and hospitals". A search in Medline/pubmed for scientific studies on the topics of labor shortage was performed using the key words "personnel, shortage doctors, generation X, baby boomer, personnel and demographic changes, staff". Finally, sources from public institutions and academic medical societies were analyzed. The data were sorted by main categories and relevance for hospitals. Statistical analysis was done using descriptive measures. The analysis confirmed the heterogeneous and complex flood of information on the topic demography and generation. A comparison of the generations showed that they can be separated into baby boomers (born 1946-1964 live to work), generation X (born 1965-1980 work to live) and generation Y (born 1981 and after, live while working). Members of generation Y "live while working" are oriented to competence and less with hierarchies. They exchange information using modern communication methods and within networks. Internet and computers are part of their daily routine. Employees of generation Y challenge leadership in hospitals by increasing the demands. However, generation Y can significantly increase professionalization and competitiveness for hospitals.

 8. Turbo-Electric Compressor/Generator Using Halbach Arrays

  Science.gov (United States)

  Kloesel, Kurt J. (Inventor)

  2016-01-01

  The present invention is a turbojet design that integrates power generation into the turbojet itself, rather than use separate generators attached to the turbojet for power generation. By integrating the power generation within the jet engine, the weight of the overall system is significantly reduced, increasing system efficiency. Also, by integrating the power generating elements of the system within the air flow of the jet engine, the present invention can use the heat generated by the power generating elements (which is simply expelled waste heat in current designs) to increase the engine performance.

 9. Steam generators, turbines, and condensers. Volume six

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1986-01-01

  Volume six covers steam generators (How steam is generated, steam generation in a PWR, vertical U-tube steam generators, once-through steam generators, how much steam do steam generators make?), turbines (basic turbine principles, impulse turbines, reaction turbines, turbine stages, turbine arrangements, turbine steam flow, steam admission to turbines, turbine seals and supports, turbine oil system, generators), and condensers (need for condensers, basic condenser principles, condenser arrangements, heat transfer in condensers, air removal from condensers, circulating water system, heat loss to the circulating water system, factors affecting condenser performance, condenser auxiliaries)

 10. Proposal of electric power generation from generators to water edge in the region of Sarapiqui

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodriguez Fallas, Cindy Veronica

  2013-01-01

  A proposed electric power generation is developed from generators to water edge in the region of Sarapiqui. The environmental characteristics, such as the hydrological network, hydrogeology, soil type, life zones, climatology, precipitation, temperature, evapotranspiration and water supply and demand, of rivers crossed by basin in the region of Sarapiqui, are determined by bibliographic consultations to implement the proposal. The most recent production statistics of the electric subsector of Costa Rica are described to reveal the growing annual demand and need for satisfaction. The zone of Sarapiqui is diagnosed as the right place to allow the generation of electric power from generators to water edge [es

 11. Electric power generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carney, H.C.

  1977-01-01

  An electric power generator of the type employing a nuclear heat source and a thermoelectric converter is described wherein a transparent thermal insulating medium is provided inside an encapsulating enclosure to thermally insulate the heat source and thermoelectric generator. The heat source, the thermoelectric converter, and the enclosure are provided with facing surfaces which are heat-reflective to a substantial degree to inhibit radiation of heat through the medium of the encapsulating enclosure. Multiple reflective foils may be spaced within the medium as necessary to inhibit natural convection of heat and/or further inhibit radiation

 12. ColloInputGenerator

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  This is a very simple program to help you put together input files for use in Gries' (2007) R-based collostruction analysis program. It basically puts together a text file with a frequency list of lexemes in the construction and inserts a column where you can add the corpus frequencies. It requires...... it as input for basic collexeme collostructional analysis (Stefanowitsch & Gries 2003) in Gries' (2007) program. ColloInputGenerator is, in its current state, based on programming commands introduced in Gries (2009). Projected updates: Generation of complete work-ready frequency lists....

 13. Understanding Generational Diversity: Strategic Human Resource Management and Development across the Generational "Divide"

  Science.gov (United States)

  Amayah, Angela Titi; Gedro, Julie

  2014-01-01

  There are more generations in today's workforce than ever before, which has the possibility to create challenges for Human Resource professionals. The purpose of this article is to interrogate existing stereotypes and generalities about the characteristics of different generations with respect to the workplace, and to offer suggestions for…

 14. The Next Great Generation?

  Science.gov (United States)

  Brownstein, Andrew

  2000-01-01

  Discusses ideas from a new book, "Millennials Rising: The Next Great Generation," (by Neil Howe and William Strauss) suggesting that youth culture is on the cusp of a radical shift with the generation beginning with this year's college freshmen who are typically team oriented, optimistic, and poised for greatness on a global scale. Includes a…

 15. Self-correcting random number generator

  Science.gov (United States)

  Humble, Travis S.; Pooser, Raphael C.

  2016-09-06

  A system and method for generating random numbers. The system may include a random number generator (RNG), such as a quantum random number generator (QRNG) configured to self-correct or adapt in order to substantially achieve randomness from the output of the RNG. By adapting, the RNG may generate a random number that may be considered random regardless of whether the random number itself is tested as such. As an example, the RNG may include components to monitor one or more characteristics of the RNG during operation, and may use the monitored characteristics as a basis for adapting, or self-correcting, to provide a random number according to one or more performance criteria.

 16. Magnetohydrodynamic generator and pump system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Birzvalk, Yu.A.; Karasev, B.G.; Lavrentyev, I.V.; Semikov, G.T.

  1983-01-01

  The MHD generator-pump system, or MHD coupling, is designed to pump liquid-metal coolant in the primary circuit of a fast reactor. It contains a number of generator and pump channels placed one after another and forming a single electrical circuit, but hydraulically connected parallel to the second and first circuits of the reactor. All the generator and pump channels are located in a magnetic field created by the magnetic system with an excitation winding that is fed by a regulated direct current. In 500 to 2000 MW reactors, the flow rate of the coolant in each loop of the primary circuit is 3 to 6 m 3 /s and the hydraulic power is 2 to 4 MW. This paper examines the primary characteristics of an MHD generator-pump system with various dimensions and number of channels, wall thicknesses, coolant flow rates, and magnetic fields. It is shown that its efficiency may reach 60 to 70%. The operating principle of the MHD generator-pump system is explained in the referenced patent and involves the transfer of hydraulic power from generator channels to pump channels using a magnetic field and electrical circuit common to both channels. Variations of this system may be analyzed using an equivalent circuit. 7 refs., 5 figs

 17. Power generation statistics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kangas, H.

  2001-01-01

  The frost in February increased the power demand in Finland significantly. The total power consumption in Finland during January-February 2001 was about 4% higher than a year before. In January 2001 the average temperature in Finland was only about - 4 deg C, which is nearly 2 degrees higher than in 2000 and about 6 degrees higher than long term average. Power demand in January was slightly less than 7.9 TWh, being about 0.5% less than in 2000. The power consumption in Finland during the past 12 months exceeded 79.3 TWh, which is less than 2% higher than during the previous 12 months. In February 2001 the average temperature was - 10 deg C, which was about 5 degrees lower than in February 2000. Because of this the power consumption in February 2001 increased by 5%. Power consumption in February was 7.5 TWh. The maximum hourly output of power plants in Finland was 13310 MW. Power consumption of Finnish households in February 2001 was about 10% higher than in February 2000, and in industry the increase was nearly zero. The utilization rate in forest industry in February 2001 decreased from the value of February 2000 by 5%, being only about 89%. The power consumption of the past 12 months (Feb. 2000 - Feb. 2001) was 79.6 TWh. Generation of hydroelectric power in Finland during January - February 2001 was 10% higher than a year before. The generation of hydroelectric power in Jan. - Feb. 2001 was nearly 2.7 TWh, corresponding to 17% of the power demand in Finland. The output of hydroelectric power in Finland during the past 12 months was 14.7 TWh. The increase from the previous 12 months was 17% corresponding to over 18% of the power demand in Finland. Wind power generation in Jan. - Feb. 2001 was exceeded slightly 10 GWh, while in 2000 the corresponding output was 20 GWh. The degree of utilization of Finnish nuclear power plants in Jan. - Feb. 2001 was high. The output of these plants was 3.8 TWh, being about 1% less than in Jan. - Feb. 2000. The main cause for the

 18. Steam generator operation and maintenance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, C.K.

  2004-01-01

  Corrosion of steam generator tube has resulted in the need for extensive repair and replacement of steam generators. Over the past two decades, steam generator problems in the United States were viewed to be one of the most significant contributor to lost generation in operating PWR plants. When the SGOG-I (Steam Generator Owners Groups) was formed in early 1977, denting was responsible for almost 90% of the tube plugging. By the end of 1982, this figure was reduced to less than 2%. During the existence of SGOG-II (from 1982 to 1986), IGA/SCC (lntergranular Attack/Stress Corrosion Cracking) in the tube sheet, primary side SCC, pitting, and fretting surfaced as the primary causes of tube degradation. Although significant process has been made with wastage and denting, the utilities experience shows that the percentage of reactors plugging tubes and the percentage of tubes being plugged each year has remained relatively constant. The diversity of the damage mechanisms means that no one solution is likely to resolve all problems. The task of maintaining steam generator integrity continues to be formidable and challenging. As the older problems were brought under control, many new problems emerged. SGOG-II (Steam Generator Owners Group program from 1982 to 1986) has focused on these problem areas such as tube stress corrosion cracking (SCC) and intergranular attack (IGA) in the open tube sheet crevice, primary side tube cracking, pitting in the lower span, and tube fretting in preheated section and anti-vibration bar (AVB) locations. Primary Water Stress Corrosion Cracking (PWSCC) in the tube to tubesheet roll transition has been a wide spread problem in the Recirculation Steam Generators (RSG) during this period. Although significant progress has been made in resolving this problem, considerable work still remains. One typical problem in the Once Through Steam Generator (OTSG) was the tube support plate broached hole fouling which affects the OTSG steam generating

 19. The PM-Assisted Reluctance Synchronous Starter/Generator (PM-RSM): Generator Experimental Characterization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pitic, Cristian Ilie; Tutelea, Lucian; Boldea, Ion

  2004-01-01

  and the parameters of the machine have to be known precisely. The present paper introduces a series of the tests for parameters and efficiency determination of a PM-assisted RSM in the generator mode. The testing methods consist of standstill tests (dc decay), generator no load testing with capacitor and on load ac...... and diode-rectifier dc tests. Satisfactory results are obtained but some unresolved questions are also raised....

 20. Heat and electricity generating methods

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buter, J.

  1977-01-01

  A short synopsis on the actual methods of heating of lodgings and of industrial heat generation is given. Electricity can be generated in steam cycles heated by burning of fossil fuels or by nuclear energy. A valuable contribution to the electricity economy is produced in the hydroelectric power plants. Besides these classical methods, also the different procedures of direct electricity generation are treated: thermoelectric, thermionic, magnetohydrodynamic power sources, solar and fuel cells. (orig.) [de

 1. Algorithm for programming function generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bozoki, E.

  1981-01-01

  The present paper deals with a mathematical problem, encountered when driving a fully programmable μ-processor controlled function generator. An algorithm is presented to approximate a desired function by a set of straight segments in such a way that additional restrictions (hardware imposed) are also satisfied. A computer program which incorporates this algorithm and automatically generates the necessary input for the function generator for a broad class of desired functions is also described

 2. A multi-state model for the reliability assessment of a distributed generation system via universal generating function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, Yan-Fu; Zio, Enrico

  2012-01-01

  The current and future developments of electric power systems are pushing the boundaries of reliability assessment to consider distribution networks with renewable generators. Given the stochastic features of these elements, most modeling approaches rely on Monte Carlo simulation. The computational costs associated to the simulation approach force to treating mostly small-sized systems, i.e. with a limited number of lumped components of a given renewable technology (e.g. wind or solar, etc.) whose behavior is described by a binary state, working or failed. In this paper, we propose an analytical multi-state modeling approach for the reliability assessment of distributed generation (DG). The approach allows looking to a number of diverse energy generation technologies distributed on the system. Multiple states are used to describe the randomness in the generation units, due to the stochastic nature of the generation sources and of the mechanical degradation/failure behavior of the generation systems. The universal generating function (UGF) technique is used for the individual component multi-state modeling. A multiplication-type composition operator is introduced to combine the UGFs for the mechanical degradation and renewable generation source states into the UGF of the renewable generator power output. The overall multi-state DG system UGF is then constructed and classical reliability indices (e.g. loss of load expectation (LOLE), expected energy not supplied (EENS)) are computed from the DG system generation and load UGFs. An application of the model is shown on a DG system adapted from the IEEE 34 nodes distribution test feeder.

 3. Open circuit V-I characteristics of a coreless ironless electric generator for low density wind power generation

  Science.gov (United States)

  Razali, Akhtar; Rahman, Fadhlur; Azlan, Syaiful; Razali Hanipah, Mohd; Azri Hizami, Mohd

  2018-04-01

  Cogging is an attraction of magnetism between permanent magnets and soft ironcore lamination in a conventional electric ironcore generator. The presence of cog in the generator is seen somehow restricted the application of the generator in an application where low rotational torque is required. Cog torque requires an additional input power to overcome, hence became one of the power loss sources. With the increasing of power output, the cogging is also proportionally increased. This leads to the increasing of the supplied power of the driver motor to overcome the cog. Therefore, this research is embarked to study fundamentally about the possibility of removing ironcore lamination in an electric generator. This research deals with removal of ironcore lamination in electric generator to eliminate cog torque. A confinement technique is proposed to confine and focus magnetic flux by introducing opposing permanent magnets arrangement. The concept is then fabricated and experimentally validated to qualify its no-load characteristics. The rotational torque and power output are measured and efficiency is then analyzed. Results indicated that the generator produced RMS voltage of 416VAC at rotational speed of 1762 RPM. Torque required to rotate the generator was at 2Nm for various rotational speed. The generator has shown 30% lesser rotational torque compared to the conventional ironcore type generator due to the absent of cogging torque in the system. Lesser rotational torque required to rotate has made this type of generator has a potential to be used for low wind density wind turbine application.

 4. On-site SiH4 generator using hydrogen plasma generated in slit-type narrow gap

  Science.gov (United States)

  Takei, Norihisa; Shinoda, Fumiya; Kakiuchi, Hiroaki; Yasutake, Kiyoshi; Ohmi, Hiromasa

  2018-06-01

  We have been developing an on-site silane (SiH4) generator based on use of the chemical etching reaction between solid silicon (Si) and the high-density H atoms that are generated in high-pressure H2 plasma. In this study, we have developed a slit-type plasma source for high-efficiency SiH4 generation. High-density H2 plasma was generated in a narrow slit-type discharge gap using a 2.45 GHz microwave power supply. The plasma’s optical emission intensity distribution along the slit was measured and the resulting distribution was reflected by both the electric power distribution and the hydrogen gas flow. Because the Si etching rate strongly affects the SiH4 generation rate, the Si etching behavior was investigated with respect to variations in the experimental parameters. The weight etch rate increased monotonically with increasing input microwave power. However, the weight etch rate decreased with increasing H2 pressure and an increasing plasma gap. This reduction in the etch rate appears to be related to shrinkage of the plasma generation area because increased input power is required to maintain a constant plasma area with increasing H2 pressure and the increasing plasma gap. Additionally, the weight etch rate also increases with increasing H2 flow rate. The SiH4 generation rate of the slit-type plasma source was also evaluated using gas-phase Fourier transform infrared absorption spectroscopy and the material utilization efficiencies of both Si and the H2 gas for SiH4 gas formation were discussed. The main etch product was determined to be SiH4 and the developed plasma source achieved a SiH4 generation rate of 10 sccm (standard cubic centimeters per minute) at an input power of 900 W. In addition, the Si utilization efficiency exceeded 60%.

 5. Current status of NPP generation IV

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yohanes Dwi Anggoro; Dharu Dewi; Nurlaila; Arief Tris Yuliyanto

  2013-01-01

  Today development of nuclear technology has reached the stage of research and development of Generation IV nuclear power plants (advanced reactor systems) which is an innovative development from the previous generation of nuclear power plants. There are six types of power generation IV reactors, namely: Very High Temperature Reactor (VHTR), Sodium-cooled Fast Reactor (SFR), Gas-cooled Fast Reactor (GFR), Lead-cooled Fast Reactor (LFR), Molten Salt Reactor (MSR), and Super Critical Water-cooled Reactor (SCWR). The purpose of this study is to know the development of Generation IV nuclear power plants that have been done by the thirteen countries that are members of the Gen IV International Forum (GIF). The method used is review study and refers to various studies related to the current status of research and development of generation IV nuclear power. The result of this study showed that the systems and technology on Generation IV nuclear power plants offer significant advances in sustainability, safety and reliability, economics, and proliferation resistance and physical protection. In addition, based on the research and development experience is estimated that: SFR can be used optimally in 2015, VHTR in 2020, while NPP types GFR, LFR, MSR, and SCWR in 2025. Utilization of NPP generation IV said to be optimal if fulfill the goal of NPP generation IV, such as: capable to generate energy sustainability and promote long-term availability of nuclear fuel, minimize nuclear waste and reduce the long term stewardship burden, has an advantage in the field of safety and reliability compared to the previous generation of NPP and VHTR technology have a good prospects in Indonesia. (author)

 6. Power generation and the environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Robert, L.E.J.; Liss, P.S.; Saunders, P.A.H.

  1990-01-01

  This book reviews environmental aspects of large-scale power generation. It includes historic background of present-generation patterns and a discussion of fossil fuel, nuclear energy, and renewable technologies

 7. Four-channel delay generator model 5740

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baumatz, D.; Milner, M.

  1978-01-01

  The 4-channel delay generator model 5740 generates 4-pulse groups in independent channels. The device offers the possibility of controlling both the time intervals between the pulses of a group and the rate of generation of groups

 8. A Generational Approach to Understanding Students

  Science.gov (United States)

  Coomes, Michael D.; DeBard, Robert

  2004-01-01

  This chapter establishes the conceptual framework for understanding the Millennial generation by presenting a theoretical model of generational succession that demonstrates the value of studying how the values of one generation interact with and are influenced by others.

 9. Development of 50 MVA superconducting generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ueda, Kiyotaka; Maki, Naoki; Takahashi, Noriyoshi; Ogata, Hisanao; Sanematsu, Toshihiro.

  1984-01-01

  Superconducting synchronous generators are expected to be the large capacity turbogenerators of next generation, but they have the structural features considerably different from conventional generators, such as low temperature multiple cylinder rotors and air gap armature winding. For the purpose of grasping the performance of superconducting generators and establishing the fundamental technology for their practical use, Hitachi Ltd. manufactured a 50 MVA superconducting generator. As the results of test, the precooling operation was smoothly finished for about 40 hours, and the superconducting rotor rotated stably at 3000 rpm. The steady and transient electrical characteristics were able to be grasped. It is intended to reflect these results to the development of a practical generator of 500 MVA class expected as the next step. When the superconducting exciting winding cooled by liquid helium is used, the reduction of weight, the improvement of efficiency and the improvement of the stability of power system can be expected. The structural features and the function of superconducting generators, the present state of the development in the world, the outline of the 50 MVA generator, the test results and the problems and the prospect hereafter are reported. The superconducting winding was made of NbTiZr alloy multicore wires. (Kako, I.)

 10. Automotive dual-mode hydrogen generation system

  Science.gov (United States)

  Kelly, D. A.

  The automotive dual mode hydrogen generation system is advocated as a supplementary hydrogen fuel means along with the current metallic hydride hydrogen storage method for vehicles. This system consists of utilizing conventional electrolysis cells with the low voltage dc electrical power supplied by two electrical generating sources within the vehicle. Since the automobile engine exhaust manifold(s) are presently an untapped useful source of thermal energy, they can be employed as the heat source for a simple heat engine/generator arrangement. The second, and minor electrical generating means consists of multiple, miniature air disk generators which are mounted directly under the vehicle's hood and at other convenient locations within the engine compartment. The air disk generators are revolved at a speed which is proportionate to the vehicles forward speed and do not impose a drag on the vehicles motion.

 11. Electricity generation cost

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bald, M.

  1984-01-01

  Also questions of efficiency play a part in the energy discussion. In this context, the economic evaluation of different energy supply variants is of importance. Especially with regard to the generation of electric power there have been discussions again and again during the last years on the advantage of the one or the other kind of electric power generation. In the meantime, a large number of scientific studies has been published on this topic which mainly deal with comparisons of the costs of electric power generated by hard coal or nuclear energy, i.e. of those energy forms which still have the possibilities of expansion. The following part shows a way for the evaluation of efficiency comparisons which starts from simplified assumptions and which works with arithmetical aids, which don't leave the area of the fundamental operations. The general comprehensibility is paid for with cuts on ultimate analytical and arithmetical precision. It will, however, turn out that the results achieved by this method don't differ very much from those which have been won by scientific targets. (orig./UA) [de

 12. 46 CFR 111.12-9 - Generator cables.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Generator cables. 111.12-9 Section 111.12-9 Shipping... REQUIREMENTS Generator Construction and Circuits § 111.12-9 Generator cables. (a) The current-carrying capacity of generator cables must not be: (1) Less than 115 percent of the continuous generator rating; or (2...

 13. Rotary Stirling-Cycle Engine And Generator

  Science.gov (United States)

  Chandler, Joseph A.

  1990-01-01

  Proposed electric-power generator comprises three motor generators coordinated by microprocessor and driven by rotary Stirling-cycle heat engine. Combination offers thermodynamic efficiency of Stirling cycle, relatively low vibration, and automatic adjustment of operating parameters to suit changing load on generator. Rotary Stirling cycle engine converts heat to power via compression and expansion of working gas between three pairs of rotary pistons on three concentric shafts in phased motion. Three motor/generators each connected to one of concentric shafts, can alternately move and be moved by pistons. Microprocessor coordinates their operation, including switching between motor and generator modes at appropriate times during each cycle.

 14. Modeling Generational Transitions from Aggregate Data

  NARCIS (Netherlands)

  Ph.H.B.F. Franses (Philip Hans); S. Stremersch (Stefan)

  2002-01-01

  textabstractUsing only aggregate sales data, the model we propose decomposes the diffusion processes of the respective technological generations and tests if different technological generations have different diffusion parameters. It also estimates the location of the generational transition from

 15. Z a Fast Pulsed Power Generator for Ultra-High Magnetic Field Generation

  Science.gov (United States)

  Spielman, R. B.; Stygar, W. A.; Struve, K. W.; Asay, J. R.; Hall, C. A.; Bernard, M. A.; Bailey, J. E.; McDaniel, D. H.

  2004-11-01

  Advances in fast, pulsed-power technologies have resulted in the development of very high current drivers that have current rise times ~100 ns. The largest such pulsed power driver today is the new Z accelerator located at Sandia National Laboratories in Albuquerque, New Mexico. Z can deliver more than 20 MA with a time-to-peak of 105 ns to low inductance (~1 nH) loads. Such large drivers are capable of directly generating magnetic fields approaching 3 kT in small, 1 cm3 volumes. In addition to direct field generation, Z can be used to compress an applied, axial seed field with a plasma. Flux compression schemes are not new and are, in fact, the basis of all explosive flux-compression generators, but we propose the use of plasma armatures rather than solid, conducting armatures. We present experimental results from the Z accelerator in which magnetic fields of ~2 kT are generated and measured with several diagnostics. Issues such as energy loss in solid conductors and dynamic response of current-carrying conductors to very large magnetic fields are reviewed in context with Z experiments. We describe planned flux-compression experiments that are expected to create the highest-magnitude uniform-field volumes yet attained in the laboratory.

 16. Energy generation

  CSIR Research Space (South Africa)

  Osburn, L

  2009-02-01

  Full Text Available Current perceptions conjure images of photovoltaic panels and wind turbines when green building or sustainable development is discussed. How energy is used and how it is generated are core components of both green building and sustainable...

 17. Ion beam generation and focusing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miller, P.A.; Mendel, C.W.; Swain, D.W.; Goldstein, S.A.

  1975-01-01

  Calculations have shown that efficiently generated and focused ion beams could have significant advantages over electron beams in achieving ignition of inertially-confined thermonuclear fuel. Efficient ion beam generation implies use of a good ion source and suppression of net electron current. Net electron flow can be reduced by allowing electrons to reflex through a highly transparent anode or by use of transverse magnetic fields (either beam self-fields or externally applied fields). Geometric focusing can be achieved if the beam is generated by appropriately shaped electrodes. Experimental results are presented which demonstrate ion beam generation in both reflexing and pinched-flow diodes. Spherically shaped electrodes are used to concentrate a proton beam, and target response to proton deposition is studied

 18. Dual-loop self-optimizing robust control of wind power generation with Doubly-Fed Induction Generator.

  Science.gov (United States)

  Chen, Quan; Li, Yaoyu; Seem, John E

  2015-09-01

  This paper presents a self-optimizing robust control scheme that can maximize the power generation for a variable speed wind turbine with Doubly-Fed Induction Generator (DFIG) operated in Region 2. A dual-loop control structure is proposed to synergize the conversion from aerodynamic power to rotor power and the conversion from rotor power to the electrical power. The outer loop is an Extremum Seeking Control (ESC) based generator torque regulation via the electric power feedback. The ESC can search for the optimal generator torque constant to maximize the rotor power without wind measurement or accurate knowledge of power map. The inner loop is a vector-control based scheme that can both regulate the generator torque requested by the ESC and also maximize the conversion from the rotor power to grid power. An ℋ(∞) controller is synthesized for maximizing, with performance specifications defined based upon the spectrum of the rotor power obtained by the ESC. Also, the controller is designed to be robust against the variations of some generator parameters. The proposed control strategy is validated via simulation study based on the synergy of several software packages including the TurbSim and FAST developed by NREL, Simulink and SimPowerSystems. Copyright © 2015 ISA. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. The Potential of Modern Russian Generations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina Grigor’evna Dobrokhleb

  2016-05-01

  Full Text Available The paper considers the necessity of socio-demographic approach to assessing the potential of modern generations. The demographic potential of generations is determined by their number, their share in total population, and their life expectancy. Their economic potential is determined by the proportion of representatives of different generations in total employment. Their social potential is determined by the system of values of generations. The rapid growth of differences in these characteristics leads to the break up of intergenerational relations and is connected with the aggravation of social contradictions. The potential of modern generations can be considered in different aspects: number of generations, life expectancy at birth, the share of representatives of different generations that share or do not share the basic social values of the society, including values related to reproductive and other types of demographic behavior. In order to identify existing differences between generations in the framework of the socio-demographic approach, the paper analyzes the dynamics of the number of young people in 1926, 1936, 2014 in the Russian Federation; the authors also carry out a comparative analysis of the secondary and authors’ sociological data of values-related and reproductive attitudes of conditionally parental and child generations. Russian researchers studied the life potential of the population and proved that in 1990–2010, the life potential of Russia’s population decreased. Reduction in the life potential in the population in general is associated with a decrease in this indicator for the younger generation (children’s ages due to the reduction in the number and proportion of this generation in the population structure. The reduction in the life potential has not stopped because the number of the younger generation continues to decrease. However, life expectancy in this period increased. Nevertheless, in general, mortality in

 20. Event generators in particle physics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sjostrand, Torbjorn

  1994-01-01

  This presentation gives an introduction to the topic of event generators in particle physics . The emphasis is on the physics aspects that have to be considered in the construction of a generator, and what lessons we have learned from comparisons with data. A brief survey of existing generators is also included. As illustration, a few topics of current interest are covered in a bit more detail: QCD uncertainties in W mass determinations and γp/γγ physics. (author)

 1. Neutron generator control system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peelman, H.E.; Bridges, J.R.

  1981-01-01

  A method is described of controlling the neutron output of a neutron generator tube used in neutron well logging. The system operates by monitoring the target beam current and comparing a function of this current with a reference voltage level to develop a control signal used in a series regulator to control the replenisher current of the neutron generator tube. (U.K.)

 2. Generation IV national program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Preville, M.; Sadhankar, R.; Brady, D.

  2007-01-01

  This paper outlines the Generation IV National Program. This program involves evolutionary and innovative design with significantly higher efficiencies (∼50% compared to present ∼30%) - sustainable, economical, safe, reliable and proliferation resistant - for future energy security. The Generation IV Forum (GIF) effectively leverages the resources of the participants to meet these goals. Ten countries signed the GIF Charter in 2001

 3. Vapor generation methods for explosives detection research

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grate, Jay W.; Ewing, Robert G.; Atkinson, David A.

  2012-12-01

  The generation of calibrated vapor samples of explosives compounds remains a challenge due to the low vapor pressures of the explosives, adsorption of explosives on container and tubing walls, and the requirement to manage (typically) multiple temperature zones as the vapor is generated, diluted, and delivered. Methods that have been described to generate vapors can be classified as continuous or pulsed flow vapor generators. Vapor sources for continuous flow generators are typically explosives compounds supported on a solid support, or compounds contained in a permeation or diffusion device. Sources are held at elevated isothermal temperatures. Similar sources can be used for pulsed vapor generators; however, pulsed systems may also use injection of solutions onto heated surfaces with generation of both solvent and explosives vapors, transient peaks from a gas chromatograph, or vapors generated by s programmed thermal desorption. This article reviews vapor generator approaches with emphasis on the method of generating the vapors and on practical aspects of vapor dilution and handling. In addition, a gas chromatographic system with two ovens that is configurable with up to four heating ropes is proposed that could serve as a single integrated platform for explosives vapor generation and device testing. Issues related to standards, calibration, and safety are also discussed.

 4. Natural gas for utility generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moore, T.

  1992-01-01

  Forecasters predict that natural gas will be the dominant fuel choice for utility capacity additions in the coming decade and that power generation will be by far the largest growth market for gas sales. While gas's low emissions, high efficiency potential, and present low cost argue persuasively for a surge in gas-fired generation, many utilities have been slow to commit to a gas future, citing reasoned concern about long-term price trends and the ability of gas suppliers to deliver the fuel where and when it will be needed. Meanwhile, the relatively low cost of gas-fired units is providing an opportunity for independent power producers to compete strongly with utilities for generation contracts. EPRI studies suggest that a sound, competitive strategy will be based not on how much gas a utility burns, but rather on how this capacity fits into its overall generating mix at various fuel price levels. Gas suppliers will need to pay special attention to the operating needs of power generators if they are to solidify this important market

 5. Storage, generation, and use of hydrogen

  Science.gov (United States)

  McClaine, Andrew W.; Rolfe, Jonathan L.; Larsen, Christopher A.; Konduri, Ravi K.

  2006-05-30

  A composition comprising a carrier liquid; a dispersant; and a chemical hydride. The composition can be used in a hydrogen generator to generate hydrogen for use, e.g., as a fuel. A regenerator recovers elemental metal from byproducts of the hydrogen generation process.

 6. Managing Multiple Generations in the Workplace.

  Science.gov (United States)

  Clark, Kevin R

  2017-03-01

  Today's workplace often includes workers from 4 distinct generations, and each generation brings a unique set of core values and characteristics to an organization. These generational differences can produce benefits, such as improved patient care, as well as challenges, such as conflict among employees. This article reviews current research on generational differences in educational settings and the workplace and discusses the implications of these findings for medical imaging and radiation therapy departments. ©2017 American Society of Radiologic Technologists.

 7. Seismic wave generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Devaure, Bernard.

  1982-01-01

  This invention concerns a device for simulating earth tremors. This device includes a seismic wave generator formed of a cylinder, one end of which is closed by one of the walls of a cell containing a soil, the other end being closed by a wall on which are fixed pyrotechnic devices generating shock waves inside the cylinder. These waves are transmitted from the cylinder to the cell through openings made in the cell wall. This device also includes a mechanical device acting as low-pass filter, located inside the cylinder and close to the cell wall [fr

 8. Twenty-channel high-voltage pulse generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anan'in, P.S.; Kashirin, A.P.

  1980-01-01

  A 20-channel high-voltage pulse generator operating with a mismatched load is described. The generator contains shaping lines 20 m long made of coaxial cable, a trigatron-type discharged, and isolating plates. The channel characteristic impedance is 50 Ohm. The maximum pulse amplitude is up to 15 kV on a high-resistance load and 7.5 kV on a matched one. The pulse duration is 100 ns at a pulse rise time of 12 ns, the delay introduced by the generator is 200 +-2.5 ns. Provision is made in the control circuit for compensation of the shaped pulse and separation of a pulse reflected from the load. The reflected pulse shape and amplitude characterize load parameters. Generator tests proved its high operational reliability (after 10 5 operations no significant changes in generator performances have been observed). The generator is intended for filmless data output from spark chambers

 9. Dispersed solar thermal generation employing parabolic dish-electric transport with field modulated generator systems

  Science.gov (United States)

  Ramakumar, R.; Bahrami, K.

  1981-01-01

  This paper discusses the application of field modulated generator systems (FMGS) to dispersed solar-thermal-electric generation from a parabolic dish field with electric transport. Each solar generation unit is rated at 15 kWe and the power generated by an array of such units is electrically collected for insertion into an existing utility grid. Such an approach appears to be most suitable when the heat engine rotational speeds are high (greater than 6000 r/min) and, in particular, if they are operated in the variable speed mode and if utility-grade a.c. is required for direct insertion into the grid without an intermediate electric energy storage and reconversion system. Predictions of overall efficiencies based on conservative efficiency figures for the FMGS are in the range of 25 per cent and should be encouraging to those involved in the development of cost-effective dispersed solar thermal power systems.

 10. Options for Steam Generator Decommissioning

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krause, Gregor; Amcoff, Bjoern; Robinson, Joe

  2016-01-01

  Selecting the best option for decommissioning steam generators is a key consideration in preparing for decommissioning PWR nuclear power plants. Steam Generators represent a discrete waste stream of large, complex items that can lend themselves to a variety of options for handling, treatment, recycling and disposal. Studsvik has significant experience in processing full size Steam Generators at its metal recycling facility in Sweden, and this paper will introduce the Studsvik steam generator treatment concept and the results achieved to date across a number of projects. The paper will outline the important parameters needed at an early stage to assess options and to help consider the balance between off-site and on-site treatment solutions, and the role of prior decontamination techniques. The paper also outlines the use of feasibility studies and demonstration projects that have been used to help customers prepare for decommissioning. The paper discusses physical, radiological and operational history data, Pro and Contra factors for on- and off-site treatment, the role of chemical decontamination prior to treatment, planning for off-site shipments as well as Studsvik experience This paper has an original focus upon the coming challenges of steam generator decommissioning and potential external treatment capacity constraints in the medium term. It also focuses on the potential during operations or initial shut-down to develop robust plans for steam generator management. (authors)

 11. Smart campus: Data on energy generation costs from distributed generation systems of electrical energy in a Nigerian University

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joshua O. Okeniyi

  2018-04-01

  Full Text Available This data article presents comparisons of energy generation costs from gas-fired turbine and diesel-powered systems of distributed generation type of electrical energy in Covenant University, Ota, Nigeria, a smart university campus driven by Information and Communication Technologies (ICT. Cumulative monthly data of the energy generation costs, for consumption in the institution, from the two modes electric power, which was produced at locations closed to the community consuming the energy, were recorded for the period spanning January to December 2017. By these, energy generation costs from the turbine system proceed from the gas-firing whereas the generation cost data from the diesel-powered generator also include data on maintenance cost for this mode of electrical power generation. These energy generation cost data that were presented in tables and graphs employ descriptive probability distribution and goodness-of-fit tests of statistical significance as the methods for the data detailing and comparisons. Information details from this data of energy generation costs are useful for furthering research developments and aiding energy stakeholders and decision-makers in the formulation of policies on energy generation modes, economic valuation in terms of costing and management for attaining energy-efficient/smart educational environment. Keywords: Smart campus, Energy consumption, Energy efficiency, Load forecasting, Energy management, Learning analytics, Nigerian university, Education data mining

 12. Projected costs of generating electricity

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-01-01

  Previous editions of Projected Costs of Generating Electricity have served as the reference in this field for energy policy makers, electricity system analysts and energy economists. The study is particularly timely in the light of current discussions of energy policy in many countries. The joint IEA/NEA study provides generation cost estimates for over a hundred power plants that use a variety of fuels and technologies. These include coal-fired, gas-fired, nuclear, hydro, solar and wind plants. Cost estimates are also given for combined heat and power plants that use coal, gas and combustible renewables. Data and information for this study were provided by experts from 19 OECD member countries and 3 non-member countries. The power plants examined in the study use technologies available today and considered by participating countries as candidates for commissioning by 2010-2015 or earlier. Investors and other decision makers will also need to take the full range of other factors into account (such as security of supply, risks and carbon emissions) when selecting an electricity generation technology. The study shows that the competitiveness of alternative generation sources and technologies ultimately depends on many parameters: there is no clear-cut ''winner''. Major issues related to generation costs addressed in the report include: descriptions of state-of-the-art generation technologies; the methodologies for incorporating risk in cost assessments; the impact of carbon emission trading; and how to integrate wind power into the electricity grid. An appendix to the report provides country statements on generation technologies and costs. Previous studies in the series were published in 1983, 1986, 1990, 1993 and 1998. (author)

 13. STARTER-GENERATOR SYSTEM FOR AUXILIARY POWER UNIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. V. Levin

  2017-01-01

  Full Text Available The article presents a starter-generator system for an auxiliary power unit of an aircraft. A feature of the presented system is the use of a synchronous generator with excitation from permanent magnets and a semiconductor converter. The main problem of the system is the generation of electric energy of an aircraft on the basis of a synchronous generator with excitation from permanent magnets is the absence of the possibility of regulating the voltage and frequency of electrical energy, in this connection, a semiconductor converter that ensures the conversion of generated electric energy with significant mass-dimensions characteristics.The article proposes an approach to designing a starter-generator system with a parallel connection of a synchronous generator with excitation from permanent magnets and a semiconductor converter. This approach makes it possible to significantly reduce the part of the electrical energy that needs to be converted, as a consequence, the semiconductor converter has significantly smaller mass-and-batch characteristics.In the article the modes of generation of electric energy and the starter mode of operation of the starter-generator system are considered in detail, the circuit realization of the semiconductor converter is shown. A scheme for replacing one phase of the system for generating electric energy and calculating electric parameters is presented.The possibility of creating a highly efficient starter-generator system based on a synchronous generator with excitation from permanent magnets and a semiconductor converter for an auxiliary power plant of aircrafts is shown. Structural and basic schemes for constructing a system for generating electrical energy are proposed. The approach to the choice of rational circuit solutions is substantiated, basic estimates of the electrical parameters of the system are obtained. The possibility of achieving a specific mass of a semiconductor converter for synchronous

 14. Intra-cavity vortex beam generation

  CSIR Research Space (South Africa)

  Naidoo, Darryl

  2011-08-01

  Full Text Available at exploring the methods of generating optical vortex beams. We will discuss a typical extra-cavity approach that harnesses digital holography through the use of a SLM. We consider vortex beam generation as the fundamental mode of a monolithic microchip laser...-cavity phase diffractive elements can result in the desired mode as the fundamental mode of the cavity with pure modal quality. This approach, although very attractive is insufficient for the generation of these modes in monolithic microchip lasers. A...

 15. Power generation, operation and control

  CERN Document Server

  Wood, Allen J; Sheblé, Gerald B

  2013-01-01

  Since publication of the second edition, there have been extensive changes in the algorithms, methods, and assumptions in energy management systems that analyze and control power generation. This edition is updated to acquaint electrical engineering students and professionals with current power generation systems. Algorithms and methods for solving integrated economic, network, and generating system analysis are provided. Also included are the state-of-the-art topics undergoing evolutionary change, including market simulation, multiple market analysis, multiple interchange contract analysis, c

 16. Navy Advertising: Targeting Generation Z

  Science.gov (United States)

  2015-12-01

  NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA MBA PROFESSIONAL REPORT NAVY ADVERTISING : TARGETING GENERATION Z December......study recommends improvements for Navy advertising efficiency by examining characteristics of recruits defined as Generation Z. Data gathered from five

 17. A linear current injection generator for the generation of electrons in a nuclear reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kar, Moutushi; Thakur, Satish Kumar; Agiwal, Mamta; Sholapurwala, Zarir H.

  2011-01-01

  While, operating a nuclear reactor it is absolutely necessary for generating a chain reaction or fission. A chain reaction can be initiated by bombardment of a heavy nucleus with fast moving particles. One of the common methods used for generating a fast moving particle is injecting a very high voltage into a particle accelerator and accelerating high energy particle beams using machine like cyclotron, synchrotron, linear accelerators i.e. linac and similar equipment. These equipment generated and run by several high voltage applications like simple high voltage DC systems and supplies or pulsed electron systems. (author)

 18. Alternatives to the grid : distributed generation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kline, R.H. [Mercury Electric Corp., Calgary, AB (Canada)

  2001-07-01

  This presentation highlighted the merits of distributed generation. The author began by discussing energy drivers, touching on issues such as reliability, power quality, and the confusion resulting from the energy market, and energy costs. It was pointed out that the deregulation of the electricity market in Alberta was implemented on January 1, 1996 which has resulted in steady price increases ever since. A review of the options available to the customer begin by understanding baseload and peaking. The options then available are buying from the utility, buying through a reputable marketer, buying direct from a large scale independent power producer, on-site generation, and finally, distributed generation. The emphasis was placed on distributed generation defined as small scale on-site power generation and offers advantages such as the reduction/elimination of peak strain on grid, and offset/defer utility capital costs, therefore reducing total energy costs. Regulatory changes are making it easier than ever before to make the transition to distributed generation. The author briefly reviewed the advantages of microturbines then presented the Honeywell Parallon 75 TurboGenerator{sup TM}, reviewing its characteristics, operating modes and commercial applications. Examples were provided of successful microturbines installations throughout the country. figs.

 19. Comparison of a quantum random number generator with pseudorandom number generators for their use in molecular Monte Carlo simulations.

  Science.gov (United States)

  Ghersi, Dario; Parakh, Abhishek; Mezei, Mihaly

  2017-12-05

  Four pseudorandom number generators were compared with a physical, quantum-based random number generator using the NIST suite of statistical tests, which only the quantum-based random number generator could successfully pass. We then measured the effect of the five random number generators on various calculated properties in different Markov-chain Monte Carlo simulations. Two types of systems were tested: conformational sampling of a small molecule in aqueous solution and liquid methanol under constant temperature and pressure. The results show that poor quality pseudorandom number generators produce results that deviate significantly from those obtained with the quantum-based random number generator, particularly in the case of the small molecule in aqueous solution setup. In contrast, the widely used Mersenne Twister pseudorandom generator and a 64-bit Linear Congruential Generator with a scrambler produce results that are statistically indistinguishable from those obtained with the quantum-based random number generator. © 2017 Wiley Periodicals, Inc. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 20. Steam generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hayden, R.L.J.

  1979-01-01

  Steam generators for nuclear reactors are designed so that deposition of solids on the surface of the inlet side of the tubesheet or the inlet header with the consequent danger of corrosion and eventual tube failure is obviated or substantially reduced. (U.K.)

 1. Trends in Wind Turbine Generator Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Polinder, Henk; Ferreira, Jan Abraham; Jensen, Bogi Bech

  2013-01-01

  This paper reviews the trends in wind turbine generator systems. After discussing some important requirements and basic relations, it describes the currently used systems: the constant speed system with squirrel-cage induction generator, and the three variable speed systems with doubly fed...... induction generator (DFIG), with gearbox and fully rated converter, and direct drive (DD). Then, possible future generator systems are reviewed. Hydraulic transmissions are significantly lighter than gearboxes and enable continuously variable transmission, but their efficiency is lower. A brushless DFIG...

 2. Generating natural language under pragmatic constraints

  CERN Document Server

  Hovy, Eduard H

  2013-01-01

  Recognizing that the generation of natural language is a goal- driven process, where many of the goals are pragmatic (i.e., interpersonal and situational) in nature, this book provides an overview of the role of pragmatics in language generation. Each chapter states a problem that arises in generation, develops a pragmatics-based solution, and then describes how the solution is implemented in PAULINE, a language generator that can produce numerous versions of a single underlying message, depending on its setting.

 3. Stereoscopic 3D graphics generation

  Science.gov (United States)

  Li, Zhi; Liu, Jianping; Zan, Y.

  1997-05-01

  Stereoscopic display technology is one of the key techniques of areas such as simulation, multimedia, entertainment, virtual reality, and so on. Moreover, stereoscopic 3D graphics generation is an important part of stereoscopic 3D display system. In this paper, at first, we describe the principle of stereoscopic display and summarize some methods to generate stereoscopic 3D graphics. Secondly, to overcome the problems which came from the methods of user defined models (such as inconvenience, long modifying period and so on), we put forward the vector graphics files defined method. Thus we can design more directly; modify the model simply and easily; generate more conveniently; furthermore, we can make full use of graphics accelerator card and so on. Finally, we discuss the problem of how to speed up the generation.

 4. Generational Transitions in Platform Markets

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kretschmer, Tobias; Claussen, Jörg

  2016-01-01

  The introduction of a new product generation forces incumbents in platform markets to rebuild their installed base of complementary products. Using three different data sets on the U.S. market for video game consoles, we show that incumbents can, to some extent, substitute for rebuilding their new...... installed base by making their new products backward compatible, which lets them draw on the installed base of software for the parent generation. However, while this positive direct effect of backward compatibility dominates in our setting, we also observe a (weaker) negative indirect effect working...... through the reduced supply of new software. We find that both effects are moderated by the age of the new technological generation and by the technological leap between generations: backward compatibility becomes less important with increasing console age and larger technological improvement between...

 5. Electricity generation using electromagnetic radiation

  Science.gov (United States)

  Halas, Nancy J.; Nordlander, Peter; Neumann, Oara

  2017-08-22

  In general, in one aspect, the invention relates to a system to create vapor for generating electric power. The system includes a vessel comprising a fluid and a complex and a turbine. The vessel of the system is configured to concentrate EM radiation received from an EM radiation source. The vessel of the system is further configured to apply the EM radiation to the complex, where the complex absorbs the EM radiation to generate heat. The vessel of the system is also configured to transform, using the heat generated by the complex, the fluid to vapor. The vessel of the system is further configured to sending the vapor to a turbine. The turbine of the system is configured to receive, from the vessel, the vapor used to generate the electric power.

 6. Dual-nozzle microfluidic droplet generator

  Science.gov (United States)

  Choi, Ji Wook; Lee, Jong Min; Kim, Tae Hyun; Ha, Jang Ho; Ahrberg, Christian D.; Chung, Bong Geun

  2018-05-01

  The droplet-generating microfluidics has become an important technique for a variety of applications ranging from single cell analysis to nanoparticle synthesis. Although there are a large number of methods for generating and experimenting with droplets on microfluidic devices, the dispensing of droplets from these microfluidic devices is a challenge due to aggregation and merging of droplets at the interface of microfluidic devices. Here, we present a microfluidic dual-nozzle device for the generation and dispensing of uniform-sized droplets. The first nozzle of the microfluidic device is used for the generation of the droplets, while the second nozzle can accelerate the droplets and increase the spacing between them, allowing for facile dispensing of droplets. Computational fluid dynamic simulations were conducted to optimize the design parameters of the microfluidic device.

 7. Study on Neutron Generation by Using Modified Prototype D-D Neutron Generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, In-Jung; Kim, Suk-Kwon; Park, Chang-Su; Jung, Nam-Suk; Jung, Hwa-Dong; Chung, Kyoung-Jae; Hwang, Yong-Seok; Choi, H. D.

  2006-01-01

  The effects of Ti target thickness and deuteron beam energy on neutron generation in the modified prototype DD neutron generator were studied. Three kinds of Ti targets with the thickness of 10 μm, 40 μm and 1 mm were used. Deuteron beam energy was varied from 45 keV to 65 keV. The effects of target thickness and deuteron beam energy were evaluated for every set of experimental run and the results were discussed

 8. Steam generator sludge removal apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schafer, B.W.; Werner, C.E.; Klahn, F.C.

  1992-01-01

  The present invention relates to equipment for cleaning steam generators and in particular to a high pressure fluid lance for cleaning sludge off the steam generator tubes away from an open tube lane. 6 figs

 9. Quantumness-generating capability of quantum dynamics

  Science.gov (United States)

  Li, Nan; Luo, Shunlong; Mao, Yuanyuan

  2018-04-01

  We study quantumness-generating capability of quantum dynamics, where quantumness refers to the noncommutativity between the initial state and the evolving state. In terms of the commutator of the square roots of the initial state and the evolving state, we define a measure to quantify the quantumness-generating capability of quantum dynamics with respect to initial states. Quantumness-generating capability is absent in classical dynamics and hence is a fundamental characteristic of quantum dynamics. For qubit systems, we present an analytical form for this measure, by virtue of which we analyze several prototypical dynamics such as unitary dynamics, phase damping dynamics, amplitude damping dynamics, and random unitary dynamics (Pauli channels). Necessary and sufficient conditions for the monotonicity of quantumness-generating capability are also identified. Finally, we compare these conditions for the monotonicity of quantumness-generating capability with those for various Markovianities and illustrate that quantumness-generating capability and quantum Markovianity are closely related, although they capture different aspects of quantum dynamics.

 10. Lepton sector of a fourth generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Burdman, G.; Da Rold, L.; Matheus, R. D.

  2010-01-01

  In extensions of the standard model with a heavy fourth generation, one important question is what makes the fourth-generation lepton sector, particularly the neutrinos, so different from the lighter three generations. We study this question in the context of models of electroweak symmetry breaking in warped extra dimensions, where the flavor hierarchy is generated by choosing the localization of the zero-mode fermions in the extra dimension. In this setup the Higgs sector is localized near the infrared brane, whereas the Majorana mass term is localized at the ultraviolet brane. As a result, light neutrinos are almost entirely Majorana particles, whereas the fourth-generation neutrino is mostly a Dirac fermion. We show that it is possible to obtain heavy fourth-generation leptons in regions of parameter space where the light neutrino masses and mixings are compatible with observation. We study the impact of these bounds, as well as the ones from lepton flavor violation, on the phenomenology of these models.

 11. Discussion - a high voltage DC generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhagwat, P.V.; Singh, Jagir; Hattangadi, V.A.

  1993-01-01

  One of the requirements for a high power ion source is a high voltage, high current DC generator. The high voltage, high current generator, DISCATRON, presently under development in our laboratory is a rotating disc type electrostatic generator similar in design to the one reported by A. Isoya et al. (1985). It is compact and rugged electrostatic DC generator based on the principle of induction charging by pellet chains used in the pelletron accelerator. It is, basically, a constant-current device with little stored energy, so that, in case of a breakdown, damage to the equipment connected to the output terminals is minimal. Since the present generator is only a proto-type, meant for a study of the practical difficulties that would be encountered in its manufacture, the output voltage and current specified has been kept quite modest viz., 300 kV at 500 μA, maximum. Some results of the preliminary tests carried out with this generator are described. (author). 4 figs

 12. Electrical power systems for distributed generation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Robertson, T.A.; Huval, S.J. [Stewart & Stevenson Services, Inc., Houston, TX (United States)

  1996-12-31

  {open_quotes}Distributed Generation{close_quotes} has become the {open_quotes}buzz{close_quotes} word of an electric utility industry facing deregulation. Many industrial facilities utilize equipment in distributed installations to serve the needs of a thermal host through the capture of exhaust energy in a heat recovery steam generator. The electrical power generated is then sold as a {open_quotes}side benefit{close_quotes} to the cost-effective supply of high quality thermal energy. Distributed generation is desirable for many different reasons, each with unique characteristics of the product. Many years of experience in the distributed generation market has helped Stewart & Stevenson to define a range of product features that are crucial to most any application. The following paper will highlight a few of these applications. The paper will also examine the range of products currently available and in development. Finally, we will survey the additional services offered by Stewart & Stevenson to meet the needs of a rapidly changing power generation industry.

 13. Steam generator tube rupture (SGTR) scenarios

  International Nuclear Information System (INIS)

  Auvinen, A.; Jokiniemi, J.K.; Laehde, A.; Routamo, T.; Lundstroem, P.; Tuomisto, H.; Dienstbier, J.; Guentay, S.; Suckow, D.; Dehbi, A.; Slootman, M.; Herranz, L.; Peyres, V.; Polo, J.

  2005-01-01

  The steam generator tube rupture (SGTR) scenarios project was carried out in the EU 5th framework programme in the field of nuclear safety during years 2000-2002. The first objective of the project was to generate a comprehensive database on fission product retention in a steam generator. The second objective was to verify and develop predictive models to support accident management interventions in steam generator tube rupture sequences, which either directly lead to severe accident conditions or are induced by other sequences leading to severe accidents. The models developed for fission product retention were to be included in severe accident codes. In addition, it was shown that existing models for turbulent deposition, which is the dominating deposition mechanism in dry conditions and at high flow rates, contain large uncertainties. The results of the project are applicable to various pressurised water reactors, including vertical steam generators (western PWR) and horizontal steam generators (VVER)

 14. Smart destinations for smart Generation? – The requirements of Generation Y in the area of innovative communication

  OpenAIRE

  Sziva, Ivett

  2017-01-01

  Social media and mobile-marketing all among the most challenging trends the tourism destinations facing with, particularly in the area of reaching the so called smart or Internet Generation, the tourists from the Generation Y. However the most innovative destinations’ objective is to implement SoCoMo (Social-context-based – mobile marketing), the main question is whether the members of the Generation Y need these kind of approaches. Generation Y is considered as the most technology savvy Gene...

 15. Catalysis for alternative energy generation

  CERN Document Server

  2012-01-01

  Summarizes recent problems in using catalysts in alternative energy generation and proposes novel solutions  Reconsiders the role of catalysis in alternative energy generation  Contributors include catalysis and alternative energy experts from across the globe

 16. Practical testing of diesel generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Angle, C.W.; Meyer, S.P.

  1985-01-01

  The testing of diesel generators is a very important facet of the safe operation of nuclear power plants. Improper testing can lead to increased failures and unavailability of the engines resulting in a reduced safety factor for a nuclear plant. For a testing program to be successful it must be well planned and effectively implemented. In addition, inspections and maintenance activities also impact diesel generator availability. This paper describes elements of a suggested diesel generator testing program as well as some of the pitfalls to be avoided

 17. Generation of photon number states

  International Nuclear Information System (INIS)

  Waks, Edo; Diamanti, Eleni; Yamamoto, Yoshihisa

  2006-01-01

  The visible light photon counter (VLPC) has the capability to discriminate photon number states, in contrast to conventional photon counters which can only detect the presence or absence of photons. We use this capability, along with the process of parametric down-conversion, to generate photon number states. We experimentally demonstrate generation of states containing 1, 2, 3 and 4 photons with high fidelity. We then explore the effect the detection efficiency of the VLPC has on the generation rate and fidelity of the created states

 18. A thermoelectric generator using loop heat pipe and design match for maximum-power generation

  KAUST Repository

  Huang, Bin-Juine

  2015-09-05

  The present study focuses on the thermoelectric generator (TEG) using loop heat pipe (LHP) and design match for maximum-power generation. The TEG uses loop heat pipe, a passive cooling device, to dissipate heat without consuming power and free of noise. The experiments for a TEG with 4W rated power show that the LHP performs very well with overall thermal resistance 0.35 K W-1, from the cold side of TEG module to the ambient. The LHP is able to dissipate heat up to 110W and is maintenance free. The TEG design match for maximum-power generation, called “near maximum-power point operation (nMPPO)”, is studied to eliminate the MPPT (maximum-power point tracking controller). nMPPO is simply a system design which properly matches the output voltage of TEG with the battery. It is experimentally shown that TEG using design match for maximum-power generation (nMPPO) performs better than TEG with MPPT.

 19. 76 FR 6381 - Fee-Generating Cases

  Science.gov (United States)

  2011-02-04

  ... LEGAL SERVICES CORPORATION 45 CFR Part 1609 Fee-Generating Cases AGENCY: Legal Services...) proposes to amend the Legal Services Corporation's regulation on fee-generating cases to clarify that it... intended. LSC's regulation at 45 CFR part 1609, Fee- Generating Cases, is based on Sec. 1007(b)(1) of the...

 20. The Compton generator revisited

  Science.gov (United States)

  Siboni, S.

  2014-09-01

  The Compton generator, introduced in 1913 by the US physicist A H Compton as a relatively simple device to detect the Earth's rotation with respect to the distant stars, is analyzed and discussed in a general perspective. The paper introduces a generalized definition of the generator, emphasizing the special features of the original apparatus, and provides a suggestive interpretation of the way the device works. To this end, an intriguing electromagnetic analogy is developed, which turns out to be particularly useful in simplifying the calculations. Besides the more extensive description of the Compton generator in itself, the combined use of concepts and methods coming from different fields of physics, such as particle dynamics in moving references frames, continuum mechanics and electromagnetism, may be of interest to both teachers and graduate students.

 1. Higher-Order Program Generation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rhiger, Morten

  for OCaml, a dialect of ML, that provides run-time code generation for OCaml programs. We apply these byte-code combinators in semantics-directed compilation for an imperative language and in run-time specialization using type-directed partial evaluation. Finally, we present an approach to compiling goal......This dissertation addresses the challenges of embedding programming languages, specializing generic programs to specific parameters, and generating specialized instances of programs directly as executable code. Our main tools are higher-order programming techniques and automatic program generation....... It is our thesis that they synergize well in the development of customizable software. Recent research on domain-specific languages propose to embed them into existing general-purpose languages. Typed higher-order languages have proven especially useful as meta languages because they provide a rich...

 2. Generating ethnographic research questions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friberg, Torbjörn

  2015-01-01

  ? By drawing on the conceptual history of anthropology, the aim of this article is to generate ethnographic-oriented research questions concerned with higher education. The first part of the article provides an ethnographic background, while the second part focuses on Paul Willis's reasoning on ethnographic......As part of recent complex transformations, it seems that higher educational organisations are being forced to reorganise, standardise and streamline in order to survive in the new political and economic context. How are ethnographers in general going to approach these contemporary phenomena...... imagination, as a prerequisite for generating alternative research questions. The third part makes explicit anthropologist Maurice Godelier's theoretical imagination, carving out some specific theoretical parts which may be used in the generating process. The conclusion then suggests a number of questions...

 3. Automated drawing generation system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yoshinaga, Toshiaki; Kawahata, Junichi; Yoshida, Naoto; Ono, Satoru

  1991-01-01

  Since automated CAD drawing generation systems still require human intervention, improvements were focussed on an interactive processing section (data input and correcting operation) which necessitates a vast amount of work. As a result, human intervention was eliminated, the original objective of a computerized system. This is the first step taken towards complete automation. The effects of development and commercialization of the system are as described below. (1) The interactive processing time required for generating drawings was improved. It was determined that introduction of the CAD system has reduced the time required for generating drawings. (2) The difference in skills between workers preparing drawings has been eliminated and the quality of drawings has been made uniform. (3) The extent of knowledge and experience demanded of workers has been reduced. (author)

 4. Thermoelectric power generator with intermediate loop

  Science.gov (United States)

  Bell, Lon E; Crane, Douglas Todd

  2013-05-21

  A thermoelectric power generator is disclosed for use to generate electrical power from heat, typically waste heat. An intermediate heat transfer loop forms a part of the system to permit added control and adjustability in the system. This allows the thermoelectric power generator to more effectively and efficiently generate power in the face of dynamically varying temperatures and heat flux conditions, such as where the heat source is the exhaust of an automobile, or any other heat source with dynamic temperature and heat flux conditions.

 5. Water waves generated by underwater explosion

  CERN Document Server

  Mehaute, Bernard Le

  1996-01-01

  This is the first book on explosion-generated water waves. It presents the theoretical foundations and experimental results of the generation and propagation of impulsively generated waves resulting from underwater explosions. Many of the theories and concepts presented herein are applicable to other types of water waves, in particular, tsunamis and waves generated by the fall of a meteorite. Linear and nonlinear theories, as well as experimental calibrations, are presented for cases of deep and shallow water explosions. Propagation of transient waves on dissipative, nonuniform bathymetries to

 6. GASIFICATION FOR DISTRIBUTED GENERATION

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ronald C. Timpe; Michael D. Mann; Darren D. Schmidt

  2000-05-01

  A recent emphasis in gasification technology development has been directed toward reduced-scale gasifier systems for distributed generation at remote sites. The domestic distributed power generation market over the next decade is expected to be 5-6 gigawatts per year. The global increase is expected at 20 gigawatts over the next decade. The economics of gasification for distributed power generation are significantly improved when fuel transport is minimized. Until recently, gasification technology has been synonymous with coal conversion. Presently, however, interest centers on providing clean-burning fuel to remote sites that are not necessarily near coal supplies but have sufficient alternative carbonaceous material to feed a small gasifier. Gasifiers up to 50 MW are of current interest, with emphasis on those of 5-MW generating capacity. Internal combustion engines offer a more robust system for utilizing the fuel gas, while fuel cells and microturbines offer higher electric conversion efficiencies. The initial focus of this multiyear effort was on internal combustion engines and microturbines as more realistic near-term options for distributed generation. In this project, we studied emerging gasification technologies that can provide gas from regionally available feedstock as fuel to power generators under 30 MW in a distributed generation setting. Larger-scale gasification, primarily coal-fed, has been used commercially for more than 50 years to produce clean synthesis gas for the refining, chemical, and power industries. Commercial-scale gasification activities are under way at 113 sites in 22 countries in North and South America, Europe, Asia, Africa, and Australia, according to the Gasification Technologies Council. Gasification studies were carried out on alfalfa, black liquor (a high-sodium waste from the pulp industry), cow manure, and willow on the laboratory scale and on alfalfa, black liquor, and willow on the bench scale. Initial parametric tests

 7. The changing face of international power generation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindsay, I. [World Energy Council, London (United Kingdom)

  1997-12-31

  The author limits his remarks to a discussion of the international generator`s marketplace, especially aimed at the developing countries. He discusses future global electricity demand, generating capacity build, its financing issues, and to the commercial generating opportunities which now abound outside the US.

 8. Cuypers : a semi-automatic hypermedia generation system

  NARCIS (Netherlands)

  J.R. van Ossenbruggen (Jacco); F.J. Cornelissen; J.P.T.M. Geurts (Joost); L. Rutledge (Lloyd); L. Hardman (Lynda)

  2000-01-01

  textabstractThe report describes the architecture of emph{Cuypers, a system supporting second and third generation Web-based multimedia. First generation Web-content encodes information in handwritten (HTML) Web pages. Second generation Web content generates HTML pages on demand, e.g. by filling in

 9. 49 CFR 229.105 - Steam generator number.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 4 2010-10-01 2010-10-01 false Steam generator number. 229.105 Section 229.105..., DEPARTMENT OF TRANSPORTATION RAILROAD LOCOMOTIVE SAFETY STANDARDS Safety Requirements Steam Generators § 229.105 Steam generator number. An identification number shall be marked on the steam generator's...

 10. Apparatuses and methods for generating electric fields

  Science.gov (United States)

  Scott, Jill R; McJunkin, Timothy R; Tremblay, Paul L

  2013-08-06

  Apparatuses and methods relating to generating an electric field are disclosed. An electric field generator may include a semiconductive material configured in a physical shape substantially different from a shape of an electric field to be generated thereby. The electric field is generated when a voltage drop exists across the semiconductive material. A method for generating an electric field may include applying a voltage to a shaped semiconductive material to generate a complex, substantially nonlinear electric field. The shape of the complex, substantially nonlinear electric field may be configured for directing charged particles to a desired location. Other apparatuses and methods are disclosed.

 11. New Trends in Pseudo-Random Number Generation

  Science.gov (United States)

  Gutbrod, F.

  Properties of pseudo-random number generators are reviewed. The emphasis is on correlations between successive random numbers and their suppression by improvement steps. The generators under discussion are the linear congruential generators, lagged Fibonacci generators with various operations, and the improvement techniques combination, shuffling and decimation. The properties of the RANSHI generator are reviewed somewhat more extensively. The transition to 64-bit technology is discussed in several cases. The generators are subject to several tests, which look both for short range and for long range correlations. Some performance figures are given for a Pentium Pro PC. Recommendations are presented in the final chapter.

 12. Heat generated by dental implant drills during osteotomy-a review: heat generated by dental implant drills.

  Science.gov (United States)

  Mishra, Sunil Kumar; Chowdhary, Ramesh

  2014-06-01

  Osseointegration is the more stable situation and results in a high success rate of dental implants. Heat generation during rotary cutting is one of the important factors influencing the development of osseointegration. To assess the various factors related to implant drills responsible for heat generation during osteotomy. To identify suitable literature, an electronic search was performed using Medline and Pubmed database. Articles published in between 1960 to February 2013 were searched. The search is focused on heat generated by dental implant drills during osteotomy. Various factors related to implant drill such effect of number of blades; drill design, drill fatigue, drill speed and force applied during osteotomies which were responsible for heat generation were reviewed. Titles and abstracts were screened, and literature that fulfilled the inclusion criteria was selected for a full-text reading. The initial literature search resulted in 299 articles out of which only 70 articles fulfils the inclusion criteria and were included in this systematic review. Many factors related to implant drill responsible for heat generation were found. Successful preparation of an implant cavity with minimal damage to the surrounding bone depends on the avoidance of excessive temperature generation during surgical drilling. The relationship between heat generated and implant drilling osteotomy is multifactorial in nature and its complexity has not been fully studied. Lack of scientific knowledge regarding this issue still exists. Further studies should be conducted to determine the various factors which generate less heat while osteotomy such as ideal ratio of force and speed in vivo, exact time to replace a drill, ideal drill design, irrigation system, drill-bone contact area.

 13. Searches for Fourth Generation Fermions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ivanov, A.; /Fermilab

  2011-09-01

  We present the results from searches for fourth generation fermions performed using data samples collected by the CDF II and D0 Detectors at the Fermilab Tevatron p{bar p} collider. Many of these results represent the most stringent 95% C. L. limits on masses of new fermions to-date. A fourth chiral generation of massive fermions with the same quantum numbers as the known fermions is one of the simplest extensions of the SM with three generations. The fourth generation is predicted in a number of theories, and although historically have been considered disfavored, stands in agreement with electroweak precision data. To avoid Z {yields} {nu}{bar {nu}} constraint from LEP I a fourth generation neutrino {nu}{sub 4} must be heavy: m({nu}{sub 4}) > m{sub Z}/2, where m{sub Z} is the mass of Z boson, and to avoid LEP II bounds a fourth generation charged lepton {ell}{sub 4} must have m({ell}{sub 4}) > 101 GeV/c{sup 2}. At the same time due to sizeable radiative corrections masses of fourth generation fermions cannot be much higher the current lower bounds and masses of new heavy quarks t' and b' should be in the range of a few hundred GeV/c{sup 2}. In the four-generation model the present bounds on the Higgs are relaxed: the Higgs mass could be as large as 1 TeV/c{sup 2}. Furthermore, the CP violation is significantly enhanced to the magnitude that might account for the baryon asymmetry in the Universe. Additional chiral fermion families can also be accommodated in supersymmetric two-Higgs-doublet extensions of the SM with equivalent effect on the precision fit to the Higgs mass. Another possibility is heavy exotic quarks with vector couplings to the W boson Contributions to radiative corrections from such quarks with mass M decouple as 1/M{sup 2} and easily evade all experimental constraints. At the Tevatron p{bar p} collider 4-th generation chiral or vector-like quarks can be either produced strongly in pairs or singly via electroweak production, where the

 14. Comparison of superconducting generators and permanent magnet generators for 10-MW direct-drive wind turbines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liu, Dong; Polinder, Henk; Abrahamsen, Asger Bech

  2016-01-01

  Large offshore direct-drive wind turbines of 10-MW power levels are being extensively proposed and studied because of a reduced cost of energy. Conventional permanent magnet generators currently dominating the direct-drive wind turbine market are still under consideration for such large wind...... turbines. In the meantime, superconducting generators (SCSGs) have been of particular interest to become a significant competitor because of their compactness and light weight. This paper compares the performance indicators of these two direct-drive generator types in the same 10-MW wind turbine under...... the same design and optimization method. Such comparisons will be interesting and insightful for commercialization of superconducting generators and for development of future wind energy industry, although SCSGs are still far from a high technology readiness level. The results show that the SCSGs may...

 15. Generation and Perceptual Implicit Memory: Different Generation Tasks Produce Different Effects on Perceptual Priming

  Science.gov (United States)

  Mulligan, Neil W.; Dew, Ilana T. Z.

  2009-01-01

  The generation manipulation has been critical in delineating differences between implicit and explicit memory. In contrast to past research, the present experiments indicate that generating from a rhyme cue produces as much perceptual priming as does reading. This is demonstrated for 3 visual priming tasks: perceptual identification, word-fragment…

 16. Third-generation imaging sensor system concepts

  Science.gov (United States)

  Reago, Donald A.; Horn, Stuart B.; Campbell, James, Jr.; Vollmerhausen, Richard H.

  1999-07-01

  Second generation forward looking infrared sensors, based on either parallel scanning, long wave (8 - 12 um) time delay and integration HgCdTe detectors or mid wave (3 - 5 um), medium format staring (640 X 480 pixels) InSb detectors, are being fielded. The science and technology community is now turning its attention toward the definition of a future third generation of FLIR sensors, based on emerging research and development efforts. Modeled third generation sensor performance demonstrates a significant improvement in performance over second generation, resulting in enhanced lethality and survivability on the future battlefield. In this paper we present the current thinking on what third generation sensors systems will be and the resulting requirements for third generation focal plane array detectors. Three classes of sensors have been identified. The high performance sensor will contain a megapixel or larger array with at least two colors. Higher operating temperatures will also be the goal here so that power and weight can be reduced. A high performance uncooled sensor is also envisioned that will perform somewhere between first and second generation cooled detectors, but at significantly lower cost, weight, and power. The final third generation sensor is a very low cost micro sensor. This sensor can open up a whole new IR market because of its small size, weight, and cost. Future unattended throwaway sensors, micro UAVs, and helmet mounted IR cameras will be the result of this new class.

 17. CERPHASE: Computer-generated phase diagrams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ruys, A.J.; Sorrell, C.C.; Scott, F.H.

  1990-01-01

  CERPHASE is a collection of computer programs written in the programming language basic and developed for the purpose of teaching the principles of phase diagram generation from the ideal solution model of thermodynamics. Two approaches are used in the generation of the phase diagrams: freezing point depression and minimization of the free energy of mixing. Binary and ternary phase diagrams can be generated as can diagrams containing the ideal solution parameters used to generate the actual phase diagrams. Since the diagrams generated utilize the ideal solution model, data input required from the operator is minimal: only the heat of fusion and melting point of each component. CERPHASE is menu-driven and user-friendly, containing simple instructions in the form of screen prompts as well as a HELP file to guide the operator. A second purpose of CERPHASE is in the prediction of phase diagrams in systems for which no experimentally determined phase diagrams are available, enabling the estimation of suitable firing or sintering temperatures for otherwise unknown systems. Since CERPHASE utilizes ideal solution theory, there are certain limitations imposed on the types of systems that can be predicted reliably. 6 refs., 13 refs

 18. High current transistor pulse generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nesterov, V.; Cassel, R.

  1991-05-01

  A solid state pulse generator capable of delivering high current trapezoidally shaped pulses into an inductive load has been developed at SLAC. Energy stored in the capacitor bank of the pulse generator is switched to the load through a pair of Darlington transistors. A combination of diodes and Darlington transistors is used to obtain trapezoidal or triangular shaped current pulses into an inductive load and to recover the remaining energy in the same capacitor bank without reversing capacitor voltage. The transistors work in the switch mode, and the power losses are low. The rack mounted pulse generators presently used at SLAC contain a 660 microfarad storage capacitor bank and can deliver 400 amps at 800 volts into inductive loads up to 3 mH. The pulse generators are used in several different power systems, including pulse to pulse bipolar power supplies and in application with current pulses distributed into different inductive loads. The current amplitude and discharge time are controlled by the central computer system through a specially developed multichannel controller. Several years of operation with the pulse generators have proven their consistent performance and reliability. 8 figs

 19. Cuypers : a semi-automatic hypermedia generation system

  OpenAIRE

  Ossenbruggen, Jacco; Cornelissen, F.J.; Geurts, Joost; Rutledge, Lloyd; Hardman, Lynda

  2000-01-01

  textabstractThe report describes the architecture of emph{Cuypers, a system supporting second and third generation Web-based multimedia. First generation Web-content encodes information in handwritten (HTML) Web pages. Second generation Web content generates HTML pages on demand, e.g. by filling in templates with content retrieved dynamically from a database or transformation of structured documents using style sheets (e.g. XSLT). Third generation Web pages will make use of rich markup (e.g. ...

 20. Generation Y: Arbeitsbezogene Erwartungen und affektives Commitment

  OpenAIRE

  Giry, Nathalie

  2016-01-01

  Die Erwartungen der Generation Y zu kennen, ist wichtig für Unternehmen, die Leistungsträger aus dieser Generation langfristig binden wollen. Die affektive Bindung der Generation Y gegenüber einer Organisation, der Zusammenhang zwischen der Erfüllung arbeitsbezogener Erwartungen und affektivem Commitment sowie der Fluktuationsneigung der Generation Y werden empirisch überprüft. Die Generation Y hat hohe Erwartungen an Unternehmenswerte und Unternehmenskultur. Es wurden Zusammenhänge zwischen ...

 1. Generator of combined logical signals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laviron, Andre; Berard, Claude.

  1982-01-01

  The invention concerns a generator of combined logical signals to form combinations of two outputs at logical level 1 and N-2 outputs at logical level 0, among N generator outputs. This generator is characterized in that it includes a set of N means for storing combinations. Means enable the N storage means to be loaded with the logical levels corresponding to a pre-set starting combination, to control the operations for shifting the contents of the storage means and to control, by transfer facilities, the transfers of contents between these storage means. Controls enable the storage means to be actuated in order to obtain combinations of logical levels 1 and 0. The generation of combinations can be stopped after another pre-set combination. Application is for testing of safety circuits for nuclear power stations [fr

 2. Constant potential high-voltage generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Resnick, T.A.; Dupuis, W.A.; Palermo, T.

  1980-01-01

  An X-ray tube voltage generator with automatic stabilization circuitry is disclosed. The generator includes a source of pulsating direct current voltage such as from a rectified 3 phase transformer. This pulsating voltage is supplied to the cathode and anode of an X-ray tube and forms an accelerating potential for electrons within that tube. The accelerating potential is stabilized with a feedback signal which is provided by a feedback network. The network includes an error signal generator which compares an instantaneous accelerating potential with a preferred reference accelerating potential and generates an error function. This error function is transmitted to a control tube grid which in turn causes the voltage difference between X-ray tube cathode and anode to stabilize and thereby reduce the error function. In this way stabilized accelerating potentials are realized and uniform X-ray energy distributions produced. (Auth.)

 3. Programmable pulse generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xue Zhihua; Lou Binqiao; Duan Xiaohui

  2002-01-01

  The author introduces the design of programmable pulse generator that is based on a micro-controller and controlled by RS232 interface of personal computer. The whole system has good stability. The pulse generator can produce TTL pulse and analog pulse. The pulse frequency can be selected by EPLD. The voltage amplitude and pulse width of analog pulse can be adjusted by analog switches and digitally-controlled potentiometers. The software development tools of computer is National Instruments LabView5.1. The front panel of this virtual instrumentation is intuitive and easy-to-use. Parameters can be selected and changed conveniently by knob and slide

 4. Automated lattice data generation

  Science.gov (United States)

  Ayyar, Venkitesh; Hackett, Daniel C.; Jay, William I.; Neil, Ethan T.

  2018-03-01

  The process of generating ensembles of gauge configurations (and measuring various observables over them) can be tedious and error-prone when done "by hand". In practice, most of this procedure can be automated with the use of a workflow manager. We discuss how this automation can be accomplished using Taxi, a minimal Python-based workflow manager built for generating lattice data. We present a case study demonstrating this technology.

 5. Turn emergency generators into dollars

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sheahen, T.P.; Stegen, G.R.

  1997-01-01

  The concept of distributed, dispatchable power generation is essentially the reverse of interruptible service. It can be understood by regarding both power and money as vectors: when the direction of the power flow switches, so does the direction of the money flow. At a signal given by the utility, a factory activates its emergency generating system and briefly becomes an independent power producer (IPP), feeding power into a local region of the grid. Upon receipt of another signal, it retires from that role. It may, however, continue to generate power for its own use

 6. Four generations and Higgs physics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kribs, Graham D. [Department of Physics and Institute of Theoretical Science, University of Oregon, Eugene (United States); Plehn, Tilman [SUPA, School of Physics, University of Edinburgh (United Kingdom); Spannowsky, Michael [Institut fuer Theoretische Physik, Universitaet Karlsruhe (Germany); Tait, Tim M.P. [HEP Division, Argonne National Laboratory (United States)

  2008-07-01

  A fourth generation has been considered and forgotten or discarded several times, wrongly leaving the impression that it is either ruled out or disfavored by experimental data. We revisit a fourth generation of chiral matter in the light of present electroweak precision data and deduce effects on Higgs phenomenology. We find a chiral fourth generation to be a viable model which can yield interesting signatures at the LHC, e.g. production rates are enhanced, weak-boson-fusion channels are suppressed, angular distributions are modified and Higgs pairs can be observed.

 7. Next generation multi-particle event generators for the MSSM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reuter, J.; Kilian, W.; Hagiwara, K.; Krauss, F.; Schumann, S.; Rainwater, D.

  2005-12-01

  We present a next generation of multi-particle Monte Carlo (MC) Event generators for LHC and ILC for the MSSM, namely the three program packages Madgraph/MadEvent, WHiZard/O'Mega and Sherpa/Amegic++. The interesting but difficult phenomenology of supersymmetric models at the upcoming colliders demands a corresponding complexity and maturity from simulation tools. This includes multi-particle final states, reducible and irreducible backgrounds, spin correlations, real emission of photons and gluons, etc., which are incorporated in the programs presented here. The framework of a model with such a huge particle content and as complicated as the MSSM makes strenuous tests and comparison of codes inevitable. Various tests show agreement among the three different programs; the tables of cross sections produced in these tests may serve as a future reference for other codes. Furthermore, first MSSM physics analyses performed with these programs are presented here. (orig.)

 8. Alternatives to the grid : distributed generation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kline, R.H. [Mercury Electric Co., Calgary, AB (Canada)

  2002-07-01

  This presentation outlines the benefits of distributed generation with reference to energy drivers, reliability, power quality, and the impact of open energy markets. Deregulation in Alberta's electric power industry has created options and imposed responsibilities on both industrial and commercial consumers. Customers have the option to self-generate a portion or all of their energy needs. The options are to buy energy from a power marketer, to buy energy from the Power Pool of Alberta, to develop one's own power, or to contract with an independent power producer. It is important to understand base load and peaking requirements in order to determine which option is best, where power quality and reliability will not be compromised. Small scale on-site power generation offers advantages such as reduced peak strain on the transmission grid, and reduced total energy costs. Regulatory changes are making it easier than ever to make the transition to distributed generation. The author briefly reviews the advantages of reciprocating engines and turbine-based generators. He notes that fuel cells, solar, and wind generators are not currently economically viable options. Mercury Electric's conventional turbine systems are illustrated as a potential viable option for self-generation. 2 figs.

 9. 76 FR 23502 - Fee-Generating Cases

  Science.gov (United States)

  2011-04-27

  ... LEGAL SERVICES CORPORATION 45 CFR Part 1609 Fee-Generating Cases AGENCY: Legal Services... on fee-generating cases to clarify that it applies only to LSC and private non-LSC funds. DATES: This... fee-generating cases to clarify that it applies only to LSC and private non-LSC funds. 76 FR 6381. On...

 10. Preparing Generation Z for the Teaching Profession

  Science.gov (United States)

  Carter, Tim

  2018-01-01

  Generation Z, also known as the Homeland Generation, is the most recent generational cohort to enter the university setting. As with other generational cohorts, various shaping factors have impacted this group contributing to its unique and defining characteristics. When carefully considered, these characteristics may provide insight into how to…

 11. V-I characteristics of a coreless ironless electric generator in a closed-circuit mode for low wind density power generation

  Science.gov (United States)

  Razali, Akhtar; Rahman, Fadhlur; Leong, Yap Wee; Razali Hanipah, Mohd; Azri Hizami, Mohd

  2018-04-01

  This research deals with removal of ironcore lamination in electric generator to eliminate cog torque. A confinement technique is proposed to confine and focus magnetic flux by introducing opposing permanent magnets arrangement. The generator was fabricated and experimentally validated to qualify its loaded characteristics. The rotational torque and power output are measured and efficiency is then analyzed. At 100Ω load, the generator power output increased with the increased of rotational speed. Nearly 78% of efficiency was achieved when the generator was rotated at 250rpm. At this speed, the generator produced RMS voltage of 81VAC. Torque required to rotate the generator was found to be 3.2Nm. The slight increment of mechanical torque to spin the generator was due to the counter electromotive force (CEMF) existed in the copper windings. However, the torque required is still lower by nearly 30% than conventional AFPM generator. It is there concluded that this generator is suitable to be used for low wind density power generation application.

 12. Experimental investigation of powerful pulse current generators based on capacitive storage and explosive magnetic generators

  Science.gov (United States)

  Shurupov, A. V.; Zavalova, V. E.; Kozlov, A. V.; Shurupov, M. A.; Povareshkin, M. N.; Kozlov, A. A.; Shurupova, N. P.

  2018-01-01

  Experimental models of microsecond duration powerful generators of current pulses on the basis of explosive magnetic generators and voltage impulse generator have been developed for the electromagnetic pulse effects on energy facilities to verify their stability. Exacerbation of voltage pulse carried out through the use of electro explosive current interrupter made of copper wires with diameters of 80 and 120 μm. Experimental results of these models investigation are represented. Voltage fronts about 100 ns and the electric field strength of 800 kV/m are registered.

 13. Generators of Modern Wind Turbines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chen, Zhe

  2008-01-01

  In this paper, various types of wind generator configurations, including power electronic grid interfaces, drive trains, are described The performance in power systems is briefed. Then the optimization of generator system is presented. Some investigation results are presented and discussed....

 14. Canonical transformations and generating functionals

  NARCIS (Netherlands)

  Broer, L.J.F.; Kobussen, J.A.

  1972-01-01

  It is shown that canonical transformations for field variables in hamiltonian partial differential equations can be obtained from generating functionals in the same way as classical canonical transformations from generating functions. A simple proof of the relation between infinitesimal invariant

 15. High Harmonic Radiation Generation and Attosecond pulse generation from Intense Laser-Solid Interactions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thomas, Alexander Roy [Univ. of Michigan, Ann Arbor, MI (United States); Krushelnick, Karl [Univ. of Michigan, Ann Arbor, MI (United States)

  2016-09-08

  We have studied ion motion effects in high harmonic generation, including shifts to the harmonics which result in degradation of the attosecond pulse train, and how to mitigate them. We have examined the scaling with intensity of harmonic emission. We have also switched the geometry of the interaction to measure, for the first time, harmonics from a normal incidence interaction. This was performed by using a special parabolic reflector with an on axis hole and is to allow measurements of the attosecond pulses using standard techniques. Here is a summary of the findings: First high harmonic generation in laser-solid interactions at 1021 Wcm-2, demonstration of harmonic focusing, study of ion motion effects in high harmonic generation in laser-solid interactions, and demonstration of harmonic amplification.

 16. RESGen: Renewable Energy Scenario Generation Platform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Jan Emil Banning; Pinson, Pierre

  2016-01-01

  studies remains. Consequently, our aim here is to propose an open-source platform for space-time probabilistic forecasting of renewable energy generation (wind and solar power). This document covers both methodological and implementation aspects, to be seen as a companion document for the open......-source scenario generation platform. It can generate predictive densities, trajectories and space-time interdependencies for renewable energy generation. The underlying model works as a post-processing of point forecasts. For illustration, two setups are considered: the case of day-ahead forecasts to be issued......Space-time scenarios of renewable power generation are increasingly used as input to decision-making in operational problems. They may also be used in planning studies to account for the inherent uncertainty in operations. Similarly using scenarios to derive chance-constraints or robust...

 17. Circumferential cracking of steam generator tubes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Karwoski, K.J.

  1997-04-01

  On April 28, 1995, the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) issued Generic Letter (GL) 95-03, open-quote Circumferential Cracking of Steam Generator Tubes.close-quote GL 95-03 was issued to obtain information needed to verify licensee compliance with existing regulatory requirements regarding the integrity of steam generator tubes in domestic pressurized-water reactors (PWRs). This report briefly describes the design and function of domestic steam generators and summarizes the staff's assessment of the responses to GL 95-03. The report concludes with several observations related to steam generator operating experience. This report is intended to be representative of significant operating experience pertaining to circumferential cracking of steam generator tubes from April 1995 through December 1996. Operating experience prior to April 1995 is discussed throughout the report, as necessary, for completeness

 18. Development of superconducting wind turbine generators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bogi Bech; Mijatovic, Nenad; Abrahamsen, Asger Bech

  2013-01-01

  In this paper, the commercial activities in the field of superconducting machines, particularly superconducting wind turbine generators, are reviewed and presented. Superconducting generators have the potential to provide a compact and light weight drive train at high torques and slow rotational...... speeds, because high magnetic fields can be produced by coils with very little loss. Three different superconducting wind turbine generator topologies have been proposed by three different companies. One is based on low temperature superconductors; one is based on high temperature superconductors......; and one is a fully superconducting generator based on MgB2. It is concluded that there is large commercial interest in superconducting machines, with an increasing patenting activity. Such generators are, however, not without their challenges. The superconductors have to be cooled down to somewhere...

 19. Development of Superconducting Wind Turbine Generators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bogi Bech; Mijatovic, Nenad; Abrahamsen, Asger Bech

  2012-01-01

  In this paper the commercial activities in the field of superconducting machines, particularly superconducting wind turbine generators, are reviewed and presented. Superconducting generators have the potential to provide a compact and light weight drive train at high torques and slow rotational...... speeds, because high magnetic fields can be produced by coils with very little loss. Three different superconducting wind turbine generator topologies have been proposed by three different companies. One is based on low temperature superconductors (LTS); one is based on high temperature superconductors...... (HTS); and one is a fully superconducting generator based on MgB2. It is concluded that there is large commercial interest in superconducting machines, with an increasing patenting activity. Such generators are however not without their challenges. The superconductors have to be cooled down...

 20. Situation of nuclear power generation in Europe

  International Nuclear Information System (INIS)

  Toukai, Kunihiro

  2003-01-01

  Nuclear power plants began to be built in Europe in the latter half of 1960. 146 plants are operating and generating about 33% of total power in 2002. France is top of Europe and operating 59 plants, which generate about 75% of power generation in the country. Germany is second and 30%. England is third and 30%. However, Germany decided not to build new atomic power plant in 2000. Movement of non-nuclear power generation is decreasing in Belgium and Switzerland. The liberalization of power generation decreased the wholesale price and BE Company in England was financial difficulties. New nuclear power generation is planning in Finland and France. (S.Y.)

 1. Dopamine Modulates Option Generation for Behavior.

  Science.gov (United States)

  Ang, Yuen-Siang; Manohar, Sanjay; Plant, Olivia; Kienast, Annika; Le Heron, Campbell; Muhammed, Kinan; Hu, Michele; Husain, Masud

  2018-05-21

  Animals make innumerable decisions every day, each of which involves evaluating potential options for action. But how are options generated? Although much is now known about decision making when a fixed set of potential options is provided, surprisingly little progress has been made on self-generated options. Some researchers have proposed that such abilities might be modulated by dopamine. Here, we used a new measure of option generation that is quantitative, objective, and culture fair to investigate how humans generate different behavioral options. Participants were asked to draw as many different paths (options) as they could between two points within a fixed time. Healthy individuals (n = 96) exhibited a trade-off between uniqueness (how individually different their options were) and fluency (number of options), generating either many similar or few unique options. To assess influence of dopamine, we first examined patients with Parkinson's disease (n = 35) ON and OFF their dopaminergic medication and compared them to elderly healthy controls (n = 34). Then we conducted a double-blind, placebo-controlled crossover study of the D2 agonist cabergoline in healthy older people (n = 29). Across both studies, dopamine increased fluency but diminished overall uniqueness of options generated, due to the effect of fluency trading off with uniqueness. Crucially, however, when this trade-off was corrected for, dopamine was found to increase uniqueness for any given fluency. Three carefully designed control studies showed that performance on our option-generation task was not related to executing movements, planning actions, or selecting between generated options. These findings show that dopamine plays an important role in modulating option generation. Copyright © 2018 The Author(s). Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 2. Generating Seismograms with Deep Neural Networks

  Science.gov (United States)

  Krischer, L.; Fichtner, A.

  2017-12-01

  The recent surge of successful uses of deep neural networks in computer vision, speech recognition, and natural language processing, mainly enabled by the availability of fast GPUs and extremely large data sets, is starting to see many applications across all natural sciences. In seismology these are largely confined to classification and discrimination tasks. In this contribution we explore the use of deep neural networks for another class of problems: so called generative models.Generative modelling is a branch of statistics concerned with generating new observed data samples, usually by drawing from some underlying probability distribution. Samples with specific attributes can be generated by conditioning on input variables. In this work we condition on seismic source (mechanism and location) and receiver (location) parameters to generate multi-component seismograms.The deep neural networks are trained on synthetic data calculated with Instaseis (http://instaseis.net, van Driel et al. (2015)) and waveforms from the global ShakeMovie project (http://global.shakemovie.princeton.edu, Tromp et al. (2010)). The underlying radially symmetric or smoothly three dimensional Earth structures result in comparatively small waveform differences from similar events or at close receivers and the networks learn to interpolate between training data samples.Of particular importance is the chosen misfit functional. Generative adversarial networks (Goodfellow et al. (2014)) implement a system in which two networks compete: the generator network creates samples and the discriminator network distinguishes these from the true training examples. Both are trained in an adversarial fashion until the discriminator can no longer distinguish between generated and real samples. We show how this can be applied to seismograms and in particular how it compares to networks trained with more conventional misfit metrics. Last but not least we attempt to shed some light on the black-box nature of

 3. Mega-ampere submicrosecond generator GIT-32

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovalchuk, B. M.; Kharlov, A. V.; Kiselev, V. N.; Kumpyak, E. V.; Zorin, V. B.; Chupin, V. V.; Morozov, A. V.

  2007-01-01

  The GIT-32 current generator was developed for experiments with current carrying pulsed plasma. The main parts of the generator are capacitor bank, multichannel multigap spark switches, low inductive current driving lines, and central load part. The generator consists of four identical sections, connected in parallel to one load. The capacitor bank is assembled from 32 IEK-100-0.17 (0.17 μF, 40 nH, 100 kV) capacitors, connected in parallel. It stores ∼18 kJ at 80 kV charging voltage. Each two capacitors are commuted to a load by a multigap spark switch with eight parallel channels. Switches operate in ambient air at atmospheric pressure. The GIT-32 generator was tested with 10, 15, and 20 nH inductive loads. At 10 nH load and 80 kV of charging voltage it provides 1 MA of current amplitude and 490 ns rise time with 0.8 Ω damping resistors in discharge circuit of each capacitor and 1.34 MA/530 ns without resistors. The net generator inductance without a load was optimized to be as low as 12 nH, which results in extremely low self-impedance of the generator (∼0.05 Ω). It ensures effective energy coupling with low impedance loads like Z pinch. The generator operates reliably without any adjustments in 40-80 kV range of charging voltage. Maximum jitter (relative to a triggering pulse) at 40 kV charging voltage is about 7 ns and lower at higher charging voltages. Operation and handling are very simple, because no oil and no purified gases are required for the generator. The GIT-32 generator has dimensions of 3200x3200x400 mm 3 and total weight of about 2500 kg, thus manifesting itself as a simple, robust, and cost effective apparatus

 4. Costs and benefits of embedded generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-01-01

  Ilex Associates has been appointed by ETSU to examine the underlying costs and benefits of embedded generation (i.e. generation which is directly connected into a REF's distribution network instead of the national transmission network). The main impetus for this work stems from the need to understand the true value of embedded generation in time to review the development of further NFFO contracts following the expiry of the, so called, ''nuclear levy''. This is particularly important at this time because of the view expressed by the Director General of Electricity Supply (DGES) that to continue to receive support renewables technologies should be able to demonstrate good progress in converging towards a market price. The prime objectives of this study are to determine the costs and benefits of connecting and operating a generator that is embedded in a local Regional Electricity Company's (REC's) distribution network compared to the alternative option of providing electricity from a large generating station which is connected directly to the transmission system (and colloquially known as directly connected generation). (UK)

 5. Interface state generation after hole injection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhao, C. Z.; Zhang, J. F.; Groeseneken, G.; Degraeve, R.; Ellis, J. N.; Beech, C. D.

  2001-01-01

  After terminating electrical stresses, the generation of interface states can continue. Our previous work in this area indicates that the interface state generation following hole injection originates from a defect. These defects are inactive in a fresh device, but can be excited by hole injection and then converted into interface states under a positive gate bias after hole injection. There is little information available on these defects. This article investigates how they are formed and attempts to explain why they are sensitive to processing conditions. Roles played by hydrogen and trapped holes will be clarified. A detailed comparison between the interface state generation after hole injection in air and that in forming gas is carried out. Our results show that there are two independent processes for the generation: one is caused by H 2 cracking and the other is not. The rate limiting process for the interface state generation after hole injection is discussed and the relation between the defects responsible for this generation and hole traps is explored. [copyright] 2001 American Institute of Physics

 6. Sensitive endpoints in extended one-generation reproductive toxicity study versus two generation?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Sofie

  . The protocol includes assessment of novel endpoints of concern and developmental landmarks such as anogenital distance, nipple retention (both sensitive endpoints for anti-androgenic effects in male offspring) and mammary gland development (sensitive endpoint for oestrogen action) and may also include...... during critical period of development in contrast to the parental generation. Retrospective analysis of available two-generation studies, however, indicate that the assessment included in the study of other endpoints in the male offspring such as histopathology of reproductive organs and semen quality...

 7. Deep Convolutional Generative Adversarial Network for Procedural 3D Landscape Generation Based on DEM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wulff-Jensen, Andreas; Rant, Niclas Nerup; Møller, Tobias Nordvig

  2018-01-01

  as it has been used to generate game maps in previous productions [3, 4]. The diversity test showed the generated maps had a significantly greater diversity than the Perlin noise maps. Afterwards the heightmaps was converted to 3D maps in Unity3D. The 3D maps’ perceived realism and videogame usability...

 8. Generation SMH (shaking my head): Work-Life Balance and Generational Realities

  Science.gov (United States)

  Jones, M. B.

  2012-12-01

  Many Federal Agencies have 'workforce development' programs that focus on preparing the next generation of scientists and engineers at the graduate and undergraduate level. Several of the science Agencies (e.g., NASA, NOAA, EPA, etc.), have programs that support students in many of the diverse disciplines that are unique to those Agency missions. While financial support certainly is critical to assist students in the STEM and other fields, professional development is just as important to equip students with a balanced arsenal of tactics to be successful professionals in the STEM workforce of today. Finding life balance as one moves through a STEM career path poses unique challenges that require a certain skill set that is not always intuitive. Some of those challenges include: selecting grad or post doc positions (negotiating to a family's advantage); balancing work and family commitments; and dealing with employer/advisor perceptions and expectations. For current and future generations in STEM, many of the above mentioned challenges require additional skill in negotiating interactions with individuals from other generations. Understanding perceptions and managing expectations are learnable skills that do not necessarily come with project funding.

 9. Distributed power generation using microturbines

  CSIR Research Space (South Africa)

  Szewczuk, S

  2008-11-01

  Full Text Available At present, the bulk of the world is electricity is generated in central power stations. This approach, one of `economy of size generates electricity in large power stations and delivers it to load centres via an extensive network of transmission...

 10. Communicating with the Net Generation

  Science.gov (United States)

  2011-03-11

  resource investment is necessary to sustain a high quality all-volunteer force. 9 Leadership Technique for the Net Generation Army Regulation 600...Generations at Work, Millenials at Work, http://www.generationsatwork. com /articles_millennials_at_work.php (accessed November 21, 2010). 31 Thomas

 11. Development of compact D-D neutron generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Das, Basanta Kumar; Das, Rashmita; Shyam, Anurag

  2011-12-01

  In recent years, due to specific features of compact neutron generators, their demand in elemental analysis and detection of the illicit materials has been increased in scientific community. Compact is size, controlled operation and radiation safety like features of neutron generator is suitable for research work with illicit materials. An accelerator based neutron generator can be operated in steady mode as well as in pulse mode. The main embodiment of this type of generator includes ion source, ion acceleration system and target. We are developing such type of neutron generator. This consists of one-in-house developed penning ion source, a single electrode acceleration gap and one deuterated titanium target or virgin titanium target. In this report, we will discuss various physics and technical issues related to the important components of this generator, operation of the generator and neutron detection. (author)

 12. High Intensity, Pulsed, D-D Neutron Generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Williams, D.L.; Vainionpaa, J.H.; Jones, G.; Piestrup, M.A.; Gary, C.K.; Harris, J.L.; Fuller, M.J.; Cremer, J.T.; Ludewigt, Bernhard A.; Kwan, J.W.; Reijonen, J.; Leung, K.-N.; Gough, R.A.

  2008-01-01

  Single ion-beam RF-plasma neutron generators are presented as a laboratory source of intense neutrons. The continuous and pulsed operations of such a neutron generator using the deuterium-deuterium fusion reaction are reported. The neutron beam can be pulsed by switching the RF plasma and/or a gate electrode. These generators are actively vacuum pumped so that a continuous supply of deuterium gas is present for the production of ions and neutrons. This contributes to the generator's long life. These single-beam generators are capable of producing up to 1E10 n/s. Previously, Adelphi and LBNL have demonstrated these generators applications in fast neutron radiography, Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (PGNAA) and Neutron Activation Analysis (NAA). Together with an inexpensive compact moderator, these high-output neutron generators extend useful applications to home laboratory operations.

 13. Global generations: social change in the twentieth century.

  Science.gov (United States)

  Edmunds, June; Turner, Bryan S

  2005-12-01

  The concept of generation within sociology has until recently been a marginal area of interest. However, various demographic, cultural and intellectual developments have re-awakened an interest in generations that started with the classic essay by Karl Mannheim. To date, the sociological literature has generally conceptualized generations as nationally bounded entities. In this paper we suggest that the sociology of generations should develop the concept of global generations. This conceptual enhancement is important because the growth of global communications technology has enabled traumatic events, in an unparalleled way, to be experienced globally. The late nineteenth and early twentieth century was the era of international generations, united through print media, and the mid-twentieth century saw the emergence of transnational generations, facilitated by new broadcast communications. However, the latter part of the twentieth century is the period of global generations, defined by electronic communications technology, which is characterized, uniquely, by increasing interactivity. The 1960s generation was the first global generation, the emergence of which had world-wide consequences; today with major developments in new electronic communications, there is even more potential for the emergence of global generations that can communicate across national boundaries and through time. If in the past historical traumas combined with available opportunities to create national generations, now globally experienced traumas, facilitated by new media technologies, have the potential for creating global generational consciousness. The media have become increasingly implicated in the formation of generational movements. Because we are talking about generations in the making rather than an historical generation, this article is necessarily speculative; it aims to provoke discussion and establish a new research agenda for work on generations.

 14. Thermoelectric generator cooling system and method of control

  Science.gov (United States)

  Prior, Gregory P; Meisner, Gregory P; Glassford, Daniel B

  2012-10-16

  An apparatus is provided that includes a thermoelectric generator and an exhaust gas system operatively connected to the thermoelectric generator to heat a portion of the thermoelectric generator with exhaust gas flow through the thermoelectric generator. A coolant system is operatively connected to the thermoelectric generator to cool another portion of the thermoelectric generator with coolant flow through the thermoelectric generator. At least one valve is controllable to cause the coolant flow through the thermoelectric generator in a direction that opposes a direction of the exhaust gas flow under a first set of operating conditions and to cause the coolant flow through the thermoelectric generator in the direction of exhaust gas flow under a second set of operating conditions.

 15. Automated lattice data generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayyar Venkitesh

  2018-01-01

  Full Text Available The process of generating ensembles of gauge configurations (and measuring various observables over them can be tedious and error-prone when done “by hand”. In practice, most of this procedure can be automated with the use of a workflow manager. We discuss how this automation can be accomplished using Taxi, a minimal Python-based workflow manager built for generating lattice data. We present a case study demonstrating this technology.

 16. 30 years of squeezed light generation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ulrik Lund; Gehring, Tobias; Marquardt, Christoph

  2016-01-01

  Squeezed light generation has come of age. Significant advances on squeezed light generation have been made over the last 30 years—from the initial, conceptual experiment in 1985 till today’s top-tuned, application-oriented setups. Here we review the main experimental platforms for generating...... quadrature squeezed light that have been investigated in the last 30 years....

 17. Regulation of ageing steam generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jarman, B.L.; Grant, I.M.; Garg, R.

  1998-01-01

  Recent years have seen leaks and shutdowns of Canadian CANDU plants due to steam generator tube degradation by mechanisms including stress corrosion cracking, fretting and pitting. Failure of a single steam generator tube, or even a few tubes, would not be a serious safety related event in a CANDU reactor. The leakage from a ruptured tube is within the makeup capacity of the primary heat transport system, so that as long as the operator takes the correct actions, the off-site consequences will be negligible. However, assurance that no tubes deteriorate to the point where their integrity could be seriously breached as result of potential accidents, and that any leakage caused by such an accident will be small enough to be inconsequential, can only be obtained through detailed monitoring and management of steam generator condition. This paper presents the AECB's current approach and future regulatory directions regarding ageing steam generators. (author)

 18. Competitiveness of nuclear power generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sumi, Yoshihiko

  1998-01-01

  In view of the various merits of nuclear power generation, Japanese electric utilities will continue to promote nuclear power generation. At the same time, however, it is essential to further enhance cost performance. Japanese electric utilities plan to reduce the cost of nuclear power generation, such as increasing the capacity factor, reducing operation and maintenance costs, and reducing construction costs. In Asia, nuclear power will also play an important role as a stable source of energy in the future. For those countries planning to newly introduce nuclear power, safety is the highest priority, and cost competitiveness is important. Moreover, financing will be an essential issue to be resolved. Japan is willing to support the establishment of nuclear power generation in Asia, through its experience and achievements. In doing this, support should not only be bilateral, but should include all nuclear nations around the Pacific rim in a multilateral support network. (author)

 19. 76 FR 19148 - PSEG Nuclear, LLC, Hope Creek Generating Station and Salem Nuclear Generating Station, Units 1...

  Science.gov (United States)

  2011-04-06

  ... NUCLEAR REGULATORY COMMISSION [Docket Nos. 50-272, 50-311, 50-354; NRC-2009-0390 and NRC-2009-0391] PSEG Nuclear, LLC, Hope Creek Generating Station and Salem Nuclear Generating Station, Units 1 and 2..., DPR-70, and DPR-75 for an additional 20 years of operation for the Hope Creek Generating Station (HCGS...

 20. Event generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Durand, D.; Gulminelli, F.; Lopez, O.; Vient, E.

  1998-01-01

  The results concerning the heavy ion collision simulations at Fermi energies by means of phenomenological models obtained in the last two years ar presented. The event generators are essentially following the phase of elaboration of analysis methods of data obtained by INDRA or NAUTILUS 4 π multidetectors. To identify and correctly quantify a phenomenon or a physical quantity it is necessary to verify by simulation the feasibility and validity of the analysis and also to estimate the bias introduced by the experimental filter. Many studies have shown this, for instance: the determination of the collision reaction plan for flow studies, determination of kinematical characteristics of the quasi-projectiles, and the excitation energy measurement stored in the hot nuclei. To Eugene, the currently utilised generator, several improvements were added: introduction of space-time correlations between the different products emitted in the decay of excited nuclei by calculating the trajectories of the particles in the final phase of the reaction; taking into account in the decay cascade of the discrete levels of the lighter fragments; the possibility of the schematically description of the explosion of the nucleus by simultaneous emission of multi-fragments. Thus, by comparing the calculations with the data relative to heavy systems studied with the NAUTILUS assembly it was possible to extract the time scales in the nuclear fragmentation. The utilisation of these event generators was extended to the analysis of INDRA data concerning the determination of the vaporization threshold in the collisions Ar + Ni and also the research of the expansion effects in the collisions Xe + Sn at 50 MeV/u

 1. Custom pulse generator for RPC testing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gil, A.; Castro, E.; Diaz, J.; Fonte, P.; Garzon, J.A.; Montes, N.; Zapata, M.

  2009-01-01

  We present a pulse generator able to generate pulses statistically similar to the ones produced by RPC cells. The device generates up to four arrays of fast and narrow random-like pulses. Polarity, maximum amplitudes, widths and pulse rate in each channel may be modified independently in order to simulate different RPC setups and environments. This portable and cost-effective pulse generator is a versatile instrument for testing FE-Electronics and different real detector features related with the signal propagation inside the detector. It has been developed in the framework of the ESTRELA project of the HADES experiment at GSI.

 2. Macroscopic effects in attosecond pulse generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ruchon, T; Varju, K; Mansten, E; Swoboda, M; L'Huillier, A; Hauri, C P; Lopez-Martens, R

  2008-01-01

  We examine how the generation and propagation of high-order harmonics in a partly ionized gas medium affect their strength and synchronization. The temporal properties of the resulting attosecond pulses generated in long gas targets can be significantly influenced by macroscopic effects, in particular by the intensity in the medium and the degree of ionization which control the dispersion. Under some conditions, the use of gas targets longer than the absorption length can lead to the generation of compressed attosecond pulses. We show these macroscopic effects experimentally, using a 6 mm-long argon-filled gas cell as the generating medium

 3. Macroscopic effects in attosecond pulse generation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruchon, T; Varju, K; Mansten, E; Swoboda, M; L' Huillier, A [Department of Physics, Lund University, PO Box 118, SE-221 00 Lund (Sweden); Hauri, C P; Lopez-Martens, R [Laboratoire d' Optique Appliquee, Ecole Nationale Superieure des Techniques Avancees (ENSTA)-Ecole Polytechnique CNRS UMR 7639, 91761 Palaiseau (France)], E-mail: anne.lhuillier@fysik.lth.se

  2008-02-15

  We examine how the generation and propagation of high-order harmonics in a partly ionized gas medium affect their strength and synchronization. The temporal properties of the resulting attosecond pulses generated in long gas targets can be significantly influenced by macroscopic effects, in particular by the intensity in the medium and the degree of ionization which control the dispersion. Under some conditions, the use of gas targets longer than the absorption length can lead to the generation of compressed attosecond pulses. We show these macroscopic effects experimentally, using a 6 mm-long argon-filled gas cell as the generating medium.

 4. Devices and methods for generating an aerosol

  KAUST Repository

  Bisetti, Fabrizio

  2016-03-03

  Aerosol generators and methods of generating aerosols are provided. The aerosol can be generated at a stagnation interface between a hot, wet stream and a cold, dry stream. The aerosol has the benefit that the properties of the aerosol can be precisely controlled. The stagnation interface can be generated, for example, by the opposed flow of the hot stream and the cold stream. The aerosol generator and the aerosol generation methods are capable of producing aerosols with precise particle sizes and a narrow size distribution. The properties of the aerosol can be controlled by controlling one or more of the stream temperatures, the saturation level of the hot stream, and the flow times of the streams.

 5. New developments in Generator Services project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Karneyeu, A; Kirsanov, M; Konstantinov, D; Ryabov, A; Zenin, O; Pokorski, W; Ribon, A

  2011-01-01

  The LOG Generator Services project provides validated, LOG compliant Monte Carlo generators code for both the theoretical and experimental communities at the LHC. In this paper we present the recent developments and the future plans of the project. We report on the current status of the generators repository, the new Autotools-based build system, as well as the new installation tools to create mirrors of the repository. We discuss new developments in testing and physics validation procedures in particular the use of HepMC Analysis Tool, as well as the Rivet validation tool. We also present a new activity, enlarging the scope of the Generator Services project, it is the involvement in the tuning of the Monte Carlo generators. This work, being essential for the understanding of the future LHC data, is now starting with the involvement of all the LHC experiments.

 6. Optimal Control of Wind Power Generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pawel Pijarski

  2018-03-01

  Full Text Available Power system control is a complex task, which is strongly related to the number and kind of generating units as well as to the applied technologies, such as conventional coal fired power plants or wind and photovoltaic farms. Fast development of wind generation that is considered as unstable generation sets new strong requirements concerning remote control and data hubs cooperating with SCADA systems. Considering specific nature of the wind power generation, the authors analyze the problem of optimal control for wind power generation in farms located over a selected remote-controlled part of the Operator grid under advantageous wind conditions. This article presents an original stepwise method for tracing power flows that makes possible to eliminate current (power overloading of power grid branches. Its core idea is to consider the discussed problem as an optimization task.

 7. Research on Shaft Subsynchronous Oscillation Characteristics of Parallel Generators and SSDC Application in Mitigating SSO of Multi-Generators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shen Wang

  2015-02-01

  Full Text Available Subsynchronous oscillation (SSO of generators caused by high voltage direct current (HVDC systems can be solved by applying supplemental subsynchronous damping controller (SSDC. SSDC application in mitigating SSO of single-generator systems has been studied intensively. This paper focuses on SSDC application in mitigating SSO of multi-generator systems. The phase relationship of the speed signals of the generators under their common mechanical natural frequencies is a key consideration in SSDC design. The paper studies in detail the phase relationship of the speed signals of two generators in parallel under their shared mechanical natural frequency, revealing regardless of whether the two generators are identical or not, there always exists a common-mode and an anti-mode under their common natural frequency, and the phase relationship of the speed signals of the generators depends on the extent to which the anti-mode is stimulated. The paper further demonstrates that to guarantee the effectiveness of SSDC, the anti-phase mode component of its input signal should be eliminated. Based on the above analysis, the paper introduces the design process of SSDC for multi-generator systems and verifies its effectiveness through simulation in Power Systems Computer Aided Design/Electromagnetic Transients including Direct Current (PSCAD/EMTDC.

 8. Single-tank X-ray generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Petersen, K.

  1979-01-01

  The X-ray tube and the high-tension generator are provided with insulators which together form a high-tension plug connection. By this means the generator casing gets a compact shape. The anode is cooled in a closed cycle by means of oil or water, the cooling pipes being spirally wound around the high-tension generator in the interspace towards the casing. The cooling pipes themselves are cooled in their turn by the air stream of a fan in the casing. Intake and exhaust air flows through slots into and out of the casing (Macrotank G 2000 for shipyards). (DG) [de

 9. Designing Distributed Generation in Mexico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Linvill, Carl [Regulatory Assistance Project, Montepelier, VT (United States); Brutkoski, Donna [Regulatory Assistance Project, Montepelier, VT (United States)

  2017-05-15

  Mexico's energy reform will have far-reaching effects on how people produce and consume electricity in the country. Market liberalization will open the door to an increasing number of options for Mexican residential, commercial, and industrial consumers, and distributed generation (DG), which for Mexico includes generators of less than 500 kilowatts (kW) of capacity connected to the distribution network. Distributed generation is an option for consumers who want to produce their own electricity and provide electricity services to others. This report seeks to provide guidance to Mexican officials on designing DG economic and regulatory policies.

 10. Power generation in South Africa

  International Nuclear Information System (INIS)

  Van der Walt, N.T.

  1976-01-01

  There have been extensive developments in the power supply industry in South Africa. The most evident of these has been the increase in the size of generating units. Escom has recently placed orders for 600 MW units. In South Africa, with its large indigenous reserves of cheap coal, there was no need to rush into a nuclear power programme before it would be economic and, accordingly the first serious study of nuclear power generation was not undertaken until 1966. A final aspect of power generation which is becoming very important is the control of pollution and protection of the environment

 11. Generation of arbitrary vector beams

  Science.gov (United States)

  Perez-Garcia, Benjamin; López-Mariscal, Carlos; Hernandez-Aranda, Raul I.; Gutiérrez-Vega, Julio C.

  2017-08-01

  Optical vector beams arise from point to point spatial variations of the electric component of an electromagnetic field over the transverse plane. In this work, we present a novel experimental technique to generate arbitrary vec- tor beams, and provide sufficient evidence to validate their state of polarization. This technique takes advantage of the capability of a Spatial Light Modulator to simultaneously generate two components of an electromagnetic field by halving the screen of the device and subsequently recombining them in a Sagnac interferometer. Our experimental results show the versatility and robustness of this technique for the generation of vector beams.

 12. 46 CFR 120.320 - Generators and motors.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Generators and motors. 120.320 Section 120.320 Shipping... and Distribution Systems § 120.320 Generators and motors. (a) Each generator and motor must be: (1) In... generator and motor must be designed for an ambient temperature of 50 °C (122 °F) except that: (1) If the...

 13. Vertical steam generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cuda, F.; Kondr, M.; Kresta, M.; Kusak, V.; Manek, O.; Turon, S.

  1982-01-01

  A vertical steam generator for nuclear power plants and dual purpose power plants consists of a cylindrical vessel in which are placed heating tubes in the form upside-down U. The heating tubes lead to the jacket of the cylindrical collector placed in the lower part of the steam generator perpendicularly to its vertical axis. The cylindrical collector is divided by a longitudinal partition into the inlet and outlet primary water sections of the heating tubes. One ends of the heating tube leads to the jacket of the collector for primary water feeding and the second ends of the heating tubes into the jacket of the collector which feeds and offtakes primary water from the heating tubes. (B.S.)

 14. Pulsed Corona Discharge Generated By Marx Generator

  Science.gov (United States)

  Sretenovic, G. B.; Obradovic, B. M.; Kovacevic, V. V.; Kuraica, M. M.; Puric J.

  2010-07-01

  The pulsed plasma has a significant role in new environmental protection technologies. As a part of a pulsed corona system for pollution control applications, Marx type repetitive pulse generator was constructed and tested in arrangement with wire-plate corona reactor. We performed electrical measurements, and obtained voltage and current signals, and also power and energy delivered per pulse. Ozone formation by streamer plasma in air was chosen to monitor chemical activity of the pulsed corona discharge.

 15. Factors affecting the rural domestic waste generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.R. Darban Astane

  2017-12-01

  Full Text Available The current study was carried out to evaluate the quantity and quality of rural domestic waste generation and to identify the factors affecting it in rural areas of Khodabandeh county in Zanjan Province, Iran. Waste samplings consisted of 318 rural households in 11 villages. In order to evaluate the quality and quantity of the rural domestic waste, waste production was classified into 12 groups and 2 main groups of organic waste and solid waste. Moreover, kriging interpolation technique in ARC-GIS software was used to evaluate the spatial distribution of the generated domestic waste and ultimately multiple regression analysis was used to evaluate the factors affecting the generation of domestic waste. The results of this study showed that the average waste generated by each person was 0.588 kilograms per day. with the share of organic waste generated by each person being 0.409 kilograms per day and the share of solid waste generated by each person being 0.179 kilograms per day. The results from spatial distribution of waste generation showed a certain pattern in three groups and a higher rate of waste generation in the northern and northwestern parts, especially in the subdistrict. The results of multiple regression analysis showed that the households’ income, assets, age, and personal attitude are respectively the most important variables affecting waste generation. The housholds’ attitude and indigenous knowledge on efficient use of materials are also the key factors which can help reducing waste generation.

 16. Magnetohydrodynamic generators in power generation (a bibliography with abstracts). Report for 1964--Jun 1976

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grooms, D.W.

  1976-06-01

  The results of Government-sponsored research on the use of magnetohydrodynamic generators in electric power production are presented. The report includes research on performance, costs, efficiency, and design of MHD generators and their use in fusion and fission reactors, and fossil fueled plants. (This updated bibliography contains 120 abstracts, 25 of which are new entries to the previous edition.)

 17. The Aeolian Asynchronous Generator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ionel Dragomirescu

  2008-10-01

  Full Text Available The production of the electric energy with lower costs could be realized with the help of the aeolian electric central. In these centrals we can use the squirrel cage asynchronous generators, because these machines are the most safety in function and easy exploited. This work show the function analyzing of the asynchronous generator having on involving torque depending on the square wind speed, the air-density and on the construction of the wing spiral.

 18. X-ray beam generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Koller, T.J.; Randmer, J.A.

  1977-01-01

  A method of minimizing the preferential angular absorption of the divergent beam from an X-ray generator is described. The generator consists of an X-ray shielded housing with an X-ray transmissive window symmetrically placed in radial alignment with a focal spot area on a sloped target surface of an X-ray tube in the housing. The X-ray tube may be of the stationary anode type or of the rotating anode type. (U.K.)

 19. Quad precision delay generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krishnan, Shanti; Gopalakrishnan, K.R.; Marballi, K.R.

  1997-01-01

  A Quad Precision Delay Generator delays a digital edge by a programmed amount of time, varying from nanoseconds to microseconds. The output of this generator has an amplitude of the order of tens of volts and rise time of the order of nanoseconds. This was specifically designed and developed to meet the stringent requirements of the plasma focus experiments. Plasma focus is a laboratory device for producing and studying nuclear fusion reactions in hot deuterium plasma. 3 figs

 20. Generative perspectives for the study of language

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauro Simões Santana

  2017-12-01

  Full Text Available This paper presents a systematization of the evolution of generative linguistic studies. The paper initially describes the main arguments that support generative cognitivism and which ones distinguish it from the empiricist tradition. Following, some grammar models emerged from the generative theory are presented. Convergences and divergences between theoretical generative studies and the psycholinguistic studies are also referenced. Findings of psycholinguistics based on methods that consider real time speaker linguistic coding and interference of prosodic patterns suggest that the theoretical generative studies should improve research methods in order to make more grounded predictions.