WorldWideScience

Sample records for ruth alas maaja

 1. Külli Meister / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2007-01-01

  MAP Eesti AS juht Külli Meister juhiks kasvamisest, motivatsioonist, muudatustest organisatsioonikultuuris, elukogemustest, vaba aja veetmisest. Eluloolised andmed, haridus, täienduskoolitus, töökogemus. Kommenteerivad firma müügiesindaja Anne Sverdlik ja tehniline juht Andrus Tänav, äripartner Ruth Oltjer ja tütar Maris Meister

 2. Interrelationship of organizational culture with organizational characteristics : the grounds for typology / Maaja Vadi, Ruth Alas

  Vadi, Maaja, 1955-

  2006-01-01

  Organisatsiooni suuruse ja tegevusvaldkonna seotusest organisatsioonikultuuri orientatsioonide avaldumisega ning võimalikest seaduspärasustest, mis on väljendatavad organisatsioonikultuuri tüüpidena. Tabelid. Skeemid

 3. Interrelationship of organizational culture with organizational characteristics : the grounds for typology / Maaja Vadi, Ruth Alas

  Vadi, Maaja, 1955-

  2006-01-01

  Organisatsiooni suuruse ja tegevusvaldkonna seotusest organisatsioonikultuuri orientatsioonide avaldumisega ning võimalikest seaduspärasustest, mis on väljendatavad organisatsioonikultuuri tüüpidena. Tabelid. Skeemid

 4. Tea Varrak / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2007-01-01

  Rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak iseloomustab ennast juhina, alluvate motiveerimine, ülevaade tavalisest tööpäevast, plaanid lähitulevikuks. Eluloolised andmed, haridus, täienduskoolitus, töökogemus. Kommenteerivad justiitsministeeriumi kantsler Jüri Pihl ja rahandusministeeriumi arendusjuht Alar Kolk

 5. Tea Varrak / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2007-01-01

  Rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak iseloomustab ennast juhina, alluvate motiveerimine, ülevaade tavalisest tööpäevast, plaanid lähitulevikuks. Eluloolised andmed, haridus, täienduskoolitus, töökogemus. Kommenteerivad justiitsministeeriumi kantsler Jüri Pihl ja rahandusministeeriumi arendusjuht Alar Kolk

 6. The employees' attitudes and their connections with the organisational culture in the process of change in the Estonian organisations / Ruth Alas, Maaja Vadi

  Alas, Ruth, 1960-

  2006-01-01

  Eesti ettevõtetes läbi viidud küsitlusuuringu tulemustest selgus, et tugev organisatsioonikultuur on üleminekumajanduse tingimustes suurendanud töötajate valmisolekut muutusteks ning avaldanud positiivset mõju muudatuste läbiviimisele organisatsioonis. Tabelid. Skeemid

 7. The employees' attitudes and their connections with the organisational culture in the process of change in the Estonian organisations / Ruth Alas, Maaja Vadi

  Alas, Ruth, 1960-

  2006-01-01

  Eesti ettevõtetes läbi viidud küsitlusuuringu tulemustest selgus, et tugev organisatsioonikultuur on üleminekumajanduse tingimustes suurendanud töötajate valmisolekut muutusteks ning avaldanud positiivset mõju muudatuste läbiviimisele organisatsioonis. Tabelid. Skeemid

 8. Strateegiad konkurentsieelise saavutamiseks / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  1999-01-01

  Personalijuhtimise strateegia: väärtuste loomise ahel, parima säästlikkuse saavutamine, TQM, kvaliteedi ja innovaatilisuse saavutamine. Tabelid. Ilmunud ka: Buhgalterskije Novosti, nr. 4, 1999, lk. 39-45

 9. Strateegiad konkurentsieelise saavutamiseks / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  1999-01-01

  Personalijuhtimise strateegia: väärtuste loomise ahel, parima säästlikkuse saavutamine, TQM, kvaliteedi ja innovaatilisuse saavutamine. Tabelid. Ilmunud ka: Buhgalterskije Novosti, nr. 4, 1999, lk. 39-45

 10. Ruth Chadwick

  邱仁宗; 周思成

  2014-01-01

  英国生命伦理学家Ruth Chadwick,在牛津大学以优生和基因工程伦理学方面的研究获得博士学位,目前是英国皇家社会科学学会、英国皇家艺术学会和皇家医学会院士.曾主持由欧洲委员会资助的遗传筛查伦理学的EUROSCREEN项目以及基因组学经济和社会研究中心的研究工作,并为法学、英语、传播、哲学间跨学科研究做出了积极贡献.出版发表了一系列关于遗传学、伦理学等方面的书籍和论文,其在《表观遗传学和个体化医学:前景和伦理学问题》的论文中论述了遗传学的发展使个体化医学的发展出现了可能性,并对其是否会引起伦理学问题进行阐述,还对表观遗传学知识融入个体化医学提出了见解.此外,她还回答了相关学术问题.

 11. Changes in Estonian organisations / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2003-01-01

  Kaanel ajak. ilmumisaeg 2002/2003. Autor teeb ülevaate organisatsiooniliste muudatuste tüüpe käsitlevatest teooriatest, analüüsib Eesti ettevõtetes läbiviidud empiirilise uuringu tulemusi ümberkorraldusprotsesside kohta ja tutvustab Eesti ettevõtlusele sobivat 4-astmelist organisatsiooniliste muutuste mudelit. Tabelid. Skeem

 12. Irene Väli / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2007-01-01

  AS Haapsalu Kuurort juhataja Irene Väli juhtimispõhimõtted, muudatuste elluviimise taktika, karjäär, väärtushinnangud, organisatsiooni arenguvõimalused, puhkus ja perekond. Eluloolised andmed, haridus, töökogemus. Kommenteerib kuurordi ilukeskuse juhataja Merle Murik

 13. Inimeste puudusel on ka plusse / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2008-01-01

  Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi viidud uuring 301 Eesti eraettevõtte juhi hulgas näitas, et suurimateks probleemideks Eesti erasektori ettevõtetele on motiveeritud ja võimekate töötajate leidmine

 14. Changes in Estonian organisations / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2003-01-01

  Kaanel ajak. ilmumisaeg 2002/2003. Autor teeb ülevaate organisatsiooniliste muudatuste tüüpe käsitlevatest teooriatest, analüüsib Eesti ettevõtetes läbiviidud empiirilise uuringu tulemusi ümberkorraldusprotsesside kohta ja tutvustab Eesti ettevõtlusele sobivat 4-astmelist organisatsiooniliste muutuste mudelit. Tabelid. Skeem

 15. Ruth Wade Replies.

  Wade, Ruth K.

  1985-01-01

  Ruth Wade replies to an article written by Georgea Sparks in the same issue of "Educational Leadership" (EA 518 309) as a response to Wade's meta-analysis of inservice teacher education also appearing in this issue (EA 518 308). A closer look at the major findings is needed. (DCS)

 16. Ruth Huimerind : koka kunst / Piret Veigel

  Veigel, Piret, 1961-

  2004-01-01

  Graafik Ruth Huimerinna raamatust "Koka kunst". Mälestused Andres Maimikult, eessõna Rein Pakult, maalid Tiit Pääsukeselt, August Künnapult ja Raul Rajangult, kujundajad: Ruth Huimerind ja Jüri Lõun

 17. Changes in Estonian organisations from institutional perspective / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2004-01-01

  Uurimuse tulemustest selgus, et üleminekuaja ühiskonnas toimunud ümberkorraldused tõid 90% uuritud organisatsioonides kaasa organisatsioonide missiooni, -kultuuri ja juhtimisstiili muutused. Tabelid

 18. Organisatsioonide kavandamise põhimõtted / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2001-01-01

  Organisatsiooni kavandamise aluseks võib olla kas Max Weberi bürokraatliku organisatsiooni mudel või käitumuslik mudel. Tabelid: Likerti organisatsioonide tüübid; mehhanistlike ja organisatsiooniliste organisatsioonide põhilised erinevused

 19. Changes in Estonian organisations from institutional perspective / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2004-01-01

  Uurimuse tulemustest selgus, et üleminekuaja ühiskonnas toimunud ümberkorraldused tõid 90% uuritud organisatsioonides kaasa organisatsioonide missiooni, -kultuuri ja juhtimisstiili muutused. Tabelid

 20. Requisite competencies of the e-leader / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2001-01-01

  Kaanel ajak. ilmumisaeg Winter 2001/2002. Interneti-ajastu juhid peavad ära kasutama töötajate kompetentsi ja oskusi, ettevõtluses on määrav kiirus, tarbijakesksus, avatus, oskus koostööd teha

 1. Kultuurne ellujäämisgiid firmadele / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2002-01-01

  Autor tutvustab Edgar H. Scheini raamatut "The corporate culture survival guide", milles õpetatakse organisatsioonikultuuri mõistma ning vajadusel muutma. Lisa: Näide küsimustest, mida tuleb esitada, et jõuda selgusele nende baasarusaamade osas, millel põhinevad organisatsioonis valitsevad suhted

 2. Kultuurne ellujäämisgiid firmadele / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2002-01-01

  Autor tutvustab Edgar H. Scheini raamatut "The corporate culture survival guide", milles õpetatakse organisatsioonikultuuri mõistma ning vajadusel muutma. Lisa: Näide küsimustest, mida tuleb esitada, et jõuda selgusele nende baasarusaamade osas, millel põhinevad organisatsioonis valitsevad suhted

 3. Requisite competencies of the e-leader / Ruth Alas

  Alas, Ruth, 1960-

  2001-01-01

  Kaanel ajak. ilmumisaeg Winter 2001/2002. Interneti-ajastu juhid peavad ära kasutama töötajate kompetentsi ja oskusi, ettevõtluses on määrav kiirus, tarbijakesksus, avatus, oskus koostööd teha

 4. A. A. Laanessaare luule / Ruth Mirov

  Mirov, Ruth, 1928-

  1996-01-01

  Ilmunud ka kogumikus: Mirov, Ruth. Sõnast sõnasse : valik artikleid ja retsensioone. Tallinn ; Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2002, lk. 200-230. August Annisti luulest, avaldatud A. A. Laanessaare varjunime all

 5. The Marriage of Boaz and Ruth in the Old Testament Book of Ruth

  古冬华

  2016-01-01

  In the contemporary time, the issue of mixed marriages or intermarriages is still an issue of strong debate among Christians in some countries. From literary perspectives, this paper makes an analysis of the marriage between Ruth and Boaz in the Old Testament book of Ruth, and considers the positive impact of this marriage for the Judeo-Christian world especially as manifested in the personalities of King David and Jesus Christ, who of course come from the lineage of Boaz and Ruth. The paper also aims at giving some advice to such mixed marriages or intermarriages.

 6. Ruth Levitas, The Concept of Utopia

  Antonis Balasopoulos

  2010-08-01

  Full Text Available As its title suggests, Ruth Levitas’s The Concept of Utopia—published originally in 1990 and republished this year in the “Ralahine Classics” series—is a study principally concerned with the definition of its object. Though this is rather unusual as the objective of a book-length study in more established fields of inquiry in the humanities, it is less so in utopian studies, where the desire to defend the scholarly dignity of one’s preoccupations from the Scylla of mass media trivialization a...

 7. The Book of Ruth in the time of the Judges and Ruth, the Moabitess

  Gerda de Villiers

  2016-03-01

  Full Text Available This article addresses two issues in the Book of Ruth that have not yet received much scholarly attention: why is the narrative plotted in the time of the judges, whilst the time of narration dates to the postexilic period, and why is one of the protagonists Ruth, the Moabitess, whilst the law in Deuteronomy 23:3�4 (HB 4�5 clearly forbids the presence of Moabitess and Ammonites in the community of YHWH? A suggestion is made that a possible explanation to both these questions may be found in tensions regarding Israel�s identity in the Second Temple period. Two different yet not completely opposite viewpoints are illuminated: that of the Books of Ezra and Nehemiah who envisioned an exclusive Israel that is construed along genealogical and religious lines, and that of the Book of Ruth where solidarity with the people of Israel and the worship of YHWH are embraced by foreigners. Both sides are concerned about the identity of Israel and loyalty to YHWH, yet they employ a different jargon in order to argue for the inclusion or exclusion of foreigners. Furthermore, Ezra and Nehemiah consider mixed marriages as a serious threat to Israel�s identity, and they justify the expulsion of foreign wives on the basis of the Book of Moses. According to the Book of Deuteronomy, Moses interpreted the Torah for the children of Israel at Mount Nebo in Moab: Moab thus functioned as an interpretive space for the Torah. The Book of Ruth proposes an alternative interpretation of the Torah, also from the plains of Moab and the exegesis comes in the person of Ruth, the Moabitess.Intradisciplinary and/or interdisciplinary implications: This article challenges the point of view that the Book of Ruth is a charming narrative of loyalty and love. Research reveals that this Book is a polemic document and its main contribution is to the intradisciplinary field of biblical hermeneutics that requests a re-interpretation of texts for changing circumstances.

 8. "Ruth" : simulatsioon ja seksistlik trikk / Kärt Hellerma

  Hellerma, Kärt, 1956-

  2001-01-01

  Arvustus: Randvere, J. [Aavik, Johannes]. Ruth. Tallinn : Johannes Aaviku Selts, 2000. (Keeleuuenduse kirjastik; A2). Ilmunud ka kogumikus: Hellerma, Kärt. Kohanenud kirjandus : valik kirjanduskriitikat 1987-2006. Eesti Keele Sihtasutus : Tallinn, 2006. Lk. 22-25

 9. Ikka Jakob Hurdast mõeldes / Ruth Mirov

  Mirov, Ruth, 1928-

  1996-01-01

  Ilmunud ka kogumikus: Mirov, Ruth. Sõnast sõnasse : valik artikleid ja retsensioone. Tallinn ; Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2002, lk. 427-436. Rets. rmt.: Laar, Mart. Raamat Jakob Hurdast. Trt. : Ilmamaa, 1995

 10. Emajõe kaisus / Victoria Parmas ; kommenteerinud Ruth Kurss

  Parmas, Victoria

  2010-01-01

  Signe ja Neeme Paistiku aiast Tartus Emajõe kaldal, mis torkas konkursil "Kaunis Kodu 2009" silma lakoonilise kujundusega eri tasapindadel. Aed on olnud ka presidendi aiakonkursi väljavalitu. Aia on kujundanud haljastusarhitekt Ruth Kurss

 11. Leadership style as determinant of creativity profiles in Estonian organizations / Ruth Alas, Krista Tuulik

  Alas, Ruth, 1960-

  2004-01-01

  Eesti organisatsioonides aastatel 2001-2003 projekti GLOBE raames läbi viidud empiirilise juhiuuringu tulemuste analüüs. Uuringu käigus selgitati välja, kuidas alluvad tajuvad oma juhte, keda eestlased peavad suurepäraseks juhiks, milliseid isiksuseomadusi ning käitumist omab karismaatiline juht. Definitsioonid: innovatsioon, loovus, juhtimine, eestvedamine ja väärtushinnangud. Diagrammid, tabelid

 12. Implementation of Organizational Changes in Chinese Companies / Wei Sun, Ruth Alas

  Sun, Wei

  2007-01-01

  Põhja-Hiina 160 ettevõttes läbi viidud uuringu alusel analüüsitakse organisatsioonilisi muutusi, nende mõju ja vastumõju, taustaks institutsionaliseerumise olulised etapid Hiina ajaloos. Lisa: Tabelid

 13. Connections between corporate social responsibility and innovation climate / Ülle Übius, Ruth Alas

  Übius, Ülle

  2009-01-01

  Innovatsioonikeskkonna ja korporatiivse sotsiaalse vastutuse kahe aspekti vaheliste seoste uuringust, mis viidi läbi Eesti, Hiina, Saksamaa, Soome, Tšehhi, Slovakkia ja Jaapani elektrilis-elektrooniliste masinate jaemüügi ning masinaehitusega tegelevates ettevõtetes. Tabelid, skeem

 14. Implementation of Organizational Changes in Chinese Companies / Wei Sun, Ruth Alas

  Sun, Wei

  2007-01-01

  Põhja-Hiina 160 ettevõttes läbi viidud uuringu alusel analüüsitakse organisatsioonilisi muutusi, nende mõju ja vastumõju, taustaks institutsionaliseerumise olulised etapid Hiina ajaloos. Lisa: Tabelid

 15. Leadership style as determinant of creativity profiles in Estonian organizations / Ruth Alas, Krista Tuulik

  Alas, Ruth, 1960-

  2004-01-01

  Eesti organisatsioonides aastatel 2001-2003 projekti GLOBE raames läbi viidud empiirilise juhiuuringu tulemuste analüüs. Uuringu käigus selgitati välja, kuidas alluvad tajuvad oma juhte, keda eestlased peavad suurepäraseks juhiks, milliseid isiksuseomadusi ning käitumist omab karismaatiline juht. Definitsioonid: innovatsioon, loovus, juhtimine, eestvedamine ja väärtushinnangud. Diagrammid, tabelid

 16. Connections between corporate social responsibility and innovation climate / Ülle Übius, Ruth Alas

  Übius, Ülle

  2009-01-01

  Innovatsioonikeskkonna ja korporatiivse sotsiaalse vastutuse kahe aspekti vaheliste seoste uuringust, mis viidi läbi Eesti, Hiina, Saksamaa, Soome, Tšehhi, Slovakkia ja Jaapani elektrilis-elektrooniliste masinate jaemüügi ning masinaehitusega tegelevates ettevõtetes. Tabelid, skeem

 17. Eesti disain / Eve Arpo, Ruth-Helene Melioranski

  Arpo, Eve

  2009-01-01

  Ülevaade Eesti kapitalil põhinevatest ettevõtetest, mis toodavad mööblit, valgusteid, tekstiilitooteid. Eesti Disainikeskuse tegevusest, disainerite ja ettevõtjate koostööst räägib Ruth-Helene Melioranski

 18. Did Babe Ruth Have a Comparative Advantage as a Pitcher?

  Scahill, Edward M.

  1990-01-01

  Advocates using baseball statistics to illustrate the advantages of specialization in production. Using Babe Ruth's record as an analogy, suggests a methodology for determining a player's comparative advantage as a teaching illustration. Includes the team's statistical profile in five tables to explain comparative advantage and profit maximizing.…

 19. Judging By Her. Reconfiguring Israel in Ruth, Esther, and Judith

  Wetter, A.M.

  2014-01-01

  The period following the Babylonian Exile - a period in which 'Israel' was forced to reinvent itself - shows a modest proliferation of female main protagonists in Israel's narrative literature. My study takes its cue from this observation. I read the books of Ruth, Esther, and Judith, all written in

 20. Kahe keelemehe regivärsiluulest / Ruth Mirov

  Mirov, Ruth, 1928-

  1998-01-01

  Ilmunud ka kogumikus: Mirov, Ruth. Sõnast sõnasse : valik artikleid ja retsensioone. Tallinn ; Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2002, lk. 261-274. Rahvaluulekogumikud: Aavik, Johannes. Valik rahvalaule. Tartu : Istandik, 1919; Saarbek, Albert [=Andrus Saareste]. Valitud eesti rahavalaulud koolidele. Tallinn : Rahvaülikool, 1919

 1. Regilaulujälgedelt korjatud kuld / Ruth Mirov

  Mirov, Ruth, 1928-

  1997-01-01

  Ilmunud ka kogumikus: Mirov, Ruth. Sõnast sõnasse : valik artikleid ja retsensioone. Tallinn ; Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2002, lk. 437-443. Arvustus: Peegel, Juhan. Kuld on jäänud jälgedesse : regivärsi keelest ja poeetikast. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 1997

 2. Adrienne Rich, Ruth Whitman, and their Jewish elders.

  Smith, C H

  1991-01-01

  Adrienne Rich's portraits of her paternal, Jewish elders confirm the view that elders who suppress their ties to Judaism suffer psychologically as they age; however, Rich's depiction of her Jewish mother-in-law shows that elders who maintain their ties can also suffer depression in later stages. In contrast, Ruth Whitman shows that her Jewish grandmothers maintained ties and were content in old age; at the same time, her paternal Jewish grandfather aged peacefully even though he rebelled against Judaism. The portraits drawn by these poets come from a breadth of thinking that tolerates ambiguities, goes beyond generalities to individual differences, and permits sympathy in the midst of criticism.

 3. Ruth Berlau und 'ihre' Arbeitertheater. Zur Kopenhagener "Mutter"-Inszenierung 1935

  Fjeldsøe, Michael

  2011-01-01

  The role of Ruth Berlau at the occation of the performance of Bertolt Brecht's The Mother by Danish amateur Agitprop-Group R.T. in Copenhagen 1935......The role of Ruth Berlau at the occation of the performance of Bertolt Brecht's The Mother by Danish amateur Agitprop-Group R.T. in Copenhagen 1935...

 4. Eepose-igatsus : Lisandusi kirjanduse ja rahvaluule suhete probleemile / Ruth Mirov

  Mirov, Ruth, 1928-

  1996-01-01

  Ilmunud ka kogumikus: Mirov, Ruth. Sõnast sõnasse : valik artikleid ja retsensioone. Tallinn ; Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2002, lk. 447-473. Kontamineerimis- ja imiteerimismeetod regivärsiliste eepiliste teoste loomisel eesti kirjanduses

 5. Converging human resource management : A comparison between Estonian and Finnish HRM / Sinikka Vanhala, Tõnu Kaarelson, Ruth Alas

  Vanhala, Sinikka

  2006-01-01

  Eesti ja Soome personalijuhtimise strateegiate ja trendide võrdleva uuringu tulemusi vaadeldakse EU-15 hõlmanud rahvusvahelise personalijuhtimise uuringu Cranet tulemuste taustal. Tabelid, diagrammid

 6. Converging human resource management : A comparison between Estonian and Finnish HRM / Sinikka Vanhala, Tõnu Kaarelson, Ruth Alas

  Vanhala, Sinikka

  2006-01-01

  Eesti ja Soome personalijuhtimise strateegiate ja trendide võrdleva uuringu tulemusi vaadeldakse EU-15 hõlmanud rahvusvahelise personalijuhtimise uuringu Cranet tulemuste taustal. Tabelid, diagrammid

 7. Sotsiaalne vastutus Eesti moodi : firma maksab, omanik võtab aupaiste? / Külliki Tafel, Ruth Alas

  Tafel, Külliki

  2006-01-01

  Väljavõtteid intervjuudest, mis viidi läbi Estonian Business Schooli ja Tuleviku-uuringute Instituudi poolt korraldatud sotsiaalse vastutuse uuringu raames. Lisa: EBSi ja Tuleviku-uuringute Instituudi uuring

 8. A autobiografia de Ruth Klüger: um depoimento tardio sobre o Holocausto

  Saul Kirschbaum

  2007-10-01

  Full Text Available Resumo: Este artigo analisa a bela obra de Ruth Klüger, Paisagens da memória: autobiografia de uma sobrevivente do Holocausto, publicada no Brasil em 2005, escrita entre 1989 e 1991 e publicada na Alemanha em 1992.

 9. Reading Ruth 4 and Leviticus 25:8–55 in the light of the landless ...

  2016-06-24

  Jun 24, 2016 ... resemblance to the situation of women in modern South Africa, ... Fernando Segovia to ancient texts have on the reading of Ruth 4 and Leviticus 25:8–55 in ..... and landlessness should have been a gender sensitive one.

 10. J. Randvere Ruth ja Otto Weiningeri Geschlecht und Charakter / Mirjam Hinrikus

  Hinrikus, Mirjam, 1972-

  2004-01-01

  Naise kirjeldus J. Randvere "Ruthis" ja Otto Weiningeri "Geschlecht und Charakter'is". Andmed autori kohta lk. 202. Ilmunud ka kogumikus: J. Randvere "Ruth" 19.-20. sajandi vahetuse kultuuris / koost. Mirjam Hinrikus. Tallinn : Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2006, lk. 145-169

 11. J. Randvere Ruth ja Otto Weiningeri Geschlecht und Charakter / Mirjam Hinrikus

  Hinrikus, Mirjam, 1972-

  2004-01-01

  Naise kirjeldus J. Randvere "Ruthis" ja Otto Weiningeri "Geschlecht und Charakter'is". Andmed autori kohta lk. 202. Ilmunud ka kogumikus: J. Randvere "Ruth" 19.-20. sajandi vahetuse kultuuris / koost. Mirjam Hinrikus. Tallinn : Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2006, lk. 145-169

 12. ALA Conference 2009: Chicago Hope

  Berry, John N., III

  2009-01-01

  There is joy among those who have the funds to go to Chicago for the American Library Association (ALA) annual conference, July 9-15. Every librarian knows there is nothing better than a Chicago gathering, with the city's wonderful haunts, museums, restaurants, and fine memories of past conferences. The conference program covers nearly every…

 13. Meie maa - Rehemaa / Terje Alas

  Alas, Terje

  2005-01-01

  Aiakujundaja Toomas Türk ning käsitööõpetaja ja aiakujundaja Terje Alas on kolinud oma perega elama Raplamaale Rehemaa tallu ja vahendavad vana talu elluäratamist oma uueks koduks. Talukoha valikust, hoonetest, aiast ja esimestest sammudest aia uuendamisel. 7 ill

 14. Elaborating Naturalized Critical Realism: Response to Ruth Groff, Dave Elder-Vass, Daniel Little and Petri Ylikoski

  Kaidesoja Tuukka

  2015-09-01

  Full Text Available This paper is a reply to the discussions of Ruth Groff, Dave Elder-Vass, Daniel Little, and Petri Ylikoski of Tuukka Kaidesoja (2013: Naturalizing Critical Realist Social Ontology (London: Routledge.

 15. The Ala/Ala genotype of PPARY Pro12 Ala polymorphism is associated with late onset of multiple sclerosis

  Lukić N.

  2013-01-01

  Full Text Available The function of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ in immune regulation, as well as in antiinflammatory and anti-proliferative actions towards T lymphocytes, has been reported. A potential role of PPARs in multiple sclerosis (MS was suggested. The aim of this study was to investigate if there is an association of PPARγ-2 Pro12Ala polymorphism with MS in 361 patients from Serbia. The genotype and allele frequencies of Pro12Ala polymorphism were not significantly different between controls and patients, or between females and males. In contrast to controls, we detected a rare Ala/Ala genotype in patients with MS. We found that there is a significant association of Ala/Ala genotype with older age at onset (ANOVA, p=0.07; LSD post-hoc, Ala/Ala vs. Pro/Ala, p=0.03, Ala/Ala vs. Pro/Pro p=0.02. It would be useful to validate our results in other populations, as well as to perform follow-up of the disease progression in regard to PPARγ genotypes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175085

 16. On the ALA Membership Pyramid

  Emily Ford

  2008-10-01

  Full Text Available “…i [sic] only renew [my ALA membership] out of a sense of professional obligation, and also because of the fear that i’ll [sic] put it on my resume and get busted as not being a member.” –c-dog Membership in the American Library Association means professionals are bound together by the tenets of librarianship. Technically, this [...

 17. Look Homeward Angel Now, and Melt with Ruth: The Role of a Subject-Specific Teaching Assistant in Promoting Rigorous Historical Scholarship and Reflective Classroom Practice

  Brown, Geraint; Brown, Ruth; Goullée, Corinne; Stanford, Matt

  2016-01-01

  The history department at Cottenham Village College has one more member than you might expect. Ruth Brown is a teaching assistant (TA) and one of the longest-standing members of the department, and this article is about how her work has an impact on specific pupils, whole classes and teachers. The key factor is that Ruth has excellent subject…

 18. Ruth Kalda: peremeditsiinis saab patsiendi tervise heaks väga palju ära teha / küsitlenud Eli Lilles

  Kalda, Ruth, 1965-

  2015-01-01

  Intervjuu peremeditsiini kliiniku juhataja prof Ruth Kalda 50. sünnipäeval. Ruth Kaldast räägivad: Anneli Rätsep, Elle-Mall Keevallik, Lehte Põder,Heidi- Ingrid Maaroos ja Marje Oona ning Mart Einasto ja Pärtel Piirimäe

 19. Review of samples of tailings, soils and stream sediment adjacent to and downstream from the Ruth Mine, Inyo County, California

  Rytuba, James J.; Kim, Christopher S.; Goldstein, Daniel N.

  2011-01-01

  The Ruth Mine and mill are located in the western Mojave Desert in Inyo County, California (fig. 1). The mill processed gold-silver (Au-Ag) ores mined from the Ruth Au-Ag deposit, which is adjacent to the mill site. The Ruth Au-Ag deposit is hosted in Mesozoic intrusive rocks and is similar to other Au-Ag deposits in the western Mojave Desert that are associated with Miocene volcanic centers that formed on a basement of Mesozoic granitic rocks (Bateman, 1907; Gardner, 1954; Rytuba, 1996). The volcanic rocks consist of silicic domes and associated flows, pyroclastic rocks, and subvolcanic intrusions (fig. 2) that were emplaced into Mesozoic silicic intrusive rocks (Troxel and Morton, 1962). The Ruth Mine is on Federal land managed by the U.S. Bureau of Land Management (BLM). Tailings from the mine have been eroded and transported downstream into Homewood Canyon and then into Searles Valley (figs. 3, 4, 5, and 6). The BLM provided recreational facilities at the mine site for day-use hikers and restored and maintained the original mine buildings in collaboration with local citizen groups for use by visitors (fig. 7). The BLM requested that the U.S. Geological Survey (USGS), in collaboration with Chapman University, measure arsenic (As) and other geochemical constituents in soils and tailings at the mine site and in stream sediments downstream from the mine in Homewood Canyon and in Searles Valley (fig. 3). The request was made because initial sampling of the site by BLM staff indicated high concentrations of As in tailings and soils adjacent to the Ruth Mine. This report summarizes data obtained from field sampling of mine tailings and soils adjacent to the Ruth Mine and stream sediments downstream from the mine on June 7, 2009. Our results permit a preliminary assessment of the sources of As and associated chemical constituents that could potentially impact humans and biota.

 20. Ruth Sprenger: Die hohe Kunst der Herrenkleidermacher. Wien u.a.: Böhlau Verlag 2009

  Gertrud Lehnert

  2009-07-01

  Full Text Available Ruth Sprenger stellt Geschichte und Praxis eines Meisterhandwerks für interessierte Laiinnen und Laien übersichtlich und mit reicher Bebilderung dar. Nach einem Überblick über die Geschichte der Eleganz des Gentleman werden detailliert die einzelnen Schritte des Maßnehmens, Entwerfens, Fertigens erläutert. Dabei wird klar, dass ein Anzug immer eine komplizierte Umgestaltung des männlichen Körpers zu einem von antiker Kunst inspirierten abstrakten Ideal von Nacktheit darstellt. Zu kurz kommt leider jegliche kritische Auseinandersetzung mit der Theorie der Mode, so dass das Resultat zwar sehr anschaulich, jedoch in systematischer Hinsicht für die Modeforschung wenig erhellend ist.Ruth Sprenger clearly depicts the history and practice of a masterly handicraft for interested laypeople and includes many illustrations. Following a survey of the history of the elegance of the gentleman, she elucidates and details the single steps of measurement, design, and completion. It becomes clear that a suit always represents a complicated reconfiguration of the male body to an abstract ideal of nudity inspired by antique art. Unfortunately any critical debate on the theory of art falls short so that the results are admittedly very demonstrative, however in systematical terms they are not all too insightful for fashion research.

 1. "Natürlich kann man Geld als Medium begreifen…" - Interview mit Axel Stockburger von Ruth Sonderegger

  Axel Stockburger

  2014-06-01

  Full Text Available Ruth Sonderegger hat für die MEDIENIMPULSE Axel Stockburger interviewt, der an der Wiener Akademie der bildenden Künste im Bereich "Kunst und digitale Medien" arbeitet. Gibt es angesichts der post-medialen Kondition noch eine Medienkunst? Und wie sieht es mit dem Kunst-Wert im Kapitalismus aus?

 2. 数学造就了科学家 科学家改变了世界Ruth Gentry

  2005-01-01

  Ruth Gentry grew up in Indiana and received her A.B. degree at Indiana State Normal (now Indiana State University) in 1880. After ten years of teaching at preparatory schools, she earned a degree in mathematics from the University of Michigan in 1890. She spent the following year as a Fellow in Mathematics at Bryn Mawr,

 3. Ruth Flockart and Dr Wood: A Crucial Relationship in the Development of Melbourne Methodist Ladies' College Music Program

  Jenkins, Louise

  2011-01-01

  This paper explores the notion that particular working relationships within school music programs can have a significant affect on the program's development and progress. To explore this notion the research focussed on the working relationship of a music teacher at Melbourne Methodist Ladies' College (MLC), Ruth Flockart (1891-1985) and the…

 4. Between "Internal" and "External" Worlds - The Influence of the Owner on Intra-Organizational Relations and on Managerial Activities in Particular / Külliki Tafel, Ruth Alas

  Tafel, Külliki

  2006-01-01

  Tippjuhtide mõju organisatsioonisistele suhetele ning juhimistegevusele. Skeemid: The content and overlap of the terms of corporate governance and management; The theoretical framework for the study; The degree of involvement of the board of directors in the strategic management process; Framework for treatment of the owner-CEO-employee chain of relations

 5. Between "Internal" and "External" Worlds - The Influence of the Owner on Intra-Organizational Relations and on Managerial Activities in Particular / Külliki Tafel, Ruth Alas

  Tafel, Külliki

  2006-01-01

  Tippjuhtide mõju organisatsioonisistele suhetele ning juhimistegevusele. Skeemid: The content and overlap of the terms of corporate governance and management; The theoretical framework for the study; The degree of involvement of the board of directors in the strategic management process; Framework for treatment of the owner-CEO-employee chain of relations

 6. Balti jaama taha uus elurajoon / Askur Alas

  Alas, Askur, 1973-

  2005-01-01

  Põhja-Tallinnas raudteeharude vahelisele maa-alale Balti jaama taha kavandatud elurajoonist. Detailplaneeringu eskiisi tegi Tõnu Laigu. Tallinna üldplaneeringu kohaselt jääb planeeritav ala kesklinna kontakttsooni arenguvööndisse

 7. ALA glossary of library and information science

  Levine-Clark, Michael

  2013-01-01

  This fourth edition of ALA Glossary of Library and Information Science presents a thorough yet concise guide to the specific words that describe the materials, processes and systems relevant to the field of librarianship.

 8. Berlo Janet C. et Ruth B. Phillips, Amérique du Nord. Arts premiers

  Mauzé, Marie

  2014-01-01

  Avec Amérique du Nord. Arts premiers signé de deux historiennes de l’art, Janet Berlo et Ruth Phillips, nous avons là un ouvrage qui fait partie d’une nouvelle génération de travaux sur les arts nord-amérindiens, à l’instar du livre de David W. Penney, North American Indian Art, publié en 2004. Connues pour l’excellence de leurs recherches, Berlo et Phillips proposent une étude exhaustive sur l’ensemble des arts visuels nord-amérindiens considérés dans leur contexte culturel et historique. Da...

 9. Towards understanding the tandem mass spectra of protonated oligopeptides. 2: The proline effect in collision-induced dissociation of protonated Ala-Ala-Xxx-Pro-Ala (Xxx = Ala, Ser, Leu, Val, Phe, and Trp).

  Bleiholder, Christian; Suhai, Sándor; Harrison, Alex G; Paizs, Béla

  2011-06-01

  The product ion spectra of proline-containing peptides are commonly dominated by y(n) ions generated by cleavage at the N-terminal side of proline residues. This proline effect is investigated in the current work by collision-induced dissociation (CID) of protonated Ala-Ala-Xxx-Pro-Ala (Xxx includes Ala, Ser, Leu, Val, Phe, and Trp) in an electrospray/quadrupole/time-of-flight (QqTOF) mass spectrometer and by quantum chemical calculations on protonated Ala-Ala-Ala-Pro-Ala. The CID spectra of all investigated peptides show a dominant y(2) ion (Pro-Ala sequence). Our computational results show that the proline effect mainly arises from the particularly low threshold energy for the amide bond cleavage N-terminal to the proline residue, and from the high proton affinity of the proline-containing C-terminal fragment produced by this cleavage. These theoretical results are qualitatively supported by the experimentally observed y(2)/b(3) abundance ratios for protonated Ala-Ala-Xxx-Pro-Ala (Xxx = Ala, Ser, Leu, Val, Phe, and Trp). In the post-cleavage phase of fragmentation the N-terminal oxazolone fragment with the Ala-Ala-Xxx sequence and Pro-Ala compete for the ionizing proton for these peptides. As the proton affinity of the oxazolone fragment increases, the y(2)/b(3) abundance ratio decreases.

 10. Towards Understanding the Tandem Mass Spectra of Protonated Oligopeptides. 2: The Proline Effect in Collision-Induced Dissociation of Protonated Ala-Ala-Xxx-Pro-Ala (Xxx = Ala, Ser, Leu, Val, Phe, and Trp)

  Bleiholder, Christian; Suhai, Sándor; Harrison, Alex G.; Paizs, Béla

  2011-06-01

  The product ion spectra of proline-containing peptides are commonly dominated by y n ions generated by cleavage at the N-terminal side of proline residues. This proline effect is investigated in the current work by collision-induced dissociation (CID) of protonated Ala-Ala-Xxx-Pro-Ala (Xxx includes Ala, Ser, Leu, Val, Phe, and Trp) in an electrospray/quadrupole/time-of-flight (QqTOF) mass spectrometer and by quantum chemical calculations on protonated Ala-Ala-Ala-Pro-Ala. The CID spectra of all investigated peptides show a dominant y 2 ion (Pro-Ala sequence). Our computational results show that the proline effect mainly arises from the particularly low threshold energy for the amide bond cleavage N-terminal to the proline residue, and from the high proton affinity of the proline-containing C-terminal fragment produced by this cleavage. These theoretical results are qualitatively supported by the experimentally observed y 2 / b 3 abundance ratios for protonated Ala-Ala-Xxx-Pro-Ala (Xxx = Ala, Ser, Leu, Val, Phe, and Trp). In the post-cleavage phase of fragmentation the N-terminal oxazolone fragment with the Ala-Ala-Xxx sequence and Pro-Ala compete for the ionizing proton for these peptides. As the proton affinity of the oxazolone fragment increases, the y 2 / b 3 abundance ratio decreases.

 11. A Probe into the Contrasts in Ruth%《路得记》中的对比分析

  陈慧

  2011-01-01

  《路得记》在《旧约圣经》中特色鲜明。它避开歌颂帝王英雄的论题而转至褒扬一位异族寡妇的忠贞品质。并且就其精短的篇幅亦与邻近的几本旧约书形成鲜明的对比。然而,《路得记》却能在信徒与非信徒读者当中都广受欢迎,给人以深刻印象。究其原因,除了路得美好妇人的形象深入人心之外,在整章书中或隐或显的重要因素———时间与人物对比,在树立《路得记》深刻形象方面起着非常重要的作用。%Ruth has very distinguishing features in the Old Testament in the Bible.It has avoided the topics of empirical heroes and has switched to praise the virtues of a foreign widow.Besides,its much shorter length compared with the adjoining books also makes Ruth as a specialty.However,Ruth has been well received among both believers and non-believers,leaving a deep impression.The author of the present article holds that,the reason for its popularity owns not only to Ruth's image of a good wife but also to the important implicit and explicit element in the book-the temporal and personal contrasts which have played an essential role in deepening the impression of Ruth.

 12. CO(2), CO, and Hg emissions from the Truman Shepherd and Ruth Mullins coal fires, eastern Kentucky, USA.

  O'Keefe, Jennifer M K; Henke, Kevin R; Hower, James C; Engle, Mark A; Stracher, Glenn B; Stucker, J D; Drew, Jordan W; Staggs, Wayne D; Murray, Tiffany M; Hammond, Maxwell L; Adkins, Kenneth D; Mullins, Bailey J; Lemley, Edward W

  2010-03-01

  Carbon dioxide (CO(2)), carbon monoxide (CO), and mercury (Hg) emissions were quantified for two eastern Kentucky coal-seam fires, the Truman Shepherd fire in Floyd County and the Ruth Mullins fire in Perry County. This study is one of the first to estimate gas emissions from coal fires using field measurements at gas vents. The Truman Shepherd fire emissions are nearly 1400t CO(2)/yr and 16kg Hg/yr resulting from a coal combustion rate of 450-550t/yr. The sum of CO(2) emissions from seven vents at the Ruth Mullins fire is 726+/-72t/yr, suggesting that the fire is consuming about 250-280t coal/yr. Total Ruth Mullins fire CO and Hg emissions are estimated at 21+/-1.8t/yr and >840+/-170g/yr, respectively. The CO(2) emissions are environmentally significant, but low compared to coal-fired power plants; for example, 3.9x10(6)t CO(2)/yr for a 514-MW boiler in Kentucky. Using simple calculations, CO(2) and Hg emissions from coal-fires in the U.S. are estimated at 1.4x10(7)-2.9x10(8)t/yr and 0.58-11.5t/yr, respectively. This initial work indicates that coal fires may be an important source of CO(2), CO, Hg and other atmospheric constituents.

 13. ALA 2010: Where to Eat in DC

  Library Journal, 2010

  2010-01-01

  As host to visitors and transplants from around the world, Washington, DC, benefits from the constant infusion of different cultures. Although most neighborhoods lack a unified culinary flavor, make no mistake: DC is a city of distinctive areas, each with its own style, ensuring that hungry American Library Association (ALA) 2010 conference…

 14. The Imaginary Reconstitution of Society: Ruth Levitas and Utopia as Social Theory

  Francesca Pannozzo

  2017-07-01

  Full Text Available The essay aims to disclose British sociologist Ruth Levitas’s proposal regarding the thorny issue of the lack of consensus about the definition of the concept of utopia, a issue which, in the Levitas’s view, results in a widespread terminological confusion and in the omnipresent risk of arbitrary selection of the material. After an accurate analysis of the main theoretical and epistemological approaches on the topic, Levitas suggests an inclusive definition which would allow to cross the boundaries imposed by «restrictive» characterizations, for the purpose of creating a higher degree of agreement with regards to what may be included within the concept of "utopia". Too «limitative» definitions would instead lead to misleading conclusions about the destiny and the function of the utopian genre, among which the widespread belief that utopia is in decline or, even worse, definitively disappeared. Finally, Levitas suggests a «sociology of utopia» through an analysis of the correlations between the two form of knowledge, correlations which, in her view, has been repressed for decades.

 15. Negotiating international bioethics: a response to Tom Beauchamp and Ruth Macklin.

  Baker, Robert

  1998-12-01

  Can the bioethical theories that have served American bioethics so well, serve international bioethics as well? In two papers in the previous issue of the Kennedy Institute of Ethics Journal, I contend that the form of principlist fundamentalism endorsed by American bioethicists like Tom Beauchamp and Ruth Macklin will not play on an international stage. Deploying techniques of postmodern scholarship, I argue that principlist fundamentalism justifies neither the condemnation of the Nazi doctors at Nuremberg, nor, as the Report of the Advisory Committee on the Human Radiation Experiments (ACHRE) demonstrates, condemnation of Cold War radiation researchers. Principlist fundamentalism thus appears to be philosophy bankrupt. In this issue of the Journal, Beauchamp and Macklin reject this claim, arguing that I have misread the ACHRE report and misunderstood Nazism. They also argue that the form of post-postmodern negotiated human rights theory that I proffer is adequate only insofar as it is itself really fundamentalist; insofar as I take postmodernism seriously, however, I mire international bioethics in relativism. In this response, I reaffirm my anti-fundamentalism, provide further evidence in support of my reading of the ACHRE report, and defend my post-postmodern version of rights theory. I also develop criteria for a minimally adequate theoretical framework for international bioethics.

 16. Midrash as exegetical approach of early Jewish exegesis, with some examples from the Book of Ruth

  Man Ki Chan

  2010-02-01

  Full Text Available This article deals with the exegetical approach of the early Jewish school. It discusses the meaning and definition of midrash as a distinctive approach in Jewish interpretation. The relationship between midrash and exegesis is also examined. It is shown how the process of interpretation is affected by the use of midrash principles. It is also pointed out that the ancient interpretative method of midrash had social relevancy. The midrashic interpreters maintained the interest of the community and fulfilled the needs of their generation. The conclusion is drawn that early Jewish exegetes did not explain the text for its inherent meaning, but rather for its use in personal purposes. They tended to read some agendas and issues into the text from the exegetes themselves and their surrounding backgrounds. They aimed to meet the requirement of the social and political expectations of their reader community. Interpretation was used as a tool for this purpose. This exegetical trend is finally illustrated with some examples of interpretation of the Book of Ruth.

 17. ALA Pretreatment Improves Waterlogging Tolerance of Fig Plants.

  Yuyan An

  Full Text Available 5-aminolevulinic acid (ALA, a natural and environmentally friendly plant growth regulator, can improve plant tolerance to various environmental stresses. However, whether ALA can improve plant waterlogging tolerance is unknown. Here, we investigated the effects of ALA pretreatment on the waterlogging-induced damage of fig (Ficus carica Linn. plants, which often suffer from waterlogging stress. ALA pretreatment significantly alleviated stress-induced morphological damage, increased leaf relative water content (RWC, and reduced leaf superoxide anion ([Formula: see text] production rate and malonaldehyde (MDA content in fig leaves, indicating ALA mitigates waterlogging stress of fig plants. We further demonstrated that ALA pretreatment largely promoted leaf chlorophyll content, photosynthetic electron transfer ability, and photosynthetic performance index, indicating ALA significantly improves plant photosynthetic efficiency under waterlogging stress. Moreover, ALA pretreatment significantly increased activities of leaf superoxide dismutase (SOD and peroxidase (POD, root vigor, and activities of root alcohol dehydrogenase (ADH, and lactate dehydrogenase (LDH, indicating ALA also significantly improves antioxidant ability and root function of fig plants under waterlogging stress. Taken together, ALA pretreatment improves waterlogging tolerance of fig plants significantly, and the promoted root respiration, leaf photosynthesis, and antioxidant ability may contribute greatly to this improvement. Our data firstly shows that ALA can improve plant waterlogging tolerance.

 18. The comparison between LAC and ALA

  Tzu-heng Chiu

  2000-12-01

  Full Text Available A good library association serves its members, improves the librarianship, and helps library institutions achieving their missions. This article describes the history, missions and goals, organization structure, membership, financial sources, professional activities, publication, and website of the Library Association of China (LAC and American Library Association (ALA, respectively. Considering social / cultural / political differences between Taiwan and the United Sates, the author then compares these two library associations from the eight factors mentioned above. At the end, suggestions for the LAC are proposed.[Article content in Chinese

 19. Politics of Food, the Culinary and Ethnicity in Ruth Ozeki’ My Year of Meat: An Ecocritical Reading

  Saeed Kalejahi

  2012-05-01

  Full Text Available The Canadian-American-Japanese writer and filmmaker Ruth Ozeki’ My year of Meat is built around one major nutritional source—protein or meat or, more exactly, beef. Applying an ecocritical method, but at the same time trying to not fall into the trap of mere ideology, the present article explores the question of authenticity and representation of politics of food, culinary and ethnicity in the aforementioned novel. In the following essay I will argue that in her novels, Ruth Ozeki employs a three-step narrative strategy: invocation, subversion, and redefinition.  The problem Ozeki addresses in this novel is that of disclosing the invisible reality behind the visible surface of that which poses as the real. In doing so she moves the problem of authenticity beyond the realm of ethnic and culinary culture. Rather than examining it as a form of ethnic “self-exoticization” or treating it merely as a fiction about cultural purity, she presents the authentic as an indispensable attribute of an ecologically viable culture and as a marker of representational sincerity in a globalized media economy.

 20. 5-ALA based photodynamic management of glioblastoma

  Rühm, Adrian; Stepp, Herbert; Beyer, Wolfgang; Hennig, Georg; Pongratz, Thomas; Sroka, Ronald; Schnell, Oliver; Tonn, Jörg-Christian; Kreth, Friedrich-Wilhelm

  2014-03-01

  Objective: Improvement of the clinical outcome of glioblastoma (GBM) patients by employment of fluorescence and photosensitization on the basis of 5-aminolevulinic acid (5-ALA) induced protoporphyrin IX (PpIX). Methods: In this report the focus is laid on the use of tumor selective PpIX fluorescence for stereotactic biopsy sampling and intra-operative treatment monitoring. In addition, our current concept for treatment planning is presented. For stereotactic interstitial photodynamic therapy (iPDT), radial diffusers were implanted into the contrast enhancing tumor volume. Spectroscopic measurements of laser light transmission and fluorescence between adjacent fibers were performed prior, during and post PDT. Results: PpIX concentrations in primary glioblastoma tissue show high intra- and inter-patient variability, but are usually sufficient for an effective PDT. During individual treatment attempts with 5-ALA based GBM-iPDT, transmission and fluorescence measurements between radial diffusers gave the following results: 1. In some cases, transmission after PDT is considerably reduced compared to the value before PDT, which may be attributable to a depletion of oxygenated hemoglobin and/or diffuse bleeding. 2. PpIX fluorescence is efficiently photobleached during PDT in all cases. Conclusion: iPDT with assessment of PpIX fluorescence and photobleaching is a promising treatment option. Individualization of treatment parameters appears to bear a potential to further improve clinical outcomes.

 1. Jüri Ratas: tasulise parkimise ala suurendamine probleeme ei tekita / Jüri Ratas ; interv. Askur Alas

  Ratas, Jüri, 1978-

  2004-01-01

  Tallinna abilinnapea tasulise parkimise ala laiendamisest Tallinna kesklinnas ja sellega kaasnevatest võimalikest probleemidest. Kommenteerib Johannes Pirita. Kaart. Lisa: Rahvaalgatus sõdib tasulise parkimisega

 2. Jüri Ratas: tasulise parkimise ala suurendamine probleeme ei tekita / Jüri Ratas ; interv. Askur Alas

  Ratas, Jüri, 1978-

  2004-01-01

  Tallinna abilinnapea tasulise parkimise ala laiendamisest Tallinna kesklinnas ja sellega kaasnevatest võimalikest probleemidest. Kommenteerib Johannes Pirita. Kaart. Lisa: Rahvaalgatus sõdib tasulise parkimisega

 3. Ver Antígone em (quase toda mulher: Ruth Klüger e Emma Zunz

  Flavia Trocoli

  2014-09-01

  Full Text Available Este ensaio propõe uma leitura das ressonâncias da tragédia Antígone, de Sófocles, tal como interpretada por Jacques Lacan, no relato autobiográfico de Ruth Klüger e na ação da personagem Emma Zunz, do conto homônimo de Jorge Luis Borges. Destaco e analiso, primeiro, a diferença entre um desejo de morte da personagem sofocliana e um luto efetuado pela sobrevivente da Shoah e, em seguida, a homologia entre Antígone e Emma Zunz em relação a um desejo mortífero e a uma impossibilidade de luto, isto é, de separação dos mortos.Resumé: Cet essai propose une lecture des résonances de la tragédie d’Antigone, de Sophocle, tel qu’elle est interprétée par Jacques Lacan, dans le récit autobiographique de Ruth Klüger et dans l’action de Emma Zunz, personnage de la nouvelle homonyme de Jorge Luis Borges. La différence entre un désir de mort de Antigone et le deuil accompli de Klüger será ici analyser, ainsi que l’homologie entre Antigone et Emma Zunz en ce qui concerne leur désir mortel et leur impossibilité de faire le deuil.Mots-clés: Antigone, Jorge Luis Borges, Ruth Klüger, littérature et psychanalyseFlavia Trocoli é Professora do Departamento de Ciência da Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutora em Teoria e História Literária (2004 e pós-doutora (2007 pelo IEL/UNICAMP. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Teoria Literária, Literatura Comparada e Literatura e Psicanálise. É membro-fundador do Centro de Pesquisas Outrarte: psicanálise entre ciência e arte, no IEL/UNICAMP. É autora de A inútil paixão do ser: figurações do narrador moderno, 2014, e coorganizadora de Um retorno a Freud, 2008, e Teoria Literária e suas fronteiras, 2014.

 4. Expression of the alaE gene is positively regulated by the global regulator Lrp in response to intracellular accumulation of l-alanine in Escherichia coli.

  Ihara, Kohei; Sato, Kazuki; Hori, Hatsuhiro; Makino, Yumiko; Shigenobu, Shuji; Ando, Tasuke; Isogai, Emiko; Yoneyama, Hiroshi

  2017-04-01

  The alaE gene in Escherichia coli encodes an l-alanine exporter that catalyzes the active export of l-alanine using proton electrochemical potential. In our previous study, alaE expression was shown to increase in the presence of l-alanyl-l-alanine (Ala-Ala). In this study, the global regulator leucine-responsive regulatory protein (Lrp) was identified as an activator of the alaE gene. A promoter less β-galactosidase gene was fused to an alaE upstream region (240 nucleotides). Cells that were lacZ-deficient and harbored this reporter plasmid showed significant induction of β-galactosidase activity (approximately 17-fold) in the presence of 6 mM l-alanine, l-leucine, and Ala-Ala. However, a reporter plasmid possessing a smaller alaE upstream region (180 nucleotides) yielded transformants with strikingly low enzyme activity under the same conditions. In contrast, lrp-deficient cells showed almost no β-galactosidase induction, indicating that Lrp positively regulates alaE expression. We next performed an electrophoretic mobility shift assay (EMSA) and a DNase I footprinting assay using purified hexahistidine-tagged Lrp (Lrp-His). Consequently, we found that Lrp-His binds to the alaE upstream region spanning nucleotide -161 to -83 with a physiologically relevant affinity (apparent KD, 288.7 ± 83.8 nM). Furthermore, the binding affinity of Lrp-His toward its cis-element was increased by l-alanine and l-leucine, but not by Ala-Ala and d-alanine. Based on these results, we concluded that the gene expression of the alaE is regulated by Lrp in response to intracellular levels of l-alanine, which eventually leads to intracellular homeostasis of l-alanine concentrations.

 5. Courtney Louise Young, Penn State Librarian, elected President of ALA

  Linda Susan Neyer

  2013-10-01

  Full Text Available Courtney Louise Young, head librarian at the J. Clarence Kelly Library at Penn State Greater Allegheny, has been elected as 2014-15 president of the American Library Association (ALA.

 6. From defining antigens to new therapies in multiple sclerosis: honoring the contributions of Ruth Arnon and Michael Sela.

  Steinman, Lawrence; Shoenfeld, Yehuda

  2014-11-01

  Ruth Arnon and Michael Sela profoundly influenced the development of a model system to test new therapies in multiple sclerosis (MS). Their application of the animal model, known as experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), for the discovery of Copaxone, opened a new path for testing of drug candidates in MS. By measuring clinical, pathologic, and immunologic outcomes, the biological implications of new drugs could be elucidated. Using EAE they established the efficacy of Copaxone as a therapy for preventing and reducing paralysis and inflammation in the central nervous system without massive immune suppression. This had a huge impact on the field of drug discovery for MS. Much like the use of parabiosis to discover soluble factors associated with obesity, or the replica plating system to probe antibiotic resistance in bacteria, the pioneering research on Copaxone using the EAE model, paved the way for the discovery of other therapeutics in MS, including Natalizumab and Fingolimod. Future applications of this approach may well elucidate novel therapies for the neurodegenerative phase of multiple sclerosis associated with disease progression.

 7. J. Randvere „Ruthist” – eesti kirjandusliku dekadentsi ühest esimesest näitest. On J. Randvere’s Ruth: One of the First Examples of Estonian Literary Decadence

  Mirjam Hinrikus

  2012-04-01

  Full Text Available Ruth is one of the first examples of literary decadence in Estonian literature, a manifestation of the discourse of decadence that dominated the fin-de-siècle period. The function of this discourse was on the one hand the expression of the experience of modernity, and on the other, its critique. Just as in the majority of examples of literary decadence, Ruth is a ”studied composition”, relying more on cultural intertexts than on direct observation of the world of experience. Many of the explicit or implicit allusions latent in Ruth can be traced back to the texts of writers who generated syntheses of decadent sensibility: T. Gautier, C. Baudelaire, P. Bourget, F. Nietzsche, and O. Weininger. This article focuses on traces of the idea of affirmative aesthetic decadence in the Gautier-Baudelaire tradition, and Bourget’s ambivalent treatment of decadence as these are made visible in Ruth. Ruth exhibits the idea of affirmative aesthetic decadence of the German variety, though the negative connotations of decadence come to overwhelm the positive at the end of the 19th century. Negative nuances are mediated through Bourget’s ambivalent renderings of decadence, and specifically through his model of the decadentdilettante. While Bourget admired the decadent-dilettante as a symbol of European culture’s high level of refinement, it also signals overripeness and cultural decline. The veiled opposition to the decadent-dilettante attitude to life is carried in Ruth both by the narrator and the protagonist Ruth herself. The function of the opposition is to critique both the negative concept of decadence and more broadly, an overmodernized, therefore declining Europe

 8. Protein engineering of insulin: Two novel fast-acting insulins [B16Ala]insulin and [B26Ala]insulin

  ZHANG; Zhou; (张舟); TANG; Yuehua; (唐月华); YAO; Shiyin; (姚矢音); ZHU; Shangquan; (朱尚权); FENG; Youmin; (冯佑民)

  2003-01-01

  Blood glucose lowering assay proved that [B16Ala]insulin and [B26Ala]insulin exhibit potency of acute blood glucose lowering in normal pigs, which demonstrates that they are fast- acting insulin. Single-chain precursor of [B16Ala]insulin and [B26Ala]insulin is [B16Ala]PIP and [B26Ala]PIP, respectively, which are suitable for gene expression. Secretory expression level of the precursors in methylotrophic yeast Pichia pastoris was quite high, 650 mg/L and 130 mg/L, respectively. In vivo biological assay showed that the two fast-acting insulins have full or nearly full biological activity. So both [B16Ala]insulin and [B26Ala]insulin can be well developed as fast-acting insulin for clinic use.

 9. Fluorescence-Guided Resection of Malignant Glioma with 5-ALA

  Sadahiro Kaneko

  2016-01-01

  Full Text Available Malignant gliomas are extremely difficult to treat with no specific curative treatment. On the other hand, photodynamic medicine represents a promising technique for neurosurgeons in the treatment of malignant glioma. The resection rate of malignant glioma has increased from 40% to 80% owing to 5-aminolevulinic acid-photodynamic diagnosis (ALA-PDD. Furthermore, ALA is very useful because it has no serious complications. Based on previous research, it is apparent that protoporphyrin IX (PpIX accumulates abundantly in malignant glioma tissues after ALA administration. Moreover, it is evident that the mechanism underlying PpIX accumulation in malignant glioma tissues involves an abnormality in porphyrin-heme metabolism, specifically decreased ferrochelatase enzyme activity. During resection surgery, the macroscopic fluorescence of PpIX to the naked eye is more sensitive than magnetic resonance imaging, and the alert real time spectrum of PpIX is the most sensitive method. In the future, chemotherapy with new anticancer agents, immunotherapy, and new methods of radiotherapy and gene therapy will be developed; however, ALA will play a key role in malignant glioma treatment before the development of these new treatments. In this paper, we provide an overview and present the results of our clinical research on ALA-PDD.

 10. Ala/Ala Genotype of Pro12Ala Polymorphism in the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ2 Gene Is Associated with Obesity and Insulin Resistance in Asian Indians

  Bhatt, Surya Prakash; Misra, Anoop; Sharma, Mukti; Luthra, Kalpana; Guleria, Randeep; Pandey, Ravindra Mohan

  2012-01-01

  Abstract Aim We determined the association of the Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator activated receptor (PPAR)-γ2 gene with obesity, insulin resistance (IR), and lipids in Asian Indians without diabetes in north India. Subjects and Methods In this cross-sectional study (n=495; 279 males and 216 females, 18–60 years of age), anthropometric (body mass index, waist and hip circumferences, and skinfold thickness) and biochemical (fasting glucose, lipid profile, fasting insulin, leptin, and adiponectin) parameters were assessed. Polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphism analysis was used for identification of individual genotypes. Results Frequencies of the Pro and Ala alleles were 0.89 and 0.11, respectively. The genotype frequencies (%) of Pro/Pro, Pro/Ala, and Ala/Ala were 82.6, 14.7, and 2.7, respectively, without any gender differences. The frequency of the Ala/Ala genotype was higher in obese than in nonobese subjects (4.9% vs. 1.5%, P=0.06). The Ala/Ala genotype was associated with higher values of hip circumference, subscapular skinfold thickness, and sum of four skinfold thickness than the Pro/Pro and Pro/Ala genotypes (P<0.05). Using a multivariate logistic regression model after adjusting for age, sex, and insulin, subjects with the Ala/Ala genotype showed a high risk of obesity (odds ratio [OR], 3.2, 95% confidence interval [CI] 1.2–12.9) and IR (OR, 3.6, 95% CI: 1.04–12.4). Conclusion The Ala/Ala genotype of the PPAR-γ2 gene is associated with obesity and IR in Asian Indians without diabetes living in north India. PMID:22694222

 11. The final story on the ALA3/ALIS1 complex

  Lopez Marques, Rosa Laura

  Research Foundation, Department of Plant Biology, University of Copenhagen, DK-1871 Frederiksberg C, Denmark; bBiochemistry Department MS200, University of Nevada Reno, NV 89557, USA; cHumboldt-University Berlin, Faculty of Mathematics and Natural Science I, Institute of Biology, 10115 Berlin, Germany.......         In Arabidopsis 12 P4-ATPase isoforms have been identified, named ALA1-12 for Aminophospholipid ATPase (Axelsen and Palmgren, 2001). So far, only one member of this family (ALA1) has been partially characterized and suggested to have a physiological relevance in chilling tolerance (Gomés et al., 2000...... of the growth medium. Electron micrographs show cellular defects in cells of the root cap of mutant plants related to the formation of vesicles in the trans side of the Golgi apparatus. We propose that the flippase activity of the ALA3/ALIS1 complex in the Golgi is required for important secretory processes...

 12. Identification and expression analyses of the alanine aminotransferase (AlaAT) gene family in poplar seedlings

  Xu, Zhiru; Ma, Jing; Qu, Chunpu; Hu, Yanbo; Hao, Bingqing; Sun, Yan; Liu, Zhongye; Yang, Han; Yang, Chengjun; Wang, Hongwei; Li, Ying; Liu, Guanjun

  2017-01-01

  Alanine aminotransferase (AlaAT, E.C.2.6.1.2) catalyzes the reversible conversion of pyruvate and glutamate to alanine and α-oxoglutarate. The AlaAT gene family has been well studied in some herbaceous plants, but has not been well characterized in woody plants. In this study, we identified four alanine aminotransferase homologues in Populus trichocarpa, which could be classified into two subgroups, A and B. AlaAT3 and AlaAT4 in subgroup A encode AlaAT, while AlaAT1 and AlaAT2 in subgroup B encode glutamate:glyoxylate aminotransferase (GGAT), which catalyzes the reaction of glutamate and glyoxylate to α-oxoglutarate and glycine. Four AlaAT genes were cloned from P. simonii × P. nigra. PnAlaAT1 and PnAlaAT2 were expressed predominantly in leaves and induced by exogenous nitrogen and exhibited a diurnal fluctuation in leaves, but was inhibited in roots. PnAlaAT3 and PnAlaAT4 were mainly expressed in roots, stems and leaves, and was induced by exogenous nitrogen. The expression of PnAlaAT3 gene could be regulated by glutamine or its related metabolites in roots. Our results suggest that PnAlaAT3 gene may play an important role in nitrogen metabolism and is regulated by glutamine or its related metabolites in the roots of P. simonii × P. nigra. PMID:28378825

 13. The Task of the Survivor in Ruth Klüger’s «weiter leben» (1992 and «Still Alive» (2001

  Darrah Lustig

  2013-05-01

  Full Text Available Ruth Klüger’s German and English memoirs provide a unique opportunity to consider intersections between memory, survival, and self-translation. A Benjaminian interpretation of Klüger’s memoirs, weiter leben: Eine Jugend (1992 and Still Alive: A Holocaust Girlhood Remembered (2001, addresses the question of what meanings accrue to survival as it unfolds over 50 years and in two memoirs and languages. Echoing the ethical interventions articulated by Benjamin in «The Task of the Translator», I identify the ways in which Still Alive asserts itself as a translation.

 14. Leading by Example? ALA Division Publications, Open Access, and Sustainability

  Hall, Nathan; Arnold-Garza, Sara; Gong, Regina; Shorish, Yasmeen

  2016-01-01

  This investigation explores scholarly communication business models in American Library Association (ALA) division peer-reviewed academic journals. Previous studies reveal the numerous issues organizations and publishers face in the academic publishing environment. Through an analysis of documented procedures, policies, and finances of five ALA…

 15. The Dipeptide Ala-Gly in the Gas Phase

  Bermúdez, Celina; Varela, Marcelino; Cabezas, Carlos; Peña, Isabel; Alonso, José L.

  2014-06-01

  The dipeptide Ala-Gly has been examined in gas phase by laser ablation molecular beam Fourier transform microwave (LA-MB-FTMW) spectroscopy in the frequency region 3-12 GHz. Three rotamers have been detected in the supersonic expansion. The quadrupole hyperfine structure of two 14N (I=1) nuclei has been totally resolved allowing the conclusive identification of one conformer.

 16. ALA-induced PpIX fluorescence in epileptogenic tissue

  Kleen, Jonathan K.; Valdes, Pablo A.; Harris, Brent T.; Holmes, Gregory L.; Paulsen, Keith D.; Roberts, David W.

  2011-03-01

  Astrogliotic tissue displays markedly increased levels of ALA-induced PpIX fluorescence, making it useful for fluorescence-guided resection in glioma surgery. In patients with temporal lobe epilepsy (TLE) and corresponding animal models, there are areas of astrogliosis that often co-localize with the epileptic focus, which can be resected to eliminate seizures in the majority of treated patients. If this epileptogenic tissue can exhibit PpIX fluorescence that is sufficiently localized, it could potentially help identify margins in epilepsy surgery. We tested the hypothesis that ALA-induced PpIX fluorescence could visually accentuate epileptogenic tissue, using an established animal model of chronic TLE. An acute dose of pilocarpine was used to induce chronic seizure activity in a rat. This rat and a normal control were given ALA, euthanized, and brains examined post-mortem for PpIX fluorescence and neuropathology. Preliminary evidence indicates increased PpIX fluorescence in areas associated with chronic epileptic changes and seizure generation in TLE, including the hippocampus and parahippocampal areas. In addition, strong PpIX fluorescence was clearly observed in layer II of the piriform cortex, a region known for epileptic reorganization and involvement in the generation of seizures in animal studies. We are further investigating whether ALA-induced PpIX fluorescence can consistently identify epileptogenic zones, which could warrant the extension of this technique to clinical studies for use as an adjuvant guidance technology in the resection of epileptic tissue.

 17. Leading by Example? ALA Division Publications, Open Access, and Sustainability

  Hall, Nathan; Arnold-Garza, Sara; Gong, Regina; Shorish, Yasmeen

  2016-01-01

  This investigation explores scholarly communication business models in American Library Association (ALA) division peer-reviewed academic journals. Previous studies reveal the numerous issues organizations and publishers face in the academic publishing environment. Through an analysis of documented procedures, policies, and finances of five ALA…

 18. Tornide väljaku müüriäärse ala tulevik endiselt ebaselge / Askur Alas

  Alas, Askur, 1973-

  2004-01-01

  Tallinna linna ja ehitusfirma Restor vaheline tüli linnamüüri äärse maa täisehitamise suhtes Suurtüki kvartalis pole lahendust leidnud. Linnaosavalitsus soovib müüri äärde parki ja tahab algatada ala detaiplaneeringut. Restoril on Plate ja Eppingi torni vahel ridaelamuboksid juba välja ehitatud

 19. Tornide väljaku müüriäärse ala tulevik endiselt ebaselge / Askur Alas

  Alas, Askur, 1973-

  2004-01-01

  Tallinna linna ja ehitusfirma Restor vaheline tüli linnamüüri äärse maa täisehitamise suhtes Suurtüki kvartalis pole lahendust leidnud. Linnaosavalitsus soovib müüri äärde parki ja tahab algatada ala detaiplaneeringut. Restoril on Plate ja Eppingi torni vahel ridaelamuboksid juba välja ehitatud

 20. Effects of Bedrock Lithology and Subglacial Till on the Motion of Ruth Glacier, Alaska, Deduced from Five Pulses from 1973-2012

  Turrin, J.; Forster, R.; Sauber, Jeanne; Hall, Dorothy K.; Bruhn, R.

  2013-01-01

  A pulse is a type of unstable glacier flow intermediate between normal flow and surging. Using Landsat MSS, TM, and ETM+ imagery and feature tracking software, a time-series of mostly annual velocity maps from 1973 to 2012 was produced that reveals five pulses of Ruth Glacier, Alaska. Peaks in ice velocity were found in the 1981, 1989, 1997, 2003, and 2010; approximately every 7 years. During these peak years the ice velocity increased 300%, from approximately 40 m/yr to 160 m/yr, and occurred in an area of the glacier underlain by sedimentary bedrock. Based on the spatio-temporal behavior of Ruth Glacier during the pulse cycles, we suggest the pulses are due to enhanced basal motion via deformation of a subglacial till. The cyclical nature of the pulses is theorized to be due to a thin till, with low permeability, that causes incomplete drainage of the till between the pulses, followed by eventual recharge and dilation of the till. These findings suggest care is needed when attempting to correlate changes in regional climate with decadal-scale changes in velocity, because in some instances basal conditions may have a greater influence on ice dynamics than climate.

 1. Loss of the Arabidopsis thaliana P4-ATPases ALA6 and ALA7 Impairs Pollen Fitness and Alters the Pollen Tube Plasma Membrane

  Stephen C McDowell

  2015-04-01

  Full Text Available Members of the P4 subfamily of P-type ATPases are thought to create and maintain lipid asymmetry in biological membranes by flipping specific lipids between membrane leaflets. In Arabidopsis, 7 of the 12 Aminophospholipid ATPase (ALA family members are expressed in pollen. Here we show that double knockout of ALA6 and ALA7 (ala6/7 results in siliques with a ~2-fold reduction in seed set with a high frequency of empty seed positions near the bottom. Seed set was reduced to near zero when plants were grown under a hot/cold temperature stress. Reciprocal crosses indicate that the ala6/7 reproductive deficiencies are due to a defect related to pollen transmission. In-vitro growth assays provide evidence that that ala6/7 pollen tubes are short and slow, with ~2-fold reductions in both maximal growth rate and overall length relative to wild-type. Outcrosses show that when ala6/7 pollen are in competition with wild-type pollen, they have a near 0% success rate in fertilizing ovules near the bottom of the pistil, consistent with ala6/7 pollen having short and slow growth defects. The ala6/7 phenotypes were rescued by the expression of either an ALA6-YFP or GFP-ALA6 fusion protein, which showed localization to both the plasma membrane and highly-mobile endomembrane structures. A mass spectrometry analysis of mature pollen grains revealed significant differences between ala6/7 and wild-type, both in the relative abundance of lipid classes and in the average number of double bonds present in acyl side chains. A change in the properties of the ala6/7 plasma membrane was also indicated by a ~10-fold reduction of labeling by lipophilic FM-dyes relative to wild-type. Together, these results indicate that ALA6 and ALA7 provide redundant activities that function to directly or indirectly change the distribution and abundance lipids in pollen, and support a model in which ALA6 and ALA7 are critical for pollen fitness under normal and temperature-stress conditions.

 2. PPARγ2Pro12Ala Polymorphism and Human Health

  Weimin He

  2009-01-01

  The nuclear hormone receptor peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPAR) is an important transcription factor regulating adipocyte differentiation, lipid and glucose homeostasis, and insulin sensitivity. Numerous genetic mutations of PPAR have been identified and these mutations positively or negatively regulate insulin sensitivity. Among these, a relatively common polymorphism of PPAR, Pro12Ala of PPAR2, the isoform expressed only in adipose tissue has been shown to be associ...

 3. Pro12Ala polymorphism in PPARgamma2 associated with depression in Chinese nonagenarians/centenarians.

  Ji-Rong, Yue; Bi-Rong, Dong; Chang-Quan, Huang; Zhen-Chan, Lu; Hong-Mei, Wu; Yan-Ling, Zhang; Mattis, Tod A

  2009-07-01

  The Pro12Ala polymorphism of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARgamma) has been associated with decreased obesity, insulin resistance, type 2 diabetes and other age-associated diseases such as cognitive impairment, hypertension, cancer, osteoarthritis. Each one of these diseases had been linked to depression. Moreover, there is also an association between Pro12 Ala polymorphism in PPAR gamma2 and longevity. The aim of the study was to evaluate the association between Pro12 Ala polymorphism and depression in Chinese nonagenarians and centenarians. The sample included 697 unrelated Chinese nonagenarians/centenarians (aged between 90-108 years, mean age: 93.5+/-3.35 years; 67.2% women). The Pro12Ala variant was examined using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism. Depression was measured with brief 23-item Geriatrics Depression Scale Chinese-edition (GDS-CD). In this sample, the genotype frequencies of the Pro12Ala polymorphism were 0% Ala12Ala, 9.2% Pro12Ala, 90.8% Pro12Pro and the prevalence of depression was 25.3%. Subjects who were 12Ala carriers had significantly lower prevalence of depression than those who were not 12Ala carriers (14.06 vs. 26.38%, p=0.034). Subjects without depression also had a higher frequency of 12Ala gene than those with depression (5.28 vs. 2.56%, p=0.031). Adjusting for certain clinical factors that may be associated with depression or with 12Ala carriers, multiple logistic regressions showed the 12Ala gene was associated with decreased incidence of depression. In summary, we found that among Chinese nonagenarians and centenarians, the Pro12Ala polymorphism in PPARgamma2 was associated with depression and that the 12Ala gene may be a factor for decreased depression.

 4. PPAR2Pro12Ala Polymorphism and Human Health

  Weimin He

  2009-01-01

  Full Text Available The nuclear hormone receptor peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPAR is an important transcription factor regulating adipocyte differentiation, lipid and glucose homeostasis, and insulin sensitivity. Numerous genetic mutations of PPAR have been identified and these mutations positively or negatively regulate insulin sensitivity. Among these, a relatively common polymorphism of PPAR, Pro12Ala of PPAR2, the isoform expressed only in adipose tissue has been shown to be associated with lower body mass index, enhanced insulin sensitivity, and resistance to the risk of type 2 diabetes in human subjects carrying this mutation. Subsequent studies in different ethnic populations, however, have revealed conflicting results, suggesting a complex interaction between the PPAR2 Pro12Ala polymorphism and environmental factors such as the ratio of dietary unsaturated fatty acids to saturated fatty acids and/or between the PPAR2 Pro12Ala polymorphism and genetic factors such as polymorphic mutations in other genes. In addition, this polymorphic mutation in PPAR2 is associated with other aspects of human diseases, including cancers, polycystic ovary syndrome, Alzheimer disease and aging. This review will highlight findings from recent studies.

 5. Ruth Huimerind maailmaareenil

  2004-01-01

  Kirjastuse Rockport Publishers teoses "1000 greetings" on trükitud 4 Huimerinna õnnitluskaarti, kaasautoriteks Jüri Lõun ja Jüri Kass. Jaapani kirjastuse Pie Books raamatus "Ideas Unbound : Unique Ideas Uniquely Expressed" on Huimerinna miniformaadis kutse eesti naiskeraamikute näitusele

 6. Ruth Huimerind maailmaareenil

  2004-01-01

  Kirjastuse Rockport Publishers teoses "1000 greetings" on trükitud 4 Huimerinna õnnitluskaarti, kaasautoriteks Jüri Lõun ja Jüri Kass. Jaapani kirjastuse Pie Books raamatus "Ideas Unbound : Unique Ideas Uniquely Expressed" on Huimerinna miniformaadis kutse eesti naiskeraamikute näitusele

 7. Characterization of the l-alanine exporter AlaE of Escherichia coli and its potential role in protecting cells from a toxic-level accumulation of l-alanine and its derivatives.

  Kim, Seryoung; Ihara, Kohei; Katsube, Satoshi; Hori, Hatsuhiro; Ando, Tasuke; Isogai, Emiko; Yoneyama, Hiroshi

  2015-08-01

  We previously reported that the alaE gene of Escherichia coli encodes the l-alanine exporter AlaE. The objective of this study was to elucidate the mechanism of the AlaE exporter. The minimum inhibitory concentration of l-alanine and l-alanyl-l-alanine in alaE-deficient l-alanine-nonmetabolizing cells MLA301ΔalaE was 4- and >4000-fold lower, respectively, than in the alaE-positive parent cells MLA301, suggesting that AlaE functions as an efflux pump to avoid a toxic-level accumulation of intracellular l-alanine and its derivatives. Furthermore, the growth of the alaE-deficient mutant derived from the l-alanine-metabolizing strain was strongly inhibited in the presence of a physiological level of l-alanyl-l-alanine. Intact MLA301ΔalaE and MLA301ΔalaE/pAlaE cells producing plasmid-borne AlaE, accumulated approximately 200% and 50%, respectively, of the [(3) H]l-alanine detected in MLA301 cells, suggesting that AlaE exports l-alanine. When 200 mmol/L l-alanine-loaded inverted membrane vesicles prepared from MLA301ΔalaE/pAlaE were placed in a solution containing 200 mmol/L or 0.34 μmol/L l-alanine, energy-dependent [(3) H]l-alanine accumulation occurred under either condition. This energy-dependent uphill accumulation of [(3) H]l-alanine was strongly inhibited in the presence of carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone but not by dicyclohexylcarbodiimide, suggesting that the AlaE-mediated l-alanine extrusion was driven by proton motive force. Based on these results, physiological roles of the l-alanine exporter are discussed.

 8. Impact of charged amino acid substitution in the transmembrane domain of L-alanine exporter, AlaE, of Escherichia coli on the L-alanine export.

  Kim, Seryoung; Ihara, Kohei; Katsube, Satoshi; Ando, Tasuke; Isogai, Emiko; Yoneyama, Hiroshi

  2017-01-01

  The Escherichia coli alaE gene encodes the L-alanine exporter, AlaE, that catalyzes active export of L-alanine using proton electrochemical potential. The transporter comprises only 149 amino acid residues and four predicted transmembrane domains (TMs), which contain three charged amino acid residues. The AlaE-deficient L-alanine non-metabolizing cells (ΔalaE cells) appeared hypersusceptible to L-alanyl-L-alanine showing a minimum inhibitory concentration (MIC) of 2.5 µg/ml for the dipeptide due to a toxic accumulation of L-alanine. To elucidate the mechanism by which AlaE exports L-alanine, we replaced charged amino acid residues in the TMs, glutamic acid-30 (TM-I), arginine-45 (TM-II), and aspartic acid-84 (TM-III) with their respective charge-conserved amino acid or a net neutral cysteine. The ΔalaE cells producing R45K or R45C appeared hypersusceptible to the dipeptide, indicating that arginine-45 is essential for AlaE activity. MIC of the dipeptide in the ΔalaE cells expressing E30D and E30C was 156 µg/ml and >10,000 µg/ml, respectively, thereby suggesting that a negative charge at this position is not essential. The ΔalaE cells expressing D84E or D84C showed an MIC >10,000 and 78 µg/ml, respectively, implying that a negative charge is required at this position. These results were generally consistent with that of the L-alanine accumulation experiments in intact cells. We therefore concluded that charged amino acid residues (R45 and D84) in the AlaE transmembrane domain play a pivotal role in L-alanine export. Replacement of three cysteine residues at C22, C28 (both in TM-I), and C135 (C-terminal region) with alanine showed only a marginal effect on L-alanine export.

 9. Non-Conserved Residues in Clostridium acetobutylicum tRNAAla Contribute to tRNA Tuning for Efficient Antitermination of the alaS T Box Riboswitch

  Liang-Chun Liu

  2015-09-01

  Full Text Available The T box riboswitch regulates expression of amino acid-related genes in Gram-positive bacteria by monitoring the aminoacylation status of a specific tRNA, the binding of which affects the folding of the riboswitch into mutually exclusive terminator or antiterminator structures. Two main pairing interactions between the tRNA and the leader RNA have been demonstrated to be necessary, but not sufficient, for efficient antitermination. In this study, we used the Clostridium acetobutylicum alaS gene, which encodes alanyl-tRNA synthetase, to investigate the specificity of the tRNA response. We show that the homologous C. acetobutylicum tRNAAla directs antitermination of the C. acetobutylicum alaS gene in vitro, but the heterologous Bacillus subtilis tRNAAla (with the same anticodon and acceptor end does not. Base substitutions at positions that vary between these two tRNAs revealed synergistic and antagonistic effects. Variation occurs primarily at positions that are not conserved in tRNAAla species, which indicates that these non-conserved residues contribute to optimal antitermination of the homologous alaS gene. This study suggests that elements in tRNAAla may have coevolved with the homologous alaS T box leader RNA for efficient antitermination.

 10. Identification of phenolic compounds from lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.), bilberry (Vaccinium myrtillus L.) and hybrid bilberry (Vaccinium x intermedium Ruthe L.) leaves.

  Hokkanen, Juho; Mattila, Sampo; Jaakola, Laura; Pirttilä, Anna Maria; Tolonen, Ari

  2009-10-28

  Phenolic compounds from leaves of lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.), bilberry (Vaccinium myrtillus L.), and the natural hybrid of bilberry and lingonberry (Vaccinium x intermedium Ruthe L., hybrid bilberry) were identified using LC/TOF-MS and LC/MS/MS after extraction from the plant material in methanol in an ultrasonicator. The phenolic profiles in the plants were compared using the LC/TOF-MS responses. This is the first thorough report of phenolic compounds in hybrid bilberry. In total, 51 different phenolic compounds were identified, including flavan-3-ols, proanthocyanidins, flavonols and their glycosides, and various phenolic acid conjugates. Of the identified compounds, 35 were detected in bilberry, 36 in lingonberry, and 46 in the hybrid. To our knowledge, seven compounds were previously unreported in Vaccinium genus and many of the compounds are reported for the first time from bilberry and lingonberry.

 11. Pro12Ala polymorphism in PPAR-gamma2 and dementia in Chinese nonagenarians/centenarians.

  Yue, Ji-Rong; Dong, Bi-Rong; Huang, Chang-Quan; Lu, Zhen-Chan; Wu, Hong-Mei; Zhang, Yan-Ling

  2010-09-01

  We examined the existence of a relationship between polymorphism and dementia in subjects aged 90 years and above. The sample included 732 unrelated Chinese nonagenarians/centenarians (aged 90-108 years, mean age 93.68 years; 67.5% women). The Pro12Ala variant was examined using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism. Cognitive function was measured with 30-item mini-mental state examination. The genotype frequencies of the Pro12Ala polymorphism were 0% Ala12Ala, 9.1% Pro12Ala, and 90.9% Pro12Pro. The prevalence rates of dementia were 64.9% in the whole sample (45.0% for men and 74.5% for women). In both men and women, between subjects with and without 12Ala carriers, there was no significant difference in cognitive function scores and also no significant difference in prevalence of dementia; there was no significant difference in frequency of 12Ala carriers between subjects with and without dementia. Multiple logistic regression was performed by adjusting clinical factors that are thought to be associated with cognitive function or with 12Ala carriers. We found that 12Ala is not a risk factor for dementia. We found that Pro12Ala polymorphism in PPAR-gamma2 was not directly correlated with dementia among Chinese nonagenarians and centenarians.

 12. Pro12Ala polymorphism in PPAR-γ2 and dementia in Chinese nonagenarians/centenarians

  Ji-Rong, Yue; Chang-Quan, Huang; Zhen-Chan, Lu; Hong-Mei, Wu; Yan-Ling, Zhang

  2010-01-01

  We examined the existence of a relationship between polymorphism and dementia in subjects aged 90 years and above. The sample included 732 unrelated Chinese nonagenarians/centenarians (aged 90–108 years, mean age 93.68 years; 67.5% women). The Pro12Ala variant was examined using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism. Cognitive function was measured with 30-item mini-mental state examination. The genotype frequencies of the Pro12Ala polymorphism were 0% Ala12Ala, 9.1% Pro12Ala, and 90.9% Pro12Pro. The prevalence rates of dementia were 64.9% in the whole sample (45.0% for men and 74.5% for women). In both men and women, between subjects with and without 12Ala carriers, there was no significant difference in cognitive function scores and also no significant difference in prevalence of dementia; there was no significant difference in frequency of 12Ala carriers between subjects with and without dementia. Multiple logistic regression was performed by adjusting clinical factors that are thought to be associated with cognitive function or with 12Ala carriers. We found that 12Ala is not a risk factor for dementia. We found that Pro12Ala polymorphism in PPAR-γ2 was not directly correlated with dementia among Chinese nonagenarians and centenarians. PMID:20640553

 13. Evidence for a Contribution of ALA Synthesis to Plastid-To-Nucleus Signaling

  Czarnecki, Olaf; Gläßer, Christine; Chen, Jin-Gui; Mayer, Klaus F. X.; Grimm, Bernhard

  2012-01-01

  The formation of 5-aminolevulinic acid (ALA) in tetrapyrrole biosynthesis is widely controlled by environmental and metabolic feedback cues that determine the influx into the entire metabolic path. Because of its central role as the rate-limiting step, we hypothesized a potential role of ALA biosynthesis in tetrapyrrole-mediated retrograde signaling and exploited the direct impact of ALA biosynthesis on nuclear gene expression (NGE) by using two different approaches. Firstly, the Arabidopsis gun1, hy1 (gun2), hy2 (gun3), gun4 mutants showing uncoupled NGE from the physiological state of chloroplasts were thoroughly examined for regulatory modifications of ALA synthesis and transcriptional control in the nucleus. We found that reduced ALA-synthesizing capacity is common to analyzed gun mutants. Inhibition of ALA synthesis by gabaculine (GAB) that inactivates glutamate-1-semialdehyde aminotransferase and ALA feeding of wild-type and mutant seedlings corroborate the expression data of gun mutants. Transcript level of photosynthetic marker genes were enhanced in norflurazon (NF)-treated seedlings upon additional GAB treatment, while enhanced ALA amounts diminish these RNA levels in NF-treated wild-type in comparison to the solely NF-treated seedlings. Secondly, the impact of posttranslationally down-regulated ALA synthesis on NGE was investigated by global transcriptome analysis of GAB-treated Arabidopsis seedlings and the gun4-1 mutant, which is also characterized by reduced ALA formation. A common set of significantly modulated genes was identified indicating ALA synthesis as a potential signal emitter. The over-represented gene ontology categories of genes with decreased or increased transcript abundance highlight a few biological processes and cellular functions, which are remarkably affected in response to plastid-localized ALA biosynthesis. These results support the hypothesis that ALA biosynthesis correlates with retrograde signaling-mediated control of NGE.

 14. Evidence for a Contribution of ALA Synthesis to Plastid-To-Nucleus Signalling

  Olaf eCzarnecki

  2012-10-01

  Full Text Available The formation of 5-aminolevulinic acid (ALA in tetrapyrrole biosynthesis is widely controlled by environmental and metabolic feedback cues that determine the influx into the entire metabolic path. Because of its central role as the rate-limiting step, we hypothesised a potential role of ALA biosynthesis in tetrapyrrole-mediated retrograde signalling and exploited the direct impact of ALA biosynthesis on nuclear gene expression (NGE by using two different approaches. Firstly, the Arabidopsis gun1, hy1 (gun2, hy2 (gun3, gun4 mutants showing uncoupled NGE from the physiological state of chloroplasts were thoroughly examined for regulatory modifications of ALA synthesis and transcriptional control in the nucleus. We found that reduced ALA-synthesising capacity is common to analysed gun mutants. Inhibition of ALA synthesis by gabaculine (GAB that inactivates glutamate-1-semialdhyde aminotransferase and ALA feeding of wild-type and mutant seedlings corroborate the expression data of gun mutants. Transcript level of photosynthetic marker genes were enhanced in norflurazon (NF-treated seedlings upon additional GAB treatment, while enhanced ALA amounts diminish these RNA levels in NF-treated wild-type in comparison to the solely NF-treated seedlings. Secondly, the impact of posttranslationally down-regulated ALA synthesis on NGE was investigated by global transcriptome analysis of GAB-treated Arabidopsis seedlings and the gun4-1 mutant, which is also characterized by reduced ALA formation. A common set of significantly modulated genes was identified indicating ALA synthesis as a potential signal emitter. The overrepresented gene ontology categories of genes with decreased or increased transcript abundance highlight a few biological processes and cellular functions, which are remarkably affected in response to plastid-localised ALA biosynthesis. These results support the hypothesis that ALA biosynthesis correlates with retrograde signalling

 15. Monitoring blood flow and photobleaching during topical ALA PDT treatment

  Sands, Theresa L.; Sunar, Ulas; Foster, Thomas H.; Oseroff, Allan R.

  2009-02-01

  Photodynamic therapy (PDT) using topical aminolevulinic acid (ALA) is currently used as a clinical treatment for nonmelanoma skin cancers. In order to optimize PDT treatment, vascular shutdown early in treatment must be identified and prevented. This is especially important for topical ALA PDT where vascular shutdown is only temporary and is not a primary method of cell death. Shutdown in vasculature would limit the delivery of oxygen which is necessary for effective PDT treatment. Diffuse correlation spectroscopy (DCS) was used to monitor relative blood flow changes in Balb/C mice undergoing PDT at fluence rates of 10mW/cm2 and 75mW/cm2 for colon-26 tumors implanted intradermally. DCS is a preferable method to monitor the blood flow during PDT of lesions due to its ability to be used noninvasively throughout treatment, returning data from differing depths of tissue. Photobleaching of the photosensitizer was also monitored during treatment as an indirect manner of monitoring singlet oxygen production. In this paper, we show the conditions that cause vascular shutdown in our tumor model and its effects on the photobleaching rate.

 16. 固相新方法合成肽醛Fmoc-Gly-Ala-Phe-Ile-Ala-H%A new method for solid-phase synthesis of peptide aldehyde Fmoc-Gly-Ala-Phe-Ile-Ala-H

  康武; 王卫国; 智晓霞; 张波; 韦萍; 徐红岩

  2012-01-01

  采用新的链接剂二乙醇胺与氨基醛形成稳定的(噁)唑形式,将Fmoc-丙氨醛固定到二氯三苯甲基树脂上,经固相多肽合成后,用AcOH/DCM/H2O(8∶1∶1)将标题化合物从树脂上释放出来,纯化后纯度达98.2%,产品通过MS、1HNMR鉴定确证,且无消旋发生.%Protected amino acid aldehyde was immobilized on 2-Cl(trt) resin as stable oxazolidine formation via diethano-lamine. After classical Fmoc SPPS,treatment of the resin with Ac0H/DCM/H,0(8:1:1) afforded peptide aldehyde Fmoc-Gly-Ala-Phe-lle-Ala-H, which was confirmed by ESI-MS, 1HNMR and HPLC with 98. 2% purity and no racemization was detected.

 17. The Relationship between ALA16VAL Single Gene Polymorphism and Renal Cell Carcinoma.

  Atilgan, Dogan; Parlaktas, Bekir S; Uluocak, Nihat; Kolukcu, Engin; Erdemir, Fikret; Ozyurt, Huseyin; Erkorkmaz, Unal

  2014-01-01

  Objectives. The aim of this study was to investigate the association of RCC and Ala16Val polymorphism in Turkish patients with RCC. Materials and Methods. A total of 41 patients with RCC who underwent radical or partial nephrectomy in our clinic and 50 healthy volunteers living in the same geographic area were included in this study. DNA samples from serum of RCC patients and controls were genotyped for MnSOD polymorphism analysis. Genotype ratios and allele frequencies were compared between two groups and odd ratios with 95% confidence intervals were calculated statistically. A P value of <0.05 was considered statistically significant. Results. There was a significant difference in the MnSOD genotype distributions between the RCC patients and the controls in terms of Ala/Ala+Ala/Val and Val/Val genotypes (P = 0.039). The Ala/Ala+Ala/Val genotypes were found significantly suspicious for RCC with an OR of 2.64 (95% CI = 1.06-6.69, P = 0.039). In addition, Ala allele was found significantly suspicious for RCC with an OR of 2.26 (95% CI = 1.24-4.12, P = 0.009). Conclusion. Our study indicated that MnSOD Ala16Val polymorphism may be one of the many genetic factors for renal cancer susceptibility in Turkish patients.

 18. The Relationship between ALA16VAL Single Gene Polymorphism and Renal Cell Carcinoma

  Dogan Atilgan

  2014-01-01

  Full Text Available Objectives. The aim of this study was to investigate the association of RCC and Ala16Val polymorphism in Turkish patients with RCC. Materials and Methods. A total of 41 patients with RCC who underwent radical or partial nephrectomy in our clinic and 50 healthy volunteers living in the same geographic area were included in this study. DNA samples from serum of RCC patients and controls were genotyped for MnSOD polymorphism analysis. Genotype ratios and allele frequencies were compared between two groups and odd ratios with 95% confidence intervals were calculated statistically. A P value of <0.05 was considered statistically significant. Results. There was a significant difference in the MnSOD genotype distributions between the RCC patients and the controls in terms of Ala/Ala+Ala/Val and Val/Val genotypes (P=0.039. The Ala/Ala+Ala/Val genotypes were found significantly suspicious for RCC with an OR of 2.64 (95% CI = 1.06–6.69, P= 0.039. In addition, Ala allele was found significantly suspicious for RCC with an OR of 2.26 (95% CI = 1.24–4.12, P= 0.009. Conclusion. Our study indicated that MnSOD Ala16Val polymorphism may be one of the many genetic factors for renal cancer susceptibility in Turkish patients.

 19. In vitro evaluation of 5-aminolevulinic acid (ALA loaded PLGA nanoparticles

  Shi L

  2013-07-01

  Full Text Available Lei Shi,1 Xiuli Wang,1 Feng Zhao,2 Hansen Luan,2 Qingfeng Tu,1 Zheng Huang,3 Hao Wang,2 Hongwei Wang1,41Shanghai Skin Disease Hospital, Shanghai, People's Republic of China; 2National Pharmaceutical Engineering Research Center, China State Institute of Pharmaceutical Industry, Shanghai, People's Republic of China; 3Ministry of Education (MOE Key Laboratory of OptoElectronic Science and Technology for Medicine, Fujian Normal University, Fuzhou, People's Republic of China; 4Huadong Hospital, Fudan University, Shanghai, People's Republic of ChinaBackground: 5-Aminolevulinic acid (ALA is a prodrug for topical photodynamic therapy. The effectiveness of topical ALA can be limited by its bioavailability. The aim of this study was to develop a novel ALA delivery approach using poly(lactic-co-glycolic acid (PLGA nanoparticles (NPs.Methods: A modified double emulsion solvent evaporation method was used to prepare ALA loaded PLGA NPs (ALA PLGA NPs. The characteristics, uptake, protoporphyrin IX fluorescence kinetics, and cytotoxicity of ALA PLGA NPs toward a human skin squamous cell carcinoma cell line were examined.Results: The mean particle size of spherical ALA PLGA NPs was 65.6 nm ± 26 nm with a polydispersity index of 0.62. The encapsulation efficiency was 65.8% ± 7.2% and ALA loading capacity was 0.62% ± 0.27%. When ALA was dispersed in PLGA NPs, it turned into an amorphous phase. ALA PLGA NPs could be taken up by squamous cell carcinoma cells and localized in the cytoplasm. The protoporphyrin IX fluorescence kinetics and 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay showed that ALA PLGA NPs were more effective than free ALA of the same concentration.Conclusion: PLGA NPs provide a promising ALA delivery strategy for topical ALA-photodynamic therapy of skin squamous cell carcinoma.Keywords: 5-Aminolevulinic acid (ALA, nanoparticles, poly(lactic-co-glycolic acid (PLGA, skin squamous cell carcinoma, photodynamic therapy (PDT

 20. Photodynamic Detection of Peritoneal Metastases Using 5-Aminolevulinic Acid (ALA

  Yutaka Yonemura

  2017-03-01

  Full Text Available In the past, peritoneal metastasis (PM was considered as a terminal stage of cancer. From the early 1990s, however, a new comprehensive treatment consisting of cytoreductive surgery and perioperative chemotherapy has been established to improve long-term survival for selected patients with PM. Among prognostic indicators after the treatment, completeness of cytoreduction is the most independent predictors of survival. However, peritoneal recurrence is a main cause of recurrence, even after complete cytoreduction. As a cause of peritoneal recurrence, small PM may be overlooked at the time of cytoreductive surgery (CRS, therefore, development of a new method to detect small PM is desired. Recently, photodynamic diagnosis (PDD was developed for detection of PM. The objectives of this review were to evaluate whether PDD using 5-aminolevulinic acid (ALA could improve detection of small PM.

 1. Enhanced photodynamic efficacy of PLGA-encapsulated 5-ALA nanoparticles in mice bearing Ehrlich ascites carcinoma

  Shaker, Maryam N.; Ramadan, Heba S.; Mohamed, Moustafa M.; El khatib, Ahmed M.; Roston, Gamal D.

  2014-10-01

  Nanoparticles (NPs) fabricated from the biodegradable copolymer poly(lactic- co-glycolic acid) (PLGA) were investigated as a drug delivery system to enhance the photodynamic efficacy of 5-aminolevulinic acid (5-ALA) in mice bearing Ehrlich ascites carcinoma. The PLGA-encapsulated 5-ALA NPs were prepared using binary organic solvent diffusion method and characterized in terms of shape and particle size. The in vivo photodynamic efficiency in Ehrlich ascites-bearing mice was studied. The obtained particles were uniform in size with spherical shape of mean size of 249.5 nm as obtained by particle size analyzer and the in vitro release studies demonstrated a controlled release profile of 5-ALA. Tumor-bearing mice injected with PLGA-encapsulated 5-ALA NPs exhibited significantly smaller mean tumor volume, increased tumor growth delay compared with the control group and the group injected with free 5-ALA during the time course of the experiment. Histopathological examination of tumor from mice treated with PLGA-encapsulated 5-ALA NPs showed regression of tumor cells, in contrast to those obtained from mice treated with free 5-ALA. The results indicate that PLGA-encapsulated 5-ALA NPs are a successful delivery system for improving photodynamic activity in the target tissue.

 2. Paradox of mistranslation of serine for alanine caused by AlaRS recognition dilemma.

  Guo, Min; Chong, Yeeting E; Shapiro, Ryan; Beebe, Kirk; Yang, Xiang-Lei; Schimmel, Paul

  2009-12-10

  Mistranslation arising from confusion of serine for alanine by alanyl-tRNA synthetases (AlaRSs) has profound functional consequences. Throughout evolution, two editing checkpoints prevent disease-causing mistranslation from confusing glycine or serine for alanine at the active site of AlaRS. In both bacteria and mice, Ser poses a bigger challenge than Gly. One checkpoint is the AlaRS editing centre, and the other is from widely distributed AlaXps-free-standing, genome-encoded editing proteins that clear Ser-tRNA(Ala). The paradox of misincorporating both a smaller (glycine) and a larger (serine) amino acid suggests a deep conflict for nature-designed AlaRS. Here we show the chemical basis for this conflict. Nine crystal structures, together with kinetic and mutational analysis, provided snapshots of adenylate formation for each amino acid. An inherent dilemma is posed by constraints of a structural design that pins down the alpha-amino group of the bound amino acid by using an acidic residue. This design, dating back more than 3 billion years, creates a serendipitous interaction with the serine OH that is difficult to avoid. Apparently because no better architecture for the recognition of alanine could be found, the serine misactivation problem was solved through free-standing AlaXps, which appeared contemporaneously with early AlaRSs. The results reveal unconventional problems and solutions arising from the historical design of the protein synthesis machinery.

 3. ALAS2 acts as a modifier gene in patients with congenital erythropoietic porphyria.

  To-Figueras, Jordi; Ducamp, Sarah; Clayton, Jerome; Badenas, Celia; Delaby, Constance; Ged, Cecile; Lyoumi, Said; Gouya, Laurent; de Verneuil, Hubert; Beaumont, Carole; Ferreira, Gloria C; Deybach, Jean-Charles; Herrero, Carmen; Puy, Herve

  2011-08-11

  Mutations in the uroporphyrinogen III synthase (UROS) gene cause congenital erythropoietic porphyria (CEP), an autosomal-recessive inborn error of erythroid heme biosynthesis. Clinical features of CEP include dermatologic and hematologic abnormalities of variable severity. The discovery of a new type of erythroid porphyria, X-linked dominant protoporphyria (XLDPP), which results from increased activity of 5-aminolevulinate synthase 2 (ALAS2), the rate-controlling enzyme of erythroid heme synthesis, led us to hypothesize that the CEP phenotype may be modulated by sequence variations in the ALAS2 gene. We genotyped ALAS2 in 4 unrelated CEP patients exhibiting the same C73R/P248Q UROS genotype. The most severe of the CEP patients, a young girl, proved to be heterozygous for a novel ALAS2 mutation: c.1757 A > T in exon 11. This mutation is predicted to affect the highly conserved and penultimate C-terminal amino acid of ALAS2 (Y586). The rate of 5-aminolevulinate release from Y586F was significantly increased over that of wild-type ALAS2. The contribution of the ALAS2 gain-of-function mutation to the CEP phenotype underscores the importance of modifier genes underlying CEP. We propose that ALAS2 gene mutations should be considered not only as causative of X-linked sideroblastic anemia (XLSA) and XLDPP but may also modulate gene function in other erythropoietic disorders.

 4. The plant P4-ATPase ALA2 is involved in flipping of phosphatidylserine analogues

  Lopez Marques, Rosa Laura

  The plant P4-ATPase ALA2 is involved in flipping of phosphatidylserine analogues Rosa Laura López-Marqués1, Lisbeth Rosager Poulsen1, Katharina Meffert2, Thomas Pomorski2, Michael Gjedde Palmgren1 1Centre for Membrane Pumps in Cells and Disease - PUMPKIN, Danish National Research Foundation......, Department of Plant Biology and Biotechnology, University of Copenhagen, DK-1871 Frederiksberg C, Denmark 2Humboldt-University Berlin, Faculty of Mathematics and Natural Science I, Institute of Biology, 10115 Berlin, Germany In the model plant Arabidopsis thaliana 12 P4-ATPases are present, named ALA1 to 12...... (for Aminophospholipid ATPase). So far, two isoforms have been characterized (ALA1 and ALA3) and shown to be involved in translocation of phospholipid analogues (1, 2). At least ALA3, located to the Golgi, has been shown to be important for membrane trafficking within the secretory pathway (1...

 5. Studying the potential role of ALIS proteins on the functionality of ALA2

  Lopez Marques, Rosa Laura; Poulsen, Lisbeth Rosager; Meffert, Katharina

  The plant P4-ATPase ALA2 is involved in flipping of phosphatidylserine analogues Rosa Laura López-Marqués1, Lisbeth Rosager Poulsen1, Katharina Meffert2, Thomas Pomorski2, Michael Gjedde Palmgren1 1Centre for Membrane Pumps in Cells and Disease - PUMPKIN, Danish National Research Foundation......, Department of Plant Biology and Biotechnology, University of Copenhagen, DK-1871 Frederiksberg C, Denmark 2Humboldt-University Berlin, Faculty of Mathematics and Natural Science I, Institute of Biology, 10115 Berlin, Germany In the model plant Arabidopsis thaliana 12 P4-ATPases are present, named ALA1 to 12...... (for Aminophospholipid ATPase). So far, two isoforms have been characterized (ALA1 and ALA3) and shown to be involved in translocation of phospholipid analogues (1, 2). At least ALA3, located to the Golgi, has been shown to be important for membrane trafficking within the secretory pathway (1...

 6. The plant P4-ATPase ALA2 is involved in flipping of phosphatidylserine analogues

  Poulsen, Lisbeth Rosager

    The plant P4-ATPase ALA2 is involved in flipping of phosphatidylserine analogues Rosa Laura López-Marqués1, Lisbeth Rosager Poulsen1, Katharina Meffert2, Thomas Pomorski2, Michael Gjedde Palmgren1 1Centre for Membrane Pumps in Cells and Disease - PUMPKIN, Danish National Research Foundation......, Department of Plant Biology and Biotechnology, University of Copenhagen, DK-1871 Frederiksberg C, Denmark 2Humboldt-University Berlin, Faculty of Mathematics and Natural Science I, Institute of Biology, 10115 Berlin, Germany In the model plant Arabidopsis thaliana 12 P4-ATPases are present, named ALA1 to 12...... (for Aminophospholipid ATPase). So far, two isoforms have been characterized (ALA1 and ALA3) and shown to be involved in translocation of phospholipid analogues (1, 2). At least ALA3, located to the Golgi, has been shown to be important for membrane trafficking within the secretory pathway (1...

 7. The manganese superoxide dismutase Ala16Val dimorphism modulates iron accumulation in human hepatoma cells.

  Nahon, Pierre; Charnaux, Nathalie; Friand, Véronique; Prost-Squarcioni, Catherine; Ziol, Marianne; Lièvre, Nicole; Trinchet, Jean-Claude; Beaugrand, Michel; Gattegno, Liliane; Pessayre, Dominique; Sutton, Angela

  2008-11-01

  The Ala/16Val dimorphism incorporates alanine (Ala) or valine (Val) in the mitochondrial targeting sequence of manganese superoxide dismutase (MnSOD), modifying MnSOD mitochondrial import and activity. In alcoholic cirrhotic patients, the Ala-MnSOD allele is associated with hepatic iron accumulation and an increased risk of hepatocellular carcinoma. The Ala-MnSOD variant could modulate the expression of proteins involved in iron storage (cytosolic ferritin), uptake (transferrin receptors, TfR-1 and-2), extrusion (hepcidin), and intracellular distribution (frataxin) to trigger hepatic iron accumulation. We therefore assessed the Ala/Val-MnSOD genotype and the hepatic iron score in 162 alcoholic cirrhotic patients. In our cohort, this hepatic iron score increased with the number of Ala-MnSOD alleles. We also transfected Huh7 cells with Ala-MnSOD-or Val-MnSOD-encoding plasmids and assessed cellular iron, MnSOD activity, and diverse mRNAs and proteins. In Huh7 cells, MnSOD activity was higher after Ala-MnSOD transfection than after Val-MnSOD transfection. Additionally, iron supplementation decreased transfected MnSOD proteins and activities. Ala-MnSOD transfection increased the mRNAs and proteins of ferritin, hepcidin, and TfR2, decreased the expression of frataxin, and caused cellular iron accumulation. In contrast, Val-MnSOD transfection had limited effects. In conclusion, the Ala-MnSOD variant favors hepatic iron accumulation by modulating the expression of proteins involved in iron homeostasis.

 8. Evaluation of ALA-induced PpIX as a photosensitizer for PDT in cats

  Lucroy, Michael D.; Edwards, Benjamin F.; Peavy, George M.; Krasieva, Tatiana B.; Griffey, Stephen M.; Madewell, Bruce R.

  1998-07-01

  Given exogenously, ALA defeats intrinsic regulatory feedback mechanisms allowing intracellular accumulation of protoporphyrin IX (PpIX), a highly efficient photosensitizer. In vivo, PpIX synthesis in neoplastic mammary tissues averages 20-fold higher than in normal mammary tissues. PpIX is retained intracellularly, unlike perivascular localization of other photosensitizers, and it is then cleared quickly from the body. In vitro, ALA induced PpIX production in our laboratory in 6 cell lines tested, including an established feline kidney cell line and dermal fibroblasts from primary skin biopsy explant, resulting in photosensitization. Fluorescent microscopy confirmed PpIX production in skin adnexae following ALA administration in a normal cat. To evaluate toxicity, three cats were treated with a single i.v. dose of ALA (either 100, 200, of 400 mg/kg) and followed for 7 days. Cats receiving 100 or 200 mg/kg ALA i.v. had elevated liver enzymes and bilirubin within 24 hours. Histopathology revealed hydropic changes in the liver and renal fibrosis. The cat receiving 400 mg/kg ALA intravenously had cutaneous flush, bradycardia and apnea associated with ALA administration; within 24 hours the cat was lethargic, anorectic and icteric. ALT, AST and bilirubin concentrations had increased significantly. At necropsy the liver had a prominent lobular pattern; histopathology revealed severe periportal hepatitis and splenic necrosis. Systemically administered ALA induces PpIX production, but toxicity may preclude its clinical application in the cat. PpIX levels seem to be more time dependent than those dependent at these three ALA doses and they are well beyond the saturation point for adequate PpIX conversion. The literature is scant regarding toxicity associated with parenteral administration of ALA.

 9. Agentes Locales Ambientales (ALAs: Hacia la ciudad sostenible

  Marín-Herbert, S.

  2013-09-01

  Full Text Available Any action aimed at improving the quality of life in a city through more sustainable urban models, based on a reference framework such as the Local Agenda 21 or the, calls for changes to its inhabitants' behaviour. The ALAs project drives this change by making the city's youngest inhabitants Leaders of Change. They involve others (school friends, family members, neighbours in direct action in their neighbourhood, making the community participate independently in improving the city’s sustainability and quality of life. To the sequence “awareness- raising - action - monitoring - motivation tools such as our Geographical Information System have been added to support the neighbourhood action strategy by monitoring its efficiency and its effectiveness at meeting targets.Partiendo de un marco de referencia, como la Agenda Local 21 (1 o la Carta de Leipzig (2, cualquier acción encaminada a una mejora en la calidad de vida de una ciudad a través de modelos urbanos más sostenibles, requiere una modificación en las conductas de sus habitantes. El proyecto ALAs, motiva este cambio a través del paso directo a la acción liderada por los más jóvenes a través del Sistema Educativo quien mediante un efecto multiplicador (compañeros, familiares, vecinos y a través de la acción directa en sus barrios, consigue fomentar la participación autónoma de la población en la mejora de la sostenibilidad (3y la calidad de vida de su ciudad. A la secuencia “concienciación - acción - medición - motivación se han incorporado herramientas como el GIS que apoyan la estrategia de acción en los barrios controlando su e! cacia y e! ciencia en la consecución de los objetivos.

 10. Peroxisome proliferator activated receptor gamma polymorphism Pro12Ala in polycystic ovary syndrome (PCOS of South Indian Population

  Raichel Jacob

  2016-05-01

  Conclusion: PPARγ2 gene Pro12Ala polymorphism was supposed to be susceptible genes in PCOS. The present study demonstrated that there is a statistical difference between the distributions of PPAR gamma Pro12Ala polymorphism in South Indian Population.

 11. PPARg2 Ala¹² variant protects against Graves' orbitopathy and modulates the course of the disease.

  Pawlak-Adamska, Edyta; Daroszewski, Jacek; Bolanowski, Marek; Oficjalska, Jolanta; Janusz, Przemyslaw; Szalinski, Marek; Frydecka, Irena

  2013-07-01

  Orbital fibroblast differentiation to adipocytes is a peroxisome proliferator-activated receptor g (PPARg)-dependent process essential for pathogenic tissue remodeling in Graves' orbitopathy (GO). PPARg2 Pro¹²Ala polymorphism modulates expression and/or function of the molecule encoded by this gene and is a promising locus of GO. Here, we analyzed associations of PPARg2 Pro¹²Ala with clinical manifestation of GO in 742 Polish Caucasians including 276 Graves' disease (GD) patients. In our study, the Ala¹² allele and Ala¹² variant (Ala¹²Ala and/or Pro¹²Ala genotype) decreased the risk of GO (p = 0.000012 and p = 0.00013). Moreover, Ala¹²Ala genotype was observed only in patients without GO (p = 0.002). GD patients with Ala¹² variant had less active and less severe eye symptoms. Female carriers of the Ala¹² allele rarely developed GO, but the marker was not related to symptoms of GO. The opposite finding was recorded in males, in whom the studied polymorphism was related to activity, but not to the development, of GO. In Ala¹² variant carriers without familial history of thyroid disease, risk of GO was lower than in persons with a familial background. The Ala¹² allele seemed to protect smokers from GO, but in nonsmokers, such a relation was not obvious. A multivariate analysis indicated the Pro¹²Ala marker as an independent risk factor of eye symptoms (p = 0.0001) and lack of Ala increases the risk of GO 3.24-fold. In conclusion, the gain-of-function Ala¹² variant protects against GO and modulates the course of the disease.

 12. The role of DAMPS in ALA-PDT for skin squamous cell carcinoma (Conference Presentation)

  Wang, Xiuli; Wang, Xiaojie; Ji, Jie; Zhang, Haiyan; Shi, Lei

  2016-03-01

  5-Aminolevulinic acid mediated photodynamic therapy (ALA-PDT) is an established local approach for skin squamous cell carcinoma. It is believed that dangerous signals damage-associated molecular patterns (DAMPs) play an important role in ALA-PDT. In this study, we evaluated in vitro and in vivo expressions of major DAMPs, calreticulin (CRT), heat shock proteins 70 (HSP70), and high mobility group box 1 (HMGB1), induced by ALA-PDT using immunohistochemistry, western blot, and ELISA in a squamous cell carcinoma (SCC) mouse model. The role of DAMPs in the maturation of DCs potentiated by ALA-PDT-treated tumor cells was detected by FACS and ELISA. Our results showed that ALA-PDT enhanced the expression of CRT, HSP70, and HMGB1. These induced DAMPs played an important role in activating DCs by PDT-treated tumor cells, including phenotypic maturation (upregulation of surface expression of MHC-II, CD80, and CD86) and functional maturation (enhanced capability to secrete IFN-γ and IL-12). Furthermore, injecting ALA-PDT-treated tumor cells into naïve mice resulted in complete protection against cancer cells of the same origin. Our findings indicate that ALA-PDT can upregulate DAMPs and enhance tumor immunogenicity, providing a promising strategy for inducing a systemic anticancer immune response.

 13. Molecular mechanisms associated with ALA-PDT of brain tumor cells

  Alqawi, Omar; Espiritu, Myrna; Singh, Gurmit

  2009-06-01

  Previous studies have shown that low-dose PDT using 5-aminolevulinic acid (ALA)-induced photoporphyrin IX (PpIX) can induce apoptosis in tumor cells without causing necrosis. In this study we investigated the molecular mechanisms associated with apoptosis after ALA-PDT treatment in two brain glioma cell lines: human U87, and rat CNS-1cells. We used high energy light at a short time (acute PDT) and low energy light at a long time of exposure (metronomic PDT) to treat both cell lines. The cells were treated with 0.25 mM ALA at 5 joules for energy. We found that CNS-1 cells were more resistant to ALA-PDT than U87 cells when treated by both acute and metronomic PDT. To screen possible apoptosis mechanisms associated with acute and metronomic PDT, microarray analysis of gene expression was performed on RNA from glioblastoma cells treated with either acute or metronomic ALA-PDT. Within the set of genes that were negatively or positively regulated by both treatments are tumor necrosis factor receptors. The expression of TNF receptors was investigated further by RT-PCR and western blotting. The apoptosis mechanism of the cell death occurred through different pathways including BCL-2 and TNF receptors, and in part caused by cleaving caspase 3. Interestingly, metronomic ALA-PDT inhibited the expression of LTβR and the transcription factor NFκB. This inhibition was ALA concentration dependent at low concentrations.

 14. Quantitative evaluation of PPAR-γ2 Pro12Ala polymorphism with hypertension.

  Yang, W; Wang, J; Ye, W; Li, X

  2017-09-18

  The peroxisome proliferator-activated receptor γ2 (PPARγ2)Pro12Ala polymorphism has been reported to be associated with hypertension. However, relevant studies have shown inconsistent results. To quantitatively evaluate the relationship between the PPARγ2Pro12Ala polymorphism and hypertension risk, we conducted a meta-analysis based on all available studies selected from Scopus, Web of Science, PubMed, Chinese National Knowledge Infrastructure, and Wanfang databases. In all, 13 studies were finally included in this meta-analysis. In the allelic model (Ala vs. Pro), the Ala allele of PPARγ2 Pro12Ala polymorphism was associated with hypertension (Odds Ratio [OR] = 0.723, 95% confidence interval [CI] = 0.607-0.861). Sensitivity analysis and exclusion of studies with poor quality scores or controls complicated by other diseases confirmed the validity of this association. Moreover, the PPARγ2Pro12Ala polymorphism was associated with hypertension in the codominant (OR = 0.710, 95% CI = 0.626-0.806), recessive (OR = 0.561, 95% CI = 0.418-0.754), and dominant (OR = 0.693, 95% CI = 0.577-0.833) models. The Ala allele appears to have a protective effect against hypertension and a dominant function.

 15. EKSISTENSI DAN MOTIVASI PRAMUWISATA LOKAL PEREMPUAN DI DAYA TARIK WISATA ALAS KEDATON

  Gusti Ayu Putu Putri Indira Suari

  2017-01-01

  Full Text Available Keberadaan pramuwisata lokal yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan menjadi keunikan tersendiri bagi Alas Kedaton sebagai suatu daya tarik wisata. Bertujuan untuk mengetahui eksistensi pramuwisata lokal perempuan di daya tarik wisata Alas Kedaton serta untuk mengetahui motivasi mereka bekerja sebagai pramuwisata lokal perempuan di daya tarik wisata Alas Kedaton. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan sumber data yakni data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling. Terdapat 45 responden yang dipilih sebagai sampel dengan menggunakan metode simple random sampling. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa eksistensi pramuwisata lokal perempuan di daya tarik wisata Alas Kedaton dari awal terbentuknya sampai saat ini dapat dikatakan masih eksis. Meskipun jumlah pramuwisata lokal perempuan di daya tarik wisata Alas Kedaton berkurang dibandingkan ketika awal terbentuknya. Sedangkan motivasi mereka bekerja sebagai pramuwisata lokal di daya tarik wisata Alas Kedaton adalah untuk memenuhi beberapa kebutuhan seperti physiological needs, safety and security needs, affiliation or acceptance needs, esteem needs, dan self actualization. Dan rata-rata responden menjawab motivasi mereka bekerja sebagai pramuwisata lokal perempuan di daya tarik wisata Alas Kedaton adalah untuk memenuhi kebutuhan afiliasi atau affiliation or acceptance needs.

 16. Association between PPAR-γ2 Pro12Ala polymorphism and obesity: a meta-analysis.

  Yao, Ying-Shui; Li, Jie; Jin, Yue-Long; Chen, Yan; He, Lian-Ping

  2015-06-01

  The peroxisome proliferator-activated receptor-γ2 (PPAR-γ2) gene has been reported in the pathogeny of obesity. However, the results have been inconsistent. The purpose of this meta-analysis was to acquire a more accurate assessment of the association between PPAR-γ2 Pro12Ala polymorphism and obesity. PubMed, Wan Fang (Chinese) databases, Chinese Biomedical Medical databases, and Chinese National Knowledge Infrastructure were searched to identify eligible studies. Finally, 25 studies (6491 cases and 8242 controls) were enrolled in this meta-analysis. The effect summary odds ratio (OR) with 95 % confidence interval (CI) was applied. Random-effects or fixed-effects model was performed based on the heterogeneity. STATA 12.0 was applied for this meta-analysis. The combined results showed that PPAR-γ Pro12Ala polymorphism was associated with the obesity risk (Ala vs. Pro: OR = 1.55, 95 % CI 1.34-1.80; Pro/Ala vs. Pro/Pro: OR = 1.54, 95 % CI 1.31-1.82; Ala/Ala + Pro/Ala vs. Pro/Pro: OR = 1.61, 95 % CI 1.36-1.90). Subgroup analysis by ethnicity showed that there were significant associations between PPAR-γ Pro12Ala polymorphism and obesity risk in Caucasians, Asians, and Mixed population. Subgroup analysis by obesity's cutoff points showed that the associations were found among the patients with the cutoff point of BMI ≥24 and BMI ≥30 but not among the patients with the cutoff point of BMI ≥95th percentile. These results suggested that PPAR-γ Pro12Ala polymorphism might be a risk factor for obesity susceptibility.

 17. Age-dependent dichotomous effect of superoxide dismutase Ala16Val polymorphism on oxidized LDL levels.

  Dedoussis, George V; Kanoni, Stavroula; Panagiotakos, Demosthenes B; Louizou, Eirini; Grigoriou, Efi; Chrysohoou, Christina; Pitsavos, Christos; Stefanadis, Christodoulos

  2008-02-29

  We investigated the association between superoxide dismutase (SOD) Ala16Val polymorphism and the levels of oxidized LDL lipoprotein-C (ox-LDL-C) in two age-different Greek cohorts. Four hundred fifteen middle-aged (n=147 females: 43.2+/-13 years, n=268 males: 43.3+/-14 years) Caucasian Greek subjects consisted the middle aged cohort. One hundred seventy five elderly (n=88 females: 79.9+/-4 years; n=87 males: 80.6+/-4 years) were selected from the elderly cohort. Genotype data were obtained for all of them. Multiple linear regression analysis, stratified by gender and adjusted for age, smoking habits and body mass index as covariates, showed higher ox-LDL-C levels for the middle aged men with the Val/Val genotype, compared to the other allele (Ala/Ala and Ala/Val) carriers (65.9+/-25.7 vs. 55.7+/-20.5 mg/dl; standardized beta coefficient=0.192, P=0.012). On the contrary, elderly women with the Val/Val genotype occurred with lower ox-LDL-C levels compared to the Ala/Ala or Ala/Val genotype (74.2+/-22.1 vs. 86.5+/-26.6 mg/dl; standardized beta coefficient= -0.269, P=0.015). The same trend was also recorded in elderly men, however without reaching statistical significance (standardized beta coefficient= -0.187, P=0.077). Moreover, elderly men and women with the Ala/Ala or Ala/Val genotype presented higher triglycerides levels compared to Val/Val (women: 145.2+/-68.7 vs. 114.3+/- 34.3 mg/dl, P= 0.027; men: 147.8+/-72.4 vs. 103.7 +/-38.0 mg/dl, P=0.002). Additionally, middle aged men with the Val/Val genotype had higher HDL-C levels compared to the Ala allele carriers. The results suggest that SOD Ala16Val polymorphism is an age-dependent modulator of ox-LDL-C levels in middle-aged men and elderly women.

 18. Comparison of {sup 18}F-FET PET and 5-ALA fluorescence in cerebral gliomas

  Floeth, Frank Willi; Sabel, Michael; Steiger, Hans Jakob [Heinrich Heine University, Department of Neurosurgery, Duesseldorf (Germany); Ewelt, Christian; Stummer, Walter [Westfaelische Wilhelms University, Department of Neurosurgery, Muenster (Germany); Felsberg, Joerg; Reifenberger, Guido [Heinrich Heine University, Department of Neuropathology, Duesseldorf (Germany); Stoffels, Gabriele; Langen, Karl-Josef [Medical Imaging Physics, Forschungszentrum Juelich, Institute of Neuroscience and Medicine 4, Juelich (Germany); Coenen, Heinz Hubert [Nuclear Chemistry, Forschungszentrum Juelich, Institute of Neuroscience and Medicine 5, Juelich (Germany)

  2011-04-15

  The aim of the study was to compare presurgical {sup 18}F-fluoroethyl-L-tyrosine ({sup 18}F-FET) uptake and Gd-diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) enhancement on MRI (Gd) with intraoperative 5-aminolevulinic acid (5-ALA) fluorescence in cerebral gliomas. {sup 18}F-FET positron emission tomography (PET) was performed in 30 patients with brain lesions suggestive of diffuse WHO grade II or III gliomas on MRI. PET and MRI data were coregistered to guide neuronavigated biopsies before resection. After oral application of 5-ALA, 38 neuronavigated biopsies were taken from predefined tumour areas that were positive or negative for {sup 18}F-FET or Gd and checked for 5-ALA fluorescence. {sup 18}F-FET uptake with a mean tumour to brain ratio {>=}1.6 was rated as positive. Of 38 biopsies, 21 corresponded to high-grade glioma tissue (HGG) of WHO grade III (n = 19) or IV (n = 2) and 17 biopsies to low-grade glioma tissue (LGG) of WHO grade II. In biopsies corresponding to HGG, {sup 18}F-FET PET was positive in 86% (18/21), but 5-ALA and Gd in only 57% (12/21). A mismatch between Gd and 5-ALA was observed in 6 of 21 cases of HGG biopsy samples (3 Gd-positive/5-ALA-negative and 3 Gd-negative/5-ALA-positive). In biopsies corresponding to LGG, {sup 18}F-FET was positive in 41% (7/17), while 5-ALA and Gd were negative in all but one instance. All tumour areas with 5-ALA fluorescence were positive on {sup 18}F-FET PET. There are differences between {sup 18}F-FET and 5-ALA uptake in cerebral gliomas owing to a limited sensitivity of 5-ALA to detect tumour tissue especially in LGG. {sup 18}F-FET PET is more sensitive to detect glioma tissue than 5-ALA fluorescence and should be considered as an additional tool in resection planning. (orig.)

 19. 爱的赞歌——《路得记》中爱的解读%The hymn of love——interpretation of love in Ruth

  张景成

  2012-01-01

  From the unique perspective of biblical culture,this article analysizes and interprets the female image of the heroine Ruth in the old testament of Holy Bible,and points out its expression of the love between her and her mother-in-law,the love of the lovers and the love of the neighborhood,and so many loves are not selfish or individual love,but broad altruism and selfless,a kind of ethnic,religious,ancestry across the appearance or real human love,this short immortal works contains one after another love hymn,and it's worth our deep thinking and discussion especially when we are constructing a harmonious society today.%从圣经文化的独特视角,对旧约圣经《路得记》记载的女主人公摩押女子路得这一女性形象进行剖析和解读,指出它内中所表达的婆媳之爱、恋人之爱及邻里之爱,决不是狭隘自私的个人之爱,而是博大利他的无私之爱,是一种跨越民族、宗教、血统或外貌的真正的人类大爱,这一不朽佳作所蕴含的一曲曲爱的赞歌,在构筑和谐社会的今天尤其值得我们深思和探讨。

 20. Conversion of the agent-oriented domain-specific language ALAS into JavaScript

  Sredojević, Dejan; Vidaković, Milan; Okanović, Dušan; Mitrović, Dejan; Ivanović, Mirjana

  2016-06-01

  This paper shows generation of JavaScript code from code written in agent-oriented domain-specific language ALAS. ALAS is an agent-oriented domain-specific language for writing software agents that are executed within XJAF middleware. Since the agents can be executed on various platforms, they must be converted into a language of the target platform. We also try to utilize existing tools and technologies to make the whole conversion process as simple as possible, as well as faster and more efficient. We use the Xtext framework that is compatible with Java to implement ALAS infrastructure - editor and code generator. Since Xtext supports Java, generation of Java code from ALAS code is straightforward. To generate a JavaScript code that will be executed within the target JavaScript XJAF implementation, Google Web Toolkit (GWT) is used.

 1. Sadama ala planeering = Harbour area master plan / Ivan Sergejev, Helen Rebane, Karina Niinepuu

  Sergejev, Ivan, 1987-

  2010-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna IV kursuse 2009-2010 õppeaastal erialase projekteerimise raames kavandatud planeeringu eesmärgiks on tihendada Tallinna sadama ala ning arendada sellest välja mitmekesine ja efektiivne linnaruum

 2. Novel development of 5-aminolevurinic acid (ALA) in cancer diagnoses and therapy.

  Ishizuka, Masahiro; Abe, Fuminori; Sano, Yuki; Takahashi, Kiwamu; Inoue, Katsushi; Nakajima, Motowo; Kohda, Takeo; Komatsu, Naoki; Ogura, Shun-ichiro; Tanaka, Tohru

  2011-03-01

  Early detection and intervention are needed for optimal outcomes in cancer therapy. Improvements in diagnostic technology, including endoscopy, photodynamic diagnosis (PDD), and photodynamic therapy (PDT), have allowed substantial progress in the treatment of cancer. 5-Aminolevulinic acid (ALA) is a natural, delta amino acid biosynthesized by animal and plant mitochondria. ALA is a precursor of porphyrin, heme, and bile pigments, and it is metabolized into protoporphyrin IX (PpIX) in the course of heme synthesis. PpIX preferentially accumulates in tumor cells resulting in a red fluorescence following irradiation with violet light and the formation of singlet oxygen. This reaction, utilized to diagnose and treat cancer, is termed ALA-induced PDD and PDT. In this review, the biological significance of heme metabolites, the mechanism of PpIX accumulation in tumor cells, and the therapeutic potential of ALA-induced PDT alone and combined with hyperthermia and immunotherapy are discussed.

 3. Sadama ala planeering = Harbour area master plan / Ivan Sergejev, Helen Rebane, Karina Niinepuu

  Sergejev, Ivan, 1987-

  2010-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna IV kursuse 2009-2010 õppeaastal erialase projekteerimise raames kavandatud planeeringu eesmärgiks on tihendada Tallinna sadama ala ning arendada sellest välja mitmekesine ja efektiivne linnaruum

 4. Paired and LIM class homeodomain proteins coordinate differentiation of the C. elegans ALA neuron.

  Van Buskirk, Cheryl; Sternberg, Paul W

  2010-06-01

  The ancient origin of sleep is evidenced by deeply conserved signaling pathways regulating sleep-like behavior, such as signaling through the Epidermal growth factor receptor (EGFR). In Caenorhabditis elegans, a sleep-like state can be induced at any time during development or adulthood through conditional expression of LIN-3/EGF. The behavioral response to EGF is mediated by EGFR activity within a single cell, the ALA neuron, and mutations that impair ALA differentiation are expected to confer EGF-resistance. Here we describe three such EGF-resistant mutants. One of these corresponds to the LIM class homeodomain (HD) protein CEH-14/Lhx3, and the other two correspond to Paired-like HD proteins CEH-10/Chx10 and CEH-17/Phox2. Whereas CEH-14 is required for ALA-specific gene expression throughout development, the Prd-like proteins display complementary temporal contributions to gene expression, with the requirement for CEH-10 decreasing as that of CEH-17 increases. We present evidence that CEH-17 participates in a positive autoregulatory loop with CEH-14 in ALA, and that CEH-10, in addition to its role in ALA differentiation, functions in the generation of the ALA neuron. Similarly to CEH-17, CEH-10 is required for the posterior migration of the ALA axons, but CEH-14 appears to regulate an aspect of ALA axon outgrowth that is distinct from that of the Prd-like proteins. Our findings reveal partial modularity among the features of a neuronal differentiation program and their coordination by Prd and LIM class HD proteins.

 5. ALA-PDT of glioma cell micro-clusters in BD-IX rat brain

  Madsen, Steen J.; Angell-Petersen, Even; Spetalen, Signe; Carper, Stephen W.; Ziegler, Sarah A.; Hirschberg, Henry

  2006-02-01

  A significant contributory factor to the poor prognosis of patients with glioblastoma multiforme is the inability of conventional treatments to eradicate infiltrating glioma cells. A syngeneic rat brain tumor model is used to investigate the effects of aminolevulinic acid (ALA)-mediated photodynamic therapy (PDT) on small clusters of tumor cells sequestered in normal brain. The intrinsic sensitivity of rat glioma cells to PDT was investigated by exposing ALA-incubated cells to a range of radiant exposures and irradiances using 635 nm light. Biodistribution studies were undertaken on tumor-bearing animals in order to determine the tumor selectivity of the photosensitizer following systemic administration (i.p.) of ALA. Effects of ALA-PDT on normal brain and gross tumor were evaluated using histopathology. Effects of PDT on isolated glioma cells in normal brain were investigated by treating animals 48 h after tumor cell implantation: a time when the micro-clusters of cells are protected by an intact blood-brain-barrier (BBB). Rat glioma cells in monolayer are susceptible to ALA-PDT - lower irradiances are more effective than higher ones. Fluorescence microscopy of frozen tissue sections showed that photosensitizer is produced with better than 200:1 tumor-to-normal tissue selectivity following i.p. ALA administration. ALA-PDT resulted in significant damage to both gross tumor and normal brain, however, the treatment failed to prolong survival of animals with newly implanted glioma cells compared to non-treated controls if the drug was delivered either i.p. or directly into the brain. In contrast, animals inoculated with tumor cells pre-incubated in vitro with ALA showed a significant survival advantage in response to PDT.

 6. Using a modified nasotracheal tube to prevent nasal ala pressure sore during prolonged nasotracheal intubation.

  Cherng, Chen-Hwan; Chen, Yuan-Wu

  2010-12-01

  Nasotracheal tube induced nasal ala pressure sores or necrosis during prolonged nasotracheal intubation have been reported, and it is a serious but preventable complication. Here we introduce a modified nasotracheal tube to prevent this complication. This modified nasotracheal tube is composed of two parts, an oral endotracheal tube and a proximal part of a preformed nasotracheal tube, which are linked by a connector. The use of this modified nasotracheal tube can prevent nasal ala pressure sores during prolonged nasotracheal intubation.

 7. Cognitive decline and the PPAR-γ Pro12Ala genotype: variation by sex and ethnicity.

  A West, Nancy; Baxter, Judith; L Bryant, Lucinda; L Nelson, Tracy

  2017-01-06

  We investigated the association between the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)-gamma Pro12Ala polymorphism and cognitive decline in older adults. Participants from a population-based cohort of older Hispanic and non-Hispanic white adults (n = 492) were administered the Mini Mental State Examination (MMSE), a multi-domain cognitive screening tool, and the Behavioral Dyscontrol Scale (BDS), a measure of executive cognitive function, at baseline and at follow-up, an average of 22 months later. Multiple linear regression was used to investigate the association between the two cognitive test scores and the Pro12Ala polymorphism. At baseline, presence of the Ala12 allele was not significantly associated with MMSE score (P = 0.62) nor with BDS score (P = 0.85). Heterogeneity was present for cognitive decline as measured by the MMSE among ethnic, sex and Ala12 allele status (P = 0.04 for three-way interaction term). Stratification by the cross-classification of sex and ethnicity revealed significantly greater declines in MMSE score among male Hispanic carriers of the Ala12 allele compared to male Hispanic non-carriers (decline = 4.0 versus 1.6 points; P = 0.02). A significant difference in decline between Ala12 carriers and non-carriers was not present among the other sex/ethnic groups. Carriers of the PPAR-γ Ala12 allele showed greater cognitive decline compared to non-carriers as detected by the MMSE but the risk varied across sex and ethnic groups. Male Ala12 carriers of Hispanic origin may be a high-risk group for cognitive decline.

 8. Lack of association between serum adiponectin levels and the Pro12Ala polymorphism in Asian Indians.

  Radha, V; Vimaleswaran, K S; Babu, S; Deepa, R; Anjana, M; Ghosh, S; Majumder, P P; Rao, M R S; Mohan, V

  2007-04-01

  The aim of the study was to investigate the association of serum adiponectin levels with the Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator activated receptor-gamma (PPARG) gene in Asian Indians. We selected 400 diabetic subjects, 200 with the Pro12Pro genotype (100 male and 100 female) and 200 with the Pro12Ala genotype (100 male and 100 female) and 400 age- and sex-matched normal glucose tolerance subjects with similar genotype profiles from the Chennai Urban Rural Epidemiology Study. Fasting serum adiponection levels were measured using radioimmunoassay. The Pro12Ala polymorphism was genotyped by PCR-restriction fragment length polymorphism using BstUI. All clinical and biochemical parameters were similar in the subjects with the Pro12Pro and Pro12Ala genotypes. There was no significant difference in serum adiponectin values between subjects with the Pro12Pro and Pro12Ala genotypes (males 5.4 vs. 5.8 microg/ml, P = 0.546; females 6.9 vs. 7.2 microg/ml, P = 0.748). Adiponectin values did not differ among these two genotypes even when categorized based on their diabetes status (normal glucose tolerance Pro12Pro 7.9 vs. Pro12Ala 7.7 microg/ml, P = 0.994; diabetes Pro12Pro 4.7 vs. Pro12Ala 5.4 microg/ml, P = 0.622). The Pro12Ala polymorphism of the PPARG gene is not associated with serum adiponectin levels in Asian Indians.

 9. Topical application of ALA PDT for the treatment of moderate to severe acne vulgaris

  Wang, Xiu-Li; Wang, Hong-Wei; Zhang, Ling-Lin; Su, Lina; Guo, Ming-Xia; Huang, Zheng

  2009-06-01

  Objectives: To evaluate the effectiveness of topical 5-aminolevulinic acid (ALA)- medicated photodynamic therapy (ALA PDT) for the treatment of moderate to severe acne vulgaris. Methods: Sixteen Chinese patients with moderate to severe facial acne were treated with 1-3 courses of ALA PDT. ALA cream (3%) was freshly prepared and applied to acne lesions for 3-4 h. The lesions were irradiated by a 635 nm diode laser at dose levels of 60 - 80 J/cm2 at 100 mW/cm2. Clinical assessments were conducted before and after treatment up to 3 months. Results: All patents showed response to ALA PDT. Complete clearance was seen in 10 patients (62.5%) and partial clearance in 6 patients (37.5%). One case showed recurrence after complete clearance at 2 months and another two showed recurrence after complete clearance at 3 months. However, the number of new lesions were significantly reduced. Adverse effects were minimal. Conclusions: The results of this preliminary clinical study is encouraging. ALA PDT is a simple, safe and useful therapeutic option for the treatment of moderate to severe acne. Further studies to evaluate the treatment with a larger number of patients and for a longer period of follow-up are needed.

 10. PERANCANGAN KONSEP PRODUK ALAS KAKI DENGAN MENGGUNAKAN INTEGRASI METODE KANSEI ENGINEERING DAN MODEL KANO

  Mei Haryono

  2014-06-01

  Full Text Available Penelitian dilakukan pada produk yang berupa alas kaki (sandal pria. Berdasarkan hasil observasi dapat diidentifikasi belum adanya upaya dari produsen/perajin alas kaki untuk melakukan penelusuran terhadap harapan dan keinginan konsumen akan produk alas kaki yang sesuai dengan perasaan psikologis konsumen. Di sisi lain kesadaran dan keinginan konsumen akan desain produk semakin meningkat. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui citra atau harapan konsumen akan produk alas kaki yang berupa sandal pria melalui pendekatan emosional dan psikologis, sehingga dapat dilakukan perancangan dan pengembangan produk alas kaki yang sesuai dengan citra dan harapan mereka. Metode Kansei Engineering digunakan untuk memformulasikan rancangan produk alas kaki berdasarkan perasaan psikologis konsumen yang tercermin melalui kata kansei. Kuesioner yang digunakan pada metode Kansei Engineering ini adalah kuesioner elemen desain dan kuesioner semantic differential. Model Kano digunakan untuk memetakan atribut-atribut produk berdasarkan perfomansinya. Hasil akhir penelitian ini adalah dengan mengintegrasikan kedua metode tersebut sehingga diketahui bahwa desain yang sesuai dengan citra/image dan perasaan pskologis konsumen adalah desain dua kategori Kano, yaitu one- dimensional dan indifferent.

 11. PERANCANGAN KONSEP PRODUK ALAS KAKI DENGAN MENGGUNAKAN INTEGRASI METODE KANSEI ENGINEERING DAN MODEL KANO

  Mei Haryono

  2014-06-01

  Full Text Available Penelitian dilakukan pada produk yang berupa alas kaki (sandal pria. Berdasarkan hasil observasi dapat diidentifikasi belum adanya upaya dari produsen/perajin alas kaki untuk melakukan penelusuran terhadap harapan dan keinginan konsumen akan produk alas kaki yang sesuai dengan perasaan psikologis konsumen. Di sisi lain kesadaran dan keinginan konsumen akan desain produk semakin meningkat. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui citra atau harapan konsumen akan produk alas kaki yang berupa sandal pria melalui pendekatan emosional dan psikologis, sehingga dapat dilakukan perancangan dan pengembangan produk alas kaki yang sesuai dengan citra dan harapan mereka. Metode Kansei Engineering digunakan untuk memformulasikan rancangan produk alas kaki berdasarkan perasaan psikologis konsumen yang tercermin melalui kata kansei. Kuesioner yang digunakan pada metode Kansei Engineering ini adalah kuesioner elemen desain dan kuesioner semantic differential. Model Kano digunakan untuk memetakan atribut-atribut produk berdasarkan perfomansinya. Hasil akhir penelitian ini adalah dengan mengintegrasikan kedua metode tersebut sehingga diketahui bahwa desain yang sesuai dengan citra/image dan perasaan pskologis konsumen adalah desain dua kategori Kano, yaitu one-dimensional dan indifferent.

 12. [Association of PPARgamma2 Pro12Ala polymorphism and cognitive dysfunction in hypertension patients].

  Peng, Yong; Luo, Xiao-jia; Chen, Xiao-ping; Li, Long-xin; Wan, Li-yan; He, Sen; Chen, Xiao-ni; Wu, Kai

  2010-11-01

  To study the relationship between PPARgamma2 Pro12Ala polymorphism and cognitive function in patients with primary hypertension. This study enrolled 502 hypertensive patients of Chinese Han population from Jan 2008 to Feb 2009 in West China Hospital of Sichuan University. We collected the general data and applied the mini mental state examination (MMSE) to test the cognitive function and computed score. Total cholesterol (TC), triglyeride (TG), fasting plasma glucose (FPG) and postprandial blood sugar (PPBS), fasting insulin (FINS) and postprandial plasma insulin (PINS) were measured. PCR-RELP method was used to analysis the PPARgamma2 Pro12Ala gene polymorphism. Pro12Pro genotype was present in 88.6% of the patients and Prol2Ala genotype was present in 11.4% of the population. Allele frequencies were 94.3% for Pro allele and 5.7% for Ala allele. In cognitive normal group, the frequencies of PP and PA genotype were 328 (87.2%) and 48 (12.8%), while the frequencies of PP and PA genotypes in the cognitive dysfunction group were 126 (92.9%), 9 (7.1%) respectively. Analyzed by chi2 test, both the genotype frequency and the allele frequency of PPARy2 Pro12Ala polymorphism did not display statistical variability between the cognitive normal group and the cognitive dysfunction group, even eliminating the influence of age and sexuality. Pro12Ala polymorphism in PPARgamma2 with primary hypertension may not associate with cognitive impairment.

 13. Glacier area and mass changes since 1964 in the Ala Archa Valley, Kyrgyz Ala-Too, northern Tien Shan

  T. Bolch

  2015-01-01

  Full Text Available Glaciers are an important source of fresh water for Central Asia as they release water during the summer months when precipitation is low and water demand highest. Many studies address glacier area changes but only changes in glacier mass can be directly linked to climate and runoff. Despite the importance, investigations of glacier mass changes have been restricted to only a few glaciers in the Tien Shan until now. Geodetic mass balance measurements are suitable to complement and extend existing in-situ measurements. In this study, both area and mass changes of the ~40 km² glacier ice in the Ala Archa Valley, Kyrgyz Tien Shan, were investigated using 1964 and 1971 stereo Corona, 2012 stereo ASTER, the SRTM digital terrain model and other optical data such as Landsat ETM+ or Rapid Eye. In addition, ice thickness was modeled taking the basal shear stress and the glacier surface topography into account. The results indicate an area loss of 18.3±5.0% from 1964 until 2010 with continuous shrinkage in all investigated periods. The glacier’s mass balance was −0.45±0.27 m w.e. a−1 for the period 1964–1999 and −0.42±0.66 m w.e. a−1 for 1999–2012. Golubin Glacier showed a possible slight mass gain for 1964– 1971 and a decelerated mass loss for the 1999–2012 period. This is in good agreement with existing in-situ measurements exiting from 1962 until 1994 and since 2010. The overall ice volume was estimated to be 1.56±0.47 km³ of ice in the year 2000. Hence, the entire ice would be lost by 2100 if the mass loss would continue at the same rate

 14. Kas oleksite nõus koolidirektorina võtma endale karistusõigust, seega õigust õpilasi trahvida? / Ojaveer, Ott; Tannberg, Ene; Kikas, Peeter; Braziulane, Alina; Samm, Toomas; Reinson, Jaan; Asser, Hiie; Kokk, Undel; Serk, Ants; Ahven, Ruth

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg, Tartu kunstigümnaasiumi direktor Peeter Kikas, Vene lütseumi direktor Alina Braziulane, Mart Reiniku gümnaasiumi direktor Toomas Samm, Descantes'i lütseumi direktor Jaan Reinson, Annelinna gümnaasiumi direktor Hiie Asser, Karlova gümnaasiumi direktor Undel Kokk, Kivilinna gümnaasiumi direktor Ants Serk, Veeriku kooli direktor Ruth Ahven

 15. The enzymology of alanine aminotransferase (AlaAT) isoforms from Hordeum vulgare and other organisms, and the HvAlaAT crystal structure.

  Duff, Stephen M G; Rydel, Timothy J; McClerren, Amanda L; Zhang, Wenlan; Li, Jimmy Y; Sturman, Eric J; Halls, Coralie; Chen, Songyang; Zeng, Jiamin; Peng, Jiexin; Kretzler, Crystal N; Evdokimov, Artem

  2012-12-01

  In this paper we describe the expression, purification, kinetics and biophysical characterization of alanine aminotransferase (AlaAT) from the barley plant (Hordeum vulgare). This dimeric PLP-dependent enzyme is a pivotal element of several key metabolic pathways from nitrogen assimilation to carbon metabolism, and its introduction into transgenic plants results in increased yield. The enzyme exhibits a bi-bi ping-pong reaction mechanism with a K(m) for alanine, 2-oxoglutarate, glutamate and pyruvate of 3.8, 0.3, 0.8 and 0.2 mM, respectively. Barley AlaAT catalyzes the forward (alanine-forming) reaction with a k(cat) of 25.6 s(-1), the reverse (glutamate-forming) reaction with k(cat) of 12.1 s(-1) and an equilibrium constant of ~0.5. The enzyme is also able to utilize aspartate and oxaloacetate with ~10% efficiency as compared to the native substrates, which makes it much more specific than related bacterial/archaeal enzymes (that also have lower K(m) values). We have crystallized barley AlaAT in complex with PLP and l-cycloserine and solved the structure of this complex at 2.7 Å resolution. This is the first example of a plant AlaAT structure, and it reveals a canonical aminotransferase fold similar to structures of the Thermotoga maritima, Pyrococcus furiosus, and human enzymes. This structure bridges our structural understanding of AlaAT mechanism between three kingdoms of life and allows us to shed some light on the specifics of the catalysis performed by these proteins.

 16. Combination therapies in adjuvant with topical ALA-mediated photodynamic therapy for DMBA-induced hamster buccal pouch premalignant lesions

  Yang, Deng-Fu; Hsu, Yih-Chih

  2012-03-01

  In Taiwan, oral cancer has becomes the fastest growth male cancer disease due to the betel nut chewing habit combing with smoking and alcohol-drinking lifestyle of people. In order to eliminate the systemic phototoxic effect of 5-aminolevulinic acid (ALA), this study was designed to use a topical ALA-mediated PDT for treatment of DMBA-induced hamster buccal pouch precancerous lesions. DMBA was applied to one of the buccal pouches of hamsters thrice a week for 10 to 12 weeks. Cancerous lesions were induced and proven by histological examination. These DMBA-induced cancerous lesions were used for testing the efficacy of topical ALA-mediated PDT. Before PDT, fluorescence spectroscopy was used to determine when ALA reached its peak level in the lesional epithelial cells after topical application of ALA gel. We found that ALA reached its peak level in precancerous lesions about 2.5 hrs after topical application of ALA gel. The cancerous lesions in hamsters were then treated with topical ALA -mediated PDT with light exposure dose of 150 J/cm2 using LED 635 nm fiber-guided light device. Visual examination demonstrated that adjuvant topical ALA -mediated PDT group has shown better therapeutic results in compared to those of non-adjuvant topical ALA-mediated PDT group for DMBA-induced hamster buccal pouch precancerous lesions.

 17. Study of the efficacy of 5-ALA mediated photodynamic therapy on human rhabdomyosarcoma cell line (RD)

  Atif, M.; Fakhar-e-Alam, M.; Firdous, S.; Zaidi, S. S. Z.; Suleman, R.; Ikram, M.

  2010-10-01

  The aim of this study was to investigate the mechanism of cell death by photodynamic therapy (PDT) in the Rhabdomyosarcoma (RD) cell line. The present study evaluates the effects of photodynamic therapy (PDT) with 5-ALA as photosensitizer using human muscle cancer cells as experimental model. We study the photosensitizer uptake, cytotoxicity, phototoxicity, and cellular viability of the RD cells which was estimated by means of neutral-red spectrophotometric assay. The given experiment was consisted of two steps. For the first one, RD cells were exposed to 5-ALA at concentrations of 0 up to 1000 μg of ALA/ml in minimum essential medium (MEM). The optimal uptake of photosensitizer (5-ALA) in RD cells was investigated by means of spectrometric measurements. Cells viability was determined by means of neutral red assay (NRA). In the second step, 5-ALA exposed RD cells were irradiated with red light (a diode laser, λ = 635 nm) at total light dose of 80 J/cm2. The influence of different incubation times and concentrations of 5-ALA, different irradiation doses and various combinations of photosensitizer and light doses on the viability of RD cells were investigated. It was observed that sensitizer concentration or light doses have no significant effect on cells viability when studied independently. The maximal cellular uptake occurred after 47 hours in vitro incubation. The phototoxic assay showed that ALA-PDT induced killing of 76% of the cells at 250 μg/ml drug dose and 80 J/cm2 light dose.

 18. PPARgamma Pro12Ala polymorphism in HIV-1-infected patients with HAART-related lipodystrophy.

  Saumoy, Maria; Veloso, Sergi; Alonso-Villaverde, Carlos; Domingo, Pere; Chacón, Matilde R; Miranda, Merce; Aragonès, Gerard; Gutiérrez, Maria Mar; Viladés, Consuelo; Peraire, Joaquim; Sirvent, Joan-Josep; López-Dupla, Miguel; Aguilar, Carmen; Richart, Cristóbal; Vidal, Francesc

  2009-09-01

  Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma) is involved in obesity and in some components of the metabolic syndrome in unselected population. To determine whether PPARgamma genetic variants are associated with the risk of developing lipodystrophy and its associated metabolic disturbances in HIV-1-infected patients treated with HAART and to assess PPARgamma mRNA expression in subcutaneous adipose tissue (SAT). The study group comprised 278 patients infected with HIV-1 and treated with antiretroviral drugs (139 with lipodystrophy and 139 without) and 105 uninfected controls (UC). The PPARgamma Pro12Ala (C%>G) single nucleotide polymorphism (SNP) was assessed using PCR-RFLPs on white cell DNA. PPARgamma mRNA expression in SAT was assessed in 38 patients (25 with lipodystrophy and 13 without) and in 21 UC by real-time PCR. Statistical analysis was based on Student's T tests, Chi(2) tests, Spearman's correlations tests and logistic regression tests. PPARgamma Pro12Ala genotype distribution and allele frequencies were non-significantly different between both HIV-1-infected categories, lipodystrophy vs non-lipodystrophy (p=0.9 and p=0.87, respectively). Lipodystrophic patients harbouring the rare X/Ala genotype (Ala/Ala plus Pro/Ala) had significantly greater plasma total and LDL cholesterol levels compared with carriers of the common Pro/Pro genotype (p=0.029 and p=0.016, respectively) at univariate analyses. At multivariate analyses these associations were no longer significant. There was a near-significant decreased SAT PPARgamma mRNA expression in patients with lipodystrophy compared to UC (p=0.054). PPARgamma Pro12Ala SNP has no effect on the risk of developing lipodystrophy in HIV-1-infected patients treated with HAART. PPARgamma mRNA SAT expression appears decreased in lipodystrophy.

 19. Does Pro12Ala Polymorphism Enhance the Physiological Role of PPARγ2?

  A. C. Pereira

  2013-01-01

  Full Text Available Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2D are two major public health problems that have motivated the scientific community to investigate the high contribution of genetic factors to these disorders. The peroxisome proliferator activated by gamma 2 (PPARγ2 plays an important role in the lipid metabolism. Since PPARγ2 is expressed mainly in adipose tissue, a moderate reduction of its activity influences the sensitivity to insulin, diabetes, and other metabolic parameters. The present study aims to contribute to the elucidation of the impact of the Pro12Ala polymorphism associated with T2D and obesity through a meta-analysis study of the literature that included approximately 11500 individuals, from which 3870 were obese and 7625 were diabetic. Statistical evidence supports protective effect in T2D of polymorphism Pro12Ala of PPARγ2 (OR = 0.702 with 95% CI: 0.622; 0.791, P<0.01. Conversely the same polymorphism Pro12Ala of PPARγ2 seems to favor obesity since 1.196 more chance than nonobese was found (OR = 1.196 with 95% CI: 1.009; 1.417, P<0.004. Our results suggest that Pro12Ala polymorphism enhances both adipogenic and antidiabetogenic physiological role of PPARγ. Does Pro12Ala polymorphism represent an evolutionary step towards the stabilization of the molecular function of PPARγ transcription factor signaling pathway?

 20. D2-Thr92Ala, thyroid hormone levels and biochemical hypothyroidism in preeclampsia.

  Procopciuc, Lucia Maria; Caracostea, Gabriela; Hazi, Georgeta; Nemeti, Georgiana; Stamatian, Florin

  2017-02-01

  To identify if there is a relationship between the deiodinase D2-Thr92Ala genetic variant, thyroid hormone levels and biochemical hypothyroidism in preeclampsia. We genotyped 125 women with preeclampsia and 131 normal pregnant women using PCR-RFLP. Serum thyroid hormone levels were determined using ELISA. Our study showed higher TSH and FT4 levels and lower FT3 levels in women with preeclampsia compared to normal pregnant women, with statistical significance for women with mild and severe preeclampsia. The risk to develop pregnancy-induced hypertension (PIH), mild or severe preeclampsia was increased in carriers of at least one D2-Ala92 allele. TSH and FT4 levels were significantly higher and FT3 levels were significantly lower in preeclamptic women with severe preeclampsia if they carried the D2-Ala92 allele compared to non-carriers. Pregnant women with PIH and mild preeclampsia, carriers of at least one D2-Ala92 allele, delivered at lower gestational age neonates with a lower birth weight compared to non-carriers, but the results were statistically significant only in severe preeclampsia. The D2-Thr92Ala genetic variant is associated with the severity and the obstetric outcome of preeclampsia, and it also influences thyroid hormone levels. The study demonstrates non-thyroidal biochemical hypothyroidism - as a result of deiodination effects due to D2 genotypes.

 1. 5-ALA mediated photodynamic therapy induces autophagic cell death via AMP-activated protein kinase

  Lin Yu-Hsin

  2010-04-01

  Full Text Available Abstract Photodynamic therapy (PDT has been developed as an anticancer treatment, which is based on the tumor-specific accumulation of a photosensitizer that induces cell death after irradiation of light with a specific wavelength. Depending on the subcellular localization of the photosensitizer, PDT could trigger various signal transduction cascades and induce cell death such as apoptosis, autophagy, and necrosis. In this study, we report that both AMP-activated protein kinase (AMPK and mitogen-activated protein kinase (MAPK signaling cascades are activated following 5-aminolevulinic acid (ALA-mediated PDT in both PC12 and CL1-0 cells. Although the activities of caspase-9 and -3 are elevated, the caspase inhibitor zVAD-fmk did not protect cells against ALA-PDT-induced cell death. Instead, autophagic cell death was found in PC12 and CL1-0 cells treated with ALA-PDT. Most importantly, we report here for the first time that it is the activation of AMPK, but not MAPKs that plays a crucial role in mediating autophagic cell death induced by ALA-PDT. This novel observation indicates that the AMPK pathway play an important role in ALA-PDT-induced autophagy.

 2. Does Pro12Ala Polymorphism Enhance the Physiological Role of PPARγ2?

  Pereira, A. C.; Oliveira, R.; Castro, A. C.; Fernandes, R.

  2013-01-01

  Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2D) are two major public health problems that have motivated the scientific community to investigate the high contribution of genetic factors to these disorders. The peroxisome proliferator activated by gamma 2 (PPARγ2) plays an important role in the lipid metabolism. Since PPARγ2 is expressed mainly in adipose tissue, a moderate reduction of its activity influences the sensitivity to insulin, diabetes, and other metabolic parameters. The present study aims to contribute to the elucidation of the impact of the Pro12Ala polymorphism associated with T2D and obesity through a meta-analysis study of the literature that included approximately 11500 individuals, from which 3870 were obese and 7625 were diabetic. Statistical evidence supports protective effect in T2D of polymorphism Pro12Ala of PPARγ2 (OR = 0.702 with 95% CI: 0.622; 0.791, P Pro12Ala of PPARγ2 seems to favor obesity since 1.196 more chance than nonobese was found (OR = 1.196 with 95% CI: 1.009; 1.417, P Pro12Ala polymorphism enhances both adipogenic and antidiabetogenic physiological role of PPARγ. Does Pro12Ala polymorphism represent an evolutionary step towards the stabilization of the molecular function of PPARγ transcription factor signaling pathway? PMID:23983677

 3. Pro12Ala PPAR gamma2 gene polymorphism in women with polycystic ovary syndrome.

  Bidzińska-Speichert, Bozena; Lenarcik, Agnieszka; Tworowska-Bardzińska, Urszula; Slezak, Ryszard; Bednarek-Tupikowska, Grazyna; Milewicz, Andrzej; Krepuła, Katarzyna

  2011-06-01

  The pathogenesis of PCOS has not been definitively determined and includes a number of genes linked with steroidogenesis, regulation of gonadotropin secretion, actions of insulin, obesity as well as chronic inflammatory processes. Some authors indicate that PPARgamma play a role in insulin sensitivity and are probably involved in hyperandrogenism in PCOS. The aim of the study was to assess the frequency of the Pro12Ala and Pro115Gln PPARgamma2 gene polymorphisms in women with PCOS. 54 PCOS women and 51 healthy women were recruited. Genetic studies to detect Pro12Ala and Pro115Gln PPARgamma2 gene polymorphism were performed. In the whole studied group the Pro115Gln polymorphism of the PPARgamma2 gene was not found. The frequency of the Pro12Ala polymorphism was estimated at 26.47% in the controls and at 23.15% in the PCOS patients. Women from the control and PCOS groups with BMI > or = 30 had statistically higher occurrence of the Ala allele than women with BMI Pro12Ala polymorphism observed in the sample of women from the Lower Silesian population was significantly higher than in the majority of European populations.

 4. Photodynamic therapy (PDT) and photodiagnosis (PD) using endogenous photosensitization induced by 5-aminolevulinic acid (ALA): current clinical and development status

  Marcus, Stuart L.; Sobel, Russel S.; Golub, Allyn L.; Carroll, Ronald L.; Lundahl, Scott L.; Shulman, D. Geoffrey

  1996-04-01

  Exogenous provision of ALA to many tissues results in the accumulation of sufficient quantities of the endogenous photosensitizer protoporphyrin IX, (PpIX), to produce a photodynamic effect. Therefore, ALA may be considered the only current PDT agent in clinical development which is a biochemical precursor of a photosensitizer. Topical ALA application, followed by exposure to activating light (ALA PDT), has been reported effective for the treatment of a variety of dermatologic diseases including cutaneous T-cell lymphoma, superficial basal cell carcinoma, Bowen's disease, and actinic (solar) keratoses, and is also being examined for treatment of acne and hirsutism. PpIX induced by ALA application also may serve as a fluorescence detection marker for photodiagnosis (PD) of malignant and pre- malignant conditions of the urinary bladder and other organs. Local internal application of ALA has also been used for selective endometrial ablation in animal model systems and is beginning to be examined in human clinical studies. Systemic, oral administration of ALA has been used for ALA PDT of superficial head and neck cancer, various gastrointestinal cancers, and the condition known as Barrett's esophagus. This brief paper reviews the current clinical and development status of ALA PDT.

 5. The neuroprotective benefit from pioglitazone (PIO) addition on the alpha lipoic acid (ALA)-based treatment in experimental diabetic rats.

  Jin, Heung Yong; Lee, Kyung Ae; Wu, Jin Zu; Baek, Hong Sun; Park, Tae Sun

  2014-12-01

  In this study, we investigated the combined effect of pioglitazone (PIO) with alpha lipoic acid (ALA) on the peripheral nerves of diabetic rats. Animals were divided into 8 groups (N = 6-8) and designated according to ALA (100 mg/kg/day) and PIO (10 mg/kg/day) treatment: Normal, Normal + ALA, Normal + PIO, Normal + ALA + PIO, DM, DM + ALA, DM + PIO, and DM + ALA + PIO. After 24 weeks, current perception threshold, mechanical allodynia, oxidative stresses, intraepidermal nerve fiber density (IENFD), and axonal morphology in the sciatic nerve were compared among groups. IENFD in the DM + ALA + PIO group was significantly less reduced than in other DM groups (7.61 ± 0.52 vs. 5.62 ± 0.96, 5.56 ± 0.60, and 7.10 ± 0.70 for DM, DM + ALA, and DM + PIO, respectively P diabetes. Moreover, PIO can be preferentially considered when additional glucose-lowering agent is required in DPN patients treated with ALA.

 6. Pro12Ala polymorphism in PPAR gamma 2 associated with essential hypertension in Chinese nonagenarians/centenarians.

  Lu, Zhenchan; Dong, Birong; Mo, Xianming; Chen, Tie; Wu, Hongmei; Zhang, Yanling; Xiao, Hengyi

  2008-12-01

  The Pro12Ala polymorphism of PPAR gamma 2 has been shown to influence hypertension and the benefit of longevity in previous studies. We examined whether the polymorphism was related to essential hypertension among long-lived subjects (is greater than 90 years). The Pro12Ala variant was examined using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism in a population-based sample of 839 long-lived subjects (mean 94 years SD 4 years, aged 90-108 years). The genotype frequencies of the Pro12Ala polymorphism were 0.2% Ala12Ala, 9.4% Pro12Ala and 90.4% Pro12Pro in all participants. The frequency of the Ala12 allele was 3.45% in the hypertension group and 6.92% among the normotension group (P=0.001). Moreover, in the total study population, Ala12 allele carriers had lower levels of triglycerides (1.03+/-0.5 mmol/L (means+/-SD) vs. 1.25+/-0.61 mmol/L; PPro12Ala polymorphism of the PPAR gamma 2 gene is associated with hypertension and triglycerides levels in Chinese nonagenarians/centenarians.

 7. Supplementation of milled chia seeds increases plasma ALA and EPA in postmenopausal women.

  Jin, Fuxia; Nieman, David C; Sha, Wei; Xie, Guoxiang; Qiu, Yunping; Jia, Wei

  2012-06-01

  Ten postmenopausal women (age 55.6 ± 0.8 years, BMI 24.6 ± 1.1 kg/m²) ingested 25 g/day milled chia seed during a 7-week period, with six plasma samples collected for measurement of α-linolenic acid (ALA), eicosapentaenoic acid (EPA), docosapentaenoic acid (DPA), and docosahexaenoic acid (DHA). Subjects operated as their own controls with overnight fasted blood samples taken at baseline (average of two samples), and then after 1, 2, 3, 5, and 7 weeks supplementation. Plasma ALA increased significantly after one week supplementation and was 138 % above baseline levels by the end of the study (overall time effect, P chia seeds for seven weeks by postmenopausal women resulted in significant increases in plasma ALA and EPA but not DPA and DHA.

 8. Investigation of Microstructures of AlAs Oxides Before and After Oxidation

  WANG Yong; JIA Hai-Qiang; MAI Zhen-Hong; JIA Quan-Jie; JIANG Xiao-Ming

  2004-01-01

  @@ The effect of lateral oxidation on microstructures of the GaAs/AlAs/GaAs heterostructure was studied by x-ray specular reflectivity, nonspecular scattering and diffraction. The GaAs/Al2Oa/GaAs multilayer was obtained after oxidation of the GaAs/AlAs/GaAs sample. The results show that, before oxidation, there are two 40-Athick intermixing layers, one located between the AlAs sublayer and the GaAs substrate, and the other between the AlAs sublayer and the upper GaAs sublayer. After oxidation, these two intermixing sublayers disappear. The AlAs was oxidized into amorphous Al2O3 totally. The surface and interface roughnesses of the sample also decrease after oxidation.

 9. Photodynamic damage study of HeLa cell line using ALA

  AlSalhi, M. S.; Atif, M.; AlObiadi, A. A.; Aldwayyan, A. S.

  2011-04-01

  The present study evaluates the photodynamic damage with 5-aminolevulinic acid (5-ALA) using HeLa as experimental model. HeLa cell line was irradiated with red light (He-Ne laser, λ = 632.8 CW nm). The influence of different incubation times and concentrations of 5-ALA, different irradiation doses and various combinations of photosensitizer and light doses on the cellular viability of HeLa cells were studied. The optimal uptake of photosensitizer ALA in HeLa cells was investigated by means of PpIX fluorescence intensity by exciting the HeLa cell suspension at 450 nm and a detection wavelength set at 690 nm. Cells viability was determined by means of trypan blue solution. The spectrometric measurements showed that the maximal cellular uptake of 5-ALA occurred after 4 h in vitro incubation. We found that the combination with 5-ALA and laser irradiation leads to time/concentration-dependent increase of cells death and also energy doses-dependent enlarge the cells death. The fluorescence intensity after PDD of carcinoma cells reduce when compared with the control group. The fluorescence emission spectral profiles after PDD of carcinoma cells showed a dip around 425-525 nm when compared with the control group. This may be due to the damage of mitochondria component of cells. The percentage of HeLa cells after PDD shows that the percentage of cells survival rate as function of laser dose (power). Hence it is clear that at 200 μg/ml ALA and 20 mW laser irradiation, more than 70% of HeLa cells were dead after 15 min.

 10. Association of the PPARγ2 Pro12Ala polymorphism with increased risk of cardiovascular diseases.

  Li, Y; Zhu, J; Ding, J Q

  2015-12-29

  This meta-analysis investigated the correlation between the PPARγ2 Pro12Ala polymorphism and cardiovascular disease (CVD). Electronic database and manual searches were conducted to retrieve studies published relevant to the PPARγ2 Pro12Ala polymorphism and CVD. Rigorous inclusion and exclusion criteria were employed for selection of high-quality patients-control studies. Statistical data analyses on allelic, dominant, homozygous, heterozygous, and recessive inheritance models were performed using the R 3.1.0 and Stata 12.0 software. We enrolled 12 case-control studies consisting of 10,189 patients with CVD [1070 with myocardial infarction (MI), 7849 with coronary artery disease (CAD), and 1270 with acute coronary syndromes (ACS)] and 17,899 controls. The results of meta-analyses revealed that the PPARγ2 Pro12Ala (rs1801282) polymorphism was correlated with a higher risk of CVD under both allelic and dominant models, while no statistical significance was found under homozygous, heterozygous, or recessive models. Subgroup analysis based on disease showed that the PPARγ2 Pro12Ala (rs1801282) polymorphism was correlated with a higher risk of MI under both allelic and dominant models, while no statistical significance was found for association with CAD or ACS under allele or dominant models. Furthermore, under homozygous, heterozygous, and recessive models, the PPARγ2 Pro12Ala (rs1801282) polymorphism had no statistically significant association with MI, CAD, or ACS. The results of this meta-analysis suggest that the PPARγ2 Pro12Ala (rs1801282) polymorphism might be correlated with a higher risk of CVD, particularly MI, and could serve as an important early indicator for CVD.

 11. E-residentsus / Ruth Annus

  Annus, Ruth, 1973-

  2014-01-01

  E-residentsuse loomise, digitaalse identiteedihalduse ja biomeetrial põhineva isikutuvastuse ning e-residentsusest tulenevate riskide maandamise õiguslikest aspektidest. Digitaalse isikutuvastuse arengusuundadest

 12. E-residentsus / Ruth Annus

  Annus, Ruth, 1973-

  2014-01-01

  E-residentsuse loomise, digitaalse identiteedihalduse ja biomeetrial põhineva isikutuvastuse ning e-residentsusest tulenevate riskide maandamise õiguslikest aspektidest. Digitaalse isikutuvastuse arengusuundadest

 13. Eesti kultuuridimensioonid / Maaja Vadi, Riin Meri

  Vadi, Maaja, 1955-

  2004-01-01

  Geert H. Hofstede kultuuridimensioonide teooriast kultuuri mõju kohta organisatsiooni toimimisele. Eesti kultuuridimensionaalse asendi määratlemiseks korraldatud uurimusest 2002. aastal. Diagrammid

 14. Eesti kultuuridimensioonid / Maaja Vadi, Riin Meri

  Vadi, Maaja, 1955-

  2004-01-01

  Geert H. Hofstede kultuuridimensioonide teooriast kultuuri mõju kohta organisatsiooni toimimisele. Eesti kultuuridimensionaalse asendi määratlemiseks korraldatud uurimusest 2002. aastal. Diagrammid

 15. Lups lugema! / Maaja Mänd

  Mänd, Maaja

  2006-01-01

  Kirjastuses "Ilo "on välja antud õppematerjalid : "Lups lugema I,II ; "Tähevihik" ; "Sõnad ja poldid" ; "Asjad meie kodus " ; "Tähepusle" ; "Numbripusle" ; "Mänge siit ja sealt"; Kaheksakand Õnnetäht

 16. Ala from Zeljin: Results of the recent research of folk mythology in Zupa

  Todorović Ivica

  2011-01-01

  Full Text Available The paper presents the results of the recent ethnological research, conduced in Aleksandrovacka Zupa and other areas. In this paper, the emphasis has been placed on notions on mythical beings, i.e. alas and dragons, which in the context of the materials collected take up one of most prominent positions, indicating the specific nature of the micro-regional unit, but also a symbol of the local identity. Namely, there are recordings of numerous and extremely interesting variations of the myth and ideas on the ala from Zeljin which, as the definitely most exposed mythical entity, is certainly a Zupa-specific property.

 17. The revised Appreciation of the Liberal Arts Scale (ALAS-R: Development, reliability and validity

  Howard Malcolm Reid

  2013-11-01

  Full Text Available Three studies were conducted to develop and evaluate an Appreciation of the Liberal Arts Scale. The final 24-item revision (ALAS-R was reliable (α = .86. Students who had a greater appreciation of the liberal arts were less materialistic, had greater life satisfaction, had greater ability to defer gratification, and reported greater openness to experiences, leadership, wisdom, and judgment. In addition, ALAS-R scores were predictably related to students’ choice of academic major, with Arts and Humanities majors scoring higher. This scale has the potential to contribute to prediction of student retention and major, as well as the assessment of a dimension of college student development.

 18. Pro-oxidant effect of ALA is implicated in mitochondrial dysfunction of HepG2 cells.

  Laafi, Jihane; Homedan, Chadi; Jacques, Caroline; Gueguen, Naig; Schmitt, Caroline; Puy, Hervé; Reynier, Pascal; Carmen Martinez, Maria; Malthièry, Yves

  2014-11-01

  Heme biosynthesis begins in the mitochondrion with the formation of delta-aminolevulinic acid (ALA). In acute intermittent porphyria, hereditary tyrosinemia type I and lead poisoning patients, ALA is accumulated in plasma and in organs, especially the liver. These diseases are also associated with neuromuscular dysfunction and increased incidence of hepatocellular carcinoma. Many studies suggest that this damage may originate from ALA-induced oxidative stress following its accumulation. Using the MnSOD as an oxidative stress marker, we showed here that ALA treatment of cultured cells induced ROS production, increasing with ALA concentration. The mitochondrial energetic function of ALA-treated HepG2 cells was further explored. Mitochondrial respiration and ATP content were reduced compared to control cells. For the 300 μM treatment, ALA induced a mitochondrial mass decrease and a mitochondrial network imbalance although neither necrosis nor apoptosis were observed. The up regulation of PGC-1, Tfam and ND5 genes was also found; these genes encode mitochondrial proteins involved in mitochondrial biogenesis activation and OXPHOS function. We propose that ALA may constitute an internal bioenergetic signal, which initiates a coordinated upregulation of respiratory genes, which ultimately drives mitochondrial metabolic adaptation within cells. The addition of an antioxidant, Manganese(III) tetrakis(1-methyl-4-pyridyl)porphyrin (MnTMPyP), resulted in improvement of maximal respiratory chain capacity with 300 μM ALA. Our results suggest that mitochondria, an ALA-production site, are more sensitive to pro-oxidant effect of ALA, and may be directly involved in pathophysiology of patients with inherited or acquired porphyria. Copyright © 2014 Elsevier B.V. and Société française de biochimie et biologie Moléculaire (SFBBM). All rights reserved.

 19. Glacier lake outburst floods caused by glacier shrinkage: case study of Ala-Archa valley, Kyrgyz Ala Too, northern Tian Shan, Kyrgyzstan

  Petrakov, D.; Erochin, S. A.; Harbor, J.; Ivanov, M.; Rogozhina, I.; Stroeven, A. P.; Usubaliev, R.

  2012-12-01

  Changes in glacier extent and runoff in Central Asia increase socio-economic stress and may result in political conflict between donors of freshwater (Kyrgyzstan, Tajikistan) and recipients of freshwater (Uzbekistan, China). Glaciers in the Pamir and Tian Shan regions have experienced an unprecedented downwasting due to regional climate changes over the past decades. This is because air temperature increases are in some areas accompanied by a decrease in precipitation. Such conditions have already resulted in a reduction of glacier runoff, especially in the northern and western Tian Shan, and an increase of the number and area of glacial lakes in Kyrgyzstan. Even though glacial lakes in the mountains are in general relatively small and located far from densely populated areas, their outbursts often produce destructive debris flows. Such debris flows are especially common in Kyrgyzstan because of its steep river channels and abundance of Holocene and Quaternary glacier deposits that can be remobilized. The glacial lake outburst flood (GLOF) in the Shakhimardan river catchment in 1999, for example, resulted in 100 fatalities in Uzbekistan, and the GLOF from the Zyndan glacial lake led to substantial economic losses in 2009. According to the latest inventory, there are more than 350 glacial lakes in Kyrgyzstan of which about 70 occur in the Kyrgyz Ala Too. The Ala-Archa valley is among the most important glacierized catchments in Kyrgyzstan. Despite the presence of a relatively small glacier-covered area of 36 km2, the Ala-Archa river is of critical importance to the Bishkek area, its agriculture, and its population which currently exceeds one million. GLOFs are therefore a threat to both numerous settlements of touristic value in the Ala-Archa headwaters and to Bishkek. The Teztor lake in the Adygene catchment of the Ala-Archa river system experienced an outburst during 1988 and 2005. On the early morning of July 31, 2012, this lake began draining through a dam

 20. Light Fractionation Significantly Increases the Efficacy of Photodynamic Therapy Using BF-200 ALA in Normal Mouse Skin.

  H.S. de Bruijn (Riette); S. Brooks (Sander); A. van der Ploeg-van den Heuvel (Angélique); T.L.M. ten Hagen (Timo); E.R.M. de Haas (Ellen); D.J. Robinson (Dominic)

  2016-01-01

  markdownabstractBACKGROUND: Light fractionation significantly increases the efficacy of 5-aminolevulinic acid (ALA) based photodynamic therapy (PDT) using the nano-emulsion based gel formulation BF-200. PDT using BF-200 ALA has recently been clinically approved and is under investigation in several

 1. Association between the Pro12Ala Polymorphism of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Gene and Strength Athlete Status

  Maciejewska-Karlowska, Agnieszka; Sawczuk, Marek; Cieszczyk, Pawel; Zarebska, Aleksandra; Sawczyn, Stanislaw

  2013-01-01

  Background The 12Ala allele of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma gene (PPARG) Pro12Ala polymorphism produces a decreased binding affinity of the PPARγ2 protein, resulting in low activation of the target genes. The 12Ala allele carriers display a significantly improved insulin sensitivity that may result in better glucose utilisation in working skeletal muscles. We hypothesise that the PPARG 12Ala allele could be associated with strength athlete status in Polish athletes. Methodology The genotype distribution of PPARG Pro12Ala was examined in 660 Polish athletes. The athletes were stratified into four subgroups: endurance, strength-endurance, sprint-strength and strength. Control samples were prepared from 684 unrelated sedentary volunteers. A χ2 test was used to compare the PPARG Pro12Ala allele and genotype frequencies between the different groups of athletes and control subjects. Bonferroni’s correction for multiple testing was applied. Results A statistically significant higher frequency of PPARG 12Ala alleles was observed in the subgroup of strength athletes performing short-term and very intense exertion characterised by predominant anaerobic energy production (13.2% vs. 7.5% in controls; P = 0.0007). Conclusion The PPARG 12Ala allele may be a relevant genetic factor favouring strength abilities in professional athletes, especially in terms of insulin-dependent metabolism, a shift of the energy balance towards glucose utilisation and the development of a favourable weight-to-strength ratio. PMID:23799144

 2. Association between the Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor gamma gene and strength athlete status.

  Maciejewska-Karlowska, Agnieszka; Sawczuk, Marek; Cieszczyk, Pawel; Zarebska, Aleksandra; Sawczyn, Stanislaw

  2013-01-01

  The 12Ala allele of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma gene (PPARG) Pro12Ala polymorphism produces a decreased binding affinity of the PPARγ2 protein, resulting in low activation of the target genes. The 12Ala allele carriers display a significantly improved insulin sensitivity that may result in better glucose utilisation in working skeletal muscles. We hypothesise that the PPARG 12Ala allele could be associated with strength athlete status in Polish athletes. The genotype distribution of PPARG Pro12Ala was examined in 660 Polish athletes. The athletes were stratified into four subgroups: endurance, strength-endurance, sprint-strength and strength. Control samples were prepared from 684 unrelated sedentary volunteers. A χ(2) test was used to compare the PPARG Pro12Ala allele and genotype frequencies between the different groups of athletes and control subjects. Bonferroni's correction for multiple testing was applied. A statistically significant higher frequency of PPARG 12Ala alleles was observed in the subgroup of strength athletes performing short-term and very intense exertion characterised by predominant anaerobic energy production (13.2% vs. 7.5% in controls; P = 0.0007). The PPARG 12Ala allele may be a relevant genetic factor favouring strength abilities in professional athletes, especially in terms of insulin-dependent metabolism, a shift of the energy balance towards glucose utilisation and the development of a favourable weight-to-strength ratio.

 3. Association of serum uric acid with Pro12Ala polymorphism in PPAR-γ2 among Chinese nonagenarians/centenarians.

  Zhou, Yan; Huang, Chang-Quan; Lu, Zhen-Chan; Dong, Bi-Rong

  2012-04-01

  In previous studies, Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator- activated receptors gamma 2 (PPAR-γ2) was shown to be associated with both longevity and metabolic syndrome, which was closely related with hyperuricemia. We examined long-lived subjects (≥90 years), to ascertain whether the polymorphism is associated with the level of serum uric acid (SUA). The present study analysed data from a survey conducted in 2005 on all residents aged 90 years or more in a district with 2,311,709 inhabitants. The sample comprised 669 unrelated Chinese participants (aged 90-108 years, mean: 93.54±3.53 years; 67.2% women). The genotype frequencies of the Pro12Ala polymorphism were 0% Ala12Ala and 9.0% Pro12Ala, 91.0% Pro12Pro. Between men or women, and between subjects who were or were not 12Ala carriers, neither in SUA levels nor the prevalence of hyperuricemia were significant. Between subjects with and without hyperuricemia, the difference in prevalence of 12Ala carriers was also non-significant. Unadjusted and adjusted multiple logistic regressions showed that the odds ratios (OR) for hyperuricemia were not associated with Pro12Ala polymorphism in PPAR-γ2. In Chinese nonagenarians and centenarians, SUA levels are not associated with polymorphism in PPAR-γ2.

 4. Association between the Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor gamma gene and strength athlete status.

  Agnieszka Maciejewska-Karlowska

  Full Text Available BACKGROUND: The 12Ala allele of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma gene (PPARG Pro12Ala polymorphism produces a decreased binding affinity of the PPARγ2 protein, resulting in low activation of the target genes. The 12Ala allele carriers display a significantly improved insulin sensitivity that may result in better glucose utilisation in working skeletal muscles. We hypothesise that the PPARG 12Ala allele could be associated with strength athlete status in Polish athletes. METHODOLOGY: The genotype distribution of PPARG Pro12Ala was examined in 660 Polish athletes. The athletes were stratified into four subgroups: endurance, strength-endurance, sprint-strength and strength. Control samples were prepared from 684 unrelated sedentary volunteers. A χ(2 test was used to compare the PPARG Pro12Ala allele and genotype frequencies between the different groups of athletes and control subjects. Bonferroni's correction for multiple testing was applied. RESULTS: A statistically significant higher frequency of PPARG 12Ala alleles was observed in the subgroup of strength athletes performing short-term and very intense exertion characterised by predominant anaerobic energy production (13.2% vs. 7.5% in controls; P = 0.0007. CONCLUSION: The PPARG 12Ala allele may be a relevant genetic factor favouring strength abilities in professional athletes, especially in terms of insulin-dependent metabolism, a shift of the energy balance towards glucose utilisation and the development of a favourable weight-to-strength ratio.

 5. Polymorphism of Pro12Ala and C1431T PPARγin the pathogenesis of Graves' orbitopathy

  D M Serkin

  2013-09-01

  Full Text Available AIM: to examine the association of polymorphisms Pro12Ala and C1431T PPARγwith the development of thyroid eye disease (TEO. Materials and methods. A total of 88 people: 52 patients with TEO, 36 – healthy individuals. Identified polymorphisms Pro12Ala and C1431T PPARγby PCR. Results. In more common TEO homozygous genotypes Pro/Pro and Ala/Ala (χ 2 = 6,035, p = 0.049 and allele Ala (χ 2 = 15,062, p <0,001 polymorphism Pro12Ala; geno types C/C and T/T (χ 2 = 28,34, p <0,001, the allele C (χ 2 = 15,06, p <0,001 polymorphism C1431T PPARγ, than in the control. The relative risk of TEO in the Ala/Ala genotype of 1.73 (95% CI, 1.45–2.08, with C/T genotype of 0.61 (95% CI, 0.39–0.96. The odds ratio for C/T genotype in patients with TEO 0.33 (95% CI, 0.13–0.82.

 6. Substitution of the Lys linker with the β-Ala linker dramatically decreased the renal uptake of 99mTc-labeled Arg-X-Asp-conjugated and X-Ala-Asp-conjugated α-melanocyte stimulating hormone peptides.

  Flook, Adam M; Yang, Jianquan; Miao, Yubin

  2014-11-13

  The purpose of this study was to examine whether the substitution of the Lys linker with the β-Ala could reduce the renal uptake of (99m)Tc-labeled Arg-X-Asp-conjugated and X-Ala-Asp-conjugated α-melanocyte stimulating hormone (α-MSH) peptides. RSD-β-Ala-(Arg(11))CCMSH (1) {c[Arg-Ser-Asp-dTyr-Asp]-β-Ala-Cys-Cys-Glu-His-dPhe-Arg-Trp-Cys-Arg-Pro-Val-NH2}, RTD-β-Ala-(Arg(11))CCMSH (2), RVD-β-Ala-(Arg(11))CCMSH (3), RAD-β-Ala-(Arg(11))CCMSH (4), NAD-β-Ala-(Arg(11))CCMSH (5), and EAD-β-Ala-(Arg(11))CCMSH (6) peptides were synthesized and evaluated for their melanocortin 1 (MC1) receptor binding affinities in B16/F1 melanoma cells. The biodistribution of their (99m)Tc-conjugates were determined in B16/F1 melanoma-bearing C57 mice. The substitution of the Lys linker with β-Ala linker dramatically reduced the renal uptake of all six (99m)Tc-peptides. (99m)Tc-4 exhibited the highest melanoma uptake (15.66 ± 6.19% ID/g) and the lowest kidney uptake (20.18 ± 3.86% ID/g) among these (99m)Tc-peptides at 2 h postinjection. The B16/F1 melanoma lesions could be clearly visualized by single photon emission computed tomography (SPECT)/CT using (99m)Tc-4 as an imaging probe.

 7. Patarei ja Lennusadama ala planeering = Plan for the Patarei Fort and Lennusadam Port Area

  2007-01-01

  Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise rahvusvaheline ideevõistlus 2007. aastal. Võistlustööd "Kolm õuna" (I preemia - Sverre Laanjärv, Ivar Lubjak), "Põhi" (II preemia - Tõnu Laanemäe, Jaak-Adam Looveer, Toomas Paaver, kaasautorid Indrek Järve ja Lauri Saar) ja "Kompass" (III preemia - Ott Kadarik ja Villem Tomiste, AB Kosmos)

 8. Pathogenic mitochondrial mt-tRNA(Ala) variants are uniquely associated with isolated myopathy.

  Lehmann, Diana; Schubert, Kathrin; Joshi, Pushpa R; Hardy, Steven A; Tuppen, Helen A L; Baty, Karen; Blakely, Emma L; Bamberg, Christian; Zierz, Stephan; Deschauer, Marcus; Taylor, Robert W

  2015-12-01

  Pathogenic mitochondrial DNA (mtDNA) point mutations are associated with a wide range of clinical phenotypes, often involving multiple organ systems. We report two patients with isolated myopathy owing to novel mt-tRNA(Ala) variants. Muscle biopsy revealed extensive histopathological findings including cytochrome c oxidase (COX)-deficient fibres. Pyrosequencing confirmed mtDNA heteroplasmy for both mutations (m.5631G>A and m.5610G>A) whilst single-muscle fibre segregation studies (revealing statistically significant higher mutation loads in COX-deficient fibres than in COX-positive fibres), hierarchical mutation segregation within patient tissues and decreased steady-state mt-tRNA(Ala) levels all provide compelling evidence of pathogenicity. Interestingly, both patients showed very high-mutation levels in all tissues, inferring that the threshold for impairment of oxidative phosphorylation, as evidenced by COX deficiency, appears to be extremely high for these mt-tRNA(Ala) variants. Previously described mt-tRNA(Ala) mutations are also associated with a pure myopathic phenotype and demonstrate very high mtDNA heteroplasmy thresholds, inferring at least some genotype:phenotype correlation for mutations within this particular mt-tRNA gene.

 9. 5-ALA Fluorescence Image Guided Resection of Glioblastoma Multiforme: A Meta-Analysis of the Literature

  Samy Eljamel

  2015-05-01

  Full Text Available Background: Glioblastoma multiforme (GBM is one of the most deadly cancers in humans. Despite recent advances in anti-cancer therapies, most patients with GBM die from local disease progression. Fluorescence image guided surgical resection (FIGR was recently advocated to enhance local control of GBM. This is meta-analyses of 5-aminolevulinic (5-ALA induced FIGR. Materials: Review of the literature produced 503 potential publications; only 20 of these fulfilled the inclusion criteria of this analysis, including a total of 565 patients treated with 5-ALA-FIGR reporting on its outcomes and 800 histological samples reporting 5-ALA-FIGR sensitivity and specificity. Results: The mean gross total resection (GTR rate was 75.4% (95% CI: 67.4–83.5, p < 0.001. The mean time to tumor progression (TTP was 8.1 months (95% CI: 4.7–12, p < 0.001. The mean overall survival gain reported was 6.2 months (95% CI: −1–13, p < 0.001. The specificity was 88.9% (95% CI: 83.9–93.9, p < 0.001 and the sensitivity was 82.6% (95% CI: 73.9–91.9, p < 0.001. Conclusion: 5-ALA-FIGR in GBM is highly sensitive and specific, and imparts significant benefits to patients in terms of improved GTR and TTP.

 10. "LJ" Report "Anaheim, ALA 2008": Amid the Fantasy, Doses of Reality

  Blumenstein, Lynn; Berry, John; Fialkoff, Francine; Fox, Bette-Lee; Hadro, Josh; Horrocks, Norman; Oder, Norman; Roncevic, Mirela

  2008-01-01

  If the resort city of Anaheim, California, home of Disneyland and its "imagineers," marked a departure from the urban reality of the typical American Library Association (ALA) annual conference, it was impossible, at this 2008 meeting, to avoid urgent library issues. How do libraries maintain their value and cultural presence as users…

 11. Shifting with the Paradigm: LJ's Picks & Pans for ALA in Disneyland

  Berry, John N., III

  2008-01-01

  The feelings of librarians planning for the American Library Association (ALA) conference at Disneyland (aka Anaheim, California, June 26-July 2) range from moderate pleasure to dread. Some remember the joys and difficulties of Orlando, especially the exorbitant cab fares and mediocre restaurants. Others quail at screaming kids and tourists in…

 12. Mida suudab muusikateraapia? / Melanie Voigt, Esa Ala-Ruona ; inetrvjueerinud Kristel Kossar

  Voigt, Melanie

  2012-01-01

  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimunud Euroopa Muusikateraapia Konföderatsiooni peaassambleel ja sümpoosionil ettekannetega esinenud muusikaterapeudid Malanie Voigt Saksamaalt ja Esa Ala-Ruona Soomest räägivad tööst puuetega lastega ja tööstressist ning heliilmast

 13. Analisa Kadar Assm Lemak Minyak Goreng Yang Dipakai Penjual Ayam Ala Kentucky Di Jalan Binjai Medan

  Yulina

  2012-01-01

  Konsumsi minyak goreng di Indonesia makin meningkat setiap tahunnya karena hampir seluruh masakan sehari-hari orang Indonesia menggunakan minyak goreng dalam jumlah yang cukup bermakna. Minyak goreng dibutuhkan dalam industri makanan terutama Penjual Ayam Ala Kentucky dalam jumlah banyak dan dipergunakan kembali sampai habis untuk menghemat biaya pmduksi. Pemakaian minyak goreng berulang diduga mengakibatkan perubahan komposisi asam lemaknya. 981000107

 14. X-linked macrocytic dyserythropoietic anemia in females with an ALAS2 mutation.

  Sankaran, Vijay G; Ulirsch, Jacob C; Tchaikovskii, Vassili; Ludwig, Leif S; Wakabayashi, Aoi; Kadirvel, Senkottuvelan; Lindsley, R Coleman; Bejar, Rafael; Shi, Jiahai; Lovitch, Scott B; Bishop, David F; Steensma, David P

  2015-04-01

  Macrocytic anemia with abnormal erythropoiesis is a common feature of megaloblastic anemias, congenital dyserythropoietic anemias, and myelodysplastic syndromes. Here, we characterized a family with multiple female individuals who have macrocytic anemia. The proband was noted to have dyserythropoiesis and iron overload. After an extensive diagnostic evaluation that did not provide insight into the cause of the disease, whole-exome sequencing of multiple family members revealed the presence of a mutation in the X chromosomal gene ALAS2, which encodes 5'-aminolevulinate synthase 2, in the affected females. We determined that this mutation (Y365C) impairs binding of the essential cofactor pyridoxal 5'-phosphate to ALAS2, resulting in destabilization of the enzyme and consequent loss of function. X inactivation was not highly skewed in wbc from the affected individuals. In contrast, and consistent with the severity of the ALAS2 mutation, there was a complete skewing toward expression of the WT allele in mRNA from reticulocytes that could be recapitulated in primary erythroid cultures. Together, the results of the X inactivation and mRNA studies illustrate how this X-linked dominant mutation in ALAS2 can perturb normal erythropoiesis through cell-nonautonomous effects. Moreover, our findings highlight the value of whole-exome sequencing in diagnostically challenging cases for the identification of disease etiology and extension of the known phenotypic spectrum of disease.

 15. Patarei ja Lennusadama ala planeering = Plan for the Patarei Fort and Lennusadam Port Area

  2007-01-01

  Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise rahvusvaheline ideevõistlus 2007. aastal. Võistlustööd "Kolm õuna" (I preemia - Sverre Laanjärv, Ivar Lubjak), "Põhi" (II preemia - Tõnu Laanemäe, Jaak-Adam Looveer, Toomas Paaver, kaasautorid Indrek Järve ja Lauri Saar) ja "Kompass" (III preemia - Ott Kadarik ja Villem Tomiste, AB Kosmos)

 16. Mida suudab muusikateraapia? / Melanie Voigt, Esa Ala-Ruona ; inetrvjueerinud Kristel Kossar

  Voigt, Melanie

  2012-01-01

  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimunud Euroopa Muusikateraapia Konföderatsiooni peaassambleel ja sümpoosionil ettekannetega esinenud muusikaterapeudid Malanie Voigt Saksamaalt ja Esa Ala-Ruona Soomest räägivad tööst puuetega lastega ja tööstressist ning heliilmast

 17. Absence of GABRA1 Ala322Asp mutation in juvenile myoclonic epilepsy families from India

  A. Kapoor; J. Vijai; H. M. Ravishankar; P. Satishchandra; K. Radhakrishnan; A. Anand

  2003-04-01

  An Ala322Asp mutation in the GABRA1 gene was recently reported to be responsible for causing the autosomal dominant (AD) form of juvenile myoclonic epilepsy (JME) in a French-Canadian family. To study if JME families from India exhibiting the AD mode of inheritance carry the Ala322Asp mutation, we examined 35 unrelated JME-affected individuals from such families for the Ala322Asp mutation in GABRA1. Ala322Asp mutation was not observed in any of these JME-affected individuals, suggesting that this mutation is unlikely to be a predominant mutation involved in causation of epilepsy. To evaluate the possibility of other mutation(s) in and around GABRA1 that may predispose to JME, we compared the allele frequencies at two marker loci, D5S2118 and D5S422, flanking GABRA1, in probands and 100 matched population controls. One of the allele frequencies at D5S422 shows a significant difference between the cases and controls (2 = 11.44, d.f. = 1, $P = 0.0007$), suggesting genetic association between JME and genes located in the proximity of the DNA marker.

 18. Preservice Legal Education for Academic Librarians within ALA-Accredited Degree Programs

  Cross, William M.; Edwards, Phillip M.

  2011-01-01

  In order to explore the current state of legal education for graduates of LIS programs, we present the results of an examination of the curricula and faculty composition at all 57 institutions that offer ALA-accredited graduate degrees. Concluding that, even under the best circumstances, many students graduate with a limited understanding of legal…

 19. Hey, Small Spender: An Insider's Guide to Navigating ALA's Chicago Conference on the Cheap

  School Library Journal, 2009

  2009-01-01

  This article presents an insider's guide to navigating the American Library Association's (ALA) annual conference in Chicago on July 9-15. As for the extracurricular activities, Chicago has a lot to offer. This article provides tips from the arts and entertainment bible "Time Out Chicago" on where to go and what to do (on a limited…

 20. Potentiation of ALA-PDT antitumor activity in mice using topical DMXAA

  Marrero, Allison; Sunar, Ulas; Sands, Theresa; Oseroff, Allan; Bellnier, David

  2009-06-01

  Photodynamic treatment of subcutaneously implanted Colon 26 tumors in BALB/c mice using the aminolevulinic acid (ALA)-induced photosensitizer protoporphyrin IX (PpIX) was shown to be enhanced by the addition of the vascular disrupting agent 5,6-Dimethylxanthenone-4-acetic-acid (DMXAA; Novartis ASA404). DMXAA increases vascular permeability and decreases blood flow in both murine and human tumors. Sufficiently high parenteral DMXAA doses can lead to tumor collapse and necrosis. We have previously reported marked enhancement of antitumor activity when PDT, using either Photofrin or HPPH, is combined with low-dose intraperitoneal DMXAA. We now describe the first attempt to combine topically-applied DMXAA with PDT. For this, DMXAA was applied two hours before PpIX-activating light delivery. PDT with ALA-PDT alone (ALA 20%; 80 J/cm2 delivered at 75 mW/cm2) caused a 39% decrease in tumor volume compared to unirradiated controls. Addition of topical DMXAA to ALA-PDT resulted in a 74% reduction in tumor volume. Diffuse correlation spectroscopy (DCS), a non-invasive blood flow imaging method, is being used to understand the mechanism of this effect and to aid in the proper design of the therapy. For instance, our most recent DCS data suggests that the 2-hour interval between the DMXAA and light applications may not be optimum. This preliminary study suggests a potential role for topical DMXAA in combination with PDT for dermatologic tumors.

 1. [Two-photon excitation fluorescence of 5-ALA induced PpIX in DHL cells].

  Huang, Zu-Fang; Chen, Rong; Li, Yong-Zeng; Chen, Guan-Nan; Chen, Xian-Ling; Feng, Shang-Yuan; Jia, Pei-Min

  2008-11-01

  Two-photon fluorescence microscopy is a novel imaging technique, which is primarily sensitive to a specimen's response coming from an in-focus plane, thus has low photo-bleaching and photo-damage to biological samples. 5-ALA induced production of PpIX in DHL cells was excited by 820 nm femtosecond laser; two-photon excitation fluorescence of single cell was obtained in Lambda mode of laser scanning confocal microscope. The specific fluorescence intensity of PpIX which accumulated in DHL cells was measured at 2, 4 and 10 mmol x L(-1) concentration of 5-ALA with different incubation time, which reflected the kinetics of 5-ALA accumulated in DHL cells. Accumulation of PpIX in DHL cells was a dynamic change process. Biphasic alterations of PpIX accumulation were noted: PpIX content enhanced with the increasing time and reached the maximal value around 3 h, however PpIX content decreased in the subsequent incubation time. Results indicate that two-photon fluorescence based on laser scanning microscope can be a useful technology for studying the kinetics of 5-ALA induced PpIX production in DHL cells and other leukemia cells.

 2. ALA Office for Intellectual Freedom: Who We Are and How We Help Librarians

  Pekoll, Kristin

  2015-01-01

  The American Library Association's (ALA's) Office for Intellectual Freedom (OIF) strives to educate librarians and the public about the nature and importance of intellectual freedom in libraries, and it will celebrate its fiftieth anniversary in 2017. Libraries are a forum for information and ideas (under the First Amendment), and librarians are…

 3. Isolated cleft of the ala nasi: A report of seven cases

  J Rajesh Jinka

  2012-01-01

  Full Text Available Craniofacial clefts other than cleft lip & palate are reported to be 1.4 to 4.9 per 100,000 live births. Of these, clefts of nose are usually associated with other clefts. Isolated cleft of Ala is rare, 0.7% of all clefts reported by Monasterio. In an analysis of photographic records of 3,500 consecutive patients with craniofacial clefts including cleft lip & palate registered with us between 1985- 2012 which were accessed through our data base, 13 patients with nasal clefts were identified, seven out of which had Isolated cleft of the Ala. All were treated by a rotation flap of the Ala with good results with the longest follow up of 14Yrs. The authors have emphasised the rarity of the condition and presented a simple surgical procedure for correction. In the opinion of the authors this very simple procedure which can be performed by the junior surgeon gives a good long term result in the management of cleft Ala.

 4. Association of Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator activated receptor gamma with proliferative diabetic retinopathy

  Tariq, Khadija; Malik, Saira Bano; Ali, Syeda Hafiza Benish; Maqsood, Sundas Ejaz; Azam, Aisha; Muslim, Irfan; Khan, Muhammad Shakil; Azam, Maleeha; Waheed, Nadia Khalida

  2013-01-01

  Purpose The association of non-synonymous substitution polymorphism rs1801282 (c.34C>G, p.Pro12Ala) in exon 4 of the peroxisome proliferator activated receptor gamma gene with diabetic retinopathy (DR) has been reported inconsistently. Therefore, the purpose of the present study was to understand the population-specific role of the Pro12Ala polymorphism in DR susceptibility in Pakistani subjects. Methods A total of 180 subjects with DR, 193 subjects with type 2 diabetes mellitus (T2DM) with no diabetic retinopathy, and 200 healthy normoglycemic non-retinopathic Pakistani individuals were genotyped for the rs1801282 (c.34C>G) polymorphism using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism. Results We found the individuals with T2DM carrying 12Ala were at a reduced risk of developing DR (odds ratio [OR]=0.53; 95% confidence interval [CI]=0.33–0.87). Upon stratified analysis regarding disease severity, we observed this protective effect was confined to proliferative DR (OR=0.4; 95% CI=0.2–0.8) with non-significant effects on the susceptibility of non-proliferative DR (OR=0.67; 95% CI=0.37–1.19). Conclusions We report a protective role of the 12Ala polymorphism against proliferative DR in individuals with T2DM in Pakistan. PMID:23559865

 5. Association of Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator activated receptor gamma with proliferative diabetic retinopathy

  Tariq, K.; Malik, S.B.; Ali, S.H.; Maqsood, S.E.; Azam, A.; Muslim, I.; Khan, M.S.; Azam, M.; Waheed, N.K.; Qamar, R.

  2013-01-01

  PURPOSE: The association of non-synonymous substitution polymorphism rs1801282 (c.34C>G, p.Pro12Ala) in exon 4 of the peroxisome proliferator activated receptor gamma gene with diabetic retinopathy (DR) has been reported inconsistently. Therefore, the purpose of the present study was to

 6. The association between the Pro12Ala polymorphism in the PPARg gene and

  Schow, Trine

  2006-01-01

  The interaction between the Pro12Ala polymorphism in peroxisome-proliferator-activator receptor gamma PPARg -2 and physical activity in the association with obesity (BMI ≥30 kg m-2) was explored in 901 women and 903 men between 30 and 75 years participating in a population survey of cardiovascular....... The proportion carrying the Pro12Ala variant allele was 24% in both sexes. In women ≥50 years Ala carriage was associated with obesity (OR: 1.79, CI: 1.05-3.07). This association was stronger in women with a low LTPA (OR: 2.01, CI: 1.10-3.67), but was not present in those with a high level of LTPA (OR: 1.06, CI......: 0.19-5.91). This association was not seen in men or in women Pro12Ala polymorphism was associated with obesity in women above 50 years, but this risk was prevented already by a moderate level of LTPA. These findings support the emphasis...

 7. “¿Qué se te perdió en Cuba?” La doppia diaspora della comunità ebreo-cubana nelle pagine di Ruth Behar e Achy Obejas

  Irina Bajini

  2014-04-01

  Full Text Available The paper is dedicated to the double diaspora of Jews of Cuba and its current literary representation. Cubans of Jewish heritage, have lived on the island of Cuba for centuries. Some Cubans trace Jewish ancestry to Marranos who fled the Spanish Inquisition, though few of these practice Judaism today. There was significant Jewish immigration to Cuba in the first half of the 20th century. Like others, many Jews left Cuba for the United States after the coming of Fidel Castro, and today there is a large community in South Florida. Ruth Behar and Achy Obejas lives in USA since they were children, but they wanted to recreate their double identity - which resembles that of many other cuban Jews in their peculiar american diaspora - the first with the anthropological researche, the second thanks to the novel or the short story.

 8. Peroxisome proliferator-activated receptor alpha controls hepatic heme biosynthesis through ALAS1.

  Degenhardt, Tatjana; Väisänen, Sami; Rakhshandehroo, Maryam; Kersten, Sander; Carlberg, Carsten

  2009-05-01

  Heme is an essential prosthetic group of proteins involved in oxygen transport, energy metabolism and nitric oxide production. ALAS1 (5-aminolevulinate synthase) is the rate-limiting enzyme in heme synthesis in the liver and is highly regulated to adapt to the metabolic demand of the hepatocyte. In the present study, we describe human hepatic ALAS1 as a new direct target for the nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPARalpha). In primary human hepatocytes and in HepG2 cells, PPARalpha agonists induced an increase in ALAS1 mRNA levels, which was abolished by PPARalpha silencing. These effects are mediated by two functional PPAR binding sites at positions -9 and -2.3 kb relative to the ALAS1 transcription start site. PPARalpha ligand treatment also up-regulated the mRNA levels of the genes ALAD (5-aminolevulinate dehydratase), UROS (uroporphyrinogen III synthase), UROD (uroporphyrinogen decarboxylase), CPOX (coproporphyrinogen oxidase) and PPOX (protoporphyrinogen oxidase) encoding for enzymes controlling further steps in heme biosynthesis. In HepG2 cells treated with PPARalpha agonists and in mouse liver upon fasting, the association of PPARalpha, its partner retinoid X receptor, PPARgamma co-activator 1alpha and activated RNA polymerase II with the transcription start site region of all six genes was increased, leading to higher levels of the metabolite heme. In conclusion, these data strongly support a role of PPARalpha in the regulation of human ALAS1 and of five additional genes of the pathway, consequently leading to increased heme synthesis.

 9. Characterization of the Ala62Pro polymorphic variant of human cytochrome P450 1A1 using recombinant protein expression

  Lee, Seung Heon; Kang, Sukmo [College of Veterinary Medicine, BK21plus Program for Creative Veterinary Science Research, and Research Institute for Veterinary Science, Seoul National University, Seoul (Korea, Republic of); Dong, Mi Sook [School of Life Sciences and Biotechnology, Korea University, Seoul (Korea, Republic of); Park, Jung-Duck [College of Medicine, Chung-Ang University, Seoul (Korea, Republic of); Park, Jinseo; Rhee, Sangkee [College of Agriculture of Life Science, Seoul National University, Seoul (Korea, Republic of); Ryu, Doug-Young, E-mail: dyryu@snu.ac.kr [College of Veterinary Medicine, BK21plus Program for Creative Veterinary Science Research, and Research Institute for Veterinary Science, Seoul National University, Seoul (Korea, Republic of)

  2015-06-15

  Cytochrome P450 (CYP) 1A1 is a heme-containing enzyme involved in detoxification of hydrophobic pollutants. Its Ala62Pro variant has been identified previously. Ala62 is located in α-helix A of CYP1A1. Residues such as Pro and Gly are α-helix breakers. In this study, the Ala62Pro variant was characterized using heterologous expression. E. coli expressing the Ala62Pro variant, and the purified variant protein, had lower CYP (i.e. holoenzyme) contents than their wild-type (WT) equivalents. The CYP variant from E. coli and mammalian cells exhibited lower 7-ethoxyresorufin O-dealkylation (EROD) and benzo[a]pyrene hydroxylation activities than the WT. Enhanced supplementation of a heme precursor during E. coli culture did not increase CYP content in E. coli expressing the variant, but did for the WT. As for Ala62Pro, E. coli expressing an Ala62Gly variant had a lower CYP content than the WT counterpart, but substitution of Ala62 with α-helix-compatible residues such as Ser and Val partially recovered the level of CYP produced. Microsomes from mammalian cells expressing Ala62Pro and Ala62Gly variants exhibited lower EROD activities than those expressing the WT or Ala62Val variant. A region harboring α-helix A has interactions with another region containing heme-interacting residues. Site-directed mutagenesis analyses suggest the importance of interactions between the two regions on holoenzyme expression. Together, these findings suggest that the Ala62Pro substitution leads to changes in protein characteristics and function of CYP1A1 via structural disturbance of the region where the residue is located. - Highlights: • Ala62 is located in α-helix A of the carcinogen-metabolizing enzyme CYP1A1. • Pro acts as an α-helix breaker. • A variant protein of CYP1A1, Ala62Pro, had lower heme content than the wild-type. • The variant of CYP1A1 had lower enzyme activities than the wild-type.

 10. Polymorphism of Gly482Ser PPARGC 1A and Ala203Pro PPARGC 1B in the pathogenesis of Graves’ orbitopathy

  D M Serkin

  2015-06-01

  Full Text Available Aim. To examine the association of polymorphisms Gly482Ser PPARGC 1A and Ala203Pro PPARGC 1B with the development of thyroid eye disease (TEO. Materials and methods. A total of 88 people: 52 patients with TEO, 36 - healthy individuals. Identified polymorphisms Gly482Ser PPARGC 1A and Ala203Pro PPARGC 1B by PCR. Results. When TEO detected differences in the frequency of allele and genotype SNPs investigated compared with the control. The prevalence of genotypes and alleles in patients with TEO (Gly/Gly - 38.5%, Gly/Ser - 34.6%, Ser/Ser - 26.9%, Gly-allele - 55.8%, Ser-allele - 44.2% gene PPARGC 1A; Ala/Ala - 19.2%, Ala/Pro - 55.8%, Pro/Pro - 25%, Ala-allele - 47.1%, Pro-allele - 52.9% gene PPARGC 1B. The prevalence of genotypes and alleles in the control group (Gly/Gly - 38.9%, Gly/Ser - 44.4%, Ser/Ser - 16.7%, Gly-allele - 61.1%, Ser-allele - 38.9% of the gene PPARGC 1A; Ala/Ala - 25%, Ala/Pro - 58.3%, Pro/Pro - 16.7%, Ala-allele - 54.2%, Pro-allele - 45.8% of the gene PPARGC 1B. Conclusion. At TEO more common genotypes Ser482Ser PPARGC 1A, Pro203Pro PPARGC 1B and Ser allele polymorphism Gly482Ser PPARGC 1A, Pro polymorphism Ala203Pro PPARGC 1B, as well as less common genotypes Gly482Ser PPARGC 1A, Ala203Ala PPARGC 1B and Gly allele polymorphism Gly482Ser PPARGC 1A, Ala polymorphism Ala203Pro PPARGC 1B. Polymorphisms and allele Gly482Ser PPARGC 1A gene and gene Ala203Pro PPARGC 1B do not modify the risk of TEO.

 11. Comment: studies of the Pro12Ala polymorphism of the PPAR-gamma gene in the Danish MONICA cohort: homozygosity of the Ala allele confers a decreased risk of the insulin resistance syndrome

  Frederiksen, Laura; Brødbaek, Kasper; Fenger, Mogens

  2002-01-01

  The Pro12Ala polymorphism of PPAR-gamma 2 has been shown to influence insulin sensitivity and the risk of type 2 diabetes in various ethnic populations. We examined whether the polymorphism was related to the insulin resistance syndrome (IRS) among nondiabetic Danish subjects. The Pro12Ala variant...... Resistance criteria enabling a classification of the study population in an IRS group and a non-IRS group. The allelic frequency of the Pro12Ala polymorphism in the total study sample was 14% (95% confidence interval, 13-15%). Two hundred ninety-four subjects fulfilled the European Group for the Study...

 12. The Mode of Action of Cyclo(l-Ala-l-Pro) in Inhibiting Aflatoxin Production of Aspergillus flavus.

  Iimura, Kurin; Furukawa, Tomohiro; Yamamoto, Toshiyoshi; Negishi, Lumi; Suzuki, Michio; Sakuda, Shohei

  2017-07-12

  Cyclo(l-Ala-l-Pro) inhibits aflatoxin production in aflatoxigenic fungi without affecting fungal growth. The mode of action of cyclo(l-Ala-l-Pro) in inhibiting aflatoxin production of Aspergillus flavus was investigated. A glutathione S-transferase (GST) of the fungus, designated AfGST, was identified as a binding protein of cyclo(l-Ala-l-Pro) in an experiment performed using cyclo(l-Ala-l-Pro)-immobilized Sepharose beads. Cyclo(l-Ala-l-Pro) specifically bound to recombinant AfGST and inhibited its GST activity. Ethacrynic acid, a known GST inhibitor, inhibited the GST activity of recombinant AfGST and aflatoxin production of the fungus. Ethacrynic acid reduced the expression level of AflR, a key regulatory protein for aflatoxin production, similar to cyclo(l-Ala-l-Pro). These results suggest that cyclo(l-Ala-l-Pro) inhibits aflatoxin production by affecting GST function in A. flavus, and that AfGST inhibitors are possible candidates as selective aflatoxin production inhibitors.

 13. Prevalence of the Pro12Ala missense mutation in the PPARG2 gene in Kuwaiti patients with primary knee osteoarthritis.

  Al-Jarallah, Khaled F; Shehab, Diaa K; Haider, Mohammad Z

  2011-01-01

  Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) play an important role in a number of cellular and metabolic functions. This study was carried out to determine the prevalence of a missense mutation (Pro12Ala) in the PPARG2 gene in Kuwaiti Arab patients with primary knee osteoarthritis (OA) and healthy controls with the aim of identifying a possible association. A prospective cross-sectional study carried out at three major teaching hospitals (referral centers) in the country over a one-year period. The prevalence of PPARG2 gene Pro12Ala missense mutation was determined in 104 Kuwaiti Arab patients with primary knee OA and 111 ethnically matched healthy controls. The prevalence of this Pro12Ala missense mutation was also determined in clinical subgroups of OA patients divided on the basis of age at onset, function and radiologic grading. The Pro-Pro genotype of the PPARG2 gene Pro12Ala missense mutation was detected in 95/104 (91.3%) cases compared to 111/111 (100%) in the control subjects. The heterozygous Pro-Ala genotype was detected in 9/104 (8.7%) of the OA patients, while it was not detected in any of the controls. The Ala-Ala genotype was not detected in any of the OA patients or the controls. No significant differences were detected in the PPARG2 gene Pro12Ala genotypes in the subgroups of patients classified on the basis of age at onset, functional assessment using Lequesne's functional index, and radiological grading using Kellgren-Lawrence (K-L) grading. This study found no significant association between the PPARG2 gene Pro12Ala missense mutation and knee OA. However, the presence of the Pro-Pro genotype of the PPARG2 gene mutation has a protective effect against development of OA.

 14. Photodynamic therapy (ALA-PDT) in the treatment of pathological states of the cornea

  Switka-Wieclawska, Iwona; Kecik, Tadeusz; Kwasny, Miroslaw; Graczyk, Alfreda

  2003-10-01

  Each year an increasing amount of research is published on the use of photodynamic therapy in medicine. The most recent research has focused mostly on the use of photosensitizer called vertoporphyrin (Visudyne) is the treatment of subretinal neovascularization in age-related macular degeneration (AMD) or myopia, following a substantial amount of ophthalmology research mostly experimental on the application of the method in diagnosis and treatment of some eye tumors. In the Department of Ophthalmology of Polish Medical University in Warsaw, PDT was used as supplementary method in a selected group of patients with chronic virus ulcer of the cornea and keratopathies. During the treatment 5-aminolevulinic acid (5-ALA) was applied in ointment form as a photosensitizer activated with light wave of 633 nm. It appears, on the basis of the results obtained, that photodynamic therapy (ALA-PDT) may become in the future a valuable supplement to the methods being used at the present treating pathological states of the cornea.

 15. HOMEOSIS EN LA EVOLUCION DEL ALA DE LAS AVES: UN ACERCAMIENTO COMPARATIVO Y EXPERIMENTAL

  SALINAS SAAVEDRA, MIGUEL ANDRES H.

  2012-01-01

  La identidad de los tres dígitos del ala de las aves ha sido un tema de gran discusión entre biólogos del desarrollo y paleontólogos durante más de 140 años. Por una parte, basándose en el patrón de desarrollo de los dígitos, se sostiene que los dedos del ala de las aves son de identidad II, III y IV. En cambio, la comparación de la morfología digital en el linaje hacia las aves, sugiere que sus identidades son I, II y III. Una hipótesis propuesta para explicar dicha situación, es la ocurrenc...

 16. Rolled-Up Nanotech: Illumination-Controlled Hydrofluoric Acid Etching of AlAs Sacrificial Layers

  Costescu Ruxandra

  2009-01-01

  Full Text Available Abstract The effect of illumination on the hydrofluoric acid etching of AlAs sacrificial layers with systematically varied thicknesses in order to release and roll up InGaAs/GaAs bilayers was studied. For thicknesses of AlAs below 10 nm, there were two etching regimes for the area under illumination: one at low illumination intensities, in which the etching and releasing proceeds as expected and one at higher intensities in which the etching and any releasing are completely suppressed. The “etch suppression” area is well defined by the illumination spot, a feature that can be used to create heterogeneously etched regions with a high degree of control, shown here on patterned samples. Together with the studied self-limitation effect, the technique offers a way to determine the position of rolled-up micro- and nanotubes independently from the predefined lithographic pattern.

 17. Rolled-Up Nanotech: Illumination-Controlled Hydrofluoric Acid Etching of AlAs Sacrificial Layers

  Costescu, Ruxandra M.; Deneke, Christoph; Thurmer, Dominic J.; Schmidt, Oliver G.

  2009-12-01

  The effect of illumination on the hydrofluoric acid etching of AlAs sacrificial layers with systematically varied thicknesses in order to release and roll up InGaAs/GaAs bilayers was studied. For thicknesses of AlAs below 10 nm, there were two etching regimes for the area under illumination: one at low illumination intensities, in which the etching and releasing proceeds as expected and one at higher intensities in which the etching and any releasing are completely suppressed. The “etch suppression” area is well defined by the illumination spot, a feature that can be used to create heterogeneously etched regions with a high degree of control, shown here on patterned samples. Together with the studied self-limitation effect, the technique offers a way to determine the position of rolled-up micro- and nanotubes independently from the predefined lithographic pattern.

 18. Endoscopic fluorescence of gastrointestinal neoplasia after sensitization with 5-aminolaevulinic acid (ALA) or Photofrin

  Messmann, Helmut; Mlkvy, Peter; Montan, Sune; Wang-Nordman, Ingrid; Nilsson, Annika M.; Svanberg, Katarina; Svanberg, Sune; MacRobert, Alexander J.; Bown, Stephen G.

  1995-03-01

  Fluorescence after photosensitization has the potential to identify lesions not visible on conventional endoscopy. We assessed 12 patients at high risk of or with established GI cancers (u ulcerative colitis, 1 colon polyp, 2 familial polyposis with duodenal polyps, 2 early oesophageal cancers). Fluorescence images (excitation 390 nm) were recorded with endoscopic equipment and additional spot measurements (optical multichannel analyzer). Patients were given 10 - 60 mg/kg ALA orally or 2 mg/kg Photofrin i.v. 60 mg/kg ALA gave high levels of PP IX (proto-porphyrin IX) in all areas, but 10 - 15 mg/kg resulted in selectivity in macroscopically inflamed colon. Photofrin gave oesophageal tumors selectivity at 4 and 48 hours. Photofrin patients subsequently had PDT. Photobleaching was documented in 3. We conclude that these techniques have potential as `optical biopsy tools' and for screening for early neoplastic changes.

 19. [Clinical characterization of allergic patients sensitized to Chamaecyparis obtusa--using AlaSTAT system].

  Okano, M; Nishioka, K; Nagano, T; Ohta, N; Masuda, Y

  1994-09-01

  Clinical characterization of patients with allergy to Chamaecyparis obtusa (Cypress) pollen and their specific IgE antibody was investigated by using AlaSTAT assay, a new method for measurement of antigen-specific IgE antibody. Positive rate of antigen-specific antibody in patients with allergic pollinosis was 83.5% for Japanese cedar pollen and 80.0% for Chamaecyparis obtusa pollen. 76.4% of patients were sensitized both to Japanese cedar and Chamaecyparis obtusa pollen, however, 7.9% were sensitized only to the latter. As for clinical symptoms, duration of attack was short and severity was mild or moderate in the patients sensitized only to Chamaecyparis obtusa pollen. Patients who visited hospital in April, in that Chamaecyparis obtusa pollen disseminated in the air predominantly, showed significant elevation in AlaSTAT scores compared with patients who visited in February and March (p < 0.05).

 20. The miniband spectrum in (AlAs) sub M (GaAs) sub N (111)

  Karavaev, G F; Egunov, R M

  2002-01-01

  The electron states for energies in the conduction band of (AlAs) sub M (GaAs) sub N (111) superlattices with M >= N (N < 10) are considered. The properties of such superlattices are mainly determined by electrons of X-valley in AlAs and L-valley in GaAs. The calculations are carried out on the basis of the envelope-function model of interface band mixing. Miniband spectra, symmetry and localization of wave functions, and also probabilities of the interminiband infrared absorption are defined and analyzed. It is shown that the latter have a significant magnitude not only at light polarization along the superlattice growth axis, but also at normal incidence of a light wave to the surface. The analysis has been normal incidence of a light wave to the surface. The analysis has shown the importance of consideration of X sub 5 -states belonging to the valence band for infrared absorption

 1. Photodynamic diagnosis following intravesical instillation of aminolevulinic acid (ALA): first clinical experiences in urology

  Baumgartner, Reinhold; Kriegmair, M.; Stepp, Herbert G.; Lumper, W.; Heil, Peter; Riesenberg, Rainer; Stocker, Susanne; Hofstetter, Alfons G.

  1993-06-01

  Delta Aminolevulinic acid (ALA), a precursor of Protoporphyrin IX (PP IX) in hem biosynthesis has been topically applied in urinary bladders in order to study its potential as fluorescent tumor marker. Preclinical experiments have been performed on chemically induced tumors in rats, revealing a ratio of PP IX-fluorescence intensity up to 20:1 in tumors as compared to healthy urothelium. Synthesis of PP IX has been stimulated in 56 patients by intravesical instillation of a pH-neutral ALA-solution. After an incubation time of two to four hours strong red fluorescence was endoscopically observed even in tiny superficial tumors. Brightness and contrast allows visualization of early stage urothelial diseases with naked eyes and without the necessity suppressing background fluorescence or violet excitation light.

 2. First principles predictions of intrinsic defects in aluminum arsenide, AlAs : numerical supplement.

  Schultz, Peter Andrew

  2012-04-01

  This Report presents numerical tables summarizing properties of intrinsic defects in aluminum arsenide, AlAs, as computed by density functional theory. This Report serves as a numerical supplement to the results published in: P.A. Schultz, 'First principles predictions of intrinsic defects in Aluminum Arsenide, AlAs', Materials Research Society Symposia Proceedings 1370 (2011; SAND2011-2436C), and intended for use as reference tables for a defect physics package in device models.

 3. The Library of Congress View on Its Relation to the ALA MARC Advisory Committee

  Henriette D. Avram

  1974-06-01

  Full Text Available This paper is a statement of the Library of Congress' recommendation that a MARC advisory committee be appointed within the present structure of the RTSD/ISAD/RASD Committee on Representation in Machine-Readable Form of Bibliographic Information (MARBI and describes the Library's proposed relation to such a committee. The proposals and recommendations suggested were adopted by the MARBI Committee during its deliberations at ALA Midwinter, January 1974, and are now in effect.

 4. Politsei otsib salapärast ameeriklannat / Askur Alas, Janar Filippov

  Alas, Askur, 1973-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Infopress 1. juuni nr. 22. lk. 160-161. Politsei otsib taga ameeriklannat, kes võis filmida Dmitri Ganini tapmist. 26.-27. aprillil Tallinnas Woodstocki baari vandaalide eest kaitsnud isikud kirjeldavad toonaseid sündmusi ning D. Ganini ja tema sõbra Olegi osa neis. Vt. samas: Askur Alas, Krister Kivi. Ganin sai nuga pärast esimese kiirabi lahkumist. Tallinna kiirabi tegevus kriisiperioodil

 5. Ab-initio study of structural and electronic properties of AlAs

  Munjal, N.; Sharma, G.; Vyas, V.; Joshi, K. B.; Sharma, B. K.

  2012-08-01

  The structural properties, i.e. equilibrium lattice constant, transition pressure, bulk modulus and its pressure derivatives, together with electronic properties, i.e. energy bands, Compton profile and autocorrelation function, of AlAs are presented in this work. The linear combination of atomic orbitals (LCAO) method of the CRYSTAL code was applied considering the Perdew-Burke-Ernzerhof correlation energy functional and Becke's ansatz for the exchange. The total energy of AlAs as a function of primitive cell volume has also been calculated for the zincblende (B3), nickel arsenide (B8), sodium chloride (B1) and cesium chloride (B2) phases. Structural parameters of the B3, B8, B1 and B2 phases are determined. The calculated structural parameters are found to be in good agreement with the results of previous investigations. The spherically averaged theoretical values of Compton profile are in good agreement with an earlier measurement. The LCAO calculation shows an indirect band gap of 1.85 eV, in reasonable agreement with earlier data. On the basis of the equal-valence-electron-density Compton profile, it is found that AlAs is more ionic compared to AlSb.

 6. Impact of various emulsifiers on ALA bioavailability and chylomicron synthesis through changes in gastrointestinal lipolysis.

  Couëdelo, L; Amara, S; Lecomte, M; Meugnier, E; Monteil, J; Fonseca, L; Pineau, G; Cansell, M; Carrière, F; Michalski, M C; Vaysse, C

  2015-05-01

  Formulating healthy food rich in omega 3 fatty acids requires prior knowledge of the parameters influencing their bioavailability and their metabolic fate. In this context, we studied the effects of various emulsifiers widely used in the food industry, on the gastrointestinal lipolysis of flaxseed oil emulsions in an in vitro model and on the intestinal absorption and lymphatic secretion of alpha-linolenic acid (ALA) in rats. In vitro data showed that the emulsification of flaxseed oil with soya lecithin improved the gastric lipolysis of the oil (+30%), while the presence of Tween 80 or of sodium caseinate decreased it (-80% and -40%, respectively). The in vivo data demonstrated that the intestinal absorption and the lymphatic secretion of ALA were improved with soya lecithin (Cmax = 24 mg mL(-1)) and reduced in the presence of sodium caseinate (Cmax = 7 mg mL(-1)) compared to unemulsified flaxseed oil (Cmax = 16 mg mL(-1)); Tween 80 had no effect. In addition, the synthesized chylomicrons were notably larger and more numerous with soya lecithin whereas they were smaller in the presence of sodium caseinate (p lecithin via an improved lipolysis, favouring the intestinal absorption of ALA and the secretion of many large chylomicrons in lymph.

 7. Characterization of a TK6-Bcl-xL gly-159-ala Human Lymphoblast Clone

  Chyall, L.: Gauny, S.; Kronenberg, A.

  2006-01-01

  TK6 cells are a well-characterized human B-lymphoblast cell line derived from WIL-2 cells. A derivative of the TK6 cell line that was stably transfected to express a mutated form of the anti-apoptotic protein Bcl-xL (TK6-Bcl-xL gly-159- ala clone #38) is compared with the parent cell line. Four parameters were evaluated for each cell line: growth under normal conditions, plating efficiency, and frequency of spontaneous mutation to 6‑thioguanine resistance (hypoxanthine phosphoribosyl transferase locus) or trifluorothymidine resistance (thymidine kinase locus). We conclude that the mutated Bcl-xL protein did not affect growth under normal conditions, plating efficiency or spontaneous mutation frequencies at the thymidine kinase (TK) locus. Results at the hypoxanthine phosphoribosyl transferase (HPRT) locus were inconclusive. A mutant fraction for TK6‑Bcl-xL gly-159-ala clone #38 cells exposed to 150cGy of 160kVp x-rays was also calculated. Exposure to x-irradiation increased the mutant fraction of TK6‑Bcl-xL gly-159-ala clone #38 cells.

 8. Challenges for Community-Based Forest Management in the KoloAla Site Manompana

  Urech, Zora Lea; Sorg, Jean-Pierre; Felber, Hans Rudolph

  2013-03-01

  Following the IUCN 5th World Congress on Protected Areas in 2003, the then-President of Madagascar decided to increase the area of Madagascar's protected areas from 1.7 to 6 million ha. To combine the aims of protection and timber production, a new concept was developed through the establishment of community-based forest management (CBFM) sites, called KoloAla. However, experience shows that similar management transfers to communities in Madagascar have only been successful in a very few cases. We aimed to explore the success to be expected of this new approach in the particular case of the Manompana corridor at Madagascar's eastern coast. In a first step, the readiness of the corridor's resource users for CBFM has been analysed according to the seven resource users' attributes developed by Ostrom that predict an effective self-organized resource management. In a second step, we explored how KoloAla addresses known challenges of Madagascar's CBFM. Analyses lead in a rather sober conclusion. Although KoloAla attempts to address the goals of poverty alleviation, biodiversity conservation and timber production under a single umbrella, it does so in a rather non-innovative way. Challenges with regard to the state's environmental governance, agricultural inefficiency and thus deforestation remain unsolved.

 9. Comment: studies of the Pro12Ala polymorphism of the PPAR-gamma gene in the Danish MONICA cohort: homozygosity of the Ala allele confers a decreased risk of the insulin resistance syndrome

  Frederiksen, Laura; Brødbaek, Kasper; Fenger, Mogens

  2002-01-01

  The Pro12Ala polymorphism of PPAR-gamma 2 has been shown to influence insulin sensitivity and the risk of type 2 diabetes in various ethnic populations. We examined whether the polymorphism was related to the insulin resistance syndrome (IRS) among nondiabetic Danish subjects. The Pro12Ala varian...... of body composition (BMI and waist circumference). In conclusion, homozygosity of the codon 12 variant of PPAR-gamma 2 confers a reduced risk of the IRS among Danish Caucasian subjects....

 10. The feeding route (enteral or parenteral) affects the plasma response of the dipetide Ala-Gln and the amino acids glutamine, citrulline and arginine, with the administration of Ala-Gln in preoperative patients.

  Melis, Gerdien C; Boelens, Petra G; van der Sijp, Joost R M; Popovici, Theodora; De Bandt, Jean-Pascal; Cynober, Luc; van Leeuwen, Paul A M

  2005-07-01

  Enhancement of depressed plasma concentrations of glutamine and arginine is associated with better clinical outcome. Supplementation of glutamine might be a way to provide the patient with glutamine, and also arginine, because glutamine provides the kidney with citrulline, from which the kidney produces arginine when plasma levels of arginine are low. The aim of the present study was to investigate the parenteral and enteral response of the administered dipeptide Ala-Gln, glutamine, citrulline and arginine. Therefore, seven patients received 20 g Ala-Gln, administered over 4 h, parenterally or enterally, on two separate occasions. Arterial blood samples were taken before and during the administration of Ala-Gln. ANOVA and a paired t test were used to test differences (Pglutamine was observed with parenteral infusion of the dipeptide, although enteral infusion also significantly increased plasma levels of glutamine. The highest plasma response of citrulline was observed with the enteral administration of the dipeptide, although parenteral administration also increased plasma levels of citrulline. Plasma arginine increased significantly with parenteral infusion, but not with enteral administration of Ala-Gln. In conclusion, administrations of Ala-Gln, parenteral or enteral, resulted in an increased plasma glutamine response, as compared with baseline. Interestingly, in spite of the high availability of citrulline with enteral administration of the dipeptide, only parenteral infusion of Ala-Gln increased plasma arginine concentration.

 11. 外源 ALA 对干旱胁迫下辣椒幼苗的缓解效应研究%Mitigative Effects of Exogenous ALA on Pepper Seedlings under Drought Stress

  张春梅; 闫芳; 王勤礼

  2013-01-01

  Using the major pepper cultivar Longjiao No.2 for heliogreenhouse planting in Hexi corridor of Gansu, we studied the effects of spraying exogenous ALA on improving drought stress of pepper seedlings in pots by controlling water usage. The results showed that, compared with the control treatment (spaying clear water), spraying exogenous ALA could significantly improve the soluble sugar content, chlorophyll content, SOD activity and POD activity, and lowered MDA content, which indicated that spraying exogenous ALA could improve the drought resistance of pepper seedlings.%以甘肃河西走廊日光温室主栽辣椒品种(陇椒2号)为试材,采用盆栽控水的方法,研究了干旱胁迫下喷施外源 ALA 提高辣椒幼苗抗旱性的效应。研究结果表明,与喷清水对照相比,外源 ALA 提高了干旱胁迫下辣椒幼苗叶片可溶性糖、叶绿素含量,超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性,而丙二醛(MDA)含量则相反,表明喷施外源 ALA 能提高辣椒幼苗的抗旱性。

 12. Fluorescence photobleaching of ALA and ALA-heptyl ester induced protoporphyrin IX during photodynamic therapy of normal hairless mouse skin: a comparison of two light sources and different illumination schemes.

  Pudroma, Xiao; Juzeniene, Asta; Ma, Li-Wei; Iani, Vladimir; Moan, Johan

  2011-01-01

  This study investigated photobleaching of protoporphyrin IX (PpIX) induced by 5-aminolevulinic acid (ALA) and ALA-heptyl ester during superficial photodynamic therapy (PDT) in normal skin of the female BALB/c-nu/nu athymic mouse. We examined the effects of two light sources (laser and broadband lamp) and two different illumination schemes (fractionated light and continuous irradiation) on the kinetics of photobleaching. Our results show that light exposure (0-30 minutes, 10 mW/cm2) of wavelengths of approximately 420 nm (blue light) and 635 nm (red light) induced time-dependent PpIX photobleaching for mouse skin of 2% ALA and ALA-heptyl ester. Blue light (10 mW/cm2) caused more rapid PpIX photobleaching than did red light (100 mW/cm2), which is attributed to stronger absorption at 407 nm than at 632 nm for PpIX. In the case of light fractionation, fractionated light induced faster photobleaching compared with continuous light exposure after topical application of 2% ALA and ALA-heptyl ester in vivo. These have been suggested to allow reoxygenation of the irradiated tissue, with a consequent enhancement of singlet oxygen production in the second and subsequent fractions.

 13. Predicting the "usefulness" of 5-ALA-derived tumor fluorescence for fluorescence-guided resections in pediatric brain tumors

  Stummer, Walter; Rodrigues, Floriano; Schucht, Philippe

  2014-01-01

  BACKGROUND: Five-aminolevulinic acid (Gliolan, medac, Wedel, Germany, 5-ALA) is approved for fluorescence-guided resections of adult malignant gliomas. Case reports indicate that 5-ALA can be used for children, yet no prospective study has been conducted as of yet. As a basis for a study, we cond......, 25 %) and pilocytic astrocytomas (two of 13; 15 %). RPA of pre-operative factors showed tumors with supratentorial location, strong contrast enhancement and first operation to have a likelihood of useful fluorescence of 64.3 %, as opposed to infratentorial tumors with first surgery (23.......1 %). CONCLUSIONS: Our survey demonstrates 5-ALA as being used in pediatric brain tumors. 5-ALA may be especially useful for contrast-enhancing supratentorial tumors. These data indicate controlled studies to be necessary and also provide a basis for planning such a study....

 14. Growth optimization and characterization of high mobility two-dimensional electron systems in AlAs quantum wells

  Dasgupta, Shivaji

  2009-02-15

  In this work two-dimensional electron systems (2DESs) based on AlAs/AlGaAs heterostructures doped with Si are investigated. The electrons are confined in AlAs quantum wells (QWs) sandwiched between AlGaAs buffers. Analytical calculations and simulations for AlAs QWs are presented in the first chapter. The results show a cross-over width, above which the wide (001)-oriented QWs show double valley occupancy and wide (110)-oriented QWs show single valley occupancy. We solve the Schroedinger equation analytically for anisotropic masses. The solution shows the orientation dependence of the elliptical cyclotron orbit due to the anisotropic mass. We also present an introduction to the Landau level crossings based on g{sup *}m{sup *} product. In the next chapter, we present experimental results for the double-valley (001)-oriented AlAs QWs. We present the different structures of the deep AlAs QWs along with the low temperature magnetotransport data for these QWs. Thereafter, we present the results on shallow AlAs QWs. We achieved a mobility of 4.2 x 10{sup 5} cm{sup 2}/Vs at 330 mK for the deep backside doped AlAs QW. For the shallow QWs, we achieved a mobility of2.3 x 10{sup 5} cm{sup 2}/Vs at 330 mK, for a density of 2.9 x 10{sup 11} cm{sup -2}. From the magneto-transport data, we see evidence of the double-valley occupation for the (001)-oriented AlAs wide QWs. In the next chapter, we present experimental results for the single-valley (110)-oriented AlAs QWs. We deduced the donor binding energy and the doping efficiency for this facet from a doping series of double-sided doped QWs. Thereafter, we designed different structures for the (110)-oriented AlAs QWs, which we present along with their respective low temperature magneto-transport data. We measured one of the double-sided doped AlAs QWs at very high magnetic fields and low temperatures, down to 60 mK. At the end of the chapter, we present a spike feature observed in the magneto-transport data of these QWs. This

 15. Association of the Pro12Ala Polymorphism with the Metabolic Parameters in Women with Polycystic Ovary Syndrome

  Moushira Zaki

  2017-06-01

  CONCLUSION: The PPARG Pro12Ala polymorphism might contribute to the risk of PCOS and abnormal metabolic parameters and could be considered as a biomarker for early diagnosis and clinic prediction of metabolic complications.

 16. Immobilization of ALA-Zn(II) Coordination Polymer Pro-photosensitizers on Magnetite Colloidal Supraparticles for Target Photodynamic Therapy of Bladder Cancer.

  Tan, Jing; Sun, Chuanyu; Xu, Ke; Wang, Changchun; Guo, Jia

  2015-12-16

  5-Aminolevulinic acid (ALA) is a widely used photodynamic therapy (PDT) prodrug in the clinic. It can be metalized to the photosensitizer PpIX, which produces toxic singlet oxygen to kill cancer cells upon visible light irradiation. Herein, a core/shell-structured vehicle is designed to comprise magnetite colloidal supraparticles (MCSPs) as cores and ALA-Zn(II) coordination polymers as shells (Fe3O4@ALA-Zn(II) ) for target pro-photosensitizer delivery. The coordination polymers with 2D layered structures are locally deposited on the MCSPs by the complexation of the ALA and Zn(II) ions, and are readily controlled by varying the feed precursors and reaction temperatures. The maximum conjugated ALA amount is up to 17%. The Fe3O4@ALA-Zn(II) microspheres exhibit pH-sensitive release of ALA in acidic environment and rapid magnetic responsiveness. Cytotoxicity results demonstrate that Fe3O4@ALA-Zn(II) shows a significant inhibitory effect to T24 cells and is nontoxic to 293T normal cells as exposed to the 630 nm visible light for a very short time, which may due to the selective accumulation of ALA-induced PpIX in T24 cancer cells. Compared to the ALA used alone, the coordination polymer form is more efficient because of the bioactivity of incorporated Zn ions despite underlying the same apoptosis mechanism as ALA agent.

 17. Association of peroxisome proliferator-activated receptor γ Pro12Ala gene polymorphism with type 2 diabetic nephropathy risk in Caucasian population.

  Zhou, Tian-Biao; Guo, Xue-Feng; Yin, Sheng-Sheng

  2014-06-01

  Association of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) Pro12Ala gene polymorphism with type 2 diabetic nephropathy (T2DN) risk in Caucasians is still not clear. This investigation was conducted to assess if there was an association between the PPARγ Pro12Ala gene polymorphism and T2DN risk in Caucasians using meta-analysis. The relevant literatures were identified from PubMed, and Cochrane Library on 10 October 2013, and eligible studies were included and synthesized. Six reports including eight studies were recruited into this meta-analysis for the association of the PPARγ Pro12Ala gene polymorphism with T2DN risk in Caucasians. The Pro/Pro genotype was shown to be associated with T2DN risk in Caucasians. However, the Ala/Ala genotype and Ala allele were not associated with T2DN risk in Caucasians. In the sensitivity analysis, according to the control source from hospital, the control source from population, the genotyping methods using PCR-RFLP, Taqman, sample size of case Pro12Ala gene polymorphism with T2DN risk was similar to those in non-sensitivity analysis. In conclusion, the PPARγ Pro/Pro genotype was associated with T2DN risk in Caucasians, but the Ala/Ala genotype and Ala allele not. However, additional studies are required to firmly establish a correlation between the PPARγ Pro12Ala gene polymorphism and T2DN risk in Caucasians.

 18. Delta-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) polymorphism in lead exposed Bangladeshi children and its effect on urinary aminolevulinic acid (ALA)

  Tasmin, Saira, E-mail: rimzim1612@yahoo.com [Department of Human Ecology, School of International Health, Graduate School of Medicine, University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 (Japan); Furusawa, Hana [Department of Human Ecology, School of International Health, Graduate School of Medicine, University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 (Japan); Ahmad, Sk. Akhtar [Department of Occupational and Environmental Health, Bangladesh Institute of Health Sciences, 125/1, Darus Salam, Mirpur, Dhaka 1216 (Bangladesh); Faruquee, M.H. [Department of Public Health, State University of Bangladesh, 77 Satmasjid Road, Dhanmondi, Dhaka 1205 (Bangladesh); Watanabe, Chiho [Department of Human Ecology, School of International Health, Graduate School of Medicine, University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 (Japan)

  2015-01-15

  Background and objective: Lead has long been recognized as a harmful environmental pollutant. People in developing countries like Bangladesh still have a higher risk of lead exposure. Previous research has suggested that the delta-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) genotype can modify lead toxicity and individual susceptibility. As children are more susceptible to lead-induced toxicity, this study investigated whether the ALAD genotype influenced urinary excretion of delta-aminolevulinic acid (U-ALA) among children exposed to environmental lead in Bangladesh. Methods: Subjects were elementary schoolchildren from a semi-urban industrialized area in Bangladesh. A total of 222 children were studied. Blood and urine were collected to determine ALAD genotypes, blood lead levels and urinary aminolevulinic acid (U-ALA). Results: The mean BPb level was 9.7 µg/dl for the study children. BPb was significantly positively correlated with hemoglobin (p<0.01). In total, allele frequency for ALAD 1 and 2 was 0.83 and 0.17 respectively. The mean U-ALA concentration was lower in ALAD1-2/2-2 carriers than ALAD1-1 carriers for boys (p=0.001). But for girls, U-ALA did not differ significantly by genotype (p=0.26). When U-ALA was compared by genotype at the same exposure level in a multiple linear regression analysis, boys who were ALAD1-2/2-2 carriers still had a lower level of U-ALA compared to ALAD1-1carriers. Conclusion: This study provides information about the influence of ALAD polymorphism and its association with U-ALA in Bangladeshi children. Our results indicate that the ALAD1-2/2-2 genotype may have a protective effect in terms of U-ALA for environmentally lead exposed boys. - Highlights: • High blood lead level for the environmentally exposed schoolchildren. • BPb was significantly correlated with U-ALA and Hb. • Effect of ALAD genotype on U-ALA is differed by sex. • Lower U-ALA in ALAD2 than ALAD1 carriers only for boys at same exposure.

 19. Valor educativo y generalización del grupo "Alas por la vida" Educational value and generalization of "Alas por la Vida"

  Alexis Hugo Cantero Ronquillo

  2012-03-01

  Full Text Available En el tratamiento del cáncer de mama, además de la agresión quirúrgica, en ocasiones mutilante, seguida o precedida por las molestias inherentes a los tratamientos oncoespecíficos, a veces persisten "heridas", que aunque invisibles, no siempre cierran totalmente, y afectan durante mucho tiempo, o toda la vida, a un grupo importante de pacientes y familiares cercanos. El proyecto "Alas por la vida" propone nuevas alternativas en el tratamiento de la mujer con cáncer de mama, que puedan prepararla para una nueva etapa, y vivir con el estatus de enferma crónica, que no refleje invalidez en el desempeño de sus funciones, que alcance la recuperación de su equilibrio biopsicosocial, y, consecuentemente, el disfrute de una adecuada calidad de vida. Mediante intercambios entre sobrevivientes de la enfermedad, familiares y profesionales, charlas científicas, sesiones de preguntas y respuestas, reflexiones de operadas en su lucha contra el cáncer de mama y también de sus esposos, así como con actividades socioculturales, etc., se han logrado resultados muy positivos por este grupo, lo que se refleja en encuestas realizadas a tal efecto. El Grupo de Apoyo a Pacientes Mastectomizadas "Alas por la vida", ha resultado ser un instrumento muy útil para elevar la autoestima y mejorar la calidad de vida de las sobrevivientes, que a la vez ha fortalecido y humanizado nuestra lucha contra el cáncer de mama, y se han aglutinando crecientemente más seguidores en esta noble causa, por lo que recomendamos se organicen proyectos similares en todas las provincias del país.In the treatment of beast cancer besides the surgical aggression occasionally mutilating followed or precedes by the molecules inherent to specific oncologic treatments, sometimes the "wounds" persist that although invisibles, not always are totally closed involving for much time or for life to a significant group of patients and close relatives.The project "Alas por la Vida" proposes

 20. Assay for identification of heterozygous single-nucleotide polymorphism (Ala67Thr in human poliovirus receptor gene

  Shyam Sundar Nandi

  2016-01-01

  Results: A new SNP assay for detection of heterozygous Ala67Thr genotype was developed and validated by testing 150 DNA samples. Heterozygous CD155 was detected in 27.33 per cent (41/150 of DNA samples tested by both SNP detection assay and sequencing. Interpretation & conclusions: The SNP detection assay was successfully developed for identification of Ala67Thr polymorphism in human PVR/CD155 gene. The SNP assay will be useful for large scale screening of DNA samples.

 1. The manganese superoxide dismutase Ala16Val dimorphism modulates both mitochondrial import and mRNA stability.

  Sutton, Angela; Imbert, Audrey; Igoudjil, Anissa; Descatoire, Véronique; Cazanave, Sophie; Pessayre, Dominique; Degoul, Françoise

  2005-05-01

  A genetic dimorphism incorporates either alanine (Ala) or valine (Val) in the mitochondrial targeting sequence (MTS) of manganese superoxide dismutase (MnSOD). The Ala-MTS confers a 40% higher MnSOD activity than the Val-MTS after import into isolated mitochondria in vitro. The present study aimed to characterize functional consequences in whole cells. HuH7 human hepatoma cells were transfected with vectors encoding for the human Ala- or Val-MnSOD variants fused to a Myc-His-tag. The Ala-variant resulted in four-fold higher levels of the mature exogenous protein and MnSOD activity than the Val-variant. Studies with a proteasome inhibitor indicated that precursor proteins are either imported into the mitochondria or degraded by the proteasome. Despite identical levels 8 h after transfection, mRNA levels at 36 h were two-fold higher for the Ala-encoding mRNA than the Val-mRNA. Decreasing the mitochondrial membrane potential decreased both MnSOD mitochondrial import and its mRNA levels. Much larger differences in the activity of the human Val- and Ala-MnSOD variants are observed in whole cells rather than after import experiments performed in vitro. First, the slowly imported Val-MnSOD is degraded by the proteasome in cells. Second, the slower mitochondrial import of the Val-variant may be associated with decreased mRNA stability, possibly due to impaired cotranslational import.

 2. Toxicity to the normal hemocytes by ALA-PDT for the ex vivo purging of hematopoietic stem cell grafts

  Zhang Baoqin; Zhang Zhenxi; Miao Lixia; Tan Lu; Xiao Mi; Xu Xia

  2008-01-01

  Objective To study the toxic effects of 5-amionlevulinic acid-based photodynamic therapy (ALA-PDT) on human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), cord blood mononuclear cells (CBMCs) and peripheral blood stem cells (PBSCs), and furthermore, to understand the possible causes of this response. Methods We used MTT assay to detect the survival rate of PBMCs, CBMCs and PBSCs after treated by ALA-PDT under the optimum experiment conditions with U937 as control;Annexin V-FITC/PI was used to detect the pattern of cell death induced by ALA-PDT. By using flow cytometry, we detected intracellular PpIX fluorescence intensity. Results After ALA-PDT treatment the survival rate of PBMCs had no significant change;however in PBSCs and CBMCs, the survival rate reduced to 70%, and the survival rate of leukemia cell U937 was the lowest, about 30%. After incubation with ALA,except for PBMCs, intraceUuiar PplX fluorescence intensity of the other two kinds of normal haemocytes and U937 increased obviously. These results combined with the flow cytometry suggested that the main pattern of cell death here was apoptosts. Conclusion Under the optimum experiment conditions, ALA-PDT has a slight effect on normal haemocytes but excellent depletions of leukemia cells. Therefore, it can effectively purify autologons bone marrow or stem cell grafts.

 3. Comparsion of light dose on topical ALA-mediated photodynamic therapy for DMBA-induced hamster buccal pouch premalignant lesions

  Yang, Deng-Fu; Tseng, Meng-Ke; Liu, Chung-Ji; Hsu, Yih-Chih

  2012-03-01

  Oral cancer has becomes the most prominent male cancer disease due to the local betel nut chewing habit combing with smoking and alcohol-drinking lifestyle. In order to minimize the systemic phototoxic effect of 5-aminolevulinic acid (ALA), this study was designed to use a topical ALA-mediated PDT for treatment of DMBA-induced hamster buccal pouch cancerous lesions. DMBA was applied to one of the buccal pouches of hamsters thrice a week for 8 to 10 weeks. Precancerous lesions were induced and proven by histological examination. These DMBA-induced cancerous lesions were used for testing the efficacy of topical ALA -mediated PDT. We found that ALA reached its peak level in cancerous lesions about 2.5 hrs after topical application of ALA gel. The precancerous lesions in hamsters were then treated with topical ALA -mediated PDT with light exposure dose of 75 and 100 J/cm2 using LED 635 nm Wonderlight device. It is suggesting that optimization of the given light dose is critical to the success of PDT results.

 4. Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor γ2 in patients with fatty liver diseases

  Rey, Johannes W; Noetel, Andrea; Hardt, Aline; Canbay, Ali; Alakus, Hakan; zur Hausen, Axel; Dienes, Hans Peter; Drebber, Uta; Odenthal, Margarete

  2010-01-01

  AIM: To test the occurrence of the Pro12Ala mutation of the peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ)2-gene in patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) or alcoholic fatty liver disease (AFLD). METHODS: DNA from a total of 622 specimens including 259 blood samples of healthy blood donors and 363 histologically categorized liver biopsies of patients with NAFLD (n = 263) and AFLD (n = 100) were analyzed by Real-time polymerase chain reaction using allele-specific probes. RESULTS: In the NAFLD and the AFLD collective, 3% of the patients showed homozygous occurrence of the Ala12 PPARγ2-allele, differing from only 1.5% cases in the healthy population. In NAFLD patients, a high incidence of the Ala12 mutant was not associated with the progression of fatty liver disease. However, we observed a significantly higher risk (odds ratio = 2.50, CI: 1.05-5.90, P = 0.028) in AFLD patients carrying the mutated Ala12 allele to develop inflammatory alterations. The linkage of the malfunctioning Ala12-positive PPARγ2 isoform to an increased risk in patients with AFLD to develop severe steatohepatitis and fibrosis indicates a more prominent anti-inflammatory impact of PPARγ2 in progression of AFLD than of NAFLD. CONCLUSION: In AFLD patients, the Pro12Ala single nuclear polymorphism should be studied more extensively in order to serve as a novel candidate in biomarker screening for improved prognosis. PMID:21155004

 5. Pro12Ala PPAR γ2 gene polymorphism in PCOS women: the role of compounds regulating satiety.

  Bidzińska-Speichert, Bożena; Lenarcik, Agnieszka; Tworowska-Bardzińska, Urszula; Slęzak, Ryszard; Bednarek-Tupikowska, Grażyna; Milewicz, Andrzej

  2012-03-01

  Five to ten percent of women of reproductive age suffer from polycystic ovary syndrome (PCOS). Leptin, NPY, galanin, cholecystokinin (CCK) are involved in the regulation of eating behavior. PPARγ are receptors that are probably involved in hyperandrogenism. This study was designed to assess associations between the Pro12Ala PPARγ2 gene polymorphism and satiety factors in PCOS. Fifty-four PCOS women and 51 healthy women were studied. Leptin, NPY, galanin, CCK levels, and genetic studies to detect Pro12Ala PPARγ2 gene polymorphism were assessed. The leptin levels in the PCOS women carrying Pro12Ala genotype were higher than in those with Pro12Pro and Ala12Ala. The PCOS women had higher leptin and NPY levels and lower galanin levels. Obese PCOS patients had lower CCK levels. In the PCOS women, a single Ala allele may have a protective role as far as hyperleptinemia is concerned. The PCOS women may reveal a disrupted central leptin/NPY feedback loop with some shifts in food intake.

 6. Association of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma 2 Pro12Ala polymorphism with advanced-stage endometriosis.

  Hwang, Kyu Ri; Choi, Young Min; Kim, Jong Mee; Lee, Gyoung Hoon; Kim, Jin Ju; Chae, Soo Jin; Moon, Shin Yong

  2010-11-01

  To investigate whether the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)-γ2 Pro12Ala polymorphism is associated with a risk of advanced-stage endometriosis in a Korean population.   Case-control study in a collective of 446 patients and 427 controls. The Pro12Ala polymorphism of PPAR-γ2 gene was genotyped using polymerase chain reaction (PCR) and restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis. The distribution of the PPAR-γ2 Pro12Ala polymorphism was different between the advanced-stage endometriosis group and the control group (non-CC rates were 5.2% for patients with advanced endometriosis and 10.1% for the control group, respectively, P = 0.006). The frequency for the Ala-12 allele variant was significantly lower in patients with advanced stage of endometriosis (2.7%) than in the control group (5.3%) (P = 0.006). These findings suggest that the PPAR-γ2 Pro12Ala polymorphism is associated with advanced-stage endometriosis in the Korean population. Unlike results from other studies reported so far, the Ala-12 allele may have protective effects against advanced-stage endometriosis in the Korean population. © 2010 John Wiley & Sons A/S.

 7. Association of the Pro12Ala Polymorphism with the Metabolic Parameters in Women with Polycystic Ovary Syndrome.

  Zaki, Moushira; Hassan, Naglaa; El-Bassyouni, Hala T; Kamal, Sanaa; Basha, Walaa; Azmy, Osama; Amr, Khalda

  2017-06-15

  To investigate the association of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARG) Pro12Ala polymorphism with polycystic ovary syndrome (PCOS) and its effect on the metabolic parameters in PCOS women. The study used PCR to identify the presence of the PPARG Pro12Ala polymorphism in 100 PCOS women and 120 age-matched healthy women. All participants were subjected to anthropometry, biochemical and metabolic evaluation. Significant difference in the genotypes distributions of PPARG Pro12Ala polymorphism was observed among PCOS women and controls (p = 0.03). The frequency of the polymorphic allele Ala was significantly higher in PCOS cases than that in the controls (OR = 2.01, p = 0.01). The carries of the variant allele Ala in PCOS women showed significant higher values in body mass index (BMI), systolic and diastolic blood pressure, waist circumference, waist to hip ratio, sum of skin folds, fasting blood glucose, fasting blood insulin, HOMA-IR, fasting triglycerides, total cholesterol and low-density lipoprotein than non-carriers. The PPARG Pro12Ala polymorphism might contribute to the risk of PCOS and abnormal metabolic parameters and could be considered as a biomarker for early diagnosis and clinic prediction of metabolic complications.

 8. Formação de professores e saberes docentes: trajetória e preocupações de uma pesquisadora da docência - uma entrevista com Ruth Mercado

  Denise Trento Rebello de Souza

  2014-03-01

  Full Text Available A entrevista concedida pela pesquisadora mexicana Ruth Mercado Maldonado em outubro de 2013 traz importantes contribuições para o campo educacional ao tratar de temas contemporâneos a partir da experiência profissional de uma investigadora de renome internacional. Docente e pesquisadora do Departamiento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (DIE-CINVESTAV, a Dra. Ruth Mercado mantém contato com pesquisadores brasileiros desde a década de 1980, debatendo temas envolvendo a etnografia e a formação de professores. A abordagem etnográfica, calcada na articulação entre trabalho empírico e conceitual, possibilita que a autora, a partir do pensamento de Agnes Heller, Mikhail Bakhtin e Lev Vigotsky, dentre outros, produza uma construção teórica própria acerca dos saberes docentes. Sua trajetória revela as concepções de uma pesquisadora que busca compreender a perspectiva do outro, distanciando-se dos olhares avaliativos e prescritivos comuns ao campo pedagógico. Na entrevista, a autora aborda, de modo instigante, questões atuais e relativas ao campo da formação inicial e continuada de professores: o processo de universitarização e suas implicações, o papel dos formadores, as relações entre cultura universitária e cultura escolar. Suas reflexões sobre a história da profissão docente no México e da criação de programas de mestrado profissional em diferentes países oferecem contribuições importantes para a comunidade educacional da América Latina. A leitura da entrevista envolve, assim, um convite à reflexão sobre os desafios que a universidade e seus profissionais enfrentam na construção de propostas de formação docente adequadas às necessidades, demandas e características próprias daqueles que atuam na educação básica.

 9. HYDROLOGIC MODELLING OF KATSINA-ALA RIVER BASIN: AN EMERGING SCENARIO FROM LAKE NYOS THREAT

  J. O. Akinyede

  2012-07-01

  Full Text Available Understanding the hydrologic system surrounding crater lakes is of great importance for prevention of flooding damages, conservation of ecological environment, and assessment of socio-economic impact of dam failure on the civilians in the downstream regions. Lake Nyos is a crater lake formed by volcanic activities at the Oku volcanic field on the Cameroon Volcanic Line. It is a freshwater lake with a maximum depth of 200 meter. In 1986, a limnic eruption at the lake emitted 1.6 million tonnes of carbon dioxide from the bottom of saturated water into the air and suffocated up to 1,800 people and 3,500 livestock at nearby villages. The lake waters are held in place by a natural dam composed of loosely consolidated volcanic rock, which is now at the verge of collapse due to accelerated erosion. This study was carried out to determine the flood risks and vulnerability of population and infrastructure along Katsina-Ala drainage basins. The project integrated both satellite images and field datasets into a hydrologic model for Katsina-Ala River Basin and its vicinity including the Lake Nyos. ArcHydro was used to construct a hydrologic database as 'data models' and MIKE SHE was employed to conduct hydrologic simulations. Vulnerable infrastructures, population and socio-economic activities were identified to assist the Federal and State governments in disaster mitigation and management plans. The result of the project provides comprehensive knowledge of hydrologic system of Katsina-Ala drainage basin to mitigate potential future disasters from a potential dam failure and manage water resources against such disasters.

 10. Disruption of the blood brain barrier following ALA mediated photodynamic therapy

  Hirschberg, Henry; Peng, Qian; Uzal, Francisco A.; Chighvinadze, David; Zhang, Michelle J.; Madsen, Steen J.

  2008-02-01

  Introduction: Failure of treatment for high grade gliomas is usually due to local recurrence at the site of surgical resection indicating that a more aggressive form of local therapy, such as PDT, could be of benefit. PDT causes damage to tumor cells as well as degradation of the blood brain barrier (BBB). We have evaluated the ability of ALA mediated PDT to open the BBB in rats. This will permit access of chemotherapeutic agents to brain tumor cells remaining in the resection cavity wall, but limit their penetration into normal brain remote from the site of illumination. Materials and Methods: ALA-PDT was performed on non tumor bearing inbred Fisher rats at increasing fluence levels. T2 weighted MRI scans were used to evaluate edema formation and post-contrast T I MRI scans were used to monitor the degree BBB disruption which could be inferred from the intensity and volume of the contrast agent visualized. Results. PDT at increasing fluence levels between 9J and 26J demonstrated an increasing contrast flow rate. No effect on the BBB was observed if 26J of light were given in the absence of ALA. A similar increased contrast volume was observed with increasing fluence rates. The BBB was found to be disrupted 2hrs. following PDT and 80-100% restored 72hrs later. Conclusion: PDT was highly effective in opening the BBB in a limited region of the brain. The degradation of the BBB was temporary in nature, opening rapidly following treatment and significantly restored during the next 72 hrs.

 11. Reduction of the invasiveness of human glioma cells by ALA-mediated photodynamic therapy

  Hirschberg, Henry; Sun, Chung-Ho; Madsen, Steen

  2006-02-01

  Introduction: High grade gliomas are characterised by rapid and invasive growth, that cause massive tissue destruction at both the tumour- brain boarder as well as in regions remote from the tumor core. Eradication or inhibition of infiltrating glioma cells poses a significant clinical challenge that is unlikely to be solved using conventional treatment regimens consisting of ionizing radiation and chemotherapeutic agents. In this study we evaluated the effects of ALA mediated photodynamic therapy (PDT) on the invesivness of human glioma cells migrating from implanted multicell tumor spheroids. Materials and method 3-400nm diameter tumor spheroids, derived from the human glioma cell line ACBT, were implanted into a gel matrix of collagen type I. 24 hours following implantation there was a significant invasion of the surrounding gel by individual tumor cells to an average distance of 400nm. The cultures were incubated in increasing concentrations of ALA (10-1000 ug/ml) for four hours and then exposed to 635nm laser light in a titration of both fluence level and fluence rate. Results Fluences of 25J/cm2 were clearly cytotoxic for both the infiltrating cells as well as the spheroids at all ALA concentrations. Fluence levels of 6J did not stop the spheroid growth or prove cytotoxic to the glioma cells that had previously migrated into the gel, in a majority of cultures but inhibited further migration of the cells by 80-90% compared to control. Conclusion: Measurement of cell survival and cell proliferation indices seemed to indicate a direct migratory inhibition effect on the invading cells and not cytotoxicity as the most likely mechanism for this observation.

 12. The peptide Z-Aib-Aib-Aib-L-Ala-OtBu.

  Gessmann, Renate; Brückner, Hans; Petratos, Kyriacos

  2014-04-01

  The title peptide, N-benzyloxycarbonyl-α-aminoisobutyryl-α-aminoisobutyryl-α-aminoisobutyryl-L-alanine tert-butyl ester or Z-Aib-Aib-Aib-L-Ala-OtBu (Aib is α-aminoisobutyric acid, Z is benzyloxycarbonyl and OtBu indicates the tert-butyl ester), C27H42N4O7, is a left-handed helix with a right-handed conformation in the fourth residue, which is the only chiral residue. There are two 4→1 intramolecular hydrogen bonds in the structure. In the lattice, molecules are hydrogen bonded to form columns along the c axis.

 13. Intestinal fatty acid binding protein Ala54Thr polymorphism is associated with peripheral atherosclerosis combined with type 2 diabetes mellitus.

  Khattab, Salma A; Abo-Elmatty, Dina M; Ghattas, Maivel H; Mesbah, Noha M; Mehanna, Eman T

  2017-09-01

  Intestinal fatty acid-binding protein 2 (FABP2) is expressed in enterocytes and binds saturated and unsaturated long-chain fatty acids. The FABP2 Ala54Thr polymorphism has been reported to effect lipid metabolism. The aim of the present study was to assess the relationship between this polymorphism and peripheral atherosclerosis combined with type 2 diabetes mellitus (T2DM) in an Egyptian population. The study was performed on 100 T2DM patients with peripheral atherosclerosis and 100 control subjects. The Ala54Thr polymorphism was analyzed by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism, whereas serum FABP2 levels were determined using ELISA. Fasting blood glucose, fasting serum insulin concentrations, HbA1c, lipid profile, body mass index (BMI) and systolic and diastolic blood pressure (SBP and DBP, respectively) were determined. There was a higher frequency of the Thr54 allele among the patient group (P = 0.002). In Ala54/Thr54 heterozygotes and carriers of the rare Thr54/Thr54 genotype, there were significant increases in BMI and FABP2. Those with the Thr54/Thr54 genotype had significantly decreased high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) concentrations; in addition, those with the Thr54/Thr54 genotype had significantly higher SBP and DBP than subjects with the Ala54/Ala54 and Ala54/Thr54 genotypes. There was a positive correlation between FABP2 levels and BMI, SBP and DBP, and a negative correlation with HDL-C. The Thr54 allele of the FABP2 Ala54Thr polymorphism was associated with an increased incidence of peripheral atherosclerosis combined with T2DM in the population studied. © 2016 Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine and John Wiley & Sons Australia, Ltd.

 14. Peroxisome Proliferator–Activated Receptor γ Polymorphism Pro12Ala Is Associated With Nephropathy in Type 2 Diabetes

  Zhang, Hui; Zhu, Shimiao; Chen, Jing; Tang, Yang; Hu, Hailong; Mohan, Viswanathan; Venkatesan, Radha; Wang, Jianmin; Chen, Haiping

  2012-01-01

  OBJECTIVE Insulin resistance plays a part in diabetic nephropathy (DN). The association between the peroxisome proliferator–activated receptor γ Pro to Ala alteration at codon 12 (Pro12Ala) polymorphism and the risk of insulin resistance has been confirmed. The association between the polymorphism and DN risk has also been widely studied recently, but no consensus was available up to now. RESEARCH DESIGN AND METHODS A systematic search of electronic databases (MEDLINE, Embase, and China National Knowledge Infrastructure) and reference lists of relevant articles was carried out, and then 18 case-control studies involving 3,361 DN cases and 5,825 control subjects were identified. RESULTS In the overall analysis, the Ala12 variant was observed to be significantly associated with decreased DN risk (odds ratio 0.76 [95% CI 0.61–0.93]). Some evidence of heterogeneity among the included studies was detected, which could be explained by the difference of ethnicity and stage of DN. Subgroup analyses stratified by ethnicity and stage of DN were performed, and results indicated the Pro12Ala polymorphism was associated with the risk of DN in Caucasians but no similar association was observed in Asians. Additionally, we observed that Ala12 was associated with decreased risk of albuminuria. With only a few of subjects were available, we failed to detect statistically significant association between the polymorphism and end-stage renal disease (ESRD). CONCLUSIONS Our results indicated that the Ala12 variant is a significantly protective factor for DN. Future research should focus on the effect of Pro12Ala polymorphism on ESRD and gathering data of Africans. PMID:22619290

 15. PPARγ Pro12Ala and ACE ID polymorphisms are associated with BMI and fat distribution, but not metabolic syndrome.

  Passaro, Angela; Dalla Nora, Edoardo; Marcello, Caterina; Di Vece, Francesca; Morieri, Mario Luca; Sanz, Juana M; Bosi, Cristina; Fellin, Renato; Zuliani, Giovanni

  2011-12-14

  Metabolic Syndrome (MetS) results from the combined effect of environmental and genetic factors. We investigated the possible association of peroxisome proliferator-activated receptor-γ2 (PPARγ2) Pro12Ala and Angiotensin Converting Enzyme (ACE) I/D polymorphisms with MetS and interaction between these genetic variants. Three hundred sixty four unrelated Caucasian subjects were enrolled. Waist circumference, blood pressure, and body mass index (BMI) were recorded. Body composition was estimated by impedance analysis; MetS was diagnosed by the NCEP-ATPIII criteria. A fasting blood sample was obtained for glucose, insulin, lipid profile determination, and DNA isolation for genotyping. The prevalence of MetS did not differ across PPARγ2 or ACE polymorphisms. Carriers of PPARγ2 Ala allele had higher BMI and fat-mass but lower systolic blood pressure compared with Pro/Pro homozygotes. A significant PPARγ2 gene-gender interaction was observed in the modulation of BMI, fat mass, and blood pressure, with significant associations found in women only. A PPARγ2-ACE risk genotype combination for BMI and fat mass was found, with ACE DD/PPARγ2 Ala subjects having a higher BMI (p = 0.002) and Fat Mass (p = 0.002). Pro12Ala was independently associated with waist circumference independent of BMI and gender. Carriers of PPARγ2 Ala allele had higher BMI and fat-mass but not a worse metabolic profile, possibly because of a more favorable adipose tissue distribution. A gene interaction exists between Pro12Ala and ACE I/D on BMI and fat mass. Further studies are needed to assess the contribution of Pro12Ala polymorphism in adiposity distribution.

 16. Maternal PPARG Pro12Ala polymorphism is associated with infant's neurodevelopmental outcomes at 18 months of age.

  Torres-Espínola, Francisco J; Altmäe, Signe; Segura, Maria Teresa; Jerez, Antonio; Anjos, Tania; Chisaguano, Maribel; Carmen López-Sabater, M; Entrala, Carmen; Alvarez, Juan Carlos; Agil, Ahmad; Florido, Jesus; Catena, Andres; Pérez-García, Miguel; Campoy, Cristina

  2015-08-01

  Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand activated transcription factors with crucial functions in lipid homeostasis, glucose metabolism, anti-inflammatory processes, placental development, and are involved in cognitive functions and neurodegenerative diseases. Polymorphisms in PPAR genes are shown to influence the activity of these receptors. 1) To examine the association of PPARG Pro12Ala polymorphism in pregnant women and their offspring on infant's neurodevelopmental outcomes during the first 18 months of life; 2) to determine the influence of Pro12Ala polymorphism on fatty acid concentrations in plasma phospholipids and placental tissue. 138 mother-infant pairs from the PREOBE observational study were genotyped for PPARG Pro12Ala. Plasma phospholipids and placental fatty acid concentrations were measured at delivery. Infants' neuropsychological assessment at 6 and 18 months of age was performed using Bayley III. The effect of Pro12Ala on infant's neurodevelopmental outcomes was detected at 18 months, but not at 6 months of age. 18 months old infants born to mothers with wild-type Pro12 genotype had better cognitive (OR=5.11, 95% CI: 1.379-18.96, p=0.015), language (OR=3.41, 95% CI: 1.35-11.24, p=0.044), and motor development scores (OR=4.77, 95% CI: 1.243-18.33, p=0.023) than the Ala allele carriers. Pro12Ala variants did not seem to affect fatty acids concentrations in blood nor in placenta at delivery. Infants born to mothers with Pro12 genotype have better neurodevelopmental outcomes at 18 months of age than Ala allele carriers, indicating a long-term transplacental action of PPARγ variants on foetal brain development. Copyright © 2015 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 17. PPARγ Pro12Ala and ACE ID polymorphisms are associated with BMI and fat distribution, but not metabolic syndrome

  Passaro Angela

  2011-12-01

  Full Text Available Abstract Background Metabolic Syndrome (MetS results from the combined effect of environmental and genetic factors. We investigated the possible association of peroxisome proliferator-activated receptor-γ2 (PPARγ2 Pro12Ala and Angiotensin Converting Enzyme (ACE I/D polymorphisms with MetS and interaction between these genetic variants. Methods Three hundred sixty four unrelated Caucasian subjects were enrolled. Waist circumference, blood pressure, and body mass index (BMI were recorded. Body composition was estimated by impedance analysis; MetS was diagnosed by the NCEP-ATPIII criteria. A fasting blood sample was obtained for glucose, insulin, lipid profile determination, and DNA isolation for genotyping. Results The prevalence of MetS did not differ across PPARγ2 or ACE polymorphisms. Carriers of PPARγ2 Ala allele had higher BMI and fat-mass but lower systolic blood pressure compared with Pro/Pro homozygotes. A significant PPARγ2 gene-gender interaction was observed in the modulation of BMI, fat mass, and blood pressure, with significant associations found in women only. A PPARγ2-ACE risk genotype combination for BMI and fat mass was found, with ACE DD/PPARγ2 Ala subjects having a higher BMI (p = 0.002 and Fat Mass (p = 0.002. Pro12Ala was independently associated with waist circumference independent of BMI and gender. Conclusions Carriers of PPARγ2 Ala allele had higher BMI and fat-mass but not a worse metabolic profile, possibly because of a more favorable adipose tissue distribution. A gene interaction exists between Pro12Ala and ACE I/D on BMI and fat mass. Further studies are needed to assess the contribution of Pro12Ala polymorphism in adiposity distribution.

 18. Evidence for depletion of CASP5 Ala90Thr heterozygous genotype in aged subjects.

  Ulybina, Yulia M; Kuligina, Ekatherina Sh; Mitiushkina, Nathalia V; Sherina, Nathalia Yu; Yanus, Grigoriy A; Gorodnova, Tatiana V; Katanugina, Anna S; Koloskov, Andrey V; Togo, Alexandr V; Imyanitov, Evgeny N

  2010-09-01

  Our previous studies, which included genotyping of multiple coding apoptotic gene polymorphisms, unexpectedly demonstrated a depletion of heterozygous CASP5 Ala90Thr (rs507879, c.268 G>A) genotypes in elderly subjects. Present investigation was aimed to validate this trend. An analysis of 510 subjects aged 75-103years revealed 205 (40%) CASP5 Ala90Thr heterozygotes as compared to 254 (50%) expected from the minor allele frequency 0.470 (p=0.000014). This deviation was not observed in 549 middle-aged (18-50years) controls (270 (49%) heterozygotes observed vs. 274 (50%) expected; minor allele frequency 0.475; p=0.743). Unfavorable significance of CASP5 heterozygous genotype may be explained by the role of the caspase-5 in inflammation-related processes. Almost all prior gene-longevity association studies focused on discrimination between "good" and "bad" gene variants. Here we present a distinct situation, where the combination of alternative alleles (i.e., heterozygosity) appears to be unfavorable as compared to the homozygous carriership of either gene variant.

 19. Fold deformations of the paleozoic basement roof in the Chunkurchak Trough, Kyrgyz Ala-Too Range

  Przhiyalgovskii, E. S.; Lavrushina, E. V.

  2017-07-01

  A structural-geological study has been performed on the northern slope of the Kyrgyz Ala-Too Range. Deformations of the peneplaned Paleozoic basement surface, structures of granite disintegration, and morphostructural manifestation of Late Cenozoic tectonic movements have been investigated. Based on the location of pre-Paleocene peneplain remnants with the retained weathering mantle partly overlapped by Paleocene-Miocene sedimentary complexes, we have reconstructed the morphology of the folded surface of the Chunkurchak Trough separated from the Chu Basin at the early Miocene. The dome-fold forms, the morphology and arrangement of which are controlled by disintegration of the basement, have been described for the basement surface. It has been established that granites are broken by systems of steeply dipping, fanshaped, and gently dipping faults and fractures. Variously oriented insignificant offsets along slickensides, as well as displacements deduced from the geometry of fracture intersections, are a result of volumetric cataclastic flow of rocks. The tectonic mobility of disintegrated granites, which are abundant in the Paleozoic-Precambrian basement, explains the complexity and scale of tectonic processes initiated by Cenozoic activation. In paleotectonic reconstructions, which take into consideration tectonic flow and the redistribution of basement masses, the estimates of Cenozoic relative rapprochement of the Chu Basin and the Kyrgyz Ala-Too Range decrease substantially to 4-6 km.

 20. The Ala16Val genetic dimorphism modulates the import of human manganese superoxide dismutase into rat liver mitochondria.

  Sutton, Angela; Khoury, Hania; Prip-Buus, Carina; Cepanec, Claude; Pessayre, Dominique; Degoul, Françoise

  2003-03-01

  A genetic dimorphism encodes for either alanine (Ala) or valine (Val) in the mitochondrial targeting sequence (MTS) of human manganese superoxide dismutase (MnSOD) and has been reported to modulate the risk of some cancers, neurodegenerative diseases and severe alcoholic liver disease. Although functional consequences of this dimorphism on MnSOD activity have not been assessed, computer models predict a partial alpha-helix structure for the Ala-MnSOD/MTS, but a beta-sheet structure for the Val-variant, which could hamper mitochondrial import. To investigate this hypothesis, we studied the in-vitro import of chimaeric proteins composed of either one of the MnSOD/MTS fused to the mouse dihydrofolate reductase (DHFR) protein, and the import of the two human MnSOD precursor variants into rat liver mitochondria. Compared to Ala-proteins, the Val-MnSOD/MTS-DHFR precursor and Val-MnSOD precursor were both partly arrested within the inner mitochondrial membrane. The Ala-MnSOD precursor generated 30-40% more of the active, matricial, processed MnSOD homotetramer than the Val-MnSOD precursor. These results show that the Ala-MnSOD/MTS allows efficient MnSOD import into the mitochondrial matrix, while the Val-variant causes partial arrest of the precursor within the inner membrane and decreased formation of the active MnSOD tetramer in the mitochondrial matrix.

 1. Optical scatter imaging as an apoptosis assay for cells undergoing ALA-mediated photodynamic therapy in vitro

  Rossi, Vincent M.; Baugher, Paige J.; Jacques, Steven L.

  2013-02-01

  Aminolevulinic acid (ALA) is converted to protoporphyrin-IX (PpIX) within mitochondria, causing the assumption that ALA-mediated photodynamic therapy (PDT) results in mitochondrial damage and therefore an apoptotic response. Mitochondria within apoptosing cells swell, forming pores in their outer mitochondrial membranes which release cytochrome-c, triggering apoptosis. Optical scatter imaging (OSI) makes use of scattered fields in order to indicate the morphology of subcellular components, and is used here in order to measure changes in mitochondrial size as a response to ALA-mediated PDT. Two images of the same field of view are spatially filtered in the Fourier plane of a 4-F system. Both spatial filters block directly transmitted light, while accepting different angles of scattered light through an adjustable iris. The optical scatter image ratio (OSIR) of the local intensities of these two spatially filtered images is indicative of scattering particle size. Mie theory is used to calculate the predicted OSIR as a function of scattering particle size. In this fashion, the OSI system is calibrated using polystyrene microspheres of know sizes. Comparison of the measured OSIR from cellular images to theoretical values predicted for mitochondria then serves as an indication as to whether cells are apoptosing. Cells are treated at varying concentrations of ALA and varying exposures of 635 nm light and imaged at varying time points in order to develop a broader understanding of an apoptotic response of cells undergoing ALA mediated PDT.

 2. The influence of photodynamic therapy (PDT) with δ-aminolevulinic acid (ALA) on J-774A.1 macrophage cell line

  Kawczyk-Krupka, Aleksandra; Czuba, Zenon; Ledwon, Aleksandra; Latos, Wojciech; Sliszka, Ewelina; Mianowska, Marta; Krol, Wojciech; Sieron, Aleksander

  2008-02-01

  Introduction. The whole mechanism of the cellular level of tumor destruction by photodynamic therapy (PDT) is still unknown. Despite necrotic and apoptotic ways of cell death, there is a variety of events leading to and magnifying the inactivation of tumor cells. Material and methods. J-774A.1 were incubated with δ-aminolevulinic acid (ALA) at different concentrations (125, 250, 500, 1000 μM) and then irradiated with VIS (400 - 750 nm) at the dose of 5,10 and 30 J/cm2 delivered from the incoherent light source. The effects of the application of ALA-PDT were evaluated on the basis of cell viability, nitric oxide (NO), tumor necrosis factor α- (TNF-α) and interleukin-1β (IL-1β) produced by the J-774A.1 cells. Results. The cell viability (assessed using MTT test) was comparable with control group at 5,10 and 30 J/cm2. At these doses of energy using different concentrations of ALA we have observed that at the higher energy doses, the greater increase of TNF-α release, lowering of the level of IL-1β production and decrease of NO release were observed. There was also observed the dependence of the secretional activity of the cells on the ALA concentrations. Conclusion. The cell viability and production of cytokines depended on ALA concentrations and energy doses of the light. The higher some cytokines' release after PDT could be an additional factor for the complete eradication of tumor.

 3. Comparative in vivo study of precursors of PpIX (ALA and MAL) used topically in photodynamic therapy

  Rego, Raquel F.; Inada, Natalia M.; Ferreira, Juliana; Araújo-Moreira, Fernando M.; Bagnato, Vanderlei S.

  2009-06-01

  The efficacy of Photodynamic Therapy (PDT) combined with aminolevulinic acid (ALA) or methyl aminolevulinate (MAL) in treatment of cancer has been studied for over ten years. However, there is no established dose for the topical use of these drugs in PDT. The purpose of this study was the comparison of induced PDT response of ALAsense (5-aminolevulinic acid - ALA) and Metvix (methyl aminolevulinate - MAL). Depth of necrosis induced by PDT was analyzed in normal liver of male Wistar rats, using different light doses and topical application of both PpIX precursors - ALA and MAL. PDT was performed with a diode laser at 630 nm with different doses of light (20, 50, 100 and 200 J/cm2), and intensity of 250 mW/cm2. Depth of necrosis analysis was used to calculate the threshold dose for each drug. The results showed that MAL-PDT presented a better response than ALA-PDT, mainly due to formulation differences. Moreover, the ability of the ALA PpIX production was more efficient.

 4. The Pro12Ala polymorphism of the PPAR-gamma gene is not associated with the polycystic ovary syndrome.

  Xita, Nectaria; Lazaros, Leandros; Georgiou, Ioannis; Tsatsoulis, Agathocles

  2009-01-01

  Insulin resistance is a key factor in the pathogenesis of polycystic ovary syndrome (PCOS). Peroxisome proliferator-activated- receptor-gamma (PPAR-gamma) has been implicated in insulin resistance and adiposity. The aim of the study was to investigate the possible involvement of the Pro12Ala polymorphism of the PPAR-gamma gene in the pathogenesis of PCOS. We studied 180 women with PCOS and 140 healthy controls. Body mass index (BMI) was recorded. Blood samples were drawn after overnight fasting and serum glucose, insulin, lipid and hormonal profiles were determined. The fasting glucose/insulin ratio and HOMA index were calculated. Moreover, 100 women with PCOS underwent a 75g oral glucose tolerance test and the area under the curve for insulin and glucose was estimated. DNA was extracted from peripheral blood leucocytes and the Pro12Ala polymorphism was genotyped. The PPAR-gamma genotypes were found to be in the Hardy-Weinberg equilibrium in both study groups. No difference was found in the distribution of the Pro12Ala polymorphism between PCOS and controls. Insulin resistance indices and lipid and hormonal profile were not different among the various genotypes of the Pro12Ala polymorphism. The Pro12Ala polymorphism of the PPAR-gamma gene is not involved in the pathogenesis or the phenotypic expression of PCOS.

 5. Association analysis of PPARγ (p.Pro12Ala) polymorphism with type 2 diabetic retinopathy in patients from north India.

  Kaur, Navdeep; Vanita, Vanita

  2017-01-01

  The present study aimed to examine the association of PPARγ (p.Pro12Ala) polymorphism with type 2 diabetic retinopathy (DR) in patients from north India. In this case-control association study a total of 1325 subjects (717 DR patients and 608 individuals with confirmed type 2 diabetes mellitus (T2DM) without retinopathy taken as controls (CDR)), were recruited. Genotyping for PPARγ (p.Pro12Ala) polymorphism was performed by Taqman SNP Genotyping Assays using Real time PCR. Statistically significant differences were observed between the two analyzed groups in the duration of diabetes and random blood glucose levels (p = 0.000 and p = 0.011, respectively). However, genotype and allele frequency distribution of PPARγ (p.Pro12Ala) polymorphism did not differ significantly between DR and CDR groups (p = 0.507 and 0.625, respectively). These findings suggest no significant association of p.Pro12Ala polymorphism with retinopathy in tested type 2 diabetic retinopathy patients as compared to T2DM individuals take as controls. To our knowledge, this is the first report of association analysis of p.Pro12Ala polymorphism in PPARγ in DR patients from India.

 6. A meta-analysis on the association between PPAR-γ Pro12Ala polymorphism and polycystic ovary syndrome.

  He, Junli; Wang, Li; Liu, Junhong; Liu, Feng; Li, Xuliang

  2012-07-01

  To investigate the influence of the peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPAR-γ) Pro12Ala polymorphism on the susceptibility of polycystic ovary syndrome (PCOS) and body mass index (BMI), fast insulin levels, homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) in PCOS patients. PubMed, EMBASE, MEDLINE and CENTRAL databases were searched to identify eligible studies. We then conducted a meta-analysis to examine the association between Pro12Ala polymorphism and PCOS. Seventeen eligible studies, including 2,149 patients and 2,124 controls were enrolled in this meta-analysis. Pro12Ala polymorphism was significantly associated with the susceptibility of PCOS (odds ratio [OR] 0.74, 95 % confidence interval [CI] [0.61, 0.90] for allele; OR 0.70, 95 % CI [0.57, 0.86] for genotype). In the European subgroup of PCOS, the X/Ala genotype was associated with lower BMI (mean difference [MD] -1.08, 95 % CI [-2.08, -0.09]) and fast insulin levels (MD -19.82, 95 % CI [-34.07, -5.58]). However, this polymorphism did not display an impact on HOMA-IR in PCOS patients. Ala variant would decrease the risk of PCOS and result in lower BMI and fast insulin levels in a European population, but had no impact on HOMA-IR in PCOS patients. Further studies are required to elucidate these associations more clear.

 7. Controlled self-assembling structures of ferrocene-dipeptide conjugates composed of Ala-Pro-NHCH2CH2SH chain.

  Moriuchi, Toshiyuki; Nishiyama, Taiki; Tayano, Yoshiki; Hirao, Toshikazu

  2017-05-18

  Bioorganometallic ferrocene-dipeptide conjugates with the Ala-Pro-cysteamine chain, Fc-L-Ala-L-Pro-NHCH2CH2SH (2) and Fc-L-Ala-D-Pro-NHCH2CH2SH (4) (Fc=ferrocenoyl), were prepared by the reduction of the ferrocene-dipeptide conjugates, Fc-L-Ala-L-Pro-cystamine-L-Pro-L-Ala-Fc (1) or Fc-L-Ala-D-Pro-cystamine-D-Pro-L-Ala-Fc (3), respectively. Control of the self-assembling structures of the ferrocene-dipeptide conjugates was demonstrated by changing the chirality of the amino acid. The molecular structure of 2 composed of the L-Ala-L-Pro-NHCH2CH2SH chain confirmed the formation of intramolecular hydrogen bond of N-H⋯N pattern between the NH of cysteamine moiety and the nitrogen of Pro moiety. Furthermore, intermolecular hydrogen bonds between NH (Ala) and CO (Pro of another molecule) and between NH (cysteamine) and CO (the ferrocenoyl moiety of another molecule) were formed, wherein each molecule is connected to four neighboring molecules by continuous intermolecular hydrogen bonds to form the hydrogen-bonded molecular assembling structure. On the contrary, the left-handed helical assembly through an intermolecular hydrogen-bonding network of 15-membered intermolecularly hydrogen-bonded ring between NH (Ala) and CO (the ferrocenoyl moiety of another molecule) and between NH (the cysteamine moiety of another molecule) and CO (Ala) was observed in the crystal packing of 4 composed of the L-Ala-D-Pro-NHCH2CH2SH chain. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. Photodynamic therapy with low-strength ALA, repeated applications and short contact periods (40-60 minutes) in acne, photoaging and vitiligo.

  Serrano, Gabriel; Lorente, Matilde; Reyes, Madga; Millán, Fernando; Lloret, Adrián; Melendez, Joaquín; Navarro, Maria; Navarro, Miguel

  2009-06-01

  Topical aminolevulinic acid (ALA) photodynamic therapy (PDT) is currently being used for the treatment of actinic keratosis of the face and scalp. This study reports the results obtained after three to four treatments with ALA-PDT in patients with acne (n=12), photoaging (n=8) and vitiligo (n=6). ALA was applied on large areas (e.g., full face) and at very low strengths (1-2%). Side effects were minimal and self-limited.

 9. Evaluation of single nucleotide polymorphisms of Pro12Ala in peroxisome proliferator-activated receptor-γ and Gly308Ala in tumor necrosis factor-α genes in obese Asian Indians: a population-based study.

  Bhagat, Namita; Agrawal, Mukta; Luthra, Kalpana; Vikram, Naval K; Misra, Anoop; Gupta, Rajeev

  2010-10-11

  A population-based case control study was performed to determine the associations of Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARG) and Gly308Ala polymorphism in tumor necrosis factor-α (TNFA) genes in obese subjects. Of 1,400 eligible subjects, ≧20 years, we recruited only 1,127. For extreme phenotype case-control design, we evaluated 201 subjects with body mass index (BMI) ≧30 kg/m(2) (Group 1) and 143 with BMI Pro12Ala polymorphism in PPARG was found in 15 (7.5%) subjects in Group 1 and 3 (2.1%) subjects in Group 2 (P = 0.028), and heterozygous Gly308Ala polymorphism in TNFA was found in 19 (9.5%) in Group 1 and 7 (4.9%) in Group 2 (P = 0.115). Presence of heterozygous polymorphism in PPARG and TNFA-predicted obesity with univariate odds ratio ([OR], 95% confidence intervals) of 2.25 (1.32-3.84, P = 0.003) and 1.48 (1.10-1.99, P = 0.009) and with multivariate OR 1.74 (1.03-2.93, P = 0.038) and 1.46 (1.05-2.03, P = 0.024), respectively. The addition of dietary and physical activity variables did not result in significant change. Obese Asian Indians have greater prevalence of heterozygous polymorphisms of Pro12Ala in PPARG and Gly308Ala in TNFA genes.

 10. Association between the Pro12Ala polymorphism of peroxisome proliferator-activated receptor gamma 2 and inflammatory bowel disease: a meta-analysis.

  Zhi-Feng Zhang

  Full Text Available BACKGROUND: Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ, a nuclear receptor, has been implicated playing a role in the development of inflammatory bowel disease (IBD. However, previous studies evaluating the association between the PPARγ2 Pro12Ala polymorphism and IBD are inconsistent. We performed a meta-analysis to determine whether the PPARγ2 Pro12Ala mutation was associated with the presence of IBD. METHODS AND FINDINGS: Electronic databases were searched for case-control studies evaluating the association between the Pro12Ala mutation and the presence of IBD. Effects were summarized with the methods recommended by the Cochrane Collaboration. A total of 7 studies including 1002 ulcerative colitis (UC cases, 1090 Crohǹs disease (CD cases and 1983 controls were involved in this meta-analysis. In the overall analysis, no significant association of this polymorphism with UC or CD was found. In the subgroup analyses in different populations, AlaAla genotype seemed to protect the European Caucasian population against the development of CD (Pro vs Ala: OR = 1.135, 95%CI = 0.951-1.354, P = 0.162, Bon = 1.000; ProPro vs ProAla: OR = 1.042, 95%CI = 0.852-1.273, P = 0.690, Bon = 1.000; ProPro vs AlaAla: OR = 2.379, 95%CI = 1.110-5.100, P = 0.026, Bon = 0.156; ProAla vs AlaAla: OR = 2.315, 95%CI = 1.064-5.037, P = 0.034, Bon = 0.204; Pro homozygotes vs Ala positives: OR = 1.094, 95%CI = 0.899-1.330, P = 0.371, Bon = 1.000; Pro positives vs Ala homozygotes: OR = 2.360, 95%CI = 1.103-5.053, P = 0.027, Bon = 0.162; heterozygotes vs all homozygotes: OR = 0.976, 95%CI = 0.799-1.192, P = 0.809, Bon = 1.000. There was no significant association of this polymorphism with UC or CD in the East Asian population and the Turkish population. CONCLUSION: AlaAla genotype may be a protective factor in the European Caucasian population against

 11. Association between the Pro12Ala polymorphism of peroxisome proliferator-activated receptor gamma 2 and inflammatory bowel disease: a meta-analysis.

  Zhang, Zhi-Feng; Yang, Ning; Zhao, Gang; Zhu, Lei; Wang, Li-Xia

  2012-01-01

  Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), a nuclear receptor, has been implicated playing a role in the development of inflammatory bowel disease (IBD). However, previous studies evaluating the association between the PPARγ2 Pro12Ala polymorphism and IBD are inconsistent. We performed a meta-analysis to determine whether the PPARγ2 Pro12Ala mutation was associated with the presence of IBD. Electronic databases were searched for case-control studies evaluating the association between the Pro12Ala mutation and the presence of IBD. Effects were summarized with the methods recommended by the Cochrane Collaboration. A total of 7 studies including 1002 ulcerative colitis (UC) cases, 1090 Crohǹs disease (CD) cases and 1983 controls were involved in this meta-analysis. In the overall analysis, no significant association of this polymorphism with UC or CD was found. In the subgroup analyses in different populations, AlaAla genotype seemed to protect the European Caucasian population against the development of CD (Pro vs Ala: OR = 1.135, 95%CI = 0.951-1.354, P = 0.162, Bon = 1.000; ProPro vs ProAla: OR = 1.042, 95%CI = 0.852-1.273, P = 0.690, Bon = 1.000; ProPro vs AlaAla: OR = 2.379, 95%CI = 1.110-5.100, P = 0.026, Bon = 0.156; ProAla vs AlaAla: OR = 2.315, 95%CI = 1.064-5.037, P = 0.034, Bon = 0.204; Pro homozygotes vs Ala positives: OR = 1.094, 95%CI = 0.899-1.330, P = 0.371, Bon = 1.000; Pro positives vs Ala homozygotes: OR = 2.360, 95%CI = 1.103-5.053, P = 0.027, Bon = 0.162; heterozygotes vs all homozygotes: OR = 0.976, 95%CI = 0.799-1.192, P = 0.809, Bon = 1.000). There was no significant association of this polymorphism with UC or CD in the East Asian population and the Turkish population. AlaAla genotype may be a protective factor in the European Caucasian population against the development of CD in a recessive way.

 12. [Association of the Pro12Ala and C1431T polymorphism of the PPAR gamma2 gene and their haplotypes with obesity and type 2 diabetes].

  Dong, Chun-ping; He, Lan; Li, Jian-ning; Ye, Feng; He, Ming; Wang, Yi

  2008-08-01

  To study the association of the Pro12Ala and C1431T polymorphism of the PPAR gamma2 gene and their haplotypes with obesity and type 2 diabetes in Chinese population. PCR-restriction fragment length polymorphism was used to determine the Pro12Ala and C1431T polymorphisms in 207 patients with type 2 diabetes and 101 non-diabetic control subjects. (1) In non-diabetic control population, the Ala allele frequency was 0.064, the T1431 allele frequency was 0.252. Haplotype analysis showed that the Pro12Ala and C1431T polymorphisms were in linkage disequilibrium (Do=0.63, r(2)=0.074), which constituted three major haplotypes Pro-C, Pro-T and Ala-T. (2) There were no significant differences of the distribution frequencies of the Pro12Ala and C1431T polymorphism and their haplotypes between the type 2 diabetes mellitus group and non-diabetic control group (P > 0.05). (3) The Pro12Ala polymorphism was associated with blood pressure and lipidemia in diabetic patients. The Ala allele significantly decreased the diastolic blood pressure of non-obese diabetic patients (P or = 25 layer was significantly higher than that in the body mass index Pro12Ala and C1431T polymorphisms of the PPAR gamma2 gene might not be a major etiological factor for type 2 diabetes; the C1431T polymorphism was associated with overweight or obesity in diabetic patients.

 13. Energetics of island formation of AlAs, GaAs, and InAs on Si(100)

  Lee, Geunjung; Efimov, Oleg; Yoon, Younggui [Chung-Ang University, Seoul (Korea, Republic of)

  2012-03-15

  We study the energetics of island formation of AlAs, GaAs, and InAs on Si(100)2x1 substrates from first-principles. Si(100)2x1:As is stable under As-rich conditions in all cases. Si(100)2x1:(AlAs) and Si(100)2x1:(GaAs) are stable under Al-rich and Ga-rich conditions, respectively. However, the surface energy of Si(100)2x1:InAs is higher than that of Si(100)2x1:As under In-rich conditions. The energies of thicker epitaxial overlayer films of AlAs, GaAs, and InAs are predicted to be higher than the corresponding energies of these monolayer films.

 14. The use of 5-ALA to assist complete removal of residual non-enhancing part of childhood medulloblastoma

  Skjøth-Rasmussen, Jane; Bøgeskov, Lars; Sehested, Astrid

  2015-01-01

  PURPOSE: Medulloblastoma is the most common malignant brain tumor in childhood. Radical surgery in the non-metastatic stage is an important factor with respect to overall survival. In this case, 5-aminolevulinic acid (5-ALA) was used at second-look surgery in order to improve surgical results....... METHODS: The child was pretreated with 3 × 4 mg dexamethasone for 4 days prior to the second surgery. At 5 a.m. on the day of surgery, a freshly prepared solution of 5-ALA (20 mg/kg body weight; Medac, Germany) was given orally. RESULTS: At surgery, through the original opening, the vague red fluorescence...... changed from the high-risk medulloblastoma regimen to the standard-risk regimen. CONCLUSIONS: In this particular difficult case of non-contrast-enhancing tumor, 5-ALA was of vital importance to improve rate of resection and change the aggressiveness needed in postsurgery radiation therapy....

 15. Alzheimer hastalığında ve depresyonda PPARΓ2-PRO12ALA polimorfizminin rolü

  Özdaş, Şule Beyhan; Akın, Demet; CANKURTARAN, MUSTAFA; Çurgunlu, Aslı

  2012-01-01

  Amaç: Peroksizom proliferatör-aktive reseptör gama (PPAR-γ) adipoz dokunun gelişiminde ve fonksiyonunda önemli bir transkripsiyon faktörüdür. PPARγ genindeki Pro- 12Ala polimorfizmi insülin sensitivitesinde artış ve diabet riskinde azalma ile ilişkili bulunmuştur. Yine PPARγ2-Pro12Ala polimorfizmine sahip yaşlılarda depresyon riskinin azaldığı saptanmıştır. Ayrıca son yıllarda yapılan sınırlı sayıdaki çalışmada PPARγ2-Pro12Ala polimorfizminin Azheimer hastalığı riskinde artışa neden olduğu ve...

 16. Effect of Proliferator-Activated Receptor-γ Pro12Ala Polymorphism on Colorectal Cancer Risk: A Meta-Analysis.

  Wei, Zhijiang; Han, Guoda; Bai, Xiyong

  2015-06-02

  The association between peroxisome proliferators-activated receptor γ (PPARγ) Pro12Ala polymorphism and colorectal cancer (CRC) risk is still controversial. A meta-analysis was performed. We conducted a literature search using PubMed, EMBASE, and Cochran databases. The pooled odds ratio (OR) with 95% confidence intervals (CIs) were calculated. Fixed-effects and random-effects models were used. Dominant model, recessive model, and additive model were used in this meta-analysis. Fifteen studies including 13575 cases and 17085 controls were included in our meta-analysis. Result of this meta-analysis found that PPARγ Pro12Ala polymorphism was significantly associated with a reduced risk of CRC (OR=0.90; 95% CI 0.83-0.98; P=0.01). No significant association was found between PPARγ Pro12Ala polymorphism and CRC risk in Asians (OR=0.80; 95% CI 0.60-1.09; P=0.15). However, PPARγ Pro12Ala polymorphism was significantly associated with a reduced risk of CRC in Caucasians (OR=0.91; 95% CI 0.83-0.99; P=0.03). When stratified analysis was performed by CRC site, no positive association was found between PPARγ Pro12Ala polymorphism and rectal cancer (OR=0.95; 95% CI 0.74-1.22; P=0.71). However, a reduced risk of colon cancer was observed (OR=0.85; 95% CI 0.76-0.94; P=0.002). In summary, this study suggests that PPARγ Pro12Ala polymorphism was a protective factor of CRC.

 17. No association of Pro12Ala polymorphism of PPAR-gamma gene with coronary artery disease in Korean subjects.

  Rhee, Eun Jung; Kwon, Chang Hee; Lee, Won Young; Kim, Se Yeon; Jung, Chan Hee; Kim, Byung Jin; Sung, Ki Chul; Kim, Bum Soo; Oh, Ki Won; Kang, Jin Ho; Park, Sung Woo; Kim, Sun Woo; Lee, Man Ho; Park, Jung Roe

  2007-03-01

  Peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)-gamma, a member of the nuclear hormone receptor family, which is involved in the differentiation of adipose tissue, is reported to be associated with the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus, insulin resistance and atherosclerosis. Whether the prevalence of coronary artery disease (CAD) is associated with Pro12Ala polymorphism in exon B of PPAR-gamma was investigated in Korean adults. The study was conducted in 267 subjects (158 males, 109 females, mean age 58 years) who underwent coronary angiography because of chest pain. Cardiovascular risk factors, such as blood pressure, body mass index (BMI), fasting blood sugar and serum lipid profiles, were assessed in all subjects, who were divided into 4 groups according to the number of stenosed coronary arteries: normal, 1-vessel, 2-vessel and 3-vessel disease. Genotyping of Pro12Ala polymorphism was done with real-time polymerase chain reaction. Allelic frequency for proline was 0.955 and 0.045 for alanine, which was in Hardy-Weinberg equilibrium (p=0.74). One hundred and seventeen subjects (43.8%) had normal coronary arteries, 88 (33%) had 1-vessel disease, 39 (14.6%) had 2-vessel disease and 23 (8.6%) had 3-vessel disease. When the cardiovascular risk factors were compared among the 4 groups, there were no meaningful differences except for age and FBG levels, which were significant even after adjustment for age and BMI. There were no significant differences in the prevalence or severity of CAD according to the different genotypes of Pro12Ala, and in logistic regression analysis Pro12Ala polymorphism was not a predictor for CAD. There was no significant association between Pro12Ala polymorphism in exon B of PPAR-gamma and prevalence or severity of CAD in Korean adults. Further studies on the correlation between Pro12Ala polymorphism and CAD should be carried out in a larger Korean population in the future.

 18. The PPARγ2 Pro12Ala variant is protective against progression of nephropathy in people with type 2 diabetes.

  Lapice, Emanuela; Monticelli, Antonella; Cocozza, Sergio; Pinelli, Michele; Cocozza, Sara; Bruzzese, Dario; Riccardi, Gabriele; Vaccaro, Olga

  2015-03-12

  Cross-sectional studies suggest the association between diabetic nephropathy and the PPARγ2 Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor γ2 (PPARγ2). Prospective data are limited to microalbuminuria and no information on renal function is available to date. The present study evaluates the association between the Pro12Ala polymorphism of PPARγ2 and the progression of albuminuria and decay in glomerular filtration rate (GFR) in type 2 diabetes. We studied 256 patients with an average 5-year follow-up. Among others, urinary albumin excretion rate (UAER) was measured on spot sample, GFR was estimated with the CKD-EPI Equation. Baseline UAER and GFR were similar for carriers or non-carriers of the polymorphism. At follow-up no significant changes from baseline were observed for UAER or eGFR in carriers of the Pro12Ala polymorphism whereas a significant increase in UAER [17 (11.3-37.9) versus 24.5 (13.8-49.9) μg/mg, p Pro12Ala polymorphism. Progression of nephropathy - defined according to a combined end point of UAER and eGFR- i.e. doubling of baseline UAER to at least 100 μg/mg, or new onset microalbuminuria, or progression from micro to macroalbuminuria, or 25% reduction of eGFR, or annualized eGFR decline >3 ml/min/year - was significantly less frequent in Ala carriers than non carriers (11.4% vs 35.8%; p Pro12Ala polymorphism is protective against progression of nephropathy and decay of renal function independent of major confounders.

 19. Association of Pro12Ala (rs1801282) variant of PPAR gamma with rheumatoid arthritis in a Pakistani population.

  Jalil, Syed Fazal; Ahmed, Iltaf; Gauhar, Zeeshan; Ahmed, Mushtaq; Malik, Javaid M; John, Peter; Bhatti, Attya

  2014-05-01

  Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPAR-gamma) belongs to a receptor superfamily of ligand-activated transcription factors, encoded by PPARG gene. Role of PPARγ has been well established in variety of metabolic disorders and in regulation of inflammation. In the present study, we aimed to investigate the association of PPARG (Pro12Ala; rs1801282) in clinically definite Pakistani Rheumatoid Arthritis (RA) patients and matching controls. The genotypes of the Pro12Ala variant in the PPARG were determined in a sample of 300 Pakistanis, including 150 RA cases and 150 controls. The genotyping was performed using Amplification Refractory Mutation System-Polymerase Chain Reaction (ARMS-PCR) method, and the data was analyzed through Graphpad Prism 5 V software. Allele-specific primer set (two forward: PPARG-F1, PPARG-F2 and a common reverse primer: PPARG-R) was used for amplification, and the product was resolved on 2 % agarose gel. The CC (ProPro) genotype has higher frequency in controls than RA cases [75 (50.0 %) vs. 51 (34.0 %)], whereas the CG (ProAla) genotype has relatively same frequencies in both cases and controls [72 (48.0 %) vs. 70 (46.6 %)]. However, significantly higher frequency of GG (AlaAla) genotype was observed in cases [27 (18.0 %) vs. 5 (3.3 %); χ2 18.54; p Pro12Ala (rs1801282), a coding variant in the PPARG gene, is associated with Rheumatoid Arthritis in Pakistanis.

 20. MOLECULAR DYNAMICS STUDY OF INTERACTIONS OF POLYMYXIN B3 AND ITS ALA-MUTANTS WITH LIPOPOLYSACCHARIDE

  Lisnyak Yu. V.

  2015-12-01

  Full Text Available Introduction. Emergence of nosocomial bacterial pathogens (especially Gram-negative bacteria with multiple resistance against almost all available antibiotics is a growing medical problem. No novel drugs targeting multidrug-resistant Gram-negative bacteria have been developed in recent years. In this context, there has been greatly renewed interest to cyclic lipodecapeptides polymyxins. Polymyxins exhibit rapid bactericidal activity, they are specific and highly potent against Gramnegative bacteria, but have potential nephrotoxic side effects. So polymyxins are attractive lead compounds to develop analogues with improved microbiological, pharmacological and toxicological properties. A detailed knowledge of the molecular mechanisms of polymyxin interactions with its cell targets is a prerequisite for the purposeful improvement of its therapeutic properties. The primary cell target of a polymyxin is a lipopolysaccharide (LPS in the outer membrane of Gram-negative bacteria. The binding site of polymyxin on LPS has been supposed to be Kdo2-lipid A fragment. Methods. For all molecular modeling and molecular dynamics simulation experiments the YASARA suite of programs was used. Complex of antimicrobial peptide polymyxin В3 (PmB3 with Kdo2-lipid A portion of E. coli lipopolysaccharide was constructed by rigid docking with flexible side chains of the peptide. By alanine scanning of polymyxin В3 bound to LPS followed by simulated annealing minimization of the complexes in explicit water environment, the molecular aspects of PmB3-LPS binding have been studied by 20 ns molecular dynamics simulations at 298 K and pH 7.0. The AMBER03 force field was used with a 1.05 nm force cutoff. To treat long range electrostatic interactions the Particle Mesh Ewald algorithm was used. Results. Ala-mutations of polymyxin’s residues Dab1, Dab3, Dab5, Dab8 and Dab9 in the PmB3-LPS complex caused sustained structural changes resulting in the notable loss in stability of

 1. Toxicity to the normal hemocytes by ALA-PDT for the ex vivo purging of hematopoietic stem cell grafts

  张宝琴; 张镇西; 苗丽霞; 谭璐; 肖谧; 徐霞

  2008-01-01

  Objective To study the toxic effects of 5-amionlevulinic acid-based photodynamic therapy (ALA-PDT) on human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), cord blood mononuclear cells (CBMCs) and peripheral blood stem cells (PBSCs), and furthermore, to understand the possible causes of this response. Methods We used MTT assay to detect the survival rate of PBMCs, CBMCs and PBSCs after treated by ALA-PDT under the optimum experiment conditions with U937 as control; Annexin V-FITC/PI was used to detect the patte...

 2. Ambulant photodynamic therapy of superficial malignomas with 5-ALA in combination with folic acid and use of noncoherent light.

  Jindra, R H; Kubin, A; Kolbabek, H; Alth, G; Dobrowsky, W

  1999-01-01

  This study reports our first results of ambulant photodynamic treatment with 5-aminolevulinic acid (5-ALA) in combination with folic acid and subsequent illumination with a noncoherent light source. The compound was topically applied to avoid total body skin sensitivity which occurs in the case of systemic administration. If no therapeutic response could be proved, we added folic acid to 5-ALA for a further treatment attempt. Illumination was performed by broad band red thermic light to also excitate reaction products with absorption bands located near to that of the sensitizer. As a result, we observed a response in all cases, however, in some cases only after the addition of folic acid.

 3. A Study on the Photobleaching Effect of 5-ALA Conjugated Gold Nanoparticles in a CT26 Tumor Model During Photodynamic Therapy

  Nafiseh Sobhani

  2012-09-01

  Full Text Available Introduction During the process photodynamic therapy (PDT, bleaching of photosensitizer induced by irradiation and generation of reactive oxygen species (ROS can provide some information concerning the efficiency of treatment. Since gold nanoparticles (GNPs have been highlighted as efficient drug delivery systems, in this study, by utilizing GNPs conjugated with 5 aminolevulinic acid (5-ALA-GNPs, the photobleaching of ALA-induced protoporphyrin IX (PpIX was estimated on a colon carcinoma tumor model. Materials and Methods CT26 tumor models were prepared by subcutaneous injection of 5×105 cells into the right flank of Balb/c inbred mice. To estimate the time required to reach maximum concentration of PpIX in the tumors, the fluorescence signal of PpIX was monitored and PDT was performed by intratumoral injection of 5-ALA-GNPs, GNPs, and 5-ALA in separated groups for 15 min with a cycle of 5 min irradiation and 1 min darkness. The photobleaching rate was calculated from recorded fluorescence signals at the darkness intervals. Results The maximum fluorescence of PpIX was recorded 3 and 5 hr after injection of 5-ALA and 5-ALA-GNPs, respectively. Despite the low PpIX accumulation in tumors receiving conjugate, the photobleaching rate of PpIX was determined to be higher than 5-ALA. The reduction of the fluorescence signal due to 5-ALA-GNPs clearance was higher than that of 5-ALA. Conclusion Administration of 5-ALA-GNPs, intensification of ROS generating and the subsequent elevation of photobleaching results in higher treatment efficiency. Also, more rapid clearance of PpIX has an important implication in clinical application of 5-ALA-GNPs that decreases the undesirable effects on healthy tissues.

 4. Relationship between PPARγ Pro12Ala gene polymorphism and type 2 diabetic nephropathy risk in Asian population: results from a meta-analysis.

  Liu, Guohui; Zhou, Tian-Biao; Jiang, Zongpei; Zheng, Dongwen; Yuan, Fei; Li, Yi; Hu, Haoqiang; Chen, Zijun

  2014-04-01

  The relationship between peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) Pro12Ala gene polymorphism and type 2 diabetic nephropathy (T2DN) risk in Asians is still unclear. This study was performed to evaluate if there was an association between the PPARγ Pro12Ala gene polymorphism and T2DN risk in Asians using meta-analysis. The relevant reports were searched and identified from PubMed, Cochrane Library and CBM-disc (China Biological Medicine Database) on 1 October 2013, and eligible studies were included and synthesized. Ten reports were recruited into this meta-analysis for the association of the PPARγ Pro12Ala gene polymorphism with T2DN risk. The Pro12Ala gene polymorphism in the Asian population was shown to be not associated with T2DN risk (Ala/Ala: OR = 0.67, 95% CI: 0.22-2.00, p = 0.47; Pro/Pro: OR = 1.77, 95% CI: 0.82-1.65, p = 0.39; Ala allele: OR = 0.74, 95% CI: 0.47-1.16, p = 0.19). In the sensitivity analysis according to Hardy-Weinberg equilibrium (HWE), the control source from hospital, the control source from population, the genotyping methods using PCR-RFLP, the genotyping methods using Taqman, sample size of case (≥ 100), the association of the PPARγ Pro12Ala gene polymorphism with T2DN risk was also not found. Interestingly, in the sensitivity analysis according to sample size of case (Pro12Ala gene polymorphism was not associated with T2DN risk in Asians. However, Ala allele was associated with T2DN risk when the sample size of case was less than 100. Nonetheless, additional studies are required to firmly establish a correlation between the PPARγ Pro12Ala gene polymorphism and T2DN risk in Asians.

 5. Impact of the Pro12Ala polymorphism of the PPARγ2 gene on diabetes and obesity in a highly consanguineous population.

  Bener, Abdulbari; Zirie, M; Al-Hamaq, Aoaa; Nawaz, Z; Samson, N; Mohammad, R

  2015-01-01

  The peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) are members of the nuclear hormone receptor subfamily of transcription factors. It has been reported that they play important roles in obesity and the development of type 2 diabetes mellitus (T2DM). This case-control study was carried out among 764 Qatari patients with diabetes and 764 healthy subjects above 20 years of age at Primary Healthcare Clinics (PHCs) from January 2011 to December 2012. Face-to-face interviews were based on a questionnaire that included variables such as age, sex, sociodemographic status, body mass index (BMI) and other clinical parameters. The Pro12Ala in the PPARγ2 gene was detected on the LightCycler using two specific probes. Univariate and multivariate statistical analysis were performed. The study revealed that in the diabetes group, Pro/(10.2% vs 9.4%; P = 0.606) and Ala/Ala (1.4% vs 0.9%; P = 0.343) were higher than in controls, whereas Pro/Pro (88.4% vs 89.7%;P = 0.413) was lower in diabetes patients, but no significant difference was observed among the genotype groups. In obese patients with diabetes, Pro/Pro (89% vs 89.9%;P = 0.792) and Pro/Ala (8.9% vs 10.1%;P = 0.671) were lower than in obese healthy subjects. No homozygous Ala/Ala was found in obese healthy subjects, whereas 6 Ala/Ala homozygotes were in obese diabetes group. But in diabetes group, obese patients had higher homozygous of Pro/Pro (89.3% vs 87.8%;P = 0.523) and Ala/Ala (1.8% vs 1.2%;P = 0.771) compared to non-obese patients. The current study did not reveal an association between the Pro12Ala polymorphism of the PPAR γ2 gene and type 2 diabetes (T2D) in Qatari's population.

 6. Hemoglobin Fontainebleau [a21(B2Ala>Pro]: The second report from India

  Ranjeet Singh Mashon

  2013-01-01

  Full Text Available Structural hemoglobin (Hb variants are mainly due to point mutations in the globin genes resulting in single amino acid substitutions. Until date, about 200 alpha chain variants have been identified and they are usually detected during the hemoglobinopathy screening programs. Under a community control program for hemoglobinopathies, which involved screening of antenatal cases followed by prenatal diagnosis if indicated. Here, we report a rare alpha globin gene variant Hb Fontainebleau [a21(B2Ala>Pro] detected in the heterozygous condition in a 35-year-old pregnant lady screened during this program. This is the second report of this alpha globin variant from India. Unlike the earlier case from India where Hb Fontainebleau was reported in a neonate who was also a carrier of Hb Sickle and had no clinical problems, this case presented with a bad obstetric history associated with the secondary infertility. However, the presence of the variant and the obstetric complications may be unrelated.

 7. Aktivitas Manusia dan Distribusi Banteng (Bos Javanicus D’alton 1832 di Taman Nasional Alas Purwo

  Muhammad Ali Imron

  2013-01-01

  Full Text Available Human Activities and Distribution of Banteng (Bos Javanicus D’alton 1832 in Alas Purwo National Park This study aims to comprehend whether human activities contribute to the presence of banteng (Bos sundaicus d’Alton 1836 in the Alas Purwo National Park (APNP. We laid continuous strip line transects from centre of human activities to the direction of core area of APNP. Three locations were selected: Sadengan grazing area, Giri Salaka Hinduism praying area, and Kutorejo village; representing low to high human disturbance respectively. We collected both direct and indirect presence of banteng as well as human activities within 20 metre strip lines with 10 metre width. Data were compiled each 100 metres and analyzed with means comparison to observe difference among locations. Correlation analyses were used to assess the relation between distance from centre of human activities, human activities and banteng presence. Regression analysis was used when  significant correlations found. Our non parametric test showed that human disturbances are significantly different among sites (Kruskal Wallis Test; df 2 = 6.220, p< 0.05. In similar tendency but different manner, it is showed that the different levels of human disturbance conveyed significant difference in number of banteng’s tracks (Kruskal Wallis Test; df 2 = 18.888, p< 0.05. The distance from centre of human activities is negatively related to number of human tracks (Spearman rho; r2= -0.307 N= 64, p<0.05* and also to number of banteng’s tracks (Spearman rho, r2= -0.728 N= 30, p<0.05**. The regression analysis showed that number of human tracks explained 18.6% of total variation on number of Banteng’s tracks, while distance from centre of human activities explained 59%.

 8. N-Protonated Isomers and Coulombic Barriers to Dissociation of Doubly Protonated Ala8Arg

  Haeffner, Fredrik; Irikura, Karl K.

  2017-10-01

  Collision-induced dissociation (or tandem mass spectrometry, MS/MS) of a protonated peptide results in a spectrum of fragment ions that is useful for inferring amino acid sequence. This is now commonplace and a foundation of proteomics. The underlying chemical and physical processes are believed to be those familiar from physical organic chemistry and chemical kinetics. However, first-principles predictions remain intractable because of the conflicting necessities for high accuracy (to achieve qualitatively correct kinetics) and computational speed (to compensate for the high cost of reliable calculations on such large molecules). To make progress, shortcuts are needed. Inspired by the popular mobile proton model, we have previously proposed a simplified theoretical model in which the gas-phase fragmentation pattern of protonated peptides reflects the relative stabilities of N-protonated isomers, thus avoiding the need for transition-state information. For singly protonated Ala n ( n = 3-11), the resulting predictions were in qualitative agreement with the results from low-energy MS/MS experiments. Here, the comparison is extended to a model tryptic peptide, doubly protonated Ala8Arg. This is of interest because doubly protonated tryptic peptides are the most important in proteomics. In comparison with experimental results, our model seriously overpredicts the degree of backbone fragmentation at N9. We offer an improved model that corrects this deficiency. The principal change is to include Coulombic barriers, which hinder the separation of the product cations from each other. Coulombic barriers may be equally important in MS/MS of all multiply charged peptide ions. [Figure not available: see fulltext.

 9. Aktivitas Manusia dan Distribusi Banteng (Bos Javanicus D’alton 1832 di Taman Nasional Alas Purwo

  Muhammad Ali Imron

  2013-01-01

  Full Text Available Human Activities and Distribution of Banteng (Bos Javanicus D’alton 1832 in Alas Purwo National Park This study aims to comprehend whether human activities contribute to the presence of banteng (Bos sundaicus d’Alton 1836 in the Alas Purwo National Park (APNP. We laid continuous strip line transects from centre of human activities to the direction of core area of APNP. Three locations were selected: Sadengan grazing area, Giri Salaka Hinduism praying area, and Kutorejo village; representing low to high human disturbance respectively. We collected both direct and indirect presence of banteng as well as human activities within 20 metre strip lines with 10 metre width. Data were compiled each 100 metres and analyzed with means comparison to observe difference among locations. Correlation analyses were used to assess the relation between distance from centre of human activities, human activities and banteng presence. Regression analysis was used when  significant correlations found. Our non parametric test showed that human disturbances are significantly different among sites (Kruskal Wallis Test; df 2 = 6.220, p< 0.05. In similar tendency but different manner, it is showed that the different levels of human disturbance conveyed significant difference in number of banteng’s tracks (Kruskal Wallis Test; df 2 = 18.888, p< 0.05. The distance from centre of human activities is negatively related to number of human tracks (Spearman rho; r2= -0.307 N= 64, p<0.05* and also to number of banteng’s tracks (Spearman rho, r2= -0.728 N= 30, p<0.05**. The regression analysis showed that number of human tracks explained 18.6% of total variation on number of Banteng’s tracks, while distance from centre of human activities explained 59%.

 10. Short-term supplementation of low-dose gamma-linolenic acid (GLA), alpha-linolenic acid (ALA), or GLA plus ALA does not augment LCP omega 3 status of Dutch vegans to an appreciable extent

  Fokkema, M R; Brouwer, D A; Hasperhoven, M B; Martini, I A; Muskiet, F A

  2000-01-01

  Vegans do not consume meat and fish and have therefore low intakes of long chain polyunsaturated fatty acids (LCP). They may consequently have little negative feedback inhibition from dietary LCP on conversion of alpha -linolenic acid (ALA) to the LCP omega 3 eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaeno

 11. Short-term supplementation of low-dose gamma-linolenic acid (GLA), alpha-linolenic acid (ALA), or GLA plus ALA does not augment LCP omega 3 status of Dutch vegans to an appreciable extent

  Fokkema, M R; Brouwer, D A; Hasperhoven, M B; Martini, I A; Muskiet, F A

  2000-01-01

  Vegans do not consume meat and fish and have therefore low intakes of long chain polyunsaturated fatty acids (LCP). They may consequently have little negative feedback inhibition from dietary LCP on conversion of alpha -linolenic acid (ALA) to the LCP omega 3 eicosapentaenoic (EPA) and

 12. Evaluation of single nucleotide polymorphisms of Pro12Ala in peroxisome proliferator-activated receptor-γ and Gly308Ala in tumor necrosis factor-α genes in obese Asian Indians: a population-based study

  Gupta R

  2010-10-01

  Full Text Available Namita Bhagat1,2, Mukta Agrawal1, Kalpana Luthra3, Naval K Vikram4, Anoop Misra4, Rajeev Gupta21Department of Home Science, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan, India; 2Department of Medicine, Fortis Escorts Hospital, Jaipur, Rajasthan, India; 3Department of Biochemistry, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India; 4Department of Medicine, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, IndiaBackground: A population-based case control study was performed to determine the associations of Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARG and Gly308Ala polymorphism in tumor necrosis factor-α (TNFA genes in obese subjects.Patients and methods: Of 1,400 eligible subjects, ≥20 years, we recruited only 1,127. For extreme phenotype case-control design, we evaluated 201 subjects with body mass index (BMI ≥30 kg/m2 (Group 1 and 143 with BMI <20 kg/m2 (Group 2. Clinical, anthropometric, biochemical, and nutritional details and polymorphisms were estimated.Results: In Group 1, the dietary intake of calories and fats was higher, physical activity was lower, and prevalence of truncal obesity, hypertension, high total cholesterol, low high-density lipoprotein cholesterol, and diabetes was greater than in Group 2. There were no homozygous polymorphisms of either gene. Heterozygous Pro12Ala polymorphism in PPARG was found in 15 (7.5% subjects in Group 1 and 3 (2.1% subjects in Group 2 (P = 0.028, and heterozygous Gly308Ala polymorphism in TNFA was found in 19 (9.5% in Group 1 and 7 (4.9% in Group 2 (P = 0.115. Presence of heterozygous polymorphism in PPARG and TNFA-predicted obesity with univariate odds ratio ([OR], 95% confidence intervals of 2.25 (1.32–3.84, P = 0.003 and 1.48 (1.10–1.99, P = 0.009 and with multivariate OR 1.74 (1.03–2.93, P = 0.038 and 1.46 (1.05–2.03, P = 0.024, respectively. The addition of dietary and physical activity variables did not result in significant change

 13. The Arabidopsis P4-ATPase ALA3 localizes to the golgi and requires a beta-subunit to function in lipid translocation and secretory vesicle formation.

  Poulsen, Lisbeth Rosager; López-Marqués, Rosa Laura; McDowell, Stephen C; Okkeri, Juha; Licht, Dirk; Schulz, Alexander; Pomorski, Thomas; Harper, Jeffrey F; Palmgren, Michael Gjedde

  2008-03-01

  Vesicle budding in eukaryotes depends on the activity of lipid translocases (P(4)-ATPases) that have been implicated in generating lipid asymmetry between the two leaflets of the membrane and in inducing membrane curvature. We show that Aminophospholipid ATPase3 (ALA3), a member of the P(4)-ATPase subfamily in Arabidopsis thaliana, localizes to the Golgi apparatus and that mutations of ALA3 result in impaired growth of roots and shoots. The growth defect is accompanied by failure of the root cap to release border cells involved in the secretion of molecules required for efficient root interaction with the environment, and ala3 mutants are devoid of the characteristic trans-Golgi proliferation of slime vesicles containing polysaccharides and enzymes for secretion. In yeast complementation experiments, ALA3 function requires interaction with members of a novel family of plant membrane-bound proteins, ALIS1 to ALIS5 (for ALA-Interacting Subunit), and in this host ALA3 and ALIS1 show strong affinity for each other. In planta, ALIS1, like ALA3, localizes to Golgi-like structures and is expressed in root peripheral columella cells. We propose that the ALIS1 protein is a beta-subunit of ALA3 and that this protein complex forms an important part of the Golgi machinery required for secretory processes during plant development.

 14. Kinetics and subcellular localization of 5-ALA-induced PpIX in DHL cells via two-photon excitation fluorescence microscopy.

  Chen, Rong; Huang, Zufang; Chen, Guannan; Li, Yongzeng; Chen, Xianlian; Chen, Jianxin; Zeng, Haishan

  2008-04-01

  Two-photon excitation fluorescence (TPEF) microscopy was used to measure the 5-aminolevulinic acid (5-ALA)-induced PpIX fluorescence in follicular lymphoma DHL cells. Kinetics of 5-ALA-induced PpIX accumulation in DHL cells under various 5-ALA concentrations was studied. We found that during the course of continuous incubation with 5-ALA, the relationship between the DHL cell fluorescence signal and the incubation time showed a biphasic variation. Initially the PpIX signal increased with the incubation time and reached the maximal value at about 3 h, and then it decreased with time during the subsequent incubation period. By labeling the 5-ALA incubated DHL cells with different organelle-specific fluorescence probes: Rhodamine 123 (for mitochondria), DioC6(3) (for endoplasmic reticulum) and LysoTracker Green (for lysosomes) respectively, we found that 5-ALA-induced PpIX was primarily localized in endoplasmic reticulum and mitochondria; its concentration in the lysosome was much lower. The results suggested that 5-ALA could potentially be an effective photosensitizer in photodynamic purging of DHL cells. Two-photon excitation fluorescence microscope is a useful tool for studying 5-ALA-induced PpIX subcellular localization.

 15. Application of evolutionary algorithm methods to polypeptide folding: comparison with experimental results for unsolvated Ac-(Ala-Gly-Gly)5-LysH+

  Damsbo, Martin; Kinnear, Brian S; Hartings, Matthew R

  2004-01-01

  two complementary representations of the structures and uses the CHARMM force field for evaluating the energies. The method is applied to unsolvated Met-enkephalin and Ac-(Ala-Gly-Gly)(5)-Lys(+)H(+). Unsolvated Ac-(Ala-Gly-Gly)(5)-Lys(+)H(+) has been the object of recent experimental studies using ion...

 16. Role of Superoxide Dismutase 2 Gene Ala16Val Polymorphism and Total Antioxidant Capacity in Diabetes and its Complications.

  Pourvali, Katayoun; Abbasi, Mehrnaz; Mottaghi, Azadeh

  2016-01-01

  Diabetes Mellitus (DM) is a chronic heterogeneous disorder and oxidative stress is a key participant in the development and progression of it and its complications. Anti-oxidant status can affect vulnerability to oxidative damage, onset and progression of diabetes and diabetes complications. Superoxide dismutase 2 (SOD2) is one of the major antioxidant defense systems against free radicals. SOD2 is encoded by the nuclear SOD2 gene located on the human chromosome 6q25 and the Ala16Val polymorphism has been identified in exon 2 of the human SOD2 gene. Ala16Val (rs4880) is the most commonly studied SOD2 single nucleotide polymorphism (SNP) in SOD2 gene. This SNP changes the amino acid at position 16 from valine (Val) to alanine (Ala), which has been shown to cause a conformational change in the target sequence of manganese superoxide dismutase (MnSOD) and also affects MnSOD activity in mitochondria. Ala16Val SNP and changes in the activity of the SOD2 antioxidant enzyme have been associated with altered progression and risk of different diseases. Association of this SNP with diabetes and some of its complications have been studied in numerous studies. This review evaluated how rs4880, oxidative stress and antioxidant status are associated with diabetes and its complications although some aspects of this line still remain unclear.

 17. The role of sensitivity of ALA (PpIX)-based PDT on Human embryonic kidney cell line (HEK293T)

  Fakhar-e-Alam, M.; Atif, M.; Rehman, T.; Sadia, H.; Firdous, S.

  2011-08-01

  Present study evaluates the effects of photodynamic therapy (PDT) with aminolevulinic acid (5-ALA) as photo sensitizer using Human embryonic kidney (HEK293T) cell line as an experimental model. Porphyrins derivatives are used as active cytotoxic antitumor agents in PDT. Above mentioned cell line were irradiated with red light (a diode laser, λ = 635 nm) at different doses (0-160 J/cm2) of light. The influence/effectiveness of incubation time, various concentrations of aminolevulinic acid (5-ALA) and light doses on the cellular viability was studied. HEK293T cells were deliberated by exposing the ALA-PpIX (0-1000 μg/ml) of concentrations. The optimal uptakes of photosensitizer (PS) in cell lines were investigated by means of spectro photo metric measurements. Cells viability was determined by means of neutral red assay (NRA). It was observed that alone, neither photosensitizer nor light dose have significant effect on cells viability, but optimal concentration of PS along with suitable dose of light exhibit effective impact on the viability of cell. Our results showed that light doses of 40 J/cm2 demonstrates effective PDT outcome for HEK293T cell line when incubated with 400 μg/ml, with wrapping up view that HEK293T cell line is very sensitive to ALA-mediated PDT as compared to cell line published in our data. At the end results has been verified by using reactive oxygen species (ROS) measure test.

 18. Isolation of L-3-phenyllactyl-Phe-Lys-Ala-NH2 (Antho-KAamide), a novel neuropeptide from sea anemones

  Nothacker, H P; Rinehart, K L; Grimmelikhuijzen, C J

  1991-01-01

  We have isolated and sequenced the neuropeptide L-3-phenyllactyl-Phe-Lys-Ala-NH2 from the sea anemone Anthopleura elegantissima. This neuropeptide (named Antho-KAamide) has the unusual N-terminal L-3-phenyllactyl blocking group which has recently also been discovered in 2 other neuropeptides from...

 19. Tunnustati parimaid üliõpilasteadlasi / Elsa Suuster, Marit Alas, Annely Aleksejev ; küsitlenud Vilma Rauniste

  Putku, Elsa, 1984-

  2009-01-01

  Vestlus üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi kolme laureaadiga, kelle uurimistöö oli tehtud Saare maakonnas. Nendeks on Elsa Suuster ja Annely Aleksejev Eesti Maaülikoolist ning Marit Alas Tallinna Ülikoolist

 20. Evaluation of the Relationship between Upper and lower Occlusal Plane with Ala-Tragus and Retromolar Pad

  Bahrani F.

  2011-04-01

  Full Text Available Statement of Problem: Orientation of the occlusal plan in complete denture prostheses therapies plays an important role, leading to appropriate esthetics, stability and mastication.Purpose: The aim of the present study was to define the best soft tissue index, by which the location and inclination of the occlusal plane in complete dentures could be established.Materials and Method: This cross-sectional study consisted of 200 individuals (76 male, 124 female, with the mean age of 26.05 (SD±4.39. In order to determine the relationship between maxillary occlusal plane and ala-tragus line, fox plane and J plane were used. The relationships between maxillary occlusal plane and ALT1 (ala-superior border of tragus, ALT2 (ala-mid-tragus and ALT3 (ala-inferior border of tragus were evaluated. In the lower jaw, the occlusal plane was evaluated with the line between the upper and middle parts (ret1 and that between the middle and lower part of retromolar pad (ret2. Data were analyzed by Chi-square test.Results: Evaluation of the difference between the number and percentage using Chi–square test ( p ret2. Conclusion: Superior one third of the tragus and the upper and middle one third of the retromolar pad are suggested as a reference points for determining the posterior part of the occlusal plane in comparison with the middle and lower one third of the tragus and middle and inferior one third of the retromolarpad.

 1. Tunnustati parimaid üliõpilasteadlasi / Elsa Suuster, Marit Alas, Annely Aleksejev ; küsitlenud Vilma Rauniste

  Putku, Elsa, 1984-

  2009-01-01

  Vestlus üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi kolme laureaadiga, kelle uurimistöö oli tehtud Saare maakonnas. Nendeks on Elsa Suuster ja Annely Aleksejev Eesti Maaülikoolist ning Marit Alas Tallinna Ülikoolist

 2. Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARgamma) Pro12Ala polymorphism and risk for pediatric obesity

  Dedoussis, George V; Vidra, Nikoleta; Butler, Johannah; Papoutsakis, Constantina; Yannakoulia, Mary; Hirschhorn, Joel N; Lyon, Helen N; Vidra, Nikoletta

  2009-01-01

  BACKGROUND: Variation in the peroxisome-proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma) gene has been reported to alter the risk for adiposity in adults. METHODS: We investigated the gender related association between the Pro12Ala variant (rs1801282) in obesity and insulin resistance traits in 794

 3. Suppression of a mitotic mutant by tRNA-Ala anticodon mutations that produce a dominant defect in late mitosis.

  Kimata, Yuu; Yanagida, Mitsuhiro

  2004-05-01

  Cold-sensitive dominant mutants scn1 and scn2 of Schizosaccharomyces pombe were isolated by their ability to suppress temperature-sensitive cut9-665 defective in an essential subunit (human Apc6/budding yeast Cdc16 ortholog) of anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C). APC/C mutants were defective in metaphase/anaphase transition, whereas single scn mutants showed the delay in anaphase spindle elongation at 20 degrees C. The scn mutants lost viability because of chromosome missegregation, and were sensitive to a tubulin poison. To understand the scn phenotypes, mutant genes were identified. Surprisingly, scn1 and scn2 have the same substitution in the anticodon of two different tRNA-Ala (UGC) genes. UGC was altered to UGU so that the binding of the tRNA-Ala to the ACA Thr codon in mRNA became possible. As cut9-665 contained an Ala535Thr substitution, wild-type Cut9 protein was probably produced in scn mutants. Indeed, plasmid carrying tRNA-Ala (UGU) conferred cold-sensitivity to wild-type and suppressed cut9-665 in a dominant fashion. The previously identified scn1(+) (renamed as scn3(+)) turned out to be a high copy suppressor for scn1 and scn2. These are the first tRNA mutants that cause a mitotic defect.

 4. Comparison of the crystal structure and function to wild-type and His25Ala mutant human heme oxygenase-1.

  Zhou, Wen-Pu; Zhong, Wen-Wei; Zhang, Xue-Hong; Ding, Jian-Ping; Zhang, Zi-Li; Xia, Zhen-Wei

  2009-03-01

  Human heme oxygenase-1 (hHO-1) is a rate-limiting enzyme in heme metabolism. It regulates serum bilirubin level. Site-directed mutagenesis studies indicate that the proximal residue histidine 25 (His25) plays a key role in hHO-1 activity. A highly purified hHO-1 His25Ala mutant was generated and crystallized with a new expression system. The crystal structure of the mutant was determined by X-ray diffraction technology and molecular replacement at the resolution of 2.8 A, and the model of hHO-1 His25Ala mutant was refined. The final crystallographic and free R factors were 0.245 and 0.283, respectively. The standard bond length deviation was 0.007 A, and the standard bond angle deviation was 1.3 degrees . The mutation of His25 to Ala led to an empty pocket underneath the ferric ion in the heme, leading to loss of binding iron ligand. Although this did not cause an overall structural change, the enzymatic activity of the mutant hHO-1 was reduced by 90%. By supplementing imidazole, the HO-1 activity was restored approximately 90% to its normal level. These data suggest that Ala25 remains unchanged in the structure compared to His25, but the important catalytic function of hHO-1 is lost. Thus, it appears that His25 is a crucial residue for proper hHO-1 catalysis.

 5. Professor Trechsel : Eesti e-valimiste aeg on liiga lühike / Alexander H. Trechsel ; interv. Askur Alas

  Trechsel, Alexander H.

  2006-01-01

  e-valimistele pühendatud rahvusvahelisel konverentsil esinenud Genfi ülikooli e-demokraatia keskuse juhataja, poliitikateaduste professor Eesti e-valimistest ja e-valimiste tulevikust. Vt. samas: Askur Alas. Konverentsil analüüsiti e-valimiste kogemusi; Eestis hääletas digitaalselt 9317 valijat

 6. Stability, metabolism and transport of D-Asp(OBzl)-Ala--a model prodrug with affinity for the oligopeptide transporter

  Steffansen, B; Lepist, E I; Taub, M E

  1999-01-01

  The model prodrug D-Asp(OBzl)-Ala has previously been shown to have affinity and to be transported by the oligopeptide transporter PepT1 expressed in Caco-2 cells. The main objective of the present study was to investigate the aqueous stability of D-Asp(OBzl)-Ala and its in vitro metabolism...... in different gastrointestinal media arising from rats and humans, as well as in human plasma. The second major aim of the study was to evaluate our previous study in Caco-2 cell culture, by determining the effective intestinal permeability (Peff) of D-Asp(OBzl)-Ala in situ using the single-pass rat perfusion...... model. The aqueous stability studies show water, general buffer, as well as specific acid and base catalysis of D-Asp(OBzl)-Ala. The degradation of the model prodrug was independent of ionic strength. The half-lives in rat jejunal fluid and homogenate were >3 h. In human gastric and intestinal fluids...

 7. Professor Trechsel : Eesti e-valimiste aeg on liiga lühike / Alexander H. Trechsel ; interv. Askur Alas

  Trechsel, Alexander H.

  2006-01-01

  e-valimistele pühendatud rahvusvahelisel konverentsil esinenud Genfi ülikooli e-demokraatia keskuse juhataja, poliitikateaduste professor Eesti e-valimistest ja e-valimiste tulevikust. Vt. samas: Askur Alas. Konverentsil analüüsiti e-valimiste kogemusi; Eestis hääletas digitaalselt 9317 valijat

 8. Studies of the common DIO2 Thr92Ala polymorphism and metabolic phenotypes in 7342 Danish white subjects

  Grarup, Niels; Andersen, Mette K; Andreasen, Camilla H

  2007-01-01

  The type 2 iodothyronine deiodinase (D2) catalyzes the conversion of T(4) to the active form of thyroid hormone, which is a critical regulator of thermogenesis and glucose metabolism. A Thr92Ala polymorphism in the gene encoding D2 (DIO2) has been reported to associate with insulin resistance....

 9. Met144Ala mutation of the copper-containing nitrite reductase from Alcaligenes xylosoxidans reverses the intramolecular electron transfer

  Farver, Ole; Eady, Robert R; Sawers, Gary

  2004-01-01

  Pulse radiolysis has been employed to investigate the intramolecular electron transfer (ET) between the type 1 (T1) and type 2 (T2) copper sites in the Met144Ala Alcaligenes xylosoxidans nitrite reductase (AxCuNiR) mutant. This mutation increases the reduction potential of the T1 copper center...

 10. Association between PPARγ2 Pro12Ala polymorphism and myocardial infarction and obesity in Han Chinese in Hohhot, China.

  Wang, L P; Zhao, L R; Cui, H W; Yan, M R; Yang, L; Su, X L

  2012-08-29

  Activation of the peroxisome proliferator-activated receptor g (PPARg) improves insulin sensitivity and inhibits atherosclerosis. Whether PPARg2 Pro12Ala polymorphism affects myocardial infarction is not clearly understood. We investigated a possible association of PPARg2 Pro12Ala polymorphism with obesity and myocardial infarction in Han Chinese in Hohhot, Inner Mongolia, China. We included 121 subjects with myocardial infarction and 137 healthy controls in our study. Triglycerides, total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, and high-density lipoprotein cholesterol were measured. The following information was recorded for each subject: age, gender, body height, body weight, systolic blood pressure, and diastolic blood pressure; the body mass index was calculated. PCR-RFLP was used to examine Pro12Ala polymorphism. There were significant differences in clinical characteristics between myocardial infarction patients and healthy controls, except for diastolic blood pressure and triglycerides. The PP, PA/AA genotype frequencies were 88.4 and 11.6% in myocardial infarction patients and 95.6 and 4.4% in controls, respectively (P = 0.031). Individuals with the A allele had a significantly higher risk of myocardial infarction. The A allele was not an independent risk factor for obesity. We conclude that PPARg2 Pro12Ala polymorphisms are associated with increased risk for myocardial infarction in Han Chinese in Hohhot.

 11. Genotyping of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-γ) polymorphism (Pro12Ala) in Iranian population.

  Namvaran, Fatemeh; Rahimi-Moghaddam, Parvaneh; Azarpira, Negar

  2011-03-01

  The peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPAR-γ) is a nuclear hormone receptor. It is predominantly expressed in adipose tissue and as a receptor for thiazolidinediones, it has drawn attentions towards itself as a key molecule to trigger pathways involving in some diseases such as cancers, type 2 diabetes, inflammations and osteoporosis. A proline changed to alanine in codon 12 of PPAR-γ gene (Pro12Ala) has been known to be responsible for decreased risk of type 2 diabetes. The aim of the present study is to investigate the frequency of Pro12Ala polymorphism in PPAR-γ in healthy Iranian population to compare with other populations. Understanding this polymorphism may help us in better diagnosis, prevention, and therapeutic approaches toward a better management of diseases such as type 2 diabetes and osteoporosis. 128 healthy volunteers were enrolled in this study. To determine single nucleotide polymorphisms (SNPs), we did real time polymerase chain reaction (RT-PCR), using TaqMan allelic discrimination assays. Genotype frequencies for PPAR-γ gene Pro12Ala (rs1801282) polymorphism were 0.86 for CC, 0.14 for CG, 0.00 for GG while allelic frequencies were 0.93 and 0.0.07 for C and G, respectively. There are statistical differences between the distribution of the PPAR-γ-2 Pro12Ala polymorphism in other populations and Iranian population.

 12. Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARgamma) Pro12Ala polymorphism and risk for pediatric obesity

  Dedoussis, George V; Vidra, Nikoleta; Butler, Johannah; Papoutsakis, Constantina; Yannakoulia, Mary; Hirschhorn, Joel N; Lyon, Helen N; Vidra, Nikoletta

  BACKGROUND: Variation in the peroxisome-proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma) gene has been reported to alter the risk for adiposity in adults. METHODS: We investigated the gender related association between the Pro12Ala variant (rs1801282) in obesity and insulin resistance traits in 794

 13. Association between the PPARγ Pro12Ala polymorphism and risk of gestational diabetes mellitus: a meta-analysis.

  Shuai, H L; Lin, X Z; Chen, D L; Li, P; Luo, X

  2016-11-03

  The relationship between the Pro12Ala polymorphism of PPARγ and the risk of gestational diabetes mellitus remains unresolved. Here, we attempted to resolve this inconsistency. Case-control studies pertaining to the effect of the Pro12Ala polymorphism in the PPARγ protein and risk of gestational diabetes mellitus were extracted from the HuGE, PubMed, Web of Science, CNKI, and SinoMed databases after an extensive literature search. The studies were statistically analyzed using STATA (v.12.0) software. Twelve case-control studies composed of 2968 GDM cases and 5576 controls that fulfilled the inclusion criteria were included in this meta-analysis. We identified no significant relation between the Pro12Ala polymorphism of PPAR-γ and risk of GDM, when analyzed by the allele [G vs C: odds ratio (OR) = 0.85; 95% confidence interval (CI): 0.71-1.01] and dominant (CG+GG vs CC: OR = 0.86; 95% CI: 0.72-1.03) models. Subgroup analysis by ethnicity revealed that East Asian and Middle Eastern females expressing the A allele showed reduced susceptibility to GDM. Additionally, we observed significant differences between the East Asian, Middle Eastern, and Caucasian females (P = 0.008) with respect to GDM susceptibility. The results of this meta-analysis indicated the influence of ethnicity in determining GDM susceptibility, in the presence of a Pro12Ala polymorphism in PPARγ.

 14. Proteomics and SSH Analyses of ALA-Promoted Fruit Coloration and Evidence for the Involvement of a MADS-Box Gene, MdMADS1.

  Feng, Xinxin; An, Yuyan; Zheng, Jie; Sun, Miao; Wang, Liangju

  2016-01-01

  Skin color is a key quality attribute of fruits and how to improve fruit coloration has long been a major concern. 5-Aminolevulinic acid (ALA), a natural plant growth regulator, can significantly increase anthocyanin accumulation in fruit skin and therefore effectively improve coloration of many fruits, including apple. However, the molecular mechanism how ALA stimulates anthocyanin accumulation in fruit skin remains unknown. Here, we investigated the impact of ALA on apple skin at the protein and mRNA levels. A total of 85 differentially expressed proteins in apple skins between ALA and water treatment (control) were identified by complementary gel-based and gel-free separation techniques. Most of these differentially expressed proteins were up-regulated by ALA. Function analysis suggested that 87.06% of the ALA-responsive proteins were associated with fruit ripening. To further screen ALA-responsive regulators, we constructed a subtracted cDNA library (tester: ALA treatment; driver: control) and obtained 104 differentially expressed unigenes, of which 38 unigenes were indicators for the fruit ripening-related genes. The differentially changed proteins and transcripts did not correspond well at an individual level, but showed similar regulated direction in function at the pathway level. Among the identified fruit ripening-related genes, the expression of MdMADS1, a developmental transcription regulator of fruit ripening, was positively correlated with expression of anthocyanin biosynthetic genes (MdCHS, MdDFR, MdLDOX, and MdUFGT) in apple skin under ALA treatment. Moreover, overexpression of MdMADS1 enhanced anthocyanin content in transformed apple calli, which was further enhanced by ALA. The anthocyanin content in MdMADS1-silenced calli was less than that in the control with ALA treatment, but higher than that without ALA treatment. These results indicated that MdMADS1 is involved in ALA-induced anthocyanin accumulation. In addition, anthocyanin

 15. Proteomics and SSH Analyses of ALA-Promoted Fruit Coloration and Evidence for the Involvement of a MADS-Box Gene, MdMADS1

  Feng, Xinxin; An, Yuyan; Zheng, Jie; Sun, Miao; Wang, Liangju

  2016-01-01

  Skin color is a key quality attribute of fruits and how to improve fruit coloration has long been a major concern. 5-Aminolevulinic acid (ALA), a natural plant growth regulator, can significantly increase anthocyanin accumulation in fruit skin and therefore effectively improve coloration of many fruits, including apple. However, the molecular mechanism how ALA stimulates anthocyanin accumulation in fruit skin remains unknown. Here, we investigated the impact of ALA on apple skin at the protein and mRNA levels. A total of 85 differentially expressed proteins in apple skins between ALA and water treatment (control) were identified by complementary gel-based and gel-free separation techniques. Most of these differentially expressed proteins were up-regulated by ALA. Function analysis suggested that 87.06% of the ALA-responsive proteins were associated with fruit ripening. To further screen ALA-responsive regulators, we constructed a subtracted cDNA library (tester: ALA treatment; driver: control) and obtained 104 differentially expressed unigenes, of which 38 unigenes were indicators for the fruit ripening-related genes. The differentially changed proteins and transcripts did not correspond well at an individual level, but showed similar regulated direction in function at the pathway level. Among the identified fruit ripening-related genes, the expression of MdMADS1, a developmental transcription regulator of fruit ripening, was positively correlated with expression of anthocyanin biosynthetic genes (MdCHS, MdDFR, MdLDOX, and MdUFGT) in apple skin under ALA treatment. Moreover, overexpression of MdMADS1 enhanced anthocyanin content in transformed apple calli, which was further enhanced by ALA. The anthocyanin content in MdMADS1-silenced calli was less than that in the control with ALA treatment, but higher than that without ALA treatment. These results indicated that MdMADS1 is involved in ALA-induced anthocyanin accumulation. In addition, anthocyanin

 16. Loss of the Arabidopsis thaliana P4-ATPase ALA3 Reduces Adaptability to Temperature Stresses and Impairs Vegetative, Pollen, and Ovule Development

  McDowell, Stephen C.; Lopez Marques, Rosa Laura; Poulsen, Lisbeth Rosager

  2013-01-01

  , a P4-ATPase associated with the trans-Golgi network (ALA3) was previously reported to be important for vegetative growth and reproductive success. Here we show that multiple phenotypes for ala3 knockouts are sensitive to growth conditions. For example, ala3 rosette size was observed to be dependent...... upon both temperature and soil, and varied between 40% and 80% that of wild-type under different conditions. We also demonstrate that ala3 mutants have reduced fecundity resulting from a combination of decreased ovule production and pollen tube growth defects. In-vitro pollen tube growth assays showed...... that ala3 pollen germinated ~2 h slower than wild-type and had approximately 2-fold reductions in both maximal growth rate and overall length. In genetic crosses under conditions of hot days and cold nights, pollen fitness was reduced by at least 90-fold; from ~18% transmission efficiency (unstressed...

 17. Impact of the PPAR-gamma2 Pro12Ala polymorphism and ACE inhibitor therapy on new-onset microalbuminuria in type 2 diabetes: evidence from BENEDICT.

  De Cosmo, Salvatore; Motterlini, Nicola; Prudente, Sabrina; Pellegrini, Fabio; Trevisan, Roberto; Bossi, Antonio; Remuzzi, Giuseppe; Trischitta, Vincenzo; Ruggenenti, Piero

  2009-12-01

  Cross-sectional studies found less microalbuminuria in type 2 diabetic patients with the Ala12 allele of the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma2 (PPAR-gamma2) Pro12Ala polymorphism. We prospectively evaluated the association between Pro12Ala polymorphism (rs1801282) and new-onset microalbuminuria. Pro12Ala polymorphism was genotyped by TaqMan-based assay in genomic DNA of 1,119 consenting patients from BErgamo NEphrologic DIabetic Complications Trial (BENEDICT)-a prospective, randomized trial evaluating ACE inhibition effect on new-onset microalbuminuria (albuminuria 20-200 microg/min in at least two of three consecutive overnight urine collections in two consecutive visits) in hypertensive type 2 diabetes with albuminuria Pro12Ala polymorphism may help identifying patients at risk who may benefit the most from early renoprotective therapy.

 18. Obesity and Pro12Ala Polymorphism of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-Gamma Gene in Healthy Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis.

  Mansoori, Anahita; Amini, Maryam; Kolahdooz, Fariba; Seyedrezazadeh, Ensiyeh

  2015-01-01

  The aim of this systematic review was to evaluate the relationship between obesity and peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARx03B3;) Pro12Ala polymorphism in healthy adults. Weighted mean differences (WMDs) of body mass index (BMI) were calculated for different inheritance models and subgroups. Fifty-six studies were eligible for inclusion in the meta-analysis. The result shows that the Ala allele of this polymorphism was associated with increased WMD in mean BMI (WMD = 0.29, 95% CI 0.10-0.48, p = 0.003). The Ala carriers were associated with increased WMD in mean BMI values in both genders and in the Caucasian subgroup. The associations were seen among people with higher levels of BMI (BMI ≥35). The Ala allele of the PPARx03B3; Pro12Ala polymorphism in healthy adults was associated with increased BMI under a dominant model of inheritance. © 2015 S. Karger AG, Basel.

 19. Impact of an AlAs window layer upon the optical properties of Al x Ga1-x As photodiodes

  Kang, T.; Chen, X. J.; Johnson, E. B.; Christian, J. F.; Lee, K.; Hammig, M. D.

  2016-05-01

  Recently developed advanced scintillators, which have the ability to distinguish gamma-ray interaction events from those that accompany neutron impact, require improved quantum efficiency in the blue to near UV region of the spectrum. We utilize GaAs/Al0.8Ga0.2As photodiode elements as components in a wide band-gap solid-state photomultiplier as a lower-cost, lower logistical burden, and higher quantum efficiency replacement for the photomultiplier tube. An AlAs window layer is employed as a means to increase the diode’s optical performance. Relative to structures absent the window layer, simulations and measurements demonstrate that the AlAs layer produces a spatial coincidence between regions of large drift fields with regions of high photon absorption. In addition to the AlAs layer, secondary ion mass spectrometry measurements show that an unexpected high degree of inter-diffusion of GaAs and AlAs quenches the photon-detection efficiency, a decrease that can be avoided by its post-growth removal. With the AlAs layer, the peak external quantum efficiency of 49% is achieved at 450 nm with 10 V reverse bias, which does not fully deplete the device. Simulations show that full depletion can result in efficiencies exceeding 90%. In order to enhance the optical response, a simple anti-reflective coating layer is designed using the existing passivation layer components that successfully minimizes the reflection at the wavelength range of interest (300 nm-500 nm).

 20. Fibrinogen Aα Thr312Ala polymorphism specifically contributes to chronic thromboembolic pulmonary hypertension by increasing fibrin resistance.

  Ji-Feng Li

  Full Text Available BACKGROUND: Polymorphisms are associated with chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH and pulmonary thromboembolism (PTE, but no polymorphism specific to CTEPH but not PTE has yet been reported. Fibrin resistance is associated with CTEPH, but the mechanism has not been elucidated. METHODS: Polymorphisms were analyzed in 101 CTEPH subjects, 102 PTE subjects and 108 healthy controls by Massarray or restriction fragment length polymorphism (RFLP. Plasmin-mediated cleavage of fibrin was characterized in 69 subjects (29 with CTEPH, 21 with PTE and 19 controls. RESULTS: Genotype frequencies and allele frequencies of fibrinogen Aα Thr312Ala were significantly higher in CTEPH subjects than in controls and PTE subjects, while there was no difference between PTE subjects and controls. The odd ratio (OR 2.037 and 95% confidence interval (95% CI, 1.262-3.289 showed that Thr312Ala polymorphism was a risk factor for CTEPH but not PTE. Fibrin from CTEPH subjects was more resistant to lysis than that from PTE subjects and controls. Fibrin resistance was significantly different between Aα Thr312Ala (A/G genotypes within CTEPH subjects, and the fibrin with GG genotype was more resistant than that with AA and AG genotype. CONCLUSIONS: Fibrinogen Aα Thr312Ala (A/G polymorphism was associated with CTEPH, but not PTE, suggesting that the fibrinogen Aα Thr312Ala polymorphism may act as a potential biomarker in identifying CTEPH from PTE. GG genotype polymorphism contributes to CTEPH through increasing fibrin resistance, implying that PTE subjects with fibrinogen Aα GG genotype may need long-term anticoagulation therapy.

 1. Correlation between PPARg2 gene Pro12Ala polymorphism and cerebral infarction in an Inner Mongolian Han Chinese population.

  Li, X; Zhang, B L; Zhang, X G; Su, X L

  2016-06-20

  The variant of PPAR-g2 has been shown to promote the increase of carotid IMT in patients suffering from cerebral infarction and the Pro12Ala polymorphism in the peroxisome proliferator-activated receptorg2 (PPARg2) gene may be associated with cerebral infarction. However, due to the different genetic background, race, and regional variations of cerebral infarction patient, the results of investigations into this subject differ. The aim of this study was to investigate this polymorphism in relation to cerebral infarction among the Inner Mongolian Han Chinese population. A total of 574 Han Chinese individuals from Inner Mongolian were selected randomly, including 302 patients with cerebral infarction and 272 healthy controls. Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism was used to determine genotypes of the PPARg2 Pro12Ala variant and results were confirmed by direct sequencing. Genotype frequencies were found to be 90.7 and 91.9% for P/P, 8.6 and 7.7% for P/A, and 0.7 and 0.4 for A/A in the cerebral infarction and control groups, respectively. No statistically significant differences in genotype distribution were observed between the two groups (P > 0.05). Moreover, PPARg2 Pro12Ala genotype was not significantly associated with altered fasting blood glucose, blood pressure, or serum lipid profiles. After adjustment for gender, body mass index, and smoking habit, logistic regression was used to analyze the relationship between the Pro12Ala polymorphism and cerebral infarction (odds ratio = 0.888, 95% confidence interval = 0.106-7.460, P > 0.05), revealing that this variant was not the main pathogenic factor involved. Therefore, the Pro12Ala mutation of PPARg2 may not be associated with cerebral infarction in the Inner Mongolian Han Chinese population.

 2. PPARγ Pro12Ala and His447His polymorphisms and susceptibility to Alzheimer's disease: a meta-analysis.

  Lee, Y H; Song, G G

  2015-06-29

  We investigated whether Pro12Ala (C→G) and His447His (C→T) polymorphisms of the peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) gene are associated with susceptibility to Alzheimer's disease (AD). We conducted a meta-analysis of the associations between the PPARγ Pro12Ala and His447His polymorphisms and AD in subjects. The meta-analysis was performed according to the apolipoprotein E (APOE) ɛ4 allele status. A total of eight studies were considered in our meta-analysis, comprising 2948 patients with AD and 3753 controls. Meta-analysis showed no association between AD and the PPARγ Pro12Ala G allele in any of the study subjects [odds ratio (OR) = 1.013, 95% confidence interval (95%CI) = 0.906-1.132, P = 0.821] or in the European and Asian populations (OR = 0.997, 95%CI = 0.890-1.118, P = 0.965; OR = 1.409, 95%CI = 0.832-2.387, P = 0.202, respectively). We tested whether the APOE ɛ4 allele affects the association between the PPARγ Pro12Ala polymorphism and AD. Meta-analysis showed no association between AD and the PPARγ G allele in any of the study subjects with or without the APOE ɛ4 allele. Meta-analysis showed no association between AD and the PPARγ His447His T allele in the European population (OR for T allele = 0.912, 95%CI = 0.732-1.136, P = 0.409). This meta-analysis has shown that there is a lack of association between the PPARγ Pro12Ala and His447His polymorphisms and AD risk.

 3. Association of PPARG Pro12Ala polymorphism with insulin sensitivity and body mass index in patients with polycystic ovary syndrome.

  Baldani, Dinka Pavicic; Skrgatic, Lana; Cerne, Jasmina Z; Ferk, Polonca; Simunic, Velimir; Gersak, Ksenija

  2014-03-01

  Insulin resistance is one of the key factors in the pathogenesis of polycystic ovary syndrome (PCOS). The peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARG) plays a role in the regulation of insulin sensitivity. The aim of the present study was to establish a possible association of the PPARG Pro12Ala polymorphism with PCOS and its effect on family and personal history, as well as on the metabolic and endocrine parameters in PCOS patients. A total of 151 PCOS patients and 179 healthy women of reproductive age were enrolled. History, body mass index (BMI), waist-to-hip ratio and the presence of phenotypic hyperandrogenism were recorded. Hormonal, metabolic and biochemical profiles were assessed. A molecular analysis for the genetic polymorphism was performed. One third (29.8%) of the PCOS patients were found to be carriers of at least one variant of the Ala allele (X/Ala), while 70.2% carried two wild-type Pro alleles (Pro/Pro), with an equal distribution observed in the control group. The PCOS patients carrying the X/Ala alleles exhibited lower serum fasting insulin levels, homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) and BMI compared to Pro/Pro carriers. This finding was significant only in the lean PCOS group. The polymorphic genotype exerted no effect on history, hormonal and clinical hyperandrogenism, lipid status or C-reactive protein, leptin, adiponectin, resistin and ghrelin serum levels in women with PCOS. In conclusion, although the PPARG Pro12Ala polymorphism is not a major determinant of PCOS in the Croatian population, it may exert a positive effect on insulin sensitivity and BMI. As these associations were recorded exclusively in the lean group of patients with PCOS, this polymorphism potentially contributes to a protective role against hyperinsulinemia and obesity.

 4. Pro12Ala polymorphism in the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARgamma) gene in inflammatory bowel disease.

  Atug, Ozlen; Tahan, Veysel; Eren, Fatih; Tiftikci, Arzu; Imeryuz, Nese; Hamzaoglu, Hulya Over; Tozun, Nurdan

  2008-12-01

  Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPAR-gamma) has recently been implicated as an endogenous regulator of cellular proliferation and inflammation. Impaired expression of PPAR-gamma in colonic epithelial cells in ulcerative colitis (UC) and increased expression in hypertrophic mesenteric adipose tissue in Crohn's disease (CD) have been reported. Furthermore, PPAR-gamma ligands have been shown to inhibit tissue injury associated with immune activation in UC. Any mutation in PPAR-gamma gene may be responsible for the increase in inflammatory mediators and hence the perpetuation of inflammation in inflammatory bowel disease (IBD) patients. One common polymorphism in PPAR-gamma gene is proline to alanine substitution (Pro12Ala) which results from a CCA to GCA missense substitution in codon 12 of exon 2 of the PPAR-gamma gene. In this study, we aimed to explore Pro12Ala polymorphism in PPAR-gamma gene in IBD in Turkish patients. 69 patients with CD, 45 with UC and 100 controls of similar age and sex were studied. Genomic DNA was isolated from peripheral blood leucocytes and mutagenically separated-polymerase chain reaction (PCR) analyses were performed to determine the Pro12Ala polymorphism of the PPAR-gamma gene. We observed no significant differences in the frequency of the Pro12Ala polymorphism in the PPAR-gamma gene among subjects with CD, UC and controls (15.9%, 15.5% and 13%, respectively, p>0.05). These results suggest that Pro12Ala polymorphism in the PPAR-gamma gene relates neither to the risk of the development of inflammatory bowel disease nor to the clinical subtypes of CD in the Turkish population.

 5. Urinary delta-ALA: a potential biomarker of exposure and neurotoxic effect in rats co-treated with a mixture of lead, arsenic and manganese.

  Andrade, Vanda; Mateus, M Luísa; Batoréu, M Camila; Aschner, Michael; dos Santos, A P Marreilha

  2013-09-01

  Lead (Pb), arsenic (As) and manganese (Mn) are neurotoxic elements that often occur in mixtures for which practically no information is available on biomarkers (BMs) for the evaluation of exposure/effects. Exposures to these metals may increase delta-aminolevulinic acid (delta-ALA), which in itself may potentiate neurotoxicity. The objective of this study was to investigate the utility of urinary delta-ALA (delta-ALA-U) levels as BM of exposure and/or neurotoxic effects induced by this mixture. Five groups of Wistar rats were treated for 8 days with Pb (5mg/kg), As (60mg/L), Mn (10mg/kg), the 3-metal mixture (same doses of the single metals), and control group. Motor activity was evaluated and 24-h urine collected before and after the treatment. 24-hours (h) after the last dose, the rats were sacrificed and the brains removed for analyses. Delta-ALA and metal levels were determined in brain and urine. Co-treated rats showed a significant (p<0.05) correlation between increased Pb, As, Mn and delta-ALA levels in the brain and decreased motor activity. Delta-ALA-U concentrations were higher in the mixture-treated group than the sum of the delta-ALA-U levels in each single-treated groups and discriminated (p<0.05) between the mixture and untreated rats. Moreover, delta-ALA-U was correlated (p<0.05) with brain delta-ALA levels. These results establish that treatments with this metal mixture exacerbate behavioral dysfunction, increasing most prominently brain Pb levels. This study is the first to establish that delta-ALA-U levels represent a sensitive BM of exposure/neurotoxic effect to this metal mixture.

 6. Brain docosahexaenoic acid (DHA levels of young rats are related to alpha-linolenic acid (ALA levels and fat matrix of the diet: impact of dairy fat*

  Delplanque Bernadette

  2011-11-01

  Full Text Available Dososahexaenoate (DHA is highly concentrated in mammalian nervous and visual systems and its deficiency during gestation, lactation and early life, could have dramatic impacts on brain functions and mental health. Achieving an appropriate DHA status in the neonatal brain is an important goal of neonatal nutrition. We evaluated how a-linolenic acid (ALA provided by different dietary fat matrices improved DHA content in the brains of both young male and female rats. Young rats born from dams fed during gestation and lactation with a low ALA diet (0.4% of fatty acids were subjected for 6 weeks after weaning to an anhydrous dairy fat blend-based diet that provided 1.5% ALA or to a palm oil blend-based diet that provided the same ALA level: either 1.5% ALA or 1.5% ALA and 0.12% DHA with 0.4% arachidonic acid (ARA. With each diet the n-6/ n-3 ratio was similar (10 to follow the values generally recommended for infant formula. Fatty acids analysis in whole brain showed that 1.5% ALA dairy fat blend was superior to both 1.5% ALA palm-oil blends, supplemented or not with dietary DHA, for increasing brain DHA. Females compared to males had significantly higher brain DHA with the 1.5% ALA palm-blend diet, but the dietary supplementation with DHA smoothed the differences by a specific increase of males DHA brain. In conclusion, dairy fat blend enriched with ALA appear to be an interesting strategy for achieving optimal DHA levels in the brain of post-weaning rats. Inclusion of dairy fat in infant formulas should be reconsidered.

 7. Peroxisome proliferator-activated receptor Pro12Ala polymorphism and the risks of gestational diabetes mellitus

  Wang, Lihong; Xu, Wenting; Wang, Xu

  2016-01-01

  Abstract Background: Peroxisome proliferator-activated receptors-λ (PPAR-λ) is a member of nuclear receptor superfamily and acts as a ligand-dependent transcription factor often found in the adrenal gland, the spleen, and adipose tissue. The Pro12Ala polymorphism of PPAR-λ has been associated with the risks of gestational diabetes mellitus (GDM); however, association studies have provided conflicting results. The aim of this Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) compliant meta-analysis is to reach a more up-to-date and accurate estimation of the relationship between Pro12Ala genetic polymorphisms and the risks of GDM. Methods: Eligible studies were retrieved by searching PubMed, EMBASE, Web of Science, Ovid, WanFang, and Chinese National Knowledge Databases and selected according to a pre-defined inclusion criterion. The risk of bias was assessed using the Newcastle-Ottawa quality assessment scale. The per-allele odds ratio (OR) of risk allele proline (Pro) was compared between cases and controls in each study to describe the association between the Pro allele and an individual's risk of GDM. The ORs were pooled using both the random-effects model (the DerSimonian and Laird method) and the fixed effects model (the Mantel-Haenszel method) and the 95% confidence interval (95% CI) was calculated using Woolf method. Results: The final meta-analysis included a total of 11 articles of 12 data sets consisting of 7054 controls and 2980 GDM cases. Our results demonstrate that the Pro allele is not associated with GDM [OR: across multiple populations, 95% CI: 0.98–1.24; P(Z) = 0.01; P(Q) = 0.003]. In the stratified analysis by ethnicity, significantly increased risks were found for the Chinese (OR = 2.36; 95% CI: 1.47–3.78) and Korean (OR = 1.39; 95% CI: 1.00–1.93) populations. Conclusion: These data suggest the potential role of Pro allele in the pathogenesis of GDM in Asian populations. Although the funnel plot

 8. Association of Type II 5' Monodeiodinase Thr92Ala Single Nucleotide Gene Polymorphism and Circulating Thyroid Hormones Among Type 2 Diabetes Mellitus Patients.

  Yalakanti, Dhanunjaya; Dolia, Pragna B

  2016-04-01

  Diabetes mellitus and thyroid disorders are common endocrinopathies, which often occur parallel. Dyslipidemia is very common in both of these conditions. The development of hypothyroidism is well-known in type 1 diabetics, but it was not distinctly understood in type 2 diabetics. Thus we tried to examine the association between type II deiodinase (D2 or DIO2) Thr92Ala single nucleotide gene polymorphism and thyroid function among type 2 diabetes mellitus patients. A total of 130 type 2 diabetics were screened and genotyped for DIO2 Thr92Ala polymorphism. Fasting plasma glucose, Glycosylated haemoglobin, lipid and thyroid profiles, malondialdehyde (MDA) and paraoxonase were estimated according to standard procedures. A significant altered level of thyroid hormones (TH's) was found in Ala/Ala genotype when compared with Thr/Thr or Thr/Ala genotype. DIO2 and T3:T4 ratio significantly decreased, whereas total T4 and thyroid stimulating hormone levels significantly elevated among Ala/Ala genotype (131 ± 30 ng/ml; 0.12 ± 0.05; 7.17 ± 2.05 µg/dl; 4.77 ± 3.1 µIU/ml, respectively) when compared with Thr/Thr + Thr/Ala genotypes (176 ± 33 ng/ml; 0.21 ± 0.05; 5.21 ± 1.1 µg/dl; 2.59 ± 1.61 µIU/ml respectively). Moreover, D2 levels were significantly negatively correlated with TH's levels except total T4 among Ala/Ala genotypes. All the patients were having a poor glycemic control, and their glycemic status was positively correlating with MDA levels. On the other hand, serum paraoxonase activity decreased among Ala/Ala genotype (104 ± 21 vs. 118 ± 18 nmol/min/ml). In conclusion, DIO2 Ala92 homozygous variant found to be associated with altered levels of DIO2, Thyroid profile and paraoxonase. Hence, we recommend to do detail study of genetic factors related to thyroid function and prevent additional diabetic complications.

 9. Myeloperoxidase 463 G>A and superoxide dismutase Ala16Val gene polymorphisms in obese children.

  Özgen, İlker Tolga; Torun, Emel; Ergen, Arzu; Cesur, Yaşar; Karagedik, Hande; Zeybek, Ümit; Aksu, Mehmet Şirin; Öktem, Faruk

  2014-01-01

  The aim of the study was to determine the role of MnSOD Ala16Val and MPO G-463A gene polymorphisms in the pathogenesis of metabolic syndrome in obese children. A total of 97 obese children with insulin resistance and, as a control group, 96 healthy children were enrolled in the study. In the obese group, AA, AV and VV genotype frequencies of the MnSOD gene and GG, GA and AA genotype frequencies of the MPO gene were not significantly different from the frequencies found in the control group (p=0.555 and 0.530, respectively). In the obese group, children who carry both VV (for MnSOD) and GG (for MPO) alleles (n= 26) had higher HOMA-IR levels (6.51 ± 3.91 vs 5.03 ± 2.12) than those of all other genotype combinations (n=71) (p=0.013). Children who have the maximum risk of developing oxidative stress with the combination of the VV (for MnSOD) and GG (for MPO) genotypes had higher HOMA-IR levels, suggesting these polymorphisms may lead to insulin resistance.

 10. Polymorphism (ALA16VAL) correlates with regional lymph node status in breast cancer.

  Bica, Claudia Giuliano; da Silva, Leonardo Leiria de Moura; Toscani, Nadima Vieira; Zettler, Cláudio Galleano; Gottlieb, Maria Gabriela do Valle; Alexandre, Cláudio Osmar Pereira; Graudenz, Márcia Silveira; Mânica da Cruz, Ivana Beatrice

  2010-01-15

  We studied the possible association between Ala16Val manganese-dependent superoxide dismutase (MnSOD) gene genotypes and breast cancer lymph node status because previous investigations suggested an association between the AA genotype and breast cancer. We included 281 women (188 controls and 93 cases of invasive breast cancer with axillary lymph node metastasis (LN+) and without lymph node metastasis (LN-). DNA was extracted from paraffin-embedded tumor tissue or peripheral blood leukocytes, and MnSOD polymorphism was determined by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism techniques. In addition, the immunohistochemical profile (p53, Ki-67 and estrogen/progesterone receptors) was also compared between invasive breast cancer groups and different MnSOD genotypes. The frequency of the VV genotype was higher in the LN+ group than in the control and LN- groups (chi(2)=5.081, P=0.02). Subjects with LN+ breast cancer (LN+ group) showed a higher incidence of VV genotype carriers associated with positive Ki-67 marker. Subjects with LN+ breast cancer (LN+ group) showed a higher incidence of VV genotype carriers associated with negative p53 marker. Despite the fact that the AA genotype is well established as being associated with an increased risk of breast cancer, the VV genotype may be associated with a higher metastatic potential, suggesting that MnSOD imbalance is the condition associated with carcinogenesis.

 11. Is SOD2 Ala16Val polymorphism associated with migraine with aura phenotype?

  Palmirotta, Raffaele; Barbanti, Piero; De Marchis, Maria Laura; Egeo, Gabriella; Aurilia, Cinzia; Fofi, Luisa; Ialongo, Cristiano; Valente, Maria Giovanna; Ferroni, Patrizia; Della-Morte, David; Guadagni, Fiorella

  2015-01-20

  Several studies suggest a role of oxidative stress in the physiopathology of migraine, particularly in the form with aura. In a case-control study, we investigated the association between migraine and superoxide dismutase 1 (SOD1) and superoxide dismutase 2 (SOD2) genes in a cohort of 490 consecutive unrelated Caucasian migraineurs (migraine with aura [MwA], n=107; migraine without aura [MwoA], n=246; chronic migraine [CM], n=137) and 246 healthy controls recruited at our Headache and Pain Unit and stored in the Interinstitutional Multidisciplinary BioBank (BioBIM). Migraine phenotype was carefully detailed using face-to-face interviews. We examined polymorphisms of SOD1 gene (A/C substitution-rs2234694) and SOD2 gene (C/T transition-rs4880-Ala16Val). The rs4880 TT (Val/Val) genotype was associated (p=0.042) with the presence of unilateral cranial autonomic symptoms (UAs) in MwA patients. We also found a mild correlation between SOD2 rs4880 genotype and the type of acute migraine treatment (p=0.048) in MwA patients. Our findings suggest that SOD2 is a disease-modifier gene influencing oxidative mechanisms in MwA. These observations lead to the hypothesis that SOD2 polymorphism may cause a defective control of the oxidative phenomena linked to cortical spreading depression, the neurophysiological hallmark of migraine aura, causing an overstimulation of trigeminal neurons and UAs triggering.

 12. Quiste subaracnoideo y displasia del ala mayor del esfenoides en neurofibromatosis

  J. Cortés-Arreguín

  Full Text Available Los quistes subaracnoideos representan menos del 1% de los tumores de ocupación intracraneal. Hay pocas publicaciones acerca de quistes subaracnoideos del lóbulo temporal con remodelación de la cavidad orbitaria, pero no existen en relación al tratamiento reconstructivo de la cavidad orbitaria en esta patología. Presentamos el caso clínico de un varón de 44 años de edad con diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1, aumento progresivo de volumen del ojo y párpado izquierdos de 40 años de evolución y dolor retro-ocular intermitente desde hacía 10 años, al que se le diagnostica un quiste subaracnoideo del lóbulo temporal que invade la cavidad orbitaria con displasia del ala mayor del esfenoides. Realizamos drenaje y cistocisternostomía del quiste subaracnoideo, con reconstrucción de paredes orbitarias con malla de titanio y cobertura con un colgajo de pericráneo así como elevación y reposicionamiento del globo ocular mediante cantopexias, seguida de una osteotomía de la órbita para reducir el volumen de la misma.

 13. Fibrinogen Seoul (FGG Ala341Asp): a novel mutation associated with hypodysfibrinogenemia.

  Song, Kyung Soon; Park, Noh Jin; Choi, Jong Rak; Doh, Hyun Joo; Chung, Kwang Hoe

  2006-07-01

  Dysfibrinogenemia is a coagulation disorder caused by a variety of structural abnormalities in the fibrinogen molecule that result in fibrinogen function. The molecular basis of hypodysfibrinogenemia was investigated in a 66-year-old woman with peripheral artery obstructive disease and in her family members. Plasma level of functional fibrinogen determined using the Clauss method was lower (75 mg/dL; normal, 140-460 mg/dL) than that measured with immunologic nephelometric assay (137 mg/dL; normal, 180-400 mg/dL). Similar results were also observed in two family members through two generations. DNA was extracted from whole blood, and the coding regions and intron/exon boundaries of gamma chain gene (FGG) were amplified. A novel (Fibrinogen Seoul) heterozygous FGG mutation (GCT->GAT, Ala341Asp) was identified in all three affected family members. Thrombin-catalyzed polymerization was found to be defective on the analysis of purified fibinogen from the propositus. Molecular modeling also showed a conformational change of fibrinogen structure.

 14. Crystal structure of Boc-(S-ABOC-(S-Ala-(S-ABOC-(S-Phe-OBn chloroform monosolvate

  Emmanuel Wenger

  2015-10-01

  Full Text Available In the title compound, phenyl (S-2-[(S-(1-{2-[(S-(1-{[(tert-butoxycarbonyl]amino}bicyclo[2.2.2]octan-2-ylformamido]propanamido}bicyclo[2.2.2]octan-2-ylformamido]-3-phenylpropanoate chloroform monosolvate, C42H56N4O7·CHCl3, the α,β-hybrid peptide contains two non-proteinogenic amino acid residues of (S-1-aminobicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid [(S-ABOC], two amino acid residues of (S-2-aminopropanoic acid [(S-Ala] and (S-2-amino-3-phenylpropanoic acid [(S-Phe], and protecting groups of tert-butoxycarbonyl (Boc and benzyl ester (OBn. The tetramer folds into a right-handed mixed 11/9 helix stabilized by intramolecular i,i + 3 and i,i − 1 C=O...H—N hydrogen bonds. In the crystal, the oligomers are linked by N—H...O=C hydrogen bonds into chains along the a-axis direction. The chloroform solvent molecules are intercalated between the folded chains via C—H...O=C interactions.

 15. PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAYA TARIK WISATA BERBASIS QUALITY EXPERIENCES DI OBJEK WISATA ALAS KEDATON TABANAN

  Yayu Indrawati

  2013-12-01

  Full Text Available In the recent days, to understanding the consumers behaviour is becoming a primary concern in marketing.This is also including in tourism marketing particularly tourism destination. The phenomenon of understandingthe consumer taste in tourism is popularly known as quality experience. It has a meaning that when tourist spendstheir money on a certain destination they expect for quality experience. It can be seen on their satisfaction thatappear on their willingness to revisit or giving the positive impression to their friends and relatives. Today, thereis a downward point in tourist destination in the last five years. Previously there were 1500 visitors per day, butlately it is only 10.000 both for international and domestic visitors. It is caused by the raise of competitor’s numberand the tourist responses towards Alas Kedaton site. Such impression comes from its cleanliness, the hospitalityof the staff, the price of entrance fee, and lack of facilities. Other instances are the uncomfortable way to get tothe site, as well as the absence of spiritual facilities for Muslim visitors for praying during their visit to this place.

 16. Study of the efficacy of 5 ALA-mediated photodynamic therapy on human larynx squamous cell carcinoma (Hep2c) cell line

  Khursid, A.; Atif, M.; Firdous, S.; Zaidi, S. S. Z.; Salman, R.; Ikram, M.

  2010-07-01

  5-aminolevulanic acid (ALA), a precursor of Protoporphyrin IX, was evaluated as an inducer of photodamage on Hep2c, human larynx squamous cell carcinoma, cell line. Porphyrins are used as active cytotoxic antitumor agents in photodynamic therapy (PDT). The present study evaluates the effects of photodynamic therapy (PDT) with 5-aminolevulinic acid (5-ALA) using human larynx cells as experimental model. Hep2c cell line was irradiated with red light (a diode laser, λ = 635 nm). The influence of different incubation times and concentrations of 5-ALA, different irradiation doses and various combinations of photosensitizer and light doses on the cellular viability of Hep2c cells were studied. The optimal uptake of photosensitizer ALA in Hep-2c cells was investigated by means of spectrometric measurement. Cells viability was determined by means of neutral red assay (NR). It was observed that sensitizer or light doses have no significant effect on cells viability when studied independently. The spectrometric measurements showed that the maximal cellular uptake of 5-ALA occurred after 7 h in vitro incubation. The photocytotoxic assay showed that light dose of 85 J/cm2 gives effective PDT outcome for Hep2c cell line incubated with 55 μg/ml of 5-ALA with a conclusion that Hep2c cell line is sensitive to ALA-mediated PDT.

 17. The influence of the stereochemistry of alanine residue on the solid state conformation and crystal packing of opioid peptides containing D-Ala or L-Ala in message domain--XRD and NMR study.

  Trzeciak-Karlikowska, Katarzyna; Bujacz, Anna; Ciesielski, Włodzimierz; Bujacz, Grzegorz D; Potrzebowski, Marek J

  2011-08-18

  In this work, an X-ray diffraction (XRD) and solid state NMR study of two tetrapeptides with different stereochemistry of alanine residue is presented using Tyr-(D-Ala)-Phe-Gly (1), an N-terminal sequence of opioid peptide dermorphin, and its biologically inactive analog Tyr-(L-Ala)-Phe-Gly (2). Single-crystal XRD proved that 1 crystallized under different conditions from exclusively one structure: a monoclinic crystal with P2(1) space group. In contrast, 2 very easily formed at least three crystallographic modifications, 2a (monoclinic P2(1)), 2b (orthorhombic P2(1)2(1)2) and 2c (tetragonal P4(1)2(1)2). Solid-state NMR spectroscopy was employed to investigate the structure and molecular dynamics of 1, 2a, and 2b. By employing different NMR experiments (dipolar dephasing and PILGRIM) and an analysis of the (13)C principal elements of the chemical shift tensor (CST), it was proven that the main skeleton of tetrapeptides is rigid, whereas significant differences in the molecular motion of the aromatic residues were observed. Comparing current data with those of previous studies (J. Phys. Chem. B2004, 108, 4535-4545 and Cryst. Growth Des. 2009, 9, 4050-4059), it can be assumed that an important preorganization mechanism anticipating the formation of peptide crystals containing D-Ala in sequence is the intramolecular CH-π interaction, which occurs for the amino acid with D stereochemistry. This effect may be responsible for the formation of only one crystallographic form of D-Ala peptides.

 18. Association of serum lipid/lipoprotein with Pro12Ala polymorphism in PPAR-γ2 among Chinese nonagenarians/centenarians.

  Chang-Quan, Huang; Hui, Wang; Qing-Xiu, Liu; Gang, Cheng

  2011-10-01

  In previous studies, the Pro12Ala polymorphism in the peroxisome proliferator-activated receptor gamma 2 (PPAR-γ2) was shown to be associated with both lipid metabolism and longevity. We examined whether the polymorphism continued to be associated with abnormal levels of serum lipid/lipoprotein among elderly subjects (≥90 years). The Pro12Ala variant was examined using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). Abnormal levels of serum lipid/lipoprotein were defined according to the criteria provided by the Chinese Medical Association (2004). Abnormal criteria were triglyceride (TG) >5.18 mmol/l, total cholesterol (TC) >1.7 mmol/l, low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) >3.37 mmol/l and high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) Pro12Ala polymorphism were 0% Ala12Ala, 8.9% Pro12Ala, 91.1% Pro12Pro. Neither differences in the levels of serum lipid/lipoprotein nor the prevalence of their abnormal levels was significant between subjects who were or were not 12Ala carriers. Unadjusted and adjusted multiple logistic regressions showed that the odds ratios (OR) for abnormal levels of serum lipid/lipoprotein were not associated with the Pro12Ala polymorphism in PPAR-γ2. Levels of serum lipid/lipoprotein were not associated with the Pro12Ala polymorphism in PPAR-γ2 among Chinese nonagenarians and centenarians, which was different from the general population. Copyright © 2011 IMSS. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. Association between PPAR-γ2 Pro12Ala genotype and insulin resistance is modified by circulating lipids in Mexican children

  Carolina Stryjecki; Jesus Peralta-Romero; Akram Alyass; Roberto Karam-Araujo; Fernando Suarez; Jaime Gomez-Zamudio; Ana Burguete-Garcia; Miguel Cruz; David Meyre

  2016-01-01

  The Pro12Ala (rs1801282) polymorphism in peroxisome proliferator-activated receptor-γ2 (PPAR-γ2) has been convincingly associated with insulin resistance (IR) and type 2 diabetes (T2D) among Europeans, in interaction with a high-fat diet. Mexico is disproportionally affected by obesity and T2D however, whether the Pro12Ala polymorphism is associated with early metabolic complications in this population is unknown. We assessed the association of PPAR-γ2 Pro12Ala with metabolic traits in 1457 M...

 20. Healthy reduced-fat Bologna sausages enriched in ALA and DHA and stabilized with Melissa officinalis extract.

  Berasategi, Izaskun; Navarro-Blasco, Iñigo; Calvo, Maria Isabel; Cavero, Rita Yolanda; Astiasarán, Iciar; Ansorena, Diana

  2014-03-01

  Reduced-energy and reduced-fat Bologna products enriched with ω-3 polyunsaturated fatty acids were formulated by replacing the pork back-fat by an oil-in-water emulsion containing a mixture of linseed-algae oil stabilized with a lyophilized Melissa officinalis extract. Healthier composition and lipid profile was obtained: 85 kcal/100 g, 3.6% fat, 0.6 g ALA and 0.44 g DHA per 100 g of product and ω-6/ω-3 ratio of 0.4. Technological and sensory problems were not detected in the new formulations. Reformulation did not cause oxidation problems during 32 days of storage under refrigeration. The results suggest that it is possible to obtain reduced-fat Bologna-type sausages rich in ALA and DHA and stabilized with natural antioxidants, applying the appropriate technology without significant effects on the sensory quality, yielding interesting products from a nutritional point of view. © 2013.

 1. Persistent photoconductivity in uniforndy and selectively silicon doped AlAs / GaAs short period superlattices

  Jeanjean, P.; Sicart, J.; Robert, J. L.; Mollot, F.; Planel, R.

  1991-04-01

  Hall and photo-Hall measurements have been carried out between 4 K et 400 K on MBE deposited AlAs / GaAs superiattices (SPS) with short period (25 Å dopage uniforme, alors que les SPS dopées sélectivement dans GaAs ne présentent qu'une seule barrière (un seul plateau). Ainsi la microstructure GaAs / AlAs apparaît être un outil particulièrement intéressant pour confirmer la validité du modèle multibarrière proposé récemment pour le centre DX dans AlxGal{1-x} As: Si.

 2. Hypofibrinogenemia and the α-Fibrinogen Thr312Ala Polymorphism may be Risk Factors for Early Pregnancy Loss.

  Kamimoto, Yuki; Wada, Hideo; Ikejiri, Makoto; Nakatani, Kaname; Sugiyama, Takashi; Osato, Kazuhiro; Murabayashi, Nao; Habe, Koji; Mizutani, Hitoshi; Matsumoto, Takeshi; Ohishi, Kohshi; Ikeda, Tomoaki

  2017-01-01

  We analyzed a cohort of 36 females with pregnancy loss. In addition to 11 patients with antiphospholipid antibody syndrome and 2 patients with congenital antithrombin (AT) or protein C deficiency, we identified 5 patients with low fibrinogen levels (median 110 mg/dL) prior to 10 weeks of gestation. Four of these 5 patients underwent a fibrinogen gene analysis, and all 4 were found to be heterozygotes for the α-fibrinogen (FGA) Thr321Ala polymorphism. One female without hypofibrinogenemia with a history of 8 pregnancy losses was found to be homozygous for the same polymorphism, and she also showed hypercoagulability without thrombosis. In conclusion, there was a relatively high frequency of pregnancy loss in the setting of hypofibrinogenemia and/or the FGA Thr312Ala polymorphism, and this may be an important risk factor for pregnancy loss and a hypercoagulable state in later pregnancy.

 3. In vitro effects of Ala16Val manganese superoxide dismutase gene polymorphism on human white blood cells exposed to methylmercury.

  Algarve, T D; Barbisan, F; Ribeiro, E E; Duarte, M M M F; Mânica-Cattani, M F; Mostardeiro, C P; Lenz, A F; da Cruz, I B M

  2013-10-29

  Environmental contamination by methylmercury (MeHg) is an enormous public health problem in world regions such as Amazonia. MeHg toxic effects seem to be influenced by environmental and genetic factors. However, few studies have evaluated the genetic influences of MeHg toxicity in humans. Therefore, the aim of this study was to evaluate the genetic influence of Ala16Val manganese superoxide dismutase gene polymorphism (Ala16Val-MnSOD) on the cytotoxic effects of in vitro human leukocytes exposed to MeHg. Subjects were selected from 100 individuals aged 26.4 ± 7.3 years genotyped to Ala16Val-MnSOD polymorphism (AA = 6, VV = 6, and AV = 12) to perform in vitro testing using white blood cells (WBCs). Reactive oxygen species production was measured using 2',7'-dichlorofluorescein diacetate fluorimetric assay, and cell viability was measured using MTT assay on WBC samples from the same subjects that were both exposed and not exposed to MeHg (2.5 µM for 6 h). The results showed that AA- and VV-WBCs exposed to MeHg did not display increased reactive oxygen species levels compared to those in cells that were not exposed. However, AV-leukocytes exposed to MeHg displayed increased ROS levels. Cellular viability comparison among genotypes exposed to MeHg showed that the viability of AA-WBCs was lower than that of VV-WBC, with mean values of 3.46 ± 0.13 and 3.08 ± 0.77 (standard error), respectively (P = 0.033), whereas heterozygous cells (AV) displayed intermediate values. This difference was likely due to the higher basal H2O2 production of AA-WBCs compared to that of other genotypes. These results suggest that the Ala16Val-MnSOD polymorphism has toxicogenetic effects in human cells exposed to MeHg.

 4. Vitamin D Combined with Aminolevulinate (ALA)-Mediated Photodynamic Therapy (PDT) for Human Psoriasis: A Proof-of-Principle Study.

  Maytin, Edward V; Honari, Golara; Khachemoune, Amor; Taylor, Charles R; Ortel, Bernhard; Pogue, Brian W; Sznycer-Taub, Nathaniel; Hasan, Tayyaba

  2012-09-01

  We previously showed that select agents (methotrexate or Vitamin D), when administered as a preconditioning regimen, are capable of promoting cellular differentiation of epithelial cancer cells while simultaneously enhancing the efficacy of 5-aminolevulinic acid (ALA)-mediated photodynamic therapy (PDT). In solid tumors, pretreatment with Vitamin D simultaneously promotes cellular differentiation and leads to selective accumulation of target porphyrins (mainly protoporphyrin IX, PpIX) within diseased tissue. However, questions of whether or not the effects upon cellular differentiation are inexorably linked to PpIX accumulation, and whether these effects might occur in hyperproliferative noncancerous tissues, have remained unanswered. In this paper, we reasoned that psoriasis, a human skin disease in which abnormal cellular proliferation and differentiation plays a major role, could serve as a useful model to test the effects of pro-differentiating agents upon PpIX levels in a non-neoplastic setting. In particular, Vitamin D, a treatment for psoriasis that restores (increases) differentiation, might increase PpIX levels in psoriatic lesions and facilitate their responsiveness to ALA-PDT. This concept was tested in a pilot study of 7 patients with bilaterally-matched psoriatic plaques. A regimen in which calcipotriol 0.005% ointment was applied for 3 days prior to ALA-PDT with blue light, led to preferential increases in PpIX (~130%), and reductions in thickness, redness, scaling, and itching in the pretreated plaques. The results suggest that a larger clinical trial is warranted to confirm a role for combination treatments with Vitamin D and ALA-PDT for psoriasis.

 5. Relation between iron metabolism and antioxidants enzymes and δ-ALA-D activity in rats experimentally infected by Fasciola hepatica.

  Bottari, Nathieli B; Mendes, Ricardo E; Baldissera, Matheus D; Bochi, Guilherme V; Moresco, Rafael N; Leal, Marta L R; Morsch, Vera M; Schetinger, Maria R C; Christ, Ricardo; Gheller, Larissa; Marques, Éder J; Da Silva, Aleksandro S

  2016-06-01

  The aim of this study was to evaluate the iron metabolism in serum, as well as antioxidant enzymes, in addition to the Delta-Aminolevulinic Acid Dehydratase (δ-ALA-D) activity in the liver of rats experimentally infected by Fasciola hepatica. Thirty male adult rats (Wistar) specific pathogen free were divided into four groups: two uninfected group (CTRL 1 and CTRL 2) with five animals each and two infected groups (INF 1 and INF 2) with 10 animals each. Infection was performed orally with 20 metacercariae at day 1. On day 15 (CTRL 1 and INF 1 groups) and 87 PI (CTRL 2 and INF 2 groups) blood and bone marrow were collected and the animals were subsequently euthanized for liver sampling. Blood was allocated in tubes without anticoagulant for serum acquisition to measure iron, transferrin and unsaturated iron binding capacity (UIBC). δ-ALA-D, superoxide dismutase (SOD), and catalase (CAT) activities were measured in the liver. A decrease in iron, transferrin and UIBC levels was observed in all infected animals compared to control groups (P iron accumulation was observed in bone marrow of infected mice. Infected animals showed an increase in δ-ALA-D activity at 87 post-infection (PI) (INF 2) as well as in SOD activity at days 15 (INF 1) and 87 PI (INF 2). On the other hand, CAT activity was reduced in rats infected by F. hepatica during acute and chronic phase of fasciolosis (INF 1 and INF 2 groups), when moderate (acute) and severe necrosis in the liver histopathology were observed. These results may suggest that oxidative damage to tissues along with antioxidant mechanisms might have taken part in fasciolosis pathogenesis and are also involved in iron deficiency associated to changes in δ-ALA-D activity during chronic phase of disease.

 6. A new G(gamma) chain variant: Hb F-Bron [gamma20(B2)val-->Ala].

  Lacan, Philippe; Burnichon, Nelly; Becchi, Michel; Zanella-Cleon, Isabelle; Aubry, Martine; Couprie, Nicole; Francina, Alain

  2005-01-01

  A new G(gamma) hemoglobin (Hb) variant, Hb F-Bron [gamma20(B2)Val-->Ala] on the first exon of the G(gamma)-globin gene is described. The variant was characterized by DNA sequencing and mass spectrometry (MS). Hematological abnormalities included hypochromia and microcytosis and were probably caused by an interaction with an alpha-thalassemia (thal) (3.7 kb) deletion in the heterozygous state.

 7. PPARγ Pro12Ala polymorphism and risk of acute coronary syndrome in a prospective study of Danes

  Jensen Majken K; Wallin Håkan; Saber Anne; Tjønneland Anne; Dethlefsen Claus; Segel Stine; Vogel Ulla; Schmidt Erik B; Andersen Paal; Overvad Kim

  2009-01-01

  Abstract Background Acute coronary syndrome (ACS) is a major cause of morbidity and mortality in the western world. Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) plays a key role in the regulation of the energy balance, adipocyte differentiation and lipid biosynthesis. The aim was to investigate if the polymorphism PPARγ2 Pro12Ala, which encodes a less efficient transcription factor, was associated with risk of acute coronary disease and if there were interactions between this polymorp...

 8. Haplotype analysis of the PPARγ Pro12Ala and C1431T variants reveals opposing associations with body weight

  Montgomery Hugh E; World Michael; Flavell David M; Cumming Alastair; Frew David; Fischer Bettina; Doney Alex; Boyle Douglas; Morris Andrew; Palmer Colin NA

  2002-01-01

  Abstract Background Variation at the PPARG locus may influence susceptibility to type 2 diabetes and related traits. The Pro12Ala polymorphism may modulate receptor activity and is associated with protection from type 2 diabetes. However, there have been inconsistent reports of its association with obesity. The silent C1431T polymorphism has not been as extensively studied, but the rare T allele has also been inconsistently linked to increases in weight. Both rare alleles are in linkage diseq...

 9. Peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ) Pro12Ala polymorphism and colorectal cancer (CRC) risk.

  Wang, Wei; Shao, Yan; Tang, Shenhua; Cheng, Xianyong; Lian, Haifeng; Qin, Chengyong

  2015-01-01

  The association between the peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ) Pro12Ala polymorphism and colorectal cancer (CRC) risk was inconclusive. We conducted a meta-analysis to evaluate the association between PPARγ Pro12Ala polymorphism and CRC risk. We searched Pubmed, EMBASE, and China National Knowledge Infrastructure databases. Data were extracted and pooled odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (CI) were calculated. A total of 17 case-control studies with 12635 and 15803 controls were included in this meta-analysis. Overall, PPARγ Pro12Ala polymorphism was associated with CRC risk (OR = 0.84, 95% CI 0.75-0.94, P = 0.003, I(2) = 35%). In the subgroup analysis by ethnicity, a significant association was found among Caucasians (OR = 0.85, 95% CI 0.75-0.96, P = 0.007, I(2) = 38%) but not among Asians (OR = 0.76, 95% CI 0.51-1.12, P = 0.17, I(2) = 28%). In the subgroup analysis by CRC site, a significant association was found among colon cancer (OR = 0.81, 95% CI 0.66-0.98, P = 0.03, I(2) = 16%) but not among rectal cancer (OR = 0.83, 95% CI 0.57-1.21, P = 0.34, I(2) = 63%). The sensitivity analysis did not influence the result by omitting low-quality studies (OR = 0.76, 95% CI 0.63-0.93, P = 0.006, I(2) = 51%). In conclusion, this meta-analysis suggested that PPARγ Pro12Ala polymorphism was significant associated with CRC risk.

 10. Interaction of PPARG Pro12Ala with dietary fat influences plasma lipids in subjects at cardiometabolic risk[S

  AlSaleh, Aseel; O'Dell, Sandra D.; Frost, Gary S.; Griffin, Bruce A.; Lovegrove, Julie A.; Jebb, Susan A.; Sanders, Thomas A. B.

  2011-01-01

  The PPARγ2 gene single nucleotide polymorphism (SNP) Pro12Ala has shown variable association with metabolic syndrome traits in healthy subjects. The RISCK Study investigated the effect of interaction between genotype and the ratio of polyunsaturated:saturated (P:S) fatty acid intake on plasma lipids in 367 white subjects (ages 30-70 years) at increased cardiometabolic risk. Interaction was determined after habitual diet at recruitment, at baseline after a 4-week high-SFA (HS) diet, and after a 24-week reference (HS), high-MUFA (HM), or low-fat (LF) diet. At recruitment, there were no significant associations between genotype and plasma lipids; however, P:S × genotype interaction influenced plasma total cholesterol (TC) (P = 0.02), LDL-cholesterol (LDL-C) (P = 0.002), and triglyceride (TG) (P = 0.02) concentrations. At P:S ratio ≤ 0.33, mean TC and LDL-C concentrations in Ala12 allele carriers were significantly higher than in noncarriers (respectively, P = 0.003; P = 0.0001). Significant trends in reduction of plasma TC (P = 0.02) and TG (P = 0.002) concentrations occurred with increasing P:S (respectively, ≤0.33 to >0.65; 0.34 to >0.65) in Ala12 allele carriers. There were no significant differences between carriers and noncarriers after the 4-week HS diet or 24-week interventions. Plasma TC and TG concentrations in PPARG Ala12 allele carriers decrease as P:S increases, but they are not dependent on a reduction in SFA intake. PMID:21949049

 11. Toxicological effects of ultraviolet radiation on lymphocyte cells with different manganese superoxide dismutase Ala16Val polymorphism genotypes.

  dos Santos Montagner, Greice Franciele Feyh; Sagrillo, Michele; Machado, Michel Mansur; Almeida, Renata Chequeller; Mostardeiro, Clarice Pinheiro; Duarte, Marta Maria Medeiros Frescura; da Cruz, Ivana Beatrice Mânica

  2010-08-01

  The aim of this study was to investigate whether there is a differential response of lymphocytes from healthy MnSOD genotype subjects to oxidative stress. We used UV radiation as a toxic agent due to its genotoxic effects associated with chromosome aberrations caused by breaks in the DNA strands. Cellular growth rate, cell viability, mitotic index, chromosomal instability and biomarkers of oxidative metabolism were analysed in lymphocyte cells from healthy adults with different Ala16Val MnSOD polymorphisms that produce tree genotypes: AA, VV and AV. We found a differential response to UV exposure in cultures of lymphocyte cells from Ala16Val genotype donors. In general, AA cell cultures presented higher viability and mitotic index and lower TBARS levels than VV and AV cells for both the control and UV exposure groups. However, when we compared the DNA damage among the three genotypes, AA lymphocyte cells presented the highest damage from UV exposure. These data suggest that the Ala16Val polymorphism affects the response of cellular oxidative metabolism in different ways.

 12. The MnSOD Ala16Val SNP: relevance to human diseases and interaction with environmental factors.

  Bresciani, G; Cruz, I B M; de Paz, J A; Cuevas, M J; González-Gallego, J

  2013-10-01

  The relevance of reactive oxygen species (ROS) production relies on the dual role shown by these molecules in aerobes. ROS are known to modulate several physiological phenomena, such as immune response and cell growth and differentiation; on the other hand, uncontrolled ROS production may cause important tissue and cell damage, such as deoxyribonucleic acid oxidation, lipid peroxidation, and protein carbonylation. The manganese superoxide dismutase (MnSOD) antioxidant enzyme affords the major defense against ROS within the mitochondria, which is considered the main ROS production locus in aerobes. Structural and/or functional single nucleotide polymorphisms (SNP) within the MnSOD encoding gene may be relevant for ROS detoxification. Specifically, the MnSOD Ala16Val SNP has been shown to alter the enzyme localization and mitochondrial transportation, affecting the redox status balance. Oxidative stress may contribute to the development of type 2 diabetes, cardiovascular diseases, various inflammatory conditions, or cancer. The Ala16Val MnSOD SNP has been associated with these and other chronic diseases; however, inconsistent findings between studies have made difficult drawing definitive conclusions. Environmental factors, such as dietary antioxidant intake and exercise have been shown to affect ROS metabolism through antioxidant enzyme regulation and may contribute to explain inconsistencies in the literature. Nevertheless, whether environmental factors may be associated to the Ala16Val genotypes in human diseases still needs to be clarified.

 13. Correct Evaluation of the Effect of Transverse Effective Charges on Phonons in AlAs Quantum Dots

  QIN Guo-Yi

  2003-01-01

  An improved valence force field model (VFFM) is suggested to calculate the phonon modes in both bulk specimens and quantum dots (QDs) of AlAs taking account of the effect of transverse effective charges (TCs) correctly.The resultant dispersions of AlAs bulk phonons are in accord better with the results carefully fitted to the experimental data by using 11-parameters rigid-ion model, than those got by ordinary VFFM, especially in the region of near F point. For AlAs QDs, TCs are evaluated bond by bond for each phonon mode of QD and its effect on the change of the force on atoms is taken into account to modify further the phonon spectrum. The frequency spectra and densities of phonon states of different irreducible representations calculated by using improved VFFM are compared with the results of ordinary VFFM. The correct evaluation of the TCs is not only important in calculating the phonon spectrum of both bulk and QD specimens accurately, but is also in the further discussion of the electron-phonon (e-ph) interaction, which can be directly related to TCs of ions in QD.

 14. Correct Evaluation of the Effect of Transverse Effective Charges on Phonons in AlAs Quantum Dots

  QINGuo-Yi

  2003-01-01

  An improved valence force field model (VFFM) is suggested to calculate the phonon modes in both bulk specimens and quantum dots (QDs) of AlAs taking account of the effect of transverse effective charges (TOs) correctly.The resultant dispersions of AlAs bulk phonons are in accord better with the results carefully fitted to the experimental data by using 11-parameters rigid-ion model, than those got by ordinary VFFM, especially in the region of near Г point. For AlAs QDs, TCs are evaluated bond by bond for each phonon mode of QD and its effect on the change of the force on atoms is taken into account to modify further the phonon spectrum. The frequency spectra and densities ofphonon states of d/fferent irreducible representations calculated by using improved VFFM are compared with the results of ordinary VFFM. The correct evaluation of the TOs is not only important in calculating the phonon spectrum of both bulk and QD specimens accurately, but is also in the further discussion of the electron-phonon (e-ph) interaction, which can be directly related to TCs of ions in QD.

 15. Haplotype analysis of the PPARγ Pro12Ala and C1431T variants reveals opposing associations with body weight

  Montgomery Hugh E

  2002-11-01

  Full Text Available Abstract Background Variation at the PPARG locus may influence susceptibility to type 2 diabetes and related traits. The Pro12Ala polymorphism may modulate receptor activity and is associated with protection from type 2 diabetes. However, there have been inconsistent reports of its association with obesity. The silent C1431T polymorphism has not been as extensively studied, but the rare T allele has also been inconsistently linked to increases in weight. Both rare alleles are in linkage disequilibrium and the independent associations of these two polymorphisms have not been addressed. Results We have genotyped a large population with type 2 diabetes (n = 1107, two populations of non-diabetics from Glasgow (n = 186 and Dundee (n = 254 and also a healthy group undergoing physical training (n = 148 and investigated the association of genotype with body mass index. This analysis has demonstrated that the Ala12 and T1431 alleles are present together in approximately 70% of the carriers. By considering the other 30% of individuals with haplotypes that only carry one of these polymorphisms, we have demonstrated that the Ala12 allele is consistently associated with a lower BMI, whilst the T1431 allele is consistently associated with higher BMI. Conclusion This study has therefore revealed an opposing interaction of these polymorphisms, which may help to explain previous inconsistencies in the association of PPARG polymorphisms and body weight.

 16. Association of Pro12Ala polymorphism of PPAR-γ2 Gene and diabetic retinopathy in type 2 diabetes

  Yong-Qing Liu

  2013-06-01

  Full Text Available AIM: To observe the relationship between Prol2Ala polymorphism of peroxisome proliferator activated receptor-γ2(PPAR-γ2gene and diabetic retinopathy(DRwith type 2 diabetic mellitus(T2DMof the Han nationality in Shanxi province. METHODS: Totally 90 patients with T2DM were selected into our research, who were at the age of 40 to 70 years old, diabetic duration from 10 to 20 years, blood pressure PPAR-γ2 gene were determined by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphisms(PCR-RFLPassay in all the patients. RESULTS: PCR results showed that there were 2 alleles and 3 genotypes in the groups. The frequency of genotype PP, PA, AA were 40.0%, 53.3%, 6.7% in NDR group, 70.0%, 30.0%, 0.0% in BDR group, 76.7%, 23.3%, 0% in PDR group, respectively. The allele frequency(χ2=10.208and gene frequency(χ2=10.351were statistically significant(PCONCLUSION: The alanine variant of Prol2Ala polymorphism of PPAR-γ2 gene is associated with DR in type 2 diabetes among the Hans in Shanxi area, and the Ala allele might be a protective factor for the development of diabetic retinopathy.

 17. Haplotype analysis of the PPARγ Pro12Ala and C1431T variants reveals opposing associations with body weight

  Doney, Alex; Fischer, Bettina; Frew, David; Cumming, Alastair; Flavell, David M; World, Michael; Montgomery, Hugh E; Boyle, Douglas; Morris, Andrew; Palmer, Colin NA

  2002-01-01

  Background Variation at the PPARG locus may influence susceptibility to type 2 diabetes and related traits. The Pro12Ala polymorphism may modulate receptor activity and is associated with protection from type 2 diabetes. However, there have been inconsistent reports of its association with obesity. The silent C1431T polymorphism has not been as extensively studied, but the rare T allele has also been inconsistently linked to increases in weight. Both rare alleles are in linkage disequilibrium and the independent associations of these two polymorphisms have not been addressed. Results We have genotyped a large population with type 2 diabetes (n = 1107), two populations of non-diabetics from Glasgow (n = 186) and Dundee (n = 254) and also a healthy group undergoing physical training (n = 148) and investigated the association of genotype with body mass index. This analysis has demonstrated that the Ala12 and T1431 alleles are present together in approximately 70% of the carriers. By considering the other 30% of individuals with haplotypes that only carry one of these polymorphisms, we have demonstrated that the Ala12 allele is consistently associated with a lower BMI, whilst the T1431 allele is consistently associated with higher BMI. Conclusion This study has therefore revealed an opposing interaction of these polymorphisms, which may help to explain previous inconsistencies in the association of PPARG polymorphisms and body weight. PMID:12429071

 18. COMT Val158Met and PPARγ Pro12Ala polymorphisms and susceptibility to Alzheimer's disease: a meta-analysis.

  Lee, Young Ho; Song, Gwan Gyu

  2014-05-01

  The aim of this study was to explore whether the catechol-O-methyltransferase (COMT) Val158Met or the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARγ) Pro12Ala polymorphisms are associated with susceptibility to Alzheimer's disease (AD). We conducted a meta-analysis of the associations between the COMT Val158Met and the PPARγ Pro12Ala polymorphisms and AD in subjects. Meta-analysis showed no association between AD and the COMT G allele in any of the study subjects [odds ratio (OR) = 0.972, 95 % confidence intervals (95 % CI) = 0.893-1.059, p = 0.515]. Stratification by ethnicity indicated an association between the COMT GG+GA genotype and AD in an Asian group (OR = 0.702, 95 % CI = 0.517-0.953, p = 0.023), but not in Europeans (OR = 1.058, 95 % CI = 0.868-1.289, p = 0.579). Homozygote contrast analysis showed the same pattern for the COMT GG+GA genotype. Meta-analysis showed no association between AD and the PPARγ polymorphism (OR for the C allele = 0.963, 95 % CI = 0.818-1.134, p = 0.649). This meta-analysis identified an association between AD and the COMT Val158Met polymorphism in Asians but not in Europeans, but it revealed no association between AD and the PPARγ Pro12Ala polymorphism.

 19. Manganese Superoxide Dismutase Val-9Ala Polymorphism and Breast Cancer Susceptibility: A Meta-analysis%MnSOD基因Val-9Ala多态性与乳腺癌易感性关系的Meta分析

  孙国贵; 王雅棣; 王士杰; 郑明民; 程云杰; 李成林; 柴红

  2011-01-01

  Objective To explore the association between manganese superoxide dismutase (MnSOD) Val-9Ala polymorphism and breast cancer risk and to investigate the interaction with menopausal status by meta-analysis. Methods Such databases as The Cochrane Libtary (Issuel, 2010), Pubmed, CBM, CNKI and WanFang Data were searched from the date of their establishment to October, 2010, and the case-control studies of MnSOD Val-9Ala polymorphism and breast cancer risk were collected according to the inclusion and exclusion criteria. Then the quality of the included trials was assessed and meta-analysis was performed by RevMan 4.2.10 software. Results A total of 14 studies involving 17 842 patients were included. The results of meta-analyses showed no significant relation between MnSOD Val-9Ala polymorphism and the breast cancer susceptibility (Val/Ala vs. Val/Val: OR=1.04, 9596CI 0.93 to 1.17; Ala/Ala vs. Val/ Val: OR=1.12, 95%CI 0.95 to 1.33; Ala/Ala vs. Val/Ala+Val/Val: OR=1.06, 95%CI 0.93 to 1.20; Val/Ala+ Ala/Ala vs. Val/ Val: OR=1.06, 9596CI 0.94 to 1.10). However, in the subgroup analysis, the breast cancer risk significantly increased for premenopausal women (Val/Ala+Ala/Ala vs. Val/Val: OR=1.15, 95%CI 1.01 tol.31). Conclusion This meta-analysis suggests that the MnSOD Val-9Ala polymorphism is not significantly associated with the breast cancer susceptibility, but it may increase the risk of breast cancer in the presence of menopausal state.%目的 评价锰超氧化物歧化酶(MnSOD)基因Val-9Ala多态性与乳腺癌易感性及经期状态的关系.方法 计算机检索Cochrane Library(2010年第1期)、PubMed、CNKI、CBM和万方数据库,按照纳入与排除标准选择相关的病例对照试验,检索时限均为建库至2010年10月.在提取资料和评价质量后,采用RevMan 4.2.10软件进行Meta分析.结果 共纳入14个研究,合计17 842例患者.Meta分析结果显示,MnSOD基因Val-9Ala多态性与乳腺癌易感性无关[ Val/Ala vs.Val/Val:OR=1

 20. Ilusast eesti keelest / Ruth Mägi

  Mägi, Ruth, 1974-

  2008-01-01

  Kirjastuse TEA sõnaraamatutest: TEA koolisõnastik : eesti keel. Tallinn : TEA Kirjastus, 2008 ; TEA eesti keele rahvasõnaraamat koos õigekirjareeglitega. Tallinn : TEA Kirjastus, 2008 ; TEA rahvasõnaraamat : võõrsõnad. Tallinn : TEA Kirjastus, 2006

 1. Ilusast eesti keelest / Ruth Mägi

  Mägi, Ruth, 1974-

  2008-01-01

  Kirjastuse TEA sõnaraamatutest: TEA koolisõnastik : eesti keel. Tallinn : TEA Kirjastus, 2008 ; TEA eesti keele rahvasõnaraamat koos õigekirjareeglitega. Tallinn : TEA Kirjastus, 2008 ; TEA rahvasõnaraamat : võõrsõnad. Tallinn : TEA Kirjastus, 2006

 2. EDUCACIÓN Y RESILIENCIA: ALAS DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

  Viviana López Torres

  2010-01-01

  Full Text Available Tratándose de un nuevo paradigma de desarrollo, la resiliencia propone que no todas las personas que crecen en condiciones de adversidad, pobreza y desigualdad social serán adultos condenados al fracaso, a la delincuencia o a la locura; por el contrario, este concepto enfatiza en el potencial humano y hace un llamado a la esperanza y a la responsabilidad colectiva en la promoción de cambio social. El presente ensayo parte de una revisión analítica de literatura reciente sobre resiliencia, en el marco del trabajo realizado durante el año 2009 por el grupo "Esperanza y Vida", en la línea de investigación denominada "Resiliencia y contextos psicosociales", perteneciente al programa de Psicología de la Universidad Antonio Nariño (UAN Bogotá, Colombia. Este ejercicio reflexivo tiene como propósito analizar el concepto de resiliencia en el contexto escolar, considerando que este es uno de los primeros contactos de la infancia con la cultura, el lugar en donde las niñas y los niños van a preguntarse cómo funciona el mundo, el sitio donde pueden encontrar respuestas honestas y sugerencias útiles sobre cómo comprenderlo y cómo transformarlo; además, señala cómo acciones pedagógicas fundamentadas en el reconocimiento del estudiante como un agente responsable y activo en el proceso de aprendizaje, favorecen actitudes de compromiso en la promoción de la transformación social positiva.

 3. Functional IL6R 358Ala allele impairs classical IL-6 receptor signaling and influences risk of diverse inflammatory diseases.

  Ricardo C Ferreira

  2013-04-01

  Full Text Available Inflammation, which is directly regulated by interleukin-6 (IL-6 signaling, is implicated in the etiology of several chronic diseases. Although a common, non-synonymous variant in the IL-6 receptor gene (IL6R Asp358Ala; rs2228145 A>C is associated with the risk of several common diseases, with the 358Ala allele conferring protection from coronary heart disease (CHD, rheumatoid arthritis (RA, atrial fibrillation (AF, abdominal aortic aneurysm (AAA, and increased susceptibility to asthma, the variant's effect on IL-6 signaling is not known. Here we provide evidence for the association of this non-synonymous variant with the risk of type 1 diabetes (T1D in two independent populations and confirm that rs2228145 is the major determinant of the concentration of circulating soluble IL-6R (sIL-6R levels (34.6% increase in sIL-6R per copy of the minor allele 358Ala; rs2228145 [C]. To further investigate the molecular mechanism of this variant, we analyzed expression of IL-6R in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs in 128 volunteers from the Cambridge BioResource. We demonstrate that, although 358Ala increases transcription of the soluble IL6R isoform (P = 8.3×10⁻²² and not the membrane-bound isoform, 358Ala reduces surface expression of IL-6R on CD4+ T cells and monocytes (up to 28% reduction per allele; P≤5.6×10⁻²². Importantly, reduced expression of membrane-bound IL-6R resulted in impaired IL-6 responsiveness, as measured by decreased phosphorylation of the transcription factors STAT3 and STAT1 following stimulation with IL-6 (P≤5.2×10⁻⁷. Our findings elucidate the regulation of IL-6 signaling by IL-6R, which is causally relevant to several complex diseases, identify mechanisms for new approaches to target the IL-6/IL-6R axis, and anticipate differences in treatment response to IL-6 therapies based on this common IL6R variant.

 4. Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma Pro12Ala polymorphism could be a risk factor for gastric cancer.

  Zhao, Jing; Zhi, Zheng; Song, Guangyao; Wang, Juan; Wang, Chao; Ma, Huijuan; Yu, Xian; Sui, Aixia; Zhang, Hongtao

  2015-01-01

  Due to the strong inhibitory effects of PPARγ gene on the growth of cancer cells, the role of Pro12Ala polymorphism in PPARγ gene has been extensively investigated in cancer recently. However, the results were inconsistent according to cancer type. The aim of this study was to comprehensively evaluate the PPARγ Pro12Ala polymorphism and gastric cancer susceptibility. Search strategies were conducted in Pubmed, Medline (Ovid), Chinese biomedical database (CBM), China national knowledge infrastructure (CNKI), VIP, and Wanfang database, covering all publications, with the last search up to November 01, 2014. The strength of association between PPARγ Pro12Ala polymorphism and gastric cancer risk was assessed by OR with 95%CI. A total of 546 cases and 827 controls in 5 case-control studies were included in this meta-analysis. The results indicated that the variant G allele carriers (CG+GG) had a 2.31 times higher risk for gastric cancer when compared with the homozygote CC (odds ratio (OR)=2.31, 95% confidence interval (CI)=1.67- 3.21 for CG+GG vs. CC). In the subgroup analysis by ethnicity, significantly elevated risks were both found in Asians (OR=2.56, 95% CI=1.42-4.64) and Caucasians (OR=2.20, 95% CI=1.48-3.25). Similarly, in the subgroup analysis by H. pylori status, a significantly increased risk was identified in H. pylori (+) populations (OR=3.68, 95%CI=2.07-6.52), but not in H. pylori(-) populations (OR=1.17, 95%CI=0.58-2.39). This pooled analysis suggested that the PPARγ Pro12Ala polymorphism could be an independent predictive risk factor for gastric cancer especially in H. pylori infected populations in Asians and Caucasians. Nevertheless, prospectively designed cohort studies are needed to further investigate gene-gene and gene-environment interactions to confirm the combined effects of PPARγ Pro12Ala polymorphisms and H. pylori infection on gastric cancer risk.

 5. Lead in Missouri Streams: Monitoring Pollution from Mining with an Assay for Erythrocyte [delta]-Aminolevulinic Acid Dehydratase (ALA-D) in Fish Blood

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — The activity of the erythrocyte enzyme d-aminolevulinic acid dehydratase (ALA-D) has long been used as a biomarker of lead exposure in humans and waterfowl and, more...

 6. Tallinna sadama ümbruse maa-ala renoveerimise ideekonkurss 1996 = The area around the port of Tallinn : contest for renovation ideas 1996 / Veljo Kaasik

  Kaasik, Veljo

  1999-01-01

  Tallinna sadamapiirkonnast. Linnaehituslik ideekava Tallinna kesklinna sadama ümbruse maa-ala renoveerimiseks (ideekonkursi võistlustöö arhitektuurne osa, 1996). Autorid: A. Alver, V. Kaasik, T. Trummal. Kaasautorid: T. Laht, S. Koppel, U. Mets

 7. [Comparative study on the assay for IgE antibodies specific for Chamaecyparis obtusa pollen between AlaSTAT and CAP-RAST].

  Nohara, O; Imai, T; Saneyoshi, K; Endo, T; Nagakura, H; Ono, M; Moriyama, H

  1996-06-01

  Titers of IgE antibody specific for the pollen of Chamaecyparis obtusa (C. obtusa) were determined by AlaSTAT and CAP-RAST in 221 patients with Japanese cedar pollinosis. IgE antibody to C. obtusa tested positive by CAP-RAST at a higher rate (80.5%) than by AlaSTAT (52.6%). The results obtained from the two assays were compared with those from intradermal skin test. CAP-RAST had a higher sensitivity than that of AlaSTAT. Because the two methods showed no differences in the determination of IgE antibody specific for Cryptomeria japonica, the above differences between AlaSTAT and CAP-RAST are surmised to be ascribable to the differences of C. obtusa antigen used in the both assays.

 8. Tallinna sadama ümbruse maa-ala renoveerimise ideekonkurss 1996 = The area around the port of Tallinn : contest for renovation ideas 1996 / Veljo Kaasik

  Kaasik, Veljo

  1999-01-01

  Tallinna sadamapiirkonnast. Linnaehituslik ideekava Tallinna kesklinna sadama ümbruse maa-ala renoveerimiseks (ideekonkursi võistlustöö arhitektuurne osa, 1996). Autorid: A. Alver, V. Kaasik, T. Trummal. Kaasautorid: T. Laht, S. Koppel, U. Mets

 9. Effect of the Pro12Ala Polymorphism of the Peroxisome Proliferator-activated Receptor γ2 Gene on Lipid Profile and Adipokines Levels in Obese Subjects.

  Becer, E; Çırakoğlu, A

  2017-06-30

  Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) is a key regulator of metabolism, adipokines production and secretion. The aim of this study was to investigate the association between the PPARγ2 gene Pro12Ala polymorphism in obesity in terms of body mass index (BMI), lipid parameters, homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR), serum lipid, leptin, adiponectin, resistin and chemerin levels. The study included 160 obese and 140 non obese subjects. The Pro12Ala polymorphism was determined by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). Serum lipid, leptin, adiponectin, resistin and chemerin levels were measured. No association was found between the Pro12Ala polymorphism and BMI. Strikingly, in the study group, obese subjects with the AA genotype had significantly higher triglycerides (p = 0.046) and resistin (p Pro12Ala polymorphism has no direct association with obesity but does have significant influences on lipid profiles and adipokines levels.

 10. The association of Pro12Ala polymorphism of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma gene with serum osteoprotegerin levels in healthy Korean women.

  Rhee, Eun-Jung; Oh, Ki-Won; Yun, Eun-Joo; Jung, Chan-Hee; Park, Cheol-Young; Lee, Won-Young; Oh, Eun-Sook; Baek, Ki-Hyun; Kang, Moo-Il; Park, Sung-Woo; Kim, Sun-Woo

  2007-12-31

  Recent evidences suggest that the activation of peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)-gamma, which is an important transcriptional factor in adipocyte differentiation, also plays an important role in the bone microenvironment. The objective of the study was to clarify whether Pro12Ala polymorphism was related to the serum OPG levels and bone mineral metabolism in healthy Korean women. In 239 Korean women (mean age 51 years), who participated in medical check-up program in a health promotion center, anthropometric measurements, lumbar spine and femoral neck bone mineral density (BMD), bone turnover markers, such as serum total alkaline phosphatase (ALP) levels, urine deoxypyridinoline levels, and 24-h urine calcium excretion were measured. Serum levels of OPG were measured with ELISA method. DNAs were extracted from the samples and the genotyping of the Pro12Ala polymorphism (rs1801282) in the PPAR-gamma gene was performed via an allelic discrimination assay using a TaqMan probe. In addition, we examined the haplotype analysis between two polymorphisms of PPAR-gamma gene, Pro12Ala in exon B and C161T in exon 6 (rs3856806). Allelic frequencies were 0.950 for Pro allele and 0.050 for Ala allele, which was in compliance with Hardy- Weinberg equilibrium, and there was no Ala12Ala genotype among the genotyped subjects. Mean serum OPG level was significantly lower (P=0.035), and serum total ALP was significantly higher (P=0.014) in the Pro12Ala genotype group compared with the Pro12Pro genotype group, which were consistently significant even after adjustment for weight, height, and serum follicle stimulating hormone (FSH). In multiple regression analysis with serum OPG as the dependent variable and age, weight, ALP, femoral neck BMD and Pro12Ala genotype included in the model, only Pro12Ala genotype was significant determinant of serum OPG level (b=??0.136, P=0.035). The haplotype analysis with C161T polymorphism revealed that subjects with Ala and T alleles

 11. Impact of the Pro12Ala polymorphism of the PPARγ2 gene on diabetes and obesity in a highly consanguineous population

  Abdulbari Bener

  2015-01-01

  Full Text Available Background: The peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs are members of the nuclear hormone receptor subfamily of transcription factors. It has been reported that they play important roles in obesity and the development of type 2 diabetes mellitus (T2DM. Materials and Methods: This case-control study was carried out among 764 Qatari patients with diabetes and 764 healthy subjects above 20 years of age at Primary Healthcare Clinics (PHCs from January 2011 to December 2012. Face-to-face interviews were based on a questionnaire that included variables such as age, sex, sociodemographic status, body mass index (BMI and other clinical parameters. The Pro12Ala in the PPARγ2 gene was detected on the LightCycler using two specific probes. Univariate and multivariate statistical analysis were performed. Results: The study revealed that in the diabetes group, Pro/(10.2% vs 9.4%; P = 0.606 and Ala/Ala (1.4% vs 0.9%; P = 0.343 were higher than in controls, whereas Pro/Pro (88.4% vs 89.7%;P = 0.413 was lower in diabetes patients, but no significant difference was observed among the genotype groups. In obese patients with diabetes, Pro/Pro (89% vs 89.9%;P = 0.792 and Pro/Ala (8.9% vs 10.1%;P = 0.671 were lower than in obese healthy subjects. No homozygous Ala/Ala was found in obese healthy subjects, whereas 6 Ala/Ala homozygotes were in obese diabetes group. But in diabetes group, obese patients had higher homozygous of Pro/Pro (89.3% vs 87.8%;P = 0.523 and Ala/Ala (1.8% vs 1.2%;P = 0.771 compared to non-obese patients. Conclusion: The current study did not reveal an association between the Pro12Ala polymorphism of the PPAR γ2 gene and type 2 diabetes (T2D in Qatari′s population.

 12. Nuclear receptor 5A (NR5A) family regulates 5-aminolevulinic acid synthase 1 (ALAS1) gene expression in steroidogenic cells.

  Ju, Yunfeng; Mizutani, Tetsuya; Imamichi, Yoshitaka; Yazawa, Takashi; Matsumura, Takehiro; Kawabe, Shinya; Kanno, Masafumi; Umezawa, Akihiro; Kangawa, Kenji; Miyamoto, Kaoru

  2012-11-01

  5-Aminolevulinic acid synthase 1 (ALAS1) is a rate-limiting enzyme for heme biosynthesis in mammals. Heme is essential for the catalytic activities of P450 enzymes including steroid metabolic enzymes. Nuclear receptor 5A (NR5A) family proteins, steroidogenic factor-1 (SF-1), and liver receptor homolog-1 (LRH-1) play pivotal roles in regulation of steroidogenic enzymes. Recently, we showed that expression of SF-1/LRH-1 induces differentiation of mesenchymal stem cells into steroidogenic cells. In this study, genome-wide analysis revealed that ALAS1 was a novel SF-1-target gene in differentiated mesenchymal stem cells. Chromatin immunoprecipitation and reporter assays revealed that SF-1/LRH-1 up-regulated ALAS1 gene transcription in steroidogenic cells via binding to a 3.5-kb upstream region of ALAS1. The ALAS1 gene was up-regulated by overexpression of SF-1/LRH-1 in steroidogenic cells and down-regulated by knockdown of SF-1 in these cells. Peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α, a coactivator of nuclear receptors, also strongly coactivated expression of NR5A-target genes. Reporter analysis revealed that peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α strongly augmented ALAS1 gene transcription caused by SF-1 binding to the 3.5-kb upstream region. Finally knockdown of ALAS1 resulted in reduced progesterone production by steroidogenic cells. These results indicate that ALAS1 is a novel NR5A-target gene and participates in steroid hormone production.

 13. The life and work of Abu ul-Ala Shirazi (d. 1001): a Persian pioneer in the treatment of malaria, in the style of Rhazes (865-925).

  Mahmoudian, Masoud; Rahimi-Moghaddam, Parvaneh

  2008-11-01

  Abu ul-Ala Shirazi, who lived around the 10th century at the Court of Amir Azud ul-Duleh Bueieh (902-951) from the Dailami Dynasty, found that arsenic, known as sam-al-far, could cure malaria. A clinical trial dating from the 10th century demonstrates Abu ul-Ala's intelligence and careful clinical observation, in the tradition of Rhazes' practice based on experimentation and clinical trial.

 14. SOD2 gene Val16Ala polymorphism is associated with macroalbuminuria in Mexican Type 2 Diabetes patients: a comparative study and meta-analysis

  Ascencio-Montiel, Iván de Jesús; Parra, Esteban J; Valladares-Salgado, Adán; Gómez-Zamudio, Jaime H; Kumate-Rodriguez, Jesús; Escobedo-de-la-Peña, Jorge; Cruz, Miguel

  2013-01-01

  Background Several studies in type 2 diabetes patients have shown significant associations between the SOD2 gene Val16Ala polymorphism and albuminuria, but this association has not been explored in the Mexican population. Methods We evaluated the association between the SOD2 gene Val16Ala polymorphism (rs4880) and macroalbuminuria in a sample of 994 unrelated Mexican type 2 diabetes patients. The study included 119 subjects with urinary albumin >300 mg/dL and 875 subjects with urinary albumin...

 15. Effects of sub-lethal and chronic lead concentrations on blood and liver ALA-D activity and hematological parameters in Nile tilapia.

  Dos Santos, Carlucio Rocha; Cavalcante, Ana Luiza Michel; Hauser-Davis, Rachel Ann; Lopes, Renato Matos; Mattos, Rita De Cássia Oliveira Da Costa

  2016-07-01

  Liver and blood δ-aminolevulinic acid dehydratase (ALA-D) inhibition by exposure to sub-lethal lead concentrations over time in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) were investigated. All three lead concentrations (1mgkg(-1), 10mgkg(-1) and 100mgkg(-1)) significantly inhibited ALA-D activity in blood (319±29.2; 180±14.6 and 172±19µmols(-1)h(-1)L(-1) respectively) and liver (302±5.84; 201±41.4 and 93±22.1µmols(-1)h(-1)L(-1)) 24h after injection relative to controls (blood: 597±37.0µmols(-1)h(-1)L(-1); liver: 376±23.1µmols(-1)h(-1)L(-1)). Blood ALA-D was greatly inhibited in all but the highest lead dose. Fish were then exposed to 1mgkg(-1) lead for 9 days, and presented short-term hyperglycemia, decreased hemoglobin and hematocrit values and time-dependent blood ALA-D activity inhibition, corroborating blood ALA-D activity as being more suitable for investigating lead effects, showing dose and time-dependent ALA-D inhibition after lead exposure. The results of the present study also demonstrated that fish size affects blood ALA-D activity, as fish from the 24-h assay, which were slightly smaller (approximately 200g), showed higher ALA-D inhibition in response to lead exposure when compared to the fish from the 9-day assay (approximately 500g). Thus, fish size should always be taken into account both in the field and in laboratory settings, and efforts should be made to obtain uniform fish size samples for biomarker studies.

 16. Metabolik Sendromda Peroksizom Proliferator-Aktive Edici Gamma (PPARg Pro12Ala Genotipinin Sendrom Bileşenlerine Etkisi ve Diyet ile Etkileşimi - Original Makale

  Zehra Büyüktuncer

  2010-09-01

  Full Text Available Objective: Metabolic syndrome is a highly prevalent complex disorder characterized by abdominal obesity, insulin resistance, dyslipidemia and hypertension. It occurs as a result of the interaction between genetic susceptibility and environmental factors, in particular, diet. The pro12Ala polymorphism of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARg, which generates a genetic diversity has been proposed to act in the pathogenesis of metabolic syndrome. The objectives of this study were to verify whether PPARg Pro12Ala polymorphism modulates the prevalence of the components of metabolic syndrome and whether dietary intake interacts with the polymorphism to modulate the features of syndrome.Materials and Methods: A total of 150 subjects (aged 18-65 diagnosed as having metabolic syndrome according to the International Diabetes Federation (IDF criteria participated in the study. All subjects underwent a clinical, anthropometrical, biochemical and nutritional assessment and analysis of Pro12Ala polymorphism of PPARg at the Department of Nutrition and Dietetics and Department of Endocrinology - Metabolism, Hacettepe University. Results: The polymorphism was detected in 14% of the study population (1.3% - AlaAla homozygote and 12.7% - AlaPro heterozygote. The prevalence of any of the syndrome components defined by IDF did not differ significantly with PPARg genotype. In addition, no association was found between dietary intake and prevalence of metabolic syndrome components modified by PPARg Pro12Ala genotype.Conclusion: Our results suggest that PPARg Pro12Ala polymorphism is not associated with the metabolic syndrome components and cannot modulate the association between dietary intake and components of the metabolic syndrome. Turk Jem 2010; 14: 54-9

 17. Genetic polymorphism of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma 2 Pro12Ala on ethnic susceptibility to diabetes in Uygur, Kazak and Han subjects.

  Li, Lin-Lin; Ma, Xiao-Li; Ran, Jian-Xin; Sun, Xiao-Feng; Xu, Li-Ming; Ren, Jun; Mao, Xin-Min

  2008-02-01

  1. The aim of the present study was to determine whether the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)-g Pro12Ala polymorphism affects susceptibility to diabetes in Uygur, Kazak and Han subjects in Xinjiang, China. 2. Uygur, Kazak and Han subjects from Kashi, Yili and Shawan (Xinjiang, China) were enrolled in the present study. The PPAR-g Pro12Ala polymorphism was determined using restriction fragment length polymorphism. Anthropometric and serum biological indices were monitored among different genotype carriers to examine the PPAR-g Pro12Ala gene polymorphism and the prevalence of type 2 diabetes. 3. The distribution frequency of the Pro12Ala genotype did not differ between diabetic and non-diabetic Uygur, Kazak and Han subjects. However, the frequency of the A allele of Pro12Ala was significant different among non-diabetics, with frequencies of 11, 9 and 5% in Uygur, Kazak and Han groups, respectively. Using the c(2) test, it was shown that the frequency of the A allele in Uygurs (11%) was significantly higher than that in Han subjects (5%). To compare the wild-type (Pro/Pro) carriers in diabetics from each ethnic group, Ugyur subjects, who carry PPAR-g Pro12Ala (Pro/Ala), had a larger waist circumference and lower low-density lipoprotein-cholesterol level, Kazaks subjects showed larger waist circumference and higher high-density lipoprotein levels and Han subjects exhibited a high waist-to-hip ratio and body mass index. 4. The present study revealed that the allele and genotype frequency did not differ in diabetics and non-diabetics of each ethnic group. However, the frequency of the A allele was significantly different in non-diabetics from various ethnic groups. These data suggest that PPAR-g Pro12Ala may affect blood lipid levels and the abdominal fat storage of diabetic Ugyurs and Kazaks and may be associated with fat storage and insulin resistance in Hans.

 18. Gender-specific effect of Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator-activated receptor gamma-2 gene on obesity risk and leptin levels in a Tunisian population.

  Ben Ali, Samir; Ben Yahia, Fatma; Sediri, Yousra; Kallel, Amani; Ftouhi, Bochra; Feki, Moncef; Elasmi, Monia; Haj-Taieb, Sameh; Souheil, Omar; Sanhagi, Haifa; Slimane, Hedia; Jemaa, Riadh; Kaabachi, Naziha

  2009-11-01

  This study was undertaken to investigate the impact of the Pro12Ala (rs1801282) polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor gamma-2 (PPARgamma-2) gene on obesity or body mass index (BMI) and plasma leptin, insulin, adiponectin and lipid levels in a sample of the Tunisian population. The study included 387 obese patients and 288 control subjects. The Pro12Ala genotype was determined by polymerase chain reaction followed by a digestion with the restriction of endonuclease BstUI. In the whole population, there is no significant difference in genotype frequencies of the Pro12Ala polymorphism between obese patients and controls. However, separate analysis by gender revealed that obese men (but not women) had significantly higher frequency of Pro/Ala genotypes compared to controls (12.2% vs. 4.1%; chi(2)=6.76, p=0.009). In comparison to Pro/Pro homozygotes, Ala-allele bearers had a significantly higher risk of obesity [OR (95% CI)=3.26 (1.28-8.33)]. When obese subjects were stratified according to type 2 diabetes status, the association with obesity was only significant in obese non-diabetic patients [OR (95% CI)=3.74 (1.43-9.74), p=0.007]. Additionally, obese male patients carrying the Ala-allele had significantly higher body mass index (p=0.007) and plasma leptin levels (p=0.023) compared to those homozygous for Pro-allele. The significant effect of Pro12Ala polymorphism on plasma leptin levels disappeared after adjustment for age and BMI. The present study provides evidence that the Pro12Ala polymorphism of the PPARgamma-2 gene is associated with obesity in non-diabetic men from Tunisian origin.

 19. Determination of the relative parallelism of occlusal plane to three ala-tragal lines in various skeletal malocclusions: A cephalometric study

  Shashinandan K Venugopalan

  2012-01-01

  Results: The result from the present study showed that in Class I and Class III malocclusion, the line drawn from the lower border of ala of the nose to the inferior position of the tragus (Camper′ plane C was relatively parallel to occlusal plane; and, in Class II malocclusion, the line drawn from the lower border of ala of nose to middle border of tragus (Camper′s plane B was relatively parallel to occlusal plane.

 20. Thermochemical Study on Ternary Solid Complex of La(Gly)2(Ala)3Cl3·2H2O (s)

  Ye Lijuan; Li Qiangguo; Li Xu; Yang Dejun; Liu Yi

  2007-01-01

  The complex of lanthanum chloride with Glycine and Alanine, La(Gly)2(Ala)3Cl3·2H2O, was synthesized and characterized by IR, elementary analysis, thermogravimetric analysis, and chemical analysis. The dissolution enthalpies of LaCl3 ·7H2O(s), 2Gly(s) + 3Ala(s) and La(Gly)2(Ala)3Cl3 ·2H2O(s) were determined in 2 mol·L-1 HCl by a solution-reaction isoperibol calorimeter. By designing a thermochemical cycle in terms of Hess′ Law and through calculation, the reaction enthalpy of lanthanum chloride seven-hydrate with Glycine and Alanine was obtained: ΔrHθm (298.15 K)=(29.652±0.504) kJ·mol-1, and the standard enthalpy of formation of La(Gly)2(Ala)3Cl3·2H2O(s) ΔfHθm [La(Gly)2(Ala)3Cl3·2H2O, s, 298.15 K]=-4467.6±8.3 kJ·mol-1.

 1. Loss of the Arabidopsis thaliana P₄-ATPase ALA3 reduces adaptability to temperature stresses and impairs vegetative, pollen, and ovule development.

  Stephen C McDowell

  Full Text Available Members of the P4 subfamily of P-type ATPases are thought to help create asymmetry in lipid bilayers by flipping specific lipids between the leaflets of a membrane. This asymmetry is believed to be central to the formation of vesicles in the secretory and endocytic pathways. In Arabidopsis thaliana, a P4-ATPase associated with the trans-Golgi network (ALA3 was previously reported to be important for vegetative growth and reproductive success. Here we show that multiple phenotypes for ala3 knockouts are sensitive to growth conditions. For example, ala3 rosette size was observed to be dependent upon both temperature and soil, and varied between 40% and 80% that of wild-type under different conditions. We also demonstrate that ala3 mutants have reduced fecundity resulting from a combination of decreased ovule production and pollen tube growth defects. In-vitro pollen tube growth assays showed that ala3 pollen germinated ∼2 h slower than wild-type and had approximately 2-fold reductions in both maximal growth rate and overall length. In genetic crosses under conditions of hot days and cold nights, pollen fitness was reduced by at least 90-fold; from ∼18% transmission efficiency (unstressed to less than 0.2% (stressed. Together, these results support a model in which ALA3 functions to modify endomembranes in multiple cell types, enabling structural changes, or signaling functions that are critical in plants for normal development and adaptation to varied growth environments.

 2. [Meta-analysis of the association of Pro12Ala polymorphism of peroxisome proliferator activated receptor gamma gene with type 2 diabetes in Chinese Han population].

  Guo, Wu-Lan; Tang, Yong; Han, Xue-Yao; Ji, Li-Nong

  2011-12-01

  To evaluate the association of Pro12Ala polymorphism of peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPARgamma) gene with type 2 diabetes (T2DM) in Chinese Han population. The present investigation was carried out using the keywords "PPARgamma", "pparg", "Pro12Ala", "type 2 diabetes", and "Chinese. The odds ratios (OR) for Ala12 used as the metric of choice were calculated in the dominant and additive model separately. The Meta-analysis was conducted by software STATA 11.0. (1) We identified 22 studies, of which 17 studies involving 3927 type 2 diabetes cases and 3364 controls fell into the inclusion criteria. The analysis indicated no significant inter-study heterogeneity and publication bias. (2) The frequencies of the minor allele Ala12 in type 2 diabetes and control groups were 4.8% and 4.6% respectively. (3) The combined overall OR of dominant and additive model calculated by fix-effects meta-analysis for type 2 diabetes and the Pro12Ala polymorphism, were 0.95 (95% CI: 0.80, 1.12) and 0.93 (95% CI: 0.79, 1.09) respectively. In this meta-analysis, the Pro12Ala gene variant (rs1801282) is not found to be associated with the susceptibility for type 2 diabetes in Chinese Han population.

 3. PRO12ALA POLYMORPHISM ASSOCIATION OF PPAR-γ GENE WITH BIOCHEMICAL PARAMETERS OF THE BLOOD IN PATIENTS WITH CHRONIC DIFFUSE LIVER DISEASES.

  Prysyazhnyuk, V

  2015-09-01

  The connection of Pro12Ala polymorphism of PPAR-γ gene with blood biochemical parameters in patients with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonviral chronic hepatitis (CH) were analyzed. The frequency of incidence of minor Ala-allele of PPAR-γ gene in those patients was not found to be significantly different from that in healthy individuals. Aspartate aminotransferase activity in NAFLD patients, Ala-allele carriers, was significantly higher on 55,5% (p=0,007) than in patients with Pro/Pro-genotype. At the same time, alanine aminotransferase activity in patients with Ala-allele was significantly higher on 80,0% (p=0,03) than in patients with Pro/Pro -genotype PPAR-γ gene. In this cohort of patients with minor Ala-allele high gamma-glutamyltransferase activity was diagnosed, which in 2,1 times (p=0,04) prevailed that in patients, Pro/Pro-genotype carriers. Patients with CH showed no significant association between Pro12Ala polymorphism of PPAR-γ gene and activity of biochemical markers of pathological process in the liver.

 4. PPARγ Pro12Ala interacts with fat intake for obesity and weight loss in a behavioural treatment based on the Mediterranean diet.

  Garaulet, Marta; Smith, Caren E; Hernández-González, Teresa; Lee, Yu-Chi; Ordovás, Jose M

  2011-12-01

  The goal of this study was to examine whether the Pro12Ala polymorphism of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) is associated with insulin resistance, obesity and weight loss and to analyze potential interactions between fat intake and PPARγ polymorphism in a Spanish overweight/obese population. We recruited 1465 subjects enrolled in a behavioural treatment program for obesity based on a Mediterranean diet, which included the following: dietary treatment, physical activity, nutritional education and behavioral techniques. A significant association was found between PPARγ2 Pro12Ala genotype and plasma insulin concentration and homeostasis model assessment insulin resistance. Subjects with the Ala12 genotype had lower insulin levels than those with the Pro12Pro genotype. We detected a gene-diet interaction between the PPARγ Pro12Ala polymorphism and MUFA for BMI and body fat. Furthermore, we detected an interaction between the PPARγ Pro12Ala polymorphism and fat intake for total weight loss (pPro12Ala and fat intake for weight loss may explain previous discrepancies among different studies. Copyright © 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 5. The association between the Pro12Ala variant in the PPARγ2 gene and type 2 diabetes mellitus and obesity in a Chinese population.

  Xia Wang

  Full Text Available BACKGROUND: Conflicting results have been reported on the association of the Pro12Ala polymorphism of the PPARγ2 gene with the risk of type 2 diabetes or obesity. METHODS AND FINDINGS: A total of 3146 subjects with 1145 cases of type 2 diabetes and 2001 healthy controls were included in the study. Genomic DNA was obtained from blood samples and the screening for the gene polymorphisms was done using an allelic discrimination assay-by-design TaqMan method. Overall, the Ala allele frequency was 5.6% in control subjects and 3.9% in diabetes subjects (P = 0.023. We found a statistically significant association of carriers of the Ala allele with greater homoeostasis model assessment of beta cell function index in all subjects (P = 0.046. After controlling for confounders, carriers of the Ala allele had a decreased risk of diabetes compared with noncarriers [odds ratio (OR 0.64, 95% confidence interval (CI 0.49-0.83; P = 0.001]. A beneficial effect of the Ala allele was also observed for obesity (OR 0.64, 95% CI 0.42-0.96; P = 0.030. CONCLUSION: Our results suggested that the presence of the Ala allele may contribute to improved insulin secretory capacity and may confer protection from type 2 diabetes and obesity in the Chinese population.

 6. The Pro12Ala Polymorphism of PPAR-γ Gene Is Associated with Sepsis Disease Severity and Outcome in Chinese Han Population.

  Ma, Guoda; Wang, Haiyang; Mo, Guixi; Cui, Lili; Li, You; Shao, Yiming; Liu, Xin; Xie, Yuliu; Li, Jia; Fu, Jiawu; Tao, Hua; Zhao, Bin; Zhang, Liangqing; Li, Keshen

  2014-01-01

  Peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPAR-γ) is a ligand-binding nuclear receptor, and its activation plays a prominent role in regulating the inflammatory response. Therefore, PPAR-γ has been suggested as a candidate gene for sepsis. In the present study, we investigated the association between the Pro12Ala polymorphism of PPAR-γ and sepsis in a Han Chinese population. A total of 308 patients with sepsis and 345 healthy controls were enrolled in this study. Genotyping was performed using the polymerase chain reaction-ligation detection reaction (PCR-LDR) method. No significant differences were detected in the allele and genotype distributions of the PPAR-γ Pro12Ala SNP between septic patients and controls (P = 0.622 for genotype; P = 0.629 for allele). However, stratification by subtypes (sepsis, septic shock, and severe sepsis) revealed a statistically significant difference in the frequency of the Ala allele and Ala-carrier genotype between the patients with the sepsis subtype and the healthy controls (P = 0.014 for allele and P = 0.012, for genotype). Moreover, significant differences were found in the frequency of the Ala allele and genotype between the sepsis survivors and nonsurvivors (all P = 0.002). In the survivors, the PPAR-γ Pro12Ala genotype was significantly associated with decreased disease severity and recovery time (all P < 0.001). Thus, genetic polymorphism is thought to play a role in the development and outcome of sepsis.

 7. Pro12Ala substitution in the peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ gene and non-alcoholic fatty liver disease

  Chen Shao-Hua

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to analyze the relationship between Pro12Ala substitution in the peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARy gene and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD. Ninety-seven patients with NAFLD and 51 healthy subjects were included in the study. The height, weight, abdominal wall fat thickness, blood pressure, serum triglyceride, total cholesterol, high-density lipoprotein (HDL cholesterol, fasting glucose level, hip and waist circumference, and body fat percentage were measured. The PPARγ Pro12Ala genotypes were analyzed using oligonucleotide microarray. Among the NAFLD patients, 11.34% (11/97 had the GC genotype (Pro/Ala and 88.66% (86/97 had the C genotype (Pro. Among the healthy control group, 5.88% (3/51 had the GC genotype and 94.12% (48/51 had the C genotype. There was no significant difference in the distribution of PPARγ Pro12Ala polymorphism between the NAFLD patients and control subjects. There was no significant difference between PPARγ Pro12Ala polymorphism distribution or blood pressure, weight, body mass index, hip circumference, waist circumference, waist-hip ratio, percentage of body fat, abdominal wall fat thickness, fasting serum glucose, triglyceride, or total cholesterol when compared between these genotypes. No association between PPARγ Pro12Ala substitution and non-alcoholic fatty liver disease was found in the study.

 8. The Pro12Ala polymorphism in the PPAR-γ2 gene is not associated to obesity and type 2 diabetes mellitus in a Cameroonian population.

  Mato, Edith Pascale M; Pokam-Fosso, Priscille Eunice; Atogho-Tiedeu, Barbara; Noubiap, Jean Jacques N; Evehe, Marie-Solange; Djokam-Dadjeu, Rosine; Donfack, Olivier Sontsa; Ngwa, Elvis Ndonwi; Guewo-Fokeng, Magellan; Mbacham, Wilfred F; Sobngwi, Eugene; Mbanya, Jean Claude

  2016-01-01

  Peroxisome proliferator-activated receptor gamma 2 (PPAR-γ2) is a transcription factor with a key role in adipocyte differentiation, lipid storage and glucose homeostasis. The Ala allele of the common Pro12Ala polymorphism in the isoform PPAR-γ2 is at the center of many controversies because in some populations, it has been observed to be associated with T2DM or obesity but, not in others. The aim of this study was to investigate the association of Pro12Ala polymorphism in the PPAR-γ2 gene with susceptibility to obesity or T2DM in a Cameroonian population. This case-control study included 62 obese, 60 T2DM patients and 120 controls (60 non obese and 60 patients without T2DM), all unrelated and of Cameroonian origin. PPAR-γ2 was examined by genotyping for Pro12Ala using the Restriction Fragment Length Polymorphism - Polymerase Chain Reaction (PCR - RFLP). A portion of the 270 base pair bands of the PPAR-γ2 gene was successfully amplified. The Ala12 variant was totally absent from the study population, all participants being homozygote Pro/Pro. PPAR-γ2 Pro12Ala gene polymorphism may not be associated with obesity and T2DM. These results suggest that, PPAR-γ2 is unlikely a major gene for obesity or T2DM in the study population.

 9. The Association between the Pro12Ala Variant in the PPARγ2 Gene and Type 2 Diabetes Mellitus and Obesity in a Chinese Population

  Wang, Xia; Liu, Jun; Ouyang, Yingying; Fang, Min; Gao, Hui; Liu, Liegang

  2013-01-01

  Background Conflicting results have been reported on the association of the Pro12Ala polymorphism of the PPARγ2 gene with the risk of type 2 diabetes or obesity. Methods and Findings A total of 3146 subjects with 1145 cases of type 2 diabetes and 2001 healthy controls were included in the study. Genomic DNA was obtained from blood samples and the screening for the gene polymorphisms was done using an allelic discrimination assay-by-design TaqMan method. Overall, the Ala allele frequency was 5.6% in control subjects and 3.9% in diabetes subjects (P = 0.023). We found a statistically significant association of carriers of the Ala allele with greater homoeostasis model assessment of beta cell function index in all subjects (P = 0.046). After controlling for confounders, carriers of the Ala allele had a decreased risk of diabetes compared with noncarriers [odds ratio (OR) 0.64, 95% confidence interval (CI) 0.49–0.83; P = 0.001]. A beneficial effect of the Ala allele was also observed for obesity (OR 0.64, 95% CI 0.42–0.96; P = 0.030). Conclusion Our results suggested that the presence of the Ala allele may contribute to improved insulin secretory capacity and may confer protection from type 2 diabetes and obesity in the Chinese population. PMID:23991018

 10. Effects of peroxisome proliferator activated receptor-gamma 2 gene Pro12Ala polymorphism on fasting blood lipids: a meta-analysis.

  Huang, Xiao; Zhao, Jiangpei; Zhao, Tongfeng

  2011-03-01

  Results from the published studies on the association of peroxisome proliferator activated receptor-gamma 2 (PPARγ2) Pro12Ala polymorphism with blood lipids are conflicting. In this meta-analysis, we investigated the association of the Pro12Ala polymorphism with total cholesterol, triglycerides, low density lipoprotein cholesterol, and high-density lipoprotein cholesterol. 74 studies with 52,998 subjects were included in this meta-analysis. Dominant model and additive model were used for this meta-analysis. We did not detect significant overall association of the Pro12Ala polymorphism with total cholesterol, low density lipoprotein cholesterol, or high-density lipoprotein cholesterol (P>0.05). Under dominant model, significant association between the PPARγ2 Pro12Ala polymorphism and increased blood TC in male subjects was detected: standardized mean difference=0.10, 95% confidence interval (0.02, 0.22), P=0.02, Pheterogeneity=0.14. We found a marginal association of the Pro12Ala polymorphism with increased HDL-C in healthy subjects under dominant model: standardized mean difference=0.10, 95% confidence interval (-0.00, 0.20), P=0.06, Pheterogeneity=0.96. We also found subjects with genotype AlaAla have lower blood TG than subjects with genotype ProPro in Caucasians: for analysis including the outlier studies: SMD=-0.40, 95% CI (-0.76, -0.05), P=0.02, Pheterogeneity<0.00001, and for analysis excluding the outlier studies: SMD=-0.23, 95% CI (-0.39, -0.06), P=0.006, Pheterogeneity=0.86. Our meta-analysis suggests that, compared with non-carriers, carriers of Ala allele have significant increased blood TC in male subjects, and marginally significant increased blood HDL-C in healthy subjects. Our meta-analysis also supports that subjects with genotype AlaAla have lower blood TG than subjects with genotype ProPro in Caucasians. Copyright © 2010 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 11. Associations between C1431T and Pro12Ala variants of PPARγ gene and their haplotypes with susceptibility to metabolic syndrome in an Iranian population.

  Rooki, Hassan; Haerian, Monir-sadat; Azimzadeh, Pedram; Mirhafez, Reza; Ebrahimi, Mahmoud; Ferns, Gordon; Ghayour-Mobarhan, Majid; Zali, Mohammad-Reza

  2014-05-01

  Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) is a nuclear hormone receptor that regulates a number of genes involved in lipid and carbohydrate metabolism. The aim of this study was to investigate the association of C1431T and Pro12Ala polymorphisms of PPARγ gene and their haplotypes and diplotypes with risk of metabolic syndrome (MetS) in an Iranian population. A total of 340 unrelated Iranian subjects, including 175 MetS patients and 165 normal controls were enrolled. Each group was then divided into two subgroups according to the genotype (Pro/Pro and Pro/Ala+Ala/Ala for Pro12Ala, CC and CT+TT for C1431T). Genotypes were determined using a TaqMan method. Anthropometric indices, fasting plasma glucose and fasting lipid profile were measured by routine methods. A significant difference in the frequencies of the C1431T genotypes was observed between MetS and control subjects (P=0.014), whereas no association was found for the Pro12Ala. The T allele carriers had a significantly increased risk of MetS compared to the CC genotype (P=0.016) even after correction for multiple-testing and adjustment for age, sex and genotype. The T allele may therefore be considered as a risk factor for MetS (P=0.003). Analysis of combined groups showed that X/Ala-CC and Pro/Pro-X/T diplotypes were associated with a higher body weight, waist circumference and waist to hip ratio among the individuals with MetS. Moreover the Ala-T haplotype was weakly associated with a higher level of triglyceride and lower level of HDL, suggesting the possibility of an interaction between Ala and T alleles. This study suggests that the PPARγ C1431T polymorphism is related to an increased risk of MetS in an Iranian population and interacts with the Pro12Ala polymorphism, further increasing the risk of MetS.

 12. Association of PPARγ2 gene variant Pro12Ala polymorphism with hypertension and obesity in the aboriginal Qatari population known for being consanguineous.

  Bener, Abdulbari; Darwish, Sarah; Al-Hamaq, Abdulla Oaa; Mohammad, Ramzi M; Yousafzai, Mohammad T

  2013-01-01

  The aim of this study was to investigate the association of the Pro12Ala polymorphism of the human peroxisome proliferator-activated receptor gamma 2 (PPARγ2) gene with hypertension and obesity in a highly consanguineous aboriginal Qatari population. A cross-sectional survey conducted from January 2011-December 2012. Primary health care clinics. A random sample of 1,528 Qatari male and female population older than 20 years of age. Data on age, sex, income, level of education, occupation status, body mass index, and blood pressure and lipid profile were obtained. The Pro12Ala in the PPARγ2 gene was detected on the LightCycler® using two specific probes: (Sensor [G] 5'-CTC CTA TTG ACG CAG AAA GCG-FL and PPAR Anchor 5' LC Red 640- TCC TTC ACT GAT ACA CTG TCT GCA AAC ATA TC-PH). Univariate and multivariate logistic regression were performed. Out of a total 1,528 participants, 220 were diagnosed with essential hypertension, and 420 were obese. Participants with consanguinity were significantly higher among hypertensive than normotensive (41.9% versus 30.8%; P=0.001). Altogether, more than three-fourths (89%) of the participants had a wild genotype (Pro12Pro), 9.8% were heterozygous with Pro12Ala, and only 1.2% was homozygous with the Ala12Ala genotype. The frequency of the Pro allele was 94.5% in normotensive versus 90.5% in hypertensive, while the distribution of the Ala allele was 5.5% in normotensive versus 9.5% in the hypertensive group (P=0.001). The odds of hypertension were 1.7 times higher among the participants with the Ala allele as compared to those with the Pro, while adjusting for other potential confounders (adjusted odds ratio 1.69; 95% confidence interval 1.12-2.55; P=0.012). There was no association between the PPARγ2Ala allele and obesity (P=0.740). The current study revealed an association between the PPARγ2Ala allele and hypertension in Qatar's population. On the other hand, this study found no association between the Ala allele and obesity.

 13. PPARγ Pro12Ala polymorphism and risk of acute coronary syndrome in a prospective study of Danes

  Jensen Majken K

  2009-06-01

  Full Text Available Abstract Background Acute coronary syndrome (ACS is a major cause of morbidity and mortality in the western world. Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ plays a key role in the regulation of the energy balance, adipocyte differentiation and lipid biosynthesis. The aim was to investigate if the polymorphism PPARγ2 Pro12Ala, which encodes a less efficient transcription factor, was associated with risk of acute coronary disease and if there were interactions between this polymorphism and factors that modify PPARγ activity, such as alcohol intake, smoking, and use of non-steroidal anti-inflammatory medicine. Methods A case-cohort study including 1031 ACS cases and a sub-cohort of 1703 persons was nested within the population-based prospective study Diet, Cancer and Health of 57,053 individuals. Results Homozygous male variant allele carriers of PPARγ2 Pro12Ala were at higher risk of ACS (HR = 2.12, 95% CI: 1.00–4.48 than homozygous carriers of the Pro-allele. Among men, there was a statistically significant interaction between genotypes and alcohol intake such that homozygous variant allele carriers with a low alcohol intake were at higher risk of ACS (HR = 25.3, CI: 16.5–38.7 compared to homozygous common allele carriers (p for interaction Conclusion In the present study, there were no consistent associations between PPARγ Pro12Ala and risk of ACS, and no consistent interaction with alcohol, BMI, NSAID or smoking in relation to ACS.

 14. Kuidas raamida merd? / Ell-Maaja Randküla

  Randküla, Ell-Maaja, 1939-2016

  2005-01-01

  Korter Tallinnas Pirita teel. Sisekujundus: Ilona Põldme, OÜ Põldme. Ehitaja: OÜ Onix Invest. Olulise osa mööblist kavandas I. Põldme, valmistas OÜ Timbermeister. Elutoas kompositsioon Epp Maria Kokamäe maalist ja Jaak Arro puulõikest. Ilona Põldmest, tema tähtsamad tööd. Ill.: plaan, 19 värv. vaadet

 15. Kirke ja Maaja Kangro tegid lumest inimese / Betty Ester

  Ester, Betty, 1977-

  2000-01-01

  Kümnes lumeskulptuuride sümpoosion ja võistlus Rootsis Kirunas. Eestist võtsid osa skulptorid Kirke Kangro ja Isabel Aaso ning filoloogiat õppinud Maarja Kangro. Eestlannade lumeskulptuur kandis nime "Kuidas teha lumekuubist inimest"

 16. Tool John / Ell-Maaja Randküla

  Randküla, Ell-Maaja, 1939-2016

  2005-01-01

  Autor Toivo Raidmets. Tootja: OÜ Toivo. Tool pälvis Eesti Sisearhitektide Liidu 2004. a. aastapreemiate konkursil vormipreemia. Toivo Raidmetsast, tema tähtsamad tööd. Ill.: arhitekti portreefoto, kaks tooli vaadet

 17. Cubamoda / Ell-Maaja Randküla

  Randküla, Ell-Maaja, 1939-2016

  1989-01-01

  5. rahvusvahelisest Moesalongist "Cubamoda", kus osalesid peamiselt Ladina-Ameerika maad, Prantsusmaa, Itaalia, Poola, Ungari, Bulgaaria, India, Hiina, Lõuna-Korea, NSVL-ist "Silueti" kollektsioon, millest said soojema vastuvõtu Irene Truutsi ja Kai Saare puhkuse ja suverõivad; Kuuba moekunstist

 18. Rahvusvaheline moefestival Plovdivis / Ell-Maaja Randküla

  Randküla, Ell-Maaja, 1939-2016

  1987-01-01

  Plovdivi rahvusvahelise messi raames toimunud moefestivalist ja -konkursist, mille peaauhinna võitis bulgaaria disainer Vladislav Shmidt; Bulgaaria, Ungari, Rumeenia, Poola, Prantsuse ("Norbert Nel", Jean Bailly) ja NSVL'i (Üleliidulise Kergetööstuse Sortimendi Instituudi) ja Tallinna Moemaja (Liivi Raidi ja Liivia Leshkini) kollektsioonidest

 19. Kontorimaailma uus esteetika / Ell-Maaja Randküla

  Randküla, Ell-Maaja, 1939-2016

  2006-01-01

  Tallinnas Mähe tee 1 asuva TTP ärihoone sisekujundus. Autor: Meelis Press, kes on projekteerinud ka kogu puitmööbli. Ehitus: AS TTP (peatöövõtja), AS Roxor (betoonitööd. Eesti Sisearhitektide Liidu 2005. a. ühiskondliku interjööri preemia. Ill.: 3 korruste plaani, 30 värv. vaadet

 20. Kirke ja Maaja Kangro tegid lumest inimese / Betty Ester

  Ester, Betty, 1977-

  2000-01-01

  Kümnes lumeskulptuuride sümpoosion ja võistlus Rootsis Kirunas. Eestist võtsid osa skulptorid Kirke Kangro ja Isabel Aaso ning filoloogiat õppinud Maarja Kangro. Eestlannade lumeskulptuur kandis nime "Kuidas teha lumekuubist inimest"

 1. Villa peegeldustega minevikku / Ell-Maaja Randküla

  Randküla, Ell-Maaja, 1939-2016

  2005-01-01

  Tallinnas Hiiul Vabaduse puiesteel asuva villa sisekujundus. 1940. aastatel valminud funkvilla on projekteerinud arhitekt Eugen Sacharias. Sisekujundaja: Juta Lember, kes kavandas ka põhiosa mööblist. Ehitaja: AS Eesti Ehitus. Sisustus: OÜ Disekt-ST, OÜ Estconde Interior. Vaibad: Peeter Kuutma. vitraažaken: Mare Lobjakas. Juta Lemberist, tema tähtsamad tööd. Ill.: 3 plaani, 13 värv. vaadet

 2. Villa peegeldustega minevikku / Ell-Maaja Randküla

  Randküla, Ell-Maaja, 1939-2016

  2005-01-01

  Tallinnas Hiiul Vabaduse puiesteel asuva villa sisekujundus. 1940. aastatel valminud funkvilla on projekteerinud arhitekt Eugen Sacharias. Sisekujundaja: Juta Lember, kes kavandas ka põhiosa mööblist. Ehitaja: AS Eesti Ehitus. Sisustus: OÜ Disekt-ST, OÜ Estconde Interior. Vaibad: Peeter Kuutma. vitraažaken: Mare Lobjakas. Juta Lemberist, tema tähtsamad tööd. Ill.: 3 plaani, 13 värv. vaadet

 3. Kontorimaailma uus esteetika / Ell-Maaja Randküla

  Randküla, Ell-Maaja, 1939-2016

  2006-01-01

  Tallinnas Mähe tee 1 asuva TTP ärihoone sisekujundus. Autor: Meelis Press, kes on projekteerinud ka kogu puitmööbli. Ehitus: AS TTP (peatöövõtja), AS Roxor (betoonitööd. Eesti Sisearhitektide Liidu 2005. a. ühiskondliku interjööri preemia. Ill.: 3 korruste plaani, 30 värv. vaadet

 4. Mida teha koolivormiga? / Ell-Maaja Randküla

  Randküla, Ell-Maaja, 1939-2016

  1987-01-01

  Vastukaja artiklile: Drikkit, Ivi. Koolimood muutuvas moes. Edasi (1986) 23. okt., lk. 3 ; Marvet, Ann. Mõtleme ta läbi. Edasi (1986) 19. nov., lk. 5 ; Jäägu soliidsus. Edasi (1986) 3. dets., lk. 4 ; Neemre, Ilme. Koolivorm või mitte? Edasi (1986) 19. dets., lk. 4 ; Paide, Olavi. Kuulatagu ka õpilast! Edasi (1987) 28. jaan., lk. 4

 5. Influence of Ala54Thr polymorphism of fatty acid-binding protein 2 on histological alterations and insulin resistance of non alcoholic fatty liver disease.

  Aller, R; De Luis, D A; Fernandez, L; Calle, F; Velayos, B; Izaola, O; Gonzalez Sagrado, M; Conde, R; Gonzalez, J M

  2009-01-01

  A transition G to A at codon 54 of fatty acid binding protein type 2 (FABP2) produces an amino acid substitution (Ala 54 to Thr 54). This amino acid substitution was associated with modifications of insulin resistance, adipokines and insulin concentrations. The aim of this study was to evaluate the influence of Ala54Thr polymorphism in the FABP2 gene on the histological alterations of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and insulin resistance. Thirty subjects with the presence of biopsy-proven NAFLD were enrolled for this study. Glucose, Insulin, Insulin resistance (HOMA), total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglycerides, resistin, leptin, adiponectin, interleukin-6 and TNF-alfa serum levels were measured at basal time. A tetrapolar bioimpedance, BMI, waist circumference, waist to hip ratio, blood pressure and a prospective serial assessment of nutritional intake with 3 days written food records were examined. Genotype of Ala54Thr FABP2 gene polymorphism was studied. The mean age was 41.6 +/- 11 years and the mean BMI 29.2 +/- 6.6 with 24 males (80%) and 6 females (20%). Fifteen patients (50%) had the genotype Ala54/Ala54 (wild type group) and 15 (50%) patients Ala54/Thr54 (13 patients) or Thr54/Thr54 (2 patients) (mutant type group). Both genotype groups have the similar anthropometric parameters. Serum aspartate aminotransferase and alcaline phosfatase were higher in wild type group than mutant type group, with an unclear explanation. Dietary intake was similar in both groups. A non-statistical significant low levels of adiponectin in mutant group was observed. No differences were detected among other adipokines. There were no differences between genotypes in histological results of inflammation (portal or lobular inflammation) or grade of steatosis or fibrosis. In conclusion, the present study demonstrates that the polymorphism Ala54Thr of FABP in patients with NAFLD doesn't predict liver histological changes, nor both insulin resistance

 6. ALA-PpIX variability quantitatively imaged in A431 epidermoid tumors using in vivo ultrasound fluorescence tomography and ex vivo assay

  DSouza, Alisha V.; Flynn, Brendan P.; Gunn, Jason R.; Samkoe, Kimberley S.; Anand, Sanjay; Maytin, Edward V.; Hasan, Tayyaba; Pogue, Brian W.

  2014-03-01

  Treatment monitoring of Aminolevunilic-acid (ALA) - Photodynamic Therapy (PDT) of basal-cell carcinoma (BCC) calls for superficial and subsurface imaging techniques. While superficial imagers exist for this purpose, their ability to assess PpIX levels in thick lesions is poor; additionally few treatment centers have the capability to measure ALA-induced PpIX production. An area of active research is to improve treatments to deeper and nodular BCCs, because treatment is least effective in these. The goal of this work was to understand the logistics and technical capabilities to quantify PpIX at depths over 1mm, using a novel hybrid ultrasound-guided, fiber-based fluorescence molecular spectroscopictomography system. This system utilizes a 633nm excitation laser and detection using filtered spectrometers. Source and detection fibers are collinear so that their imaging plane matches that of ultrasound transducer. Validation with phantoms and tumor-simulating fluorescent inclusions in mice showed sensitivity to fluorophore concentrations as low as 0.025μg/ml at 4mm depth from surface, as presented in previous years. Image-guided quantification of ALA-induced PpIX production was completed in subcutaneous xenograft epidermoid cancer tumor model A431 in nude mice. A total of 32 animals were imaged in-vivo, using several time points, including pre-ALA, 4-hours post-ALA, and 24-hours post-ALA administration. On average, PpIX production in tumors increased by over 10-fold, 4-hours post-ALA. Statistical analysis of PpIX fluorescence showed significant difference among all groups; p<0.05. Results were validated by exvivo imaging of resected tumors. Details of imaging, analysis and results will be presented to illustrate variability and the potential for imaging these values at depth.

 7. IFN-γ and IL-2 Responses to Recombinant AlaDH against ESAT-6/CFP-10 Fusion Antigens in the Diagnosis of Latent versus Active Tuberculosis Infection

  Bahram Movahedi

  2017-05-01

  Full Text Available Background: Discriminating latent tuberculosis infection (LTBI from active TBI may be challenging. The objective of this study was to produce the recombinant L-alanine dehydrogenase (AlaDH antigen and evaluate individuals with LTBI, those with active TBI, and uninfected individuals by enzyme-linked immunospot assay (ELISPOT in order to distinguish LTBI from active TBI. Methods: This exploratory study was performed in the Iranian city of Shiraz from 2014 to 2015. The study population (N=99 was divided into 3 groups: individuals with newly diagnosed active TBI (n=33, their household contacts (n=33, and controls (n=33. AlaDH was produced through PCR and cloning methods. The diagnostic characteristics of AlaDH vs. ESAT-6/CFP-10 were evaluated in responses to interferon-γ (IFN-γ and interleukin-2 (IL-2 with ELISPOT. Differences between the groups were assessed with the Kruskal–Wallis and Mann–Whitney tests for nonparametric data analysis. The statistical analyses were performed with SPSS, version 16. Results: IFN-γ responses to both ESAT-6/CFP-10 (P=0.81 and AlaDH (P=0.18 revealed that there were no significant differences between the individuals with LTBI and those with active TBI. The same results were determined for IL-2 responses to ESAT-6/CFP-10 between the 2 groups, while significantly higher IL-2 responses to AlaDH were observed in LTBI than in active TBI. According to the ROC curve analysis, a cutoff value of 275 SFC showed sensitivity of 75.8% and specificity of 78.8% for distinguishing LTBI from active TBI by IL-2 responses to AlaDH. Conclusion: The current study suggests that it may be possible to discriminate LTBI from active TBI by IL-2 responses to AlaDH.

 8. Peroxisome proliferator-activated receptor γ polymorphism Pro12Ala Is associated with nephropathy in type 2 diabetes: evidence from meta-analysis of 18 studies.

  Zhang, Hui; Zhu, Shimiao; Chen, Jing; Tang, Yang; Hu, Hailong; Mohan, Viswanathan; Venkatesan, Radha; Wang, Jianmin; Chen, Haiping

  2012-06-01

  Insulin resistance plays a part in diabetic nephropathy (DN). The association between the peroxisome proliferator-activated receptor γ Pro to Ala alteration at codon 12 (Pro12Ala) polymorphism and the risk of insulin resistance has been confirmed. The association between the polymorphism and DN risk has also been widely studied recently, but no consensus was available up to now. A systematic search of electronic databases (MEDLINE, Embase, and China National Knowledge Infrastructure) and reference lists of relevant articles was carried out, and then 18 case-control studies involving 3,361 DN cases and 5,825 control subjects were identified. In the overall analysis, the Ala12 variant was observed to be significantly associated with decreased DN risk (odds ratio 0.76 [95% CI 0.61-0.93]). Some evidence of heterogeneity among the included studies was detected, which could be explained by the difference of ethnicity and stage of DN. Subgroup analyses stratified by ethnicity and stage of DN were performed, and results indicated the Pro12Ala polymorphism was associated with the risk of DN in Caucasians but no similar association was observed in Asians. Additionally, we observed that Ala12 was associated with decreased risk of albuminuria. With only a few of subjects were available, we failed to detect statistically significant association between the polymorphism and end-stage renal disease (ESRD). Our results indicated that the Ala12 variant is a significantly protective factor for DN. Future research should focus on the effect of Pro12Ala polymorphism on ESRD and gathering data of Africans.

 9. Association between PPAR-γ2 Pro12Ala genotype and insulin resistance is modified by circulating lipids in Mexican children.

  Stryjecki, Carolina; Peralta-Romero, Jesus; Alyass, Akram; Karam-Araujo, Roberto; Suarez, Fernando; Gomez-Zamudio, Jaime; Burguete-Garcia, Ana; Cruz, Miguel; Meyre, David

  2016-04-14

  The Pro12Ala (rs1801282) polymorphism in peroxisome proliferator-activated receptor-γ2 (PPAR-γ2) has been convincingly associated with insulin resistance (IR) and type 2 diabetes (T2D) among Europeans, in interaction with a high-fat diet. Mexico is disproportionally affected by obesity and T2D however, whether the Pro12Ala polymorphism is associated with early metabolic complications in this population is unknown. We assessed the association of PPAR-γ2 Pro12Ala with metabolic traits in 1457 Mexican children using linear regression models. Interactions between PPAR-γ2 Pro12Ala and circulating lipids on metabolic traits were determined by adding an interaction term to regression models. We observed a high prevalence of overweight/obesity (49.2%), dyslipidemia (34.9%) and IR (11.1%). We detected nominally significant/significant interactions between lipids (total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol), the PPAR-γ2 Pro12Ala genotype and waist-to-hip ratio, fasting insulin, HOMA-IR and IR (9.30 × 10(-4)  ≤ Pinteraction ≤ 0.04). Post-hoc subgroup analyses evidenced that the association between the PPAR-γ2 Pro12Ala genotype and fasting insulin, HOMA-IR and IR was restricted to children with total cholesterol or LDL-cholesterol values higher than the median (0.02 ≤ P ≤ 0.03). Our data support an association of the Pro12Ala polymorphism with IR in Mexican children and suggest that this relationship is modified by dyslipidemia.

 10. Pro12Ala variant of the PPARG2 gene increases body mass index: An updated meta-analysis encompassing 49,092 subjects.

  Galbete, C; Toledo, E; Martínez-González, M A; Martínez, J A; Guillén-Grima, F; Marti, A

  2013-07-01

  The peroxisome proliferator-activated receptor gamma 2 (PPARG2) gene has been intensively studied with relation to obesity and metabolic disorders. Indeed, a large number of studies assessing the association between the PPARG2 polymorphism Pro12Ala (rs1801282) and body mass index (BMI) have been published with some controversial results. In this meta-analysis, the effects of Pro12Ala polymorphism of the PPARG2 gene on BMI were investigated. Externally published data were collected and we included our own novel data from a study in the elderly participants (>55 years) of a Mediterranean cohort, the SUN ("Seguimiento Universidad de Navarra") Project (n = 972). A total of 75 independent studies with 49,092 subjects (39,806 with the genotype Pro12Pro and 9,286 carrier subjects of the Ala allele) were included. The meta-analysis revealed a higher BMI with an overall estimation of +0.065 kg/m(2) (95%CI = 0.026-0.103, P = 0.001) for homo-/heterozygous carriers of the Ala allele of the PPARG2 gene in comparison to non-carriers. The analysis also showed that there was heterogeneity (P for heterogeneity Pro12Ala polymorphism of the PPARG2 gene and increased BMI was stronger in Caucasian. Thus, carriers of the Ala allele had significantly higher BMI than non-carriers in a subsample of 6,528 Caucasian male subjects (standardized mean difference = 0.090, 95%CI=0.032-0.148, P = 0.002, P for heterogeneity = 0.121). This updated meta-analysis showed that carriers of the Ala12 allele of the PPARG2 gene had a higher average BMI. Copyright © 2012 The Obesity Society.

 11. Association between the Pro12Ala polymorphism of PPAR-γ gene and the polycystic ovary syndrome: a meta-analysis of case-control studies.

  Zhang, Hong; Bi, Yan; Hu, Changjun; Lu, Weiping; Zhu, Dalong

  2012-07-15

  Several studies have been conducted to examine the association between PPAR-γ2 Pro12Ala polymorphism and polycystic ovary syndrome (PCOS), but the results remain inconsistent. To make a more precise estimation of the relationship, a meta-analysis was performed. In the current meta-analysis, a total of 17 case-control studies, including 2176 cases and 2373 controls, were selected. Odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) for Pro/Ala+Ala/Ala versus Pro/Pro genotype in all population and different nationality groups, and homeostasis model assessment-insulin resistance (HOMA-IR) of different genotype were evaluated. In the overall analysis, significant association between PPAR-γ2 Pro12Ala polymorphism and reduced risk of PCOS was observed (OR=0.75; 95%CI, 0.62-0.91; p=0.003). Stratified analysis showed that significantly strong association was presented only in Europeans (OR=0.74; 95%CI, 0.60-0.90; p=0.003), but not in Asians (OR=0.86; 95%CI, 0.51-1.43; p=0.56). Additionally, carrying the Ala12 allele was not associated with HOMA-IR in PCOS patients (OR=-0.29; 95%CI, -0.82-0.24; p=0.29). This meta-analysis supported that PPAR-γ2 Pro12Ala polymorphism was capable of reducing polycystic ovary syndrome risk in Europeans, but not in Asians. Copyright © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 12. Association between PRO12ALA polymorphism of the PPAR-γ2 gene and type 2 diabetes mellitus in Iranian patients

  Motavallian, Azadeh; Andalib, Sasan; Vaseghi, Golnaz; Mirmohammad-Sadeghi, Hamid; Amini, Masoud

  2013-01-01

  BACKGROUND: Peroxisome proliferator-activated receptor (PPARs) have been identified as ligand-activated transcription factors that belong to the nuclear receptor superfamily. It has been shown that an association exists between Proline 12 alanine (Pro12Ala) polymorphism of PPAR-GAMMA2 (PPAR-γ2) gene and increased risk of type 2 diabetes mellitus (T2DM) in different populations. Therefore, the present study was designed to investigate the association between Pro12Ala polymorphism of PPAR-γ2 gene and T2DM in an Iranian population. MATERIALS AND METHODS: Two hundred unrelated people, including 100 healthy controls and 100 diabetic patients were recruited diagnosed based on American Diabetes Association criteria. Blood samples were used for isolation of genomic deoxyribonucleic acid (DNA). Having extracted the genomic DNA from human blood leukocytes by means of High Pure polymerase chain reaction (PCR) Template preparation kit, we carried out polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) on each blood sample. Then, Genomic DNA was digested by BstU-I restriction enzyme. Thereafter, restriction products were analyzed by means of Polyacrylamide gel electrophoresis and stained by Ethidium Bromide. RESULTS: We found that the frequency of Ala allele in healthy subjects was significantly higher than in diabetic subjects (P = 0003). Moreover, the genotype frequency of Ala/Ala in healthy subjects was significantly higher than in diabetic subjects (P < 0.001). However, the genotype frequency of Ala/Pro in diabetic subjects was significantly higher than in healthy subjects (P < 0.001). CONCLUSION: The present study suggests that polymorphism of PPAR-γ2 gene is associated with T2DM. Furthermore, Ala allele is significantly found in non-diabetic individual’s Iranian population. PMID:24019628

 13. Analysis of the FABP2 Gene Ala54Thr Polymorphism in Non-obese and Obese Chinese%成都地区肥胖患者脂肪酸结合蛋白2基因Ala54Thr多态性研究

  王晓苏; 白怀; 范平; 刘瑞; 刘宇; 刘秉文

  2011-01-01

  目的 研究脂肪酸结合蛋白2基因(fatty acid-binding protein 2,FABP2)Ala54Thr多态性是否与中国人肥胖有关联.为探讨肥胖的分子遗传基础提供依据.方法 应用聚合酶链反应一限制性片段长度多态性分析法(PCR-RFLP)对成都地区272例非肥胖者及121例肥胖患者FABP2基因Ala54Thr多态性位点进行分析.采用酶法和单向免疫扩散法对血脂和载脂蛋白水平进行测定.结果 FABP2基因Ala54Thr位点Ala、Thr等位基因的频率在肥胖组为71.5%、28.5%,在非肥胖组为71.1%、28.9%.两组间等位基因的频率差异无统计学意义(P>0.05).Ala54Thr位点在肥胖组AlaThr基因型携带者血清甘油三酯(TG)水平高于AlaAla基因型者(P0.05).结论 FABP2基因Ala54Thr多态性与成都地区中国汉族人肥胖无关联,但与血清TG和HDL-C水平有关,且具有性别差异.%Objective To investigate the fatty acid-binding protein 2 gene (FABP2) Ala54Thr polymorphism and its relationship to obesity in Chinese population. Methods Three hundred and ninety three subjects (272 nonobese and 121 obese individuals) from a population of Chinese Han nationality in Chengdu area were studied using PCR-restriction fragment length polymorphisms (PCR-RFLPs). Serum lipids were measured by enzymatic kits and apolipoproteins A Ⅰ , A Ⅱ , B100, C Ⅱ , CⅢ and E were measured by the RID kits. Results The frequencies of Ala and Thr allele at Ala54Thr site in obese and non-obese groups were 71. 5%、 28. 55%, and 71. 1%、 28. 9%, respectively. No significant difference in the allele frequencies between the two groups was observed (P>0. 05). In the obese group, subjects with Thr allele(AlaThr +ThrThr genotype carriers)had higher serum triglyceride (TG) concentrations than those with genotype AlaAla (P<0.05). Similar results were observed in obese male subgroup, when male and female subgroups were further separated. In addition, obese males with AlaThr had lower HDL-C levels than

 14. The Pro12Ala variant at the peroxisome proliferator-activated receptor γ gene and change in obesity-related traits in the Diabetes Prevention Program

  Franks, P. W.; Jablonski, K. A.; Delahanty, L.; Hanson, R. L.; Kahn, S. E.; Altshuler, D.; Knowler, W. C.; Florez, J. C.

  2008-01-01

  Aims/hypothesis Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ), encoded by the PPARG gene, regulates insulin sensitivity and adipogenesis, and may bind polyunsaturated fatty acids (PUFA) and thiazolidinediones in a ligand-dependent manner. The PPARG proline for alanine substitution at position 12 (Pro12Ala polymorphism) has been related with obesity directly and via interaction with PUFA. Methods We tested the effect-modifying role of Pro12Ala on the 1 year change in obesity-related traits in a randomized clinical trial of treatment with metformin (n=989), troglita-zone (n=363) or lifestyle modification (n=1,004) vs placebo (n=1,000) for diabetes prevention in high-risk individuals. Results At baseline, Ala12 carriers had larger waists (p<0.001) and, in a subset, more subcutaneous adipose tissue (SAT; lumbar 2/3; p=0.04) than Pro12 homozygotes. There was a genotype-by-intervention interaction on 1-year weight change (p=0.01); in the placebo arm, Pro12 homozygotes gained weight and Ala12 carriers lost weight (p=0.001). In the metformin and lifestyle arms, weight loss occurred across genotypes, but was greatest in Ala12 carriers (p<0.05). Troglitazone treatment induced weight gain, which tended to be greater in Ala12 carriers (p=0.08). In the placebo group, SAT (lumbar 2/3, lumbar 4/5) decreased in Ala12 allele carriers, but was unchanged in Pro12 homozygotes (p≤0.005). With metformin treatment, SAT decreased independently of genotype. In the lifestyle arm, SAT (lumbar 2/3) reductions occurred across genotypes, but were greater in Ala12 carriers (p=0.03). A genotype-by-PUFA intake interaction on reduction in visceral fat (lumbar 4/5; p=0.04) was also observed, which was most evident with metformin treatment (p<0.001). Conclusions /interpretation Within the Diabetes Prevention Program, the Ala12 allele influences central obesity, an effect which may differ by treatment group and dietary PUFA intake (ClinicalTrials.gov ID no: NCT00004992). PMID:17898990

 15. Inflammatory cytokines in vitro production are associated with Ala16Val superoxide dismutase gene polymorphism of peripheral blood mononuclear cells.

  Montano, Marco Aurélio Echart; da Cruz, Ivana Beatrice Mânica; Duarte, Marta Maria Medeiros Frescura; Krewer, Cristina da Costa; da Rocha, Maria Izabel de Ugalde Marques; Mânica-Cattani, Maria Fernanda; Soares, Felix Alexandre Antunes; Rosa, Guilherme; Maris, Angélica Francesca; Battiston, Francielle Garghetti; Trott, Alexis; Lera, Juan Pablo Barrio

  2012-10-01

  Obesity is considered a chronic low-grade inflammatory state associated with a chronic oxidative stress caused by superoxide production (O(2)(-)). The superoxide dismutase manganese dependent (SOD2) catalyzes O(2)(-) in H(2)O(2) into mitochondria and is encoded by a single gene that presents a common polymorphism that results in the replacement of alanine (A) with a valine (V) in the 16 codon. This polymorphism has been implicated in a decreased efficiency of SOD2 transport into targeted mitochondria in V allele carriers. Previous studies described an association between VV genotype and metabolic diseases, including obesity and diabetes. However, the causal mechanisms to explain this association need to be more elucidated. We postulated that the polymorphism could influence the inflammatory response. To test our hypothesis, we evaluated the in vitro cytokines production by human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) carrier's different Ala16Val-SOD2 genotypes (IL-1, IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ). Additionally, we evaluated if the culture medium glucose, enriched insulin, could influence the cytokine production. Higher levels of proinflammatory cytokines were observed in VV-PBMCs when compared to AA-PBMCs. However, the culture medium glucose and enriched insulin did not affect cytokine production. The results suggest that Ala16Val-SOD2 gene polymorphism could trigger the PBMCs proinflammatory cytokines level. However, discerning if a similar mechanism occurs in fat cells is an open question.

 16. Effect of sodium benzoate preservative on micronucleus induction, chromosome break, and Ala40Thr superoxide dismutase gene mutation in lymphocytes.

  Pongsavee, Malinee

  2015-01-01

  Sodium benzoate is food preservative that inhibits microbial growth. The effects of sodium benzoate preservative on micronucleus induction, chromosome break, and Ala40Thr superoxide dismutase gene mutation in lymphocytes were studied. Sodium benzoate concentrations of 0.5, 1.0, 1.5, and 2.0 mg/mL were treated in lymphocyte cell line for 24 and 48 hrs, respectively. Micronucleus test, standard chromosome culture technique, PCR, and automated sequencing technique were done to detect micronucleus, chromosome break, and gene mutation. The results showed that, at 24- and 48-hour. incubation time, sodium benzoate concentrations of 1.0, 1.5, and 2.0 mg/mL increased micronucleus formation when comparing with the control group (P sodium benzoate concentrations of 2.0 mg/mL increased chromosome break when comparing with the control group (P Sodium benzoate did not cause Ala40Thr (GCG→ACG) in superoxide dismutase gene. Sodium benzoate had the mutagenic and cytotoxic toxicity in lymphocytes caused by micronucleus formation and chromosome break.

 17. Effect of Sodium Benzoate Preservative on Micronucleus Induction, Chromosome Break, and Ala40Thr Superoxide Dismutase Gene Mutation in Lymphocytes

  Malinee Pongsavee

  2015-01-01

  Full Text Available Sodium benzoate is food preservative that inhibits microbial growth. The effects of sodium benzoate preservative on micronucleus induction, chromosome break, and Ala40Thr superoxide dismutase gene mutation in lymphocytes were studied. Sodium benzoate concentrations of 0.5, 1.0, 1.5, and 2.0 mg/mL were treated in lymphocyte cell line for 24 and 48 hrs, respectively. Micronucleus test, standard chromosome culture technique, PCR, and automated sequencing technique were done to detect micronucleus, chromosome break, and gene mutation. The results showed that, at 24- and 48-hour. incubation time, sodium benzoate concentrations of 1.0, 1.5, and 2.0 mg/mL increased micronucleus formation when comparing with the control group (P<0.05. At 24- and 48-hour. incubation time, sodium benzoate concentrations of 2.0 mg/mL increased chromosome break when comparing with the control group (P<0.05. Sodium benzoate did not cause Ala40Thr (GCG→ACG in superoxide dismutase gene. Sodium benzoate had the mutagenic and cytotoxic toxicity in lymphocytes caused by micronucleus formation and chromosome break.

 18. Fluorescence behaviour and dural infiltration of meningioma analyzed by 5-ALA based fluorescence: Operating microscope versus mini-spectrometer.

  Knipps, Johannes; Beseoglu, Kerim; Kamp, Marcel; Fischer, Igor; Felsberg, Joerg; Neumann, Lisa M; Steiger, Hans-Jakob; Cornelius, Jan F

  2017-08-30

  To compare fluorescence intensity of tumor specimens as measured by a FGS-microscope and a spectrometer, 2.) to evaluate tumor infiltration of dura mater around meningiomas with help of these two different 5-ALA based fluorescence tools and 3.) to correlate fluorescence intensity with histopathological data. In a clinical series menigiomas were resected by 5-ALA fluorescence guided surgery. Fluorescence intensity was semi-quantitatively rated by the surgeon at pre-defined points. Biopsies were harvested and fluorescence intensity measured by a spectrometer and histopathologically analysed. Sampling was realized at the level of the dura in a centrifugal direction. 104 biopsies (n= 13 tumors) were analysed. Specificity and sensitivity of the microscope were 0.96 and 0.53 and of the spectrometer 0.95 and 0.93, respectively. Fluorescence intensity as measured by the spectrometer was correlated to histologically confirmed tumor burden. In a centrifugal direction, tumor burden and fluorescence intensity continuously decreased (along the dural tail). Below a threshold value of 639 arbitrary units no tumor was histologically detectable. At the level of the dura the spectrometer was highly sensitive for detection of meningioma cells. The surgical microscope showed false negative results and missed residual tumor cells in more than half of the cases. The complementary use of both fluorescence tools may improve resection quality. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. The Synonymous Ala87 Mutation of Estrogen Receptor Alpha Modifies Transcriptional Activation Through Both ERE and AP1 Sites.

  Fernández-Calero, Tamara; Flouriot, Gilles; Marín, Mónica

  2016-01-01

  Estrogen receptor α (ERα) exerts regulatory actions through genomic mechanisms. In the classical pathway, ligand-activated ERα binds directly to DNA through estrogen response elements (ERE) located in the promoter of target genes. ERα can also exert indirect regulation of transcription via protein-protein interaction with other transcription factors such as AP-1.S everal ERα synonymous polymorphisms have been identified and efforts to understand their implications have been made. Nevertheless effects of synonymous polymorphisms are still neglected. This chapter focuses on the experimental procedure employed in order to characterize the transcriptional activity of a synonymous polymorphism of the ERα (rs746432) called Alanine 87 (Ala87). Activity of both WT and Ala87 ERα isoforms on transcriptional pathways can be analyzed in transiently transfected cells using different reporter constructs. ERα efficiency on the classical genomic pathway can be analyzed by determining its transactivation activity on an ERE-driven thymidine kinase (TK) promoter controlling the expression of the luciferase reporter gene. Transcriptional activity through the indirect genomic pathway can be analyzed by employing an AP-1 DNA response element-driven promoter also controlling the expression of luciferase reporter gene.

 20. Differences between β-Ala and Gly-Gly in the design of amino acids-based hydrogels

  Andreea Pasc

  2010-10-01

  Full Text Available Despite the continuous interest in organogels and hydrogels of low molecular weight gelators (LMWG, establishing the relationship between the molecular structure and the gelation mechanism is still a challenge. In this paper our interest focuses on the consequences of slight molecular modifications on the self-assembling behaviour of β-Ala vs Gly-Gly-based hydrogelators. Previously, in our group, amino acid based amphiphiles i.e. Gly-Gly-His-EO2-Alk, a trimodular amphiphile (containing three domains: H-bond donor and acceptor/hydrophilic/hydrophobic domain, respectively were reported to act as hydrogelators and that the gelation properties were related to hydrogen bonding, hydrophobic interactions and π-π stacking. Herein, β-Ala-His-EO2-Alk was fully characterised by FT-IR, NMR, SAXS and SEM and the gelation mechanism is discussed. It appears that the number of amide groups determines the self-assembling behaviour into 1D or 2D/3D networks as a result of intimate interactions between gelator molecules.

 1. A novel presenilin 1 mutation (Ala275Val) as cause of early-onset familial Alzheimer disease.

  Luedecke, Daniel; Becktepe, Jos S; Lehmbeck, Jan T; Finckh, Ulrich; Yamamoto, Raina; Jahn, Holger; Boelmans, Kai

  2014-04-30

  Mutations in the presenilin 1 (PS1) gene (PSEN1) are associated with familial Alzheimer disease (FAD). Here, we report on a 50-year-old patient presenting with progressive deterioration of his short-term memory and a family history of early-onset dementia. Diagnostic workup included a neuropsychological examination, structural magnetic resonance (MR) imaging, cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers including total tau, phosphorylated tau, and Aβ42 levels, as well as sequencing relevant fragments of the genes PSEN1, PSEN2, and APP. Additionally, we were able to obtain archival paraffin-embedded cerebellar tissue from the patient's father for cosegregation analysis. Clinical, neuropsychological and MR imaging data were indicative of early-onset Alzheimer disease. Furthermore, CSF biomarkers showed a typical pattern for Alzheimer disease. DNA sequencing revealed a heterozygous nucleotide transition (c.824C>T) in exon 8 of PSEN1, leading to an amino acid change from alanine to valine at codon 275 (Ala275Val). The same mutation was found in an archival brain specimen of the patient's demented father, but not in a blood sample of the non-demented mother. This mutation alters a conserved residue in the large hydrophilic loop of PS1, suggesting pathogenic relevance. Cosegregegation analysis and the structural as well as the presumed functional role of the mutated and highly conserved residue suggest FAD causing characteristics of the novel PSEN1 mutation Ala275Val.

 2. Photoreflectance studies of optical transitions in type II (GaAs) sub m (AlAs) sub n superlattices

  Wang, G; Kitaev, Y E; Planel, R

  2003-01-01

  Photoreflectance (PR) spectra of two type II [001](GaAs) sub m (AlAs) sub n superlattices (SLs) have been measured at 77 K. In the conventional picture of the envelope-function approximation, the lowest conduction state originates, in the first sample, from the X sub z point of the AlAs Brillouin zone (z being the growth direction) whereas it originates from the X sub x sub , sub y point in the second sample. Our spectra exhibit Franz-Keldysh oscillation (FKO) features and interband transition lines. The origin of the built-in electric field within the samples is discussed and its strength calculated from FKOs. For interpreting our spectra of interband optical transitions, a least-squares fit of the data to the Aspnes third-derivative functional form has been performed as well as computation of the optical transition energies. From the energy and amplitude of the interband transition lines in PR spectra, we showed that the two SLs are pseudo-direct, i.e. the ground optical transition in any of them is direct ...

 3. PPAR gamma Pro(12)Ala polymorphism and risk of acute coronary syndrome in a prospective study of Danes

  Vogel, Ulla Birgitte; Segel, Stine; Dethlefsen, Claus

  2009-01-01

  Background: Acute coronary syndrome (ACS) is a major cause of morbidity and mortality in the western world. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR gamma) plays a key role in the regulation of the energy balance, adipocyte differentiation and lipid biosynthesis. The aim was to inve......Background: Acute coronary syndrome (ACS) is a major cause of morbidity and mortality in the western world. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR gamma) plays a key role in the regulation of the energy balance, adipocyte differentiation and lipid biosynthesis. The aim...... was to investigate if the polymorphism PPAR gamma 2 Pro(12)Ala, which encodes a less efficient transcription factor, was associated with risk of acute coronary disease and if there were interactions between this polymorphism and factors that modify PPAR gamma activity, such as alcohol intake, smoking, and use of non......-steroidal anti-inflammatory medicine. Methods: A case-cohort study including 1031 ACS cases and a sub-cohort of 1703 persons was nested within the population-based prospective study Diet, Cancer and Health of 57,053 individuals. Results: Homozygous male variant allele carriers of PPAR gamma 2 Pro(12)Ala were...

 4. Association of PPARγ2 (Pro12Ala) and neuropeptide Y (Leu7Pro) gene polymorphisms with obstructive sleep apnea in obese Asian Indians.

  Bhushan, Bharat; Guleria, Randeep; Misra, Anoop; Luthra, Kalpana; Kumar, Guresh

  2011-01-01

  Obstructive sleep apnea (OSA) is prevalent in 7.5% in urban Asian Indians. Peroxisome proliferator activated receptor gamma2 (PPARγ2) has been implicated in adipocyte differentiation. Neuropeptide Y (NPY) is also considered as a candidate gene for excess body fat accumulation. The association of PPARγ2 (Pro12Ala)} and NPY (Leu7Pro) gene polymorphisms with OSA has not been studied in Asian Indians. To study the distribution of PPARγ2 (Pro12Ala) and NPY (Leu7Pro) polymorphism in Asian Indians with and without OSA. This study was carried out in 252 obese subjects [(body mass index (BMI > 25 kg/m2]; 142 with OSA and 110 without OSA. Measurements included anthropometric and biochemical parameters (fasting blood glucose, lipid profile, various circumferences and skin-fold thicknesses). PPARγ2 (Pro12Ala) and NPY (Leu7Pro) gene} polymorphisms were studied in all subjects. The frequency of the variant allele (Ala12) of PPARγ2 gene was significantly higher in subjects with OSA (14.4%) when compared with subjects without OSA (5.5%; χ2= 9.7; p = 0.001). The distribution of the variant allele (Pro7) of NPY gene was comparable in subjects with OSA (3.5%) and without OSA (3.6%; χ2= 0.001, p = 0.94). This study reveals a significantly higher frequency of PPARγ2 (Ala12) allele in obese Asian Indians with OSA when compared to obese Asian Indians without OSA.

 5. The Pro12Ala Polymorphism of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Gene Modifies the Association of Physical Activity and Body Mass Changes in Polish Women

  Aleksandra Zarebska

  2014-01-01

  Full Text Available Peroxisome proliferator-activated receptor γ is a key regulator of adipogenesis, responsible for fatty acid storage and maintaining energy balance in the human body. Studies on the functional importance of the PPARG Pro12Ala polymorphic variants indicated that the observed alleles may influence body mass measurements; however, obtained results were inconsistent. We have decided to check if body mass changes observed in physically active participants will be modulated by the PPARG Pro12Ala genotype. The genotype distribution of the PPARG Pro12Ala allele was examined in a group of 201 Polish women measured for selected body mass variables before and after the completion of a 12-week training program. The results of our experiment suggest that PPARG genotype can modulate training-induced body mass measurements changes: after completion of the training program, Pro12/Pro12 homozygotes were characterised by a greater decrease of body fat mass measurements in comparison with 12Ala allele carriers. These results indicate that the PPARG 12Ala variant may impair the training-induced positive effects on body mass measurements; however, the detailed mechanism of such interaction remained unclear and observed correlation between PPARG genotype and body mass differential effects should be interpreted with caution.

 6. The Arabidopsis P4-ATPase ALA3 requires a ß-subunit to function in phospholipid translocation and secretory vesicle formation

  Lopez Marques, Rosa Laura

  The Arabidopsis P4-ATPase ALA3 requires a ß-subunit to function in phospholipid translocation and secretory vesicle formation   Lisbeth R. Poulsen1, Rosa L. López-Marqués1, Stephen C. McDowell2, Juha Okkeri3, Dirk Licht3, Alexander Schulz1, Thomas Pomorski3,  Jeffrey F. Harper2, and Michael G...... and in inducing membrane curvature, which is a requirement for vesicle formation. We show that Aminophospholipid ATPase3 (ALA3), a member of the P4-ATPase subfamily in the plant Arabidopsis thaliana, localizes to the Golgi apparatus and that genetic lesions of ALA3 result in impaired growth of roots and shoots....... The root growth defect is accompanied by the failure of the root to release border cells of the root cap. Electron micrograph data suggest that functioning and shedding of border cells are dependent on ALA3, as ala3 mutants are devoid of the characteristic proliferation of slime vesicles at the trans...

 7. Effect of the Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor γ2 gene on lipid profile and adipokines levels in obese subjects

  Becer E

  2017-06-01

  Full Text Available Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ is a key regulator of metabolism, adipokines production and secretion. The aim of this study was to investigate the association between the PPARγ2 gene Pro12Ala polymorphism in obesity in terms of body mass index (BMI, lipid parameters, homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR, serum lipid, leptin, adiponectin, resistin and chemerin levels. The study included 160 obese and 140 non obese subjects. The Pro12Ala polymorphism was determined by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP. Serum lipid, leptin, adiponectin, resistin and chemerin levels were measured. No association was found between the Pro12Ala polymorphism and BMI. Strikingly, in the study group, obese subjects with the AA genotype had significantly higher triglycerides (p = 0.046 and resistin (p <0.001 levels than those with the wild-type PP and heterozygous PA genotypes. Serum leptin and chemerin levels were significantly associated with Pro-12Ala poymorphism in the obese and non obese groups (p <0.01. In the obese group, subjects with the homozygous AA genotype had significantly lower adiponectin (p = 0.010 activity than the PP genotype. Our results suggest that the PPARγ2 gene Pro12Ala polymorphism has no direct association with obesity but does have significant influences on lipid profiles and adipokines levels.

 8. Peroxisome proliferator-activated receptor γ Pro12Ala polymorphism decrease the risk of diabetic nephropathy in type 2 diabetes: a meta analysis.

  Ding, Jiarong; Zhu, Chao; Mei, Xiaobin; Zhou, Yangyang; Feng, Bing; Guo, Zhiyong

  2015-01-01

  The association between peroxisome proliferators-activated receptor γ (PPARγ) Pro12Ala polymorphism and T2DN risk is inconclusive and contradictory. Therefore, we performed a meta-analysis. All relevant studies were searched by using the PubMed and EMBASE. Odds ratios (ORs) and corresponding 95% confidence intervals (CIs) were calculated. Effect model selection was on the basis of heterogeneity test. A total of 20 case-control studies with 9357 subjects were included in this meta-analysis. We found that PPARγ Pro12Ala polymorphism significantly associated with decreased T2DN risk (OR = 0.74; 95% CI 0.59-0.94; P = 0.01). In the subgroup analysis by race, Caucasian with PPARγ Pro12Ala polymorphism showed decreased T2DN risk (OR = 0.63; 95% CI 0.46-0.88; P = 0.006). But Asian with PPARγ Pro12Ala polymorphism did not show decreased T2DN risk (OR = 0.87; 95% CI 0.62-1.22; P = 0.41). In conclusion, our meta-analysis study confirmed that PPARγ Pro12Ala polymorphism might contribute to the risk for T2DN.

 9. The Pro12Ala Polymorphism of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Gene Modifies the Association of Physical Activity and Body Mass Changes in Polish Women.

  Zarebska, Aleksandra; Jastrzebski, Zbigniew; Cieszczyk, Pawel; Leonska-Duniec, Agata; Kotarska, Katarzyna; Kaczmarczyk, Mariusz; Sawczuk, Marek; Maciejewska-Karlowska, Agnieszka

  2014-01-01

  Peroxisome proliferator-activated receptor γ is a key regulator of adipogenesis, responsible for fatty acid storage and maintaining energy balance in the human body. Studies on the functional importance of the PPARG Pro12Ala polymorphic variants indicated that the observed alleles may influence body mass measurements; however, obtained results were inconsistent. We have decided to check if body mass changes observed in physically active participants will be modulated by the PPARG Pro12Ala genotype. The genotype distribution of the PPARG Pro12Ala allele was examined in a group of 201 Polish women measured for selected body mass variables before and after the completion of a 12-week training program. The results of our experiment suggest that PPARG genotype can modulate training-induced body mass measurements changes: after completion of the training program, Pro12/Pro12 homozygotes were characterised by a greater decrease of body fat mass measurements in comparison with 12Ala allele carriers. These results indicate that the PPARG 12Ala variant may impair the training-induced positive effects on body mass measurements; however, the detailed mechanism of such interaction remained unclear and observed correlation between PPARG genotype and body mass differential effects should be interpreted with caution.

 10. Association between Pro12Ala, Pvull, Avall, Sstl and ADIPOQ single-nucleotide polymorphisms with lipid and glycemic profiles of patients with Berardinelli-Seip syndrome.

  Baracho, Maria F P; Nunes, Adriana B; Hirata, Mario H; Hirata, Rosario D C; Fajardo, Christina M; Santos, Maria G N; Wajchenberg, Bernardo L; De Marco, Luiz A; Brandão-Neto, José

  2014-01-01

  Berardinelli-Seip syndrome (BSS) is a recessive autosomal genetic disorder characterized by the near loss of adipose tissue with disturbance in lipid metabolism. Biochemical and hormonal parameters and Pro12Ala, Pvull, Avall, Sstl and ADIPOQ polymorphisms in 22 patients with BSS were analyzed and examined for a possible association with lipid profiles. Parental consanguinity, insulin resistance and diabetes mellitus were observed in 63.6, 81.8 and 59.1% of patients, respectively. All individuals presented high triglyceride levels, and 68.1% of patients showed high cholesterol levels. The Pro/Pro genotype of the Pro12Ala polymorphism of the PPARγ2 gene was found in 86.3% of patients; the Ala/Ala variant was not observed in any patient. The PvuII polymorphism of the LPL gene showed a frequency of 50% for the P1P2 variant. The AvaII polymorphism of the LDLR gene showed a similar frequency of 40.9% for both CT and TT variants. The S1S1 genotype of the Sstl polymorphism of the APOC3 gene had a frequency of 86.3%. The CC allele of the ADIPOQ polymorphism of the adiponectin gene was found in 54.6% of patients. No association was found between lipid parameters and the relevant Pvull, Avall and Sstl polymorphisms. However, we did observe an association of the Pro12Ala and ADIPOQ polymorphisms with higher lipid levels, suggesting a close relationship between these factors.

 11. Association between the Pro12Ala polymorphism of PPAR-γ gene and the non-alcoholic fatty liver disease: a meta-analysis.

  Wang, Jun; Guo, Xufeng; Wu, Pengbo; Song, Jia; Ye, Chuncui; Yu, Shijie; Zhang, Jixiang; Dong, Weiguo

  2013-10-10

  Several studies have been conducted to examine the association between PPAR-γ2 Pro12Ala polymorphism and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), but the results remain inconsistent. In this study, a meta-analysis was performed to assess the association of PPAR-γ Pro12Ala polymorphism with NAFLD risk. A total of 8 case-control studies, including 1697 cases and 2427 controls, were selected. Pooled odds ratio (OR) with 95% confidence interval (CI) was calculated using fixed- or random-effects model. Overall, no evidence has indicated that the Pro12Ala polymorphism was associated with the susceptibility to NAFLD. Besides, stratified analysis with ethnicity also indicated that no significant association between PPAR-γ Pro12Ala and the risk of NAFLD under all for genetic model in both Asian and Caucasian populations was observed. This meta-analysis indicated that the Pro12Ala polymorphism is not associated with NAFLD risk. Large and well-designed studies are warranted to validate our findings. © 2013.

 12. Kass olgu must või hall - peaasi, et hiiri püüab / Imbi Ernits-Kaljuste

  Ernits-Kaljuste, Imbi, 1963-

  2008-01-01

  Ettevõtlusuuringud on nais- ja meesjuhte võrreldes lisaks sarnasusele leidnud hulgaliselt erinevusi, uuringute kohaselt ei pruugi edukad keskastme naisjuhid tippjuhi kohta ihaleda. Vt. samas: Statistika; kommenteerivad: Ruth Alas, Karin Kastehein, Elo Odres

 13. Influence of ceramide 2 on in vitro skin permeation and retention of 5-ALA and its ester derivatives, for Photodynamic Therapy

  Maria Bernadete Riemma Pierre

  2009-03-01

  Full Text Available Photodynamic therapy (PDT based on topical 5-aminolevulinic acid (5-ALA, an endogenous precursor of protoporphyrin, is an interesting approach for the treatment of skin cancer. However, 5-ALA is a hydrophilic molecule and such a characteristic limits its appropriate cutaneous penetration and retention. In this way, more lipophilic molecules, such as esterified 5-ALA derivatives, have been under investigation in order to improve the skin penetration of this molecule. Drug formulation can also alter 5-ALA skin penetration. Therefore, the aim of this work was to study the influence of ceramide 2 - the main lipid of the SC- on the cutaneous delivery of 5-ALA and its ester derivatives in vitro, using Franz diffusion cell. The skin permeation of all studied drugs was decreased in the presence of ceramide, representing a desirable characteristic in order to avoid the risk of systemic side effects. Nevertheless, the SC and [epidermis + dermis] retention after 16 h has also been decreased in the presence of ceramide, as compared to control. In conclusion, ceramide was not a good adjuvant, meaning that research of other vehicles could be useful to improve cutaneous delivery of 5-ALA.A Terapia Fotodinâmica (TFD tópica com um precursor das porfirinas endógenas, o ácido 5-aminolevulínico (5-ALA, constitui uma nova modalidade para o tratamento do câncer de pele. Entretanto, o 5-ALA é uma molécula hidrofílica, o que limita sua penetração e retenção cutânea apropriadas. Moléculas mais lipofílicas, tais como derivados esterificados do 5-ALA, estão sob intensa investigação para melhorar a penetração cutânea desta molécula. A formulação que contém o fármaco também pode alterar a penetração cutânea do 5-ALA. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi estudar a influência da ceramida 2 - o principal lipídeo do EC- sobre a penetração cutânea de 5-ALA e seus derivados esterificados usando células de difusão de Franz. A permea

 14. C-terminal deletions in the ALAS2 gene lead to gain of function and cause X-linked dominant protoporphyria without anemia or iron overload.

  Whatley, Sharon D; Ducamp, Sarah; Gouya, Laurent; Grandchamp, Bernard; Beaumont, Carole; Badminton, Michael N; Elder, George H; Holme, S Alexander; Anstey, Alexander V; Parker, Michelle; Corrigall, Anne V; Meissner, Peter N; Hift, Richard J; Marsden, Joanne T; Ma, Yun; Mieli-Vergani, Giorgina; Deybach, Jean-Charles; Puy, Hervé

  2008-09-01

  All reported mutations in ALAS2, which encodes the rate-regulating enzyme of erythroid heme biosynthesis, cause X-linked sideroblastic anemia. We describe eight families with ALAS2 deletions, either c.1706-1709 delAGTG (p.E569GfsX24) or c.1699-1700 delAT (p.M567EfsX2), resulting in frameshifts that lead to replacement or deletion of the 19-20 C-terminal residues of the enzyme. Prokaryotic expression studies show that both mutations markedly increase ALAS2 activity. These gain-of-function mutations cause a previously unrecognized form of porphyria, X-linked dominant protoporphyria, characterized biochemically by a high proportion of zinc-protoporphyrin in erythrocytes, in which a mismatch between protoporphyrin production and the heme requirement of differentiating erythroid cells leads to overproduction of protoporphyrin in amounts sufficient to cause photosensitivity and liver disease.

 15. The Pro12Ala Polymorphism of PPAR-γ Gene Is Associated with Sepsis Disease Severity and Outcome in Chinese Han Population

  Guoda Ma

  2014-01-01

  Full Text Available Peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPAR-γ is a ligand-binding nuclear receptor, and its activation plays a prominent role in regulating the inflammatory response. Therefore, PPAR-γ has been suggested as a candidate gene for sepsis. In the present study, we investigated the association between the Pro12Ala polymorphism of PPAR-γ and sepsis in a Han Chinese population. A total of 308 patients with sepsis and 345 healthy controls were enrolled in this study. Genotyping was performed using the polymerase chain reaction-ligation detection reaction (PCR-LDR method. No significant differences were detected in the allele and genotype distributions of the PPAR-γ Pro12Ala SNP between septic patients and controls (P=0.622 for genotype; P=0.629 for allele. However, stratification by subtypes (sepsis, septic shock, and severe sepsis revealed a statistically significant difference in the frequency of the Ala allele and Ala-carrier genotype between the patients with the sepsis subtype and the healthy controls (P=0.014 for allele and P=0.012, for genotype. Moreover, significant differences were found in the frequency of the Ala allele and genotype between the sepsis survivors and nonsurvivors (all P=0.002. In the survivors, the PPAR-γ Pro12Ala genotype was significantly associated with decreased disease severity and recovery time (all P<0.001. Thus, genetic polymorphism is thought to play a role in the development and outcome of sepsis.

 16. Light fractionation increases the efficacy of ALA-PDT but not of MAL-PDT: What is the role of (vascular) endothelial cells?

  de Bruijn, H. S.; de Vijlder, H. C.; de Haas, E. R. M.; van der Ploeg-van den Heuvel, A.; Kruijt, B.; Poel-Dirks, D.; Sterenborg, H. J. C. M.; ten Hagen, T. L. M.; Robinson, D. J.

  2009-06-01

  Photodynamic therapy (PDT) using protoporpyrin IX (PpIX) precursors like 5-aminolevulinic acid (ALA) or methyl-aminolevulinate (MAL) has shown to be effective in the treatment of various skin diseases. Using ALA we have shown in numerous studies a significantly improved efficacy by applying light fractionation with a long dark interval. In contrast, in the hairless mouse model, the PDT efficacy using MAL is unaffected by adopting this approach. More acute edema is found after ALA-PDT suggesting a difference in response of endothelial cells to PDT. To investigate the role of endothelial cells, cryo-sections of hairless mouse skin after 4 hours of topical MAL or ALA application were stained with a fluorescent endothelial cell marker (CD31). Co-localization of this marker with the PpIX fluorescence was performed using the spectral imaging function of the confocal microscope. We have also used intra-vital confocal microscopy to image the PpIX fluorescence distribution in correlation with the vasculature of live mouse skin. Our results show PpIX fluorescence at depth in cryo-sections of mouse skin after 4 hours of topical application. Co-localization has shown to be difficult due to the changes in tissue organization caused by the staining procedure. As expected we found high PpIX fluorescence levels in the epidermis after both MAL and ALA application using intra-vital microscopy. After ALA application more PpIX fluorescence was found deep in the dermal layer of the skin than after MAL. Furthermore we detected localized fluorescence in unidentified structures that could not be correlated to blood vessels or nerves.

 17. Reproductive Performance of Rabbit does Artificially Inseminated with Semen Supplemented with GnRH Analogue [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH Ethylamide.

  Gogol, P

  2016-09-01

  The aim of the study was to evaluate, the ability of a GnRH synthetic analogue [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide to induce ovulation in rabbit does using intravaginal administration. A total of 138 primiparous lactating does were randomly divided into 4 groups that at the time of insemination received following treatments for ovulation induction: 1 μg of buserelin administered intramuscularly (control group); 5 μg of [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide added to the semen dose (D5 group); 10 μg of [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide added to the semen dose (D10 group); 15 μg of [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide added to the semen dose (D15 group). Kindling rates were 68.8% in D10 and 66.7% in D15 groups and were comparable to that obtained in the control group (72.2%). The kindling rate in group D5 (29.4%) was significantly lower than those recorded in the other groups. The number of live born kits was not significantly affected by the ovulation induction treatment. The results of this study show that [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide added directly into the semen dose can effectively stimulate ovulation in rabbits. The dose of 10 μg of [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide per doe was sufficient to produce results comparable to those obtained by intramuscular administration of buserelin.

 18. Effects of Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator-activated receptor-γ2 gene on metabolic syndrome risk: a meta-analysis.

  Zhang, Ruyi; Wang, Jiao; Yang, Rui; Sun, Jia; Chen, Rongping; Luo, Haizhao; Liu, Duan; Cai, Dehong

  2014-02-01

  Associations between peroxisome proliferator-activated receptor γ2 (PPARγ2) gene polymorphism and metabolic syndrome risk remained controversial and ambiguous. Thus, we performed a meta-analysis to assess the association between Pro12Ala polymorphism in PPARγ2 gene and metabolic syndrome susceptibility. An electronic literature search was conducted on Medline, OVID, Cochrane Library database, and the China National Knowledge Internet up to March 2013. Odds ratios (ORs) with 95% confidence intervals (CIs) were used to calculate the strength of association in the fixed or random effects model. Ten studies involving a total of 4456 cases and 10343 controls were included in this meta-analysis. No statistical evidence of association was found between Pro12Ala polymorphism and metabolic syndrome risk in all genetic models (homozygote model: OR=0.83, 95% CI=0.62-1.12; heterozygote model: OR=1.04, 95% CI=0.94-1.14; dominant model: OR=1.02, 95% CI=0.93-1.12; recessive model: OR=0.83, 95% CI=0.62-1.11). No statistical evidence of significant association was observed when stratified by ethnicity, definition of metabolic syndrome, source of control groups and quality score of the selected articles. All in all, the results did not support a major role of the Pro12Ala variant of the PPARγ2 gene in metabolic syndrome risk. This meta-analysis suggested that the effect of Pro12Ala polymorphism in PPARγ2 gene may not be related to metabolic syndrome as an entity. However, Pro12Ala may affect the single component of metabolic syndrome. A large, well designed study is required to more adequately assess the role for Pro12Ala polymorphism on metabolic syndrome. © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 19. Association of peroxisome proliferator-activated receptorγ gene Pro12Ala and C161T polymorphisms with cardiovascular risk factors in maintenance hemodialysis patients.

  Liu, Feng; Mei, Xiaobin; Zhang, Yingying; Qi, Hualin; Wang, Jun; Wang, Yi; Jiang, Wei; Zhang, Xintian; Yan, Haidong; Zhuang, Shougang

  2014-11-01

  The Pro12Ala and C161T polymorphisms in peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) have been shown to be associated with carotid artery atherosclerosis. It remains unclear whether these two polymorphisms are associated with risk factors for cardiovascular disease (CVD) in hemodialysis (HD) patients. Therefore, the PPARγ genotypes in 99 HD patients and 149 controls were determined, and clinical characteristics among the different genotypes were compared. We found that the frequency of the Pro12Ala and C161T polymorphisms in HD patients was similar to that in healthy controls, but C161T polymorphism and T allele frequencies in HD patients with CVD were lower than that in HD patients without CVD. Carotid artery plaque (CAP) and carotid intima-media thickness (CIMT) in HD patients with CT + TT or Pro12Ala genotypes were also less than that in patients with CCor Pro12Pro genotypes, respectively. HD patients with CT + TT genotype had lower serum C reactive protein (CRP) levels, as well as higher triceps skin fold (TSF) thickness, mid arm circumference (MAC) and mean mid arm circumference (MMAC) than HD patients with CC genotype (P Pro12Ala-CT161 subgroup was less than the Pro12Pro-CC161 and Pro12Pro-CT161 subgroup, and, CAP amounts of the Pro12Ala-CT161 subgroup was less than the Pro12Pro-CC161 subgroup. Our results indicate that the Pro12Ala and C161T polymorphisms were associated with some important risk factors for CVD in HD patients in the Han Chinese population.

 20. Peroxisome proliferator activated receptor γ2 gene Pro12Ala gene polymorphism in type 2 diabetes and its relationship with diabetic nephropathy.

  Azab, Mervat M; Abdel-Azeez, Hala A; Zanaty, Mohamad F; El Alawi, Safaa M

  2014-01-01

  Despite intensive research, a genetic background of type 2 diabetes is still unknown as are causes of differences in the clinical course of the disease. This supports the hypothesis for factors of genetic susceptibility (or protection) to diabetic nephropathy. This study aimed to examine the association between Pro12Ala polymorphism in the PPARgamma2 gene with both type 2 diabetes and the development of diabetic nephropathy. The study included seventy subjects classified into three groups: healthy control group (20), diabetics without nephropathy (25), and diabetics with nephropathy (25). All members of the study were subjected to the following laboratory investigations: fasting glucose and insulin with calculation of insulin resistance by HOMA IR, HbA1c, urea, creatinine and calculation of creatinine clearance, lipid profile, urinary protein and/or microalbumin. Determination of Pro12Ala polymorphism in PPARgamma2 gene was done by PCR/RFLP. As regards PPARgamma2 Pro12Ala gene polymorphism, the Pro/Pro genotype was the most common in diabetic patients as well as in controls followed by Pro/Ala genotype and Ala/Ala genotypes was the least common one. The genotype distribution of the PPARgamma2 polymorphism was significantly different in diabetic patients compared to controls and in diabetics with nephropathy compared to those without nephropathy (p < 0.05). The allelic frequency of proline (Pro) was significantly higher in diabetic patients than controls (p < 0.001) and also significantly higher in diabetics with nephropathy than without nephropathy (p < 0.05). The odds ratio (OR) of having diabetes for Pro allele carriers was 8 compared with noncarriers (95% CI: 2.66 - 23.98). Our results support the association between the Pro allele of PPARgamma2 gene and both development of type 2 diabetes and diabetic nephropathy.

 1. A Cephalometric Study on the Relationship between the Occlusal Plane, Ala-Tragus and Camper’s Lines, in Patients with Angle’s Class III Malocclusion

  F. Rostamkhani

  2005-06-01

  Full Text Available Statement of Problem: Considering the importance of the occlusal plane orientation in complete denture prostheses, a study was conducted on the relationship between this plane with ala-tragus and Camper’s lines in soft tissue among individuals with class IIImalocclusion, in Mashhad School of Dentistry.Purpose: The aim of the present study was to define the best soft tissue index by which the location and inclination of the occlusal plane in complete dentures could be established.Materials and methods: The participants consisted of 13 males with Angle’s class III occlusal relationship. Radiopaque markers were attached to the intended points on soft tissue and then standard lateral cephalograms were obtained from each subject.The angles between the following lines were measured: Occlusal line (OL, Camper's line (ala-porion, AT1 (ala-superior border of tragus, AT2 (ala- mid-tragus and AT3 (ala-inferior border of tragus.Results: The mean values and standard deviations calculated from the measured variables are as follows: OL-^AT1, 5.65 (3.95 degrees; OL- ^AT2, 3.19 (2.45 degrees;OL- ^AT3, 2.92 (2.42 degrees and OL- ^Camper, 8.5 (3.83 degrees. Comparison of the results by the ANOVA test exhibited a significant difference (F=3.7, P=0.05. Asthe OL^-AT3 angle had the lowest value, the occlusal line had a stronger tendency to be parallel to the AT3 line.Conclusion: According to the present study, the inferior border of the tragus is suggested as the posterior point for ala-tragus line orientation.

 2. SLC6A3 coding variant Ala559Val found in two autism probands alters dopamine transporter function and trafficking.

  Bowton, E; Saunders, C; Reddy, I A; Campbell, N G; Hamilton, P J; Henry, L K; Coon, H; Sakrikar, D; Veenstra-VanderWeele, J M; Blakely, R D; Sutcliffe, J; Matthies, H J G; Erreger, K; Galli, A

  2014-10-14

  Emerging evidence associates dysfunction in the dopamine (DA) transporter (DAT) with the pathophysiology of autism spectrum disorder (ASD). The human DAT (hDAT; SLC6A3) rare variant with an Ala to Val substitution at amino acid 559 (hDAT A559V) was previously reported in individuals with bipolar disorder or attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). We have demonstrated that this variant is hyper-phosphorylated at the amino (N)-terminal serine (Ser) residues and promotes an anomalous DA efflux phenotype. Here, we report the novel identification of hDAT A559V in two unrelated ASD subjects and provide the first mechanistic description of its impaired trafficking phenotype. DAT surface expression is dynamically regulated by DAT substrates including the psychostimulant amphetamine (AMPH), which causes hDAT trafficking away from the plasma membrane. The integrity of DAT trafficking directly impacts DA transport capacity and therefore dopaminergic neurotransmission. Here, we show that hDAT A559V is resistant to AMPH-induced cell surface redistribution. This unique trafficking phenotype is conferred by altered protein kinase C β (PKCβ) activity. Cells expressing hDAT A559V exhibit constitutively elevated PKCβ activity, inhibition of which restores the AMPH-induced hDAT A559V membrane redistribution. Mechanistically, we link the inability of hDAT A559V to traffic in response to AMPH to the phosphorylation of the five most distal DAT N-terminal Ser. Mutation of these N-terminal Ser to Ala restores AMPH-induced trafficking. Furthermore, hDAT A559V has a diminished ability to transport AMPH, and therefore lacks AMPH-induced DA efflux. Pharmacological inhibition of PKCβ or Ser to Ala substitution in the hDAT A559V background restores AMPH-induced DA efflux while promoting intracellular AMPH accumulation. Although hDAT A559V is a rare variant, it has been found in multiple probands with neuropsychiatric disorders associated with imbalances in DA neurotransmission

 3. Comparaciones aerodinámicas de alas de Colibríes: Colibri coruscans, Metallura tyrianthina Y Acestrura mulsanti

  Stiles Frank Gary

  2006-06-01

  Full Text Available Se diseñó y construyó un aparato estable para medir las fuerzas de sustentación y de arrastre generadas por
  alas de colibríes girando. Las especies de colibríes estudiadas fueron Colibri coruscans, Metallura tyrianthina y Acestrura mulsanti. La morfología alar, la frecuencia de giro de cada especie, la magnitud de las fuerzas producidas al girar y el espacio ocupado por el flujo condicionaron la forma del aparato. Se analizaron mecanismos que disminuían la vibración y la fricción entre las partes del aparato permitiendo una mejor medición de las fuerzas. Para generar el movimiento se usó un motor eléctrico DC por ser estable y generar poca vibración, su intervalo de frecuencias de giro comprendía las frecuencias de las tres alas. Se usó un colchón de aire para sostener el eje y disminuir la fricción que pudiera haber entre este y los demás elementos. Se usaron imanes para transmitir el movimiento magnéticamente y posibilitar la medición de las fuerzas de sustentación y de arrastre manteniendo el aparato siempre en la misma posición. Para la medición se usaron sensores
  de reflexión y su señal fue recogida por una tarjeta de  adquisición de datos de LabVIEW 7.0 ®. La tarjeta transmitió los datos a un computador y en él se elaboró un instrumento virtual de LabVIEW 7.0® que permitió adquirir los datos, manejarlos y filtrarlos. Se hicieron medidas preliminares de las fuerzas aerodinámicas generadas por tres alas de Metallura tyrianthina.

 4. 5-氨基酮戊酸光动力疗法(ALA-PDT)治疗Bowen病的临床分析%Clinical analysis of 5-aminolevulinic acid photodynamic therapy (ALA-PDT)in the treatment of Bowen disease

  熊林; 张晓燕; 张文娟; 陆延娜; 周晓凤; 万静; 魏亚东

  2012-01-01

  目的 分析5-氨基酮戊酸(ALA)光动力学疗法(PDT)治疗Bowen病的临床近期效果.方法 选择经病理组织学检查确诊为Bowen病患者23例,随机分为治疗组12例和对照组11例.治疗组皮损处局部外用20%ALA霜,3h后行红光照射,剂量为(100~120)J/cm2,照射时间约20~30 min,4周内每周照射1次.对照组每日外用5-氟尿嘧啶软膏(5-FU软膏)2次,用药4周.比较两组患者的临床疗效.结果 治疗组完全有效率91.67%,总有效率100%;对照组完全有效率27.27%,总有效率90.91%.治疗组的完全有效率明显优于对照组,两组间差异有统计学意义(P<0.01).结论 ALA-PDT治疗Bowen病简单有效、耐受性好,且无严重副作用,值得临床推广.

 5. Association of PPARγ2 (Pro12Ala) and Neuropeptide Y (Leu7Pro) Gene Polymorphisms with Obstructive Sleep Apnea in Obese Asian Indians

  Bharat Bhushan; Randeep Guleria; Anoop Misra; Kalpana Luthra; Guresh Kumar

  2011-01-01

  Background: Obstructive sleep apnea (OSA) is prevalent in 7.5% in urban Asian Indians. Peroxisome proliferator activated receptor gamma2 (PPARγ2) has been implicated in adipocyte differentiation. Neuropeptide Y (NPY) is also considered as a candidate gene for excess body fat accumulation. The association of PPARγ2 (Pro12Ala) and NPY (Leu7Pro) gene polymorphisms with OSA has not been studied in Asian Indians. Objective: To study the distribution of PPARγ2 (Pro12Ala) and NPY (Leu7Pro) polymorph...

 6. Propiedades mecánicas de vigas “I” con alas laminadas encoladas en bambú y alma de melina en Costa Rica

  Paniagua, Viviana; Moya,Roger

  2014-01-01

  ResumenEn la búsqueda de elementos estructurales versátiles y eficientes se genera el interés de construir vigas laminadas con plywood de melina (Gmelina arborea) y alas de bambú (Guada angustifolia) laminado encolado, para utilizarlas principalmente en vivienda. En este estudio se analizaron vigas de sección I con alas de bambú laminado encolado y alma de plywood de melina con un peralte de 18,5 cm de altura. Las vigas fueron ensayadas en tamaño natural en flexión estática y cortante. Los re...

 7. Binding stability of peptides derived from 1ALA residue and 7GLY residues to sites near active center of fluctuating papain

  Nishiyama, Katsuhiko

  2012-05-01

  We investigated the binding stability of peptides derived from 1ALA residue and 7GLY residues to sites near active center of fluctuating papain via molecular dynamics and docking simulations. Replacing GLY residue in 8GLY with ALA residue had a positive effect on binding stability to the sites in some cases although the replacing had a negative effect on it in other cases. Furthermore the replacing had a negative effect on the chance of binding to the sites. Residue in peptide should be replaced on the basis of systematic exploration of its position.

 8. Association between PRO12ALA polymorphism of the PPAR-γ2 gene and type 2 diabetes mellitus in Iranian patients

  Azadeh Motavallian; Sasan Andalib; Golnaz Vaseghi; Hamid Mirmohammad-Sadeghi; Masoud Amini

  2013-01-01

  Background: Peroxisome proliferator-activated receptor (PPARs) have been identified as ligand-activated transcription factors that belong to the nuclear receptor superfamily. It has been shown that an association exists between Proline 12 alanine (Pro12Ala) polymorphism of PPAR-GAMMA2 (PPAR-γ2) gene and increased risk of type 2 diabetes mellitus (T2DM) in different populations. Therefore, the present study was designed to investigate the association between Pro12Ala polymorphism of PPAR-γ2 ge...

 9. Peroxisome proliferators-activated receptor γ2 Pro12Ala variant is associated with body mass index in non-alcoholic fatty liver disease patients.

  Gupta, A C; Chaudhory, A K; Sukriti; Pande, C; Sakhuja, P; Singh, Y; Basir, S F; Sarin, S K

  2010-12-01

  Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a major cause of chronic liver disease globally and commonly associated with insulin resistance and metabolic syndrome (MS). Peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ) is a transcription factor abundantly expressed in adipocytes and plays a key role in the regulation of adipocyte differentiation, lipid and glucose homeostasis. Pro12Ala variant has been earlier associated with obesity, type 2 diabetes and MS. The present study aimed to determine the genotype frequencies of the Pro12Ala variant in NAFLD patients and any further association with other phenotype in the patients. Ninety-eight NAFLD patients and 280 matched controls were genotyped for presence of the Pro12Ala variant. Genomic DNA was extracted and polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism using Bst-UI was performed for the detection of C-G change at codon 12 position of PPAR γ2 gene. Genotype and allele frequencies were compared between patients and controls. The Hardy-Weinberg equilibrium was tested by comparing expected/observed genotype frequencies by χ(2) test. The frequencies of Pro/Ala genotype were comparable between NAFLD patients and controls. In the controls, 213 (75.7%) were homozygous for the wild-type (Pro/Pro) genotype and 67 (23.9%) were heterozygous (Pro/Ala). In NAFLD patients, genotypic distribution of wild type, heterozygous and homozygous were 63 (64.3%), 34 (34.7%) and 1 (1%), respectively. Heterozygous genotype was found to be significantly higher in the patients (P = 0.01). We also analyzed related phenotypic association of the patients with Pro12Ala genotype. We observed that the Pro12Ala (heterozygous) genotype was significantly higher in the patients who had body mass index >25 kg/m(2) (P = 0.025). Pro12Ala variation of the PPAR γ2 gene is associated with NAFLD and might play a role in the pathogenesis of NAFLD.

 10. The Pro12Ala polymorphism in the peroxisome proliferator-activated receptor gamma-2 gene (PPARγ2 is associated with increased risk of coronary artery disease: a meta-analysis.

  Zhijun Wu

  Full Text Available BACKGROUND: Contradictory results have been reported regarding the association between Pro12Ala polymorphism of PPARγ2 and coronary artery disease (CAD. We sought to estimate the inconsistent results by performing a comprehensive meta-analysis. METHODS: Studies in English or Chinese publications were identified by screening MEDLINE, Embase, CNKI, Wanfang and CBM. 22 studies including 8948 cases and 14427 controls were selected. A random-effects model was applied to combine the divergent outcomes of the individual studies, while addressing between-study heterogeneity and publication bias. RESULTS: The Pro12Ala polymorphism of control population followed Hardy-Weinberg equilibrium for all studies (P>0.05. Overall, a marginal increased risk of CAD under the recessive genetic model (AlaAla vs ProAla+ProPro: P = 0.04, OR = 1.31, 95%CI 1.01-1.69, P(heterogeneity = 0.67, I(2 = 0% and the homozygote comparison (AlaAla vs ProPro: P = 0.04,OR = 1.30, 95%CI 1.01-1.68, P(heterogeneity = 0.68, I(2 = 0% was observed. In the subgroup analysis by ethnicity, carriers of AlaAla homozygotes had a significant increased risk for CAD among Caucasians (AlaAla vs ProAla+ProPro: P = 0.01, OR = 1.45, 95%CI 1.08-1.96, P(heterogeneity = 0.48, I(2 = 0%; AlaAla vs ProPro: P = 0.02,OR = 1.44, 95%CI 1.07-1.93, P(heterogeneity = 0.46, I(2 = 0%. After dividing into population source, the CAD risk magnitude of hospital-based studies was distinctly strengthened under the recessive model (P = 0.03,OR = 1.85,95%CI 1.07-3.19, P(heterogeneity = 0.87,I(2 = 0% and the homozygote comparison (P = 0.03,OR = 1.83, 95%CI 1.06-3.16, P(heterogeneity = 0.88, I(2 = 0%. There was no observable publication bias as reflected by funnel plot and Egger's linear regression test (t = -0.12, P = 0.91. CONCLUSION: Our results demonstrated that the PPARγ2 Pro12Ala polymorphism might be risk-conferring locus for the progression of CAD among Caucasians, but not among Asians.

 11. Regio-selective detection of dynamic structure of transmembrane alpha-helices as revealed from (13)C NMR spectra of [3-13C]Ala-labeled bacteriorhodopsin in the presence of Mn2+ ion.

  Tuzi, S; Hasegawa, J; Kawaminami, R; Naito, A; Saitô, H

  2001-07-01

  13C Nuclear magnetic resonance (NMR) spectra of [3-(13)C]Ala-labeled bacteriorhodopsin (bR) were edited to give rise to regio-selective signals from hydrophobic transmembrane alpha-helices by using NMR relaxation reagent, Mn(2+) ion. As a result of selective suppression of (13)C NMR signals from the surfaces in the presence of Mn(2+) ions, several (13)C NMR signals of Ala residues in the transmembrane alpha-helices were identified on the basis of site-directed mutagenesis without overlaps from (13)C NMR signals of residues located near the bilayer surfaces. The upper bound of the interatomic distances between (13)C nucleus in bR and Mn(2+) ions bound to the hydrophilic surface to cause suppressed peaks by the presence of Mn(2+) ion was estimated as 8.7 A to result in the signal broadening to 100 Hz and consistent with the data based on experimental finding. The Ala C(beta) (13)C NMR peaks corresponding to Ala-51, Ala-53, Ala-81, Ala-84, and Ala-215 located around the extracellular half of the proton channel and Ala-184 located at the kink in the helix F were successfully identified on the basis of (13)C NMR spectra of bR in the presence of Mn(2+) ion and site-directed replacement of Ala by Gly or Val. Utilizing these peaks as probes to observe local structure in the transmembrane alpha-helices, dynamic conformation of the extracellular half of bR at ambient temperature was examined, and the local structures of Ala-215 and 184 were compared with those elucidated at low temperature. Conformational changes in the transmembrane alpha-helices induced in D85N and E204Q and its long-range transmission from the proton release site to the site around the Schiff base in E204Q were also examined.

 12. Common polymorphisms of the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (Pro12Ala) and peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator-1 (Gly482Ser) and the response to pioglitazone in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus.

  Hsieh, Ming-Chia; Lin, Kun-Der; Tien, Kai-Jen; Tu, Shih-Te; Hsiao, Jeng-Yueh; Chang, Shun-Jen; Lin, Shiu-Ru; Shing, Shih-Jang; Chen, Hung-Chun

  2010-08-01

  We investigated the effects of the common polymorphisms in the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPAR-gamma; Pro12Ala) and in PPAR-gamma coactivator-1(PGC-1; Gly482Ser) genes on the response to pioglitazone in Chinese with type 2 diabetes mellitus. A total of 250 patients with type 2 diabetes mellitus were treated with pioglitazone (30 mg/d) for 24 weeks without a change in previous medications. All patients were genotyped for the PPAR-gamma Pro12Ala and PGC-1 Gly482Ser polymorphisms. The Ala12Ala and Pro12Ala genotypes (26.0% vs 13.5%, P = .025) and Ala allele (15.6% vs 7.3%, P = .008) were significantly more frequent in pioglitazone responders than in nonresponders. The distribution of PGC-1 genotypes and alleles was not significantly different between responders and nonresponders. The decrease in fasting glucose (50.4 +/- 52.2 vs 43.3 +/- 51.7 mg/dL, P Pro12Ala and Ala12Ala) than in those without the allele (Pro12Pro). Baseline fasting glucose and triglyceride levels were related to the response of pioglitazone. Only the PPAR-gamma Pro12Ala polymorphism was found to be associated with the response of pioglitazone by multiple logistic regression analysis. The PPAR-gamma Pro12Ala gene polymorphism is associated with the response to pioglitazone in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus. These findings may be helpful for targeted treatment of diabetes by identifying patients who are likely to respond to pioglitazone. Copyright 2010 Elsevier Inc. All rights reserved.

 13. Fabrication of GaAs symmetric pyramidal mesas prepared by wet-chemical etching using AlAs interlayer

  Kicin, S.; Cambel, V.; Kuliffayová, M.; Gregušová, D.; Kováčová, E.; Novák, J.; Kostič, I.; Förster, A.

  2002-01-01

  We present a wet-chemical-etching method developed for the preparation of GaAs four-sided pyramid-shaped mesas. The method uses a fast lateral etching of AlAs interlayer that influences the cross-sectional profiles of etched structures. We have tested the method using H3PO4:H2O2:H2O etchant for the (100) GaAs patterning. The sidewalls of the prepared pyramidal structures together with the (100) bottom facet formed the cross-sectional angles 25° and 42° for mask edges parallel, resp. perpendicular to {011} cleavage planes. For mask edges turned in 45° according to the cleavage planes, 42° cross-sectional angles were obtained. Using the method, symmetric and more than 10-μm-high GaAs "Egyptian" pyramids with smooth tilted facets were prepared.

 14. Fate of (D-Ala2-deltorphin-I-like immunoreactive neurons in 6-hydroxydopamine lesioned rat brain

  A Casini

  2009-06-01

  Full Text Available The use of a polyclonal antiserum specific to C-terminal tetrapeptide amide of (D-Ala2deltorphin-I, a naturally occurring amphibian skin opioid peptide, has already demonstrated the presence of immunoreactive neurons in rat midbrain. Double immunostaining identified these neurons as a subpopulation of the mesencephalic dopaminergic neurons that were also tyrosine hydroxylase-immunopositive and calbindin- D28kD- negative, namely, the neurons predominantly affected in Parkinson disease. We followed the fate of these neurons after a monolateral injection of 6-hydroxy-dopamine into rat brain. Almost all the immunopositive neurons and their nigrostriatal, mesolimbic and mesocortical projections on the side ipsilateral to the lesion disappeared. Only a few scattered immunopositive neurons within the substantia nigra, pars compacta, and those of supramammillary nucleus remained unaffected. The consistent overlap of dopamine and this new molecule provides a further key to identifying the mammalian counterpart of these amphibian skin opioid peptides.

 15. Association of thrombomodulin Ala455Val dimorphism and inflammatory cytokines with carotid atherosclerosis in the Chinese Han population

  Qian G

  2012-11-01

  more common among patients with carotid atherosclerosis than in controls (P < 0.05. The frequency of the C allele was 45.5% in patients and 36.2% in controls. The thrombomodulin Ala455 genotypes C/C and C/T were significantly more common than the T/T genotype in patients with carotid atherosclerosis in the Chinese Han population. In addition, higher baseline levels of tumor necrosis factor alpha (55.45 ± 11.58 pg/mL versus 52.70 ± 10.74 pg/mL; P < 0.05, interleukin-6 (31.53 ± 10.51 pg/mL versus 27.73 ± 8.37 pg/mL; P < 0.01, and C-reactive protein (6.65 ± 2.01 mg/L versus 4.06 ± 1.03 mg/L; P < 0.01 were observed in patients with carotid atherosclerosis than in controls. Interestingly, compared with baseline inflammatory cytokine levels in those with the Val/Val genotype, higher baseline tumor necrosis factor alpha, interleukin-6, and C-reactive protein levels were observed for the Ala/Ala genotype in both patients with carotid atherosclerosis and healthy controls.Conclusion: Our results support a significant association between thrombomodulin Ala455Val dimorphism, inflammatory cytokines, and carotid atherosclerosis in the Chinese Han population.Keywords: thrombomodulin, carotid atherosclerosis, dimorphism, inflammatory cytokines, association study

 16. Association of PPARγ2 gene variant Pro12Ala polymorphism with hypertension and obesity in the aboriginal Qatari population known for being consanguineous

  Bener A

  2013-10-01

  Full Text Available Abdulbari Bener,1,2 Sarah Darwish,3 Abdulla OAA Al-Hamaq,4 Ramzi M Mohammad,5,6 Mohammad T Yousafzai1 1Department of Medical Statistics and Epidemiology, Hamad Medical Corporation, Department of Public Health, Weill Cornell Medical College, Doha, Qatar; 2Department of Evidence for Population Health Unit, School of Epidemiology and Health Sciences, University of Manchester, Manchester, UK; 3Department of Endocrinology, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar; 4Qatar Diabetic Associations and Qatar Foundation, Doha, Qatar; 5Department of Oncology, Barbara Ann Karmanos Cancer Institute, Wayne State University, School of Medicine, MI, USA; 6Department of Medicine, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar Aim: The aim of this study was to investigate the association of the Pro12Ala polymorphism of the human peroxisome proliferator-activated receptor gamma 2 (PPARγ2 gene with hypertension and obesity in a highly consanguineous aboriginal Qatari population. Design: A cross-sectional survey conducted from January 2011–December 2012. Setting: Primary health care clinics. Subjects: A random sample of 1,528 Qatari male and female population older than 20 years of age. Materials and methods: Data on age, sex, income, level of education, occupation status, body mass index, and blood pressure and lipid profile were obtained. The Pro12Ala in the PPARγ2 gene was detected on the LightCycler® using two specific probes: (Sensor [G] 5'-CTC CTA TTG ACG CAG AAA GCG-FL and PPAR Anchor 5' LC Red 640- TCC TTC ACT GAT ACA CTG TCT GCA AAC ATA TC-PH. Univariate and multivariate logistic regression were performed. Result: Out of a total 1,528 participants, 220 were diagnosed with essential hypertension, and 420 were obese. Participants with consanguinity were significantly higher among hypertensive than normotensive (41.9% versus 30.8%; P=0.001. Altogether, more than three-fourths (89% of the participants had a wild genotype (Pro12Pro, 9.8% were

 17. Adsorption of Amino Acids (Ala, Cys, His, Met) on Zeolites: Fourier Transform Infrared and Raman Spectroscopy Investigations

  Carneiro, Cristine E. A.; de Santana, Henrique; Casado, Clara; Coronas, Joaquin; Zaia, Dimas A. M.

  2011-06-01

  Minerals adsorb more amino acids with charged R-groups than amino acids with uncharged R-groups. Thus, the peptides that form from the condensation of amino acids on the surface of minerals should be composed of amino acid residues that are more charged than uncharged. However, most of the amino acids (74%) in today's proteins have an uncharged R-group. One mechanism with which to solve this paradox is the use of organophilic minerals such as zeolites. Over the range of pH (pH 2.66-4.50) used in these experiments, the R-group of histidine (His) is positively charged and neutral for alanine (Ala), cysteine (Cys), and methionine (Met). In acidic hydrothermal environments, the pH could be even lower than those used in this study. For the pH range studied, the zeolites were negatively charged, and the overall charge of all amino acids was positive. The conditions used here approximate those of prebiotic Earth. The most important finding of this work is that the relative concentrations of each amino acid (X=His, Met, Cys) to alanine (X/Ala) are close to 1.00. This is an important result with regard to prebiotic chemistry because it could be a solution for the paradox stated above. Pore size did not affect the adsorption of Cys and Met on zeolites, and the Si/Al ratio did not affect the adsorption of Cys, His, and Met. ZSM-5 could be used for the purification of Cys from other amino acids (Student-Newman-Keuls test, phydrophobic Van der Waals interaction between zeolites and Cys is too weak to produce any structural changes in the Cys groups (amine, carboxylic, sulfhydryl, etc.); thus, the FT-IR and Raman spectra are the same as those of solid Cys.

 18. Treatment of nasal ala nodular congenital melanocytic naevus with carbon dioxide laser and Q-switched Nd:YAG laser.

  Zeng, Ying; Ji, Chenyang; Zhan, Kui; Weng, Weili

  2016-11-01

  Total excision of congenital melanocytic nevi (CMN) is not always feasible. We here present our experience of using carbon dioxide laser and Q-switched neodymium-doped yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) laser to treat nodular CMN of the nasal ala. Q-switched Nd:YAG laser and/or carbon dioxide laser were used to treat eight cases of nasal ala nodular CMN. Carbon dioxide laser was utilized to ablate all visible melanocytic tissue within one session. Ablation was performed so as to reproduce the original anatomical contours as closely as possible. Recurrences were treated in the same way. Q-switched Nd:YAG laser was also used to irradiate all target lesions to achieve the desired end point within one session. The intervals between treatments were at least 8 weeks. Recurrence of melanocytic tissue, scar formation, pigmentation, depigmentation, and the degree of patient satisfaction were recorded at every visit. Two of the eight patients were treated with Q-switched Nd:YAG laser. Although, the lesion lightened in one of them, the hyperplastic tissue persisted. Eventually, these two patients, along with the remaining six patients, were successfully treated with a carbon dioxide laser. We recommend carbon dioxide laser treatment for nodular nasal CMN. This simple treatment does not involve skin flap transplantation and has good cosmetic outcomes. Although Q-switched Nd:YAG laser does lighten some nasal nodular CMNs, it does not eradicate the hyperplastic tissue, and is therefore not an effective treatment for nodular nasal CMN.

 19. Ala67Thr mutation in the poliovirus receptor CD155 is a potential risk factor for vaccine and wild-type paralytic poliomyelitis.

  Kindberg, Elin; Ax, Cecilia; Fiore, Lucia; Svensson, Lennart

  2009-05-01

  Poliovirus infections can be asymptomatic or cause severe paralysis. Why some individuals develop paralytic poliomyelitis is unknown, but a role for host genetic factors has been suggested. To investigate if a polymorphism, Ala67Thr, in the poliovirus receptor, which has been found to facilitate increased resistance against poliovirus-induced cell lysis and apoptosis, is associated with increased risk of paralytic poliomyelitis, poliovirus receptor genotyping was undertaken among Italian subjects with vaccine-associated (n = 9), or with wild-type paralytic poliomyelitis (n = 6), and control subjects (n = 71), using RFLP-PCR and pyrosequencing. Heterozygous poliovirus receptor Ala67Thr genotype was found in 13.3% of the patients with paresis and in 8.5% of the controls (Odds Ratio = 1.667). The frequency of Ala67Thr among the controls is in agreement with earlier published data. It is concluded that the Ala67Thr mutation in the poliovirus receptor is a possible risk factor for the development of vaccine-associated or paralytic poliomyelitis associated with wild-type virus.

 20. Evaluation of Acoustic Emission NDE of Composite Crew Module Service Module/Alternate Launch Abort System (CCM SM/ALAS) Test Article Failure Tests

  Horne, Michael R.; Madaras, Eric I.

  2010-01-01

  Failure tests of CCM SM/ALAS (Composite Crew Module Service Module / Alternate Launch Abort System) composite panels were conducted during July 10, 2008 and July 24, 2008 at Langley Research Center. This is a report of the analysis of the Acoustic Emission (AE) data collected during those tests.

 1. Muscle-Specific IRS-1 Ser→Ala Transgenic Mice Are Protected From Fat-Induced Insulin Resistance in Skeletal Muscle

  Katsutaro Morino; Susanne Neschen; Stefan Bilz; Saki Sono; Dimitrios Tsirigotis; Richard M. Reznick; Irene Moore; Yoshio Nagai; Varman Samuel; David Sebastian; Morris White; William Philbrick; Gerald I. Shulman

  2008-01-01

  Muscle-Specific IRS-1 Ser→Ala Transgenic Mice Are Protected From Fat-Induced Insulin Resistance in Skeletal Muscle Katsutaro Morino 1 2 , Susanne Neschen 1 2 , Stefan Bilz 2 , Saki Sono 2 , Dimitrios Tsirigotis 2 3 , Richard M...

 2. The p.Ala510Val mutation in the SPG7 (paraplegin) gene is the most common mutation causing adult onset neurogenetic disease in patients of British ancestry

  Roxburgh, R.H.; Marquis-Nicholson, R.; Ashton, F.; George, A.M.; Lea, R.A.; Eccles, D.; Mossman, S.; Bird, T.; Gassen, K.L.I. van; Kamsteeg, E.J.; Love, D.R.

  2013-01-01

  The c.1529C >T change in the SPG7 gene, encoding the mutant p.Ala510Val paraplegin protein, was first described as a polymorphism in 1998. This was based on its frequency of 3 % and 4 % in two separate surveys of controls in the United Kingdom (UK) population. Subsequently, it has been found to c

 3. XPC Ala499Val and XPG Asp1104His polymorphisms and digestive system cancer risk: a meta-analysis based on model-free approach.

  Yu, Guangsheng; Wang, Jianlu; Dong, Jiahong; Liu, Jun

  2015-01-01

  Many studies have reported the association between XPC Ala499Val and XPG Asp1104His polymorphisms and digestive system cancer susceptibility, but the results were inconclusive. We performed a meta-analysis, using a comprehensive strategy based on the allele model and a model-free approach, to derive a more precise estimation of the relationship between XPC Ala499Val and XPG Asp1104His polymorphisms with digestive system cancer risk. For XPC Ala499Val, no significant cancer risk was found in the allele model (OR = 0.98, 95% CI: 0.86-1.11) and with model-free approach (ORG = 0.97, 95% CI: 0.83-1.13). For XPG Asp1104His, there was also no association between this polymorphism and cancer risk in the allele model (OR = 1.03, 95% CI: 0.96-1.11) and with the model-free approach (ORG = 1.04, 95% CI: 0.95-1.14). Therefore, this meta-analysis suggests that the XPC Ala499Val and XPG Asp1104His polymorphisms were not associated with digestive system cancer risk. Further large and well-designed studies are needed to confirm these findings.

 4. The PPAR gamma 2 Pro12Ala variant predicts ESRD and mortality in patients with type 1 diabetes and diabetic nephropathy

  Jorsal, Anders; Tarnow, L; Lajer, Maria Stenkil

  2008-01-01

  The Pro12Ala polymorphism in the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma 2 gene is suggested to associate with diabetic nephropathy and cardiovascular disease in type 2 diabetes. The aim of this study was to investigate the polymorphism in relation to diabetic nephropathy, end-stage rena...

 5. Isomerization and epimerization of the aspartyl tetrapeptide Ala-Phe-Asp-GlyOH at pH 10-A CE study.

  Brückner, Christin; Bunz, Svenja-Catharina; Imhof, Diana; Neusüss, Christian; Scriba, Gerhard K E

  2013-09-01

  Isomerization and enantiomerization of Asp in the tetrapeptide Ala-Phe-Asp-GlyOH are studied at pH 10 and 80°C as well as 25°C. CE-MS allowed the distinction between α-Asp and β-Asp linkages in degradation products based on the ratio of the b and y fragment ions. Besides isomerization and enantiomerization of Asp, enantiomerization of Ala and Phe was also observed at both temperatures by chiral amino acid HPLC analysis using Marfey's reagent for derivatization. The rate of enantiomerization of the amino acids proceeded in the order Asp > Ala > Phe. The CE assay was validated with respect to linearity, LOQ, LOD, and precision and employed to characterize the time course of the degradation of the tetrapeptide upon incubation in borate buffer, pH 10. Isomerization to β-Asp peptides was identified as the major degradation reaction. The configuration of Asp or Ala affected the half-life of the starting peptide to a minor extent but did not influence the distribution of the individual products under equilibrium conditions at 80°C. Degradation at 25°C proceeded very slowly so that the equilibrium was not reached after 245 days. © 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 6. Study on distribution of Pro12Ala single nucleotide polymorphism of PPARγ2 gene in randomly sampled diabetic population from Guwahati city

  Navaneeta Majumdar

  2014-09-01

  Full Text Available Diabetes is one of the most fatal and vastly heritable metabolic disorders across the globe primarily due to the associated long-term effects including uncontrolled blood sugar levels, blindness, renal and cardiac problems. One of the diabetes related genes peroxisome proliferated activated receptor gamma 2 (PPARγ2 plays significant role in insulin metabolism and is expressed predominantly in adipose tissues. Single nucleotide polymorphism (SNPs like Pro12Ala, is known to be associated with PPARγ2 gene. In this study, we have made an effort to investigate the prevalence of Pro12Ala allele in the diabetic population of Guwahati, Assam. A total of 50 human subjects with control subjects were included in the study. The data obtained revealed that 49 out of 50 samples carried the Pro/Pro allele, while 1 individual carried the Pro/Ala allele. Results obtained in the study indicate the existence of insignificant link between the targeted SNP Pro12Ala and type 2 diabetes in the sampled population, whereas in contrast we found a strong association of the SNP Pro12Pro with diabetes. The present study shows that there is a need to carry out an extensive study with a large population, which would give us the better picture of occurrence of this SNP in Northeast Indian population.

 7. The association between the PPARγ2 Pro12Ala polymorphism and nephropathy susceptibility in type 2 diabetes: a meta-analysis based on 9,176 subjects.

  Wang, Lei; Teng, Zan; Cai, Shuang; Wang, Difei; Zhao, Xin; Yu, Kai

  2013-07-15

  The polymorphism Pro12Ala in peroxisome proliferator-activated receptor-γ2 gene (PPARγ2) has been reported to be associated with diabetic nephropathy (DN) in some studies, though the results remain inconclusive. To explore this relationship between PPARγ2 Pro12Ala polymorphism and the susceptibility for DN, a cumulative meta-analysis was performed in this study. PubMed, Medline, Embase and Web of Science databases have been systematically searched to identify relevant studies. Odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) were calculated. 18 studies were included in this meta-analysis, involving 3,361 cases and 5,815 controls. The PPARγ2 Ala12 allele was significantly associated with decreased risk of DN based on dominant model (OR=0.778; 95%CI=0.618-0.981; Pheterogeneity=0.008; P=0.034). In the stratified analysis by ethnicity, significantly decreased risks were found among Caucasians for dominant model (OR=0.674; 95%CI=0.500-0.909; Pheterogeneity=0.079; P=0.010), while there was no significant association was found in Asians. The results from the present meta-analysis indicated that the Pro12Ala polymorphism in PPARγ2 gene is not a risk factor for DN in type 2 diabetes (T2D). Further large and well-designed studies are needed to confirm this conclusion. The virtual slides for this article can be found here: http://www.diagnosticpathology.diagnomx.eu/vs/7491348341027320.

 8. Interaction of maternal peroxisome proliferator-activated receptor gamma2 Pro12Ala polymorphism with fetal sex affects maternal glycemic control during pregnancy.

  Hocher, Berthold; Schlemm, Ludwig; Haumann, Hannah; Poralla, Christine; Chen, You-Peng; Li, Jian; Guthmann, Florian; Bamberg, Christian; Kalache, Karim D; Pfab, Thiemo

  2010-02-01

  It was suggested that fetal sex may substantially affect maternal glycemic control during pregnancy in genetically susceptible mothers. The peroxisome proliferator-activated receptor gamma2 (PPARgamma2) Pro12Ala polymorphism is known to affect glycemic control and may act in a sex-specific manner. This polymorphism is thus an attractive candidate to test this hypothesis using a second independent functionally relevant polymorphism. We analyzed the impact of fetal sex on maternal glycemic control during pregnancy in relation to the maternal PPARgamma2 Pro12Ala polymorphism. Two-thousand fourteen Caucasian women without preexisting diabetes and preexisting hypertension with singleton pregnancies delivering consecutively at the Charité obstetrics department were genotyped. Glycemic control was analyzed by measuring total glycated hemoglobin at birth. Correction for confounding factors and multiple testing was considered in the analysis. The maternal PPARgamma2 Pro12Ala polymorphism without consideration of fetal sex had no effect on blood pressure, new onset of proteinuria and total glycated hemoglobin at delivery. Mothers carrying both G alleles (GG genotype) delivering a girl had a higher (P = 0.015) total glycated hemoglobin (6.81 or - 0.50%) versus mothers carrying the same alleles but delivering boys (5.85 + or - 0.58%). Comparing mothers with the GG genotype delivering girls with mothers with CC or CG genotypes also delivering girls (6.32 + or - 0.72%) revealed a significantly higher maternal total glycated hemoglobin at delivery in the former group (P Pro12Ala polymorphism.

 9. Association of Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator-activated receptor gamma with polycystic ovary syndrome: a meta-analysis.

  Tang, Song-Tao; Wang, Chang-Jiang; Tang, Hai-Qin; Peng, Wen-Jia; Wang, You-Min; Zhang, Qiu

  2012-10-01

  The association between Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR) and polycystic ovary syndrome (PCOS) has been investigated in several studies, whereas results were often incompatible. We conducted a meta-analysis to evaluate the association of Pro12Ala polymorphism in PPAR with PCOS susceptibility. A meta-analysis was performed on the published studies before November, 2011. Meta-analysis was performed for genotypes CG versus CC, CG+GG versus CC and G allele versus C allele in a fixed effect model. The combined odds ratio (OR) with 95 % confidence interval (95 % CI) was calculated to estimate the strength of the association. A total of 13 studies including 1,598 cases and 1,881 controls were enrolled. Ultimately, sensitivity analysis demonstrated that, in total, there was no significant association between Pro12Ala polymorphism and PCOS in the contrast of G allele versus C allele OR = 0.84 (95 % CI 0.69-1.04) and in Europeans, no significant association in the comparison of G allele versus C allele (OR = 0.84, 95 % CI 0.67-1.06) was also indicated. In summary, according to the results of our meta-analysis, strictly, the Pro12Ala polymorphism did not significantly associate with PCOS, though the protective trend of G allele existed.

 10. Breast-feeding modifies the association of PPARγ2 polymorphism pro12Ala with growth in early life: The generation R study

  D.O. Mook-Kanamori (Dennis); R.P.M. Steegers-Theunissen (Régine); A.G. Uitterlinden (André); H.A. Moll (Henriëtte); P. Tikka-Kleemola (Päivi); A. Hofman (Albert); V.W.V. Jaddoe (Vincent)

  2009-01-01

  textabstractOBJECTIVE-We examined whether the PPARyγ2 Ala12 allele influences growth in early life and whether this association is modified by breast-feeding. RESEARCH DESIGN AND METHODS-This study was embedded in the Generation R Study, a prospective cohort study from early fetal life onward.

 11. [Relationship between PPARγ2 Pro12Ala polymorphism and type 2 diabetes mellitus in Chinese Han population: a Meta-analysis].

  Tong, Jin-ying; Huang, Nian; Wang, Lei; Yi, Yin-sha; Pan, Xi-hui; Lü, Yuan

  2012-04-01

  To evaluate the relationship between peroxisome proliferator-activated receptor-γ2 (PPARγ2) Pro12Ala polymorphism and type 2 diabetes mellitus (T2DM) in Chinese Han population. PubMed, Chinese Biomedicine Database (CBM), China National Knowledge Infrastructure (CNKI) and Wanfang database were searched for all relevant articles investigating the association between PPARγ2 Pro12Ala polymorphism and T2DM that were available from January, 1990 to June, 2011. A total of 29 relevant articles were selected. A Meta-analysis was performed to estimate heterogeneity and the pooled odds ratio (OR) to evaluate the relationship between PPARγ2 Pro12Ala polymorphism and T2DM. The sensitivity analysis was also assessed. A total of 21 qualified articles including 3870 patients with T2DM and 3333 healthy controls were analyzed in the study. The frequencies of the allele Ala12 in T2DM and control groups were 4.13% (320/7740) and 4.56% (304/6666), respectively. There were not heterogeneity (χ(2) = 25.96, P = 0.17) among the 21 qualified articles. The pooled OR (95%CI) value of the frequencies of the PPARγ2 genotype (PA + AA)/PP calculated by fixed effects model was 0.96 (0.81 - 1.14) (P = 0.64). There was not heterogeneity among the remaining articles after excluding the article with the largest weight and the article with larger frequencies of the allele Ala12 respectively (χ(2) values were 24.23, 16.87 respectively, both P values > 0.05). The pooled OR (95%CI) value of the frequencies of the PPARγ2 genotype (PA + AA)/PP of the remaining articles were 1.01 (0.84 - 1.21) and 1.07 (0.89 - 1.28) after excluding the article with the largest weight and the article with larger frequencies of the allele Ala12 (both P values > 0.05). PPARγ2 Pro12Ala polymorphism was not associated with type 2 diabetes mellitus in Chinese Han population.

 12. 5-ALA-PDT后鼻咽癌裸鼠荷瘤组织VEGF及HIF-1α表达改变的实验研究%Expressions of VEGF and HIF-1α in nasopharyngeal carcinoma tissues of nude mice after 5-ALA-PDT

  谢莹; 韦正波; 张哲; 温文胜; 易翔; 黄光武

  2011-01-01

  OBJECTIVE: To investigate the different expressions of VEGF and HIF-1α in nude mice bearing nasopharyngeal carcinoma after 5-aminolevulinic acid-photodynamic therapy (5-ALA-PDT).METHODS: CNE-2 cells were implanted in the right flank of the BALB/c nude mice.When the size of tumor reached 0.1-0.15 cm3 ,the mice were administrated with 5-ALA intratumorally at a dose of 100 mg/kg and 3 - 3.5 h prior to laser irradiation (100 mW/cm2 ,100 J,630 nm), while the mice of the control group were under exposure to the same dose laser without 5-ALA used.VEGF and HIF-1α expressions in tumors in both 5-ALA-PDT and control groups were detected by real-time fluorescent quantitative PCR, immunohistochemistry, Western-blot 24 h and 14 d respectively after the exposure to laser.RESULTS: Both differences of HIF-1α mRNA and protein levels were not significant between the 5-ALA-PDT and control groups(P> 0.05).The expression of VEGF in the 5-ALA-PDT group prominently was down-regulated 14 d after PDT(80% positive rate) ,with slightly up-regulated 24 h after the exposure comparing to control group(40% positive rate).CONCLUSIONS: Down-regulation of VEGF in 14 d after 5-ALA-PDT can be the mechanism of inhibition of the development of NPC.This study shows no significant change of HIF-1α following 5-ALA-PDT.The further study will be clone to identify whether HIF-1α can regulate VEGF after PDT.%目的:探讨5-ALA光动力治疗后,裸鼠体内鼻咽癌组织中VEGF及HIF基因表达的改变.方法:鼻咽癌CNE2细胞接种到BALB/c裸鼠右腋下,当肿瘤长到0.1~0.15 cm3时,将动物随机分成3组,每组10只,局部给予5-ALA100 mg/kg,3~3.5h后激光照射(100 mW/cm2,100 J,630 nm),对照组相等激光剂量照射但不给药.分别用实时荧光定量PCR、免疫组化、蛋白质印迹法检测对照组、5-ALA-PDT后24 h及14 d裸鼠鼻咽癌负荷瘤中 VEGF及HIF-1α表达情况.结果:HIF-1α mRNA、蛋白水平在各组间表达差异无统计学意义,P>0.05,

 13. Docosahexaenoic Acid-Rich Fish Oil Supplementation Improves Body Composition without Influence of the PPARγ Pro12Ala Polymorphism in Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial.

  Mansoori, Anahita; Sotoudeh, Gity; Djalali, Mahmoud; Eshraghian, Mohammad-Reza; Keramatipour, Mohammad; Nasli-Esfahani, Ensieh; Shidfar, Farzad; Alvandi, Ehsan; Toupchian, Omid; Koohdani, Fariba

  2015-01-01

  The aims of this research were to investigate (1) the impact of docosahexaenoic acid (DHA)-rich fish oil supplementation on body composition, plasma adiponectin level, and peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) gene expression, and (2) whether the effect of DHA-rich fish oil supplementation on the aforementioned variables is modulated by PPARγ Pro12Ala polymorphism. We genotyped PPARγ Pro12Ala polymorphism in subjects with type 2 diabetes mellitus (T2DM). Ala carriers and non-Ala carriers were randomly assigned to DHA-rich fish oil or placebo intake for 8 weeks. Glycemic control was not affected by the intervention. The supplementation with DHA-rich fish oil decreased waist circumference (p Pro12Ala polymorphism did not influence the changes in the desired variables. © 2016 S. Karger AG, Basel.

 14. The incretin analogue D-Ala2GIP reduces plaque load, astrogliosis and oxidative stress in an APP/PS1 mouse model of Alzheimer's disease.

  Duffy, A M; Hölscher, C

  2013-01-03

  Type 2 diabetes mellitus has been identified as a risk factor for Alzheimer's disease (AD). Insulin is a neuroprotective growth factor, and an impairment of insulin signalling has been found in AD brains. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), an incretin hormone, normalises insulin signalling and also acts as a neuroprotective growth factor. GIP plays an important role in memory formation, synaptic plasticity and cell proliferation. We have shown previously that the long-lasting incretin hormone analogue D-Ala(2)GIP protects memory formation and synaptic plasticity, reduces plaques, normalises the proliferation of stem cells, reduces the activation of microglia, and prevents the loss of synapses in the cortex of the APPswe/PS1deltaE9 mouse model of Alzheimer's disease. D-Ala(2)GIP was injected for 35 days at 25 nmol/kg i.p. once daily in APP/PS1 male mice and wild-type (WT) littermates aged 6, 12 and 19 months. In a follow-up study, we analysed plaque load, the activation of astrocytes as a means of chronic inflammation in the brain, and oxidative stress in the brains of these mice (8-oxoguanine levels). D-Ala(2)GIP reduced the amyloid plaque load in 12- and 19-month-old mice, and the inflammation response as shown in the reduction of activated astrocytes in 12- and 19-month old APP/PS1 mice. Chronic oxidative stress in the brain was reduced in 12- and 19-month-old mice as shown in the reduction of 8-oxoguanine levels in the cortex of D-Ala(2)GIP-injected APP/PS1 mice. The results demonstrate that D-Ala(2)GIP has neuroprotective properties on key markers found in Alzheimer's disease. This finding shows that novel GIP analogues have the potential to be developed as novel therapeutics for Alzheimer's disease. Copyright © 2012 IBRO. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Implication of the Pro12Ala polymorphism of the PPAR-gamma 2 gene in type 2 diabetes and obesity in the French population

  Ghoussaini, Maya; Meyre, David; Lobbens, Stéphane; Charpentier, Guillaume; Clément, Karine; Charles, Marie-Aline; Tauber, Maïté; Weill, Jacques; Froguel, Philippe

  2005-01-01

  Background The Pro12Ala Single Nucleotide Polymorphism (SNP) of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma 2 (PPAR-gamma 2) has been associated with insulin resistance and type 2 diabetes (T2D) and also inconsistently with obesity. The aim of this study was to evaluate the impact of this SNP with regards to T2D and childhood and adult obesity in the French Caucasian population. Methods We conducted three independent case/control studies encompassing 2126 cases and 1124 controls. Results We found a significant association between PPAR-gamma 2 Pro12Ala SNP and T2D (p = 0.04, OR = 1.37), which was stronger when the T2D cohort was stratified according to the obesity status (p = 0.03, OR = 1.81 in obese T2D subjects). In contrast, there was no association between the Pro12Ala SNP and childhood and adulthood obesity. In normal glucose tolerant obese adults (but not in lean subjects), the Pro12 allele was associated with a significant increase in fasting insulin levels (p = 0.01), and in insulin resistance estimated by the Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) (p = 0.003), after adjustment for age, gender and BMI. We didn't detect evidence for an interaction effect between the Pro12Ala SNP and the obesity status with respect to the HOMA-IR index in normal glucose tolerant children, but we found a borderline interaction (p = 0.06) in normal glucose tolerant adults. Conclusion Our results showed that the Pro12Ala polymorphism is not associated with childhood or adult obesity in the French Caucasian population. In contrast, we confirm a contribution of the PPAR-gamma 2 Pro12 allele in the genetic risk forT2D, especially in obese subjects, where this allele worsens insulin resistanceand increases fasting insulin levels. PMID:15784141

 16. Implication of the Pro12Ala polymorphism of the PPAR-gamma 2 gene in type 2 diabetes and obesity in the French population

  Charles Marie-Aline

  2005-03-01

  Full Text Available Abstract Background The Pro12Ala Single Nucleotide Polymorphism (SNP of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma 2 (PPAR-gamma 2 has been associated with insulin resistance and type 2 diabetes (T2D and also inconsistently with obesity. The aim of this study was to evaluate the impact of this SNP with regards to T2D and childhood and adult obesity in the French Caucasian population. Methods We conducted three independent case/control studies encompassing 2126 cases and 1124 controls. Results We found a significant association between PPAR-gamma 2 Pro12Ala SNP and T2D (p = 0.04, OR = 1.37, which was stronger when the T2D cohort was stratified according to the obesity status (p = 0.03, OR = 1.81 in obese T2D subjects. In contrast, there was no association between the Pro12Ala SNP and childhood and adulthood obesity. In normal glucose tolerant obese adults (but not in lean subjects, the Pro12 allele was associated with a significant increase in fasting insulin levels (p = 0.01, and in insulin resistance estimated by the Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR (p = 0.003, after adjustment for age, gender and BMI. We didn't detect evidence for an interaction effect between the Pro12Ala SNP and the obesity status with respect to the HOMA-IR index in normal glucose tolerant children, but we found a borderline interaction (p = 0.06 in normal glucose tolerant adults. Conclusion Our results showed that the Pro12Ala polymorphism is not associated with childhood or adult obesity in the French Caucasian population. In contrast, we confirm a contribution of the PPAR-gamma 2 Pro12 allele in the genetic risk forT2D, especially in obese subjects, where this allele worsens insulin resistanceand increases fasting insulin levels.

 17. Changes in bone biological markers after treatment of Iranian diabetic patients with pioglitazone: No relation to polymorphism of PPAR-γ (Pro12Ala).

  Namvaran, Fatemeh; Rahimi-Moghaddam, Parvaneh; Azarpira, Negar; Dabbaghmanesh, Mohammad Hossien; Bakhshayeshkaram, Marzieh; Namvaran, Mohamad Mahdi

  2013-04-01

  Thiazolidinediones (TZDs) improves insulin sensitivity by activating the peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPAR-g). We aimed to study any association between variation in bone biochemical markers and single nucleotide polymorphism (SNP) in PPAR-γ (Pro12Ala) and investigate if these genetic variants affect bone turnover markers in Iranian diabetic population before and after treatment with pioglitazone. A total of 101 patients (type 2 diabetic (T2D) were treated for 12 weeks with pioglitazone (15 mg/day). Bone Biological markers, osteocalcin, and C-terminal telopeptide of type 1 collagen (CTx) were measured before and after pioglitazone therapy. We genotyped 128 nondiabetic controls and 101 T2D patients as well. Pro12Ala polymorphism in PPAR-γ was done by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) using TaqMan assay. There were statistically significant differences in allele frequencies of Pro12Ala while comparing the controls with T2D subjects. Ala frequency was 7 vs 3%, P = 0.036 and genotypic frequency of Pro/Ala was 5.94 vs 14.06%, P = 0.04. After treatment, the homeostasis model of assessment of insulin resistance (HOMA-IR) as a maker of insulin resistance was significantly decreased (P < 0.001). In respect of bone turnover markers, CTx values decreased and osteocalcin significantly increased. (P < 0.001). Our findings did not reveal a significant association between this polymorphism and bone turnover markers after pioglitazone treatment. The reduced insulin resistance might be the reason that CTx values decreased and osteocalcin increased significantly after short-term pioglitazone treatment. These findings suggest the need for further studies on the possible role of insulin in regulation of bone metabolism.

 18. Changes in bone biological markers after treatment of Iranian diabetic patients with pioglitazone: No relation to polymorphism of PPAR-γ (Pro12Ala

  Fatemeh Namvaran

  2013-01-01

  Full Text Available Background: Thiazolidinediones (TZDs improves insulin sensitivity by activating the peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPAR-g. We aimed to study any association between variation in bone biochemical markers and single nucleotide polymorphism (SNP in PPAR-γ (Pro12Ala and investigate if these genetic variants affect bone turnover markers in Iranian diabetic population before and after treatment with pioglitazone. Materials and Methods: A total of 101 patients (type 2 diabetic (T2D were treated for 12 weeks with pioglitazone (15 mg/day. Bone Biological markers, osteocalcin, and C-terminal telopeptide of type 1 collagen (CTx were measured before and after pioglitazone therapy. We genotyped 128 nondiabetic controls and 101 T2D patients as well. Pro12Ala polymorphism in PPAR-γ was done by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR using TaqMan assay. Results: There were statistically significant differences in allele frequencies of Pro12Ala while comparing the controls with T2D subjects. Ala frequency was 7 vs 3%, P = 0.036 and genotypic frequency of Pro/Ala was 5.94 vs 14.06%, P = 0.04. After treatment, the homeostasis model of assessment of insulin resistance (HOMA-IR as a maker of insulin resistance was significantly decreased ( P < 0.001. In respect of bone turnover markers, CTx values decreased and osteocalcin significantly increased. ( P < 0.001. Conclusion: Our findings did not reveal a significant association between this polymorphism and bone turnover markers after pioglitazone treatment. The reduced insulin resistance might be the reason that CTx values decreased and osteocalcin increased significantly after short-term pioglitazone treatment. These findings suggest the need for further studies on the possible role of insulin in regulation of bone metabolism.

 19. Adsorption of amino acids (ALA, CYS, HIS, MET) on zeolites: fourier transform infrared and Raman spectroscopy investigations.

  Carneiro, Cristine E A; de Santana, Henrique; Casado, Clara; Coronas, Joaquin; Zaia, Dimas A M

  2011-06-01

  Minerals adsorb more amino acids with charged R-groups than amino acids with uncharged R-groups. Thus, the peptides that form from the condensation of amino acids on the surface of minerals should be composed of amino acid residues that are more charged than uncharged. However, most of the amino acids (74%) in today's proteins have an uncharged R-group. One mechanism with which to solve this paradox is the use of organophilic minerals such as zeolites. Over the range of pH (pH 2.66-4.50) used in these experiments, the R-group of histidine (His) is positively charged and neutral for alanine (Ala), cysteine (Cys), and methionine (Met). In acidic hydrothermal environments, the pH could be even lower than those used in this study. For the pH range studied, the zeolites were negatively charged, and the overall charge of all amino acids was positive. The conditions used here approximate those of prebiotic Earth. The most important finding of this work is that the relative concentrations of each amino acid (X=His, Met, Cys) to alanine (X/Ala) are close to 1.00. This is an important result with regard to prebiotic chemistry because it could be a solution for the paradox stated above. Pore size did not affect the adsorption of Cys and Met on zeolites, and the Si/Al ratio did not affect the adsorption of Cys, His, and Met. ZSM-5 could be used for the purification of Cys from other amino acids (Student-Newman-Keuls test, pzeolites through the [Formula: see text] group, and methionine-zeolite interactions involve the COO, [Formula: see text], and CH(3) groups. FT-IR spectra show that the interaction between the zeolites and His is weak. Cys showed higher adsorption on all zeolites; however, the hydrophobic Van der Waals interaction between zeolites and Cys is too weak to produce any structural changes in the Cys groups (amine, carboxylic, sulfhydryl, etc.); thus, the FT-IR and Raman spectra are the same as those of solid Cys.

 20. Obtención de modelo matemático para el desarrollo del perfil del ala de una aeronave.

  R. Cabrera Pedroso

  2008-05-01

  Full Text Available El presente trabajo está dirigido a brindar un modelo matemático que permita el cálculo y determinación de una función analítica para la obtención del perfil de un ala de geometría simétrica y variable de una aeronave con el empleo de métodos computacionales. En el artículo se analiza los métodos para la elaboración de sistemas de cálculo basados en modelos matemáticos obtenidos en MATLAB 7.0 e implementados con el software LabVIEW 6.0 a través de programas de diseños asistidos por computadoras en AUTOCAD (AUTOLISP. Los diferentes tópicos abordados dan a los interesados una idea global del desarrollo de esta tecnología computacional y su aplicación a ramas de la mecánica, así como la metodología seguida para obtener el perfil aerodinámico de un ala. También se exponen aspectos generales del empleo de la función AUTOLISP y el código fuente del programa diseñado.Title: Obtaining a mathematical model for the development of an airship wing profile.This article was carried out to obtain a mathematical model that allows the calculation and determination of an analytic function of symmetrical geometry profile and variable. In the article it is analyzed the methods for the elaboration of system of calculations based on mathematical models obtained with the software language LabVIEW 6.0 and it is used to developing the program attended by the computers AUTOCAD (AUTOLISP. The approached topics give to the interested parties a global idea of the development it gives this technology and their application to branches of the mechanical specialties, as well as the followed methodology to obtain the aerofoil profile of a wing. General aspects are also exposed of the employment of the function AUTOLISP and the source code on the sketch program.

 1. Alteration of substrate specificity by a naturally-occurring aldolase B mutation (Ala337-->Val) in fructose intolerance.

  Rellos, P; Ali, M; Vidailhet, M; Sygusch, J; Cox, T M

  1999-05-15

  A molecular analysis of human aldolase B genes in two newborn infants and a 4-year-old child with hereditary fructose intolerance, the offspring of a consanguineous union, has identified the novel mutation Ala337-->Val in homozygous form. This mutation was also detected independently in two other affected individuals who were compound heterozygotes for the prevalent aldolase B allele, Ala149-->Pro, indicating that the mutation causes aldolase B deficiency. To test for the effect of the mutation, catalytically active wild-type human aldolase B and the Val337 variant enzyme were expressed in Escherichia coli. The specific activities of the wild-type recombinant enzyme were 4.8 units/mg and 4.5 units/mg towards fructose 1,6-bisphosphate (FBP) and fructose 1-phosphate (F-1-P) as substrates with Michaelis constants of 4 microM and 2.4 mM respectively. The specific activities of purified tetrameric Val337 aldolase B, which affects an invariant residue in the C-terminal region, were 4.2 units/mg and 2.6 units/mg towards FBP and F-1-P as substrates respectively; the corresponding Michaelis constants were 22 microM and 24 mM. The FBP-to-F-1-P substrate activity ratios were 0.98 and 1.63 for wild-type and Val337 variant enzymes respectively. The Val337 mutant aldolase had an increased susceptibility to proteolytic cleavage in E. coli and rapidly lost activity on storage. Comparative CD determinations showed that the Val337 protein had a distinct thermal denaturation profile with markedly decreased enthalpy, indicating that the mutant protein is partly unfolded. The undegraded mutant had preferentially decreased affinity and activity towards its specific F-1-P substrate and maintained appreciable activity towards FBP. In contrast, fluorescence studies of the mutant showed an increased binding affinity for products of the aldolase reaction, indicating a role for the C-terminus in mediating product release. These findings in a rare but widespread naturally occurring mutant

 2. Both Perelmans Thrown Down Gauntlets Versus Would-Be ``Science'' But Alas Sadly Mere ``SEANCES'' Put Jargonial-Obfuscation Sociological-Dysfunctionality(S-D) Ridden/Dominated Would-Be ``Sciences'' But Alas Sadly Mere SEANCES in ``Peril, Man''!!!

  Carlson, J.; Young, F.; Clay, London; Siegel, Edward Carl-Ludwig (Physical-Mathematicist/Mathsicist)

  2011-03-01

  Both Perelman (Grigory[Poincare-conjecture: partial(with Richard Hamilton!!!)-"sole"-prover: by turning down first the Fields Medal at International Congress of [S-D right there: not mathematICS, but mathematicIANS!!!] Mathematicians (2007: Madrid); then the million-dollar Clay-Institute of Mathemat"ICS" (but really mathematicIANS POLITICIANS: Carlson, Yau,...et. al.) millennium-problem prize, revealing that it and its INSIDER POLITICS/POLITICIANS has/have "Feet of Clay"!!!], as sumarized by Naser-Gruber[Manfold-Destiny, The New Yorker, (August, 2007)] and separately Carlos Castro[with Corredoira: Against the Tid (2008)] put, by revealing the Jargonial-Obfuscation(J.-O.) (Bradshaw[Healing the SHAME that BINDS You, Hazelden(1980s)]-Martin[Brian, Wollongong University]-...ad INFINITUM (i.e. most if not all scientists), ad NAUSEUM!!! (disgusted with "games people play!!!)) S-D ridden/ dominated "games people play" would-be "sciences" (maths, physics,...: ad infinitum; ad NAUSEUM!!!) but alas sadly only mere Bradshaw-Martin S-D DOMINATED "SEANCES"!!!, in "peril, man"!!!

 3. The Thr92Ala 5' type 2 deiodinase gene polymorphism is associated with a delayed triiodothyronine secretion in response to the thyrotropin-releasing hormone-stimulation test: a pharmacogenomic study.

  Butler, Peter W; Smith, Sheila M; Linderman, Joyce D; Brychta, Robert J; Alberobello, Anna Teresa; Dubaz, Ornella M; Luzon, Javier A; Skarulis, Monica C; Cochran, Craig S; Wesley, Robert A; Pucino, Frank; Celi, Francesco Saverio

  2010-12-01

  The common Thr92Ala D2 polymorphism has been associated with changes in pituitary-thyroid axis homeostasis, but published results are conflicting. To investigate the effects of the Thr92Ala polymorphism on intrathyroidal thyroxine (T4) to triiodothyronine (T3) conversion, we designed prospective pharmacogenomic intervention aimed to detect differences in T3 levels after thyrotropin (TSH)-releasing hormone (TRH)-mediated TSH stimulation of the thyroid gland. Eighty-three healthy volunteers were screened and genotyped for the Thr92Ala polymorphism. Fifteen volunteers of each genotype (Thr/Thr, Thr/Ala, and Ala/Ala) underwent a 500 mcg intravenous TRH stimulation test with serial measurements of serum total T3 (TT3), free T4, and TSH over 180 minutes. No differences in baseline thyroid hormone levels were seen among the study groups. Compared to the Thr/Thr group, the Ala/Ala group showed a significantly lower TRH-stimulated increase in serum TT3 at 60 minutes (12.07 ± 2.67 vs. 21.07 ± 2.86 ng/dL, p = 0.029). Thr/Ala subjects showed an intermediate response. Compared to Thr/Thr subjects, the Ala/Ala group showed a blunted rate of rise in serum TT3 as measured by mean time to 50% maximum delta serum TT3 (88.42 ± 6.84 vs. 69.56 ± 6.06 minutes, p = 0.028). Subjects attained similar maximal (180 minutes) TRH-stimulated TT3 levels. TRH-stimulated TSH and free T4 levels were not significantly different among the three genotype groups. The commonly occurring Thr92Ala D2 variant is associated with a decreased rate of acute TSH-stimulated T3 release from the thyroid consistent with a decrease in intrathyroidal deiodination. These data provide a proof of concept that the Thr92Ala polymorphism is associated with subtle changes in thyroid hormone homeostasis.

 4. IFNA2 p.Ala120Thr impairs the inhibitory activity of Interferon-α2 against the hepatitis B virus through altering its binding to the receptor.

  Chen, Chuming; Zhu, Xiang; Xu, Wenxiong; Yang, Fangji; Zhang, Genglin; Wu, Lina; Zheng, Yongyuan; Gao, Zhiliang; Xie, Chan; Peng, Liang

  2017-09-25

  Our previous study found that a rare genetic mutation IFNA2p.Ala120Thr affects the structure of IFN-α2 and contributes to increased host susceptibility to CHB. However, the way in which the single amino acid residue mutation affects IFN-α2 activity is unclear. The purpose of this research was to investigate the effects and mechanisms of IFNA2p.Ala120Thr on IFN-α2 activity. Plasmid transfection of BL-21 was used to construct both wild type IFNA2 (wt) and p.Ala120Thr IFNA2 (mut) proteins. The HepG2-NTCP model was established using a lentiviral vector (LV003). Anti-HBV activity of wt and mut were tested on HepG2-NTCP infected cells with HBV, through the detection of HBsAg and HBcAg using immunohistochemistry and by detecting HBV DNA with RT PCR. IF and Co-IP were performed in order to investigate the binding of the IFNA2 protein and its receptor. The changes in IFNAR density and signal molecule phosphorylation were measured with western blotting. We used qPCR to further explore anti-HBV protein expression including APOBEC3, MxA, OAS1, and PKR. Cell model experiments confirmed that IFNA2p.Ala120Thr impairs anti-HBV activity of IFN-α2. Co-IP tests indicated that the binding of mut-IFNα to IFNR was weaker in the mut-treated group. IFNR density on the cells surface increased after treatment with wt-IFN-α2. Obvious differences in the STAT phosphorylation profiles were seen between the mut-treated and wt-treated groups. The expression of four main kinds of anti-HBV proteins induced by mut was higher in the HepG2-NTCP cells. Thus, IFNA2p.Ala120Thr affects anti-HBV activity of IFN-α2. IFNA2p.Ala120Thr impairs the anti-HBV ability of IFN-a2, mainly by reducing its binding to the IFN receptor. Mut IFN-a2 has a very weak binding, barely inducing STAT phosphorylation, and induces the expression of only a low level of related anti-HBV ISG. This is quite different from the effects of wt IFN-a2, implying that modifying the key structural position of IFNa may lead to the

 5. UCP2 -866G/A, Ala55Val and UCP3 -55C/T polymorphisms in association with obesity susceptibility - a meta-analysis study.

  Li Qian

  Full Text Available AIMS/HYPOTHESIS: Variants of UCP2 and UCP3 genes have been reported to be associated with obesity, but the available data on the relationship are inconsistent. A meta-analysis was performed to determine whether there are any associations between the UCP2 -866G/A, Ala55Val, and UCP3 -55C/T polymorphisms and obesity susceptibility. METHODS: The PubMed, Embase, Web of Science and CNKI, CBMdisc databases were searched for all relevant case-control studies. The fixed or random effect pooled measure was determined on the bias of heterogeneity test among studies. Publication bias was examined by the modified Begg's and Egger's test. RESULTS: Twenty-two published articles with thirty-two outcomes were included in the meta-analysis: 12 studies with a total of 7,390 cases and 9,860 controls were analyzed for UCP2 -866G/A polymorphism with obesity, 9 studies with 1,483 cases and 2,067 controls for UCP2 Ala55Val and 8 studies with 2,180 cases and 2,514 controls for UCP3 -55C/T polymorphism. Using an additive model, the UCP2 -866G/A polymorphism showed no significant association with obesity risk in Asians (REM OR = 0.81, 95% CI: 0.65-1.01. In contrast, a statistically significant association was observed in subjects of European descent (FEM OR = 1.06, 95% CI: 1.01-1.12. But neither the UCP2 Ala55Val nor the UCP3 -55C/T polymorphism showed any significant association with obesity risk in either subjects of Asian (REM OR = 0.84, 95% CI: 0.67-1.06 for Ala55Val; REM OR = 0.94, 95% CI: 0.55-1.28 for -55C/T or of European descent (REM OR = 1.04, 95% CI: 0.80-1.36 for Ala55Val; FEM OR = 1.08, 95% CI: 0.97-1.20 for -55C/T. CONCLUSIONS AND INTERPRETATION: Our meta-analysis revealed that the UCP2 -866G/A polymorphism may be a risk factor for susceptibility to obesity in subjects of European descent, but not in individuals of Asian descent. And our results did not support the association between UCP2 Ala55Val, UCP3 -55C/T polymorphisms and

 6. Protein C Thr315Ala variant results in gain of function but manifests as type II deficiency in diagnostic assays.

  Ding, Qiulan; Yang, Likui; Dinarvand, Peyman; Wang, Xuefeng; Rezaie, Alireza R

  2015-04-09

  Protein C (PC) is a vitamin K-dependent plasma glycoprotein, which upon activation by thrombin in complex with thrombomodulin (TM), regulates the coagulation cascade through a feedback loop inhibition mechanism. PC deficiency is associated with an increased risk of venous thromboembolism (VTE). A recent cohort study aimed at establishing a normal PC range identified a healthy PC-deficient subject whose PC antigen level of 65% and activity levels of 50% (chromogenic assay) and 36% (clotting assay) were markedly low. The proband has a negative family history of VTE. Genetic analysis revealed the proband has a heterozygous missense mutation in which Thr-315 of the PC heavy chain has been substituted with Ala. We expressed this mutant in HEK-293 cells and purified it to homogeneity. A similar decrease in both anticoagulant and anti-inflammatory activities of the activated protein C mutant was observed in plasma- and cell-based assays. Interestingly, we discovered if functional assays were coupled to PC activation by the thrombin-TM complex, the variant exhibits improved activities in all assays. Sequence analysis revealed Thr-315 is a consensus N-linked glycosylation site for Asn-313 and that its elimination significantly (∼four- to fivefold) improves the maximum velocity of PC activation by the thrombin-TM complex, explaining the basis for the proband's negative VTE pedigree. © 2015 by The American Society of Hematology.

 7. Total energy, equation of state and bulk modulus of AlP, AlAs and AlSb semiconductors

  A R Jivani; H J Trivedi; P J Gajjar; A R Jani

  2005-01-01

  Recently proposed model potential which combines both linear and quadratic types of interactions is employed for the investigation of some properties like the total energy, equation of state and bulk modulus of AlP, AlAs and AlSb semiconductor compounds using higher-order perturbation theory. The model potential parameter is determined using zero pressure condition. The ratio of the covalent bonding term E cov to the second-order term 2 is 6.77% to 11.85% which shows that contribution from higher order terms are important for zinc-blende-type crystals. The calculated numerical results of the total energy, energy band gap at Jones-zone face and bulk modulus of these compounds are in good agreement with the experimental data and found much better than other such theoretical findings. We have also studied pressure–volume relations of these compounds. The present study is carried out using six different screening functions along with latest screening function proposed by Sarkar et al. It is found from the present study that effect of exchange and correlation is clearly distinguishable.

 8. Molecular defect in factor IXBm Lake Elsinore. Substitution of Ala390 by Val in the catalytic domain.

  Spitzer, S G; Pendurthi, U R; Kasper, C K; Bajaj, S P

  1988-08-05

  Earlier studies with factor IXBm Lake Elsinore (IXBmLE), a nonfunctional variant of factor IX, suggested that the defect in this protein may reside in the catalytic domain of the molecule (Usharani, P., Warn-Cramer, B. J., Kasper, C. K., and Bajaj, S. P. (1985) J. Clin. Invest. 75, 76-83). In this report, genomic DNA fragments from normal IX and IXBmLE alleles were cloned into phage lambda EMBL3 and the recombinant phage identified using normal IX cDNA and synthetic oligonucleotides. Exons VI, VII, and VIII of normal IX and IXBmLE gene were also amplified using a newly developed primer-directed polymerase chain reaction method. All eight exons and flanking regions of the normal IX and IXBmLE gene were sequenced by the dideoxy chain termination method. Comparison of the normal IX and IXBmLE sequences revealed a single base substitution (C----T) in the exon VIII of the BmLE variant, which results in the replacement of Ala390 by Val in the variant molecule. Although this mutation is in the catalytic domain of the molecule, purified factor IXaBmLE is indistinguishable from normal IXa in its activity toward a small synthetic substrate, L-tosylarginine methyl ester. These data, coupled with the previous data, identify a region (around residue 390) in the normal factor IXa which appears to play a major role in the extended macromolecular substrate binding site.

 9. Pressure dependence of backbone chemical shifts in the model peptides Ac-Gly-Gly-Xxx-Ala-NH2.

  Erlach, Markus Beck; Koehler, Joerg; Crusca, Edson; Kremer, Werner; Munte, Claudia E; Kalbitzer, Hans Robert

  2016-06-01

  For a better understanding of nuclear magnetic resonance (NMR) detected pressure responses of folded as well as unstructured proteins the availability of data from well-defined model systems are indispensable. In this work we report the pressure dependence of chemical shifts of the backbone atoms (1)H(α), (13)C(α) and (13)C' in the protected tetrapeptides Ac-Gly-Gly-Xxx-Ala-NH2 (Xxx one of the 20 canonical amino acids). Contrary to expectation the chemical shifts of these nuclei have a nonlinear dependence on pressure in the range from 0.1 to 200 MPa. The polynomial pressure coefficients B 1 and B 2 are dependent on the type of amino acid studied. The coefficients of a given nucleus show significant linear correlations suggesting that the NMR observable pressure effects in the different amino acids have at least partly the same physical cause. In line with this observation the magnitude of the second order coefficients of nuclei being direct neighbors in the chemical structure are also weakly correlated.

 10. Survey of Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricate Health Condition in Terms of Parasites and Microbes in Alas Purwo National Park, Indonesia

  Qurrota A'yunin

  2017-07-01

  Full Text Available Indonesian waters have six types of turtles that can live, spawn and breed. Sea turtle conservation becomes an important and urgent program to be done in order to protect and save sea turtle population in Indonesia. One of the factors that most affect the turtle population is the cause of degradation of pathogenic factors. Alas Purwo National Park, East Java, there is some communities that have activities turtle conservation. Conservation is done by securing and protecting turtle eggs. Turtle eggs that have hatched are released into the sea once it is ready. This study aims was to determine the type of bacteria and fungi that infect hatchlings and environmental factors that influence. This research is descriptive method to Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricate is by way of random sampling. Sampling of microbes in sea turtle was conducted using cotton swab method and then microbes was cultured and indentified in laboratory. The results showed The kind of parasites and microbes which were indentified in hatching and adult Hawksbill sea turtles were fungus with genus Aspergillus sp., Geotrichum sp., Fusarium sp., and Gliocladium sp. ; bacteria are Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter cloaceae; and parasite is Chelonibia testudinaria barnacles.  The parameter average value of water in pond indicated 28.1 – 29.2°C for temperature, 32 - 34 ‰ for salinity, 7.78 – 8.2 for pH, and 3.86 – 4.21 mg/L for DO.

 11. In vivo wide-field multispectral dosimeter for use in ALA-PpIX based photodynamic therapy of skin

  LaRochelle, Ethan P. M.; Davis, Scott C.; de Souza, Ana Luiza Ribeiro; Pogue, Brian W.

  2017-02-01

  Photodynamic therapy (PDT) for Actinic Kertoses (AK) using aminoluvelinic acid (ALA) is an FDA-approved treatment, which is generally effective, yet response rates vary. The origin of the variability is not well characterized, but may be related to inter-patient variability in the production of protoporphyrin IX (PpIX). While fiber-based point probe systems provide a method for measuring PpIX production, these measurements have demonstrated large spatial and inter-operator variability. Thus, in an effort to improve patient-specific dosimetry and treatment it is important to develop a robust system that accounts for spatial variability and reduces the chance of operator errors. To address this need, a wide-field multispectral imaging system was developed that is capable of quantifying maps of PpIX in both liquid phantoms and in vivo experiments, focusing on high sensitivity light signals. The system uses both red and blue excitation to elicit a fluorescent response at varying skin depths. A ten-position filter wheel with bandpass filters ranging from 635nm to 710nm are used to capture images along the emission band. A linear least-square spectral fitting algorithm provides the ability to decouple background autofluorescence from PpIX fluorescence, which has improved the system sensitivity by an order of magnitude, detecting nanomolar PpIX concentrations in liquid phantoms in the presence of 2% whole blood and 2% intralipid.

 12. Theoretical study of fMet-tRNA and fAla-tRNA structures by using quantum calculation

  M. Noei

  2016-11-01

  Full Text Available In the prokaryotes, protein synthesis always starts with N-formylmethionine amino acid. Comparison of this amino acid with other amino acids is attempted and that is why formylmethionine is always the first amino acid to begin protein synthesis, in this paper we added a formyl group to alanine amino acid and then studied it when attached to the tRNA molecule and compared this structure with formylmethionine-tRNA structure. The quantum chemical calculations have performed using Gaussian 03 suite of programs. The fAla-tRNA and fMet-tRNA structures have fully optimized at the HF and B3LYP levels with 3–21G∗ and 6–31G∗ basis sets as well as MP2/3–21G∗ level and theoretically solvent effects on the structures were investigated. Then we studied electronic structures of the compounds using Natural Bond Orbital (NBO analysis and calculated NMR parameters at the gas-phase. Frequency analysis was also calculated at the HF and B3LYP/3-21G∗ levels in the different solvents in 298.15 K, 310.15 K temperatures and 1.00 atmosphere pressure.

 13. A Subcutaneous Alar Base (SCAB) flap to restore symmetry of the ala in primary cleft-lip nose repair.

  Sherif, Mahmoud Magdi

  2014-12-01

  Primary surgical correction of cleft-lip nose deformity is now well accepted. Despite various surgical techniques proposed, perfect nasal symmetry has not been persistently attained. The main reason is that the maxillary deficiency is frequently overlooked.This paper presents 62 cases of unilateral cleft lip repaired over the last 20 years by using the author's modification of the Millard primary lip nose repair. Each of these patients had a minimum follow-up of 1 year (range 1-12 years).The technique consists of raising a small subcutaneous alar base flap (SCAB) from the nasolabial region. The flap is turned over like a book page to add bulk to the deficient maxilla and to elevate the depressed ala. It also controls alar rotation and permits its permanent fixation to the anterior nasal spine.The results show that this modification has improved the alar contour and symmetry in patients undergoing primary cleft-lip nasal repair. There was minimal increase in the operating time and the final scar is similar to the original Millard technique.

 14. Z-Phe-Ala-diazomethylketone (PADK) Disrupts and Remodels Early Oligomer States of the Alzheimer Disease Aβ42 Protein*

  Zheng, Xueyun; Gessel, Megan M.; Wisniewski, Meagan L.; Viswanathan, Kishore; Wright, Dennis L.; Bahr, Ben A.; Bowers, Michael T.

  2012-01-01

  The oligomerization of the amyloid-β protein (Aβ) is an important event in Alzheimer disease (AD) pathology. Developing small molecules that disrupt formation of early oligomeric states of Aβ and thereby reduce the effective amount of toxic oligomers is a promising therapeutic strategy for AD. Here, mass spectrometry and ion mobility spectrometry were used to investigate the effects of a small molecule, Z-Phe-Ala-diazomethylketone (PADK), on the Aβ42 form of the protein. The mass spectrum of a mixture of PADK and Aβ42 clearly shows that PADK binds directly to Aβ42 monomers and small oligomers. Ion mobility results indicate that PADK not only inhibits the formation of Aβ42 dodecamers, but also removes preformed Aβ42 dodecamers from the solution. Electron microscopy images show that PADK inhibits Aβ42 fibril formation in the solution. These results are consistent with a previous study that found that PADK has protective effects in an AD transgenic mouse model. The study of PADK and Aβ42 provides an example of small molecule therapeutic development for AD and other amyloid diseases. PMID:22253440

 15. Z-Phe-Ala-diazomethylketone (PADK) disrupts and remodels early oligomer states of the Alzheimer disease Aβ42 protein.

  Zheng, Xueyun; Gessel, Megan M; Wisniewski, Meagan L; Viswanathan, Kishore; Wright, Dennis L; Bahr, Ben A; Bowers, Michael T

  2012-02-24

  The oligomerization of the amyloid-β protein (Aβ) is an important event in Alzheimer disease (AD) pathology. Developing small molecules that disrupt formation of early oligomeric states of Aβ and thereby reduce the effective amount of toxic oligomers is a promising therapeutic strategy for AD. Here, mass spectrometry and ion mobility spectrometry were used to investigate the effects of a small molecule, Z-Phe-Ala-diazomethylketone (PADK), on the Aβ42 form of the protein. The mass spectrum of a mixture of PADK and Aβ42 clearly shows that PADK binds directly to Aβ42 monomers and small oligomers. Ion mobility results indicate that PADK not only inhibits the formation of Aβ42 dodecamers, but also removes preformed Aβ42 dodecamers from the solution. Electron microscopy images show that PADK inhibits Aβ42 fibril formation in the solution. These results are consistent with a previous study that found that PADK has protective effects in an AD transgenic mouse model. The study of PADK and Aβ42 provides an example of small molecule therapeutic development for AD and other amyloid diseases.

 16. Microstructural features associated with the effect of temperature on the dimensional stability of an automotive Al-A319 alloy

  Hugo F. Lopez

  2016-05-01

  Full Text Available In this work an automotive Al-A319 was given a solid solution heat treatment (T4 at 753 K (480 °C for 4.5 hours and an ageing treatment (T7 at 513 K (240 °C for various times up to 3.0 h. The alloy in the T4 condition was dilatometrically tested at various temperatures in order to measure its relative dimensional changes. It was found that the dimensional changes are due to both, alloy thermal expansion and nucleation and growth of second phases. In addition, in the T7 condition the alloy strength and ductility were determined as a function of ageing times. Ageing promoted alloy strength but at the expenses of a rather poor alloy ductility (down to 1%. Apparently, Cu rich intermetallic phases and regions provided a brittle path for fracturing. In particular, microstructural characterization using high resolution transmission electron microscopy indicated that not all the Cu in the matrix was dissolved during the T4 treatment. Hence, after ageing (T7 these Cu-rich regions seemed to coarsen into spherical particles.

 17. The association of Pro12Ala polymorphism in the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma2 gene with the metabolic characteristics in Chinese women with polycystic ovary syndrome.

  Yang, Jiejin; Gong, Hao; Liu, Wei; Tao, Tao

  2013-01-01

  The Pro12Ala polymorphism in the peroxisome Proliferator-activated receptor-gamma2 PPARγ2) gene that account for metabolic dysfunction in women with polycystic ovary syndrome (PCOS) remain elusive. To explore the association between PPARγ2 gene pro12ala polymorphism and the metabolic characteristics in Chinese women with PCOS. PPARγ2 gene Pro12Ala polymorphism was assayed by PCR/RFLP methods in 120 Chinese women with PCOS and 118 normal subjects. All subjects were examined by anthropometry, lipid profile, sex hormone, oral glucose tolerance tests and insulin tolerance tests. In PCOS patients, women with the non-Pro/Pro genotypes of the PPARγ2 gene Pro12Ala polymorphism showed statistically significantly higher fasting triglycerides (TG) levels and WHR value than those with the Pro/Pro genotype (P=.006 for both). There was no significant difference with PPARγ2 Pro12Ala polymorphism distributions between Chinese Han women with PCOS and controls. PPARγ2 gene Pro12Ala polymorphism was not supposed to be susceptible genes in PCOS. However, in PCOS patients, the PPAR-gamma Pro12Ala polymorphism may modulate the concentrations of serum fasting TG levels and fat-deposition in abdomen, respectively.

 18. A Thr94Ala mutation in human liver fatty acid-binding protein contributes to reduced hepatic glycogenolysis and blunted elevation of plasma glucose levels in lipid-exposed subjects.

  Weickert, Martin O; Loeffelholz, Christian V; Roden, Michael; Chandramouli, Visvanathan; Brehm, Attila; Nowotny, Peter; Osterhoff, Martin A; Isken, Frank; Spranger, Jochen; Landau, Bernard R; Pfeiffer, Andreas F H; Möhlig, Matthias

  2007-10-01

  Liver fatty acid-binding protein (L-FABP) is a highly conserved key factor in lipid metabolism. Amino acid replacements in L-FABP might alter its function and thereby affect glucose metabolism in lipid-exposed subjects, as indicated by studies in L-FABP knockout mice. Amino acid replacements in L-FABP were investigated in a cohort of 1,453 Caucasian subjects. Endogenous glucose production (EGP), gluconeogenesis, and glycogenolysis were measured in healthy carriers of the only common Thr(94)-to-Ala amino acid replacement (Ala/Ala(94)) vs. age-, sex-, and BMI-matched wild-type (Thr/Thr(94)) controls at baseline and after 320-min lipid/heparin-somatostatin-insulin-glucagon clamps (n = 18). Whole body glucose disposal was further investigated (subset; n = 13) using euglycemic-hyperinsulinemic clamps without and with lipid/heparin infusion. In the entire cohort, the only common Ala/Ala(94) mutation was significantly associated with reduced body weight, which is in agreement with a previous report. In lipid-exposed, individually matched subjects there was a genotype vs. lipid-treatment interaction for EGP (P = 0.009) driven mainly by reduced glycogenolysis in Ala/Ala(94) carriers (0.46 +/- 0.05 vs. 0.59 +/- 0.05 mgxkg(-1)xmin(-1), P = 0.013). The lipid-induced elevation of plasma glucose levels was smaller in Ala/Ala(94) carriers compared with wild types (P glycogenolysis and less severe hyperglycemia in lipid-exposed humans and was further associated with reduced body weight in a large cohort. Data clearly show that investigation of L-FABP phenotypes in the basal overnight-fasted state yielded incomplete information, and a challenge test was essential to detect phenotypical differences in glucose metabolism between L-FABP genotypes.

 19. The association of Pro12Ala polymorphism in the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma2 gene with the metabolic characteristics in Chinese women with polycystic ovary syndrome

  Yang, Jiejin; Gong, Hao; Liu, Wei; Tao, Tao

  2013-01-01

  Background: The Pro12Ala polymorphism in the peroxisome Proliferator-activated receptor-gamma2 PPARγ2) gene that account for metabolic dysfunction in women with polycystic ovary syndrome (PCOS) remain elusive. Aim: To explore the association between PPARγ2 gene pro12ala polymorphism and the metabolic characteristics in Chinese women with PCOS. Methods: PPARγ2 gene Pro12Ala polymorphism was assayed by PCR/RFLP methods in 120 Chinese women with PCOS and 118 normal subjects. All subjects were ex...

 20. Effect of Ala-Gln and BCAA on traumatized rat%Ala-Gln和BCAA对创伤大鼠静脉营养支持作用的实验研究

  靳继德; 徐琪寿; 韦京豫; 郭长江; 郑子新

  2000-01-01

  目的观察富含丙氨酰谷氨酰胺(Ala-Gln)和支链氨基酸(BCAA)的氨基酸注射液对创伤大鼠的静脉营养支持效果.方法Wistar大鼠40只,行创伤和中心静脉插管后,随机分为无氮组、正常饲料组、对照组和实验组.测定饲料摄入量、体重、氮平衡、血浆蛋白和氨基酸含量、外周血淋巴细胞转化率、伤口埋植海绵中羟脯氨酸含量、皮肤抗张力强度和小肠粘膜蛋白质及核酸.结果无氮组动物营养状况欠佳,各项指标均较差.实验组动物的血浆谷氨酰胺(Gln)、BCAA含量,外周血淋巴细胞转化率,伤口皮肤抗张力强度和羟脯氨酸含量都显著高于对照组和正常饲料组(P<0.05);实验组和正常饲料组动物第8天氮平衡,小肠粘膜核酸和蛋白质明显高于对照组(P<0.05).结论Gln和BCAA有助于改善创伤后机体的营养及代谢状况,增强免疫功能,促进小肠粘膜细胞增殖.%Purpose To observe the effects of amino acids solution supplimenteel with alanylglutamine (Ala-Gln) and branched-chain amino acids (BCAA) on traumatized rats. Methods After the injuny, and centeral vena catheter placed, 40 male, Wistar rats were randomly divided into nitrogen-free, normal diet, control and experimental groups. Dietary intake was weighed everyday, and body weight was checked every other day. On days 4 and 8, nitrogen balance was measured. On days 14, serum proteins and amino acids concentration and peripheral lymphocyte blastogenesis were determined. At the end of the study, the animals were sacrificed, hydroxyproline and tensile strength of wound, and intestinal mucosal DNA, RNA and protein content were examined. Results Nitrogenfree group was worse in all variance than other groups. The nitrogen balance on days 8 was remarkably improved in experimental and normal diet groups compared with control group. There were highter serum glutamine (Gln) and BCAA concentration, hydroxyproline content and tensile strength of wound